Some improvements upon translation
[claws.git] / po / nl.po
1 # Dutch translation of Claws Mail.
2 # Copyright © 2001-2017 The Claws Mail team.
3 # This file is distributed under the same license
4 # as the Claws Mail package, see COPYING file.
5 #
6 # Vincent van Adrighem <V.vanAdrighem@ITS.TUDelft.nl>, 2001.
7 # Claws merge by Alfons Hoogervorst <alfons@proteus.demon.nl>
8 # Claws maintenance 2002 by Wilbert Berendsen <wbsoft@xs4all.nl>
9 # Claws maintenance 2006-2007 by Tim Dijkstra <tim@famdijkstra.org>
10 # Claws maintenance 2008-2017 by Marcel Pol <marcel@timelord.nl>
11 #
12 # TODO:
13 # Snelkoppelingen nalopen.
14 # Dubbele Engelse woorden zijn een enkel woord.
15 #
16 msgid ""
17 msgstr ""
18 "Project-Id-Version: Claws Mail 3.15.1\n"
19 "Report-Msgid-Bugs-To: paul@claws-mail.org\n"
20 "POT-Creation-Date: 2017-12-10 00:07+0000\n"
21 "PO-Revision-Date: 2017-12-10 17:54+0100\n"
22 "Last-Translator: Marcel Pol <marcel@timelord.nl>\n"
23 "Language-Team: translators@lists.claws-mail.org\n"
24 "Language: nl\n"
25 "MIME-Version: 1.0\n"
26 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
27 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
28 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n!=1);\n"
29 "X-Generator: Poedit 2.0.4\n"
30
31 #: src/account.c:395 src/account.c:462
32 msgid ""
33 "Some composing windows are open.\n"
34 "Please close all the composing windows before editing accounts."
35 msgstr ""
36 "Enkele vensters zijn open waarin berichten worden opgesteld.\n"
37 "Deze moeten gesloten worden voordat je de accountinstellingen kunt "
38 "veranderen."
39
40 #: src/account.c:440
41 msgid "Can't create folder."
42 msgstr "Kan map niet aanmaken."
43
44 #: src/account.c:727
45 msgid "Edit accounts"
46 msgstr "Accountbeheer"
47
48 #: src/account.c:744
49 msgid ""
50 "Using 'Get Mail' will retrieve messages from your Accounts in the order "
51 "given, the checkbox indicates which accounts will be included. Bold text "
52 "indicates the default account."
53 msgstr ""
54 "'Ophalen' zal berichten ophalen in de opgegeven volgorde, het aanvinkvakje "
55 "in de kolom 'O' geeft aan voor welke accounts dit wordt gedaan. Vetgedrukte "
56 "tekst geeft het standaardaccount aan."
57
58 #: src/account.c:815
59 msgid " _Set as default account "
60 msgstr " _Instellen als standaard account "
61
62 #: src/account.c:907
63 msgid "Accounts with remote folders cannot be copied."
64 msgstr "Accounts met mappen op de server kunnen niet worden gekopieerd."
65
66 #: src/account.c:914
67 #, c-format
68 msgid "Copy of %s"
69 msgstr "Kopie van %s"
70
71 #: src/account.c:1097
72 #, c-format
73 msgid "Do you really want to delete the account '%s'?"
74 msgstr "Wil je werkelijk het account '%s' verwijderen?"
75
76 #: src/account.c:1099
77 msgid "(Untitled)"
78 msgstr "(Geen titel)"
79
80 #: src/account.c:1100
81 msgid "Delete account"
82 msgstr "Verwijder account"
83
84 #: src/account.c:1590
85 msgctxt "Accounts List Get Column Name"
86 msgid "G"
87 msgstr "O"
88
89 #: src/account.c:1596
90 msgid "'Get Mail' retrieves mail from the checked accounts"
91 msgstr "'Ophalen' haalt berichten op voor de aangevinkte accounts"
92
93 #: src/account.c:1603 src/addrduplicates.c:471 src/addressadd.c:215
94 #: src/addressbook.c:125 src/compose.c:7424 src/editaddress.c:1264
95 #: src/editaddress.c:1321 src/editaddress.c:1341
96 #: src/editaddress_other_attributes_ldap.c:302
97 #: src/editaddress_other_attributes_ldap.c:350 src/editbook.c:170
98 #: src/editgroup.c:288 src/editjpilot.c:257 src/editldap.c:428
99 #: src/editvcard.c:173 src/importmutt.c:222 src/importpine.c:221
100 #: src/mimeview.c:274 src/plugins/managesieve/sieve_manager.c:465
101 #: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1803
102 #: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:409 src/prefs_filtering.c:384
103 #: src/prefs_filtering.c:1870 src/prefs_template.c:79
104 msgid "Name"
105 msgstr "Naam"
106
107 #: src/account.c:1611 src/prefs_account.c:1108 src/prefs_account.c:4241
108 msgid "Protocol"
109 msgstr "Protocol"
110
111 #: src/account.c:1619 src/ssl_manager.c:100
112 msgid "Server"
113 msgstr "Server"
114
115 #: src/action.c:380
116 #, c-format
117 msgid "Could not get message file %d"
118 msgstr "Kon berichtbestand %d niet lezen"
119
120 #: src/action.c:418
121 msgid "Could not get message part."
122 msgstr "Kon gedeelte van bericht niet vinden."
123
124 #: src/action.c:435
125 #, c-format
126 msgid "Can't get part of multipart message: %s"
127 msgstr "Kan deel van meervoudig ('multipart') bericht niet ophalen: %s"
128
129 #: src/action.c:607
130 #, c-format
131 msgid ""
132 "The selected action cannot be used in the compose window\n"
133 "because it contains %%f, %%F, %%as or %%p."
134 msgstr ""
135 "De geselecteerde actie kan niet worden gebruikt in het\n"
136 "opstelvenster omdat het %%f, %%F, %%as of %%p bevat."
137
138 #: src/action.c:719
139 msgid "There is no filtering action set"
140 msgstr "Er is geen filteractie ingesteld"
141
142 #: src/action.c:721
143 #, c-format
144 msgid ""
145 "Invalid filtering action(s):\n"
146 "%s"
147 msgstr ""
148 "Ongeldige filteractie(s):\n"
149 "%s"
150
151 #: src/action.c:986
152 #, c-format
153 msgid ""
154 "Could not fork to execute the following command:\n"
155 "%s\n"
156 "%s"
157 msgstr ""
158 "Kon niet forken om de volgende opdracht uit te voeren:\n"
159 "%s\n"
160 "%s"
161
162 #: src/action.c:988 src/ldaputil.c:323 src/plugins/bogofilter/bogofilter.c:857
163 #: src/plugins/tnef_parse/tnef_parse.c:75
164 #: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1823
165 #: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1827
166 #: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1840
167 #: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1843 src/privacy.c:62
168 msgid "Unknown error"
169 msgstr "Onbekende fout"
170
171 #: src/action.c:1206 src/action.c:1371
172 msgid "Completed"
173 msgstr "Voltooid"
174
175 #: src/action.c:1242
176 #, c-format
177 msgid "--- Running: %s\n"
178 msgstr "--- Starten: %s\n"
179
180 #: src/action.c:1246
181 #, c-format
182 msgid "--- Ended: %s\n"
183 msgstr "--- Beëindigd: %s\n"
184
185 #: src/action.c:1279
186 msgid "Action's input/output"
187 msgstr "Invoer en uitvoer van actie"
188
189 #: src/action.c:1607
190 #, c-format
191 msgid ""
192 "Enter the argument for the following action:\n"
193 "('%%h' will be replaced with the argument)\n"
194 "  %s"
195 msgstr ""
196 "Geef het argument voor de volgende actie:\n"
197 "('%%h' zal vervangen worden door het argument)\n"
198 "  %s"
199
200 #: src/action.c:1612
201 msgid "Action's hidden user argument"
202 msgstr "Verborgen gebruikersargument van actie"
203
204 #: src/action.c:1616
205 #, c-format
206 msgid ""
207 "Enter the argument for the following action:\n"
208 "('%%u' will be replaced with the argument)\n"
209 "  %s"
210 msgstr ""
211 "Geef het argument van de volgende actie:\n"
212 "('%%u' zal vervangen worden door het argument)  %s"
213
214 #: src/action.c:1621
215 msgid "Action's user argument"
216 msgstr "Gebruikersargument van actie"
217
218 #: src/addrclip.c:480
219 msgid "Cannot copy a folder to itself or to its sub-structure."
220 msgstr "Kan een map niet kopiëren naar zichzelf of één van z'n submappen."
221
222 #: src/addrclip.c:503
223 msgid "Cannot copy an address book to itself."
224 msgstr "Kan adresboek niet naar zichzelf kopiëren."
225
226 #: src/addrclip.c:594
227 msgid "Cannot move a folder to itself or to its sub-structure."
228 msgstr "Kan een map niet verplaatsen naar zichzelf of één van z'n submappen."
229
230 #: src/addr_compl.c:689 src/addressbook.c:4945
231 #: src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:308
232 msgid "Group"
233 msgstr "Groep"
234
235 #: src/addrcustomattr.c:65
236 msgid "date of birth"
237 msgstr "geboortedatum"
238
239 #: src/addrcustomattr.c:66
240 msgid "address"
241 msgstr "adres"
242
243 #: src/addrcustomattr.c:67
244 msgid "phone"
245 msgstr "telefoonnummer"
246
247 #: src/addrcustomattr.c:68
248 msgid "mobile phone"
249 msgstr "mobiel nummer"
250
251 #: src/addrcustomattr.c:69
252 msgid "organization"
253 msgstr "organisatie"
254
255 #: src/addrcustomattr.c:70
256 msgid "office address"
257 msgstr "kantoor adres"
258
259 #: src/addrcustomattr.c:71
260 msgid "office phone"
261 msgstr "kantoor telefoonnummer"
262
263 #: src/addrcustomattr.c:72
264 msgid "fax"
265 msgstr "fax"
266
267 #: src/addrcustomattr.c:73
268 msgid "website"
269 msgstr "website"
270
271 #: src/addrcustomattr.c:141
272 msgid "Attribute name"
273 msgstr "Eigenschapnaam"
274
275 #: src/addrcustomattr.c:156
276 msgid "Delete all attribute names"
277 msgstr "Alle eigenschapnamen verwijderen"
278
279 #: src/addrcustomattr.c:157
280 msgid "Do you really want to delete all attribute names?"
281 msgstr "Wil je deze eigenschapnamen werkelijk verwijderen?"
282
283 #: src/addrcustomattr.c:181
284 msgid "Delete attribute name"
285 msgstr "Verwijder eigenschapnaam"
286
287 #: src/addrcustomattr.c:182
288 msgid "Do you really want to delete this attribute name?"
289 msgstr "Wil je werkelijk deze eigenschapnaam verwijderen?"
290
291 #: src/addrcustomattr.c:191
292 msgid "Reset to default"
293 msgstr "Terugzetten naar standaard"
294
295 #: src/addrcustomattr.c:192
296 msgid ""
297 "Do you really want to replace all attribute names\n"
298 "with the default set?"
299 msgstr ""
300 "Wil je werkelijk alle eigenschapnamen vervangen door\n"
301 "de standaard set?"
302
303 #: src/addrcustomattr.c:212 src/addressbook.c:438 src/addressbook.c:466
304 #: src/addressbook.c:483 src/edittags.c:279
305 #: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1307 src/prefs_actions.c:1084
306 #: src/prefs_filtering.c:1697 src/prefs_template.c:1111
307 msgid "_Delete"
308 msgstr "Ver_wijderen"
309
310 #: src/addrcustomattr.c:213 src/edittags.c:280 src/prefs_actions.c:1085
311 #: src/prefs_filtering.c:1698 src/prefs_template.c:1112
312 msgid "Delete _all"
313 msgstr "_Alles verwijderen"
314
315 #: src/addrcustomattr.c:214
316 msgid "_Reset to default"
317 msgstr "_Terugzetten naar standaard"
318
319 #: src/addrcustomattr.c:403
320 msgid "Attribute name is not set."
321 msgstr "Eigenschapnaam is niet ingesteld."
322
323 #: src/addrcustomattr.c:462
324 msgctxt "Dialog title"
325 msgid "Edit attribute names"
326 msgstr "Bewerk eigenschapnamen"
327
328 #: src/addrcustomattr.c:476
329 msgid "New attribute name:"
330 msgstr "Nieuwe eigenschapnaam:"
331
332 #: src/addrcustomattr.c:513
333 msgid ""
334 "Adding or removing attribute names won't affect attributes already set for "
335 "contacts."
336 msgstr ""
337 "Toevoegen of verwijderen van eigenschapnamen heeft geen invloed op "
338 "eigenschappen die al ingesteld zijn voor contacten."
339
340 #: src/addrduplicates.c:127
341 msgid "Show duplicates in the same book"
342 msgstr "Geef dubbelen weer in hetzelfde boek"
343
344 #: src/addrduplicates.c:133
345 msgid "Show duplicates in different books"
346 msgstr "Geef dubbelen weer in verschillende boeken"
347
348 #: src/addrduplicates.c:144
349 msgid "Find address book email duplicates"
350 msgstr "Vind dubbele e-mailadressen in adresboek"
351
352 #: src/addrduplicates.c:145
353 msgid ""
354 "Claws Mail will now search for duplicate email addresses in the address book."
355 msgstr "Claws Mail zal nu dubbele e-mailadressen zoeken in het adresboek"
356
357 #: src/addrduplicates.c:315
358 msgid "No duplicate email addresses found in the address book"
359 msgstr "Geen dubbele e-mailadressen gevonden in adresboek"
360
361 #: src/addrduplicates.c:346
362 msgid "Duplicate email addresses"
363 msgstr "Dubbele e-mailadressen"
364
365 #: src/addrduplicates.c:442 src/addressadd.c:227
366 #: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:410 src/toolbar.c:529
367 msgid "Address"
368 msgstr "Adres"
369
370 #: src/addrduplicates.c:464
371 msgid "Address book path"
372 msgstr "Pad naar adresboek"
373
374 #: src/addrduplicates.c:793 src/addressbook.c:1439 src/addressbook.c:1492
375 msgid "Delete address(es)"
376 msgstr "Verwijder adres(sen)"
377
378 #: src/addrduplicates.c:794 src/addressbook.c:1493
379 msgid "Really delete the address(es)?"
380 msgstr "Wil je de adressen echt verwijderen?"
381
382 #: src/addrduplicates.c:842
383 msgid "Delete address"
384 msgstr "Verwijder adres"
385
386 #: src/addrduplicates.c:843 src/addressbook.c:1440
387 msgid "This address data is readonly and cannot be deleted."
388 msgstr "Deze adresgegevens zijn alleen-lezen en kunnen niet worden verwijderd."
389
390 #: src/addressadd.c:185 src/prefs_filtering_action.c:201
391 msgid "Add to address book"
392 msgstr "Toevoegen aan adresboek"
393
394 #: src/addressadd.c:207
395 msgid "Contact"
396 msgstr "Contact"
397
398 #: src/addressadd.c:238 src/addressbook.c:127 src/editaddress.c:1056
399 #: src/editaddress.c:1131 src/editgroup.c:290
400 msgid "Remarks"
401 msgstr "Opmerkingen"
402
403 #: src/addressadd.c:257 src/addressbook_foldersel.c:158
404 msgid "Select Address Book Folder"
405 msgstr "Selecteer adresboekmap"
406
407 #: src/addressadd.c:534 src/addressbook.c:3214 src/addressbook.c:3265
408 msgid "Add address(es)"
409 msgstr "Voeg adres(sen) toe"
410
411 #: src/addressadd.c:535
412 msgid "Can't add the specified address"
413 msgstr "Kan het opgegeven adres niet toevoegen"
414
415 #: src/addressbook.c:126 src/addressbook.c:4933 src/editaddress.c:1053
416 #: src/editaddress.c:1114 src/editgroup.c:289 src/expldifdlg.c:517
417 #: src/exporthtml.c:600 src/exporthtml.c:764 src/ldif.c:762
418 msgid "Email Address"
419 msgstr "E-mailadres"
420
421 #: src/addressbook.c:405
422 msgid "_Book"
423 msgstr "_Boek"
424
425 #: src/addressbook.c:406 src/addressbook.c:437 src/addressbook.c:465
426 #: src/addressbook.c:482 src/compose.c:600 src/mainwindow.c:514
427 #: src/messageview.c:209 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:82
428 msgid "_Edit"
429 msgstr "B_ewerken"
430
431 #: src/addressbook.c:407 src/compose.c:605 src/mainwindow.c:517
432 #: src/messageview.c:212
433 msgid "_Tools"
434 msgstr "_Gereedschap"
435
436 #: src/addressbook.c:408 src/compose.c:606 src/mainwindow.c:519
437 #: src/messageview.c:213
438 msgid "_Help"
439 msgstr "_Help"
440
441 #: src/addressbook.c:411 src/addressbook.c:468
442 msgid "New _Book"
443 msgstr "Nieuw _Boek"
444
445 #: src/addressbook.c:412 src/addressbook.c:469
446 msgid "New _Folder"
447 msgstr "Nieuwe _Map"
448
449 #: src/addressbook.c:413
450 msgid "New _vCard"
451 msgstr "Nieuwe _vCard"
452
453 #: src/addressbook.c:417
454 msgid "New _JPilot"
455 msgstr "Nieuwe _JPilot"
456
457 #: src/addressbook.c:420
458 msgid "New LDAP _Server"
459 msgstr "Nieuwe LDAP-_Server"
460
461 #: src/addressbook.c:424
462 msgid "_Edit book"
463 msgstr "_Bewerk boek"
464
465 #: src/addressbook.c:425
466 msgid "_Delete book"
467 msgstr "_Verwijder boek"
468
469 #: src/addressbook.c:427 src/compose.c:617
470 #: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:85
471 #: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:433
472 #: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:631
473 msgid "_Save"
474 msgstr "_Opslaan"
475
476 #: src/addressbook.c:428 src/compose.c:621 src/messageview.c:222
477 #: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:88
478 #: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:629
479 msgid "_Close"
480 msgstr "_Sluiten"
481
482 #: src/addressbook.c:431 src/addressbook.c:480 src/messageview.c:226
483 msgid "_Select all"
484 msgstr "_Alles selecteren"
485
486 #: src/addressbook.c:433 src/addressbook.c:472 src/addressbook.c:488
487 msgid "C_ut"
488 msgstr "K_nippen"
489
490 #: src/addressbook.c:434 src/addressbook.c:473 src/addressbook.c:489
491 #: src/compose.c:629 src/mainwindow.c:548 src/messageview.c:225
492 #: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:96
493 msgid "_Copy"
494 msgstr "_Kopiëren"
495
496 #: src/addressbook.c:435 src/addressbook.c:474 src/addressbook.c:490
497 #: src/compose.c:630 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:97
498 msgid "_Paste"
499 msgstr "_Plakken"
500
501 #: src/addressbook.c:440 src/addressbook.c:485
502 msgid "New _Address"
503 msgstr "Nieuw _Adres"
504
505 #: src/addressbook.c:441 src/addressbook.c:470 src/addressbook.c:486
506 msgid "New _Group"
507 msgstr "Nieuwe _Groep"
508
509 #: src/addressbook.c:443 src/addressbook.c:492
510 msgid "_Mail To"
511 msgstr "_Verzenden Aan"
512
513 #: src/addressbook.c:447
514 msgid "Import _LDIF file..."
515 msgstr "_LDIF-bestand importeren..."
516
517 #: src/addressbook.c:448
518 msgid "Import M_utt file..."
519 msgstr "_Mutt-bestand importeren..."
520
521 #: src/addressbook.c:449
522 msgid "Import _Pine file..."
523 msgstr "_Pine-bestand importeren..."
524
525 #: src/addressbook.c:451
526 msgid "Export _HTML..."
527 msgstr "_HTML-bestand exporteren..."
528
529 #: src/addressbook.c:452
530 msgid "Export LDI_F..."
531 msgstr "LDI_F-bestand exporteren..."
532
533 #: src/addressbook.c:454
534 msgid "Find duplicates..."
535 msgstr "Vind dubbele adressen..."
536
537 #: src/addressbook.c:455
538 msgid "Edit custom attributes..."
539 msgstr "Bewerk aangepaste eigenschappen..."
540
541 #: src/addressbook.c:458 src/compose.c:707 src/mainwindow.c:813
542 #: src/messageview.c:337
543 msgid "_About"
544 msgstr "_Over"
545
546 #: src/addressbook.c:494
547 msgid "_Browse Entry"
548 msgstr "_Bekijk item"
549
550 #: src/addressbook.c:507 src/crash.c:456 src/crash.c:475 src/importldif.c:114
551 #: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:253 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:143
552 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:171 src/plugins/vcalendar/day-view.c:402
553 #: src/plugins/vcalendar/month-view.c:428 src/prefs_themes.c:819
554 #: src/prefs_themes.c:851 src/prefs_themes.c:852
555 msgid "Unknown"
556 msgstr "Onbekend"
557
558 #: src/addressbook.c:514 src/addressbook.c:533 src/importldif.c:121
559 msgid "Success"
560 msgstr "Gelukt"
561
562 #: src/addressbook.c:515 src/importldif.c:122
563 msgid "Bad arguments"
564 msgstr "Fout argument"
565
566 #: src/addressbook.c:516 src/importldif.c:123
567 msgid "File not specified"
568 msgstr "Bestand niet opgegeven."
569
570 #: src/addressbook.c:517 src/importldif.c:124
571 msgid "Error opening file"
572 msgstr "Fout bij openen bestand"
573
574 #: src/addressbook.c:518 src/importldif.c:125
575 msgid "Error reading file"
576 msgstr "Fout bij lezen bestand"
577
578 #: src/addressbook.c:519 src/importldif.c:126
579 msgid "End of file encountered"
580 msgstr "Einde van bestand tegengekomen"
581
582 #: src/addressbook.c:520 src/importldif.c:127
583 msgid "Error allocating memory"
584 msgstr "Fout bij geheugen reserveren"
585
586 #: src/addressbook.c:521 src/importldif.c:128
587 msgid "Bad file format"
588 msgstr "Fout bestandsformaat"
589
590 #: src/addressbook.c:522 src/importldif.c:129
591 msgid "Error writing to file"
592 msgstr "Fout bij schrijven naar bestand."
593
594 #: src/addressbook.c:523 src/importldif.c:130
595 msgid "Error opening directory"
596 msgstr "Fout openen map"
597
598 #: src/addressbook.c:524 src/importldif.c:131
599 msgid "No path specified"
600 msgstr "Geen pad opgegeven."
601
602 #: src/addressbook.c:534
603 msgid "Error connecting to LDAP server"
604 msgstr "Fout bij verbinding maken met POP3-server"
605
606 #: src/addressbook.c:535
607 msgid "Error initializing LDAP"
608 msgstr "Fout bij opstarten LDAP"
609
610 #: src/addressbook.c:536
611 msgid "Error binding to LDAP server"
612 msgstr "Fout bij binden aan LDAP-server"
613
614 #: src/addressbook.c:537
615 msgid "Error searching LDAP database"
616 msgstr "Fout bij zoeken in LDAP-gegevensbank"
617
618 #: src/addressbook.c:538
619 msgid "Timeout performing LDAP operation"
620 msgstr "LDAP-operatie niet gelukt binnen de tijdslimiet"
621
622 #: src/addressbook.c:539
623 msgid "Error in LDAP search criteria"
624 msgstr "Fout in LDAP-zoekcriteria"
625
626 #: src/addressbook.c:540
627 msgid "No LDAP entries found for search criteria"
628 msgstr "Geen LDAP-ingangen gevonden voor zoekcriteria"
629
630 #: src/addressbook.c:541
631 msgid "LDAP search terminated on request"
632 msgstr "LDAP-zoekopdracht op verzoek afgebroken"
633
634 #: src/addressbook.c:542
635 msgid "Error starting STARTTLS connection"
636 msgstr "Fout bij starten STARTTLS-verbinding"
637
638 #: src/addressbook.c:543
639 msgid "Distinguished Name (dn) is missing"
640 msgstr "Distinguished Name (dn) mist"
641
642 #: src/addressbook.c:544
643 msgid "Missing required information"
644 msgstr "Benodigde informatie mist"
645
646 #: src/addressbook.c:545
647 msgid "Another contact exists with that key"
648 msgstr "Een ander contact bestaat met die sleutel"
649
650 #: src/addressbook.c:546
651 msgid "Strong(er) authentication required"
652 msgstr "Sterkere authenticatie vereist"
653
654 #: src/addressbook.c:914
655 msgid "Sources"
656 msgstr "Bronnen"
657
658 #: src/addressbook.c:918 src/prefs_matcher.c:632 src/prefs_other.c:492
659 #: src/toolbar.c:268 src/toolbar.c:2519
660 msgid "Address book"
661 msgstr "Adresboek"
662
663 #: src/addressbook.c:1113 src/editldap.c:798
664 msgid "Search"
665 msgstr "Zoek"
666
667 #: src/addressbook.c:1484
668 msgid "Delete group"
669 msgstr "Verwijder groep"
670
671 #: src/addressbook.c:1485
672 msgid ""
673 "Really delete the group(s)?\n"
674 "The addresses it contains will not be lost."
675 msgstr ""
676 "Wil je deze groep(en) echt verwijderen?\n"
677 "De adressen die het bevat zullen niet verloren gaan."
678
679 #: src/addressbook.c:2193
680 msgid "Cannot paste. Target address book is readonly."
681 msgstr "Kan niet plakken. Bedoeld adresboek is alleen-lezen."
682
683 #: src/addressbook.c:2203
684 msgid "Cannot paste into an address group."
685 msgstr "Kan niet plakken in een adresgroep."
686
687 #: src/addressbook.c:2911
688 #, c-format
689 msgid "Do you want to delete the query results and addresses in '%s'?"
690 msgstr "Wil je de zoekresultaten en adressen in '%s' verwijderen?"
691
692 #: src/addressbook.c:2914 src/addressbook.c:2940 src/addressbook.c:2947
693 #: src/plugins/archive/archiver_prefs.c:431 src/prefs_filtering_action.c:177
694 #: src/toolbar.c:497
695 msgid "Delete"
696 msgstr "Verwijderen"
697
698 #: src/addressbook.c:2923
699 #, c-format
700 msgid ""
701 "Do you want to delete '%s'? If you delete the folder only, the addresses it "
702 "contains will be moved into the parent folder."
703 msgstr ""
704 "Wil je '%s' verwijderen? Als je alleen de map verwijdert zullen de adressen "
705 "die het bevat verplaatst worden naar de bovenliggende map."
706
707 #: src/addressbook.c:2926 src/imap_gtk.c:368 src/mh_gtk.c:206
708 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:332 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:155
709 msgid "Delete folder"
710 msgstr "Verwijder map"
711
712 #: src/addressbook.c:2927
713 msgid "Delete _folder only"
714 msgstr "Verwijder alleen _map"
715
716 #: src/addressbook.c:2927
717 msgid "Delete folder and _addresses"
718 msgstr "Verwijder map en _adressen"
719
720 #: src/addressbook.c:2938
721 #, c-format
722 msgid ""
723 "Do you want to delete '%s'?\n"
724 "The addresses it contains will not be lost."
725 msgstr ""
726 "Wil je '%s' verwijderen?\n"
727 "De adressen die het bevat zullen niet verloren gaan."
728
729 #: src/addressbook.c:2945
730 #, c-format
731 msgid ""
732 "Do you want to delete '%s'?\n"
733 "The addresses it contains will be lost."
734 msgstr ""
735 "Wil je '%s' verwijderen?\n"
736 "De adressen die het bevat zullen verloren gaan."
737
738 #: src/addressbook.c:3059
739 #, c-format
740 msgid "Search '%s'"
741 msgstr "Zoek '%s'"
742
743 #: src/addressbook.c:3197 src/addressbook.c:3246
744 msgid "New Contacts"
745 msgstr "Nieuwe contacten"
746
747 #: src/addressbook.c:4085
748 msgid "New user, could not save index file."
749 msgstr "Nieuwe gebruiker, kon indexbestand niet bewaren"
750
751 #: src/addressbook.c:4089
752 msgid "New user, could not save address book files."
753 msgstr "Nieuwe gebruiker, kon adresboekbestanden niet bewaren."
754
755 #: src/addressbook.c:4099
756 msgid "Old address book converted successfully."
757 msgstr "Oud adresboek is geconverteerd."
758
759 #: src/addressbook.c:4104
760 msgid ""
761 "Old address book converted,\n"
762 "could not save new address index file."
763 msgstr ""
764 "Oud adresboek geconverteerd,\n"
765 "nieuw indexbestand kon niet worden opgeslagen."
766
767 #: src/addressbook.c:4117
768 msgid ""
769 "Could not convert address book,\n"
770 "but created empty new address book files."
771 msgstr ""
772 "Kon adresboek niet converteren, \n"
773 "maar heb lege adresboekbestanden aangemaakt."
774
775 #: src/addressbook.c:4123
776 msgid ""
777 "Could not convert address book,\n"
778 "could not save new address index file."
779 msgstr ""
780 "Kon adresboek niet converteren,\n"
781 "nieuw indexbestand kon niet worden aangemaakt."
782
783 #: src/addressbook.c:4128
784 msgid ""
785 "Could not convert address book\n"
786 "and could not create new address book files."
787 msgstr ""
788 "Kon adresboek niet converteren\n"
789 "en kon nieuwe adresboekbestanden niet aanmaken."
790
791 #: src/addressbook.c:4135 src/addressbook.c:4141
792 msgid "Addressbook conversion error"
793 msgstr "Conversiefout adresboek"
794
795 #: src/addressbook.c:4256
796 msgid "Addressbook Error"
797 msgstr "Adresboekfout"
798
799 #: src/addressbook.c:4257
800 msgid "Could not read address index"
801 msgstr "Kon adresindexbestand niet lezen."
802
803 #: src/addressbook.c:4588
804 msgid "Busy searching..."
805 msgstr "Bezig met zoeken..."
806
807 #: src/addressbook.c:4897 src/prefs_send.c:216
808 msgid "Interface"
809 msgstr "Interface"
810
811 #: src/addressbook.c:4909
812 msgid "Address Books"
813 msgstr "Adresboeken"
814
815 #: src/addressbook.c:4921
816 msgid "Person"
817 msgstr "Persoon"
818
819 #: src/addressbook.c:4957 src/exporthtml.c:884 src/folderview.c:355
820 #: src/folderview.c:443 src/prefs_account.c:2860 src/prefs_folder_column.c:77
821 msgid "Folder"
822 msgstr "Map"
823
824 #: src/addressbook.c:4969
825 msgid "vCard"
826 msgstr "vCard"
827
828 #: src/addressbook.c:4981 src/addressbook.c:4993
829 msgid "JPilot"
830 msgstr "JPilot"
831
832 #: src/addressbook.c:5005
833 msgid "LDAP servers"
834 msgstr "LDAP-servers"
835
836 #: src/addressbook.c:5017
837 msgid "LDAP Query"
838 msgstr "LDAP-verzoek"
839
840 #: src/addressbook_foldersel.c:182 src/exphtmldlg.c:371 src/expldifdlg.c:388
841 #: src/exporthtml.c:984 src/importldif.c:657
842 msgid "Address Book"
843 msgstr "Adresboek"
844
845 #: src/addressbook_foldersel.c:387 src/plugins/bogofilter/bogofilter.c:107
846 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:274
847 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:347
848 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:424
849 #: src/plugins/bsfilter/bsfilter.c:107 src/plugins/bsfilter/bsfilter_gtk.c:197
850 #: src/plugins/bsfilter/bsfilter_gtk.c:266
851 #: src/plugins/bsfilter/bsfilter_gtk.c:326
852 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:117
853 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:443
854 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:490
855 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:613 src/prefs_matcher.c:675
856 #: src/prefs_matcher.c:710 src/prefs_matcher.c:1621 src/prefs_matcher.c:1628
857 #: src/prefs_matcher.c:1636 src/prefs_matcher.c:1638 src/prefs_matcher.c:2522
858 #: src/prefs_matcher.c:2526
859 msgid "Any"
860 msgstr "Elke"
861
862 #: src/addrgather.c:173
863 msgid "Please specify name for address book."
864 msgstr "Geef naam voor adresboek."
865
866 #: src/addrgather.c:180
867 msgid "No available address book."
868 msgstr "Geen adresboek beschikbaar."
869
870 #: src/addrgather.c:201
871 msgid "Please select the mail headers to search."
872 msgstr "Selecteer de headers die doorzocht moeten worden."
873
874 #: src/addrgather.c:208
875 msgid "Collecting addresses..."
876 msgstr "Bezig adressen te verzamelen..."
877
878 #: src/addrgather.c:248
879 msgid "address added by claws-mail"
880 msgstr "adres toegevoegd door claws-mail"
881
882 #: src/addrgather.c:276
883 msgid "Addresses collected successfully."
884 msgstr "Adressen verzameld."
885
886 #: src/addrgather.c:351
887 msgid "Current folder:"
888 msgstr "Huidige map:"
889
890 #: src/addrgather.c:362
891 msgid "Address book name:"
892 msgstr "Adresboek:"
893
894 #: src/addrgather.c:389
895 msgid "Address book folder size:"
896 msgstr "Grootte map van adresboek:"
897
898 #: src/addrgather.c:393 src/addrgather.c:403
899 msgid ""
900 "Maximum amount of entries per folder within the newly created address book"
901 msgstr "Maximum aantal ingangen per map in het nieuwe adresboek"
902
903 #: src/addrgather.c:407
904 msgid "Process these mail header fields"
905 msgstr "Deze headers doorzoeken"
906
907 #: src/addrgather.c:426
908 msgid "Include subfolders"
909 msgstr "Doorzoek submappen"
910
911 #: src/addrgather.c:450 src/prefs_filtering_action.c:1429
912 msgid "Header Name"
913 msgstr "Header-naam"
914
915 #: src/addrgather.c:451
916 msgid "Address Count"
917 msgstr "Aantal Adressen"
918
919 #: src/addrgather.c:561
920 msgid "Header Fields"
921 msgstr "Header-velden"
922
923 #: src/addrgather.c:562 src/exphtmldlg.c:658 src/expldifdlg.c:722
924 #: src/importldif.c:1022
925 msgid "Finish"
926 msgstr "Voltooien"
927
928 #: src/addrgather.c:620
929 msgid "Collect email addresses from selected messages"
930 msgstr "Verzamel e-mailadressen uit geselecteerde berichten"
931
932 #: src/addrgather.c:624
933 msgid "Collect email addresses from folder"
934 msgstr "Verzamel e-mailadressen uit map"
935
936 #: src/addrindex.c:124
937 msgid "Common addresses"
938 msgstr "Veel voorkomende adressen"
939
940 #: src/addrindex.c:125
941 msgid "Personal addresses"
942 msgstr "Persoonlijke adressen"
943
944 #: src/addrindex.c:131
945 msgid "Common address"
946 msgstr "Standaardadressen"
947
948 #: src/addrindex.c:132
949 msgid "Personal address"
950 msgstr "Persoonlijke adressen"
951
952 #: src/addrindex.c:1829
953 msgid "Address(es) update"
954 msgstr "Adressen update"
955
956 #: src/addrindex.c:1830
957 msgid "Update failed. Changes not written to Directory."
958 msgstr "Update mislukt. Wijzigingen niet opgeslagen naar map."
959
960 #: src/alertpanel.c:146 src/compose.c:9761
961 msgid "Notice"
962 msgstr "Bericht"
963
964 #: src/alertpanel.c:159 src/compose.c:5848 src/compose.c:6376
965 #: src/compose.c:12218 src/file_checker.c:78 src/file_checker.c:100
966 #: src/messageview.c:855 src/messageview.c:882 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:806
967 #: src/plugins/vcalendar/vcalendar.c:125 src/summaryview.c:4937
968 msgid "Warning"
969 msgstr "Waarschuwing"
970
971 #: src/alertpanel.c:172 src/alertpanel.c:195 src/compose.c:5785 src/inc.c:663
972 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:155 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:310
973 msgid "Error"
974 msgstr "Fout"
975
976 #: src/alertpanel.c:196 src/gtk/progressdialog.c:94
977 msgid "_View log"
978 msgstr "_Bekijk log"
979
980 #: src/alertpanel.c:347
981 msgid "Show this message next time"
982 msgstr "Deze waarschuwing volgende keer herhalen"
983
984 #: src/browseldap.c:218
985 msgid "Browse Directory Entry"
986 msgstr "Bekijk LDAP-ingang"
987
988 #: src/browseldap.c:237
989 msgid "Server Name:"
990 msgstr "Servernaam:"
991
992 #: src/browseldap.c:247
993 msgid "Distinguished Name (dn):"
994 msgstr "Distinguished Name (dn):"
995
996 #: src/browseldap.c:270
997 msgid "LDAP Name"
998 msgstr "LDAP-naam"
999
1000 #: src/browseldap.c:272
1001 msgid "Attribute Value"
1002 msgstr "Eigenschapwaarde"
1003
1004 #: src/common/plugin.c:69
1005 msgid "Nothing"
1006 msgstr "Niets"
1007
1008 #: src/common/plugin.c:70
1009 msgid "a viewer"
1010 msgstr "een weergever"
1011
1012 #: src/common/plugin.c:71
1013 msgid "a MIME parser"
1014 msgstr "een MIME-verwerker"
1015
1016 #: src/common/plugin.c:72
1017 msgid "folders"
1018 msgstr "mappen"
1019
1020 #: src/common/plugin.c:73
1021 msgid "filtering"
1022 msgstr "filteren"
1023
1024 #: src/common/plugin.c:74
1025 msgid "a privacy interface"
1026 msgstr "privacy-bescherming"
1027
1028 #: src/common/plugin.c:75
1029 msgid "a notifier"
1030 msgstr "een aankondiger"
1031
1032 #: src/common/plugin.c:76
1033 msgid "an utility"
1034 msgstr "een utility"
1035
1036 #: src/common/plugin.c:77
1037 msgid "things"
1038 msgstr "dingen"
1039
1040 #: src/common/plugin.c:334
1041 #, c-format
1042 msgid ""
1043 "This plugin provides %s (%s), which is already provided by the %s plugin."
1044 msgstr ""
1045 "Deze plugin levert ondersteuning voor %s (%s), dat reeds ondersteund wordt "
1046 "door de plugin %s."
1047
1048 #: src/common/plugin.c:437
1049 msgid "Plugin already loaded"
1050 msgstr "Plugin is reeds geladen"
1051
1052 #: src/common/plugin.c:448
1053 msgid "Failed to allocate memory for Plugin"
1054 msgstr "Geheugen reserveren voor plugin mislukt"
1055
1056 #: src/common/plugin.c:482
1057 msgid "This module is not licensed under a GPL v3 or later compatible license."
1058 msgstr ""
1059 "Deze module heeft geen licentie die verenigbaar is met de GPL v3 of nieuwer."
1060
1061 #: src/common/plugin.c:491
1062 msgid "This module is for Claws Mail GTK1."
1063 msgstr "Deze module is voor Claws Mail GTK1."
1064
1065 #: src/common/plugin.c:769
1066 #, c-format
1067 msgid ""
1068 "Your version of Claws Mail is newer than the version the '%s' plugin was "
1069 "built with."
1070 msgstr ""
1071 "Je versie van Claws Mail is nieuwer dan de versie waarmee de plugin '%s' "
1072 "gecompileerd is."
1073
1074 #: src/common/plugin.c:772
1075 msgid ""
1076 "Your version of Claws Mail is newer than the version the plugin was built "
1077 "with."
1078 msgstr ""
1079 "Je versie van Claws Mail is nieuwer dan de versie waarmee de plugin "
1080 "gecompileerd is."
1081
1082 #: src/common/plugin.c:781
1083 #, c-format
1084 msgid "Your version of Claws Mail is too old for the '%s' plugin."
1085 msgstr "Je versie van Claws Mail is te oud voor de '%s'-plugin."
1086
1087 #: src/common/plugin.c:783
1088 msgid "Your version of Claws Mail is too old for the plugin."
1089 msgstr "Je versie van Claws Mail is te oud voor de plugin."
1090
1091 #: src/common/session.c:183 src/imap.c:1207
1092 msgid "SSL/TLS handshake failed\n"
1093 msgstr "SSL/TLS-handdruk mislukt\n"
1094
1095 #: src/common/smtp.c:179
1096 msgid "No SMTP AUTH method available\n"
1097 msgstr "SMTP AUTH methode niet beschikbaar\n"
1098
1099 #: src/common/smtp.c:182
1100 msgid "Selected SMTP AUTH method not available\n"
1101 msgstr "Geselecteerde SMTP AUTH methode niet beschikbaar\n"
1102
1103 #: src/common/smtp.c:501 src/common/smtp.c:555
1104 msgid "bad SMTP response\n"
1105 msgstr "verkeerd SMTP-antwoord\n"
1106
1107 #: src/common/smtp.c:526 src/common/smtp.c:544 src/common/smtp.c:658
1108 msgid "error occurred on SMTP session\n"
1109 msgstr "er is een fout opgetreden tijdens de SMTP-sessie\n"
1110
1111 #: src/common/smtp.c:535 src/pop.c:905
1112 msgid "error occurred on authentication\n"
1113 msgstr "er is een fout opgetreden tijdens de authenticatie\n"
1114
1115 #: src/common/smtp.c:585
1116 #, c-format
1117 msgid "Message is too big (Maximum size is %s)\n"
1118 msgstr "Bericht is te groot (Maximum grootte is %s)\n"
1119
1120 #: src/common/smtp.c:617 src/pop.c:898
1121 msgid "couldn't start STARTTLS session\n"
1122 msgstr "kan de STARTTLS-sessie niet tot stand brengen\n"
1123
1124 #: src/common/socket.c:571
1125 msgid "Socket IO timeout.\n"
1126 msgstr "Socket-IO tijdslimiet bereikt.\n"
1127
1128 #: src/common/socket.c:600
1129 msgid "Connection timed out.\n"
1130 msgstr "Verbinding niet binnen tijdslimiet tot stand gekomen.\n"
1131
1132 #: src/common/socket.c:734
1133 #, c-format
1134 msgid "%s:%d: connection failed (%s).\n"
1135 msgstr "%s:%d: verbinding maken mislukt (%s).\n"
1136
1137 #: src/common/socket.c:974
1138 #, c-format
1139 msgid "%s:%d: unknown host.\n"
1140 msgstr "%s:%d: onbekende host.\n"
1141
1142 #: src/common/socket.c:1066
1143 #, c-format
1144 msgid "%s:%s: host lookup failed (%s).\n"
1145 msgstr "%s:%s: host opzoeken mislukt (%s).\n"
1146
1147 #: src/common/socket.c:1370
1148 #, c-format
1149 msgid "write on fd%d: %s\n"
1150 msgstr "schrijf op fd%d: %s\n"
1151
1152 #: src/common/ssl_certificate.c:326
1153 #, c-format
1154 msgid "Cannot stat P12 certificate file (%s)\n"
1155 msgstr "Kan P12-certificaat-bestand niet vinden (%s)\n"
1156
1157 #: src/common/ssl_certificate.c:334
1158 #, c-format
1159 msgid "Cannot read P12 certificate file (%s)\n"
1160 msgstr "Kan P12-certificaat-bestand niet lezen (%s)\n"
1161
1162 #: src/common/ssl_certificate.c:343
1163 #, c-format
1164 msgid "Cannot import P12 certificate file (%s)\n"
1165 msgstr "Kan P12-certificaat-bestand niet importeren (%s)\n"
1166
1167 #: src/common/ssl_certificate.c:628
1168 msgid "Internal error"
1169 msgstr "Interne fout"
1170
1171 #: src/common/ssl_certificate.c:633
1172 msgid "Uncheckable"
1173 msgstr "Niet verifieerbaar"
1174
1175 #: src/common/ssl_certificate.c:637
1176 msgid "Self-signed certificate"
1177 msgstr "Zelfondertekend certificaat"
1178
1179 #: src/common/ssl_certificate.c:640
1180 msgid "Revoked certificate"
1181 msgstr "Ingetrokken certificaat"
1182
1183 #: src/common/ssl_certificate.c:642
1184 msgid "No certificate issuer found"
1185 msgstr "Geen uitgever van certificaat gevonden"
1186
1187 #: src/common/ssl_certificate.c:644
1188 msgid "Certificate issuer is not a CA"
1189 msgstr "Uitgever van certificaat is geen CA"
1190
1191 #: src/common/ssl_certificate.c:869
1192 #, c-format
1193 msgid "Cannot open certificate file %s: %s\n"
1194 msgstr "Kan certificaat-bestand %s niet openen: %s\n"
1195
1196 #: src/common/ssl_certificate.c:873
1197 #, c-format
1198 msgid "Certificate file %s missing (%s)\n"
1199 msgstr "Certificaat-bestand %s mist (%s)\n"
1200
1201 #: src/common/ssl_certificate.c:892
1202 #, c-format
1203 msgid "Cannot open key file %s (%s)\n"
1204 msgstr "Kan sleutel-bestand %s niet openen (%s)\n"
1205
1206 #: src/common/ssl_certificate.c:896
1207 #, c-format
1208 msgid "Key file %s missing (%s)\n"
1209 msgstr "Sleutel-bestand %s mist (%s)\n"
1210
1211 #: src/common/ssl_certificate.c:1044
1212 #, c-format
1213 msgid "Failed to read P12 certificate file %s\n"
1214 msgstr "Kan P12-certificaat bestand niet lezen %s\n"
1215
1216 #: src/common/ssl_certificate.c:1047
1217 #, c-format
1218 msgid "Cannot open P12 certificate file %s (%s)\n"
1219 msgstr "Kan P12-certificaat bestand niet openen %s (%s)\n"
1220
1221 #: src/common/ssl_certificate.c:1051
1222 #, c-format
1223 msgid "P12 Certificate file %s missing (%s)\n"
1224 msgstr "P12-Certificaat bestand %s mist (%s)\n"
1225
1226 #: src/common/ssl_certificate.c:1076 src/gtk/sslcertwindow.c:85
1227 #: src/gtk/sslcertwindow.c:92 src/gtk/sslcertwindow.c:107
1228 #: src/gtk/sslcertwindow.c:112 src/gtk/sslcertwindow.c:119
1229 #: src/gtk/sslcertwindow.c:134
1230 msgid "<not in certificate>"
1231 msgstr "<niet in certificaat>"
1232
1233 #: src/common/string_match.c:81
1234 msgid "(Subject cleared by RegExp)"
1235 msgstr "(Onderwerp gewist door RegExp)"
1236
1237 #: src/common/utils.c:256
1238 #, c-format
1239 msgid "%dB"
1240 msgstr "%dB"
1241
1242 #: src/common/utils.c:257
1243 #, c-format
1244 msgid "%d.%02dKB"
1245 msgstr "%d,%02dKB"
1246
1247 #: src/common/utils.c:258
1248 #, c-format
1249 msgid "%d.%02dMB"
1250 msgstr "%d,%02dMB"
1251
1252 #: src/common/utils.c:259
1253 #, c-format
1254 msgid "%.2fGB"
1255 msgstr "%.2fGB"
1256
1257 #: src/common/utils.c:4781
1258 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1259 msgid "Sunday"
1260 msgstr "zondag"
1261
1262 #: src/common/utils.c:4782
1263 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1264 msgid "Monday"
1265 msgstr "maandag"
1266
1267 #: src/common/utils.c:4783
1268 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1269 msgid "Tuesday"
1270 msgstr "dinsdag"
1271
1272 #: src/common/utils.c:4784
1273 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1274 msgid "Wednesday"
1275 msgstr "woensdag"
1276
1277 #: src/common/utils.c:4785
1278 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1279 msgid "Thursday"
1280 msgstr "donderdag"
1281
1282 #: src/common/utils.c:4786
1283 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1284 msgid "Friday"
1285 msgstr "vrijdag"
1286
1287 #: src/common/utils.c:4787
1288 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1289 msgid "Saturday"
1290 msgstr "zaterdag"
1291
1292 #: src/common/utils.c:4789
1293 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1294 msgid "January"
1295 msgstr "januari"
1296
1297 #: src/common/utils.c:4790
1298 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1299 msgid "February"
1300 msgstr "februari"
1301
1302 #: src/common/utils.c:4791
1303 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1304 msgid "March"
1305 msgstr "maart"
1306
1307 #: src/common/utils.c:4792
1308 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1309 msgid "April"
1310 msgstr "april"
1311
1312 #: src/common/utils.c:4793
1313 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1314 msgid "May"
1315 msgstr "mei"
1316
1317 #: src/common/utils.c:4794
1318 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1319 msgid "June"
1320 msgstr "juni"
1321
1322 #: src/common/utils.c:4795
1323 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1324 msgid "July"
1325 msgstr "juli"
1326
1327 #: src/common/utils.c:4796
1328 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1329 msgid "August"
1330 msgstr "augustus"
1331
1332 #: src/common/utils.c:4797
1333 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1334 msgid "September"
1335 msgstr "september"
1336
1337 #: src/common/utils.c:4798
1338 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1339 msgid "October"
1340 msgstr "oktober"
1341
1342 #: src/common/utils.c:4799
1343 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1344 msgid "November"
1345 msgstr "november"
1346
1347 #: src/common/utils.c:4800
1348 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1349 msgid "December"
1350 msgstr "december"
1351
1352 #: src/common/utils.c:4802
1353 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1354 msgid "Sun"
1355 msgstr "zo"
1356
1357 #: src/common/utils.c:4803
1358 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1359 msgid "Mon"
1360 msgstr "ma"
1361
1362 #: src/common/utils.c:4804
1363 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1364 msgid "Tue"
1365 msgstr "di"
1366
1367 #: src/common/utils.c:4805
1368 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1369 msgid "Wed"
1370 msgstr "wo"
1371
1372 #: src/common/utils.c:4806
1373 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1374 msgid "Thu"
1375 msgstr "do"
1376
1377 #: src/common/utils.c:4807
1378 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1379 msgid "Fri"
1380 msgstr "vr"
1381
1382 #: src/common/utils.c:4808
1383 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1384 msgid "Sat"
1385 msgstr "za"
1386
1387 #: src/common/utils.c:4810
1388 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1389 msgid "Jan"
1390 msgstr "jan"
1391
1392 #: src/common/utils.c:4811
1393 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1394 msgid "Feb"
1395 msgstr "feb"
1396
1397 #: src/common/utils.c:4812
1398 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1399 msgid "Mar"
1400 msgstr "mar"
1401
1402 #: src/common/utils.c:4813
1403 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1404 msgid "Apr"
1405 msgstr "apr"
1406
1407 #: src/common/utils.c:4814
1408 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1409 msgid "May"
1410 msgstr "mei"
1411
1412 #: src/common/utils.c:4815
1413 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1414 msgid "Jun"
1415 msgstr "jun"
1416
1417 #: src/common/utils.c:4816
1418 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1419 msgid "Jul"
1420 msgstr "jul"
1421
1422 #: src/common/utils.c:4817
1423 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1424 msgid "Aug"
1425 msgstr "aug"
1426
1427 #: src/common/utils.c:4818
1428 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1429 msgid "Sep"
1430 msgstr "sep"
1431
1432 #: src/common/utils.c:4819
1433 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1434 msgid "Oct"
1435 msgstr "okt"
1436
1437 #: src/common/utils.c:4820
1438 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1439 msgid "Nov"
1440 msgstr "nov"
1441
1442 #: src/common/utils.c:4821
1443 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1444 msgid "Dec"
1445 msgstr "dec"
1446
1447 #: src/common/utils.c:4832
1448 msgctxt "For use by strftime (morning)"
1449 msgid "AM"
1450 msgstr "a.m."
1451
1452 #: src/common/utils.c:4833
1453 msgctxt "For use by strftime (afternoon)"
1454 msgid "PM"
1455 msgstr "p.m."
1456
1457 #: src/common/utils.c:4834
1458 msgctxt "For use by strftime (morning, lowercase)"
1459 msgid "am"
1460 msgstr "a.m."
1461
1462 #: src/common/utils.c:4835
1463 msgctxt "For use by strftime (afternoon, lowercase)"
1464 msgid "pm"
1465 msgstr "p.m."
1466
1467 #: src/compose.c:589
1468 msgid "_Add..."
1469 msgstr "_Toevoegen..."
1470
1471 #: src/compose.c:590 src/mh_gtk.c:375 src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:301
1472 #: src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:316
1473 msgid "_Remove"
1474 msgstr "_Verwijderen"
1475
1476 #: src/compose.c:592 src/folderview.c:254
1477 msgid "_Properties..."
1478 msgstr "_Eigenschappen..."
1479
1480 #: src/compose.c:599 src/mainwindow.c:516 src/messageview.c:211
1481 msgid "_Message"
1482 msgstr "Be_richt"
1483
1484 #: src/compose.c:602
1485 msgid "_Spelling"
1486 msgstr "_Spelling"
1487
1488 #: src/compose.c:604 src/compose.c:671
1489 msgid "_Options"
1490 msgstr "_Opties"
1491
1492 #: src/compose.c:608
1493 msgid "S_end"
1494 msgstr "_Verzenden"
1495
1496 #: src/compose.c:609
1497 msgid "Send _later"
1498 msgstr "_Wachtrij"
1499
1500 #: src/compose.c:612
1501 msgid "_Attach file"
1502 msgstr "Bestand _bijvoegen"
1503
1504 #: src/compose.c:613
1505 msgid "_Insert file"
1506 msgstr "Bestand _invoegen"
1507
1508 #: src/compose.c:614
1509 msgid "Insert si_gnature"
1510 msgstr "_Handtekening invoegen"
1511
1512 #: src/compose.c:615
1513 msgid "_Replace signature"
1514 msgstr "_Vervang ondertekening"
1515
1516 #: src/compose.c:619
1517 msgid "_Print"
1518 msgstr "_Afdrukken"
1519
1520 #: src/compose.c:624 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:91
1521 msgid "_Undo"
1522 msgstr "_Ongedaan maken"
1523
1524 #: src/compose.c:625 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:92
1525 msgid "_Redo"
1526 msgstr "Op_nieuw"
1527
1528 #: src/compose.c:628 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:95
1529 msgid "Cu_t"
1530 msgstr "K_nippen"
1531
1532 #: src/compose.c:632
1533 msgid "_Special paste"
1534 msgstr "_Plakken speciaal"
1535
1536 #: src/compose.c:633
1537 msgid "As _quotation"
1538 msgstr "Als _citaten"
1539
1540 #: src/compose.c:634
1541 msgid "_Wrapped"
1542 msgstr "Afge_broken"
1543
1544 #: src/compose.c:635
1545 msgid "_Unwrapped"
1546 msgstr "Niet afgeb_roken"
1547
1548 #: src/compose.c:637 src/mainwindow.c:549
1549 #: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:99
1550 msgid "Select _all"
1551 msgstr "_Alles selecteren"
1552
1553 #: src/compose.c:639
1554 msgid "A_dvanced"
1555 msgstr "_Geavanceerd"
1556
1557 #: src/compose.c:640
1558 msgid "Move a character backward"
1559 msgstr "Ga een teken terug"
1560
1561 #: src/compose.c:641
1562 msgid "Move a character forward"
1563 msgstr "Ga een teken verder"
1564
1565 #: src/compose.c:642
1566 msgid "Move a word backward"
1567 msgstr "Ga een woord terug"
1568
1569 #: src/compose.c:643
1570 msgid "Move a word forward"
1571 msgstr "Ga een woord verder"
1572
1573 #: src/compose.c:644
1574 msgid "Move to beginning of line"
1575 msgstr "Ga naar begin van regel"
1576
1577 #: src/compose.c:645
1578 msgid "Move to end of line"
1579 msgstr "Ga naar eind van regel"
1580
1581 #: src/compose.c:646
1582 msgid "Move to previous line"
1583 msgstr "Ga een regel terug"
1584
1585 #: src/compose.c:647
1586 msgid "Move to next line"
1587 msgstr "Ga een regel verder"
1588
1589 #: src/compose.c:648
1590 msgid "Delete a character backward"
1591 msgstr "Verwijder vorige teken"
1592
1593 #: src/compose.c:649
1594 msgid "Delete a character forward"
1595 msgstr "Verwijder volgende teken"
1596
1597 #: src/compose.c:650
1598 msgid "Delete a word backward"
1599 msgstr "Verwijder vorig woord"
1600
1601 #: src/compose.c:651
1602 msgid "Delete a word forward"
1603 msgstr "Verwijder volgend woord"
1604
1605 #: src/compose.c:652
1606 msgid "Delete line"
1607 msgstr "Verwijder deze regel"
1608
1609 #: src/compose.c:653
1610 msgid "Delete to end of line"
1611 msgstr "Verwijder tot eind van regel"
1612
1613 #: src/compose.c:656 src/messageview.c:228
1614 #: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:102
1615 msgid "_Find"
1616 msgstr "_Vinden"
1617
1618 #: src/compose.c:659
1619 msgid "_Wrap current paragraph"
1620 msgstr "Regels afbreken in _huidige paragraaf"
1621
1622 #: src/compose.c:660
1623 msgid "Wrap all long _lines"
1624 msgstr "Regelterugloop voor alle regels"
1625
1626 #: src/compose.c:662
1627 msgid "Edit with e_xternal editor"
1628 msgstr "Aanpassen met e_xterne editor"
1629
1630 #: src/compose.c:665
1631 msgid "_Check all or check selection"
1632 msgstr "_Controleer alles of selectie"
1633
1634 #: src/compose.c:666
1635 msgid "_Highlight all misspelled words"
1636 msgstr "Toon alle _onjuist gespelde woorden"
1637
1638 #: src/compose.c:667
1639 msgid "Check _backwards misspelled word"
1640 msgstr "Controleer _vorig onjuist gespeld woord"
1641
1642 #: src/compose.c:668
1643 msgid "_Forward to next misspelled word"
1644 msgstr "Ga naar _volgend onjuist gespeld woord"
1645
1646 #: src/compose.c:675
1647 msgid "Reply _mode"
1648 msgstr "_Beantwoord afzender"
1649
1650 #: src/compose.c:677
1651 msgid "Privacy _System"
1652 msgstr "Privacy-_systeem"
1653
1654 #: src/compose.c:681
1655 msgid "_Priority"
1656 msgstr "_Prioriteit"
1657
1658 #: src/compose.c:683 src/mainwindow.c:611 src/messageview.c:264
1659 msgid "Character _encoding"
1660 msgstr "Tekenset_codering"
1661
1662 #: src/compose.c:688 src/mainwindow.c:616 src/messageview.c:269
1663 msgid "Western European"
1664 msgstr "West-Europees"
1665
1666 #: src/compose.c:689 src/mainwindow.c:617 src/messageview.c:270
1667 msgid "Baltic"
1668 msgstr "Baltisch"
1669
1670 #: src/compose.c:690 src/mainwindow.c:618 src/messageview.c:271
1671 msgid "Hebrew"
1672 msgstr "Hebreeuws"
1673
1674 #: src/compose.c:691 src/mainwindow.c:619 src/messageview.c:272
1675 msgid "Arabic"
1676 msgstr "Arabisch"
1677
1678 #: src/compose.c:692 src/mainwindow.c:620 src/messageview.c:273
1679 msgid "Cyrillic"
1680 msgstr "Cyrillisch"
1681
1682 #: src/compose.c:693 src/mainwindow.c:621 src/messageview.c:274
1683 msgid "Japanese"
1684 msgstr "Japans"
1685
1686 #: src/compose.c:694 src/mainwindow.c:622 src/messageview.c:275
1687 msgid "Chinese"
1688 msgstr "Chinees"
1689
1690 #: src/compose.c:695 src/mainwindow.c:623 src/messageview.c:276
1691 msgid "Korean"
1692 msgstr "Koreaans"
1693
1694 #: src/compose.c:696 src/mainwindow.c:624 src/messageview.c:277
1695 msgid "Thai"
1696 msgstr "Thai"
1697
1698 #: src/compose.c:699 src/mainwindow.c:734 src/messageview.c:313
1699 msgid "_Address book"
1700 msgstr "_Adresboek"
1701
1702 #: src/compose.c:701
1703 msgid "_Template"
1704 msgstr "_Sjabloon"
1705
1706 #: src/compose.c:703 src/mainwindow.c:762 src/messageview.c:333
1707 msgid "Actio_ns"
1708 msgstr "Ac_ties"
1709
1710 #: src/compose.c:712
1711 msgid "Aut_o wrapping"
1712 msgstr "Aut_omatisch afbreken"
1713
1714 #: src/compose.c:713
1715 msgid "Auto _indent"
1716 msgstr "Automatisch _inspringen"
1717
1718 #: src/compose.c:714
1719 msgid "Si_gn"
1720 msgstr "_Ondertekenen"
1721
1722 #: src/compose.c:715
1723 msgid "_Encrypt"
1724 msgstr "_Versleutelen"
1725
1726 #: src/compose.c:716
1727 msgid "_Request Return Receipt"
1728 msgstr "_Ontvangstbevestiging"
1729
1730 #: src/compose.c:717
1731 msgid "Remo_ve references"
1732 msgstr "Ver_wijder verwijzingen..."
1733
1734 #: src/compose.c:718
1735 msgid "Show _ruler"
1736 msgstr "_Lineaal weergeven"
1737
1738 #: src/compose.c:723 src/compose.c:733
1739 msgid "_Normal"
1740 msgstr "_Normaal"
1741
1742 #: src/compose.c:724 src/mainwindow.c:665 src/messageview.c:302
1743 msgid "_All"
1744 msgstr "_Allen"
1745
1746 #: src/compose.c:725 src/mainwindow.c:666 src/messageview.c:303
1747 msgid "_Sender"
1748 msgstr "_Afzender"
1749
1750 #: src/compose.c:726
1751 msgid "_Mailing-list"
1752 msgstr "_Mailing-lijst"
1753
1754 #: src/compose.c:731
1755 msgid "_Highest"
1756 msgstr "_Hoogste"
1757
1758 #: src/compose.c:732
1759 msgid "Hi_gh"
1760 msgstr "H_oog"
1761
1762 #: src/compose.c:734
1763 msgid "Lo_w"
1764 msgstr "Laa_g"
1765
1766 #: src/compose.c:735
1767 msgid "_Lowest"
1768 msgstr "_Laagste"
1769
1770 #: src/compose.c:740 src/mainwindow.c:878 src/messageview.c:350
1771 msgid "_Automatic"
1772 msgstr "_Automatisch"
1773
1774 #: src/compose.c:741 src/mainwindow.c:879 src/messageview.c:351
1775 msgid "7bit ASCII (US-ASC_II)"
1776 msgstr "7bit ASCII (US-ASC_II)"
1777
1778 #: src/compose.c:742 src/mainwindow.c:880 src/messageview.c:352
1779 msgid "Unicode (_UTF-8)"
1780 msgstr "Unicode (_UTF-8)"
1781
1782 #: src/compose.c:746 src/mainwindow.c:884 src/messageview.c:356
1783 msgid "Central European (ISO-8859-_2)"
1784 msgstr "Centraal-Europees (ISO-8859-_2)"
1785
1786 #: src/compose.c:749 src/mainwindow.c:887 src/messageview.c:359
1787 msgid "Greek (ISO-8859-_7)"
1788 msgstr "Grieks (ISO-8859-_7)"
1789
1790 #: src/compose.c:754 src/mainwindow.c:892 src/messageview.c:364
1791 msgid "Turkish (ISO-8859-_9)"
1792 msgstr "Turks (ISO-8859-_9)"
1793
1794 #: src/compose.c:1083
1795 msgid "New message From format error."
1796 msgstr "Opmaakfout in Van-header van nieuw bericht."
1797
1798 #: src/compose.c:1176
1799 msgid "New message subject format error."
1800 msgstr "Opmaakfout in onderwerp van nieuw bericht."
1801
1802 #: src/compose.c:1208 src/quote_fmt.c:570
1803 #, c-format
1804 msgid "The body of the \"New message\" template has an error at line %d."
1805 msgstr "Opmaakfout in berichttekst van \"Nieuw bericht\" op regel %d."
1806
1807 #: src/compose.c:1473
1808 msgid "Unable to reply. The original email probably doesn't exist."
1809 msgstr ""
1810 "Niet mogelijk te antwoorden. De originele e-mail bestaat waarschijnlijk niet."
1811
1812 #: src/compose.c:1656 src/quote_fmt.c:587
1813 msgid ""
1814 "The \"From\" field of the \"Reply\" template contains an invalid email "
1815 "address."
1816 msgstr ""
1817 "Het \"Van\" veld van het \"Antwoord\" sjabloon bevat een ongeldig e-"
1818 "mailadres."
1819
1820 #: src/compose.c:1705 src/quote_fmt.c:590
1821 #, c-format
1822 msgid "The body of the \"Reply\" template has an error at line %d."
1823 msgstr "Opmaakfout in berichttekst van het \"Antwoord\" sjabloon op regel %d."
1824
1825 #: src/compose.c:1839 src/compose.c:2031 src/quote_fmt.c:607
1826 msgid ""
1827 "The \"From\" field of the \"Forward\" template contains an invalid email "
1828 "address."
1829 msgstr ""
1830 "Het \"Van\" veld van het \"Doorsturen\" sjabloon bevat een ongeldig e-"
1831 "mailadres."
1832
1833 #: src/compose.c:1900 src/quote_fmt.c:610
1834 #, c-format
1835 msgid "The body of the \"Forward\" template has an error at line %d."
1836 msgstr "De tekst van het \"Doorsturen\" sjabloon heeft een fout op regel %d."
1837
1838 #: src/compose.c:2074
1839 msgid "Fw: multiple emails"
1840 msgstr "Doorsturen: meerdere e-mails"
1841
1842 # TPTD
1843 #: src/compose.c:2576
1844 #, c-format
1845 msgid "The body of the \"Redirect\" template has an error at line %d."
1846 msgstr "De tekst van het \"Herverwijzen\" sjabloon heeft en fout op regel %d."
1847
1848 #: src/compose.c:2643 src/gtk/headers.h:14
1849 msgid "Cc:"
1850 msgstr "Cc:"
1851
1852 #: src/compose.c:2646 src/gtk/headers.h:15
1853 msgid "Bcc:"
1854 msgstr "Bcc:"
1855
1856 #: src/compose.c:2649 src/gtk/headers.h:12
1857 msgid "Reply-To:"
1858 msgstr "Reply-To:"
1859
1860 #: src/compose.c:2652 src/compose.c:5019 src/compose.c:5021
1861 #: src/gtk/headers.h:33
1862 msgid "Newsgroups:"
1863 msgstr "Nieuwsgroepen:"
1864
1865 #: src/compose.c:2655 src/gtk/headers.h:34
1866 msgid "Followup-To:"
1867 msgstr "Followup-To:"
1868
1869 #: src/compose.c:2658 src/gtk/headers.h:17
1870 msgid "In-Reply-To:"
1871 msgstr "In antwoord aan:"
1872
1873 #: src/compose.c:2662 src/compose.c:5016 src/compose.c:5024
1874 #: src/gtk/headers.h:13 src/summary_search.c:481
1875 msgid "To:"
1876 msgstr "Aan:"
1877
1878 #: src/compose.c:2852
1879 msgid "Couldn't attach a file (charset conversion failed)."
1880 msgstr "Kan bestand niet bijvoegen (omzetten van de tekenset is mislukt)."
1881
1882 #: src/compose.c:2858
1883 #, c-format
1884 msgid ""
1885 "The following file has been attached: \n"
1886 "%s"
1887 msgid_plural ""
1888 "The following files have been attached: \n"
1889 "%s"
1890 msgstr[0] "Het bestand '%s' is bijgevoegd:"
1891 msgstr[1] "De bestanden '%s' zijn bijgevoegd:"
1892
1893 #: src/compose.c:3138
1894 msgid "The \"Quotation mark\" of the template is invalid."
1895 msgstr "De \"Citatie-markering\" van het sjabloon is ongeldig."
1896
1897 #: src/compose.c:3667
1898 #, c-format
1899 msgid "Could not get size of file '%s'."
1900 msgstr "Kon grootte van bestand '%s' niet opvragen"
1901
1902 #: src/compose.c:3685
1903 #, c-format
1904 msgid ""
1905 "You are about to insert a file of %s in the message body. Are you sure you "
1906 "want to do that?"
1907 msgstr ""
1908 "Je staat op het punt een bestand van %s in de berichttekst in te voegen. Wil "
1909 "je doorgaan?"
1910
1911 #: src/compose.c:3688
1912 msgid "Are you sure?"
1913 msgstr "Wil je doorgaan?"
1914
1915 #: src/compose.c:3689 src/compose.c:10817 src/compose.c:11695
1916 msgid "_Insert"
1917 msgstr "_Invoegen"
1918
1919 #: src/compose.c:3813
1920 #, c-format
1921 msgid "File %s is empty."
1922 msgstr "Bestand %s is leeg."
1923
1924 #: src/compose.c:3814
1925 msgid "Empty file"
1926 msgstr "Leeg bestand"
1927
1928 #: src/compose.c:3815
1929 msgid "_Attach anyway"
1930 msgstr "Toch bijvoegen"
1931
1932 #: src/compose.c:3824
1933 #, c-format
1934 msgid "Can't read %s."
1935 msgstr "Kan %s niet lezen."
1936
1937 #: src/compose.c:3851
1938 #, c-format
1939 msgid "Message: %s"
1940 msgstr "Bericht: %s"
1941
1942 #: src/compose.c:4856 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:694
1943 #: src/plugins/python/composewindowtype.c:498
1944 msgid " [Edited]"
1945 msgstr " [Aangepast]"
1946
1947 #: src/compose.c:4863 src/plugins/python/composewindowtype.c:501
1948 #, c-format
1949 msgid "%s - Compose message%s"
1950 msgstr "%s - Bericht opstellen%s"
1951
1952 #: src/compose.c:4866 src/plugins/python/composewindowtype.c:504
1953 #, c-format
1954 msgid "[no subject] - Compose message%s"
1955 msgstr "[geen onderwerp] - Bericht opstellen%s"
1956
1957 #: src/compose.c:4868 src/plugins/python/composewindowtype.c:492
1958 msgid "Compose message"
1959 msgstr "Bericht opstellen"
1960
1961 #: src/compose.c:4895 src/messageview.c:903
1962 msgid ""
1963 "Account for sending mail is not specified.\n"
1964 "Please select a mail account before sending."
1965 msgstr ""
1966 "Geen account opgegeven voor het verzenden van berichten.\n"
1967 "Selecteer eerst een account."
1968
1969 #: src/compose.c:5116 src/compose.c:5153
1970 #, c-format
1971 msgid "The only recipient is the default '%s' address. Send anyway?"
1972 msgstr "De enige ontvanger is het standaard '%s'-adres. Toch verzenden?"
1973
1974 #: src/compose.c:5118 src/compose.c:5155 src/compose.c:5198 src/compose.c:5247
1975 #: src/prefs_account.c:3405 src/toolbar.c:487 src/toolbar.c:519
1976 msgid "Send"
1977 msgstr "Verzenden"
1978
1979 #: src/compose.c:5120 src/compose.c:5157 src/compose.c:5191 src/compose.c:5240
1980 #: src/compose.c:5786 src/folderview.c:2543 src/messageview.c:856
1981 #: src/messageview.c:884 src/plugins/attachwarner/attachwarner.c:210
1982 #: src/toolbar.c:3030
1983 msgid "_Send"
1984 msgstr "_Verzenden"
1985
1986 #: src/compose.c:5174
1987 msgid "Recipient is not specified."
1988 msgstr "Geen ontvanger opgegeven."
1989
1990 #: src/compose.c:5193 src/compose.c:5242
1991 #: src/plugins/attachwarner/attachwarner.c:212
1992 msgid "_Queue"
1993 msgstr "_Wachtrij"
1994
1995 #: src/compose.c:5194
1996 #, c-format
1997 msgid "Subject is empty. %s"
1998 msgstr "Het onderwerp is leeg. %s"
1999
2000 #: src/compose.c:5195 src/compose.c:5244
2001 #: src/plugins/attachwarner/attachwarner.c:222
2002 msgid "Send it anyway?"
2003 msgstr "Toch verzenden?"
2004
2005 #: src/compose.c:5196 src/compose.c:5245
2006 #: src/plugins/attachwarner/attachwarner.c:222
2007 msgid "Queue it anyway?"
2008 msgstr "Toch in de wachtrij zetten?"
2009
2010 #: src/compose.c:5198 src/compose.c:5247 src/toolbar.c:520
2011 msgid "Send later"
2012 msgstr "Wachtrij"
2013
2014 #: src/compose.c:5243
2015 #, c-format
2016 msgid "Sending to %d recipients. %s"
2017 msgstr "Verzenden aan %d ontvangers. %s"
2018
2019 #: src/compose.c:5300 src/compose.c:10259
2020 msgid ""
2021 "Could not queue message for sending:\n"
2022 "\n"
2023 "Charset conversion failed."
2024 msgstr ""
2025 "Kon bericht niet in de wachtrij zetten:\n"
2026 "\n"
2027 "Omzetten van de tekenset mislukt."
2028
2029 #: src/compose.c:5303 src/compose.c:10262
2030 msgid ""
2031 "Could not queue message for sending:\n"
2032 "\n"
2033 "Couldn't get recipient encryption key."
2034 msgstr ""
2035 "Kon bericht niet in de wachtrij zetten:\n"
2036 "\n"
2037 "Kon de sleutel van de ontvanger, nodig voor versleutelen, niet vinden."
2038
2039 #: src/compose.c:5309 src/compose.c:10256
2040 #, c-format
2041 msgid ""
2042 "Could not queue message for sending:\n"
2043 "\n"
2044 "Signature failed: %s"
2045 msgstr ""
2046 "Kon bericht niet in de wachtrij zetten:\n"
2047 "\n"
2048 "Ondertekenen mislukt: %s"
2049
2050 #: src/compose.c:5312
2051 #, c-format
2052 msgid ""
2053 "Could not queue message for sending:\n"
2054 "\n"
2055 "%s."
2056 msgstr ""
2057 "Kon bericht niet in de wachtrij zetten:\n"
2058 "\n"
2059 "%s."
2060
2061 #: src/compose.c:5314
2062 msgid "Could not queue message for sending."
2063 msgstr "Kon bericht niet in de wachtrij zetten."
2064
2065 #: src/compose.c:5329 src/compose.c:5389
2066 msgid ""
2067 "The message was queued but could not be sent.\n"
2068 "Use \"Send queued messages\" from the main window to retry."
2069 msgstr ""
2070 "Het bericht is in de wachtrij gezet maar niet verstuurd.\n"
2071 "Gebruik \"Verzend berichten uit de wachtrij\" van het hoofdvenster om het "
2072 "opnieuw te proberen."
2073
2074 #: src/compose.c:5385
2075 #, c-format
2076 msgid ""
2077 "%s\n"
2078 "Use \"Send queued messages\" from the main window to retry."
2079 msgstr ""
2080 "%s\n"
2081 "Gebruik \"Verzend berichten uit de wachtrij\" van het hoofdvenster om het "
2082 "opnieuw te proberen."
2083
2084 #: src/compose.c:5782
2085 #, c-format
2086 msgid ""
2087 "Can't convert the character encoding of the message \n"
2088 "to the specified %s charset.\n"
2089 "Send it as %s?"
2090 msgstr ""
2091 "Kan de tekensetcodering van het bericht niet converteren \n"
2092 "naar de opgegeven tekenset '%s'.\n"
2093 "Verzenden met tekenset %s?"
2094
2095 #: src/compose.c:5844
2096 #, c-format
2097 msgid ""
2098 "Line %d exceeds the line length limit (998 bytes).\n"
2099 "The contents of the message might be broken on the way to the delivery.\n"
2100 "\n"
2101 "Send it anyway?"
2102 msgstr ""
2103 "Regel %d overschrijdt de lengtelimiet (998 bytes).\n"
2104 "De inhoud van het bericht zal onderweg misschien in stukken gebroken "
2105 "worden.\n"
2106 "Toch verzenden?"
2107
2108 #: src/compose.c:5955
2109 #, c-format
2110 msgid "Couldn't encrypt the email: %s"
2111 msgstr "Decoderen van e-mail mislukt: %s"
2112
2113 #: src/compose.c:6076
2114 msgid "Encryption warning"
2115 msgstr "Versleutel-waarschuwing"
2116
2117 #: src/compose.c:6077
2118 msgid "C_ontinue"
2119 msgstr "Ga _door met bewerken"
2120
2121 #: src/compose.c:6126
2122 msgid "No account for sending mails available!"
2123 msgstr "Geen account beschikbaar voor het verzenden."
2124
2125 #: src/compose.c:6135
2126 msgid "Selected account isn't NNTP: Posting is impossible."
2127 msgstr "Geselecteerd account is geen NNTP: Plaatsen is niet mogelijk."
2128
2129 #: src/compose.c:6375
2130 #, c-format
2131 msgid "Attachment %s doesn't exist anymore. Ignore?"
2132 msgstr "Bijvoegsel %s bestaat niet meer. Negeren?"
2133
2134 #: src/compose.c:6376 src/mainwindow.c:656 src/toolbar.c:276 src/toolbar.c:2560
2135 msgid "Cancel sending"
2136 msgstr "Verzenden annuleren"
2137
2138 #: src/compose.c:6376
2139 msgid "Ignore attachment"
2140 msgstr "Negeer bijvoegsel"
2141
2142 #: src/compose.c:6432
2143 #, c-format
2144 msgid "Original %s part"
2145 msgstr "Origineel %s gedeelte"
2146
2147 #: src/compose.c:7032
2148 msgid "Add to address _book"
2149 msgstr "Toevoegen aan adres_boek"
2150
2151 #: src/compose.c:7193
2152 msgid "Delete entry contents"
2153 msgstr "Verwijder inhoud"
2154
2155 #: src/compose.c:7197 src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:289
2156 msgid "Use <tab> to autocomplete from addressbook"
2157 msgstr "Gebruik <tab> om adressen automatisch af te maken"
2158
2159 #: src/compose.c:7412
2160 msgid "Mime type"
2161 msgstr "MIME-type"
2162
2163 #: src/compose.c:7418 src/mimeview.c:273 src/plugins/pgpcore/select-keys.c:407
2164 #: src/prefs_matcher.c:630 src/prefs_summaries.c:441
2165 #: src/prefs_summary_column.c:84 src/summaryview.c:447
2166 msgid "Size"
2167 msgstr "Grootte"
2168
2169 #: src/compose.c:7481
2170 msgid "Save Message to "
2171 msgstr "Bericht bewaren in"
2172
2173 #: src/compose.c:7518 src/editjpilot.c:276 src/editldap.c:519
2174 #: src/editvcard.c:192 src/export.c:164 src/import.c:163 src/importmutt.c:238
2175 #: src/importpine.c:237 src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1075
2176 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:229
2177 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:252
2178 #: src/plugins/bsfilter/bsfilter_gtk.c:181
2179 #: src/plugins/clamd/clamav_plugin_gtk.c:300
2180 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:418
2181 msgid "_Browse"
2182 msgstr "_Bladeren"
2183
2184 #: src/compose.c:7540
2185 msgid "Select folder to save message to"
2186 msgstr "Selecteer map om bericht in op te slaan"
2187
2188 #: src/compose.c:7997
2189 msgid "Hea_der"
2190 msgstr "Hea_der"
2191
2192 #: src/compose.c:8002
2193 msgid "_Attachments"
2194 msgstr "_Bijvoegsels"
2195
2196 #: src/compose.c:8016
2197 msgid "Othe_rs"
2198 msgstr "Anderen"
2199
2200 #: src/compose.c:8031
2201 msgid "S_ubject:"
2202 msgstr "_Onderwerp:"
2203
2204 #: src/compose.c:8255
2205 #, c-format
2206 msgid ""
2207 "Spell checker could not be started.\n"
2208 "%s"
2209 msgstr ""
2210 "Spellingcontrole kon niet gestart worden.\n"
2211 "%s"
2212
2213 #: src/compose.c:8402
2214 msgid "_From:"
2215 msgstr "_Van:"
2216
2217 #: src/compose.c:8419
2218 msgid "Account to use for this email"
2219 msgstr "Te gebruiken account voor dit bericht"
2220
2221 #: src/compose.c:8421
2222 msgid "Sender address to be used"
2223 msgstr "Een afzender-adres is verplicht."
2224
2225 #: src/compose.c:8603
2226 #, c-format
2227 msgid ""
2228 "The privacy system '%s' cannot be loaded. You will not be able to sign or "
2229 "encrypt this message."
2230 msgstr ""
2231 "Het privacy-systeem '%s' kon niet worden geladen. Het zal niet mogelijk zijn "
2232 "om dit bericht te ondertekenen of te versleutelen."
2233
2234 #: src/compose.c:8714 src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1174
2235 msgid "_None"
2236 msgstr "G_een"
2237
2238 #: src/compose.c:8815 src/prefs_template.c:752
2239 #, c-format
2240 msgid "The body of the template has an error at line %d."
2241 msgstr "Opmaakfout in berichttekst-sjabloon op regel %d."
2242
2243 #: src/compose.c:8912
2244 #, c-format
2245 msgctxt "'%s' stands for a header name"
2246 msgid "Template '%s' format error."
2247 msgstr "Opmaakfout in '%s'-sjabloon."
2248
2249 #: src/compose.c:9331
2250 msgid "Invalid MIME type."
2251 msgstr "Ongeldig MIME-type."
2252
2253 #: src/compose.c:9346
2254 msgid "File doesn't exist or is empty."
2255 msgstr "Bestand bestaat niet of is leeg."
2256
2257 #: src/compose.c:9420
2258 msgid "Properties"
2259 msgstr "Eigenschappen"
2260
2261 #: src/compose.c:9437
2262 msgid "MIME type"
2263 msgstr "MIME-type"
2264
2265 #: src/compose.c:9478
2266 msgid "Encoding"
2267 msgstr "Codering"
2268
2269 #: src/compose.c:9498
2270 msgid "Path"
2271 msgstr "Pad"
2272
2273 #: src/compose.c:9499
2274 msgid "File name"
2275 msgstr "Bestandsnaam"
2276
2277 #: src/compose.c:9758
2278 #, c-format
2279 msgid ""
2280 "The external editor is still working.\n"
2281 "Force terminating the process?\n"
2282 "process group id: %d"
2283 msgstr ""
2284 "De externe editor is nog steeds actief.\n"
2285 "Zal ik het programma afbreken?\n"
2286 "procesgroep id: %d"
2287
2288 #: src/compose.c:10225 src/messageview.c:1105
2289 msgid "Claws Mail needs network access in order to send this email."
2290 msgstr ""
2291 "Claws Mail heeft netwerktoegang nodig voor het verzenden van deze e-mail."
2292
2293 #: src/compose.c:10251
2294 msgid "Could not queue message."
2295 msgstr "Kon bericht niet in de wachtrij zetten."
2296
2297 #: src/compose.c:10253
2298 #, c-format
2299 msgid ""
2300 "Could not queue message:\n"
2301 "\n"
2302 "%s."
2303 msgstr ""
2304 "Kon bericht niet in de wachtrij zetten:\n"
2305 "\n"
2306 "%s."
2307
2308 #: src/compose.c:10431
2309 msgid "Could not save draft."
2310 msgstr "Kon klad niet opslaan."
2311
2312 #: src/compose.c:10435
2313 msgid "Could not save draft"
2314 msgstr "Kon klad niet opslaan"
2315
2316 #: src/compose.c:10436
2317 msgid ""
2318 "Could not save draft.\n"
2319 "Do you want to cancel exit or discard this email?"
2320 msgstr ""
2321 "Kon klad niet opslaan.\n"
2322 "Wil je deze e-mail annuleren of weggooien?"
2323
2324 #: src/compose.c:10438
2325 msgid "_Cancel exit"
2326 msgstr "_Annuleren"
2327
2328 #: src/compose.c:10438
2329 msgid "_Discard email"
2330 msgstr "_Gooi e-mail weg"
2331
2332 #: src/compose.c:10628 src/compose.c:10642
2333 msgid "Select file"
2334 msgstr "Selecteer bestand"
2335
2336 #: src/compose.c:10656
2337 #, c-format
2338 msgid "File '%s' could not be read."
2339 msgstr "Bestand '%s' kon niet gelezen worden."
2340
2341 #: src/compose.c:10658
2342 #, c-format
2343 msgid ""
2344 "File '%s' contained invalid characters\n"
2345 "for the current encoding, insertion may be incorrect."
2346 msgstr ""
2347 "Bestand '%s' bevat ongeldige characters\n"
2348 "voor de huidige codering, invoeging kan onjuist zijn."
2349
2350 #: src/compose.c:10737
2351 msgid "Discard message"
2352 msgstr "Gooi bericht weg"
2353
2354 #: src/compose.c:10738
2355 msgid "This message has been modified. Discard it?"
2356 msgstr "Bericht is gewijzigd, veranderingen laten vervallen?"
2357
2358 #: src/compose.c:10739 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:433
2359 msgid "_Discard"
2360 msgstr "_Gooi weg"
2361
2362 #: src/compose.c:10739 src/compose.c:10743
2363 msgid "_Save to Drafts"
2364 msgstr "Opslaan als _klad"
2365
2366 #: src/compose.c:10741 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:431
2367 msgid "Save changes"
2368 msgstr "Veranderingen opslaan"
2369
2370 #: src/compose.c:10742
2371 msgid "This message has been modified. Save the latest changes?"
2372 msgstr "Bericht is gewijzigd. Veranderingen opslaan?"
2373
2374 #: src/compose.c:10743
2375 msgid "_Don't save"
2376 msgstr "_Niet opslaan"
2377
2378 #: src/compose.c:10814
2379 #, c-format
2380 msgid "Do you want to apply the template '%s'?"
2381 msgstr "Wil je sjabloon '%s' toepassen?"
2382
2383 #: src/compose.c:10816
2384 msgid "Apply template"
2385 msgstr "Sjabloon toepassen"
2386
2387 #: src/compose.c:10817 src/prefs_actions.c:329 src/prefs_filtering_action.c:610
2388 #: src/prefs_filtering.c:477 src/prefs_matcher.c:774 src/prefs_template.c:311
2389 #: src/prefs_toolbar.c:1063
2390 msgid "_Replace"
2391 msgstr "_Vervang"
2392
2393 #: src/compose.c:11688
2394 #, c-format
2395 msgid ""
2396 "Do you want to insert the contents of the file into the message body, or "
2397 "attach it to the email?"
2398 msgid_plural ""
2399 "Do you want to insert the contents of the %d files into the message body, or "
2400 "attach them to the email?"
2401 msgstr[0] ""
2402 "Wil je de inhoud van het bestand invoegen in de tekst van het bericht of "
2403 "bijvoegen wanneer het verstuurd wordt?"
2404 msgstr[1] ""
2405 "Wil je de inhoud van de bestanden invoegen in de tekst van de %d berichten "
2406 "of bijvoegen wanneer het verstuurd wordt?"
2407
2408 #: src/compose.c:11694
2409 msgid "Insert or attach?"
2410 msgstr "In- of Bijvoegen"
2411
2412 #: src/compose.c:11695
2413 msgid "_Attach"
2414 msgstr "_Bijvoegen"
2415
2416 #: src/compose.c:11915
2417 #, c-format
2418 msgid "Quote format error at line %d."
2419 msgstr "Opmaakfout in citaat op regel %d."
2420
2421 #: src/compose.c:12212
2422 #, c-format
2423 msgid ""
2424 "You are about to reply to %d messages. Opening the windows could take some "
2425 "time. Do you want to continue?"
2426 msgstr ""
2427 "Je staat op het punt op %d berichten te reageren. Het openen van de vensters "
2428 "kan enige tijd duren. Wil je doorgaan?"
2429
2430 #: src/crash.c:140
2431 #, c-format
2432 msgid "Claws Mail process (%ld) received signal %ld"
2433 msgstr "Claws Mail process (%ld) ontving signaal %ld"
2434
2435 #: src/crash.c:186
2436 msgid "Claws Mail has crashed"
2437 msgstr "Claws Mail is gecrashed"
2438
2439 # , c-format
2440 #: src/crash.c:202
2441 #, c-format
2442 msgid ""
2443 "%s.\n"
2444 "Please file a bug report and include the information below."
2445 msgstr ""
2446 "%s.\n"
2447 "Rapporteer een bug-verslag, vermeld onderstaande informatie in je bericht."
2448
2449 #: src/crash.c:207
2450 msgid "Debug log"
2451 msgstr "Debuglog"
2452
2453 #: src/crash.c:251 src/toolbar.c:539
2454 msgid "Close"
2455 msgstr "Sluiten"
2456
2457 #: src/crash.c:256
2458 msgid "Save..."
2459 msgstr "Opslaan..."
2460
2461 #: src/crash.c:261
2462 msgid "Create bug report"
2463 msgstr "Maak een bug-verslag"
2464
2465 #: src/crash.c:311
2466 msgid "Save crash information"
2467 msgstr "Sla crash-informatie op"
2468
2469 #: src/editaddress.c:155 src/editaddress.c:231
2470 msgid "Add New Person"
2471 msgstr "Toevoegen nieuw persoon"
2472
2473 #: src/editaddress.c:157
2474 msgid ""
2475 "Adding a new person requires at least one of the\n"
2476 "following values to be set:\n"
2477 " - Display Name\n"
2478 " - First Name\n"
2479 " - Last Name\n"
2480 " - Nickname\n"
2481 " - any email address\n"
2482 " - any additional attribute\n"
2483 "\n"
2484 "Click OK to keep editing this contact.\n"
2485 "Click Cancel to close without saving."
2486 msgstr ""
2487 "Voor het toevoegen van een nieuw persoon moet\n"
2488 "tenminste één van de volgende gegevens ingevoerd\n"
2489 "zijn:\n"
2490 " - Weergegeven naam\n"
2491 " - Voornaam\n"
2492 " - Achternaam\n"
2493 " - Bijnaam\n"
2494 " - een e-mailadres\n"
2495 " - een andere eigenschap\n"
2496 "\n"
2497 "Klik op OK om dit contact te blijven bewerken.\n"
2498 "Klik op Annuleren om af te sluiten zonder op te slaan."
2499
2500 #: src/editaddress.c:168
2501 msgid ""
2502 "Adding a new person requires at least one of the\n"
2503 "following values to be set:\n"
2504 " - First Name\n"
2505 " - Last Name\n"
2506 " - any email address\n"
2507 " - any additional attribute\n"
2508 "\n"
2509 "Click OK to keep editing this contact.\n"
2510 "Click Cancel to close without saving."
2511 msgstr ""
2512 "Voor het toevoegen van een nieuw persoon moet tenminste één\n"
2513 "van de volgende gegevens ingevoerd zijn:\n"
2514 " - Voornaam\n"
2515 " - Achternaam\n"
2516 " - een e-mailadres\n"
2517 " - een andere eigenschap\n"
2518 "\n"
2519 "Klik op OK om dit contact te blijven bewerken.\n"
2520 "Klik op Annuleren om af te sluiten zonder op te slaan."
2521
2522 #: src/editaddress.c:232
2523 msgid "Edit Person Details"
2524 msgstr "Bewerken persoonlijke informatie"
2525
2526 #: src/editaddress.c:410
2527 msgid "An Email address must be supplied."
2528 msgstr "Een e-mailadres is verplicht."
2529
2530 #: src/editaddress.c:586 src/editaddress_other_attributes_ldap.c:198
2531 msgid "A Name and Value must be supplied."
2532 msgstr "Naam en waarde verplicht."
2533
2534 #: src/editaddress.c:675 src/prefs_folder_item.c:1694
2535 msgid "Discard"
2536 msgstr "Gooi weg"
2537
2538 #: src/editaddress.c:676
2539 msgid "Apply"
2540 msgstr "Pas toe"
2541
2542 #: src/editaddress.c:706 src/editaddress.c:755
2543 msgid "Edit Person Data"
2544 msgstr "Wijzig persoonlijke gegevens"
2545
2546 #: src/editaddress.c:784
2547 msgid "Choose a picture"
2548 msgstr "Kies een afbeelding"
2549
2550 #: src/editaddress.c:803
2551 #, c-format
2552 msgid ""
2553 "Failed to import image: \n"
2554 "%s"
2555 msgstr ""
2556 "Afbeelding importeren mislukt: \n"
2557 "%s"
2558
2559 #: src/editaddress.c:845
2560 msgid "_Set picture"
2561 msgstr "_Stel afbeelding in"
2562
2563 #: src/editaddress.c:846
2564 msgid "_Unset picture"
2565 msgstr "_Afbeelding verwijderen"
2566
2567 #: src/editaddress.c:904
2568 msgid "Photo"
2569 msgstr "Foto"
2570
2571 #: src/editaddress.c:951 src/editaddress.c:953 src/expldifdlg.c:516
2572 #: src/exporthtml.c:761 src/ldif.c:746
2573 msgid "Display Name"
2574 msgstr "Weergegeven naam"
2575
2576 #: src/editaddress.c:962 src/editaddress.c:966 src/ldif.c:754
2577 msgid "Last Name"
2578 msgstr "Achternaam"
2579
2580 #: src/editaddress.c:963 src/editaddress.c:965 src/ldif.c:750
2581 msgid "First Name"
2582 msgstr "Voornaam"
2583
2584 #: src/editaddress.c:969 src/editaddress.c:971
2585 msgid "Nickname"
2586 msgstr "Bijnaam"
2587
2588 #: src/editaddress.c:1055 src/editaddress.c:1123
2589 msgid "Alias"
2590 msgstr "Alias"
2591
2592 #: src/editaddress.c:1265 src/editaddress.c:1334 src/editaddress.c:1354
2593 #: src/editaddress_other_attributes_ldap.c:303
2594 #: src/editaddress_other_attributes_ldap.c:371 src/prefs_customheader.c:222
2595 msgid "Value"
2596 msgstr "Waarde"
2597
2598 #: src/editaddress.c:1425
2599 msgid "_User Data"
2600 msgstr "_Gebruikersgegevens"
2601
2602 #: src/editaddress.c:1426
2603 msgid "_Email Addresses"
2604 msgstr "_E-mailadres"
2605
2606 #: src/editaddress.c:1429 src/editaddress.c:1432
2607 msgid "O_ther Attributes"
2608 msgstr "O_verige Eigenschappen"
2609
2610 #: src/editaddress.c:1583
2611 #, c-format
2612 msgid ""
2613 "Failed to save image: \n"
2614 "%s"
2615 msgstr ""
2616 "Opslaan afbeelding mislukt: \n"
2617 "%s"
2618
2619 #: src/editbook.c:109
2620 msgid "File appears to be OK."
2621 msgstr "Bestand lijkt OK."
2622
2623 #: src/editbook.c:112
2624 msgid "File does not appear to be a valid address book format."
2625 msgstr "Bestand heeft geen geldig adresboekformaat."
2626
2627 #: src/editbook.c:115 src/editjpilot.c:191 src/editvcard.c:98
2628 msgid "Could not read file."
2629 msgstr "Kon bestand niet lezen."
2630
2631 #: src/editbook.c:149 src/editbook.c:262
2632 msgid "Edit Addressbook"
2633 msgstr "Bewerken adresboek"
2634
2635 #: src/editbook.c:177 src/editjpilot.c:264 src/editvcard.c:180
2636 msgid " Check File "
2637 msgstr " Controleer bestand"
2638
2639 #: src/editbook.c:182 src/editjpilot.c:269 src/editvcard.c:185
2640 #: src/importmutt.c:231 src/importpine.c:230 src/prefs_account.c:2023
2641 #: src/wizard.c:1196 src/wizard.c:1616
2642 msgid "File"
2643 msgstr "Bestand"
2644
2645 #: src/editbook.c:281
2646 msgid "Add New Addressbook"
2647 msgstr "Nieuw adresboek toevoegen"
2648
2649 #: src/editgroup.c:101
2650 msgid "A Group Name must be supplied."
2651 msgstr "Een groepnaam is verplicht."
2652
2653 #: src/editgroup.c:294
2654 msgid "Edit Group Data"
2655 msgstr "Bewerken Groep"
2656
2657 #: src/editgroup.c:323 src/exporthtml.c:597
2658 msgid "Group Name"
2659 msgstr "Groepnaam"
2660
2661 #: src/editgroup.c:342
2662 msgid "Addresses in Group"
2663 msgstr "Adressen in groep"
2664
2665 #: src/editgroup.c:377
2666 msgid "Available Addresses"
2667 msgstr "Beschikbare adressen"
2668
2669 #: src/editgroup.c:452
2670 msgid "Move Email Addresses to or from Group with arrow buttons"
2671 msgstr "Verplaats adressen van/naar Groep met de pijltjestoetsen"
2672
2673 #: src/editgroup.c:500
2674 msgid "Edit Group Details"
2675 msgstr "Bewerken groepdetails"
2676
2677 #: src/editgroup.c:503
2678 msgid "Add New Group"
2679 msgstr "Toevoegen nieuwe groep"
2680
2681 #: src/editgroup.c:553
2682 msgid "Edit folder"
2683 msgstr "Bewerken map"
2684
2685 #: src/editgroup.c:553
2686 msgid "Input the new name of folder:"
2687 msgstr "Geef de naam van de nieuwe map:"
2688
2689 #: src/editgroup.c:556 src/foldersel.c:571 src/imap_gtk.c:193 src/mh_gtk.c:144
2690 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:244 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:91
2691 msgid "New folder"
2692 msgstr "Nieuwe map"
2693
2694 #: src/editgroup.c:557 src/foldersel.c:572 src/mh_gtk.c:145
2695 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:245 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:92
2696 msgid "Input the name of new folder:"
2697 msgstr "Geef de naam van de nieuwe map:"
2698
2699 #: src/editjpilot.c:188
2700 msgid "File does not appear to be JPilot format."
2701 msgstr "Bestand heeft geen JPilot formaat"
2702
2703 #: src/editjpilot.c:200
2704 msgid "Select JPilot File"
2705 msgstr "Selecteer JPilot-bestand"
2706
2707 #: src/editjpilot.c:236 src/editjpilot.c:365
2708 msgid "Edit JPilot Entry"
2709 msgstr "Wijzig JPilot"
2710
2711 #: src/editjpilot.c:281
2712 msgid "Additional e-Mail address item(s)"
2713 msgstr "Andere e-mail-adres(sen)"
2714
2715 #: src/editjpilot.c:372
2716 msgid "Add New JPilot Entry"
2717 msgstr "Nieuwe JPilot invoer"
2718
2719 #: src/editldap_basedn.c:137
2720 msgid "Edit LDAP - Select Search Base"
2721 msgstr "Wijzig LDAP - Selecteer zoekbasis"
2722
2723 #: src/editldap_basedn.c:156 src/editldap.c:441
2724 msgid "Hostname"
2725 msgstr "Hostnaam"
2726
2727 #: src/editldap_basedn.c:166 src/editldap.c:458
2728 #: src/plugins/clamd/clamav_plugin_gtk.c:390 src/ssl_manager.c:108
2729 msgid "Port"
2730 msgstr "Poort"
2731
2732 #: src/editldap_basedn.c:176 src/editldap.c:503
2733 msgid "Search Base"
2734 msgstr "Zoek base"
2735
2736 #: src/editldap_basedn.c:197
2737 msgid "Available Search Base(s)"
2738 msgstr "Beschikbare zoekbase"
2739
2740 #: src/editldap_basedn.c:287
2741 msgid "Could not read Search Base(s) from server - please set manually"
2742 msgstr "Zoekbases niet gevonden - zet handmatig"
2743
2744 #: src/editldap_basedn.c:291 src/editldap.c:281
2745 msgid "Could not connect to server"
2746 msgstr "Geen verbinding met server"
2747
2748 #: src/editldap.c:152
2749 msgid "A Name must be supplied."
2750 msgstr "Een naam is verplicht."
2751
2752 #: src/editldap.c:164
2753 msgid "A Hostname must be supplied for the server."
2754 msgstr "Een hostnaam voor de server is verplicht."
2755
2756 #: src/editldap.c:177
2757 msgid "At least one LDAP search attribute should be supplied."
2758 msgstr "Je dient op z'n minst één LDAP-eigenschap op te geven."
2759
2760 #: src/editldap.c:278
2761 msgid "Connected successfully to server"
2762 msgstr "Verbonden met server"
2763
2764 #: src/editldap.c:336 src/editldap.c:995
2765 msgid "Edit LDAP Server"
2766 msgstr "Wijzig LDAP-server"
2767
2768 #: src/editldap.c:437
2769 msgid "A name that you wish to call the server."
2770 msgstr "De LDAP-servernaam"
2771
2772 #: src/editldap.c:450
2773 msgid ""
2774 "This is the hostname of the server. For example, \"ldap.example.org\" may be "
2775 "appropriate for the \"example.org\" organization. An IP address may also be "
2776 "used. You may specify \"localhost\" if running an LDAP server on the same "
2777 "computer as Claws Mail."
2778 msgstr ""
2779 "Dit is de hostnaam van de server. \"ldap.mijndomein.nl\" is mogelijk de "
2780 "goede naam voor organisatie \"mijndomein.nl\". Je mag ook een IP-adres "
2781 "opgeven. Je kunt \"localhost\" opgeven als de LDAP-server op dezelfde "
2782 "computer draait als Claws Mail."
2783
2784 #: src/editldap.c:470
2785 msgid "STARTTLS"
2786 msgstr " STARTTLS"
2787
2788 #: src/editldap.c:471 src/prefs_account.c:3478
2789 msgid "SSL/TLS"
2790 msgstr "SSL/TLS"
2791
2792 #: src/editldap.c:475
2793 msgid ""
2794 "Enable secure connection to the LDAP server via STARTTLS. Connection starts "
2795 "unencrypted and is secured by STARTTLS command. If connection fails, be sure "
2796 "to check the correct configuration in ldap.conf (TLS_CACERTDIR and "
2797 "TLS_REQCERT fields)."
2798 msgstr ""
2799 "Gebruik STARTTLS voor een beveiligde verbinding met de LDAP-server. "
2800 "Controleer, als het niet lukt om een verbinding te maken, de instellingen in "
2801 "ldap.conf (de velden TLS_CACERTDIR en TLS_REQCERT)."
2802
2803 #: src/editldap.c:480
2804 msgid ""
2805 "Enable secure connection to the LDAP server via SSL/TLS. If connection "
2806 "fails, be sure to check the correct configuration in ldap.conf "
2807 "(TLS_CACERTDIR and TLS_REQCERT fields)."
2808 msgstr ""
2809 "Gebruik SSL/TLS voor een beveiligde verbinding met de LDAP-server. "
2810 "Controleer, als het niet lukt om een verbinding te maken, de instellingen in "
2811 "ldap.conf (de velden TLS_CACERTDIR en TLS_REQCERT)."
2812
2813 #: src/editldap.c:492
2814 msgid "The port number that the server listens on. Port 389 is the default."
2815 msgstr ""
2816 "Het poortnummer waar de server naar luistert. Poort 389 is de "
2817 "standaardwaarde."
2818
2819 #: src/editldap.c:495
2820 msgid " Check Server "
2821 msgstr " Controleer server "
2822
2823 #: src/editldap.c:499
2824 msgid "Press this button to test the connection to the server."
2825 msgstr "Klik op deze knop om de verbinding met de server te testen."
2826
2827 #: src/editldap.c:512
2828 msgid ""
2829 "This specifies the name of the directory to be searched on the server. "
2830 "Examples include:\n"
2831 "  dc=claws-mail,dc=org\n"
2832 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
2833 "  o=Organization Name,c=Country\n"
2834 msgstr ""
2835 "Dit specificeert de map op de server waarin moet worden gezocht. "
2836 "Bijvoorbeeld:\n"
2837 "  dc=claws-mail,dc=org\n"
2838 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
2839 "  o=Organization Name,c=Country\n"
2840
2841 #: src/editldap.c:523
2842 msgid ""
2843 "Press this button to lookup the name of available directory names on the "
2844 "server."
2845 msgstr "Klik op deze knop om de op de server beschikbare mapnamen op te halen."
2846
2847 #: src/editldap.c:579
2848 msgid "Search Attributes"
2849 msgstr "Zoekgegevens"
2850
2851 #: src/editldap.c:588
2852 msgid ""
2853 "A list of LDAP attribute names that should be searched when attempting to "
2854 "find a name or address."
2855 msgstr ""
2856 "Een lijst van LDAP-eigenschappen waarin moet worden gekeken als een naam of "
2857 "adres gezocht wordt."
2858
2859 #: src/editldap.c:591
2860 msgid " Defaults "
2861 msgstr " Standaardwaarden "
2862
2863 #: src/editldap.c:595
2864 msgid ""
2865 "This resets the attribute names to a default value that should find most "
2866 "names and addresses during a name or address search process."
2867 msgstr ""
2868 "Dit zet de eigenschapnamen terug naar een standaardwaarde die, gebruikt in "
2869 "een zoekopdracht naar namen en adressen, waarschijnlijk de meeste records "
2870 "wel zal vinden"
2871
2872 #: src/editldap.c:601
2873 msgid "Max Query Age (secs)"
2874 msgstr "Maximale duur van verzoek (secs)"
2875
2876 #: src/editldap.c:616
2877 msgid ""
2878 "This defines the maximum period of time (in seconds) that an address search "
2879 "result is valid for address completion purposes. Search results are stored "
2880 "in a cache until this period of time has passed and then retired. This will "
2881 "improve the response time when attempting to search for the same name or "
2882 "address on subsequent address completion requests. The cache will be "
2883 "searched in preference to performing a new server search request. The "
2884 "default value of 600 seconds (10 minutes), should be sufficient for most "
2885 "servers. A larger value will reduce the search time for subsequent searches. "
2886 "This is useful for servers that have slow response times at the expense of "
2887 "more memory to cache results."
2888 msgstr ""
2889 "Dit bepaald de maximale tijd (in seconden) dat een adres zoekresultaat "
2890 "geldig blijft voor het aanvullen van een adres. Zoekresultaten worden "
2891 "gedurende die periode opgeslagen in het geheugen. Dit zal de responstijd "
2892 "verbeteren als je dezelfde naam of hetzelfde adres nogmaals probeert te "
2893 "zoeken. De opgeslagen zoekresultaten zullen dan eerst doorzocht worden "
2894 "voordat een nieuwe zoekopdracht aan de server wordt gegeven. De "
2895 "standaardwaarde 600 seconden (10 minuten), zal voldoen voor de meeste "
2896 "servers. Een hogere waarde zal de zoektijd voor opeenvolgende zoekopdrachten "
2897 "verder verkleinen. Dit is handig voor langzame servers, maar dat kost wel "
2898 "meer geheugen om de resultaten op te slaan."
2899
2900 #: src/editldap.c:633
2901 msgid "Include server in dynamic search"
2902 msgstr "Gebruik server bij dynamisch zoeken"
2903
2904 #: src/editldap.c:638
2905 msgid ""
2906 "Check this option to include this server for dynamic searches when using "
2907 "address completion."
2908 msgstr ""
2909 "Vink deze optie aan als je deze server wilt gebruiken voor dynamisch zoeken "
2910 "tijdens het automatisch aanvullen van adressen."
2911
2912 #: src/editldap.c:644
2913 msgid "Match names 'containing' search term"
2914 msgstr "Vergelijk namen met een 'bevat'-zoekterm"
2915
2916 #: src/editldap.c:649
2917 msgid ""
2918 "Searches for names and addresses can be performed either using \"begins-with"
2919 "\" or \"contains\" search term. Check this option to perform a \"contains\" "
2920 "search; this type of search usually takes longer to complete. Note that for "
2921 "performance reasons, address completion uses \"begins-with\" for all "
2922 "searches against other address interfaces."
2923 msgstr ""
2924 "Namen en adressen zoeken kan uitgevoerd worden door óf te kijken of de "
2925 "zoekterm overeenkomt met het 'begin' van een naam óf dat de naam de zoekterm "
2926 "ergens 'bevat'. Vink deze optie aan om een 'bevat'-zoekterm te gebruiken, "
2927 "het zoeken duurt dan in het algemeen wel langer. Voor snelheidsredenen "
2928 "gebruikt automatisch adres-aanvullen altijd een 'begint-met'-zoekterm voor "
2929 "zoeken in andere adresdatabases."
2930
2931 #: src/editldap.c:712
2932 msgid "Bind DN"
2933 msgstr "Bind DN"
2934
2935 #: src/editldap.c:721
2936 msgid ""
2937 "The LDAP user account name to be used to connect to the server. This is "
2938 "usually only used for protected servers. This name is typically formatted "
2939 "as: \"cn=user,dc=claws-mail,dc=org\". This is usually left empty when "
2940 "performing a search."
2941 msgstr ""
2942 "De te gebruiken LDAP-gebruikersnaam bij het maken van een verbinding met de "
2943 "server. Dit is gewoonlijk alleen nodig voor beveiligde servers. Deze naam "
2944 "heeft typisch een vorm als: \"cn=user,dc=claws-mail,dc=com\". Dit is "
2945 "gewoonlijk leeg voor gebruik bij een zoekopdracht."
2946
2947 #: src/editldap.c:728
2948 msgid "Bind Password"
2949 msgstr "Wachtwoord"
2950
2951 #: src/editldap.c:738
2952 msgid "The password to be used when connecting as the \"Bind DN\" user."
2953 msgstr ""
2954 "Het te gebruiken wachtwoord bij het maken van een verbinding als de \"Bind DN"
2955 "\" gebruiker."
2956
2957 #: src/editldap.c:741 src/prefs_account.c:1314 src/prefs_account.c:1868
2958 #: src/prefs_account.c:2587 src/prefs_account.c:2615
2959 msgid "Show password"
2960 msgstr "Wachtwoord weergeven"
2961
2962 #: src/editldap.c:750
2963 msgid "Timeout (secs)"
2964 msgstr "Tijdslimiet (sec)"
2965
2966 #: src/editldap.c:764
2967 msgid "The timeout period in seconds."
2968 msgstr "De tijdslimiet in seconden."
2969
2970 #: src/editldap.c:768
2971 msgid "Maximum Entries"
2972 msgstr "Maximum aantal ingangen"
2973
2974 #: src/editldap.c:782
2975 msgid ""
2976 "The maximum number of entries that should be returned in the search result."
2977 msgstr ""
2978 "Het maximaal aantal ingangen dat moet worden teruggegeven in een "
2979 "zoekresultaat."
2980
2981 #: src/editldap.c:797 src/prefs_account.c:3369
2982 msgid "Basic"
2983 msgstr "Algemeen"
2984
2985 #: src/editldap.c:799 src/gtk/quicksearch.c:708
2986 msgid "Extended"
2987 msgstr "Uitgebreid"
2988
2989 #: src/editldap.c:1000
2990 msgid "Add New LDAP Server"
2991 msgstr "Nieuwe LDAP-server"
2992
2993 #: src/edittags.c:187 src/prefs_filtering_action.c:1450
2994 #: src/prefs_summaries.c:448
2995 msgid "Tag"
2996 msgstr "Tag"
2997
2998 #: src/edittags.c:216
2999 msgid "Delete tag"
3000 msgstr "Verwijder tag"
3001
3002 #: src/edittags.c:217
3003 msgid "Do you really want to delete this tag?"
3004 msgstr "Wil je deze tag werkelijk verwijderen?"
3005
3006 #: src/edittags.c:251
3007 msgid "Delete all tags"
3008 msgstr "Verwijder alle tags"
3009
3010 #: src/edittags.c:252
3011 msgid "Do you really want to delete all tags?"
3012 msgstr "Wil je alle tags werkelijk verwijderen?"
3013
3014 #: src/edittags.c:423
3015 msgid "You entered a reserved tag name, please choose another instead."
3016 msgstr "Je voerde een gereserveerde tag naam in, kies een andere naam."
3017
3018 #: src/edittags.c:465
3019 msgid "Tag is not set."
3020 msgstr "Tag is niet ingesteld."
3021
3022 #: src/edittags.c:530
3023 msgctxt "Dialog title"
3024 msgid "Apply tags"
3025 msgstr "Pas tags toe"
3026
3027 #: src/edittags.c:544
3028 msgid "New tag:"
3029 msgstr "Nieuwe tag:"
3030
3031 #: src/edittags.c:577
3032 msgid "Please select tags to apply/remove. Changes are immediate."
3033 msgstr "Selecteer tags om onmiddelijk toe te passen of te verwijderen."
3034
3035 #: src/editvcard.c:95
3036 msgid "File does not appear to be vCard format."
3037 msgstr "Bestand heeft geen VCard-formaat."
3038
3039 #: src/editvcard.c:107
3040 msgid "Select vCard File"
3041 msgstr "Selecteer VCard-bestand"
3042
3043 #: src/editvcard.c:152 src/editvcard.c:256
3044 msgid "Edit vCard Entry"
3045 msgstr "Wijzig VCard"
3046
3047 #: src/editvcard.c:261
3048 msgid "Add New vCard Entry"
3049 msgstr "Toevoegen nieuwe VCard"
3050
3051 #: src/etpan/etpan-ssl.c:167
3052 msgid "Impossible to set the client certificate.\n"
3053 msgstr "Niet mogelijk om client-certificaat in te stellen.\n"
3054
3055 #: src/etpan/nntp-thread.c:865
3056 msgid "couldn't get xover range\n"
3057 msgstr "Kan xover-bereik niet ophalen\n"
3058
3059 #: src/etpan/nntp-thread.c:963
3060 msgid "couldn't get xhdr range\n"
3061 msgstr "Kan xhdr-bereik niet ophalen\n"
3062
3063 #: src/exphtmldlg.c:105
3064 msgid "Please specify output directory and file to create."
3065 msgstr "Geef uitvoermap en bestandsnaam op."
3066
3067 #: src/exphtmldlg.c:108
3068 msgid "Select stylesheet and formatting."
3069 msgstr "Kies stijlblad en formattering"
3070
3071 #: src/exphtmldlg.c:111 src/expldifdlg.c:113
3072 msgid "File exported successfully."
3073 msgstr "Bestand geëxporteerd."
3074
3075 #: src/exphtmldlg.c:177
3076 #, c-format
3077 msgid ""
3078 "The HTML output directory '%s'\n"
3079 "does not exist. Do you want to create it?"
3080 msgstr ""
3081 "De HTML-uitvoermap '%s'\n"
3082 "bestaat niet. Wil je deze map aanmaken?"
3083
3084 #: src/exphtmldlg.c:180
3085 msgid "Create directory"
3086 msgstr "Maak directory aan"
3087
3088 #: src/exphtmldlg.c:189
3089 #, c-format
3090 msgid ""
3091 "Could not create output directory for HTML file:\n"
3092 "%s"
3093 msgstr ""
3094 "Kon uitvoerdirectory voor HTML-bestand niet aanmaken:\n"
3095 "%s"
3096
3097 #: src/exphtmldlg.c:191 src/expldifdlg.c:201
3098 msgid "Failed to Create Directory"
3099 msgstr "Directory aanmaken mislukt"
3100
3101 #: src/exphtmldlg.c:233
3102 msgid "Error creating HTML file"
3103 msgstr "Fout bij het aanmaken van HTML-bestand"
3104
3105 #: src/exphtmldlg.c:319
3106 msgid "Select HTML output file"
3107 msgstr "Selecteer HTML-uitvoerbestand"
3108
3109 #: src/exphtmldlg.c:383
3110 msgid "HTML Output File"
3111 msgstr "HTML-uitvoerbestand"
3112
3113 #: src/exphtmldlg.c:392 src/expldifdlg.c:409 src/export.c:171 src/import.c:170
3114 #: src/importldif.c:684
3115 msgid "B_rowse"
3116 msgstr "_Bekijk"
3117
3118 #: src/exphtmldlg.c:445 src/plugins/fancy/fancy_prefs.c:300
3119 msgid "Stylesheet"
3120 msgstr "Stijlblad"
3121
3122 #: src/exphtmldlg.c:453 src/gtk/colorlabel.c:387 src/gtk/gtkaspell.c:1571
3123 #: src/gtk/gtkaspell.c:2225 src/gtk/menu.c:125 src/mainwindow.c:1188
3124 #: src/plugins/archive/archiver_prefs.c:313
3125 #: src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:304 src/prefs_account.c:949
3126 #: src/prefs_toolbar.c:790 src/prefs_toolbar.c:1479 src/summaryview.c:6061
3127 msgid "None"
3128 msgstr "Geen"
3129
3130 #: src/exphtmldlg.c:454 src/prefs_folder_item.c:520 src/prefs_other.c:126
3131 #: src/prefs_other.c:418
3132 msgid "Default"
3133 msgstr "Standaard"
3134
3135 #: src/exphtmldlg.c:455 src/plugins/pgpcore/select-keys.c:246
3136 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:151 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:167
3137 msgid "Full"
3138 msgstr "Volledig"
3139
3140 #: src/exphtmldlg.c:456
3141 msgid "Custom"
3142 msgstr "Aangepast"
3143
3144 #: src/exphtmldlg.c:457
3145 msgid "Custom-2"
3146 msgstr "Aangepast-2"
3147
3148 #: src/exphtmldlg.c:458
3149 msgid "Custom-3"
3150 msgstr "Aangepast-3"
3151
3152 #: src/exphtmldlg.c:459
3153 msgid "Custom-4"
3154 msgstr "Aangepast-4"
3155
3156 #: src/exphtmldlg.c:466
3157 msgid "Full Name Format"
3158 msgstr "Volledige namen"
3159
3160 #: src/exphtmldlg.c:474
3161 msgid "First Name, Last Name"
3162 msgstr "Voornaam, Achternaam"
3163
3164 #: src/exphtmldlg.c:475
3165 msgid "Last Name, First Name"
3166 msgstr "Achternaam, Voornaam"
3167
3168 #: src/exphtmldlg.c:482
3169 msgid "Color Banding"
3170 msgstr "Kleur regels"
3171
3172 #: src/exphtmldlg.c:488
3173 msgid "Format Email Links"
3174 msgstr "Format van E-mail-koppeling"
3175
3176 #: src/exphtmldlg.c:494
3177 msgid "Format User Attributes"
3178 msgstr "Gebruikerseigenschappen toevoegen"
3179
3180 #: src/exphtmldlg.c:539 src/expldifdlg.c:612 src/importldif.c:891
3181 msgid "Address Book:"
3182 msgstr "Adresboekboek:"
3183
3184 #: src/exphtmldlg.c:549 src/expldifdlg.c:622 src/importldif.c:901
3185 msgid "File Name:"
3186 msgstr "Bestandsnaam:"
3187
3188 #: src/exphtmldlg.c:559
3189 msgid "Open with Web Browser"
3190 msgstr "Openen met Webbrowser"
3191
3192 #: src/exphtmldlg.c:591
3193 msgid "Export Address Book to HTML File"
3194 msgstr "Exporteren Adresboek naar HTML-bestand"
3195
3196 #: src/exphtmldlg.c:656 src/expldifdlg.c:720 src/importldif.c:1020
3197 msgid "File Info"
3198 msgstr "Bestandsinfo"
3199
3200 #: src/exphtmldlg.c:657
3201 msgid "Format"
3202 msgstr "Formaat"
3203
3204 #: src/expldifdlg.c:107
3205 msgid "Please specify output directory and LDIF filename to create."
3206 msgstr "Geef uitvoermap en bestandsnaam van LDIF-uitvoerbestand op."
3207
3208 #: src/expldifdlg.c:110
3209 msgid "Specify parameters to format distinguished name."
3210 msgstr "Geef parameters om de 'distinguished name' op te maken."
3211
3212 #: src/expldifdlg.c:187
3213 #, c-format
3214 msgid ""
3215 "LDIF Output Directory '%s'\n"
3216 "does not exist. OK to create new directory?"
3217 msgstr ""
3218 "LDIF-uitvoermap '%s'\n"
3219 "bestaat niet. Wil je een nieuwe map aanmaken?"
3220
3221 #: src/expldifdlg.c:190
3222 msgid "Create Directory"
3223 msgstr "Maak Directory"
3224
3225 #: src/expldifdlg.c:199
3226 #, c-format
3227 msgid ""
3228 "Could not create output directory for LDIF file:\n"
3229 "%s"
3230 msgstr ""
3231 "Kon uitvoermap voor LDIF-bestand niet aanmaken:\n"
3232 "%s"
3233
3234 #: src/expldifdlg.c:241
3235 msgid "Suffix was not supplied"
3236 msgstr "Achtervoegsel niet opgegeven"
3237
3238 #: src/expldifdlg.c:243
3239 msgid ""
3240 "A suffix is required if data is to be used for an LDAP server. Are you sure "
3241 "you wish to proceed without a suffix?"
3242 msgstr ""
3243 "Een achtervoegsel is noodzakelijk als je de gegevens wilt gebruiken voor een "
3244 "LDAP-server. Weet je zeker dat je wilt doorgaan?"
3245
3246 #: src/expldifdlg.c:261
3247 msgid "Error creating LDIF file"
3248 msgstr "Fout bij aanmaken LDIF-bestand"
3249
3250 #: src/expldifdlg.c:336
3251 msgid "Select LDIF output file"
3252 msgstr "Selecteer LDIF-uitvoerbestand"
3253
3254 #: src/expldifdlg.c:400
3255 msgid "LDIF Output File"
3256 msgstr "LDIF-uitvoerbestand"
3257
3258 #: src/expldifdlg.c:431
3259 msgid ""
3260 "The address book Unique ID is used to create a DN that is formatted similar "
3261 "to:\n"
3262 "  uid=102376,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
3263 msgstr ""
3264 "De 'unieke ID' uit het adresboek wordt gebruikt om een DN te maken die er "
3265 "dan ongeveer zo uit komt te zien:\n"
3266 "  uid=102376,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
3267
3268 #: src/expldifdlg.c:437
3269 msgid ""
3270 "The address book Display Name is used to create a DN that is formatted "
3271 "similar to:\n"
3272 "  cn=John Doe,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
3273 msgstr ""
3274 "De 'Weergegeven Naam' uit het adresboek wordt gebruikt om een DN te maken "
3275 "die er dan ongeveer zo uit komt te zien:\n"
3276 "  cn=John Doe,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
3277
3278 #: src/expldifdlg.c:443
3279 msgid ""
3280 "The first Email Address belonging to a person is used to create a DN that is "
3281 "formatted similar to:\n"
3282 "  mail=john.doe@domain.com,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
3283 msgstr ""
3284 "Het eerste e-mailadres van een persoon wordt gebruikt om een DN te maken die "
3285 "er dan ongeveer zo uit komt te zien:\n"
3286 "  mail=john.doe@domain.com,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
3287
3288 #: src/expldifdlg.c:489
3289 msgid "Suffix"
3290 msgstr "Achtervoegsel"
3291
3292 #: src/expldifdlg.c:499
3293 msgid ""
3294 "The suffix is used to create a \"Distinguished Name\" (or DN) for an LDAP "
3295 "entry. Examples include:\n"
3296 "  dc=claws-mail,dc=org\n"
3297 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
3298 "  o=Organization Name,c=Country\n"
3299 msgstr ""
3300 "Het achtervoegsel wordt gebruikts om een \"Distinguished Name\" (or DN) voor "
3301 "een LDAP-ingang te maken. Voorbeeld:\n"
3302 "  dc=claws-mail,dc=org\n"
3303 "  ou=people,dc=domeinnaam,dc=nl\n"
3304 "  o=Organisatie Naam,c=Land\n"
3305
3306 #: src/expldifdlg.c:507
3307 msgid "Relative DN"
3308 msgstr "Relatieve DN"
3309
3310 #: src/expldifdlg.c:515
3311 msgid "Unique ID"
3312 msgstr "Unieke ID"
3313
3314 #: src/expldifdlg.c:523
3315 msgid ""
3316 "The LDIF file contains several data records that are usually loaded into an "
3317 "LDAP server. Each data record in the LDIF file is uniquely identified by a "
3318 "\"Distinguished Name\" (or DN). The suffix is appended to the \"Relative "
3319 "Distinguished Name\" (or RDN) to create the DN. Please select one of the "
3320 "available RDN options that will be used to create the DN."
3321 msgstr ""
3322 "Een LDIF-bestand bevat verschillende gegevens-records die normaliter in een "
3323 "LDAP-server geladen worden. Elk record wordt uniek geïdentificeerd door een "
3324 "\"Distinguished Name\" (of DN). Het achtervoegsel wordt toegevoegd aan de "
3325 "zogenaamde \"Relative Distinguished Name\" (of RDN) om zo de DN te "
3326 "verkrijgen. Kies één van de beschikbare RDN-opties om de DN aan te maken."
3327
3328 #: src/expldifdlg.c:543
3329 msgid "Use DN attribute if present in data"
3330 msgstr "Gebruik de DN-eigenschap indien aanwezig in de gegevens"
3331
3332 #: src/expldifdlg.c:548
3333 msgid ""
3334 "The addressbook may contain entries that were previously imported from an "
3335 "LDIF file. The \"Distinguished Name\" (DN) user attribute, if present in the "
3336 "address book data, may be used in the exported LDIF file. The RDN selected "
3337 "above will be used if the DN user attribute is not found."
3338 msgstr ""
3339 "Het adresboek kan ingangen bevatten die eerder uit een LDIF-bestand "
3340 "geïmporteerd zijn, zodoende kunnen de ingangen een \"Distinguished Name\"-"
3341 "eigenschap hebben. Deze DN-eigenschap kan gebruikt worden in het te "
3342 "exporteren LDIF-bestand. Als de ingang geen DN-eigenschap bevat zal de "
3343 "hierboven geselecteerde RDN gebruikt worden."
3344
3345 #: src/expldifdlg.c:558
3346 msgid "Exclude record if no Email Address"
3347 msgstr "Sla ingang zonder e-mailadres over."
3348
3349 #: src/expldifdlg.c:563
3350 msgid ""
3351 "An addressbook may contain entries without Email Addresses. Check this "
3352 "option to ignore these records."
3353 msgstr ""
3354 "Een adresboek kan ingangen zonder e-mailadres bevatten. Vink deze optie aan "
3355 "als je deze ingangen wil overslaan."
3356
3357 #: src/expldifdlg.c:655
3358 msgid "Export Address Book to LDIF File"
3359 msgstr "Exporteren Adresboek naar LDIF-bestand"
3360
3361 #: src/expldifdlg.c:721
3362 msgid "Distinguished Name"
3363 msgstr "Distinguished Name"
3364
3365 #: src/export.c:113 src/summaryview.c:8233
3366 msgid "Export to mbox file"
3367 msgstr "Exporteer naar mbox-bestand"
3368
3369 #: src/export.c:131
3370 msgid "Locate the folder to export and specify the mbox file."
3371 msgstr "Vind de map om te exporteren en geef het mbox-bestand op."
3372
3373 #: src/export.c:142
3374 msgid "Source folder:"
3375 msgstr "Bronmap:"
3376
3377 #: src/export.c:148 src/import.c:142
3378 msgid "Mbox file:"
3379 msgstr "Mbox-bestand:"
3380
3381 #: src/export.c:203
3382 msgid "Target mbox filename can't be left empty."
3383 msgstr "Doelmap kan niet leeg gelaten worden."
3384
3385 #: src/export.c:208
3386 msgid "Source folder can't be left empty."
3387 msgstr "Bronmap kan niet leeg gelaten worden"
3388
3389 #: src/export.c:221
3390 msgid "Couldn't find the source folder."
3391 msgstr "Kan de bronmap niet vinden."
3392
3393 #: src/export.c:245
3394 msgid "Select exporting file"
3395 msgstr "Selecteer doelbestand"
3396
3397 #: src/export.c:268
3398 msgid "Select folder to export"
3399 msgstr "Selecteer map om te exporteren"
3400
3401 #: src/exporthtml.c:767
3402 msgid "Full Name"
3403 msgstr "Volledige naam"
3404
3405 #: src/exporthtml.c:771 src/importldif.c:1021
3406 #: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:769
3407 msgid "Attributes"
3408 msgstr "Eigenschappen"
3409
3410 #: src/exporthtml.c:974
3411 msgid "Claws Mail Address Book"
3412 msgstr "Claws Mail Adresboek"
3413
3414 #: src/exporthtml.c:1069 src/exportldif.c:606
3415 msgid "Name already exists but is not a directory."
3416 msgstr "Bestand bestaat al maar is geen directory."
3417
3418 #: src/exporthtml.c:1072 src/exportldif.c:609
3419 msgid "No permissions to create directory."
3420 msgstr "Geen toegang om directory aan te maken."
3421
3422 #: src/exporthtml.c:1075 src/exportldif.c:612
3423 msgid "Name is too long."
3424 msgstr "De naam is te lang."
3425
3426 #: src/exporthtml.c:1078 src/exportldif.c:615
3427 msgid "Not specified."
3428 msgstr "Niet aangegeven."
3429
3430 #: src/file_checker.c:76
3431 #, c-format
3432 msgid "The file %s is missing! Do you want to use the backup file from %s?"
3433 msgstr "Het bestand %s mist. Wil je het backup-bestand gebruiken van %s?"
3434
3435 #: src/file_checker.c:84 src/file_checker.c:106
3436 #, c-format
3437 msgid "Could not copy %s to %s"
3438 msgstr "Kon %s niet kopiëren naar %s"
3439
3440 #: src/file_checker.c:98
3441 #, c-format
3442 msgid ""
3443 "The file %s is empty or corrupted! Do you want to use the backup file from "
3444 "%s?"
3445 msgstr ""
3446 "Het bestand %s is leeg of beschadigd. Wil je het backup-bestand gebruiken "
3447 "van %s?"
3448
3449 #: src/filtering.c:603 src/filtering.c:678 src/filtering.c:707
3450 msgid "rule is not account-based\n"
3451 msgstr "Regel is niet verbonden met een account\n"
3452
3453 #: src/filtering.c:607
3454 #, c-format
3455 msgid ""
3456 "rule is account-based [id=%d, name='%s'], matching the account currently "
3457 "used to retrieve messages\n"
3458 msgstr ""
3459 "regel is verbonden aan een account [id=%d, naam='%s'], overeenkomend met het "
3460 "account dat nu gebruikt wordt om berichten op te halen\n"
3461
3462 #: src/filtering.c:609 src/filtering.c:626 src/filtering.c:627
3463 #: src/filtering.c:651 src/filtering.c:669 src/filtering.c:696
3464 #: src/filtering.c:697 src/filtering.c:714 src/filtering.c:715
3465 msgid "NON_EXISTENT"
3466 msgstr "NON_EXISTENT"
3467
3468 #: src/filtering.c:617
3469 msgid ""
3470 "rule is account-based, not matching the account currently used to retrieve "
3471 "messages\n"
3472 msgstr ""
3473 "regel is verbonden met een account, niet overeenkomend met het account dat "
3474 "nu gebruikt wordt om berichten op te halen\n"
3475
3476 #: src/filtering.c:624
3477 #, c-format
3478 msgid ""
3479 "rule is account-based [id=%d, name='%s'], not matching the account currently "
3480 "used to retrieve messages [id=%d, name='%s']\n"
3481 msgstr ""
3482 "regel is verbonden met een account [id=%d, naam='%s'], niet overeenkomend "
3483 "met het account dat nu gebruikt wordt om berichten op te halen [id=%d, "
3484 "naam='%s']\n"
3485
3486 #: src/filtering.c:643
3487 msgid ""
3488 "rule is not account-based, all rules are applied on user request anyway\n"
3489 msgstr ""
3490 "regel is niet verbonden met een account, alle regels worden toegepast "
3491 "volgens aanvraag van de gebruiker\n"
3492
3493 #: src/filtering.c:649
3494 #, c-format
3495 msgid ""
3496 "rule is account-based [id=%d, name='%s'], but all rules are applied on user "
3497 "request\n"
3498 msgstr ""
3499 "regel is verbonden met een account [id=%d, naam='%s'], maar alle regels "
3500 "worden toegepast op aanvraag van de gebruiker\n"
3501
3502 #: src/filtering.c:667
3503 #, c-format
3504 msgid "rule is account-based [id=%d, name='%s'], skipped on user request\n"
3505 msgstr ""
3506 "regel is gebonden aan een account [id=%d, naam='%s'], overgeslagen op "
3507 "verzoek van de gebruiker\n"
3508
3509 #: src/filtering.c:672
3510 msgid "rule is account-based, skipped on user request\n"
3511 msgstr ""
3512 "regel is gebonden aan een account, overgeslagen op verzoek van de gebruiker\n"
3513
3514 #: src/filtering.c:694
3515 #, c-format
3516 msgid ""
3517 "rule is account-based [id=%d, name='%s'], not matching current account [id="
3518 "%d, name='%s']\n"
3519 msgstr ""
3520 "regel is gebonden aan een account [id=%d, naam='%s'], niet het huidige "
3521 "account [id=%d, naam='%s']\n"
3522
3523 #: src/filtering.c:700
3524 msgid "rule is account-based, not matching current account\n"
3525 msgstr "regel is gebonden aan een account, niet het huidige account\n"
3526
3527 #: src/filtering.c:712
3528 #, c-format
3529 msgid ""
3530 "rule is account-based [id=%d, name='%s'], current account [id=%d, "
3531 "name='%s']\n"
3532 msgstr ""
3533 "regel is gebonden aan een account [id=%d, naam='%s'], het huidige account "
3534 "[id=%d, naam='%s']\n"
3535
3536 #: src/filtering.c:752
3537 #, c-format
3538 msgid "applying action [ %s ]\n"
3539 msgstr "toepassen actie [ %s ]\n"
3540
3541 #: src/filtering.c:757
3542 msgid "action could not apply\n"
3543 msgstr "actie kon niet toegepast worden\n"
3544
3545 #: src/filtering.c:759
3546 #, c-format
3547 msgid "no further processing after action [ %s ]\n"
3548 msgstr "geen verdere verwerking na actie [ %s ]\n"
3549
3550 #: src/filtering.c:810
3551 #, c-format
3552 msgid "processing rule '%s' [ %s ]\n"
3553 msgstr "verwerking van regel '%s' [ %s ]\n"
3554
3555 #: src/filtering.c:814
3556 #, c-format
3557 msgid "processing rule <unnamed> [ %s ]\n"
3558 msgstr "verwerken van regel <onbekend> [ %s ]\n"
3559
3560 #: src/filtering.c:832
3561 #, c-format
3562 msgid "disabled rule '%s' [ %s ]\n"
3563 msgstr "regel uitgezet '%s' [ %s ]\n"
3564
3565 #: src/filtering.c:836
3566 #, c-format
3567 msgid "disabled rule <unnamed> [ %s ]\n"
3568 msgstr "regel uitgezet <onbekend> [ %s ]\n"
3569
3570 #: src/filtering.c:874
3571 msgid "undetermined"
3572 msgstr "Niet gedefiniëerd"
3573
3574 #: src/filtering.c:878
3575 msgid "incorporation"
3576 msgstr "bij ontvangen"
3577
3578 #: src/filtering.c:882
3579 msgid "manually"
3580 msgstr "handmatig"
3581
3582 #: src/filtering.c:886
3583 msgid "folder processing"
3584 msgstr "verwerken van map"
3585
3586 #: src/filtering.c:890
3587 msgid "pre-processing"
3588 msgstr "voorverwerken"
3589
3590 #: src/filtering.c:894
3591 msgid "post-processing"
3592 msgstr "naverwerken"
3593
3594 #: src/filtering.c:909
3595 #, c-format
3596 msgid ""
3597 "filtering message (%s%s%s)\n"
3598 "%smessage file: %s\n"
3599 "%s%s %s\n"
3600 "%s%s %s\n"
3601 "%s%s %s\n"
3602 "%s%s %s\n"
3603 msgstr ""
3604 "filteren van bericht (%s%s%s)\n"
3605 "%sberichtbestand: %s\n"
3606 "%s%s %s\n"
3607 "%s%s %s\n"
3608 "%s%s %s\n"
3609 "%s%s %s\n"
3610
3611 #: src/filtering.c:911 src/filtering.c:920
3612 msgid ": "
3613 msgstr ": "
3614
3615 #: src/filtering.c:918
3616 #, c-format
3617 msgid ""
3618 "filtering message (%s%s%s)\n"
3619 "%smessage file: %s\n"
3620 msgstr ""
3621 "filteren van bericht (%s%s%s)\n"
3622 "%sberichtbestand: %s\n"
3623
3624 #: src/folder.c:1570 src/prefs_folder_item.c:315
3625 msgid "Inbox"
3626 msgstr "Inbox"
3627
3628 #: src/folder.c:1574
3629 msgid "Sent"
3630 msgstr "Verzonden"
3631
3632 #: src/folder.c:1578 src/prefs_folder_item.c:318
3633 msgid "Queue"
3634 msgstr "Wachtrij"
3635
3636 #: src/folder.c:1582 src/prefs_folder_item.c:319
3637 msgid "Trash"
3638 msgstr "Prullenbak"
3639
3640 #: src/folder.c:1586 src/prefs_folder_item.c:317
3641 msgid "Drafts"
3642 msgstr "Klad"
3643
3644 #: src/folder.c:2017
3645 #, c-format
3646 msgid "Processing (%s)...\n"
3647 msgstr "Bezig met verwerken (%s)...\n"
3648
3649 #: src/folder.c:3262
3650 #, c-format
3651 msgid "Copying %s to %s...\n"
3652 msgstr "Bezig met kopiëren van %s naar %s...\n"
3653
3654 #: src/folder.c:3262
3655 #, c-format
3656 msgid "Moving %s to %s...\n"
3657 msgstr "Bezig met verplaatsen van %s naar %s...\n"
3658
3659 #: src/folder.c:3572
3660 #, c-format
3661 msgid "Updating cache for %s..."
3662 msgstr "Cache voor %s wordt bijgewerkt..."
3663
3664 #: src/folder.c:4434
3665 msgid "Processing messages..."
3666 msgstr "Berichten verwerken..."
3667
3668 #: src/folder.c:4569
3669 #, c-format
3670 msgid "Synchronising %s for offline use...\n"
3671 msgstr "Synchroniseren %s voor offline gebruik... \n"
3672
3673 #: src/folder.c:4828
3674 msgid "A folder name cannot begin or end with a dot."
3675 msgstr "Een mapnaam kan niet beginnen of eindigen met een punt."
3676
3677 #: src/folder.c:4832
3678 msgid "A folder name can not end with a space."
3679 msgstr "Een mapnaam kan niet eindigen met een spatie."
3680
3681 #: src/foldersel.c:250
3682 msgid "Select folder"
3683 msgstr "Selecteer map"
3684
3685 #: src/foldersel.c:573 src/imap_gtk.c:197 src/mh_gtk.c:146
3686 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:246 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:93
3687 msgid "NewFolder"
3688 msgstr "NieuweMap"
3689
3690 #: src/foldersel.c:581 src/imap_gtk.c:208 src/imap_gtk.c:214 src/imap_gtk.c:270
3691 #: src/imap_gtk.c:275 src/mh_gtk.c:154 src/mh_gtk.c:262 src/news_gtk.c:299
3692 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:254 src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:430
3693 #: src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:204
3694 #: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:2059
3695 #, c-format
3696 msgid "'%c' can't be included in folder name."
3697 msgstr "'%c' mag niet in de naam van een map voorkomen."
3698
3699 #: src/foldersel.c:596 src/imap_gtk.c:224 src/imap_gtk.c:282 src/mh_gtk.c:167
3700 #: src/mh_gtk.c:272 src/news_gtk.c:306 src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:269
3701 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:442 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:217
3702 #: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:2066
3703 #, c-format
3704 msgid "The folder '%s' already exists."
3705 msgstr "De map '%s' bestaat al."
3706
3707 #: src/foldersel.c:603 src/imap_gtk.c:230 src/mh_gtk.c:173
3708 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:276 src/plugins/rssyl/opml_import.c:91
3709 #: src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:124
3710 #, c-format
3711 msgid "Can't create the folder '%s'."
3712 msgstr "Kan map '%s' niet aanmaken."
3713
3714 #: src/folderview.c:247
3715 msgid "Mark all re_ad"
3716 msgstr "_Alles gelezen"
3717
3718 #: src/folderview.c:248
3719 msgid "Mark all u_nread"
3720 msgstr "Alles _ongelezen"
3721
3722 #: src/folderview.c:249
3723 msgid "Mark all read recursi_vely"
3724 msgstr "Markeer alles gelezen, _recursief"
3725
3726 #: src/folderview.c:250
3727 msgid "Mark all unread recursi_vely"
3728 msgstr "Markeer alles ongelezen, recursie_f"
3729
3730 #: src/folderview.c:252
3731 msgid "R_un processing rules"
3732 msgstr "_Verwerkingsregel draaien"
3733
3734 #: src/folderview.c:253 src/mainwindow.c:553
3735 msgid "_Search folder..."
3736 msgstr "_Map doorzoeken..."
3737
3738 #: src/folderview.c:255
3739 msgid "Process_ing..."
3740 msgstr "_Verwerken..."
3741
3742 #: src/folderview.c:256
3743 msgid "Empty _trash..."
3744 msgstr "Prullenbak leegmaken..."
3745
3746 #: src/folderview.c:257
3747 msgid "Send _queue..."
3748 msgstr "Verzend wacht_rij..."
3749
3750 #: src/folderview.c:397 src/folderview.c:444
3751 #: src/plugins/notification/notification_lcdproc.c:141
3752 #: src/prefs_folder_column.c:78 src/prefs_matcher.c:393 src/summaryview.c:6335
3753 msgid "New"
3754 msgstr "Nieuw"
3755
3756 #: src/folderview.c:398 src/folderview.c:445
3757 #: src/plugins/notification/notification_lcdproc.c:145
3758 #: src/prefs_folder_column.c:79 src/prefs_matcher.c:392 src/summaryview.c:6337
3759 #: src/toolbar.c:512
3760 msgid "Unread"
3761 msgstr "Ongelezen"
3762
3763 #: src/folderview.c:399 src/plugins/notification/notification_lcdproc.c:149
3764 #: src/prefs_folder_column.c:80
3765 msgid "Total"
3766 msgstr "Totaal"
3767
3768 #. TRANSLATORS: This in Number sign in American style
3769 #: src/folderview.c:447 src/summaryview.c:448
3770 msgid "#"
3771 msgstr "#"
3772
3773 #: src/folderview.c:782
3774 msgid "Setting folder info..."
3775 msgstr "Mapinfo wordt ingesteld..."
3776
3777 #: src/folderview.c:867 src/summaryview.c:4182
3778 msgid "Mark all as read"
3779 msgstr "Markeer alles als gelezen"
3780
3781 #: src/folderview.c:868
3782 msgid ""
3783 "Do you really want to mark all mails in this folder and its sub-folders as "
3784 "read?"
3785 msgstr ""
3786 "Wil je werkelijk alle berichten in deze map en zijn submappen als gelezen "
3787 "markeren?"
3788
3789 #: src/folderview.c:870 src/summaryview.c:4183
3790 msgid "Do you really want to mark all mails in this folder as read?"
3791 msgstr "Wil je werkelijk alle berichten in deze map als gelezen markeren?"
3792
3793 #: src/folderview.c:873 src/summaryview.c:4221
3794 msgid "Mark all as unread"
3795 msgstr "Markeer alles als ongelezen"
3796
3797 #: src/folderview.c:874
3798 msgid ""
3799 "Do you really want to mark all mails in this folder and its sub-folders as "
3800 "unread?"
3801 msgstr ""
3802 "Wil je werkelijk alle berichten in deze map en zijn submappen als ongelezen "
3803 "markeren?"
3804
3805 #: src/folderview.c:876 src/summaryview.c:4222
3806 msgid "Do you really want to mark all mails in this folder as unread?"
3807 msgstr "Wil je werkelijk alle berichten in deze map als ongelezen markeren?"
3808
3809 #: src/folderview.c:1066 src/imap.c:4606
3810 #, c-format
3811 msgid "Scanning folder %s/%s..."
3812 msgstr "Map wordt ingelezen %s/%s..."
3813
3814 #: src/folderview.c:1069 src/imap.c:4610 src/mainwindow.c:5245 src/setup.c:96
3815 #, c-format
3816 msgid "Scanning folder %s..."
3817 msgstr "Map wordt ingelezen %s..."
3818
3819 #: src/folderview.c:1100
3820 msgid "Rebuild folder tree"
3821 msgstr "Vernieuw mappenboom"
3822
3823 #: src/folderview.c:1101
3824 msgid ""
3825 "Rebuilding the folder tree will remove local caches. Do you want to continue?"
3826 msgstr "Mappenboom vernieuwen verwijdert lokale caches. Wil je doorgaan?"
3827
3828 #: src/folderview.c:1111
3829 msgid "Rebuilding folder tree..."
3830 msgstr "Mappenboom wordt opnieuw aangemaakt..."
3831
3832 #: src/folderview.c:1113
3833 msgid "Scanning folder tree..."
3834 msgstr "Mappenboom wordt ingelezen..."
3835
3836 #: src/folderview.c:1204
3837 #, c-format
3838 msgid "Couldn't scan folder %s\n"
3839 msgstr "Kan map '%s' niet inlezen\n"
3840
3841 #: src/folderview.c:1258
3842 msgid "Checking for new messages in all folders..."
3843 msgstr "Alle mappen worden gecontroleerd op nieuwe berichten..."
3844
3845 #: src/folderview.c:2229
3846 #, c-format
3847 msgid "Closing folder %s..."
3848 msgstr "Map %s wordt gesloten..."
3849
3850 #: src/folderview.c:2324
3851 #, c-format
3852 msgid "Opening folder %s..."
3853 msgstr "Map %s wordt geopend..."
3854
3855 #: src/folderview.c:2342
3856 msgid "Folder could not be opened."
3857 msgstr "Map kon niet worden geopend."
3858
3859 #: src/folderview.c:2484 src/mainwindow.c:2902 src/mainwindow.c:2906
3860 msgid "Empty trash"
3861 msgstr "Prullenbak leegmaken"
3862
3863 #: src/folderview.c:2485
3864 msgid "Delete all messages in trash?"
3865 msgstr "Alle berichten in de prullenbak weggooien?"
3866
3867 #: src/folderview.c:2486
3868 msgid "_Empty trash"
3869 msgstr "_Prullenbak legen"
3870
3871 #: src/folderview.c:2529 src/inc.c:1533 src/toolbar.c:3008
3872 msgid "Offline warning"
3873 msgstr "Offline waarschuwing"
3874
3875 #: src/folderview.c:2530 src/toolbar.c:3009
3876 msgid "You're working offline. Override?"
3877 msgstr "Je bent momenteel niet online. Toch doorgaan?"
3878
3879 #: src/folderview.c:2541 src/toolbar.c:3028
3880 msgid "Send queued messages"
3881 msgstr "Verzend berichten uit de wachtrij"
3882
3883 #: src/folderview.c:2542 src/toolbar.c:3029
3884 msgid "Send all queued messages?"
3885 msgstr "Alle berichten uit de wachtrij verzenden?"
3886
3887 #: src/folderview.c:2551 src/toolbar.c:3048
3888 msgid "Some errors occurred while sending queued messages."
3889 msgstr ""
3890 "Er is een fout opgetreden bij het verzenden van berichten in de wachtrij."
3891
3892 #: src/folderview.c:2554 src/main.c:2780 src/toolbar.c:3051
3893 #, c-format
3894 msgid ""
3895 "Some errors occurred while sending queued messages:\n"
3896 "%s"
3897 msgstr ""
3898 "Er zijn fouten opgetreden bij het verzenden van berichten in de wachtrij:\n"
3899 "%s"
3900
3901 #: src/folderview.c:2629
3902 #, c-format
3903 msgid "Do you really want to copy folder '%s' in '%s'?"
3904 msgstr "Wil je werkelijk map '%s' kopiëren naar '%s'?"
3905
3906 #: src/folderview.c:2630
3907 #, c-format
3908 msgid "Do you really want to make folder '%s' a subfolder of '%s'?"
3909 msgstr "Wil je werkelijk van map '%s' een submap maken van '%s'?"
3910
3911 #: src/folderview.c:2632
3912 msgid "Copy folder"
3913 msgstr "Kopieer map"
3914
3915 #: src/folderview.c:2632
3916 msgid "Move folder"
3917 msgstr "Verplaats map"
3918
3919 #: src/folderview.c:2643
3920 #, c-format
3921 msgid "Copying %s to %s..."
3922 msgstr "Bezig %s te kopiëren naar %s..."
3923
3924 #: src/folderview.c:2643
3925 #, c-format
3926 msgid "Moving %s to %s..."
3927 msgstr "Bezig %s te verplaatsen naar %s..."
3928
3929 #: src/folderview.c:2677
3930 msgid "Source and destination are the same."
3931 msgstr "Bron en bestemming zijn hetzelfde."
3932
3933 #: src/folderview.c:2680
3934 msgid "Can't copy a folder to one of its children."
3935 msgstr "Kan een map niet kopiëren naar één van z'n submappen."
3936
3937 #: src/folderview.c:2681
3938 msgid "Can't move a folder to one of its children."
3939 msgstr "Kan een map niet verplaatsen naar één van z'n submappen."
3940
3941 #: src/folderview.c:2684
3942 msgid "A folder cannot be moved between different mailboxes."
3943 msgstr "Kan een map niet naar een ander postvak verplaatsen."
3944
3945 #: src/folderview.c:2687
3946 msgid "Copy failed!"
3947 msgstr "Kopiëren mislukt."
3948
3949 #: src/folderview.c:2687
3950 msgid "Move failed!"
3951 msgstr "Verplaatsen mislukt."
3952
3953 #: src/folderview.c:2737
3954 #, c-format
3955 msgid "Processing configuration for folder %s"
3956 msgstr "Instellingen voor map '%s' wordt verwerkt"
3957
3958 #: src/folderview.c:3177 src/summaryview.c:4618 src/summaryview.c:4724
3959 msgid "The destination folder can only be used to store subfolders."
3960 msgstr "Doel-map kan alleen gebruikt worden om submappen op te slaan."
3961
3962 #: src/grouplistdialog.c:161
3963 msgid "Newsgroup subscription"
3964 msgstr "Nieuwsgroep-abonnementen"
3965
3966 #: src/grouplistdialog.c:178
3967 msgid "Select newsgroups for subscription:"
3968 msgstr "Selecteer nieuwsgroepen voor een abonnement:"
3969
3970 #: src/grouplistdialog.c:184
3971 msgid "Find groups:"
3972 msgstr "Zoek nieuwsgroep:"
3973
3974 #: src/grouplistdialog.c:192
3975 msgid " Search "
3976 msgstr " Zoek "
3977
3978 #: src/grouplistdialog.c:204
3979 msgid "Newsgroup name"
3980 msgstr "Naam nieuwsgroep"
3981
3982 #: src/grouplistdialog.c:205 src/prefs_send.c:184
3983 msgid "Messages"
3984 msgstr "Berichten"
3985
3986 #: src/grouplistdialog.c:206
3987 msgid "Type"
3988 msgstr "Type"
3989
3990 #: src/grouplistdialog.c:347
3991 msgid "moderated"
3992 msgstr "gemodereerd"
3993
3994 #: src/grouplistdialog.c:349
3995 msgid "readonly"
3996 msgstr "alleen-lezen"
3997
3998 #: src/grouplistdialog.c:351 src/plugins/att_remover/att_remover.c:302
3999 #: src/plugins/vcalendar/vcal_manager.c:114
4000 #: src/plugins/vcalendar/vcal_manager.c:148
4001 msgid "unknown"
4002 msgstr "onbekend"
4003
4004 #: src/grouplistdialog.c:422
4005 msgid "Can't retrieve newsgroup list."
4006 msgstr "Kan groeplijst niet ophalen."
4007
4008 #: src/grouplistdialog.c:459 src/gtk/gtkutils.c:1934 src/summaryview.c:1600
4009 msgid "Done."
4010 msgstr "Klaar."
4011
4012 #: src/grouplistdialog.c:492
4013 #, c-format
4014 msgid "%d newsgroups received (%s read)"
4015 msgstr "%d nieuwsgroepen ontvangen (%s gelezen)"
4016
4017 #: src/gtk/about.c:132
4018 msgid "Claws Mail is a lightweight, fast and highly-configurable email client."
4019 msgstr ""
4020 "Claws Mail is een lichtgewicht, snelle en zeer configureerbare e-maillezer."
4021
4022 #: src/gtk/about.c:135
4023 msgid "For further information visit the Claws Mail website:"
4024 msgstr "Voor meer informatie ga naar de Claws Mail website:"
4025
4026 #: src/gtk/about.c:140
4027 msgid ""
4028 "For support and discussion subscribe to the Claws Mail users' mailing list:"
4029 msgstr ""
4030 "Voor ondersteuning en discussie kun je je inschrijven voor de Claws Mail "
4031 "gebruikers-mailinglijst:"
4032
4033 #: src/gtk/about.c:146
4034 msgid ""
4035 "Claws Mail is free software released under the GPL. If you wish to donate to "
4036 "the Claws Mail project you can do so at:"
4037 msgstr ""
4038 "Claws Mail is vrije software uitgegeven onder de GPL licentie. Als je een "
4039 "donatie wenst te maken aan het Claws Mail project, kan dat hier:"
4040
4041 #: src/gtk/about.c:162 src/gtk/about.c:850
4042 msgid ""
4043 "Copyright (C) 1999-2017\n"
4044 "The Claws Mail Team\n"
4045 "and Hiroyuki Yamamoto"
4046 msgstr ""
4047 "Auteursrecht (C) 1999-2017\n"
4048 "Het Claws Mail Team\n"
4049 "en Hiroyuki Yamamoto"
4050
4051 #: src/gtk/about.c:167
4052 msgid "System Information\n"
4053 msgstr "Systeem-informatie\n"
4054
4055 #: src/gtk/about.c:173
4056 #, c-format
4057 msgid ""
4058 "Locale: %s (charset: %s)\n"
4059 "Operating System: %s %s (%s)"
4060 msgstr ""
4061 "Taaldefinitie: %s (tekenset: %s)\n"
4062 "Besturingssysteem: %s %s (%s)"
4063
4064 #: src/gtk/about.c:182
4065 #, c-format
4066 msgid ""
4067 "Locale: %s (charset: %s)\n"
4068 "Operating System: %s"
4069 msgstr ""
4070 "Taaldefinitie: %s (tekenset: %s)\n"
4071 "Besturingssysteem: %s"
4072
4073 #: src/gtk/about.c:191
4074 #, c-format
4075 msgid ""
4076 "Locale: %s (charset: %s)\n"
4077 "Operating System: unknown"
4078 msgstr ""
4079 "Taaldefinitie: %s (tekenset: %s)\n"
4080 "Besturingssysteem: unknown"
4081
4082 #: src/gtk/about.c:247 src/prefs_themes.c:842 src/wizard.c:527
4083 msgid "The Claws Mail Team"
4084 msgstr "Het Claws Mail Team"
4085
4086 #: src/gtk/about.c:266
4087 msgid "Previous team members"
4088 msgstr "Voormalige teamleden"
4089
4090 #: src/gtk/about.c:285
4091 msgid "The translation team"
4092 msgstr "Het vertaalteam"
4093
4094 #: src/gtk/about.c:304
4095 msgid "Documentation team"
4096 msgstr "Documentatieteam"
4097
4098 #: src/gtk/about.c:322
4099 msgid "Logo"
4100 msgstr "Logo"
4101
4102 #: src/gtk/about.c:341
4103 msgid "Icons"
4104 msgstr "Pictogrammen"
4105
4106 #: src/gtk/about.c:360
4107 msgid "Contributors"
4108 msgstr "Medewerkers"
4109
4110 #: src/gtk/about.c:408
4111 msgid "Compiled-in Features"
4112 msgstr "Ingebouwde eigenschappen"
4113
4114 #: src/gtk/about.c:425
4115 msgctxt "compface"
4116 msgid "adds support for the X-Face header\n"
4117 msgstr "ondersteuning voor de X-Face-header\n"
4118
4119 #: src/gtk/about.c:435
4120 msgctxt "Enchant"
4121 msgid "adds support for spell checking\n"
4122 msgstr "ondersteuning voor spellingcontrole\n"
4123
4124 #: src/gtk/about.c:445
4125 msgctxt "GnuTLS"
4126 msgid "adds support for encrypted connections to servers\n"
4127 msgstr "ondersteuning voor beveiligde verbindingen met servers\n"
4128
4129 #: src/gtk/about.c:455
4130 msgctxt "IPv6"
4131 msgid "adds support for IPv6 addresses, the new Internet addressing protocol\n"
4132 msgstr "ondersteuning voor IPv6, het nieuwe internet-adressering-protocol\n"
4133
4134 #: src/gtk/about.c:466
4135 msgctxt "iconv"
4136 msgid "allows converting to and from different character sets\n"
4137 msgstr ""
4138 "ondersteuning voor het converteren van en naar verschillende tekensets\n"
4139
4140 #: src/gtk/about.c:476
4141 msgctxt "JPilot"
4142 msgid "adds support for PalmOS addressbooks\n"
4143 msgstr "ondersteuning voor PalmOS-adresboeken\n"
4144
4145 #: src/gtk/about.c:486
4146 msgctxt "LDAP"
4147 msgid "adds support for LDAP shared addressbooks\n"
4148 msgstr "ondersteuning voor gedeelde LDAP-adresboeken\n"
4149
4150 #: src/gtk/about.c:496
4151 msgctxt "libetpan"
4152 msgid "adds support for IMAP and NNTP servers\n"
4153 msgstr "ondersteuning voor IMAP en NNTP-servers\n"
4154
4155 #: src/gtk/about.c:506
4156 msgctxt "libSM"
4157 msgid "adds support for session handling\n"
4158 msgstr "ondersteuning voor sessiebeheer\n"
4159
4160 #: src/gtk/about.c:516
4161 msgctxt "NetworkManager"
4162 msgid "adds support for detection of network connection changes\n"
4163 msgstr "ondersteuning voor veranderingen in netwerkverbinding\n"
4164
4165 #: src/gtk/about.c:526
4166 msgctxt "librSVG"
4167 msgid "adds support for SVG themes\n"
4168 msgstr "ondersteuning voor SVG-thema's\n"
4169
4170 #: src/gtk/about.c:558
4171 msgid ""
4172 "This program is free software; you can redistribute it and/or modify it "
4173 "under the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
4174 "Software Foundation; either version 3, or (at your option) any later version."
4175 msgstr ""
4176 "Dit programma is vrije software. Je kunt het verspreiden en/of aanpassen "
4177 "binnen de afspraken die in de GNU General Public License zijn gepubliceerd. "
4178 "Je mag zelf kiezen of je versie 3 of (als je dat wenst) iedere latere versie "
4179 "van de GPL hanteert."
4180
4181 #: src/gtk/about.c:565
4182 msgid ""
4183 "This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
4184 "ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
4185 "FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for "
4186 "more details."
4187 msgstr ""
4188 "Dit programma wordt verspreid in de hoop dat het nuttig is, maar ZONDER "
4189 "ENIGE GARANTIE. Zelfs zonder de impliciete garantie van VERKOOPWAARDIGHEID "
4190 "of GESCHIKTHEID VOOR ENIG DOEL. Lees de GNU General Public License voor "
4191 "verdere details."
4192
4193 #: src/gtk/about.c:584
4194 msgid ""
4195 "You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
4196 "this program. If not, see "
4197 msgstr ""
4198 "Je zou een kopie van de GNU General Public License ontvangen moeten hebben "
4199 "bij dit programma. Als dit niet het geval is, zie "
4200
4201 #: src/gtk/about.c:717 src/main.c:2604
4202 msgid "Session statistics\n"
4203 msgstr "Sessie-statistieken\n"
4204
4205 #: src/gtk/about.c:727 src/gtk/about.c:730 src/main.c:2614 src/main.c:2617
4206 #, c-format
4207 msgid "Started: %s\n"
4208 msgstr "Gestart: %s\n"
4209
4210 #: src/gtk/about.c:737 src/main.c:2623
4211 msgid "Incoming traffic\n"
4212 msgstr "Inkomend verkeer\n"
4213
4214 #: src/gtk/about.c:740 src/main.c:2626
4215 #, c-format
4216 msgid "Received messages: %d\n"
4217 msgstr "Ontvangen berichten: %d\n"
4218
4219 #: src/gtk/about.c:747 src/main.c:2632
4220 msgid "Outgoing traffic\n"
4221 msgstr "Uitgaand verkeer\n"
4222
4223 #: src/gtk/about.c:750 src/main.c:2635
4224 #, c-format
4225 msgid "New/redirected messages: %d\n"
4226 msgstr "Nieuwe/doorverwezen berichten: %d\n"
4227
4228 #: src/gtk/about.c:755 src/main.c:2639
4229 #, c-format
4230 msgid "Replied messages: %d\n"
4231 msgstr "Beantwoorde berichten: %d\n"
4232
4233 #: src/gtk/about.c:760 src/main.c:2643
4234 #, c-format
4235 msgid "Forwarded messages: %d\n"
4236 msgstr "Doorgestuurde berichten: %d\n"
4237
4238 #: src/gtk/about.c:765 src/main.c:2647
4239 #, c-format
4240 msgid "Total outgoing messages: %d\n"
4241 msgstr "Totaal uitgaande berichten: %d\n"
4242
4243 #: src/gtk/about.c:792
4244 msgid "About Claws Mail"
4245 msgstr "Over Claws Mail"
4246
4247 #: src/gtk/about.c:864
4248 msgid "_Info"
4249 msgstr "_Info"
4250
4251 #: src/gtk/about.c:870
4252 msgid "_Authors"
4253 msgstr "_Auteurs"
4254
4255 #: src/gtk/about.c:876
4256 msgid "_Features"
4257 msgstr "_Kenmerken"
4258
4259 #: src/gtk/about.c:882
4260 msgid "_License"
4261 msgstr "_Licentie"
4262
4263 #: src/gtk/about.c:890
4264 msgid "_Release Notes"
4265 msgstr "_Opmerkingen bij deze uitgave"
4266
4267 #: src/gtk/about.c:896
4268 msgid "_Statistics"
4269 msgstr "_Statistieken"
4270
4271 #: src/gtk/colorlabel.c:38 src/prefs_common.c:362
4272 msgid "Orange"
4273 msgstr "Oranje"
4274
4275 #: src/gtk/colorlabel.c:39 src/prefs_common.c:366
4276 msgid "Red"
4277 msgstr "Rood"
4278
4279 #: src/gtk/colorlabel.c:40 src/prefs_common.c:370
4280 msgid "Pink"
4281 msgstr "Roze"
4282
4283 #: src/gtk/colorlabel.c:41 src/prefs_common.c:374
4284 msgid "Sky blue"
4285 msgstr "Hemelsblauw"
4286
4287 #: src/gtk/colorlabel.c:42 src/prefs_common.c:378
4288 msgid "Blue"
4289 msgstr "Blauw"
4290
4291 #: src/gtk/colorlabel.c:43 src/prefs_common.c:382
4292 msgid "Green"
4293 msgstr "Groen"
4294
4295 #: src/gtk/colorlabel.c:44 src/prefs_common.c:386
4296 msgid "Brown"
4297 msgstr "Bruin"
4298
4299 #: src/gtk/colorlabel.c:45 src/prefs_common.c:390
4300 msgid "Grey"
4301 msgstr "Grijs"
4302
4303 #: src/gtk/colorlabel.c:46 src/prefs_common.c:394
4304 msgid "Light brown"
4305 msgstr "Lichtbruin"
4306
4307 #: src/gtk/colorlabel.c:47 src/prefs_common.c:398
4308 msgid "Dark red"
4309 msgstr "Donkerrood"
4310
4311 #: src/gtk/colorlabel.c:48 src/prefs_common.c:402
4312 msgid "Dark pink"
4313 msgstr "Donkerroze"
4314
4315 #: src/gtk/colorlabel.c:49 src/prefs_common.c:406
4316 msgid "Steel blue"
4317 msgstr "Staalblauw"
4318
4319 #: src/gtk/colorlabel.c:50 src/prefs_common.c:410
4320 msgid "Gold"
4321 msgstr "Goud"
4322
4323 #: src/gtk/colorlabel.c:51 src/prefs_common.c:414
4324 msgid "Bright green"
4325 msgstr "Heldergroen"
4326
4327 #: src/gtk/colorlabel.c:52 src/prefs_common.c:418
4328 msgid "Magenta"
4329 msgstr "Magenta"
4330
4331 #: src/gtk/foldersort.c:156
4332 msgid "Set mailbox order"
4333 msgstr "Bepaal postvakvolgorde"
4334
4335 #: src/gtk/foldersort.c:190
4336 msgid "Move mailboxes up or down to change the sort order in the Folder list."
4337 msgstr ""
4338 "Versleep postvakken naar boven of beneden om de sorteervolgorde in de "
4339 "mappenboom te veranderen."
4340
4341 #: src/gtk/foldersort.c:216
4342 msgid "Mailboxes"
4343 msgstr "Postvakken"
4344
4345 #: src/gtk/gtkaspell.c:341 src/gtk/gtkaspell.c:660
4346 msgid "No dictionary selected."
4347 msgstr "Geen woordenboek ingesteld."
4348
4349 #: src/gtk/gtkaspell.c:365 src/gtk/gtkaspell.c:395
4350 #, c-format
4351 msgid "Couldn't initialize %s speller."
4352 msgstr "Kon spellingcontrole %s niet initialiseren."
4353
4354 #: src/gtk/gtkaspell.c:707
4355 msgid "Couldn't initialize Enchant broker."
4356 msgstr "Kon Enchant verdeler niet initialiseren."
4357
4358 #: src/gtk/gtkaspell.c:713
4359 #, c-format
4360 msgid "Couldn't initialize %s dictionary:"
4361 msgstr "Kon woordenboek %s niet initialiseren."
4362
4363 #: src/gtk/gtkaspell.c:1070
4364 msgid "No misspelled word found."
4365 msgstr "Geen onjuist gespelde woorden gevonden."
4366
4367 #: src/gtk/gtkaspell.c:1443
4368 msgid "Replace unknown word"
4369 msgstr "Vervang onbekend woord"
4370
4371 #: src/gtk/gtkaspell.c:1460
4372 #, c-format
4373 msgid "Replace \"%s\" with: "
4374 msgstr "Vervang \"%s\" met:"
4375
4376 #: src/gtk/gtkaspell.c:1503
4377 msgid ""
4378 "Holding down Control key while pressing Enter\n"
4379 "will learn from mistake.\n"
4380 msgstr ""
4381 "Houd Control ingedrukt en druk op Enter\n"
4382 "om woord te leren.\n"
4383
4384 #: src/gtk/gtkaspell.c:1805 src/gtk/gtkaspell.c:1943
4385 msgid "More..."
4386 msgstr "Verder..."
4387
4388 #: src/gtk/gtkaspell.c:1861
4389 #, c-format
4390 msgid "\"%s\" unknown in dictionary '%s'"
4391 msgstr "\"%s\" onbekend in woordenboek '%s'"
4392
4393 #: src/gtk/gtkaspell.c:1877
4394 msgid "Accept in this session"
4395 msgstr "Accepteren in deze sessie"
4396
4397 #: src/gtk/gtkaspell.c:1887
4398 msgid "Add to personal dictionary"
4399 msgstr "Toevoegen aan persoonlijk woordenboek"
4400
4401 #: src/gtk/gtkaspell.c:1897
4402 msgid "Replace with..."
4403 msgstr "Vervangen door..."
4404
4405 #: src/gtk/gtkaspell.c:1910
4406 #, c-format
4407 msgid "Check with %s"
4408 msgstr "Controleren met %s"
4409
4410 #: src/gtk/gtkaspell.c:1932
4411 msgid "(no suggestions)"
4412 msgstr "(geen suggesties)"
4413
4414 #: src/gtk/gtkaspell.c:2006
4415 #, c-format