Some improvements upon translation
[claws.git] / po / pl.po
1 # Polish translation of Claws Mail.
2 # Copyright Š 2003-2014 The Claws Mail team.
3 # This file is distributed under the same license
4 # as the Claws Mail package, see COPYING file.
5 #
6 # Emil Nowak <emil5@go2.pl>, 2003, 2005, 2006, 2007.
7 # Pawel Pekala <c0rn@o2.pl>, 2007.
8 # Franciszek Janowski <nobange@poczta.onet.pl>, 2009.
9 # Translators:
10 # Przemyslaw Sulek <psulek@plo.pl> <przemek@obrpr.plock.pl> <pc2000@poczta.onet.pl>
11 # Witold Wladyslaw Wojciech Wilk <maniack@zawilcow.tyc.katowice.supermedia.pl>
12 # Paweł Pękala <c0rn@gazeta.pl>
13 # Quar <Quar@sylpheed-claws.net> 2006
14 #
15 msgid ""
16 msgstr ""
17 "Project-Id-Version: Claws Mail 3.9.0\n"
18 "Report-Msgid-Bugs-To: paul@claws-mail.org\n"
19 "POT-Creation-Date: 2017-12-10 08:55+0100\n"
20 "PO-Revision-Date: 2009-09-25 11:04+0200\n"
21 "Last-Translator: Franciszek Janowski <nobange@poczta.onet.pl>\n"
22 "Language-Team: Polish <pl@li.org>\n"
23 "Language: pl\n"
24 "MIME-Version: 1.0\n"
25 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
26 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
27 "Plural-Forms:  nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n"
28 "%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
29 "X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
30
31 #: src/account.c:395 src/account.c:462
32 msgid ""
33 "Some composing windows are open.\n"
34 "Please close all the composing windows before editing accounts."
35 msgstr ""
36 "Niektóre okna edycji są otwarte.\n"
37 "Proszę zamknij wszystkie okna edycji przed zmianami ustawień konta."
38
39 #: src/account.c:440
40 msgid "Can't create folder."
41 msgstr "Nie można utworzyć katalogu."
42
43 #: src/account.c:727
44 msgid "Edit accounts"
45 msgstr "Edycja kont"
46
47 #: src/account.c:744
48 msgid ""
49 "Using 'Get Mail' will retrieve messages from your Accounts in the order "
50 "given, the checkbox indicates which accounts will be included. Bold text "
51 "indicates the default account."
52 msgstr ""
53 "Użycie 'Pobierz pocztę' odbierze wiadomości z Twoich kont w podanej "
54 "kolejności, pole wyboru w kolumnie 'P' decyduje, które konta zostaną "
55 "uwzględnione."
56
57 #: src/account.c:815
58 msgid " _Set as default account "
59 msgstr "Ustaw jako domyślne konto "
60
61 #: src/account.c:907
62 msgid "Accounts with remote folders cannot be copied."
63 msgstr "Konta zawierające zdalne katalogi nie mogą być skopiowane"
64
65 #: src/account.c:914
66 #, c-format
67 msgid "Copy of %s"
68 msgstr "Kopia %s"
69
70 #: src/account.c:1097
71 #, c-format
72 msgid "Do you really want to delete the account '%s'?"
73 msgstr "Czy naprawdę chcesz usunąć konto '%s'?"
74
75 #: src/account.c:1099
76 msgid "(Untitled)"
77 msgstr "(Bez tytułu)"
78
79 #: src/account.c:1100
80 msgid "Delete account"
81 msgstr "Usuń konto"
82
83 #: src/account.c:1590
84 msgctxt "Accounts List Get Column Name"
85 msgid "G"
86 msgstr "P"
87
88 #: src/account.c:1596
89 msgid "'Get Mail' retrieves mail from the checked accounts"
90 msgstr "'Pobierz z wszystkich kont' odbierze pocztę z zaznaczonych kont"
91
92 #: src/account.c:1603 src/addrduplicates.c:471 src/addressadd.c:215
93 #: src/addressbook.c:125 src/compose.c:7424 src/editaddress.c:1264
94 #: src/editaddress.c:1321 src/editaddress.c:1341
95 #: src/editaddress_other_attributes_ldap.c:302
96 #: src/editaddress_other_attributes_ldap.c:350 src/editbook.c:170
97 #: src/editgroup.c:288 src/editjpilot.c:257 src/editldap.c:427
98 #: src/editvcard.c:173 src/importmutt.c:222 src/importpine.c:221
99 #: src/mimeview.c:274 src/plugins/managesieve/sieve_manager.c:465
100 #: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1803
101 #: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:409 src/prefs_filtering.c:384
102 #: src/prefs_filtering.c:1870 src/prefs_template.c:79
103 msgid "Name"
104 msgstr "Nazwa"
105
106 #: src/account.c:1611 src/prefs_account.c:1108 src/prefs_account.c:4241
107 msgid "Protocol"
108 msgstr "Protokół"
109
110 #: src/account.c:1619 src/ssl_manager.c:100
111 msgid "Server"
112 msgstr "Serwer"
113
114 #: src/action.c:380
115 #, c-format
116 msgid "Could not get message file %d"
117 msgstr "Nie można pobrać pliku z komunikatami %d"
118
119 #: src/action.c:418
120 msgid "Could not get message part."
121 msgstr "Nie można pobrać części wiadomości."
122
123 #: src/action.c:435
124 #, c-format
125 msgid "Can't get part of multipart message: %s"
126 msgstr "Nie można pobrać części wiadomości wieloczęściowej: %s"
127
128 #: src/action.c:607
129 #, c-format
130 msgid ""
131 "The selected action cannot be used in the compose window\n"
132 "because it contains %%f, %%F, %%as or %%p."
133 msgstr ""
134 "Wybrana akcja nie może być użyta w oknie kompozycji\n"
135 "ponieważ zawiera %%f, %%F, %%as lub %%p."
136
137 #: src/action.c:719
138 msgid "There is no filtering action set"
139 msgstr "Nie przypisano żadnych akcji do tego filtra"
140
141 #: src/action.c:721
142 #, c-format
143 msgid ""
144 "Invalid filtering action(s):\n"
145 "%s"
146 msgstr ""
147 "Niepoprawne akcje filtrowania:\n"
148 "%s"
149
150 #: src/action.c:986
151 #, c-format
152 msgid ""
153 "Could not fork to execute the following command:\n"
154 "%s\n"
155 "%s"
156 msgstr ""
157 "Nie można utworzyć procesu potomnego dla następującego polecenia:\n"
158 "%s\n"
159 "%s"
160
161 #: src/action.c:988 src/ldaputil.c:323 src/plugins/bogofilter/bogofilter.c:857
162 #: src/plugins/tnef_parse/tnef_parse.c:75
163 #: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1823
164 #: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1827
165 #: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1840
166 #: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1843 src/privacy.c:62
167 msgid "Unknown error"
168 msgstr "Nieznany błąd"
169
170 #: src/action.c:1206 src/action.c:1371
171 msgid "Completed"
172 msgstr "Ukończono"
173
174 #: src/action.c:1242
175 #, c-format
176 msgid "--- Running: %s\n"
177 msgstr "--- Uruchamianie: %s\n"
178
179 #: src/action.c:1246
180 #, c-format
181 msgid "--- Ended: %s\n"
182 msgstr "--- Zakończono: %s\n"
183
184 #: src/action.c:1279
185 msgid "Action's input/output"
186 msgstr "wejście/wyjście dla Akcji"
187
188 #: src/action.c:1607
189 #, c-format
190 msgid ""
191 "Enter the argument for the following action:\n"
192 "('%%h' will be replaced with the argument)\n"
193 "  %s"
194 msgstr ""
195 "Podaj argument dla następującej akcji:\n"
196 "('%%h' zostanie zastąpione przez)\n"
197 "  %s"
198
199 #: src/action.c:1612
200 msgid "Action's hidden user argument"
201 msgstr "Ukryty argument użytkownika dla Akcji"
202
203 #: src/action.c:1616
204 #, c-format
205 msgid ""
206 "Enter the argument for the following action:\n"
207 "('%%u' will be replaced with the argument)\n"
208 "  %s"
209 msgstr ""
210 "Podaj argument dla następującej akcji:\n"
211 "('%%u' zostanie zastąpione przez)\n"
212 "  %s"
213
214 #: src/action.c:1621
215 msgid "Action's user argument"
216 msgstr "Argument użytkownika Akcji"
217
218 #: src/addrclip.c:480
219 msgid "Cannot copy a folder to itself or to its sub-structure."
220 msgstr ""
221 "Nie można skopiować katalogu do samego siebie lub do jego pod struktury."
222
223 #: src/addrclip.c:503
224 msgid "Cannot copy an address book to itself."
225 msgstr "Nie można wkleić skopiować książki adresowej do samej siebie."
226
227 #: src/addrclip.c:594
228 msgid "Cannot move a folder to itself or to its sub-structure."
229 msgstr ""
230 "Nie można przenieść katalogu do samego siebie lub do jego pod struktury."
231
232 #: src/addr_compl.c:689 src/addressbook.c:4945
233 #: src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:308
234 msgid "Group"
235 msgstr "Grupa"
236
237 #: src/addrcustomattr.c:65
238 msgid "date of birth"
239 msgstr "data urodzenia"
240
241 #: src/addrcustomattr.c:66
242 msgid "address"
243 msgstr "adres"
244
245 #: src/addrcustomattr.c:67
246 msgid "phone"
247 msgstr "telefon"
248
249 #: src/addrcustomattr.c:68
250 msgid "mobile phone"
251 msgstr "telefon komórkowy"
252
253 #: src/addrcustomattr.c:69
254 msgid "organization"
255 msgstr "organizacja"
256
257 #: src/addrcustomattr.c:70
258 msgid "office address"
259 msgstr "adres biura"
260
261 #: src/addrcustomattr.c:71
262 msgid "office phone"
263 msgstr "telefon do biura"
264
265 #: src/addrcustomattr.c:72
266 msgid "fax"
267 msgstr "fax"
268
269 #: src/addrcustomattr.c:73
270 msgid "website"
271 msgstr "strona internetowa"
272
273 #: src/addrcustomattr.c:141
274 msgid "Attribute name"
275 msgstr "Nazwa cechy"
276
277 #: src/addrcustomattr.c:156
278 msgid "Delete all attribute names"
279 msgstr "Usuń wszystkie nazwy cech"
280
281 #: src/addrcustomattr.c:157
282 msgid "Do you really want to delete all attribute names?"
283 msgstr "Czy naprawdę chcesz usunąć wszystkie nazwy cech?"
284
285 #: src/addrcustomattr.c:181
286 msgid "Delete attribute name"
287 msgstr "Usuń nazwę cechy"
288
289 #: src/addrcustomattr.c:182
290 msgid "Do you really want to delete this attribute name?"
291 msgstr "Czy naprawdę usunąć tę nazwę cechy?"
292
293 #: src/addrcustomattr.c:191
294 msgid "Reset to default"
295 msgstr "Domyślne"
296
297 #: src/addrcustomattr.c:192
298 msgid ""
299 "Do you really want to replace all attribute names\n"
300 "with the default set?"
301 msgstr ""
302 "Czy naprawdę chcesz zastąpić wszystkie nazwy\n"
303 "cech wartościami domyślnymi?"
304
305 #: src/addrcustomattr.c:212 src/addressbook.c:438 src/addressbook.c:466
306 #: src/addressbook.c:483 src/edittags.c:279
307 #: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1307 src/prefs_actions.c:1084
308 #: src/prefs_filtering.c:1697 src/prefs_template.c:1110
309 msgid "_Delete"
310 msgstr "_Usuń"
311
312 #: src/addrcustomattr.c:213 src/edittags.c:280 src/prefs_actions.c:1085
313 #: src/prefs_filtering.c:1698 src/prefs_template.c:1111
314 msgid "Delete _all"
315 msgstr "Kasuj _wszystko"
316
317 #: src/addrcustomattr.c:214
318 msgid "_Reset to default"
319 msgstr "_Domyślne"
320
321 #: src/addrcustomattr.c:403
322 msgid "Attribute name is not set."
323 msgstr "Nie określono nazwy cechy."
324
325 #: src/addrcustomattr.c:462
326 msgctxt "Dialog title"
327 msgid "Edit attribute names"
328 msgstr "Edycja nazw cech"
329
330 #: src/addrcustomattr.c:476
331 msgid "New attribute name:"
332 msgstr "Nazwa cechy:"
333
334 #: src/addrcustomattr.c:513
335 msgid ""
336 "Adding or removing attribute names won't affect attributes already set for "
337 "contacts."
338 msgstr ""
339 "Dodawanie lub usuwanie cech nie wpłynie na cechy już ustawione dla kontaktów."
340
341 #: src/addrduplicates.c:127
342 msgid "Show duplicates in the same book"
343 msgstr "Pokazywanie duplikatów z tej samej książki"
344
345 #: src/addrduplicates.c:133
346 msgid "Show duplicates in different books"
347 msgstr "Pokazywanie duplikatów z różnych książek"
348
349 #: src/addrduplicates.c:144
350 msgid "Find address book email duplicates"
351 msgstr "Znajdź duplikaty adresów e-mail w książce adresowej"
352
353 #: src/addrduplicates.c:145
354 msgid ""
355 "Claws Mail will now search for duplicate email addresses in the address book."
356 msgstr ""
357 "Claws Mail przeszuka Twoją książkę adresową w poszukiwaniu duplikatów "
358 "adresów e-mail."
359
360 #: src/addrduplicates.c:315
361 msgid "No duplicate email addresses found in the address book"
362 msgstr "Nie znaleziono duplikatów adresów e-mail"
363
364 #: src/addrduplicates.c:346
365 msgid "Duplicate email addresses"
366 msgstr "Duplikaty adresów e-mail"
367
368 #: src/addrduplicates.c:442 src/addressadd.c:227
369 #: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:410 src/toolbar.c:529
370 msgid "Address"
371 msgstr "Adres"
372
373 #: src/addrduplicates.c:464
374 msgid "Address book path"
375 msgstr "Ścieżka do książki adresowej"
376
377 #: src/addrduplicates.c:793 src/addressbook.c:1439 src/addressbook.c:1492
378 msgid "Delete address(es)"
379 msgstr "Usuń adres(y)"
380
381 #: src/addrduplicates.c:794 src/addressbook.c:1493
382 msgid "Really delete the address(es)?"
383 msgstr "Czy naprawdę chcesz usunąć adres(y)?"
384
385 #: src/addrduplicates.c:842
386 msgid "Delete address"
387 msgstr "Usuń adresy"
388
389 #: src/addrduplicates.c:843 src/addressbook.c:1440
390 msgid "This address data is readonly and cannot be deleted."
391 msgstr "Te dane adresowe są tylko do odczytu i nie mogą być usuwane."
392
393 #: src/addressadd.c:185 src/prefs_filtering_action.c:201
394 msgid "Add to address book"
395 msgstr "Dodaj do książki adresowej"
396
397 #: src/addressadd.c:207
398 msgid "Contact"
399 msgstr "Kontakt"
400
401 #: src/addressadd.c:238 src/addressbook.c:127 src/editaddress.c:1056
402 #: src/editaddress.c:1131 src/editgroup.c:290
403 msgid "Remarks"
404 msgstr "Uwagi"
405
406 #: src/addressadd.c:257 src/addressbook_foldersel.c:158
407 msgid "Select Address Book Folder"
408 msgstr "Wybierz katalog z książką adresową"
409
410 #: src/addressadd.c:534 src/addressbook.c:3214 src/addressbook.c:3265
411 msgid "Add address(es)"
412 msgstr "Dodaj adres(y)"
413
414 #: src/addressadd.c:535
415 msgid "Can't add the specified address"
416 msgstr "Wybrany adres nie może być dodany"
417
418 #: src/addressbook.c:126 src/addressbook.c:4933 src/editaddress.c:1053
419 #: src/editaddress.c:1114 src/editgroup.c:289 src/expldifdlg.c:517
420 #: src/exporthtml.c:600 src/exporthtml.c:764 src/ldif.c:762
421 msgid "Email Address"
422 msgstr "Adres e-mail"
423
424 #: src/addressbook.c:405
425 msgid "_Book"
426 msgstr "_Książka"
427
428 #: src/addressbook.c:406 src/addressbook.c:437 src/addressbook.c:465
429 #: src/addressbook.c:482 src/compose.c:600 src/mainwindow.c:514
430 #: src/messageview.c:209 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:82
431 msgid "_Edit"
432 msgstr "_Edycja"
433
434 #: src/addressbook.c:407 src/compose.c:605 src/mainwindow.c:517
435 #: src/messageview.c:212
436 msgid "_Tools"
437 msgstr "_Narzędzia"
438
439 #: src/addressbook.c:408 src/compose.c:606 src/mainwindow.c:519
440 #: src/messageview.c:213
441 msgid "_Help"
442 msgstr "Pomo_c"
443
444 #: src/addressbook.c:411 src/addressbook.c:468
445 msgid "New _Book"
446 msgstr "Nowa _książka"
447
448 #: src/addressbook.c:412 src/addressbook.c:469
449 msgid "New _Folder"
450 msgstr "Nowy _Folder"
451
452 #: src/addressbook.c:413
453 msgid "New _vCard"
454 msgstr "Nowa _wizytówka"
455
456 #: src/addressbook.c:417
457 msgid "New _JPilot"
458 msgstr "Nowy _JPilot"
459
460 #: src/addressbook.c:420
461 msgid "New LDAP _Server"
462 msgstr "Nowy serwer LDAP"
463
464 #: src/addressbook.c:424
465 msgid "_Edit book"
466 msgstr "_Edytuj książkę"
467
468 #: src/addressbook.c:425
469 msgid "_Delete book"
470 msgstr "_Usuń książkę"
471
472 #: src/addressbook.c:427 src/compose.c:617
473 #: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:85
474 #: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:433
475 #: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:631
476 msgid "_Save"
477 msgstr "Z_apisz..."
478
479 #: src/addressbook.c:428 src/compose.c:621 src/messageview.c:222
480 #: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:88
481 #: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:629
482 msgid "_Close"
483 msgstr "Zamknij"
484
485 #: src/addressbook.c:431 src/addressbook.c:480 src/messageview.c:226
486 msgid "_Select all"
487 msgstr "W_ybierz wszystko"
488
489 #: src/addressbook.c:433 src/addressbook.c:472 src/addressbook.c:488
490 msgid "C_ut"
491 msgstr "Wy_tnij"
492
493 #: src/addressbook.c:434 src/addressbook.c:473 src/addressbook.c:489
494 #: src/compose.c:629 src/mainwindow.c:548 src/messageview.c:225
495 #: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:96
496 msgid "_Copy"
497 msgstr "_Kopiuj"
498
499 #: src/addressbook.c:435 src/addressbook.c:474 src/addressbook.c:490
500 #: src/compose.c:630 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:97
501 msgid "_Paste"
502 msgstr "_Wstaw"
503
504 #: src/addressbook.c:440 src/addressbook.c:485
505 msgid "New _Address"
506 msgstr "Nowy _adres"
507
508 #: src/addressbook.c:441 src/addressbook.c:470 src/addressbook.c:486
509 msgid "New _Group"
510 msgstr "Nowa _grupa"
511
512 #: src/addressbook.c:443 src/addressbook.c:492
513 msgid "_Mail To"
514 msgstr "_Wyślij wiadomość do"
515
516 #: src/addressbook.c:447
517 msgid "Import _LDIF file..."
518 msgstr "Importuj plik _LDIF..."
519
520 #: src/addressbook.c:448
521 msgid "Import M_utt file..."
522 msgstr "Importuj plik _Mutta..."
523
524 #: src/addressbook.c:449
525 msgid "Import _Pine file..."
526 msgstr "Importuj plik _Pine..."
527
528 #: src/addressbook.c:451
529 msgid "Export _HTML..."
530 msgstr "Wyeksportuj do _HTML..."
531
532 #: src/addressbook.c:452
533 msgid "Export LDI_F..."
534 msgstr "Wyeksportuj do LDI_F..."
535
536 #: src/addressbook.c:454
537 msgid "Find duplicates..."
538 msgstr "Znajdź duplikaty..."
539
540 #: src/addressbook.c:455
541 msgid "Edit custom attributes..."
542 msgstr "Edycja atrybutów użytkownika..."
543
544 #: src/addressbook.c:458 src/compose.c:707 src/mainwindow.c:813
545 #: src/messageview.c:337
546 msgid "_About"
547 msgstr "Informacje o"
548
549 #: src/addressbook.c:494
550 msgid "_Browse Entry"
551 msgstr "_Przeglądanie wpisu"
552
553 #: src/addressbook.c:507 src/crash.c:456 src/crash.c:475 src/importldif.c:114
554 #: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:253 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:143
555 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:171 src/plugins/vcalendar/day-view.c:402
556 #: src/plugins/vcalendar/month-view.c:428 src/prefs_themes.c:819
557 #: src/prefs_themes.c:851 src/prefs_themes.c:852
558 msgid "Unknown"
559 msgstr "Nieznany"
560
561 #: src/addressbook.c:514 src/addressbook.c:533 src/importldif.c:121
562 msgid "Success"
563 msgstr "Sukces"
564
565 #: src/addressbook.c:515 src/importldif.c:122
566 msgid "Bad arguments"
567 msgstr "Złe argumenty"
568
569 #: src/addressbook.c:516 src/importldif.c:123
570 msgid "File not specified"
571 msgstr "Nie określono pliku"
572
573 #: src/addressbook.c:517 src/importldif.c:124
574 msgid "Error opening file"
575 msgstr "Błąd podczas otwierania pliku"
576
577 #: src/addressbook.c:518 src/importldif.c:125
578 msgid "Error reading file"
579 msgstr "Błąd podczas czytania pliku"
580
581 #: src/addressbook.c:519 src/importldif.c:126
582 msgid "End of file encountered"
583 msgstr "Napotkano koniec pliku"
584
585 #: src/addressbook.c:520 src/importldif.c:127
586 msgid "Error allocating memory"
587 msgstr "Błąd alokacji pamięci"
588
589 #: src/addressbook.c:521 src/importldif.c:128
590 msgid "Bad file format"
591 msgstr "Format pliku nieprawidłowy"
592
593 #: src/addressbook.c:522 src/importldif.c:129
594 msgid "Error writing to file"
595 msgstr "Błąd zapisu pliku"
596
597 #: src/addressbook.c:523 src/importldif.c:130
598 msgid "Error opening directory"
599 msgstr "Błąd podczas otwierania katalogu"
600
601 #: src/addressbook.c:524 src/importldif.c:131
602 msgid "No path specified"
603 msgstr "Nie określono ścieżki"
604
605 #: src/addressbook.c:534
606 msgid "Error connecting to LDAP server"
607 msgstr "Błąd przy próbie połączenia z serwerem LDAP"
608
609 #: src/addressbook.c:535
610 msgid "Error initializing LDAP"
611 msgstr "Błąd podczas inicjalizacji LDAP"
612
613 #: src/addressbook.c:536
614 msgid "Error binding to LDAP server"
615 msgstr "Błąd podczas podłączania adresu serwera LDAP"
616
617 #: src/addressbook.c:537
618 msgid "Error searching LDAP database"
619 msgstr "Błąd podczas wyszukiwania w bazie LDAP"
620
621 #: src/addressbook.c:538
622 msgid "Timeout performing LDAP operation"
623 msgstr "Przekroczono limit czasu podczas wykonywania operacji LDAP"
624
625 #: src/addressbook.c:539
626 msgid "Error in LDAP search criteria"
627 msgstr "Błąd w kryteriach wyszukiwania LDAP"
628
629 #: src/addressbook.c:540
630 msgid "No LDAP entries found for search criteria"
631 msgstr "Nie znaleziono wpisów LDAP powiązanych z kryterium wyszukiwania"
632
633 #: src/addressbook.c:541
634 msgid "LDAP search terminated on request"
635 msgstr "przeszukiwanie LDAP zostało przerwane na żądanie"
636
637 #: src/addressbook.c:542
638 msgid "Error starting STARTTLS connection"
639 msgstr "Błąd podczas nawiązywania połączenia STARTTLS"
640
641 #: src/addressbook.c:543
642 msgid "Distinguished Name (dn) is missing"
643 msgstr "Brak unikatowej nazwy (dn)"
644
645 #: src/addressbook.c:544
646 msgid "Missing required information"
647 msgstr "Brak wymaganych informacji"
648
649 #: src/addressbook.c:545
650 msgid "Another contact exists with that key"
651 msgstr "Istnieje już kontakt o takim kluczu"
652
653 #: src/addressbook.c:546
654 msgid "Strong(er) authentication required"
655 msgstr "Wymagana jest bezpieczniejsza metoda autoryzacji"
656
657 #: src/addressbook.c:914
658 msgid "Sources"
659 msgstr "Źródła"
660
661 #: src/addressbook.c:918 src/prefs_matcher.c:632 src/prefs_other.c:492
662 #: src/toolbar.c:268 src/toolbar.c:2519
663 msgid "Address book"
664 msgstr "Książka adresowa"
665
666 #: src/addressbook.c:1113 src/editldap.c:793
667 msgid "Search"
668 msgstr "Szukaj"
669
670 #: src/addressbook.c:1484
671 msgid "Delete group"
672 msgstr "Usuń grupę"
673
674 #: src/addressbook.c:1485
675 msgid ""
676 "Really delete the group(s)?\n"
677 "The addresses it contains will not be lost."
678 msgstr ""
679 "Czy chcesz usunąć grupę(y)?\n"
680 "Wszystkie znajdujące się tam adresy zostaną usunięte."
681
682 #: src/addressbook.c:2193
683 msgid "Cannot paste. Target address book is readonly."
684 msgstr "Nie można wkleić. Docelowa książka adresowa jest tylko do odczytu."
685
686 #: src/addressbook.c:2203
687 msgid "Cannot paste into an address group."
688 msgstr "Nie można wkleić do grupy adresowej."
689
690 #: src/addressbook.c:2911
691 #, c-format
692 msgid "Do you want to delete the query results and addresses in '%s'?"
693 msgstr "Czy chcesz usunąć wyniki zapytania i adresy w `%s'?"
694
695 #: src/addressbook.c:2914 src/addressbook.c:2940 src/addressbook.c:2947
696 #: src/plugins/archive/archiver_prefs.c:431 src/prefs_filtering_action.c:177
697 #: src/toolbar.c:497
698 msgid "Delete"
699 msgstr "Usuń"
700
701 #: src/addressbook.c:2923
702 #, c-format
703 msgid ""
704 "Do you want to delete '%s'? If you delete the folder only, the addresses it "
705 "contains will be moved into the parent folder."
706 msgstr ""
707 "Czy chcesz usunąć '%s'? Jeżeli usuniesz tylko katalog, adresy w nim zawarte "
708 "zostaną przeniesione do katalogu nadrzędnego."
709
710 #: src/addressbook.c:2926 src/imap_gtk.c:368 src/mh_gtk.c:206
711 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:332 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:155
712 msgid "Delete folder"
713 msgstr "Usuń katalog"
714
715 #: src/addressbook.c:2927
716 msgid "Delete _folder only"
717 msgstr "Usuń tylko _katalog"
718
719 #: src/addressbook.c:2927
720 msgid "Delete folder and _addresses"
721 msgstr "Usuń katalog i _adresy"
722
723 #: src/addressbook.c:2938
724 #, c-format
725 msgid ""
726 "Do you want to delete '%s'?\n"
727 "The addresses it contains will not be lost."
728 msgstr ""
729 "Czy chcesz usunąć '%s'?\n"
730 "Wszystkie znajdujące się tam adresy zostaną usunięte."
731
732 #: src/addressbook.c:2945
733 #, c-format
734 msgid ""
735 "Do you want to delete '%s'?\n"
736 "The addresses it contains will be lost."
737 msgstr ""
738 "Czy chcesz usunąć '%s'?\n"
739 "Wszystkie znajdujące się tam adresy zostaną usunięte."
740
741 #: src/addressbook.c:3059
742 #, c-format
743 msgid "Search '%s'"
744 msgstr "Szukaj '%s'"
745
746 #: src/addressbook.c:3197 src/addressbook.c:3246
747 msgid "New Contacts"
748 msgstr "Nowe kontakty"
749
750 #: src/addressbook.c:4085
751 msgid "New user, could not save index file."
752 msgstr "Nowy użytkownik, nie można było zapisać pliku indeksowego."
753
754 #: src/addressbook.c:4089
755 msgid "New user, could not save address book files."
756 msgstr "Nowy użytkownik, nie można było zapisać plików książki adresowej."
757
758 #: src/addressbook.c:4099
759 msgid "Old address book converted successfully."
760 msgstr "Dawna książka adresowa została pomyślnie skonwertowana."
761
762 #: src/addressbook.c:4104
763 msgid ""
764 "Old address book converted,\n"
765 "could not save new address index file."
766 msgstr ""
767 "Stara książka adresowa skonwertowana,\n"
768 "jednak nie powiódł się zapis nowego pliku indeksowego"
769
770 #: src/addressbook.c:4117
771 msgid ""
772 "Could not convert address book,\n"
773 "but created empty new address book files."
774 msgstr ""
775 "Nie można było skonwertować książki adresowej,\n"
776 "lecz utworzono puste pliki nowej książki adresowej."
777
778 #: src/addressbook.c:4123
779 msgid ""
780 "Could not convert address book,\n"
781 "could not save new address index file."
782 msgstr ""
783 "Nie można skonwertować książki adresowej,\n"
784 "nie można zapisać nowego pliku indeksowego adresu."
785
786 #: src/addressbook.c:4128
787 msgid ""
788 "Could not convert address book\n"
789 "and could not create new address book files."
790 msgstr ""
791 "Nie można było skonwertować książki adresowej,\n"
792 "oraz nie można było utworzyć nowych plików książki adresowej."
793
794 #: src/addressbook.c:4135 src/addressbook.c:4141
795 msgid "Addressbook conversion error"
796 msgstr "Błąd konwersji książki adresowej"
797
798 #: src/addressbook.c:4256
799 msgid "Addressbook Error"
800 msgstr "Błąd książki adresowej"
801
802 #: src/addressbook.c:4257
803 msgid "Could not read address index"
804 msgstr "Nie można było otworzyć indeksu adresów"
805
806 #: src/addressbook.c:4588
807 msgid "Busy searching..."
808 msgstr "Zajęty przeszukiwaniem..."
809
810 #: src/addressbook.c:4897 src/prefs_send.c:216
811 msgid "Interface"
812 msgstr "Interfejs"
813
814 #: src/addressbook.c:4909
815 msgid "Address Books"
816 msgstr "Książki Adresowe"
817
818 #: src/addressbook.c:4921
819 msgid "Person"
820 msgstr "Osoba"
821
822 #: src/addressbook.c:4957 src/exporthtml.c:884 src/folderview.c:355
823 #: src/folderview.c:443 src/prefs_account.c:2860 src/prefs_folder_column.c:77
824 msgid "Folder"
825 msgstr "Katalog"
826
827 #: src/addressbook.c:4969
828 msgid "vCard"
829 msgstr "vCard"
830
831 #: src/addressbook.c:4981 src/addressbook.c:4993
832 msgid "JPilot"
833 msgstr "JPilot"
834
835 #: src/addressbook.c:5005
836 msgid "LDAP servers"
837 msgstr "Serwery LDAP"
838
839 #: src/addressbook.c:5017
840 msgid "LDAP Query"
841 msgstr "Zapytanie LDAP"
842
843 #: src/addressbook_foldersel.c:182 src/exphtmldlg.c:371 src/expldifdlg.c:388
844 #: src/exporthtml.c:984 src/importldif.c:657
845 msgid "Address Book"
846 msgstr "Książka adresowa"
847
848 #: src/addressbook_foldersel.c:387 src/plugins/bogofilter/bogofilter.c:107
849 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:274
850 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:347
851 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:424
852 #: src/plugins/bsfilter/bsfilter.c:107 src/plugins/bsfilter/bsfilter_gtk.c:197
853 #: src/plugins/bsfilter/bsfilter_gtk.c:266
854 #: src/plugins/bsfilter/bsfilter_gtk.c:326
855 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:117
856 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:443
857 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:490
858 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:613 src/prefs_matcher.c:675
859 #: src/prefs_matcher.c:710 src/prefs_matcher.c:1621 src/prefs_matcher.c:1628
860 #: src/prefs_matcher.c:1636 src/prefs_matcher.c:1638 src/prefs_matcher.c:2522
861 #: src/prefs_matcher.c:2526
862 msgid "Any"
863 msgstr "Wszystkie"
864
865 #: src/addrgather.c:173
866 msgid "Please specify name for address book."
867 msgstr "Określ nazwę dla książki adresowej."
868
869 #: src/addrgather.c:180
870 msgid "No available address book."
871 msgstr "Brak dostepnej książki adresowej"
872
873 #: src/addrgather.c:201
874 msgid "Please select the mail headers to search."
875 msgstr "Zaznacz nagłówki wiadomości do przeszukania."
876
877 #: src/addrgather.c:208
878 msgid "Collecting addresses..."
879 msgstr "Zbieranie adresów..."
880
881 #: src/addrgather.c:248
882 msgid "address added by claws-mail"
883 msgstr "adres dodany przez claw-mail"
884
885 #: src/addrgather.c:276
886 msgid "Addresses collected successfully."
887 msgstr "Zbieranie adresów zakończone sukcesem."
888
889 #: src/addrgather.c:351
890 msgid "Current folder:"
891 msgstr "Aktualny katalog:"
892
893 #: src/addrgather.c:362
894 msgid "Address book name:"
895 msgstr "Nazwa książki adresowej:"
896
897 #: src/addrgather.c:389
898 msgid "Address book folder size:"
899 msgstr "Rozmiar katalogu książki adresowej:j"
900
901 #: src/addrgather.c:393 src/addrgather.c:403
902 msgid ""
903 "Maximum amount of entries per folder within the newly created address book"
904 msgstr ""
905 "Określa maksymalną ilość wpisów w każdym katalogu nowo utworzonej książki "
906 "adresowej"
907
908 #: src/addrgather.c:407
909 msgid "Process these mail header fields"
910 msgstr "Przetwarzane nagłówki"
911
912 #: src/addrgather.c:426
913 msgid "Include subfolders"
914 msgstr "Uwzględniaj podkatalogi"
915
916 #: src/addrgather.c:450 src/prefs_filtering_action.c:1429
917 msgid "Header Name"
918 msgstr "Nazwa nagłówka"
919
920 #: src/addrgather.c:451
921 msgid "Address Count"
922 msgstr "Liczba adresów"
923
924 #: src/addrgather.c:561
925 msgid "Header Fields"
926 msgstr "Pola nagłówków"
927
928 #: src/addrgather.c:562 src/exphtmldlg.c:658 src/expldifdlg.c:722
929 #: src/importldif.c:1022
930 msgid "Finish"
931 msgstr "Koniec"
932
933 #: src/addrgather.c:620
934 msgid "Collect email addresses from selected messages"
935 msgstr "Wyciągaj adresy e-mail z następujących wiadomości"
936
937 #: src/addrgather.c:624
938 msgid "Collect email addresses from folder"
939 msgstr "Zgromadź adresy e-mail z katalogu"
940
941 #: src/addrindex.c:124
942 msgid "Common addresses"
943 msgstr "Wspólne adresy"
944
945 #: src/addrindex.c:125
946 msgid "Personal addresses"
947 msgstr "Adresy osobiste"
948
949 #: src/addrindex.c:131
950 msgid "Common address"
951 msgstr "Wspólny adres"
952
953 #: src/addrindex.c:132
954 msgid "Personal address"
955 msgstr "Osobisty adres"
956
957 #: src/addrindex.c:1829
958 msgid "Address(es) update"
959 msgstr "Aktualizacja adresów"
960
961 #: src/addrindex.c:1830
962 msgid "Update failed. Changes not written to Directory."
963 msgstr ""
964 "Aktualizacja nie powiodła się. Zmiany nie zostały zapisane do Katalogu."
965
966 #: src/alertpanel.c:146 src/compose.c:9761
967 msgid "Notice"
968 msgstr "Notatka"
969
970 #: src/alertpanel.c:159 src/compose.c:5848 src/compose.c:6376
971 #: src/compose.c:12218 src/file_checker.c:78 src/file_checker.c:100
972 #: src/messageview.c:855 src/messageview.c:882 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:806
973 #: src/plugins/vcalendar/vcalendar.c:125 src/summaryview.c:4937
974 msgid "Warning"
975 msgstr "Ostrzeżenie"
976
977 #: src/alertpanel.c:172 src/alertpanel.c:195 src/compose.c:5785 src/inc.c:663
978 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:155 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:310
979 msgid "Error"
980 msgstr "Błąd"
981
982 #: src/alertpanel.c:196 src/gtk/progressdialog.c:94
983 msgid "_View log"
984 msgstr "_Pokaż log"
985
986 #: src/alertpanel.c:347
987 msgid "Show this message next time"
988 msgstr "Wyświetl tę wiadomość następnym razem"
989
990 #: src/browseldap.c:218
991 msgid "Browse Directory Entry"
992 msgstr "Przeglądanie zawartości katalogu"
993
994 #: src/browseldap.c:237
995 msgid "Server Name:"
996 msgstr "Nazwa serwera:"
997
998 #: src/browseldap.c:247
999 msgid "Distinguished Name (dn):"
1000 msgstr "Unikatowa Nazwa (dn):"
1001
1002 #: src/browseldap.c:270
1003 msgid "LDAP Name"
1004 msgstr "Nazwa LDAP"
1005
1006 #: src/browseldap.c:272
1007 msgid "Attribute Value"
1008 msgstr "Wartość Atrybutu"
1009
1010 #: src/common/plugin.c:69
1011 msgid "Nothing"
1012 msgstr "Nic"
1013
1014 #: src/common/plugin.c:70
1015 msgid "a viewer"
1016 msgstr "Przeglądarka"
1017
1018 #: src/common/plugin.c:71
1019 msgid "a MIME parser"
1020 msgstr "parser MIME"
1021
1022 #: src/common/plugin.c:72
1023 msgid "folders"
1024 msgstr "Katalogi"
1025
1026 #: src/common/plugin.c:73
1027 msgid "filtering"
1028 msgstr "Filtrowanie..."
1029
1030 #: src/common/plugin.c:74
1031 msgid "a privacy interface"
1032 msgstr "system prywatności"
1033
1034 #: src/common/plugin.c:75
1035 msgid "a notifier"
1036 msgstr "powiadamiacz"
1037
1038 #: src/common/plugin.c:76
1039 msgid "an utility"
1040 msgstr "narzędzie"
1041
1042 #: src/common/plugin.c:77
1043 msgid "things"
1044 msgstr "rzeczy"
1045
1046 #: src/common/plugin.c:334
1047 #, c-format
1048 msgid ""
1049 "This plugin provides %s (%s), which is already provided by the %s plugin."
1050 msgstr ""
1051 "Ta wtyczka oferuje obsługę %s (%s) co jest już wykonywane przez wtyczkę %s."
1052
1053 #: src/common/plugin.c:437
1054 msgid "Plugin already loaded"
1055 msgstr "Wtyczka jest już załadowana"
1056
1057 #: src/common/plugin.c:448
1058 msgid "Failed to allocate memory for Plugin"
1059 msgstr "Nie udało się przydzielić odpowiedniej ilości pamięci dla wtyczki"
1060
1061 #: src/common/plugin.c:482
1062 msgid "This module is not licensed under a GPL v3 or later compatible license."
1063 msgstr ""
1064 "Ten moduł nie jest rozprowadzany na licencji kompatybilnej z GPL v3 lub "
1065 "późniejszą."
1066
1067 #: src/common/plugin.c:491
1068 msgid "This module is for Claws Mail GTK1."
1069 msgstr "Ten moduł działa tylko z Claws Mail GTK1."
1070
1071 #: src/common/plugin.c:769
1072 #, c-format
1073 msgid ""
1074 "Your version of Claws Mail is newer than the version the '%s' plugin was "
1075 "built with."
1076 msgstr ""
1077 "Twoja wersja Claws Mail jest nowsza niż ta dla której wtyczka %s została "
1078 "skompilowana."
1079
1080 #: src/common/plugin.c:772
1081 msgid ""
1082 "Your version of Claws Mail is newer than the version the plugin was built "
1083 "with."
1084 msgstr ""
1085 "Twoja wersja Claws Mail jest nowsza niż ta dla której ta wtyczka została "
1086 "skompilowana."
1087
1088 #: src/common/plugin.c:781
1089 #, c-format
1090 msgid "Your version of Claws Mail is too old for the '%s' plugin."
1091 msgstr "Twoja wersja Claws Mail jest za stara aby użyć wtyczki '%s'."
1092
1093 #: src/common/plugin.c:783
1094 msgid "Your version of Claws Mail is too old for the plugin."
1095 msgstr "Twoja wersja Claws Mail jest za stara aby użyć tej wtyczki."
1096
1097 #: src/common/session.c:183 src/imap.c:1207
1098 msgid "SSL/TLS handshake failed\n"
1099 msgstr "Błąd nawiązywania połączenia SSL/TLS\n"
1100
1101 #: src/common/smtp.c:179
1102 msgid "No SMTP AUTH method available\n"
1103 msgstr "Metoda SMTP AUTH nie jest dostępna\n"
1104
1105 #: src/common/smtp.c:182
1106 msgid "Selected SMTP AUTH method not available\n"
1107 msgstr "Wybrana metoda SMTP AUTH nie jest dostępna\n"
1108
1109 #: src/common/smtp.c:501 src/common/smtp.c:555
1110 msgid "bad SMTP response\n"
1111 msgstr "zła odpowiedź SMTP\n"
1112
1113 #: src/common/smtp.c:526 src/common/smtp.c:544 src/common/smtp.c:658
1114 msgid "error occurred on SMTP session\n"
1115 msgstr "wystąpił błąd podczas sesji SMTP\n"
1116
1117 #: src/common/smtp.c:535 src/pop.c:905
1118 msgid "error occurred on authentication\n"
1119 msgstr "wystąpił błąd podczas uwierzytelniania\n"
1120
1121 #: src/common/smtp.c:585
1122 #, c-format
1123 msgid "Message is too big (Maximum size is %s)\n"
1124 msgstr "Wiadomość jest zbyt duża (Maksymalny rozmiar to %s)\n"
1125
1126 #: src/common/smtp.c:617 src/pop.c:898
1127 msgid "couldn't start STARTTLS session\n"
1128 msgstr "nie można nawiązać sesji STARTTLS\n"
1129
1130 #: src/common/socket.c:571
1131 msgid "Socket IO timeout.\n"
1132 msgstr "Limit czasu operacji wejścia/wyjścia gniazda.\n"
1133
1134 #: src/common/socket.c:600
1135 msgid "Connection timed out.\n"
1136 msgstr "Upłynął limit czasu oczekiwania na połączenie.\n"
1137
1138 #: src/common/socket.c:734
1139 #, c-format
1140 msgid "%s:%d: connection failed (%s).\n"
1141 msgstr "%s:%d: połączenie nieudane (%s).\n"
1142
1143 #: src/common/socket.c:974
1144 #, c-format
1145 msgid "%s:%d: unknown host.\n"
1146 msgstr "%s:%d: nieznana nazwa hosta.\n"
1147
1148 #: src/common/socket.c:1066
1149 #, c-format
1150 msgid "%s:%s: host lookup failed (%s).\n"
1151 msgstr "%s:%s: niepowodznie pobrania nazwy hosta (%s).\n"
1152
1153 #: src/common/socket.c:1370
1154 #, c-format
1155 msgid "write on fd%d: %s\n"
1156 msgstr "zapis do fd%d: %s\n"
1157
1158 #: src/common/ssl_certificate.c:326
1159 #, c-format
1160 msgid "Cannot stat P12 certificate file (%s)\n"
1161 msgstr "Nie można było pobrać właściwości pliku certyfikatu P12 (%s)\n"
1162
1163 #: src/common/ssl_certificate.c:334
1164 #, c-format
1165 msgid "Cannot read P12 certificate file (%s)\n"
1166 msgstr "Nie można było odczytać certyfikatu P12 z pliku (%s)\n"
1167
1168 #: src/common/ssl_certificate.c:343
1169 #, c-format
1170 msgid "Cannot import P12 certificate file (%s)\n"
1171 msgstr "Nie można było zaimportować certyfikatu P12 z pliku (%s)\n"
1172
1173 #: src/common/ssl_certificate.c:628
1174 msgid "Internal error"
1175 msgstr "Błąd wewnętrzny"
1176
1177 #: src/common/ssl_certificate.c:633
1178 msgid "Uncheckable"
1179 msgstr "Nie można sprawdzić"
1180
1181 #: src/common/ssl_certificate.c:637
1182 msgid "Self-signed certificate"
1183 msgstr "Podpisany certyfikat"
1184
1185 #: src/common/ssl_certificate.c:640
1186 msgid "Revoked certificate"
1187 msgstr "Unieważniony certyfikat"
1188
1189 #: src/common/ssl_certificate.c:642
1190 msgid "No certificate issuer found"
1191 msgstr "Nie znaleziono wydawcy certyfikatu"
1192
1193 #: src/common/ssl_certificate.c:644
1194 msgid "Certificate issuer is not a CA"
1195 msgstr "Wydawca certyfikatu nie jest CA"
1196
1197 #: src/common/ssl_certificate.c:869
1198 #, c-format
1199 msgid "Cannot open certificate file %s: %s\n"
1200 msgstr "Nie można otworzyć pliku certyfikatu %s: %s\n"
1201
1202 #: src/common/ssl_certificate.c:873
1203 #, c-format
1204 msgid "Certificate file %s missing (%s)\n"
1205 msgstr "Brakujący plik %s certyfikatu (%s)\n"
1206
1207 #: src/common/ssl_certificate.c:892
1208 #, c-format
1209 msgid "Cannot open key file %s (%s)\n"
1210 msgstr "Nie można otworzyć pliku klucza %s (%s)\n"
1211
1212 #: src/common/ssl_certificate.c:896
1213 #, c-format
1214 msgid "Key file %s missing (%s)\n"
1215 msgstr "Brakuje pliku %s klucza (%s)\n"
1216
1217 #: src/common/ssl_certificate.c:1044
1218 #, c-format
1219 msgid "Failed to read P12 certificate file %s\n"
1220 msgstr "Wczytanie pliku %s certifikatu P12 zakończone niepowodzeniem\n"
1221
1222 #: src/common/ssl_certificate.c:1047
1223 #, c-format
1224 msgid "Cannot open P12 certificate file %s (%s)\n"
1225 msgstr "Nie można było otworzyć pliku %s certyfikatu P12 (%s)\n"
1226
1227 #: src/common/ssl_certificate.c:1051
1228 #, c-format
1229 msgid "P12 Certificate file %s missing (%s)\n"
1230 msgstr "Brakuje pliku %s certyfikatu P12 (%s)\n"
1231
1232 #: src/common/ssl_certificate.c:1076 src/gtk/sslcertwindow.c:85
1233 #: src/gtk/sslcertwindow.c:92 src/gtk/sslcertwindow.c:107
1234 #: src/gtk/sslcertwindow.c:112 src/gtk/sslcertwindow.c:119
1235 #: src/gtk/sslcertwindow.c:134
1236 msgid "<not in certificate>"
1237 msgstr "<nie występuje w certyfikacie>"
1238
1239 #: src/common/string_match.c:81
1240 msgid "(Subject cleared by RegExp)"
1241 msgstr "(Temat wyczyszczony przez Wyrażenie Regularne)"
1242
1243 #: src/common/utils.c:256
1244 #, c-format
1245 msgid "%dB"
1246 msgstr "%dB"
1247
1248 #: src/common/utils.c:257
1249 #, c-format
1250 msgid "%d.%02dKB"
1251 msgstr "%d,%02dkB"
1252
1253 #: src/common/utils.c:258
1254 #, c-format
1255 msgid "%d.%02dMB"
1256 msgstr "%d,%02dMB"
1257
1258 #: src/common/utils.c:259
1259 #, c-format
1260 msgid "%.2fGB"
1261 msgstr "%.2fGB"
1262
1263 #: src/common/utils.c:4781
1264 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1265 msgid "Sunday"
1266 msgstr "Niedziela"
1267
1268 #: src/common/utils.c:4782
1269 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1270 msgid "Monday"
1271 msgstr "Poniedziałek"
1272
1273 #: src/common/utils.c:4783
1274 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1275 msgid "Tuesday"
1276 msgstr "Wtorek"
1277
1278 #: src/common/utils.c:4784
1279 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1280 msgid "Wednesday"
1281 msgstr "Środa"
1282
1283 #: src/common/utils.c:4785
1284 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1285 msgid "Thursday"
1286 msgstr "Czwartek"
1287
1288 #: src/common/utils.c:4786
1289 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1290 msgid "Friday"
1291 msgstr "Piątek"
1292
1293 #: src/common/utils.c:4787
1294 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1295 msgid "Saturday"
1296 msgstr "Sobota"
1297
1298 #: src/common/utils.c:4789
1299 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1300 msgid "January"
1301 msgstr "Styczeń"
1302
1303 #: src/common/utils.c:4790
1304 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1305 msgid "February"
1306 msgstr "Luty"
1307
1308 #: src/common/utils.c:4791
1309 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1310 msgid "March"
1311 msgstr "Marzec"
1312
1313 #: src/common/utils.c:4792
1314 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1315 msgid "April"
1316 msgstr "Kwiecień"
1317
1318 #: src/common/utils.c:4793
1319 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1320 msgid "May"
1321 msgstr "Maj"
1322
1323 #: src/common/utils.c:4794
1324 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1325 msgid "June"
1326 msgstr "Czerwiec"
1327
1328 #: src/common/utils.c:4795
1329 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1330 msgid "July"
1331 msgstr "Lipiec"
1332
1333 #: src/common/utils.c:4796
1334 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1335 msgid "August"
1336 msgstr "Sierpień"
1337
1338 #: src/common/utils.c:4797
1339 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1340 msgid "September"
1341 msgstr "Wrzesień"
1342
1343 #: src/common/utils.c:4798
1344 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1345 msgid "October"
1346 msgstr "Październik"
1347
1348 #: src/common/utils.c:4799
1349 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1350 msgid "November"
1351 msgstr "Listopad"
1352
1353 #: src/common/utils.c:4800
1354 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1355 msgid "December"
1356 msgstr "Grudzień"
1357
1358 #: src/common/utils.c:4802
1359 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1360 msgid "Sun"
1361 msgstr "Nie"
1362
1363 #: src/common/utils.c:4803
1364 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1365 msgid "Mon"
1366 msgstr "Pon"
1367
1368 #: src/common/utils.c:4804
1369 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1370 msgid "Tue"
1371 msgstr "Wt"
1372
1373 #: src/common/utils.c:4805
1374 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1375 msgid "Wed"
1376 msgstr "Śr"
1377
1378 #: src/common/utils.c:4806
1379 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1380 msgid "Thu"
1381 msgstr "Czw"
1382
1383 #: src/common/utils.c:4807
1384 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1385 msgid "Fri"
1386 msgstr "Pią"
1387
1388 #: src/common/utils.c:4808
1389 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1390 msgid "Sat"
1391 msgstr "Sob"
1392
1393 #: src/common/utils.c:4810
1394 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1395 msgid "Jan"
1396 msgstr "Sty"
1397
1398 #: src/common/utils.c:4811
1399 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1400 msgid "Feb"
1401 msgstr "Lut"
1402
1403 #: src/common/utils.c:4812
1404 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1405 msgid "Mar"
1406 msgstr "Mar"
1407
1408 #: src/common/utils.c:4813
1409 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1410 msgid "Apr"
1411 msgstr "Kwi"
1412
1413 #: src/common/utils.c:4814
1414 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1415 msgid "May"
1416 msgstr "Maj"
1417
1418 #: src/common/utils.c:4815
1419 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1420 msgid "Jun"
1421 msgstr "Cze"
1422
1423 #: src/common/utils.c:4816
1424 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1425 msgid "Jul"
1426 msgstr "Lip"
1427
1428 #: src/common/utils.c:4817
1429 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1430 msgid "Aug"
1431 msgstr "Sie"
1432
1433 #: src/common/utils.c:4818
1434 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1435 msgid "Sep"
1436 msgstr "Wrz"
1437
1438 #: src/common/utils.c:4819
1439 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1440 msgid "Oct"
1441 msgstr "Paź"
1442
1443 #: src/common/utils.c:4820
1444 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1445 msgid "Nov"
1446 msgstr "Lis"
1447
1448 #: src/common/utils.c:4821
1449 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1450 msgid "Dec"
1451 msgstr "Gru"
1452
1453 #: src/common/utils.c:4832
1454 msgctxt "For use by strftime (morning)"
1455 msgid "AM"
1456 msgstr "Rano"
1457
1458 #: src/common/utils.c:4833
1459 msgctxt "For use by strftime (afternoon)"
1460 msgid "PM"
1461 msgstr "Po południu"
1462
1463 #: src/common/utils.c:4834
1464 msgctxt "For use by strftime (morning, lowercase)"
1465 msgid "am"
1466 msgstr "rano"
1467
1468 #: src/common/utils.c:4835
1469 msgctxt "For use by strftime (afternoon, lowercase)"
1470 msgid "pm"
1471 msgstr "po południu"
1472
1473 #: src/compose.c:589
1474 msgid "_Add..."
1475 msgstr "Dod_aj..."
1476
1477 #: src/compose.c:590 src/mh_gtk.c:375 src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:301
1478 #: src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:316
1479 msgid "_Remove"
1480 msgstr "_Usuń"
1481
1482 #: src/compose.c:592 src/folderview.c:254
1483 msgid "_Properties..."
1484 msgstr "_Właściwości..."
1485
1486 #: src/compose.c:599 src/mainwindow.c:516 src/messageview.c:211
1487 msgid "_Message"
1488 msgstr "_Wiadomość"
1489
1490 #: src/compose.c:602
1491 msgid "_Spelling"
1492 msgstr "Pi_sownia"
1493
1494 #: src/compose.c:604 src/compose.c:671
1495 msgid "_Options"
1496 msgstr "_Opcje"
1497
1498 #: src/compose.c:608
1499 msgid "S_end"
1500 msgstr "Wyślij"
1501
1502 #: src/compose.c:609
1503 msgid "Send _later"
1504 msgstr "Wyślij później"
1505
1506 #: src/compose.c:612
1507 msgid "_Attach file"
1508 msgstr "Dołącz plik"
1509
1510 #: src/compose.c:613
1511 msgid "_Insert file"
1512 msgstr "Wstaw plik"
1513
1514 #: src/compose.c:614
1515 msgid "Insert si_gnature"
1516 msgstr "Wstaw podpis"
1517
1518 #: src/compose.c:615
1519 msgid "_Replace signature"
1520 msgstr "Zmień podpis"
1521
1522 #: src/compose.c:619
1523 msgid "_Print"
1524 msgstr "Drukuj"
1525
1526 #: src/compose.c:624 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:91
1527 msgid "_Undo"
1528 msgstr "_Cofnij"
1529
1530 #: src/compose.c:625 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:92
1531 msgid "_Redo"
1532 msgstr "P_onów"
1533
1534 #: src/compose.c:628 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:95
1535 msgid "Cu_t"
1536 msgstr "Wy_tnij"
1537
1538 #: src/compose.c:632
1539 msgid "_Special paste"
1540 msgstr "Wklej specjalnie"
1541
1542 #: src/compose.c:633
1543 msgid "As _quotation"
1544 msgstr "Jako _cytat"
1545
1546 #: src/compose.c:634
1547 msgid "_Wrapped"
1548 msgstr "_Zawinięty tekst"
1549
1550 #: src/compose.c:635
1551 msgid "_Unwrapped"
1552 msgstr "_bez zawijania"
1553
1554 #: src/compose.c:637 src/mainwindow.c:549
1555 #: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:99
1556 msgid "Select _all"
1557 msgstr "W_ybierz wszystko"
1558
1559 #: src/compose.c:639
1560 msgid "A_dvanced"
1561 msgstr "Zaawansowane"
1562
1563 #: src/compose.c:640
1564 msgid "Move a character backward"
1565 msgstr "Przesuń o znak w tył"
1566
1567 #: src/compose.c:641
1568 msgid "Move a character forward"
1569 msgstr "Przesuń o znak w przód"
1570
1571 #: src/compose.c:642
1572 msgid "Move a word backward"
1573 msgstr "Przesuń o słowo w tył"
1574
1575 #: src/compose.c:643
1576 msgid "Move a word forward"
1577 msgstr "Przesuń o słowo w przód"
1578
1579 #: src/compose.c:644
1580 msgid "Move to beginning of line"
1581 msgstr "Przesuń do początku linii"
1582
1583 #: src/compose.c:645
1584 msgid "Move to end of line"
1585 msgstr "Przesuń do końca linii"
1586
1587 #: src/compose.c:646
1588 msgid "Move to previous line"
1589 msgstr "Przesuń do poprzedniej linii"
1590
1591 #: src/compose.c:647
1592 msgid "Move to next line"
1593 msgstr "Przesuń do następnej linii"
1594
1595 #: src/compose.c:648
1596 msgid "Delete a character backward"
1597 msgstr "Wykasuj znak za kursorem"
1598
1599 #: src/compose.c:649
1600 msgid "Delete a character forward"
1601 msgstr "Wykasuj znak przed kursorem"
1602
1603 #: src/compose.c:650
1604 msgid "Delete a word backward"
1605 msgstr "Wykasuj słowo za kursorem"
1606
1607 #: src/compose.c:651
1608 msgid "Delete a word forward"
1609 msgstr "Wykasuj słowo przed kursorem"
1610
1611 #: src/compose.c:652
1612 msgid "Delete line"
1613 msgstr "Usuń linię"
1614
1615 #: src/compose.c:653
1616 msgid "Delete to end of line"
1617 msgstr "Wykasuj do końca linii"
1618
1619 #: src/compose.c:656 src/messageview.c:228
1620 #: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:102
1621 msgid "_Find"
1622 msgstr "_Szukaj"
1623
1624 #: src/compose.c:659
1625 msgid "_Wrap current paragraph"
1626 msgstr "Za_wiń obecny akapit"
1627
1628 #: src/compose.c:660
1629 msgid "Wrap all long _lines"
1630 msgstr "Zawijaj wszystkie długie linie"
1631
1632 #: src/compose.c:662
1633 msgid "Edit with e_xternal editor"
1634 msgstr "Edytuj w zewnętrznym edytorze"
1635
1636 #: src/compose.c:665
1637 msgid "_Check all or check selection"
1638 msgstr "Sprawdź wszystko albo zazna_czone"
1639
1640 #: src/compose.c:666
1641 msgid "_Highlight all misspelled words"
1642 msgstr "P_odkreśl wszystkie błędnie napisane słowa"
1643
1644 #: src/compose.c:667
1645 msgid "Check _backwards misspelled word"
1646 msgstr "Szukaj od tyłu błędnie napisanych słów"
1647
1648 #: src/compose.c:668
1649 msgid "_Forward to next misspelled word"
1650 msgstr "_Przeskocz w przód do kolejnego błędnie napisanego słowa"
1651
1652 #: src/compose.c:675
1653 msgid "Reply _mode"
1654 msgstr "Tryb odpowiadania"
1655
1656 #: src/compose.c:677
1657 msgid "Privacy _System"
1658 msgstr "Ochrona prywatności"
1659
1660 #: src/compose.c:681
1661 msgid "_Priority"
1662 msgstr "Pri_orytet"
1663
1664 #: src/compose.c:683 src/mainwindow.c:611 src/messageview.c:264
1665 msgid "Character _encoding"
1666 msgstr "_Kodowanie znaków"
1667
1668 #: src/compose.c:688 src/mainwindow.c:616 src/messageview.c:269
1669 msgid "Western European"
1670 msgstr "Europa Zachodnia"
1671
1672 #: src/compose.c:689 src/mainwindow.c:617 src/messageview.c:270
1673 msgid "Baltic"
1674 msgstr "Bałtyckie"
1675
1676 #: src/compose.c:690 src/mainwindow.c:618 src/messageview.c:271
1677 msgid "Hebrew"
1678 msgstr "Hebrajskie"
1679
1680 #: src/compose.c:691 src/mainwindow.c:619 src/messageview.c:272
1681 msgid "Arabic"
1682 msgstr "Arabskie"
1683
1684 #: src/compose.c:692 src/mainwindow.c:620 src/messageview.c:273
1685 msgid "Cyrillic"
1686 msgstr "Cyrylica"
1687
1688 #: src/compose.c:693 src/mainwindow.c:621 src/messageview.c:274
1689 msgid "Japanese"
1690 msgstr "Japonia"
1691
1692 #: src/compose.c:694 src/mainwindow.c:622 src/messageview.c:275
1693 msgid "Chinese"
1694 msgstr "Chińskie"
1695
1696 #: src/compose.c:695 src/mainwindow.c:623 src/messageview.c:276
1697 msgid "Korean"
1698 msgstr "Koreańskie"
1699
1700 #: src/compose.c:696 src/mainwindow.c:624 src/messageview.c:277
1701 msgid "Thai"
1702 msgstr "Tajskie"
1703
1704 #: src/compose.c:699 src/mainwindow.c:734 src/messageview.c:313
1705 msgid "_Address book"
1706 msgstr "Książka _adresowa"
1707
1708 #: src/compose.c:701
1709 msgid "_Template"
1710 msgstr "Wzorce"
1711
1712 #: src/compose.c:703 src/mainwindow.c:762 src/messageview.c:333
1713 msgid "Actio_ns"
1714 msgstr "Akcje"
1715
1716 #: src/compose.c:712
1717 msgid "Aut_o wrapping"
1718 msgstr "Automatyczne zawijanie"
1719
1720 #: src/compose.c:713
1721 msgid "Auto _indent"
1722 msgstr "Automatyczne wcięcia"
1723
1724 #: src/compose.c:714
1725 msgid "Si_gn"
1726 msgstr "Podpisz"
1727
1728 #: src/compose.c:715
1729 msgid "_Encrypt"
1730 msgstr "_Szyfruj"
1731
1732 #: src/compose.c:716
1733 msgid "_Request Return Receipt"
1734 msgstr "Żądaj potwierdzenia dostarczenia"
1735
1736 #: src/compose.c:717
1737 msgid "Remo_ve references"
1738 msgstr "Usuń odniesienia"
1739
1740 #: src/compose.c:718
1741 msgid "Show _ruler"
1742 msgstr "Pokaż li_nijkę"
1743
1744 #: src/compose.c:723 src/compose.c:733
1745 msgid "_Normal"
1746 msgstr "Z_wykły"
1747
1748 #: src/compose.c:724 src/mainwindow.c:665 src/messageview.c:302
1749 msgid "_All"
1750 msgstr "W_szystkie"
1751
1752 #: src/compose.c:725 src/mainwindow.c:666 src/messageview.c:303
1753 msgid "_Sender"
1754 msgstr "Nadawca"
1755
1756 #: src/compose.c:726
1757 msgid "_Mailing-list"
1758 msgstr "Lista dyskusyjna"
1759
1760 #: src/compose.c:731
1761 msgid "_Highest"
1762 msgstr "Najwyższy"
1763
1764 #: src/compose.c:732
1765 msgid "Hi_gh"
1766 msgstr "Wysoki"
1767
1768 #: src/compose.c:734
1769 msgid "Lo_w"
1770 msgstr "Niski"
1771
1772 #: src/compose.c:735
1773 msgid "_Lowest"
1774 msgstr "Najniższy"
1775
1776 #: src/compose.c:740 src/mainwindow.c:878 src/messageview.c:350
1777 msgid "_Automatic"
1778 msgstr "Automatycznie"
1779
1780 #: src/compose.c:741 src/mainwindow.c:879 src/messageview.c:351
1781 msgid "7bit ASCII (US-ASC_II)"
1782 msgstr "7 bitów ASCII (US-ASCII)"
1783
1784 #: src/compose.c:742 src/mainwindow.c:880 src/messageview.c:352
1785 msgid "Unicode (_UTF-8)"
1786 msgstr "Unicode (UTF-8)"
1787
1788 #: src/compose.c:746 src/mainwindow.c:884 src/messageview.c:356
1789 msgid "Central European (ISO-8859-_2)"
1790 msgstr "Europa Środkowa (ISO-8859-2)"
1791
1792 #: src/compose.c:749 src/mainwindow.c:887 src/messageview.c:359
1793 msgid "Greek (ISO-8859-_7)"
1794 msgstr "Grecja (ISO-8859-7)"
1795
1796 #: src/compose.c:754 src/mainwindow.c:892 src/messageview.c:364
1797 msgid "Turkish (ISO-8859-_9)"
1798 msgstr "Turcja (ISO-8859-9)"
1799
1800 #: src/compose.c:1083
1801 msgid "New message From format error."
1802 msgstr "Błędny format nadawcy wiadomości."
1803
1804 #: src/compose.c:1176
1805 msgid "New message subject format error."
1806 msgstr "Błędny format tematu wiadomości."
1807
1808 #: src/compose.c:1208 src/quote_fmt.c:563
1809 #, c-format
1810 msgid "The body of the \"New message\" template has an error at line %d."
1811 msgstr "Błąd w treści wiadomości w linii %d."
1812
1813 #: src/compose.c:1473
1814 msgid "Unable to reply. The original email probably doesn't exist."
1815 msgstr "Nie można odpowiedzieć. Oryginalny email prawdopodobnie nie istnieje. "
1816
1817 #: src/compose.c:1656 src/quote_fmt.c:580
1818 msgid ""
1819 "The \"From\" field of the \"Reply\" template contains an invalid email "
1820 "address."
1821 msgstr "Pole \"Od\" wzorca \"Odpowiedz\" zawiera nieprawidłowy adres email."
1822
1823 #: src/compose.c:1705 src/quote_fmt.c:583
1824 #, c-format
1825 msgid "The body of the \"Reply\" template has an error at line %d."
1826 msgstr "Błąd formatu wzorca (treść wiadomości).w linii %d."
1827
1828 #: src/compose.c:1839 src/compose.c:2031 src/quote_fmt.c:600
1829 msgid ""
1830 "The \"From\" field of the \"Forward\" template contains an invalid email "
1831 "address."
1832 msgstr "Pole \"Od\" wzorca \"Przekaż\" zawiera nieprawidłowy adres email."
1833
1834 #: src/compose.c:1900 src/quote_fmt.c:603
1835 #, c-format
1836 msgid "The body of the \"Forward\" template has an error at line %d."
1837 msgstr "Błąd formatu wzorca (treść wiadomości).w linii %d."
1838
1839 #: src/compose.c:2074
1840 msgid "Fw: multiple emails"
1841 msgstr "Fw: kilka wiadomości email"
1842
1843 #: src/compose.c:2576
1844 #, c-format
1845 msgid "The body of the \"Redirect\" template has an error at line %d."
1846 msgstr "Błąd w formacie wiadomości przekierowującej w linii %d."
1847
1848 #: src/compose.c:2643 src/gtk/headers.h:14
1849 msgid "Cc:"
1850 msgstr "Kopia:"
1851
1852 #: src/compose.c:2646 src/gtk/headers.h:15
1853 msgid "Bcc:"
1854 msgstr "Ukryta kopia:"
1855
1856 #: src/compose.c:2649 src/gtk/headers.h:12
1857 msgid "Reply-To:"
1858 msgstr "Odpowiedz-Do:"
1859
1860 #: src/compose.c:2652 src/compose.c:5019 src/compose.c:5021
1861 #: src/gtk/headers.h:33
1862 msgid "Newsgroups:"
1863 msgstr "Grupy news:"
1864
1865 #: src/compose.c:2655 src/gtk/headers.h:34
1866 msgid "Followup-To:"
1867 msgstr "Odpowiedzi-Do(FUT):"
1868
1869 #: src/compose.c:2658 src/gtk/headers.h:17
1870 msgid "In-Reply-To:"
1871 msgstr "W odpowiedzi na:"
1872
1873 #: src/compose.c:2662 src/compose.c:5016 src/compose.c:5024
1874 #: src/gtk/headers.h:13 src/summary_search.c:481
1875 msgid "To:"
1876 msgstr "Do:"
1877
1878 #: src/compose.c:2852
1879 msgid "Couldn't attach a file (charset conversion failed)."
1880 msgstr "Nie można dołączyć pliku (konwersja strony kodowej nie powiodła się)."
1881
1882 #: src/compose.c:2858
1883 #, c-format
1884 msgid ""
1885 "The following file has been attached: \n"
1886 "%s"
1887 msgid_plural ""
1888 "The following files have been attached: \n"
1889 "%s"
1890 msgstr[0] ""
1891 "Następujący plik został dołączony:\n"
1892 "%s"
1893 msgstr[1] ""
1894 "Następujące pliki zostały dołączone:\n"
1895 "%s"
1896 msgstr[2] ""
1897 "Następujące pliki zostały dołączone:\n"
1898 "%s"
1899
1900 #: src/compose.c:3138
1901 msgid "The \"Quotation mark\" of the template is invalid."
1902 msgstr "\"Znacznik cytatu\" wzorca jest nieprawidłowy."
1903
1904 #: src/compose.c:3667
1905 #, c-format
1906 msgid "Could not get size of file '%s'."
1907 msgstr "Nie można pobrać rozmiaru pliku '%s'."
1908
1909 #: src/compose.c:3685
1910 #, c-format
1911 msgid ""
1912 "You are about to insert a file of %s in the message body. Are you sure you "
1913 "want to do that?"
1914 msgstr ""
1915 "Zamierzasz wstawić plik z %s do treści wiadomości. Na pewno chcesz "
1916 "kontynuować?"
1917
1918 #: src/compose.c:3688
1919 msgid "Are you sure?"
1920 msgstr "Czy jesteś pewny?"
1921
1922 #: src/compose.c:3689 src/compose.c:10817 src/compose.c:11695
1923 msgid "_Insert"
1924 msgstr "Ws_taw"
1925
1926 #: src/compose.c:3813
1927 #, c-format
1928 msgid "File %s is empty."
1929 msgstr "Plik %s jest pusty."
1930
1931 #: src/compose.c:3814
1932 msgid "Empty file"
1933 msgstr "Pusty plik"
1934
1935 #: src/compose.c:3815
1936 msgid "_Attach anyway"
1937 msgstr "Dołącz mimo wszystko"
1938
1939 #: src/compose.c:3824
1940 #, c-format
1941 msgid "Can't read %s."
1942 msgstr "nie można otworzyć %s"
1943
1944 #: src/compose.c:3851
1945 #, c-format
1946 msgid "Message: %s"
1947 msgstr "Wiadomość: %s"
1948
1949 #: src/compose.c:4856 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:694
1950 #: src/plugins/python/composewindowtype.c:498
1951 msgid " [Edited]"
1952 msgstr " [Edytowany]"
1953
1954 #: src/compose.c:4863 src/plugins/python/composewindowtype.c:501
1955 #, c-format
1956 msgid "%s - Compose message%s"
1957 msgstr "%s - Tworzenie wiadomości %s"
1958
1959 #: src/compose.c:4866 src/plugins/python/composewindowtype.c:504
1960 #, c-format
1961 msgid "[no subject] - Compose message%s"
1962 msgstr "[brak tematu] - Tworzenie wiadomości %s"
1963
1964 #: src/compose.c:4868 src/plugins/python/composewindowtype.c:492
1965 msgid "Compose message"
1966 msgstr "Napisz nową wiadomość"
1967
1968 #: src/compose.c:4895 src/messageview.c:903
1969 msgid ""
1970 "Account for sending mail is not specified.\n"
1971 "Please select a mail account before sending."
1972 msgstr ""
1973 "Nie podano konta, z którego wysyłasz pocztę.\n"
1974 "Wybierz konto przed wysłaniem."
1975
1976 #: src/compose.c:5116 src/compose.c:5153
1977 #, c-format
1978 msgid "The only recipient is the default '%s' address. Send anyway?"
1979 msgstr "Jedynym odbiorą jest domyślny adres '%s'. Wysłać mimo to?"
1980
1981 #: src/compose.c:5118 src/compose.c:5155 src/compose.c:5198 src/compose.c:5247
1982 #: src/prefs_account.c:3405 src/toolbar.c:487 src/toolbar.c:519
1983 msgid "Send"
1984 msgstr "Wyślij"
1985
1986 #: src/compose.c:5120 src/compose.c:5157 src/compose.c:5191 src/compose.c:5240
1987 #: src/compose.c:5786 src/folderview.c:2543 src/messageview.c:856
1988 #: src/messageview.c:884 src/plugins/attachwarner/attachwarner.c:210
1989 #: src/toolbar.c:3030
1990 msgid "_Send"
1991 msgstr "_Wyślij"
1992
1993 #: src/compose.c:5174
1994 msgid "Recipient is not specified."
1995 msgstr "Nie podano odbiorcy."
1996
1997 #: src/compose.c:5193 src/compose.c:5242
1998 #: src/plugins/attachwarner/attachwarner.c:212
1999 msgid "_Queue"
2000 msgstr "Kolejka"
2001
2002 #: src/compose.c:5194
2003 #, c-format
2004 msgid "Subject is empty. %s"
2005 msgstr "Temat wiadomości jest pusty. %s"
2006
2007 #: src/compose.c:5195 src/compose.c:5244
2008 #: src/plugins/attachwarner/attachwarner.c:222
2009 msgid "Send it anyway?"
2010 msgstr "Czy mimo to chcesz wysłać tą wiadomość ?"
2011
2012 #: src/compose.c:5196 src/compose.c:5245
2013 #: src/plugins/attachwarner/attachwarner.c:222
2014 msgid "Queue it anyway?"
2015 msgstr "Czy mimo to chcesz dodać tę wiadomość do kolejki ?"
2016
2017 #: src/compose.c:5198 src/compose.c:5247 src/toolbar.c:520
2018 msgid "Send later"
2019 msgstr "Wyślij później"
2020
2021 #: src/compose.c:5243
2022 #, c-format
2023 msgid "Sending to %d recipients. %s"
2024 msgstr "Wysyłanie do %d odbiorców. %s"
2025
2026 #: src/compose.c:5300 src/compose.c:10259
2027 msgid ""
2028 "Could not queue message for sending:\n"
2029 "\n"
2030 "Charset conversion failed."
2031 msgstr ""
2032 "Nie można dodać wiadomości do kolejki wysyłkowej:\n"
2033 "\n"
2034 "Konwersja strony kodowej nie powiodła się."
2035
2036 #: src/compose.c:5303 src/compose.c:10262
2037 msgid ""
2038 "Could not queue message for sending:\n"
2039 "\n"
2040 "Couldn't get recipient encryption key."
2041 msgstr ""
2042 "Nie można zakolejkować wiadomości do wysłania:\n"
2043 "\n"
2044 "Nie odnaleziono klucza szyfrującego odbiorcy."
2045
2046 #: src/compose.c:5309 src/compose.c:10256
2047 #, c-format
2048 msgid ""
2049 "Could not queue message for sending:\n"
2050 "\n"
2051 "Signature failed: %s"
2052 msgstr ""
2053 "Nie można zakolejkować wiadomości do wysłania:\n"
2054 "\n"
2055 "Błąd sygnatury %s"
2056
2057 #: src/compose.c:5312
2058 #, c-format
2059 msgid ""
2060 "Could not queue message for sending:\n"
2061 "\n"
2062 "%s."
2063 msgstr ""
2064 "Nie można dodać wiadomości do skrzynki nadawczej:\n"
2065 "%s."
2066
2067 #: src/compose.c:5314
2068 msgid "Could not queue message for sending."
2069 msgstr "Nie można zakolejkować wiadomości do wysłania."
2070
2071 #: src/compose.c:5329 src/compose.c:5389
2072 msgid ""
2073 "The message was queued but could not be sent.\n"
2074 "Use \"Send queued messages\" from the main window to retry."
2075 msgstr ""
2076 "Wiadomość została zakolejkowana, ale nie mogła zostać wysłana\n"
2077 "Użyj \"Wyślij zakolejkowane wiadomości\" z głównego okna by ponowić."
2078
2079 #: src/compose.c:5385
2080 #, c-format
2081 msgid ""
2082 "%s\n"
2083 "Use \"Send queued messages\" from the main window to retry."
2084 msgstr ""
2085 "%s\n"
2086 "Wiadomość została zakolejkowana, ale nie mogła zostać wysłana\n"
2087 "Użyj \"Wyślij zakolejkowane wiadomości\" z głównego okna by spróbować "
2088 "ponownie."
2089
2090 #: src/compose.c:5782
2091 #, c-format
2092 msgid ""
2093 "Can't convert the character encoding of the message \n"
2094 "to the specified %s charset.\n"
2095 "Send it as %s?"
2096 msgstr ""
2097 "Nie można przekonwertować wiadomości \n"
2098 "do do wybranej %s .\n"
2099 "Wysłać jako %s ?"
2100
2101 #: src/compose.c:5844
2102 #, c-format
2103 msgid ""
2104 "Line %d exceeds the line length limit (998 bytes).\n"
2105 "The contents of the message might be broken on the way to the delivery.\n"
2106 "\n"
2107 "Send it anyway?"
2108 msgstr ""
2109 "Linia %d przekracza limit długości (998 bajtów).\n"
2110 "Treść tej wiadomości może ulec uszkodzeniu podczas dostarczania.\n"
2111 "\n"
2112 "Na pewno chcesz ją wysłać ? "
2113
2114 #: src/compose.c:5955
2115 #, c-format
2116 msgid "Couldn't encrypt the email: %s"
2117 msgstr "Nie można zaszyfrować wiadomości: %s"
2118
2119 #: src/compose.c:6076
2120 msgid "Encryption warning"
2121 msgstr "Ostrzeżenie dotyczące szyfrowania"
2122
2123 #: src/compose.c:6077
2124 msgid "C_ontinue"
2125 msgstr "Kon_tynuuj"
2126
2127 #: src/compose.c:6126
2128 msgid "No account for sending mails available!"
2129 msgstr "Brak konta do wysyłania poczty!"
2130
2131 #: src/compose.c:6135
2132 msgid "Selected account isn't NNTP: Posting is impossible."
2133 msgstr "Wybrane konto nie jest kontem NNTP: Wysłanie wiadomości niemożliwe."
2134
2135 #: src/compose.c:6375
2136 #, c-format
2137 msgid "Attachment %s doesn't exist anymore. Ignore?"
2138 msgstr "Załącznik %s już nie istnieje. Zignorować?"
2139
2140 #: src/compose.c:6376 src/mainwindow.c:656 src/toolbar.c:276 src/toolbar.c:2560
2141 msgid "Cancel sending"
2142 msgstr "Przerwij wysyłanie"
2143
2144 #: src/compose.c:6376
2145 msgid "Ignore attachment"
2146 msgstr "Ignoruj załącznik"
2147
2148 #: src/compose.c:6432
2149 #, c-format
2150 msgid "Original %s part"
2151 msgstr "Oryginalna cześć %s"
2152
2153 #: src/compose.c:7032
2154 msgid "Add to address _book"
2155 msgstr "Dodaj do książki adresowej"
2156
2157 #: src/compose.c:7193
2158 msgid "Delete entry contents"
2159 msgstr "Usuń zawartość wpisu"
2160
2161 #: src/compose.c:7197 src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:289
2162 msgid "Use <tab> to autocomplete from addressbook"
2163 msgstr ""
2164 "Klawisz <tab> umożliwia automatyczne uzupełnianie nazwami z książki adresowej"
2165
2166 #: src/compose.c:7412
2167 msgid "Mime type"
2168 msgstr "Typ MIME"
2169
2170 #: src/compose.c:7418 src/mimeview.c:273 src/plugins/pgpcore/select-keys.c:407
2171 #: src/prefs_matcher.c:630 src/prefs_summaries.c:441
2172 #: src/prefs_summary_column.c:84 src/summaryview.c:447
2173 msgid "Size"
2174 msgstr "Wielkość"
2175
2176 #: src/compose.c:7481
2177 msgid "Save Message to "
2178 msgstr "Zapisz wiadomość do "
2179
2180 #: src/compose.c:7518 src/editjpilot.c:276 src/editldap.c:517
2181 #: src/editvcard.c:192 src/export.c:164 src/import.c:163 src/importmutt.c:238
2182 #: src/importpine.c:237 src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1075
2183 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:229
2184 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:252
2185 #: src/plugins/bsfilter/bsfilter_gtk.c:181
2186 #: src/plugins/clamd/clamav_plugin_gtk.c:300
2187 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:418
2188 msgid "_Browse"
2189 msgstr "_Przeglądaj"
2190
2191 #: src/compose.c:7540
2192 msgid "Select folder to save message to"
2193 msgstr "Wybierz katalog do zapisu wiadomości"
2194
2195 #: src/compose.c:7997
2196 msgid "Hea_der"
2197 msgstr "Na_główek"
2198
2199 #: src/compose.c:8002
2200 msgid "_Attachments"
2201 msgstr "Z_ałączniki"
2202
2203 #: src/compose.c:8016
2204 msgid "Othe_rs"
2205 msgstr "In_ne"
2206
2207 #: src/compose.c:8031
2208 msgid "S_ubject:"
2209 msgstr "Temat:"
2210
2211 #: src/compose.c:8255
2212 #, c-format
2213 msgid ""
2214 "Spell checker could not be started.\n"
2215 "%s"
2216 msgstr ""
2217 "Nie udało się uruchomić sprawdzania pisowni.\n"
2218 "%s"
2219
2220 #: src/compose.c:8402
2221 msgid "_From:"
2222 msgstr "Od:"
2223
2224 #: src/compose.c:8419
2225 msgid "Account to use for this email"
2226 msgstr "Bieżące konto dla tej wiadomości"
2227
2228 #: src/compose.c:8421
2229 msgid "Sender address to be used"
2230 msgstr "Adres nadawcy"
2231
2232 #: src/compose.c:8603
2233 #, c-format
2234 msgid ""
2235 "The privacy system '%s' cannot be loaded. You will not be able to sign or "
2236 "encrypt this message."
2237 msgstr ""
2238 "System ochrony prywatności '%s' nie może zostać załadowany. Nie będzie można "
2239 "ani podpisać ani zaszyfrować tej wiadomości. "
2240
2241 #: src/compose.c:8714 src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1174
2242 msgid "_None"
2243 msgstr "Brak"
2244
2245 #: src/compose.c:8815 src/prefs_template.c:751
2246 #, c-format
2247 msgid "The body of the template has an error at line %d."
2248 msgstr "Błąd formatu wzorca (treść wiadomości).w linii %d."
2249
2250 #: src/compose.c:8912
2251 #, c-format
2252 msgctxt "'%s' stands for a header name"
2253 msgid "Template '%s' format error."
2254 msgstr "Błąd formatu szablonu '%s'."
2255
2256 #: src/compose.c:9331
2257 msgid "Invalid MIME type."
2258 msgstr "Niepoprawny typ MIME."
2259
2260 #: src/compose.c:9346
2261 msgid "File doesn't exist or is empty."
2262 msgstr "Brak pliku lub pusty plik."
2263
2264 #: src/compose.c:9420
2265 msgid "Properties"
2266 msgstr "Właściwości..."
2267
2268 #: src/compose.c:9437
2269 msgid "MIME type"
2270 msgstr "Typ MIME"
2271
2272 #: src/compose.c:9478
2273 msgid "Encoding"
2274 msgstr "Kodowanie"
2275
2276 #: src/compose.c:9498
2277 msgid "Path"
2278 msgstr "Ścieżka"
2279
2280 #: src/compose.c:9499
2281 msgid "File name"
2282 msgstr "Nazwa pliku"
2283
2284 #: src/compose.c:9758
2285 #, c-format
2286 msgid ""
2287 "The external editor is still working.\n"
2288 "Force terminating the process?\n"
2289 "process group id: %d"
2290 msgstr ""
2291 "Zewnętrzny edytor wciąż pracuje.\n"
2292 "Zakończyć proces siłowo?\n"
2293 "identyfikator grupy procesów: %d"
2294
2295 #: src/compose.c:10225 src/messageview.c:1105
2296 msgid "Claws Mail needs network access in order to send this email."
2297 msgstr "Claws Mail potrzebuje dostępu do sieci aby wysłać tę wiadomość."
2298
2299 #: src/compose.c:10251
2300 msgid "Could not queue message."
2301 msgstr ""
2302 "Nie można zakolejkować do wysłania wiadomości:\n"
2303 " %s."
2304
2305 #: src/compose.c:10253
2306 #, c-format
2307 msgid ""
2308 "Could not queue message:\n"
2309 "\n"
2310 "%s."
2311 msgstr ""
2312 "Nie można zakolejkować do wysłania wiadomości:\n"
2313 "%s."
2314
2315 #: src/compose.c:10431
2316 msgid "Could not save draft."
2317 msgstr "Nie można zapisać kopii roboczej."
2318
2319 #: src/compose.c:10435
2320 msgid "Could not save draft"
2321 msgstr "Nie można zapisać kopii roboczej"
2322
2323 #: src/compose.c:10436
2324 msgid ""
2325 "Could not save draft.\n"
2326 "Do you want to cancel exit or discard this email?"
2327 msgstr ""
2328 "Nie można zapisać kopii roboczej\n"
2329 "Co chcesz zrobić z tą wiadomością ?"
2330
2331 #: src/compose.c:10438
2332 msgid "_Cancel exit"
2333 msgstr "_Anuluj i wyjdź"
2334
2335 #: src/compose.c:10438
2336 msgid "_Discard email"
2337 msgstr "Porzuć"
2338
2339 #: src/compose.c:10628 src/compose.c:10642
2340 msgid "Select file"
2341 msgstr "Wybierz plik"
2342
2343 #: src/compose.c:10656
2344 #, c-format
2345 msgid "File '%s' could not be read."
2346 msgstr "Nie można odczytać pliku \"%s\"."
2347
2348 #: src/compose.c:10658
2349 #, c-format
2350 msgid ""
2351 "File '%s' contained invalid characters\n"
2352 "for the current encoding, insertion may be incorrect."
2353 msgstr ""
2354 "Plik \"%s\" zawiera nieprawidłowe znaki\n"
2355 "dla bieżącego kodowania, wstawianie może być niepoprawne."
2356
2357 #: src/compose.c:10737
2358 msgid "Discard message"
2359 msgstr "Porzuć wiadomość"
2360
2361 #: src/compose.c:10738
2362 msgid "This message has been modified. Discard it?"
2363 msgstr "Ta wiadomość została zmieniona, porzucić?"
2364
2365 #: src/compose.c:10739 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:433
2366 msgid "_Discard"
2367 msgstr "Por_zuć"
2368
2369 #: src/compose.c:10739 src/compose.c:10743
2370 msgid "_Save to Drafts"
2371 msgstr "Zapisz w katalogu _kopii roboczych"
2372
2373 #: src/compose.c:10741 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:431
2374 msgid "Save changes"
2375 msgstr "Zapisz zmiany"
2376
2377 #: src/compose.c:10742
2378 msgid "This message has been modified. Save the latest changes?"
2379 msgstr "Ta wiadomość została zmieniona. Czy chcesz zapisać ostatnie zmiany?"
2380
2381 #: src/compose.c:10743
2382 msgid "_Don't save"
2383 msgstr "_Nie zapisuj"
2384
2385 #: src/compose.c:10814
2386 #, c-format
2387 msgid "Do you want to apply the template '%s'?"
2388 msgstr "Czy chcesz dołączyć szablon '%s'?"
2389
2390 #: src/compose.c:10816
2391 msgid "Apply template"
2392 msgstr "Dołącz szablon"
2393
2394 #: src/compose.c:10817 src/prefs_actions.c:329 src/prefs_filtering_action.c:610
2395 #: src/prefs_filtering.c:477 src/prefs_matcher.c:774 src/prefs_template.c:310
2396 #: src/prefs_toolbar.c:1063
2397 msgid "_Replace"
2398 msgstr "Za_mień"
2399
2400 #: src/compose.c:11688
2401 #, c-format
2402 msgid ""
2403 "Do you want to insert the contents of the file into the message body, or "
2404 "attach it to the email?"
2405 msgid_plural ""
2406 "Do you want to insert the contents of the %d files into the message body, or "
2407 "attach them to the email?"
2408 msgstr[0] ""
2409 "Czy chesz wstawić treść pliku do wiadomości czy dodać go jako załącznik?"
2410 msgstr[1] ""
2411 "Czy chesz wstawić treść %d plików do wiadomości czy dodać je jako załączniki?"
2412 msgstr[2] ""
2413 "Czy chesz wstawić treść %d plików do wiadomości czy dodać je jako załączniki?"
2414
2415 #: src/compose.c:11694
2416 msgid "Insert or attach?"
2417 msgstr "Wstawić czy załączyć?"
2418
2419 #: src/compose.c:11695
2420 msgid "_Attach"
2421 msgstr "Z_ałącz"
2422
2423 #: src/compose.c:11915
2424 #, c-format
2425 msgid "Quote format error at line %d."
2426 msgstr "Błąd formatu cytowania.w linii %d."
2427
2428 #: src/compose.c:12212
2429 #, c-format
2430 msgid ""
2431 "You are about to reply to %d messages. Opening the windows could take some "
2432 "time. Do you want to continue?"
2433 msgstr ""
2434 "Zamierzasz odopowiedzieć na %d wiadomości. Otworzenie takiej ilości okien "
2435 "może zająć trochę czasu. Na pewno chcesz kontynuować ? "
2436
2437 #: src/crash.c:140
2438 #, c-format
2439 msgid "Claws Mail process (%ld) received signal %ld"
2440 msgstr "Proces Claws Mail (%ld) otrzymał sygnał %ld"
2441
2442 #: src/crash.c:186
2443 msgid "Claws Mail has crashed"
2444 msgstr "Claws Mail zakończył działanie z powodu błędu"
2445
2446 #: src/crash.c:202
2447 #, c-format
2448 msgid ""
2449 "%s.\n"
2450 "Please file a bug report and include the information below."
2451 msgstr ""
2452 "%s.\n"
2453 "Proszę wysłać raport o błędzie i dołączyć następujące informacje."
2454
2455 #: src/crash.c:207
2456 msgid "Debug log"
2457 msgstr "Dziennik debuggera"
2458
2459 #: src/crash.c:251 src/toolbar.c:539
2460 msgid "Close"
2461 msgstr "Zamknij"
2462
2463 #: src/crash.c:256
2464 msgid "Save..."
2465 msgstr "Zapisz..."
2466
2467 #: src/crash.c:261
2468 msgid "Create bug report"
2469 msgstr "Stwórz raport o błędzie"
2470
2471 #: src/crash.c:311
2472 msgid "Save crash information"
2473 msgstr "Zapisz informacje o wykitowaniu"
2474
2475 #: src/editaddress.c:155 src/editaddress.c:231
2476 msgid "Add New Person"
2477 msgstr "Dodaj nową osobę"
2478
2479 #: src/editaddress.c:157
2480 msgid ""
2481 "Adding a new person requires at least one of the\n"
2482 "following values to be set:\n"
2483 " - Display Name\n"
2484 " - First Name\n"
2485 " - Last Name\n"
2486 " - Nickname\n"
2487 " - any email address\n"
2488 " - any additional attribute\n"
2489 "\n"
2490 "Click OK to keep editing this contact.\n"
2491 "Click Cancel to close without saving."
2492 msgstr ""
2493 "Dodanie nowej osoby wymaga ustawienia\n"
2494 "przynajmniej jednej z poniższych wartości:\n"
2495 " - Nazwa\n"
2496 " - Imię\n"
2497 " - Nazwisko\n"
2498 " - Psuedonim\n"
2499 " - adres e-mail\n"
2500 " - dodatkowe cechy\n"
2501 "\n"
2502 "Kliknij OK aby kontynuować edycję tego kontaktu.\n"
2503 "Kliknij Anuluj aby wyjść bez zapisywania."
2504
2505 #: src/editaddress.c:168
2506 msgid ""
2507 "Adding a new person requires at least one of the\n"
2508 "following values to be set:\n"
2509 " - First Name\n"
2510 " - Last Name\n"
2511 " - any email address\n"
2512 " - any additional attribute\n"
2513 "\n"
2514 "Click OK to keep editing this contact.\n"
2515 "Click Cancel to close without saving."
2516 msgstr ""
2517 "Dodanie nowej osoby wymaga ustawienia\n"
2518 "przynajmniej jednej z poniższych wartości:\n"
2519 " - Nazwa\n"
2520 " - Imię\n"
2521 " - Nazwisko\n"
2522 " - Psuedonim\n"
2523 " - adres e-mail\n"
2524 " - dodatkowe cechy\n"
2525 "\n"
2526 "Kliknij OK aby kontynuować edycję tego kontaktu.\n"
2527 "Kliknij Anuluj aby wyjść bez zapisywania."
2528
2529 #: src/editaddress.c:232
2530 msgid "Edit Person Details"
2531 msgstr "Edytuj szczegóły osobiste"
2532
2533 #: src/editaddress.c:410
2534 msgid "An Email address must be supplied."
2535 msgstr "Adres e-mail musi zostać wpisany."
2536
2537 #: src/editaddress.c:586 src/editaddress_other_attributes_ldap.c:198
2538 msgid "A Name and Value must be supplied."
2539 msgstr "Imię i wartość muszą zostać wpisane."
2540
2541 #: src/editaddress.c:675 src/prefs_folder_item.c:1694
2542 msgid "Discard"
2543 msgstr "Por_zuć"
2544
2545 #: src/editaddress.c:676
2546 msgid "Apply"
2547 msgstr "Zatwierdź"
2548
2549 #: src/editaddress.c:706 src/editaddress.c:755
2550 msgid "Edit Person Data"
2551 msgstr "Edytuj informacje osobiste"
2552
2553 #: src/editaddress.c:784
2554 msgid "Choose a picture"
2555 msgstr "Wybierz plik z obrazkiem"
2556
2557 #: src/editaddress.c:803
2558 #, c-format
2559 msgid ""
2560 "Failed to import image: \n"
2561 "%s"
2562 msgstr ""
2563 "Nie udało się wczytać obrazka: \n"
2564 "%s"
2565
2566 #: src/editaddress.c:845
2567 msgid "_Set picture"
2568 msgstr "_Ustaw obrazek"
2569
2570 #: src/editaddress.c:846
2571 msgid "_Unset picture"
2572 msgstr "Wyłącz _obrazek"
2573
2574 #: src/editaddress.c:904
2575 msgid "Photo"
2576 msgstr "Zdjęcie"
2577
2578 #: src/editaddress.c:951 src/editaddress.c:953 src/expldifdlg.c:516
2579 #: src/exporthtml.c:761 src/ldif.c:746
2580 msgid "Display Name"
2581 msgstr "Wyświetlana nazwa"
2582
2583 #: src/editaddress.c:962 src/editaddress.c:966 src/ldif.c:754
2584 msgid "Last Name"
2585 msgstr "Nazwisko"
2586
2587 #: src/editaddress.c:963 src/editaddress.c:965 src/ldif.c:750
2588 msgid "First Name"
2589 msgstr "Imię"
2590
2591 #: src/editaddress.c:969 src/editaddress.c:971
2592 msgid "Nickname"
2593 msgstr "Pseudonim"
2594
2595 #: src/editaddress.c:1055 src/editaddress.c:1123
2596 msgid "Alias"
2597 msgstr "Alias"
2598
2599 #: src/editaddress.c:1265 src/editaddress.c:1334 src/editaddress.c:1354
2600 #: src/editaddress_other_attributes_ldap.c:303
2601 #: src/editaddress_other_attributes_ldap.c:371 src/prefs_customheader.c:221
2602 msgid "Value"
2603 msgstr "Wartość"
2604
2605 #: src/editaddress.c:1425
2606 msgid "_User Data"
2607 msgstr "Dane _użytkownika"
2608
2609 #: src/editaddress.c:1426
2610 msgid "_Email Addresses"
2611 msgstr "Adr_esy e-mail"
2612
2613 #: src/editaddress.c:1429 src/editaddress.c:1432
2614 msgid "O_ther Attributes"
2615 msgstr "In_ne Cechy"
2616
2617 #: src/editaddress.c:1583
2618 #, c-format
2619 msgid ""
2620 "Failed to save image: \n"
2621 "%s"
2622 msgstr ""
2623 "Nie udało się zapisać obrazka: \n"
2624 "%s"
2625
2626 #: src/editbook.c:109
2627 msgid "File appears to be OK."
2628 msgstr "Plik zdaje się być poprawny."
2629
2630 #: src/editbook.c:112
2631 msgid "File does not appear to be a valid address book format."
2632 msgstr "Plik nie wygląda na prawidłowy format książki adresowej."
2633
2634 #: src/editbook.c:115 src/editjpilot.c:191 src/editvcard.c:98
2635 msgid "Could not read file."
2636 msgstr "Nie można otworzyć pliku."
2637
2638 #: src/editbook.c:149 src/editbook.c:262
2639 msgid "Edit Addressbook"
2640 msgstr "Edytuj książkę adresową"
2641
2642 #: src/editbook.c:177 src/editjpilot.c:264 src/editvcard.c:180
2643 msgid " Check File "
2644 msgstr " Sprawdź plik "
2645
2646 #: src/editbook.c:182 src/editjpilot.c:269 src/editvcard.c:185
2647 #: src/importmutt.c:231 src/importpine.c:230 src/prefs_account.c:2023
2648 #: src/wizard.c:1196 src/wizard.c:1616
2649 msgid "File"
2650 msgstr "Plik"
2651
2652 #: src/editbook.c:281
2653 msgid "Add New Addressbook"
2654 msgstr "Książka adresowa"
2655
2656 #: src/editgroup.c:101
2657 msgid "A Group Name must be supplied."
2658 msgstr "Trzeba podać nazwę grupy"
2659
2660 #: src/editgroup.c:294
2661 msgid "Edit Group Data"
2662 msgstr "Edytuj dane grupy"
2663
2664 #: src/editgroup.c:323 src/exporthtml.c:597
2665 msgid "Group Name"
2666 msgstr "Nazwa grupy"
2667
2668 #: src/editgroup.c:342
2669 msgid "Addresses in Group"
2670 msgstr "Adresy w grupie"
2671
2672 #: src/editgroup.c:377
2673 msgid "Available Addresses"
2674 msgstr "Dostępne adresy"
2675
2676 #: src/editgroup.c:452
2677 msgid "Move Email Addresses to or from Group with arrow buttons"
2678 msgstr ""
2679 "Przesuń adresy e-mail z lub do grupy używając przycisków ze strzałkami."
2680
2681 #: src/editgroup.c:500
2682 msgid "Edit Group Details"
2683 msgstr "Edytuj dane grupy"
2684
2685 #: src/editgroup.c:503
2686 msgid "Add New Group"
2687 msgstr "Dodaj nową grupę"
2688
2689 #: src/editgroup.c:553
2690 msgid "Edit folder"
2691 msgstr "Edytuj katalog"
2692
2693 #: src/editgroup.c:553
2694 msgid "Input the new name of folder:"
2695 msgstr "Podaj nazwę nowego katalogu:"
2696
2697 #: src/editgroup.c:556 src/foldersel.c:571 src/imap_gtk.c:193 src/mh_gtk.c:144
2698 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:244 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:91
2699 msgid "New folder"
2700 msgstr "Nowy katalog"
2701
2702 #: src/editgroup.c:557 src/foldersel.c:572 src/mh_gtk.c:145
2703 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:245 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:92
2704 msgid "Input the name of new folder:"
2705 msgstr "Podaj nazwę nowego katalogu:"
2706
2707 #: src/editjpilot.c:188
2708 msgid "File does not appear to be JPilot format."
2709 msgstr "Plik nie wygląda na plik w formacie JPilot."
2710
2711 #: src/editjpilot.c:200
2712 msgid "Select JPilot File"
2713 msgstr "Wybierz plik JPilot"
2714
2715 #: src/editjpilot.c:236 src/editjpilot.c:365
2716 msgid "Edit JPilot Entry"
2717 msgstr "Edytuj wpis JPilot"
2718
2719 #: src/editjpilot.c:281
2720 msgid "Additional e-Mail address item(s)"
2721 msgstr "Dodatkowe dane dot. adresów e-mail"
2722
2723 #: src/editjpilot.c:372
2724 msgid "Add New JPilot Entry"
2725 msgstr "Dodaj nowy wpis JPilot"
2726
2727 #: src/editldap_basedn.c:136
2728 msgid "Edit LDAP - Select Search Base"
2729 msgstr "Edytuj LDAP - Wybierz podstawowe reguły wyszukiwania"
2730
2731 #: src/editldap_basedn.c:155 src/editldap.c:440
2732 msgid "Hostname"
2733 msgstr "Nazwa hosta"
2734
2735 #: src/editldap_basedn.c:165 src/editldap.c:457
2736 #: src/plugins/clamd/clamav_plugin_gtk.c:390 src/ssl_manager.c:108
2737 msgid "Port"
2738 msgstr "Port"
2739
2740 #: src/editldap_basedn.c:175 src/editldap.c:501
2741 msgid "Search Base"
2742 msgstr "Podstawowe dane wyszukiwania"
2743
2744 #: src/editldap_basedn.c:196
2745 msgid "Available Search Base(s)"
2746 msgstr "Dostępne podstawowe reguły wyszukiwania"
2747
2748 #: src/editldap_basedn.c:286
2749 msgid "Could not read Search Base(s) from server - please set manually"
2750 msgstr ""
2751 "Nie można uzyskać Podstaw(y) Wyszukiwania z serwera - proszę ustawić ręcznie"
2752
2753 #: src/editldap_basedn.c:290 src/editldap.c:281
2754 msgid "Could not connect to server"
2755 msgstr "Nie można połączyć się z serwerem"
2756
2757 #: src/editldap.c:152
2758 msgid "A Name must be supplied."
2759 msgstr "Nazwa musi zostać podana."
2760
2761 #: src/editldap.c:164
2762 msgid "A Hostname must be supplied for the server."
2763 msgstr "Nazwa hosta musi zostać podana dla serwera."
2764
2765 #: src/editldap.c:177
2766 msgid "At least one LDAP search attribute should be supplied."
2767 msgstr "Przynajmniej jeden atrybut przeszukiwania LDAP powinien zostać podany."
2768
2769 #: src/editldap.c:278
2770 msgid "Connected successfully to server"
2771 msgstr "Podłączony prawidłowo do serwera"
2772
2773 #: src/editldap.c:335 src/editldap.c:990
2774 msgid "Edit LDAP Server"
2775 msgstr "Edytuj dane serwera LDAP"
2776
2777 #: src/editldap.c:436
2778 msgid "A name that you wish to call the server."
2779 msgstr "Nazwa jaką chcesz nazywać serwer."
2780
2781 #: src/editldap.c:449
2782 msgid ""
2783 "This is the hostname of the server. For example, \"ldap.example.org\" may be "
2784 "appropriate for the \"example.org\" organization. An IP address may also be "
2785 "used. You may specify \"localhost\" if running an LDAP server on the same "
2786 "computer as Claws Mail."
2787 msgstr ""
2788 "To jest nazwa hosta serwera. Przykładowo \"ldap.mojadomena.com\" może być "
2789 "właściwą nazwą dla organizacji \"mojadomena.com\". Równie dobrze można użyć "
2790 "adresu IP. Możesz użyć \"localhost\" jeżeli serwer LDAP działa na tym samym "
2791 "komputerze co Claws Mail."
2792
2793 #: src/editldap.c:468
2794 msgid "STARTTLS"
2795 msgstr "STARTTLS"
2796
2797 #: src/editldap.c:469 src/prefs_account.c:3478
2798 msgid "SSL/TLS"
2799 msgstr "SSL/TLS"
2800
2801 #: src/editldap.c:473
2802 msgid ""
2803 "Enable secure connection to the LDAP server via STARTTLS. Connection starts "
2804 "unencrypted and is secured by STARTTLS command. If connection fails, be sure "
2805 "to check the correct configuration in ldap.conf (TLS_CACERTDIR and "
2806 "TLS_REQCERT fields)."
2807 msgstr ""
2808 "Włącz bezpieczne połączenie do serwera LDAP via STARTTLS. Połączenoe "
2809 "rozpoczyna sięnie zaszyfrowane a następnie jest zabezpieczane komendą "
2810 "STARTTLS. Jeśli połączenie nie powiedzie się sprawdź konfigurację w pliku "
2811 "ldap.conf (pola TLS_CACERTDIR i TLS_REQCERT)."
2812
2813 #: src/editldap.c:478
2814 msgid ""
2815 "Enable secure connection to the LDAP server via SSL/TLS. If connection "
2816 "fails, be sure to check the correct configuration in ldap.conf "
2817 "(TLS_CACERTDIR and TLS_REQCERT fields)."
2818 msgstr ""
2819 "Włącz bezpieczne połączenie do serwera LDAP via SSL/TLS. Jeśli połączenie "
2820 "nie powiedzie się sprawdź konfigurację w pliku ldap.conf (pola TLS_CACERTDIR "
2821 "i TLS_REQCERT)."
2822
2823 #: src/editldap.c:490
2824 msgid "The port number that the server listens on. Port 389 is the default."
2825 msgstr "Numer portu na którym nasłuchuje serwer. Domyślnie jest to port 389."
2826
2827 #: src/editldap.c:493
2828 msgid " Check Server "
2829 msgstr " Sprawdź Serwer "
2830
2831 #: src/editldap.c:497
2832 msgid "Press this button to test the connection to the server."
2833 msgstr ""
2834 "Wciśnięcie tego przycisku spowoduje przetestowanie połączenia do serwera."
2835
2836 #: src/editldap.c:510
2837 msgid ""
2838 "This specifies the name of the directory to be searched on the server. "
2839 "Examples include:\n"
2840 "  dc=claws-mail,dc=org\n"
2841 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
2842 "  o=Organization Name,c=Country\n"
2843 msgstr ""
2844 "Określa nazwę katalogu który będzie przeszukiwany na serwerze.Przykład "
2845 "zawiera:\n"
2846 "  dc=claws-mail,dc=org\n"
2847 "  ou=ludzie,dc=domena,dc=com\n"
2848 "  o=nazwa organizacji,c=kraj\n"
2849
2850 #: src/editldap.c:521
2851 msgid ""
2852 "Press this button to lookup the name of available directory names on the "
2853 "server."
2854 msgstr ""
2855 "Wyciśnięcie tego przycisku spowoduje wyszukanie nazwy w katalogu nazw "
2856 "serwera."
2857
2858 #: src/editldap.c:577
2859 msgid "Search Attributes"
2860 msgstr "Atrybuty przeszukiwania"
2861
2862 #: src/editldap.c:586
2863 msgid ""
2864 "A list of LDAP attribute names that should be searched when attempting to "
2865 "find a name or address."
2866 msgstr ""
2867 "Lista nazw atrybutów LDAP, która powinna być szukana podczas próby "
2868 "odnalezienia nazwy lub adresu."
2869
2870 #: src/editldap.c:589
2871 msgid " Defaults "
2872 msgstr " Domyślne "
2873
2874 #: src/editldap.c:593
2875 msgid ""
2876 "This resets the attribute names to a default value that should find most "
2877 "names and addresses during a name or address search process."
2878 msgstr ""
2879 "Atrybuty nazw zostaną zresetowane do domyślnych wartości które powinny "
2880 "odpowiadać większości nazw i adresów podczas szukania nazwy lub adresu."
2881
2882 #: src/editldap.c:599
2883 msgid "Max Query Age (secs)"
2884 msgstr "Maksymalny wiek zapytania (sekundy)"
2885
2886 #: src/editldap.c:613
2887 msgid ""
2888 "This defines the maximum period of time (in seconds) that an address search "
2889 "result is valid for address completion purposes. Search results are stored "
2890 "in a cache until this period of time has passed and then retired. This will "
2891 "improve the response time when attempting to search for the same name or "
2892 "address on subsequent address completion requests. The cache will be "
2893 "searched in preference to performing a new server search request. The "
2894 "default value of 600 seconds (10 minutes), should be sufficient for most "
2895 "servers. A larger value will reduce the search time for subsequent searches. "
2896 "This is useful for servers that have slow response times at the expense of "
2897 "more memory to cache results."
2898 msgstr ""
2899 "Definiuje maksymalny okres czasu (w sekundach) podczas którego wynik "
2900 "poszukiwania adresu jest aktualny w funkcji podpowiadania. Wyniki poszukiwań "
2901 "są przechowywane w pamięci podręcznej dopóki ten okres czasu nie upłynie. "
2902 "Pozwala to na polepszenie szybkości odpowiedzi w wypadku poszukiwania tej "
2903 "samej nazwy lub adresu w celu pokazania podpowiedzi. Najpierw będzie "
2904 "przeszukiwana pamięć podręczna a dopiero potem będą wykonywane zapytania do "
2905 "serwera. Domyślną wartością jest 60 sekund (10 min) co powinno być "
2906 "najbardziej odpowiednie dla większości serwerów. Większa wartość przyspieszy "
2907 "szybkość sekwencyjnych poszukiwań. Będzie ona użyteczna dla serwerów, które "
2908 "maja długie czasy odpowiedzi przy czym zwiększy się zużycie pamięci na "
2909 "pamięć podręczną."
2910
2911 #: src/editldap.c:630
2912 msgid "Include server in dynamic search"
2913 msgstr "Dołącz serwer do dynamicznego szukania"
2914
2915 #: src/editldap.c:635
2916 msgid ""
2917 "Check this option to include this server for dynamic searches when using "
2918 "address completion."
2919 msgstr ""
2920 "Zaznacz tą opcję aby zawrzeć ten serwer w dynamicznym wyszukiwaniu podczas "
2921 "używania uzupełniania adresu."
2922
2923 #: src/editldap.c:641
2924 msgid "Match names 'containing' search term"
2925 msgstr "Zaznacz nazwy 'zawierające' szukane pojęcie"
2926
2927 #: src/editldap.c:646
2928 msgid ""
2929 "Searches for names and addresses can be performed either using \"begins-with"
2930 "\" or \"contains\" search term. Check this option to perform a \"contains\" "
2931 "search; this type of search usually takes longer to complete. Note that for "
2932 "performance reasons, address completion uses \"begins-with\" for all "
2933 "searches against other address interfaces."
2934 msgstr ""
2935 "Poszukiwania nazw lub adresów mogą być wykonywane przy użyciu terminów "
2936 "wyszukiwania \"begins-with\" i \"contains\". Zaznacz tą opcję aby wykonać "
2937 "poszukiwanie \"contains\", ten typ poszukiwania zazwyczaj zajmuje więcej "
2938 "czasu. Ze względu na  wydajność dopełnianie adresów wykorzystuje \"begins-"
2939 "with\" do wszystkich poszukiwań."
2940
2941 #: src/editldap.c:709
2942 msgid "Bind DN"
2943 msgstr "Łącz DN"
2944
2945 #: src/editldap.c:718
2946 msgid ""
2947 "The LDAP user account name to be used to connect to the server. This is "
2948 "usually only used for protected servers. This name is typically formatted "
2949 "as: \"cn=user,dc=claws-mail,dc=org\". This is usually left empty when "
2950 "performing a search."
2951 msgstr ""
2952 "Nazwa konta użytkownika LDAP użyta do łączenia z serwerem. Jest zwykle "
2953 "używana do zabezpieczonych serwerów. Ta nazwa jest zwykle formatowana jako: "
2954 "\"cn=user,dc=claws,dc=com\". Zwykle zostaje puste podczas wyszukiwania."
2955
2956 #: src/editldap.c:725
2957 msgid "Bind Password"
2958 msgstr "Łącz hasło"
2959
2960 #: src/editldap.c:735
2961 msgid "The password to be used when connecting as the \"Bind DN\" user."
2962 msgstr ""
2963 "Hasło, które zostanie użyte podczas łączenia jako użytkownik \"BindDN\" "
2964
2965 #: src/editldap.c:738 src/prefs_account.c:1314 src/prefs_account.c:1868
2966 #: src/prefs_account.c:2587 src/prefs_account.c:2615
2967 msgid "Show password"
2968 msgstr "Pokaż hasło:"
2969
2970 #: src/editldap.c:747
2971 msgid "Timeout (secs)"
2972 msgstr "Limit czasu (sekundy)"
2973
2974 #: src/editldap.c:760
2975 msgid "The timeout period in seconds."
2976 msgstr "Czas oczekiwania w sekundach"
2977
2978 #: src/editldap.c:764
2979 msgid "Maximum Entries"
2980 msgstr "Maksymalna ilość wpisów"
2981
2982 #: src/editldap.c:777
2983 msgid ""
2984 "The maximum number of entries that should be returned in the search result."
2985 msgstr "Maksymalna liczba wyników zwrócona podczas wyszukiwania."
2986
2987 #: src/editldap.c:792 src/prefs_account.c:3369
2988 msgid "Basic"
2989 msgstr "Podstawowe"
2990
2991 #: src/editldap.c:794 src/gtk/quicksearch.c:708
2992 msgid "Extended"
2993 msgstr "Rozszerzone"
2994
2995 #: src/editldap.c:995
2996 msgid "Add New LDAP Server"
2997 msgstr "Dodaj nowy serwer LDAP"
2998
2999 #: src/edittags.c:187 src/prefs_filtering_action.c:1450
3000 #: src/prefs_summaries.c:448
3001 msgid "Tag"
3002 msgstr "Etykieta"
3003
3004 #: src/edittags.c:216
3005 msgid "Delete tag"
3006 msgstr "Kasuj etykietę"
3007
3008 #: src/edittags.c:217
3009 msgid "Do you really want to delete this tag?"
3010 msgstr "Czy naprawdę chcesz usunąć tą etykietę?"
3011
3012 #: src/edittags.c:251
3013 msgid "Delete all tags"
3014 msgstr "Usuń wszystkie etykiety"
3015
3016 #: src/edittags.c:252
3017 msgid "Do you really want to delete all tags?"
3018 msgstr "Czy naprawdę chcesz usunąć wszystkie etykiety?"
3019
3020 #: src/edittags.c:423
3021 msgid "You entered a reserved tag name, please choose another instead."
3022 msgstr "Wpisałeś zarezerwaną nazwę etykiety, spróbuj wpisać inną."
3023
3024 #: src/edittags.c:465
3025 msgid "Tag is not set."
3026 msgstr "Nie podano nazwy etykiety."
3027
3028 #: src/edittags.c:530
3029 msgctxt "Dialog title"
3030 msgid "Apply tags"
3031 msgstr "Przypisywanie etykiet"
3032
3033 #: src/edittags.c:544
3034 msgid "New tag:"
3035 msgstr "Nowa etykieta:"
3036
3037 #: src/edittags.c:577
3038 msgid "Please select tags to apply/remove. Changes are immediate."
3039 msgstr ""
3040 "Wybierz etykiety, które chcesz przypisać/usunąć. Zmiany zachodzą "
3041 "natychmiastowo."
3042
3043 #: src/editvcard.c:95
3044 msgid "File does not appear to be vCard format."
3045 msgstr "Plik nie wydaje się być w formacie vCard"
3046
3047 #: src/editvcard.c:107
3048 msgid "Select vCard File"
3049 msgstr "Wybierz plik vCard"
3050
3051 #: src/editvcard.c:152 src/editvcard.c:256
3052 msgid "Edit vCard Entry"
3053 msgstr "Edytuj wpis vCard"
3054
3055 #: src/editvcard.c:261
3056 msgid "Add New vCard Entry"
3057 msgstr "Dodaj nowy wpis vCard"
3058
3059 #: src/etpan/etpan-ssl.c:167
3060 msgid "Impossible to set the client certificate.\n"
3061 msgstr "Nie można było przypisać certyfikatu klienta.\n"
3062
3063 #: src/etpan/nntp-thread.c:865
3064 msgid "couldn't get xover range\n"
3065 msgstr "nie można pobrać zakresu xover\n"
3066
3067 #: src/etpan/nntp-thread.c:963
3068 msgid "couldn't get xhdr range\n"
3069 msgstr "nie można pobrać zakresu xhdr\n"
3070
3071 #: src/exphtmldlg.c:105
3072 msgid "Please specify output directory and file to create."
3073 msgstr "Proszę sprecyzuj katalog wyjściowy i plik do stworzenia."
3074
3075 #: src/exphtmldlg.c:108
3076 msgid "Select stylesheet and formatting."
3077 msgstr "Wybierz wzór stylów i formatowanie."
3078
3079 #: src/exphtmldlg.c:111 src/expldifdlg.c:113
3080 msgid "File exported successfully."
3081 msgstr "Plik został wyeksportowany prawidłowo."
3082
3083 #: src/exphtmldlg.c:177
3084 #, c-format
3085 msgid ""
3086 "The HTML output directory '%s'\n"
3087 "does not exist. Do you want to create it?"
3088 msgstr ""
3089 "Katalog wyjściowy HTML '%s' nie istnieje.\n"
3090 "Czy chcesz go stworzyć?"
3091
3092 #: src/exphtmldlg.c:180
3093 msgid "Create directory"
3094 msgstr "Stwórz katalog"
3095
3096 #: src/exphtmldlg.c:189
3097 #, c-format
3098 msgid ""
3099 "Could not create output directory for HTML file:\n"
3100 "%s"
3101 msgstr ""
3102 "Nie można było stworzyć katalogu wyjściowego dla pliku HTML:\n"
3103 "%s"
3104
3105 #: src/exphtmldlg.c:191 src/expldifdlg.c:201
3106 msgid "Failed to Create Directory"
3107 msgstr "Nie powiodło się tworzenie katalogu"
3108
3109 #: src/exphtmldlg.c:233
3110 msgid "Error creating HTML file"
3111 msgstr "Błąd podczas tworzenia pliku HTML"
3112
3113 #: src/exphtmldlg.c:319
3114 msgid "Select HTML output file"
3115 msgstr "Wybierz plik wyjściowy HTML"
3116
3117 #: src/exphtmldlg.c:383
3118 msgid "HTML Output File"
3119 msgstr "Plik wyjściowy HTML"
3120
3121 #: src/exphtmldlg.c:392 src/expldifdlg.c:409 src/export.c:171 src/import.c:170
3122 #: src/importldif.c:684
3123 msgid "B_rowse"
3124 msgstr "P_rzeglądaj"
3125
3126 #: src/exphtmldlg.c:445 src/plugins/fancy/fancy_prefs.c:300
3127 msgid "Stylesheet"
3128 msgstr "Wzór stylów"
3129
3130 #: src/exphtmldlg.c:453 src/gtk/colorlabel.c:387 src/gtk/gtkaspell.c:1571
3131 #: src/gtk/gtkaspell.c:2225 src/gtk/menu.c:125 src/mainwindow.c:1188
3132 #: src/plugins/archive/archiver_prefs.c:313
3133 #: src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:304 src/prefs_account.c:949
3134 #: src/prefs_toolbar.c:790 src/prefs_toolbar.c:1479 src/summaryview.c:6061
3135 msgid "None"
3136 msgstr "Brak"
3137
3138 #: src/exphtmldlg.c:454 src/prefs_folder_item.c:520 src/prefs_other.c:126
3139 #: src/prefs_other.c:418
3140 msgid "Default"
3141 msgstr "Domyślne"
3142
3143 #: src/exphtmldlg.c:455 src/plugins/pgpcore/select-keys.c:246
3144 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:151 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:167
3145 msgid "Full"
3146 msgstr "Pełny"
3147
3148 #: src/exphtmldlg.c:456
3149 msgid "Custom"
3150 msgstr "Własne"
3151
3152 #: src/exphtmldlg.c:457
3153 msgid "Custom-2"
3154 msgstr "Własne-2"
3155
3156 #: src/exphtmldlg.c:458
3157 msgid "Custom-3"
3158 msgstr "Własne-3"
3159
3160 #: src/exphtmldlg.c:459
3161 msgid "Custom-4"
3162 msgstr "Własne-4"
3163
3164 #: src/exphtmldlg.c:466
3165 msgid "Full Name Format"
3166 msgstr "Pełna nazwa formatu"
3167
3168 #: src/exphtmldlg.c:474
3169 msgid "First Name, Last Name"
3170 msgstr "Nazwisko, Imię"
3171
3172 #: src/exphtmldlg.c:475
3173 msgid "Last Name, First Name"
3174 msgstr "Imię, Nazwisko"
3175
3176 #: src/exphtmldlg.c:482
3177 msgid "Color Banding"
3178 msgstr "Pasek koloru"
3179
3180 #: src/exphtmldlg.c:488
3181 msgid "Format Email Links"
3182 msgstr "Formatowanie odnośników e-mailowych"
3183
3184 #: src/exphtmldlg.c:494
3185 msgid "Format User Attributes"
3186 msgstr "Cechy formatowania użytkownika"
3187
3188 #: src/exphtmldlg.c:539 src/expldifdlg.c:612 src/importldif.c:891
3189 msgid "Address Book:"
3190 msgstr "Książka Adresowa:"
3191
3192 #: src/exphtmldlg.c:549 src/expldifdlg.c:622 src/importldif.c:901
3193 msgid "File Name:"
3194 msgstr "Nazwa Pliku:"
3195
3196 #: src/exphtmldlg.c:559
3197 msgid "Open with Web Browser"
3198 msgstr "Otwórz Przeglądarką"
3199
3200 #: src/exphtmldlg.c:591
3201 msgid "Export Address Book to HTML File"
3202 msgstr "Eksportowanie książki adresowej do pliku HTML..."
3203
3204 #: src/exphtmldlg.c:656 src/expldifdlg.c:720 src/importldif.c:1020
3205 msgid "File Info"
3206 msgstr "Informacje o pliku"
3207
3208 #: src/exphtmldlg.c:657
3209 msgid "Format"
3210 msgstr "Format"
3211
3212 #: src/expldifdlg.c:107
3213 msgid "Please specify output directory and LDIF filename to create."
3214 msgstr ""
3215 "Wybierz katalog wyjściowy oraz nazwę pliku LDIF, który zostanie utworzony."
3216
3217 #: src/expldifdlg.c:110
3218 msgid "Specify parameters to format distinguished name."
3219 msgstr "Ustaw parametry do formatowania wyróżnionej nazwy."
3220
3221 #: src/expldifdlg.c:187
3222 #, c-format
3223 msgid ""
3224 "LDIF Output Directory '%s'\n"
3225 "does not exist. OK to create new directory?"
3226 msgstr ""
3227 "Katalog wyjściowy LDIF '%s' nie istnieje.\n"
3228 "Czy stworzyć nowy katalog?"
3229
3230 #: src/expldifdlg.c:190
3231 msgid "Create Directory"
3232 msgstr "Stwórz katalog"
3233
3234 #: src/expldifdlg.c:199
3235 #, c-format
3236 msgid ""
3237 "Could not create output directory for LDIF file:\n"
3238 "%s"
3239 msgstr ""
3240 "Nie można było stworzyć katalogu wyjściowego dla pliku LDIF:\n"
3241 "%s"
3242
3243 #: src/expldifdlg.c:241
3244 msgid "Suffix was not supplied"
3245 msgstr "Nie podano przedrostka"
3246
3247 #: src/expldifdlg.c:243
3248 msgid ""
3249 "A suffix is required if data is to be used for an LDAP server. Are you sure "
3250 "you wish to proceed without a suffix?"
3251 msgstr ""
3252 "Przedrostek jest niezbędny aby dane były poprawnie przetwarzane przez serwer "
3253 "LDAP. Kontynuować bez przedrostka?"
3254
3255 #: src/expldifdlg.c:261
3256 msgid "Error creating LDIF file"
3257 msgstr "Błąd podczas tworzenia pliku LDIF"
3258
3259 #: src/expldifdlg.c:336
3260 msgid "Select LDIF output file"
3261 msgstr "Wybierz plik wyjściowy LDIF"
3262
3263 #: src/expldifdlg.c:400
3264 msgid "LDIF Output File"
3265 msgstr "Plik wyjściowy LDIF"
3266
3267 #: src/expldifdlg.c:431
3268 msgid ""
3269 "The address book Unique ID is used to create a DN that is formatted similar "
3270 "to:\n"
3271 "  uid=102376,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
3272 msgstr ""
3273 "Unikalne ID książki adresowej jest użyte do stworzenia WN formatowanej "
3274 "podobnie do:\n"
3275 " uid=102376,ou=ludzie,dc=claws,dc=org"
3276
3277 #: src/expldifdlg.c:437
3278 msgid ""
3279 "The address book Display Name is used to create a DN that is formatted "
3280 "similar to:\n"
3281 "  cn=John Doe,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
3282 msgstr ""
3283 "Wyświetlana Nazwa książki adresowej jest używana do stworzenia WN "
3284 "formatowanej podobnie do:\n"
3285 " cn=Jan Nowak,ou=ludzie,dc=claws,dc=org"
3286
3287 #: src/expldifdlg.c:443
3288 msgid ""
3289 "The first Email Address belonging to a person is used to create a DN that is "
3290 "formatted similar to:\n"
3291 "  mail=john.doe@domain.com,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
3292 msgstr ""
3293 "Pierwszy adres Email należący do osoby jest użyty do tworzenia WN który jest "
3294 "formatowany podobnie do:\n"
3295 " mail=jan.nowak@domena.com,ou=ludzie,dc=claws-mail,dc=org"
3296
3297 #: src/expldifdlg.c:489
3298 msgid "Suffix"
3299 msgstr "Przedrostek"
3300
3301 #: src/expldifdlg.c:499
3302 msgid ""
3303 "The suffix is used to create a \"Distinguished Name\" (or DN) for an LDAP "
3304 "entry. Examples include:\n"
3305 "  dc=claws-mail,dc=org\n"
3306 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
3307 "  o=Organization Name,c=Country\n"
3308 msgstr ""
3309 "Przyrostek jest użyty do stworzenia \"Wyróżnionej Nazwy\" (lub WN) dla wpisu "
3310 "LDAP. Przykład zawiera:\n"
3311 "  dc=claws,dc=org\n"
3312 "  ou=ludzie,dc=nazwadomeny,dc=com\n"
3313 "  o=Nazwa organizacji,c=Państwo\n"
3314
3315 #: src/expldifdlg.c:507
3316 msgid "Relative DN"
3317 msgstr "Relatywne WN"
3318
3319 #: src/expldifdlg.c:515
3320 msgid "Unique ID"
3321 msgstr "Unikatowy identyfikator"
3322
3323 #: src/expldifdlg.c:523
3324 msgid ""
3325 "The LDIF file contains several data records that are usually loaded into an "
3326 "LDAP server. Each data record in the LDIF file is uniquely identified by a "
3327 "\"Distinguished Name\" (or DN). The suffix is appended to the \"Relative "
3328 "Distinguished Name\" (or RDN) to create the DN. Please select one of the "
3329 "available RDN options that will be used to create the DN."
3330 msgstr ""
3331 "Plik LDIF zawiera szereg danych zwykle ładowanych do serwera LDAP. Każdy "
3332 "element z pliku LDIF posiada unikalny identyfikator \"Wyróżniona Nazwa"
3333 "\" (lub WN). Przyrostek jest dodawany do \"Relatywnie Wyróżnionej Nazwy"
3334 "\" (lub RWN) aby stworzyć WN. Proszę wybrać jedną z dostępnych opcji RWN "
3335 "która zostanie użyta do stworzenia WN."
3336
3337 #: src/expldifdlg.c:543
3338 msgid "Use DN attribute if present in data"
3339 msgstr "Użyj atrybutu WN jeżeli obecny w danych"
3340
3341 #: src/expldifdlg.c:548
3342 msgid ""
3343 "The addressbook may contain entries that were previously imported from an "
3344 "LDIF file. The \"Distinguished Name\" (DN) user attribute, if present in the "
3345 "address book data, may be used in the exported LDIF file. The RDN selected "
3346 "above will be used if the DN user attribute is not found."
3347 msgstr ""
3348 "Książka adresowa może zawierać wpisy które zostały wcześniej zaimportowane z "
3349 "pliku LDIF. \"Wyróżniona Nazwa\" (WN) atrybutu użytkownika, jeśli obecna w "
3350 "książce adresowej, może zostać użyta w eksportowanym pliku LDIF. RWN "
3351 "zaznaczone powyżej zostanie użyte jeżeli atrybut użytkownika WN nie zostanie "
3352 "znaleziony."
3353
3354 #: src/expldifdlg.c:558
3355 msgid "Exclude record if no Email Address"
3356 msgstr "Pomijaj wpisy bez adresu E-Mail"
3357
3358 #: src/expldifdlg.c:563
3359 msgid ""
3360 "An addressbook may contain entries without Email Addresses. Check this "
3361 "option to ignore these records."
3362 msgstr ""
3363 "Książka adresowa może zawierać wpisy bez adresu E-Mail. Zaznaczenie tej "
3364 "opcji powoduje, że takie wpisy będą ignorowane."
3365
3366 #: src/expldifdlg.c:655
3367 msgid "Export Address Book to LDIF File"
3368 msgstr "Eksportowanie książki adresowej do pliku LDIF"
3369
3370 #: src/expldifdlg.c:721
3371 msgid "Distinguished Name"
3372 msgstr "Unikalna nazwa"
3373
3374 #: src/export.c:113 src/summaryview.c:8233
3375 msgid "Export to mbox file"
3376 msgstr "_Eksportuj do pliku mbox..."
3377
3378 #: src/export.c:131
3379 msgid "Locate the folder to export and specify the mbox file."
3380 msgstr "Wybierz katalog, do którego chcesz eksportować i podaj plik mbox."
3381
3382 #: src/export.c:142
3383 msgid "Source folder:"
3384 msgstr "Katalog źródłowy:"
3385
3386 #: src/export.c:148 src/import.c:142
3387 msgid "Mbox file:"
3388 msgstr "Lokalny plik mbox"
3389
3390 #: src/export.c:203
3391 msgid "Target mbox filename can't be left empty."
3392 msgstr "Wynikowa nazwa pliku mbox nie może być pusta."
3393
3394 #: src/export.c:208
3395 msgid "Source folder can't be left empty."
3396 msgstr "Katalog wynikowy nie może być pusty."
3397
3398 #: src/export.c:221
3399 msgid "Couldn't find the source folder."
3400 msgstr "Nie można odnaleźć katalogu źródłowego."
3401
3402 #: src/export.c:245
3403 msgid "Select exporting file"
3404 msgstr "Wybierz plik eksportu"
3405
3406 #: src/export.c:268
3407 msgid "Select folder to export"
3408 msgstr "Wybierz katalog do ekportu"
3409
3410 #: src/exporthtml.c:767
3411 msgid "Full Name"
3412 msgstr "Pełna Nazwa"
3413
3414 #: src/exporthtml.c:771 src/importldif.c:1021
3415 #: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:769
3416 msgid "Attributes"
3417 msgstr "Atrybuty"
3418
3419 #: src/exporthtml.c:974
3420 msgid "Claws Mail Address Book"
3421 msgstr "Książka adresowa Claws Mail"
3422
3423 #: src/exporthtml.c:1069 src/exportldif.c:606
3424 msgid "Name already exists but is not a directory."
3425 msgstr "Wybrana nazwa występuje ale nie jest katalogiem."
3426
3427 #: src/exporthtml.c:1072 src/exportldif.c:609
3428 msgid "No permissions to create directory."
3429 msgstr "Nie mam prawa utworzyć katalogu."
3430
3431 #: src/exporthtml.c:1075 src/exportldif.c:612
3432 msgid "Name is too long."
3433 msgstr "Nazwa jest za długa"
3434
3435 #: src/exporthtml.c:1078 src/exportldif.c:615
3436 msgid "Not specified."
3437 msgstr "Nie określono"
3438
3439 #: src/file_checker.c:76
3440 #, c-format
3441 msgid "The file %s is missing! Do you want to use the backup file from %s?"
3442 msgstr ""
3443 "Brakuje pliku %s! Czy chcesz użyć pliku pobranego z kopi bezpieczeństwa %s?"
3444
3445 #: src/file_checker.c:84 src/file_checker.c:106
3446 #, c-format
3447 msgid "Could not copy %s to %s"
3448 msgstr "Nie można skopiować %s do %s"
3449
3450 #: src/file_checker.c:98
3451 #, c-format
3452 msgid ""
3453 "The file %s is empty or corrupted! Do you want to use the backup file from "
3454 "%s?"
3455 msgstr ""
3456 "Plik %s jest pusty lub uszkodzony! Czy chcesz użyć pliku z kopi "
3457 "bezpieczeństa %s?"
3458
3459 #: src/filtering.c:603 src/filtering.c:678 src/filtering.c:707
3460 msgid "rule is not account-based\n"
3461 msgstr "reguła nie bazuje na koncie\n"
3462
3463 #: src/filtering.c:607
3464 #, c-format
3465 msgid ""
3466 "rule is account-based [id=%d, name='%s'], matching the account currently "
3467 "used to retrieve messages\n"
3468 msgstr ""
3469 "reguła bazuje na koncie [id=%d, name='%s'], dopasowana do aktualnego konta, "
3470 "które jest używane do pobierania wiadomości\n"
3471
3472 #: src/filtering.c:609 src/filtering.c:626 src/filtering.c:627
3473 #: src/filtering.c:651 src/filtering.c:669 src/filtering.c:696
3474 #: src/filtering.c:697 src/filtering.c:714 src/filtering.c:715
3475 msgid "NON_EXISTENT"
3476 msgstr "NON_EXISTENT"
3477
3478 #: src/filtering.c:617
3479 msgid ""
3480 "rule is account-based, not matching the account currently used to retrieve "
3481 "messages\n"
3482 msgstr ""
3483 "regułą bazuje na koncie, nie dopasowana do aktualnego konta które służy do "
3484 "pobierania wiadomości\n"
3485
3486 #: src/filtering.c:624
3487 #, c-format
3488 msgid ""
3489 "rule is account-based [id=%d, name='%s'], not matching the account currently "
3490 "used to retrieve messages [id=%d, name='%s']\n"
3491 msgstr ""
3492 "reguła bazuje na koncie [id=%d, name='%s'], nie dopasowywana do aktualnego "
3493 "konta, które służy do pobieranai wiadomości [id=%d, name='%s']\n"
3494
3495 #: src/filtering.c:643
3496 msgid ""
3497 "rule is not account-based, all rules are applied on user request anyway\n"
3498 msgstr ""
3499 "regułą nie bazuje na koncie, wszystkie reguły są dopasowywane i tak na "
3500 "żądanie użytkowniaka\n"
3501
3502 #: src/filtering.c:649
3503 #, c-format
3504 msgid ""
3505 "rule is account-based [id=%d, name='%s'], but all rules are applied on user "
3506 "request\n"
3507 msgstr ""
3508 "reguła bazuje na koncie [id=%d, name='%s'], ale wszystkie reguły są "
3509 "dopasowywane na żądanie użytkownika\n"
3510
3511 #: src/filtering.c:667
3512 #, c-format
3513 msgid "rule is account-based [id=%d, name='%s'], skipped on user request\n"
3514 msgstr ""
3515 "reguła bazuje na koncie [id=%d, name='%s'], pomijane na życzenie "
3516 "użytkownika\n"
3517
3518 #: src/filtering.c:672
3519 msgid "rule is account-based, skipped on user request\n"
3520 msgstr "regułą bazuje na koncie, ignorowana dla wszystkich żądań użytkownika\n"
3521
3522 #: src/filtering.c:694
3523 #, c-format
3524 msgid ""
3525 "rule is account-based [id=%d, name='%s'], not matching current account [id="
3526 "%d, name='%s']\n"
3527 msgstr ""
3528 "reguła bazuje na koncie [id=%d, name='%s'], nie dosasowywana do bierzącego "
3529 "konta [id=%d, name='%s']\n"
3530
3531 #: src/filtering.c:700
3532 msgid "rule is account-based, not matching current account\n"
3533 msgstr "reguła bazuje na koncie, nie dopasująca do bierzącego konta\n"
3534
3535 #: src/filtering.c:712
3536 #, c-format
3537 msgid ""
3538 "rule is account-based [id=%d, name='%s'], current account [id=%d, "
3539 "name='%s']\n"
3540 msgstr ""
3541 "reguła bazuje na koncie [id=%d, name='%s'], aktualne konto [id=%d, "
3542 "name='%s']\n"
3543
3544 #: src/filtering.c:752
3545 #, c-format
3546 msgid "applying action [ %s ]\n"
3547 msgstr "zastosowuje akcje [ %s ]\n"
3548
3549 #: src/filtering.c:757
3550 msgid "action could not apply\n"
3551 msgstr "akcja nie może zostać uruchomiona\n"
3552
3553 #: src/filtering.c:759
3554 #, c-format
3555 msgid "no further processing after action [ %s ]\n"
3556 msgstr "brak dalszych procedur po akcji [ %s ]\n"
3557
3558 #: src/filtering.c:810
3559 #, c-format
3560 msgid "processing rule '%s' [ %s ]\n"
3561 msgstr "Przetwarazm regułę '%s' [ %s ]\n"
3562
3563 #: src/filtering.c:814
3564 #, c-format
3565 msgid "processing rule <unnamed> [ %s ]\n"
3566 msgstr "uruchamiam regułę <unnamed> [ %s ]\n"
3567
3568 #: src/filtering.c:832
3569 #, c-format
3570 msgid "disabled rule '%s' [ %s ]\n"
3571 msgstr "wyłączona reguła '%s' [ %s ]\n"
3572
3573 #: src/filtering.c:836
3574 #, c-format
3575 msgid "disabled rule <unnamed> [ %s ]\n"
3576 msgstr "wyłączona regułą <unnamed> [ %s ]\n"
3577
3578 #: src/filtering.c:874
3579 msgid "undetermined"
3580 msgstr "Niezdefiniowane"
3581
3582 #: src/filtering.c:878
3583 msgid "incorporation"
3584 msgstr "incorporation"
3585
3586 #: src/filtering.c:882
3587 msgid "manually"
3588 msgstr "ręcznie"
3589
3590 #: src/filtering.c:886
3591 msgid "folder processing"
3592 msgstr "przetwarzania katalogu"
3593
3594 #: src/filtering.c:890
3595 msgid "pre-processing"
3596 msgstr "przetwarzanie wstępne"
3597
3598 #: src/filtering.c:894
3599 msgid "post-processing"
3600 msgstr "post-przetwarzanie"
3601
3602 #: src/filtering.c:909
3603 #, c-format
3604 msgid ""
3605 "filtering message (%s%s%s)\n"
3606 "%smessage file: %s\n"
3607 "%s%s %s\n"
3608 "%s%s %s\n"
3609 "%s%s %s\n"
3610 "%s%s %s\n"
3611 msgstr ""
3612 "filtruje wiadomość (%s%s%s)\n"
3613 "%splik wiadomości: %s\n"
3614 "%s%s %s\n"
3615 "%s%s %s\n"
3616 "%s%s %s\n"
3617 "%s%s %s\n"
3618
3619 #: src/filtering.c:911 src/filtering.c:920
3620 msgid ": "
3621 msgstr ": "
3622
3623 #: src/filtering.c:918
3624 #, c-format
3625 msgid ""
3626 "filtering message (%s%s%s)\n"
3627 "%smessage file: %s\n"
3628 msgstr ""
3629 "filtruje wiadomość (%s%s%s)\n"
3630 "%splik wiadomości: %s\n"
3631
3632 #: src/folder.c:1570 src/prefs_folder_item.c:315
3633 msgid "Inbox"
3634 msgstr "Przychodząca"
3635
3636 #: src/folder.c:1574
3637 msgid "Sent"
3638 msgstr "Wysłane"
3639
3640 #: src/folder.c:1578 src/prefs_folder_item.c:318
3641 msgid "Queue"
3642 msgstr "Kolejka"
3643
3644 #: src/folder.c:1582 src/prefs_folder_item.c:319
3645 msgid "Trash"
3646 msgstr "Wysypisko"
3647
3648 #: src/folder.c:1586 src/prefs_folder_item.c:317
3649 msgid "Drafts"
3650 msgstr "Kopie robocze"
3651
3652 #: src/folder.c:2017
3653 #, c-format
3654 msgid "Processing (%s)...\n"
3655 msgstr "Przetwarzanie (%s)...\n"
3656
3657 #: src/folder.c:3262
3658 #, c-format
3659 msgid "Copying %s to %s...\n"
3660 msgstr "Kopiowanie %s do %s...\n"
3661
3662 #: src/folder.c:3262
3663 #, c-format
3664 msgid "Moving %s to %s...\n"
3665 msgstr "Przenoszenie %s do %s...\n"
3666
3667 #: src/folder.c:3572
3668 #, c-format
3669 msgid "Updating cache for %s..."
3670 msgstr "Aktualizacja pamięci podręcznej dla %s ..."
3671
3672 #: src/folder.c:4434
3673 msgid "Processing messages..."
3674 msgstr "Przetwarzanie wiadomości..."
3675
3676 #: src/folder.c:4569
3677 #, c-format
3678 msgid "Synchronising %s for offline use...\n"
3679 msgstr "Synchronizowanie %s do użytku w trybie offline...\n"
3680
3681 #: src/folder.c:4828
3682 msgid "A folder name cannot begin or end with a dot."
3683 msgstr "Nazwa katalogu nie może się kończyć ani zaczynać kropką."
3684
3685 #: src/folder.c:4832
3686 msgid "A folder name can not end with a space."
3687 msgstr "Nazwa katalogu nie może się kończyć ani zaczynać spacją."
3688
3689 #: src/foldersel.c:250
3690 msgid "Select folder"
3691 msgstr "Wybierz katalog"
3692
3693 #: src/foldersel.c:573 src/imap_gtk.c:197 src/mh_gtk.c:146
3694 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:246 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:93
3695 msgid "NewFolder"
3696 msgstr "Nowy katalog"
3697
3698 #: src/foldersel.c:581 src/imap_gtk.c:208 src/imap_gtk.c:214 src/imap_gtk.c:270
3699 #: src/imap_gtk.c:275 src/mh_gtk.c:154 src/mh_gtk.c:262 src/news_gtk.c:299
3700 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:254 src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:430
3701 #: src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:204
3702 #: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:2059
3703 #, c-format
3704 msgid "'%c' can't be included in folder name."
3705 msgstr "'%c' nie może występować w nazwie katalogu."
3706
3707 #: src/foldersel.c:596 src/imap_gtk.c:224 src/imap_gtk.c:282 src/mh_gtk.c:167
3708 #: src/mh_gtk.c:272 src/news_gtk.c:306 src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:269
3709 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:442 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:217
3710 #: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:2066
3711 #, c-format
3712 msgid "The folder '%s' already exists."
3713 msgstr "Katalog '%s' już istnieje."
3714
3715 #: src/foldersel.c:603 src/imap_gtk.c:230 src/mh_gtk.c:173
3716 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:276 src/plugins/rssyl/opml_import.c:91
3717 #: src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:124
3718 #, c-format
3719 msgid "Can't create the folder '%s'."
3720 msgstr "Nie można utworzyć katalogu '%s'."
3721
3722 #: src/folderview.c:247
3723 msgid "Mark all re_ad"
3724 msgstr "_Zaznacz wszystkie jako przeczytane"
3725
3726 #: src/folderview.c:248
3727 msgid "Mark all u_nread"
3728 msgstr "_Zaznacz wszystkie jako nieprzeczytane"
3729
3730 #: src/folderview.c:249
3731 msgid "Mark all read recursi_vely"
3732 msgstr "Zaznacz wszystkie rekursywnie jako przeczytane"
3733
3734 #: src/folderview.c:250
3735 msgid "Mark all unread recursi_vely"
3736 msgstr "Zaznacz wszystkie rekursywnie jako nieprzeczytane"
3737
3738 #: src/folderview.c:252
3739 msgid "R_un processing rules"
3740 msgstr "Uruchom reguły przetwarzania"
3741
3742 #: src/folderview.c:253 src/mainwindow.c:553
3743 msgid "_Search folder..."
3744 msgstr "_Przeszukaj katalog..."
3745
3746 #: src/folderview.c:255
3747 msgid "Process_ing..."
3748 msgstr "_Przetwarzanie..."
3749
3750 #: src/folderview.c:256
3751 msgid "Empty _trash..."
3752 msgstr "Opróżnij kosz..."
3753
3754 #: src/folderview.c:257
3755 msgid "Send _queue..."
3756 msgstr "Wyślij _oczekujące wiadomości..."
3757
3758 #: src/folderview.c:397 src/folderview.c:444
3759 #: src/plugins/notification/notification_lcdproc.c:141
3760 #: src/prefs_folder_column.c:78 src/prefs_matcher.c:393 src/summaryview.c:6335
3761 msgid "New"
3762 msgstr "Nowe"
3763
3764 #: src/folderview.c:398 src/folderview.c:445
3765 #: src/plugins/notification/notification_lcdproc.c:145
3766 #: src/prefs_folder_column.c:79 src/prefs_matcher.c:392 src/summaryview.c:6337
3767 #: src/toolbar.c:512
3768 msgid "Unread"
3769 msgstr "Nieprzeczytane"
3770
3771 #: src/folderview.c:399 src/plugins/notification/notification_lcdproc.c:149
3772 #: src/prefs_folder_column.c:80
3773 msgid "Total"
3774 msgstr "Wszystkie"
3775
3776 #. TRANSLATORS: This in Number sign in American style
3777 #: src/folderview.c:447 src/summaryview.c:448
3778 msgid "#"
3779 msgstr "#"
3780
3781 #: src/folderview.c:782
3782 msgid "Setting folder info..."
3783 msgstr "Ustawianie informacji o katalogu..."
3784
3785 #: src/folderview.c:867 src/summaryview.c:4182
3786 msgid "Mark all as read"
3787 msgstr "Zaznacz wszystkie jako przeczytane"
3788
3789 #: src/folderview.c:868
3790 msgid ""
3791 "Do you really want to mark all mails in this folder and its sub-folders as "
3792 "read?"
3793 msgstr ""
3794 "Czy naprawdę chcesz zaznaczyć wszystkie wiadomości w tym katalogu i "
3795 "podkatalogach jako przeczytane?"
3796
3797 #: src/folderview.c:870 src/summaryview.c:4183
3798 msgid "Do you really want to mark all mails in this folder as read?"
3799 msgstr ""
3800 "Czy naprawdę chcesz zaznaczyć wszystkie wiadomości w tym katalogu jako "
3801 "przeczytane?"
3802
3803 #: src/folderview.c:873 src/summaryview.c:4221
3804 msgid "Mark all as unread"
3805 msgstr "Zaznacz wszystkie jako nieprzeczytane"
3806
3807 #: src/folderview.c:874
3808 msgid ""
3809 "Do you really want to mark all mails in this folder and its sub-folders as "
3810 "unread?"
3811 msgstr ""
3812 "Czy naprawdę chcesz zaznaczyć wszystkie wiadomości w tym katalogu i "
3813 "podkatalogach jako nieprzeczytane?"
3814
3815 #: src/folderview.c:876 src/summaryview.c:4222
3816 msgid "Do you really want to mark all mails in this folder as unread?"
3817 msgstr ""
3818 "Czy naprawdę chcesz zaznaczyć wszystkie wiadomości w tym katalogu jako "
3819 "nieprzeczytane?"
3820
3821 #: src/folderview.c:1066 src/imap.c:4606
3822 #, c-format
3823 msgid "Scanning folder %s/%s..."
3824 msgstr "Przeszukiwanie katalogu %s/%s..."
3825
3826 #: src/folderview.c:1069 src/imap.c:4610 src/mainwindow.c:5245 src/setup.c:96
3827 #, c-format
3828 msgid "Scanning folder %s..."
3829 msgstr "Przeszukiwanie katalogu %s..."
3830
3831 #: src/folderview.c:1100
3832 msgid "Rebuild folder tree"
3833 msgstr "Przebuduj drzewo katalogów"
3834
3835 #: src/folderview.c:1101
3836 msgid ""
3837 "Rebuilding the folder tree will remove local caches. Do you want to continue?"
3838 msgstr ""
3839 "Przebudowanie drzewa katalogów usunie lokalne pliki podręczne (cache). Czy "
3840 "chcesz kontynuować?"
3841
3842 #: src/folderview.c:1111
3843 msgid "Rebuilding folder tree..."
3844 msgstr "Przebudowywanie drzewa katalogu..."
3845
3846 #: src/folderview.c:1113
3847 msgid "Scanning folder tree..."
3848 msgstr "Przeszukiwanie drzewa katalogu ..."
3849
3850 #: src/folderview.c:1204
3851 #, c-format
3852 msgid "Couldn't scan folder %s\n"
3853 msgstr "Nie można otworzyć katalogu %s\n"
3854
3855 #: src/folderview.c:1258
3856 msgid "Checking for new messages in all folders..."
3857 msgstr "Sprawdzanie nowych wiadomościami we wszystkich folderach..."
3858
3859 #: src/folderview.c:2229
3860 #, c-format
3861 msgid "Closing folder %s..."
3862 msgstr "Zamykanie katalogu %s..."
3863
3864 #: src/folderview.c:2324
3865 #, c-format
3866 msgid "Opening folder %s..."
3867 msgstr "Otwieranie katalogu %s..."
3868
3869 #: src/folderview.c:2342
3870 msgid "Folder could not be opened."
3871 msgstr "Katalog nie mógł zostać otworzony."
3872
3873 #: src/folderview.c:2484 src/mainwindow.c:2902 src/mainwindow.c:2906
3874 msgid "Empty trash"
3875 msgstr "Opróżnij wysypisko"
3876
3877 #: src/folderview.c:2485
3878 msgid "Delete all messages in trash?"
3879 msgstr "Usunąć wszystkie wiadomości z kosza?"
3880
3881 #: src/folderview.c:2486
3882 msgid "_Empty trash"
3883 msgstr "Opróżnij _kosz"
3884
3885 #: src/folderview.c:2529 src/inc.c:1533 src/toolbar.c:3008
3886 msgid "Offline warning"
3887 msgstr "Ostrzeżenie o trybie offline"
3888
3889 #: src/folderview.c:2530 src/toolbar.c:3009
3890 msgid "You're working offline. Override?"
3891 msgstr "Pracujesz w trybie offline. Czy chcesz przejść do trybu online?"
3892
3893 #: src/folderview.c:2541 src/toolbar.c:3028
3894 msgid "Send queued messages"
3895 msgstr "Wyślij zakolejkowane wiadomości"
3896
3897 #: src/folderview.c:2542 src/toolbar.c:3029
3898 msgid "Send all queued messages?"
3899 msgstr "Wysłać wszystkie oczekujące wiadomości?"
3900
3901 #: src/folderview.c:2551 src/toolbar.c:3048
3902 msgid "Some errors occurred while sending queued messages."
3903 msgstr "Błędy podczas wysyłania zakolejkowanych wiadomości."
3904
3905 #: src/folderview.c:2554 src/main.c:2780 src/toolbar.c:3051
3906 #, c-format
3907 msgid ""
3908 "Some errors occurred while sending queued messages:\n"
3909 "%s"
3910 msgstr ""
3911 "Pojawiły się błędy podczas wysyłania zakolejkowanych wiadomości:\n"
3912 "%s"
3913
3914 #: src/folderview.c:2629
3915 #, c-format
3916 msgid "Do you really want to copy folder '%s' in '%s'?"
3917 msgstr "Czy naprawdę chcesz skopiować katalog '%s' wewnątrz '%s'?"
3918
3919 #: src/folderview.c:2630
3920 #, c-format
3921 msgid "Do you really want to make folder '%s' a subfolder of '%s'?"
3922 msgstr "Czy naprawdę chcesz utworzyć katalog '%s' jako podkatalog '%s'?"
3923
3924 #: src/folderview.c:2632
3925 msgid "Copy folder"
3926 msgstr "Kopiuj katalog"
3927
3928 #: src/folderview.c:2632
3929 msgid "Move folder"
3930 msgstr "Przenieś katalog"
3931
3932 #: src/folderview.c:2643
3933 #, c-format
3934 msgid "Copying %s to %s..."
3935 msgstr "Kopiowanie %s do %s..."
3936
3937 #: src/folderview.c:2643
3938 #, c-format
3939 msgid "Moving %s to %s..."
3940 msgstr "Przenoszenie %s do %s..."
3941
3942 #: src/folderview.c:2677
3943 msgid "Source and destination are the same."
3944 msgstr "Źródło i przeznaczenie są takie same."
3945
3946 #: src/folderview.c:2680
3947 msgid "Can't copy a folder to one of its children."
3948 msgstr "Nie można skopiować folderu do jego własnego podkatalogu. "
3949
3950 #: src/folderview.c:2681
3951 msgid "Can't move a folder to one of its children."
3952 msgstr "Nie można przenieść folderu do jego własnego podkatalogu. "
3953
3954 #: src/folderview.c:2684
3955 msgid "A folder cannot be moved between different mailboxes."
3956 msgstr "Nie można przenieść folderu między różnymi skrzynkami."
3957
3958 #: src/folderview.c:2687
3959 msgid "Copy failed!"
3960 msgstr "Skopiowanie nie powiodło się!"
3961
3962 #: src/folderview.c:2687
3963 msgid "Move failed!"
3964 msgstr "Przeniesienie nie powiodło się"
3965
3966 #: src/folderview.c:2737
3967 #, c-format
3968 msgid "Processing configuration for folder %s"
3969 msgstr "Przetwarzanie konfiguracji dla katalogu %s"
3970
3971 #: src/folderview.c:3177 src/summaryview.c:4618 src/summaryview.c:4724
3972 msgid "The destination folder can only be used to store subfolders."
3973 msgstr "Katalog docelowy może przechowywać tylko podkatalogi."
3974
3975 #: src/grouplistdialog.c:161
3976 msgid "Newsgroup subscription"
3977 msgstr "Subskrypcja grup dyskusyjnych"
3978
3979 #: src/grouplistdialog.c:178
3980 msgid "Select newsgroups for subscription:"
3981 msgstr "Wybierz grupy news do które chcesz subskrybować:"
3982
3983 #: src/grouplistdialog.c:184
3984 msgid "Find groups:"
3985 msgstr "Znajdź grupę:"
3986
3987 #: src/grouplistdialog.c:192
3988 msgid " Search "
3989 msgstr " Szukaj "
3990
3991 #: src/grouplistdialog.c:204
3992 msgid "Newsgroup name"
3993 msgstr "Nazwa grupy news:"
3994
3995 #: src/grouplistdialog.c:205 src/prefs_send.c:184
3996 msgid "Messages"
3997 msgstr "Wiadomości"
3998
3999 #: src/grouplistdialog.c:206
4000 msgid "Type"
4001 msgstr "Typ"
4002
4003 #: src/grouplistdialog.c:347
4004 msgid "moderated"
4005 msgstr "moderowana"
4006
4007 #: src/grouplistdialog.c:349
4008 msgid "readonly"
4009 msgstr "tylko-do-odczytu"
4010
4011 #: src/grouplistdialog.c:351 src/plugins/att_remover/att_remover.c:302
4012 #: src/plugins/vcalendar/vcal_manager.c:114
4013 #: src/plugins/vcalendar/vcal_manager.c:148
4014 msgid "unknown"
4015 msgstr "nieznana"
4016
4017 #: src/grouplistdialog.c:422
4018 msgid "Can't retrieve newsgroup list."
4019 msgstr "Nie udało się pobrać listy grup news."
4020
4021 #: src/grouplistdialog.c:459 src/gtk/gtkutils.c:1934 src/summaryview.c:1600
4022 msgid "Done."
4023 msgstr "Zrobiono."
4024
4025 #: src/grouplistdialog.c:492
4026 #, c-format
4027 msgid "%d newsgroups received (%s read)"
4028 msgstr "%d pobranych nazw grup (%s przeczytano)"
4029
4030 #: src/gtk/about.c:132
4031 msgid "Claws Mail is a lightweight, fast and highly-configurable email client."
4032 msgstr ""
4033 "Claws Mail jest lekkim, szybkim klientem poczty z dużą ilością opcji "
4034 "konfiguracyjnych."
4035
4036 #: src/gtk/about.c:135
4037 msgid "For further information visit the Claws Mail website:"
4038 msgstr ""
4039 "Aby uzyskać więcej informacji dotyczących programu odwiedź stronę Claws Mail:"
4040
4041 #: src/gtk/about.c:140
4042 msgid ""
4043 "For support and discussion subscribe to the Claws Mail users' mailing list:"
4044 msgstr ""
4045 "W celu otrzymania wsparcia i dyskusji zasubskrybuj listę mailingową "
4046 "użytkowników Claws Mail:"
4047
4048 #: src/gtk/about.c:146
4049 msgid ""
4050 "Claws Mail is free software released under the GPL. If you wish to donate to "
4051 "the Claws Mail project you can do so at:"
4052 msgstr ""
4053 "Claws Mail jest wolnym oprogramowaniem wydawanym na licencji GPL. Jeśli "
4054 "chcesz wspomóc projekt Claws Mail możesz to zrobić tutaj:"
4055
4056 #: src/gtk/about.c:162 src/gtk/about.c:850
4057 msgid ""
4058 "Copyright (C) 1999-2017\n"
4059 "The Claws Mail Team\n"
4060 "and Hiroyuki Yamamoto"
4061 msgstr ""
4062 "Copyright (C) 1999-2017\n"
4063 "Zespół Claws Mail\n"
4064 "oraz Hiroyuki Yamamoto"
4065
4066 #: src/gtk/about.c:167
4067 msgid "System Information\n"
4068 msgstr "Informacje o systemie\n"
4069
4070 #: src/gtk/about.c:173
4071 #, c-format
4072 msgid ""
4073 "Locale: %s (charset: %s)\n"
4074 "Operating System: %s %s (%s)"
4075 msgstr ""
4076 "Ustawienia lokalne: %s (kodowanie znaków: %s)\n"
4077 "System Operacyjny: %s %s (%s)"
4078
4079 #: src/gtk/about.c:182
4080 #, c-format
4081 msgid ""
4082 "Locale: %s (charset: %s)\n"
4083 "Operating System: %s"
4084 msgstr ""
4085 "Ustawienia lokalne: %s (kodowanie znaków: %s)\n"
4086 "System Operacyjny: %s"
4087
4088 #: src/gtk/about.c:191
4089 #, c-format
4090 msgid ""
4091 "Locale: %s (charset: %s)\n"
4092 "Operating System: unknown"
4093 msgstr ""
4094 "Ustawienia lokalne: %s (kodowanie znaków: %s)\n"
4095 "System Operacyjny: nieznany"
4096
4097 #: src/gtk/about.c:247 src/prefs_themes.c:842 src/wizard.c:527
4098 msgid "The Claws Mail Team"
4099 msgstr "Zespół Claws Mail"
4100
4101 #: src/gtk/about.c:266
4102 msgid "Previous team members"
4103 msgstr "Poprzedni członkowie zespołu"
4104
4105 #: src/gtk/about.c:285
4106 msgid "The translation team"
4107 msgstr "Zespół tłumaczy"
4108
4109 #: src/gtk/about.c:304
4110 msgid "Documentation team"
4111 msgstr "Zespół zajmujący się dokumentacją"
4112
4113 #: src/gtk/about.c:322
4114 msgid "Logo"
4115 msgstr "Logo"
4116
4117 #: src/gtk/about.c:341
4118 msgid "Icons"
4119 msgstr "Ikony"
4120
4121 #: src/gtk/about.c:360
4122 msgid "Contributors"
4123 msgstr "Osoby które pomogły przy tworzeniu programu:"
4124
4125 #: src/gtk/about.c:408
4126 msgid "Compiled-in Features"
4127 msgstr "Funkcje programu włączone podczas kompilacji"
4128
4129 #: src/gtk/about.c:425
4130 msgctxt "compface"
4131 msgid "adds support for the X-Face header\n"
4132 msgstr "dodaje obsługę nagłówka X-Face\n"
4133
4134 #: src/gtk/about.c:435
4135 msgctxt "Enchant"
4136 msgid "adds support for spell checking\n"
4137 msgstr "dodaje obsługę sprawdzania pisowni\n"
4138
4139 #: src/gtk/about.c:445
4140 msgctxt "GnuTLS"
4141 msgid "adds support for encrypted connections to servers\n"
4142 msgstr "dodaje obsługę szyfrowanych połączeń z serwerami\n"
4143
4144 #: src/gtk/about.c:455
4145 msgctxt "IPv6"
4146 msgid "adds support for IPv6 addresses, the new Internet addressing protocol\n"
4147 msgstr ""
4148 "dodaje obsługę adresów IPv6, nowego internetowego protokołu adresowania\n"
4149
4150 #: src/gtk/about.c:466
4151 msgctxt "iconv"
4152 msgid "allows converting to and from different character sets\n"
4153 msgstr "pozwala na konwersję do lub z różnych kodowań znaków\n"
4154
4155 #: src/gtk/about.c:476
4156 msgctxt "JPilot"
4157 msgid "adds support for PalmOS addressbooks\n"
4158 msgstr "dodaje obsługę książek adresowych PalmOs\n"
4159
4160 #: src/gtk/about.c:486
4161 msgctxt "LDAP"
4162 msgid "adds support for LDAP shared addressbooks\n"
4163 msgstr "dodaje obsługę współdzielonych książek adresowych LDAP\n"
4164
4165 #: src/gtk/about.c:496
4166 msgctxt "libetpan"
4167 msgid "adds support for IMAP and NNTP servers\n"
4168 msgstr "dodaje obsługę serwerów IMAP i NNTP\n"
4169
4170 #: src/gtk/about.c:506
4171 msgctxt "libSM"
4172 msgid "adds support for session handling\n"
4173 msgstr "dodaje obsługę sesji\n"
4174
4175 #: src/gtk/about.c:516
4176 msgctxt "NetworkManager"
4177 msgid "adds support for detection of network connection changes\n"
4178 msgstr "dodaje obsługę wykrywania zmian w konfiguracji sieci\n"
4179
4180 #: src/gtk/about.c:526
4181 msgctxt "librSVG"
4182 msgid "adds support for SVG themes\n"
4183 msgstr "dodaje obsługę motywów SVG\n"
4184
4185 #: src/gtk/about.c:558
4186 msgid ""
4187 "This program is free software; you can redistribute it and/or modify it "
4188 "under the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
4189 "Software Foundation; either version 3, or (at your option) any later version."
4190 msgstr ""
4191 "Niniejszy program jest wolnym oprogramowaniem; możesz go rozprowadzać dalej "
4192 "i/lub modyfikować na warunkach Powszechnej Licencji Publicznej GNU, wydanej "
4193 "przez Fundację Wolnego Oprogramowania - w wersji 3 lub (jeśli wolisz) każdej "
4194 "późniejszej."
4195
4196 #: src/gtk/about.c:565
4197 msgid ""
4198 "This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
4199 "ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
4200 "FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for "
4201 "more details."
4202 msgstr ""
4203 "Niniejszy program rozpowszechniany jest z nadzieją, iż będzie on użyteczny - "
4204 "jednak BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, nawet domyślnej gwarancji PRZYDATNOŚCI "
4205 "HANDLOWEJ albo PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONYCH ZASTOSOWAŃ. W celu uzyskania "
4206 "dalszych informacji zobacz Powszechną Licencję Publiczną GNU."
4207
4208 #: src/gtk/about.c:584
4209 msgid ""
4210 "You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
4211 "this program. If not, see "
4212 msgstr ""
4213 "Z pewnością wraz z niniejszym programem otrzymałeś też egzemplarz "
4214 "Powszechnej Licencji Publicznej GNU (GNU General Public License);jeśli nie, "
4215 "odwiedź "
4216
4217 #: src/gtk/about.c:717 src/main.c:2604
4218 msgid "Session statistics\n"
4219 msgstr "Statystyki sesji\n"
4220
4221 #: src/gtk/about.c:727 src/gtk/about.c:730 src/main.c:2614 src/main.c:2617
4222 #, c-format
4223 msgid "Started: %s\n"
4224 msgstr "Rozpoczęto: %s\n"
4225
4226 #: src/gtk/about.c:737 src/main.c:2623
4227 msgid "Incoming traffic\n"
4228 msgstr "Ruch przychodzący\n"
4229
4230 #: src/gtk/about.c:740 src/main.c:2626
4231 #, c-format
4232 msgid "Received messages: %d\n"
4233 msgstr "Odebrane wiadomości: %d\n"
4234
4235 #: src/gtk/about.c:747 src/main.c:2632
4236 msgid "Outgoing traffic\n"
4237 msgstr "Ruch wychodzący\n"
4238
4239 #: src/gtk/about.c:750 src/main.c:2635
4240 #, c-format
4241 msgid "New/redirected messages: %d\n"
4242 msgstr "Nowe/przekierowane wiadomości: %d\n"
4243
4244 #: src/gtk/about.c:755 src/main.c:2639
4245 #, c-format
4246 msgid "Replied messages: %d\n"
4247 msgstr "Odpowiedzi: %d\n"
4248
4249 #: src/gtk/about.c:760 src/main.c:2643
4250 #, c-format
4251 msgid "Forwarded messages: %d\n"
4252 msgstr "Przekazane wiadomości: %d\n"
4253
4254 #: src/gtk/about.c:765 src/main.c:2647
4255 #, c-format
4256 msgid "Total outgoing messages: %d\n"
4257 msgstr "Całkowita liczba wysłanych wiadomości: %d\n"
4258
4259 #: src/gtk/about.c:792
4260 msgid "About Claws Mail"
4261 msgstr "O Claws Mail"
4262
4263 #: src/gtk/about.c:864
4264 msgid "_Info"
4265 msgstr "_Informacja"
4266
4267 #: src/gtk/about.c:870
4268 msgid "_Authors"
4269 msgstr "_Autorzy"
4270
4271 #: src/gtk/about.c:876
4272 msgid "_Features"
4273 msgstr "_Funkcje"
4274
4275 #: src/gtk/about.c:882
4276 msgid "_License"
4277 msgstr "_Licencja"
4278
4279 #: src/gtk/about.c:890
4280 msgid "_Release Notes"
4281 msgstr "_Adnotacje wydania"
4282
4283 #: src/gtk/about.c:896
4284 msgid "_Statistics"
4285 msgstr "_Statystyki"
4286
4287 #: src/gtk/colorlabel.c:38 src/prefs_common.c:362
4288 msgid "Orange"
4289 msgstr "Pomarańczowy"
4290
4291 #: src/gtk/colorlabel.c:39 src/prefs_common.c:366
4292 msgid "Red"
4293 msgstr "Czerwony"
4294
4295 #: src/gtk/colorlabel.c:40 src/prefs_common.c:370
4296 msgid "Pink"
4297 msgstr "Różowy"
4298
4299 #: src/gtk/colorlabel.c:41 src/prefs_common.c:374
4300 msgid "Sky blue"
4301 msgstr "Błękitny"
4302
4303 #: src/gtk/colorlabel.c:42 src/prefs_common.c:378
4304 msgid "Blue"
4305 msgstr "Niebieski"
4306
4307 #: src/gtk/colorlabel.c:43 src/prefs_common.c:382
4308 msgid "Green"
4309 msgstr "Zielony"
4310
4311 #: src/gtk/colorlabel.c:44 src/prefs_common.c:386
4312 msgid "Brown"
4313 msgstr "Brązowy"
4314
4315 #: src/gtk/colorlabel.c:45 src/prefs_common.c:390
4316 msgid "Grey"
4317 msgstr "Szary"
4318
4319 #: src/gtk/colorlabel.c:46 src/prefs_common.c:394
4320 msgid "Light brown"
4321 msgstr "Jasnobrązowy"
4322
4323 #: src/gtk/colorlabel.c:47 src/prefs_common.c:398
4324 msgid "Dark red"
4325 msgstr "Ciemnoczerwony"
4326
4327 #: src/gtk/colorlabel.c:48 src/prefs_common.c:402
4328 msgid "Dark pink"
4329 msgstr "Ciemnoróżowy"
4330
4331 #: src/gtk/colorlabel.c:49 src/prefs_common.c:406
4332 msgid "Steel blue"
4333 msgstr "Stalowoniebieski"
4334
4335 #: src/gtk/colorlabel.c:50 src/prefs_common.c:410
4336 msgid "Gold"
4337 msgstr "Złoty"
4338
4339 #: src/gtk/colorlabel.c:51 src/prefs_common.c:414
4340 msgid "Bright green"
4341 msgstr "Jasnozielony"
4342
4343 #: src/gtk/colorlabel.c:52 src/prefs_common.c:418
4344 msgid "Magenta"
4345 msgstr "Magenta"
4346
4347 #: src/gtk/foldersort.c:156
4348 msgid "Set mailbox order"
4349 msgstr "Ustaw kolejność sortowania skrzynek pocztowych"
4350
4351 #: src/gtk/foldersort.c:190
4352 msgid "Move mailboxes up or down to change the sort order in the Folder list."
4353 msgstr ""
4354 "Przesuń skrzynki w górę lub w dół, aby zmienić kolejność na liście Katalogów."
4355
4356 #: src/gtk/foldersort.c:216
4357 msgid "Mailboxes"
4358 msgstr "Skrzynki"
4359
4360 #: src/gtk/gtkaspell.c:341 src/gtk/gtkaspell.c:660
4361 msgid "No dictionary selected."
4362 msgstr "Nie wybrano żadnego słownika"
4363
4364 #: src/gtk/gtkaspell.c:365 src/gtk/gtkaspell.c:395
4365 #, c-format
4366 msgid "Couldn't initialize %s speller."
4367 msgstr "Nie można zainicjować sprawdzania pisowni %s"
4368
4369 #: src/gtk/gtkaspell.c:707
4370 msgid "Couldn't initialize Enchant broker."
4371 msgstr "Nie można zainicjować Enchant broker."
4372
4373 #: src/gtk/gtkaspell.c:713
4374 #, c-format
4375 msgid "Couldn't initialize %s dictionary:"
4376 msgstr "Nie można zainicjować %s słownika: "
4377
4378 #: src/gtk/gtkaspell.c:1070
4379 msgid "No misspelled word found."
4380 msgstr "Nie znaleziono błędnych słów."
4381
4382 #: src/gtk/gtkaspell.c:1443
4383 msgid "Replace unknown word"
4384 msgstr "Zmień nieznane słowo"
4385
4386 #: src/gtk/gtkaspell.c:1460
4387 #, c-format
4388 msgid "Replace \"%s\" with: "
4389 msgstr "Zamień \"%s\" przez: "
4390
4391 #: src/gtk/gtkaspell.c:1503
4392 msgid ""
4393 "Holding down Control key while pressing Enter\n"
4394 "will learn from mistake.\n"
4395 msgstr ""
4396 "Trzymanie wciśniętego klawisza Control oraz wciśnięcie ENTER\n"
4397 "spowoduje nauczenie się z błędu.\n"
4398
4399 #: src/gtk/gtkaspell.c:1805 src/gtk/gtkaspell.c:1943
4400 msgid "More..."
4401 msgstr "Więcej..."
4402
4403 #: src/gtk/gtkaspell.c:1861
4404 #, c-format
4405 msgid "\"%s\" unknown in dictionary '%s'"
4406 msgstr "\"%s\" nieznany wpis w słowniku '%s'"
4407