0.8.11claws79
[claws.git] / po / pl.po
1 # Polish translation of Sylpheed
2 # Copyright (C) 2000 Free Software Foundation, Inc.
3 # Przemyslaw Sulek <psulek@plo.pl> <przemek@obrpr.plock.pl> <pc2000@poczta.onet.pl>
4 # Jan Mura <jan_mura@altavista.com>, 2000.
5 #
6 # Last addition (from sylpheed-claws source version 0.8.0):
7 # Witold Wladyslaw Wojciech Wilk <maniack@zawilcow.tyc.katowice.supermedia.pl>
8 msgid ""
9 msgstr ""
10 "Project-Id-Version: sylpheed\n"
11 "POT-Creation-Date: 2003-03-12 17:12+0100\n"
12 "PO-Revision-Date: 2002-12-23 14:47+0100\n"
13 "Last-Translator: Witold Wladyslaw Wojciech Wilk <maniack@zawilcow.tyc."
14 "katowice.supermedia.pl>\n"
15 "Language-Team: Jan Mura <jan_mura@altavista.com>\n"
16 "MIME-Version: 1.0\n"
17 "Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-2\n"
18 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
19
20 #: src/account.c:305
21 msgid ""
22 "Some composing windows are open.\n"
23 "Please close all the composing windows before editing the accounts."
24 msgstr ""
25 "Niektóre okna edycji s± otwarte.\n"
26 "Zamknij wszystkie okna edycji przed zmianami ustawieñ konta."
27
28 #: src/account.c:555
29 msgid "Edit accounts"
30 msgstr "Edycja kont"
31
32 #: src/account.c:573
33 msgid ""
34 "New messages will be checked in this order. Check the boxes\n"
35 "on the `G' column to enable message retrieval by `Get all'."
36 msgstr ""
37 "Nowe wiadomo¶ci zostan± sprawdzone w tej¿e kolejno¶ci.\n"
38 "Zaznacz znaczniki w kolumnie G aby ustawiæ pobieranie wiadomo¶ci\n"
39 "z tych kont poprzez `Pobierz wszystkie'"
40
41 #: src/account.c:593 src/addressadd.c:182 src/addressbook.c:612
42 #: src/compose.c:4561 src/compose.c:4731 src/editaddress.c:774
43 #: src/editaddress.c:823 src/editbook.c:174 src/editgroup.c:257
44 #: src/editjpilot.c:295 src/editldap.c:298 src/editvcard.c:210
45 #: src/importmutt.c:261 src/importpine.c:261 src/mimeview.c:152
46 #: src/select-keys.c:301
47 msgid "Name"
48 msgstr "Nazwa"
49
50 #: src/account.c:594 src/prefs_account.c:918
51 msgid "Protocol"
52 msgstr "Protokó³"
53
54 #: src/account.c:595 src/ssl_manager.c:105
55 msgid "Server"
56 msgstr "Serwer"
57
58 #: src/account.c:624 src/addressbook.c:751 src/editaddress.c:722
59 #: src/editaddress.c:856 src/prefs_actions.c:354 src/prefs_customheader.c:234
60 #: src/prefs_display_header.c:275 src/prefs_display_header.c:330
61 #: src/prefs_filtering.c:525 src/prefs_matcher.c:557 src/prefs_scoring.c:271
62 #: src/prefs_template.c:216 src/prefs_toolbar.c:770
63 msgid "Add"
64 msgstr "Dodaj"
65
66 #: src/account.c:630
67 msgid "Edit"
68 msgstr "Edycja"
69
70 #: src/account.c:636 src/prefs_customheader.c:241
71 msgid " Delete "
72 msgstr " Usuñ "
73
74 #: src/account.c:642 src/prefs_actions.c:417 src/prefs_customheader.c:289
75 #: src/prefs_display_header.c:294 src/prefs_filtering.c:579
76 #: src/prefs_matcher.c:639 src/prefs_scoring.c:325
77 #: src/prefs_summary_column.c:289 src/prefs_toolbar.c:825
78 msgid "Down"
79 msgstr "W dó³"
80
81 #: src/account.c:648 src/prefs_actions.c:411 src/prefs_customheader.c:283
82 #: src/prefs_display_header.c:288 src/prefs_filtering.c:573
83 #: src/prefs_matcher.c:633 src/prefs_scoring.c:319
84 #: src/prefs_summary_column.c:285 src/prefs_toolbar.c:821
85 msgid "Up"
86 msgstr "W górê"
87
88 #: src/account.c:662
89 msgid " Set as default account "
90 msgstr " Ustaw jako podstawowe konto "
91
92 #: src/account.c:668 src/addressbook.c:977 src/addressbook.c:2975
93 #: src/addressbook.c:2979 src/addressbook.c:3016 src/crash.c:245
94 #: src/exphtmldlg.c:169 src/gtk/pluginwindow.c:224 src/inc.c:679
95 #: src/message_search.c:135 src/prefs_actions.c:1696 src/summary_search.c:208
96 msgid "Close"
97 msgstr "Zamknij"
98
99 #: src/account.c:736
100 msgid "Delete account"
101 msgstr "Usuñ konto"
102
103 #: src/account.c:737
104 msgid "Do you really want to delete this account?"
105 msgstr "Czy naprawdê chcesz usun±æ to konto?"
106
107 #: src/account.c:738 src/addressbook.c:1000 src/addressbook.c:2176
108 #: src/compose.c:2906 src/compose.c:3388 src/compose.c:5834 src/compose.c:6140
109 #: src/exphtmldlg.c:158 src/folderview.c:2187 src/folderview.c:2246
110 #: src/folderview.c:2338 src/folderview.c:2473 src/folderview.c:2512
111 #: src/inc.c:167 src/inc.c:298 src/mainwindow.c:1367 src/message_search.c:198
112 #: src/prefs_actions.c:869 src/prefs_customheader.c:543
113 #: src/prefs_filtering.c:1063 src/prefs_filtering.c:1494
114 #: src/prefs_matcher.c:1665 src/prefs_scoring.c:632 src/prefs_scoring.c:769
115 #: src/prefs_template.c:544 src/ssl_manager.c:271 src/summary_search.c:324
116 #: src/summaryview.c:912 src/summaryview.c:1356 src/summaryview.c:1400
117 #: src/summaryview.c:1443 src/summaryview.c:1467 src/summaryview.c:1499
118 #: src/summaryview.c:1524 src/summaryview.c:1549 src/summaryview.c:1574
119 #: src/summaryview.c:3064 src/toolbar.c:1980
120 msgid "Yes"
121 msgstr "Tak"
122
123 #: src/account.c:738 src/compose.c:3388 src/compose.c:5834
124 #: src/folderview.c:2187 src/folderview.c:2246 src/folderview.c:2338
125 #: src/folderview.c:2473 src/folderview.c:2512 src/ssl_manager.c:271
126 msgid "+No"
127 msgstr "+Nie"
128
129 #: src/addressadd.c:162
130 #, fuzzy
131 msgid "Add to address book"
132 msgstr "/Dodaj nadawcê do ksi±¿ki adresowej"
133
134 #: src/addressadd.c:194 src/select-keys.c:302 src/toolbar.c:408
135 msgid "Address"
136 msgstr "Adres"
137
138 #: src/addressadd.c:204 src/addressbook.c:614 src/editaddress.c:628
139 #: src/editaddress.c:692 src/editgroup.c:259
140 msgid "Remarks"
141 msgstr "Uwagi"
142
143 #: src/addressadd.c:226
144 msgid "Select Address Book Folder"
145 msgstr "Wybierz katalog z ksi±¿k± adresow±"
146
147 #. Button panel
148 #: src/addressadd.c:240 src/addrgather.c:506 src/alertpanel.c:190
149 #: src/alertpanel.c:324 src/compose.c:3029 src/compose.c:5656
150 #: src/editaddress.c:513 src/editbook.c:204 src/editgroup.c:369
151 #: src/editjpilot.c:344 src/editldap.c:243 src/editldap_basedn.c:212
152 #: src/editvcard.c:239 src/export.c:187 src/foldersel.c:191
153 #: src/grouplistdialog.c:241 src/gtk/about.c:243 src/gtk/prefswindow.c:258
154 #: src/gtk/sslcertwindow.c:230 src/gtkaspell.c:1346 src/gtkaspell.c:2259
155 #: src/import.c:190 src/importmutt.c:287 src/importpine.c:287
156 #: src/inputdialog.c:202 src/main.c:548 src/mainwindow.c:2096
157 #: src/messageview.c:490 src/mimeview.c:856 src/mimeview.c:917
158 #: src/passphrase.c:130 src/prefs_gtk.c:448 src/prefs_actions.c:294
159 #: src/prefs_common.c:3279 src/prefs_common.c:3448 src/prefs_common.c:3785
160 #: src/prefs_customheader.c:157 src/prefs_display_header.c:194
161 #: src/prefs_filtering.c:343 src/prefs_folder_item.c:499
162 #: src/prefs_matcher.c:370 src/prefs_scoring.c:196
163 #: src/prefs_summary_column.c:313 src/prefs_template.c:263 src/sigstatus.c:134
164 #: src/ssl_manager.c:98
165 msgid "OK"
166 msgstr "OK"
167
168 #: src/addressadd.c:241 src/addressbook.c:2170 src/addrgather.c:507
169 #: src/compose.c:3029 src/compose.c:5657 src/compose.c:6311 src/compose.c:6349
170 #: src/editaddress.c:514 src/editbook.c:205 src/editgroup.c:370
171 #: src/editjpilot.c:345 src/editldap.c:244 src/editldap_basedn.c:213
172 #: src/editvcard.c:240 src/exphtmldlg.c:664 src/export.c:188
173 #: src/foldersel.c:192 src/grouplistdialog.c:242 src/gtk/prefswindow.c:259
174 #: src/gtkaspell.c:1355 src/import.c:191 src/importldif.c:825
175 #: src/importmutt.c:288 src/importpine.c:288 src/inputdialog.c:203
176 #: src/main.c:548 src/mainwindow.c:2096 src/messageview.c:490
177 #: src/mimeview.c:857 src/mimeview.c:918 src/passphrase.c:134
178 #: src/prefs_gtk.c:449 src/prefs_actions.c:295 src/prefs_common.c:3280
179 #: src/prefs_common.c:3786 src/prefs_customheader.c:158
180 #: src/prefs_display_header.c:195 src/prefs_filtering.c:344
181 #: src/prefs_folder_item.c:500 src/prefs_matcher.c:371 src/prefs_scoring.c:197
182 #: src/prefs_summary_column.c:314 src/prefs_template.c:264
183 #: src/progressdialog.c:77 src/select-keys.c:332 src/summaryview.c:912
184 #: src/summaryview.c:3412
185 msgid "Cancel"
186 msgstr "Anuluj"
187
188 #: src/addressbook.c:353 src/compose.c:491 src/mainwindow.c:411
189 #: src/messageview.c:149
190 msgid "/_File"
191 msgstr "/_Plik"
192
193 #: src/addressbook.c:354
194 msgid "/_File/New _Book"
195 msgstr "/_Plik/Nowa _ksi±¿ka"
196
197 #: src/addressbook.c:355
198 msgid "/_File/New _vCard"
199 msgstr "/_Plik/Nowa _vCard"
200
201 #: src/addressbook.c:357
202 msgid "/_File/New _JPilot"
203 msgstr "/_Plik/Nowy _JPilot"
204
205 #: src/addressbook.c:360
206 msgid "/_File/New _Server"
207 msgstr "/_Plik/Nowy _serwer"
208
209 #: src/addressbook.c:362 src/addressbook.c:365 src/compose.c:495
210 #: src/mainwindow.c:425 src/mainwindow.c:428 src/messageview.c:150
211 msgid "/_File/---"
212 msgstr "/_Plik/---"
213
214 #: src/addressbook.c:363
215 msgid "/_File/_Edit"
216 msgstr "/_Plik/_Edycja"
217
218 #: src/addressbook.c:364
219 msgid "/_File/_Delete"
220 msgstr "/_Plik/_Usuñ"
221
222 #: src/addressbook.c:366
223 msgid "/_File/_Save"
224 msgstr "/_Plik/Zapi_sz"
225
226 #: src/addressbook.c:367 src/compose.c:496 src/messageview.c:151
227 msgid "/_File/_Close"
228 msgstr "/_Plik/_Zamknij"
229
230 #: src/addressbook.c:368 src/addressbook.c:397 src/addressbook.c:411
231 #: src/compose.c:498 src/mainwindow.c:432
232 msgid "/_Edit"
233 msgstr "/_Edycja"
234
235 #: src/addressbook.c:369
236 msgid "/_Edit/C_ut"
237 msgstr "/_Edycja/Wy_tnij"
238
239 #: src/addressbook.c:370 src/compose.c:503 src/mainwindow.c:433
240 msgid "/_Edit/_Copy"
241 msgstr "/_Edycja/_Kopiuj"
242
243 #: src/addressbook.c:371 src/compose.c:504
244 msgid "/_Edit/_Paste"
245 msgstr "/_Edycja/_Wstaw"
246
247 #: src/addressbook.c:372 src/compose.c:501 src/compose.c:584
248 #: src/mainwindow.c:436
249 msgid "/_Edit/---"
250 msgstr "/_Edycja/---"
251
252 #: src/addressbook.c:373
253 msgid "/_Edit/Pa_ste Address"
254 msgstr "/_Edycja/_Wstaw adres"
255
256 #: src/addressbook.c:374
257 msgid "/_Address"
258 msgstr "/_Adres"
259
260 #: src/addressbook.c:375
261 msgid "/_Address/New _Address"
262 msgstr "/_Plik/Nowy _adres"
263
264 #: src/addressbook.c:376
265 msgid "/_Address/New _Group"
266 msgstr "/_Plik/Nowa _grupa"
267
268 #: src/addressbook.c:377
269 msgid "/_Address/New _Folder"
270 msgstr "/_Plik/Nowy _folder"
271
272 #: src/addressbook.c:378
273 msgid "/_Address/---"
274 msgstr "/_Adres/---"
275
276 #: src/addressbook.c:379
277 msgid "/_Address/_Edit"
278 msgstr "/_Plik/_Edycja"
279
280 #: src/addressbook.c:380
281 msgid "/_Address/_Delete"
282 msgstr "/Wiado_mo¶/_Usuñ"
283
284 #: src/addressbook.c:381 src/addressbook.c:385 src/mainwindow.c:642
285 #: src/mainwindow.c:651 src/mainwindow.c:662 src/mainwindow.c:664
286 #: src/mainwindow.c:667 src/mainwindow.c:670 src/mainwindow.c:674
287 msgid "/_Tools/---"
288 msgstr "/_Narzêdzia/---"
289
290 #: src/addressbook.c:382
291 msgid "/_Tools/Import _LDIF file..."
292 msgstr "/_Narzêdzia/_Importuj plik LDIF..."
293
294 #: src/addressbook.c:383
295 msgid "/_Tools/Import M_utt file..."
296 msgstr "/_Narzêdzia/_Importuj plik M_utta..."
297
298 #: src/addressbook.c:384
299 msgid "/_Tools/Import _Pine file..."
300 msgstr "/_Narzêdzia/_Importuj plik _Pine..."
301
302 #: src/addressbook.c:386
303 msgid "/_Tools/Export _HTML..."
304 msgstr "/_Narzêdzia/Eksportuje _HTML..."
305
306 #: src/addressbook.c:387 src/compose.c:660 src/mainwindow.c:698
307 #: src/messageview.c:167
308 msgid "/_Help"
309 msgstr "/Pomo_c"
310
311 #: src/addressbook.c:388 src/compose.c:661 src/mainwindow.c:706
312 #: src/messageview.c:168
313 msgid "/_Help/_About"
314 msgstr "/Pomo_c/_O programie"
315
316 #: src/addressbook.c:393 src/addressbook.c:407
317 msgid "/New _Address"
318 msgstr "/Nowy _adres"
319
320 #: src/addressbook.c:394 src/addressbook.c:408
321 msgid "/New _Group"
322 msgstr "/Nowa _grupa"
323
324 #: src/addressbook.c:395 src/addressbook.c:409
325 msgid "/New _Folder"
326 msgstr "/Nowy _folder"
327
328 #: src/addressbook.c:396 src/addressbook.c:399 src/addressbook.c:410
329 #: src/addressbook.c:413 src/addressbook.c:417 src/compose.c:485
330 #: src/folderview.c:284 src/folderview.c:286 src/folderview.c:295
331 #: src/folderview.c:300 src/folderview.c:304 src/folderview.c:306
332 #: src/folderview.c:316 src/folderview.c:321 src/folderview.c:325
333 #: src/folderview.c:327 src/folderview.c:337 src/folderview.c:341
334 #: src/folderview.c:344 src/folderview.c:346 src/summaryview.c:412
335 #: src/summaryview.c:415 src/summaryview.c:417 src/summaryview.c:423
336 #: src/summaryview.c:435 src/summaryview.c:447 src/summaryview.c:453
337 #: src/summaryview.c:456
338 msgid "/---"
339 msgstr "/---"
340
341 #: src/addressbook.c:398 src/addressbook.c:412 src/summaryview.c:420
342 msgid "/_Delete"
343 msgstr "/_Usuñ"
344
345 #: src/addressbook.c:400 src/addressbook.c:414
346 msgid "/C_ut"
347 msgstr "/Wy_tnij"
348
349 #: src/addressbook.c:401 src/addressbook.c:415
350 msgid "/_Copy"
351 msgstr "/_Kopiuj"
352
353 #: src/addressbook.c:402 src/addressbook.c:416
354 msgid "/_Paste"
355 msgstr "/_Wstaw"
356
357 #: src/addressbook.c:418
358 msgid "/Pa_ste Address"
359 msgstr "/Wklej _adres"
360
361 #: src/addressbook.c:430 src/crash.c:448 src/crash.c:467 src/importldif.c:112
362 msgid "Unknown"
363 msgstr "Nieznany"
364
365 #: src/addressbook.c:437 src/addressbook.c:456 src/importldif.c:119
366 msgid "Success"
367 msgstr ""
368
369 #: src/addressbook.c:438 src/importldif.c:120
370 msgid "Bad arguments"
371 msgstr ""
372
373 #: src/addressbook.c:439 src/importldif.c:121
374 msgid "File not specified"
375 msgstr "Nie okre¶lono pliku"
376
377 #: src/addressbook.c:440 src/importldif.c:122
378 msgid "Error opening file"
379 msgstr "B³±d podczas otwierania pliku"
380
381 #: src/addressbook.c:441 src/importldif.c:123
382 msgid "Error reading file"
383 msgstr "B³±d podczas czytania pliku"
384
385 #: src/addressbook.c:442 src/importldif.c:124
386 msgid "End of file encountered"
387 msgstr ""
388
389 #: src/addressbook.c:443 src/importldif.c:125
390 msgid "Error allocating memory"
391 msgstr ""
392
393 #: src/addressbook.c:444 src/importldif.c:126
394 msgid "Bad file format"
395 msgstr "Format daty nieprawid³owy"
396
397 #: src/addressbook.c:445 src/importldif.c:127
398 msgid "Error writing to file"
399 msgstr "B³±d zapisu pliku"
400
401 #: src/addressbook.c:446 src/importldif.c:128
402 msgid "Error opening directory"
403 msgstr "B³±d podczas otwierania katalogu"
404
405 #: src/addressbook.c:447 src/importldif.c:129
406 msgid "No path specified"
407 msgstr "Nie okre¶lono ¶cie¿ki"
408
409 #: src/addressbook.c:457
410 msgid "Error connecting to LDAP server"
411 msgstr "Pod³±czanie do serwera LDAP"
412
413 #: src/addressbook.c:458
414 msgid "Error initializing LDAP"
415 msgstr "B³±d inicjalizacji LDAP"
416
417 #: src/addressbook.c:459
418 msgid "Error binding to LDAP server"
419 msgstr "B³±d pod³±czania danych do serwera LDAP"
420
421 #: src/addressbook.c:460
422 msgid "Error searching LDAP database"
423 msgstr "B³±d wyszukiwania w bazie LDAP"
424
425 #: src/addressbook.c:461
426 msgid "Timeout performing LDAP operation"
427 msgstr "Wskoczy³ limit czasu podczas operacji LDAP"
428
429 #: src/addressbook.c:462 src/addressbook.c:463
430 msgid "Error in LDAP search criteria"
431 msgstr "B³±d w kryteriach wyszukiwania LDAP"
432
433 #: src/addressbook.c:464
434 msgid "No LDAP entries found for search criteria"
435 msgstr "Nie znaleziono wpisów LDAP do zadanego poszukiwania"
436
437 #: src/addressbook.c:613
438 msgid "E-Mail address"
439 msgstr "Adres e-mail"
440
441 #: src/addressbook.c:617 src/prefs_common.c:2930 src/toolbar.c:169
442 #: src/toolbar.c:1689
443 msgid "Address book"
444 msgstr "Ksi±¿ka adresowa"
445
446 #: src/addressbook.c:716
447 msgid "Name:"
448 msgstr "Nazwa:"
449
450 #. Buttons
451 #: src/addressbook.c:748 src/addressbook.c:2169 src/addressbook.c:2176
452 #: src/editaddress.c:716 src/editaddress.c:850 src/prefs_actions.c:367
453 #: src/prefs_display_header.c:281 src/prefs_display_header.c:337
454 #: src/prefs_filtering.c:228 src/prefs_filtering.c:538 src/prefs_matcher.c:570
455 #: src/prefs_scoring.c:284 src/prefs_template.c:229 src/prefs_toolbar.c:782
456 #: src/ssl_manager.c:92 src/toolbar.c:358 src/toolbar.c:450
457 msgid "Delete"
458 msgstr "Usuñ"
459
460 #: src/addressbook.c:754
461 msgid "Lookup"
462 msgstr "Wyszukaj"
463
464 #: src/addressbook.c:766 src/compose.c:1392 src/compose.c:3078
465 #: src/compose.c:4378 src/compose.c:5077 src/headerview.c:55
466 #: src/prefs_template.c:173 src/summary_search.c:156
467 msgid "To:"
468 msgstr "Do:"
469
470 #: src/addressbook.c:770 src/compose.c:1376 src/compose.c:3077
471 #: src/prefs_template.c:175
472 msgid "Cc:"
473 msgstr "Kopia:"
474
475 #: src/addressbook.c:774 src/compose.c:1379 src/prefs_template.c:176
476 msgid "Bcc:"
477 msgstr "Ukryta kopia:"
478
479 #. Confirm deletion
480 #: src/addressbook.c:975 src/addressbook.c:998
481 msgid "Delete address(es)"
482 msgstr "Usuñ adres(y)"
483
484 #: src/addressbook.c:976
485 msgid "This address data is readonly and cannot be deleted."
486 msgstr "Te dane adresowe s± tylko do odczytu i nie mog± byæ kasowane."
487
488 #: src/addressbook.c:999
489 msgid "Really delete the address(es)?"
490 msgstr "Czy naprawdê chcesz usun±æ ten adres(y)?"
491
492 #: src/addressbook.c:1000 src/addressbook.c:2176 src/compose.c:2906
493 #: src/compose.c:6140 src/exphtmldlg.c:158 src/inc.c:167 src/inc.c:298
494 #: src/mainwindow.c:1367 src/message_search.c:198 src/prefs_actions.c:869
495 #: src/prefs_customheader.c:543 src/prefs_filtering.c:1063
496 #: src/prefs_filtering.c:1494 src/prefs_matcher.c:1665 src/prefs_scoring.c:632
497 #: src/prefs_scoring.c:769 src/prefs_template.c:544 src/summary_search.c:324
498 #: src/summaryview.c:912 src/summaryview.c:1356 src/summaryview.c:1400
499 #: src/summaryview.c:1443 src/summaryview.c:1467 src/summaryview.c:1499
500 #: src/summaryview.c:1524 src/summaryview.c:1549 src/summaryview.c:1574
501 #: src/summaryview.c:3064 src/toolbar.c:1980
502 msgid "No"
503 msgstr "Nie"
504
505 #: src/addressbook.c:1512 src/addressbook.c:1585
506 msgid "Cannot paste. Target address book is readonly."
507 msgstr "Nie mo¿na wkleiæ. Docelowa ksi±¿ka adresowa jest tylko do odczytu."
508
509 #: src/addressbook.c:1523
510 msgid "Cannot paste into an address group."
511 msgstr "Nie mo¿na wkleiæ do grupy adresowej."
512
513 #: src/addressbook.c:2166
514 #, c-format
515 msgid ""
516 "Do you want to delete the folder AND all addresses in `%s' ? \n"
517 "If deleting the folder only, addresses will be moved into parent folder."
518 msgstr ""
519 "Czy chcesz usun±æ folder WRAZ ze wszystkimi adresami w '%s'? \n"
520 "Je¶li tylko usun±æ folder, wtedy adresy zostan± przemieszczone \n"
521 "do g³ównego katalogu."
522
523 #: src/addressbook.c:2170
524 msgid "Folder only"
525 msgstr "Tylko Katalog"
526
527 #: src/addressbook.c:2170
528 msgid "Folder and Addresses"
529 msgstr "Katalog i adresy"
530
531 #: src/addressbook.c:2175
532 #, c-format
533 msgid "Really delete `%s' ?"
534 msgstr "Naprawdê usun±æ '%s' ?"
535
536 #: src/addressbook.c:2925
537 msgid "New user, could not save index file."
538 msgstr "Nowy u¿ytkownik, nie mo¿na by³o zapisaæ pliku indeksowego."
539
540 #: src/addressbook.c:2929
541 msgid "New user, could not save address book files."
542 msgstr "Nowy u¿ytkownik, nie mo¿na by³o zapisaæ plików ksi±¿ki adresowej."
543
544 #: src/addressbook.c:2939
545 msgid "Old address book converted successfully."
546 msgstr "Dawna ksi±¿ka adresowa zosta³a pomy¶lnie przekonwertowana."
547
548 #: src/addressbook.c:2944
549 msgid ""
550 "Old address book converted,\n"
551 "could not save new address index file"
552 msgstr ""
553 "Dawna ksi±¿ka adresowa pomy¶lnie przekonwertowana,\n"
554 "jednak nie powiód³ siê zapis nowego pliku indeksowego"
555
556 #: src/addressbook.c:2957
557 msgid ""
558 "Could not convert address book,\n"
559 "but created empty new address book files."
560 msgstr ""
561 "Nie mo¿na by³o przekonwertowaæ ksi±¿ki adresowej,\n"
562 "ale za to stworzono puste pliki nowej ksi±¿ki adresowej."
563
564 #: src/addressbook.c:2963
565 msgid ""
566 "Could not convert address book,\n"
567 "could not create new address book files."
568 msgstr ""
569 "Nie mo¿na by³o przekonwertowaæ ksi±¿ki adresowej,\n"
570 "nie mo¿na by³o stworzyæ nowych plików ksi±¿ki adresowej."
571
572 #: src/addressbook.c:2968
573 msgid ""
574 "Could not convert address book\n"
575 "and could not create new address book files."
576 msgstr ""
577 "Nie mo¿na by³o przekonwertowaæ ksi±¿ki adresowej,\n"
578 "oraz nie mo¿na by³o stworzyæ nowych plików ksi±¿ki adresowej."
579
580 #: src/addressbook.c:2975
581 msgid "Addressbook conversion error"
582 msgstr "B³±d konwersji ksi±¿ki adresowej"
583
584 #: src/addressbook.c:2979
585 msgid "Addressbook conversion"
586 msgstr "Konwersja Ksi±¿ki adresowej"
587
588 #: src/addressbook.c:3014
589 msgid "Addressbook Error"
590 msgstr "B³±d Ksi±¿ki adresowej"
591
592 #: src/addressbook.c:3015
593 msgid "Could not read address index"
594 msgstr "Nie mo¿na by³o otworzyæ indeksu adresów"
595
596 #: src/addressbook.c:3508 src/prefs_common.c:1050
597 msgid "Interface"
598 msgstr "Interfejs"
599
600 #: src/addressbook.c:3524 src/exphtmldlg.c:375 src/exphtmldlg.c:579
601 #: src/exporthtml.c:1011 src/importldif.c:560
602 msgid "Address Book"
603 msgstr "Ksi±¿ka adresowa"
604
605 #: src/addressbook.c:3540
606 msgid "Person"
607 msgstr "Osoba"
608
609 #: src/addressbook.c:3556
610 msgid "EMail Address"
611 msgstr "Adres e-mail"
612
613 #: src/addressbook.c:3572
614 msgid "Group"
615 msgstr "Grupa"
616
617 #. special folder setting (maybe these options are redundant)
618 #: src/addressbook.c:3588 src/exporthtml.c:913 src/folderview.c:374
619 #: src/prefs_account.c:2073
620 msgid "Folder"
621 msgstr "Katalog"
622
623 #: src/addressbook.c:3604
624 msgid "vCard"
625 msgstr "vCard"
626
627 #: src/addressbook.c:3620 src/addressbook.c:3636
628 msgid "JPilot"
629 msgstr "JPilot"
630
631 #: src/addressbook.c:3652
632 msgid "LDAP Server"
633 msgstr "Serwer LDAP"
634
635 #: src/addrgather.c:156
636 msgid "Please specify name for address book."
637 msgstr "Proszê o sprecyzuj nazwê dla ksi±¿ki adresowej"
638
639 #: src/addrgather.c:176
640 msgid "Please select the mail headers to search."
641 msgstr "Proszê zaznacz nag³ówki do przeszukania."
642
643 #. Go fer it
644 #: src/addrgather.c:183
645 msgid "Busy harvesting addresses..."
646 msgstr "Zajêty zbieraniem adresów..."
647
648 #: src/addrgather.c:221
649 msgid "Addresses gathered successfully."
650 msgstr "Zbieranie adresów zakoñczone sukcesem"
651
652 #: src/addrgather.c:285
653 msgid "No folder or message was selected."
654 msgstr "Nie wybrano ¿adnego katalogu lub wiadomo¶ci"
655
656 #: src/addrgather.c:293
657 msgid ""
658 "Please select a folder to process from the folder\n"
659 "list. Alternatively, select one or messages from\n"
660 "the message list."
661 msgstr ""
662 "Proszê wybierz katalog do przetworzenia z listy\n"
663 "katalogów. Ewentualnie wybierz jedn± lub wiêcej\n"
664 "wiadomo¶ci z listy wiadomo¶ci."
665
666 #: src/addrgather.c:345
667 msgid "Folder :"
668 msgstr "Katalog :"
669
670 #: src/addrgather.c:356 src/importldif.c:742
671 msgid "Address Book :"
672 msgstr "Ksi±¿ka adresowa :"
673
674 #: src/addrgather.c:366
675 msgid "Folder Size :"
676 msgstr "Wielko¶æ katalogu :"
677
678 #: src/addrgather.c:381
679 msgid "Process these mail header fields"
680 msgstr "Przetwórz te nag³ówki"
681
682 #: src/addrgather.c:399
683 msgid "Include sub-folders"
684 msgstr "Do³±cz podkatalogi"
685
686 #: src/addrgather.c:422
687 msgid "Header Name"
688 msgstr "Nazwa nag³ówka"
689
690 #: src/addrgather.c:423
691 msgid "Address Count"
692 msgstr "Ilo¶æ adresów"
693
694 #. Create notebook pages
695 #: src/addrgather.c:527 src/alertpanel.c:155 src/main.c:260
696 #: src/messageview.c:410
697 msgid "Warning"
698 msgstr "Ostrze¿enie"
699
700 #: src/addrgather.c:528
701 msgid "Header Fields"
702 msgstr "Pola nag³ówków"
703
704 #: src/addrgather.c:529 src/exphtmldlg.c:694 src/importldif.c:855
705 msgid "Finish"
706 msgstr "Koniec"
707
708 #: src/addrgather.c:588
709 msgid "Harvest E-Mail Addresses - from Selected Messages"
710 msgstr "Wyci±gaj adresy e-mail - z nastêpuj±cych wiadomo¶ci"
711
712 #: src/addrgather.c:596
713 msgid "Harvest E-Mail Addresses - from Folder"
714 msgstr "Wyci±gaj adresy e-mail - z katalogu"
715
716 #. Old address book
717 #: src/addrindex.c:93 src/addrindex.c:97 src/addrindex.c:104
718 msgid "Common address"
719 msgstr "Wspólny adres:"
720
721 #: src/addrindex.c:94 src/addrindex.c:98 src/addrindex.c:105
722 msgid "Personal address"
723 msgstr "Osobisty adres:"
724
725 #: src/alertpanel.c:142 src/compose.c:5834 src/main.c:530
726 msgid "Notice"
727 msgstr "Notatka"
728
729 #: src/alertpanel.c:168 src/alertpanel.c:190 src/compose.c:3388 src/inc.c:556
730 msgid "Error"
731 msgstr "B³±d"
732
733 #: src/alertpanel.c:190
734 msgid "View log"
735 msgstr "Poka¿ dziennik"
736
737 #: src/alertpanel.c:308
738 msgid "Show this message next time"
739 msgstr "Poka¿ tê wiadomo¶æ nastêpnym razem"
740
741 #: src/common/nntp.c:61
742 #, c-format
743 msgid "Can't connect to NNTP server: %s:%d\n"
744 msgstr "Nie mo¿na po³±czyæ siê z serwerem NNTP: %s:%d\n"
745
746 #: src/common/nntp.c:149 src/common/nntp.c:212
747 #, c-format
748 msgid "protocol error: %s\n"
749 msgstr "b³±d protoko³u: %s\n"
750
751 #: src/common/nntp.c:172 src/common/nntp.c:218
752 msgid "protocol error\n"
753 msgstr "b³±d protoko³u\n"
754
755 #: src/common/nntp.c:268 src/common/nntp.c:274
756 msgid "Error occurred while posting\n"
757 msgstr "B³±d podczas publikowania\n"
758
759 #: src/common/smtp.c:112
760 #, c-format
761 msgid "Can't connect to SMTP server: %s:%d\n"
762 msgstr "Nie mogê po³±czyæ siê z serwerem SMTP: %s:%d\n"
763
764 #: src/common/smtp.c:119
765 msgid "SSL connection failed"
766 msgstr "B³±d po³±czenia SSL"
767
768 #: src/common/smtp.c:126
769 #, c-format
770 msgid "Error occurred while connecting to %s:%d\n"
771 msgstr "B³±d podczas ³±czenia do %s:%d\n"
772
773 #: src/common/smtp.c:143 src/common/smtp.c:166
774 msgid "Error occurred while sending EHLO\n"
775 msgstr "B³±d podczas wysy³ania EHLO\n"
776
777 #: src/common/smtp.c:144
778 msgid "Error occurred while sending HELO\n"
779 msgstr "B³±d podczas wysy³ania HELO\n"
780
781 #: src/common/smtp.c:158
782 msgid "Error occurred while sending STARTTLS\n"
783 msgstr "B³±d podczas wysy³ania STARTTLS\n"
784
785 #: src/common/smtp.c:225
786 msgid "SMTP AUTH not available\n"
787 msgstr "SMTP AUTH nie jest dostêpne\n"
788
789 #: src/common/ssl.c:88
790 msgid "Error creating ssl context\n"
791 msgstr "B³±d podczas tworzenia kontekstu ssl\n"
792
793 #: src/common/ssl.c:107
794 #, c-format
795 msgid "SSL connect failed (%s)\n"
796 msgstr "B³±d po³±æzenia SSL (%s)\n"
797
798 #. Get the cipher
799 #: src/common/ssl.c:114
800 #, c-format
801 msgid "SSL connection using %s\n"
802 msgstr "Po³±czenie SSL u¿ywaj±c %s\n"
803
804 #: src/common/ssl_certificate.c:139 src/common/ssl_certificate.c:150
805 #: src/common/ssl_certificate.c:156 src/common/ssl_certificate.c:163
806 #: src/common/ssl_certificate.c:174 src/common/ssl_certificate.c:180
807 #: src/gtk/sslcertwindow.c:63 src/gtk/sslcertwindow.c:74
808 #: src/gtk/sslcertwindow.c:80 src/gtk/sslcertwindow.c:87
809 #: src/gtk/sslcertwindow.c:98 src/gtk/sslcertwindow.c:104
810 msgid "<not in certificate>"
811 msgstr "<nie jest w certyfikacie>"
812
813 #: src/common/ssl_certificate.c:189
814 #, c-format
815 msgid ""
816 "  Owner: %s (%s) in %s\n"
817 "  Signed by: %s (%s) in %s\n"
818 "  Fingerprint: %s\n"
819 "  Signature status: %s"
820 msgstr ""
821 "  W³a¶ciciel: %s (%s) w %s\n"
822 "  Podpisane przez %s (%s) w %s\n"
823 "  Odcisk palca: %s\n"
824 "  Stan podpisu: %s"
825
826 #: src/common/ssl_certificate.c:307
827 msgid "Can't load X509 default paths"
828 msgstr "Nie mo¿na za³adowaæ domy¶lnych ¶cie¿ek X509"
829
830 #: src/common/ssl_certificate.c:362
831 #, c-format
832 msgid ""
833 "%s presented an unknown SSL certificate:\n"
834 "%s"
835 msgstr ""
836 "%s pokaza³ nieznany certyfikat SSL:\n"
837 "%s"
838
839 #: src/common/ssl_certificate.c:369 src/common/ssl_certificate.c:407
840 #, c-format
841 msgid ""
842 "%s\n"
843 "\n"
844 "Mail won't be retrieved on this account until you save the certificate.\n"
845 "(Uncheck the \"%s\" preference).\n"
846 msgstr ""
847 "%s\n"
848 "\n"
849 "Poczta nie bêdzie odbierana z tego konta do czasu a¿ zapiszesz certyfikat.\n"
850 "(Odznacz pole \"%s\")\n"
851
852 #: src/common/ssl_certificate.c:371 src/common/ssl_certificate.c:409
853 #: src/prefs_common.c:2765
854 msgid "Don't popup error dialog on receive error"
855 msgstr "Brak okna dialogowego przy b³êdzie odbioru"
856
857 #: src/common/ssl_certificate.c:398
858 #, c-format
859 msgid ""
860 "%s's SSL certificate changed !\n"
861 "We have saved this one:\n"
862 "%s\n"
863 "\n"
864 "It is now:\n"
865 "%s\n"
866 "\n"
867 "This could mean the server answering is not the known one."
868 msgstr ""
869 "Certyfikat SSL u %s zmieni³ siê!\n"
870 "Zapisali¶my ten:\n"
871 "%s\n"
872 "\n"
873 "Jest to teraz:\n"
874 "%s\n"
875 "\n"
876 "To mo¿e oznaczaæ, ¿e serwer, który odpowiada nie jest tym którego znamy."
877
878 #: src/compose.c:483
879 msgid "/_Add..."
880 msgstr "/Dod_aj..."
881
882 #: src/compose.c:484
883 msgid "/_Remove"
884 msgstr "/_Usuñ"
885
886 #: src/compose.c:486 src/folderview.c:287 src/folderview.c:308
887 #: src/folderview.c:329 src/folderview.c:348
888 msgid "/_Properties..."
889 msgstr "/_W³a¶ciwo¶ci..."
890
891 #: src/compose.c:492
892 msgid "/_File/_Attach file"
893 msgstr "/_Plik/_Do³±cz plik"
894
895 #: src/compose.c:493
896 msgid "/_File/_Insert file"
897 msgstr "/_Plik/Wstaw pl_ik"
898
899 #: src/compose.c:494
900 msgid "/_File/Insert si_gnature"
901 msgstr "/_Plik/Wstaw p_odpis"
902
903 #: src/compose.c:499
904 msgid "/_Edit/_Undo"
905 msgstr "/_Edycja/_Cofnij"
906
907 #: src/compose.c:500
908 msgid "/_Edit/_Redo"
909 msgstr "/_Edycja/Po_nów"
910
911 #: src/compose.c:502
912 msgid "/_Edit/Cu_t"
913 msgstr "/_Edycja/Wy_tnij"
914
915 #: src/compose.c:505
916 msgid "/_Edit/Paste as _quotation"
917 msgstr "/_Edycja/_Wstaw jako cytat"
918
919 #: src/compose.c:507 src/mainwindow.c:434
920 msgid "/_Edit/Select _all"
921 msgstr "/_Edycja/W_ybierz wszystko"
922
923 #: src/compose.c:508
924 msgid "/_Edit/A_dvanced"
925 msgstr "/_Edycja/_Zaawanowane"
926
927 #: src/compose.c:509
928 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character backward"
929 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Rusz o znak w ty³"
930
931 #: src/compose.c:514
932 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character forward"
933 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Rusz o znak w przód"
934
935 #: src/compose.c:519
936 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word backward"
937 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Rusz o s³owo w ty³"
938
939 #: src/compose.c:524
940 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word forward"
941 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Rusz o s³owo w przód"
942
943 #: src/compose.c:529
944 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to beginning of line"
945 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Rusz do pocz±tku linii"
946
947 #: src/compose.c:534
948 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to end of line"
949 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Rusz do koñca linii"
950
951 #: src/compose.c:539
952 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to previous line"
953 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Rusz do poprzedniej linii"
954
955 #: src/compose.c:544
956 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to next line"
957 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Rusz do nastêpnej linii"
958
959 #: src/compose.c:549
960 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character backward"
961 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Wykasuj znak za kursorem"
962
963 #: src/compose.c:554
964 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character forward"
965 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Wykasuj znak przed kursorem"
966
967 #: src/compose.c:559
968 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word backward"
969 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Wykasuj s³owo za kursorem"
970
971 #: src/compose.c:564
972 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word forward"
973 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Wykasuj s³owo przed kursorem"
974
975 #: src/compose.c:569
976 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete line"
977 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Wykasuj liniê"
978
979 #: src/compose.c:574
980 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete entire line"
981 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Skasuj ca³± liniê"
982
983 #: src/compose.c:579
984 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete to end of line"
985 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Wykasuj do koñca linii"
986
987 #: src/compose.c:585
988 msgid "/_Edit/_Wrap current paragraph"
989 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Za_wiñ obecny akapit"
990
991 #: src/compose.c:587
992 msgid "/_Edit/Wrap all long _lines"
993 msgstr "/_Edycja/Zawijaj wszystkie _linie"
994
995 #: src/compose.c:589
996 msgid "/_Edit/Edit with e_xternal editor"
997 msgstr "/_Edycja/Edytuj za pomoc± z_ewnêtrznego edytora"
998
999 #: src/compose.c:592
1000 msgid "/_Spelling"
1001 msgstr "/Pi_sownia"
1002
1003 #: src/compose.c:593
1004 msgid "/_Spelling/_Check all or check selection"
1005 msgstr "/Pi_sownia/Sprawd¼ wszystko albo zazna_czone"
1006
1007 #: src/compose.c:595
1008 msgid "/_Spelling/_Highlight all misspelled words"
1009 msgstr "/Pi_sownia/P_odkre¶l wszystkie ¼le napisane s³owa"
1010
1011 #: src/compose.c:597
1012 msgid "/_Spelling/Check _backwards misspelled word"
1013 msgstr "/Pi_sownia/Sprawd¼ w ty³ ¼le napisane s³owo"
1014
1015 #: src/compose.c:599
1016 msgid "/_Spelling/_Forward to next misspelled word"
1017 msgstr "/Pi_sownia/_Przeskocz w przód do nastêpnego ¼le napisanego s³owa"
1018
1019 #: src/compose.c:601
1020 msgid "/_Spelling/---"
1021 msgstr "/Pi_sownia/---"
1022
1023 #: src/compose.c:602
1024 msgid "/_Spelling/_Spelling Configuration"
1025 msgstr "/Pi_sowania/Konfiguracja pi_sowni"
1026
1027 #: src/compose.c:606 src/mainwindow.c:440 src/summaryview.c:448
1028 msgid "/_View"
1029 msgstr "/_Widok"
1030
1031 #: src/compose.c:607
1032 msgid "/_View/_To"
1033 msgstr "/_Widok/_Do"
1034
1035 #: src/compose.c:608
1036 msgid "/_View/_Cc"
1037 msgstr "/_Widok/_Kopia"
1038
1039 #: src/compose.c:609
1040 msgid "/_View/_Bcc"
1041 msgstr "/_Widok/_Ukryta kopia"
1042
1043 #: src/compose.c:610
1044 msgid "/_View/_Reply to"
1045 msgstr "/_Wiadomo¶æ/_Odpowiedz do"
1046
1047 #: src/compose.c:611 src/compose.c:613 src/compose.c:615 src/mainwindow.c:458
1048 #: src/mainwindow.c:461 src/mainwindow.c:490 src/mainwindow.c:514
1049 #: src/mainwindow.c:596 src/mainwindow.c:600
1050 msgid "/_View/---"
1051 msgstr "/_Widok/---"
1052
1053 #: src/compose.c:612
1054 msgid "/_View/_Followup to"
1055 msgstr "/_Wiadomo¶æ/_Przeka¿ do"
1056
1057 #: src/compose.c:614
1058 msgid "/_View/R_uler"
1059 msgstr "/_Widok/_Linijka"
1060
1061 #: src/compose.c:616
1062 msgid "/_View/_Attachment"
1063 msgstr "/_Plik/_Do³±cz plik"
1064
1065 #: src/compose.c:618 src/mainwindow.c:603 src/messageview.c:153
1066 msgid "/_Message"
1067 msgstr "/_Wiadomo¶æ"
1068
1069 #: src/compose.c:619
1070 msgid "/_Message/_Send"
1071 msgstr "/_Wiadomo¶æ/Wy¶_lij"
1072
1073 #: src/compose.c:621
1074 msgid "/_Message/Send _later"
1075 msgstr "/_Wiadomo¶æ/Wy¶lij _pó¼niej"
1076
1077 #. {N_("/_Message/Follow-up and reply to"),NULL, messageview_menubar_cb, COMPOSE_FOLLOWUP_AND_REPLY_TO, NULL},
1078 #: src/compose.c:623 src/compose.c:629 src/compose.c:634 src/compose.c:636
1079 #: src/compose.c:640 src/compose.c:646 src/compose.c:653 src/mainwindow.c:608
1080 #: src/mainwindow.c:610 src/mainwindow.c:620 src/mainwindow.c:623
1081 #: src/mainwindow.c:625 src/mainwindow.c:630 src/messageview.c:161
1082 #: src/messageview.c:164
1083 msgid "/_Message/---"
1084 msgstr "/_Wiadomo¶æ/---"
1085
1086 #: src/compose.c:624
1087 msgid "/_Message/Save to _draft folder"
1088 msgstr "/_Wiadomo¶æ/Zapisz w folderze _draft"
1089
1090 #: src/compose.c:626
1091 msgid "/_Message/Save and _keep editing"
1092 msgstr "/_Wiadomo¶æ/Zapisz i nadal edytuj"
1093
1094 #: src/compose.c:630
1095 msgid "/_Message/_To"
1096 msgstr "/_Wiadomo¶æ/_Do"
1097
1098 #: src/compose.c:631
1099 msgid "/_Message/_Cc"
1100 msgstr "/_Wiadomo¶æ/_Kopia do"
1101
1102 #: src/compose.c:632
1103 msgid "/_Message/_Bcc"
1104 msgstr "/_Wiadomo¶æ/Ukry_ta kopia"
1105
1106 #: src/compose.c:633
1107 msgid "/_Message/_Reply to"
1108 msgstr "/_Wiadomo¶æ/_Odpowiedz do"
1109
1110 #: src/compose.c:635
1111 msgid "/_Message/_Followup to"
1112 msgstr "/_Wiadomo¶æ/_Przeka¿ do"
1113
1114 #: src/compose.c:637
1115 msgid "/_Message/_Attach"
1116 msgstr "/_Wiadomo¶æ/_Do³±cz"
1117
1118 #: src/compose.c:641
1119 msgid "/_Message/Si_gn"
1120 msgstr "/_Wiadomo¶æ/P_odpisz"
1121
1122 #: src/compose.c:642
1123 msgid "/_Message/_Encrypt"
1124 msgstr "/_Wiadomo¶æ/_Szyfruj"
1125
1126 #: src/compose.c:643
1127 msgid "/_Message/Mode/MIME"
1128 msgstr "/_Wiadomo¶æ/_Tryb/_MIME"
1129
1130 #: src/compose.c:644
1131 msgid "/_Message/Mode/Inline"
1132 msgstr "/_Wiadomo¶æ/_Tryb/_Wewn±trzwiadomo¶ciowy"
1133
1134 #: src/compose.c:647
1135 msgid "/_Message/_Priority"
1136 msgstr "/_Wiadomo¶æ/_Priorytet"
1137
1138 #: src/compose.c:648
1139 msgid "/_Message/Priority/_Highest"
1140 msgstr "/_Wiadomo¶æ/Priorytet/_Najwy¿szy"
1141
1142 #: src/compose.c:649
1143 msgid "/_Message/Priority/Hi_gh"
1144 msgstr "/_Wiadomo¶æ/Priorytet/_Wysoki"
1145
1146 #: src/compose.c:650
1147 msgid "/_Message/Priority/_Normal"
1148 msgstr "/_Wiadomo¶æ/Priorytet/_Normalny"
1149
1150 #: src/compose.c:651
1151 msgid "/_Message/Priority/Lo_w"
1152 msgstr "/_Wiado_mo¶æ/Priorytet/N_iski"
1153
1154 #: src/compose.c:652
1155 msgid "/_Message/Priority/_Lowest"
1156 msgstr "/_Wiadomo¶æ/Priorytet/N_ajni¿szy"
1157
1158 #: src/compose.c:654
1159 msgid "/_Message/_Request Return Receipt"
1160 msgstr "/_Wiadomo¶æ/_¯±daj potwierdzenia dostarczenia"
1161
1162 #: src/compose.c:655 src/mainwindow.c:640
1163 msgid "/_Tools"
1164 msgstr "/_Narzêdzia"
1165
1166 #: src/compose.c:656
1167 msgid "/_Tools/Show _ruler"
1168 msgstr "/_Narzêdzia/Poka¿ li_nijkê"
1169
1170 #: src/compose.c:657
1171 msgid "/_Tools/_Address book"
1172 msgstr "/_Narzêdzia/_Ksi±¿ka adresowa"
1173
1174 #: src/compose.c:658
1175 msgid "/_Tools/_Template"
1176 msgstr "/_Narzêdzia/W_zory"
1177
1178 #: src/compose.c:659 src/mainwindow.c:663
1179 msgid "/_Tools/Actio_ns"
1180 msgstr "/_Narzêdzia/Akcj_e"
1181
1182 #: src/compose.c:1382
1183 msgid "Reply-To:"
1184 msgstr "Odpowiedz-Do:"
1185
1186 #: src/compose.c:1385 src/compose.c:4375 src/compose.c:5079
1187 #: src/headerview.c:56
1188 msgid "Newsgroups:"
1189 msgstr "Grupy news:"
1190
1191 #: src/compose.c:1388
1192 msgid "Followup-To:"
1193 msgstr "Odpowiedzi-Do(FUT):"
1194
1195 #: src/compose.c:1682
1196 msgid "Quote mark format error."
1197 msgstr "B³±d formatu cytowania"
1198
1199 #: src/compose.c:1694
1200 msgid "Message reply/forward format error."
1201 msgstr "B³±d formatu wzoru na odpowied¼/przekaz"
1202
1203 #: src/compose.c:2006
1204 #, c-format
1205 msgid "File %s is empty."
1206 msgstr "Plik %s jest pusty."
1207
1208 #: src/compose.c:2010
1209 #, c-format
1210 msgid "Can't read %s."
1211 msgstr "nie mo¿na otworzyæ %s"
1212
1213 #: src/compose.c:2038
1214 #, c-format
1215 msgid "Message: %s"
1216 msgstr "Wiadomo¶æ: %s"
1217
1218 #: src/compose.c:2724
1219 msgid " [Edited]"
1220 msgstr " [Edytowany]"
1221
1222 #: src/compose.c:2726
1223 #, c-format
1224 msgid "%s - Compose message%s"
1225 msgstr "%s - Twórz wiadomo¶æ%s"
1226
1227 #: src/compose.c:2729
1228 #, c-format
1229 msgid "Compose message%s"
1230 msgstr "Twórz wiadomo¶æ%s"
1231
1232 #: src/compose.c:2753 src/compose.c:2996
1233 msgid ""
1234 "Account for sending mail is not specified.\n"
1235 "Please select a mail account before sending."
1236 msgstr ""
1237 "Nie podano konta, z którego wysy³asz pocztê.\n"
1238 "Wybierz konto przed wys³aniem."
1239
1240 #: src/compose.c:2896
1241 msgid "Recipient is not specified."
1242 msgstr "Nie podano odbiorcy."
1243
1244 #: src/compose.c:2904 src/messageview.c:410 src/prefs_account.c:758
1245 #: src/prefs_common.c:1032 src/toolbar.c:350 src/toolbar.c:397
1246 msgid "Send"
1247 msgstr "Wy¶lij"
1248
1249 #: src/compose.c:2905
1250 msgid "Subject is empty. Send it anyway?"
1251 msgstr "Temat wiadomo¶ci jest pusty. Czy wys³ac mimo to?"
1252
1253 #: src/compose.c:2926
1254 msgid "Could not queue message for sending"
1255 msgstr "Zakolejkowanie wiadomo¶ci do wys³ania nie powiod³o siê."
1256
1257 #: src/compose.c:2931
1258 msgid ""
1259 "The message was queued but could not be sent.\n"
1260 "Use \"Send queued messages\" from the main window to retry."
1261 msgstr ""
1262 "Wiadomo¶æ zosta³a zakolejkowana, ale nie mog³a zostaæ wys³ana\n"
1263 "U¿yk \"Wy¶lij zakolejkowane wiadomo¶ci\" z g³ównego okna by ponowiæ."
1264
1265 #: src/compose.c:3012 src/procmsg.c:985
1266 #, c-format
1267 msgid "Error occurred while posting the message to %s ."
1268 msgstr "B³±d podczas wysy³ania wiadomo¶ci do %s"
1269
1270 #: src/compose.c:3026 src/messageview.c:487
1271 msgid "Queueing"
1272 msgstr "Kolejkowanie"
1273
1274 #: src/compose.c:3027
1275 msgid ""
1276 "Error occurred while sending the message.\n"
1277 "Put this message into queue folder?"
1278 msgstr ""
1279 "B³±d podczas wysy³ania wiadomo¶ci.\n"
1280 "Wstawiæ tê wiadomo¶æ do kolejki?"
1281
1282 #: src/compose.c:3033
1283 msgid "Can't queue the message."
1284 msgstr "Nie mo¿na wstawiæ wiadomo¶ci do kolejki."
1285
1286 #: src/compose.c:3036
1287 msgid "Error occurred while sending the message."
1288 msgstr "B³±d podczas wysy³ania wiadomo¶ci."
1289
1290 #: src/compose.c:3049
1291 msgid "Can't save the message to Sent."
1292 msgstr "Nie mo¿na zapisaæ wiadomo¶ci do Wyslanych"
1293
1294 #: src/compose.c:3278
1295 #, c-format
1296 msgid "Could not find any key associated with currently selected key id `%s'."
1297 msgstr "Nie mo¿na znale¼æ klucza zwi±zanego z wybranym kluczem o identyfikatorze`%s'"
1298
1299 #: src/compose.c:3384
1300 #, fuzzy, c-format
1301 msgid ""
1302 "Can't convert the character encoding of the message from\n"
1303 "%s to %s.\n"
1304 "Send it anyway?"
1305 msgstr ""
1306 "Nie mo¿na skonwertowaæ strony kodowej wiadomo¶ci\n"
1307 "Czy wys³aæ mimo tego?"
1308
1309 #: src/compose.c:3643
1310 msgid "No account for sending mails available!"
1311 msgstr "Brak konta do wysy³ania poczty!"
1312
1313 #: src/compose.c:3653
1314 msgid "No account for posting news available!"
1315 msgstr "Brak konta do wysy³ania wiadomo¶ci do grup dyskusyjnych!"
1316
1317 #: src/compose.c:4455 src/headerview.c:54 src/summary_search.c:149
1318 msgid "From:"
1319 msgstr "Od:"
1320
1321 #: src/compose.c:4559 src/compose.c:4729 src/compose.c:5595
1322 msgid "MIME type"
1323 msgstr "typ MIME"
1324
1325 #. S_COL_DATE
1326 #: src/compose.c:4560 src/compose.c:4730 src/mimeview.c:151
1327 #: src/prefs_summary_column.c:73 src/select-keys.c:299
1328 #: src/selective_download.c:812 src/summaryview.c:468
1329 msgid "Size"
1330 msgstr "Wielko¶æ"
1331
1332 #. Save Message to folder
1333 #: src/compose.c:4624
1334 msgid "Save Message to "
1335 msgstr "Zapisz wiadomo¶æ do "
1336
1337 #: src/compose.c:4644 src/prefs_filtering.c:496
1338 msgid "Select ..."
1339 msgstr " Wybierz ..."
1340
1341 #. header labels and entries
1342 #: src/compose.c:4780 src/prefs_account.c:1321 src/prefs_customheader.c:188
1343 #: src/prefs_matcher.c:146
1344 msgid "Header"
1345 msgstr "Nag³ówek"
1346
1347 #. attachment list
1348 #: src/compose.c:4782 src/mimeview.c:198
1349 msgid "Attachments"
1350 msgstr "Za³±czniki"
1351
1352 #. Others Tab
1353 #: src/compose.c:4784
1354 msgid "Others"
1355 msgstr "Inne"
1356
1357 #: src/compose.c:4799 src/headerview.c:57 src/prefs_template.c:177
1358 #: src/summary_search.c:163
1359 msgid "Subject:"
1360 msgstr "Temat:"
1361
1362 #. create sub items. for the menu item activation callback we pass the
1363 #. * index of label_colors[] as data parameter. for the None color we
1364 #. * pass an invalid (high) value. also we attach a data pointer so we
1365 #. * can always get back the SummaryView pointer.
1366 #: src/compose.c:5032 src/exphtmldlg.c:450 src/gtk/colorlabel.c:279
1367 #: src/gtkaspell.c:1420 src/gtkaspell.c:2017 src/summaryview.c:4277
1368 msgid "None"
1369 msgstr "Brak"
1370
1371 #: src/compose.c:5040
1372 #, c-format
1373 msgid ""
1374 "Spell checker could not be started.\n"
1375 "%s"
1376 msgstr ""
1377 "Walidator pisowni nie mog³ zostaæ uruchomiony.\n"
1378 "%s"
1379
1380 #: src/compose.c:5490
1381 msgid "Invalid MIME type."
1382 msgstr "Niepoprawny typ MIME."
1383
1384 #: src/compose.c:5508
1385 msgid "File doesn't exist or is empty."
1386 msgstr "Brak pliku lub pusty plik."
1387
1388 #: src/compose.c:5577
1389 msgid "Properties"
1390 msgstr "W³a¶ciwo¶ci..."
1391
1392 #: src/compose.c:5622
1393 msgid "Encoding"
1394 msgstr "Kodowanie"
1395
1396 #: src/compose.c:5653
1397 msgid "Path"
1398 msgstr "¦cie¿ka"
1399
1400 #: src/compose.c:5654 src/prefs_toolbar.c:803
1401 msgid "File name"
1402 msgstr "Nazwa pliku"
1403
1404 #: src/compose.c:5831
1405 #, c-format
1406 msgid ""
1407 "The external editor is still working.\n"
1408 "Force terminating the process?\n"
1409 "process group id: %d"
1410 msgstr ""
1411 "Zewnêtrzny edytor wci±¿ pracuje.\n"
1412 "Zakoñczyæ proces si³owo?\n"
1413 "identyfikator grupy procesów: %d"
1414
1415 #: src/compose.c:6138 src/inc.c:165 src/inc.c:296 src/toolbar.c:1978
1416 msgid "Offline warning"
1417 msgstr "Ostrze¿enie o trybie off-line"
1418
1419 #: src/compose.c:6139 src/inc.c:166 src/inc.c:297 src/toolbar.c:1979
1420 msgid "You're working offline. Override?"
1421 msgstr "Pracujesz w trybie off-line. Czy chcesz to zmieniæ na on-line?"
1422
1423 #: src/compose.c:6253 src/compose.c:6274
1424 msgid "Select file"
1425 msgstr "Wybierz plik"
1426
1427 #: src/compose.c:6309
1428 msgid "Discard message"
1429 msgstr "Porzuæ wiadomo¶æ"
1430
1431 #: src/compose.c:6310
1432 msgid "This message has been modified. discard it?"
1433 msgstr "Wiadomo¶æ zosta³a zmieniona, porzuciæ?"
1434
1435 #: src/compose.c:6311
1436 msgid "Discard"
1437 msgstr "Porzuæ"
1438
1439 #: src/compose.c:6311
1440 msgid "to Draft"
1441 msgstr "do Szablonów"
1442
1443 #: src/compose.c:6346
1444 #, c-format
1445 msgid "Do you want to apply the template `%s' ?"
1446 msgstr "Czy chcesz do³±czyæ szablon `%s'?"
1447
1448 #: src/compose.c:6348
1449 msgid "Apply template"
1450 msgstr "Do³±cz szablon"
1451
1452 #: src/compose.c:6349
1453 msgid "Replace"
1454 msgstr "Podmieñ"
1455
1456 #: src/compose.c:6349 src/toolbar.c:401
1457 msgid "Insert"
1458 msgstr "Wstaw"
1459
1460 #: src/crash.c:144
1461 #, c-format
1462 msgid "Sylpheed process (%ld) received signal %ld"
1463 msgstr "Proces Sylpheed (%ld) otrzyma³ sygna³ %ld"
1464
1465 #: src/crash.c:189
1466 msgid "Sylpheed has crashed"
1467 msgstr "Sylpheed wykitowa³"
1468
1469 #: src/crash.c:205
1470 #, c-format
1471 msgid ""
1472 "%s.\n"
1473 "Please file a bug report and include the information below."
1474 msgstr ""
1475 "%s.\n"
1476 "Proszê wys³aæ raport o b³êdzie i do³±czyæ nastêpuj±ce informacje."
1477
1478 #: src/crash.c:210
1479 msgid "Debug log"
1480 msgstr "Dziennik debugu"
1481
1482 #: src/crash.c:250
1483 msgid "Save..."
1484 msgstr "Zapisz..."
1485
1486 #: src/crash.c:255
1487 msgid "Create bug report"
1488 msgstr "Stwórz raport o b³êdzie"
1489
1490 #: src/crash.c:304
1491 msgid "Save crash information"
1492 msgstr "Zapisz informacje o wykitowaniu"
1493
1494 #: src/editaddress.c:143
1495 msgid "Add New Person"
1496 msgstr "Dodaj now± osobê"
1497
1498 #: src/editaddress.c:144
1499 msgid "Edit Person Details"
1500 msgstr "Edytuj szczegó³y osobiste"
1501
1502 #: src/editaddress.c:285
1503 msgid "An E-Mail address must be supplied."
1504 msgstr "Adres e-mail musi zostaæ wpisany."
1505
1506 #: src/editaddress.c:422
1507 msgid "A Name and Value must be supplied."
1508 msgstr "Imiê i warto¶æ musz± zostaæ wpisane."
1509
1510 #. gtk_container_set_border_width(GTK_CONTAINER(window), 0);
1511 #: src/editaddress.c:480
1512 msgid "Edit Person Data"
1513 msgstr "Edytuj informacje osobiste"
1514
1515 #: src/editaddress.c:577 src/exporthtml.c:790
1516 msgid "Display Name"
1517 msgstr "Wy¶wietl imiê"
1518
1519 #: src/editaddress.c:583 src/editaddress.c:587
1520 msgid "Last Name"
1521 msgstr "Imiê"
1522
1523 #: src/editaddress.c:584 src/editaddress.c:586
1524 msgid "First Name"
1525 msgstr "Nazwisko"
1526
1527 #: src/editaddress.c:589
1528 msgid "Nickname"
1529 msgstr "Ksywka"
1530
1531 #: src/editaddress.c:626 src/editaddress.c:674 src/editaddress.c:884
1532 #: src/editgroup.c:258 src/exporthtml.c:629 src/exporthtml.c:793
1533 msgid "E-Mail Address"
1534 msgstr "Adres e-mail"
1535
1536 #: src/editaddress.c:627 src/editaddress.c:683
1537 msgid "Alias"
1538 msgstr "Alias"
1539
1540 #. Buttons
1541 #: src/editaddress.c:710
1542 msgid "Move Up"
1543 msgstr "W górê"
1544
1545 #: src/editaddress.c:713
1546 msgid "Move Down"
1547 msgstr "W dó³"
1548
1549 #: src/editaddress.c:719 src/editaddress.c:853 src/importldif.c:694
1550 msgid "Modify"
1551 msgstr "Zmieñ"
1552
1553 #: src/editaddress.c:725 src/editaddress.c:859 src/message_search.c:134
1554 #: src/summary_search.c:207
1555 msgid "Clear"
1556 msgstr "Wyczy¶æ"
1557
1558 #. value
1559 #: src/editaddress.c:775 src/editaddress.c:832 src/prefs_customheader.c:205
1560 #: src/prefs_matcher.c:455
1561 msgid "Value"
1562 msgstr "Warto¶æ"
1563
1564 #: src/editaddress.c:883
1565 msgid "Basic Data"
1566 msgstr "Podstawowe dane"
1567
1568 #: src/editaddress.c:885
1569 msgid "User Attributes"
1570 msgstr "Cechy u¿ytkownika"
1571
1572 #: src/editbook.c:112
1573 msgid "File appears to be Ok."
1574 msgstr "Plik wygl±da w porz±dku"
1575
1576 #: src/editbook.c:115
1577 msgid "File does not appear to be a valid address book format."
1578 msgstr "Plik nie wygl±da na prawid³owy forwat ksi±¿ki adresowej"
1579
1580 #: src/editbook.c:118 src/editjpilot.c:192 src/editvcard.c:99
1581 msgid "Could not read file."
1582 msgstr "Nie mo¿na otworzyæ pliku."
1583
1584 #: src/editbook.c:152 src/editbook.c:264
1585 msgid "Edit Addressbook"
1586 msgstr "Edytuj ksi±¿kê adresow±"
1587
1588 #: src/editbook.c:181 src/editjpilot.c:302 src/editvcard.c:217
1589 msgid " Check File "
1590 msgstr "Sprawd¼ plik "
1591
1592 #: src/editbook.c:186 src/editjpilot.c:307 src/editvcard.c:222
1593 #: src/importmutt.c:270 src/importpine.c:270 src/prefs_account.c:1538
1594 msgid "File"
1595 msgstr "Plik"
1596
1597 #: src/editbook.c:283
1598 msgid "Add New Addressbook"
1599 msgstr "Ksi±¿ka adresowa"
1600
1601 #: src/editgroup.c:103
1602 msgid "A Group Name must be supplied."
1603 msgstr "Trzeba podaæ nazwê grupy"
1604
1605 #: src/editgroup.c:264
1606 msgid "Edit Group Data"
1607 msgstr "Edytuj dane grupy"
1608
1609 #: src/editgroup.c:292 src/exporthtml.c:626
1610 msgid "Group Name"
1611 msgstr "Nazwa grupy"
1612
1613 #: src/editgroup.c:311
1614 msgid "Addresses in Group"
1615 msgstr "Adresy w grupie"
1616
1617 #: src/editgroup.c:313
1618 msgid " -> "
1619 msgstr " -> "
1620
1621 #: src/editgroup.c:340
1622 msgid " <- "
1623 msgstr " <- "
1624
1625 #: src/editgroup.c:342
1626 msgid "Available Addresses"
1627 msgstr "Dostêpne adresy"
1628
1629 #: src/editgroup.c:402
1630 msgid "Move E-Mail Addresses to or from Group with arrow buttons"
1631 msgstr "Przesuñ adresy e-mail z lub do grupy u¿ywaj±c klawiszy kursora"
1632
1633 #: src/editgroup.c:450
1634 msgid "Edit Group Details"
1635 msgstr "Edytuj dane grupê"
1636
1637 #: src/editgroup.c:453
1638 msgid "Add New Group"
1639 msgstr "Dodaj now± grupê"
1640
1641 #: src/editgroup.c:503
1642 msgid "Edit folder"
1643 msgstr "Edytuj folder"
1644
1645 #: src/editgroup.c:503
1646 msgid "Input the new name of folder:"
1647 msgstr "Podaj nazwê nowego katalogu:"
1648
1649 #: src/editgroup.c:506 src/folderview.c:1951 src/folderview.c:2003
1650 #: src/folderview.c:2276
1651 msgid "New folder"
1652 msgstr "Nowy katalog"
1653
1654 #: src/editgroup.c:507 src/folderview.c:1952 src/folderview.c:2004
1655 msgid "Input the name of new folder:"
1656 msgstr "Podaj nazwê nowego katalogu:"
1657
1658 #: src/editjpilot.c:189
1659 msgid "File does not appear to be JPilot format."
1660 msgstr "Plik nie wygl±da na plik w formacie JPilot."
1661
1662 #: src/editjpilot.c:225
1663 msgid "Select JPilot File"
1664 msgstr "Wybierz plik JPilot"
1665
1666 #: src/editjpilot.c:273 src/editjpilot.c:401
1667 msgid "Edit JPilot Entry"
1668 msgstr "Edytuj wpis JPilot"
1669
1670 #: src/editjpilot.c:314 src/editldap.c:340 src/editvcard.c:229
1671 #: src/exphtmldlg.c:396 src/importldif.c:580 src/importmutt.c:277
1672 #: src/importpine.c:277 src/prefs_account.c:2101
1673 msgid " ... "
1674 msgstr " ... "
1675
1676 #: src/editjpilot.c:319
1677 msgid "Additional e-Mail address item(s)"
1678 msgstr "Dodatkowe dane dot. adresów e-mail"
1679
1680 #: src/editjpilot.c:408
1681 msgid "Add New JPilot Entry"
1682 msgstr "Dodaj nowy wpis JPilot"
1683
1684 #: src/editldap.c:164
1685 msgid "Connected successfully to server"
1686 msgstr "Pod³±czony prawid³owo do serwera"
1687
1688 #: src/editldap.c:167 src/editldap_basedn.c:290
1689 msgid "Could not connect to server"
1690 msgstr "Nie mo¿na po³±czyæ siê z serwerem"
1691
1692 #: src/editldap.c:215 src/editldap.c:535
1693 msgid "Edit LDAP Server"
1694 msgstr "Edytuj dane serwera LDAP"
1695
1696 #: src/editldap.c:307 src/editldap_basedn.c:161
1697 msgid "Hostname"
1698 msgstr "Nazwa hosta"
1699
1700 #: src/editldap.c:316 src/editldap_basedn.c:171 src/ssl_manager.c:106
1701 msgid "Port"
1702 msgstr "Port"
1703
1704 #: src/editldap.c:328
1705 msgid " Check Server "
1706 msgstr "Sprawd¼ Serwer "
1707
1708 #: src/editldap.c:333 src/editldap_basedn.c:181
1709 msgid "Search Base"
1710 msgstr "Podstawowe dane wyszukiwania"
1711
1712 #: src/editldap.c:390
1713 msgid "Search Criteria"
1714 msgstr "Kryteria wyszukiwania"
1715
1716 #: src/editldap.c:397
1717 msgid " Reset "
1718 msgstr " Wróæ "
1719
1720 #: src/editldap.c:402
1721 msgid "Bind DN"
1722 msgstr "£±cz DN"
1723
1724 #: src/editldap.c:411
1725 msgid "Bind Password"
1726 msgstr "£±cz has³o"
1727
1728 #: src/editldap.c:420
1729 msgid "Timeout (secs)"
1730 msgstr "Limit czasu (sekundy)"
1731
1732 #: src/editldap.c:434
1733 msgid "Maximum Entries"
1734 msgstr "Maksymalna ilo¶æ wpisów"
1735
1736 #: src/editldap.c:461 src/prefs_account.c:754
1737 msgid "Basic"
1738 msgstr "Podstawowy"
1739
1740 #: src/editldap.c:462 src/summaryview.c:642
1741 msgid "Extended"
1742 msgstr "Rozszerzony"
1743
1744 #: src/editldap.c:547
1745 msgid "Add New LDAP Server"
1746 msgstr "Dod_aj nowy serwer LDAP"
1747
1748 #: src/editldap_basedn.c:141
1749 msgid "Edit LDAP - Select Search Base"
1750 msgstr "Edytuj LDAP - Wybierz podstawowe regu³y wyszukiwania"
1751
1752 #: src/editldap_basedn.c:202
1753 msgid "Available Search Base(s)"
1754 msgstr "Dostêpne podstawowe regu³y wyszukiwania"
1755
1756 #: src/editldap_basedn.c:286
1757 msgid "Could not read Search Base(s) from server - please set manually"
1758 msgstr "Nie mo¿na uzyskaæ Podstaw(y) Wyszukiwania z serwera - proszê ustawiæ rêcznie"
1759
1760 #: src/editvcard.c:96
1761 msgid "File does not appear to be vCard format."
1762 msgstr "Plik nie wydaje siê byæ w formacie vCard"
1763
1764 #: src/editvcard.c:132
1765 msgid "Select vCard File"
1766 msgstr "Wybierz plik vCard"
1767
1768 #: src/editvcard.c:188 src/editvcard.c:291
1769 msgid "Edit vCard Entry"
1770 msgstr "Edytuj wpis vCard"
1771
1772 #: src/editvcard.c:296
1773 msgid "Add New vCard Entry"
1774 msgstr "Dodaj nowy wpis vCard"
1775
1776 #: src/exphtmldlg.c:101
1777 msgid "Please specify output directory and file to create."
1778 msgstr "Proszê sprecyzuj katalog wyj¶ciowy i plik do stworzenia."
1779
1780 #: src/exphtmldlg.c:104
1781 msgid "Select stylesheet and formatting."
1782 msgstr "Wybierz wzór stylów i formatowanie."
1783
1784 #: src/exphtmldlg.c:107
1785 msgid "File exported successfully."
1786 msgstr "Plik wyeksportowany prawid³owo."
1787
1788 #: src/exphtmldlg.c:154
1789 #, c-format
1790 msgid ""
1791 "HTML Output Directory '%s'\n"
1792 "does not exist. OK to create new directory?"
1793 msgstr ""
1794 "Katalog wyj¶ciowy HTML '%s' nie istnieje.\n"
1795 "Czy stworzyæ nowy katalog?"
1796
1797 #: src/exphtmldlg.c:157
1798 msgid "Create Directory"
1799 msgstr "Stwórz katalog"
1800
1801 #: src/exphtmldlg.c:166
1802 #, c-format
1803 msgid ""
1804 "Could not create output directory for HTML file:\n"
1805 "%s"
1806 msgstr ""
1807 "Nie mo¿na by³o stworzyæ katalogu wyj¶cia dla pliku HTML:\n"
1808 "%s"
1809
1810 #: src/exphtmldlg.c:168
1811 msgid "Failed to Create Directory"
1812 msgstr "Nie powiod³o siê tworzenie katalogu"
1813
1814 #: src/exphtmldlg.c:318
1815 msgid "Select HTML Output File"
1816 msgstr "Wybierz plik wyj¶cia dla HTML"
1817
1818 #: src/exphtmldlg.c:387
1819 msgid "HTML Output File"
1820 msgstr "Plik wyj¶cia HTML"
1821
1822 #: src/exphtmldlg.c:443
1823 msgid "Stylesheet"
1824 msgstr "Wzór stylów"
1825
1826 #: src/exphtmldlg.c:456 src/prefs_common.c:3766 src/prefs_common.c:4101
1827 msgid "Default"
1828 msgstr "Domy¶lne"
1829
1830 #: src/exphtmldlg.c:462
1831 msgid "Full"
1832 msgstr "Pe³ny"
1833
1834 #: src/exphtmldlg.c:468
1835 msgid "Custom"
1836 msgstr "W³asne"
1837
1838 #: src/exphtmldlg.c:474
1839 msgid "Custom-2"
1840 msgstr "W³asne-2"
1841
1842 #: src/exphtmldlg.c:480
1843 msgid "Custom-3"
1844 msgstr "W³asne-3"
1845
1846 #: src/exphtmldlg.c:486
1847 msgid "Custom-4"
1848 msgstr "W³asne-4"
1849
1850 #: src/exphtmldlg.c:500
1851 msgid "Full Name Format"
1852 msgstr "Pe³na nazwa formatu"
1853
1854 #: src/exphtmldlg.c:507
1855 msgid "First Name, Last Name"
1856 msgstr "Nazwisko, Imiê"
1857
1858 #: src/exphtmldlg.c:513
1859 msgid "Last Name, First Name"
1860 msgstr "Imiê, Nazwisko"
1861
1862 #: src/exphtmldlg.c:527
1863 msgid "Color Banding"
1864 msgstr "Pasek koloru"
1865
1866 #: src/exphtmldlg.c:533
1867 msgid "Format E-Mail Links"
1868 msgstr "Format odno¶ników e-mailowych"
1869
1870 #: src/exphtmldlg.c:539
1871 msgid "Format User Attributes"
1872 msgstr "Cechy formatowania u¿ytkownika"
1873
1874 #: src/exphtmldlg.c:589 src/importldif.c:571
1875 msgid "File Name"
1876 msgstr "Nazwa pliku"
1877
1878 #: src/exphtmldlg.c:599
1879 msgid "Open with Web Browser"
1880 msgstr "Otwórz Przegl±dark±"
1881
1882 #: src/exphtmldlg.c:628
1883 msgid "Export Address Book to HTML File"
1884 msgstr "Eksportowanie ksi±¿ki adresowej do pliku HTML..."
1885
1886 #. Button panel
1887 #: src/exphtmldlg.c:662 src/importldif.c:823
1888 msgid "Prev"
1889 msgstr "Poprzednie"
1890
1891 #: src/exphtmldlg.c:663 src/importldif.c:824 src/toolbar.c:360
1892 #: src/toolbar.c:451
1893 msgid "Next"
1894 msgstr "Nastêpne"
1895
1896 #: src/exphtmldlg.c:692 src/importldif.c:853
1897 msgid "File Info"
1898 msgstr "Informacje o pliku"
1899
1900 #: src/exphtmldlg.c:693
1901 msgid "Format"
1902 msgstr "Format"
1903
1904 #: src/export.c:127
1905 msgid "Export"
1906 msgstr "Eksport"
1907
1908 #: src/export.c:146
1909 msgid "Specify target folder and mbox file."
1910 msgstr "Wybierz folder docelowy i plik w formacie mbox"
1911
1912 #: src/export.c:156
1913 msgid "Source dir:"
1914 msgstr "Katalog ¼ród³owy:"
1915
1916 #: src/export.c:161
1917 msgid "Exporting file:"
1918 msgstr "Eksportowanie pliku:"
1919
1920 #: src/export.c:174 src/export.c:180 src/import.c:177 src/import.c:183
1921 #: src/prefs_account.c:1224
1922 msgid " Select... "
1923 msgstr " Wybierz... "
1924
1925 #: src/export.c:219
1926 msgid "Select exporting file"
1927 msgstr "Wybierz plik eksportu"
1928
1929 #: src/exporthtml.c:796
1930 msgid "Full Name"
1931 msgstr "Pe³na nazwa"
1932
1933 #: src/exporthtml.c:800 src/importldif.c:854
1934 msgid "Attributes"
1935 msgstr "Atrybuty"
1936
1937 #: src/exporthtml.c:1001
1938 msgid "Sylpheed Address Book"
1939 msgstr "Ksi±¿ka adresowa Sylpheeda"
1940
1941 #: src/exporthtml.c:1113
1942 msgid "Name already exists but is not a directory."
1943 msgstr "Wybrana nazwa wystêpuje ale nie jest katalogiem."
1944
1945 #: src/exporthtml.c:1116
1946 msgid "No permissions to create directory."
1947 msgstr "Nie mam prawa utworzyæ katalogu."
1948
1949 #: src/exporthtml.c:1119
1950 msgid "Name is too long."
1951 msgstr "Nazwa jest za d³uga"
1952
1953 #: src/exporthtml.c:1122
1954 msgid "Not specified."
1955 msgstr "Nie okre¶lono"
1956
1957 #: src/folder.c:960
1958 #, c-format
1959 msgid "Processing (%s)...\n"
1960 msgstr "Przetwarzanie (%s)...\n"
1961
1962 #: src/folder.c:1572
1963 #, c-format
1964 msgid "Moving %s to %s (%d%%)...\n"
1965 msgstr "Przenoszenie %s do %s (%d%%)...\n"
1966
1967 #: src/foldersel.c:146
1968 msgid "Select folder"
1969 msgstr "Wybierz katalog"
1970
1971 #: src/foldersel.c:223 src/folderview.c:1107
1972 msgid "Inbox"
1973 msgstr "Przychodz±ca"
1974
1975 #: src/foldersel.c:226 src/folderview.c:1123
1976 msgid "Sent"
1977 msgstr "Wys³ane"
1978
1979 #: src/foldersel.c:229 src/folderview.c:1139
1980 msgid "Queue"
1981 msgstr "Kolejka"
1982
1983 #: src/foldersel.c:232 src/folderview.c:1155
1984 msgid "Trash"
1985 msgstr "Wysypisko"
1986
1987 #: src/foldersel.c:235 src/folderview.c:1164
1988 msgid "Drafts"
1989 msgstr "Szablon"
1990
1991 #: src/folderview.c:280 src/folderview.c:296 src/folderview.c:317
1992 msgid "/Create _new folder..."
1993 msgstr "/Stwórz _nowy katalog..."
1994
1995 #: src/folderview.c:281 src/folderview.c:297 src/folderview.c:318
1996 msgid "/_Rename folder..."
1997 msgstr "/_Zmieñ nazwê katalogu..."
1998
1999 #: src/folderview.c:282 src/folderview.c:298 src/folderview.c:319
2000 msgid "/M_ove folder..."
2001 msgstr "/_Przenie¶ katalog..."
2002
2003 #: src/folderview.c:283 src/folderview.c:299 src/folderview.c:320
2004 msgid "/_Delete folder"
2005 msgstr "/_Usuñ katalog"
2006
2007 #: src/folderview.c:285 src/folderview.c:305
2008 msgid "/Remove _mailbox"
2009 msgstr "/Usuñ _skrzynkê"
2010
2011 #: src/folderview.c:288 src/folderview.c:309 src/folderview.c:330
2012 #: src/folderview.c:349
2013 msgid "/_Processing..."
2014 msgstr "/_Przetwarzanie..."
2015
2016 #: src/folderview.c:289
2017 msgid "/_Scoring..."
2018 msgstr "/_Punktowanie..."
2019
2020 #: src/folderview.c:294 src/folderview.c:315 src/folderview.c:336
2021 msgid "/Mark all _read"
2022 msgstr "/_Zaznacz wszystkie jako przeczytane"
2023
2024 #: src/folderview.c:301 src/folderview.c:322 src/folderview.c:342
2025 msgid "/_Check for new messages"
2026 msgstr "/_Sprawd¼ za nowymi wiadomo¶æ"
2027
2028 #: src/folderview.c:303 src/folderview.c:324
2029 msgid "/R_ebuild folder tree"
2030 msgstr "/_Przebuduj drzewo katalogów"
2031
2032 #: src/folderview.c:307 src/folderview.c:328 src/folderview.c:347
2033 msgid "/_Search folder..."
2034 msgstr "/_Przeszukaj katalog..."
2035
2036 #: src/folderview.c:310 src/folderview.c:331 src/folderview.c:350
2037 msgid "/S_coring..."
2038 msgstr "/_Punktowanie..."
2039
2040 #: src/folderview.c:326
2041 msgid "/Remove _IMAP4 account"
2042 msgstr "/Usuñ konto _IMAP4"
2043
2044 #: src/folderview.c:338
2045 msgid "/_Subscribe to newsgroup..."
2046 msgstr "/_Subskrybuj grupê news..."
2047
2048 #: src/folderview.c:340
2049 msgid "/_Remove newsgroup"
2050 msgstr "/Usuñ g_rupê news"
2051
2052 #: src/folderview.c:345
2053 msgid "/Remove _news account"
2054 msgstr "/Usuñ konto _news"
2055
2056 #: src/folderview.c:375
2057 msgid "New"
2058 msgstr "Nowy"
2059
2060 #: src/folderview.c:376
2061 msgid "Unread"
2062 msgstr "Nieprzeczytane"
2063
2064 #: src/folderview.c:377 src/selective_download.c:800
2065 msgid "#"
2066 msgstr "#"
2067
2068 #: src/folderview.c:621
2069 msgid "Setting folder info..."
2070 msgstr "Ustawianie informacji o katalogu..."
2071
2072 #: src/folderview.c:805 src/mainwindow.c:2659 src/setup.c:81
2073 #, c-format
2074 msgid "Scanning folder %s%c%s ..."
2075 msgstr "Przeszukiwanie katalogu %s%c%s ..."
2076
2077 #: src/folderview.c:809 src/mainwindow.c:2664 src/setup.c:86
2078 #, c-format
2079 msgid "Scanning folder %s ..."
2080 msgstr "Przeszukiwanie katalogu %s ..."
2081
2082 #: src/folderview.c:850
2083 msgid "Rebuilding folder tree..."
2084 msgstr "Przebudowywanie drzewa katalogu..."
2085
2086 #: src/folderview.c:871
2087 msgid "Rescanning all folder trees..."
2088 msgstr "Od¶wie¿anie widoku wszystkich katalogów ..."
2089
2090 #: src/folderview.c:968
2091 msgid "Checking for new messages in all folders..."
2092 msgstr "Sprawdzanie za nowymi wiadomo¶ciami we wszystkich folderach..."
2093
2094 #. Open Folder
2095 #: src/folderview.c:1756
2096 #, c-format
2097 msgid "Opening Folder %s..."
2098 msgstr "Otwieranie katalogu %s ..."
2099
2100 #: src/folderview.c:1768
2101 msgid "Folder could not be opened."
2102 msgstr "Katalog nie móg³ zostaæ otworzony"
2103
2104 #: src/folderview.c:1953 src/folderview.c:2005 src/folderview.c:2280
2105 msgid "NewFolder"
2106 msgstr "Nowy katalog"
2107
2108 #: src/folderview.c:1958 src/folderview.c:2054 src/folderview.c:2285
2109 #, c-format
2110 msgid "`%c' can't be included in folder name."
2111 msgstr "'%c' nie mo¿e wyst±piæ w nazwie katalogu."
2112
2113 #: src/folderview.c:1971 src/folderview.c:2010 src/folderview.c:2064
2114 #: src/folderview.c:2134 src/folderview.c:2297
2115 #, c-format
2116 msgid "The folder `%s' already exists."
2117 msgstr "Katalog '%s' ju¿ istnieje."
2118
2119 #: src/folderview.c:1978 src/folderview.c:2304
2120 #, c-format
2121 msgid "Can't create the folder `%s'."
2122 msgstr "Nie mo¿na utworzyæ katalog '%s'."
2123
2124 #: src/folderview.c:2047 src/folderview.c:2124
2125 #, c-format
2126 msgid "Input new name for `%s':"
2127 msgstr "Wprowad¼ now± nazwê dla '%s' :"
2128
2129 #: src/folderview.c:2048 src/folderview.c:2126
2130 msgid "Rename folder"
2131 msgstr "Zmieñ nazwê folderu"
2132
2133 #: src/folderview.c:2184
2134 #, c-format
2135 msgid ""
2136 "All folder(s) and message(s) under `%s' will be deleted.\n"
2137 "Do you really want to delete?"
2138 msgstr ""
2139 "Wszystkie katalogi i wiadomo¶ci w `%s' zostan± usuniête.\n"
2140 "Naprawdê chcesz skasowaæ ?"
2141
2142 #: src/folderview.c:2186
2143 msgid "Delete folder"
2144 msgstr "Usuñ katalog"
2145
2146 #: src/folderview.c:2195
2147 #, c-format
2148 msgid "Can't remove the folder `%s'."
2149 msgstr "Nie mo¿na usun±æ katalogu `%s'."
2150
2151 #: src/folderview.c:2243
2152 #, c-format
2153 msgid ""
2154 "Really remove the mailbox `%s' ?\n"
2155 "(The messages are NOT deleted from the disk)"
2156 msgstr ""
2157 "Naprawdê usun±æ skrzynkê `%s' ?\n"
2158 "(Wiadomo¶ci NIE bêd± skasowane z dysku)"
2159
2160 #: src/folderview.c:2245
2161 msgid "Remove mailbox"
2162 msgstr "Usuñ skrzynkê"
2163
2164 #: src/folderview.c:2277
2165 msgid ""
2166 "Input the name of new folder:\n"
2167 "(if you want to create a folder to store subfolders,\n"
2168 " append `/' at the end of the name)"
2169 msgstr ""
2170 "Wprowad¼ nazwê nowego katalogu:\n"
2171 "(je¶li chcesz utworzyæ katalog by przechowywaæ w nim\n"
2172 "inne podkatalogi, do³±cz `/' na koñcu nazwy)"
2173
2174 #: src/folderview.c:2336
2175 #, c-format
2176 msgid "Really delete IMAP4 account `%s'?"
2177 msgstr "Naprawdê usun±æ konto IMAP4 `%s' ?"
2178
2179 #: src/folderview.c:2337
2180 msgid "Delete IMAP4 account"
2181 msgstr "Usuñ konto IMAP4"
2182
2183 #: src/folderview.c:2471
2184 #, c-format
2185 msgid "Really delete newsgroup `%s'?"
2186 msgstr "Naprawdê chcesz skasowaæ grupê news `%s' ?"
2187
2188 #: src/folderview.c:2472
2189 msgid "Delete newsgroup"
2190 msgstr "Usuñ grupê news"
2191
2192 #: src/folderview.c:2510
2193 #, c-format
2194 msgid "Really delete news account `%s'?"
2195 msgstr "Naprawdê usun±æ konto grup news `%s' ?"
2196
2197 #: src/folderview.c:2511
2198 msgid "Delete news account"
2199 msgstr "Usuñ konto news"
2200
2201 #: src/folderview.c:2608
2202 #, c-format
2203 msgid "Moving %s to %s..."
2204 msgstr "Przenoszenie %s do %s..."
2205
2206 #: src/folderview.c:2638
2207 msgid "Source and destination are the same."
2208 msgstr "¬ród³o i przeznaczenie s± takie same."
2209
2210 #: src/folderview.c:2641
2211 msgid "Can't move a folder to one of its children."
2212 msgstr "Nie mo¿na przenie¶æ folderu do jego w³asnego podfolderu."
2213
2214 #: src/folderview.c:2644
2215 msgid "Folder moving cannot be done between different mailboxes."
2216 msgstr "Nie mo¿na przenie¶æ folderu miêdzy ró¿nymi skrzynkami."
2217
2218 #: src/folderview.c:2647
2219 msgid "Move failed!"
2220 msgstr "Przeniesienie nie powiod³o siê"
2221
2222 #: src/grouplistdialog.c:173
2223 msgid "Newsgroup subscription"
2224 msgstr "Subskrypcja grup dyskusyjnych"
2225
2226 #: src/grouplistdialog.c:189
2227 msgid "Select newsgroups for subscription:"
2228 msgstr "Wybierz grupy news do zasubskrybowania:"
2229
2230 #: src/grouplistdialog.c:195
2231 msgid "Find groups:"
2232 msgstr "Znajd¼ grupê:"
2233
2234 #: src/grouplistdialog.c:203
2235 msgid " Search "
2236 msgstr " Szukaj "
2237
2238 #: src/grouplistdialog.c:215
2239 msgid "Newsgroup name"
2240 msgstr "Nazwa grupy news:"
2241
2242 #: src/grouplistdialog.c:216
2243 msgid "Messages"
2244 msgstr "Wiadomo¶ci"
2245
2246 #: src/grouplistdialog.c:217
2247 msgid "Type"
2248 msgstr "Typ"
2249
2250 #: src/grouplistdialog.c:243
2251 msgid "Refresh"
2252 msgstr "Od¶wie¿"
2253
2254 #: src/grouplistdialog.c:347
2255 msgid "moderated"
2256 msgstr "moderowana"
2257
2258 #: src/grouplistdialog.c:349
2259 msgid "readonly"
2260 msgstr "tylko-do-odczytu"
2261
2262 #: src/grouplistdialog.c:351
2263 msgid "unknown"
2264 msgstr "nieznana"
2265
2266 #: src/grouplistdialog.c:398
2267 msgid "Can't retrieve newsgroup list."
2268 msgstr "Nie mo¿na ¶ci±gn±æ listy grup news."
2269
2270 #: src/grouplistdialog.c:441 src/summaryview.c:1155
2271 msgid "Done."
2272 msgstr "Zrobiono."
2273
2274 #: src/grouplistdialog.c:477
2275 #, c-format
2276 msgid "%d newsgroups received (%s read)"
2277 msgstr "%d ¶ci±gniêtych nazw grup (%s przeczytano)"
2278
2279 #: src/gtk/about.c:89
2280 msgid "About"
2281 msgstr "O programie"
2282
2283 #: src/gtk/about.c:111
2284 #, c-format
2285 msgid ""
2286 "GTK+ version %d.%d.%d\n"
2287 "Operating System: %s %s (%s)"
2288 msgstr ""
2289 "Wersja GTK+: %d.%d.%d\n"
2290 "Wersja Systemu Operaracyjnego: %s %s (%s)"
2291
2292 #: src/gtk/about.c:126
2293 #, c-format
2294 msgid "Compiled-in features:%s"
2295 msgstr "Wkompilowane dodatki:%s"
2296
2297 #: src/gtk/about.c:166
2298 #, c-format
2299 msgid "Compiled plugins:%s"
2300 msgstr "Wkompilowane wtyczki:%s"
2301
2302 #: src/gtk/about.c:220
2303 msgid ""
2304 "GPGME is copyright 2001 by Werner Koch <dd9jn@gnu.org>\n"
2305 "\n"
2306 msgstr ""
2307 "GPGME jest zastrze¿one przez Wernera Kocha <dd9jn@gnu.org> w 2001r\n"
2308 "\n"
2309
2310 #: src/gtk/about.c:224
2311 msgid ""
2312 "This program is free software; you can redistribute it and/or modify it "
2313 "under the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
2314 "Software Foundation; either version 2, or (at your option) any later "
2315 "version.\n"
2316 "\n"
2317 msgstr ""
2318 "Niniejszy program jest wolnym oprogramowaniem; mo¿esz go \n"
2319 "rozprowadzaæ dalej i/lub modyfikowaæ na warunkach Powszechnej\n"
2320 "Licencji Publicznej GNU, wydanej przez Fundacjê Wolnego\n"
2321 "Oprogramowania - wed³ug wersji 2-giej tej Licencji lub której¶\n"
2322 "z pó¼niejszych wersji. \n"
2323 "\n"
2324
2325 #: src/gtk/about.c:230
2326 msgid ""
2327 "This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
2328 "ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
2329 "FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for "
2330 "more details.\n"
2331 "\n"
2332 msgstr ""
2333 "Niniejszy program rozpowszechniany jest z nadziej±, i¿ bêdzie on \n"
2334 "u¿yteczny - jednak BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, nawet domy¶lnej \n"
2335 "gwarancji PRZYDATNO¦CI HANDLOWEJ albo PRZYDATNO¦CI DO OKRE¦LONYCH \n"
2336 "ZASTOSOWAÑ. W celu uzyskania bli¿szych informacji - Powszechna \n"
2337 "Licencja Publiczna GNU. \n"
2338 "\n"
2339
2340 #: src/gtk/about.c:236
2341 msgid ""
2342 "You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
2343 "this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple "
2344 "Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA."
2345 msgstr ""
2346 "Z pewno¶ci± wraz z niniejszym programem otrzyma³e¶ te¿ egzemplarz "
2347 "Powszechnej Licencji Publicznej GNU (GNU General Public License);je¶li nie - "
2348 "napisz do Free Software Foundation, Inc., 675 Mass Ave,Cambridge, MA 02139, "
2349 "USA."
2350
2351 #: src/gtk/colorlabel.c:46
2352 msgid "Orange"
2353 msgstr "Pomarañczowy"
2354
2355 #: src/gtk/colorlabel.c:47
2356 msgid "Red"
2357 msgstr "Czerwony"
2358
2359 #: src/gtk/colorlabel.c:48
2360 msgid "Pink"
2361 msgstr "Ró¿owy"
2362
2363 #: src/gtk/colorlabel.c:49
2364 msgid "Sky blue"
2365 msgstr "B³êkitny"
2366
2367 #: src/gtk/colorlabel.c:50
2368 msgid "Blue"
2369 msgstr "Niebieski"
2370
2371 #: src/gtk/colorlabel.c:51
2372 msgid "Green"
2373 msgstr "Zielony"
2374
2375 #: src/gtk/colorlabel.c:52
2376 msgid "Brown"
2377 msgstr "Br±zowy"
2378
2379 #: src/gtk/gtkutils.c:60 src/gtk/gtkutils.c:76
2380 msgid "Abcdef"
2381 msgstr "Abcdef"
2382
2383 #: src/gtk/pluginwindow.c:114
2384 msgid "Select Plugin to load"
2385 msgstr "Wybierz wtyczkê do ¶ci±gniêcia"
2386
2387 #: src/gtk/pluginwindow.c:150 src/gtk/pluginwindow.c:176
2388 msgid "Plugins"
2389 msgstr "Wtyczki"
2390
2391 #: src/gtk/pluginwindow.c:190 src/prefs_common.c:3226
2392 msgid "Description"
2393 msgstr "Opis"
2394
2395 #: src/gtk/pluginwindow.c:214
2396 msgid "Load Plugin"
2397 msgstr "£aduj Wtyczkê"
2398
2399 #: src/gtk/pluginwindow.c:219
2400 msgid "Unload Plugin"
2401 msgstr "Wy³aduj Wtyczkê"
2402
2403 #: src/gtk/prefswindow.c:173
2404 msgid "Page Index"
2405 msgstr "Spis Strony"
2406
2407 #: src/gtk/prefswindow.c:184
2408 msgid "Preferences"
2409 msgstr "Preferencje"
2410
2411 #: src/gtk/prefswindow.c:260 src/prefs_gtk.c:450
2412 msgid "Apply"
2413 msgstr "Zastosuj"
2414
2415 #: src/gtk/sslcertwindow.c:114 src/gtk/sslcertwindow.c:268
2416 #: src/gtk/sslcertwindow.c:321
2417 msgid "correct"
2418 msgstr "prawid³owe"
2419
2420 #: src/gtk/sslcertwindow.c:119
2421 msgid "Owner"
2422 msgstr "W³a¶ciciel"
2423
2424 #: src/gtk/sslcertwindow.c:120
2425 msgid "Signer"
2426 msgstr "Podpisa³"
2427
2428 #. S_COL_MARK
2429 #: src/gtk/sslcertwindow.c:121 src/prefs_summary_column.c:68
2430 #: src/progressdialog.c:53
2431 msgid "Status"
2432 msgstr "Stan"
2433
2434 #: src/gtk/sslcertwindow.c:127 src/gtk/sslcertwindow.c:148
2435 msgid "Name: "
2436 msgstr "Nazwa:"
2437
2438 #: src/gtk/sslcertwindow.c:134 src/gtk/sslcertwindow.c:155
2439 msgid "Organization: "
2440 msgstr "Organizacja: "
2441
2442 #: src/gtk/sslcertwindow.c:141 src/gtk/sslcertwindow.c:162
2443 msgid "Location: "
2444 msgstr "Lokacja: "
2445
2446 #: src/gtk/sslcertwindow.c:169
2447 msgid "Fingerprint: "
2448 msgstr "Odcisk palca: "
2449
2450 #: src/gtk/sslcertwindow.c:175
2451 msgid "Signature status: "
2452 msgstr "Stan podpisu: "
2453
2454 #: src/gtk/sslcertwindow.c:229
2455 #, c-format
2456 msgid "SSL certificate for %s"
2457 msgstr "Certyfikat SSL dla %s"
2458
2459 #: src/gtk/sslcertwindow.c:259
2460 #, c-format
2461 msgid "Certificate for %s is unknown. Do you want to accept it?"
2462 msgstr "Certyfikat dla %s jest nieznany. Czy chcesz go zatwierdziæ?"
2463
2464 #: src/gtk/sslcertwindow.c:270 src/gtk/sslcertwindow.c:323
2465 #, c-format
2466 msgid "Signature status: %s"
2467 msgstr "Stan podpisu: %s"
2468
2469 #: src/gtk/sslcertwindow.c:277
2470 msgid "View certificate"
2471 msgstr "<nie jest w certyfikacie>"
2472
2473 #: src/gtk/sslcertwindow.c:283
2474 msgid "Unknown SSL Certificate"
2475 msgstr "Nieznany certyfikat SSL"
2476
2477 #: src/gtk/sslcertwindow.c:283 src/gtk/sslcertwindow.c:335
2478 msgid "Accept and save"
2479 msgstr "Akceptuj i zapisz"
2480
2481 #: src/gtk/sslcertwindow.c:283 src/gtk/sslcertwindow.c:335
2482 msgid "Cancel connection"
2483 msgstr "Anuluj pod³±czanie"
2484
2485 #: src/gtk/sslcertwindow.c:300
2486 msgid "New certificate:"
2487 msgstr "Nowy certyfikat:"
2488
2489 #: src/gtk/sslcertwindow.c:305
2490 msgid "Known certificate:"
2491 msgstr "Znany certyfikat:"
2492
2493 #: src/gtk/sslcertwindow.c:312
2494 #, c-format
2495 msgid "Certificate for %s has changed. Do you want to accept it?"
2496 msgstr "Certyfikat dla %s siê zmieni³. Czy chcesz go zatwierdziæ?"
2497
2498 #: src/gtk/sslcertwindow.c:330
2499 msgid "View certificates"
2500 msgstr "Poka¿ certyfikaty"
2501
2502 #: src/gtk/sslcertwindow.c:335
2503 msgid "Changed SSL Certificate"
2504 msgstr "Zmieniono certyfikat SSL"
2505
2506 #: src/gtkaspell.c:479
2507 msgid "No dictionary selected."
2508 msgstr "Nie wybrano ¿adnego s³ownika"
2509
2510 #: src/gtkaspell.c:698 src/gtkaspell.c:1571 src/gtkaspell.c:1841
2511 msgid "Normal Mode"
2512 msgstr "Tryb Normalny"
2513
2514 #: src/gtkaspell.c:700 src/gtkaspell.c:1576 src/gtkaspell.c:1852
2515 msgid "Bad Spellers Mode"
2516 msgstr "Z³y tryb sprawdzania pisowni"
2517
2518 #: src/gtkaspell.c:739
2519 msgid "Unknown suggestion mode."
2520 msgstr "Nieznany tryb sugestii"
2521
2522 #: src/gtkaspell.c:972
2523 msgid "No misspelled word found."
2524 msgstr "Nie znaleziono b³êdnych s³ów"
2525
2526 #: src/gtkaspell.c:1306
2527 msgid "Replace unknown word"
2528 msgstr "Zmieñ nieznane s³owo"
2529
2530 #: src/gtkaspell.c:1316
2531 #, c-format
2532 msgid "Replace \"%s\" with: "
2533 msgstr "Zmieñ \"%s\" na: "
2534
2535 #: src/gtkaspell.c:1336
2536 msgid ""
2537 "Holding down MOD1 key while pressing Enter\n"
2538 "will learn from mistake.\n"
2539 msgstr ""
2540 "Trzymanie wci¶niêtego klawisza MOD1 oraz ENTER\n"
2541 "spowoduje nauczenie siê z b³êdu.\n"
2542
2543 #: src/gtkaspell.c:1566 src/gtkaspell.c:1830
2544 msgid "Fast Mode"
2545 msgstr "Tryb szybki"
2546
2547 #: src/gtkaspell.c:1678
2548 #, c-format
2549 msgid "\"%s\" unknown in %s"
2550 msgstr "\"%s\" nieznane w %s"
2551
2552 #: src/gtkaspell.c:1691
2553 msgid "Accept in this session"
2554 msgstr "Akceptuj w tej sesji"
2555
2556 #: src/gtkaspell.c:1701
2557 msgid "Add to personal dictionary"
2558 msgstr "Dodaj do s³ownika osobistego"
2559
2560 #: src/gtkaspell.c:1711
2561 msgid "Replace with..."
2562 msgstr "Zamieñ u¿ywaj±c..."
2563
2564 #: src/gtkaspell.c:1721
2565 #, c-format
2566 msgid "Check with %s"
2567 msgstr "Sprawd¼ u¿ywaj±c %s"
2568
2569 #: src/gtkaspell.c:1740
2570 msgid "(no suggestions)"
2571 msgstr "(brak sugestii)"
2572
2573 #: src/gtkaspell.c:1751 src/gtkaspell.c:1904
2574 msgid "More..."
2575 msgstr "Wiêcej..."
2576
2577 #: src/gtkaspell.c:1806
2578 #, c-format
2579 msgid "Dictionary: %s"
2580 msgstr "S³ownik: %s"
2581
2582 #: src/gtkaspell.c:1819
2583 #, c-format
2584 msgid "Use alternate (%s)"
2585 msgstr "U¿yj alternatywnego (%s)"
2586
2587 #: src/gtkaspell.c:1867 src/prefs_common.c:1628
2588 msgid "Check while typing"
2589 msgstr "Sprawdzaj podczas pisania"
2590
2591 #: src/gtkaspell.c:1883
2592 msgid "Change dictionary"
2593 msgstr "Zmieñ S³ownik"
2594
2595 #: src/gtkaspell.c:2037
2596 #, c-format
2597 msgid ""
2598 "The spell checker could not change dictionary.\n"
2599 "%s"
2600 msgstr ""
2601 "Sprawdzacz pisowni nie by³ w stanie zmieniæ s³ownika.\n"
2602 "%s"
2603
2604 #: src/headerview.c:181 src/summaryview.c:2372
2605 msgid "(No From)"
2606 msgstr "(Bez Od)"
2607
2608 #: src/headerview.c:202 src/summaryview.c:2415 src/summaryview.c:2418
2609 msgid "(No Subject)"
2610 msgstr "(Bez tematu)"
2611
2612 #: src/imap.c:461
2613 #, c-format
2614 msgid "Connecting %s:%d failed"
2615 msgstr "B³±d po³aczenia do %s:%d" 
2616
2617 #: src/imap.c:466
2618 #, c-format
2619 msgid "IMAP4 connection to %s:%d has been disconnected. Reconnecting...\n"
2620 msgstr "Po³±czenie IMAP4 do %s:%d zosta³o przerwane. £±czê jeszcze raz...\n"
2621
2622 #: src/imap.c:507
2623 msgid "creating tunneled IMAP4 connection\n"
2624 msgstr "tworzenie tunelowanego po³±czenia IMAP4 do %s:%d ...\n"
2625
2626 #: src/imap.c:520
2627 #, c-format
2628 msgid "creating IMAP4 connection to %s:%d ...\n"
2629 msgstr "tworzenie po³±czenia IMAP4 do %s:%d ...\n"
2630
2631 #: src/imap.c:954 src/imap.c:1001
2632 #, c-format
2633 msgid "can't set deleted flags: %d\n"
2634 msgstr "nie mo¿na ustawiæ flagi skasowany: %d\n"
2635
2636 #: src/imap.c:960 src/imap.c:1008 src/imap.c:1056
2637 msgid "can't expunge\n"
2638 msgstr "nie mo¿na zlikwidowaæ\n"
2639
2640 #: src/imap.c:1050
2641 #, c-format
2642 msgid "can't set deleted flags: 1:%d\n"
2643 msgstr "nie mo¿na ustawiæ flagi skasowany: 1:%d\n"
2644
2645 #: src/imap.c:1240
2646 msgid "error occured while getting LIST.\n"
2647 msgstr "wyst±pi³ b³±d podczas przy poleceniu LIST.\n"
2648
2649 #: src/imap.c:1426
2650 msgid "can't create mailbox: LIST failed\n"
2651 msgstr "nie mo¿na utworzyæ skrzynki: b³±d LIST.\n"
2652
2653 #: src/imap.c:1448
2654 msgid "can't create mailbox\n"
2655 msgstr "nie mo¿na utworzyæ skrzynki\n"
2656
2657 #: src/imap.c:1517
2658 #, c-format
2659 msgid "can't rename mailbox: %s to %s\n"
2660 msgstr "nie mo¿na zmieniæ nazwy skrzynki z %s do %s\n"
2661
2662 #: src/imap.c:1581
2663 msgid "can't delete mailbox\n"
2664 msgstr "nie mo¿na skasowaæ skrzynki\n"
2665
2666 #: src/imap.c:1614
2667 msgid "can't get envelope\n"
2668 msgstr "nie mo¿na pobraæ koperty\n"
2669
2670 #: src/imap.c:1622
2671 msgid "error occurred while getting envelope.\n"
2672 msgstr "wyst±pi³ b³±d podczas pobierania koperty.\n"
2673
2674 #: src/imap.c:1644
2675 #, c-format
2676 msgid "can't parse envelope: %s\n"
2677 msgstr "nie mo¿na przegl±daæ koperty: %s\n"
2678
2679 #: src/imap.c:1698
2680 #, c-format
2681 msgid "Can't establish IMAP4 session with: %s\n"
2682 msgstr "Nie mo¿na nawi±zaæ sesji IMAP4 z: %s\n"
2683
2684 #: src/imap.c:1719
2685 #, c-format
2686 msgid "Can't connect to IMAP4 server: %s:%d\n"
2687 msgstr "Nie mo¿na po³±czyæ sie z serwerem IMAP4: %s:%d\n"
2688
2689 #: src/imap.c:1726
2690 #, c-format
2691 msgid "Can't establish IMAP4 session with: %s:%d\n"
2692 msgstr "Nie mo¿na nawi±zaæ sesji IMAP4 z: %s:%d\n"
2693
2694 #: src/imap.c:1750
2695 msgid "Can't start TLS session.\n"
2696 msgstr "Nie mo¿na nawi±zaæ sesji TLS\n"
2697
2698 #: src/imap.c:1762
2699 msgid "Can't establish IMAP4 session.\n"
2700 msgstr "Nie mo¿na nawi±zaæ sesji IMAP4\n"
2701
2702 #: src/imap.c:1841
2703 msgid "can't get namespace\n"
2704 msgstr "nie mo¿na osi±gn±æ przestrzeni nazw\n"
2705
2706 #: src/imap.c:2318
2707 #, c-format
2708 msgid "can't select folder: %s\n"
2709 msgstr "nie mo¿na wybraæ katalogu: %s\n"
2710
2711 #: src/imap.c:2408
2712 msgid "IMAP4 login failed.\n"
2713 msgstr "B³±d logowania poprzez IMAP4\n"
2714
2715 #: src/imap.c:2767
2716 #, c-format
2717 msgid "can't append %s to %s\n"
2718 msgstr "nie mo¿na do³±czyæ %s do %s\n"
2719
2720 #: src/imap.c:2774
2721 msgid "(sending file...)"
2722 msgstr "(wysy³anie pliku...)"
2723
2724 #: src/imap.c:2851
2725 #, c-format
2726 msgid "can't copy %d to %s\n"
2727 msgstr "nie mo¿na skopiowaæ %d do %s\n"
2728
2729 #: src/imap.c:2910
2730 #, c-format
2731 msgid "error while imap command: STORE %d:%d %s\n"
2732 msgstr "wyst±pi³ b³±d w protokole IMAP: STORE %d:%d %s\n"
2733
2734 #: src/imap.c:2924
2735 msgid "error while imap command: EXPUNGE\n"
2736 msgstr "wyst±pi³ b³±d w protokole IMAP: EXPUNGE\n"
2737
2738 #: src/imap.c:3149
2739 #, c-format
2740 msgid "iconv cannot convert UTF-7 to %s\n"
2741 msgstr "iconv nie mo¿e zmieniæ UTF-7 na %s\n"
2742
2743 #: src/import.c:130
2744 msgid "Import"
2745 msgstr "Import"
2746
2747 #: src/import.c:149
2748 msgid "Specify target mbox file and destination folder."
2749 msgstr "Okre¶l docelowy plik ze skrzynk± (mbox) oraz docelowy katalog."
2750
2751 #: src/import.c:159
2752 msgid "Importing file:"
2753 msgstr "Importowanie pliku:"
2754
2755 #: src/import.c:164
2756 msgid "Destination dir:"
2757 msgstr "Katalog docelowy:"
2758
2759 #: src/import.c:222
2760 msgid "Select importing file"
2761 msgstr "Wybierz importowany plik"
2762
2763 #: src/importldif.c:176
2764 msgid "Please specify address book name and file to import."
2765 msgstr "Proszê sprecyzowaæ nazwê ksi±¿ki adresowej oraz plik do zaimportowania."
2766
2767 #: src/importldif.c:179
2768 msgid "Select and rename LDIF field names to import."
2769 msgstr "Zaznacz i zmieñ nazwy polom LDIF do zaimportowania"
2770
2771 #: src/importldif.c:182
2772 msgid "File imported."
2773 msgstr "Plik zaimportowany."
2774
2775 #: src/importldif.c:367 src/importmutt.c:124 src/importpine.c:124
2776 msgid "Please select a file."
2777 msgstr "Proszê wybraæ plik."
2778
2779 #: src/importldif.c:373 src/importmutt.c:129 src/importpine.c:129
2780 msgid "Address book name must be supplied."
2781 msgstr "Ksi±¿ka adresowa musi byæ podana."
2782
2783 #: src/importldif.c:388
2784 msgid "Error reading LDIF fields."
2785 msgstr "B³±d podczas czytania pól LDIF"
2786
2787 #: src/importldif.c:411
2788 msgid "LDIF file imported successfully."
2789 msgstr "Import pliku LDIF zakoñczony sukcesem."
2790
2791 #: src/importldif.c:496
2792 msgid "Select LDIF File"
2793 msgstr "Wybierz plik LDIF"
2794
2795 #. S_COL_MARK
2796 #: src/importldif.c:612 src/summaryview.c:463
2797 msgid "S"
2798 msgstr "S"
2799
2800 #: src/importldif.c:613 src/importldif.c:662
2801 msgid "LDIF Field"
2802 msgstr "Pole LDIF"
2803
2804 #: src/importldif.c:614
2805 msgid "Attribute Name"
2806 msgstr "Nazwa Atrybutu"
2807
2808 #: src/importldif.c:674
2809 msgid "Attribute"
2810 msgstr "Atrybut"
2811
2812 #: src/importldif.c:685 src/select-keys.c:331
2813 msgid "Select"
2814 msgstr "Wybierz"
2815
2816 #: src/importldif.c:752
2817 msgid "File Name :"
2818 msgstr "Nazwa pliku :"
2819
2820 #: src/importldif.c:762
2821 msgid "Records :"
2822 msgstr "Zanotowane :"
2823
2824 #: src/importldif.c:790
2825 msgid "Import LDIF file into Address Book"
2826 msgstr "Importuj plik LDIF do Ksi±¿ki Adresowej"
2827
2828 #: src/importmutt.c:143
2829 msgid "Error importing MUTT file."
2830 msgstr "B³±d importu pliku MUTTa."
2831
2832 #: src/importmutt.c:171 src/importmutt.c:328 src/importpine.c:171
2833 #: src/importpine.c:329
2834 msgid "Please select a file to import."
2835 msgstr "Proszê wybierz plik do importu."
2836
2837 #: src/importmutt.c:185
2838 msgid "Select MUTT File"
2839 msgstr "Wybierz plik MUTTa"
2840
2841 #: src/importmutt.c:239
2842 msgid "Import MUTT file into Address Book"
2843 msgstr "Importuj plik MUTTa do Ksi±¿ki Adresowej"
2844
2845 #: src/importpine.c:143
2846 msgid "Error importing Pine file."
2847 msgstr "B³±d podczas importu pliku PINE."
2848
2849 #: src/importpine.c:185
2850 msgid "Select Pine File"
2851 msgstr "Wybierz plik PINE."
2852
2853 #: src/importpine.c:239
2854 msgid "Import Pine file into Address Book"
2855 msgstr "Importuj plik PINE do Ksi±¿ki Adresowej"
2856
2857 #: src/inc.c:269 src/inc.c:366 src/send.c:396
2858 msgid "Standby"
2859 msgstr "Oczekiwanie"
2860
2861 #: src/inc.c:389
2862 msgid "Retrieving new messages"
2863 msgstr "Pobieranie nowych wiadomo¶ci"
2864
2865 #: src/inc.c:521
2866 msgid "Retrieving"
2867 msgstr "Pobieranie"
2868
2869 #: src/inc.c:530
2870 #, c-format
2871 msgid "Done (%d message(s) (%s) received)"
2872 msgstr "Wykonano (%d wiadomo¶æ(-ci) (%s) otrzymano)"
2873
2874 #: src/inc.c:534
2875 msgid "Done (no new messages)"
2876 msgstr "Wykonano (brak nowych wiadomo¶ci)"
2877
2878 #: src/inc.c:541
2879 msgid "Connection failed"
2880 msgstr "B³±d po³aczenia."
2881
2882 #: src/inc.c:545
2883 msgid "Auth failed"
2884 msgstr "B³ad autoryzacji"
2885
2886 #. S_COL_SCORE
2887 #: src/inc.c:549 src/prefs_summary_column.c:76
2888 msgid "Locked"
2889 msgstr "Zablokowane"
2890
2891 #: src/inc.c:560
2892 msgid "Cancelled"
2893 msgstr "Anuluj"
2894
2895 #: src/inc.c:573
2896 #, c-format
2897 msgid "Authorization for %s on %s failed"
2898 msgstr "Autoryzacja dla %s na %s nie powiod³a siê"
2899
2900 #: src/inc.c:649
2901 #, c-format
2902 msgid "Finished (%d new message(s))"
2903 msgstr "Skoñczono (%d nowa(-ych) wiadomo¶æ(-ci))"
2904
2905 #: src/inc.c:652
2906 msgid "Finished (no new messages)"
2907 msgstr "Skoñczono (brak nowych wiadomo¶ci)"
2908
2909 #: src/inc.c:660
2910 msgid "Some errors occurred while getting mail."
2911 msgstr "Wyst±pi³y b³êdy podczas pobierania poczty."
2912
2913 #: src/inc.c:724
2914 #, c-format
2915 msgid "%s: Retrieving new messages"
2916 msgstr "%s : Pobieranie nowych wiadomo¶ci"
2917
2918 #: src/inc.c:753
2919 #, c-format
2920 msgid "Connecting to POP3 server: %s ..."
2921 msgstr "Pod³±czanie do serwera POP3: %s ..."
2922
2923 #: src/inc.c:765
2924 #, c-format
2925 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d\n"
2926 msgstr "Nie mo¿na po³±czyæ siê z serwerem POP3: %s:%d\n"
2927
2928 #: src/inc.c:772
2929 #, c-format
2930 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d"
2931 msgstr "Nie mo¿na po³±czyæ siê z serwerem POP3: %s:%d"
2932
2933 #: src/inc.c:888 src/inc.c:957
2934 #, c-format
2935 msgid "Retrieving message (%d / %d) (%s / %s)"
2936 msgstr "Pobieranie wiadomo¶ci (%d / %d) (%s / %s bajtów)"
2937
2938 #: src/inc.c:921 src/send.c:631
2939 msgid "Authenticating..."
2940 msgstr "Autentyfikacja..."
2941
2942 #: src/inc.c:925
2943 msgid "Getting the number of new messages (STAT)..."
2944 msgstr "Pobieranie liczby wiadomo¶ci (STAT)..."
2945
2946 #: src/inc.c:929
2947 msgid "Getting the number of new messages (LAST)..."
2948 msgstr "Pobieranie liczby wiadomo¶ci (LAST)..."
2949
2950 #: src/inc.c:933
2951 msgid "Getting the number of new messages (UIDL)..."
2952 msgstr "Pobieranie liczby wiadomo¶ci (UIDL)"
2953
2954 #: src/inc.c:937
2955 msgid "Getting the size of messages (LIST)..."
2956 msgstr "Pobieranie wielko¶ci wiadomo¶ci (LIST)..."
2957
2958 #: src/inc.c:941
2959 #, c-format
2960 msgid "Retrieving header (%d / %d)"
2961 msgstr "Pobieranie nag³ówka (%d / %d)"
2962
2963 #: src/inc.c:974
2964 #, c-format
2965 msgid "Deleting message %d"
2966 msgstr "Usuwanie wiadomo¶ci %d"
2967
2968 #: src/inc.c:980 src/send.c:649
2969 msgid "Quitting"
2970 msgstr "Wychodzenie"
2971
2972 #: src/inc.c:1025
2973 msgid "Error occurred while processing mail."
2974 msgstr "B³±d podczas przetwarzania wiadomo¶ci."
2975
2976 #: src/inc.c:1028
2977 msgid "No disk space left."
2978 msgstr "Brak miejsca na dysku."
2979
2980 #: src/inc.c:1031
2981 msgid "Can't write file."
2982 msgstr "Nie mo¿na zapisaæ pliku."
2983
2984 #: src/inc.c:1034
2985 msgid "Socket error."
2986 msgstr "B³±d gniazda."
2987
2988 #: src/inc.c:1038
2989 msgid "Mailbox is locked."
2990 msgstr "Skrzynka zablokowana."
2991
2992 #: src/inc.c:1066
2993 msgid "Incorporation cancelled\n"
2994 msgstr "Wcielanie anulowane\n"
2995
2996 #: src/inputdialog.c:151
2997 #, c-format
2998 msgid "Input password for %s on %s:"
2999 msgstr "Wprowad¼ has³o dla %s na %s:"
3000
3001 #: src/inputdialog.c:153
3002 msgid "Input password"
3003 msgstr "Wprowad¼ has³o"
3004
3005 #: src/logwindow.c:61
3006 msgid "Protocol log"
3007 msgstr "Dziennik protoko³u"
3008
3009 #. for gettext
3010 #: src/main.c:142 src/main.c:151
3011 #, c-format
3012 msgid ""
3013 "File `%s' already exists.\n"
3014 "Can't create folder."
3015 msgstr ""
3016 "Plik `%s' ju¿ istnieje.\n"
3017 "Nie mo¿na utworzyæ katalogu."
3018
3019 #: src/main.c:206
3020 msgid "g_thread is not supported by glib.\n"
3021 msgstr "glib nie obs³uguje g_thread.\n"
3022
3023 #: src/main.c:261
3024 msgid ""
3025 "GnuPG is not installed properly, or needs to be upgraded.\n"
3026 "OpenPGP support disabled."
3027 msgstr ""
3028 "GnuPG nie jest poprawnie zainstalowany, lub musi zostaæ uaktualniony\n"
3029 "Obs³uga OpenPGP wy³±czone."
3030
3031 #: src/main.c:424
3032 #, c-format
3033 msgid "Usage: %s [OPTION]...\n"
3034 msgstr "U¿ycie: %s [OPCJE]...\n"
3035
3036 #: src/main.c:427
3037 msgid "  --compose [address]    open composition window"
3038 msgstr "  --compose [adres]      otwiera okno tworzenia wiadomo¶ci"
3039
3040 #: src/main.c:428
3041 msgid ""
3042 "  --attach file1 [file2]...\n"
3043 "                         open composition window with specified files\n"
3044 "                         attached"
3045 msgstr ""
3046 "  --attach plik1 [plik2]...\n"
3047 "                         otwórz okno kompozycji z za³±czonym wybranym\n"
3048 "                         plikiem"
3049
3050 #: src/main.c:431
3051 msgid "  --receive              receive new messages"
3052 msgstr "  --receive              odbiera nowe wiadomo¶ci"
3053
3054 #: src/main.c:432
3055 msgid "  --receive-all          receive new messages of all accounts"
3056 msgstr "  --receive-all          odbiera nowe wiadomo¶ci dla wszystkich kont"
3057
3058 #: src/main.c:433
3059 msgid "  --send                 send all queued messages"
3060 msgstr "  --send                 wysy³a zakolejkowane wiadomo¶ci"
3061
3062 #: src/main.c:434
3063 msgid "  --status               show the total number of messages"
3064 msgstr "  --status               pokazuje ilo¶æ wszystkich wiadomo¶ci"
3065
3066 #: src/main.c:435
3067 msgid "  --online               switch to online mode"
3068 msgstr "  --online                ustaw siê jako pod³±czonego do sieci"
3069
3070 #: src/main.c:436
3071 msgid "  --offline              switch to offline mode"
3072 msgstr "  --offline               ustaw siê jako od³±czonego od sieci"
3073
3074 #: src/main.c:437
3075 msgid "  --debug                debug mode"
3076 msgstr "  --debug                tryb debug"
3077
3078 #: src/main.c:438
3079 msgid "  --help                 display this help and exit"
3080 msgstr "  --help                 wy¶wietla tê pomoc i wychodzi"
3081
3082 #: src/main.c:439
3083 msgid "  --version              output version information and exit"
3084 msgstr "  --version              wy¶wietla informacjê o wersji i wychodzi"
3085
3086 #: src/main.c:480 src/summaryview.c:5209
3087 #, c-format
3088 msgid "Processing (%s)..."
3089 msgstr "Przetwarzanie (%s)..."
3090
3091 #: src/main.c:483
3092 msgid "top level folder"
3093 msgstr "katalog górnego poziomu"
3094
3095 #: src/main.c:531
3096 msgid "Composing message exists."
3097 msgstr "Tworzona wiadomo¶æ ju¿ istnieje"
3098
3099 #: src/main.c:532
3100 msgid "Draft them"
3101 msgstr "Ustaw jako szablon"
3102
3103 #: src/main.c:532
3104 msgid "Discard them"
3105 msgstr "Porzuæ je"
3106
3107 #: src/main.c:532
3108 msgid "Don't quit"
3109 msgstr "Nie wychod¼"
3110
3111 #: src/main.c:546
3112 msgid "Queued messages"
3113 msgstr "Skolejkowane wiadomo¶ci"
3114
3115 #: src/main.c:547
3116 msgid "Some unsent messages are queued. Exit now?"
3117 msgstr "Niektóre niewys³ane wiadomo¶ci zosta³y skolejkowane. Wyj¶æ?"
3118
3119 #: src/main.c:801 src/toolbar.c:1989
3120 msgid "Some errors occurred while sending queued messages."
3121 msgstr "B³êdy podczas wysy³ania zakolejkowanych wiadomo¶ci."
3122
3123 #: src/mainwindow.c:412
3124 msgid "/_File/_Add mailbox..."
3125 msgstr "/_Plik/Dod_aj skrzynkê..."
3126
3127 #: src/mainwindow.c:413
3128 msgid "/_File/_Add mbox mailbox..."
3129 msgstr "/_Plik/Dod_aj skrzynkê mailbox..."
3130
3131 #: src/mainwindow.c:414
3132 msgid "/_File/_Check for new messages in all folders"
3133 msgstr "/_Plik/Sprawd¼ za nowymi wiadomo¶_ciami we wszystkich folderach"
3134
3135 #: src/mainwindow.c:416
3136 msgid "/_File/_Folder"
3137 msgstr "/_Plik/_Katalog"
3138
3139 #: src/mainwindow.c:417
3140 msgid "/_File/_Folder/Create _new folder..."
3141 msgstr "/_Plik/_Katalog/Stwórz _nowy katalog..."
3142
3143 #: src/mainwindow.c:419
3144 msgid "/_File/_Folder/_Rename folder..."
3145 msgstr "/_Plik/_Katalog/_Zmieñ nazwê katalo_gu..."
3146
3147 #: src/mainwindow.c:420
3148 msgid "/_File/_Folder/_Delete folder"
3149 msgstr "/_Plik/_Katalog/_Usuñ kata_log"
3150
3151 #: src/mainwindow.c:421
3152 msgid "/_File/_Import mbox file..."
3153 msgstr "/_Plik/_Importuj plik mbox..."
3154
3155 #: src/mainwindow.c:422
3156 msgid "/_File/_Export to mbox file..."
3157 msgstr "/_Plik/_Eksportuj do pliku mbox..."
3158
3159 #: src/mainwindow.c:423
3160 msgid "/_File/Empty _trash"
3161 msgstr "/_Plik/Opró¿nij wysyp_isko"
3162
3163 #: src/mainwindow.c:424
3164 msgid "/_File/_Work offline"
3165 msgstr "/_Plik/Pracuj w trybie off-line"
3166
3167 #: src/mainwindow.c:426
3168 msgid "/_File/_Save as..."
3169 msgstr "/_Plik/Zapi_sz jako..."
3170
3171 #: src/mainwindow.c:427
3172 msgid "/_File/_Print..."
3173 msgstr "/_Plik/_Drukuj..."
3174
3175 #. {N_("/_File/_Close"),                "<alt>W", app_exit_cb, 0, NULL},
3176 #: src/mainwindow.c:430
3177 msgid "/_File/E_xit"
3178 msgstr "/_Plik/_Wyj¶cie"
3179
3180 #: src/mainwindow.c:435
3181 msgid "/_Edit/Select _thread"
3182 msgstr "/_Edycja/W_ybierz w±tek"
3183
3184 #: src/mainwindow.c:437
3185 msgid "/_Edit/_Find in current message..."
3186 msgstr "/_Edycja/_Znajd¼ w obecnej wiadomo¶ci..."
3187
3188 #: src/mainwindow.c:439
3189 msgid "/_Edit/_Search folder..."
3190 msgstr "/_Edycja/_Szukaj"
3191
3192 #: src/mainwindow.c:441
3193 msgid "/_View/Show or hi_de"
3194 msgstr "/_Widok/Poka¿ lub uk_ryj"
3195
3196 #: src/mainwindow.c:442
3197 msgid "/_View/Show or hi_de/_Folder tree"
3198 msgstr "/_Widok/Poka¿ lub uk_ryj/_Drzwo katalogów"
3199
3200 #: src/mainwindow.c:444
3201 msgid "/_View/Show or hi_de/_Message view"
3202 msgstr "/_Widok/Poka¿ lub uk_ryj/Okno wiado_mo¶ci"
3203
3204 #: src/mainwindow.c:446
3205 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar"
3206 msgstr "/_Widok/Poka¿ lub uk_ryj/_Pasek narzêdzi"
3207
3208 #: src/mainwindow.c:448
3209 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/Icon _and text"
3210 msgstr "/_Widok/Poka¿ lub uk_ryj/_Pasek narzêdzi/I_kony i tekst"
3211
3212 #: src/mainwindow.c:450
3213 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Icon"
3214 msgstr "/_Widok/Poka¿ lub uk_ryj/_Pasek narzêdzi/_Ikony"
3215
3216 #: src/mainwindow.c:452
3217 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Text"
3218 msgstr "/_Widok/Poka¿ lub uk_ryj/_Pasek narzêdzi/_Tekst"
3219
3220 #: src/mainwindow.c:454
3221 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_None"
3222 msgstr "/_Widok/Poka¿ lub uk_ryj/_Pasek narzêdzi/_Brak"
3223
3224 #: src/mainwindow.c:456
3225 msgid "/_View/Show or hi_de/Status _bar"
3226 msgstr "/_Widok/Poka¿ lub uk_ryj/Pa_sek statusu"
3227
3228 #: src/mainwindow.c:459
3229 msgid "/_View/Separate f_older tree"
3230 msgstr "/_Widok/_Oddziel drzewo katalogów"
3231
3232 #: src/mainwindow.c:460
3233 msgid "/_View/Separate m_essage view"
3234 msgstr "/_Widok/Oddziel widok wiado_mo¶ci"
3235
3236 #: src/mainwindow.c:462
3237 msgid "/_View/_Sort"
3238 msgstr "/_Widok/_Sortuj"
3239
3240 #: src/mainwindow.c:463
3241 msgid "/_View/_Sort/by _number"
3242 msgstr "/_Widok/_Sortuj/wg _numeru"
3243
3244 #: src/mainwindow.c:464
3245 msgid "/_View/_Sort/by s_ize"
3246 msgstr "/_Widok/_Sortuj/wg w_ielko¶ci"
3247
3248 #: src/mainwindow.c:465
3249 msgid "/_View/_Sort/by _date"
3250 msgstr "/_Widok/_Sortuj/wg _daty"
3251
3252 #: src/mainwindow.c:466
3253 msgid "/_View/_Sort/by _from"
3254 msgstr "/_Widok/_Sortuj/wg pola _od"
3255
3256 #: src/mainwindow.c:467
3257 msgid "/_View/_Sort/by _recipient"
3258 msgstr "/_Widok/_Sortuj/wg odbio_rcy"
3259
3260 #: src/mainwindow.c:468
3261 msgid "/_View/_Sort/by _subject"
3262 msgstr "/_Widok/_Sortuj/wg _tematu"
3263
3264 #: src/mainwindow.c:469
3265 msgid "/_View/_Sort/by _color label"
3266 msgstr "/_Widok/_Sortuj/wg. _koloru pod¶wietlenia"
3267
3268 #: src/mainwindow.c:471
3269 msgid "/_View/_Sort/by _mark"
3270 msgstr "/_Widok/_Sortuj/wg _zaznaczenia"
3271
3272 #: src/mainwindow.c:472
3273 msgid "/_View/_Sort/by _status"
3274 msgstr "/_Widok/_Sortuj/wg _stanu"
3275
3276 #: src/mainwindow.c:473
3277 msgid "/_View/_Sort/by a_ttachment"
3278 msgstr "/_Widok/_Sortuj/wg z_a³±czników"
3279
3280 #: src/mainwindow.c:475
3281 msgid "/_View/_Sort/by score"
3282 msgstr "/_Widok/_Sortuj/wg punktacji"
3283
3284 #: src/mainwindow.c:476
3285 msgid "/_View/_Sort/by locked"
3286 msgstr "/_Widok/_Sortuj/wg zablokowanych"
3287
3288 #: src/mainwindow.c:477
3289 msgid "/_View/_Sort/D_on't sort"
3290 msgstr "/_Widok/_Sortuj/Nie s_ortuj"
3291
3292 #: src/mainwindow.c:478 src/mainwindow.c:481
3293 msgid "/_View/_Sort/---"
3294 msgstr "/_Widok/_Sortuj/---"
3295
3296 #: src/mainwindow.c:479
3297 msgid "/_View/_Sort/Ascending"
3298 msgstr "/_Widok/_Sortuj/Rosn±co"
3299
3300 #: src/mainwindow.c:480
3301 msgid "/_View/_Sort/Descending"
3302 msgstr "/_Widok/_Sortuj/Malej±co"
3303
3304 #: src/mainwindow.c:482
3305 msgid "/_View/_Sort/_Attract by subject"
3306 msgstr "/_Widok/_Sortuj/Segreguj wg tem_atu"
3307
3308 #: src/mainwindow.c:484
3309 msgid "/_View/Th_read view"
3310 msgstr "/_Widok/W±_tkuj widok"
3311
3312 #: src/mainwindow.c:485
3313 msgid "/_View/E_xpand all threads"
3314 msgstr "/_Widok/Ro_zszerz wszystkie w±tki"
3315
3316 #: src/mainwindow.c:486
3317 msgid "/_View/Co_llapse all threads"
3318 msgstr "/_Widok/S_prê¿ wszystkie w±tki"
3319
3320 #: src/mainwindow.c:487
3321 msgid "/_View/_Hide read messages"
3322 msgstr "/_Widok/_Ukryj przeczytane wiadomo¶ci"
3323
3324 #: src/mainwindow.c:488
3325 msgid "/_View/Set displayed _items..."
3326 msgstr "/_Widok/Ustaw wy¶wietlane rz_eczy..."
3327
3328 #: src/mainwindow.c:491
3329 msgid "/_View/_Go to"
3330 msgstr "/_Widok/_Id¼ do"
3331
3332 #: src/mainwindow.c:492
3333 msgid "/_View/_Go to/_Prev message"
3334 msgstr "/_Widok/_Id¼ do/_Poprzednia wiadomo¶æ"
3335
3336 #: src/mainwindow.c:493
3337 msgid "/_View/_Go to/_Next message"
3338 msgstr "/_Widok/_Id¼ do/_Nastêpna wiadomo¶æ"
3339
3340 #: src/mainwindow.c:494 src/mainwindow.c:499 src/mainwindow.c:502
3341 #: src/mainwindow.c:507 src/mainwindow.c:512
3342 msgid "/_View/_Go to/---"
3343 msgstr "/_Widok/_Id¼ do/---"
3344
3345 #: src/mainwindow.c:495
3346 msgid "/_View/_Go to/P_rev unread message"
3347 msgstr "/_Widok/_Id¼ do/Pop_rzednia nieprzeczytana wiadomo¶æ"
3348
3349 #: src/mainwindow.c:497
3350 msgid "/_View/_Go to/N_ext unread message"
3351 msgstr "/_Widok/_Id¼ do/Nastêpna ni_eprzeczytana wiadomo¶æ"
3352
3353 #: src/mainwindow.c:500
3354 msgid "/_View/_Go to/Prev ne_w message"
3355 msgstr "/_Widok/_Id¼ do/Poprzednia no_wa wiadomo¶æ"
3356
3357 #: src/mainwindow.c:501
3358 msgid "/_View/_Go to/Ne_xt new message"
3359 msgstr "/_Widok/_Id¼ do/Nastêpna no_wa wiadomo¶æ"
3360
3361 #: src/mainwindow.c:503
3362 msgid "/_View/_Go to/Prev _marked message"
3363 msgstr "/_Widok/_Id¼ do/Poprzednia zaznaczona wiado_mo¶æ"
3364
3365 #: src/mainwindow.c:505
3366 msgid "/_View/_Go to/Next m_arked message"
3367 msgstr "/_Widok/_Id¼ do/N_astêpna zaznaczona wiadomo¶æ"
3368
3369 #: src/mainwindow.c:508
3370 msgid "/_View/_Go to/Prev _labeled message"
3371 msgstr "/_Widok/_Id¼ do/Poprzednia oko_lorowana wiadomo¶æ"
3372
3373 #: src/mainwindow.c:510
3374 msgid "/_View/_Go to/Next la_beled message"
3375 msgstr "/_Widok/_Id¼ do/Nastêpna okolo_rowana wiadomo¶æ"
3376
3377 #: src/mainwindow.c:513
3378 msgid "/_View/_Go to/Other _folder..."
3379 msgstr "/_Widok/Id¼ do/Innego katalo_gu"
3380
3381 #: src/mainwindow.c:517 src/mainwindow.c:524
3382 msgid "/_View/_Code set/---"
3383 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/---"
3384
3385 #: src/mainwindow.c:521
3386 msgid "/_View/_Code set"
3387 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa"
3388
3389 #: src/mainwindow.c:522
3390 msgid "/_View/_Code set/_Auto detect"
3391 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/_Automatycznie"
3392
3393 #: src/mainwindow.c:525
3394 msgid "/_View/_Code set/7bit ascii (US-ASC_II)"
3395 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/7 bitów ascii (US-ASC_II)"
3396
3397 #: src/mainwindow.c:529
3398 msgid "/_View/_Code set/Unicode (_UTF-8)"
3399 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Unicode (_UTF-8)"
3400
3401 #: src/mainwindow.c:533
3402 msgid "/_View/_Code set/Western European (ISO-8859-_1)"
3403 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Europa Zachodnia (ISO-8859-_1)"
3404
3405 #: src/mainwindow.c:535
3406 msgid "/_View/_Code set/Western European (ISO-8859-15)"
3407 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Europa Zachodnia (ISO-8859-15)"
3408
3409 #: src/mainwindow.c:539
3410 msgid "/_View/_Code set/Central European (ISO-8859-_2)"
3411 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Europa ¦rodkowa (ISO-8859-_2)"
3412
3413 #: src/mainwindow.c:542
3414 msgid "/_View/_Code set/_Baltic (ISO-8859-13)"
3415 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Kraje _Ba³tyckie (ISO-8859-13)"
3416
3417 #: src/mainwindow.c:544
3418 msgid "/_View/_Code set/Baltic (ISO-8859-_4)"
3419 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Kraje Ba³tyckie (ISO-8859-_4)"
3420
3421 #: src/mainwindow.c:547
3422 msgid "/_View/_Code set/Greek (ISO-8859-_7)"
3423 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Grecja (ISO-8859-_7)"
3424
3425 #: src/mainwindow.c:550
3426 msgid "/_View/_Code set/Turkish (ISO-8859-_9)"
3427 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Turcja (ISO-8859-_9)"
3428
3429 #: src/mainwindow.c:553
3430 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (ISO-8859-_5)"
3431 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Cyrylica (ISO-8859-_5)"
3432
3433 #: src/mainwindow.c:555
3434 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (KOI8-_R)"
3435 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Cyrylica (KOI8-_R)"
3436
3437 #: src/mainwindow.c:557
3438 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (Windows-1251)"
3439 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Cyrylica (Windows-1251)"
3440
3441 #: src/mainwindow.c:561
3442 msgid "/_View/_Code set/Japanese (ISO-2022-_JP)"
3443 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Japonia (ISO-2022-_JP)"
3444
3445 #: src/mainwindow.c:564
3446 msgid "/_View/_Code set/Japanese (ISO-2022-JP-2)"
3447 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Japonia (ISO-2022-JP-2)"
3448
3449 #: src/mainwindow.c:567
3450 msgid "/_View/_Code set/Japanese (_EUC-JP)"
3451 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Japonia (_EUC-JP)"
3452
3453 #: src/mainwindow.c:569
3454 msgid "/_View/_Code set/Japanese (_Shift__JIS)"
3455 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Japonia (_Shift__JIS)"
3456
3457 #: src/mainwindow.c:573
3458 msgid "/_View/_Code set/Simplified Chinese (_GB2312)"
3459 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Uproszczony Chiny (_GB2312)"
3460
3461 #: src/mainwindow.c:575
3462 msgid "/_View/_Code set/Traditional Chinese (_Big5)"
3463 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Tradycyjny Chiny (_Big5)"
3464
3465 #: src/mainwindow.c:577
3466 msgid "/_View/_Code set/Traditional Chinese (EUC-_TW)"
3467 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Tradycyjny Chiny (EUC-_TW)"
3468
3469 #: src/mainwindow.c:579
3470 msgid "/_View/_Code set/Chinese (ISO-2022-_CN)"
3471 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Chiny (ISO-2022-_CN)"
3472
3473 #: src/mainwindow.c:582
3474 msgid "/_View/_Code set/Korean (EUC-_KR)"
3475 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Korea(EUC-_KR)"
3476
3477 #: src/mainwindow.c:584
3478 msgid "/_View/_Code set/Korean (ISO-2022-KR)"
3479 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Korea (ISO-2022-KR)"
3480
3481 #: src/mainwindow.c:587
3482 msgid "/_View/_Code set/Thai (TIS-620)"
3483 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Tajska (TIS-620)"
3484
3485 #: src/mainwindow.c:589
3486 msgid "/_View/_Code set/Thai (Windows-874)"
3487 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Tajska (Windows-874)"
3488
3489 #: src/mainwindow.c:597 src/summaryview.c:449
3490 msgid "/_View/Open in new _window"
3491 msgstr "/_Widok/Ot_wórz w nowym oknie"
3492
3493 #: src/mainwindow.c:598
3494 msgid "/_View/Mess_age source"
3495 msgstr "/_Widok/¬ród³o wiado_mo¶ci"
3496
3497 #: src/mainwindow.c:599
3498 msgid "/_View/Show all _headers"
3499 msgstr "/_Widok/Poka¿ wszystkie na_g³ówki"
3500
3501 #: src/mainwindow.c:601
3502 msgid "/_View/_Update summary"
3503 msgstr "/_Widok/Od¶wie¿enie pods_umowania"
3504
3505 #: src/mainwindow.c:604
3506 msgid "/_Message/Get new ma_il"
3507 msgstr "/Wiado_mo¶æ/Pob_ierz now± pocztê "
3508
3509 #: src/mainwindow.c:605
3510 msgid "/_Message/Get from _all accounts"
3511 msgstr "/Wiado_mo¶æ/Pobierz z _wszystkich kont"
3512
3513 #: src/mainwindow.c:607
3514 msgid "/_Message/Cancel receivin_g"
3515 msgstr "/Wiado_mo¶æ/Anuluj ¶ci±_ganie"
3516
3517 #: src/mainwindow.c:609
3518 msgid "/_Message/_Send queued messages"
3519 msgstr "/Wiado_mo¶æ/Wy¶lij wia_domo¶ci z kolejki"
3520
3521 #: src/mainwindow.c:611
3522 msgid "/_Message/Compose a_n email message"
3523 msgstr "/Wiado_mo¶æ/Twórz _now± wiadomo¶æ"
3524
3525 #: src/mainwindow.c:612
3526 msgid "/_Message/Compose a news message"
3527 msgstr "/Wiado_mo¶æ/Twórz nowego posta do grup"
3528
3529 #: src/mainwindow.c:613 src/messageview.c:154
3530 msgid "/_Message/_Reply"
3531 msgstr "/Wiado_mo¶æ/_Odpowiedz"
3532
3533 #: src/mainwindow.c:614 src/messageview.c:155
3534 msgid "/_Message/Repl_y to"
3535 msgstr "/_Wiadomo¶æ/_Odpowiedz do"
3536
3537 #: src/mainwindow.c:615 src/messageview.c:156
3538 msgid "/_Message/Repl_y to/_all"
3539 msgstr "/Wiado_mo¶æ/_Odpowiedz do/_Wszystkich"
3540
3541 #: src/mainwindow.c:616 src/messageview.c:157
3542 msgid "/_Message/Repl_y to/_sender"
3543 msgstr "/Wiado_mo¶æ/_Odpowiedz do/_Nadawcy"
3544
3545 #: src/mainwindow.c:617 src/messageview.c:158
3546 msgid "/_Message/Repl_y to/mailing _list"
3547 msgstr "/Wiado_mo¶æ/Odpowiedz do/_Grupy mailingowej"
3548
3549 #: src/mainwindow.c:619
3550 msgid "/_Message/Follow-up and reply to"
3551 msgstr "/_Wiadomo¶æ/_Odpowiedz na grupê i nadawcy"
3552
3553 #: src/mainwindow.c:621 src/messageview.c:162
3554 msgid "/_Message/_Forward"
3555 msgstr "/Wiado_mo¶æ/Pr_zeka¿"
3556
3557 #: src/mainwindow.c:622 src/messageview.c:163
3558 msgid "/_Message/Redirect"
3559 msgstr "/Wiado_mo¶æ/Prz_ekieruj"
3560
3561 #: src/mainwindow.c:624
3562 msgid "/_Message/Re-_edit"
3563 msgstr "/Wiado_mo¶æ/Powtórz _edycjê"
3564
3565 #: src/mainwindow.c:626
3566 msgid "/_Message/M_ove..."
3567 msgstr "/Wiado_mo¶æ/_Przesuñ..."
3568
3569 #: src/mainwindow.c:627
3570 msgid "/_Message/_Copy..."
3571 msgstr "/Wiado_mo¶æ/_Kopiuj"
3572
3573 #: src/mainwindow.c:628 src/messageview.c:165
3574 msgid "/_Message/_Delete"
3575 msgstr "/Wiado_mo¶æ/_Usuñ"
3576
3577 #: src/mainwindow.c:629
3578 msgid "/_Message/Cancel a news message"
3579 msgstr "/Wiado_mo¶æ/Usuñ swojego posta z grup"
3580
3581 #: src/mainwindow.c:631
3582 msgid "/_Message/_Mark"
3583 msgstr "/Wiado_mo¶æ/_Zaznacz"
3584
3585 #: src/mainwindow.c:632
3586 msgid "/_Message/_Mark/_Mark"
3587 msgstr "/Wiado_mo¶æ/_Zaznacz/_Zaznacz"
3588
3589 #: src/mainwindow.c:633
3590 msgid "/_Message/_Mark/_Unmark"
3591 msgstr "/Wiado_mo¶æ/_Zaznacz/_Odznacz"
3592
3593 #: src/mainwindow.c:634
3594 msgid "/_Message/_Mark/---"
3595 msgstr "/Wiado_mo¶æ/_Zaznacz/---"
3596
3597 #: src/mainwindow.c:635
3598 msgid "/_Message/_Mark/Mark as unr_ead"
3599 msgstr "/Wiado_mo¶æ/_Zaznacz/Zaznacz jako ni_eprzeczytane"
3600
3601 #: src/mainwindow.c:636
3602 msgid "/_Message/_Mark/Mark as rea_d"
3603 msgstr "/Wiado_mo¶æ/_Zaznacz/Zaznacz jako przecz_ytane"
3604
3605 #: src/mainwindow.c:638
3606 msgid "/_Message/_Mark/Mark all _read"
3607 msgstr "/Wiado_mo¶æ/_Zaznacz/Zaznacz wszystkie jako przecz_ytane"
3608
3609 #: src/mainwindow.c:641
3610 msgid "/_Tools/_Selective download..."
3611 msgstr "/_Narzêdzia/¦ci±ganie selektywne"
3612
3613 #: src/mainwindow.c:643
3614 msgid "/_Tools/_Address book..."
3615 msgstr "/_Narzêdzia/_Ksi±¿ka adresowa"
3616
3617 #: src/mainwindow.c:644
3618 msgid "/_Tools/Add sender to address boo_k"
3619 msgstr "/_Narzêdzia/Dodaj nadawcê do ksi±¿ki adresowej"
3620
3621 #: src/mainwindow.c:646
3622 msgid "/_Tools/_Harvest addresses"
3623 msgstr "/_Narzêdzia/Pobierz adresy"
3624
3625 #: src/mainwindow.c:647
3626 msgid "/_Tools/_Harvest addresses/from _Folder..."
3627 msgstr "/_Narzêdzia/Pobierz adresy/z _folderu..."
3628
3629 #: src/mainwindow.c:649
3630 msgid "/_Tools/_Harvest addresses/from _Messages..."
3631 msgstr "/_Narzêdzia/Pobierz adresy/z wiado_mo¶ci..."
3632
3633 #: src/mainwindow.c:652
3634 msgid "/_Tools/_Filter messages"
3635 msgstr "/_Narzêdzia/_Filtruj wiadomo¶ci"
3636
3637 #: src/mainwindow.c:653
3638 msgid "/_Tools/_Create filter rule"
3639 msgstr "/_Narzêdzia/_Od¶wie¿ drzewo katalogów"
3640
3641 #: src/mainwindow.c:654
3642 msgid "/_Tools/_Create filter rule/_Automatically"
3643 msgstr "/_Narzêdzia/_Twórz regu³ê filtra/_Automatycznie"
3644
3645 #: src/mainwindow.c:656
3646 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _From"
3647 msgstr "/_Narzêdzia/_Twórz regu³ê filtra/z '_Od:'"
3648
3649 #: src/mainwindow.c:658
3650 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _To"
3651 msgstr "/_Narzêdzia/_Twórz regu³ê filtra/z '_Do:'"
3652
3653 #: src/mainwindow.c:660
3654 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _Subject"
3655 msgstr "/_Narzêdzia/_Twórz regu³ê filtra/z 'Temat:'"
3656
3657 #: src/mainwindow.c:665
3658 msgid "/_Tools/Delete du_plicated messages"
3659 msgstr "/_Narzêdzia/Usuñ _duplikaty wiadomo¶ci"
3660
3661 #: src/mainwindow.c:668
3662 msgid "/_Tools/E_xecute"
3663 msgstr "/_Narzêdzia/_Wykonaj"
3664
3665 #: src/mainwindow.c:671
3666 msgid "/_Tools/SSL certi_ficates..."
3667 msgstr "/_Narzêdzia/Certy_fikaty SSL..."
3668
3669 #: src/mainwindow.c:675
3670 msgid "/_Tools/_Log window"
3671 msgstr "/_Narzêdzia/Okno _dziennika"
3672
3673 #: src/mainwindow.c:677
3674 msgid "/_Configuration"
3675 msgstr "/Konfigura_cja"
3676
3677 #: src/mainwindow.c:678
3678 msgid "/_Configuration/C_hange current account"
3679 msgstr "/Konfigura_cja/Zmieñ bie¿±_ce konto"
3680
3681 #: src/mainwindow.c:680
3682 msgid "/_Configuration/_Preferences for current account..."
3683 msgstr "/Konfigura_cja/_Ustawienia dla bie¿±cego konta..."
3684
3685 #: src/mainwindow.c:682
3686 msgid "/_Configuration/Create _new account..."
3687 msgstr "/Konfigura_cja/Utwórz _nowe konto..."
3688
3689 #: src/mainwindow.c:684
3690 msgid "/_Configuration/_Edit accounts..."
3691 msgstr "/Konfigura_cja/_Edytuj konta..."
3692
3693 #: src/mainwindow.c:686
3694 msgid "/_Configuration/---"
3695 msgstr "/Konfigura_cja/---"
3696
3697 #: src/mainwindow.c:687
3698 msgid "/_Configuration/_Common preferences..."
3699 msgstr "/Konfigura_cja/Ustawie_nia..."
3700
3701 #: src/mainwindow.c:689
3702 msgid "/_Configuration/_Scoring..."
3703 msgstr "/Konfigura_cja/_Punktowanie..."
3704
3705 #: src/mainwindow.c:691
3706 msgid "/_Configuration/_Filtering..."
3707 msgstr "/Konfigura_cja/_Filtrowanie..."
3708
3709 #: src/mainwindow.c:693
3710 msgid "/_Configuration/_Templates..."
3711 msgstr "/Konfigura_cja/_Szablony..."
3712
3713 #: src/mainwindow.c:694
3714 msgid "/_Configuration/_Actions..."
3715 msgstr "/Konfigura_cja/_Akcje..."
3716
3717 #: src/mainwindow.c:695
3718 msgid "/_Configuration/_Other Preferences..."
3719 msgstr "/Konfigura_cja/_Inne Ustawienia..."
3720
3721 #: src/mainwindow.c:696
3722 msgid "/_Configuration/Plugins..."
3723 msgstr "/Konfigura_cja/_Wtyczki..."
3724
3725 #: src/mainwindow.c:699
3726 msgid "/_Help/_Manual (Local)"
3727 msgstr "/_Pomoc/_Instrukcja (Lokalna)"
3728
3729 #: src/mainwindow.c:700
3730 msgid "/_Help/_Manual (Sylpheed Doc Homepage)"
3731 msgstr "/_Pomoc/_Instrukcja (Strona dokumentacji Sylpheed)"
3732
3733 #: src/mainwindow.c:702
3734 msgid "/_Help/_FAQ (Local)"
3735 msgstr "/Po_moc/_FAQ (Lokalne)"
3736
3737 #: src/mainwindow.c:703
3738 msgid "/_Help/_FAQ (Sylpheed Doc Homepage)"
3739 msgstr "/Po_moc/_FAQ (Strona dokumentacji Sylpheed)"
3740
3741 #: src/mainwindow.c:705
3742 msgid "/_Help/---"
3743 msgstr "/_Pomoc/---"
3744
3745 #: src/mainwindow.c:824
3746 msgid "Go offline"
3747 msgstr "Pracuj w trybie od³±czenia od sieci"
3748
3749 #: src/mainwindow.c:828
3750 msgid "Go online"
3751 msgstr "Pracuj w trybie po³±czonego do sieci"
3752
3753 #: src/mainwindow.c:844
3754 msgid "Select account"
3755 msgstr "Wybierz konto"
3756
3757 #: src/mainwindow.c:1169 src/mainwindow.c:1186 src/prefs_folder_item.c:450
3758 #: src/selective_download.c:591
3759 msgid "Untitled"
3760 msgstr "Bez tytu³u"
3761
3762 #: src/mainwindow.c:1187
3763 msgid "none"
3764 msgstr "¿aden"
3765
3766 #: src/mainwindow.c:1365
3767 msgid "Empty trash"
3768 msgstr "Opró¿nij wysypisko"
3769
3770 #: src/mainwindow.c:1366
3771 msgid "Empty all messages in trash?"
3772 msgstr "Usun±æ wszystkie wiadomo¶ci z wysypiska?"
3773
3774 #: src/mainwindow.c:1384
3775 msgid "Add mailbox"
3776 msgstr "Dodaj skrzynkê"
3777
3778 #: src/mainwindow.c:1385
3779 msgid ""
3780 "Input the location of mailbox.\n"
3781 "If the existing mailbox is specified, it will be\n"
3782 "scanned automatically."
3783 msgstr ""
3784 "Wprowad¼ miejsce skrzynki.\n"
3785 "Je¶li podasz istniej±c± skrzynkê, bêdzie ona\n"
3786 "automatycznie przeskanowana."
3787
3788 #: src/mainwindow.c:1391 src/mainwindow.c:1429
3789 #, c-format
3790 msgid "The mailbox `%s' already exists."
3791 msgstr "Skrzynka `%s' ju¿ istnieje."
3792
3793 #: src/mainwindow.c:1396 src/setup.c:57
3794 msgid "Mailbox"
3795 msgstr "Skrzynka"
3796
3797 #: src/mainwindow.c:1402 src/setup.c:63
3798 msgid ""
3799 "Creation of the mailbox failed.\n"
3800 "Maybe some files already exist, or you don't have the permission to write "
3801 "there."
3802 msgstr ""
3803 "B³±d tworzenia skrzynki.\n"
3804 "Byæ mo¿e pliki ju¿ istniej± lub nie masz praw do zapisu w tym miejscu"
3805
3806 #: src/mainwindow.c:1422
3807 msgid "Add mbox mailbox"
3808 msgstr "Dodaj skrzynkê mbox"
3809
3810 #: src/mainwindow.c:1423
3811 msgid "Input the location of mailbox."
3812 msgstr "Wprowad¼ lokalizacjê skrzynki."
3813
3814 #: src/mainwindow.c:1444
3815 msgid "Creation of the mailbox failed."
3816 msgstr "Nie powiod³o siê stworzenie skrzynki."
3817
3818 #: src/mainwindow.c:1718
3819 msgid "Sylpheed - Folder View"
3820 msgstr "Sylpheed- Widok folderów"
3821
3822 #: src/mainwindow.c:1734 src/messageview.c:212
3823 msgid "Sylpheed - Message View"
3824 msgstr "Sylpheed - Widok wiadomo¶ci"
3825
3826 #: src/mainwindow.c:2095
3827 msgid "Exit"
3828 msgstr "Koniec programu"
3829
3830 #: src/mainwindow.c:2095
3831 msgid "Exit this program?"
3832 msgstr "Wyj¶æ z programu?"
3833
3834 #: src/matcher.c:1210 src/matcher.c:1211 src/matcher.c:1212 src/matcher.c:1213
3835 #: src/matcher.c:1214 src/matcher.c:1215 src/matcher.c:1216 src/matcher.c:1217
3836 msgid "(none)"
3837 msgstr "(¿aden)"
3838
3839 #: src/message_search.c:88
3840 msgid "Find in current message"
3841 msgstr "Znajd¼ w bie¿±cych wiadomo¶ciach"
3842
3843 #: src/message_search.c:106
3844 msgid "Find text:"
3845 msgstr "Znajd¼ tekst:"
3846
3847 #: src/message_search.c:121 src/prefs_matcher.c:539 src/summary_search.c:182
3848 msgid "Case sensitive"
3849 msgstr "Rozró¿nianie wielko¶ci liter"
3850
3851 #: src/message_search.c:127 src/summary_search.c:188
3852 msgid "Backward search"
3853 msgstr "Wyszukiwanie w ty³"
3854
3855 #: src/message_search.c:133 src/summary_search.c:206
3856 msgid "Search"
3857 msgstr "Szukaj"
3858
3859 #: src/message_search.c:183 src/summary_search.c:313
3860 msgid "Search failed"
3861 msgstr "Wyszukiwanie nie powiod³o siê"
3862
3863 #: src/message_search.c:184 src/summary_search.c:314
3864 msgid "Search string not found."
3865 msgstr "Nie znaleziono szukanego ci±gu."
3866
3867 #: src/message_search.c:191
3868 msgid "Beginning of message reached; continue from end?"
3869 msgstr "Osi±gniêto pocz±tek wiadomo¶ci; zacz±æ od koñca?"
3870
3871 #: src/message_search.c:194
3872 msgid "End of message reached; continue from beginning?"
3873 msgstr "Osi±gniêto koniec wiadomo¶ci; zacz±æ od pocz±tku?"
3874
3875 #: src/message_search.c:197 src/summary_search.c:323
3876 msgid "Search finished"
3877 msgstr "Przeszukiwanie zakoñczone"
3878
3879 #: src/messageview.c:395
3880 msgid "<No Return-Path found>"
3881 msgstr "<Nie znaleziono ¶cie¿ki zwrotu>"
3882
3883 #: src/messageview.c:403
3884 #, c-format
3885 msgid ""
3886 "The notification address to which the return receipt is to be sent\n"
3887 "does not correspond to the return path:\n"
3888 "Notification address: %s\n"
3889 "Return path: %s\n"
3890 "It is advised to not to send the return receipt."
3891 msgstr ""
3892 "Adres na który potwierdzenie odbioru ma byæ wys³ane nie odpowiada\n"
3893 "adresowi ¶cie¿ki zwrotu wiadomo¶ci:\n"
3894 "Adres któremu ma zostaæ wys³ane potwierdzenie: %s\n"
3895 "Adres ¶cie¿ki zwrotu: %s\n"
3896 "Nie jest zalecane by wysy³aæ potwierdzenie odbioru."
3897
3898 #: src/messageview.c:411
3899 msgid "+Don't Send"
3900 msgstr "+Nie Wysy³aj"
3901
3902 #: src/messageview.c:420
3903 msgid ""
3904 "This message is asking for a return receipt notification\n"
3905 "but according to its 'To:' and 'CC:' headers it was not\n"
3906 "officially addressed to you.\n"
3907 "Receipt notification cancelled."
3908 msgstr ""
3909 "Ta wiadomo¶æ prosi o potwierdzenie odbioru ale wg. nag³ówków\n"
3910 "Do: i Kopia: ta wiadomo¶æ nie jest adresowana do Ciebie\n"
3911 "Potwierdzenie odbioru nie zosta³o wys³ane."
3912
3913 #: src/messageview.c:488
3914 msgid ""
3915 "Error occurred while sending the notification.\n"
3916 "Put this notification into queue folder?"
3917 msgstr ""
3918 "B³±d podczas wysy³ania powiadomienia.\n"
3919 "Wstawiæ tê wiadomo¶æ do kolejki?"
3920
3921 #: src/messageview.c:494
3922 msgid "Can't queue the notification."
3923 msgstr "Nie mo¿na wstawiæ powiadomienia do kolejki."
3924
3925 #: src/messageview.c:497
3926 msgid "Error occurred while sending the notification."
3927 msgstr "B³±d podczas wysy³ania powiadomienia."
3928
3929 #: src/messageview.c:654
3930 msgid "Message already removed from folder."
3931 msgstr "Wiadomo¶æ ju¿ usuniêta z katalogu."
3932
3933 #: src/messageview.c:852
3934 msgid "This messages asks for a return receipt."
3935 msgstr "Ta wiadomo¶æ prosi o potwierdzenie dorêczenia."
3936
3937 #: src/messageview.c:853
3938 msgid "Send receipt"
3939 msgstr "Wy¶lij potwierdzenie"
3940
3941 #: src/messageview.c:906
3942 msgid "Return Receipt Notification"
3943 msgstr "Potwierdzenie Odbioru Wiadomo¶ci"
3944
3945 #: src/messageview.c:907
3946 msgid ""
3947 "The message was sent to several of your accounts.\n"
3948 "Please choose which account do you want to use for sending the receipt "
3949 "notification:"
3950 msgstr ""
3951 "Wiadomo¶æ zosta³a wys³ana do wielu z Twoich kont.\n"
3952 "Proszê sprecyzowaæ którego konta chcesz u¿yæ do wys³ania potwierdzenia "
3953 "odbioru:"
3954
3955 #: src/messageview.c:911
3956 msgid "Send Notification"
3957 msgstr "Wy¶lij potwierdzenie odbioru"
3958
3959 #: src/messageview.c:911
3960 msgid "+Cancel"
3961 msgstr "+Anuluj"
3962
3963 #: src/mimeview.c:114
3964 msgid "/_Open"
3965 msgstr "/_Otwórz"
3966
3967 #: src/mimeview.c:115
3968 msgid "/Open _with..."
3969 msgstr "/Otwórz _z..."
3970
3971 #: src/mimeview.c:116
3972 msgid "/_Display as text"
3973 msgstr "/_Wy¶wietl jako tekst"
3974
3975 #: src/mimeview.c:117
3976 msgid "/_Display image"
3977 msgstr "/_Wy¶wietl obraz"
3978
3979 #: src/mimeview.c:118 src/summaryview.c:454
3980 msgid "/_Save as..."
3981 msgstr "/Zapi_sz jako..."
3982
3983 #: src/mimeview.c:119
3984 msgid "/Save _all..."
3985 msgstr "/Zapi_sz wszystko..."
3986
3987 #: src/mimeview.c:122
3988 msgid "/_Check signature"
3989 msgstr "/Spr_awd¼ podpis"
3990
3991 #: src/mimeview.c:150
3992 msgid "MIME Type"
3993 msgstr "Typ MIME "
3994
3995 #: src/mimeview.c:160 src/prefs_common.c:2131
3996 msgid "Text"
3997 msgstr "Tekst"
3998
3999 #: src/mimeview.c:269
4000 msgid "Select \"Check signature\" to check"
4001 msgstr "Wybierz \"Sprawd¼ podpis\" by sprawdziæ"
4002
4003 #: src/mimeview.c:480
4004 msgid "Can't get the part of multipart message."
4005 msgstr "Nie mo¿na pobraæ czê¶ci wiadomo¶ci wieloczê¶ciowej."
4006
4007 #: src/mimeview.c:801 src/mimeview.c:863 src/mimeview.c:925 src/mimeview.c:944
4008 #: src/mimeview.c:968
4009 msgid "Can't save the part of multipart message."
4010 msgstr "Nie mo¿na zapisaæ czê¶ci wiadomo¶ci wieloczê¶ciowej."
4011
4012 #: src/mimeview.c:826 src/mimeview.c:911 src/summaryview.c:3407
4013 msgid "Save as"
4014 msgstr "Zapisz jako"
4015
4016 #: src/mimeview.c:854 src/mimeview.c:915
4017 #, c-format
4018 msgid "Overwrite existing file '%s'?"
4019 msgstr "Nadpisaæ istniej±cy plik '%s'?"
4020
4021 #: src/mimeview.c:856 src/mimeview.c:917 src/summaryview.c:3412
4022 msgid "Overwrite"
4023 msgstr "Nadpisz"
4024
4025 #: src/mimeview.c:978
4026 msgid "Open with"
4027 msgstr "Otwórz z"
4028
4029 #: src/mimeview.c:979
4030 #, c-format
4031 msgid ""
4032 "Enter the command line to open file:\n"
4033 "(`%s' will be replaced with file name)"
4034 msgstr ""
4035 "Wprowad¼ polecenie dla otwarcia pliku:\n"
4036 "('%s' zostanie zast±pione nazw± pliku)"
4037
4038 #: src/news.c:167
4039 #, c-format
4040 msgid "creating NNTP connection to %s:%d ...\n"
4041 msgstr "tworzenie po³±czenia NNTP z %s:%d ...\n"
4042
4043 #: src/news.c:795
4044 #, c-format
4045 msgid "can't set group: %s\n"
4046 msgstr "nie mo¿na ustawiæ grupy: %s\n"
4047
4048 #: src/news.c:800
4049 #, c-format
4050 msgid "invalid article range: %d - %d\n"
4051 msgstr "niepoprawny zakres artyku³u: %d - %d\n"
4052
4053 #: src/news.c:821
4054 #, c-format
4055 msgid "error occurred while getting %s.\n"
4056 msgstr "b³±d podczas pobierania %s.\n"
4057
4058 #: src/news.c:838
4059 #, c-format
4060 msgid "getting xover %d in %s...\n"
4061 msgstr "pobieranie xover %d w %s...\n"
4062
4063 #: src/news.c:841 src/news.c:910
4064 msgid "can't get xover\n"
4065 msgstr "nie mo¿na pobraæ xover\n"
4066
4067 #: src/news.c:846 src/news.c:916
4068 msgid "error occurred while getting xover.\n"
4069 msgstr "b³±d podczas pobierania xover.\n"
4070
4071 #: src/news.c:852 src/news.c:929
4072 #, c-format
4073 msgid "invalid xover line: %s\n"
4074 msgstr "niepoprawna linia xover: %s\n"
4075
4076 #: src/news.c:866 src/news.c:880 src/news.c:947 src/news.c:977
4077 msgid "can't get xhdr\n"
4078 msgstr "nie mo¿na pobraæ xhdr\n"
4079
4080 #: src/news.c:871 src/news.c:885 src/news.c:955 src/news.c:985
4081 msgid "error occurred while getting xhdr.\n"
4082 msgstr "b³±d podczas pobierania xhdr.\n"
4083
4084 #: src/news.c:907
4085 #, c-format
4086 msgid "getting xover %d - %d in %s...\n"
4087 msgstr "pobieranie xover %d - %d w %s...\n"
4088
4089 #: src/passphrase.c:85
4090 msgid "Passphrase"
4091 msgstr "Has³o"
4092
4093 #: src/passphrase.c:253
4094 msgid "[no user id]"
4095 msgstr "[brak identyfikatora]"
4096
4097 #: src/passphrase.c:257
4098 #, c-format
4099 msgid ""
4100 "%sPlease enter the passphrase for:\n"
4101 "\n"
4102 "  %.*s  \n"
4103 "(%.*s)\n"
4104 msgstr ""
4105 "%s Wprowad¼ has³o dla:\n"
4106 "\n"
4107 "  %.*s  \n"
4108 "(%.*s)\n"
4109
4110 #: src/passphrase.c:261
4111 msgid ""
4112 "Bad passphrase! Try again...\n"
4113 "\n"
4114 msgstr ""
4115 "Niew³a¶ciwe has³o! Spróbuj ponownie...\n"
4116 "\n"
4117
4118 #: src/pop.c:67
4119 #, c-format
4120 msgid "POP3: Deleting expired message %d\n"
4121 msgstr "POP3: Usuwanie przeterminowanych wiadomo¶ci %d\n"
4122
4123 #: src/pop.c:73
4124 #, c-format
4125 msgid "POP3: Skipping message %d (%d bytes)\n"
4126 msgstr "POP3: Pomijanie wiadomo¶ci %d (%d bajtów)\n"
4127
4128 #: src/pop.c:139
4129 msgid "can't start TLS session\n"
4130 msgstr "nie mo¿na nawi±zaæ sesji TLS\n"
4131
4132 #: src/pop.c:167 src/pop.c:196 src/pop.c:248
4133 msgid "error occurred on authentication\n"
4134 msgstr "wyst±pi³ b³±d podczas autentyfikacji\n"
4135
4136 #: src/pop.c:192 src/pop.c:244
4137 msgid "mailbox is locked\n"
4138 msgstr "skrzynka zablokowana\n"
4139
4140 #: src/pop.c:213
4141 msgid "Required APOP timestamp not found in greeting\n"
4142 msgstr "Przy powitaniu zabrak³o wymaganego znaczika czasowego APOP\n"
4143
4144 #: src/pop.c:220
4145 msgid "Timestamp syntax error in greeting\n"
4146 msgstr "B³±d sk³adni przy znaczniku czasowym powitania\n"
4147
4148 #: src/pop.c:270 src/pop.c:309
4149 msgid "POP3 protocol error\n"
4150 msgstr "B³±d protoko³u POP3\n"
4151
4152 #: src/pop.c:388 src/pop.c:438
4153 msgid "Socket error\n"
4154 msgstr "B³±d gniazdka\n"
4155
4156 #: src/prefs_account.c:682
4157 #, c-format
4158 msgid "Account%d"
4159 msgstr "Konto%d"
4160
4161 #: src/prefs_account.c:701
4162 msgid "Preferences for new account"
4163 msgstr "Ustawienia nowego konta"
4164
4165 #: src/prefs_account.c:706
4166 msgid "Account preferences"
4167 msgstr "Ustawienia konta"
4168
4169 #: src/prefs_account.c:756 src/prefs_common.c:1030
4170 msgid "Receive"
4171 msgstr "Odbieranie"
4172
4173 #: src/prefs_account.c:760 src/prefs_common.c:1034
4174 msgid "Compose"
4175 msgstr "Utwórz"
4176
4177 #: src/prefs_account.c:763 src/prefs_common.c:1047
4178 msgid "Privacy"
4179 msgstr "Prywatno¶æ"
4180
4181 #: src/prefs_account.c:767
4182 msgid "SSL"
4183 msgstr "SSL"
4184
4185 #: src/prefs_account.c:770
4186 msgid "Advanced"
4187 msgstr "Zaawansowane"
4188
4189 #: src/prefs_account.c:849
4190 msgid "Name of account"
4191 msgstr "Nazwa konta"
4192
4193 #: src/prefs_account.c:858
4194 msgid "Set as default"
4195 msgstr "Ustaw jako domy¶lne konto"
4196
4197 #: src/prefs_account.c:862
4198 msgid "Personal information"
4199 msgstr "Informacje osobiste"
4200
4201 #: src/prefs_account.c:871
4202 msgid "Full name"
4203 msgstr "Pe³ne imiê"
4204
4205 #: src/prefs_account.c:877
4206 msgid "Mail address"
4207 msgstr "Adres e-mail"
4208
4209 #: src/prefs_account.c:883
4210 msgid "Organization"
4211 msgstr "Organizacja"
4212
4213 #: src/prefs_account.c:907
4214 msgid "Server information"
4215 msgstr "Informacje o serwerze"
4216
4217 #: src/prefs_account.c:928
4218 msgid "POP3 (normal)"
4219 msgstr "POP3 (normalny)"
4220
4221 #: src/prefs_account.c:930
4222 msgid "POP3 (APOP auth)"
4223 msgstr "POP3 (autoryzacja APOP)"
4224
4225 #: src/prefs_account.c:932 src/prefs_account.c:1825 src/prefs_account.c:2049
4226 msgid "IMAP4"
4227 msgstr "IMAP4"
4228
4229 #: src/prefs_account.c:934
4230 msgid "News (NNTP)"
4231 msgstr "News (NNTP)"
4232
4233 #: src/prefs_account.c:936
4234 msgid "None (local)"
4235 msgstr "¯aden (lokalnie)"
4236
4237 #: src/prefs_account.c:956
4238 msgid "This server requires authentication"
4239 msgstr "Ten serwer wymaga autentyfikacji"
4240
4241 #: src/prefs_account.c:963
4242 msgid "Authenticate on connect"
4243 msgstr "Autentyfikacja przy po³±czeniu"
4244
4245 #: src/prefs_account.c:1008
4246 msgid "News server"
4247 msgstr "Serwer news"
4248
4249 #: src/prefs_account.c:1014
4250 msgid "Server for receiving"
4251 msgstr "Serwer dla odbioru"
4252
4253 #: src/prefs_account.c:1020
4254 msgid "Local mailbox file"
4255 msgstr "Lokalny plik mailbox"
4256
4257 #. gtk_table_set_row_spacing (GTK_TABLE (serv_table), 2, 0);
4258 #: src/prefs_account.c:1027
4259 msgid "SMTP server (send)"
4260 msgstr "Serwer SMTP (dla wysy³ania)"
4261
4262 #: src/prefs_account.c:1035
4263 msgid "Use mail command rather than SMTP server"
4264 msgstr "U¿ywaj polecenia lokalnego ni¿ serwer SMTP"
4265
4266 #: src/prefs_account.c:1044
4267 msgid "command to send mails"
4268 msgstr "polecenia do wysy³ania poczty"
4269
4270 #. gtk_table_set_row_spacing (GTK_TABLE (serv_table), 2, 0);
4271 #: src/prefs_account.c:1051 src/prefs_account.c:1400
4272 msgid "User ID"
4273 msgstr "Identyfikator u¿ytkownika"
4274
4275 #: src/prefs_account.c:1057 src/prefs_account.c:1409
4276 msgid "Password"
4277 msgstr "Has³o"
4278
4279 #: src/prefs_account.c:1131 src/prefs_account.c:1808
4280 msgid "POP3"
4281 msgstr "POP3"
4282
4283 #: src/prefs_account.c:1139
4284 msgid "Remove messages on server when received"
4285 msgstr "Po odebraniu skasuj wiadomo¶ci z serwera"
4286
4287 #: src/prefs_account.c:1150
4288 msgid "Remove after"
4289 msgstr "Usuñ po"
4290
4291 #: src/prefs_account.c:1159
4292 msgid "days"
4293 msgstr "dni"
4294
4295 #: src/prefs_account.c:1176
4296 msgid "(0 days: remove immediately)"
4297 msgstr "(0 dni: skasuj od razu)"
4298
4299 #: src/prefs_account.c:1183
4300 msgid "Download all messages on server"
4301 msgstr "Pobierz wszystkie wiadomo¶ci z serwera"
4302
4303 #: src/prefs_account.c:1185
4304 msgid "Use filtering rules with Selective Download"
4305 msgstr "U¿ywaj regu³ filtrowania wraz z selektywnym ¶ci±ganiem"
4306
4307 #: src/prefs_account.c:1187
4308 msgid "Remove mail after downloading with Selective Download"
4309 msgstr "Skasuj pocztê po za³adowaniu selektywnym ¶ci±ganiem"
4310
4311 #: src/prefs_account.c:1193
4312 msgid "Receive size limit"
4313 msgstr "Limit ilo¶ci ¶ci±ganych danych"
4314
4315 #: src/prefs_account.c:1200
4316 msgid "KB"
4317 msgstr "KB"
4318
4319 #: src/prefs_account.c:1207
4320 msgid "Filter messages on receiving"
4321 msgstr "Filtruj wiadomo¶ci podczas odbierania"
4322
4323 #: src/prefs_account.c:1215
4324 msgid "Default inbox"
4325 msgstr "Domy¶lna skrzynka poczty przychodz±cej"
4326
4327 #: src/prefs_account.c:1238
4328 msgid "(Unfiltered messages will be stored in this folder)"
4329 msgstr "(Niefiltrowane wiadomo¶ci bêd± przetrzymywane w tym katalogu)"
4330
4331 #: src/prefs_account.c:1243
4332 msgid "Maximum number of articles to download"
4333 msgstr "Maksymalna liczba artyku³ów do ¶ci±gniêcia"
4334
4335 #: src/prefs_account.c:1262
4336 msgid "unlimited if 0 is specified"
4337 msgstr "nieskoñczona je¶li podano 0"
4338
4339 #: src/prefs_account.c:1270
4340 msgid "`Get all' checks for new messages on this account"
4341 msgstr "`Odbierz wszystkie' sprawdza za now± poczt± na tym koncie"
4342
4343 #: src/prefs_account.c:1328
4344 msgid "Add Date"
4345 msgstr "Dodaj datê"
4346
4347 #: src/prefs_account.c:1329
4348 msgid "Generate Message-ID"
4349 msgstr "Generuj Message-ID"
4350
4351 #: src/prefs_account.c:1336
4352 msgid "Add user-defined header"
4353 msgstr "Dodaj nag³ówek zdefiniowany przez u¿ytkownika"
4354
4355 #: src/prefs_account.c:1338 src/prefs_common.c:2363 src/prefs_common.c:2388
4356 msgid " Edit... "
4357 msgstr " Edycja... "
4358
4359 #: src/prefs_account.c:1348
4360 msgid "Authentication"
4361 msgstr "Autentykacja"
4362
4363 #: src/prefs_account.c:1356
4364 msgid "SMTP Authentication (SMTP AUTH)"
4365 msgstr "Autentykacja SMTP (SMTP AUTH)"
4366
4367 #: src/prefs_account.c:1371
4368 msgid "Authentication method"
4369 msgstr "Metoda autentykacji"
4370
4371 #: src/prefs_account.c:1381 src/prefs_common.c:1408
4372 msgid "Automatic"
4373 msgstr "Automatycznie"
4374
4375 #: src/prefs_account.c:1431
4376 msgid ""
4377 "If you leave these entries empty, the same\n"
4378 "user ID and password as receiving will be used."
4379 msgstr ""
4380 "Je¶li pozostawisz te pola puste, wtedy ten sam login i\n"
4381 "has³o u¿ytkownika jak przy odbieraniu zostanie wykorzystany"
4382
4383 #: src/prefs_account.c:1440
4384 msgid "Authenticate with POP3 before sending"
4385 msgstr "Przed wys³aniem autentykacja POP3"
4386
4387 #: src/prefs_account.c:1455
4388 msgid "POP authentication timeout: "
4389 msgstr "Koniec czasu dla autentyfikacji POP: "
4390
4391 #: src/prefs_account.c:1464
4392 msgid "minutes"
4393 msgstr "minut"
4394
4395 #: src/prefs_account.c:1511 src/prefs_account.c:1556 src/toolbar.c:403
4396 msgid "Signature"
4397 msgstr "Podpis"
4398
4399 #: src/prefs_account.c:1519
4400 msgid "Insert signature automatically"
4401 msgstr "Automatycznie wstaw podpis"
4402
4403 #: src/prefs_account.c:1524
4404 msgid "Signature separator"
4405 msgstr "Oddzielenie podpisu"
4406
4407 #: src/prefs_account.c:1546
4408 msgid "Command output"
4409 msgstr "Wyj¶cie komendy"
4410
4411 #: src/prefs_account.c:1564
4412 msgid "Automatically set the following addresses"
4413 msgstr "Automatycznie wstaw nastêpuj±ce adresy"
4414
4415 #. to
4416 #: src/prefs_account.c:1573 src/prefs_matcher.c:143 src/prefs_matcher.c:1708
4417 #: src/quote_fmt.c:49
4418 msgid "Cc"
4419 msgstr "Kopia"
4420
4421 #: src/prefs_account.c:1586
4422 msgid "Bcc"
4423 msgstr "Ukryta kopia"
4424
4425 #: src/prefs_account.c:1599
4426 msgid "Reply-To"
4427 msgstr "Adres zwrotny"
4428
4429 #: src/prefs_account.c:1654
4430 msgid "Encrypt message by default"
4431 msgstr "Standardowo szyfruj wiadomo¶æ"
4432
4433 #: src/prefs_account.c:1656
4434 msgid "Sign message by default"
4435 msgstr "Standardowo podpisz wiadomo¶æ"
4436
4437 #: src/prefs_account.c:1658
4438 msgid "Default mode"
4439 msgstr "Domy¶lny tryb"
4440
4441 #: src/prefs_account.c:1666
4442 msgid "Use PGP/MIME"
4443 msgstr "U¿ywaj PGP/MIME"
4444
4445 #: src/prefs_account.c:1675
4446 msgid "Use Inline"
4447 msgstr "U¿ywaj trybu wewn±trzwiadomo¶ciowego"
4448
4449 #: src/prefs_account.c:1685
4450 msgid "Sign key"
4451 msgstr "Klucz"
4452
4453 #: src/prefs_account.c:1693
4454 msgid "Use default GnuPG key"
4455 msgstr "U¿yj standardowego klucza GnuPG"
4456
4457 #: src/prefs_account.c:1702
4458 msgid "Select key by your email address"
4459 msgstr "Wybierz klucz poprzez twój adres e-mail"
4460
4461 #: src/prefs_account.c:1711
4462 msgid "Spec