Revert "Disallow '?' in filename when saving message part on Windows."
[claws.git] / po / nl.po
1 # Dutch translation of Claws Mail.
2 # Copyright © 2001-2017 The Claws Mail team.
3 # This file is distributed under the same license
4 # as the Claws Mail package, see COPYING file.
5 #
6 # Vincent van Adrighem <V.vanAdrighem@ITS.TUDelft.nl>, 2001.
7 # Claws merge by Alfons Hoogervorst <alfons@proteus.demon.nl>
8 # Claws maintenance 2002 by Wilbert Berendsen <wbsoft@xs4all.nl>
9 # Claws maintenance 2006-2007 by Tim Dijkstra <tim@famdijkstra.org>
10 # Claws maintenance 2008-2017 by Marcel Pol <marcel@timelord.nl>
11 #
12 # TODO:
13 # Snelkoppelingen nalopen.
14 # Hooks kunnen gewoon in Engels, geeft minder verwarring.
15 # Dubbele Engelse woorden zijn een enkel woord.
16 #
17 msgid ""
18 msgstr ""
19 "Project-Id-Version: Claws Mail 3.14.1\n"
20 "Report-Msgid-Bugs-To: paul@claws-mail.org\n"
21 "POT-Creation-Date: 2017-03-19 16:59+0100\n"
22 "PO-Revision-Date: 2017-03-20 13:05+0100\n"
23 "Last-Translator: Marcel Pol <marcel@timelord.nl>\n"
24 "Language-Team: translators@lists.claws-mail.org\n"
25 "Language: nl\n"
26 "MIME-Version: 1.0\n"
27 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
28 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
29 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n!=1);\n"
30 "X-Generator: Poedit 1.8.12\n"
31
32 #: src/account.c:396 src/account.c:463
33 msgid ""
34 "Some composing windows are open.\n"
35 "Please close all the composing windows before editing accounts."
36 msgstr ""
37 "Enkele vensters zijn open waarin berichten worden opgesteld.\n"
38 "Deze moeten gesloten worden voordat je de accountinstellingen kunt "
39 "veranderen."
40
41 #: src/account.c:441
42 msgid "Can't create folder."
43 msgstr "Kan map niet aanmaken."
44
45 #: src/account.c:728
46 msgid "Edit accounts"
47 msgstr "Accountbeheer"
48
49 #: src/account.c:745
50 msgid ""
51 "Using 'Get Mail' will retrieve messages from your Accounts in the order "
52 "given, the checkbox indicates which accounts will be included. Bold text "
53 "indicates the default account."
54 msgstr ""
55 "'Ophalen' zal berichten ophalen in de opgegeven volgorde, het aanvinkvakje "
56 "in de kolom 'O' geeft aan voor welke accounts dit wordt gedaan. Vetgedrukte "
57 "tekst geeft het standaardaccount aan."
58
59 #: src/account.c:816
60 msgid " _Set as default account "
61 msgstr " _Instellen als standaard account "
62
63 #: src/account.c:908
64 msgid "Accounts with remote folders cannot be copied."
65 msgstr "Accounts met mappen op de server kunnen niet worden gekopieerd."
66
67 #: src/account.c:915
68 #, c-format
69 msgid "Copy of %s"
70 msgstr "Kopie van %s"
71
72 #: src/account.c:1096
73 #, c-format
74 msgid "Do you really want to delete the account '%s'?"
75 msgstr "Wil je werkelijk het account '%s' verwijderen?"
76
77 #: src/account.c:1098
78 msgid "(Untitled)"
79 msgstr "(Geen titel)"
80
81 #: src/account.c:1099
82 msgid "Delete account"
83 msgstr "Verwijder account"
84
85 #: src/account.c:1589
86 msgctxt "Accounts List Get Column Name"
87 msgid "G"
88 msgstr "O"
89
90 #: src/account.c:1595
91 msgid "'Get Mail' retrieves mail from the checked accounts"
92 msgstr "'Ophalen' haalt berichten op voor de aangevinkte accounts"
93
94 #: src/account.c:1602 src/addrduplicates.c:471 src/addressadd.c:215
95 #: src/addressbook.c:125 src/compose.c:7334 src/editaddress.c:1264
96 #: src/editaddress.c:1321 src/editaddress.c:1341
97 #: src/editaddress_other_attributes_ldap.c:302
98 #: src/editaddress_other_attributes_ldap.c:350 src/editbook.c:170
99 #: src/editgroup.c:288 src/editjpilot.c:257 src/editldap.c:428
100 #: src/editvcard.c:173 src/importmutt.c:222 src/importpine.c:221
101 #: src/mimeview.c:274 src/plugins/managesieve/sieve_manager.c:465
102 #: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1792
103 #: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:395 src/prefs_filtering.c:384
104 #: src/prefs_filtering.c:1868 src/prefs_template.c:79
105 msgid "Name"
106 msgstr "Naam"
107
108 #: src/account.c:1610 src/prefs_account.c:1096 src/prefs_account.c:4141
109 msgid "Protocol"
110 msgstr "Protocol"
111
112 #: src/account.c:1618 src/ssl_manager.c:100
113 msgid "Server"
114 msgstr "Server"
115
116 #: src/action.c:380
117 #, c-format
118 msgid "Could not get message file %d"
119 msgstr "Kon berichtbestand %d niet lezen"
120
121 #: src/action.c:418
122 msgid "Could not get message part."
123 msgstr "Kon gedeelte van bericht niet vinden."
124
125 #: src/action.c:435
126 #, c-format
127 msgid "Can't get part of multipart message: %s"
128 msgstr "Kan deel van meervoudig ('multipart') bericht niet ophalen: %s"
129
130 #: src/action.c:607
131 #, c-format
132 msgid ""
133 "The selected action cannot be used in the compose window\n"
134 "because it contains %%f, %%F, %%as or %%p."
135 msgstr ""
136 "De geselecteerde actie kan niet worden gebruikt in het\n"
137 "opstelvenster omdat het %%f, %%F, %%as of %%p bevat."
138
139 #: src/action.c:719
140 msgid "There is no filtering action set"
141 msgstr "Er is geen filteractie ingesteld"
142
143 #: src/action.c:721
144 #, c-format
145 msgid ""
146 "Invalid filtering action(s):\n"
147 "%s"
148 msgstr ""
149 "Ongeldige filteractie(s):\n"
150 "%s"
151
152 #: src/action.c:986
153 #, c-format
154 msgid ""
155 "Could not fork to execute the following command:\n"
156 "%s\n"
157 "%s"
158 msgstr ""
159 "Kon niet forken om de volgende opdracht uit te voeren:\n"
160 "%s\n"
161 "%s"
162
163 #: src/action.c:988 src/ldaputil.c:323 src/plugins/bogofilter/bogofilter.c:857
164 #: src/plugins/tnef_parse/tnef_parse.c:75
165 #: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1827
166 #: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1831
167 #: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1844
168 #: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1847 src/privacy.c:62
169 msgid "Unknown error"
170 msgstr "Onbekende fout"
171
172 #: src/action.c:1206 src/action.c:1371
173 msgid "Completed"
174 msgstr "Voltooid"
175
176 #: src/action.c:1242
177 #, c-format
178 msgid "--- Running: %s\n"
179 msgstr "--- Starten: %s\n"
180
181 #: src/action.c:1246
182 #, c-format
183 msgid "--- Ended: %s\n"
184 msgstr "--- Beëindigd: %s\n"
185
186 #: src/action.c:1279
187 msgid "Action's input/output"
188 msgstr "Invoer en uitvoer van actie"
189
190 #: src/action.c:1607
191 #, c-format
192 msgid ""
193 "Enter the argument for the following action:\n"
194 "('%%h' will be replaced with the argument)\n"
195 "  %s"
196 msgstr ""
197 "Geef het argument voor de volgende actie:\n"
198 "('%%h' zal vervangen worden door het argument)\n"
199 "  %s"
200
201 #: src/action.c:1612
202 msgid "Action's hidden user argument"
203 msgstr "Verborgen gebruikersargument van actie"
204
205 #: src/action.c:1616
206 #, c-format
207 msgid ""
208 "Enter the argument for the following action:\n"
209 "('%%u' will be replaced with the argument)\n"
210 "  %s"
211 msgstr ""
212 "Geef het argument van de volgende actie:\n"
213 "('%%u' zal vervangen worden door het argument)  %s"
214
215 #: src/action.c:1621
216 msgid "Action's user argument"
217 msgstr "Gebruikersargument van actie"
218
219 #: src/addrclip.c:479
220 msgid "Cannot copy a folder to itself or to its sub-structure."
221 msgstr "Kan een map niet kopiëren naar zichzelf of één van z'n submappen."
222
223 #: src/addrclip.c:502
224 msgid "Cannot copy an address book to itself."
225 msgstr "Kan adresboek niet naar zichzelf kopiëren."
226
227 #: src/addrclip.c:593
228 msgid "Cannot move a folder to itself or to its sub-structure."
229 msgstr "Kan een map niet verplaatsen naar zichzelf of één van z'n submappen."
230
231 #: src/addr_compl.c:689 src/addressbook.c:4946
232 #: src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:308
233 msgid "Group"
234 msgstr "Groep"
235
236 #: src/addrcustomattr.c:65
237 msgid "date of birth"
238 msgstr "geboortedatum"
239
240 #: src/addrcustomattr.c:66
241 msgid "address"
242 msgstr "adres"
243
244 #: src/addrcustomattr.c:67
245 msgid "phone"
246 msgstr "telefoonnummer"
247
248 #: src/addrcustomattr.c:68
249 msgid "mobile phone"
250 msgstr "mobiel nummer"
251
252 #: src/addrcustomattr.c:69
253 msgid "organization"
254 msgstr "organisatie"
255
256 #: src/addrcustomattr.c:70
257 msgid "office address"
258 msgstr "kantoor adres"
259
260 #: src/addrcustomattr.c:71
261 msgid "office phone"
262 msgstr "kantoor telefoonnummer"
263
264 #: src/addrcustomattr.c:72
265 msgid "fax"
266 msgstr "fax"
267
268 #: src/addrcustomattr.c:73
269 msgid "website"
270 msgstr "website"
271
272 #: src/addrcustomattr.c:141
273 msgid "Attribute name"
274 msgstr "Eigenschapnaam"
275
276 #: src/addrcustomattr.c:156
277 msgid "Delete all attribute names"
278 msgstr "Alle eigenschapnamen verwijderen"
279
280 #: src/addrcustomattr.c:157
281 msgid "Do you really want to delete all attribute names?"
282 msgstr "Wil je deze eigenschapnamen werkelijk verwijderen?"
283
284 #: src/addrcustomattr.c:181
285 msgid "Delete attribute name"
286 msgstr "Verwijder eigenschapnaam"
287
288 #: src/addrcustomattr.c:182
289 msgid "Do you really want to delete this attribute name?"
290 msgstr "Wil je werkelijk deze eigenschapnaam verwijderen?"
291
292 #: src/addrcustomattr.c:191
293 msgid "Reset to default"
294 msgstr "Terugzetten naar standaard"
295
296 #: src/addrcustomattr.c:192
297 msgid ""
298 "Do you really want to replace all attribute names\n"
299 "with the default set?"
300 msgstr ""
301 "Wil je werkelijk alle eigenschapnamen vervangen door\n"
302 "de standaard set?"
303
304 #: src/addrcustomattr.c:212 src/addressbook.c:438 src/addressbook.c:466
305 #: src/addressbook.c:483 src/edittags.c:272
306 #: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1307 src/prefs_actions.c:1084
307 #: src/prefs_filtering.c:1695 src/prefs_template.c:1109
308 msgid "_Delete"
309 msgstr "Ver_wijderen"
310
311 #: src/addrcustomattr.c:213 src/edittags.c:273 src/prefs_actions.c:1085
312 #: src/prefs_filtering.c:1696 src/prefs_template.c:1110
313 msgid "Delete _all"
314 msgstr "_Alles verwijderen"
315
316 #: src/addrcustomattr.c:214
317 msgid "_Reset to default"
318 msgstr "_Terugzetten naar standaard"
319
320 #: src/addrcustomattr.c:403
321 msgid "Attribute name is not set."
322 msgstr "Eigenschapnaam is niet ingesteld."
323
324 #: src/addrcustomattr.c:462
325 msgctxt "Dialog title"
326 msgid "Edit attribute names"
327 msgstr "Bewerk eigenschapnamen"
328
329 #: src/addrcustomattr.c:476
330 msgid "New attribute name:"
331 msgstr "Nieuwe eigenschapnaam:"
332
333 #: src/addrcustomattr.c:513
334 msgid ""
335 "Adding or removing attribute names won't affect attributes already set for "
336 "contacts."
337 msgstr ""
338 "Toevoegen of verwijderen van eigenschapnamen heeft geen invloed op "
339 "eigenschappen die al ingesteld zijn voor contacten."
340
341 #: src/addrduplicates.c:127
342 msgid "Show duplicates in the same book"
343 msgstr "Geef dubbelen weer in hetzelfde boek"
344
345 #: src/addrduplicates.c:133
346 msgid "Show duplicates in different books"
347 msgstr "Geef dubbelen weer in verschillende boeken"
348
349 #: src/addrduplicates.c:144
350 msgid "Find address book email duplicates"
351 msgstr "Vind dubbele e-mailadressen in adresboek"
352
353 #: src/addrduplicates.c:145
354 msgid ""
355 "Claws Mail will now search for duplicate email addresses in the address book."
356 msgstr "Claws Mail zal nu dubbele e-mailadressen zoeken in het adresboek"
357
358 #: src/addrduplicates.c:315
359 msgid "No duplicate email addresses found in the address book"
360 msgstr "Geen dubbele e-mailadressen gevonden in adresboek"
361
362 #: src/addrduplicates.c:346
363 msgid "Duplicate email addresses"
364 msgstr "Dubbele e-mailadressen"
365
366 #: src/addrduplicates.c:442 src/addressadd.c:227
367 #: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:396 src/toolbar.c:526
368 msgid "Address"
369 msgstr "Adres"
370
371 #: src/addrduplicates.c:464
372 msgid "Address book path"
373 msgstr "Pad naar adresboek"
374
375 #: src/addrduplicates.c:793 src/addressbook.c:1438 src/addressbook.c:1491
376 msgid "Delete address(es)"
377 msgstr "Verwijder adres(sen)"
378
379 #: src/addrduplicates.c:794 src/addressbook.c:1492
380 msgid "Really delete the address(es)?"
381 msgstr "Wil je de adressen echt verwijderen?"
382
383 #: src/addrduplicates.c:842
384 msgid "Delete address"
385 msgstr "Verwijder adres"
386
387 #: src/addrduplicates.c:843 src/addressbook.c:1439
388 msgid "This address data is readonly and cannot be deleted."
389 msgstr "Deze adresgegevens zijn alleen-lezen en kunnen niet worden verwijderd."
390
391 #: src/addressadd.c:185 src/prefs_filtering_action.c:201
392 msgid "Add to address book"
393 msgstr "Toevoegen aan adresboek"
394
395 #: src/addressadd.c:207
396 msgid "Contact"
397 msgstr "Contact"
398
399 #: src/addressadd.c:238 src/addressbook.c:127 src/editaddress.c:1056
400 #: src/editaddress.c:1131 src/editgroup.c:290
401 msgid "Remarks"
402 msgstr "Opmerkingen"
403
404 #: src/addressadd.c:257 src/addressbook_foldersel.c:158
405 msgid "Select Address Book Folder"
406 msgstr "Selecteer adresboekmap"
407
408 #: src/addressadd.c:534 src/addressbook.c:3216 src/addressbook.c:3267
409 msgid "Add address(es)"
410 msgstr "Voeg adres(sen) toe"
411
412 #: src/addressadd.c:535
413 msgid "Can't add the specified address"
414 msgstr "Kan het opgegeven adres niet toevoegen"
415
416 #: src/addressbook.c:126 src/addressbook.c:4934 src/editaddress.c:1053
417 #: src/editaddress.c:1114 src/editgroup.c:289 src/expldifdlg.c:517
418 #: src/exporthtml.c:600 src/exporthtml.c:764 src/ldif.c:762
419 msgid "Email Address"
420 msgstr "E-mailadres"
421
422 #: src/addressbook.c:405
423 msgid "_Book"
424 msgstr "_Boek"
425
426 #: src/addressbook.c:406 src/addressbook.c:437 src/addressbook.c:465
427 #: src/addressbook.c:482 src/compose.c:602 src/mainwindow.c:514
428 #: src/messageview.c:209 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:82
429 msgid "_Edit"
430 msgstr "B_ewerken"
431
432 #: src/addressbook.c:407 src/compose.c:607 src/mainwindow.c:517
433 #: src/messageview.c:212
434 msgid "_Tools"
435 msgstr "_Gereedschap"
436
437 #: src/addressbook.c:408 src/compose.c:608 src/mainwindow.c:519
438 #: src/messageview.c:213
439 msgid "_Help"
440 msgstr "_Help"
441
442 #: src/addressbook.c:411 src/addressbook.c:468
443 msgid "New _Book"
444 msgstr "Nieuw _Boek"
445
446 #: src/addressbook.c:412 src/addressbook.c:469
447 msgid "New _Folder"
448 msgstr "Nieuwe _Map"
449
450 #: src/addressbook.c:413
451 msgid "New _vCard"
452 msgstr "Nieuwe _vCard"
453
454 #: src/addressbook.c:417
455 msgid "New _JPilot"
456 msgstr "Nieuwe _JPilot"
457
458 #: src/addressbook.c:420
459 msgid "New LDAP _Server"
460 msgstr "Nieuwe LDAP-_Server"
461
462 #: src/addressbook.c:424
463 msgid "_Edit book"
464 msgstr "_Bewerk boek"
465
466 #: src/addressbook.c:425
467 msgid "_Delete book"
468 msgstr "_Verwijder boek"
469
470 #: src/addressbook.c:427 src/compose.c:619
471 #: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:85
472 #: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:433
473 #: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:631
474 msgid "_Save"
475 msgstr "_Opslaan"
476
477 #: src/addressbook.c:428 src/compose.c:623 src/messageview.c:222
478 #: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:88
479 #: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:629
480 msgid "_Close"
481 msgstr "_Sluiten"
482
483 #: src/addressbook.c:431 src/addressbook.c:480 src/messageview.c:226
484 msgid "_Select all"
485 msgstr "_Alles selecteren"
486
487 #: src/addressbook.c:433 src/addressbook.c:472 src/addressbook.c:488
488 msgid "C_ut"
489 msgstr "K_nippen"
490
491 #: src/addressbook.c:434 src/addressbook.c:473 src/addressbook.c:489
492 #: src/compose.c:631 src/mainwindow.c:548 src/messageview.c:225
493 #: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:96
494 msgid "_Copy"
495 msgstr "_Kopiëren"
496
497 #: src/addressbook.c:435 src/addressbook.c:474 src/addressbook.c:490
498 #: src/compose.c:632 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:97
499 msgid "_Paste"
500 msgstr "_Plakken"
501
502 #: src/addressbook.c:440 src/addressbook.c:485
503 msgid "New _Address"
504 msgstr "Nieuw _Adres"
505
506 #: src/addressbook.c:441 src/addressbook.c:470 src/addressbook.c:486
507 msgid "New _Group"
508 msgstr "Nieuwe _Groep"
509
510 #: src/addressbook.c:443 src/addressbook.c:492
511 msgid "_Mail To"
512 msgstr "_Verzenden Aan"
513
514 #: src/addressbook.c:447
515 msgid "Import _LDIF file..."
516 msgstr "_LDIF-bestand importeren..."
517
518 #: src/addressbook.c:448
519 msgid "Import M_utt file..."
520 msgstr "_Mutt-bestand importeren..."
521
522 #: src/addressbook.c:449
523 msgid "Import _Pine file..."
524 msgstr "_Pine-bestand importeren..."
525
526 #: src/addressbook.c:451
527 msgid "Export _HTML..."
528 msgstr "_HTML-bestand exporteren..."
529
530 #: src/addressbook.c:452
531 msgid "Export LDI_F..."
532 msgstr "LDI_F-bestand exporteren..."
533
534 #: src/addressbook.c:454
535 msgid "Find duplicates..."
536 msgstr "Vind dubbele adressen..."
537
538 #: src/addressbook.c:455
539 msgid "Edit custom attributes..."
540 msgstr "Bewerk aangepaste eigenschappen..."
541
542 #: src/addressbook.c:458 src/compose.c:709 src/mainwindow.c:815
543 #: src/messageview.c:337
544 msgid "_About"
545 msgstr "_Over"
546
547 #: src/addressbook.c:494
548 msgid "_Browse Entry"
549 msgstr "_Bekijk item"
550
551 #: src/addressbook.c:507 src/crash.c:456 src/crash.c:475 src/importldif.c:114
552 #: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:250 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:143
553 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:171 src/plugins/vcalendar/day-view.c:402
554 #: src/plugins/vcalendar/month-view.c:428 src/prefs_themes.c:782
555 #: src/prefs_themes.c:814 src/prefs_themes.c:815
556 msgid "Unknown"
557 msgstr "Onbekend"
558
559 #: src/addressbook.c:514 src/addressbook.c:533 src/importldif.c:121
560 msgid "Success"
561 msgstr "Gelukt"
562
563 #: src/addressbook.c:515 src/importldif.c:122
564 msgid "Bad arguments"
565 msgstr "Fout argument"
566
567 #: src/addressbook.c:516 src/importldif.c:123
568 msgid "File not specified"
569 msgstr "Bestand niet opgegeven."
570
571 #: src/addressbook.c:517 src/importldif.c:124
572 msgid "Error opening file"
573 msgstr "Fout bij openen bestand"
574
575 #: src/addressbook.c:518 src/importldif.c:125
576 msgid "Error reading file"
577 msgstr "Fout bij lezen bestand"
578
579 #: src/addressbook.c:519 src/importldif.c:126
580 msgid "End of file encountered"
581 msgstr "Einde van bestand tegengekomen"
582
583 #: src/addressbook.c:520 src/importldif.c:127
584 msgid "Error allocating memory"
585 msgstr "Fout bij geheugen reserveren"
586
587 #: src/addressbook.c:521 src/importldif.c:128
588 msgid "Bad file format"
589 msgstr "Fout bestandsformaat"
590
591 #: src/addressbook.c:522 src/importldif.c:129
592 msgid "Error writing to file"
593 msgstr "Fout bij schrijven naar bestand."
594
595 #: src/addressbook.c:523 src/importldif.c:130
596 msgid "Error opening directory"
597 msgstr "Fout openen map"
598
599 #: src/addressbook.c:524 src/importldif.c:131
600 msgid "No path specified"
601 msgstr "Geen pad opgegeven."
602
603 #: src/addressbook.c:534
604 msgid "Error connecting to LDAP server"
605 msgstr "Fout bij verbinding maken met POP3-server"
606
607 #: src/addressbook.c:535
608 msgid "Error initializing LDAP"
609 msgstr "Fout bij opstarten LDAP"
610
611 #: src/addressbook.c:536
612 msgid "Error binding to LDAP server"
613 msgstr "Fout bij binden aan LDAP-server"
614
615 #: src/addressbook.c:537
616 msgid "Error searching LDAP database"
617 msgstr "Fout bij zoeken in LDAP-gegevensbank"
618
619 #: src/addressbook.c:538
620 msgid "Timeout performing LDAP operation"
621 msgstr "LDAP-operatie niet gelukt binnen de tijdslimiet"
622
623 #: src/addressbook.c:539
624 msgid "Error in LDAP search criteria"
625 msgstr "Fout in LDAP-zoekcriteria"
626
627 #: src/addressbook.c:540
628 msgid "No LDAP entries found for search criteria"
629 msgstr "Geen LDAP-ingangen gevonden voor zoekcriteria"
630
631 #: src/addressbook.c:541
632 msgid "LDAP search terminated on request"
633 msgstr "LDAP-zoekopdracht op verzoek afgebroken"
634
635 #: src/addressbook.c:542
636 msgid "Error starting STARTTLS connection"
637 msgstr "Fout bij starten STARTTLS-verbinding"
638
639 #: src/addressbook.c:543
640 msgid "Distinguished Name (dn) is missing"
641 msgstr "Distinguished Name (dn) mist"
642
643 #: src/addressbook.c:544
644 msgid "Missing required information"
645 msgstr "Benodigde informatie mist"
646
647 #: src/addressbook.c:545
648 msgid "Another contact exists with that key"
649 msgstr "Een ander contact bestaat met die sleutel"
650
651 #: src/addressbook.c:546
652 msgid "Strong(er) authentication required"
653 msgstr "Sterkere authenticatie vereist"
654
655 #: src/addressbook.c:913
656 msgid "Sources"
657 msgstr "Bronnen"
658
659 #: src/addressbook.c:917 src/prefs_matcher.c:632 src/prefs_other.c:492
660 #: src/toolbar.c:268 src/toolbar.c:2441
661 msgid "Address book"
662 msgstr "Adresboek"
663
664 #: src/addressbook.c:1112 src/editldap.c:781
665 msgid "Search"
666 msgstr "Zoek"
667
668 #: src/addressbook.c:1483
669 msgid "Delete group"
670 msgstr "Verwijder groep"
671
672 #: src/addressbook.c:1484
673 msgid ""
674 "Really delete the group(s)?\n"
675 "The addresses it contains will not be lost."
676 msgstr ""
677 "Wil je deze groep(en) echt verwijderen?\n"
678 "De adressen die het bevat zullen niet verloren gaan."
679
680 #: src/addressbook.c:2195
681 msgid "Cannot paste. Target address book is readonly."
682 msgstr "Kan niet plakken. Bedoeld adresboek is alleen-lezen."
683
684 #: src/addressbook.c:2205
685 msgid "Cannot paste into an address group."
686 msgstr "Kan niet plakken in een adresgroep."
687
688 #: src/addressbook.c:2913
689 #, c-format
690 msgid "Do you want to delete the query results and addresses in '%s'?"
691 msgstr "Wil je de zoekresultaten en adressen in '%s' verwijderen?"
692
693 #: src/addressbook.c:2916 src/addressbook.c:2942 src/addressbook.c:2949
694 #: src/plugins/archive/archiver_prefs.c:431 src/prefs_filtering_action.c:177
695 #: src/toolbar.c:494
696 msgid "Delete"
697 msgstr "Verwijderen"
698
699 #: src/addressbook.c:2925
700 #, c-format
701 msgid ""
702 "Do you want to delete '%s'? If you delete the folder only, the addresses it "
703 "contains will be moved into the parent folder."
704 msgstr ""
705 "Wil je '%s' verwijderen? Als je alleen de map verwijdert zullen de adressen "
706 "die het bevat verplaatst worden naar de bovenliggende map."
707
708 #: src/addressbook.c:2928 src/imap_gtk.c:370 src/mh_gtk.c:206
709 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:332 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:155
710 msgid "Delete folder"
711 msgstr "Verwijder map"
712
713 #: src/addressbook.c:2929
714 msgid "Delete _folder only"
715 msgstr "Verwijder alleen _map"
716
717 #: src/addressbook.c:2929
718 msgid "Delete folder and _addresses"
719 msgstr "Verwijder map en _adressen"
720
721 #: src/addressbook.c:2940
722 #, c-format
723 msgid ""
724 "Do you want to delete '%s'?\n"
725 "The addresses it contains will not be lost."
726 msgstr ""
727 "Wil je '%s' verwijderen?\n"
728 "De adressen die het bevat zullen niet verloren gaan."
729
730 #: src/addressbook.c:2947
731 #, c-format
732 msgid ""
733 "Do you want to delete '%s'?\n"
734 "The addresses it contains will be lost."
735 msgstr ""
736 "Wil je '%s' verwijderen?\n"
737 "De adressen die het bevat zullen verloren gaan."
738
739 #: src/addressbook.c:3061
740 #, c-format
741 msgid "Search '%s'"
742 msgstr "Zoek '%s'"
743
744 #: src/addressbook.c:3199 src/addressbook.c:3248
745 msgid "New Contacts"
746 msgstr "Nieuwe contacten"
747
748 #: src/addressbook.c:4087
749 msgid "New user, could not save index file."
750 msgstr "Nieuwe gebruiker, kon indexbestand niet bewaren"
751
752 #: src/addressbook.c:4091
753 msgid "New user, could not save address book files."
754 msgstr "Nieuwe gebruiker, kon adresboekbestanden niet bewaren."
755
756 #: src/addressbook.c:4101
757 msgid "Old address book converted successfully."
758 msgstr "Oud adresboek is geconverteerd."
759
760 #: src/addressbook.c:4106
761 msgid ""
762 "Old address book converted,\n"
763 "could not save new address index file."
764 msgstr ""
765 "Oud adresboek geconverteerd,\n"
766 "nieuw indexbestand kon niet worden opgeslagen."
767
768 #: src/addressbook.c:4119
769 msgid ""
770 "Could not convert address book,\n"
771 "but created empty new address book files."
772 msgstr ""
773 "Kon adresboek niet converteren, \n"
774 "maar heb lege adresboekbestanden aangemaakt."
775
776 #: src/addressbook.c:4125
777 msgid ""
778 "Could not convert address book,\n"
779 "could not save new address index file."
780 msgstr ""
781 "Kon adresboek niet converteren,\n"
782 "nieuw indexbestand kon niet worden aangemaakt."
783
784 #: src/addressbook.c:4130
785 msgid ""
786 "Could not convert address book\n"
787 "and could not create new address book files."
788 msgstr ""
789 "Kon adresboek niet converteren\n"
790 "en kon nieuwe adresboekbestanden niet aanmaken."
791
792 #: src/addressbook.c:4137 src/addressbook.c:4143
793 msgid "Addressbook conversion error"
794 msgstr "Conversiefout adresboek"
795
796 #: src/addressbook.c:4257
797 msgid "Addressbook Error"
798 msgstr "Adresboekfout"
799
800 #: src/addressbook.c:4258
801 msgid "Could not read address index"
802 msgstr "Kon adresindexbestand niet lezen."
803
804 #: src/addressbook.c:4589
805 msgid "Busy searching..."
806 msgstr "Bezig met zoeken..."
807
808 #: src/addressbook.c:4898 src/prefs_send.c:188
809 msgid "Interface"
810 msgstr "Interface"
811
812 #: src/addressbook.c:4910
813 msgid "Address Books"
814 msgstr "Adresboeken"
815
816 #: src/addressbook.c:4922
817 msgid "Person"
818 msgstr "Persoon"
819
820 #: src/addressbook.c:4958 src/exporthtml.c:884 src/folderview.c:355
821 #: src/folderview.c:443 src/prefs_account.c:2799 src/prefs_folder_column.c:78
822 msgid "Folder"
823 msgstr "Map"
824
825 #: src/addressbook.c:4970
826 msgid "vCard"
827 msgstr "vCard"
828
829 #: src/addressbook.c:4982 src/addressbook.c:4994
830 msgid "JPilot"
831 msgstr "JPilot"
832
833 #: src/addressbook.c:5006
834 msgid "LDAP servers"
835 msgstr "LDAP-servers"
836
837 #: src/addressbook.c:5018
838 msgid "LDAP Query"
839 msgstr "LDAP-verzoek"
840
841 #: src/addressbook_foldersel.c:182 src/exphtmldlg.c:371 src/expldifdlg.c:388
842 #: src/exporthtml.c:984 src/importldif.c:657
843 msgid "Address Book"
844 msgstr "Adresboek"
845
846 #: src/addressbook_foldersel.c:387 src/plugins/bogofilter/bogofilter.c:107
847 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:274
848 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:347
849 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:424
850 #: src/plugins/bsfilter/bsfilter.c:107 src/plugins/bsfilter/bsfilter_gtk.c:197
851 #: src/plugins/bsfilter/bsfilter_gtk.c:266
852 #: src/plugins/bsfilter/bsfilter_gtk.c:326
853 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:117
854 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:443
855 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:490
856 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:613 src/prefs_matcher.c:675
857 #: src/prefs_matcher.c:710 src/prefs_matcher.c:1619 src/prefs_matcher.c:1626
858 #: src/prefs_matcher.c:1634 src/prefs_matcher.c:1636 src/prefs_matcher.c:2520
859 #: src/prefs_matcher.c:2524
860 msgid "Any"
861 msgstr "Elke"
862
863 #: src/addrgather.c:173
864 msgid "Please specify name for address book."
865 msgstr "Geef naam voor adresboek."
866
867 #: src/addrgather.c:180
868 msgid "No available address book."
869 msgstr "Geen adresboek beschikbaar."
870
871 #: src/addrgather.c:201
872 msgid "Please select the mail headers to search."
873 msgstr "Selecteer de headers die doorzocht moeten worden."
874
875 #: src/addrgather.c:208
876 msgid "Collecting addresses..."
877 msgstr "Bezig adressen te verzamelen..."
878
879 #: src/addrgather.c:248
880 msgid "address added by claws-mail"
881 msgstr "adres toegevoegd door claws-mail"
882
883 #: src/addrgather.c:276
884 msgid "Addresses collected successfully."
885 msgstr "Adressen verzameld."
886
887 #: src/addrgather.c:351
888 msgid "Current folder:"
889 msgstr "Huidige map:"
890
891 #: src/addrgather.c:362
892 msgid "Address book name:"
893 msgstr "Adresboek:"
894
895 #: src/addrgather.c:389
896 msgid "Address book folder size:"
897 msgstr "Grootte map van adresboek:"
898
899 #: src/addrgather.c:393 src/addrgather.c:403
900 msgid ""
901 "Maximum amount of entries per folder within the newly created address book"
902 msgstr "Maximum aantal ingangen per map in het nieuwe adresboek"
903
904 #: src/addrgather.c:407
905 msgid "Process these mail header fields"
906 msgstr "Deze headers doorzoeken"
907
908 #: src/addrgather.c:426
909 msgid "Include subfolders"
910 msgstr "Doorzoek submappen"
911
912 #: src/addrgather.c:450 src/prefs_filtering_action.c:1426
913 msgid "Header Name"
914 msgstr "Header-naam"
915
916 #: src/addrgather.c:451
917 msgid "Address Count"
918 msgstr "Aantal Adressen"
919
920 #: src/addrgather.c:561
921 msgid "Header Fields"
922 msgstr "Header-velden"
923
924 #: src/addrgather.c:562 src/exphtmldlg.c:658 src/expldifdlg.c:722
925 #: src/importldif.c:1022
926 msgid "Finish"
927 msgstr "Voltooien"
928
929 #: src/addrgather.c:620
930 msgid "Collect email addresses from selected messages"
931 msgstr "Verzamel e-mailadressen uit geselecteerde berichten"
932
933 #: src/addrgather.c:624
934 msgid "Collect email addresses from folder"
935 msgstr "Verzamel e-mailadressen uit map"
936
937 #: src/addrindex.c:124
938 msgid "Common addresses"
939 msgstr "Veel voorkomende adressen"
940
941 #: src/addrindex.c:125
942 msgid "Personal addresses"
943 msgstr "Persoonlijke adressen"
944
945 #: src/addrindex.c:131
946 msgid "Common address"
947 msgstr "Standaardadressen"
948
949 #: src/addrindex.c:132
950 msgid "Personal address"
951 msgstr "Persoonlijke adressen"
952
953 #: src/addrindex.c:1829
954 msgid "Address(es) update"
955 msgstr "Adressen update"
956
957 #: src/addrindex.c:1830
958 msgid "Update failed. Changes not written to Directory."
959 msgstr "Update mislukt. Wijzigingen niet opgeslagen naar map."
960
961 #: src/alertpanel.c:146 src/compose.c:9625
962 msgid "Notice"
963 msgstr "Bericht"
964
965 #: src/alertpanel.c:159 src/compose.c:5780 src/compose.c:6301
966 #: src/compose.c:12048 src/file_checker.c:78 src/file_checker.c:100
967 #: src/messageview.c:855 src/messageview.c:882 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:788
968 #: src/plugins/vcalendar/vcalendar.c:125 src/summaryview.c:4893
969 msgid "Warning"
970 msgstr "Waarschuwing"
971
972 #: src/alertpanel.c:172 src/alertpanel.c:195 src/compose.c:5717 src/inc.c:663
973 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:155 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:314
974 msgid "Error"
975 msgstr "Fout"
976
977 #: src/alertpanel.c:196 src/gtk/progressdialog.c:94
978 msgid "_View log"
979 msgstr "_Bekijk log"
980
981 #: src/alertpanel.c:347
982 msgid "Show this message next time"
983 msgstr "Deze waarschuwing volgende keer herhalen"
984
985 #: src/browseldap.c:218
986 msgid "Browse Directory Entry"
987 msgstr "Bekijk LDAP-ingang"
988
989 #: src/browseldap.c:237
990 msgid "Server Name:"
991 msgstr "Servernaam:"
992
993 #: src/browseldap.c:247
994 msgid "Distinguished Name (dn):"
995 msgstr "Distinguished Name (dn):"
996
997 #: src/browseldap.c:270
998 msgid "LDAP Name"
999 msgstr "LDAP-naam"
1000
1001 #: src/browseldap.c:272
1002 msgid "Attribute Value"
1003 msgstr "Eigenschapwaarde"
1004
1005 #: src/common/plugin.c:69
1006 msgid "Nothing"
1007 msgstr "Niets"
1008
1009 #: src/common/plugin.c:70
1010 msgid "a viewer"
1011 msgstr "een weergever"
1012
1013 #: src/common/plugin.c:71
1014 msgid "a MIME parser"
1015 msgstr "een MIME-verwerker"
1016
1017 #: src/common/plugin.c:72
1018 msgid "folders"
1019 msgstr "mappen"
1020
1021 #: src/common/plugin.c:73
1022 msgid "filtering"
1023 msgstr "filteren"
1024
1025 #: src/common/plugin.c:74
1026 msgid "a privacy interface"
1027 msgstr "privacy-bescherming"
1028
1029 #: src/common/plugin.c:75
1030 msgid "a notifier"
1031 msgstr "een aankondiger"
1032
1033 #: src/common/plugin.c:76
1034 msgid "an utility"
1035 msgstr "een utility"
1036
1037 #: src/common/plugin.c:77
1038 msgid "things"
1039 msgstr "dingen"
1040
1041 #: src/common/plugin.c:334
1042 #, c-format
1043 msgid ""
1044 "This plugin provides %s (%s), which is already provided by the %s plugin."
1045 msgstr ""
1046 "Deze plugin levert ondersteuning voor %s (%s), dat reeds ondersteund wordt "
1047 "door de plugin %s."
1048
1049 #: src/common/plugin.c:437
1050 msgid "Plugin already loaded"
1051 msgstr "Plugin is reeds geladen"
1052
1053 #: src/common/plugin.c:448
1054 msgid "Failed to allocate memory for Plugin"
1055 msgstr "Geheugen reserveren voor plugin mislukt"
1056
1057 #: src/common/plugin.c:482
1058 msgid "This module is not licensed under a GPL v3 or later compatible license."
1059 msgstr ""
1060 "Deze module heeft geen licentie die verenigbaar is met de GPL v3 of nieuwer."
1061
1062 #: src/common/plugin.c:491
1063 msgid "This module is for Claws Mail GTK1."
1064 msgstr "Deze module is voor Claws Mail GTK1."
1065
1066 #: src/common/plugin.c:769
1067 #, c-format
1068 msgid ""
1069 "Your version of Claws Mail is newer than the version the '%s' plugin was "
1070 "built with."
1071 msgstr ""
1072 "Je versie van Claws Mail is nieuwer dan de versie waarmee de plugin '%s' "
1073 "gecompileerd is."
1074
1075 #: src/common/plugin.c:772
1076 msgid ""
1077 "Your version of Claws Mail is newer than the version the plugin was built "
1078 "with."
1079 msgstr ""
1080 "Je versie van Claws Mail is nieuwer dan de versie waarmee de plugin "
1081 "gecompileerd is."
1082
1083 #: src/common/plugin.c:781
1084 #, c-format
1085 msgid "Your version of Claws Mail is too old for the '%s' plugin."
1086 msgstr "Je versie van Claws Mail is te oud voor de '%s'-plugin."
1087
1088 #: src/common/plugin.c:783
1089 msgid "Your version of Claws Mail is too old for the plugin."
1090 msgstr "Je versie van Claws Mail is te oud voor de plugin."
1091
1092 #: src/common/session.c:183 src/imap.c:1207
1093 msgid "SSL/TLS handshake failed\n"
1094 msgstr "SSL/TLS-handdruk mislukt\n"
1095
1096 #: src/common/smtp.c:179
1097 msgid "No SMTP AUTH method available\n"
1098 msgstr "SMTP AUTH methode niet beschikbaar\n"
1099
1100 #: src/common/smtp.c:182
1101 msgid "Selected SMTP AUTH method not available\n"
1102 msgstr "Geselecteerde SMTP AUTH methode niet beschikbaar\n"
1103
1104 #: src/common/smtp.c:501 src/common/smtp.c:555
1105 msgid "bad SMTP response\n"
1106 msgstr "verkeerd SMTP-antwoord\n"
1107
1108 #: src/common/smtp.c:526 src/common/smtp.c:544 src/common/smtp.c:658
1109 msgid "error occurred on SMTP session\n"
1110 msgstr "er is een fout opgetreden tijdens de SMTP-sessie\n"
1111
1112 #: src/common/smtp.c:535 src/pop.c:905
1113 msgid "error occurred on authentication\n"
1114 msgstr "er is een fout opgetreden tijdens de authenticatie\n"
1115
1116 #: src/common/smtp.c:585
1117 #, c-format
1118 msgid "Message is too big (Maximum size is %s)\n"
1119 msgstr "Bericht is te groot (Maximum grootte is %s)\n"
1120
1121 #: src/common/smtp.c:617 src/pop.c:898
1122 msgid "couldn't start STARTTLS session\n"
1123 msgstr "kan de STARTTLS-sessie niet tot stand brengen\n"
1124
1125 #: src/common/socket.c:571
1126 msgid "Socket IO timeout.\n"
1127 msgstr "Socket-IO tijdslimiet bereikt.\n"
1128
1129 #: src/common/socket.c:600
1130 msgid "Connection timed out.\n"
1131 msgstr "Verbinding niet binnen tijdslimiet tot stand gekomen.\n"
1132
1133 #: src/common/socket.c:734
1134 #, c-format
1135 msgid "%s:%d: connection failed (%s).\n"
1136 msgstr "%s:%d: verbinding maken mislukt (%s).\n"
1137
1138 #: src/common/socket.c:974
1139 #, c-format
1140 msgid "%s:%d: unknown host.\n"
1141 msgstr "%s:%d: onbekende host.\n"
1142
1143 #: src/common/socket.c:1066
1144 #, c-format
1145 msgid "%s:%s: host lookup failed (%s).\n"
1146 msgstr "%s:%s: host opzoeken mislukt (%s).\n"
1147
1148 #: src/common/socket.c:1370
1149 #, c-format
1150 msgid "write on fd%d: %s\n"
1151 msgstr "schrijf op fd%d: %s\n"
1152
1153 #: src/common/ssl_certificate.c:326
1154 #, c-format
1155 msgid "Cannot stat P12 certificate file (%s)\n"
1156 msgstr "Kan P12-certificaat-bestand niet vinden (%s)\n"
1157
1158 #: src/common/ssl_certificate.c:334
1159 #, c-format
1160 msgid "Cannot read P12 certificate file (%s)\n"
1161 msgstr "Kan P12-certificaat-bestand niet lezen (%s)\n"
1162
1163 #: src/common/ssl_certificate.c:343
1164 #, c-format
1165 msgid "Cannot import P12 certificate file (%s)\n"
1166 msgstr "Kan P12-certificaat-bestand niet importeren (%s)\n"
1167
1168 #: src/common/ssl_certificate.c:628
1169 msgid "Internal error"
1170 msgstr "Interne fout"
1171
1172 #: src/common/ssl_certificate.c:633
1173 msgid "Uncheckable"
1174 msgstr "Niet verifieerbaar"
1175
1176 #: src/common/ssl_certificate.c:637
1177 msgid "Self-signed certificate"
1178 msgstr "Zelfondertekend certificaat"
1179
1180 #: src/common/ssl_certificate.c:640
1181 msgid "Revoked certificate"
1182 msgstr "Ingetrokken certificaat"
1183
1184 #: src/common/ssl_certificate.c:642
1185 msgid "No certificate issuer found"
1186 msgstr "Geen uitgever van certificaat gevonden"
1187
1188 #: src/common/ssl_certificate.c:644
1189 msgid "Certificate issuer is not a CA"
1190 msgstr "Uitgever van certificaat is geen CA"
1191
1192 #: src/common/ssl_certificate.c:869
1193 #, c-format
1194 msgid "Cannot open certificate file %s: %s\n"
1195 msgstr "Kan certificaat-bestand %s niet openen: %s\n"
1196
1197 #: src/common/ssl_certificate.c:873
1198 #, c-format
1199 msgid "Certificate file %s missing (%s)\n"
1200 msgstr "Certificaat-bestand %s mist (%s)\n"
1201
1202 #: src/common/ssl_certificate.c:892
1203 #, c-format
1204 msgid "Cannot open key file %s (%s)\n"
1205 msgstr "Kan sleutel-bestand %s niet openen (%s)\n"
1206
1207 #: src/common/ssl_certificate.c:896
1208 #, c-format
1209 msgid "Key file %s missing (%s)\n"
1210 msgstr "Sleutel-bestand %s mist (%s)\n"
1211
1212 #: src/common/ssl_certificate.c:1044
1213 #, c-format
1214 msgid "Failed to read P12 certificate file %s\n"
1215 msgstr "Kan P12-certificaat bestand niet lezen %s\n"
1216
1217 #: src/common/ssl_certificate.c:1047
1218 #, c-format
1219 msgid "Cannot open P12 certificate file %s (%s)\n"
1220 msgstr "Kan P12-certificaat bestand niet openen %s (%s)\n"
1221
1222 #: src/common/ssl_certificate.c:1051
1223 #, c-format
1224 msgid "P12 Certificate file %s missing (%s)\n"
1225 msgstr "P12-Certificaat bestand %s mist (%s)\n"
1226
1227 #: src/common/ssl_certificate.c:1076 src/gtk/sslcertwindow.c:85
1228 #: src/gtk/sslcertwindow.c:92 src/gtk/sslcertwindow.c:107
1229 #: src/gtk/sslcertwindow.c:112 src/gtk/sslcertwindow.c:119
1230 #: src/gtk/sslcertwindow.c:134
1231 msgid "<not in certificate>"
1232 msgstr "<niet in certificaat>"
1233
1234 #: src/common/string_match.c:81
1235 msgid "(Subject cleared by RegExp)"
1236 msgstr "(Onderwerp gewist door RegExp)"
1237
1238 #: src/common/utils.c:256
1239 #, c-format
1240 msgid "%dB"
1241 msgstr "%dB"
1242
1243 #: src/common/utils.c:257
1244 #, c-format
1245 msgid "%d.%02dKB"
1246 msgstr "%d,%02dKB"
1247
1248 #: src/common/utils.c:258
1249 #, c-format
1250 msgid "%d.%02dMB"
1251 msgstr "%d,%02dMB"
1252
1253 #: src/common/utils.c:259
1254 #, c-format
1255 msgid "%.2fGB"
1256 msgstr "%.2fGB"
1257
1258 #: src/common/utils.c:4759
1259 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1260 msgid "Sunday"
1261 msgstr "zondag"
1262
1263 #: src/common/utils.c:4760
1264 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1265 msgid "Monday"
1266 msgstr "maandag"
1267
1268 #: src/common/utils.c:4761
1269 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1270 msgid "Tuesday"
1271 msgstr "dinsdag"
1272
1273 #: src/common/utils.c:4762
1274 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1275 msgid "Wednesday"
1276 msgstr "woensdag"
1277
1278 #: src/common/utils.c:4763
1279 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1280 msgid "Thursday"
1281 msgstr "donderdag"
1282
1283 #: src/common/utils.c:4764
1284 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1285 msgid "Friday"
1286 msgstr "vrijdag"
1287
1288 #: src/common/utils.c:4765
1289 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1290 msgid "Saturday"
1291 msgstr "zaterdag"
1292
1293 #: src/common/utils.c:4767
1294 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1295 msgid "January"
1296 msgstr "januari"
1297
1298 #: src/common/utils.c:4768
1299 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1300 msgid "February"
1301 msgstr "februari"
1302
1303 #: src/common/utils.c:4769
1304 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1305 msgid "March"
1306 msgstr "maart"
1307
1308 #: src/common/utils.c:4770
1309 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1310 msgid "April"
1311 msgstr "april"
1312
1313 #: src/common/utils.c:4771
1314 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1315 msgid "May"
1316 msgstr "mei"
1317
1318 #: src/common/utils.c:4772
1319 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1320 msgid "June"
1321 msgstr "juni"
1322
1323 #: src/common/utils.c:4773
1324 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1325 msgid "July"
1326 msgstr "juli"
1327
1328 #: src/common/utils.c:4774
1329 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1330 msgid "August"
1331 msgstr "augustus"
1332
1333 #: src/common/utils.c:4775
1334 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1335 msgid "September"
1336 msgstr "september"
1337
1338 #: src/common/utils.c:4776
1339 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1340 msgid "October"
1341 msgstr "oktober"
1342
1343 #: src/common/utils.c:4777
1344 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1345 msgid "November"
1346 msgstr "november"
1347
1348 #: src/common/utils.c:4778
1349 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1350 msgid "December"
1351 msgstr "december"
1352
1353 #: src/common/utils.c:4780
1354 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1355 msgid "Sun"
1356 msgstr "zo"
1357
1358 #: src/common/utils.c:4781
1359 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1360 msgid "Mon"
1361 msgstr "ma"
1362
1363 #: src/common/utils.c:4782
1364 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1365 msgid "Tue"
1366 msgstr "di"
1367
1368 #: src/common/utils.c:4783
1369 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1370 msgid "Wed"
1371 msgstr "wo"
1372
1373 #: src/common/utils.c:4784
1374 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1375 msgid "Thu"
1376 msgstr "do"
1377
1378 #: src/common/utils.c:4785
1379 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1380 msgid "Fri"
1381 msgstr "vr"
1382
1383 #: src/common/utils.c:4786
1384 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1385 msgid "Sat"
1386 msgstr "za"
1387
1388 #: src/common/utils.c:4788
1389 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1390 msgid "Jan"
1391 msgstr "jan"
1392
1393 #: src/common/utils.c:4789
1394 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1395 msgid "Feb"
1396 msgstr "feb"
1397
1398 #: src/common/utils.c:4790
1399 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1400 msgid "Mar"
1401 msgstr "mar"
1402
1403 #: src/common/utils.c:4791
1404 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1405 msgid "Apr"
1406 msgstr "apr"
1407
1408 #: src/common/utils.c:4792
1409 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1410 msgid "May"
1411 msgstr "mei"
1412
1413 #: src/common/utils.c:4793
1414 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1415 msgid "Jun"
1416 msgstr "jun"
1417
1418 #: src/common/utils.c:4794
1419 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1420 msgid "Jul"
1421 msgstr "jul"
1422
1423 #: src/common/utils.c:4795
1424 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1425 msgid "Aug"
1426 msgstr "aug"
1427
1428 #: src/common/utils.c:4796
1429 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1430 msgid "Sep"
1431 msgstr "sep"
1432
1433 #: src/common/utils.c:4797
1434 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1435 msgid "Oct"
1436 msgstr "okt"
1437
1438 #: src/common/utils.c:4798
1439 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1440 msgid "Nov"
1441 msgstr "nov"
1442
1443 #: src/common/utils.c:4799
1444 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1445 msgid "Dec"
1446 msgstr "dec"
1447
1448 #: src/common/utils.c:4810
1449 msgctxt "For use by strftime (morning)"
1450 msgid "AM"
1451 msgstr "a.m."
1452
1453 #: src/common/utils.c:4811
1454 msgctxt "For use by strftime (afternoon)"
1455 msgid "PM"
1456 msgstr "p.m."
1457
1458 #: src/common/utils.c:4812
1459 msgctxt "For use by strftime (morning, lowercase)"
1460 msgid "am"
1461 msgstr "a.m."
1462
1463 #: src/common/utils.c:4813
1464 msgctxt "For use by strftime (afternoon, lowercase)"
1465 msgid "pm"
1466 msgstr "p.m."
1467
1468 #: src/compose.c:591
1469 msgid "_Add..."
1470 msgstr "_Toevoegen..."
1471
1472 #: src/compose.c:592 src/mh_gtk.c:377 src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:301
1473 #: src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:316
1474 msgid "_Remove"
1475 msgstr "_Verwijderen"
1476
1477 #: src/compose.c:594 src/folderview.c:254
1478 msgid "_Properties..."
1479 msgstr "_Eigenschappen..."
1480
1481 #: src/compose.c:601 src/mainwindow.c:516 src/messageview.c:211
1482 msgid "_Message"
1483 msgstr "Be_richt"
1484
1485 #: src/compose.c:604
1486 msgid "_Spelling"
1487 msgstr "_Spelling"
1488
1489 #: src/compose.c:606 src/compose.c:673
1490 msgid "_Options"
1491 msgstr "_Opties"
1492
1493 #: src/compose.c:610
1494 msgid "S_end"
1495 msgstr "_Verzenden"
1496
1497 #: src/compose.c:611
1498 msgid "Send _later"
1499 msgstr "_Wachtrij"
1500
1501 #: src/compose.c:614
1502 msgid "_Attach file"
1503 msgstr "Bestand _bijvoegen"
1504
1505 #: src/compose.c:615
1506 msgid "_Insert file"
1507 msgstr "Bestand _invoegen"
1508
1509 #: src/compose.c:616
1510 msgid "Insert si_gnature"
1511 msgstr "_Handtekening invoegen"
1512
1513 #: src/compose.c:617
1514 msgid "_Replace signature"
1515 msgstr "_Vervang ondertekening"
1516
1517 #: src/compose.c:621
1518 msgid "_Print"
1519 msgstr "_Afdrukken"
1520
1521 #: src/compose.c:626 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:91
1522 msgid "_Undo"
1523 msgstr "_Ongedaan maken"
1524
1525 #: src/compose.c:627 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:92
1526 msgid "_Redo"
1527 msgstr "Op_nieuw"
1528
1529 #: src/compose.c:630 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:95
1530 msgid "Cu_t"
1531 msgstr "K_nippen"
1532
1533 #: src/compose.c:634
1534 msgid "_Special paste"
1535 msgstr "_Plakken speciaal"
1536
1537 #: src/compose.c:635
1538 msgid "As _quotation"
1539 msgstr "Als _citaten"
1540
1541 #: src/compose.c:636
1542 msgid "_Wrapped"
1543 msgstr "Afge_broken"
1544
1545 #: src/compose.c:637
1546 msgid "_Unwrapped"
1547 msgstr "Niet afgeb_roken"
1548
1549 #: src/compose.c:639 src/mainwindow.c:549
1550 #: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:99
1551 msgid "Select _all"
1552 msgstr "_Alles selecteren"
1553
1554 #: src/compose.c:641
1555 msgid "A_dvanced"
1556 msgstr "_Geavanceerd"
1557
1558 #: src/compose.c:642
1559 msgid "Move a character backward"
1560 msgstr "Ga een teken terug"
1561
1562 #: src/compose.c:643
1563 msgid "Move a character forward"
1564 msgstr "Ga een teken verder"
1565
1566 #: src/compose.c:644
1567 msgid "Move a word backward"
1568 msgstr "Ga een woord terug"
1569
1570 #: src/compose.c:645
1571 msgid "Move a word forward"
1572 msgstr "Ga een woord verder"
1573
1574 #: src/compose.c:646
1575 msgid "Move to beginning of line"
1576 msgstr "Ga naar begin van regel"
1577
1578 #: src/compose.c:647
1579 msgid "Move to end of line"
1580 msgstr "Ga naar eind van regel"
1581
1582 #: src/compose.c:648
1583 msgid "Move to previous line"
1584 msgstr "Ga een regel terug"
1585
1586 #: src/compose.c:649
1587 msgid "Move to next line"
1588 msgstr "Ga een regel verder"
1589
1590 #: src/compose.c:650
1591 msgid "Delete a character backward"
1592 msgstr "Verwijder vorige teken"
1593
1594 #: src/compose.c:651
1595 msgid "Delete a character forward"
1596 msgstr "Verwijder volgende teken"
1597
1598 #: src/compose.c:652
1599 msgid "Delete a word backward"
1600 msgstr "Verwijder vorig woord"
1601
1602 #: src/compose.c:653
1603 msgid "Delete a word forward"
1604 msgstr "Verwijder volgend woord"
1605
1606 #: src/compose.c:654
1607 msgid "Delete line"
1608 msgstr "Verwijder deze regel"
1609
1610 #: src/compose.c:655
1611 msgid "Delete to end of line"
1612 msgstr "Verwijder tot eind van regel"
1613
1614 #: src/compose.c:658 src/messageview.c:228
1615 #: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:102
1616 msgid "_Find"
1617 msgstr "_Vinden"
1618
1619 #: src/compose.c:661
1620 msgid "_Wrap current paragraph"
1621 msgstr "Regels afbreken in _huidige paragraaf"
1622
1623 #: src/compose.c:662
1624 msgid "Wrap all long _lines"
1625 msgstr "Regelterugloop voor alle regels"
1626
1627 #: src/compose.c:664
1628 msgid "Edit with e_xternal editor"
1629 msgstr "Aanpassen met e_xterne editor"
1630
1631 #: src/compose.c:667
1632 msgid "_Check all or check selection"
1633 msgstr "_Controleer alles of selectie"
1634
1635 #: src/compose.c:668
1636 msgid "_Highlight all misspelled words"
1637 msgstr "Toon alle _onjuist gespelde woorden"
1638
1639 #: src/compose.c:669
1640 msgid "Check _backwards misspelled word"
1641 msgstr "Controleer _vorig onjuist gespeld woord"
1642
1643 #: src/compose.c:670
1644 msgid "_Forward to next misspelled word"
1645 msgstr "Ga naar _volgend onjuist gespeld woord"
1646
1647 #: src/compose.c:677
1648 msgid "Reply _mode"
1649 msgstr "_Beantwoord afzender"
1650
1651 #: src/compose.c:679
1652 msgid "Privacy _System"
1653 msgstr "Privacy-_systeem"
1654
1655 #: src/compose.c:683
1656 msgid "_Priority"
1657 msgstr "_Prioriteit"
1658
1659 #: src/compose.c:685 src/mainwindow.c:611 src/messageview.c:264
1660 msgid "Character _encoding"
1661 msgstr "Tekenset_codering"
1662
1663 #: src/compose.c:690 src/mainwindow.c:616 src/messageview.c:269
1664 msgid "Western European"
1665 msgstr "West-Europees"
1666
1667 #: src/compose.c:691 src/mainwindow.c:617 src/messageview.c:270
1668 msgid "Baltic"
1669 msgstr "Baltisch"
1670
1671 #: src/compose.c:692 src/mainwindow.c:618 src/messageview.c:271
1672 msgid "Hebrew"
1673 msgstr "Hebreeuws"
1674
1675 #: src/compose.c:693 src/mainwindow.c:619 src/messageview.c:272
1676 msgid "Arabic"
1677 msgstr "Arabisch"
1678
1679 #: src/compose.c:694 src/mainwindow.c:620 src/messageview.c:273
1680 msgid "Cyrillic"
1681 msgstr "Cyrillisch"
1682
1683 #: src/compose.c:695 src/mainwindow.c:621 src/messageview.c:274
1684 msgid "Japanese"
1685 msgstr "Japans"
1686
1687 #: src/compose.c:696 src/mainwindow.c:622 src/messageview.c:275
1688 msgid "Chinese"
1689 msgstr "Chinees"
1690
1691 #: src/compose.c:697 src/mainwindow.c:623 src/messageview.c:276
1692 msgid "Korean"
1693 msgstr "Koreaans"
1694
1695 #: src/compose.c:698 src/mainwindow.c:624 src/messageview.c:277
1696 msgid "Thai"
1697 msgstr "Thai"
1698
1699 #: src/compose.c:701 src/mainwindow.c:734 src/messageview.c:313
1700 msgid "_Address book"
1701 msgstr "_Adresboek"
1702
1703 #: src/compose.c:703
1704 msgid "_Template"
1705 msgstr "_Sjabloon"
1706
1707 #: src/compose.c:705 src/mainwindow.c:762 src/messageview.c:333
1708 msgid "Actio_ns"
1709 msgstr "Ac_ties"
1710
1711 #: src/compose.c:714
1712 msgid "Aut_o wrapping"
1713 msgstr "Aut_omatisch afbreken"
1714
1715 #: src/compose.c:715
1716 msgid "Auto _indent"
1717 msgstr "Automatisch _inspringen"
1718
1719 #: src/compose.c:716
1720 msgid "Si_gn"
1721 msgstr "_Ondertekenen"
1722
1723 #: src/compose.c:717
1724 msgid "_Encrypt"
1725 msgstr "_Versleutelen"
1726
1727 #: src/compose.c:718
1728 msgid "_Request Return Receipt"
1729 msgstr "_Ontvangstbevestiging"
1730
1731 #: src/compose.c:719
1732 msgid "Remo_ve references"
1733 msgstr "Ver_wijder verwijzingen..."
1734
1735 #: src/compose.c:720
1736 msgid "Show _ruler"
1737 msgstr "_Lineaal weergeven"
1738
1739 #: src/compose.c:725 src/compose.c:735
1740 msgid "_Normal"
1741 msgstr "_Normaal"
1742
1743 #: src/compose.c:726 src/mainwindow.c:665 src/messageview.c:302
1744 msgid "_All"
1745 msgstr "_Allen"
1746
1747 #: src/compose.c:727 src/mainwindow.c:666 src/messageview.c:303
1748 msgid "_Sender"
1749 msgstr "_Afzender"
1750
1751 #: src/compose.c:728
1752 msgid "_Mailing-list"
1753 msgstr "_Mailing-lijst"
1754
1755 #: src/compose.c:733
1756 msgid "_Highest"
1757 msgstr "_Hoogste"
1758
1759 #: src/compose.c:734
1760 msgid "Hi_gh"
1761 msgstr "H_oog"
1762
1763 #: src/compose.c:736
1764 msgid "Lo_w"
1765 msgstr "Laa_g"
1766
1767 #: src/compose.c:737
1768 msgid "_Lowest"
1769 msgstr "_Laagste"
1770
1771 #: src/compose.c:742 src/mainwindow.c:880 src/messageview.c:350
1772 msgid "_Automatic"
1773 msgstr "_Automatisch"
1774
1775 #: src/compose.c:743 src/mainwindow.c:881 src/messageview.c:351
1776 msgid "7bit ASCII (US-ASC_II)"
1777 msgstr "7bit ASCII (US-ASC_II)"
1778
1779 #: src/compose.c:744 src/mainwindow.c:882 src/messageview.c:352
1780 msgid "Unicode (_UTF-8)"
1781 msgstr "Unicode (_UTF-8)"
1782
1783 #: src/compose.c:748 src/mainwindow.c:886 src/messageview.c:356
1784 msgid "Central European (ISO-8859-_2)"
1785 msgstr "Centraal-Europees (ISO-8859-_2)"
1786
1787 #: src/compose.c:751 src/mainwindow.c:889 src/messageview.c:359
1788 msgid "Greek (ISO-8859-_7)"
1789 msgstr "Grieks (ISO-8859-_7)"
1790
1791 #: src/compose.c:756 src/mainwindow.c:894 src/messageview.c:364
1792 msgid "Turkish (ISO-8859-_9)"
1793 msgstr "Turks (ISO-8859-_9)"
1794
1795 #: src/compose.c:1085
1796 msgid "New message From format error."
1797 msgstr "Opmaakfout in Van-header van nieuw bericht."
1798
1799 #: src/compose.c:1177
1800 msgid "New message subject format error."
1801 msgstr "Opmaakfout in onderwerp van nieuw bericht."
1802
1803 #: src/compose.c:1208 src/quote_fmt.c:570
1804 #, c-format
1805 msgid "The body of the \"New message\" template has an error at line %d."
1806 msgstr "Opmaakfout in berichttekst van \"Nieuw bericht\" op regel %d."
1807
1808 #: src/compose.c:1469
1809 msgid "Unable to reply. The original email probably doesn't exist."
1810 msgstr ""
1811 "Niet mogelijk te antwoorden. De originele e-mail bestaat waarschijnlijk niet."
1812
1813 #: src/compose.c:1652 src/quote_fmt.c:587
1814 msgid ""
1815 "The \"From\" field of the \"Reply\" template contains an invalid email "
1816 "address."
1817 msgstr ""
1818 "Het \"Van\" veld van het \"Antwoord\" sjabloon bevat een ongeldig e-"
1819 "mailadres."
1820
1821 #: src/compose.c:1700 src/quote_fmt.c:590
1822 #, c-format
1823 msgid "The body of the \"Reply\" template has an error at line %d."
1824 msgstr "Opmaakfout in berichttekst van het \"Antwoord\" sjabloon op regel %d."
1825
1826 #: src/compose.c:1834 src/compose.c:2025 src/quote_fmt.c:607
1827 msgid ""
1828 "The \"From\" field of the \"Forward\" template contains an invalid email "
1829 "address."
1830 msgstr ""
1831 "Het \"Van\" veld van het \"Doorsturen\" sjabloon bevat een ongeldig e-"
1832 "mailadres."
1833
1834 #: src/compose.c:1894 src/quote_fmt.c:610
1835 #, c-format
1836 msgid "The body of the \"Forward\" template has an error at line %d."
1837 msgstr "De tekst van het \"Doorsturen\" sjabloon heeft een fout op regel %d."
1838
1839 #: src/compose.c:2067
1840 msgid "Fw: multiple emails"
1841 msgstr "Doorsturen: meerdere e-mails"
1842
1843 # TPTD
1844 #: src/compose.c:2569
1845 #, c-format
1846 msgid "The body of the \"Redirect\" template has an error at line %d."
1847 msgstr "De tekst van het \"Herverwijzen\" sjabloon heeft en fout op regel %d."
1848
1849 #: src/compose.c:2636 src/gtk/headers.h:14
1850 msgid "Cc:"
1851 msgstr "Cc:"
1852
1853 #: src/compose.c:2639 src/gtk/headers.h:15
1854 msgid "Bcc:"
1855 msgstr "Bcc:"
1856
1857 #: src/compose.c:2642 src/gtk/headers.h:12
1858 msgid "Reply-To:"
1859 msgstr "Reply-To:"
1860
1861 #: src/compose.c:2645 src/compose.c:4963 src/compose.c:4965
1862 #: src/gtk/headers.h:33
1863 msgid "Newsgroups:"
1864 msgstr "Nieuwsgroepen:"
1865
1866 #: src/compose.c:2648 src/gtk/headers.h:34
1867 msgid "Followup-To:"
1868 msgstr "Followup-To:"
1869
1870 #: src/compose.c:2651 src/gtk/headers.h:17
1871 msgid "In-Reply-To:"
1872 msgstr "In antwoord aan:"
1873
1874 #: src/compose.c:2655 src/compose.c:4960 src/compose.c:4968
1875 #: src/gtk/headers.h:13 src/summary_search.c:481
1876 msgid "To:"
1877 msgstr "Aan:"
1878
1879 #: src/compose.c:2841
1880 msgid "Couldn't attach a file (charset conversion failed)."
1881 msgstr "Kan bestand niet bijvoegen (omzetten van de tekenset is mislukt)."
1882
1883 #: src/compose.c:2847
1884 #, c-format
1885 msgid ""
1886 "The following file has been attached: \n"
1887 "%s"
1888 msgid_plural ""
1889 "The following files have been attached: \n"
1890 "%s"
1891 msgstr[0] "Het bestand '%s' is bijgevoegd:"
1892 msgstr[1] "De bestanden '%s' zijn bijgevoegd:"
1893
1894 #: src/compose.c:3124
1895 msgid "The \"Quotation mark\" of the template is invalid."
1896 msgstr "De \"Citatie-markering\" van het sjabloon is ongeldig."
1897
1898 #: src/compose.c:3630
1899 #, c-format
1900 msgid "Could not get size of file '%s'."
1901 msgstr "Kon grootte van bestand '%s' niet opvragen"
1902
1903 #: src/compose.c:3641
1904 #, c-format
1905 msgid ""
1906 "You are about to insert a file of %s in the message body. Are you sure you "
1907 "want to do that?"
1908 msgstr ""
1909 "Je staat op het punt een bestand van %s in de berichttekst in te voegen. Wil "
1910 "je doorgaan?"
1911
1912 #: src/compose.c:3644
1913 msgid "Are you sure?"
1914 msgstr "Wil je doorgaan?"
1915
1916 #: src/compose.c:3645 src/compose.c:10651 src/compose.c:11527
1917 msgid "_Insert"
1918 msgstr "_Invoegen"
1919
1920 #: src/compose.c:3769
1921 #, c-format
1922 msgid "File %s is empty."
1923 msgstr "Bestand %s is leeg."
1924
1925 #: src/compose.c:3770
1926 msgid "Empty file"
1927 msgstr "Leeg bestand"
1928
1929 #: src/compose.c:3771
1930 msgid "_Attach anyway"
1931 msgstr "Toch bijvoegen"
1932
1933 #: src/compose.c:3780
1934 #, c-format
1935 msgid "Can't read %s."
1936 msgstr "Kan %s niet lezen."
1937
1938 #: src/compose.c:3807
1939 #, c-format
1940 msgid "Message: %s"
1941 msgstr "Bericht: %s"
1942
1943 #: src/compose.c:4800 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:694
1944 #: src/plugins/python/composewindowtype.c:498
1945 msgid " [Edited]"
1946 msgstr " [Aangepast]"
1947
1948 #: src/compose.c:4807 src/plugins/python/composewindowtype.c:501
1949 #, c-format
1950 msgid "%s - Compose message%s"
1951 msgstr "%s - Bericht opstellen%s"
1952
1953 #: src/compose.c:4810 src/plugins/python/composewindowtype.c:504
1954 #, c-format
1955 msgid "[no subject] - Compose message%s"
1956 msgstr "[geen onderwerp] - Bericht opstellen%s"
1957
1958 #: src/compose.c:4812 src/plugins/python/composewindowtype.c:492
1959 msgid "Compose message"
1960 msgstr "Bericht opstellen"
1961
1962 #: src/compose.c:4839 src/messageview.c:903
1963 msgid ""
1964 "Account for sending mail is not specified.\n"
1965 "Please select a mail account before sending."
1966 msgstr ""
1967 "Geen account opgegeven voor het verzenden van berichten.\n"
1968 "Selecteer eerst een account."
1969
1970 #: src/compose.c:5060 src/compose.c:5097
1971 #, c-format
1972 msgid "The only recipient is the default '%s' address. Send anyway?"
1973 msgstr "De enige ontvanger is het standaard '%s'-adres. Toch verzenden?"
1974
1975 #: src/compose.c:5062 src/compose.c:5099 src/compose.c:5142 src/compose.c:5190
1976 #: src/prefs_account.c:3323 src/toolbar.c:484 src/toolbar.c:516
1977 msgid "Send"
1978 msgstr "Verzenden"
1979
1980 #: src/compose.c:5064 src/compose.c:5101 src/compose.c:5135 src/compose.c:5183
1981 #: src/compose.c:5718 src/folderview.c:2543 src/messageview.c:856
1982 #: src/messageview.c:884 src/plugins/attachwarner/attachwarner.c:210
1983 #: src/toolbar.c:2933
1984 msgid "_Send"
1985 msgstr "_Verzenden"
1986
1987 #: src/compose.c:5118
1988 msgid "Recipient is not specified."
1989 msgstr "Geen ontvanger opgegeven."
1990
1991 #: src/compose.c:5137 src/compose.c:5185
1992 #: src/plugins/attachwarner/attachwarner.c:212
1993 msgid "_Queue"
1994 msgstr "_Wachtrij"
1995
1996 #: src/compose.c:5138
1997 #, c-format
1998 msgid "Subject is empty. %s"
1999 msgstr "Het onderwerp is leeg. %s"
2000
2001 #: src/compose.c:5139 src/compose.c:5187
2002 #: src/plugins/attachwarner/attachwarner.c:222
2003 msgid "Send it anyway?"
2004 msgstr "Toch verzenden?"
2005
2006 #: src/compose.c:5140 src/compose.c:5188
2007 #: src/plugins/attachwarner/attachwarner.c:222
2008 msgid "Queue it anyway?"
2009 msgstr "Toch in de wachtrij zetten?"
2010
2011 #: src/compose.c:5142 src/compose.c:5190 src/toolbar.c:517
2012 msgid "Send later"
2013 msgstr "Wachtrij"
2014
2015 #: src/compose.c:5186
2016 #, c-format
2017 msgid "Sending to %d recipients. %s"
2018 msgstr "Verzenden aan %d ontvangers. %s"
2019
2020 #: src/compose.c:5243 src/compose.c:10123
2021 msgid ""
2022 "Could not queue message for sending:\n"
2023 "\n"
2024 "Charset conversion failed."
2025 msgstr ""
2026 "Kon bericht niet in de wachtrij zetten:\n"
2027 "\n"
2028 "Omzetten van de tekenset mislukt."
2029
2030 #: src/compose.c:5246 src/compose.c:10126
2031 msgid ""
2032 "Could not queue message for sending:\n"
2033 "\n"
2034 "Couldn't get recipient encryption key."
2035 msgstr ""
2036 "Kon bericht niet in de wachtrij zetten:\n"
2037 "\n"
2038 "Kon de sleutel van de ontvanger, nodig voor versleutelen, niet vinden."
2039
2040 #: src/compose.c:5252 src/compose.c:10120
2041 #, c-format
2042 msgid ""
2043 "Could not queue message for sending:\n"
2044 "\n"
2045 "Signature failed: %s"
2046 msgstr ""
2047 "Kon bericht niet in de wachtrij zetten:\n"
2048 "\n"
2049 "Ondertekenen mislukt: %s"
2050
2051 #: src/compose.c:5255
2052 #, c-format
2053 msgid ""
2054 "Could not queue message for sending:\n"
2055 "\n"
2056 "%s."
2057 msgstr ""
2058 "Kon bericht niet in de wachtrij zetten:\n"
2059 "\n"
2060 "%s."
2061
2062 #: src/compose.c:5257
2063 msgid "Could not queue message for sending."
2064 msgstr "Kon bericht niet in de wachtrij zetten."
2065
2066 #: src/compose.c:5272 src/compose.c:5332
2067 msgid ""
2068 "The message was queued but could not be sent.\n"
2069 "Use \"Send queued messages\" from the main window to retry."
2070 msgstr ""
2071 "Het bericht is in de wachtrij gezet maar niet verstuurd.\n"
2072 "Gebruik \"Verzend berichten uit de wachtrij\" van het hoofdvenster om het "
2073 "opnieuw te proberen."
2074
2075 #: src/compose.c:5328
2076 #, c-format
2077 msgid ""
2078 "%s\n"
2079 "Use \"Send queued messages\" from the main window to retry."
2080 msgstr ""
2081 "%s\n"
2082 "Gebruik \"Verzend berichten uit de wachtrij\" van het hoofdvenster om het "
2083 "opnieuw te proberen."
2084
2085 #: src/compose.c:5714
2086 #, c-format
2087 msgid ""
2088 "Can't convert the character encoding of the message \n"
2089 "to the specified %s charset.\n"
2090 "Send it as %s?"
2091 msgstr ""
2092 "Kan de tekensetcodering van het bericht niet converteren \n"
2093 "naar de opgegeven tekenset '%s'.\n"
2094 "Verzenden met tekenset %s?"
2095
2096 #: src/compose.c:5776
2097 #, c-format
2098 msgid ""
2099 "Line %d exceeds the line length limit (998 bytes).\n"
2100 "The contents of the message might be broken on the way to the delivery.\n"
2101 "\n"
2102 "Send it anyway?"
2103 msgstr ""
2104 "Regel %d overschrijdt de lengtelimiet (998 bytes).\n"
2105 "De inhoud van het bericht zal onderweg misschien in stukken gebroken "
2106 "worden.\n"
2107 "Toch verzenden?"
2108
2109 #: src/compose.c:5887
2110 #, c-format
2111 msgid "Couldn't encrypt the email: %s"
2112 msgstr "Decoderen van e-mail mislukt: %s"
2113
2114 #: src/compose.c:6008
2115 msgid "Encryption warning"
2116 msgstr "Versleutel-waarschuwing"
2117
2118 #: src/compose.c:6009
2119 msgid "C_ontinue"
2120 msgstr "Ga _door met bewerken"
2121
2122 #: src/compose.c:6058
2123 msgid "No account for sending mails available!"
2124 msgstr "Geen account beschikbaar voor het verzenden."
2125
2126 #: src/compose.c:6067
2127 msgid "Selected account isn't NNTP: Posting is impossible."
2128 msgstr "Geselecteerd account is geen NNTP: Plaatsen is niet mogelijk."
2129
2130 #: src/compose.c:6300
2131 #, c-format
2132 msgid "Attachment %s doesn't exist anymore. Ignore?"
2133 msgstr "Bijvoegsel %s bestaat niet meer. Negeren?"
2134
2135 #: src/compose.c:6301 src/mainwindow.c:656 src/toolbar.c:274 src/toolbar.c:2466
2136 msgid "Cancel sending"
2137 msgstr "Verzenden annuleren"
2138
2139 #: src/compose.c:6301
2140 msgid "Ignore attachment"
2141 msgstr "Negeer bijvoegsel"
2142
2143 #: src/compose.c:6341
2144 #, c-format
2145 msgid "Original %s part"
2146 msgstr "Origineel %s gedeelte"
2147
2148 #: src/compose.c:6942
2149 msgid "Add to address _book"
2150 msgstr "Toevoegen aan adres_boek"
2151
2152 #: src/compose.c:7103
2153 msgid "Delete entry contents"
2154 msgstr "Verwijder inhoud"
2155
2156 #: src/compose.c:7107 src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:289
2157 msgid "Use <tab> to autocomplete from addressbook"
2158 msgstr "Gebruik <tab> om adressen automatisch af te maken"
2159
2160 #: src/compose.c:7322
2161 msgid "Mime type"
2162 msgstr "MIME-type"
2163
2164 #: src/compose.c:7328 src/mimeview.c:273 src/plugins/pgpcore/select-keys.c:393
2165 #: src/prefs_matcher.c:630 src/prefs_summaries.c:442
2166 #: src/prefs_summary_column.c:85 src/summaryview.c:446
2167 msgid "Size"
2168 msgstr "Grootte"
2169
2170 #: src/compose.c:7391
2171 msgid "Save Message to "
2172 msgstr "Bericht bewaren in"
2173
2174 #: src/compose.c:7428 src/editjpilot.c:276 src/editldap.c:519
2175 #: src/editvcard.c:192 src/export.c:164 src/import.c:163 src/importmutt.c:238
2176 #: src/importpine.c:237 src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1075
2177 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:229
2178 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:252
2179 #: src/plugins/bsfilter/bsfilter_gtk.c:181
2180 #: src/plugins/clamd/clamav_plugin_gtk.c:300
2181 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:418
2182 msgid "_Browse"
2183 msgstr "_Bladeren"
2184
2185 #: src/compose.c:7450
2186 msgid "Select folder to save message to"
2187 msgstr "Selecteer map om bericht in op te slaan"
2188
2189 #: src/compose.c:7907
2190 msgid "Hea_der"
2191 msgstr "Hea_der"
2192
2193 #: src/compose.c:7912
2194 msgid "_Attachments"
2195 msgstr "_Bijvoegsels"
2196
2197 #: src/compose.c:7926
2198 msgid "Othe_rs"
2199 msgstr "Anderen"
2200
2201 #: src/compose.c:7941
2202 msgid "S_ubject:"
2203 msgstr "_Onderwerp:"
2204
2205 #: src/compose.c:8165
2206 #, c-format
2207 msgid ""
2208 "Spell checker could not be started.\n"
2209 "%s"
2210 msgstr ""
2211 "Spellingcontrole kon niet gestart worden.\n"
2212 "%s"
2213
2214 #: src/compose.c:8312
2215 msgid "_From:"
2216 msgstr "_Van:"
2217
2218 #: src/compose.c:8329
2219 msgid "Account to use for this email"
2220 msgstr "Te gebruiken account voor dit bericht"
2221
2222 #: src/compose.c:8331
2223 msgid "Sender address to be used"
2224 msgstr "Een afzender-adres is verplicht."
2225
2226 #: src/compose.c:8497
2227 #, c-format
2228 msgid ""
2229 "The privacy system '%s' cannot be loaded. You will not be able to sign or "
2230 "encrypt this message."
2231 msgstr ""
2232 "Het privacy-systeem '%s' kon niet worden geladen. Het zal niet mogelijk zijn "
2233 "om dit bericht te ondertekenen of te versleutelen."
2234
2235 #: src/compose.c:8598 src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1174
2236 msgid "_None"
2237 msgstr "G_een"
2238
2239 #: src/compose.c:8699 src/prefs_template.c:750
2240 #, c-format
2241 msgid "The body of the template has an error at line %d."
2242 msgstr "Opmaakfout in berichttekst-sjabloon op regel %d."
2243
2244 #: src/compose.c:8794
2245 #, c-format
2246 msgctxt "'%s' stands for a header name"
2247 msgid "Template '%s' format error."
2248 msgstr "Opmaakfout in '%s'-sjabloon."
2249
2250 #: src/compose.c:9195
2251 msgid "Invalid MIME type."
2252 msgstr "Ongeldig MIME-type."
2253
2254 #: src/compose.c:9210
2255 msgid "File doesn't exist or is empty."
2256 msgstr "Bestand bestaat niet of is leeg."
2257
2258 #: src/compose.c:9284
2259 msgid "Properties"
2260 msgstr "Eigenschappen"
2261
2262 #: src/compose.c:9301
2263 msgid "MIME type"
2264 msgstr "MIME-type"
2265
2266 #: src/compose.c:9342
2267 msgid "Encoding"
2268 msgstr "Codering"
2269
2270 #: src/compose.c:9362
2271 msgid "Path"
2272 msgstr "Pad"
2273
2274 #: src/compose.c:9363
2275 msgid "File name"
2276 msgstr "Bestandsnaam"
2277
2278 #: src/compose.c:9622
2279 #, c-format
2280 msgid ""
2281 "The external editor is still working.\n"
2282 "Force terminating the process?\n"
2283 "process group id: %d"
2284 msgstr ""
2285 "De externe editor is nog steeds actief.\n"
2286 "Zal ik het programma afbreken?\n"
2287 "procesgroep id: %d"
2288
2289 #: src/compose.c:10089 src/messageview.c:1105
2290 msgid "Claws Mail needs network access in order to send this email."
2291 msgstr ""
2292 "Claws Mail heeft netwerktoegang nodig voor het verzenden van deze e-mail."
2293
2294 #: src/compose.c:10115
2295 msgid "Could not queue message."
2296 msgstr "Kon bericht niet in de wachtrij zetten."
2297
2298 #: src/compose.c:10117
2299 #, c-format
2300 msgid ""
2301 "Could not queue message:\n"
2302 "\n"
2303 "%s."
2304 msgstr ""
2305 "Kon bericht niet in de wachtrij zetten:\n"
2306 "\n"
2307 "%s."
2308
2309 #: src/compose.c:10295
2310 msgid "Could not save draft."
2311 msgstr "Kon klad niet opslaan."
2312
2313 #: src/compose.c:10299
2314 msgid "Could not save draft"
2315 msgstr "Kon klad niet opslaan"
2316
2317 #: src/compose.c:10300
2318 msgid ""
2319 "Could not save draft.\n"
2320 "Do you want to cancel exit or discard this email?"
2321 msgstr ""
2322 "Kon klad niet opslaan.\n"
2323 "Wil je deze e-mail annuleren of weggooien?"
2324
2325 #: src/compose.c:10302
2326 msgid "_Cancel exit"
2327 msgstr "_Annuleren"
2328
2329 #: src/compose.c:10302
2330 msgid "_Discard email"
2331 msgstr "_Gooi e-mail weg"
2332
2333 #: src/compose.c:10462 src/compose.c:10476
2334 msgid "Select file"
2335 msgstr "Selecteer bestand"
2336
2337 #: src/compose.c:10490
2338 #, c-format
2339 msgid "File '%s' could not be read."
2340 msgstr "Bestand '%s' kon niet gelezen worden."
2341
2342 #: src/compose.c:10492
2343 #, c-format
2344 msgid ""
2345 "File '%s' contained invalid characters\n"
2346 "for the current encoding, insertion may be incorrect."
2347 msgstr ""
2348 "Bestand '%s' bevat ongeldige characters\n"
2349 "voor de huidige codering, invoeging kan onjuist zijn."
2350
2351 #: src/compose.c:10571
2352 msgid "Discard message"
2353 msgstr "Gooi bericht weg"
2354
2355 #: src/compose.c:10572
2356 msgid "This message has been modified. Discard it?"
2357 msgstr "Bericht is gewijzigd, veranderingen laten vervallen?"
2358
2359 #: src/compose.c:10573 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:433
2360 msgid "_Discard"
2361 msgstr "_Gooi weg"
2362
2363 #: src/compose.c:10573 src/compose.c:10577
2364 msgid "_Save to Drafts"
2365 msgstr "Opslaan als _klad"
2366
2367 #: src/compose.c:10575 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:431
2368 msgid "Save changes"
2369 msgstr "Veranderingen opslaan"
2370
2371 #: src/compose.c:10576
2372 msgid "This message has been modified. Save the latest changes?"
2373 msgstr "Bericht is gewijzigd. Veranderingen opslaan?"
2374
2375 #: src/compose.c:10577
2376 msgid "_Don't save"
2377 msgstr "_Niet opslaan"
2378
2379 #: src/compose.c:10648
2380 #, c-format
2381 msgid "Do you want to apply the template '%s'?"
2382 msgstr "Wil je sjabloon '%s' toepassen?"
2383
2384 #: src/compose.c:10650
2385 msgid "Apply template"
2386 msgstr "Sjabloon toepassen"
2387
2388 #: src/compose.c:10651 src/prefs_actions.c:329 src/prefs_filtering_action.c:610
2389 #: src/prefs_filtering.c:477 src/prefs_matcher.c:774 src/prefs_template.c:311
2390 #: src/prefs_toolbar.c:1063
2391 msgid "_Replace"
2392 msgstr "_Vervang"
2393
2394 #: src/compose.c:11520
2395 #, c-format
2396 msgid ""
2397 "Do you want to insert the contents of the file into the message body, or "
2398 "attach it to the email?"
2399 msgid_plural ""
2400 "Do you want to insert the contents of the %d files into the message body, or "
2401 "attach them to the email?"
2402 msgstr[0] ""
2403 "Wil je de inhoud van het bestand invoegen in de tekst van het bericht of "
2404 "bijvoegen wanneer het verstuurd wordt?"
2405 msgstr[1] ""
2406 "Wil je de inhoud van de bestanden invoegen in de tekst van de %d berichten "
2407 "of bijvoegen wanneer het verstuurd wordt?"
2408
2409 #: src/compose.c:11526
2410 msgid "Insert or attach?"
2411 msgstr "In- of Bijvoegen"
2412
2413 #: src/compose.c:11527
2414 msgid "_Attach"
2415 msgstr "_Bijvoegen"
2416
2417 #: src/compose.c:11745
2418 #, c-format
2419 msgid "Quote format error at line %d."
2420 msgstr "Opmaakfout in citaat op regel %d."
2421
2422 #: src/compose.c:12042
2423 #, c-format
2424 msgid ""
2425 "You are about to reply to %d messages. Opening the windows could take some "
2426 "time. Do you want to continue?"
2427 msgstr ""
2428 "Je staat op het punt op %d berichten te reageren. Het openen van de vensters "
2429 "kan enige tijd duren. Wil je doorgaan?"
2430
2431 #: src/crash.c:140
2432 #, c-format
2433 msgid "Claws Mail process (%ld) received signal %ld"
2434 msgstr "Claws Mail process (%ld) ontving signaal %ld"
2435
2436 #: src/crash.c:186
2437 msgid "Claws Mail has crashed"
2438 msgstr "Claws Mail is gecrashed"
2439
2440 # , c-format
2441 #: src/crash.c:202
2442 #, c-format
2443 msgid ""
2444 "%s.\n"
2445 "Please file a bug report and include the information below."
2446 msgstr ""
2447 "%s.\n"
2448 "Rapporteer een bug-verslag, vermeld onderstaande informatie in je bericht."
2449
2450 #: src/crash.c:207
2451 msgid "Debug log"
2452 msgstr "Debuglog"
2453
2454 #: src/crash.c:251 src/toolbar.c:534
2455 msgid "Close"
2456 msgstr "Sluiten"
2457
2458 #: src/crash.c:256
2459 msgid "Save..."
2460 msgstr "Opslaan..."
2461
2462 #: src/crash.c:261
2463 msgid "Create bug report"
2464 msgstr "Maak een bug-verslag"
2465
2466 #: src/crash.c:311
2467 msgid "Save crash information"
2468 msgstr "Sla crash-informatie op"
2469
2470 #: src/editaddress.c:155 src/editaddress.c:231
2471 msgid "Add New Person"
2472 msgstr "Toevoegen nieuw persoon"
2473
2474 #: src/editaddress.c:157
2475 msgid ""
2476 "Adding a new person requires at least one of the\n"
2477 "following values to be set:\n"
2478 " - Display Name\n"
2479 " - First Name\n"
2480 " - Last Name\n"
2481 " - Nickname\n"
2482 " - any email address\n"
2483 " - any additional attribute\n"
2484 "\n"
2485 "Click OK to keep editing this contact.\n"
2486 "Click Cancel to close without saving."
2487 msgstr ""
2488 "Voor het toevoegen van een nieuw persoon moet\n"
2489 "tenminste één van de volgende gegevens ingevoerd\n"
2490 "zijn:\n"
2491 " - Weergegeven naam\n"
2492 " - Voornaam\n"
2493 " - Achternaam\n"
2494 " - Bijnaam\n"
2495 " - een e-mailadres\n"
2496 " - een andere eigenschap\n"
2497 "\n"
2498 "Klik op OK om dit contact te blijven bewerken.\n"
2499 "Klik op Annuleren om af te sluiten zonder op te slaan."
2500
2501 #: src/editaddress.c:168
2502 msgid ""
2503 "Adding a new person requires at least one of the\n"
2504 "following values to be set:\n"
2505 " - First Name\n"
2506 " - Last Name\n"
2507 " - any email address\n"
2508 " - any additional attribute\n"
2509 "\n"
2510 "Click OK to keep editing this contact.\n"
2511 "Click Cancel to close without saving."
2512 msgstr ""
2513 "Voor het toevoegen van een nieuw persoon moet tenminste één\n"
2514 "van de volgende gegevens ingevoerd zijn:\n"
2515 " - Voornaam\n"
2516 " - Achternaam\n"
2517 " - een e-mailadres\n"
2518 " - een andere eigenschap\n"
2519 "\n"
2520 "Klik op OK om dit contact te blijven bewerken.\n"
2521 "Klik op Annuleren om af te sluiten zonder op te slaan."
2522
2523 #: src/editaddress.c:232
2524 msgid "Edit Person Details"
2525 msgstr "Bewerken persoonlijke informatie"
2526
2527 #: src/editaddress.c:410
2528 msgid "An Email address must be supplied."
2529 msgstr "Een e-mailadres is verplicht."
2530
2531 #: src/editaddress.c:586 src/editaddress_other_attributes_ldap.c:198
2532 msgid "A Name and Value must be supplied."
2533 msgstr "Naam en waarde verplicht."
2534
2535 #: src/editaddress.c:675 src/prefs_folder_item.c:1694
2536 msgid "Discard"
2537 msgstr "Gooi weg"
2538
2539 #: src/editaddress.c:676
2540 msgid "Apply"
2541 msgstr "Pas toe"
2542
2543 #: src/editaddress.c:706 src/editaddress.c:755
2544 msgid "Edit Person Data"
2545 msgstr "Wijzig persoonlijke gegevens"
2546
2547 #: src/editaddress.c:784
2548 msgid "Choose a picture"
2549 msgstr "Kies een afbeelding"
2550
2551 #: src/editaddress.c:803
2552 #, c-format
2553 msgid ""
2554 "Failed to import image: \n"
2555 "%s"
2556 msgstr ""
2557 "Afbeelding importeren mislukt: \n"
2558 "%s"
2559
2560 #: src/editaddress.c:845
2561 msgid "_Set picture"
2562 msgstr "_Stel afbeelding in"
2563
2564 #: src/editaddress.c:846
2565 msgid "_Unset picture"
2566 msgstr "_Afbeelding verwijderen"
2567
2568 #: src/editaddress.c:904
2569 msgid "Photo"
2570 msgstr "Foto"
2571
2572 #: src/editaddress.c:951 src/editaddress.c:953 src/expldifdlg.c:516
2573 #: src/exporthtml.c:761 src/ldif.c:746
2574 msgid "Display Name"
2575 msgstr "Weergegeven naam"
2576
2577 #: src/editaddress.c:962 src/editaddress.c:966 src/ldif.c:754
2578 msgid "Last Name"
2579 msgstr "Achternaam"
2580
2581 #: src/editaddress.c:963 src/editaddress.c:965 src/ldif.c:750
2582 msgid "First Name"
2583 msgstr "Voornaam"
2584
2585 #: src/editaddress.c:969 src/editaddress.c:971
2586 msgid "Nickname"
2587 msgstr "Bijnaam"
2588
2589 #: src/editaddress.c:1055 src/editaddress.c:1123
2590 msgid "Alias"
2591 msgstr "Alias"
2592
2593 #: src/editaddress.c:1265 src/editaddress.c:1334 src/editaddress.c:1354
2594 #: src/editaddress_other_attributes_ldap.c:303
2595 #: src/editaddress_other_attributes_ldap.c:371 src/prefs_customheader.c:222
2596 msgid "Value"
2597 msgstr "Waarde"
2598
2599 #: src/editaddress.c:1425
2600 msgid "_User Data"
2601 msgstr "_Gebruikersgegevens"
2602
2603 #: src/editaddress.c:1426
2604 msgid "_Email Addresses"
2605 msgstr "_E-mailadres"
2606
2607 #: src/editaddress.c:1429 src/editaddress.c:1432
2608 msgid "O_ther Attributes"
2609 msgstr "O_verige Eigenschappen"
2610
2611 #: src/editaddress.c:1583
2612 #, c-format
2613 msgid ""
2614 "Failed to save image: \n"
2615 "%s"
2616 msgstr ""
2617 "Opslaan afbeelding mislukt: \n"
2618 "%s"
2619
2620 #: src/editbook.c:109
2621 msgid "File appears to be OK."
2622 msgstr "Bestand lijkt OK."
2623
2624 #: src/editbook.c:112
2625 msgid "File does not appear to be a valid address book format."
2626 msgstr "Bestand heeft geen geldig adresboekformaat."
2627
2628 #: src/editbook.c:115 src/editjpilot.c:191 src/editvcard.c:98
2629 msgid "Could not read file."
2630 msgstr "Kon bestand niet lezen."
2631
2632 #: src/editbook.c:149 src/editbook.c:262
2633 msgid "Edit Addressbook"
2634 msgstr "Bewerken adresboek"
2635
2636 #: src/editbook.c:177 src/editjpilot.c:264 src/editvcard.c:180
2637 msgid " Check File "
2638 msgstr " Controleer bestand"
2639
2640 #: src/editbook.c:182 src/editjpilot.c:269 src/editvcard.c:185
2641 #: src/importmutt.c:231 src/importpine.c:230 src/prefs_account.c:1976
2642 #: src/wizard.c:1196 src/wizard.c:1616
2643 msgid "File"
2644 msgstr "Bestand"
2645
2646 #: src/editbook.c:281
2647 msgid "Add New Addressbook"
2648 msgstr "Nieuw adresboek toevoegen"
2649
2650 #: src/editgroup.c:101
2651 msgid "A Group Name must be supplied."
2652 msgstr "Een groepnaam is verplicht."
2653
2654 #: src/editgroup.c:294
2655 msgid "Edit Group Data"
2656 msgstr "Bewerken Groep"
2657
2658 #: src/editgroup.c:323 src/exporthtml.c:597
2659 msgid "Group Name"
2660 msgstr "Groepnaam"
2661
2662 #: src/editgroup.c:342
2663 msgid "Addresses in Group"
2664 msgstr "Adressen in groep"
2665
2666 #: src/editgroup.c:377
2667 msgid "Available Addresses"
2668 msgstr "Beschikbare adressen"
2669
2670 #: src/editgroup.c:452
2671 msgid "Move Email Addresses to or from Group with arrow buttons"
2672 msgstr "Verplaats adressen van/naar Groep met de pijltjestoetsen"
2673
2674 #: src/editgroup.c:500
2675 msgid "Edit Group Details"
2676 msgstr "Bewerken groepdetails"
2677
2678 #: src/editgroup.c:503
2679 msgid "Add New Group"
2680 msgstr "Toevoegen nieuwe groep"
2681
2682 #: src/editgroup.c:553
2683 msgid "Edit folder"
2684 msgstr "Bewerken map"
2685
2686 #: src/editgroup.c:553
2687 msgid "Input the new name of folder:"
2688 msgstr "Geef de naam van de nieuwe map:"
2689
2690 #: src/editgroup.c:556 src/foldersel.c:594 src/imap_gtk.c:193 src/mh_gtk.c:144
2691 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:244 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:91
2692 msgid "New folder"
2693 msgstr "Nieuwe map"
2694
2695 #: src/editgroup.c:557 src/foldersel.c:595 src/mh_gtk.c:145
2696 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:245 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:92
2697 msgid "Input the name of new folder:"
2698 msgstr "Geef de naam van de nieuwe map:"
2699
2700 #: src/editjpilot.c:188
2701 msgid "File does not appear to be JPilot format."
2702 msgstr "Bestand heeft geen JPilot formaat"
2703
2704 #: src/editjpilot.c:200
2705 msgid "Select JPilot File"
2706 msgstr "Selecteer JPilot-bestand"
2707
2708 #: src/editjpilot.c:236 src/editjpilot.c:365
2709 msgid "Edit JPilot Entry"
2710 msgstr "Wijzig JPilot"
2711
2712 #: src/editjpilot.c:281
2713 msgid "Additional e-Mail address item(s)"
2714 msgstr "Andere e-mail-adres(sen)"
2715
2716 #: src/editjpilot.c:372
2717 msgid "Add New JPilot Entry"
2718 msgstr "Nieuwe JPilot invoer"
2719
2720 #: src/editldap_basedn.c:137
2721 msgid "Edit LDAP - Select Search Base"
2722 msgstr "Wijzig LDAP - Selecteer zoekbasis"
2723
2724 #: src/editldap_basedn.c:156 src/editldap.c:441
2725 msgid "Hostname"
2726 msgstr "Hostnaam"
2727
2728 #: src/editldap_basedn.c:166 src/editldap.c:458
2729 #: src/plugins/clamd/clamav_plugin_gtk.c:390 src/ssl_manager.c:108
2730 msgid "Port"
2731 msgstr "Poort"
2732
2733 #: src/editldap_basedn.c:176 src/editldap.c:503
2734 msgid "Search Base"
2735 msgstr "Zoek base"
2736
2737 #: src/editldap_basedn.c:197
2738 msgid "Available Search Base(s)"
2739 msgstr "Beschikbare zoekbase"
2740
2741 #: src/editldap_basedn.c:287
2742 msgid "Could not read Search Base(s) from server - please set manually"
2743 msgstr "Zoekbases niet gevonden - zet handmatig"
2744
2745 #: src/editldap_basedn.c:291 src/editldap.c:281
2746 msgid "Could not connect to server"
2747 msgstr "Geen verbinding met server"
2748
2749 #: src/editldap.c:152
2750 msgid "A Name must be supplied."
2751 msgstr "Een naam is verplicht."
2752
2753 #: src/editldap.c:164
2754 msgid "A Hostname must be supplied for the server."
2755 msgstr "Een hostnaam voor de server is verplicht."
2756
2757 #: src/editldap.c:177
2758 msgid "At least one LDAP search attribute should be supplied."
2759 msgstr "Je dient op z'n minst één LDAP-eigenschap op te geven."
2760
2761 #: src/editldap.c:278
2762 msgid "Connected successfully to server"
2763 msgstr "Verbonden met server"
2764
2765 #: src/editldap.c:336 src/editldap.c:971
2766 msgid "Edit LDAP Server"
2767 msgstr "Wijzig LDAP-server"
2768
2769 #: src/editldap.c:437
2770 msgid "A name that you wish to call the server."
2771 msgstr "De LDAP-servernaam"
2772
2773 #: src/editldap.c:450
2774 msgid ""
2775 "This is the hostname of the server. For example, \"ldap.example.org\" may be "
2776 "appropriate for the \"example.org\" organization. An IP address may also be "
2777 "used. You may specify \"localhost\" if running an LDAP server on the same "
2778 "computer as Claws Mail."
2779 msgstr ""
2780 "Dit is de hostnaam van de server. \"ldap.mijndomein.nl\" is mogelijk de "
2781 "goede naam voor organisatie \"mijndomein.nl\". Je mag ook een IP-adres "
2782 "opgeven. Je kunt \"localhost\" opgeven als de LDAP-server op dezelfde "
2783 "computer draait als Claws Mail."
2784
2785 #: src/editldap.c:470
2786 msgid "STARTTLS"
2787 msgstr " STARTTLS"
2788
2789 #: src/editldap.c:471 src/prefs_account.c:3396
2790 msgid "SSL/TLS"
2791 msgstr "SSL/TLS"
2792
2793 #: src/editldap.c:475
2794 msgid ""
2795 "Enable secure connection to the LDAP server via STARTTLS. Connection starts "
2796 "unencrypted and is secured by STARTTLS command. If connection fails, be sure "
2797 "to check the correct configuration in ldap.conf (TLS_CACERTDIR and "
2798 "TLS_REQCERT fields)."
2799 msgstr ""
2800 "Gebruik STARTTLS voor een beveiligde verbinding met de LDAP-server. "
2801 "Controleer, als het niet lukt om een verbinding te maken, de instellingen in "
2802 "ldap.conf (de velden TLS_CACERTDIR en TLS_REQCERT)."
2803
2804 #: src/editldap.c:480
2805 msgid ""
2806 "Enable secure connection to the LDAP server via SSL/TLS. If connection "
2807 "fails, be sure to check the correct configuration in ldap.conf "
2808 "(TLS_CACERTDIR and TLS_REQCERT fields)."
2809 msgstr ""
2810 "Gebruik SSL/TLS voor een beveiligde verbinding met de LDAP-server. "
2811 "Controleer, als het niet lukt om een verbinding te maken, de instellingen in "
2812 "ldap.conf (de velden TLS_CACERTDIR en TLS_REQCERT)."
2813
2814 #: src/editldap.c:492
2815 msgid "The port number that the server listens on. Port 389 is the default."
2816 msgstr ""
2817 "Het poortnummer waar de server naar luistert. Poort 389 is de "
2818 "standaardwaarde."
2819
2820 #: src/editldap.c:495
2821 msgid " Check Server "
2822 msgstr " Controleer server "
2823
2824 #: src/editldap.c:499
2825 msgid "Press this button to test the connection to the server."
2826 msgstr "Klik op deze knop om de verbinding met de server te testen."
2827
2828 #: src/editldap.c:512
2829 msgid ""
2830 "This specifies the name of the directory to be searched on the server. "
2831 "Examples include:\n"
2832 "  dc=claws-mail,dc=org\n"
2833 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
2834 "  o=Organization Name,c=Country\n"
2835 msgstr ""
2836 "Dit specificeert de map op de server waarin moet worden gezocht. "
2837 "Bijvoorbeeld:\n"
2838 "  dc=claws-mail,dc=org\n"
2839 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
2840 "  o=Organization Name,c=Country\n"
2841
2842 #: src/editldap.c:523
2843 msgid ""
2844 "Press this button to lookup the name of available directory names on the "
2845 "server."
2846 msgstr "Klik op deze knop om de op de server beschikbare mapnamen op te halen."
2847
2848 #: src/editldap.c:579
2849 msgid "Search Attributes"
2850 msgstr "Zoekgegevens"
2851
2852 #: src/editldap.c:588
2853 msgid ""
2854 "A list of LDAP attribute names that should be searched when attempting to "
2855 "find a name or address."
2856 msgstr ""
2857 "Een lijst van LDAP-eigenschappen waarin moet worden gekeken als een naam of "
2858 "adres gezocht wordt."
2859
2860 #: src/editldap.c:591
2861 msgid " Defaults "
2862 msgstr " Standaardwaarden "
2863
2864 #: src/editldap.c:595
2865 msgid ""
2866 "This resets the attribute names to a default value that should find most "
2867 "names and addresses during a name or address search process."
2868 msgstr ""
2869 "Dit zet de eigenschapnamen terug naar een standaardwaarde die, gebruikt in "
2870 "een zoekopdracht naar namen en adressen, waarschijnlijk de meeste records "
2871 "wel zal vinden"
2872
2873 #: src/editldap.c:601
2874 msgid "Max Query Age (secs)"
2875 msgstr "Maximale duur van verzoek (secs)"
2876
2877 #: src/editldap.c:616
2878 msgid ""
2879 "This defines the maximum period of time (in seconds) that an address search "
2880 "result is valid for address completion purposes. Search results are stored "
2881 "in a cache until this period of time has passed and then retired. This will "
2882 "improve the response time when attempting to search for the same name or "
2883 "address on subsequent address completion requests. The cache will be "
2884 "searched in preference to performing a new server search request. The "
2885 "default value of 600 seconds (10 minutes), should be sufficient for most "
2886 "servers. A larger value will reduce the search time for subsequent searches. "
2887 "This is useful for servers that have slow response times at the expense of "
2888 "more memory to cache results."
2889 msgstr ""
2890 "Dit bepaald de maximale tijd (in seconden) dat een adres zoekresultaat "
2891 "geldig blijft voor het aanvullen van een adres. Zoekresultaten worden "
2892 "gedurende die periode opgeslagen in het geheugen. Dit zal de responstijd "
2893 "verbeteren als je dezelfde naam of hetzelfde adres nogmaals probeert te "
2894 "zoeken. De opgeslagen zoekresultaten zullen dan eerst doorzocht worden "
2895 "voordat een nieuwe zoekopdracht aan de server wordt gegeven. De "
2896 "standaardwaarde 600 seconden (10 minuten), zal voldoen voor de meeste "
2897 "servers. Een hogere waarde zal de zoektijd voor opeenvolgende zoekopdrachten "
2898 "verder verkleinen. Dit is handig voor langzame servers, maar dat kost wel "
2899 "meer geheugen om de resultaten op te slaan."
2900
2901 #: src/editldap.c:633
2902 msgid "Include server in dynamic search"
2903 msgstr "Gebruik server bij dynamisch zoeken"
2904
2905 #: src/editldap.c:638
2906 msgid ""
2907 "Check this option to include this server for dynamic searches when using "
2908 "address completion."
2909 msgstr ""
2910 "Vink deze optie aan als je deze server wilt gebruiken voor dynamisch zoeken "
2911 "tijdens het automatisch aanvullen van adressen."
2912
2913 #: src/editldap.c:644
2914 msgid "Match names 'containing' search term"
2915 msgstr "Vergelijk namen met een 'bevat'-zoekterm"
2916
2917 #: src/editldap.c:649
2918 msgid ""
2919 "Searches for names and addresses can be performed either using \"begins-with"
2920 "\" or \"contains\" search term. Check this option to perform a \"contains\" "
2921 "search; this type of search usually takes longer to complete. Note that for "
2922 "performance reasons, address completion uses \"begins-with\" for all "
2923 "searches against other address interfaces."
2924 msgstr ""
2925 "Namen en adressen zoeken kan uitgevoerd worden door óf te kijken of de "
2926 "zoekterm overeenkomt met het 'begin' van een naam óf dat de naam de zoekterm "
2927 "ergens 'bevat'. Vink deze optie aan om een 'bevat'-zoekterm te gebruiken, "
2928 "het zoeken duurt dan in het algemeen wel langer. Voor snelheidsredenen "
2929 "gebruikt automatisch adres-aanvullen altijd een 'begint-met'-zoekterm voor "
2930 "zoeken in andere adresdatabases."
2931
2932 #: src/editldap.c:702
2933 msgid "Bind DN"
2934 msgstr "Bind DN"
2935
2936 #: src/editldap.c:711
2937 msgid ""
2938 "The LDAP user account name to be used to connect to the server. This is "
2939 "usually only used for protected servers. This name is typically formatted "
2940 "as: \"cn=user,dc=claws-mail,dc=org\". This is usually left empty when "
2941 "performing a search."
2942 msgstr ""
2943 "De te gebruiken LDAP-gebruikersnaam bij het maken van een verbinding met de "
2944 "server. Dit is gewoonlijk alleen nodig voor beveiligde servers. Deze naam "
2945 "heeft typisch een vorm als: \"cn=user,dc=claws-mail,dc=com\". Dit is "
2946 "gewoonlijk leeg voor gebruik bij een zoekopdracht."
2947
2948 #: src/editldap.c:718
2949 msgid "Bind Password"
2950 msgstr "Wachtwoord"
2951
2952 #: src/editldap.c:728
2953 msgid "The password to be used when connecting as the \"Bind DN\" user."
2954 msgstr ""
2955 "Het te gebruiken wachtwoord bij het maken van een verbinding als de \"Bind DN"
2956 "\" gebruiker."
2957
2958 #: src/editldap.c:733
2959 msgid "Timeout (secs)"
2960 msgstr "Tijdslimiet (sec)"
2961
2962 #: src/editldap.c:747
2963 msgid "The timeout period in seconds."
2964 msgstr "De tijdslimiet in seconden."
2965
2966 #: src/editldap.c:751
2967 msgid "Maximum Entries"
2968 msgstr "Maximum aantal ingangen"
2969
2970 #: src/editldap.c:765
2971 msgid ""
2972 "The maximum number of entries that should be returned in the search result."
2973 msgstr ""
2974 "Het maximaal aantal ingangen dat moet worden teruggegeven in een "
2975 "zoekresultaat."
2976
2977 #: src/editldap.c:780 src/prefs_account.c:3287
2978 msgid "Basic"
2979 msgstr "Algemeen"
2980
2981 #: src/editldap.c:782 src/gtk/quicksearch.c:708
2982 msgid "Extended"
2983 msgstr "Uitgebreid"
2984
2985 #: src/editldap.c:976
2986 msgid "Add New LDAP Server"
2987 msgstr "Nieuwe LDAP-server"
2988
2989 #: src/edittags.c:187 src/prefs_filtering_action.c:1447
2990 #: src/prefs_summaries.c:449
2991 msgid "Tag"
2992 msgstr "Tag"
2993
2994 #: src/edittags.c:216
2995 msgid "Delete tag"
2996 msgstr "Verwijder tag"
2997
2998 #: src/edittags.c:217
2999 msgid "Do you really want to delete this tag?"
3000 msgstr "Wil je deze tag werkelijk verwijderen?"
3001
3002 #: src/edittags.c:244
3003 msgid "Delete all tags"
3004 msgstr "Verwijder alle tags"
3005
3006 #: src/edittags.c:245
3007 msgid "Do you really want to delete all tags?"
3008 msgstr "Wil je alle tags werkelijk verwijderen?"
3009
3010 #: src/edittags.c:416
3011 msgid "You entered a reserved tag name, please choose another instead."
3012 msgstr "Je voerde een gereserveerde tag naam in, kies een andere naam."
3013
3014 #: src/edittags.c:458
3015 msgid "Tag is not set."
3016 msgstr "Tag is niet ingesteld."
3017
3018 #: src/edittags.c:523
3019 msgctxt "Dialog title"
3020 msgid "Apply tags"
3021 msgstr "Pas tags toe"
3022
3023 #: src/edittags.c:537
3024 msgid "New tag:"
3025 msgstr "Nieuwe tag:"
3026
3027 #: src/edittags.c:570
3028 msgid "Please select tags to apply/remove. Changes are immediate."
3029 msgstr "Selecteer tags om onmiddelijk toe te passen of te verwijderen."
3030
3031 #: src/editvcard.c:95
3032 msgid "File does not appear to be vCard format."
3033 msgstr "Bestand heeft geen VCard-formaat."
3034
3035 #: src/editvcard.c:107
3036 msgid "Select vCard File"
3037 msgstr "Selecteer VCard-bestand"
3038
3039 #: src/editvcard.c:152 src/editvcard.c:256
3040 msgid "Edit vCard Entry"
3041 msgstr "Wijzig VCard"
3042
3043 #: src/editvcard.c:261
3044 msgid "Add New vCard Entry"
3045 msgstr "Toevoegen nieuwe VCard"
3046
3047 #: src/etpan/etpan-ssl.c:167
3048 msgid "Impossible to set the client certificate.\n"
3049 msgstr "Niet mogelijk om client-certificaat in te stellen.\n"
3050
3051 #: src/exphtmldlg.c:105
3052 msgid "Please specify output directory and file to create."
3053 msgstr "Geef uitvoermap en bestandsnaam op."
3054
3055 #: src/exphtmldlg.c:108
3056 msgid "Select stylesheet and formatting."
3057 msgstr "Kies stijlblad en formattering"
3058
3059 #: src/exphtmldlg.c:111 src/expldifdlg.c:113
3060 msgid "File exported successfully."
3061 msgstr "Bestand geëxporteerd."
3062
3063 #: src/exphtmldlg.c:177
3064 #, c-format
3065 msgid ""
3066 "The HTML output directory '%s'\n"
3067 "does not exist. Do you want to create it?"
3068 msgstr ""
3069 "De HTML-uitvoermap '%s'\n"
3070 "bestaat niet. Wil je deze map aanmaken?"
3071
3072 #: src/exphtmldlg.c:180
3073 msgid "Create directory"
3074 msgstr "Maak directory aan"
3075
3076 #: src/exphtmldlg.c:189
3077 #, c-format
3078 msgid ""
3079 "Could not create output directory for HTML file:\n"
3080 "%s"
3081 msgstr ""
3082 "Kon uitvoerdirectory voor HTML-bestand niet aanmaken:\n"
3083 "%s"
3084
3085 #: src/exphtmldlg.c:191 src/expldifdlg.c:201
3086 msgid "Failed to Create Directory"
3087 msgstr "Directory aanmaken mislukt"
3088
3089 #: src/exphtmldlg.c:233
3090 msgid "Error creating HTML file"
3091 msgstr "Fout bij het aanmaken van HTML-bestand"
3092
3093 #: src/exphtmldlg.c:319
3094 msgid "Select HTML output file"
3095 msgstr "Selecteer HTML-uitvoerbestand"
3096
3097 #: src/exphtmldlg.c:383
3098 msgid "HTML Output File"
3099 msgstr "HTML-uitvoerbestand"
3100
3101 #: src/exphtmldlg.c:392 src/expldifdlg.c:409 src/export.c:171 src/import.c:170
3102 #: src/importldif.c:684
3103 msgid "B_rowse"
3104 msgstr "_Bekijk"
3105
3106 #: src/exphtmldlg.c:445 src/plugins/fancy/fancy_prefs.c:300
3107 msgid "Stylesheet"
3108 msgstr "Stijlblad"
3109
3110 #: src/exphtmldlg.c:453 src/gtk/colorlabel.c:387 src/gtk/gtkaspell.c:1571
3111 #: src/gtk/gtkaspell.c:2231 src/gtk/menu.c:125 src/mainwindow.c:1190
3112 #: src/plugins/archive/archiver_prefs.c:313
3113 #: src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:304 src/prefs_account.c:941
3114 #: src/prefs_toolbar.c:790 src/prefs_toolbar.c:1479 src/summaryview.c:6017
3115 msgid "None"
3116 msgstr "Geen"
3117
3118 #: src/exphtmldlg.c:454 src/prefs_folder_item.c:520 src/prefs_other.c:126
3119 #: src/prefs_other.c:418
3120 msgid "Default"
3121 msgstr "Standaard"
3122
3123 #: src/exphtmldlg.c:455 src/plugins/pgpcore/select-keys.c:243
3124 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:151 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:167
3125 msgid "Full"
3126 msgstr "Volledig"
3127
3128 #: src/exphtmldlg.c:456
3129 msgid "Custom"
3130 msgstr "Aangepast"
3131
3132 #: src/exphtmldlg.c:457
3133 msgid "Custom-2"
3134 msgstr "Aangepast-2"
3135
3136 #: src/exphtmldlg.c:458
3137 msgid "Custom-3"
3138 msgstr "Aangepast-3"
3139
3140 #: src/exphtmldlg.c:459
3141 msgid "Custom-4"
3142 msgstr "Aangepast-4"
3143
3144 #: src/exphtmldlg.c:466
3145 msgid "Full Name Format"
3146 msgstr "Volledige namen"
3147
3148 #: src/exphtmldlg.c:474
3149 msgid "First Name, Last Name"
3150 msgstr "Voornaam, Achternaam"
3151
3152 #: src/exphtmldlg.c:475
3153 msgid "Last Name, First Name"
3154 msgstr "Achternaam, Voornaam"
3155
3156 #: src/exphtmldlg.c:482
3157 msgid "Color Banding"
3158 msgstr "Kleur regels"
3159
3160 #: src/exphtmldlg.c:488
3161 msgid "Format Email Links"
3162 msgstr "Format van E-mail-koppeling"
3163
3164 #: src/exphtmldlg.c:494
3165 msgid "Format User Attributes"
3166 msgstr "Gebruikerseigenschappen toevoegen"
3167
3168 #: src/exphtmldlg.c:539 src/expldifdlg.c:612 src/importldif.c:891
3169 msgid "Address Book:"
3170 msgstr "Adresboekboek:"
3171
3172 #: src/exphtmldlg.c:549 src/expldifdlg.c:622 src/importldif.c:901
3173 msgid "File Name:"
3174 msgstr "Bestandsnaam:"
3175
3176 #: src/exphtmldlg.c:559
3177 msgid "Open with Web Browser"
3178 msgstr "Openen met Webbrowser"
3179
3180 #: src/exphtmldlg.c:591
3181 msgid "Export Address Book to HTML File"
3182 msgstr "Exporteren Adresboek naar HTML-bestand"
3183
3184 #: src/exphtmldlg.c:656 src/expldifdlg.c:720 src/importldif.c:1020
3185 msgid "File Info"
3186 msgstr "Bestandsinfo"
3187
3188 #: src/exphtmldlg.c:657
3189 msgid "Format"
3190 msgstr "Formaat"
3191
3192 #: src/expldifdlg.c:107
3193 msgid "Please specify output directory and LDIF filename to create."
3194 msgstr "Geef uitvoermap en bestandsnaam van LDIF-uitvoerbestand op."
3195
3196 #: src/expldifdlg.c:110
3197 msgid "Specify parameters to format distinguished name."
3198 msgstr "Geef parameters om de 'distinguished name' op te maken."
3199
3200 #: src/expldifdlg.c:187
3201 #, c-format
3202 msgid ""
3203 "LDIF Output Directory '%s'\n"
3204 "does not exist. OK to create new directory?"
3205 msgstr ""
3206 "LDIF-uitvoermap '%s'\n"
3207 "bestaat niet. Wil je een nieuwe map aanmaken?"
3208
3209 #: src/expldifdlg.c:190
3210 msgid "Create Directory"
3211 msgstr "Maak Directory"
3212
3213 #: src/expldifdlg.c:199
3214 #, c-format
3215 msgid ""
3216 "Could not create output directory for LDIF file:\n"
3217 "%s"
3218 msgstr ""
3219 "Kon uitvoermap voor LDIF-bestand niet aanmaken:\n"
3220 "%s"
3221
3222 #: src/expldifdlg.c:241
3223 msgid "Suffix was not supplied"
3224 msgstr "Achtervoegsel niet opgegeven"
3225
3226 #: src/expldifdlg.c:243
3227 msgid ""
3228 "A suffix is required if data is to be used for an LDAP server. Are you sure "
3229 "you wish to proceed without a suffix?"
3230 msgstr ""
3231 "Een achtervoegsel is noodzakelijk als je de gegevens wilt gebruiken voor een "
3232 "LDAP-server. Weet je zeker dat je wilt doorgaan?"
3233
3234 #: src/expldifdlg.c:261
3235 msgid "Error creating LDIF file"
3236 msgstr "Fout bij aanmaken LDIF-bestand"
3237
3238 #: src/expldifdlg.c:336
3239 msgid "Select LDIF output file"
3240 msgstr "Selecteer LDIF-uitvoerbestand"
3241
3242 #: src/expldifdlg.c:400
3243 msgid "LDIF Output File"
3244 msgstr "LDIF-uitvoerbestand"
3245
3246 #: src/expldifdlg.c:431
3247 msgid ""
3248 "The address book Unique ID is used to create a DN that is formatted similar "
3249 "to:\n"
3250 "  uid=102376,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
3251 msgstr ""
3252 "De 'unieke ID' uit het adresboek wordt gebruikt om een DN te maken die er "
3253 "dan ongeveer zo uit komt te zien:\n"
3254 "  uid=102376,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
3255
3256 #: src/expldifdlg.c:437
3257 msgid ""
3258 "The address book Display Name is used to create a DN that is formatted "
3259 "similar to:\n"
3260 "  cn=John Doe,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
3261 msgstr ""
3262 "De 'Weergegeven Naam' uit het adresboek wordt gebruikt om een DN te maken "
3263 "die er dan ongeveer zo uit komt te zien:\n"
3264 "  cn=John Doe,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
3265
3266 #: src/expldifdlg.c:443
3267 msgid ""
3268 "The first Email Address belonging to a person is used to create a DN that is "
3269 "formatted similar to:\n"
3270 "  mail=john.doe@domain.com,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
3271 msgstr ""
3272 "Het eerste e-mailadres van een persoon wordt gebruikt om een DN te maken die "
3273 "er dan ongeveer zo uit komt te zien:\n"
3274 "  mail=john.doe@domain.com,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
3275
3276 #: src/expldifdlg.c:489
3277 msgid "Suffix"
3278 msgstr "Achtervoegsel"
3279
3280 #: src/expldifdlg.c:499
3281 msgid ""
3282 "The suffix is used to create a \"Distinguished Name\" (or DN) for an LDAP "
3283 "entry. Examples include:\n"
3284 "  dc=claws-mail,dc=org\n"
3285 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
3286 "  o=Organization Name,c=Country\n"
3287 msgstr ""
3288 "Het achtervoegsel wordt gebruikts om een \"Distinguished Name\" (or DN) voor "
3289 "een LDAP-ingang te maken. Voorbeeld:\n"
3290 "  dc=claws-mail,dc=org\n"
3291 "  ou=people,dc=domeinnaam,dc=nl\n"
3292 "  o=Organisatie Naam,c=Land\n"
3293
3294 #: src/expldifdlg.c:507
3295 msgid "Relative DN"
3296 msgstr "Relatieve DN"
3297
3298 #: src/expldifdlg.c:515
3299 msgid "Unique ID"
3300 msgstr "Unieke ID"
3301
3302 #: src/expldifdlg.c:523
3303 msgid ""
3304 "The LDIF file contains several data records that are usually loaded into an "
3305 "LDAP server. Each data record in the LDIF file is uniquely identified by a "
3306 "\"Distinguished Name\" (or DN). The suffix is appended to the \"Relative "
3307 "Distinguished Name\" (or RDN) to create the DN. Please select one of the "
3308 "available RDN options that will be used to create the DN."
3309 msgstr ""
3310 "Een LDIF-bestand bevat verschillende gegevens-records die normaliter in een "
3311 "LDAP-server geladen worden. Elk record wordt uniek geïdentificeerd door een "
3312 "\"Distinguished Name\" (of DN). Het achtervoegsel wordt toegevoegd aan de "
3313 "zogenaamde \"Relative Distinguished Name\" (of RDN) om zo de DN te "
3314 "verkrijgen. Kies één van de beschikbare RDN-opties om de DN aan te maken."
3315
3316 #: src/expldifdlg.c:543
3317 msgid "Use DN attribute if present in data"
3318 msgstr "Gebruik de DN-eigenschap indien aanwezig in de gegevens"
3319
3320 #: src/expldifdlg.c:548
3321 msgid ""
3322 "The addressbook may contain entries that were previously imported from an "
3323 "LDIF file. The \"Distinguished Name\" (DN) user attribute, if present in the "
3324 "address book data, may be used in the exported LDIF file. The RDN selected "
3325 "above will be used if the DN user attribute is not found."
3326 msgstr ""
3327 "Het adresboek kan ingangen bevatten die eerder uit een LDIF-bestand "
3328 "geïmporteerd zijn, zodoende kunnen de ingangen een \"Distinguished Name\"-"
3329 "eigenschap hebben. Deze DN-eigenschap kan gebruikt worden in het te "
3330 "exporteren LDIF-bestand. Als de ingang geen DN-eigenschap bevat zal de "
3331 "hierboven geselecteerde RDN gebruikt worden."
3332
3333 #: src/expldifdlg.c:558
3334 msgid "Exclude record if no Email Address"
3335 msgstr "Sla ingang zonder e-mailadres over."
3336
3337 #: src/expldifdlg.c:563
3338 msgid ""
3339 "An addressbook may contain entries without Email Addresses. Check this "
3340 "option to ignore these records."
3341 msgstr ""
3342 "Een adresboek kan ingangen zonder e-mailadres bevatten. Vink deze optie aan "
3343 "als je deze ingangen wil overslaan."
3344
3345 #: src/expldifdlg.c:655
3346 msgid "Export Address Book to LDIF File"
3347 msgstr "Exporteren Adresboek naar LDIF-bestand"
3348
3349 #: src/expldifdlg.c:721
3350 msgid "Distinguished Name"
3351 msgstr "Distinguished Name"
3352
3353 #: src/export.c:113 src/summaryview.c:8175
3354 msgid "Export to mbox file"
3355 msgstr "Exporteer naar mbox-bestand"
3356
3357 #: src/export.c:131
3358 msgid "Locate the folder to export and specify the mbox file."
3359 msgstr "Vind de map om te exporteren en geef het mbox-bestand op."
3360
3361 #: src/export.c:142
3362 msgid "Source folder:"
3363 msgstr "Bronmap:"
3364
3365 #: src/export.c:148 src/import.c:142
3366 msgid "Mbox file:"
3367 msgstr "Mbox-bestand:"
3368
3369 #: src/export.c:203
3370 msgid "Target mbox filename can't be left empty."
3371 msgstr "Doelmap kan niet leeg gelaten worden."
3372
3373 #: src/export.c:208
3374 msgid "Source folder can't be left empty."
3375 msgstr "Bronmap kan niet leeg gelaten worden"
3376
3377 #: src/export.c:221
3378 msgid "Couldn't find the source folder."
3379 msgstr "Kan de bronmap niet vinden."
3380
3381 #: src/export.c:245
3382 msgid "Select exporting file"
3383 msgstr "Selecteer doelbestand"
3384
3385 #: src/export.c:268
3386 msgid "Select folder to export"
3387 msgstr "Selecteer map om te exporteren"
3388
3389 #: src/exporthtml.c:767
3390 msgid "Full Name"
3391 msgstr "Volledige naam"
3392
3393 #: src/exporthtml.c:771 src/importldif.c:1021
3394 #: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:769
3395 msgid "Attributes"
3396 msgstr "Eigenschappen"
3397
3398 #: src/exporthtml.c:974
3399 msgid "Claws Mail Address Book"
3400 msgstr "Claws Mail Adresboek"
3401
3402 #: src/exporthtml.c:1069 src/exportldif.c:606
3403 msgid "Name already exists but is not a directory."
3404 msgstr "Bestand bestaat al maar is geen directory."
3405
3406 #: src/exporthtml.c:1072 src/exportldif.c:609
3407 msgid "No permissions to create directory."
3408 msgstr "Geen toegang om directory aan te maken."
3409
3410 #: src/exporthtml.c:1075 src/exportldif.c:612
3411 msgid "Name is too long."
3412 msgstr "De naam is te lang."
3413
3414 #: src/exporthtml.c:1078 src/exportldif.c:615
3415 msgid "Not specified."
3416 msgstr "Niet aangegeven."
3417
3418 #: src/file_checker.c:76
3419 #, c-format
3420 msgid "The file %s is missing! Do you want to use the backup file from %s?"
3421 msgstr "Het bestand %s mist. Wil je het backup-bestand gebruiken van %s?"
3422
3423 #: src/file_checker.c:84 src/file_checker.c:106
3424 #, c-format
3425 msgid "Could not copy %s to %s"
3426 msgstr "Kon %s niet kopiëren naar %s"
3427
3428 #: src/file_checker.c:98
3429 #, c-format
3430 msgid ""
3431 "The file %s is empty or corrupted! Do you want to use the backup file from "
3432 "%s?"
3433 msgstr ""
3434 "Het bestand %s is leeg of beschadigd. Wil je het backup-bestand gebruiken "
3435 "van %s?"
3436
3437 #: src/filtering.c:603 src/filtering.c:678 src/filtering.c:707
3438 msgid "rule is not account-based\n"
3439 msgstr "Regel is niet verbonden met een account\n"
3440
3441 #: src/filtering.c:607
3442 #, c-format
3443 msgid ""
3444 "rule is account-based [id=%d, name='%s'], matching the account currently "
3445 "used to retrieve messages\n"
3446 msgstr ""
3447 "regel is verbonden aan een account [id=%d, naam='%s'], overeenkomend met het "
3448 "account dat nu gebruikt wordt om berichten op te halen\n"
3449
3450 #: src/filtering.c:609 src/filtering.c:626 src/filtering.c:627
3451 #: src/filtering.c:651 src/filtering.c:669 src/filtering.c:696
3452 #: src/filtering.c:697 src/filtering.c:714 src/filtering.c:715
3453 msgid "NON_EXISTENT"
3454 msgstr "NON_EXISTENT"
3455
3456 #: src/filtering.c:617
3457 msgid ""
3458 "rule is account-based, not matching the account currently used to retrieve "
3459 "messages\n"
3460 msgstr ""
3461 "regel is verbonden met een account, niet overeenkomend met het account dat "
3462 "nu gebruikt wordt om berichten op te halen\n"
3463
3464 #: src/filtering.c:624
3465 #, c-format
3466 msgid ""
3467 "rule is account-based [id=%d, name='%s'], not matching the account currently "
3468 "used to retrieve messages [id=%d, name='%s']\n"
3469 msgstr ""
3470 "regel is verbonden met een account [id=%d, naam='%s'], niet overeenkomend "
3471 "met het account dat nu gebruikt wordt om berichten op te halen [id=%d, "
3472 "naam='%s']\n"
3473
3474 #: src/filtering.c:643
3475 msgid ""
3476 "rule is not account-based, all rules are applied on user request anyway\n"
3477 msgstr ""
3478 "regel is niet verbonden met een account, alle regels worden toegepast "
3479 "volgens aanvraag van de gebruiker\n"
3480
3481 #: src/filtering.c:649
3482 #, c-format
3483 msgid ""
3484 "rule is account-based [id=%d, name='%s'], but all rules are applied on user "
3485 "request\n"
3486 msgstr ""
3487 "regel is verbonden met een account [id=%d, naam='%s'], maar alle regels "
3488 "worden toegepast op aanvraag van de gebruiker\n"
3489
3490 #: src/filtering.c:667
3491 #, c-format
3492 msgid "rule is account-based [id=%d, name='%s'], skipped on user request\n"
3493 msgstr ""
3494 "regel is gebonden aan een account [id=%d, naam='%s'], overgeslagen op "
3495 "verzoek van de gebruiker\n"
3496
3497 #: src/filtering.c:672
3498 msgid "rule is account-based, skipped on user request\n"
3499 msgstr ""
3500 "regel is gebonden aan een account, overgeslagen op verzoek van de gebruiker\n"
3501
3502 #: src/filtering.c:694
3503 #, c-format
3504 msgid ""
3505 "rule is account-based [id=%d, name='%s'], not matching current account [id="
3506 "%d, name='%s']\n"
3507 msgstr ""
3508 "regel is gebonden aan een account [id=%d, naam='%s'], niet het huidige "
3509 "account [id=%d, naam='%s']\n"
3510
3511 #: src/filtering.c:700
3512 msgid "rule is account-based, not matching current account\n"
3513 msgstr "regel is gebonden aan een account, niet het huidige account\n"
3514
3515 #: src/filtering.c:712
3516 #, c-format
3517 msgid ""
3518 "rule is account-based [id=%d, name='%s'], current account [id=%d, "
3519 "name='%s']\n"
3520 msgstr ""
3521 "regel is gebonden aan een account [id=%d, naam='%s'], het huidige account "
3522 "[id=%d, naam='%s']\n"
3523
3524 #: src/filtering.c:752
3525 #, c-format
3526 msgid "applying action [ %s ]\n"
3527 msgstr "toepassen actie [ %s ]\n"
3528
3529 #: src/filtering.c:757
3530 msgid "action could not apply\n"
3531 msgstr "actie kon niet toegepast worden\n"
3532
3533 #: src/filtering.c:759
3534 #, c-format
3535 msgid "no further processing after action [ %s ]\n"
3536 msgstr "geen verdere verwerking na actie [ %s ]\n"
3537
3538 #: src/filtering.c:810
3539 #, c-format
3540 msgid "processing rule '%s' [ %s ]\n"
3541 msgstr "verwerking van regel '%s' [ %s ]\n"
3542
3543 #: src/filtering.c:814
3544 #, c-format
3545 msgid "processing rule <unnamed> [ %s ]\n"
3546 msgstr "verwerken van regel <onbekend> [ %s ]\n"
3547
3548 #: src/filtering.c:832
3549 #, c-format
3550 msgid "disabled rule '%s' [ %s ]\n"
3551 msgstr "regel uitgezet '%s' [ %s ]\n"
3552
3553 #: src/filtering.c:836
3554 #, c-format
3555 msgid "disabled rule <unnamed> [ %s ]\n"
3556 msgstr "regel uitgezet <onbekend> [ %s ]\n"
3557
3558 #: src/filtering.c:874
3559 msgid "undetermined"
3560 msgstr "Niet gedefiniëerd"
3561
3562 #: src/filtering.c:878
3563 msgid "incorporation"
3564 msgstr "bij ontvangen"
3565
3566 #: src/filtering.c:882
3567 msgid "manually"
3568 msgstr "handmatig"
3569
3570 #: src/filtering.c:886
3571 msgid "folder processing"
3572 msgstr "verwerken van map"
3573
3574 #: src/filtering.c:890
3575 msgid "pre-processing"
3576 msgstr "voorverwerken"
3577
3578 #: src/filtering.c:894
3579 msgid "post-processing"
3580 msgstr "naverwerken"
3581
3582 #: src/filtering.c:911
3583 #, c-format
3584 msgid ""
3585 "filtering message (%s%s%s)\n"
3586 "%smessage file: %s\n"
3587 "%s%s %s\n"
3588 "%s%s %s\n"
3589 "%s%s %s\n"
3590 "%s%s %s\n"
3591 msgstr ""
3592 "filteren van bericht (%s%s%s)\n"
3593 "%sberichtbestand: %s\n"
3594 "%s%s %s\n"
3595 "%s%s %s\n"
3596 "%s%s %s\n"
3597 "%s%s %s\n"
3598
3599 #: src/filtering.c:913 src/filtering.c:922
3600 msgid ": "
3601 msgstr ": "
3602
3603 #: src/filtering.c:920
3604 #, c-format
3605 msgid ""
3606 "filtering message (%s%s%s)\n"
3607 "%smessage file: %s\n"
3608 msgstr ""
3609 "filteren van bericht (%s%s%s)\n"
3610 "%sberichtbestand: %s\n"
3611
3612 #: src/folder.c:1570 src/foldersel.c:412 src/prefs_folder_item.c:315
3613 msgid "Inbox"
3614 msgstr "Inbox"
3615
3616 #: src/folder.c:1574 src/foldersel.c:416
3617 msgid "Sent"
3618 msgstr "Verzonden"
3619
3620 #: src/folder.c:1578 src/foldersel.c:420 src/prefs_folder_item.c:318
3621 msgid "Queue"
3622 msgstr "Wachtrij"
3623
3624 #: src/folder.c:1582 src/foldersel.c:424 src/prefs_folder_item.c:319
3625 msgid "Trash"
3626 msgstr "Prullenbak"
3627
3628 #: src/folder.c:1586 src/foldersel.c:428 src/prefs_folder_item.c:317
3629 msgid "Drafts"
3630 msgstr "Klad"
3631
3632 #: src/folder.c:2017
3633 #, c-format
3634 msgid "Processing (%s)...\n"
3635 msgstr "Bezig met verwerken (%s)...\n"
3636
3637 #: src/folder.c:3262
3638 #, c-format
3639 msgid "Copying %s to %s...\n"
3640 msgstr "Bezig met kopiëren van %s naar %s...\n"
3641
3642 #: src/folder.c:3262
3643 #, c-format
3644 msgid "Moving %s to %s...\n"
3645 msgstr "Bezig met verplaatsen van %s naar %s...\n"
3646
3647 #: src/folder.c:3572
3648 #, c-format
3649 msgid "Updating cache for %s..."
3650 msgstr "Cache voor %s wordt bijgewerkt..."
3651
3652 #: src/folder.c:4434
3653 msgid "Processing messages..."
3654 msgstr "Berichten verwerken..."
3655
3656 #: src/folder.c:4569
3657 #, c-format
3658 msgid "Synchronising %s for offline use...\n"
3659 msgstr "Synchroniseren %s voor offline gebruik... \n"
3660
3661 #: src/folder.c:4828
3662 msgid "A folder name cannot begin or end with a dot."
3663 msgstr "Een mapnaam kan niet beginnen of eindigen met een punt."
3664
3665 #: src/folder.c:4832
3666 msgid "A folder name can not end with a space."
3667 msgstr "Een mapnaam kan niet eindigen met een spatie."
3668
3669 #: src/foldersel.c:250
3670 msgid "Select folder"
3671 msgstr "Selecteer map"
3672
3673 #: src/foldersel.c:596 src/imap_gtk.c:197 src/mh_gtk.c:146
3674 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:246 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:93
3675 msgid "NewFolder"
3676 msgstr "NieuweMap"
3677
3678 #: src/foldersel.c:604 src/imap_gtk.c:208 src/imap_gtk.c:214 src/imap_gtk.c:270
3679 #: src/imap_gtk.c:275 src/mh_gtk.c:154 src/mh_gtk.c:262 src/news_gtk.c:299
3680 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:254 src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:432
3681 #: src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:204
3682 #: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:2063
3683 #, c-format
3684 msgid "'%c' can't be included in folder name."
3685 msgstr "'%c' mag niet in de naam van een map voorkomen."
3686
3687 #: src/foldersel.c:619 src/imap_gtk.c:224 src/imap_gtk.c:282 src/mh_gtk.c:167
3688 #: src/mh_gtk.c:272 src/news_gtk.c:306 src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:269
3689 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:444 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:217
3690 #: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:2070
3691 #, c-format
3692 msgid "The folder '%s' already exists."
3693 msgstr "De map '%s' bestaat al."
3694
3695 #: src/foldersel.c:626 src/imap_gtk.c:230 src/mh_gtk.c:173
3696 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:276 src/plugins/rssyl/opml_import.c:91
3697 #: src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:124
3698 #, c-format
3699 msgid "Can't create the folder '%s'."
3700 msgstr "Kan map '%s' niet aanmaken."
3701
3702 #: src/folderview.c:247
3703 msgid "Mark all re_ad"
3704 msgstr "_Alles gelezen"
3705
3706 #: src/folderview.c:248
3707 msgid "Mark all u_nread"
3708 msgstr "Alles _ongelezen"
3709
3710 #: src/folderview.c:249
3711 msgid "Mark all read recursi_vely"
3712 msgstr "Markeer alles gelezen, _recursief"
3713
3714 #: src/folderview.c:250
3715 msgid "Mark all unread recursi_vely"
3716 msgstr "Markeer alles ongelezen, recursie_f"
3717
3718 #: src/folderview.c:252
3719 msgid "R_un processing rules"
3720 msgstr "_Verwerkingsregel draaien"
3721
3722 #: src/folderview.c:253 src/mainwindow.c:553
3723 msgid "_Search folder..."
3724 msgstr "_Map doorzoeken..."
3725
3726 #: src/folderview.c:255
3727 msgid "Process_ing..."
3728 msgstr "_Verwerken..."
3729
3730 #: src/folderview.c:256
3731 msgid "Empty _trash..."
3732 msgstr "Prullenbak leegmaken..."
3733
3734 #: src/folderview.c:257
3735 msgid "Send _queue..."
3736 msgstr "Verzend wacht_rij..."
3737
3738 #: src/folderview.c:397 src/folderview.c:444
3739 #: src/plugins/notification/notification_lcdproc.c:141
3740 #: src/prefs_folder_column.c:79 src/prefs_matcher.c:393 src/summaryview.c:6291
3741 msgid "New"
3742 msgstr "Nieuw"
3743
3744 #: src/folderview.c:398 src/folderview.c:445
3745 #: src/plugins/notification/notification_lcdproc.c:145
3746 #: src/prefs_folder_column.c:80 src/prefs_matcher.c:392 src/summaryview.c:6293
3747 #: src/toolbar.c:509
3748 msgid "Unread"
3749 msgstr "Ongelezen"
3750
3751 #: src/folderview.c:399 src/plugins/notification/notification_lcdproc.c:149
3752 #: src/prefs_folder_column.c:81
3753 msgid "Total"
3754 msgstr "Totaal"
3755
3756 #. TRANSLATORS: This in Number sign in American style
3757 #: src/folderview.c:447 src/summaryview.c:447
3758 msgid "#"
3759 msgstr "#"
3760
3761 #: src/folderview.c:782
3762 msgid "Setting folder info..."
3763 msgstr "Mapinfo wordt ingesteld..."
3764
3765 #: src/folderview.c:867 src/summaryview.c:4138
3766 msgid "Mark all as read"
3767 msgstr "Markeer alles als gelezen"
3768
3769 #: src/folderview.c:868
3770 msgid ""
3771 "Do you really want to mark all mails in this folder and its sub-folders as "
3772 "read?"
3773 msgstr ""
3774 "Wil je werkelijk alle berichten in deze map en zijn submappen als gelezen "
3775 "markeren?"
3776
3777 #: src/folderview.c:870 src/summaryview.c:4139
3778 msgid "Do you really want to mark all mails in this folder as read?"
3779 msgstr "Wil je werkelijk alle berichten in deze map als gelezen markeren?"
3780
3781 #: src/folderview.c:873 src/summaryview.c:4177
3782 msgid "Mark all as unread"
3783 msgstr "Markeer alles als ongelezen"
3784
3785 #: src/folderview.c:874
3786 msgid ""
3787 "Do you really want to mark all mails in this folder and its sub-folders as "
3788 "unread?"
3789 msgstr ""
3790 "Wil je werkelijk alle berichten in deze map en zijn submappen als ongelezen "
3791 "markeren?"
3792
3793 #: src/folderview.c:876 src/summaryview.c:4178
3794 msgid "Do you really want to mark all mails in this folder as unread?"
3795 msgstr "Wil je werkelijk alle berichten in deze map als ongelezen markeren?"
3796
3797 #: src/folderview.c:1066 src/imap.c:4605
3798 #, c-format
3799 msgid "Scanning folder %s/%s..."
3800 msgstr "Map wordt ingelezen %s/%s..."
3801
3802 #: src/folderview.c:1069 src/imap.c:4609 src/mainwindow.c:5249 src/setup.c:96
3803 #, c-format
3804 msgid "Scanning folder %s..."
3805 msgstr "Map wordt ingelezen %s..."
3806
3807 #: src/folderview.c:1100
3808 msgid "Rebuild folder tree"
3809 msgstr "Vernieuw mappenboom"
3810
3811 #: src/folderview.c:1101
3812 msgid ""
3813 "Rebuilding the folder tree will remove local caches. Do you want to continue?"
3814 msgstr "Mappenboom vernieuwen verwijdert lokale caches. Wil je doorgaan?"
3815
3816 #: src/folderview.c:1111
3817 msgid "Rebuilding folder tree..."
3818 msgstr "Mappenboom wordt opnieuw aangemaakt..."
3819
3820 #: src/folderview.c:1113
3821 msgid "Scanning folder tree..."
3822 msgstr "Mappenboom wordt ingelezen..."
3823
3824 #: src/folderview.c:1204
3825 #, c-format
3826 msgid "Couldn't scan folder %s\n"
3827 msgstr "Kan map '%s' niet inlezen\n"
3828
3829 #: src/folderview.c:1258
3830 msgid "Checking for new messages in all folders..."
3831 msgstr "Alle mappen worden gecontroleerd op nieuwe berichten..."
3832
3833 #: src/folderview.c:2229
3834 #, c-format
3835 msgid "Closing folder %s..."
3836 msgstr "Map %s wordt gesloten..."
3837
3838 #: src/folderview.c:2324
3839 #, c-format
3840 msgid "Opening folder %s..."
3841 msgstr "Map %s wordt geopend..."
3842
3843 #: src/folderview.c:2342
3844 msgid "Folder could not be opened."
3845 msgstr "Map kon niet worden geopend."
3846
3847 #: src/folderview.c:2484 src/mainwindow.c:2906 src/mainwindow.c:2910
3848 msgid "Empty trash"
3849 msgstr "Prullenbak leegmaken"
3850
3851 #: src/folderview.c:2485
3852 msgid "Delete all messages in trash?"
3853 msgstr "Alle berichten in de prullenbak weggooien?"
3854
3855 #: src/folderview.c:2486
3856 msgid "_Empty trash"
3857 msgstr "_Prullenbak legen"
3858
3859 #: src/folderview.c:2529 src/inc.c:1533 src/toolbar.c:2911
3860 msgid "Offline warning"
3861 msgstr "Offline waarschuwing"
3862
3863 #: src/folderview.c:2530 src/toolbar.c:2912
3864 msgid "You're working offline. Override?"
3865 msgstr "Je bent momenteel niet online. Toch doorgaan?"
3866
3867 #: src/folderview.c:2541 src/toolbar.c:2931
3868 msgid "Send queued messages"
3869 msgstr "Verzend berichten uit de wachtrij"
3870
3871 #: src/folderview.c:2542 src/toolbar.c:2932
3872 msgid "Send all queued messages?"
3873 msgstr "Alle berichten uit de wachtrij verzenden?"
3874
3875 #: src/folderview.c:2551 src/toolbar.c:2951
3876 msgid "Some errors occurred while sending queued messages."
3877 msgstr ""
3878 "Er is een fout opgetreden bij het verzenden van berichten in de wachtrij."
3879
3880 #: src/folderview.c:2554 src/main.c:2752 src/toolbar.c:2954
3881 #, c-format
3882 msgid ""
3883 "Some errors occurred while sending queued messages:\n"
3884 "%s"
3885 msgstr ""
3886 "Er zijn fouten opgetreden bij het verzenden van berichten in de wachtrij:\n"
3887 "%s"
3888
3889 #: src/folderview.c:2629
3890 #, c-format
3891 msgid "Do you really want to copy folder '%s' in '%s'?"
3892 msgstr "Wil je werkelijk map '%s' kopiëren naar '%s'?"
3893
3894 #: src/folderview.c:2630
3895 #, c-format
3896 msgid "Do you really want to make folder '%s' a subfolder of '%s'?"
3897 msgstr "Wil je werkelijk van map '%s' een submap maken van '%s'?"
3898
3899 #: src/folderview.c:2632
3900 msgid "Copy folder"
3901 msgstr "Kopieer map"
3902
3903 #: src/folderview.c:2632
3904 msgid "Move folder"
3905 msgstr "Verplaats map"
3906
3907 #: src/folderview.c:2643
3908 #, c-format
3909 msgid "Copying %s to %s..."
3910 msgstr "Bezig %s te kopiëren naar %s..."
3911
3912 #: src/folderview.c:2643
3913 #, c-format
3914 msgid "Moving %s to %s..."
3915 msgstr "Bezig %s te verplaatsen naar %s..."
3916
3917 #: src/folderview.c:2677
3918 msgid "Source and destination are the same."
3919 msgstr "Bron en bestemming zijn hetzelfde."
3920
3921 #: src/folderview.c:2680
3922 msgid "Can't copy a folder to one of its children."
3923 msgstr "Kan een map niet kopiëren naar één van z'n submappen."
3924
3925 #: src/folderview.c:2681
3926 msgid "Can't move a folder to one of its children."
3927 msgstr "Kan een map niet verplaatsen naar één van z'n submappen."
3928
3929 #: src/folderview.c:2684
3930 msgid "A folder cannot be moved between different mailboxes."
3931 msgstr "Kan een map niet naar een ander postvak verplaatsen."
3932
3933 #: src/folderview.c:2687
3934 msgid "Copy failed!"
3935 msgstr "Kopiëren mislukt."
3936
3937 #: src/folderview.c:2687
3938 msgid "Move failed!"
3939 msgstr "Verplaatsen mislukt."
3940
3941 #: src/folderview.c:2737
3942 #, c-format
3943 msgid "Processing configuration for folder %s"
3944 msgstr "Instellingen voor map '%s' wordt verwerkt"
3945
3946 #: src/folderview.c:3177 src/summaryview.c:4574 src/summaryview.c:4680
3947 msgid "The destination folder can only be used to store subfolders."
3948 msgstr "Doel-map kan alleen gebruikt worden om submappen op te slaan."
3949
3950 #: src/grouplistdialog.c:161
3951 msgid "Newsgroup subscription"
3952 msgstr "Nieuwsgroep-abonnementen"
3953
3954 #: src/grouplistdialog.c:178
3955 msgid "Select newsgroups for subscription:"
3956 msgstr "Selecteer nieuwsgroepen voor een abonnement:"
3957
3958 #: src/grouplistdialog.c:184
3959 msgid "Find groups:"
3960 msgstr "Zoek nieuwsgroep:"
3961
3962 #: src/grouplistdialog.c:192
3963 msgid " Search "
3964 msgstr " Zoek "
3965
3966 #: src/grouplistdialog.c:204
3967 msgid "Newsgroup name"
3968 msgstr "Naam nieuwsgroep"
3969
3970 #: src/grouplistdialog.c:205 src/prefs_send.c:171
3971 msgid "Messages"
3972 msgstr "Berichten"
3973
3974 #: src/grouplistdialog.c:206
3975 msgid "Type"
3976 msgstr "Type"
3977
3978 #: src/grouplistdialog.c:347
3979 msgid "moderated"
3980 msgstr "gemodereerd"
3981
3982 #: src/grouplistdialog.c:349
3983 msgid "readonly"
3984 msgstr "alleen-lezen"
3985
3986 #: src/grouplistdialog.c:351 src/plugins/att_remover/att_remover.c:297
3987 #: src/plugins/vcalendar/vcal_manager.c:114
3988 #: src/plugins/vcalendar/vcal_manager.c:148
3989 msgid "unknown"
3990 msgstr "onbekend"
3991
3992 #: src/grouplistdialog.c:422
3993 msgid "Can't retrieve newsgroup list."
3994 msgstr "Kan groeplijst niet ophalen."
3995
3996 #: src/grouplistdialog.c:459 src/gtk/gtkutils.c:1922 src/summaryview.c:1585
3997 msgid "Done."
3998 msgstr "Klaar."
3999
4000 #: src/grouplistdialog.c:492
4001 #, c-format
4002 msgid "%d newsgroups received (%s read)"
4003 msgstr "%d nieuwsgroepen ontvangen (%s gelezen)"
4004
4005 #: src/gtk/about.c:132
4006 msgid "Claws Mail is a lightweight, fast and highly-configurable email client."
4007 msgstr ""
4008 "Claws Mail is een lichtgewicht, snelle en zeer configureerbare e-maillezer."
4009
4010 #: src/gtk/about.c:135
4011 msgid "For further information visit the Claws Mail website:"
4012 msgstr "Voor meer informatie ga naar de Claws Mail website:"
4013
4014 #: src/gtk/about.c:140
4015 msgid ""
4016 "For support and discussion subscribe to the Claws Mail users' mailing list:"
4017 msgstr ""
4018 "Voor ondersteuning en discussie kun je je inschrijven voor de Claws Mail "
4019 "gebruikers-mailinglijst:"
4020
4021 #: src/gtk/about.c:146
4022 msgid ""
4023 "Claws Mail is free software released under the GPL. If you wish to donate to "
4024 "the Claws Mail project you can do so at:"
4025 msgstr ""
4026 "Claws Mail is vrije software uitgegeven onder de GPL licentie. Als je een "
4027 "donatie wenst te maken aan het Claws Mail project, kan dat hier:"
4028
4029 #: src/gtk/about.c:162
4030 msgid ""
4031 "Copyright (C) 1999-2017\n"
4032 "The Claws Mail Team\n"
4033 " and Hiroyuki Yamamoto"
4034 msgstr ""
4035 "Auteursrecht (C) 1999-2017\n"
4036 "Het Claws Mail Team\n"
4037 "en Hiroyuki Yamamoto"
4038
4039 #: src/gtk/about.c:167
4040 msgid "System Information\n"
4041 msgstr "Systeem-informatie\n"
4042
4043 #: src/gtk/about.c:173
4044 #, c-format
4045 msgid ""
4046 "Locale: %s (charset: %s)\n"
4047 "Operating System: %s %s (%s)"
4048 msgstr ""
4049 "Taaldefinitie: %s (tekenset: %s)\n"
4050 "Besturingssysteem: %s %s (%s)"
4051
4052 #: src/gtk/about.c:182
4053 #, c-format
4054 msgid ""
4055 "Locale: %s (charset: %s)\n"
4056 "Operating System: %s"
4057 msgstr ""
4058 "Taaldefinitie: %s (tekenset: %s)\n"
4059 "Besturingssysteem: %s"
4060
4061 #: src/gtk/about.c:191
4062 #, c-format
4063 msgid ""
4064 "Locale: %s (charset: %s)\n"
4065 "Operating System: unknown"
4066 msgstr ""
4067 "Taaldefinitie: %s (tekenset: %s)\n"
4068 "Besturingssysteem: unknown"
4069
4070 #: src/gtk/about.c:247 src/prefs_themes.c:805 src/wizard.c:527
4071 msgid "The Claws Mail Team"
4072 msgstr "Het Claws Mail Team"
4073
4074 #: src/gtk/about.c:266
4075 msgid "Previous team members"
4076 msgstr "Voormalige teamleden"
4077
4078 #: src/gtk/about.c:285
4079 msgid "The translation team"
4080 msgstr "Het vertaalteam"
4081
4082 #: src/gtk/about.c:304
4083 msgid "Documentation team"
4084 msgstr "Documentatieteam"
4085
4086 #: src/gtk/about.c:322
4087 msgid "Logo"
4088 msgstr "Logo"
4089
4090 #: src/gtk/about.c:341
4091 msgid "Icons"
4092 msgstr "Pictogrammen"
4093
4094 #: src/gtk/about.c:360
4095 msgid "Contributors"
4096 msgstr "Medewerkers"
4097
4098 #: src/gtk/about.c:408
4099 msgid "Compiled-in Features"
4100 msgstr "Ingebouwde eigenschappen"
4101
4102 #: src/gtk/about.c:425
4103 msgctxt "compface"
4104 msgid "adds support for the X-Face header\n"
4105 msgstr "ondersteuning voor de X-Face-header\n"
4106
4107 #: src/gtk/about.c:435
4108 msgctxt "Enchant"
4109 msgid "adds support for spell checking\n"
4110 msgstr "ondersteuning voor spellingcontrole\n"
4111
4112 #: src/gtk/about.c:445
4113 msgctxt "GnuTLS"
4114 msgid "adds support for encrypted connections to servers\n"
4115 msgstr "ondersteuning voor beveiligde verbindingen met servers\n"
4116
4117 #: src/gtk/about.c:455
4118 msgctxt "IPv6"
4119 msgid "adds support for IPv6 addresses, the new Internet addressing protocol\n"
4120 msgstr "ondersteuning voor IPv6, het nieuwe internet-adressering-protocol\n"
4121
4122 #: src/gtk/about.c:466
4123 msgctxt "iconv"
4124 msgid "allows converting to and from different character sets\n"
4125 msgstr ""
4126 "ondersteuning voor het converteren van en naar verschillende tekensets\n"
4127
4128 #: src/gtk/about.c:476
4129 msgctxt "JPilot"
4130 msgid "adds support for PalmOS addressbooks\n"
4131 msgstr "ondersteuning voor PalmOS-adresboeken\n"
4132
4133 #: src/gtk/about.c:486
4134 msgctxt "LDAP"
4135 msgid "adds support for LDAP shared addressbooks\n"
4136 msgstr "ondersteuning voor gedeelde LDAP-adresboeken\n"
4137
4138 #: src/gtk/about.c:496
4139 msgctxt "libetpan"
4140 msgid "adds support for IMAP and NNTP servers\n"
4141 msgstr "ondersteuning voor IMAP en NNTP-servers\n"
4142
4143 #: src/gtk/about.c:506
4144 msgctxt "libSM"
4145 msgid "adds support for session handling\n"
4146 msgstr "ondersteuning voor sessiebeheer\n"
4147
4148 #: src/gtk/about.c:516
4149 msgctxt "NetworkManager"
4150 msgid "adds support for detection of network connection changes\n"
4151 msgstr "ondersteuning voor veranderingen in netwerkverbinding\n"
4152
4153 #: src/gtk/about.c:526
4154 msgctxt "librSVG"
4155 msgid "adds support for SVG themes\n"
4156 msgstr "ondersteuning voor SVG-thema's\n"
4157
4158 #: src/gtk/about.c:558
4159 msgid ""
4160 "This program is free software; you can redistribute it and/or modify it "
4161 "under the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
4162 "Software Foundation; either version 3, or (at your option) any later version."
4163 msgstr ""
4164 "Dit programma is vrije software. Je kunt het verspreiden en/of aanpassen "
4165 "binnen de afspraken die in de GNU General Public License zijn gepubliceerd. "
4166 "Je mag zelf kiezen of je versie 3 of (als je dat wenst) iedere latere versie "
4167 "van de GPL hanteert."
4168
4169 #: src/gtk/about.c:565
4170 msgid ""
4171 "This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
4172 "ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
4173 "FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for "
4174 "more details."
4175 msgstr ""
4176 "Dit programma wordt verspreid in de hoop dat het nuttig is, maar ZONDER "
4177 "ENIGE GARANTIE. Zelfs zonder de impliciete garantie van VERKOOPWAARDIGHEID "
4178 "of GESCHIKTHEID VOOR ENIG DOEL. Lees de GNU General Public License voor "
4179 "verdere details."
4180
4181 #: src/gtk/about.c:584
4182 msgid ""
4183 "You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
4184 "this program. If not, see "
4185 msgstr ""
4186 "Je zou een kopie van de GNU General Public License ontvangen moeten hebben "
4187 "bij dit programma. Als dit niet het geval is, zie "
4188
4189 #: src/gtk/about.c:717 src/main.c:2576
4190 msgid "Session statistics\n"
4191 msgstr "Sessie-statistieken\n"
4192
4193 #: src/gtk/about.c:727 src/gtk/about.c:730 src/main.c:2586 src/main.c:2589
4194 #, c-format
4195 msgid "Started: %s\n"
4196 msgstr "Gestart: %s\n"
4197
4198 #: src/gtk/about.c:737 src/main.c:2595
4199 msgid "Incoming traffic\n"
4200 msgstr "Inkomend verkeer\n"
4201
4202 #: src/gtk/about.c:740 src/main.c:2598
4203 #, c-format
4204 msgid "Received messages: %d\n"
4205 msgstr "Ontvangen berichten: %d\n"
4206
4207 #: src/gtk/about.c:747 src/main.c:2604
4208 msgid "Outgoing traffic\n"
4209 msgstr "Uitgaand verkeer\n"
4210
4211 #: src/gtk/about.c:750 src/main.c:2607
4212 #, c-format
4213 msgid "New/redirected messages: %d\n"
4214 msgstr "Nieuwe/doorverwezen berichten: %d\n"
4215
4216 #: src/gtk/about.c:755 src/main.c:2611
4217 #, c-format
4218 msgid "Replied messages: %d\n"
4219 msgstr "Beantwoorde berichten: %d\n"
4220
4221 #: src/gtk/about.c:760 src/main.c:2615
4222 #, c-format
4223 msgid "Forwarded messages: %d\n"
4224 msgstr "Doorgestuurde berichten: %d\n"
4225
4226 #: src/gtk/about.c:765 src/main.c:2619
4227 #, c-format
4228 msgid "Total outgoing messages: %d\n"
4229 msgstr "Totaal uitgaande berichten: %d\n"
4230
4231 #: src/gtk/about.c:792
4232 msgid "About Claws Mail"
4233 msgstr "Over Claws Mail"
4234
4235 #: src/gtk/about.c:850
4236 msgid ""
4237 "Copyright (C) 1999-2017\n"
4238 "The Claws Mail Team\n"
4239 "and Hiroyuki Yamamoto"
4240 msgstr ""
4241 "Auteursrecht (C) 1999-2017\n"
4242 "Het Claws Mail Team\n"
4243 "en Hiroyuki Yamamoto"
4244
4245 #: src/gtk/about.c:864
4246 msgid "_Info"
4247 msgstr "_Info"
4248
4249 #: src/gtk/about.c:870
4250 msgid "_Authors"
4251 msgstr "_Auteurs"
4252
4253 #: src/gtk/about.c:876
4254 msgid "_Features"
4255 msgstr "_Kenmerken"
4256
4257 #: src/gtk/about.c:882
4258 msgid "_License"
4259 msgstr "_Licentie"
4260
4261 #: src/gtk/about.c:890
4262 msgid "_Release Notes"
4263 msgstr "_Opmerkingen bij deze uitgave"
4264
4265 #: src/gtk/about.c:896
4266 msgid "_Statistics"
4267 msgstr "_Statistieken"
4268
4269 #: src/gtk/colorlabel.c:38 src/prefs_common.c:367
4270 msgid "Orange"
4271 msgstr "Oranje"
4272
4273 #: src/gtk/colorlabel.c:39 src/prefs_common.c:371
4274 msgid "Red"
4275 msgstr "Rood"
4276
4277 #: src/gtk/colorlabel.c:40 src/prefs_common.c:375
4278 msgid "Pink"
4279 msgstr "Roze"
4280
4281 #: src/gtk/colorlabel.c:41 src/prefs_common.c:379
4282 msgid "Sky blue"
4283 msgstr "Hemelsblauw"
4284
4285 #: src/gtk/colorlabel.c:42 src/prefs_common.c:383
4286 msgid "Blue"
4287 msgstr "Blauw"
4288
4289 #: src/gtk/colorlabel.c:43 src/prefs_common.c:387
4290 msgid "Green"
4291 msgstr "Groen"
4292
4293 #: src/gtk/colorlabel.c:44 src/prefs_common.c:391
4294 msgid "Brown"
4295 msgstr "Bruin"
4296
4297 #: src/gtk/colorlabel.c:45 src/prefs_common.c:395
4298 msgid "Grey"
4299 msgstr "Grijs"
4300
4301 #: src/gtk/colorlabel.c:46 src/prefs_common.c:399
4302 msgid "Light brown"
4303 msgstr "Lichtbruin"
4304
4305 #: src/gtk/colorlabel.c:47 src/prefs_common.c:403
4306 msgid "Dark red"
4307 msgstr "Donkerrood"
4308
4309 #: src/gtk/colorlabel.c:48 src/prefs_common.c:407
4310 msgid "Dark pink"
4311 msgstr "Donkerroze"
4312
4313 #: src/gtk/colorlabel.c:49 src/prefs_common.c:411
4314 msgid "Steel blue"
4315 msgstr "Staalblauw"
4316
4317 #: src/gtk/colorlabel.c:50 src/prefs_common.c:415
4318 msgid "Gold"
4319 msgstr "Goud"
4320
4321 #: src/gtk/colorlabel.c:51 src/prefs_common.c:419
4322 msgid "Bright green"
4323 msgstr "Heldergroen"
4324
4325 #: src/gtk/colorlabel.c:52 src/prefs_common.c:423
4326 msgid "Magenta"
4327 msgstr "Magenta"
4328
4329 #: src/gtk/foldersort.c:156
4330 msgid "Set mailbox order"
4331 msgstr "Bepaal postvakvolgorde"
4332
4333 #: src/gtk/foldersort.c:190
4334 msgid "Move mailboxes up or down to change the sort order in the Folder list."
4335 msgstr ""
4336 "Versleep postvakken naar boven of beneden om de sorteervolgorde in de "
4337 "mappenboom te veranderen."
4338
4339 #: src/gtk/foldersort.c:216
4340 msgid "Mailboxes"
4341 msgstr "Postvakken"
4342
4343 #: src/gtk/gtkaspell.c:341 src/gtk/gtkaspell.c:660
4344 msgid "No dictionary selected."
4345 msgstr "Geen woordenboek ingesteld."
4346
4347 #: src/gtk/gtkaspell.c:365 src/gtk/gtkaspell.c:395
4348 #, c-format
4349 msgid "Couldn't initialize %s speller."
4350 msgstr "Kon spellingcontrole %s niet initialiseren."
4351
4352 #: src/gtk/gtkaspell.c:707
4353 msgid "Couldn't initialize Enchant broker."
4354 msgstr "Kon Enchant verdeler niet initialiseren."
4355
4356 #: src/gtk/gtkaspell.c:713
4357 #, c-format
4358 msgid "Couldn't initialize %s dictionary:"
4359 msgstr "Kon woordenboek %s niet initialiseren."
4360
4361 #: src/gtk/gtkaspell.c:1070
4362 msgid "No misspelled word found."
4363 msgstr "Geen onjuist gespelde woorden gevonden."
4364
4365 #: src/gtk/gtkaspell.c:1443
4366 msgid "Replace unknown word"
4367 msgstr "Vervang onbekend woord"
4368
4369 #: src/gtk/gtkaspell.c:1460
4370 #, c-format
4371 msgid "Replace \"%s\" with: "
4372 msgstr "Vervang \"%s\" met:"
4373
4374 #: src/gtk/gtkaspell.c:1503
4375 msgid ""
4376 "Holding down Control key while pressing Enter\n"
4377 "will learn from mistake.\n"
4378 msgstr ""
4379 "Houd Control ingedrukt en druk op Enter\n"
4380 "om woord te leren.\n"
4381
4382 #: src/gtk/gtkaspell.c:1800
4383 msgid "Change to..."
4384 msgstr "Wijzig in..."
4385
4386 #: src/gtk/gtkaspell.c:1811 src/gtk/gtkaspell.c:1949
4387 msgid "More..."
4388 msgstr "Verder..."
4389
4390 #: src/gtk/gtkaspell.c:1867
4391 #, c-format
4392 msgid "\"%s\" unknown in dictionary '%s'"
4393 msgstr "\"%s\" onbekend in woordenboek '%s'"
4394
4395 #: src/gtk/gtkaspell.c:1883
4396 msgid "Accept in this session"
4397 msgstr "Accepteren in deze sessie"
4398
4399 #: src/gtk/gtkaspell.c:1893
4400 msgid "Add to personal dictionary"
4401 msgstr "Toevoegen aan persoonlijk woordenboek"
4402
4403 #: src/gtk/gtkaspell.c:1903
4404 msgid "Replace with..."
4405 msgstr "Vervangen door..."
4406
4407 #: src/gtk/gtkaspell.c:1916
4408 #, c-format
4409 msgid "Check with %s"
4410 msgstr "Controleren met %s"
4411
4412 #: src/gtk/gtkaspell.c:1938
4413 msgid "(no suggestions)"
4414 msgstr "(geen suggesties)"