d1e146c2307be0df5d8650fc8119297390178d5d
[claws.git] / po / nl.po
1 # Dutch translation of Claws Mail.
2 # Copyright © 2001-2016 The Claws Mail team.
3 # This file is distributed under the same license
4 # as the Claws Mail package, see COPYING file.
5 #
6 # Vincent van Adrighem <V.vanAdrighem@ITS.TUDelft.nl>, 2001.
7 # Claws merge by Alfons Hoogervorst <alfons@proteus.demon.nl>
8 # Claws maintenance 2002 by Wilbert Berendsen <wbsoft@xs4all.nl>
9 # Claws maintenance 2006-2007 by Tim Dijkstra <tim@famdijkstra.org>
10 # Claws maintenance 2008-2016 by Marcel Pol <marcel@timelord.nl>
11 #
12 # TODO:
13 # Snelkoppelingen nalopen.
14 # Hooks kunnen gewoon in Engels, geeft minder verwarring.
15 # Dubbele Engelse woorden zijn een enkel woord.
16 #
17 msgid ""
18 msgstr ""
19 "Project-Id-Version: Claws Mail 3.14\n"
20 "Report-Msgid-Bugs-To: paul@claws-mail.org\n"
21 "POT-Creation-Date: 2016-08-18 23:19+0200\n"
22 "PO-Revision-Date: 2016-08-02 18:17+0200\n"
23 "Last-Translator: Marcel Pol <marcel@timelord.nl>\n"
24 "Language-Team: translators@lists.claws-mail.org\n"
25 "Language: nl\n"
26 "MIME-Version: 1.0\n"
27 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
28 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
29 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n!=1);\n"
30 "X-Generator: Poedit 1.8.8\n"
31
32 #: src/account.c:396 src/account.c:463
33 msgid ""
34 "Some composing windows are open.\n"
35 "Please close all the composing windows before editing accounts."
36 msgstr ""
37 "Enkele vensters zijn open waarin berichten worden opgesteld.\n"
38 "Deze moeten gesloten worden voordat je de accountinstellingen kunt "
39 "veranderen."
40
41 #: src/account.c:441
42 msgid "Can't create folder."
43 msgstr "Kan map niet aanmaken."
44
45 #: src/account.c:728
46 msgid "Edit accounts"
47 msgstr "Accountbeheer"
48
49 #: src/account.c:745
50 msgid ""
51 "Using 'Get Mail' will retrieve messages from your Accounts in the order "
52 "given, the checkbox indicates which accounts will be included. Bold text "
53 "indicates the default account."
54 msgstr ""
55 "'Ophalen' zal berichten ophalen in de opgegeven volgorde, het aanvinkvakje "
56 "in de kolom 'O' geeft aan voor welke accounts dit wordt gedaan. Vetgedrukte "
57 "tekst geeft het standaardaccount aan."
58
59 #: src/account.c:816
60 msgid " _Set as default account "
61 msgstr " _Instellen als standaard account "
62
63 #: src/account.c:908
64 msgid "Accounts with remote folders cannot be copied."
65 msgstr "Accounts met mappen op de server kunnen niet worden gekopieerd."
66
67 #: src/account.c:915
68 #, c-format
69 msgid "Copy of %s"
70 msgstr "Kopie van %s"
71
72 #: src/account.c:1075
73 #, c-format
74 msgid "Do you really want to delete the account '%s'?"
75 msgstr "Wil je werkelijk het account '%s' verwijderen?"
76
77 #: src/account.c:1077
78 msgid "(Untitled)"
79 msgstr "(Naamloos)"
80
81 #: src/account.c:1078
82 msgid "Delete account"
83 msgstr "Verwijder account"
84
85 #: src/account.c:1562
86 msgctxt "Accounts List Get Column Name"
87 msgid "G"
88 msgstr "O"
89
90 #: src/account.c:1568
91 msgid "'Get Mail' retrieves mail from the checked accounts"
92 msgstr "'Ophalen' haalt berichten op voor de aangevinkte accounts"
93
94 #: src/account.c:1575 src/addrduplicates.c:471 src/addressadd.c:215
95 #: src/addressbook.c:125 src/compose.c:7224 src/editaddress.c:1264
96 #: src/editaddress.c:1321 src/editaddress.c:1341
97 #: src/editaddress_other_attributes_ldap.c:302
98 #: src/editaddress_other_attributes_ldap.c:350 src/editbook.c:170
99 #: src/editgroup.c:288 src/editjpilot.c:257 src/editldap.c:428
100 #: src/editvcard.c:173 src/importmutt.c:222 src/importpine.c:221
101 #: src/mimeview.c:274 src/plugins/managesieve/sieve_manager.c:465
102 #: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1803
103 #: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:395 src/prefs_filtering.c:384
104 #: src/prefs_filtering.c:1866 src/prefs_template.c:79
105 msgid "Name"
106 msgstr "Naam"
107
108 #: src/account.c:1583 src/prefs_account.c:1096 src/prefs_account.c:4128
109 msgid "Protocol"
110 msgstr "Protocol"
111
112 #: src/account.c:1591 src/ssl_manager.c:100
113 msgid "Server"
114 msgstr "Server"
115
116 #: src/action.c:382
117 #, c-format
118 msgid "Could not get message file %d"
119 msgstr "Kon berichtbestand %d niet lezen"
120
121 #: src/action.c:419
122 msgid "Could not get message part."
123 msgstr "Kon gedeelte van bericht niet vinden."
124
125 #: src/action.c:436
126 #, c-format
127 msgid "Can't get part of multipart message: %s"
128 msgstr "Kan deel van meervoudig ('multipart') bericht niet ophalen: %s"
129
130 #: src/action.c:608
131 #, c-format
132 msgid ""
133 "The selected action cannot be used in the compose window\n"
134 "because it contains %%f, %%F, %%as or %%p."
135 msgstr ""
136 "De geselecteerde actie kan niet worden gebruikt in het\n"
137 "opstelvenster omdat het %%f, %%F, %%as of %%p bevat."
138
139 #: src/action.c:720
140 msgid "There is no filtering action set"
141 msgstr "Er is geen filteractie ingesteld"
142
143 #: src/action.c:722
144 #, c-format
145 msgid ""
146 "Invalid filtering action(s):\n"
147 "%s"
148 msgstr ""
149 "Ongeldige filteractie(s):\n"
150 "%s"
151
152 #: src/action.c:987
153 #, c-format
154 msgid ""
155 "Could not fork to execute the following command:\n"
156 "%s\n"
157 "%s"
158 msgstr ""
159 "Kon niet forken om de volgende opdracht uit te voeren:\n"
160 "%s\n"
161 "%s"
162
163 #: src/action.c:989 src/ldaputil.c:323 src/plugins/bogofilter/bogofilter.c:884
164 #: src/plugins/tnef_parse/tnef_parse.c:67
165 #: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1821
166 #: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1825
167 #: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1836
168 #: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1839 src/privacy.c:62
169 msgid "Unknown error"
170 msgstr "Onbekende fout"
171
172 #: src/action.c:1207 src/action.c:1372
173 msgid "Completed"
174 msgstr "Voltooid"
175
176 #: src/action.c:1243
177 #, c-format
178 msgid "--- Running: %s\n"
179 msgstr "--- Starten: %s\n"
180
181 #: src/action.c:1247
182 #, c-format
183 msgid "--- Ended: %s\n"
184 msgstr "--- Beëindigd: %s\n"
185
186 #: src/action.c:1280
187 msgid "Action's input/output"
188 msgstr "Invoer en uitvoer van actie"
189
190 #: src/action.c:1608
191 #, c-format
192 msgid ""
193 "Enter the argument for the following action:\n"
194 "('%%h' will be replaced with the argument)\n"
195 "  %s"
196 msgstr ""
197 "Geef het argument voor de volgende actie:\n"
198 "('%%h' zal vervangen worden door het argument)\n"
199 "  %s"
200
201 #: src/action.c:1613
202 msgid "Action's hidden user argument"
203 msgstr "Verborgen gebruikersargument van actie"
204
205 #: src/action.c:1617
206 #, c-format
207 msgid ""
208 "Enter the argument for the following action:\n"
209 "('%%u' will be replaced with the argument)\n"
210 "  %s"
211 msgstr ""
212 "Geef het argument van de volgende actie:\n"
213 "('%%u' zal vervangen worden door het argument)  %s"
214
215 #: src/action.c:1622
216 msgid "Action's user argument"
217 msgstr "Gebruikersargument van actie"
218
219 #: src/addrclip.c:479
220 msgid "Cannot copy a folder to itself or to its sub-structure."
221 msgstr "Kan een map niet kopiëren naar zichzelf of één van z'n submappen."
222
223 #: src/addrclip.c:502
224 msgid "Cannot copy an address book to itself."
225 msgstr "Kan adresboek niet naar zichzelf kopiëren."
226
227 #: src/addrclip.c:593
228 msgid "Cannot move a folder to itself or to its sub-structure."
229 msgstr "Kan een map niet verplaatsen naar zichzelf of één van z'n submappen."
230
231 #: src/addr_compl.c:689 src/addressbook.c:4946
232 #: src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:308
233 msgid "Group"
234 msgstr "Groep"
235
236 #: src/addrcustomattr.c:65
237 msgid "date of birth"
238 msgstr "geboortedatum"
239
240 #: src/addrcustomattr.c:66
241 msgid "address"
242 msgstr "adres"
243
244 #: src/addrcustomattr.c:67
245 msgid "phone"
246 msgstr "telefoonnummer"
247
248 #: src/addrcustomattr.c:68
249 msgid "mobile phone"
250 msgstr "mobiel nummer"
251
252 #: src/addrcustomattr.c:69
253 msgid "organization"
254 msgstr "organisatie"
255
256 #: src/addrcustomattr.c:70
257 msgid "office address"
258 msgstr "kantoor adres"
259
260 #: src/addrcustomattr.c:71
261 msgid "office phone"
262 msgstr "kantoor telefoonnummer"
263
264 #: src/addrcustomattr.c:72
265 msgid "fax"
266 msgstr "fax"
267
268 #: src/addrcustomattr.c:73
269 msgid "website"
270 msgstr "website"
271
272 #: src/addrcustomattr.c:141
273 msgid "Attribute name"
274 msgstr "Eigenschapnaam"
275
276 #: src/addrcustomattr.c:156
277 msgid "Delete all attribute names"
278 msgstr "Alle eigenschapnamen verwijderen"
279
280 #: src/addrcustomattr.c:157
281 msgid "Do you really want to delete all attribute names?"
282 msgstr "Wil je deze eigenschapnamen werkelijk verwijderen?"
283
284 #: src/addrcustomattr.c:181
285 msgid "Delete attribute name"
286 msgstr "Verwijder eigenschapnaam"
287
288 #: src/addrcustomattr.c:182
289 msgid "Do you really want to delete this attribute name?"
290 msgstr "Wil je werkelijk deze eigenschapnaam verwijderen?"
291
292 #: src/addrcustomattr.c:191
293 msgid "Reset to default"
294 msgstr "Terugzetten naar standaard"
295
296 #: src/addrcustomattr.c:192
297 msgid ""
298 "Do you really want to replace all attribute names\n"
299 "with the default set?"
300 msgstr ""
301 "Wil je werkelijk alle eigenschapnamen vervangen door\n"
302 "de standaard set?"
303
304 #: src/addrcustomattr.c:212 src/addressbook.c:438 src/addressbook.c:466
305 #: src/addressbook.c:483 src/edittags.c:272
306 #: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1186 src/prefs_actions.c:1090
307 #: src/prefs_filtering.c:1693 src/prefs_template.c:1119
308 msgid "_Delete"
309 msgstr "Ver_wijderen"
310
311 #: src/addrcustomattr.c:213 src/edittags.c:273 src/prefs_actions.c:1091
312 #: src/prefs_filtering.c:1694 src/prefs_template.c:1120
313 msgid "Delete _all"
314 msgstr "_Alles verwijderen"
315
316 #: src/addrcustomattr.c:214
317 msgid "_Reset to default"
318 msgstr "_Terugzetten naar standaard"
319
320 #: src/addrcustomattr.c:403
321 msgid "Attribute name is not set."
322 msgstr "Eigenschapnaam is niet ingesteld."
323
324 #: src/addrcustomattr.c:462
325 msgctxt "Dialog title"
326 msgid "Edit attribute names"
327 msgstr "Bewerk eigenschapnamen"
328
329 #: src/addrcustomattr.c:476
330 msgid "New attribute name:"
331 msgstr "Nieuwe eigenschapnaam:"
332
333 #: src/addrcustomattr.c:513
334 msgid ""
335 "Adding or removing attribute names won't affect attributes already set for "
336 "contacts."
337 msgstr ""
338 "Toevoegen of verwijderen van eigenschapnamen heeft geen invloed op "
339 "eigenschappen die al ingesteld zijn voor contacten."
340
341 #: src/addrduplicates.c:127
342 msgid "Show duplicates in the same book"
343 msgstr "Geef dubbelen weer in hetzelfde boek"
344
345 #: src/addrduplicates.c:133
346 msgid "Show duplicates in different books"
347 msgstr "Geef dubbelen weer in verschillende boeken"
348
349 #: src/addrduplicates.c:144
350 msgid "Find address book email duplicates"
351 msgstr "Vind dubbele e-mailadressen in adresboek"
352
353 #: src/addrduplicates.c:145
354 msgid ""
355 "Claws Mail will now search for duplicate email addresses in the address book."
356 msgstr "Claws Mail zal nu dubbele e-mailadressen zoeken in het adresboek"
357
358 #: src/addrduplicates.c:315
359 msgid "No duplicate email addresses found in the address book"
360 msgstr "Geen dubbele e-mailadressen gevonden in adresboek"
361
362 #: src/addrduplicates.c:346
363 msgid "Duplicate email addresses"
364 msgstr "Dubbele e-mailadressen"
365
366 #: src/addrduplicates.c:442 src/addressadd.c:227
367 #: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:396 src/toolbar.c:434
368 msgid "Address"
369 msgstr "Adres"
370
371 #: src/addrduplicates.c:464
372 msgid "Address book path"
373 msgstr "Pad naar adresboek"
374
375 #: src/addrduplicates.c:793 src/addressbook.c:1438 src/addressbook.c:1491
376 msgid "Delete address(es)"
377 msgstr "Verwijder adres(sen)"
378
379 #: src/addrduplicates.c:794 src/addressbook.c:1492
380 msgid "Really delete the address(es)?"
381 msgstr "Wil je de adressen echt verwijderen?"
382
383 #: src/addrduplicates.c:842
384 msgid "Delete address"
385 msgstr "Verwijder adres"
386
387 #: src/addrduplicates.c:843 src/addressbook.c:1439
388 msgid "This address data is readonly and cannot be deleted."
389 msgstr "Deze adresgegevens zijn alleen-lezen en kunnen niet worden verwijderd."
390
391 #: src/addressadd.c:185 src/prefs_filtering_action.c:201
392 msgid "Add to address book"
393 msgstr "Toevoegen aan adresboek"
394
395 #: src/addressadd.c:207
396 msgid "Contact"
397 msgstr "Contact"
398
399 #: src/addressadd.c:238 src/addressbook.c:127 src/editaddress.c:1056
400 #: src/editaddress.c:1131 src/editgroup.c:290
401 msgid "Remarks"
402 msgstr "Opmerkingen"
403
404 #: src/addressadd.c:257 src/addressbook_foldersel.c:158
405 msgid "Select Address Book Folder"
406 msgstr "Selecteer adresboekmap"
407
408 #: src/addressadd.c:534 src/addressbook.c:3216 src/addressbook.c:3267
409 msgid "Add address(es)"
410 msgstr "Voeg adres(sen) toe"
411
412 #: src/addressadd.c:535
413 msgid "Can't add the specified address"
414 msgstr "Kan het opgegeven adres niet toevoegen"
415
416 #: src/addressbook.c:126 src/addressbook.c:4934 src/editaddress.c:1053
417 #: src/editaddress.c:1114 src/editgroup.c:289 src/expldifdlg.c:517
418 #: src/exporthtml.c:600 src/exporthtml.c:764 src/ldif.c:762
419 msgid "Email Address"
420 msgstr "E-mailadres"
421
422 #: src/addressbook.c:405
423 msgid "_Book"
424 msgstr "_Boek"
425
426 #: src/addressbook.c:406 src/addressbook.c:437 src/addressbook.c:465
427 #: src/addressbook.c:482 src/compose.c:586 src/mainwindow.c:512
428 #: src/messageview.c:209 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:82
429 msgid "_Edit"
430 msgstr "B_ewerken"
431
432 #: src/addressbook.c:407 src/compose.c:591 src/mainwindow.c:515
433 #: src/messageview.c:212
434 msgid "_Tools"
435 msgstr "_Gereedschap"
436
437 #: src/addressbook.c:408 src/compose.c:592 src/mainwindow.c:517
438 #: src/messageview.c:213
439 msgid "_Help"
440 msgstr "_Help"
441
442 #: src/addressbook.c:411 src/addressbook.c:468
443 msgid "New _Book"
444 msgstr "Nieuw _Boek"
445
446 #: src/addressbook.c:412 src/addressbook.c:469
447 msgid "New _Folder"
448 msgstr "Nieuwe _Map"
449
450 #: src/addressbook.c:413
451 msgid "New _vCard"
452 msgstr "Nieuwe _vCard"
453
454 #: src/addressbook.c:417
455 msgid "New _JPilot"
456 msgstr "Nieuwe _JPilot"
457
458 #: src/addressbook.c:420
459 msgid "New LDAP _Server"
460 msgstr "Nieuwe LDAP-_Server"
461
462 #: src/addressbook.c:424
463 msgid "_Edit book"
464 msgstr "_Bewerk boek"
465
466 #: src/addressbook.c:425
467 msgid "_Delete book"
468 msgstr "_Verwijder boek"
469
470 #: src/addressbook.c:427 src/compose.c:603
471 #: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:85
472 #: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:433
473 #: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:631
474 msgid "_Save"
475 msgstr "_Opslaan"
476
477 #: src/addressbook.c:428 src/compose.c:607 src/messageview.c:222
478 #: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:88
479 #: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:629
480 msgid "_Close"
481 msgstr "_Sluiten"
482
483 #: src/addressbook.c:431 src/addressbook.c:480 src/messageview.c:226
484 msgid "_Select all"
485 msgstr "_Alles selecteren"
486
487 #: src/addressbook.c:433 src/addressbook.c:472 src/addressbook.c:488
488 msgid "C_ut"
489 msgstr "K_nippen"
490
491 #: src/addressbook.c:434 src/addressbook.c:473 src/addressbook.c:489
492 #: src/compose.c:615 src/mainwindow.c:546 src/messageview.c:225
493 #: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:96
494 msgid "_Copy"
495 msgstr "_Kopiëren"
496
497 #: src/addressbook.c:435 src/addressbook.c:474 src/addressbook.c:490
498 #: src/compose.c:616 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:97
499 msgid "_Paste"
500 msgstr "_Plakken"
501
502 #: src/addressbook.c:440 src/addressbook.c:485
503 msgid "New _Address"
504 msgstr "Nieuw _Adres"
505
506 #: src/addressbook.c:441 src/addressbook.c:470 src/addressbook.c:486
507 msgid "New _Group"
508 msgstr "Nieuwe _Groep"
509
510 #: src/addressbook.c:443 src/addressbook.c:492
511 msgid "_Mail To"
512 msgstr "_Verzenden Aan"
513
514 #: src/addressbook.c:447
515 msgid "Import _LDIF file..."
516 msgstr "_LDIF-bestand importeren..."
517
518 #: src/addressbook.c:448
519 msgid "Import M_utt file..."
520 msgstr "_Mutt-bestand importeren..."
521
522 #: src/addressbook.c:449
523 msgid "Import _Pine file..."
524 msgstr "_Pine-bestand importeren..."
525
526 #: src/addressbook.c:451
527 msgid "Export _HTML..."
528 msgstr "_HTML-bestand exporteren..."
529
530 #: src/addressbook.c:452
531 msgid "Export LDI_F..."
532 msgstr "LDI_F-bestand exporteren..."
533
534 #: src/addressbook.c:454
535 msgid "Find duplicates..."
536 msgstr "Vind dubbele adressen..."
537
538 #: src/addressbook.c:455
539 msgid "Edit custom attributes..."
540 msgstr "Bewerk aangepaste eigenschappen..."
541
542 #: src/addressbook.c:458 src/compose.c:695 src/mainwindow.c:813
543 #: src/messageview.c:338
544 msgid "_About"
545 msgstr "_Over"
546
547 #: src/addressbook.c:494
548 msgid "_Browse Entry"
549 msgstr "_Bekijk item"
550
551 #: src/addressbook.c:507 src/crash.c:456 src/crash.c:475 src/importldif.c:114
552 #: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:250 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:143
553 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:171 src/plugins/vcalendar/day-view.c:402
554 #: src/plugins/vcalendar/month-view.c:428 src/prefs_themes.c:682
555 #: src/prefs_themes.c:714 src/prefs_themes.c:715
556 msgid "Unknown"
557 msgstr "Onbekend"
558
559 #: src/addressbook.c:514 src/addressbook.c:533 src/importldif.c:121
560 msgid "Success"
561 msgstr "Succes"
562
563 #: src/addressbook.c:515 src/importldif.c:122
564 msgid "Bad arguments"
565 msgstr "Fout argument"
566
567 #: src/addressbook.c:516 src/importldif.c:123
568 msgid "File not specified"
569 msgstr "Bestand niet opgegeven."
570
571 #: src/addressbook.c:517 src/importldif.c:124
572 msgid "Error opening file"
573 msgstr "Fout bij openen bestand"
574
575 #: src/addressbook.c:518 src/importldif.c:125
576 msgid "Error reading file"
577 msgstr "Fout bij lezen bestand"
578
579 #: src/addressbook.c:519 src/importldif.c:126
580 msgid "End of file encountered"
581 msgstr "Einde van bestand tegengekomen"
582
583 #: src/addressbook.c:520 src/importldif.c:127
584 msgid "Error allocating memory"
585 msgstr "Fout bij geheugen reserveren"
586
587 #: src/addressbook.c:521 src/importldif.c:128
588 msgid "Bad file format"
589 msgstr "Fout bestandsformaat"
590
591 #: src/addressbook.c:522 src/importldif.c:129
592 msgid "Error writing to file"
593 msgstr "Fout bij schrijven naar bestand."
594
595 #: src/addressbook.c:523 src/importldif.c:130
596 msgid "Error opening directory"
597 msgstr "Fout openen map"
598
599 #: src/addressbook.c:524 src/importldif.c:131
600 msgid "No path specified"
601 msgstr "Geen pad opgegeven."
602
603 #: src/addressbook.c:534
604 msgid "Error connecting to LDAP server"
605 msgstr "Fout bij verbinding maken met POP3-server"
606
607 #: src/addressbook.c:535
608 msgid "Error initializing LDAP"
609 msgstr "Fout bij opstarten LDAP"
610
611 #: src/addressbook.c:536
612 msgid "Error binding to LDAP server"
613 msgstr "Fout bij binden aan LDAP-server"
614
615 #: src/addressbook.c:537
616 msgid "Error searching LDAP database"
617 msgstr "Fout bij zoeken in LDAP-gegevensbank"
618
619 #: src/addressbook.c:538
620 msgid "Timeout performing LDAP operation"
621 msgstr "LDAP-operatie niet gelukt binnen de tijdslimiet"
622
623 #: src/addressbook.c:539
624 msgid "Error in LDAP search criteria"
625 msgstr "Fout in LDAP-zoekcriteria"
626
627 #: src/addressbook.c:540
628 msgid "No LDAP entries found for search criteria"
629 msgstr "Geen LDAP-ingangen gevonden voor zoekcriteria"
630
631 #: src/addressbook.c:541
632 msgid "LDAP search terminated on request"
633 msgstr "LDAP-zoekopdracht op verzoek afgebroken"
634
635 #: src/addressbook.c:542
636 msgid "Error starting TLS connection"
637 msgstr "Fout bij starten TLS-verbinding"
638
639 #: src/addressbook.c:543
640 msgid "Distinguished Name (dn) is missing"
641 msgstr "Distinguished Name (dn) mist"
642
643 #: src/addressbook.c:544
644 msgid "Missing required information"
645 msgstr "Benodigde informatie mist"
646
647 #: src/addressbook.c:545
648 msgid "Another contact exists with that key"
649 msgstr "Een ander contact bestaat met die sleutel"
650
651 #: src/addressbook.c:546
652 msgid "Strong(er) authentication required"
653 msgstr "Sterkere authenticatie vereist"
654
655 #: src/addressbook.c:913
656 msgid "Sources"
657 msgstr "Bronnen"
658
659 #: src/addressbook.c:917 src/prefs_matcher.c:632 src/prefs_other.c:492
660 #: src/toolbar.c:225 src/toolbar.c:2142
661 msgid "Address book"
662 msgstr "Adresboek"
663
664 #: src/addressbook.c:1112 src/editldap.c:780
665 msgid "Search"
666 msgstr "Zoek"
667
668 #: src/addressbook.c:1483
669 msgid "Delete group"
670 msgstr "Verwijder groep"
671
672 #: src/addressbook.c:1484
673 msgid ""
674 "Really delete the group(s)?\n"
675 "The addresses it contains will not be lost."
676 msgstr ""
677 "Wil je deze groep(en) echt verwijderen?\n"
678 "De adressen die het bevat zullen niet verloren gaan."
679
680 #: src/addressbook.c:2195
681 msgid "Cannot paste. Target address book is readonly."
682 msgstr "Kan niet plakken. Bedoeld adresboek is alleen-lezen."
683
684 #: src/addressbook.c:2205
685 msgid "Cannot paste into an address group."
686 msgstr "Kan niet plakken in een adresgroep."
687
688 #: src/addressbook.c:2913
689 #, c-format
690 msgid "Do you want to delete the query results and addresses in '%s'?"
691 msgstr "Wil je de zoekresultaten en adressen in '%s' verwijderen?"
692
693 #: src/addressbook.c:2916 src/addressbook.c:2942 src/addressbook.c:2949
694 #: src/plugins/archive/archiver_prefs.c:329 src/prefs_filtering_action.c:177
695 #: src/toolbar.c:415
696 msgid "Delete"
697 msgstr "Verwijderen"
698
699 #: src/addressbook.c:2925
700 #, c-format
701 msgid ""
702 "Do you want to delete '%s'? If you delete the folder only, the addresses it "
703 "contains will be moved into the parent folder."
704 msgstr ""
705 "Wil je '%s' verwijderen? Als je alleen de map verwijdert zullen de adressen "
706 "die het bevat verplaatst worden naar de bovenliggende map."
707
708 #: src/addressbook.c:2928 src/imap_gtk.c:360 src/mh_gtk.c:206
709 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:332 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:155
710 #: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1984
711 msgid "Delete folder"
712 msgstr "Verwijder map"
713
714 #: src/addressbook.c:2929
715 msgid "Delete _folder only"
716 msgstr "Verwijder alleen _map"
717
718 #: src/addressbook.c:2929
719 msgid "Delete folder and _addresses"
720 msgstr "Verwijder map en _adressen"
721
722 #: src/addressbook.c:2940
723 #, c-format
724 msgid ""
725 "Do you want to delete '%s'?\n"
726 "The addresses it contains will not be lost."
727 msgstr ""
728 "Wil je '%s' verwijderen?\n"
729 "De adressen die het bevat zullen niet verloren gaan."
730
731 #: src/addressbook.c:2947
732 #, c-format
733 msgid ""
734 "Do you want to delete '%s'?\n"
735 "The addresses it contains will be lost."
736 msgstr ""
737 "Wil je '%s' verwijderen?\n"
738 "De adressen die het bevat zullen verloren gaan."
739
740 #: src/addressbook.c:3061
741 #, c-format
742 msgid "Search '%s'"
743 msgstr "Zoek '%s'"
744
745 #: src/addressbook.c:3199 src/addressbook.c:3248
746 msgid "New Contacts"
747 msgstr "Nieuwe contacten"
748
749 #: src/addressbook.c:4087
750 msgid "New user, could not save index file."
751 msgstr "Nieuwe gebruiker, kon indexbestand niet bewaren"
752
753 #: src/addressbook.c:4091
754 msgid "New user, could not save address book files."
755 msgstr "Nieuwe gebruiker, kon adresboekbestanden niet bewaren."
756
757 #: src/addressbook.c:4101
758 msgid "Old address book converted successfully."
759 msgstr "Oud adresboek succesvol geconverteerd."
760
761 #: src/addressbook.c:4106
762 msgid ""
763 "Old address book converted,\n"
764 "could not save new address index file."
765 msgstr ""
766 "Oud adresboek geconverteerd,\n"
767 "nieuw indexbestand kon niet worden opgeslagen."
768
769 #: src/addressbook.c:4119
770 msgid ""
771 "Could not convert address book,\n"
772 "but created empty new address book files."
773 msgstr ""
774 "Kon adresboek niet converteren, \n"
775 "maar heb lege adresboekbestanden aangemaakt."
776
777 #: src/addressbook.c:4125
778 msgid ""
779 "Could not convert address book,\n"
780 "could not save new address index file."
781 msgstr ""
782 "Kon adresboek niet converteren,\n"
783 "nieuw indexbestand kon niet worden aangemaakt."
784
785 #: src/addressbook.c:4130
786 msgid ""
787 "Could not convert address book\n"
788 "and could not create new address book files."
789 msgstr ""
790 "Kon adresboek niet converteren\n"
791 "en kon nieuwe adresboekbestanden niet aanmaken."
792
793 #: src/addressbook.c:4137 src/addressbook.c:4143
794 msgid "Addressbook conversion error"
795 msgstr "Conversiefout adresboek"
796
797 #: src/addressbook.c:4257
798 msgid "Addressbook Error"
799 msgstr "Adresboekfout"
800
801 #: src/addressbook.c:4258
802 msgid "Could not read address index"
803 msgstr "Kon adresindexbestand niet lezen."
804
805 #: src/addressbook.c:4589
806 msgid "Busy searching..."
807 msgstr "Bezig met zoeken..."
808
809 #: src/addressbook.c:4898 src/prefs_send.c:188
810 msgid "Interface"
811 msgstr "Interface"
812
813 #: src/addressbook.c:4910
814 msgid "Address Books"
815 msgstr "Adresboeken"
816
817 #: src/addressbook.c:4922
818 msgid "Person"
819 msgstr "Persoon"
820
821 #: src/addressbook.c:4958 src/exporthtml.c:884 src/folderview.c:343
822 #: src/folderview.c:431 src/prefs_account.c:2786 src/prefs_folder_column.c:78
823 msgid "Folder"
824 msgstr "Map"
825
826 #: src/addressbook.c:4970
827 msgid "vCard"
828 msgstr "vCard"
829
830 #: src/addressbook.c:4982 src/addressbook.c:4994
831 msgid "JPilot"
832 msgstr "JPilot"
833
834 #: src/addressbook.c:5006
835 msgid "LDAP servers"
836 msgstr "LDAP-servers"
837
838 #: src/addressbook.c:5018
839 msgid "LDAP Query"
840 msgstr "LDAP-verzoek"
841
842 #: src/addressbook_foldersel.c:182 src/exphtmldlg.c:371 src/expldifdlg.c:388
843 #: src/exporthtml.c:984 src/importldif.c:657
844 msgid "Address Book"
845 msgstr "Adresboek"
846
847 #: src/addressbook_foldersel.c:387 src/plugins/bogofilter/bogofilter.c:107
848 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:274
849 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:347
850 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:424
851 #: src/plugins/bsfilter/bsfilter.c:107 src/plugins/bsfilter/bsfilter_gtk.c:197
852 #: src/plugins/bsfilter/bsfilter_gtk.c:266
853 #: src/plugins/bsfilter/bsfilter_gtk.c:326
854 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:117
855 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:442
856 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:489
857 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:612 src/prefs_matcher.c:675
858 #: src/prefs_matcher.c:710 src/prefs_matcher.c:1618 src/prefs_matcher.c:1625
859 #: src/prefs_matcher.c:1633 src/prefs_matcher.c:1635 src/prefs_matcher.c:2519
860 #: src/prefs_matcher.c:2523
861 msgid "Any"
862 msgstr "Elke"
863
864 #: src/addrgather.c:173
865 msgid "Please specify name for address book."
866 msgstr "Geef naam voor adresboek."
867
868 #: src/addrgather.c:180
869 msgid "No available address book."
870 msgstr "Geen adresboek beschikbaar."
871
872 #: src/addrgather.c:201
873 msgid "Please select the mail headers to search."
874 msgstr "Selecteer de headers die doorzocht moeten worden."
875
876 #: src/addrgather.c:208
877 msgid "Collecting addresses..."
878 msgstr "Bezig adressen te verzamelen..."
879
880 #: src/addrgather.c:248
881 msgid "address added by claws-mail"
882 msgstr "adres toegevoegd door claws-mail"
883
884 #: src/addrgather.c:276
885 msgid "Addresses collected successfully."
886 msgstr "Adressen succesvol verzameld."
887
888 #: src/addrgather.c:351
889 msgid "Current folder:"
890 msgstr "Huidige map:"
891
892 #: src/addrgather.c:362
893 msgid "Address book name:"
894 msgstr "Adresboek:"
895
896 #: src/addrgather.c:389
897 msgid "Address book folder size:"
898 msgstr "Grootte map van adresboek:"
899
900 #: src/addrgather.c:393 src/addrgather.c:403
901 msgid ""
902 "Maximum amount of entries per folder within the newly created address book"
903 msgstr "Maximum aantal ingangen per map in het nieuwe adresboek"
904
905 #: src/addrgather.c:407
906 msgid "Process these mail header fields"
907 msgstr "Deze headers doorzoeken"
908
909 #: src/addrgather.c:426
910 msgid "Include subfolders"
911 msgstr "Doorzoek submappen"
912
913 #: src/addrgather.c:450 src/prefs_filtering_action.c:1425
914 msgid "Header Name"
915 msgstr "Header-naam"
916
917 #: src/addrgather.c:451
918 msgid "Address Count"
919 msgstr "Aantal Adressen"
920
921 #: src/addrgather.c:561
922 msgid "Header Fields"
923 msgstr "Header-velden"
924
925 #: src/addrgather.c:562 src/exphtmldlg.c:658 src/expldifdlg.c:722
926 #: src/importldif.c:1022
927 msgid "Finish"
928 msgstr "Voltooien"
929
930 #: src/addrgather.c:620
931 msgid "Collect email addresses from selected messages"
932 msgstr "Verzamel e-mailadressen uit geselecteerde berichten"
933
934 #: src/addrgather.c:624
935 msgid "Collect email addresses from folder"
936 msgstr "Verzamel e-mailadressen uit map"
937
938 #: src/addrindex.c:124
939 msgid "Common addresses"
940 msgstr "Veel voorkomende adressen"
941
942 #: src/addrindex.c:125
943 msgid "Personal addresses"
944 msgstr "Persoonlijke adressen"
945
946 #: src/addrindex.c:131
947 msgid "Common address"
948 msgstr "Standaardadressen"
949
950 #: src/addrindex.c:132
951 msgid "Personal address"
952 msgstr "Persoonlijke adressen"
953
954 #: src/addrindex.c:1830
955 msgid "Address(es) update"
956 msgstr "Adressen update"
957
958 #: src/addrindex.c:1831
959 msgid "Update failed. Changes not written to Directory."
960 msgstr "Update mislukt. Wijzigingen niet opgeslagen naar map."
961
962 #: src/alertpanel.c:146 src/compose.c:9473
963 msgid "Notice"
964 msgstr "Bericht"
965
966 #: src/alertpanel.c:159 src/compose.c:5691 src/compose.c:6214
967 #: src/compose.c:11908 src/file_checker.c:78 src/file_checker.c:100
968 #: src/messageview.c:854 src/messageview.c:867 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:788
969 #: src/plugins/vcalendar/vcalendar.c:125 src/summaryview.c:4866
970 msgid "Warning"
971 msgstr "Waarschuwing"
972
973 #: src/alertpanel.c:172 src/alertpanel.c:195 src/compose.c:5632 src/inc.c:663
974 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:155 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:314
975 msgid "Error"
976 msgstr "Fout"
977
978 #: src/alertpanel.c:196 src/gtk/progressdialog.c:94
979 msgid "_View log"
980 msgstr "_Bekijk log"
981
982 #: src/alertpanel.c:347
983 msgid "Show this message next time"
984 msgstr "Deze waarschuwing volgende keer herhalen"
985
986 #: src/browseldap.c:218
987 msgid "Browse Directory Entry"
988 msgstr "Bekijk LDAP-ingang"
989
990 #: src/browseldap.c:237
991 msgid "Server Name:"
992 msgstr "Servernaam :"
993
994 #: src/browseldap.c:247
995 msgid "Distinguished Name (dn):"
996 msgstr "Distinguished Name (dn) :"
997
998 #: src/browseldap.c:270
999 msgid "LDAP Name"
1000 msgstr "LDAP-naam"
1001
1002 #: src/browseldap.c:272
1003 msgid "Attribute Value"
1004 msgstr "Eigenschapwaarde"
1005
1006 #: src/common/plugin.c:63
1007 msgid "Nothing"
1008 msgstr "Niets"
1009
1010 #: src/common/plugin.c:64
1011 msgid "a viewer"
1012 msgstr "een weergever"
1013
1014 #: src/common/plugin.c:65
1015 msgid "a MIME parser"
1016 msgstr "een MIME-verwerker"
1017
1018 #: src/common/plugin.c:66
1019 msgid "folders"
1020 msgstr "mappen"
1021
1022 #: src/common/plugin.c:67
1023 msgid "filtering"
1024 msgstr "filteren"
1025
1026 #: src/common/plugin.c:68
1027 msgid "a privacy interface"
1028 msgstr "privacy-bescherming"
1029
1030 #: src/common/plugin.c:69
1031 msgid "a notifier"
1032 msgstr "een aankondiger"
1033
1034 #: src/common/plugin.c:70
1035 msgid "an utility"
1036 msgstr "een utility"
1037
1038 #: src/common/plugin.c:71
1039 msgid "things"
1040 msgstr "dingen"
1041
1042 #: src/common/plugin.c:332
1043 #, c-format
1044 msgid ""
1045 "This plugin provides %s (%s), which is already provided by the %s plugin."
1046 msgstr ""
1047 "Deze plugin levert ondersteuning voor %s (%s), dat reeds ondersteund wordt "
1048 "door de plugin %s."
1049
1050 #: src/common/plugin.c:435
1051 msgid "Plugin already loaded"
1052 msgstr "Plugin is reeds geladen"
1053
1054 #: src/common/plugin.c:446
1055 msgid "Failed to allocate memory for Plugin"
1056 msgstr "Geheugen reserveren voor plugin mislukt"
1057
1058 #: src/common/plugin.c:480
1059 msgid "This module is not licensed under a GPL v3 or later compatible license."
1060 msgstr ""
1061 "Deze module heeft geen licentie die verenigbaar is met de GPL v3 of nieuwer."
1062
1063 #: src/common/plugin.c:489
1064 msgid "This module is for Claws Mail GTK1."
1065 msgstr "Deze module is voor Claws Mail GTK1."
1066
1067 #: src/common/plugin.c:771
1068 #, c-format
1069 msgid ""
1070 "Your version of Claws Mail is newer than the version the '%s' plugin was "
1071 "built with."
1072 msgstr ""
1073 "Je versie van Claws Mail is nieuwer dan de versie waarmee de plugin '%s' "
1074 "gecompileerd is."
1075
1076 #: src/common/plugin.c:774
1077 msgid ""
1078 "Your version of Claws Mail is newer than the version the plugin was built "
1079 "with."
1080 msgstr ""
1081 "Je versie van Claws Mail is nieuwer dan de versie waarmee de plugin "
1082 "gecompileerd is."
1083
1084 #: src/common/plugin.c:783
1085 #, c-format
1086 msgid "Your version of Claws Mail is too old for the '%s' plugin."
1087 msgstr "Je versie van Claws Mail is te oud voor de '%s'-plugin."
1088
1089 #: src/common/plugin.c:785
1090 msgid "Your version of Claws Mail is too old for the plugin."
1091 msgstr "Je versie van Claws Mail is te oud voor de plugin."
1092
1093 #: src/common/session.c:183 src/imap.c:1213
1094 msgid "SSL handshake failed\n"
1095 msgstr "SSL-handdruk mislukt\n"
1096
1097 #: src/common/smtp.c:179
1098 msgid "No SMTP AUTH method available\n"
1099 msgstr "SMTP AUTH methode niet beschikbaar\n"
1100
1101 #: src/common/smtp.c:182
1102 msgid "Selected SMTP AUTH method not available\n"
1103 msgstr "Geselecteerde SMTP AUTH methode niet beschikbaar\n"
1104
1105 #: src/common/smtp.c:501 src/common/smtp.c:555
1106 msgid "bad SMTP response\n"
1107 msgstr "verkeerd SMTP-antwoord\n"
1108
1109 #: src/common/smtp.c:526 src/common/smtp.c:544 src/common/smtp.c:658
1110 msgid "error occurred on SMTP session\n"
1111 msgstr "er is een fout opgetreden tijdens de SMTP-sessie\n"
1112
1113 #: src/common/smtp.c:535 src/pop.c:905
1114 msgid "error occurred on authentication\n"
1115 msgstr "er is een fout opgetreden tijdens de authenticatie\n"
1116
1117 #: src/common/smtp.c:585
1118 #, c-format
1119 msgid "Message is too big (Maximum size is %s)\n"
1120 msgstr "Bericht is te groot (Maximum grootte is %s)\n"
1121
1122 #: src/common/smtp.c:617 src/pop.c:898
1123 msgid "couldn't start TLS session\n"
1124 msgstr "kan de TLS-sessie niet tot stand brengen\n"
1125
1126 #: src/common/socket.c:569
1127 msgid "Socket IO timeout.\n"
1128 msgstr "Socket-IO tijdslimiet bereikt.\n"
1129
1130 #: src/common/socket.c:598
1131 msgid "Connection timed out.\n"
1132 msgstr "Verbinding niet binnen tijdslimiet tot stand gekomen.\n"
1133
1134 #: src/common/socket.c:732
1135 #, c-format
1136 msgid "%s:%d: connection failed (%s).\n"
1137 msgstr "%s:%d: verbinding maken mislukt (%s).\n"
1138
1139 #: src/common/socket.c:972
1140 #, c-format
1141 msgid "%s:%d: unknown host.\n"
1142 msgstr "%s:%d: onbekende host.\n"
1143
1144 #: src/common/socket.c:1064
1145 #, c-format
1146 msgid "%s:%s: host lookup failed (%s).\n"
1147 msgstr "%s:%s: host opzoeken mislukt (%s).\n"
1148
1149 #: src/common/socket.c:1368
1150 #, c-format
1151 msgid "write on fd%d: %s\n"
1152 msgstr "schrijf op fd%d: %s\n"
1153
1154 #: src/common/ssl_certificate.c:326
1155 #, c-format
1156 msgid "Cannot stat P12 certificate file (%s)\n"
1157 msgstr "Kan P12-certificaat-bestand niet vinden (%s)\n"
1158
1159 #: src/common/ssl_certificate.c:334
1160 #, c-format
1161 msgid "Cannot read P12 certificate file (%s)\n"
1162 msgstr "Kan P12-certificaat-bestand niet lezen (%s)\n"
1163
1164 #: src/common/ssl_certificate.c:343
1165 #, c-format
1166 msgid "Cannot import P12 certificate file (%s)\n"
1167 msgstr "Kan P12-certificaat-bestand niet importeren (%s)\n"
1168
1169 #: src/common/ssl_certificate.c:628
1170 msgid "Internal error"
1171 msgstr "Interne fout"
1172
1173 #: src/common/ssl_certificate.c:633
1174 msgid "Uncheckable"
1175 msgstr "Niet verifieerbaar"
1176
1177 #: src/common/ssl_certificate.c:637
1178 msgid "Self-signed certificate"
1179 msgstr "Zelfondertekend certificaat"
1180
1181 #: src/common/ssl_certificate.c:640
1182 msgid "Revoked certificate"
1183 msgstr "Ingetrokken certificaat"
1184
1185 #: src/common/ssl_certificate.c:642
1186 msgid "No certificate issuer found"
1187 msgstr "Geen uitgever van certificaat gevonden"
1188
1189 #: src/common/ssl_certificate.c:644
1190 msgid "Certificate issuer is not a CA"
1191 msgstr "Uitgever van certificaat is geen CA"
1192
1193 #: src/common/ssl_certificate.c:869
1194 #, c-format
1195 msgid "Cannot open certificate file %s: %s\n"
1196 msgstr "Kan certificaat-bestand %s niet openen: %s\n"
1197
1198 #: src/common/ssl_certificate.c:873
1199 #, c-format
1200 msgid "Certificate file %s missing (%s)\n"
1201 msgstr "Certificaat-bestand %s mist (%s)\n"
1202
1203 #: src/common/ssl_certificate.c:892
1204 #, c-format
1205 msgid "Cannot open key file %s (%s)\n"
1206 msgstr "Kan sleutel-bestand %s niet openen (%s)\n"
1207
1208 #: src/common/ssl_certificate.c:896
1209 #, c-format
1210 msgid "Key file %s missing (%s)\n"
1211 msgstr "Sleutel-bestand %s mist (%s)\n"
1212
1213 #: src/common/ssl_certificate.c:1044
1214 #, c-format
1215 msgid "Failed to read P12 certificate file %s\n"
1216 msgstr "Kan P12-certificaat bestand niet lezen %s\n"
1217
1218 #: src/common/ssl_certificate.c:1047
1219 #, c-format
1220 msgid "Cannot open P12 certificate file %s (%s)\n"
1221 msgstr "Kan P12-certificaat bestand niet openen %s (%s)\n"
1222
1223 #: src/common/ssl_certificate.c:1051
1224 #, c-format
1225 msgid "P12 Certificate file %s missing (%s)\n"
1226 msgstr "P12-Certificaat bestand %s mist (%s)\n"
1227
1228 #: src/common/ssl_certificate.c:1076 src/gtk/sslcertwindow.c:85
1229 #: src/gtk/sslcertwindow.c:92 src/gtk/sslcertwindow.c:107
1230 #: src/gtk/sslcertwindow.c:112 src/gtk/sslcertwindow.c:119
1231 #: src/gtk/sslcertwindow.c:134
1232 msgid "<not in certificate>"
1233 msgstr "<niet in certificaat>"
1234
1235 #: src/common/string_match.c:81
1236 msgid "(Subject cleared by RegExp)"
1237 msgstr "(Onderwerp gewist door RegExp)"
1238
1239 #: src/common/utils.c:259
1240 #, c-format
1241 msgid "%dB"
1242 msgstr "%dB"
1243
1244 #: src/common/utils.c:260
1245 #, c-format
1246 msgid "%d.%02dKB"
1247 msgstr "%d,%02dKB"
1248
1249 #: src/common/utils.c:261
1250 #, c-format
1251 msgid "%d.%02dMB"
1252 msgstr "%d,%02dMB"
1253
1254 #: src/common/utils.c:262
1255 #, c-format
1256 msgid "%.2fGB"
1257 msgstr "%.2fGB"
1258
1259 #: src/common/utils.c:4813
1260 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1261 msgid "Sunday"
1262 msgstr "zondag"
1263
1264 #: src/common/utils.c:4814
1265 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1266 msgid "Monday"
1267 msgstr "maandag"
1268
1269 #: src/common/utils.c:4815
1270 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1271 msgid "Tuesday"
1272 msgstr "dinsdag"
1273
1274 #: src/common/utils.c:4816
1275 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1276 msgid "Wednesday"
1277 msgstr "woensdag"
1278
1279 #: src/common/utils.c:4817
1280 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1281 msgid "Thursday"
1282 msgstr "donderdag"
1283
1284 #: src/common/utils.c:4818
1285 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1286 msgid "Friday"
1287 msgstr "vrijdag"
1288
1289 #: src/common/utils.c:4819
1290 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1291 msgid "Saturday"
1292 msgstr "zaterdag"
1293
1294 #: src/common/utils.c:4821
1295 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1296 msgid "January"
1297 msgstr "januari"
1298
1299 #: src/common/utils.c:4822
1300 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1301 msgid "February"
1302 msgstr "februari"
1303
1304 #: src/common/utils.c:4823
1305 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1306 msgid "March"
1307 msgstr "maart"
1308
1309 #: src/common/utils.c:4824
1310 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1311 msgid "April"
1312 msgstr "april"
1313
1314 #: src/common/utils.c:4825
1315 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1316 msgid "May"
1317 msgstr "mei"
1318
1319 #: src/common/utils.c:4826
1320 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1321 msgid "June"
1322 msgstr "juni"
1323
1324 #: src/common/utils.c:4827
1325 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1326 msgid "July"
1327 msgstr "juli"
1328
1329 #: src/common/utils.c:4828
1330 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1331 msgid "August"
1332 msgstr "augustus"
1333
1334 #: src/common/utils.c:4829
1335 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1336 msgid "September"
1337 msgstr "september"
1338
1339 #: src/common/utils.c:4830
1340 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1341 msgid "October"
1342 msgstr "oktober"
1343
1344 #: src/common/utils.c:4831
1345 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1346 msgid "November"
1347 msgstr "november"
1348
1349 #: src/common/utils.c:4832
1350 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1351 msgid "December"
1352 msgstr "december"
1353
1354 #: src/common/utils.c:4834
1355 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1356 msgid "Sun"
1357 msgstr "zo"
1358
1359 #: src/common/utils.c:4835
1360 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1361 msgid "Mon"
1362 msgstr "ma"
1363
1364 #: src/common/utils.c:4836
1365 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1366 msgid "Tue"
1367 msgstr "di"
1368
1369 #: src/common/utils.c:4837
1370 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1371 msgid "Wed"
1372 msgstr "wo"
1373
1374 #: src/common/utils.c:4838
1375 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1376 msgid "Thu"
1377 msgstr "do"
1378
1379 #: src/common/utils.c:4839
1380 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1381 msgid "Fri"
1382 msgstr "vr"
1383
1384 #: src/common/utils.c:4840
1385 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1386 msgid "Sat"
1387 msgstr "za"
1388
1389 #: src/common/utils.c:4842
1390 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1391 msgid "Jan"
1392 msgstr "jan"
1393
1394 #: src/common/utils.c:4843
1395 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1396 msgid "Feb"
1397 msgstr "feb"
1398
1399 #: src/common/utils.c:4844
1400 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1401 msgid "Mar"
1402 msgstr "mar"
1403
1404 #: src/common/utils.c:4845
1405 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1406 msgid "Apr"
1407 msgstr "apr"
1408
1409 #: src/common/utils.c:4846
1410 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1411 msgid "May"
1412 msgstr "mei"
1413
1414 #: src/common/utils.c:4847
1415 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1416 msgid "Jun"
1417 msgstr "jun"
1418
1419 #: src/common/utils.c:4848
1420 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1421 msgid "Jul"
1422 msgstr "jul"
1423
1424 #: src/common/utils.c:4849
1425 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1426 msgid "Aug"
1427 msgstr "aug"
1428
1429 #: src/common/utils.c:4850
1430 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1431 msgid "Sep"
1432 msgstr "sep"
1433
1434 #: src/common/utils.c:4851
1435 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1436 msgid "Oct"
1437 msgstr "okt"
1438
1439 #: src/common/utils.c:4852
1440 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1441 msgid "Nov"
1442 msgstr "nov"
1443
1444 #: src/common/utils.c:4853
1445 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1446 msgid "Dec"
1447 msgstr "dec"
1448
1449 #: src/common/utils.c:4864
1450 msgctxt "For use by strftime (morning)"
1451 msgid "AM"
1452 msgstr "a.m."
1453
1454 #: src/common/utils.c:4865
1455 msgctxt "For use by strftime (afternoon)"
1456 msgid "PM"
1457 msgstr "p.m."
1458
1459 #: src/common/utils.c:4866
1460 msgctxt "For use by strftime (morning, lowercase)"
1461 msgid "am"
1462 msgstr "a.m."
1463
1464 #: src/common/utils.c:4867
1465 msgctxt "For use by strftime (afternoon, lowercase)"
1466 msgid "pm"
1467 msgstr "p.m."
1468
1469 #: src/compose.c:575
1470 msgid "_Add..."
1471 msgstr "_Toevoegen..."
1472
1473 #: src/compose.c:576 src/mh_gtk.c:367 src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:301
1474 #: src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:316
1475 msgid "_Remove"
1476 msgstr "_Verwijderen"
1477
1478 #: src/compose.c:578 src/folderview.c:242
1479 msgid "_Properties..."
1480 msgstr "_Eigenschappen..."
1481
1482 #: src/compose.c:585 src/mainwindow.c:514 src/messageview.c:211
1483 msgid "_Message"
1484 msgstr "Be_richt"
1485
1486 #: src/compose.c:588
1487 msgid "_Spelling"
1488 msgstr "_Spelling"
1489
1490 #: src/compose.c:590 src/compose.c:657
1491 msgid "_Options"
1492 msgstr "_Opties"
1493
1494 #: src/compose.c:594
1495 msgid "S_end"
1496 msgstr "_Verzenden"
1497
1498 #: src/compose.c:595
1499 msgid "Send _later"
1500 msgstr "_Wachtrij"
1501
1502 #: src/compose.c:598
1503 msgid "_Attach file"
1504 msgstr "Bestand _bijvoegen"
1505
1506 #: src/compose.c:599
1507 msgid "_Insert file"
1508 msgstr "Bestand _invoegen"
1509
1510 #: src/compose.c:600
1511 msgid "Insert si_gnature"
1512 msgstr "_Handtekening invoegen"
1513
1514 #: src/compose.c:601
1515 msgid "_Replace signature"
1516 msgstr "_Vervang ondertekening"
1517
1518 #: src/compose.c:605
1519 msgid "_Print"
1520 msgstr "_Afdrukken"
1521
1522 #: src/compose.c:610 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:91
1523 msgid "_Undo"
1524 msgstr "_Ongedaan maken"
1525
1526 #: src/compose.c:611 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:92
1527 msgid "_Redo"
1528 msgstr "Op_nieuw"
1529
1530 #: src/compose.c:614 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:95
1531 msgid "Cu_t"
1532 msgstr "K_nippen"
1533
1534 #: src/compose.c:618
1535 msgid "_Special paste"
1536 msgstr "_Plakken speciaal"
1537
1538 #: src/compose.c:619
1539 msgid "As _quotation"
1540 msgstr "Als _citaten"
1541
1542 #: src/compose.c:620
1543 msgid "_Wrapped"
1544 msgstr "Afge_broken"
1545
1546 #: src/compose.c:621
1547 msgid "_Unwrapped"
1548 msgstr "Niet afgeb_roken"
1549
1550 #: src/compose.c:623 src/mainwindow.c:547
1551 #: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:99
1552 msgid "Select _all"
1553 msgstr "_Alles selecteren"
1554
1555 #: src/compose.c:625
1556 msgid "A_dvanced"
1557 msgstr "_Geavanceerd"
1558
1559 #: src/compose.c:626
1560 msgid "Move a character backward"
1561 msgstr "Ga een teken terug"
1562
1563 #: src/compose.c:627
1564 msgid "Move a character forward"
1565 msgstr "Ga een teken verder"
1566
1567 #: src/compose.c:628
1568 msgid "Move a word backward"
1569 msgstr "Ga een woord terug"
1570
1571 #: src/compose.c:629
1572 msgid "Move a word forward"
1573 msgstr "Ga een woord verder"
1574
1575 #: src/compose.c:630
1576 msgid "Move to beginning of line"
1577 msgstr "Ga naar begin van regel"
1578
1579 #: src/compose.c:631
1580 msgid "Move to end of line"
1581 msgstr "Ga naar eind van regel"
1582
1583 #: src/compose.c:632
1584 msgid "Move to previous line"
1585 msgstr "Ga een regel terug"
1586
1587 #: src/compose.c:633
1588 msgid "Move to next line"
1589 msgstr "Ga een regel verder"
1590
1591 #: src/compose.c:634
1592 msgid "Delete a character backward"
1593 msgstr "Verwijder vorige teken"
1594
1595 #: src/compose.c:635
1596 msgid "Delete a character forward"
1597 msgstr "Verwijder volgende teken"
1598
1599 #: src/compose.c:636
1600 msgid "Delete a word backward"
1601 msgstr "Verwijder vorig woord"
1602
1603 #: src/compose.c:637
1604 msgid "Delete a word forward"
1605 msgstr "Verwijder volgend woord"
1606
1607 #: src/compose.c:638
1608 msgid "Delete line"
1609 msgstr "Verwijder deze regel"
1610
1611 #: src/compose.c:639
1612 msgid "Delete to end of line"
1613 msgstr "Verwijder tot eind van regel"
1614
1615 #: src/compose.c:642 src/messageview.c:228
1616 #: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:102
1617 msgid "_Find"
1618 msgstr "_Vinden"
1619
1620 #: src/compose.c:645
1621 msgid "_Wrap current paragraph"
1622 msgstr "Regels afbreken in _huidige paragraaf"
1623
1624 #: src/compose.c:646
1625 msgid "Wrap all long _lines"
1626 msgstr "Regelterugloop voor alle regels"
1627
1628 #: src/compose.c:648
1629 msgid "Edit with e_xternal editor"
1630 msgstr "Aanpassen met e_xterne editor"
1631
1632 #: src/compose.c:651
1633 msgid "_Check all or check selection"
1634 msgstr "_Controleer alles of selectie"
1635
1636 #: src/compose.c:652
1637 msgid "_Highlight all misspelled words"
1638 msgstr "Toon alle _onjuist gespelde woorden"
1639
1640 #: src/compose.c:653
1641 msgid "Check _backwards misspelled word"
1642 msgstr "Controleer _vorig onjuist gespeld woord"
1643
1644 #: src/compose.c:654
1645 msgid "_Forward to next misspelled word"
1646 msgstr "Ga naar _volgend onjuist gespeld woord"
1647
1648 #: src/compose.c:662
1649 msgid "Reply _mode"
1650 msgstr "_Beantwoord afzender"
1651
1652 #: src/compose.c:664
1653 msgid "Privacy _System"
1654 msgstr "Privacy-_systeem"
1655
1656 #: src/compose.c:669
1657 msgid "_Priority"
1658 msgstr "_Prioriteit"
1659
1660 #: src/compose.c:671 src/mainwindow.c:610 src/messageview.c:264
1661 msgid "Character _encoding"
1662 msgstr "Tekenset_codering"
1663
1664 #: src/compose.c:676 src/mainwindow.c:615 src/messageview.c:269
1665 msgid "Western European"
1666 msgstr "West-Europees"
1667
1668 #: src/compose.c:677 src/mainwindow.c:616 src/messageview.c:270
1669 msgid "Baltic"
1670 msgstr "Baltisch"
1671
1672 #: src/compose.c:678 src/mainwindow.c:617 src/messageview.c:271
1673 msgid "Hebrew"
1674 msgstr "Hebreeuws"
1675
1676 #: src/compose.c:679 src/mainwindow.c:618 src/messageview.c:272
1677 msgid "Arabic"
1678 msgstr "Arabisch"
1679
1680 #: src/compose.c:680 src/mainwindow.c:619 src/messageview.c:273
1681 msgid "Cyrillic"
1682 msgstr "Cyrillisch"
1683
1684 #: src/compose.c:681 src/mainwindow.c:620 src/messageview.c:274
1685 msgid "Japanese"
1686 msgstr "Japans"
1687
1688 #: src/compose.c:682 src/mainwindow.c:621 src/messageview.c:275
1689 msgid "Chinese"
1690 msgstr "Chinees"
1691
1692 #: src/compose.c:683 src/mainwindow.c:622 src/messageview.c:276
1693 msgid "Korean"
1694 msgstr "Koreaans"
1695
1696 #: src/compose.c:684 src/mainwindow.c:623 src/messageview.c:277
1697 msgid "Thai"
1698 msgstr "Thai"
1699
1700 #: src/compose.c:687 src/mainwindow.c:732 src/messageview.c:313
1701 msgid "_Address book"
1702 msgstr "_Adresboek"
1703
1704 #: src/compose.c:689
1705 msgid "_Template"
1706 msgstr "_Sjabloon"
1707
1708 #: src/compose.c:691 src/mainwindow.c:760 src/messageview.c:334
1709 msgid "Actio_ns"
1710 msgstr "Ac_ties"
1711
1712 #: src/compose.c:700
1713 msgid "Aut_o wrapping"
1714 msgstr "Aut_omatisch afbreken"
1715
1716 #: src/compose.c:701
1717 msgid "Auto _indent"
1718 msgstr "Automatisch _inspringen"
1719
1720 #: src/compose.c:702
1721 msgid "Si_gn"
1722 msgstr "_Ondertekenen"
1723
1724 #: src/compose.c:703
1725 msgid "_Encrypt"
1726 msgstr "_Versleutelen"
1727
1728 #: src/compose.c:704
1729 msgid "_Request Return Receipt"
1730 msgstr "_Ontvangstbevestiging"
1731
1732 #: src/compose.c:705
1733 msgid "Remo_ve references"
1734 msgstr "Ver_wijder verwijzingen..."
1735
1736 #: src/compose.c:706
1737 msgid "Show _ruler"
1738 msgstr "_Lineaal weergeven"
1739
1740 #: src/compose.c:711 src/compose.c:721
1741 msgid "_Normal"
1742 msgstr "_Normaal"
1743
1744 #: src/compose.c:712 src/mainwindow.c:664 src/messageview.c:302
1745 msgid "_All"
1746 msgstr "_Allen"
1747
1748 #: src/compose.c:713 src/mainwindow.c:665 src/messageview.c:303
1749 msgid "_Sender"
1750 msgstr "_Afzender"
1751
1752 #: src/compose.c:714
1753 msgid "_Mailing-list"
1754 msgstr "_Mailing-lijst"
1755
1756 #: src/compose.c:719
1757 msgid "_Highest"
1758 msgstr "_Hoogste"
1759
1760 #: src/compose.c:720
1761 msgid "Hi_gh"
1762 msgstr "H_oog"
1763
1764 #: src/compose.c:722
1765 msgid "Lo_w"
1766 msgstr "Laa_g"
1767
1768 #: src/compose.c:723
1769 msgid "_Lowest"
1770 msgstr "_Laagste"
1771
1772 #: src/compose.c:728 src/mainwindow.c:878 src/messageview.c:351
1773 msgid "_Automatic"
1774 msgstr "_Automatisch"
1775
1776 #: src/compose.c:729 src/mainwindow.c:879 src/messageview.c:352
1777 msgid "7bit ASCII (US-ASC_II)"
1778 msgstr "7bit ASCII (US-ASC_II)"
1779
1780 #: src/compose.c:730 src/mainwindow.c:880 src/messageview.c:353
1781 msgid "Unicode (_UTF-8)"
1782 msgstr "Unicode (_UTF-8)"
1783
1784 #: src/compose.c:734 src/mainwindow.c:884 src/messageview.c:357
1785 msgid "Central European (ISO-8859-_2)"
1786 msgstr "Centraal-Europees (ISO-8859-_2)"
1787
1788 #: src/compose.c:737 src/mainwindow.c:887 src/messageview.c:360
1789 msgid "Greek (ISO-8859-_7)"
1790 msgstr "Grieks (ISO-8859-_7)"
1791
1792 #: src/compose.c:742 src/mainwindow.c:892 src/messageview.c:365
1793 msgid "Turkish (ISO-8859-_9)"
1794 msgstr "Turks (ISO-8859-_9)"
1795
1796 #: src/compose.c:1071
1797 msgid "New message From format error."
1798 msgstr "Opmaakfout in Van-header van nieuw bericht."
1799
1800 #: src/compose.c:1163
1801 msgid "New message subject format error."
1802 msgstr "Opmaakfout in onderwerp van nieuw bericht."
1803
1804 #: src/compose.c:1194 src/quote_fmt.c:569
1805 #, c-format
1806 msgid "The body of the \"New message\" template has an error at line %d."
1807 msgstr "Opmaakfout in berichttekst van \"Nieuw bericht\" op regel %d."
1808
1809 #: src/compose.c:1455
1810 msgid "Unable to reply. The original email probably doesn't exist."
1811 msgstr ""
1812 "Niet mogelijk te antwoorden. De originele e-mail bestaat waarschijnlijk niet."
1813
1814 #: src/compose.c:1638 src/quote_fmt.c:586
1815 msgid ""
1816 "The \"From\" field of the \"Reply\" template contains an invalid email "
1817 "address."
1818 msgstr ""
1819 "Het \"Van\" veld van het \"Antwoord\" sjabloon bevat een ongeldig e-"
1820 "mailadres."
1821
1822 #: src/compose.c:1686 src/quote_fmt.c:589
1823 #, c-format
1824 msgid "The body of the \"Reply\" template has an error at line %d."
1825 msgstr "Opmaakfout in berichttekst van het \"Antwoord\" sjabloon op regel %d."
1826
1827 #: src/compose.c:1822 src/compose.c:2014 src/quote_fmt.c:606
1828 msgid ""
1829 "The \"From\" field of the \"Forward\" template contains an invalid email "
1830 "address."
1831 msgstr ""
1832 "Het \"Van\" veld van het \"Doorsturen\" sjabloon bevat een ongeldig e-"
1833 "mailadres."
1834
1835 #: src/compose.c:1882 src/quote_fmt.c:609
1836 #, c-format
1837 msgid "The body of the \"Forward\" template has an error at line %d."
1838 msgstr "De tekst van het \"Doorsturen\" sjabloon heeft een fout op regel %d."
1839
1840 #: src/compose.c:2056
1841 msgid "Fw: multiple emails"
1842 msgstr "Doorsturen: meerdere e-mails"
1843
1844 # TPTD
1845 #: src/compose.c:2539
1846 #, c-format
1847 msgid "The body of the \"Redirect\" template has an error at line %d."
1848 msgstr "De tekst van het \"Herverwijzen\" sjabloon heeft en fout op regel %d."
1849
1850 #: src/compose.c:2606 src/gtk/headers.h:14
1851 msgid "Cc:"
1852 msgstr "Cc:"
1853
1854 #: src/compose.c:2609 src/gtk/headers.h:15
1855 msgid "Bcc:"
1856 msgstr "Bcc:"
1857
1858 #: src/compose.c:2612 src/gtk/headers.h:12
1859 msgid "Reply-To:"
1860 msgstr "Reply-To:"
1861
1862 #: src/compose.c:2615 src/compose.c:4946 src/compose.c:4948
1863 #: src/gtk/headers.h:33
1864 msgid "Newsgroups:"
1865 msgstr "Nieuwsgroepen:"
1866
1867 #: src/compose.c:2618 src/gtk/headers.h:34
1868 msgid "Followup-To:"
1869 msgstr "Followup-To:"
1870
1871 #: src/compose.c:2621 src/gtk/headers.h:17
1872 msgid "In-Reply-To:"
1873 msgstr "In antwoord aan:"
1874
1875 #: src/compose.c:2625 src/compose.c:4943 src/compose.c:4951
1876 #: src/gtk/headers.h:13 src/summary_search.c:433
1877 msgid "To:"
1878 msgstr "Aan:"
1879
1880 #: src/compose.c:2834
1881 msgid "Couldn't attach a file (charset conversion failed)."
1882 msgstr "Kan bestand niet bijvoegen (omzetten van de tekenset is mislukt)."
1883
1884 #: src/compose.c:2840
1885 #, c-format
1886 msgid ""
1887 "The following file has been attached: \n"
1888 "%s"
1889 msgid_plural ""
1890 "The following files have been attached: \n"
1891 "%s"
1892 msgstr[0] "Het bestand '%s' is bijgevoegd:"
1893 msgstr[1] "De bestanden '%s' zijn bijgevoegd:"
1894
1895 #: src/compose.c:3113
1896 msgid "The \"Quotation mark\" of the template is invalid."
1897 msgstr "De \"Citatie-markering\" van het sjabloon is ongeldig."
1898
1899 #: src/compose.c:3613
1900 #, c-format
1901 msgid "Could not get size of file '%s'."
1902 msgstr "Kon grootte van bestand '%s' niet opvragen"
1903
1904 #: src/compose.c:3624
1905 #, c-format
1906 msgid ""
1907 "You are about to insert a file of %s in the message body. Are you sure you "
1908 "want to do that?"
1909 msgstr ""
1910 "Je staat op het punt een bestand van %s in de berichttekst in te voegen. Wil "
1911 "je doorgaan?"
1912
1913 #: src/compose.c:3627
1914 msgid "Are you sure?"
1915 msgstr "Wil je doorgaan?"
1916
1917 #: src/compose.c:3628 src/compose.c:10529 src/compose.c:11390
1918 msgid "_Insert"
1919 msgstr "_Invoegen"
1920
1921 #: src/compose.c:3752
1922 #, c-format
1923 msgid "File %s is empty."
1924 msgstr "Bestand %s is leeg."
1925
1926 #: src/compose.c:3753
1927 msgid "Empty file"
1928 msgstr "Leeg bestand"
1929
1930 #: src/compose.c:3754
1931 msgid "_Attach anyway"
1932 msgstr "Toch bijvoegen"
1933
1934 #: src/compose.c:3763
1935 #, c-format
1936 msgid "Can't read %s."
1937 msgstr "Kan %s niet lezen."
1938
1939 #: src/compose.c:3790
1940 #, c-format
1941 msgid "Message: %s"
1942 msgstr "Bericht: %s"
1943
1944 #: src/compose.c:4783 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:694
1945 #: src/plugins/python/composewindowtype.c:498
1946 msgid " [Edited]"
1947 msgstr " [Aangepast]"
1948
1949 #: src/compose.c:4790 src/plugins/python/composewindowtype.c:501
1950 #, c-format
1951 msgid "%s - Compose message%s"
1952 msgstr "%s - Bericht opstellen%s"
1953
1954 #: src/compose.c:4793 src/plugins/python/composewindowtype.c:504
1955 #, c-format
1956 msgid "[no subject] - Compose message%s"
1957 msgstr "[geen onderwerp] - Bericht opstellen%s"
1958
1959 #: src/compose.c:4795 src/plugins/python/composewindowtype.c:492
1960 msgid "Compose message"
1961 msgstr "Bericht opstellen"
1962
1963 #: src/compose.c:4822 src/messageview.c:889
1964 msgid ""
1965 "Account for sending mail is not specified.\n"
1966 "Please select a mail account before sending."
1967 msgstr ""
1968 "Geen account opgegeven voor het verzenden van berichten.\n"
1969 "Selecteer eerst een account."
1970
1971 #: src/compose.c:5042 src/compose.c:5074 src/compose.c:5116
1972 #: src/prefs_account.c:3310 src/toolbar.c:406 src/toolbar.c:424
1973 msgid "Send"
1974 msgstr "Verzenden"
1975
1976 #: src/compose.c:5043
1977 msgid "The only recipient is the default CC address. Send anyway?"
1978 msgstr "De enige ontvanger is het standaard CC-adres. Toch verzenden?"
1979
1980 #: src/compose.c:5044 src/compose.c:5076 src/compose.c:5109 src/compose.c:5633
1981 #: src/folderview.c:2445 src/messageview.c:855 src/messageview.c:872
1982 #: src/plugins/attachwarner/attachwarner.c:210 src/toolbar.c:2629
1983 msgid "_Send"
1984 msgstr "_Verzenden"
1985
1986 #: src/compose.c:5075
1987 msgid "The only recipient is the default BCC address. Send anyway?"
1988 msgstr "De enige ontvanger is het standaard BCC-adres. Toch verzenden?"
1989
1990 #: src/compose.c:5092
1991 msgid "Recipient is not specified."
1992 msgstr "Geen ontvanger opgegeven."
1993
1994 #: src/compose.c:5111 src/plugins/attachwarner/attachwarner.c:212
1995 msgid "_Queue"
1996 msgstr "_Wachtrij"
1997
1998 #: src/compose.c:5112
1999 #, c-format
2000 msgid "Subject is empty. %s"
2001 msgstr "Het onderwerp is leeg. %s"
2002
2003 #: src/compose.c:5113 src/plugins/attachwarner/attachwarner.c:222
2004 msgid "Send it anyway?"
2005 msgstr "Toch verzenden?"
2006
2007 #: src/compose.c:5114 src/plugins/attachwarner/attachwarner.c:222
2008 msgid "Queue it anyway?"
2009 msgstr "Toch in de wachtrij zetten?"
2010
2011 #: src/compose.c:5116 src/toolbar.c:425
2012 msgid "Send later"
2013 msgstr "Wachtrij"
2014
2015 #: src/compose.c:5169 src/compose.c:9993
2016 msgid ""
2017 "Could not queue message for sending:\n"
2018 "\n"
2019 "Charset conversion failed."
2020 msgstr ""
2021 "Kon bericht niet in de wachtrij zetten:\n"
2022 "\n"
2023 "Omzetten van de tekenset mislukt."
2024
2025 #: src/compose.c:5172 src/compose.c:9996
2026 msgid ""
2027 "Could not queue message for sending:\n"
2028 "\n"
2029 "Couldn't get recipient encryption key."
2030 msgstr ""
2031 "Kon bericht niet in de wachtrij zetten:\n"
2032 "\n"
2033 "Kon de sleutel van de ontvanger, nodig voor versleutelen, niet vinden."
2034
2035 #: src/compose.c:5178 src/compose.c:9990
2036 #, c-format
2037 msgid ""
2038 "Could not queue message for sending:\n"
2039 "\n"
2040 "Signature failed: %s"
2041 msgstr ""
2042 "Kon bericht niet in de wachtrij zetten:\n"
2043 "\n"
2044 "Ondertekenen mislukt: %s"
2045
2046 #: src/compose.c:5181
2047 #, c-format
2048 msgid ""
2049 "Could not queue message for sending:\n"
2050 "\n"
2051 "%s."
2052 msgstr ""
2053 "Kon bericht niet in de wachtrij zetten:\n"
2054 "\n"
2055 "%s."
2056
2057 #: src/compose.c:5183
2058 msgid "Could not queue message for sending."
2059 msgstr "Kon bericht niet in de wachtrij zetten."
2060
2061 #: src/compose.c:5198 src/compose.c:5258
2062 msgid ""
2063 "The message was queued but could not be sent.\n"
2064 "Use \"Send queued messages\" from the main window to retry."
2065 msgstr ""
2066 "Het bericht is in de wachtrij gezet maar niet verstuurd.\n"
2067 "Gebruik \"Verzend berichten uit de wachtrij\" van het hoofdvenster om het "
2068 "opnieuw te proberen."
2069
2070 #: src/compose.c:5254
2071 #, c-format
2072 msgid ""
2073 "%s\n"
2074 "Use \"Send queued messages\" from the main window to retry."
2075 msgstr ""
2076 "%s\n"
2077 "Gebruik \"Verzend berichten uit de wachtrij\" van het hoofdvenster om het "
2078 "opnieuw te proberen."
2079
2080 #: src/compose.c:5629
2081 #, c-format
2082 msgid ""
2083 "Can't convert the character encoding of the message \n"
2084 "to the specified %s charset.\n"
2085 "Send it as %s?"
2086 msgstr ""
2087 "Kan de tekensetcodering van het bericht niet converteren \n"
2088 "naar de opgegeven tekenset '%s'.\n"
2089 "Verzenden met tekenset %s?"
2090
2091 #: src/compose.c:5687
2092 #, c-format
2093 msgid ""
2094 "Line %d exceeds the line length limit (998 bytes).\n"
2095 "The contents of the message might be broken on the way to the delivery.\n"
2096 "\n"
2097 "Send it anyway?"
2098 msgstr ""
2099 "Regel %d overschrijdt de lengtelimiet (998 bytes).\n"
2100 "De inhoud van het bericht zal onderweg misschien in stukken gebroken "
2101 "worden.\n"
2102 "Toch verzenden?"
2103
2104 #: src/compose.c:5798
2105 #, c-format
2106 msgid "Couldn't encrypt the email: %s"
2107 msgstr "Decoderen van e-mail mislukt: %s"
2108
2109 #: src/compose.c:5919
2110 msgid "Encryption warning"
2111 msgstr "Versleutel-waarschuwing"
2112
2113 #: src/compose.c:5920
2114 msgid "C_ontinue"
2115 msgstr "Ga _door met bewerken"
2116
2117 #: src/compose.c:5969
2118 msgid "No account for sending mails available!"
2119 msgstr "Geen account beschikbaar voor het verzenden."
2120
2121 #: src/compose.c:5978
2122 msgid "Selected account isn't NNTP: Posting is impossible."
2123 msgstr "Geselecteerd account is geen NNTP: Plaatsen is niet mogelijk."
2124
2125 #: src/compose.c:6213
2126 #, c-format
2127 msgid "Attachment %s doesn't exist anymore. Ignore?"
2128 msgstr "Bijvoegsel %s bestaat niet meer. Negeren?"
2129
2130 #: src/compose.c:6214 src/mainwindow.c:655 src/toolbar.c:231 src/toolbar.c:2167
2131 msgid "Cancel sending"
2132 msgstr "Verzenden annuleren"
2133
2134 #: src/compose.c:6214
2135 msgid "Ignore attachment"
2136 msgstr "Negeer bijvoegsel"
2137
2138 #: src/compose.c:6254
2139 #, c-format
2140 msgid "Original %s part"
2141 msgstr "Origineel %s gedeelte"
2142
2143 #: src/compose.c:6832
2144 msgid "Add to address _book"
2145 msgstr "Toevoegen aan adres_boek"
2146
2147 #: src/compose.c:6993
2148 msgid "Delete entry contents"
2149 msgstr "Verwijder inhoud"
2150
2151 #: src/compose.c:6997 src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:289
2152 msgid "Use <tab> to autocomplete from addressbook"
2153 msgstr "Gebruik <tab> om adressen automatisch af te maken"
2154
2155 #: src/compose.c:7212
2156 msgid "Mime type"
2157 msgstr "MIME-type"
2158
2159 #: src/compose.c:7218 src/mimeview.c:273 src/plugins/pgpcore/select-keys.c:393
2160 #: src/prefs_matcher.c:630 src/prefs_summaries.c:434
2161 #: src/prefs_summary_column.c:85 src/summaryview.c:444
2162 msgid "Size"
2163 msgstr "Grootte"
2164
2165 #: src/compose.c:7281
2166 msgid "Save Message to "
2167 msgstr "Bericht bewaren in"
2168
2169 #: src/compose.c:7318 src/editjpilot.c:276 src/editldap.c:518
2170 #: src/editvcard.c:192 src/export.c:164 src/import.c:163 src/importmutt.c:238
2171 #: src/importpine.c:237 src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1025
2172 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:229
2173 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:252
2174 #: src/plugins/bsfilter/bsfilter_gtk.c:181
2175 #: src/plugins/clamd/clamav_plugin_gtk.c:299
2176 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:417
2177 msgid "_Browse"
2178 msgstr "_Bladeren"
2179
2180 #: src/compose.c:7791
2181 msgid "Hea_der"
2182 msgstr "Hea_der"
2183
2184 #: src/compose.c:7796
2185 msgid "_Attachments"
2186 msgstr "_Bijvoegsels"
2187
2188 #: src/compose.c:7810
2189 msgid "Othe_rs"
2190 msgstr "Anderen"
2191
2192 #: src/compose.c:7825
2193 msgid "S_ubject:"
2194 msgstr "_Onderwerp:"
2195
2196 #: src/compose.c:8049
2197 #, c-format
2198 msgid ""
2199 "Spell checker could not be started.\n"
2200 "%s"
2201 msgstr ""
2202 "Spellingcontrole kon niet gestart worden.\n"
2203 "%s"
2204
2205 #: src/compose.c:8188
2206 msgid "_From:"
2207 msgstr "_Van:"
2208
2209 #: src/compose.c:8205
2210 msgid "Account to use for this email"
2211 msgstr "Te gebruiken account voor dit bericht"
2212
2213 #: src/compose.c:8207
2214 msgid "Sender address to be used"
2215 msgstr "Een afzender-adres is verplicht."
2216
2217 #: src/compose.c:8373
2218 #, c-format
2219 msgid ""
2220 "The privacy system '%s' cannot be loaded. You will not be able to sign or "
2221 "encrypt this message."
2222 msgstr ""
2223 "Het privacy-systeem '%s' kon niet worden geladen. Het zal niet mogelijk zijn "
2224 "om dit bericht te ondertekenen of te versleutelen."
2225
2226 #: src/compose.c:8474 src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1077
2227 msgid "_None"
2228 msgstr "G_een"
2229
2230 #: src/compose.c:8575 src/prefs_template.c:760
2231 #, c-format
2232 msgid "The body of the template has an error at line %d."
2233 msgstr "Opmaakfout in berichttekst-sjabloon op regel %d."
2234
2235 #: src/compose.c:8691
2236 msgid "Template From format error."
2237 msgstr "Opmaakfout in Van-sjabloon."
2238
2239 #: src/compose.c:8709
2240 msgid "Template To format error."
2241 msgstr "Opmaakfout in Aan-sjabloon."
2242
2243 #: src/compose.c:8727
2244 msgid "Template Cc format error."
2245 msgstr "Opmaakfout in Cc-sjabloon."
2246
2247 #: src/compose.c:8745
2248 msgid "Template Bcc format error."
2249 msgstr "Opmaakfout in Bcc-sjabloon."
2250
2251 #: src/compose.c:8763
2252 msgid "Template Reply-To format error."
2253 msgstr "Opmaakfout in Antwoord-Aan sjabloon."
2254
2255 #: src/compose.c:8782
2256 msgid "Template subject format error."
2257 msgstr "Opmaakfout in Onderwerp-sjabloon."
2258
2259 #: src/compose.c:9051
2260 msgid "Invalid MIME type."
2261 msgstr "Ongeldig MIME-type."
2262
2263 #: src/compose.c:9066
2264 msgid "File doesn't exist or is empty."
2265 msgstr "Bestand bestaat niet of is leeg."
2266
2267 #: src/compose.c:9140
2268 msgid "Properties"
2269 msgstr "Eigenschappen"
2270
2271 #: src/compose.c:9157
2272 msgid "MIME type"
2273 msgstr "MIME-type"
2274
2275 #: src/compose.c:9198
2276 msgid "Encoding"
2277 msgstr "Codering"
2278
2279 #: src/compose.c:9218
2280 msgid "Path"
2281 msgstr "Pad"
2282
2283 #: src/compose.c:9219
2284 msgid "File name"
2285 msgstr "Bestandsnaam"
2286
2287 #: src/compose.c:9470
2288 #, c-format
2289 msgid ""
2290 "The external editor is still working.\n"
2291 "Force terminating the process?\n"
2292 "process group id: %d"
2293 msgstr ""
2294 "De externe editor is nog steeds actief.\n"
2295 "Zal ik het programma afbreken?\n"
2296 "procesgroep id: %d"
2297
2298 #: src/compose.c:9959 src/messageview.c:1096
2299 msgid "Claws Mail needs network access in order to send this email."
2300 msgstr ""
2301 "Claws Mail heeft netwerktoegang nodig voor het verzenden van deze e-mail."
2302
2303 #: src/compose.c:9985
2304 msgid "Could not queue message."
2305 msgstr "Kon bericht niet in de wachtrij zetten."
2306
2307 #: src/compose.c:9987
2308 #, c-format
2309 msgid ""
2310 "Could not queue message:\n"
2311 "\n"
2312 "%s."
2313 msgstr ""
2314 "Kon bericht niet in de wachtrij zetten:\n"
2315 "\n"
2316 "%s."
2317
2318 #: src/compose.c:10165
2319 msgid "Could not save draft."
2320 msgstr "Kon klad niet opslaan."
2321
2322 #: src/compose.c:10169
2323 msgid "Could not save draft"
2324 msgstr "Kon klad niet opslaan"
2325
2326 #: src/compose.c:10170
2327 msgid ""
2328 "Could not save draft.\n"
2329 "Do you want to cancel exit or discard this email?"
2330 msgstr ""
2331 "Kon klad niet opslaan.\n"
2332 "Wil je deze e-mail annuleren of weggooien?"
2333
2334 #: src/compose.c:10172
2335 msgid "_Cancel exit"
2336 msgstr "_Annuleren"
2337
2338 #: src/compose.c:10172
2339 msgid "_Discard email"
2340 msgstr "_Gooi e-mail weg"
2341
2342 #: src/compose.c:10332 src/compose.c:10346
2343 msgid "Select file"
2344 msgstr "Selecteer bestand"
2345
2346 #: src/compose.c:10360
2347 #, c-format
2348 msgid "File '%s' could not be read."
2349 msgstr "Bestand '%s' kon niet gelezen worden."
2350
2351 #: src/compose.c:10362
2352 #, c-format
2353 msgid ""
2354 "File '%s' contained invalid characters\n"
2355 "for the current encoding, insertion may be incorrect."
2356 msgstr ""
2357 "Bestand '%s' bevat ongeldige characters\n"
2358 "voor de huidige codering, invoeging kan onjuist zijn."
2359
2360 #: src/compose.c:10449
2361 msgid "Discard message"
2362 msgstr "Gooi bericht weg"
2363
2364 #: src/compose.c:10450
2365 msgid "This message has been modified. Discard it?"
2366 msgstr "Bericht is gewijzigd, veranderingen laten vervallen?"
2367
2368 #: src/compose.c:10451 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:433
2369 msgid "_Discard"
2370 msgstr "_Gooi weg"
2371
2372 #: src/compose.c:10451 src/compose.c:10455
2373 msgid "_Save to Drafts"
2374 msgstr "Opslaan als _klad"
2375
2376 #: src/compose.c:10453 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:431
2377 msgid "Save changes"
2378 msgstr "Veranderingen opslaan"
2379
2380 #: src/compose.c:10454
2381 msgid "This message has been modified. Save the latest changes?"
2382 msgstr "Bericht is gewijzigd. Veranderingen opslaan?"
2383
2384 #: src/compose.c:10455
2385 msgid "_Don't save"
2386 msgstr "_Niet opslaan"
2387
2388 #: src/compose.c:10526
2389 #, c-format
2390 msgid "Do you want to apply the template '%s'?"
2391 msgstr "Wil je sjabloon '%s' toepassen?"
2392
2393 #: src/compose.c:10528
2394 msgid "Apply template"
2395 msgstr "Sjabloon toepassen"
2396
2397 #: src/compose.c:10529 src/prefs_actions.c:329 src/prefs_filtering_action.c:610
2398 #: src/prefs_filtering.c:477 src/prefs_matcher.c:773 src/prefs_template.c:311
2399 #: src/prefs_toolbar.c:1050
2400 msgid "_Replace"
2401 msgstr "_Vervang"
2402
2403 #: src/compose.c:11387
2404 msgid "Insert or attach?"
2405 msgstr "In- of Bijvoegen"
2406
2407 #: src/compose.c:11388
2408 msgid ""
2409 "Do you want to insert the contents of the file(s) into the message body, or "
2410 "attach it to the email?"
2411 msgstr ""
2412 "Wil je de inhoud van de bestand(en) invoegen in de tekst van het bericht of "
2413 "bijvoegen bij het bericht als het verstuurd wordt?"
2414
2415 #: src/compose.c:11390
2416 msgid "_Attach"
2417 msgstr "_Bijvoegen"
2418
2419 #: src/compose.c:11607
2420 #, c-format
2421 msgid "Quote format error at line %d."
2422 msgstr "Opmaakfout in citaat op regel %d."
2423
2424 #: src/compose.c:11902
2425 #, c-format
2426 msgid ""
2427 "You are about to reply to %d messages. Opening the windows could take some "
2428 "time. Do you want to continue?"
2429 msgstr ""
2430 "Je staat op het punt op %d berichten te reageren. Het openen van de vensters "
2431 "kan enige tijd duren. Wil je doorgaan?"
2432
2433 #: src/crash.c:140
2434 #, c-format
2435 msgid "Claws Mail process (%ld) received signal %ld"
2436 msgstr "Claws Mail process (%ld) ontving signaal %ld"
2437
2438 #: src/crash.c:186
2439 msgid "Claws Mail has crashed"
2440 msgstr "Claws Mail is gecrashed"
2441
2442 # , c-format
2443 #: src/crash.c:202
2444 #, c-format
2445 msgid ""
2446 "%s.\n"
2447 "Please file a bug report and include the information below."
2448 msgstr ""
2449 "%s.\n"
2450 "Rapporteer een bug-verslag, vermeld onderstaande informatie in je bericht."
2451
2452 #: src/crash.c:207
2453 msgid "Debug log"
2454 msgstr "Debuglog"
2455
2456 #: src/crash.c:251 src/toolbar.c:422
2457 msgid "Close"
2458 msgstr "Sluiten"
2459
2460 #: src/crash.c:256
2461 msgid "Save..."
2462 msgstr "Opslaan..."
2463
2464 #: src/crash.c:261
2465 msgid "Create bug report"
2466 msgstr "Maak een bug-verslag"
2467
2468 #: src/crash.c:311
2469 msgid "Save crash information"
2470 msgstr "Sla crash-informatie op"
2471
2472 #: src/editaddress.c:155 src/editaddress.c:231
2473 msgid "Add New Person"
2474 msgstr "Toevoegen nieuw persoon"
2475
2476 #: src/editaddress.c:157
2477 msgid ""
2478 "Adding a new person requires at least one of the\n"
2479 "following values to be set:\n"
2480 " - Display Name\n"
2481 " - First Name\n"
2482 " - Last Name\n"
2483 " - Nickname\n"
2484 " - any email address\n"
2485 " - any additional attribute\n"
2486 "\n"
2487 "Click OK to keep editing this contact.\n"
2488 "Click Cancel to close without saving."
2489 msgstr ""
2490 "Voor het toevoegen van een nieuw persoon moet\n"
2491 "tenminste één van de volgende gegevens ingevoerd\n"
2492 "zijn:\n"
2493 " - Weergegeven naam\n"
2494 " - Voornaam\n"
2495 " - Achternaam\n"
2496 " - Bijnaam\n"
2497 " - een e-mailadres\n"
2498 " - een andere eigenschap\n"
2499 "\n"
2500 "Klik op OK om dit contact te blijven bewerken.\n"
2501 "Klik op Annuleren om af te sluiten zonder op te slaan."
2502
2503 #: src/editaddress.c:168
2504 msgid ""
2505 "Adding a new person requires at least one of the\n"
2506 "following values to be set:\n"
2507 " - First Name\n"
2508 " - Last Name\n"
2509 " - any email address\n"
2510 " - any additional attribute\n"
2511 "\n"
2512 "Click OK to keep editing this contact.\n"
2513 "Click Cancel to close without saving."
2514 msgstr ""
2515 "Voor het toevoegen van een nieuw persoon moet tenminste één\n"
2516 "van de volgende gegevens ingevoerd zijn:\n"
2517 " - Voornaam\n"
2518 " - Achternaam\n"
2519 " - een e-mailadres\n"
2520 " - een andere eigenschap\n"
2521 "\n"
2522 "Klik op OK om dit contact te blijven bewerken.\n"
2523 "Klik op Annuleren om af te sluiten zonder op te slaan."
2524
2525 #: src/editaddress.c:232
2526 msgid "Edit Person Details"
2527 msgstr "Bewerken persoonlijke informatie"
2528
2529 #: src/editaddress.c:410
2530 msgid "An Email address must be supplied."
2531 msgstr "Een e-mailadres is verplicht."
2532
2533 #: src/editaddress.c:586 src/editaddress_other_attributes_ldap.c:198
2534 msgid "A Name and Value must be supplied."
2535 msgstr "Naam en waarde verplicht."
2536
2537 #: src/editaddress.c:675 src/prefs_folder_item.c:1675
2538 msgid "Discard"
2539 msgstr "Gooi weg"
2540
2541 #: src/editaddress.c:676
2542 msgid "Apply"
2543 msgstr "Pas toe"
2544
2545 #: src/editaddress.c:706 src/editaddress.c:755
2546 msgid "Edit Person Data"
2547 msgstr "Wijzig persoonlijke gegevens"
2548
2549 #: src/editaddress.c:784
2550 msgid "Choose a picture"
2551 msgstr "Kies een afbeelding"
2552
2553 #: src/editaddress.c:803
2554 #, c-format
2555 msgid ""
2556 "Failed to import image: \n"
2557 "%s"
2558 msgstr ""
2559 "Afbeelding importeren mislukt: \n"
2560 "%s"
2561
2562 #: src/editaddress.c:845
2563 msgid "_Set picture"
2564 msgstr "_Stel afbeelding in"
2565
2566 #: src/editaddress.c:846
2567 msgid "_Unset picture"
2568 msgstr "_Afbeelding verwijderen"
2569
2570 #: src/editaddress.c:904
2571 msgid "Photo"
2572 msgstr "Foto"
2573
2574 #: src/editaddress.c:951 src/editaddress.c:953 src/expldifdlg.c:516
2575 #: src/exporthtml.c:761 src/ldif.c:746
2576 msgid "Display Name"
2577 msgstr "Weergegeven naam"
2578
2579 #: src/editaddress.c:962 src/editaddress.c:966 src/ldif.c:754
2580 msgid "Last Name"
2581 msgstr "Achternaam"
2582
2583 #: src/editaddress.c:963 src/editaddress.c:965 src/ldif.c:750
2584 msgid "First Name"
2585 msgstr "Voornaam"
2586
2587 #: src/editaddress.c:969 src/editaddress.c:971
2588 msgid "Nickname"
2589 msgstr "Bijnaam"
2590
2591 #: src/editaddress.c:1055 src/editaddress.c:1123
2592 msgid "Alias"
2593 msgstr "Alias"
2594
2595 #: src/editaddress.c:1265 src/editaddress.c:1334 src/editaddress.c:1354
2596 #: src/editaddress_other_attributes_ldap.c:303
2597 #: src/editaddress_other_attributes_ldap.c:371 src/prefs_customheader.c:222
2598 msgid "Value"
2599 msgstr "Waarde"
2600
2601 #: src/editaddress.c:1425
2602 msgid "_User Data"
2603 msgstr "_Gebruikersgegevens"
2604
2605 #: src/editaddress.c:1426
2606 msgid "_Email Addresses"
2607 msgstr "_E-mailadres"
2608
2609 #: src/editaddress.c:1429 src/editaddress.c:1432
2610 msgid "O_ther Attributes"
2611 msgstr "O_verige Eigenschappen"
2612
2613 #: src/editaddress.c:1583
2614 #, c-format
2615 msgid ""
2616 "Failed to save image: \n"
2617 "%s"
2618 msgstr ""
2619 "Opslaan afbeelding mislukt: \n"
2620 "%s"
2621
2622 #: src/editbook.c:109
2623 msgid "File appears to be OK."
2624 msgstr "Bestand lijkt OK."
2625
2626 #: src/editbook.c:112
2627 msgid "File does not appear to be a valid address book format."
2628 msgstr "Bestand heeft geen geldig adresboekformaat."
2629
2630 #: src/editbook.c:115 src/editjpilot.c:191 src/editvcard.c:98
2631 msgid "Could not read file."
2632 msgstr "Kon bestand niet lezen."
2633
2634 #: src/editbook.c:149 src/editbook.c:262
2635 msgid "Edit Addressbook"
2636 msgstr "Bewerken adresboek"
2637
2638 #: src/editbook.c:177 src/editjpilot.c:264 src/editvcard.c:180
2639 msgid " Check File "
2640 msgstr " Controleer bestand"
2641
2642 #: src/editbook.c:182 src/editjpilot.c:269 src/editvcard.c:185
2643 #: src/importmutt.c:231 src/importpine.c:230 src/prefs_account.c:1970
2644 #: src/wizard.c:1197 src/wizard.c:1617
2645 msgid "File"
2646 msgstr "Bestand"
2647
2648 #: src/editbook.c:281
2649 msgid "Add New Addressbook"
2650 msgstr "Nieuw adresboek toevoegen"
2651
2652 #: src/editgroup.c:101
2653 msgid "A Group Name must be supplied."
2654 msgstr "Een groepnaam is verplicht."
2655
2656 #: src/editgroup.c:294
2657 msgid "Edit Group Data"
2658 msgstr "Bewerken Groep"
2659
2660 #: src/editgroup.c:323 src/exporthtml.c:597
2661 msgid "Group Name"
2662 msgstr "Groepnaam"
2663
2664 #: src/editgroup.c:342
2665 msgid "Addresses in Group"
2666 msgstr "Adressen in groep"
2667
2668 #: src/editgroup.c:377
2669 msgid "Available Addresses"
2670 msgstr "Beschikbare adressen"
2671
2672 #: src/editgroup.c:452
2673 msgid "Move Email Addresses to or from Group with arrow buttons"
2674 msgstr "Verplaats adressen van/naar Groep met de pijltjestoetsen"
2675
2676 #: src/editgroup.c:500
2677 msgid "Edit Group Details"
2678 msgstr "Bewerken groepdetails"
2679
2680 #: src/editgroup.c:503
2681 msgid "Add New Group"
2682 msgstr "Toevoegen nieuwe groep"
2683
2684 #: src/editgroup.c:553
2685 msgid "Edit folder"
2686 msgstr "Bewerken map"
2687
2688 #: src/editgroup.c:553
2689 msgid "Input the new name of folder:"
2690 msgstr "Geef de naam van de nieuwe map:"
2691
2692 #: src/editgroup.c:556 src/foldersel.c:582 src/imap_gtk.c:193 src/mh_gtk.c:144
2693 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:244 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:91
2694 msgid "New folder"
2695 msgstr "Nieuwe map"
2696
2697 #: src/editgroup.c:557 src/foldersel.c:583 src/mh_gtk.c:145
2698 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:245 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:92
2699 msgid "Input the name of new folder:"
2700 msgstr "Geef de naam van de nieuwe map:"
2701
2702 #: src/editjpilot.c:188
2703 msgid "File does not appear to be JPilot format."
2704 msgstr "Bestand heeft geen JPilot formaat"
2705
2706 #: src/editjpilot.c:200
2707 msgid "Select JPilot File"
2708 msgstr "Selecteer JPilot-bestand"
2709
2710 #: src/editjpilot.c:236 src/editjpilot.c:365
2711 msgid "Edit JPilot Entry"
2712 msgstr "Wijzig JPilot"
2713
2714 #: src/editjpilot.c:281
2715 msgid "Additional e-Mail address item(s)"
2716 msgstr "Andere e-mail-adres(sen)"
2717
2718 #: src/editjpilot.c:372
2719 msgid "Add New JPilot Entry"
2720 msgstr "Nieuwe JPilot invoer"
2721
2722 #: src/editldap_basedn.c:137
2723 msgid "Edit LDAP - Select Search Base"
2724 msgstr "Wijzig LDAP - Selecteer zoekbasis"
2725
2726 #: src/editldap_basedn.c:156 src/editldap.c:441
2727 msgid "Hostname"
2728 msgstr "Hostnaam"
2729
2730 #: src/editldap_basedn.c:166 src/editldap.c:458
2731 #: src/plugins/clamd/clamav_plugin_gtk.c:389 src/ssl_manager.c:108
2732 msgid "Port"
2733 msgstr "Poort"
2734
2735 #: src/editldap_basedn.c:176 src/editldap.c:502
2736 msgid "Search Base"
2737 msgstr "Zoek base"
2738
2739 #: src/editldap_basedn.c:197
2740 msgid "Available Search Base(s)"
2741 msgstr "Beschikbare zoekbase"
2742
2743 #: src/editldap_basedn.c:287
2744 msgid "Could not read Search Base(s) from server - please set manually"
2745 msgstr "Zoekbases niet gevonden - zet handmatig"
2746
2747 #: src/editldap_basedn.c:291 src/editldap.c:281
2748 msgid "Could not connect to server"
2749 msgstr "Geen verbinding met server"
2750
2751 #: src/editldap.c:152
2752 msgid "A Name must be supplied."
2753 msgstr "Een naam is verplicht."
2754
2755 #: src/editldap.c:164
2756 msgid "A Hostname must be supplied for the server."
2757 msgstr "Een hostnaam voor de server is verplicht."
2758
2759 #: src/editldap.c:177
2760 msgid "At least one LDAP search attribute should be supplied."
2761 msgstr "Je dient op z'n minst één LDAP-eigenschap op te geven."
2762
2763 #: src/editldap.c:278
2764 msgid "Connected successfully to server"
2765 msgstr "Verbonden met server"
2766
2767 #: src/editldap.c:336 src/editldap.c:970
2768 msgid "Edit LDAP Server"
2769 msgstr "Wijzig LDAP-server"
2770
2771 #: src/editldap.c:437
2772 msgid "A name that you wish to call the server."
2773 msgstr "De LDAP-servernaam"
2774
2775 #: src/editldap.c:450
2776 msgid ""
2777 "This is the hostname of the server. For example, \"ldap.mydomain.com\" may "
2778 "be appropriate for the \"mydomain.com\" organization. An IP address may also "
2779 "be used. You may specify \"localhost\" if running an LDAP server on the same "
2780 "computer as Claws Mail."
2781 msgstr ""
2782 "Dit is de hostnaam van de server. \"ldap.mijndomein.nl\" is mogelijk de "
2783 "goede naam voor organisatie \"mijndomein.nl\". Je mag ook een IP-adres "
2784 "opgeven. Je kunt \"localhost\" opgeven als de LDAP-server op dezelfde "
2785 "computer draait als Claws Mail."
2786
2787 #: src/editldap.c:470
2788 msgid "TLS"
2789 msgstr "TLS"
2790
2791 #: src/editldap.c:471 src/prefs_account.c:3383
2792 msgid "SSL"
2793 msgstr "SSL"
2794
2795 #: src/editldap.c:475
2796 msgid ""
2797 "Enable secure connection to the LDAP server via TLS. If connection fails, be "
2798 "sure to check the correct configuration in ldap.conf (TLS_CACERTDIR and "
2799 "TLS_REQCERT fields)."
2800 msgstr ""
2801 "Gebruik TLS voor een beveiligde verbinding met de LDAP-server. Controleer, "
2802 "als het niet lukt om een verbinding te maken, de instellingen in ldap.conf "
2803 "(de velden TLS_CACERTDIR en TLS_REQCERT)."
2804
2805 #: src/editldap.c:479
2806 msgid ""
2807 "Enable secure connection to the LDAP server via SSL. If connection fails, be "
2808 "sure to check the correct configuration in ldap.conf (TLS_CACERTDIR and "
2809 "TLS_REQCERT fields)."
2810 msgstr ""
2811 "Gebruik SSL voor een beveiligde verbinding met de LDAP-server. Controleer, "
2812 "als het niet lukt om een verbinding te maken, de instellingen in ldap.conf "
2813 "(de velden TLS_CACERTDIR en TLS_REQCERT)."
2814
2815 #: src/editldap.c:491
2816 msgid "The port number that the server listens on. Port 389 is the default."
2817 msgstr ""
2818 "Het poortnummer waar de server naar luistert. Poort 389 is de "
2819 "standaardwaarde."
2820
2821 #: src/editldap.c:494
2822 msgid " Check Server "
2823 msgstr " Controleer server "
2824
2825 #: src/editldap.c:498
2826 msgid "Press this button to test the connection to the server."
2827 msgstr "Klik op deze knop om de verbinding met de server te testen."
2828
2829 #: src/editldap.c:511
2830 msgid ""
2831 "This specifies the name of the directory to be searched on the server. "
2832 "Examples include:\n"
2833 "  dc=claws-mail,dc=org\n"
2834 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
2835 "  o=Organization Name,c=Country\n"
2836 msgstr ""
2837 "Dit specificeert de map op de server waarin moet worden gezocht. "
2838 "Bijvoorbeeld:\n"
2839 "  dc=claws-mail,dc=org\n"
2840 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
2841 "  o=Organization Name,c=Country\n"
2842
2843 #: src/editldap.c:522
2844 msgid ""
2845 "Press this button to lookup the name of available directory names on the "
2846 "server."
2847 msgstr "Klik op deze knop om de op de server beschikbare mapnamen op te halen."
2848
2849 #: src/editldap.c:578
2850 msgid "Search Attributes"
2851 msgstr "Zoekgegevens"
2852
2853 #: src/editldap.c:587
2854 msgid ""
2855 "A list of LDAP attribute names that should be searched when attempting to "
2856 "find a name or address."
2857 msgstr ""
2858 "Een lijst van LDAP-eigenschappen waarin moet worden gekeken als een naam of "
2859 "adres gezocht wordt."
2860
2861 #: src/editldap.c:590
2862 msgid " Defaults "
2863 msgstr " Standaardwaarden "
2864
2865 #: src/editldap.c:594
2866 msgid ""
2867 "This resets the attribute names to a default value that should find most "
2868 "names and addresses during a name or address search process."
2869 msgstr ""
2870 "Dit zet de eigenschapnamen terug naar een standaardwaarde die, gebruikt in "
2871 "een zoekopdracht naar namen en adressen, waarschijnlijk de meeste records "
2872 "wel zal vinden"
2873
2874 #: src/editldap.c:600
2875 msgid "Max Query Age (secs)"
2876 msgstr "Maximale duur van verzoek (secs)"
2877
2878 #: src/editldap.c:615
2879 msgid ""
2880 "This defines the maximum period of time (in seconds) that an address search "
2881 "result is valid for address completion purposes. Search results are stored "
2882 "in a cache until this period of time has passed and then retired. This will "
2883 "improve the response time when attempting to search for the same name or "
2884 "address on subsequent address completion requests. The cache will be "
2885 "searched in preference to performing a new server search request. The "
2886 "default value of 600 seconds (10 minutes), should be sufficient for most "
2887 "servers. A larger value will reduce the search time for subsequent searches. "
2888 "This is useful for servers that have slow response times at the expense of "
2889 "more memory to cache results."
2890 msgstr ""
2891 "Dit bepaald de maximale tijd (in seconden) dat een adres zoekresultaat "
2892 "geldig blijft voor het aanvullen van een adres. Zoekresultaten worden "
2893 "gedurende die periode opgeslagen in het geheugen. Dit zal de responstijd "
2894 "verbeteren als je dezelfde naam of hetzelfde adres nogmaals probeert te "
2895 "zoeken. De opgeslagen zoekresultaten zullen dan eerst doorzocht worden "
2896 "voordat een nieuwe zoekopdracht aan de server wordt gegeven. De "
2897 "standaardwaarde 600 seconden (10 minuten), zal voldoen voor de meeste "
2898 "servers. Een hogere waarde zal de zoektijd voor opeenvolgende zoekopdrachten "
2899 "verder verkleinen. Dit is handig voor langzame servers, maar dat kost wel "
2900 "meer geheugen om de resultaten op te slaan."
2901
2902 #: src/editldap.c:632
2903 msgid "Include server in dynamic search"
2904 msgstr "Gebruik server bij dynamisch zoeken"
2905
2906 #: src/editldap.c:637
2907 msgid ""
2908 "Check this option to include this server for dynamic searches when using "
2909 "address completion."
2910 msgstr ""
2911 "Vink deze optie aan als je deze server wilt gebruiken voor dynamisch zoeken "
2912 "tijdens het automatisch aanvullen van adressen."
2913
2914 #: src/editldap.c:643
2915 msgid "Match names 'containing' search term"
2916 msgstr "Vergelijk namen met een 'bevat'-zoekterm"
2917
2918 #: src/editldap.c:648
2919 msgid ""
2920 "Searches for names and addresses can be performed either using \"begins-with"
2921 "\" or \"contains\" search term. Check this option to perform a \"contains\" "
2922 "search; this type of search usually takes longer to complete. Note that for "
2923 "performance reasons, address completion uses \"begins-with\" for all "
2924 "searches against other address interfaces."
2925 msgstr ""
2926 "Namen en adressen zoeken kan uitgevoerd worden door óf te kijken of de "
2927 "zoekterm overeenkomt met het 'begin' van een naam óf dat de naam de zoekterm "
2928 "ergens 'bevat'. Vink deze optie aan om een 'bevat'-zoekterm te gebruiken, "
2929 "het zoeken duurt dan in het algemeen wel langer. Voor snelheidsredenen "
2930 "gebruikt automatisch adres-aanvullen altijd een 'begint-met'-zoekterm voor "
2931 "zoeken in andere adresdatabases."
2932
2933 #: src/editldap.c:701
2934 msgid "Bind DN"
2935 msgstr "Bind DN"
2936
2937 #: src/editldap.c:710
2938 msgid ""
2939 "The LDAP user account name to be used to connect to the server. This is "
2940 "usually only used for protected servers. This name is typically formatted "
2941 "as: \"cn=user,dc=claws-mail,dc=org\". This is usually left empty when "
2942 "performing a search."
2943 msgstr ""
2944 "De te gebruiken LDAP-gebruikersnaam bij het maken van een verbinding met de "
2945 "server. Dit is gewoonlijk alleen nodig voor beveiligde servers. Deze naam "
2946 "heeft typisch een vorm als: \"cn=user,dc=claws-mail,dc=com\". Dit is "
2947 "gewoonlijk leeg voor gebruik bij een zoekopdracht."
2948
2949 #: src/editldap.c:717
2950 msgid "Bind Password"
2951 msgstr "Wachtwoord"
2952
2953 #: src/editldap.c:727
2954 msgid "The password to be used when connecting as the \"Bind DN\" user."
2955 msgstr ""
2956 "Het te gebruiken wachtwoord bij het maken van een verbinding als de \"Bind DN"
2957 "\" gebruiker."
2958
2959 #: src/editldap.c:732
2960 msgid "Timeout (secs)"
2961 msgstr "Tijdslimiet (sec)"
2962
2963 #: src/editldap.c:746
2964 msgid "The timeout period in seconds."
2965 msgstr "De tijdslimiet in seconden."
2966
2967 #: src/editldap.c:750
2968 msgid "Maximum Entries"
2969 msgstr "Maximum aantal ingangen"
2970
2971 #: src/editldap.c:764
2972 msgid ""
2973 "The maximum number of entries that should be returned in the search result."
2974 msgstr ""
2975 "Het maximaal aantal ingangen dat moet worden teruggegeven in een "
2976 "zoekresultaat."
2977
2978 #: src/editldap.c:779 src/prefs_account.c:3274
2979 msgid "Basic"
2980 msgstr "Algemeen"
2981
2982 #: src/editldap.c:781 src/gtk/quicksearch.c:680
2983 msgid "Extended"
2984 msgstr "Uitgebreid"
2985
2986 #: src/editldap.c:975
2987 msgid "Add New LDAP Server"
2988 msgstr "Nieuwe LDAP-server"
2989
2990 #: src/edittags.c:187 src/prefs_filtering_action.c:1446
2991 #: src/prefs_summaries.c:441
2992 msgid "Tag"
2993 msgstr "Tag"
2994
2995 #: src/edittags.c:216
2996 msgid "Delete tag"
2997 msgstr "Verwijder tag"
2998
2999 #: src/edittags.c:217
3000 msgid "Do you really want to delete this tag?"
3001 msgstr "Wil je deze tag werkelijk verwijderen?"
3002
3003 #: src/edittags.c:244
3004 msgid "Delete all tags"
3005 msgstr "Verwijder alle tags"
3006
3007 #: src/edittags.c:245
3008 msgid "Do you really want to delete all tags?"
3009 msgstr "Wil je alle tags werkelijk verwijderen?"
3010
3011 #: src/edittags.c:416
3012 msgid "You entered a reserved tag name, please choose another instead."
3013 msgstr "Je voerde een gereserveerde tag naam in, kies een andere naam."
3014
3015 #: src/edittags.c:458
3016 msgid "Tag is not set."
3017 msgstr "Tag is niet ingesteld."
3018
3019 #: src/edittags.c:523
3020 msgctxt "Dialog title"
3021 msgid "Apply tags"
3022 msgstr "Pas tags toe"
3023
3024 #: src/edittags.c:537
3025 msgid "New tag:"
3026 msgstr "Nieuwe tag:"
3027
3028 #: src/edittags.c:570
3029 msgid "Please select tags to apply/remove. Changes are immediate."
3030 msgstr "Selecteer tags om onmiddelijk toe te passen of te verwijderen."
3031
3032 #: src/editvcard.c:95
3033 msgid "File does not appear to be vCard format."
3034 msgstr "Bestand heeft geen VCard-formaat."
3035
3036 #: src/editvcard.c:107
3037 msgid "Select vCard File"
3038 msgstr "Selecteer VCard-bestand"
3039
3040 #: src/editvcard.c:152 src/editvcard.c:256
3041 msgid "Edit vCard Entry"
3042 msgstr "Wijzig VCard"
3043
3044 #: src/editvcard.c:261
3045 msgid "Add New vCard Entry"
3046 msgstr "Toevoegen nieuwe VCard"
3047
3048 #: src/etpan/etpan-ssl.c:167
3049 msgid "Impossible to set the client certificate.\n"
3050 msgstr "Niet mogelijk om client-certificaat in te stellen.\n"
3051
3052 #: src/exphtmldlg.c:105
3053 msgid "Please specify output directory and file to create."
3054 msgstr "Geef uitvoermap en bestandsnaam op."
3055
3056 #: src/exphtmldlg.c:108
3057 msgid "Select stylesheet and formatting."
3058 msgstr "Kies stijlblad en formattering"
3059
3060 #: src/exphtmldlg.c:111 src/expldifdlg.c:113
3061 msgid "File exported successfully."
3062 msgstr "Bestand succesvol geëxporteerd."
3063
3064 #: src/exphtmldlg.c:177
3065 #, c-format
3066 msgid ""
3067 "The HTML output directory '%s'\n"
3068 "does not exist. Do you want to create it?"
3069 msgstr ""
3070 "De HTML-uitvoermap '%s'\n"
3071 "bestaat niet. Wil je deze map aanmaken?"
3072
3073 #: src/exphtmldlg.c:180
3074 msgid "Create directory"
3075 msgstr "Maak directory aan"
3076
3077 #: src/exphtmldlg.c:189
3078 #, c-format
3079 msgid ""
3080 "Could not create output directory for HTML file:\n"
3081 "%s"
3082 msgstr ""
3083 "Kon uitvoerdirectory voor HTML-bestand niet aanmaken:\n"
3084 "%s"
3085
3086 #: src/exphtmldlg.c:191 src/expldifdlg.c:201
3087 msgid "Failed to Create Directory"
3088 msgstr "Directory aanmaken mislukt"
3089
3090 #: src/exphtmldlg.c:233
3091 msgid "Error creating HTML file"
3092 msgstr "Fout bij het aanmaken van HTML-bestand"
3093
3094 #: src/exphtmldlg.c:319
3095 msgid "Select HTML output file"
3096 msgstr "Selecteer HTML-uitvoerbestand"
3097
3098 #: src/exphtmldlg.c:383
3099 msgid "HTML Output File"
3100 msgstr "HTML-uitvoerbestand"
3101
3102 #: src/exphtmldlg.c:392 src/expldifdlg.c:409 src/export.c:171 src/import.c:170
3103 #: src/importldif.c:684
3104 msgid "B_rowse"
3105 msgstr "_Bekijk"
3106
3107 #: src/exphtmldlg.c:445 src/plugins/fancy/fancy_prefs.c:300
3108 msgid "Stylesheet"
3109 msgstr "Stijlblad"
3110
3111 #: src/exphtmldlg.c:453 src/gtk/colorlabel.c:406 src/gtk/gtkaspell.c:1571
3112 #: src/gtk/gtkaspell.c:2231 src/gtk/menu.c:125 src/mainwindow.c:1188
3113 #: src/plugins/archive/archiver_prefs.c:235
3114 #: src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:304 src/prefs_account.c:941
3115 #: src/prefs_toolbar.c:780 src/prefs_toolbar.c:1466 src/summaryview.c:5992
3116 msgid "None"
3117 msgstr "Geen"
3118
3119 #: src/exphtmldlg.c:454 src/prefs_folder_item.c:505 src/prefs_other.c:126
3120 #: src/prefs_other.c:418
3121 msgid "Default"
3122 msgstr "Standaard"
3123
3124 #: src/exphtmldlg.c:455 src/plugins/pgpcore/select-keys.c:243
3125 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:151 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:167
3126 msgid "Full"
3127 msgstr "Volledig"
3128
3129 #: src/exphtmldlg.c:456
3130 msgid "Custom"
3131 msgstr "Aangepast"
3132
3133 #: src/exphtmldlg.c:457
3134 msgid "Custom-2"
3135 msgstr "Aangepast-2"
3136
3137 #: src/exphtmldlg.c:458
3138 msgid "Custom-3"
3139 msgstr "Aangepast-3"
3140
3141 #: src/exphtmldlg.c:459
3142 msgid "Custom-4"
3143 msgstr "Aangepast-4"
3144
3145 #: src/exphtmldlg.c:466
3146 msgid "Full Name Format"
3147 msgstr "Volledige namen"
3148
3149 #: src/exphtmldlg.c:474
3150 msgid "First Name, Last Name"
3151 msgstr "Voornaam, Achternaam"
3152
3153 #: src/exphtmldlg.c:475
3154 msgid "Last Name, First Name"
3155 msgstr "Achternaam, Voornaam"
3156
3157 #: src/exphtmldlg.c:482
3158 msgid "Color Banding"
3159 msgstr "Kleur regels"
3160
3161 #: src/exphtmldlg.c:488
3162 msgid "Format Email Links"
3163 msgstr "Format van E-mail-koppeling"
3164
3165 #: src/exphtmldlg.c:494
3166 msgid "Format User Attributes"
3167 msgstr "Gebruikerseigenschappen toevoegen"
3168
3169 #: src/exphtmldlg.c:539 src/expldifdlg.c:612 src/importldif.c:891
3170 msgid "Address Book:"
3171 msgstr "Adresboekboek :"
3172
3173 #: src/exphtmldlg.c:549 src/expldifdlg.c:622 src/importldif.c:901
3174 msgid "File Name:"
3175 msgstr "Bestandsnaam:"
3176
3177 #: src/exphtmldlg.c:559
3178 msgid "Open with Web Browser"
3179 msgstr "Openen met Webbrowser"
3180
3181 #: src/exphtmldlg.c:591
3182 msgid "Export Address Book to HTML File"
3183 msgstr "Exporteren Adresboek naar HTML-bestand"
3184
3185 #: src/exphtmldlg.c:656 src/expldifdlg.c:720 src/importldif.c:1020
3186 msgid "File Info"
3187 msgstr "Bestandsinfo"
3188
3189 #: src/exphtmldlg.c:657
3190 msgid "Format"
3191 msgstr "Formaat"
3192
3193 #: src/expldifdlg.c:107
3194 msgid "Please specify output directory and LDIF filename to create."
3195 msgstr "Geef uitvoermap en bestandsnaam van LDIF-uitvoerbestand op."
3196
3197 #: src/expldifdlg.c:110
3198 msgid "Specify parameters to format distinguished name."
3199 msgstr "Geef parameters om de 'distinguished name' op te maken."
3200
3201 #: src/expldifdlg.c:187
3202 #, c-format
3203 msgid ""
3204 "LDIF Output Directory '%s'\n"
3205 "does not exist. OK to create new directory?"
3206 msgstr ""
3207 "LDIF-uitvoermap '%s'\n"
3208 "bestaat niet. Wil je een nieuwe map aanmaken?"
3209
3210 #: src/expldifdlg.c:190
3211 msgid "Create Directory"
3212 msgstr "Maak Directory"
3213
3214 #: src/expldifdlg.c:199
3215 #, c-format
3216 msgid ""
3217 "Could not create output directory for LDIF file:\n"
3218 "%s"
3219 msgstr ""
3220 "Kon uitvoermap voor LDIF-bestand niet aanmaken:\n"
3221 "%s"
3222
3223 #: src/expldifdlg.c:241
3224 msgid "Suffix was not supplied"
3225 msgstr "Achtervoegsel niet opgegeven"
3226
3227 #: src/expldifdlg.c:243
3228 msgid ""
3229 "A suffix is required if data is to be used for an LDAP server. Are you sure "
3230 "you wish to proceed without a suffix?"
3231 msgstr ""
3232 "Een achtervoegsel is noodzakelijk als je de gegevens wilt gebruiken voor een "
3233 "LDAP-server. Weet je zeker dat je wilt doorgaan?"
3234
3235 #: src/expldifdlg.c:261
3236 msgid "Error creating LDIF file"
3237 msgstr "Fout bij aanmaken LDIF-bestand"
3238
3239 #: src/expldifdlg.c:336
3240 msgid "Select LDIF output file"
3241 msgstr "Selecteer LDIF-uitvoerbestand"
3242
3243 #: src/expldifdlg.c:400
3244 msgid "LDIF Output File"
3245 msgstr "LDIF-uitvoerbestand"
3246
3247 #: src/expldifdlg.c:431
3248 msgid ""
3249 "The address book Unique ID is used to create a DN that is formatted similar "
3250 "to:\n"
3251 "  uid=102376,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
3252 msgstr ""
3253 "De 'unieke ID' uit het adresboek wordt gebruikt om een DN te maken die er "
3254 "dan ongeveer zo uit komt te zien:\n"
3255 "  uid=102376,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
3256
3257 #: src/expldifdlg.c:437
3258 msgid ""
3259 "The address book Display Name is used to create a DN that is formatted "
3260 "similar to:\n"
3261 "  cn=John Doe,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
3262 msgstr ""
3263 "De 'Weergegeven Naam' uit het adresboek wordt gebruikt om een DN te maken "
3264 "die er dan ongeveer zo uit komt te zien:\n"
3265 "  cn=John Doe,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
3266
3267 #: src/expldifdlg.c:443
3268 msgid ""
3269 "The first Email Address belonging to a person is used to create a DN that is "
3270 "formatted similar to:\n"
3271 "  mail=john.doe@domain.com,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
3272 msgstr ""
3273 "Het eerste e-mailadres van een persoon wordt gebruikt om een DN te maken die "
3274 "er dan ongeveer zo uit komt te zien:\n"
3275 "  mail=john.doe@domain.com,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
3276
3277 #: src/expldifdlg.c:489
3278 msgid "Suffix"
3279 msgstr "Achtervoegsel"
3280
3281 #: src/expldifdlg.c:499
3282 msgid ""
3283 "The suffix is used to create a \"Distinguished Name\" (or DN) for an LDAP "
3284 "entry. Examples include:\n"
3285 "  dc=claws-mail,dc=org\n"
3286 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
3287 "  o=Organization Name,c=Country\n"
3288 msgstr ""
3289 "Het achtervoegsel wordt gebruikts om een \"Distinguished Name\" (or DN) voor "
3290 "een LDAP-ingang te maken. Voorbeeld:\n"
3291 "  dc=claws-mail,dc=org\n"
3292 "  ou=people,dc=domeinnaam,dc=nl\n"
3293 "  o=Organisatie Naam,c=Land\n"
3294
3295 #: src/expldifdlg.c:507
3296 msgid "Relative DN"
3297 msgstr "Relatieve DN"
3298
3299 #: src/expldifdlg.c:515
3300 msgid "Unique ID"
3301 msgstr "Unieke ID"
3302
3303 #: src/expldifdlg.c:523
3304 msgid ""
3305 "The LDIF file contains several data records that are usually loaded into an "
3306 "LDAP server. Each data record in the LDIF file is uniquely identified by a "
3307 "\"Distinguished Name\" (or DN). The suffix is appended to the \"Relative "
3308 "Distinguished Name\" (or RDN) to create the DN. Please select one of the "
3309 "available RDN options that will be used to create the DN."
3310 msgstr ""
3311 "Een LDIF-bestand bevat verschillende gegevens-records die normaliter in een "
3312 "LDAP-server geladen worden. Elk record wordt uniek geïdentificeerd door een "
3313 "\"Distinguished Name\" (of DN). Het achtervoegsel wordt toegevoegd aan de "
3314 "zogenaamde \"Relative Distinguished Name\" (of RDN) om zo de DN te "
3315 "verkrijgen. Kies één van de beschikbare RDN-opties om de DN aan te maken."
3316
3317 #: src/expldifdlg.c:543
3318 msgid "Use DN attribute if present in data"
3319 msgstr "Gebruik de DN-eigenschap indien aanwezig in de gegevens"
3320
3321 #: src/expldifdlg.c:548
3322 msgid ""
3323 "The addressbook may contain entries that were previously imported from an "
3324 "LDIF file. The \"Distinguished Name\" (DN) user attribute, if present in the "
3325 "address book data, may be used in the exported LDIF file. The RDN selected "
3326 "above will be used if the DN user attribute is not found."
3327 msgstr ""
3328 "Het adresboek kan ingangen bevatten die eerder uit een LDIF-bestand "
3329 "geïmporteerd zijn, zodoende kunnen de ingangen een \"Distinguished Name\"-"
3330 "eigenschap hebben. Deze DN-eigenschap kan gebruikt worden in het te "
3331 "exporteren LDIF-bestand. Als de ingang geen DN-eigenschap bevat zal de "
3332 "hierboven geselecteerde RDN gebruikt worden."
3333
3334 #: src/expldifdlg.c:558
3335 msgid "Exclude record if no Email Address"
3336 msgstr "Sla ingang zonder e-mailadres over."
3337
3338 #: src/expldifdlg.c:563
3339 msgid ""
3340 "An addressbook may contain entries without Email Addresses. Check this "
3341 "option to ignore these records."
3342 msgstr ""
3343 "Een adresboek kan ingangen zonder e-mailadres bevatten. Vink deze optie aan "
3344 "als je deze ingangen wil overslaan."
3345
3346 #: src/expldifdlg.c:655
3347 msgid "Export Address Book to LDIF File"
3348 msgstr "Exporteren Adresboek naar LDIF-bestand"
3349
3350 #: src/expldifdlg.c:721
3351 msgid "Distinguished Name"
3352 msgstr "Distinguished Name"
3353
3354 #: src/export.c:113 src/summaryview.c:8139
3355 msgid "Export to mbox file"
3356 msgstr "Exporteer naar mbox-bestand"
3357
3358 #: src/export.c:131
3359 msgid "Locate the folder to export and specify the mbox file."
3360 msgstr "Vind de map om te exporteren en geef het mbox-bestand op."
3361
3362 #: src/export.c:142
3363 msgid "Source folder:"
3364 msgstr "Bronmap:"
3365
3366 #: src/export.c:148 src/import.c:142
3367 msgid "Mbox file:"
3368 msgstr "Mbox-bestand:"
3369
3370 #: src/export.c:203
3371 msgid "Target mbox filename can't be left empty."
3372 msgstr "Doelmap kan niet leeg gelaten worden."
3373
3374 #: src/export.c:208
3375 msgid "Source folder can't be left empty."
3376 msgstr "Bronmap kan niet leeg gelaten worden"
3377
3378 #: src/export.c:221
3379 msgid "Couldn't find the source folder."
3380 msgstr "Kan de bronmap niet vinden."
3381
3382 #: src/export.c:245
3383 msgid "Select exporting file"
3384 msgstr "Selecteer doelbestand"
3385
3386 #: src/exporthtml.c:767
3387 msgid "Full Name"
3388 msgstr "Volledige naam"
3389
3390 #: src/exporthtml.c:771 src/importldif.c:1021
3391 #: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:735
3392 msgid "Attributes"
3393 msgstr "Eigenschappen"
3394
3395 #: src/exporthtml.c:974
3396 msgid "Claws Mail Address Book"
3397 msgstr "Claws Mail Adresboek"
3398
3399 #: src/exporthtml.c:1069 src/exportldif.c:606
3400 msgid "Name already exists but is not a directory."
3401 msgstr "Bestand bestaat al maar is geen directory."
3402
3403 #: src/exporthtml.c:1072 src/exportldif.c:609
3404 msgid "No permissions to create directory."
3405 msgstr "Geen toegang om directory aan te maken."
3406
3407 #: src/exporthtml.c:1075 src/exportldif.c:612
3408 msgid "Name is too long."
3409 msgstr "De naam is te lang."
3410
3411 #: src/exporthtml.c:1078 src/exportldif.c:615
3412 msgid "Not specified."
3413 msgstr "Niet aangegeven."
3414
3415 #: src/file_checker.c:76
3416 #, c-format
3417 msgid "The file %s is missing! Do you want to use the backup file from %s?"
3418 msgstr "Het bestand %s mist. Wil je het backup-bestand gebruiken van %s?"
3419
3420 #: src/file_checker.c:84 src/file_checker.c:106
3421 #, c-format
3422 msgid "Could not copy %s to %s"
3423 msgstr "Kon %s niet kopiëren naar %s"
3424
3425 #: src/file_checker.c:98
3426 #, c-format
3427 msgid ""
3428 "The file %s is empty or corrupted! Do you want to use the backup file from "
3429 "%s?"
3430 msgstr ""
3431 "Het bestand %s is leeg of beschadigd. Wil je het backup-bestand gebruiken "
3432 "van %s?"
3433
3434 #: src/filtering.c:603 src/filtering.c:678 src/filtering.c:707
3435 msgid "rule is not account-based\n"
3436 msgstr "Regel is niet verbonden met een account\n"
3437
3438 #: src/filtering.c:607
3439 #, c-format
3440 msgid ""
3441 "rule is account-based [id=%d, name='%s'], matching the account currently "
3442 "used to retrieve messages\n"
3443 msgstr ""
3444 "regel is verbonden aan een account [id=%d, naam='%s'], overeenkomend met het "
3445 "account dat nu gebruikt wordt om berichten op te halen\n"
3446
3447 #: src/filtering.c:609 src/filtering.c:626 src/filtering.c:627
3448 #: src/filtering.c:651 src/filtering.c:669 src/filtering.c:696
3449 #: src/filtering.c:697 src/filtering.c:714 src/filtering.c:715
3450 msgid "NON_EXISTENT"
3451 msgstr "NON_EXISTENT"
3452
3453 #: src/filtering.c:617
3454 msgid ""
3455 "rule is account-based, not matching the account currently used to retrieve "
3456 "messages\n"
3457 msgstr ""
3458 "regel is verbonden met een account, niet overeenkomend met het account dat "
3459 "nu gebruikt wordt om berichten op te halen\n"
3460
3461 #: src/filtering.c:624
3462 #, c-format
3463 msgid ""
3464 "rule is account-based [id=%d, name='%s'], not matching the account currently "
3465 "used to retrieve messages [id=%d, name='%s']\n"
3466 msgstr ""
3467 "regel is verbonden met een account [id=%d, naam='%s'], niet overeenkomend "
3468 "met het account dat nu gebruikt wordt om berichten op te halen [id=%d, "
3469 "naam='%s']\n"
3470
3471 #: src/filtering.c:643
3472 msgid ""
3473 "rule is not account-based, all rules are applied on user request anyway\n"
3474 msgstr ""
3475 "regel is niet verbonden met een account, alle regels worden toegepast "
3476 "volgens aanvraag van de gebruiker\n"
3477
3478 #: src/filtering.c:649
3479 #, c-format
3480 msgid ""
3481 "rule is account-based [id=%d, name='%s'], but all rules are applied on user "
3482 "request\n"
3483 msgstr ""
3484 "regel is verbonden met een account [id=%d, naam='%s'], maar alle regels "
3485 "worden toegepast op aanvraag van de gebruiker\n"
3486
3487 #: src/filtering.c:667
3488 #, c-format
3489 msgid "rule is account-based [id=%d, name='%s'], skipped on user request\n"
3490 msgstr ""
3491 "regel is gebonden aan een account [id=%d, naam='%s'], overgeslagen op "
3492 "verzoek van de gebruiker\n"
3493
3494 #: src/filtering.c:672
3495 msgid "rule is account-based, skipped on user request\n"
3496 msgstr ""
3497 "regel is gebonden aan een account, overgeslagen op verzoek van de gebruiker\n"
3498
3499 #: src/filtering.c:694
3500 #, c-format
3501 msgid ""
3502 "rule is account-based [id=%d, name='%s'], not matching current account [id="
3503 "%d, name='%s']\n"
3504 msgstr ""
3505 "regel is gebonden aan een account [id=%d, naam='%s'], niet het huidige "
3506 "account [id=%d, naam='%s']\n"
3507
3508 #: src/filtering.c:700
3509 msgid "rule is account-based, not matching current account\n"
3510 msgstr "regel is gebonden aan een account, niet het huidige account\n"
3511
3512 #: src/filtering.c:712
3513 #, c-format
3514 msgid ""
3515 "rule is account-based [id=%d, name='%s'], current account [id=%d, "
3516 "name='%s']\n"
3517 msgstr ""
3518 "regel is gebonden aan een account [id=%d, naam='%s'], het huidige account "
3519 "[id=%d, naam='%s']\n"
3520
3521 #: src/filtering.c:752
3522 #, c-format
3523 msgid "applying action [ %s ]\n"
3524 msgstr "toepassen actie [ %s ]\n"
3525
3526 #: src/filtering.c:757
3527 msgid "action could not apply\n"
3528 msgstr "actie kon niet toegepast worden\n"
3529
3530 #: src/filtering.c:759
3531 #, c-format
3532 msgid "no further processing after action [ %s ]\n"
3533 msgstr "geen verdere verwerking na actie [ %s ]\n"
3534
3535 #: src/filtering.c:810
3536 #, c-format
3537 msgid "processing rule '%s' [ %s ]\n"
3538 msgstr "verwerking van regel '%s' [ %s ]\n"
3539
3540 #: src/filtering.c:814
3541 #, c-format
3542 msgid "processing rule <unnamed> [ %s ]\n"
3543 msgstr "verwerken van regel <onbekend> [ %s ]\n"
3544
3545 #: src/filtering.c:832
3546 #, c-format
3547 msgid "disabled rule '%s' [ %s ]\n"
3548 msgstr "regel uitgezet '%s' [ %s ]\n"
3549
3550 #: src/filtering.c:836
3551 #, c-format
3552 msgid "disabled rule <unnamed> [ %s ]\n"
3553 msgstr "regel uitgezet <onbekend> [ %s ]\n"
3554
3555 #: src/filtering.c:874
3556 msgid "undetermined"
3557 msgstr "Niet gedefiniëerd"
3558
3559 #: src/filtering.c:878
3560 msgid "incorporation"
3561 msgstr "bij ontvangen"
3562
3563 #: src/filtering.c:882
3564 msgid "manually"
3565 msgstr "handmatig"
3566
3567 #: src/filtering.c:886
3568 msgid "folder processing"
3569 msgstr "verwerken van map"
3570
3571 #: src/filtering.c:890
3572 msgid "pre-processing"
3573 msgstr "voorverwerken"
3574
3575 #: src/filtering.c:894
3576 msgid "post-processing"
3577 msgstr "naverwerken"
3578
3579 #: src/filtering.c:911
3580 #, c-format
3581 msgid ""
3582 "filtering message (%s%s%s)\n"
3583 "%smessage file: %s\n"
3584 "%s%s %s\n"
3585 "%s%s %s\n"
3586 "%s%s %s\n"
3587 "%s%s %s\n"
3588 msgstr ""
3589 "filteren van bericht (%s%s%s)\n"
3590 "%sberichtbestand: %s\n"
3591 "%s%s %s\n"
3592 "%s%s %s\n"
3593 "%s%s %s\n"
3594 "%s%s %s\n"
3595
3596 #: src/filtering.c:913 src/filtering.c:922
3597 msgid ": "
3598 msgstr ": "
3599
3600 #: src/filtering.c:920
3601 #, c-format
3602 msgid ""
3603 "filtering message (%s%s%s)\n"
3604 "%smessage file: %s\n"
3605 msgstr ""
3606 "filteren van bericht (%s%s%s)\n"
3607 "%sberichtbestand: %s\n"
3608
3609 #: src/folder.c:1565 src/foldersel.c:400 src/prefs_folder_item.c:300
3610 msgid "Inbox"
3611 msgstr "Inbox"
3612
3613 #: src/folder.c:1569 src/foldersel.c:404
3614 msgid "Sent"
3615 msgstr "Verzonden"
3616
3617 #: src/folder.c:1573 src/foldersel.c:408 src/prefs_folder_item.c:303
3618 msgid "Queue"
3619 msgstr "Wachtrij"
3620
3621 #: src/folder.c:1577 src/foldersel.c:412 src/prefs_folder_item.c:304
3622 msgid "Trash"
3623 msgstr "Prullenbak"
3624
3625 #: src/folder.c:1581 src/foldersel.c:416 src/prefs_folder_item.c:302
3626 msgid "Drafts"
3627 msgstr "Klad"
3628
3629 #: src/folder.c:2012
3630 #, c-format
3631 msgid "Processing (%s)...\n"
3632 msgstr "Bezig met verwerken (%s)...\n"
3633
3634 #: src/folder.c:3257
3635 #, c-format
3636 msgid "Copying %s to %s...\n"
3637 msgstr "Bezig met kopiëren van %s naar %s...\n"
3638
3639 #: src/folder.c:3257
3640 #, c-format
3641 msgid "Moving %s to %s...\n"
3642 msgstr "Bezig met verplaatsen van %s naar %s...\n"
3643
3644 #: src/folder.c:3563
3645 #, c-format
3646 msgid "Updating cache for %s..."
3647 msgstr "Cache voor %s wordt bijgewerkt ..."
3648
3649 #: src/folder.c:4424
3650 msgid "Processing messages..."
3651 msgstr "Berichten verwerken..."
3652
3653 #: src/folder.c:4559
3654 #, c-format
3655 msgid "Synchronising %s for offline use...\n"
3656 msgstr "Synchroniseren %s voor offline gebruik... \n"
3657
3658 #: src/folder.c:4816
3659 msgid "A folder name cannot begin or end with a dot."
3660 msgstr "Een mapnaam kan niet beginnen of eindigen met een punt."
3661
3662 #: src/folder.c:4820
3663 msgid "A folder name can not end with a space."
3664 msgstr "Een mapnaam kan niet eindigen met een spatie."
3665
3666 #: src/foldersel.c:247
3667 msgid "Select folder"
3668 msgstr "Selecteer map"
3669
3670 #: src/foldersel.c:584 src/imap_gtk.c:197 src/mh_gtk.c:146
3671 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:246 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:93
3672 msgid "NewFolder"
3673 msgstr "NieuweMap"
3674
3675 #: src/foldersel.c:592 src/imap_gtk.c:208 src/imap_gtk.c:214 src/imap_gtk.c:270
3676 #: src/imap_gtk.c:275 src/mh_gtk.c:154 src/mh_gtk.c:262 src/news_gtk.c:299
3677 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:254 src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:422
3678 #: src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:204
3679 #: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:2056
3680 #, c-format
3681 msgid "'%c' can't be included in folder name."
3682 msgstr "'%c' mag niet in de naam van een map voorkomen."
3683
3684 #: src/foldersel.c:607 src/imap_gtk.c:224 src/imap_gtk.c:282 src/mh_gtk.c:167
3685 #: src/mh_gtk.c:272 src/news_gtk.c:306 src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:269
3686 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:434 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:217
3687 #: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:2063
3688 #, c-format
3689 msgid "The folder '%s' already exists."
3690 msgstr "De map '%s' bestaat al."
3691
3692 #: src/foldersel.c:614 src/imap_gtk.c:230 src/mh_gtk.c:173
3693 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:276 src/plugins/rssyl/opml_import.c:91
3694 #: src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:124
3695 #, c-format
3696 msgid "Can't create the folder '%s'."
3697 msgstr "Kan map '%s' niet aanmaken."
3698
3699 #: src/folderview.c:237
3700 msgid "Mark all re_ad"
3701 msgstr "_Alles gelezen"
3702
3703 #: src/folderview.c:238
3704 msgid "Mark all read recursi_vely"
3705 msgstr "Markeer alles gelezen, _recursief"
3706
3707 #: src/folderview.c:240
3708 msgid "R_un processing rules"
3709 msgstr "_Verwerkingsregel draaien"
3710
3711 #: src/folderview.c:241 src/mainwindow.c:551
3712 msgid "_Search folder..."
3713 msgstr "_Map doorzoeken..."
3714
3715 #: src/folderview.c:243
3716 msgid "Process_ing..."
3717 msgstr "_Verwerken..."
3718
3719 #: src/folderview.c:244
3720 msgid "Empty _trash..."
3721 msgstr "Prullenbak leegmaken..."
3722
3723 #: src/folderview.c:245
3724 msgid "Send _queue..."
3725 msgstr "Verzend wacht_rij..."
3726
3727 #: src/folderview.c:385 src/folderview.c:432
3728 #: src/plugins/notification/notification_lcdproc.c:141
3729 #: src/prefs_folder_column.c:79 src/prefs_matcher.c:393 src/summaryview.c:6266
3730 msgid "New"
3731 msgstr "Nieuw"
3732
3733 #: src/folderview.c:386 src/folderview.c:433
3734 #: src/plugins/notification/notification_lcdproc.c:145
3735 #: src/prefs_folder_column.c:80 src/prefs_matcher.c:392 src/summaryview.c:6268
3736 msgid "Unread"
3737 msgstr "Ongelezen"
3738
3739 #: src/folderview.c:387 src/plugins/notification/notification_lcdproc.c:149
3740 #: src/prefs_folder_column.c:81
3741 msgid "Total"
3742 msgstr "Totaal"
3743
3744 #. TRANSLATORS: This in Number sign in American style
3745 #: src/folderview.c:435 src/summaryview.c:445
3746 msgid "#"
3747 msgstr "#"
3748
3749 #: src/folderview.c:765
3750 msgid "Setting folder info..."
3751 msgstr "Mapinfo wordt ingesteld..."
3752
3753 #: src/folderview.c:837
3754 msgid ""
3755 "Do you really want to mark all mails in this folder and its sub-folders as "
3756 "read?"
3757 msgstr ""
3758 "Wil je werkelijk alle berichten in deze map en zijn submappen als gelezen "
3759 "markeren?"
3760
3761 #: src/folderview.c:839 src/summaryview.c:4115
3762 msgid "Do you really want to mark all mails in this folder as read?"
3763 msgstr "Wil je werkelijk alle berichten in deze map als gelezen markeren?"
3764
3765 #: src/folderview.c:843 src/summaryview.c:4114
3766 msgid "Mark all as read"
3767 msgstr "Markeer alles als gelezen"
3768
3769 #: src/folderview.c:1019 src/imap.c:4639
3770 #, c-format
3771 msgid "Scanning folder %s/%s..."
3772 msgstr "Map wordt ingelezen %s/%s..."
3773
3774 #: src/folderview.c:1022 src/imap.c:4643 src/mainwindow.c:5193 src/setup.c:96
3775 #, c-format
3776 msgid "Scanning folder %s..."
3777 msgstr "Map wordt ingelezen %s..."
3778
3779 #: src/folderview.c:1053
3780 msgid "Rebuild folder tree"
3781 msgstr "Vernieuw mappenboom"
3782
3783 #: src/folderview.c:1054
3784 msgid ""
3785 "Rebuilding the folder tree will remove local caches. Do you want to continue?"
3786 msgstr "Mappenboom vernieuwen verwijdert lokale caches. Wil je doorgaan?"
3787
3788 #: src/folderview.c:1064
3789 msgid "Rebuilding folder tree..."
3790 msgstr "Mappenboom wordt opnieuw aangemaakt..."
3791
3792 #: src/folderview.c:1066
3793 msgid "Scanning folder tree..."
3794 msgstr "Mappenboom wordt ingelezen ..."
3795
3796 #: src/folderview.c:1157
3797 #, c-format
3798 msgid "Couldn't scan folder %s\n"
3799 msgstr "Kan map '%s' niet inlezen\n"
3800
3801 #: src/folderview.c:1211
3802 msgid "Checking for new messages in all folders..."
3803 msgstr "Alle mappen worden gecontroleerd op nieuwe berichten..."
3804
3805 #: src/folderview.c:2131
3806 #, c-format
3807 msgid "Closing folder %s..."
3808 msgstr "Map %s wordt gesloten..."
3809
3810 #: src/folderview.c:2226
3811 #, c-format
3812 msgid "Opening folder %s..."
3813 msgstr "Map %s wordt geopend..."
3814
3815 #: src/folderview.c:2244
3816 msgid "Folder could not be opened."
3817 msgstr "Map kon niet worden geopend."
3818
3819 #: src/folderview.c:2386 src/mainwindow.c:2903 src/mainwindow.c:2907
3820 msgid "Empty trash"
3821 msgstr "Prullenbak leegmaken"
3822
3823 #: src/folderview.c:2387
3824 msgid "Delete all messages in trash?"
3825 msgstr "Alle berichten in de prullenbak weggooien?"
3826
3827 #: src/folderview.c:2388
3828 msgid "_Empty trash"
3829 msgstr "_Prullenbak legen"
3830
3831 #: src/folderview.c:2431 src/inc.c:1533 src/toolbar.c:2607
3832 msgid "Offline warning"
3833 msgstr "Offline waarschuwing"
3834
3835 #: src/folderview.c:2432 src/toolbar.c:2608
3836 msgid "You're working offline. Override?"
3837 msgstr "Je bent momenteel niet online. Toch doorgaan?"
3838
3839 #: src/folderview.c:2443 src/toolbar.c:2627
3840 msgid "Send queued messages"
3841 msgstr "Verzend berichten uit de wachtrij"
3842
3843 #: src/folderview.c:2444 src/toolbar.c:2628
3844 msgid "Send all queued messages?"
3845 msgstr "Alle berichten uit de wachtrij verzenden?"
3846
3847 #: src/folderview.c:2453 src/toolbar.c:2647
3848 msgid "Some errors occurred while sending queued messages."
3849 msgstr ""
3850 "Er is een fout opgetreden bij het verzenden van berichten in de wachtrij."
3851
3852 #: src/folderview.c:2456 src/main.c:2743 src/toolbar.c:2650
3853 #, c-format
3854 msgid ""
3855 "Some errors occurred while sending queued messages:\n"
3856 "%s"
3857 msgstr ""
3858 "Er zijn fouten opgetreden bij het verzenden van berichten in de wachtrij:\n"
3859 "%s"
3860
3861 #: src/folderview.c:2531
3862 #, c-format
3863 msgid "Do you really want to copy folder '%s' in '%s'?"
3864 msgstr "Wil je werkelijk map '%s' kopiëren naar '%s'?"
3865
3866 #: src/folderview.c:2532
3867 #, c-format
3868 msgid "Do you really want to make folder '%s' a subfolder of '%s'?"
3869 msgstr "Wil je werkelijk van map '%s' een submap maken van '%s'?"
3870
3871 #: src/folderview.c:2534
3872 msgid "Copy folder"
3873 msgstr "Kopieer map"
3874
3875 #: src/folderview.c:2534
3876 msgid "Move folder"
3877 msgstr "Verplaats map"
3878
3879 #: src/folderview.c:2545
3880 #, c-format
3881 msgid "Copying %s to %s..."
3882 msgstr "Bezig %s te kopiëren naar %s ..."
3883
3884 #: src/folderview.c:2545
3885 #, c-format
3886 msgid "Moving %s to %s..."
3887 msgstr "Bezig %s te verplaatsen naar %s ..."
3888
3889 #: src/folderview.c:2579
3890 msgid "Source and destination are the same."
3891 msgstr "Bron en bestemming zijn hetzelfde."
3892
3893 #: src/folderview.c:2582
3894 msgid "Can't copy a folder to one of its children."
3895 msgstr "Kan een map niet kopiëren naar één van z'n submappen."
3896
3897 #: src/folderview.c:2583
3898 msgid "Can't move a folder to one of its children."
3899 msgstr "Kan een map niet verplaatsen naar één van z'n submappen."
3900
3901 #: src/folderview.c:2586
3902 msgid "A folder cannot be moved between different mailboxes."
3903 msgstr "Kan een map niet naar een ander postvak verplaatsen."
3904
3905 #: src/folderview.c:2589
3906 msgid "Copy failed!"
3907 msgstr "Kopiëren mislukt."
3908
3909 #: src/folderview.c:2589
3910 msgid "Move failed!"
3911 msgstr "Verplaatsen mislukt."
3912
3913 #: src/folderview.c:2639
3914 #, c-format
3915 msgid "Processing configuration for folder %s"
3916 msgstr "Instellingen voor map '%s' wordt verwerkt"
3917
3918 #: src/folderview.c:3068 src/summaryview.c:4553 src/summaryview.c:4658
3919 msgid "The destination folder can only be used to store subfolders."
3920 msgstr "Doel-map kan alleen gebruikt worden om submappen op te slaan."
3921
3922 #: src/grouplistdialog.c:161
3923 msgid "Newsgroup subscription"
3924 msgstr "Nieuwsgroep-abonnementen"
3925
3926 #: src/grouplistdialog.c:178
3927 msgid "Select newsgroups for subscription:"
3928 msgstr "Selecteer nieuwsgroepen voor een abonnement:"
3929
3930 #: src/grouplistdialog.c:184
3931 msgid "Find groups:"
3932 msgstr "Zoek nieuwsgroep:"
3933
3934 #: src/grouplistdialog.c:192
3935 msgid " Search "
3936 msgstr " Zoek "
3937
3938 #: src/grouplistdialog.c:204
3939 msgid "Newsgroup name"
3940 msgstr "Naam nieuwsgroep"
3941
3942 #: src/grouplistdialog.c:205 src/prefs_send.c:171
3943 msgid "Messages"
3944 msgstr "Berichten"
3945
3946 #: src/grouplistdialog.c:206
3947 msgid "Type"
3948 msgstr "Type"
3949
3950 #: src/grouplistdialog.c:347
3951 msgid "moderated"
3952 msgstr "gemodereerd"
3953
3954 #: src/grouplistdialog.c:349
3955 msgid "readonly"
3956 msgstr "alleen-lezen"
3957
3958 #: src/grouplistdialog.c:351 src/plugins/att_remover/att_remover.c:297
3959 #: src/plugins/vcalendar/vcal_manager.c:113
3960 #: src/plugins/vcalendar/vcal_manager.c:146
3961 msgid "unknown"
3962 msgstr "onbekend"
3963
3964 #: src/grouplistdialog.c:422
3965 msgid "Can't retrieve newsgroup list."
3966 msgstr "Kan groeplijst niet ophalen."
3967
3968 #: src/grouplistdialog.c:459 src/gtk/gtkutils.c:1916 src/summaryview.c:1565
3969 msgid "Done."
3970 msgstr "Klaar."
3971
3972 #: src/grouplistdialog.c:492
3973 #, c-format
3974 msgid "%d newsgroups received (%s read)"
3975 msgstr "%d nieuwsgroepen (%s gelezen)"
3976
3977 #: src/gtk/about.c:131
3978 msgid ""
3979 "Claws Mail is a lightweight, fast and highly-configurable email client.\n"
3980 "\n"
3981 "For further information visit the Claws Mail website:\n"
3982 msgstr ""
3983 "Claws Mail is een lichtgewicht, snelle en zeer configureerbare e-maillezer.\n"
3984 "\n"
3985 "Voor meer informatie bezoek de Claws Mail website:\n"
3986
3987 #: src/gtk/about.c:137
3988 msgid ""
3989 "\n"
3990 "\n"
3991 "For support and discussion subscribe to the Claws Mail users' mailing list:\n"
3992 msgstr ""
3993 "\n"
3994 "\n"
3995 "Voor ondersteuning en discussie kun je je inschrijven voor de Claws Mail "
3996 "gebruikers-mailinglijst:\n"
3997
3998 #: src/gtk/about.c:142
3999 msgid ""
4000 "\n"
4001 "\n"
4002 "Claws Mail is free software released under the GPL. If you wish to donate to "
4003 "the Claws Mail project you can do so at:\n"
4004 msgstr ""
4005 "\n"
4006 "\n"
4007 "Claws Mail is vrije software uitgegeven onder de GPL licentie. Als je een "
4008 "donatie wenst te maken aan het Claws Mail project, kan dat hier:\n"
4009
4010 #: src/gtk/about.c:158
4011 msgid ""
4012 "\n"
4013 "\n"
4014 "Copyright (C) 1999-2016\n"
4015 "The Claws Mail Team\n"
4016 " and Hiroyuki Yamamoto"
4017 msgstr ""
4018 "\n"
4019 "\n"
4020 "Auteursrecht (C) 1999-2016\n"
4021 "Het Claws Mail Team\n"
4022 " en Hiroyuki Yamamoto"
4023
4024 #: src/gtk/about.c:161
4025 msgid ""
4026 "\n"
4027 "\n"
4028 "System Information\n"
4029 msgstr ""
4030 "\n"
4031 "\n"
4032 "Systeem-informatie\n"
4033
4034 #: src/gtk/about.c:168
4035 #, c-format
4036 msgid ""
4037 "Locale: %s (charset: %s)\n"
4038 "Operating System: %s %s (%s)"
4039 msgstr ""
4040 "Taaldefinitie: %s (tekenset: %s)\n"
4041 "Besturingssysteem: %s %s (%s)"
4042
4043 #: src/gtk/about.c:177
4044 #, c-format
4045 msgid ""
4046 "Locale: %s (charset: %s)\n"
4047 "Operating System: %s"
4048 msgstr ""
4049 "Taaldefinitie: %s (tekenset: %s)\n"
4050 "Besturingssysteem: %s"
4051
4052 #: src/gtk/about.c:186
4053 #, c-format
4054 msgid ""
4055 "Locale: %s (charset: %s)\n"
4056 "Operating System: unknown"
4057 msgstr ""
4058 "Taaldefinitie: %s (tekenset: %s)\n"
4059 "Besturingssysteem: unknown"
4060
4061 #: src/gtk/about.c:242 src/prefs_themes.c:705 src/wizard.c:527
4062 msgid "The Claws Mail Team"
4063 msgstr "Het Claws Mail Team"
4064
4065 #: src/gtk/about.c:261
4066 msgid "Previous team members"
4067 msgstr "Voormalige teamleden"
4068
4069 #: src/gtk/about.c:280
4070 msgid "The translation team"
4071 msgstr "Het vertaalteam"
4072
4073 #: src/gtk/about.c:299
4074 msgid "Documentation team"
4075 msgstr "Documentatieteam"
4076
4077 #: src/gtk/about.c:318
4078 msgid "Logo"
4079 msgstr "Logo"
4080
4081 #: src/gtk/about.c:337
4082 msgid "Icons"
4083 msgstr "Pictogrammen"
4084
4085 #: src/gtk/about.c:356
4086 msgid "Contributors"
4087 msgstr "Medewerkers"
4088
4089 #: src/gtk/about.c:404
4090 msgid "Compiled-in Features\n"
4091 msgstr "Ingebouwde eigenschappen\n"
4092
4093 #: src/gtk/about.c:420
4094 msgctxt "compface"
4095 msgid "adds support for the X-Face header\n"
4096 msgstr "ondersteuning voor de X-Face-header\n"
4097
4098 #: src/gtk/about.c:430
4099 msgctxt "Enchant"
4100 msgid "adds support for spell checking\n"
4101 msgstr "ondersteuning voor spellingcontrole\n"
4102
4103 #: src/gtk/about.c:440
4104 msgctxt "GnuTLS"
4105 msgid "adds support for encrypted connections to servers\n"
4106 msgstr "ondersteuning voor beveiligde verbindingen met servers\n"
4107
4108 #: src/gtk/about.c:450
4109 msgctxt "IPv6"
4110 msgid "adds support for IPv6 addresses, the new Internet addressing protocol\n"
4111 msgstr "ondersteuning voor IPv6, het nieuwe internet-adressering-protocol\n"
4112
4113 #: src/gtk/about.c:461
4114 msgctxt "iconv"
4115 msgid "allows converting to and from different character sets\n"
4116 msgstr ""
4117 "ondersteuning voor het converteren van en naar verschillende tekensets\n"
4118
4119 #: src/gtk/about.c:471
4120 msgctxt "JPilot"
4121 msgid "adds support for PalmOS addressbooks\n"
4122 msgstr "ondersteuning voor PalmOS-adresboeken\n"
4123
4124 #: src/gtk/about.c:481
4125 msgctxt "LDAP"
4126 msgid "adds support for LDAP shared addressbooks\n"
4127 msgstr "ondersteuning voor gedeelde LDAP-adresboeken\n"
4128
4129 #: src/gtk/about.c:491
4130 msgctxt "libetpan"
4131 msgid "adds support for IMAP and NNTP servers\n"
4132 msgstr "ondersteuning voor IMAP en NNTP-servers\n"
4133
4134 #: src/gtk/about.c:501
4135 msgctxt "libSM"
4136 msgid "adds support for session handling\n"
4137 msgstr "ondersteuning voor sessiebeheer\n"
4138
4139 #: src/gtk/about.c:511
4140 msgctxt "NetworkManager"
4141 msgid "adds support for detection of network connection changes\n"
4142 msgstr "ondersteuning voor veranderingen in netwerkverbinding\n"
4143
4144 #: src/gtk/about.c:543
4145 msgid ""
4146 "This program is free software; you can redistribute it and/or modify it "
4147 "under the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
4148 "Software Foundation; either version 3, or (at your option) any later "
4149 "version.\n"
4150 "\n"
4151 msgstr ""
4152 "Dit programma is vrije software. Je kunt het verspreiden en/of aanpassen "
4153 "binnen de afspraken die in de GNU General Public License zijn gepubliceerd. "
4154 "Je mag zelf kiezen of je versie 3 of (als je dat wenst) iedere latere versie "
4155 "van de GPL hanteert.\n"
4156 "\n"
4157
4158 #: src/gtk/about.c:549
4159 msgid ""
4160 "This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
4161 "ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
4162 "FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for "
4163 "more details.\n"
4164 "\n"
4165 msgstr ""
4166 "Dit programma wordt verspreid in de hoop dat het nuttig is, maar ZONDER "
4167 "ENIGE GARANTIE. Zelfs zonder de impliciete garantie van VERKOOPWAARDIGHEID "
4168 "of GESCHIKTHEID VOOR ENIG DOEL. Lees de GNU General Public License voor "
4169 "verdere details.\n"
4170 "\n"
4171
4172 #: src/gtk/about.c:567
4173 msgid ""
4174 "You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
4175 "this program. If not, see "
4176 msgstr ""
4177 "Je zou een kopie van de GNU General Public License ontvangen moeten hebben "
4178 "bij dit programma. Als dit niet het geval is, zie "
4179
4180 #: src/gtk/about.c:698 src/main.c:2567
4181 msgid "Session statistics\n"
4182 msgstr "Sessie-statistieken\n"
4183
4184 #: src/gtk/about.c:708 src/gtk/about.c:711 src/main.c:2577 src/main.c:2580
4185 #, c-format
4186 msgid "Started: %s\n"
4187 msgstr "Gestart: %s\n"
4188
4189 #: src/gtk/about.c:718 src/main.c:2586
4190 msgid "Incoming traffic\n"
4191 msgstr "Inkomend verkeer\n"
4192
4193 #: src/gtk/about.c:721 src/main.c:2589
4194 #, c-format
4195 msgid "Received messages: %d\n"
4196 msgstr "Ontvangen berichten: %d\n"
4197
4198 #: src/gtk/about.c:728 src/main.c:2595
4199 msgid "Outgoing traffic\n"
4200 msgstr "Uitgaand verkeer\n"
4201
4202 #: src/gtk/about.c:731 src/main.c:2598
4203 #, c-format
4204 msgid "New/redirected messages: %d\n"
4205 msgstr "Nieuwe/doorverwezen berichten: %d\n"
4206
4207 #: src/gtk/about.c:736 src/main.c:2602
4208 #, c-format
4209 msgid "Replied messages: %d\n"
4210 msgstr "Beantwoorde berichten: %d\n"
4211
4212 #: src/gtk/about.c:741 src/main.c:2606
4213 #, c-format
4214 msgid "Forwarded messages: %d\n"
4215 msgstr "Doorgestuurde berichten: %d\n"
4216
4217 #: src/gtk/about.c:746 src/main.c:2610
4218 #, c-format
4219 msgid "Total outgoing messages: %d\n"
4220 msgstr "Totaal uitgaande berichten: %d\n"
4221
4222 #: src/gtk/about.c:773
4223 msgid "About Claws Mail"
4224 msgstr "Over Claws Mail"
4225
4226 #: src/gtk/about.c:831
4227 msgid ""
4228 "Copyright (C) 1999-2016\n"
4229 "The Claws Mail Team\n"
4230 "and Hiroyuki Yamamoto"
4231 msgstr ""
4232 "Auteursrecht (C) 1999-2016\n"
4233 "Het Claws Mail Team\n"
4234 "en Hiroyuki Yamamoto"
4235
4236 #: src/gtk/about.c:845
4237 msgid "_Info"
4238 msgstr "_Info"
4239
4240 #: src/gtk/about.c:851
4241 msgid "_Authors"
4242 msgstr "_Auteurs"
4243
4244 #: src/gtk/about.c:857
4245 msgid "_Features"
4246 msgstr "_Kenmerken"
4247
4248 #: src/gtk/about.c:863
4249 msgid "_License"
4250 msgstr "_Licentie"
4251
4252 #: src/gtk/about.c:871
4253 msgid "_Release Notes"
4254 msgstr "_Opmerkingen bij deze uitgave"
4255
4256 #: src/gtk/about.c:877
4257 msgid "_Statistics"
4258 msgstr "_Statistieken"
4259
4260 #: src/gtk/colorlabel.c:38 src/prefs_common.c:364
4261 msgid "Orange"
4262 msgstr "Oranje"
4263
4264 #: src/gtk/colorlabel.c:39 src/prefs_common.c:368
4265 msgid "Red"
4266 msgstr "Rood"
4267
4268 #: src/gtk/colorlabel.c:40 src/prefs_common.c:372
4269 msgid "Pink"
4270 msgstr "Roze"
4271
4272 #: src/gtk/colorlabel.c:41 src/prefs_common.c:376
4273 msgid "Sky blue"
4274 msgstr "Hemelsblauw"
4275
4276 #: src/gtk/colorlabel.c:42 src/prefs_common.c:380
4277 msgid "Blue"
4278 msgstr "Blauw"
4279
4280 #: src/gtk/colorlabel.c:43 src/prefs_common.c:384
4281 msgid "Green"
4282 msgstr "Groen"
4283
4284 #: src/gtk/colorlabel.c:44 src/prefs_common.c:388
4285 msgid "Brown"
4286 msgstr "Bruin"
4287
4288 #: src/gtk/colorlabel.c:45 src/prefs_common.c:392
4289 msgid "Grey"
4290 msgstr "Grijs"
4291
4292 #: src/gtk/colorlabel.c:46 src/prefs_common.c:396
4293 msgid "Light brown"
4294 msgstr "Lichtbruin"
4295
4296 #: src/gtk/colorlabel.c:47 src/prefs_common.c:400
4297 msgid "Dark red"
4298 msgstr "Donkerrood"
4299
4300 #: src/gtk/colorlabel.c:48 src/prefs_common.c:404
4301 msgid "Dark pink"
4302 msgstr "Donkerroze"
4303
4304 #: src/gtk/colorlabel.c:49 src/prefs_common.c:408
4305 msgid "Steel blue"
4306 msgstr "Staalblauw"
4307
4308 #: src/gtk/colorlabel.c:50 src/prefs_common.c:412
4309 msgid "Gold"
4310 msgstr "Goud"
4311
4312 #: src/gtk/colorlabel.c:51 src/prefs_common.c:416
4313 msgid "Bright green"
4314 msgstr "Heldergroen"
4315
4316 #: src/gtk/colorlabel.c:52 src/prefs_common.c:420
4317 msgid "Magenta"
4318 msgstr "Magenta"
4319
4320 #: src/gtk/foldersort.c:156
4321 msgid "Set mailbox order"
4322 msgstr "Bepaal postvakvolgorde"
4323
4324 #: src/gtk/foldersort.c:190
4325 msgid "Move mailboxes up or down to change the sort order in the Folder list."
4326 msgstr ""
4327 "Versleep postvakken naar boven of beneden om de sorteervolgorde in de "
4328 "mappenboom te veranderen."
4329
4330 #: src/gtk/foldersort.c:216
4331 msgid "Mailboxes"
4332 msgstr "Postvakken"
4333
4334 #: src/gtk/gtkaspell.c:341 src/gtk/gtkaspell.c:660
4335 msgid "No dictionary selected."
4336 msgstr "Geen woordenboek ingesteld."
4337
4338 #: src/gtk/gtkaspell.c:365 src/gtk/gtkaspell.c:395
4339 #, c-format
4340 msgid "Couldn't initialize %s speller."
4341 msgstr "Kon spellingcontrole %s niet initialiseren."
4342
4343 #: src/gtk/gtkaspell.c:707
4344 msgid "Couldn't initialize Enchant broker."
4345 msgstr "Kon Enchant verdeler niet initialiseren."
4346
4347 #: src/gtk/gtkaspell.c:713
4348 #, c-format
4349 msgid "Couldn't initialize %s dictionary:"
4350 msgstr "Kon woordenboek %s niet initialiseren."
4351
4352 #: src/gtk/gtkaspell.c:1070
4353 msgid "No misspelled word found."
4354 msgstr "Geen onjuist gespelde woorden gevonden."
4355
4356 #: src/gtk/gtkaspell.c:1443
4357 msgid "Replace unknown word"
4358 msgstr "Vervang onbekend woord"
4359
4360 #: src/gtk/gtkaspell.c:1460
4361 #, c-format
4362 msgid "Replace \"%s\" with: "
4363 msgstr "Vervang \"%s\" met:"
4364
4365 #: src/gtk/gtkaspell.c:1503
4366 msgid ""
4367 "Holding down Control key while pressing Enter\n"
4368 "will learn from mistake.\n"
4369 msgstr ""
4370 "Houd Control ingedrukt en druk op Enter\n"
4371 "om woord te leren.\n"
4372
4373 #: src/gtk/gtkaspell.c:1800
4374 msgid "Change to..."
4375 msgstr "Wijzig in..."
4376
4377 #: src/gtk/gtkaspell.c:1811 src/gtk/gtkaspell.c:1949
4378 msgid "More..."
4379 msgstr "Verder..."
4380
4381 #: src/gtk/gtkaspell.c:1867
4382 #, c-format
4383 msgid "\"%s\" unknown in dictionary '%s'"
4384 msgstr "\"%s\" onbekend in woordenboek '%s'"
4385
4386 #: src/gtk/gtkaspell.c:1883
4387 msgid "Accept in this session"
4388 msgstr "Accepteren in deze sessie"
4389
4390 #: src/gtk/gtkaspell.c:1893
4391 msgid "Add to personal dictionary"
4392 msgstr "Toevoegen aan persoonlijk woordenboek"
4393
4394 #: src/gtk/gtkaspell.c:1903
4395 msgid "Replace with..."
4396 msgstr "Vervangen door..."
4397
4398 #: src/gtk/gtkaspell.c:1916
4399 #, c-format
4400 msgid "Check with %s"
4401 msgstr "Controleren met %s"
4402
4403 #: src/gtk/gtkaspell.c:1938
4404 msgid "(no suggestions)"
4405 msgstr "(geen suggesties)"
4406
4407 #: src/gtk/gtkaspell.c:2012
4408 #, c-format
4409 msgid "Dictionary: %s"
4410 msgstr "Woordenboek: %s"
4411
4412 #: src/gtk/gtkaspell.c:2027
4413 #, c-format
4414 msgid "Use alternate (%s)"
4415 msgstr "Gebruik andere (%s)"
4416
4417 #: src/gtk/gtkaspell.c:2038
4418 msgid "Use both dictionaries"
4419 msgstr "Gebruik beide woordenlijsten"
4420
4421 #: src/gtk/gtkaspell.c:2054 src/prefs_spelling.c:144
4422 msgid "Check while typing"
4423 msgstr "Controleer tijdens typen"
4424