6ca9f78a803efca3d32eb148d63b0971a1ec7740
[claws.git] / po / pl.po
1 # Polish translation of Sylpheed
2 # Copyright (C) 2000,2003 Free Software Foundation, Inc.
3
4 # Translators:
5 # Przemyslaw Sulek <psulek@plo.pl> <przemek@obrpr.plock.pl> <pc2000@poczta.onet.pl>
6 # Witold Wladyslaw Wojciech Wilk <maniack@zawilcow.tyc.katowice.supermedia.pl>
7 # Pawe³ Pêkala <c0rn@gazeta.pl>
8 # Emil <emil5@go2.pl>
9
10 msgid ""
11 msgstr ""
12 "Project-Id-Version: sylpheed-0.9.5claws\n"
13 "Report-Msgid-Bugs-To: twb@users.sourceforge.net\n"
14 "POT-Creation-Date: 2003-09-10 17:22+0100\n"
15 "PO-Revision-Date: 2003-09-13 05:02+0200\n"
16 "Last-Translator: Emil <emil5@go2.pl>\n"
17 "Language-Team: Polski <pl@li.org>\n"
18 "MIME-Version: 1.0\n"
19 "Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-2\n"
20 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
21
22 #: src/account.c:305
23 msgid ""
24 "Some composing windows are open.\n"
25 "Please close all the composing windows before editing the accounts."
26 msgstr ""
27 "Niektóre okna edycji s± otwarte.\n"
28 "Zamknij wszystkie okna edycji przed zmianami ustawieñ konta."
29
30 #: src/account.c:555
31 msgid "Edit accounts"
32 msgstr "Edycja kont"
33
34 #: src/account.c:573
35 msgid ""
36 "New messages will be checked in this order. Check the boxes\n"
37 "on the `G' column to enable message retrieval by `Get all'."
38 msgstr ""
39 "Nowe wiadomo¶ci zostan± sprawdzone w tej¿e kolejno¶ci.\n"
40 "Zaznacz znaczniki w kolumnie G aby ustawiæ pobieranie wiadomo¶ci\n"
41 "z tych kont poprzez `Pobierz wszystkie'"
42
43 #: src/account.c:593 src/addressadd.c:182 src/addressbook.c:618
44 #: src/compose.c:4662 src/compose.c:4832 src/editaddress.c:774
45 #: src/editaddress.c:823 src/editbook.c:174 src/editgroup.c:257
46 #: src/editjpilot.c:295 src/editldap.c:394 src/editvcard.c:210
47 #: src/importmutt.c:261 src/importpine.c:261 src/mimeview.c:199
48 #: src/select-keys.c:301
49 msgid "Name"
50 msgstr "Nazwa"
51
52 #: src/account.c:594 src/prefs_account.c:927
53 msgid "Protocol"
54 msgstr "Protokó³"
55
56 #: src/account.c:595 src/ssl_manager.c:105
57 msgid "Server"
58 msgstr "Serwer"
59
60 #: src/account.c:624 src/addressbook.c:757 src/editaddress.c:722
61 #: src/editaddress.c:856 src/prefs_actions.c:221 src/prefs_customheader.c:234
62 #: src/prefs_display_header.c:275 src/prefs_display_header.c:330
63 #: src/prefs_filtering.c:293 src/prefs_matcher.c:557 src/prefs_scoring.c:271
64 #: src/prefs_template.c:216 src/prefs_toolbar.c:769
65 msgid "Add"
66 msgstr "Dodaj"
67
68 #: src/account.c:630
69 msgid "Edit"
70 msgstr "Edycja"
71
72 #: src/account.c:636 src/prefs_customheader.c:241
73 msgid " Delete "
74 msgstr " Usuñ "
75
76 #: src/account.c:642 src/prefs_actions.c:284 src/prefs_customheader.c:289
77 #: src/prefs_display_header.c:294 src/prefs_filtering.c:355
78 #: src/prefs_matcher.c:639 src/prefs_scoring.c:325
79 #: src/prefs_summary_column.c:289 src/prefs_toolbar.c:830
80 msgid "Down"
81 msgstr "W dó³"
82
83 #: src/account.c:648 src/prefs_actions.c:278 src/prefs_customheader.c:283
84 #: src/prefs_display_header.c:288 src/prefs_filtering.c:349
85 #: src/prefs_matcher.c:633 src/prefs_scoring.c:319
86 #: src/prefs_summary_column.c:285 src/prefs_toolbar.c:826
87 msgid "Up"
88 msgstr "W górê"
89
90 #: src/account.c:662
91 msgid " Set as default account "
92 msgstr " Ustaw jako podstawowe konto "
93
94 #: src/account.c:668 src/addressbook.c:984 src/addressbook.c:3013
95 #: src/addressbook.c:3017 src/addressbook.c:3055 src/crash.c:242
96 #: src/exphtmldlg.c:196 src/expldifdlg.c:203 src/gtk/pluginwindow.c:224
97 #: src/inc.c:691 src/message_search.c:135 src/summary_search.c:208
98 msgid "Close"
99 msgstr "Zamknij"
100
101 #: src/account.c:736
102 msgid "Delete account"
103 msgstr "Usuñ konto"
104
105 #: src/account.c:737
106 msgid "Do you really want to delete this account?"
107 msgstr "Czy naprawdê chcesz usun±æ to konto?"
108
109 #: src/account.c:738 src/addressbook.c:1007 src/addressbook.c:2205
110 #: src/compose.c:2982 src/compose.c:3468 src/compose.c:5947 src/compose.c:6255
111 #: src/exphtmldlg.c:185 src/expldifdlg.c:192 src/expldifdlg.c:250
112 #: src/folderview.c:2122 src/folderview.c:2177 src/folderview.c:2268
113 #: src/folderview.c:2403 src/folderview.c:2442 src/inc.c:168 src/inc.c:270
114 #: src/mainwindow.c:1436 src/message_search.c:198 src/prefs_actions.c:525
115 #: src/prefs_customheader.c:543 src/prefs_filtering.c:854
116 #: src/prefs_filtering.c:1001 src/prefs_matcher.c:1666 src/prefs_scoring.c:623
117 #: src/prefs_scoring.c:760 src/prefs_template.c:544 src/ssl_manager.c:271
118 #: src/summary_search.c:324 src/summaryview.c:917 src/summaryview.c:1380
119 #: src/summaryview.c:1424 src/summaryview.c:1467 src/summaryview.c:1491
120 #: src/summaryview.c:1523 src/summaryview.c:1548 src/summaryview.c:1573
121 #: src/summaryview.c:1598 src/summaryview.c:3083 src/toolbar.c:2048
122 msgid "Yes"
123 msgstr "Tak"
124
125 #: src/account.c:738 src/compose.c:3468 src/compose.c:5947
126 #: src/folderview.c:2122 src/folderview.c:2177 src/folderview.c:2268
127 #: src/folderview.c:2403 src/folderview.c:2442 src/ssl_manager.c:271
128 msgid "+No"
129 msgstr "+Nie"
130
131 #: src/addressadd.c:162
132 msgid "Add to address book"
133 msgstr "Dodaj do ksi±¿ki adresowej"
134
135 #: src/addressadd.c:194 src/select-keys.c:302 src/toolbar.c:424
136 msgid "Address"
137 msgstr "Adres"
138
139 #: src/addressadd.c:204 src/addressbook.c:620 src/editaddress.c:628
140 #: src/editaddress.c:692 src/editgroup.c:259
141 msgid "Remarks"
142 msgstr "Uwagi"
143
144 #: src/addressadd.c:226
145 msgid "Select Address Book Folder"
146 msgstr "Wybierz katalog z ksi±¿k± adresow±"
147
148 #: src/addressadd.c:240 src/addrgather.c:506 src/alertpanel.c:190
149 #: src/alertpanel.c:324 src/compose.c:3107 src/compose.c:5769
150 #: src/editaddress.c:513 src/editbook.c:204 src/editgroup.c:369
151 #: src/editjpilot.c:344 src/editldap.c:340 src/editldap_basedn.c:212
152 #: src/editvcard.c:239 src/export.c:188 src/foldersel.c:193
153 #: src/grouplistdialog.c:241 src/gtk/about.c:233 src/gtk/prefswindow.c:319
154 #: src/gtk/sslcertwindow.c:230 src/gtk/gtkaspell.c:1425
155 #: src/gtk/gtkaspell.c:2378 src/import.c:190 src/importmutt.c:287
156 #: src/importpine.c:287 src/inputdialog.c:203 src/main.c:613
157 #: src/mainwindow.c:2218 src/messageview.c:900 src/mimeview.c:1016
158 #: src/mimeview.c:1080 src/passphrase.c:130 src/prefs_gtk.c:449
159 #: src/prefs_actions.c:161 src/prefs_common.c:2991 src/prefs_common.c:3160
160 #: src/prefs_common.c:3487 src/prefs_customheader.c:157
161 #: src/prefs_display_header.c:194 src/prefs_filtering.c:212
162 #: src/prefs_matcher.c:370 src/prefs_scoring.c:196
163 #: src/prefs_summary_column.c:313 src/prefs_template.c:263 src/sigstatus.c:134
164 #: src/ssl_manager.c:98
165 msgid "OK"
166 msgstr "OK"
167
168 #: src/addressadd.c:241 src/addressbook.c:2199 src/addrgather.c:507
169 #: src/compose.c:3107 src/compose.c:5770 src/compose.c:6438 src/compose.c:6476
170 #: src/editaddress.c:514 src/editbook.c:205 src/editgroup.c:370
171 #: src/editjpilot.c:345 src/editldap.c:341 src/editldap_basedn.c:213
172 #: src/editvcard.c:240 src/exphtmldlg.c:725 src/expldifdlg.c:746
173 #: src/export.c:189 src/foldersel.c:194 src/grouplistdialog.c:242
174 #: src/gtk/prefswindow.c:320 src/gtk/gtkaspell.c:1434 src/import.c:191
175 #: src/importldif.c:1034 src/importmutt.c:288 src/importpine.c:288
176 #: src/inputdialog.c:204 src/main.c:613 src/mainwindow.c:2218
177 #: src/messageview.c:900 src/mimeview.c:1017 src/mimeview.c:1081
178 #: src/passphrase.c:134 src/prefs_gtk.c:450 src/prefs_actions.c:162
179 #: src/prefs_common.c:2992 src/prefs_common.c:3488
180 #: src/prefs_customheader.c:158 src/prefs_display_header.c:195
181 #: src/prefs_filtering.c:213 src/prefs_matcher.c:371 src/prefs_scoring.c:197
182 #: src/prefs_summary_column.c:314 src/prefs_template.c:264
183 #: src/progressdialog.c:77 src/select-keys.c:332 src/summaryview.c:917
184 #: src/summaryview.c:3425
185 msgid "Cancel"
186 msgstr "Anuluj"
187
188 #: src/addressbook.c:357 src/compose.c:499 src/mainwindow.c:417
189 #: src/messageview.c:141
190 msgid "/_File"
191 msgstr "/_Plik"
192
193 #: src/addressbook.c:358
194 msgid "/_File/New _Book"
195 msgstr "/_Plik/Nowa _ksi±¿ka"
196
197 #: src/addressbook.c:359
198 msgid "/_File/New _vCard"
199 msgstr "/_Plik/Nowa _vCard"
200
201 #: src/addressbook.c:361
202 msgid "/_File/New _JPilot"
203 msgstr "/_Plik/Nowy _JPilot"
204
205 #: src/addressbook.c:364
206 msgid "/_File/New _Server"
207 msgstr "/_Plik/Nowy _serwer"
208
209 #: src/addressbook.c:366 src/addressbook.c:369 src/compose.c:503
210 #: src/mainwindow.c:433 src/mainwindow.c:436 src/messageview.c:144
211 msgid "/_File/---"
212 msgstr "/_Plik/---"
213
214 #: src/addressbook.c:367
215 msgid "/_File/_Edit"
216 msgstr "/_Plik/_Edycja"
217
218 #: src/addressbook.c:368
219 msgid "/_File/_Delete"
220 msgstr "/_Plik/_Usuñ"
221
222 #: src/addressbook.c:370
223 msgid "/_File/_Save"
224 msgstr "/_Plik/Zapi_sz"
225
226 #: src/addressbook.c:371 src/compose.c:504 src/messageview.c:145
227 msgid "/_File/_Close"
228 msgstr "/_Plik/_Zamknij"
229
230 #: src/addressbook.c:372 src/addressbook.c:402 src/addressbook.c:416
231 #: src/compose.c:506 src/mainwindow.c:440 src/messageview.c:147
232 msgid "/_Edit"
233 msgstr "/_Edycja"
234
235 #: src/addressbook.c:373
236 msgid "/_Edit/C_ut"
237 msgstr "/_Edycja/Wy_tnij"
238
239 #: src/addressbook.c:374 src/compose.c:511 src/mainwindow.c:441
240 #: src/messageview.c:148
241 msgid "/_Edit/_Copy"
242 msgstr "/_Edycja/_Kopiuj"
243
244 #: src/addressbook.c:375 src/compose.c:512
245 msgid "/_Edit/_Paste"
246 msgstr "/_Edycja/_Wstaw"
247
248 #: src/addressbook.c:376 src/compose.c:509 src/compose.c:592
249 #: src/mainwindow.c:444 src/messageview.c:150
250 msgid "/_Edit/---"
251 msgstr "/_Edycja/---"
252
253 #: src/addressbook.c:377
254 msgid "/_Edit/Pa_ste Address"
255 msgstr "/_Edycja/_Wstaw adres"
256
257 #: src/addressbook.c:378
258 msgid "/_Address"
259 msgstr "/_Adres"
260
261 #: src/addressbook.c:379
262 msgid "/_Address/New _Address"
263 msgstr "/_Plik/Nowy _adres"
264
265 #: src/addressbook.c:380
266 msgid "/_Address/New _Group"
267 msgstr "/_Plik/Nowa _grupa"
268
269 #: src/addressbook.c:381
270 msgid "/_Address/New _Folder"
271 msgstr "/_Plik/Nowy _folder"
272
273 #: src/addressbook.c:382
274 msgid "/_Address/---"
275 msgstr "/_Adres/---"
276
277 #: src/addressbook.c:383
278 msgid "/_Address/_Edit"
279 msgstr "/_Plik/_Edycja"
280
281 #: src/addressbook.c:384
282 msgid "/_Address/_Delete"
283 msgstr "/Wiado_mo¶/_Usuñ"
284
285 #: src/addressbook.c:385 src/addressbook.c:389 src/mainwindow.c:657
286 #: src/mainwindow.c:668 src/mainwindow.c:670 src/mainwindow.c:673
287 #: src/mainwindow.c:676 src/mainwindow.c:680 src/messageview.c:263
288 #: src/messageview.c:274
289 msgid "/_Tools/---"
290 msgstr "/_Narzêdzia/---"
291
292 #: src/addressbook.c:386
293 msgid "/_Tools/Import _LDIF file..."
294 msgstr "/_Narzêdzia/_Importuj plik LDIF..."
295
296 #: src/addressbook.c:387
297 msgid "/_Tools/Import M_utt file..."
298 msgstr "/_Narzêdzia/_Importuj plik M_utta..."
299
300 #: src/addressbook.c:388
301 msgid "/_Tools/Import _Pine file..."
302 msgstr "/_Narzêdzia/_Importuj plik _Pine..."
303
304 #: src/addressbook.c:390
305 msgid "/_Tools/Export _HTML..."
306 msgstr "/_Narzêdzia/Eksportuje _HTML..."
307
308 #: src/addressbook.c:391
309 msgid "/_Tools/Export LDI_F..."
310 msgstr "/_Narzêdzia/Eksport do LDI_F..."
311
312 #: src/addressbook.c:392 src/compose.c:669 src/mainwindow.c:704
313 #: src/messageview.c:277
314 msgid "/_Help"
315 msgstr "/Pomo_c"
316
317 #: src/addressbook.c:393 src/compose.c:670 src/mainwindow.c:714
318 #: src/messageview.c:278
319 msgid "/_Help/_About"
320 msgstr "/Pomo_c/_O programie"
321
322 #: src/addressbook.c:398 src/addressbook.c:412
323 msgid "/New _Address"
324 msgstr "/Nowy _adres"
325
326 #: src/addressbook.c:399 src/addressbook.c:413
327 msgid "/New _Group"
328 msgstr "/Nowa _grupa"
329
330 #: src/addressbook.c:400 src/addressbook.c:414
331 msgid "/New _Folder"
332 msgstr "/Nowy _folder"
333
334 #: src/addressbook.c:401 src/addressbook.c:404 src/addressbook.c:415
335 #: src/addressbook.c:418 src/addressbook.c:422 src/compose.c:493
336 #: src/folderview.c:289 src/folderview.c:291 src/folderview.c:300
337 #: src/folderview.c:305 src/folderview.c:309 src/folderview.c:311
338 #: src/folderview.c:321 src/folderview.c:326 src/folderview.c:330
339 #: src/folderview.c:332 src/folderview.c:342 src/folderview.c:346
340 #: src/folderview.c:349 src/folderview.c:351 src/summaryview.c:411
341 #: src/summaryview.c:414 src/summaryview.c:416 src/summaryview.c:422
342 #: src/summaryview.c:436 src/summaryview.c:448 src/summaryview.c:454
343 #: src/summaryview.c:457
344 msgid "/---"
345 msgstr "/---"
346
347 #: src/addressbook.c:403 src/addressbook.c:417 src/summaryview.c:419
348 msgid "/_Delete"
349 msgstr "/_Usuñ"
350
351 #: src/addressbook.c:405 src/addressbook.c:419
352 msgid "/C_ut"
353 msgstr "/Wy_tnij"
354
355 #: src/addressbook.c:406 src/addressbook.c:420
356 msgid "/_Copy"
357 msgstr "/_Kopiuj"
358
359 #: src/addressbook.c:407 src/addressbook.c:421
360 msgid "/_Paste"
361 msgstr "/_Wstaw"
362
363 #: src/addressbook.c:423
364 msgid "/Pa_ste Address"
365 msgstr "/Wklej _adres"
366
367 #: src/addressbook.c:435 src/crash.c:444 src/crash.c:463 src/importldif.c:118
368 msgid "Unknown"
369 msgstr "Nieznany"
370
371 #: src/addressbook.c:442 src/addressbook.c:461 src/importldif.c:125
372 msgid "Success"
373 msgstr "Sukces"
374
375 #: src/addressbook.c:443 src/importldif.c:126
376 msgid "Bad arguments"
377 msgstr "Z³e argumenty"
378
379 #: src/addressbook.c:444 src/importldif.c:127
380 msgid "File not specified"
381 msgstr "Nie okre¶lono pliku"
382
383 #: src/addressbook.c:445 src/importldif.c:128
384 msgid "Error opening file"
385 msgstr "B³±d podczas otwierania pliku"
386
387 #: src/addressbook.c:446 src/importldif.c:129
388 msgid "Error reading file"
389 msgstr "B³±d podczas czytania pliku"
390
391 #: src/addressbook.c:447 src/importldif.c:130
392 msgid "End of file encountered"
393 msgstr "Napotkano koniec pliku"
394
395 #: src/addressbook.c:448 src/importldif.c:131
396 msgid "Error allocating memory"
397 msgstr "B³±d alokacji pamiêci"
398
399 #: src/addressbook.c:449 src/importldif.c:132
400 msgid "Bad file format"
401 msgstr "Format daty nieprawid³owy"
402
403 #: src/addressbook.c:450 src/importldif.c:133
404 msgid "Error writing to file"
405 msgstr "B³±d zapisu pliku"
406
407 #: src/addressbook.c:451 src/importldif.c:134
408 msgid "Error opening directory"
409 msgstr "B³±d podczas otwierania katalogu"
410
411 #: src/addressbook.c:452 src/importldif.c:135
412 msgid "No path specified"
413 msgstr "Nie okre¶lono ¶cie¿ki"
414
415 #: src/addressbook.c:462
416 msgid "Error connecting to LDAP server"
417 msgstr "Pod³±czanie do serwera LDAP"
418
419 #: src/addressbook.c:463
420 msgid "Error initializing LDAP"
421 msgstr "B³±d inicjalizacji LDAP"
422
423 #: src/addressbook.c:464
424 msgid "Error binding to LDAP server"
425 msgstr "B³±d pod³±czania danych do serwera LDAP"
426
427 #: src/addressbook.c:465
428 msgid "Error searching LDAP database"
429 msgstr "B³±d wyszukiwania w bazie LDAP"
430
431 #: src/addressbook.c:466
432 msgid "Timeout performing LDAP operation"
433 msgstr "Wskoczy³ limit czasu podczas operacji LDAP"
434
435 #: src/addressbook.c:467 src/addressbook.c:468
436 msgid "Error in LDAP search criteria"
437 msgstr "B³±d w kryteriach wyszukiwania LDAP"
438
439 #: src/addressbook.c:469
440 msgid "No LDAP entries found for search criteria"
441 msgstr "Nie znaleziono wpisów LDAP do zadanego poszukiwania"
442
443 #: src/addressbook.c:619
444 msgid "E-Mail address"
445 msgstr "Adres e-mail"
446
447 #: src/addressbook.c:623 src/prefs_common.c:2613 src/toolbar.c:178
448 #: src/toolbar.c:1751
449 msgid "Address book"
450 msgstr "Ksi±¿ka adresowa"
451
452 #: src/addressbook.c:722
453 msgid "Name:"
454 msgstr "Nazwa:"
455
456 #: src/addressbook.c:754 src/addressbook.c:2198 src/addressbook.c:2205
457 #: src/editaddress.c:716 src/editaddress.c:850 src/prefs_actions.c:234
458 #: src/prefs_display_header.c:281 src/prefs_display_header.c:337
459 #: src/prefs_filtering.c:306 src/prefs_matcher.c:570 src/prefs_scoring.c:284
460 #: src/prefs_template.c:229 src/prefs_toolbar.c:781 src/ssl_manager.c:92
461 #: src/toolbar.c:374 src/toolbar.c:466
462 msgid "Delete"
463 msgstr "Usuñ"
464
465 #: src/addressbook.c:760
466 msgid "Lookup"
467 msgstr "Wyszukaj"
468
469 #: src/addressbook.c:772 src/compose.c:1424 src/compose.c:3157
470 #: src/compose.c:4479 src/compose.c:5186 src/headerview.c:55
471 #: src/prefs_template.c:173 src/summary_search.c:156
472 msgid "To:"
473 msgstr "Do:"
474
475 #: src/addressbook.c:776 src/compose.c:1408 src/compose.c:3156
476 #: src/prefs_template.c:175
477 msgid "Cc:"
478 msgstr "Kopia:"
479
480 #: src/addressbook.c:780 src/compose.c:1411 src/prefs_template.c:176
481 msgid "Bcc:"
482 msgstr "Ukryta kopia:"
483
484 #: src/addressbook.c:982 src/addressbook.c:1005
485 msgid "Delete address(es)"
486 msgstr "Usuñ adres(y)"
487
488 #: src/addressbook.c:983
489 msgid "This address data is readonly and cannot be deleted."
490 msgstr "Te dane adresowe s± tylko do odczytu i nie mog± byæ kasowane."
491
492 #: src/addressbook.c:1006
493 msgid "Really delete the address(es)?"
494 msgstr "Czy naprawdê chcesz usun±æ ten adres(y)?"
495
496 #: src/addressbook.c:1007 src/addressbook.c:2205 src/compose.c:2982
497 #: src/compose.c:6255 src/exphtmldlg.c:185 src/expldifdlg.c:192
498 #: src/expldifdlg.c:250 src/inc.c:168 src/inc.c:270 src/mainwindow.c:1436
499 #: src/message_search.c:198 src/prefs_actions.c:525
500 #: src/prefs_customheader.c:543 src/prefs_filtering.c:854
501 #: src/prefs_filtering.c:1001 src/prefs_matcher.c:1666 src/prefs_scoring.c:623
502 #: src/prefs_scoring.c:760 src/prefs_template.c:544 src/summary_search.c:324
503 #: src/summaryview.c:917 src/summaryview.c:1380 src/summaryview.c:1424
504 #: src/summaryview.c:1467 src/summaryview.c:1491 src/summaryview.c:1523
505 #: src/summaryview.c:1548 src/summaryview.c:1573 src/summaryview.c:1598
506 #: src/summaryview.c:3083 src/toolbar.c:2048
507 msgid "No"
508 msgstr "Nie"
509
510 #: src/addressbook.c:1534 src/addressbook.c:1607
511 msgid "Cannot paste. Target address book is readonly."
512 msgstr "Nie mo¿na wkleiæ. Docelowa ksi±¿ka adresowa jest tylko do odczytu."
513
514 #: src/addressbook.c:1545
515 msgid "Cannot paste into an address group."
516 msgstr "Nie mo¿na wkleiæ do grupy adresowej."
517
518 #: src/addressbook.c:2195
519 #, c-format
520 msgid ""
521 "Do you want to delete the folder AND all addresses in `%s' ? \n"
522 "If deleting the folder only, addresses will be moved into parent folder."
523 msgstr ""
524 "Czy chcesz usun±æ folder WRAZ ze wszystkimi adresami w '%s'? \n"
525 "Je¶li tylko usun±æ folder, wtedy adresy zostan± przemieszczone \n"
526 "do g³ównego katalogu."
527
528 #: src/addressbook.c:2199
529 msgid "Folder only"
530 msgstr "Tylko Katalog"
531
532 #: src/addressbook.c:2199
533 msgid "Folder and Addresses"
534 msgstr "Katalog i adresy"
535
536 #: src/addressbook.c:2204
537 #, c-format
538 msgid "Really delete `%s' ?"
539 msgstr "Naprawdê usun±æ '%s' ?"
540
541 #: src/addressbook.c:2963
542 msgid "New user, could not save index file."
543 msgstr "Nowy u¿ytkownik, nie mo¿na by³o zapisaæ pliku indeksowego."
544
545 #: src/addressbook.c:2967
546 msgid "New user, could not save address book files."
547 msgstr "Nowy u¿ytkownik, nie mo¿na by³o zapisaæ plików ksi±¿ki adresowej."
548
549 #: src/addressbook.c:2977
550 msgid "Old address book converted successfully."
551 msgstr "Dawna ksi±¿ka adresowa zosta³a pomy¶lnie przekonwertowana."
552
553 #: src/addressbook.c:2982
554 msgid ""
555 "Old address book converted,\n"
556 "could not save new address index file"
557 msgstr ""
558 "Dawna ksi±¿ka adresowa pomy¶lnie przekonwertowana,\n"
559 "jednak nie powiód³ siê zapis nowego pliku indeksowego"
560
561 #: src/addressbook.c:2995
562 msgid ""
563 "Could not convert address book,\n"
564 "but created empty new address book files."
565 msgstr ""
566 "Nie mo¿na by³o przekonwertowaæ ksi±¿ki adresowej,\n"
567 "ale za to stworzono puste pliki nowej ksi±¿ki adresowej."
568
569 #: src/addressbook.c:3001
570 msgid ""
571 "Could not convert address book,\n"
572 "could not create new address book files."
573 msgstr ""
574 "Nie mo¿na by³o przekonwertowaæ ksi±¿ki adresowej,\n"
575 "nie mo¿na by³o stworzyæ nowych plików ksi±¿ki adresowej."
576
577 #: src/addressbook.c:3006
578 msgid ""
579 "Could not convert address book\n"
580 "and could not create new address book files."
581 msgstr ""
582 "Nie mo¿na by³o przekonwertowaæ ksi±¿ki adresowej,\n"
583 "oraz nie mo¿na by³o stworzyæ nowych plików ksi±¿ki adresowej."
584
585 #: src/addressbook.c:3013
586 msgid "Addressbook conversion error"
587 msgstr "B³±d konwersji ksi±¿ki adresowej"
588
589 #: src/addressbook.c:3017
590 msgid "Addressbook conversion"
591 msgstr "Konwersja Ksi±¿ki adresowej"
592
593 #: src/addressbook.c:3053
594 msgid "Addressbook Error"
595 msgstr "B³±d Ksi±¿ki adresowej"
596
597 #: src/addressbook.c:3054
598 msgid "Could not read address index"
599 msgstr "Nie mo¿na by³o otworzyæ indeksu adresów"
600
601 #: src/addressbook.c:3405
602 msgid "Busy searching..."
603 msgstr "Zajêty przeszukiwanie..."
604
605 #: src/addressbook.c:3606 src/prefs_common.c:1037
606 msgid "Interface"
607 msgstr "Interfejs"
608
609 #: src/addressbook.c:3622 src/exphtmldlg.c:423 src/expldifdlg.c:435
610 #: src/exporthtml.c:1011 src/importldif.c:690
611 msgid "Address Book"
612 msgstr "Ksi±¿ka adresowa"
613
614 #: src/addressbook.c:3638
615 msgid "Person"
616 msgstr "Osoba"
617
618 #: src/addressbook.c:3654
619 msgid "EMail Address"
620 msgstr "Adres e-mail"
621
622 #: src/addressbook.c:3670
623 msgid "Group"
624 msgstr "Grupa"
625
626 #: src/addressbook.c:3686 src/exporthtml.c:913 src/folderview.c:383
627 #: src/prefs_account.c:2125
628 msgid "Folder"
629 msgstr "Katalog"
630
631 #: src/addressbook.c:3702
632 msgid "vCard"
633 msgstr "vCard"
634
635 #: src/addressbook.c:3718 src/addressbook.c:3734
636 msgid "JPilot"
637 msgstr "JPilot"
638
639 #: src/addressbook.c:3750
640 msgid "LDAP Server"
641 msgstr "Serwer LDAP"
642
643 #: src/addressbook.c:3766
644 #, fuzzy
645 msgid "LDAP Query"
646 msgstr "Serwer LDAP"
647
648 #: src/addrgather.c:156
649 msgid "Please specify name for address book."
650 msgstr "Proszê o sprecyzuj nazwê dla ksi±¿ki adresowej"
651
652 #: src/addrgather.c:176
653 msgid "Please select the mail headers to search."
654 msgstr "Proszê zaznacz nag³ówki do przeszukania."
655
656 #: src/addrgather.c:183
657 msgid "Busy harvesting addresses..."
658 msgstr "Zajêty zbieraniem adresów..."
659
660 #: src/addrgather.c:221
661 msgid "Addresses gathered successfully."
662 msgstr "Zbieranie adresów zakoñczone sukcesem"
663
664 #: src/addrgather.c:285
665 msgid "No folder or message was selected."
666 msgstr "Nie wybrano ¿adnego katalogu lub wiadomo¶ci"
667
668 #: src/addrgather.c:293
669 msgid ""
670 "Please select a folder to process from the folder\n"
671 "list. Alternatively, select one or messages from\n"
672 "the message list."
673 msgstr ""
674 "Proszê wybierz katalog do przetworzenia z listy\n"
675 "katalogów. Ewentualnie wybierz jedn± lub wiêcej\n"
676 "wiadomo¶ci z listy wiadomo¶ci."
677
678 #: src/addrgather.c:345
679 msgid "Folder :"
680 msgstr "Katalog :"
681
682 #: src/addrgather.c:356 src/exphtmldlg.c:637 src/expldifdlg.c:667
683 #: src/importldif.c:948
684 msgid "Address Book :"
685 msgstr "Ksi±¿ka adresowa :"
686
687 #: src/addrgather.c:366
688 msgid "Folder Size :"
689 msgstr "Wielko¶æ katalogu :"
690
691 #: src/addrgather.c:381
692 msgid "Process these mail header fields"
693 msgstr "Przetwórz te nag³ówki"
694
695 #: src/addrgather.c:399
696 msgid "Include sub-folders"
697 msgstr "Do³±cz podkatalogi"
698
699 #: src/addrgather.c:422
700 msgid "Header Name"
701 msgstr "Nazwa nag³ówka"
702
703 #: src/addrgather.c:423
704 msgid "Address Count"
705 msgstr "Ilo¶æ adresów"
706
707 #: src/addrgather.c:527 src/alertpanel.c:155 src/main.c:263
708 #: src/messageview.c:492
709 msgid "Warning"
710 msgstr "Ostrze¿enie"
711
712 #: src/addrgather.c:528
713 msgid "Header Fields"
714 msgstr "Pola nag³ówków"
715
716 #: src/addrgather.c:529 src/exphtmldlg.c:757 src/expldifdlg.c:778
717 #: src/importldif.c:1067
718 msgid "Finish"
719 msgstr "Koniec"
720
721 #: src/addrgather.c:588
722 msgid "Harvest E-Mail Addresses - from Selected Messages"
723 msgstr "Wyci±gaj adresy e-mail - z nastêpuj±cych wiadomo¶ci"
724
725 #: src/addrgather.c:596
726 msgid "Harvest E-Mail Addresses - from Folder"
727 msgstr "Wyci±gaj adresy e-mail - z katalogu"
728
729 #: src/addrindex.c:105 src/addrindex.c:109 src/addrindex.c:116
730 msgid "Common address"
731 msgstr "Wspólny adres:"
732
733 #: src/addrindex.c:106 src/addrindex.c:110 src/addrindex.c:117
734 msgid "Personal address"
735 msgstr "Osobisty adres:"
736
737 #: src/alertpanel.c:142 src/compose.c:5947 src/main.c:595
738 msgid "Notice"
739 msgstr "Notatka"
740
741 #: src/alertpanel.c:168 src/alertpanel.c:190 src/compose.c:3468 src/inc.c:573
742 msgid "Error"
743 msgstr "B³±d"
744
745 #: src/alertpanel.c:190
746 msgid "View log"
747 msgstr "Poka¿ dziennik"
748
749 #: src/alertpanel.c:308
750 msgid "Show this message next time"
751 msgstr "Poka¿ tê wiadomo¶æ nastêpnym razem"
752
753 #: src/common/nntp.c:68
754 #, c-format
755 msgid "Can't connect to NNTP server: %s:%d\n"
756 msgstr "Nie mo¿na po³±czyæ siê z serwerem NNTP: %s:%d\n"
757
758 #: src/common/nntp.c:148 src/common/nntp.c:211
759 #, c-format
760 msgid "protocol error: %s\n"
761 msgstr "b³±d protoko³u: %s\n"
762
763 #: src/common/nntp.c:171 src/common/nntp.c:217
764 msgid "protocol error\n"
765 msgstr "b³±d protoko³u\n"
766
767 #: src/common/nntp.c:267
768 msgid "Error occurred while posting\n"
769 msgstr "B³±d podczas publikowania\n"
770
771 #: src/common/smtp.c:152
772 msgid "SMTP AUTH not available\n"
773 msgstr "SMTP AUTH nie jest dostêpne\n"
774
775 #: src/common/smtp.c:417 src/common/smtp.c:466
776 msgid "bad SMTP response\n"
777 msgstr "z³a odpowied¼ SMTP\n"
778
779 #: src/common/smtp.c:437 src/common/smtp.c:455 src/common/smtp.c:551
780 msgid "error occurred on SMTP session\n"
781 msgstr "wyst±pi³ b³±d podczas sesji SMTP\n"
782
783 #: src/common/smtp.c:446 src/pop.c:683
784 msgid "error occurred on authentication\n"
785 msgstr "wyst±pi³ b³±d podczas autentyfikacji\n"
786
787 #: src/common/smtp.c:511 src/pop.c:676
788 msgid "can't start TLS session\n"
789 msgstr "nie mo¿na nawi±zaæ sesji TLS\n"
790
791 #: src/common/ssl.c:78
792 msgid "Error creating ssl context\n"
793 msgstr "B³±d podczas tworzenia kontekstu ssl\n"
794
795 #: src/common/ssl.c:97
796 #, c-format
797 msgid "SSL connect failed (%s)\n"
798 msgstr "B³±d po³±czenia SSL (%s)\n"
799
800 #: src/common/ssl.c:105
801 #, c-format
802 msgid "SSL connection using %s\n"
803 msgstr "Po³±czenie SSL u¿ywaj±c %s\n"
804
805 #: src/common/ssl_certificate.c:139 src/common/ssl_certificate.c:150
806 #: src/common/ssl_certificate.c:156 src/common/ssl_certificate.c:163
807 #: src/common/ssl_certificate.c:174 src/common/ssl_certificate.c:180
808 #: src/gtk/sslcertwindow.c:63 src/gtk/sslcertwindow.c:74
809 #: src/gtk/sslcertwindow.c:80 src/gtk/sslcertwindow.c:87
810 #: src/gtk/sslcertwindow.c:98 src/gtk/sslcertwindow.c:104
811 msgid "<not in certificate>"
812 msgstr "<nie jest w certyfikacie>"
813
814 #: src/common/ssl_certificate.c:189
815 #, c-format
816 msgid ""
817 "  Owner: %s (%s) in %s\n"
818 "  Signed by: %s (%s) in %s\n"
819 "  Fingerprint: %s\n"
820 "  Signature status: %s"
821 msgstr ""
822 "  W³a¶ciciel: %s (%s) w %s\n"
823 "  Podpisane przez %s (%s) w %s\n"
824 "  Odcisk palca: %s\n"
825 "  Stan podpisu: %s"
826
827 #: src/common/ssl_certificate.c:307
828 msgid "Can't load X509 default paths"
829 msgstr "Nie mo¿na wczytaæ domy¶lnych ¶cie¿ek X509"
830
831 #: src/common/ssl_certificate.c:362
832 #, c-format
833 msgid ""
834 "%s presented an unknown SSL certificate:\n"
835 "%s"
836 msgstr ""
837 "%s pokaza³ nieznany certyfikat SSL:\n"
838 "%s"
839
840 #: src/common/ssl_certificate.c:369 src/common/ssl_certificate.c:407
841 #, c-format
842 msgid ""
843 "%s\n"
844 "\n"
845 "Mail won't be retrieved on this account until you save the certificate.\n"
846 "(Uncheck the \"%s\" preference).\n"
847 msgstr ""
848 "%s\n"
849 "\n"
850 "Poczta nie bêdzie odbierana z tego konta do czasu a¿ zapiszesz certyfikat.\n"
851 "(Odznacz pole \"%s\")\n"
852
853 #: src/common/ssl_certificate.c:371 src/common/ssl_certificate.c:409
854 #: src/prefs_common.c:1211
855 msgid "Don't popup error dialog on receive error"
856 msgstr "Brak okna dialogowego przy b³êdzie odbioru"
857
858 #: src/common/ssl_certificate.c:398
859 #, c-format
860 msgid ""
861 "%s's SSL certificate changed !\n"
862 "We have saved this one:\n"
863 "%s\n"
864 "\n"
865 "It is now:\n"
866 "%s\n"
867 "\n"
868 "This could mean the server answering is not the known one."
869 msgstr ""
870 "Certyfikat SSL u %s zmieni³ siê!\n"
871 "Zapisali¶my ten:\n"
872 "%s\n"
873 "\n"
874 "Jest to teraz:\n"
875 "%s\n"
876 "\n"
877 "To mo¿e oznaczaæ, ¿e serwer, który odpowiada nie jest tym którego znamy."
878
879 #: src/compose.c:491
880 msgid "/_Add..."
881 msgstr "/Dod_aj..."
882
883 #: src/compose.c:492
884 msgid "/_Remove"
885 msgstr "/_Usuñ"
886
887 #: src/compose.c:494 src/folderview.c:292 src/folderview.c:313
888 #: src/folderview.c:334 src/folderview.c:353
889 msgid "/_Properties..."
890 msgstr "/_W³a¶ciwo¶ci..."
891
892 #: src/compose.c:500
893 msgid "/_File/_Attach file"
894 msgstr "/_Plik/_Do³±cz plik"
895
896 #: src/compose.c:501
897 msgid "/_File/_Insert file"
898 msgstr "/_Plik/Wstaw pl_ik"
899
900 #: src/compose.c:502
901 msgid "/_File/Insert si_gnature"
902 msgstr "/_Plik/Wstaw p_odpis"
903
904 #: src/compose.c:507
905 msgid "/_Edit/_Undo"
906 msgstr "/_Edycja/_Cofnij"
907
908 #: src/compose.c:508
909 msgid "/_Edit/_Redo"
910 msgstr "/_Edycja/Po_nów"
911
912 #: src/compose.c:510
913 msgid "/_Edit/Cu_t"
914 msgstr "/_Edycja/Wy_tnij"
915
916 #: src/compose.c:513
917 msgid "/_Edit/Paste as _quotation"
918 msgstr "/_Edycja/_Wstaw jako cytat"
919
920 #: src/compose.c:515 src/mainwindow.c:442 src/messageview.c:149
921 msgid "/_Edit/Select _all"
922 msgstr "/_Edycja/W_ybierz wszystko"
923
924 #: src/compose.c:516
925 msgid "/_Edit/A_dvanced"
926 msgstr "/_Edycja/_Zaawanowane"
927
928 #: src/compose.c:517
929 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character backward"
930 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Rusz o znak w ty³"
931
932 #: src/compose.c:522
933 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character forward"
934 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Rusz o znak w przód"
935
936 #: src/compose.c:527
937 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word backward"
938 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Rusz o s³owo w ty³"
939
940 #: src/compose.c:532
941 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word forward"
942 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Rusz o s³owo w przód"
943
944 #: src/compose.c:537
945 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to beginning of line"
946 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Rusz do pocz±tku linii"
947
948 #: src/compose.c:542
949 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to end of line"
950 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Rusz do koñca linii"
951
952 #: src/compose.c:547
953 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to previous line"
954 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Rusz do poprzedniej linii"
955
956 #: src/compose.c:552
957 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to next line"
958 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Rusz do nastêpnej linii"
959
960 #: src/compose.c:557
961 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character backward"
962 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Wykasuj znak za kursorem"
963
964 #: src/compose.c:562
965 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character forward"
966 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Wykasuj znak przed kursorem"
967
968 #: src/compose.c:567
969 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word backward"
970 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Wykasuj s³owo za kursorem"
971
972 #: src/compose.c:572
973 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word forward"
974 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Wykasuj s³owo przed kursorem"
975
976 #: src/compose.c:577
977 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete line"
978 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Wykasuj liniê"
979
980 #: src/compose.c:582
981 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete entire line"
982 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Skasuj ca³± liniê"
983
984 #: src/compose.c:587
985 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete to end of line"
986 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Wykasuj do koñca linii"
987
988 #: src/compose.c:593
989 msgid "/_Edit/_Wrap current paragraph"
990 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Za_wiñ obecny akapit"
991
992 #: src/compose.c:595
993 msgid "/_Edit/Wrap all long _lines"
994 msgstr "/_Edycja/Zawijaj wszystkie _linie"
995
996 #: src/compose.c:597
997 msgid "/_Edit/Edit with e_xternal editor"
998 msgstr "/_Edycja/Edytuj za pomoc± z_ewnêtrznego edytora"
999
1000 #: src/compose.c:600
1001 msgid "/_Spelling"
1002 msgstr "/Pi_sownia"
1003
1004 #: src/compose.c:601
1005 msgid "/_Spelling/_Check all or check selection"
1006 msgstr "/Pi_sownia/Sprawd¼ wszystko albo zazna_czone"
1007
1008 #: src/compose.c:603
1009 msgid "/_Spelling/_Highlight all misspelled words"
1010 msgstr "/Pi_sownia/P_odkre¶l wszystkie ¼le napisane s³owa"
1011
1012 #: src/compose.c:605
1013 msgid "/_Spelling/Check _backwards misspelled word"
1014 msgstr "/Pi_sownia/Sprawd¼ w ty³ ¼le napisane s³owo"
1015
1016 #: src/compose.c:607
1017 msgid "/_Spelling/_Forward to next misspelled word"
1018 msgstr "/Pi_sownia/_Przeskocz w przód do nastêpnego ¼le napisanego s³owa"
1019
1020 #: src/compose.c:609
1021 msgid "/_Spelling/---"
1022 msgstr "/Pi_sownia/---"
1023
1024 #: src/compose.c:610
1025 msgid "/_Spelling/_Spelling Configuration"
1026 msgstr "/Pi_sowania/Konfiguracja pi_sowni"
1027
1028 #: src/compose.c:614 src/mainwindow.c:448 src/messageview.c:154
1029 #: src/summaryview.c:449
1030 msgid "/_View"
1031 msgstr "/_Widok"
1032
1033 #: src/compose.c:615
1034 msgid "/_View/_To"
1035 msgstr "/_Widok/_Do"
1036
1037 #: src/compose.c:616
1038 msgid "/_View/_Cc"
1039 msgstr "/_Widok/_Kopia"
1040
1041 #: src/compose.c:617
1042 msgid "/_View/_Bcc"
1043 msgstr "/_Widok/_Ukryta kopia"
1044
1045 #: src/compose.c:618
1046 msgid "/_View/_Reply to"
1047 msgstr "/_Wiadomo¶æ/_Odpowiedz do"
1048
1049 #: src/compose.c:619 src/compose.c:621 src/compose.c:623 src/mainwindow.c:466
1050 #: src/mainwindow.c:469 src/mainwindow.c:498 src/mainwindow.c:522
1051 #: src/mainwindow.c:604 src/mainwindow.c:608 src/messageview.c:236
1052 msgid "/_View/---"
1053 msgstr "/_Widok/---"
1054
1055 #: src/compose.c:620
1056 msgid "/_View/_Followup to"
1057 msgstr "/_Wiadomo¶æ/_Przeka¿ do"
1058
1059 #: src/compose.c:622
1060 msgid "/_View/R_uler"
1061 msgstr "/_Widok/_Linijka"
1062
1063 #: src/compose.c:624
1064 msgid "/_View/_Attachment"
1065 msgstr "/_Plik/_Do³±cz plik"
1066
1067 #: src/compose.c:626 src/mainwindow.c:611 src/messageview.c:240
1068 msgid "/_Message"
1069 msgstr "/_Wiadomo¶æ"
1070
1071 #: src/compose.c:627
1072 msgid "/_Message/_Send"
1073 msgstr "/_Wiadomo¶æ/Wy¶_lij"
1074
1075 #: src/compose.c:629
1076 msgid "/_Message/Send _later"
1077 msgstr "/_Wiadomo¶æ/Wy¶lij _pó¼niej"
1078
1079 #: src/compose.c:631 src/compose.c:637 src/compose.c:642 src/compose.c:644
1080 #: src/compose.c:648 src/compose.c:654 src/compose.c:661 src/mainwindow.c:616
1081 #: src/mainwindow.c:618 src/mainwindow.c:628 src/mainwindow.c:631
1082 #: src/mainwindow.c:633 src/mainwindow.c:638 src/messageview.c:243
1083 #: src/messageview.c:251 src/messageview.c:256
1084 msgid "/_Message/---"
1085 msgstr "/_Wiadomo¶æ/---"
1086
1087 #: src/compose.c:632
1088 msgid "/_Message/Save to _draft folder"
1089 msgstr "/_Wiadomo¶æ/Zapisz w folderze _draft"
1090
1091 #: src/compose.c:634
1092 msgid "/_Message/Save and _keep editing"
1093 msgstr "/_Wiadomo¶æ/Zapisz i nadal edytuj"
1094
1095 #: src/compose.c:638
1096 msgid "/_Message/_To"
1097 msgstr "/_Wiadomo¶æ/_Do"
1098
1099 #: src/compose.c:639
1100 msgid "/_Message/_Cc"
1101 msgstr "/_Wiadomo¶æ/_Kopia do"
1102
1103 #: src/compose.c:640
1104 msgid "/_Message/_Bcc"
1105 msgstr "/_Wiadomo¶æ/Ukry_ta kopia"
1106
1107 #: src/compose.c:641
1108 msgid "/_Message/_Reply to"
1109 msgstr "/_Wiadomo¶æ/_Odpowiedz do"
1110
1111 #: src/compose.c:643
1112 msgid "/_Message/_Followup to"
1113 msgstr "/_Wiadomo¶æ/_Przeka¿ do"
1114
1115 #: src/compose.c:645
1116 msgid "/_Message/_Attach"
1117 msgstr "/_Wiadomo¶æ/_Do³±cz"
1118
1119 #: src/compose.c:649
1120 msgid "/_Message/Si_gn"
1121 msgstr "/_Wiadomo¶æ/P_odpisz"
1122
1123 #: src/compose.c:650
1124 msgid "/_Message/_Encrypt"
1125 msgstr "/_Wiadomo¶æ/_Szyfruj"
1126
1127 #: src/compose.c:651
1128 msgid "/_Message/Mode/MIME"
1129 msgstr "/_Wiadomo¶æ/_Tryb/_MIME"
1130
1131 #: src/compose.c:652
1132 msgid "/_Message/Mode/Inline"
1133 msgstr "/_Wiadomo¶æ/_Tryb/_Wewn±trzwiadomo¶ciowy"
1134
1135 #: src/compose.c:655
1136 msgid "/_Message/_Priority"
1137 msgstr "/_Wiadomo¶æ/_Priorytet"
1138
1139 #: src/compose.c:656
1140 msgid "/_Message/Priority/_Highest"
1141 msgstr "/_Wiadomo¶æ/Priorytet/_Najwy¿szy"
1142
1143 #: src/compose.c:657
1144 msgid "/_Message/Priority/Hi_gh"
1145 msgstr "/_Wiadomo¶æ/Priorytet/_Wysoki"
1146
1147 #: src/compose.c:658
1148 msgid "/_Message/Priority/_Normal"
1149 msgstr "/_Wiadomo¶æ/Priorytet/_Normalny"
1150
1151 #: src/compose.c:659
1152 msgid "/_Message/Priority/Lo_w"
1153 msgstr "/_Wiado_mo¶æ/Priorytet/N_iski"
1154
1155 #: src/compose.c:660
1156 msgid "/_Message/Priority/_Lowest"
1157 msgstr "/_Wiadomo¶æ/Priorytet/N_ajni¿szy"
1158
1159 #: src/compose.c:662
1160 msgid "/_Message/_Request Return Receipt"
1161 msgstr "/_Wiadomo¶æ/_¯±daj potwierdzenia dostarczenia"
1162
1163 #: src/compose.c:663
1164 msgid "/_Message/Remo_ve references"
1165 msgstr "/_Wiadomo¶æ/Usuñ odniesienia"
1166
1167 #: src/compose.c:664 src/mainwindow.c:648 src/messageview.c:259
1168 msgid "/_Tools"
1169 msgstr "/_Narzêdzia"
1170
1171 #: src/compose.c:665
1172 msgid "/_Tools/Show _ruler"
1173 msgstr "/_Narzêdzia/Poka¿ li_nijkê"
1174
1175 #: src/compose.c:666 src/messageview.c:260
1176 msgid "/_Tools/_Address book"
1177 msgstr "/_Narzêdzia/_Ksi±¿ka adresowa"
1178
1179 #: src/compose.c:667
1180 msgid "/_Tools/_Template"
1181 msgstr "/_Narzêdzia/W_zory"
1182
1183 #: src/compose.c:668 src/mainwindow.c:669 src/messageview.c:275
1184 msgid "/_Tools/Actio_ns"
1185 msgstr "/_Narzêdzia/Akcj_e"
1186
1187 #: src/compose.c:1414
1188 msgid "Reply-To:"
1189 msgstr "Odpowiedz-Do:"
1190
1191 #: src/compose.c:1417 src/compose.c:4476 src/compose.c:5188
1192 #: src/headerview.c:56
1193 msgid "Newsgroups:"
1194 msgstr "Grupy news:"
1195
1196 #: src/compose.c:1420
1197 msgid "Followup-To:"
1198 msgstr "Odpowiedzi-Do(FUT):"
1199
1200 #: src/compose.c:1715
1201 msgid "Quote mark format error."
1202 msgstr "B³±d formatu cytowania"
1203
1204 #: src/compose.c:1731
1205 msgid "Message reply/forward format error."
1206 msgstr "B³±d formatu wzoru na odpowied¼/przekaz"
1207
1208 #: src/compose.c:2059
1209 #, c-format
1210 msgid "File %s is empty."
1211 msgstr "Plik %s jest pusty."
1212
1213 #: src/compose.c:2063
1214 #, c-format
1215 msgid "Can't read %s."
1216 msgstr "nie mo¿na otworzyæ %s"
1217
1218 #: src/compose.c:2101
1219 #, c-format
1220 msgid "Message: %s"
1221 msgstr "Wiadomo¶æ: %s"
1222
1223 #: src/compose.c:2796
1224 msgid " [Edited]"
1225 msgstr " [Edytowany]"
1226
1227 #: src/compose.c:2798
1228 #, c-format
1229 msgid "%s - Compose message%s"
1230 msgstr "%s - Twórz wiadomo¶æ%s"
1231
1232 #: src/compose.c:2801
1233 #, c-format
1234 msgid "Compose message%s"
1235 msgstr "Twórz wiadomo¶æ%s"
1236
1237 #: src/compose.c:2825 src/compose.c:3074
1238 msgid ""
1239 "Account for sending mail is not specified.\n"
1240 "Please select a mail account before sending."
1241 msgstr ""
1242 "Nie podano konta, z którego wysy³asz pocztê.\n"
1243 "Wybierz konto przed wys³aniem."
1244
1245 #: src/compose.c:2972
1246 msgid "Recipient is not specified."
1247 msgstr "Nie podano odbiorcy."
1248
1249 #: src/compose.c:2980 src/messageview.c:492 src/prefs_account.c:767
1250 #: src/prefs_common.c:1023 src/toolbar.c:366 src/toolbar.c:413
1251 msgid "Send"
1252 msgstr "Wy¶lij"
1253
1254 #: src/compose.c:2981
1255 msgid "Subject is empty. Send it anyway?"
1256 msgstr "Temat wiadomo¶ci jest pusty. Czy wys³ac mimo to?"
1257
1258 #: src/compose.c:3002
1259 msgid "Could not queue message for sending"
1260 msgstr "Zakolejkowanie wiadomo¶ci do wys³ania nie powiod³o siê."
1261
1262 #: src/compose.c:3007
1263 msgid ""
1264 "The message was queued but could not be sent.\n"
1265 "Use \"Send queued messages\" from the main window to retry."
1266 msgstr ""
1267 "Wiadomo¶æ zosta³a zakolejkowana, ale nie mog³a zostaæ wys³ana\n"
1268 "U¿yk \"Wy¶lij zakolejkowane wiadomo¶ci\" z g³ównego okna by ponowiæ."
1269
1270 #: src/compose.c:3090 src/procmsg.c:1229 src/send_message.c:235
1271 #, c-format
1272 msgid "Error occurred while posting the message to %s ."
1273 msgstr "B³±d podczas wysy³ania wiadomo¶ci do %s"
1274
1275 #: src/compose.c:3104
1276 msgid "Queueing"
1277 msgstr "Kolejkowanie"
1278
1279 #: src/compose.c:3105
1280 msgid ""
1281 "Error occurred while sending the message.\n"
1282 "Put this message into queue folder?"
1283 msgstr ""
1284 "B³±d podczas wysy³ania wiadomo¶ci.\n"
1285 "Wstawiæ tê wiadomo¶æ do kolejki?"
1286
1287 #: src/compose.c:3111
1288 msgid "Can't queue the message."
1289 msgstr "Nie mo¿na wstawiæ wiadomo¶ci do kolejki."
1290
1291 #: src/compose.c:3114 src/send_message.c:586 src/send_message.c:605
1292 msgid "Error occurred while sending the message."
1293 msgstr "B³±d podczas wysy³ania wiadomo¶ci."
1294
1295 #: src/compose.c:3127
1296 msgid "Can't save the message to Sent."
1297 msgstr "Nie mo¿na zapisaæ wiadomo¶ci do Wyslanych"
1298
1299 #: src/compose.c:3358
1300 #, c-format
1301 msgid "Could not find any key associated with currently selected key id `%s'."
1302 msgstr "Nie mo¿na znale¼æ klucza zwi±zanego z wybranym kluczem o identyfikatorze`%s'"
1303
1304 #: src/compose.c:3464
1305 #, c-format
1306 msgid ""
1307 "Can't convert the character encoding of the message from\n"
1308 "%s to %s.\n"
1309 "Send it anyway?"
1310 msgstr ""
1311 "Nie mo¿na skonwertowaæ strony kodowej wiadomo¶ci z\n"
1312 "%s do %s.\n"
1313 "Czy wys³aæ mimo tego?"
1314
1315 #: src/compose.c:3728
1316 msgid "No account for sending mails available!"
1317 msgstr "Brak konta do wysy³ania poczty!"
1318
1319 #: src/compose.c:3738
1320 msgid "No account for posting news available!"
1321 msgstr "Brak konta do wysy³ania wiadomo¶ci do grup dyskusyjnych!"
1322
1323 #: src/compose.c:4556 src/headerview.c:54 src/summary_search.c:149
1324 msgid "From:"
1325 msgstr "Od:"
1326
1327 #: src/compose.c:4660 src/compose.c:4830 src/compose.c:5708
1328 msgid "MIME type"
1329 msgstr "typ MIME"
1330
1331 #: src/compose.c:4661 src/compose.c:4831 src/mimeview.c:198
1332 #: src/prefs_summary_column.c:73 src/select-keys.c:299 src/summaryview.c:469
1333 msgid "Size"
1334 msgstr "Wielko¶æ"
1335
1336 #: src/compose.c:4725
1337 msgid "Save Message to "
1338 msgstr "Zapisz wiadomo¶æ do "
1339
1340 #: src/compose.c:4745
1341 msgid "Select ..."
1342 msgstr " Wybierz ..."
1343
1344 #: src/compose.c:4881 src/prefs_account.c:1355 src/prefs_customheader.c:188
1345 #: src/prefs_matcher.c:146
1346 msgid "Header"
1347 msgstr "Nag³ówek"
1348
1349 #: src/compose.c:4883
1350 msgid "Attachments"
1351 msgstr "Za³±czniki"
1352
1353 #: src/compose.c:4885
1354 msgid "Others"
1355 msgstr "Inne"
1356
1357 #: src/compose.c:4900 src/headerview.c:57 src/prefs_template.c:177
1358 #: src/summary_search.c:163
1359 msgid "Subject:"
1360 msgstr "Temat:"
1361
1362 #: src/compose.c:5135 src/exphtmldlg.c:503 src/gtk/colorlabel.c:279
1363 #: src/gtk/gtkaspell.c:1499 src/gtk/gtkaspell.c:2173 src/summaryview.c:4194
1364 msgid "None"
1365 msgstr "Brak"
1366
1367 #: src/compose.c:5144
1368 #, c-format
1369 msgid ""
1370 "Spell checker could not be started.\n"
1371 "%s"
1372 msgstr ""
1373 "Walidator pisowni nie mog³ zostaæ uruchomiony.\n"
1374 "%s"
1375
1376 #: src/compose.c:5603
1377 msgid "Invalid MIME type."
1378 msgstr "Niepoprawny typ MIME."
1379
1380 #: src/compose.c:5621
1381 msgid "File doesn't exist or is empty."
1382 msgstr "Brak pliku lub pusty plik."
1383
1384 #: src/compose.c:5690
1385 msgid "Properties"
1386 msgstr "W³a¶ciwo¶ci..."
1387
1388 #: src/compose.c:5735
1389 msgid "Encoding"
1390 msgstr "Kodowanie"
1391
1392 #: src/compose.c:5766
1393 msgid "Path"
1394 msgstr "¦cie¿ka"
1395
1396 #: src/compose.c:5767 src/prefs_toolbar.c:808
1397 msgid "File name"
1398 msgstr "Nazwa pliku"
1399
1400 #: src/compose.c:5944
1401 #, c-format
1402 msgid ""
1403 "The external editor is still working.\n"
1404 "Force terminating the process?\n"
1405 "process group id: %d"
1406 msgstr ""
1407 "Zewnêtrzny edytor wci±¿ pracuje.\n"
1408 "Zakoñczyæ proces si³owo?\n"
1409 "identyfikator grupy procesów: %d"
1410
1411 #: src/compose.c:6253 src/inc.c:166 src/inc.c:268 src/toolbar.c:2046
1412 msgid "Offline warning"
1413 msgstr "Ostrze¿enie o trybie off-line"
1414
1415 #: src/compose.c:6254 src/inc.c:167 src/inc.c:269 src/toolbar.c:2047
1416 msgid "You're working offline. Override?"
1417 msgstr "Pracujesz w trybie off-line. Czy chcesz to zmieniæ na on-line?"
1418
1419 #: src/compose.c:6372 src/compose.c:6393
1420 msgid "Select file"
1421 msgstr "Wybierz plik"
1422
1423 #: src/compose.c:6436
1424 msgid "Discard message"
1425 msgstr "Porzuæ wiadomo¶æ"
1426
1427 #: src/compose.c:6437
1428 msgid "This message has been modified. discard it?"
1429 msgstr "Wiadomo¶æ zosta³a zmieniona, porzuciæ?"
1430
1431 #: src/compose.c:6438
1432 msgid "Discard"
1433 msgstr "Porzuæ"
1434
1435 #: src/compose.c:6438
1436 msgid "to Draft"
1437 msgstr "do Szablonów"
1438
1439 #: src/compose.c:6473
1440 #, c-format
1441 msgid "Do you want to apply the template `%s' ?"
1442 msgstr "Czy chcesz do³±czyæ szablon `%s'?"
1443
1444 #: src/compose.c:6475
1445 msgid "Apply template"
1446 msgstr "Do³±cz szablon"
1447
1448 #: src/compose.c:6476
1449 msgid "Replace"
1450 msgstr "Podmieñ"
1451
1452 #: src/compose.c:6476 src/toolbar.c:417
1453 msgid "Insert"
1454 msgstr "Wstaw"
1455
1456 #: src/crash.c:141
1457 #, c-format
1458 msgid "Sylpheed process (%ld) received signal %ld"
1459 msgstr "Proces Sylpheed (%ld) otrzyma³ sygna³ %ld"
1460
1461 #: src/crash.c:186
1462 msgid "Sylpheed has crashed"
1463 msgstr "Sylpheed wykitowa³"
1464
1465 #: src/crash.c:202
1466 #, c-format
1467 msgid ""
1468 "%s.\n"
1469 "Please file a bug report and include the information below."
1470 msgstr ""
1471 "%s.\n"
1472 "Proszê wys³aæ raport o b³êdzie i do³±czyæ nastêpuj±ce informacje."
1473
1474 #: src/crash.c:207
1475 msgid "Debug log"
1476 msgstr "Dziennik debugu"
1477
1478 #: src/crash.c:247
1479 msgid "Save..."
1480 msgstr "Zapisz..."
1481
1482 #: src/crash.c:252
1483 msgid "Create bug report"
1484 msgstr "Stwórz raport o b³êdzie"
1485
1486 #: src/crash.c:301
1487 msgid "Save crash information"
1488 msgstr "Zapisz informacje o wykitowaniu"
1489
1490 #: src/editaddress.c:143
1491 msgid "Add New Person"
1492 msgstr "Dodaj now± osobê"
1493
1494 #: src/editaddress.c:144
1495 msgid "Edit Person Details"
1496 msgstr "Edytuj szczegó³y osobiste"
1497
1498 #: src/editaddress.c:285
1499 msgid "An E-Mail address must be supplied."
1500 msgstr "Adres e-mail musi zostaæ wpisany."
1501
1502 #: src/editaddress.c:422
1503 msgid "A Name and Value must be supplied."
1504 msgstr "Imiê i warto¶æ musz± zostaæ wpisane."
1505
1506 #: src/editaddress.c:480
1507 msgid "Edit Person Data"
1508 msgstr "Edytuj informacje osobiste"
1509
1510 #: src/editaddress.c:577 src/expldifdlg.c:549 src/exporthtml.c:790
1511 #: src/ldif.c:826
1512 msgid "Display Name"
1513 msgstr "Wy¶wietl imiê"
1514
1515 #: src/editaddress.c:583 src/editaddress.c:587 src/ldif.c:834
1516 msgid "Last Name"
1517 msgstr "Imiê"
1518
1519 #: src/editaddress.c:584 src/editaddress.c:586 src/ldif.c:830
1520 msgid "First Name"
1521 msgstr "Nazwisko"
1522
1523 #: src/editaddress.c:589
1524 msgid "Nickname"
1525 msgstr "Ksywka"
1526
1527 #: src/editaddress.c:626 src/editaddress.c:674 src/editaddress.c:884
1528 #: src/editgroup.c:258 src/expldifdlg.c:562 src/exporthtml.c:629
1529 #: src/exporthtml.c:793 src/ldif.c:842
1530 msgid "E-Mail Address"
1531 msgstr "Adres e-mail"
1532
1533 #: src/editaddress.c:627 src/editaddress.c:683
1534 msgid "Alias"
1535 msgstr "Alias"
1536
1537 #: src/editaddress.c:710
1538 msgid "Move Up"
1539 msgstr "W górê"
1540
1541 #: src/editaddress.c:713
1542 msgid "Move Down"
1543 msgstr "W dó³"
1544
1545 #: src/editaddress.c:719 src/editaddress.c:853
1546 msgid "Modify"
1547 msgstr "Zmieñ"
1548
1549 #: src/editaddress.c:725 src/editaddress.c:859 src/message_search.c:134
1550 #: src/summary_search.c:207
1551 msgid "Clear"
1552 msgstr "Wyczy¶æ"
1553
1554 #: src/editaddress.c:775 src/editaddress.c:832 src/prefs_customheader.c:205
1555 #: src/prefs_matcher.c:455
1556 msgid "Value"
1557 msgstr "Warto¶æ"
1558
1559 #: src/editaddress.c:883
1560 msgid "Basic Data"
1561 msgstr "Podstawowe dane"
1562
1563 #: src/editaddress.c:885
1564 msgid "User Attributes"
1565 msgstr "Cechy u¿ytkownika"
1566
1567 #: src/editbook.c:112
1568 msgid "File appears to be Ok."
1569 msgstr "Plik wygl±da w porz±dku"
1570
1571 #: src/editbook.c:115
1572 msgid "File does not appear to be a valid address book format."
1573 msgstr "Plik nie wygl±da na prawid³owy forwat ksi±¿ki adresowej"
1574
1575 #: src/editbook.c:118 src/editjpilot.c:192 src/editvcard.c:99
1576 msgid "Could not read file."
1577 msgstr "Nie mo¿na otworzyæ pliku."
1578
1579 #: src/editbook.c:152 src/editbook.c:264
1580 msgid "Edit Addressbook"
1581 msgstr "Edytuj ksi±¿kê adresow±"
1582
1583 #: src/editbook.c:181 src/editjpilot.c:302 src/editvcard.c:217
1584 msgid " Check File "
1585 msgstr "Sprawd¼ plik "
1586
1587 #: src/editbook.c:186 src/editjpilot.c:307 src/editvcard.c:222
1588 #: src/importmutt.c:270 src/importpine.c:270 src/prefs_account.c:1572
1589 msgid "File"
1590 msgstr "Plik"
1591
1592 #: src/editbook.c:283
1593 msgid "Add New Addressbook"
1594 msgstr "Ksi±¿ka adresowa"
1595
1596 #: src/editgroup.c:103
1597 msgid "A Group Name must be supplied."
1598 msgstr "Trzeba podaæ nazwê grupy"
1599
1600 #: src/editgroup.c:264
1601 msgid "Edit Group Data"
1602 msgstr "Edytuj dane grupy"
1603
1604 #: src/editgroup.c:292 src/exporthtml.c:626
1605 msgid "Group Name"
1606 msgstr "Nazwa grupy"
1607
1608 #: src/editgroup.c:311
1609 msgid "Addresses in Group"
1610 msgstr "Adresy w grupie"
1611
1612 #: src/editgroup.c:313
1613 msgid " -> "
1614 msgstr " -> "
1615
1616 #: src/editgroup.c:340
1617 msgid " <- "
1618 msgstr " <- "
1619
1620 #: src/editgroup.c:342
1621 msgid "Available Addresses"
1622 msgstr "Dostêpne adresy"
1623
1624 #: src/editgroup.c:402
1625 msgid "Move E-Mail Addresses to or from Group with arrow buttons"
1626 msgstr "Przesuñ adresy e-mail z lub do grupy u¿ywaj±c klawiszy kursora"
1627
1628 #: src/editgroup.c:450
1629 msgid "Edit Group Details"
1630 msgstr "Edytuj dane grupê"
1631
1632 #: src/editgroup.c:453
1633 msgid "Add New Group"
1634 msgstr "Dodaj now± grupê"
1635
1636 #: src/editgroup.c:503
1637 msgid "Edit folder"
1638 msgstr "Edytuj folder"
1639
1640 #: src/editgroup.c:503
1641 msgid "Input the new name of folder:"
1642 msgstr "Podaj nazwê nowego katalogu:"
1643
1644 #: src/editgroup.c:506 src/folderview.c:1890 src/folderview.c:1940
1645 #: src/folderview.c:2208
1646 msgid "New folder"
1647 msgstr "Nowy katalog"
1648
1649 #: src/editgroup.c:507 src/folderview.c:1891 src/folderview.c:1941
1650 msgid "Input the name of new folder:"
1651 msgstr "Podaj nazwê nowego katalogu:"
1652
1653 #: src/editjpilot.c:189
1654 msgid "File does not appear to be JPilot format."
1655 msgstr "Plik nie wygl±da na plik w formacie JPilot."
1656
1657 #: src/editjpilot.c:225
1658 msgid "Select JPilot File"
1659 msgstr "Wybierz plik JPilot"
1660
1661 #: src/editjpilot.c:273 src/editjpilot.c:401
1662 msgid "Edit JPilot Entry"
1663 msgstr "Edytuj wpis JPilot"
1664
1665 #: src/editjpilot.c:314 src/editldap.c:440 src/editvcard.c:229
1666 #: src/exphtmldlg.c:444 src/expldifdlg.c:456 src/importldif.c:721
1667 #: src/importmutt.c:277 src/importpine.c:277 src/prefs_account.c:2153
1668 #: src/prefs_spelling.c:244
1669 msgid " ... "
1670 msgstr " ... "
1671
1672 #: src/editjpilot.c:319
1673 msgid "Additional e-Mail address item(s)"
1674 msgstr "Dodatkowe dane dot. adresów e-mail"
1675
1676 #: src/editjpilot.c:408
1677 msgid "Add New JPilot Entry"
1678 msgstr "Dodaj nowy wpis JPilot"
1679
1680 #: src/editldap.c:147
1681 msgid "A Name must be supplied."
1682 msgstr "Nazwa musi zostaæ podana"
1683
1684 #: src/editldap.c:159
1685 msgid "A Hostname must be supplied for the server."
1686 msgstr "Nazwa hosta musi zostaæ podana dla serwera"
1687
1688 #: src/editldap.c:172
1689 msgid "At least one LDAP search attribute should be supplied."
1690 msgstr "Przynajmniej jeden atrybut przeszukiwania LDAP powinien zostaæ podany"
1691
1692 #: src/editldap.c:262
1693 msgid "Connected successfully to server"
1694 msgstr "Pod³±czony prawid³owo do serwera"
1695
1696 #: src/editldap.c:265 src/editldap_basedn.c:295
1697 msgid "Could not connect to server"
1698 msgstr "Nie mo¿na po³±czyæ siê z serwerem"
1699
1700 #: src/editldap.c:313 src/editldap.c:824
1701 msgid "Edit LDAP Server"
1702 msgstr "Edytuj dane serwera LDAP"
1703
1704 #: src/editldap.c:404 src/editldap_basedn.c:161
1705 msgid "Hostname"
1706 msgstr "Nazwa hosta"
1707
1708 #: src/editldap.c:414 src/editldap_basedn.c:171 src/ssl_manager.c:106
1709 msgid "Port"
1710 msgstr "Port"
1711
1712 #: src/editldap.c:427
1713 msgid " Check Server "
1714 msgstr "Sprawd¼ Serwer "
1715
1716 #: src/editldap.c:432 src/editldap_basedn.c:181
1717 msgid "Search Base"
1718 msgstr "Podstawowe dane wyszukiwania"
1719
1720 #: src/editldap.c:488
1721 msgid "Search Attributes"
1722 msgstr "Atrybuty przeszukiwania"
1723
1724 #: src/editldap.c:496
1725 msgid " Defaults "
1726 msgstr " Domy¶lne "
1727
1728 #: src/editldap.c:501
1729 msgid "Max Query Age (secs)"
1730 msgstr "Maksymalny wiek zapytania (sekundy)"
1731
1732 #: src/editldap.c:518
1733 msgid "Include server in dynamic search"
1734 msgstr "Do³±cz serwer do dynamicznego szukania"
1735
1736 #: src/editldap.c:565
1737 msgid "Bind DN"
1738 msgstr "£±cz DN"
1739
1740 #: src/editldap.c:575
1741 msgid "Bind Password"
1742 msgstr "£±cz has³o"
1743
1744 #: src/editldap.c:585
1745 msgid "Timeout (secs)"
1746 msgstr "Limit czasu (sekundy)"
1747
1748 #: src/editldap.c:600
1749 msgid "Maximum Entries"
1750 msgstr "Maksymalna ilo¶æ wpisów"
1751
1752 #: src/editldap.c:625 src/prefs_account.c:763
1753 msgid "Basic"
1754 msgstr "Podstawowy"
1755
1756 #: src/editldap.c:626 src/message_search.c:133 src/summary_search.c:206
1757 msgid "Search"
1758 msgstr "Szukaj"
1759
1760 #: src/editldap.c:627 src/summaryview.c:644
1761 msgid "Extended"
1762 msgstr "Rozszerzony"
1763
1764 #: src/editldap.c:829
1765 msgid "Add New LDAP Server"
1766 msgstr "Dod_aj nowy serwer LDAP"
1767
1768 #: src/editldap_basedn.c:141
1769 msgid "Edit LDAP - Select Search Base"
1770 msgstr "Edytuj LDAP - Wybierz podstawowe regu³y wyszukiwania"
1771
1772 #: src/editldap_basedn.c:202
1773 msgid "Available Search Base(s)"
1774 msgstr "Dostêpne podstawowe regu³y wyszukiwania"
1775
1776 #: src/editldap_basedn.c:291
1777 msgid "Could not read Search Base(s) from server - please set manually"
1778 msgstr "Nie mo¿na uzyskaæ Podstaw(y) Wyszukiwania z serwera - proszê ustawiæ rêcznie"
1779
1780 #: src/editvcard.c:96
1781 msgid "File does not appear to be vCard format."
1782 msgstr "Plik nie wydaje siê byæ w formacie vCard"
1783
1784 #: src/editvcard.c:132
1785 msgid "Select vCard File"
1786 msgstr "Wybierz plik vCard"
1787
1788 #: src/editvcard.c:188 src/editvcard.c:291
1789 msgid "Edit vCard Entry"
1790 msgstr "Edytuj wpis vCard"
1791
1792 #: src/editvcard.c:296
1793 msgid "Add New vCard Entry"
1794 msgstr "Dodaj nowy wpis vCard"
1795
1796 #: src/exphtmldlg.c:111
1797 msgid "Please specify output directory and file to create."
1798 msgstr "Proszê sprecyzuj katalog wyj¶ciowy i plik do stworzenia."
1799
1800 #: src/exphtmldlg.c:114
1801 msgid "Select stylesheet and formatting."
1802 msgstr "Wybierz wzór stylów i formatowanie."
1803
1804 #: src/exphtmldlg.c:117 src/expldifdlg.c:116
1805 msgid "File exported successfully."
1806 msgstr "Plik wyeksportowany prawid³owo."
1807
1808 #: src/exphtmldlg.c:181
1809 #, c-format
1810 msgid ""
1811 "HTML Output Directory '%s'\n"
1812 "does not exist. OK to create new directory?"
1813 msgstr ""
1814 "Katalog wyj¶ciowy HTML '%s' nie istnieje.\n"
1815 "Czy stworzyæ nowy katalog?"
1816
1817 #: src/exphtmldlg.c:184 src/expldifdlg.c:191
1818 msgid "Create Directory"
1819 msgstr "Stwórz katalog"
1820
1821 #: src/exphtmldlg.c:193
1822 #, c-format
1823 msgid ""
1824 "Could not create output directory for HTML file:\n"
1825 "%s"
1826 msgstr ""
1827 "Nie mo¿na by³o stworzyæ katalogu wyj¶ciowego dla pliku HTML:\n"
1828 "%s"
1829
1830 #: src/exphtmldlg.c:195 src/expldifdlg.c:202
1831 msgid "Failed to Create Directory"
1832 msgstr "Nie powiod³o siê tworzenie katalogu"
1833
1834 #: src/exphtmldlg.c:241
1835 msgid "Error creating HTML file"
1836 msgstr "B³±d podczas tworzenia pliku HTML"
1837
1838 #: src/exphtmldlg.c:361
1839 msgid "Select HTML Output File"
1840 msgstr "Wybierz plik wyj¶ciowy dla HTML"
1841
1842 #: src/exphtmldlg.c:435
1843 msgid "HTML Output File"
1844 msgstr "Plik wyj¶ciowy HTML"
1845
1846 #: src/exphtmldlg.c:496
1847 msgid "Stylesheet"
1848 msgstr "Wzór stylów"
1849
1850 #: src/exphtmldlg.c:509 src/prefs_common.c:3468 src/prefs_common.c:3750
1851 msgid "Default"
1852 msgstr "Domy¶lne"
1853
1854 #: src/exphtmldlg.c:515
1855 msgid "Full"
1856 msgstr "Pe³ny"
1857
1858 #: src/exphtmldlg.c:521
1859 msgid "Custom"
1860 msgstr "W³asne"
1861
1862 #: src/exphtmldlg.c:527
1863 msgid "Custom-2"
1864 msgstr "W³asne-2"
1865
1866 #: src/exphtmldlg.c:533
1867 msgid "Custom-3"
1868 msgstr "W³asne-3"
1869
1870 #: src/exphtmldlg.c:539
1871 msgid "Custom-4"
1872 msgstr "W³asne-4"
1873
1874 #: src/exphtmldlg.c:553
1875 msgid "Full Name Format"
1876 msgstr "Pe³na nazwa formatu"
1877
1878 #: src/exphtmldlg.c:560
1879 msgid "First Name, Last Name"
1880 msgstr "Nazwisko, Imiê"
1881
1882 #: src/exphtmldlg.c:566
1883 msgid "Last Name, First Name"
1884 msgstr "Imiê, Nazwisko"
1885
1886 #: src/exphtmldlg.c:580
1887 msgid "Color Banding"
1888 msgstr "Pasek koloru"
1889
1890 #: src/exphtmldlg.c:586
1891 msgid "Format E-Mail Links"
1892 msgstr "Format odno¶ników e-mailowych"
1893
1894 #: src/exphtmldlg.c:592
1895 msgid "Format User Attributes"
1896 msgstr "Cechy formatowania u¿ytkownika"
1897
1898 #: src/exphtmldlg.c:647 src/expldifdlg.c:677 src/importldif.c:958
1899 msgid "File Name :"
1900 msgstr "Nazwa pliku :"
1901
1902 #: src/exphtmldlg.c:657
1903 msgid "Open with Web Browser"
1904 msgstr "Otwórz Przegl±dark±"
1905
1906 #: src/exphtmldlg.c:689
1907 msgid "Export Address Book to HTML File"
1908 msgstr "Eksportowanie ksi±¿ki adresowej do pliku HTML..."
1909
1910 #: src/exphtmldlg.c:723 src/expldifdlg.c:744 src/importldif.c:1032
1911 msgid "Prev"
1912 msgstr "Poprzednie"
1913
1914 #: src/exphtmldlg.c:724 src/expldifdlg.c:745 src/importldif.c:1033
1915 #: src/toolbar.c:376 src/toolbar.c:467
1916 msgid "Next"
1917 msgstr "Nastêpne"
1918
1919 #: src/exphtmldlg.c:755 src/expldifdlg.c:776 src/importldif.c:1065
1920 msgid "File Info"
1921 msgstr "Informacje o pliku"
1922
1923 #: src/exphtmldlg.c:756
1924 msgid "Format"
1925 msgstr "Format"
1926
1927 #: src/expldifdlg.c:110
1928 msgid "Please specify output directory and LDIF filename to create."
1929 msgstr ""
1930
1931 #: src/expldifdlg.c:113
1932 msgid "Specify parameters to format distinguished name."
1933 msgstr ""
1934
1935 #: src/expldifdlg.c:188
1936 #, c-format
1937 msgid ""
1938 "LDIF Output Directory '%s'\n"
1939 "does not exist. OK to create new directory?"
1940 msgstr ""
1941 "Katalog wyj¶ciowy LDIF '%s' nie istnieje.\n"
1942 "Czy stworzyæ nowy katalog?"
1943
1944 #: src/expldifdlg.c:200
1945 #, c-format
1946 msgid ""
1947 "Could not create output directory for LDIF file:\n"
1948 "%s"
1949 msgstr ""
1950 "Nie mo¿na by³o stworzyæ katalogu wyj¶ciowego dla pliku LDIF:\n"
1951 "%s"
1952
1953 #: src/expldifdlg.c:244
1954 msgid "Suffix was not supplied"
1955 msgstr "Nie podano przedrostka"
1956
1957 #: src/expldifdlg.c:246
1958 msgid ""
1959 "A suffix is required if data is to be used for an LDAP server. Are you sure "
1960 "you wish to proceed without a suffix?"
1961 msgstr ""
1962 "Przedrostek jest niezbêdny aby dane by³y poprawnie przetwarzane przez serwer LDAP. "
1963 "Kontynuowaæ bez przedrostka?"
1964
1965 #: src/expldifdlg.c:264
1966 msgid "Error creating LDIF file"
1967 msgstr "B³±d podczas tworzenia pliku LDIF"
1968
1969 #: src/expldifdlg.c:373
1970 msgid "Select LDIF Output File"
1971 msgstr "Wybierz plik wyj¶ciowy LDIF"
1972
1973 #: src/expldifdlg.c:447
1974 msgid "LDIF Output File"
1975 msgstr "Plik wyj¶ciowy LDIF"
1976
1977 #: src/expldifdlg.c:508
1978 msgid "Suffix"
1979 msgstr "Przedrostek"
1980
1981 #: src/expldifdlg.c:520
1982 msgid ""
1983 "The suffix is used to create a \"Distinguished Name\" (or DN) for an LDAP "
1984 "entry. Examples include:\n"
1985 "  dc=sylpheed,dc=org\n"
1986 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
1987 "  o=Organization Name,c=Country\n"
1988 msgstr ""
1989
1990 #: src/expldifdlg.c:529
1991 #, fuzzy
1992 msgid "Relative DN"
1993 msgstr "  Podmieñ  "
1994
1995 #: src/expldifdlg.c:536
1996 #, fuzzy
1997 msgid "Unique ID"
1998 msgstr "Identyfikator u¿ytkownika"
1999
2000 #: src/expldifdlg.c:544
2001 msgid ""
2002 "The address book Unique ID is used to create a DN that is formatted similar "
2003 "to:\n"
2004 "  uid=102376,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
2005 msgstr ""
2006
2007 #: src/expldifdlg.c:557
2008 msgid ""
2009 "The address book Display Name is used to create a DN that is formatted "
2010 "similar to:\n"
2011 "  cn=John Doe,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
2012 msgstr ""
2013
2014 #: src/expldifdlg.c:570
2015 msgid ""
2016 "The first E-Mail Address belonging to a person is used to create a DN that "
2017 "is formatted similar to:\n"
2018 "  mail=john.doe@domain.com,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
2019 msgstr ""
2020
2021 #: src/expldifdlg.c:584
2022 msgid ""
2023 "The LDIF file contains several data records that are usually loaded into an "
2024 "LDAP server. Each data record in the LDIF file is uniquely identified by a "
2025 "\"Distinguished Name\" (or DN). The suffix is appended to the \"Relative "
2026 "Distinguished Name\" (or RDN) to create the DN. Please select one of the "
2027 "available RDN options that will be used to create the DN."
2028 msgstr ""
2029
2030 #: src/expldifdlg.c:597
2031 msgid "Use DN attribute if present in data"
2032 msgstr ""
2033
2034 #: src/expldifdlg.c:604
2035 msgid ""
2036 "The addressbook may contain entries that were previously imported from an "
2037 "LDIF file. The \"Distinguished Name\" (DN) user attribute, if present in the "
2038 "address book data, may be used in the exported LDIF file. The RDN selected "
2039 "above will be used if the DN user attribute is not found."
2040 msgstr ""
2041
2042 #: src/expldifdlg.c:615
2043 msgid "Exclude record if no E-Mail Address"
2044 msgstr ""
2045
2046 #: src/expldifdlg.c:622
2047 msgid ""
2048 "An addressbook may contain entries without E-Mail Addresses. Check this "
2049 "option to ignore these records."
2050 msgstr ""
2051
2052 #: src/expldifdlg.c:710
2053 #, fuzzy
2054 msgid "Export Address Book to LDIF File"
2055 msgstr "Eksportowanie ksi±¿ki adresowej do pliku HTML..."
2056
2057 #: src/expldifdlg.c:777
2058 #, fuzzy
2059 msgid "Distguished Name"
2060 msgstr "Nazwisko"
2061
2062 #: src/export.c:128
2063 msgid "Export"
2064 msgstr "Eksport"
2065
2066 #: src/export.c:147
2067 msgid "Specify target folder and mbox file."
2068 msgstr "Wybierz folder docelowy i plik w formacie mbox"
2069
2070 #: src/export.c:157
2071 msgid "Source dir:"
2072 msgstr "Katalog ¼ród³owy:"
2073
2074 #: src/export.c:162
2075 msgid "Exporting file:"
2076 msgstr "Eksportowanie pliku:"
2077
2078 #: src/export.c:175 src/export.c:181 src/import.c:177 src/import.c:183
2079 #: src/prefs_account.c:1228
2080 msgid " Select... "
2081 msgstr " Wybierz... "
2082
2083 #: src/export.c:220
2084 msgid "Select exporting file"
2085 msgstr "Wybierz plik eksportu"
2086
2087 #: src/exporthtml.c:796
2088 msgid "Full Name"
2089 msgstr "Pe³na nazwa"
2090
2091 #: src/exporthtml.c:800 src/importldif.c:1066
2092 msgid "Attributes"
2093 msgstr "Atrybuty"
2094
2095 #: src/exporthtml.c:1001
2096 msgid "Sylpheed Address Book"
2097 msgstr "Ksi±¿ka adresowa Sylpheeda"
2098
2099 #: src/exporthtml.c:1113 src/exportldif.c:592
2100 msgid "Name already exists but is not a directory."
2101 msgstr "Wybrana nazwa wystêpuje ale nie jest katalogiem."
2102
2103 #: src/exporthtml.c:1116 src/exportldif.c:595
2104 msgid "No permissions to create directory."
2105 msgstr "Nie mam prawa utworzyæ katalogu."
2106
2107 #: src/exporthtml.c:1119 src/exportldif.c:598
2108 msgid "Name is too long."
2109 msgstr "Nazwa jest za d³uga"
2110
2111 #: src/exporthtml.c:1122 src/exportldif.c:601
2112 msgid "Not specified."
2113 msgstr "Nie okre¶lono"
2114
2115 #: src/folder.c:854
2116 msgid "Inbox"
2117 msgstr "Przychodz±ca"
2118
2119 #: src/folder.c:858
2120 msgid "Sent"
2121 msgstr "Wys³ane"
2122
2123 #: src/folder.c:862
2124 msgid "Queue"
2125 msgstr "Kolejka"
2126
2127 #: src/folder.c:866
2128 msgid "Trash"
2129 msgstr "Wysypisko"
2130
2131 #: src/folder.c:870
2132 msgid "Drafts"
2133 msgstr "Szablon"
2134
2135 #: src/folder.c:1083
2136 #, c-format
2137 msgid "Processing (%s)...\n"
2138 msgstr "Przetwarzanie (%s)...\n"
2139
2140 #: src/folder.c:1870
2141 #, c-format
2142 msgid "Moving %s to %s...\n"
2143 msgstr "Przenoszenie %s do %s...\n"
2144
2145 #: src/foldersel.c:148
2146 msgid "Select folder"
2147 msgstr "Wybierz katalog"
2148
2149 #: src/folderview.c:285 src/folderview.c:301 src/folderview.c:322
2150 msgid "/Create _new folder..."
2151 msgstr "/Stwórz _nowy katalog..."
2152
2153 #: src/folderview.c:286 src/folderview.c:302 src/folderview.c:323
2154 msgid "/_Rename folder..."
2155 msgstr "/_Zmieñ nazwê katalogu..."
2156
2157 #: src/folderview.c:287 src/folderview.c:303 src/folderview.c:324
2158 msgid "/M_ove folder..."
2159 msgstr "/_Przenie¶ katalog..."
2160
2161 #: src/folderview.c:288 src/folderview.c:304 src/folderview.c:325
2162 msgid "/_Delete folder"
2163 msgstr "/_Usuñ katalog"
2164
2165 #: src/folderview.c:290 src/folderview.c:310
2166 msgid "/Remove _mailbox"
2167 msgstr "/Usuñ _skrzynkê"
2168
2169 #: src/folderview.c:293 src/folderview.c:314 src/folderview.c:335
2170 #: src/folderview.c:354
2171 msgid "/_Processing..."
2172 msgstr "/_Przetwarzanie..."
2173
2174 #: src/folderview.c:294
2175 msgid "/_Scoring..."
2176 msgstr "/_Punktowanie..."
2177
2178 #: src/folderview.c:299 src/folderview.c:320 src/folderview.c:341
2179 msgid "/Mark all _read"
2180 msgstr "/_Zaznacz wszystkie jako przeczytane"
2181
2182 #: src/folderview.c:306 src/folderview.c:327 src/folderview.c:347
2183 msgid "/_Check for new messages"
2184 msgstr "/_Sprawd¼ za nowymi wiadomo¶æ"
2185
2186 #: src/folderview.c:308 src/folderview.c:329
2187 msgid "/R_ebuild folder tree"
2188 msgstr "/_Przebuduj drzewo katalogów"
2189
2190 #: src/folderview.c:312 src/folderview.c:333 src/folderview.c:352
2191 msgid "/_Search folder..."
2192 msgstr "/_Przeszukaj katalog..."
2193
2194 #: src/folderview.c:315 src/folderview.c:336 src/folderview.c:355
2195 msgid "/S_coring..."
2196 msgstr "/_Punktowanie..."
2197
2198 #: src/folderview.c:331
2199 msgid "/Remove _IMAP4 account"
2200 msgstr "/Usuñ konto _IMAP4"
2201
2202 #: src/folderview.c:343
2203 msgid "/_Subscribe to newsgroup..."
2204 msgstr "/_Subskrybuj grupê news..."
2205
2206 #: src/folderview.c:345
2207 msgid "/_Remove newsgroup"
2208 msgstr "/Usuñ g_rupê news"
2209
2210 #: src/folderview.c:350
2211 msgid "/Remove _news account"
2212 msgstr "/Usuñ konto _news"
2213
2214 #: src/folderview.c:384
2215 msgid "New"
2216 msgstr "Nowy"
2217
2218 #: src/folderview.c:385
2219 msgid "Unread"
2220 msgstr "Nieprzeczytane"
2221
2222 #: src/folderview.c:386
2223 msgid "#"
2224 msgstr "#"
2225
2226 #: src/folderview.c:636
2227 msgid "Setting folder info..."
2228 msgstr "Ustawianie informacji o katalogu..."
2229
2230 #: src/folderview.c:796 src/mainwindow.c:2777 src/setup.c:79
2231 #, c-format
2232 msgid "Scanning folder %s%c%s ..."
2233 msgstr "Przeszukiwanie katalogu %s%c%s ..."
2234
2235 #: src/folderview.c:800 src/mainwindow.c:2782 src/setup.c:84
2236 #, c-format
2237 msgid "Scanning folder %s ..."
2238 msgstr "Przeszukiwanie katalogu %s ..."
2239
2240 #: src/folderview.c:841
2241 msgid "Rebuilding folder tree..."
2242 msgstr "Przebudowywanie drzewa katalogu..."
2243
2244 #: src/folderview.c:923
2245 msgid "Checking for new messages in all folders..."
2246 msgstr "Sprawdzanie za nowymi wiadomo¶ciami we wszystkich folderach..."
2247
2248 #: src/folderview.c:1693
2249 #, c-format
2250 msgid "Opening Folder %s..."
2251 msgstr "Otwieranie katalogu %s ..."
2252
2253 #: src/folderview.c:1705
2254 msgid "Folder could not be opened."
2255 msgstr "Katalog nie móg³ zostaæ otworzony"
2256
2257 #: src/folderview.c:1892 src/folderview.c:1942 src/folderview.c:2212
2258 msgid "NewFolder"
2259 msgstr "Nowy katalog"
2260
2261 #: src/folderview.c:1897 src/folderview.c:1989 src/folderview.c:2217
2262 #, c-format
2263 msgid "`%c' can't be included in folder name."
2264 msgstr "'%c' nie mo¿e wyst±piæ w nazwie katalogu."
2265
2266 #: src/folderview.c:1910 src/folderview.c:1947 src/folderview.c:1999
2267 #: src/folderview.c:2069 src/folderview.c:2229
2268 #, c-format
2269 msgid "The folder `%s' already exists."
2270 msgstr "Katalog '%s' ju¿ istnieje."
2271
2272 #: src/folderview.c:1917 src/folderview.c:2236
2273 #, c-format
2274 msgid "Can't create the folder `%s'."
2275 msgstr "Nie mo¿na utworzyæ katalog '%s'."
2276
2277 #: src/folderview.c:1982 src/folderview.c:2059
2278 #, c-format
2279 msgid "Input new name for `%s':"
2280 msgstr "Wprowad¼ now± nazwê dla '%s' :"
2281
2282 #: src/folderview.c:1983 src/folderview.c:2061
2283 msgid "Rename folder"
2284 msgstr "Zmieñ nazwê folderu"
2285
2286 #: src/folderview.c:2119
2287 #, c-format
2288 msgid ""
2289 "All folder(s) and message(s) under `%s' will be deleted.\n"
2290 "Do you really want to delete?"
2291 msgstr ""
2292 "Wszystkie katalogi i wiadomo¶ci w `%s' zostan± usuniête.\n"
2293 "Naprawdê chcesz skasowaæ ?"
2294
2295 #: src/folderview.c:2121
2296 msgid "Delete folder"
2297 msgstr "Usuñ katalog"
2298
2299 #: src/folderview.c:2138
2300 #, c-format
2301 msgid "Can't remove the folder `%s'."
2302 msgstr "Nie mo¿na usun±æ katalogu `%s'."
2303
2304 #: src/folderview.c:2174
2305 #, c-format
2306 msgid ""
2307 "Really remove the mailbox `%s' ?\n"
2308 "(The messages are NOT deleted from the disk)"
2309 msgstr ""
2310 "Naprawdê usun±æ skrzynkê `%s' ?\n"
2311 "(Wiadomo¶ci NIE bêd± skasowane z dysku)"
2312
2313 #: src/folderview.c:2176
2314 msgid "Remove mailbox"
2315 msgstr "Usuñ skrzynkê"
2316
2317 #: src/folderview.c:2209
2318 msgid ""
2319 "Input the name of new folder:\n"
2320 "(if you want to create a folder to store subfolders,\n"
2321 " append `/' at the end of the name)"
2322 msgstr ""
2323 "Wprowad¼ nazwê nowego katalogu:\n"
2324 "(je¶li chcesz utworzyæ katalog by przechowywaæ w nim\n"
2325 "inne podkatalogi, do³±cz `/' na koñcu nazwy)"
2326
2327 #: src/folderview.c:2266
2328 #, c-format
2329 msgid "Really delete IMAP4 account `%s'?"
2330 msgstr "Naprawdê usun±æ konto IMAP4 `%s' ?"
2331
2332 #: src/folderview.c:2267
2333 msgid "Delete IMAP4 account"
2334 msgstr "Usuñ konto IMAP4"
2335
2336 #: src/folderview.c:2401
2337 #, c-format
2338 msgid "Really delete newsgroup `%s'?"
2339 msgstr "Naprawdê chcesz skasowaæ grupê news `%s' ?"
2340
2341 #: src/folderview.c:2402
2342 msgid "Delete newsgroup"
2343 msgstr "Usuñ grupê news"
2344
2345 #: src/folderview.c:2440
2346 #, c-format
2347 msgid "Really delete news account `%s'?"
2348 msgstr "Naprawdê usun±æ konto grup news `%s' ?"
2349
2350 #: src/folderview.c:2441
2351 msgid "Delete news account"
2352 msgstr "Usuñ konto news"
2353
2354 #: src/folderview.c:2549
2355 #, c-format
2356 msgid "Moving %s to %s..."
2357 msgstr "Przenoszenie %s do %s..."
2358
2359 #: src/folderview.c:2578
2360 msgid "Source and destination are the same."
2361 msgstr "¬ród³o i przeznaczenie s± takie same."
2362
2363 #: src/folderview.c:2581
2364 msgid "Can't move a folder to one of its children."
2365 msgstr "Nie mo¿na przenie¶æ folderu do jego w³asnego podfolderu."
2366
2367 #: src/folderview.c:2584
2368 msgid "Folder moving cannot be done between different mailboxes."
2369 msgstr "Nie mo¿na przenie¶æ folderu miêdzy ró¿nymi skrzynkami."
2370
2371 #: src/folderview.c:2587
2372 msgid "Move failed!"
2373 msgstr "Przeniesienie nie powiod³o siê"
2374
2375 #: src/grouplistdialog.c:173
2376 msgid "Newsgroup subscription"
2377 msgstr "Subskrypcja grup dyskusyjnych"
2378
2379 #: src/grouplistdialog.c:189
2380 msgid "Select newsgroups for subscription:"
2381 msgstr "Wybierz grupy news do zasubskrybowania:"
2382
2383 #: src/grouplistdialog.c:195
2384 msgid "Find groups:"
2385 msgstr "Znajd¼ grupê:"
2386
2387 #: src/grouplistdialog.c:203
2388 msgid " Search "
2389 msgstr " Szukaj "
2390
2391 #: src/grouplistdialog.c:215
2392 msgid "Newsgroup name"
2393 msgstr "Nazwa grupy news:"
2394
2395 #: src/grouplistdialog.c:216
2396 msgid "Messages"
2397 msgstr "Wiadomo¶ci"
2398
2399 #: src/grouplistdialog.c:217
2400 msgid "Type"
2401 msgstr "Typ"
2402
2403 #: src/grouplistdialog.c:243
2404 msgid "Refresh"
2405 msgstr "Od¶wie¿"
2406
2407 #: src/grouplistdialog.c:347
2408 msgid "moderated"
2409 msgstr "moderowana"
2410
2411 #: src/grouplistdialog.c:349
2412 msgid "readonly"
2413 msgstr "tylko-do-odczytu"
2414
2415 #: src/grouplistdialog.c:351
2416 msgid "unknown"
2417 msgstr "nieznana"
2418
2419 #: src/grouplistdialog.c:398
2420 msgid "Can't retrieve newsgroup list."
2421 msgstr "Nie uda³o siê pobraæ listy grup news."
2422
2423 #: src/grouplistdialog.c:441 src/summaryview.c:1157
2424 msgid "Done."
2425 msgstr "Zrobiono."
2426
2427 #: src/grouplistdialog.c:477
2428 #, c-format
2429 msgid "%d newsgroups received (%s read)"
2430 msgstr "%d pobranych nazw grup (%s przeczytano)"
2431
2432 #: src/gtk/about.c:89
2433 msgid "About"
2434 msgstr "O programie"
2435
2436 #: src/gtk/about.c:111
2437 #, c-format
2438 msgid ""
2439 "GTK+ version %d.%d.%d\n"
2440 "Operating System: %s %s (%s)"
2441 msgstr ""
2442 "Wersja GTK+: %d.%d.%d\n"
2443 "Wersja Systemu Operaracyjnego: %s %s (%s)"
2444
2445 #: src/gtk/about.c:126
2446 #, c-format
2447 msgid "Compiled-in features:%s"
2448 msgstr "Wkompilowane dodatki:%s"
2449
2450 #: src/gtk/about.c:210
2451 msgid ""
2452 "GPGME is copyright 2001 by Werner Koch <dd9jn@gnu.org>\n"
2453 "\n"
2454 msgstr ""
2455 "GPGME jest zastrze¿one przez Wernera Kocha <dd9jn@gnu.org> w 2001r\n"
2456 "\n"
2457
2458 #: src/gtk/about.c:214
2459 msgid ""
2460 "This program is free software; you can redistribute it and/or modify it "
2461 "under the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
2462 "Software Foundation; either version 2, or (at your option) any later "
2463 "version.\n"
2464 "\n"
2465 msgstr ""
2466 "Niniejszy program jest wolnym oprogramowaniem; mo¿esz go \n"
2467 "rozprowadzaæ dalej i/lub modyfikowaæ na warunkach Powszechnej\n"
2468 "Licencji Publicznej GNU, wydanej przez Fundacjê Wolnego\n"
2469 "Oprogramowania - wed³ug wersji 2-giej tej Licencji lub której¶\n"
2470 "z pó¼niejszych wersji. \n"
2471 "\n"
2472
2473 #: src/gtk/about.c:220
2474 msgid ""
2475 "This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
2476 "ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
2477 "FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for "
2478 "more details.\n"
2479 "\n"
2480 msgstr ""
2481 "Niniejszy program rozpowszechniany jest z nadziej±, i¿ bêdzie on \n"
2482 "u¿yteczny - jednak BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, nawet domy¶lnej \n"
2483 "gwarancji PRZYDATNO¦CI HANDLOWEJ albo PRZYDATNO¦CI DO OKRE¦LONYCH \n"
2484 "ZASTOSOWAÑ. W celu uzyskania bli¿szych informacji - Powszechna \n"
2485 "Licencja Publiczna GNU. \n"
2486 "\n"
2487
2488 #: src/gtk/about.c:226
2489 msgid ""
2490 "You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
2491 "this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple "
2492 "Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA."
2493 msgstr ""
2494 "Z pewno¶ci± wraz z niniejszym programem otrzyma³e¶ te¿ egzemplarz "
2495 "Powszechnej Licencji Publicznej GNU (GNU General Public License);je¶li nie - "
2496 "napisz do Free Software Foundation, Inc., 675 Mass Ave,Cambridge, MA 02139, "
2497 "USA."
2498
2499 #: src/gtk/colorlabel.c:46
2500 msgid "Orange"
2501 msgstr "Pomarañczowy"
2502
2503 #: src/gtk/colorlabel.c:47
2504 msgid "Red"
2505 msgstr "Czerwony"
2506
2507 #: src/gtk/colorlabel.c:48
2508 msgid "Pink"
2509 msgstr "Ró¿owy"
2510
2511 #: src/gtk/colorlabel.c:49
2512 msgid "Sky blue"
2513 msgstr "B³êkitny"
2514
2515 #: src/gtk/colorlabel.c:50
2516 msgid "Blue"
2517 msgstr "Niebieski"
2518
2519 #: src/gtk/colorlabel.c:51
2520 msgid "Green"
2521 msgstr "Zielony"
2522
2523 #: src/gtk/colorlabel.c:52
2524 msgid "Brown"
2525 msgstr "Br±zowy"
2526
2527 #: src/gtk/gtkutils.c:60 src/gtk/gtkutils.c:76
2528 msgid "Abcdef"
2529 msgstr "Abcdef"
2530
2531 #: src/gtk/pluginwindow.c:114
2532 msgid "Select Plugin to load"
2533 msgstr "Wybierz wtyczkê do za³adowania"
2534
2535 #: src/gtk/pluginwindow.c:150 src/gtk/pluginwindow.c:176
2536 msgid "Plugins"
2537 msgstr "Wtyczki"
2538
2539 #: src/gtk/pluginwindow.c:190 src/prefs_common.c:2938
2540 msgid "Description"
2541 msgstr "Opis"
2542
2543 #: src/gtk/pluginwindow.c:214
2544 msgid "Load Plugin"
2545 msgstr "£aduj Wtyczkê"
2546
2547 #: src/gtk/pluginwindow.c:219
2548 msgid "Unload Plugin"
2549 msgstr "Wy³aduj Wtyczkê"
2550
2551 #: src/gtk/prefswindow.c:215
2552 msgid "Page Index"
2553 msgstr "Spis Strony"
2554
2555 #: src/gtk/prefswindow.c:321 src/prefs_gtk.c:451
2556 msgid "Apply"
2557 msgstr "Zastosuj"
2558
2559 #: src/gtk/sslcertwindow.c:114 src/gtk/sslcertwindow.c:268
2560 #: src/gtk/sslcertwindow.c:321
2561 msgid "correct"
2562 msgstr "prawid³owe"
2563
2564 #: src/gtk/sslcertwindow.c:119
2565 msgid "Owner"
2566 msgstr "W³a¶ciciel"
2567
2568 #: src/gtk/sslcertwindow.c:120
2569 msgid "Signer"
2570 msgstr "Podpisa³"
2571
2572 #: src/gtk/sslcertwindow.c:121 src/prefs_summary_column.c:68
2573 #: src/progressdialog.c:53
2574 msgid "Status"
2575 msgstr "Stan"
2576
2577 #: src/gtk/sslcertwindow.c:127 src/gtk/sslcertwindow.c:148
2578 msgid "Name: "
2579 msgstr "Nazwa:"
2580
2581 #: src/gtk/sslcertwindow.c:134 src/gtk/sslcertwindow.c:155
2582 msgid "Organization: "
2583 msgstr "Organizacja: "
2584
2585 #: src/gtk/sslcertwindow.c:141 src/gtk/sslcertwindow.c:162
2586 msgid "Location: "
2587 msgstr "Lokacja: "
2588
2589 #: src/gtk/sslcertwindow.c:169
2590 msgid "Fingerprint: "
2591 msgstr "Odcisk palca: "
2592
2593 #: src/gtk/sslcertwindow.c:175
2594 msgid "Signature status: "
2595 msgstr "Stan podpisu: "
2596
2597 #: src/gtk/sslcertwindow.c:229
2598 #, c-format
2599 msgid "SSL certificate for %s"
2600 msgstr "Certyfikat SSL dla %s"
2601
2602 #: src/gtk/sslcertwindow.c:259
2603 #, c-format
2604 msgid "Certificate for %s is unknown. Do you want to accept it?"
2605 msgstr "Certyfikat dla %s jest nieznany. Czy chcesz go zatwierdziæ?"
2606
2607 #: src/gtk/sslcertwindow.c:270 src/gtk/sslcertwindow.c:323
2608 #, c-format
2609 msgid "Signature status: %s"
2610 msgstr "Stan podpisu: %s"
2611
2612 #: src/gtk/sslcertwindow.c:277
2613 msgid "View certificate"
2614 msgstr "<nie jest w certyfikacie>"
2615
2616 #: src/gtk/sslcertwindow.c:283
2617 msgid "Unknown SSL Certificate"
2618 msgstr "Nieznany certyfikat SSL"
2619
2620 #: src/gtk/sslcertwindow.c:283 src/gtk/sslcertwindow.c:335
2621 msgid "Accept and save"
2622 msgstr "Akceptuj i zapisz"
2623
2624 #: src/gtk/sslcertwindow.c:283 src/gtk/sslcertwindow.c:335
2625 msgid "Cancel connection"
2626 msgstr "Anuluj pod³±czanie"
2627
2628 #: src/gtk/sslcertwindow.c:300
2629 msgid "New certificate:"
2630 msgstr "Nowy certyfikat:"
2631
2632 #: src/gtk/sslcertwindow.c:305
2633 msgid "Known certificate:"
2634 msgstr "Znany certyfikat:"
2635
2636 #: src/gtk/sslcertwindow.c:312
2637 #, c-format
2638 msgid "Certificate for %s has changed. Do you want to accept it?"
2639 msgstr "Certyfikat dla %s siê zmieni³. Czy chcesz go zatwierdziæ?"
2640
2641 #: src/gtk/sslcertwindow.c:330
2642 msgid "View certificates"
2643 msgstr "Poka¿ certyfikaty"
2644
2645 #: src/gtk/sslcertwindow.c:335
2646 msgid "Changed SSL Certificate"
2647 msgstr "Zmieniono certyfikat SSL"
2648
2649 #: src/gtk/gtkaspell.c:558
2650 msgid "No dictionary selected."
2651 msgstr "Nie wybrano ¿adnego s³ownika"
2652
2653 #: src/gtk/gtkaspell.c:777 src/gtk/gtkaspell.c:1679 src/gtk/gtkaspell.c:1949
2654 msgid "Normal Mode"
2655 msgstr "Tryb Normalny"
2656
2657 #: src/gtk/gtkaspell.c:779 src/gtk/gtkaspell.c:1684 src/gtk/gtkaspell.c:1960
2658 msgid "Bad Spellers Mode"
2659 msgstr "Z³y tryb sprawdzania pisowni"
2660
2661 #: src/gtk/gtkaspell.c:818
2662 msgid "Unknown suggestion mode."
2663 msgstr "Nieznany tryb sugestii"
2664
2665 #: src/gtk/gtkaspell.c:1051
2666 msgid "No misspelled word found."
2667 msgstr "Nie znaleziono b³êdnych s³ów"
2668
2669 #: src/gtk/gtkaspell.c:1385
2670 msgid "Replace unknown word"
2671 msgstr "Zmieñ nieznane s³owo"
2672
2673 #: src/gtk/gtkaspell.c:1395
2674 #, c-format
2675 msgid "Replace \"%s\" with: "
2676 msgstr "Zmieñ \"%s\" na: "
2677
2678 #: src/gtk/gtkaspell.c:1415
2679 msgid ""
2680 "Holding down MOD1 key while pressing Enter\n"
2681 "will learn from mistake.\n"
2682 msgstr ""
2683 "Trzymanie wci¶niêtego klawisza MOD1 oraz ENTER\n"
2684 "spowoduje nauczenie siê z b³êdu.\n"
2685
2686 #: src/gtk/gtkaspell.c:1674 src/gtk/gtkaspell.c:1938
2687 msgid "Fast Mode"
2688 msgstr "Tryb szybki"
2689
2690 #: src/gtk/gtkaspell.c:1786
2691 #, c-format
2692 msgid "\"%s\" unknown in %s"
2693 msgstr "\"%s\" nieznane w %s"
2694
2695 #: src/gtk/gtkaspell.c:1799
2696 msgid "Accept in this session"
2697 msgstr "Akceptuj w tej sesji"
2698
2699 #: src/gtk/gtkaspell.c:1809
2700 msgid "Add to personal dictionary"
2701 msgstr "Dodaj do s³ownika osobistego"
2702
2703 #: src/gtk/gtkaspell.c:1819
2704 msgid "Replace with..."
2705 msgstr "Zamieñ u¿ywaj±c..."
2706
2707 #: src/gtk/gtkaspell.c:1829
2708 #, c-format
2709 msgid "Check with %s"
2710 msgstr "Sprawd¼ u¿ywaj±c %s"
2711
2712 #: src/gtk/gtkaspell.c:1848
2713 msgid "(no suggestions)"
2714 msgstr "(brak sugestii)"
2715
2716 #: src/gtk/gtkaspell.c:1859 src/gtk/gtkaspell.c:2012
2717 msgid "More..."
2718 msgstr "Wiêcej..."
2719
2720 #: src/gtk/gtkaspell.c:1914
2721 #, c-format
2722 msgid "Dictionary: %s"
2723 msgstr "S³ownik: %s"
2724
2725 #: src/gtk/gtkaspell.c:1927
2726 #, c-format
2727 msgid "Use alternate (%s)"
2728 msgstr "U¿yj alternatywnego (%s)"
2729
2730 #: src/gtk/gtkaspell.c:1975 src/prefs_spelling.c:172
2731 msgid "Check while typing"
2732 msgstr "Sprawdzaj podczas pisania"
2733
2734 #: src/gtk/gtkaspell.c:1991
2735 msgid "Change dictionary"
2736 msgstr "Zmieñ S³ownik"
2737
2738 #: src/gtk/gtkaspell.c:2141
2739 #, c-format
2740 msgid ""
2741 "The spell checker could not change dictionary.\n"
2742 "%s"
2743 msgstr ""
2744 "Sprawdzacz pisowni nie by³ w stanie zmieniæ s³ownika.\n"
2745 "%s"
2746
2747 #: src/headerview.c:181 src/summaryview.c:2370
2748 msgid "(No From)"
2749 msgstr "(Bez Od)"
2750
2751 #: src/headerview.c:202 src/summaryview.c:2412 src/summaryview.c:2415
2752 msgid "(No Subject)"
2753 msgstr "(Bez tematu)"
2754
2755 #: src/imap.c:643
2756 #, c-format
2757 msgid "Connecting %s failed"
2758 msgstr "B³±d z %s nie powiod³o siê"
2759
2760 #: src/imap.c:648
2761 #, c-format
2762 msgid "IMAP4 connection to %s has been disconnected. Reconnecting...\n"
2763 msgstr "Po³±czenie IMAP4 do %s zosta³o przerwane. £±czê jeszcze raz...\n"
2764
2765 #: src/imap.c:688
2766 msgid "creating tunneled IMAP4 connection\n"
2767 msgstr "tworzenie tunelowanego po³±czenia IMAP4\n"
2768
2769 #: src/imap.c:701
2770 #, c-format
2771 msgid "creating IMAP4 connection to %s:%d ...\n"
2772 msgstr "tworzenie po³±czenia IMAP4 do %s:%d ...\n"
2773
2774 #: src/imap.c:740
2775 msgid "Can't start TLS session.\n"
2776 msgstr "Nie mo¿na nawi±zaæ sesji TLS\n"
2777
2778 #: src/imap.c:1070
2779 #, c-format
2780 msgid "can't set deleted flags: %d\n"
2781 msgstr "nie mo¿na ustawiæ flagi skasowany: %d\n"
2782
2783 #: src/imap.c:1076 src/imap.c:1114
2784 msgid "can't expunge\n"
2785 msgstr "nie mo¿na zlikwidowaæ\n"
2786
2787 #: src/imap.c:1108
2788 msgid "can't set deleted flags: 1:*\n"
2789 msgstr "nie mo¿na ustawiæ flagi skasowany: 1:*\n"
2790
2791 #: src/imap.c:1150
2792 msgid "can't close folder\n"
2793 msgstr "nie mo¿na zamkn±æ katalogu\n"
2794
2795 #: src/imap.c:1349
2796 msgid "error occurred while getting LIST.\n"
2797 msgstr "wyst±pi³ b³±d przy poleceniu LIST.\n"
2798
2799 #: src/imap.c:1581
2800 msgid "can't create mailbox: LIST failed\n"
2801 msgstr "nie mo¿na utworzyæ skrzynki: b³±d LIST.\n"
2802
2803 #: src/imap.c:1603
2804 msgid "can't create mailbox\n"
2805 msgstr "nie mo¿na utworzyæ skrzynki\n"
2806
2807 #: src/imap.c:1671
2808 #, c-format
2809 msgid "can't rename mailbox: %s to %s\n"
2810 msgstr "nie mo¿na zmieniæ nazwy skrzynki z %s do %s\n"
2811
2812 #: src/imap.c:1733
2813 msgid "can't delete mailbox\n"
2814 msgstr "nie mo¿na skasowaæ skrzynki\n"
2815
2816 #: src/imap.c:1771
2817 msgid "can't get envelope\n"
2818 msgstr "nie mo¿na pobraæ koperty\n"
2819
2820 #: src/imap.c:1779
2821 msgid "error occurred while getting envelope.\n"
2822 msgstr "wyst±pi³ b³±d podczas pobierania koperty.\n"
2823
2824 #: src/imap.c:1801
2825 #, c-format
2826 msgid "can't parse envelope: %s\n"
2827 msgstr "nie mo¿na przegl±daæ koperty: %s\n"
2828
2829 #: src/imap.c:1857
2830 #, c-format
2831 msgid "Can't establish IMAP4 session with: %s\n"
2832 msgstr "Nie mo¿na nawi±zaæ sesji IMAP4 z: %s\n"
2833
2834 #: src/imap.c:1879
2835 #, c-format
2836 msgid "Can't connect to IMAP4 server: %s:%d\n"
2837 msgstr "Nie mo¿na po³±czyæ sie z serwerem IMAP4: %s:%d\n"
2838
2839 #: src/imap.c:1886
2840 #, c-format
2841 msgid "Can't establish IMAP4 session with: %s:%d\n"
2842 msgstr "Nie mo¿na nawi±zaæ sesji IMAP4 z: %s:%d\n"
2843
2844 #: src/imap.c:1976
2845 msgid "can't get namespace\n"
2846 msgstr "nie mo¿na osi±gn±æ przestrzeni nazw\n"
2847
2848 #: src/imap.c:2408
2849 #, c-format
2850 msgid "can't select folder: %s\n"
2851 msgstr "nie mo¿na wybraæ katalogu: %s\n"
2852
2853 #: src/imap.c:2548
2854 msgid "IMAP4 authentication failed.\n"
2855 msgstr "Autentyfikacja IMAP4 nie powiod³a siê\n"
2856
2857 #: src/imap.c:2565
2858 msgid "IMAP4 login failed.\n"
2859 msgstr "B³±d logowania poprzez IMAP4\n"
2860
2861 #: src/imap.c:2877
2862 #, c-format
2863 msgid "can't append %s to %s\n"
2864 msgstr "nie mo¿na do³±czyæ %s do %s\n"
2865
2866 #: src/imap.c:2884
2867 msgid "(sending file...)"
2868 msgstr "(wysy³anie pliku...)"
2869
2870 #: src/imap.c:2912
2871 #, c-format
2872 msgid "can't append message to %s\n"
2873 msgstr "nie mo¿na do³±czyæ wiadomo¶ci do %s\n"
2874
2875 #: src/imap.c:2949
2876 #, c-format
2877 msgid "can't copy %s to %s\n"
2878 msgstr "nie mo¿na skopiowaæ %s do %s\n"
2879
2880 #: src/imap.c:3012
2881 #, c-format
2882 msgid "error while imap command: STORE %s %s\n"
2883 msgstr "wyst±pi³ b³±d w komendzie IMAP: STORE %s %s\n"
2884
2885 #: src/imap.c:3026
2886 msgid "error while imap command: EXPUNGE\n"
2887 msgstr "wyst±pi³ b³±d w protokole IMAP: EXPUNGE\n"
2888
2889 #: src/imap.c:3039
2890 msgid "error while imap command: CLOSE\n"
2891 msgstr "wyst±pi³ b³±d w protokole IMAP przy poleceniu: CLOSE\n"
2892
2893 #: src/imap.c:3294
2894 #, c-format
2895 msgid "iconv cannot convert UTF-7 to %s\n"
2896 msgstr "iconv nie mo¿e zmieniæ UTF-7 na %s\n"
2897
2898 #: src/import.c:130
2899 msgid "Import"
2900 msgstr "Import"
2901
2902 #: src/import.c:149
2903 msgid "Specify target mbox file and destination folder."
2904 msgstr "Okre¶l docelowy plik ze skrzynk± (mbox) oraz docelowy katalog."
2905
2906 #: src/import.c:159
2907 msgid "Importing file:"
2908 msgstr "Importowanie pliku:"
2909
2910 #: src/import.c:164
2911 msgid "Destination dir:"
2912 msgstr "Katalog docelowy:"
2913
2914 #: src/import.c:222
2915 msgid "Select importing file"
2916 msgstr "Wybierz importowany plik"
2917
2918 #: src/importldif.c:189
2919 msgid "Please specify address book name and file to import."
2920 msgstr "Proszê sprecyzowaæ nazwê ksi±¿ki adresowej oraz plik do zaimportowania."
2921
2922 #: src/importldif.c:192
2923 msgid "Select and rename LDIF field names to import."
2924 msgstr "Zaznacz i zmieñ nazwy polom LDIF do zaimportowania"
2925
2926 #: src/importldif.c:195
2927 msgid "File imported."
2928 msgstr "Plik zaimportowany."
2929
2930 #: src/importldif.c:449 src/importmutt.c:124 src/importpine.c:124
2931 msgid "Please select a file."
2932 msgstr "Proszê wybraæ plik."
2933
2934 #: src/importldif.c:455 src/importmutt.c:129 src/importpine.c:129
2935 msgid "Address book name must be supplied."
2936 msgstr "Ksi±¿ka adresowa musi byæ podana."
2937
2938 #: src/importldif.c:470
2939 msgid "Error reading LDIF fields."
2940 msgstr "B³±d podczas czytania pól LDIF"
2941
2942 #: src/importldif.c:493
2943 msgid "LDIF file imported successfully."
2944 msgstr "Import pliku LDIF zakoñczony sukcesem."
2945
2946 #: src/importldif.c:605
2947 msgid "Select LDIF File"
2948 msgstr "Wybierz plik LDIF"
2949
2950 #: src/importldif.c:701
2951 msgid ""
2952 "Specify the name for the address book that will be created from the LDIF "
2953 "file data."
2954 msgstr ""
2955
2956 #: src/importldif.c:707
2957 msgid "File Name"
2958 msgstr "Nazwa pliku"
2959
2960 #: src/importldif.c:718
2961 msgid "The full file specification of the LDIF file to import."
2962 msgstr ""
2963
2964 #: src/importldif.c:727
2965 #, fuzzy
2966 msgid "Select the LDIF file to import."
2967 msgstr "Zaznacz i zmieñ nazwy polom LDIF do zaimportowania"
2968
2969 #: src/importldif.c:764
2970 msgid "R"
2971 msgstr ""
2972
2973 #: src/importldif.c:765 src/summaryview.c:464
2974 msgid "S"
2975 msgstr "S"
2976
2977 #: src/importldif.c:766
2978 msgid "LDIF Field Name"
2979 msgstr "Nazwa pola LDIF"
2980
2981 #: src/importldif.c:767
2982 msgid "Attribute Name"
2983 msgstr "Nazwa Atrybutu"
2984
2985 #: src/importldif.c:822
2986 msgid "LDIF Field"
2987 msgstr "Pole LDIF"
2988
2989 #: src/importldif.c:834
2990 msgid "Attribute"
2991 msgstr "Atrybut"
2992
2993 #: src/importldif.c:845
2994 msgid "The LDIF field can be renamed to the User Attribute name."
2995 msgstr ""
2996
2997 #: src/importldif.c:850
2998 msgid "???"
2999 msgstr "???"
3000
3001 #: src/importldif.c:868
3002 msgid ""
3003 "Choose the LDIF field that will be renamed or selected for import in the "
3004 "list above. Reserved fields (marked with a tick in the \"R\" column), are "
3005 "automatically imported and cannot be renamed. A single click in the Select "
3006 "(\"S\") column will select the field for import with a tick. A single click "
3007 "anywhere in the row will select that field for rename in the input area "
3008 "below the list. A double click anywhere in the row will also select the "
3009 "field for import."
3010 msgstr ""
3011
3012 #: src/importldif.c:880
3013 #, fuzzy
3014 msgid "Select for Import"
3015 msgstr "Wybierz katalog"
3016
3017 #: src/importldif.c:886
3018 msgid "Select the LDIF field for import into the address book."
3019 msgstr ""
3020
3021 #: src/importldif.c:889
3022 #, fuzzy
3023 msgid " Modify "
3024 msgstr "Zmieñ"
3025
3026 #: src/importldif.c:895
3027 msgid "This button will update the list above with the data supplied."
3028 msgstr ""
3029
3030 #: src/importldif.c:968
3031 msgid "Records Imported :"
3032 msgstr "Ilo¶æ poprawnie zimportowanych rekordów:"
3033
3034 #: src/importldif.c:999
3035 msgid "Import LDIF file into Address Book"
3036 msgstr "Importuj plik LDIF do Ksi±¿ki Adresowej"
3037
3038 #: src/importmutt.c:143
3039 msgid "Error importing MUTT file."
3040 msgstr "B³±d importu pliku MUTTa."
3041
3042 #: src/importmutt.c:171 src/importmutt.c:328 src/importpine.c:171
3043 #: src/importpine.c:329
3044 msgid "Please select a file to import."
3045 msgstr "Proszê wybierz plik do importu."
3046
3047 #: src/importmutt.c:185
3048 msgid "Select MUTT File"
3049 msgstr "Wybierz plik MUTTa"
3050
3051 #: src/importmutt.c:239
3052 msgid "Import MUTT file into Address Book"
3053 msgstr "Importuj plik MUTTa do Ksi±¿ki Adresowej"
3054
3055 #: src/importpine.c:143
3056 msgid "Error importing Pine file."
3057 msgstr "B³±d podczas importu pliku PINE."
3058
3059 #: src/importpine.c:185
3060 msgid "Select Pine File"
3061 msgstr "Wybierz plik PINE."
3062
3063 #: src/importpine.c:239
3064 msgid "Import Pine file into Address Book"
3065 msgstr "Importuj plik PINE do Ksi±¿ki Adresowej"
3066
3067 #: src/inc.c:351
3068 msgid "Retrieving new messages"
3069 msgstr "Pobieranie nowych wiadomo¶ci"
3070
3071 #: src/inc.c:396
3072 msgid "Standby"
3073 msgstr "Oczekiwanie"
3074
3075 #: src/inc.c:521 src/inc.c:576
3076 msgid "Cancelled"
3077 msgstr "Anuluj"
3078
3079 #: src/inc.c:532
3080 msgid "Retrieving"
3081 msgstr "Pobieranie"
3082
3083 #: src/inc.c:548
3084 #, c-format
3085 msgid "Done (%d message(s) (%s) received)"
3086 msgstr "Wykonano (%d wiadomo¶æ(-ci) (%s) otrzymano)"
3087
3088 #: src/inc.c:552
3089 msgid "Done (no new messages)"
3090 msgstr "Wykonano (brak nowych wiadomo¶ci)"
3091
3092 #: src/inc.c:558
3093 msgid "Connection failed"
3094 msgstr "B³±d po³aczenia."
3095
3096 #: src/inc.c:562
3097 msgid "Auth failed"
3098 msgstr "B³ad autoryzacji"
3099
3100 #: src/inc.c:566 src/prefs_summary_column.c:76
3101 msgid "Locked"
3102 msgstr "Zablokowane"
3103
3104 #: src/inc.c:589
3105 #, c-format
3106 msgid "Authorization for %s on %s failed"
3107 msgstr "Autoryzacja dla %s na %s nie powiod³a siê"
3108
3109 #: src/inc.c:659
3110 #, c-format
3111 msgid "Finished (%d new message(s))"
3112 msgstr "Skoñczono (%d nowa(-ych) wiadomo¶æ(-ci))"
3113
3114 #: src/inc.c:662
3115 msgid "Finished (no new messages)"
3116 msgstr "Skoñczono (brak nowych wiadomo¶ci)"
3117
3118 #: src/inc.c:671
3119 msgid "Some errors occurred while getting mail."
3120 msgstr "Wyst±pi³y b³êdy podczas pobierania poczty."
3121
3122 #: src/inc.c:712
3123 #, c-format
3124 msgid "%s: Retrieving new messages"
3125 msgstr "%s : Pobieranie nowych wiadomo¶ci"
3126
3127 #: src/inc.c:731
3128 #, c-format
3129 msgid "Connecting to POP3 server: %s..."
3130 msgstr "Pod³±czanie do serwera POP3: %s ..."
3131
3132 #: src/inc.c:738
3133 #, c-format
3134 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d\n"
3135 msgstr "Nie mo¿na po³±czyæ siê z serwerem POP3: %s:%d\n"
3136
3137 #: src/inc.c:745
3138 #, c-format
3139 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d"
3140 msgstr "Nie mo¿na po³±czyæ siê z serwerem POP3: %s:%d"
3141
3142 #: src/inc.c:811 src/send_message.c:467
3143 msgid "Authenticating..."
3144 msgstr "Autentyfikacja..."
3145
3146 #: src/inc.c:812
3147 #, c-format
3148 msgid "Retrieving messages from %s..."
3149 msgstr "Pobieranie wiadomo¶ci z %s..."
3150
3151 #: src/inc.c:817
3152 msgid "Getting the number of new messages (STAT)..."
3153 msgstr "Pobieranie liczby wiadomo¶ci (STAT)..."
3154
3155 #: src/inc.c:821
3156 msgid "Getting the number of new messages (LAST)..."
3157 msgstr "Pobieranie liczby wiadomo¶ci (LAST)..."
3158
3159 #: src/inc.c:825
3160 msgid "Getting the number of new messages (UIDL)..."
3161 msgstr "Pobieranie liczby wiadomo¶ci (UIDL)"
3162
3163 #: src/inc.c:829
3164 msgid "Getting the size of messages (LIST)..."
3165 msgstr "Pobieranie wielko¶ci wiadomo¶ci (LIST)..."
3166
3167 #: src/inc.c:846
3168 #, c-format
3169 msgid "Deleting message %d"
3170 msgstr "Usuwanie wiadomo¶ci %d"
3171
3172 #: src/inc.c:852 src/send_message.c:485
3173 msgid "Quitting"
3174 msgstr "Wychodzenie"
3175
3176 #: src/inc.c:889
3177 #, c-format
3178 msgid "Retrieving message (%d / %d) (%s / %s)"
3179 msgstr "Pobieranie wiadomo¶ci (%d / %d) (%s / %s bajtów)"
3180
3181 #: src/inc.c:918
3182 #, c-format
3183 msgid "Retrieving (%d message(s) (%s) received)"
3184 msgstr "Pobieranie (%d wiadomo¶æ(-ci) (%s) otrzymano)"
3185
3186 #: src/inc.c:980
3187 msgid "Connection failed."
3188 msgstr "Po³±czenie nieudane"
3189
3190 #: src/inc.c:986
3191 msgid "Error occurred while processing mail."
3192 msgstr "B³±d podczas przetwarzania wiadomo¶ci."
3193
3194 #: src/inc.c:991
3195 #, c-format
3196 msgid ""
3197 "Error occurred while processing mail:\n"
3198 "%s"
3199 msgstr ""
3200 "B³±d podczas przetwarzania wiadomo¶ci:\n"
3201 "%s"
3202
3203 #: src/inc.c:997
3204 msgid "No disk space left."
3205 msgstr "Brak miejsca na dysku."
3206
3207 #: src/inc.c:1002
3208 msgid "Can't write file."
3209 msgstr "Nie mo¿na zapisaæ pliku."
3210
3211 #: src/inc.c:1007
3212 msgid "Socket error."
3213 msgstr "B³±d gniazda."
3214
3215 #: src/inc.c:1013 src/send_message.c:608
3216 msgid "Connection closed by the remote host."
3217 msgstr "Po³±czenie zosta³o przerwane przez zdalny komputer"
3218
3219 #: src/inc.c:1019
3220 msgid "Mailbox is locked."
3221 msgstr "Skrzynka zablokowana."
3222
3223 #: src/inc.c:1023
3224 #, c-format
3225 msgid ""
3226 "Mailbox is locked:\n"
3227 "%s"
3228 msgstr ""
3229 "Skrzynka zablokowana:\n"
3230 "%s"
3231
3232 #: src/inc.c:1029 src/send_message.c:595
3233 msgid "Authentication failed."
3234 msgstr "Autentyfikacja nieudana"
3235
3236 #: src/inc.c:1034 src/send_message.c:598
3237 #, c-format
3238 msgid ""
3239 "Authentication failed:\n"
3240 "%s"
3241 msgstr ""
3242 "Autentyfikacja nieudana:\n"
3243 "%s"
3244
3245 #: src/inc.c:1069
3246 msgid "Incorporation cancelled\n"
3247 msgstr "Wcielanie anulowane\n"
3248
3249 #: src/inputdialog.c:152
3250 #, c-format
3251 msgid "Input password for %s on %s:"
3252 msgstr "Wprowad¼ has³o dla %s na %s:"
3253
3254 #: src/inputdialog.c:154
3255 msgid "Input password"
3256 msgstr "Wprowad¼ has³o"
3257
3258 #: src/logwindow.c:61
3259 msgid "Protocol log"
3260 msgstr "Dziennik protoko³u"
3261
3262 #: src/ldif.c:838
3263 msgid "Nick Name"
3264 msgstr "Ksywka"
3265
3266 #: src/main.c:145 src/main.c:154
3267 #, c-format
3268 msgid ""
3269 "File `%s' already exists.\n"
3270 "Can't create folder."
3271 msgstr ""
3272 "Plik `%s' ju¿ istnieje.\n"
3273 "Nie mo¿na utworzyæ katalogu."
3274
3275 #: src/main.c:214
3276 msgid "g_thread is not supported by glib.\n"
3277 msgstr "glib nie obs³uguje g_thread.\n"
3278
3279 #: src/main.c:264
3280 msgid ""
3281 "GnuPG is not installed properly, or needs to be upgraded.\n"
3282 "OpenPGP support disabled."
3283 msgstr ""
3284 "GnuPG nie jest poprawnie zainstalowany, lub musi zostaæ uaktualniony\n"
3285 "Obs³uga OpenPGP wy³±czone."
3286
3287 #: src/main.c:465
3288 #, c-format
3289 msgid "Usage: %s [OPTION]...\n"
3290 msgstr "U¿ycie: %s [OPCJE]...\n"
3291
3292 #: src/main.c:468
3293 msgid "  --compose [address]    open composition window"
3294 msgstr "  --compose [adres]      otwiera okno tworzenia wiadomo¶ci"
3295
3296 #: src/main.c:469
3297 msgid ""
3298 "  --attach file1 [file2]...\n"
3299 "                         open composition window with specified files\n"
3300 "                         attached"
3301 msgstr ""
3302 "  --attach plik1 [plik2]...\n"
3303 "                         otwórz okno kompozycji z za³±czonym wybranym\n"
3304 "                         plikiem"
3305
3306 #: src/main.c:472
3307 msgid "  --receive              receive new messages"
3308 msgstr "  --receive              odbiera nowe wiadomo¶ci"
3309
3310 #: src/main.c:473
3311 msgid "  --receive-all          receive new messages of all accounts"
3312 msgstr "  --receive-all          odbiera nowe wiadomo¶ci dla wszystkich kont"
3313
3314 #: src/main.c:474
3315 msgid "  --send                 send all queued messages"
3316 msgstr "  --send                 wysy³a zakolejkowane wiadomo¶ci"
3317
3318 #: src/main.c:475
3319 msgid "  --status [folder]...   show the total number of messages"
3320 msgstr "  --status [folder]...   pokazuje ca³kowit± ilo¶æ wiadomo¶ci"
3321
3322 #: src/main.c:476
3323 msgid ""
3324 "  --status-full [folder]...\n"
3325 "                         show the status of each folder"
3326 msgstr ""
3327 "  --status-full [folder]...\n"
3328 "                         pokazuje ilo¶æ wszystkich wiadomo¶ci"
3329
3330 #: src/main.c:478
3331 msgid "  --online               switch to online mode"
3332 msgstr "  --online                ustaw siê jako pod³±czonego do sieci"
3333
3334 #: src/main.c:479
3335 msgid "  --offline              switch to offline mode"
3336 msgstr "  --offline               ustaw siê jako od³±czonego od sieci"
3337
3338 #: src/main.c:480
3339 msgid "  --debug                debug mode"
3340 msgstr "  --debug                tryb debug"
3341
3342 #: src/main.c:481
3343 msgid "  --help                 display this help and exit"
3344 msgstr "  --help                 wy¶wietla tê pomoc i wychodzi"
3345
3346 #: src/main.c:482
3347 msgid "  --version              output version information and exit"
3348 msgstr "  --version              wy¶wietla informacjê o wersji i wychodzi"
3349
3350 #: src/main.c:483
3351 msgid "  --config-dir           output configuration directory"
3352 msgstr "  --config-dir           wyj¶ciowy katalog konfiguracyjny"
3353
3354 #: src/main.c:527 src/summaryview.c:5148
3355 #, c-format
3356 msgid "Processing (%s)..."
3357 msgstr "Przetwarzanie (%s)..."
3358
3359 #: src/main.c:530
3360 msgid "top level folder"
3361 msgstr "katalog górnego poziomu"
3362
3363 #: src/main.c:596
3364 msgid "Composing message exists."
3365 msgstr "Tworzona wiadomo¶æ ju¿ istnieje"
3366
3367 #: src/main.c:597
3368 msgid "Draft them"
3369 msgstr "Ustaw jako szablon"
3370
3371 #: src/main.c:597
3372 msgid "Discard them"
3373 msgstr "Porzuæ je"
3374
3375 #: src/main.c:597
3376 msgid "Don't quit"
3377 msgstr "Nie wychod¼"
3378
3379 #: src/main.c:611
3380 msgid "Queued messages"
3381 msgstr "Skolejkowane wiadomo¶ci"
3382
3383 #: src/main.c:612
3384 msgid "Some unsent messages are queued. Exit now?"
3385 msgstr "Niektóre niewys³ane wiadomo¶ci zosta³y skolejkowane. Wyj¶æ?"
3386
3387 #: src/main.c:917
3388 msgid "Some errors occurred while sending queued messages."
3389 msgstr "B³êdy podczas wysy³ania zakolejkowanych wiadomo¶ci."
3390
3391 #: src/mainwindow.c:418
3392 msgid "/_File/_Folder"
3393 msgstr "/_Plik/_Katalog"
3394
3395 #: src/mainwindow.c:419
3396 msgid "/_File/_Folder/Create _new folder..."
3397 msgstr "/_Plik/_Katalog/Stwórz _nowy katalog..."
3398
3399 #: src/mainwindow.c:421
3400 msgid "/_File/_Folder/_Rename folder..."
3401 msgstr "/_Plik/_Katalog/_Zmieñ nazwê katalo_gu..."
3402
3403 #: src/mainwindow.c:422
3404 msgid "/_File/_Folder/_Delete folder"
3405 msgstr "/_Plik/_Katalog/_Usuñ kata_log"
3406
3407 #: src/mainwindow.c:423
3408 msgid "/_File/_Folder/---"
3409 msgstr "/_Plik/_Katalog/---"
3410
3411 #: src/mainwindow.c:424
3412 msgid "/_File/_Folder/_Check for new messages in all folders"
3413 msgstr "/_Plik/_Katalog/Sprawd¼ za now. wiadomo¶_ciami we wsz. katalogach"
3414
3415 #: src/mainwindow.c:426
3416 msgid "/_File/_Add mailbox"
3417 msgstr "/_Plik/Dod_aj skrzynkê"
3418
3419 #: src/mainwindow.c:427
3420 msgid "/_File/_Add mailbox/MH..."
3421 msgstr "/_Plik/Dod_aj skrzynkê/MH.."
3422
3423 #: src/mainwindow.c:428
3424 msgid "/_File/_Add mailbox/mbox..."
3425 msgstr "/_Plik/Dod_aj skrzynkê/mbox..."
3426
3427 #: src/mainwindow.c:429
3428 msgid "/_File/_Import mbox file..."
3429 msgstr "/_Plik/_Importuj plik mbox..."
3430
3431 #: src/mainwindow.c:430
3432 msgid "/_File/_Export to mbox file..."
3433 msgstr "/_Plik/_Eksportuj do pliku mbox..."
3434
3435 #: src/mainwindow.c:431
3436 msgid "/_File/Empty _trash"
3437 msgstr "/_Plik/Opró¿nij wysyp_isko"
3438
3439 #: src/mainwindow.c:432
3440 msgid "/_File/_Work offline"
3441 msgstr "/_Plik/Pracuj w trybie off-line"
3442
3443 #: src/mainwindow.c:434 src/messageview.c:142
3444 msgid "/_File/_Save as..."
3445 msgstr "/_Plik/Zapi_sz jako..."
3446
3447 #: src/mainwindow.c:435 src/messageview.c:143
3448 msgid "/_File/_Print..."
3449 msgstr "/_Plik/_Drukuj..."
3450
3451 #: src/mainwindow.c:438
3452 msgid "/_File/E_xit"
3453 msgstr "/_Plik/_Wyj¶cie"
3454
3455 #: src/mainwindow.c:443
3456 msgid "/_Edit/Select _thread"
3457 msgstr "/_Edycja/W_ybierz w±tek"
3458
3459 #: src/mainwindow.c:445 src/messageview.c:151
3460 msgid "/_Edit/_Find in current message..."
3461 msgstr "/_Edycja/_Znajd¼ w obecnej wiadomo¶ci..."
3462
3463 #: src/mainwindow.c:447
3464 msgid "/_Edit/_Search folder..."
3465 msgstr "/_Edycja/_Szukaj"
3466
3467 #: src/mainwindow.c:449
3468 msgid "/_View/Show or hi_de"
3469 msgstr "/_Widok/Poka¿ lub uk_ryj"
3470
3471 #: src/mainwindow.c:450
3472 msgid "/_View/Show or hi_de/_Folder tree"
3473 msgstr "/_Widok/Poka¿ lub uk_ryj/_Drzwo katalogów"
3474
3475 #: src/mainwindow.c:452
3476 msgid "/_View/Show or hi_de/_Message view"
3477 msgstr "/_Widok/Poka¿ lub uk_ryj/Okno wiado_mo¶ci"
3478
3479 #: src/mainwindow.c:454
3480 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar"
3481 msgstr "/_Widok/Poka¿ lub uk_ryj/_Pasek narzêdzi"
3482
3483 #: src/mainwindow.c:456
3484 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/Icon _and text"
3485 msgstr "/_Widok/Poka¿ lub uk_ryj/_Pasek narzêdzi/I_kony i tekst"
3486
3487 #: src/mainwindow.c:458
3488 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Icon"
3489 msgstr "/_Widok/Poka¿ lub uk_ryj/_Pasek narzêdzi/_Ikony"
3490
3491 #: src/mainwindow.c:460
3492 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Text"
3493 msgstr "/_Widok/Poka¿ lub uk_ryj/_Pasek narzêdzi/_Tekst"
3494
3495 #: src/mainwindow.c:462
3496 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_None"
3497 msgstr "/_Widok/Poka¿ lub uk_ryj/_Pasek narzêdzi/_Brak"
3498
3499 #: src/mainwindow.c:464
3500 msgid "/_View/Show or hi_de/Status _bar"
3501 msgstr "/_Widok/Poka¿ lub uk_ryj/Pa_sek statusu"
3502
3503 #: src/mainwindow.c:467
3504 msgid "/_View/Separate f_older tree"
3505 msgstr "/_Widok/_Oddziel drzewo katalogów"
3506
3507 #: src/mainwindow.c:468
3508 msgid "/_View/Separate m_essage view"
3509 msgstr "/_Widok/Oddziel widok wiado_mo¶ci"
3510
3511 #: src/mainwindow.c:470
3512 msgid "/_View/_Sort"
3513 msgstr "/_Widok/_Sortuj"
3514
3515 #: src/mainwindow.c:471
3516 msgid "/_View/_Sort/by _number"
3517 msgstr "/_Widok/_Sortuj/wg _numeru"
3518
3519 #: src/mainwindow.c:472
3520 msgid "/_View/_Sort/by s_ize"
3521 msgstr "/_Widok/_Sortuj/wg w_ielko¶ci"
3522
3523 #: src/mainwindow.c:473
3524 msgid "/_View/_Sort/by _date"
3525 msgstr "/_Widok/_Sortuj/wg _daty"
3526
3527 #: src/mainwindow.c:474
3528 msgid "/_View/_Sort/by _from"
3529 msgstr "/_Widok/_Sortuj/wg pola _od"
3530
3531 #: src/mainwindow.c:475
3532 msgid "/_View/_Sort/by _recipient"
3533 msgstr "/_Widok/_Sortuj/wg odbio_rcy"
3534
3535 #: src/mainwindow.c:476
3536 msgid "/_View/_Sort/by _subject"
3537 msgstr "/_Widok/_Sortuj/wg _tematu"
3538
3539 #: src/mainwindow.c:477
3540 msgid "/_View/_Sort/by _color label"
3541 msgstr "/_Widok/_Sortuj/wg. _koloru pod¶wietlenia"
3542
3543 #: src/mainwindow.c:479
3544 msgid "/_View/_Sort/by _mark"
3545 msgstr "/_Widok/_Sortuj/wg _zaznaczenia"
3546
3547 #: src/mainwindow.c:480
3548 msgid "/_View/_Sort/by _status"
3549 msgstr "/_Widok/_Sortuj/wg _stanu"
3550
3551 #: src/mainwindow.c:481
3552 msgid "/_View/_Sort/by a_ttachment"
3553 msgstr "/_Widok/_Sortuj/wg z_a³±czników"
3554
3555 #: src/mainwindow.c:483
3556 msgid "/_View/_Sort/by score"
3557 msgstr "/_Widok/_Sortuj/wg punktacji"
3558
3559 #: src/mainwindow.c:484
3560 msgid "/_View/_Sort/by locked"
3561 msgstr "/_Widok/_Sortuj/wg zablokowanych"
3562
3563 #: src/mainwindow.c:485
3564 msgid "/_View/_Sort/D_on't sort"
3565 msgstr "/_Widok/_Sortuj/Nie s_ortuj"
3566
3567 #: src/mainwindow.c:486 src/mainwindow.c:489
3568 msgid "/_View/_Sort/---"
3569 msgstr "/_Widok/_Sortuj/---"
3570
3571 #: src/mainwindow.c:487
3572 msgid "/_View/_Sort/Ascending"
3573 msgstr "/_Widok/_Sortuj/Rosn±co"
3574
3575 #: src/mainwindow.c:488
3576 msgid "/_View/_Sort/Descending"
3577 msgstr "/_Widok/_Sortuj/Malej±co"
3578
3579 #: src/mainwindow.c:490
3580 msgid "/_View/_Sort/_Attract by subject"
3581 msgstr "/_Widok/_Sortuj/Segreguj wg tem_atu"
3582
3583 #: src/mainwindow.c:492
3584 msgid "/_View/Th_read view"
3585 msgstr "/_Widok/W±_tkuj widok"
3586
3587 #: src/mainwindow.c:493
3588 msgid "/_View/E_xpand all threads"
3589 msgstr "/_Widok/Ro_zszerz wszystkie w±tki"
3590
3591 #: src/mainwindow.c:494
3592 msgid "/_View/Co_llapse all threads"
3593 msgstr "/_Widok/S_prê¿ wszystkie w±tki"
3594
3595 #: src/mainwindow.c:495
3596 msgid "/_View/_Hide read messages"
3597 msgstr "/_Widok/_Ukryj przeczytane wiadomo¶ci"
3598
3599 #: src/mainwindow.c:496
3600 msgid "/_View/Set displayed _items..."
3601 msgstr "/_Widok/Ustaw wy¶wietlane rz_eczy..."
3602
3603 #: src/mainwindow.c:499
3604 msgid "/_View/_Go to"
3605 msgstr "/_Widok/Prze_jd¼ do"
3606
3607 #: src/mainwindow.c:500
3608 msgid "/_View/_Go to/_Prev message"
3609 msgstr "/_Widok/Prze_jd¼ do/_Poprzednia wiadomo¶æ"
3610
3611 #: src/mainwindow.c:501
3612 msgid "/_View/_Go to/_Next message"
3613 msgstr "/_Widok/Prze_jd¼ do/_Nastêpna wiadomo¶æ"
3614
3615 #: src/mainwindow.c:502 src/mainwindow.c:507 src/mainwindow.c:510
3616 #: src/mainwindow.c:515 src/mainwindow.c:520
3617 msgid "/_View/_Go to/---"
3618 msgstr "/_Widok/Prze_jd¼ do/---"
3619
3620 #: src/mainwindow.c:503
3621 msgid "/_View/_Go to/P_rev unread message"
3622 msgstr "/_Widok/Prze_jd¼ do/Pop_rzednia nieprzeczytana wiadomo¶æ"
3623
3624 #: src/mainwindow.c:505
3625 msgid "/_View/_Go to/N_ext unread message"
3626 msgstr "/_Widok/Prze_jd¼ do/Nastêpna ni_eprzeczytana wiadomo¶æ"
3627
3628 #: src/mainwindow.c:508
3629 msgid "/_View/_Go to/Prev ne_w message"
3630 msgstr "/_Widok/Prze_jd¼ do/Poprzednia no_wa wiadomo¶æ"
3631
3632 #: src/mainwindow.c:509
3633 msgid "/_View/_Go to/Ne_xt new message"
3634 msgstr "/_Widok/Prze_jd¼ do/Nastêpna no_wa wiadomo¶æ"
3635
3636 #: src/mainwindow.c:511
3637 msgid "/_View/_Go to/Prev _marked message"
3638 msgstr "/_Widok/Prze_jd¼ do/Poprzednia zaznaczona wiado_mo¶æ"
3639
3640 #: src/mainwindow.c:513
3641 msgid "/_View/_Go to/Next m_arked message"
3642 msgstr "/_Widok/Prze_jd¼ do/N_astêpna zaznaczona wiadomo¶æ"
3643
3644 #: src/mainwindow.c:516
3645 msgid "/_View/_Go to/Prev _labeled message"
3646 msgstr "/_Widok/Prze_jd¼ do/Poprzednia oko_lorowana wiadomo¶æ"
3647
3648 #: src/mainwindow.c:518
3649 msgid "/_View/_Go to/Next la_beled message"
3650 msgstr "/_Widok/Prze_jd¼ do/Nastêpna okolo_rowana wiadomo¶æ"
3651
3652 #: src/mainwindow.c:521
3653 msgid "/_View/_Go to/Other _folder..."
3654 msgstr "/_Widok/Prze_jd¼ do/Innego katalo_gu"
3655
3656 #: src/mainwindow.c:525 src/mainwindow.c:532 src/messageview.c:157
3657 msgid "/_View/_Code set/---"
3658 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/---"
3659
3660 #: src/mainwindow.c:529 src/messageview.c:161
3661 msgid "/_View/_Code set"
3662 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa"
3663
3664 #: src/mainwindow.c:530 src/messageview.c:162
3665 msgid "/_View/_Code set/_Auto detect"
3666 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/_Automatycznie"
3667
3668 #: src/mainwindow.c:533 src/messageview.c:165
3669 msgid "/_View/_Code set/7bit ascii (US-ASC_II)"
3670 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/7 bitów ascii (US-ASC_II)"
3671
3672 #: src/mainwindow.c:537 src/messageview.c:169
3673 msgid "/_View/_Code set/Unicode (_UTF-8)"
3674 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Unicode (_UTF-8)"
3675
3676 #: src/mainwindow.c:541 src/messageview.c:173
3677 msgid "/_View/_Code set/Western European (ISO-8859-_1)"
3678 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Europa Zachodnia (ISO-8859-_1)"
3679
3680 #: src/mainwindow.c:543 src/messageview.c:175
3681 msgid "/_View/_Code set/Western European (ISO-8859-15)"
3682 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Europa Zachodnia (ISO-8859-15)"
3683
3684 #: src/mainwindow.c:547 src/messageview.c:179
3685 msgid "/_View/_Code set/Central European (ISO-8859-_2)"
3686 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Europa ¦rodkowa (ISO-8859-_2)"
3687
3688 #: src/mainwindow.c:550 src/messageview.c:182
3689 msgid "/_View/_Code set/_Baltic (ISO-8859-13)"
3690 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Kraje _Ba³tyckie (ISO-8859-13)"
3691
3692 #: src/mainwindow.c:552 src/messageview.c:184
3693 msgid "/_View/_Code set/Baltic (ISO-8859-_4)"
3694 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Kraje Ba³tyckie (ISO-8859-_4)"
3695
3696 #: src/mainwindow.c:555 src/messageview.c:187
3697 msgid "/_View/_Code set/Greek (ISO-8859-_7)"
3698 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Grecja (ISO-8859-_7)"
3699
3700 #: src/mainwindow.c:558 src/messageview.c:190
3701 msgid "/_View/_Code set/Turkish (ISO-8859-_9)"
3702 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Turcja (ISO-8859-_9)"
3703
3704 #: src/mainwindow.c:561 src/messageview.c:193
3705 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (ISO-8859-_5)"
3706 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Cyrylica (ISO-8859-_5)"
3707
3708 #: src/mainwindow.c:563 src/messageview.c:195
3709 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (KOI8-_R)"
3710 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Cyrylica (KOI8-_R)"
3711
3712 #: src/mainwindow.c:565 src/messageview.c:197
3713 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (Windows-1251)"
3714 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Cyrylica (Windows-1251)"
3715
3716 #: src/mainwindow.c:569 src/messageview.c:201
3717 msgid "/_View/_Code set/Japanese (ISO-2022-_JP)"
3718 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Japonia (ISO-2022-_JP)"
3719
3720 #: src/mainwindow.c:572 src/messageview.c:204
3721 msgid "/_View/_Code set/Japanese (ISO-2022-JP-2)"
3722 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Japonia (ISO-2022-JP-2)"
3723
3724 #: src/mainwindow.c:575 src/messageview.c:207
3725 msgid "/_View/_Code set/Japanese (_EUC-JP)"
3726 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Japonia (_EUC-JP)"
3727
3728 #: src/mainwindow.c:577 src/messageview.c:209
3729 msgid "/_View/_Code set/Japanese (_Shift__JIS)"
3730 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Japonia (_Shift__JIS)"
3731
3732 #: src/mainwindow.c:581 src/messageview.c:213
3733 msgid "/_View/_Code set/Simplified Chinese (_GB2312)"
3734 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Uproszczony Chiny (_GB2312)"
3735
3736 #: src/mainwindow.c:583 src/messageview.c:215
3737 msgid "/_View/_Code set/Traditional Chinese (_Big5)"
3738 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Tradycyjny Chiny (_Big5)"
3739
3740 #: src/mainwindow.c:585 src/messageview.c:217
3741 msgid "/_View/_Code set/Traditional Chinese (EUC-_TW)"
3742 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Tradycyjny Chiny (EUC-_TW)"
3743
3744 #: src/mainwindow.c:587 src/messageview.c:219
3745 msgid "/_View/_Code set/Chinese (ISO-2022-_CN)"
3746 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Chiny (ISO-2022-_CN)"
3747
3748 #: src/mainwindow.c:590 src/messageview.c:222
3749 msgid "/_View/_Code set/Korean (EUC-_KR)"
3750 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Korea(EUC-_KR)"
3751
3752 #: src/mainwindow.c:592 src/messageview.c:224
3753 msgid "/_View/_Code set/Korean (ISO-2022-KR)"
3754 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Korea (ISO-2022-KR)"
3755
3756 #: src/mainwindow.c:595 src/messageview.c:227
3757 msgid "/_View/_Code set/Thai (TIS-620)"
3758 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Tajska (TIS-620)"
3759
3760 #: src/mainwindow.c:597 src/messageview.c:229
3761 msgid "/_View/_Code set/Thai (Windows-874)"
3762 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Tajska (Windows-874)"
3763
3764 #: src/mainwindow.c:605 src/summaryview.c:450
3765 msgid "/_View/Open in new _window"
3766 msgstr "/_Widok/Ot_wórz w nowym oknie"
3767
3768 #: src/mainwindow.c:606 src/messageview.c:237
3769 msgid "/_View/Mess_age source"
3770 msgstr "/_Widok/¬ród³o wiado_mo¶ci"
3771
3772 #: src/mainwindow.c:607
3773 msgid "/_View/Show all _headers"
3774 msgstr "/_Widok/Poka¿ wszystkie na_g³ówki"
3775
3776 #: src/mainwindow.c:609
3777 msgid "/_View/_Update summary"
3778 msgstr "/_Widok/Od¶wie¿enie pods_umowania"
3779
3780 #: src/mainwindow.c:612
3781 msgid "/_Message/Get new ma_il"
3782 msgstr "/Wiado_mo¶æ/Pob_ierz now± pocztê "
3783
3784 #: src/mainwindow.c:613
3785 msgid "/_Message/Get from _all accounts"
3786 msgstr "/Wiado_mo¶æ/Pobierz z _wszystkich kont"
3787
3788 #: src/mainwindow.c:615
3789 msgid "/_Message/Cancel receivin_g"
3790 msgstr "/Wiado_mo¶æ/_Anuluj pobieranie"
3791
3792 #: src/mainwindow.c:617
3793 msgid "/_Message/_Send queued messages"
3794 msgstr "/Wiado_mo¶æ/Wy¶lij wia_domo¶ci z kolejki"
3795
3796 #: src/mainwindow.c:619
3797 msgid "/_Message/Compose a_n email message"
3798 msgstr "/Wiado_mo¶æ/Twórz _now± wiadomo¶æ"
3799
3800 #: src/mainwindow.c:620
3801 msgid "/_Message/Compose a news message"
3802 msgstr "/Wiado_mo¶æ/Twórz nowego posta do grup"
3803
3804 #: src/mainwindow.c:621 src/messageview.c:244
3805 msgid "/_Message/_Reply"
3806 msgstr "/Wiado_mo¶æ/_Odpowiedz"
3807
3808 #: src/mainwindow.c:622
3809 msgid "/_Message/Repl_y to"
3810 msgstr "/_Wiadomo¶æ/_Odpowiedz do"
3811
3812 #: src/mainwindow.c:623 src/messageview.c:245
3813 msgid "/_Message/Repl_y to/_all"
3814 msgstr "/Wiado_mo¶æ/_Odpowiedz do/_Wszystkich"
3815
3816 #: src/mainwindow.c:624 src/messageview.c:247
3817 msgid "/_Message/Repl_y to/_sender"
3818 msgstr "/Wiado_mo¶æ/_Odpowiedz do/_Nadawcy"
3819
3820 #: src/mainwindow.c:625 src/messageview.c:249
3821 msgid "/_Message/Repl_y to/mailing _list"
3822 msgstr "/Wiado_mo¶æ/Odpowiedz do/_Grupy mailingowej"
3823
3824 #: src/mainwindow.c:627
3825 msgid "/_Message/Follow-up and reply to"
3826 msgstr "/_Wiadomo¶æ/_Odpowiedz na grupê i nadawcy"
3827
3828 #: src/mainwindow.c:629 src/messageview.c:252
3829 msgid "/_Message/_Forward"
3830 msgstr "/Wiado_mo¶æ/Pr_zeka¿"
3831
3832 #: src/mainwindow.c:630
3833 msgid "/_Message/Redirect"
3834 msgstr "/Wiado_mo¶æ/Prz_ekieruj"
3835
3836 #: src/mainwindow.c:632 src/messageview.c:257
3837 msgid "/_Message/Re-_edit"
3838 msgstr "/Wiado_mo¶æ/Powtórz _edycjê"
3839
3840 #: src/mainwindow.c:634
3841 msgid "/_Message/M_ove..."
3842 msgstr "/Wiado_mo¶æ/_Przesuñ..."
3843
3844 #: src/mainwindow.c:635
3845 msgid "/_Message/_Copy..."
3846 msgstr "/Wiado_mo¶æ/_Kopiuj"
3847
3848 #: src/mainwindow.c:636
3849 msgid "/_Message/_Delete"
3850 msgstr "/Wiado_mo¶æ/_Usuñ"
3851
3852 #: src/mainwindow.c:637
3853 msgid "/_Message/Cancel a news message"
3854 msgstr "/Wiado_mo¶æ/Usuñ swojego posta z grup"
3855
3856 #: src/mainwindow.c:639
3857 msgid "/_Message/_Mark"
3858 msgstr "/Wiado_mo¶æ/_Zaznacz"
3859
3860 #: src/mainwindow.c:640
3861 msgid "/_Message/_Mark/_Mark"
3862 msgstr "/Wiado_mo¶æ/_Zaznacz/_Zaznacz"
3863
3864 #: src/mainwindow.c:641
3865 msgid "/_Message/_Mark/_Unmark"
3866 msgstr "/Wiado_mo¶æ/_Zaznacz/_Odznacz"
3867
3868 #: src/mainwindow.c:642
3869 msgid "/_Message/_Mark/---"
3870 msgstr "/Wiado_mo¶æ/_Zaznacz/---"
3871
3872 #: src/mainwindow.c:643
3873 msgid "/_Message/_Mark/Mark as unr_ead"
3874 msgstr "/Wiado_mo¶æ/_Zaznacz/Zaznacz jako ni_eprzeczytane"
3875
3876 #: src/mainwindow.c:644
3877 msgid "/_Message/_Mark/Mark as rea_d"
3878 msgstr "/Wiado_mo¶æ/_Zaznacz/Zaznacz jako przecz_ytane"
3879
3880 #: src/mainwindow.c:646
3881 msgid "/_Message/_Mark/Mark all _read"
3882 msgstr "/Wiado_mo¶æ/_Zaznacz/Zaznacz wszystkie jako przecz_ytane"
3883
3884 #: src/mainwindow.c:649
3885 msgid "/_Tools/_Address book..."
3886 msgstr "/_Narzêdzia/_Ksi±¿ka adresowa"
3887
3888 #: src/mainwindow.c:650 src/messageview.c:261
3889 msgid "/_Tools/Add sender to address boo_k"
3890 msgstr "/_Narzêdzia/Dodaj nadawcê do ksi±¿ki adresowej"
3891
3892 #: src/mainwindow.c:652
3893 msgid "/_Tools/_Harvest addresses"
3894 msgstr "/_Narzêdzia/Pobierz adresy"
3895
3896 #: src/mainwindow.c:653
3897 msgid "/_Tools/_Harvest addresses/from _Folder..."
3898 msgstr "/_Narzêdzia/Pobierz adresy/z _folderu..."
3899
3900 #: src/mainwindow.c:655
3901 msgid "/_Tools/_Harvest addresses/from _Messages..."
3902 msgstr "/_Narzêdzia/Pobierz adresy/z wiado_mo¶ci..."
3903
3904 #: src/mainwindow.c:658
3905 msgid "/_Tools/_Filter messages"
3906 msgstr "/_Narzêdzia/_Filtruj wiadomo¶ci"
3907
3908 #: src/mainwindow.c:659 src/messageview.c:264
3909 msgid "/_Tools/_Create filter rule"
3910 msgstr "/_Narzêdzia/_Od¶wie¿ drzewo katalogów"
3911
3912 #: src/mainwindow.c:660 src/messageview.c:266
3913 msgid "/_Tools/_Create filter rule/_Automatically"
3914 msgstr "/_Narzêdzia/_Twórz regu³ê filtra/_Automatycznie"
3915
3916 #: src/mainwindow.c:662 src/messageview.c:268
3917 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _From"
3918 msgstr "/_Narzêdzia/_Twórz regu³ê filtra/z '_Od:'"
3919
3920 #: src/mainwindow.c:664 src/messageview.c:270
3921 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _To"
3922 msgstr "/_Narzêdzia/_Twórz regu³ê filtra/z '_Do:'"
3923
3924 #: src/mainwindow.c:666 src/messageview.c:272
3925 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _Subject"
3926 msgstr "/_Narzêdzia/_Twórz regu³ê filtra/z 'Temat:'"
3927
3928 #: src/mainwindow.c:671
3929 msgid "/_Tools/Delete du_plicated messages"
3930 msgstr "/_Narzêdzia/Usuñ _duplikaty wiadomo¶ci"
3931
3932 #: src/mainwindow.c:674
3933 msgid "/_Tools/E_xecute"
3934 msgstr "/_Narzêdzia/_Wykonaj"
3935
3936 #: src/mainwindow.c:677
3937 msgid "/_Tools/SSL certi_ficates..."
3938 msgstr "/_Narzêdzia/Certy_fikaty SSL..."
3939
3940 #: src/mainwindow.c:681
3941 msgid "/_Tools/_Log window"
3942 msgstr "/_Narzêdzia/Okno _dziennika"
3943
3944 #: src/mainwindow.c:683
3945 msgid "/_Configuration"
3946 msgstr "/Konfigura_cja"
3947
3948 #: src/mainwindow.c:684
3949 msgid "/_Configuration/C_hange current account"
3950 msgstr "/Konfigura_cja/Zmieñ bie¿±_ce konto"
3951
3952 #: src/mainwindow.c:686
3953 msgid "/_Configuration/_Preferences for current account..."
3954 msgstr "/Konfigura_cja/_Ustawienia dla bie¿±cego konta..."
3955
3956 #: src/mainwindow.c:688
3957 msgid "/_Configuration/Create _new account..."
3958 msgstr "/Konfigura_cja/Utwórz _nowe konto..."
3959
3960 #: src/mainwindow.c:690
3961 msgid "/_Configuration/_Edit accounts..."
3962 msgstr "/Konfigura_cja/_Edytuj konta..."
3963
3964 #: src/mainwindow.c:692
3965 msgid "/_Configuration/---"
3966 msgstr "/Konfigura_cja/---"
3967
3968 #: src/mainwindow.c:693
3969 msgid "/_Configuration/_Common preferences..."
3970 msgstr "/Konfigura_cja/Ustawie_nia..."
3971
3972 #: src/mainwindow.c:695
3973 msgid "/_Configuration/_Scoring..."
3974 msgstr "/Konfigura_cja/_Punktowanie..."
3975
3976 #: src/mainwindow.c:697
3977 msgid "/_Configuration/_Filtering..."
3978 msgstr "/Konfigura_cja/_Filtrowanie..."
3979
3980 #: src/mainwindow.c:699
3981 msgid "/_Configuration/_Templates..."
3982 msgstr "/Konfigura_cja/_Szablony..."
3983
3984 #: src/mainwindow.c:700
3985 msgid "/_Configuration/_Actions..."
3986 msgstr "/Konfigura_cja/_Akcje..."
3987
3988 #: src/mainwindow.c:701
3989 msgid "/_Configuration/_Other Preferences..."
3990 msgstr "/Konfigura_cja/_Inne Ustawienia..."
3991
3992 #: src/mainwindow.c:702
3993 msgid "/_Configuration/Plugins..."
3994 msgstr "/Konfigura_cja/_Wtyczki..."
3995
3996 #: src/mainwindow.c:705
3997 msgid "/_Help/_Manual (Local)"
3998 msgstr "/_Pomoc/_Instrukcja (Lokalna)"
3999
4000 #: src/mainwindow.c:706
4001 msgid "/_Help/_Manual (Sylpheed Doc Homepage)"
4002 msgstr "/_Pomoc/_Instrukcja (Strona dokumentacji Sylpheed)"
4003
4004 #: src/mainwindow.c:708
4005 msgid "/_Help/_FAQ (Local)"
4006 msgstr "/Po_moc/_FAQ (Lokalne)"
4007
4008 #: src/mainwindow.c:709
4009 msgid "/_Help/_FAQ (Sylpheed Doc Homepage)"
4010 msgstr "/Po_moc/_FAQ (Strona dokumentacji Sylpheed)"
4011
4012 #: src/mainwindow.c:711
4013 msgid "/_Help/_Claws FAQ (Claws Documentation)"
4014 msgstr "/Po_moc/_Claws FAQ(Strona dokumentacji Claws)"
4015
4016 #: src/mainwindow.c:713
4017 msgid "/_Help/---"
4018 msgstr "/_Pomoc/---"
4019
4020 #: src/mainwindow.c:832
4021 msgid "Go offline"
4022 msgstr "Pracuj w trybie od³±czenia od sieci"
4023
4024 #: src/mainwindow.c:836
4025 msgid "Go online"
4026 msgstr "Pracuj w trybie po³±czonego do sieci"
4027
4028 #: src/mainwindow.c:852
4029 msgid "Select account"
4030 msgstr "Wybierz konto"
4031
4032 #: src/mainwindow.c:1176 src/mainwindow.c:1193 src/prefs_folder_item.c:378
4033 msgid "Untitled"
4034 msgstr "Bez tytu³u"
4035
4036 #: src/mainwindow.c:1194
4037 msgid "none"
4038 msgstr "¿aden"
4039
4040 #: src/mainwindow.c:1434
4041 msgid "Empty trash"
4042 msgstr "Opró¿nij wysypisko"
4043
4044 #: src/mainwindow.c:1435
4045 msgid "Empty all messages in trash?"
4046 msgstr "Usun±æ wszystkie wiadomo¶ci z wysypiska?"
4047
4048 #: src/mainwindow.c:1453
4049 msgid "Add mailbox"
4050 msgstr "Dodaj skrzynkê"
4051
4052 #: src/mainwindow.c:1454
4053 msgid ""
4054 "Input the location of mailbox.\n"
4055 "If the existing mailbox is specified, it will be\n"
4056 "scanned automatically."
4057 msgstr ""
4058 "Wprowad¼ miejsce skrzynki.\n"
4059 "Je¶li podasz istniej±c± skrzynkê, bêdzie ona\n"
4060 "automatycznie przeskanowana."
4061
4062 #: src/mainwindow.c:1460 src/mainwindow.c:1497
4063 #, c-format
4064 msgid "The mailbox `%s' already exists."
4065 msgstr "Skrzynka `%s' ju¿ istnieje."
4066
4067 #: src/mainwindow.c:1465 src/setup.c:57
4068 msgid "Mailbox"
4069 msgstr "Skrzynka"
4070
4071 #: src/mainwindow.c:1470 src/setup.c:61
4072 msgid ""
4073 "Creation of the mailbox failed.\n"
4074 "Maybe some files already exist, or you don't have the permission to write "
4075 "there."
4076 msgstr ""
4077 "B³±d tworzenia skrzynki.\n"
4078 "Byæ mo¿e pliki ju¿ istniej± lub nie masz praw do zapisu w tym miejscu"
4079
4080 #: src/mainwindow.c:1490
4081 msgid "Add mbox mailbox"
4082 msgstr "Dodaj skrzynkê mbox"
4083
4084 #: src/mainwindow.c:1491
4085 msgid "Input the location of mailbox."
4086 msgstr "Wprowad¼ lokalizacjê skrzynki."
4087
4088 #: src/mainwindow.c:1507
4089 msgid "Creation of the mailbox failed."
4090 msgstr "Nie powiod³o siê stworzenie skrzynki."
4091
4092 #: src/mainwindow.c:1823
4093 msgid "Sylpheed - Folder View"
4094 msgstr "Sylpheed- Widok folderów"
4095
4096 #: src/mainwindow.c:1844 src/messageview.c:380
4097 msgid "Sylpheed - Message View"
4098 msgstr "Sylpheed - Widok wiadomo¶ci"
4099
4100 #: src/mainwindow.c:2217
4101 msgid "Exit"
4102 msgstr "Koniec"
4103
4104 #: src/mainwindow.c:2217
4105 msgid "Exit this program?"
4106 msgstr "Wyj¶æ z programu?"
4107
4108 #: src/matcher.c:1212 src/matcher.c:1213 src/matcher.c:1214 src/matcher.c:1215
4109 #: src/matcher.c:1216 src/matcher.c:1217 src/matcher.c:1218 src/matcher.c:1219
4110 msgid "(none)"
4111 msgstr "(¿aden)"
4112
4113 #: src/message_search.c:88
4114 msgid "Find in current message"
4115 msgstr "Znajd¼ w bie¿±cych wiadomo¶ciach"
4116
4117 #: src/message_search.c:106
4118 msgid "Find text:"
4119 msgstr "Znajd¼ tekst:"
4120
4121 #: src/message_search.c:121 src/prefs_matcher.c:539 src/summary_search.c:182
4122 msgid "Case sensitive"
4123 msgstr "Rozró¿nianie wielko¶ci liter"
4124
4125 #: src/message_search.c:127 src/summary_search.c:188
4126 msgid "Backward search"
4127 msgstr "Wyszukiwanie w ty³"
4128
4129 #: src/message_search.c:183 src/summary_search.c:313
4130 msgid "Search failed"
4131 msgstr "Wyszukiwanie nie powiod³o siê"
4132
4133 #: src/message_search.c:184 src/summary_search.c:314
4134 msgid "Search string not found."
4135 msgstr "Nie znaleziono szukanego ci±gu."
4136
4137 #: src/message_search.c:191
4138 msgid "Beginning of message reached; continue from end?"
4139 msgstr "Osi±gniêto pocz±tek wiadomo¶ci; zacz±æ od koñca?"
4140
4141 #: src/message_search.c:194
4142 msgid "End of message reached; continue from beginning?"
4143 msgstr "Osi±gniêto koniec wiadomo¶ci; zacz±æ od pocz±tku?"
4144
4145 #: src/message_search.c:197 src/summary_search.c:323
4146 msgid "Search finished"
4147 msgstr "Przeszukiwanie zakoñczone"
4148
4149 #: src/messageview.c:238
4150 msgid "/_View/Show all _header"
4151 msgstr "/_Widok/Poka¿ wszystkie na_g³ówki"
4152
4153 #: src/messageview.c:241
4154 msgid "/_Message/Compose _new message"
4155 msgstr "/Wiado_mo¶æ/Twórz _now± wiadomo¶æ"
4156
4157 #: src/messageview.c:253
4158 msgid "/_Message/For_ward as attachment"
4159 msgstr "/Wiado_mo¶æ/Przeka¿ jako za³±cznik"
4160
4161 #: src/messageview.c:255
4162 msgid "/_Message/Redirec_t"
4163 msgstr "/Wiado_mo¶æ/Prz_ekieruj"
4164
4165 #: src/messageview.c:477
4166 msgid "<No Return-Path found>"
4167 msgstr "<Nie znaleziono ¶cie¿ki zwrotu>"
4168
4169 #: src/messageview.c:485
4170 #, c-format
4171 msgid ""
4172 "The notification address to which the return receipt is to be sent\n"
4173 "does not correspond to the return path:\n"
4174 "Notification address: %s\n"
4175 "Return path: %s\n"
4176 "It is advised to not to send the return receipt."
4177 msgstr ""
4178 "Adres na który potwierdzenie odbioru ma byæ wys³ane nie odpowiada\n"
4179 "adresowi ¶cie¿ki zwrotu wiadomo¶ci:\n"
4180 "Adres któremu ma zostaæ wys³ane potwierdzenie: %s\n"
4181 "Adres ¶cie¿ki zwrotu: %s\n"
4182 "Nie jest zalecane by wysy³aæ potwierdzenie odbioru."
4183
4184 #: src/messageview.c:493
4185 msgid "+Don't Send"
4186 msgstr "+Nie Wysy³aj"
4187
4188 #: src/messageview.c:503
4189 msgid ""
4190 "This message is asking for a return receipt notification\n"
4191 "but according to its 'To:' and 'CC:' headers it was not\n"
4192 "officially addressed to you.\n"
4193 "Receipt notification cancelled."
4194 msgstr ""
4195 "Ta wiadomo¶æ prosi o potwierdzenie odbioru ale wg. nag³ówków\n"
4196 "Do: i Kopia: ta wiadomo¶æ nie jest adresowana do Ciebie\n"
4197 "Potwierdzenie odbioru nie zosta³o wys³ane."
4198
4199 #: src/messageview.c:893 src/mimeview.c:986 src/mimeview.c:1074
4200 #: src/summaryview.c:3420
4201 msgid "Save as"
4202 msgstr "Zapisz jako"
4203
4204 #: src/messageview.c:898 src/mimeview.c:1016 src/mimeview.c:1080
4205 #: src/summaryview.c:3425
4206 msgid "Overwrite"
4207 msgstr "Nadpisz"
4208
4209 #: src/messageview.c:899
4210 msgid "Overwrite existing file?"
4211 msgstr "Nadpisaæ istniej±cy plik?"
4212
4213 #: src/messageview.c:906 src/summaryview.c:3433 src/summaryview.c:3437
4214 #: src/summaryview.c:3454
4215 #, c-format
4216 msgid "Can't save the file `%s'."
4217 msgstr "Nie mo¿na zapisaæ do pliku '%s'."
4218
4219 #: src/messageview.c:972
4220 msgid "This message asks for a return receipt"
4221 msgstr "Ta wiadomo¶æ prosi o zwrotne potwierdzenie dorêczenia."
4222
4223 #: src/messageview.c:973
4224 msgid "Send receipt"
4225 msgstr "Wy¶lij potwierdzenie"
4226
4227 #: src/messageview.c:1026
4228 msgid "Return Receipt Notification"
4229 msgstr "Potwierdzenie Odbioru Wiadomo¶ci"
4230
4231 #: src/messageview.c:1027
4232 msgid ""
4233 "The message was sent to several of your accounts.\n"
4234 "Please choose which account do you want to use for sending the receipt "
4235 "notification:"
4236 msgstr ""
4237 "Wiadomo¶æ zosta³a wys³ana do wielu z Twoich kont.\n"
4238 "Proszê sprecyzowaæ którego konta chcesz u¿yæ do wys³ania potwierdzenia "
4239 "odbioru:"
4240
4241 #: src/messageview.c:1031
4242 msgid "Send Notification"
4243 msgstr "Wy¶lij potwierdzenie odbioru"
4244
4245 #: src/messageview.c:1031
4246 msgid "+Cancel"
4247 msgstr "+Anuluj"
4248
4249 #: src/messageview.c:1089 src/prefs_common.c:2581 src/summaryview.c:3472
4250 #: src/toolbar.c:168
4251 msgid "Print"
4252 msgstr "Drukuj"
4253
4254 #: src/messageview.c:1090 src/summaryview.c:3473
4255 #, c-format
4256 msgid ""
4257 "Enter the print command line:\n"
4258 "(`%s' will be replaced with file name)"
4259 msgstr ""
4260 "Podaj polecenie wydruku:\n"
4261 "('%s' zostanie zast±pione nazw± pliku)"
4262
4263 #: src/messageview.c:1096 src/summaryview.c:3479
4264 #, c-format
4265 msgid ""
4266 "Print command line is invalid:\n"
4267 "`%s'"
4268 msgstr ""
4269 "B³êdne polecenie wydruku:\n"
4270 "`%s'"
4271
4272 #: src/mimeview.c:150
4273 msgid "/_Open"
4274 msgstr "/_Otwórz"
4275
4276 #: src/mimeview.c:151
4277 msgid "/Open _with..."
4278 msgstr "/Otwórz _z..."
4279
4280 #: src/mimeview.c:152
4281 msgid "/_Display as text"
4282 msgstr "/_Wy¶wietl jako tekst"
4283
4284 #: src/mimeview.c:153 src/summaryview.c:455
4285 msgid "/_Save as..."
4286 msgstr "/Zapi_sz jako..."
4287
4288 #: src/mimeview.c:154
4289 msgid "/Save _all..."
4290 msgstr "/Zapi_sz wszystko..."
4291
4292 #: src/mimeview.c:157
4293 msgid "/_Check signature"
4294 msgstr "/Spr_awd¼ podpis"
4295
4296 #: src/mimeview.c:197
4297 msgid "MIME Type"
4298 msgstr "Typ MIME "
4299
4300 #: src/mimeview.c:365
4301 msgid "Right-click here to verify the signature"
4302 msgstr "Kliknij tutaj prawym przyciskiem myszy by potwierdziæ podpis"
4303
4304 #: src/mimeview.c:962 src/mimeview.c:1023 src/mimeview.c:1088
4305 #: src/mimeview.c:1113 src/mimeview.c:1143
4306 msgid "Can't save the part of multipart message."
4307 msgstr "Nie mo¿na zapisaæ czê¶ci wiadomo¶ci wieloczê¶ciowej."
4308
4309 #: src/mimeview.c:1014 src/mimeview.c:1078
4310 #, c-format
4311 msgid "Overwrite existing file '%s'?"
4312 msgstr "Nadpisaæ istniej±cy plik '%s'?"
4313
4314 #: src/mimeview.c:1153
4315 msgid "Open with"
4316 msgstr "Otwórz z"
4317
4318 #: src/mimeview.c:1154
4319 #, c-format
4320 msgid ""
4321 "Enter the command line to open file:\n"
4322 "(`%s' will be replaced with file name)"
4323 msgstr ""
4324 "Wprowad¼ polecenie dla otwarcia pliku:\n"
4325 "('%s' zostanie zast±pione nazw± pliku)"
4326
4327 #: src/news.c:205
4328 #, c-format
4329 msgid "creating NNTP connection to %s:%d ...\n"
4330 msgstr "tworzenie po³±czenia NNTP z %s:%d ...\n"
4331
4332 #: src/news.c:783
4333 #, c-format
4334 msgid "can't set group: %s\n"
4335 msgstr "nie mo¿na ustawiæ grupy: %s\n"
4336
4337 #: src/news.c:793
4338 #, c-format
4339 msgid "invalid article range: %d - %d\n"
4340 msgstr "niepoprawny zakres artyku³u: %d - %d\n"
4341
4342 #: src/news.c:814
4343 #, c-format
4344 msgid "error occurred while getting %s.\n"
4345 msgstr "b³±d podczas pobierania %s.\n"
4346
4347 #: src/news.c:831
4348 #, c-format
4349 msgid "getting xover %d in %s...\n"
4350 msgstr "pobieranie xover %d w %s...\n"
4351
4352 #: src/news.c:834 src/news.c:903
4353 msgid "can't get xover\n"
4354 msgstr "nie mo¿na pobraæ xover\n"
4355
4356 #: src/news.c:839 src/news.c:909
4357 msgid "error occurred while getting xover.\n"
4358 msgstr "b³±d podczas pobierania xover.\n"
4359
4360 #: src/news.c:845 src/news.c:922
4361 #, c-format
4362 msgid "invalid xover line: %s\n"
4363 msgstr "niepoprawna linia xover: %s\n"
4364
4365 #: src/news.c:859 src/news.c:873 src/news.c:940 src/news.c:970
4366 msgid "can't get xhdr\n"
4367 msgstr "nie mo¿na pobraæ xhdr\n"
4368
4369 #: src/news.c:864 src/news.c:878 src/news.c:948 src/news.c:978
4370 msgid "error occurred while getting xhdr.\n"
4371 msgstr "b³±d podczas pobierania xhdr.\n"
4372
4373 #: src/news.c:900
4374 #, c-format
4375 msgid "getting xover %d - %d in %s...\n"
4376 msgstr "pobieranie xover %d - %d w %s...\n"
4377
4378 #: src/passphrase.c:85
4379 msgid "Passphrase"
4380 msgstr "Has³o"
4381
4382 #: src/passphrase.c:253
4383 msgid "[no user id]"
4384 msgstr "[brak identyfikatora]"
4385
4386 #: src/passphrase.c:257
4387 #, c-format
4388 msgid ""
4389 "%sPlease enter the passphrase for:\n"
4390 "\n"
4391 "  %.*s  \n"
4392 "(%.*s)\n"
4393 msgstr ""
4394 "%s Wprowad¼ has³o dla:\n"
4395 "\n"
4396 "  %.*s  \n"
4397 "(%.*s)\n"
4398
4399 #: src/passphrase.c:261
4400 msgid ""
4401 "Bad passphrase! Try again...\n"
4402 "\n"
4403 msgstr ""
4404 "Niew³a¶ciwe has³o! Spróbuj ponownie...\n"
4405 "\n"
4406
4407 #: src/pop.c:151
4408 msgid "Required APOP timestamp not found in greeting\n"
4409 msgstr "Przy powitaniu zabrak³o wymaganego znaczika czasowego APOP\n"
4410
4411 #: src/pop.c:158
4412 msgid "Timestamp syntax error in greeting\n"
4413 msgstr "B³±d sk³adni przy znaczniku czasowym powitania\n"
4414
4415 #: src/pop.c:184 src/pop.c:211
4416 msgid "POP3 protocol error\n"
4417 msgstr "B³±d protoko³u POP3\n"
4418
4419 #: src/pop.c:628
4420 #, c-format
4421 msgid "POP3: Deleting expired message %d\n"
4422 msgstr "POP3: Usuwanie przeterminowanych wiadomo¶ci %d\n"
4423
4424 #: src/pop.c:636
4425 #, c-format
4426 msgid "POP3: Skipping message %d (%d bytes)\n"
4427 msgstr "POP3: Pomijanie wiadomo¶ci %d (%d bajtów)\n"
4428
4429 #: src/pop.c:667
4430 msgid "mailbox is locked\n"
4431 msgstr "skrzynka zablokowana\n"
4432
4433 #: src/pop.c:670
4434 msgid "session timeout\n"
4435 msgstr "up³yn±³ limit czasu sesji\n"
4436
4437 #: src/pop.c:688
4438 msgid "command not supported\n"
4439 msgstr "komenda nie wspierana\n"
4440
4441 #: src/pop.c:692
4442 msgid "error occurred on POP3 session\n"
4443 msgstr "wyst±pi³ b³±d podczas sesji POP3\n"
4444
4445 #: src/prefs_gtk.c:775
4446 msgid "Preferences"
4447 msgstr "Preferencje"
4448
4449 #: src/prefs_account.c:691
4450 #, c-format
4451 msgid "Account%d"
4452 msgstr "Konto%d"
4453
4454 #: src/prefs_account.c:710
4455 msgid "Preferences for new account"
4456 msgstr "Ustawienia nowego konta"
4457
4458 #: src/prefs_account.c:715
4459 msgid "Account preferences"
4460 msgstr "Ustawienia konta"
4461
4462 #: src/prefs_account.c:765 src/prefs_common.c:1021
4463 msgid "Receive"
4464 msgstr "Odbieranie"
4465
4466 #: src/prefs_account.c:769 src/prefs_common.c:1025 src/prefs_folder_item.c:546
4467 msgid "Compose"
4468 msgstr "Tworzenie"
4469
4470 #: src/prefs_account.c:772 src/prefs_common.c:1034
4471 msgid "Privacy"
4472 msgstr "Prywatno¶æ"
4473
4474 #: src/prefs_account.c:776
4475 msgid "SSL"
4476 msgstr "SSL"
4477
4478 #: src/prefs_account.c:779
4479 msgid "Advanced"
4480 msgstr "Zaawansowane"
4481
4482 #: src/prefs_account.c:858
4483 msgid "Name of account"
4484 msgstr "Nazwa konta"
4485
4486 #: src/prefs_account.c:867
4487 msgid "Set as default"
4488 msgstr "Ustaw jako domy¶lne konto"
4489
4490 #: src/prefs_account.c:871
4491 msgid "Personal information"
4492 msgstr "Informacje osobiste"
4493
4494 #: src/prefs_account.c:880
4495 msgid "Full name"
4496 msgstr "Pe³ne imiê"
4497
4498 #: src/prefs_account.c:886
4499 msgid "Mail address"
4500 msgstr "Adres e-mail"
4501
4502 #: src/prefs_account.c:892
4503 msgid "Organization"
4504 msgstr "Organizacja"
4505
4506 #: src/prefs_account.c:916
4507 msgid "Server information"
4508 msgstr "Informacje o serwerze"
4509
4510 #: src/prefs_account.c:937
4511 msgid "POP3 (normal)"
4512 msgstr "POP3 (normalny)"
4513
4514 #: src/prefs_account.c:939
4515 msgid "POP3 (APOP auth)"
4516 msgstr "POP3 (autoryzacja APOP)"
4517
4518 #: src/prefs_account.c:941 src/prefs_account.c:1271 src/prefs_account.c:1865
4519 msgid "IMAP4"
4520 msgstr "IMAP4"
4521
4522 #: src/prefs_account.c:943
4523 msgid "News (NNTP)"
4524 msgstr "News (NNTP)"
4525
4526 #: src/prefs_account.c:945
4527 msgid "None (local)"
4528 msgstr "¯aden (lokalnie)"
4529
4530 #: src/prefs_account.c:965
4531 msgid "This server requires authentication"
4532 msgstr "Ten serwer wymaga autentyfikacji"
4533
4534 #: src/prefs_account.c:972
4535 msgid "Authenticate on connect"
4536 msgstr "Autentyfikacja przy po³±czeniu"
4537
4538 #: src/prefs_account.c:1017
4539 msgid "News server"
4540 msgstr "Serwer news"
4541
4542 #: src/prefs_account.c:1023
4543 msgid "Server for receiving"
4544 msgstr "Serwer dla odbioru"
4545
4546 #: src/prefs_account.c:1029
4547 msgid "Local mailbox file"
4548 msgstr "Lokalny plik mailbox"
4549
4550 #: src/prefs_account.c:1036
4551 msgid "SMTP server (send)"
4552 msgstr "Serwer SMTP (dla wysy³ania)"
4553
4554 #: src/prefs_account.c:1044
4555 msgid "Use mail command rather than SMTP server"
4556 msgstr "U¿ywaj polecenia lokalnego ni¿ serwer SMTP"
4557
4558 #: src/prefs_account.c:1053
4559 msgid "command to send mails"
4560 msgstr "polecenia do wysy³ania poczty"
4561
4562 #: src/prefs_account.c:1060 src/prefs_account.c:1434
4563 msgid "User ID"
4564 msgstr "Identyfikator u¿ytkownika"
4565
4566 #: src/prefs_account.c:1066 src/prefs_account.c:1443
4567 msgid "Password"
4568 msgstr "Has³o"
4569
4570 #: src/prefs_account.c:1142 src/prefs_account.c:1848
4571 msgid "POP3"
4572 msgstr "POP3"
4573
4574 #: src/prefs_account.c:1150
4575 msgid "Remove messages on server when received"
4576 msgstr "Po odebraniu skasuj wiadomo¶ci z serwera"
4577
4578 #: src/prefs_account.c:1161
4579 msgid "Remove after"
4580 msgstr "Usuñ po"
4581
4582 #: src/prefs_account.c:1170
4583 msgid "days"
4584 msgstr "dni"
4585
4586 #: src/prefs_account.c:1187
4587 msgid "(0 days: remove immediately)"
4588 msgstr "(0 dni: skasuj od razu)"
4589
4590 #: src/prefs_account.c:1194
4591 msgid "Download all messages on server"
4592 msgstr "Pobierz wszystkie wiadomo¶ci z serwera"
4593
4594 #: src/prefs_account.c:1200
4595 msgid "Receive size limit"
4596 msgstr "Limit ilo¶ci pobieranych danych"
4597
4598 #: src/prefs_account.c:1207
4599 msgid "KB"
4600 msgstr "KB"
4601
4602 #: src/prefs_account.c:1219
4603 msgid "Default inbox"
4604 msgstr "Domy¶lna skrzynka poczty przychodz±cej"
4605
4606 #: src/prefs_account.c:1242
4607 msgid "(Unfiltered messages will be stored in this folder)"
4608 msgstr "(Niefiltrowane wiadomo¶ci bêd± przetrzymywane w tym katalogu)"
4609
4610 #: src/prefs_account.c:1247
4611 msgid "Maximum number of articles to download"
4612 msgstr "Maksymalna liczba artyku³ów do pobrania"
4613
4614 #: src/prefs_account.c:1266
4615 msgid "unlimited if 0 is specified"
4616 msgstr "nieskoñczona je¶li podano 0"
4617
4618 #: src/prefs_account.c:1282 src/prefs_account.c:1405
4619 msgid "Authentication method"
4620 msgstr "Metoda autentykacji"
4621
4622 #: src/prefs_account.c:1292 src/prefs_account.c:1415 src/prefs_common.c:1459
4623 msgid "Automatic"
4624 msgstr "Automatycznie"
4625
4626 #: src/prefs_account.c:1299
4627 msgid "Filter messages on receiving"
4628 msgstr "Filtruj wiadomo¶ci podczas odbierania"
4629
4630 #: src/prefs_account.c:1303
4631 msgid "`Get all' checks for new messages on this account"
4632 msgstr "`Odbierz wszystkie' sprawdza za now± poczt± na tym koncie"
4633
4634 #: src/prefs_account.c:1362
4635 msgid "Add Date"
4636 msgstr "Dodaj datê"
4637
4638 #: src/prefs_account.c:1363
4639 msgid "Generate Message-ID"
4640 msgstr "Generuj Message-ID"
4641
4642 #: src/prefs_account.c:1370
4643 msgid "Add user-defined header"
4644 msgstr "Dodaj nag³ówek zdefiniowany przez u¿ytkownika"
4645
4646 #: src/prefs_account.c:1372 src/prefs_common.c:2117 src/prefs_common.c:2142
4647 msgid " Edit... "
4648 msgstr " Edycja... "
4649
4650 #: src/prefs_account.c:1382
4651 msgid "Authentication"
4652 msgstr "Autentykacja"
4653
4654 #: src/prefs_account.c:1390
4655 msgid "SMTP Authentication (SMTP AUTH)"
4656 msgstr "Autentykacja SMTP (SMTP AUTH)"
4657
4658 #: src/prefs_account.c:1465
4659 msgid ""
4660 "If you leave these entries empty, the same\n"
4661 "user ID and password as receiving will be used."
4662 msgstr ""
4663 "Je¶li pozostawisz te pola puste, wtedy ten sam login i\n"
4664 "has³o u¿ytkownika jak przy odbieraniu zostanie wykorzystany"
4665
4666 #: src/prefs_account.c:1474
4667 msgid "Authenticate with POP3 before sending"
4668 msgstr "Przed wys³aniem autentykacja POP3"
4669
4670 #: src/prefs_account.c:1489
4671 msgid "POP authentication timeout: "
4672 msgstr "Koniec czasu dla autentyfikacji POP: "
4673
4674 #: src/prefs_account.c:1498
4675 msgid "minutes"
4676 msgstr "minut"
4677
4678 #: src/prefs_account.c:1545 src/prefs_account.c:1590 src/toolbar.c:419
4679 msgid "Signature"
4680 msgstr "Podpis"
4681
4682 #: src/prefs_account.c:1553
4683 msgid "Insert signature automatically"
4684 msgstr "Automatycznie wstaw podpis"
4685
4686 #: src/prefs_account.c:1558
4687 msgid "Signature separator"
4688 msgstr "Oddzielenie podpisu"
4689
4690 #: src/prefs_account.c:1580
4691 msgid "Command output"
4692 msgstr "Wyj¶cie komendy"
4693
4694 #: src/prefs_account.c:1598
4695 msgid "Automatically set the following addresses"
4696 msgstr "Automatycznie wstaw nastêpuj±ce adresy"
4697
4698 #: src/prefs_account.c:1607 src/prefs_matcher.c:143 src/prefs_matcher.c:1709
4699 #: src/quote_fmt.c:49
4700 msgid "Cc"
4701 msgstr "Kopia"
4702
4703 #: src/prefs_account.c:1620
4704 msgid "Bcc"
4705 msgstr "Ukryta kopia"
4706
4707 #: src/prefs_account.c:1633
4708 msgid "Reply-To"
4709 msgstr "Adres zwrotny"
4710
4711 #: src/prefs_account.c:1688
4712 msgid "Encrypt message by default"
4713 msgstr "Standardowo szyfruj wiadomo¶æ"
4714
4715 #: src/prefs_account.c:1690
4716 msgid "Sign message by default"
4717 msgstr "Standardowo podpisz wiadomo¶æ"
4718
4719 #: src/prefs_account.c:1692
4720 msgid "Default mode"
4721 msgstr "Domy¶lny tryb"
4722
4723 #: src/prefs_account.c:1700
4724 msgid "Use PGP/MIME"
4725 msgstr "U¿ywaj PGP/MIME"
4726
4727 #: src/prefs_account.c:1709
4728 msgid "Use Inline"
4729 msgstr "U¿ywaj trybu wewn±trzwiadomo¶ciowego"
4730
4731 #: src/prefs_account.c:1719
4732 msgid "Sign key"
4733 msgstr "Klucz"
4734
4735 #: src/prefs_account.c:1727
4736 msgid "Use default GnuPG key"
4737 msgstr "U¿yj standardowego klucza GnuPG"
4738
4739 #: src/prefs_account.c:1736
4740 msgid "Select key by your email address"
4741 msgstr "Wybierz klucz poprzez twój adres e-mail"
4742
4743 #: src/prefs_account.c:1745
4744 msgid "Specify key manually"
4745 msgstr "Okre¶l klucz rêcznie"
4746
4747 #: src/prefs_account.c:1761
4748 msgid "User or key ID:"
4749 msgstr "U¿ytkownik lub klucz ID:"
4750
4751 #: src/prefs_account.c:1856 src/prefs_account.c:1873 src/prefs_account.c:1889
4752 msgid "Don't use SSL"
4753 msgstr "Nie u¿ywaj SSL"
4754
4755 #: src/prefs_account.c:1859
4756 msgid "Use SSL for POP3 connection"
4757 msgstr "U¿ywaj SSL dla po³±czeñ POP3"
4758
4759 #: src/prefs_account.c:1862 src/prefs_account.c:1879 src/prefs_account.c:1913
4760 msgid "Use STARTTLS command to start SSL session"
4761 msgstr "U¿yj komendy STARTTLS by nawi±zaæ sesjê SSL"
4762
4763 #: src/prefs_account.c:1876
4764 msgid "Use SSL for IMAP4 connection"
4765 msgstr "U¿ywaj SSL dla po³±czeñ IMAP4"
4766
4767 #: src/prefs_account.c:1882
4768 msgid "NNTP"
4769 msgstr "NNTP"
4770
4771 #: src/prefs_account.c:1897
4772 msgid "Use SSL for NNTP connection"
4773 msgstr "U¿ywaj SSL dla po³±czeñ NNTP"
4774
4775 #: src/prefs_account.c:1899
4776 msgid "Send (SMTP)"
4777 msgstr "Wysy³aj (SMTP)"
4778
4779 #: src/prefs_account.c:1907
4780 msgid "Don't use SSL (but, if necessary, use STARTTLS)"
4781 msgstr "Nie u¿ywaj SSL (ale w razie potrzeby u¿ywaj STARTTLS)"
4782
4783 #: src/prefs_account.c:1910
4784 msgid "Use SSL for SMTP connection"
4785 msgstr "U¿ywaj SSL dla po³±czeñ SMTP"
4786
4787 #: src/prefs_account.c:1921
4788 msgid "Use non-blocking SSL"
4789 msgstr "U¿ycie nie-blokuj±cego SSL"
4790
4791 #: src/prefs_account.c:1933
4792 msgid "(Turn this off if you have SSL connection problems)"
4793 msgstr "(Wy³±cz tê opcjê je¿eli masz problemy przy nawi±zywaniu po³±czeñ SSL)"
4794
4795 #: src/prefs_account.c:2057
4796 msgid "Specify SMTP port"
4797 msgstr "Okre¶l port SMTP"
4798
4799 #: src/prefs_account.c:2063
4800 msgid "Specify POP3 port"
4801 msgstr "Okre¶l port POP3"
4802
4803 #: src/prefs_account.c:2069
4804 msgid "Specify IMAP4 port"
4805 msgstr "Okre¶l port IMAP4"
4806
4807 #: src/prefs_account.c:2075
4808 msgid "Specify NNTP port"
4809 msgstr "Okre¶l port NNTP"
4810
4811 #: src/prefs_account.c:2080
4812 msgid "Specify domain name"
4813 msgstr "Okre¶l nazwê domeny"
4814
4815 #: src/prefs_account.c:2090
4816 msgid "Use command to communicate with server"
4817 msgstr "U¿yj komendy do komunikacji z serwerem"
4818
4819 #: src/prefs_account.c:2098
4820 msgid "Mark cross-posted messages as read and color:"
4821 msgstr "Zaznacz cross-posty jako przeczytane i zakoloruj:"
4822
4823 #: src/prefs_account.c:2112
4824 msgid "IMAP server directory"
4825 msgstr "Katalog serwera IMAP4."
4826
4827 #: src/prefs_account.c:2166
4828 msgid "Put sent messages in"
4829 msgstr "Zapisz wys³ane wiadomo¶ci w"
4830
4831 #: src/prefs_account.c:2168
4832 msgid "Put draft messages in"
4833 msgstr "Zapisz wzorzec w"
4834
4835 #: src/prefs_account.c:2170
4836 msgid "Put deleted messages in"
4837 msgstr "Zapisz skasowane wiadomo¶ci w"
4838
4839 #: src/prefs_account.c:2234
4840 msgid "Account name is not entered."
4841 msgstr "Nie okre¶lono nazwy konta."
4842
4843 #: src/prefs_account.c:2238
4844 msgid "Mail address is not entered."
4845 msgstr "Nie okre¶lono adresu e-mail."
4846
4847 #: src/prefs_account.c:2243
4848 msgid "SMTP server is not entered."
4849 msgstr "Nie okre¶lono serwera SMTP."
4850
4851 #: src/prefs_account.c:2248
4852 msgid "User ID is not entered."
4853 msgstr "Nie okre¶lono ID u¿ytkownika."
4854
4855 #: src/prefs_account.c:2253
4856 msgid "POP3 server is not entered."
4857 msgstr "Nie okre¶lono serwera POP3."
4858
4859 #: src/prefs_account.c:2258
4860 msgid "IMAP4 server is not entered."
4861 msgstr "Nie okre¶lono serwera IMAP4."
4862
4863 #: src/prefs_account.c:2263
4864 msgid "NNTP server is not entered."
4865 msgstr "Nie okre¶lono serwera NNTP."
4866
4867 #: src/prefs_account.c:2269
4868 msgid "local mailbox filename is not entered."
4869 msgstr "nazwa lokalnej skrzynki mailbox nie zosta³a podana."
4870
4871 #: src/prefs_account.c:2275
4872 msgid "mail command is not entered."
4873 msgstr "nie okre¶lono komendy do lokalnego wys³ania poczty."
4874
4875 #: src/prefs_account.c:2359
4876 msgid ""
4877 "Its not recommended to use the old style Inline\n"
4878 "mode for GnuPG messages. It doesn't comply with\n"
4879 "RFC 3156 - MIME Security with OpenPGP."
4880 msgstr ""
4881 "Nie jest zalecane u¿ywanie starego typu zwyk³ego \"wewn±trzwiadomo¶ciowego"
4882 "\"\n"
4883 "ASCII dla szyfrowanych wiadomo¶ci. To nie jest zgodne z ¿±daniem\n"
4884 "RFC 3156 - \"Bezpieczeñstwo MIME poprzez OpenPGP\""
4885
4886 #: src/prefs_actions.c:167
4887 msgid "Actions configuration"
4888 msgstr "Konfiguracja Akcji"
4889
4890 #: src/prefs_actions.c:189
4891 msgid "Menu name:"
4892 msgstr "Nazwa menu:"
4893
4894 #: src/prefs_actions.c:198
4895 msgid "Command line:"
4896 msgstr "Linia komend:"
4897
4898 #: src/prefs_actions.c:227
4899 msgid " Replace "
4900 msgstr "  Podmieñ  "
4901
4902 #: src/prefs_actions.c:240
4903 msgid " Syntax help "
4904 msgstr " Pomoc do sk³adni "
4905
4906 #: src/prefs_actions.c:259
4907 msgid "Current actions"
4908 msgstr "Obecne akcje"
4909
4910 #: src/prefs_actions.c:382 src/prefs_filtering.c:591 src/prefs_filtering.c:651
4911 #: src/prefs_filtering.c:673 src/prefs_matcher.c:687 src/prefs_matcher.c:777
4912 #: src/prefs_scoring.c:444 src/prefs_scoring.c:475 src/prefs_template.c:309
4913 msgid "(New)"
4914 msgstr "(Nowy)"
4915
4916 #: src/prefs_actions.c:428
4917 msgid "Menu name is not set."
4918 msgstr "Nie okre¶lono nazwy menu."
4919
4920 #: src/prefs_actions.c:433
4921 msgid "Colon ':' is not allowed in the menu name."
4922 msgstr "Dwukropek ':' nie jest mo¿liwy w nazwie menu"
4923
4924 #: src/prefs_actions.c:443
4925 msgid "Menu name is too long."
4926 msgstr "Nazwa menu jest za d³uga"
4927
4928 #: src/prefs_actions.c:452
4929 msgid "Command line not set."
4930 msgstr "Nie okre¶lono linii komend."
4931
4932 #: src/prefs_actions.c:457
4933 msgid "Menu name and command are too long."
4934 msgstr "Nazwa menu i komenda s± za d³ugie."
4935
4936 #: src/prefs_actions.c:462
4937 #, c-format
4938 msgid ""
4939 "The command\n"
4940 "%s\n"
4941 "has a syntax error."
4942 msgstr ""
4943 "Ta komenda\n"
4944 "%s\n"
4945 "ma b³±d sk³adni."
4946
4947 #: src/prefs_actions.c:523
4948 msgid "Delete action"
4949 msgstr "Usuñ konto"
4950
4951 #: src/prefs_actions.c:524
4952 msgid "Do you really want to delete this action?"
4953 msgstr "Czy naprawdê usun±æ t± akcjê?"
4954
4955 #: src/prefs_actions.c:638
4956 msgid "MENU NAME:"
4957 msgstr "NAZWA MENU:"
4958
4959 #: src/prefs_actions.c:639
4960 msgid "Use / in menu name to make submenus."
4961 msgstr "U¿ywaj / w nazwie menu by zrobiæ podmenu"
4962
4963 #: src/prefs_actions.c:641
4964 msgid "COMMAND LINE:"
4965 msgstr "LINIA KOMEND:"
4966
4967 #: src/prefs_actions.c:642
4968 msgid "Begin with:"
4969 msgstr "Zacznij z:"
4970
4971 #: src/prefs_actions.c:643
4972 msgid "to send message body or selection to command's standard input"
4973 msgstr "aby wys³aæ tre¶æ wiadomo¶ci lub wybrany jej kawa³ek do stdin"
4974
4975 #: src/prefs_actions.c:644
4976 msgid "to send user provided text to command's standard input"
4977 msgstr "aby wys³aæ tekst u¿ytkownika do stdin komendy"
4978
4979 #: src/prefs_actions.c:645
4980 msgid "to send user provided hidden text to command's standard input"
4981 msgstr "aby wys³aæ ukryty tekst u¿ytkownika do stdin komendy"
4982
4983 #: src/prefs_actions.c:646
4984 msgid "End with:"
4985 msgstr "Zakoñcz z"
4986
4987 #: src/prefs_actions.c:647
4988 msgid "to replace message body or selection with command's standard output"
4989 msgstr "aby zamieniæ tre¶æ wiadomo¶ci lub wybrany jej kawa³ek na stdout komendy"
4990
4991 #: src/prefs_actions.c:648
4992 msgid "to insert command's standard output without replacing old text"
4993 msgstr "aby wstawiæ stdout komendy bez zamieniania starego tekstu"
4994
4995 #: src/prefs_actions.c:649
4996 msgid "to run command asynchronously"
4997 msgstr "aby uruchomiæ komendê asynchronicznie"
4998
4999 #: src/prefs_actions.c:650
5000 msgid "Use:"
5001 msgstr "U¿yj:"
5002
5003 #: src/prefs_actions.c:651
5004 msgid "for the file of the selected message in RFC822/2822 format "
5005 msgstr "dla pliku lub wybranej wiadomo¶ci w formacie RFC822/2822 "
5006
5007 #: src/prefs_actions.c:652
5008 msgid "for the list of the files of the selected messages in RFC822/2822 format"
5009 msgstr "dla listy plików wybranych wiadomo¶ci w formacie RFC822/2822"
5010
5011 #: src/prefs_actions.c:653
5012 msgid "for the file of the selected decoded message MIME part"
5013 msgstr "dla pliku wybranej zdekodowanej czê¶ci MIME danej wiadomo¶ci"
5014
5015 #: src/prefs_actions.c:654
5016 msgid "for a user provided argument"
5017 msgstr "dla argumentu wprowadzonego przez u¿ytkownika"
5018
5019 #: src/prefs_actions.c:655
5020 msgid "for a user provided hidden argument (e.g. password)"
5021 msgstr "dla ukrytego (np. has³o) wprowadzonego przez u¿ytkownika"
5022
5023 #: src/prefs_actions.c:656
5024 msgid "for the text selection"
5025 msgstr "dla wybrania tekstu"
5026
5027 #: src/prefs_actions.c:664 src/prefs_matcher.c:1724 src/quote_fmt.c:75
5028 msgid "Description of symbols"
5029 msgstr "Opis symboli"
5030
5031 #: src/prefs_common.c:1004
5032 msgid "Common Preferences"
5033 msgstr "Zwyk³e ustawienia"
5034
5035 #: src/prefs_common.c:1027
5036 msgid "Quote"
5037 msgstr "Cytowanie"
5038
5039 #: src/prefs_common.c:1029
5040 msgid "Display"
5041 msgstr "Wy¶wietlanie"
5042
5043 #: src/prefs_common.c:1031
5044 msgid "Message"
5045 msgstr "Wiadomo¶æ"
5046
5047 #: src/prefs_common.c:1039 src/select-keys.c:333
5048 msgid "Other"
5049 msgstr "Inne"
5050
5051 #: src/prefs_common.c:1091 src/prefs_common.c:1316
5052 msgid "External program"
5053 msgstr "Program zewnêtrzny"
5054
5055 #: src/prefs_common.c:1100
5056 msgid "Use external program for incorporation"
5057 msgstr "U¿yj zewnêtrznego programu do inkorporacji"
5058
5059 #: src/prefs_common.c:1107 src/prefs_common.c:1331
5060 msgid "Command"
5061 msgstr "Polecenie"
5062
5063 #: src/prefs_common.c:1121
5064 msgid "Local spool"
5065 msgstr "Lokalny Spool"
5066
5067 #: src/prefs_common.c:1132
5068 msgid "Incorporate from spool"
5069 msgstr "Inkorporacja z Spool"
5070
5071 #: src/prefs_common.c:1134
5072 msgid "Filter on incorporation"
5073 msgstr "Filtrowanie inkorporacji"
5074
5075 #: src/prefs_common.c:1142
5076 msgid "Spool directory"
5077 msgstr "Katalog Spool"
5078
5079 #: src/prefs_common.c:1160
5080 msgid "Auto-check new mail"
5081 msgstr "Automatycznie sprawdzaj pocztê"
5082
5083 #: src/prefs_common.c:1162
5084 msgid "every"
5085 msgstr "co ka¿de"
5086
5087 #: src/prefs_common.c:1174
5088 msgid "minute(s)"
5089 msgstr "minut"
5090
5091 #: src/prefs_common.c:1183
5092 msgid "Check new mail on startup"
5093 msgstr "Sprawd¼ pocztê przy starcie"
5094
5095 #: src/prefs_common.c:1185
5096 msgid "Update all local folders after incorporation"
5097 msgstr "Uaktualnij wszystkie lokalne foldery po inkorporacji"
5098
5099 #: src/prefs_common.c:1193
5100 msgid "Show receive dialog"
5101 msgstr "Pokazuj okno dialogowe przy odbieraniu"
5102
5103 #: src/prefs_common.c:1203 src/prefs_common.c:1367 src/prefs_common.c:2445
5104 msgid "Always"
5105 msgstr "Zawsze"
5106
5107 #: src/prefs_common.c:1204
5108 msgid "Only on manual receiving"
5109 msgstr "Tylko w przypadku rêcznego wywo³ania"
5110
5111 #: src/prefs_common.c:1206 src/prefs_common.c:1368
5112 msgid "Never"
5113 msgstr "Nigdy"
5114
5115 #: src/prefs_common.c:1214
5116 msgid "Close receive dialog when finished"
5117 msgstr "Zamknij okno dialogowe po skoñczeniu"
5118
5119 #: src/prefs_common.c:1216
5120 msgid "Run command when new mail arrives"
5121 msgstr "Uruchom polecenie kiedy przyjdzie nowa poczta"
5122
5123 #: src/prefs_common.c:1226
5124 msgid "after autochecking"
5125 msgstr "po automatycznym sprawdzeniu"
5126
5127 #: src/prefs_common.c:1228
5128 msgid "after manual checking"
5129 msgstr "po rêcznym sprawdzeniu"
5130
5131 #: src/prefs_common.c:1242
5132 #, c-format
5133 msgid ""
5134 "Command to execute:\n"
5135 "(use %d as number of new mails)"
5136 msgstr ""
5137 "Komenda do uruchomienia:\n"
5138 "(u¿yj %d jako numeru nowych wiadomo¶ci)"
5139
5140 #: src/prefs_common.c:1324
5141 msgid "Use external program for sending"
5142 msgstr "U¿yj zewnêtrznego programu do wysy³ania"
5143
5144 #: src/prefs_common.c:1350
5145 msgid "Save sent messages to Sent folder"
5146 msgstr "Zapisz wys³ane wiadomo¶ci do folderu Wys³anych"
5147
5148 #: src/prefs_common.c:1352
5149 msgid "Queue messages that fail to send"
5150 msgstr "Kolejkuj wiadomo¶ci których nie da³o siê wys³aæ"
5151
5152 #: src/prefs_common.c:1358
5153 msgid "Show send dialog"
5154 msgstr "Pokazuj okno dialogowe przy wysy³aniu"
5155
5156 #: src/prefs_common.c:1376
5157 msgid "Outgoing codeset"
5158 msgstr "Strona kodowa dla wychodz±cych"
5159
5160 #: src/prefs_common.c:1385
5161 msgid ""
5162 "If `Automatic' is selected, the optimal encoding for the current locale will "
5163 "be used"
5164 msgstr ""
5165 "Je¶li wybrana jest opcja `Automatycznie', wykorzystywane bêdzie optymalne "
5166 "kodowanie na podstawie lokalnych ustawieñ systemowych."
5167
5168 #: src/prefs_common.c:1397
5169 msgid "Automatic (Recommended)"
5170 msgstr "Automatycznie (Zalecane)"
5171
5172 #: src/prefs_common.c:1398
5173 msgid "7bit ascii (US-ASCII)"
5174 msgstr "7 bitów ascii (US-ASCII)"
5175
5176 #: src/prefs_common.c:1400
5177 msgid "Unicode (UTF-8)"
5178 msgstr "Unicode (UTF-8)"
5179
5180 #: src/prefs_common.c:1402
5181 msgid "Western European (ISO-8859-1)"
5182 msgstr "Europa Zachodnia (ISO-8859-1)"
5183
5184 #: src/prefs_common.c:1403
5185 msgid "Western European (ISO-8859-15)"
5186 msgstr "Europa Zachodnia (ISO-8859-15)"
5187
5188 #: src/prefs_common.c:1404
5189 msgid "Central European (ISO-8859-2)"
5190 msgstr "Europa ¦rodkowa (ISO-8859-2)"
5191
5192 #: src/prefs_common.c:1405
5193 msgid "Baltic (ISO-8859-13)"
5194 msgstr "Kraje Ba³tyckie (ISO-8859-13)"
5195
5196 #: src/prefs_common.c:1406
5197 msgid "Baltic (ISO-8859-4)"
5198 msgstr "Kraje Ba³tyckie (ISO-8859-4)"
5199
5200 #: src/prefs_common.c:1407
5201 msgid "Greek (ISO-8859-7)"
5202 msgstr "Grecja (ISO-8859-7)"
5203
5204 #: src/prefs_common.c:1408
5205 msgid "Turkish (ISO-8859-9)"
5206 msgstr "Turcja (ISO-8859-9)"
5207
5208 #: src/prefs_common.c:1410
5209 msgid "Cyrillic (ISO-8859-5)"
5210 msgstr "Cyrylica (ISO-8859-5)"
5211
5212 #: src/prefs_common.c:1412
5213 msgid "Cyrillic (KOI8-R)"
5214 msgstr "Cyrylica (KOI8-R)"
5215
5216 #: src/prefs_common.c:1414
5217 msgid "Cyrillic (Windows-1251)"
5218 msgstr "Cyrylica (Windows-1251)"
5219
5220 #: src/prefs_common.c:1415
5221 msgid "Cyrillic (KOI8-U)"
5222 msgstr "Cyrylica (KOI8-U)"
5223
5224 #: src/prefs_common.c:1417
5225 msgid "Japanese (ISO-2022-JP)"
5226 msgstr "Japonia (ISO-2022-JP)"
5227
5228 #: src/prefs_common.c:1419
5229 msgid "Japanese (EUC-JP)"
5230 msgstr "Japonia (EUC-JP)"
5231
5232 #: src/prefs_common.c:1420
5233 msgid "Japanese (Shift_JIS)"
5234 msgstr "Japonia (Shift_JIS)"
5235
5236 #: src/prefs_common.c:1422
5237 msgid "Simplified Chinese (GB2312)"
5238 msgstr "Uproszczony Chiñski (GB2312)"
5239
5240 #: src/prefs_common.c:1423
5241 msgid "Traditional Chinese (Big5)"
5242 msgstr "Tradycyjny Chiñski (Big5)"
5243
5244 #: src/prefs_common.c:1425
5245 msgid "Traditional Chinese (EUC-TW)"
5246 msgstr "Tradycyjny Chiñski (EUC-TW)"
5247
5248 #: src/prefs_common.c:1426
5249 msgid "Chinese (ISO-2022-CN)"
5250 msgstr "Chiñski (ISO-2022-CN)"
5251
5252 #: src/prefs_common.c:1428
5253 msgid "Korean (EUC-KR)"
5254 msgstr "Korea (EUC-KR)"
5255
5256 #: src/prefs_common.c:1429
5257 msgid "Thai (TIS-620)"
5258 msgstr "Tajlandzki (TIS-620)"
5259
5260 #: src/prefs_common.c:1430
5261 msgid "Thai (Windows-874)"
5262 msgstr "Tajlandzki (Windows-874)"
5263
5264 #: src/prefs_common.c:1443
5265 msgid "Transfer encoding"
5266 msgstr "Kodowanie transferu"
5267
5268 #: src/prefs_common.c:1452
5269 msgid ""
5270 "Specify Content-Transfer-Encoding used when message body contains non-ASCII "
5271 "characters"
5272 msgstr ""
5273 "Wybierz Kodowanie transferu (Content-Transfer-Encoding)\n"
5274 "dla wiadomo¶æ zawieraj±cych znaki odmienne od formatu ASCII"
5275
5276 #: src/prefs_common.c:1543
5277 msgid "Automatic account selection"
5278 msgstr "Automatyczny wybór konta"
5279
5280 #: src/prefs_common.c:1551
5281 msgid "when replying"
5282 msgstr "przy odpowiedzi"
5283
5284 #: src/prefs_common.c:1553
5285 msgid "when forwarding"
5286 msgstr "przy przekazywaniu"
5287
5288 #: src/prefs_common.c:1555
5289 msgid "when re-editing"
5290 msgstr "przy re-edycji"
5291
5292 #: src/prefs_common.c:1562
5293 msgid "Reply button invokes mailing list reply"
5294 msgstr "Przycisk odpowiedzi powoduje odpowied¼ do grupy mailingowej"
5295
5296 #: src/prefs_common.c:1565
5297 msgid "Automatically launch the external editor"
5298 msgstr "Automatycznie uruchom zewnêtrzny edytor"
5299
5300 #: src/prefs_common.c:1572
5301 msgid "Forward as attachment"
5302 msgstr "Przeka¿ jako za³±cznik"
5303
5304 #: src/prefs_common.c:1575
5305 msgid "Block cursor"
5306 msgstr "Blok kursora"
5307
5308 #: src/prefs_common.c:1578
5309 msgid "Keep the original 'From' header when redirecting"
5310 msgstr "Pozostaw oryginalny nag³ówek 'Od' ('From') przy przekazywaniu"
5311
5312 #: src/prefs_common.c:1586
5313 msgid "Autosave to Drafts folder every "
5314 msgstr "Zapisz w katalogu szablonów co ka¿de "
5315
5316 #: src/prefs_common.c:1593 src/prefs_common.c:1638
5317 msgid "characters"
5318 msgstr "znakach"
5319
5320 #: src/prefs_common.c:1601
5321 msgid "Undo level"
5322 msgstr "Poziom cofania"
5323
5324 #: src/prefs_common.c:1614
5325 msgid "Message wrapping"
5326 msgstr "Zawijanie wiadomo¶ci"
5327
5328 #: src/prefs_common.c:1626
5329 msgid "Wrap messages at"
5330 msgstr "Zawijaj wiadomo¶æ przy"
5331
5332 #: src/prefs_common.c:1646
5333 msgid "Wrap quotation"
5334 msgstr "Zawijaj cytat"
5335
5336 #: src/prefs_common.c:1648
5337 msgid "Wrap on input"
5338 msgstr "Zawijaj wej¶cie"
5339
5340 #: src/prefs_common.c:1651
5341 msgid "Wrap before sending"
5342 msgstr "Zawijaj przed wys³aniem"
5343
5344 #: src/prefs_common.c:1654
5345 msgid "Smart wrapping (EXPERIMENTAL)"
5346 msgstr "Inteligentne zawijanie (EKSPERYMENTALNE)"
5347
5348 #: src/prefs_common.c:1720
5349 msgid "Reply will quote by default"
5350 msgstr "Odpowiedz z cytatem domy¶lnie"
5351
5352 #: src/prefs_common.c:1722
5353 msgid "Reply format"
5354 msgstr "Format odpowiedzi"
5355
5356 #: src/prefs_common.c:1737 src/prefs_common.c:1776
5357 msgid "Quotation mark"
5358 msgstr "Znak cytowania"
5359
5360 #: src/prefs_common.c:1761
5361 msgid "Forward format"
5362 msgstr "Format przekazu"
5363
5364 #: src/prefs_common.c:1805
5365 msgid " Description of symbols "
5366 msgstr " Opis symboli "
5367
5368 #: src/prefs_common.c:1813
5369 msgid "Quotation characters"
5370 msgstr "Znaki cytowania"
5371
5372 #: src/prefs_common.c:1828
5373 msgid "Treat these characters as quotation marks: "
5374 msgstr "Traktuj te znaki jako znaczniki cytatu:"
5375
5376 #: src/prefs_common.c:1878
5377 msgid "Font"
5378 msgstr "Czcionka"
5379
5380 #: src/prefs_common.c:1888
5381 msgid "Text"
5382 msgstr "Tekst"
5383
5384 #: src/prefs_common.c:1907
5385 msgid "Small"
5386 msgstr "Ma³a"
5387
5388 #: src/prefs_common.c:1926
5389 msgid "Normal"
5390 msgstr "Normalna"
5391
5392 #: src/prefs_common.c:1945
5393 msgid "Bold"
5394 msgstr "Pogrubiona"
5395
5396 #: src/prefs_common.c:1970
5397 msgid "Translate header name (such as `From:', `Subject:')"
5398 msgstr "T³umacz nazwê nag³ówka (jak np. 'Od:', 'Temat:')"
5399
5400 #: src/prefs_common.c:1973
5401 msgid "Display unread number next to folder name"
5402 msgstr "Wy¶wietl liczbê nieprzeczytanych wiadomo¶ci obok nazwy katalogu"
5403
5404 #: src/prefs_common.c:1982
5405 msgid "Abbreviate newsgroup names longer than"
5406 msgstr "Skracaj nazwy grup d³u¿sze ni¿"
5407
5408 #: src/prefs_common.c:1997
5409 msgid "letters"
5410 msgstr "litery"
5411
5412 #: src/prefs_common.c:2003
5413 msgid "Summary View"
5414 msgstr "Widok podsumowania"
5415
5416 #: src/prefs_common.c:2012
5417 msgid "Display recipient in `From' column if sender is yourself"
5418 msgstr "Wy¶wietl odbiorcê w kolumnie `Od` je¶li jeste¶ nadawc±"
5419
5420 #: src/prefs_common.c:2015
5421 msgid "Display sender using address book"
5422 msgstr "Wy¶wietlaj nadawnê u¿ywaj±c ksi±¿ki adresowej"
5423
5424 #: src/prefs_common.c:2018
5425 msgid "Thread using subject in addition to standard headers"
5426 msgstr "W±tek u¿ywa tytu³u wiadomo¶ci w dodatku do standardowych nag³ówków"
5427
5428 #: src/prefs_common.c:2026 src/prefs_common.c:2922 src/prefs_common.c:2960
5429 msgid "Date format"
5430 msgstr "Format daty"
5431
5432 #: src/prefs_common.c:2048
5433 msgid " Set displayed items in summary... "
5434 msgstr " Ustaw wy¶wietlane elementy podsumowania... "
5435
5436 #: src/prefs_common.c:2112
5437 msgid "Enable coloration of message"
5438 msgstr "W³±cz kolorowanie wiadomo¶ci"
5439
5440 #: src/prefs_common.c:2127
5441 msgid ""
5442 "Display multi-byte alphanumeric as\n"
5443 "ASCII character (Japanese only)"
5444 msgstr ""
5445 "Wy¶wietlaj wielo-bajtowe znaki alphanumeryczne jako\n"
5446 "tekst ASCII (tylko Japoñski)"
5447
5448 #: src/prefs_common.c:2133
5449 msgid "Display header pane above message view"
5450 msgstr "Wy¶wietl panel nag³ówków powy¿ej okna wiadomo¶ci"
5451
5452 #: src/prefs_common.c:2140
5453 msgid "Display short headers on message view"
5454 msgstr "Pokazuj krótkie nag³ówki w widoku wiadomo¶ci"
5455
5456 #: src/prefs_common.c:2162
5457 msgid "Line space"
5458 msgstr "Interlinia"
5459
5460 #: src/prefs_common.c:2176 src/prefs_common.c:2216
5461 msgid "pixel(s)"
5462 msgstr "piksel(e)"
5463
5464 #: src/prefs_common.c:2181
5465 msgid "Leave space on head"
5466 msgstr "Zostaw miejsce w nag³ówku "
5467
5468 #: src/prefs_common.c:2183
5469 msgid "Scroll"
5470 msgstr "Przewijanie"
5471
5472 #: src/prefs_common.c:2190
5473 msgid "Half page"
5474 msgstr "Pó³ strony"
5475
5476 #: src/prefs_common.c:2196
5477 msgid "Smooth scroll"
5478 msgstr "Wyg³adzone przewijanie"
5479
5480 #: src/prefs_common.c:2202
5481 msgid "Step"
5482 msgstr "Krok"
5483
5484 #: src/prefs_common.c:2227
5485 msgid "Show attachment descriptions (rather than names)"
5486 msgstr "Wybierz opisy za³±czników (a nie nazwy)"
5487