update en_GB translation
[claws.git] / po / pl.po
1 # Polish translation of Claws Mail.
2 # Copyright Š 2003-2014 The Claws Mail team.
3 # This file is distributed under the same license
4 # as the Claws Mail package, see COPYING file.
5 #
6 # Emil Nowak <emil5@go2.pl>, 2003, 2005, 2006, 2007.
7 # Pawel Pekala <c0rn@o2.pl>, 2007.
8 # Franciszek Janowski <nobange@poczta.onet.pl>, 2009.
9 # Translators:
10 # Przemyslaw Sulek <psulek@plo.pl> <przemek@obrpr.plock.pl> <pc2000@poczta.onet.pl>
11 # Witold Wladyslaw Wojciech Wilk <maniack@zawilcow.tyc.katowice.supermedia.pl>
12 # Paweł Pękala <c0rn@gazeta.pl>
13 # Quar <Quar@sylpheed-claws.net> 2006
14 #
15 msgid ""
16 msgstr ""
17 "Project-Id-Version: Claws Mail 3.9.0\n"
18 "Report-Msgid-Bugs-To: paul@claws-mail.org\n"
19 "POT-Creation-Date: 2015-07-07 18:48+0200\n"
20 "PO-Revision-Date: 2009-09-25 11:04+0200\n"
21 "Last-Translator: Franciszek Janowski <nobange@poczta.onet.pl>\n"
22 "Language-Team: Polish <pl@li.org>\n"
23 "Language: pl\n"
24 "MIME-Version: 1.0\n"
25 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
26 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
27 "Plural-Forms:  nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n"
28 "%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
29 "X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
30
31 #: src/account.c:392 src/account.c:459
32 #, fuzzy
33 msgid ""
34 "Some composing windows are open.\n"
35 "Please close all the composing windows before editing accounts."
36 msgstr ""
37 "Niektóre okna edycji są otwarte.\n"
38 "Zamknij wszystkie okna edycji przed zmianami ustawień konta."
39
40 #: src/account.c:437
41 msgid "Can't create folder."
42 msgstr "Nie można utworzyć katalogu."
43
44 #: src/account.c:724
45 msgid "Edit accounts"
46 msgstr "Edycja kont"
47
48 #: src/account.c:741
49 msgid ""
50 "Using 'Get Mail' will retrieve messages from your Accounts in the order "
51 "given, the checkbox indicates which accounts will be included. Bold text "
52 "indicates the default account."
53 msgstr ""
54 "Użycie 'Pobierz pocztę' odbierze wiadomości z Twoich kont w podanej "
55 "kolejności, pole wyboru w kolumnie 'P' decyduje, które konta zostaną "
56 "uwzględnione."
57
58 #: src/account.c:812
59 msgid " _Set as default account "
60 msgstr "Ustaw jako domyślne konto "
61
62 #: src/account.c:904
63 msgid "Accounts with remote folders cannot be copied."
64 msgstr "Konta zawierające zdalne katalogi nie mogą być skopiowane"
65
66 #: src/account.c:911
67 #, c-format
68 msgid "Copy of %s"
69 msgstr "Kopia %s"
70
71 #: src/account.c:1071
72 #, c-format
73 msgid "Do you really want to delete the account '%s'?"
74 msgstr "Czy naprawdę chcesz usunąć konto '%s'?"
75
76 #: src/account.c:1073
77 msgid "(Untitled)"
78 msgstr "(Bez tytułu)"
79
80 #: src/account.c:1074
81 msgid "Delete account"
82 msgstr "Usuń konto"
83
84 #: src/account.c:1544
85 msgctxt "Accounts List Get Column Name"
86 msgid "G"
87 msgstr "P"
88
89 #: src/account.c:1550
90 msgid "'Get Mail' retrieves mail from the checked accounts"
91 msgstr "'Pobierz z wszystkich kont' odbierze pocztę z zaznaczonych kont"
92
93 #: src/account.c:1557 src/addrduplicates.c:471 src/addressadd.c:215
94 #: src/addressbook.c:125 src/compose.c:7215 src/editaddress.c:1263
95 #: src/editaddress.c:1320 src/editaddress.c:1340
96 #: src/editaddress_other_attributes_ldap.c:302
97 #: src/editaddress_other_attributes_ldap.c:350 src/editbook.c:170
98 #: src/editgroup.c:288 src/editjpilot.c:257 src/editldap.c:428
99 #: src/editvcard.c:173 src/importmutt.c:223 src/importpine.c:222
100 #: src/mimeview.c:275 src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1796
101 #: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:396 src/prefs_filtering.c:384
102 #: src/prefs_filtering.c:1866 src/prefs_template.c:79
103 msgid "Name"
104 msgstr "Nazwa"
105
106 #: src/account.c:1565 src/prefs_account.c:1102 src/prefs_account.c:4060
107 msgid "Protocol"
108 msgstr "Protokół"
109
110 #: src/account.c:1573 src/ssl_manager.c:102
111 msgid "Server"
112 msgstr "Serwer"
113
114 #: src/action.c:383
115 #, c-format
116 msgid "Could not get message file %d"
117 msgstr "Nie można pobrać pliku z komunikatami %d"
118
119 #: src/action.c:420
120 msgid "Could not get message part."
121 msgstr "Nie można pobrać części wiadomości."
122
123 #: src/action.c:437
124 #, c-format
125 msgid "Can't get part of multipart message: %s"
126 msgstr "Nie można pobrać części wiadomości wieloczęściowej: %s"
127
128 #: src/action.c:609
129 #, c-format
130 msgid ""
131 "The selected action cannot be used in the compose window\n"
132 "because it contains %%f, %%F, %%as or %%p."
133 msgstr ""
134 "Wybrana akcja nie może być użyta w oknie kompozycji\n"
135 "ponieważ zawiera %%f, %%F, %%as lub %%p."
136
137 #: src/action.c:721
138 msgid "There is no filtering action set"
139 msgstr "Nie przypisano żadnych akcji do tego filtra"
140
141 #: src/action.c:723
142 #, c-format
143 msgid ""
144 "Invalid filtering action(s):\n"
145 "%s"
146 msgstr ""
147 "Niepoprawne akcje filtrowania:\n"
148 "%s"
149
150 #: src/action.c:988
151 #, c-format
152 msgid ""
153 "Could not fork to execute the following command:\n"
154 "%s\n"
155 "%s"
156 msgstr ""
157 "Nie można utworzyć procesu potomnego dla następującego polecenia:\n"
158 "%s\n"
159 "%s"
160
161 #: src/action.c:990 src/ldaputil.c:326 src/plugins/bogofilter/bogofilter.c:884
162 #: src/plugins/tnef_parse/tnef_parse.c:67
163 #: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1805
164 #: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1809
165 #: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1820
166 #: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1823 src/privacy.c:62
167 msgid "Unknown error"
168 msgstr "Nieznany błąd"
169
170 #: src/action.c:1208 src/action.c:1373
171 msgid "Completed"
172 msgstr "Ukończono"
173
174 #: src/action.c:1244
175 #, c-format
176 msgid "--- Running: %s\n"
177 msgstr "--- Uruchamianie: %s\n"
178
179 #: src/action.c:1248
180 #, c-format
181 msgid "--- Ended: %s\n"
182 msgstr "--- Zakończono: %s\n"
183
184 #: src/action.c:1281
185 msgid "Action's input/output"
186 msgstr "wejście/wyjście dla Akcji"
187
188 #: src/action.c:1609
189 #, c-format
190 msgid ""
191 "Enter the argument for the following action:\n"
192 "('%%h' will be replaced with the argument)\n"
193 "  %s"
194 msgstr ""
195 "Podaj argument dla następującej akcji:\n"
196 "('%%h' zostanie zastąpione przez)\n"
197 "  %s"
198
199 #: src/action.c:1614
200 msgid "Action's hidden user argument"
201 msgstr "Ukryty argument użytkownika dla Akcji"
202
203 #: src/action.c:1618
204 #, c-format
205 msgid ""
206 "Enter the argument for the following action:\n"
207 "('%%u' will be replaced with the argument)\n"
208 "  %s"
209 msgstr ""
210 "Podaj argument dla następującej akcji:\n"
211 "('%%u' zostanie zastąpione przez)\n"
212 "  %s"
213
214 #: src/action.c:1623
215 msgid "Action's user argument"
216 msgstr "Argument użytkownika Akcji"
217
218 #: src/addrclip.c:479
219 #, fuzzy
220 msgid "Cannot copy a folder to itself or to its sub-structure."
221 msgstr "Nie można skopiować folderu do jego własnego podkatalogu. "
222
223 #: src/addrclip.c:502
224 #, fuzzy
225 msgid "Cannot copy an address book to itself."
226 msgstr "Nie można wkleić. Docelowa książka adresowa jest tylko do odczytu."
227
228 #: src/addrclip.c:593
229 #, fuzzy
230 msgid "Cannot move a folder to itself or to its sub-structure."
231 msgstr "Nie można przenieść folderu do jego własnego podkatalogu. "
232
233 #: src/addr_compl.c:685 src/addressbook.c:4873
234 #: src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:308
235 msgid "Group"
236 msgstr "Grupa"
237
238 #: src/addrcustomattr.c:65
239 msgid "date of birth"
240 msgstr "data urodzenia"
241
242 #: src/addrcustomattr.c:66
243 msgid "address"
244 msgstr "adres"
245
246 #: src/addrcustomattr.c:67
247 msgid "phone"
248 msgstr "telefon"
249
250 #: src/addrcustomattr.c:68
251 msgid "mobile phone"
252 msgstr "telefon komórkowy"
253
254 #: src/addrcustomattr.c:69
255 msgid "organization"
256 msgstr "organizacja"
257
258 #: src/addrcustomattr.c:70
259 msgid "office address"
260 msgstr "adres biura"
261
262 #: src/addrcustomattr.c:71
263 msgid "office phone"
264 msgstr "telefon do biura"
265
266 #: src/addrcustomattr.c:72
267 msgid "fax"
268 msgstr "fax"
269
270 #: src/addrcustomattr.c:73
271 msgid "website"
272 msgstr "strona internetowa"
273
274 #: src/addrcustomattr.c:141
275 msgid "Attribute name"
276 msgstr "Nazwa cechy"
277
278 #: src/addrcustomattr.c:156
279 msgid "Delete all attribute names"
280 msgstr "Usuń wszystkie nazwy cech"
281
282 #: src/addrcustomattr.c:157
283 msgid "Do you really want to delete all attribute names?"
284 msgstr "Czy naprawdę chcesz usunąć wszystkie nazwy cech?"
285
286 #: src/addrcustomattr.c:181
287 msgid "Delete attribute name"
288 msgstr "Usuń nazwę cechy"
289
290 #: src/addrcustomattr.c:182
291 msgid "Do you really want to delete this attribute name?"
292 msgstr "Czy naprawdę usunąć tę nazwę cechy?"
293
294 #: src/addrcustomattr.c:191
295 msgid "Reset to default"
296 msgstr "Domyślne"
297
298 #: src/addrcustomattr.c:192
299 msgid ""
300 "Do you really want to replace all attribute names\n"
301 "with the default set?"
302 msgstr ""
303 "Czy naprawdę chcesz zastąpić wszystkie nazwy\n"
304 "cech wartościami domyślnymi?"
305
306 #: src/addrcustomattr.c:212 src/addressbook.c:435 src/addressbook.c:463
307 #: src/addressbook.c:480 src/edittags.c:272
308 #: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1182 src/prefs_actions.c:1090
309 #: src/prefs_filtering.c:1693 src/prefs_template.c:1119
310 msgid "_Delete"
311 msgstr "_Usuń"
312
313 #: src/addrcustomattr.c:213 src/edittags.c:273 src/prefs_actions.c:1091
314 #: src/prefs_filtering.c:1694 src/prefs_template.c:1120
315 msgid "Delete _all"
316 msgstr "Kasuj _wszystko"
317
318 #: src/addrcustomattr.c:214
319 msgid "_Reset to default"
320 msgstr "_Domyślne"
321
322 #: src/addrcustomattr.c:403
323 msgid "Attribute name is not set."
324 msgstr "Nie określono nazwy cechy."
325
326 #: src/addrcustomattr.c:462
327 msgctxt "Dialog title"
328 msgid "Edit attribute names"
329 msgstr "Edycja nazw cech"
330
331 #: src/addrcustomattr.c:476
332 msgid "New attribute name:"
333 msgstr "Nazwa cechy:"
334
335 #: src/addrcustomattr.c:513
336 msgid ""
337 "Adding or removing attribute names won't affect attributes already set for "
338 "contacts."
339 msgstr ""
340 "Dodawanie lub usuwanie cech nie wpłynie na cechy już ustawione dla kontaktów."
341
342 #: src/addrduplicates.c:127
343 msgid "Show duplicates in the same book"
344 msgstr "Pokazywanie duplikatów z tej samej książki"
345
346 #: src/addrduplicates.c:133
347 msgid "Show duplicates in different books"
348 msgstr "Pokazywanie duplikatów z różnych książek"
349
350 #: src/addrduplicates.c:144
351 msgid "Find address book email duplicates"
352 msgstr "Znajdź duplikaty adresów e-mail w książce adresowej"
353
354 #: src/addrduplicates.c:145
355 msgid ""
356 "Claws Mail will now search for duplicate email addresses in the address book."
357 msgstr ""
358 "Claws Mail przeszuka Twoją książkę adresową w poszukiwaniu duplikatów "
359 "adresów e-mail."
360
361 #: src/addrduplicates.c:315
362 msgid "No duplicate email addresses found in the address book"
363 msgstr "Nie znaleziono duplikatów adresów e-mail"
364
365 #: src/addrduplicates.c:346
366 msgid "Duplicate email addresses"
367 msgstr "Duplikaty adresów e-mail"
368
369 #: src/addrduplicates.c:442 src/addressadd.c:227
370 #: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:397 src/toolbar.c:434
371 msgid "Address"
372 msgstr "Adres"
373
374 #: src/addrduplicates.c:464
375 msgid "Address book path"
376 msgstr "Ścieżka do książki adresowej"
377
378 #: src/addrduplicates.c:793 src/addressbook.c:1433 src/addressbook.c:1486
379 msgid "Delete address(es)"
380 msgstr "Usuń adres(y)"
381
382 #: src/addrduplicates.c:794 src/addressbook.c:1487
383 msgid "Really delete the address(es)?"
384 msgstr "Czy naprawdę chcesz usunąć adres(y)?"
385
386 #: src/addrduplicates.c:842
387 msgid "Delete address"
388 msgstr "Usuń adresy"
389
390 #: src/addrduplicates.c:843 src/addressbook.c:1434
391 msgid "This address data is readonly and cannot be deleted."
392 msgstr "Te dane adresowe są tylko do odczytu i nie mogą być usuwane."
393
394 #: src/addressadd.c:185 src/prefs_filtering_action.c:201
395 msgid "Add to address book"
396 msgstr "Dodaj do książki adresowej"
397
398 #: src/addressadd.c:207
399 msgid "Contact"
400 msgstr "Kontakt"
401
402 #: src/addressadd.c:238 src/addressbook.c:127 src/editaddress.c:1055
403 #: src/editaddress.c:1130 src/editgroup.c:290
404 msgid "Remarks"
405 msgstr "Uwagi"
406
407 #: src/addressadd.c:257 src/addressbook_foldersel.c:158
408 msgid "Select Address Book Folder"
409 msgstr "Wybierz katalog z książką adresową"
410
411 #: src/addressadd.c:485 src/editaddress.c:1582 src/headerview.c:280
412 #: src/textview.c:2042
413 #, c-format
414 msgid ""
415 "Failed to save image: \n"
416 "%s"
417 msgstr ""
418 "Nie udało się zapisać obrazka: \n"
419 "%s"
420
421 #: src/addressadd.c:535 src/addressbook.c:3209 src/addressbook.c:3260
422 msgid "Add address(es)"
423 msgstr "Dodaj adres(y)"
424
425 #: src/addressadd.c:536
426 msgid "Can't add the specified address"
427 msgstr "Wybrany adres nie może być dodany"
428
429 #: src/addressbook.c:126 src/addressbook.c:4861 src/editaddress.c:1052
430 #: src/editaddress.c:1113 src/editgroup.c:289 src/expldifdlg.c:518
431 #: src/exporthtml.c:600 src/exporthtml.c:764 src/ldif.c:763
432 msgid "Email Address"
433 msgstr "Adres e-mail"
434
435 #: src/addressbook.c:402
436 msgid "_Book"
437 msgstr "_Książka"
438
439 #: src/addressbook.c:403 src/addressbook.c:434 src/addressbook.c:462
440 #: src/addressbook.c:479 src/compose.c:581 src/mainwindow.c:506
441 #: src/messageview.c:210
442 msgid "_Edit"
443 msgstr "_Edycja"
444
445 #: src/addressbook.c:404 src/compose.c:586 src/mainwindow.c:509
446 #: src/messageview.c:213
447 msgid "_Tools"
448 msgstr "_Narzędzia"
449
450 #: src/addressbook.c:405 src/compose.c:587 src/mainwindow.c:511
451 #: src/messageview.c:214
452 msgid "_Help"
453 msgstr "Pomo_c"
454
455 #: src/addressbook.c:408 src/addressbook.c:465
456 msgid "New _Book"
457 msgstr "Nowa _książka"
458
459 #: src/addressbook.c:409 src/addressbook.c:466
460 msgid "New _Folder"
461 msgstr "Nowy _Folder"
462
463 #: src/addressbook.c:410
464 msgid "New _vCard"
465 msgstr "Nowa _wizytówka"
466
467 #: src/addressbook.c:414
468 msgid "New _JPilot"
469 msgstr "Nowy _JPilot"
470
471 #: src/addressbook.c:417
472 msgid "New LDAP _Server"
473 msgstr "Nowy serwer LDAP"
474
475 #: src/addressbook.c:421
476 msgid "_Edit book"
477 msgstr "_Edytuj książkę"
478
479 #: src/addressbook.c:422
480 msgid "_Delete book"
481 msgstr "_Usuń książkę"
482
483 #: src/addressbook.c:424 src/compose.c:598
484 msgid "_Save"
485 msgstr "Z_apisz..."
486
487 #: src/addressbook.c:425 src/compose.c:602 src/messageview.c:223
488 msgid "_Close"
489 msgstr "Zamknij"
490
491 #: src/addressbook.c:428 src/addressbook.c:477 src/messageview.c:227
492 msgid "_Select all"
493 msgstr "W_ybierz wszystko"
494
495 #: src/addressbook.c:430 src/addressbook.c:469 src/addressbook.c:485
496 msgid "C_ut"
497 msgstr "Wy_tnij"
498
499 #: src/addressbook.c:431 src/addressbook.c:470 src/addressbook.c:486
500 #: src/compose.c:610 src/mainwindow.c:540 src/messageview.c:226
501 msgid "_Copy"
502 msgstr "_Kopiuj"
503
504 #: src/addressbook.c:432 src/addressbook.c:471 src/addressbook.c:487
505 #: src/compose.c:611
506 msgid "_Paste"
507 msgstr "_Wstaw"
508
509 #: src/addressbook.c:437 src/addressbook.c:482
510 msgid "New _Address"
511 msgstr "Nowy _adres"
512
513 #: src/addressbook.c:438 src/addressbook.c:467 src/addressbook.c:483
514 msgid "New _Group"
515 msgstr "Nowa _grupa"
516
517 #: src/addressbook.c:440 src/addressbook.c:489
518 msgid "_Mail To"
519 msgstr "_Wyślij wiadomość do"
520
521 #: src/addressbook.c:444
522 msgid "Import _LDIF file..."
523 msgstr "Importuj plik _LDIF..."
524
525 #: src/addressbook.c:445
526 msgid "Import M_utt file..."
527 msgstr "Importuj plik _Mutta..."
528
529 #: src/addressbook.c:446
530 msgid "Import _Pine file..."
531 msgstr "Importuj plik _Pine..."
532
533 #: src/addressbook.c:448
534 msgid "Export _HTML..."
535 msgstr "Wyeksportuj do _HTML..."
536
537 #: src/addressbook.c:449
538 msgid "Export LDI_F..."
539 msgstr "Wyeksportuj do LDI_F..."
540
541 #: src/addressbook.c:451
542 msgid "Find duplicates..."
543 msgstr "Znajdź duplikaty..."
544
545 #: src/addressbook.c:452
546 msgid "Edit custom attributes..."
547 msgstr "Edycja atrybutów użytkownika..."
548
549 #: src/addressbook.c:455 src/compose.c:690 src/mainwindow.c:803
550 #: src/messageview.c:339
551 msgid "_About"
552 msgstr "Informacje o"
553
554 #: src/addressbook.c:491
555 msgid "_Browse Entry"
556 msgstr "_Przeglądanie wpisu"
557
558 #: src/addressbook.c:504 src/crash.c:457 src/crash.c:476 src/importldif.c:115
559 #: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:251 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:140
560 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:168 src/plugins/vcalendar/day-view.c:402
561 #: src/plugins/vcalendar/month-view.c:428 src/prefs_themes.c:683
562 #: src/prefs_themes.c:715 src/prefs_themes.c:716
563 msgid "Unknown"
564 msgstr "Nieznany"
565
566 #: src/addressbook.c:511 src/addressbook.c:530 src/importldif.c:122
567 msgid "Success"
568 msgstr "Sukces"
569
570 #: src/addressbook.c:512 src/importldif.c:123
571 msgid "Bad arguments"
572 msgstr "Złe argumenty"
573
574 #: src/addressbook.c:513 src/importldif.c:124
575 msgid "File not specified"
576 msgstr "Nie określono pliku"
577
578 #: src/addressbook.c:514 src/importldif.c:125
579 msgid "Error opening file"
580 msgstr "Błąd podczas otwierania pliku"
581
582 #: src/addressbook.c:515 src/importldif.c:126
583 msgid "Error reading file"
584 msgstr "Błąd podczas czytania pliku"
585
586 #: src/addressbook.c:516 src/importldif.c:127
587 msgid "End of file encountered"
588 msgstr "Napotkano koniec pliku"
589
590 #: src/addressbook.c:517 src/importldif.c:128
591 msgid "Error allocating memory"
592 msgstr "Błąd alokacji pamięci"
593
594 #: src/addressbook.c:518 src/importldif.c:129
595 msgid "Bad file format"
596 msgstr "Format pliku nieprawidłowy"
597
598 #: src/addressbook.c:519 src/importldif.c:130
599 msgid "Error writing to file"
600 msgstr "Błąd zapisu pliku"
601
602 #: src/addressbook.c:520 src/importldif.c:131
603 msgid "Error opening directory"
604 msgstr "Błąd podczas otwierania katalogu"
605
606 #: src/addressbook.c:521 src/importldif.c:132
607 msgid "No path specified"
608 msgstr "Nie określono ścieżki"
609
610 #: src/addressbook.c:531
611 msgid "Error connecting to LDAP server"
612 msgstr "Błąd przy próbie połączenia z serwerem LDAP"
613
614 #: src/addressbook.c:532
615 msgid "Error initializing LDAP"
616 msgstr "Błąd podczas inicjalizacji LDAP"
617
618 #: src/addressbook.c:533
619 msgid "Error binding to LDAP server"
620 msgstr "Błąd podczas podłączania adresu serwera LDAP"
621
622 #: src/addressbook.c:534
623 msgid "Error searching LDAP database"
624 msgstr "Błąd podczas wyszukiwania w bazie LDAP"
625
626 #: src/addressbook.c:535
627 msgid "Timeout performing LDAP operation"
628 msgstr "Przekroczono limit czasu podczas wykonywania operacji LDAP"
629
630 #: src/addressbook.c:536
631 msgid "Error in LDAP search criteria"
632 msgstr "Błąd w kryteriach wyszukiwania LDAP"
633
634 #: src/addressbook.c:537
635 msgid "No LDAP entries found for search criteria"
636 msgstr "Nie znaleziono wpisów LDAP powiązanych z kryterium wyszukiwania"
637
638 #: src/addressbook.c:538
639 msgid "LDAP search terminated on request"
640 msgstr "przeszukiwanie LDAP zostało przerwane na żądanie"
641
642 #: src/addressbook.c:539
643 msgid "Error starting TLS connection"
644 msgstr "Błąd podczas nawiązywania połączenia TLS"
645
646 #: src/addressbook.c:540
647 msgid "Distinguished Name (dn) is missing"
648 msgstr "Brak unikatowej nazwy (dn)"
649
650 #: src/addressbook.c:541
651 msgid "Missing required information"
652 msgstr "Brak wymaganych informacji"
653
654 #: src/addressbook.c:542
655 msgid "Another contact exists with that key"
656 msgstr "Istnieje już kontakt o takim kluczu"
657
658 #: src/addressbook.c:543
659 msgid "Strong(er) authentication required"
660 msgstr "Wymagana jest bezpieczniejsza metoda autoryzacji"
661
662 #: src/addressbook.c:910
663 msgid "Sources"
664 msgstr "Źródła"
665
666 #: src/addressbook.c:914 src/prefs_matcher.c:632 src/prefs_other.c:475
667 #: src/toolbar.c:225 src/toolbar.c:2142
668 msgid "Address book"
669 msgstr "Książka adresowa"
670
671 #: src/addressbook.c:1109
672 msgid "Lookup name:"
673 msgstr "Sprawdź nazwisko:"
674
675 #: src/addressbook.c:1478
676 msgid "Delete group"
677 msgstr "Usuń grupę"
678
679 #: src/addressbook.c:1479
680 msgid ""
681 "Really delete the group(s)?\n"
682 "The addresses it contains will not be lost."
683 msgstr ""
684 "Czy chcesz usunąć grupę(y)?\n"
685 "Wszystkie znajdujące się tam adresy zostaną usunięte."
686
687 #: src/addressbook.c:2190
688 msgid "Cannot paste. Target address book is readonly."
689 msgstr "Nie można wkleić. Docelowa książka adresowa jest tylko do odczytu."
690
691 #: src/addressbook.c:2200
692 msgid "Cannot paste into an address group."
693 msgstr "Nie można wkleić do grupy adresowej."
694
695 #: src/addressbook.c:2906
696 #, fuzzy, c-format
697 msgid "Do you want to delete the query results and addresses in '%s'?"
698 msgstr "Czy chcesz usunąć wyniki zapytania i adresy w `%s' ?"
699
700 #: src/addressbook.c:2909 src/addressbook.c:2935 src/addressbook.c:2942
701 #: src/plugins/archive/archiver_prefs.c:329 src/prefs_filtering_action.c:177
702 #: src/toolbar.c:415
703 msgid "Delete"
704 msgstr "Usuń"
705
706 #: src/addressbook.c:2918
707 #, fuzzy, c-format
708 msgid ""
709 "Do you want to delete '%s'? If you delete the folder only, the addresses it "
710 "contains will be moved into the parent folder."
711 msgstr ""
712 "Czy chcesz usunąć '%s'? Jeżeli usuniesz tylko folder, adresy  w nim zawarte "
713 "zostaną przeniesione do katalogu nadrzędnego."
714
715 #: src/addressbook.c:2921 src/imap_gtk.c:363 src/mh_gtk.c:206
716 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:333 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:157
717 #: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1968
718 msgid "Delete folder"
719 msgstr "Usuń katalog"
720
721 #: src/addressbook.c:2922
722 msgid "+Delete _folder only"
723 msgstr "+Usuń tylko _katalog"
724
725 #: src/addressbook.c:2922
726 msgid "Delete folder and _addresses"
727 msgstr "Usuń katalog i _adresy"
728
729 #: src/addressbook.c:2933
730 #, c-format
731 msgid ""
732 "Do you want to delete '%s'?\n"
733 "The addresses it contains will not be lost."
734 msgstr ""
735 "Czy chcesz usunąć '%s'?\n"
736 "Wszystkie znajdujące się tam adresy zostaną usunięte."
737
738 #: src/addressbook.c:2940
739 #, c-format
740 msgid ""
741 "Do you want to delete '%s'?\n"
742 "The addresses it contains will be lost."
743 msgstr ""
744 "Czy chcesz usunąć '%s'?\n"
745 "Wszystkie znajdujące się tam adresy zostaną usunięte."
746
747 #: src/addressbook.c:3054
748 #, c-format
749 msgid "Search '%s'"
750 msgstr "Szukaj '%s'"
751
752 #: src/addressbook.c:3192 src/addressbook.c:3241
753 msgid "New Contacts"
754 msgstr "Nowe kontakty"
755
756 #: src/addressbook.c:4022
757 msgid "New user, could not save index file."
758 msgstr "Nowy użytkownik, nie można było zapisać pliku indeksowego."
759
760 #: src/addressbook.c:4026
761 msgid "New user, could not save address book files."
762 msgstr "Nowy użytkownik, nie można było zapisać plików książki adresowej."
763
764 #: src/addressbook.c:4036
765 msgid "Old address book converted successfully."
766 msgstr "Dawna książka adresowa została pomyślnie skonwertowana."
767
768 #: src/addressbook.c:4041
769 msgid ""
770 "Old address book converted,\n"
771 "could not save new address index file."
772 msgstr ""
773 "Stara książka adresowa skonwertowana,\n"
774 "jednak nie powiódł się zapis nowego pliku indeksowego"
775
776 #: src/addressbook.c:4054
777 msgid ""
778 "Could not convert address book,\n"
779 "but created empty new address book files."
780 msgstr ""
781 "Nie można było skonwertować książki adresowej,\n"
782 "lecz utworzono puste pliki nowej książki adresowej."
783
784 #: src/addressbook.c:4060
785 msgid ""
786 "Could not convert address book,\n"
787 "could not save new address index file."
788 msgstr ""
789 "Nie można skonwertować książki adresowej,\n"
790 "nie można zapisać nowego pliku indeksowego adresu."
791
792 #: src/addressbook.c:4065
793 msgid ""
794 "Could not convert address book\n"
795 "and could not create new address book files."
796 msgstr ""
797 "Nie można było skonwertować książki adresowej,\n"
798 "oraz nie można było utworzyć nowych plików książki adresowej."
799
800 #: src/addressbook.c:4072 src/addressbook.c:4078
801 msgid "Addressbook conversion error"
802 msgstr "Błąd konwersji książki adresowej"
803
804 #: src/addressbook.c:4192
805 msgid "Addressbook Error"
806 msgstr "Błąd książki adresowej"
807
808 #: src/addressbook.c:4193
809 msgid "Could not read address index"
810 msgstr "Nie można było otworzyć indeksu adresów"
811
812 #: src/addressbook.c:4524
813 msgid "Busy searching..."
814 msgstr "Zajęty przeszukiwaniem..."
815
816 #: src/addressbook.c:4825
817 msgid "Interface"
818 msgstr "Interfejs"
819
820 #: src/addressbook.c:4837 src/addressbook_foldersel.c:182 src/exphtmldlg.c:372
821 #: src/expldifdlg.c:389 src/exporthtml.c:984 src/importldif.c:658
822 msgid "Address Book"
823 msgstr "Książka adresowa"
824
825 #: src/addressbook.c:4849
826 msgid "Person"
827 msgstr "Osoba"
828
829 #: src/addressbook.c:4885 src/exporthtml.c:884 src/folderview.c:345
830 #: src/folderview.c:433 src/prefs_account.c:2769 src/prefs_folder_column.c:78
831 msgid "Folder"
832 msgstr "Katalog"
833
834 #: src/addressbook.c:4897
835 msgid "vCard"
836 msgstr "vCard"
837
838 #: src/addressbook.c:4909 src/addressbook.c:4921
839 msgid "JPilot"
840 msgstr "JPilot"
841
842 #: src/addressbook.c:4933
843 msgid "LDAP servers"
844 msgstr "Serwery LDAP"
845
846 #: src/addressbook.c:4945
847 msgid "LDAP Query"
848 msgstr "Zapytanie LDAP"
849
850 #: src/addressbook_foldersel.c:388 src/plugins/bogofilter/bogofilter.c:107
851 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:274
852 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:347
853 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:424
854 #: src/plugins/bsfilter/bsfilter.c:107 src/plugins/bsfilter/bsfilter_gtk.c:197
855 #: src/plugins/bsfilter/bsfilter_gtk.c:266
856 #: src/plugins/bsfilter/bsfilter_gtk.c:326
857 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:117
858 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:443
859 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:490
860 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:613 src/prefs_matcher.c:675
861 #: src/prefs_matcher.c:710 src/prefs_matcher.c:1619 src/prefs_matcher.c:1626
862 #: src/prefs_matcher.c:1634 src/prefs_matcher.c:1636 src/prefs_matcher.c:2524
863 #: src/prefs_matcher.c:2528
864 msgid "Any"
865 msgstr "Wszystkie"
866
867 #: src/addrgather.c:172
868 msgid "Please specify name for address book."
869 msgstr "Określ nazwę dla książki adresowej."
870
871 #: src/addrgather.c:179
872 #, fuzzy
873 msgid "No available address book."
874 msgstr "Dostępne adresy"
875
876 #: src/addrgather.c:200
877 msgid "Please select the mail headers to search."
878 msgstr "Zaznacz nagłówki wiadomości do przeszukania."
879
880 #: src/addrgather.c:207
881 msgid "Collecting addresses..."
882 msgstr "Zbieranie adresów..."
883
884 #: src/addrgather.c:247
885 msgid "address added by claws-mail"
886 msgstr ""
887
888 #: src/addrgather.c:275
889 msgid "Addresses collected successfully."
890 msgstr "Zbieranie adresów zakończone sukcesem."
891
892 #: src/addrgather.c:357
893 msgid "Current folder:"
894 msgstr "Aktualny katalog:"
895
896 #: src/addrgather.c:368
897 msgid "Address book name:"
898 msgstr "Nazwa książki adresowej:"
899
900 #: src/addrgather.c:395
901 msgid "Address book folder size:"
902 msgstr "Rozmiar katalogu książki adresowej:j"
903
904 #: src/addrgather.c:399 src/addrgather.c:409
905 msgid ""
906 "Maximum amount of entries per folder within the newly created address book"
907 msgstr ""
908 "Określa maksymalną ilość wpisów w każdym katalogu nowo utworzonej książki "
909 "adresowej"
910
911 #: src/addrgather.c:413
912 msgid "Process these mail header fields"
913 msgstr "Przetwarzane nagłówki"
914
915 #: src/addrgather.c:432
916 msgid "Include subfolders"
917 msgstr "Uwzględniaj podkatalogi"
918
919 #: src/addrgather.c:456 src/prefs_filtering_action.c:1425
920 msgid "Header Name"
921 msgstr "Nazwa nagłówka"
922
923 #: src/addrgather.c:457
924 msgid "Address Count"
925 msgstr "Liczba adresów"
926
927 #: src/addrgather.c:567
928 msgid "Header Fields"
929 msgstr "Pola nagłówków"
930
931 #: src/addrgather.c:568 src/exphtmldlg.c:659 src/expldifdlg.c:723
932 #: src/importldif.c:1023
933 msgid "Finish"
934 msgstr "Koniec"
935
936 #: src/addrgather.c:626
937 msgid "Collect email addresses from selected messages"
938 msgstr "Wyciągaj adresy e-mail z następujących wiadomości"
939
940 #: src/addrgather.c:630
941 msgid "Collect email addresses from folder"
942 msgstr "Zgromadź adresy e-mail z katalogu"
943
944 #: src/addrindex.c:123
945 msgid "Common addresses"
946 msgstr "Wspólne adresy"
947
948 #: src/addrindex.c:124
949 msgid "Personal addresses"
950 msgstr "Adresy osobiste"
951
952 #: src/addrindex.c:130
953 msgid "Common address"
954 msgstr "Wspólny adres"
955
956 #: src/addrindex.c:131
957 msgid "Personal address"
958 msgstr "Osobisty adres"
959
960 #: src/addrindex.c:1827
961 msgid "Address(es) update"
962 msgstr "Aktualizacja adresów"
963
964 #: src/addrindex.c:1828
965 msgid "Update failed. Changes not written to Directory."
966 msgstr ""
967 "Aktualizacja nie powiodła się. Zmiany nie zostały zapisane do Katalogu."
968
969 #: src/alertpanel.c:146 src/compose.c:9404
970 msgid "Notice"
971 msgstr "Notatka"
972
973 #: src/alertpanel.c:159 src/compose.c:5673 src/compose.c:6198
974 #: src/compose.c:11761 src/file_checker.c:78 src/file_checker.c:100
975 #: src/messageview.c:855 src/messageview.c:868
976 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:732 src/plugins/vcalendar/vcalendar.c:125
977 #: src/summaryview.c:4871
978 msgid "Warning"
979 msgstr "Ostrzeżenie"
980
981 #: src/alertpanel.c:172 src/alertpanel.c:195 src/compose.c:5615 src/inc.c:669
982 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:152 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:270
983 msgid "Error"
984 msgstr "Błąd"
985
986 #: src/alertpanel.c:196 src/gtk/progressdialog.c:94
987 msgid "_View log"
988 msgstr "_Pokaż log"
989
990 #: src/alertpanel.c:347
991 msgid "Show this message next time"
992 msgstr "Wyświetl tę wiadomość następnym razem"
993
994 #: src/avatars.c:102
995 #, fuzzy
996 msgid "Failed to register avatars internal rendering hook"
997 msgstr "Nie powoiodła sie rejestracja funkcji sprawdzającej przed wysłaniem"
998
999 #: src/browseldap.c:218
1000 msgid "Browse Directory Entry"
1001 msgstr "Przeglądanie zawartości katalogu"
1002
1003 #: src/browseldap.c:237
1004 msgid "Server Name :"
1005 msgstr "Nazwa serwera :"
1006
1007 #: src/browseldap.c:247
1008 msgid "Distinguished Name (dn) :"
1009 msgstr "Unikatowa nazwa (dn):"
1010
1011 #: src/browseldap.c:270
1012 msgid "LDAP Name"
1013 msgstr "Nazwa LDAP"
1014
1015 #: src/browseldap.c:272
1016 msgid "Attribute Value"
1017 msgstr "Wartość Atrybutu"
1018
1019 #: src/common/plugin.c:65
1020 msgid "Nothing"
1021 msgstr "Nic"
1022
1023 #: src/common/plugin.c:66
1024 msgid "a viewer"
1025 msgstr "Przeglądarka"
1026
1027 #: src/common/plugin.c:67
1028 msgid "a MIME parser"
1029 msgstr "parser MIME"
1030
1031 #: src/common/plugin.c:68
1032 msgid "folders"
1033 msgstr "Katalogi"
1034
1035 #: src/common/plugin.c:69
1036 msgid "filtering"
1037 msgstr "Filtrowanie..."
1038
1039 #: src/common/plugin.c:70
1040 msgid "a privacy interface"
1041 msgstr "system prywatności"
1042
1043 #: src/common/plugin.c:71
1044 msgid "a notifier"
1045 msgstr "powiadamiacz"
1046
1047 #: src/common/plugin.c:72
1048 msgid "an utility"
1049 msgstr "narzędzie"
1050
1051 #: src/common/plugin.c:73
1052 msgid "things"
1053 msgstr "rzeczy"
1054
1055 #: src/common/plugin.c:334
1056 #, c-format
1057 msgid ""
1058 "This plugin provides %s (%s), which is already provided by the %s plugin."
1059 msgstr ""
1060 "Ta wtyczka oferuje obsługę %s (%s) co jest już wykonywane przez wtyczkę %s."
1061
1062 #: src/common/plugin.c:436
1063 msgid "Plugin already loaded"
1064 msgstr "Wtyczka jest już załadowana"
1065
1066 #: src/common/plugin.c:447
1067 msgid "Failed to allocate memory for Plugin"
1068 msgstr "Nie udało się przydzielić odpowiedniej ilości pamięci dla wtyczki"
1069
1070 #: src/common/plugin.c:481
1071 #, fuzzy
1072 msgid "This module is not licensed under a GPL v3 or later compatible license."
1073 msgstr "Ten moduł nie jest rozprowadzany na licencji kompatybilnej z GPL 2."
1074
1075 #: src/common/plugin.c:490
1076 msgid "This module is for Claws Mail GTK1."
1077 msgstr "Ten moduł działa tylko z Claws Mail GTK1."
1078
1079 #: src/common/plugin.c:772
1080 #, c-format
1081 msgid ""
1082 "Your version of Claws Mail is newer than the version the '%s' plugin was "
1083 "built with."
1084 msgstr ""
1085 "Twoja wersja Claws Mail jest nowsza niż ta dla której wtyczka %s została "
1086 "skompilowana."
1087
1088 #: src/common/plugin.c:775
1089 msgid ""
1090 "Your version of Claws Mail is newer than the version the plugin was built "
1091 "with."
1092 msgstr ""
1093 "Twoja wersja Claws Mail jest nowsza niż ta dla której ta wtyczka została "
1094 "skompilowana."
1095
1096 #: src/common/plugin.c:784
1097 #, c-format
1098 msgid "Your version of Claws Mail is too old for the '%s' plugin."
1099 msgstr "Twoja wersja Claws Mail jest za stara aby użyć wtyczki '%s'."
1100
1101 #: src/common/plugin.c:786
1102 msgid "Your version of Claws Mail is too old for the plugin."
1103 msgstr "Twoja wersja Claws Mail jest za stara aby użyć tej wtyczki."
1104
1105 #: src/common/session.c:183 src/imap.c:1189
1106 msgid "SSL handshake failed\n"
1107 msgstr "Błąd połączenia SSL\n"
1108
1109 #: src/common/smtp.c:179
1110 #, fuzzy
1111 msgid "No SMTP AUTH method available\n"
1112 msgstr "SMTP AUTH nie jest dostępne\n"
1113
1114 #: src/common/smtp.c:182
1115 #, fuzzy
1116 msgid "Selected SMTP AUTH method not available\n"
1117 msgstr "SMTP AUTH nie jest dostępne\n"
1118
1119 #: src/common/smtp.c:505 src/common/smtp.c:559
1120 msgid "bad SMTP response\n"
1121 msgstr "zła odpowiedź SMTP\n"
1122
1123 #: src/common/smtp.c:530 src/common/smtp.c:548 src/common/smtp.c:662
1124 msgid "error occurred on SMTP session\n"
1125 msgstr "wystąpił błąd podczas sesji SMTP\n"
1126
1127 #: src/common/smtp.c:539 src/pop.c:905
1128 msgid "error occurred on authentication\n"
1129 msgstr "wystąpił błąd podczas uwierzytelniania\n"
1130
1131 #: src/common/smtp.c:589
1132 #, c-format
1133 msgid "Message is too big (Maximum size is %s)\n"
1134 msgstr "Wiadomość jest zbyt duża (Maksymalny rozmiar to %s)\n"
1135
1136 #: src/common/smtp.c:621 src/pop.c:898
1137 msgid "couldn't start TLS session\n"
1138 msgstr "nie można nawiązać sesji TLS\n"
1139
1140 #: src/common/socket.c:573
1141 #, fuzzy
1142 msgid "Socket IO timeout.\n"
1143 msgstr "Limit czasu operacji wejścia/wyjścia gniazda"
1144
1145 #: src/common/socket.c:602
1146 #, fuzzy
1147 msgid "Connection timed out.\n"
1148 msgstr "Upłynął limit czasu oczekiwania na połączenie z %s:%d."
1149
1150 #: src/common/socket.c:630
1151 #, c-format
1152 msgid "%s: host lookup timed out.\n"
1153 msgstr ""
1154
1155 #: src/common/socket.c:643
1156 #, fuzzy, c-format
1157 msgid "%s: unknown host.\n"
1158 msgstr "\"%s\" nieznane w %s"
1159
1160 #: src/common/socket.c:831
1161 #, fuzzy, c-format
1162 msgid "%s:%d: connection failed (%s).\n"
1163 msgstr "Połączenie nieudane"
1164
1165 #: src/common/socket.c:1071
1166 #, fuzzy, c-format
1167 msgid "%s:%d: unknown host.\n"
1168 msgstr "\"%s\" nieznane w %s"
1169
1170 #: src/common/socket.c:1166
1171 #, c-format
1172 msgid "%s:%s: host lookup failed (%s).\n"
1173 msgstr ""
1174
1175 #: src/common/socket.c:1515
1176 #, c-format
1177 msgid "write on fd%d: %s\n"
1178 msgstr "zapis do fd%d: %s\n"
1179
1180 #: src/common/ssl_certificate.c:328
1181 #, c-format
1182 msgid "Cannot stat P12 certificate file (%s)\n"
1183 msgstr ""
1184
1185 #: src/common/ssl_certificate.c:336
1186 #, c-format
1187 msgid "Cannot read P12 certificate file (%s)\n"
1188 msgstr ""
1189
1190 #: src/common/ssl_certificate.c:345
1191 #, c-format
1192 msgid "Cannot import P12 certificate file (%s)\n"
1193 msgstr ""
1194
1195 #: src/common/ssl_certificate.c:630
1196 #, fuzzy
1197 msgid "Internal error"
1198 msgstr "na pamięci wewnętrznej"
1199
1200 #: src/common/ssl_certificate.c:635
1201 msgid "Uncheckable"
1202 msgstr "Nie można sprawdzić"
1203
1204 #: src/common/ssl_certificate.c:639
1205 msgid "Self-signed certificate"
1206 msgstr "Podpisany certyfikat"
1207
1208 #: src/common/ssl_certificate.c:642
1209 msgid "Revoked certificate"
1210 msgstr "Unieważniony certyfikat"
1211
1212 #: src/common/ssl_certificate.c:644
1213 msgid "No certificate issuer found"
1214 msgstr "Nie znaleziono wydawcy certyfikatu"
1215
1216 #: src/common/ssl_certificate.c:646
1217 msgid "Certificate issuer is not a CA"
1218 msgstr "Wydawca certyfikatu nie jest CA"
1219
1220 #: src/common/ssl_certificate.c:871
1221 #, fuzzy, c-format
1222 msgid "Cannot open certificate file %s: %s\n"
1223 msgstr "Nie można otworzyć rozszyfrowanego pliku %s"
1224
1225 #: src/common/ssl_certificate.c:875
1226 #, fuzzy, c-format
1227 msgid "Certificate file %s missing (%s)\n"
1228 msgstr "Certyfikat do wysyłania"
1229
1230 #: src/common/ssl_certificate.c:894
1231 #, fuzzy, c-format
1232 msgid "Cannot open key file %s (%s)\n"
1233 msgstr "Nie można otworzyć rozszyfrowanego pliku %s"
1234
1235 #: src/common/ssl_certificate.c:898
1236 #, c-format
1237 msgid "Key file %s missing (%s)\n"
1238 msgstr ""
1239
1240 #: src/common/ssl_certificate.c:1046
1241 #, fuzzy, c-format
1242 msgid "Failed to read P12 certificate file %s\n"
1243 msgstr "Wybierz plik certyfikatów"
1244
1245 #: src/common/ssl_certificate.c:1049
1246 #, c-format
1247 msgid "Cannot open P12 certificate file %s (%s)\n"
1248 msgstr ""
1249
1250 #: src/common/ssl_certificate.c:1053
1251 #, fuzzy, c-format
1252 msgid "P12 Certificate file %s missing (%s)\n"
1253 msgstr "Certyfikat do wysyłania"
1254
1255 #: src/common/ssl_certificate.c:1078 src/gtk/sslcertwindow.c:85
1256 #: src/gtk/sslcertwindow.c:92 src/gtk/sslcertwindow.c:107
1257 #: src/gtk/sslcertwindow.c:112 src/gtk/sslcertwindow.c:119
1258 #: src/gtk/sslcertwindow.c:134
1259 msgid "<not in certificate>"
1260 msgstr "<nie występuje w certyfikacie>"
1261
1262 #: src/common/string_match.c:83
1263 msgid "(Subject cleared by RegExp)"
1264 msgstr "(Temat wyczyszczony przez Wyrażenie Regularne)"
1265
1266 #: src/common/utils.c:355
1267 #, c-format
1268 msgid "%dB"
1269 msgstr "%dB"
1270
1271 #: src/common/utils.c:356
1272 #, c-format
1273 msgid "%d.%02dKB"
1274 msgstr "%d,%02dkB"
1275
1276 #: src/common/utils.c:357
1277 #, c-format
1278 msgid "%d.%02dMB"
1279 msgstr "%d,%02dMB"
1280
1281 #: src/common/utils.c:358
1282 #, c-format
1283 msgid "%.2fGB"
1284 msgstr "%.2fGB"
1285
1286 #: src/common/utils.c:4971
1287 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1288 msgid "Sunday"
1289 msgstr "Niedziela"
1290
1291 #: src/common/utils.c:4972
1292 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1293 msgid "Monday"
1294 msgstr "Poniedziałek"
1295
1296 #: src/common/utils.c:4973
1297 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1298 msgid "Tuesday"
1299 msgstr "Wtorek"
1300
1301 #: src/common/utils.c:4974
1302 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1303 msgid "Wednesday"
1304 msgstr "Środa"
1305
1306 #: src/common/utils.c:4975
1307 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1308 msgid "Thursday"
1309 msgstr "Czwartek"
1310
1311 #: src/common/utils.c:4976
1312 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1313 msgid "Friday"
1314 msgstr "Piątek"
1315
1316 #: src/common/utils.c:4977
1317 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1318 msgid "Saturday"
1319 msgstr "Sobota"
1320
1321 #: src/common/utils.c:4979
1322 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1323 msgid "January"
1324 msgstr "Styczeń"
1325
1326 #: src/common/utils.c:4980
1327 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1328 msgid "February"
1329 msgstr "Luty"
1330
1331 #: src/common/utils.c:4981
1332 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1333 msgid "March"
1334 msgstr "Marzec"
1335
1336 #: src/common/utils.c:4982
1337 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1338 msgid "April"
1339 msgstr "Kwiecień"
1340
1341 #: src/common/utils.c:4983
1342 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1343 msgid "May"
1344 msgstr "Maj"
1345
1346 #: src/common/utils.c:4984
1347 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1348 msgid "June"
1349 msgstr "Czerwiec"
1350
1351 #: src/common/utils.c:4985
1352 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1353 msgid "July"
1354 msgstr "Lipiec"
1355
1356 #: src/common/utils.c:4986
1357 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1358 msgid "August"
1359 msgstr "Sierpień"
1360
1361 #: src/common/utils.c:4987
1362 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1363 msgid "September"
1364 msgstr "Wrzesień"
1365
1366 #: src/common/utils.c:4988
1367 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1368 msgid "October"
1369 msgstr "Październik"
1370
1371 #: src/common/utils.c:4989
1372 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1373 msgid "November"
1374 msgstr "Listopad"
1375
1376 #: src/common/utils.c:4990
1377 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1378 msgid "December"
1379 msgstr "Grudzień"
1380
1381 #: src/common/utils.c:4992
1382 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1383 msgid "Sun"
1384 msgstr "Nie"
1385
1386 #: src/common/utils.c:4993
1387 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1388 msgid "Mon"
1389 msgstr "Pon"
1390
1391 #: src/common/utils.c:4994
1392 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1393 msgid "Tue"
1394 msgstr "Wt"
1395
1396 #: src/common/utils.c:4995
1397 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1398 msgid "Wed"
1399 msgstr "Śr"
1400
1401 #: src/common/utils.c:4996
1402 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1403 msgid "Thu"
1404 msgstr "Czw"
1405
1406 #: src/common/utils.c:4997
1407 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1408 msgid "Fri"
1409 msgstr "Pią"
1410
1411 #: src/common/utils.c:4998
1412 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1413 msgid "Sat"
1414 msgstr "Sob"
1415
1416 #: src/common/utils.c:5000
1417 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1418 msgid "Jan"
1419 msgstr "Sty"
1420
1421 #: src/common/utils.c:5001
1422 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1423 msgid "Feb"
1424 msgstr "Lut"
1425
1426 #: src/common/utils.c:5002
1427 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1428 msgid "Mar"
1429 msgstr "Mar"
1430
1431 #: src/common/utils.c:5003
1432 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1433 msgid "Apr"
1434 msgstr "Kwi"
1435
1436 #: src/common/utils.c:5004
1437 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1438 msgid "May"
1439 msgstr "Maj"
1440
1441 #: src/common/utils.c:5005
1442 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1443 msgid "Jun"
1444 msgstr "Cze"
1445
1446 #: src/common/utils.c:5006
1447 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1448 msgid "Jul"
1449 msgstr "Lip"
1450
1451 #: src/common/utils.c:5007
1452 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1453 msgid "Aug"
1454 msgstr "Sie"
1455
1456 #: src/common/utils.c:5008
1457 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1458 msgid "Sep"
1459 msgstr "Wrz"
1460
1461 #: src/common/utils.c:5009
1462 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1463 msgid "Oct"
1464 msgstr "Paź"
1465
1466 #: src/common/utils.c:5010
1467 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1468 msgid "Nov"
1469 msgstr "Lis"
1470
1471 #: src/common/utils.c:5011
1472 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1473 msgid "Dec"
1474 msgstr "Gru"
1475
1476 #: src/common/utils.c:5022
1477 msgctxt "For use by strftime (morning)"
1478 msgid "AM"
1479 msgstr "Rano"
1480
1481 #: src/common/utils.c:5023
1482 msgctxt "For use by strftime (afternoon)"
1483 msgid "PM"
1484 msgstr "Po południu"
1485
1486 #: src/common/utils.c:5024
1487 msgctxt "For use by strftime (morning, lowercase)"
1488 msgid "am"
1489 msgstr "rano"
1490
1491 #: src/common/utils.c:5025
1492 msgctxt "For use by strftime (afternoon, lowercase)"
1493 msgid "pm"
1494 msgstr "po południu"
1495
1496 #: src/compose.c:570
1497 msgid "_Add..."
1498 msgstr "Dod_aj..."
1499
1500 #: src/compose.c:571 src/mh_gtk.c:369 src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:302
1501 #: src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:320
1502 msgid "_Remove"
1503 msgstr "_Usuń"
1504
1505 #: src/compose.c:573 src/folderview.c:241
1506 msgid "_Properties..."
1507 msgstr "_Właściwości..."
1508
1509 #: src/compose.c:580 src/mainwindow.c:508 src/messageview.c:212
1510 msgid "_Message"
1511 msgstr "_Wiadomość"
1512
1513 #: src/compose.c:583
1514 msgid "_Spelling"
1515 msgstr "Pi_sownia"
1516
1517 #: src/compose.c:585 src/compose.c:652
1518 msgid "_Options"
1519 msgstr "_Opcje"
1520
1521 #: src/compose.c:589
1522 msgid "S_end"
1523 msgstr "Wyślij"
1524
1525 #: src/compose.c:590
1526 msgid "Send _later"
1527 msgstr "Wyślij później"
1528
1529 #: src/compose.c:593
1530 msgid "_Attach file"
1531 msgstr "Dołącz plik"
1532
1533 #: src/compose.c:594
1534 msgid "_Insert file"
1535 msgstr "Wstaw plik"
1536
1537 #: src/compose.c:595
1538 msgid "Insert si_gnature"
1539 msgstr "Wstaw podpis"
1540
1541 #: src/compose.c:596
1542 #, fuzzy
1543 msgid "_Replace signature"
1544 msgstr "Sprawdź podpis"
1545
1546 #: src/compose.c:600
1547 #, fuzzy
1548 msgid "_Print"
1549 msgstr "Drukuj"
1550
1551 #: src/compose.c:605
1552 msgid "_Undo"
1553 msgstr "_Cofnij"
1554
1555 #: src/compose.c:606
1556 msgid "_Redo"
1557 msgstr "P_onów"
1558
1559 #: src/compose.c:609
1560 msgid "Cu_t"
1561 msgstr "Wy_tnij"
1562
1563 #: src/compose.c:613
1564 #, fuzzy
1565 msgid "_Special paste"
1566 msgstr "Wklej jako"
1567
1568 #: src/compose.c:614
1569 #, fuzzy
1570 msgid "As _quotation"
1571 msgstr "_cytat"
1572
1573 #: src/compose.c:615
1574 #, fuzzy
1575 msgid "_Wrapped"
1576 msgstr "_zawinięty tekst"
1577
1578 #: src/compose.c:616
1579 #, fuzzy
1580 msgid "_Unwrapped"
1581 msgstr "tekst _bez zawijania"
1582
1583 #: src/compose.c:618 src/mainwindow.c:541
1584 msgid "Select _all"
1585 msgstr "W_ybierz wszystko"
1586
1587 #: src/compose.c:620
1588 msgid "A_dvanced"
1589 msgstr "Zaawansowane"
1590
1591 #: src/compose.c:621
1592 msgid "Move a character backward"
1593 msgstr "Przesuń o znak w tył"
1594
1595 #: src/compose.c:622
1596 msgid "Move a character forward"
1597 msgstr "Przesuń o znak w przód"
1598
1599 #: src/compose.c:623
1600 msgid "Move a word backward"
1601 msgstr "Przesuń o słowo w tył"
1602
1603 #: src/compose.c:624
1604 msgid "Move a word forward"
1605 msgstr "Przesuń o słowo w przód"
1606
1607 #: src/compose.c:625
1608 msgid "Move to beginning of line"
1609 msgstr "Przesuń do początku linii"
1610
1611 #: src/compose.c:626
1612 msgid "Move to end of line"
1613 msgstr "Przesuń do końca linii"
1614
1615 #: src/compose.c:627
1616 msgid "Move to previous line"
1617 msgstr "Przesuń  do poprzedniej linii"
1618
1619 #: src/compose.c:628
1620 msgid "Move to next line"
1621 msgstr "Przesuń do następnej linii"
1622
1623 #: src/compose.c:629
1624 msgid "Delete a character backward"
1625 msgstr "Wykasuj znak za kursorem"
1626
1627 #: src/compose.c:630
1628 msgid "Delete a character forward"
1629 msgstr "Wykasuj znak przed kursorem"
1630
1631 #: src/compose.c:631
1632 msgid "Delete a word backward"
1633 msgstr "Wykasuj słowo za kursorem"
1634
1635 #: src/compose.c:632
1636 msgid "Delete a word forward"
1637 msgstr "Wykasuj słowo przed kursorem"
1638
1639 #: src/compose.c:633
1640 msgid "Delete line"
1641 msgstr "Usuń linię"
1642
1643 #: src/compose.c:634
1644 msgid "Delete to end of line"
1645 msgstr "Wykasuj do końca linii"
1646
1647 #: src/compose.c:637 src/messageview.c:229
1648 msgid "_Find"
1649 msgstr "_Szukaj"
1650
1651 #: src/compose.c:640
1652 msgid "_Wrap current paragraph"
1653 msgstr "Za_wiń obecny akapit"
1654
1655 #: src/compose.c:641
1656 msgid "Wrap all long _lines"
1657 msgstr "Zawijaj wszystkie długie linie"
1658
1659 #: src/compose.c:643
1660 msgid "Edit with e_xternal editor"
1661 msgstr "Edytuj w zewnętrznym edytorze"
1662
1663 #: src/compose.c:646
1664 msgid "_Check all or check selection"
1665 msgstr "Sprawdź wszystko albo zazna_czone"
1666
1667 #: src/compose.c:647
1668 msgid "_Highlight all misspelled words"
1669 msgstr "P_odkreśl wszystkie błędnie napisane słowa"
1670
1671 #: src/compose.c:648
1672 msgid "Check _backwards misspelled word"
1673 msgstr "Szukaj od tyłu błędnie napisanych słów"
1674
1675 #: src/compose.c:649
1676 msgid "_Forward to next misspelled word"
1677 msgstr "_Przeskocz w przód do kolejnego błędnie napisanego słowa"
1678
1679 #: src/compose.c:657
1680 msgid "Reply _mode"
1681 msgstr "Tryb odpowiadania"
1682
1683 #: src/compose.c:659
1684 msgid "Privacy _System"
1685 msgstr "Ochrona prywatności"
1686
1687 #: src/compose.c:664
1688 msgid "_Priority"
1689 msgstr "Pri_orytet"
1690
1691 #: src/compose.c:666 src/mainwindow.c:605 src/messageview.c:265
1692 msgid "Character _encoding"
1693 msgstr "_Kodowanie znaków"
1694
1695 #: src/compose.c:671 src/mainwindow.c:610 src/messageview.c:270
1696 msgid "Western European"
1697 msgstr "Europa Zachodnia"
1698
1699 #: src/compose.c:672 src/mainwindow.c:611 src/messageview.c:271
1700 msgid "Baltic"
1701 msgstr "Bałtyckie"
1702
1703 #: src/compose.c:673 src/mainwindow.c:612 src/messageview.c:272
1704 msgid "Hebrew"
1705 msgstr "Hebrajskie"
1706
1707 #: src/compose.c:674 src/mainwindow.c:613 src/messageview.c:273
1708 msgid "Arabic"
1709 msgstr "Arabskie"
1710
1711 #: src/compose.c:675 src/mainwindow.c:614 src/messageview.c:274
1712 msgid "Cyrillic"
1713 msgstr "Cyrylica"
1714
1715 #: src/compose.c:676 src/mainwindow.c:615 src/messageview.c:275
1716 msgid "Japanese"
1717 msgstr "Japonia"
1718
1719 #: src/compose.c:677 src/mainwindow.c:616 src/messageview.c:276
1720 msgid "Chinese"
1721 msgstr "Chińskie"
1722
1723 #: src/compose.c:678 src/mainwindow.c:617 src/messageview.c:277
1724 msgid "Korean"
1725 msgstr "Koreańskie"
1726
1727 #: src/compose.c:679 src/mainwindow.c:618 src/messageview.c:278
1728 msgid "Thai"
1729 msgstr "Tajskie"
1730
1731 #: src/compose.c:682 src/mainwindow.c:725 src/messageview.c:314
1732 msgid "_Address book"
1733 msgstr "Książka _adresowa"
1734
1735 #: src/compose.c:684
1736 msgid "_Template"
1737 msgstr "Wzorce"
1738
1739 #: src/compose.c:686 src/mainwindow.c:753 src/messageview.c:335
1740 msgid "Actio_ns"
1741 msgstr "Akcje"
1742
1743 #: src/compose.c:695
1744 msgid "Aut_o wrapping"
1745 msgstr "Automatyczne zawijanie"
1746
1747 #: src/compose.c:696
1748 msgid "Auto _indent"
1749 msgstr "Automatyczne wcięcia"
1750
1751 #: src/compose.c:697
1752 msgid "Si_gn"
1753 msgstr "Podpisz"
1754
1755 #: src/compose.c:698
1756 msgid "_Encrypt"
1757 msgstr "_Szyfruj"
1758
1759 #: src/compose.c:699
1760 msgid "_Request Return Receipt"
1761 msgstr "Żądaj potwierdzenia dostarczenia"
1762
1763 #: src/compose.c:700
1764 msgid "Remo_ve references"
1765 msgstr "Usuń odniesienia"
1766
1767 #: src/compose.c:701
1768 msgid "Show _ruler"
1769 msgstr "Pokaż li_nijkę"
1770
1771 #: src/compose.c:706 src/compose.c:716
1772 msgid "_Normal"
1773 msgstr "Z_wykły"
1774
1775 #: src/compose.c:707 src/mainwindow.c:659 src/messageview.c:303
1776 msgid "_All"
1777 msgstr "W_szystkie"
1778
1779 #: src/compose.c:708 src/mainwindow.c:660 src/messageview.c:304
1780 msgid "_Sender"
1781 msgstr "Nadawca"
1782
1783 #: src/compose.c:709
1784 msgid "_Mailing-list"
1785 msgstr "Lista dyskusyjna"
1786
1787 #: src/compose.c:714
1788 msgid "_Highest"
1789 msgstr "Najwyższy"
1790
1791 #: src/compose.c:715
1792 msgid "Hi_gh"
1793 msgstr "Wysoki"
1794
1795 #: src/compose.c:717
1796 msgid "Lo_w"
1797 msgstr "Niski"
1798
1799 #: src/compose.c:718
1800 msgid "_Lowest"
1801 msgstr "Najniższy"
1802
1803 #: src/compose.c:723 src/mainwindow.c:868 src/messageview.c:352
1804 msgid "_Automatic"
1805 msgstr "Automatycznie"
1806
1807 #: src/compose.c:724 src/mainwindow.c:869 src/messageview.c:353
1808 msgid "7bit ASCII (US-ASC_II)"
1809 msgstr "7 bitów ASCII (US-ASCII)"
1810
1811 #: src/compose.c:725 src/mainwindow.c:870 src/messageview.c:354
1812 msgid "Unicode (_UTF-8)"
1813 msgstr "Unicode (UTF-8)"
1814
1815 #: src/compose.c:729 src/mainwindow.c:874 src/messageview.c:358
1816 msgid "Central European (ISO-8859-_2)"
1817 msgstr "Europa Środkowa (ISO-8859-2)"
1818
1819 #: src/compose.c:732 src/mainwindow.c:877 src/messageview.c:361
1820 msgid "Greek (ISO-8859-_7)"
1821 msgstr "Grecja (ISO-8859-7)"
1822
1823 #: src/compose.c:737 src/mainwindow.c:882 src/messageview.c:366
1824 msgid "Turkish (ISO-8859-_9)"
1825 msgstr "Turcja (ISO-8859-9)"
1826
1827 #: src/compose.c:1066
1828 msgid "New message From format error."
1829 msgstr "Błędny format nadawcy wiadomości."
1830
1831 #: src/compose.c:1158
1832 msgid "New message subject format error."
1833 msgstr "Błędny format tematu wiadomości."
1834
1835 #: src/compose.c:1189 src/quote_fmt.c:569
1836 #, c-format
1837 msgid "The body of the \"New message\" template has an error at line %d."
1838 msgstr "Błąd w treści wiadomości w linii %d."
1839
1840 #: src/compose.c:1450
1841 msgid "Unable to reply. The original email probably doesn't exist."
1842 msgstr "Nie można odpowiedzieć. Oryginalny email prawdopodobnie nie istnieje. "
1843
1844 #: src/compose.c:1633 src/quote_fmt.c:586
1845 msgid ""
1846 "The \"From\" field of the \"Reply\" template contains an invalid email "
1847 "address."
1848 msgstr "Pole \"Od\" wzorca \"Odpowiedz\" zawiera nieprawidłowy adres email."
1849
1850 #: src/compose.c:1681 src/quote_fmt.c:589
1851 #, c-format
1852 msgid "The body of the \"Reply\" template has an error at line %d."
1853 msgstr "Błąd formatu wzorca (treść wiadomości).w linii %d."
1854
1855 #: src/compose.c:1817 src/compose.c:2009 src/quote_fmt.c:606
1856 msgid ""
1857 "The \"From\" field of the \"Forward\" template contains an invalid email "
1858 "address."
1859 msgstr "Pole \"Od\" wzorca \"Przekaż\" zawiera nieprawidłowy adres email."
1860
1861 #: src/compose.c:1877 src/quote_fmt.c:609
1862 #, c-format
1863 msgid "The body of the \"Forward\" template has an error at line %d."
1864 msgstr "Błąd formatu wzorca (treść wiadomości).w linii %d."
1865
1866 #: src/compose.c:2051
1867 msgid "Fw: multiple emails"
1868 msgstr "Fw: kilka wiadomości email"
1869
1870 #: src/compose.c:2531
1871 #, c-format
1872 msgid "The body of the \"Redirect\" template has an error at line %d."
1873 msgstr "Błąd w formacie wiadomości przekierowującej w linii %d."
1874
1875 #: src/compose.c:2598 src/gtk/headers.h:14
1876 msgid "Cc:"
1877 msgstr "Kopia:"
1878
1879 #: src/compose.c:2601 src/gtk/headers.h:15
1880 msgid "Bcc:"
1881 msgstr "Ukryta kopia:"
1882
1883 #: src/compose.c:2604 src/gtk/headers.h:12
1884 msgid "Reply-To:"
1885 msgstr "Odpowiedz-Do:"
1886
1887 #: src/compose.c:2607 src/compose.c:4929 src/compose.c:4931
1888 #: src/gtk/headers.h:33
1889 msgid "Newsgroups:"
1890 msgstr "Grupy news:"
1891
1892 #: src/compose.c:2610 src/gtk/headers.h:34
1893 msgid "Followup-To:"
1894 msgstr "Odpowiedzi-Do(FUT):"
1895
1896 #: src/compose.c:2613 src/gtk/headers.h:17
1897 msgid "In-Reply-To:"
1898 msgstr "W odpowiedzi na:"
1899
1900 #: src/compose.c:2617 src/compose.c:4926 src/compose.c:4934
1901 #: src/gtk/headers.h:13 src/summary_search.c:433
1902 msgid "To:"
1903 msgstr "Do:"
1904
1905 #: src/compose.c:2826
1906 msgid "Couldn't attach a file (charset conversion failed)."
1907 msgstr "Nie można dołączyć pliku (konwersja strony kodowej nie powiodła się)."
1908
1909 #: src/compose.c:2832
1910 #, c-format
1911 msgid ""
1912 "The following file has been attached: \n"
1913 "%s"
1914 msgid_plural ""
1915 "The following files have been attached: \n"
1916 "%s"
1917 msgstr[0] ""
1918 "Następujący plik został dołączony:\n"
1919 "%s"
1920 msgstr[1] ""
1921 "Następujące pliki zostały dołączone:\n"
1922 "%s"
1923 msgstr[2] ""
1924 "Następujące pliki zostały dołączone:\n"
1925 "%s"
1926
1927 #: src/compose.c:3105
1928 msgid "The \"Quotation mark\" of the template is invalid."
1929 msgstr "\"Znacznik cytatu\" wzorca jest nieprawidłowy."
1930
1931 #: src/compose.c:3596
1932 #, fuzzy, c-format
1933 msgid "Could not get size of file '%s'."
1934 msgstr "Nie można pobrać pliku z komunikatami %d"
1935
1936 #: src/compose.c:3607
1937 #, fuzzy, c-format
1938 msgid ""
1939 "You are about to insert a file of %s in the message body. Are you sure you "
1940 "want to do that?"
1941 msgstr "Zamierzasz wydrukować %d wiadomości. Na pewno chcesz kontynuować ? "
1942
1943 #: src/compose.c:3610
1944 msgid "Are you sure?"
1945 msgstr ""
1946
1947 #: src/compose.c:3611 src/compose.c:11243
1948 msgid "+_Insert"
1949 msgstr "Ws_taw"
1950
1951 #: src/compose.c:3735
1952 #, c-format
1953 msgid "File %s is empty."
1954 msgstr "Plik %s jest pusty."
1955
1956 #: src/compose.c:3736
1957 #, fuzzy
1958 msgid "Empty file"
1959 msgstr "Pusty kalendarz"
1960
1961 #: src/compose.c:3737
1962 #, fuzzy
1963 msgid "+_Attach anyway"
1964 msgstr "Ostrzeżenia o załącznikach"
1965
1966 #: src/compose.c:3746
1967 #, c-format
1968 msgid "Can't read %s."
1969 msgstr "nie można otworzyć %s"
1970
1971 #: src/compose.c:3773
1972 #, c-format
1973 msgid "Message: %s"
1974 msgstr "Wiadomość: %s"
1975
1976 #: src/compose.c:4766 src/plugins/python/composewindowtype.c:421
1977 msgid " [Edited]"
1978 msgstr " [Edytowany]"
1979
1980 #: src/compose.c:4773 src/plugins/python/composewindowtype.c:424
1981 #, c-format
1982 msgid "%s - Compose message%s"
1983 msgstr "%s - Tworzenie wiadomości %s"
1984
1985 #: src/compose.c:4776 src/plugins/python/composewindowtype.c:427
1986 #, c-format
1987 msgid "[no subject] - Compose message%s"
1988 msgstr "[brak tematu] - Tworzenie wiadomości %s"
1989
1990 #: src/compose.c:4778 src/plugins/python/composewindowtype.c:415
1991 msgid "Compose message"
1992 msgstr "Napisz nową wiadomość"
1993
1994 #: src/compose.c:4805 src/messageview.c:890
1995 msgid ""
1996 "Account for sending mail is not specified.\n"
1997 "Please select a mail account before sending."
1998 msgstr ""
1999 "Nie podano konta, z którego wysyłasz pocztę.\n"
2000 "Wybierz konto przed wysłaniem."
2001
2002 #: src/compose.c:5025 src/compose.c:5057 src/compose.c:5099
2003 #: src/plugins/attachwarner/attachwarner.c:217 src/prefs_account.c:3270
2004 #: src/toolbar.c:406 src/toolbar.c:424
2005 msgid "Send"
2006 msgstr "Wyślij"
2007
2008 #: src/compose.c:5026
2009 msgid "The only recipient is the default CC address. Send anyway?"
2010 msgstr ""
2011 "Jedynym odbiorą jest domyślny odbiorca kopii wiadomości. Wysłać mimo to ?"
2012
2013 #: src/compose.c:5027 src/compose.c:5059 src/compose.c:5092 src/compose.c:5615
2014 #: src/plugins/attachwarner/attachwarner.c:209
2015 msgid "+_Send"
2016 msgstr "+_Wyślij"
2017
2018 #: src/compose.c:5058
2019 msgid "The only recipient is the default BCC address. Send anyway?"
2020 msgstr "Jedyny odbiorca to domyślny adres BCC. Wysłać mimo to?"
2021
2022 #: src/compose.c:5075
2023 msgid "Recipient is not specified."
2024 msgstr "Nie podano odbiorcy."
2025
2026 #: src/compose.c:5094 src/plugins/attachwarner/attachwarner.c:211
2027 msgid "+_Queue"
2028 msgstr "+Kolejka"
2029
2030 #: src/compose.c:5095
2031 #, c-format
2032 msgid "Subject is empty. %s"
2033 msgstr "Temat wiadomości jest pusty. %s"
2034
2035 #: src/compose.c:5096
2036 msgid "Send it anyway?"
2037 msgstr "Czy mimo to chcesz wysłać tą wiadomość ?"
2038
2039 #: src/compose.c:5097
2040 msgid "Queue it anyway?"
2041 msgstr "Czy mimo to chcesz dodać tę wiadomość do kolejki ?"
2042
2043 #: src/compose.c:5099 src/toolbar.c:425
2044 msgid "Send later"
2045 msgstr "Wyślij później"
2046
2047 #: src/compose.c:5152 src/compose.c:9840
2048 msgid ""
2049 "Could not queue message for sending:\n"
2050 "\n"
2051 "Charset conversion failed."
2052 msgstr ""
2053 "Nie można dodać wiadomości do kolejki wysyłkowej:\n"
2054 "\n"
2055 "Konwersja strony kodowej nie powiodła się."
2056
2057 #: src/compose.c:5155 src/compose.c:9843
2058 msgid ""
2059 "Could not queue message for sending:\n"
2060 "\n"
2061 "Couldn't get recipient encryption key."
2062 msgstr ""
2063 "Nie można zakolejkować wiadomości do wysłania:\n"
2064 "\n"
2065 "Nie odnaleziono klucza szyfrującego odbiorcy."
2066
2067 #: src/compose.c:5161 src/compose.c:9837
2068 #, c-format
2069 msgid ""
2070 "Could not queue message for sending:\n"
2071 "\n"
2072 "Signature failed: %s"
2073 msgstr ""
2074 "Nie można zakolejkować wiadomości do wysłania:\n"
2075 "\n"
2076 "Błąd sygnatury %s"
2077
2078 #: src/compose.c:5164
2079 #, c-format
2080 msgid ""
2081 "Could not queue message for sending:\n"
2082 "\n"
2083 "%s."
2084 msgstr ""
2085 "Nie można dodać wiadomości do skrzynki nadawczej:\n"
2086 "%s."
2087
2088 #: src/compose.c:5166
2089 msgid "Could not queue message for sending."
2090 msgstr "Nie można zakolejkować wiadomości do wysłania."
2091
2092 #: src/compose.c:5181 src/compose.c:5241
2093 msgid ""
2094 "The message was queued but could not be sent.\n"
2095 "Use \"Send queued messages\" from the main window to retry."
2096 msgstr ""
2097 "Wiadomość została zakolejkowana, ale nie mogła zostać wysłana\n"
2098 "Użyj \"Wyślij zakolejkowane wiadomości\" z głównego okna by ponowić."
2099
2100 #: src/compose.c:5237
2101 #, c-format
2102 msgid ""
2103 "%s\n"
2104 "Use \"Send queued messages\" from the main window to retry."
2105 msgstr ""
2106 "%s\n"
2107 "Wiadomość została zakolejkowana, ale nie mogła zostać wysłana\n"
2108 "Użyj \"Wyślij zakolejkowane wiadomości\" z głównego okna by spróbować "
2109 "ponownie."
2110
2111 #: src/compose.c:5612
2112 #, c-format
2113 msgid ""
2114 "Can't convert the character encoding of the message \n"
2115 "to the specified %s charset.\n"
2116 "Send it as %s?"
2117 msgstr ""
2118 "Nie można przekonwertować wiadomości \n"
2119 "do do wybranej %s .\n"
2120 "Wysłać jako %s ?"
2121
2122 #: src/compose.c:5669
2123 #, c-format
2124 msgid ""
2125 "Line %d exceeds the line length limit (998 bytes).\n"
2126 "The contents of the message might be broken on the way to the delivery.\n"
2127 "\n"
2128 "Send it anyway?"
2129 msgstr ""
2130 "Linia %d przekracza limit długości (998 bajtów).\n"
2131 "Treść tej wiadomości może ulec uszkodzeniu podczas dostarczania.\n"
2132 "\n"
2133 "Na pewno chcesz ją wysłać ? "
2134
2135 #: src/compose.c:5903
2136 msgid "Encryption warning"
2137 msgstr "Ostrzeżenie dotyczące szyfrowania"
2138
2139 #: src/compose.c:5904
2140 msgid "+C_ontinue"
2141 msgstr "+Kon_tynuuj"
2142
2143 #: src/compose.c:5953
2144 msgid "No account for sending mails available!"
2145 msgstr "Brak konta do wysyłania poczty!"
2146
2147 #: src/compose.c:5962
2148 msgid "Selected account isn't NNTP: Posting is impossible."
2149 msgstr "Wybrane konto nie jest kontem NNTP: Wysłanie wiadomości niemożliwe."
2150
2151 #: src/compose.c:6197
2152 #, c-format
2153 msgid "Attachment %s doesn't exist anymore. Ignore?"
2154 msgstr "Załącznik %s już nie istnieje. Zignorować?"
2155
2156 #: src/compose.c:6198 src/mainwindow.c:650 src/toolbar.c:231
2157 #: src/toolbar.c:2167
2158 msgid "Cancel sending"
2159 msgstr "Przerwij wysyłanie"
2160
2161 #: src/compose.c:6198
2162 msgid "Ignore attachment"
2163 msgstr "Ignoruj załącznik"
2164
2165 #: src/compose.c:6238
2166 #, c-format
2167 msgid "Original %s part"
2168 msgstr ""
2169
2170 #: src/compose.c:6820
2171 msgid "Add to address _book"
2172 msgstr "Dodaj do książki adresowej"
2173
2174 #: src/compose.c:6977
2175 msgid "Delete entry contents"
2176 msgstr "Usuń zawartość wpisu"
2177
2178 #: src/compose.c:6981 src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:289
2179 msgid "Use <tab> to autocomplete from addressbook"
2180 msgstr ""
2181 "Klawisz <tab> umożliwia automatyczne dopełnianie nazwami z książki adresowej"
2182
2183 #: src/compose.c:7203
2184 msgid "Mime type"
2185 msgstr "Typ MIME"
2186
2187 #: src/compose.c:7209 src/mimeview.c:274 src/plugins/pgpcore/select-keys.c:394
2188 #: src/prefs_matcher.c:630 src/prefs_summary_column.c:85 src/summaryview.c:445
2189 msgid "Size"
2190 msgstr "Wielkość"
2191
2192 #: src/compose.c:7272
2193 msgid "Save Message to "
2194 msgstr "Zapisz wiadomość do "
2195
2196 #: src/compose.c:7309 src/editjpilot.c:276 src/editldap.c:518
2197 #: src/editvcard.c:192 src/export.c:164 src/import.c:163 src/importmutt.c:239
2198 #: src/importpine.c:238 src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1021
2199 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:229
2200 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:252
2201 #: src/plugins/bsfilter/bsfilter_gtk.c:181
2202 #: src/plugins/clamd/clamav_plugin_gtk.c:299
2203 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:418
2204 msgid "_Browse"
2205 msgstr "_Przeglądaj"
2206
2207 #: src/compose.c:7782
2208 msgid "Hea_der"
2209 msgstr "Na_główek"
2210
2211 #: src/compose.c:7787
2212 msgid "_Attachments"
2213 msgstr "Z_ałączniki"
2214
2215 #: src/compose.c:7801
2216 msgid "Othe_rs"
2217 msgstr "In_ne"
2218
2219 #: src/compose.c:7816
2220 #, fuzzy
2221 msgid "S_ubject:"
2222 msgstr "Temat:"
2223
2224 #: src/compose.c:8039
2225 #, c-format
2226 msgid ""
2227 "Spell checker could not be started.\n"
2228 "%s"
2229 msgstr ""
2230 "Nie udało się uruchomić sprawdzania pisowni.\n"
2231 "%s"
2232
2233 #: src/compose.c:8148
2234 #, fuzzy, c-format
2235 msgid "<i>%s</i>"
2236 msgstr "Od: <i>%s</i>"
2237
2238 #: src/compose.c:8178
2239 #, fuzzy
2240 msgid "_From:"
2241 msgstr "Od:"
2242
2243 #: src/compose.c:8195
2244 msgid "Account to use for this email"
2245 msgstr "Bieżące konto dla tej wiadomości"
2246
2247 #: src/compose.c:8197
2248 msgid "Sender address to be used"
2249 msgstr "Adres nadawcy"
2250
2251 #: src/compose.c:8363
2252 #, c-format
2253 msgid ""
2254 "The privacy system '%s' cannot be loaded. You will not be able to sign or "
2255 "encrypt this message."
2256 msgstr ""
2257 "System ochrony prywatności '%s' nie może zostać załadowany. Nie będzie można "
2258 "ani podpisać ani zaszyfrować tej wiadomości. "
2259
2260 #: src/compose.c:8464 src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1073
2261 msgid "_None"
2262 msgstr "Brak"
2263
2264 #: src/compose.c:8565 src/prefs_template.c:760
2265 #, c-format
2266 msgid "The body of the template has an error at line %d."
2267 msgstr "Błąd formatu wzorca (treść wiadomości).w linii %d."
2268
2269 #: src/compose.c:8681
2270 msgid "Template From format error."
2271 msgstr "Błąd formatu wzorca (nadawca)."
2272
2273 #: src/compose.c:8699
2274 msgid "Template To format error."
2275 msgstr "Błąd formatu wzorca (odbiorca)."
2276
2277 #: src/compose.c:8717
2278 msgid "Template Cc format error."
2279 msgstr "Błąd formatu wzorca (kopia Cc)."
2280
2281 #: src/compose.c:8735
2282 msgid "Template Bcc format error."
2283 msgstr "Błąd formatu wzorca (kopia Bcc)."
2284
2285 #: src/compose.c:8753
2286 #, fuzzy
2287 msgid "Template Reply-To format error."
2288 msgstr "Błąd formatu wzorca (odbiorca)."
2289
2290 #: src/compose.c:8772
2291 msgid "Template subject format error."
2292 msgstr "Błąd formatu wzorca (temat)."
2293
2294 #: src/compose.c:9041
2295 msgid "Invalid MIME type."
2296 msgstr "Niepoprawny typ MIME."
2297
2298 #: src/compose.c:9056
2299 msgid "File doesn't exist or is empty."
2300 msgstr "Brak pliku lub pusty plik."
2301
2302 #: src/compose.c:9130
2303 msgid "Properties"
2304 msgstr "Właściwości..."
2305
2306 #: src/compose.c:9147
2307 msgid "MIME type"
2308 msgstr "Typ MIME"
2309
2310 #: src/compose.c:9188
2311 msgid "Encoding"
2312 msgstr "Kodowanie"
2313
2314 #: src/compose.c:9208
2315 msgid "Path"
2316 msgstr "Ścieżka"
2317
2318 #: src/compose.c:9209
2319 msgid "File name"
2320 msgstr "Nazwa pliku"
2321
2322 #: src/compose.c:9401
2323 #, c-format
2324 msgid ""
2325 "The external editor is still working.\n"
2326 "Force terminating the process?\n"
2327 "process group id: %d"
2328 msgstr ""
2329 "Zewnętrzny edytor wciąż pracuje.\n"
2330 "Zakończyć proces siłowo?\n"
2331 "identyfikator grupy procesów: %d"
2332
2333 #: src/compose.c:9806 src/messageview.c:1097
2334 msgid "Claws Mail needs network access in order to send this email."
2335 msgstr "Claws Mail potrzebuje dostępu do sieci aby wysłać tę wiadomość."
2336
2337 #: src/compose.c:9832
2338 msgid "Could not queue message."
2339 msgstr ""
2340 "Nie można zakolejkować do wysłania wiadomości:\n"
2341 " %s."
2342
2343 #: src/compose.c:9834
2344 #, c-format
2345 msgid ""
2346 "Could not queue message:\n"
2347 "\n"
2348 "%s."
2349 msgstr ""
2350 "Nie można zakolejkować do wysłania wiadomości:\n"
2351 "%s."
2352
2353 #: src/compose.c:10012
2354 msgid "Could not save draft."
2355 msgstr "Nie można zapisać kopii roboczej."
2356
2357 #: src/compose.c:10016
2358 msgid "Could not save draft"
2359 msgstr "Nie można zapisać kopii roboczej"
2360
2361 #: src/compose.c:10017
2362 msgid ""
2363 "Could not save draft.\n"
2364 "Do you want to cancel exit or discard this email?"
2365 msgstr ""
2366 "Nie można zapisać kopii roboczej\n"
2367 "Co chcesz zrobić z tą wiadomością ?"
2368
2369 #: src/compose.c:10019
2370 msgid "_Cancel exit"
2371 msgstr "_Anuluj i wyjdź"
2372
2373 #: src/compose.c:10019
2374 msgid "_Discard email"
2375 msgstr "Porzuć"
2376
2377 #: src/compose.c:10179 src/compose.c:10193
2378 msgid "Select file"
2379 msgstr "Wybierz plik"
2380
2381 #: src/compose.c:10207
2382 #, c-format
2383 msgid "File '%s' could not be read."
2384 msgstr "Nie można odczytać pliku \"%s\"."
2385
2386 #: src/compose.c:10209
2387 #, c-format
2388 msgid ""
2389 "File '%s' contained invalid characters\n"
2390 "for the current encoding, insertion may be incorrect."
2391 msgstr ""
2392 "Plik \"%s\" zawiera nieprawidłowe znaki\n"
2393 "dla bieżącego kodowania, wstawianie może być niepoprawne."
2394
2395 #: src/compose.c:10296
2396 msgid "Discard message"
2397 msgstr "Porzuć wiadomość"
2398
2399 #: src/compose.c:10297
2400 msgid "This message has been modified. Discard it?"
2401 msgstr "Ta wiadomość została zmieniona, porzucić?"
2402
2403 #: src/compose.c:10298
2404 msgid "_Discard"
2405 msgstr "Por_zuć"
2406
2407 #: src/compose.c:10298
2408 msgid "_Save to Drafts"
2409 msgstr "Zapisz w katalogu _kopii roboczych"
2410
2411 #: src/compose.c:10300
2412 msgid "Save changes"
2413 msgstr "Zapisz zmiany"
2414
2415 #: src/compose.c:10301
2416 msgid "This message has been modified. Save the latest changes?"
2417 msgstr "Ta wiadomość została zmieniona. Czy chcesz zapisać ostatnie zmiany?"
2418
2419 #: src/compose.c:10302
2420 msgid "_Don't save"
2421 msgstr "_Nie zapisuj"
2422
2423 #: src/compose.c:10302
2424 msgid "+_Save to Drafts"
2425 msgstr "+ Zapisz w katalogu _kopii roboczych"
2426
2427 #: src/compose.c:10372
2428 #, fuzzy, c-format
2429 msgid "Do you want to apply the template '%s'?"
2430 msgstr "Czy chcesz dołączyć szablon '%s'?"
2431
2432 #: src/compose.c:10374
2433 msgid "Apply template"
2434 msgstr "Dołącz szablon"
2435
2436 #: src/compose.c:10375 src/prefs_actions.c:329
2437 #: src/prefs_filtering_action.c:610 src/prefs_filtering.c:477
2438 #: src/prefs_matcher.c:775 src/prefs_template.c:311 src/prefs_toolbar.c:1050
2439 msgid "_Replace"
2440 msgstr "Za_mień"
2441
2442 #: src/compose.c:10375
2443 msgid "_Insert"
2444 msgstr "Ws_taw"
2445
2446 #: src/compose.c:11240
2447 msgid "Insert or attach?"
2448 msgstr "Wstawić czy załączyć?"
2449
2450 #: src/compose.c:11241
2451 msgid ""
2452 "Do you want to insert the contents of the file(s) into the message body, or "
2453 "attach it to the email?"
2454 msgstr "Wstawić treść pliku do wiadomości czy dodać go jako załącznik?"
2455
2456 #: src/compose.c:11243
2457 msgid "_Attach"
2458 msgstr "Z_ałącz"
2459
2460 #: src/compose.c:11460
2461 #, c-format
2462 msgid "Quote format error at line %d."
2463 msgstr "Błąd formatu cytowania.w linii %d."
2464
2465 #: src/compose.c:11755
2466 #, c-format
2467 msgid ""
2468 "You are about to reply to %d messages. Opening the windows could take some "
2469 "time. Do you want to continue?"
2470 msgstr ""
2471 "Zamierzasz odopowiedzieć na %d wiadomości. Otworzenie takiej ilości okien "
2472 "może zająć trochę czasu. Na pewno chcesz kontynuować ? "
2473
2474 #: src/crash.c:141
2475 #, c-format
2476 msgid "Claws Mail process (%ld) received signal %ld"
2477 msgstr "Proces Claws Mail (%ld) otrzymał sygnał %ld"
2478
2479 #: src/crash.c:187
2480 msgid "Claws Mail has crashed"
2481 msgstr "Claws Mail zakończył działanie z powodu błędu"
2482
2483 #: src/crash.c:203
2484 #, c-format
2485 msgid ""
2486 "%s.\n"
2487 "Please file a bug report and include the information below."
2488 msgstr ""
2489 "%s.\n"
2490 "Proszę wysłać raport o błędzie i dołączyć następujące informacje."
2491
2492 #: src/crash.c:208
2493 msgid "Debug log"
2494 msgstr "Dziennik debuggera"
2495
2496 #: src/crash.c:252 src/toolbar.c:422
2497 msgid "Close"
2498 msgstr "Zamknij"
2499
2500 #: src/crash.c:257
2501 msgid "Save..."
2502 msgstr "Zapisz..."
2503
2504 #: src/crash.c:262
2505 msgid "Create bug report"
2506 msgstr "Stwórz raport o błędzie"
2507
2508 #: src/crash.c:312
2509 msgid "Save crash information"
2510 msgstr "Zapisz informacje o wykitowaniu"
2511
2512 #: src/editaddress.c:156 src/editaddress.c:232
2513 msgid "Add New Person"
2514 msgstr "Dodaj nową osobę"
2515
2516 #: src/editaddress.c:158
2517 msgid ""
2518 "Adding a new person requires at least one of the\n"
2519 "following values to be set:\n"
2520 " - Display Name\n"
2521 " - First Name\n"
2522 " - Last Name\n"
2523 " - Nickname\n"
2524 " - any email address\n"
2525 " - any additional attribute\n"
2526 "\n"
2527 "Click OK to keep editing this contact.\n"
2528 "Click Cancel to close without saving."
2529 msgstr ""
2530 "Dodanie nowej osoby wymaga ustawienia\n"
2531 "przynajmniej jednej z poniższych wartości:\n"
2532 " - Nazwa\n"
2533 " - Imię\n"
2534 " - Nazwisko\n"
2535 " - Psuedonim\n"
2536 " - adres e-mail\n"
2537 " - dodatkowe cechy\n"
2538 "\n"
2539 "Kliknij OK aby kontynuować edycję tego kontaktu.\n"
2540 "Kliknij Anuluj aby wyjść bez zapisywania."
2541
2542 #: src/editaddress.c:169
2543 msgid ""
2544 "Adding a new person requires at least one of the\n"
2545 "following values to be set:\n"
2546 " - First Name\n"
2547 " - Last Name\n"
2548 " - any email address\n"
2549 " - any additional attribute\n"
2550 "\n"
2551 "Click OK to keep editing this contact.\n"
2552 "Click Cancel to close without saving."
2553 msgstr ""
2554 "Dodanie nowej osoby wymaga ustawienia\n"
2555 "przynajmniej jednej z poniższych wartości:\n"
2556 " - Nazwa\n"
2557 " - Imię\n"
2558 " - Nazwisko\n"
2559 " - Psuedonim\n"
2560 " - adres e-mail\n"
2561 " - dodatkowe cechy\n"
2562 "\n"
2563 "Kliknij OK aby kontynuować edycję tego kontaktu.\n"
2564 "Kliknij Anuluj aby wyjść bez zapisywania."
2565
2566 #: src/editaddress.c:233
2567 msgid "Edit Person Details"
2568 msgstr "Edytuj szczegóły osobiste"
2569
2570 #: src/editaddress.c:411
2571 msgid "An Email address must be supplied."
2572 msgstr "Adres e-mail musi zostać wpisany."
2573
2574 #: src/editaddress.c:587 src/editaddress_other_attributes_ldap.c:198
2575 msgid "A Name and Value must be supplied."
2576 msgstr "Imię i wartość muszą zostać wpisane."
2577
2578 #: src/editaddress.c:676
2579 msgid "Discard"
2580 msgstr "Por_zuć"
2581
2582 #: src/editaddress.c:677
2583 msgid "Apply"
2584 msgstr "Zatwierdź"
2585
2586 #: src/editaddress.c:707 src/editaddress.c:756
2587 msgid "Edit Person Data"
2588 msgstr "Edytuj informacje osobiste"
2589
2590 #: src/editaddress.c:785
2591 msgid "Choose a picture"
2592 msgstr "Wybierz plik z obrazkiem"
2593
2594 #: src/editaddress.c:804
2595 #, c-format
2596 msgid ""
2597 "Failed to import image: \n"
2598 "%s"
2599 msgstr ""
2600 "Nie udało się wczytać obrazka: \n"
2601 "%s"
2602
2603 #: src/editaddress.c:846
2604 msgid "_Set picture"
2605 msgstr "_Ustaw obrazek"
2606
2607 #: src/editaddress.c:847
2608 msgid "_Unset picture"
2609 msgstr "Wyłącz _obrazek"
2610
2611 #: src/editaddress.c:905
2612 msgid "Photo"
2613 msgstr "Zdjęcie"
2614
2615 #: src/editaddress.c:952 src/editaddress.c:954 src/expldifdlg.c:517
2616 #: src/exporthtml.c:761 src/ldif.c:747
2617 msgid "Display Name"
2618 msgstr "Wyświetlana nazwa"
2619
2620 #: src/editaddress.c:961 src/editaddress.c:965 src/ldif.c:755
2621 msgid "Last Name"
2622 msgstr "Nazwisko"
2623
2624 #: src/editaddress.c:962 src/editaddress.c:964 src/ldif.c:751
2625 msgid "First Name"
2626 msgstr "Imię"
2627
2628 #: src/editaddress.c:968 src/editaddress.c:970
2629 msgid "Nickname"
2630 msgstr "Pseudonim"
2631
2632 #: src/editaddress.c:1054 src/editaddress.c:1122
2633 msgid "Alias"
2634 msgstr "Alias"
2635
2636 #: src/editaddress.c:1264 src/editaddress.c:1333 src/editaddress.c:1353
2637 #: src/editaddress_other_attributes_ldap.c:303
2638 #: src/editaddress_other_attributes_ldap.c:371 src/prefs_customheader.c:222
2639 msgid "Value"
2640 msgstr "Wartość"
2641
2642 #: src/editaddress.c:1424
2643 msgid "_User Data"
2644 msgstr "Dane _użytkownika"
2645
2646 #: src/editaddress.c:1425
2647 msgid "_Email Addresses"
2648 msgstr "Adr_esy e-mail"
2649
2650 #: src/editaddress.c:1428 src/editaddress.c:1431
2651 msgid "O_ther Attributes"
2652 msgstr "In_ne Cechy"
2653
2654 #: src/editbook.c:109
2655 msgid "File appears to be OK."
2656 msgstr "Plik zdaje się być poprawny."
2657
2658 #: src/editbook.c:112
2659 msgid "File does not appear to be a valid address book format."
2660 msgstr "Plik nie wygląda na prawidłowy format książki adresowej."
2661
2662 #: src/editbook.c:115 src/editjpilot.c:191 src/editvcard.c:98
2663 msgid "Could not read file."
2664 msgstr "Nie można otworzyć pliku."
2665
2666 #: src/editbook.c:149 src/editbook.c:262
2667 msgid "Edit Addressbook"
2668 msgstr "Edytuj książkę adresową"
2669
2670 #: src/editbook.c:177 src/editjpilot.c:264 src/editvcard.c:180
2671 msgid " Check File "
2672 msgstr " Sprawdź plik "
2673
2674 #: src/editbook.c:182 src/editjpilot.c:269 src/editvcard.c:185
2675 #: src/importmutt.c:232 src/importpine.c:231 src/prefs_account.c:1959
2676 #: src/wizard.c:1187 src/wizard.c:1602
2677 msgid "File"
2678 msgstr "Plik"
2679
2680 #: src/editbook.c:281
2681 msgid "Add New Addressbook"
2682 msgstr "Książka adresowa"
2683
2684 #: src/editgroup.c:101
2685 msgid "A Group Name must be supplied."
2686 msgstr "Trzeba podać nazwę grupy"
2687
2688 #: src/editgroup.c:294
2689 msgid "Edit Group Data"
2690 msgstr "Edytuj dane grupy"
2691
2692 #: src/editgroup.c:323 src/exporthtml.c:597
2693 msgid "Group Name"
2694 msgstr "Nazwa grupy"
2695
2696 #: src/editgroup.c:342
2697 msgid "Addresses in Group"
2698 msgstr "Adresy w grupie"
2699
2700 #: src/editgroup.c:377
2701 msgid "Available Addresses"
2702 msgstr "Dostępne adresy"
2703
2704 #: src/editgroup.c:452
2705 msgid "Move Email Addresses to or from Group with arrow buttons"
2706 msgstr ""
2707 "Przesuń adresy e-mail z lub do grupy używając przycisków ze strzałkami."
2708
2709 #: src/editgroup.c:500
2710 msgid "Edit Group Details"
2711 msgstr "Edytuj dane grupy"
2712
2713 #: src/editgroup.c:503
2714 msgid "Add New Group"
2715 msgstr "Dodaj nową grupę"
2716
2717 #: src/editgroup.c:553
2718 msgid "Edit folder"
2719 msgstr "Edytuj katalog"
2720
2721 #: src/editgroup.c:553
2722 msgid "Input the new name of folder:"
2723 msgstr "Podaj nazwę nowego katalogu:"
2724
2725 #: src/editgroup.c:556 src/foldersel.c:585 src/imap_gtk.c:195 src/mh_gtk.c:145
2726 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:245 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:93
2727 msgid "New folder"
2728 msgstr "Nowy katalog"
2729
2730 #: src/editgroup.c:557 src/foldersel.c:586 src/mh_gtk.c:146
2731 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:246 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:94
2732 msgid "Input the name of new folder:"
2733 msgstr "Podaj nazwę nowego katalogu:"
2734
2735 #: src/editjpilot.c:188
2736 msgid "File does not appear to be JPilot format."
2737 msgstr "Plik nie wygląda na plik w formacie JPilot."
2738
2739 #: src/editjpilot.c:200
2740 msgid "Select JPilot File"
2741 msgstr "Wybierz plik JPilot"
2742
2743 #: src/editjpilot.c:236 src/editjpilot.c:365
2744 msgid "Edit JPilot Entry"
2745 msgstr "Edytuj wpis JPilot"
2746
2747 #: src/editjpilot.c:281
2748 msgid "Additional e-Mail address item(s)"
2749 msgstr "Dodatkowe dane dot. adresów e-mail"
2750
2751 #: src/editjpilot.c:372
2752 msgid "Add New JPilot Entry"
2753 msgstr "Dodaj nowy wpis JPilot"
2754
2755 #: src/editldap_basedn.c:138
2756 msgid "Edit LDAP - Select Search Base"
2757 msgstr "Edytuj LDAP - Wybierz podstawowe reguły wyszukiwania"
2758
2759 #: src/editldap_basedn.c:157 src/editldap.c:441
2760 msgid "Hostname"
2761 msgstr "Nazwa hosta"
2762
2763 #: src/editldap_basedn.c:167 src/editldap.c:458
2764 #: src/plugins/clamd/clamav_plugin_gtk.c:389 src/ssl_manager.c:110
2765 msgid "Port"
2766 msgstr "Port"
2767
2768 #: src/editldap_basedn.c:177 src/editldap.c:502
2769 msgid "Search Base"
2770 msgstr "Podstawowe dane wyszukiwania"
2771
2772 #: src/editldap_basedn.c:198
2773 msgid "Available Search Base(s)"
2774 msgstr "Dostępne podstawowe reguły wyszukiwania"
2775
2776 #: src/editldap_basedn.c:288
2777 msgid "Could not read Search Base(s) from server - please set manually"
2778 msgstr ""
2779 "Nie można uzyskać Podstaw(y) Wyszukiwania z serwera - proszę ustawić ręcznie"
2780
2781 #: src/editldap_basedn.c:292 src/editldap.c:281
2782 msgid "Could not connect to server"
2783 msgstr "Nie można połączyć się z serwerem"
2784
2785 #: src/editldap.c:152
2786 msgid "A Name must be supplied."
2787 msgstr "Nazwa musi zostać podana."
2788
2789 #: src/editldap.c:164
2790 msgid "A Hostname must be supplied for the server."
2791 msgstr "Nazwa hosta musi zostać podana dla serwera."
2792
2793 #: src/editldap.c:177
2794 msgid "At least one LDAP search attribute should be supplied."
2795 msgstr "Przynajmniej jeden atrybut przeszukiwania LDAP powinien zostać podany."
2796
2797 #: src/editldap.c:278
2798 msgid "Connected successfully to server"
2799 msgstr "Podłączony prawidłowo do serwera"
2800
2801 #: src/editldap.c:336 src/editldap.c:974
2802 msgid "Edit LDAP Server"
2803 msgstr "Edytuj dane serwera LDAP"
2804
2805 #: src/editldap.c:437
2806 msgid "A name that you wish to call the server."
2807 msgstr "Nazwa jaką chcesz nazywać serwer."
2808
2809 #: src/editldap.c:450
2810 msgid ""
2811 "This is the hostname of the server. For example, \"ldap.mydomain.com\" may "
2812 "be appropriate for the \"mydomain.com\" organization. An IP address may also "
2813 "be used. You may specify \"localhost\" if running an LDAP server on the same "
2814 "computer as Claws Mail."
2815 msgstr ""
2816 "To jest nazwa hosta serwera. Przykładowo \"ldap.mojadomena.com\" może być "
2817 "właściwą nazwą dla organizacji \"mojadomena.com\". Równie dobrze można użyć "
2818 "adresu IP. Jeżeli serwer LDAP działa na tym samym komputerze co Claws Mail "
2819 "należy wpisać \"localhost\"."
2820
2821 #: src/editldap.c:470
2822 msgid "TLS"
2823 msgstr "TLS"
2824
2825 #: src/editldap.c:471 src/prefs_account.c:3343
2826 msgid "SSL"
2827 msgstr "SSL"
2828
2829 #: src/editldap.c:475
2830 #, fuzzy
2831 msgid ""
2832 "Enable secure connection to the LDAP server via TLS. If connection fails, be "
2833 "sure to check the correct configuration in ldap.conf (TLS_CACERTDIR and "
2834 "TLS_REQCERT fields)."
2835 msgstr ""
2836 "Włącz bezpieczne połączenie do serwera LDAP via TLS. Jeśli połączenie nie "
2837 "powiedzie się sprawdź konfigurację w pliku ldap.conf (pola TLS_CACERTDIR i "
2838 "TLS_REQCERT)."
2839
2840 #: src/editldap.c:479
2841 #, fuzzy
2842 msgid ""
2843 "Enable secure connection to the LDAP server via SSL. If connection fails, be "
2844 "sure to check the correct configuration in ldap.conf (TLS_CACERTDIR and "
2845 "TLS_REQCERT fields)."
2846 msgstr ""
2847 "Włącz bezpieczne połączenie do serwera LDAP via SSL. Jeśli połączenie nie "
2848 "powiedzie się sprawdź konfigurację w pliku ldap.conf (pola TLS_CACERTDIR i "
2849 "TLS_REQCERT)."
2850
2851 #: src/editldap.c:491
2852 msgid "The port number that the server listens on. Port 389 is the default."
2853 msgstr "Numer portu na którym nasłuchuje serwer. Domyślnie jest to port 389."
2854
2855 #: src/editldap.c:494
2856 msgid " Check Server "
2857 msgstr " Sprawdź Serwer "
2858
2859 #: src/editldap.c:498
2860 msgid "Press this button to test the connection to the server."
2861 msgstr ""
2862 "Wciśnięcie tego przycisku spowoduje przetestowanie połączenia do serwera."
2863
2864 #: src/editldap.c:511
2865 msgid ""
2866 "This specifies the name of the directory to be searched on the server. "
2867 "Examples include:\n"
2868 "  dc=claws-mail,dc=org\n"
2869 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
2870 "  o=Organization Name,c=Country\n"
2871 msgstr ""
2872 "Określa nazwę katalogu który będzie przeszukiwany na serwerze.Przykład "
2873 "zawiera:\n"
2874 "  dc=claws-mail,dc=org\n"
2875 "  ou=ludzie,dc=domena,dc=com\n"
2876 "  o=nazwa organizacji,c=kraj\n"
2877
2878 #: src/editldap.c:522
2879 msgid ""
2880 "Press this button to lookup the name of available directory names on the "
2881 "server."
2882 msgstr ""
2883 "Wyciśnięcie tego przycisku spowoduje wyszukanie nazwy w katalogu nazw "
2884 "serwera."
2885
2886 #: src/editldap.c:578
2887 msgid "Search Attributes"
2888 msgstr "Atrybuty przeszukiwania"
2889
2890 #: src/editldap.c:587
2891 msgid ""
2892 "A list of LDAP attribute names that should be searched when attempting to "
2893 "find a name or address."
2894 msgstr ""
2895 "Lista nazw atrybutów LDAP, która powinna być szukana podczas próby "
2896 "odnalezienia nazwy lub adresu."
2897
2898 #: src/editldap.c:590
2899 msgid " Defaults "
2900 msgstr " Domyślne "
2901
2902 #: src/editldap.c:594
2903 msgid ""
2904 "This resets the attribute names to a default value that should find most "
2905 "names and addresses during a name or address search process."
2906 msgstr ""
2907 "Atrybuty nazw zostaną zresetowane do domyślnych wartości które powinny "
2908 "odpowiadać większości nazw i adresów podczas szukania nazwy lub adresu."
2909
2910 #: src/editldap.c:600
2911 msgid "Max Query Age (secs)"
2912 msgstr "Maksymalny wiek zapytania (sekundy)"
2913
2914 #: src/editldap.c:615
2915 msgid ""
2916 "This defines the maximum period of time (in seconds) that an address search "
2917 "result is valid for address completion purposes. Search results are stored "
2918 "in a cache until this period of time has passed and then retired. This will "
2919 "improve the response time when attempting to search for the same name or "
2920 "address on subsequent address completion requests. The cache will be "
2921 "searched in preference to performing a new server search request. The "
2922 "default value of 600 seconds (10 minutes), should be sufficient for most "
2923 "servers. A larger value will reduce the search time for subsequent searches. "
2924 "This is useful for servers that have slow response times at the expense of "
2925 "more memory to cache results."
2926 msgstr ""
2927 "Definiuje maksymalny okres czasu (w sekundach) podczas którego wynik "
2928 "poszukiwania adresu jest aktualny w funkcji podpowiadania. Wyniki poszukiwań "
2929 "są przechowywane w pamięci podręcznej dopóki ten okres czasu nie upłynie. "
2930 "Pozwala to na polepszenie szybkości odpowiedzi w wypadku poszukiwania tej "
2931 "samej nazwy lub adresu w celu pokazania podpowiedzi. Najpierw będzie "
2932 "przeszukiwana pamięć podręczna a dopiero potem będą wykonywane zapytania do "
2933 "serwera. Domyślną wartością jest 60 sekund (10 min) co powinno być "
2934 "najbardziej odpowiednie dla większości serwerów. Większa wartość przyspieszy "
2935 "szybkość sekwencyjnych poszukiwań. Będzie ona użyteczna dla serwerów, które "
2936 "maja długie czasy odpowiedzi przy czym zwiększy się zużycie pamięci na "
2937 "pamięć podręczną."
2938
2939 #: src/editldap.c:632
2940 msgid "Include server in dynamic search"
2941 msgstr "Dołącz serwer do dynamicznego szukania"
2942
2943 #: src/editldap.c:637
2944 msgid ""
2945 "Check this option to include this server for dynamic searches when using "
2946 "address completion."
2947 msgstr ""
2948 "Zaznacz tą opcję aby zawrzeć ten serwer w dynamicznym wyszukiwaniu podczas "
2949 "używania uzupełniania adresu."
2950
2951 #: src/editldap.c:643
2952 msgid "Match names 'containing' search term"
2953 msgstr "Zaznacz nazwy 'zawierające' szukane pojęcie"
2954
2955 #: src/editldap.c:648
2956 msgid ""
2957 "Searches for names and addresses can be performed either using \"begins-with"
2958 "\" or \"contains\" search term. Check this option to perform a \"contains\" "
2959 "search; this type of search usually takes longer to complete. Note that for "
2960 "performance reasons, address completion uses \"begins-with\" for all "
2961 "searches against other address interfaces."
2962 msgstr ""
2963 "Poszukiwania nazw lub adresów mogą być wykonywane przy użyciu terminów "
2964 "wyszukiwania \"begins-with\" i \"contains\". Zaznacz tą opcję aby wykonać "
2965 "poszukiwanie \"contains\", ten typ poszukiwania zazwyczaj zajmuje więcej "
2966 "czasu. Ze względu na  wydajność dopełnianie adresów wykorzystuje \"begins-"
2967 "with\" do wszystkich poszukiwań."
2968
2969 #: src/editldap.c:701
2970 msgid "Bind DN"
2971 msgstr "Łącz DN"
2972
2973 #: src/editldap.c:710
2974 msgid ""
2975 "The LDAP user account name to be used to connect to the server. This is "
2976 "usually only used for protected servers. This name is typically formatted "
2977 "as: \"cn=user,dc=claws-mail,dc=org\". This is usually left empty when "
2978 "performing a search."
2979 msgstr ""
2980 "Nazwa konta użytkownika LDAP użyta do łączenia z serwerem. Jest zwykle "
2981 "używana do zabezpieczonych serwerów. Ta nazwa jest zwykle formatowana jako: "
2982 "\"cn=user,dc=claws,dc=com\". Zwykle zostaje puste podczas wyszukiwania."
2983
2984 #: src/editldap.c:717
2985 msgid "Bind Password"
2986 msgstr "Łącz hasło"
2987
2988 #: src/editldap.c:727
2989 msgid "The password to be used when connecting as the \"Bind DN\" user."
2990 msgstr ""
2991 "Hasło, które zostanie użyte podczas łączenia jako użytkownik \"BindDN\" "
2992
2993 #: src/editldap.c:732
2994 msgid "Timeout (secs)"
2995 msgstr "Limit czasu (sekundy)"
2996
2997 #: src/editldap.c:746
2998 msgid "The timeout period in seconds."
2999 msgstr "Czas oczekiwania w sekundach"
3000
3001 #: src/editldap.c:750
3002 msgid "Maximum Entries"
3003 msgstr "Maksymalna ilość wpisów"
3004
3005 #: src/editldap.c:764
3006 msgid ""
3007 "The maximum number of entries that should be returned in the search result."
3008 msgstr "Maksymalna liczba wyników zwrócona podczas wyszukiwania."
3009
3010 #: src/editldap.c:779 src/prefs_account.c:3234
3011 msgid "Basic"
3012 msgstr "Podstawowe"
3013
3014 #: src/editldap.c:780
3015 msgid "Search"
3016 msgstr "Szukaj"
3017
3018 #: src/editldap.c:781 src/gtk/quicksearch.c:680
3019 msgid "Extended"
3020 msgstr "Rozszerzone"
3021
3022 #: src/editldap.c:979
3023 msgid "Add New LDAP Server"
3024 msgstr "Dodaj nowy serwer LDAP"
3025
3026 #: src/edittags.c:187 src/prefs_filtering_action.c:1446
3027 msgid "Tag"
3028 msgstr "Etykieta"
3029
3030 #: src/edittags.c:216
3031 msgid "Delete tag"
3032 msgstr "Kasuj etykietę"
3033
3034 #: src/edittags.c:217
3035 msgid "Do you really want to delete this tag?"
3036 msgstr "Czy naprawdę chcesz usunąć tą etykietę?"
3037
3038 #: src/edittags.c:244
3039 msgid "Delete all tags"
3040 msgstr "Usuń wszystkie etykiety"
3041
3042 #: src/edittags.c:245
3043 msgid "Do you really want to delete all tags?"
3044 msgstr "Czy naprawdę chcesz usunąć wszystkie etykiety?"
3045
3046 #: src/edittags.c:416
3047 msgid "You entered a reserved tag name, please choose another instead."
3048 msgstr ""
3049
3050 #: src/edittags.c:458
3051 msgid "Tag is not set."
3052 msgstr "Nie podano nazwy etykiety."
3053
3054 #: src/edittags.c:523
3055 msgctxt "Dialog title"
3056 msgid "Apply tags"
3057 msgstr "Przypisywanie etykiet"
3058
3059 #: src/edittags.c:537
3060 msgid "New tag:"
3061 msgstr "Nowa etykieta:"
3062
3063 #: src/edittags.c:570
3064 msgid "Please select tags to apply/remove. Changes are immediate."
3065 msgstr ""
3066 "Wybierz etykiety, które chcesz przypisać/usunąć. Zmiany zachodzą "
3067 "natychmiastowo."
3068
3069 #: src/editvcard.c:95
3070 msgid "File does not appear to be vCard format."
3071 msgstr "Plik nie wydaje się być w formacie vCard"
3072
3073 #: src/editvcard.c:107
3074 msgid "Select vCard File"
3075 msgstr "Wybierz plik vCard"
3076
3077 #: src/editvcard.c:152 src/editvcard.c:256
3078 msgid "Edit vCard Entry"
3079 msgstr "Edytuj wpis vCard"
3080
3081 #: src/editvcard.c:261
3082 msgid "Add New vCard Entry"
3083 msgstr "Dodaj nowy wpis vCard"
3084
3085 #: src/etpan/etpan-ssl.c:167
3086 msgid "Impossible to set the client certificate.\n"
3087 msgstr ""
3088
3089 #: src/exphtmldlg.c:106
3090 msgid "Please specify output directory and file to create."
3091 msgstr "Proszę sprecyzuj katalog wyjściowy i plik do stworzenia."
3092
3093 #: src/exphtmldlg.c:109
3094 msgid "Select stylesheet and formatting."
3095 msgstr "Wybierz wzór stylów i formatowanie."
3096
3097 #: src/exphtmldlg.c:112 src/expldifdlg.c:114
3098 msgid "File exported successfully."
3099 msgstr "Plik został wyeksportowany prawidłowo."
3100
3101 #: src/exphtmldlg.c:178
3102 #, fuzzy, c-format
3103 msgid ""
3104 "The HTML output directory '%s'\n"
3105 "does not exist. Do you want to create it?"
3106 msgstr ""
3107 "Katalog wyjściowy HTML '%s' nie istnieje.\n"
3108 "Czy stworzyć nowy katalog?"
3109
3110 #: src/exphtmldlg.c:181
3111 #, fuzzy
3112 msgid "Create directory"
3113 msgstr "Stwórz katalog"
3114
3115 #: src/exphtmldlg.c:190
3116 #, c-format
3117 msgid ""
3118 "Could not create output directory for HTML file:\n"
3119 "%s"
3120 msgstr ""
3121 "Nie można było stworzyć katalogu wyjściowego dla pliku HTML:\n"
3122 "%s"
3123
3124 #: src/exphtmldlg.c:192 src/expldifdlg.c:202
3125 msgid "Failed to Create Directory"
3126 msgstr "Nie powiodło się tworzenie katalogu"
3127
3128 #: src/exphtmldlg.c:234
3129 msgid "Error creating HTML file"
3130 msgstr "Błąd podczas tworzenia pliku HTML"
3131
3132 #: src/exphtmldlg.c:320
3133 msgid "Select HTML output file"
3134 msgstr "Wybierz plik wyjściowy HTML"
3135
3136 #: src/exphtmldlg.c:384
3137 msgid "HTML Output File"
3138 msgstr "Plik wyjściowy HTML"
3139
3140 #: src/exphtmldlg.c:393 src/expldifdlg.c:410 src/export.c:171 src/import.c:170
3141 #: src/importldif.c:685
3142 msgid "B_rowse"
3143 msgstr "P_rzeglądaj"
3144
3145 #: src/exphtmldlg.c:446 src/plugins/fancy/fancy_prefs.c:300
3146 msgid "Stylesheet"
3147 msgstr "Wzór stylów"
3148
3149 #: src/exphtmldlg.c:454 src/gtk/colorlabel.c:406 src/gtk/gtkaspell.c:1571
3150 #: src/gtk/gtkaspell.c:2231 src/gtk/menu.c:125 src/mainwindow.c:1178
3151 #: src/plugins/archive/archiver_prefs.c:235
3152 #: src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:304 src/prefs_account.c:948
3153 #: src/prefs_toolbar.c:780 src/prefs_toolbar.c:1466 src/summaryview.c:6016
3154 msgid "None"
3155 msgstr "Brak"
3156
3157 #: src/exphtmldlg.c:455 src/prefs_folder_item.c:512 src/prefs_other.c:116
3158 #: src/prefs_other.c:408
3159 msgid "Default"
3160 msgstr "Domyślne"
3161
3162 #: src/exphtmldlg.c:456 src/plugins/pgpcore/select-keys.c:244
3163 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:148 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:164
3164 msgid "Full"
3165 msgstr "Pełny"
3166
3167 #: src/exphtmldlg.c:457
3168 msgid "Custom"
3169 msgstr "Własne"
3170
3171 #: src/exphtmldlg.c:458
3172 msgid "Custom-2"
3173 msgstr "Własne-2"
3174
3175 #: src/exphtmldlg.c:459
3176 msgid "Custom-3"
3177 msgstr "Własne-3"
3178
3179 #: src/exphtmldlg.c:460
3180 msgid "Custom-4"
3181 msgstr "Własne-4"
3182
3183 #: src/exphtmldlg.c:467
3184 msgid "Full Name Format"
3185 msgstr "Pełna nazwa formatu"
3186
3187 #: src/exphtmldlg.c:475
3188 msgid "First Name, Last Name"
3189 msgstr "Nazwisko, Imię"
3190
3191 #: src/exphtmldlg.c:476
3192 msgid "Last Name, First Name"
3193 msgstr "Imię, Nazwisko"
3194
3195 #: src/exphtmldlg.c:483
3196 msgid "Color Banding"
3197 msgstr "Pasek koloru"
3198
3199 #: src/exphtmldlg.c:489
3200 msgid "Format Email Links"
3201 msgstr "Formatowanie odnośników e-mailowych"
3202
3203 #: src/exphtmldlg.c:495
3204 msgid "Format User Attributes"
3205 msgstr "Cechy formatowania użytkownika"
3206
3207 #: src/exphtmldlg.c:540 src/expldifdlg.c:613 src/importldif.c:892
3208 msgid "Address Book :"
3209 msgstr "Książka adresowa :"
3210
3211 #: src/exphtmldlg.c:550 src/expldifdlg.c:623 src/importldif.c:902
3212 msgid "File Name :"
3213 msgstr "Nazwa pliku :"
3214
3215 #: src/exphtmldlg.c:560
3216 msgid "Open with Web Browser"
3217 msgstr "Otwórz Przeglądarką"
3218
3219 #: src/exphtmldlg.c:592
3220 msgid "Export Address Book to HTML File"
3221 msgstr "Eksportowanie książki adresowej do pliku HTML..."
3222
3223 #: src/exphtmldlg.c:657 src/expldifdlg.c:721 src/importldif.c:1021
3224 msgid "File Info"
3225 msgstr "Informacje o pliku"
3226
3227 #: src/exphtmldlg.c:658
3228 msgid "Format"
3229 msgstr "Format"
3230
3231 #: src/expldifdlg.c:108
3232 msgid "Please specify output directory and LDIF filename to create."
3233 msgstr ""
3234 "Wybierz katalog wyjściowy oraz nazwę pliku LDIF, który zostanie utworzony."
3235
3236 #: src/expldifdlg.c:111
3237 msgid "Specify parameters to format distinguished name."
3238 msgstr "Ustaw parametry do formatowania wyróżnionej nazwy."
3239
3240 #: src/expldifdlg.c:188
3241 #, c-format
3242 msgid ""
3243 "LDIF Output Directory '%s'\n"
3244 "does not exist. OK to create new directory?"
3245 msgstr ""
3246 "Katalog wyjściowy LDIF '%s' nie istnieje.\n"
3247 "Czy stworzyć nowy katalog?"
3248
3249 #: src/expldifdlg.c:191
3250 msgid "Create Directory"
3251 msgstr "Stwórz katalog"
3252
3253 #: src/expldifdlg.c:200
3254 #, c-format
3255 msgid ""
3256 "Could not create output directory for LDIF file:\n"
3257 "%s"
3258 msgstr ""
3259 "Nie można było stworzyć katalogu wyjściowego dla pliku LDIF:\n"
3260 "%s"
3261
3262 #: src/expldifdlg.c:242
3263 msgid "Suffix was not supplied"
3264 msgstr "Nie podano przedrostka"
3265
3266 #: src/expldifdlg.c:244
3267 msgid ""
3268 "A suffix is required if data is to be used for an LDAP server. Are you sure "
3269 "you wish to proceed without a suffix?"
3270 msgstr ""
3271 "Przedrostek jest niezbędny aby dane były poprawnie przetwarzane przez serwer "
3272 "LDAP. Kontynuować bez przedrostka?"
3273
3274 #: src/expldifdlg.c:262
3275 msgid "Error creating LDIF file"
3276 msgstr "Błąd podczas tworzenia pliku LDIF"
3277
3278 #: src/expldifdlg.c:337
3279 msgid "Select LDIF output file"
3280 msgstr "Wybierz plik wyjściowy LDIF"
3281
3282 #: src/expldifdlg.c:401
3283 msgid "LDIF Output File"
3284 msgstr "Plik wyjściowy LDIF"
3285
3286 #: src/expldifdlg.c:432
3287 msgid ""
3288 "The address book Unique ID is used to create a DN that is formatted similar "
3289 "to:\n"
3290 "  uid=102376,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
3291 msgstr ""
3292 "Unikalne ID książki adresowej jest użyte do stworzenia WN formatowanej "
3293 "podobnie do:\n"
3294 " uid=102376,ou=ludzie,dc=claws,dc=org"
3295
3296 #: src/expldifdlg.c:438
3297 msgid ""
3298 "The address book Display Name is used to create a DN that is formatted "
3299 "similar to:\n"
3300 "  cn=John Doe,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
3301 msgstr ""
3302 "Wyświetlana Nazwa książki adresowej jest używana do stworzenia WN "
3303 "formatowanej podobnie do:\n"
3304 " cn=Jan Nowak,ou=ludzie,dc=claws,dc=org"
3305
3306 #: src/expldifdlg.c:444
3307 msgid ""
3308 "The first Email Address belonging to a person is used to create a DN that is "
3309 "formatted similar to:\n"
3310 "  mail=john.doe@domain.com,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
3311 msgstr ""
3312 "Pierwszy adres Email należący do osoby jest użyty do tworzenia WN który jest "
3313 "formatowany podobnie do:\n"
3314 " mail=jan.nowak@domena.com,ou=ludzie,dc=claws-mail,dc=org"
3315
3316 #: src/expldifdlg.c:490
3317 msgid "Suffix"
3318 msgstr "Przedrostek"
3319
3320 #: src/expldifdlg.c:500
3321 msgid ""
3322 "The suffix is used to create a \"Distinguished Name\" (or DN) for an LDAP "
3323 "entry. Examples include:\n"
3324 "  dc=claws-mail,dc=org\n"
3325 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
3326 "  o=Organization Name,c=Country\n"
3327 msgstr ""
3328 "Przyrostek jest użyty do stworzenia \"Wyróżnionej Nazwy\" (lub WN) dla wpisu "
3329 "LDAP. Przykład zawiera:\n"
3330 "  dc=claws,dc=org\n"
3331 "  ou=ludzie,dc=nazwadomeny,dc=com\n"
3332 "  o=Nazwa organizacji,c=Państwo\n"
3333
3334 #: src/expldifdlg.c:508
3335 msgid "Relative DN"
3336 msgstr "Relatywne WN"
3337
3338 #: src/expldifdlg.c:516
3339 msgid "Unique ID"
3340 msgstr "Unikatowy identyfikator"
3341
3342 #: src/expldifdlg.c:524
3343 msgid ""
3344 "The LDIF file contains several data records that are usually loaded into an "
3345 "LDAP server. Each data record in the LDIF file is uniquely identified by a "
3346 "\"Distinguished Name\" (or DN). The suffix is appended to the \"Relative "
3347 "Distinguished Name\" (or RDN) to create the DN. Please select one of the "
3348 "available RDN options that will be used to create the DN."
3349 msgstr ""
3350 "Plik LDIF zawiera szereg danych zwykle ładowanych do serwera LDAP. Każdy "
3351 "element z pliku LDIF posiada unikalny identyfikator \"Wyróżniona Nazwa"
3352 "\" (lub WN). Przyrostek jest dodawany do \"Relatywnie Wyróżnionej Nazwy"
3353 "\" (lub RWN) aby stworzyć WN. Proszę wybrać jedną z dostępnych opcji RWN "
3354 "która zostanie użyta do stworzenia WN."
3355
3356 #: src/expldifdlg.c:544
3357 msgid "Use DN attribute if present in data"
3358 msgstr "Użyj atrybutu WN jeżeli obecny w danych"
3359
3360 #: src/expldifdlg.c:549
3361 msgid ""
3362 "The addressbook may contain entries that were previously imported from an "
3363 "LDIF file. The \"Distinguished Name\" (DN) user attribute, if present in the "
3364 "address book data, may be used in the exported LDIF file. The RDN selected "
3365 "above will be used if the DN user attribute is not found."
3366 msgstr ""
3367 "Książka adresowa może zawierać wpisy które zostały wcześniej zaimportowane z "
3368 "pliku LDIF. \"Wyróżniona Nazwa\" (WN) atrybutu użytkownika, jeśli obecna w "
3369 "książce adresowej, może zostać użyta w eksportowanym pliku LDIF. RWN "
3370 "zaznaczone powyżej zostanie użyte jeżeli atrybut użytkownika WN nie zostanie "
3371 "znaleziony."
3372
3373 #: src/expldifdlg.c:559
3374 msgid "Exclude record if no Email Address"
3375 msgstr "Pomijaj wpisy bez adresu E-Mail"
3376
3377 #: src/expldifdlg.c:564
3378 msgid ""
3379 "An addressbook may contain entries without Email Addresses. Check this "
3380 "option to ignore these records."
3381 msgstr ""
3382 "Książka adresowa może zawierać wpisy bez adresu E-Mail. Zaznaczenie tej "
3383 "opcji powoduje, że takie wpisy będą ignorowane."
3384
3385 #: src/expldifdlg.c:656
3386 msgid "Export Address Book to LDIF File"
3387 msgstr "Eksportowanie książki adresowej do pliku LDIF"
3388
3389 #: src/expldifdlg.c:722
3390 msgid "Distinguished Name"
3391 msgstr "Unikalna nazwa"
3392
3393 #: src/export.c:113 src/summaryview.c:8128
3394 msgid "Export to mbox file"
3395 msgstr "_Eksportuj do pliku mbox..."
3396
3397 #: src/export.c:131
3398 msgid "Locate the folder to export and specify the mbox file."
3399 msgstr "Wybierz katalog, do którego chcesz eksportować i podaj plik mbox."
3400
3401 #: src/export.c:142
3402 msgid "Source folder:"
3403 msgstr "Katalog źródłowy:"
3404
3405 #: src/export.c:148 src/import.c:142
3406 msgid "Mbox file:"
3407 msgstr "Lokalny plik mbox"
3408
3409 #: src/export.c:203
3410 msgid "Target mbox filename can't be left empty."
3411 msgstr "Wynikowa nazwa pliku mbox nie może być pusta."
3412
3413 #: src/export.c:208
3414 msgid "Source folder can't be left empty."
3415 msgstr "Katalog wynikowy nie może być pusty."
3416
3417 #: src/export.c:221
3418 msgid "Couldn't find the source folder."
3419 msgstr "Nie można odnaleźć katalogu źródłowego."
3420
3421 #: src/export.c:245
3422 msgid "Select exporting file"
3423 msgstr "Wybierz plik eksportu"
3424
3425 #: src/exporthtml.c:767
3426 msgid "Full Name"
3427 msgstr "Pełna nazwa"
3428
3429 #: src/exporthtml.c:771 src/importldif.c:1022
3430 #: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:731
3431 msgid "Attributes"
3432 msgstr "Atrybuty"
3433
3434 #: src/exporthtml.c:974
3435 msgid "Claws Mail Address Book"
3436 msgstr "Książka adresowa Claws Mail"
3437
3438 #: src/exporthtml.c:1069 src/exportldif.c:606
3439 msgid "Name already exists but is not a directory."
3440 msgstr "Wybrana nazwa występuje ale nie jest katalogiem."
3441
3442 #: src/exporthtml.c:1072 src/exportldif.c:609
3443 msgid "No permissions to create directory."
3444 msgstr "Nie mam prawa utworzyć katalogu."
3445
3446 #: src/exporthtml.c:1075 src/exportldif.c:612
3447 msgid "Name is too long."
3448 msgstr "Nazwa jest za długa"
3449
3450 #: src/exporthtml.c:1078 src/exportldif.c:615
3451 msgid "Not specified."
3452 msgstr "Nie określono"
3453
3454 #: src/file_checker.c:76
3455 #, c-format
3456 msgid "The file %s is missing! Do you want to use the backup file from %s?"
3457 msgstr ""
3458
3459 #: src/file_checker.c:84 src/file_checker.c:106
3460 #, fuzzy, c-format
3461 msgid "Could not copy %s to %s"
3462 msgstr "Nie można połączyć się z serwerem"
3463
3464 #: src/file_checker.c:98
3465 #, c-format
3466 msgid ""
3467 "The file %s is empty or corrupted! Do you want to use the backup file from "
3468 "%s?"
3469 msgstr ""
3470
3471 #: src/filtering.c:603 src/filtering.c:678 src/filtering.c:707
3472 msgid "rule is not account-based\n"
3473 msgstr ""
3474
3475 #: src/filtering.c:607
3476 #, c-format
3477 msgid ""
3478 "rule is account-based [id=%d, name='%s'], matching the account currently "
3479 "used to retrieve messages\n"
3480 msgstr ""
3481
3482 #: src/filtering.c:609 src/filtering.c:626 src/filtering.c:627
3483 #: src/filtering.c:651 src/filtering.c:669 src/filtering.c:696
3484 #: src/filtering.c:697 src/filtering.c:714 src/filtering.c:715
3485 msgid "NON_EXISTENT"
3486 msgstr ""
3487
3488 #: src/filtering.c:617
3489 msgid ""
3490 "rule is account-based, not matching the account currently used to retrieve "
3491 "messages\n"
3492 msgstr ""
3493
3494 #: src/filtering.c:624
3495 #, c-format
3496 msgid ""
3497 "rule is account-based [id=%d, name='%s'], not matching the account currently "
3498 "used to retrieve messages [id=%d, name='%s']\n"
3499 msgstr ""
3500
3501 #: src/filtering.c:643
3502 msgid ""
3503 "rule is not account-based, all rules are applied on user request anyway\n"
3504 msgstr ""
3505
3506 #: src/filtering.c:649
3507 #, c-format
3508 msgid ""
3509 "rule is account-based [id=%d, name='%s'], but all rules are applied on user "
3510 "request\n"
3511 msgstr ""
3512
3513 #: src/filtering.c:667
3514 #, c-format
3515 msgid "rule is account-based [id=%d, name='%s'], skipped on user request\n"
3516 msgstr ""
3517
3518 #: src/filtering.c:672
3519 msgid "rule is account-based, skipped on user request\n"
3520 msgstr ""
3521
3522 #: src/filtering.c:694
3523 #, c-format
3524 msgid ""
3525 "rule is account-based [id=%d, name='%s'], not matching current account [id="
3526 "%d, name='%s']\n"
3527 msgstr ""
3528
3529 #: src/filtering.c:700
3530 msgid "rule is account-based, not matching current account\n"
3531 msgstr ""
3532
3533 #: src/filtering.c:712
3534 #, c-format
3535 msgid ""
3536 "rule is account-based [id=%d, name='%s'], current account [id=%d, "
3537 "name='%s']\n"
3538 msgstr ""
3539
3540 #: src/filtering.c:752
3541 #, c-format
3542 msgid "applying action [ %s ]\n"
3543 msgstr ""
3544
3545 #: src/filtering.c:757
3546 msgid "action could not apply\n"
3547 msgstr ""
3548
3549 #: src/filtering.c:759
3550 #, c-format
3551 msgid "no further processing after action [ %s ]\n"
3552 msgstr ""
3553
3554 #: src/filtering.c:810
3555 #, fuzzy, c-format
3556 msgid "processing rule '%s' [ %s ]\n"
3557 msgstr "Uruchom reguły przetwarzania"
3558
3559 #: src/filtering.c:814
3560 #, c-format
3561 msgid "processing rule <unnamed> [ %s ]\n"
3562 msgstr ""
3563
3564 #: src/filtering.c:832
3565 #, c-format
3566 msgid "disabled rule '%s' [ %s ]\n"
3567 msgstr ""
3568
3569 #: src/filtering.c:836
3570 #, c-format
3571 msgid "disabled rule <unnamed> [ %s ]\n"
3572 msgstr ""
3573
3574 #: src/filtering.c:874
3575 #, fuzzy
3576 msgid "undetermined"
3577 msgstr "Niezdefiniowane"
3578
3579 #: src/filtering.c:878
3580 #, fuzzy
3581 msgid "incorporation"
3582 msgstr "filtrowania przy odbieraniu"
3583
3584 #: src/filtering.c:882
3585 #, fuzzy
3586 msgid "manually"
3587 msgstr "_Podręcznik użytkownika"
3588
3589 #: src/filtering.c:886
3590 #, fuzzy
3591 msgid "folder processing"
3592 msgstr "_Uruchom reguły przetwarzania katalogu"
3593
3594 #: src/filtering.c:890
3595 #, fuzzy
3596 msgid "pre-processing"
3597 msgstr "Przetwarzanie wstępne..."
3598
3599 #: src/filtering.c:894
3600 #, fuzzy
3601 msgid "post-processing"
3602 msgstr "_Post-przetwarzanie..."
3603
3604 #: src/filtering.c:911
3605 #, c-format
3606 msgid ""
3607 "filtering message (%s%s%s)\n"
3608 "%smessage file: %s\n"
3609 "%s%s %s\n"
3610 "%s%s %s\n"
3611 "%s%s %s\n"
3612 "%s%s %s\n"
3613 msgstr ""
3614
3615 #: src/filtering.c:913 src/filtering.c:922
3616 msgid ": "
3617 msgstr ""
3618
3619 #: src/filtering.c:920
3620 #, c-format
3621 msgid ""
3622 "filtering message (%s%s%s)\n"
3623 "%smessage file: %s\n"
3624 msgstr ""
3625
3626 #: src/folder.c:1565 src/foldersel.c:403 src/prefs_folder_item.c:306
3627 msgid "Inbox"
3628 msgstr "Przychodząca"
3629
3630 #: src/folder.c:1569 src/foldersel.c:407
3631 msgid "Sent"
3632 msgstr "Wysłane"
3633
3634 #: src/folder.c:1573 src/foldersel.c:411
3635 #: src/plugins/attachwarner/attachwarner.c:217 src/prefs_folder_item.c:309
3636 msgid "Queue"
3637 msgstr "Kolejka"
3638
3639 #: src/folder.c:1577 src/foldersel.c:415 src/prefs_folder_item.c:310
3640 msgid "Trash"
3641 msgstr "Wysypisko"
3642
3643 #: src/folder.c:1581 src/foldersel.c:419 src/prefs_folder_item.c:308
3644 msgid "Drafts"
3645 msgstr "Kopie robocze"
3646
3647 #: src/folder.c:2011
3648 #, c-format
3649 msgid "Processing (%s)...\n"
3650 msgstr "Przetwarzanie (%s)...\n"
3651
3652 #: src/folder.c:3256
3653 #, c-format
3654 msgid "Copying %s to %s...\n"
3655 msgstr "Kopiowanie %s do %s...\n"
3656
3657 #: src/folder.c:3256
3658 #, c-format
3659 msgid "Moving %s to %s...\n"
3660 msgstr "Przenoszenie %s do %s...\n"
3661
3662 #: src/folder.c:3564
3663 #, c-format
3664 msgid "Updating cache for %s..."
3665 msgstr "Aktualizacja pamięci podręcznej dla %s ..."
3666
3667 #: src/folder.c:4427
3668 msgid "Processing messages..."
3669 msgstr "Przetwarzanie wiadomości..."
3670
3671 #: src/folder.c:4563
3672 #, c-format
3673 msgid "Synchronising %s for offline use...\n"
3674 msgstr "Synchronizowanie %s do użytku w trybie offline...\n"
3675
3676 #: src/folder.c:4820
3677 #, fuzzy
3678 msgid "A folder name cannot begin or end with a dot."
3679 msgstr "Nie można przenieść folderu między różnymi skrzynkami."
3680
3681 #: src/foldersel.c:247
3682 msgid "Select folder"
3683 msgstr "Wybierz katalog"
3684
3685 #: src/foldersel.c:587 src/imap_gtk.c:199 src/mh_gtk.c:147
3686 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:247 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:95
3687 msgid "NewFolder"
3688 msgstr "Nowy katalog"
3689
3690 #: src/foldersel.c:595 src/imap_gtk.c:210 src/imap_gtk.c:216
3691 #: src/imap_gtk.c:272 src/imap_gtk.c:277 src/mh_gtk.c:155 src/mh_gtk.c:264
3692 #: src/news_gtk.c:315 src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:255
3693 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:425 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:208
3694 #: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:2042
3695 #, c-format
3696 msgid "'%c' can't be included in folder name."
3697 msgstr "'%c' nie może występować w nazwie katalogu."
3698
3699 #: src/foldersel.c:610 src/imap_gtk.c:226 src/imap_gtk.c:284 src/mh_gtk.c:168
3700 #: src/mh_gtk.c:274 src/news_gtk.c:322 src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:270
3701 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:437 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:221
3702 #: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:2049
3703 #, c-format
3704 msgid "The folder '%s' already exists."
3705 msgstr "Katalog '%s' już istnieje."
3706
3707 #: src/foldersel.c:617 src/imap_gtk.c:232 src/mh_gtk.c:174
3708 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:277 src/plugins/rssyl/opml_import.c:91
3709 #: src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:126
3710 #, c-format
3711 msgid "Can't create the folder '%s'."
3712 msgstr "Nie można utworzyć katalogu '%s'."
3713
3714 #: src/folderview.c:236
3715 msgid "Mark all re_ad"
3716 msgstr "_Zaznacz wszystkie jako przeczytane"
3717
3718 #: src/folderview.c:237
3719 #, fuzzy
3720 msgid "Mark all read recursi_vely"
3721 msgstr "_Zaznacz wszystkie jako przeczytane"
3722
3723 #: src/folderview.c:239
3724 msgid "R_un processing rules"
3725 msgstr "Uruchom reguły przetwarzania"
3726
3727 #: src/folderview.c:240 src/mainwindow.c:546
3728 msgid "_Search folder..."
3729 msgstr "_Przeszukaj katalog..."
3730
3731 #: src/folderview.c:242
3732 msgid "Process_ing..."
3733 msgstr "_Przetwarzanie..."
3734
3735 #: src/folderview.c:243
3736 msgid "Empty _trash..."
3737 msgstr "Opróżnij kosz..."
3738
3739 #: src/folderview.c:244
3740 msgid "Send _queue..."
3741 msgstr "Wyślij _oczekujące wiadomości..."
3742
3743 #: src/folderview.c:387 src/folderview.c:434
3744 #: src/plugins/notification/notification_lcdproc.c:141
3745 #: src/prefs_folder_column.c:79 src/prefs_matcher.c:391 src/summaryview.c:6292
3746 msgid "New"
3747 msgstr "Nowe"
3748
3749 #: src/folderview.c:388 src/folderview.c:435
3750 #: src/plugins/notification/notification_lcdproc.c:145
3751 #: src/prefs_folder_column.c:80 src/prefs_matcher.c:390 src/summaryview.c:6294
3752 msgid "Unread"
3753 msgstr "Nieprzeczytane"
3754
3755 #: src/folderview.c:389 src/plugins/notification/notification_lcdproc.c:149
3756 #: src/prefs_folder_column.c:81
3757 msgid "Total"
3758 msgstr "Wszystkie"
3759
3760 #. TRANSLATORS: This in Number sign in American style
3761 #: src/folderview.c:437 src/summaryview.c:446
3762 msgid "#"
3763 msgstr "#"
3764
3765 #: src/folderview.c:767
3766 msgid "Setting folder info..."
3767 msgstr "Ustawianie informacji o katalogu..."
3768
3769 #: src/folderview.c:840 src/summaryview.c:4127 src/summaryview.c:4129
3770 msgid "Mark all as read"
3771 msgstr "Zaznacz wszystkie jako przeczytane"
3772
3773 #: src/folderview.c:841 src/summaryview.c:4128
3774 #, fuzzy
3775 msgid "Do you really want to mark all mails in this folder as read?"
3776 msgstr ""
3777 "Czy naprawdę chcesz zaznaczyć wszystkie wiadomości w tym folderze jako "
3778 "przeczytane?"
3779
3780 #: src/folderview.c:1004 src/imap.c:4586 src/mainwindow.c:5159 src/setup.c:91
3781 #, fuzzy, c-format
3782 msgid "Scanning folder %s%c%s..."
3783 msgstr "Przeszukiwanie katalogu %s%c%s ..."
3784
3785 #: src/folderview.c:1008 src/imap.c:4591 src/mainwindow.c:5164 src/setup.c:96
3786 #, fuzzy, c-format
3787 msgid "Scanning folder %s..."
3788 msgstr "Przeszukiwanie katalogu %s ..."
3789
3790 #: src/folderview.c:1039
3791 msgid "Rebuild folder tree"
3792 msgstr "Przebuduj drzewo katalogów"
3793
3794 #: src/folderview.c:1040
3795 msgid ""
3796 "Rebuilding the folder tree will remove local caches. Do you want to continue?"
3797 msgstr ""
3798 "Przebudowanie drzewa katalogów usunie lokalne pliki podręczne (cache). Czy "
3799 "chcesz kontynuować?"
3800
3801 #: src/folderview.c:1050
3802 msgid "Rebuilding folder tree..."
3803 msgstr "Przebudowywanie drzewa katalogu..."
3804
3805 #: src/folderview.c:1052
3806 msgid "Scanning folder tree..."
3807 msgstr "Przeszukiwanie drzewa katalogu ..."
3808
3809 #: src/folderview.c:1143
3810 #, c-format
3811 msgid "Couldn't scan folder %s\n"
3812 msgstr "Nie można otworzyć katalogu %s\n"
3813
3814 #: src/folderview.c:1197
3815 msgid "Checking for new messages in all folders..."
3816 msgstr "Sprawdzanie za nowymi wiadomościami we wszystkich folderach..."
3817
3818 #: src/folderview.c:2070
3819 #, fuzzy, c-format
3820 msgid "Closing folder %s..."
3821 msgstr "Zamykanie katalogu %s ..."
3822
3823 #: src/folderview.c:2165
3824 #, fuzzy, c-format
3825 msgid "Opening folder %s..."
3826 msgstr "Otwieranie katalogu %s ..."
3827
3828 #: src/folderview.c:2183
3829 msgid "Folder could not be opened."
3830 msgstr "Katalog nie mógł zostać otworzony"
3831
3832 #: src/folderview.c:2326 src/mainwindow.c:2889 src/mainwindow.c:2893
3833 msgid "Empty trash"
3834 msgstr "Opróżnij wysypisko"
3835
3836 #: src/folderview.c:2327
3837 msgid "Delete all messages in trash?"
3838 msgstr "Usunąć wszystkie wiadomości z kosza?"
3839
3840 #: src/folderview.c:2328
3841 msgid "+_Empty trash"
3842 msgstr "+Opróżnij _kosz"
3843
3844 #: src/folderview.c:2372 src/inc.c:1540 src/toolbar.c:2607
3845 msgid "Offline warning"
3846 msgstr "Ostrzeżenie o trybie offline"
3847
3848 #: src/folderview.c:2373 src/toolbar.c:2608
3849 msgid "You're working offline. Override?"
3850 msgstr "Pracujesz w trybie offline. Czy chcesz przejść do trybu online?"
3851
3852 #: src/folderview.c:2384 src/toolbar.c:2627
3853 msgid "Send queued messages"
3854 msgstr "Wyślij zakolejkowane wiadomości"
3855
3856 #: src/folderview.c:2385 src/toolbar.c:2628
3857 msgid "Send all queued messages?"
3858 msgstr "Wysłać wszystkie oczekujące wiadomości?"
3859
3860 #: src/folderview.c:2386 src/messageview.c:856 src/messageview.c:873
3861 #: src/toolbar.c:2629
3862 msgid "_Send"
3863 msgstr "_Wyślij"
3864
3865 #: src/folderview.c:2394 src/toolbar.c:2647
3866 msgid "Some errors occurred while sending queued messages."
3867 msgstr "Błędy podczas wysyłania zakolejkowanych wiadomości."
3868
3869 #: src/folderview.c:2397 src/main.c:2714 src/toolbar.c:2650
3870 #, c-format
3871 msgid ""
3872 "Some errors occurred while sending queued messages:\n"
3873 "%s"
3874 msgstr ""
3875 "Pojawiły się błędy podczas wysyłania zakolejkowanych wiadomości:\n"
3876 "%s"
3877
3878 #: src/folderview.c:2474
3879 #, fuzzy, c-format
3880 msgid "Do you really want to copy folder '%s' in '%s'?"
3881 msgstr "Czy naprawdę chcesz utworzyć katalog '%s' jako podkatalog '%s' ?"
3882
3883 #: src/folderview.c:2475
3884 #, fuzzy, c-format
3885 msgid "Do you really want to make folder '%s' a subfolder of '%s'?"
3886 msgstr "Czy naprawdę chcesz utworzyć katalog '%s' jako podkatalog '%s' ?"
3887
3888 #: src/folderview.c:2477
3889 msgid "Copy folder"
3890 msgstr "Kopiuj katalog"
3891
3892 #: src/folderview.c:2477
3893 msgid "Move folder"
3894 msgstr "Przenieś katalog"
3895
3896 #: src/folderview.c:2488
3897 #, c-format
3898 msgid "Copying %s to %s..."
3899 msgstr "Kopiowanie %s do %s..."
3900
3901 #: src/folderview.c:2488
3902 #, c-format
3903 msgid "Moving %s to %s..."
3904 msgstr "Przenoszenie %s do %s..."
3905
3906 #: src/folderview.c:2522
3907 msgid "Source and destination are the same."
3908 msgstr "Źródło i przeznaczenie są takie same."
3909
3910 #: src/folderview.c:2525
3911 msgid "Can't copy a folder to one of its children."
3912 msgstr "Nie można skopiować folderu do jego własnego podkatalogu. "
3913
3914 #: src/folderview.c:2526
3915 msgid "Can't move a folder to one of its children."
3916 msgstr "Nie można przenieść folderu do jego własnego podkatalogu. "
3917
3918 #: src/folderview.c:2529
3919 msgid "A folder cannot be moved between different mailboxes."
3920 msgstr "Nie można przenieść folderu między różnymi skrzynkami."
3921
3922 #: src/folderview.c:2532
3923 msgid "Copy failed!"
3924 msgstr "Skopiowanie nie powiodło się!"
3925
3926 #: src/folderview.c:2532
3927 msgid "Move failed!"
3928 msgstr "Przeniesienie nie powiodło się"
3929
3930 #: src/folderview.c:2583
3931 #, c-format
3932 msgid "Processing configuration for folder %s"
3933 msgstr "Przetwarzanie konfiguracji dla katalogu %s"
3934
3935 #: src/folderview.c:3011 src/summaryview.c:4568 src/summaryview.c:4666
3936 msgid "The destination folder can only be used to store subfolders."
3937 msgstr "Katalog docelowy może przechowywać tylko podkatalogi."
3938
3939 #: src/grouplistdialog.c:161
3940 msgid "Newsgroup subscription"
3941 msgstr "Subskrypcja grup dyskusyjnych"
3942
3943 #: src/grouplistdialog.c:178
3944 msgid "Select newsgroups for subscription:"
3945 msgstr "Wybierz grupy news do które chcesz subskrybować:"
3946
3947 #: src/grouplistdialog.c:184
3948 msgid "Find groups:"
3949 msgstr "Znajdź grupę:"
3950
3951 #: src/grouplistdialog.c:192
3952 msgid " Search "
3953 msgstr " Szukaj "
3954
3955 #: src/grouplistdialog.c:204
3956 msgid "Newsgroup name"
3957 msgstr "Nazwa grupy news:"
3958
3959 #: src/grouplistdialog.c:205
3960 msgid "Messages"
3961 msgstr "Wiadomości"
3962
3963 #: src/grouplistdialog.c:206
3964 msgid "Type"
3965 msgstr "Typ"
3966
3967 #: src/grouplistdialog.c:347
3968 msgid "moderated"
3969 msgstr "moderowana"
3970
3971 #: src/grouplistdialog.c:349
3972 msgid "readonly"
3973 msgstr "tylko-do-odczytu"
3974
3975 #: src/grouplistdialog.c:351 src/plugins/att_remover/att_remover.c:297
3976 #: src/plugins/vcalendar/vcal_manager.c:113
3977 #: src/plugins/vcalendar/vcal_manager.c:146
3978 msgid "unknown"
3979 msgstr "nieznana"
3980
3981 #: src/grouplistdialog.c:422
3982 msgid "Can't retrieve newsgroup list."
3983 msgstr "Nie udało się pobrać listy grup news."
3984
3985 #: src/grouplistdialog.c:459 src/gtk/gtkutils.c:1907 src/summaryview.c:1587
3986 msgid "Done."
3987 msgstr "Zrobiono."
3988
3989 #: src/grouplistdialog.c:492
3990 #, c-format
3991 msgid "%d newsgroups received (%s read)"
3992 msgstr "%d pobranych nazw grup (%s przeczytano)"
3993
3994 #: src/gtk/about.c:131
3995 msgid ""
3996 "Claws Mail is a lightweight, fast and highly-configurable email client.\n"
3997 "\n"
3998 "For further information visit the Claws Mail website:\n"
3999 msgstr ""
4000 "Claws Mail jest lekkim, szybkim klientem e-mail z dużą ilością opcji "
4001 "konfiguracyjnych\n"
4002 "\n"
4003 "Aby uzyskać więcej informacji dotyczących programu odwiedź stronę Claws "
4004 "Mail:\n"
4005
4006 #: src/gtk/about.c:137
4007 msgid ""
4008 "\n"
4009 "\n"
4010 "For support and discussion subscribe to the Claws Mail users' mailing list:\n"
4011 msgstr ""
4012
4013 #: src/gtk/about.c:142
4014 #, fuzzy
4015 msgid ""
4016 "\n"
4017 "\n"
4018 "Claws Mail is free software released under the GPL. If you wish to donate to "
4019 "the Claws Mail project you can do so at:\n"
4020 msgstr ""
4021 "\n"
4022 "\n"
4023 "Claws Mail jest wolnym oprogramowaniem wydawanym na licencji GPL. Jeśli "
4024 "chcesz wspomóc projekt Claws Mail możesz to zrobić tutaj:\n"
4025
4026 #: src/gtk/about.c:158
4027 msgid ""
4028 "\n"
4029 "\n"
4030 "Copyright (C) 1999-2015\n"
4031 "The Claws Mail Team\n"
4032 " and Hiroyuki Yamamoto"
4033 msgstr ""
4034
4035 #: src/gtk/about.c:161
4036 msgid ""
4037 "\n"
4038 "\n"
4039 "System Information\n"
4040 msgstr ""
4041 "\n"
4042 "\n"
4043 "Informacje o systemie\n"
4044
4045 #: src/gtk/about.c:167
4046 #, c-format
4047 msgid ""
4048 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
4049 "Locale: %s (charset: %s)\n"
4050 "Operating System: %s %s (%s)"
4051 msgstr ""
4052 "Wersja GTK+: %d.%d.%d / Glib %d.%d.%d\n"
4053 "Ustawienia lokalne: %s (kodowanie znaków: %s)\n"
4054 "Wersja Systemu Operacyjnego: %s %s (%s)"
4055
4056 #: src/gtk/about.c:176
4057 #, c-format
4058 msgid ""
4059 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
4060 "Locale: %s (charset: %s)\n"
4061 "Operating System: %s"
4062 msgstr ""
4063 "Wersja GTK+: %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
4064 "Ustawienia lokalne: %s (kodowanie znaków: %s)\n"
4065 "Wersja Systemu Operacyjnego: %s"
4066
4067 #: src/gtk/about.c:185
4068 #, c-format
4069 msgid ""
4070 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
4071 "Locale: %s (charset: %s)\n"
4072 "Operating System: unknown"
4073 msgstr ""
4074 "Wersja GTK+: %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
4075 "Ustawienia lokalne: %s (kodowanie znaków: %s)\n"
4076 "Wersja Systemu Operacyjnego: nieznana"
4077
4078 #: src/gtk/about.c:242 src/prefs_themes.c:706 src/wizard.c:527
4079 msgid "The Claws Mail Team"
4080 msgstr "Zespół Claws Mail"
4081
4082 #: src/gtk/about.c:261
4083 msgid "Previous team members"
4084 msgstr "Poprzedni członkowie zespołu"
4085
4086 #: src/gtk/about.c:280
4087 msgid "The translation team"
4088 msgstr "Zespół tłumaczy"
4089
4090 #: src/gtk/about.c:299
4091 msgid "Documentation team"
4092 msgstr "Zespół zajmujący się dokumentacją"
4093
4094 #: src/gtk/about.c:318
4095 msgid "Logo"
4096 msgstr "Logo"
4097
4098 #: src/gtk/about.c:337
4099 msgid "Icons"
4100 msgstr "Ikony"
4101
4102 #: src/gtk/about.c:356
4103 msgid "Contributors"
4104 msgstr "Osoby które pomogły przy tworzeniu programu:"
4105
4106 #: src/gtk/about.c:404
4107 msgid "Compiled-in Features\n"
4108 msgstr "Funkcje programu włączone podczas kompilacji\n"
4109
4110 #: src/gtk/about.c:420
4111 msgctxt "compface"
4112 msgid "adds support for the X-Face header\n"
4113 msgstr "dodaje obsługę nagłówka X-Face\n"
4114
4115 #: src/gtk/about.c:430
4116 msgctxt "Enchant"
4117 msgid "adds support for spell checking\n"
4118 msgstr "dodaje obsługę sprawdzania pisowni\n"
4119
4120 #: src/gtk/about.c:440
4121 msgctxt "GnuTLS"
4122 msgid "adds support for encrypted connections to servers\n"
4123 msgstr "dodaje obsługę szyfrowanych połączeń z serwerami\n"
4124
4125 #: src/gtk/about.c:450
4126 msgctxt "IPv6"
4127 msgid "adds support for IPv6 addresses, the new Internet addressing protocol\n"
4128 msgstr ""
4129 "dodaje obsługę adresów IPv6, nowego internetowego protokołu adresowania\n"
4130
4131 #: src/gtk/about.c:461
4132 msgctxt "iconv"
4133 msgid "allows converting to and from different character sets\n"
4134 msgstr "pozwala na konwersję do lub z różnych kodowań znaków\n"
4135
4136 #: src/gtk/about.c:471
4137 msgctxt "JPilot"
4138 msgid "adds support for PalmOS addressbooks\n"
4139 msgstr "dodaje obsługę książek adresowych PalmOs\n"
4140
4141 #: src/gtk/about.c:481
4142 msgctxt "LDAP"
4143 msgid "adds support for LDAP shared addressbooks\n"
4144 msgstr "dodaje obsługę współdzielonych książek adresowych LDAP\n"
4145
4146 #: src/gtk/about.c:491
4147 msgctxt "libetpan"
4148 msgid "adds support for IMAP and NNTP servers\n"
4149 msgstr "dodaje obsługę serwerów IMAP i NNTP\n"
4150
4151 #: src/gtk/about.c:501
4152 msgctxt "libSM"
4153 msgid "adds support for session handling\n"
4154 msgstr "dodaje obsługę sesji\n"
4155
4156 #: src/gtk/about.c:511
4157 msgctxt "NetworkManager"
4158 msgid "adds support for detection of network connection changes\n"
4159 msgstr "dodaje obsługę wykrywania zmian w konfiguracji sieci\n"
4160
4161 #: src/gtk/about.c:543
4162 msgid ""
4163 "This program is free software; you can redistribute it and/or modify it "
4164 "under the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
4165 "Software Foundation; either version 3, or (at your option) any later "
4166 "version.\n"
4167 "\n"
4168 msgstr ""
4169 "Niniejszy program jest wolnym oprogramowaniem; możesz go rozprowadzać dalej "
4170 "i/lub modyfikować na warunkach Powszechnej Licencji Publicznej GNU, wydanej "
4171 "przez Fundację Wolnego Oprogramowania - w wersji 2, 3 lub każdej "
4172 "późniejszej.\n"
4173 "\n"
4174
4175 #: src/gtk/about.c:549
4176 msgid ""
4177 "This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
4178 "ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
4179 "FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for "
4180 "more details.\n"
4181 "\n"
4182 msgstr ""
4183 "Niniejszy program rozpowszechniany jest z nadzieją, iż będzie on \n"
4184 "użyteczny - jednak BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, nawet domyślnej \n"
4185 "gwarancji PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ albo PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONYCH \n"
4186 "ZASTOSOWAŃ. W celu uzyskania bliższych informacji - Powszechna \n"
4187 "Licencja Publiczna GNU. \n"
4188 "\n"
4189
4190 #: src/gtk/about.c:567
4191 msgid ""
4192 "You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
4193 "this program. If not, see <"
4194 msgstr ""
4195 "Z pewnością wraz z niniejszym programem otrzymałeś też egzemplarz "
4196 "Powszechnej Licencji Publicznej GNU (GNU General Public License);jeśli nie, "
4197 "odwiedź <"
4198
4199 #: src/gtk/about.c:572
4200 msgid ""
4201 ">. \n"
4202 "\n"
4203 msgstr ""
4204 ">. \n"
4205 "\n"
4206
4207 #: src/gtk/about.c:698 src/main.c:2538
4208 #, fuzzy
4209 msgid "Session statistics\n"
4210 msgstr "upłynął limit czasu sesji\n"
4211
4212 #: src/gtk/about.c:708 src/gtk/about.c:711 src/main.c:2548 src/main.c:2551
4213 #, fuzzy, c-format
4214 msgid "Started: %s\n"
4215 msgstr "zapis do fd%d: %s\n"
4216
4217 #: src/gtk/about.c:718 src/main.c:2557
4218 msgid "Incoming traffic\n"
4219 msgstr ""
4220
4221 #: src/gtk/about.c:721 src/main.c:2560
4222 #, fuzzy, c-format
4223 msgid "Received messages: %d\n"
4224 msgstr "usunięte wiadomości"
4225
4226 #: src/gtk/about.c:728 src/main.c:2566
4227 msgid "Outgoing traffic\n"
4228 msgstr ""
4229
4230 #: src/gtk/about.c:731 src/main.c:2569
4231 #, fuzzy, c-format
4232 msgid "New/redirected messages: %d\n"
4233 msgstr "_Filtruj wybrane wiadomości"
4234
4235 #: src/gtk/about.c:736 src/main.c:2573
4236 #, fuzzy, c-format
4237 msgid "Replied messages: %d\n"
4238 msgstr "usunięte wiadomości"
4239
4240 #: src/gtk/about.c:741 src/main.c:2577
4241 #, fuzzy, c-format
4242 msgid "Forwarded messages: %d\n"
4243 msgstr "przekazane wiadomości"
4244
4245 #: src/gtk/about.c:746 src/main.c:2581
4246 #, fuzzy, c-format
4247 msgid "Total outgoing messages: %d\n"
4248 msgstr "Filtrowanie wiadomości...\n"
4249
4250 #: src/gtk/about.c:773
4251 msgid "About Claws Mail"
4252 msgstr "O Claws Mail"
4253
4254 #: src/gtk/about.c:831
4255 msgid ""
4256 "Copyright (C) 1999-2015\n"
4257 "The Claws Mail Team\n"
4258 "and Hiroyuki Yamamoto"
4259 msgstr ""
4260
4261 #: src/gtk/about.c:845
4262 msgid "_Info"
4263 msgstr "_Informacja"
4264
4265 #: src/gtk/about.c:851
4266 msgid "_Authors"
4267 msgstr "_Autorzy"
4268
4269 #: src/gtk/about.c:857
4270 msgid "_Features"
4271 msgstr "_Funkcje"
4272
4273 #: src/gtk/about.c:863
4274 msgid "_License"
4275 msgstr "_Licencja"
4276
4277 #: src/gtk/about.c:871
4278 msgid "_Release Notes"
4279 msgstr "_Adnotacje wydania"
4280
4281 #: src/gtk/about.c:877
4282 msgid "_Statistics"
4283 msgstr ""
4284
4285 #: src/gtk/colorlabel.c:38 src/prefs_common.c:360
4286 msgid "Orange"
4287 msgstr "Pomarańczowy"
4288
4289 #: src/gtk/colorlabel.c:39 src/prefs_common.c:364
4290 msgid "Red"
4291 msgstr "Czerwony"
4292
4293 #: src/gtk/colorlabel.c:40 src/prefs_common.c:368
4294 msgid "Pink"
4295 msgstr "Różowy"
4296
4297 #: src/gtk/colorlabel.c:41 src/prefs_common.c:372
4298 msgid "Sky blue"
4299 msgstr "Błękitny"
4300
4301 #: src/gtk/colorlabel.c:42 src/prefs_common.c:376
4302 msgid "Blue"
4303 msgstr "Niebieski"
4304
4305 #: src/gtk/colorlabel.c:43 src/prefs_common.c:380
4306 msgid "Green"
4307 msgstr "Zielony"
4308
4309 #: src/gtk/colorlabel.c:44 src/prefs_common.c:384
4310 msgid "Brown"
4311 msgstr "Brązowy"
4312
4313 #: src/gtk/colorlabel.c:45 src/prefs_common.c:388
4314 msgid "Grey"
4315 msgstr "Szary"
4316
4317 #: src/gtk/colorlabel.c:46 src/prefs_common.c:392
4318 msgid "Light brown"
4319 msgstr "Jasnobrązowy"
4320
4321 #: src/gtk/colorlabel.c:47 src/prefs_common.c:396
4322 msgid "Dark red"
4323 msgstr "Ciemnoczerwony"
4324
4325 #: src/gtk/colorlabel.c:48 src/prefs_common.c:400
4326 msgid "Dark pink"
4327 msgstr "Ciemnoróżowy"
4328
4329 #: src/gtk/colorlabel.c:49 src/prefs_common.c:404
4330 msgid "Steel blue"
4331 msgstr "Stalowoniebieski"
4332
4333 #: src/gtk/colorlabel.c:50 src/prefs_common.c:408
4334 msgid "Gold"
4335 msgstr "Złoty"
4336
4337 #: src/gtk/colorlabel.c:51 src/prefs_common.c:412
4338 msgid "Bright green"
4339 msgstr "Jasnozielony"
4340
4341 #: src/gtk/colorlabel.c:52 src/prefs_common.c:416
4342 msgid "Magenta"
4343 msgstr "Magenta"
4344
4345 #: src/gtk/foldersort.c:156
4346 #, fuzzy
4347 msgid "Set mailbox order"
4348 msgstr "Ustaw kolejność sortowania katalogów"
4349
4350 #: src/gtk/foldersort.c:190
4351 #, fuzzy
4352 msgid "Move mailboxes up or down to change the sort order in the Folder list."
4353 msgstr ""
4354 "Przesuń katalogi w górę lub w dół, aby \n"
4355 "zmienić kolejność w ich układzie."
4356
4357 #: src/gtk/foldersort.c:216
4358 #, fuzzy
4359 msgid "Mailboxes"
4360 msgstr "Skrzynka"
4361
4362 #: src/gtk/gtkaspell.c:341 src/gtk/gtkaspell.c:660
4363 msgid "No dictionary selected."
4364 msgstr "Nie wybrano żadnego słownika"
4365
4366 #: src/gtk/gtkaspell.c:365 src/gtk/gtkaspell.c:395
4367 #, c-format
4368 msgid "Couldn't initialize %s speller."
4369 msgstr "Nie można zainicjować sprawdzania pisowni %s"
4370
4371 #: src/gtk/gtkaspell.c:707
4372 msgid "Couldn't initialize Enchant broker."
4373 msgstr "Nie można zainicjować Enchant broker"
4374
4375 #: src/gtk/gtkaspell.c:713
4376 #, c-format
4377 msgid "Couldn't initialize %s dictionary:"
4378 msgstr "Nie można zainicjować %s słownika: "
4379
4380 #: src/gtk/gtkaspell.c:1070
4381 msgid "No misspelled word found."
4382 msgstr "Nie znaleziono błędnych słów"
4383
4384 #: src/gtk/gtkaspell.c:1443
4385 msgid "Replace unknown word"
4386 msgstr "Zmień nieznane słowo"
4387
4388 #: src/gtk/gtkaspell.c:1459
4389 #, c-format
4390 msgid "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Replace \"%s\" with: </span>"
4391 msgstr "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Zamień \"%s\" na: </span>"
4392
4393 #: src/gtk/gtkaspell.c:1503
4394 msgid ""
4395 "Holding down Control key while pressing Enter\n"
4396 "will learn from mistake.\n"
4397 msgstr ""
4398 "Trzymanie wciśniętego klawisza Control oraz wciśnięcie ENTER\n"
4399 "spowoduje nauczenie się z błędu.\n"
4400
4401 #: src/gtk/gtkaspell.c:1800
4402 #, fuzzy
4403 msgid "Change to..."
4404 msgstr "Zmień punktację"
4405
4406 #: src/gtk/gtkaspell.c:1811 src/gtk/gtkaspell.c:1949
4407 msgid "More..."
4408 msgstr "Więcej..."
4409
4410 #: src/gtk/gtkaspell.c:1867
4411 #, fuzzy, c-format
4412 msgid "\"%s\" unknown in dictionary '%s'"
4413 msgstr "\"%s\" nieznane w %s"
4414
4415 #: src/gtk/gtkaspell.c:1883
4416 msgid "Accept in this session"
4417 msgstr "Akceptuj w tej sesji"
4418
4419 #: src/gtk/gtkaspell.c:1893
4420 msgid "Add to personal dictionary"
4421 msgstr "Dodaj do słownika osobistego"
4422
4423 #: src/gtk/gtkaspell.c:1903
4424 msgid "Replace with..."
4425 msgstr "Zamień używając..."
4426
4427 #: src/gtk/gtkaspell.c:1916
4428 #, c-format
4429 msgid "Check with %s"
4430 msgstr "Sprawdź używając %s"
4431
4432 #: src/gtk/gtkaspell.c:1938
4433 msgid "(no suggestions)"
<