pl.po updated again
[claws.git] / po / pl.po
1 # Polish translation of Claws Mail.
2 # Copyright Š 2003-2014 The Claws Mail team.
3 # This file is distributed under the same license
4 # as the Claws Mail package, see COPYING file.
5 #
6 # Emil Nowak <emil5@go2.pl>, 2003, 2005, 2006, 2007.
7 # Pawel Pekala <c0rn@o2.pl>, 2007.
8 # Franciszek Janowski <nobange@poczta.onet.pl>, 2009.
9 # Translators:
10 # Przemyslaw Sulek <psulek@plo.pl> <przemek@obrpr.plock.pl> <pc2000@poczta.onet.pl>
11 # Witold Wladyslaw Wojciech Wilk <maniack@zawilcow.tyc.katowice.supermedia.pl>
12 # Paweł Pękala <c0rn@gazeta.pl>
13 # Quar <Quar@sylpheed-claws.net> 2006
14 #
15 msgid ""
16 msgstr ""
17 "Project-Id-Version: Claws Mail 3.9.0\n"
18 "Report-Msgid-Bugs-To: paul@claws-mail.org\n"
19 "POT-Creation-Date: 2020-07-12 18:00+0200\n"
20 "PO-Revision-Date: 2020-07-12 18:19+0200\n"
21 "Last-Translator: Franciszek Janowski <nobange@poczta.onet.pl>\n"
22 "Language-Team: Polish <pl@li.org>\n"
23 "Language: pl\n"
24 "MIME-Version: 1.0\n"
25 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
26 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
27 "Plural-Forms:  nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n"
28 "%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
29 "X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
30
31 #: src/account.c:402 src/account.c:469
32 msgid ""
33 "Some composing windows are open.\n"
34 "Please close all the composing windows before editing accounts."
35 msgstr ""
36 "Niektóre okna edycji są otwarte.\n"
37 "Proszę zamknij wszystkie okna edycji przed zmianami ustawień konta."
38
39 #: src/account.c:447
40 msgid "Can't create folder."
41 msgstr "Nie można utworzyć katalogu."
42
43 #: src/account.c:735
44 msgid "Edit accounts"
45 msgstr "Edycja kont"
46
47 #: src/account.c:752
48 msgid ""
49 "Using 'Get Mail' will retrieve messages from your Accounts in the order "
50 "given, the checkbox indicates which accounts will be included. Bold text "
51 "indicates the default account."
52 msgstr ""
53 "Użycie 'Pobierz pocztę' odbierze wiadomości z Twoich kont w podanej "
54 "kolejności, pole wyboru w kolumnie 'P' decyduje, które konta zostaną "
55 "uwzględnione."
56
57 #: src/account.c:823
58 msgid " _Set as default account "
59 msgstr " Ustaw jako domyślne konto "
60
61 #: src/account.c:915
62 msgid "Accounts with remote folders cannot be copied."
63 msgstr "Konta zawierające zdalne katalogi nie mogą być skopiowane"
64
65 #: src/account.c:922
66 #, c-format
67 msgid "Copy of %s"
68 msgstr "Kopia %s"
69
70 #: src/account.c:1119
71 #, c-format
72 msgid "Do you really want to delete the account '%s'?"
73 msgstr "Czy naprawdę chcesz usunąć konto '%s'?"
74
75 #: src/account.c:1121
76 msgid "(Untitled)"
77 msgstr "(Bez tytułu)"
78
79 #: src/account.c:1122
80 msgid "Delete account"
81 msgstr "Usuń konto"
82
83 #: src/account.c:1596
84 msgctxt "Accounts List Get Column Name"
85 msgid "G"
86 msgstr "P"
87
88 #: src/account.c:1602
89 msgid "'Get Mail' retrieves mail from the checked accounts"
90 msgstr "'Pobierz z wszystkich kont' odbierze pocztę z zaznaczonych kont"
91
92 #: src/account.c:1609 src/addrduplicates.c:472 src/addressadd.c:223
93 #: src/addressbook.c:128 src/compose.c:7488 src/editaddress.c:1474
94 #: src/editaddress.c:1503 src/editaddress.c:1519
95 #: src/editaddress_other_attributes_ldap.c:371
96 #: src/editaddress_other_attributes_ldap.c:392 src/editbook.c:171
97 #: src/editgroup.c:290 src/editjpilot.c:257 src/editldap.c:428
98 #: src/editvcard.c:174 src/importmutt.c:223 src/importpine.c:222
99 #: src/mimeview.c:304 src/plugins/managesieve/sieve_manager.c:470
100 #: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1846
101 #: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:464 src/prefs_filtering.c:385
102 #: src/prefs_filtering.c:1875 src/prefs_summaries.c:477 src/prefs_template.c:79
103 #: src/prefs_themes.c:990
104 msgid "Name"
105 msgstr "Nazwa"
106
107 #: src/account.c:1617 src/prefs_account.c:1199 src/prefs_account.c:4624
108 msgid "Protocol"
109 msgstr "Protokół"
110
111 #: src/account.c:1625 src/ssl_manager.c:109
112 msgid "Server"
113 msgstr "Serwer"
114
115 #: src/action.c:380
116 #, c-format
117 msgid "Could not get message file %d"
118 msgstr "Nie można pobrać pliku z komunikatami %d"
119
120 #: src/action.c:418
121 msgid "Could not get message part."
122 msgstr "Nie można pobrać części wiadomości."
123
124 #: src/action.c:435
125 #, c-format
126 msgid "Can't get part of multipart message: %s"
127 msgstr "Nie można pobrać części wiadomości wieloczęściowej: %s"
128
129 #: src/action.c:607
130 #, c-format
131 msgid ""
132 "The selected action cannot be used in the compose window\n"
133 "because it contains %%f, %%F, %%as or %%p."
134 msgstr ""
135 "Wybrana akcja nie może być użyta w oknie kompozycji\n"
136 "ponieważ zawiera %%f, %%F, %%as lub %%p."
137
138 #: src/action.c:728
139 msgid "There is no filtering action set"
140 msgstr "Nie przypisano żadnych akcji do tego filtra"
141
142 #: src/action.c:730
143 #, c-format
144 msgid ""
145 "Invalid filtering action(s):\n"
146 "%s"
147 msgstr ""
148 "Niepoprawne akcje filtrowania:\n"
149 "%s"
150
151 #: src/action.c:997
152 #, c-format
153 msgid ""
154 "Could not fork to execute the following command:\n"
155 "%s\n"
156 "%s"
157 msgstr ""
158 "Nie można utworzyć procesu potomnego dla następującego polecenia:\n"
159 "%s\n"
160 "%s"
161
162 #: src/action.c:999 src/compose.c:5277 src/compose.c:5282 src/ldaputil.c:333
163 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter.c:858
164 #: src/plugins/tnef_parse/tnef_parse.c:76
165 #: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1827
166 #: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1831
167 #: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1849
168 #: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1852 src/privacy.c:62
169 msgid "Unknown error"
170 msgstr "Nieznany błąd"
171
172 #: src/action.c:1218 src/action.c:1390
173 msgid "Completed"
174 msgstr "Ukończono"
175
176 #: src/action.c:1254
177 #, c-format
178 msgid "--- Running: %s\n"
179 msgstr "--- Uruchamianie: %s\n"
180
181 #: src/action.c:1258
182 #, c-format
183 msgid "--- Ended: %s\n"
184 msgstr "--- Zakończono: %s\n"
185
186 #: src/action.c:1304
187 msgid "Action's input/output"
188 msgstr "wejście/wyjście dla Akcji"
189
190 #: src/action.c:1636
191 #, c-format
192 msgid ""
193 "Enter the argument for the following action:\n"
194 "('%%h' will be replaced with the argument)\n"
195 "  %s"
196 msgstr ""
197 "Podaj argument dla następującej akcji:\n"
198 "('%%h' zostanie zastąpione przez)\n"
199 "  %s"
200
201 #: src/action.c:1641
202 msgid "Action's hidden user argument"
203 msgstr "Ukryty argument użytkownika dla Akcji"
204
205 #: src/action.c:1645
206 #, c-format
207 msgid ""
208 "Enter the argument for the following action:\n"
209 "('%%u' will be replaced with the argument)\n"
210 "  %s"
211 msgstr ""
212 "Podaj argument dla następującej akcji:\n"
213 "('%%u' zostanie zastąpione przez)\n"
214 "  %s"
215
216 #: src/action.c:1650
217 msgid "Action's user argument"
218 msgstr "Argument użytkownika Akcji"
219
220 #: src/addrclip.c:481
221 msgid "Cannot copy a folder to itself or to its sub-structure."
222 msgstr ""
223 "Nie można skopiować katalogu do samego siebie lub do jego pod struktury."
224
225 #: src/addrclip.c:504
226 msgid "Cannot copy an address book to itself."
227 msgstr "Nie można wkleić skopiować książki adresowej do samej siebie."
228
229 #: src/addrclip.c:595
230 msgid "Cannot move a folder to itself or to its sub-structure."
231 msgstr ""
232 "Nie można przenieść katalogu do samego siebie lub do jego pod struktury."
233
234 #: src/addr_compl.c:689 src/addressbook.c:5018
235 #: src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:309
236 msgid "Group"
237 msgstr "Grupa"
238
239 #: src/addrcustomattr.c:65
240 msgid "date of birth"
241 msgstr "data urodzenia"
242
243 #: src/addrcustomattr.c:66
244 msgid "address"
245 msgstr "adres"
246
247 #: src/addrcustomattr.c:67
248 msgid "phone"
249 msgstr "telefon"
250
251 #: src/addrcustomattr.c:68
252 msgid "mobile phone"
253 msgstr "telefon komórkowy"
254
255 #: src/addrcustomattr.c:69
256 msgid "organization"
257 msgstr "organizacja"
258
259 #: src/addrcustomattr.c:70
260 msgid "office address"
261 msgstr "adres biura"
262
263 #: src/addrcustomattr.c:71
264 msgid "office phone"
265 msgstr "telefon do biura"
266
267 #: src/addrcustomattr.c:72
268 msgid "fax"
269 msgstr "fax"
270
271 #: src/addrcustomattr.c:73
272 msgid "website"
273 msgstr "strona internetowa"
274
275 #: src/addrcustomattr.c:146
276 msgid "Attribute name"
277 msgstr "Nazwa cechy"
278
279 #: src/addrcustomattr.c:161
280 msgid "Delete all attribute names"
281 msgstr "Usuń wszystkie nazwy cech"
282
283 #: src/addrcustomattr.c:162
284 msgid "Do you really want to delete all attribute names?"
285 msgstr "Czy naprawdę chcesz usunąć wszystkie nazwy cech?"
286
287 #: src/addrcustomattr.c:186
288 msgid "Delete attribute name"
289 msgstr "Usuń nazwę cechy"
290
291 #: src/addrcustomattr.c:187
292 msgid "Do you really want to delete this attribute name?"
293 msgstr "Czy naprawdę usunąć tę nazwę cechy?"
294
295 #: src/addrcustomattr.c:196
296 msgid "Reset to default"
297 msgstr "Domyślne"
298
299 #: src/addrcustomattr.c:197
300 msgid ""
301 "Do you really want to replace all attribute names\n"
302 "with the default set?"
303 msgstr ""
304 "Czy naprawdę chcesz zastąpić wszystkie nazwy\n"
305 "cech wartościami domyślnymi?"
306
307 #: src/addrcustomattr.c:217 src/addressbook.c:438 src/addressbook.c:467
308 #: src/addressbook.c:484 src/edittags.c:286
309 #: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1313 src/prefs_actions.c:1086
310 #: src/prefs_filtering.c:1700 src/prefs_template.c:1112
311 msgid "_Delete"
312 msgstr "_Usuń"
313
314 #: src/addrcustomattr.c:218 src/edittags.c:287 src/prefs_actions.c:1087
315 #: src/prefs_filtering.c:1701 src/prefs_template.c:1113
316 msgid "Delete _all"
317 msgstr "Kasuj _wszystko"
318
319 #: src/addrcustomattr.c:219
320 msgid "_Reset to default"
321 msgstr "_Domyślne"
322
323 #: src/addrcustomattr.c:410
324 msgid "Attribute name is not set."
325 msgstr "Nie określono nazwy cechy."
326
327 #: src/addrcustomattr.c:469
328 msgctxt "Dialog title"
329 msgid "Edit attribute names"
330 msgstr "Edycja nazw cech"
331
332 #: src/addrcustomattr.c:483
333 msgid "New attribute name:"
334 msgstr "Nazwa cechy:"
335
336 #: src/addrcustomattr.c:520
337 msgid ""
338 "Adding or removing attribute names won't affect attributes already set for "
339 "contacts."
340 msgstr ""
341 "Dodawanie lub usuwanie cech nie wpłynie na cechy już ustawione dla kontaktów."
342
343 #: src/addrduplicates.c:127
344 msgid "Show duplicates in the same book"
345 msgstr "Pokazywanie duplikatów z tej samej książki"
346
347 #: src/addrduplicates.c:133
348 msgid "Show duplicates in different books"
349 msgstr "Pokazywanie duplikatów z różnych książek"
350
351 #: src/addrduplicates.c:144
352 msgid "Find address book email duplicates"
353 msgstr "Znajdź duplikaty adresów e-mail w książce adresowej"
354
355 #: src/addrduplicates.c:145
356 msgid ""
357 "Claws Mail will now search for duplicate email addresses in the address book."
358 msgstr ""
359 "Claws Mail przeszuka Twoją książkę adresową w poszukiwaniu duplikatów "
360 "adresów e-mail."
361
362 #: src/addrduplicates.c:315
363 msgid "No duplicate email addresses found in the address book"
364 msgstr "Nie znaleziono duplikatów adresów e-mail"
365
366 #: src/addrduplicates.c:347
367 msgid "Duplicate email addresses"
368 msgstr "Duplikaty adresów e-mail"
369
370 #: src/addrduplicates.c:443 src/addressadd.c:235
371 #: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:470 src/prefs_summaries.c:478
372 #: src/toolbar.c:529
373 msgid "Address"
374 msgstr "Adres"
375
376 #: src/addrduplicates.c:465
377 msgid "Address book path"
378 msgstr "Ścieżka do książki adresowej"
379
380 #: src/addrduplicates.c:791 src/addressbook.c:1445 src/addressbook.c:1498
381 msgid "Delete address(es)"
382 msgstr "Usuń adres(y)"
383
384 #: src/addrduplicates.c:792 src/addressbook.c:1499
385 msgid "Really delete the address(es)?"
386 msgstr "Czy naprawdę chcesz usunąć adres(y)?"
387
388 #: src/addrduplicates.c:841
389 msgid "Delete address"
390 msgstr "Usuń adresy"
391
392 #: src/addrduplicates.c:842 src/addressbook.c:1446
393 msgid "This address data is readonly and cannot be deleted."
394 msgstr "Te dane adresowe są tylko do odczytu i nie mogą być usuwane."
395
396 #: src/addressadd.c:192 src/prefs_filtering_action.c:195
397 msgid "Add to address book"
398 msgstr "Dodaj do książki adresowej"
399
400 #: src/addressadd.c:215
401 msgid "Contact"
402 msgstr "Kontakt"
403
404 #: src/addressadd.c:246 src/addressbook.c:130 src/editaddress.c:1258
405 #: src/editaddress.c:1302 src/editgroup.c:292
406 msgid "Remarks"
407 msgstr "Uwagi"
408
409 #: src/addressadd.c:289 src/addressbook_foldersel.c:158
410 msgid "Select Address Book Folder"
411 msgstr "Wybierz katalog z książką adresową"
412
413 #: src/addressadd.c:599 src/addressbook.c:3268 src/addressbook.c:3319
414 msgid "Add address(es)"
415 msgstr "Dodaj adres(y)"
416
417 #: src/addressadd.c:600
418 msgid "Can't add the specified address"
419 msgstr "Wybrany adres nie może być dodany"
420
421 #: src/addressbook.c:129 src/addressbook.c:5006 src/editaddress.c:1247
422 #: src/editaddress.c:1285 src/editgroup.c:291 src/expldifdlg.c:517
423 #: src/exporthtml.c:601 src/exporthtml.c:765 src/ldif.c:763
424 msgid "Email Address"
425 msgstr "Adres e-mail"
426
427 #: src/addressbook.c:405
428 msgid "_Book"
429 msgstr "_Książka"
430
431 #: src/addressbook.c:406 src/addressbook.c:437 src/addressbook.c:466
432 #: src/addressbook.c:483 src/compose.c:614 src/mainwindow.c:523
433 #: src/messageview.c:212 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:82
434 msgid "_Edit"
435 msgstr "_Edycja"
436
437 #: src/addressbook.c:407 src/compose.c:619 src/mainwindow.c:526
438 #: src/messageview.c:215
439 msgid "_Tools"
440 msgstr "_Narzędzia"
441
442 #: src/addressbook.c:408 src/compose.c:620 src/mainwindow.c:528
443 #: src/messageview.c:216
444 msgid "_Help"
445 msgstr "Pomo_c"
446
447 #: src/addressbook.c:411 src/addressbook.c:469
448 msgid "New _Book"
449 msgstr "Nowa _książka"
450
451 #: src/addressbook.c:412 src/addressbook.c:470
452 msgid "New _Folder"
453 msgstr "Nowy _Folder"
454
455 #: src/addressbook.c:413
456 msgid "New _vCard"
457 msgstr "Nowa _wizytówka"
458
459 #: src/addressbook.c:417
460 msgid "New _JPilot"
461 msgstr "Nowy _JPilot"
462
463 #: src/addressbook.c:420
464 msgid "New LDAP _Server"
465 msgstr "Nowy serwer LDAP"
466
467 #: src/addressbook.c:424
468 msgid "_Edit book"
469 msgstr "_Edytuj książkę"
470
471 #: src/addressbook.c:425
472 msgid "_Delete book"
473 msgstr "_Usuń książkę"
474
475 #: src/addressbook.c:427 src/compose.c:631
476 #: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:85
477 #: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:434
478 #: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:633
479 msgid "_Save"
480 msgstr "Z_apisz..."
481
482 #: src/addressbook.c:428 src/compose.c:635 src/messageview.c:225
483 #: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:88
484 #: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:631
485 msgid "_Close"
486 msgstr "Zamknij"
487
488 #: src/addressbook.c:431 src/addressbook.c:481 src/messageview.c:229
489 msgid "_Select all"
490 msgstr "W_ybierz wszystko"
491
492 #: src/addressbook.c:433 src/addressbook.c:473 src/addressbook.c:489
493 msgid "C_ut"
494 msgstr "Wy_tnij"
495
496 #: src/addressbook.c:434 src/addressbook.c:474 src/addressbook.c:490
497 #: src/compose.c:643 src/mainwindow.c:557 src/messageview.c:228
498 #: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:96
499 msgid "_Copy"
500 msgstr "_Kopiuj"
501
502 #: src/addressbook.c:435 src/addressbook.c:475 src/addressbook.c:491
503 #: src/compose.c:644 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:97
504 msgid "_Paste"
505 msgstr "_Wstaw"
506
507 #: src/addressbook.c:440 src/addressbook.c:486
508 msgid "New _Address"
509 msgstr "Nowy _adres"
510
511 #: src/addressbook.c:441 src/addressbook.c:471 src/addressbook.c:487
512 msgid "New _Group"
513 msgstr "Nowa _grupa"
514
515 #: src/addressbook.c:443 src/addressbook.c:493
516 msgid "_Mail To"
517 msgstr "_Wyślij wiadomość do"
518
519 #: src/addressbook.c:444 src/addressbook.c:497
520 msgid "_Merge"
521 msgstr "Połącz"
522
523 #: src/addressbook.c:448
524 msgid "Import _LDIF file..."
525 msgstr "Importuj plik _LDIF..."
526
527 #: src/addressbook.c:449
528 msgid "Import M_utt file..."
529 msgstr "Importuj plik _Mutta..."
530
531 #: src/addressbook.c:450
532 msgid "Import _Pine file..."
533 msgstr "Importuj plik _Pine..."
534
535 #: src/addressbook.c:452
536 msgid "Export _HTML..."
537 msgstr "Wyeksportuj do _HTML..."
538
539 #: src/addressbook.c:453
540 msgid "Export LDI_F..."
541 msgstr "Wyeksportuj do LDI_F..."
542
543 #: src/addressbook.c:455
544 msgid "Find duplicates..."
545 msgstr "Znajdź duplikaty..."
546
547 #: src/addressbook.c:456
548 msgid "Edit custom attributes..."
549 msgstr "Edycja atrybutów użytkownika..."
550
551 #: src/addressbook.c:459 src/compose.c:721 src/mainwindow.c:825
552 #: src/messageview.c:340
553 msgid "_About"
554 msgstr "Informacje o"
555
556 #: src/addressbook.c:495
557 msgid "_Browse Entry"
558 msgstr "_Przeglądanie wpisu"
559
560 #: src/addressbook.c:509 src/crash.c:457 src/crash.c:476 src/importldif.c:114
561 #: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:247 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:144
562 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:172 src/plugins/vcalendar/day-view.c:403
563 #: src/plugins/vcalendar/month-view.c:428 src/prefs_themes.c:819
564 #: src/prefs_themes.c:851 src/prefs_themes.c:852
565 msgid "Unknown"
566 msgstr "Nieznany"
567
568 #: src/addressbook.c:516 src/addressbook.c:535 src/importldif.c:121
569 msgid "Success"
570 msgstr "Sukces"
571
572 #: src/addressbook.c:517 src/importldif.c:122
573 msgid "Bad arguments"
574 msgstr "Złe argumenty"
575
576 #: src/addressbook.c:518 src/importldif.c:123
577 msgid "File not specified"
578 msgstr "Nie określono pliku"
579
580 #: src/addressbook.c:519 src/importldif.c:124
581 msgid "Error opening file"
582 msgstr "Błąd podczas otwierania pliku"
583
584 #: src/addressbook.c:520 src/importldif.c:125
585 msgid "Error reading file"
586 msgstr "Błąd podczas czytania pliku"
587
588 #: src/addressbook.c:521 src/importldif.c:126
589 msgid "End of file encountered"
590 msgstr "Napotkano koniec pliku"
591
592 #: src/addressbook.c:522 src/importldif.c:127
593 msgid "Error allocating memory"
594 msgstr "Błąd alokacji pamięci"
595
596 #: src/addressbook.c:523 src/importldif.c:128
597 msgid "Bad file format"
598 msgstr "Format pliku nieprawidłowy"
599
600 #: src/addressbook.c:524 src/importldif.c:129
601 msgid "Error writing to file"
602 msgstr "Błąd zapisu pliku"
603
604 #: src/addressbook.c:525 src/importldif.c:130
605 msgid "Error opening directory"
606 msgstr "Błąd podczas otwierania katalogu"
607
608 #: src/addressbook.c:526 src/importldif.c:131
609 msgid "No path specified"
610 msgstr "Nie określono ścieżki"
611
612 #: src/addressbook.c:536
613 msgid "Error connecting to LDAP server"
614 msgstr "Błąd przy próbie połączenia z serwerem LDAP"
615
616 #: src/addressbook.c:537
617 msgid "Error initializing LDAP"
618 msgstr "Błąd podczas inicjalizacji LDAP"
619
620 #: src/addressbook.c:538
621 msgid "Error binding to LDAP server"
622 msgstr "Błąd podczas podłączania adresu serwera LDAP"
623
624 #: src/addressbook.c:539
625 msgid "Error searching LDAP database"
626 msgstr "Błąd podczas wyszukiwania w bazie LDAP"
627
628 #: src/addressbook.c:540
629 msgid "Timeout performing LDAP operation"
630 msgstr "Przekroczono limit czasu podczas wykonywania operacji LDAP"
631
632 #: src/addressbook.c:541
633 msgid "Error in LDAP search criteria"
634 msgstr "Błąd w kryteriach wyszukiwania LDAP"
635
636 #: src/addressbook.c:542
637 msgid "No LDAP entries found for search criteria"
638 msgstr "Nie znaleziono wpisów LDAP powiązanych z kryterium wyszukiwania"
639
640 #: src/addressbook.c:543
641 msgid "LDAP search terminated on request"
642 msgstr "przeszukiwanie LDAP zostało przerwane na żądanie"
643
644 #: src/addressbook.c:544
645 msgid "Error starting STARTTLS connection"
646 msgstr "Błąd podczas nawiązywania połączenia STARTTLS"
647
648 #: src/addressbook.c:545
649 msgid "Distinguished Name (dn) is missing"
650 msgstr "Brak unikatowej nazwy (dn)"
651
652 #: src/addressbook.c:546
653 msgid "Missing required information"
654 msgstr "Brak wymaganych informacji"
655
656 #: src/addressbook.c:547
657 msgid "Another contact exists with that key"
658 msgstr "Istnieje już kontakt o takim kluczu"
659
660 #: src/addressbook.c:548
661 msgid "Strong(er) authentication required"
662 msgstr "Wymagana jest bezpieczniejsza metoda autoryzacji"
663
664 #: src/addressbook.c:916
665 msgid "Sources"
666 msgstr "Źródła"
667
668 #: src/addressbook.c:920 src/prefs_matcher.c:643 src/prefs_other.c:493
669 #: src/toolbar.c:268 src/toolbar.c:2522
670 msgid "Address book"
671 msgstr "Książka adresowa"
672
673 #: src/addressbook.c:1118 src/editldap.c:794
674 msgid "Search"
675 msgstr "Szukaj"
676
677 #: src/addressbook.c:1490
678 msgid "Delete group"
679 msgstr "Usuń grupę"
680
681 #: src/addressbook.c:1491
682 msgid ""
683 "Really delete the group(s)?\n"
684 "The addresses it contains will not be lost."
685 msgstr ""
686 "Czy chcesz usunąć grupę(y)?\n"
687 "Wszystkie znajdujące się tam adresy zostaną usunięte."
688
689 #: src/addressbook.c:2218
690 msgid "Cannot paste. Target address book is readonly."
691 msgstr "Nie można wkleić. Docelowa książka adresowa jest tylko do odczytu."
692
693 #: src/addressbook.c:2228
694 msgid "Cannot paste into an address group."
695 msgstr "Nie można wkleić do grupy adresowej."
696
697 #: src/addressbook.c:2965
698 #, c-format
699 msgid "Do you want to delete the query results and addresses in '%s'?"
700 msgstr "Czy chcesz usunąć wyniki zapytania i adresy w `%s'?"
701
702 #: src/addressbook.c:2968 src/addressbook.c:2994 src/addressbook.c:3001
703 #: src/plugins/archive/archiver_prefs.c:431 src/prefs_filtering_action.c:173
704 #: src/toolbar.c:497
705 msgid "Delete"
706 msgstr "Usuń"
707
708 #: src/addressbook.c:2977
709 #, c-format
710 msgid ""
711 "Do you want to delete '%s'? If you delete the folder only, the addresses it "
712 "contains will be moved into the parent folder."
713 msgstr ""
714 "Czy chcesz usunąć '%s'? Jeżeli usuniesz tylko katalog, adresy w nim zawarte "
715 "zostaną przeniesione do katalogu nadrzędnego."
716
717 #: src/addressbook.c:2980 src/imap_gtk.c:368 src/mh_gtk.c:206
718 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:332 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:156
719 msgid "Delete folder"
720 msgstr "Usuń katalog"
721
722 #: src/addressbook.c:2981
723 msgid "Delete _folder only"
724 msgstr "Usuń tylko _katalog"
725
726 #: src/addressbook.c:2981
727 msgid "Delete folder and _addresses"
728 msgstr "Usuń katalog i _adresy"
729
730 #: src/addressbook.c:2992
731 #, c-format
732 msgid ""
733 "Do you want to delete '%s'?\n"
734 "The addresses it contains will not be lost."
735 msgstr ""
736 "Czy chcesz usunąć '%s'?\n"
737 "Wszystkie znajdujące się tam adresy zostaną usunięte."
738
739 #: src/addressbook.c:2999
740 #, c-format
741 msgid ""
742 "Do you want to delete '%s'?\n"
743 "The addresses it contains will be lost."
744 msgstr ""
745 "Czy chcesz usunąć '%s'?\n"
746 "Wszystkie znajdujące się tam adresy zostaną usunięte."
747
748 #: src/addressbook.c:3113
749 #, c-format
750 msgid "Search '%s'"
751 msgstr "Szukaj '%s'"
752
753 #: src/addressbook.c:3251 src/addressbook.c:3300
754 msgid "New Contacts"
755 msgstr "Nowe kontakty"
756
757 #: src/addressbook.c:4137
758 msgid "New user, could not save index file."
759 msgstr "Nowy użytkownik, nie można było zapisać pliku indeksowego."
760
761 #: src/addressbook.c:4141
762 msgid "New user, could not save address book files."
763 msgstr "Nowy użytkownik, nie można było zapisać plików książki adresowej."
764
765 #: src/addressbook.c:4151
766 msgid "Old address book converted successfully."
767 msgstr "Dawna książka adresowa została pomyślnie skonwertowana."
768
769 #: src/addressbook.c:4156
770 msgid ""
771 "Old address book converted,\n"
772 "could not save new address index file."
773 msgstr ""
774 "Stara książka adresowa skonwertowana,\n"
775 "jednak nie powiódł się zapis nowego pliku indeksowego"
776
777 #: src/addressbook.c:4169
778 msgid ""
779 "Could not convert address book,\n"
780 "but created empty new address book files."
781 msgstr ""
782 "Nie można było skonwertować książki adresowej,\n"
783 "lecz utworzono puste pliki nowej książki adresowej."
784
785 #: src/addressbook.c:4175
786 msgid ""
787 "Could not convert address book,\n"
788 "could not save new address index file."
789 msgstr ""
790 "Nie można skonwertować książki adresowej,\n"
791 "nie można zapisać nowego pliku indeksowego adresu."
792
793 #: src/addressbook.c:4180
794 msgid ""
795 "Could not convert address book\n"
796 "and could not create new address book files."
797 msgstr ""
798 "Nie można było skonwertować książki adresowej,\n"
799 "oraz nie można było utworzyć nowych plików książki adresowej."
800
801 #: src/addressbook.c:4187 src/addressbook.c:4193
802 msgid "Addressbook conversion error"
803 msgstr "Błąd konwersji książki adresowej"
804
805 #: src/addressbook.c:4308
806 msgid "Addressbook Error"
807 msgstr "Błąd książki adresowej"
808
809 #: src/addressbook.c:4309
810 msgid "Could not read address index"
811 msgstr "Nie można było otworzyć indeksu adresów"
812
813 #: src/addressbook.c:4640
814 msgid "Busy searching..."
815 msgstr "Zajęty przeszukiwaniem..."
816
817 #: src/addressbook.c:4970 src/prefs_send.c:220
818 msgid "Interface"
819 msgstr "Interfejs"
820
821 #: src/addressbook.c:4982
822 msgid "Address Books"
823 msgstr "Książki Adresowe"
824
825 #: src/addressbook.c:4994
826 msgid "Person"
827 msgstr "Osoba"
828
829 #: src/addressbook.c:5030 src/exporthtml.c:885 src/folderview.c:361
830 #: src/folderview.c:449 src/prefs_account.c:3149 src/prefs_folder_column.c:77
831 msgid "Folder"
832 msgstr "Katalog"
833
834 #: src/addressbook.c:5042
835 msgid "vCard"
836 msgstr "vCard"
837
838 #: src/addressbook.c:5054 src/addressbook.c:5066
839 msgid "JPilot"
840 msgstr "JPilot"
841
842 #: src/addressbook.c:5078
843 msgid "LDAP servers"
844 msgstr "Serwery LDAP"
845
846 #: src/addressbook.c:5090
847 msgid "LDAP Query"
848 msgstr "Zapytanie LDAP"
849
850 #: src/addressbook_foldersel.c:203 src/exphtmldlg.c:371 src/expldifdlg.c:388
851 #: src/exporthtml.c:985 src/importldif.c:541
852 msgid "Address Book"
853 msgstr "Książka adresowa"
854
855 #: src/addrgather.c:179
856 msgid "Please specify name for address book."
857 msgstr "Określ nazwę dla książki adresowej."
858
859 #: src/addrgather.c:186
860 msgid "No available address book."
861 msgstr "Brak dostępnej książki adresowej"
862
863 #: src/addrgather.c:207
864 msgid "Please select the mail headers to search."
865 msgstr "Zaznacz nagłówki wiadomości do przeszukania."
866
867 #: src/addrgather.c:214
868 msgid "Collecting addresses..."
869 msgstr "Zbieranie adresów..."
870
871 #: src/addrgather.c:254
872 msgid "address added by Claws Mail"
873 msgstr "adres dodany przez Claws Mail"
874
875 #: src/addrgather.c:285
876 msgid "Addresses collected successfully."
877 msgstr "Zbieranie adresów zakończone sukcesem."
878
879 #: src/addrgather.c:360
880 msgid "Current folder:"
881 msgstr "Aktualny katalog:"
882
883 #: src/addrgather.c:371
884 msgid "Address book name:"
885 msgstr "Nazwa książki adresowej:"
886
887 #: src/addrgather.c:398
888 msgid "Address book folder size:"
889 msgstr "Rozmiar katalogu książki adresowej:j"
890
891 #: src/addrgather.c:402 src/addrgather.c:411
892 msgid ""
893 "Maximum amount of entries per folder within the newly created address book"
894 msgstr ""
895 "Określa maksymalną ilość wpisów w każdym katalogu nowo utworzonej książki "
896 "adresowej"
897
898 #: src/addrgather.c:415
899 msgid "Process these mail header fields"
900 msgstr "Przetwarzane nagłówki"
901
902 #: src/addrgather.c:434
903 msgid "Include subfolders"
904 msgstr "Uwzględniaj podkatalogi"
905
906 #: src/addrgather.c:492 src/prefs_filtering_action.c:1384
907 msgid "Header Name"
908 msgstr "Nazwa nagłówka"
909
910 #: src/addrgather.c:498
911 msgid "Address Count"
912 msgstr "Liczba adresów"
913
914 #: src/addrgather.c:586
915 msgid "Header Fields"
916 msgstr "Pola nagłówków"
917
918 #: src/addrgather.c:587 src/exphtmldlg.c:659 src/expldifdlg.c:723
919 #: src/importldif.c:982
920 msgid "Finish"
921 msgstr "Koniec"
922
923 #: src/addrgather.c:645
924 msgid "Collect email addresses from selected messages"
925 msgstr "Wyciągaj adresy e-mail z następujących wiadomości"
926
927 #: src/addrgather.c:649
928 msgid "Collect email addresses from folder"
929 msgstr "Zgromadź adresy e-mail z katalogu"
930
931 #: src/addrindex.c:125
932 msgid "Common addresses"
933 msgstr "Wspólne adresy"
934
935 #: src/addrindex.c:126
936 msgid "Personal addresses"
937 msgstr "Adresy osobiste"
938
939 #: src/addrindex.c:132
940 msgid "Common address"
941 msgstr "Wspólny adres"
942
943 #: src/addrindex.c:133
944 msgid "Personal address"
945 msgstr "Osobisty adres"
946
947 #: src/addrindex.c:1834
948 msgid "Address(es) update"
949 msgstr "Aktualizacja adresów"
950
951 #: src/addrindex.c:1835
952 msgid "Update failed. Changes not written to Directory."
953 msgstr ""
954 "Aktualizacja nie powiodła się. Zmiany nie zostały zapisane do Katalogu."
955
956 #: src/alertpanel.c:144 src/compose.c:9810
957 msgid "Notice"
958 msgstr "Notatka"
959
960 #: src/alertpanel.c:157 src/compose.c:5871 src/compose.c:6416
961 #: src/compose.c:12273 src/file_checker.c:84 src/file_checker.c:108
962 #: src/messageview.c:858 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:811
963 #: src/plugins/vcalendar/vcalendar.c:125 src/summaryview.c:5091
964 msgid "Warning"
965 msgstr "Ostrzeżenie"
966
967 #: src/alertpanel.c:170 src/alertpanel.c:193 src/compose.c:5808 src/inc.c:726
968 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:156 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:311
969 msgid "Error"
970 msgstr "Błąd"
971
972 #: src/alertpanel.c:194 src/gtk/progressdialog.c:94
973 msgid "_View log"
974 msgstr "_Pokaż log"
975
976 #: src/alertpanel.c:346
977 msgid "Show this message next time"
978 msgstr "Wyświetl tę wiadomość następnym razem"
979
980 #: src/browseldap.c:223
981 msgid "Browse Directory Entry"
982 msgstr "Przeglądanie zawartości katalogu"
983
984 #: src/browseldap.c:243
985 msgid "Server Name:"
986 msgstr "Nazwa serwera:"
987
988 #: src/browseldap.c:253
989 msgid "Distinguished Name (dn):"
990 msgstr "Unikatowa Nazwa (dn):"
991
992 #: src/browseldap.c:284
993 msgid "LDAP Name"
994 msgstr "Nazwa LDAP"
995
996 #: src/browseldap.c:290
997 msgid "Attribute Value"
998 msgstr "Wartość Atrybutu"
999
1000 #: src/common/plugin.c:70
1001 msgid "Nothing"
1002 msgstr "Nic"
1003
1004 #: src/common/plugin.c:71
1005 msgid "a viewer"
1006 msgstr "Przeglądarka"
1007
1008 #: src/common/plugin.c:72
1009 msgid "a MIME parser"
1010 msgstr "parser MIME"
1011
1012 #: src/common/plugin.c:73
1013 msgid "folders"
1014 msgstr "Katalogi"
1015
1016 #: src/common/plugin.c:74
1017 msgid "filtering"
1018 msgstr "Filtrowanie..."
1019
1020 #: src/common/plugin.c:75
1021 msgid "a privacy interface"
1022 msgstr "system prywatności"
1023
1024 #: src/common/plugin.c:76
1025 msgid "a notifier"
1026 msgstr "powiadamiacz"
1027
1028 #: src/common/plugin.c:77
1029 msgid "an utility"
1030 msgstr "narzędzie"
1031
1032 #: src/common/plugin.c:78
1033 msgid "things"
1034 msgstr "rzeczy"
1035
1036 #: src/common/plugin.c:335
1037 #, c-format
1038 msgid ""
1039 "This plugin provides %s (%s), which is already provided by the %s plugin."
1040 msgstr ""
1041 "Ta wtyczka oferuje obsługę %s (%s) co jest już wykonywane przez wtyczkę %s."
1042
1043 #: src/common/plugin.c:438
1044 msgid "Plugin already loaded"
1045 msgstr "Wtyczka jest już załadowana"
1046
1047 #: src/common/plugin.c:449
1048 msgid "Failed to allocate memory for Plugin"
1049 msgstr "Nie udało się przydzielić odpowiedniej ilości pamięci dla wtyczki"
1050
1051 #: src/common/plugin.c:483
1052 msgid "This module is not licensed under a GPL v3 or later compatible license."
1053 msgstr ""
1054 "Ten moduł nie jest rozprowadzany na licencji kompatybilnej z GPL v3 lub "
1055 "późniejszą."
1056
1057 #: src/common/plugin.c:492
1058 msgid "This module is for Claws Mail GTK1."
1059 msgstr "Ten moduł działa tylko z Claws Mail GTK1."
1060
1061 #: src/common/plugin.c:770
1062 #, c-format
1063 msgid ""
1064 "Your version of Claws Mail is newer than the version the '%s' plugin was "
1065 "built with."
1066 msgstr ""
1067 "Twoja wersja Claws Mail jest nowsza niż ta dla której wtyczka %s została "
1068 "skompilowana."
1069
1070 #: src/common/plugin.c:773
1071 msgid ""
1072 "Your version of Claws Mail is newer than the version the plugin was built "
1073 "with."
1074 msgstr ""
1075 "Twoja wersja Claws Mail jest nowsza niż ta dla której ta wtyczka została "
1076 "skompilowana."
1077
1078 #: src/common/plugin.c:782
1079 #, c-format
1080 msgid "Your version of Claws Mail is too old for the '%s' plugin."
1081 msgstr "Twoja wersja Claws Mail jest za stara aby użyć wtyczki '%s'."
1082
1083 #: src/common/plugin.c:784
1084 msgid "Your version of Claws Mail is too old for the plugin."
1085 msgstr "Twoja wersja Claws Mail jest za stara aby użyć tej wtyczki."
1086
1087 #: src/common/session.c:201 src/imap.c:1233
1088 msgid "SSL/TLS handshake failed\n"
1089 msgstr "Błąd nawiązywania połączenia SSL/TLS\n"
1090
1091 #: src/common/smtp.c:179
1092 msgid "No SMTP AUTH method available\n"
1093 msgstr "Metoda SMTP AUTH nie jest dostępna\n"
1094
1095 #: src/common/smtp.c:182
1096 msgid "Selected SMTP AUTH method not available\n"
1097 msgstr "Wybrana metoda SMTP AUTH nie jest dostępna\n"
1098
1099 #: src/common/smtp.c:501 src/common/smtp.c:555
1100 msgid "bad SMTP response\n"
1101 msgstr "zła odpowiedź SMTP\n"
1102
1103 #: src/common/smtp.c:526 src/common/smtp.c:544 src/common/smtp.c:658
1104 msgid "error occurred on SMTP session\n"
1105 msgstr "wystąpił błąd podczas sesji SMTP\n"
1106
1107 #: src/common/smtp.c:535 src/pop.c:907
1108 msgid "error occurred on authentication\n"
1109 msgstr "wystąpił błąd podczas uwierzytelniania\n"
1110
1111 #: src/common/smtp.c:585
1112 #, c-format
1113 msgid "Message is too big (Maximum size is %s)\n"
1114 msgstr "Wiadomość jest zbyt duża (Maksymalny rozmiar to %s)\n"
1115
1116 #: src/common/smtp.c:617 src/pop.c:900
1117 msgid "couldn't start STARTTLS session\n"
1118 msgstr "nie można nawiązać sesji STARTTLS\n"
1119
1120 #: src/common/socket.c:571
1121 msgid "Socket IO timeout.\n"
1122 msgstr "Limit czasu operacji wejścia/wyjścia gniazda.\n"
1123
1124 #: src/common/socket.c:600
1125 msgid "Connection timed out.\n"
1126 msgstr "Upłynął limit czasu oczekiwania na połączenie.\n"
1127
1128 #: src/common/socket.c:740
1129 #, c-format
1130 msgid "%s:%d: connection failed (%s).\n"
1131 msgstr "%s:%d: połączenie nieudane (%s).\n"
1132
1133 #: src/common/socket.c:980
1134 #, c-format
1135 msgid "%s:%d: unknown host.\n"
1136 msgstr "%s:%d: nieznana nazwa hosta.\n"
1137
1138 #: src/common/socket.c:1072
1139 #, c-format
1140 msgid "%s:%s: host lookup failed (%s).\n"
1141 msgstr "%s:%s: niepowodzenie pobrania nazwy hosta (%s).\n"
1142
1143 #: src/common/socket.c:1385
1144 #, c-format
1145 msgid "write on fd%d: %s\n"
1146 msgstr "zapis do fd%d: %s\n"
1147
1148 #: src/common/ssl_certificate.c:338
1149 #, c-format
1150 msgid "Cannot stat P12 certificate file (%s)\n"
1151 msgstr "Nie można było pobrać właściwości pliku certyfikatu P12 (%s)\n"
1152
1153 #: src/common/ssl_certificate.c:346
1154 #, c-format
1155 msgid "Cannot read P12 certificate file (%s)\n"
1156 msgstr "Nie można było odczytać certyfikatu P12 z pliku (%s)\n"
1157
1158 #: src/common/ssl_certificate.c:355
1159 #, c-format
1160 msgid "Cannot import P12 certificate file (%s)\n"
1161 msgstr "Nie można było zaimportować certyfikatu P12 z pliku (%s)\n"
1162
1163 #: src/common/ssl_certificate.c:640
1164 msgid "Internal error"
1165 msgstr "Błąd wewnętrzny"
1166
1167 #: src/common/ssl_certificate.c:645
1168 msgid "Uncheckable"
1169 msgstr "Nie można sprawdzić"
1170
1171 #: src/common/ssl_certificate.c:649
1172 msgid "Self-signed certificate"
1173 msgstr "Podpisany certyfikat"
1174
1175 #: src/common/ssl_certificate.c:652
1176 msgid "Revoked certificate"
1177 msgstr "Unieważniony certyfikat"
1178
1179 #: src/common/ssl_certificate.c:654
1180 msgid "No certificate issuer found"
1181 msgstr "Nie znaleziono wydawcy certyfikatu"
1182
1183 #: src/common/ssl_certificate.c:656
1184 msgid "Certificate issuer is not a CA"
1185 msgstr "Wydawca certyfikatu nie jest CA"
1186
1187 #: src/common/ssl_certificate.c:881
1188 #, c-format
1189 msgid "Cannot open certificate file %s: %s\n"
1190 msgstr "Nie można otworzyć pliku certyfikatu %s: %s\n"
1191
1192 #: src/common/ssl_certificate.c:885
1193 #, c-format
1194 msgid "Certificate file %s missing (%s)\n"
1195 msgstr "Brakujący plik %s certyfikatu (%s)\n"
1196
1197 #: src/common/ssl_certificate.c:904
1198 #, c-format
1199 msgid "Cannot open key file %s (%s)\n"
1200 msgstr "Nie można otworzyć pliku klucza %s (%s)\n"
1201
1202 #: src/common/ssl_certificate.c:908
1203 #, c-format
1204 msgid "Key file %s missing (%s)\n"
1205 msgstr "Brakuje pliku %s klucza (%s)\n"
1206
1207 #: src/common/ssl_certificate.c:1056
1208 #, c-format
1209 msgid "Failed to read P12 certificate file %s\n"
1210 msgstr "Wczytanie pliku %s certyfikatu P12 zakończone niepowodzeniem\n"
1211
1212 #: src/common/ssl_certificate.c:1059
1213 #, c-format
1214 msgid "Cannot open P12 certificate file %s (%s)\n"
1215 msgstr "Nie można było otworzyć pliku %s certyfikatu P12 (%s)\n"
1216
1217 #: src/common/ssl_certificate.c:1063
1218 #, c-format
1219 msgid "P12 Certificate file %s missing (%s)\n"
1220 msgstr "Brakuje pliku %s certyfikatu P12 (%s)\n"
1221
1222 #: src/common/ssl_certificate.c:1088 src/gtk/sslcertwindow.c:87
1223 #: src/gtk/sslcertwindow.c:94 src/gtk/sslcertwindow.c:109
1224 #: src/gtk/sslcertwindow.c:114 src/gtk/sslcertwindow.c:121
1225 #: src/gtk/sslcertwindow.c:136
1226 msgid "<not in certificate>"
1227 msgstr "<nie występuje w certyfikacie>"
1228
1229 #: src/common/string_match.c:81
1230 msgid "(Subject cleared by RegExp)"
1231 msgstr "(Temat wyczyszczony przez Wyrażenie Regularne)"
1232
1233 #: src/common/utils.c:200
1234 #, c-format
1235 msgid "%dB"
1236 msgstr "%dB"
1237
1238 #: src/common/utils.c:201
1239 #, c-format
1240 msgid "%d.%02dKB"
1241 msgstr "%d,%02dkB"
1242
1243 #: src/common/utils.c:202
1244 #, c-format
1245 msgid "%d.%02dMB"
1246 msgstr "%d,%02dMB"
1247
1248 #: src/common/utils.c:203
1249 #, c-format
1250 msgid "%.2fGB"
1251 msgstr "%.2fGB"
1252
1253 #: src/common/utils.c:4028
1254 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1255 msgid "Sunday"
1256 msgstr "Niedziela"
1257
1258 #: src/common/utils.c:4029
1259 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1260 msgid "Monday"
1261 msgstr "Poniedziałek"
1262
1263 #: src/common/utils.c:4030
1264 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1265 msgid "Tuesday"
1266 msgstr "Wtorek"
1267
1268 #: src/common/utils.c:4031
1269 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1270 msgid "Wednesday"
1271 msgstr "Środa"
1272
1273 #: src/common/utils.c:4032
1274 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1275 msgid "Thursday"
1276 msgstr "Czwartek"
1277
1278 #: src/common/utils.c:4033
1279 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1280 msgid "Friday"
1281 msgstr "Piątek"
1282
1283 #: src/common/utils.c:4034
1284 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1285 msgid "Saturday"
1286 msgstr "Sobota"
1287
1288 #: src/common/utils.c:4036
1289 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1290 msgid "January"
1291 msgstr "Styczeń"
1292
1293 #: src/common/utils.c:4037
1294 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1295 msgid "February"
1296 msgstr "Luty"
1297
1298 #: src/common/utils.c:4038
1299 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1300 msgid "March"
1301 msgstr "Marzec"
1302
1303 #: src/common/utils.c:4039
1304 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1305 msgid "April"
1306 msgstr "Kwiecień"
1307
1308 #: src/common/utils.c:4040
1309 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1310 msgid "May"
1311 msgstr "Maj"
1312
1313 #: src/common/utils.c:4041
1314 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1315 msgid "June"
1316 msgstr "Czerwiec"
1317
1318 #: src/common/utils.c:4042
1319 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1320 msgid "July"
1321 msgstr "Lipiec"
1322
1323 #: src/common/utils.c:4043
1324 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1325 msgid "August"
1326 msgstr "Sierpień"
1327
1328 #: src/common/utils.c:4044
1329 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1330 msgid "September"
1331 msgstr "Wrzesień"
1332
1333 #: src/common/utils.c:4045
1334 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1335 msgid "October"
1336 msgstr "Październik"
1337
1338 #: src/common/utils.c:4046
1339 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1340 msgid "November"
1341 msgstr "Listopad"
1342
1343 #: src/common/utils.c:4047
1344 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1345 msgid "December"
1346 msgstr "Grudzień"
1347
1348 #: src/common/utils.c:4049
1349 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1350 msgid "Sun"
1351 msgstr "Nie"
1352
1353 #: src/common/utils.c:4050
1354 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1355 msgid "Mon"
1356 msgstr "Pon"
1357
1358 #: src/common/utils.c:4051
1359 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1360 msgid "Tue"
1361 msgstr "Wt"
1362
1363 #: src/common/utils.c:4052
1364 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1365 msgid "Wed"
1366 msgstr "Śr"
1367
1368 #: src/common/utils.c:4053
1369 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1370 msgid "Thu"
1371 msgstr "Czw"
1372
1373 #: src/common/utils.c:4054
1374 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1375 msgid "Fri"
1376 msgstr "Pią"
1377
1378 #: src/common/utils.c:4055
1379 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1380 msgid "Sat"
1381 msgstr "Sob"
1382
1383 #: src/common/utils.c:4057
1384 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1385 msgid "Jan"
1386 msgstr "Sty"
1387
1388 #: src/common/utils.c:4058
1389 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1390 msgid "Feb"
1391 msgstr "Lut"
1392
1393 #: src/common/utils.c:4059
1394 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1395 msgid "Mar"
1396 msgstr "Mar"
1397
1398 #: src/common/utils.c:4060
1399 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1400 msgid "Apr"
1401 msgstr "Kwi"
1402
1403 #: src/common/utils.c:4061
1404 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1405 msgid "May"
1406 msgstr "Maj"
1407
1408 #: src/common/utils.c:4062
1409 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1410 msgid "Jun"
1411 msgstr "Cze"
1412
1413 #: src/common/utils.c:4063
1414 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1415 msgid "Jul"
1416 msgstr "Lip"
1417
1418 #: src/common/utils.c:4064
1419 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1420 msgid "Aug"
1421 msgstr "Sie"
1422
1423 #: src/common/utils.c:4065
1424 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1425 msgid "Sep"
1426 msgstr "Wrz"
1427
1428 #: src/common/utils.c:4066
1429 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1430 msgid "Oct"
1431 msgstr "Paź"
1432
1433 #: src/common/utils.c:4067
1434 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1435 msgid "Nov"
1436 msgstr "Lis"
1437
1438 #: src/common/utils.c:4068
1439 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1440 msgid "Dec"
1441 msgstr "Gru"
1442
1443 #: src/common/utils.c:4079
1444 msgctxt "For use by strftime (morning)"
1445 msgid "AM"
1446 msgstr "Rano"
1447
1448 #: src/common/utils.c:4080
1449 msgctxt "For use by strftime (afternoon)"
1450 msgid "PM"
1451 msgstr "Po południu"
1452
1453 #: src/common/utils.c:4081
1454 msgctxt "For use by strftime (morning, lowercase)"
1455 msgid "am"
1456 msgstr "rano"
1457
1458 #: src/common/utils.c:4082
1459 msgctxt "For use by strftime (afternoon, lowercase)"
1460 msgid "pm"
1461 msgstr "po południu"
1462
1463 #: src/compose.c:195
1464 msgid ""
1465 "You have opted to sign and/or encrypt this message but have not selected a "
1466 "privacy system.\n"
1467 "\n"
1468 "Signing and encrypting have been disabled for this message."
1469 msgstr ""
1470 "Zaznaczyłeś opcję podpisywania i/lub szyfrowania tej wiadomości, ale nie "
1471 "wybrałeś sytemu prywatności.\n"
1472 "\n"
1473 "Podpisanie oraz szyfrowanie zostało wyłączone dla tej wiadomości"
1474
1475 #: src/compose.c:603
1476 msgid "_Add..."
1477 msgstr "Dod_aj..."
1478
1479 #: src/compose.c:604 src/mh_gtk.c:375 src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:301
1480 #: src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:323
1481 msgid "_Remove"
1482 msgstr "_Usuń"
1483
1484 #: src/compose.c:606 src/folderview.c:254
1485 msgid "_Properties..."
1486 msgstr "_Właściwości..."
1487
1488 #: src/compose.c:613 src/mainwindow.c:525 src/messageview.c:214
1489 msgid "_Message"
1490 msgstr "_Wiadomość"
1491
1492 #: src/compose.c:616
1493 msgid "_Spelling"
1494 msgstr "Pi_sownia"
1495
1496 #: src/compose.c:618 src/compose.c:685
1497 msgid "_Options"
1498 msgstr "_Opcje"
1499
1500 #: src/compose.c:622
1501 msgid "S_end"
1502 msgstr "Wyślij"
1503
1504 #: src/compose.c:623
1505 msgid "Send _later"
1506 msgstr "Wyślij później"
1507
1508 #: src/compose.c:626
1509 msgid "_Attach file"
1510 msgstr "Dołącz plik"
1511
1512 #: src/compose.c:627
1513 msgid "_Insert file"
1514 msgstr "Wstaw plik"
1515
1516 #: src/compose.c:628
1517 msgid "Insert si_gnature"
1518 msgstr "Wstaw podpis"
1519
1520 #: src/compose.c:629
1521 msgid "_Replace signature"
1522 msgstr "Zmień podpis"
1523
1524 #: src/compose.c:633
1525 msgid "_Print"
1526 msgstr "Drukuj"
1527
1528 #: src/compose.c:638 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:91
1529 msgid "_Undo"
1530 msgstr "_Cofnij"
1531
1532 #: src/compose.c:639 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:92
1533 msgid "_Redo"
1534 msgstr "P_onów"
1535
1536 #: src/compose.c:642 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:95
1537 msgid "Cu_t"
1538 msgstr "Wy_tnij"
1539
1540 #: src/compose.c:646
1541 msgid "_Special paste"
1542 msgstr "Wklej specjalnie"
1543
1544 #: src/compose.c:647
1545 msgid "As _quotation"
1546 msgstr "Jako _cytat"
1547
1548 #: src/compose.c:648
1549 msgid "_Wrapped"
1550 msgstr "_Zawinięty tekst"
1551
1552 #: src/compose.c:649
1553 msgid "_Unwrapped"
1554 msgstr "_bez zawijania"
1555
1556 #: src/compose.c:651 src/mainwindow.c:558
1557 #: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:99
1558 msgid "Select _all"
1559 msgstr "W_ybierz wszystko"
1560
1561 #: src/compose.c:653
1562 msgid "A_dvanced"
1563 msgstr "Zaawansowane"
1564
1565 #: src/compose.c:654
1566 msgid "Move a character backward"
1567 msgstr "Przesuń o znak w tył"
1568
1569 #: src/compose.c:655
1570 msgid "Move a character forward"
1571 msgstr "Przesuń o znak w przód"
1572
1573 #: src/compose.c:656
1574 msgid "Move a word backward"
1575 msgstr "Przesuń o słowo w tył"
1576
1577 #: src/compose.c:657
1578 msgid "Move a word forward"
1579 msgstr "Przesuń o słowo w przód"
1580
1581 #: src/compose.c:658
1582 msgid "Move to beginning of line"
1583 msgstr "Przesuń do początku linii"
1584
1585 #: src/compose.c:659
1586 msgid "Move to end of line"
1587 msgstr "Przesuń do końca linii"
1588
1589 #: src/compose.c:660
1590 msgid "Move to previous line"
1591 msgstr "Przesuń do poprzedniej linii"
1592
1593 #: src/compose.c:661
1594 msgid "Move to next line"
1595 msgstr "Przesuń do następnej linii"
1596
1597 #: src/compose.c:662
1598 msgid "Delete a character backward"
1599 msgstr "Wykasuj znak za kursorem"
1600
1601 #: src/compose.c:663
1602 msgid "Delete a character forward"
1603 msgstr "Wykasuj znak przed kursorem"
1604
1605 #: src/compose.c:664
1606 msgid "Delete a word backward"
1607 msgstr "Wykasuj słowo za kursorem"
1608
1609 #: src/compose.c:665
1610 msgid "Delete a word forward"
1611 msgstr "Wykasuj słowo przed kursorem"
1612
1613 #: src/compose.c:666
1614 msgid "Delete line"
1615 msgstr "Usuń linię"
1616
1617 #: src/compose.c:667
1618 msgid "Delete to end of line"
1619 msgstr "Wykasuj do końca linii"
1620
1621 #: src/compose.c:670 src/messageview.c:231
1622 #: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:102
1623 msgid "_Find"
1624 msgstr "_Szukaj"
1625
1626 #: src/compose.c:673
1627 msgid "_Wrap current paragraph"
1628 msgstr "Za_wiń obecny akapit"
1629
1630 #: src/compose.c:674
1631 msgid "Wrap all long _lines"
1632 msgstr "Zawijaj wszystkie długie linie"
1633
1634 #: src/compose.c:676
1635 msgid "Edit with e_xternal editor"
1636 msgstr "Edytuj w zewnętrznym edytorze"
1637
1638 #: src/compose.c:679
1639 msgid "_Check all or check selection"
1640 msgstr "Sprawdź wszystko albo zazna_czone"
1641
1642 #: src/compose.c:680
1643 msgid "_Highlight all misspelled words"
1644 msgstr "P_odkreśl wszystkie błędnie napisane słowa"
1645
1646 #: src/compose.c:681
1647 msgid "Check _backwards misspelled word"
1648 msgstr "Szukaj od tyłu błędnie napisanych słów"
1649
1650 #: src/compose.c:682
1651 msgid "_Forward to next misspelled word"
1652 msgstr "_Przeskocz w przód do kolejnego błędnie napisanego słowa"
1653
1654 #: src/compose.c:689
1655 msgid "Reply _mode"
1656 msgstr "Tryb odpowiadania"
1657
1658 #: src/compose.c:691
1659 msgid "Privacy _System"
1660 msgstr "Ochrona prywatności"
1661
1662 #: src/compose.c:695
1663 msgid "_Priority"
1664 msgstr "Pri_orytet"
1665
1666 #: src/compose.c:697 src/mainwindow.c:620 src/messageview.c:267
1667 msgid "Character _encoding"
1668 msgstr "_Kodowanie znaków"
1669
1670 #: src/compose.c:702 src/mainwindow.c:625 src/messageview.c:272
1671 msgid "Western European"
1672 msgstr "Europa Zachodnia"
1673
1674 #: src/compose.c:703 src/mainwindow.c:626 src/messageview.c:273
1675 msgid "Baltic"
1676 msgstr "Bałtyckie"
1677
1678 #: src/compose.c:704 src/mainwindow.c:627 src/messageview.c:274
1679 msgid "Hebrew"
1680 msgstr "Hebrajskie"
1681
1682 #: src/compose.c:705 src/mainwindow.c:628 src/messageview.c:275
1683 msgid "Arabic"
1684 msgstr "Arabskie"
1685
1686 #: src/compose.c:706 src/mainwindow.c:629 src/messageview.c:276
1687 msgid "Cyrillic"
1688 msgstr "Cyrylica"
1689
1690 #: src/compose.c:707 src/mainwindow.c:630 src/messageview.c:277
1691 msgid "Japanese"
1692 msgstr "Japonia"
1693
1694 #: src/compose.c:708 src/mainwindow.c:631 src/messageview.c:278
1695 msgid "Chinese"
1696 msgstr "Chińskie"
1697
1698 #: src/compose.c:709 src/mainwindow.c:632 src/messageview.c:279
1699 msgid "Korean"
1700 msgstr "Koreańskie"
1701
1702 #: src/compose.c:710 src/mainwindow.c:633 src/messageview.c:280
1703 msgid "Thai"
1704 msgstr "Tajskie"
1705
1706 #: src/compose.c:713 src/mainwindow.c:743 src/messageview.c:316
1707 msgid "_Address book"
1708 msgstr "Książka _adresowa"
1709
1710 #: src/compose.c:715
1711 msgid "_Template"
1712 msgstr "Wzorce"
1713
1714 #: src/compose.c:717 src/mainwindow.c:771 src/messageview.c:336
1715 msgid "Actio_ns"
1716 msgstr "Akcje"
1717
1718 #: src/compose.c:726
1719 msgid "Aut_o wrapping"
1720 msgstr "Automatyczne zawijanie"
1721
1722 #: src/compose.c:727
1723 msgid "Auto _indent"
1724 msgstr "Automatyczne wcięcia"
1725
1726 #: src/compose.c:728
1727 msgid "Si_gn"
1728 msgstr "Podpisz"
1729
1730 #: src/compose.c:729
1731 msgid "_Encrypt"
1732 msgstr "_Szyfruj"
1733
1734 #: src/compose.c:730
1735 msgid "_Request Return Receipt"
1736 msgstr "Żądaj potwierdzenia dostarczenia"
1737
1738 #: src/compose.c:731
1739 msgid "Remo_ve references"
1740 msgstr "Usuń odniesienia"
1741
1742 #: src/compose.c:732
1743 msgid "Show _ruler"
1744 msgstr "Pokaż li_nijkę"
1745
1746 #: src/compose.c:737 src/compose.c:747
1747 msgid "_Normal"
1748 msgstr "Z_wykły"
1749
1750 #: src/compose.c:738 src/mainwindow.c:674 src/messageview.c:305
1751 #: src/summaryview.c:433
1752 msgid "_All"
1753 msgstr "W_szystkie"
1754
1755 #: src/compose.c:739 src/mainwindow.c:675 src/messageview.c:306
1756 #: src/summaryview.c:434
1757 msgid "_Sender"
1758 msgstr "Nadawca"
1759
1760 #: src/compose.c:740
1761 msgid "_Mailing-list"
1762 msgstr "Lista dyskusyjna"
1763
1764 #: src/compose.c:745
1765 msgid "_Highest"
1766 msgstr "Najwyższy"
1767
1768 #: src/compose.c:746
1769 msgid "Hi_gh"
1770 msgstr "Wysoki"
1771
1772 #: src/compose.c:748
1773 msgid "Lo_w"
1774 msgstr "Niski"
1775
1776 #: src/compose.c:749
1777 msgid "_Lowest"
1778 msgstr "Najniższy"
1779
1780 #: src/compose.c:754 src/mainwindow.c:890 src/messageview.c:353
1781 msgid "_Automatic"
1782 msgstr "Automatycznie"
1783
1784 #: src/compose.c:755 src/mainwindow.c:891 src/messageview.c:354
1785 msgid "7bit ASCII (US-ASC_II)"
1786 msgstr "7 bitów ASCII (US-ASCII)"
1787
1788 #: src/compose.c:756 src/mainwindow.c:892 src/messageview.c:355
1789 msgid "Unicode (_UTF-8)"
1790 msgstr "Unicode (UTF-8)"
1791
1792 #: src/compose.c:760 src/mainwindow.c:896 src/messageview.c:359
1793 msgid "Central European (ISO-8859-_2)"
1794 msgstr "Europa Środkowa (ISO-8859-2)"
1795
1796 #: src/compose.c:763 src/mainwindow.c:899 src/messageview.c:362
1797 msgid "Greek (ISO-8859-_7)"
1798 msgstr "Grecja (ISO-8859-7)"
1799
1800 #: src/compose.c:768 src/mainwindow.c:904 src/messageview.c:367
1801 msgid "Turkish (ISO-8859-_9)"
1802 msgstr "Turcja (ISO-8859-9)"
1803
1804 #: src/compose.c:1055
1805 msgid "New message From format error."
1806 msgstr "Błędny format nadawcy wiadomości."
1807
1808 #: src/compose.c:1148
1809 msgid "New message subject format error."
1810 msgstr "Błędny format tematu wiadomości."
1811
1812 #: src/compose.c:1180 src/quote_fmt.c:563
1813 #, c-format
1814 msgid "The body of the \"New message\" template has an error at line %d."
1815 msgstr "Błąd w treści wiadomości w linii %d."
1816
1817 #: src/compose.c:1449
1818 msgid "Unable to reply. The original email probably doesn't exist."
1819 msgstr "Nie można odpowiedzieć. Oryginalny email prawdopodobnie nie istnieje. "
1820
1821 #: src/compose.c:1634 src/quote_fmt.c:580
1822 msgid ""
1823 "The \"From\" field of the \"Reply\" template contains an invalid email "
1824 "address."
1825 msgstr "Pole \"Od\" wzorca \"Odpowiedz\" zawiera nieprawidłowy adres email."
1826
1827 #: src/compose.c:1683 src/quote_fmt.c:583
1828 #, c-format
1829 msgid "The body of the \"Reply\" template has an error at line %d."
1830 msgstr "Błąd formatu wzorca (treść wiadomości).w linii %d."
1831
1832 #: src/compose.c:1824 src/compose.c:2025 src/quote_fmt.c:600
1833 msgid ""
1834 "The \"From\" field of the \"Forward\" template contains an invalid email "
1835 "address."
1836 msgstr "Pole \"Od\" wzorca \"Przekaż\" zawiera nieprawidłowy adres email."
1837
1838 #: src/compose.c:1885 src/quote_fmt.c:603
1839 #, c-format
1840 msgid "The body of the \"Forward\" template has an error at line %d."
1841 msgstr "Błąd formatu wzorca (treść wiadomości).w linii %d."
1842
1843 #: src/compose.c:2068
1844 msgid "Fw: multiple emails"
1845 msgstr "Fw: kilka wiadomości email"
1846
1847 #: src/compose.c:2577
1848 #, c-format
1849 msgid "The body of the \"Redirect\" template has an error at line %d."
1850 msgstr "Błąd w formacie wiadomości przekierowującej w linii %d."
1851
1852 #: src/compose.c:2648 src/gtk/headers.h:14
1853 msgid "Cc:"
1854 msgstr "Kopia:"
1855
1856 #: src/compose.c:2651 src/gtk/headers.h:15
1857 msgid "Bcc:"
1858 msgstr "Ukryta kopia:"
1859
1860 #: src/compose.c:2654 src/gtk/headers.h:12
1861 msgid "Reply-To:"
1862 msgstr "Odpowiedz-Do:"
1863
1864 #: src/compose.c:2657 src/compose.c:5026 src/compose.c:5028
1865 #: src/gtk/headers.h:33
1866 msgid "Newsgroups:"
1867 msgstr "Grupy news:"
1868
1869 #: src/compose.c:2660 src/gtk/headers.h:34
1870 msgid "Followup-To:"
1871 msgstr "Odpowiedzi-Do(FUT):"
1872
1873 #: src/compose.c:2663 src/gtk/headers.h:17
1874 msgid "In-Reply-To:"
1875 msgstr "W odpowiedzi na:"
1876
1877 #: src/compose.c:2667 src/compose.c:5023 src/compose.c:5031
1878 #: src/gtk/headers.h:13 src/summary_search.c:422
1879 msgid "To:"
1880 msgstr "Do:"
1881
1882 #: src/compose.c:2857
1883 msgid "Couldn't attach a file (charset conversion failed)."
1884 msgstr "Nie można dołączyć pliku (konwersja strony kodowej nie powiodła się)."
1885
1886 #: src/compose.c:2863
1887 #, c-format
1888 msgid ""
1889 "The following file has been attached: \n"
1890 "%s"
1891 msgid_plural ""
1892 "The following files have been attached: \n"
1893 "%s"
1894 msgstr[0] ""
1895 "Następujący plik został dołączony:\n"
1896 "%s"
1897 msgstr[1] ""
1898 "Następujące pliki zostały dołączone:\n"
1899 "%s"
1900 msgstr[2] ""
1901 "Następujące pliki zostały dołączone:\n"
1902 "%s"
1903
1904 #: src/compose.c:3143
1905 msgid "The \"Quotation mark\" of the template is invalid."
1906 msgstr "\"Znacznik cytatu\" wzorca jest nieprawidłowy."
1907
1908 #: src/compose.c:3672
1909 #, c-format
1910 msgid "Could not get size of file '%s'."
1911 msgstr "Nie można pobrać rozmiaru pliku '%s'."
1912
1913 #: src/compose.c:3690
1914 #, c-format
1915 msgid ""
1916 "You are about to insert a file of %s in the message body. Are you sure you "
1917 "want to do that?"
1918 msgstr ""
1919 "Zamierzasz wstawić plik z %s do treści wiadomości. Na pewno chcesz "
1920 "kontynuować?"
1921
1922 #: src/compose.c:3693
1923 msgid "Are you sure?"
1924 msgstr "Czy jesteś pewny?"
1925
1926 #: src/compose.c:3694 src/compose.c:10859 src/compose.c:11753
1927 msgid "_Insert"
1928 msgstr "Ws_taw"
1929
1930 #: src/compose.c:3819
1931 #, c-format
1932 msgid "File %s is empty."
1933 msgstr "Plik %s jest pusty."
1934
1935 #: src/compose.c:3820
1936 msgid "Empty file"
1937 msgstr "Pusty plik"
1938
1939 #: src/compose.c:3821
1940 msgid "_Attach anyway"
1941 msgstr "Dołącz mimo wszystko"
1942
1943 #: src/compose.c:3830
1944 #, c-format
1945 msgid "Can't read %s."
1946 msgstr "nie można otworzyć %s"
1947
1948 #: src/compose.c:3857
1949 #, c-format
1950 msgid "Message: %s"
1951 msgstr "Wiadomość: %s"
1952
1953 #: src/compose.c:4867 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:696
1954 #: src/plugins/python/composewindowtype.c:498
1955 msgid " [Edited]"
1956 msgstr " [Edytowany]"
1957
1958 #: src/compose.c:4874 src/plugins/python/composewindowtype.c:501
1959 #, c-format
1960 msgid "%s - Compose message%s"
1961 msgstr "%s - Tworzenie wiadomości %s"
1962
1963 #: src/compose.c:4877 src/plugins/python/composewindowtype.c:504
1964 #, c-format
1965 msgid "[no subject] - Compose message%s"
1966 msgstr "[brak tematu] - Tworzenie wiadomości %s"
1967
1968 #: src/compose.c:4879 src/plugins/python/composewindowtype.c:492
1969 msgid "Compose message"
1970 msgstr "Napisz nową wiadomość"
1971
1972 #: src/compose.c:4906 src/messageview.c:887
1973 msgid ""
1974 "Account for sending mail is not specified.\n"
1975 "Please select a mail account before sending."
1976 msgstr ""
1977 "Nie podano konta, z którego wysyłasz pocztę.\n"
1978 "Wybierz konto przed wysłaniem."
1979
1980 #: src/compose.c:5123 src/compose.c:5160
1981 #, c-format
1982 msgid "The only recipient is the default '%s' address. Send anyway?"
1983 msgstr "Jedynym odbiorą jest domyślny adres '%s'. Wysłać mimo to?"
1984
1985 #: src/compose.c:5125 src/compose.c:5162 src/compose.c:5200 src/compose.c:5243
1986 #: src/prefs_account.c:3758 src/toolbar.c:487 src/toolbar.c:519
1987 msgid "Send"
1988 msgstr "Wyślij"
1989
1990 #: src/compose.c:5127 src/compose.c:5164 src/compose.c:5201 src/compose.c:5244
1991 #: src/compose.c:5809 src/folderview.c:2546 src/messageview.c:859
1992 #: src/plugins/attachwarner/attachwarner.c:218 src/toolbar.c:3054
1993 msgid "_Send"
1994 msgstr "_Wyślij"
1995
1996 #: src/compose.c:5181
1997 msgid "Recipient is not specified."
1998 msgstr "Nie podano odbiorcy."
1999
2000 #: src/compose.c:5196
2001 #, c-format
2002 msgid "Subject is empty. %s"
2003 msgstr "Temat wiadomości jest pusty. %s"
2004
2005 #: src/compose.c:5197 src/compose.c:5240
2006 #: src/plugins/attachwarner/attachwarner.c:215
2007 msgid "Send it anyway?"
2008 msgstr "Czy mimo to chcesz wysłać tą wiadomość ?"
2009
2010 #: src/compose.c:5198 src/compose.c:5241
2011 #: src/plugins/attachwarner/attachwarner.c:215
2012 msgid "Queue it anyway?"
2013 msgstr "Czy mimo to chcesz dodać tę wiadomość do kolejki ?"
2014
2015 #: src/compose.c:5200 src/compose.c:5243 src/toolbar.c:520
2016 msgid "Send later"
2017 msgstr "Wyślij później"
2018
2019 #: src/compose.c:5201 src/compose.c:5244
2020 msgid "_Queue"
2021 msgstr "Kolejka"
2022
2023 #: src/compose.c:5239
2024 #, c-format
2025 msgid "Sending to %d recipients. %s"
2026 msgstr "Wysyłanie do %d odbiorców. %s"
2027
2028 #: src/compose.c:5268
2029 msgid "Could not queue message."
2030 msgstr ""
2031 "Nie można zakolejkować do wysłania wiadomości:\n"
2032 " %s."
2033
2034 #: src/compose.c:5271
2035 #, c-format
2036 msgid ""
2037 "Could not queue message:\n"
2038 "\n"
2039 "%s."
2040 msgstr ""
2041 "Nie można zakolejkować do wysłania wiadomości:\n"
2042 "%s."
2043
2044 #: src/compose.c:5275
2045 #, c-format
2046 msgid ""
2047 "Could not queue message for sending:\n"
2048 "\n"
2049 "Signature failed: %s"
2050 msgstr ""
2051 "Nie można zakolejkować wiadomości do wysłania:\n"
2052 "\n"
2053 "Błąd sygnatury %s"
2054
2055 #: src/compose.c:5280
2056 #, c-format
2057 msgid ""
2058 "Could not queue message for sending:\n"
2059 "\n"
2060 "Encryption failed: %s"
2061 msgstr ""
2062 "Nie można zakolejkować wiadomości do wysłania:\n"
2063 "\n"
2064 "Błąd szyfrowania: %s"
2065
2066 #: src/compose.c:5285
2067 msgid ""
2068 "Could not queue message for sending:\n"
2069 "\n"
2070 "Charset conversion failed."
2071 msgstr ""
2072 "Nie można dodać wiadomości do kolejki wysyłkowej:\n"
2073 "\n"
2074 "Konwersja strony kodowej nie powiodła się."
2075
2076 #: src/compose.c:5289
2077 msgid ""
2078 "Could not queue message for sending:\n"
2079 "\n"
2080 "Couldn't get recipient encryption key."
2081 msgstr ""
2082 "Nie można zakolejkować wiadomości do wysłania:\n"
2083 "\n"
2084 "Nie odnaleziono klucza szyfrującego odbiorcy."
2085
2086 #: src/compose.c:5352 src/compose.c:5412
2087 msgid ""
2088 "The message was queued but could not be sent.\n"
2089 "Use \"Send queued messages\" from the main window to retry."
2090 msgstr ""
2091 "Wiadomość została zakolejkowana, ale nie mogła zostać wysłana\n"
2092 "Użyj \"Wyślij zakolejkowane wiadomości\" z głównego okna by ponowić."
2093
2094 #: src/compose.c:5408
2095 #, c-format
2096 msgid ""
2097 "%s\n"
2098 "Use \"Send queued messages\" from the main window to retry."
2099 msgstr ""
2100 "%s\n"
2101 "Wiadomość została zakolejkowana, ale nie mogła zostać wysłana\n"
2102 "Użyj \"Wyślij zakolejkowane wiadomości\" z głównego okna by spróbować "
2103 "ponownie."
2104
2105 #: src/compose.c:5805
2106 #, c-format
2107 msgid ""
2108 "Can't convert the character encoding of the message \n"
2109 "to the specified %s charset.\n"
2110 "Send it as %s?"
2111 msgstr ""
2112 "Nie można przekonwertować wiadomości \n"
2113 "do do wybranej %s .\n"
2114 "Wysłać jako %s ?"
2115
2116 #: src/compose.c:5867
2117 #, c-format
2118 msgid ""
2119 "Line %d exceeds the line length limit (998 bytes).\n"
2120 "The contents of the message might be broken on the way to the delivery.\n"
2121 "\n"
2122 "Send it anyway?"
2123 msgstr ""
2124 "Linia %d przekracza limit długości (998 bajtów).\n"
2125 "Treść tej wiadomości może ulec uszkodzeniu podczas dostarczania.\n"
2126 "\n"
2127 "Na pewno chcesz ją wysłać ? "
2128
2129 #: src/compose.c:6102
2130 msgid "Encryption warning"
2131 msgstr "Ostrzeżenie dotyczące szyfrowania"
2132
2133 #: src/compose.c:6103
2134 msgid "C_ontinue"
2135 msgstr "Kon_tynuuj"
2136
2137 #: src/compose.c:6152
2138 msgid "No account for sending mails available!"
2139 msgstr "Brak konta do wysyłania poczty!"
2140
2141 #: src/compose.c:6161
2142 msgid "Selected account isn't NNTP: Posting is impossible."
2143 msgstr "Wybrane konto nie jest kontem NNTP: Wysłanie wiadomości niemożliwe."
2144
2145 #: src/compose.c:6415
2146 #, c-format
2147 msgid "Attachment %s doesn't exist anymore. Ignore?"
2148 msgstr "Załącznik %s już nie istnieje. Zignorować?"
2149
2150 #: src/compose.c:6417 src/mainwindow.c:665 src/toolbar.c:276 src/toolbar.c:2563
2151 msgid "Cancel sending"
2152 msgstr "Przerwij wysyłanie"
2153
2154 #: src/compose.c:6417
2155 msgid "Ignore attachment"
2156 msgstr "Ignoruj załącznik"
2157
2158 #: src/compose.c:6473
2159 #, c-format
2160 msgid "Original %s part"
2161 msgstr "Oryginalna cześć %s"
2162
2163 #: src/compose.c:7073
2164 msgid "Add to address _book"
2165 msgstr "Dodaj do książki adresowej"
2166
2167 #: src/compose.c:7240
2168 msgid "Delete entry contents"
2169 msgstr "Usuń zawartość wpisu"
2170
2171 #: src/compose.c:7244 src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:290
2172 msgid "Use <tab> to autocomplete from addressbook"
2173 msgstr ""
2174 "Klawisz <tab> umożliwia automatyczne uzupełnianie nazwami z książki adresowej"
2175
2176 #: src/compose.c:7476
2177 msgid "Mime type"
2178 msgstr "Typ MIME"
2179
2180 #: src/compose.c:7482 src/mimeview.c:303 src/plugins/pgpcore/select-keys.c:452
2181 #: src/prefs_matcher.c:641 src/prefs_summaries.c:633
2182 #: src/prefs_summary_column.c:84 src/summaryview.c:472
2183 msgid "Size"
2184 msgstr "Wielkość"
2185
2186 #: src/compose.c:7544
2187 msgid "Save Message to "
2188 msgstr "Zapisz wiadomość do "
2189
2190 #: src/compose.c:7575 src/editjpilot.c:276 src/editldap.c:518
2191 #: src/editvcard.c:193 src/export.c:166 src/import.c:164 src/importmutt.c:239
2192 #: src/importpine.c:238 src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1081
2193 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:213
2194 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:236
2195 #: src/plugins/bsfilter/bsfilter_gtk.c:181
2196 #: src/plugins/clamd/clamav_plugin_gtk.c:295
2197 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:434
2198 msgid "_Browse"
2199 msgstr "_Przeglądaj"
2200
2201 #: src/compose.c:7591
2202 msgid "Select folder to save message to"
2203 msgstr "Wybierz katalog do zapisu wiadomości"
2204
2205 #: src/compose.c:8048
2206 msgid "Hea_der"
2207 msgstr "Na_główek"
2208
2209 #: src/compose.c:8053
2210 msgid "_Attachments"
2211 msgstr "Z_ałączniki"
2212
2213 #: src/compose.c:8067
2214 msgid "Othe_rs"
2215 msgstr "In_ne"
2216
2217 #: src/compose.c:8082
2218 msgid "S_ubject:"
2219 msgstr "Temat:"
2220
2221 #: src/compose.c:8306
2222 #, c-format
2223 msgid ""
2224 "Spell checker could not be started.\n"
2225 "%s"
2226 msgstr ""
2227 "Nie udało się uruchomić sprawdzania pisowni.\n"
2228 "%s"
2229
2230 #: src/compose.c:8453
2231 msgid "_From:"
2232 msgstr "Od:"
2233
2234 #: src/compose.c:8470
2235 msgid "Account to use for this email"
2236 msgstr "Bieżące konto dla tej wiadomości"
2237
2238 #: src/compose.c:8472
2239 msgid "Sender address to be used"
2240 msgstr "Adres nadawcy"
2241
2242 #: src/compose.c:8654
2243 #, c-format
2244 msgid ""
2245 "The privacy system '%s' cannot be loaded. You will not be able to sign or "
2246 "encrypt this message."
2247 msgstr ""
2248 "System ochrony prywatności '%s' nie może zostać załadowany. Nie będzie można "
2249 "ani podpisać ani zaszyfrować tej wiadomości. "
2250
2251 #: src/compose.c:8765 src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1180
2252 msgid "_None"
2253 msgstr "Brak"
2254
2255 #: src/compose.c:8866 src/prefs_template.c:752
2256 #, c-format
2257 msgid "The body of the template has an error at line %d."
2258 msgstr "Błąd formatu wzorca (treść wiadomości).w linii %d."
2259
2260 #: src/compose.c:8963
2261 #, c-format
2262 msgctxt "'%s' stands for a header name"
2263 msgid "Template '%s' format error."
2264 msgstr "Błąd formatu szablonu '%s'."
2265
2266 #: src/compose.c:9387
2267 msgid "Invalid MIME type."
2268 msgstr "Niepoprawny typ MIME."
2269
2270 #: src/compose.c:9402
2271 msgid "File doesn't exist or is empty."
2272 msgstr "Brak pliku lub pusty plik."
2273
2274 #: src/compose.c:9476
2275 msgid "Properties"
2276 msgstr "Właściwości..."
2277
2278 #: src/compose.c:9494
2279 msgid "MIME type"
2280 msgstr "Typ MIME"
2281
2282 #: src/compose.c:9527
2283 msgid "Encoding"
2284 msgstr "Kodowanie"
2285
2286 #: src/compose.c:9547
2287 msgid "Path"
2288 msgstr "Ścieżka"
2289
2290 #: src/compose.c:9548
2291 msgid "File name"
2292 msgstr "Nazwa pliku"
2293
2294 #: src/compose.c:9807
2295 #, c-format
2296 msgid ""
2297 "The external editor is still working.\n"
2298 "Force terminating the process?\n"
2299 "process group id: %d"
2300 msgstr ""
2301 "Zewnętrzny edytor wciąż pracuje.\n"
2302 "Zakończyć proces siłowo?\n"
2303 "identyfikator grupy procesów: %d"
2304
2305 #: src/compose.c:10280 src/messageview.c:1088
2306 msgid "Claws Mail needs network access in order to send this email."
2307 msgstr "Claws Mail potrzebuje dostępu do sieci aby wysłać tę wiadomość."
2308
2309 #: src/compose.c:10473
2310 msgid "Could not save draft."
2311 msgstr "Nie można zapisać kopii roboczej."
2312
2313 #: src/compose.c:10477
2314 msgid "Could not save draft"
2315 msgstr "Nie można zapisać kopii roboczej"
2316
2317 #: src/compose.c:10478
2318 msgid ""
2319 "Could not save draft.\n"
2320 "Do you want to cancel exit or discard this email?"
2321 msgstr ""
2322 "Nie można zapisać kopii roboczej\n"
2323 "Co chcesz zrobić z tą wiadomością ?"
2324
2325 #: src/compose.c:10480
2326 msgid "_Cancel exit"
2327 msgstr "_Anuluj i wyjdź"
2328
2329 #: src/compose.c:10480
2330 msgid "_Discard email"
2331 msgstr "Porzuć"
2332
2333 #: src/compose.c:10669 src/compose.c:10683
2334 msgid "Select file"
2335 msgstr "Wybierz plik"
2336
2337 #: src/compose.c:10697
2338 #, c-format
2339 msgid "File '%s' could not be read."
2340 msgstr "Nie można odczytać pliku \"%s\"."
2341
2342 #: src/compose.c:10699
2343 #, c-format
2344 msgid ""
2345 "File '%s' contained invalid characters\n"
2346 "for the current encoding, insertion may be incorrect."
2347 msgstr ""
2348 "Plik \"%s\" zawiera nieprawidłowe znaki\n"
2349 "dla bieżącego kodowania, wstawianie może być niepoprawne."
2350
2351 #: src/compose.c:10778
2352 msgid "Discard message"
2353 msgstr "Porzuć wiadomość"
2354
2355 #: src/compose.c:10779
2356 msgid "This message has been modified. Discard it?"
2357 msgstr "Ta wiadomość została zmieniona, porzucić?"
2358
2359 #: src/compose.c:10780 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:434
2360 msgid "_Discard"
2361 msgstr "Por_zuć"
2362
2363 #: src/compose.c:10780 src/compose.c:10785
2364 msgid "_Save to Drafts"
2365 msgstr "Zapisz w katalogu _kopii roboczych"
2366
2367 #: src/compose.c:10783 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:432
2368 msgid "Save changes"
2369 msgstr "Zapisz zmiany"
2370
2371 #: src/compose.c:10784
2372 msgid "This message has been modified. Save the latest changes?"
2373 msgstr "Ta wiadomość została zmieniona. Czy chcesz zapisać ostatnie zmiany?"
2374
2375 #: src/compose.c:10785
2376 msgid "_Don't save"
2377 msgstr "_Nie zapisuj"
2378
2379 #: src/compose.c:10856
2380 #, c-format
2381 msgid "Do you want to apply the template '%s'?"
2382 msgstr "Czy chcesz dołączyć szablon '%s'?"
2383
2384 #: src/compose.c:10858
2385 msgid "Apply template"
2386 msgstr "Dołącz szablon"
2387
2388 #: src/compose.c:10859 src/prefs_actions.c:331 src/prefs_filtering_action.c:583
2389 #: src/prefs_filtering.c:478 src/prefs_matcher.c:798 src/prefs_template.c:311
2390 #: src/prefs_toolbar.c:1018
2391 msgid "_Replace"
2392 msgstr "Za_mień"
2393
2394 #: src/compose.c:11746
2395 #, c-format
2396 msgid ""
2397 "Do you want to insert the contents of the file into the message body, or "
2398 "attach it to the email?"
2399 msgid_plural ""
2400 "Do you want to insert the contents of the %d files into the message body, or "
2401 "attach them to the email?"
2402 msgstr[0] ""
2403 "Czy chesz wstawić treść pliku do wiadomości czy dodać go jako załącznik?"
2404 msgstr[1] ""
2405 "Czy chesz wstawić treść %d plików do wiadomości czy dodać je jako załączniki?"
2406 msgstr[2] ""
2407 "Czy chesz wstawić treść %d plików do wiadomości czy dodać je jako załączniki?"
2408
2409 #: src/compose.c:11752
2410 msgid "Insert or attach?"
2411 msgstr "Wstawić czy załączyć?"
2412
2413 #: src/compose.c:11753
2414 msgid "_Attach"
2415 msgstr "Z_ałącz"
2416
2417 #: src/compose.c:11971
2418 #, c-format
2419 msgid "Quote format error at line %d."
2420 msgstr "Błąd formatu cytowania.w linii %d."
2421
2422 #: src/compose.c:12267
2423 #, c-format
2424 msgid ""
2425 "You are about to reply to %d messages. Opening the windows could take some "
2426 "time. Do you want to continue?"
2427 msgstr ""
2428 "Zamierzasz odopowiedzieć na %d wiadomości. Otworzenie takiej ilości okien "
2429 "może zająć trochę czasu. Na pewno chcesz kontynuować ? "
2430
2431 #: src/crash.c:140
2432 #, c-format
2433 msgid "Claws Mail process (%ld) received signal %ld"
2434 msgstr "Proces Claws Mail (%ld) otrzymał sygnał %ld"
2435
2436 #: src/crash.c:186
2437 msgid "Claws Mail has crashed"
2438 msgstr "Claws Mail zakończył działanie z powodu błędu"
2439
2440 #: src/crash.c:203
2441 #, c-format
2442 msgid ""
2443 "%s.\n"
2444 "Please file a bug report and include the information below."
2445 msgstr ""
2446 "%s.\n"
2447 "Proszę wysłać raport o błędzie i dołączyć następujące informacje."
2448
2449 #: src/crash.c:208
2450 msgid "Debug log"
2451 msgstr "Dziennik debuggera"
2452
2453 #: src/crash.c:252 src/toolbar.c:539
2454 msgid "Close"
2455 msgstr "Zamknij"
2456
2457 #: src/crash.c:257
2458 msgid "Save..."
2459 msgstr "Zapisz..."
2460
2461 #: src/crash.c:262
2462 msgid "Create bug report"
2463 msgstr "Stwórz raport o błędzie"
2464
2465 #: src/crash.c:312
2466 msgid "Save crash information"
2467 msgstr "Zapisz informacje o wykitowaniu"
2468
2469 #: src/editaddress.c:150 src/editaddress.c:288
2470 msgid "Add New Person"
2471 msgstr "Dodaj nową osobę"
2472
2473 #: src/editaddress.c:152
2474 msgid ""
2475 "Adding a new person requires at least one of the\n"
2476 "following values to be set:\n"
2477 " - Display Name\n"
2478 " - First Name\n"
2479 " - Last Name\n"
2480 " - Nickname\n"
2481 " - any email address\n"
2482 " - any additional attribute\n"
2483 "\n"
2484 "Click OK to keep editing this contact.\n"
2485 "Click Cancel to close without saving."
2486 msgstr ""
2487 "Dodanie nowej osoby wymaga ustawienia\n"
2488 "przynajmniej jednej z poniższych wartości:\n"
2489 " - Nazwa\n"
2490 " - Imię\n"
2491 " - Nazwisko\n"
2492 " - Psuedonim\n"
2493 " - adres e-mail\n"
2494 " - dodatkowe cechy\n"
2495 "\n"
2496 "Kliknij OK aby kontynuować edycję tego kontaktu.\n"
2497 "Kliknij Anuluj aby wyjść bez zapisywania."
2498
2499 #: src/editaddress.c:163
2500 msgid ""
2501 "Adding a new person requires at least one of the\n"
2502 "following values to be set:\n"
2503 " - First Name\n"
2504 " - Last Name\n"
2505 " - any email address\n"
2506 " - any additional attribute\n"
2507 "\n"
2508 "Click OK to keep editing this contact.\n"
2509 "Click Cancel to close without saving."
2510 msgstr ""
2511 "Dodanie nowej osoby wymaga ustawienia\n"
2512 "przynajmniej jednej z poniższych wartości:\n"
2513 " - Nazwa\n"
2514 " - Imię\n"
2515 " - Nazwisko\n"
2516 " - Psuedonim\n"
2517 " - adres e-mail\n"
2518 " - dodatkowe cechy\n"
2519 "\n"
2520 "Kliknij OK aby kontynuować edycję tego kontaktu.\n"
2521 "Kliknij Anuluj aby wyjść bez zapisywania."
2522
2523 #: src/editaddress.c:289
2524 msgid "Edit Person Details"
2525 msgstr "Edytuj szczegóły osobiste"
2526
2527 #: src/editaddress.c:507
2528 msgid "An Email address must be supplied."
2529 msgstr "Adres e-mail musi zostać wpisany."
2530
2531 #: src/editaddress.c:710 src/editaddress_other_attributes_ldap.c:205
2532 msgid "A Name and Value must be supplied."
2533 msgstr "Imię i wartość muszą zostać wpisane."
2534
2535 #: src/editaddress.c:820 src/prefs_folder_item.c:1784
2536 msgid "Discard"
2537 msgstr "Por_zuć"
2538
2539 #: src/editaddress.c:821
2540 msgid "Apply"
2541 msgstr "Zatwierdź"
2542
2543 #: src/editaddress.c:851 src/editaddress.c:901
2544 msgid "Edit Person Data"
2545 msgstr "Edytuj informacje osobiste"
2546
2547 #: src/editaddress.c:930
2548 msgid "Choose a picture"
2549 msgstr "Wybierz plik z obrazkiem"
2550
2551 #: src/editaddress.c:949
2552 #, c-format
2553 msgid ""
2554 "Failed to import image: \n"
2555 "%s"
2556 msgstr ""
2557 "Nie udało się wczytać obrazka: \n"
2558 "%s"
2559
2560 #: src/editaddress.c:991
2561 msgid "_Set picture"
2562 msgstr "_Ustaw obrazek"
2563
2564 #: src/editaddress.c:992
2565 msgid "_Unset picture"
2566 msgstr "Wyłącz _obrazek"
2567
2568 #: src/editaddress.c:1050
2569 msgid "Photo"
2570 msgstr "Zdjęcie"
2571
2572 #: src/editaddress.c:1097 src/editaddress.c:1099 src/expldifdlg.c:516
2573 #: src/exporthtml.c:762 src/ldif.c:747
2574 msgid "Display Name"
2575 msgstr "Wyświetlana nazwa"
2576
2577 #: src/editaddress.c:1108 src/editaddress.c:1112 src/ldif.c:755
2578 msgid "Last Name"
2579 msgstr "Nazwisko"
2580
2581 #: src/editaddress.c:1109 src/editaddress.c:1111 src/ldif.c:751
2582 msgid "First Name"
2583 msgstr "Imię"
2584
2585 #: src/editaddress.c:1115 src/editaddress.c:1117
2586 msgid "Nickname"
2587 msgstr "Pseudonim"
2588
2589 #: src/editaddress.c:1253 src/editaddress.c:1294
2590 msgid "Alias"
2591 msgstr "Alias"
2592
2593 #: src/editaddress.c:1479 src/editaddress.c:1512 src/editaddress.c:1528
2594 #: src/editaddress_other_attributes_ldap.c:376
2595 #: src/editaddress_other_attributes_ldap.c:413 src/prefs_customheader.c:223
2596 msgid "Value"
2597 msgstr "Wartość"
2598
2599 #: src/editaddress.c:1594
2600 msgid "_User Data"
2601 msgstr "Dane _użytkownika"
2602
2603 #: src/editaddress.c:1595
2604 msgid "_Email Addresses"
2605 msgstr "Adr_esy e-mail"
2606
2607 #: src/editaddress.c:1598 src/editaddress.c:1601
2608 msgid "O_ther Attributes"
2609 msgstr "In_ne Cechy"
2610
2611 #: src/editaddress.c:1769
2612 #, c-format
2613 msgid ""
2614 "Failed to save image: \n"
2615 "%s"
2616 msgstr ""
2617 "Nie udało się zapisać obrazka: \n"
2618 "%s"
2619
2620 #: src/editbook.c:109
2621 msgid "File appears to be OK."
2622 msgstr "Plik zdaje się być poprawny."
2623
2624 #: src/editbook.c:112
2625 msgid "File does not appear to be a valid address book format."
2626 msgstr "Plik nie wygląda na prawidłowy format książki adresowej."
2627
2628 #: src/editbook.c:115 src/editjpilot.c:191 src/editvcard.c:98
2629 msgid "Could not read file."
2630 msgstr "Nie można otworzyć pliku."
2631
2632 #: src/editbook.c:149 src/editbook.c:263
2633 msgid "Edit Addressbook"
2634 msgstr "Edytuj książkę adresową"
2635
2636 #: src/editbook.c:178 src/editjpilot.c:264 src/editvcard.c:181
2637 msgid " Check File "
2638 msgstr " Sprawdź plik "
2639
2640 #: src/editbook.c:183 src/editjpilot.c:269 src/editvcard.c:186
2641 #: src/importmutt.c:232 src/importpine.c:231 src/prefs_account.c:2158
2642 #: src/wizard.c:1198 src/wizard.c:1618
2643 msgid "File"
2644 msgstr "Plik"
2645
2646 #: src/editbook.c:282
2647 msgid "Add New Addressbook"
2648 msgstr "Książka adresowa"
2649
2650 #: src/editgroup.c:101
2651 msgid "A Group Name must be supplied."
2652 msgstr "Trzeba podać nazwę grupy"
2653
2654 #: src/editgroup.c:296
2655 msgid "Edit Group Data"
2656 msgstr "Edytuj dane grupy"
2657
2658 #: src/editgroup.c:326 src/exporthtml.c:598
2659 msgid "Group Name"
2660 msgstr "Nazwa grupy"
2661
2662 #: src/editgroup.c:345
2663 msgid "Addresses in Group"
2664 msgstr "Adresy w grupie"
2665
2666 #: src/editgroup.c:379
2667 msgid "Available Addresses"
2668 msgstr "Dostępne adresy"
2669
2670 #: src/editgroup.c:453
2671 msgid "Move Email Addresses to or from Group with arrow buttons"
2672 msgstr ""
2673 "Przesuń adresy e-mail z lub do grupy używając przycisków ze strzałkami."
2674
2675 #: src/editgroup.c:501
2676 msgid "Edit Group Details"
2677 msgstr "Edytuj dane grupy"
2678
2679 #: src/editgroup.c:504
2680 msgid "Add New Group"
2681 msgstr "Dodaj nową grupę"
2682
2683 #: src/editgroup.c:553
2684 msgid "Edit folder"
2685 msgstr "Edytuj katalog"
2686
2687 #: src/editgroup.c:553
2688 msgid "Input the new name of folder:"
2689 msgstr "Podaj nazwę nowego katalogu:"
2690
2691 #: src/editgroup.c:556 src/foldersel.c:573 src/imap_gtk.c:193 src/mh_gtk.c:144
2692 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:244 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:92
2693 msgid "New folder"
2694 msgstr "Nowy katalog"
2695
2696 #: src/editgroup.c:557 src/foldersel.c:574 src/mh_gtk.c:145
2697 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:245 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:93
2698 msgid "Input the name of new folder:"
2699 msgstr "Podaj nazwę nowego katalogu:"
2700
2701 #: src/editjpilot.c:188
2702 msgid "File does not appear to be JPilot format."
2703 msgstr "Plik nie wygląda na plik w formacie JPilot."
2704
2705 #: src/editjpilot.c:200
2706 msgid "Select JPilot File"
2707 msgstr "Wybierz plik JPilot"
2708
2709 #: src/editjpilot.c:236 src/editjpilot.c:365
2710 msgid "Edit JPilot Entry"
2711 msgstr "Edytuj wpis JPilot"
2712
2713 #: src/editjpilot.c:281
2714 msgid "Additional e-Mail address item(s)"
2715 msgstr "Dodatkowe dane dot. adresów e-mail"
2716
2717 #: src/editjpilot.c:372
2718 msgid "Add New JPilot Entry"
2719 msgstr "Dodaj nowy wpis JPilot"
2720
2721 #: src/editldap_basedn.c:153
2722 msgid "Edit LDAP - Select Search Base"
2723 msgstr "Edytuj LDAP - Wybierz podstawowe reguły wyszukiwania"
2724
2725 #: src/editldap_basedn.c:173 src/editldap.c:441 src/prefs_account.c:2910
2726 #: src/prefs_proxy.c:98
2727 msgid "Hostname"
2728 msgstr "Nazwa hosta"
2729
2730 #: src/editldap_basedn.c:183 src/editldap.c:458
2731 #: src/plugins/clamd/clamav_plugin_gtk.c:379 src/prefs_account.c:2917
2732 #: src/prefs_proxy.c:105 src/ssl_manager.c:117
2733 msgid "Port"
2734 msgstr "Port"
2735
2736 #: src/editldap_basedn.c:193 src/editldap.c:502
2737 msgid "Search Base"
2738 msgstr "Podstawowe dane wyszukiwania"
2739
2740 #: src/editldap_basedn.c:221
2741 msgid "Available Search Base(s)"
2742 msgstr "Dostępne podstawowe reguły wyszukiwania"
2743
2744 #: src/editldap_basedn.c:327
2745 msgid "Could not read Search Base(s) from server - please set manually"
2746 msgstr ""
2747 "Nie można uzyskać Podstaw(y) Wyszukiwania z serwera - proszę ustawić ręcznie"
2748
2749 #: src/editldap_basedn.c:331 src/editldap.c:281
2750 msgid "Could not connect to server"
2751 msgstr "Nie można połączyć się z serwerem"
2752
2753 #: src/editldap.c:152
2754 msgid "A Name must be supplied."
2755 msgstr "Nazwa musi zostać podana."
2756
2757 #: src/editldap.c:164
2758 msgid "A Hostname must be supplied for the server."
2759 msgstr "Nazwa hosta musi zostać podana dla serwera."
2760
2761 #: src/editldap.c:177
2762 msgid "At least one LDAP search attribute should be supplied."
2763 msgstr "Przynajmniej jeden atrybut przeszukiwania LDAP powinien zostać podany."
2764
2765 #: src/editldap.c:278
2766 msgid "Connected successfully to server"
2767 msgstr "Podłączony prawidłowo do serwera"
2768
2769 #: src/editldap.c:335 src/editldap.c:991
2770 msgid "Edit LDAP Server"
2771 msgstr "Edytuj dane serwera LDAP"
2772
2773 #: src/editldap.c:437
2774 msgid "A name that you wish to call the server."
2775 msgstr "Nazwa jaką chcesz nazywać serwer."
2776
2777 #: src/editldap.c:450
2778 msgid ""
2779 "This is the hostname of the server. For example, \"ldap.example.org\" may be "
2780 "appropriate for the \"example.org\" organization. An IP address may also be "
2781 "used. You may specify \"localhost\" if running an LDAP server on the same "
2782 "computer as Claws Mail."
2783 msgstr ""
2784 "To jest nazwa hosta serwera. Przykładowo \"ldap.mojadomena.com\" może być "
2785 "właściwą nazwą dla organizacji \"mojadomena.com\". Równie dobrze można użyć "
2786 "adresu IP. Możesz użyć \"localhost\" jeżeli serwer LDAP działa na tym samym "
2787 "komputerze co Claws Mail."
2788
2789 #: src/editldap.c:469
2790 msgid "STARTTLS"
2791 msgstr "STARTTLS"
2792
2793 #: src/editldap.c:470 src/prefs_account.c:3831
2794 msgid "SSL/TLS"
2795 msgstr "SSL/TLS"
2796
2797 #: src/editldap.c:474
2798 msgid ""
2799 "Enable secure connection to the LDAP server via STARTTLS. Connection starts "
2800 "unencrypted and is secured by STARTTLS command. If connection fails, be sure "
2801 "to check the correct configuration in ldap.conf (TLS_CACERTDIR and "
2802 "TLS_REQCERT fields)."
2803 msgstr ""
2804 "Włącz bezpieczne połączenie do serwera LDAP via STARTTLS. Połączenoe "
2805 "rozpoczyna sięnie zaszyfrowane a następnie jest zabezpieczane komendą "
2806 "STARTTLS. Jeśli połączenie nie powiedzie się sprawdź konfigurację w pliku "
2807 "ldap.conf (pola TLS_CACERTDIR i TLS_REQCERT)."
2808
2809 #: src/editldap.c:479
2810 msgid ""
2811 "Enable secure connection to the LDAP server via SSL/TLS. If connection "
2812 "fails, be sure to check the correct configuration in ldap.conf "
2813 "(TLS_CACERTDIR and TLS_REQCERT fields)."
2814 msgstr ""
2815 "Włącz bezpieczne połączenie do serwera LDAP via SSL/TLS. Jeśli połączenie "
2816 "nie powiedzie się sprawdź konfigurację w pliku ldap.conf (pola TLS_CACERTDIR "
2817 "i TLS_REQCERT)."
2818
2819 #: src/editldap.c:491
2820 msgid "The port number that the server listens on. Port 389 is the default."
2821 msgstr "Numer portu na którym nasłuchuje serwer. Domyślnie jest to port 389."
2822
2823 #: src/editldap.c:494
2824 msgid " Check Server "
2825 msgstr " Sprawdź Serwer "
2826
2827 #: src/editldap.c:498
2828 msgid "Press this button to test the connection to the server."
2829 msgstr ""
2830 "Wciśnięcie tego przycisku spowoduje przetestowanie połączenia do serwera."
2831
2832 #: src/editldap.c:511
2833 msgid ""
2834 "This specifies the name of the directory to be searched on the server. "
2835 "Examples include:\n"
2836 "  dc=claws-mail,dc=org\n"
2837 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
2838 "  o=Organization Name,c=Country\n"
2839 msgstr ""
2840 "Określa nazwę katalogu który będzie przeszukiwany na serwerze.Przykład "
2841 "zawiera:\n"
2842 "  dc=claws-mail,dc=org\n"
2843 "  ou=ludzie,dc=domena,dc=com\n"
2844 "  o=nazwa organizacji,c=kraj\n"
2845
2846 #: src/editldap.c:522
2847 msgid ""
2848 "Press this button to lookup the name of available directory names on the "
2849 "server."
2850 msgstr ""
2851 "Wyciśnięcie tego przycisku spowoduje wyszukanie nazwy w katalogu nazw "
2852 "serwera."
2853
2854 #: src/editldap.c:578
2855 msgid "Search Attributes"
2856 msgstr "Atrybuty przeszukiwania"
2857
2858 #: src/editldap.c:587
2859 msgid ""
2860 "A list of LDAP attribute names that should be searched when attempting to "
2861 "find a name or address."
2862 msgstr ""
2863 "Lista nazw atrybutów LDAP, która powinna być szukana podczas próby "
2864 "odnalezienia nazwy lub adresu."
2865
2866 #: src/editldap.c:590
2867 msgid " Defaults "
2868 msgstr " Domyślne "
2869
2870 #: src/editldap.c:594
2871 msgid ""
2872 "This resets the attribute names to a default value that should find most "
2873 "names and addresses during a name or address search process."
2874 msgstr ""
2875 "Atrybuty nazw zostaną zresetowane do domyślnych wartości które powinny "
2876 "odpowiadać większości nazw i adresów podczas szukania nazwy lub adresu."
2877
2878 #: src/editldap.c:600
2879 msgid "Max Query Age (secs)"
2880 msgstr "Maksymalny wiek zapytania (sekundy)"
2881
2882 #: src/editldap.c:614
2883 msgid ""
2884 "This defines the maximum period of time (in seconds) that an address search "
2885 "result is valid for address completion purposes. Search results are stored "
2886 "in a cache until this period of time has passed and then retired. This will "
2887 "improve the response time when attempting to search for the same name or "
2888 "address on subsequent address completion requests. The cache will be "
2889 "searched in preference to performing a new server search request. The "
2890 "default value of 600 seconds (10 minutes), should be sufficient for most "
2891 "servers. A larger value will reduce the search time for subsequent searches. "
2892 "This is useful for servers that have slow response times at the expense of "
2893 "more memory to cache results."
2894 msgstr ""
2895 "Definiuje maksymalny okres czasu (w sekundach) podczas którego wynik "
2896 "poszukiwania adresu jest aktualny w funkcji podpowiadania. Wyniki poszukiwań "
2897 "są przechowywane w pamięci podręcznej dopóki ten okres czasu nie upłynie. "
2898 "Pozwala to na polepszenie szybkości odpowiedzi w wypadku poszukiwania tej "
2899 "samej nazwy lub adresu w celu pokazania podpowiedzi. Najpierw będzie "
2900 "przeszukiwana pamięć podręczna a dopiero potem będą wykonywane zapytania do "
2901 "serwera. Domyślną wartością jest 60 sekund (10 min) co powinno być "
2902 "najbardziej odpowiednie dla większości serwerów. Większa wartość przyspieszy "
2903 "szybkość sekwencyjnych poszukiwań. Będzie ona użyteczna dla serwerów, które "
2904 "maja długie czasy odpowiedzi przy czym zwiększy się zużycie pamięci na "
2905 "pamięć podręczną."
2906
2907 #: src/editldap.c:631
2908 msgid "Include server in dynamic search"
2909 msgstr "Dołącz serwer do dynamicznego szukania"
2910
2911 #: src/editldap.c:636
2912 msgid ""
2913 "Check this option to include this server for dynamic searches when using "
2914 "address completion."
2915 msgstr ""
2916 "Zaznacz tą opcję aby zawrzeć ten serwer w dynamicznym wyszukiwaniu podczas "
2917 "używania uzupełniania adresu."
2918
2919 #: src/editldap.c:642
2920 msgid "Match names 'containing' search term"
2921 msgstr "Zaznacz nazwy 'zawierające' szukane pojęcie"
2922
2923 #: src/editldap.c:647
2924 msgid ""
2925 "Searches for names and addresses can be performed either using \"begins-with"
2926 "\" or \"contains\" search term. Check this option to perform a \"contains\" "
2927 "search; this type of search usually takes longer to complete. Note that for "
2928 "performance reasons, address completion uses \"begins-with\" for all "
2929 "searches against other address interfaces."
2930 msgstr ""
2931 "Poszukiwania nazw lub adresów mogą być wykonywane przy użyciu terminów "
2932 "wyszukiwania \"begins-with\" i \"contains\". Zaznacz tą opcję aby wykonać "
2933 "poszukiwanie \"contains\", ten typ poszukiwania zazwyczaj zajmuje więcej "
2934 "czasu. Ze względu na  wydajność dopełnianie adresów wykorzystuje \"begins-"
2935 "with\" do wszystkich poszukiwań."
2936
2937 #: src/editldap.c:710
2938 msgid "Bind DN"
2939 msgstr "Łącz DN"
2940
2941 #: src/editldap.c:719
2942 msgid ""
2943 "The LDAP user account name to be used to connect to the server. This is "
2944 "usually only used for protected servers. This name is typically formatted "
2945 "as: \"cn=user,dc=claws-mail,dc=org\". This is usually left empty when "
2946 "performing a search."
2947 msgstr ""
2948 "Nazwa konta użytkownika LDAP użyta do łączenia z serwerem. Jest zwykle "
2949 "używana do zabezpieczonych serwerów. Ta nazwa jest zwykle formatowana jako: "
2950 "\"cn=user,dc=claws,dc=com\". Zwykle zostaje puste podczas wyszukiwania."
2951
2952 #: src/editldap.c:726
2953 msgid "Bind Password"
2954 msgstr "Łącz hasło"
2955
2956 #: src/editldap.c:736
2957 msgid "The password to be used when connecting as the \"Bind DN\" user."
2958 msgstr ""
2959 "Hasło, które zostanie użyte podczas łączenia jako użytkownik \"BindDN\" "
2960
2961 #: src/editldap.c:739 src/prefs_account.c:1405 src/prefs_account.c:2003
2962 #: src/prefs_account.c:2722 src/prefs_account.c:2750 src/prefs_account.c:2955
2963 #: src/prefs_proxy.c:146
2964 msgid "Show password"
2965 msgstr "Pokaż hasło:"
2966
2967 #: src/editldap.c:748
2968 msgid "Timeout (secs)"
2969 msgstr "Limit czasu (sekundy)"
2970
2971 #: src/editldap.c:761
2972 msgid "The timeout period in seconds."
2973 msgstr "Czas oczekiwania w sekundach"
2974
2975 #: src/editldap.c:765
2976 msgid "Maximum Entries"
2977 msgstr "Maksymalna ilość wpisów"
2978
2979 #: src/editldap.c:778
2980 msgid ""
2981 "The maximum number of entries that should be returned in the search result."
2982 msgstr "Maksymalna liczba wyników zwrócona podczas wyszukiwania."
2983
2984 #: src/editldap.c:793 src/prefs_account.c:3722
2985 msgid "Basic"
2986 msgstr "Podstawowe"
2987
2988 #: src/editldap.c:795 src/gtk/quicksearch.c:706
2989 msgid "Extended"
2990 msgstr "Rozszerzone"
2991
2992 #: src/editldap.c:996
2993 msgid "Add New LDAP Server"
2994 msgstr "Dodaj nowy serwer LDAP"
2995
2996 #: src/edittags.c:192 src/prefs_filtering_action.c:1403
2997 #: src/prefs_summaries.c:640
2998 msgid "Tag"
2999 msgstr "Etykieta"
3000
3001 #: src/edittags.c:221
3002 msgid "Delete tag"
3003 msgstr "Kasuj etykietę"
3004
3005 #: src/edittags.c:222
3006 msgid "Do you really want to delete this tag?"
3007 msgstr "Czy naprawdę chcesz usunąć tą etykietę?"
3008
3009 #: src/edittags.c:257
3010 msgid "Delete all tags"
3011 msgstr "Usuń wszystkie etykiety"
3012
3013 #: src/edittags.c:258
3014 msgid "Do you really want to delete all tags?"
3015 msgstr "Czy naprawdę chcesz usunąć wszystkie etykiety?"
3016
3017 #: src/edittags.c:430
3018 msgid "You entered a reserved tag name, please choose another instead."
3019 msgstr "Wpisałeś zarezerwowaną nazwę etykiety, spróbuj wpisać inną."
3020
3021 #: src/edittags.c:472
3022 msgid "Tag is not set."
3023 msgstr "Nie podano nazwy etykiety."
3024
3025 #: src/edittags.c:550
3026 msgctxt "Dialog title"
3027 msgid "Apply tags"
3028 msgstr "Przypisywanie etykiet"
3029
3030 #: src/edittags.c:567
3031 msgid "New tag:"
3032 msgstr "Nowa etykieta:"
3033
3034 #: src/edittags.c:600
3035 msgid "Please select tags to apply/remove. Changes are immediate."
3036 msgstr ""
3037 "Wybierz etykiety, które chcesz przypisać/usunąć. Zmiany zachodzą "
3038 "natychmiastowo."
3039
3040 #: src/editvcard.c:95
3041 msgid "File does not appear to be vCard format."
3042 msgstr "Plik nie wydaje się być w formacie vCard"
3043
3044 #: src/editvcard.c:107
3045 msgid "Select vCard File"
3046 msgstr "Wybierz plik vCard"
3047
3048 #: src/editvcard.c:152 src/editvcard.c:257
3049 msgid "Edit vCard Entry"
3050 msgstr "Edytuj wpis vCard"
3051
3052 #: src/editvcard.c:262
3053 msgid "Add New vCard Entry"
3054 msgstr "Dodaj nowy wpis vCard"
3055
3056 #: src/etpan/etpan-ssl.c:167
3057 msgid "Impossible to set the client certificate.\n"
3058 msgstr "Nie można było przypisać certyfikatu klienta.\n"
3059
3060 #: src/etpan/nntp-thread.c:949
3061 msgid "couldn't get xover range\n"
3062 msgstr "nie można pobrać zakresu xover\n"
3063
3064 #: src/etpan/nntp-thread.c:1048
3065 msgid "couldn't get xhdr range\n"
3066 msgstr "nie można pobrać zakresu xhdr\n"
3067
3068 #: src/exphtmldlg.c:105
3069 msgid "Please specify output directory and file to create."
3070 msgstr "Proszę sprecyzuj katalog wyjściowy i plik do stworzenia."
3071
3072 #: src/exphtmldlg.c:108
3073 msgid "Select stylesheet and formatting."
3074 msgstr "Wybierz wzór stylów i formatowanie."
3075
3076 #: src/exphtmldlg.c:111 src/expldifdlg.c:113
3077 msgid "File exported successfully."
3078 msgstr "Plik został wyeksportowany prawidłowo."
3079
3080 #: src/exphtmldlg.c:177
3081 #, c-format
3082 msgid ""
3083 "The HTML output directory '%s'\n"
3084 "does not exist. Do you want to create it?"
3085 msgstr ""
3086 "Katalog wyjściowy HTML '%s' nie istnieje.\n"
3087 "Czy chcesz go stworzyć?"
3088
3089 #: src/exphtmldlg.c:180
3090 msgid "Create directory"
3091 msgstr "Stwórz katalog"
3092
3093 #: src/exphtmldlg.c:189
3094 #, c-format
3095 msgid ""
3096 "Could not create output directory for HTML file:\n"
3097 "%s"
3098 msgstr ""
3099 "Nie można było stworzyć katalogu wyjściowego dla pliku HTML:\n"
3100 "%s"
3101
3102 #: src/exphtmldlg.c:191 src/expldifdlg.c:201
3103 msgid "Failed to Create Directory"
3104 msgstr "Nie powiodło się tworzenie katalogu"
3105
3106 #: src/exphtmldlg.c:233
3107 msgid "Error creating HTML file"
3108 msgstr "Błąd podczas tworzenia pliku HTML"
3109
3110 #: src/exphtmldlg.c:319
3111 msgid "Select HTML output file"
3112 msgstr "Wybierz plik wyjściowy HTML"
3113
3114 #: src/exphtmldlg.c:383
3115 msgid "HTML Output File"
3116 msgstr "Plik wyjściowy HTML"
3117
3118 #: src/exphtmldlg.c:392 src/expldifdlg.c:409 src/export.c:173 src/import.c:171
3119 #: src/importldif.c:568
3120 msgid "B_rowse"
3121 msgstr "P_rzeglądaj"
3122
3123 #: src/exphtmldlg.c:445 src/plugins/fancy/fancy_prefs.c:301
3124 msgid "Stylesheet"
3125 msgstr "Wzór stylów"
3126
3127 #: src/exphtmldlg.c:453 src/gtk/colorlabel.c:369 src/gtk/gtkaspell.c:1577
3128 #: src/gtk/gtkaspell.c:2232 src/gtk/menu.c:127 src/mainwindow.c:1181
3129 #: src/plugins/archive/archiver_prefs.c:313
3130 #: src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:313 src/prefs_account.c:1040
3131 #: src/prefs_toolbar.c:769 src/prefs_toolbar.c:1435 src/summaryview.c:6269
3132 msgid "None"
3133 msgstr "Brak"
3134
3135 #: src/exphtmldlg.c:454 src/prefs_folder_item.c:523
3136 #: src/prefs_folder_item.c:1198 src/prefs_folder_item.c:1230
3137 #: src/prefs_other.c:129 src/prefs_other.c:417
3138 msgid "Default"
3139 msgstr "Domyślne"
3140
3141 #: src/exphtmldlg.c:455 src/plugins/pgpcore/select-keys.c:240
3142 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:152 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:168
3143 msgid "Full"
3144 msgstr "Pełny"
3145
3146 #: src/exphtmldlg.c:456
3147 msgid "Custom"
3148 msgstr "Własne"
3149
3150 #: src/exphtmldlg.c:457
3151 msgid "Custom-2"
3152 msgstr "Własne-2"
3153
3154 #: src/exphtmldlg.c:458
3155 msgid "Custom-3"
3156 msgstr "Własne-3"
3157
3158 #: src/exphtmldlg.c:459
3159 msgid "Custom-4"
3160 msgstr "Własne-4"
3161
3162 #: src/exphtmldlg.c:466
3163 msgid "Full Name Format"
3164 msgstr "Pełna nazwa formatu"
3165
3166 #: src/exphtmldlg.c:474
3167 msgid "First Name, Last Name"
3168 msgstr "Nazwisko, Imię"
3169
3170 #: src/exphtmldlg.c:475
3171 msgid "Last Name, First Name"
3172 msgstr "Imię, Nazwisko"
3173
3174 #: src/exphtmldlg.c:482
3175 msgid "Color Banding"
3176 msgstr "Pasek koloru"
3177
3178 #: src/exphtmldlg.c:488
3179 msgid "Format Email Links"
3180 msgstr "Formatowanie odnośników e-mailowych"
3181
3182 #: src/exphtmldlg.c:494
3183 msgid "Format User Attributes"
3184 msgstr "Cechy formatowania użytkownika"
3185
3186 #: src/exphtmldlg.c:539 src/expldifdlg.c:612 src/importldif.c:850
3187 msgid "Address Book:"
3188 msgstr "Książka Adresowa:"
3189
3190 #: src/exphtmldlg.c:549 src/expldifdlg.c:622 src/importldif.c:860
3191 msgid "File Name:"
3192 msgstr "Nazwa Pliku:"
3193
3194 #: src/exphtmldlg.c:559
3195 msgid "Open with Web Browser"
3196 msgstr "Otwórz Przeglądarką"
3197
3198 #: src/exphtmldlg.c:591
3199 msgid "Export Address Book to HTML File"
3200 msgstr "Eksportowanie książki adresowej do pliku HTML..."
3201
3202 #: src/exphtmldlg.c:657 src/expldifdlg.c:721 src/importldif.c:980
3203 msgid "File Info"
3204 msgstr "Informacje o pliku"
3205
3206 #: src/exphtmldlg.c:658
3207 msgid "Format"
3208 msgstr "Format"
3209
3210 #: src/expldifdlg.c:107
3211 msgid "Please specify output directory and LDIF filename to create."
3212 msgstr ""
3213 "Wybierz katalog wyjściowy oraz nazwę pliku LDIF, który zostanie utworzony."
3214
3215 #: src/expldifdlg.c:110
3216 msgid "Specify parameters to format distinguished name."
3217 msgstr "Ustaw parametry do formatowania wyróżnionej nazwy."
3218
3219 #: src/expldifdlg.c:187
3220 #, c-format
3221 msgid ""
3222 "LDIF Output Directory '%s'\n"
3223 "does not exist. OK to create new directory?"
3224 msgstr ""
3225 "Katalog wyjściowy LDIF '%s' nie istnieje.\n"
3226 "Czy stworzyć nowy katalog?"
3227
3228 #: src/expldifdlg.c:190
3229 msgid "Create Directory"
3230 msgstr "Stwórz katalog"
3231
3232 #: src/expldifdlg.c:199
3233 #, c-format
3234 msgid ""
3235 "Could not create output directory for LDIF file:\n"
3236 "%s"
3237 msgstr ""
3238 "Nie można było stworzyć katalogu wyjściowego dla pliku LDIF:\n"
3239 "%s"
3240
3241 #: src/expldifdlg.c:241
3242 msgid "Suffix was not supplied"
3243 msgstr "Nie podano przedrostka"
3244
3245 #: src/expldifdlg.c:243
3246 msgid ""
3247 "A suffix is required if data is to be used for an LDAP server. Are you sure "
3248 "you wish to proceed without a suffix?"
3249 msgstr ""
3250 "Przedrostek jest niezbędny aby dane były poprawnie przetwarzane przez serwer "
3251 "LDAP. Kontynuować bez przedrostka?"
3252
3253 #: src/expldifdlg.c:261
3254 msgid "Error creating LDIF file"
3255 msgstr "Błąd podczas tworzenia pliku LDIF"
3256
3257 #: src/expldifdlg.c:336
3258 msgid "Select LDIF output file"
3259 msgstr "Wybierz plik wyjściowy LDIF"
3260
3261 #: src/expldifdlg.c:400
3262 msgid "LDIF Output File"
3263 msgstr "Plik wyjściowy LDIF"
3264
3265 #: src/expldifdlg.c:431
3266 msgid ""
3267 "The address book Unique ID is used to create a DN that is formatted similar "
3268 "to:\n"
3269 "  uid=102376,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
3270 msgstr ""
3271 "Unikalne ID książki adresowej jest użyte do stworzenia WN formatowanej "
3272 "podobnie do:\n"
3273 " uid=102376,ou=ludzie,dc=claws,dc=org"
3274
3275 #: src/expldifdlg.c:437
3276 msgid ""
3277 "The address book Display Name is used to create a DN that is formatted "
3278 "similar to:\n"
3279 "  cn=John Doe,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
3280 msgstr ""
3281 "Wyświetlana Nazwa książki adresowej jest używana do stworzenia WN "
3282 "formatowanej podobnie do:\n"
3283 " cn=Jan Nowak,ou=ludzie,dc=claws,dc=org"
3284
3285 #: src/expldifdlg.c:443
3286 msgid ""
3287 "The first Email Address belonging to a person is used to create a DN that is "
3288 "formatted similar to:\n"
3289 "  mail=john.doe@domain.com,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
3290 msgstr ""
3291 "Pierwszy adres Email należący do osoby jest użyty do tworzenia WN który jest "
3292 "formatowany podobnie do:\n"
3293 " mail=jan.nowak@domena.com,ou=ludzie,dc=claws-mail,dc=org"
3294
3295 #: src/expldifdlg.c:489
3296 msgid "Suffix"
3297 msgstr "Przedrostek"
3298
3299 #: src/expldifdlg.c:499
3300 msgid ""
3301 "The suffix is used to create a \"Distinguished Name\" (or DN) for an LDAP "
3302 "entry. Examples include:\n"
3303 "  dc=claws-mail,dc=org\n"
3304 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
3305 "  o=Organization Name,c=Country\n"
3306 msgstr ""
3307 "Przyrostek jest użyty do stworzenia \"Wyróżnionej Nazwy\" (lub WN) dla wpisu "
3308 "LDAP. Przykład zawiera:\n"
3309 "  dc=claws,dc=org\n"
3310 "  ou=ludzie,dc=nazwadomeny,dc=com\n"
3311 "  o=Nazwa organizacji,c=Państwo\n"
3312
3313 #: src/expldifdlg.c:507
3314 msgid "Relative DN"
3315 msgstr "Relatywne WN"
3316
3317 #: src/expldifdlg.c:515
3318 msgid "Unique ID"
3319 msgstr "Unikatowy identyfikator"
3320
3321 #: src/expldifdlg.c:523
3322 msgid ""
3323 "The LDIF file contains several data records that are usually loaded into an "
3324 "LDAP server. Each data record in the LDIF file is uniquely identified by a "
3325 "\"Distinguished Name\" (or DN). The suffix is appended to the \"Relative "
3326 "Distinguished Name\" (or RDN) to create the DN. Please select one of the "
3327 "available RDN options that will be used to create the DN."
3328 msgstr ""
3329 "Plik LDIF zawiera szereg danych zwykle ładowanych do serwera LDAP. Każdy "
3330 "element z pliku LDIF posiada unikalny identyfikator \"Wyróżniona Nazwa"
3331 "\" (lub WN). Przyrostek jest dodawany do \"Relatywnie Wyróżnionej Nazwy"
3332 "\" (lub RWN) aby stworzyć WN. Proszę wybrać jedną z dostępnych opcji RWN "
3333 "która zostanie użyta do stworzenia WN."
3334
3335 #: src/expldifdlg.c:543
3336 msgid "Use DN attribute if present in data"
3337 msgstr "Użyj atrybutu WN jeżeli obecny w danych"
3338
3339 #: src/expldifdlg.c:548
3340 msgid ""
3341 "The addressbook may contain entries that were previously imported from an "
3342 "LDIF file. The \"Distinguished Name\" (DN) user attribute, if present in the "
3343 "address book data, may be used in the exported LDIF file. The RDN selected "
3344 "above will be used if the DN user attribute is not found."
3345 msgstr ""
3346 "Książka adresowa może zawierać wpisy które zostały wcześniej zaimportowane z "
3347 "pliku LDIF. \"Wyróżniona Nazwa\" (WN) atrybutu użytkownika, jeśli obecna w "
3348 "książce adresowej, może zostać użyta w eksportowanym pliku LDIF. RWN "
3349 "zaznaczone powyżej zostanie użyte jeżeli atrybut użytkownika WN nie zostanie "
3350 "znaleziony."
3351
3352 #: src/expldifdlg.c:558
3353 msgid "Exclude record if no Email Address"
3354 msgstr "Pomijaj wpisy bez adresu E-Mail"
3355
3356 #: src/expldifdlg.c:563
3357 msgid ""
3358 "An addressbook may contain entries without Email Addresses. Check this "
3359 "option to ignore these records."
3360 msgstr ""
3361 "Książka adresowa może zawierać wpisy bez adresu E-Mail. Zaznaczenie tej "
3362 "opcji powoduje, że takie wpisy będą ignorowane."
3363
3364 #: src/expldifdlg.c:655
3365 msgid "Export Address Book to LDIF File"
3366 msgstr "Eksportowanie książki adresowej do pliku LDIF"
3367
3368 #: src/expldifdlg.c:722
3369 msgid "Distinguished Name"
3370 msgstr "Unikalna nazwa"
3371
3372 #: src/export.c:113 src/summaryview.c:8482
3373 msgid "Export to mbox file"
3374 msgstr "_Eksportuj do pliku mbox..."
3375
3376 #: src/export.c:132
3377 msgid "Locate the folder to export and specify the mbox file."
3378 msgstr "Wybierz katalog, do którego chcesz eksportować i podaj plik mbox."
3379
3380 #: src/export.c:143
3381 msgid "Source folder:"
3382 msgstr "Katalog źródłowy:"
3383
3384 #: src/export.c:149 src/import.c:143
3385 msgid "Mbox file:"
3386 msgstr "Lokalny plik mbox"
3387
3388 #: src/export.c:205
3389 msgid "Target mbox filename can't be left empty."
3390 msgstr "Wynikowa nazwa pliku mbox nie może być pusta."
3391
3392 #: src/export.c:210
3393 msgid "Source folder can't be left empty."
3394 msgstr "Katalog wynikowy nie może być pusty."
3395
3396 #: src/export.c:223
3397 msgid "Couldn't find the source folder."
3398 msgstr "Nie można odnaleźć katalogu źródłowego."
3399
3400 #: src/export.c:247
3401 msgid "Select exporting file"
3402 msgstr "Wybierz plik eksportu"
3403
3404 #: src/export.c:270
3405 msgid "Select folder to export"
3406 msgstr "Wybierz katalog do eksportu"
3407
3408 #: src/exporthtml.c:768
3409 msgid "Full Name"
3410 msgstr "Pełna Nazwa"
3411
3412 #: src/exporthtml.c:772 src/importldif.c:981
3413 #: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:772
3414 msgid "Attributes"
3415 msgstr "Atrybuty"
3416
3417 #: src/exporthtml.c:975
3418 msgid "Claws Mail Address Book"
3419 msgstr "Książka adresowa Claws Mail"
3420
3421 #: src/exporthtml.c:1070 src/exportldif.c:607
3422 msgid "Name already exists but is not a directory."
3423 msgstr "Wybrana nazwa występuje ale nie jest katalogiem."
3424
3425 #: src/exporthtml.c:1073 src/exportldif.c:610
3426 msgid "No permissions to create directory."
3427 msgstr "Nie mam prawa utworzyć katalogu."
3428
3429 #: src/exporthtml.c:1076 src/exportldif.c:613
3430 msgid "Name is too long."
3431 msgstr "Nazwa jest za długa"
3432
3433 #: src/exporthtml.c:1079 src/exportldif.c:616
3434 msgid "Not specified."
3435 msgstr "Nie określono"
3436
3437 #: src/file_checker.c:82
3438 #, c-format
3439 msgid "The file %s is missing! Do you want to use the backup file from %s?"
3440 msgstr ""
3441 "Brakuje pliku %s! Czy chcesz użyć pliku pobranego z kopi bezpieczeństwa %s?"
3442
3443 #: src/file_checker.c:91 src/file_checker.c:115
3444 #, c-format
3445 msgid "Could not copy %s to %s"
3446 msgstr "Nie można skopiować %s do %s"
3447
3448 #: src/file_checker.c:106
3449 #, c-format
3450 msgid ""
3451 "The file %s is empty or corrupted! Do you want to use the backup file from "
3452 "%s?"
3453 msgstr ""
3454 "Plik %s jest pusty lub uszkodzony! Czy chcesz użyć pliku z kopi "
3455 "bezpieczeństa %s?"
3456
3457 #: src/filtering.c:603 src/filtering.c:678 src/filtering.c:707
3458 msgid "rule is not account-based\n"
3459 msgstr "reguła nie bazuje na koncie\n"
3460
3461 #: src/filtering.c:607
3462 #, c-format
3463 msgid ""
3464 "rule is account-based [id=%d, name='%s'], matching the account currently "
3465 "used to retrieve messages\n"
3466 msgstr ""
3467 "reguła bazuje na koncie [id=%d, name='%s'], dopasowana do aktualnego konta, "
3468 "które jest używane do pobierania wiadomości\n"
3469
3470 #: src/filtering.c:609 src/filtering.c:626 src/filtering.c:627
3471 #: src/filtering.c:651 src/filtering.c:669 src/filtering.c:696
3472 #: src/filtering.c:697 src/filtering.c:714 src/filtering.c:715
3473 msgid "NON_EXISTENT"
3474 msgstr "NON_EXISTENT"
3475
3476 #: src/filtering.c:617
3477 msgid ""
3478 "rule is account-based, not matching the account currently used to retrieve "
3479 "messages\n"
3480 msgstr ""
3481 "regułą bazuje na koncie, nie dopasowana do aktualnego konta które służy do "
3482 "pobierania wiadomości\n"
3483
3484 #: src/filtering.c:624
3485 #, c-format
3486 msgid ""
3487 "rule is account-based [id=%d, name='%s'], not matching the account currently "
3488 "used to retrieve messages [id=%d, name='%s']\n"
3489 msgstr ""
3490 "reguła bazuje na koncie [id=%d, name='%s'], nie dopasowywana do aktualnego "
3491 "konta, które służy do pobieranai wiadomości [id=%d, name='%s']\n"
3492
3493 #: src/filtering.c:643
3494 msgid ""
3495 "rule is not account-based, all rules are applied on user request anyway\n"
3496 msgstr ""
3497 "regułą nie bazuje na koncie, wszystkie reguły są dopasowywane i tak na "
3498 "żądanie użytkowniaka\n"
3499
3500 #: src/filtering.c:649
3501 #, c-format
3502 msgid ""
3503 "rule is account-based [id=%d, name='%s'], but all rules are applied on user "
3504 "request\n"
3505 msgstr ""
3506 "reguła bazuje na koncie [id=%d, name='%s'], ale wszystkie reguły są "
3507 "dopasowywane na żądanie użytkownika\n"
3508
3509 #: src/filtering.c:667
3510 #, c-format
3511 msgid "rule is account-based [id=%d, name='%s'], skipped on user request\n"
3512 msgstr ""
3513 "reguła bazuje na koncie [id=%d, name='%s'], pomijane na życzenie "
3514 "użytkownika\n"
3515
3516 #: src/filtering.c:672
3517 msgid "rule is account-based, skipped on user request\n"
3518 msgstr "regułą bazuje na koncie, ignorowana dla wszystkich żądań użytkownika\n"
3519
3520 #: src/filtering.c:694
3521 #, c-format
3522 msgid ""
3523 "rule is account-based [id=%d, name='%s'], not matching current account [id="
3524 "%d, name='%s']\n"
3525 msgstr ""
3526 "reguła bazuje na koncie [id=%d, name='%s'], nie dopasowywana do bieżącego "
3527 "konta [id=%d, name='%s']\n"
3528
3529 #: src/filtering.c:700
3530 msgid "rule is account-based, not matching current account\n"
3531 msgstr "reguła bazuje na koncie, nie dopasowywana do bieżącego konta\n"
3532
3533 #: src/filtering.c:712
3534 #, c-format
3535 msgid ""
3536 "rule is account-based [id=%d, name='%s'], current account [id=%d, "
3537 "name='%s']\n"
3538 msgstr ""
3539 "reguła bazuje na koncie [id=%d, name='%s'], aktualne konto [id=%d, "
3540 "name='%s']\n"
3541
3542 #: src/filtering.c:752
3543 #, c-format
3544 msgid "applying action [ %s ]\n"
3545 msgstr "zastosowuje akcje [ %s ]\n"
3546
3547 #: src/filtering.c:757
3548 msgid "action could not apply\n"
3549 msgstr "akcja nie może zostać uruchomiona\n"
3550
3551 #: src/filtering.c:759
3552 #, c-format
3553 msgid "no further processing after action [ %s ]\n"
3554 msgstr "brak dalszych procedur po akcji [ %s ]\n"
3555
3556 #: src/filtering.c:809
3557 #, c-format
3558 msgid "processing rule '%s' [ %s ]\n"
3559 msgstr "Przetwarzam regułę '%s' [ %s ]\n"
3560
3561 #: src/filtering.c:813
3562 #, c-format
3563 msgid "processing rule <unnamed> [ %s ]\n"
3564 msgstr "uruchamiam regułę <unnamed> [ %s ]\n"
3565
3566 #: src/filtering.c:831
3567 #, c-format
3568 msgid "disabled rule '%s' [ %s ]\n"
3569 msgstr "wyłączona reguła '%s' [ %s ]\n"
3570
3571 #: src/filtering.c:835
3572 #, c-format
3573 msgid "disabled rule <unnamed> [ %s ]\n"
3574 msgstr "wyłączona regułą <unnamed> [ %s ]\n"
3575
3576 #: src/filtering.c:873
3577 msgid "undetermined"
3578 msgstr "Niezdefiniowane"
3579
3580 #: src/filtering.c:877
3581 msgid "incorporation"
3582 msgstr "incorporation"
3583
3584 #: src/filtering.c:881
3585 msgid "manually"
3586 msgstr "ręcznie"
3587
3588 #: src/filtering.c:885
3589 msgid "folder processing"
3590 msgstr "przetwarzania katalogu"
3591
3592 #: src/filtering.c:889
3593 msgid "pre-processing"
3594 msgstr "przetwarzanie wstępne"
3595
3596 #: src/filtering.c:893
3597 msgid "post-processing"
3598 msgstr "post-przetwarzanie"
3599
3600 #: src/filtering.c:908
3601 #, c-format
3602 msgid ""
3603 "filtering message (%s%s%s)\n"
3604 "%smessage file: %s\n"
3605 "%s%s %s\n"
3606 "%s%s %s\n"
3607 "%s%s %s\n"
3608 "%s%s %s\n"
3609 msgstr ""
3610 "filtruje wiadomość (%s%s%s)\n"
3611 "%splik wiadomości: %s\n"
3612 "%s%s %s\n"
3613 "%s%s %s\n"
3614 "%s%s %s\n"
3615 "%s%s %s\n"
3616
3617 #: src/filtering.c:910 src/filtering.c:919
3618 msgid ": "
3619 msgstr ": "
3620
3621 #: src/filtering.c:917
3622 #, c-format
3623 msgid ""
3624 "filtering message (%s%s%s)\n"
3625 "%smessage file: %s\n"
3626 msgstr ""
3627 "filtruje wiadomość (%s%s%s)\n"
3628 "%splik wiadomości: %s\n"
3629
3630 #: src/folder.c:1595 src/prefs_folder_item.c:319
3631 msgid "Inbox"
3632 msgstr "Przychodząca"
3633
3634 #: src/folder.c:1599
3635 msgid "Sent"
3636 msgstr "Wysłane"
3637
3638 #: src/folder.c:1603 src/plugins/attachwarner/attachwarner.c:218
3639 #: src/prefs_folder_item.c:322
3640 msgid "Queue"
3641 msgstr "Kolejka"
3642
3643 #: src/folder.c:1607 src/prefs_folder_item.c:323
3644 msgid "Trash"
3645 msgstr "Wysypisko"
3646
3647 #: src/folder.c:1611 src/prefs_folder_item.c:321
3648 msgid "Drafts"
3649 msgstr "Kopie robocze"
3650
3651 #: src/folder.c:2042
3652 #, c-format
3653 msgid "Processing (%s)...\n"
3654 msgstr "Przetwarzanie (%s)...\n"
3655
3656 #: src/folder.c:3289
3657 #, c-format
3658 msgid "Copying %s to %s...\n"
3659 msgstr "Kopiowanie %s do %s...\n"
3660
3661 #: src/folder.c:3289
3662 #, c-format
3663 msgid "Moving %s to %s...\n"
3664 msgstr "Przenoszenie %s do %s...\n"
3665
3666 #: src/folder.c:3599
3667 #, c-format
3668 msgid "Updating cache for %s..."
3669 msgstr "Aktualizacja pamięci podręcznej dla %s ..."
3670
3671 #: src/folder.c:4461
3672 msgid "Processing messages..."
3673 msgstr "Przetwarzanie wiadomości..."
3674
3675 #: src/folder.c:4596
3676 #, c-format
3677 msgid "Synchronising %s for offline use...\n"
3678 msgstr "Synchronizowanie %s do użytku w trybie offline...\n"
3679
3680 #: src/folder.c:4855
3681 msgid "A folder name cannot begin or end with a dot."
3682 msgstr "Nazwa katalogu nie może się kończyć ani zaczynać kropką."
3683
3684 #: src/folder.c:4859
3685 msgid "A folder name can not end with a space."
3686 msgstr "Nazwa katalogu nie może się kończyć ani zaczynać spacją."
3687
3688 #: src/foldersel.c:251
3689 msgid "Select folder"
3690 msgstr "Wybierz katalog"
3691
3692 #: src/foldersel.c:575 src/imap_gtk.c:197 src/mh_gtk.c:146
3693 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:246 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:94
3694 msgid "NewFolder"
3695 msgstr "Nowy katalog"
3696
3697 #: src/foldersel.c:576 src/imap_gtk.c:198 src/mh_gtk.c:147
3698 msgid "Inherit properties and processing rules from parent folder"
3699 msgstr "Dziedziczenie właściwości i reguł przetwarzania z katalogu nadrzędnego"
3700
3701 #: src/foldersel.c:586 src/imap_gtk.c:208 src/imap_gtk.c:214 src/imap_gtk.c:270
3702 #: src/imap_gtk.c:275 src/mh_gtk.c:154 src/mh_gtk.c:262 src/news_gtk.c:299
3703 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:254 src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:430
3704 #: src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:202
3705 #: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:2068
3706 #, c-format
3707 msgid "'%c' can't be included in folder name."
3708 msgstr "'%c' nie może występować w nazwie katalogu."
3709
3710 #: src/foldersel.c:601 src/imap_gtk.c:224 src/imap_gtk.c:282 src/mh_gtk.c:167
3711 #: src/mh_gtk.c:272 src/news_gtk.c:306 src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:269
3712 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:442 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:214
3713 #: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:2075
3714 #, c-format
3715 msgid "The folder '%s' already exists."
3716 msgstr "Katalog '%s' już istnieje."
3717
3718 #: src/foldersel.c:608 src/imap_gtk.c:230 src/mh_gtk.c:173
3719 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:276 src/plugins/rssyl/opml_import.c:91
3720 #: src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:125
3721 #, c-format
3722 msgid "Can't create the folder '%s'."
3723 msgstr "Nie można utworzyć katalogu '%s'."
3724
3725 #: src/folderview.c:247
3726 msgid "Mark all re_ad"
3727 msgstr "_Zaznacz wszystkie jako przeczytane"
3728
3729 #: src/folderview.c:248
3730 msgid "Mark all u_nread"
3731 msgstr "_Zaznacz wszystkie jako nieprzeczytane"
3732
3733 #: src/folderview.c:249
3734 msgid "Mark all read recursi_vely"
3735 msgstr "Zaznacz wszystkie rekursywnie jako przeczytane"
3736
3737 #: src/folderview.c:250
3738 msgid "Mark all unread recursi_vely"
3739 msgstr "Zaznacz wszystkie rekursywnie jako nieprzeczytane"
3740
3741 #: src/folderview.c:252
3742 msgid "R_un processing rules"
3743 msgstr "Uruchom reguły przetwarzania"
3744
3745 #: src/folderview.c:253 src/mainwindow.c:562
3746 msgid "_Search folder..."
3747 msgstr "_Przeszukaj katalog..."
3748
3749 #: src/folderview.c:255
3750 msgid "Process_ing..."
3751 msgstr "_Przetwarzanie..."
3752
3753 #: src/folderview.c:256
3754 msgid "Empty _trash..."
3755 msgstr "Opróżnij kosz..."
3756
3757 #: src/folderview.c:257
3758 msgid "Send _queue..."
3759 msgstr "Wyślij _oczekujące wiadomości..."
3760
3761 #: src/folderview.c:264
3762 msgid "Set Displayed columns"
3763 msgstr "Ustaw Wyświetlane kolumny"
3764
3765 #: src/folderview.c:403 src/folderview.c:450
3766 #: src/plugins/notification/notification_lcdproc.c:141
3767 #: src/prefs_folder_column.c:78 src/prefs_matcher.c:402 src/summaryview.c:6543
3768 msgid "New"
3769 msgstr "Nowe"
3770
3771 #: src/folderview.c:404 src/folderview.c:451
3772 #: src/plugins/notification/notification_lcdproc.c:145
3773 #: src/prefs_folder_column.c:79 src/prefs_matcher.c:401 src/summaryview.c:6545
3774 #: src/toolbar.c:512
3775 msgid "Unread"
3776 msgstr "Nieprzeczytane"
3777
3778 #: src/folderview.c:405 src/plugins/notification/notification_lcdproc.c:149
3779 #: src/prefs_folder_column.c:80
3780 msgid "Total"
3781 msgstr "Wszystkie"
3782
3783 #. TRANSLATORS: This in Number sign in American style
3784 #: src/folderview.c:453 src/summaryview.c:473
3785 msgid "#"
3786 msgstr "#"
3787
3788 #: src/folderview.c:783
3789 msgid "Setting folder info..."
3790 msgstr "Ustawianie informacji o katalogu..."
3791
3792 #: src/folderview.c:868 src/summaryview.c:4288
3793 msgid "Mark all as read"
3794 msgstr "Zaznacz wszystkie jako przeczytane"
3795
3796 #: src/folderview.c:869
3797 msgid ""
3798 "Do you really want to mark all mails in this folder and its sub-folders as "
3799 "read?"
3800 msgstr ""
3801 "Czy naprawdę chcesz zaznaczyć wszystkie wiadomości w tym katalogu i "
3802 "podkatalogach jako przeczytane?"
3803
3804 #: src/folderview.c:871 src/summaryview.c:4289
3805 msgid "Do you really want to mark all mails in this folder as read?"
3806 msgstr ""
3807 "Czy naprawdę chcesz zaznaczyć wszystkie wiadomości w tym katalogu jako "
3808 "przeczytane?"
3809
3810 #: src/folderview.c:874 src/summaryview.c:4334
3811 msgid "Mark all as unread"
3812 msgstr "Zaznacz wszystkie jako nieprzeczytane"
3813
3814 #: src/folderview.c:875
3815 msgid ""
3816 "Do you really want to mark all mails in this folder and its sub-folders as "
3817 "unread?"
3818 msgstr ""
3819 "Czy naprawdę chcesz zaznaczyć wszystkie wiadomości w tym katalogu i "
3820 "podkatalogach jako nieprzeczytane?"
3821
3822 #: src/folderview.c:877 src/summaryview.c:4335
3823 msgid "Do you really want to mark all mails in this folder as unread?"
3824 msgstr ""
3825 "Czy naprawdę chcesz zaznaczyć wszystkie wiadomości w tym katalogu jako "
3826 "nieprzeczytane?"
3827
3828 #: src/folderview.c:1067 src/imap.c:4646
3829 #, c-format
3830 msgid "Scanning folder %s/%s..."
3831 msgstr "Przeszukiwanie katalogu %s/%s..."
3832
3833 #: src/folderview.c:1070 src/imap.c:4650 src/mainwindow.c:5280 src/setup.c:96
3834 #, c-format
3835 msgid "Scanning folder %s..."
3836 msgstr "Przeszukiwanie katalogu %s..."
3837
3838 #: src/folderview.c:1101
3839 msgid "Rebuild folder tree"
3840 msgstr "Przebuduj drzewo katalogów"
3841
3842 #: src/folderview.c:1102
3843 msgid ""
3844 "Rebuilding the folder tree will remove local caches. Do you want to continue?"
3845 msgstr ""
3846 "Przebudowanie drzewa katalogów usunie lokalne pliki podręczne (cache). Czy "
3847 "chcesz kontynuować?"
3848
3849 #: src/folderview.c:1112
3850 msgid "Rebuilding folder tree..."
3851 msgstr "Przebudowywanie drzewa katalogu..."
3852
3853 #: src/folderview.c:1114
3854 msgid "Scanning folder tree..."
3855 msgstr "Przeszukiwanie drzewa katalogu ..."
3856
3857 #: src/folderview.c:1205
3858 #, c-format
3859 msgid "Couldn't scan folder %s\n"
3860 msgstr "Nie można otworzyć katalogu %s\n"
3861
3862 #: src/folderview.c:1259
3863 msgid "Checking for new messages in all folders..."
3864 msgstr "Sprawdzanie nowych wiadomościami we wszystkich folderach..."
3865
3866 #: src/folderview.c:2233
3867 #, c-format
3868 msgid "Closing folder %s..."
3869 msgstr "Zamykanie katalogu %s..."
3870
3871 #: src/folderview.c:2328
3872 #, c-format
3873 msgid "Opening folder %s..."
3874 msgstr "Otwieranie katalogu %s..."
3875
3876 #: src/folderview.c:2346
3877 msgid "Folder could not be opened."
3878 msgstr "Katalog nie mógł zostać otworzony."
3879
3880 #: src/folderview.c:2486 src/mainwindow.c:2896 src/mainwindow.c:2901
3881 msgid "Empty trash"
3882 msgstr "Opróżnij wysypisko"
3883
3884 #: src/folderview.c:2487
3885 msgid "Delete all messages in trash?"
3886 msgstr "Usunąć wszystkie wiadomości z kosza?"
3887
3888 #: src/folderview.c:2488
3889 msgid "_Empty trash"
3890 msgstr "Opróżnij _kosz"
3891
3892 #: src/folderview.c:2532 src/inc.c:1661 src/toolbar.c:3032
3893 msgid "Offline warning"
3894 msgstr "Ostrzeżenie o trybie offline"
3895
3896 #: src/folderview.c:2533 src/toolbar.c:3033
3897 msgid "You're working offline. Override?"
3898 msgstr "Pracujesz w trybie offline. Czy chcesz przejść do trybu online?"
3899
3900 #: src/folderview.c:2544 src/toolbar.c:3052
3901 msgid "Send queued messages"
3902 msgstr "Wyślij zakolejkowane wiadomości"
3903
3904 #: src/folderview.c:2545 src/toolbar.c:3053
3905 msgid "Send all queued messages?"
3906 msgstr "Wysłać wszystkie oczekujące wiadomości?"
3907
3908 #: src/folderview.c:2554 src/toolbar.c:3072
3909 msgid "Some errors occurred while sending queued messages."
3910 msgstr "Błędy podczas wysyłania zakolejkowanych wiadomości."
3911
3912 #: src/folderview.c:2557 src/main.c:2812 src/toolbar.c:3075
3913 #, c-format
3914 msgid ""
3915 "Some errors occurred while sending queued messages:\n"
3916 "%s"
3917 msgstr ""
3918 "Pojawiły się błędy podczas wysyłania zakolejkowanych wiadomości:\n"
3919 "%s"
3920
3921 #: src/folderview.c:2632
3922 #, c-format
3923 msgid "Do you really want to copy folder '%s' in '%s'?"
3924 msgstr "Czy naprawdę chcesz skopiować katalog '%s' wewnątrz '%s'?"
3925
3926 #: src/folderview.c:2633
3927 #, c-format
3928 msgid "Do you really want to make folder '%s' a subfolder of '%s'?"
3929 msgstr "Czy naprawdę chcesz utworzyć katalog '%s' jako podkatalog '%s'?"
3930
3931 #: src/folderview.c:2635
3932 msgid "Copy folder"
3933 msgstr "Kopiuj katalog"
3934
3935 #: src/folderview.c:2635
3936 msgid "Move folder"
3937 msgstr "Przenieś katalog"
3938
3939 #: src/folderview.c:2646
3940 #, c-format
3941 msgid "Copying %s to %s..."
3942 msgstr "Kopiowanie %s do %s..."
3943
3944 #: src/folderview.c:2646
3945 #, c-format
3946 msgid "Moving %s to %s..."
3947 msgstr "Przenoszenie %s do %s..."
3948
3949 #: src/folderview.c:2680
3950 msgid "Source and destination are the same."
3951 msgstr "Źródło i przeznaczenie są takie same."
3952
3953 #: src/folderview.c:2683
3954 msgid "Can't copy a folder to one of its children."
3955 msgstr "Nie można skopiować folderu do jego własnego podkatalogu. "
3956
3957 #: src/folderview.c:2684
3958 msgid "Can't move a folder to one of its children."
3959 msgstr "Nie można przenieść folderu do jego własnego podkatalogu. "
3960
3961 #: src/folderview.c:2687
3962 msgid "A folder cannot be moved between different mailboxes."
3963 msgstr "Nie można przenieść folderu między różnymi skrzynkami."
3964
3965 #: src/folderview.c:2690
3966 msgid "Copy failed!"
3967 msgstr "Skopiowanie nie powiodło się!"
3968
3969 #: src/folderview.c:2690
3970 msgid "Move failed!"
3971 msgstr "Przeniesienie nie powiodło się"
3972
3973 #: src/folderview.c:2740
3974 #, c-format
3975 msgid "Processing configuration for folder %s"
3976 msgstr "Przetwarzanie konfiguracji dla katalogu %s"
3977
3978 #: src/folderview.c:3175 src/summaryview.c:4743 src/summaryview.c:4849
3979 msgid "The destination folder can only be used to store subfolders."
3980 msgstr "Katalog docelowy może przechowywać tylko podkatalogi."
3981
3982 #: src/grouplistdialog.c:161
3983 msgid "Newsgroup subscription"
3984 msgstr "Subskrypcja grup dyskusyjnych"
3985
3986 #: src/grouplistdialog.c:178
3987 msgid "Select newsgroups for subscription:"
3988 msgstr "Wybierz grupy news do które chcesz subskrybować:"
3989
3990 #: src/grouplistdialog.c:184
3991 msgid "Find groups:"
3992 msgstr "Znajdź grupę:"
3993
3994 #: src/grouplistdialog.c:192
3995 msgid " Search "
3996 msgstr " Szukaj "
3997
3998 #: src/grouplistdialog.c:204
3999 msgid "Newsgroup name"
4000 msgstr "Nazwa grupy news:"
4001
4002 #: src/grouplistdialog.c:205 src/prefs_send.c:188
4003 msgid "Messages"
4004 msgstr "Wiadomości"
4005
4006 #: src/grouplistdialog.c:206
4007 msgid "Type"
4008 msgstr "Typ"
4009
4010 #: src/grouplistdialog.c:346
4011 msgid "moderated"
4012 msgstr "moderowana"
4013
4014 #: src/grouplistdialog.c:348
4015 msgid "readonly"
4016 msgstr "tylko-do-odczytu"
4017
4018 #: src/grouplistdialog.c:350 src/plugins/att_remover/att_remover.c:302
4019 #: src/plugins/vcalendar/vcal_manager.c:115
4020 #: src/plugins/vcalendar/vcal_manager.c:149
4021 msgid "unknown"
4022 msgstr "nieznana"
4023
4024 #: src/grouplistdialog.c:424
4025 msgid "Can't retrieve newsgroup list."
4026 msgstr "Nie udało się pobrać listy grup news."
4027
4028 #: src/grouplistdialog.c:461 src/gtk/gtkutils.c:1857 src/summaryview.c:1683
4029 msgid "Done."
4030 msgstr "Zrobiono."
4031
4032 #: src/grouplistdialog.c:494
4033 #, c-format
4034 msgid "%d newsgroups received (%s read)"
4035 msgstr "%d pobranych nazw grup (%s przeczytano)"
4036
4037 #: src/gtk/about.c:133
4038 msgid "Claws Mail is a lightweight, fast and highly-configurable email client."
4039 msgstr ""
4040 "Claws Mail jest lekkim, szybkim klientem poczty z dużą ilością opcji "
4041 "konfiguracyjnych."
4042
4043 #: src/gtk/about.c:136
4044 msgid "For further information visit the Claws Mail website:"
4045 msgstr ""
4046 "Aby uzyskać więcej informacji dotyczących programu odwiedź stronę Claws Mail:"
4047
4048 #: src/gtk/about.c:141
4049 msgid ""
4050 "For support and discussion subscribe to the Claws Mail users' mailing list:"
4051 msgstr ""
4052 "W celu otrzymania wsparcia i dyskusji zasubskrybuj listę mailingową "
4053 "użytkowników Claws Mail:"
4054
4055 #: src/gtk/about.c:147
4056 msgid ""
4057 "Claws Mail is free software released under the GPL. If you wish to donate to "
4058 "the Claws Mail project you can do so at:"
4059 msgstr ""
4060 "Claws Mail jest wolnym oprogramowaniem wydawanym na licencji GPL. Jeśli "
4061 "chcesz wspomóc projekt Claws Mail możesz to zrobić tutaj:"
4062
4063 #: src/gtk/about.c:163 src/gtk/about.c:852
4064 msgid ""
4065 "Copyright (C) 1999-2020\n"
4066 "The Claws Mail Team\n"
4067 "and Hiroyuki Yamamoto"
4068 msgstr ""
4069 "Copyright (C) 1999-2020\n"
4070 "Zespół Claws Mail\n"
4071 "oraz Hiroyuki Yamamoto"
4072
4073 #: src/gtk/about.c:168
4074 msgid "System Information\n"
4075 msgstr "Informacje o systemie\n"
4076
4077 #: src/gtk/about.c:174
4078 #, c-format
4079 msgid ""
4080 "Locale: %s (charset: %s)\n"
4081 "Operating System: %s %s (%s)"
4082 msgstr ""
4083 "Ustawienia lokalne: %s (kodowanie znaków: %s)\n"
4084 "System Operacyjny: %s %s (%s)"
4085
4086 #: src/gtk/about.c:183
4087 #, c-format
4088 msgid ""
4089 "Locale: %s (charset: %s)\n"
4090 "Operating System: %s"
4091 msgstr ""
4092 "Ustawienia lokalne: %s (kodowanie znaków: %s)\n"
4093 "System Operacyjny: %s"
4094
4095 #: src/gtk/about.c:192
4096 #, c-format
4097 msgid ""
4098 "Locale: %s (charset: %s)\n"
4099 "Operating System: unknown"
4100 msgstr ""
4101 "Ustawienia lokalne: %s (kodowanie znaków: %s)\n"
4102 "System Operacyjny: nieznany"
4103
4104 #: src/gtk/about.c:248 src/prefs_themes.c:842 src/wizard.c:529
4105 msgid "The Claws Mail Team"
4106 msgstr "Zespół Claws Mail"
4107
4108 #: src/gtk/about.c:267
4109 msgid "Previous team members"
4110 msgstr "Poprzedni członkowie zespołu"
4111
4112 #: src/gtk/about.c:286
4113 msgid "The translation team"
4114 msgstr "Zespół tłumaczy"
4115
4116 #: src/gtk/about.c:305
4117 msgid "Documentation team"
4118 msgstr "Zespół zajmujący się dokumentacją"
4119
4120 #: src/gtk/about.c:323
4121 msgid "Logo"
4122 msgstr "Logo"
4123
4124 #: src/gtk/about.c:342
4125 msgid "Icons"
4126 msgstr "Ikony"
4127
4128 #: src/gtk/about.c:361
4129 msgid "Contributors"
4130 msgstr "Osoby które pomogły przy tworzeniu programu:"
4131
4132 #: src/gtk/about.c:409
4133 msgid "Compiled-in Features"
4134 msgstr "Funkcje programu włączone podczas kompilacji"
4135
4136 #: src/gtk/about.c:426
4137 msgctxt "compface"
4138 msgid "adds support for the X-Face header\n"
4139 msgstr "dodaje obsługę nagłówka X-Face\n"
4140
4141 #: src/gtk/about.c:436
4142 msgctxt "Enchant"
4143 msgid "adds support for spell checking\n"
4144 msgstr "dodaje obsługę sprawdzania pisowni\n"
4145
4146 #: src/gtk/about.c:446
4147 msgctxt "GnuTLS"
4148 msgid "adds support for encrypted connections to servers\n"
4149 msgstr "dodaje obsługę szyfrowanych połączeń z serwerami\n"
4150
4151 #: src/gtk/about.c:456
4152 msgctxt "IPv6"
4153 msgid "adds support for IPv6 addresses, the new Internet addressing protocol\n"
4154 msgstr ""
4155 "dodaje obsługę adresów IPv6, nowego internetowego protokołu adresowania\n"
4156
4157 #: src/gtk/about.c:467
4158 msgctxt "iconv"
4159 msgid "allows converting to and from different character sets\n"
4160 msgstr "pozwala na konwersję do lub z różnych kodowań znaków\n"
4161
4162 #: src/gtk/about.c:477
4163 msgctxt "JPilot"
4164 msgid "adds support for PalmOS addressbooks\n"
4165 msgstr "dodaje obsługę książek adresowych PalmOS\n"
4166
4167 #: src/gtk/about.c:487
4168 msgctxt "LDAP"
4169 msgid "adds support for LDAP shared addressbooks\n"
4170 msgstr "dodaje obsługę współdzielonych książek adresowych LDAP\n"
4171
4172 #: src/gtk/about.c:497
4173 msgctxt "libetpan"
4174 msgid "adds support for IMAP and NNTP servers\n"
4175 msgstr "dodaje obsługę serwerów IMAP i NNTP\n"
4176
4177 #: src/gtk/about.c:507
4178 msgctxt "libSM"
4179 msgid "adds support for session handling\n"
4180 msgstr "dodaje obsługę sesji\n"
4181
4182 #: src/gtk/about.c:517
4183 msgctxt "NetworkManager"
4184 msgid "adds support for detection of network connection changes\n"
4185 msgstr "dodaje obsługę wykrywania zmian w konfiguracji sieci\n"
4186
4187 #: src/gtk/about.c:527
4188 msgctxt "librSVG"
4189 msgid "adds support for SVG themes\n"
4190 msgstr "dodaje obsługę motywów SVG\n"
4191
4192 #: src/gtk/about.c:559
4193 msgid ""
4194 "This program is free software; you can redistribute it and/or modify it "
4195 "under the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
4196 "Software Foundation; either version 3, or (at your option) any later version."
4197 msgstr ""
4198 "Niniejszy program jest wolnym oprogramowaniem; możesz go rozprowadzać dalej "
4199 "i/lub modyfikować na warunkach Powszechnej Licencji Publicznej GNU, wydanej "
4200 "przez Fundację Wolnego Oprogramowania - w wersji 3 lub (jeśli wolisz) każdej "
4201 "późniejszej."
4202
4203 #: src/gtk/about.c:566
4204 msgid ""
4205 "This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
4206 "ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
4207 "FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for "
4208 "more details."
4209 msgstr ""
4210 "Niniejszy program rozpowszechniany jest z nadzieją, iż będzie on użyteczny - "
4211 "jednak BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, nawet domyślnej gwarancji PRZYDATNOŚCI "
4212 "HANDLOWEJ albo PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONYCH ZASTOSOWAŃ. W celu uzyskania "
4213 "dalszych informacji zobacz Powszechną Licencję Publiczną GNU."
4214
4215 #: src/gtk/about.c:585
4216 msgid ""
4217 "You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
4218 "this program. If not, see "
4219 msgstr ""
4220 "Z pewnością wraz z niniejszym programem otrzymałeś też egzemplarz "
4221 "Powszechnej Licencji Publicznej GNU (GNU General Public License);jeśli nie, "
4222 "odwiedź "
4223
4224 #: src/gtk/about.c:718 src/main.c:2636
4225 msgid "Session statistics\n"
4226 msgstr "Statystyki sesji\n"
4227
4228 #: src/gtk/about.c:728 src/gtk/about.c:731 src/main.c:2646 src/main.c:2649
4229 #, c-format
4230 msgid "Started: %s\n"
4231 msgstr "Rozpoczęto: %s\n"
4232
4233 #: src/gtk/about.c:738 src/main.c:2655
4234 msgid "Incoming traffic\n"
4235 msgstr "Ruch przychodzący\n"
4236
4237 #: src/gtk/about.c:741 src/main.c:2658
4238 #, c-format
4239 msgid "Received messages: %d\n"
4240 msgstr "Odebrane wiadomości: %d\n"
4241
4242 #: src/gtk/about.c:748 src/main.c:2664
4243 msgid "Outgoing traffic\n"
4244 msgstr "Ruch wychodzący\n"
4245
4246 #: src/gtk/about.c:751 src/main.c:2667
4247 #, c-format
4248 msgid "New/redirected messages: %d\n"
4249 msgstr "Nowe/przekierowane wiadomości: %d\n"
4250
4251 #: src/gtk/about.c:756 src/main.c:2671
4252 #, c-format
4253 msgid "Replied messages: %d\n"
4254 msgstr "Odpowiedzi: %d\n"
4255
4256 #: src/gtk/about.c:761 src/main.c:2675
4257 #, c-format
4258 msgid "Forwarded messages: %d\n"
4259 msgstr "Przekazane wiadomości: %d\n"
4260
4261 #: src/gtk/about.c:766 src/main.c:2679
4262 #, c-format
4263 msgid "Total outgoing messages: %d\n"
4264 msgstr "Całkowita liczba wysłanych wiadomości: %d\n"
4265
4266 #: src/gtk/about.c:793
4267 msgid "About Claws Mail"
4268 msgstr "O Claws Mail"
4269
4270 #: src/gtk/about.c:866
4271 msgid "_Info"
4272 msgstr "_Informacja"
4273
4274 #: src/gtk/about.c:872
4275 msgid "_Authors"
4276 msgstr "_Autorzy"
4277
4278 #: src/gtk/about.c:878
4279 msgid "_Features"
4280 msgstr "_Funkcje"
4281
4282 #: src/gtk/about.c:884
4283 msgid "_License"
4284 msgstr "_Licencja"
4285
4286 #: src/gtk/about.c:892
4287 msgid "_Release Notes"
4288 msgstr "_Adnotacje wydania"
4289
4290 #: src/gtk/about.c:898
4291 msgid "_Statistics"
4292 msgstr "_Statystyki"
4293
4294 #: src/gtk/colorlabel.c:38 src/prefs_common.c:365
4295 msgid "Orange"
4296 msgstr "Pomarańczowy"
4297
4298 #: src/gtk/colorlabel.c:39 src/prefs_common.c:369
4299 msgid "Red"
4300 msgstr "Czerwony"
4301
4302 #: src/gtk/colorlabel.c:40 src/prefs_common.c:373
4303 msgid "Pink"
4304 msgstr "Różowy"
4305
4306 #: src/gtk/colorlabel.c:41 src/prefs_common.c:377
4307 msgid "Sky blue"
4308 msgstr "Błękitny"
4309
4310 #: src/gtk/colorlabel.c:42 src/prefs_common.c:381
4311 msgid "Blue"
4312 msgstr "Niebieski"
4313
4314 #: src/gtk/colorlabel.c:43 src/prefs_common.c:385
4315 msgid "Green"
4316 msgstr "Zielony"
4317
4318 #: src/gtk/colorlabel.c:44 src/prefs_common.c:389
4319 msgid "Brown"
4320 msgstr "Brązowy"
4321
4322 #: src/gtk/colorlabel.c:45 src/prefs_common.c:393
4323 msgid "Grey"
4324 msgstr "Szary"
4325
4326 #: src/gtk/colorlabel.c:46 src/prefs_common.c:397
4327 msgid "Light brown"
4328 msgstr "Jasnobrązowy"
4329
4330 #: src/gtk/colorlabel.c:47 src/prefs_common.c:401
4331 msgid "Dark red"
4332 msgstr "Ciemnoczerwony"
4333
4334 #: src/gtk/colorlabel.c:48 src/prefs_common.c:405
4335 msgid "Dark pink"
4336 msgstr "Ciemnoróżowy"
4337
4338 #: src/gtk/colorlabel.c:49 src/prefs_common.c:409
4339 msgid "Steel blue"
4340 msgstr "Stalowoniebieski"
4341
4342 #: src/gtk/colorlabel.c:50 src/prefs_common.c:413
4343 msgid "Gold"
4344 msgstr "Złoty"
4345
4346 #: src/gtk/colorlabel.c:51 src/prefs_common.c:417
4347 msgid "Bright green"
4348 msgstr "Jasnozielony"
4349
4350 #: src/gtk/colorlabel.c:52 src/prefs_common.c:421
4351 msgid "Magenta"
4352 msgstr "Magenta"
4353
4354 #: src/gtk/foldersort.c:241
4355 msgid "Set mailbox order"
4356 msgstr "Ustaw kolejność sortowania skrzynek pocztowych"
4357
4358 #: src/gtk/foldersort.c:277
4359 msgid "Move mailboxes up or down to change the sort order in the Folder list."
4360 msgstr ""
4361 "Przesuń skrzynki w górę lub w dół, aby zmienić kolejność na liście Katalogów."
4362
4363 #: src/gtk/foldersort.c:311
4364 msgid "Mailboxes"
4365 msgstr "Skrzynki"
4366
4367 #: src/gtk/gtkaspell.c:341 src/gtk/gtkaspell.c:660
4368 msgid "No dictionary selected."
4369 msgstr "Nie wybrano żadnego słownika"
4370
4371 #: src/gtk/gtkaspell.c:365 src/gtk/gtkaspell.c:395
4372 #, c-format
4373 msgid "Couldn't initialize %s speller."
4374 msgstr "Nie można zainicjować sprawdzania pisowni %s"
4375
4376 #: src/gtk/gtkaspell.c:707
4377 msgid "Couldn't initialize Enchant broker."
4378 msgstr "Nie można zainicjować Enchant broker."
4379
4380 #: src/gtk/gtkaspell.c:713
4381 #, c-format
4382 msgid "Couldn't initialize %s dictionary:"
4383 msgstr "Nie można zainicjować %s słownika: "
4384
4385 #: src/gtk/gtkaspell.c:1070
4386 msgid "No misspelled word found."
4387 msgstr "Nie znaleziono błędnych słów."
4388
4389 #: src/gtk/gtkaspell.c:1451
4390 msgid "Replace unknown word"
4391 msgstr "Zmień nieznane słowo"
4392
4393 #: src/gtk/gtkaspell.c:1467
4394 #, c-format
4395 msgid "Replace \"%s\" with: "
4396 msgstr "Zamień \"%s\" przez: "
4397
4398 #: src/gtk/gtkaspell.c:1510
4399 msgid ""
4400 "Holding down Control key while pressing Enter\n"
4401 "will learn from mistake.\n"
4402 msgstr ""
4403 "Trzymanie wciśniętego klawisza Control oraz wciśnięcie ENTER\n"
4404 "spowoduje nauczenie się z błędu.\n"
4405
4406 #: src/gtk/gtkaspell.c:1811 src/gtk/gtkaspell.c:1949
4407 msgid "More..."