8d29524fb7192291f17fa7507d8b8396b74d2581
[claws.git] / po / nl.po
1 # Dutch translation of Claws Mail.
2 # Copyright © 2001 - 2018 The Claws Mail team.
3 # This file is distributed under the same license
4 # as the Claws Mail package, see COPYING file.
5 #
6 # Vincent van Adrighem <V.vanAdrighem@ITS.TUDelft.nl>, 2001.
7 # Claws merge by Alfons Hoogervorst <alfons@proteus.demon.nl>
8 # Claws maintenance 2002 by Wilbert Berendsen <wbsoft@xs4all.nl>
9 # Claws maintenance 2006-2007 by Tim Dijkstra <tim@famdijkstra.org>
10 # Claws maintenance 2008-2018 by Marcel Pol <marcel@timelord.nl>
11 #
12 # TODO:
13 # Snelkoppelingen nalopen.
14 #
15 msgid ""
16 msgstr ""
17 "Project-Id-Version: Claws Mail 3.17.2\n"
18 "Report-Msgid-Bugs-To: paul@claws-mail.org\n"
19 "POT-Creation-Date: 2019-07-20 11:54+0200\n"
20 "PO-Revision-Date: 2019-07-20 11:55+0200\n"
21 "Last-Translator: Marcel Pol <marcel@timelord.nl>\n"
22 "Language-Team: translators@lists.claws-mail.org\n"
23 "Language: nl\n"
24 "MIME-Version: 1.0\n"
25 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
26 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
27 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n!=1);\n"
28 "X-Generator: Poedit 2.2.3\n"
29
30 #: src/account.c:402 src/account.c:469
31 msgid ""
32 "Some composing windows are open.\n"
33 "Please close all the composing windows before editing accounts."
34 msgstr ""
35 "Enkele vensters zijn open waarin berichten worden opgesteld.\n"
36 "Deze moeten gesloten worden voordat je de accountinstellingen kunt "
37 "veranderen."
38
39 #: src/account.c:447
40 msgid "Can't create folder."
41 msgstr "Kan map niet aanmaken."
42
43 #: src/account.c:735
44 msgid "Edit accounts"
45 msgstr "Accountbeheer"
46
47 #: src/account.c:752
48 msgid ""
49 "Using 'Get Mail' will retrieve messages from your Accounts in the order "
50 "given, the checkbox indicates which accounts will be included. Bold text "
51 "indicates the default account."
52 msgstr ""
53 "'Ophalen' zal berichten ophalen in de opgegeven volgorde, het aanvinkvakje "
54 "in de kolom 'O' geeft aan voor welke accounts dit wordt gedaan. Vetgedrukte "
55 "tekst geeft het standaardaccount aan."
56
57 #: src/account.c:823
58 msgid " _Set as default account "
59 msgstr " _Instellen als standaard account "
60
61 #: src/account.c:915
62 msgid "Accounts with remote folders cannot be copied."
63 msgstr "Accounts met mappen op de server kunnen niet worden gekopieerd."
64
65 #: src/account.c:922
66 #, c-format
67 msgid "Copy of %s"
68 msgstr "Kopie van %s"
69
70 #: src/account.c:1119
71 #, c-format
72 msgid "Do you really want to delete the account '%s'?"
73 msgstr "Wil je werkelijk het account '%s' verwijderen?"
74
75 #: src/account.c:1121
76 msgid "(Untitled)"
77 msgstr "(Geen titel)"
78
79 #: src/account.c:1122
80 msgid "Delete account"
81 msgstr "Verwijder account"
82
83 #: src/account.c:1596
84 msgctxt "Accounts List Get Column Name"
85 msgid "G"
86 msgstr "O"
87
88 #: src/account.c:1602
89 msgid "'Get Mail' retrieves mail from the checked accounts"
90 msgstr "'Ophalen' haalt berichten op voor de aangevinkte accounts"
91
92 #: src/account.c:1609 src/addrduplicates.c:471 src/addressadd.c:222
93 #: src/addressbook.c:128 src/compose.c:7467 src/editaddress.c:1473
94 #: src/editaddress.c:1502 src/editaddress.c:1518
95 #: src/editaddress_other_attributes_ldap.c:371
96 #: src/editaddress_other_attributes_ldap.c:392 src/editbook.c:170
97 #: src/editgroup.c:290 src/editjpilot.c:257 src/editldap.c:427
98 #: src/editvcard.c:173 src/importmutt.c:222 src/importpine.c:221
99 #: src/mimeview.c:303 src/plugins/managesieve/sieve_manager.c:470
100 #: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1846
101 #: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:463 src/prefs_filtering.c:384
102 #: src/prefs_filtering.c:1874 src/prefs_template.c:79 src/prefs_themes.c:990
103 msgid "Name"
104 msgstr "Naam"
105
106 #: src/account.c:1617 src/prefs_account.c:1199 src/prefs_account.c:4647
107 msgid "Protocol"
108 msgstr "Protocol"
109
110 #: src/account.c:1625 src/ssl_manager.c:109
111 msgid "Server"
112 msgstr "Server"
113
114 #: src/action.c:380
115 #, c-format
116 msgid "Could not get message file %d"
117 msgstr "Kon berichtbestand %d niet lezen"
118
119 #: src/action.c:418
120 msgid "Could not get message part."
121 msgstr "Kon gedeelte van bericht niet vinden."
122
123 #: src/action.c:435
124 #, c-format
125 msgid "Can't get part of multipart message: %s"
126 msgstr "Kan deel van meervoudig ('multipart') bericht niet ophalen: %s"
127
128 #: src/action.c:607
129 #, c-format
130 msgid ""
131 "The selected action cannot be used in the compose window\n"
132 "because it contains %%f, %%F, %%as or %%p."
133 msgstr ""
134 "De geselecteerde actie kan niet worden gebruikt in het\n"
135 "opstelvenster omdat het %%f, %%F, %%as of %%p bevat."
136
137 #: src/action.c:728
138 msgid "There is no filtering action set"
139 msgstr "Er is geen filteractie ingesteld"
140
141 #: src/action.c:730
142 #, c-format
143 msgid ""
144 "Invalid filtering action(s):\n"
145 "%s"
146 msgstr ""
147 "Ongeldige filteractie(s):\n"
148 "%s"
149
150 #: src/action.c:997
151 #, c-format
152 msgid ""
153 "Could not fork to execute the following command:\n"
154 "%s\n"
155 "%s"
156 msgstr ""
157 "Kon niet forken om de volgende opdracht uit te voeren:\n"
158 "%s\n"
159 "%s"
160
161 #: src/action.c:999 src/compose.c:5262 src/compose.c:5267 src/ldaputil.c:333
162 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter.c:858
163 #: src/plugins/tnef_parse/tnef_parse.c:76
164 #: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1827
165 #: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1831
166 #: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1849
167 #: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1852 src/privacy.c:62
168 msgid "Unknown error"
169 msgstr "Onbekende fout"
170
171 #: src/action.c:1218 src/action.c:1390
172 msgid "Completed"
173 msgstr "Voltooid"
174
175 #: src/action.c:1254
176 #, c-format
177 msgid "--- Running: %s\n"
178 msgstr "--- Starten: %s\n"
179
180 #: src/action.c:1258
181 #, c-format
182 msgid "--- Ended: %s\n"
183 msgstr "--- Beëindigd: %s\n"
184
185 #: src/action.c:1304
186 msgid "Action's input/output"
187 msgstr "Invoer en uitvoer van actie"
188
189 #: src/action.c:1636
190 #, c-format
191 msgid ""
192 "Enter the argument for the following action:\n"
193 "('%%h' will be replaced with the argument)\n"
194 "  %s"
195 msgstr ""
196 "Geef het argument voor de volgende actie:\n"
197 "('%%h' zal vervangen worden door het argument)\n"
198 "  %s"
199
200 #: src/action.c:1641
201 msgid "Action's hidden user argument"
202 msgstr "Verborgen gebruikersargument van actie"
203
204 #: src/action.c:1645
205 #, c-format
206 msgid ""
207 "Enter the argument for the following action:\n"
208 "('%%u' will be replaced with the argument)\n"
209 "  %s"
210 msgstr ""
211 "Geef het argument van de volgende actie:\n"
212 "('%%u' zal vervangen worden door het argument)  %s"
213
214 #: src/action.c:1650
215 msgid "Action's user argument"
216 msgstr "Gebruikersargument van actie"
217
218 #: src/addrclip.c:481
219 msgid "Cannot copy a folder to itself or to its sub-structure."
220 msgstr "Kan een map niet kopiëren naar zichzelf of één van z'n submappen."
221
222 #: src/addrclip.c:504
223 msgid "Cannot copy an address book to itself."
224 msgstr "Kan adresboek niet naar zichzelf kopiëren."
225
226 #: src/addrclip.c:595
227 msgid "Cannot move a folder to itself or to its sub-structure."
228 msgstr "Kan een map niet verplaatsen naar zichzelf of één van z'n submappen."
229
230 #: src/addr_compl.c:689 src/addressbook.c:5017
231 #: src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:309
232 msgid "Group"
233 msgstr "Groep"
234
235 #: src/addrcustomattr.c:65
236 msgid "date of birth"
237 msgstr "geboortedatum"
238
239 #: src/addrcustomattr.c:66
240 msgid "address"
241 msgstr "adres"
242
243 #: src/addrcustomattr.c:67
244 msgid "phone"
245 msgstr "telefoonnummer"
246
247 #: src/addrcustomattr.c:68
248 msgid "mobile phone"
249 msgstr "mobiel nummer"
250
251 #: src/addrcustomattr.c:69
252 msgid "organization"
253 msgstr "organisatie"
254
255 #: src/addrcustomattr.c:70
256 msgid "office address"
257 msgstr "kantoor adres"
258
259 #: src/addrcustomattr.c:71
260 msgid "office phone"
261 msgstr "kantoor telefoonnummer"
262
263 #: src/addrcustomattr.c:72
264 msgid "fax"
265 msgstr "fax"
266
267 #: src/addrcustomattr.c:73
268 msgid "website"
269 msgstr "website"
270
271 #: src/addrcustomattr.c:146
272 msgid "Attribute name"
273 msgstr "Eigenschapnaam"
274
275 #: src/addrcustomattr.c:161
276 msgid "Delete all attribute names"
277 msgstr "Alle eigenschapnamen verwijderen"
278
279 #: src/addrcustomattr.c:162
280 msgid "Do you really want to delete all attribute names?"
281 msgstr "Wil je deze eigenschapnamen werkelijk verwijderen?"
282
283 #: src/addrcustomattr.c:186
284 msgid "Delete attribute name"
285 msgstr "Verwijder eigenschapnaam"
286
287 #: src/addrcustomattr.c:187
288 msgid "Do you really want to delete this attribute name?"
289 msgstr "Wil je werkelijk deze eigenschapnaam verwijderen?"
290
291 #: src/addrcustomattr.c:196
292 msgid "Reset to default"
293 msgstr "Terugzetten naar standaard"
294
295 #: src/addrcustomattr.c:197
296 msgid ""
297 "Do you really want to replace all attribute names\n"
298 "with the default set?"
299 msgstr ""
300 "Wil je werkelijk alle eigenschapnamen vervangen door\n"
301 "de standaard set?"
302
303 #: src/addrcustomattr.c:217 src/addressbook.c:438 src/addressbook.c:467
304 #: src/addressbook.c:484 src/edittags.c:286
305 #: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1313 src/prefs_actions.c:1085
306 #: src/prefs_filtering.c:1699 src/prefs_template.c:1111
307 msgid "_Delete"
308 msgstr "Ver_wijderen"
309
310 #: src/addrcustomattr.c:218 src/edittags.c:287 src/prefs_actions.c:1086
311 #: src/prefs_filtering.c:1700 src/prefs_template.c:1112
312 msgid "Delete _all"
313 msgstr "_Alles verwijderen"
314
315 #: src/addrcustomattr.c:219
316 msgid "_Reset to default"
317 msgstr "_Terugzetten naar standaard"
318
319 #: src/addrcustomattr.c:410
320 msgid "Attribute name is not set."
321 msgstr "Eigenschapnaam is niet ingesteld."
322
323 #: src/addrcustomattr.c:469
324 msgctxt "Dialog title"
325 msgid "Edit attribute names"
326 msgstr "Bewerk eigenschapnamen"
327
328 #: src/addrcustomattr.c:483
329 msgid "New attribute name:"
330 msgstr "Nieuwe eigenschapnaam:"
331
332 #: src/addrcustomattr.c:520
333 msgid ""
334 "Adding or removing attribute names won't affect attributes already set for "
335 "contacts."
336 msgstr ""
337 "Toevoegen of verwijderen van eigenschapnamen heeft geen invloed op "
338 "eigenschappen die al ingesteld zijn voor contacten."
339
340 #: src/addrduplicates.c:127
341 msgid "Show duplicates in the same book"
342 msgstr "Geef dubbelen weer in hetzelfde boek"
343
344 #: src/addrduplicates.c:133
345 msgid "Show duplicates in different books"
346 msgstr "Geef dubbelen weer in verschillende boeken"
347
348 #: src/addrduplicates.c:144
349 msgid "Find address book email duplicates"
350 msgstr "Vind dubbele e-mailadressen in adresboek"
351
352 #: src/addrduplicates.c:145
353 msgid ""
354 "Claws Mail will now search for duplicate email addresses in the address book."
355 msgstr "Claws Mail zal nu dubbele e-mailadressen zoeken in het adresboek."
356
357 #: src/addrduplicates.c:315
358 msgid "No duplicate email addresses found in the address book"
359 msgstr "Geen dubbele e-mailadressen gevonden in adresboek"
360
361 #: src/addrduplicates.c:346
362 msgid "Duplicate email addresses"
363 msgstr "Dubbele e-mailadressen"
364
365 #: src/addrduplicates.c:442 src/addressadd.c:234
366 #: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:469 src/toolbar.c:529
367 msgid "Address"
368 msgstr "Adres"
369
370 #: src/addrduplicates.c:464
371 msgid "Address book path"
372 msgstr "Pad naar adresboek"
373
374 #: src/addrduplicates.c:790 src/addressbook.c:1444 src/addressbook.c:1497
375 msgid "Delete address(es)"
376 msgstr "Verwijder adres(sen)"
377
378 #: src/addrduplicates.c:791 src/addressbook.c:1498
379 msgid "Really delete the address(es)?"
380 msgstr "Wil je de adressen echt verwijderen?"
381
382 #: src/addrduplicates.c:840
383 msgid "Delete address"
384 msgstr "Verwijder adres"
385
386 #: src/addrduplicates.c:841 src/addressbook.c:1445
387 msgid "This address data is readonly and cannot be deleted."
388 msgstr "Deze adresgegevens zijn alleen-lezen en kunnen niet worden verwijderd."
389
390 #: src/addressadd.c:192 src/prefs_filtering_action.c:195
391 msgid "Add to address book"
392 msgstr "Toevoegen aan adresboek"
393
394 #: src/addressadd.c:214
395 msgid "Contact"
396 msgstr "Contact"
397
398 #: src/addressadd.c:245 src/addressbook.c:130 src/editaddress.c:1257
399 #: src/editaddress.c:1301 src/editgroup.c:292
400 msgid "Remarks"
401 msgstr "Opmerkingen"
402
403 #: src/addressadd.c:286 src/addressbook_foldersel.c:158
404 msgid "Select Address Book Folder"
405 msgstr "Selecteer adresboekmap"
406
407 #: src/addressadd.c:596 src/addressbook.c:3267 src/addressbook.c:3318
408 msgid "Add address(es)"
409 msgstr "Voeg adres(sen) toe"
410
411 #: src/addressadd.c:597
412 msgid "Can't add the specified address"
413 msgstr "Kan het opgegeven adres niet toevoegen"
414
415 #: src/addressbook.c:129 src/addressbook.c:5005 src/editaddress.c:1246
416 #: src/editaddress.c:1284 src/editgroup.c:291 src/expldifdlg.c:517
417 #: src/exporthtml.c:601 src/exporthtml.c:765 src/ldif.c:763
418 msgid "Email Address"
419 msgstr "E-mailadres"
420
421 #: src/addressbook.c:405
422 msgid "_Book"
423 msgstr "_Boek"
424
425 #: src/addressbook.c:406 src/addressbook.c:437 src/addressbook.c:466
426 #: src/addressbook.c:483 src/compose.c:607 src/mainwindow.c:523
427 #: src/messageview.c:212 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:82
428 msgid "_Edit"
429 msgstr "B_ewerken"
430
431 #: src/addressbook.c:407 src/compose.c:612 src/mainwindow.c:526
432 #: src/messageview.c:215
433 msgid "_Tools"
434 msgstr "_Gereedschap"
435
436 #: src/addressbook.c:408 src/compose.c:613 src/mainwindow.c:528
437 #: src/messageview.c:216
438 msgid "_Help"
439 msgstr "_Help"
440
441 #: src/addressbook.c:411 src/addressbook.c:469
442 msgid "New _Book"
443 msgstr "Nieuw _Boek"
444
445 #: src/addressbook.c:412 src/addressbook.c:470
446 msgid "New _Folder"
447 msgstr "Nieuwe _Map"
448
449 #: src/addressbook.c:413
450 msgid "New _vCard"
451 msgstr "Nieuwe _vCard"
452
453 #: src/addressbook.c:417
454 msgid "New _JPilot"
455 msgstr "Nieuwe _JPilot"
456
457 #: src/addressbook.c:420
458 msgid "New LDAP _Server"
459 msgstr "Nieuwe LDAP-_Server"
460
461 #: src/addressbook.c:424
462 msgid "_Edit book"
463 msgstr "_Bewerk boek"
464
465 #: src/addressbook.c:425
466 msgid "_Delete book"
467 msgstr "_Verwijder boek"
468
469 #: src/addressbook.c:427 src/compose.c:624
470 #: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:85
471 #: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:434
472 #: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:633
473 msgid "_Save"
474 msgstr "_Opslaan"
475
476 #: src/addressbook.c:428 src/compose.c:628 src/messageview.c:225
477 #: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:88
478 #: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:631
479 msgid "_Close"
480 msgstr "_Sluiten"
481
482 #: src/addressbook.c:431 src/addressbook.c:481 src/messageview.c:229
483 msgid "_Select all"
484 msgstr "_Alles selecteren"
485
486 #: src/addressbook.c:433 src/addressbook.c:473 src/addressbook.c:489
487 msgid "C_ut"
488 msgstr "K_nippen"
489
490 #: src/addressbook.c:434 src/addressbook.c:474 src/addressbook.c:490
491 #: src/compose.c:636 src/mainwindow.c:557 src/messageview.c:228
492 #: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:96
493 msgid "_Copy"
494 msgstr "_Kopiëren"
495
496 #: src/addressbook.c:435 src/addressbook.c:475 src/addressbook.c:491
497 #: src/compose.c:637 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:97
498 msgid "_Paste"
499 msgstr "_Plakken"
500
501 #: src/addressbook.c:440 src/addressbook.c:486
502 msgid "New _Address"
503 msgstr "Nieuw _Adres"
504
505 #: src/addressbook.c:441 src/addressbook.c:471 src/addressbook.c:487
506 msgid "New _Group"
507 msgstr "Nieuwe _Groep"
508
509 #: src/addressbook.c:443 src/addressbook.c:493
510 msgid "_Mail To"
511 msgstr "_Verzenden Aan"
512
513 #: src/addressbook.c:444 src/addressbook.c:497
514 msgid "_Merge"
515 msgstr "_Samenvoegen"
516
517 #: src/addressbook.c:448
518 msgid "Import _LDIF file..."
519 msgstr "_LDIF-bestand importeren..."
520
521 #: src/addressbook.c:449
522 msgid "Import M_utt file..."
523 msgstr "_Mutt-bestand importeren..."
524
525 #: src/addressbook.c:450
526 msgid "Import _Pine file..."
527 msgstr "_Pine-bestand importeren..."
528
529 #: src/addressbook.c:452
530 msgid "Export _HTML..."
531 msgstr "_HTML-bestand exporteren..."
532
533 #: src/addressbook.c:453
534 msgid "Export LDI_F..."
535 msgstr "LDI_F-bestand exporteren..."
536
537 #: src/addressbook.c:455
538 msgid "Find duplicates..."
539 msgstr "Vind dubbele adressen..."
540
541 #: src/addressbook.c:456
542 msgid "Edit custom attributes..."
543 msgstr "Bewerk aangepaste eigenschappen..."
544
545 #: src/addressbook.c:459 src/compose.c:714 src/mainwindow.c:825
546 #: src/messageview.c:340
547 msgid "_About"
548 msgstr "_Over"
549
550 #: src/addressbook.c:495
551 msgid "_Browse Entry"
552 msgstr "_Bekijk item"
553
554 #: src/addressbook.c:509 src/crash.c:456 src/crash.c:475 src/importldif.c:114
555 #: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:247 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:144
556 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:172 src/plugins/vcalendar/day-view.c:403
557 #: src/plugins/vcalendar/month-view.c:428 src/prefs_themes.c:819
558 #: src/prefs_themes.c:851 src/prefs_themes.c:852
559 msgid "Unknown"
560 msgstr "Onbekend"
561
562 #: src/addressbook.c:516 src/addressbook.c:535 src/importldif.c:121
563 msgid "Success"
564 msgstr "Gelukt"
565
566 #: src/addressbook.c:517 src/importldif.c:122
567 msgid "Bad arguments"
568 msgstr "Fout argument"
569
570 #: src/addressbook.c:518 src/importldif.c:123
571 msgid "File not specified"
572 msgstr "Bestand niet opgegeven"
573
574 #: src/addressbook.c:519 src/importldif.c:124
575 msgid "Error opening file"
576 msgstr "Fout bij openen bestand"
577
578 #: src/addressbook.c:520 src/importldif.c:125
579 msgid "Error reading file"
580 msgstr "Fout bij lezen bestand"
581
582 #: src/addressbook.c:521 src/importldif.c:126
583 msgid "End of file encountered"
584 msgstr "Einde van bestand tegengekomen"
585
586 #: src/addressbook.c:522 src/importldif.c:127
587 msgid "Error allocating memory"
588 msgstr "Fout bij reserveren van geheugen"
589
590 #: src/addressbook.c:523 src/importldif.c:128
591 msgid "Bad file format"
592 msgstr "Fout bestandsformat"
593
594 #: src/addressbook.c:524 src/importldif.c:129
595 msgid "Error writing to file"
596 msgstr "Fout bij schrijven naar bestand"
597
598 #: src/addressbook.c:525 src/importldif.c:130
599 msgid "Error opening directory"
600 msgstr "Fout openen map"
601
602 #: src/addressbook.c:526 src/importldif.c:131
603 msgid "No path specified"
604 msgstr "Geen pad opgegeven"
605
606 #: src/addressbook.c:536
607 msgid "Error connecting to LDAP server"
608 msgstr "Fout bij verbinding maken met POP3-server"
609
610 #: src/addressbook.c:537
611 msgid "Error initializing LDAP"
612 msgstr "Fout bij opstarten LDAP"
613
614 #: src/addressbook.c:538
615 msgid "Error binding to LDAP server"
616 msgstr "Fout bij binden aan LDAP-server"
617
618 #: src/addressbook.c:539
619 msgid "Error searching LDAP database"
620 msgstr "Fout bij zoeken in LDAP-gegevensbank"
621
622 #: src/addressbook.c:540
623 msgid "Timeout performing LDAP operation"
624 msgstr "LDAP-operatie niet gelukt binnen de tijdslimiet"
625
626 #: src/addressbook.c:541
627 msgid "Error in LDAP search criteria"
628 msgstr "Fout in LDAP-zoekcriteria"
629
630 #: src/addressbook.c:542
631 msgid "No LDAP entries found for search criteria"
632 msgstr "Geen LDAP-ingangen gevonden voor zoekcriteria"
633
634 #: src/addressbook.c:543
635 msgid "LDAP search terminated on request"
636 msgstr "LDAP-zoekopdracht op verzoek afgebroken"
637
638 #: src/addressbook.c:544
639 msgid "Error starting STARTTLS connection"
640 msgstr "Fout bij starten STARTTLS-verbinding"
641
642 #: src/addressbook.c:545
643 msgid "Distinguished Name (dn) is missing"
644 msgstr "Distinguished Name (dn) mist"
645
646 #: src/addressbook.c:546
647 msgid "Missing required information"
648 msgstr "Benodigde informatie mist"
649
650 #: src/addressbook.c:547
651 msgid "Another contact exists with that key"
652 msgstr "Een ander contact bestaat met die sleutel"
653
654 #: src/addressbook.c:548
655 msgid "Strong(er) authentication required"
656 msgstr "Sterkere authenticatie vereist"
657
658 #: src/addressbook.c:916
659 msgid "Sources"
660 msgstr "Bronnen"
661
662 #: src/addressbook.c:920 src/prefs_matcher.c:642 src/prefs_other.c:492
663 #: src/toolbar.c:268 src/toolbar.c:2522
664 msgid "Address book"
665 msgstr "Adresboek"
666
667 #: src/addressbook.c:1117 src/editldap.c:793
668 msgid "Search"
669 msgstr "Zoek"
670
671 #: src/addressbook.c:1489
672 msgid "Delete group"
673 msgstr "Verwijder groep"
674
675 #: src/addressbook.c:1490
676 msgid ""
677 "Really delete the group(s)?\n"
678 "The addresses it contains will not be lost."
679 msgstr ""
680 "Wil je deze groep(en) echt verwijderen?\n"
681 "De adressen die het bevat zullen niet verloren gaan."
682
683 #: src/addressbook.c:2217
684 msgid "Cannot paste. Target address book is readonly."
685 msgstr "Kan niet plakken. Bedoeld adresboek is alleen-lezen."
686
687 #: src/addressbook.c:2227
688 msgid "Cannot paste into an address group."
689 msgstr "Kan niet plakken in een adresgroep."
690
691 #: src/addressbook.c:2964
692 #, c-format
693 msgid "Do you want to delete the query results and addresses in '%s'?"
694 msgstr "Wil je de zoekresultaten en adressen in '%s' verwijderen?"
695
696 #: src/addressbook.c:2967 src/addressbook.c:2993 src/addressbook.c:3000
697 #: src/plugins/archive/archiver_prefs.c:431 src/prefs_filtering_action.c:173
698 #: src/toolbar.c:497
699 msgid "Delete"
700 msgstr "Verwijderen"
701
702 #: src/addressbook.c:2976
703 #, c-format
704 msgid ""
705 "Do you want to delete '%s'? If you delete the folder only, the addresses it "
706 "contains will be moved into the parent folder."
707 msgstr ""
708 "Wil je '%s' verwijderen? Als je alleen de map verwijdert zullen de adressen "
709 "die het bevat verplaatst worden naar de bovenliggende map."
710
711 #: src/addressbook.c:2979 src/imap_gtk.c:368 src/mh_gtk.c:206
712 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:332 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:156
713 msgid "Delete folder"
714 msgstr "Verwijder map"
715
716 #: src/addressbook.c:2980
717 msgid "Delete _folder only"
718 msgstr "Verwijder alleen _map"
719
720 #: src/addressbook.c:2980
721 msgid "Delete folder and _addresses"
722 msgstr "Verwijder map en _adressen"
723
724 #: src/addressbook.c:2991
725 #, c-format
726 msgid ""
727 "Do you want to delete '%s'?\n"
728 "The addresses it contains will not be lost."
729 msgstr ""
730 "Wil je '%s' verwijderen?\n"
731 "De adressen die het bevat zullen niet verloren gaan."
732
733 #: src/addressbook.c:2998
734 #, c-format
735 msgid ""
736 "Do you want to delete '%s'?\n"
737 "The addresses it contains will be lost."
738 msgstr ""
739 "Wil je '%s' verwijderen?\n"
740 "De adressen die het bevat zullen verloren gaan."
741
742 #: src/addressbook.c:3112
743 #, c-format
744 msgid "Search '%s'"
745 msgstr "Zoek '%s'"
746
747 #: src/addressbook.c:3250 src/addressbook.c:3299
748 msgid "New Contacts"
749 msgstr "Nieuwe contacten"
750
751 #: src/addressbook.c:4136
752 msgid "New user, could not save index file."
753 msgstr "Nieuwe gebruiker, kon indexbestand niet bewaren."
754
755 #: src/addressbook.c:4140
756 msgid "New user, could not save address book files."
757 msgstr "Nieuwe gebruiker, kon adresboekbestanden niet bewaren."
758
759 #: src/addressbook.c:4150
760 msgid "Old address book converted successfully."
761 msgstr "Oud adresboek is geconverteerd."
762
763 #: src/addressbook.c:4155
764 msgid ""
765 "Old address book converted,\n"
766 "could not save new address index file."
767 msgstr ""
768 "Oud adresboek geconverteerd,\n"
769 "nieuw indexbestand kon niet worden opgeslagen."
770
771 #: src/addressbook.c:4168
772 msgid ""
773 "Could not convert address book,\n"
774 "but created empty new address book files."
775 msgstr ""
776 "Kon adresboek niet converteren, \n"
777 "maar heb lege adresboekbestanden aangemaakt."
778
779 #: src/addressbook.c:4174
780 msgid ""
781 "Could not convert address book,\n"
782 "could not save new address index file."
783 msgstr ""
784 "Kon adresboek niet converteren,\n"
785 "nieuw indexbestand kon niet worden aangemaakt."
786
787 #: src/addressbook.c:4179
788 msgid ""
789 "Could not convert address book\n"
790 "and could not create new address book files."
791 msgstr ""
792 "Kon adresboek niet converteren\n"
793 "en kon nieuwe adresboekbestanden niet aanmaken."
794
795 #: src/addressbook.c:4186 src/addressbook.c:4192
796 msgid "Addressbook conversion error"
797 msgstr "Conversiefout adresboek"
798
799 #: src/addressbook.c:4307
800 msgid "Addressbook Error"
801 msgstr "Adresboekfout"
802
803 #: src/addressbook.c:4308
804 msgid "Could not read address index"
805 msgstr "Kon adresindexbestand niet lezen"
806
807 #: src/addressbook.c:4639
808 msgid "Busy searching..."
809 msgstr "Bezig met zoeken..."
810
811 #: src/addressbook.c:4969 src/prefs_send.c:220
812 msgid "Interface"
813 msgstr "Interface"
814
815 #: src/addressbook.c:4981
816 msgid "Address Books"
817 msgstr "Adresboeken"
818
819 #: src/addressbook.c:4993
820 msgid "Person"
821 msgstr "Persoon"
822
823 #: src/addressbook.c:5029 src/exporthtml.c:885 src/folderview.c:361
824 #: src/folderview.c:449 src/prefs_account.c:3172 src/prefs_folder_column.c:77
825 msgid "Folder"
826 msgstr "Map"
827
828 #: src/addressbook.c:5041
829 msgid "vCard"
830 msgstr "vCard"
831
832 #: src/addressbook.c:5053 src/addressbook.c:5065
833 msgid "JPilot"
834 msgstr "JPilot"
835
836 #: src/addressbook.c:5077
837 msgid "LDAP servers"
838 msgstr "LDAP-servers"
839
840 #: src/addressbook.c:5089
841 msgid "LDAP Query"
842 msgstr "LDAP-verzoek"
843
844 #: src/addressbook_foldersel.c:200 src/exphtmldlg.c:371 src/expldifdlg.c:388
845 #: src/exporthtml.c:985 src/importldif.c:541
846 msgid "Address Book"
847 msgstr "Adresboek"
848
849 #: src/addrgather.c:179
850 msgid "Please specify name for address book."
851 msgstr "Geef naam voor adresboek."
852
853 #: src/addrgather.c:186
854 msgid "No available address book."
855 msgstr "Geen adresboek beschikbaar."
856
857 #: src/addrgather.c:207
858 msgid "Please select the mail headers to search."
859 msgstr "Selecteer de headers die doorzocht moeten worden."
860
861 #: src/addrgather.c:214
862 msgid "Collecting addresses..."
863 msgstr "Bezig adressen te verzamelen..."
864
865 #: src/addrgather.c:254
866 msgid "address added by Claws Mail"
867 msgstr "adres toegevoegd door Claws Mail"
868
869 #: src/addrgather.c:285
870 msgid "Addresses collected successfully."
871 msgstr "Adressen verzameld."
872
873 #: src/addrgather.c:360
874 msgid "Current folder:"
875 msgstr "Huidige map:"
876
877 #: src/addrgather.c:371
878 msgid "Address book name:"
879 msgstr "Adresboek:"
880
881 #: src/addrgather.c:398
882 msgid "Address book folder size:"
883 msgstr "Grootte map van adresboek:"
884
885 #: src/addrgather.c:402 src/addrgather.c:411
886 msgid ""
887 "Maximum amount of entries per folder within the newly created address book"
888 msgstr "Maximum aantal ingangen per map in het nieuwe adresboek"
889
890 #: src/addrgather.c:415
891 msgid "Process these mail header fields"
892 msgstr "Deze headers doorzoeken"
893
894 #: src/addrgather.c:434
895 msgid "Include subfolders"
896 msgstr "Doorzoek submappen"
897
898 #: src/addrgather.c:492 src/prefs_filtering_action.c:1383
899 msgid "Header Name"
900 msgstr "Header-naam"
901
902 #: src/addrgather.c:498
903 msgid "Address Count"
904 msgstr "Aantal Adressen"
905
906 #: src/addrgather.c:585
907 msgid "Header Fields"
908 msgstr "Header-velden"
909
910 #: src/addrgather.c:586 src/exphtmldlg.c:658 src/expldifdlg.c:722
911 #: src/importldif.c:981
912 msgid "Finish"
913 msgstr "Voltooien"
914
915 #: src/addrgather.c:644
916 msgid "Collect email addresses from selected messages"
917 msgstr "Verzamel e-mailadressen uit geselecteerde berichten"
918
919 #: src/addrgather.c:648
920 msgid "Collect email addresses from folder"
921 msgstr "Verzamel e-mailadressen uit map"
922
923 #: src/addrindex.c:125
924 msgid "Common addresses"
925 msgstr "Veel voorkomende adressen"
926
927 #: src/addrindex.c:126
928 msgid "Personal addresses"
929 msgstr "Persoonlijke adressen"
930
931 #: src/addrindex.c:132
932 msgid "Common address"
933 msgstr "Standaardadressen"
934
935 #: src/addrindex.c:133
936 msgid "Personal address"
937 msgstr "Persoonlijke adressen"
938
939 #: src/addrindex.c:1834
940 msgid "Address(es) update"
941 msgstr "Adressen update"
942
943 #: src/addrindex.c:1835
944 msgid "Update failed. Changes not written to Directory."
945 msgstr "Update mislukt. Wijzigingen niet opgeslagen naar map."
946
947 #: src/alertpanel.c:144 src/compose.c:9788
948 msgid "Notice"
949 msgstr "Bericht"
950
951 #: src/alertpanel.c:157 src/compose.c:5853 src/compose.c:6395
952 #: src/compose.c:12377 src/file_checker.c:84 src/file_checker.c:108
953 #: src/messageview.c:858 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:811
954 #: src/plugins/vcalendar/vcalendar.c:125 src/summaryview.c:5111
955 msgid "Warning"
956 msgstr "Waarschuwing"
957
958 #: src/alertpanel.c:170 src/alertpanel.c:193 src/compose.c:5790 src/inc.c:723
959 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:156 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:311
960 msgid "Error"
961 msgstr "Fout"
962
963 #: src/alertpanel.c:194 src/gtk/progressdialog.c:94
964 msgid "_View log"
965 msgstr "_Bekijk log"
966
967 #: src/alertpanel.c:346
968 msgid "Show this message next time"
969 msgstr "Deze waarschuwing volgende keer herhalen"
970
971 #: src/browseldap.c:223
972 msgid "Browse Directory Entry"
973 msgstr "Bekijk LDAP-ingang"
974
975 #: src/browseldap.c:243
976 msgid "Server Name:"
977 msgstr "Servernaam:"
978
979 #: src/browseldap.c:253
980 msgid "Distinguished Name (dn):"
981 msgstr "Distinguished Name (dn):"
982
983 #: src/browseldap.c:284
984 msgid "LDAP Name"
985 msgstr "LDAP-naam"
986
987 #: src/browseldap.c:290
988 msgid "Attribute Value"
989 msgstr "Eigenschapwaarde"
990
991 #: src/common/plugin.c:70
992 msgid "Nothing"
993 msgstr "Niets"
994
995 #: src/common/plugin.c:71
996 msgid "a viewer"
997 msgstr "een weergever"
998
999 #: src/common/plugin.c:72
1000 msgid "a MIME parser"
1001 msgstr "een MIME-verwerker"
1002
1003 #: src/common/plugin.c:73
1004 msgid "folders"
1005 msgstr "mappen"
1006
1007 #: src/common/plugin.c:74
1008 msgid "filtering"
1009 msgstr "filteren"
1010
1011 #: src/common/plugin.c:75
1012 msgid "a privacy interface"
1013 msgstr "privacy-bescherming"
1014
1015 #: src/common/plugin.c:76
1016 msgid "a notifier"
1017 msgstr "een aankondiger"
1018
1019 #: src/common/plugin.c:77
1020 msgid "an utility"
1021 msgstr "een utility"
1022
1023 #: src/common/plugin.c:78
1024 msgid "things"
1025 msgstr "dingen"
1026
1027 #: src/common/plugin.c:335
1028 #, c-format
1029 msgid ""
1030 "This plugin provides %s (%s), which is already provided by the %s plugin."
1031 msgstr ""
1032 "Deze plugin levert ondersteuning voor %s (%s), dat reeds ondersteund wordt "
1033 "door de plugin %s."
1034
1035 #: src/common/plugin.c:438
1036 msgid "Plugin already loaded"
1037 msgstr "Plugin is reeds geladen"
1038
1039 #: src/common/plugin.c:449
1040 msgid "Failed to allocate memory for Plugin"
1041 msgstr "Geheugen reserveren voor plugin mislukt"
1042
1043 #: src/common/plugin.c:483
1044 msgid "This module is not licensed under a GPL v3 or later compatible license."
1045 msgstr ""
1046 "Deze module heeft geen licentie die verenigbaar is met de GPL v3 of nieuwer."
1047
1048 #: src/common/plugin.c:492
1049 msgid "This module is for Claws Mail GTK1."
1050 msgstr "Deze module is voor Claws Mail GTK1."
1051
1052 #: src/common/plugin.c:770
1053 #, c-format
1054 msgid ""
1055 "Your version of Claws Mail is newer than the version the '%s' plugin was "
1056 "built with."
1057 msgstr ""
1058 "Je versie van Claws Mail is nieuwer dan de versie waarmee de plugin '%s' "
1059 "gecompileerd is."
1060
1061 #: src/common/plugin.c:773
1062 msgid ""
1063 "Your version of Claws Mail is newer than the version the plugin was built "
1064 "with."
1065 msgstr ""
1066 "Je versie van Claws Mail is nieuwer dan de versie waarmee de plugin "
1067 "gecompileerd is."
1068
1069 #: src/common/plugin.c:782
1070 #, c-format
1071 msgid "Your version of Claws Mail is too old for the '%s' plugin."
1072 msgstr "Je versie van Claws Mail is te oud voor de '%s'-plugin."
1073
1074 #: src/common/plugin.c:784
1075 msgid "Your version of Claws Mail is too old for the plugin."
1076 msgstr "Je versie van Claws Mail is te oud voor de plugin."
1077
1078 #: src/common/session.c:201 src/imap.c:1233
1079 msgid "SSL/TLS handshake failed\n"
1080 msgstr "SSL/TLS-handdruk mislukt\n"
1081
1082 #: src/common/smtp.c:179
1083 msgid "No SMTP AUTH method available\n"
1084 msgstr "SMTP AUTH methode niet beschikbaar\n"
1085
1086 #: src/common/smtp.c:182
1087 msgid "Selected SMTP AUTH method not available\n"
1088 msgstr "Geselecteerde SMTP AUTH methode niet beschikbaar\n"
1089
1090 #: src/common/smtp.c:501 src/common/smtp.c:555
1091 msgid "bad SMTP response\n"
1092 msgstr "verkeerd SMTP-antwoord\n"
1093
1094 #: src/common/smtp.c:526 src/common/smtp.c:544 src/common/smtp.c:658
1095 msgid "error occurred on SMTP session\n"
1096 msgstr "er is een fout opgetreden tijdens de SMTP-sessie\n"
1097
1098 #: src/common/smtp.c:535 src/pop.c:907
1099 msgid "error occurred on authentication\n"
1100 msgstr "er is een fout opgetreden tijdens de authenticatie\n"
1101
1102 #: src/common/smtp.c:585
1103 #, c-format
1104 msgid "Message is too big (Maximum size is %s)\n"
1105 msgstr "Bericht is te groot (Maximum grootte is %s)\n"
1106
1107 #: src/common/smtp.c:617 src/pop.c:900
1108 msgid "couldn't start STARTTLS session\n"
1109 msgstr "kan de STARTTLS-sessie niet tot stand brengen\n"
1110
1111 #: src/common/socket.c:571
1112 msgid "Socket IO timeout.\n"
1113 msgstr "Socket-IO tijdslimiet bereikt.\n"
1114
1115 #: src/common/socket.c:600
1116 msgid "Connection timed out.\n"
1117 msgstr "Verbinding niet binnen tijdslimiet tot stand gekomen.\n"
1118
1119 #: src/common/socket.c:740
1120 #, c-format
1121 msgid "%s:%d: connection failed (%s).\n"
1122 msgstr "%s:%d: verbinding maken mislukt (%s).\n"
1123
1124 #: src/common/socket.c:980
1125 #, c-format
1126 msgid "%s:%d: unknown host.\n"
1127 msgstr "%s:%d: onbekende host.\n"
1128
1129 #: src/common/socket.c:1072
1130 #, c-format
1131 msgid "%s:%s: host lookup failed (%s).\n"
1132 msgstr "%s:%s: host opzoeken mislukt (%s).\n"
1133
1134 #: src/common/socket.c:1385
1135 #, c-format
1136 msgid "write on fd%d: %s\n"
1137 msgstr "schrijf op fd%d: %s\n"
1138
1139 #: src/common/ssl_certificate.c:338
1140 #, c-format
1141 msgid "Cannot stat P12 certificate file (%s)\n"
1142 msgstr "Kan P12-certificaat-bestand niet vinden (%s)\n"
1143
1144 #: src/common/ssl_certificate.c:346
1145 #, c-format
1146 msgid "Cannot read P12 certificate file (%s)\n"
1147 msgstr "Kan P12-certificaat-bestand niet lezen (%s)\n"
1148
1149 #: src/common/ssl_certificate.c:355
1150 #, c-format
1151 msgid "Cannot import P12 certificate file (%s)\n"
1152 msgstr "Kan P12-certificaat-bestand niet importeren (%s)\n"
1153
1154 #: src/common/ssl_certificate.c:640
1155 msgid "Internal error"
1156 msgstr "Interne fout"
1157
1158 #: src/common/ssl_certificate.c:645
1159 msgid "Uncheckable"
1160 msgstr "Niet verifieerbaar"
1161
1162 #: src/common/ssl_certificate.c:649
1163 msgid "Self-signed certificate"
1164 msgstr "Zelfondertekend certificaat"
1165
1166 #: src/common/ssl_certificate.c:652
1167 msgid "Revoked certificate"
1168 msgstr "Ingetrokken certificaat"
1169
1170 #: src/common/ssl_certificate.c:654
1171 msgid "No certificate issuer found"
1172 msgstr "Geen uitgever van certificaat gevonden"
1173
1174 #: src/common/ssl_certificate.c:656
1175 msgid "Certificate issuer is not a CA"
1176 msgstr "Uitgever van certificaat is geen CA"
1177
1178 #: src/common/ssl_certificate.c:881
1179 #, c-format
1180 msgid "Cannot open certificate file %s: %s\n"
1181 msgstr "Kan certificaat-bestand %s niet openen: %s\n"
1182
1183 #: src/common/ssl_certificate.c:885
1184 #, c-format
1185 msgid "Certificate file %s missing (%s)\n"
1186 msgstr "Certificaat-bestand %s mist (%s)\n"
1187
1188 #: src/common/ssl_certificate.c:904
1189 #, c-format
1190 msgid "Cannot open key file %s (%s)\n"
1191 msgstr "Kan sleutel-bestand %s niet openen (%s)\n"
1192
1193 #: src/common/ssl_certificate.c:908
1194 #, c-format
1195 msgid "Key file %s missing (%s)\n"
1196 msgstr "Sleutel-bestand %s mist (%s)\n"
1197
1198 #: src/common/ssl_certificate.c:1056
1199 #, c-format
1200 msgid "Failed to read P12 certificate file %s\n"
1201 msgstr "Kan P12-certificaat bestand niet lezen %s\n"
1202
1203 #: src/common/ssl_certificate.c:1059
1204 #, c-format
1205 msgid "Cannot open P12 certificate file %s (%s)\n"
1206 msgstr "Kan P12-certificaat bestand niet openen %s (%s)\n"
1207
1208 #: src/common/ssl_certificate.c:1063
1209 #, c-format
1210 msgid "P12 Certificate file %s missing (%s)\n"
1211 msgstr "P12-Certificaat bestand %s mist (%s)\n"
1212
1213 #: src/common/ssl_certificate.c:1088 src/gtk/sslcertwindow.c:87
1214 #: src/gtk/sslcertwindow.c:94 src/gtk/sslcertwindow.c:109
1215 #: src/gtk/sslcertwindow.c:114 src/gtk/sslcertwindow.c:121
1216 #: src/gtk/sslcertwindow.c:136
1217 msgid "<not in certificate>"
1218 msgstr "<niet in certificaat>"
1219
1220 #: src/common/string_match.c:81
1221 msgid "(Subject cleared by RegExp)"
1222 msgstr "(Onderwerp gewist door RegExp)"
1223
1224 #: src/common/utils.c:200
1225 #, c-format
1226 msgid "%dB"
1227 msgstr "%dB"
1228
1229 #: src/common/utils.c:201
1230 #, c-format
1231 msgid "%d.%02dKB"
1232 msgstr "%d,%02dKB"
1233
1234 #: src/common/utils.c:202
1235 #, c-format
1236 msgid "%d.%02dMB"
1237 msgstr "%d,%02dMB"
1238
1239 #: src/common/utils.c:203
1240 #, c-format
1241 msgid "%.2fGB"
1242 msgstr "%.2fGB"
1243
1244 #: src/common/utils.c:4028
1245 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1246 msgid "Sunday"
1247 msgstr "zondag"
1248
1249 #: src/common/utils.c:4029
1250 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1251 msgid "Monday"
1252 msgstr "maandag"
1253
1254 #: src/common/utils.c:4030
1255 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1256 msgid "Tuesday"
1257 msgstr "dinsdag"
1258
1259 #: src/common/utils.c:4031
1260 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1261 msgid "Wednesday"
1262 msgstr "woensdag"
1263
1264 #: src/common/utils.c:4032
1265 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1266 msgid "Thursday"
1267 msgstr "donderdag"
1268
1269 #: src/common/utils.c:4033
1270 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1271 msgid "Friday"
1272 msgstr "vrijdag"
1273
1274 #: src/common/utils.c:4034
1275 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1276 msgid "Saturday"
1277 msgstr "zaterdag"
1278
1279 #: src/common/utils.c:4036
1280 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1281 msgid "January"
1282 msgstr "januari"
1283
1284 #: src/common/utils.c:4037
1285 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1286 msgid "February"
1287 msgstr "februari"
1288
1289 #: src/common/utils.c:4038
1290 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1291 msgid "March"
1292 msgstr "maart"
1293
1294 #: src/common/utils.c:4039
1295 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1296 msgid "April"
1297 msgstr "april"
1298
1299 #: src/common/utils.c:4040
1300 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1301 msgid "May"
1302 msgstr "mei"
1303
1304 #: src/common/utils.c:4041
1305 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1306 msgid "June"
1307 msgstr "juni"
1308
1309 #: src/common/utils.c:4042
1310 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1311 msgid "July"
1312 msgstr "juli"
1313
1314 #: src/common/utils.c:4043
1315 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1316 msgid "August"
1317 msgstr "augustus"
1318
1319 #: src/common/utils.c:4044
1320 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1321 msgid "September"
1322 msgstr "september"
1323
1324 #: src/common/utils.c:4045
1325 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1326 msgid "October"
1327 msgstr "oktober"
1328
1329 #: src/common/utils.c:4046
1330 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1331 msgid "November"
1332 msgstr "november"
1333
1334 #: src/common/utils.c:4047
1335 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1336 msgid "December"
1337 msgstr "december"
1338
1339 #: src/common/utils.c:4049
1340 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1341 msgid "Sun"
1342 msgstr "zo"
1343
1344 #: src/common/utils.c:4050
1345 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1346 msgid "Mon"
1347 msgstr "ma"
1348
1349 #: src/common/utils.c:4051
1350 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1351 msgid "Tue"
1352 msgstr "di"
1353
1354 #: src/common/utils.c:4052
1355 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1356 msgid "Wed"
1357 msgstr "wo"
1358
1359 #: src/common/utils.c:4053
1360 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1361 msgid "Thu"
1362 msgstr "do"
1363
1364 #: src/common/utils.c:4054
1365 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1366 msgid "Fri"
1367 msgstr "vr"
1368
1369 #: src/common/utils.c:4055
1370 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1371 msgid "Sat"
1372 msgstr "za"
1373
1374 #: src/common/utils.c:4057
1375 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1376 msgid "Jan"
1377 msgstr "jan"
1378
1379 #: src/common/utils.c:4058
1380 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1381 msgid "Feb"
1382 msgstr "feb"
1383
1384 #: src/common/utils.c:4059
1385 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1386 msgid "Mar"
1387 msgstr "mar"
1388
1389 #: src/common/utils.c:4060
1390 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1391 msgid "Apr"
1392 msgstr "apr"
1393
1394 #: src/common/utils.c:4061
1395 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1396 msgid "May"
1397 msgstr "mei"
1398
1399 #: src/common/utils.c:4062
1400 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1401 msgid "Jun"
1402 msgstr "jun"
1403
1404 #: src/common/utils.c:4063
1405 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1406 msgid "Jul"
1407 msgstr "jul"
1408
1409 #: src/common/utils.c:4064
1410 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1411 msgid "Aug"
1412 msgstr "aug"
1413
1414 #: src/common/utils.c:4065
1415 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1416 msgid "Sep"
1417 msgstr "sep"
1418
1419 #: src/common/utils.c:4066
1420 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1421 msgid "Oct"
1422 msgstr "okt"
1423
1424 #: src/common/utils.c:4067
1425 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1426 msgid "Nov"
1427 msgstr "nov"
1428
1429 #: src/common/utils.c:4068
1430 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1431 msgid "Dec"
1432 msgstr "dec"
1433
1434 #: src/common/utils.c:4079
1435 msgctxt "For use by strftime (morning)"
1436 msgid "AM"
1437 msgstr "a.m."
1438
1439 #: src/common/utils.c:4080
1440 msgctxt "For use by strftime (afternoon)"
1441 msgid "PM"
1442 msgstr "p.m."
1443
1444 #: src/common/utils.c:4081
1445 msgctxt "For use by strftime (morning, lowercase)"
1446 msgid "am"
1447 msgstr "a.m."
1448
1449 #: src/common/utils.c:4082
1450 msgctxt "For use by strftime (afternoon, lowercase)"
1451 msgid "pm"
1452 msgstr "p.m."
1453
1454 #: src/compose.c:596
1455 msgid "_Add..."
1456 msgstr "_Toevoegen..."
1457
1458 #: src/compose.c:597 src/mh_gtk.c:375 src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:301
1459 #: src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:323
1460 msgid "_Remove"
1461 msgstr "_Verwijderen"
1462
1463 #: src/compose.c:599 src/folderview.c:254
1464 msgid "_Properties..."
1465 msgstr "_Eigenschappen..."
1466
1467 #: src/compose.c:606 src/mainwindow.c:525 src/messageview.c:214
1468 msgid "_Message"
1469 msgstr "Be_richt"
1470
1471 #: src/compose.c:609
1472 msgid "_Spelling"
1473 msgstr "_Spelling"
1474
1475 #: src/compose.c:611 src/compose.c:678
1476 msgid "_Options"
1477 msgstr "_Opties"
1478
1479 #: src/compose.c:615
1480 msgid "S_end"
1481 msgstr "_Verzenden"
1482
1483 #: src/compose.c:616
1484 msgid "Send _later"
1485 msgstr "_Wachtrij"
1486
1487 #: src/compose.c:619
1488 msgid "_Attach file"
1489 msgstr "Bestand _bijvoegen"
1490
1491 #: src/compose.c:620
1492 msgid "_Insert file"
1493 msgstr "Bestand _invoegen"
1494
1495 #: src/compose.c:621
1496 msgid "Insert si_gnature"
1497 msgstr "Ondertekening _invoegen"
1498
1499 #: src/compose.c:622
1500 msgid "_Replace signature"
1501 msgstr "Ondertekening _vervangen"
1502
1503 #: src/compose.c:626
1504 msgid "_Print"
1505 msgstr "_Afdrukken"
1506
1507 #: src/compose.c:631 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:91
1508 msgid "_Undo"
1509 msgstr "_Ongedaan maken"
1510
1511 #: src/compose.c:632 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:92
1512 msgid "_Redo"
1513 msgstr "Op_nieuw"
1514
1515 #: src/compose.c:635 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:95
1516 msgid "Cu_t"
1517 msgstr "K_nippen"
1518
1519 #: src/compose.c:639
1520 msgid "_Special paste"
1521 msgstr "_Plakken speciaal"
1522
1523 #: src/compose.c:640
1524 msgid "As _quotation"
1525 msgstr "Als _citaten"
1526
1527 #: src/compose.c:641
1528 msgid "_Wrapped"
1529 msgstr "Afge_broken"
1530
1531 #: src/compose.c:642
1532 msgid "_Unwrapped"
1533 msgstr "Niet afgeb_roken"
1534
1535 #: src/compose.c:644 src/mainwindow.c:558
1536 #: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:99
1537 msgid "Select _all"
1538 msgstr "_Alles selecteren"
1539
1540 #: src/compose.c:646
1541 msgid "A_dvanced"
1542 msgstr "_Geavanceerd"
1543
1544 #: src/compose.c:647
1545 msgid "Move a character backward"
1546 msgstr "Ga een teken terug"
1547
1548 #: src/compose.c:648
1549 msgid "Move a character forward"
1550 msgstr "Ga een teken verder"
1551
1552 #: src/compose.c:649
1553 msgid "Move a word backward"
1554 msgstr "Ga een woord terug"
1555
1556 #: src/compose.c:650
1557 msgid "Move a word forward"
1558 msgstr "Ga een woord verder"
1559
1560 #: src/compose.c:651
1561 msgid "Move to beginning of line"
1562 msgstr "Ga naar begin van regel"
1563
1564 #: src/compose.c:652
1565 msgid "Move to end of line"
1566 msgstr "Ga naar eind van regel"
1567
1568 #: src/compose.c:653
1569 msgid "Move to previous line"
1570 msgstr "Ga een regel terug"
1571
1572 #: src/compose.c:654
1573 msgid "Move to next line"
1574 msgstr "Ga een regel verder"
1575
1576 #: src/compose.c:655
1577 msgid "Delete a character backward"
1578 msgstr "Verwijder vorige teken"
1579
1580 #: src/compose.c:656
1581 msgid "Delete a character forward"
1582 msgstr "Verwijder volgende teken"
1583
1584 #: src/compose.c:657
1585 msgid "Delete a word backward"
1586 msgstr "Verwijder vorig woord"
1587
1588 #: src/compose.c:658
1589 msgid "Delete a word forward"
1590 msgstr "Verwijder volgend woord"
1591
1592 #: src/compose.c:659
1593 msgid "Delete line"
1594 msgstr "Verwijder deze regel"
1595
1596 #: src/compose.c:660
1597 msgid "Delete to end of line"
1598 msgstr "Verwijder tot eind van regel"
1599
1600 #: src/compose.c:663 src/messageview.c:231
1601 #: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:102
1602 msgid "_Find"
1603 msgstr "_Vinden"
1604
1605 #: src/compose.c:666
1606 msgid "_Wrap current paragraph"
1607 msgstr "Regels afbreken in _huidige paragraaf"
1608
1609 #: src/compose.c:667
1610 msgid "Wrap all long _lines"
1611 msgstr "Regelterugloop voor alle regels"
1612
1613 #: src/compose.c:669
1614 msgid "Edit with e_xternal editor"
1615 msgstr "Aanpassen met e_xterne editor"
1616
1617 #: src/compose.c:672
1618 msgid "_Check all or check selection"
1619 msgstr "_Controleer alles of selectie"
1620
1621 #: src/compose.c:673
1622 msgid "_Highlight all misspelled words"
1623 msgstr "Toon alle _onjuist gespelde woorden"
1624
1625 #: src/compose.c:674
1626 msgid "Check _backwards misspelled word"
1627 msgstr "Controleer _vorig onjuist gespeld woord"
1628
1629 #: src/compose.c:675
1630 msgid "_Forward to next misspelled word"
1631 msgstr "Ga naar _volgend onjuist gespeld woord"
1632
1633 #: src/compose.c:682
1634 msgid "Reply _mode"
1635 msgstr "_Beantwoord afzender"
1636
1637 #: src/compose.c:684
1638 msgid "Privacy _System"
1639 msgstr "Privacy-_systeem"
1640
1641 #: src/compose.c:688
1642 msgid "_Priority"
1643 msgstr "_Prioriteit"
1644
1645 #: src/compose.c:690 src/mainwindow.c:620 src/messageview.c:267
1646 msgid "Character _encoding"
1647 msgstr "Tekenset_codering"
1648
1649 #: src/compose.c:695 src/mainwindow.c:625 src/messageview.c:272
1650 msgid "Western European"
1651 msgstr "West-Europees"
1652
1653 #: src/compose.c:696 src/mainwindow.c:626 src/messageview.c:273
1654 msgid "Baltic"
1655 msgstr "Baltisch"
1656
1657 #: src/compose.c:697 src/mainwindow.c:627 src/messageview.c:274
1658 msgid "Hebrew"
1659 msgstr "Hebreeuws"
1660
1661 #: src/compose.c:698 src/mainwindow.c:628 src/messageview.c:275
1662 msgid "Arabic"
1663 msgstr "Arabisch"
1664
1665 #: src/compose.c:699 src/mainwindow.c:629 src/messageview.c:276
1666 msgid "Cyrillic"
1667 msgstr "Cyrillisch"
1668
1669 #: src/compose.c:700 src/mainwindow.c:630 src/messageview.c:277
1670 msgid "Japanese"
1671 msgstr "Japans"
1672
1673 #: src/compose.c:701 src/mainwindow.c:631 src/messageview.c:278
1674 msgid "Chinese"
1675 msgstr "Chinees"
1676
1677 #: src/compose.c:702 src/mainwindow.c:632 src/messageview.c:279
1678 msgid "Korean"
1679 msgstr "Koreaans"
1680
1681 #: src/compose.c:703 src/mainwindow.c:633 src/messageview.c:280
1682 msgid "Thai"
1683 msgstr "Thai"
1684
1685 #: src/compose.c:706 src/mainwindow.c:743 src/messageview.c:316
1686 msgid "_Address book"
1687 msgstr "_Adresboek"
1688
1689 #: src/compose.c:708
1690 msgid "_Template"
1691 msgstr "_Sjabloon"
1692
1693 #: src/compose.c:710 src/mainwindow.c:771 src/messageview.c:336
1694 msgid "Actio_ns"
1695 msgstr "Ac_ties"
1696
1697 #: src/compose.c:719
1698 msgid "Aut_o wrapping"
1699 msgstr "Aut_omatisch afbreken"
1700
1701 #: src/compose.c:720
1702 msgid "Auto _indent"
1703 msgstr "Automatisch _inspringen"
1704
1705 #: src/compose.c:721
1706 msgid "Si_gn"
1707 msgstr "_Ondertekenen"
1708
1709 #: src/compose.c:722
1710 msgid "_Encrypt"
1711 msgstr "_Versleutelen"
1712
1713 #: src/compose.c:723
1714 msgid "_Request Return Receipt"
1715 msgstr "_Ontvangstbevestiging"
1716
1717 #: src/compose.c:724
1718 msgid "Remo_ve references"
1719 msgstr "Ver_wijder verwijzingen"
1720
1721 #: src/compose.c:725
1722 msgid "Show _ruler"
1723 msgstr "_Lineaal weergeven"
1724
1725 #: src/compose.c:730 src/compose.c:740
1726 msgid "_Normal"
1727 msgstr "_Normaal"
1728
1729 #: src/compose.c:731 src/mainwindow.c:674 src/messageview.c:305
1730 #: src/summaryview.c:431
1731 msgid "_All"
1732 msgstr "_Allen"
1733
1734 #: src/compose.c:732 src/mainwindow.c:675 src/messageview.c:306
1735 #: src/summaryview.c:432
1736 msgid "_Sender"
1737 msgstr "_Afzender"
1738
1739 #: src/compose.c:733
1740 msgid "_Mailing-list"
1741 msgstr "_Mailing-lijst"
1742
1743 #: src/compose.c:738
1744 msgid "_Highest"
1745 msgstr "_Hoogste"
1746
1747 #: src/compose.c:739
1748 msgid "Hi_gh"
1749 msgstr "H_oog"
1750
1751 #: src/compose.c:741
1752 msgid "Lo_w"
1753 msgstr "Laa_g"
1754
1755 #: src/compose.c:742
1756 msgid "_Lowest"
1757 msgstr "_Laagste"
1758
1759 #: src/compose.c:747 src/mainwindow.c:890 src/messageview.c:353
1760 msgid "_Automatic"
1761 msgstr "_Automatisch"
1762
1763 #: src/compose.c:748 src/mainwindow.c:891 src/messageview.c:354
1764 msgid "7bit ASCII (US-ASC_II)"
1765 msgstr "7bit ASCII (US-ASC_II)"
1766
1767 #: src/compose.c:749 src/mainwindow.c:892 src/messageview.c:355
1768 msgid "Unicode (_UTF-8)"
1769 msgstr "Unicode (_UTF-8)"
1770
1771 #: src/compose.c:753 src/mainwindow.c:896 src/messageview.c:359
1772 msgid "Central European (ISO-8859-_2)"
1773 msgstr "Centraal-Europees (ISO-8859-_2)"
1774
1775 #: src/compose.c:756 src/mainwindow.c:899 src/messageview.c:362
1776 msgid "Greek (ISO-8859-_7)"
1777 msgstr "Grieks (ISO-8859-_7)"
1778
1779 #: src/compose.c:761 src/mainwindow.c:904 src/messageview.c:367
1780 msgid "Turkish (ISO-8859-_9)"
1781 msgstr "Turks (ISO-8859-_9)"
1782
1783 #: src/compose.c:1015 src/compose.c:1697
1784 msgid ""
1785 "You have opted to sign and/or encrypt this message but have not selected a "
1786 "privacy system.\n"
1787 "\n"
1788 "Signing and encrypting have been disabled for this message."
1789 msgstr ""
1790 "Je hebt ervoor gekozen dit bericht te ondertekenen en/of te versleutelen, "
1791 "maar je hebt geen privacy-systeem geselecteerd.\n"
1792 "\n"
1793 "Ondertekenen en versleutelen is uitgeschakeld voor dit bericht."
1794
1795 #: src/compose.c:1051
1796 msgid "New message From format error."
1797 msgstr "Opmaakfout in Van-header van nieuw bericht."
1798
1799 #: src/compose.c:1144
1800 msgid "New message subject format error."
1801 msgstr "Opmaakfout in onderwerp van nieuw bericht."
1802
1803 #: src/compose.c:1176 src/quote_fmt.c:563
1804 #, c-format
1805 msgid "The body of the \"New message\" template has an error at line %d."
1806 msgstr "Opmaakfout in berichttekst van \"Nieuw bericht\" op regel %d."
1807
1808 #: src/compose.c:1445
1809 msgid "Unable to reply. The original email probably doesn't exist."
1810 msgstr ""
1811 "Niet mogelijk te antwoorden. De originele e-mail bestaat waarschijnlijk niet."
1812
1813 #: src/compose.c:1630 src/quote_fmt.c:580
1814 msgid ""
1815 "The \"From\" field of the \"Reply\" template contains an invalid email "
1816 "address."
1817 msgstr ""
1818 "Het \"Van\" veld van het \"Antwoord\" sjabloon bevat een ongeldig e-"
1819 "mailadres."
1820
1821 #: src/compose.c:1679 src/quote_fmt.c:583
1822 #, c-format
1823 msgid "The body of the \"Reply\" template has an error at line %d."
1824 msgstr "Opmaakfout in berichttekst van het \"Antwoord\" sjabloon op regel %d."
1825
1826 #: src/compose.c:1822 src/compose.c:2016 src/quote_fmt.c:600
1827 msgid ""
1828 "The \"From\" field of the \"Forward\" template contains an invalid email "
1829 "address."
1830 msgstr ""
1831 "Het \"Van\" veld van het \"Doorsturen\" sjabloon bevat een ongeldig e-"
1832 "mailadres."
1833
1834 #: src/compose.c:1883 src/quote_fmt.c:603
1835 #, c-format
1836 msgid "The body of the \"Forward\" template has an error at line %d."
1837 msgstr "De tekst van het \"Doorsturen\" sjabloon heeft een fout op regel %d."
1838
1839 #: src/compose.c:2059
1840 msgid "Fw: multiple emails"
1841 msgstr "Doorsturen: meerdere e-mails"
1842
1843 # TPTD
1844 #: src/compose.c:2566
1845 #, c-format
1846 msgid "The body of the \"Redirect\" template has an error at line %d."
1847 msgstr "De tekst van het \"Herverwijzen\" sjabloon heeft en fout op regel %d."
1848
1849 #: src/compose.c:2633 src/gtk/headers.h:14
1850 msgid "Cc:"
1851 msgstr "Cc:"
1852
1853 #: src/compose.c:2636 src/gtk/headers.h:15
1854 msgid "Bcc:"
1855 msgstr "Bcc:"
1856
1857 #: src/compose.c:2639 src/gtk/headers.h:12
1858 msgid "Reply-To:"
1859 msgstr "Reply-To:"
1860
1861 #: src/compose.c:2642 src/compose.c:5011 src/compose.c:5013
1862 #: src/gtk/headers.h:33
1863 msgid "Newsgroups:"
1864 msgstr "Nieuwsgroepen:"
1865
1866 #: src/compose.c:2645 src/gtk/headers.h:34
1867 msgid "Followup-To:"
1868 msgstr "Followup-To:"
1869
1870 #: src/compose.c:2648 src/gtk/headers.h:17
1871 msgid "In-Reply-To:"
1872 msgstr "In antwoord aan:"
1873
1874 #: src/compose.c:2652 src/compose.c:5008 src/compose.c:5016
1875 #: src/gtk/headers.h:13 src/summary_search.c:421
1876 msgid "To:"
1877 msgstr "Aan:"
1878
1879 #: src/compose.c:2842
1880 msgid "Couldn't attach a file (charset conversion failed)."
1881 msgstr "Kan bestand niet bijvoegen (omzetten van de tekenset is mislukt)."
1882
1883 #: src/compose.c:2848 src/compose.c:10974
1884 #, c-format
1885 msgid ""
1886 "The following file has been attached: \n"
1887 "%s"
1888 msgid_plural ""
1889 "The following files have been attached: \n"
1890 "%s"
1891 msgstr[0] ""
1892 "Het volgende bestand is bijgevoegd: \n"
1893 "%s"
1894 msgstr[1] ""
1895 "De volgende bestanden zijn bijgevoegd: \n"
1896 "%s"
1897
1898 #: src/compose.c:3128
1899 msgid "The \"Quotation mark\" of the template is invalid."
1900 msgstr "De \"Citatie-markering\" van het sjabloon is ongeldig."
1901
1902 #: src/compose.c:3657
1903 #, c-format
1904 msgid "Could not get size of file '%s'."
1905 msgstr "Kon grootte van bestand '%s' niet opvragen."
1906
1907 #: src/compose.c:3675
1908 #, c-format
1909 msgid ""
1910 "You are about to insert a file of %s in the message body. Are you sure you "
1911 "want to do that?"
1912 msgstr ""
1913 "Je staat op het punt een bestand van %s in de berichttekst in te voegen. Wil "
1914 "je doorgaan?"
1915
1916 #: src/compose.c:3678
1917 msgid "Are you sure?"
1918 msgstr "Wil je doorgaan?"
1919
1920 #: src/compose.c:3679 src/compose.c:10837 src/compose.c:11857
1921 msgid "_Insert"
1922 msgstr "_Invoegen"
1923
1924 #: src/compose.c:3804
1925 #, c-format
1926 msgid "File %s is empty."
1927 msgstr "Bestand %s is leeg."
1928
1929 #: src/compose.c:3805
1930 msgid "Empty file"
1931 msgstr "Leeg bestand"
1932
1933 #: src/compose.c:3806
1934 msgid "_Attach anyway"
1935 msgstr "Toch bijvoegen"
1936
1937 #: src/compose.c:3815
1938 #, c-format
1939 msgid "Can't read %s."
1940 msgstr "Kan %s niet lezen."
1941
1942 #: src/compose.c:3842
1943 #, c-format
1944 msgid "Message: %s"
1945 msgstr "Bericht: %s"
1946
1947 #: src/compose.c:4852 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:696
1948 #: src/plugins/python/composewindowtype.c:498
1949 msgid " [Edited]"
1950 msgstr " [Aangepast]"
1951
1952 #: src/compose.c:4859 src/plugins/python/composewindowtype.c:501
1953 #, c-format
1954 msgid "%s - Compose message%s"
1955 msgstr "%s - Bericht opstellen%s"
1956
1957 #: src/compose.c:4862 src/plugins/python/composewindowtype.c:504
1958 #, c-format
1959 msgid "[no subject] - Compose message%s"
1960 msgstr "[geen onderwerp] - Bericht opstellen%s"
1961
1962 #: src/compose.c:4864 src/plugins/python/composewindowtype.c:492
1963 msgid "Compose message"
1964 msgstr "Bericht opstellen"
1965
1966 #: src/compose.c:4891 src/messageview.c:887
1967 msgid ""
1968 "Account for sending mail is not specified.\n"
1969 "Please select a mail account before sending."
1970 msgstr ""
1971 "Geen account opgegeven voor het verzenden van berichten.\n"
1972 "Selecteer eerst een account."
1973
1974 #: src/compose.c:5108 src/compose.c:5145
1975 #, c-format
1976 msgid "The only recipient is the default '%s' address. Send anyway?"
1977 msgstr "De enige ontvanger is het standaard '%s'-adres. Toch verzenden?"
1978
1979 #: src/compose.c:5110 src/compose.c:5147 src/compose.c:5185 src/compose.c:5228
1980 #: src/prefs_account.c:3781 src/toolbar.c:487 src/toolbar.c:519
1981 msgid "Send"
1982 msgstr "Verzenden"
1983
1984 #: src/compose.c:5112 src/compose.c:5149 src/compose.c:5186 src/compose.c:5229
1985 #: src/compose.c:5791 src/folderview.c:2546 src/messageview.c:859
1986 #: src/plugins/attachwarner/attachwarner.c:218 src/toolbar.c:3054
1987 msgid "_Send"
1988 msgstr "_Verzenden"
1989
1990 #: src/compose.c:5166
1991 msgid "Recipient is not specified."
1992 msgstr "Geen ontvanger opgegeven."
1993
1994 #: src/compose.c:5181
1995 #, c-format
1996 msgid "Subject is empty. %s"
1997 msgstr "Het onderwerp is leeg. %s"
1998
1999 #: src/compose.c:5182 src/compose.c:5225
2000 #: src/plugins/attachwarner/attachwarner.c:215
2001 msgid "Send it anyway?"
2002 msgstr "Toch verzenden?"
2003
2004 #: src/compose.c:5183 src/compose.c:5226
2005 #: src/plugins/attachwarner/attachwarner.c:215
2006 msgid "Queue it anyway?"
2007 msgstr "Toch in de wachtrij zetten?"
2008
2009 #: src/compose.c:5185 src/compose.c:5228 src/toolbar.c:520
2010 msgid "Send later"
2011 msgstr "Wachtrij"
2012
2013 #: src/compose.c:5186 src/compose.c:5229
2014 msgid "_Queue"
2015 msgstr "_Wachtrij"
2016
2017 #: src/compose.c:5224
2018 #, c-format
2019 msgid "Sending to %d recipients. %s"
2020 msgstr "Verzenden aan %d ontvangers. %s"
2021
2022 #: src/compose.c:5253
2023 msgid "Could not queue message."
2024 msgstr "Kon bericht niet in de wachtrij zetten."
2025
2026 #: src/compose.c:5256
2027 #, c-format
2028 msgid ""
2029 "Could not queue message:\n"
2030 "\n"
2031 "%s."
2032 msgstr ""
2033 "Kon bericht niet in de wachtrij zetten:\n"
2034 "\n"
2035 "%s."
2036
2037 #: src/compose.c:5260
2038 #, c-format
2039 msgid ""
2040 "Could not queue message for sending:\n"
2041 "\n"
2042 "Signature failed: %s"
2043 msgstr ""
2044 "Kon bericht niet in de wachtrij zetten:\n"
2045 "\n"
2046 "Ondertekenen mislukt: %s"
2047
2048 #: src/compose.c:5265
2049 #, c-format
2050 msgid ""
2051 "Could not queue message for sending:\n"
2052 "\n"
2053 "Encryption failed: %s"
2054 msgstr ""
2055 "Kon bericht niet in de wachtrij zetten:\n"
2056 "\n"
2057 "Versleuteling mislukt: %s"
2058
2059 #: src/compose.c:5270
2060 msgid ""
2061 "Could not queue message for sending:\n"
2062 "\n"
2063 "Charset conversion failed."
2064 msgstr ""
2065 "Kon bericht niet in de wachtrij zetten:\n"
2066 "\n"
2067 "Omzetten van de tekenset mislukt."
2068
2069 #: src/compose.c:5274
2070 msgid ""
2071 "Could not queue message for sending:\n"
2072 "\n"
2073 "Couldn't get recipient encryption key."
2074 msgstr ""
2075 "Kon bericht niet in de wachtrij zetten:\n"
2076 "\n"
2077 "Kon de sleutel van de ontvanger, nodig voor versleutelen, niet vinden."
2078
2079 #: src/compose.c:5334 src/compose.c:5394
2080 msgid ""
2081 "The message was queued but could not be sent.\n"
2082 "Use \"Send queued messages\" from the main window to retry."
2083 msgstr ""
2084 "Het bericht is in de wachtrij gezet maar niet verstuurd.\n"
2085 "Gebruik \"Verzend berichten uit de wachtrij\" van het hoofdvenster om het "
2086 "opnieuw te proberen."
2087
2088 #: src/compose.c:5390
2089 #, c-format
2090 msgid ""
2091 "%s\n"
2092 "Use \"Send queued messages\" from the main window to retry."
2093 msgstr ""
2094 "%s\n"
2095 "Gebruik \"Verzend berichten uit de wachtrij\" van het hoofdvenster om het "
2096 "opnieuw te proberen."
2097
2098 #: src/compose.c:5787
2099 #, c-format
2100 msgid ""
2101 "Can't convert the character encoding of the message \n"
2102 "to the specified %s charset.\n"
2103 "Send it as %s?"
2104 msgstr ""
2105 "Kan de tekensetcodering van het bericht niet converteren \n"
2106 "naar de opgegeven tekenset '%s'.\n"
2107 "Verzenden met tekenset %s?"
2108
2109 #: src/compose.c:5849
2110 #, c-format
2111 msgid ""
2112 "Line %d exceeds the line length limit (998 bytes).\n"
2113 "The contents of the message might be broken on the way to the delivery.\n"
2114 "\n"
2115 "Send it anyway?"
2116 msgstr ""
2117 "Regel %d overschrijdt de lengtelimiet (998 bytes).\n"
2118 "De inhoud van het bericht zal onderweg misschien in stukken gebroken "
2119 "worden.\n"
2120 "Toch verzenden?"
2121
2122 #: src/compose.c:6081
2123 msgid "Encryption warning"
2124 msgstr "Versleutel-waarschuwing"
2125
2126 #: src/compose.c:6082
2127 msgid "C_ontinue"
2128 msgstr "Ga _door met bewerken"
2129
2130 #: src/compose.c:6131
2131 msgid "No account for sending mails available!"
2132 msgstr "Geen account beschikbaar voor het verzenden."
2133
2134 #: src/compose.c:6140
2135 msgid "Selected account isn't NNTP: Posting is impossible."
2136 msgstr "Geselecteerd account is geen NNTP: Plaatsen is niet mogelijk."
2137
2138 #: src/compose.c:6394
2139 #, c-format
2140 msgid "Attachment %s doesn't exist anymore. Ignore?"
2141 msgstr "Bijlage %s bestaat niet meer. Negeren?"
2142
2143 #: src/compose.c:6396 src/mainwindow.c:665 src/toolbar.c:276 src/toolbar.c:2563
2144 msgid "Cancel sending"
2145 msgstr "Verzenden annuleren"
2146
2147 #: src/compose.c:6396
2148 msgid "Ignore attachment"
2149 msgstr "Negeer bijlage"
2150
2151 #: src/compose.c:6452
2152 #, c-format
2153 msgid "Original %s part"
2154 msgstr "Origineel %s gedeelte"
2155
2156 #: src/compose.c:7052
2157 msgid "Add to address _book"
2158 msgstr "Toevoegen aan adres_boek"
2159
2160 #: src/compose.c:7219
2161 msgid "Delete entry contents"
2162 msgstr "Verwijder inhoud"
2163
2164 #: src/compose.c:7223 src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:290
2165 msgid "Use <tab> to autocomplete from addressbook"
2166 msgstr "Gebruik <tab> om adressen automatisch af te maken"
2167
2168 #: src/compose.c:7455
2169 msgid "Mime type"
2170 msgstr "MIME-type"
2171
2172 #: src/compose.c:7461 src/mimeview.c:302 src/plugins/pgpcore/select-keys.c:451
2173 #: src/prefs_matcher.c:640 src/prefs_summaries.c:612
2174 #: src/prefs_summary_column.c:84 src/summaryview.c:470
2175 msgid "Size"
2176 msgstr "Grootte"
2177
2178 #: src/compose.c:7523
2179 msgid "Save Message to "
2180 msgstr "Bericht bewaren in "
2181
2182 #: src/compose.c:7554 src/editjpilot.c:276 src/editldap.c:517
2183 #: src/editvcard.c:192 src/export.c:165 src/import.c:163 src/importmutt.c:238
2184 #: src/importpine.c:237 src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1081
2185 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:213
2186 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:236
2187 #: src/plugins/bsfilter/bsfilter_gtk.c:181
2188 #: src/plugins/clamd/clamav_plugin_gtk.c:295
2189 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:434
2190 msgid "_Browse"
2191 msgstr "_Bladeren"
2192
2193 #: src/compose.c:7570
2194 msgid "Select folder to save message to"
2195 msgstr "Selecteer map om bericht in op te slaan"
2196
2197 #: src/compose.c:8027
2198 msgid "Hea_der"
2199 msgstr "Hea_der"
2200
2201 #: src/compose.c:8032
2202 msgid "_Attachments"
2203 msgstr "_Bijlages"
2204
2205 #: src/compose.c:8046
2206 msgid "Othe_rs"
2207 msgstr "Anderen"
2208
2209 #: src/compose.c:8061
2210 msgid "S_ubject:"
2211 msgstr "_Onderwerp:"
2212
2213 #: src/compose.c:8285
2214 #, c-format
2215 msgid ""
2216 "Spell checker could not be started.\n"
2217 "%s"
2218 msgstr ""
2219 "Spellingcontrole kon niet gestart worden.\n"
2220 "%s"
2221
2222 #: src/compose.c:8432
2223 msgid "_From:"
2224 msgstr "_Van:"
2225
2226 #: src/compose.c:8449
2227 msgid "Account to use for this email"
2228 msgstr "Te gebruiken account voor dit bericht"
2229
2230 #: src/compose.c:8451
2231 msgid "Sender address to be used"
2232 msgstr "Een afzender-adres is verplicht"
2233
2234 #: src/compose.c:8633
2235 #, c-format
2236 msgid ""
2237 "The privacy system '%s' cannot be loaded. You will not be able to sign or "
2238 "encrypt this message."
2239 msgstr ""
2240 "Het privacy-systeem '%s' kon niet worden geladen. Het zal niet mogelijk zijn "
2241 "om dit bericht te ondertekenen of te versleutelen."
2242
2243 #: src/compose.c:8744 src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1180
2244 msgid "_None"
2245 msgstr "G_een"
2246
2247 #: src/compose.c:8845 src/prefs_template.c:751
2248 #, c-format
2249 msgid "The body of the template has an error at line %d."
2250 msgstr "Opmaakfout in berichttekst-sjabloon op regel %d."
2251
2252 #: src/compose.c:8942
2253 #, c-format
2254 msgctxt "'%s' stands for a header name"
2255 msgid "Template '%s' format error."
2256 msgstr "Opmaakfout in '%s'-sjabloon."
2257
2258 #: src/compose.c:9366
2259 msgid "Invalid MIME type."
2260 msgstr "Ongeldig MIME-type."
2261
2262 #: src/compose.c:9381
2263 msgid "File doesn't exist or is empty."
2264 msgstr "Bestand bestaat niet of is leeg."
2265
2266 #: src/compose.c:9455
2267 msgid "Properties"
2268 msgstr "Eigenschappen"
2269
2270 #: src/compose.c:9472
2271 msgid "MIME type"
2272 msgstr "MIME-type"
2273
2274 #: src/compose.c:9505
2275 msgid "Encoding"
2276 msgstr "Codering"
2277
2278 #: src/compose.c:9525
2279 msgid "Path"
2280 msgstr "Pad"
2281
2282 #: src/compose.c:9526
2283 msgid "File name"
2284 msgstr "Bestandsnaam"
2285
2286 #: src/compose.c:9785
2287 #, c-format
2288 msgid ""
2289 "The external editor is still working.\n"
2290 "Force terminating the process?\n"
2291 "process group id: %d"
2292 msgstr ""
2293 "De externe editor is nog steeds actief.\n"
2294 "Zal ik het programma afbreken?\n"
2295 "procesgroep id: %d"
2296
2297 #: src/compose.c:10258 src/messageview.c:1088
2298 msgid "Claws Mail needs network access in order to send this email."
2299 msgstr ""
2300 "Claws Mail heeft netwerktoegang nodig voor het verzenden van deze e-mail."
2301
2302 #: src/compose.c:10451
2303 msgid "Could not save draft."
2304 msgstr "Kon klad niet opslaan."
2305
2306 #: src/compose.c:10455
2307 msgid "Could not save draft"
2308 msgstr "Kon klad niet opslaan"
2309
2310 #: src/compose.c:10456
2311 msgid ""
2312 "Could not save draft.\n"
2313 "Do you want to cancel exit or discard this email?"
2314 msgstr ""
2315 "Kon klad niet opslaan.\n"
2316 "Wil je deze e-mail annuleren of weggooien?"
2317
2318 #: src/compose.c:10458
2319 msgid "_Cancel exit"
2320 msgstr "_Annuleren"
2321
2322 #: src/compose.c:10458
2323 msgid "_Discard email"
2324 msgstr "E-mail _weggooien"
2325
2326 #: src/compose.c:10647 src/compose.c:10661
2327 msgid "Select file"
2328 msgstr "Selecteer bestand"
2329
2330 #: src/compose.c:10675
2331 #, c-format
2332 msgid "File '%s' could not be read."
2333 msgstr "Bestand '%s' kon niet gelezen worden."
2334
2335 #: src/compose.c:10677
2336 #, c-format
2337 msgid ""
2338 "File '%s' contained invalid characters\n"
2339 "for the current encoding, insertion may be incorrect."
2340 msgstr ""
2341 "Bestand '%s' bevat ongeldige characters\n"
2342 "voor de huidige codering, invoeging kan onjuist zijn."
2343
2344 #: src/compose.c:10756
2345 msgid "Discard message"
2346 msgstr "Bericht weggooien"
2347
2348 #: src/compose.c:10757
2349 msgid "This message has been modified. Discard it?"
2350 msgstr "Bericht is gewijzigd, veranderingen laten vervallen?"
2351
2352 #: src/compose.c:10758 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:434
2353 msgid "_Discard"
2354 msgstr "_Weggooien"
2355
2356 #: src/compose.c:10758 src/compose.c:10763
2357 msgid "_Save to Drafts"
2358 msgstr "Opslaan als _klad"
2359
2360 #: src/compose.c:10761 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:432
2361 msgid "Save changes"
2362 msgstr "Veranderingen opslaan"
2363
2364 #: src/compose.c:10762
2365 msgid "This message has been modified. Save the latest changes?"
2366 msgstr "Bericht is gewijzigd. Veranderingen opslaan?"
2367
2368 #: src/compose.c:10763
2369 msgid "_Don't save"
2370 msgstr "_Niet opslaan"
2371
2372 #: src/compose.c:10834
2373 #, c-format
2374 msgid "Do you want to apply the template '%s'?"
2375 msgstr "Wil je sjabloon '%s' toepassen?"
2376
2377 #: src/compose.c:10836
2378 msgid "Apply template"
2379 msgstr "Sjabloon toepassen"
2380
2381 #: src/compose.c:10837 src/prefs_actions.c:330 src/prefs_filtering_action.c:582
2382 #: src/prefs_filtering.c:477 src/prefs_matcher.c:794 src/prefs_template.c:310
2383 #: src/prefs_toolbar.c:1018
2384 msgid "_Replace"
2385 msgstr "_Vervangen"
2386
2387 #: src/compose.c:11024
2388 #, c-format
2389 msgid ""
2390 "The pasted image has been attached as: \n"
2391 "%s"
2392 msgstr ""
2393 "De geplakte afbeelding is bijgevoegd: \n"
2394 "%s"
2395
2396 #: src/compose.c:11850
2397 #, c-format
2398 msgid ""
2399 "Do you want to insert the contents of the file into the message body, or "
2400 "attach it to the email?"
2401 msgid_plural ""
2402 "Do you want to insert the contents of the %d files into the message body, or "
2403 "attach them to the email?"
2404 msgstr[0] ""
2405 "Wil je de inhoud van het bestand invoegen in de tekst van het bericht of "
2406 "bijvoegen wanneer het verstuurd wordt?"
2407 msgstr[1] ""
2408 "Wil je de inhoud van de bestanden invoegen in de tekst van de %d berichten "
2409 "of bijvoegen wanneer het verstuurd wordt?"
2410
2411 #: src/compose.c:11856
2412 msgid "Insert or attach?"
2413 msgstr "In- of bijvoegen?"
2414
2415 #: src/compose.c:11857
2416 msgid "_Attach"
2417 msgstr "_Bijvoegen"
2418
2419 #: src/compose.c:12075
2420 #, c-format
2421 msgid "Quote format error at line %d."
2422 msgstr "Opmaakfout in citaat op regel %d."
2423
2424 #: src/compose.c:12371
2425 #, c-format
2426 msgid ""
2427 "You are about to reply to %d messages. Opening the windows could take some "
2428 "time. Do you want to continue?"
2429 msgstr ""
2430 "Je staat op het punt op %d berichten te reageren. Het openen van de vensters "
2431 "kan enige tijd duren. Wil je doorgaan?"
2432
2433 #: src/crash.c:140
2434 #, c-format
2435 msgid "Claws Mail process (%ld) received signal %ld"
2436 msgstr "Claws Mail process (%ld) ontving signaal %ld"
2437
2438 #: src/crash.c:186
2439 msgid "Claws Mail has crashed"
2440 msgstr "Claws Mail is gecrashed"
2441
2442 # , c-format
2443 #: src/crash.c:202
2444 #, c-format
2445 msgid ""
2446 "%s.\n"
2447 "Please file a bug report and include the information below."
2448 msgstr ""
2449 "%s.\n"
2450 "Rapporteer een bug-verslag, vermeld onderstaande informatie in je bericht."
2451
2452 #: src/crash.c:207
2453 msgid "Debug log"
2454 msgstr "Debuglog"
2455
2456 #: src/crash.c:251 src/toolbar.c:539
2457 msgid "Close"
2458 msgstr "Sluiten"
2459
2460 #: src/crash.c:256
2461 msgid "Save..."
2462 msgstr "Opslaan..."
2463
2464 #: src/crash.c:261
2465 msgid "Create bug report"
2466 msgstr "Maak een bug-verslag"
2467
2468 #: src/crash.c:311
2469 msgid "Save crash information"
2470 msgstr "Sla crash-informatie op"
2471
2472 #: src/editaddress.c:150 src/editaddress.c:288
2473 msgid "Add New Person"
2474 msgstr "Toevoegen nieuw persoon"
2475
2476 #: src/editaddress.c:152
2477 msgid ""
2478 "Adding a new person requires at least one of the\n"
2479 "following values to be set:\n"
2480 " - Display Name\n"
2481 " - First Name\n"
2482 " - Last Name\n"
2483 " - Nickname\n"
2484 " - any email address\n"
2485 " - any additional attribute\n"
2486 "\n"
2487 "Click OK to keep editing this contact.\n"
2488 "Click Cancel to close without saving."
2489 msgstr ""
2490 "Voor het toevoegen van een nieuw persoon moet\n"
2491 "tenminste één van de volgende gegevens ingevoerd\n"
2492 "zijn:\n"
2493 " - Weergegeven naam\n"
2494 " - Voornaam\n"
2495 " - Achternaam\n"
2496 " - Bijnaam\n"
2497 " - een e-mailadres\n"
2498 " - een andere eigenschap\n"
2499 "\n"
2500 "Klik op OK om dit contact te blijven bewerken.\n"
2501 "Klik op Annuleren om af te sluiten zonder op te slaan."
2502
2503 #: src/editaddress.c:163
2504 msgid ""
2505 "Adding a new person requires at least one of the\n"
2506 "following values to be set:\n"
2507 " - First Name\n"
2508 " - Last Name\n"
2509 " - any email address\n"
2510 " - any additional attribute\n"
2511 "\n"
2512 "Click OK to keep editing this contact.\n"
2513 "Click Cancel to close without saving."
2514 msgstr ""
2515 "Voor het toevoegen van een nieuw persoon moet tenminste één\n"
2516 "van de volgende gegevens ingevoerd zijn:\n"
2517 " - Voornaam\n"
2518 " - Achternaam\n"
2519 " - een e-mailadres\n"
2520 " - een andere eigenschap\n"
2521 "\n"
2522 "Klik op OK om dit contact te blijven bewerken.\n"
2523 "Klik op Annuleren om af te sluiten zonder op te slaan."
2524
2525 #: src/editaddress.c:289
2526 msgid "Edit Person Details"
2527 msgstr "Bewerken persoonlijke informatie"
2528
2529 #: src/editaddress.c:507
2530 msgid "An Email address must be supplied."
2531 msgstr "Een e-mailadres is verplicht."
2532
2533 #: src/editaddress.c:710 src/editaddress_other_attributes_ldap.c:205
2534 msgid "A Name and Value must be supplied."
2535 msgstr "Naam en waarde verplicht."
2536
2537 #: src/editaddress.c:820 src/prefs_folder_item.c:1784
2538 msgid "Discard"
2539 msgstr "Weggooien"
2540
2541 #: src/editaddress.c:821
2542 msgid "Apply"
2543 msgstr "Pas toe"
2544
2545 #: src/editaddress.c:851 src/editaddress.c:900
2546 msgid "Edit Person Data"
2547 msgstr "Wijzig persoonlijke gegevens"
2548
2549 #: src/editaddress.c:929
2550 msgid "Choose a picture"
2551 msgstr "Kies een afbeelding"
2552
2553 #: src/editaddress.c:948
2554 #, c-format
2555 msgid ""
2556 "Failed to import image: \n"
2557 "%s"
2558 msgstr ""
2559 "Afbeelding importeren mislukt: \n"
2560 "%s"
2561
2562 #: src/editaddress.c:990
2563 msgid "_Set picture"
2564 msgstr "_Stel afbeelding in"
2565
2566 #: src/editaddress.c:991
2567 msgid "_Unset picture"
2568 msgstr "_Afbeelding verwijderen"
2569
2570 #: src/editaddress.c:1049
2571 msgid "Photo"
2572 msgstr "Foto"
2573
2574 #: src/editaddress.c:1096 src/editaddress.c:1098 src/expldifdlg.c:516
2575 #: src/exporthtml.c:762 src/ldif.c:747
2576 msgid "Display Name"
2577 msgstr "Weergegeven naam"
2578
2579 #: src/editaddress.c:1107 src/editaddress.c:1111 src/ldif.c:755
2580 msgid "Last Name"
2581 msgstr "Achternaam"
2582
2583 #: src/editaddress.c:1108 src/editaddress.c:1110 src/ldif.c:751
2584 msgid "First Name"
2585 msgstr "Voornaam"
2586
2587 #: src/editaddress.c:1114 src/editaddress.c:1116
2588 msgid "Nickname"
2589 msgstr "Bijnaam"
2590
2591 #: src/editaddress.c:1252 src/editaddress.c:1293
2592 msgid "Alias"
2593 msgstr "Alias"
2594
2595 #: src/editaddress.c:1478 src/editaddress.c:1511 src/editaddress.c:1527
2596 #: src/editaddress_other_attributes_ldap.c:376
2597 #: src/editaddress_other_attributes_ldap.c:413 src/prefs_customheader.c:222
2598 msgid "Value"
2599 msgstr "Waarde"
2600
2601 #: src/editaddress.c:1593
2602 msgid "_User Data"
2603 msgstr "_Gebruikersgegevens"
2604
2605 #: src/editaddress.c:1594
2606 msgid "_Email Addresses"
2607 msgstr "_E-mailadres"
2608
2609 #: src/editaddress.c:1597 src/editaddress.c:1600
2610 msgid "O_ther Attributes"
2611 msgstr "O_verige Eigenschappen"
2612
2613 #: src/editaddress.c:1768
2614 #, c-format
2615 msgid ""
2616 "Failed to save image: \n"
2617 "%s"
2618 msgstr ""
2619 "Opslaan afbeelding mislukt: \n"
2620 "%s"
2621
2622 #: src/editbook.c:109
2623 msgid "File appears to be OK."
2624 msgstr "Bestand lijkt OK."
2625
2626 #: src/editbook.c:112
2627 msgid "File does not appear to be a valid address book format."
2628 msgstr "Bestand heeft geen geldig adresboekformat."
2629
2630 #: src/editbook.c:115 src/editjpilot.c:191 src/editvcard.c:98
2631 msgid "Could not read file."
2632 msgstr "Kon bestand niet lezen."
2633
2634 #: src/editbook.c:149 src/editbook.c:262
2635 msgid "Edit Addressbook"
2636 msgstr "Bewerken adresboek"
2637
2638 #: src/editbook.c:177 src/editjpilot.c:264 src/editvcard.c:180
2639 msgid " Check File "
2640 msgstr " Controleer bestand "
2641
2642 #: src/editbook.c:182 src/editjpilot.c:269 src/editvcard.c:185
2643 #: src/importmutt.c:231 src/importpine.c:230 src/prefs_account.c:2181
2644 #: src/wizard.c:1198 src/wizard.c:1618
2645 msgid "File"
2646 msgstr "Bestand"
2647
2648 #: src/editbook.c:281
2649 msgid "Add New Addressbook"
2650 msgstr "Nieuw adresboek toevoegen"
2651
2652 #: src/editgroup.c:101
2653 msgid "A Group Name must be supplied."
2654 msgstr "Een groepnaam is verplicht."
2655
2656 #: src/editgroup.c:296
2657 msgid "Edit Group Data"
2658 msgstr "Bewerken Groep"
2659
2660 #: src/editgroup.c:325 src/exporthtml.c:598
2661 msgid "Group Name"
2662 msgstr "Groepnaam"
2663
2664 #: src/editgroup.c:344
2665 msgid "Addresses in Group"
2666 msgstr "Adressen in groep"
2667
2668 #: src/editgroup.c:378
2669 msgid "Available Addresses"
2670 msgstr "Beschikbare adressen"
2671
2672 #: src/editgroup.c:452
2673 msgid "Move Email Addresses to or from Group with arrow buttons"
2674 msgstr "Verplaats adressen van/naar Groep met de pijltjestoetsen"
2675
2676 #: src/editgroup.c:500
2677 msgid "Edit Group Details"
2678 msgstr "Bewerken groepdetails"
2679
2680 #: src/editgroup.c:503
2681 msgid "Add New Group"
2682 msgstr "Toevoegen nieuwe groep"
2683
2684 #: src/editgroup.c:552
2685 msgid "Edit folder"
2686 msgstr "Bewerken map"
2687
2688 #: src/editgroup.c:552
2689 msgid "Input the new name of folder:"
2690 msgstr "Geef de nieuwe naam op van de  map:"
2691
2692 #: src/editgroup.c:555 src/foldersel.c:570 src/imap_gtk.c:193 src/mh_gtk.c:144
2693 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:244 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:92
2694 msgid "New folder"
2695 msgstr "Nieuwe map"
2696
2697 #: src/editgroup.c:556 src/foldersel.c:571 src/mh_gtk.c:145
2698 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:245 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:93
2699 msgid "Input the name of new folder:"
2700 msgstr "Geef de naam op van de nieuwe map:"
2701
2702 #: src/editjpilot.c:188
2703 msgid "File does not appear to be JPilot format."
2704 msgstr "Bestand heeft geen JPilot-format."
2705
2706 #: src/editjpilot.c:200
2707 msgid "Select JPilot File"
2708 msgstr "Selecteer JPilot-bestand"
2709
2710 #: src/editjpilot.c:236 src/editjpilot.c:365
2711 msgid "Edit JPilot Entry"
2712 msgstr "Wijzig JPilot"
2713
2714 #: src/editjpilot.c:281
2715 msgid "Additional e-Mail address item(s)"
2716 msgstr "Andere e-mail-adres(sen)"
2717
2718 #: src/editjpilot.c:372
2719 msgid "Add New JPilot Entry"
2720 msgstr "Nieuwe JPilot invoer"
2721
2722 #: src/editldap_basedn.c:153
2723 msgid "Edit LDAP - Select Search Base"
2724 msgstr "Wijzig LDAP - Selecteer zoekbasis"
2725
2726 #: src/editldap_basedn.c:172 src/editldap.c:440 src/prefs_account.c:2933
2727 #: src/prefs_proxy.c:98
2728 msgid "Hostname"
2729 msgstr "Hostnaam"
2730
2731 #: src/editldap_basedn.c:182 src/editldap.c:457
2732 #: src/plugins/clamd/clamav_plugin_gtk.c:379 src/prefs_account.c:2940
2733 #: src/prefs_proxy.c:105 src/ssl_manager.c:117
2734 msgid "Port"
2735 msgstr "Poort"
2736
2737 #: src/editldap_basedn.c:192 src/editldap.c:501
2738 msgid "Search Base"
2739 msgstr "Zoek base"
2740
2741 #: src/editldap_basedn.c:220
2742 msgid "Available Search Base(s)"
2743 msgstr "Beschikbare zoekbase"
2744
2745 #: src/editldap_basedn.c:326
2746 msgid "Could not read Search Base(s) from server - please set manually"
2747 msgstr "Zoekbasis niet gevonden - stel handmatig in"
2748
2749 #: src/editldap_basedn.c:330 src/editldap.c:281
2750 msgid "Could not connect to server"
2751 msgstr "Geen verbinding met server"
2752
2753 #: src/editldap.c:152
2754 msgid "A Name must be supplied."
2755 msgstr "Een naam is verplicht."
2756
2757 #: src/editldap.c:164
2758 msgid "A Hostname must be supplied for the server."
2759 msgstr "Een hostnaam voor de server is verplicht."
2760
2761 #: src/editldap.c:177
2762 msgid "At least one LDAP search attribute should be supplied."
2763 msgstr "Je dient op z'n minst één LDAP-eigenschap op te geven."
2764
2765 #: src/editldap.c:278
2766 msgid "Connected successfully to server"
2767 msgstr "Verbonden met server"
2768
2769 #: src/editldap.c:335 src/editldap.c:990
2770 msgid "Edit LDAP Server"
2771 msgstr "Wijzig LDAP-server"
2772
2773 #: src/editldap.c:436
2774 msgid "A name that you wish to call the server."
2775 msgstr "De LDAP-servernaam."
2776
2777 #: src/editldap.c:449
2778 msgid ""
2779 "This is the hostname of the server. For example, \"ldap.example.org\" may be "
2780 "appropriate for the \"example.org\" organization. An IP address may also be "
2781 "used. You may specify \"localhost\" if running an LDAP server on the same "
2782 "computer as Claws Mail."
2783 msgstr ""
2784 "Dit is de hostnaam van de server. \"ldap.mijndomein.nl\" is mogelijk de "
2785 "goede naam voor organisatie \"mijndomein.nl\". Je mag ook een IP-adres "
2786 "opgeven. Je kunt \"localhost\" opgeven als de LDAP-server op dezelfde "
2787 "computer draait als Claws Mail."
2788
2789 #: src/editldap.c:468
2790 msgid "STARTTLS"
2791 msgstr "STARTTLS"
2792
2793 #: src/editldap.c:469 src/prefs_account.c:3854
2794 msgid "SSL/TLS"
2795 msgstr "SSL/TLS"
2796
2797 #: src/editldap.c:473
2798 msgid ""
2799 "Enable secure connection to the LDAP server via STARTTLS. Connection starts "
2800 "unencrypted and is secured by STARTTLS command. If connection fails, be sure "
2801 "to check the correct configuration in ldap.conf (TLS_CACERTDIR and "
2802 "TLS_REQCERT fields)."
2803 msgstr ""
2804 "Gebruik STARTTLS voor een beveiligde verbinding met de LDAP-server. "
2805 "Controleer, als het niet lukt om een verbinding te maken, de instellingen in "
2806 "ldap.conf (de velden TLS_CACERTDIR en TLS_REQCERT)."
2807
2808 #: src/editldap.c:478
2809 msgid ""
2810 "Enable secure connection to the LDAP server via SSL/TLS. If connection "
2811 "fails, be sure to check the correct configuration in ldap.conf "
2812 "(TLS_CACERTDIR and TLS_REQCERT fields)."
2813 msgstr ""
2814 "Gebruik SSL/TLS voor een beveiligde verbinding met de LDAP-server. "
2815 "Controleer, als het niet lukt om een verbinding te maken, de instellingen in "
2816 "ldap.conf (de velden TLS_CACERTDIR en TLS_REQCERT)."
2817
2818 #: src/editldap.c:490
2819 msgid "The port number that the server listens on. Port 389 is the default."
2820 msgstr ""
2821 "Het poortnummer waar de server naar luistert. Poort 389 is de "
2822 "standaardwaarde."
2823
2824 #: src/editldap.c:493
2825 msgid " Check Server "
2826 msgstr " Controleer server "
2827
2828 #: src/editldap.c:497
2829 msgid "Press this button to test the connection to the server."
2830 msgstr "Klik op deze knop om de verbinding met de server te testen."
2831
2832 #: src/editldap.c:510
2833 msgid ""
2834 "This specifies the name of the directory to be searched on the server. "
2835 "Examples include:\n"
2836 "  dc=claws-mail,dc=org\n"
2837 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
2838 "  o=Organization Name,c=Country\n"
2839 msgstr ""
2840 "Dit specificeert de map op de server waarin moet worden gezocht. "
2841 "Bijvoorbeeld:\n"
2842 "  dc=claws-mail,dc=org\n"
2843 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
2844 "  o=Organization Name,c=Country\n"
2845
2846 #: src/editldap.c:521
2847 msgid ""
2848 "Press this button to lookup the name of available directory names on the "
2849 "server."
2850 msgstr "Klik op deze knop om de op de server beschikbare mapnamen op te halen."
2851
2852 #: src/editldap.c:577
2853 msgid "Search Attributes"
2854 msgstr "Zoekgegevens"
2855
2856 #: src/editldap.c:586
2857 msgid ""
2858 "A list of LDAP attribute names that should be searched when attempting to "
2859 "find a name or address."
2860 msgstr ""
2861 "Een lijst van LDAP-eigenschappen waarin moet worden gekeken als een naam of "
2862 "adres gezocht wordt."
2863
2864 #: src/editldap.c:589
2865 msgid " Defaults "
2866 msgstr " Standaardwaarden "
2867
2868 #: src/editldap.c:593
2869 msgid ""
2870 "This resets the attribute names to a default value that should find most "
2871 "names and addresses during a name or address search process."
2872 msgstr ""
2873 "Dit zet de eigenschapnamen terug naar een standaardwaarde die, gebruikt in "
2874 "een zoekopdracht naar namen en adressen, waarschijnlijk de meeste records "
2875 "wel zal vinden."
2876
2877 #: src/editldap.c:599
2878 msgid "Max Query Age (secs)"
2879 msgstr "Maximale duur van verzoek (secs)"
2880
2881 #: src/editldap.c:613
2882 msgid ""
2883 "This defines the maximum period of time (in seconds) that an address search "
2884 "result is valid for address completion purposes. Search results are stored "
2885 "in a cache until this period of time has passed and then retired. This will "
2886 "improve the response time when attempting to search for the same name or "
2887 "address on subsequent address completion requests. The cache will be "
2888 "searched in preference to performing a new server search request. The "
2889 "default value of 600 seconds (10 minutes), should be sufficient for most "
2890 "servers. A larger value will reduce the search time for subsequent searches. "
2891 "This is useful for servers that have slow response times at the expense of "
2892 "more memory to cache results."
2893 msgstr ""
2894 "Dit bepaald de maximale tijd (in seconden) dat een adres zoekresultaat "
2895 "geldig blijft voor het aanvullen van een adres. Zoekresultaten worden "
2896 "gedurende die periode opgeslagen in het geheugen. Dit zal de responstijd "
2897 "verbeteren als je dezelfde naam of hetzelfde adres nogmaals probeert te "
2898 "zoeken. De opgeslagen zoekresultaten zullen dan eerst doorzocht worden "
2899 "voordat een nieuwe zoekopdracht aan de server wordt gegeven. De "
2900 "standaardwaarde 600 seconden (10 minuten), zal voldoen voor de meeste "
2901 "servers. Een hogere waarde zal de zoektijd voor opeenvolgende zoekopdrachten "
2902 "verder verkleinen. Dit is handig voor langzame servers, maar dat kost wel "
2903 "meer geheugen om de resultaten op te slaan."
2904
2905 #: src/editldap.c:630
2906 msgid "Include server in dynamic search"
2907 msgstr "Gebruik server bij dynamisch zoeken"
2908
2909 #: src/editldap.c:635
2910 msgid ""
2911 "Check this option to include this server for dynamic searches when using "
2912 "address completion."
2913 msgstr ""
2914 "Vink deze optie aan als je deze server wilt gebruiken voor dynamisch zoeken "
2915 "tijdens het automatisch aanvullen van adressen."
2916
2917 #: src/editldap.c:641
2918 msgid "Match names 'containing' search term"
2919 msgstr "Vergelijk namen met een 'bevat'-zoekterm"
2920
2921 #: src/editldap.c:646
2922 msgid ""
2923 "Searches for names and addresses can be performed either using \"begins-with"
2924 "\" or \"contains\" search term. Check this option to perform a \"contains\" "
2925 "search; this type of search usually takes longer to complete. Note that for "
2926 "performance reasons, address completion uses \"begins-with\" for all "
2927 "searches against other address interfaces."
2928 msgstr ""
2929 "Namen en adressen zoeken kan uitgevoerd worden door óf te kijken of de "
2930 "zoekterm overeenkomt met het 'begin' van een naam óf dat de naam de zoekterm "
2931 "ergens 'bevat'. Vink deze optie aan om een 'bevat'-zoekterm te gebruiken, "
2932 "het zoeken duurt dan in het algemeen wel langer. Voor snelheidsredenen "
2933 "gebruikt automatisch adres-aanvullen altijd een 'begint-met'-zoekterm voor "
2934 "zoeken in andere adresdatabases."
2935
2936 #: src/editldap.c:709
2937 msgid "Bind DN"
2938 msgstr "Bind DN"
2939
2940 #: src/editldap.c:718
2941 msgid ""
2942 "The LDAP user account name to be used to connect to the server. This is "
2943 "usually only used for protected servers. This name is typically formatted "
2944 "as: \"cn=user,dc=claws-mail,dc=org\". This is usually left empty when "
2945 "performing a search."
2946 msgstr ""
2947 "De te gebruiken LDAP-gebruikersnaam bij het maken van een verbinding met de "
2948 "server. Dit is gewoonlijk alleen nodig voor beveiligde servers. Deze naam "
2949 "heeft typisch een vorm als: \"cn=user,dc=claws-mail,dc=com\". Dit is "
2950 "gewoonlijk leeg voor gebruik bij een zoekopdracht."
2951
2952 #: src/editldap.c:725
2953 msgid "Bind Password"
2954 msgstr "Wachtwoord"
2955
2956 #: src/editldap.c:735
2957 msgid "The password to be used when connecting as the \"Bind DN\" user."
2958 msgstr ""
2959 "Het te gebruiken wachtwoord bij het maken van een verbinding als de \"Bind DN"
2960 "\" gebruiker."
2961
2962 #: src/editldap.c:738 src/prefs_account.c:1405 src/prefs_account.c:2026
2963 #: src/prefs_account.c:2745 src/prefs_account.c:2773 src/prefs_account.c:2978
2964 #: src/prefs_proxy.c:146
2965 msgid "Show password"
2966 msgstr "Wachtwoord weergeven"
2967
2968 #: src/editldap.c:747
2969 msgid "Timeout (secs)"
2970 msgstr "Tijdslimiet (sec)"
2971
2972 #: src/editldap.c:760
2973 msgid "The timeout period in seconds."
2974 msgstr "De tijdslimiet in seconden."
2975
2976 #: src/editldap.c:764
2977 msgid "Maximum Entries"
2978 msgstr "Maximum aantal ingangen"
2979
2980 #: src/editldap.c:777
2981 msgid ""
2982 "The maximum number of entries that should be returned in the search result."
2983 msgstr ""
2984 "Het maximaal aantal ingangen dat moet worden teruggegeven in een "
2985 "zoekresultaat."
2986
2987 #: src/editldap.c:792 src/prefs_account.c:3745
2988 msgid "Basic"
2989 msgstr "Algemeen"
2990
2991 #: src/editldap.c:794 src/gtk/quicksearch.c:706
2992 msgid "Extended"
2993 msgstr "Uitgebreid"
2994
2995 #: src/editldap.c:995
2996 msgid "Add New LDAP Server"
2997 msgstr "Nieuwe LDAP-server"
2998
2999 #: src/edittags.c:192 src/prefs_filtering_action.c:1402
3000 #: src/prefs_summaries.c:619
3001 msgid "Tag"
3002 msgstr "Tag"
3003
3004 #: src/edittags.c:221
3005 msgid "Delete tag"
3006 msgstr "Verwijder tag"
3007
3008 #: src/edittags.c:222
3009 msgid "Do you really want to delete this tag?"
3010 msgstr "Wil je deze tag werkelijk verwijderen?"
3011
3012 #: src/edittags.c:257
3013 msgid "Delete all tags"
3014 msgstr "Verwijder alle tags"
3015
3016 #: src/edittags.c:258
3017 msgid "Do you really want to delete all tags?"
3018 msgstr "Wil je alle tags werkelijk verwijderen?"
3019
3020 #: src/edittags.c:430
3021 msgid "You entered a reserved tag name, please choose another instead."
3022 msgstr "Je voerde een gereserveerde tag naam in, kies een andere naam."
3023
3024 #: src/edittags.c:472
3025 msgid "Tag is not set."
3026 msgstr "Tag is niet ingesteld."
3027
3028 #: src/edittags.c:550
3029 msgctxt "Dialog title"
3030 msgid "Apply tags"
3031 msgstr "Pas tags toe"
3032
3033 #: src/edittags.c:566
3034 msgid "New tag:"
3035 msgstr "Nieuwe tag:"
3036
3037 #: src/edittags.c:599
3038 msgid "Please select tags to apply/remove. Changes are immediate."
3039 msgstr "Selecteer tags om onmiddelijk toe te passen of te verwijderen."
3040
3041 #: src/editvcard.c:95
3042 msgid "File does not appear to be vCard format."
3043 msgstr "Bestand heeft geen VCard-format."
3044
3045 #: src/editvcard.c:107
3046 msgid "Select vCard File"
3047 msgstr "Selecteer VCard-bestand"
3048
3049 #: src/editvcard.c:152 src/editvcard.c:256
3050 msgid "Edit vCard Entry"
3051 msgstr "Wijzig VCard"
3052
3053 #: src/editvcard.c:261
3054 msgid "Add New vCard Entry"
3055 msgstr "Toevoegen nieuwe VCard"
3056
3057 #: src/etpan/etpan-ssl.c:167
3058 msgid "Impossible to set the client certificate.\n"
3059 msgstr "Niet mogelijk om client-certificaat in te stellen.\n"
3060
3061 #: src/etpan/nntp-thread.c:949
3062 msgid "couldn't get xover range\n"
3063 msgstr "kan xover-bereik niet ophalen\n"
3064
3065 #: src/etpan/nntp-thread.c:1048
3066 msgid "couldn't get xhdr range\n"
3067 msgstr "kan xhdr-bereik niet ophalen\n"
3068
3069 #: src/exphtmldlg.c:105
3070 msgid "Please specify output directory and file to create."
3071 msgstr "Geef uitvoermap en bestandsnaam op."
3072
3073 #: src/exphtmldlg.c:108
3074 msgid "Select stylesheet and formatting."
3075 msgstr "Kies stijlblad en formattering."
3076
3077 #: src/exphtmldlg.c:111 src/expldifdlg.c:113
3078 msgid "File exported successfully."
3079 msgstr "Bestand geëxporteerd."
3080
3081 #: src/exphtmldlg.c:177
3082 #, c-format
3083 msgid ""
3084 "The HTML output directory '%s'\n"
3085 "does not exist. Do you want to create it?"
3086 msgstr ""
3087 "De HTML-uitvoermap '%s'\n"
3088 "bestaat niet. Wil je deze map aanmaken?"
3089
3090 #: src/exphtmldlg.c:180
3091 msgid "Create directory"
3092 msgstr "Map aanmaken"
3093
3094 #: src/exphtmldlg.c:189
3095 #, c-format
3096 msgid ""
3097 "Could not create output directory for HTML file:\n"
3098 "%s"
3099 msgstr ""
3100 "Kon uitvoermap voor HTML-bestand niet aanmaken:\n"
3101 "%s"
3102
3103 #: src/exphtmldlg.c:191 src/expldifdlg.c:201
3104 msgid "Failed to Create Directory"
3105 msgstr "Map aanmaken mislukt"
3106
3107 #: src/exphtmldlg.c:233
3108 msgid "Error creating HTML file"
3109 msgstr "Fout bij aanmaken HTML-bestand"
3110
3111 #: src/exphtmldlg.c:319
3112 msgid "Select HTML output file"
3113 msgstr "Selecteer HTML-uitvoerbestand"
3114
3115 #: src/exphtmldlg.c:383
3116 msgid "HTML Output File"
3117 msgstr "HTML-uitvoerbestand"
3118
3119 #: src/exphtmldlg.c:392 src/expldifdlg.c:409 src/export.c:172 src/import.c:170
3120 #: src/importldif.c:568
3121 msgid "B_rowse"
3122 msgstr "_Bekijk"
3123
3124 #: src/exphtmldlg.c:445 src/plugins/fancy/fancy_prefs.c:301
3125 msgid "Stylesheet"
3126 msgstr "Stijlblad"
3127
3128 #: src/exphtmldlg.c:453 src/gtk/colorlabel.c:369 src/gtk/gtkaspell.c:1577
3129 #: src/gtk/gtkaspell.c:2232 src/gtk/menu.c:123 src/mainwindow.c:1181
3130 #: src/plugins/archive/archiver_prefs.c:313
3131 #: src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:304 src/prefs_account.c:1040
3132 #: src/prefs_toolbar.c:769 src/prefs_toolbar.c:1435 src/summaryview.c:6289
3133 msgid "None"
3134 msgstr "Geen"
3135
3136 #: src/exphtmldlg.c:454 src/prefs_folder_item.c:523
3137 #: src/prefs_folder_item.c:1198 src/prefs_folder_item.c:1230
3138 #: src/prefs_other.c:128 src/prefs_other.c:416
3139 msgid "Default"
3140 msgstr "Standaard"
3141
3142 #: src/exphtmldlg.c:455 src/plugins/pgpcore/select-keys.c:240
3143 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:152 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:168
3144 msgid "Full"
3145 msgstr "Volledig"
3146
3147 #: src/exphtmldlg.c:456
3148 msgid "Custom"
3149 msgstr "Aangepast"
3150
3151 #: src/exphtmldlg.c:457
3152 msgid "Custom-2"
3153 msgstr "Aangepast-2"
3154
3155 #: src/exphtmldlg.c:458
3156 msgid "Custom-3"
3157 msgstr "Aangepast-3"
3158
3159 #: src/exphtmldlg.c:459
3160 msgid "Custom-4"
3161 msgstr "Aangepast-4"
3162
3163 #: src/exphtmldlg.c:466
3164 msgid "Full Name Format"
3165 msgstr "Volledige namen"
3166
3167 #: src/exphtmldlg.c:474
3168 msgid "First Name, Last Name"
3169 msgstr "Voornaam, Achternaam"
3170
3171 #: src/exphtmldlg.c:475
3172 msgid "Last Name, First Name"
3173 msgstr "Achternaam, Voornaam"
3174
3175 #: src/exphtmldlg.c:482
3176 msgid "Color Banding"
3177 msgstr "Kleur regels"
3178
3179 #: src/exphtmldlg.c:488
3180 msgid "Format Email Links"
3181 msgstr "Format van E-mail-koppeling"
3182
3183 #: src/exphtmldlg.c:494
3184 msgid "Format User Attributes"
3185 msgstr "Gebruikerseigenschappen toevoegen"
3186
3187 #: src/exphtmldlg.c:539 src/expldifdlg.c:612 src/importldif.c:850
3188 msgid "Address Book:"
3189 msgstr "Adresboekboek:"
3190
3191 #: src/exphtmldlg.c:549 src/expldifdlg.c:622 src/importldif.c:860
3192 msgid "File Name:"
3193 msgstr "Bestandsnaam:"
3194
3195 #: src/exphtmldlg.c:559
3196 msgid "Open with Web Browser"
3197 msgstr "Openen met Webbrowser"
3198
3199 #: src/exphtmldlg.c:591
3200 msgid "Export Address Book to HTML File"
3201 msgstr "Exporteren Adresboek naar HTML-bestand"
3202
3203 #: src/exphtmldlg.c:656 src/expldifdlg.c:720 src/importldif.c:979
3204 msgid "File Info"
3205 msgstr "Bestandsinfo"
3206
3207 #: src/exphtmldlg.c:657
3208 msgid "Format"
3209 msgstr "Format"
3210
3211 #: src/expldifdlg.c:107
3212 msgid "Please specify output directory and LDIF filename to create."
3213 msgstr "Geef uitvoermap en bestandsnaam van LDIF-uitvoerbestand op."
3214
3215 #: src/expldifdlg.c:110
3216 msgid "Specify parameters to format distinguished name."
3217 msgstr "Geef parameters om de 'distinguished name' op te maken."
3218
3219 #: src/expldifdlg.c:187
3220 #, c-format
3221 msgid ""
3222 "LDIF Output Directory '%s'\n"
3223 "does not exist. OK to create new directory?"
3224 msgstr ""
3225 "LDIF-uitvoermap '%s'\n"
3226 "bestaat niet. Wil je een nieuwe map aanmaken?"
3227
3228 #: src/expldifdlg.c:190
3229 msgid "Create Directory"
3230 msgstr "Map aanmaken"
3231
3232 #: src/expldifdlg.c:199
3233 #, c-format
3234 msgid ""
3235 "Could not create output directory for LDIF file:\n"
3236 "%s"
3237 msgstr ""
3238 "Kon uitvoermap voor LDIF-bestand niet aanmaken:\n"
3239 "%s"
3240
3241 #: src/expldifdlg.c:241
3242 msgid "Suffix was not supplied"
3243 msgstr "Achtervoegsel niet opgegeven"
3244
3245 #: src/expldifdlg.c:243
3246 msgid ""
3247 "A suffix is required if data is to be used for an LDAP server. Are you sure "
3248 "you wish to proceed without a suffix?"
3249 msgstr ""
3250 "Een achtervoegsel is noodzakelijk als je de gegevens wilt gebruiken voor een "
3251 "LDAP-server. Weet je zeker dat je wilt doorgaan?"
3252
3253 #: src/expldifdlg.c:261
3254 msgid "Error creating LDIF file"
3255 msgstr "Fout bij aanmaken LDIF-bestand"
3256
3257 #: src/expldifdlg.c:336
3258 msgid "Select LDIF output file"
3259 msgstr "Selecteer LDIF-uitvoerbestand"
3260
3261 #: src/expldifdlg.c:400
3262 msgid "LDIF Output File"
3263 msgstr "LDIF-uitvoerbestand"
3264
3265 #: src/expldifdlg.c:431
3266 msgid ""
3267 "The address book Unique ID is used to create a DN that is formatted similar "
3268 "to:\n"
3269 "  uid=102376,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
3270 msgstr ""
3271 "De 'unieke ID' uit het adresboek wordt gebruikt om een DN te maken die er "
3272 "dan ongeveer zo uit komt te zien:\n"
3273 "  uid=102376,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
3274
3275 #: src/expldifdlg.c:437
3276 msgid ""
3277 "The address book Display Name is used to create a DN that is formatted "
3278 "similar to:\n"
3279 "  cn=John Doe,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
3280 msgstr ""
3281 "De 'Weergegeven Naam' uit het adresboek wordt gebruikt om een DN te maken "
3282 "die er dan ongeveer zo uit komt te zien:\n"
3283 "  cn=John Doe,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
3284
3285 #: src/expldifdlg.c:443
3286 msgid ""
3287 "The first Email Address belonging to a person is used to create a DN that is "
3288 "formatted similar to:\n"
3289 "  mail=john.doe@domain.com,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
3290 msgstr ""
3291 "Het eerste e-mailadres van een persoon wordt gebruikt om een DN te maken die "
3292 "er dan ongeveer zo uit komt te zien:\n"
3293 "  mail=john.doe@domain.com,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
3294
3295 #: src/expldifdlg.c:489
3296 msgid "Suffix"
3297 msgstr "Achtervoegsel"
3298
3299 #: src/expldifdlg.c:499
3300 msgid ""
3301 "The suffix is used to create a \"Distinguished Name\" (or DN) for an LDAP "
3302 "entry. Examples include:\n"
3303 "  dc=claws-mail,dc=org\n"
3304 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
3305 "  o=Organization Name,c=Country\n"
3306 msgstr ""
3307 "Het achtervoegsel wordt gebruikts om een \"Distinguished Name\" (or DN) voor "
3308 "een LDAP-ingang te maken. Voorbeeld:\n"
3309 "  dc=claws-mail,dc=org\n"
3310 "  ou=people,dc=domeinnaam,dc=nl\n"
3311 "  o=Organisatie Naam,c=Land\n"
3312
3313 #: src/expldifdlg.c:507
3314 msgid "Relative DN"
3315 msgstr "Relatieve DN"
3316
3317 #: src/expldifdlg.c:515
3318 msgid "Unique ID"
3319 msgstr "Unieke ID"
3320
3321 #: src/expldifdlg.c:523
3322 msgid ""
3323 "The LDIF file contains several data records that are usually loaded into an "
3324 "LDAP server. Each data record in the LDIF file is uniquely identified by a "
3325 "\"Distinguished Name\" (or DN). The suffix is appended to the \"Relative "
3326 "Distinguished Name\" (or RDN) to create the DN. Please select one of the "
3327 "available RDN options that will be used to create the DN."
3328 msgstr ""
3329 "Een LDIF-bestand bevat verschillende gegevens-records die normaliter in een "
3330 "LDAP-server geladen worden. Elk record wordt uniek geïdentificeerd door een "
3331 "\"Distinguished Name\" (of DN). Het achtervoegsel wordt toegevoegd aan de "
3332 "zogenaamde \"Relative Distinguished Name\" (of RDN) om zo de DN te "
3333 "verkrijgen. Kies één van de beschikbare RDN-opties om de DN aan te maken."
3334
3335 #: src/expldifdlg.c:543
3336 msgid "Use DN attribute if present in data"
3337 msgstr "Gebruik de DN-eigenschap indien aanwezig in de gegevens"
3338
3339 #: src/expldifdlg.c:548
3340 msgid ""
3341 "The addressbook may contain entries that were previously imported from an "
3342 "LDIF file. The \"Distinguished Name\" (DN) user attribute, if present in the "
3343 "address book data, may be used in the exported LDIF file. The RDN selected "
3344 "above will be used if the DN user attribute is not found."
3345 msgstr ""
3346 "Het adresboek kan ingangen bevatten die eerder uit een LDIF-bestand "
3347 "geïmporteerd zijn, zodoende kunnen de ingangen een \"Distinguished Name\"-"
3348 "eigenschap hebben. Deze DN-eigenschap kan gebruikt worden in het te "
3349 "exporteren LDIF-bestand. Als de ingang geen DN-eigenschap bevat zal de "
3350 "hierboven geselecteerde RDN gebruikt worden."
3351
3352 #: src/expldifdlg.c:558
3353 msgid "Exclude record if no Email Address"
3354 msgstr "Sla ingang zonder e-mailadres over"
3355
3356 #: src/expldifdlg.c:563
3357 msgid ""
3358 "An addressbook may contain entries without Email Addresses. Check this "
3359 "option to ignore these records."
3360 msgstr ""
3361 "Een adresboek kan ingangen zonder e-mailadres bevatten. Vink deze optie aan "
3362 "als je deze ingangen wil overslaan."
3363
3364 #: src/expldifdlg.c:655
3365 msgid "Export Address Book to LDIF File"
3366 msgstr "Exporteren Adresboek naar LDIF-bestand"
3367
3368 #: src/expldifdlg.c:721
3369 msgid "Distinguished Name"
3370 msgstr "Distinguished Name"
3371
3372 #: src/export.c:113 src/summaryview.c:8504
3373 msgid "Export to mbox file"
3374 msgstr "Exporteer naar mbox-bestand"
3375
3376 #: src/export.c:131
3377 msgid "Locate the folder to export and specify the mbox file."
3378 msgstr "Vind de map om te exporteren en geef het mbox-bestand op."
3379
3380 #: src/export.c:142
3381 msgid "Source folder:"
3382 msgstr "Bronmap:"
3383
3384 #: src/export.c:148 src/import.c:142
3385 msgid "Mbox file:"
3386 msgstr "Mbox-bestand:"
3387
3388 #: src/export.c:204
3389 msgid "Target mbox filename can't be left empty."
3390 msgstr "Doelmap kan niet leeg gelaten worden."
3391
3392 #: src/export.c:209
3393 msgid "Source folder can't be left empty."
3394 msgstr "Bronmap kan niet leeg gelaten worden."
3395
3396 #: src/export.c:222
3397 msgid "Couldn't find the source folder."
3398 msgstr "Kan de bronmap niet vinden."
3399
3400 #: src/export.c:246
3401 msgid "Select exporting file"
3402 msgstr "Selecteer doelbestand"
3403
3404 #: src/export.c:269
3405 msgid "Select folder to export"
3406 msgstr "Selecteer map om te exporteren"
3407
3408 #: src/exporthtml.c:768
3409 msgid "Full Name"
3410 msgstr "Volledige naam"
3411
3412 #: src/exporthtml.c:772 src/importldif.c:980
3413 #: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:772
3414 msgid "Attributes"
3415 msgstr "Eigenschappen"
3416
3417 #: src/exporthtml.c:975
3418 msgid "Claws Mail Address Book"
3419 msgstr "Claws Mail Adresboek"
3420
3421 #: src/exporthtml.c:1070 src/exportldif.c:607
3422 msgid "Name already exists but is not a directory."
3423 msgstr "Bestand bestaat al maar is geen map."
3424
3425 #: src/exporthtml.c:1073 src/exportldif.c:610
3426 msgid "No permissions to create directory."
3427 msgstr "Geen rechten om map aan te maken."
3428
3429 #: src/exporthtml.c:1076 src/exportldif.c:613
3430 msgid "Name is too long."
3431 msgstr "De naam is te lang."
3432
3433 #: src/exporthtml.c:1079 src/exportldif.c:616
3434 msgid "Not specified."
3435 msgstr "Niet aangegeven."
3436
3437 #: src/file_checker.c:82
3438 #, c-format
3439 msgid "The file %s is missing! Do you want to use the backup file from %s?"
3440 msgstr "Het bestand %s mist. Wil je het backup-bestand gebruiken van %s?"
3441
3442 #: src/file_checker.c:91 src/file_checker.c:115
3443 #, c-format
3444 msgid "Could not copy %s to %s"
3445 msgstr "Kon %s niet kopiëren naar %s"
3446
3447 #: src/file_checker.c:106
3448 #, c-format
3449 msgid ""
3450 "The file %s is empty or corrupted! Do you want to use the backup file from "
3451 "%s?"
3452 msgstr ""
3453 "Het bestand %s is leeg of beschadigd. Wil je het backup-bestand gebruiken "
3454 "van %s?"
3455
3456 #: src/filtering.c:603 src/filtering.c:678 src/filtering.c:707
3457 msgid "rule is not account-based\n"
3458 msgstr "regel is niet verbonden met een account\n"
3459
3460 #: src/filtering.c:607
3461 #, c-format
3462 msgid ""
3463 "rule is account-based [id=%d, name='%s'], matching the account currently "
3464 "used to retrieve messages\n"
3465 msgstr ""
3466 "regel is verbonden aan een account [id=%d, naam='%s'], overeenkomend met het "
3467 "account dat nu gebruikt wordt om berichten op te halen\n"
3468
3469 #: src/filtering.c:609 src/filtering.c:626 src/filtering.c:627
3470 #: src/filtering.c:651 src/filtering.c:669 src/filtering.c:696
3471 #: src/filtering.c:697 src/filtering.c:714 src/filtering.c:715
3472 msgid "NON_EXISTENT"
3473 msgstr "NON_EXISTENT"
3474
3475 #: src/filtering.c:617
3476 msgid ""
3477 "rule is account-based, not matching the account currently used to retrieve "
3478 "messages\n"
3479 msgstr ""
3480 "regel is verbonden met een account, niet overeenkomend met het account dat "
3481 "nu gebruikt wordt om berichten op te halen\n"
3482
3483 #: src/filtering.c:624
3484 #, c-format
3485 msgid ""
3486 "rule is account-based [id=%d, name='%s'], not matching the account currently "
3487 "used to retrieve messages [id=%d, name='%s']\n"
3488 msgstr ""
3489 "regel is verbonden met een account [id=%d, naam='%s'], niet overeenkomend "
3490 "met het account dat nu gebruikt wordt om berichten op te halen [id=%d, "
3491 "naam='%s']\n"
3492
3493 #: src/filtering.c:643
3494 msgid ""
3495 "rule is not account-based, all rules are applied on user request anyway\n"
3496 msgstr ""
3497 "regel is niet verbonden met een account, alle regels worden toegepast "
3498 "volgens aanvraag van de gebruiker\n"
3499
3500 #: src/filtering.c:649
3501 #, c-format
3502 msgid ""
3503 "rule is account-based [id=%d, name='%s'], but all rules are applied on user "
3504 "request\n"
3505 msgstr ""
3506 "regel is verbonden met een account [id=%d, naam='%s'], maar alle regels "
3507 "worden toegepast op aanvraag van de gebruiker\n"
3508
3509 #: src/filtering.c:667
3510 #, c-format
3511 msgid "rule is account-based [id=%d, name='%s'], skipped on user request\n"
3512 msgstr ""
3513 "regel is gebonden aan een account [id=%d, naam='%s'], overgeslagen op "
3514 "verzoek van de gebruiker\n"
3515
3516 #: src/filtering.c:672
3517 msgid "rule is account-based, skipped on user request\n"
3518 msgstr ""
3519 "regel is gebonden aan een account, overgeslagen op verzoek van de gebruiker\n"
3520
3521 #: src/filtering.c:694
3522 #, c-format
3523 msgid ""
3524 "rule is account-based [id=%d, name='%s'], not matching current account [id="
3525 "%d, name='%s']\n"
3526 msgstr ""
3527 "regel is gebonden aan een account [id=%d, naam='%s'], niet het huidige "
3528 "account [id=%d, naam='%s']\n"
3529
3530 #: src/filtering.c:700
3531 msgid "rule is account-based, not matching current account\n"
3532 msgstr "regel is gebonden aan een account, niet het huidige account\n"
3533
3534 #: src/filtering.c:712
3535 #, c-format
3536 msgid ""
3537 "rule is account-based [id=%d, name='%s'], current account [id=%d, "
3538 "name='%s']\n"
3539 msgstr ""
3540 "regel is gebonden aan een account [id=%d, naam='%s'], het huidige account "
3541 "[id=%d, naam='%s']\n"
3542
3543 #: src/filtering.c:752
3544 #, c-format
3545 msgid "applying action [ %s ]\n"
3546 msgstr "toepassen actie [ %s ]\n"
3547
3548 #: src/filtering.c:757
3549 msgid "action could not apply\n"
3550 msgstr "actie kon niet toegepast worden\n"
3551
3552 #: src/filtering.c:759
3553 #, c-format
3554 msgid "no further processing after action [ %s ]\n"
3555 msgstr "geen verdere verwerking na actie [ %s ]\n"
3556
3557 #: src/filtering.c:809
3558 #, c-format
3559 msgid "processing rule '%s' [ %s ]\n"
3560 msgstr "verwerking van regel '%s' [ %s ]\n"
3561
3562 #: src/filtering.c:813
3563 #, c-format
3564 msgid "processing rule <unnamed> [ %s ]\n"
3565 msgstr "verwerken van regel <onbekend> [ %s ]\n"
3566
3567 #: src/filtering.c:831
3568 #, c-format
3569 msgid "disabled rule '%s' [ %s ]\n"
3570 msgstr "regel uitgezet '%s' [ %s ]\n"
3571
3572 #: src/filtering.c:835
3573 #, c-format
3574 msgid "disabled rule <unnamed> [ %s ]\n"
3575 msgstr "regel uitgezet <onbekend> [ %s ]\n"
3576
3577 #: src/filtering.c:873
3578 msgid "undetermined"
3579 msgstr "niet gedefiniëerd"
3580
3581 #: src/filtering.c:877
3582 msgid "incorporation"
3583 msgstr "bij ontvangen"
3584
3585 #: src/filtering.c:881
3586 msgid "manually"
3587 msgstr "handmatig"
3588
3589 #: src/filtering.c:885
3590 msgid "folder processing"
3591 msgstr "verwerken van map"
3592
3593 #: src/filtering.c:889
3594 msgid "pre-processing"
3595 msgstr "voorverwerken"
3596
3597 #: src/filtering.c:893
3598 msgid "post-processing"
3599 msgstr "naverwerken"
3600
3601 #: src/filtering.c:908
3602 #, c-format
3603 msgid ""
3604 "filtering message (%s%s%s)\n"
3605 "%smessage file: %s\n"
3606 "%s%s %s\n"
3607 "%s%s %s\n"
3608 "%s%s %s\n"
3609 "%s%s %s\n"
3610 msgstr ""
3611 "filteren van bericht (%s%s%s)\n"
3612 "%sberichtbestand: %s\n"
3613 "%s%s %s\n"
3614 "%s%s %s\n"
3615 "%s%s %s\n"
3616 "%s%s %s\n"
3617
3618 #: src/filtering.c:910 src/filtering.c:919
3619 msgid ": "
3620 msgstr ": "
3621
3622 #: src/filtering.c:917
3623 #, c-format
3624 msgid ""
3625 "filtering message (%s%s%s)\n"
3626 "%smessage file: %s\n"
3627 msgstr ""
3628 "filteren van bericht (%s%s%s)\n"
3629 "%sberichtbestand: %s\n"
3630
3631 #: src/folder.c:1595 src/prefs_folder_item.c:319
3632 msgid "Inbox"
3633 msgstr "Inbox"
3634
3635 #: src/folder.c:1599
3636 msgid "Sent"
3637 msgstr "Verzonden"
3638
3639 #: src/folder.c:1603 src/plugins/attachwarner/attachwarner.c:218
3640 #: src/prefs_folder_item.c:322
3641 msgid "Queue"
3642 msgstr "Wachtrij"
3643
3644 #: src/folder.c:1607 src/prefs_folder_item.c:323
3645 msgid "Trash"
3646 msgstr "Prullenbak"
3647
3648 #: src/folder.c:1611 src/prefs_folder_item.c:321
3649 msgid "Drafts"
3650 msgstr "Klad"
3651
3652 #: src/folder.c:2042
3653 #, c-format
3654 msgid "Processing (%s)...\n"
3655 msgstr "Bezig met verwerken (%s)...\n"
3656
3657 #: src/folder.c:3289
3658 #, c-format
3659 msgid "Copying %s to %s...\n"
3660 msgstr "Bezig met kopiëren van %s naar %s...\n"
3661
3662 #: src/folder.c:3289
3663 #, c-format
3664 msgid "Moving %s to %s...\n"
3665 msgstr "Bezig met verplaatsen van %s naar %s...\n"
3666
3667 #: src/folder.c:3599
3668 #, c-format
3669 msgid "Updating cache for %s..."
3670 msgstr "Cache voor %s wordt bijgewerkt..."
3671
3672 #: src/folder.c:4461
3673 msgid "Processing messages..."
3674 msgstr "Berichten verwerken..."
3675
3676 #: src/folder.c:4596
3677 #, c-format
3678 msgid "Synchronising %s for offline use...\n"
3679 msgstr "Synchroniseren %s voor offline gebruik... \n"
3680
3681 #: src/folder.c:4855
3682 msgid "A folder name cannot begin or end with a dot."
3683 msgstr "Een mapnaam kan niet beginnen of eindigen met een punt."
3684
3685 #: src/folder.c:4859
3686 msgid "A folder name can not end with a space."
3687 msgstr "Een mapnaam kan niet eindigen met een spatie."
3688
3689 #: src/foldersel.c:249
3690 msgid "Select folder"
3691 msgstr "Selecteer map"
3692
3693 #: src/foldersel.c:572 src/imap_gtk.c:197 src/mh_gtk.c:146
3694 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:246 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:94
3695 msgid "NewFolder"
3696 msgstr "NieuweMap"
3697
3698 #: src/foldersel.c:580 src/imap_gtk.c:208 src/imap_gtk.c:214 src/imap_gtk.c:270
3699 #: src/imap_gtk.c:275 src/mh_gtk.c:154 src/mh_gtk.c:262 src/news_gtk.c:299
3700 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:254 src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:430
3701 #: src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:202
3702 #: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:2068
3703 #, c-format
3704 msgid "'%c' can't be included in folder name."
3705 msgstr "'%c' mag niet in de naam van een map voorkomen."
3706
3707 #: src/foldersel.c:595 src/imap_gtk.c:224 src/imap_gtk.c:282 src/mh_gtk.c:167
3708 #: src/mh_gtk.c:272 src/news_gtk.c:306 src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:269
3709 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:442 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:214
3710 #: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:2075
3711 #, c-format
3712 msgid "The folder '%s' already exists."
3713 msgstr "De map '%s' bestaat al."
3714
3715 #: src/foldersel.c:602 src/imap_gtk.c:230 src/mh_gtk.c:173
3716 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:276 src/plugins/rssyl/opml_import.c:91
3717 #: src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:125
3718 #, c-format
3719 msgid "Can't create the folder '%s'."
3720 msgstr "Kan map '%s' niet aanmaken."
3721
3722 #: src/folderview.c:247
3723 msgid "Mark all re_ad"
3724 msgstr "_Alles gelezen"
3725
3726 #: src/folderview.c:248
3727 msgid "Mark all u_nread"
3728 msgstr "Alles _ongelezen"
3729
3730 #: src/folderview.c:249
3731 msgid "Mark all read recursi_vely"
3732 msgstr "Markeer alles gelezen, _recursief"
3733
3734 #: src/folderview.c:250
3735 msgid "Mark all unread recursi_vely"
3736 msgstr "Markeer alles ongelezen, recursie_f"
3737
3738 #: src/folderview.c:252
3739 msgid "R_un processing rules"
3740 msgstr "_Verwerkingsregel draaien"
3741
3742 #: src/folderview.c:253 src/mainwindow.c:562
3743 msgid "_Search folder..."
3744 msgstr "_Map doorzoeken..."
3745
3746 #: src/folderview.c:255
3747 msgid "Process_ing..."
3748 msgstr "_Verwerken..."
3749
3750 #: src/folderview.c:256
3751 msgid "Empty _trash..."
3752 msgstr "Prullenbak leegmaken..."
3753
3754 #: src/folderview.c:257
3755 msgid "Send _queue..."
3756 msgstr "Verzend wacht_rij..."
3757
3758 #: src/folderview.c:264
3759 msgid "Set Displayed columns"
3760 msgstr "Weergegeven kolommen instellen"
3761
3762 #: src/folderview.c:403 src/folderview.c:450
3763 #: src/plugins/notification/notification_lcdproc.c:141
3764 #: src/prefs_folder_column.c:78 src/prefs_matcher.c:402 src/summaryview.c:6563
3765 msgid "New"
3766 msgstr "Nieuw"
3767
3768 #: src/folderview.c:404 src/folderview.c:451
3769 #: src/plugins/notification/notification_lcdproc.c:145
3770 #: src/prefs_folder_column.c:79 src/prefs_matcher.c:401 src/summaryview.c:6565
3771 #: src/toolbar.c:512
3772 msgid "Unread"
3773 msgstr "Ongelezen"
3774
3775 #: src/folderview.c:405 src/plugins/notification/notification_lcdproc.c:149
3776 #: src/prefs_folder_column.c:80
3777 msgid "Total"
3778 msgstr "Totaal"
3779
3780 #. TRANSLATORS: This in Number sign in American style
3781 #: src/folderview.c:453 src/summaryview.c:471
3782 msgid "#"
3783 msgstr "#"
3784
3785 #: src/folderview.c:783
3786 msgid "Setting folder info..."
3787 msgstr "Mapinfo wordt ingesteld..."
3788
3789 #: src/folderview.c:868 src/summaryview.c:4308
3790 msgid "Mark all as read"
3791 msgstr "Markeer alles als gelezen"
3792
3793 #: src/folderview.c:869
3794 msgid ""
3795 "Do you really want to mark all mails in this folder and its sub-folders as "
3796 "read?"
3797 msgstr ""
3798 "Wil je werkelijk alle berichten in deze map en zijn submappen als gelezen "
3799 "markeren?"
3800
3801 #: src/folderview.c:871 src/summaryview.c:4309
3802 msgid "Do you really want to mark all mails in this folder as read?"
3803 msgstr "Wil je werkelijk alle berichten in deze map als gelezen markeren?"
3804
3805 #: src/folderview.c:874 src/summaryview.c:4354
3806 msgid "Mark all as unread"
3807 msgstr "Markeer alles als ongelezen"
3808
3809 #: src/folderview.c:875
3810 msgid ""
3811 "Do you really want to mark all mails in this folder and its sub-folders as "
3812 "unread?"
3813 msgstr ""
3814 "Wil je werkelijk alle berichten in deze map en zijn submappen als ongelezen "
3815 "markeren?"
3816
3817 #: src/folderview.c:877 src/summaryview.c:4355
3818 msgid "Do you really want to mark all mails in this folder as unread?"
3819 msgstr "Wil je werkelijk alle berichten in deze map als ongelezen markeren?"
3820
3821 #: src/folderview.c:1067 src/imap.c:4637
3822 #, c-format
3823 msgid "Scanning folder %s/%s..."
3824 msgstr "Map wordt ingelezen %s/%s..."
3825
3826 #: src/folderview.c:1070 src/imap.c:4641 src/mainwindow.c:5290 src/setup.c:96
3827 #, c-format
3828 msgid "Scanning folder %s..."
3829 msgstr "Map wordt ingelezen %s..."
3830
3831 #: src/folderview.c:1101
3832 msgid "Rebuild folder tree"
3833 msgstr "Vernieuw mappenboom"
3834
3835 #: src/folderview.c:1102
3836 msgid ""
3837 "Rebuilding the folder tree will remove local caches. Do you want to continue?"
3838 msgstr "Mappenboom vernieuwen verwijdert lokale caches. Wil je doorgaan?"
3839
3840 #: src/folderview.c:1112
3841 msgid "Rebuilding folder tree..."
3842 msgstr "Mappenboom wordt opnieuw aangemaakt..."
3843
3844 #: src/folderview.c:1114
3845 msgid "Scanning folder tree..."
3846 msgstr "Mappenboom wordt ingelezen..."
3847
3848 #: src/folderview.c:1205
3849 #, c-format
3850 msgid "Couldn't scan folder %s\n"
3851 msgstr "Kan map '%s' niet inlezen\n"
3852
3853 #: src/folderview.c:1259
3854 msgid "Checking for new messages in all folders..."
3855 msgstr "Alle mappen worden gecontroleerd op nieuwe berichten..."
3856
3857 #: src/folderview.c:2233
3858 #, c-format
3859 msgid "Closing folder %s..."
3860 msgstr "Map %s wordt gesloten..."
3861
3862 #: src/folderview.c:2328
3863 #, c-format
3864 msgid "Opening folder %s..."
3865 msgstr "Map %s wordt geopend..."
3866
3867 #: src/folderview.c:2346
3868 msgid "Folder could not be opened."
3869 msgstr "Map kon niet worden geopend."
3870
3871 #: src/folderview.c:2486 src/mainwindow.c:2896 src/mainwindow.c:2901
3872 msgid "Empty trash"
3873 msgstr "Prullenbak leegmaken"
3874
3875 #: src/folderview.c:2487
3876 msgid "Delete all messages in trash?"
3877 msgstr "Alle berichten in de prullenbak weggooien?"
3878
3879 #: src/folderview.c:2488
3880 msgid "_Empty trash"
3881 msgstr "_Prullenbak legen"
3882
3883 #: src/folderview.c:2532 src/inc.c:1662 src/toolbar.c:3032
3884 msgid "Offline warning"
3885 msgstr "Offline waarschuwing"
3886
3887 #: src/folderview.c:2533 src/toolbar.c:3033
3888 msgid "You're working offline. Override?"
3889 msgstr "Je bent momenteel niet online. Toch doorgaan?"
3890
3891 #: src/folderview.c:2544 src/toolbar.c:3052
3892 msgid "Send queued messages"
3893 msgstr "Verzend berichten uit de wachtrij"
3894
3895 #: src/folderview.c:2545 src/toolbar.c:3053
3896 msgid "Send all queued messages?"
3897 msgstr "Alle berichten uit de wachtrij verzenden?"
3898
3899 #: src/folderview.c:2554 src/toolbar.c:3072
3900 msgid "Some errors occurred while sending queued messages."
3901 msgstr ""
3902 "Er zijn fouten opgetreden bij het verzenden van berichten in de wachtrij."
3903
3904 #: src/folderview.c:2557 src/main.c:2811 src/toolbar.c:3075
3905 #, c-format
3906 msgid ""
3907 "Some errors occurred while sending queued messages:\n"
3908 "%s"
3909 msgstr ""
3910 "Er zijn fouten opgetreden bij het verzenden van berichten in de wachtrij:\n"
3911 "%s"
3912
3913 #: src/folderview.c:2632
3914 #, c-format
3915 msgid "Do you really want to copy folder '%s' in '%s'?"
3916 msgstr "Wil je werkelijk map '%s' kopiëren naar '%s'?"
3917
3918 #: src/folderview.c:2633
3919 #, c-format
3920 msgid "Do you really want to make folder '%s' a subfolder of '%s'?"
3921 msgstr "Wil je werkelijk van map '%s' een submap maken van '%s'?"
3922
3923 #: src/folderview.c:2635
3924 msgid "Copy folder"
3925 msgstr "Kopieer map"
3926
3927 #: src/folderview.c:2635
3928 msgid "Move folder"
3929 msgstr "Verplaats map"
3930
3931 #: src/folderview.c:2646
3932 #, c-format
3933 msgid "Copying %s to %s..."
3934 msgstr "Bezig %s te kopiëren naar %s..."
3935
3936 #: src/folderview.c:2646
3937 #, c-format
3938 msgid "Moving %s to %s..."
3939 msgstr "Bezig %s te verplaatsen naar %s..."
3940
3941 #: src/folderview.c:2680
3942 msgid "Source and destination are the same."
3943 msgstr "Bron en bestemming zijn hetzelfde."
3944
3945 #: src/folderview.c:2683
3946 msgid "Can't copy a folder to one of its children."
3947 msgstr "Kan een map niet kopiëren naar één van z'n submappen."
3948
3949 #: src/folderview.c:2684
3950 msgid "Can't move a folder to one of its children."
3951 msgstr "Kan een map niet verplaatsen naar één van z'n submappen."
3952
3953 #: src/folderview.c:2687
3954 msgid "A folder cannot be moved between different mailboxes."
3955 msgstr "Kan een map niet naar een ander postvak verplaatsen."
3956
3957 #: src/folderview.c:2690
3958 msgid "Copy failed!"
3959 msgstr "Kopiëren mislukt."
3960
3961 #: src/folderview.c:2690
3962 msgid "Move failed!"
3963 msgstr "Verplaatsen mislukt."
3964
3965 #: src/folderview.c:2740
3966 #, c-format
3967 msgid "Processing configuration for folder %s"
3968 msgstr "Instellingen voor map '%s' wordt verwerkt"
3969
3970 #: src/folderview.c:3175 src/summaryview.c:4763 src/summaryview.c:4869
3971 msgid "The destination folder can only be used to store subfolders."
3972 msgstr "Doelmap kan alleen gebruikt worden om submappen op te slaan."
3973
3974 #: src/grouplistdialog.c:161
3975 msgid "Newsgroup subscription"
3976 msgstr "Nieuwsgroep-abonnementen"
3977
3978 #: src/grouplistdialog.c:178
3979 msgid "Select newsgroups for subscription:"
3980 msgstr "Selecteer nieuwsgroepen voor een abonnement:"
3981
3982 #: src/grouplistdialog.c:184
3983 msgid "Find groups:"
3984 msgstr "Zoek nieuwsgroep:"
3985
3986 #: src/grouplistdialog.c:192
3987 msgid " Search "
3988 msgstr " Zoek "
3989
3990 #: src/grouplistdialog.c:204
3991 msgid "Newsgroup name"
3992 msgstr "Naam nieuwsgroep"
3993
3994 #: src/grouplistdialog.c:205 src/prefs_send.c:188
3995 msgid "Messages"
3996 msgstr "Berichten"
3997
3998 #: src/grouplistdialog.c:206
3999 msgid "Type"
4000 msgstr "Type"
4001
4002 #: src/grouplistdialog.c:346
4003 msgid "moderated"
4004 msgstr "gemodereerd"
4005
4006 #: src/grouplistdialog.c:348
4007 msgid "readonly"
4008 msgstr "alleen-lezen"
4009
4010 #: src/grouplistdialog.c:350 src/plugins/att_remover/att_remover.c:302
4011 #: src/plugins/vcalendar/vcal_manager.c:115
4012 #: src/plugins/vcalendar/vcal_manager.c:149
4013 msgid "unknown"
4014 msgstr "onbekend"
4015
4016 #: src/grouplistdialog.c:421
4017 msgid "Can't retrieve newsgroup list."
4018 msgstr "Kan groeplijst niet ophalen."
4019
4020 #: src/grouplistdialog.c:458 src/gtk/gtkutils.c:1857 src/summaryview.c:1683
4021 msgid "Done."
4022 msgstr "Klaar."
4023
4024 #: src/grouplistdialog.c:491
4025 #, c-format
4026 msgid "%d newsgroups received (%s read)"
4027 msgstr "%d nieuwsgroepen ontvangen (%s gelezen)"
4028
4029 #: src/gtk/about.c:133
4030 msgid "Claws Mail is a lightweight, fast and highly-configurable email client."
4031 msgstr ""
4032 "Claws Mail is een lichtgewicht, snelle en zeer configureerbare e-maillezer."
4033
4034 #: src/gtk/about.c:136
4035 msgid "For further information visit the Claws Mail website:"
4036 msgstr "Voor meer informatie ga naar de Claws Mail website:"
4037
4038 #: src/gtk/about.c:141
4039 msgid ""
4040 "For support and discussion subscribe to the Claws Mail users' mailing list:"
4041 msgstr ""
4042 "Voor ondersteuning en discussie kun je je inschrijven voor de Claws Mail "
4043 "gebruikers-mailinglijst:"
4044
4045 #: src/gtk/about.c:147
4046 msgid ""
4047 "Claws Mail is free software released under the GPL. If you wish to donate to "
4048 "the Claws Mail project you can do so at:"
4049 msgstr ""
4050 "Claws Mail is vrije software uitgegeven onder de GPL licentie. Als je een "
4051 "donatie wenst te maken aan het Claws Mail project, kan dat hier:"
4052
4053 #: src/gtk/about.c:163 src/gtk/about.c:851
4054 msgid ""
4055 "Copyright (C) 1999-2019\n"
4056 "The Claws Mail Team\n"
4057 "and Hiroyuki Yamamoto"
4058 msgstr ""
4059 "Auteursrecht (C) 1999-2019\n"
4060 "Het Claws Mail Team\n"
4061 "en Hiroyuki Yamamoto"
4062
4063 #: src/gtk/about.c:168
4064 msgid "System Information\n"
4065 msgstr "Systeem-informatie\n"
4066
4067 #: src/gtk/about.c:174
4068 #, c-format
4069 msgid ""
4070 "Locale: %s (charset: %s)\n"
4071 "Operating System: %s %s (%s)"
4072 msgstr ""
4073 "Taaldefinitie: %s (tekenset: %s)\n"
4074 "Besturingssysteem: %s %s (%s)"
4075
4076 #: src/gtk/about.c:183
4077 #, c-format
4078 msgid ""
4079 "Locale: %s (charset: %s)\n"
4080 "Operating System: %s"
4081 msgstr ""
4082 "Taaldefinitie: %s (tekenset: %s)\n"
4083 "Besturingssysteem: %s"
4084
4085 #: src/gtk/about.c:192
4086 #, c-format
4087 msgid ""
4088 "Locale: %s (charset: %s)\n"
4089 "Operating System: unknown"
4090 msgstr ""
4091 "Taaldefinitie: %s (tekenset: %s)\n"
4092 "Besturingssysteem: unknown"
4093
4094 #: src/gtk/about.c:248 src/prefs_themes.c:842 src/wizard.c:529
4095 msgid "The Claws Mail Team"
4096 msgstr "Het Claws Mail Team"
4097
4098 #: src/gtk/about.c:267
4099 msgid "Previous team members"
4100 msgstr "Voormalige teamleden"
4101
4102 #: src/gtk/about.c:286
4103 msgid "The translation team"
4104 msgstr "Het vertaalteam"
4105
4106 #: src/gtk/about.c:305
4107 msgid "Documentation team"
4108 msgstr "Documentatieteam"
4109
4110 #: src/gtk/about.c:323
4111 msgid "Logo"
4112 msgstr "Logo"
4113
4114 #: src/gtk/about.c:342
4115 msgid "Icons"
4116 msgstr "Pictogrammen"
4117
4118 #: src/gtk/about.c:361
4119 msgid "Contributors"
4120 msgstr "Medewerkers"
4121
4122 #: src/gtk/about.c:409
4123 msgid "Compiled-in Features"
4124 msgstr "Ingebouwde eigenschappen"
4125
4126 #: src/gtk/about.c:426
4127 msgctxt "compface"
4128 msgid "adds support for the X-Face header\n"
4129 msgstr "ondersteuning voor de X-Face-header\n"
4130
4131 #: src/gtk/about.c:436
4132 msgctxt "Enchant"
4133 msgid "adds support for spell checking\n"
4134 msgstr "ondersteuning voor spellingcontrole\n"
4135
4136 #: src/gtk/about.c:446
4137 msgctxt "GnuTLS"
4138 msgid "adds support for encrypted connections to servers\n"
4139 msgstr "ondersteuning voor beveiligde verbindingen met servers\n"
4140
4141 #: src/gtk/about.c:456
4142 msgctxt "IPv6"
4143 msgid "adds support for IPv6 addresses, the new Internet addressing protocol\n"
4144 msgstr "ondersteuning voor IPv6, het nieuwe internet-adressering-protocol\n"
4145
4146 #: src/gtk/about.c:467
4147 msgctxt "iconv"
4148 msgid "allows converting to and from different character sets\n"
4149 msgstr ""
4150 "ondersteuning voor het converteren van en naar verschillende tekensets\n"
4151
4152 #: src/gtk/about.c:477
4153 msgctxt "JPilot"
4154 msgid "adds support for PalmOS addressbooks\n"
4155 msgstr "ondersteuning voor PalmOS-adresboeken\n"
4156
4157 #: src/gtk/about.c:487
4158 msgctxt "LDAP"
4159 msgid "adds support for LDAP shared addressbooks\n"
4160 msgstr "ondersteuning voor gedeelde LDAP-adresboeken\n"
4161
4162 #: src/gtk/about.c:497
4163 msgctxt "libetpan"
4164 msgid "adds support for IMAP and NNTP servers\n"
4165 msgstr "ondersteuning voor IMAP en NNTP-servers\n"
4166
4167 #: src/gtk/about.c:507
4168 msgctxt "libSM"
4169 msgid "adds support for session handling\n"
4170 msgstr "ondersteuning voor sessiebeheer\n"
4171
4172 #: src/gtk/about.c:517
4173 msgctxt "NetworkManager"
4174 msgid "adds support for detection of network connection changes\n"
4175 msgstr "ondersteuning voor veranderingen in netwerkverbinding\n"
4176
4177 #: src/gtk/about.c:527
4178 msgctxt "librSVG"
4179 msgid "adds support for SVG themes\n"
4180 msgstr "ondersteuning voor SVG-thema's\n"
4181
4182 #: src/gtk/about.c:559
4183 msgid ""
4184 "This program is free software; you can redistribute it and/or modify it "
4185 "under the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
4186 "Software Foundation; either version 3, or (at your option) any later version."
4187 msgstr ""
4188 "Dit programma is vrije software. Je kunt het verspreiden en/of aanpassen "
4189 "binnen de afspraken die in de GNU General Public License zijn gepubliceerd. "
4190 "Je mag zelf kiezen of je versie 3 of (als je dat wenst) iedere latere versie "
4191 "van de GPL hanteert."
4192
4193 #: src/gtk/about.c:566
4194 msgid ""
4195 "This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
4196 "ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
4197 "FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for "
4198 "more details."
4199 msgstr ""
4200 "Dit programma wordt verspreid in de hoop dat het nuttig is, maar ZONDER "
4201 "ENIGE GARANTIE. Zelfs zonder de impliciete garantie van VERKOOPWAARDIGHEID "
4202 "of GESCHIKTHEID VOOR ENIG DOEL. Lees de GNU General Public License voor "
4203 "verdere details."
4204
4205 #: src/gtk/about.c:585
4206 msgid ""
4207 "You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
4208 "this program. If not, see "
4209 msgstr ""
4210 "Je zou een kopie van de GNU General Public License ontvangen moeten hebben "
4211 "bij dit programma. Als dit niet het geval is, zie "
4212
4213 #: src/gtk/about.c:718 src/main.c:2635
4214 msgid "Session statistics\n"
4215 msgstr "Sessie-statistieken\n"
4216
4217 #: src/gtk/about.c:728 src/gtk/about.c:731 src/main.c:2645 src/main.c:2648
4218 #, c-format
4219 msgid "Started: %s\n"
4220 msgstr "Gestart: %s\n"
4221
4222 #: src/gtk/about.c:738 src/main.c:2654
4223 msgid "Incoming traffic\n"
4224 msgstr "Inkomend verkeer\n"
4225
4226 #: src/gtk/about.c:741 src/main.c:2657
4227 #, c-format
4228 msgid "Received messages: %d\n"
4229 msgstr "Ontvangen berichten: %d\n"
4230
4231 #: src/gtk/about.c:748 src/main.c:2663
4232 msgid "Outgoing traffic\n"
4233 msgstr "Uitgaand verkeer\n"
4234
4235 #: src/gtk/about.c:751 src/main.c:2666
4236 #, c-format
4237 msgid "New/redirected messages: %d\n"
4238 msgstr "Nieuwe/doorverwezen berichten: %d\n"
4239
4240 #: src/gtk/about.c:756 src/main.c:2670
4241 #, c-format
4242 msgid "Replied messages: %d\n"
4243 msgstr "Beantwoorde berichten: %d\n"
4244
4245 #: src/gtk/about.c:761 src/main.c:2674
4246 #, c-format
4247 msgid "Forwarded messages: %d\n"
4248 msgstr "Doorgestuurde berichten: %d\n"
4249
4250 #: src/gtk/about.c:766 src/main.c:2678
4251 #, c-format
4252 msgid "Total outgoing messages: %d\n"
4253 msgstr "Totaal uitgaande berichten: %d\n"
4254
4255 #: src/gtk/about.c:793
4256 msgid "About Claws Mail"
4257 msgstr "Over Claws Mail"
4258
4259 #: src/gtk/about.c:865
4260 msgid "_Info"
4261 msgstr "_Info"
4262
4263 #: src/gtk/about.c:871
4264 msgid "_Authors"
4265 msgstr "_Auteurs"
4266
4267 #: src/gtk/about.c:877
4268 msgid "_Features"
4269 msgstr "_Kenmerken"
4270
4271 #: src/gtk/about.c:883
4272 msgid "_License"
4273 msgstr "_Licentie"
4274
4275 #: src/gtk/about.c:891
4276 msgid "_Release Notes"
4277 msgstr "_Opmerkingen bij deze uitgave"
4278
4279 #: src/gtk/about.c:897
4280 msgid "_Statistics"
4281 msgstr "_Statistieken"
4282
4283 #: src/gtk/colorlabel.c:38 src/prefs_common.c:365
4284 msgid "Orange"
4285 msgstr "Oranje"
4286
4287 #: src/gtk/colorlabel.c:39 src/prefs_common.c:369
4288 msgid "Red"
4289 msgstr "Rood"
4290
4291 #: src/gtk/colorlabel.c:40 src/prefs_common.c:373
4292 msgid "Pink"
4293 msgstr "Roze"
4294
4295 #: src/gtk/colorlabel.c:41 src/prefs_common.c:377
4296 msgid "Sky blue"
4297 msgstr "Hemelsblauw"
4298
4299 #: src/gtk/colorlabel.c:42 src/prefs_common.c:381
4300 msgid "Blue"
4301 msgstr "Blauw"
4302
4303 #: src/gtk/colorlabel.c:43 src/prefs_common.c:385
4304 msgid "Green"
4305 msgstr "Groen"
4306
4307 #: src/gtk/colorlabel.c:44 src/prefs_common.c:389
4308 msgid "Brown"
4309 msgstr "Bruin"
4310
4311 #: src/gtk/colorlabel.c:45 src/prefs_common.c:393
4312 msgid "Grey"
4313 msgstr "Grijs"
4314
4315 #: src/gtk/colorlabel.c:46 src/prefs_common.c:397
4316 msgid "Light brown"
4317 msgstr "Lichtbruin"
4318
4319 #: src/gtk/colorlabel.c:47 src/prefs_common.c:401
4320 msgid "Dark red"
4321 msgstr "Donkerrood"
4322
4323 #: src/gtk/colorlabel.c:48 src/prefs_common.c:405
4324 msgid "Dark pink"
4325 msgstr "Donkerroze"
4326
4327 #: src/gtk/colorlabel.c:49 src/prefs_common.c:409
4328 msgid "Steel blue"
4329 msgstr "Staalblauw"
4330
4331 #: src/gtk/colorlabel.c:50 src/prefs_common.c:413
4332 msgid "Gold"
4333 msgstr "Goud"
4334
4335 #: src/gtk/colorlabel.c:51 src/prefs_common.c:417
4336 msgid "Bright green"
4337 msgstr "Heldergroen"
4338
4339 #: src/gtk/colorlabel.c:52 src/prefs_common.c:421
4340 msgid "Magenta"
4341 msgstr "Magenta"
4342
4343 #: src/gtk/foldersort.c:241
4344 msgid "Set mailbox order"
4345 msgstr "Bepaal postvakvolgorde"
4346
4347 #: src/gtk/foldersort.c:276
4348 msgid "Move mailboxes up or down to change the sort order in the Folder list."
4349 msgstr ""
4350 "Versleep postvakken naar boven of beneden om de sorteervolgorde in de "
4351 "mappenboom te veranderen."
4352
4353 #: src/gtk/foldersort.c:310
4354 msgid "Mailboxes"
4355 msgstr "Postvakken"
4356
4357 #: src/gtk/gtkaspell.c:341 src/gtk/gtkaspell.c:660
4358 msgid "No dictionary selected."
4359 msgstr "Geen woordenboek ingesteld."
4360
4361 #: src/gtk/gtkaspell.c:365 src/gtk/gtkaspell.c:395
4362 #, c-format
4363 msgid "Couldn't initialize %s speller."
4364 msgstr "Kon spellingcontrole %s niet initialiseren."
4365
4366 #: src/gtk/gtkaspell.c:707
4367 msgid "Couldn't initialize Enchant broker."
4368 msgstr "Kon Enchant verdeler niet initialiseren."
4369
4370 #: src/gtk/gtkaspell.c:713
4371 #, c-format
4372 msgid "Couldn't initialize %s dictionary:"
4373 msgstr "Kon woordenboek %s niet initialiseren:"
4374
4375 #: src/gtk/gtkaspell.c:1070
4376 msgid "No misspelled word found."
4377 msgstr "Geen onjuist gespelde woorden gevonden."
4378
4379 #: src/gtk/gtkaspell.c:1451
4380 msgid "Replace unknown word"
4381 msgstr "Vervang onbekend woord"
4382
4383 #: src/gtk/gtkaspell.c:1467
4384 #, c-format
4385 msgid "Replace \"%s\" with: "
4386 msgstr "Vervang \"%s\" met: "
4387
4388 #: src/gtk/gtkaspell.c:1510
4389 msgid ""
4390 "Holding down Control key while pressing Enter\n"
4391 "will learn from mistake.\n"
4392 msgstr ""
4393 "Houd Control ingedrukt en druk op Enter\n"
4394 "om woord te leren.\n"
4395
4396 #: src/gtk/gtkaspell.c:1811 src/gtk/gtkaspell.c:1949
4397 msgid "More..."
4398 msgstr "Verder..."
4399
4400 #: src/gtk/gtkaspell.c:1867
4401 #, c-format
4402 msgid "\"%s\" unknown in dictionary '%s'"
4403 msgstr "\"%s\" onbekend in woordenboek '%s'"
4404
4405 #: src/gtk/gtkaspell.c:1883
4406 msgid "Accept in this session"
4407 msgstr "Accepteren in deze sessie"
4408
4409 #: src/gtk/gtkaspell.c:1893
4410 msgid "Add to personal dictionary"
4411 msgstr "Toevoegen aan persoonlijk woordenboek"
4412
4413 #: src/gtk/gtkaspell.c:1903
4414 msgid "Replace with..."
4415 msgstr "Vervangen door..."
4416
4417 #: src/gtk/gtkaspell.c:1916
4418 #, c-format
4419 msgid "Check with %s"
4420 msgstr "Controleren met %s"
4421
4422 #: src/gtk/gtkaspell.c:1938
4423 msgid "(no suggestions)"
4424 msgstr "(geen suggesties)"
4425
4426 #: src/gtk/gtkaspell.c:2012
4427 #, c-format
4428 msgid "Dictionary: %s"
4429 msgstr "Woordenboek: %s"
4430
4431 #: src/gtk/gtkaspell.c:2027
4432 #, c-format
4433 msgid "Use alternate (%s)"
4434 msgstr "Gebruik andere (%s)"
4435
4436 #: src/gtk/gtkaspell.c:2038
4437 msgid "Use both dictionaries"
4438 msgstr "Gebruik beide woordenlijsten"
4439
4440 #: src/gtk/gtkaspell.c:2054 src/prefs_spelling.c:143
4441 msgid "Check while typing"
4442 msgstr "Controleer tijdens typen"
4443
4444 #: src/gtk/gtkaspell.c:2154
4445 #, c-format
4446 msgid ""
4447 "The spell checker could not change dictionary.\n"
4448 "%s"
4449 msgstr ""
4450 "De spellingcontrole kon de woordenlijst niet veranderen.\n"
4451 "%s"
4452
4453 #: src/gtk/gtkaspell.c:2210
4454 #, c-format
4455 msgid ""
4456 "The spell checker could not change the alternate dictionary.\n"
4457 "%s"
4458 msgstr ""
4459 "De spellingcontrole kon de alternatieve woordenlijst niet veranderen.\n"
4460 "%s"
4461
4462 #: src/gtk/gtkutils.c:1862
4463 msgid "Failed: no service record found."
4464 msgstr "Mislukt: geen service ingang gevonden."
4465
4466 #: src/gtk/gtkutils.c:1865
4467 msgid "Failed: network error."
4468 msgstr "Mislukt: netwerkfout."
4469
4470 #: src/gtk/gtkutils.c:1868
4471 #, c-format
4472 msgid "Failed: unknown error (%d)."
4473 msgstr "Mislukt: onbekende fout (%d)."
4474
4475 #: src/gtk/gtkutils.c:1938
4476 msgid "Configuring..."
4477 msgstr "Instellen..."
4478
4479 #: src/gtk/headers.h:9 src/prefs_filtering_action.c:1224
4480 #: src/prefs_matcher.c:645 src/prefs_matcher.c:2213 src/prefs_summaries.c:613
4481 #: src/prefs_summary_column.c:83 src/quote_fmt.c:49 src/summaryview.c:469
4482 msgid "Date"
4483 msgstr "Datum"
4484
4485 #: src/gtk/headers.h:9
4486 msgid "Date:"
4487 msgstr "Datum:"
4488
4489 #: src/gtk/headers.h:10 src/prefs_filtering_action.c:1221
4490 #: src/prefs_matcher.c:2210 src/prefs_summaries.c:615
4491 #: src/prefs_summary_column.c:81 src/quote_fmt.c:50 src/summaryview.c:467
4492 msgid "From"
4493 msgstr "Afzender"
4494
4495 #: src/gtk/headers.h:10 src/summary_search.c:414
4496 msgid "From:"
4497 msgstr "Afzender:"
4498
4499 #: src/gtk/headers.h:11
4500 msgid "Sender"
4501 msgstr "Afzender"
4502
4503 #: src/gtk/headers.h:11
4504 msgid "Sender:"
4505 msgstr "Afzender:"
4506
4507 #: src/gtk/headers.h:12
4508 msgid "Reply-To"
4509 msgstr "Antwoord aan"
4510
4511 #: src/gtk/headers.h:13 src/prefs_filtering_action.c:1222
4512 #: src/prefs_matcher.c:2211 src/prefs_summaries.c:616
4513 #: src/prefs_summary_column.c:82 src/quote_fmt.c:57 src/summaryview.c:468
4514 msgid "To"
4515 msgstr "Aan"
4516
4517 #: src/gtk/headers.h:14 src/prefs_filtering_action.c:1223
4518 #: src/prefs_matcher.c:2212 src/quote_fmt.c:58
4519 msgid "Cc"
4520 msgstr "Cc"
4521
4522 #: src/gtk/headers.h:15
4523 msgid "Bcc"
4524 msgstr "Bcc"
4525
4526 #: src/gtk/headers.h:16 src/prefs_filtering_action.c:1225
4527 #: src/prefs_matcher.c:2214 src/quote_fmt.c:61
4528 msgid "Message-ID"
4529 msgstr "Bericht-ID"
4530
4531 #: src/gtk/headers.h:16
4532 msgid "Message-ID:"
4533 msgstr "Bericht-ID:"
4534
4535 #: src/gtk/headers.h:17
4536 msgid "In-Reply-To"
4537 msgstr "In antwoord aan"
4538
4539 #: src/gtk/headers.h:18 src/prefs_filtering_action.c:1227
4540 #: src/prefs_matcher.c:2216 src/quote_fmt.c:60
4541 msgid "References"
4542 msgstr "Verwijzingen"
4543
4544 #: src/gtk/headers.h:18
4545 msgid "References:"
4546 msgstr "Verwijzingen:"
4547
4548 #: src/gtk/headers.h:19 src/prefs_filtering_action.c:1220
4549 #: src/prefs_matcher.c:2209 src/prefs_summaries.c:617
4550 #: src/prefs_summary_column.c:80 src/quote_fmt.c:56 src/summaryview.c:466
4551 msgid "Subject"
4552 msgstr "Onderwerp"
4553
4554 #: src/gtk/headers.h:19 src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:705
4555 #: src/summary_search.c:428
4556 msgid "Subject:"
4557 msgstr "Onderwerp:"
4558
4559 #: src/gtk/headers.h:20 src/plugins/rssyl/rssyl_feed_props.c:421
4560 msgid "Comments"
4561 msgstr "Opmerkingen"
4562
4563 #: src/gtk/headers.h:20
4564 msgid "Comments:"
4565 msgstr "Opmerkingen:"
4566
4567 #: src/gtk/headers.h:21
4568 msgid "Keywords"
4569 msgstr "Sleutelwoorden"
4570
4571 #: src/gtk/headers.h:21 src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:707
4572 msgid "Keywords:"
4573 msgstr "Sleutelwoorden:"
4574
4575 #: src/gtk/headers.h:22
4576 msgid "Resent-Date"
4577 msgstr "Herzonden-Datum"
4578
4579 #: src/gtk/headers.h:22
4580 msgid "Resent-Date:"
4581 msgstr "Herzonden-Datum:"
4582
4583 #: src/gtk/headers.h:23
4584 msgid "Resent-From"
4585 msgstr "Herzonden-Van"
4586
4587 #: src/gtk/headers.h:23
4588 msgid "Resent-From:"
4589 msgstr "Herzonden-Van:"
4590
4591 #: src/gtk/headers.h:24
4592 msgid "Resent-Sender"
4593 msgstr "Herzonden-Afzender"
4594
4595 #: src/gtk/headers.h:24
4596 msgid "Resent-Sender:"
4597 msgstr "Herzonden-Afzender:"
4598
4599 #: src/gtk/headers.h:25
4600 msgid "Resent-To"
4601 msgstr "Herzonden-Aan"
4602
4603 #: src/gtk/headers.h:25
4604 msgid "Resent-To:"
4605 msgstr "Herzonden-Aan:"
4606
4607 #: src/gtk/headers.h:26
4608 msgid "Resent-Cc"
4609 msgstr "Herzonden-CC"
4610
4611 #: src/gtk/headers.h:26
4612 msgid "Resent-Cc:"
4613 msgstr "Herzonden-CC:"
4614
4615 #: src/gtk/headers.h:27
4616 msgid "Resent-Bcc"
4617 msgstr "Herzonden-Bcc"
4618
4619 #: src/gtk/headers.h:27
4620 msgid "Resent-Bcc:"
4621 msgstr "Herzonden-Bcc:"
4622
4623 #: src/gtk/headers.h:28
4624 msgid "Resent-Message-ID"
4625 msgstr "Herzonden-Bericht-ID"
4626
4627 #: src/gtk/headers.h:28
4628 msgid "Resent-Message-ID:"
4629 msgstr "Herzonden-Bericht-ID:"
4630
4631 #: src/gtk/headers.h:29
4632 msgid "Return-Path"
4633 msgstr "Terugkeer-Pad"
4634
4635 #: src/gtk/headers.h:29
4636 msgid "Return-Path:"
4637 msgstr "Terugkeer-Pad:"
4638
4639 #: src/gtk/headers.h:30
4640 msgid "Received"
4641 msgstr "Ontvangen"
4642
4643 #: src/gtk/headers.h:30
4644 msgid "Received:"
4645 msgstr "Ontvangen:"
4646
4647 #: src/gtk/headers.h:33 src/prefs_filtering_action.c:1226
4648 #: src/prefs_matcher.c:2215 src/quote_fmt.c:59
4649 msgid "Newsgroups"
4650 msgstr "Nieuwsgroepen"
4651
4652 #: src/gtk/headers.h:34
4653 msgid "Followup-To"
4654 msgstr "Opvolgend-Aan"
4655
4656 #: src/gtk/headers.h:35
4657 msgid "Delivered-To"
4658 msgstr "Afgeleverd-Aan"
4659
4660 #: src/gtk/headers.h:35
4661 msgid "Delivered-To:"
4662 msgstr "Afgeleverd aan:"
4663
4664 #: src/gtk/headers.h:36
4665 msgid "Seen"
4666 msgstr "Gezien"
4667
4668 #: src/gtk/headers.h:36
4669 msgid "Seen:"
4670 msgstr "Gezien:"
4671
4672 #: src/gtk/headers.h:37 src/gtk/progressdialog.c:149
4673 #: src/gtk/sslcertwindow.c:190 src/prefs_summaries.c:621
4674 #: src/prefs_summary_column.c:78 src/prefs_themes.c:1034 src/ssl_manager.c:124
4675 #: src/summaryview.c:2918
4676 msgid "Status"
4677 msgstr "Status"
4678
4679 #: src/gtk/headers.h:37
4680 msgid "Status:"
4681 msgstr "Status:"
4682
4683 #: src/gtk/headers.h:38
4684 msgid "Face"
4685 msgstr "Face"
4686
4687 #: src/gtk/headers.h:38
4688 msgid "Face:"
4689 msgstr "Face:"
4690
4691 #: src/gtk/headers.h:39
4692 msgid "Disposition-Notification-To"
4693 msgstr "Disposition-Notification-To"
4694
4695 #: src/gtk/headers.h:39
4696 msgid "Disposition-Notification-To:"
4697 msgstr "Disposition-Notification-To:"
4698
4699 #: src/gtk/headers.h:40
4700 msgid "Return-Receipt-To"
4701 msgstr "Ontvangstbevestiging-Aan"
4702
4703 #: src/gtk/headers.h:40
4704 msgid "Return-Receipt-To:"
4705 msgstr "Ontvangstbevestiging-Aan:"
4706
4707 #: src/gtk/headers.h:41
4708 msgid "User-Agent"
4709 msgstr "Applicatie"
4710
4711 #: src/gtk/headers.h:41
4712 msgid "User-Agent:"
4713 msgstr "Applicatie:"
4714
4715 #: src/gtk/headers.h:42
4716 msgid "Content-Type"
4717 msgstr "Inhoud-Type"
4718
4719 #: src/gtk/headers.h:42 src/image_viewer.c:338
4720 msgid "Content-Type:"
4721 msgstr "Inhoud-Type:"
4722
4723 #: src/gtk/headers.h:43
4724 msgid "Content-Transfer-Encoding"
4725 msgstr "Inhoud-Overdracht-Codering"
4726
4727 #: src/gtk/headers.h:43
4728 msgid "Content-Transfer-Encoding:"
4729 msgstr "Inhoud-Overdracht-Codering:"
4730
4731 #: src/gtk/headers.h:44
4732 msgid "MIME-Version"
4733 msgstr "MIME-Versie"
4734
4735 #: src/gtk/headers.h:44
4736 msgid "MIME-Version:"
4737 msgstr "MIME-Versie:"
4738
4739 #: src/gtk/headers.h:45
4740 msgid "Precedence"
4741 msgstr "Voorrang"
4742
4743 #: src/gtk/headers.h:45
4744 msgid "Precedence:"
4745 msgstr "Voorrang:"
4746
4747 #: src/gtk/headers.h:46 src/prefs_account.c:1169
4748 msgid "Organization"
4749 msgstr "Organisatie"
4750
4751 #: src/gtk/headers.h:46
4752 msgid "Organization:"
4753 msgstr "Organisatie:"
4754
4755 #: src/gtk/headers.h:48
4756 msgid "Mailing-List"
4757 msgstr "Mailing-Lijst"
4758
4759 #: src/gtk/headers.h:48
4760 msgid "Mailing-List:"
4761 msgstr "Mailing-Lijst:"
4762
4763 #: src/gtk/headers.h:49
4764 msgid "List-Post"
4765 msgstr "Lijst-Post"
4766
4767 #: src/gtk/headers.h:49
4768 msgid "List-Post:"
4769 msgstr "Lijst-Post:"
4770
4771 #: src/gtk/headers.h:50
4772 msgid "List-Subscribe"
4773 msgstr "Lijst-Inschrijven"
4774
4775 #: src/gtk/headers.h:50
4776 msgid "List-Subscribe:"
4777 msgstr "Lijst-Inschrijven:"
4778
4779 #: src/gtk/headers.h:51
4780 msgid "List-Unsubscribe"
4781 msgstr "Lijst-Uitschrijven"
4782
4783 #: src/gtk/headers.h:51
4784 msgid "List-Unsubscribe:"
4785 msgstr "Lijst-Uitschrijven:"
4786
4787 #: src/gtk/headers.h:52
4788 msgid "List-Help"
4789 msgstr "Lijst-Help"
4790
4791 #: src/gtk/headers.h:52
4792 msgid "List-Help:"
4793 msgstr "Lijst-Help:"
4794
4795 #: src/gtk/headers.h:53
4796 msgid "List-Archive"
4797 msgstr "Lijst-Archief"
4798
4799 #: src/gtk/headers.h:53
4800 msgid "List-Archive:"
4801 msgstr "Lijst-Archief:"
4802
4803 #: src/gtk/headers.h:54
4804 msgid "List-Owner"
4805 msgstr "Lijst-Eigenaar"
4806
4807 #: src/gtk/headers.h:54
4808 msgid "List-Owner:"
4809 msgstr "Lijst-Eigenaar:"
4810
4811 #: src/gtk/headers.h:56
4812 msgid "X-Label"
4813 msgstr "X-Label"
4814
4815 #: src/gtk/headers.h:56
4816 msgid "X-Label:"
4817 msgstr "X-Label:"
4818
4819 #: src/gtk/headers.h:57
4820 msgid "X-Mailer"
4821 msgstr "X-Mailer"
4822
4823 #: src/gtk/headers.h:57
4824 msgid "X-Mailer:"
4825 msgstr "X-Mailer:"
4826
4827 #: src/gtk/headers.h:58
4828 msgid "X-Status"
4829 msgstr "X-Status"
4830
4831 #: src/gtk/headers.h:58
4832 msgid "X-Status:"
4833 msgstr "X-Status:"
4834
4835 #: src/gtk/headers.h:59
4836 msgid "X-Face"
4837 msgstr "X-Face"
4838
4839 #: src/gtk/headers.h:59
4840 msgid "X-Face:"
4841 msgstr "X-Face:"
4842
4843 #: src/gtk/headers.h:60
4844 msgid "X-No-Archive"
4845 msgstr "X-No-Archive"
4846
4847 #: src/gtk/headers.h:60
4848 msgid "X-No-Archive:"
4849 msgstr "X-No-Archive:"
4850
4851 #: src/gtk/headers.h:63
4852 msgid "In reply to"
4853 msgstr "In antwoord op"
4854
4855 #: src/gtk/headers.h:63
4856 msgid "In reply to:"
4857 msgstr "In antwoord op:"
4858
4859 #: src/gtk/headers.h:64
4860 msgid "To or Cc"
4861 msgstr "Aan of Cc"
4862
4863 #: src/gtk/headers.h:64
4864 msgid "To or Cc:"
4865 msgstr "Aan of Cc:"
4866
4867 #: src/gtk/headers.h:65
4868 msgid "From, To or Subject"
4869 msgstr "Van, Aan of Onderwerp"
4870
4871 #: src/gtk/headers.h:65
4872 msgid "From, To or Subject:"
4873 msgstr "Van, Aan of Onderwerp:"
4874
4875 #: src/gtk/icon_legend.c:67
4876 msgid "New message"
4877 msgstr "Nieuw bericht"
4878
4879 #: src/gtk/icon_legend.c:68
4880 msgid "Unread message"
4881 msgstr "Ongelezen bericht"
4882
4883 #: src/gtk/icon_legend.c:69
4884 msgid "Message has been replied to"
4885 msgstr "Bericht is beantwoord"
4886
4887 #: src/gtk/icon_legend.c:70
4888 msgid "Message has been forwarded"
4889 msgstr "Bericht is doorgestuurd"
4890
4891 #: src/gtk/icon_legend.c:71
4892 msgid "Message has been forwarded and replied to"
4893 msgstr "Bericht is doorgestuurd en beantwoord"
4894
4895 #: src/gtk/icon_legend.c:72
4896 msgid "Message is in an ignored thread"
4897 msgstr "Bericht is in een genegeerde draad"
4898
4899 #: src/gtk/icon_legend.c:73
4900 msgid "Message is in a watched thread"
4901 msgstr "Bericht is in een gevolgde draad"
4902
4903 #: src/gtk/icon_legend.c:74
4904 msgid "Message is spam"
4905 msgstr "Bericht is spam"
4906
4907 #: src/gtk/icon_legend.c:76
4908 msgid "Message has attachment(s)"
4909 msgstr "Bericht heeft bijlage(s)"
4910
4911 #: src/gtk/icon_legend.c:77
4912 msgid "Digitally signed message"
4913 msgstr "Bericht is digitaal ondertekend"
4914
4915 #: src/gtk/icon_legend.c:78
4916 msgid "Encrypted message"
4917 msgstr "Bericht is versleuteld"
4918
4919 #: src/gtk/icon_legend.c:79
4920 msgid "Message is signed and has attachment(s)"
4921 msgstr "Bericht is ondertekend en heeft bijlage(s)"
4922
4923 #: src/gtk/icon_legend.c:80
4924 msgid "Message is encrypted and has attachment(s)"
4925 msgstr "Bericht is versleuteld en heeft bijlage(s)"
4926
4927 #: src/gtk/icon_legend.c:82
4928 msgid "Marked message"
4929 msgstr "Bericht is gemarkeerd"
4930
4931 #: src/gtk/icon_legend.c:83
4932 msgid "Message is marked for deletion"
4933 msgstr "Bericht is gemarkeerd voor verwijderen"
4934
4935 #: src/gtk/icon_legend.c:84
4936 msgid "Message is marked for moving"
4937 msgstr "Bericht is gemarkeerd voor verplaatsen"
4938
4939 #: src/gtk/icon_legend.c:85
4940 msgid "Message is marked for copying"
4941 msgstr "Bericht is gemarkeerd voor kopiëren"
4942
4943 #: src/gtk/icon_legend.c:87
4944 msgid "Locked message"
4945 msgstr "Bericht is op slot"
4946
4947 #: src/gtk/icon_legend.c:89
4948 msgid "Folder (normal, opened)"
4949 msgstr "Map (normaal, geopend)"
4950
4951 #: src/gtk/icon_legend.c:90
4952 msgid "Folder with read messages hidden"
4953 msgstr "Map met gelezen berichten, verborgen"
4954
4955 #: src/gtk/icon_legend.c:91
4956 msgid "Folder contains marked messages"
4957 msgstr "Map bevat gemarkeerde berichten"
4958
4959 #: src/gtk/icon_legend.c:92
4960 msgid "IMAP folder which contains sub-folders only"
4961 msgstr "IMAP-map die alleen submappen bevat"
4962
4963 #: src/gtk/icon_legend.c:93
4964 msgid "IMAP mailbox showing only subscribed folders"
4965 msgstr "IMAP-mailbox toont alleen ge-abonneerde mappen"
4966
4967 #: src/gtk/icon_legend.c:127
4968 msgid "Icon Legend"
4969 msgstr "Pictogramlegenda"
4970
4971 #: src/gtk/icon_legend.c:145
4972 msgid ""
4973 "The following icons are used to show the status of messages and folders:"
4974 msgstr ""
4975 "De volgende pictogrammen worden gebruikt om de status van een bericht of map "
4976 "weer te geven:"
4977
4978 #: src/gtk/inputdialog.c:228 src/gtk/inputdialog.c:250
4979 #, c-format
4980 msgid "Input password for %s on %s:"
4981 msgstr "Geef wachtwoord voor %s op %s:"
4982
4983 #: src/gtk/inputdialog.c:231 src/gtk/inputdialog.c:234
4984 #: src/gtk/inputdialog.c:253 src/gtk/inputdialog.c:256
4985 #, c-format
4986 msgid "Input password for %s:"
4987 msgstr "Geef wachtwoord voor %s:"
4988
4989 #: src/gtk/inputdialog.c:237 src/gtk/inputdialog.c:259
4990 msgid "Input password:"
4991 msgstr "Geef wachtwoord:"
4992
4993 #: src/gtk/inputdialog.c:238 src/gtk/inputdialog.c:266
4994 #: src/gtk/inputdialog.c:278
4995 msgid "Input password"
4996 msgstr "Geef wachtwoord"
4997
4998 #: src/gtk/inputdialog.c:268
4999 msgid "Remember password for this session"
5000 msgstr "Onthoud wachtwoord voor deze sessie"
5001
5002 #: src/gtk/inputdialog.c:363 src/gtk/inputdialog.c:410
5003 msgid "Remember this"
5004 msgstr "Onthoud dit"
5005
5006 #: src/gtk/logwindow.c:449
5007 msgid "_Go to last error"
5008 msgstr "_Ga naar laatste fout"
5009
5010 #: src/gtk/logwindow.c:456
5011 msgid "Clear _Log"
5012 msgstr "Leeg _Log"
5013
5014 #: src/gtk/menu.c:135
5015 msgid "Warning:"
5016 msgstr "Waarschuwing:"
5017
5018 #: src/gtk/menu.c:136
5019 msgid ""
5020 "This URL was too long for displaying and\n"
5021 "has been truncated for safety. This message could be\n"
5022 "corrupted, malformed or part of some DoS attempt."
5023 msgstr ""
5024 "Deze URL was te lang om weer te geven\n"
5025 "en is ingekort. Dit bericht kan beschadigd zijn, of\n"
5026 "onderdeel van een DoS-poging."
5027
5028 #: src/gtk/pluginwindow.c:163 src/gtk/pluginwindow.c:168
5029 msgid ""
5030 "\n"
5031 "\n"
5032 "Version: "
5033 msgstr ""
5034 "\n"
5035 "\n"
5036 "Versie: "
5037
5038 #: src/gtk/pluginwindow.c:166
5039 msgid "Error: "
5040 msgstr "Fout: "
5041
5042 #: src/gtk/pluginwindow.c:167
5043 msgid "Plugin is not functional."
5044 msgstr "Plugin werkt niet."
5045
5046 #: src/gtk/pluginwindow.c:200
5047 msgid "Select the Plugins to load"
5048 msgstr "Selecteer de te laden plugins"
5049
5050 #: src/gtk/pluginwindow.c:215
5051 #, c-format
5052 msgid ""
5053 "The following error occurred while loading %s:\n"
5054 "\n"
5055 "%s\n"
5056 msgstr ""
5057 "De volgende fout trad op bij het laden van %s:\n"
5058 "\n"
5059 "%s\n"
5060
5061 #: src/gtk/pluginwindow.c:303 src/plugins/acpi_notifier/acpi_notifier.c:792
5062 #: src/plugins/address_keeper/address_keeper_prefs.c:273
5063 #: src/plugins/archive/archiver_prefs.c:106
5064 #: src/plugins/attachwarner/attachwarner_prefs.c:229
5065 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:482
5066 #: src/plugins/bsfilter/bsfilter_gtk.c:400
5067 #: src/plugins/clamd/clamav_plugin_gtk.c:537
5068 #: src/plugins/fancy/fancy_prefs.c:115
5069 #: src/plugins/fetchinfo/fetchinfo_plugin_gtk.c:181
5070 #: src/plugins/gdata/cm_gdata_prefs.c:137
5071 #: src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:545
5072 #: src/plugins/managesieve/sieve_prefs.c:423
5073 #: src/plugins/notification/notification_prefs.c:398
5074 #: src/plugins/notification/notification_prefs.c:413
5075 #: src/plugins/notification/notification_prefs.c:432
5076 #: src/plugins/notification/notification_prefs.c:450
5077 #: src/plugins/notification/notification_prefs.c:468
5078 #: src/plugins/notification/notification_prefs.c:486
5079 #: src/plugins/notification/notification_prefs.c:504
5080 #: src/plugins/notification/notification_prefs.c:522
5081 #: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:687 src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:707
5082 #: src/plugins/rssyl/rssyl_prefs.c:70
5083 #: src/plugins/spam_report/spam_report_prefs.c:82
5084 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:670
5085 #: src/plugins/vcalendar/vcal_prefs.c:774 src/prefs_toolbar.c:924
5086 msgid "Plugins"
5087 msgstr "Plugins"
5088
5089 #: src/gtk/pluginwindow.c:336
5090 msgid "_Load..."
5091 msgstr "_Laden..."
5092
5093 #: src/gtk/pluginwindow.c:337
5094 msgid "_Unload"
5095 msgstr "_Verwijderen"
5096
5097 #: src/gtk/pluginwindow.c:351 src/prefs_summaries.c:235
5098 msgid "Description"
5099 msgstr "Beschrijving"
5100
5101 #: src/gtk/pluginwindow.c:375
5102 #, c-format
5103 msgid "For more information about plugins see the %sClaws Mail website%s."
5104 msgstr "Voor meer informatie over plugins ga naar de %sClaws Mail website%s."
5105
5106 #: src/gtk/pluginwindow.c:416
5107 msgid "Click here to load one or more plugins"
5108 msgstr "Klik hier om één of meerdere plugins te laden"
5109
5110 #: src/gtk/pluginwindow.c:419
5111 msgid "Unload the selected plugin"
5112 msgstr "Ontlaad de geselecteerde plugins"
5113
5114 #: src/gtk/pluginwindow.c:484
5115 msgid "Loaded plugins"
5116 msgstr "Plugins geladen"
5117
5118 #: src/gtk/prefswindow.c:639
5119 msgid "Page Index"
5120 msgstr "Pagina Inhoudsopgave"
5121
5122 #: src/gtk/progressdialog.c:91 src/mainwindow.c:853
5123 msgid "_Hide"
5124 msgstr "_Verberg"
5125
5126 #: src/gtk/progressdialog.c:141 src/plugins/managesieve/sieve_manager.c:693
5127 #: src/prefs_account.c:3744 src/prefs_account.c:3762 src/prefs_account.c:3780
5128 #: src/prefs_account.c:3798 src/prefs_account.c:3816 src/prefs_account.c:3834
5129 #: src/prefs_account.c:3853 src/prefs_account.c:3946 src/prefs_account.c:3964
5130 #: src/prefs_filtering_action.c:1379 src/prefs_filtering.c:397
5131 #: src/prefs_filtering.c:1883
5132 msgid "Account"
5133 msgstr "Account"
5134
5135 #: src/gtk/quicksearch.c:472
5136 msgid "all messages"
5137 msgstr "alle berichten"
5138
5139 #: src/gtk/quicksearch.c:473
5140 msgid "messages whose age is greater than # days"
5141 msgstr "berichten die ouder zijn dan # dagen"
5142
5143 #: src/gtk/quicksearch.c:474
5144 msgid "messages whose age is less than # days"
5145 msgstr "berichten die jonger zijn dan # dagen"
5146
5147 #: src/gtk/quicksearch.c:475
5148 msgid "messages whose age is greater than # hours"
5149 msgstr "berichten die ouder zijn dan # uur"
5150
5151 #: src/gtk/quicksearch.c:476
5152 msgid "messages whose age is less than # hours"
5153 msgstr "berichten die jonger zijn dan # uur"
5154
5155 #: src/gtk/quicksearch.c:477
5156 msgid "messages which contain S in the message body"
5157 msgstr "berichten waarvan de berichttekst S bevat"
5158
5159 #: src/gtk/quicksearch.c:478
5160 msgid "messages which contain S in the whole message"
5161 msgstr "berichten waarin S voorkomt (in berichttekst of headers)"
5162
5163 #: src/gtk/quicksearch.c:479
5164 msgid "messages carbon-copied to S"
5165 msgstr "berichten waarvan S een kopie (cc) onving"
5166
5167 #: src/gtk/quicksearch.c:480
5168 msgid "message is either To: or Cc: to S"
5169 msgstr "bericht is Aan: of CC: aan S"
5170
5171 #: src/gtk/quicksearch.c:481
5172 msgid "deleted messages"
5173 msgstr "verwijderde berichten"
5174
5175 #: src/gtk/quicksearch.c:482
5176 msgid "messages whose date is after requested date (time is optional)"
5177 msgstr "berichten van na de opgevraagde datum (tijd is optioneel)"
5178
5179 #: src/gtk/quicksearch.c:484
5180 msgid "messages whose date is before requested date (time is optional)"
5181 msgstr "berichten van voor de opgevraagde datum (tijd is optioneel)"
5182
5183 #: src/gtk/quicksearch.c:486
5184 msgid "messages which contain S in the Sender field"
5185 msgstr "berichten waarin S voorkomt in het veld 'Afzender'"
5186
5187 #: src/gtk/quicksearch.c:487
5188 msgid "true if execute \"S\" succeeds"
5189 msgstr "waar als de uitvoer van \"S\" gelukt is"
5190
5191 #: src/gtk/quicksearch.c:488
5192 msgid "messages originating from user S"
5193 msgstr "berichten die komen van gebruiker S"
5194
5195 #: src/gtk/quicksearch.c:489
5196 msgid "forwarded messages"
5197 msgstr "doorgestuurde berichten"
5198
5199 #: src/gtk/quicksearch.c:490
5200 msgid "messages which have attachments"
5201 msgstr "berichten die bijlages hebben"
5202
5203 #: src/gtk/quicksearch.c:491
5204 msgid "messages which contain S in any header name or value"
5205 msgstr "berichten waarin S in een header-naam of waarde voorkomt"
5206
5207 #: src/gtk/quicksearch.c:492
5208 msgid "messages which contain S in the value of any header"
5209 msgstr "berichten waarin S in een header-waarde voorkomt"
5210
5211 #: src/gtk/quicksearch.c:493
5212 msgid "messages which contain S in Message-ID header"
5213 msgstr "berichten waarin S in de header 'Bericht-ID' voorkomt"
5214
5215 #: src/gtk/quicksearch.c:494
5216 msgid "messages which contain S in In-Reply-To header"
5217 msgstr "berichten waarin S in de header In-Reply-To voorkomt"
5218
5219 #: src/gtk/quicksearch.c:495
5220 msgid "messages which are marked with color #"
5221 msgstr "berichten die zijn gemarkeerd met kleur #"
5222
5223 #: src/gtk/quicksearch.c:496
5224 msgid "locked messages"
5225 msgstr "berichten die op slot zitten"
5226
5227 #: src/gtk/quicksearch.c:497
5228 msgid "messages which are in newsgroup S"
5229 msgstr "berichten in newsgroup S"
5230
5231 #: src/gtk/quicksearch.c:498
5232 msgid "new messages"
5233 msgstr "nieuwe berichten"
5234
5235 #: src/gtk/quicksearch.c:499
5236 msgid "old messages"
5237 msgstr "oude berichten"
5238
5239 #: src/gtk/quicksearch.c:500
5240 msgid "incomplete messages (not entirely downloaded)"
5241 msgstr "niet complete berichten (niet geheel opgehaald)"
5242
5243 #: src/gtk/quicksearch.c:501
5244 msgid "messages which you have replied to"
5245 msgstr "berichten waar je op hebt geantwoord"
5246
5247 #: src/gtk/quicksearch.c:502
5248 msgid "read messages"
5249 msgstr "gelezen berichten"
5250
5251 #: src/gtk/quicksearch.c:503
5252 msgid "messages which contain S in subject"
5253 msgstr "berichten waarin S voorkomt in het onderwerp"
5254
5255 #: src/gtk/quicksearch.c:504
5256 msgid "messages whose score is equal to # points"
5257 msgstr "berichten waarvan de score gelijk is aan # punten"
5258
5259 #: src/gtk/quicksearch.c:505
5260 msgid "messages whose score is greater than # points"
5261 msgstr "berichten waarvan de score hoger is dan # punten"
5262
5263 #: src/gtk/quicksearch.c:506
5264 msgid "messages whose score is lower than # points"
5265 msgstr "berichten waarvan de score lager is dan # punten"
5266
5267 #: src/gtk/quicksearch.c:507
5268 msgid "messages whose size is equal to # bytes"
5269 msgstr "berichten met grootte gelijk is aan # bytes"
5270
5271 #: src/gtk/quicksearch.c:508
5272 msgid "messages whose size is greater than # bytes"
5273 msgstr "berichten die groter zijn dan # bytes"
5274
5275 #: src/gtk/quicksearch.c:509
5276 msgid "messages whose size is smaller than # bytes"
5277 msgstr "berichten die kleiner zijn dan # bytes"
5278
5279 #: src/gtk/quicksearch.c:510
5280 msgid "messages which have been sent to S"
5281 msgstr "berichten die zijn gestuurd aan S"
5282
5283 #: src/gtk/quicksearch.c:511
5284 msgid "messages which tags contain S"
5285 msgstr "berichten die tags met S bevatten"
5286
5287 #: src/gtk/quicksearch.c:512
5288 msgid "messages which have tag(s)"
5289 msgstr "berichten die getagged zijn"
5290
5291 #: src/gtk/quicksearch.c:513
5292 msgid "marked messages"
5293 msgstr "gemarkeerde berichten"
5294
5295 #: src/gtk/quicksearch.c:514
5296 msgid "unread messages"
5297 msgstr "ongelezen berichten"
5298
5299 #: src/gtk/quicksearch.c:515
5300 msgid "messages which contain S in References header"
5301 msgstr "berichten waarin S in de header 'References' voorkomt"
5302
5303 #: src/gtk/quicksearch.c:516
5304 #, c-format
5305 msgid "messages returning 0 when passed to command - %F is message file"
5306 msgstr ""
5307 "berichten die 0 teruggeven als ze aan opdracht worden doorgegeven - %F is "
5308 "bestand met het bericht"
5309
5310 #: src/gtk/quicksearch.c:517
5311 msgid "messages which contain S in X-Label header"
5312 msgstr "berichten waarin S in de header 'X-label' voorkomt"
5313
5314 #: src/gtk/quicksearch.c:519
5315 msgid "logical AND operator"
5316 msgstr "logische EN operator"
5317
5318 #: src/gtk/quicksearch.c:520
5319 msgid "logical OR operator"
5320 msgstr "logische OF-operator"
5321
5322 #: src/gtk/quicksearch.c:521
5323 msgid "logical NOT operator"
5324 msgstr "logische NIET-operator"
5325
5326 #: src/gtk/quicksearch.c:522
5327 msgid "case sensitive search"
5328 msgstr "hoofdlettergevoelig zoeken"
5329
5330 #: src/gtk/quicksearch.c:523
5331 msgid "match using regular expressions instead of substring search"
5332 msgstr ""
5333 "overeenkomsten zoeken met reguliere expressies in plaats van substring zoeken"
5334
5335 #: src/gtk/quicksearch.c:525
5336 msgid ""
5337 "all filtering expressions are allowed, but cannot be mixed through logical "
5338 "operators with the expressions above"
5339 msgstr ""
5340 "alle filterexpressies zijn toegestaan, maar kunnen niet gemixt worden via "
5341 "logische operatoren met de bovenstaande expressies"
5342
5343 #: src/gtk/quicksearch.c:535 src/summary_search.c:461
5344 msgid "Extended Search"
5345 msgstr "Uitgebreid Zoeken"
5346
5347 #: src/gtk/quicksearch.c:536
5348 msgid ""
5349 "Extended Search allows the user to define criteria that messages must have "
5350 "in order to match and be displayed in the message list.\n"
5351 "The following symbols can be used:"
5352 msgstr ""
5353 "Met 'Uitgebreid Zoeken' kun je criteria opstellen waaraan berichten moeten "
5354 "voldoen alvorens ze zichtbaar worden in de berichtenlijst.\n"
5355 "De volgende speciale tekens kunnen worden gebruikt:"
5356
5357 #: src/gtk/quicksearch.c:640
5358 msgid "Something went wrong during search. Please check your logs."
5359 msgstr "Er ging iets mis tijdens het zoeken. Controleer de logs."
5360
5361 #: src/gtk/quicksearch.c:702
5362 msgid "From/To/Cc/Subject/Tag"
5363 msgstr "Van/Aan/Cc/Onderwerp/Vlag"
5364
5365 #: src/gtk/quicksearch.c:713 src/plugins/archive/archiver_prefs.c:416
5366 msgid "Recursive"
5367 msgstr "Recursief"
5368
5369 #: src/gtk/quicksearch.c:722
5370 msgid "Sticky"
5371 msgstr "Plakkend"
5372
5373 #: src/gtk/quicksearch.c:732
5374 msgid "Type-ahead"
5375 msgstr "Aanvullen"
5376
5377 #: src/gtk/quicksearch.c:744
5378 msgid "Run on select"
5379 msgstr "Draai bij het selecteren"
5380
5381 #: src/gtk/quicksearch.c:780
5382 msgid "Clear the current search"
5383 msgstr "Wis de huidige zoekopdracht"
5384
5385 #: src/gtk/quicksearch.c:790 src/summary_search.c:412
5386 msgid "Edit search criteria"
5387 msgstr "Bewerk zoekcriterie"
5388
5389 #: src/gtk/quicksearch.c:799
5390 msgid "Information about extended symbols"
5391 msgstr "Informatie over uitgebreide speciale tekens"
5392
5393 #: src/gtk/quicksearch.c:837 src/gtk/quicksearch.c:861
5394 msgid "_Information"
5395 msgstr "_Informatie"
5396
5397 #: src/gtk/quicksearch.c:838 src/gtk/quicksearch.c:862
5398 msgid "E_dit"
5399 msgstr "_Wijzigen"
5400
5401 #: src/gtk/quicksearch.c:839 src/gtk/quicksearch.c:863 src/prefs_actions.c:348
5402 #: src/prefs_filtering.c:495 src/prefs_template.c:329
5403 msgid "C_lear"
5404 msgstr "Leeg _Log"
5405
5406 #: src/gtk/sslcertwindow.c:181 src/ssl_manager.c:300
5407 #, c-format
5408 msgid "Correct%s"
5409 msgstr "Correct%s"
5410
5411 #: src/gtk/sslcertwindow.c:181 src/gtk/sslcertwindow.c:183
5412 #: src/ssl_manager.c:300 src/ssl_manager.c:304
5413 msgid " (expired)"
5414 msgstr "(verlopen)"
5415
5416 #: src/gtk/sslcertwindow.c:188
5417 msgid "Owner"
5418 msgstr "Eigenaar"
5419
5420 #: src/gtk/sslcertwindow.c:189
5421 msgid "Signer"
5422 msgstr "Ondergetekende"
5423
5424 #: src/gtk/sslcertwindow.c:196 src/gtk/sslcertwindow.c:220
5425 msgid "Name: "
5426 msgstr "Naam: "
5427
5428 #: src/gtk/sslcertwindow.c:204 src/gtk/sslcertwindow.c:228
5429 msgid "Organization: "
5430 msgstr "Organisatie: "
5431
5432 #: src/gtk/sslcertwindow.c:212 src/gtk/sslcertwindow.c:236
5433 msgid "Location: "
5434 msgstr "Locatie: "
5435
5436 #: src/gtk/sslcertwindow.c:244
5437 msgid "Fingerprint: \n"
5438 msgstr "Sleutel-vingerafdruk: \n"
5439
5440 #: src/gtk/sslcertwindow.c:254
5441 msgid "Signature status: "
5442 msgstr "Status van ondertekening: "
5443
5444 #: src/gtk/sslcertwindow.c:261
5445 msgid "Expired on: "
5446 msgstr "Verlopen op: "
5447
5448 #: src/gtk/sslcertwindow.c:261
5449 msgid "Expires on: "
5450 msgstr "Verloopt op: "
5451
5452 #: src/gtk/sslcertwindow.c:328
5453 #, c-format
5454 msgid "SSL/TLS certificate for %s"
5455 msgstr "SSL/TLS-certificaat voor %s"