2008-09-14 [colin] 3.5.0cvs104
[claws.git] / po / nl.po
1 # Sylpheed.
2 # Copyright (C) 2001 Free Software Foundation, Inc.
3 # Vincent van Adrighem <V.vanAdrighem@ITS.TUDelft.nl>, 2001.
4 # Claws merge by Alfons Hoogervorst <alfons@proteus.demon.nl>
5 # Claws maintenance 2002 by Wilbert Berendsen <wbsoft@xs4all.nl>
6 # Clasw maintenance 2006-2007 by Tim Dijkstra <tim@famdijkstra.org>
7 #
8 # kijken naar  
9 # commando
10 msgid ""
11 msgstr ""
12 "Project-Id-Version: Sylpheed-Claws 2.0\n"
13 "Report-Msgid-Bugs-To: paul@claws-mail.org\n"
14 "POT-Creation-Date: 2007-01-01 10:27+0000\n"
15 "PO-Revision-Date: 2007-01-08 13:34+0100\n"
16 "Last-Translator: Tim Dijkstra <tim@famdijkstra.org>\n"
17 "Language-Team: Nederlands <nl@li.org>\n"
18 "MIME-Version: 1.0\n"
19 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
20 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
21 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n!=1);\n"
22
23 #: src/account.c:378
24 msgid ""
25 "Some composing windows are open.\n"
26 "Please close all the composing windows before editing the accounts."
27 msgstr ""
28 "Er zijn nog vensters open waarin berichten worden opgesteld.\n"
29 "Deze moeten gesloten worden voordat u de accountinstellingen kunt veranderen."
30
31 #: src/account.c:425
32 msgid "Can't create folder."
33 msgstr "Kan map niet aanmaken."
34
35 #: src/account.c:682
36 msgid "Edit accounts"
37 msgstr "Accountbeheer"
38
39 #: src/account.c:700
40 msgid ""
41 "Using 'Get Mail' will retrieve messages from your Accounts in the order "
42 "given, the checkbox in the 'G' column indicates which accounts will be "
43 "included."
44 msgstr ""
45 "'Ophalen' zal berichten ophalen in de opgegeven volgorde, het aanvinkhokje "
46 "in de kolom 'O' geeft aan voor welke accounts dit wordt gedaan."
47
48 #: src/account.c:773
49 msgid " _Set as default account "
50 msgstr " _Instellen als standaard account "
51
52 #: src/account.c:867
53 msgid "Accounts with remote folders cannot be copied."
54 msgstr ""
55 "Accounts met mappen op een andere computer kunnen niet worden gekopieerd."
56
57 #: src/account.c:873
58 #, c-format
59 msgid "Copy of %s"
60 msgstr "Kopie van %s"
61
62 #: src/account.c:1012
63 #, c-format
64 msgid "Do you really want to delete the account '%s'?"
65 msgstr "Wilt u werkelijk het account '%s' verwijderen?"
66
67 #: src/account.c:1014
68 msgid "(Untitled)"
69 msgstr "(Naamloos)"
70
71 #: src/account.c:1015
72 msgid "Delete account"
73 msgstr "Verwijder account"
74
75 #: src/account.c:1461
76 msgid "Accounts List Default Column Name|D"
77 msgstr "S"
78
79 #: src/account.c:1467
80 msgid "Default account"
81 msgstr "Standaard account"
82
83 #: src/account.c:1475
84 msgid "Accounts List Get Column Name|G"
85 msgstr "O"
86
87 #: src/account.c:1481
88 msgid "'Get Mail' retrieves mail from the checked accounts"
89 msgstr "'Ophalen' haalt berichten op voor de aangevinkte accounts"
90
91 #: src/account.c:1488 src/addressadd.c:196 src/addressbook.c:132
92 #: src/compose.c:5821 src/compose.c:6112 src/editaddress.c:1041
93 #: src/editaddress.c:1090 src/editbook.c:175 src/editgroup.c:287
94 #: src/editjpilot.c:270 src/editldap.c:424 src/editvcard.c:183
95 #: src/importmutt.c:226 src/importpine.c:226 src/mimeview.c:213
96 #: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:376 src/prefs_filtering.c:364
97 #: src/prefs_filtering.c:1481 src/prefs_template.c:185
98 msgid "Name"
99 msgstr "Naam"
100
101 #: src/account.c:1495 src/prefs_account.c:1176 src/prefs_account.c:2712
102 msgid "Protocol"
103 msgstr "Protocol"
104
105 #: src/account.c:1502 src/ssl_manager.c:102
106 msgid "Server"
107 msgstr "Server"
108
109 #: src/action.c:355
110 #, c-format
111 msgid "Could not get message file %d"
112 msgstr "Kon berichtbestand %d niet lezen"
113
114 #: src/action.c:386
115 msgid "Could not get message part."
116 msgstr "Kon gedeelte van bericht niet vinden."
117
118 #: src/action.c:403
119 msgid "Can't get part of multipart message"
120 msgstr "Kan deel van een meervoudig ('multipart') bericht niet ophalen"
121
122 #: src/action.c:517
123 #, c-format
124 msgid ""
125 "The selected action cannot be used in the compose window\n"
126 "because it contains %%f, %%F, %%as or %%p."
127 msgstr ""
128 "De geselecteerde actie kan niet worden gebruikt in het\n"
129 "opstel-venster omdat het %%f, %%F, %%as of %%p bevat."
130
131 #: src/action.c:829
132 #, c-format
133 msgid ""
134 "Command could not be started. Pipe creation failed.\n"
135 "%s"
136 msgstr ""
137 "Opdracht kon niet worden gestart. Aanmaken van de pipe mislukt.\n"
138 "%s"
139
140 #: src/action.c:924
141 #, c-format
142 msgid ""
143 "Could not fork to execute the following command:\n"
144 "%s\n"
145 "%s"
146 msgstr ""
147 "Kon niet forken om de volgende opdracht uit te voeren:\n"
148 "%s\n"
149 "%s"
150
151 #: src/action.c:1144 src/action.c:1294
152 msgid "Completed"
153 msgstr "Voltooid"
154
155 #: src/action.c:1180
156 #, c-format
157 msgid "--- Running: %s\n"
158 msgstr "--- Starten: %s\n"
159
160 #: src/action.c:1184
161 #, c-format
162 msgid "--- Ended: %s\n"
163 msgstr "--- Beëindigd: %s\n"
164
165 #: src/action.c:1217
166 msgid "Action's input/output"
167 msgstr "Invoer en uitvoer van actie"
168
169 #: src/action.c:1529
170 #, c-format
171 msgid ""
172 "Enter the argument for the following action:\n"
173 "('%%h' will be replaced with the argument)\n"
174 "  %s"
175 msgstr ""
176 "Geef het argument voor de volgende actie:\n"
177 "('%%h' zal vervangen worden door het argument)\n"
178 "  %s"
179
180 #: src/action.c:1534
181 msgid "Action's hidden user argument"
182 msgstr "Verborgen gebruikersargument van actie"
183
184 #: src/action.c:1538
185 #, c-format
186 msgid ""
187 "Enter the argument for the following action:\n"
188 "('%%u' will be replaced with the argument)\n"
189 "  %s"
190 msgstr ""
191 "Geef het argument van de volgende actie:\n"
192 "('%%u' zal vervangen worden door het argument)  %s"
193
194 #: src/action.c:1543
195 msgid "Action's user argument"
196 msgstr "Gebruikersargument van actie"
197
198 #: src/addressadd.c:174
199 msgid "Add to address book"
200 msgstr "Toevoegen aan adresboek"
201
202 #: src/addressadd.c:208 src/plugins/pgpcore/select-keys.c:377
203 #: src/toolbar.c:459
204 msgid "Address"
205 msgstr "Adres"
206
207 #: src/addressadd.c:218 src/addressbook.c:134 src/editaddress.c:849
208 #: src/editaddress.c:913 src/editgroup.c:289
209 msgid "Remarks"
210 msgstr "Opmerkingen"
211
212 #: src/addressadd.c:240
213 msgid "Select Address Book Folder"
214 msgstr "Selecteer adresboekmap"
215
216 #: src/addressbook.c:133 src/editaddress.c:847 src/editaddress.c:895
217 #: src/editgroup.c:288 src/expldifdlg.c:521 src/exporthtml.c:638
218 #: src/exporthtml.c:802 src/ldif.c:835
219 msgid "Email Address"
220 msgstr "E-mailadres"
221
222 #: src/addressbook.c:419
223 msgid "/_Book"
224 msgstr "/_Boek"
225
226 #: src/addressbook.c:420
227 msgid "/_Book/New _Book"
228 msgstr "/_Boek/Nieuw _Boek"
229
230 #: src/addressbook.c:421
231 msgid "/_Book/New _Folder"
232 msgstr "/_Boek/Nieuwe _map"
233
234 #: src/addressbook.c:422
235 msgid "/_Book/New _vCard"
236 msgstr "/_Book/Nieuwe _vCard"
237
238 #: src/addressbook.c:424
239 msgid "/_Book/New _JPilot"
240 msgstr "/_Boek/Nieuwe _JPilot"
241
242 #: src/addressbook.c:427
243 msgid "/_Book/New LDAP _Server"
244 msgstr "/_Boek/Nieuwe _LDAP-server"
245
246 #: src/addressbook.c:429 src/addressbook.c:432
247 msgid "/_Book/---"
248 msgstr "/_Boek/---"
249
250 #: src/addressbook.c:430
251 msgid "/_Book/_Edit book"
252 msgstr "/_Boek/_Bewerk boek"
253
254 #: src/addressbook.c:431
255 msgid "/_Book/_Delete book"
256 msgstr "/_Boek/_Verwijder boek"
257
258 #: src/addressbook.c:433
259 msgid "/_Book/_Save"
260 msgstr "/_Boek/_Opslaan"
261
262 #: src/addressbook.c:434
263 msgid "/_Book/_Close"
264 msgstr "/_Boek/_Sluiten"
265
266 #: src/addressbook.c:435
267 msgid "/_Address"
268 msgstr "/_Adres"
269
270 #: src/addressbook.c:436
271 msgid "/_Address/_Select all"
272 msgstr "/_Adres/_Alles selecteren"
273
274 #: src/addressbook.c:437 src/addressbook.c:441 src/addressbook.c:444
275 #: src/addressbook.c:447
276 msgid "/_Address/---"
277 msgstr "/_Adres/---"
278
279 #: src/addressbook.c:438
280 msgid "/_Address/C_ut"
281 msgstr "/_Adres/K_nip"
282
283 #: src/addressbook.c:439
284 msgid "/_Address/_Copy"
285 msgstr "/_Adres/_Kopiëren"
286
287 #: src/addressbook.c:440
288 msgid "/_Address/_Paste"
289 msgstr "/_Adres/_Plakken"
290
291 #: src/addressbook.c:442
292 msgid "/_Address/_Edit"
293 msgstr "/_Adres/B_ewerken"
294
295 #: src/addressbook.c:443
296 msgid "/_Address/_Delete"
297 msgstr "/_Adres/_Verwijderen"
298
299 #: src/addressbook.c:445
300 msgid "/_Address/New _Address"
301 msgstr "/_Adres/Nieuw _adres"
302
303 #: src/addressbook.c:446
304 msgid "/_Address/New _Group"
305 msgstr "/_Adres/Nieuwe _groep"
306
307 #: src/addressbook.c:448
308 msgid "/_Address/_Mail To"
309 msgstr "/_Adres/_Verzenden"
310
311 #: src/addressbook.c:449 src/compose.c:772 src/mainwindow.c:799
312 #: src/messageview.c:302
313 msgid "/_Tools"
314 msgstr "/_Gereedschap"
315
316 #: src/addressbook.c:450
317 msgid "/_Tools/Import _LDIF file..."
318 msgstr "/_Gereedschap/_LDIF-bestand importeren..."
319
320 #: src/addressbook.c:451
321 msgid "/_Tools/Import M_utt file..."
322 msgstr "/_Gereedschap/_Mutt-bestand importeren..."
323
324 #: src/addressbook.c:452
325 msgid "/_Tools/Import _Pine file..."
326 msgstr "/_Gereedschap/_Pine-bestand importeren..."
327
328 #: src/addressbook.c:453 src/mainwindow.c:808 src/mainwindow.c:831
329 #: src/mainwindow.c:833 src/mainwindow.c:842 src/mainwindow.c:845
330 #: src/mainwindow.c:849 src/messageview.c:306 src/messageview.c:327
331 msgid "/_Tools/---"
332 msgstr "/_Gereedschap/---"
333
334 #: src/addressbook.c:454
335 msgid "/_Tools/Export _HTML..."
336 msgstr "/_Gereedschap/_HTML-bestand exporteren..."
337
338 #: src/addressbook.c:455
339 msgid "/_Tools/Export LDI_F..."
340 msgstr "/_Gereedschap/LDI_F-bestand exporteren..."
341
342 #: src/addressbook.c:456 src/compose.c:777 src/mainwindow.c:874
343 #: src/messageview.c:330
344 msgid "/_Help"
345 msgstr "/_Help"
346
347 #: src/addressbook.c:457 src/compose.c:778 src/mainwindow.c:880
348 #: src/messageview.c:331
349 msgid "/_Help/_About"
350 msgstr "/_Help/_Info"
351
352 #: src/addressbook.c:462 src/addressbook.c:478 src/compose.c:545
353 #: src/mainwindow.c:518 src/messageview.c:164
354 msgid "/_Edit"
355 msgstr "/B_ewerken"
356
357 #: src/addressbook.c:463 src/addressbook.c:479
358 msgid "/_Delete"
359 msgstr "/Ver_wijderen"
360
361 #: src/addressbook.c:465
362 msgid "/New _Book"
363 msgstr "/Nieuw _Boek"
364
365 #: src/addressbook.c:466
366 msgid "/New _Folder"
367 msgstr "/Nieuwe map"
368
369 #: src/addressbook.c:467 src/addressbook.c:482
370 msgid "/New _Group"
371 msgstr "/Nieuwe _groep"
372
373 #: src/addressbook.c:469 src/addressbook.c:484
374 msgid "/C_ut"
375 msgstr "/K_nippen"
376
377 #: src/addressbook.c:470 src/addressbook.c:485
378 msgid "/_Copy"
379 msgstr "/_Kopiëren"
380
381 #: src/addressbook.c:471 src/addressbook.c:486
382 msgid "/_Paste"
383 msgstr "/_Plakken"
384
385 #: src/addressbook.c:476
386 msgid "/_Select all"
387 msgstr "/_Alles selecteren"
388
389 #: src/addressbook.c:481
390 msgid "/New _Address"
391 msgstr "/Nieuw _adres"
392
393 #: src/addressbook.c:489
394 msgid "/_Mail To"
395 msgstr "/_Verzenden aan"
396
397 #: src/addressbook.c:491
398 msgid "/_Browse Entry"
399 msgstr "/_Bekijk item"
400
401 #: src/addressbook.c:504 src/crash.c:453 src/crash.c:472 src/importldif.c:119
402 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:136 src/prefs_themes.c:683
403 #: src/prefs_themes.c:715 src/prefs_themes.c:716
404 msgid "Unknown"
405 msgstr "Onbekend"
406
407 #: src/addressbook.c:511 src/addressbook.c:530 src/importldif.c:126
408 msgid "Success"
409 msgstr "Succes"
410
411 #: src/addressbook.c:512 src/importldif.c:127
412 msgid "Bad arguments"
413 msgstr "Fout argument"
414
415 #: src/addressbook.c:513 src/importldif.c:128
416 msgid "File not specified"
417 msgstr "Bestand niet opgegeven."
418
419 #: src/addressbook.c:514 src/importldif.c:129
420 msgid "Error opening file"
421 msgstr "Fout bij openen bestand"
422
423 #: src/addressbook.c:515 src/importldif.c:130
424 msgid "Error reading file"
425 msgstr "Fout bij lezen bestand"
426
427 #: src/addressbook.c:516 src/importldif.c:131
428 msgid "End of file encountered"
429 msgstr "Einde van bestand tegengekomen"
430
431 #: src/addressbook.c:517 src/importldif.c:132
432 msgid "Error allocating memory"
433 msgstr "Fout bij geheugen reserveren"
434
435 #: src/addressbook.c:518 src/importldif.c:133
436 msgid "Bad file format"
437 msgstr "Fout bestandsformaat"
438
439 #: src/addressbook.c:519 src/importldif.c:134
440 msgid "Error writing to file"
441 msgstr "Fout bij schrijven naar bestand."
442
443 #: src/addressbook.c:520 src/importldif.c:135
444 msgid "Error opening directory"
445 msgstr "Fout openen map"
446
447 #: src/addressbook.c:521 src/importldif.c:136
448 msgid "No path specified"
449 msgstr "Geen pad opgegeven."
450
451 #: src/addressbook.c:531
452 msgid "Error connecting to LDAP server"
453 msgstr "Fout bij verbinding maken met POP3 server"
454
455 #: src/addressbook.c:532
456 msgid "Error initializing LDAP"
457 msgstr "Fout bij opstarten LDAP"
458
459 #: src/addressbook.c:533
460 msgid "Error binding to LDAP server"
461 msgstr "Fout bij binden aan LDAP-server"
462
463 #: src/addressbook.c:534
464 msgid "Error searching LDAP database"
465 msgstr "Fout bij zoeken in LDAP-gegevensbank"
466
467 #: src/addressbook.c:535
468 msgid "Timeout performing LDAP operation"
469 msgstr "LDAP-operatie niet gelukt binnen de tijdslimiet"
470
471 #: src/addressbook.c:536
472 msgid "Error in LDAP search criteria"
473 msgstr "Fout in LDAP-zoekcriterie"
474
475 #: src/addressbook.c:537
476 msgid "No LDAP entries found for search criteria"
477 msgstr "Geen LDAP-ingangen gevonden voor zoekcriteria"
478
479 #: src/addressbook.c:538
480 msgid "LDAP search terminated on request"
481 msgstr "LDAP-zoekopdracht op verzoek afgebroken"
482
483 #: src/addressbook.c:539
484 msgid "Error starting TLS connection"
485 msgstr "Fout bij starten TLS-verbinding"
486
487 #: src/addressbook.c:897
488 msgid "Sources"
489 msgstr "Bronnen"
490
491 #: src/addressbook.c:901 src/prefs_other.c:101 src/toolbar.c:194
492 #: src/toolbar.c:1787
493 msgid "Address book"
494 msgstr "Adresboek"
495
496 #: src/addressbook.c:1033
497 msgid "Lookup name:"
498 msgstr "Zoek naam:"
499
500 #: src/addressbook.c:1106 src/compose.c:2129 src/compose.c:4443
501 #: src/compose.c:5667 src/compose.c:6432 src/compose.c:9453
502 #: src/summary_search.c:359
503 msgid "To:"
504 msgstr "Aan:"
505
506 #: src/addressbook.c:1110 src/compose.c:2113 src/compose.c:4182
507 #: src/compose.c:4442 src/compose.c:9462
508 msgid "Cc:"
509 msgstr "Cc:"
510
511 #: src/addressbook.c:1114 src/compose.c:2116 src/compose.c:4213
512 msgid "Bcc:"
513 msgstr "Bcc:"
514
515 #: src/addressbook.c:1363 src/addressbook.c:1409
516 msgid "Delete address(es)"
517 msgstr "Verwijder adres(sen)"
518
519 #: src/addressbook.c:1364
520 msgid "This address data is readonly and cannot be deleted."
521 msgstr "Deze adresgegevens zijn alleen-lezen en kunnen niet worden verwijderd."
522
523 #: src/addressbook.c:1403
524 msgid "Delete group"
525 msgstr "Verwijder groep"
526
527 #: src/addressbook.c:1404
528 msgid ""
529 "Really delete the group(s)?\n"
530 "The addresses it contains will not be lost."
531 msgstr ""
532 "Wilt u deze groep(en) echt verwijderen?\n"
533 "De adressen die het bevat zullen niet verloren gaan."
534
535 #: src/addressbook.c:1410
536 msgid "Really delete the address(es)?"
537 msgstr "Wilt u de adressen echt verwijderen?"
538
539 #: src/addressbook.c:2014
540 msgid "Cannot paste. Target address book is readonly."
541 msgstr "Kan niet plakken.  Doel adresboek is alleen-lezen."
542
543 #: src/addressbook.c:2025
544 msgid "Cannot paste into an address group."
545 msgstr "Kan niet plakken in een adresgroep."
546
547 #: src/addressbook.c:2708
548 #, c-format
549 msgid "Do you want to delete the query results and addresses in '%s' ?"
550 msgstr "Wilt u de zoekresultaten en adressen in '%s' verwijderen?"
551
552 #: src/addressbook.c:2711 src/addressbook.c:2737 src/addressbook.c:2744
553 #: src/prefs_filtering_action.c:152
554 msgid "Delete"
555 msgstr "Verwijderen"
556
557 #: src/addressbook.c:2720
558 #, c-format
559 msgid ""
560 "Do you want to delete '%s' ?If you delete the folder only, the addresses it "
561 "contains will be moved into the parent folder."
562 msgstr ""
563 "Wilt u '%s' verwijderen? Als u alleen de map verwijdert zullen de adressen "
564 "die het bevat verplaatst worden naar de bovenliggende map."
565
566 #: src/addressbook.c:2723 src/imap_gtk.c:284 src/mh_gtk.c:182
567 msgid "Delete folder"
568 msgstr "Verwijder map"
569
570 #: src/addressbook.c:2724
571 msgid "+Delete _folder only"
572 msgstr "+Verwijder alleen _map"
573
574 #: src/addressbook.c:2724
575 msgid "Delete folder and _addresses"
576 msgstr "Verwijder map en _adressen"
577
578 #: src/addressbook.c:2735
579 #, c-format
580 msgid ""
581 "Do you want to delete '%s'?\n"
582 "The addresses it contains will not be lost."
583 msgstr ""
584 "Wilt u '%s' verwijderen?\n"
585 "De adressen die het bevat zullen niet verloren gaan."
586
587 #: src/addressbook.c:2742
588 #, c-format
589 msgid ""
590 "Do you want to delete '%s'?\n"
591 "The addresses it contains will be lost."
592 msgstr ""
593 "Wilt u '%s' verwijderen?\n"
594 "De adressen die het bevat zullen verloren gaan."
595
596 #: src/addressbook.c:3595
597 msgid "New user, could not save index file."
598 msgstr "Nieuwe gebruiker, kon indexbestand niet bewaren"
599
600 #: src/addressbook.c:3599
601 msgid "New user, could not save address book files."
602 msgstr "Nieuwe gebruiker, kan adresboekbestanden niet bewaren."
603
604 #: src/addressbook.c:3609
605 msgid "Old address book converted successfully."
606 msgstr "Oud adresboek succesvol geconverteerd!"
607
608 #: src/addressbook.c:3614
609 msgid ""
610 "Old address book converted,\n"
611 "could not save new address index file."
612 msgstr ""
613 "Oud adresboek geconverteerd,\n"
614 "nieuwe indexbestand kon niet worden opgeslagen."
615
616 #: src/addressbook.c:3627
617 msgid ""
618 "Could not convert address book,\n"
619 "but created empty new address book files."
620 msgstr ""
621 "Kon adresboek niet converteren, \n"
622 "maar heb lege adresboekbestanden aangemaakt."
623
624 #: src/addressbook.c:3633
625 msgid ""
626 "Could not convert address book,\n"
627 "could not save new address index file."
628 msgstr ""
629 "Kon adresboek niet converteren,\n"
630 "nieuw indexbestand kond niet worden aangemaakt."
631
632 #: src/addressbook.c:3638
633 msgid ""
634 "Could not convert address book\n"
635 "and could not create new address book files."
636 msgstr ""
637 "Kon adresboek niet converteren\n"
638 "en kon nieuwe adresboekbestanden niet aanmaken."
639
640 #: src/addressbook.c:3645 src/addressbook.c:3651
641 msgid "Addressbook conversion error"
642 msgstr "Conversiefout adresboek"
643
644 #: src/addressbook.c:3689
645 msgid "Addressbook Error"
646 msgstr "Adressenboekfout"
647
648 #: src/addressbook.c:3690
649 msgid "Could not read address index"
650 msgstr "Kon adresindexbestand niet lezen."
651
652 #: src/addressbook.c:4017
653 msgid "Busy searching..."
654 msgstr "Bezig met zoeken..."
655
656 #: src/addressbook.c:4088
657 #, c-format
658 msgid "Search '%s'"
659 msgstr "Zoek '%s'"
660
661 #: src/addressbook.c:4313
662 msgid "Interface"
663 msgstr "Interface"
664
665 #: src/addressbook.c:4329 src/exphtmldlg.c:375 src/expldifdlg.c:394
666 #: src/exporthtml.c:1020 src/importldif.c:651
667 msgid "Address Book"
668 msgstr "Adresboek"
669
670 #: src/addressbook.c:4345
671 msgid "Person"
672 msgstr "Persoon"
673
674 #: src/addressbook.c:4361
675 msgid "EMail Address"
676 msgstr "E-mailadres"
677
678 #: src/addressbook.c:4377
679 msgid "Group"
680 msgstr "Groep"
681
682 #: src/addressbook.c:4393 src/exporthtml.c:922 src/folderview.c:470
683 #: src/prefs_account.c:2417 src/prefs_folder_column.c:79
684 msgid "Folder"
685 msgstr "Map"
686
687 #: src/addressbook.c:4409
688 msgid "vCard"
689 msgstr "vCard"
690
691 #: src/addressbook.c:4425 src/addressbook.c:4441
692 msgid "JPilot"
693 msgstr "JPilot"
694
695 #: src/addressbook.c:4457
696 msgid "LDAP servers"
697 msgstr "LDAP-servers"
698
699 #: src/addressbook.c:4473
700 msgid "LDAP Query"
701 msgstr "LDAP-verzoek"
702
703 #: src/addressbook.c:4789 src/matcher.c:303 src/matcher.c:756
704 #: src/matcher.c:889 src/prefs_matcher.c:218 src/prefs_matcher.c:521
705 #: src/prefs_matcher.c:1332 src/prefs_matcher.c:1349 src/prefs_matcher.c:1351
706 #: src/prefs_matcher.c:2102 src/prefs_matcher.c:2106
707 msgid "Any"
708 msgstr "Elke"
709
710 #: src/addrgather.c:158
711 msgid "Please specify name for address book."
712 msgstr "Geef naam voor adresboek."
713
714 #: src/addrgather.c:178
715 msgid "Please select the mail headers to search."
716 msgstr "Selecteer de headers die doorzocht moeten worden."
717
718 #: src/addrgather.c:185
719 msgid "Harvesting addresses..."
720 msgstr "Bezig adressen te verzamelen..."
721
722 #: src/addrgather.c:224
723 msgid "Addresses gathered successfully."
724 msgstr "Adressen succesvol verzameld."
725
726 #: src/addrgather.c:294
727 msgid "No folder or message was selected."
728 msgstr "Geen map of bericht geselecteerd."
729
730 #: src/addrgather.c:302
731 msgid ""
732 "Please select a folder to process from the folder\n"
733 "list. Alternatively, select one or messages from\n"
734 "the message list."
735 msgstr ""
736 "Selecteer een map in de mappenlijst om te doorlopen.\n"
737 "Of, selecteer één of meer berichten in de berichtenlijst."
738
739 #: src/addrgather.c:354
740 msgid "Folder :"
741 msgstr "Map :"
742
743 #: src/addrgather.c:365 src/exphtmldlg.c:543 src/expldifdlg.c:626
744 #: src/importldif.c:909
745 msgid "Address Book :"
746 msgstr "Adresboekboek :"
747
748 #: src/addrgather.c:375
749 msgid "Folder Size :"
750 msgstr "Map-grootte :"
751
752 #: src/addrgather.c:390
753 msgid "Process these mail header fields"
754 msgstr "Deze headers doorzoeken"
755
756 #: src/addrgather.c:408
757 msgid "Include sub-folders"
758 msgstr "Doorzoek submappen"
759
760 #: src/addrgather.c:431
761 msgid "Header Name"
762 msgstr "Header-naam"
763
764 #: src/addrgather.c:432
765 msgid "Address Count"
766 msgstr "Aantal adressen"
767
768 #: src/addrgather.c:537 src/alertpanel.c:154 src/compose.c:4794
769 #: src/compose.c:9374 src/messageview.c:578 src/messageview.c:591
770 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:574
771 msgid "Warning"
772 msgstr "Waarschuwing"
773
774 #: src/addrgather.c:538
775 msgid "Header Fields"
776 msgstr "Header-velden"
777
778 #: src/addrgather.c:539 src/exphtmldlg.c:663 src/expldifdlg.c:737
779 #: src/importldif.c:1029
780 msgid "Finish"
781 msgstr "Voltooien"
782
783 #: src/addrgather.c:600
784 msgid "Harvest Email Addresses - from Selected Messages"
785 msgstr "Verzamel emailadressen - uit geselecteerde berichten"
786
787 #: src/addrgather.c:608
788 msgid "Harvest Email Addresses - from Folder"
789 msgstr "Verzamel emailadressen - uit map"
790
791 #: src/addrindex.c:116
792 msgid "Common addresses"
793 msgstr "Veel voorkomende adressen"
794
795 #: src/addrindex.c:117
796 msgid "Personal addresses"
797 msgstr "Persoonlijke adressen"
798
799 #: src/addrindex.c:123
800 msgid "Common address"
801 msgstr "Standaardadressen"
802
803 #: src/addrindex.c:124
804 msgid "Personal address"
805 msgstr "Persoonlijke adressen"
806
807 #: src/alertpanel.c:141 src/compose.c:7582
808 msgid "Notice"
809 msgstr "Bericht"
810
811 #: src/alertpanel.c:167 src/alertpanel.c:190 src/compose.c:4734 src/inc.c:616
812 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:148 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:239
813 msgid "Error"
814 msgstr "Fout"
815
816 #: src/alertpanel.c:191
817 msgid "_View log"
818 msgstr "_Bekijk log"
819
820 #: src/alertpanel.c:338
821 msgid "Show this message next time"
822 msgstr "Deze waarschuwing volgende keer herhalen"
823
824 #: src/browseldap.c:219
825 msgid "Browse Directory Entry"
826 msgstr "Bekijk LDAP-ingang"
827
828 #: src/browseldap.c:239
829 msgid "Server Name :"
830 msgstr "Servernaam :"
831
832 #: src/browseldap.c:249
833 msgid "Distinguished Name (dn) :"
834 msgstr "Distinguished Name (dn) :"
835
836 #: src/browseldap.c:272
837 msgid "LDAP Name"
838 msgstr "LDAP-naam"
839
840 #: src/browseldap.c:274
841 msgid "Attribute Value"
842 msgstr "Attribuutwaarde"
843
844 #: src/common/nntp.c:73
845 #, c-format
846 msgid "Can't connect to NNTP server: %s:%d\n"
847 msgstr "Kan geen verbinding maken met de NNTP-server: %s:%d\n"
848
849 #: src/common/nntp.c:80 src/common/session.c:166 src/imap.c:840
850 msgid "SSL handshake failed\n"
851 msgstr "SSL-handdruk mislukt\n"
852
853 #: src/common/nntp.c:182 src/common/nntp.c:245
854 #, c-format
855 msgid "protocol error: %s\n"
856 msgstr "protocolfout: %s\n"
857
858 #: src/common/nntp.c:205 src/common/nntp.c:251
859 msgid "protocol error\n"
860 msgstr "protocolfout\n"
861
862 #: src/common/nntp.c:301
863 msgid "Error occurred while posting\n"
864 msgstr "Er is een fout opgetreden bij het versturen\n"
865
866 #: src/common/nntp.c:381
867 msgid "Error occurred while sending command\n"
868 msgstr "Fout bij het verzenden van opdracht\n"
869
870 #: src/common/plugin.c:53
871 msgid "Nothing"
872 msgstr "Niets"
873
874 #: src/common/plugin.c:54
875 msgid "a viewer"
876 msgstr "een weergever"
877
878 #: src/common/plugin.c:55
879 msgid "folders"
880 msgstr "mappen"
881
882 #: src/common/plugin.c:56
883 msgid "filtering"
884 msgstr "filteren"
885
886 #: src/common/plugin.c:57
887 msgid "a privacy interface"
888 msgstr "privacy-bescherming"
889
890 #: src/common/plugin.c:58
891 msgid "a notifier"
892 msgstr "een aankondiger"
893
894 #: src/common/plugin.c:59
895 msgid "an utility"
896 msgstr "een utility"
897
898 #: src/common/plugin.c:60
899 msgid "things"
900 msgstr "dingen"
901
902 #: src/common/plugin.c:258
903 #, c-format
904 msgid ""
905 "This plugin provides %s (%s), which is already provided by the %s plugin."
906 msgstr ""
907 "Deze plugin levert ondersteuning voor %s (%s), dat reeds ondersteund wordt "
908 "door de plugin %s."
909
910 #: src/common/plugin.c:293
911 msgid "Plugin already loaded"
912 msgstr "Plugin is reeds geladen"
913
914 #: src/common/plugin.c:303
915 msgid "Failed to allocate memory for Plugin"
916 msgstr "Geheugen reserveren voor plugin mislukt"
917
918 #: src/common/plugin.c:330
919 msgid "This module is not licenced under a GPL compatible licence."
920 msgstr "Deze module heeft geen licentie die verenigbaar is met de GPL."
921
922 #: src/common/plugin.c:337
923 msgid "This module is for Claws Mail GTK1."
924 msgstr "Deze module is voor Claws Mail GTK1."
925
926 #: src/common/plugin.c:547
927 #, c-format
928 msgid ""
929 "Your version of Claws Mail is newer than the version the '%s' plugin was "
930 "built with."
931 msgstr ""
932 "Uw versie van Claws Mail is nieuwer dan de versie waarmee de "
933 "plugin '%s' gemaakt is."
934
935 #: src/common/plugin.c:550
936 msgid ""
937 "Your version of Claws Mail is newer than the version the plugin was built "
938 "with."
939 msgstr ""
940 "Uw versie van Claws Mail is nieuwer dan de versie waarmee de "
941 "plugin gemaakt is"
942
943 #: src/common/plugin.c:559
944 #, c-format
945 msgid "Your version of Claws Mail is too old for the '%s' plugin."
946 msgstr "Uw versie van Claws Mail is te oud voor de '%s'-plugin"
947
948 #: src/common/plugin.c:561
949 msgid "Your version of Claws Mail is too old for the plugin."
950 msgstr "Uw versie van Claws Mail is te oud voor de plugin"
951
952 #: src/common/smtp.c:176
953 msgid "SMTP AUTH not available\n"
954 msgstr "SMTP AUTH niet beschikbaar\n"
955
956 #: src/common/smtp.c:518 src/common/smtp.c:568
957 msgid "bad SMTP response\n"
958 msgstr "verkeerd SMTP-antwoord\n"
959
960 #: src/common/smtp.c:539 src/common/smtp.c:557 src/common/smtp.c:676
961 msgid "error occurred on SMTP session\n"
962 msgstr "er is een fout opgetreden tijdens de SMTP-sessie\n"
963
964 #: src/common/smtp.c:548 src/pop.c:842
965 msgid "error occurred on authentication\n"
966 msgstr "er is een fout opgetreden tijdens de authenticatie\n"
967
968 #: src/common/smtp.c:603
969 #, c-format
970 msgid "Message is too big (Maximum size is %s)\n"
971 msgstr "Bericht is te groot (Maximum grootte is %s)\n"
972
973 #: src/common/smtp.c:635 src/pop.c:835
974 msgid "couldn't start TLS session\n"
975 msgstr "kan de TLS-sessie niet tot stand brengen\n"
976
977 #: src/common/socket.c:1405
978 #, c-format
979 msgid "write on fd%d: %s\n"
980 msgstr "schrijf op fd%d: %s\n"
981
982 #: src/common/ssl.c:159
983 msgid "Error creating ssl context\n"
984 msgstr "Geen SSL-context\n"
985
986 #: src/common/ssl.c:178
987 #, c-format
988 msgid "SSL connect failed (%s)\n"
989 msgstr "SSL verbinding mislukt (%s)\n"
990
991 #: src/common/ssl_certificate.c:208 src/common/ssl_certificate.c:219
992 #: src/common/ssl_certificate.c:225 src/common/ssl_certificate.c:232
993 #: src/common/ssl_certificate.c:243 src/common/ssl_certificate.c:249
994 #: src/gtk/sslcertwindow.c:68 src/gtk/sslcertwindow.c:79
995 #: src/gtk/sslcertwindow.c:85 src/gtk/sslcertwindow.c:92
996 #: src/gtk/sslcertwindow.c:103 src/gtk/sslcertwindow.c:109
997 msgid "<not in certificate>"
998 msgstr "<niet in certificaat>"
999
1000 #: src/common/ssl_certificate.c:258
1001 #, c-format
1002 msgid ""
1003 "  Owner: %s (%s) in %s\n"
1004 "  Signed by: %s (%s) in %s\n"
1005 "  Fingerprint: %s\n"
1006 "  Signature status: %s"
1007 msgstr ""
1008 "  Eigenaar: %s (%s) in %s\n"
1009 "  Ondertekend door: %s (%s) in %s\n"
1010 "  Vingerafdruk: %s\n"
1011 "  Ondertekening-status: %s"
1012
1013 #: src/common/ssl_certificate.c:385
1014 msgid "Couldn't load X509 default paths"
1015 msgstr "Kan standaard paden voor X509 niet laden"
1016
1017 #: src/common/string_match.c:79
1018 msgid "(Subject cleared by RegExp)"
1019 msgstr "(Onderwerp ingekort door RegExp)"
1020
1021 #: src/common/utils.c:348
1022 #, c-format
1023 msgid "%dB"
1024 msgstr "%dB"
1025
1026 #: src/common/utils.c:349
1027 #, c-format
1028 msgid "%d.%02dKB"
1029 msgstr "%d,%02dKB"
1030
1031 #: src/common/utils.c:350
1032 #, c-format
1033 msgid "%d.%02dMB"
1034 msgstr "%d,%02dMB"
1035
1036 #: src/common/utils.c:351
1037 #, c-format
1038 msgid "%.2fGB"
1039 msgstr "%.2fGB"
1040
1041 #: src/common/utils.c:4799
1042 msgid "Complete day name for use by strftime|Sunday"
1043 msgstr "zondag"
1044
1045 #: src/common/utils.c:4800
1046 msgid "Complete day name for use by strftime|Monday"
1047 msgstr "maandag"
1048
1049 #: src/common/utils.c:4801
1050 msgid "Complete day name for use by strftime|Tuesday"
1051 msgstr "dinsdag"
1052
1053 #: src/common/utils.c:4802
1054 msgid "Complete day name for use by strftime|Wednesday"
1055 msgstr "woensdag"
1056
1057 #: src/common/utils.c:4803
1058 msgid "Complete day name for use by strftime|Thursday"
1059 msgstr "donderdag"
1060
1061 #: src/common/utils.c:4804
1062 msgid "Complete day name for use by strftime|Friday"
1063 msgstr "vrijdag"
1064
1065 #: src/common/utils.c:4805
1066 msgid "Complete day name for use by strftime|Saturday"
1067 msgstr "zaterdag"
1068
1069 #: src/common/utils.c:4807
1070 msgid "Complete month name for use by strftime|January"
1071 msgstr "januari"
1072
1073 #: src/common/utils.c:4808
1074 msgid "Complete month name for use by strftime|February"
1075 msgstr "februari"
1076
1077 #: src/common/utils.c:4809
1078 msgid "Complete month name for use by strftime|March"
1079 msgstr "maart"
1080
1081 #: src/common/utils.c:4810
1082 msgid "Complete month name for use by strftime|April"
1083 msgstr "april"
1084
1085 #: src/common/utils.c:4811
1086 msgid "Complete month name for use by strftime|May"
1087 msgstr "mei"
1088
1089 #: src/common/utils.c:4812
1090 msgid "Complete month name for use by strftime|June"
1091 msgstr "juni"
1092
1093 #: src/common/utils.c:4813
1094 msgid "Complete month name for use by strftime|July"
1095 msgstr "juli"
1096
1097 #: src/common/utils.c:4814
1098 msgid "Complete month name for use by strftime|August"
1099 msgstr "augustus"
1100
1101 #: src/common/utils.c:4815
1102 msgid "Complete month name for use by strftime|September"
1103 msgstr "september"
1104
1105 #: src/common/utils.c:4816
1106 msgid "Complete month name for use by strftime|October"
1107 msgstr "oktober"
1108
1109 #: src/common/utils.c:4817
1110 msgid "Complete month name for use by strftime|November"
1111 msgstr "november"
1112
1113 #: src/common/utils.c:4818
1114 msgid "Complete month name for use by strftime|December"
1115 msgstr "december"
1116
1117 #: src/common/utils.c:4820
1118 msgid "Abbr. day name for use by strftime|Sun"
1119 msgstr "zo"
1120
1121 #: src/common/utils.c:4821
1122 msgid "Abbr. day name for use by strftime|Mon"
1123 msgstr "ma"
1124
1125 #: src/common/utils.c:4822
1126 msgid "Abbr. day name for use by strftime|Tue"
1127 msgstr "di"
1128
1129 #: src/common/utils.c:4823
1130 msgid "Abbr. day name for use by strftime|Wed"
1131 msgstr "wo"
1132
1133 #: src/common/utils.c:4824
1134 msgid "Abbr. day name for use by strftime|Thu"
1135 msgstr "do"
1136
1137 #: src/common/utils.c:4825
1138 msgid "Abbr. day name for use by strftime|Fri"
1139 msgstr "vr"
1140
1141 #: src/common/utils.c:4826
1142 msgid "Abbr. day name for use by strftime|Sat"
1143 msgstr "za"
1144
1145 #: src/common/utils.c:4828
1146 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Jan"
1147 msgstr "jan"
1148
1149 #: src/common/utils.c:4829
1150 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Feb"
1151 msgstr "feb"
1152
1153 #: src/common/utils.c:4830
1154 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Mar"
1155 msgstr "mar"
1156
1157 #: src/common/utils.c:4831
1158 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Apr"
1159 msgstr "apr"
1160
1161 #: src/common/utils.c:4832
1162 msgid "Abbr. month name for use by strftime|May"
1163 msgstr "mei"
1164
1165 #: src/common/utils.c:4833
1166 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Jun"
1167 msgstr "jun"
1168
1169 #: src/common/utils.c:4834
1170 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Jul"
1171 msgstr "jul"
1172
1173 #: src/common/utils.c:4835
1174 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Aug"
1175 msgstr "aug"
1176
1177 #: src/common/utils.c:4836
1178 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Sep"
1179 msgstr "sep"
1180
1181 #: src/common/utils.c:4837
1182 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Oct"
1183 msgstr "okt"
1184
1185 #: src/common/utils.c:4838
1186 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Nov"
1187 msgstr "nov"
1188
1189 #: src/common/utils.c:4839
1190 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Dec"
1191 msgstr "dec"
1192
1193 #: src/common/utils.c:4841
1194 msgid "For use by strftime (morning)|AM"
1195 msgstr "a.m."
1196
1197 #: src/common/utils.c:4842
1198 msgid "For use by strftime (afternoon)|PM"
1199 msgstr "p.m."
1200
1201 #: src/common/utils.c:4843
1202 msgid "For use by strftime (morning, lowercase)|am"
1203 msgstr "a.m."
1204
1205 #: src/common/utils.c:4844
1206 msgid "For use by strftime (afternoon, lowercase)|pm"
1207 msgstr "p.m."
1208
1209 #: src/common/utils.c:4846
1210 msgid "For use by strftime (default date+time format)|%a %b %e %H:%M:%S %Y"
1211 msgstr "%a %e %b %Y %H:%M:%S"
1212
1213 #: src/common/utils.c:4847
1214 msgid "For use by strftime (default date format)|%m/%d/%y"
1215 msgstr "%d-%m-%Y"
1216
1217 #: src/common/utils.c:4848
1218 msgid "For use by strftime (default time format)|%H:%M:%S"
1219 msgstr "%H:%M:%S"
1220
1221 #: src/common/utils.c:4850
1222 msgid "For use by strftime (default 12-hour time format)|%I:%M:%S %p"
1223 msgstr "%I:%M:%S %p"
1224
1225 #: src/compose.c:522
1226 msgid "/_Add..."
1227 msgstr "/_Toevoegen..."
1228
1229 #: src/compose.c:523
1230 msgid "/_Remove"
1231 msgstr "/Ver_wijderen"
1232
1233 #: src/compose.c:525 src/folderview.c:294
1234 msgid "/_Properties..."
1235 msgstr "/_Eigenschappen..."
1236
1237 #: src/compose.c:530 src/mainwindow.c:740 src/messageview.c:285
1238 msgid "/_Message"
1239 msgstr "/Be_richt"
1240
1241 #: src/compose.c:531
1242 msgid "/_Message/_Send"
1243 msgstr "/Be_richt/_Verzenden"
1244
1245 #: src/compose.c:533
1246 msgid "/_Message/Send _later"
1247 msgstr "/Be_richt/_Later verzenden"
1248
1249 #: src/compose.c:535 src/compose.c:539 src/compose.c:542 src/mainwindow.c:750
1250 #: src/mainwindow.c:760 src/mainwindow.c:773 src/mainwindow.c:779
1251 #: src/mainwindow.c:796 src/messageview.c:288 src/messageview.c:296
1252 msgid "/_Message/---"
1253 msgstr "/Be_richt/---"
1254
1255 #: src/compose.c:536
1256 msgid "/_Message/_Attach file"
1257 msgstr "/Be_richt/Bestand _toevoegen"
1258
1259 #: src/compose.c:537
1260 msgid "/_Message/_Insert file"
1261 msgstr "/Be_richt/Tekstbestand _invoegen"
1262
1263 #: src/compose.c:538
1264 msgid "/_Message/Insert si_gnature"
1265 msgstr "/Be_richt/_Handtekening Invoegen"
1266
1267 #: src/compose.c:540
1268 msgid "/_Message/_Save"
1269 msgstr "/Be_richt/_Opslaan"
1270
1271 #: src/compose.c:543
1272 msgid "/_Message/_Close"
1273 msgstr "/Be_richt/_Sluiten"
1274
1275 #: src/compose.c:546
1276 msgid "/_Edit/_Undo"
1277 msgstr "/B_ewerken/_Ongedaan maken"
1278
1279 #: src/compose.c:547
1280 msgid "/_Edit/_Redo"
1281 msgstr "/B_ewerken/O_pnieuw toepassen"
1282
1283 #: src/compose.c:548 src/compose.c:636 src/compose.c:639 src/compose.c:645
1284 #: src/mainwindow.c:522 src/messageview.c:167
1285 msgid "/_Edit/---"
1286 msgstr "/B_ewerken/---"
1287
1288 #: src/compose.c:549
1289 msgid "/_Edit/Cu_t"
1290 msgstr "/B_ewerken/K_nippen"
1291
1292 #: src/compose.c:550 src/mainwindow.c:519 src/messageview.c:165
1293 msgid "/_Edit/_Copy"
1294 msgstr "/B_ewerken/_Kopiëren"
1295
1296 #: src/compose.c:551
1297 msgid "/_Edit/_Paste"
1298 msgstr "/B_ewerken/_Plakken"
1299
1300 #: src/compose.c:552
1301 msgid "/_Edit/Special paste"
1302 msgstr "/B_ewerken/_Plakken speciaal"
1303
1304 #: src/compose.c:553
1305 msgid "/_Edit/Special paste/as _quotation"
1306 msgstr "/B_ewerken/_Plakken speciaal/als _citaat"
1307
1308 #: src/compose.c:555
1309 msgid "/_Edit/Special paste/_wrapped"
1310 msgstr "/B_ewerken/_Plakken speciaal/_afbreken"
1311
1312 #: src/compose.c:557
1313 msgid "/_Edit/Special paste/_unwrapped"
1314 msgstr "/B_ewerken/_Plakken speciaal/afbreken _ongedaan maken"
1315
1316 #: src/compose.c:559 src/mainwindow.c:520 src/messageview.c:166
1317 msgid "/_Edit/Select _all"
1318 msgstr "/B_ewerken/_Alles selecteren"
1319
1320 #: src/compose.c:560
1321 msgid "/_Edit/A_dvanced"
1322 msgstr "/B_ewerken/Geavanceer_d"
1323
1324 #: src/compose.c:561
1325 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character backward"
1326 msgstr "/B_ewerken/Geavanceer_d/Ga een teken terug"
1327
1328 #: src/compose.c:566
1329 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character forward"
1330 msgstr "/B_ewerken/Geavanceer_d/Ga een teken verder"
1331
1332 #: src/compose.c:571
1333 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word backward"
1334 msgstr "/B_ewerken/Geavanceer_d/Ga een woord terug"
1335
1336 #: src/compose.c:576
1337 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word forward"
1338 msgstr "/B_ewerken/Geavanceer_d/Ga een woord verder"
1339
1340 #: src/compose.c:581
1341 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to beginning of line"
1342 msgstr "/B_ewerken/Geavanceer_d/Ga naar begin van regel"
1343
1344 #: src/compose.c:586
1345 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to end of line"
1346 msgstr "/B_ewerken/Geavanceer_d/Ga naar eind van regel"
1347
1348 #: src/compose.c:591
1349 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to previous line"
1350 msgstr "/B_ewerken/Geavanceer_d/Ga een regel terug"
1351
1352 #: src/compose.c:596
1353 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to next line"
1354 msgstr "/B_ewerken/Geavanceer_d/Ga een regel verder"
1355
1356 #: src/compose.c:601
1357 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character backward"
1358 msgstr "/B_ewerken/Geavanceer_d/Verwijder vorige teken"
1359
1360 #: src/compose.c:606
1361 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character forward"
1362 msgstr "/B_ewerken/Geavanceer_d/Verwijder volgende teken"
1363
1364 #: src/compose.c:611
1365 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word backward"
1366 msgstr "/B_ewerken/Geavanceer_d/Verwijder vorig woord"
1367
1368 #: src/compose.c:616
1369 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word forward"
1370 msgstr "/B_ewerken/Geavanceer_d/Verwijder volgend woord"
1371
1372 #: src/compose.c:621
1373 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete line"
1374 msgstr "/B_ewerken/Geavanceer_d/Verwijder regel"
1375
1376 #: src/compose.c:626
1377 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete entire line"
1378 msgstr "/B_ewerken/Geavanceer_d/Verwijder gehele regel"
1379
1380 #: src/compose.c:631
1381 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete to end of line"
1382 msgstr "/B_ewerken/Geavanceer_d/Verwijder tot eind van regel"
1383
1384 #: src/compose.c:637
1385 msgid "/_Edit/_Find"
1386 msgstr "/B_ewerken/_Zoeken"
1387
1388 #: src/compose.c:640
1389 msgid "/_Edit/_Wrap current paragraph"
1390 msgstr "/B_ewerken/Regels afbreken in _huidige paragraaf"
1391
1392 #: src/compose.c:642
1393 msgid "/_Edit/Wrap all long _lines"
1394 msgstr "/B_ewerken/Alle _lange regels afbreken"
1395
1396 #: src/compose.c:644
1397 msgid "/_Edit/Aut_o wrapping"
1398 msgstr "/B_ewerken/Aut_omatisch regelterugloop"
1399
1400 #: src/compose.c:646
1401 msgid "/_Edit/Edit with e_xternal editor"
1402 msgstr "/B_ewerken/B_ewerken met externe editor"
1403
1404 #: src/compose.c:649
1405 msgid "/_Spelling"
1406 msgstr "/_Spelling"
1407
1408 #: src/compose.c:650
1409 msgid "/_Spelling/_Check all or check selection"
1410 msgstr "/_Spelling/_Controleer alles of selectie"
1411
1412 #: src/compose.c:652
1413 msgid "/_Spelling/_Highlight all misspelled words"
1414 msgstr "/_Spelling/Toon alle _onjuist gespelde woorden"
1415
1416 #: src/compose.c:654
1417 msgid "/_Spelling/Check _backwards misspelled word"
1418 msgstr "/_Spelling/Controleer _vorig onjuist gespeld woord"
1419
1420 #: src/compose.c:656
1421 msgid "/_Spelling/_Forward to next misspelled word"
1422 msgstr "/_Spelling/Ga naar _volgend onjuist gespeld woord"
1423
1424 #: src/compose.c:658
1425 msgid "/_Spelling/---"
1426 msgstr "/_Spelling/---"
1427
1428 #: src/compose.c:659
1429 msgid "/_Spelling/Options"
1430 msgstr "/_Spelling/Opties"
1431
1432 #: src/compose.c:662
1433 msgid "/_Options"
1434 msgstr "/_Opties"
1435
1436 #: src/compose.c:663
1437 msgid "/_Options/Reply _mode"
1438 msgstr "/_Opties/_Beantwoord"
1439
1440 #: src/compose.c:664
1441 msgid "/_Options/Reply _mode/_Normal"
1442 msgstr "/_Opties/_Beantwoord/_Normaal"
1443
1444 #: src/compose.c:665
1445 msgid "/_Options/Reply _mode/_All"
1446 msgstr "/_Opties/_Beantwoord/_Iedereen"
1447
1448 #: src/compose.c:666
1449 msgid "/_Options/Reply _mode/_Sender"
1450 msgstr "/Be_richt/_Beantwoord/_Afzender"
1451
1452 #: src/compose.c:667
1453 msgid "/_Options/Reply _mode/_Mailing-list"
1454 msgstr "/_Opties/_Beantwoord/Mailing_lijst"
1455
1456 #: src/compose.c:668 src/compose.c:673 src/compose.c:680 src/compose.c:682
1457 #: src/compose.c:684
1458 msgid "/_Options/---"
1459 msgstr "/_Opties/---"
1460
1461 #: src/compose.c:669
1462 msgid "/_Options/Privacy _System"
1463 msgstr "/_Opties/Privacy-_systeem"
1464
1465 #: src/compose.c:670
1466 msgid "/_Options/Privacy _System/None"
1467 msgstr "/_Opties/Privacy-_systeem/_Geen"
1468
1469 #: src/compose.c:671
1470 msgid "/_Options/Si_gn"
1471 msgstr "/_Opties/_Onderteken"
1472
1473 #: src/compose.c:672
1474 msgid "/_Options/_Encrypt"
1475 msgstr "/_Opties/_Codeer"
1476
1477 #: src/compose.c:674
1478 msgid "/_Options/_Priority"
1479 msgstr "/_Opties/_Prioriteit"
1480
1481 #: src/compose.c:675
1482 msgid "/_Options/Priority/_Highest"
1483 msgstr "/_Opties/Prioriteit/_Hoogste"
1484
1485 #: src/compose.c:676
1486 msgid "/_Options/Priority/Hi_gh"
1487 msgstr "/_Opties/Prioriteit/Hoo_g"
1488
1489 #: src/compose.c:677
1490 msgid "/_Options/Priority/_Normal"
1491 msgstr "/_Opties/Prioriteit/_Normaal"
1492
1493 #: src/compose.c:678
1494 msgid "/_Options/Priority/Lo_w"
1495 msgstr "/_Opties/Prioriteit/_Laag"
1496
1497 #: src/compose.c:679
1498 msgid "/_Options/Priority/_Lowest"
1499 msgstr "/_Opties/Prioriteit/L_aagste"
1500
1501 #: src/compose.c:681
1502 msgid "/_Options/_Request Return Receipt"
1503 msgstr "/_Opties/_Vraag om ontvangstbevestiging"
1504
1505 #: src/compose.c:683
1506 msgid "/_Options/Remo_ve references"
1507 msgstr "/_Opties/Ver_wijder verwijzingen..."
1508
1509 #: src/compose.c:690
1510 msgid "/_Options/Character _encoding"
1511 msgstr "/_Opties/Tekensetcodering"
1512
1513 #: src/compose.c:691
1514 msgid "/_Options/Character _encoding/_Automatic"
1515 msgstr "/_Opties/Tekenset_codering/_Automatisch"
1516
1517 #: src/compose.c:693 src/compose.c:699 src/compose.c:707 src/compose.c:711
1518 #: src/compose.c:717 src/compose.c:721 src/compose.c:727 src/compose.c:733
1519 #: src/compose.c:737 src/compose.c:747 src/compose.c:751 src/compose.c:761
1520 #: src/compose.c:765
1521 msgid "/_Options/Character _encoding/---"
1522 msgstr "/_Opties/Tekenset_codering/---"
1523
1524 #: src/compose.c:695
1525 msgid "/_Options/Character _encoding/7bit ascii (US-ASC_II)"
1526 msgstr "/_Opties/Tekenset_codering/7bit ascii (US-ASC_II)"
1527
1528 #: src/compose.c:697
1529 msgid "/_Options/Character _encoding/Unicode (_UTF-8)"
1530 msgstr "/_Opties/Tekenset_codering/Unicode (_UTF-8)"
1531
1532 #: src/compose.c:701
1533 msgid "/_Options/Character _encoding/Western European (ISO-8859-_1)"
1534 msgstr "/_Opties/Tekenset_codering/Westeuropees (ISO-8859-_1)"
1535
1536 #: src/compose.c:703
1537 msgid "/_Options/Character _encoding/Western European (ISO-8859-15)"
1538 msgstr "/_Opties/Tekenset_codering/Westeuropees (ISO-8859-1_5)"
1539
1540 #: src/compose.c:705
1541 msgid "/_Options/Character _encoding/Western European (Windows-1252)"
1542 msgstr "/_Opties/Tekenset_codering/Westeuropees European (Windows-1252)"
1543
1544 #: src/compose.c:709
1545 msgid "/_Options/Character _encoding/Central European (ISO-8859-_2)"
1546 msgstr "/_Opties/Tekenset_codering/Centraaleuropees (ISO-8859-_2)"
1547
1548 #: src/compose.c:713
1549 msgid "/_Options/Character _encoding/_Baltic (ISO-8859-13)"
1550 msgstr "/_Opties/Tekenset_codering/Baltisch (ISO-8859-13)"
1551
1552 #: src/compose.c:715
1553 msgid "/_Options/Character _encoding/Baltic (ISO-8859-_4)"
1554 msgstr "/_Opties/Tekenset_codering/Baltisch (ISO-8859-_4)"
1555
1556 #: src/compose.c:719
1557 msgid "/_Options/Character _encoding/Greek (ISO-8859-_7)"
1558 msgstr "/_Opties/Tekenset_codering/Grieks (ISO-8859-_7)"
1559
1560 #: src/compose.c:723
1561 msgid "/_Options/Character _encoding/Hebrew (ISO-8859-_8)"
1562 msgstr "/_Opties/Tekenset_codering/Hebreeuws (ISO-8859-_8)"
1563
1564 #: src/compose.c:725
1565 msgid "/_Options/Character _encoding/Hebrew (Windows-1255)"
1566 msgstr "/_Opties/Tekenset_codering/Hebreeuws (Windows-1255)"
1567
1568 #: src/compose.c:729
1569 msgid "/_Options/Character _encoding/Arabic (ISO-8859-_6)"
1570 msgstr "/_Opties/Tekenset_codering/Arabisch (ISO-8859-_6)"
1571
1572 #: src/compose.c:731
1573 msgid "/_Options/Character _encoding/Arabic (Windows-1256)"
1574 msgstr "/_Opties/Tekenset_codering/Arabisch (Windows-1256)"
1575
1576 #: src/compose.c:735
1577 msgid "/_Options/Character _encoding/Turkish (ISO-8859-_9)"
1578 msgstr "/_Opties/Tekenset_codering/Turks (ISO-8859-_9)"
1579
1580 #: src/compose.c:739
1581 msgid "/_Options/Character _encoding/Cyrillic (ISO-8859-_5)"
1582 msgstr "/_Opties/Tekenset_codering/Cyrillisch (ISO-8859-_5)"
1583
1584 #: src/compose.c:741
1585 msgid "/_Options/Character _encoding/Cyrillic (KOI8-_R)"
1586 msgstr "/_Opties/Tekenset_codering/Cyrillisch (KOI8-_R)"
1587
1588 #: src/compose.c:743
1589 msgid "/_Options/Character _encoding/Cyrillic (KOI8-U)"
1590 msgstr "/_Opties/Tekenset_codering/Cyrillisch (KOI8-_R)"
1591
1592 #: src/compose.c:745
1593 msgid "/_Options/Character _encoding/Cyrillic (Windows-1251)"
1594 msgstr "/_Opties/Tekenset_codering/Cyrillisch (Windows-1251)"
1595
1596 #: src/compose.c:749
1597 msgid "/_Options/Character _encoding/Japanese (ISO-2022-_JP)"
1598 msgstr "/_Opties/Tekenset_codering/Japans (ISO-2022-_JP)"
1599
1600 #: src/compose.c:753
1601 msgid "/_Options/Character _encoding/Simplified Chinese (_GB2312)"
1602 msgstr "/_Opties/Tekenset_codering/Simpel Chinees (_GB2312)"
1603
1604 #: src/compose.c:755
1605 msgid "/_Options/Character _encoding/Simplified Chinese (GBK)"
1606 msgstr "/_Opties/Tekenset_codering/Simpel Chinees (_GB2312)"
1607
1608 #: src/compose.c:757
1609 msgid "/_Options/Character _encoding/Traditional Chinese (_Big5)"
1610 msgstr "/_Opties/Tekenset_codering/Traditioneel Chinees (_Big5)"
1611
1612 #: src/compose.c:759
1613 msgid "/_Options/Character _encoding/Traditional Chinese (EUC-_TW)"
1614 msgstr "/_Opties/Tekenset_codering/Traditioneel Chinees (EUC-_TW)"
1615
1616 #: src/compose.c:763
1617 msgid "/_Options/Character _encoding/Korean (EUC-_KR)"
1618 msgstr "/_Opties/Tekenset_codering/Koreaans (EUC-_KR)"
1619
1620 #: src/compose.c:767
1621 msgid "/_Options/Character _encoding/Thai (TIS-620)"
1622 msgstr "/_Opties/Tekenset_codering/Thais (TIS-620)"
1623
1624 #: src/compose.c:769
1625 msgid "/_Options/Character _encoding/Thai (Windows-874)"
1626 msgstr "/_Opties/Tekenset_codering/Thais (Windows-874)"
1627
1628 #: src/compose.c:773
1629 msgid "/_Tools/Show _ruler"
1630 msgstr "/_Gereedschap/_Lineaal weergeven"
1631
1632 #: src/compose.c:774 src/messageview.c:303
1633 msgid "/_Tools/_Address book"
1634 msgstr "/_Gereedschap/_Adresboek"
1635
1636 #: src/compose.c:775
1637 msgid "/_Tools/_Template"
1638 msgstr "/_Gereedschap/_Sjabloon"
1639
1640 #: src/compose.c:776 src/mainwindow.c:832 src/messageview.c:328
1641 msgid "/_Tools/Actio_ns"
1642 msgstr "/_Gereedschap/A_cties"
1643
1644 #: src/compose.c:1039 src/prefs_compose_writing.c:384
1645 msgid "New message subject format error."
1646 msgstr "Opmaakfout in onderwerp van nieuw bericht."
1647
1648 #: src/compose.c:1068 src/prefs_compose_writing.c:388
1649 msgid "New message body format error."
1650 msgstr "Opmaakfout in berichttekst van nieuw bericht."
1651
1652 #: src/compose.c:1438 src/prefs_quote.c:281
1653 # TPTD
1654 msgid "Message reply format error."
1655 msgstr "Opmaakfout in antwoordbericht."
1656
1657 #: src/compose.c:1555 src/prefs_quote.c:286
1658 # TPTD
1659 msgid "Message forward format error."
1660 msgstr "Opmaakfout in doorstuurbericht."
1661
1662 #: src/compose.c:1675
1663 msgid "Fw: multiple emails"
1664 msgstr "Doorsturen: meerdere e-mails"
1665
1666 #: src/compose.c:2050
1667 # TPTD
1668 msgid "Message redirect format error."
1669 msgstr "Opmaakfout in herverwijsbericht."
1670
1671 #: src/compose.c:2119
1672 msgid "Reply-To:"
1673 msgstr "Reply-To:"
1674
1675 #: src/compose.c:2122 src/compose.c:5664 src/compose.c:6434 src/compose.c:9472
1676 msgid "Newsgroups:"
1677 msgstr "Nieuwsgroepen:"
1678
1679 #: src/compose.c:2125
1680 msgid "Followup-To:"
1681 msgstr "Followup-To:"
1682
1683 #: src/compose.c:2304
1684 #, c-format
1685 msgid "The file '%s' has been attached."
1686 msgstr "Het bestand '%s' is toegevoegd."
1687
1688 #: src/compose.c:2308
1689 msgid "Couldn't attach a file (charset conversion failed)."
1690 msgstr ""
1691 "Kan bestand niet toevoegen (omzetten van de tekenset is mislukt)."
1692
1693 #: src/compose.c:2539
1694 msgid "Quote mark format error."
1695 msgstr "Fout in citaatformaat."
1696
1697 #: src/compose.c:3133
1698 #, c-format
1699 msgid "File %s is empty."
1700 msgstr "Bestand %s is leeg."
1701
1702 #: src/compose.c:3137
1703 #, c-format
1704 msgid "Can't read %s."
1705 msgstr "Kan %s niet lezen."
1706
1707 #: src/compose.c:3164
1708 #, c-format
1709 msgid "Message: %s"
1710 msgstr "Bericht: %s"
1711
1712 #: src/compose.c:3983
1713 msgid " [Edited]"
1714 msgstr " [Aangepast]"
1715
1716 #: src/compose.c:3989
1717 #, c-format
1718 msgid "%s - Compose message%s"
1719 msgstr "%s - Bericht opstellen%s"
1720
1721 #: src/compose.c:3992
1722 #, c-format
1723 msgid "[no subject] - Compose message%s"
1724 msgstr "[geen onderwerp] - Bericht opstellen%s"
1725
1726 #: src/compose.c:4017 src/messageview.c:613
1727 msgid ""
1728 "Account for sending mail is not specified.\n"
1729 "Please select a mail account before sending."
1730 msgstr ""
1731 "Geen account opgegeven voor het verzenden van berichten.\n"
1732 "Selecteer eerst een account."
1733
1734 #: src/compose.c:4195 src/compose.c:4226 src/compose.c:4258 src/toolbar.c:401
1735 #: src/toolbar.c:452
1736 msgid "Send"
1737 msgstr "Verzenden"
1738
1739 #: src/compose.c:4196
1740 msgid "The only recipient is the default CC address. Send anyway?"
1741 msgstr "De enige ontvanger is het standaard CC-adres. Toch verzenden?"
1742
1743 #: src/compose.c:4197 src/compose.c:4228 src/compose.c:4260 src/compose.c:4734
1744 msgid "+_Send"
1745 msgstr "+_Verzenden"
1746
1747 #: src/compose.c:4227
1748 msgid "The only recipient is the default BCC address. Send anyway?"
1749 msgstr "De enige ontvanger is het standaard BCC-adres. Toch verzenden?"
1750
1751 #: src/compose.c:4244
1752 msgid "Recipient is not specified."
1753 msgstr "Geen ontvanger opgegeven."
1754
1755 #: src/compose.c:4259
1756 msgid "Subject is empty. Send it anyway?"
1757 msgstr "Het onderwerp is leeg. Toch verzenden?"
1758
1759 #: src/compose.c:4305 src/compose.c:7935
1760 msgid ""
1761 "Could not queue message for sending:\n"
1762 "\n"
1763 "Charset conversion failed."
1764 msgstr ""
1765 "Kon bericht niet in de wachtrij zetten:\n"
1766 "\n"
1767 "Omzetten van de tekenset mislukt."
1768
1769 #: src/compose.c:4308 src/compose.c:7938
1770 msgid ""
1771 "Could not queue message for sending:\n"
1772 "\n"
1773 "Couldn't get recipient encryption key."
1774 msgstr ""
1775 "Kon bericht niet in de wachtrij zetten:\n"
1776 "\n"
1777 "Kon de sleutel van de ontvanger, nodig voor coderen, niet vinden."
1778
1779 #: src/compose.c:4312 src/compose.c:7932
1780 #, c-format
1781 msgid ""
1782 "Could not queue message for sending:\n"
1783 "\n"
1784 "Signature failed: %s"
1785 msgstr ""
1786 "Kon bericht niet in de wachtrij zetten:\n"
1787 "\n"
1788 "Ondertekenen mislukt: %s"
1789
1790 #: src/compose.c:4315
1791 #, c-format
1792 msgid ""
1793 "Could not queue message for sending:\n"
1794 "\n"
1795 "%s."
1796 msgstr ""
1797 "Kon bericht niet in de wachtrij zetten:\n"
1798 "\n"
1799 "%s."
1800
1801 #: src/compose.c:4317
1802 msgid "Could not queue message for sending."
1803 msgstr "Kon bericht niet in de wachtrij zetten."
1804
1805 #: src/compose.c:4332 src/compose.c:4391
1806 msgid ""
1807 "The message was queued but could not be sent.\n"
1808 "Use \"Send queued messages\" from the main window to retry."
1809 msgstr ""
1810 "Het bericht is in de wachtrij gezet maar niet verstuurd.\n"
1811 "Gebruik \"Verzend berichten uit de wachtrij\"  van het hoofdvenster om  het "
1812 "opnieuw te proberen."
1813
1814 #: src/compose.c:4385
1815 #, c-format
1816 msgid ""
1817 "%s\n"
1818 "Use \"Send queued messages\" from the main window to retry."
1819 msgstr ""
1820 "%s\n"
1821 "Gebruik \"Verzend berichten uit de wachtrij\"  van het hoofdvenster om  het "
1822 "opnieuw te proberen."
1823
1824 #: src/compose.c:4731
1825 #, c-format
1826 msgid ""
1827 "Can't convert the character encoding of the message \n"
1828 "to the specified %s charset.\n"
1829 "Send it as %s?"
1830 msgstr ""
1831 "Kan de tekensetcodering van het bericht niet converteren \n"
1832 "naar de opgegeven tekenset '%s'.\n"
1833 "Verzenden met tekenset %s?"
1834
1835 #: src/compose.c:4790
1836 #, c-format
1837 msgid ""
1838 "Line %d exceeds the line length limit (998 bytes).\n"
1839 "The contents of the message might be broken on the way to the delivery.\n"
1840 "\n"
1841 "Send it anyway?"
1842 msgstr ""
1843 "Regel %d overschrijdt de lengtelimiet (998 bytes).\n"
1844 "De inhoud van het bericht zal onderweg misschien in stukken gebroken "
1845 "worden.\n"
1846 "Toch verzenden?"
1847
1848 #: src/compose.c:4978
1849 msgid "No account for sending mails available!"
1850 msgstr "Geen account beschikbaar voor het verzenden!"
1851
1852 #: src/compose.c:4988
1853 msgid "No account for posting news available!"
1854 msgstr "Geen account beschikbaar voor het verzenden van nieuws beschikbaar!"
1855
1856 #: src/compose.c:5681
1857 msgid "Use <tab> to autocomplete from addressbook"
1858 msgstr "Gebruik <tab> om adressen automatisch af te maken"
1859
1860 #: src/compose.c:5809
1861 msgid "Mime type"
1862 msgstr "MIME-type"
1863
1864 #: src/compose.c:5815 src/compose.c:6111 src/mimeview.c:212
1865 #: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:374 src/prefs_summary_column.c:86
1866 #: src/summaryview.c:490
1867 msgid "Size"
1868 msgstr "Grootte"
1869
1870 #: src/compose.c:5876
1871 msgid "Save Message to "
1872 msgstr "Bericht bewaren in"
1873
1874 #: src/compose.c:5898 src/editjpilot.c:289 src/editldap.c:526
1875 #: src/editvcard.c:202 src/export.c:172 src/import.c:171 src/importmutt.c:242
1876 #: src/importpine.c:242 src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:146
1877 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:387 src/prefs_spelling.c:207
1878 msgid "_Browse"
1879 msgstr "_Bladeren"
1880
1881 #: src/compose.c:6110 src/compose.c:7342
1882 msgid "MIME type"
1883 msgstr "MIME type"
1884
1885 #: src/compose.c:6182
1886 msgid "Hea_der"
1887 msgstr "Hea_der"
1888
1889 #: src/compose.c:6186
1890 msgid "_Attachments"
1891 msgstr "_Bijvoegsels"
1892
1893 #: src/compose.c:6190
1894 msgid "Othe_rs"
1895 msgstr "Anderen"
1896
1897 #: src/compose.c:6205 src/summary_search.c:366
1898 msgid "Subject:"
1899 msgstr "Onderwerp:"
1900
1901 #: src/compose.c:6396
1902 #, c-format
1903 msgid ""
1904 "Spell checker could not be started.\n"
1905 "%s"
1906 msgstr ""
1907 "Spellingcontrole kon niet gestart worden.\n"
1908 "%s"
1909
1910 #: src/compose.c:6508
1911 #, c-format
1912 msgid "From: <i>%s</i>"
1913 msgstr "Van: <i>%s</i>"
1914
1915 #: src/compose.c:6539
1916 msgid "Account to use for this email"
1917 msgstr "Te gebruiken account voor dit bericht"
1918
1919 #: src/compose.c:6541
1920 msgid "Sender address to be used"
1921 msgstr "Een afzender-adres is verplicht."
1922
1923 #: src/compose.c:6702
1924 #, c-format
1925 msgid ""
1926 "The privacy system '%s' cannot be loaded. You will not be able to sign or "
1927 "encrypt this message."
1928 msgstr ""
1929 "Het privacy-systeem '%s' kon niet worden geladen. Het zal niet mogelijk zijn "
1930 "om dit bericht te ondertekenen of te coderen."
1931
1932 #: src/compose.c:6864 src/prefs_template.c:549
1933 msgid "Template body format error."
1934 msgstr "Opmaakfout in berichttekst-sjabloon."
1935
1936 #: src/compose.c:6972 src/prefs_template.c:587
1937 msgid "Template To format error."
1938 msgstr "Opmaakfout in Aan-sjabloon."
1939
1940 #: src/compose.c:6985 src/prefs_template.c:592
1941 msgid "Template Cc format error."
1942 msgstr "Opmaakfout in Cc-sjabloon."
1943
1944 #: src/compose.c:6998 src/prefs_template.c:597
1945 msgid "Template Bcc format error."
1946 msgstr "Opmaakfout in Bcc-sjabloon."
1947
1948 #: src/compose.c:7012 src/prefs_template.c:602
1949 msgid "Template subject format error."
1950 msgstr "Opmaakfout in Onderwerp-sjabloon."
1951
1952 #: src/compose.c:7236
1953 msgid "Invalid MIME type."
1954 msgstr "Ongeldig MIME type."
1955
1956 #: src/compose.c:7251
1957 msgid "File doesn't exist or is empty."
1958 msgstr "Bestand bestaat niet of is leeg."
1959
1960 #: src/compose.c:7324
1961 msgid "Properties"
1962 msgstr "Eigenschappen"
1963
1964 #: src/compose.c:7375
1965 msgid "Encoding"
1966 msgstr "Codering"
1967
1968 #: src/compose.c:7395
1969 msgid "Path"
1970 msgstr "Pad"
1971
1972 #: src/compose.c:7396 src/prefs_toolbar.c:1060
1973 msgid "File name"
1974 msgstr "Bestandsnaam"
1975
1976 #: src/compose.c:7579
1977 #, c-format
1978 msgid ""
1979 "The external editor is still working.\n"
1980 "Force terminating the process?\n"
1981 "process group id: %d"
1982 msgstr ""
1983 "De externe editor is nog steeds actief.\n"
1984 "Zal ik het programma afbreken?\n"
1985 "procesgroep id: %d"
1986
1987 #: src/compose.c:7621
1988 msgid "Compose: input from monitoring process\n"
1989 msgstr "Opstellen: invoer van \"monitoring process\"\n"
1990
1991 #: src/compose.c:7902 src/messageview.c:718
1992 msgid "Claws Mail needs network access in order to send this email."
1993 msgstr ""
1994 "Claws Mail heeft netwerktoegang nodig voor het verzenden van deze e-mail."
1995
1996 #: src/compose.c:7927
1997 msgid "Could not queue message."
1998 msgstr "Kon bericht niet in de wachtrij zetten."
1999
2000 #: src/compose.c:7929
2001 #, c-format
2002 msgid ""
2003 "Could not queue message:\n"
2004 "\n"
2005 "%s."
2006 msgstr ""
2007 "Kon bericht niet in de wachtrij zetten:\n"
2008 "\n"
2009 "%s."
2010
2011 #: src/compose.c:8049
2012 msgid "Could not save draft."
2013 msgstr "Kon klad niet opslaan."
2014
2015 #: src/compose.c:8124 src/compose.c:8147
2016 msgid "Select file"
2017 msgstr "Selecteer bestand"
2018
2019 #: src/compose.c:8160
2020 #, c-format
2021 msgid "File '%s' could not be read."
2022 msgstr "Bestand '%s' kon niet gelezen worden."
2023
2024 #: src/compose.c:8162
2025 #, c-format
2026 msgid ""
2027 "File '%s' contained invalid characters\n"
2028 "for the current encoding, insertion may be incorrect."
2029 msgstr ""
2030 "Bestand '%s' bevat ongeldige characters\n"
2031 "voor de huidige codering, invoeging kan onjuist zijn."
2032
2033 #: src/compose.c:8210
2034 msgid "Discard message"
2035 msgstr "Gooi bericht weg"
2036
2037 #: src/compose.c:8211
2038 msgid "This message has been modified. Discard it?"
2039 msgstr "Bericht is gewijzigd, veranderingen laten vervallen?"
2040
2041 #: src/compose.c:8212
2042 msgid "_Discard"
2043 msgstr "_Gooi weg"
2044
2045 #: src/compose.c:8212
2046 msgid "_Save to Drafts"
2047 msgstr "Opslaan als _klad"
2048
2049 #: src/compose.c:8256
2050 #, c-format
2051 msgid "Do you want to apply the template '%s' ?"
2052 msgstr "Wilt u sjabloon '%s' toepassen?"
2053
2054 #: src/compose.c:8258
2055 msgid "Apply template"
2056 msgstr "Sjabloon toepassen"
2057
2058 #: src/compose.c:8259
2059 msgid "_Replace"
2060 msgstr "_Vervang"
2061
2062 #: src/compose.c:8259
2063 msgid "_Insert"
2064 msgstr "_Invoegen"
2065
2066 #: src/compose.c:8947
2067 msgid "Insert or attach?"
2068 msgstr "In- of Bijvoegen"
2069
2070 #: src/compose.c:8948
2071 msgid ""
2072 "Do you want to insert the contents of the file(s) into the message body, or "
2073 "attach it to the email?"
2074 msgstr ""
2075 "Wilt u de inhoud van de bestand(en) invoegen in de tekst van het bericht of "
2076 "bij het bericht voegen als het verstuurd wordt?"
2077
2078 #: src/compose.c:8950
2079 msgid "+_Insert"
2080 msgstr "+_Invoegen"
2081
2082 #: src/compose.c:8950
2083 msgid "_Attach"
2084 msgstr "_Bijvoegen"
2085
2086 #: src/compose.c:9149
2087 msgid "Quote format error."
2088 msgstr "Opmaakfout in Citaat."
2089
2090 #: src/compose.c:9368
2091 #, c-format
2092 msgid ""
2093 "You are about to reply to %d messages. Opening the windows could take some "
2094 "time. Do you want to continue?"
2095 msgstr ""
2096 "U staat op het moment om op %d berichten te reageren. Het openene van de "
2097 "vensters kan enige tijd duren. Wilt u doorgaan?"
2098
2099 #: src/crash.c:142
2100 #, c-format
2101 msgid "Claws Mail process (%ld) received signal %ld"
2102 msgstr "Claws Mail process (%ld) onving signaal %ld"
2103
2104 #: src/crash.c:188
2105 msgid "Claws Mail has crashed"
2106 msgstr "Claws Mail is gecrashed"
2107
2108 # , c-format
2109 #: src/crash.c:204
2110 #, c-format
2111 msgid ""
2112 "%s.\n"
2113 "Please file a bug report and include the information below."
2114 msgstr ""
2115 "%s.\n"
2116 "Raporteer een bug-verslag, vermeld onderstaande informatie in je bericht."
2117
2118 #: src/crash.c:209
2119 msgid "Debug log"
2120 msgstr "Debug log"
2121
2122 #: src/crash.c:253
2123 msgid "Close"
2124 msgstr "Sluiten"
2125
2126 #: src/crash.c:258
2127 msgid "Save..."
2128 msgstr "Opslaan..."
2129
2130 #: src/crash.c:263
2131 msgid "Create bug report"
2132 msgstr "Maak een bug-verslag"
2133
2134 #: src/crash.c:310
2135 msgid "Save crash information"
2136 msgstr "Sla crash-informatie op"
2137
2138 #: src/editaddress.c:183
2139 msgid "Add New Person"
2140 msgstr "Toevoegen nieuw persoon"
2141
2142 #: src/editaddress.c:184
2143 msgid "Edit Person Details"
2144 msgstr "Bewerken persoonlijke informatie"
2145
2146 #: src/editaddress.c:355
2147 msgid "An Email address must be supplied."
2148 msgstr "Een e-mailadres is verplicht."
2149
2150 #: src/editaddress.c:529
2151 msgid "A Name and Value must be supplied."
2152 msgstr "Naam en waarde verplicht."
2153
2154 #: src/editaddress.c:618
2155 msgid "Discard"
2156 msgstr "_Gooi weg"
2157
2158 #: src/editaddress.c:619
2159 msgid "Apply"
2160 msgstr "Pas toe"
2161
2162 #: src/editaddress.c:649 src/editaddress.c:698
2163 msgid "Edit Person Data"
2164 msgstr "Wijzig persoonlijke gegevens"
2165
2166 #: src/editaddress.c:759 src/expldifdlg.c:508 src/exporthtml.c:799
2167 #: src/ldif.c:819
2168 msgid "Display Name"
2169 msgstr "Weergegeven naam"
2170
2171 #: src/editaddress.c:765 src/editaddress.c:769 src/ldif.c:827
2172 msgid "Last Name"
2173 msgstr "Achternaam"
2174
2175 #: src/editaddress.c:766 src/editaddress.c:768 src/ldif.c:823
2176 msgid "First Name"
2177 msgstr "Voornaam"
2178
2179 #: src/editaddress.c:771
2180 msgid "Nickname"
2181 msgstr "Bijnaam"
2182
2183 #: src/editaddress.c:848 src/editaddress.c:904
2184 msgid "Alias"
2185 msgstr "Alias"
2186
2187 #: src/editaddress.c:1042 src/editaddress.c:1099 src/prefs_customheader.c:222
2188 #: src/prefs_matcher.c:530
2189 msgid "Value"
2190 msgstr "Waarde"
2191
2192 #: src/editaddress.c:1161
2193 msgid "_User Data"
2194 msgstr "_Gebruikersgegevens"
2195
2196 #: src/editaddress.c:1162
2197 msgid "_Email Addresses"
2198 msgstr "_E-mailadres"
2199
2200 #: src/editaddress.c:1163
2201 msgid "O_ther Attributes"
2202 msgstr "_Andere gegevens"
2203
2204 #: src/editbook.c:113
2205 msgid "File appears to be Ok."
2206 msgstr "Bestand lijkt OK."
2207
2208 #: src/editbook.c:116
2209 msgid "File does not appear to be a valid address book format."
2210 msgstr "Bestand heeft geen geldig adresboekformaat."
2211
2212 #: src/editbook.c:119 src/editjpilot.c:203 src/editvcard.c:107
2213 msgid "Could not read file."
2214 msgstr "Kon bestand niet lezen."
2215
2216 #: src/editbook.c:153 src/editbook.c:266
2217 msgid "Edit Addressbook"
2218 msgstr "Bewerken adresboek"
2219
2220 #: src/editbook.c:182 src/editjpilot.c:277 src/editvcard.c:190
2221 msgid " Check File "
2222 msgstr " Controleer bestand"
2223
2224 #: src/editbook.c:187 src/editjpilot.c:282 src/editvcard.c:195
2225 #: src/importmutt.c:235 src/importpine.c:235 src/prefs_account.c:1917
2226 msgid "File"
2227 msgstr "Bestand"
2228
2229 #: src/editbook.c:285
2230 msgid "Add New Addressbook"
2231 msgstr "Nieuw adresboek toevoegen"
2232
2233 #: src/editgroup.c:100
2234 msgid "A Group Name must be supplied."
2235 msgstr "Een groepnaam is verplicht."
2236
2237 #: src/editgroup.c:293
2238 msgid "Edit Group Data"
2239 msgstr "Bewerken Groep"
2240
2241 #: src/editgroup.c:323 src/exporthtml.c:635
2242 msgid "Group Name"
2243 msgstr "Groepnaam"
2244
2245 #: src/editgroup.c:342
2246 msgid "Addresses in Group"
2247 msgstr "Adressen in groep"
2248
2249 #: src/editgroup.c:373
2250 msgid "Available Addresses"
2251 msgstr "Beschikbare adressen"
2252
2253 #: src/editgroup.c:445
2254 msgid "Move Email Addresses to or from Group with arrow buttons"
2255 msgstr "Verplaats adressen van/naar Groep met de pijltjestoetsen"
2256
2257 #: src/editgroup.c:493
2258 msgid "Edit Group Details"
2259 msgstr "Bewerken groepdetails"
2260
2261 #: src/editgroup.c:496
2262 msgid "Add New Group"
2263 msgstr "Toevoegen nieuwe groep"
2264
2265 #: src/editgroup.c:546
2266 msgid "Edit folder"
2267 msgstr "Bewerken map"
2268
2269 #: src/editgroup.c:546
2270 msgid "Input the new name of folder:"
2271 msgstr "Geef de naam van de nieuwe map:"
2272
2273 #: src/editgroup.c:549 src/foldersel.c:556 src/imap_gtk.c:137 src/mh_gtk.c:130
2274 msgid "New folder"
2275 msgstr "Nieuwe map"
2276
2277 #: src/editgroup.c:550 src/foldersel.c:557 src/mh_gtk.c:131
2278 msgid "Input the name of new folder:"
2279 msgstr "Geef de naam van de nieuwe map:"
2280
2281 #: src/editjpilot.c:200
2282 msgid "File does not appear to be JPilot format."
2283 msgstr "Bestand heeft geen JPilot formaat"
2284
2285 #: src/editjpilot.c:212
2286 msgid "Select JPilot File"
2287 msgstr "Selecteer JPilot-bestand"
2288
2289 #: src/editjpilot.c:248 src/editjpilot.c:378
2290 msgid "Edit JPilot Entry"
2291 msgstr "Wijzig JPilot"
2292
2293 #: src/editjpilot.c:294
2294 msgid "Additional e-Mail address item(s)"
2295 msgstr "Andere e-mail-adres(sen)"
2296
2297 #: src/editjpilot.c:385
2298 msgid "Add New JPilot Entry"
2299 msgstr "Nieuwe JPilot invoer"
2300
2301 #: src/editldap_basedn.c:143
2302 msgid "Edit LDAP - Select Search Base"
2303 msgstr "Wijzig LDAP - Selecteer zoekbasis"
2304
2305 #: src/editldap_basedn.c:163 src/editldap.c:439
2306 msgid "Hostname"
2307 msgstr "Hostnaam"
2308
2309 #: src/editldap_basedn.c:173 src/editldap.c:458 src/ssl_manager.c:110
2310 msgid "Port"
2311 msgstr "Poort"
2312
2313 #: src/editldap_basedn.c:183 src/editldap.c:508
2314 msgid "Search Base"
2315 msgstr "Zoek base"
2316
2317 #: src/editldap_basedn.c:204
2318 msgid "Available Search Base(s)"
2319 msgstr "Beschikbare zoekbase"
2320
2321 #: src/editldap_basedn.c:294
2322 msgid "Could not read Search Base(s) from server - please set manually"
2323 msgstr "Zoekbases niet gevonden - zet handmatig"
2324
2325 #: src/editldap_basedn.c:298 src/editldap.c:278
2326 msgid "Could not connect to server"
2327 msgstr "Geen verbinding met server"
2328
2329 #: src/editldap.c:153
2330 msgid "A Name must be supplied."
2331 msgstr "Een naam is verplicht."
2332
2333 #: src/editldap.c:165
2334 msgid "A Hostname must be supplied for the server."
2335 msgstr "Een hostnaam voor de server is verplicht."
2336
2337 #: src/editldap.c:178
2338 msgid "At least one LDAP search attribute should be supplied."
2339 msgstr "U dient op z'n minst een LDAP-attribuut op te geven."
2340
2341 #: src/editldap.c:275
2342 msgid "Connected successfully to server"
2343 msgstr "Verbonden met server"
2344
2345 #: src/editldap.c:331 src/editldap.c:1032
2346 msgid "Edit LDAP Server"
2347 msgstr "Wijzig LDAP server"
2348
2349 #: src/editldap.c:434
2350 msgid "A name that you wish to call the server."
2351 msgstr "De LDAP-servernaam"
2352
2353 #: src/editldap.c:449
2354 msgid ""
2355 "This is the hostname of the server. For example, \"ldap.mydomain.com\" may "
2356 "be appropriate for the \"mydomain.com\" organization. An IP address may also "
2357 "be used. You may specify \"localhost\" if running an LDAP server on the same "
2358 "computer as Claws Mail."
2359 msgstr ""
2360 "Dit is de hostnaam van de server. \"ldap.mijndomein.nl\" is mogelijk de "
2361 "goede naam voor organisatie \"mijndomein.nl\". U mag ook een IP-adres "
2362 "opgeven. U kunt \"localhost\" opgeven als de LDAP-server op dezelfde "
2363 "computer draait als Claws Mail."
2364
2365 #: src/editldap.c:470
2366 msgid "TLS"
2367 msgstr "TLS"
2368
2369 #: src/editldap.c:471
2370 msgid "SSL"
2371 msgstr "SSL"
2372
2373 #: src/editldap.c:475
2374 msgid ""
2375 "Enable secure connection to the LDAP server via TLS.If connection fails, be "
2376 "sure to check the correct configuration in ldap.conf (TLS_CACERT or "
2377 "TLS_CACERTDIR fields)."
2378 msgstr ""
2379 "Gebruik TLS voor een beveiligde verbinding met de LDAP-server. Controleer, "
2380 "als het niet lukt om een verbinding te maken, de instellingen in ldap.conf "
2381 "(de velden TLS_CACERT en TLS_CACERTDIR)."
2382
2383 #: src/editldap.c:480
2384 msgid ""
2385 "Enable secure connection to the LDAP server via SSL.If connection fails, be "
2386 "sure to check the correct configuration in ldap.conf (TLS_CACERT or "
2387 "TLS_CACERTDIR fields)."
2388 msgstr ""
2389 "Gebruik SSL voor een beveiligde verbinding met de LDAP-server. Controleer, "
2390 "als het niet lukt om een verbinding te maken, de instellingen in ldap.conf "
2391 "(de velden TLS_CACERT en TLS_CACERTDIR)."
2392
2393 #: src/editldap.c:494
2394 msgid "The port number that the server listens on. Port 389 is the default."
2395 msgstr ""
2396 "Het poortnummer waar de server naar luistert. Poort 389 is de "
2397 "standaardwaarde."
2398
2399 #: src/editldap.c:498
2400 msgid " Check Server "
2401 msgstr " Controleer server "
2402
2403 #: src/editldap.c:503
2404 msgid "Press this button to test the connection to the server."
2405 msgstr "Druk op deze knop om de verbinding met de server te testen."
2406
2407 #: src/editldap.c:518
2408 msgid ""
2409 "This specifies the name of the directory to be searched on the server. "
2410 "Examples include:\n"
2411 "  dc=claws-mail,dc=org\n"
2412 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
2413 "  o=Organization Name,c=Country\n"
2414 msgstr ""
2415 "Dit specificeert de map op de server waarin moet worden gezocht. "
2416 "Bijvoorbeeld:\n"
2417 "  dc=claws-mail,dc=org\n"
2418 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
2419 "  o=Organization Name,c=Country\n"
2420
2421 #: src/editldap.c:531
2422 msgid ""
2423 "Press this button to lookup the name of available directory names on the "
2424 "server."
2425 msgstr "Druk op deze knop om de op de server beschikbare mapnamen op te halen."
2426
2427 #: src/editldap.c:589
2428 msgid "Search Attributes"
2429 msgstr "Zoekattributen"
2430
2431 #: src/editldap.c:599
2432 msgid ""
2433 "A list of LDAP attribute names that should be searched when attempting to "
2434 "find a name or address."
2435 msgstr ""
2436 "Een lijst van LDAP-attributen waarin moet worden gekeken als een naam of "
2437 "adres gezocht wordt."
2438
2439 #: src/editldap.c:603
2440 msgid " Defaults "
2441 msgstr " Standaardwaarden "
2442
2443 #: src/editldap.c:608
2444 msgid ""
2445 "This resets the attribute names to a default value that should find most "
2446 "names and addresses during a name or address search process."
2447 msgstr ""
2448 "Dit zet de attributen terug op een standaardwaarde die, gebruikt in een "
2449 "zoekopdracht naar namen en adressen, waarschijnlijk de meeste records wel "
2450 "zal vinden"
2451
2452 #: src/editldap.c:615
2453 msgid "Max Query Age (secs)"
2454 msgstr "Maximale verzoek-leeftijd (secs)"
2455
2456 #: src/editldap.c:631
2457 msgid ""
2458 "This defines the maximum period of time (in seconds) that an address search "
2459 "result is valid for address completion purposes. Search results are stored "
2460 "in a cache until this period of time has passed and then retired. This will "
2461 "improve the response time when attempting to search for the same name or "
2462 "address on subsequent address completion requests. The cache will be "
2463 "searched in preference to performing a new server search request. The "
2464 "default value of 600 seconds (10 minutes), should be sufficient for most "
2465 "servers. A larger value will reduce the search time for subsequent searches. "
2466 "This is useful for servers that have slow response times at the expense of "
2467 "more memory to cache results."
2468 msgstr ""
2469 "Dit bepaald de maximale tijd (in seconden) dat een adreszoekresultaat geldig "
2470 "blijft voor het aanvullen van een adres. Zoekresultaten worden gedurende die "
2471 "periode opgeslagen in het geheugen. Dit zal de responstijd verbeteren als u "
2472 "dezelfde naam of hetzelfde adres nogmaals probeert te zoeken. De opgeslagen "
2473 "zoekresultaten zullen dan eerst doorzocht worden voor dat een nieuwe "
2474 "zoekopdracht aan de server wordt gegeven. De standaardwaarde 600 seconden "
2475 "(10 minuten), zal voldoen voor de meeste servers. Een hogere waarde zal de "
2476 "zoektijd voor opeenvolgende zoekopdrachten verder verkleinen. Dit is handig "
2477 "voor langzame servers, maar dat kost wel meer geheugen om de resultaten op "
2478 "te slaan."
2479
2480 #: src/editldap.c:649
2481 msgid "Include server in dynamic search"
2482 msgstr "Gebruik server bij dynamisch zoeken"
2483
2484 #: src/editldap.c:655
2485 msgid ""
2486 "Check this option to include this server for dynamic searches when using "
2487 "address completion."
2488 msgstr ""
2489 "Vink deze optie aan als u deze server wilt gebruiken voor dynamisch zoeken "
2490 "tijdens het automatisch aanvullen van adressen."
2491
2492 #: src/editldap.c:662
2493 msgid "Match names 'containing' search term"
2494 msgstr "Vergelijk namen met een 'bevat'-zoekterm"
2495
2496 #: src/editldap.c:668
2497 msgid ""
2498 "Searches for names and addresses can be performed either using \"begins-with"
2499 "\" or \"contains\" search term. Check this option to perform a \"contains\" "
2500 "search; this type of search usually takes longer to complete. Note that for "
2501 "performance reasons, address completion uses \"begins-with\" for all "
2502 "searches against other address interfaces."
2503 msgstr ""
2504 "Namen en adressen zoeken kan uitgevoerd worden door óf te kijken of de "
2505 "zoekterm overeenkomt met het 'begin' van een naam óf dat de naam de zoekterm "
2506 "ergens 'bevat'. Vink deze optie aan om een 'bevat'-zoekterm te gebruiken; "
2507 "het zoeken duurt dan in het algemeen wel langer. Voor snelheidsredenen "
2508 "gebruikt automatisch adres-aanvullen altijd een 'begint-met'-zoekterm voor "
2509 "zoeken in andere adresdatabases."
2510
2511 #: src/editldap.c:723
2512 msgid "Bind DN"
2513 msgstr "Bind DN"
2514
2515 #: src/editldap.c:733
2516 msgid ""
2517 "The LDAP user account name to be used to connect to the server. This is "
2518 "usually only used for protected servers. This name is typically formatted "
2519 "as: \"cn=user,dc=claws-mail,dc=org\". This is usually left empty when "
2520 "performing a search."
2521 msgstr ""
2522 "De te gebruiken LDAP-gebruikersnaam bij het maken van een verbinding met de "
2523 "server. Dit is gewoonlijk alleen nodig voor beveiligde severs. Deze naam "
2524 "heeft typisch een vorm als: \"cn=user,dc=claws-mail,dc=com\". Dit is "
2525 "gewoonlijk leeg voor gebruik bij een zoekopdracht."
2526
2527 #: src/editldap.c:741
2528 msgid "Bind Password"
2529 msgstr "Wachtwoord"
2530
2531 #: src/editldap.c:752
2532 msgid "The password to be used when connecting as the \"Bind DN\" user."
2533 msgstr ""
2534 "Het te gebruiken wachtwoord bij het maken van een verbinding als de \"Bind DN"
2535 "\" gebruiker."
2536
2537 #: src/editldap.c:758
2538 msgid "Timeout (secs)"
2539 msgstr "Tijdslimiet (sec)"
2540
2541 #: src/editldap.c:773
2542 msgid "The timeout period in seconds."
2543 msgstr "De tijdslimiet in seconden."
2544
2545 #: src/editldap.c:777
2546 msgid "Maximum Entries"
2547 msgstr "Maximum aantal ingangen"
2548
2549 #: src/editldap.c:792
2550 msgid ""
2551 "The maximum number of entries that should be returned in the search result."
2552 msgstr ""
2553 "Het maximaal aantal ingangen dat moet worden teruggegeven in een "
2554 "zoekresultaat."
2555
2556 #: src/editldap.c:808
2557 msgid "Basic"
2558 msgstr "Algemeen"
2559
2560 #: src/editldap.c:809
2561 msgid "Search"
2562 msgstr "Zoek"
2563
2564 #: src/editldap.c:810 src/gtk/quicksearch.c:490
2565 msgid "Extended"
2566 msgstr "Uitgebreid"
2567
2568 #: src/editldap.c:1037
2569 msgid "Add New LDAP Server"
2570 msgstr "Nieuwe LDAP server"
2571
2572 #: src/editvcard.c:104
2573 msgid "File does not appear to be vCard format."
2574 msgstr "Bestand heeft geen VCard-formaat."
2575
2576 #: src/editvcard.c:116
2577 msgid "Select vCard File"
2578 msgstr "Selecteer VCard-bestand"
2579
2580 #: src/editvcard.c:161 src/editvcard.c:266
2581 msgid "Edit vCard Entry"
2582 msgstr "Wijzig VCard"
2583
2584 #: src/editvcard.c:271
2585 msgid "Add New vCard Entry"
2586 msgstr "Toevoegen nieuwe VCard"
2587
2588 #: src/exphtmldlg.c:110
2589 msgid "Please specify output directory and file to create."
2590 msgstr "Geef uitvoerdirectory en bestandsnaam aan."
2591
2592 #: src/exphtmldlg.c:113
2593 msgid "Select stylesheet and formatting."
2594 msgstr "Kies stylesheet en formattering"
2595
2596 #: src/exphtmldlg.c:116 src/expldifdlg.c:117
2597 msgid "File exported successfully."
2598 msgstr "Bestand succesvol geëxporteerd."
2599
2600 #: src/exphtmldlg.c:181
2601 #, c-format
2602 msgid ""
2603 "HTML Output Directory '%s'\n"
2604 "does not exist. OK to create new directory?"
2605 msgstr ""
2606 "HTML uitvoerdirectory '%s'\n"
2607 "bestaat niet. Wilt u een nieuwe directory aanmaken?"
2608
2609 #: src/exphtmldlg.c:184 src/expldifdlg.c:193
2610 msgid "Create Directory"
2611 msgstr "Maak Directory"
2612
2613 #: src/exphtmldlg.c:193
2614 #, c-format
2615 msgid ""
2616 "Could not create output directory for HTML file:\n"
2617 "%s"
2618 msgstr ""
2619 "Kon uitvoerdirectory voor HTML-bestand niet aanmaken:\n"
2620 "%s"
2621
2622 #: src/exphtmldlg.c:195 src/expldifdlg.c:204
2623 msgid "Failed to Create Directory"
2624 msgstr "Directory aanmaken mislukt"
2625
2626 #: src/exphtmldlg.c:237
2627 msgid "Error creating HTML file"
2628 msgstr "Fout bij het aanmaken van HTML-bestand"
2629
2630 #: src/exphtmldlg.c:323
2631 msgid "Select HTML output file"
2632 msgstr "Selecteer HTML-uitvoerbestand"
2633
2634 #: src/exphtmldlg.c:387
2635 msgid "HTML Output File"
2636 msgstr "HTML-uitvoerbestand"
2637
2638 #: src/exphtmldlg.c:396 src/expldifdlg.c:415 src/export.c:179 src/import.c:178
2639 #: src/importldif.c:682
2640 msgid "B_rowse"
2641 msgstr "_Bekijk"
2642
2643 #: src/exphtmldlg.c:449
2644 msgid "Stylesheet"
2645 msgstr "Stylesheet"
2646
2647 #: src/exphtmldlg.c:457 src/gtk/colorlabel.c:367 src/gtk/gtkaspell.c:1678
2648 #: src/gtk/gtkaspell.c:2411 src/mainwindow.c:1003 src/prefs_account.c:667
2649 #: src/summaryview.c:4991
2650 msgid "None"
2651 msgstr "Geen"
2652
2653 #: src/exphtmldlg.c:458 src/prefs_summaries.c:350 src/prefs_summaries.c:691
2654 msgid "Default"
2655 msgstr "Standaard"
2656
2657 #: src/exphtmldlg.c:459 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:144
2658 msgid "Full"
2659 msgstr "Volledig"
2660
2661 #: src/exphtmldlg.c:460
2662 msgid "Custom"
2663 msgstr "Aangepast"
2664
2665 #: src/exphtmldlg.c:461
2666 msgid "Custom-2"
2667 msgstr "Aangepast-2"
2668
2669 #: src/exphtmldlg.c:462
2670 msgid "Custom-3"
2671 msgstr "Aangepast-3"
2672
2673 #: src/exphtmldlg.c:463
2674 msgid "Custom-4"
2675 msgstr "Aangepast-4"
2676
2677 #: src/exphtmldlg.c:470
2678 msgid "Full Name Format"
2679 msgstr "Volledige namen"
2680
2681 #: src/exphtmldlg.c:478
2682 msgid "First Name, Last Name"
2683 msgstr "Voornaam, Achternaam"
2684
2685 #: src/exphtmldlg.c:479
2686 msgid "Last Name, First Name"
2687 msgstr "Achternaam, Voornaam"
2688
2689 #: src/exphtmldlg.c:486
2690 msgid "Color Banding"
2691 msgstr "Kleur regels"
2692
2693 #: src/exphtmldlg.c:492
2694 msgid "Format Email Links"
2695 msgstr "Format van E-mail-koppeling"
2696
2697 #: src/exphtmldlg.c:498
2698 msgid "Format User Attributes"
2699 msgstr "Gebruikersattributen toevoegen"
2700
2701 #: src/exphtmldlg.c:553 src/expldifdlg.c:636 src/importldif.c:919
2702 msgid "File Name :"
2703 msgstr "Bestandsnaam:"
2704
2705 #: src/exphtmldlg.c:563
2706 msgid "Open with Web Browser"
2707 msgstr "Openen met Webbrowser"
2708
2709 #: src/exphtmldlg.c:595
2710 msgid "Export Address Book to HTML File"
2711 msgstr "Exporteren Adresboek naar HTML bestand"
2712
2713 #: src/exphtmldlg.c:661 src/expldifdlg.c:735 src/importldif.c:1027
2714 msgid "File Info"
2715 msgstr "Bestandsinfo"
2716
2717 #: src/exphtmldlg.c:662
2718 msgid "Format"
2719 msgstr "Formaat"
2720
2721 #: src/expldifdlg.c:111
2722 msgid "Please specify output directory and LDIF filename to create."
2723 msgstr "Geef uitvoerdirectory en bestandsnaam van LDIF-uitvoerbestand."
2724
2725 #: src/expldifdlg.c:114
2726 msgid "Specify parameters to format distinguished name."
2727 msgstr "Geef parameters om de 'distinguished name' op te maken."
2728
2729 #: src/expldifdlg.c:190
2730 #, c-format
2731 msgid ""
2732 "LDIF Output Directory '%s'\n"
2733 "does not exist. OK to create new directory?"
2734 msgstr ""
2735 "LDIF-uitvoerdirectory '%s'\n"
2736 "bestaat niet. Wilt u een nieuwe directory aanmaken?"
2737
2738 #: src/expldifdlg.c:202
2739 #, c-format
2740 msgid ""
2741 "Could not create output directory for LDIF file:\n"
2742 "%s"
2743 msgstr ""
2744 "Kon uitvoerdirectory voor LDIF-bestand niet aanmaken:\n"
2745 "%s"
2746
2747 #: src/expldifdlg.c:247
2748 msgid "Suffix was not supplied"
2749 msgstr "Achtervoegsel niet opgegeven"
2750
2751 #: src/expldifdlg.c:249
2752 msgid ""
2753 "A suffix is required if data is to be used for an LDAP server. Are you sure "
2754 "you wish to proceed without a suffix?"
2755 msgstr ""
2756 "Een achtervoegsel is noodzakelijk als u de gegevens wilt gebruiken voor een "
2757 "LDAP-server. Weet u zeker dat u wilt doorgaan?"
2758
2759 #: src/expldifdlg.c:267
2760 msgid "Error creating LDIF file"
2761 msgstr "Fout bij aanmaken LDIF-bestand"
2762
2763 #: src/expldifdlg.c:342
2764 msgid "Select LDIF output file"
2765 msgstr "Selecteer LDIF-uitvoerbestand"
2766
2767 #: src/expldifdlg.c:406
2768 msgid "LDIF Output File"
2769 msgstr "LDIF-uitvoerbestand"
2770
2771 #: src/expldifdlg.c:467
2772 msgid "Suffix"
2773 msgstr "Achtervoegsel"
2774
2775 #: src/expldifdlg.c:479
2776 msgid ""
2777 "The suffix is used to create a \"Distinguished Name\" (or DN) for an LDAP "
2778 "entry. Examples include:\n"
2779 "  dc=claws-mail,dc=org\n"
2780 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
2781 "  o=Organization Name,c=Country\n"
2782 msgstr ""
2783 "Het achtervoegsel wordt gebruikts om een \"Distinguished Name\" (or DN) voor "
2784 "een LDAP-ingang te maken. Voorbeeld:\n"
2785 "  dc=claws-mail,dc=org\n"
2786 "  ou=people,dc=domeinnaam,dc=nl\n"
2787 "  o=Organisatie Naam,c=Land\n"
2788
2789 #: src/expldifdlg.c:488
2790 msgid "Relative DN"
2791 msgstr "Relatieve DN"
2792
2793 #: src/expldifdlg.c:495
2794 msgid "Unique ID"
2795 msgstr "Unieke ID"
2796
2797 #: src/expldifdlg.c:503
2798 msgid ""
2799 "The address book Unique ID is used to create a DN that is formatted similar "
2800 "to:\n"
2801 "  uid=102376,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
2802 msgstr ""
2803 "De 'unieke ID' uit het adresboek wordt gebruikt om een DN te maken die er "
2804 "dan ongeveer zo uit komt te zien:\n"
2805 "  uid=102376,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
2806
2807 #: src/expldifdlg.c:516
2808 msgid ""
2809 "The address book Display Name is used to create a DN that is formatted "
2810 "similar to:\n"
2811 "  cn=John Doe,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
2812 msgstr ""
2813 "De 'Weergegeven Naam' uit het adresboek wordt gebruikt om een DN te maken "
2814 "die er dan ongeveer zo uit komt te zien:\n"
2815 "  cn=John Doe,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
2816
2817 #: src/expldifdlg.c:529
2818 msgid ""
2819 "The first Email Address belonging to a person is used to create a DN that is "
2820 "formatted similar to:\n"
2821 "  mail=john.doe@domain.com,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
2822 msgstr ""
2823 "Het eerste e-mailadres van een persoon wordt gebruikt om een DN te maken die "
2824 "er dan ongeveer zo uit komt te zien:\n"
2825 "  mail=john.doe@domain.com,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
2826
2827 #: src/expldifdlg.c:543
2828 msgid ""
2829 "The LDIF file contains several data records that are usually loaded into an "
2830 "LDAP server. Each data record in the LDIF file is uniquely identified by a "
2831 "\"Distinguished Name\" (or DN). The suffix is appended to the \"Relative "
2832 "Distinguished Name\" (or RDN) to create the DN. Please select one of the "
2833 "available RDN options that will be used to create the DN."
2834 msgstr ""
2835 "Een LDIF-bestand bevat verschillende gegevens-records die normaliter in een "
2836 "LDAP-server geladen gaan worden. Elk record wordt uniek geïdentificeerd door "
2837 "een \"Distinguished Name\" (of DN). Het achtervoegsel wordt toegevoegd aan "
2838 "de zogenaamde \"Relative Distinguished Name\" (of RDN) om zo de DN te "
2839 "verkrijgen. Kies hier uit de verschillende opties wat gebruikt moeten worden "
2840 "als RDN."
2841
2842 #: src/expldifdlg.c:556
2843 msgid "Use DN attribute if present in data"
2844 msgstr "Gebruik het DN-attribuut indien aawezig in de data"
2845
2846 #: src/expldifdlg.c:563
2847 msgid ""
2848 "The addressbook may contain entries that were previously imported from an "
2849 "LDIF file. The \"Distinguished Name\" (DN) user attribute, if present in the "
2850 "address book data, may be used in the exported LDIF file. The RDN selected "
2851 "above will be used if the DN user attribute is not found."
2852 msgstr ""
2853 "Het adresboek kan ingangen bevatten die eerder uit een LDIF bestand "
2854 "geïmporteerd zijn, zodoende kunnen de ingangen een \"Distinguished Name\"-"
2855 "attribuut hebben. Dit DN-attribuut kan gebruikt worden in de te exporteren "
2856 "LDIF-bestand. Als de ingang geen DN-attribuut bevat zal de hierboven "
2857 "geselecteerde RDN gebruikt worden."
2858
2859 #: src/expldifdlg.c:574
2860 msgid "Exclude record if no Email Address"
2861 msgstr "Sla ingang zonder e-mailadres over."
2862
2863 #: src/expldifdlg.c:581
2864 msgid ""
2865 "An addressbook may contain entries without Email Addresses. Check this "
2866 "option to ignore these records."
2867 msgstr ""
2868 "Een adresboek kan ingangen zonder e-mailadres bevatten. Vink deze optie aan "
2869 "als je deze ingangen wil overslaan."
2870
2871 #: src/expldifdlg.c:669
2872 msgid "Export Address Book to LDIF File"
2873 msgstr "Exporteren Adresboek naar LDIF-bestand"
2874
2875 #: src/expldifdlg.c:736
2876 msgid "Distguished Name"
2877 msgstr "Distguished Name"
2878
2879 #: src/export.c:120 src/summaryview.c:6368
2880 msgid "Export to mbox file"
2881 msgstr "Exporteer naar mbox-bestand"
2882
2883 #: src/export.c:139
2884 msgid "Locate the folder to export and specify the mbox file."
2885 msgstr "Vind de te exporteren map en geef het mbox-bestand."
2886
2887 #: src/export.c:150
2888 msgid "Source folder:"
2889 msgstr "Bronmap:"
2890
2891 #: src/export.c:156 src/import.c:150
2892 msgid "Mbox file:"
2893 msgstr "Mbox-bestand:"
2894
2895 #: src/export.c:211
2896 msgid "Target mbox filename can't be left empty."
2897 msgstr "Doelmap kan niet leeg gelaten worden."
2898
2899 #: src/export.c:216
2900 msgid "Source folder can't be left empty."
2901 msgstr "Bronmap kan niet leeg gelaten worden"
2902
2903 #: src/export.c:229
2904 msgid "Couldn't find the source folder."
2905 msgstr "Kan de bronmap niet vinden."
2906
2907 #: src/export.c:252
2908 msgid "Select exporting file"
2909 msgstr "Selecteer doelbestand"
2910
2911 #: src/exporthtml.c:805
2912 msgid "Full Name"
2913 msgstr "Volledige naam"
2914
2915 #: src/exporthtml.c:809 src/importldif.c:1028
2916 msgid "Attributes"
2917 msgstr "Attributen"
2918
2919 #: src/exporthtml.c:1010
2920 msgid "Claws Mail Address Book"
2921 msgstr "Claws Mail Adresboek"
2922
2923 #: src/exporthtml.c:1124 src/exportldif.c:601
2924 msgid "Name already exists but is not a directory."
2925 msgstr "Bestand bestaat al maar is geen directory."
2926
2927 #: src/exporthtml.c:1127 src/exportldif.c:604
2928 msgid "No permissions to create directory."
2929 msgstr "Geen toegang om directory aan te maken."
2930
2931 #: src/exporthtml.c:1130 src/exportldif.c:607
2932 msgid "Name is too long."
2933 msgstr "De naam is te lang."
2934
2935 #: src/exporthtml.c:1133 src/exportldif.c:610
2936 msgid "Not specified."
2937 msgstr "Niet aangegeven."
2938
2939 #: src/folder.c:1283 src/foldersel.c:371 src/prefs_folder_item.c:239
2940 msgid "Inbox"
2941 msgstr "Inbox"
2942
2943 #: src/folder.c:1287 src/foldersel.c:375
2944 msgid "Sent"
2945 msgstr "Verzonden"
2946
2947 #: src/folder.c:1291 src/foldersel.c:379 src/prefs_folder_item.c:242
2948 msgid "Queue"
2949 msgstr "Wachtrij"
2950
2951 #: src/folder.c:1295 src/foldersel.c:383 src/prefs_folder_item.c:243
2952 #: src/toolbar.c:376 src/toolbar.c:410 src/toolbar.c:501
2953 msgid "Trash"
2954 msgstr "Prullenbak"
2955
2956 #: src/folder.c:1299 src/foldersel.c:387 src/prefs_folder_item.c:241
2957 msgid "Drafts"
2958 msgstr "Klad"
2959
2960 #: src/folder.c:1578
2961 #, c-format
2962 msgid "Processing (%s)...\n"
2963 msgstr "Bezig met verwerken (%s)...\n"
2964
2965 #: src/folder.c:2514
2966 #, c-format
2967 msgid "Fetching all messages in %s ...\n"
2968 msgstr "Alle berichten selecteren in %s ...\n"
2969
2970 #: src/folder.c:2803
2971 #, c-format
2972 msgid "Copying %s to %s...\n"
2973 msgstr "Bezig met kopiëren van %s naar %s...\n"
2974
2975 #: src/folder.c:2803
2976 #, c-format
2977 msgid "Moving %s to %s...\n"
2978 msgstr "Bezig met verplaatsen van %s naar %s...\n"
2979
2980 #: src/folder.c:3090
2981 #, c-format
2982 msgid "Updating cache for %s..."
2983 msgstr "Cache voor %s wordt bijgewerkt ..."
2984
2985 #: src/folder.c:3801
2986 msgid "Processing messages..."
2987 msgstr "Berichten verwerken..."
2988
2989 #: src/foldersel.c:228
2990 msgid "Select folder"
2991 msgstr "Selecteer map"
2992
2993 #: src/foldersel.c:558 src/imap_gtk.c:141 src/mh_gtk.c:132
2994 msgid "NewFolder"
2995 msgstr "NieuweMap"
2996
2997 #: src/foldersel.c:566 src/imap_gtk.c:149 src/imap_gtk.c:155 src/mh_gtk.c:138
2998 #: src/mh_gtk.c:241
2999 #, c-format
3000 msgid "'%c' can't be included in folder name."
3001 msgstr "'%c' mag niet in de naam van een map voorkomen."
3002
3003 #: src/foldersel.c:576 src/imap_gtk.c:165 src/imap_gtk.c:219 src/mh_gtk.c:148
3004 #: src/mh_gtk.c:248
3005 #, c-format
3006 msgid "The folder '%s' already exists."
3007 msgstr "De map '%s' bestaat al."
3008
3009 #: src/foldersel.c:583 src/imap_gtk.c:171 src/mh_gtk.c:154
3010 #, c-format
3011 msgid "Can't create the folder '%s'."
3012 msgstr "Kan map '%s' niet aanmaken."
3013
3014 #: src/folderview.c:291
3015 msgid "/Mark all re_ad"
3016 msgstr "/_Alles gelezen"
3017
3018 #: src/folderview.c:293
3019 msgid "/_Search folder..."
3020 msgstr "/Map door_zoeken..."
3021
3022 #: src/folderview.c:295
3023 msgid "/Process_ing..."
3024 msgstr "/_Verwerken..."
3025
3026 #: src/folderview.c:300
3027 msgid "/Empty _trash..."
3028 msgstr "/Prullenbak leegmaken..."
3029
3030 #: src/folderview.c:305
3031 msgid "/Send _queue..."
3032 msgstr "/Verzend wacht_rij..."
3033
3034 #: src/folderview.c:424 src/folderview.c:471 src/prefs_folder_column.c:80
3035 msgid "New"
3036 msgstr "Nieuw"
3037
3038 #: src/folderview.c:425 src/folderview.c:472 src/prefs_folder_column.c:81
3039 msgid "Unread"
3040 msgstr "Ongelezen"
3041
3042 #: src/folderview.c:426 src/prefs_folder_column.c:82
3043 msgid "Total"
3044 msgstr "Totaal"
3045
3046 #. TRANSLATORS: This in Number sign in American style
3047 #: src/folderview.c:474 src/summaryview.c:491
3048 msgid "#"
3049 msgstr "#"
3050
3051 #: src/folderview.c:719
3052 msgid "Setting folder info..."
3053 msgstr "Mapinfo wordt ingesteld..."
3054
3055 #: src/folderview.c:773 src/summaryview.c:3453
3056 msgid "Mark all as read"
3057 msgstr "Markeer alles als gelezen"
3058
3059 #: src/folderview.c:774 src/summaryview.c:3454
3060 msgid "Do you really want to mark all mails in this folder as read ?"
3061 msgstr "Wilt u werkelijk alle berichten in deze map als gelezen markeren?"
3062
3063 #: src/folderview.c:1060 src/imap.c:3190 src/mainwindow.c:3923 src/setup.c:90
3064 #, c-format
3065 msgid "Scanning folder %s%c%s ..."
3066 msgstr "Map wordt ingelezen %s%c%s ..."
3067
3068 #: src/folderview.c:1064 src/imap.c:3195 src/mainwindow.c:3928 src/setup.c:95
3069 #, c-format
3070 msgid "Scanning folder %s ..."
3071 msgstr "Map wordt ingelezen %s ..."
3072
3073 #: src/folderview.c:1091
3074 msgid "Rebuild folder tree"
3075 msgstr "Vernieuw mappenboom"
3076
3077 #: src/folderview.c:1092
3078 msgid ""
3079 "Rebuilding the folder tree will remove local caches. Do you want to continue?"
3080 msgstr "Mappenboom vernieuwen verwijdert lokale caches. Wilt u doorgaan?"
3081
3082 #: src/folderview.c:1102
3083 msgid "Rebuilding folder tree..."
3084 msgstr "Mappenboom wordt opnieuw aangemaakt..."
3085
3086 #: src/folderview.c:1104
3087 msgid "Scanning folder tree..."
3088 msgstr "Mappenboom wordt ingelezen ..."
3089
3090 #: src/folderview.c:1175
3091 #, c-format
3092 msgid "Couldn't scan folder %s\n"
3093 msgstr "Kan map '%s' niet inlezen\n"
3094
3095 #: src/folderview.c:1228
3096 msgid "Checking for new messages in all folders..."
3097 msgstr "Alle mappen worden gecontroleerd op nieuwe berichten..."
3098
3099 #: src/folderview.c:2090
3100 #, c-format
3101 msgid "Closing Folder %s..."
3102 msgstr "Map %s wordt gesloten ..."
3103
3104 #: src/folderview.c:2129
3105 #, c-format
3106 msgid "Opening Folder %s..."
3107 msgstr "Map %s wordt geopend ..."
3108
3109 #: src/folderview.c:2142
3110 msgid "Folder could not be opened."
3111 msgstr "Map kon niet worden geopend."
3112
3113 #: src/folderview.c:2303 src/mainwindow.c:2079
3114 msgid "Empty trash"
3115 msgstr "Prullenbak leegmaken"
3116
3117 #: src/folderview.c:2304
3118 msgid "Delete all messages in trash?"
3119 msgstr "Alle berichten uit de prullenbak weggooien?"
3120
3121 #: src/folderview.c:2305 src/mainwindow.c:2081
3122 msgid "+_Empty trash"
3123 msgstr "+Prullenbak leegmaken"
3124
3125 #: src/folderview.c:2349 src/inc.c:1465 src/toolbar.c:2196
3126 msgid "Offline warning"
3127 msgstr "Off-line waarschuwing"
3128
3129 #: src/folderview.c:2350 src/toolbar.c:2197
3130 msgid "You're working offline. Override?"
3131 msgstr "U bent momenteel niet online.  Toch doorgaan?"
3132
3133 #: src/folderview.c:2361 src/toolbar.c:2216
3134 msgid "Send queued messages"
3135 msgstr "Verzend berichten uit de wachtrij"
3136
3137 #: src/folderview.c:2362 src/toolbar.c:2217
3138 msgid "Send all queued messages?"
3139 msgstr "Alle berichten uit de wachtrij verzenden?"
3140
3141 #: src/folderview.c:2363 src/messageview.c:579 src/messageview.c:596
3142 #: src/prefs_account.c:1039 src/toolbar.c:2218
3143 msgid "_Send"
3144 msgstr "_Verzenden"
3145
3146 #: src/folderview.c:2371 src/toolbar.c:2236
3147 msgid "Some errors occurred while sending queued messages."
3148 msgstr ""
3149 "Er is een fout opgetreden bij het verzenden van berichten in de wachtrij."
3150
3151 #: src/folderview.c:2374 src/main.c:1549 src/toolbar.c:2239
3152 #, c-format
3153 msgid ""
3154 "Some errors occurred while sending queued messages:\n"
3155 "%s"
3156 msgstr ""
3157 "Er zijn fouten opgetreden bij het verzenden van berichten in de wachtrij:\n"
3158 "%s"
3159
3160 #: src/folderview.c:2441
3161 #, c-format
3162 msgid "Do you really want to copy folder '%s' in '%s' ?"
3163 msgstr "Wilt u werkelijk map '%s' kopiëren naar '%s'?"
3164
3165 #: src/folderview.c:2442
3166 #, c-format
3167 msgid "Do you really want to make folder '%s' a sub-folder of '%s' ?"
3168 msgstr "Wilt u werkelijk van map '%s' een submap maken van '%s'?"
3169
3170 #: src/folderview.c:2444
3171 msgid "Copy folder"
3172 msgstr "Kopieer map"
3173
3174 #: src/folderview.c:2444
3175 msgid "Move folder"
3176 msgstr "Verplaats map"
3177
3178 #: src/folderview.c:2455
3179 #, c-format
3180 msgid "Copying %s to %s..."
3181 msgstr "Bezig %s te kopiëren naar %s ..."
3182
3183 #: src/folderview.c:2455
3184 #, c-format
3185 msgid "Moving %s to %s..."
3186 msgstr "Bezig %s te verplaatsen naar %s ..."
3187
3188 #: src/folderview.c:2486
3189 msgid "Source and destination are the same."
3190 msgstr "Bron en bestemming zijn hetzelfde."
3191
3192 #: src/folderview.c:2489
3193 msgid "Can't copy a folder to one of its children."
3194 msgstr "Kan een map niet kopiëren naar een van z'n submappen."
3195
3196 #: src/folderview.c:2490
3197 msgid "Can't move a folder to one of its children."
3198 msgstr "Kan een map niet verplaatsen naar een van z'n submappen."
3199
3200 #: src/folderview.c:2493
3201 msgid "Folder moving cannot be done between different mailboxes."
3202 msgstr "Kan een map niet naar een ander postvak verplaatsen."
3203
3204 #: src/folderview.c:2496
3205 msgid "Copy failed!"
3206 msgstr "Kopiëren mislukt!"
3207
3208 #: src/folderview.c:2496
3209 msgid "Move failed!"
3210 msgstr "Verplaatsen mislukt!"
3211
3212 #: src/folderview.c:2532
3213 #, c-format
3214 msgid "Processing configuration for folder %s"
3215 msgstr "Instellingen voor map '%s' wordt verwerkt"
3216
3217 #: src/gedit-print.c:147 src/messageview.c:1519 src/summaryview.c:4124
3218 #: src/toolbar.c:182
3219 msgid "Print"
3220 msgstr "Afdrukken"
3221
3222 #: src/gedit-print.c:245
3223 msgid "Preparing pages..."
3224 msgstr "Pagina's worden klaargemaakt..."
3225
3226 #: src/gedit-print.c:272
3227 #, c-format
3228 msgid "Rendering page %d of %d..."
3229 msgstr "Pagina %d van %d wordt opgebouwd..."
3230
3231 #: src/gedit-print.c:274
3232 #, c-format
3233 msgid "Printing page %d of %d..."
3234 msgstr "Bezig met het afdrukken van pagina %d van %d ..."
3235
3236 #: src/gedit-print.c:296
3237 msgid "Print preview"
3238 msgstr "Afdrukvoorbeeld"
3239
3240 #: src/gedit-print.c:456
3241 msgid "Page %N of %Q"
3242 msgstr "Pagina %N van %Q"
3243
3244 #: src/grouplistdialog.c:173
3245 msgid "Newsgroup subscription"
3246 msgstr "Nieuwsgroep-abonnementen"
3247
3248 #: src/grouplistdialog.c:189
3249 msgid "Select newsgroups for subscription:"
3250 msgstr "Selecteer nieuwsgroepen voor een abonnement:"
3251
3252 #: src/grouplistdialog.c:195
3253 msgid "Find groups:"
3254 msgstr "Zoek nieuwsgroep:"
3255
3256 #: src/grouplistdialog.c:203
3257 msgid " Search "
3258 msgstr " Zoek "
3259
3260 #: src/grouplistdialog.c:215
3261 msgid "Newsgroup name"
3262 msgstr "Naam nieuwsgroep"
3263
3264 #: src/grouplistdialog.c:216
3265 msgid "Messages"
3266 msgstr "Berichten"
3267
3268 #: src/grouplistdialog.c:217
3269 msgid "Type"
3270 msgstr "Type"
3271
3272 #: src/grouplistdialog.c:346
3273 msgid "moderated"
3274 msgstr "gemodereerd"
3275
3276 #: src/grouplistdialog.c:348
3277 msgid "readonly"
3278 msgstr "alleen-lezen"
3279
3280 #: src/grouplistdialog.c:350
3281 msgid "unknown"
3282 msgstr "onbekend"
3283
3284 #: src/grouplistdialog.c:412
3285 msgid "Can't retrieve newsgroup list."
3286 msgstr "Kan groeplijst niet ophalen."
3287
3288 #: src/grouplistdialog.c:447 src/summaryview.c:1265
3289 msgid "Done."
3290 msgstr "Klaar."
3291
3292 #: src/grouplistdialog.c:477
3293 #, c-format
3294 msgid "%d newsgroups received (%s read)"
3295 msgstr "%d nieuwsgroepen (%s gelezen)"
3296
3297 #: src/gtk/about.c:79 src/textview.c:216
3298 msgid "/_Open with Web browser"
3299 msgstr "/_Openen met Webbrowser"
3300
3301 #: src/gtk/about.c:80 src/textview.c:217
3302 msgid "/Copy this _link"
3303 msgstr "/Kopieer deze _koppeling"
3304
3305 #: src/gtk/about.c:138
3306 msgid ""
3307 "Claws Mail is a lightweight, fast and highly-configurable email client.\n"
3308 "\n"
3309 "For further information visit the Claws Mail website:\n"
3310 msgstr ""
3311 "Claws Mail is een lichtgewicht, snelle en zeer configureerbare e-"
3312 "maillezer.\n"
3313 "\n"
3314 "Voor meer informatie bezoek de Claws Mail webstek:\n"
3315
3316 #: src/gtk/about.c:144
3317 msgid ""
3318 "\n"
3319 "\n"
3320 "Claws Mail is free software released under the GPL license. If you wish to "
3321 "donate to the Claws Mail project you can do so at:\n"
3322 msgstr ""
3323 "\n"
3324 "\n"
3325 "Claws Mail is vrije software uitgegeven onder de GPL licentie. Als u een "
3326 "donatie wenst te maken aan het Sylpheed-Claws project, kan dat hier:\n"
3327
3328 #: src/gtk/about.c:159
3329 msgid ""
3330 "\n"
3331 "\n"
3332 "System Information\n"
3333 msgstr ""
3334 "\n"
3335 "\n"
3336 "System Informatiie\n"
3337
3338 #: src/gtk/about.c:165
3339 #, c-format
3340 msgid ""
3341 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
3342 "Locale: %s (charset: %s)\n"
3343 "Operating System: %s %s (%s)"
3344 msgstr ""
3345 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
3346 "Taaldefinitie: %s (tekenset: %s)\n"
3347 "Besturingssysteem: %s %s (%s)"
3348
3349 #: src/gtk/about.c:174
3350 #, c-format
3351 msgid ""
3352 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
3353 "Locale: %s (charset: %s)\n"
3354 "Operating System: %s"
3355 msgstr ""
3356 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
3357 "Taaldefinitie: %s (tekenset: %s)\n"
3358 "Besturingssysteem: %s"
3359
3360 #: src/gtk/about.c:183
3361 #, c-format
3362 msgid ""
3363 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
3364 "Locale: %s (charset: %s)\n"
3365 "Operating System: unknown"
3366 msgstr ""
3367 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
3368 "Taaldefinitie: %s (tekenset: %s)\n"
3369 "Besturingssysteem: unknown"
3370
3371 #: src/gtk/about.c:240 src/prefs_themes.c:706 src/wizard.c:467
3372 msgid "The Claws Mail Team"
3373 msgstr "Het Claws Mail Team"
3374
3375 #: src/gtk/about.c:259
3376 msgid "Previous team members"
3377 msgstr "Voormalige team-leden"
3378
3379 #: src/gtk/about.c:278
3380 msgid "The translation team"
3381 msgstr "Het vertaalteam"
3382
3383 #: src/gtk/about.c:297
3384 msgid "Documentation team"
3385 msgstr "Documentatieteam"
3386
3387 #: src/gtk/about.c:316
3388 msgid "Logo"
3389 msgstr "Logo"
3390
3391 #: src/gtk/about.c:335
3392 msgid "Icons"
3393 msgstr "Pictogrammen"
3394
3395 #: src/gtk/about.c:354
3396 msgid "Contributors"
3397 msgstr "Medewerkers"
3398
3399 #: src/gtk/about.c:402
3400 msgid "Compiled-in Features\n"
3401 msgstr "Ingebouwde eigenschappen\n"
3402
3403 #: src/gtk/about.c:418
3404 msgid ""
3405 "IPv6|adds support for IPv6 addresses, the new internet addressing protocol\n"
3406 msgstr "ondersteuning voor IPv6, het nieuwe internet adressering-protocol\n"
3407
3408 #: src/gtk/about.c:429
3409 msgid "iconv|allows converting to and from different character sets\n"
3410 msgstr "ondersteuning voor het converteren van en naar verschillende tekensets\n"
3411
3412 #: src/gtk/about.c:439
3413 msgid "compface|adds support for the X-Face header\n"
3414 msgstr "ondersteuning voor de X-Face header\n"
3415
3416 #: src/gtk/about.c:449
3417 msgid "OpenSSL|adds support for encrypted connections to servers\n"
3418 msgstr "ondersteuning voor gecodeerde verbindingen met servers\n"
3419
3420 #: src/gtk/about.c:459
3421 msgid "LDAP|adds support for LDAP shared addressbooks\n"
3422 msgstr "ondersteuning voor gedeelde LDAP-adresboeken\n"
3423
3424 #: src/gtk/about.c:469
3425 msgid "JPilot|adds support for PalmOS addressbooks\n"
3426 msgstr "ondersteuning voor PalmOS adresboeken\n"
3427
3428 #: src/gtk/about.c:479
3429 msgid "GNU/aspell|adds support for spell checking\n"
3430 msgstr "ondersteuning voor spellingscontrole\n"
3431
3432 #: src/gtk/about.c:489
3433 msgid "libetpan|adds support for IMAP servers\n"
3434 msgstr "ondersteuning voor IMAP-servers\n"
3435
3436 #: src/gtk/about.c:499
3437 msgid "libgnomeprint|adds support for a complete print dialog\n"
3438 msgstr "ondersteuning voor een volledige afdruk-dialoog\n"
3439
3440 #: src/gtk/about.c:509
3441 msgid "libSM|adds support for session handling\n"
3442 msgstr "ondersteuning voor sessies-beheer\n"
3443
3444 #: src/gtk/about.c:541
3445 msgid ""
3446 "This program is free software; you can redistribute it and/or modify it "
3447 "under the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
3448 "Software Foundation; either version 2, or (at your option) any later "
3449 "version.\n"
3450 "\n"
3451 msgstr ""
3452 "Dit programma is vrije software. U kunt het verspreiden en/of aanpassen "
3453 "binnen de afspraken die in de GNU GPL (General Public License) zijn "
3454 "gepubliceerd. U mag zelf kiezen of u versie 2 of (als u dat wenst) iedere "
3455 "latere versie van het GPL hanteert.\n"
3456 "\n"
3457
3458 #: src/gtk/about.c:547
3459 msgid ""
3460 "This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
3461 "ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
3462 "FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for "
3463 "more details.\n"
3464 "\n"
3465 msgstr ""
3466 "Dit programma wordt verspreid in de hoop dat het nuttig is, maar ZONDER "
3467 "ENIGE GARANTIE. Zelfs zonder de impliciete garantie van VERKOOPWAARDIGHEID "
3468 "of GESCHIKTHEID VOOR ENIG DOEL. Lees de GNU General Public License voor "
3469 "verdere details.\n"
3470 "\n"
3471
3472 #: src/gtk/about.c:553
3473 msgid ""
3474 "You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
3475 "this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 "
3476 "Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA.\n"
3477 "\n"
3478 msgstr ""
3479 "U zou een kopie van de GNU GPL (General Public License) ontvangen moeten "
3480 "hebben bij dit programma. Als dit niet het geval is, dan kun u er een "
3481 "aanvragen bij de Free Software Foundation Inc.,  51 Franklin Street, Fifth "
3482 "Floor, Boston, MA 02110-1301, USA.\n"
3483 "\n"
3484
3485 #: src/gtk/about.c:571
3486 msgid ""
3487 "This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in "
3488 "the OpenSSL Toolkit ("
3489 msgstr ""
3490 "Dit product bevat software ontwikkeld door het OpenSSL-Project voor gebruik "
3491 "in de OpenSSL-Toolkit ("
3492
3493 #: src/gtk/about.c:575
3494 msgid ").\n"
3495 msgstr ").\n"
3496
3497 #: src/gtk/about.c:668
3498 msgid "About Claws Mail"
3499 msgstr "Over Claws Mail"
3500
3501 #: src/gtk/about.c:719
3502 msgid ""
3503 "Copyright (C) 1999-2006\n"
3504 "Hiroyuki Yamamoto <hiro-y@kcn.ne.jp>\n"
3505 "and the Claws Mail team"
3506 msgstr ""
3507 "Auteursrecht (C) 1999-2006\n"
3508 "Hiroyuki Yamamoto <hiro-y@kcn.ne.jp>\n"
3509 "en het Claws Mail team"
3510
3511 #: src/gtk/about.c:733
3512 msgid "_Info"
3513 msgstr "_Info"
3514
3515 #: src/gtk/about.c:739
3516 msgid "_Authors"
3517 msgstr "_Auteurs"
3518
3519 #: src/gtk/about.c:745
3520 msgid "_Features"
3521 msgstr "_Kenmerken"
3522
3523 #: src/gtk/about.c:751
3524 msgid "_License"
3525 msgstr "_Licentie"
3526
3527 #: src/gtk/about.c:759
3528 msgid "_Release Notes"
3529 msgstr "_Opmerkingen bij deze uitgave"
3530
3531 #: src/gtk/colorlabel.c:48 src/prefs_common.c:313
3532 msgid "Orange"
3533 msgstr "Oranje"
3534
3535 #: src/gtk/colorlabel.c:49 src/prefs_common.c:317
3536 msgid "Red"
3537 msgstr "Rood"
3538
3539 #: src/gtk/colorlabel.c:50 src/prefs_common.c:321
3540 msgid "Pink"
3541 msgstr "Roze"
3542
3543 #: src/gtk/colorlabel.c:51 src/prefs_common.c:325
3544 msgid "Sky blue"
3545 msgstr "Hemelsblauw"
3546
3547 #: src/gtk/colorlabel.c:52 src/prefs_common.c:329
3548 msgid "Blue"
3549 msgstr "Blauw"
3550
3551 #: src/gtk/colorlabel.c:53 src/prefs_common.c:333
3552 msgid "Green"
3553 msgstr "Groen"
3554
3555 #: src/gtk/colorlabel.c:54 src/prefs_common.c:337
3556 msgid "Brown"
3557 msgstr "Bruin"
3558
3559 #: src/gtk/foldersort.c:156
3560 msgid "Set folder order"
3561 msgstr "Bepaal map volgorde"
3562
3563 #: src/gtk/foldersort.c:190
3564 msgid "Move folders up or down to change the sort order in the folder list."
3565 msgstr ""
3566 "Beweeg mappen op of neer om de sorteervolgorde in de mappenboom te "
3567 "veranderen."
3568
3569 #: src/gtk/foldersort.c:214
3570 msgid "Folders"
3571 msgstr "Mappen"
3572
3573 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:272
3574 msgid "Configuration"
3575 msgstr "Instellingen"
3576
3577 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:273
3578 msgid "Configuration options for the print job"
3579 msgstr "Instellingen voor de printopdracht"
3580
3581 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:280
3582 msgid "Source Buffer"
3583 msgstr "Bronbuffer"
3584
3585 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:281
3586 msgid "GtkTextBuffer object to print"
3587 msgstr "Het te printen GtkTextBuffer-object"
3588
3589 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:287
3590 msgid "Tabs Width"
3591 msgstr "Tabbreedte"
3592
3593 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:288
3594 msgid "Width in equivalent space characters of tabs"
3595 msgstr "Breedte van tab in hoeveelheid spatie-equivalenten"
3596
3597 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:295
3598 msgid "Wrap Mode"
3599 msgstr "Afbreekmodus"
3600
3601 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:296
3602 msgid "Word wrapping mode"
3603 msgstr "Regelafbreekmodus"
3604
3605 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:303
3606 msgid "Highlight"
3607 msgstr "Syntaxmarkering"
3608
3609 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:304
3610 msgid "Whether to print the document with highlighted syntax"
3611 msgstr "Wel/niet printen met syntaxmarkering"
3612
3613 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:312
3614 msgid "Font"
3615 msgstr "Lettertype"
3616
3617 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:313
3618 msgid "GnomeFont name to use for the document text (deprecated)"
3619 msgstr "GnomeFont-naam om te gebruiken voor de documenttekst (deprecated)"
3620
3621 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:320
3622 msgid "Font Description"
3623 msgstr "Lettertype-beschrijving"
3624
3625 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:321
3626 msgid "Font to use for the document text (e.g. \"Monospace 10\")"
3627 msgstr "Lettertype om te gebruiken voor documenttekst (bijv. \"Monospace 10\")"
3628
3629 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:328 src/gtk/gtksourceprintjob.c:336
3630 msgid "Numbers Font"
3631 msgstr "Lettertype voor regelnummers"
3632
3633 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:329
3634 msgid "GnomeFont name to use for the line numbers (deprecated)"
3635 msgstr "GnomeFont-naam om te gebruiken voor de regelnummers (deprecated)"
3636
3637 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:337
3638 msgid "Font description to use for the line numbers"
3639 msgstr "Lettertype-beschrijving voor regelnummers"
3640
3641 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:344
3642 msgid "Print Line Numbers"
3643 msgstr "Druk regelnummers af"
3644
3645 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:345
3646 msgid "Interval of printed line numbers (0 means no numbers)"
3647 msgstr "Interval van afgedrukte regelnummers (0 betekend geen numbers)"
3648
3649 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:352
3650 msgid "Print Header"
3651 msgstr "Print kop"
3652
3653 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:353
3654 msgid "Whether to print a header in each page"
3655 msgstr "Wel/niet een kop printen op iedere pagina"
3656
3657 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:360
3658 msgid "Print Footer"
3659 msgstr "Print voettekst"
3660
3661 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:361
3662 msgid "Whether to print a footer in each page"
3663 msgstr "Wel/niet een voettekst printen op iedere pagina"
3664
3665 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:368
3666 msgid "Header and Footer Font"
3667 msgstr "Lettertype voor kop- en voettekst"
3668
3669 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:369
3670 msgid "GnomeFont name to use for the header and footer (deprecated)"
3671 msgstr "GnomeFont-naam om te gebruiken voor kop- en voettekst (deprecated)"
3672
3673 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:376
3674 msgid "Header and Footer Font Description"
3675 msgstr "Lettertype-beschrijving voor kop- en voettekst"
3676
3677 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:377
3678 msgid "Font to use for headers and footers (e.g. \"Monospace 10\")"
3679 msgstr ""
3680 "Lettertype om te gebruiken voor kop- en voettekst (bijv. \"Monospace 10\")"
3681
3682 #: src/gtk/gtkaspell.c:632
3683 msgid "No dictionary selected."
3684 msgstr "Geen woordenboek ingesteld."
3685
3686 #: src/gtk/gtkaspell.c:868 src/gtk/gtkaspell.c:1869 src/gtk/gtkaspell.c:2164
3687 msgid "Normal Mode"
3688 msgstr "Normale Modus"
3689
3690 #: src/gtk/gtkaspell.c:870 src/gtk/gtkaspell.c:1875 src/gtk/gtkaspell.c:2176
3691 msgid "Bad Spellers Mode"
3692 msgstr "Veel spelfouten modus"
3693
3694 #: src/gtk/gtkaspell.c:909
3695 msgid "Unknown suggestion mode."
3696 msgstr "Onbekende suggestiemodus."
3697
3698 #: src/gtk/gtkaspell.c:1200
3699 msgid "No misspelled word found."
3700 msgstr "Geen onjuist gespelde woorden gevonden."
3701
3702 #: src/gtk/gtkaspell.c:1548
3703 msgid "Replace unknown word"
3704 msgstr "Vervang onbekend woord"
3705
3706 #: src/gtk/gtkaspell.c:1563
3707 #, c-format
3708 msgid "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Replace \"%s\" with: </span>"
3709 msgstr "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Vervang \"%s\" met: </span>"
3710
3711 #: src/gtk/gtkaspell.c:1608
3712 msgid ""
3713 "Holding down Control key while pressing Enter\n"
3714 "will learn from mistake.\n"
3715 msgstr ""
3716 "Houd Control ingedrukt en druk op Enter\n"
3717 "om woord te leren.\n"
3718
3719 #: src/gtk/gtkaspell.c:1863 src/gtk/gtkaspell.c:2152
3720 msgid "Fast Mode"
3721 msgstr "Snelle modus"
3722
3723 #: src/gtk/gtkaspell.c:1970
3724 #, c-format
3725 msgid "\"%s\" unknown in %s"
3726 msgstr "\"%s\" onbekend in %s"
3727
3728 #: src/gtk/gtkaspell.c:1984
3729 msgid "Accept in this session"
3730 msgstr "Accepteren in deze sessie"
3731
3732 #: src/gtk/gtkaspell.c:1994
3733 msgid "Add to personal dictionary"
3734 msgstr "Toevoegen aan persoonlijk woordenboek"
3735
3736 #: src/gtk/gtkaspell.c:2004
3737 msgid "Replace with..."
3738 msgstr "Vervangen door..."
3739
3740 #: src/gtk/gtkaspell.c:2017
3741 #, c-format
3742 msgid "Check with %s"
3743 msgstr "Controleren met %s"
3744
3745 #: src/gtk/gtkaspell.c:2039
3746 msgid "(no suggestions)"
3747 msgstr "(geen suggesties)"
3748
3749 #: src/gtk/gtkaspell.c:2050 src/gtk/gtkaspell.c:2229
3750 msgid "More..."
3751 msgstr "Verder..."
3752
3753 #: src/gtk/gtkaspell.c:2114
3754 #, c-format
3755 msgid "Dictionary: %s"
3756 msgstr "Woordenboek: %s"
3757
3758 #: src/gtk/gtkaspell.c:2127
3759 #, c-format
3760 msgid "Use alternate (%s)"
3761 msgstr "Gebruik andere (%s)"
3762
3763 #: src/gtk/gtkaspell.c:2138
3764 msgid "Use both dictionaries"
3765 msgstr "Gebruik beide woordenlijsten"
3766
3767 #: src/gtk/gtkaspell.c:2192 src/prefs_spelling.c:218
3768 msgid "Check while typing"
3769 msgstr "Controleer tijdens typen"
3770
3771 #: src/gtk/gtkaspell.c:2208
3772 msgid "Change dictionary"
3773 msgstr "Andere woordenboek"
3774
3775 #: src/gtk/gtkaspell.c:2340
3776 #, c-format
3777 msgid ""
3778 "The spell checker could not change dictionary.\n"
3779 "%s"
3780 msgstr ""
3781 "De spellingcontrole kon de woordenlijst niet veranderen.\n"
3782 "%s"
3783
3784 #: src/gtk/gtkaspell.c:2386
3785 #, c-format
3786 msgid ""
3787 "The spell checker could not change the alternate dictionary.\n"
3788 "%s"
3789 msgstr ""
3790 "De spellingcontrole kon de alternatieve woordenlijst niet veranderen.\n"
3791 "%s"
3792
3793 #: src/gtk/icon_legend.c:67
3794 msgid "New message"
3795 msgstr "Nieuw"
3796
3797 #: src/gtk/icon_legend.c:68
3798 msgid "Unread message"
3799 msgstr "Ongelezen"
3800
3801 #: src/gtk/icon_legend.c:69
3802 msgid "Message has been replied to"
3803 msgstr "Is beantwoord"
3804
3805 #: src/gtk/icon_legend.c:70
3806 msgid "Message has been forwarded"
3807 msgstr "Is doorgestuurd"
3808
3809 #: src/gtk/icon_legend.c:71
3810 msgid "Message is in an ignored thread"
3811 msgstr "In een 'genegeerd' draadje"
3812
3813 #: src/gtk/icon_legend.c:72
3814 msgid "Message is spam"
3815 msgstr "Is spam"
3816
3817 #: src/gtk/icon_legend.c:74
3818 msgid "Message has attachment(s)"
3819 msgstr "Heeft bijvoegsels"
3820
3821 #: src/gtk/icon_legend.c:75
3822 msgid "Digitally signed message"
3823 msgstr "Digitaal ondertekend"
3824
3825 #: src/gtk/icon_legend.c:76
3826 msgid "Encrypted message"
3827 msgstr "Versleuteld"
3828
3829 #: src/gtk/icon_legend.c:77
3830 msgid "Message is signed and has attachment(s)"
3831 msgstr "Ondertekend en heeft bijvoegsel(s)"
3832
3833 #: src/gtk/icon_legend.c:78
3834 msgid "Message is encrypted and has attachment(s)"
3835 msgstr "Versleuteld en heeft bijvoegsel(s)"
3836
3837 #: src/gtk/icon_legend.c:80
3838 msgid "Marked message"
3839 msgstr "Gemarkeerd"
3840
3841 #: src/gtk/icon_legend.c:81
3842 msgid "Message is marked for deletion"
3843 msgstr "Bericht is gemarkeerd voor verwijderen"
3844
3845 #: src/gtk/icon_legend.c:82
3846 msgid "Message is marked for moving"
3847 msgstr "Bericht is gemarkeerd voor verplaatsen"
3848
3849 #: src/gtk/icon_legend.c:83
3850 msgid "Message is marked for copying"
3851 msgstr "Bericht is gemarkeerd voor kopieeren"
3852
3853 #: src/gtk/icon_legend.c:85
3854 msgid "Locked message"
3855 msgstr "Opslot"
3856
3857 #: src/gtk/icon_legend.c:87
3858 msgid "Folder (normal, opened)"
3859 msgstr "Map (normaal, geopend)"
3860
3861 #: src/gtk/icon_legend.c:88
3862 msgid "Folder with read messages hidden"
3863 msgstr "Map met gelezen berichten verborgen"
3864
3865 #: src/gtk/icon_legend.c:89
3866 msgid "Folder contains marked messages"
3867 msgstr "Map bevat gemarkeerde berichten"
3868
3869 #: src/gtk/icon_legend.c:122
3870 msgid "Icon Legend"
3871 msgstr "Pictogramlegenda"
3872
3873 #: src/gtk/icon_legend.c:140
3874 msgid ""
3875 "<span weight=\"bold\">The following icons are used to show the status of "
3876 "messages and folders:</span>"
3877 msgstr ""
3878 "<span weight=\"bold\">De volgende pictogrammen worden gebruikt om de status "
3879 "van een bericht of map weer te geven:</span>"
3880
3881 #: src/gtk/inputdialog.c:189
3882 #, c-format
3883 msgid "Input password for %s on %s:"
3884 msgstr "Geef wachtwoord voor %s op %s:"
3885
3886 #: src/gtk/inputdialog.c:191
3887 msgid "Input password"
3888 msgstr "Geef wachtwoord"
3889
3890 #: src/gtk/inputdialog.c:278
3891 msgid "Remember this"
3892 msgstr "Onthoud dit"
3893
3894 #: src/gtk/logwindow.c:87
3895 msgid "Protocol log"
3896 msgstr "Protocol log"
3897
3898 #: src/gtk/logwindow.c:384
3899 msgid "Clear _Log"
3900 msgstr "Leeg log"
3901
3902 #: src/gtk/pluginwindow.c:150 src/gtk/pluginwindow.c:155
3903 msgid ""
3904 "\n"
3905 "\n"
3906 "Version: "
3907 msgstr ""
3908 "\n"
3909 "\n"
3910 "Versie: "
3911
3912 #: src/gtk/pluginwindow.c:153
3913 msgid "Error: "
3914 msgstr "Fout: "
3915
3916 #: src/gtk/pluginwindow.c:154
3917 msgid "Plugin is not functional."
3918 msgstr "Plugin werkt niet."
3919
3920 #: src/gtk/pluginwindow.c:185
3921 msgid "Select the Plugins to load"
3922 msgstr "Selecteer de te laden plugins"
3923
3924 #: src/gtk/pluginwindow.c:200
3925 #, c-format
3926 msgid ""
3927 "The following error occured while loading %s :\n"
3928 "\n"
3929 "%s\n"
3930 msgstr ""
3931 "De volgende fout trad op bij het laden van %s :\n"
3932 "\n"
3933 "%s\n"
3934
3935 #: src/gtk/pluginwindow.c:286 src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:211
3936 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:75
3937 #: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:514
3938 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:548
3939 msgid "Plugins"
3940 msgstr "Plugins"
3941
3942 #: src/gtk/pluginwindow.c:319 src/prefs_summaries.c:211
3943 msgid "Description"
3944 msgstr "Beschrijving"
3945
3946 #: src/gtk/pluginwindow.c:336
3947 msgid "More plugins are available from the Claws Mail website."
3948 msgstr "Meer plugins zijn beschikbaar van de Claws Mail webstek."
3949
3950 #: src/gtk/pluginwindow.c:342 src/prefs_themes.c:866
3951 msgid "Get more..."
3952 msgstr "Haal er meer..."
3953
3954 #: src/gtk/pluginwindow.c:356
3955 msgid "Load Plugin..."
3956 msgstr "Laad plugin..."
3957
3958 #: src/gtk/pluginwindow.c:357
3959 msgid "Unload Plugin"
3960 msgstr "Laad plugin uit"
3961
3962 #: src/gtk/pluginwindow.c:384
3963 msgid "Click here to load one or more plugins"
3964 msgstr "Klik hier om een of meerdere plugins te laden"
3965
3966 #: src/gtk/pluginwindow.c:388
3967 msgid "Unload the selected plugin"
3968 msgstr "Ontlaad de geselecteerde plugins"
3969
3970 #: src/gtk/pluginwindow.c:455
3971 msgid "Loaded plugins"
3972 msgstr "Plugins geladen"
3973
3974 #: src/gtk/prefswindow.c:527
3975 msgid "Page Index"
3976 msgstr "Pagina-inhoudsopgave"
3977
3978 #: src/gtk/progressdialog.c:140 src/prefs_account.c:769
3979 #: src/prefs_filtering_action.c:378 src/prefs_filtering.c:377
3980 #: src/prefs_filtering.c:1490
3981 msgid "Account"
3982 msgstr "Account"
3983
3984 #: src/gtk/progressdialog.c:148 src/gtk/sslcertwindow.c:136
3985 #: src/prefs_summary_column.c:80 src/summaryview.c:2376
3986 msgid "Status"
3987 msgstr "Status"
3988
3989 #: src/gtk/quicksearch.c:331
3990 msgid "all messages"
3991 msgstr "alle berichten"
3992
3993 #: src/gtk/quicksearch.c:332
3994 msgid "messages whose age is greater than #"
3995 msgstr "berichten die ouder zijn dan #"
3996
3997 #: src/gtk/quicksearch.c:333
3998 msgid "messages whose age is less than #"
3999 msgstr "berichten die jonger zijn dan #"
4000
4001 #: src/gtk/quicksearch.c:334
4002 msgid "messages which contain S in the message body"
4003 msgstr "berichten waarvan de berichttekst S bevat"
4004
4005 #: src/gtk/quicksearch.c:335
4006 msgid "messages which contain S in the whole message"
4007 msgstr "berichten waarin S voorkomt (in berichttekst of headers)"
4008
4009 #: src/gtk/quicksearch.c:336
4010 msgid "messages carbon-copied to S"
4011 msgstr "berichten waarvan S een kopie (cc) onving"
4012
4013 #: src/gtk/quicksearch.c:337
4014 msgid "message is either to: or cc: to S"
4015 msgstr "berichten die S ontving (zowel to: als cc:)"
4016
4017 #: src/gtk/quicksearch.c:338
4018 msgid "deleted messages"
4019 msgstr "verwijderde berichten"
4020
4021 #: src/gtk/quicksearch.c:339
4022 msgid "messages which contain S in the Sender field"
4023 msgstr "berichten waarin S voorkomt in het veld 'Afzender'"
4024
4025 #: src/gtk/quicksearch.c:340
4026 msgid "true if execute \"S\" succeeds"
4027 msgstr "waar als de uitvoer van \"S\" succesvol is"
4028
4029 #: src/gtk/quicksearch.c:341
4030 msgid "messages originating from user S"
4031 msgstr "berichten die komen van gebruiker S"
4032
4033 #: src/gtk/quicksearch.c:342
4034 msgid "forwarded messages"
4035 msgstr "doorgestuurde berichten"
4036
4037 #: src/gtk/quicksearch.c:343
4038 msgid "messages which contain header S"
4039 msgstr "berichten die header S bevatten"
4040
4041 #: src/gtk/quicksearch.c:344
4042 msgid "messages which contain S in Message-ID header"
4043 msgstr "berichten waarin S in de header 'Message-ID' voorkomt"
4044
4045 #: src/gtk/quicksearch.c:345
4046 msgid "messages which contain S in inreplyto header"
4047 msgstr "berichten waarin S in de header 'inreplyto' voorkomt"
4048
4049 #: src/gtk/quicksearch.c:346
4050 msgid "messages which are marked with color #"
4051 msgstr "berichten die zijn gemarkeerd met kleur #"
4052
4053 #: src/gtk/quicksearch.c:347
4054 msgid "locked messages"
4055 msgstr "berichten die opslot zitten"
4056
4057 #: src/gtk/quicksearch.c:348
4058 msgid "messages which are in newsgroup S"
4059 msgstr "berichten in newsgroup S"
4060
4061 #: src/gtk/quicksearch.c:349
4062 msgid "new messages"
4063 msgstr "nieuwe berichten"
4064
4065 #: src/gtk/quicksearch.c:350
4066 msgid "old messages"
4067 msgstr "oude berichten"
4068
4069 #: src/gtk/quicksearch.c:351
4070 msgid "incomplete messages (not entirely downloaded)"
4071 msgstr "niet complete berichten (niet geheel opgehaald)"
4072
4073 #: src/gtk/quicksearch.c:352
4074 msgid "messages which have been replied to"
4075 msgstr "berichten die zijn beantwoord"
4076
4077 #: src/gtk/quicksearch.c:353
4078 msgid "read messages"
4079 msgstr "gelezen berichten"
4080
4081 #: src/gtk/quicksearch.c:354
4082 msgid "messages which contain S in subject"
4083 msgstr "berichten waarin S voorkomt in het onderwerp"
4084
4085 #: src/gtk/quicksearch.c:355
4086 msgid "messages whose score is equal to #"
4087 msgstr "berichten waarvan de score gelijk is aan #"
4088
4089 #: src/gtk/quicksearch.c:356
4090 msgid "messages whose score is greater than #"
4091 msgstr "berichten waarvan de score hoger is dan #"
4092
4093 #: src/gtk/quicksearch.c:357
4094 msgid "messages whose score is lower than #"
4095 msgstr "berichten waarvan de score lager is dan #"
4096
4097 #: src/gtk/quicksearch.c:358
4098 msgid "messages whose size is equal to #"
4099 msgstr "berichten met grootte gelijk is aan #"
4100
4101 #: src/gtk/quicksearch.c:359
4102 msgid "messages whose size is greater than #"
4103 msgstr "berichten die groter zijn dan #"
4104
4105 #: src/gtk/quicksearch.c:360
4106 msgid "messages whose size is smaller than #"
4107 msgstr "berichten die kleiner zijn dan #"
4108
4109 #: src/gtk/quicksearch.c:361
4110 msgid "messages which have been sent to S"
4111 msgstr "berichten die zijn gestuurd aan S"
4112
4113 #: src/gtk/quicksearch.c:362
4114 msgid "marked messages"
4115 msgstr "gemarkeerde berichten"
4116
4117 #: src/gtk/quicksearch.c:363
4118 msgid "unread messages"
4119 msgstr "ongelezen berichten"
4120
4121 #: src/gtk/quicksearch.c:364
4122 msgid "messages which contain S in References header"
4123 msgstr "berichten waarin S in de header 'References' voorkomt"
4124
4125 #: src/gtk/quicksearch.c:365
4126 #, c-format
4127 msgid "messages returning 0 when passed to command - %F is message file"
4128 msgstr ""
4129 "berichten die 0 teruggeven als ze aan opdracht worden doorgegeven - %F is "
4130 "bestand met het bericht"
4131
4132 #: src/gtk/quicksearch.c:366
4133 msgid "messages which contain S in X-Label header"
4134 msgstr "berichten waarin S in de header 'X-label' voorkomt"
4135
4136 #: src/gtk/quicksearch.c:368
4137 msgid "logical AND operator"
4138 msgstr "logische EN operator"
4139
4140 #: src/gtk/quicksearch.c:369
4141 msgid "logical OR operator"
4142 msgstr "logische OF-operator"
4143
4144 #: src/gtk/quicksearch.c:370
4145 msgid "logical NOT operator"
4146 msgstr "logische NIET-operator"
4147
4148 #: src/gtk/quicksearch.c:371
4149 msgid "case sensitive search"
4150 msgstr "hoofdlettergevoelig zoeken"
4151
4152 #: src/gtk/quicksearch.c:373
4153 msgid "all filtering expressions are allowed"
4154 msgstr "alle filter-uitdrukkingen zijn toegestaan"
4155
4156 #: src/gtk/quicksearch.c:381 src/summary_search.c:397
4157 msgid "Extended Search"
4158 msgstr "Uitgebreid zoeken"
4159
4160 #: src/gtk/quicksearch.c:382
4161 msgid ""
4162 "Extended Search allows the user to define criteria that messages must have "
4163 "in order to match and be displayed in the message list.\n"
4164 "\n"
4165 "The following symbols can be used:"
4166 msgstr ""
4167 "Met 'Uitgebreid zoeken' kunt u criteria opstellen waaraan berichten moeten "
4168 "voldoen alvorens ze zichtbaar worden in de berichtenlijst.\n"
4169 "\n"
4170 "De volgende symbolen kunnen worden gebruikt:"
4171
4172 #: src/gtk/quicksearch.c:478 src/prefs_compose_writing.c:239
4173 #: src/prefs_filtering_action.c:1080 src/prefs_matcher.c:158
4174 #: src/prefs_matcher.c:1866 src/prefs_summary_column.c:82
4175 #: src/prefs_template.c:190 src/quote_fmt.c:47 src/summaryview.c:486
4176 msgid "Subject"
4177 msgstr "Onderwerp"
4178
4179 #: src/gtk/quicksearch.c:482 src/prefs_filtering_action.c:1081
4180 #: src/prefs_matcher.c:159 src/prefs_matcher.c:1867
4181 #: src/prefs_summary_column.c:83 src/quote_fmt.c:42 src/summaryview.c:487
4182 msgid "From"
4183 msgstr "Afzender"
4184
4185 #: src/gtk/quicksearch.c:486 src/prefs_filtering_action.c:1082
4186 #: src/prefs_matcher.c:159 src/prefs_matcher.c:1868
4187 #: src/prefs_summary_column.c:84 src/prefs_template.c:187 src/quote_fmt.c:48
4188 #: src/summaryview.c:488
4189 msgid "To"
4190 msgstr "Aan"
4191
4192 #: src/gtk/quicksearch.c:497
4193 msgid "Recursive"
4194 msgstr "Recursief"
4195
4196 #: src/gtk/quicksearch.c:507
4197 msgid "Sticky"
4198 msgstr "Plakkend"
4199
4200 #: src/gtk/quicksearch.c:517
4201 msgid "Type-ahead"
4202 msgstr ""
4203
4204 #: src/gtk/quicksearch.c:548
4205 msgid " Clear "
4206 msgstr " Wissen "
4207
4208 #: src/gtk/quicksearch.c:569 src/summary_search.c:350
4209 msgid "Edit search criteria"
4210 msgstr "Bewerk zoekcriterie"
4211
4212 #: src/gtk/quicksearch.c:575
4213 msgid " Extended Symbols... "
4214 msgstr " Uitgebreide symbolen... "
4215
4216 #: src/gtk/quicksearch.c:1025 src/summaryview.c:1073
4217 #, c-format
4218 msgid "Searching in %s... \n"
4219 msgstr "Bezig met zoeken in %s...\n"
4220
4221 #: src/gtk/sslcertwindow.c:129 src/gtk/sslcertwindow.c:282
4222 #: src/gtk/sslcertwindow.c:322 src/gtk/sslcertwindow.c:376
4223 msgid "correct"
4224 msgstr "correct"
4225
4226 #: src/gtk/sslcertwindow.c:134
4227 msgid "Owner"
4228 msgstr "Eigenaar"
4229
4230 #: src/gtk/sslcertwindow.c:135
4231 msgid "Signer"
4232 msgstr "Ondergetekende"
4233
4234 #: src/gtk/sslcertwindow.c:142 src/gtk/sslcertwindow.c:163
4235 #: src/prefs_themes.c:883
4236 msgid "Name: "
4237 msgstr "Naam: "
4238
4239 #: src/gtk/sslcertwindow.c:149 src/gtk/sslcertwindow.c:170
4240 msgid "Organization: "
4241 msgstr "Organisatie: "
4242
4243 #: src/gtk/sslcertwindow.c:156 src/gtk/sslcertwindow.c:177
4244 msgid "Location: "
4245 msgstr "Locatie: "
4246
4247 #: src/gtk/sslcertwindow.c:184
4248 msgid "Fingerprint: "
4249 msgstr "Sleutel vingerafdruk: "
4250
4251 #: src/gtk/sslcertwindow.c:190
4252 msgid "Signature status: "
4253 msgstr "Status van ondertekening: "
4254
4255 #: src/gtk/sslcertwindow.c:196
4256 msgid "Expires on: "
4257 msgstr "Verloopt op: "
4258
4259 #: src/gtk/sslcertwindow.c:257
4260 #, c-format
4261 msgid "SSL certificate for %s"
4262 msgstr "SSL-certificaat voor %s"
4263
4264 #: src/gtk/sslcertwindow.c:273
4265 #, c-format
4266 msgid ""
4267 "Certificate for %s is unknown.\n"
4268 "Do you want to accept it?"
4269 msgstr ""
4270 "Certificaat voor %s is onbekend.\n"
4271 "Wilt u het accepteren?"
4272
4273 #: src/gtk/sslcertwindow.c:284 src/gtk/sslcertwindow.c:324
4274 #: src/gtk/sslcertwindow.c:378
4275 #, c-format
4276 msgid "Signature status: %s"
4277 msgstr "Status van ondertekening: %s"
4278
4279 #: src/gtk/sslcertwindow.c:291 src/gtk/sslcertwindow.c:331
4280 msgid "_View certificate"
4281 msgstr "_Bekijk certificaat"
4282
4283 #: src/gtk/sslcertwindow.c:296
4284 msgid "Unknown SSL Certificate"
4285 msgstr "Onbekend SSL-certificaat"
4286
4287 #: src/gtk/sslcertwindow.c:297 src/gtk/sslcertwindow.c:337
4288 #: src/gtk/sslcertwindow.c:390
4289 msgid "_Cancel connection"
4290 msgstr "Verbinding afbreken"
4291
4292 #: src/gtk/sslcertwindow.c:297 src/gtk/sslcertwindow.c:390
4293 msgid "_Accept and save"
4294 msgstr "_Accepteer en sla op"
4295
4296 #: src/gtk/sslcertwindow.c:313
4297 #, c-format
4298 msgid ""
4299 "Certificate for %s is expired.\n"
4300 "Do you want to continue?"
4301 msgstr ""
4302 "Certificaat voor %s is verlopen.\n"
4303 "Wilt u het accepteren?"
4304
4305 #: src/gtk/sslcertwindow.c:336
4306 msgid "Expired SSL Certificate"
4307 msgstr "Verlopen SSL-certificaa"
4308
4309 #: src/gtk/sslcertwindow.c:337
4310 msgid "_Accept"
4311 msgstr "_Accepteer"
4312
4313 #: src/gtk/sslcertwindow.c:355
4314 msgid "New certificate:"
4315 msgstr "Nieuw certificaat:"
4316
4317 #: src/gtk/sslcertwindow.c:360
4318 msgid "Known certificate:"
4319 msgstr "Bekend certificaat:"
4320
4321 #: src/gtk/sslcertwindow.c:367
4322 #, c-format
4323 msgid "Certificate for %s has changed. Do you want to accept it?"
4324 msgstr "Certificaat voor %s is veranderd. Wilt u het accepteren?"
4325
4326 #: src/gtk/sslcertwindow.c:385
4327 msgid "_View certificates"
4328 msgstr "_Bekijk certificaten"
4329
4330 #: src/gtk/sslcertwindow.c:389
4331 msgid "Changed SSL Certificate"
4332 msgstr "Veranderde SSL-certificaten"
4333
4334 #: src/headerview.c:195 src/summaryview.c:2784 src/summaryview.c:2795
4335 msgid "(No From)"
4336 msgstr "(Geen afzender)"
4337
4338 #: src/headerview.c:210 src/summaryview.c:2819 src/summaryview.c:2822
4339 msgid "(No Subject)"
4340 msgstr "(Geen onderwerp)"
4341
4342 #: src/image_viewer.c:283
4343 msgid "Filename:"
4344 msgstr "Bestandsnaam:"
4345
4346 #: src/image_viewer.c:290
4347 msgid "Filesize:"
4348 msgstr "Bestandsgrootte:"
4349
4350 #: src/image_viewer.c:311
4351 msgid "Load Image"
4352 msgstr "Laad afbeelding"
4353
4354 #: src/image_viewer.c:317
4355 msgid "Content-Type:"
4356 msgstr "Inhoudtype:"
4357
4358 #: src/imap.c:632
4359 msgid ""
4360 "\n"
4361 "\n"
4362 "CRAM-MD5 logins only work if libetpan has been compiled with SASL support "
4363 "and the CRAM-MD5 SASL plugin is installed."
4364 msgstr ""
4365 "\n"
4366 "\n"
4367 "CRAM-MD5 logins werken alleen als libetpan gecompileerd is met SASL-"
4368 "ondersteuning en de CRFAM-MD5 SASL plugin geïnstalleerd is."
4369
4370 #: src/imap.c:639
4371 #, c-format
4372 msgid "Connection to %s failed: login refused.%s"
4373 msgstr "Verbinding maken met %s mislukt: login afgewezen.%s"
4374
4375 #: src/imap.c:643
4376 #, c-format
4377 msgid "Connection to %s failed: login refused.%s\n"
4378 msgstr "Verbinding maken met %s mislukt: login afgewezen.%s\n"
4379
4380 #: src/imap.c:660
4381 #, c-format
4382 msgid "Connecting to %s failed"
4383 msgstr "Verbinding maken met %s mislukt"
4384
4385 #: src/imap.c:665 src/imap.c:668
4386 #, c-format
4387 msgid "IMAP4 connection to %s has been disconnected. Reconnecting...\n"
4388 msgstr ""
4389 "IMAP4 verbinding naar %s is verbroken. Contact wordt opnieuw gelegd...\n"
4390
4391 #: src/imap.c:717 src/imap.c:2239 src/imap.c:2737 src/imap.c:2822
4392 #: src/imap.c:3156 src/imap.c:3914
4393 msgid "Claws Mail needs network access in order to access the IMAP server."
4394 msgstr ""
4395 "Claws Mail heeft netwerktoegang nodig voor toegang tot de IMAP-server."
4396
4397 #: src/imap.c:789 src/inc.c:770 src/news.c:295 src/send_message.c:299
4398 msgid "Insecure connection"
4399 msgstr "Onveilige verbinding"
4400
4401 #: src/imap.c:790 src/inc.c:771 src/news.c:296 src/send_message.c:300
4402 msgid ""
4403 "This connection is configured to be secured using SSL, but SSL is not "
4404 "available in this build of Claws Mail. \n"
4405 "\n"
4406 "Do you want to continue connecting to this server? The communication would "
4407 "not be secure."
4408 msgstr ""
4409 "Deze verbinding is geconfigureerd om beveiligd te worden met SSL, maar SSL "
4410 "is niet beschikbaar in deze 'build' van Claws Mail. \n"
4411 "\n"
4412 "Wilt u de verbinding met deze server toch maken? De communicatie wordt dan "
4413 "niet beveiligd."
4414
4415 #: src/imap.c:796 src/inc.c:777 src/news.c:302 src/send_message.c:306
4416 msgid "Con_tinue connecting"
4417 msgstr "Verbinding _hervatten"
4418
4419 #: src/imap.c:806
4420 #, c-format
4421 msgid "Connecting to IMAP4 server: %s..."
4422 msgstr "Verbinding met IMAP4-server wordt gemaakt: %s ..."