update translations
[claws.git] / po / pl.po
1 # Polish translation of Sylpheed
2 # Copyright (C) 2000,2003 Free Software Foundation, Inc.
3 # Translators:
4 # Przemyslaw Sulek <psulek@plo.pl> <przemek@obrpr.plock.pl> <pc2000@poczta.onet.pl>
5 # Witold Wladyslaw Wojciech Wilk <maniack@zawilcow.tyc.katowice.supermedia.pl>
6 # Pawe³ Pêkala <c0rn@gazeta.pl>
7 # Emil <emil5@go2.pl>, 2003.
8 msgid ""
9 msgstr ""
10 "Project-Id-Version: sylpheed-claws\n"
11 "Report-Msgid-Bugs-To: twb@users.sourceforge.net\n"
12 "POT-Creation-Date: 2003-11-20 23:24+0100\n"
13 "PO-Revision-Date: 2003-11-22 12:37+0100\n"
14 "Last-Translator: GNOME PL Team <translators@gnome.pl>\n"
15 "Language-Team: Polish <translation-team-pl@lists.sourceforge.net>\n"
16 "MIME-Version: 1.0\n"
17 "Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-2\n"
18 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
19
20 #: src/account.c:305
21 msgid ""
22 "Some composing windows are open.\n"
23 "Please close all the composing windows before editing the accounts."
24 msgstr ""
25 "Niektóre okna edycji s± otwarte.\n"
26 "Zamknij wszystkie okna edycji przed zmianami ustawieñ konta."
27
28 #: src/account.c:555
29 msgid "Edit accounts"
30 msgstr "Edycja kont"
31
32 #: src/account.c:573
33 msgid ""
34 "New messages will be checked in this order. Check the boxes\n"
35 "on the `G' column to enable message retrieval by `Get all'."
36 msgstr ""
37 "Nowe wiadomo¶ci zostan± sprawdzone w tej¿e kolejno¶ci.\n"
38 "Zaznacz znaczniki w kolumnie G aby ustawiæ pobieranie wiadomo¶ci\n"
39 "z tych kont poprzez \"Pobierz wszystkie\""
40
41 #: src/account.c:593 src/addressadd.c:182 src/addressbook.c:635
42 #: src/compose.c:4770 src/compose.c:4940 src/editaddress.c:774
43 #: src/editaddress.c:823 src/editbook.c:174 src/editgroup.c:257
44 #: src/editjpilot.c:295 src/editldap.c:396 src/editvcard.c:210
45 #: src/importmutt.c:261 src/importpine.c:261 src/mimeview.c:194
46 #: src/select-keys.c:301
47 msgid "Name"
48 msgstr "Nazwa"
49
50 #: src/account.c:594 src/prefs_account.c:927
51 msgid "Protocol"
52 msgstr "Protokó³"
53
54 #: src/account.c:595 src/ssl_manager.c:105
55 msgid "Server"
56 msgstr "Serwer"
57
58 #: src/account.c:624 src/addressbook.c:774 src/editaddress.c:722
59 #: src/editaddress.c:856 src/prefs_actions.c:221 src/prefs_customheader.c:234
60 #: src/prefs_display_header.c:275 src/prefs_display_header.c:330
61 #: src/prefs_filtering.c:293 src/prefs_matcher.c:557 src/prefs_scoring.c:271
62 #: src/prefs_template.c:216 src/prefs_toolbar.c:769
63 msgid "Add"
64 msgstr "Dodaj"
65
66 #: src/account.c:630
67 msgid "Edit"
68 msgstr "Edycja"
69
70 #: src/account.c:636 src/prefs_customheader.c:241
71 msgid " Delete "
72 msgstr " Usuñ "
73
74 #: src/account.c:642 src/prefs_actions.c:284 src/prefs_customheader.c:289
75 #: src/prefs_display_header.c:294 src/prefs_filtering.c:355
76 #: src/prefs_matcher.c:639 src/prefs_scoring.c:325
77 #: src/prefs_summary_column.c:289 src/prefs_toolbar.c:830
78 msgid "Down"
79 msgstr "W dó³"
80
81 #: src/account.c:648 src/prefs_actions.c:278 src/prefs_customheader.c:283
82 #: src/prefs_display_header.c:288 src/prefs_filtering.c:349
83 #: src/prefs_matcher.c:633 src/prefs_scoring.c:319
84 #: src/prefs_summary_column.c:285 src/prefs_toolbar.c:826
85 msgid "Up"
86 msgstr "W górê"
87
88 #: src/account.c:662
89 msgid " Set as default account "
90 msgstr " Ustaw jako podstawowe konto "
91
92 #: src/account.c:668 src/addressbook.c:1008 src/addressbook.c:3120
93 #: src/addressbook.c:3124 src/addressbook.c:3162 src/browseldap.c:307
94 #: src/crash.c:242 src/exphtmldlg.c:196 src/expldifdlg.c:203
95 #: src/gtk/pluginwindow.c:224 src/inc.c:674 src/message_search.c:135
96 #: src/summary_search.c:211
97 msgid "Close"
98 msgstr "Zamknij"
99
100 #: src/account.c:736
101 msgid "Delete account"
102 msgstr "Usuñ konto"
103
104 #: src/account.c:737
105 msgid "Do you really want to delete this account?"
106 msgstr "Czy naprawdê chcesz usun±æ to konto?"
107
108 #: src/account.c:738 src/addressbook.c:1031 src/addressbook.c:2265
109 #: src/addressbook.c:2293 src/compose.c:2228 src/compose.c:3073
110 #: src/compose.c:3573 src/compose.c:6055 src/compose.c:6363
111 #: src/exphtmldlg.c:185 src/expldifdlg.c:192 src/expldifdlg.c:250
112 #: src/folderview.c:2134 src/folderview.c:2189 src/folderview.c:2280
113 #: src/folderview.c:2415 src/folderview.c:2453 src/inc.c:169 src/inc.c:259
114 #: src/mainwindow.c:1434 src/message_search.c:198 src/prefs_actions.c:525
115 #: src/prefs_customheader.c:543 src/prefs_filtering.c:854
116 #: src/prefs_filtering.c:1002 src/prefs_matcher.c:1667 src/prefs_scoring.c:623
117 #: src/prefs_scoring.c:760 src/prefs_template.c:544 src/ssl_manager.c:271
118 #: src/summary_search.c:328 src/summaryview.c:921 src/summaryview.c:1386
119 #: src/summaryview.c:1430 src/summaryview.c:1473 src/summaryview.c:1497
120 #: src/summaryview.c:1529 src/summaryview.c:1554 src/summaryview.c:1579
121 #: src/summaryview.c:1604 src/summaryview.c:3086 src/toolbar.c:2048
122 msgid "Yes"
123 msgstr "Tak"
124
125 #: src/account.c:738 src/compose.c:3573 src/compose.c:6055
126 #: src/folderview.c:2134 src/folderview.c:2189 src/folderview.c:2280
127 #: src/folderview.c:2415 src/folderview.c:2453 src/ssl_manager.c:271
128 msgid "+No"
129 msgstr "+Nie"
130
131 #: src/addressadd.c:162
132 msgid "Add to address book"
133 msgstr "Dodaj do ksi±¿ki adresowej"
134
135 #: src/addressadd.c:194 src/select-keys.c:302 src/toolbar.c:424
136 msgid "Address"
137 msgstr "Adres"
138
139 #: src/addressadd.c:204 src/addressbook.c:637 src/editaddress.c:628
140 #: src/editaddress.c:692 src/editgroup.c:259
141 msgid "Remarks"
142 msgstr "Uwagi"
143
144 #: src/addressadd.c:226
145 msgid "Select Address Book Folder"
146 msgstr "Wybierz katalog z ksi±¿k± adresow±"
147
148 #: src/addressadd.c:240 src/addrgather.c:506 src/alertpanel.c:189
149 #: src/alertpanel.c:323 src/compose.c:3198 src/compose.c:5877
150 #: src/editaddress.c:513 src/editbook.c:204 src/editgroup.c:369
151 #: src/editjpilot.c:344 src/editldap_basedn.c:212 src/editldap.c:341
152 #: src/editvcard.c:239 src/export.c:188 src/foldersel.c:193
153 #: src/grouplistdialog.c:244 src/gtk/about.c:233 src/gtk/gtkaspell.c:1425
154 #: src/gtk/gtkaspell.c:2378 src/gtk/prefswindow.c:318
155 #: src/gtk/sslcertwindow.c:230 src/import.c:190 src/importmutt.c:287
156 #: src/importpine.c:287 src/inputdialog.c:203 src/main.c:600
157 #: src/mainwindow.c:2193 src/messageview.c:875 src/mimeview.c:1010
158 #: src/mimeview.c:1074 src/passphrase.c:130 src/prefs_actions.c:161
159 #: src/prefs_common.c:2769 src/prefs_common.c:2938 src/prefs_common.c:3196
160 #: src/prefs_customheader.c:157 src/prefs_display_header.c:194
161 #: src/prefs_filtering.c:212 src/prefs_gtk.c:451 src/prefs_matcher.c:370
162 #: src/prefs_scoring.c:196 src/prefs_summary_column.c:313
163 #: src/prefs_template.c:263 src/sigstatus.c:134 src/ssl_manager.c:98
164 msgid "OK"
165 msgstr "OK"
166
167 #: src/addressadd.c:241 src/addressbook.c:2281 src/addrgather.c:507
168 #: src/compose.c:3198 src/compose.c:5878 src/compose.c:6558 src/compose.c:6596
169 #: src/editaddress.c:514 src/editbook.c:205 src/editgroup.c:370
170 #: src/editjpilot.c:345 src/editldap_basedn.c:213 src/editldap.c:342
171 #: src/editvcard.c:240 src/exphtmldlg.c:725 src/expldifdlg.c:746
172 #: src/export.c:189 src/foldersel.c:194 src/grouplistdialog.c:245
173 #: src/gtk/gtkaspell.c:1434 src/gtk/prefswindow.c:319
174 #: src/gtk/progressdialog.c:77 src/import.c:191 src/importldif.c:1034
175 #: src/importmutt.c:288 src/importpine.c:288 src/inputdialog.c:204
176 #: src/main.c:600 src/mainwindow.c:2193 src/messageview.c:875
177 #: src/mimeview.c:1011 src/mimeview.c:1075 src/passphrase.c:134
178 #: src/prefs_actions.c:162 src/prefs_common.c:2770 src/prefs_common.c:3197
179 #: src/prefs_customheader.c:158 src/prefs_display_header.c:195
180 #: src/prefs_filtering.c:213 src/prefs_gtk.c:452 src/prefs_matcher.c:371
181 #: src/prefs_scoring.c:197 src/prefs_summary_column.c:314
182 #: src/prefs_template.c:264 src/select-keys.c:332 src/summaryview.c:921
183 #: src/summaryview.c:3428
184 msgid "Cancel"
185 msgstr "Anuluj"
186
187 #: src/addressbook.c:363 src/compose.c:508 src/mainwindow.c:414
188 #: src/messageview.c:139
189 msgid "/_File"
190 msgstr "/_Plik"
191
192 #: src/addressbook.c:364
193 msgid "/_File/New _Book"
194 msgstr "/_Plik/Nowa _ksi±¿ka"
195
196 #: src/addressbook.c:365
197 msgid "/_File/New _vCard"
198 msgstr "/_Plik/Nowa _vCard"
199
200 #: src/addressbook.c:367
201 msgid "/_File/New _JPilot"
202 msgstr "/_Plik/Nowy _JPilot"
203
204 #: src/addressbook.c:370
205 msgid "/_File/New _Server"
206 msgstr "/_Plik/Nowy _serwer"
207
208 #: src/addressbook.c:372 src/addressbook.c:375 src/compose.c:512
209 #: src/mainwindow.c:429 src/mainwindow.c:432 src/messageview.c:142
210 msgid "/_File/---"
211 msgstr "/_Plik/---"
212
213 #: src/addressbook.c:373
214 msgid "/_File/_Edit"
215 msgstr "/_Plik/_Edycja"
216
217 #: src/addressbook.c:374
218 msgid "/_File/_Delete"
219 msgstr "/_Plik/_Usuñ"
220
221 #: src/addressbook.c:376
222 msgid "/_File/_Save"
223 msgstr "/_Plik/Zapi_sz"
224
225 #: src/addressbook.c:377 src/compose.c:513 src/messageview.c:143
226 msgid "/_File/_Close"
227 msgstr "/_Plik/_Zamknij"
228
229 #: src/addressbook.c:378 src/addressbook.c:408 src/addressbook.c:422
230 #: src/compose.c:515 src/mainwindow.c:436 src/messageview.c:145
231 msgid "/_Edit"
232 msgstr "/_Edycja"
233
234 #: src/addressbook.c:379
235 msgid "/_Edit/C_ut"
236 msgstr "/_Edycja/Wy_tnij"
237
238 #: src/addressbook.c:380 src/compose.c:520 src/mainwindow.c:437
239 #: src/messageview.c:146
240 msgid "/_Edit/_Copy"
241 msgstr "/_Edycja/S_kopiuj"
242
243 #: src/addressbook.c:381 src/compose.c:521
244 msgid "/_Edit/_Paste"
245 msgstr "/_Edycja/_Wstaw"
246
247 #: src/addressbook.c:382 src/compose.c:518 src/compose.c:601
248 #: src/mainwindow.c:440 src/messageview.c:148
249 msgid "/_Edit/---"
250 msgstr "/_Edycja/---"
251
252 #: src/addressbook.c:383
253 msgid "/_Edit/Pa_ste Address"
254 msgstr "/_Edycja/_Wstaw adres"
255
256 #: src/addressbook.c:384
257 msgid "/_Address"
258 msgstr "/_Adres"
259
260 #: src/addressbook.c:385
261 msgid "/_Address/New _Address"
262 msgstr "/_Adres/Nowy _adres"
263
264 #: src/addressbook.c:386
265 msgid "/_Address/New _Group"
266 msgstr "/_Adres/Nowa _grupa"
267
268 #: src/addressbook.c:387
269 msgid "/_Address/New _Folder"
270 msgstr "/_Adres/Nowy _folder"
271
272 #: src/addressbook.c:388
273 msgid "/_Address/---"
274 msgstr "/_Adres/---"
275
276 #: src/addressbook.c:389
277 msgid "/_Address/_Edit"
278 msgstr "/_Adres/_Edycja"
279
280 #: src/addressbook.c:390
281 msgid "/_Address/_Delete"
282 msgstr "/_Adres/_Usuñ"
283
284 #: src/addressbook.c:391 src/addressbook.c:395 src/mainwindow.c:653
285 #: src/mainwindow.c:664 src/mainwindow.c:666 src/mainwindow.c:669
286 #: src/mainwindow.c:672 src/mainwindow.c:676 src/messageview.c:261
287 #: src/messageview.c:272
288 msgid "/_Tools/---"
289 msgstr "/_Narzêdzia/---"
290
291 #: src/addressbook.c:392
292 msgid "/_Tools/Import _LDIF file..."
293 msgstr "/_Narzêdzia/Zai_mportuj plik LDIF..."
294
295 #: src/addressbook.c:393
296 msgid "/_Tools/Import M_utt file..."
297 msgstr "/_Narzêdzia/Za_importuj plik M_utta..."
298
299 #: src/addressbook.c:394
300 msgid "/_Tools/Import _Pine file..."
301 msgstr "/_Narzêdzia/_Zaimportuj plik _Pine..."
302
303 #: src/addressbook.c:396
304 msgid "/_Tools/Export _HTML..."
305 msgstr "/_Narzêdzia/Wyeksportuj do _HTML..."
306
307 #: src/addressbook.c:397
308 msgid "/_Tools/Export LDI_F..."
309 msgstr "/_Narzêdzia/Wyeksportuj do LDI_F..."
310
311 #: src/addressbook.c:398 src/compose.c:678 src/mainwindow.c:700
312 #: src/messageview.c:275
313 msgid "/_Help"
314 msgstr "/Pomo_c"
315
316 #: src/addressbook.c:399 src/compose.c:679 src/mainwindow.c:710
317 #: src/messageview.c:276
318 msgid "/_Help/_About"
319 msgstr "/Pomo_c/_O programie"
320
321 #: src/addressbook.c:404 src/addressbook.c:418
322 msgid "/New _Address"
323 msgstr "/Nowy _adres"
324
325 #: src/addressbook.c:405 src/addressbook.c:419
326 msgid "/New _Group"
327 msgstr "/Nowa _grupa"
328
329 #: src/addressbook.c:406 src/addressbook.c:420
330 msgid "/New _Folder"
331 msgstr "/Nowy _folder"
332
333 #: src/addressbook.c:407 src/addressbook.c:410 src/addressbook.c:421
334 #: src/addressbook.c:424 src/addressbook.c:428 src/compose.c:502
335 #: src/folderview.c:291 src/folderview.c:293 src/folderview.c:303
336 #: src/folderview.c:308 src/folderview.c:312 src/folderview.c:314
337 #: src/folderview.c:324 src/folderview.c:329 src/folderview.c:333
338 #: src/folderview.c:335 src/folderview.c:345 src/folderview.c:349
339 #: src/folderview.c:352 src/folderview.c:354 src/summaryview.c:409
340 #: src/summaryview.c:412 src/summaryview.c:414 src/summaryview.c:420
341 #: src/summaryview.c:434 src/summaryview.c:446 src/summaryview.c:452
342 #: src/summaryview.c:455
343 msgid "/---"
344 msgstr "/---"
345
346 #: src/addressbook.c:409 src/addressbook.c:423 src/summaryview.c:417
347 msgid "/_Delete"
348 msgstr "/_Usuñ"
349
350 #: src/addressbook.c:411 src/addressbook.c:425
351 msgid "/C_ut"
352 msgstr "/Wy_tnij"
353
354 #: src/addressbook.c:412 src/addressbook.c:426
355 msgid "/_Copy"
356 msgstr "/S_kopiuj"
357
358 #: src/addressbook.c:413 src/addressbook.c:427
359 msgid "/_Paste"
360 msgstr "/_Wstaw"
361
362 #: src/addressbook.c:430 src/addressbook.c:433
363 msgid "/Pa_ste Address"
364 msgstr "/Wklej _adres"
365
366 #: src/addressbook.c:431
367 msgid "/_Browse Entry"
368 msgstr "/_Przegl±danie wpisu"
369
370 #: src/addressbook.c:446 src/crash.c:444 src/crash.c:463 src/importldif.c:118
371 msgid "Unknown"
372 msgstr "Nieznany"
373
374 #: src/addressbook.c:453 src/addressbook.c:472 src/importldif.c:125
375 msgid "Success"
376 msgstr "Sukces"
377
378 #: src/addressbook.c:454 src/importldif.c:126
379 msgid "Bad arguments"
380 msgstr "Z³e argumenty"
381
382 #: src/addressbook.c:455 src/importldif.c:127
383 msgid "File not specified"
384 msgstr "Nie okre¶lono pliku"
385
386 #: src/addressbook.c:456 src/importldif.c:128
387 msgid "Error opening file"
388 msgstr "B³±d podczas otwierania pliku"
389
390 #: src/addressbook.c:457 src/importldif.c:129
391 msgid "Error reading file"
392 msgstr "B³±d podczas czytania pliku"
393
394 #: src/addressbook.c:458 src/importldif.c:130
395 msgid "End of file encountered"
396 msgstr "Napotkano koniec pliku"
397
398 #: src/addressbook.c:459 src/importldif.c:131
399 msgid "Error allocating memory"
400 msgstr "B³±d alokacji pamiêci"
401
402 #: src/addressbook.c:460 src/importldif.c:132
403 msgid "Bad file format"
404 msgstr "Format daty nieprawid³owy"
405
406 #: src/addressbook.c:461 src/importldif.c:133
407 msgid "Error writing to file"
408 msgstr "B³±d zapisu pliku"
409
410 #: src/addressbook.c:462 src/importldif.c:134
411 msgid "Error opening directory"
412 msgstr "B³±d podczas otwierania katalogu"
413
414 #: src/addressbook.c:463 src/importldif.c:135
415 msgid "No path specified"
416 msgstr "Nie okre¶lono ¶cie¿ki"
417
418 #: src/addressbook.c:473
419 msgid "Error connecting to LDAP server"
420 msgstr "B³±d przy próbie po³±czenia z serwerem LDAP"
421
422 #: src/addressbook.c:474
423 msgid "Error initializing LDAP"
424 msgstr "B³±d podczas inicjalizacji LDAP"
425
426 #: src/addressbook.c:475
427 msgid "Error binding to LDAP server"
428 msgstr "B³±d podczas pod³±czania adresu serwera LDAP"
429
430 #: src/addressbook.c:476
431 msgid "Error searching LDAP database"
432 msgstr "B³±d podczas wyszukiwania w bazie LDAP"
433
434 #: src/addressbook.c:477
435 msgid "Timeout performing LDAP operation"
436 msgstr "Przekroczono limit czasu podczas wykonywania operacji LDAP"
437
438 #: src/addressbook.c:478
439 msgid "Error in LDAP search criteria"
440 msgstr "B³±d w kryteriach wyszukiwania LDAP"
441
442 #: src/addressbook.c:479
443 msgid "No LDAP entries found for search criteria"
444 msgstr "Nie znaleziono wpisów LDAP powi±zanych z kryterium wyszukiwania"
445
446 #: src/addressbook.c:480
447 msgid "LDAP search terminated on request"
448 msgstr "przeszukiwanie LDAP zosta³o przerwane na ¿±danie"
449
450 #: src/addressbook.c:636
451 msgid "E-Mail address"
452 msgstr "Adres e-mail"
453
454 #: src/addressbook.c:640 src/prefs_common.c:2391 src/toolbar.c:178
455 #: src/toolbar.c:1751
456 msgid "Address book"
457 msgstr "Ksi±¿ka adresowa"
458
459 #: src/addressbook.c:739
460 msgid "Name:"
461 msgstr "Nazwa:"
462
463 #: src/addressbook.c:771 src/addressbook.c:2264 src/addressbook.c:2278
464 #: src/addressbook.c:2293 src/editaddress.c:716 src/editaddress.c:850
465 #: src/prefs_actions.c:234 src/prefs_display_header.c:281
466 #: src/prefs_display_header.c:337 src/prefs_filtering.c:306
467 #: src/prefs_matcher.c:570 src/prefs_scoring.c:284 src/prefs_template.c:229
468 #: src/prefs_toolbar.c:781 src/ssl_manager.c:92 src/toolbar.c:374
469 #: src/toolbar.c:466
470 msgid "Delete"
471 msgstr "Usuñ"
472
473 #: src/addressbook.c:777
474 msgid "Lookup"
475 msgstr "Wyszukaj"
476
477 #: src/addressbook.c:789 src/compose.c:1446 src/compose.c:3249
478 #: src/compose.c:4587 src/compose.c:5294 src/headerview.c:53
479 #: src/prefs_template.c:173 src/summary_search.c:157
480 msgid "To:"
481 msgstr "Do:"
482
483 #: src/addressbook.c:793 src/compose.c:1430 src/compose.c:3248
484 #: src/prefs_template.c:175
485 msgid "Cc:"
486 msgstr "Kopia:"
487
488 #: src/addressbook.c:797 src/compose.c:1433 src/prefs_template.c:176
489 msgid "Bcc:"
490 msgstr "Ukryta kopia:"
491
492 #: src/addressbook.c:1006 src/addressbook.c:1029
493 msgid "Delete address(es)"
494 msgstr "Usuñ adres(y)"
495
496 #: src/addressbook.c:1007
497 msgid "This address data is readonly and cannot be deleted."
498 msgstr "Te dane adresowe s± tylko do odczytu i nie mog± byæ usuwane."
499
500 #: src/addressbook.c:1030
501 msgid "Really delete the address(es)?"
502 msgstr "Czy naprawdê chcesz usun±æ adres(y)?"
503
504 #: src/addressbook.c:1031 src/addressbook.c:2265 src/addressbook.c:2293
505 #: src/compose.c:2228 src/compose.c:3073 src/compose.c:6363
506 #: src/exphtmldlg.c:185 src/expldifdlg.c:192 src/expldifdlg.c:250
507 #: src/inc.c:169 src/inc.c:259 src/mainwindow.c:1434 src/message_search.c:198
508 #: src/prefs_actions.c:525 src/prefs_customheader.c:543
509 #: src/prefs_filtering.c:854 src/prefs_filtering.c:1002
510 #: src/prefs_matcher.c:1667 src/prefs_scoring.c:623 src/prefs_scoring.c:760
511 #: src/prefs_template.c:544 src/summary_search.c:328 src/summaryview.c:921
512 #: src/summaryview.c:1386 src/summaryview.c:1430 src/summaryview.c:1473
513 #: src/summaryview.c:1497 src/summaryview.c:1529 src/summaryview.c:1554
514 #: src/summaryview.c:1579 src/summaryview.c:1604 src/summaryview.c:3086
515 #: src/toolbar.c:2048
516 msgid "No"
517 msgstr "Nie"
518
519 #: src/addressbook.c:1569 src/addressbook.c:1642
520 msgid "Cannot paste. Target address book is readonly."
521 msgstr "Nie mo¿na wkleiæ. Docelowa ksi±¿ka adresowa jest tylko do odczytu."
522
523 #: src/addressbook.c:1580
524 msgid "Cannot paste into an address group."
525 msgstr "Nie mo¿na wkleiæ do grupy adresowej."
526
527 #: src/addressbook.c:2261
528 #, c-format
529 msgid "Do you want to delete the query results and addresses in `%s' ?"
530 msgstr "Czy chcesz usun±æ wyniki zapytania i adres w `%s' ?"
531
532 #: src/addressbook.c:2273
533 #, c-format
534 msgid ""
535 "Do you want to delete the folder AND all addresses in `%s' ? \n"
536 "If deleting the folder only, addresses will be moved into parent folder."
537 msgstr ""
538 "Czy chcesz usun±æ folder WRAZ ze wszystkimi adresami w '%s'? \n"
539 "Je¶li tylko usun±æ folder, wtedy adresy zostan± przemieszczone \n"
540 "do g³ównego katalogu."
541
542 #: src/addressbook.c:2279
543 msgid "Folder only"
544 msgstr "Tylko Katalog"
545
546 #: src/addressbook.c:2280
547 msgid "Folder and Addresses"
548 msgstr "Katalog i adresy"
549
550 #: src/addressbook.c:2292
551 #, c-format
552 msgid "Really delete `%s' ?"
553 msgstr "Naprawdê usun±æ \"%s\" ?"
554
555 #: src/addressbook.c:3070
556 msgid "New user, could not save index file."
557 msgstr "Nowy u¿ytkownik, nie mo¿na by³o zapisaæ pliku indeksowego."
558
559 #: src/addressbook.c:3074
560 msgid "New user, could not save address book files."
561 msgstr "Nowy u¿ytkownik, nie mo¿na by³o zapisaæ plików ksi±¿ki adresowej."
562
563 #: src/addressbook.c:3084
564 msgid "Old address book converted successfully."
565 msgstr "Dawna ksi±¿ka adresowa zosta³a pomy¶lnie przekonwertowana."
566
567 #: src/addressbook.c:3089
568 msgid ""
569 "Old address book converted,\n"
570 "could not save new address index file"
571 msgstr ""
572 "Dawna ksi±¿ka adresowa pomy¶lnie przekonwertowana,\n"
573 "jednak nie powiód³ siê zapis nowego pliku indeksowego"
574
575 #: src/addressbook.c:3102
576 msgid ""
577 "Could not convert address book,\n"
578 "but created empty new address book files."
579 msgstr ""
580 "Nie mo¿na by³o przekonwertowaæ ksi±¿ki adresowej,\n"
581 "lecz utworzono puste pliki nowej ksi±¿ki adresowej."
582
583 #: src/addressbook.c:3108
584 msgid ""
585 "Could not convert address book,\n"
586 "could not create new address book files."
587 msgstr ""
588 "Nie mo¿na by³o przekonwertowaæ ksi±¿ki adresowej,\n"
589 "nie mo¿na by³o utworzyæ nowych plików ksi±¿ki adresowej."
590
591 #: src/addressbook.c:3113
592 msgid ""
593 "Could not convert address book\n"
594 "and could not create new address book files."
595 msgstr ""
596 "Nie mo¿na by³o przekonwertowaæ ksi±¿ki adresowej,\n"
597 "oraz nie mo¿na by³o utworzyæ nowych plików ksi±¿ki adresowej."
598
599 #: src/addressbook.c:3120
600 msgid "Addressbook conversion error"
601 msgstr "B³±d konwersji ksi±¿ki adresowej"
602
603 #: src/addressbook.c:3124
604 msgid "Addressbook conversion"
605 msgstr "Konwersja Ksi±¿ki adresowej"
606
607 #: src/addressbook.c:3160
608 msgid "Addressbook Error"
609 msgstr "B³±d ksi±¿ki adresowej"
610
611 #: src/addressbook.c:3161
612 msgid "Could not read address index"
613 msgstr "Nie mo¿na by³o otworzyæ indeksu adresów"
614
615 #: src/addressbook.c:3518
616 msgid "Busy searching..."
617 msgstr "Zajêty przeszukiwaniem..."
618
619 #: src/addressbook.c:3572
620 #, c-format
621 msgid "Search '%s'"
622 msgstr "Szukaj '%s'"
623
624 #: src/addressbook.c:3782 src/prefs_common.c:989
625 msgid "Interface"
626 msgstr "Interfejs"
627
628 #: src/addressbook.c:3798 src/exphtmldlg.c:423 src/expldifdlg.c:435
629 #: src/exporthtml.c:1011 src/importldif.c:690
630 msgid "Address Book"
631 msgstr "Ksi±¿ka adresowa"
632
633 #: src/addressbook.c:3814
634 msgid "Person"
635 msgstr "Osoba"
636
637 #: src/addressbook.c:3830
638 msgid "EMail Address"
639 msgstr "Adres e-mail"
640
641 #: src/addressbook.c:3846
642 msgid "Group"
643 msgstr "Grupa"
644
645 #: src/addressbook.c:3862 src/exporthtml.c:913 src/folderview.c:390
646 #: src/prefs_account.c:2125
647 msgid "Folder"
648 msgstr "Katalog"
649
650 #: src/addressbook.c:3878
651 msgid "vCard"
652 msgstr "vCard"
653
654 #: src/addressbook.c:3894 src/addressbook.c:3910
655 msgid "JPilot"
656 msgstr "JPilot"
657
658 #: src/addressbook.c:3926
659 msgid "LDAP Server"
660 msgstr "Serwer LDAP"
661
662 #: src/addressbook.c:3942
663 msgid "LDAP Query"
664 msgstr "Zapytanie LDAP"
665
666 #: src/addrgather.c:156
667 msgid "Please specify name for address book."
668 msgstr "Okre¶l nazwê dla ksi±¿ki adresowej."
669
670 #: src/addrgather.c:176
671 msgid "Please select the mail headers to search."
672 msgstr "Zaznacz nag³ówki wiadomo¶ci do przeszukania."
673
674 #: src/addrgather.c:183
675 msgid "Busy harvesting addresses..."
676 msgstr "Zajêty zbieraniem adresów..."
677
678 #: src/addrgather.c:221
679 msgid "Addresses gathered successfully."
680 msgstr "Zbieranie adresów zakoñczone sukcesem."
681
682 #: src/addrgather.c:285
683 msgid "No folder or message was selected."
684 msgstr "Nie wybrano ¿adnego katalogu lub wiadomo¶ci."
685
686 #: src/addrgather.c:293
687 msgid ""
688 "Please select a folder to process from the folder\n"
689 "list. Alternatively, select one or messages from\n"
690 "the message list."
691 msgstr ""
692 "Proszê wybierz katalog do przetworzenia z listy\n"
693 "katalogów. Ewentualnie wybierz jedn± lub wiêcej\n"
694 "wiadomo¶ci z listy."
695
696 #: src/addrgather.c:345
697 msgid "Folder :"
698 msgstr "Katalog :"
699
700 #: src/addrgather.c:356 src/exphtmldlg.c:637 src/expldifdlg.c:667
701 #: src/importldif.c:948
702 msgid "Address Book :"
703 msgstr "Ksi±¿ka adresowa :"
704
705 #: src/addrgather.c:366
706 msgid "Folder Size :"
707 msgstr "Wielko¶æ katalogu :"
708
709 #: src/addrgather.c:381
710 msgid "Process these mail header fields"
711 msgstr "Przetwórz te nag³ówki"
712
713 #: src/addrgather.c:399
714 msgid "Include sub-folders"
715 msgstr "Do³±cz podkatalogi"
716
717 #: src/addrgather.c:422
718 msgid "Header Name"
719 msgstr "Nazwa nag³ówka"
720
721 #: src/addrgather.c:423
722 msgid "Address Count"
723 msgstr "Liczba adresów"
724
725 #: src/addrgather.c:527 src/alertpanel.c:154 src/messageview.c:479
726 msgid "Warning"
727 msgstr "Ostrze¿enie"
728
729 #: src/addrgather.c:528
730 msgid "Header Fields"
731 msgstr "Pola nag³ówków"
732
733 #: src/addrgather.c:529 src/exphtmldlg.c:757 src/expldifdlg.c:778
734 #: src/importldif.c:1067
735 msgid "Finish"
736 msgstr "Koniec"
737
738 #: src/addrgather.c:588
739 msgid "Harvest E-Mail Addresses - from Selected Messages"
740 msgstr "Wyci±gaj adresy e-mail - z nastêpuj±cych wiadomo¶ci"
741
742 #: src/addrgather.c:596
743 msgid "Harvest E-Mail Addresses - from Folder"
744 msgstr "Wyci±gaj adresy e-mail - z katalogu"
745
746 #: src/addrindex.c:112 src/addrindex.c:116 src/addrindex.c:123
747 msgid "Common address"
748 msgstr "Wspólny adres"
749
750 #: src/addrindex.c:113 src/addrindex.c:117 src/addrindex.c:124
751 msgid "Personal address"
752 msgstr "Osobisty adres"
753
754 #: src/alertpanel.c:141 src/compose.c:6055 src/main.c:582
755 msgid "Notice"
756 msgstr "Notatka"
757
758 #: src/alertpanel.c:167 src/alertpanel.c:189 src/compose.c:3573 src/inc.c:556
759 msgid "Error"
760 msgstr "B³±d"
761
762 #: src/alertpanel.c:189
763 msgid "View log"
764 msgstr "Wy¶wietl dziennik"
765
766 #: src/alertpanel.c:307
767 msgid "Show this message next time"
768 msgstr "Wy¶wietl tê wiadomo¶æ nastêpnym razem"
769
770 #: src/browseldap.c:238
771 msgid "Browse Directory Entry"
772 msgstr "Przegl±danie zawarto¶ci katalogu"
773
774 #: src/browseldap.c:258
775 msgid "Server Name :"
776 msgstr "Nazwa serwera :"
777
778 #: src/browseldap.c:268
779 msgid "Distinguished Name (dn) :"
780 msgstr ""
781
782 #: src/browseldap.c:291
783 msgid "LDAP Name"
784 msgstr "Nazwa LDAP"
785
786 #: src/browseldap.c:293
787 msgid "Attribute Value"
788 msgstr "Warto¶æ Atrybutu"
789
790 #: src/common/nntp.c:68
791 #, c-format
792 msgid "Can't connect to NNTP server: %s:%d\n"
793 msgstr "Nie mo¿na po³±czyæ siê z serwerem NNTP: %s:%d\n"
794
795 #: src/common/nntp.c:148 src/common/nntp.c:211
796 #, c-format
797 msgid "protocol error: %s\n"
798 msgstr "b³±d protoko³u: %s\n"
799
800 #: src/common/nntp.c:171 src/common/nntp.c:217
801 msgid "protocol error\n"
802 msgstr "b³±d protoko³u\n"
803
804 #: src/common/nntp.c:267
805 msgid "Error occurred while posting\n"
806 msgstr "B³±d podczas publikowania\n"
807
808 #: src/common/smtp.c:152
809 msgid "SMTP AUTH not available\n"
810 msgstr "SMTP AUTH nie jest dostêpne\n"
811
812 #: src/common/smtp.c:417 src/common/smtp.c:466
813 msgid "bad SMTP response\n"
814 msgstr "z³a odpowied¼ SMTP\n"
815
816 #: src/common/smtp.c:437 src/common/smtp.c:455 src/common/smtp.c:551
817 msgid "error occurred on SMTP session\n"
818 msgstr "wyst±pi³ b³±d podczas sesji SMTP\n"
819
820 #: src/common/smtp.c:446 src/pop.c:683
821 msgid "error occurred on authentication\n"
822 msgstr "wyst±pi³ b³±d podczas autentyfikacji\n"
823
824 #: src/common/smtp.c:511 src/pop.c:676
825 msgid "can't start TLS session\n"
826 msgstr "nie mo¿na nawi±zaæ sesji TLS\n"
827
828 #: src/common/ssl.c:78
829 msgid "Error creating ssl context\n"
830 msgstr "B³±d podczas tworzenia kontekstu ssl\n"
831
832 #: src/common/ssl.c:97
833 #, c-format
834 msgid "SSL connect failed (%s)\n"
835 msgstr "B³±d po³±czenia SSL (%s)\n"
836
837 #: src/common/ssl.c:105
838 #, c-format
839 msgid "SSL connection using %s\n"
840 msgstr "Po³±czenie SSL przy u¿yciu %s\n"
841
842 #: src/common/ssl_certificate.c:139 src/common/ssl_certificate.c:150
843 #: src/common/ssl_certificate.c:156 src/common/ssl_certificate.c:163
844 #: src/common/ssl_certificate.c:174 src/common/ssl_certificate.c:180
845 #: src/gtk/sslcertwindow.c:63 src/gtk/sslcertwindow.c:74
846 #: src/gtk/sslcertwindow.c:80 src/gtk/sslcertwindow.c:87
847 #: src/gtk/sslcertwindow.c:98 src/gtk/sslcertwindow.c:104
848 msgid "<not in certificate>"
849 msgstr "<nie wystêpuje w certyfikacie>"
850
851 #: src/common/ssl_certificate.c:189
852 #, c-format
853 msgid ""
854 "  Owner: %s (%s) in %s\n"
855 "  Signed by: %s (%s) in %s\n"
856 "  Fingerprint: %s\n"
857 "  Signature status: %s"
858 msgstr ""
859 "  W³a¶ciciel: %s (%s) w %s\n"
860 "  Podpisane przez %s (%s) w %s\n"
861 "  Odcisk klucza: %s\n"
862 "  Stan podpisu: %s"
863
864 #: src/common/ssl_certificate.c:307
865 msgid "Can't load X509 default paths"
866 msgstr "Nie mo¿na wczytaæ domy¶lnych ¶cie¿ek X509"
867
868 #: src/common/ssl_certificate.c:362
869 #, c-format
870 msgid ""
871 "%s presented an unknown SSL certificate:\n"
872 "%s"
873 msgstr ""
874 "%s przedstawi³ nieznany certyfikat SSL:\n"
875 "%s"
876
877 #: src/common/ssl_certificate.c:369 src/common/ssl_certificate.c:407
878 #, c-format
879 msgid ""
880 "%s\n"
881 "\n"
882 "Mail won't be retrieved on this account until you save the certificate.\n"
883 "(Uncheck the \"%s\" preference).\n"
884 msgstr ""
885 "%s\n"
886 "\n"
887 "Poczta nie bêdzie odbierana z tego konta do czasu zapisu certyfikatu.\n"
888 "(Odznacz pole \"%s\")\n"
889
890 #: src/common/ssl_certificate.c:371 src/common/ssl_certificate.c:409
891 #: src/prefs_common.c:1128
892 msgid "Don't popup error dialog on receive error"
893 msgstr "Brak okna dialogowego przy b³êdzie odbioru"
894
895 #: src/common/ssl_certificate.c:398
896 #, c-format
897 msgid ""
898 "%s's SSL certificate changed !\n"
899 "We have saved this one:\n"
900 "%s\n"
901 "\n"
902 "It is now:\n"
903 "%s\n"
904 "\n"
905 "This could mean the server answering is not the known one."
906 msgstr ""
907 "Certyfikat SSL u %s zmieni³ siê!\n"
908 "Zapisano poni¿szy:\n"
909 "%s\n"
910 "\n"
911 "Jest to teraz:\n"
912 "%s\n"
913 "\n"
914 "To mo¿e oznaczaæ, ¿e serwer, który odpowiada nie jest znanym serwerem."
915
916 #: src/compose.c:500
917 msgid "/_Add..."
918 msgstr "/Dod_aj..."
919
920 #: src/compose.c:501
921 msgid "/_Remove"
922 msgstr "/_Usuñ"
923
924 #: src/compose.c:503 src/folderview.c:294 src/folderview.c:316
925 #: src/folderview.c:337 src/folderview.c:356
926 msgid "/_Properties..."
927 msgstr "/_W³a¶ciwo¶ci..."
928
929 #: src/compose.c:509
930 msgid "/_File/_Attach file"
931 msgstr "/_Plik/_Do³±cz plik"
932
933 #: src/compose.c:510
934 msgid "/_File/_Insert file"
935 msgstr "/_Plik/Wstaw pl_ik"
936
937 #: src/compose.c:511
938 msgid "/_File/Insert si_gnature"
939 msgstr "/_Plik/Wstaw p_odpis"
940
941 #: src/compose.c:516
942 msgid "/_Edit/_Undo"
943 msgstr "/_Edycja/_Cofnij"
944
945 #: src/compose.c:517
946 msgid "/_Edit/_Redo"
947 msgstr "/_Edycja/Po_nów"
948
949 #: src/compose.c:519
950 msgid "/_Edit/Cu_t"
951 msgstr "/_Edycja/Wy_tnij"
952
953 #: src/compose.c:522
954 msgid "/_Edit/Paste as _quotation"
955 msgstr "/_Edycja/_Wstaw jako cytat"
956
957 #: src/compose.c:524 src/mainwindow.c:438 src/messageview.c:147
958 msgid "/_Edit/Select _all"
959 msgstr "/_Edycja/W_ybierz wszystko"
960
961 #: src/compose.c:525
962 msgid "/_Edit/A_dvanced"
963 msgstr "/_Edycja/_Zaawanowane"
964
965 #: src/compose.c:526
966 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character backward"
967 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Przesuñ o znak w ty³"
968
969 #: src/compose.c:531
970 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character forward"
971 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Przesuñ o znak w przód"
972
973 #: src/compose.c:536
974 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word backward"
975 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Przesuñ o s³owo w ty³"
976
977 #: src/compose.c:541
978 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word forward"
979 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Przesuñ o s³owo w przód"
980
981 #: src/compose.c:546
982 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to beginning of line"
983 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Przesuñ do pocz±tku linii"
984
985 #: src/compose.c:551
986 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to end of line"
987 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Przesuñ do koñca linii"
988
989 #: src/compose.c:556
990 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to previous line"
991 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Przesuñ  do poprzedniej linii"
992
993 #: src/compose.c:561
994 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to next line"
995 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Przesuñ do nastêpnej linii"
996
997 #: src/compose.c:566
998 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character backward"
999 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Wykasuj znak za kursorem"
1000
1001 #: src/compose.c:571
1002 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character forward"
1003 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Wykasuj znak przed kursorem"
1004
1005 #: src/compose.c:576
1006 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word backward"
1007 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Wykasuj s³owo za kursorem"
1008
1009 #: src/compose.c:581
1010 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word forward"
1011 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Wykasuj s³owo przed kursorem"
1012
1013 #: src/compose.c:586
1014 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete line"
1015 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Wykasuj liniê"
1016
1017 #: src/compose.c:591
1018 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete entire line"
1019 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Skasuj ca³± liniê"
1020
1021 #: src/compose.c:596
1022 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete to end of line"
1023 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Wykasuj do koñca linii"
1024
1025 #: src/compose.c:602
1026 msgid "/_Edit/_Wrap current paragraph"
1027 msgstr "/_Edycja/_Zaawansowane/Za_wiñ obecny akapit"
1028
1029 #: src/compose.c:604
1030 msgid "/_Edit/Wrap all long _lines"
1031 msgstr "/_Edycja/Zawijaj wszystkie _linie"
1032
1033 #: src/compose.c:606
1034 msgid "/_Edit/Edit with e_xternal editor"
1035 msgstr "/_Edycja/Edytuj za pomoc± z_ewnêtrznego edytora"
1036
1037 #: src/compose.c:609
1038 msgid "/_Spelling"
1039 msgstr "/Pi_sownia"
1040
1041 #: src/compose.c:610
1042 msgid "/_Spelling/_Check all or check selection"
1043 msgstr "/Pi_sownia/Sprawd¼ wszystko albo zazna_czone"
1044
1045 #: src/compose.c:612
1046 msgid "/_Spelling/_Highlight all misspelled words"
1047 msgstr "/Pi_sownia/P_odkre¶l wszystkie b³êdnie napisane s³owa"
1048
1049 #: src/compose.c:614
1050 msgid "/_Spelling/Check _backwards misspelled word"
1051 msgstr "/Pi_sownia/Sprawd¼ w ty³ b³êdnie napisane s³owo"
1052
1053 #: src/compose.c:616
1054 msgid "/_Spelling/_Forward to next misspelled word"
1055 msgstr "/Pi_sownia/_Przeskocz w przód do kolejnego b³êdnie napisanego s³owa"
1056
1057 #: src/compose.c:618
1058 msgid "/_Spelling/---"
1059 msgstr "/Pi_sownia/---"
1060
1061 #: src/compose.c:619
1062 msgid "/_Spelling/_Spelling Configuration"
1063 msgstr "/Pi_sowania/Konfiguracja pi_sowni"
1064
1065 #: src/compose.c:623 src/mainwindow.c:444 src/messageview.c:152
1066 #: src/summaryview.c:447
1067 msgid "/_View"
1068 msgstr "/_Widok"
1069
1070 #: src/compose.c:624
1071 msgid "/_View/_To"
1072 msgstr "/_Widok/_Do"
1073
1074 #: src/compose.c:625
1075 msgid "/_View/_Cc"
1076 msgstr "/_Widok/_Kopia"
1077
1078 #: src/compose.c:626
1079 msgid "/_View/_Bcc"
1080 msgstr "/_Widok/_Ukryta kopia"
1081
1082 #: src/compose.c:627
1083 msgid "/_View/_Reply to"
1084 msgstr "/_Wiadomo¶æ/_Odpowiedz do"
1085
1086 #: src/compose.c:628 src/compose.c:630 src/compose.c:632 src/mainwindow.c:462
1087 #: src/mainwindow.c:465 src/mainwindow.c:494 src/mainwindow.c:518
1088 #: src/mainwindow.c:600 src/mainwindow.c:604 src/messageview.c:234
1089 msgid "/_View/---"
1090 msgstr "/_Widok/---"
1091
1092 #: src/compose.c:629
1093 msgid "/_View/_Followup to"
1094 msgstr "/_Wiadomo¶æ/_Przeka¿ do"
1095
1096 #: src/compose.c:631
1097 msgid "/_View/R_uler"
1098 msgstr "/_Widok/_Linijka"
1099
1100 #: src/compose.c:633
1101 msgid "/_View/_Attachment"
1102 msgstr "/_Plik/_Do³±cz plik"
1103
1104 #: src/compose.c:635 src/mainwindow.c:607 src/messageview.c:238
1105 msgid "/_Message"
1106 msgstr "/_Wiadomo¶æ"
1107
1108 #: src/compose.c:636
1109 msgid "/_Message/_Send"
1110 msgstr "/_Wiadomo¶æ/Wy¶_lij"
1111
1112 #: src/compose.c:638
1113 msgid "/_Message/Send _later"
1114 msgstr "/_Wiadomo¶æ/Wy¶lij _pó¼niej"
1115
1116 #: src/compose.c:640 src/compose.c:646 src/compose.c:651 src/compose.c:653
1117 #: src/compose.c:657 src/compose.c:663 src/compose.c:670 src/mainwindow.c:612
1118 #: src/mainwindow.c:614 src/mainwindow.c:624 src/mainwindow.c:627
1119 #: src/mainwindow.c:629 src/mainwindow.c:634 src/messageview.c:241
1120 #: src/messageview.c:249 src/messageview.c:254
1121 msgid "/_Message/---"
1122 msgstr "/_Wiadomo¶æ/---"
1123
1124 #: src/compose.c:641
1125 msgid "/_Message/Save to _draft folder"
1126 msgstr "/_Wiadomo¶æ/Zapisz w folderze _draft"
1127
1128 #: src/compose.c:643
1129 msgid "/_Message/Save and _keep editing"
1130 msgstr "/_Wiadomo¶æ/Zapisz i nadal edytuj"
1131
1132 #: src/compose.c:647
1133 msgid "/_Message/_To"
1134 msgstr "/_Wiadomo¶æ/_Do"
1135
1136 #: src/compose.c:648
1137 msgid "/_Message/_Cc"
1138 msgstr "/_Wiadomo¶æ/_Kopia do"
1139
1140 #: src/compose.c:649
1141 msgid "/_Message/_Bcc"
1142 msgstr "/_Wiadomo¶æ/Ukry_ta kopia"
1143
1144 #: src/compose.c:650
1145 msgid "/_Message/_Reply to"
1146 msgstr "/_Wiadomo¶æ/_Odpowiedz do"
1147
1148 #: src/compose.c:652
1149 msgid "/_Message/_Followup to"
1150 msgstr "/_Wiadomo¶æ/_Przeka¿ do"
1151
1152 #: src/compose.c:654
1153 msgid "/_Message/_Attach"
1154 msgstr "/_Wiadomo¶æ/_Do³±cz"
1155
1156 #: src/compose.c:658
1157 msgid "/_Message/Si_gn"
1158 msgstr "/_Wiadomo¶æ/P_odpisz"
1159
1160 #: src/compose.c:659
1161 msgid "/_Message/_Encrypt"
1162 msgstr "/_Wiadomo¶æ/_Szyfruj"
1163
1164 #: src/compose.c:660
1165 msgid "/_Message/Mode/MIME"
1166 msgstr "/_Wiadomo¶æ/Tryb/_MIME"
1167
1168 #: src/compose.c:661
1169 msgid "/_Message/Mode/Inline"
1170 msgstr "/_Wiadomo¶æ/Tryb/_Wewn±trzwiadomo¶ciowy"
1171
1172 #: src/compose.c:664
1173 msgid "/_Message/_Priority"
1174 msgstr "/_Wiadomo¶æ/_Priorytet"
1175
1176 #: src/compose.c:665
1177 msgid "/_Message/Priority/_Highest"
1178 msgstr "/_Wiadomo¶æ/Priorytet/_Najwy¿szy"
1179
1180 #: src/compose.c:666
1181 msgid "/_Message/Priority/Hi_gh"
1182 msgstr "/_Wiadomo¶æ/Priorytet/_Wysoki"
1183
1184 #: src/compose.c:667
1185 msgid "/_Message/Priority/_Normal"
1186 msgstr "/_Wiadomo¶æ/Priorytet/_Normalny"
1187
1188 #: src/compose.c:668
1189 msgid "/_Message/Priority/Lo_w"
1190 msgstr "/_Wiado_mo¶æ/Priorytet/N_iski"
1191
1192 #: src/compose.c:669
1193 msgid "/_Message/Priority/_Lowest"
1194 msgstr "/_Wiadomo¶æ/Priorytet/N_ajni¿szy"
1195
1196 #: src/compose.c:671
1197 msgid "/_Message/_Request Return Receipt"
1198 msgstr "/_Wiadomo¶æ/_¯±daj potwierdzenia dostarczenia"
1199
1200 #: src/compose.c:672
1201 msgid "/_Message/Remo_ve references"
1202 msgstr "/_Wiadomo¶æ/Usuñ odniesienia"
1203
1204 #: src/compose.c:673 src/mainwindow.c:644 src/messageview.c:257
1205 msgid "/_Tools"
1206 msgstr "/_Narzêdzia"
1207
1208 #: src/compose.c:674
1209 msgid "/_Tools/Show _ruler"
1210 msgstr "/_Narzêdzia/Poka¿ li_nijkê"
1211
1212 #: src/compose.c:675 src/messageview.c:258
1213 msgid "/_Tools/_Address book"
1214 msgstr "/_Narzêdzia/_Ksi±¿ka adresowa"
1215
1216 #: src/compose.c:676
1217 msgid "/_Tools/_Template"
1218 msgstr "/_Narzêdzia/W_zory"
1219
1220 #: src/compose.c:677 src/mainwindow.c:665 src/messageview.c:273
1221 msgid "/_Tools/Actio_ns"
1222 msgstr "/_Narzêdzia/Akcj_e"
1223
1224 #: src/compose.c:1436
1225 msgid "Reply-To:"
1226 msgstr "Odpowiedz-Do:"
1227
1228 #: src/compose.c:1439 src/compose.c:4584 src/compose.c:5296
1229 #: src/headerview.c:54
1230 msgid "Newsgroups:"
1231 msgstr "Grupy news:"
1232
1233 #: src/compose.c:1442
1234 msgid "Followup-To:"
1235 msgstr "Odpowiedzi-Do(FUT):"
1236
1237 #: src/compose.c:1737
1238 msgid "Quote mark format error."
1239 msgstr "B³±d formatu cytowania"
1240
1241 #: src/compose.c:1753
1242 msgid "Message reply/forward format error."
1243 msgstr "B³±d formatu wzoru na odpowied¼/przekaz"
1244
1245 #: src/compose.c:2095
1246 #, c-format
1247 msgid "File %s is empty."
1248 msgstr "Plik %s jest pusty."
1249
1250 #: src/compose.c:2099
1251 #, c-format
1252 msgid "Can't read %s."
1253 msgstr "nie mo¿na otworzyæ %s"
1254
1255 #: src/compose.c:2137
1256 #, c-format
1257 msgid "Message: %s"
1258 msgstr "Wiadomo¶æ: %s"
1259
1260 #: src/compose.c:2225
1261 msgid "Encrypted message"
1262 msgstr "Zaszyfrowana wiadomo¶æ"
1263
1264 #: src/compose.c:2226
1265 msgid ""
1266 "Cannot re-edit an encrypted message. \n"
1267 "Discard encrypted part?"
1268 msgstr ""
1269 "Nie mo¿na ponownie edytowaæ zaszyfrowanej wiadomo¶ci. \n"
1270 "Odrzuciæ zaszyfrowan± czê¶æ?"
1271
1272 #: src/compose.c:2887
1273 msgid " [Edited]"
1274 msgstr " [Edytowany]"
1275
1276 #: src/compose.c:2889
1277 #, c-format
1278 msgid "%s - Compose message%s"
1279 msgstr "%s - Twórz wiadomo¶æ%s"
1280
1281 #: src/compose.c:2892
1282 #, c-format
1283 msgid "Compose message%s"
1284 msgstr "Twórz wiadomo¶æ%s"
1285
1286 #: src/compose.c:2916 src/compose.c:3165
1287 msgid ""
1288 "Account for sending mail is not specified.\n"
1289 "Please select a mail account before sending."
1290 msgstr ""
1291 "Nie podano konta, z którego wysy³asz pocztê.\n"
1292 "Wybierz konto przed wys³aniem."
1293
1294 #: src/compose.c:3063
1295 msgid "Recipient is not specified."
1296 msgstr "Nie podano odbiorcy."
1297
1298 #: src/compose.c:3071 src/messageview.c:479 src/prefs_account.c:767
1299 #: src/prefs_common.c:975 src/toolbar.c:366 src/toolbar.c:413
1300 msgid "Send"
1301 msgstr "Wy¶lij"
1302
1303 #: src/compose.c:3072
1304 msgid "Subject is empty. Send it anyway?"
1305 msgstr "Temat wiadomo¶ci jest pusty. Czy wys³ac mimo to?"
1306
1307 #: src/compose.c:3093
1308 msgid "Could not queue message for sending"
1309 msgstr "Zakolejkowanie wiadomo¶ci do wys³ania nie powiod³o siê."
1310
1311 #: src/compose.c:3098
1312 msgid ""
1313 "The message was queued but could not be sent.\n"
1314 "Use \"Send queued messages\" from the main window to retry."
1315 msgstr ""
1316 "Wiadomo¶æ zosta³a zakolejkowana, ale nie mog³a zostaæ wys³ana\n"
1317 "U¿yk \"Wy¶lij zakolejkowane wiadomo¶ci\" z g³ównego okna by ponowiæ."
1318
1319 #: src/compose.c:3181 src/procmsg.c:1159 src/send_message.c:229
1320 #, c-format
1321 msgid "Error occurred while posting the message to %s ."
1322 msgstr "B³±d podczas wysy³ania wiadomo¶ci do %s"
1323
1324 #: src/compose.c:3195
1325 msgid "Queueing"
1326 msgstr "Kolejkowanie"
1327
1328 #: src/compose.c:3196
1329 msgid ""
1330 "Error occurred while sending the message.\n"
1331 "Put this message into queue folder?"
1332 msgstr ""
1333 "B³±d podczas wysy³ania wiadomo¶ci.\n"
1334 "Wstawiæ tê wiadomo¶æ do kolejki?"
1335
1336 #: src/compose.c:3202
1337 msgid "Can't queue the message."
1338 msgstr "Nie mo¿na wstawiæ wiadomo¶ci do kolejki."
1339
1340 #: src/compose.c:3205 src/send_message.c:580 src/send_message.c:599
1341 msgid "Error occurred while sending the message."
1342 msgstr "B³±d podczas wysy³ania wiadomo¶ci."
1343
1344 #: src/compose.c:3218
1345 msgid "Can't save the message to Sent."
1346 msgstr "Nie mo¿na zapisaæ wiadomo¶ci do Wyslanych"
1347
1348 #: src/compose.c:3463
1349 #, c-format
1350 msgid "Could not find any key associated with currently selected key id `%s'."
1351 msgstr "Nie mo¿na znale¼æ klucza zwi±zanego z wybranym kluczem o identyfikatorze`%s'"
1352
1353 #: src/compose.c:3569
1354 #, c-format
1355 msgid ""
1356 "Can't convert the character encoding of the message from\n"
1357 "%s to %s.\n"
1358 "Send it anyway?"
1359 msgstr ""
1360 "Nie mo¿na skonwertowaæ strony kodowej wiadomo¶ci z\n"
1361 "%s do %s.\n"
1362 "Czy wys³aæ mimo tego?"
1363
1364 #: src/compose.c:3832
1365 msgid "No account for sending mails available!"
1366 msgstr "Brak konta do wysy³ania poczty!"
1367
1368 #: src/compose.c:3842
1369 msgid "No account for posting news available!"
1370 msgstr "Brak konta do wysy³ania wiadomo¶ci do grup dyskusyjnych!"
1371
1372 #: src/compose.c:4664 src/headerview.c:52 src/summary_search.c:150
1373 msgid "From:"
1374 msgstr "Od:"
1375
1376 #: src/compose.c:4768 src/compose.c:4938 src/compose.c:5816
1377 msgid "MIME type"
1378 msgstr "typ MIME"
1379
1380 #: src/compose.c:4769 src/compose.c:4939 src/mimeview.c:193
1381 #: src/prefs_summary_column.c:73 src/select-keys.c:299 src/summaryview.c:467
1382 msgid "Size"
1383 msgstr "Wielko¶æ"
1384
1385 #: src/compose.c:4833
1386 msgid "Save Message to "
1387 msgstr "Zapisz wiadomo¶æ do "
1388
1389 #: src/compose.c:4853
1390 msgid "Select ..."
1391 msgstr " Wybierz ..."
1392
1393 #: src/compose.c:4989 src/prefs_account.c:1355 src/prefs_customheader.c:188
1394 #: src/prefs_matcher.c:146
1395 msgid "Header"
1396 msgstr "Nag³ówek"
1397
1398 #: src/compose.c:4991
1399 msgid "Attachments"
1400 msgstr "Za³±czniki"
1401
1402 #: src/compose.c:4993
1403 msgid "Others"
1404 msgstr "Inne"
1405
1406 #: src/compose.c:5008 src/headerview.c:55 src/prefs_template.c:177
1407 #: src/summary_search.c:164
1408 msgid "Subject:"
1409 msgstr "Temat:"
1410
1411 #: src/compose.c:5243 src/exphtmldlg.c:503 src/gtk/colorlabel.c:279
1412 #: src/gtk/gtkaspell.c:1499 src/gtk/gtkaspell.c:2173 src/summaryview.c:4197
1413 msgid "None"
1414 msgstr "Brak"
1415
1416 #: src/compose.c:5252
1417 #, c-format
1418 msgid ""
1419 "Spell checker could not be started.\n"
1420 "%s"
1421 msgstr ""
1422 "Walidator pisowni nie mog³ zostaæ uruchomiony.\n"
1423 "%s"
1424
1425 #: src/compose.c:5711
1426 msgid "Invalid MIME type."
1427 msgstr "Niepoprawny typ MIME."
1428
1429 #: src/compose.c:5729
1430 msgid "File doesn't exist or is empty."
1431 msgstr "Brak pliku lub pusty plik."
1432
1433 #: src/compose.c:5798
1434 msgid "Properties"
1435 msgstr "W³a¶ciwo¶ci..."
1436
1437 #: src/compose.c:5843
1438 msgid "Encoding"
1439 msgstr "Kodowanie"
1440
1441 #: src/compose.c:5874
1442 msgid "Path"
1443 msgstr "¦cie¿ka"
1444
1445 #: src/compose.c:5875 src/prefs_toolbar.c:808
1446 msgid "File name"
1447 msgstr "Nazwa pliku"
1448
1449 #: src/compose.c:6052
1450 #, c-format
1451 msgid ""
1452 "The external editor is still working.\n"
1453 "Force terminating the process?\n"
1454 "process group id: %d"
1455 msgstr ""
1456 "Zewnêtrzny edytor wci±¿ pracuje.\n"
1457 "Zakoñczyæ proces si³owo?\n"
1458 "identyfikator grupy procesów: %d"
1459
1460 #: src/compose.c:6361 src/inc.c:167 src/inc.c:257 src/toolbar.c:2046
1461 msgid "Offline warning"
1462 msgstr "Ostrze¿enie o trybie off-line"
1463
1464 #: src/compose.c:6362 src/inc.c:168 src/inc.c:258 src/toolbar.c:2047
1465 msgid "You're working offline. Override?"
1466 msgstr "Pracujesz w trybie off-line. Czy chcesz to zmieniæ na on-line?"
1467
1468 #: src/compose.c:6480 src/compose.c:6501
1469 msgid "Select file"
1470 msgstr "Wybierz plik"
1471
1472 #: src/compose.c:6515
1473 #, c-format
1474 msgid "File '%s' could not be read."
1475 msgstr "Nie mo¿na odczytaæ pliku \"%s\"."
1476
1477 #: src/compose.c:6517
1478 #, c-format
1479 msgid ""
1480 "File '%s' contained invalid characters\n"
1481 "for the current encoding, insertion may be incorrect."
1482 msgstr ""
1483 "Plik \"%s\" zawiera nieprawid³owe znaki\n"
1484 "dla bie¿±cego kodowania, wstawianie mo¿e byæ niepoprawne."
1485
1486 #: src/compose.c:6556
1487 msgid "Discard message"
1488 msgstr "Porzuæ wiadomo¶æ"
1489
1490 #: src/compose.c:6557
1491 msgid "This message has been modified. discard it?"
1492 msgstr "Wiadomo¶æ zosta³a zmieniona, porzuciæ?"
1493
1494 #: src/compose.c:6558
1495 msgid "Discard"
1496 msgstr "Porzuæ"
1497
1498 #: src/compose.c:6558
1499 msgid "to Draft"
1500 msgstr "do Szablonów"
1501
1502 #: src/compose.c:6593
1503 #, c-format
1504 msgid "Do you want to apply the template `%s' ?"
1505 msgstr "Czy chcesz do³±czyæ szablon `%s'?"
1506
1507 #: src/compose.c:6595
1508 msgid "Apply template"
1509 msgstr "Do³±cz szablon"
1510
1511 #: src/compose.c:6596
1512 msgid "Replace"
1513 msgstr "Podmieñ"
1514
1515 #: src/compose.c:6596 src/toolbar.c:417
1516 msgid "Insert"
1517 msgstr "Wstaw"
1518
1519 #: src/crash.c:141
1520 #, c-format
1521 msgid "Sylpheed process (%ld) received signal %ld"
1522 msgstr "Proces Sylpheed (%ld) otrzyma³ sygna³ %ld"
1523
1524 #: src/crash.c:186
1525 msgid "Sylpheed has crashed"
1526 msgstr "Sylpheed wykitowa³"
1527
1528 #: src/crash.c:202
1529 #, c-format
1530 msgid ""
1531 "%s.\n"
1532 "Please file a bug report and include the information below."
1533 msgstr ""
1534 "%s.\n"
1535 "Proszê wys³aæ raport o b³êdzie i do³±czyæ nastêpuj±ce informacje."
1536
1537 #: src/crash.c:207
1538 msgid "Debug log"
1539 msgstr "Dziennik debugu"
1540
1541 #: src/crash.c:247
1542 msgid "Save..."
1543 msgstr "Zapisz..."
1544
1545 #: src/crash.c:252
1546 msgid "Create bug report"
1547 msgstr "Stwórz raport o b³êdzie"
1548
1549 #: src/crash.c:301
1550 msgid "Save crash information"
1551 msgstr "Zapisz informacje o wykitowaniu"
1552
1553 #: src/editaddress.c:143
1554 msgid "Add New Person"
1555 msgstr "Dodaj now± osobê"
1556
1557 #: src/editaddress.c:144
1558 msgid "Edit Person Details"
1559 msgstr "Edytuj szczegó³y osobiste"
1560
1561 #: src/editaddress.c:285
1562 msgid "An E-Mail address must be supplied."
1563 msgstr "Adres e-mail musi zostaæ wpisany."
1564
1565 #: src/editaddress.c:422
1566 msgid "A Name and Value must be supplied."
1567 msgstr "Imiê i warto¶æ musz± zostaæ wpisane."
1568
1569 #: src/editaddress.c:480
1570 msgid "Edit Person Data"
1571 msgstr "Edytuj informacje osobiste"
1572
1573 #: src/editaddress.c:577 src/expldifdlg.c:549 src/exporthtml.c:790
1574 #: src/ldif.c:826
1575 msgid "Display Name"
1576 msgstr "Wy¶wietl imiê"
1577
1578 #: src/editaddress.c:583 src/editaddress.c:587 src/ldif.c:834
1579 msgid "Last Name"
1580 msgstr "Imiê"
1581
1582 #: src/editaddress.c:584 src/editaddress.c:586 src/ldif.c:830
1583 msgid "First Name"
1584 msgstr "Nazwisko"
1585
1586 #: src/editaddress.c:589
1587 msgid "Nickname"
1588 msgstr "Ksywka"
1589
1590 #: src/editaddress.c:626 src/editaddress.c:674 src/editaddress.c:884
1591 #: src/editgroup.c:258 src/expldifdlg.c:562 src/exporthtml.c:629
1592 #: src/exporthtml.c:793 src/ldif.c:842
1593 msgid "E-Mail Address"
1594 msgstr "Adres e-mail"
1595
1596 #: src/editaddress.c:627 src/editaddress.c:683
1597 msgid "Alias"
1598 msgstr "Alias"
1599
1600 #: src/editaddress.c:710
1601 msgid "Move Up"
1602 msgstr "W górê"
1603
1604 #: src/editaddress.c:713
1605 msgid "Move Down"
1606 msgstr "W dó³"
1607
1608 #: src/editaddress.c:719 src/editaddress.c:853
1609 msgid "Modify"
1610 msgstr "Zmieñ"
1611
1612 #: src/editaddress.c:725 src/editaddress.c:859 src/message_search.c:134
1613 #: src/summary_search.c:210
1614 msgid "Clear"
1615 msgstr "Wyczy¶æ"
1616
1617 #: src/editaddress.c:775 src/editaddress.c:832 src/prefs_customheader.c:205
1618 #: src/prefs_matcher.c:455
1619 msgid "Value"
1620 msgstr "Warto¶æ"
1621
1622 #: src/editaddress.c:883
1623 msgid "Basic Data"
1624 msgstr "Podstawowe dane"
1625
1626 #: src/editaddress.c:885
1627 msgid "User Attributes"
1628 msgstr "Cechy u¿ytkownika"
1629
1630 #: src/editbook.c:112
1631 msgid "File appears to be Ok."
1632 msgstr "Plik wygl±da w porz±dku"
1633
1634 #: src/editbook.c:115
1635 msgid "File does not appear to be a valid address book format."
1636 msgstr "Plik nie wygl±da na prawid³owy forwat ksi±¿ki adresowej"
1637
1638 #: src/editbook.c:118 src/editjpilot.c:192 src/editvcard.c:99
1639 msgid "Could not read file."
1640 msgstr "Nie mo¿na otworzyæ pliku."
1641
1642 #: src/editbook.c:152 src/editbook.c:264
1643 msgid "Edit Addressbook"
1644 msgstr "Edytuj ksi±¿kê adresow±"
1645
1646 #: src/editbook.c:181 src/editjpilot.c:302 src/editvcard.c:217
1647 msgid " Check File "
1648 msgstr "Sprawd¼ plik "
1649
1650 #: src/editbook.c:186 src/editjpilot.c:307 src/editvcard.c:222
1651 #: src/importmutt.c:270 src/importpine.c:270 src/prefs_account.c:1572
1652 msgid "File"
1653 msgstr "Plik"
1654
1655 #: src/editbook.c:283
1656 msgid "Add New Addressbook"
1657 msgstr "Ksi±¿ka adresowa"
1658
1659 #: src/editgroup.c:103
1660 msgid "A Group Name must be supplied."
1661 msgstr "Trzeba podaæ nazwê grupy"
1662
1663 #: src/editgroup.c:264
1664 msgid "Edit Group Data"
1665 msgstr "Edytuj dane grupy"
1666
1667 #: src/editgroup.c:292 src/exporthtml.c:626
1668 msgid "Group Name"
1669 msgstr "Nazwa grupy"
1670
1671 #: src/editgroup.c:311
1672 msgid "Addresses in Group"
1673 msgstr "Adresy w grupie"
1674
1675 #: src/editgroup.c:313
1676 msgid " -> "
1677 msgstr " -> "
1678
1679 #: src/editgroup.c:340
1680 msgid " <- "
1681 msgstr " <- "
1682
1683 #: src/editgroup.c:342
1684 msgid "Available Addresses"
1685 msgstr "Dostêpne adresy"
1686
1687 #: src/editgroup.c:402
1688 msgid "Move E-Mail Addresses to or from Group with arrow buttons"
1689 msgstr "Przesuñ adresy e-mail z lub do grupy u¿ywaj±c klawiszy kursora"
1690
1691 #: src/editgroup.c:450
1692 msgid "Edit Group Details"
1693 msgstr "Edytuj dane grupê"
1694
1695 #: src/editgroup.c:453
1696 msgid "Add New Group"
1697 msgstr "Dodaj now± grupê"
1698
1699 #: src/editgroup.c:503
1700 msgid "Edit folder"
1701 msgstr "Edytuj folder"
1702
1703 #: src/editgroup.c:503
1704 msgid "Input the new name of folder:"
1705 msgstr "Podaj nazwê nowego katalogu:"
1706
1707 #: src/editgroup.c:506 src/folderview.c:1898 src/folderview.c:1949
1708 #: src/folderview.c:2220
1709 msgid "New folder"
1710 msgstr "Nowy katalog"
1711
1712 #: src/editgroup.c:507 src/folderview.c:1899 src/folderview.c:1950
1713 msgid "Input the name of new folder:"
1714 msgstr "Podaj nazwê nowego katalogu:"
1715
1716 #: src/editjpilot.c:189
1717 msgid "File does not appear to be JPilot format."
1718 msgstr "Plik nie wygl±da na plik w formacie JPilot."
1719
1720 #: src/editjpilot.c:225
1721 msgid "Select JPilot File"
1722 msgstr "Wybierz plik JPilot"
1723
1724 #: src/editjpilot.c:273 src/editjpilot.c:401
1725 msgid "Edit JPilot Entry"
1726 msgstr "Edytuj wpis JPilot"
1727
1728 #: src/editjpilot.c:314 src/editldap.c:477 src/editvcard.c:229
1729 #: src/exphtmldlg.c:444 src/expldifdlg.c:456 src/importldif.c:721
1730 #: src/importmutt.c:277 src/importpine.c:277 src/prefs_account.c:2153
1731 #: src/prefs_spelling.c:244
1732 msgid " ... "
1733 msgstr " ... "
1734
1735 #: src/editjpilot.c:319
1736 msgid "Additional e-Mail address item(s)"
1737 msgstr "Dodatkowe dane dot. adresów e-mail"
1738
1739 #: src/editjpilot.c:408
1740 msgid "Add New JPilot Entry"
1741 msgstr "Dodaj nowy wpis JPilot"
1742
1743 #: src/editldap_basedn.c:141
1744 msgid "Edit LDAP - Select Search Base"
1745 msgstr "Edytuj LDAP - Wybierz podstawowe regu³y wyszukiwania"
1746
1747 #: src/editldap_basedn.c:161 src/editldap.c:411
1748 msgid "Hostname"
1749 msgstr "Nazwa hosta"
1750
1751 #: src/editldap_basedn.c:171 src/editldap.c:430 src/ssl_manager.c:106
1752 msgid "Port"
1753 msgstr "Port"
1754
1755 #: src/editldap_basedn.c:181 src/editldap.c:459
1756 msgid "Search Base"
1757 msgstr "Podstawowe dane wyszukiwania"
1758
1759 #: src/editldap_basedn.c:202
1760 msgid "Available Search Base(s)"
1761 msgstr "Dostêpne podstawowe regu³y wyszukiwania"
1762
1763 #: src/editldap_basedn.c:291
1764 msgid "Could not read Search Base(s) from server - please set manually"
1765 msgstr "Nie mo¿na uzyskaæ Podstaw(y) Wyszukiwania z serwera - proszê ustawiæ rêcznie"
1766
1767 #: src/editldap_basedn.c:295 src/editldap.c:266
1768 msgid "Could not connect to server"
1769 msgstr "Nie mo¿na po³±czyæ siê z serwerem"
1770
1771 #: src/editldap.c:148
1772 msgid "A Name must be supplied."
1773 msgstr "Nazwa musi zostaæ podana"
1774
1775 #: src/editldap.c:160
1776 msgid "A Hostname must be supplied for the server."
1777 msgstr "Nazwa hosta musi zostaæ podana dla serwera"
1778
1779 #: src/editldap.c:173
1780 msgid "At least one LDAP search attribute should be supplied."
1781 msgstr "Przynajmniej jeden atrybut przeszukiwania LDAP powinien zostaæ podany"
1782
1783 #: src/editldap.c:263
1784 msgid "Connected successfully to server"
1785 msgstr "Pod³±czony prawid³owo do serwera"
1786
1787 #: src/editldap.c:314 src/editldap.c:964
1788 msgid "Edit LDAP Server"
1789 msgstr "Edytuj dane serwera LDAP"
1790
1791 #: src/editldap.c:406
1792 msgid "A name that you wish to call the server."
1793 msgstr ""
1794
1795 #: src/editldap.c:421
1796 msgid ""
1797 "This is the hostname of the server. For example, \"ldap.mydomain.com\" may "
1798 "be appropriate for the \"mydomain.com\" organization. An IP address may also "
1799 "be used. You may specify \"localhost\" if running an LDAP server on the same "
1800 "computer as Sylpheed."
1801 msgstr ""
1802 "Powinna, to byæ nazwa hosta danego serwera. Przyk³adowo \"ldap.mojadomena.com\" mo¿e"
1803 "byæ w³a¶ciw± nazw± dla organizacji \"mojadomena.com\". Równie dobrze mo¿na u¿yæ adresu "
1804 "IP. Je¿eli serwer LDAP dzia³a na tym samym komputerze co Sylpheed nale¿y "
1805 "wpisaæ \"localhost\"."
1806
1807 #: src/editldap.c:445
1808 msgid "The port number that the server listens on. Port 389 is the default."
1809 msgstr "Numer portu na którym nas³uchuje serwer. Domy¶lnie jest to port 389."
1810
1811 #: src/editldap.c:449
1812 msgid " Check Server "
1813 msgstr " Sprawd¼ Serwer "
1814
1815 #: src/editldap.c:454
1816 msgid "Press this button to test the connection to the server."
1817 msgstr "Wci¶niêcie tego przycisku spowoduje przetestowanie po³±czenia do serwera."
1818
1819 #: src/editldap.c:469
1820 msgid ""
1821 "This specifies the name of the directory to be searched on the server. "
1822 "Examples include:\n"
1823 "  dc=sylpheed,dc=org\n"
1824 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
1825 "  o=Organization Name,c=Country\n"
1826 msgstr ""
1827
1828 #: src/editldap.c:482
1829 msgid ""
1830 "Press this button to lookup the name of available directory names on the "
1831 "server."
1832 msgstr ""
1833
1834 #: src/editldap.c:533
1835 msgid "Search Attributes"
1836 msgstr "Atrybuty przeszukiwania"
1837
1838 #: src/editldap.c:543
1839 msgid ""
1840 "A list of LDAP attribute names that should be searched when attempting to "
1841 "find a name or address."
1842 msgstr ""
1843
1844 #: src/editldap.c:547
1845 msgid " Defaults "
1846 msgstr " Domy¶lne "
1847
1848 #: src/editldap.c:552
1849 msgid ""
1850 "This resets the attribute names to a default value that should find most "
1851 "names and addresses during a name or address search process."
1852 msgstr ""
1853
1854 #: src/editldap.c:559
1855 msgid "Max Query Age (secs)"
1856 msgstr "Maksymalny wiek zapytania (sekundy)"
1857
1858 #: src/editldap.c:575
1859 msgid ""
1860 "This defines the maximum period of time (in seconds) that an address search "
1861 "result is valid for address completion purposes. Search results are stored "
1862 "in a cache until this period of time has passed and then retired. This will "
1863 "improve the response time when attempting to search for the same name or "
1864 "address on subsequent address completion requests. The cache will be "
1865 "searched in preference to performing a new server search request. The "
1866 "default value of 600 seconds (10 minutes), should be sufficient for most "
1867 "servers. A larger value will reduce the search time for subsequent searches. "
1868 "This is useful for servers that have slow response times at the expense of "
1869 "more memory to cache results."
1870 msgstr ""
1871
1872 #: src/editldap.c:593
1873 msgid "Include server in dynamic search"
1874 msgstr "Do³±cz serwer do dynamicznego szukania"
1875
1876 #: src/editldap.c:599
1877 msgid ""
1878 "Check this option to include this server for dynamic searches when using "
1879 "address completion."
1880 msgstr ""
1881
1882 #: src/editldap.c:606
1883 msgid "Match names 'containing' search term"
1884 msgstr ""
1885
1886 #: src/editldap.c:612
1887 msgid ""
1888 "Searches for names and addresses can be performed either using \"begins-with"
1889 "\" or \"contains\" search term. Check this option to perform a \"contains\" "
1890 "search; this type of search usually takes longer to complete. Note that for "
1891 "performance reasons, address completion uses \"begins-with\" for all "
1892 "searches against other address interfaces."
1893 msgstr ""
1894
1895 #: src/editldap.c:667
1896 msgid "Bind DN"
1897 msgstr "£±cz DN"
1898
1899 #: src/editldap.c:677
1900 msgid ""
1901 "The LDAP user account name to be used to connect to the This is usually only "
1902 "used for protected servers. This name is typically formatted as: \"cn=user,"
1903 "dc=sylpheed,dc=com\". This is usually left empty when performing a search."
1904 msgstr ""
1905
1906 #: src/editldap.c:685
1907 msgid "Bind Password"
1908 msgstr "£±cz has³o"
1909
1910 #: src/editldap.c:695
1911 msgid "The password to be used when connecting as the \"Bind DN\" user."
1912 msgstr ""
1913
1914 #: src/editldap.c:701
1915 msgid "Timeout (secs)"
1916 msgstr "Limit czasu (sekundy)"
1917
1918 #: src/editldap.c:716
1919 msgid "The timeout period in seconds."
1920 msgstr ""
1921
1922 #: src/editldap.c:720
1923 msgid "Maximum Entries"
1924 msgstr "Maksymalna ilo¶æ wpisów"
1925
1926 #: src/editldap.c:735
1927 msgid ""
1928 "The maximum number of entries that should be returned in the search result."
1929 msgstr ""
1930
1931 #: src/editldap.c:751 src/prefs_account.c:763
1932 msgid "Basic"
1933 msgstr "Podstawowe"
1934
1935 #: src/editldap.c:752 src/message_search.c:133 src/summary_search.c:209
1936 msgid "Search"
1937 msgstr "Szukaj"
1938
1939 #: src/editldap.c:753 src/summaryview.c:642
1940 msgid "Extended"
1941 msgstr "Rozszerzone"
1942
1943 #: src/editldap.c:969
1944 msgid "Add New LDAP Server"
1945 msgstr "Dodaj nowy serwer LDAP"
1946
1947 #: src/editvcard.c:96
1948 msgid "File does not appear to be vCard format."
1949 msgstr "Plik nie wydaje siê byæ w formacie vCard"
1950
1951 #: src/editvcard.c:132
1952 msgid "Select vCard File"
1953 msgstr "Wybierz plik vCard"
1954
1955 #: src/editvcard.c:188 src/editvcard.c:291
1956 msgid "Edit vCard Entry"
1957 msgstr "Edytuj wpis vCard"
1958
1959 #: src/editvcard.c:296
1960 msgid "Add New vCard Entry"
1961 msgstr "Dodaj nowy wpis vCard"
1962
1963 #: src/exphtmldlg.c:111
1964 msgid "Please specify output directory and file to create."
1965 msgstr "Proszê sprecyzuj katalog wyj¶ciowy i plik do stworzenia."
1966
1967 #: src/exphtmldlg.c:114
1968 msgid "Select stylesheet and formatting."
1969 msgstr "Wybierz wzór stylów i formatowanie."
1970
1971 #: src/exphtmldlg.c:117 src/expldifdlg.c:116
1972 msgid "File exported successfully."
1973 msgstr "Plik zosta³ wyeksportowany prawid³owo."
1974
1975 #: src/exphtmldlg.c:181
1976 #, c-format
1977 msgid ""
1978 "HTML Output Directory '%s'\n"
1979 "does not exist. OK to create new directory?"
1980 msgstr ""
1981 "Katalog wyj¶ciowy HTML '%s' nie istnieje.\n"
1982 "Czy stworzyæ nowy katalog?"
1983
1984 #: src/exphtmldlg.c:184 src/expldifdlg.c:191
1985 msgid "Create Directory"
1986 msgstr "Stwórz katalog"
1987
1988 #: src/exphtmldlg.c:193
1989 #, c-format
1990 msgid ""
1991 "Could not create output directory for HTML file:\n"
1992 "%s"
1993 msgstr ""
1994 "Nie mo¿na by³o stworzyæ katalogu wyj¶ciowego dla pliku HTML:\n"
1995 "%s"
1996
1997 #: src/exphtmldlg.c:195 src/expldifdlg.c:202
1998 msgid "Failed to Create Directory"
1999 msgstr "Nie powiod³o siê tworzenie katalogu"
2000
2001 #: src/exphtmldlg.c:241
2002 msgid "Error creating HTML file"
2003 msgstr "B³±d podczas tworzenia pliku HTML"
2004
2005 #: src/exphtmldlg.c:361
2006 msgid "Select HTML Output File"
2007 msgstr "Wybierz plik wyj¶ciowy dla HTML"
2008
2009 #: src/exphtmldlg.c:435
2010 msgid "HTML Output File"
2011 msgstr "Plik wyj¶ciowy HTML"
2012
2013 #: src/exphtmldlg.c:496
2014 msgid "Stylesheet"
2015 msgstr "Wzór stylów"
2016
2017 #: src/exphtmldlg.c:509 src/prefs_common.c:3177 src/prefs_common.c:3459
2018 msgid "Default"
2019 msgstr "Domy¶lne"
2020
2021 #: src/exphtmldlg.c:515
2022 msgid "Full"
2023 msgstr "Pe³ny"
2024
2025 #: src/exphtmldlg.c:521
2026 msgid "Custom"
2027 msgstr "W³asne"
2028
2029 #: src/exphtmldlg.c:527
2030 msgid "Custom-2"
2031 msgstr "W³asne-2"
2032
2033 #: src/exphtmldlg.c:533
2034 msgid "Custom-3"
2035 msgstr "W³asne-3"
2036
2037 #: src/exphtmldlg.c:539
2038 msgid "Custom-4"
2039 msgstr "W³asne-4"
2040
2041 #: src/exphtmldlg.c:553
2042 msgid "Full Name Format"
2043 msgstr "Pe³na nazwa formatu"
2044
2045 #: src/exphtmldlg.c:560
2046 msgid "First Name, Last Name"
2047 msgstr "Nazwisko, Imiê"
2048
2049 #: src/exphtmldlg.c:566
2050 msgid "Last Name, First Name"
2051 msgstr "Imiê, Nazwisko"
2052
2053 #: src/exphtmldlg.c:580
2054 msgid "Color Banding"
2055 msgstr "Pasek koloru"
2056
2057 #: src/exphtmldlg.c:586
2058 msgid "Format E-Mail Links"
2059 msgstr "Format odno¶ników e-mailowych"
2060
2061 #: src/exphtmldlg.c:592
2062 msgid "Format User Attributes"
2063 msgstr "Cechy formatowania u¿ytkownika"
2064
2065 #: src/exphtmldlg.c:647 src/expldifdlg.c:677 src/importldif.c:958
2066 msgid "File Name :"
2067 msgstr "Nazwa pliku :"
2068
2069 #: src/exphtmldlg.c:657
2070 msgid "Open with Web Browser"
2071 msgstr "Otwórz Przegl±dark±"
2072
2073 #: src/exphtmldlg.c:689
2074 msgid "Export Address Book to HTML File"
2075 msgstr "Eksportowanie ksi±¿ki adresowej do pliku HTML..."
2076
2077 #: src/exphtmldlg.c:723 src/expldifdlg.c:744 src/importldif.c:1032
2078 msgid "Prev"
2079 msgstr "Poprzednie"
2080
2081 #: src/exphtmldlg.c:724 src/expldifdlg.c:745 src/importldif.c:1033
2082 #: src/toolbar.c:376 src/toolbar.c:467
2083 msgid "Next"
2084 msgstr "Nastêpne"
2085
2086 #: src/exphtmldlg.c:755 src/expldifdlg.c:776 src/importldif.c:1065
2087 msgid "File Info"
2088 msgstr "Informacje o pliku"
2089
2090 #: src/exphtmldlg.c:756
2091 msgid "Format"
2092 msgstr "Format"
2093
2094 #: src/expldifdlg.c:110
2095 msgid "Please specify output directory and LDIF filename to create."
2096 msgstr "Wybierz katalog wyj¶ciowy oraz nazwê pliku LDIF, który zostanie utworzony."
2097
2098 #: src/expldifdlg.c:113
2099 msgid "Specify parameters to format distinguished name."
2100 msgstr ""
2101
2102 #: src/expldifdlg.c:188
2103 #, c-format
2104 msgid ""
2105 "LDIF Output Directory '%s'\n"
2106 "does not exist. OK to create new directory?"
2107 msgstr ""
2108 "Katalog wyj¶ciowy LDIF '%s' nie istnieje.\n"
2109 "Czy stworzyæ nowy katalog?"
2110
2111 #: src/expldifdlg.c:200
2112 #, c-format
2113 msgid ""
2114 "Could not create output directory for LDIF file:\n"
2115 "%s"
2116 msgstr ""
2117 "Nie mo¿na by³o stworzyæ katalogu wyj¶ciowego dla pliku LDIF:\n"
2118 "%s"
2119
2120 #: src/expldifdlg.c:244
2121 msgid "Suffix was not supplied"
2122 msgstr "Nie podano przedrostka"
2123
2124 #: src/expldifdlg.c:246
2125 msgid ""
2126 "A suffix is required if data is to be used for an LDAP server. Are you sure "
2127 "you wish to proceed without a suffix?"
2128 msgstr ""
2129 "Przedrostek jest niezbêdny aby dane by³y poprawnie przetwarzane przez serwer "
2130 "LDAP. Kontynuowaæ bez przedrostka?"
2131
2132 #: src/expldifdlg.c:264
2133 msgid "Error creating LDIF file"
2134 msgstr "B³±d podczas tworzenia pliku LDIF"
2135
2136 #: src/expldifdlg.c:373
2137 msgid "Select LDIF Output File"
2138 msgstr "Wybierz plik wyj¶ciowy LDIF"
2139
2140 #: src/expldifdlg.c:447
2141 msgid "LDIF Output File"
2142 msgstr "Plik wyj¶ciowy LDIF"
2143
2144 #: src/expldifdlg.c:508
2145 msgid "Suffix"
2146 msgstr "Przedrostek"
2147
2148 #: src/expldifdlg.c:520
2149 msgid ""
2150 "The suffix is used to create a \"Distinguished Name\" (or DN) for an LDAP "
2151 "entry. Examples include:\n"
2152 "  dc=sylpheed,dc=org\n"
2153 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
2154 "  o=Organization Name,c=Country\n"
2155 msgstr ""
2156
2157 #: src/expldifdlg.c:529
2158 msgid "Relative DN"
2159 msgstr ""
2160
2161 #: src/expldifdlg.c:536
2162 msgid "Unique ID"
2163 msgstr "Unikatowy identyfikator"
2164
2165 #: src/expldifdlg.c:544
2166 msgid ""
2167 "The address book Unique ID is used to create a DN that is formatted similar "
2168 "to:\n"
2169 "  uid=102376,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
2170 msgstr ""
2171
2172 #: src/expldifdlg.c:557
2173 msgid ""
2174 "The address book Display Name is used to create a DN that is formatted "
2175 "similar to:\n"
2176 "  cn=John Doe,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
2177 msgstr ""
2178
2179 #: src/expldifdlg.c:570
2180 msgid ""
2181 "The first E-Mail Address belonging to a person is used to create a DN that "
2182 "is formatted similar to:\n"
2183 "  mail=john.doe@domain.com,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
2184 msgstr ""
2185
2186 #: src/expldifdlg.c:584
2187 msgid ""
2188 "The LDIF file contains several data records that are usually loaded into an "
2189 "LDAP server. Each data record in the LDIF file is uniquely identified by a "
2190 "\"Distinguished Name\" (or DN). The suffix is appended to the \"Relative "
2191 "Distinguished Name\" (or RDN) to create the DN. Please select one of the "
2192 "available RDN options that will be used to create the DN."
2193 msgstr ""
2194
2195 #: src/expldifdlg.c:597
2196 msgid "Use DN attribute if present in data"
2197 msgstr ""
2198
2199 #: src/expldifdlg.c:604
2200 msgid ""
2201 "The addressbook may contain entries that were previously imported from an "
2202 "LDIF file. The \"Distinguished Name\" (DN) user attribute, if present in the "
2203 "address book data, may be used in the exported LDIF file. The RDN selected "
2204 "above will be used if the DN user attribute is not found."
2205 msgstr ""
2206
2207 #: src/expldifdlg.c:615
2208 msgid "Exclude record if no E-Mail Address"
2209 msgstr "Pomijaj wpisy bez adresu E-Mail"
2210
2211 #: src/expldifdlg.c:622
2212 msgid ""
2213 "An addressbook may contain entries without E-Mail Addresses. Check this "
2214 "option to ignore these records."
2215 msgstr ""
2216 "Ksi±¿ka adresowa mo¿e zawieraæ wpisy bez adresu E-Mail. Zaznaczenie tej "
2217 "opcji powoduje, ¿e takie wpisy bêd± ignorowane."
2218
2219 #: src/expldifdlg.c:710
2220 msgid "Export Address Book to LDIF File"
2221 msgstr "Eksportowanie ksi±¿ki adresowej do pliku LDIF"
2222
2223 #: src/expldifdlg.c:777
2224 msgid "Distguished Name"
2225 msgstr ""
2226
2227 #: src/export.c:128
2228 msgid "Export"
2229 msgstr "Eksport"
2230
2231 #: src/export.c:147
2232 msgid "Specify target folder and mbox file."
2233 msgstr "Wybierz folder docelowy i plik w formacie mbox"
2234
2235 #: src/export.c:157
2236 msgid "Source dir:"
2237 msgstr "Katalog ¼ród³owy:"
2238
2239 #: src/export.c:162
2240 msgid "Exporting file:"
2241 msgstr "Eksportowanie pliku:"
2242
2243 #: src/export.c:175 src/export.c:181 src/import.c:177 src/import.c:183
2244 #: src/prefs_account.c:1228
2245 msgid " Select... "
2246 msgstr " Wybierz... "
2247
2248 #: src/export.c:220
2249 msgid "Select exporting file"
2250 msgstr "Wybierz plik eksportu"
2251
2252 #: src/exporthtml.c:796
2253 msgid "Full Name"
2254 msgstr "Pe³na nazwa"
2255
2256 #: src/exporthtml.c:800 src/importldif.c:1066
2257 msgid "Attributes"
2258 msgstr "Atrybuty"
2259
2260 #: src/exporthtml.c:1001
2261 msgid "Sylpheed Address Book"
2262 msgstr "Ksi±¿ka adresowa Sylpheeda"
2263
2264 #: src/exporthtml.c:1113 src/exportldif.c:592
2265 msgid "Name already exists but is not a directory."
2266 msgstr "Wybrana nazwa wystêpuje ale nie jest katalogiem."
2267
2268 #: src/exporthtml.c:1116 src/exportldif.c:595
2269 msgid "No permissions to create directory."
2270 msgstr "Nie mam prawa utworzyæ katalogu."
2271
2272 #: src/exporthtml.c:1119 src/exportldif.c:598
2273 msgid "Name is too long."
2274 msgstr "Nazwa jest za d³uga"
2275
2276 #: src/exporthtml.c:1122 src/exportldif.c:601
2277 msgid "Not specified."
2278 msgstr "Nie okre¶lono"
2279
2280 #: src/folder.c:854
2281 msgid "Inbox"
2282 msgstr "Przychodz±ca"
2283
2284 #: src/folder.c:858
2285 msgid "Sent"
2286 msgstr "Wys³ane"
2287
2288 #: src/folder.c:862
2289 msgid "Queue"
2290 msgstr "Kolejka"
2291
2292 #: src/folder.c:866
2293 msgid "Trash"
2294 msgstr "Wysypisko"
2295
2296 #: src/folder.c:870
2297 msgid "Drafts"
2298 msgstr "Szablon"
2299
2300 #: src/folder.c:1083
2301 #, c-format
2302 msgid "Processing (%s)...\n"
2303 msgstr "Przetwarzanie (%s)...\n"
2304
2305 #: src/folder.c:1871
2306 #, c-format
2307 msgid "Moving %s to %s...\n"
2308 msgstr "Przenoszenie %s do %s...\n"
2309
2310 #: src/foldersel.c:148
2311 msgid "Select folder"
2312 msgstr "Wybierz katalog"
2313
2314 #: src/folderview.c:287 src/folderview.c:304 src/folderview.c:325
2315 msgid "/Create _new folder..."
2316 msgstr "/Stwórz _nowy katalog..."
2317
2318 #: src/folderview.c:288 src/folderview.c:305 src/folderview.c:326
2319 msgid "/_Rename folder..."
2320 msgstr "/_Zmieñ nazwê katalogu..."
2321
2322 #: src/folderview.c:289 src/folderview.c:306 src/folderview.c:327
2323 msgid "/M_ove folder..."
2324 msgstr "/_Przenie¶ katalog..."
2325
2326 #: src/folderview.c:290 src/folderview.c:307 src/folderview.c:328
2327 msgid "/_Delete folder"
2328 msgstr "/_Usuñ katalog"
2329
2330 #: src/folderview.c:292 src/folderview.c:313
2331 msgid "/Remove _mailbox"
2332 msgstr "/Usuñ _skrzynkê"
2333
2334 #: src/folderview.c:295 src/folderview.c:317 src/folderview.c:338
2335 #: src/folderview.c:357
2336 msgid "/_Processing..."
2337 msgstr "/_Przetwarzanie..."
2338
2339 #: src/folderview.c:296
2340 msgid "/_Scoring..."
2341 msgstr "/_Punktowanie..."
2342
2343 #: src/folderview.c:302 src/folderview.c:323 src/folderview.c:344
2344 msgid "/Mark all _read"
2345 msgstr "/_Zaznacz wszystkie jako przeczytane"
2346
2347 #: src/folderview.c:309 src/folderview.c:330 src/folderview.c:350
2348 msgid "/_Check for new messages"
2349 msgstr "/_Sprawd¼ za nowymi wiadomo¶æ"
2350
2351 #: src/folderview.c:311 src/folderview.c:332
2352 msgid "/R_ebuild folder tree"
2353 msgstr "/_Przebuduj drzewo katalogów"
2354
2355 #: src/folderview.c:315 src/folderview.c:336 src/folderview.c:355
2356 msgid "/_Search folder..."
2357 msgstr "/_Przeszukaj katalog..."
2358
2359 #: src/folderview.c:318 src/folderview.c:339 src/folderview.c:358
2360 msgid "/S_coring..."
2361 msgstr "/_Punktowanie..."
2362
2363 #: src/folderview.c:334
2364 msgid "/Remove _IMAP4 account"
2365 msgstr "/Usuñ konto _IMAP4"
2366
2367 #: src/folderview.c:346
2368 msgid "/_Subscribe to newsgroup..."
2369 msgstr "/_Subskrybuj grupê news..."
2370
2371 #: src/folderview.c:348
2372 msgid "/_Remove newsgroup"
2373 msgstr "/Usuñ g_rupê news"
2374
2375 #: src/folderview.c:353
2376 msgid "/Remove _news account"
2377 msgstr "/Usuñ konto _news"
2378
2379 #: src/folderview.c:391
2380 msgid "New"
2381 msgstr "Nowy"
2382
2383 #: src/folderview.c:392
2384 msgid "Unread"
2385 msgstr "Nieprzeczytane"
2386
2387 #: src/folderview.c:393
2388 msgid "#"
2389 msgstr "#"
2390
2391 #: src/folderview.c:636
2392 msgid "Setting folder info..."
2393 msgstr "Ustawianie informacji o katalogu..."
2394
2395 #: src/folderview.c:796 src/mainwindow.c:2751 src/setup.c:79
2396 #, c-format
2397 msgid "Scanning folder %s%c%s ..."
2398 msgstr "Przeszukiwanie katalogu %s%c%s ..."
2399
2400 #: src/folderview.c:800 src/mainwindow.c:2756 src/setup.c:84
2401 #, c-format
2402 msgid "Scanning folder %s ..."
2403 msgstr "Przeszukiwanie katalogu %s ..."
2404
2405 #: src/folderview.c:841
2406 msgid "Rebuilding folder tree..."
2407 msgstr "Przebudowywanie drzewa katalogu..."
2408
2409 #: src/folderview.c:923
2410 msgid "Checking for new messages in all folders..."
2411 msgstr "Sprawdzanie za nowymi wiadomo¶ciami we wszystkich folderach..."
2412
2413 #: src/folderview.c:1701
2414 #, c-format
2415 msgid "Opening Folder %s..."
2416 msgstr "Otwieranie katalogu %s ..."
2417
2418 #: src/folderview.c:1713
2419 msgid "Folder could not be opened."
2420 msgstr "Katalog nie móg³ zostaæ otworzony"
2421
2422 #: src/folderview.c:1900 src/folderview.c:1951 src/folderview.c:2224
2423 msgid "NewFolder"
2424 msgstr "Nowy katalog"
2425
2426 #: src/folderview.c:1905 src/folderview.c:1999 src/folderview.c:2229
2427 #, c-format
2428 msgid "`%c' can't be included in folder name."
2429 msgstr "'%c' nie mo¿e wyst±piæ w nazwie katalogu."
2430
2431 #: src/folderview.c:1918 src/folderview.c:1956 src/folderview.c:2009
2432 #: src/folderview.c:2080 src/folderview.c:2241
2433 #, c-format
2434 msgid "The folder `%s' already exists."
2435 msgstr "Katalog '%s' ju¿ istnieje."
2436
2437 #: src/folderview.c:1925 src/folderview.c:2248
2438 #, c-format
2439 msgid "Can't create the folder `%s'."
2440 msgstr "Nie mo¿na utworzyæ katalogu '%s'."
2441
2442 #: src/folderview.c:1992 src/folderview.c:2070
2443 #, c-format
2444 msgid "Input new name for `%s':"
2445 msgstr "Wprowad¼ now± nazwê dla '%s' :"
2446
2447 #: src/folderview.c:1993 src/folderview.c:2072
2448 msgid "Rename folder"
2449 msgstr "Zmieñ nazwê folderu"
2450
2451 #: src/folderview.c:2131
2452 #, c-format
2453 msgid ""
2454 "All folder(s) and message(s) under `%s' will be deleted.\n"
2455 "Do you really want to delete?"
2456 msgstr ""
2457 "Wszystkie katalogi i wiadomo¶ci w `%s' zostan± usuniête.\n"
2458 "Naprawdê chcesz skasowaæ ?"
2459
2460 #: src/folderview.c:2133
2461 msgid "Delete folder"
2462 msgstr "Usuñ katalog"
2463
2464 #: src/folderview.c:2150
2465 #, c-format
2466 msgid "Can't remove the folder `%s'."
2467 msgstr "Nie mo¿na usun±æ katalogu `%s'."
2468
2469 #: src/folderview.c:2186
2470 #, c-format
2471 msgid ""
2472 "Really remove the mailbox `%s' ?\n"
2473 "(The messages are NOT deleted from the disk)"
2474 msgstr ""
2475 "Naprawdê usun±æ skrzynkê `%s' ?\n"
2476 "(Wiadomo¶ci NIE bêd± skasowane z dysku)"
2477
2478 #: src/folderview.c:2188
2479 msgid "Remove mailbox"
2480 msgstr "Usuñ skrzynkê"
2481
2482 #: src/folderview.c:2221
2483 msgid ""
2484 "Input the name of new folder:\n"
2485 "(if you want to create a folder to store subfolders,\n"
2486 " append `/' at the end of the name)"
2487 msgstr ""
2488 "Wprowad¼ nazwê nowego katalogu:\n"
2489 "(je¶li chcesz utworzyæ katalog by przechowywaæ w nim\n"
2490 "inne podkatalogi, do³±cz `/' na koñcu nazwy)"
2491
2492 #: src/folderview.c:2278
2493 #, c-format
2494 msgid "Really delete IMAP4 account `%s'?"
2495 msgstr "Naprawdê usun±æ konto IMAP4 `%s' ?"
2496
2497 #: src/folderview.c:2279
2498 msgid "Delete IMAP4 account"
2499 msgstr "Usuñ konto IMAP4"
2500
2501 #: src/folderview.c:2413
2502 #, c-format
2503 msgid "Really delete newsgroup `%s'?"
2504 msgstr "Naprawdê chcesz skasowaæ grupê news `%s' ?"
2505
2506 #: src/folderview.c:2414
2507 msgid "Delete newsgroup"
2508 msgstr "Usuñ grupê news"
2509
2510 #: src/folderview.c:2451
2511 #, c-format
2512 msgid "Really delete news account `%s'?"
2513 msgstr "Naprawdê usun±æ konto grup news `%s' ?"
2514
2515 #: src/folderview.c:2452
2516 msgid "Delete news account"
2517 msgstr "Usuñ konto news"
2518
2519 #: src/folderview.c:2560
2520 #, c-format
2521 msgid "Moving %s to %s..."
2522 msgstr "Przenoszenie %s do %s..."
2523
2524 #: src/folderview.c:2589
2525 msgid "Source and destination are the same."
2526 msgstr "¬ród³o i przeznaczenie s± takie same."
2527
2528 #: src/folderview.c:2592
2529 msgid "Can't move a folder to one of its children."
2530 msgstr "Nie mo¿na przenie¶æ folderu do jego w³asnego podfolderu."
2531
2532 #: src/folderview.c:2595
2533 msgid "Folder moving cannot be done between different mailboxes."
2534 msgstr "Nie mo¿na przenie¶æ folderu miêdzy ró¿nymi skrzynkami."
2535
2536 #: src/folderview.c:2598
2537 msgid "Move failed!"
2538 msgstr "Przeniesienie nie powiod³o siê"
2539
2540 #: src/grouplistdialog.c:176
2541 msgid "Newsgroup subscription"
2542 msgstr "Subskrypcja grup dyskusyjnych"
2543
2544 #: src/grouplistdialog.c:192
2545 msgid "Select newsgroups for subscription:"
2546 msgstr "Wybierz grupy news do zasubskrybowania:"
2547
2548 #: src/grouplistdialog.c:198
2549 msgid "Find groups:"
2550 msgstr "Znajd¼ grupê:"
2551
2552 #: src/grouplistdialog.c:206
2553 msgid " Search "
2554 msgstr " Szukaj "
2555
2556 #: src/grouplistdialog.c:218
2557 msgid "Newsgroup name"
2558 msgstr "Nazwa grupy news:"
2559
2560 #: src/grouplistdialog.c:219
2561 msgid "Messages"
2562 msgstr "Wiadomo¶ci"
2563
2564 #: src/grouplistdialog.c:220
2565 msgid "Type"
2566 msgstr "Typ"
2567
2568 #: src/grouplistdialog.c:246
2569 msgid "Refresh"
2570 msgstr "Od¶wie¿"
2571
2572 #: src/grouplistdialog.c:350
2573 msgid "moderated"
2574 msgstr "moderowana"
2575
2576 #: src/grouplistdialog.c:352
2577 msgid "readonly"
2578 msgstr "tylko-do-odczytu"
2579
2580 #: src/grouplistdialog.c:354
2581 msgid "unknown"
2582 msgstr "nieznana"
2583
2584 #: src/grouplistdialog.c:401
2585 msgid "Can't retrieve newsgroup list."
2586 msgstr "Nie uda³o siê pobraæ listy grup news."
2587
2588 #: src/grouplistdialog.c:444 src/summaryview.c:1162
2589 msgid "Done."
2590 msgstr "Zrobiono."
2591
2592 #: src/grouplistdialog.c:480
2593 #, c-format
2594 msgid "%d newsgroups received (%s read)"
2595 msgstr "%d pobranych nazw grup (%s przeczytano)"
2596
2597 #: src/gtk/about.c:89
2598 msgid "About"
2599 msgstr "O programie"
2600
2601 #: src/gtk/about.c:111
2602 #, c-format
2603 msgid ""
2604 "GTK+ version %d.%d.%d\n"
2605 "Operating System: %s %s (%s)"
2606 msgstr ""
2607 "Wersja GTK+: %d.%d.%d\n"
2608 "Wersja Systemu Operaracyjnego: %s %s (%s)"
2609
2610 #: src/gtk/about.c:126
2611 #, c-format
2612 msgid "Compiled-in features:%s"
2613 msgstr "Wkompilowane dodatki:%s"
2614
2615 #: src/gtk/about.c:210
2616 msgid ""
2617 "GPGME is copyright 2001 by Werner Koch <dd9jn@gnu.org>\n"
2618 "\n"
2619 msgstr ""
2620 "GPGME jest zastrze¿one przez Wernera Kocha <dd9jn@gnu.org> w 2001r\n"
2621 "\n"
2622
2623 #: src/gtk/about.c:214
2624 msgid ""
2625 "This program is free software; you can redistribute it and/or modify it "
2626 "under the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
2627 "Software Foundation; either version 2, or (at your option) any later "
2628 "version.\n"
2629 "\n"
2630 msgstr ""
2631 "Niniejszy program jest wolnym oprogramowaniem; mo¿esz go \n"
2632 "rozprowadzaæ dalej i/lub modyfikowaæ na warunkach Powszechnej\n"
2633 "Licencji Publicznej GNU, wydanej przez Fundacjê Wolnego\n"
2634 "Oprogramowania - wed³ug wersji 2-giej tej Licencji lub której¶\n"
2635 "z pó¼niejszych wersji. \n"
2636 "\n"
2637
2638 #: src/gtk/about.c:220
2639 msgid ""
2640 "This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
2641 "ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
2642 "FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for "
2643 "more details.\n"
2644 "\n"
2645 msgstr ""
2646 "Niniejszy program rozpowszechniany jest z nadziej±, i¿ bêdzie on \n"
2647 "u¿yteczny - jednak BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, nawet domy¶lnej \n"
2648 "gwarancji PRZYDATNO¦CI HANDLOWEJ albo PRZYDATNO¦CI DO OKRE¦LONYCH \n"
2649 "ZASTOSOWAÑ. W celu uzyskania bli¿szych informacji - Powszechna \n"
2650 "Licencja Publiczna GNU. \n"
2651 "\n"
2652
2653 #: src/gtk/about.c:226
2654 msgid ""
2655 "You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
2656 "this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple "
2657 "Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA."
2658 msgstr ""
2659 "Z pewno¶ci± wraz z niniejszym programem otrzyma³e¶ te¿ egzemplarz "
2660 "Powszechnej Licencji Publicznej GNU (GNU General Public License);je¶li nie - "
2661 "napisz do Free Software Foundation, Inc., 675 Mass Ave,Cambridge, MA 02139, "
2662 "USA."
2663
2664 #: src/gtk/colorlabel.c:46
2665 msgid "Orange"
2666 msgstr "Pomarañczowy"
2667
2668 #: src/gtk/colorlabel.c:47
2669 msgid "Red"
2670 msgstr "Czerwony"
2671
2672 #: src/gtk/colorlabel.c:48
2673 msgid "Pink"
2674 msgstr "Ró¿owy"
2675
2676 #: src/gtk/colorlabel.c:49
2677 msgid "Sky blue"
2678 msgstr "B³êkitny"
2679
2680 #: src/gtk/colorlabel.c:50
2681 msgid "Blue"
2682 msgstr "Niebieski"
2683
2684 #: src/gtk/colorlabel.c:51
2685 msgid "Green"
2686 msgstr "Zielony"
2687
2688 #: src/gtk/colorlabel.c:52
2689 msgid "Brown"
2690 msgstr "Br±zowy"
2691
2692 #: src/gtk/gtkaspell.c:558
2693 msgid "No dictionary selected."
2694 msgstr "Nie wybrano ¿adnego s³ownika"
2695
2696 #: src/gtk/gtkaspell.c:777 src/gtk/gtkaspell.c:1679 src/gtk/gtkaspell.c:1949
2697 msgid "Normal Mode"
2698 msgstr "Tryb Normalny"
2699
2700 #: src/gtk/gtkaspell.c:779 src/gtk/gtkaspell.c:1684 src/gtk/gtkaspell.c:1960
2701 msgid "Bad Spellers Mode"
2702 msgstr "Z³y tryb sprawdzania pisowni"
2703
2704 #: src/gtk/gtkaspell.c:818
2705 msgid "Unknown suggestion mode."
2706 msgstr "Nieznany tryb sugestii"
2707
2708 #: src/gtk/gtkaspell.c:1051
2709 msgid "No misspelled word found."
2710 msgstr "Nie znaleziono b³êdnych s³ów"
2711
2712 #: src/gtk/gtkaspell.c:1385
2713 msgid "Replace unknown word"
2714 msgstr "Zmieñ nieznane s³owo"
2715
2716 #: src/gtk/gtkaspell.c:1395
2717 #, c-format
2718 msgid "Replace \"%s\" with: "
2719 msgstr "Zmieñ \"%s\" na: "
2720
2721 #: src/gtk/gtkaspell.c:1415
2722 msgid ""
2723 "Holding down MOD1 key while pressing Enter\n"
2724 "will learn from mistake.\n"
2725 msgstr ""
2726 "Trzymanie wci¶niêtego klawisza MOD1 oraz ENTER\n"
2727 "spowoduje nauczenie siê z b³êdu.\n"
2728
2729 #: src/gtk/gtkaspell.c:1674 src/gtk/gtkaspell.c:1938
2730 msgid "Fast Mode"
2731 msgstr "Tryb szybki"
2732
2733 #: src/gtk/gtkaspell.c:1786
2734 #, c-format
2735 msgid "\"%s\" unknown in %s"
2736 msgstr "\"%s\" nieznane w %s"
2737
2738 #: src/gtk/gtkaspell.c:1799
2739 msgid "Accept in this session"
2740 msgstr "Akceptuj w tej sesji"
2741
2742 #: src/gtk/gtkaspell.c:1809
2743 msgid "Add to personal dictionary"
2744 msgstr "Dodaj do s³ownika osobistego"
2745
2746 #: src/gtk/gtkaspell.c:1819
2747 msgid "Replace with..."
2748 msgstr "Zamieñ u¿ywaj±c..."
2749
2750 #: src/gtk/gtkaspell.c:1829
2751 #, c-format
2752 msgid "Check with %s"
2753 msgstr "Sprawd¼ u¿ywaj±c %s"
2754
2755 #: src/gtk/gtkaspell.c:1848
2756 msgid "(no suggestions)"
2757 msgstr "(brak sugestii)"
2758
2759 #: src/gtk/gtkaspell.c:1859 src/gtk/gtkaspell.c:2012
2760 msgid "More..."
2761 msgstr "Wiêcej..."
2762
2763 #: src/gtk/gtkaspell.c:1914
2764 #, c-format
2765 msgid "Dictionary: %s"
2766 msgstr "S³ownik: %s"
2767
2768 #: src/gtk/gtkaspell.c:1927
2769 #, c-format
2770 msgid "Use alternate (%s)"
2771 msgstr "U¿yj alternatywnego (%s)"
2772
2773 #: src/gtk/gtkaspell.c:1975 src/prefs_spelling.c:172
2774 msgid "Check while typing"
2775 msgstr "Sprawdzaj podczas pisania"
2776
2777 #: src/gtk/gtkaspell.c:1991
2778 msgid "Change dictionary"
2779 msgstr "Zmieñ S³ownik"
2780
2781 #: src/gtk/gtkaspell.c:2141
2782 #, c-format
2783 msgid ""
2784 "The spell checker could not change dictionary.\n"
2785 "%s"
2786 msgstr ""
2787 "Sprawdzacz pisowni nie by³ w stanie zmieniæ s³ownika.\n"
2788 "%s"
2789
2790 #: src/gtk/gtkutils.c:60 src/gtk/gtkutils.c:76
2791 msgid "Abcdef"
2792 msgstr "Abcdef"
2793
2794 #: src/gtk/logwindow.c:61
2795 msgid "Protocol log"
2796 msgstr "Dziennik protoko³u"
2797
2798 #: src/gtk/pluginwindow.c:114
2799 msgid "Select Plugin to load"
2800 msgstr "Wybierz wtyczkê do za³adowania"
2801
2802 #: src/gtk/pluginwindow.c:150 src/gtk/pluginwindow.c:176
2803 msgid "Plugins"
2804 msgstr "Wtyczki"
2805
2806 #: src/gtk/pluginwindow.c:190 src/prefs_common.c:2716
2807 msgid "Description"
2808 msgstr "Opis"
2809
2810 #: src/gtk/pluginwindow.c:214
2811 msgid "Load Plugin"
2812 msgstr "£aduj Wtyczkê"
2813
2814 #: src/gtk/pluginwindow.c:219
2815 msgid "Unload Plugin"
2816 msgstr "Wy³aduj Wtyczkê"
2817
2818 #: src/gtk/prefswindow.c:214
2819 msgid "Page Index"
2820 msgstr "Spis Stron"
2821
2822 #: src/gtk/prefswindow.c:320 src/prefs_gtk.c:453
2823 msgid "Apply"
2824 msgstr "Zastosuj"
2825
2826 #: src/gtk/progressdialog.c:52
2827 msgid "Account"
2828 msgstr "Konto"
2829
2830 #: src/gtk/progressdialog.c:53 src/gtk/sslcertwindow.c:121
2831 #: src/prefs_summary_column.c:68
2832 msgid "Status"
2833 msgstr "Stan"
2834
2835 #: src/gtk/sslcertwindow.c:114 src/gtk/sslcertwindow.c:268
2836 #: src/gtk/sslcertwindow.c:321
2837 msgid "correct"
2838 msgstr "prawid³owe"
2839
2840 #: src/gtk/sslcertwindow.c:119
2841 msgid "Owner"
2842 msgstr "W³a¶ciciel"
2843
2844 #: src/gtk/sslcertwindow.c:120
2845 msgid "Signer"
2846 msgstr "Podpisa³"
2847
2848 #: src/gtk/sslcertwindow.c:127 src/gtk/sslcertwindow.c:148
2849 msgid "Name: "
2850 msgstr "Nazwa: "
2851
2852 #: src/gtk/sslcertwindow.c:134 src/gtk/sslcertwindow.c:155
2853 msgid "Organization: "
2854 msgstr "Organizacja: "
2855
2856 #: src/gtk/sslcertwindow.c:141 src/gtk/sslcertwindow.c:162
2857 msgid "Location: "
2858 msgstr "Lokacja: "
2859
2860 #: src/gtk/sslcertwindow.c:169
2861 msgid "Fingerprint: "
2862 msgstr "Odcisk klucza: "
2863
2864 #: src/gtk/sslcertwindow.c:175
2865 msgid "Signature status: "
2866 msgstr "Stan podpisu: "
2867
2868 #: src/gtk/sslcertwindow.c:229
2869 #, c-format
2870 msgid "SSL certificate for %s"
2871 msgstr "Certyfikat SSL dla %s"
2872
2873 #: src/gtk/sslcertwindow.c:259
2874 #, c-format
2875 msgid "Certificate for %s is unknown. Do you want to accept it?"
2876 msgstr "Certyfikat dla %s jest nieznany. Czy chcesz go zatwierdziæ?"
2877
2878 #: src/gtk/sslcertwindow.c:270 src/gtk/sslcertwindow.c:323
2879 #, c-format
2880 msgid "Signature status: %s"
2881 msgstr "Stan podpisu: %s"
2882
2883 #: src/gtk/sslcertwindow.c:277
2884 msgid "View certificate"
2885 msgstr "<nie jest w certyfikacie>"
2886
2887 #: src/gtk/sslcertwindow.c:283
2888 msgid "Unknown SSL Certificate"
2889 msgstr "Nieznany certyfikat SSL"
2890
2891 #: src/gtk/sslcertwindow.c:283 src/gtk/sslcertwindow.c:335
2892 msgid "Accept and save"
2893 msgstr "Akceptuj i zapisz"
2894
2895 #: src/gtk/sslcertwindow.c:283 src/gtk/sslcertwindow.c:335
2896 msgid "Cancel connection"
2897 msgstr "Anuluj pod³±czanie"
2898
2899 #: src/gtk/sslcertwindow.c:300
2900 msgid "New certificate:"
2901 msgstr "Nowy certyfikat:"
2902
2903 #: src/gtk/sslcertwindow.c:305
2904 msgid "Known certificate:"
2905 msgstr "Znany certyfikat:"
2906
2907 #: src/gtk/sslcertwindow.c:312
2908 #, c-format
2909 msgid "Certificate for %s has changed. Do you want to accept it?"
2910 msgstr "Certyfikat dla %s siê zmieni³. Czy chcesz go zatwierdziæ?"
2911
2912 #: src/gtk/sslcertwindow.c:330
2913 msgid "View certificates"
2914 msgstr "Poka¿ certyfikaty"
2915
2916 #: src/gtk/sslcertwindow.c:335
2917 msgid "Changed SSL Certificate"
2918 msgstr "Zmieniono certyfikat SSL"
2919
2920 #: src/headerview.c:181 src/summaryview.c:2377
2921 msgid "(No From)"
2922 msgstr "(Bez Od)"
2923
2924 #: src/headerview.c:202 src/summaryview.c:2419 src/summaryview.c:2422
2925 msgid "(No Subject)"
2926 msgstr "(Bez tematu)"
2927
2928 #: src/imap.c:659
2929 #, c-format
2930 msgid "Connecting %s failed"
2931 msgstr "B³±d z %s nie powiod³o siê"
2932
2933 #: src/imap.c:664
2934 #, c-format
2935 msgid "IMAP4 connection to %s has been disconnected. Reconnecting...\n"
2936 msgstr "Po³±czenie IMAP4 do %s zosta³o przerwane. £±czê jeszcze raz...\n"
2937
2938 #: src/imap.c:704
2939 msgid "creating tunneled IMAP4 connection\n"
2940 msgstr "tworzenie tunelowanego po³±czenia IMAP4\n"
2941
2942 #: src/imap.c:717
2943 #, c-format
2944 msgid "creating IMAP4 connection to %s:%d ...\n"
2945 msgstr "tworzenie po³±czenia IMAP4 do %s:%d ...\n"
2946
2947 #: src/imap.c:756
2948 msgid "Can't start TLS session.\n"
2949 msgstr "Nie mo¿na nawi±zaæ sesji TLS\n"
2950
2951 #: src/imap.c:1089
2952 #, c-format
2953 msgid "can't set deleted flags: %d\n"
2954 msgstr "nie mo¿na ustawiæ flagi skasowany: %d\n"
2955
2956 #: src/imap.c:1103 src/imap.c:1143
2957 msgid "can't expunge\n"
2958 msgstr "nie mo¿na zlikwidowaæ\n"
2959
2960 #: src/imap.c:1137
2961 msgid "can't set deleted flags: 1:*\n"
2962 msgstr "nie mo¿na ustawiæ flagi skasowany: 1:*\n"
2963
2964 #: src/imap.c:1179
2965 msgid "can't close folder\n"
2966 msgstr "nie mo¿na zamkn±æ katalogu\n"
2967
2968 #: src/imap.c:1231
2969 #, c-format
2970 msgid "root folder %s does not exist\n"
2971 msgstr ""
2972
2973 #: src/imap.c:1404 src/imap.c:1412
2974 msgid "error occurred while getting LIST.\n"
2975 msgstr "wyst±pi³ b³±d przy poleceniu LIST.\n"
2976
2977 #: src/imap.c:1640
2978 msgid "can't create mailbox: LIST failed\n"
2979 msgstr "nie mo¿na utworzyæ skrzynki: b³±d LIST.\n"
2980
2981 #: src/imap.c:1662
2982 msgid "can't create mailbox\n"
2983 msgstr "nie mo¿na utworzyæ skrzynki\n"
2984
2985 #: src/imap.c:1731
2986 #, c-format
2987 msgid "can't rename mailbox: %s to %s\n"
2988 msgstr "nie mo¿na zmieniæ nazwy skrzynki z %s do %s\n"
2989
2990 #: src/imap.c:1793
2991 msgid "can't delete mailbox\n"
2992 msgstr "nie mo¿na skasowaæ skrzynki\n"
2993
2994 #: src/imap.c:1831
2995 msgid "can't get envelope\n"
2996 msgstr "nie mo¿na pobraæ koperty\n"
2997
2998 #: src/imap.c:1839
2999 msgid "error occurred while getting envelope.\n"
3000 msgstr "wyst±pi³ b³±d podczas pobierania koperty.\n"
3001
3002 #: src/imap.c:1861
3003 #, c-format
3004 msgid "can't parse envelope: %s\n"
3005 msgstr "nie mo¿na przegl±daæ koperty: %s\n"
3006
3007 #: src/imap.c:1917
3008 #, c-format
3009 msgid "Can't establish IMAP4 session with: %s\n"
3010 msgstr "Nie mo¿na nawi±zaæ sesji IMAP4 z: %s\n"
3011
3012 #: src/imap.c:1939
3013 #, c-format
3014 msgid "Can't connect to IMAP4 server: %s:%d\n"
3015 msgstr "Nie mo¿na po³±czyæ sie z serwerem IMAP4: %s:%d\n"
3016
3017 #: src/imap.c:1946
3018 #, c-format
3019 msgid "Can't establish IMAP4 session with: %s:%d\n"
3020 msgstr "Nie mo¿na nawi±zaæ sesji IMAP4 z: %s:%d\n"
3021
3022 #: src/imap.c:2036
3023 msgid "can't get namespace\n"
3024 msgstr "nie mo¿na osi±gn±æ przestrzeni nazw\n"
3025
3026 #: src/imap.c:2469
3027 #, c-format
3028 msgid "can't select folder: %s\n"
3029 msgstr "nie mo¿na wybraæ katalogu: %s\n"
3030
3031 #: src/imap.c:2609
3032 msgid "IMAP4 authentication failed.\n"
3033 msgstr "Autentyfikacja IMAP4 nie powiod³a siê\n"
3034
3035 #: src/imap.c:2626
3036 msgid "IMAP4 login failed.\n"
3037 msgstr "B³±d logowania poprzez IMAP4\n"
3038
3039 #: src/imap.c:2942
3040 #, c-format
3041 msgid "can't append %s to %s\n"
3042 msgstr "nie mo¿na do³±czyæ %s do %s\n"
3043
3044 #: src/imap.c:2949
3045 msgid "(sending file...)"
3046 msgstr "(wysy³anie pliku...)"
3047
3048 #: src/imap.c:2991
3049 #, c-format
3050 msgid "can't append message to %s\n"
3051 msgstr "nie mo¿na do³±czyæ wiadomo¶ci do %s\n"
3052
3053 #: src/imap.c:3073
3054 #, c-format
3055 msgid "can't copy %s to %s\n"
3056 msgstr "nie mo¿na skopiowaæ %s do %s\n"
3057
3058 #: src/imap.c:3123
3059 #, c-format
3060 msgid "error while imap command: STORE %s %s\n"
3061 msgstr "wyst±pi³ b³±d w komendzie IMAP: STORE %s %s\n"
3062
3063 #: src/imap.c:3140
3064 msgid "error while imap command: EXPUNGE\n"
3065 msgstr "wyst±pi³ b³±d w protokole IMAP: EXPUNGE\n"
3066
3067 #: src/imap.c:3153
3068 msgid "error while imap command: CLOSE\n"
3069 msgstr "wyst±pi³ b³±d w protokole IMAP przy poleceniu: CLOSE\n"
3070
3071 #: src/imap.c:3408
3072 #, c-format
3073 msgid "iconv cannot convert UTF-7 to %s\n"
3074 msgstr "iconv nie mo¿e zmieniæ UTF-7 na %s\n"
3075
3076 #: src/import.c:130
3077 msgid "Import"
3078 msgstr "Import"
3079
3080 #: src/import.c:149
3081 msgid "Specify target mbox file and destination folder."
3082 msgstr "Okre¶l docelowy plik ze skrzynk± (mbox) oraz docelowy katalog."
3083
3084 #: src/import.c:159
3085 msgid "Importing file:"
3086 msgstr "Importowanie pliku:"
3087
3088 #: src/import.c:164
3089 msgid "Destination dir:"
3090 msgstr "Katalog docelowy:"
3091
3092 #: src/import.c:222
3093 msgid "Select importing file"
3094 msgstr "Wybierz importowany plik"
3095
3096 #: src/importldif.c:189
3097 msgid "Please specify address book name and file to import."
3098 msgstr "Proszê sprecyzowaæ nazwê ksi±¿ki adresowej oraz plik do zaimportowania."
3099
3100 #: src/importldif.c:192
3101 msgid "Select and rename LDIF field names to import."
3102 msgstr "Zaznacz i zmieñ nazwy pól LDIF do zaimportowania"
3103
3104 #: src/importldif.c:195
3105 msgid "File imported."
3106 msgstr "Plik zaimportowany."
3107
3108 #: src/importldif.c:449 src/importmutt.c:124 src/importpine.c:124
3109 msgid "Please select a file."
3110 msgstr "Proszê wybraæ plik."
3111
3112 #: src/importldif.c:455 src/importmutt.c:129 src/importpine.c:129
3113 msgid "Address book name must be supplied."
3114 msgstr "Ksi±¿ka adresowa musi byæ podana."
3115
3116 #: src/importldif.c:470
3117 msgid "Error reading LDIF fields."
3118 msgstr "B³±d podczas czytania pól LDIF"
3119
3120 #: src/importldif.c:493
3121 msgid "LDIF file imported successfully."
3122 msgstr "Import pliku LDIF zakoñczony sukcesem."
3123
3124 #: src/importldif.c:605
3125 msgid "Select LDIF File"
3126 msgstr "Wybierz plik LDIF"
3127
3128 #: src/importldif.c:701
3129 msgid ""
3130 "Specify the name for the address book that will be created from the LDIF "
3131 "file data."
3132 msgstr "Wybierz nazwê dla ksi±¿ki adresowej, która zostanie utworzona z pliku LDIF."
3133
3134 #: src/importldif.c:707
3135 msgid "File Name"
3136 msgstr "Nazwa pliku"
3137
3138 #: src/importldif.c:718
3139 msgid "The full file specification of the LDIF file to import."
3140 msgstr "Pe³na nazwa pliku LDIF, który chcesz importowaæ."
3141
3142 #: src/importldif.c:727
3143 msgid "Select the LDIF file to import."
3144 msgstr "Wybierz plik LDIF do importu"
3145
3146 #: src/importldif.c:764
3147 msgid "R"
3148 msgstr "Z"
3149
3150 #: src/importldif.c:765 src/summaryview.c:462
3151 msgid "S"
3152 msgstr "S"
3153
3154 #: src/importldif.c:766
3155 msgid "LDIF Field Name"
3156 msgstr "Nazwa pola LDIF"
3157
3158 #: src/importldif.c:767
3159 msgid "Attribute Name"
3160 msgstr "Nazwa Atrybutu"
3161
3162 #: src/importldif.c:822
3163 msgid "LDIF Field"
3164 msgstr "Pole LDIF"
3165
3166 #: src/importldif.c:834
3167 msgid "Attribute"
3168 msgstr "Atrybut"
3169
3170 #: src/importldif.c:845
3171 msgid "The LDIF field can be renamed to the User Attribute name."
3172 msgstr "Mo¿na zmieniæ nazwy pól LDIF zgodnie z atrybutem podanym przez u¿ytkownika"
3173
3174 #: src/importldif.c:850
3175 msgid "???"
3176 msgstr "???"
3177
3178 #: src/importldif.c:868
3179 msgid ""
3180 "Choose the LDIF field that will be renamed or selected for import in the "
3181 "list above. Reserved fields (marked with a tick in the \"R\" column), are "
3182 "automatically imported and cannot be renamed. A single click in the Select "
3183 "(\"S\") column will select the field for import with a tick. A single click "
3184 "anywhere in the row will select that field for rename in the input area "
3185 "below the list. A double click anywhere in the row will also select the "
3186 "field for import."
3187 msgstr ""
3188 "Wybierz pola LDIF którym chcesz zmieniæ nazwy lub które chcesz importowaæ. "
3189 "Zarezerwowane pola (zaznaczone w kolumnie \"R\"), bêd± automatycznie "
3190 "importowane i ich nazwa nie mo¿e byæ zmieniona. Pojedyncze klikniêcie w "
3191 "kolumnie wyboru (\"S\") wybiera okre¶lone pole do importu. Pojedyncze "
3192 "klikniêcie na który¶ z wierszy wybiera okre¶lone pole do zmiany nazwy - "
3193 "nazwê nale¿y wprowadziæ w polu poni¿ej. Podwójne klikniêcie na który¶ z "
3194 "wierszy wybiera pole do importu."
3195
3196 #: src/importldif.c:880
3197 msgid "Select for Import"
3198 msgstr "do importu"
3199
3200 #: src/importldif.c:886
3201 msgid "Select the LDIF field for import into the address book."
3202 msgstr "Wybiera pola LDIF, które chcesz importowaæ do ksi±¿ki adresowej."
3203
3204 #: src/importldif.c:889
3205 msgid " Modify "
3206 msgstr " Zmieñ "
3207
3208 #: src/importldif.c:895
3209 msgid "This button will update the list above with the data supplied."
3210 msgstr "Ten przycisk zaktualizuje powy¿sz± listê dostarczonymi danymi."
3211
3212 #: src/importldif.c:968
3213 msgid "Records Imported :"
3214 msgstr "Ilo¶æ poprawnie zimportowanych rekordów:"
3215
3216 #: src/importldif.c:999
3217 msgid "Import LDIF file into Address Book"
3218 msgstr "Importuj plik LDIF do Ksi±¿ki Adresowej"
3219
3220 #: src/importmutt.c:143
3221 msgid "Error importing MUTT file."
3222 msgstr "B³±d importu pliku MUTTa."
3223
3224 #: src/importmutt.c:171 src/importmutt.c:328 src/importpine.c:171
3225 #: src/importpine.c:329
3226 msgid "Please select a file to import."
3227 msgstr "Proszê wybierz plik do importu."
3228
3229 #: src/importmutt.c:185
3230 msgid "Select MUTT File"
3231 msgstr "Wybierz plik MUTTa"
3232
3233 #: src/importmutt.c:239
3234 msgid "Import MUTT file into Address Book"
3235 msgstr "Importuj plik MUTTa do Ksi±¿ki Adresowej"
3236
3237 #: src/importpine.c:143
3238 msgid "Error importing Pine file."
3239 msgstr "B³±d podczas importu pliku PINE."
3240
3241 #: src/importpine.c:185
3242 msgid "Select Pine File"
3243 msgstr "Wybierz plik PINE."
3244
3245 #: src/importpine.c:239
3246 msgid "Import Pine file into Address Book"
3247 msgstr "Importuj plik PINE do Ksi±¿ki Adresowej"
3248
3249 #: src/inc.c:334
3250 msgid "Retrieving new messages"
3251 msgstr "Pobieranie nowych wiadomo¶ci"
3252
3253 #: src/inc.c:379
3254 msgid "Standby"
3255 msgstr "Oczekiwanie"
3256
3257 #: src/inc.c:504 src/inc.c:559
3258 msgid "Cancelled"
3259 msgstr "Anuluj"
3260
3261 #: src/inc.c:515
3262 msgid "Retrieving"
3263 msgstr "Pobieranie"
3264
3265 #: src/inc.c:531
3266 #, c-format
3267 msgid "Done (%d message(s) (%s) received)"
3268 msgstr "Wykonano (%d wiadomo¶æ(-ci) (%s) otrzymano)"
3269
3270 #: src/inc.c:535
3271 msgid "Done (no new messages)"
3272 msgstr "Wykonano (brak nowych wiadomo¶ci)"
3273
3274 #: src/inc.c:541
3275 msgid "Connection failed"
3276 msgstr "B³±d po³aczenia."
3277
3278 #: src/inc.c:545
3279 msgid "Auth failed"
3280 msgstr "B³ad autoryzacji"
3281
3282 #: src/inc.c:549 src/prefs_summary_column.c:76
3283 msgid "Locked"
3284 msgstr "Zablokowane"
3285
3286 #: src/inc.c:572
3287 #, c-format
3288 msgid "Authorization for %s on %s failed"
3289 msgstr "Autoryzacja dla %s na %s nie powiod³a siê"
3290
3291 #: src/inc.c:642
3292 #, c-format
3293 msgid "Finished (%d new message(s))"
3294 msgstr "Skoñczono (%d nowa(-ych) wiadomo¶æ(-ci))"
3295
3296 #: src/inc.c:645
3297 msgid "Finished (no new messages)"
3298 msgstr "Skoñczono (brak nowych wiadomo¶ci)"
3299
3300 #: src/inc.c:654
3301 msgid "Some errors occurred while getting mail."
3302 msgstr "Wyst±pi³y b³êdy podczas pobierania poczty."
3303
3304 #: src/inc.c:695
3305 #, c-format
3306 msgid "%s: Retrieving new messages"
3307 msgstr "%s : Pobieranie nowych wiadomo¶ci"
3308
3309 #: src/inc.c:714
3310 #, c-format
3311 msgid "Connecting to POP3 server: %s..."
3312 msgstr "Pod³±czanie do serwera POP3: %s ..."
3313
3314 #: src/inc.c:721
3315 #, c-format
3316 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d\n"
3317 msgstr "Nie mo¿na po³±czyæ siê z serwerem POP3: %s:%d\n"
3318
3319 #: src/inc.c:728
3320 #, c-format
3321 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d"
3322 msgstr "Nie mo¿na po³±czyæ siê z serwerem POP3: %s:%d"
3323
3324 #: src/inc.c:794 src/send_message.c:461
3325 msgid "Authenticating..."
3326 msgstr "Autentyfikacja..."
3327
3328 #: src/inc.c:795
3329 #, c-format
3330 msgid "Retrieving messages from %s..."
3331 msgstr "Pobieranie wiadomo¶ci z %s..."
3332
3333 #: src/inc.c:800
3334 msgid "Getting the number of new messages (STAT)..."
3335 msgstr "Pobieranie liczby wiadomo¶ci (STAT)..."
3336
3337 #: src/inc.c:804
3338 msgid "Getting the number of new messages (LAST)..."
3339 msgstr "Pobieranie liczby wiadomo¶ci (LAST)..."
3340
3341 #: src/inc.c:808
3342 msgid "Getting the number of new messages (UIDL)..."
3343 msgstr "Pobieranie liczby wiadomo¶ci (UIDL)"
3344
3345 #: src/inc.c:812
3346 msgid "Getting the size of messages (LIST)..."
3347 msgstr "Pobieranie wielko¶ci wiadomo¶ci (LIST)..."
3348
3349 #: src/inc.c:829
3350 #, c-format
3351 msgid "Deleting message %d"
3352 msgstr "Usuwanie wiadomo¶ci %d"
3353
3354 #: src/inc.c:835 src/send_message.c:479
3355 msgid "Quitting"
3356 msgstr "Wychodzenie"
3357
3358 #: src/inc.c:872
3359 #, c-format
3360 msgid "Retrieving message (%d / %d) (%s / %s)"
3361 msgstr "Pobieranie wiadomo¶ci (%d / %d) (%s / %s bajtów)"
3362
3363 #: src/inc.c:901
3364 #, c-format
3365 msgid "Retrieving (%d message(s) (%s) received)"
3366 msgstr "Pobieranie (%d wiadomo¶æ(-ci) (%s) otrzymano)"
3367
3368 #: src/inc.c:963
3369 msgid "Connection failed."
3370 msgstr "Po³±czenie nieudane"
3371
3372 #: src/inc.c:969
3373 msgid "Error occurred while processing mail."
3374 msgstr "B³±d podczas przetwarzania wiadomo¶ci."
3375
3376 #: src/inc.c:974
3377 #, c-format
3378 msgid ""
3379 "Error occurred while processing mail:\n"
3380 "%s"
3381 msgstr ""
3382 "B³±d podczas przetwarzania wiadomo¶ci:\n"
3383 "%s"
3384
3385 #: src/inc.c:980
3386 msgid "No disk space left."
3387 msgstr "Brak miejsca na dysku."
3388
3389 #: src/inc.c:985
3390 msgid "Can't write file."
3391 msgstr "Nie mo¿na zapisaæ pliku."
3392
3393 #: src/inc.c:990
3394 msgid "Socket error."
3395 msgstr "B³±d gniazda."
3396
3397 #: src/inc.c:996 src/send_message.c:602
3398 msgid "Connection closed by the remote host."
3399 msgstr "Po³±czenie zosta³o przerwane przez zdalny komputer"
3400
3401 #: src/inc.c:1002
3402 msgid "Mailbox is locked."
3403 msgstr "Skrzynka zablokowana."
3404
3405 #: src/inc.c:1006
3406 #, c-format
3407 msgid ""
3408 "Mailbox is locked:\n"
3409 "%s"
3410 msgstr ""
3411 "Skrzynka zablokowana:\n"
3412 "%s"
3413
3414 #: src/inc.c:1012 src/send_message.c:589
3415 msgid "Authentication failed."
3416 msgstr "Autentyfikacja nieudana"
3417
3418 #: src/inc.c:1017 src/send_message.c:592
3419 #, c-format
3420 msgid ""
3421 "Authentication failed:\n"
3422 "%s"
3423 msgstr ""
3424 "Autentyfikacja nieudana:\n"
3425 "%s"
3426
3427 #: src/inc.c:1052
3428 msgid "Incorporation cancelled\n"
3429 msgstr "Wcielanie anulowane\n"
3430
3431 #: src/inputdialog.c:152
3432 #, c-format
3433 msgid "Input password for %s on %s:"
3434 msgstr "Wprowad¼ has³o dla %s na %s:"
3435
3436 #: src/inputdialog.c:154
3437 msgid "Input password"
3438 msgstr "Wprowad¼ has³o"
3439
3440 #: src/ldif.c:838
3441 msgid "Nick Name"
3442 msgstr "Ksywka"
3443
3444 #: src/main.c:143 src/main.c:152
3445 #, c-format
3446 msgid ""
3447 "File `%s' already exists.\n"
3448 "Can't create folder."
3449 msgstr ""
3450 "Plik `%s' ju¿ istnieje.\n"
3451 "Nie mo¿na utworzyæ katalogu."
3452
3453 #: src/main.c:212
3454 msgid "g_thread is not supported by glib.\n"
3455 msgstr "glib nie obs³uguje g_thread.\n"
3456
3457 #: src/main.c:451
3458 #, c-format
3459 msgid "Usage: %s [OPTION]...\n"
3460 msgstr "U¿ycie: %s [OPCJE]...\n"
3461
3462 #: src/main.c:454
3463 msgid "  --compose [address]    open composition window"
3464 msgstr "  --compose [adres]      otwiera okno tworzenia wiadomo¶ci"
3465
3466 #: src/main.c:455
3467 msgid ""
3468 "  --attach file1 [file2]...\n"
3469 "                         open composition window with specified files\n"
3470 "                         attached"
3471 msgstr ""
3472 "  --attach plik1 [plik2]...\n"
3473 "                         otwórz okno kompozycji z za³±czonym wybranym\n"
3474 "                         plikiem"
3475
3476 #: src/main.c:458
3477 msgid "  --receive              receive new messages"
3478 msgstr "  --receive              odbiera nowe wiadomo¶ci"
3479
3480 #: src/main.c:459
3481 msgid "  --receive-all          receive new messages of all accounts"
3482 msgstr "  --receive-all          odbiera nowe wiadomo¶ci dla wszystkich kont"
3483
3484 #: src/main.c:460
3485 msgid "  --send                 send all queued messages"
3486 msgstr "  --send                 wysy³a zakolejkowane wiadomo¶ci"
3487
3488 #: src/main.c:461
3489 msgid "  --status [folder]...   show the total number of messages"
3490 msgstr "  --status [folder]...   pokazuje ca³kowit± ilo¶æ wiadomo¶ci"
3491
3492 #: src/main.c:462
3493 msgid ""
3494 "  --status-full [folder]...\n"
3495 "                         show the status of each folder"
3496 msgstr ""
3497 "  --status-full [folder]...\n"
3498 "                         pokazuje ilo¶æ wszystkich wiadomo¶ci"
3499
3500 #: src/main.c:464
3501 msgid "  --online               switch to online mode"
3502 msgstr "  --online                ustaw siê jako pod³±czonego do sieci"
3503
3504 #: src/main.c:465
3505 msgid "  --offline              switch to offline mode"
3506 msgstr "  --offline               ustaw siê jako od³±czonego od sieci"
3507
3508 #: src/main.c:466
3509 msgid "  --debug                debug mode"
3510 msgstr "  --debug                tryb debug"
3511
3512 #: src/main.c:467
3513 msgid "  --help                 display this help and exit"
3514 msgstr "  --help                 wy¶wietla tê pomoc i wychodzi"
3515
3516 #: src/main.c:468
3517 msgid "  --version              output version information and exit"
3518 msgstr "  --version              wy¶wietla informacjê o wersji i wychodzi"
3519
3520 #: src/main.c:469
3521 msgid "  --config-dir           output configuration directory"
3522 msgstr "  --config-dir           wyj¶ciowy katalog konfiguracyjny"
3523
3524 #: src/main.c:513 src/summaryview.c:5142
3525 #, c-format
3526 msgid "Processing (%s)..."
3527 msgstr "Przetwarzanie (%s)..."
3528
3529 #: src/main.c:516
3530 msgid "top level folder"
3531 msgstr "katalog górnego poziomu"
3532
3533 #: src/main.c:583
3534 msgid "Composing message exists."
3535 msgstr "Tworzona wiadomo¶æ ju¿ istnieje"
3536
3537 #: src/main.c:584
3538 msgid "Draft them"
3539 msgstr "Ustaw jako szablon"
3540
3541 #: src/main.c:584
3542 msgid "Discard them"
3543 msgstr "Porzuæ je"
3544
3545 #: src/main.c:584
3546 msgid "Don't quit"
3547 msgstr "Nie wychod¼"
3548
3549 #: src/main.c:598
3550 msgid "Queued messages"
3551 msgstr "Skolejkowane wiadomo¶ci"
3552
3553 #: src/main.c:599
3554 msgid "Some unsent messages are queued. Exit now?"
3555 msgstr "Niektóre niewys³ane wiadomo¶ci zosta³y skolejkowane. Wyj¶æ?"
3556
3557 #: src/main.c:889
3558 msgid "Some errors occurred while sending queued messages."
3559 msgstr "B³êdy podczas wysy³ania zakolejkowanych wiadomo¶ci."
3560
3561 #: src/mainwindow.c:415
3562 msgid "/_File/_Folder"
3563 msgstr "/_Plik/_Katalog"
3564
3565 #: src/mainwindow.c:416
3566 msgid "/_File/_Folder/Create _new folder..."
3567 msgstr "/_Plik/_Katalog/Stwórz _nowy katalog..."
3568
3569 #: src/mainwindow.c:418
3570 msgid "/_File/_Folder/_Rename folder..."
3571 msgstr "/_Plik/_Katalog/_Zmieñ nazwê katalo_gu..."
3572
3573 #: src/mainwindow.c:419
3574 msgid "/_File/_Folder/_Delete folder"
3575 msgstr "/_Plik/_Katalog/_Usuñ kata_log"
3576
3577 #: src/mainwindow.c:420
3578 msgid "/_File/_Folder/---"
3579 msgstr "/_Plik/_Katalog/---"
3580
3581 #: src/mainwindow.c:421
3582 msgid "/_File/_Folder/_Check for new messages in all folders"
3583 msgstr "/_Plik/_Katalog/Sprawd¼ za now. wiadomo¶_ciami we wsz. katalogach"
3584
3585 #: src/mainwindow.c:423
3586 msgid "/_File/_Add mailbox"
3587 msgstr "/_Plik/Dod_aj skrzynkê"
3588
3589 #: src/mainwindow.c:424
3590 msgid "/_File/_Add mailbox/MH..."
3591 msgstr "/_Plik/Dod_aj skrzynkê/MH.."
3592
3593 #: src/mainwindow.c:425
3594 msgid "/_File/_Import mbox file..."
3595 msgstr "/_Plik/_Importuj plik mbox..."
3596
3597 #: src/mainwindow.c:426
3598 msgid "/_File/_Export to mbox file..."
3599 msgstr "/_Plik/_Eksportuj do pliku mbox..."
3600
3601 #: src/mainwindow.c:427
3602 msgid "/_File/Empty _trash"
3603 msgstr "/_Plik/Opró¿nij wysyp_isko"
3604
3605 #: src/mainwindow.c:428
3606 msgid "/_File/_Work offline"
3607 msgstr "/_Plik/Pracuj w trybie off-line"
3608
3609 #: src/mainwindow.c:430 src/messageview.c:140
3610 msgid "/_File/_Save as..."
3611 msgstr "/_Plik/Zapi_sz jako..."
3612
3613 #: src/mainwindow.c:431 src/messageview.c:141
3614 msgid "/_File/_Print..."
3615 msgstr "/_Plik/_Drukuj..."
3616
3617 #: src/mainwindow.c:434
3618 msgid "/_File/E_xit"
3619 msgstr "/_Plik/_Wyj¶cie"
3620
3621 #: src/mainwindow.c:439
3622 msgid "/_Edit/Select _thread"
3623 msgstr "/_Edycja/W_ybierz w±tek"
3624
3625 #: src/mainwindow.c:441 src/messageview.c:149
3626 msgid "/_Edit/_Find in current message..."
3627 msgstr "/_Edycja/_Znajd¼ w obecnej wiadomo¶ci..."
3628
3629 #: src/mainwindow.c:443
3630 msgid "/_Edit/_Search folder..."
3631 msgstr "/_Edycja/_Szukaj"
3632
3633 #: src/mainwindow.c:445
3634 msgid "/_View/Show or hi_de"
3635 msgstr "/_Widok/Poka¿ lub uk_ryj"
3636
3637 #: src/mainwindow.c:446
3638 msgid "/_View/Show or hi_de/_Folder tree"
3639 msgstr "/_Widok/Poka¿ lub uk_ryj/_Drzwo katalogów"
3640
3641 #: src/mainwindow.c:448
3642 msgid "/_View/Show or hi_de/_Message view"
3643 msgstr "/_Widok/Poka¿ lub uk_ryj/Okno wiado_mo¶ci"
3644
3645 #: src/mainwindow.c:450
3646 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar"
3647 msgstr "/_Widok/Poka¿ lub uk_ryj/_Pasek narzêdzi"
3648
3649 #: src/mainwindow.c:452
3650 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/Icon _and text"
3651 msgstr "/_Widok/Poka¿ lub uk_ryj/_Pasek narzêdzi/I_kony i tekst"
3652
3653 #: src/mainwindow.c:454
3654 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Icon"
3655 msgstr "/_Widok/Poka¿ lub uk_ryj/_Pasek narzêdzi/_Ikony"
3656
3657 #: src/mainwindow.c:456
3658 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Text"
3659 msgstr "/_Widok/Poka¿ lub uk_ryj/_Pasek narzêdzi/_Tekst"
3660
3661 #: src/mainwindow.c:458
3662 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_None"
3663 msgstr "/_Widok/Poka¿ lub uk_ryj/_Pasek narzêdzi/_Brak"
3664
3665 #: src/mainwindow.c:460
3666 msgid "/_View/Show or hi_de/Status _bar"
3667 msgstr "/_Widok/Poka¿ lub uk_ryj/Pa_sek statusu"
3668
3669 #: src/mainwindow.c:463
3670 msgid "/_View/Separate f_older tree"
3671 msgstr "/_Widok/_Oddziel drzewo katalogów"
3672
3673 #: src/mainwindow.c:464
3674 msgid "/_View/Separate m_essage view"
3675 msgstr "/_Widok/Oddziel widok wiado_mo¶ci"
3676
3677 #: src/mainwindow.c:466
3678 msgid "/_View/_Sort"
3679 msgstr "/_Widok/_Sortuj"
3680
3681 #: src/mainwindow.c:467
3682 msgid "/_View/_Sort/by _number"
3683 msgstr "/_Widok/_Sortuj/wg _numeru"
3684
3685 #: src/mainwindow.c:468
3686 msgid "/_View/_Sort/by s_ize"
3687 msgstr "/_Widok/_Sortuj/wg w_ielko¶ci"
3688
3689 #: src/mainwindow.c:469
3690 msgid "/_View/_Sort/by _date"
3691 msgstr "/_Widok/_Sortuj/wg _daty"
3692
3693 #: src/mainwindow.c:470
3694 msgid "/_View/_Sort/by _from"
3695 msgstr "/_Widok/_Sortuj/wg pola _od"
3696
3697 #: src/mainwindow.c:471
3698 msgid "/_View/_Sort/by _recipient"
3699 msgstr "/_Widok/_Sortuj/wg odbio_rcy"
3700
3701 #: src/mainwindow.c:472
3702 msgid "/_View/_Sort/by _subject"
3703 msgstr "/_Widok/_Sortuj/wg _tematu"
3704
3705 #: src/mainwindow.c:473
3706 msgid "/_View/_Sort/by _color label"
3707 msgstr "/_Widok/_Sortuj/wg. _koloru pod¶wietlenia"
3708
3709 #: src/mainwindow.c:475
3710 msgid "/_View/_Sort/by _mark"
3711 msgstr "/_Widok/_Sortuj/wg _zaznaczenia"
3712
3713 #: src/mainwindow.c:476
3714 msgid "/_View/_Sort/by _status"
3715 msgstr "/_Widok/_Sortuj/wg _stanu"
3716
3717 #: src/mainwindow.c:477
3718 msgid "/_View/_Sort/by a_ttachment"
3719 msgstr "/_Widok/_Sortuj/wg z_a³±czników"
3720
3721 #: src/mainwindow.c:479
3722 msgid "/_View/_Sort/by score"
3723 msgstr "/_Widok/_Sortuj/wg punktacji"
3724
3725 #: src/mainwindow.c:480
3726 msgid "/_View/_Sort/by locked"
3727 msgstr "/_Widok/_Sortuj/wg zablokowanych"
3728
3729 #: src/mainwindow.c:481
3730 msgid "/_View/_Sort/D_on't sort"
3731 msgstr "/_Widok/_Sortuj/Nie s_ortuj"
3732
3733 #: src/mainwindow.c:482 src/mainwindow.c:485
3734 msgid "/_View/_Sort/---"
3735 msgstr "/_Widok/_Sortuj/---"
3736
3737 #: src/mainwindow.c:483
3738 msgid "/_View/_Sort/Ascending"
3739 msgstr "/_Widok/_Sortuj/Rosn±co"
3740
3741 #: src/mainwindow.c:484
3742 msgid "/_View/_Sort/Descending"
3743 msgstr "/_Widok/_Sortuj/Malej±co"
3744
3745 #: src/mainwindow.c:486
3746 msgid "/_View/_Sort/_Attract by subject"
3747 msgstr "/_Widok/_Sortuj/Segreguj wg tem_atu"
3748
3749 #: src/mainwindow.c:488
3750 msgid "/_View/Th_read view"
3751 msgstr "/_Widok/W±_tkuj widok"
3752
3753 #: src/mainwindow.c:489
3754 msgid "/_View/E_xpand all threads"
3755 msgstr "/_Widok/Ro_zwiñ wszystkie w±tki"
3756
3757 #: src/mainwindow.c:490
3758 msgid "/_View/Co_llapse all threads"
3759 msgstr "/_Widok/_Zwiñ wszystkie w±tki"
3760
3761 #: src/mainwindow.c:491
3762 msgid "/_View/_Hide read messages"
3763 msgstr "/_Widok/_Ukryj przeczytane wiadomo¶ci"
3764
3765 #: src/mainwindow.c:492
3766 msgid "/_View/Set displayed _items..."
3767 msgstr "/_Widok/Ustaw wy¶wietlane _elementy..."
3768
3769 #: src/mainwindow.c:495
3770 msgid "/_View/_Go to"
3771 msgstr "/_Widok/Prze_jd¼ do"
3772
3773 #: src/mainwindow.c:496
3774 msgid "/_View/_Go to/_Prev message"
3775 msgstr "/_Widok/Prze_jd¼ do/_Poprzednia wiadomo¶æ"
3776
3777 #: src/mainwindow.c:497
3778 msgid "/_View/_Go to/_Next message"
3779 msgstr "/_Widok/Prze_jd¼ do/_Nastêpna wiadomo¶æ"
3780
3781 #: src/mainwindow.c:498 src/mainwindow.c:503 src/mainwindow.c:506
3782 #: src/mainwindow.c:511 src/mainwindow.c:516
3783 msgid "/_View/_Go to/---"
3784 msgstr "/_Widok/Prze_jd¼ do/---"
3785
3786 #: src/mainwindow.c:499
3787 msgid "/_View/_Go to/P_rev unread message"
3788 msgstr "/_Widok/Prze_jd¼ do/Pop_rzednia nieprzeczytana wiadomo¶æ"
3789
3790 #: src/mainwindow.c:501
3791 msgid "/_View/_Go to/N_ext unread message"
3792 msgstr "/_Widok/Prze_jd¼ do/Nastêpna ni_eprzeczytana wiadomo¶æ"
3793
3794 #: src/mainwindow.c:504
3795 msgid "/_View/_Go to/Prev ne_w message"
3796 msgstr "/_Widok/Prze_jd¼ do/Poprzednia no_wa wiadomo¶æ"
3797
3798 #: src/mainwindow.c:505
3799 msgid "/_View/_Go to/Ne_xt new message"
3800 msgstr "/_Widok/Prze_jd¼ do/Nastêpna no_wa wiadomo¶æ"
3801
3802 #: src/mainwindow.c:507
3803 msgid "/_View/_Go to/Prev _marked message"
3804 msgstr "/_Widok/Prze_jd¼ do/Poprzednia zaznaczona wiado_mo¶æ"
3805
3806 #: src/mainwindow.c:509
3807 msgid "/_View/_Go to/Next m_arked message"
3808 msgstr "/_Widok/Prze_jd¼ do/N_astêpna zaznaczona wiadomo¶æ"
3809
3810 #: src/mainwindow.c:512
3811 msgid "/_View/_Go to/Prev _labeled message"
3812 msgstr "/_Widok/Prze_jd¼ do/Poprzednia oko_lorowana wiadomo¶æ"
3813
3814 #: src/mainwindow.c:514
3815 msgid "/_View/_Go to/Next la_beled message"
3816 msgstr "/_Widok/Prze_jd¼ do/Nastêpna okolo_rowana wiadomo¶æ"
3817
3818 #: src/mainwindow.c:517
3819 msgid "/_View/_Go to/Other _folder..."
3820 msgstr "/_Widok/Prze_jd¼ do/Innego katalo_gu"
3821
3822 #: src/mainwindow.c:521 src/mainwindow.c:528 src/messageview.c:155
3823 msgid "/_View/_Code set/---"
3824 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/---"
3825
3826 #: src/mainwindow.c:525 src/messageview.c:159
3827 msgid "/_View/_Code set"
3828 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa"
3829
3830 #: src/mainwindow.c:526 src/messageview.c:160
3831 msgid "/_View/_Code set/_Auto detect"
3832 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/_Automatycznie"
3833
3834 #: src/mainwindow.c:529 src/messageview.c:163
3835 msgid "/_View/_Code set/7bit ascii (US-ASC_II)"
3836 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/7 bitów ascii (US-ASC_II)"
3837
3838 #: src/mainwindow.c:533 src/messageview.c:167
3839 msgid "/_View/_Code set/Unicode (_UTF-8)"
3840 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Unicode (_UTF-8)"
3841
3842 #: src/mainwindow.c:537 src/messageview.c:171
3843 msgid "/_View/_Code set/Western European (ISO-8859-_1)"
3844 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Europa Zachodnia (ISO-8859-_1)"
3845
3846 #: src/mainwindow.c:539 src/messageview.c:173
3847 msgid "/_View/_Code set/Western European (ISO-8859-15)"
3848 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Europa Zachodnia (ISO-8859-15)"
3849
3850 #: src/mainwindow.c:543 src/messageview.c:177
3851 msgid "/_View/_Code set/Central European (ISO-8859-_2)"
3852 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Europa ¦rodkowa (ISO-8859-_2)"
3853
3854 #: src/mainwindow.c:546 src/messageview.c:180
3855 msgid "/_View/_Code set/_Baltic (ISO-8859-13)"
3856 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Kraje _Ba³tyckie (ISO-8859-13)"
3857
3858 #: src/mainwindow.c:548 src/messageview.c:182
3859 msgid "/_View/_Code set/Baltic (ISO-8859-_4)"
3860 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Kraje Ba³tyckie (ISO-8859-_4)"
3861
3862 #: src/mainwindow.c:551 src/messageview.c:185
3863 msgid "/_View/_Code set/Greek (ISO-8859-_7)"
3864 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Grecja (ISO-8859-_7)"
3865
3866 #: src/mainwindow.c:554 src/messageview.c:188
3867 msgid "/_View/_Code set/Turkish (ISO-8859-_9)"
3868 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Turcja (ISO-8859-_9)"
3869
3870 #: src/mainwindow.c:557 src/messageview.c:191
3871 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (ISO-8859-_5)"
3872 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Cyrylica (ISO-8859-_5)"
3873
3874 #: src/mainwindow.c:559 src/messageview.c:193
3875 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (KOI8-_R)"
3876 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Cyrylica (KOI8-_R)"
3877
3878 #: src/mainwindow.c:561 src/messageview.c:195
3879 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (Windows-1251)"
3880 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Cyrylica (Windows-1251)"
3881
3882 #: src/mainwindow.c:565 src/messageview.c:199
3883 msgid "/_View/_Code set/Japanese (ISO-2022-_JP)"
3884 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Japonia (ISO-2022-_JP)"
3885
3886 #: src/mainwindow.c:568 src/messageview.c:202
3887 msgid "/_View/_Code set/Japanese (ISO-2022-JP-2)"
3888 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Japonia (ISO-2022-JP-2)"
3889
3890 #: src/mainwindow.c:571 src/messageview.c:205
3891 msgid "/_View/_Code set/Japanese (_EUC-JP)"
3892 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Japonia (_EUC-JP)"
3893
3894 #: src/mainwindow.c:573 src/messageview.c:207
3895 msgid "/_View/_Code set/Japanese (_Shift__JIS)"
3896 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Japonia (_Shift__JIS)"
3897
3898 #: src/mainwindow.c:577 src/messageview.c:211
3899 msgid "/_View/_Code set/Simplified Chinese (_GB2312)"
3900 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Uproszczony Chiny (_GB2312)"
3901
3902 #: src/mainwindow.c:579 src/messageview.c:213
3903 msgid "/_View/_Code set/Traditional Chinese (_Big5)"
3904 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Tradycyjny Chiny (_Big5)"
3905
3906 #: src/mainwindow.c:581 src/messageview.c:215
3907 msgid "/_View/_Code set/Traditional Chinese (EUC-_TW)"
3908 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Tradycyjny Chiny (EUC-_TW)"
3909
3910 #: src/mainwindow.c:583 src/messageview.c:217
3911 msgid "/_View/_Code set/Chinese (ISO-2022-_CN)"
3912 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Chiny (ISO-2022-_CN)"
3913
3914 #: src/mainwindow.c:586 src/messageview.c:220
3915 msgid "/_View/_Code set/Korean (EUC-_KR)"
3916 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Korea(EUC-_KR)"
3917
3918 #: src/mainwindow.c:588 src/messageview.c:222
3919 msgid "/_View/_Code set/Korean (ISO-2022-KR)"
3920 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Korea (ISO-2022-KR)"
3921
3922 #: src/mainwindow.c:591 src/messageview.c:225
3923 msgid "/_View/_Code set/Thai (TIS-620)"
3924 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Tajska (TIS-620)"
3925
3926 #: src/mainwindow.c:593 src/messageview.c:227
3927 msgid "/_View/_Code set/Thai (Windows-874)"
3928 msgstr "/_Widok/_Strona kodowa/Tajska (Windows-874)"
3929
3930 #: src/mainwindow.c:601 src/summaryview.c:448
3931 msgid "/_View/Open in new _window"
3932 msgstr "/_Widok/Ot_wórz w nowym oknie"
3933
3934 #: src/mainwindow.c:602 src/messageview.c:235
3935 msgid "/_View/Mess_age source"
3936 msgstr "/_Widok/¬ród³o wiado_mo¶ci"
3937
3938 #: src/mainwindow.c:603
3939 msgid "/_View/Show all _headers"
3940 msgstr "/_Widok/Poka¿ wszystkie na_g³ówki"
3941
3942 #: src/mainwindow.c:605
3943 msgid "/_View/_Update summary"
3944 msgstr "/_Widok/Od¶wie¿enie _podsumowania"
3945
3946 #: src/mainwindow.c:608
3947 msgid "/_Message/Get new ma_il"
3948 msgstr "/Wiado_mo¶æ/Pob_ierz now± pocztê "
3949
3950 #: src/mainwindow.c:609
3951 msgid "/_Message/Get from _all accounts"
3952 msgstr "/Wiado_mo¶æ/Pobierz z _wszystkich kont"
3953
3954 #: src/mainwindow.c:611
3955 msgid "/_Message/Cancel receivin_g"
3956 msgstr "/Wiado_mo¶æ/_Anuluj pobieranie"
3957
3958 #: src/mainwindow.c:613
3959 msgid "/_Message/_Send queued messages"
3960 msgstr "/Wiado_mo¶æ/Wy¶lij wia_domo¶ci z kolejki"
3961
3962 #: src/mainwindow.c:615
3963 msgid "/_Message/Compose a_n email message"
3964 msgstr "/Wiado_mo¶æ/Twórz _now± wiadomo¶æ"
3965
3966 #: src/mainwindow.c:616
3967 msgid "/_Message/Compose a news message"
3968 msgstr "/Wiado_mo¶æ/Twórz nowego posta do grup"
3969
3970 #: src/mainwindow.c:617 src/messageview.c:242
3971 msgid "/_Message/_Reply"
3972 msgstr "/Wiado_mo¶æ/_Odpowiedz"
3973
3974 #: src/mainwindow.c:618
3975 msgid "/_Message/Repl_y to"
3976 msgstr "/_Wiadomo¶æ/_Odpowiedz do"
3977
3978 #: src/mainwindow.c:619 src/messageview.c:243
3979 msgid "/_Message/Repl_y to/_all"
3980 msgstr "/Wiado_mo¶æ/_Odpowiedz do/_Wszystkich"
3981
3982 #: src/mainwindow.c:620 src/messageview.c:245
3983 msgid "/_Message/Repl_y to/_sender"
3984 msgstr "/Wiado_mo¶æ/_Odpowiedz do/_Nadawcy"
3985
3986 #: src/mainwindow.c:621 src/messageview.c:247
3987 msgid "/_Message/Repl_y to/mailing _list"
3988 msgstr "/Wiado_mo¶æ/Odpowiedz do/_Grupy mailingowej"
3989
3990 #: src/mainwindow.c:623
3991 msgid "/_Message/Follow-up and reply to"
3992 msgstr "/_Wiadomo¶æ/_Odpowiedz na grupê i nadawcy"
3993
3994 #: src/mainwindow.c:625 src/messageview.c:250
3995 msgid "/_Message/_Forward"
3996 msgstr "/Wiado_mo¶æ/Pr_zeka¿"
3997
3998 #: src/mainwindow.c:626
3999 msgid "/_Message/Redirect"
4000 msgstr "/Wiado_mo¶æ/Prz_ekieruj"
4001
4002 #: src/mainwindow.c:628 src/messageview.c:255
4003 msgid "/_Message/Re-_edit"
4004 msgstr "/Wiado_mo¶æ/Powtórz _edycjê"
4005
4006 #: src/mainwindow.c:630
4007 msgid "/_Message/M_ove..."
4008 msgstr "/Wiado_mo¶æ/_Przesuñ..."
4009
4010 #: src/mainwindow.c:631
4011 msgid "/_Message/_Copy..."
4012 msgstr "/Wiado_mo¶æ/_Kopiuj"
4013
4014 #: src/mainwindow.c:632
4015 msgid "/_Message/_Delete"
4016 msgstr "/Wiado_mo¶æ/_Usuñ"
4017
4018 #: src/mainwindow.c:633
4019 msgid "/_Message/Cancel a news message"
4020 msgstr "/Wiado_mo¶æ/Usuñ swojego posta z grup"
4021
4022 #: src/mainwindow.c:635
4023 msgid "/_Message/_Mark"
4024 msgstr "/Wiado_mo¶æ/_Zaznacz"
4025
4026 #: src/mainwindow.c:636
4027 msgid "/_Message/_Mark/_Mark"
4028 msgstr "/Wiado_mo¶æ/_Zaznacz/_Zaznacz"
4029
4030 #: src/mainwindow.c:637
4031 msgid "/_Message/_Mark/_Unmark"
4032 msgstr "/Wiado_mo¶æ/_Zaznacz/_Odznacz"
4033
4034 #: src/mainwindow.c:638
4035 msgid "/_Message/_Mark/---"
4036 msgstr "/Wiado_mo¶æ/_Zaznacz/---"
4037
4038 #: src/mainwindow.c:639
4039 msgid "/_Message/_Mark/Mark as unr_ead"
4040 msgstr "/Wiado_mo¶æ/_Zaznacz/Zaznacz jako ni_eprzeczytane"
4041
4042 #: src/mainwindow.c:640
4043 msgid "/_Message/_Mark/Mark as rea_d"
4044 msgstr "/Wiado_mo¶æ/_Zaznacz/Zaznacz jako przecz_ytane"
4045
4046 #: src/mainwindow.c:642
4047 msgid "/_Message/_Mark/Mark all _read"
4048 msgstr "/Wiado_mo¶æ/_Zaznacz/Zaznacz wszystkie jako przecz_ytane"
4049
4050 #: src/mainwindow.c:645
4051 msgid "/_Tools/_Address book..."
4052 msgstr "/_Narzêdzia/_Ksi±¿ka adresowa"
4053
4054 #: src/mainwindow.c:646 src/messageview.c:259
4055 msgid "/_Tools/Add sender to address boo_k"
4056 msgstr "/_Narzêdzia/Dodaj nadawcê do ksi±¿ki adresowej"
4057
4058 #: src/mainwindow.c:648
4059 msgid "/_Tools/_Harvest addresses"
4060 msgstr "/_Narzêdzia/Pobierz adresy"
4061
4062 #: src/mainwindow.c:649
4063 msgid "/_Tools/_Harvest addresses/from _Folder..."
4064 msgstr "/_Narzêdzia/Pobierz adresy/z _folderu..."
4065
4066 #: src/mainwindow.c:651
4067 msgid "/_Tools/_Harvest addresses/from _Messages..."
4068 msgstr "/_Narzêdzia/Pobierz adresy/z wiado_mo¶ci..."
4069
4070 #: src/mainwindow.c:654
4071 msgid "/_Tools/_Filter messages"
4072 msgstr "/_Narzêdzia/_Filtruj wiadomo¶ci"
4073
4074 #: src/mainwindow.c:655 src/messageview.c:262
4075 msgid "/_Tools/_Create filter rule"
4076 msgstr "/_Narzêdzia/_Od¶wie¿ drzewo katalogów"
4077
4078 #: src/mainwindow.c:656 src/messageview.c:264
4079 msgid "/_Tools/_Create filter rule/_Automatically"
4080 msgstr "/_Narzêdzia/_Twórz regu³ê filtra/_Automatycznie"
4081
4082 #: src/mainwindow.c:658 src/messageview.c:266
4083 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _From"
4084 msgstr "/_Narzêdzia/_Twórz regu³ê filtra/z '_Od:'"
4085
4086 #: src/mainwindow.c:660 src/messageview.c:268
4087 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _To"
4088 msgstr "/_Narzêdzia/_Twórz regu³ê filtra/z '_Do:'"
4089
4090 #: src/mainwindow.c:662 src/messageview.c:270
4091 msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _Subject"
4092 msgstr "/_Narzêdzia/_Twórz regu³ê filtra/z 'Temat:'"
4093
4094 #: src/mainwindow.c:667
4095 msgid "/_Tools/Delete du_plicated messages"
4096 msgstr "/_Narzêdzia/Usuñ _duplikaty wiadomo¶ci"
4097
4098 #: src/mainwindow.c:670
4099 msgid "/_Tools/E_xecute"
4100 msgstr "/_Narzêdzia/_Wykonaj"
4101
4102 #: src/mainwindow.c:673
4103 msgid "/_Tools/SSL certi_ficates..."
4104 msgstr "/_Narzêdzia/Certy_fikaty SSL..."
4105
4106 #: src/mainwindow.c:677
4107 msgid "/_Tools/_Log window"
4108 msgstr "/_Narzêdzia/Okno _dziennika"
4109
4110 #: src/mainwindow.c:679
4111 msgid "/_Configuration"
4112 msgstr "/Konfigura_cja"
4113
4114 #: src/mainwindow.c:680
4115 msgid "/_Configuration/C_hange current account"
4116 msgstr "/Konfigura_cja/Zmieñ bie¿±_ce konto"
4117
4118 #: src/mainwindow.c:682
4119 msgid "/_Configuration/_Preferences for current account..."
4120 msgstr "/Konfigura_cja/_Ustawienia dla bie¿±cego konta..."
4121
4122 #: src/mainwindow.c:684
4123 msgid "/_Configuration/Create _new account..."
4124 msgstr "/Konfigura_cja/Utwórz _nowe konto..."
4125
4126 #: src/mainwindow.c:686
4127 msgid "/_Configuration/_Edit accounts..."
4128 msgstr "/Konfigura_cja/_Edytuj konta..."
4129
4130 #: src/mainwindow.c:688
4131 msgid "/_Configuration/---"
4132 msgstr "/Konfigura_cja/---"
4133
4134 #: src/mainwindow.c:689
4135 msgid "/_Configuration/_Common preferences..."
4136 msgstr "/Konfigura_cja/Ustawie_nia..."
4137
4138 #: src/mainwindow.c:691
4139 msgid "/_Configuration/_Scoring..."
4140 msgstr "/Konfigura_cja/_Punktowanie..."
4141
4142 #: src/mainwindow.c:693
4143 msgid "/_Configuration/_Filtering..."
4144 msgstr "/Konfigura_cja/_Filtrowanie..."
4145
4146 #: src/mainwindow.c:695
4147 msgid "/_Configuration/_Templates..."
4148 msgstr "/Konfigura_cja/_Szablony..."
4149
4150 #: src/mainwindow.c:696
4151 msgid "/_Configuration/_Actions..."
4152 msgstr "/Konfigura_cja/_Akcje..."
4153
4154 #: src/mainwindow.c:697
4155 msgid "/_Configuration/_Other Preferences..."
4156 msgstr "/Konfigura_cja/_Inne Ustawienia..."
4157
4158 #: src/mainwindow.c:698
4159 msgid "/_Configuration/Plugins..."
4160 msgstr "/Konfigura_cja/_Wtyczki..."
4161
4162 #: src/mainwindow.c:701
4163 msgid "/_Help/_Manual (Local)"
4164 msgstr "/_Pomoc/_Instrukcja (Lokalna)"
4165
4166 #: src/mainwindow.c:702
4167 msgid "/_Help/_Manual (Sylpheed Doc Homepage)"
4168 msgstr "/_Pomoc/_Instrukcja (Strona dokumentacji Sylpheed)"
4169
4170 #: src/mainwindow.c:704
4171 msgid "/_Help/_FAQ (Local)"
4172 msgstr "/Po_moc/_FAQ (Lokalne)"
4173
4174 #: src/mainwindow.c:705
4175 msgid "/_Help/_FAQ (Sylpheed Doc Homepage)"
4176 msgstr "/Po_moc/_FAQ (Strona dokumentacji Sylpheed)"
4177
4178 #: src/mainwindow.c:707
4179 msgid "/_Help/_Claws FAQ (Claws Documentation)"
4180 msgstr "/Po_moc/_Claws FAQ(Strona dokumentacji Claws)"
4181
4182 #: src/mainwindow.c:709
4183 msgid "/_Help/---"
4184 msgstr "/_Pomoc/---"
4185
4186 #: src/mainwindow.c:828
4187 msgid "Go offline"
4188 msgstr "Pracuj w trybie od³±czenia od sieci"
4189
4190 #: src/mainwindow.c:832
4191 msgid "Go online"
4192 msgstr "Pracuj w trybie po³±czonego do sieci"
4193
4194 #: src/mainwindow.c:848
4195 msgid "Select account"
4196 msgstr "Wybierz konto"
4197
4198 #: src/mainwindow.c:1174 src/mainwindow.c:1191 src/prefs_folder_item.c:395
4199 msgid "Untitled"
4200 msgstr "Bez tytu³u"
4201
4202 #: src/mainwindow.c:1192
4203 msgid "none"
4204 msgstr "¿aden"
4205
4206 #: src/mainwindow.c:1432
4207 msgid "Empty trash"
4208 msgstr "Opró¿nij wysypisko"
4209
4210 #: src/mainwindow.c:1433
4211 msgid "Empty all messages in trash?"
4212 msgstr "Usun±æ wszystkie wiadomo¶ci z wysypiska?"
4213
4214 #: src/mainwindow.c:1451
4215 msgid "Add mailbox"
4216 msgstr "Dodaj skrzynkê"
4217
4218 #: src/mainwindow.c:1452
4219 msgid ""
4220 "Input the location of mailbox.\n"
4221 "If the existing mailbox is specified, it will be\n"
4222 "scanned automatically."
4223 msgstr ""
4224 "Wprowad¼ miejsce skrzynki.\n"
4225 "Je¶li podasz istniej±c± skrzynkê, bêdzie ona\n"
4226 "automatycznie przeskanowana."
4227
4228 #: src/mainwindow.c:1458
4229 #, c-format
4230 msgid "The mailbox `%s' already exists."
4231 msgstr "Skrzynka `%s' ju¿ istnieje."
4232
4233 #: src/mainwindow.c:1463 src/setup.c:57
4234 msgid "Mailbox"
4235 msgstr "Skrzynka"
4236
4237 #: src/mainwindow.c:1468 src/setup.c:61
4238 msgid ""
4239 "Creation of the mailbox failed.\n"
4240 "Maybe some files already exist, or you don't have the permission to write "
4241 "there."
4242 msgstr ""
4243 "B³±d tworzenia skrzynki.\n"
4244 "Byæ mo¿e pliki ju¿ istniej± lub nie masz praw do zapisu w tym miejscu"
4245
4246 #: src/mainwindow.c:1787
4247 msgid "Sylpheed - Folder View"
4248 msgstr "Sylpheed- Widok folderów"
4249
4250 #: src/mainwindow.c:1808 src/messageview.c:366
4251 msgid "Sylpheed - Message View"
4252 msgstr "Sylpheed - Widok wiadomo¶ci"
4253
4254 #: src/mainwindow.c:2192
4255 msgid "Exit"
4256 msgstr "Koniec"
4257
4258 #: src/mainwindow.c:2192
4259 msgid "Exit this program?"
4260 msgstr "Wyj¶æ z programu?"
4261
4262 #: src/matcher.c:1214 src/matcher.c:1215 src/matcher.c:1216 src/matcher.c:1217
4263 #: src/matcher.c:1218 src/matcher.c:1219 src/matcher.c:1220 src/matcher.c:1221
4264 msgid "(none)"
4265 msgstr "(¿aden)"
4266
4267 #: src/message_search.c:88
4268 msgid "Find in current message"
4269 msgstr "Znajd¼ w bie¿±cych wiadomo¶ciach"
4270
4271 #: src/message_search.c:106
4272 msgid "Find text:"
4273 msgstr "Znajd¼ tekst:"
4274
4275 #: src/message_search.c:121 src/prefs_matcher.c:539 src/summary_search.c:183
4276 msgid "Case sensitive"
4277 msgstr "Rozró¿nianie wielko¶ci liter"
4278
4279 #: src/message_search.c:127 src/summary_search.c:189
4280 msgid "Backward search"
4281 msgstr "Wyszukiwanie w ty³"
4282
4283 #: src/message_search.c:183 src/summary_search.c:317
4284 msgid "Search failed"
4285 msgstr "Wyszukiwanie nie powiod³o siê"
4286
4287 #: src/message_search.c:184 src/summary_search.c:318
4288 msgid "Search string not found."
4289 msgstr "Nie znaleziono szukanego ci±gu."
4290
4291 #: src/message_search.c:191
4292 msgid "Beginning of message reached; continue from end?"
4293 msgstr "Osi±gniêto pocz±tek wiadomo¶ci; zacz±æ od koñca?"
4294
4295 #: src/message_search.c:194
4296 msgid "End of message reached; continue from beginning?"
4297 msgstr "Osi±gniêto koniec wiadomo¶ci; zacz±æ od pocz±tku?"
4298
4299 #: src/message_search.c:197 src/summary_search.c:327
4300 msgid "Search finished"
4301 msgstr "Przeszukiwanie zakoñczone"
4302
4303 #: src/messageview.c:236
4304 msgid "/_View/Show all _header"
4305 msgstr "/_Widok/Poka¿ wszystkie na_g³ówki"
4306
4307 #: src/messageview.c:239
4308 msgid "/_Message/Compose _new message"
4309 msgstr "/Wiado_mo¶æ/Twórz _now± wiadomo¶æ"
4310
4311 #: src/messageview.c:251
4312 msgid "/_Message/For_ward as attachment"
4313 msgstr "/Wiado_mo¶æ/Przeka¿ jako za³±cznik"
4314
4315 #: src/messageview.c:253
4316 msgid "/_Message/Redirec_t"
4317 msgstr "/Wiado_mo¶æ/Prz_ekieruj"
4318
4319 #: src/messageview.c:464
4320 msgid "<No Return-Path found>"
4321 msgstr "<Nie znaleziono ¶cie¿ki zwrotu>"
4322
4323 #: src/messageview.c:472
4324 #, c-format
4325 msgid ""
4326 "The notification address to which the return receipt is to be sent\n"
4327 "does not correspond to the return path:\n"
4328 "Notification address: %s\n"
4329 "Return path: %s\n"
4330 "It is advised to not to send the return receipt."
4331 msgstr ""
4332 "Adres na który potwierdzenie odbioru ma byæ wys³ane nie odpowiada\n"
4333 "adresowi ¶cie¿ki zwrotu wiadomo¶ci:\n"
4334 "Adres któremu ma zostaæ wys³ane potwierdzenie: %s\n"
4335 "Adres ¶cie¿ki zwrotu: %s\n"
4336 "Nie jest zalecane by wysy³aæ potwierdzenie odbioru."
4337
4338 #: src/messageview.c:480
4339 msgid "+Don't Send"
4340 msgstr "+Nie Wysy³aj"
4341
4342 #: src/messageview.c:490
4343 msgid ""
4344 "This message is asking for a return receipt notification\n"
4345 "but according to its 'To:' and 'CC:' headers it was not\n"
4346 "officially addressed to you.\n"
4347 "Receipt notification cancelled."
4348 msgstr ""
4349 "Ta wiadomo¶æ prosi o potwierdzenie odbioru ale wg. nag³ówków\n"
4350 "Do: i Kopia: ta wiadomo¶æ nie jest adresowana do Ciebie\n"
4351 "Potwierdzenie odbioru nie zosta³o wys³ane."
4352
4353 #: src/messageview.c:868 src/mimeview.c:961 src/mimeview.c:1068
4354 #: src/summaryview.c:3423
4355 msgid "Save as"
4356 msgstr "Zapisz jako"
4357
4358 #: src/messageview.c:873 src/mimeview.c:1010 src/mimeview.c:1074
4359 #: src/summaryview.c:3428
4360 msgid "Overwrite"
4361 msgstr "Nadpisz"
4362
4363 #: src/messageview.c:874
4364 msgid "Overwrite existing file?"
4365 msgstr "Nadpisaæ istniej±cy plik?"
4366
4367 #: src/messageview.c:881 src/summaryview.c:3436 src/summaryview.c:3440
4368 #: src/summaryview.c:3457
4369 #, c-format
4370 msgid "Can't save the file `%s'."
4371 msgstr "Nie mo¿na zapisaæ do pliku '%s'."
4372
4373 #: src/messageview.c:946
4374 msgid "This message asks for a return receipt"
4375 msgstr "Autor tej wiadomo¶ci prosi³ o potwierdzenie przeczytania."
4376
4377 #: src/messageview.c:947
4378 msgid "Send receipt"
4379 msgstr "Wy¶lij potwierdzenie"
4380
4381 #: src/messageview.c:1000
4382 msgid "Return Receipt Notification"
4383 msgstr "Potwierdzenie Odbioru Wiadomo¶ci"
4384
4385 #: src/messageview.c:1001
4386 msgid ""
4387 "The message was sent to several of your accounts.\n"
4388 "Please choose which account do you want to use for sending the receipt "
4389 "notification:"
4390 msgstr ""
4391 "Wiadomo¶æ zosta³a wys³ana do wielu z Twoich kont.\n"
4392 "Proszê sprecyzowaæ którego konta chcesz u¿yæ do wys³ania potwierdzenia "
4393 "odbioru:"
4394
4395 #: src/messageview.c:1005
4396 msgid "Send Notification"
4397 msgstr "Wy¶lij potwierdzenie odbioru"
4398
4399 #: src/messageview.c:1005
4400 msgid "+Cancel"
4401 msgstr "+Anuluj"
4402
4403 #: src/messageview.c:1059 src/prefs_common.c:2359 src/summaryview.c:3475
4404 #: src/toolbar.c:168
4405 msgid "Print"
4406 msgstr "Drukuj"
4407
4408 #: src/messageview.c:1060 src/summaryview.c:3476
4409 #, c-format
4410 msgid ""
4411 "Enter the print command line:\n"
4412 "(`%s' will be replaced with file name)"
4413 msgstr ""
4414 "Podaj polecenie wydruku:\n"
4415 "('%s' zostanie zast±pione nazw± pliku)"
4416
4417 #: src/messageview.c:1066 src/summaryview.c:3482
4418 #, c-format
4419 msgid ""
4420 "Print command line is invalid:\n"
4421 "`%s'"
4422 msgstr ""
4423 "B³êdne polecenie wydruku:\n"
4424 "`%s'"
4425
4426 #: src/mimeview.c:149
4427 msgid "/_Open"
4428 msgstr "/_Otwórz"
4429