update Polish and Serbian translations
[claws.git] / po / pl.po
1 # translation of pl.po to Polski
2 # translation of pl_new.po to Polski
3 # Polish translation of Sylpheed
4 # Copyright (C) 2000,2003 Free Software Foundation, Inc.
5 # Translators:
6 # Przemyslaw Sulek <psulek@plo.pl> <przemek@obrpr.plock.pl> <pc2000@poczta.onet.pl>
7 # Witold Wladyslaw Wojciech Wilk <maniack@zawilcow.tyc.katowice.supermedia.pl>
8 # Pawe³ Pêkala <c0rn@gazeta.pl>
9 # Emil <emil5@go2.pl>
10 msgid ""
11 msgstr ""
12 "Project-Id-Version: pl\n"
13 "Report-Msgid-Bugs-To: twb@users.sourceforge.net\n"
14 "POT-Creation-Date: 2003-10-01 07:49+0100\n"
15 "PO-Revision-Date: 2003-10-01 14:55+0200\n"
16 "Last-Translator: Emil <emil5@go2.pl>\n"
17 "Language-Team: Polski <pl@li.org>\n"
18 "MIME-Version: 1.0\n"
19 "Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-2\n"
20 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
21
22
23 #: src/account.c:305
24 msgid ""
25 "Some composing windows are open.\n"
26 "Please close all the composing windows before editing the accounts."
27 msgstr ""
28 "Niektóre okna edycji s± otwarte.\n"
29 "Zamknij wszystkie okna edycji przed zmianami ustawieñ konta."
30
31 #: src/account.c:555
32 msgid "Edit accounts"
33 msgstr "Edycja kont"
34
35 #: src/account.c:573
36 msgid ""
37 "New messages will be checked in this order. Check the boxes\n"
38 "on the `G' column to enable message retrieval by `Get all'."
39 msgstr ""
40 "Nowe wiadomo¶ci zostan± sprawdzone w tej¿e kolejno¶ci.\n"
41 "Zaznacz znaczniki w kolumnie G aby ustawiæ pobieranie wiadomo¶ci\n"
42 "z tych kont poprzez `Pobierz wszystkie'"
43
44 #: src/account.c:593 src/addressadd.c:182 src/addressbook.c:618
45 #: src/compose.c:4680 src/compose.c:4850 src/editaddress.c:774
46 #: src/editaddress.c:823 src/editbook.c:174 src/editgroup.c:257
47 #: src/editjpilot.c:295 src/editldap.c:394 src/editvcard.c:210
48 #: src/importmutt.c:261 src/importpine.c:261 src/mimeview.c:199
49 #: src/select-keys.c:301
50 msgid "Name"
51 msgstr "Nazwa"
52
53 #: src/account.c:594 src/prefs_account.c:927
54 msgid "Protocol"
55 msgstr "Protokó³"
56
57 #: src/account.c:595 src/ssl_manager.c:105
58 msgid "Server"
59 msgstr "Serwer"
60
61 #: src/account.c:624 src/addressbook.c:757 src/editaddress.c:722
62 #: src/editaddress.c:856 src/prefs_actions.c:221 src/prefs_customheader.c:234
63 #: src/prefs_display_header.c:275 src/prefs_display_header.c:330
64 #: src/prefs_filtering.c:293 src/prefs_matcher.c:557 src/prefs_scoring.c:271
65 #: src/prefs_template.c:216 src/prefs_toolbar.c:769
66 msgid "Add"
67 msgstr "Dodaj"
68
69 #: src/account.c:630
70 msgid "Edit"
71 msgstr "Edycja"
72
73 #: src/account.c:636 src/prefs_customheader.c:241
74 msgid " Delete "
75 msgstr " Usuñ "
76
77 #: src/account.c:642 src/prefs_actions.c:284 src/prefs_customheader.c:289
78 #: src/prefs_display_header.c:294 src/prefs_filtering.c:355
79 #: src/prefs_matcher.c:639 src/prefs_scoring.c:325
80 #: src/prefs_summary_column.c:289 src/prefs_toolbar.c:830
81 msgid "Down"
82 msgstr "W dó³"
83
84 #: src/account.c:648 src/prefs_actions.c:278 src/prefs_customheader.c:283
85 #: src/prefs_display_header.c:288 src/prefs_filtering.c:349
86 #: src/prefs_matcher.c:633 src/prefs_scoring.c:319
87 #: src/prefs_summary_column.c:285 src/prefs_toolbar.c:826
88 msgid "Up"
89 msgstr "W górê"
90
91 #: src/account.c:662
92 msgid " Set as default account "
93 msgstr " Ustaw jako podstawowe konto "
94
95 #: src/account.c:668 src/addressbook.c:984 src/addressbook.c:3014
96 #: src/addressbook.c:3018 src/addressbook.c:3056 src/crash.c:242
97 #: src/exphtmldlg.c:196 src/expldifdlg.c:203 src/gtk/pluginwindow.c:224
98 #: src/inc.c:674 src/message_search.c:135 src/summary_search.c:208
99 msgid "Close"
100 msgstr "Zamknij"
101
102 #: src/account.c:736
103 msgid "Delete account"
104 msgstr "Usuñ konto"
105
106 #: src/account.c:737
107 msgid "Do you really want to delete this account?"
108 msgstr "Czy naprawdê chcesz usun±æ to konto?"
109
110 #: src/account.c:738 src/addressbook.c:1007 src/addressbook.c:2205
111 #: src/compose.c:2996 src/compose.c:3482 src/compose.c:5965 src/compose.c:6273
112 #: src/exphtmldlg.c:185 src/expldifdlg.c:192 src/expldifdlg.c:250
113 #: src/folderview.c:2106 src/folderview.c:2161 src/folderview.c:2252
114 #: src/folderview.c:2387 src/folderview.c:2425 src/inc.c:169 src/inc.c:259
115 #: src/mainwindow.c:1438 src/message_search.c:198 src/prefs_actions.c:525
116 #: src/prefs_customheader.c:543 src/prefs_filtering.c:854
117 #: src/prefs_filtering.c:1002 src/prefs_matcher.c:1667 src/prefs_scoring.c:623
118 #: src/prefs_scoring.c:760 src/prefs_template.c:544 src/ssl_manager.c:271
119 #: src/summary_search.c:324 src/summaryview.c:920 src/summaryview.c:1383
120 #: src/summaryview.c:1427 src/summaryview.c:1470 src/summaryview.c:1494
121 #: src/summaryview.c:1526 src/summaryview.c:1551 src/summaryview.c:1576
122 #: src/summaryview.c:1601 src/summaryview.c:3089 src/toolbar.c:2048
123 msgid "Yes"
124 msgstr "Tak"
125
126 #: src/account.c:738 src/compose.c:3482 src/compose.c:5965
127 #: src/folderview.c:2106 src/folderview.c:2161 src/folderview.c:2252
128 #: src/folderview.c:2387 src/folderview.c:2425 src/ssl_manager.c:271
129 msgid "+No"
130 msgstr "+Nie"
131
132 #: src/addressadd.c:162
133 msgid "Add to address book"
134 msgstr "Dodaj do ksi±¿ki adresowej"
135
136 #: src/addressadd.c:194 src/select-keys.c:302 src/toolbar.c:424
137 msgid "Address"
138 msgstr "Adres"
139
140 #: src/addressadd.c:204 src/addressbook.c:620 src/editaddress.c:628
141 #: src/editaddress.c:692 src/editgroup.c:259
142 msgid "Remarks"
143 msgstr "Uwagi"
144
145 #: src/addressadd.c:226
146 msgid "Select Address Book Folder"
147 msgstr "Wybierz katalog z ksi±¿k± adresow±"
148
149 #: src/addressadd.c:240 src/addrgather.c:506 src/alertpanel.c:189
150 #: src/alertpanel.c:323 src/compose.c:3121 src/compose.c:5787
151 #: src/editaddress.c:513 src/editbook.c:204 src/editgroup.c:369
152 #: src/editjpilot.c:344 src/editldap_basedn.c:212 src/editldap.c:340
153 #: src/editvcard.c:239 src/export.c:188 src/foldersel.c:193
154 #: src/grouplistdialog.c:244 src/gtk/about.c:233 src/gtk/gtkaspell.c:1425
155 #: src/gtk/gtkaspell.c:2378 src/gtk/prefswindow.c:319
156 #: src/gtk/sslcertwindow.c:230 src/import.c:190 src/importmutt.c:287
157 #: src/importpine.c:287 src/inputdialog.c:203 src/main.c:616
158 #: src/mainwindow.c:2223 src/messageview.c:900 src/mimeview.c:1016
159 #: src/mimeview.c:1080 src/passphrase.c:130 src/prefs_actions.c:161
160 #: src/prefs_common.c:2769 src/prefs_common.c:2938 src/prefs_common.c:3196
161 #: src/prefs_customheader.c:157 src/prefs_display_header.c:194
162 #: src/prefs_filtering.c:212 src/prefs_gtk.c:449 src/prefs_matcher.c:370
163 #: src/prefs_scoring.c:196 src/prefs_summary_column.c:313
164 #: src/prefs_template.c:263 src/sigstatus.c:134 src/ssl_manager.c:98
165 msgid "OK"
166 msgstr "OK"
167
168 #: src/addressadd.c:241 src/addressbook.c:2199 src/addrgather.c:507
169 #: src/compose.c:3121 src/compose.c:5788 src/compose.c:6456 src/compose.c:6494
170 #: src/editaddress.c:514 src/editbook.c:205 src/editgroup.c:370
171 #: src/editjpilot.c:345 src/editldap_basedn.c:213 src/editldap.c:341
172 #: src/editvcard.c:240 src/exphtmldlg.c:725 src/expldifdlg.c:746
173 #: src/export.c:189 src/foldersel.c:194 src/grouplistdialog.c:245
174 #: src/gtk/gtkaspell.c:1434 src/gtk/prefswindow.c:320 src/import.c:191
175 #: src/importldif.c:1034 src/importmutt.c:288 src/importpine.c:288
176 #: src/inputdialog.c:204 src/main.c:616 src/mainwindow.c:2223
177 #: src/messageview.c:900 src/mimeview.c:1017 src/mimeview.c:1081
178 #: src/passphrase.c:134 src/prefs_actions.c:162 src/prefs_common.c:2770
179 #: src/prefs_common.c:3197 src/prefs_customheader.c:158
180 #: src/prefs_display_header.c:195 src/prefs_filtering.c:213
181 #: src/prefs_gtk.c:450 src/prefs_matcher.c:371 src/prefs_scoring.c:197
182 #: src/prefs_summary_column.c:314 src/prefs_template.c:264
183 #: src/progressdialog.c:77 src/select-keys.c:332 src/summaryview.c:920
184 #: src/summaryview.c:3431
185 msgid "Cancel"
186 msgstr "Anuluj"
187
188 #: src/addressbook.c:357 src/compose.c:499 src/mainwindow.c:417
189 #: src/messageview.c:141
190 msgid "/_File"
191 msgstr "/_Plik"
192
193 #: src/addressbook.c:358
194 msgid "/_File/New _Book"
195 msgstr "/_Plik/Nowa _ksi±¿ka"
196
197 #: src/addressbook.c:359
198 msgid "/_File/New _vCard"
199 msgstr "/_Plik/Nowa _vCard"
200
201 #: src/addressbook.c:361
202 msgid "/_File/New _JPilot"
203 msgstr "/_Plik/Nowy _JPilot"
204
205 #: src/addressbook.c:364
206 msgid "/_File/New _Server"
207 msgstr "/_Plik/Nowy _serwer"
208
209 #: src/addressbook.c:366 src/addressbook.c:369 src/compose.c:503
210 #: src/mainwindow.c:433 src/mainwindow.c:436 src/messageview.c:144
211 msgid "/_File/---"
212 msgstr "/_Plik/---"
213
214 #: src/addressbook.c:367
215 msgid "/_File/_Edit"
216 msgstr "/_Plik/_Edycja"
217
218 #: src/addressbook.c:368
219 msgid "/_File/_Delete"
220 msgstr "/_Plik/_Usuñ"
221
222 #: src/addressbook.c:370
223 msgid "/_File/_Save"
224 msgstr "/_Plik/Zapi_sz"
225
226 #: src/addressbook.c:371 src/compose.c:504 src/messageview.c:145
227 msgid "/_File/_Close"
228 msgstr "/_Plik/_Zamknij"
229
230 #: src/addressbook.c:372 src/addressbook.c:402 src/addressbook.c:416
231 #: src/compose.c:506 src/mainwindow.c:440 src/messageview.c:147
232 msgid "/_Edit"
233 msgstr "/_Edycja"
234
235 #: src/addressbook.c:373
236 msgid "/_Edit/C_ut"
237 msgstr "/_Edycja/Wy_tnij"
238
239 #: src/addressbook.c:374 src/compose.c:511 src/mainwindow.c:441
240 #: src/messageview.c:148
241 msgid "/_Edit/_Copy"
242 msgstr "/_Edycja/_Kopiuj"
243
244 #: src/addressbook.c:375 src/compose.c:512
245 msgid "/_Edit/_Paste"
246 msgstr "/_Edycja/_Wstaw"
247
248 #: src/addressbook.c:376 src/compose.c:509 src/compose.c:592
249 #: src/mainwindow.c:444 src/messageview.c:150
250 msgid "/_Edit/---"
251 msgstr "/_Edycja/---"
252
253 #: src/addressbook.c:377
254 msgid "/_Edit/Pa_ste Address"
255 msgstr "/_Edycja/_Wstaw adres"
256
257 #: src/addressbook.c:378
258 msgid "/_Address"
259 msgstr "/_Adres"
260
261 #: src/addressbook.c:379
262 msgid "/_Address/New _Address"
263 msgstr "/_Adres/Nowy _adres"
264
265 #: src/addressbook.c:380
266 msgid "/_Address/New _Group"
267 msgstr "/_Adres/Nowa _grupa"
268
269 #: src/addressbook.c:381
270 msgid "/_Address/New _Folder"
271 msgstr "/_Adres/Nowy _folder"
272
273 #: src/addressbook.c:382
274 msgid "/_Address/---"
275 msgstr "/_Adres/---"
276
277 #: src/addressbook.c:383
278 msgid "/_Address/_Edit"
279 msgstr "/_Adres/_Edycja"
280
281 #: src/addressbook.c:384
282 msgid "/_Address/_Delete"
283 msgstr "/_Adres/_Usuñ"
284
285 #: src/addressbook.c:385 src/addressbook.c:389 src/mainwindow.c:657
286 #: src/mainwindow.c:668 src/mainwindow.c:670 src/mainwindow.c:673
287 #: src/mainwindow.c:676 src/mainwindow.c:680 src/messageview.c:263
288 #: src/messageview.c:274
289 msgid "/_Tools/---"
290 msgstr "/_Narzêdzia/---"
291
292 #: src/addressbook.c:386
293 msgid "/_Tools/Import _LDIF file..."
294 msgstr "/_Narzêdzia/_Importuj plik LDIF..."
295
296 #: src/addressbook.c:387
297 msgid "/_Tools/Import M_utt file..."
298 msgstr "/_Narzêdzia/_Importuj plik M_utta..."
299
300 #: src/addressbook.c:388
301 msgid "/_Tools/Import _Pine file..."
302 msgstr "/_Narzêdzia/_Importuj plik _Pine..."
303
304 #: src/addressbook.c:390
305 msgid "/_Tools/Export _HTML..."
306 msgstr "/_Narzêdzia/Eksportuje _HTML..."
307
308 #: src/addressbook.c:391
309 msgid "/_Tools/Export LDI_F..."
310 msgstr "/_Narzêdzia/Eksport do LDI_F..."
311
312 #: src/addressbook.c:392 src/compose.c:669 src/mainwindow.c:704
313 #: src/messageview.c:277
314 msgid "/_Help"
315 msgstr "/Pomo_c"
316
317 #: src/addressbook.c:393 src/compose.c:670 src/mainwindow.c:714
318 #: src/messageview.c:278
319 msgid "/_Help/_About"
320 msgstr "/Pomo_c/_O programie"
321
322 #: src/addressbook.c:398 src/addressbook.c:412
323 msgid "/New _Address"
324 msgstr "/Nowy _adres"
325
326 #: src/addressbook.c:399 src/addressbook.c:413
327 msgid "/New _Group"
328 msgstr "/Nowa _grupa"
329
330 #: src/addressbook.c:400 src/addressbook.c:414
331 msgid "/New _Folder"
332 msgstr "/Nowy _folder"
333
334 #: src/addressbook.c:401 src/addressbook.c:404 src/addressbook.c:415
335 #: src/addressbook.c:418 src/addressbook.c:422 src/compose.c:493
336 #: src/folderview.c:286 src/folderview.c:288 src/folderview.c:297
337 #: src/folderview.c:302 src/folderview.c:306 src/folderview.c:308
338 #: src/folderview.c:318 src/folderview.c:323 src/folderview.c:327
339 #: src/folderview.c:329 src/folderview.c:339 src/folderview.c:343
340 #: src/folderview.c:346 src/folderview.c:348 src/summaryview.c:409
341 #: src/summaryview.c:412 src/summaryview.c:414 src/summaryview.c:420
342 #: src/summaryview.c:434 src/summaryview.c:446 src/summaryview.c:452
343 #: src/summaryview.c:455
344 msgid "/---"
345 msgstr "/---"
346
347 #: src/addressbook.c:403 src/addressbook.c:417 src/summaryview.c:417
348 msgid "/_Delete"
349 msgstr "/_Usuñ"
350
351 #: src/addressbook.c:405 src/addressbook.c:419
352 msgid "/C_ut"
353 msgstr "/Wy_tnij"
354
355 #: src/addressbook.c:406 src/addressbook.c:420
356 msgid "/_Copy"
357 msgstr "/_Kopiuj"
358
359 #: src/addressbook.c:407 src/addressbook.c:421
360 msgid "/_Paste"
361 msgstr "/_Wstaw"
362
363 #: src/addressbook.c:423
364 msgid "/Pa_ste Address"
365 msgstr "/Wklej _adres"
366
367 #: src/addressbook.c:435 src/crash.c:444 src/crash.c:463 src/importldif.c:118
368 msgid "Unknown"
369 msgstr "Nieznany"
370
371 #: src/addressbook.c:442 src/addressbook.c:461 src/importldif.c:125
372 msgid "Success"
373 msgstr "Sukces"
374
375 #: src/addressbook.c:443 src/importldif.c:126
376 msgid "Bad arguments"
377 msgstr "Z³e argumenty"
378
379 #: src/addressbook.c:444 src/importldif.c:127
380 msgid "File not specified"
381 msgstr "Nie okre¶lono pliku"
382
383 #: src/addressbook.c:445 src/importldif.c:128
384 msgid "Error opening file"
385 msgstr "B³±d podczas otwierania pliku"
386
387 #: src/addressbook.c:446 src/importldif.c:129
388 msgid "Error reading file"
389 msgstr "B³±d podczas czytania pliku"
390
391 #: src/addressbook.c:447 src/importldif.c:130
392 msgid "End of file encountered"
393 msgstr "Napotkano koniec pliku"
394
395 #: src/addressbook.c:448 src/importldif.c:131
396 msgid "Error allocating memory"
397 msgstr "B³±d alokacji pamiêci"
398
399 #: src/addressbook.c:449 src/importldif.c:132
400 msgid "Bad file format"
401 msgstr "Format daty nieprawid³owy"
402
403 #: src/addressbook.c:450 src/importldif.c:133
404 msgid "Error writing to file"
405 msgstr "B³±d zapisu pliku"
406
407 #: src/addressbook.c:451 src/importldif.c:134
408 msgid "Error opening directory"
409 msgstr "B³±d podczas otwierania katalogu"
410
411 #: src/addressbook.c:452 src/importldif.c:135
412 msgid "No path specified"
413 msgstr "Nie okre¶lono ¶cie¿ki"
414
415 #: src/addressbook.c:462
416 msgid "Error connecting to LDAP server"
417 msgstr "Pod³±czanie do serwera LDAP"
418
419 #: src/addressbook.c:463
420 msgid "Error initializing LDAP"
421 msgstr "B³±d inicjalizacji LDAP"
422
423 #: src/addressbook.c:464
424 msgid "Error binding to LDAP server"
425 msgstr "B³±d pod³±czania danych do serwera LDAP"
426
427 #: src/addressbook.c:465
428 msgid "Error searching LDAP database"
429 msgstr "B³±d wyszukiwania w bazie LDAP"
430
431 #: src/addressbook.c:466
432 msgid "Timeout performing LDAP operation"
433 msgstr "Wskoczy³ limit czasu podczas operacji LDAP"
434
435 #: src/addressbook.c:467 src/addressbook.c:468
436 msgid "Error in LDAP search criteria"
437 msgstr "B³±d w kryteriach wyszukiwania LDAP"
438
439 #: src/addressbook.c:469
440 msgid "No LDAP entries found for search criteria"
441 msgstr "Nie znaleziono wpisów LDAP do zadanego poszukiwania"
442
443 #: src/addressbook.c:619
444 msgid "E-Mail address"
445 msgstr "Adres e-mail"
446
447 #: src/addressbook.c:623 src/prefs_common.c:2391 src/toolbar.c:178
448 #: src/toolbar.c:1751
449 msgid "Address book"
450 msgstr "Ksi±¿ka adresowa"
451
452 #: src/addressbook.c:722
453 msgid "Name:"
454 msgstr "Nazwa:"
455
456 #: src/addressbook.c:754 src/addressbook.c:2198 src/addressbook.c:2205
457 #: src/editaddress.c:716 src/editaddress.c:850 src/prefs_actions.c:234
458 #: src/prefs_display_header.c:281 src/prefs_display_header.c:337
459 #: src/prefs_filtering.c:306 src/prefs_matcher.c:570 src/prefs_scoring.c:284
460 #: src/prefs_template.c:229 src/prefs_toolbar.c:781 src/ssl_manager.c:92
461 #: src/toolbar.c:374 src/toolbar.c:466
462 msgid "Delete"
463 msgstr "Usuñ"
464
465 #: src/addressbook.c:760
466 msgid "Lookup"
467 msgstr "Wyszukaj"
468
469 #: src/addressbook.c:772 src/compose.c:1436 src/compose.c:3171
470 #: src/compose.c:4497 src/compose.c:5204 src/headerview.c:53
471 #: src/prefs_template.c:173 src/summary_search.c:156
472 msgid "To:"
473 msgstr "Do:"
474
475 #: src/addressbook.c:776 src/compose.c:1420 src/compose.c:3170
476 #: src/prefs_template.c:175
477 msgid "Cc:"
478 msgstr "Kopia:"
479
480 #: src/addressbook.c:780 src/compose.c:1423 src/prefs_template.c:176
481 msgid "Bcc:"
482 msgstr "Ukryta kopia:"
483
484 #: src/addressbook.c:982 src/addressbook.c:1005
485 msgid "Delete address(es)"
486 msgstr "Usuñ adres(y)"
487
488 #: src/addressbook.c:983
489 msgid "This address data is readonly and cannot be deleted."
490 msgstr "Te dane adresowe s± tylko do odczytu i nie mog± byæ kasowane."
491
492 #: src/addressbook.c:1006
493 msgid "Really delete the address(es)?"
494 msgstr "Czy naprawdê chcesz usun±æ ten adres(y)?"
495
496 #: src/addressbook.c:1007 src/addressbook.c:2205 src/compose.c:2996
497 #: src/compose.c:6273 src/exphtmldlg.c:185 src/expldifdlg.c:192
498 #: src/expldifdlg.c:250 src/inc.c:169 src/inc.c:259 src/mainwindow.c:1438
499 #: src/message_search.c:198 src/prefs_actions.c:525
500 #: src/prefs_customheader.c:543 src/prefs_filtering.c:854
501 #: src/prefs_filtering.c:1002 src/prefs_matcher.c:1667 src/prefs_scoring.c:623
502 #: src/prefs_scoring.c:760 src/prefs_template.c:544 src/summary_search.c:324
503 #: src/summaryview.c:920 src/summaryview.c:1383 src/summaryview.c:1427
504 #: src/summaryview.c:1470 src/summaryview.c:1494 src/summaryview.c:1526
505 #: src/summaryview.c:1551 src/summaryview.c:1576 src/summaryview.c:1601
506 #: src/summaryview.c:3089 src/toolbar.c:2048
507 msgid "No"
508 msgstr "Nie"
509
510 #: src/addressbook.c:1534 src/addressbook.c:1607
511 msgid "Cannot paste. Target address book is readonly."
512 msgstr "Nie mo¿na wkleiæ. Docelowa ksi±¿ka adresowa jest tylko do odczytu."
513
514 #: src/addressbook.c:1545
515 msgid "Cannot paste into an address group."
516 msgstr "Nie mo¿na wkleiæ do grupy adresowej."
517
518 #: src/addressbook.c:2195
519 #, c-format
520 msgid ""
521 "Do you want to delete the folder AND all addresses in `%s' ? \n"
522 "If deleting the folder only, addresses will be moved into parent folder."
523 msgstr ""
524 "Czy chcesz usun±æ folder WRAZ ze wszystkimi adresami w '%s'? \n"
525 "Je¶li tylko usun±æ folder, wtedy adresy zostan± przemieszczone \n"
526 "do g³ównego katalogu."
527
528 #: src/addressbook.c:2199
529 msgid "Folder only"
530 msgstr "Tylko Katalog"
531
532 #: src/addressbook.c:2199
533 msgid "Folder and Addresses"
534 msgstr "Katalog i adresy"
535
536 #: src/addressbook.c:2204
537 #, c-format
538 msgid "Really delete `%s' ?"
539 msgstr "Naprawdê usun±æ '%s' ?"
540
541 #: src/addressbook.c:2964
542 msgid "New user, could not save index file."
543 msgstr "Nowy u¿ytkownik, nie mo¿na by³o zapisaæ pliku indeksowego."
544
545 #: src/addressbook.c:2968
546 msgid "New user, could not save address book files."
547 msgstr "Nowy u¿ytkownik, nie mo¿na by³o zapisaæ plików ksi±¿ki adresowej."
548
549 #: src/addressbook.c:2978
550 msgid "Old address book converted successfully."
551 msgstr "Dawna ksi±¿ka adresowa zosta³a pomy¶lnie przekonwertowana."
552
553 #: src/addressbook.c:2983
554 msgid ""
555 "Old address book converted,\n"
556 "could not save new address index file"
557 msgstr ""
558 "Dawna ksi±¿ka adresowa pomy¶lnie przekonwertowana,\n"
559 "jednak nie powiód³ siê zapis nowego pliku indeksowego"
560
561 #: src/addressbook.c:2996
562 msgid ""
563 "Could not convert address book,\n"
564 "but created empty new address book files."
565 msgstr ""
566 "Nie mo¿na by³o przekonwertowaæ ksi±¿ki adresowej,\n"
567 "ale za to stworzono puste pliki nowej ksi±¿ki adresowej."
568
569 #: src/addressbook.c:3002
570 msgid ""
571 "Could not convert address book,\n"
572 "could not create new address book files."
573 msgstr ""
574 "Nie mo¿na by³o przekonwertowaæ ksi±¿ki adresowej,\n"
575 "nie mo¿na by³o stworzyæ nowych plików ksi±¿ki adresowej."
576
577 #: src/addressbook.c:3007
578 msgid ""
579 "Could not convert address book\n"
580 "and could not create new address book files."
581 msgstr ""
582 "Nie mo¿na by³o przekonwertowaæ ksi±¿ki adresowej,\n"
583 "oraz nie mo¿na by³o stworzyæ nowych plików ksi±¿ki adresowej."
584
585 #: src/addressbook.c:3014
586 msgid "Addressbook conversion error"
587 msgstr "B³±d konwersji ksi±¿ki adresowej"
588
589 #: src/addressbook.c:3018
590 msgid "Addressbook conversion"
591 msgstr "Konwersja Ksi±¿ki adresowej"
592
593 #: src/addressbook.c:3054
594 msgid "Addressbook Error"
595 msgstr "B³±d Ksi±¿ki adresowej"
596
597 #: src/addressbook.c:3055
598 msgid "Could not read address index"
599 msgstr "Nie mo¿na by³o otworzyæ indeksu adresów"
600
601 #: src/addressbook.c:3406
602 msgid "Busy searching..."
603 msgstr "Zajêty przeszukiwanie..."
604
605 #: src/addressbook.c:3607 src/prefs_common.c:989
606 msgid "Interface"
607 msgstr "Interfejs"
608
609 #: src/addressbook.c:3623 src/exphtmldlg.c:423 src/expldifdlg.c:435
610 #: src/exporthtml.c:1011 src/importldif.c:690
611 msgid "Address Book"
612 msgstr "Ksi±¿ka adresowa"
613
614 #: src/addressbook.c:3639
615 msgid "Person"
616 msgstr "Osoba"
617
618 #: src/addressbook.c:3655
619 msgid "EMail Address"
620 msgstr "Adres e-mail"
621
622 #: src/addressbook.c:3671
623 msgid "Group"
624 msgstr "Grupa"
625
626 #: src/addressbook.c:3687 src/exporthtml.c:913 src/folderview.c:380
627 #: src/prefs_account.c:2125
628 msgid "Folder"
629 msgstr "Katalog"
630
631 #: src/addressbook.c:3703
632 msgid "vCard"
633 msgstr "vCard"
634
635 #: src/addressbook.c:3719 src/addressbook.c:3735
636 msgid "JPilot"
637 msgstr "JPilot"
638
639 #: src/addressbook.c:3751
640 msgid "LDAP Server"
641 msgstr "Serwer LDAP"
642
643 #: src/addressbook.c:3767
644 msgid "LDAP Query"
645 msgstr "Zapytanie LDAP"
646
647 #: src/addrgather.c:156
648 msgid "Please specify name for address book."
649 msgstr "Proszê o sprecyzuj nazwê dla ksi±¿ki adresowej"
650
651 #: src/addrgather.c:176
652 msgid "Please select the mail headers to search."
653 msgstr "Proszê zaznacz nag³ówki do przeszukania."
654
655 #: src/addrgather.c:183
656 msgid "Busy harvesting addresses..."
657 msgstr "Zajêty zbieraniem adresów..."
658
659 #: src/addrgather.c:221
660 msgid "Addresses gathered successfully."
661 msgstr "Zbieranie adresów zakoñczone sukcesem"
662
663 #: src/addrgather.c:285
664 msgid "No folder or message was selected."
665 msgstr "Nie wybrano ¿adnego katalogu lub wiadomo¶ci"
666
667 #: src/addrgather.c:293
668 msgid ""
669 "Please select a folder to process from the folder\n"
670 "list. Alternatively, select one or messages from\n"
671 "the message list."
672 msgstr ""
673 "Proszê wybierz katalog do przetworzenia z listy\n"
674 "katalogów. Ewentualnie wybierz jedn± lub wiêcej\n"
675 "wiadomo¶ci z listy wiadomo¶ci."
676
677 #: src/addrgather.c:345
678 msgid "Folder :"
679 msgstr "Katalog :"
680
681 #: src/addrgather.c:356 src/exphtmldlg.c:637 src/expldifdlg.c:667
682 #: src/importldif.c:948
683 msgid "Address Book :"
684 msgstr "Ksi±¿ka adresowa :"
685
686 #: src/addrgather.c:366
687 msgid "Folder Size :"
688 msgstr "Wielko¶æ katalogu :"
689
690 #: src/addrgather.c:381
691 msgid "Process these mail header fields"
692 msgstr "Przetwórz te nag³ówki"
693
694 #: src/addrgather.c:399
695 msgid "Include sub-folders"
696 msgstr "Do³±cz podkatalogi"
697
698 #: src/addrgather.c:422
699 msgid "Header Name"
700 msgstr "Nazwa nag³ówka"
701
702 #: src/addrgather.c:423
703 msgid "Address Count"
704 msgstr "Ilo¶æ adresów"
705
706 #: src/addrgather.c:527 src/alertpanel.c:154 src/main.c:264
707 #: src/messageview.c:492
708 msgid "Warning"
709 msgstr "Ostrze¿enie"
710
711 #: src/addrgather.c:528
712 msgid "Header Fields"
713 msgstr "Pola nag³ówków"
714
715 #: src/addrgather.c:529 src/exphtmldlg.c:757 src/expldifdlg.c:778
716 #: src/importldif.c:1067
717 msgid "Finish"
718 msgstr "Koniec"
719
720 #: src/addrgather.c:588
721 msgid "Harvest E-Mail Addresses - from Selected Messages"
722 msgstr "Wyci±gaj adresy e-mail - z nastêpuj±cych wiadomo¶ci"
723
724 #: src/addrgather.c:596
725 msgid "Harvest E-Mail Addresses - from Folder"
726 msgstr "Wyci±gaj adresy e-mail - z katalogu"
727
728 #: src/addrindex.c:105 src/addrindex.c:109 src/addrindex.c:116
729 msgid "Common address"
730 msgstr "Wspólny adres:"
731
732 #: src/addrindex.c:106 src/addrindex.c:110 src/addrindex.c:117
733 msgid "Personal address"
734 msgstr "Osobisty adres:"
735
736 #: src/alertpanel.c:141 src/compose.c:5965 src/main.c:598
737 msgid "Notice"
738 msgstr "Notatka"
739
740 #: src/alertpanel.c:167 src/alertpanel.c:189 src/compose.c:3482 src/inc.c:556
741 msgid "Error"
742 msgstr "B³±d"
743
744 #: src/alertpanel.c:189
745 msgid "View log"
746 msgstr "Poka¿ dziennik"
747
748 #: src/alertpanel.c:307
749 msgid "Show this message next time"
750 msgstr "Poka¿ tê wiadomo¶æ nastêpnym razem"
751
752 #: src/common/nntp.c:68
753 #, c-format
754 msgid "Can't connect to NNTP server: %s:%d\n"
755 msgstr "Nie mo¿na po³±czyæ siê z serwerem NNTP: %s:%d\n"
756
757 #: src/common/nntp.c:148 src/common/nntp.c:211
758 #, c-format
759 msgid "protocol error: %s\n"
760 msgstr "b³±d protoko³u: %s\n"
761
762 #: src/common/nntp.c:171 src/common/nntp.c:217
763 msgid "protocol error\n"
764 msgstr "b³±d protoko³u\n"
765
766 #: src/common/nntp.c:267
767 msgid "Error occurred while posting\n"
768 msgstr "B³±d podczas publikowania\n"
769
770 #: src/common/smtp.c:152
771 msgid "SMTP AUTH not available\n"
772 msgstr "SMTP AUTH nie jest dostêpne\n"
773
774 #: src/common/smtp.c:417 src/common/smtp.c:466
775 msgid "bad SMTP response\n"
776 msgstr "z³a odpowied¼ SMTP\n"
777
778 #: src/common/smtp.c:437 src/common/smtp.c:455 src/common/smtp.c:551
779 msgid "error occurred on SMTP session\n"
780 msgstr "wyst±pi³ b³±d podczas sesji SMTP\n"
781
782 #: src/common/smtp.c:446 src/pop.c:683
783 msgid "error occurred on authentication\n"
784 msgstr "wyst±pi³ b³±d podczas autentyfikacji\n"
785
786 #: src/common/smtp.c:511 src/pop.c:676
787 msgid "can't start TLS session\n"
788 msgstr "nie mo¿na nawi±zaæ sesji TLS\n"
789
790 #: src/common/ssl.c:78
791 msgid "Error creating ssl context\n"
792 msgstr "B³±d podczas tworzenia kontekstu ssl\n"
793
794 #: src/common/ssl.c:97
795 #, c-format
796 msgid "SSL connect failed (%s)\n"
797 msgstr "B³±d po³±czenia SSL (%s)\n"
798
799 #: src/common/ssl.c:105
800 #, c-format
801 msgid "SSL connection using %s\n"
802 msgstr "Po³±czenie SSL u¿ywaj±c %s\n"
803
804 #: src/common/ssl_certificate.c:139 src/common/ssl_certificate.c:150
805 #: src/common/ssl_certificate.c:156 src/common/ssl_certificate.c:163
806 #: src/common/ssl_certificate.c:174 src/common/ssl_certificate.c:180
807 #: src/gtk/sslcertwindow.c:63 src/gtk/sslcertwindow.c:74
808 #: src/gtk/sslcertwindow.c:80 src/gtk/sslcertwindow.c:87
809 #: src/gtk/sslcertwindow.c:98 src/gtk/sslcertwindow.c:104
810 msgid "<not in certificate>"
811 msgstr "<nie jest w certyfikacie>"
812
813 #: src/common/ssl_certificate.c:189
814 #, c-format
815 msgid ""
816 "  Owner: %s (%s) in %s\n"
817 "  Signed by: %s (%s) in %s\n"
818 "  Fingerprint: %s\n"
819 "  Signature status: %s"
820 msgstr ""
821 "  W³a¶ciciel: %s (%s) w %s\n"
822 "  Podpisane przez %s (%s) w %s\n"
823 "  Odcisk klucza: %s\n"
824 "  Stan podpisu: %s"
825
826 #: src/common/ssl_certificate.c:307
827 msgid "Can't load X509 default paths"
828 msgstr "Nie mo¿na wczytaæ domy¶lnych ¶cie¿ek X509"
829
830 #: src/common/ssl_certificate.c:362
831 #, c-format
832 msgid ""
833 "%s presented an unknown SSL certificate:\n"
834 "%s"
835 msgstr ""
836 "%s pokaza³ nieznany certyfikat SSL:\n"
837 "%s"
838
839 #: src/common/ssl_certificate.c:369 src/common/ssl_certificate.c:407
840 #, c-format
841 msgid ""
842 "%s\n"
843 "\n"
844 "Mail won't be retrieved on this account until you save the certificate.\n"
845 "(Uncheck the \"%s\" preference).\n"
846 msgstr ""
847 "%s\n"
848 "\n"
849 "Poczta nie bêdzie odbierana z tego konta do czasu a¿ zapiszesz certyfikat.\n"
850 "(Odznacz pole \"%s\")\n"
851
852 #: src/common/ssl_certificate.c:371 src/common/ssl_certificate.c:409
853 #: src/prefs_common.c:1128
854 msgid "Don't popup error dialog on receive error"
855 msgstr "Brak okna dialogowego przy b³êdzie odbioru"
856
857 #: src/common/ssl_certificate.c:398
858 #, c-format
859 msgid ""
860 "%s's SSL certificate changed !\n"
861 "We have saved this one:\n"
862 "%s\n"
863 "\n"
864 "It is now:\n"
865 "%s\n"
866 "\n"
867 "This could mean the server answering is not the known one."
868 msgstr ""
869 "Certyfikat SSL u %s zmieni³ siê!\n"
870 "Zapisali¶my ten:\n"
871 "%s\n"
872 "\n"
873 "Jest to teraz:\n"
874 "%s\n"
875 "\n"
876 "To mo¿e oznaczaæ, ¿e serwer, który odpowiada nie jest tym którego znamy."
877
878 #: src/compose.c:491
879 msgid "/_Add..."
880 msgstr "/Dod_aj..."
881
882 #: src/compose.c:492
883 msgid "/_Remove"
884 msgstr "/_Usuñ"
885
886 #: src/compose.c:494 src/folderview.c:289 src/folderview.c:310
887 #: src/folderview.c:331 src/folderview.c:350
888 msgid "/_Properties..."
889 msgstr "/_W³a¶ciwo¶ci..."
890
891 #: src/compose.c:500
892 msgid "/_File/_Attach file"
893 msgstr "/_Plik/_Do³±cz plik"
894
895 #: src/compose.c:501
896 msgid "/_File/_Insert file"
897 msgstr "/_Plik/Wstaw pl_ik"
898
899 #: src/compose.c:502
900 msgid "/_File/Insert si_gnature"
901 msgstr "/_Plik/Wstaw p_odpis"
902
903 #: src/compose.c:507
904 msgid "/_Edit/_Undo"
905 msgstr "/_Edycja/_Cofnij"
906
907 #: src/compose.c:508
908 msgid "/_Edit/_Redo"
909 msgstr "/_Edycja/Po_nów"
910
911 #: src/compose.c:510
912 msgid "/_Edit/Cu_t"
913 msgstr "/_Edycja/Wy_tnij"
914
915 #: src/compose.c:513
916 msgid "/_Edit/Paste as _quotation"
917 msgstr "/_Edycja/_Wstaw jako cytat"
918
919 #: src/compose.c:515 src/mainwindow.c:442 src/messageview.c:149
920 msgid "/_Edit/Select _all"
921 msgstr "/_Edycja/W_ybierz wszystko"
922
923 #: src/compose.c:516
924 msgid "/_Edit/A_dvanced"
925 msgstr "/_Edycja/_Zaawanowane"
926
927 #: src/compose.c:517
928 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character backward"
929 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Rusz o znak w ty³"
930
931 #: src/compose.c:522
932 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character forward"
933 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Rusz o znak w przód"
934
935 #: src/compose.c:527
936 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word backward"
937 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Rusz o s³owo w ty³"
938
939 #: src/compose.c:532
940 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word forward"
941 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Rusz o s³owo w przód"
942
943 #: src/compose.c:537
944 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to beginning of line"
945 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Rusz do pocz±tku linii"
946
947 #: src/compose.c:542
948 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to end of line"
949 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Rusz do koñca linii"
950
951 #: src/compose.c:547
952 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to previous line"
953 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Rusz do poprzedniej linii"
954
955 #: src/compose.c:552
956 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to next line"
957 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Rusz do nastêpnej linii"
958
959 #: src/compose.c:557
960 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character backward"
961 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Wykasuj znak za kursorem"
962
963 #: src/compose.c:562
964 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character forward"
965 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Wykasuj znak przed kursorem"
966
967 #: src/compose.c:567
968 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word backward"
969 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Wykasuj s³owo za kursorem"
970
971 #: src/compose.c:572
972 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word forward"
973 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Wykasuj s³owo przed kursorem"
974
975 #: src/compose.c:577
976 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete line"
977 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Wykasuj liniê"
978
979 #: src/compose.c:582
980 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete entire line"
981 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Skasuj ca³± liniê"
982
983 #: src/compose.c:587
984 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete to end of line"
985 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Wykasuj do koñca linii"
986
987 #: src/compose.c:593
988 msgid "/_Edit/_Wrap current paragraph"
989 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Za_wiñ obecny akapit"
990
991 #: src/compose.c:595
992 msgid "/_Edit/Wrap all long _lines"
993 msgstr "/_Edycja/Zawijaj wszystkie _linie"
994
995 #: src/compose.c:597
996 msgid "/_Edit/Edit with e_xternal editor"
997 msgstr "/_Edycja/Edytuj za pomoc± z_ewnêtrznego edytora"
998
999 #: src/compose.c:600
1000 msgid "/_Spelling"
1001 msgstr "/Pi_sownia"
1002
1003 #: src/compose.c:601
1004 msgid "/_Spelling/_Check all or check selection"
1005 msgstr "/Pi_sownia/Sprawd¼ wszystko albo zazna_czone"
1006
1007 #: src/compose.c:603
1008 msgid "/_Spelling/_Highlight all misspelled words"
1009 msgstr "/Pi_sownia/P_odkre¶l wszystkie ¼le napisane s³owa"
1010
1011 #: src/compose.c:605
1012 msgid "/_Spelling/Check _backwards misspelled word"
1013 msgstr "/Pi_sownia/Sprawd¼ w ty³ ¼le napisane s³owo"
1014
1015 #: src/compose.c:607
1016 msgid "/_Spelling/_Forward to next misspelled word"
1017 msgstr "/Pi_sownia/_Przeskocz w przód do nastêpnego ¼le napisanego s³owa"
1018
1019 #: src/compose.c:609
1020 msgid "/_Spelling/---"
1021 msgstr "/Pi_sownia/---"
1022
1023 #: src/compose.c:610
1024 msgid "/_Spelling/_Spelling Configuration"
1025 msgstr "/Pi_sowania/Konfiguracja pi_sowni"
1026
1027 #: src/compose.c:614 src/mainwindow.c:448 src/messageview.c:154
1028 #: src/summaryview.c:447
1029 msgid "/_View"
1030 msgstr "/_Widok"
1031
1032 #: src/compose.c:615
1033 msgid "/_View/_To"
1034 msgstr "/_Widok/_Do"
1035
1036 #: src/compose.c:616
1037 msgid "/_View/_Cc"
1038 msgstr "/_Widok/_Kopia"
1039
1040 #: src/compose.c:617
1041 msgid "/_View/_Bcc"
1042 msgstr "/_Widok/_Ukryta kopia"
1043
1044 #: src/compose.c:618
1045 msgid "/_View/_Reply to"
1046 msgstr "/_Wiadomo¶æ/_Odpowiedz do"
1047
1048 #: src/compose.c:619 src/compose.c:621 src/compose.c:623 src/mainwindow.c:466
1049 #: src/mainwindow.c:469 src/mainwindow.c:498 src/mainwindow.c:522
1050 #: src/mainwindow.c:604 src/mainwindow.c:608 src/messageview.c:236
1051 msgid "/_View/---"
1052 msgstr "/_Widok/---"
1053
1054 #: src/compose.c:620
1055 msgid "/_View/_Followup to"
1056 msgstr "/_Wiadomo¶æ/_Przeka¿ do"
1057
1058 #: src/compose.c:622
1059 msgid "/_View/R_uler"
1060 msgstr "/_Widok/_Linijka"
1061
1062 #: src/compose.c:624
1063 msgid "/_View/_Attachment"
1064 msgstr "/_Plik/_Do³±cz plik"
1065
1066 #: src/compose.c:626 src/mainwindow.c:611 src/messageview.c:240
1067 msgid "/_Message"
1068 msgstr "/_Wiadomo¶æ"
1069
1070 #: src/compose.c:627
1071 msgid "/_Message/_Send"
1072 msgstr "/_Wiadomo¶æ/Wy¶_lij"
1073
1074 #: src/compose.c:629
1075 msgid "/_Message/Send _later"
1076 msgstr "/_Wiadomo¶æ/Wy¶lij _pó¼niej"
1077
1078 #: src/compose.c:631 src/compose.c:637 src/compose.c:642 src/compose.c:644
1079 #: src/compose.c:648 src/compose.c:654 src/compose.c:661 src/mainwindow.c:616
1080 #: src/mainwindow.c:618 src/mainwindow.c:628 src/mainwindow.c:631
1081 #: src/mainwindow.c:633 src/mainwindow.c:638 src/messageview.c:243
1082 #: src/messageview.c:251 src/messageview.c:256
1083 msgid "/_Message/---"
1084 msgstr "/_Wiadomo¶æ/---"
1085
1086 #: src/compose.c:632
1087 msgid "/_Message/Save to _draft folder"
1088 msgstr "/_Wiadomo¶æ/Zapisz w folderze _draft"
1089
1090 #: src/compose.c:634
1091 msgid "/_Message/Save and _keep editing"
1092 msgstr "/_Wiadomo¶æ/Zapisz i nadal edytuj"
1093
1094 #: src/compose.c:638
1095 msgid "/_Message/_To"
1096 msgstr "/_Wiadomo¶æ/_Do"
1097
1098 #: src/compose.c:639
1099 msgid "/_Message/_Cc"
1100 msgstr "/_Wiadomo¶æ/_Kopia do"
1101
1102 #: src/compose.c:640
1103 msgid "/_Message/_Bcc"
1104 msgstr "/_Wiadomo¶æ/Ukry_ta kopia"
1105
1106 #: src/compose.c:641
1107 msgid "/_Message/_Reply to"
1108 msgstr "/_Wiadomo¶æ/_Odpowiedz do"
1109
1110 #: src/compose.c:643
1111 msgid "/_Message/_Followup to"
1112 msgstr "/_Wiadomo¶æ/_Przeka¿ do"
1113
1114 #: src/compose.c:645
1115 msgid "/_Message/_Attach"
1116 msgstr "/_Wiadomo¶æ/_Do³±cz"
1117
1118 #: src/compose.c:649
1119 msgid "/_Message/Si_gn"
1120 msgstr "/_Wiadomo¶æ/P_odpisz"
1121
1122 #: src/compose.c:650
1123 msgid "/_Message/_Encrypt"
1124 msgstr "/_Wiadomo¶æ/_Szyfruj"
1125
1126 #: src/compose.c:651
1127 msgid "/_Message/Mode/MIME"
1128 msgstr "/_Wiadomo¶æ/_Tryb/_MIME"
1129
1130 #: src/compose.c:652
1131 msgid "/_Message/Mode/Inline"
1132 msgstr "/_Wiadomo¶æ/_Tryb/_Wewn±trzwiadomo¶ciowy"
1133
1134 #: src/compose.c:655
1135 msgid "/_Message/_Priority"
1136 msgstr "/_Wiadomo¶æ/_Priorytet"
1137
1138 #: src/compose.c:656
1139 msgid "/_Message/Priority/_Highest"
1140 msgstr "/_Wiadomo¶æ/Priorytet/_Najwy¿szy"
1141
1142 #: src/compose.c:657
1143 msgid "/_Message/Priority/Hi_gh"
1144 msgstr "/_Wiadomo¶æ/Priorytet/_Wysoki"
1145
1146 #: src/compose.c:658
1147 msgid "/_Message/Priority/_Normal"
1148 msgstr "/_Wiadomo¶æ/Priorytet/_Normalny"
1149
1150 #: src/compose.c:659
1151 msgid "/_Message/Priority/Lo_w"
1152 msgstr "/_Wiado_mo¶æ/Priorytet/N_iski"
1153
1154 #: src/compose.c:660
1155 msgid "/_Message/Priority/_Lowest"
1156 msgstr "/_Wiadomo¶æ/Priorytet/N_ajni¿szy"
1157
1158 #: src/compose.c:662
1159 msgid "/_Message/_Request Return Receipt"
1160 msgstr "/_Wiadomo¶æ/_¯±daj potwierdzenia dostarczenia"
1161
1162 #: src/compose.c:663
1163 msgid "/_Message/Remo_ve references"
1164 msgstr "/_Wiadomo¶æ/Usuñ odniesienia"
1165
1166 #: src/compose.c:664 src/mainwindow.c:648 src/messageview.c:259
1167 msgid "/_Tools"
1168 msgstr "/_Narzêdzia"
1169
1170 #: src/compose.c:665
1171 msgid "/_Tools/Show _ruler"
1172 msgstr "/_Narzêdzia/Poka¿ li_nijkê"
1173
1174 #: src/compose.c:666 src/messageview.c:260
1175 msgid "/_Tools/_Address book"
1176 msgstr "/_Narzêdzia/_Ksi±¿ka adresowa"
1177
1178 #: src/compose.c:667
1179 msgid "/_Tools/_Template"
1180 msgstr "/_Narzêdzia/W_zory"
1181
1182 #: src/compose.c:668 src/mainwindow.c:669 src/messageview.c:275
1183 msgid "/_Tools/Actio_ns"
1184 msgstr "/_Narzêdzia/Akcj_e"
1185
1186 #: src/compose.c:1426
1187 msgid "Reply-To:"
1188 msgstr "Odpowiedz-Do:"
1189
1190 #: src/compose.c:1429 src/compose.c:4494 src/compose.c:5206
1191 #: src/headerview.c:54
1192 msgid "Newsgroups:"
1193 msgstr "Grupy news:"
1194
1195 #: src/compose.c:1432
1196 msgid "Followup-To:"
1197 msgstr "Odpowiedzi-Do(FUT):"
1198
1199 #: src/compose.c:1727
1200 msgid "Quote mark format error."
1201 msgstr "B³±d formatu cytowania"
1202
1203 #: src/compose.c:1743
1204 msgid "Message reply/forward format error."
1205 msgstr "B³±d formatu wzoru na odpowied¼/przekaz"
1206
1207 #: src/compose.c:2073
1208 #, c-format
1209 msgid "File %s is empty."
1210 msgstr "Plik %s jest pusty."
1211
1212 #: src/compose.c:2077
1213 #, c-format
1214 msgid "Can't read %s."
1215 msgstr "nie mo¿na otworzyæ %s"
1216
1217 #: src/compose.c:2115
1218 #, c-format
1219 msgid "Message: %s"
1220 msgstr "Wiadomo¶æ: %s"
1221
1222 #: src/compose.c:2810
1223 msgid " [Edited]"
1224 msgstr " [Edytowany]"
1225
1226 #: src/compose.c:2812
1227 #, c-format
1228 msgid "%s - Compose message%s"
1229 msgstr "%s - Twórz wiadomo¶æ%s"
1230
1231 #: src/compose.c:2815
1232 #, c-format
1233 msgid "Compose message%s"
1234 msgstr "Twórz wiadomo¶æ%s"
1235
1236 #: src/compose.c:2839 src/compose.c:3088
1237 msgid ""
1238 "Account for sending mail is not specified.\n"
1239 "Please select a mail account before sending."
1240 msgstr ""
1241 "Nie podano konta, z którego wysy³asz pocztê.\n"
1242 "Wybierz konto przed wys³aniem."
1243
1244 #: src/compose.c:2986
1245 msgid "Recipient is not specified."
1246 msgstr "Nie podano odbiorcy."
1247
1248 #: src/compose.c:2994 src/messageview.c:492 src/prefs_account.c:767
1249 #: src/prefs_common.c:975 src/toolbar.c:366 src/toolbar.c:413
1250 msgid "Send"
1251 msgstr "Wy¶lij"
1252
1253 #: src/compose.c:2995
1254 msgid "Subject is empty. Send it anyway?"
1255 msgstr "Temat wiadomo¶ci jest pusty. Czy wys³ac mimo to?"
1256
1257 #: src/compose.c:3016
1258 msgid "Could not queue message for sending"
1259 msgstr "Zakolejkowanie wiadomo¶ci do wys³ania nie powiod³o siê."
1260
1261 #: src/compose.c:3021
1262 msgid ""
1263 "The message was queued but could not be sent.\n"
1264 "Use \"Send queued messages\" from the main window to retry."
1265 msgstr ""
1266 "Wiadomo¶æ zosta³a zakolejkowana, ale nie mog³a zostaæ wys³ana\n"
1267 "U¿yk \"Wy¶lij zakolejkowane wiadomo¶ci\" z g³ównego okna by ponowiæ."
1268
1269 #: src/compose.c:3104 src/procmsg.c:1226 src/send_message.c:229
1270 #, c-format
1271 msgid "Error occurred while posting the message to %s ."
1272 msgstr "B³±d podczas wysy³ania wiadomo¶ci do %s"
1273
1274 #: src/compose.c:3118
1275 msgid "Queueing"
1276 msgstr "Kolejkowanie"
1277
1278 #: src/compose.c:3119
1279 msgid ""
1280 "Error occurred while sending the message.\n"
1281 "Put this message into queue folder?"
1282 msgstr ""
1283 "B³±d podczas wysy³ania wiadomo¶ci.\n"
1284 "Wstawiæ tê wiadomo¶æ do kolejki?"
1285
1286 #: src/compose.c:3125
1287 msgid "Can't queue the message."
1288 msgstr "Nie mo¿na wstawiæ wiadomo¶ci do kolejki."
1289
1290 #: src/compose.c:3128 src/send_message.c:580 src/send_message.c:599
1291 msgid "Error occurred while sending the message."
1292 msgstr "B³±d podczas wysy³ania wiadomo¶ci."
1293
1294 #: src/compose.c:3141
1295 msgid "Can't save the message to Sent."
1296 msgstr "Nie mo¿na zapisaæ wiadomo¶ci do Wyslanych"
1297
1298 #: src/compose.c:3372
1299 #, c-format
1300 msgid "Could not find any key associated with currently selected key id `%s'."
1301 msgstr "Nie mo¿na znale¼æ klucza zwi±zanego z wybranym kluczem o identyfikatorze`%s'"
1302
1303 #: src/compose.c:3478
1304 #, c-format
1305 msgid ""
1306 "Can't convert the character encoding of the message from\n"
1307 "%s to %s.\n"
1308 "Send it anyway?"
1309 msgstr ""
1310 "Nie mo¿na skonwertowaæ strony kodowej wiadomo¶ci z\n"
1311 "%s do %s.\n"
1312 "Czy wys³aæ mimo tego?"
1313
1314 #: src/compose.c:3742
1315 msgid "No account for sending mails available!"
1316 msgstr "Brak konta do wysy³ania poczty!"
1317
1318 #: src/compose.c:3752
1319 msgid "No account for posting news available!"
1320 msgstr "Brak konta do wysy³ania wiadomo¶ci do grup dyskusyjnych!"
1321
1322 #: src/compose.c:4574 src/headerview.c:52 src/summary_search.c:149
1323 msgid "From:"
1324 msgstr "Od:"
1325
1326 #: src/compose.c:4678 src/compose.c:4848 src/compose.c:5726
1327 msgid "MIME type"
1328 msgstr "typ MIME"
1329
1330 #: src/compose.c:4679 src/compose.c:4849 src/mimeview.c:198
1331 #: src/prefs_summary_column.c:73 src/select-keys.c:299 src/summaryview.c:467
1332 msgid "Size"
1333 msgstr "Wielko¶æ"
1334
1335 #: src/compose.c:4743
1336 msgid "Save Message to "
1337 msgstr "Zapisz wiadomo¶æ do "
1338
1339 #: src/compose.c:4763
1340 msgid "Select ..."
1341 msgstr " Wybierz ..."
1342
1343 #: src/compose.c:4899 src/prefs_account.c:1355 src/prefs_customheader.c:188
1344 #: src/prefs_matcher.c:146
1345 msgid "Header"
1346 msgstr "Nag³ówek"
1347
1348 #: src/compose.c:4901
1349 msgid "Attachments"
1350 msgstr "Za³±czniki"
1351
1352 #: src/compose.c:4903
1353 msgid "Others"
1354 msgstr "Inne"
1355
1356 #: src/compose.c:4918 src/headerview.c:55 src/prefs_template.c:177
1357 #: src/summary_search.c:163
1358 msgid "Subject:"
1359 msgstr "Temat:"
1360
1361 #: src/compose.c:5153 src/exphtmldlg.c:503 src/gtk/colorlabel.c:279
1362 #: src/gtk/gtkaspell.c:1499 src/gtk/gtkaspell.c:2173 src/summaryview.c:4200
1363 msgid "None"
1364 msgstr "Brak"
1365
1366 #: src/compose.c:5162
1367 #, c-format
1368 msgid ""
1369 "Spell checker could not be started.\n"
1370 "%s"
1371 msgstr ""
1372 "Walidator pisowni nie mog³ zostaæ uruchomiony.\n"
1373 "%s"
1374
1375 #: src/compose.c:5621
1376 msgid "Invalid MIME type."
1377 msgstr "Niepoprawny typ MIME."
1378
1379 #: src/compose.c:5639
1380 msgid "File doesn't exist or is empty."
1381 msgstr "Brak pliku lub pusty plik."
1382
1383 #: src/compose.c:5708
1384 msgid "Properties"
1385 msgstr "W³a¶ciwo¶ci..."
1386
1387 #: src/compose.c:5753
1388 msgid "Encoding"
1389 msgstr "Kodowanie"
1390
1391 #: src/compose.c:5784
1392 msgid "Path"
1393 msgstr "¦cie¿ka"
1394
1395 #: src/compose.c:5785 src/prefs_toolbar.c:808
1396 msgid "File name"
1397 msgstr "Nazwa pliku"
1398
1399 #: src/compose.c:5962
1400 #, c-format
1401 msgid ""
1402 "The external editor is still working.\n"
1403 "Force terminating the process?\n"
1404 "process group id: %d"
1405 msgstr ""
1406 "Zewnêtrzny edytor wci±¿ pracuje.\n"
1407 "Zakoñczyæ proces si³owo?\n"
1408 "identyfikator grupy procesów: %d"
1409
1410 #: src/compose.c:6271 src/inc.c:167 src/inc.c:257 src/toolbar.c:2046
1411 msgid "Offline warning"
1412 msgstr "Ostrze¿enie o trybie off-line"
1413
1414 #: src/compose.c:6272 src/inc.c:168 src/inc.c:258 src/toolbar.c:2047
1415 msgid "You're working offline. Override?"
1416 msgstr "Pracujesz w trybie off-line. Czy chcesz to zmieniæ na on-line?"
1417
1418 #: src/compose.c:6390 src/compose.c:6411
1419 msgid "Select file"
1420 msgstr "Wybierz plik"
1421
1422 #: src/compose.c:6454
1423 msgid "Discard message"
1424 msgstr "Porzuæ wiadomo¶æ"
1425
1426 #: src/compose.c:6455
1427 msgid "This message has been modified. discard it?"
1428 msgstr "Wiadomo¶æ zosta³a zmieniona, porzuciæ?"
1429
1430 #: src/compose.c:6456
1431 msgid "Discard"
1432 msgstr "Porzuæ"
1433
1434 #: src/compose.c:6456
1435 msgid "to Draft"
1436 msgstr "do Szablonów"
1437
1438 #: src/compose.c:6491
1439 #, c-format
1440 msgid "Do you want to apply the template `%s' ?"
1441 msgstr "Czy chcesz do³±czyæ szablon `%s'?"
1442
1443 #: src/compose.c:6493
1444 msgid "Apply template"
1445 msgstr "Do³±cz szablon"
1446
1447 #: src/compose.c:6494
1448 msgid "Replace"
1449 msgstr "Podmieñ"
1450
1451 #: src/compose.c:6494 src/toolbar.c:417
1452 msgid "Insert"
1453 msgstr "Wstaw"
1454
1455 #: src/crash.c:141
1456 #, c-format
1457 msgid "Sylpheed process (%ld) received signal %ld"
1458 msgstr "Proces Sylpheed (%ld) otrzyma³ sygna³ %ld"
1459
1460 #: src/crash.c:186
1461 msgid "Sylpheed has crashed"
1462 msgstr "Sylpheed wykitowa³"
1463
1464 #: src/crash.c:202
1465 #, c-format
1466 msgid ""
1467 "%s.\n"
1468 "Please file a bug report and include the information below."
1469 msgstr ""
1470 "%s.\n"
1471 "Proszê wys³aæ raport o b³êdzie i do³±czyæ nastêpuj±ce informacje."
1472
1473 #: src/crash.c:207
1474 msgid "Debug log"
1475 msgstr "Dziennik debugu"
1476
1477 #: src/crash.c:247
1478 msgid "Save..."
1479 msgstr "Zapisz..."
1480
1481 #: src/crash.c:252
1482 msgid "Create bug report"
1483 msgstr "Stwórz raport o b³êdzie"
1484
1485 #: src/crash.c:301
1486 msgid "Save crash information"
1487 msgstr "Zapisz informacje o wykitowaniu"
1488
1489 #: src/editaddress.c:143
1490 msgid "Add New Person"
1491 msgstr "Dodaj now± osobê"
1492
1493 #: src/editaddress.c:144
1494 msgid "Edit Person Details"
1495 msgstr "Edytuj szczegó³y osobiste"
1496
1497 #: src/editaddress.c:285
1498 msgid "An E-Mail address must be supplied."
1499 msgstr "Adres e-mail musi zostaæ wpisany."
1500
1501 #: src/editaddress.c:422
1502 msgid "A Name and Value must be supplied."
1503 msgstr "Imiê i warto¶æ musz± zostaæ wpisane."
1504
1505 #: src/editaddress.c:480
1506 msgid "Edit Person Data"
1507 msgstr "Edytuj informacje osobiste"
1508
1509 #: src/editaddress.c:577 src/expldifdlg.c:549 src/exporthtml.c:790
1510 #: src/ldif.c:826
1511 msgid "Display Name"
1512 msgstr "Wy¶wietl imiê"
1513
1514 #: src/editaddress.c:583 src/editaddress.c:587 src/ldif.c:834
1515 msgid "Last Name"
1516 msgstr "Imiê"
1517
1518 #: src/editaddress.c:584 src/editaddress.c:586 src/ldif.c:830
1519 msgid "First Name"
1520 msgstr "Nazwisko"
1521
1522 #: src/editaddress.c:589
1523 msgid "Nickname"
1524 msgstr "Ksywka"
1525
1526 #: src/editaddress.c:626 src/editaddress.c:674 src/editaddress.c:884
1527 #: src/editgroup.c:258 src/expldifdlg.c:562 src/exporthtml.c:629
1528 #: src/exporthtml.c:793 src/ldif.c:842
1529 msgid "E-Mail Address"
1530 msgstr "Adres e-mail"
1531
1532 #: src/editaddress.c:627 src/editaddress.c:683
1533 msgid "Alias"
1534 msgstr "Alias"
1535
1536 #: src/editaddress.c:710
1537 msgid "Move Up"
1538 msgstr "W górê"
1539
1540 #: src/editaddress.c:713
1541 msgid "Move Down"
1542 msgstr "W dó³"
1543
1544 #: src/editaddress.c:719 src/editaddress.c:853
1545 msgid "Modify"
1546 msgstr "Zmieñ"
1547
1548 #: src/editaddress.c:725 src/editaddress.c:859 src/message_search.c:134
1549 #: src/summary_search.c:207
1550 msgid "Clear"
1551 msgstr "Wyczy¶æ"
1552
1553 #: src/editaddress.c:775 src/editaddress.c:832 src/prefs_customheader.c:205
1554 #: src/prefs_matcher.c:455
1555 msgid "Value"
1556 msgstr "Warto¶æ"
1557
1558 #: src/editaddress.c:883
1559 msgid "Basic Data"
1560 msgstr "Podstawowe dane"
1561
1562 #: src/editaddress.c:885
1563 msgid "User Attributes"
1564 msgstr "Cechy u¿ytkownika"
1565
1566 #: src/editbook.c:112
1567 msgid "File appears to be Ok."
1568 msgstr "Plik wygl±da w porz±dku"
1569
1570 #: src/editbook.c:115
1571 msgid "File does not appear to be a valid address book format."
1572 msgstr "Plik nie wygl±da na prawid³owy forwat ksi±¿ki adresowej"
1573
1574 #: src/editbook.c:118 src/editjpilot.c:192 src/editvcard.c:99
1575 msgid "Could not read file."
1576 msgstr "Nie mo¿na otworzyæ pliku."
1577
1578 #: src/editbook.c:152 src/editbook.c:264
1579 msgid "Edit Addressbook"
1580 msgstr "Edytuj ksi±¿kê adresow±"
1581
1582 #: src/editbook.c:181 src/editjpilot.c:302 src/editvcard.c:217
1583 msgid " Check File "
1584 msgstr "Sprawd¼ plik "
1585
1586 #: src/editbook.c:186 src/editjpilot.c:307 src/editvcard.c:222
1587 #: src/importmutt.c:270 src/importpine.c:270 src/prefs_account.c:1572
1588 msgid "File"
1589 msgstr "Plik"
1590
1591 #: src/editbook.c:283
1592 msgid "Add New Addressbook"
1593 msgstr "Ksi±¿ka adresowa"
1594
1595 #: src/editgroup.c:103
1596 msgid "A Group Name must be supplied."
1597 msgstr "Trzeba podaæ nazwê grupy"
1598
1599 #: src/editgroup.c:264
1600 msgid "Edit Group Data"
1601 msgstr "Edytuj dane grupy"
1602
1603 #: src/editgroup.c:292 src/exporthtml.c:626
1604 msgid "Group Name"
1605 msgstr "Nazwa grupy"
1606
1607 #: src/editgroup.c:311
1608 msgid "Addresses in Group"
1609 msgstr "Adresy w grupie"
1610
1611 #: src/editgroup.c:313
1612 msgid " -> "
1613 msgstr " -> "
1614
1615 #: src/editgroup.c:340
1616 msgid " <- "
1617 msgstr " <- "
1618
1619 #: src/editgroup.c:342
1620 msgid "Available Addresses"
1621 msgstr "Dostêpne adresy"
1622
1623 #: src/editgroup.c:402
1624 msgid "Move E-Mail Addresses to or from Group with arrow buttons"
1625 msgstr "Przesuñ adresy e-mail z lub do grupy u¿ywaj±c klawiszy kursora"
1626
1627 #: src/editgroup.c:450
1628 msgid "Edit Group Details"
1629 msgstr "Edytuj dane grupê"
1630
1631 #: src/editgroup.c:453
1632 msgid "Add New Group"
1633 msgstr "Dodaj now± grupê"
1634
1635 #: src/editgroup.c:503
1636 msgid "Edit folder"
1637 msgstr "Edytuj folder"
1638
1639 #: src/editgroup.c:503
1640 msgid "Input the new name of folder:"
1641 msgstr "Podaj nazwê nowego katalogu:"
1642
1643 #: src/editgroup.c:506 src/folderview.c:1874 src/folderview.c:1924
1644 #: src/folderview.c:2192
1645 msgid "New folder"
1646 msgstr "Nowy katalog"
1647
1648 #: src/editgroup.c:507 src/folderview.c:1875 src/folderview.c:1925
1649 msgid "Input the name of new folder:"
1650 msgstr "Podaj nazwê nowego katalogu:"
1651
1652 #: src/editjpilot.c:189
1653 msgid "File does not appear to be JPilot format."
1654 msgstr "Plik nie wygl±da na plik w formacie JPilot."
1655
1656 #: src/editjpilot.c:225
1657 msgid "Select JPilot File"
1658 msgstr "Wybierz plik JPilot"
1659
1660 #: src/editjpilot.c:273 src/editjpilot.c:401
1661 msgid "Edit JPilot Entry"
1662 msgstr "Edytuj wpis JPilot"
1663
1664 #: src/editjpilot.c:314 src/editldap.c:440 src/editvcard.c:229
1665 #: src/exphtmldlg.c:444 src/expldifdlg.c:456 src/importldif.c:721
1666 #: src/importmutt.c:277 src/importpine.c:277 src/prefs_account.c:2153
1667 #: src/prefs_spelling.c:244
1668 msgid " ... "
1669 msgstr " ... "
1670
1671 #: src/editjpilot.c:319
1672 msgid "Additional e-Mail address item(s)"
1673 msgstr "Dodatkowe dane dot. adresów e-mail"
1674
1675 #: src/editjpilot.c:408
1676 msgid "Add New JPilot Entry"
1677 msgstr "Dodaj nowy wpis JPilot"
1678
1679 #: src/editldap_basedn.c:141
1680 msgid "Edit LDAP - Select Search Base"
1681 msgstr "Edytuj LDAP - Wybierz podstawowe regu³y wyszukiwania"
1682
1683 #: src/editldap_basedn.c:161 src/editldap.c:404
1684 msgid "Hostname"
1685 msgstr "Nazwa hosta"
1686
1687 #: src/editldap_basedn.c:171 src/editldap.c:414 src/ssl_manager.c:106
1688 msgid "Port"
1689 msgstr "Port"
1690
1691 #: src/editldap_basedn.c:181 src/editldap.c:432
1692 msgid "Search Base"
1693 msgstr "Podstawowe dane wyszukiwania"
1694
1695 #: src/editldap_basedn.c:202
1696 msgid "Available Search Base(s)"
1697 msgstr "Dostêpne podstawowe regu³y wyszukiwania"
1698
1699 #: src/editldap_basedn.c:291
1700 msgid "Could not read Search Base(s) from server - please set manually"
1701 msgstr "Nie mo¿na uzyskaæ Podstaw(y) Wyszukiwania z serwera - proszê ustawiæ rêcznie"
1702
1703 #: src/editldap_basedn.c:295 src/editldap.c:265
1704 msgid "Could not connect to server"
1705 msgstr "Nie mo¿na po³±czyæ siê z serwerem"
1706
1707 #: src/editldap.c:147
1708 msgid "A Name must be supplied."
1709 msgstr "Nazwa musi zostaæ podana"
1710
1711 #: src/editldap.c:159
1712 msgid "A Hostname must be supplied for the server."
1713 msgstr "Nazwa hosta musi zostaæ podana dla serwera"
1714
1715 #: src/editldap.c:172
1716 msgid "At least one LDAP search attribute should be supplied."
1717 msgstr "Przynajmniej jeden atrybut przeszukiwania LDAP powinien zostaæ podany"
1718
1719 #: src/editldap.c:262
1720 msgid "Connected successfully to server"
1721 msgstr "Pod³±czony prawid³owo do serwera"
1722
1723 #: src/editldap.c:313 src/editldap.c:824
1724 msgid "Edit LDAP Server"
1725 msgstr "Edytuj dane serwera LDAP"
1726
1727 #: src/editldap.c:427
1728 msgid " Check Server "
1729 msgstr "Sprawd¼ Serwer "
1730
1731 #: src/editldap.c:488
1732 msgid "Search Attributes"
1733 msgstr "Atrybuty przeszukiwania"
1734
1735 #: src/editldap.c:496
1736 msgid " Defaults "
1737 msgstr " Domy¶lne "
1738
1739 #: src/editldap.c:501
1740 msgid "Max Query Age (secs)"
1741 msgstr "Maksymalny wiek zapytania (sekundy)"
1742
1743 #: src/editldap.c:518
1744 msgid "Include server in dynamic search"
1745 msgstr "Do³±cz serwer do dynamicznego szukania"
1746
1747 #: src/editldap.c:565
1748 msgid "Bind DN"
1749 msgstr "£±cz DN"
1750
1751 #: src/editldap.c:575
1752 msgid "Bind Password"
1753 msgstr "£±cz has³o"
1754
1755 #: src/editldap.c:585
1756 msgid "Timeout (secs)"
1757 msgstr "Limit czasu (sekundy)"
1758
1759 #: src/editldap.c:600
1760 msgid "Maximum Entries"
1761 msgstr "Maksymalna ilo¶æ wpisów"
1762
1763 #: src/editldap.c:625 src/prefs_account.c:763
1764 msgid "Basic"
1765 msgstr "Podstawowe"
1766
1767 #: src/editldap.c:626 src/message_search.c:133 src/summary_search.c:206
1768 msgid "Search"
1769 msgstr "Szukaj"
1770
1771 #: src/editldap.c:627 src/summaryview.c:642
1772 msgid "Extended"
1773 msgstr "Rozszerzone"
1774
1775 #: src/editldap.c:829
1776 msgid "Add New LDAP Server"
1777 msgstr "Dodaj nowy serwer LDAP"
1778
1779 #: src/editvcard.c:96
1780 msgid "File does not appear to be vCard format."
1781 msgstr "Plik nie wydaje siê byæ w formacie vCard"
1782
1783 #: src/editvcard.c:132
1784 msgid "Select vCard File"
1785 msgstr "Wybierz plik vCard"
1786
1787 #: src/editvcard.c:188 src/editvcard.c:291
1788 msgid "Edit vCard Entry"
1789 msgstr "Edytuj wpis vCard"
1790
1791 #: src/editvcard.c:296
1792 msgid "Add New vCard Entry"
1793 msgstr "Dodaj nowy wpis vCard"
1794
1795 #: src/exphtmldlg.c:111
1796 msgid "Please specify output directory and file to create."
1797 msgstr "Proszê sprecyzuj katalog wyj¶ciowy i plik do stworzenia."
1798
1799 #: src/exphtmldlg.c:114
1800 msgid "Select stylesheet and formatting."
1801 msgstr "Wybierz wzór stylów i formatowanie."
1802
1803 #: src/exphtmldlg.c:117 src/expldifdlg.c:116
1804 msgid "File exported successfully."
1805 msgstr "Plik zosta³ wyeksportowany prawid³owo."
1806
1807 #: src/exphtmldlg.c:181
1808 #, c-format
1809 msgid ""
1810 "HTML Output Directory '%s'\n"
1811 "does not exist. OK to create new directory?"
1812 msgstr ""
1813 "Katalog wyj¶ciowy HTML '%s' nie istnieje.\n"
1814 "Czy stworzyæ nowy katalog?"
1815
1816 #: src/exphtmldlg.c:184 src/expldifdlg.c:191
1817 msgid "Create Directory"
1818 msgstr "Stwórz katalog"
1819
1820 #: src/exphtmldlg.c:193
1821 #, c-format
1822 msgid ""
1823 "Could not create output directory for HTML file:\n"
1824 "%s"
1825 msgstr ""
1826 "Nie mo¿na by³o stworzyæ katalogu wyj¶ciowego dla pliku HTML:\n"
1827 "%s"
1828
1829 #: src/exphtmldlg.c:195 src/expldifdlg.c:202
1830 msgid "Failed to Create Directory"
1831 msgstr "Nie powiod³o siê tworzenie katalogu"
1832
1833 #: src/exphtmldlg.c:241
1834 msgid "Error creating HTML file"
1835 msgstr "B³±d podczas tworzenia pliku HTML"
1836
1837 #: src/exphtmldlg.c:361
1838 msgid "Select HTML Output File"
1839 msgstr "Wybierz plik wyj¶ciowy dla HTML"
1840
1841 #: src/exphtmldlg.c:435
1842 msgid "HTML Output File"
1843 msgstr "Plik wyj¶ciowy HTML"
1844
1845 #: src/exphtmldlg.c:496
1846 msgid "Stylesheet"
1847 msgstr "Wzór stylów"
1848
1849 #: src/exphtmldlg.c:509 src/prefs_common.c:3177 src/prefs_common.c:3459
1850 msgid "Default"
1851 msgstr "Domy¶lne"
1852
1853 #: src/exphtmldlg.c:515
1854 msgid "Full"
1855 msgstr "Pe³ny"
1856
1857 #: src/exphtmldlg.c:521
1858 msgid "Custom"
1859 msgstr "W³asne"
1860
1861 #: src/exphtmldlg.c:527
1862 msgid "Custom-2"
1863 msgstr "W³asne-2"
1864
1865 #: src/exphtmldlg.c:533
1866 msgid "Custom-3"
1867 msgstr "W³asne-3"
1868
1869 #: src/exphtmldlg.c:539
1870 msgid "Custom-4"
1871 msgstr "W³asne-4"
1872
1873 #: src/exphtmldlg.c:553
1874 msgid "Full Name Format"
1875 msgstr "Pe³na nazwa formatu"
1876
1877 #: src/exphtmldlg.c:560
1878 msgid "First Name, Last Name"
1879 msgstr "Nazwisko, Imiê"
1880
1881 #: src/exphtmldlg.c:566
1882 msgid "Last Name, First Name"
1883 msgstr "Imiê, Nazwisko"
1884
1885 #: src/exphtmldlg.c:580
1886 msgid "Color Banding"
1887 msgstr "Pasek koloru"
1888
1889 #: src/exphtmldlg.c:586
1890 msgid "Format E-Mail Links"
1891 msgstr "Format odno¶ników e-mailowych"
1892
1893 #: src/exphtmldlg.c:592
1894 msgid "Format User Attributes"
1895 msgstr "Cechy formatowania u¿ytkownika"
1896
1897 #: src/exphtmldlg.c:647 src/expldifdlg.c:677 src/importldif.c:958
1898 msgid "File Name :"
1899 msgstr "Nazwa pliku :"
1900
1901 #: src/exphtmldlg.c:657
1902 msgid "Open with Web Browser"
1903 msgstr "Otwórz Przegl±dark±"
1904
1905 #: src/exphtmldlg.c:689
1906 msgid "Export Address Book to HTML File"
1907 msgstr "Eksportowanie ksi±¿ki adresowej do pliku HTML..."
1908
1909 #: src/exphtmldlg.c:723 src/expldifdlg.c:744 src/importldif.c:1032
1910 msgid "Prev"
1911 msgstr "Poprzednie"
1912
1913 #: src/exphtmldlg.c:724 src/expldifdlg.c:745 src/importldif.c:1033
1914 #: src/toolbar.c:376 src/toolbar.c:467
1915 msgid "Next"
1916 msgstr "Nastêpne"
1917
1918 #: src/exphtmldlg.c:755 src/expldifdlg.c:776 src/importldif.c:1065
1919 msgid "File Info"
1920 msgstr "Informacje o pliku"
1921
1922 #: src/exphtmldlg.c:756
1923 msgid "Format"
1924 msgstr "Format"
1925
1926 #: src/expldifdlg.c:110
1927 msgid "Please specify output directory and LDIF filename to create."
1928 msgstr "Wybierz katalog wyj¶ciowy oraz nazwê pliku LDIF, który zostanie utworzony."
1929
1930 #: src/expldifdlg.c:113
1931 msgid "Specify parameters to format distinguished name."
1932 msgstr ""
1933
1934 #: src/expldifdlg.c:188
1935 #, c-format
1936 msgid ""
1937 "LDIF Output Directory '%s'\n"
1938 "does not exist. OK to create new directory?"
1939 msgstr ""
1940 "Katalog wyj¶ciowy LDIF '%s' nie istnieje.\n"
1941 "Czy stworzyæ nowy katalog?"
1942
1943 #: src/expldifdlg.c:200
1944 #, c-format
1945 msgid ""
1946 "Could not create output directory for LDIF file:\n"
1947 "%s"
1948 msgstr ""
1949 "Nie mo¿na by³o stworzyæ katalogu wyj¶ciowego dla pliku LDIF:\n"
1950 "%s"
1951
1952 #: src/expldifdlg.c:244
1953 msgid "Suffix was not supplied"
1954 msgstr "Nie podano przedrostka"
1955
1956 #: src/expldifdlg.c:246
1957 msgid ""
1958 "A suffix is required if data is to be used for an LDAP server. Are you sure "
1959 "you wish to proceed without a suffix?"
1960 msgstr ""
1961 "Przedrostek jest niezbêdny aby dane by³y poprawnie przetwarzane przez serwer "
1962 "LDAP. Kontynuowaæ bez przedrostka?"
1963
1964 #: src/expldifdlg.c:264
1965 msgid "Error creating LDIF file"
1966 msgstr "B³±d podczas tworzenia pliku LDIF"
1967
1968 #: src/expldifdlg.c:373
1969 msgid "Select LDIF Output File"
1970 msgstr "Wybierz plik wyj¶ciowy LDIF"
1971
1972 #: src/expldifdlg.c:447
1973 msgid "LDIF Output File"
1974 msgstr "Plik wyj¶ciowy LDIF"
1975
1976 #: src/expldifdlg.c:508
1977 msgid "Suffix"
1978 msgstr "Przedrostek"
1979
1980 #: src/expldifdlg.c:520
1981 msgid ""
1982 "The suffix is used to create a \"Distinguished Name\" (or DN) for an LDAP "
1983 "entry. Examples include:\n"
1984 "  dc=sylpheed,dc=org\n"
1985 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
1986 "  o=Organization Name,c=Country\n"
1987 msgstr ""
1988
1989 #: src/expldifdlg.c:529
1990 msgid "Relative DN"
1991 msgstr ""
1992
1993 #: src/expldifdlg.c:536
1994 msgid "Unique ID"
1995 msgstr "Unikatowy identyfikator"
1996
1997 #: src/expldifdlg.c:544
1998 msgid ""
1999 "The address book Unique ID is used to create a DN that is formatted similar "
2000 "to:\n"
2001 "  uid=102376,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
2002 msgstr ""
2003
2004 #: src/expldifdlg.c:557
2005 msgid ""
2006 "The address book Display Name is used to create a DN that is formatted "
2007 "similar to:\n"
2008 "  cn=John Doe,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
2009 msgstr ""
2010
2011 #: src/expldifdlg.c:570
2012 msgid ""
2013 "The first E-Mail Address belonging to a person is used to create a DN that "
2014 "is formatted similar to:\n"
2015 "  mail=john.doe@domain.com,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
2016 msgstr ""
2017
2018 #: src/expldifdlg.c:584
2019 msgid ""
2020 "The LDIF file contains several data records that are usually loaded into an "
2021 "LDAP server. Each data record in the LDIF file is uniquely identified by a "
2022 "\"Distinguished Name\" (or DN). The suffix is appended to the \"Relative "
2023 "Distinguished Name\" (or RDN) to create the DN. Please select one of the "
2024 "available RDN options that will be used to create the DN."
2025 msgstr ""
2026
2027 #: src/expldifdlg.c:597
2028 msgid "Use DN attribute if present in data"
2029 msgstr ""
2030
2031 #: src/expldifdlg.c:604
2032 msgid ""
2033 "The addressbook may contain entries that were previously imported from an "
2034 "LDIF file. The \"Distinguished Name\" (DN) user attribute, if present in the "
2035 "address book data, may be used in the exported LDIF file. The RDN selected "
2036 "above will be used if the DN user attribute is not found."
2037 msgstr ""
2038
2039 #: src/expldifdlg.c:615
2040 msgid "Exclude record if no E-Mail Address"
2041 msgstr "Pomijaj wpisy bez adresu E-Mail"
2042
2043 #: src/expldifdlg.c:622
2044 msgid ""
2045 "An addressbook may contain entries without E-Mail Addresses. Check this "
2046 "option to ignore these records."
2047 msgstr ""
2048 "Ksi±¿ka adresowa mo¿e zawieraæ wpisy bez adresu E-Mail. Zaznaczenie tej "
2049 "opcji powoduje, ¿e takie wpisy bêd± ignorowane."
2050
2051 #: src/expldifdlg.c:710
2052 msgid "Export Address Book to LDIF File"
2053 msgstr "Eksportowanie ksi±¿ki adresowej do pliku LDIF"
2054
2055 #: src/expldifdlg.c:777
2056 msgid "Distguished Name"
2057 msgstr ""
2058
2059 #: src/export.c:128
2060 msgid "Export"
2061 msgstr "Eksport"
2062
2063 #: src/export.c:147
2064 msgid "Specify target folder and mbox file."
2065 msgstr "Wybierz folder docelowy i plik w formacie mbox"
2066
2067 #: src/export.c:157
2068 msgid "Source dir:"
2069 msgstr "Katalog ¼ród³owy:"
2070
2071 #: src/export.c:162
2072 msgid "Exporting file:"
2073 msgstr "Eksportowanie pliku:"
2074
2075 #: src/export.c:175 src/export.c:181 src/import.c:177 src/import.c:183
2076 #: src/prefs_account.c:1228
2077 msgid " Select... "
2078 msgstr " Wybierz... "
2079
2080 #: src/export.c:220
2081 msgid "Select exporting file"
2082 msgstr "Wybierz plik eksportu"
2083
2084 #: src/exporthtml.c:796
2085 msgid "Full Name"
2086 msgstr "Pe³na nazwa"
2087
2088 #: src/exporthtml.c:800 src/importldif.c:1066
2089 msgid "Attributes"
2090 msgstr "Atrybuty"
2091
2092 #: src/exporthtml.c:1001
2093 msgid "Sylpheed Address Book"
2094 msgstr "Ksi±¿ka adresowa Sylpheeda"
2095
2096 #: src/exporthtml.c:1113 src/exportldif.c:592
2097 msgid "Name already exists but is not a directory."
2098 msgstr "Wybrana nazwa wystêpuje ale nie jest katalogiem."
2099
2100 #: src/exporthtml.c:1116 src/exportldif.c:595
2101 msgid "No permissions to create directory."
2102 msgstr "Nie mam prawa utworzyæ katalogu."
2103
2104 #: src/exporthtml.c:1119 src/exportldif.c:598
2105 msgid "Name is too long."
2106 msgstr "Nazwa jest za d³uga"
2107
2108 #: src/exporthtml.c:1122 src/exportldif.c:601
2109 msgid "Not specified."
2110 msgstr "Nie okre¶lono"
2111
2112 #: src/folder.c:854
2113 msgid "Inbox"
2114 msgstr "Przychodz±ca"
2115
2116 #: src/folder.c:858
2117 msgid "Sent"
2118 msgstr "Wys³ane"
2119
2120 #: src/folder.c:862
2121 msgid "Queue"
2122 msgstr "Kolejka"
2123
2124 #: src/folder.c:866
2125 msgid "Trash"
2126 msgstr "Wysypisko"
2127
2128 #: src/folder.c:870
2129 msgid "Drafts"
2130 msgstr "Szablon"
2131
2132 #: src/folder.c:1083
2133 #, c-format
2134 msgid "Processing (%s)...\n"
2135 msgstr "Przetwarzanie (%s)...\n"
2136
2137 #: src/folder.c:1871
2138 #, c-format
2139 msgid "Moving %s to %s...\n"
2140 msgstr "Przenoszenie %s do %s...\n"
2141
2142 #: src/foldersel.c:148
2143 msgid "Select folder"
2144 msgstr "Wybierz katalog"
2145
2146 #: src/folderview.c:282 src/folderview.c:298 src/folderview.c:319
2147 msgid "/Create _new folder..."
2148 msgstr "/Stwórz _nowy katalog..."
2149
2150 #: src/folderview.c:283 src/folderview.c:299 src/folderview.c:320
2151 msgid "/_Rename folder..."
2152 msgstr "/_Zmieñ nazwê katalogu..."
2153
2154 #: src/folderview.c:284 src/folderview.c:300 src/folderview.c:321
2155 msgid "/M_ove folder..."
2156 msgstr "/_Przenie¶ katalog..."
2157
2158 #: src/folderview.c:285 src/folderview.c:301 src/folderview.c:322
2159 msgid "/_Delete folder"
2160 msgstr "/_Usuñ katalog"
2161
2162 #: src/folderview.c:287 src/folderview.c:307
2163 msgid "/Remove _mailbox"
2164 msgstr "/Usuñ _skrzynkê"
2165
2166 #: src/folderview.c:290 src/folderview.c:311 src/folderview.c:332
2167 #: src/folderview.c:351
2168 msgid "/_Processing..."
2169 msgstr "/_Przetwarzanie..."
2170
2171 #: src/folderview.c:291
2172 msgid "/_Scoring..."
2173 msgstr "/_Punktowanie..."
2174
2175 #: src/folderview.c:296 src/folderview.c:317 src/folderview.c:338
2176 msgid "/Mark all _read"
2177 msgstr "/_Zaznacz wszystkie jako przeczytane"
2178
2179 #: src/folderview.c:303 src/folderview.c:324 src/folderview.c:344
2180 msgid "/_Check for new messages"
2181 msgstr "/_Sprawd¼ za nowymi wiadomo¶æ"
2182
2183 #: src/folderview.c:305 src/folderview.c:326
2184 msgid "/R_ebuild folder tree"
2185 msgstr "/_Przebuduj drzewo katalogów"
2186
2187 #: src/folderview.c:309 src/folderview.c:330 src/folderview.c:349
2188 msgid "/_Search folder..."
2189 msgstr "/_Przeszukaj katalog..."
2190
2191 #: src/folderview.c:312 src/folderview.c:333 src/folderview.c:352
2192 msgid "/S_coring..."
2193 msgstr "/_Punktowanie..."
2194
2195 #: src/folderview.c:328
2196 msgid "/Remove _IMAP4 account"
2197 msgstr "/Usuñ konto _IMAP4"
2198
2199 #: src/folderview.c:340
2200 msgid "/_Subscribe to newsgroup..."
2201 msgstr "/_Subskrybuj grupê news..."
2202
2203 #: src/folderview.c:342
2204 msgid "/_Remove newsgroup"
2205 msgstr "/Usuñ g_rupê news"
2206
2207 #: src/folderview.c:347
2208 msgid "/Remove _news account"
2209 msgstr "/Usuñ konto _news"
2210
2211 #: src/folderview.c:381
2212 msgid "New"
2213 msgstr "Nowy"
2214
2215 #: src/folderview.c:382
2216 msgid "Unread"
2217 msgstr "Nieprzeczytane"
2218
2219 #: src/folderview.c:383
2220 msgid "#"
2221 msgstr "#"
2222
2223 #: src/folderview.c:620
2224 msgid "Setting folder info..."
2225 msgstr "Ustawianie informacji o katalogu..."
2226
2227 #: src/folderview.c:780 src/mainwindow.c:2782 src/setup.c:79
2228 #, c-format
2229 msgid "Scanning folder %s%c%s ..."
2230 msgstr "Przeszukiwanie katalogu %s%c%s ..."
2231
2232 #: src/folderview.c:784 src/mainwindow.c:2787 src/setup.c:84
2233 #, c-format
2234 msgid "Scanning folder %s ..."
2235 msgstr "Przeszukiwanie katalogu %s ..."
2236
2237 #: src/folderview.c:825
2238 msgid "Rebuilding folder tree..."
2239 msgstr "Przebudowywanie drzewa katalogu..."
2240
2241 #: src/folderview.c:907
2242 msgid "Checking for new messages in all folders..."
2243 msgstr "Sprawdzanie za nowymi wiadomo¶ciami we wszystkich folderach..."
2244
2245 #: src/folderview.c:1677
2246 #, c-format
2247 msgid "Opening Folder %s..."
2248 msgstr "Otwieranie katalogu %s ..."
2249
2250 #: src/folderview.c:1689
2251 msgid "Folder could not be opened."
2252 msgstr "Katalog nie móg³ zostaæ otworzony"
2253
2254 #: src/folderview.c:1876 src/folderview.c:1926 src/folderview.c:2196
2255 msgid "NewFolder"
2256 msgstr "Nowy katalog"
2257
2258 #: src/folderview.c:1881 src/folderview.c:1973 src/folderview.c:2201
2259 #, c-format
2260 msgid "`%c' can't be included in folder name."
2261 msgstr "'%c' nie mo¿e wyst±piæ w nazwie katalogu."
2262
2263 #: src/folderview.c:1894 src/folderview.c:1931 src/folderview.c:1983
2264 #: src/folderview.c:2053 src/folderview.c:2213
2265 #, c-format
2266 msgid "The folder `%s' already exists."
2267 msgstr "Katalog '%s' ju¿ istnieje."
2268
2269 #: src/folderview.c:1901 src/folderview.c:2220
2270 #, c-format
2271 msgid "Can't create the folder `%s'."
2272 msgstr "Nie mo¿na utworzyæ katalogu '%s'."
2273
2274 #: src/folderview.c:1966 src/folderview.c:2043
2275 #, c-format
2276 msgid "Input new name for `%s':"
2277 msgstr "Wprowad¼ now± nazwê dla '%s' :"
2278
2279 #: src/folderview.c:1967 src/folderview.c:2045
2280 msgid "Rename folder"
2281 msgstr "Zmieñ nazwê folderu"
2282
2283 #: src/folderview.c:2103
2284 #, c-format
2285 msgid ""
2286 "All folder(s) and message(s) under `%s' will be deleted.\n"
2287 "Do you really want to delete?"
2288 msgstr ""
2289 "Wszystkie katalogi i wiadomo¶ci w `%s' zostan± usuniête.\n"
2290 "Naprawdê chcesz skasowaæ ?"
2291
2292 #: src/folderview.c:2105
2293 msgid "Delete folder"
2294 msgstr "Usuñ katalog"
2295
2296 #: src/folderview.c:2122
2297 #, c-format
2298 msgid "Can't remove the folder `%s'."
2299 msgstr "Nie mo¿na usun±æ katalogu `%s'."
2300
2301 #: src/folderview.c:2158
2302 #, c-format
2303 msgid ""
2304 "Really remove the mailbox `%s' ?\n"
2305 "(The messages are NOT deleted from the disk)"
2306 msgstr ""
2307 "Naprawdê usun±æ skrzynkê `%s' ?\n"
2308 "(Wiadomo¶ci NIE bêd± skasowane z dysku)"
2309
2310 #: src/folderview.c:2160
2311 msgid "Remove mailbox"
2312 msgstr "Usuñ skrzynkê"
2313
2314 #: src/folderview.c:2193
2315 msgid ""
2316 "Input the name of new folder:\n"
2317 "(if you want to create a folder to store subfolders,\n"
2318 " append `/' at the end of the name)"
2319 msgstr ""
2320 "Wprowad¼ nazwê nowego katalogu:\n"
2321 "(je¶li chcesz utworzyæ katalog by przechowywaæ w nim\n"
2322 "inne podkatalogi, do³±cz `/' na koñcu nazwy)"
2323
2324 #: src/folderview.c:2250
2325 #, c-format
2326 msgid "Really delete IMAP4 account `%s'?"
2327 msgstr "Naprawdê usun±æ konto IMAP4 `%s' ?"
2328
2329 #: src/folderview.c:2251
2330 msgid "Delete IMAP4 account"
2331 msgstr "Usuñ konto IMAP4"
2332
2333 #: src/folderview.c:2385
2334 #, c-format
2335 msgid "Really delete newsgroup `%s'?"
2336 msgstr "Naprawdê chcesz skasowaæ grupê news `%s' ?"
2337
2338 #: src/folderview.c:2386
2339 msgid "Delete newsgroup"
2340 msgstr "Usuñ grupê news"
2341
2342 #: src/folderview.c:2423
2343 #, c-format
2344 msgid "Really delete news account `%s'?"
2345 msgstr "Naprawdê usun±æ konto grup news `%s' ?"
2346
2347 #: src/folderview.c:2424
2348 msgid "Delete news account"
2349 msgstr "Usuñ konto news"
2350
2351 #: src/folderview.c:2532
2352 #, c-format
2353 msgid "Moving %s to %s..."
2354 msgstr "Przenoszenie %s do %s..."
2355
2356 #: src/folderview.c:2561
2357 msgid "Source and destination are the same."
2358 msgstr "¬ród³o i przeznaczenie s± takie same."
2359
2360 #: src/folderview.c:2564
2361 msgid "Can't move a folder to one of its children."
2362 msgstr "Nie mo¿na przenie¶æ folderu do jego w³asnego podfolderu."
2363
2364 #: src/folderview.c:2567
2365 msgid "Folder moving cannot be done between different mailboxes."
2366 msgstr "Nie mo¿na przenie¶æ folderu miêdzy ró¿nymi skrzynkami."
2367
2368 #: src/folderview.c:2570
2369 msgid "Move failed!"
2370 msgstr "Przeniesienie nie powiod³o siê"
2371
2372 #: src/grouplistdialog.c:176
2373 msgid "Newsgroup subscription"
2374 msgstr "Subskrypcja grup dyskusyjnych"
2375
2376 #: src/grouplistdialog.c:192
2377 msgid "Select newsgroups for subscription:"
2378 msgstr "Wybierz grupy news do zasubskrybowania:"
2379
2380 #: src/grouplistdialog.c:198
2381 msgid "Find groups:"
2382 msgstr "Znajd¼ grupê:"
2383
2384 #: src/grouplistdialog.c:206
2385 msgid " Search "
2386 msgstr " Szukaj "
2387
2388 #: src/grouplistdialog.c:218
2389 msgid "Newsgroup name"
2390 msgstr "Nazwa grupy news:"
2391
2392 #: src/grouplistdialog.c:219
2393 msgid "Messages"
2394 msgstr "Wiadomo¶ci"
2395
2396 #: src/grouplistdialog.c:220
2397 msgid "Type"
2398 msgstr "Typ"
2399
2400 #: src/grouplistdialog.c:246
2401 msgid "Refresh"
2402 msgstr "Od¶wie¿"
2403
2404 #: src/grouplistdialog.c:350
2405 msgid "moderated"
2406 msgstr "moderowana"
2407
2408 #: src/grouplistdialog.c:352
2409 msgid "readonly"
2410 msgstr "tylko-do-odczytu"
2411
2412 #: src/grouplistdialog.c:354
2413 msgid "unknown"
2414 msgstr "nieznana"
2415
2416 #: src/grouplistdialog.c:401
2417 msgid "Can't retrieve newsgroup list."
2418 msgstr "Nie uda³o siê pobraæ listy grup news."
2419
2420 #: src/grouplistdialog.c:444 src/summaryview.c:1159
2421 msgid "Done."
2422 msgstr "Zrobiono."
2423
2424 #: src/grouplistdialog.c:480
2425 #, c-format
2426 msgid "%d newsgroups received (%s read)"
2427 msgstr "%d pobranych nazw grup (%s przeczytano)"
2428
2429 #: src/gtk/about.c:89
2430 msgid "About"
2431 msgstr "O programie"
2432
2433 #: src/gtk/about.c:111
2434 #, c-format
2435 msgid ""
2436 "GTK+ version %d.%d.%d\n"
2437 "Operating System: %s %s (%s)"
2438 msgstr ""
2439 "Wersja GTK+: %d.%d.%d\n"
2440 "Wersja Systemu Operaracyjnego: %s %s (%s)"
2441
2442 #: src/gtk/about.c:126
2443 #, c-format
2444 msgid "Compiled-in features:%s"
2445 msgstr "Wkompilowane dodatki:%s"
2446
2447 #: src/gtk/about.c:210
2448 msgid ""
2449 "GPGME is copyright 2001 by Werner Koch <dd9jn@gnu.org>\n"
2450 "\n"
2451 msgstr ""
2452 "GPGME jest zastrze¿one przez Wernera Kocha <dd9jn@gnu.org> w 2001r\n"
2453 "\n"
2454
2455 #: src/gtk/about.c:214
2456 msgid ""
2457 "This program is free software; you can redistribute it and/or modify it "
2458 "under the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
2459 "Software Foundation; either version 2, or (at your option) any later "
2460 "version.\n"
2461 "\n"
2462 msgstr ""
2463 "Niniejszy program jest wolnym oprogramowaniem; mo¿esz go \n"
2464 "rozprowadzaæ dalej i/lub modyfikowaæ na warunkach Powszechnej\n"
2465 "Licencji Publicznej GNU, wydanej przez Fundacjê Wolnego\n"
2466 "Oprogramowania - wed³ug wersji 2-giej tej Licencji lub której¶\n"
2467 "z pó¼niejszych wersji. \n"
2468 "\n"
2469
2470 #: src/gtk/about.c:220
2471 msgid ""
2472 "This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
2473 "ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
2474 "FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for "
2475 "more details.\n"
2476 "\n"
2477 msgstr ""
2478 "Niniejszy program rozpowszechniany jest z nadziej±, i¿ bêdzie on \n"
2479 "u¿yteczny - jednak BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, nawet domy¶lnej \n"
2480 "gwarancji PRZYDATNO¦CI HANDLOWEJ albo PRZYDATNO¦CI DO OKRE¦LONYCH \n"
2481 "ZASTOSOWAÑ. W celu uzyskania bli¿szych informacji - Powszechna \n"
2482 "Licencja Publiczna GNU. \n"
2483 "\n"
2484
2485 #: src/gtk/about.c:226
2486 msgid ""
2487 "You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
2488 "this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple "
2489 "Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA."
2490 msgstr ""
2491 "Z pewno¶ci± wraz z niniejszym programem otrzyma³e¶ te¿ egzemplarz "
2492 "Powszechnej Licencji Publicznej GNU (GNU General Public License);je¶li nie - "
2493 "napisz do Free Software Foundation, Inc., 675 Mass Ave,Cambridge, MA 02139, "
2494 "USA."
2495
2496 #: src/gtk/colorlabel.c:46
2497 msgid "Orange"
2498 msgstr "Pomarañczowy"
2499
2500 #: src/gtk/colorlabel.c:47
2501 msgid "Red"
2502 msgstr "Czerwony"
2503
2504 #: src/gtk/colorlabel.c:48
2505 msgid "Pink"
2506 msgstr "Ró¿owy"
2507
2508 #: src/gtk/colorlabel.c:49
2509 msgid "Sky blue"
2510 msgstr "B³êkitny"
2511
2512 #: src/gtk/colorlabel.c:50
2513 msgid "Blue"
2514 msgstr "Niebieski"
2515
2516 #: src/gtk/colorlabel.c:51
2517 msgid "Green"
2518 msgstr "Zielony"
2519
2520 #: src/gtk/colorlabel.c:52
2521 msgid "Brown"
2522 msgstr "Br±zowy"
2523
2524 #: src/gtk/gtkaspell.c:558
2525 msgid "No dictionary selected."
2526 msgstr "Nie wybrano ¿adnego s³ownika"
2527
2528 #: src/gtk/gtkaspell.c:777 src/gtk/gtkaspell.c:1679 src/gtk/gtkaspell.c:1949
2529 msgid "Normal Mode"
2530 msgstr "Tryb Normalny"
2531
2532 #: src/gtk/gtkaspell.c:779 src/gtk/gtkaspell.c:1684 src/gtk/gtkaspell.c:1960
2533 msgid "Bad Spellers Mode"
2534 msgstr "Z³y tryb sprawdzania pisowni"
2535
2536 #: src/gtk/gtkaspell.c:818
2537 msgid "Unknown suggestion mode."
2538 msgstr "Nieznany tryb sugestii"
2539
2540 #: src/gtk/gtkaspell.c:1051
2541 msgid "No misspelled word found."
2542 msgstr "Nie znaleziono b³êdnych s³ów"
2543
2544 #: src/gtk/gtkaspell.c:1385
2545 msgid "Replace unknown word"
2546 msgstr "Zmieñ nieznane s³owo"
2547
2548 #: src/gtk/gtkaspell.c:1395
2549 #, c-format
2550 msgid "Replace \"%s\" with: "
2551 msgstr "Zmieñ \"%s\" na: "
2552
2553 #: src/gtk/gtkaspell.c:1415
2554 msgid ""
2555 "Holding down MOD1 key while pressing Enter\n"
2556 "will learn from mistake.\n"
2557 msgstr ""
2558 "Trzymanie wci¶niêtego klawisza MOD1 oraz ENTER\n"
2559 "spowoduje nauczenie siê z b³êdu.\n"
2560
2561 #: src/gtk/gtkaspell.c:1674 src/gtk/gtkaspell.c:1938
2562 msgid "Fast Mode"
2563 msgstr "Tryb szybki"
2564
2565 #: src/gtk/gtkaspell.c:1786
2566 #, c-format
2567 msgid "\"%s\" unknown in %s"
2568 msgstr "\"%s\" nieznane w %s"
2569
2570 #: src/gtk/gtkaspell.c:1799
2571 msgid "Accept in this session"
2572 msgstr "Akceptuj w tej sesji"
2573
2574 #: src/gtk/gtkaspell.c:1809
2575 msgid "Add to personal dictionary"
2576 msgstr "Dodaj do s³ownika osobistego"
2577
2578 #: src/gtk/gtkaspell.c:1819
2579 msgid "Replace with..."
2580 msgstr "Zamieñ u¿ywaj±c..."
2581
2582 #: src/gtk/gtkaspell.c:1829
2583 #, c-format
2584 msgid "Check with %s"
2585 msgstr "Sprawd¼ u¿ywaj±c %s"
2586
2587 #: src/gtk/gtkaspell.c:1848
2588 msgid "(no suggestions)"
2589 msgstr "(brak sugestii)"
2590
2591 #: src/gtk/gtkaspell.c:1859 src/gtk/gtkaspell.c:2012
2592 msgid "More..."
2593 msgstr "Wiêcej..."
2594
2595 #: src/gtk/gtkaspell.c:1914
2596 #, c-format
2597 msgid "Dictionary: %s"
2598 msgstr "S³ownik: %s"
2599
2600 #: src/gtk/gtkaspell.c:1927
2601 #, c-format
2602 msgid "Use alternate (%s)"
2603 msgstr "U¿yj alternatywnego (%s)"
2604
2605 #: src/gtk/gtkaspell.c:1975 src/prefs_spelling.c:172
2606 msgid "Check while typing"
2607 msgstr "Sprawdzaj podczas pisania"
2608
2609 #: src/gtk/gtkaspell.c:1991
2610 msgid "Change dictionary"
2611 msgstr "Zmieñ S³ownik"
2612
2613 #: src/gtk/gtkaspell.c:2141
2614 #, c-format
2615 msgid ""
2616 "The spell checker could not change dictionary.\n"
2617 "%s"
2618 msgstr ""
2619 "Sprawdzacz pisowni nie by³ w stanie zmieniæ s³ownika.\n"
2620 "%s"
2621
2622 #: src/gtk/gtkutils.c:60 src/gtk/gtkutils.c:76
2623 msgid "Abcdef"
2624 msgstr "Abcdef"
2625
2626 #: src/gtk/logwindow.c:61
2627 msgid "Protocol log"
2628 msgstr "Dziennik protoko³u"
2629
2630 #: src/gtk/pluginwindow.c:114
2631 msgid "Select Plugin to load"
2632 msgstr "Wybierz wtyczkê do za³adowania"
2633
2634 #: src/gtk/pluginwindow.c:150 src/gtk/pluginwindow.c:176
2635 msgid "Plugins"
2636 msgstr "Wtyczki"
2637
2638 #: src/gtk/pluginwindow.c:190 src/prefs_common.c:2716
2639 msgid "Description"
2640 msgstr "Opis"
2641
2642 #: src/gtk/pluginwindow.c:214
2643 msgid "Load Plugin"
2644 msgstr "£aduj Wtyczkê"
2645
2646 #: src/gtk/pluginwindow.c:219
2647 msgid "Unload Plugin"
2648 msgstr "Wy³aduj Wtyczkê"
2649
2650 #: src/gtk/prefswindow.c:215
2651 #, fuzzy
2652 msgid "Page Index"
2653 msgstr "Spis Stron"
2654
2655 #: src/gtk/prefswindow.c:321 src/prefs_gtk.c:451
2656 msgid "Apply"
2657 msgstr "Zastosuj"
2658
2659 #: src/gtk/sslcertwindow.c:114 src/gtk/sslcertwindow.c:268
2660 #: src/gtk/sslcertwindow.c:321
2661 msgid "correct"
2662 msgstr "prawid³owe"
2663
2664 #: src/gtk/sslcertwindow.c:119
2665 msgid "Owner"
2666 msgstr "W³a¶ciciel"
2667
2668 #: src/gtk/sslcertwindow.c:120
2669 msgid "Signer"
2670 msgstr "Podpisa³"
2671
2672 #: src/gtk/sslcertwindow.c:121 src/prefs_summary_column.c:68
2673 #: src/progressdialog.c:53
2674 msgid "Status"
2675 msgstr "Stan"
2676
2677 #: src/gtk/sslcertwindow.c:127 src/gtk/sslcertwindow.c:148
2678 msgid "Name: "
2679 msgstr "Nazwa: "
2680
2681 #: src/gtk/sslcertwindow.c:134 src/gtk/sslcertwindow.c:155
2682 msgid "Organization: "
2683 msgstr "Organizacja: "
2684
2685 #: src/gtk/sslcertwindow.c:141 src/gtk/sslcertwindow.c:162
2686 msgid "Location: "
2687 msgstr "Lokacja: "
2688
2689 #: src/gtk/sslcertwindow.c:169
2690 msgid "Fingerprint: "
2691 msgstr "Odcisk klucza: "
2692
2693 #: src/gtk/sslcertwindow.c:175
2694 msgid "Signature status: "
2695 msgstr "Stan podpisu: "
2696
2697 #: src/gtk/sslcertwindow.c:229
2698 #, c-format
2699 msgid "SSL certificate for %s"
2700 msgstr "Certyfikat SSL dla %s"
2701
2702 #: src/gtk/sslcertwindow.c:259
2703 #, c-format
2704 msgid "Certificate for %s is unknown. Do you want to accept it?"
2705 msgstr "Certyfikat dla %s jest nieznany. Czy chcesz go zatwierdziæ?"
2706
2707 #: src/gtk/sslcertwindow.c:270 src/gtk/sslcertwindow.c:323
2708 #, c-format
2709 msgid "Signature status: %s"
2710 msgstr "Stan podpisu: %s"
2711
2712 #: src/gtk/sslcertwindow.c:277
2713 msgid "View certificate"
2714 msgstr "<nie jest w certyfikacie>"
2715
2716 #: src/gtk/sslcertwindow.c:283
2717 msgid "Unknown SSL Certificate"
2718 msgstr "Nieznany certyfikat SSL"
2719
2720 #: src/gtk/sslcertwindow.c:283 src/gtk/sslcertwindow.c:335
2721 msgid "Accept and save"
2722 msgstr "Akceptuj i zapisz"
2723
2724 #: src/gtk/sslcertwindow.c:283 src/gtk/sslcertwindow.c:335
2725 msgid "Cancel connection"
2726 msgstr "Anuluj pod³±czanie"
2727
2728 #: src/gtk/sslcertwindow.c:300
2729 msgid "New certificate:"
2730 msgstr "Nowy certyfikat:"
2731
2732 #: src/gtk/sslcertwindow.c:305
2733 msgid "Known certificate:"
2734 msgstr "Znany certyfikat:"
2735
2736 #: src/gtk/sslcertwindow.c:312
2737 #, c-format
2738 msgid "Certificate for %s has changed. Do you want to accept it?"
2739 msgstr "Certyfikat dla %s siê zmieni³. Czy chcesz go zatwierdziæ?"
2740
2741 #: src/gtk/sslcertwindow.c:330
2742 msgid "View certificates"
2743 msgstr "Poka¿ certyfikaty"
2744
2745 #: src/gtk/sslcertwindow.c:335
2746 msgid "Changed SSL Certificate"
2747 msgstr "Zmieniono certyfikat SSL"
2748
2749 #: src/headerview.c:181 src/summaryview.c:2373
2750 msgid "(No From)"
2751 msgstr "(Bez Od)"
2752
2753 #: src/headerview.c:202 src/summaryview.c:2415 src/summaryview.c:2418
2754 msgid "(No Subject)"
2755 msgstr "(Bez tematu)"
2756
2757 #: src/imap.c:644
2758 #, c-format
2759 msgid "Connecting %s failed"
2760 msgstr "B³±d z %s nie powiod³o siê"
2761
2762 #: src/imap.c:649
2763 #, c-format
2764 msgid "IMAP4 connection to %s has been disconnected. Reconnecting...\n"
2765 msgstr "Po³±czenie IMAP4 do %s zosta³o przerwane. £±czê jeszcze raz...\n"
2766
2767 #: src/imap.c:689
2768 msgid "creating tunneled IMAP4 connection\n"
2769 msgstr "tworzenie tunelowanego po³±czenia IMAP4\n"
2770
2771 #: src/imap.c:702
2772 #, c-format
2773 msgid "creating IMAP4 connection to %s:%d ...\n"
2774 msgstr "tworzenie po³±czenia IMAP4 do %s:%d ...\n"
2775
2776 #: src/imap.c:741
2777 msgid "Can't start TLS session.\n"
2778 msgstr "Nie mo¿na nawi±zaæ sesji TLS\n"
2779
2780 #: src/imap.c:1071
2781 #, c-format
2782 msgid "can't set deleted flags: %d\n"
2783 msgstr "nie mo¿na ustawiæ flagi skasowany: %d\n"
2784
2785 #: src/imap.c:1077 src/imap.c:1117
2786 msgid "can't expunge\n"
2787 msgstr "nie mo¿na zlikwidowaæ\n"
2788
2789 #: src/imap.c:1111
2790 msgid "can't set deleted flags: 1:*\n"
2791 msgstr "nie mo¿na ustawiæ flagi skasowany: 1:*\n"
2792
2793 #: src/imap.c:1152
2794 msgid "can't close folder\n"
2795 msgstr "nie mo¿na zamkn±æ katalogu\n"
2796
2797 #: src/imap.c:1197
2798 #, c-format
2799 msgid "can't create root folder %s\n"
2800 msgstr "Nie mo¿na utworzyæ katalogu root '%s\n"
2801
2802 #: src/imap.c:1370 src/imap.c:1378
2803 msgid "error occurred while getting LIST.\n"
2804 msgstr "wyst±pi³ b³±d przy poleceniu LIST.\n"
2805
2806 #: src/imap.c:1606
2807 msgid "can't create mailbox: LIST failed\n"
2808 msgstr "nie mo¿na utworzyæ skrzynki: b³±d LIST.\n"
2809
2810 #: src/imap.c:1628
2811 msgid "can't create mailbox\n"
2812 msgstr "nie mo¿na utworzyæ skrzynki\n"
2813
2814 #: src/imap.c:1696
2815 #, c-format
2816 msgid "can't rename mailbox: %s to %s\n"
2817 msgstr "nie mo¿na zmieniæ nazwy skrzynki z %s do %s\n"
2818
2819 #: src/imap.c:1758
2820 msgid "can't delete mailbox\n"
2821 msgstr "nie mo¿na skasowaæ skrzynki\n"
2822
2823 #: src/imap.c:1796
2824 msgid "can't get envelope\n"
2825 msgstr "nie mo¿na pobraæ koperty\n"
2826
2827 #: src/imap.c:1804
2828 msgid "error occurred while getting envelope.\n"
2829 msgstr "wyst±pi³ b³±d podczas pobierania koperty.\n"
2830
2831 #: src/imap.c:1826
2832 #, c-format
2833 msgid "can't parse envelope: %s\n"
2834 msgstr "nie mo¿na przegl±daæ koperty: %s\n"
2835
2836 #: src/imap.c:1882
2837 #, c-format
2838 msgid "Can't establish IMAP4 session with: %s\n"
2839 msgstr "Nie mo¿na nawi±zaæ sesji IMAP4 z: %s\n"
2840
2841 #: src/imap.c:1904
2842 #, c-format
2843 msgid "Can't connect to IMAP4 server: %s:%d\n"
2844 msgstr "Nie mo¿na po³±czyæ sie z serwerem IMAP4: %s:%d\n"
2845
2846 #: src/imap.c:1911
2847 #, c-format
2848 msgid "Can't establish IMAP4 session with: %s:%d\n"
2849 msgstr "Nie mo¿na nawi±zaæ sesji IMAP4 z: %s:%d\n"
2850
2851 #: src/imap.c:2001
2852 msgid "can't get namespace\n"
2853 msgstr "nie mo¿na osi±gn±æ przestrzeni nazw\n"
2854
2855 #: src/imap.c:2434
2856 #, c-format
2857 msgid "can't select folder: %s\n"
2858 msgstr "nie mo¿na wybraæ katalogu: %s\n"
2859
2860 #: src/imap.c:2574
2861 msgid "IMAP4 authentication failed.\n"
2862 msgstr "Autentyfikacja IMAP4 nie powiod³a siê\n"
2863
2864 #: src/imap.c:2591
2865 msgid "IMAP4 login failed.\n"
2866 msgstr "B³±d logowania poprzez IMAP4\n"
2867
2868 #: src/imap.c:2903
2869 #, c-format
2870 msgid "can't append %s to %s\n"
2871 msgstr "nie mo¿na do³±czyæ %s do %s\n"
2872
2873 #: src/imap.c:2910
2874 msgid "(sending file...)"
2875 msgstr "(wysy³anie pliku...)"
2876
2877 #: src/imap.c:2938
2878 #, c-format
2879 msgid "can't append message to %s\n"
2880 msgstr "nie mo¿na do³±czyæ wiadomo¶ci do %s\n"
2881
2882 #: src/imap.c:2975
2883 #, c-format
2884 msgid "can't copy %s to %s\n"
2885 msgstr "nie mo¿na skopiowaæ %s do %s\n"
2886
2887 #: src/imap.c:3038
2888 #, c-format
2889 msgid "error while imap command: STORE %s %s\n"
2890 msgstr "wyst±pi³ b³±d w komendzie IMAP: STORE %s %s\n"
2891
2892 #: src/imap.c:3052
2893 msgid "error while imap command: EXPUNGE\n"
2894 msgstr "wyst±pi³ b³±d w protokole IMAP: EXPUNGE\n"
2895
2896 #: src/imap.c:3065
2897 msgid "error while imap command: CLOSE\n"
2898 msgstr "wyst±pi³ b³±d w protokole IMAP przy poleceniu: CLOSE\n"
2899
2900 #: src/imap.c:3320
2901 #, c-format
2902 msgid "iconv cannot convert UTF-7 to %s\n"
2903 msgstr "iconv nie mo¿e zmieniæ UTF-7 na %s\n"
2904
2905 #: src/import.c:130
2906 msgid "Import"
2907 msgstr "Import"
2908
2909 #: src/import.c:149
2910 msgid "Specify target mbox file and destination folder."
2911 msgstr "Okre¶l docelowy plik ze skrzynk± (mbox) oraz docelowy katalog."
2912
2913 #: src/import.c:159
2914 msgid "Importing file:"
2915 msgstr "Importowanie pliku:"
2916
2917 #: src/import.c:164
2918 msgid "Destination dir:"
2919 msgstr "Katalog docelowy:"
2920
2921 #: src/import.c:222
2922 msgid "Select importing file"
2923 msgstr "Wybierz importowany plik"
2924
2925 #: src/importldif.c:189
2926 msgid "Please specify address book name and file to import."
2927 msgstr "Proszê sprecyzowaæ nazwê ksi±¿ki adresowej oraz plik do zaimportowania."
2928
2929 #: src/importldif.c:192
2930 msgid "Select and rename LDIF field names to import."
2931 msgstr "Zaznacz i zmieñ nazwy pól LDIF do zaimportowania"
2932
2933 #: src/importldif.c:195
2934 msgid "File imported."
2935 msgstr "Plik zaimportowany."
2936
2937 #: src/importldif.c:449 src/importmutt.c:124 src/importpine.c:124
2938 msgid "Please select a file."
2939 msgstr "Proszê wybraæ plik."
2940
2941 #: src/importldif.c:455 src/importmutt.c:129 src/importpine.c:129
2942 msgid "Address book name must be supplied."
2943 msgstr "Ksi±¿ka adresowa musi byæ podana."
2944
2945 #: src/importldif.c:470
2946 msgid "Error reading LDIF fields."
2947 msgstr "B³±d podczas czytania pól LDIF"
2948
2949 #: src/importldif.c:493
2950 msgid "LDIF file imported successfully."
2951 msgstr "Import pliku LDIF zakoñczony sukcesem."
2952
2953 #: src/importldif.c:605
2954 msgid "Select LDIF File"
2955 msgstr "Wybierz plik LDIF"
2956
2957 #: src/importldif.c:701
2958 msgid ""
2959 "Specify the name for the address book that will be created from the LDIF "
2960 "file data."
2961 msgstr "Wybierz nazwê dla ksi±¿ki adresowej, która zostanie utworzona z pliku LDIF."
2962
2963 #: src/importldif.c:707
2964 msgid "File Name"
2965 msgstr "Nazwa pliku"
2966
2967 #: src/importldif.c:718
2968 msgid "The full file specification of the LDIF file to import."
2969 msgstr "Pe³na nazwa pliku LDIF, który chcesz importowaæ."
2970
2971 #: src/importldif.c:727
2972 msgid "Select the LDIF file to import."
2973 msgstr "Wybierz plik LDIF do importu"
2974
2975 #: src/importldif.c:764
2976 msgid "R"
2977 msgstr "Z"
2978
2979 #: src/importldif.c:765 src/summaryview.c:462
2980 msgid "S"
2981 msgstr "S"
2982
2983 #: src/importldif.c:766
2984 msgid "LDIF Field Name"
2985 msgstr "Nazwa pola LDIF"
2986
2987 #: src/importldif.c:767
2988 msgid "Attribute Name"
2989 msgstr "Nazwa Atrybutu"
2990
2991 #: src/importldif.c:822
2992 msgid "LDIF Field"
2993 msgstr "Pole LDIF"
2994
2995 #: src/importldif.c:834
2996 msgid "Attribute"
2997 msgstr "Atrybut"
2998
2999 #: src/importldif.c:845
3000 msgid "The LDIF field can be renamed to the User Attribute name."
3001 msgstr "Mo¿na zmieniæ nazwy pól LDIF zgodnie z atrybutem podanym przez u¿ytkownika"
3002
3003 #: src/importldif.c:850
3004 msgid "???"
3005 msgstr "???"
3006
3007 #: src/importldif.c:868
3008 msgid ""
3009 "Choose the LDIF field that will be renamed or selected for import in the "
3010 "list above. Reserved fields (marked with a tick in the \"R\" column), are "
3011 "automatically imported and cannot be renamed. A single click in the Select "
3012 "(\"S\") column will select the field for import with a tick. A single click "
3013 "anywhere in the row will select that field for rename in the input area "
3014 "below the list. A double click anywhere in the row will also select the "
3015 "field for import."
3016 msgstr ""
3017 "Wybierz pola LDIF którym chcesz zmieniæ nazwy lub które chcesz importowaæ. "
3018 "Zarezerwowane pola (zaznaczone w kolumnie \"R\"), bêd± automatycznie "
3019 "importowane i ich nazwa nie mo¿e byæ zmieniona. Pojedyncze klikniêcie w "
3020 "kolumnie wyboru (\"S\") wybiera okre¶lone pole do importu. Pojedyncze "
3021 "klikniêcie na który¶ z wierszy wybiera okre¶lone pole do zmiany nazwy - "
3022 "nazwê nale¿y wprowadziæ w polu poni¿ej. Podwójne klikniêcie na który¶ z "
3023 "wierszy wybiera pole do importu."
3024
3025 #: src/importldif.c:880
3026 msgid "Select for Import"
3027 msgstr "do importu"
3028
3029 #: src/importldif.c:886
3030 msgid "Select the LDIF field for import into the address book."
3031 msgstr "Wybiera pola LDIF, które chcesz importowaæ do ksi±¿ki adresowej."
3032
3033 #: src/importldif.c:889
3034 msgid " Modify "
3035 msgstr " Zmieñ "
3036
3037 #: src/importldif.c:895
3038 msgid "This button will update the list above with the data supplied."
3039 msgstr "Ten przycisk zaktualizuje powy¿sz± listê dostarczonymi danymi."
3040
3041 #: src/importldif.c:968
3042 msgid "Records Imported :"
3043 msgstr "Ilo¶æ poprawnie zimportowanych rekordów:"
3044
3045 #: src/importldif.c:999
3046 msgid "Import LDIF file into Address Book"
3047 msgstr "Importuj plik LDIF do Ksi±¿ki Adresowej"
3048
3049 #: src/importmutt.c:143
3050 msgid "Error importing MUTT file."
3051 msgstr "B³±d importu pliku MUTTa."
3052
3053 #: src/importmutt.c:171 src/importmutt.c:328 src/importpine.c:171
3054 #: src/importpine.c:329
3055 msgid "Please select a file to import."
3056 msgstr "Proszê wybierz plik do importu."
3057
3058 #: src/importmutt.c:185
3059 msgid "Select MUTT File"
3060 msgstr "Wybierz plik MUTTa"
3061
3062 #: src/importmutt.c:239
3063 msgid "Import MUTT file into Address Book"
3064 msgstr "Importuj plik MUTTa do Ksi±¿ki Adresowej"
3065
3066 #: src/importpine.c:143
3067 msgid "Error importing Pine file."
3068 msgstr "B³±d podczas importu pliku PINE."
3069
3070 #: src/importpine.c:185
3071 msgid "Select Pine File"
3072 msgstr "Wybierz plik PINE."
3073
3074 #: src/importpine.c:239
3075 msgid "Import Pine file into Address Book"
3076 msgstr "Importuj plik PINE do Ksi±¿ki Adresowej"
3077
3078 #: src/inc.c:334
3079 msgid "Retrieving new messages"
3080 msgstr "Pobieranie nowych wiadomo¶ci"
3081
3082 #: src/inc.c:379
3083 msgid "Standby"
3084 msgstr "Oczekiwanie"
3085
3086 #: src/inc.c:504 src/inc.c:559
3087 msgid "Cancelled"
3088 msgstr "Anuluj"
3089
3090 #: src/inc.c:515
3091 msgid "Retrieving"
3092 msgstr "Pobieranie"
3093
3094 #: src/inc.c:531
3095 #, c-format
3096 msgid "Done (%d message(s) (%s) received)"
3097 msgstr "Wykonano (%d wiadomo¶æ(-ci) (%s) otrzymano)"
3098
3099 #: src/inc.c:535
3100 msgid "Done (no new messages)"
3101 msgstr "Wykonano (brak nowych wiadomo¶ci)"
3102
3103 #: src/inc.c:541
3104 msgid "Connection failed"
3105 msgstr "B³±d po³aczenia."
3106
3107 #: src/inc.c:545
3108 msgid "Auth failed"
3109 msgstr "B³ad autoryzacji"
3110
3111 #: src/inc.c:549 src/prefs_summary_column.c:76
3112 msgid "Locked"
3113 msgstr "Zablokowane"
3114
3115 #: src/inc.c:572
3116 #, c-format
3117 msgid "Authorization for %s on %s failed"
3118 msgstr "Autoryzacja dla %s na %s nie powiod³a siê"
3119
3120 #: src/inc.c:642
3121 #, c-format
3122 msgid "Finished (%d new message(s))"
3123 msgstr "Skoñczono (%d nowa(-ych) wiadomo¶æ(-ci))"
3124
3125 #: src/inc.c:645
3126 msgid "Finished (no new messages)"
3127 msgstr "Skoñczono (brak nowych wiadomo¶ci)"
3128
3129 #: src/inc.c:654
3130 msgid "Some errors occurred while getting mail."
3131 msgstr "Wyst±pi³y b³êdy podczas pobierania poczty."
3132
3133 #: src/inc.c:695
3134 #, c-format
3135 msgid "%s: Retrieving new messages"
3136 msgstr "%s : Pobieranie nowych wiadomo¶ci"
3137
3138 #: src/inc.c:714
3139 #, c-format
3140 msgid "Connecting to POP3 server: %s..."
3141 msgstr "Pod³±czanie do serwera POP3: %s ..."
3142
3143 #: src/inc.c:721
3144 #, c-format
3145 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d\n"
3146 msgstr "Nie mo¿na po³±czyæ siê z serwerem POP3: %s:%d\n"
3147
3148 #: src/inc.c:728
3149 #, c-format
3150 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d"
3151 msgstr "Nie mo¿na po³±czyæ siê z serwerem POP3: %s:%d"
3152
3153 #: src/inc.c:794 src/send_message.c:461
3154 msgid "Authenticating..."
3155 msgstr "Autentyfikacja..."
3156
3157 #: src/inc.c:795
3158 #, c-format
3159 msgid "Retrieving messages from %s..."
3160 msgstr "Pobieranie wiadomo¶ci z %s..."
3161
3162 #: src/inc.c:800
3163 msgid "Getting the number of new messages (STAT)..."
3164 msgstr "Pobieranie liczby wiadomo¶ci (STAT)..."
3165
3166 #: src/inc.c:804
3167 msgid "Getting the number of new messages (LAST)..."
3168 msgstr "Pobieranie liczby wiadomo¶ci (LAST)..."
3169
3170 #: src/inc.c:808
3171 msgid "Getting the number of new messages (UIDL)..."
3172 msgstr "Pobieranie liczby wiadomo¶ci (UIDL)"
3173
3174 #: src/inc.c:812
3175 msgid "Getting the size of messages (LIST)..."
3176 msgstr "Pobieranie wielko¶ci wiadomo¶ci (LIST)..."
3177
3178 #: src/inc.c:829
3179 #, c-format
3180 msgid "Deleting message %d"
3181 msgstr "Usuwanie wiadomo¶ci %d"
3182
3183 #: src/inc.c:835 src/send_message.c:479
3184 msgid "Quitting"
3185 msgstr "Wychodzenie"
3186
3187 #: src/inc.c:872
3188 #, c-format
3189 msgid "Retrieving message (%d / %d) (%s / %s)"
3190 msgstr "Pobieranie wiadomo¶ci (%d / %d) (%s / %s bajtów)"
3191
3192 #: src/inc.c:901
3193 #, c-format
3194 msgid "Retrieving (%d message(s) (%s) received)"
3195 msgstr "Pobieranie (%d wiadomo¶æ(-ci) (%s) otrzymano)"
3196
3197 #: src/inc.c:963
3198 msgid "Connection failed."
3199 msgstr "Po³±czenie nieudane"
3200
3201 #: src/inc.c:969
3202 msgid "Error occurred while processing mail."
3203 msgstr "B³±d podczas przetwarzania wiadomo¶ci."
3204
3205 #: src/inc.c:974
3206 #, c-format
3207 msgid ""
3208 "Error occurred while processing mail:\n"
3209 "%s"
3210 msgstr ""
3211 "B³±d podczas przetwarzania wiadomo¶ci:\n"
3212 "%s"
3213
3214 #: src/inc.c:980
3215 msgid "No disk space left."
3216 msgstr "Brak miejsca na dysku."
3217
3218 #: src/inc.c:985
3219 msgid "Can't write file."
3220 msgstr "Nie mo¿na zapisaæ pliku."
3221
3222 #: src/inc.c:990
3223 msgid "Socket error."
3224 msgstr "B³±d gniazda."
3225
3226 #: src/inc.c:996 src/send_message.c:602
3227 msgid "Connection closed by the remote host."
3228 msgstr "Po³±czenie zosta³o przerwane przez zdalny komputer"
3229
3230 #: src/inc.c:1002
3231 msgid "Mailbox is locked."
3232 msgstr "Skrzynka zablokowana."
3233
3234 #: src/inc.c:1006
3235 #, c-format
3236 msgid ""
3237 "Mailbox is locked:\n"
3238 "%s"
3239 msgstr ""
3240 "Skrzynka zablokowana:\n"
3241 "%s"
3242
3243 #: src/inc.c:1012 src/send_message.c:589
3244 msgid "Authentication failed."
3245 msgstr "Autentyfikacja nieudana"
3246
3247 #: src/inc.c:1017 src/send_message.c:592
3248 #, c-format
3249 msgid ""
3250 "Authentication failed:\n"
3251 "%s"
3252 msgstr ""
3253 "Autentyfikacja nieudana:\n"
3254 "%s"
3255
3256 #: src/inc.c:1052
3257 msgid "Incorporation cancelled\n"
3258 msgstr "Wcielanie anulowane\n"
3259
3260 #: src/inputdialog.c:152
3261 #, c-format
3262 msgid "Input password for %s on %s:"
3263 msgstr "Wprowad¼ has³o dla %s na %s:"
3264
3265 #: src/inputdialog.c:154
3266 msgid "Input password"
3267 msgstr "Wprowad¼ has³o"
3268
3269 #: src/ldif.c:838
3270 msgid "Nick Name"
3271 msgstr "Ksywka"
3272
3273 #: src/main.c:146 src/main.c:155
3274 #, c-format
3275 msgid ""
3276 "File `%s' already exists.\n"
3277 "Can't create folder."
3278 msgstr ""
3279 "Plik `%s' ju¿ istnieje.\n"
3280 "Nie mo¿na utworzyæ katalogu."
3281
3282 #: src/main.c:215
3283 msgid "g_thread is not supported by glib.\n"
3284 msgstr "glib nie obs³uguje g_thread.\n"
3285
3286 #: src/main.c:265
3287 msgid ""
3288 "GnuPG is not installed properly, or needs to be upgraded.\n"
3289 "OpenPGP support disabled."
3290 msgstr ""
3291 "GnuPG nie jest poprawnie zainstalowany, lub musi zostaæ uaktualniony\n"
3292 "Obs³uga OpenPGP wy³±czone."
3293
3294 #: src/main.c:468
3295 #, c-format
3296 msgid "Usage: %s [OPTION]...\n"
3297 msgstr "U¿ycie: %s [OPCJE]...\n"
3298
3299 #: src/main.c:471
3300 msgid "  --compose [address]    open composition window"
3301 msgstr "  --compose [adres]      otwiera okno tworzenia wiadomo¶ci"
3302
3303 #: src/main.c:472
3304 msgid ""
3305 "  --attach file1 [file2]...\n"
3306 "                         open composition window with specified files\n"
3307 "                         attached"
3308 msgstr ""
3309 "  --attach plik1 [plik2]...\n"
3310 "                         otwórz okno kompozycji z za³±czonym wybranym\n"
3311 "                         plikiem"
3312
3313 #: src/main.c:475
3314 msgid "  --receive              receive new messages"
3315 msgstr "  --receive              odbiera nowe wiadomo¶ci"
3316
3317 #: src/main.c:476
3318 msgid "  --receive-all          receive new messages of all accounts"
3319 msgstr "  --receive-all          odbiera nowe wiadomo¶ci dla wszystkich kont"
3320
3321 #: src/main.c:477
3322 msgid "  --send                 send all queued messages"
3323 msgstr "  --send                 wysy³a zakolejkowane wiadomo¶ci"
3324
3325 #: src/main.c:478
3326 msgid "  --status [folder]...   show the total number of messages"
3327 msgstr "  --status [folder]...   pokazuje ca³kowit± ilo¶æ wiadomo¶ci"
3328
3329 #: src/main.c:479
3330 msgid ""
3331 "  --status-full [folder]...\n"
3332 "                         show the status of each folder"
3333 msgstr ""
3334 "  --status-full [folder]...\n"
3335 "                         pokazuje ilo¶æ wszystkich wiadomo¶ci"
3336
3337 #: src/main.c:481
3338 msgid "  --online               switch to online mode"
3339 msgstr "  --online                ustaw siê jako pod³±czonego do sieci"
3340
3341 #: src/main.c:482
3342 msgid "  --offline              switch to offline mode"
3343 msgstr "  --offline               ustaw siê jako od³±czonego od sieci"
3344
3345 #: src/main.c:483
3346 msgid "  --debug                debug mode"
3347 msgstr "  --debug                tryb debug"
3348
3349 #: src/main.c:484
3350 msgid "  --help                 display this help and exit"
3351 msgstr "  --help                 wy¶wietla tê pomoc i wychodzi"
3352
3353 #: src/main.c:485
3354 msgid "  --version              output version information and exit"
3355 msgstr "  --version              wy¶wietla informacjê o wersji i wychodzi"
3356
3357 #: src/main.c:486
3358 msgid "  --config-dir           output configuration directory"
3359 msgstr "  --config-dir           wyj¶ciowy katalog konfiguracyjny"
3360
3361 #: src/main.c:530 src/summaryview.c:5150
3362 #, c-format
3363 msgid "Processing (%s)..."
3364 msgstr "Przetwarzanie (%s)..."
3365
3366 #: src/main.c:533
3367 msgid "top level folder"
3368 msgstr "katalog górnego poziomu"
3369
3370 #: src/main.c:599
3371 msgid "Composing message exists."
3372 msgstr "Tworzona wiadomo¶æ ju¿ istnieje"
3373
3374 #: src/main.c:600
3375 msgid "Draft them"
3376 msgstr "Ustaw jako szablon"
3377
3378 #: src/main.c:600
3379 msgid "Discard them"
3380 msgstr "Porzuæ je"
3381
3382 #: src/main.c:600
3383 msgid "Don't quit"
3384 msgstr "Nie wychod¼"
3385
3386 #: src/main.c:614
3387 msgid "Queued messages"
3388 msgstr "Skolejkowane wiadomo¶ci"
3389
3390 #: src/main.c:615
3391 msgid "Some unsent messages are queued. Exit now?"
3392 msgstr "Niektóre niewys³ane wiadomo¶ci zosta³y skolejkowane. Wyj¶æ?"
3393
3394 #: src/main.c:920
3395 msgid "Some errors occurred while sending queued messages."
3396 msgstr "B³êdy podczas wysy³ania zakolejkowanych wiadomo¶ci."
3397
3398 #: src/mainwindow.c:418
3399 msgid "/_File/_Folder"
3400 msgstr "/_Plik/_Katalog"
3401
3402 #: src/mainwindow.c:419
3403 msgid "/_File/_Folder/Create _new folder..."
3404 msgstr "/_Plik/_Katalog/Stwórz _nowy katalog..."
3405
3406 #: src/mainwindow.c:421
3407 msgid "/_File/_Folder/_Rename folder..."
3408 msgstr "/_Plik/_Katalog/_Zmieñ nazwê katalo_gu..."
3409
3410 #: src/mainwindow.c:422
3411 msgid "/_File/_Folder/_Delete folder"
3412 msgstr "/_Plik/_Katalog/_Usuñ kata_log"
3413
3414 #: src/mainwindow.c:423
3415 msgid "/_File/_Folder/---"
3416 msgstr "/_Plik/_Katalog/---"
3417
3418 #: src/mainwindow.c:424
3419 msgid "/_File/_Folder/_Check for new messages in all folders"
3420 msgstr "/_Plik/_Katalog/Sprawd¼ za now. wiadomo¶_ciami we wsz. katalogach"
3421
3422 #: src/mainwindow.c:426
3423 msgid "/_File/_Add mailbox"
3424 msgstr "/_Plik/Dod_aj skrzynkê"
3425
3426 #: src/mainwindow.c:427
3427 msgid "/_File/_Add mailbox/MH..."
3428 msgstr "/_Plik/Dod_aj skrzynkê/MH.."
3429
3430 #: src/mainwindow.c:428
3431 msgid "/_File/_Add mailbox/mbox..."
3432 msgstr "/_Plik/Dod_aj skrzynkê/mbox..."
3433
3434 #: src/mainwindow.c:429
3435 msgid "/_File/_Import mbox file..."
3436 msgstr "/_Plik/_Importuj plik mbox..."
3437
3438 #: src/mainwindow.c:430
3439 msgid "/_File/_Export to mbox file..."
3440 msgstr "/_Plik/_Eksportuj do pliku mbox..."
3441
3442 #: src/mainwindow.c:431
3443 msgid "/_File/Empty _trash"
3444 msgstr "/_Plik/Opró¿nij wysyp_isko"
3445
3446 #: src/mainwindow.c:432
3447 msgid "/_File/_Work offline"
3448 msgstr "/_Plik/Pracuj w trybie off-line"
3449
3450 #: src/mainwindow.c:434 src/messageview.c:142
3451 msgid "/_File/_Save as..."
3452 msgstr "/_Plik/Zapi_sz jako..."
3453
3454 #: src/mainwindow.c:435 src/messageview.c:143
3455 msgid "/_File/_Print..."
3456 msgstr "/_Plik/_Drukuj..."
3457
3458 #: src/mainwindow.c:438
3459 msgid "/_File/E_xit"
3460 msgstr "/_Plik/_Wyj¶cie"
3461
3462 #: src/mainwindow.c:443
3463 msgid "/_Edit/Select _thread"
3464 msgstr "/_Edycja/W_ybierz w±tek"
3465
3466 #: src/mainwindow.c:445 src/messageview.c:151
3467 msgid "/_Edit/_Find in current message..."
3468 msgstr "/_Edycja/_Znajd¼ w obecnej wiadomo¶ci..."
3469
3470 #: src/mainwindow.c:447
3471 msgid "/_Edit/_Search folder..."
3472 msgstr "/_Edycja/_Szukaj"
3473
3474 #: src/mainwindow.c:449
3475 msgid "/_View/Show or hi_de"
3476 msgstr "/_Widok/Poka¿ lub uk_ryj"
3477
3478 #: src/mainwindow.c:450
3479 msgid "/_View/Show or hi_de/_Folder tree"
3480 msgstr "/_Widok/Poka¿ lub uk_ryj/_Drzwo katalogów"
3481
3482 #: src/mainwindow.c:452
3483 msgid "/_View/Show or hi_de/_Message view"
3484 msgstr "/_Widok/Poka¿ lub uk_ryj/Okno wiado_mo¶ci"
3485
3486 #: src/mainwindow.c:454
3487 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar"
3488 msgstr "/_Widok/Poka¿ lub uk_ryj/_Pasek narzêdzi"
3489
3490 #: src/mainwindow.c:456
3491 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/Icon _and text"
3492 msgstr "/_Widok/Poka¿ lub uk_ryj/_Pasek narzêdzi/I_kony i tekst"
3493
3494 #: src/mainwindow.c:458
3495 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Icon"
3496 msgstr "/_Widok/Poka¿ lub uk_ryj/_Pasek narzêdzi/_Ikony"
3497
3498 #: src/mainwindow.c:460
3499 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Text"
3500 msgstr "/_Widok/Poka¿ lub uk_ryj/_Pasek narzêdzi/_Tekst"
3501
3502 #: src/mainwindow.c:462
3503 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_None"
3504 msgstr "/_Widok/Poka¿ lub uk_ryj/_Pasek narzêdzi/_Brak"
3505
3506 #: src/mainwindow.c:464
3507 msgid "/_View/Show or hi_de/Status _bar"
3508 msgstr "/_Widok/Poka¿ lub uk_ryj/Pa_sek statusu"
3509
3510 #: src/mainwindow.c:467
3511 msgid "/_View/Separate f_older tree"
3512 msgstr "/_Widok/_Oddziel drzewo katalogów"
3513
3514 #: src/mainwindow.c:468
3515 msgid "/_View/Separate m_essage view"
3516 msgstr "/_Widok/Oddziel widok wiado_mo¶ci"
3517
3518 #: src/mainwindow.c:470
3519 msgid "/_View/_Sort"
3520 msgstr "/_Widok/_Sortuj"
3521
3522 #: src/mainwindow.c:471
3523 msgid "/_View/_Sort/by _number"
3524 msgstr "/_Widok/_Sortuj/wg _numeru"
3525
3526 #: src/mainwindow.c:472
3527 msgid "/_View/_Sort/by s_ize"
3528 msgstr "/_Widok/_Sortuj/wg w_ielko¶ci"
3529
3530 #: src/mainwindow.c:473
3531 msgid "/_View/_Sort/by _date"
3532 msgstr "/_Widok/_Sortuj/wg _daty"
3533
3534 #: src/mainwindow.c:474
3535 msgid "/_View/_Sort/by _from"
3536 msgstr "/_Widok/_Sortuj/wg pola _od"
3537
3538 #: src/mainwindow.c:475
3539 msgid "/_View/_Sort/by _recipient"
3540 msgstr "/_Widok/_Sortuj/wg odbio_rcy"
3541
3542 #: src/mainwindow.c:476
3543 msgid "/_View/_Sort/by _subject"
3544 msgstr "/_Widok/_Sortuj/wg _tematu"
3545
3546 #: src/mainwindow.c:477
3547 msgid "/_View/_Sort/by _color label"
3548 msgstr "/_Widok/_Sortuj/wg. _koloru pod¶wietlenia"
3549
3550 #: src/mainwindow.c:479
3551 msgid "/_View/_Sort/by _mark"
3552 msgstr "/_Widok/_Sortuj/wg _zaznaczenia"
3553
3554 #: src/mainwindow.c:480
3555 msgid "/_View/_Sort/by _status"
3556 msgstr "/_Widok/_Sortuj/wg _stanu"
3557
3558 #: src/mainwindow.c:481
3559 msgid "/_View/_Sort/by a_ttachment"
3560 msgstr "/_Widok/_Sortuj/wg z_a³±czników"
3561
3562 #: src/mainwindow.c:483
3563 msgid "/_View/_Sort/by score"
3564 msgstr "/_Widok/_Sortuj/wg punktacji"
3565
3566 #: src/mainwindow.c:484
3567 msgid "/_View/_Sort/by locked"
3568 msgstr "/_Widok/_Sortuj/wg zablokowanych"
3569
3570 #: src/mainwindow.c:485
3571 msgid "/_View/_Sort/D_on't sort"
3572 msgstr "/_Widok/_Sortuj/Nie s_ortuj"
3573
3574 #: src/mainwindow.c:486 src/mainwindow.c:489
3575 msgid "/_View/_Sort/---"
3576 msgstr "/_Widok/_Sortuj/---"
3577
3578 #: src/mainwindow.c:487
3579 msgid "/_View/_Sort/Ascending"
3580 msgstr "/_Widok/_Sortuj/Rosn±co"
3581
3582 #: src/mainwindow.c:488
3583 msgid "/_View/_Sort/Descending"
3584 msgstr "/_Widok/_Sortuj/Malej±co"
3585
3586 #: src/mainwindow.c:490
3587 msgid "/_View/_Sort/_Attract by subject"
3588 msgstr "/_Widok/_Sortuj/Segreguj wg tem_atu"
3589
3590 #: src/mainwindow.c:492
3591 msgid "/_View/Th_read view"
3592 msgstr "/_Widok/W±_tkuj widok"
3593
3594 #: src/mainwindow.c:493
3595 msgid "/_View/E_xpand all threads"
3596 msgstr "/_Widok/Ro_zwiñ wszystkie w±tki"
3597
3598 #: src/mainwindow.c:494
3599 msgid "/_View/Co_llapse all threads"
3600 msgstr "/_Widok/_Zwiñ wszystkie w±tki"
3601
3602 #: src/mainwindow.c:495
3603 msgid "/_View/_Hide read messages"
3604 msgstr "/_Widok/_Ukryj przeczytane wiadomo¶ci"
3605
3606 #: src/mainwindow.c:496
3607 msgid "/_View/Set displayed _items..."
3608 msgstr "/_Widok/Ustaw wy¶wietlane _elementy..."
3609
3610 #: src/mainwindow.c:499
3611 msgid "/_View/_Go to"
3612 msgstr "/_Widok/Prze_jd¼ do"
3613
3614 #: src/mainwindow.c:500
3615 msgid "/_View/_Go to/_Prev message"
3616 msgstr "/_Widok/Prze_jd¼ do/_Poprzednia wiadomo¶æ"
3617
3618 #: src/mainwindow.c:501
3619 msgid "/_View/_Go to/_Next message"
3620 msgstr "/_Widok/Prze_jd¼ do/_Nastêpna wiadomo¶æ"
3621
3622 #: src/mainwindow.c:502 src/mainwindow.c:507 src/mainwindow.c:510
3623 #: src/mainwindow.c:515 src/mainwindow.c:520
3624 msgid "/_View/_Go to/---"
3625 msgstr "/_Widok/Prze_jd¼ do/---"
3626
3627 #: src/mainwindow.c:503
3628 msgid "/_View/_Go to/P_rev unread message"
3629 msgstr "/_Widok/Prze_jd¼ do/Pop_rzednia nieprzeczytana wiadomo¶æ"
3630
3631 #: src/mainwindow.c:505
3632 msgid "/_View/_Go to/N_ext unread message"
3633 msgstr "/_Widok/Prze_jd¼ do/Nastêpna ni_eprzeczytana wiadomo¶æ"
3634
3635 #: src/mainwindow.c:508
3636 msgid "/_View/_Go to/Prev ne_w message"
3637 msgstr "/_Widok/Prze_jd¼ do/Poprzednia no_wa wiadomo¶æ"
3638
3639 #: src/mainwindow.c:509
3640 msgid "/_View/_Go to/Ne_xt new message"
3641 msgstr "/_Widok/Prze_jd¼ do/Nastêpna no_wa wiadomo¶æ"
3642
3643 #: src/mainwindow.c:511
3644 msgid "/_View/_Go to/Prev _marked message"
3645 msgstr "/_Widok/Prze_jd¼ do/Poprzednia zaznaczona wiado_mo¶æ"
3646
3647 #: src/mainwindow.c:513
3648 msgid "/_View/_Go to/Next m_arked message"
3649 msgstr "/_Widok/Prze_jd¼ do/N_astêpna zaznaczona wiadomo¶æ"
3650
3651 #: src/mainwindow.c:516
3652 msgid "/_View/_Go to/Prev _labeled message"
3653 msgstr "/_Widok/Prze_jd¼ do/Poprzednia oko_lorowana wiadomo¶æ"
3654
3655 #: src/mainwindow.c:518
3656 msgid "/_View/_Go to/Next la_beled message"
3657 msgstr "/_Widok/Prze_jd¼ do/Nastêpna okolo_rowana wiadomo¶æ"
3658
3659 #: src/mainwindow.c:521
3660 msgid "/_View/_Go to/Other _folder..."
3661 msgstr "/_Widok/Prze_jd¼ do/Innego katalo_gu"
3662
3663 #: src/mainwindow.c:525 src/mainwindow.c:532 src/messageview.c:157
3664 msgid "/_View/_Code set/---"
3665 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/---"
3666
3667 #: src/mainwindow.c:529 src/messageview.c:161
3668 msgid "/_View/_Code set"
3669 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa"
3670
3671 #: src/mainwindow.c:530 src/messageview.c:162
3672 msgid "/_View/_Code set/_Auto detect"
3673 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/_Automatycznie"
3674
3675 #: src/mainwindow.c:533 src/messageview.c:165
3676 msgid "/_View/_Code set/7bit ascii (US-ASC_II)"
3677 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/7 bitów ascii (US-ASC_II)"
3678
3679 #: src/mainwindow.c:537 src/messageview.c:169
3680 msgid "/_View/_Code set/Unicode (_UTF-8)"
3681 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Unicode (_UTF-8)"
3682
3683 #: src/mainwindow.c:541 src/messageview.c:173
3684 msgid "/_View/_Code set/Western European (ISO-8859-_1)"
3685 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Europa Zachodnia (ISO-8859-_1)"
3686
3687 #: src/mainwindow.c:543 src/messageview.c:175
3688 msgid "/_View/_Code set/Western European (ISO-8859-15)"
3689 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Europa Zachodnia (ISO-8859-15)"
3690
3691 #: src/mainwindow.c:547 src/messageview.c:179
3692 msgid "/_View/_Code set/Central European (ISO-8859-_2)"
3693 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Europa ¦rodkowa (ISO-8859-_2)"
3694
3695 #: src/mainwindow.c:550 src/messageview.c:182
3696 msgid "/_View/_Code set/_Baltic (ISO-8859-13)"
3697 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Kraje _Ba³tyckie (ISO-8859-13)"
3698
3699 #: src/mainwindow.c:552 src/messageview.c:184
3700 msgid "/_View/_Code set/Baltic (ISO-8859-_4)"
3701 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Kraje Ba³tyckie (ISO-8859-_4)"
3702
3703 #: src/mainwindow.c:555 src/messageview.c:187
3704 msgid "/_View/_Code set/Greek (ISO-8859-_7)"
3705 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Grecja (ISO-8859-_7)"
3706
3707 #: src/mainwindow.c:558 src/messageview.c:190
3708 msgid "/_View/_Code set/Turkish (ISO-8859-_9)"
3709 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Turcja (ISO-8859-_9)"
3710
3711 #: src/mainwindow.c:561 src/messageview.c:193
3712 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (ISO-8859-_5)"
3713 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Cyrylica (ISO-8859-_5)"
3714
3715 #: src/mainwindow.c:563 src/messageview.c:195
3716 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (KOI8-_R)"
3717 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Cyrylica (KOI8-_R)"
3718
3719 #: src/mainwindow.c:565 src/messageview.c:197
3720 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (Windows-1251)"
3721 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Cyrylica (Windows-1251)"
3722
3723 #: src/mainwindow.c:569 src/messageview.c:201
3724 msgid "/_View/_Code set/Japanese (ISO-2022-_JP)"
3725 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Japonia (ISO-2022-_JP)"
3726
3727 #: src/mainwindow.c:572 src/messageview.c:204
3728 msgid "/_View/_Code set/Japanese (ISO-2022-JP-2)"
3729 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Japonia (ISO-2022-JP-2)"
3730
3731 #: src/mainwindow.c:575 src/messageview.c:207
3732 msgid "/_View/_Code set/Japanese (_EUC-JP)"
3733 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Japonia (_EUC-JP)"
3734
3735 #: src/mainwindow.c:577 src/messageview.c:209
3736 msgid "/_View/_Code set/Japanese (_Shift__JIS)"
3737 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Japonia (_Shift__JIS)"
3738
3739 #: src/mainwindow.c:581 src/messageview.c:213
3740 msgid "/_View/_Code set/Simplified Chinese (_GB2312)"
3741 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Uproszczony Chiny (_GB2312)"
3742
3743 #: src/mainwindow.c:583 src/messageview.c:215
3744 msgid "/_View/_Code set/Traditional Chinese (_Big5)"
3745 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Tradycyjny Chiny (_Big5)"
3746
3747 #: src/mainwindow.c:585 src/messageview.c:217
3748 msgid "/_View/_Code set/Traditional Chinese (EUC-_TW)"
3749 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Tradycyjny Chiny (EUC-_TW)"
3750
3751 #: src/mainwindow.c:587 src/messageview.c:219
3752 msgid "/_View/_Code set/Chinese (ISO-2022-_CN)"
3753 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Chiny (ISO-2022-_CN)"
3754
3755 #: src/mainwindow.c:590 src/messageview.c:222
3756 msgid "/_View/_Code set/Korean (EUC-_KR)"
3757 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Korea(EUC-_KR)"
3758
3759 #: src/mainwindow.c:592 src/messageview.c:224
3760 msgid "/_View/_Code set/Korean (ISO-2022-KR)"
3761 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Korea (ISO-2022-KR)"
3762
3763 #: src/mainwindow.c:595 src/messageview.c:227
3764 msgid "/_View/_Code set/Thai (TIS-620)"
3765 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Tajska (TIS-620)"
3766
3767 #: src/mainwindow.c:597 src/messageview.c:229
3768 msgid "/_View/_Code set/Thai (Windows-874)"
3769 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Tajska (Windows-874)"
3770
3771 #: src/mainwindow.c:605 src/summaryview.c:448
3772 msgid "/_View/Open in new _window"
3773 msgstr "/_Widok/Ot_wórz w nowym oknie"
3774
3775 #: src/mainwindow.c:606 src/messageview.c:237
3776 msgid "/_View/Mess_age source"
3777 msgstr "/_Widok/¬ród³o wiado_mo¶ci"
3778
3779 #: src/mainwindow.c:607
3780 msgid "/_View/Show all _headers"
3781 msgstr "/_Widok/Poka¿ wszystkie na_g³ówki"
3782
3783 #: src/mainwindow.c:609
3784 msgid "/_View/_Update summary"
3785 msgstr "/_Widok/Od¶wie¿enie _podsumowania"
3786
3787 #: src/mainwindow.c:612
3788 msgid "/_Message/Get new ma_il"
3789 msgstr "/Wiado_mo¶æ/Pob_ierz now± pocztê "
3790
3791 #: src/mainwindow.c:613
3792 msgid "/_Message/Get from _all accounts"
3793 msgstr "/Wiado_mo¶æ/Pobierz z _wszystkich kont"
3794
3795 #: src/mainwindow.c:615
3796 msgid "/_Message/Cancel receivin_g"
3797 msgstr "/Wiado_mo¶æ/_Anuluj pobieranie"
3798
3799 #: src/mainwindow.c:617
3800 msgid "/_Message/_Send queued messages"
3801 msgstr "/Wiado_mo¶æ/Wy¶lij wia_domo¶ci z kolejki"
3802
3803 #: src/mainwindow.c:619
3804 msgid "/_Message/Compose a_n email message"
3805 msgstr "/Wiado_mo¶æ/Twórz _now± wiadomo¶æ"
3806
3807 #: src/mainwindow.c:620
3808 msgid "/_Message/Compose a news message"
3809 msgstr "/Wiado_mo¶æ/Twórz nowego posta do grup"
3810
3811 #: src/mainwindow.c:621 src/messageview.c:244
3812 msgid "/_Message/_Reply"
3813 msgstr "/Wiado_mo¶æ/_Odpowiedz"
3814
3815 #: src/mainwindow.c:622
3816 msgid "/_Message/Repl_y to"
3817 msgstr "/_Wiadomo¶æ/_Odpowiedz do"
3818
3819 #: src/mainwindow.c:623 src/messageview.c:245
3820 msgid "/_Message/Repl_y to/_all"
3821 msgstr "/Wiado_mo¶æ/_Odpowiedz do/_Wszystkich"
3822
3823 #: src/mainwindow.c:624 src/messageview.c:247
3824 msgid "/_Message/Repl_y to/_sender"
3825 msgstr "/Wiado_mo¶æ/_Odpowiedz do/_Nadawcy"
3826
3827 #: src/mainwindow.c:625 src/messageview.c:249
3828 msgid "/_Message/Repl_y to/mailing _list"
3829 msgstr "/Wiado_mo¶æ/Odpowiedz do/_Grupy mailingowej"
3830
3831 #: src/mainwindow.c:627
3832 msgid "/_Message/Follow-up and reply to"
3833 msgstr "/_Wiadomo¶æ/_Odpowiedz na grupê i nadawcy"
3834
3835 #: src/mainwindow.c:629 src/messageview.c:252
3836 msgid "/_Message/_Forward"
3837 msgstr "/Wiado_mo¶æ/Pr_zeka¿"
3838
3839 #: src/mainwindow.c:630
3840 msgid "/_Message/Redirect"
3841 msgstr "/Wiado_mo¶æ/Prz_ekieruj"
3842
3843 #: src/mainwindow.c:632 src/messageview.c:257
3844 msgid "/_Message/Re-_edit"
3845 msgstr "/Wiado_mo¶æ/Powtórz _edycjê"
3846
3847 #: src/mainwindow.c:634
3848 msgid "/_Message/M_ove..."
3849 msgstr "/Wiado_mo¶æ/_Przesuñ..."
3850
3851 #: src/mainwindow.c:635
3852 msgid "/_Message/_Copy..."
3853 msgstr "/Wiado_mo¶æ/_Kopiuj"
3854
3855 #: src/mainwindow.c:636
3856 msgid "/_Message/_Delete"
3857 msgstr "/Wiado_mo¶æ/_Usuñ"
3858
3859 #: src/mainwindow.c:637
3860 msgid "/_Message/Cancel a news message"
3861 msgstr "/Wiado_mo¶æ/Usuñ swojego posta z grup"
3862
3863 #: src/mainwindow.c:639
3864 msgid "/_Message/_Mark"
3865 msgstr "/Wiado_mo¶æ/_Zaznacz"
3866
3867 #: src/mainwindow.c:640
3868 msgid "/_Message/_Mark/_Mark"
3869 msgstr "/Wiado_mo¶æ/_Zaznacz/_Zaznacz"
3870
3871 #: src/mainwindow.c:641
3872 msgid "/_Message/_Mark/_Unmark"
3873 msgstr "/Wiado_mo¶æ/_Zaznacz/_Odznacz"
3874
3875 #: src/mainwindow.c:642
3876 msgid "/_Message/_Mark/---"
3877 msgstr "/Wiado_mo¶æ/_Zaznacz/---"
3878
3879 #: src/mainwindow.c:643
3880 msgid "/_Message/_Mark/Mark as unr_ead"
3881 msgstr "/Wiado_mo¶æ/_Zaznacz/Zaznacz jako ni_eprzeczytane"
3882
3883 #: src/mainwindow.c:644
3884 msgid "/_Message/_Mark/Mark as rea_d"
3885 msgstr "/Wiado_mo¶æ/_Zaznacz/Zaznacz jako przecz_ytane"
3886
3887 #: src/mainwindow.c:646
3888 msgid "/_Message/_Mark/Mark all _read"
3889 msgstr "/Wiado_mo¶æ/_Zaznacz/Zaznacz wszystkie jako przecz_ytane"
3890
3891 #: src/mainwindow.c:649
3892 msgid "/_Tools/_Address book..."
3893 msgstr "/_Narzêdzia/_Ksi±¿ka adresowa"
3894
3895 #: src/mainwindow.c:650 src/messageview.c:261
3896 msgid "/_Tools/Add sender to address boo_k"
3897 msgstr "/_Narzêdzia/Dodaj nadawcê do ksi±¿ki adresowej"
3898
3899 #: src/mainwindow.c:652
3900 msgid "/_Tools/_Harvest addresses"
3901 msgstr "/_Narzêdzia/Pobierz adresy"
3902
3903 #: src/mainwindow.c:653
3904 msgid "/_Tools/_Harvest addresses/from _Folder..."
3905 msgstr "/_Narzêdzia/Pobierz adresy/z _folderu..."
3906
3907 #: src/mainwindow.c:655
3908 msgid "/_Tools/_Harvest addresses/from _Messages..."
3909 msgstr "/_Narzêdzia/Pobierz adresy/z wiado_mo¶ci..."
3910
3911 #: src/mainwindow.c:658
3912 msgid "/_Tools/_Filter messages"
3913 msgstr "/_Narzêdzia/_Filtruj wiadomo¶ci"
3914
3915 #: src/mainwindow.c:659 src/messageview.c:264
3916 msgid "/_Tools/_Create filter rule"
3917 msgstr "/_Narzêdzia/_Od¶wie¿ drzewo katalogów"
3918
3919 #: src/mainwindow.c:660 src/messageview.c:266
3920 msgid "/_Tools/_Create filter rule/_Automatically"
3921 msgstr "/_Narzêdzia/_Twórz regu³ê filtra/_Automatycznie"
3922
3923 #: src/mainwindow.c:662 src/messageview.c:268
3924 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _From"
3925 msgstr "/_Narzêdzia/_Twórz regu³ê filtra/z '_Od:'"
3926
3927 #: src/mainwindow.c:664 src/messageview.c:270
3928 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _To"
3929 msgstr "/_Narzêdzia/_Twórz regu³ê filtra/z '_Do:'"
3930
3931 #: src/mainwindow.c:666 src/messageview.c:272
3932 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _Subject"
3933 msgstr "/_Narzêdzia/_Twórz regu³ê filtra/z 'Temat:'"
3934
3935 #: src/mainwindow.c:671
3936 msgid "/_Tools/Delete du_plicated messages"
3937 msgstr "/_Narzêdzia/Usuñ _duplikaty wiadomo¶ci"
3938
3939 #: src/mainwindow.c:674
3940 msgid "/_Tools/E_xecute"
3941 msgstr "/_Narzêdzia/_Wykonaj"
3942
3943 #: src/mainwindow.c:677
3944 msgid "/_Tools/SSL certi_ficates..."
3945 msgstr "/_Narzêdzia/Certy_fikaty SSL..."
3946
3947 #: src/mainwindow.c:681
3948 msgid "/_Tools/_Log window"
3949 msgstr "/_Narzêdzia/Okno _dziennika"
3950
3951 #: src/mainwindow.c:683
3952 msgid "/_Configuration"
3953 msgstr "/Konfigura_cja"
3954
3955 #: src/mainwindow.c:684
3956 msgid "/_Configuration/C_hange current account"
3957 msgstr "/Konfigura_cja/Zmieñ bie¿±_ce konto"
3958
3959 #: src/mainwindow.c:686
3960 msgid "/_Configuration/_Preferences for current account..."
3961 msgstr "/Konfigura_cja/_Ustawienia dla bie¿±cego konta..."
3962
3963 #: src/mainwindow.c:688
3964 msgid "/_Configuration/Create _new account..."
3965 msgstr "/Konfigura_cja/Utwórz _nowe konto..."
3966
3967 #: src/mainwindow.c:690
3968 msgid "/_Configuration/_Edit accounts..."
3969 msgstr "/Konfigura_cja/_Edytuj konta..."
3970
3971 #: src/mainwindow.c:692
3972 msgid "/_Configuration/---"
3973 msgstr "/Konfigura_cja/---"
3974
3975 #: src/mainwindow.c:693
3976 msgid "/_Configuration/_Common preferences..."
3977 msgstr "/Konfigura_cja/Ustawie_nia..."
3978
3979 #: src/mainwindow.c:695
3980 msgid "/_Configuration/_Scoring..."
3981 msgstr "/Konfigura_cja/_Punktowanie..."
3982
3983 #: src/mainwindow.c:697
3984 msgid "/_Configuration/_Filtering..."
3985 msgstr "/Konfigura_cja/_Filtrowanie..."
3986
3987 #: src/mainwindow.c:699
3988 msgid "/_Configuration/_Templates..."
3989 msgstr "/Konfigura_cja/_Szablony..."
3990
3991 #: src/mainwindow.c:700
3992 msgid "/_Configuration/_Actions..."
3993 msgstr "/Konfigura_cja/_Akcje..."
3994
3995 #: src/mainwindow.c:701
3996 msgid "/_Configuration/_Other Preferences..."
3997 msgstr "/Konfigura_cja/_Inne Ustawienia..."
3998
3999 #: src/mainwindow.c:702
4000 msgid "/_Configuration/Plugins..."
4001 msgstr "/Konfigura_cja/_Wtyczki..."
4002
4003 #: src/mainwindow.c:705
4004 msgid "/_Help/_Manual (Local)"
4005 msgstr "/_Pomoc/_Instrukcja (Lokalna)"
4006
4007 #: src/mainwindow.c:706
4008 msgid "/_Help/_Manual (Sylpheed Doc Homepage)"
4009 msgstr "/_Pomoc/_Instrukcja (Strona dokumentacji Sylpheed)"
4010
4011 #: src/mainwindow.c:708
4012 msgid "/_Help/_FAQ (Local)"
4013 msgstr "/Po_moc/_FAQ (Lokalne)"
4014
4015 #: src/mainwindow.c:709
4016 msgid "/_Help/_FAQ (Sylpheed Doc Homepage)"
4017 msgstr "/Po_moc/_FAQ (Strona dokumentacji Sylpheed)"
4018
4019 #: src/mainwindow.c:711
4020 msgid "/_Help/_Claws FAQ (Claws Documentation)"
4021 msgstr "/Po_moc/_Claws FAQ(Strona dokumentacji Claws)"
4022
4023 #: src/mainwindow.c:713
4024 msgid "/_Help/---"
4025 msgstr "/_Pomoc/---"
4026
4027 #: src/mainwindow.c:832
4028 msgid "Go offline"
4029 msgstr "Pracuj w trybie od³±czenia od sieci"
4030
4031 #: src/mainwindow.c:836
4032 msgid "Go online"
4033 msgstr "Pracuj w trybie po³±czonego do sieci"
4034
4035 #: src/mainwindow.c:852
4036 msgid "Select account"
4037 msgstr "Wybierz konto"
4038
4039 #: src/mainwindow.c:1178 src/mainwindow.c:1195 src/prefs_folder_item.c:378
4040 msgid "Untitled"
4041 msgstr "Bez tytu³u"
4042
4043 #: src/mainwindow.c:1196
4044 msgid "none"
4045 msgstr "¿aden"
4046
4047 #: src/mainwindow.c:1436
4048 msgid "Empty trash"
4049 msgstr "Opró¿nij wysypisko"
4050
4051 #: src/mainwindow.c:1437
4052 msgid "Empty all messages in trash?"
4053 msgstr "Usun±æ wszystkie wiadomo¶ci z wysypiska?"
4054
4055 #: src/mainwindow.c:1455
4056 msgid "Add mailbox"
4057 msgstr "Dodaj skrzynkê"
4058
4059 #: src/mainwindow.c:1456
4060 msgid ""
4061 "Input the location of mailbox.\n"
4062 "If the existing mailbox is specified, it will be\n"
4063 "scanned automatically."
4064 msgstr ""
4065 "Wprowad¼ miejsce skrzynki.\n"
4066 "Je¶li podasz istniej±c± skrzynkê, bêdzie ona\n"
4067 "automatycznie przeskanowana."
4068
4069 #: src/mainwindow.c:1462 src/mainwindow.c:1498
4070 #, c-format
4071 msgid "The mailbox `%s' already exists."
4072 msgstr "Skrzynka `%s' ju¿ istnieje."
4073
4074 #: src/mainwindow.c:1467 src/setup.c:57
4075 msgid "Mailbox"
4076 msgstr "Skrzynka"
4077
4078 #: src/mainwindow.c:1472 src/setup.c:61
4079 msgid ""
4080 "Creation of the mailbox failed.\n"
4081 "Maybe some files already exist, or you don't have the permission to write "
4082 "there."
4083 msgstr ""
4084 "B³±d tworzenia skrzynki.\n"
4085 "Byæ mo¿e pliki ju¿ istniej± lub nie masz praw do zapisu w tym miejscu"
4086
4087 #: src/mainwindow.c:1491
4088 msgid "Add mbox mailbox"
4089 msgstr "Dodaj skrzynkê mbox"
4090
4091 #: src/mainwindow.c:1492
4092 msgid "Input the location of mailbox."
4093 msgstr "Wprowad¼ lokalizacjê skrzynki."
4094
4095 #: src/mainwindow.c:1508
4096 msgid "Creation of the mailbox failed."
4097 msgstr "Nie powiod³o siê stworzenie skrzynki."
4098
4099 #: src/mainwindow.c:1824
4100 msgid "Sylpheed - Folder View"
4101 msgstr "Sylpheed- Widok folderów"
4102
4103 #: src/mainwindow.c:1845 src/messageview.c:380
4104 msgid "Sylpheed - Message View"
4105 msgstr "Sylpheed - Widok wiadomo¶ci"
4106
4107 #: src/mainwindow.c:2222
4108 msgid "Exit"
4109 msgstr "Koniec"
4110
4111 #: src/mainwindow.c:2222
4112 msgid "Exit this program?"
4113 msgstr "Wyj¶æ z programu?"
4114
4115 #: src/matcher.c:1212 src/matcher.c:1213 src/matcher.c:1214 src/matcher.c:1215
4116 #: src/matcher.c:1216 src/matcher.c:1217 src/matcher.c:1218 src/matcher.c:1219
4117 msgid "(none)"
4118 msgstr "(¿aden)"
4119
4120 #: src/message_search.c:88
4121 msgid "Find in current message"
4122 msgstr "Znajd¼ w bie¿±cych wiadomo¶ciach"
4123
4124 #: src/message_search.c:106
4125 msgid "Find text:"
4126 msgstr "Znajd¼ tekst:"
4127
4128 #: src/message_search.c:121 src/prefs_matcher.c:539 src/summary_search.c:182
4129 msgid "Case sensitive"
4130 msgstr "Rozró¿nianie wielko¶ci liter"
4131
4132 #: src/message_search.c:127 src/summary_search.c:188
4133 msgid "Backward search"
4134 msgstr "Wyszukiwanie w ty³"
4135
4136 #: src/message_search.c:183 src/summary_search.c:313
4137 msgid "Search failed"
4138 msgstr "Wyszukiwanie nie powiod³o siê"
4139
4140 #: src/message_search.c:184 src/summary_search.c:314
4141 msgid "Search string not found."
4142 msgstr "Nie znaleziono szukanego ci±gu."
4143
4144 #: src/message_search.c:191
4145 msgid "Beginning of message reached; continue from end?"
4146 msgstr "Osi±gniêto pocz±tek wiadomo¶ci; zacz±æ od koñca?"
4147
4148 #: src/message_search.c:194
4149 msgid "End of message reached; continue from beginning?"
4150 msgstr "Osi±gniêto koniec wiadomo¶ci; zacz±æ od pocz±tku?"
4151
4152 #: src/message_search.c:197 src/summary_search.c:323
4153 msgid "Search finished"
4154 msgstr "Przeszukiwanie zakoñczone"
4155
4156 #: src/messageview.c:238
4157 msgid "/_View/Show all _header"
4158 msgstr "/_Widok/Poka¿ wszystkie na_g³ówki"
4159
4160 #: src/messageview.c:241
4161 msgid "/_Message/Compose _new message"
4162 msgstr "/Wiado_mo¶æ/Twórz _now± wiadomo¶æ"
4163
4164 #: src/messageview.c:253
4165 msgid "/_Message/For_ward as attachment"
4166 msgstr "/Wiado_mo¶æ/Przeka¿ jako za³±cznik"
4167
4168 #: src/messageview.c:255
4169 msgid "/_Message/Redirec_t"
4170 msgstr "/Wiado_mo¶æ/Prz_ekieruj"
4171
4172 #: src/messageview.c:477
4173 msgid "<No Return-Path found>"
4174 msgstr "<Nie znaleziono ¶cie¿ki zwrotu>"
4175
4176 #: src/messageview.c:485
4177 #, c-format
4178 msgid ""
4179 "The notification address to which the return receipt is to be sent\n"
4180 "does not correspond to the return path:\n"
4181 "Notification address: %s\n"
4182 "Return path: %s\n"
4183 "It is advised to not to send the return receipt."
4184 msgstr ""
4185 "Adres na który potwierdzenie odbioru ma byæ wys³ane nie odpowiada\n"
4186 "adresowi ¶cie¿ki zwrotu wiadomo¶ci:\n"
4187 "Adres któremu ma zostaæ wys³ane potwierdzenie: %s\n"
4188 "Adres ¶cie¿ki zwrotu: %s\n"
4189 "Nie jest zalecane by wysy³aæ potwierdzenie odbioru."
4190
4191 #: src/messageview.c:493
4192 msgid "+Don't Send"
4193 msgstr "+Nie Wysy³aj"
4194
4195 #: src/messageview.c:503
4196 msgid ""
4197 "This message is asking for a return receipt notification\n"
4198 "but according to its 'To:' and 'CC:' headers it was not\n"
4199 "officially addressed to you.\n"
4200 "Receipt notification cancelled."
4201 msgstr ""
4202 "Ta wiadomo¶æ prosi o potwierdzenie odbioru ale wg. nag³ówków\n"
4203 "Do: i Kopia: ta wiadomo¶æ nie jest adresowana do Ciebie\n"
4204 "Potwierdzenie odbioru nie zosta³o wys³ane."
4205
4206 #: src/messageview.c:893 src/mimeview.c:986 src/mimeview.c:1074
4207 #: src/summaryview.c:3426
4208 msgid "Save as"
4209 msgstr "Zapisz jako"
4210
4211 #: src/messageview.c:898 src/mimeview.c:1016 src/mimeview.c:1080
4212 #: src/summaryview.c:3431
4213 msgid "Overwrite"
4214 msgstr "Nadpisz"
4215
4216 #: src/messageview.c:899
4217 msgid "Overwrite existing file?"
4218 msgstr "Nadpisaæ istniej±cy plik?"
4219
4220 #: src/messageview.c:906 src/summaryview.c:3439 src/summaryview.c:3443
4221 #: src/summaryview.c:3460
4222 #, c-format
4223 msgid "Can't save the file `%s'."
4224 msgstr "Nie mo¿na zapisaæ do pliku '%s'."
4225
4226 #: src/messageview.c:972
4227 msgid "This message asks for a return receipt"
4228 msgstr "Autor tej wiadomo¶ci prosi³ o potwierdzenie przeczytania."
4229
4230 #: src/messageview.c:973
4231 msgid "Send receipt"
4232 msgstr "Wy¶lij potwierdzenie"
4233
4234 #: src/messageview.c:1026
4235 msgid "Return Receipt Notification"
4236 msgstr "Potwierdzenie Odbioru Wiadomo¶ci"
4237
4238 #: src/messageview.c:1027
4239 msgid ""
4240 "The message was sent to several of your accounts.\n"
4241 "Please choose which account do you want to use for sending the receipt "
4242 "notification:"
4243 msgstr ""
4244 "Wiadomo¶æ zosta³a wys³ana do wielu z Twoich kont.\n"
4245 "Proszê sprecyzowaæ którego konta chcesz u¿yæ do wys³ania potwierdzenia "
4246 "odbioru:"
4247
4248 #: src/messageview.c:1031
4249 msgid "Send Notification"
4250 msgstr "Wy¶lij potwierdzenie odbioru"
4251
4252 #: src/messageview.c:1031
4253 msgid "+Cancel"
4254 msgstr "+Anuluj"
4255
4256 #: src/messageview.c:1089 src/prefs_common.c:2359 src/summaryview.c:3478
4257 #: src/toolbar.c:168
4258 msgid "Print"
4259 msgstr "Drukuj"
4260
4261 #: src/messageview.c:1090 src/summaryview.c:3479
4262 #, c-format
4263 msgid ""
4264 "Enter the print command line:\n"
4265 "(`%s' will be replaced with file name)"
4266 msgstr ""
4267 "Podaj polecenie wydruku:\n"
4268 "('%s' zostanie zast±pione nazw± pliku)"
4269
4270 #: src/messageview.c:1096 src/summaryview.c:3485
4271 #, c-format
4272 msgid ""
4273 "Print command line is invalid:\n"
4274 "`%s'"
4275 msgstr ""
4276 "B³êdne polecenie wydruku:\n"
4277 "`%s'"
4278
4279 #: src/mimeview.c:150
4280 msgid "/_Open"
4281 msgstr "/_Otwórz"
4282
4283 #: src/mimeview.c:151
4284 msgid "/Open _with..."
4285 msgstr "/Otwórz _z..."
4286
4287 #: src/mimeview.c:152
4288 msgid "/_Display as text"
4289 msgstr "/_Wy¶wietl jako tekst"
4290
4291 #: src/mimeview.c:153 src/summaryview.c:453
4292 msgid "/_Save as..."
4293 msgstr "/Zapi_sz jako..."
4294
4295 #: src/mimeview.c:154
4296 msgid "/Save _all..."
4297 msgstr "/Zapi_sz wszystko..."
4298
4299 #: src/mimeview.c:157
4300 msgid "/_Check signature"
4301 msgstr "/Spr_awd¼ podpis"
4302
4303 #: src/mimeview.c:197
4304 msgid "MIME Type"
4305 msgstr "Typ MIME "
4306
4307 #: src/mimeview.c:365
4308 msgid "Right-click here to verify the signature"
4309 msgstr "Kliknij tutaj prawym przyciskiem myszy by potwierdziæ podpis"
4310
4311 #: src/mimeview.c:962 src/mimeview.c:1023 src/mimeview.c:1088
4312 #: src/mimeview.c:1113 src/mimeview.c:1143
4313 msgid "Can't save the part of multipart message."
4314 msgstr "Nie mo¿na zapisaæ czê¶ci wiadomo¶ci wieloczê¶ciowej."
4315
4316 #: src/mimeview.c:1014 src/mimeview.c:1078
4317 #, c-format
4318 msgid "Overwrite existing file '%s'?"
4319 msgstr "Nadpisaæ istniej±cy plik '%s'?"
4320
4321 #: src/mimeview.c:1153
4322 msgid "Open with"
4323 msgstr "Otwórz z"
4324
4325 #: src/mimeview.c:1154
4326 #, c-format
4327 msgid ""
4328 "Enter the command line to open file:\n"
4329 "(`%s' will be replaced with file name)"
4330 msgstr ""
4331 "Wprowad¼ polecenie dla otwarcia pliku:\n"
4332 "('%s' zostanie zast±pione nazw± pliku)"
4333
4334 #: src/news.c:205
4335 #, c-format
4336 msgid "creating NNTP connection to %s:%d ...\n"
4337 msgstr "tworzenie po³±czenia NNTP z %s:%d ...\n"
4338
4339 #: src/news.c:783
4340 #, c-format
4341 msgid "can't set group: %s\n"
4342 msgstr "nie mo¿na ustawiæ grupy: %s\n"
4343
4344 #: src/news.c:793
4345 #, c-format
4346 msgid "invalid article range: %d - %d\n"
4347 msgstr "niepoprawny zakres artyku³u: %d - %d\n"
4348
4349 #: src/news.c:814
4350 #, c-format
4351 msgid "error occurred while getting %s.\n"
4352 msgstr "b³±d podczas pobierania %s.\n"
4353
4354 #: src/news.c:831
4355 #, c-format
4356 msgid "getting xover %d in %s...\n"
4357 msgstr "pobieranie xover %d w %s...\n"
4358
4359 #: src/news.c:834 src/news.c:903
4360 msgid "can't get xover\n"
4361 msgstr "nie mo¿na pobraæ xover\n"
4362
4363 #: src/news.c:839 src/news.c:909
4364 msgid "error occurred while getting xover.\n"
4365 msgstr "b³±d podczas pobierania xover.\n"
4366
4367 #: src/news.c:845 src/news.c:922
4368 #, c-format
4369 msgid "invalid xover line: %s\n"
4370 msgstr "niepoprawna linia xover: %s\n"
4371
4372 #: src/news.c:859 src/news.c:873 src/news.c:940 src/news.c:970
4373 msgid "can't get xhdr\n"
4374 msgstr "nie mo¿na pobraæ xhdr\n"
4375
4376 #: src/news.c:864 src/news.c:878 src/news.c:948 src/news.c:978
4377 msgid "error occurred while getting xhdr.\n"
4378 msgstr "b³±d podczas pobierania xhdr.\n"
4379
4380 #: src/news.c:900
4381 #, c-format
4382 msgid "getting xover %d - %d in %s...\n"
4383 msgstr "pobieranie xover %d - %d w %s...\n"
4384
4385 #: src/passphrase.c:85
4386 msgid "Passphrase"
4387 msgstr "Has³o"
4388
4389 #: src/passphrase.c:253
4390 msgid "[no user id]"
4391 msgstr "[brak identyfikatora]"
4392
4393 #: src/passphrase.c:257
4394 #, c-format
4395 msgid ""
4396 "%sPlease enter the passphrase for:\n"
4397 "\n"
4398 "  %.*s  \n"
4399 "(%.*s)\n"
4400 msgstr ""
4401 "%s Wprowad¼ has³o dla:\n"
4402 "\n"
4403 "  %.*s  \n"
4404 "(%.*s)\n"
4405
4406 #: src/passphrase.c:261
4407 msgid ""
4408 "Bad passphrase! Try again...\n"
4409 "\n"
4410 msgstr ""
4411 "Niew³a¶ciwe has³o! Spróbuj ponownie...\n"
4412 "\n"
4413
4414 #: src/plugins/clamav/clamav_plugin.c:230
4415 msgid "Clam AntiVirus"
4416 msgstr "Clam AntyWirus"
4417
4418 #: src/plugins/clamav/clamav_plugin.c:235
4419 msgid ""
4420 "This plugin uses Clam AntiVirus to scan all message attachments that are "
4421 "received from a POP account.\n"
4422 "\n"
4423 "When a message attachment is found to contain a virus it can be deleted or "
4424 "saved in a specially designated folder.\n"
4425 "\n"
4426 "This plugin only contains the actual function for scanning and deleting or "
4427 "moving the message. You probably want to load the Gtk+ User Interface plugin "
4428 "too, otherwise you will have to manually write the plugin configuration.\n"
4429 msgstr ""
4430 "Ta wtyczka u¿ywa Clam AntyWirus do skanowania wszystkich za³±czników "
4431 "wiadomo¶ci, które s± odbierane z konta POP.\n"
4432 "\n"
4433 "Gdy za³±cznik wiadomo¶ci zawiera wirusa, mo¿e zostaæ skasowany lub zapisany "
4434 "w specjalnie wybranym dla zainfekowanych plików katalogu.\n"
4435 "\n"
4436 "Ta wtyczka zawiera tylko aktualne funkcje dla skanowania, kasowania lub "
4437 "przenoszenia wiadomo¶ci. Przydatna mo¿e siê okazaæ odpowiednia wtyczka "