da547e53fa5ba3bffbe959bba9297413190776cd
[claws.git] / po / nb.po
1 # Norwegian Bokmål translation of Sylpheed-claws
2 # Copyright (C) 2005, Geir Helland
3 # Geir Helland <pjallabais@users.sourceforge.net>
4 # Copyright (C) 2001 Joakim Andreasson
5 # Joakim Andreasson <joakim.andreasson@gmx.net>
6 #
7 msgid ""
8 msgstr ""
9 "Project-Id-Version: sylpheed\n"
10 "Report-Msgid-Bugs-To: twb@users.sourceforge.net\n"
11 "POT-Creation-Date: 2005-10-30 17:54+0000\n"
12 "PO-Revision-Date: 2005-10-31 13:49+0100\n"
13 "Last-Translator: Geir Helland <pjallabais@users.sourceforge.net>\n"
14 "Language-Team: Norwegian Bokmål <i18n-bn@lister.ping.uio.no>\n"
15 "MIME-Version: 1.0\n"
16 "Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1\n"
17 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
19
20 #: src/account.c:371
21 msgid ""
22 "Some composing windows are open.\n"
23 "Please close all the composing windows before editing the accounts."
24 msgstr ""
25 "Noen editeringsvinduer er åpne.\n"
26 "Vennligst steng dem før du endrer på konti."
27
28 #: src/account.c:418
29 msgid "Can't create folder."
30 msgstr "Kan ikke opprette folderen."
31
32 #: src/account.c:643
33 msgid "Edit accounts"
34 msgstr "Endre konti"
35
36 #: src/account.c:661
37 msgid ""
38 "New messages will be checked in this order. Check the boxes\n"
39 "on the 'G' column to enable message retrieval by 'Get all'."
40 msgstr ""
41 "Postboksene sjekkes for nye meldinger i denne rekkefølgen. Huk av\n"
42 "for valg i 'G' kolonnen for å tillate postmottak med 'Hent alle'."
43
44 #: src/account.c:736
45 msgid " _Set as default account "
46 msgstr "Bruk som _forvalgt konto "
47
48 #: src/account.c:826
49 msgid "Accounts with remote folders cannot be copied."
50 msgstr "Konti med eksterne foldere kan ikke kopieres."
51
52 #. copy fields
53 #: src/account.c:832
54 #, c-format
55 msgid "Copy of %s"
56 msgstr "Kopi av %s"
57
58 #: src/account.c:971
59 #, c-format
60 msgid "Do you really want to delete the account '%s'?"
61 msgstr "Vil du virkelig slette kontoen '%s'?"
62
63 #: src/account.c:973
64 msgid "(Untitled)"
65 msgstr "(Uten tittel)"
66
67 #: src/account.c:974
68 msgid "Delete account"
69 msgstr "Slett konto"
70
71 #: src/account.c:1415 src/addressadd.c:185 src/addressbook.c:737
72 #: src/compose.c:5007 src/compose.c:5218 src/editaddress.c:953
73 #: src/editaddress.c:1002 src/editbook.c:175 src/editgroup.c:279
74 #: src/editjpilot.c:270 src/editldap.c:398 src/editvcard.c:183
75 #: src/importmutt.c:227 src/importpine.c:227 src/mimeview.c:199
76 #: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:332 src/prefs_filtering.c:1255
77 msgid "Name"
78 msgstr "Navn"
79
80 #: src/account.c:1422 src/prefs_account.c:1161
81 msgid "Protocol"
82 msgstr "Protokoll"
83
84 #: src/account.c:1429 src/ssl_manager.c:98
85 msgid "Server"
86 msgstr "Tjener"
87
88 #: src/action.c:348
89 #, c-format
90 msgid "Could not get message file %d"
91 msgstr "Kunne ikke hente meldingsfilen %d"
92
93 #: src/action.c:379
94 msgid "Could not get message part."
95 msgstr "Kunne ikke hente ett eller flere av vedleggene."
96
97 #: src/action.c:396
98 msgid "Can't get part of multipart message"
99 msgstr "Kunne ikke hente ett eller flere av vedleggene"
100
101 #: src/action.c:510
102 #, c-format
103 msgid ""
104 "The selected action cannot be used in the compose window\n"
105 "because it contains %%f, %%F, %%as or %%p."
106 msgstr ""
107 "Valgte handling kunne ikke utføres i Editeringsvinduet\n"
108 "siden det inneholder %%f, %%F, %%as eller %%p."
109
110 #: src/action.c:786
111 #, c-format
112 msgid ""
113 "Command could not be started. Pipe creation failed.\n"
114 "%s"
115 msgstr ""
116 "Kommando kujnne ikke startes. Opprettelse av kommandopipe feilet.\n"
117 "%s"
118
119 #. Fork error
120 #: src/action.c:881
121 #, c-format
122 msgid ""
123 "Could not fork to execute the following command:\n"
124 "%s\n"
125 "%s"
126 msgstr ""
127 "Kunne ikke eksekverer ekstern kommando:\n"
128 "%s\n"
129 "%s"
130
131 #: src/action.c:1091 src/action.c:1241
132 msgid "Completed"
133 msgstr "Fullført"
134
135 #: src/action.c:1127
136 #, c-format
137 msgid "--- Running: %s\n"
138 msgstr "--- Kjører: %s\n"
139
140 #: src/action.c:1131
141 #, c-format
142 msgid "--- Ended: %s\n"
143 msgstr "--- Avsluttet: %s\n"
144
145 #: src/action.c:1164
146 msgid "Action's input/output"
147 msgstr "Handlingens IO"
148
149 #: src/action.c:1431
150 #, c-format
151 msgid ""
152 "Enter the argument for the following action:\n"
153 "('%%h' will be replaced with the argument)\n"
154 "  %s"
155 msgstr ""
156 "Angi argumenter for følgende handling:\n"
157 "('%%h' vil erstattes med argumentet)\n"
158 "  %s"
159
160 #: src/action.c:1436
161 msgid "Action's hidden user argument"
162 msgstr "Handlingens skjulte brukerargument"
163
164 #: src/action.c:1440
165 #, c-format
166 msgid ""
167 "Enter the argument for the following action:\n"
168 "('%%u' will be replaced with the argument)\n"
169 "  %s"
170 msgstr ""
171 "Angi argument for følgende handling:\n"
172 "('%%u' vil erstattes med argumentet)\n"
173 "  %s"
174
175 #: src/action.c:1445
176 msgid "Action's user argument"
177 msgstr "Handlingens brukerargument"
178
179 #: src/addressadd.c:165
180 msgid "Add to address book"
181 msgstr "Legg til i adressebok"
182
183 #: src/addressadd.c:197 src/plugins/pgpcore/select-keys.c:333
184 #: src/toolbar.c:441
185 msgid "Address"
186 msgstr "Adresse"
187
188 #: src/addressadd.c:207 src/addressbook.c:739 src/editaddress.c:761
189 #: src/editaddress.c:825 src/editgroup.c:281
190 msgid "Remarks"
191 msgstr "Kommentarer"
192
193 #: src/addressadd.c:229
194 msgid "Select Address Book Folder"
195 msgstr "Velg katalog for adresseboken"
196
197 #: src/addressbook.c:403
198 msgid "/_Book"
199 msgstr "/_Bok"
200
201 #: src/addressbook.c:404
202 msgid "/_Book/New _Book"
203 msgstr "/_Bok/Ny _bok"
204
205 #: src/addressbook.c:405
206 msgid "/_Book/New _Folder"
207 msgstr "/Bok/Ny _Folder"
208
209 #: src/addressbook.c:406
210 msgid "/_Book/New _vCard"
211 msgstr "/_Bok/Nytt _vKort"
212
213 #: src/addressbook.c:408
214 msgid "/_Book/New _JPilot"
215 msgstr "/_Bok/Ny _JPilot"
216
217 #: src/addressbook.c:411
218 msgid "/_Book/New _Server"
219 msgstr "/_Bok/Ny _Tjener"
220
221 #: src/addressbook.c:413 src/addressbook.c:416
222 msgid "/_Book/---"
223 msgstr "/_Bok/---"
224
225 #: src/addressbook.c:414
226 msgid "/_Book/_Edit book"
227 msgstr "/_Bok/_Endre bok"
228
229 #: src/addressbook.c:415
230 msgid "/_Book/_Delete book"
231 msgstr "/_Bok/_Slett bok"
232
233 #: src/addressbook.c:417
234 msgid "/_Book/_Save"
235 msgstr "/_Bok/_Lagre"
236
237 #: src/addressbook.c:418
238 msgid "/_Book/_Close"
239 msgstr "/_Bok/L_ukk"
240
241 #: src/addressbook.c:419
242 msgid "/_Address"
243 msgstr "/_Adresse"
244
245 #: src/addressbook.c:420
246 msgid "/_Address/C_ut"
247 msgstr "/_Adresse/Klipp _ut"
248
249 #: src/addressbook.c:421
250 msgid "/_Address/_Copy"
251 msgstr "/_Adresse/_Kopier"
252
253 #: src/addressbook.c:422
254 msgid "/_Address/_Paste"
255 msgstr "/_Adresse/_Lim inn"
256
257 #: src/addressbook.c:423 src/addressbook.c:426 src/addressbook.c:429
258 msgid "/_Address/---"
259 msgstr "/_Adresse/---"
260
261 #: src/addressbook.c:424
262 msgid "/_Address/_Edit"
263 msgstr "/_Adresse/_Endre"
264
265 #: src/addressbook.c:425
266 msgid "/_Address/_Delete"
267 msgstr "/_Adresse/_Slett"
268
269 #: src/addressbook.c:427
270 msgid "/_Address/New _Address"
271 msgstr "/_Adress/Ny _adress"
272
273 #: src/addressbook.c:428
274 msgid "/_Address/New _Group"
275 msgstr "/_Adresse/Ny _gruppe"
276
277 #: src/addressbook.c:430
278 msgid "/_Address/_Mail To"
279 msgstr "/_Adresse/Send _til"
280
281 #: src/addressbook.c:431 src/compose.c:735 src/mainwindow.c:717
282 #: src/messageview.c:291
283 msgid "/_Tools"
284 msgstr "/V_erktøy"
285
286 #: src/addressbook.c:432
287 msgid "/_Tools/Import _LDIF file..."
288 msgstr "/_Verktøy/Importer _LDIF fil..."
289
290 #: src/addressbook.c:433
291 msgid "/_Tools/Import M_utt file..."
292 msgstr "/_Verktøy/Importer m_utt fil..."
293
294 #: src/addressbook.c:434
295 msgid "/_Tools/Import _Pine file..."
296 msgstr "/_Verktøy/Importer _pine fil..."
297
298 #: src/addressbook.c:435 src/mainwindow.c:726 src/mainwindow.c:749
299 #: src/mainwindow.c:751 src/mainwindow.c:760 src/mainwindow.c:763
300 #: src/mainwindow.c:767 src/messageview.c:295 src/messageview.c:316
301 msgid "/_Tools/---"
302 msgstr "/_Verktøy/---"
303
304 #: src/addressbook.c:436
305 msgid "/_Tools/Export _HTML..."
306 msgstr "/_Verktøy/Eksportér _HTML..."
307
308 #: src/addressbook.c:437
309 msgid "/_Tools/Export LDI_F..."
310 msgstr "/_Verktøy/Eksportér LDI_F..."
311
312 #: src/addressbook.c:438 src/compose.c:740 src/mainwindow.c:792
313 #: src/messageview.c:319
314 msgid "/_Help"
315 msgstr "/_Hjelp"
316
317 #: src/addressbook.c:439 src/compose.c:741 src/mainwindow.c:798
318 #: src/messageview.c:320
319 msgid "/_Help/_About"
320 msgstr "/_Hjelp/_Om"
321
322 #: src/addressbook.c:444 src/addressbook.c:456 src/compose.c:525
323 #: src/mainwindow.c:472 src/messageview.c:162
324 msgid "/_Edit"
325 msgstr "/_Endre"
326
327 #: src/addressbook.c:445 src/addressbook.c:457
328 msgid "/_Delete"
329 msgstr "/_Slett"
330
331 #: src/addressbook.c:446 src/addressbook.c:448 src/addressbook.c:458
332 #: src/addressbook.c:461 src/addressbook.c:465 src/compose.c:504
333 #: src/imap_gtk.c:59 src/imap_gtk.c:62 src/imap_gtk.c:66 src/mh_gtk.c:54
334 #: src/mh_gtk.c:58 src/mh_gtk.c:60 src/news_gtk.c:53 src/news_gtk.c:56
335 #: src/news_gtk.c:58 src/plugins/trayicon/trayicon.c:96
336 #: src/plugins/trayicon/trayicon.c:99 src/plugins/trayicon/trayicon.c:101
337 #: src/summaryview.c:407 src/summaryview.c:411 src/summaryview.c:416
338 #: src/summaryview.c:430 src/summaryview.c:451 src/summaryview.c:457
339 msgid "/---"
340 msgstr "/---"
341
342 #: src/addressbook.c:447
343 msgid "/New _Folder"
344 msgstr "/Ny _katalog"
345
346 #: src/addressbook.c:449 src/addressbook.c:462
347 msgid "/C_ut"
348 msgstr "/_Klipp ut"
349
350 #: src/addressbook.c:450 src/addressbook.c:463
351 msgid "/_Copy"
352 msgstr "/_Kopier"
353
354 #: src/addressbook.c:451 src/addressbook.c:464
355 msgid "/_Paste"
356 msgstr "/_Lim inn"
357
358 #: src/addressbook.c:459
359 msgid "/New _Address"
360 msgstr "/Ny _adresse"
361
362 #: src/addressbook.c:460
363 msgid "/New _Group"
364 msgstr "/Ny _gruppe"
365
366 #. {N_("/Pa_ste Address"),      NULL, addressbook_clip_paste_address_cb, 0, NULL},
367 #: src/addressbook.c:467
368 msgid "/_Mail To"
369 msgstr "/_Send epost til"
370
371 #: src/addressbook.c:469
372 msgid "/_Browse Entry"
373 msgstr "/_Bla igjennom"
374
375 #: src/addressbook.c:482 src/crash.c:443 src/crash.c:462 src/importldif.c:119
376 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:111 src/prefs_themes.c:688
377 #: src/prefs_themes.c:720 src/prefs_themes.c:721
378 msgid "Unknown"
379 msgstr "Ukjent"
380
381 #: src/addressbook.c:489 src/addressbook.c:508 src/importldif.c:126
382 msgid "Success"
383 msgstr "Vellykket"
384
385 #: src/addressbook.c:490 src/importldif.c:127
386 msgid "Bad arguments"
387 msgstr "Ugyldige argumenter"
388
389 #: src/addressbook.c:491 src/importldif.c:128
390 msgid "File not specified"
391 msgstr "Fil ikke angitt"
392
393 #: src/addressbook.c:492 src/importldif.c:129
394 msgid "Error opening file"
395 msgstr "Feil ved åpning av fil"
396
397 #: src/addressbook.c:493 src/importldif.c:130
398 msgid "Error reading file"
399 msgstr "Feil ved lesning av fil"
400
401 #: src/addressbook.c:494 src/importldif.c:131
402 msgid "End of file encountered"
403 msgstr "Kom til slutten av filen"
404
405 #: src/addressbook.c:495 src/importldif.c:132
406 msgid "Error allocating memory"
407 msgstr "Kunne ikke allokere minne"
408
409 #: src/addressbook.c:496 src/importldif.c:133
410 msgid "Bad file format"
411 msgstr "Feil filformat"
412
413 #: src/addressbook.c:497 src/importldif.c:134
414 msgid "Error writing to file"
415 msgstr "Feil ved skriving til fil"
416
417 #: src/addressbook.c:498 src/importldif.c:135
418 msgid "Error opening directory"
419 msgstr "Feil ved åpning av katalog"
420
421 #: src/addressbook.c:499 src/importldif.c:136
422 msgid "No path specified"
423 msgstr "Ingen sti angitt"
424
425 #: src/addressbook.c:509
426 msgid "Error connecting to LDAP server"
427 msgstr "Feil ved oppkobling mot LDAP-tjener"
428
429 #: src/addressbook.c:510
430 msgid "Error initializing LDAP"
431 msgstr "Feil ved initializsering av LDAP"
432
433 #: src/addressbook.c:511
434 msgid "Error binding to LDAP server"
435 msgstr "Feil ved binding mot LDAP-tjener"
436
437 #: src/addressbook.c:512
438 msgid "Error searching LDAP database"
439 msgstr "Feil ved LDAP-søk"
440
441 #: src/addressbook.c:513
442 msgid "Timeout performing LDAP operation"
443 msgstr "Tidsavbrudd ved LDAP-operasjon"
444
445 #: src/addressbook.c:514
446 msgid "Error in LDAP search criteria"
447 msgstr "Feil i LDAP søkekriterium"
448
449 #: src/addressbook.c:515
450 msgid "No LDAP entries found for search criteria"
451 msgstr "Ingen LDAP-treff for søkekriterium"
452
453 #: src/addressbook.c:516
454 msgid "LDAP search terminated on request"
455 msgstr "LDAP-søk avbrutt som forespurt"
456
457 #: src/addressbook.c:517
458 msgid "Error starting TLS connection"
459 msgstr "Feil ved initiering av TLS tilkobling"
460
461 #: src/addressbook.c:736
462 msgid "Sources"
463 msgstr "Kilder"
464
465 #: src/addressbook.c:738
466 msgid "E-Mail address"
467 msgstr "Epostadresse"
468
469 #: src/addressbook.c:743 src/prefs_other.c:97 src/toolbar.c:186
470 #: src/toolbar.c:1615
471 msgid "Address book"
472 msgstr "Adressebok"
473
474 #: src/addressbook.c:860
475 msgid "Lookup name:"
476 msgstr "Oppslagsnavn: "
477
478 #: src/addressbook.c:923 src/compose.c:1739 src/compose.c:3716
479 #: src/compose.c:4864 src/compose.c:5533 src/headerview.c:53
480 #: src/prefs_template.c:204 src/summary_search.c:218
481 msgid "To:"
482 msgstr "Til:"
483
484 #: src/addressbook.c:927 src/compose.c:1723 src/compose.c:3530
485 #: src/compose.c:3715 src/prefs_template.c:206
486 msgid "Cc:"
487 msgstr "Cc:"
488
489 #: src/addressbook.c:931 src/compose.c:1726 src/compose.c:3558
490 #: src/prefs_template.c:207
491 msgid "Bcc:"
492 msgstr "Blindkopi:"
493
494 #. Confirm deletion
495 #: src/addressbook.c:1163 src/addressbook.c:1186
496 msgid "Delete address(es)"
497 msgstr "Slett adresse(r)"
498
499 #: src/addressbook.c:1164
500 msgid "This address data is readonly and cannot be deleted."
501 msgstr "Denne adressen er satt kun lesbar og kan derfor ikke slettes."
502
503 #: src/addressbook.c:1187
504 msgid "Really delete the address(es)?"
505 msgstr "Vil du virkelig slette adressen(e)?"
506
507 #: src/addressbook.c:1763 src/addressbook.c:1837
508 msgid "Cannot paste. Target address book is readonly."
509 msgstr "Kan ikke lime inn. Adressen er satt kun lesbar."
510
511 #: src/addressbook.c:1774
512 msgid "Cannot paste into an address group."
513 msgstr "Kan ikke lime inn til en tom adressegruppe."
514
515 #: src/addressbook.c:2479
516 #, c-format
517 msgid "Do you want to delete the query results and addresses in '%s' ?"
518 msgstr "Ønsker du å slette resultatet av spørringen og adressene i '%s' ?"
519
520 #: src/addressbook.c:2482 src/addressbook.c:2508
521 #: src/prefs_filtering_action.c:151
522 msgid "Delete"
523 msgstr "Slett"
524
525 #: src/addressbook.c:2491
526 #, c-format
527 msgid ""
528 "Do you want to delete the folder AND all addresses in '%s' ?\n"
529 "If deleting the folder only, addresses will be moved into parent folder."
530 msgstr ""
531 "Ønsker du å slette både folderen OG alle adressene i '%s' ? \n"
532 "Sletter du kun folderen vil adresser flyttes opp i foreldrekatalogen."
533
534 #: src/addressbook.c:2494 src/imap_gtk.c:268 src/mh_gtk.c:179
535 msgid "Delete folder"
536 msgstr "Slett folder"
537
538 #: src/addressbook.c:2495
539 msgid "_Folder only"
540 msgstr "Kun _folderen"
541
542 #: src/addressbook.c:2495
543 msgid "Folder and _addresses"
544 msgstr "Folder og _adresser"
545
546 #: src/addressbook.c:2507
547 #, c-format
548 msgid "Really delete '%s' ?"
549 msgstr "Virkelig slette '%s' ?"
550
551 #: src/addressbook.c:3308
552 msgid "New user, could not save index file."
553 msgstr "Ny bruker, kunne ikke lagre indeksfil."
554
555 #: src/addressbook.c:3312
556 msgid "New user, could not save address book files."
557 msgstr "Ny bruer, kunne ikke lagre adressebokens filer."
558
559 #: src/addressbook.c:3322
560 msgid "Old address book converted successfully."
561 msgstr "Gammel adressebok konvertert ok."
562
563 #: src/addressbook.c:3327
564 msgid ""
565 "Old address book converted,\n"
566 "could not save new address index file"
567 msgstr ""
568 "Gammel adressebok konvertert,\n"
569 "Kunne ikke lagre indeksfil for ny adressebok"
570
571 #: src/addressbook.c:3340
572 msgid ""
573 "Could not convert address book,\n"
574 "but created empty new address book files."
575 msgstr ""
576 "Kunne ikke konvertere adressebok, men\n"
577 "opprettet nye tomme filer for den nye adresseboken."
578
579 #: src/addressbook.c:3346
580 msgid ""
581 "Could not convert address book,\n"
582 "could not create new address book files."
583 msgstr ""
584 "Kunne ikke konvertere adressebok, kunne heller\n"
585 "ikke opprette nye filer for den nye adresseboken."
586
587 #: src/addressbook.c:3351
588 msgid ""
589 "Could not convert address book\n"
590 "and could not create new address book files."
591 msgstr ""
592 "Kunne ikke konvertere adresseboken, og kunne ikke\n"
593 "opprette nye filer for den nye adresseboken."
594
595 #: src/addressbook.c:3358 src/addressbook.c:3364
596 msgid "Addressbook conversion error"
597 msgstr "Feil ved konvertering av adressebok"
598
599 #: src/addressbook.c:3402
600 msgid "Addressbook Error"
601 msgstr "Feil ved adressebok"
602
603 #: src/addressbook.c:3403
604 msgid "Could not read address index"
605 msgstr "Kunne ikke lese adresseindeks"
606
607 #. *
608 #. * Message that is displayed whilst a query is executing in a background
609 #. * thread.
610 #.
611 #: src/addressbook.c:3762
612 msgid "Busy searching..."
613 msgstr "Søker ..."
614
615 #. *
616 #. * Label (a format string) that is used to name each folder.
617 #.
618 #: src/addressbook.c:3833
619 #, c-format
620 msgid "Search '%s'"
621 msgstr "Søk '%s'"
622
623 #: src/addressbook.c:4058
624 msgid "Interface"
625 msgstr "Grensesnitt"
626
627 #: src/addressbook.c:4074 src/exphtmldlg.c:382 src/expldifdlg.c:394
628 #: src/exporthtml.c:1011 src/importldif.c:651
629 msgid "Address Book"
630 msgstr "Adressebok"
631
632 #: src/addressbook.c:4090
633 msgid "Person"
634 msgstr "Person"
635
636 #: src/addressbook.c:4106
637 msgid "EMail Address"
638 msgstr "Epostadresse"
639
640 #: src/addressbook.c:4122
641 msgid "Group"
642 msgstr "Gruppe"
643
644 #. special folder setting (maybe these options are redundant)
645 #: src/addressbook.c:4138 src/exporthtml.c:913 src/folderview.c:430
646 #: src/prefs_account.c:2320
647 msgid "Folder"
648 msgstr "Folder"
649
650 #: src/addressbook.c:4154
651 msgid "vCard"
652 msgstr "vKort"
653
654 #: src/addressbook.c:4170 src/addressbook.c:4186
655 msgid "JPilot"
656 msgstr "JPilot"
657
658 #: src/addressbook.c:4202
659 msgid "LDAP Server"
660 msgstr "LDAP-tjener"
661
662 #: src/addressbook.c:4218
663 msgid "LDAP Query"
664 msgstr "LDAP-spørring"
665
666 #: src/addrgather.c:158
667 msgid "Please specify name for address book."
668 msgstr "Angi navn for adresseboken."
669
670 #: src/addrgather.c:178
671 msgid "Please select the mail headers to search."
672 msgstr "Angi epost hoder (headers) det skal søkes på."
673
674 #. Go fer it
675 #: src/addrgather.c:185
676 msgid "Harvesting addresses..."
677 msgstr "Søker gjennom adresser..."
678
679 #: src/addrgather.c:224
680 msgid "Addresses gathered successfully."
681 msgstr "Adressene er hentet inn."
682
683 #: src/addrgather.c:294
684 msgid "No folder or message was selected."
685 msgstr "Ingen folder eller melding er valgt."
686
687 #: src/addrgather.c:302
688 msgid ""
689 "Please select a folder to process from the folder\n"
690 "list. Alternatively, select one or messages from\n"
691 "the message list."
692 msgstr ""
693 "Vennligst angi hvilken folder som skal prosesseres ved\n"
694 "å velge den i folderlisten. Alternativt kan du velge en\n"
695 "eller flere meldinger i epostlisten."
696
697 #: src/addrgather.c:354
698 msgid "Folder :"
699 msgstr "Folder:"
700
701 #: src/addrgather.c:365 src/exphtmldlg.c:596 src/expldifdlg.c:626
702 #: src/importldif.c:909
703 msgid "Address Book :"
704 msgstr "Adressebok:"
705
706 #: src/addrgather.c:375
707 msgid "Folder Size :"
708 msgstr "Folder størrelse:"
709
710 #: src/addrgather.c:390
711 msgid "Process these mail header fields"
712 msgstr "Prosseser disse epost hode (header) feltene"
713
714 #: src/addrgather.c:408
715 msgid "Include sub-folders"
716 msgstr "Inkluder underfoldere"
717
718 #: src/addrgather.c:431
719 msgid "Header Name"
720 msgstr "Navn på brevhode"
721
722 #: src/addrgather.c:432
723 msgid "Address Count"
724 msgstr "Antall adresser"
725
726 #. Create notebook pages
727 #: src/addrgather.c:537 src/alertpanel.c:153 src/compose.c:4041
728 #: src/messageview.c:557 src/messageview.c:570
729 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:419
730 msgid "Warning"
731 msgstr "Advarsel"
732
733 #: src/addrgather.c:538
734 msgid "Header Fields"
735 msgstr "Brevhodefelt (header fields)"
736
737 #: src/addrgather.c:539 src/exphtmldlg.c:716 src/expldifdlg.c:737
738 #: src/importldif.c:1028
739 msgid "Finish"
740 msgstr "Avslutt"
741
742 #: src/addrgather.c:600
743 msgid "Harvest E-Mail Addresses - from Selected Messages"
744 msgstr "Hent epostadresser - fra valgte meldinger"
745
746 #: src/addrgather.c:608
747 msgid "Harvest E-Mail Addresses - from Folder"
748 msgstr "Hent epostadresser - fra folder"
749
750 #: src/addrindex.c:115 src/addrindex.c:119 src/addrindex.c:126
751 msgid "Common address"
752 msgstr "Vanlige adresser"
753
754 #: src/addrindex.c:116 src/addrindex.c:120 src/addrindex.c:127
755 msgid "Personal address"
756 msgstr "Personlige adresser"
757
758 #: src/alertpanel.c:140 src/compose.c:6513
759 msgid "Notice"
760 msgstr "Merknad "
761
762 #: src/alertpanel.c:166 src/alertpanel.c:188 src/compose.c:3988 src/inc.c:584
763 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:123 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:191
764 msgid "Error"
765 msgstr "Feil"
766
767 #: src/alertpanel.c:189
768 msgid "View log"
769 msgstr "Vis logg"
770
771 #: src/alertpanel.c:335
772 msgid "Show this message next time"
773 msgstr "Vis denne meldingen neste gang"
774
775 #: src/browseldap.c:239
776 msgid "Browse Directory Entry"
777 msgstr "Se gjennom katalog"
778
779 #: src/browseldap.c:259
780 msgid "Server Name :"
781 msgstr "Navn på tjener:"
782
783 #: src/browseldap.c:269
784 msgid "Distinguished Name (dn) :"
785 msgstr "Distinguished Name (dn):"
786
787 #: src/browseldap.c:292
788 msgid "LDAP Name"
789 msgstr "LDAP navn"
790
791 #: src/browseldap.c:294
792 msgid "Attribute Value"
793 msgstr "Attributtverdi"
794
795 #: src/common/nntp.c:68
796 #, c-format
797 msgid "Can't connect to NNTP server: %s:%d\n"
798 msgstr "Kan ikke koble opp mot NNTP tjener: %s:%d\n"
799
800 #: src/common/nntp.c:176 src/common/nntp.c:239
801 #, c-format
802 msgid "protocol error: %s\n"
803 msgstr "Protokollfeil: %s\n"
804
805 #: src/common/nntp.c:199 src/common/nntp.c:245
806 msgid "protocol error\n"
807 msgstr "protokollfeil\n"
808
809 #: src/common/nntp.c:295
810 msgid "Error occurred while posting\n"
811 msgstr "Feil oppsto ved postning\n"
812
813 #: src/common/nntp.c:375
814 msgid "Error occurred while sending command\n"
815 msgstr "Feil oppsto ved sending av EHLO\n"
816
817 #: src/common/plugin.c:202
818 msgid "Plugin already loaded"
819 msgstr "Programtillegg er allerede lastet"
820
821 #: src/common/plugin.c:210
822 msgid "Failed to allocate memory for Plugin"
823 msgstr "Kunne ikke allokere minne for programtillegg"
824
825 #: src/common/plugin.c:232
826 msgid "This module is for Sylpheed-Claws GTK1."
827 msgstr "Denne modulen er for Sylpheed-Claws GTK1."
828
829 #: src/common/smtp.c:168
830 msgid "SMTP AUTH not available\n"
831 msgstr "SMTP AUTH er ikke tilgjengelig\n"
832
833 #: src/common/smtp.c:503 src/common/smtp.c:553
834 msgid "bad SMTP response\n"
835 msgstr "ugyldig SMTP respons\n"
836
837 #: src/common/smtp.c:524 src/common/smtp.c:542 src/common/smtp.c:661
838 msgid "error occurred on SMTP session\n"
839 msgstr "feil oppstod i SMTP sessjonen\n"
840
841 #: src/common/smtp.c:533 src/pop.c:841
842 msgid "error occurred on authentication\n"
843 msgstr "feil oppstod ved autentisering\n"
844
845 #: src/common/smtp.c:588
846 #, c-format
847 msgid "Message is too big (Maximum size is %s)\n"
848 msgstr "Meldingen er for stor (Maksimum størrelse er %s)\n"
849
850 #: src/common/smtp.c:620 src/pop.c:834
851 msgid "can't start TLS session\n"
852 msgstr "kan ikke starte TLS sessjon\n"
853
854 #: src/common/ssl.c:136
855 msgid "Error creating ssl context\n"
856 msgstr ""
857 "Feil under opprettelse av SSL-kontekst\n"
858 "\n"
859
860 #: src/common/ssl.c:155
861 #, c-format
862 msgid "SSL connect failed (%s)\n"
863 msgstr ""
864 "SSL-oppkoppling feilet (%s)\n"
865 "\n"
866
867 #: src/common/ssl_certificate.c:140 src/common/ssl_certificate.c:151
868 #: src/common/ssl_certificate.c:157 src/common/ssl_certificate.c:164
869 #: src/common/ssl_certificate.c:175 src/common/ssl_certificate.c:181
870 #: src/gtk/sslcertwindow.c:62 src/gtk/sslcertwindow.c:73
871 #: src/gtk/sslcertwindow.c:79 src/gtk/sslcertwindow.c:86
872 #: src/gtk/sslcertwindow.c:97 src/gtk/sslcertwindow.c:103
873 msgid "<not in certificate>"
874 msgstr "<ikke i sertifikatet>"
875
876 #: src/common/ssl_certificate.c:190
877 #, c-format
878 msgid ""
879 "  Owner: %s (%s) in %s\n"
880 "  Signed by: %s (%s) in %s\n"
881 "  Fingerprint: %s\n"
882 "  Signature status: %s"
883 msgstr ""
884 " Eier: %s (%s) i %s\n"
885 " Signert av: %s (%s) i %s\n"
886 " Fingeravtrykk: %s\n"
887 " Status på signatur: %s"
888
889 #: src/common/ssl_certificate.c:308
890 msgid "Can't load X509 default paths"
891 msgstr "Kan ikke laste X509 standard stier"
892
893 #: src/common/ssl_certificate.c:363
894 #, c-format
895 msgid ""
896 "%s presented an unknown SSL certificate:\n"
897 "%s"
898 msgstr ""
899 " %s foreviste et ukjent SSL sertifikat:\n"
900 "%s"
901
902 #: src/common/ssl_certificate.c:370 src/common/ssl_certificate.c:408
903 #, c-format
904 msgid ""
905 "%s\n"
906 "\n"
907 "Mail won't be retrieved on this account until you save the certificate.\n"
908 "(Uncheck the \"%s\" preference).\n"
909 msgstr ""
910 "%s\n"
911 "\n"
912 "Epost vil ikke kunne hentes for denne kontoen før du lagrer sertifikatet.\n"
913 "(Hak av for \\\"%s\\\" innstillingen).\n"
914
915 #: src/common/ssl_certificate.c:372 src/common/ssl_certificate.c:410
916 #: src/prefs_receive.c:206
917 msgid "Don't popup error dialog on receive error"
918 msgstr "Vis ikke feilmelding i eget vindu ved mottaksfeil"
919
920 #: src/common/ssl_certificate.c:399
921 #, c-format
922 msgid ""
923 "%s's SSL certificate changed !\n"
924 "We have saved this one:\n"
925 "%s\n"
926 "\n"
927 "It is now:\n"
928 "%s\n"
929 "\n"
930 "This could mean the server answering is not the known one."
931 msgstr ""
932 "%s sitt SSL sertifikat er endret!\n"
933 "Vi har lagret dette:\n"
934 "%s\n"
935 "\n"
936 "Tjeneren fremla dette:\n"
937 "%s\n"
938 "\n"
939 "Dette kan bety at en ukjent tjener svarer på adressen."
940
941 #: src/common/string_match.c:74
942 msgid "(Subject cleared by RegExp)"
943 msgstr "(Overskrift nullstilt av regulært uttrykk)"
944
945 #: src/common/utils.c:298
946 #, c-format
947 msgid "%dB"
948 msgstr ""
949
950 #: src/common/utils.c:300
951 #, c-format
952 msgid "%.1fKB"
953 msgstr ""
954
955 #: src/common/utils.c:302
956 #, c-format
957 msgid "%.2fMB"
958 msgstr ""
959
960 #: src/common/utils.c:304
961 #, c-format
962 msgid "%.2fGB"
963 msgstr ""
964
965 #: src/compose.c:502
966 msgid "/_Add..."
967 msgstr "/_Legg til..."
968
969 #: src/compose.c:503
970 msgid "/_Remove"
971 msgstr "/_Slett"
972
973 #: src/compose.c:505 src/folderview.c:283
974 msgid "/_Properties..."
975 msgstr "/_Egenskaper..."
976
977 #: src/compose.c:510 src/mainwindow.c:675 src/messageview.c:272
978 msgid "/_Message"
979 msgstr "/_Melding"
980
981 #: src/compose.c:511
982 msgid "/_Message/_Send"
983 msgstr "/_Melding/_Send"
984
985 #: src/compose.c:513
986 msgid "/_Message/Send _later"
987 msgstr "/_Melding/Send s_enere"
988
989 #: src/compose.c:515 src/compose.c:519 src/compose.c:522 src/mainwindow.c:685
990 #: src/mainwindow.c:695 src/mainwindow.c:699 src/mainwindow.c:705
991 #: src/mainwindow.c:714 src/messageview.c:275 src/messageview.c:283
992 #: src/messageview.c:288
993 msgid "/_Message/---"
994 msgstr "/_Melding/---"
995
996 #: src/compose.c:516
997 msgid "/_Message/_Attach file"
998 msgstr "/_Melding/Legg v_ed fil"
999
1000 #: src/compose.c:517
1001 msgid "/_Message/_Insert file"
1002 msgstr "/_Melding/Sett inn _fil"
1003
1004 #: src/compose.c:518
1005 msgid "/_Message/Insert si_gnature"
1006 msgstr "/_Fil/Sett inn si_gnatur"
1007
1008 #: src/compose.c:520
1009 msgid "/_Message/_Save"
1010 msgstr "/_Melding/_Send"
1011
1012 #: src/compose.c:523
1013 msgid "/_Message/_Close"
1014 msgstr "/_Melding/_Lukk"
1015
1016 #: src/compose.c:526
1017 msgid "/_Edit/_Undo"
1018 msgstr "/_Endre/_Angre"
1019
1020 #: src/compose.c:527
1021 msgid "/_Edit/_Redo"
1022 msgstr "/_Endre/Gj_lr om igjen"
1023
1024 #: src/compose.c:528 src/compose.c:616 src/compose.c:622 src/mainwindow.c:476
1025 #: src/messageview.c:165
1026 msgid "/_Edit/---"
1027 msgstr "/_Endre/---"
1028
1029 #: src/compose.c:529
1030 msgid "/_Edit/Cu_t"
1031 msgstr "/_Endre/Klipp _ut"
1032
1033 #: src/compose.c:530 src/mainwindow.c:473 src/messageview.c:163
1034 msgid "/_Edit/_Copy"
1035 msgstr "/_Endre/_Kopier"
1036
1037 #: src/compose.c:531
1038 msgid "/_Edit/_Paste"
1039 msgstr "/_Endre/_Lim inn"
1040
1041 #: src/compose.c:532
1042 msgid "/_Edit/Special paste"
1043 msgstr "/_Endre/Lim inn tilpasset"
1044
1045 #: src/compose.c:533
1046 msgid "/_Edit/Special paste/as _quotation"
1047 msgstr "/_Endre/Lim inn tilpasset/som k_votering"
1048
1049 #: src/compose.c:535
1050 msgid "/_Edit/Special paste/_wrapped"
1051 msgstr "/_Endre/Lim inn tilpasset/med linjebryting"
1052
1053 #: src/compose.c:537
1054 msgid "/_Edit/Special paste/_unwrapped"
1055 msgstr "/_Endre/Lim inn tilpasset/uten linjebryting<"
1056
1057 #: src/compose.c:539 src/mainwindow.c:474 src/messageview.c:164
1058 msgid "/_Edit/Select _all"
1059 msgstr "/_Endre/Markrer _alt"
1060
1061 #: src/compose.c:540
1062 msgid "/_Edit/A_dvanced"
1063 msgstr "/_Endre/_Avansert"
1064
1065 #: src/compose.c:541
1066 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character backward"
1067 msgstr "/_Endre/A_vansert/En bokstav tilbake"
1068
1069 #: src/compose.c:546
1070 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character forward"
1071 msgstr "/_Endre/A_vansert/En bokstav fremover"
1072
1073 #: src/compose.c:551
1074 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word backward"
1075 msgstr "/_Endre/A_vansert/Ett ord tilbake"
1076
1077 #: src/compose.c:556
1078 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word forward"
1079 msgstr "/_Endre/A_vansert/Ett ord fremover"
1080
1081 #: src/compose.c:561
1082 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to beginning of line"
1083 msgstr "/_Endre/A_vansert/Til begynnelsen av linja"
1084
1085 #: src/compose.c:566
1086 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to end of line"
1087 msgstr "/_Endre/A_vansert/Til linjeslutt"
1088
1089 #: src/compose.c:571
1090 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to previous line"
1091 msgstr "/_Endre/A_vansert/Til forrige linje"
1092
1093 #: src/compose.c:576
1094 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to next line"
1095 msgstr "/_Endre/A_vansert/Til neste linje"
1096
1097 #: src/compose.c:581
1098 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character backward"
1099 msgstr "/_Endre/A_vansert/Slett forrige tegn"
1100
1101 #: src/compose.c:586
1102 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character forward"
1103 msgstr "/_Endre/A_vansert/Slett neste tegn"
1104
1105 #: src/compose.c:591
1106 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word backward"
1107 msgstr "/_Endre/A_vansert/Slett forrige ord"
1108
1109 #: src/compose.c:596
1110 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word forward"
1111 msgstr "/_Endre/A_vansert/Slett neste ord"
1112
1113 #: src/compose.c:601
1114 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete line"
1115 msgstr "/_Endre/A_vansert/Slett linje"
1116
1117 #: src/compose.c:606
1118 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete entire line"
1119 msgstr "/_Endre/A_vansert/Slett hele linjen"
1120
1121 #: src/compose.c:611
1122 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete to end of line"
1123 msgstr "/_Endre/A_vansert/Slett til linjeslutt"
1124
1125 #: src/compose.c:617
1126 msgid "/_Edit/_Wrap current paragraph"
1127 msgstr "/_Endre/Bryt rader i gjeldene _avsnitt"
1128
1129 #: src/compose.c:619
1130 msgid "/_Edit/Wrap all long _lines"
1131 msgstr "/_Endre/Bryt alle _lange linjer"
1132
1133 #: src/compose.c:621
1134 msgid "/_Edit/Aut_o wrapping"
1135 msgstr "/_Endre/Aut_omatisk linjebryting"
1136
1137 #: src/compose.c:623
1138 msgid "/_Edit/Edit with e_xternal editor"
1139 msgstr "/_Endre/Rediger i ekstern tekstbehandler"
1140
1141 #: src/compose.c:626
1142 msgid "/_Spelling"
1143 msgstr "/Stave_kontroll"
1144
1145 #: src/compose.c:627
1146 msgid "/_Spelling/_Check all or check selection"
1147 msgstr "/Stave_kontroll/_Kontroller utvalg eller hele teksten"
1148
1149 #: src/compose.c:629
1150 msgid "/_Spelling/_Highlight all misspelled words"
1151 msgstr "/Stave_kontroll/Vis feilstavelser bakover"
1152
1153 #: src/compose.c:631
1154 msgid "/_Spelling/Check _backwards misspelled word"
1155 msgstr "/Stave_kontroll/Kontroller _bakover"
1156
1157 #: src/compose.c:633
1158 msgid "/_Spelling/_Forward to next misspelled word"
1159 msgstr "/Stave_kontroll/Frem til neste feilstavede ord"
1160
1161 #: src/compose.c:635
1162 msgid "/_Spelling/---"
1163 msgstr "/Stave_kontroll/---"
1164
1165 #: src/compose.c:636
1166 msgid "/_Spelling/_Spelling Configuration"
1167 msgstr "/Stave_kontroll/Konfi_gurasjon"
1168
1169 #: src/compose.c:639
1170 msgid "/_Options"
1171 msgstr "/_Brukervalg"
1172
1173 #: src/compose.c:640
1174 msgid "/_Options/Privacy System"
1175 msgstr "/_Brukervalg/Privatliv"
1176
1177 #: src/compose.c:641
1178 msgid "/_Options/Privacy System/None"
1179 msgstr "/_Brukervalg/Privatliv/Intet"
1180
1181 #: src/compose.c:642
1182 msgid "/_Options/Si_gn"
1183 msgstr "/_Brukervalg/_Signatur"
1184
1185 #: src/compose.c:643
1186 msgid "/_Options/_Encrypt"
1187 msgstr "/_Brukervalg/_Kryptering"
1188
1189 #: src/compose.c:644 src/compose.c:651 src/compose.c:653 src/compose.c:655
1190 msgid "/_Options/---"
1191 msgstr "/_Brukervalg/---"
1192
1193 #: src/compose.c:645
1194 msgid "/_Options/_Priority"
1195 msgstr "/_Brukervalg/_Prioritet"
1196
1197 #: src/compose.c:646
1198 msgid "/_Options/Priority/_Highest"
1199 msgstr "/_Brukervalg/_Prioritet/_Høyest"
1200
1201 #: src/compose.c:647
1202 msgid "/_Options/Priority/Hi_gh"
1203 msgstr "/_Brukervalg/_Prioritet/H_øy"
1204
1205 #: src/compose.c:648
1206 msgid "/_Options/Priority/_Normal"
1207 msgstr "/_Brukervalg/_Prioritet/_Normal"
1208
1209 #: src/compose.c:649
1210 msgid "/_Options/Priority/Lo_w"
1211 msgstr "/_Brukervalg/_Prioritet/_Lav"
1212
1213 #: src/compose.c:650
1214 msgid "/_Options/Priority/_Lowest"
1215 msgstr "/_Brukervalg/_Prioritet/Laves_t"
1216
1217 #: src/compose.c:652
1218 msgid "/_Options/_Request Return Receipt"
1219 msgstr "/_Brukervalg/Be om retur_kvitteringer"
1220
1221 #: src/compose.c:654
1222 msgid "/_Options/Remo_ve references"
1223 msgstr "/_Brukervalg/Fjern _referanser"
1224
1225 #: src/compose.c:661
1226 msgid "/_Options/Character _encoding"
1227 msgstr "/_Brukervalg/Tegn_koding"
1228
1229 #: src/compose.c:662
1230 msgid "/_Options/Character _encoding/_Automatic"
1231 msgstr "/_Brukervalg/Tegn_koding/_Automatisk"
1232
1233 #: src/compose.c:664 src/compose.c:670 src/compose.c:676 src/compose.c:680
1234 #: src/compose.c:686 src/compose.c:690 src/compose.c:696 src/compose.c:700
1235 #: src/compose.c:710 src/compose.c:714 src/compose.c:724 src/compose.c:728
1236 msgid "/_Options/Character _encoding/---"
1237 msgstr "/_Brukervalg/Tegn_koding/---"
1238
1239 #: src/compose.c:666
1240 msgid "/_Options/Character _encoding/7bit ascii (US-ASC_II)"
1241 msgstr "/_Brukervalg/Tegn_koding/7 bits ascii (US-ASC_II)"
1242
1243 #: src/compose.c:668
1244 msgid "/_Options/Character _encoding/Unicode (_UTF-8)"
1245 msgstr "/_Brukervalg/Tegn_koding/Unicode (_UTF-8)"
1246
1247 #: src/compose.c:672
1248 msgid "/_Options/Character _encoding/Western European (ISO-8859-_1)"
1249 msgstr "/_Brukervalg/Tegn_koding/Vesteuropeisk (ISO-8859-_1)"
1250
1251 #: src/compose.c:674
1252 msgid "/_Options/Character _encoding/Western European (ISO-8859-15)"
1253 msgstr "/_Brukervalg/Tegn_koding/Vesteuropeisk (ISO-8859-15)"
1254
1255 #: src/compose.c:678
1256 msgid "/_Options/Character _encoding/Central European (ISO-8859-_2)"
1257 msgstr "/_Brukervalg/Tegn_koding/Sentraleuropeisk (ISO-8859-_2)"
1258
1259 #: src/compose.c:682
1260 msgid "/_Options/Character _encoding/_Baltic (ISO-8859-13)"
1261 msgstr "/_Brukervalg/Tegn_koding/_Baltisk (ISO-8859-13)"
1262
1263 #: src/compose.c:684
1264 msgid "/_Options/Character _encoding/Baltic (ISO-8859-_4)"
1265 msgstr "/_Brukervalg/Tegn_koding/Baltisk (ISO-8859-_4)"
1266
1267 #: src/compose.c:688
1268 msgid "/_Options/Character _encoding/Greek (ISO-8859-_7)"
1269 msgstr "/_Brukervalg/Tegn_koding/Gresk (ISO-8859-_7)"
1270
1271 #: src/compose.c:692
1272 msgid "/_Options/Character _encoding/Hebrew (ISO-8859-_8)"
1273 msgstr "/_Brukervalg/Tegn_koding/Hebraisk (ISO-8859-8)"
1274
1275 #: src/compose.c:694
1276 msgid "/_Options/Character _encoding/Hebrew (Windows-1255)"
1277 msgstr "/_Brukervalg/Tegn_koding/Hebraisk (Windows-1255)"
1278
1279 #: src/compose.c:698
1280 msgid "/_Options/Character _encoding/Turkish (ISO-8859-_9)"
1281 msgstr "/_Brukervalg/Tegn_koding/Tyrkisk (ISO-8859-_9)"
1282
1283 #: src/compose.c:702
1284 msgid "/_Options/Character _encoding/Cyrillic (ISO-8859-_5)"
1285 msgstr "/_Brukervalg/Tegn_koding/Kyrillisk (ISO-8859-_5)"
1286
1287 #: src/compose.c:704
1288 msgid "/_Options/Character _encoding/Cyrillic (KOI8-_R)"
1289 msgstr "/_Brukervalg/Tegn_koding/Kyrillisk (KOI8-_R)"
1290
1291 #: src/compose.c:706
1292 msgid "/_Options/Character _encoding/Cyrillic (KOI8-U)"
1293 msgstr "/_Brukervalg/Tegn_koding/Kyrillisk (KOI8-U)"
1294
1295 #: src/compose.c:708
1296 msgid "/_Options/Character _encoding/Cyrillic (Windows-1251)"
1297 msgstr "/_Brukervalg/Tegn_koding/Kyrillisk (Windows-1251)"
1298
1299 #: src/compose.c:712
1300 msgid "/_Options/Character _encoding/Japanese (ISO-2022-_JP)"
1301 msgstr "/_Brukervalg/Tegn_koding/Japansk (ISO-2022-_JP)"
1302
1303 #: src/compose.c:716
1304 msgid "/_Options/Character _encoding/Simplified Chinese (_GB2312)"
1305 msgstr "/_Brukervalg/Tegn_koding/Forenklet kinesisk (_GB2312)"
1306
1307 #: src/compose.c:718
1308 msgid "/_Options/Character _encoding/Simplified Chinese (GBK)"
1309 msgstr "/_Brukervalg/Tegn_koding/Forenklet kinesisk (_GBK)"
1310
1311 #: src/compose.c:720
1312 msgid "/_Options/Character _encoding/Traditional Chinese (_Big5)"
1313 msgstr "/_Brukervalg/Tegn_koding/Tradisjonell kinesisk (_Big5)"
1314
1315 #: src/compose.c:722
1316 msgid "/_Options/Character _encoding/Traditional Chinese (EUC-_TW)"
1317 msgstr "/_Brukervalg/Tegn_koding/Tradisjonell kinesisk (EUC-_TW)"
1318
1319 #: src/compose.c:726
1320 msgid "/_Options/Character _encoding/Korean (EUC-_KR)"
1321 msgstr "/_Brukervalg/Tegn_koding/Koreansk (EUC-_KR)"
1322
1323 #: src/compose.c:730
1324 msgid "/_Options/Character _encoding/Thai (TIS-620)"
1325 msgstr "/_Brukervalg/Tegn_koding/Thai (TIS-620)"
1326
1327 #: src/compose.c:732
1328 msgid "/_Options/Character _encoding/Thai (Windows-874)"
1329 msgstr "/_Brukervalg/Tegn_koding/Thai (Windows-874)"
1330
1331 #: src/compose.c:736
1332 msgid "/_Tools/Show _ruler"
1333 msgstr "/_Verktøy/Vis linjal"
1334
1335 #: src/compose.c:737 src/messageview.c:292
1336 msgid "/_Tools/_Address book"
1337 msgstr "/_Verktøy/_Adressebok"
1338
1339 #: src/compose.c:738
1340 msgid "/_Tools/_Template"
1341 msgstr "/_Verktøy/_Maler"
1342
1343 #: src/compose.c:739 src/mainwindow.c:750 src/messageview.c:317
1344 msgid "/_Tools/Actio_ns"
1345 msgstr "/_Verktøy/_Handlinger"
1346
1347 #: src/compose.c:1408
1348 msgid "Fw: multiple emails"
1349 msgstr "Sv: flere eposter"
1350
1351 #: src/compose.c:1729
1352 msgid "Reply-To:"
1353 msgstr "Svar-til:"
1354
1355 #: src/compose.c:1732 src/compose.c:4861 src/compose.c:5535
1356 #: src/headerview.c:54
1357 msgid "Newsgroups:"
1358 msgstr "Njusgrupper:"
1359
1360 #: src/compose.c:1735
1361 msgid "Followup-To:"
1362 msgstr "Oppfølger-til:"
1363
1364 #: src/compose.c:2121
1365 msgid "Quote mark format error."
1366 msgstr "Feil format på kvoteringstegn."
1367
1368 #: src/compose.c:2137
1369 msgid "Message reply/forward format error."
1370 msgstr "Feil på tilsvars-/videresendingsformat."
1371
1372 #: src/compose.c:2616
1373 #, c-format
1374 msgid "File %s is empty."
1375 msgstr "Filen %s er tom."
1376
1377 #: src/compose.c:2620
1378 #, c-format
1379 msgid "Can't read %s."
1380 msgstr "Kan ikke lese %s."
1381
1382 #: src/compose.c:2647
1383 #, c-format
1384 msgid "Message: %s"
1385 msgstr "Melding: %s"
1386
1387 #: src/compose.c:3401
1388 msgid " [Edited]"
1389 msgstr " [Endret]"
1390
1391 #: src/compose.c:3407 src/compose.c:3410
1392 #, c-format
1393 msgid "%s - Compose message%s"
1394 msgstr "%s - Forfatt melding(er) (message%s)"
1395
1396 #: src/compose.c:3413
1397 #, c-format
1398 msgid "Compose message%s"
1399 msgstr "Forfatt melding(er) (message%s)"
1400
1401 #: src/compose.c:3438 src/messageview.c:592
1402 msgid ""
1403 "Account for sending mail is not specified.\n"
1404 "Please select a mail account before sending."
1405 msgstr ""
1406 "Konto er ikke angitt for meldingen som skal sendes.\n"
1407 "Angi en konto før du går videre."
1408
1409 #: src/compose.c:3540 src/compose.c:3568 src/compose.c:3595
1410 #: src/prefs_account.c:1003 src/prefs_send.c:333 src/toolbar.c:387
1411 #: src/toolbar.c:434
1412 msgid "Send"
1413 msgstr "Send"
1414
1415 #: src/compose.c:3541
1416 msgid "The only recipient is the default CC address. Send anyway?"
1417 msgstr "Eneste mottaker er forvalgt CC-adresse. Send likevel?"
1418
1419 #: src/compose.c:3569
1420 msgid "The only recipient is the default BCC address. Send anyway?"
1421 msgstr "Eneste mottaker er forvalgt BCC-adresse. Send likevel?"
1422
1423 #: src/compose.c:3583
1424 msgid "Recipient is not specified."
1425 msgstr "Mottaker er ikke angitt."
1426
1427 #: src/compose.c:3596
1428 msgid "Subject is empty. Send it anyway?"
1429 msgstr "Overskrift ikke angitt. Send likevel?"
1430
1431 #: src/compose.c:3622
1432 msgid ""
1433 "Could not queue message for sending:\n"
1434 "\n"
1435 "Charset conversion failed."
1436 msgstr ""
1437 "Kunne ikke legge melding i kø for sending:\n"
1438 "\n"
1439 "Tegnsettkonvertering feilet."
1440
1441 #: src/compose.c:3625
1442 msgid ""
1443 "Could not queue message for sending:\n"
1444 "\n"
1445 "Signature failed."
1446 msgstr ""
1447 "Kunne ikke legge melding i kø for sending:\n"
1448 "\n"
1449 "Signatur feilet."
1450
1451 #: src/compose.c:3628
1452 #, c-format
1453 msgid ""
1454 "Could not queue message for sending:\n"
1455 "\n"
1456 "%s."
1457 msgstr ""
1458 "Kunne ikke legge melding i kø for sending:\n"
1459 "\n"
1460 "%s"
1461
1462 #: src/compose.c:3630
1463 msgid "Could not queue message for sending."
1464 msgstr "Kunne ikke legge melding i kø for sending"
1465
1466 #: src/compose.c:3645 src/compose.c:3674
1467 msgid ""
1468 "The message was queued but could not be sent.\n"
1469 "Use \"Send queued messages\" from the main window to retry."
1470 msgstr ""
1471 "Meldingen er lagt inn i køen, men kunne ikke sendes.\n"
1472 "Velg \\\"Send meldinger i køen\\\" fra hovedvinduet for å forsøke på nytt."
1473
1474 #: src/compose.c:3985
1475 #, c-format
1476 msgid ""
1477 "Can't convert the character encoding of the message \n"
1478 "to the specified %s charset.\n"
1479 "Send it as %s?"
1480 msgstr ""
1481 "Kan ikke konvertere meldingen til det angitte\n"
1482 "kodesettet %s.\n"
1483 "Send meldingen som %s?"
1484
1485 #: src/compose.c:4037
1486 #, c-format
1487 msgid ""
1488 "Line %d exceeds the line length limit (998 bytes).\n"
1489 "The contents of the message might be broken on the way to the delivery.\n"
1490 "\n"
1491 "Send it anyway?"
1492 msgstr ""
1493 "Linje %d overstiger maksimal linjelengde (998 byte)\n"
1494 "Innholdet av meldingen kan ødelegges under leveringen.\n"
1495 "\n"
1496 "Send likevel?"
1497
1498 #: src/compose.c:4214
1499 msgid "No account for sending mails available!"
1500 msgstr "Ingen konto tilgjengelig for å sende epost!"
1501
1502 #: src/compose.c:4224
1503 msgid "No account for posting news available!"
1504 msgstr "Ingen konto er tilgjengelig for å poste njus!"
1505
1506 #: src/compose.c:4944 src/headerview.c:52 src/summary_search.c:211
1507 msgid "From:"
1508 msgstr "Fra:"
1509
1510 #: src/compose.c:4995
1511 msgid "Mime type"
1512 msgstr "MIME-type"
1513
1514 #. S_COL_DATE
1515 #: src/compose.c:5001 src/compose.c:5217 src/mimeview.c:198
1516 #: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:330 src/prefs_summary_column.c:86
1517 #: src/summaryview.c:470
1518 msgid "Size"
1519 msgstr "Størrelse"
1520
1521 #. Save Message to folder
1522 #: src/compose.c:5061
1523 msgid "Save Message to "
1524 msgstr "Lagre melding til "
1525
1526 #: src/compose.c:5083 src/prefs_filtering_action.c:450
1527 msgid "Select ..."
1528 msgstr "Velg..."
1529
1530 #: src/compose.c:5216 src/compose.c:6273
1531 msgid "MIME type"
1532 msgstr "MIME-type"
1533
1534 #. header labels and entries
1535 #: src/compose.c:5280 src/prefs_account.c:1615 src/prefs_customheader.c:201
1536 #: src/prefs_matcher.c:154
1537 msgid "Header"
1538 msgstr "Brevhode"
1539
1540 #. attachment list
1541 #: src/compose.c:5282
1542 msgid "Attachments"
1543 msgstr "Vedlegg"
1544
1545 #. Others Tab
1546 #: src/compose.c:5284
1547 msgid "Others"
1548 msgstr "Andre"
1549
1550 #: src/compose.c:5299 src/headerview.c:55 src/prefs_template.c:208
1551 #: src/summary_search.c:225
1552 msgid "Subject:"
1553 msgstr "Overskrift:"
1554
1555 #. create sub items. for the menu item activation callback we pass the
1556 #. * index of label_colors[] as data parameter. for the None color we
1557 #. * pass an invalid (high) value. also we attach a data pointer so we
1558 #. * can always get back the SummaryView pointer.
1559 #: src/compose.c:5483 src/exphtmldlg.c:462 src/gtk/colorlabel.c:294
1560 #: src/gtk/gtkaspell.c:1615 src/gtk/gtkaspell.c:2363 src/prefs_account.c:629
1561 #: src/summaryview.c:4404
1562 msgid "None"
1563 msgstr "Ingen"
1564
1565 #: src/compose.c:5493
1566 #, c-format
1567 msgid ""
1568 "Spell checker could not be started.\n"
1569 "%s"
1570 msgstr ""
1571 "Stavekontroll kunne ikke startes.\n"
1572 "%s"
1573
1574 #: src/compose.c:5734
1575 #, c-format
1576 msgid ""
1577 "The privacy system '%s' cannot be loaded. You will not be able to sign or "
1578 "encrypt this message."
1579 msgstr ""
1580 "Systemet '%s' for fortrolighet kan ikke lastes. Du vil ikke kunne signere\n"
1581 "eller kryptere denne meldingen."
1582
1583 #: src/compose.c:6164
1584 msgid "Invalid MIME type."
1585 msgstr "Ugyldig MIME-type"
1586
1587 #: src/compose.c:6182
1588 msgid "File doesn't exist or is empty."
1589 msgstr "Filen eksisterer ikke, eller den er tom."
1590
1591 #: src/compose.c:6255
1592 msgid "Properties"
1593 msgstr "Egenskaper"
1594
1595 #: src/compose.c:6300
1596 msgid "Encoding"
1597 msgstr "Koding"
1598
1599 #: src/compose.c:6325
1600 msgid "Path"
1601 msgstr "Søkesti"
1602
1603 #: src/compose.c:6326 src/prefs_toolbar.c:1062
1604 msgid "File name"
1605 msgstr "Filnavn"
1606
1607 #: src/compose.c:6510
1608 #, c-format
1609 msgid ""
1610 "The external editor is still working.\n"
1611 "Force terminating the process?\n"
1612 "process group id: %d"
1613 msgstr ""
1614 "Den eksterne tekstbehandleren kjører fremdeles.\n"
1615 "Skal prosessen tvangsavbrytes?\n"
1616 "Prosessens gruppe id: %d"
1617
1618 #: src/compose.c:6552
1619 msgid "Compose: input from monitoring process\n"
1620 msgstr "Opprett: inndata fra overvåkende prosess\n"
1621
1622 #: src/compose.c:6837
1623 #, c-format
1624 msgid ""
1625 "Could not queue message:\n"
1626 "\n"
1627 "%s."
1628 msgstr ""
1629 "Kunne ikke legge melding i kø for sending:\n"
1630 "\n"
1631 "%s"
1632
1633 #: src/compose.c:6916
1634 msgid "Could not save draft."
1635 msgstr "Kunne ikke lagre utkast."
1636
1637 #: src/compose.c:6984 src/compose.c:7007
1638 msgid "Select file"
1639 msgstr "Velg fil"
1640
1641 #: src/compose.c:7020
1642 #, c-format
1643 msgid "File '%s' could not be read."
1644 msgstr "File '%s' kunne ikke leses."
1645
1646 #: src/compose.c:7022
1647 #, c-format
1648 msgid ""
1649 "File '%s' contained invalid characters\n"
1650 "for the current encoding, insertion may be incorrect."
1651 msgstr ""
1652 "Filen '%s' inneholder tegn som ikke er gyldig for\n"
1653 "gjeldende kodesett. Insatt fil kan ha fått feil."
1654
1655 #: src/compose.c:7070
1656 msgid "Discard message"
1657 msgstr "Kassér melding"
1658
1659 #: src/compose.c:7071
1660 msgid "This message has been modified. Discard it?"
1661 msgstr "Denne meldingen er endret. Skal den kasseres?"
1662
1663 #: src/compose.c:7072
1664 msgid "_Discard"
1665 msgstr "Kassér?"
1666
1667 #: src/compose.c:7072
1668 msgid "_Save to Drafts"
1669 msgstr "Lagre til Utkast"
1670
1671 #: src/compose.c:7116
1672 #, c-format
1673 msgid "Do you want to apply the template '%s' ?"
1674 msgstr "Vil du bruke smalen '%s'?"
1675
1676 #: src/compose.c:7118
1677 msgid "Apply template"
1678 msgstr "Benytt mal"
1679
1680 #: src/compose.c:7119
1681 msgid "_Replace"
1682 msgstr "_Erstatt"
1683
1684 #: src/compose.c:7119
1685 msgid "_Insert"
1686 msgstr "Sett _inn"
1687
1688 #: src/crash.c:142
1689 #, c-format
1690 msgid "Sylpheed-Claws process (%ld) received signal %ld"
1691 msgstr "Sylpheed prosess (%ld) mottok signal %ld"
1692
1693 #: src/crash.c:188
1694 msgid "Sylpheed-Claws has crashed"
1695 msgstr "Sylpdeed-Claws har krasjet"
1696
1697 #: src/crash.c:204
1698 #, c-format
1699 msgid ""
1700 "%s.\n"
1701 "Please file a bug report and include the information below."
1702 msgstr ""
1703 "%s.\n"
1704 "Vennligst send inn en feilrapport med informasjonen under."
1705
1706 #: src/crash.c:209
1707 msgid "Debug log"
1708 msgstr "Debug logg"
1709
1710 #: src/crash.c:246
1711 msgid "Close"
1712 msgstr "Lukk"
1713
1714 #: src/crash.c:251
1715 msgid "Save..."
1716 msgstr "Lagre..."
1717
1718 #: src/crash.c:256
1719 msgid "Create bug report"
1720 msgstr "Opprett en feilrapport"
1721
1722 #: src/crash.c:303
1723 msgid "Save crash information"
1724 msgstr "Lagre krasjinformasjon"
1725
1726 #: src/editaddress.c:153
1727 msgid "Add New Person"
1728 msgstr "Legg til ny person"
1729
1730 #: src/editaddress.c:154
1731 msgid "Edit Person Details"
1732 msgstr "Endre persondetaljer"
1733
1734 #: src/editaddress.c:316
1735 msgid "An E-Mail address must be supplied."
1736 msgstr "En epostadresse må angis."
1737
1738 #: src/editaddress.c:490
1739 msgid "A Name and Value must be supplied."
1740 msgstr "Et navn og en verdi må angis."
1741
1742 #. gtk_container_set_border_width(GTK_CONTAINER(window), 0);
1743 #: src/editaddress.c:560
1744 msgid "Edit Person Data"
1745 msgstr "Endre persondata"
1746
1747 #: src/editaddress.c:671 src/expldifdlg.c:508 src/exporthtml.c:790
1748 #: src/ldif.c:827
1749 msgid "Display Name"
1750 msgstr "Vist navn"
1751
1752 #: src/editaddress.c:677 src/editaddress.c:681 src/ldif.c:835
1753 msgid "Last Name"
1754 msgstr "Etternavn"
1755
1756 #: src/editaddress.c:678 src/editaddress.c:680 src/ldif.c:831
1757 msgid "First Name"
1758 msgstr "Fornavn"
1759
1760 #: src/editaddress.c:683
1761 msgid "Nickname"
1762 msgstr "Kallenavn"
1763
1764 #: src/editaddress.c:759 src/editaddress.c:807 src/editgroup.c:280
1765 #: src/expldifdlg.c:521 src/exporthtml.c:629 src/exporthtml.c:793
1766 #: src/ldif.c:843
1767 msgid "E-Mail Address"
1768 msgstr "Epostadresse"
1769
1770 #: src/editaddress.c:760 src/editaddress.c:816
1771 msgid "Alias"
1772 msgstr "Alias"
1773
1774 #. value
1775 #: src/editaddress.c:954 src/editaddress.c:1011 src/prefs_customheader.c:218
1776 #: src/prefs_matcher.c:490
1777 msgid "Value"
1778 msgstr "Verdi"
1779
1780 #: src/editaddress.c:1070
1781 msgid "User Data"
1782 msgstr "Brukerdata"
1783
1784 #: src/editaddress.c:1071
1785 msgid "E-Mail Addresses"
1786 msgstr "Epostadresser"
1787
1788 #: src/editaddress.c:1072
1789 msgid "Other Attributes"
1790 msgstr "Andre attributter"
1791
1792 #: src/editbook.c:113
1793 msgid "File appears to be Ok."
1794 msgstr "Filen ser ut til å være i orden."
1795
1796 #: src/editbook.c:116
1797 msgid "File does not appear to be a valid address book format."
1798 msgstr "Filen ser ikke ut til å være på et gyldig adressebokformat."
1799
1800 #: src/editbook.c:119 src/editjpilot.c:203 src/editvcard.c:107
1801 msgid "Could not read file."
1802 msgstr "Kunne ikke lese fil."
1803
1804 #: src/editbook.c:153 src/editbook.c:266
1805 msgid "Edit Addressbook"
1806 msgstr "Endre adressebok"
1807
1808 #: src/editbook.c:182 src/editjpilot.c:277 src/editvcard.c:190
1809 msgid " Check File "
1810 msgstr " Kontroller fil "
1811
1812 #: src/editbook.c:187 src/editjpilot.c:282 src/editvcard.c:195
1813 #: src/importmutt.c:236 src/importpine.c:236 src/prefs_account.c:1832
1814 msgid "File"
1815 msgstr "Fil"
1816
1817 #: src/editbook.c:285
1818 msgid "Add New Addressbook"
1819 msgstr "Ny adressebok"
1820
1821 #: src/editgroup.c:103
1822 msgid "A Group Name must be supplied."
1823 msgstr "Et gruppenavn må angis"
1824
1825 #: src/editgroup.c:286
1826 msgid "Edit Group Data"
1827 msgstr "Endre gruppedata"
1828
1829 #: src/editgroup.c:314 src/exporthtml.c:626
1830 msgid "Group Name"
1831 msgstr "Gruppnavn"
1832
1833 #: src/editgroup.c:333
1834 msgid "Addresses in Group"
1835 msgstr "Adresser i gruppe"
1836
1837 #: src/editgroup.c:335
1838 msgid " -> "
1839 msgstr ""
1840
1841 #: src/editgroup.c:362
1842 msgid " <- "
1843 msgstr ""
1844
1845 #: src/editgroup.c:364
1846 msgid "Available Addresses"
1847 msgstr "Tilgjengelige adresser"
1848
1849 #: src/editgroup.c:425
1850 msgid "Move E-Mail Addresses to or from Group with arrow buttons"
1851 msgstr "Flytt epostadresser til eller fra gruppe med piltastene"
1852
1853 #: src/editgroup.c:473
1854 msgid "Edit Group Details"
1855 msgstr "Endre gruppedetaljer"
1856
1857 #: src/editgroup.c:476
1858 msgid "Add New Group"
1859 msgstr "Legg til ny gruppe"
1860
1861 #: src/editgroup.c:526
1862 msgid "Edit folder"
1863 msgstr "Endre folder"
1864
1865 #: src/editgroup.c:526
1866 msgid "Input the new name of folder:"
1867 msgstr "Angi nytt navn på folderen:"
1868
1869 #: src/editgroup.c:529 src/foldersel.c:532 src/imap_gtk.c:133 src/mh_gtk.c:127
1870 msgid "New folder"
1871 msgstr "Ny folder"
1872
1873 #: src/editgroup.c:530 src/foldersel.c:533 src/mh_gtk.c:128
1874 msgid "Input the name of new folder:"
1875 msgstr "Angi navnet på den nye folderen:"
1876
1877 #: src/editjpilot.c:200
1878 msgid "File does not appear to be JPilot format."
1879 msgstr "Filen ser ikke ut til å være på JPilot formatet."
1880
1881 #: src/editjpilot.c:212
1882 msgid "Select JPilot File"
1883 msgstr "Velg JPilot fil"
1884
1885 #: src/editjpilot.c:248 src/editjpilot.c:378
1886 msgid "Edit JPilot Entry"
1887 msgstr "Endre JPilotfelt"
1888
1889 #: src/editjpilot.c:289 src/editldap.c:479 src/editvcard.c:202
1890 #: src/export.c:190 src/import.c:196 src/importmutt.c:243 src/importpine.c:243
1891 #: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:174
1892 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:336 src/prefs_account.c:1864
1893 #: src/prefs_spelling.c:246
1894 msgid "_Browse"
1895 msgstr "_Bla"
1896
1897 #: src/editjpilot.c:294
1898 msgid "Additional e-Mail address item(s)"
1899 msgstr "Ytterlige epostadresse objekt(er)"
1900
1901 #: src/editjpilot.c:385
1902 msgid "Add New JPilot Entry"
1903 msgstr "Nytt JPilot-felt"
1904
1905 #: src/editldap_basedn.c:143
1906 msgid "Edit LDAP - Select Search Base"
1907 msgstr "Endre LDAP - Velg søkedatabase"
1908
1909 #: src/editldap_basedn.c:163 src/editldap.c:413
1910 msgid "Hostname"
1911 msgstr "Tjenernavn"
1912
1913 #: src/editldap_basedn.c:173 src/editldap.c:432 src/ssl_manager.c:106
1914 msgid "Port"
1915 msgstr "Post"
1916
1917 #: src/editldap_basedn.c:183 src/editldap.c:461
1918 msgid "Search Base"
1919 msgstr "Søk i database"
1920
1921 #: src/editldap_basedn.c:204
1922 msgid "Available Search Base(s)"
1923 msgstr "Tilgjengelig(e) søkedatabase(r) "
1924
1925 #: src/editldap_basedn.c:294
1926 msgid "Could not read Search Base(s) from server - please set manually"
1927 msgstr "Kunne ikke finne søkedatabase(r) på tjeneren - angi dette manuelt "
1928
1929 #: src/editldap_basedn.c:298 src/editldap.c:267
1930 msgid "Could not connect to server"
1931 msgstr "Kunne ikke koble til tjeneren"
1932
1933 #: src/editldap.c:148
1934 msgid "A Name must be supplied."
1935 msgstr "Angi et navn."
1936
1937 #: src/editldap.c:160
1938 msgid "A Hostname must be supplied for the server."
1939 msgstr "Angi tjenerens maskinnavn"
1940
1941 #: src/editldap.c:173
1942 msgid "At least one LDAP search attribute should be supplied."
1943 msgstr "Minst en LDAP søkeattributt må angis"
1944
1945 #: src/editldap.c:264
1946 msgid "Connected successfully to server"
1947 msgstr "Koblet til tjeneren"
1948
1949 #: src/editldap.c:315 src/editldap.c:967
1950 msgid "Edit LDAP Server"
1951 msgstr "Endre LDAP-tjener"
1952
1953 #: src/editldap.c:408
1954 msgid "A name that you wish to call the server."
1955 msgstr "Et kallenavn vil gi denne tjeneren."
1956
1957 #: src/editldap.c:423
1958 msgid ""
1959 "This is the hostname of the server. For example, \"ldap.mydomain.com\" may "
1960 "be appropriate for the \"mydomain.com\" organization. An IP address may also "
1961 "be used. You may specify \"localhost\" if running an LDAP server on the same "
1962 "computer as Sylpheed-Claws."
1963 msgstr ""
1964 "Dette er maskinnavnet på tjeneren. Navnet \\\"ldap.mittdomene.no\\\" kan\n"
1965 "for eksempel være gyldig for \\\"mittdomene.no\\\". En IP-adresse kan også\n"
1966 "brukes. Kjører LDAP-tjeneren på samme maskin som Sylpheed-Claws kan du \n"
1967 "angi \\\"localhost\\\". Kontakt IT-ansvarlige for nærmere informasjon."
1968
1969 #: src/editldap.c:447
1970 msgid "The port number that the server listens on. Port 389 is the default."
1971 msgstr "Portnummeret tjeneren lytter på. Port 389 er standardverdien."
1972
1973 #: src/editldap.c:451
1974 msgid " Check Server "
1975 msgstr " Kontroller tjener "
1976
1977 #: src/editldap.c:456
1978 msgid "Press this button to test the connection to the server."
1979 msgstr "Klikk denne knappen for å teste tilkoblingen mot tjeneren."
1980
1981 #: src/editldap.c:471
1982 msgid ""
1983 "This specifies the name of the directory to be searched on the server. "
1984 "Examples include:\n"
1985 "  dc=sylpheed,dc=org\n"
1986 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
1987 "  o=Organization Name,c=Country\n"
1988 msgstr ""
1989 "Dette angir navnet på katalogen som skal søkes i på tjeneren.\n"
1990 "Eksempler:\n"
1991 " dc=sylpheed,cd=org\n"
1992 " ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
1993 " o=Organization Name,c=Country\n"
1994
1995 #: src/editldap.c:484
1996 msgid ""
1997 "Press this button to lookup the name of available directory names on the "
1998 "server."
1999 msgstr ""
2000 "Klikk denne knappen for å lete etter tilgjengelige katalognavn på tjeneren."
2001
2002 #: src/editldap.c:535
2003 msgid "Search Attributes"
2004 msgstr "Søkeattributter"
2005
2006 #: src/editldap.c:545
2007 msgid ""
2008 "A list of LDAP attribute names that should be searched when attempting to "
2009 "find a name or address."
2010 msgstr ""
2011 "En liste med LDAP-attributtnavn som skal søkes når man leter etter navn "
2012 "eller adresser."
2013
2014 #: src/editldap.c:549
2015 msgid " Defaults "
2016 msgstr " Standardverdier "
2017
2018 #: src/editldap.c:554
2019 msgid ""
2020 "This resets the attribute names to a default value that should find most "
2021 "names and addresses during a name or address search process."
2022 msgstr ""
2023 "Dette nullstiller attributtnavnene til standardverdier som burde finne\n"
2024 "de fleste navn og adresser ved et navne- eller adressesøk."
2025
2026 #: src/editldap.c:561
2027 msgid "Max Query Age (secs)"
2028 msgstr "Maksimal alder på søk (sekunder)"
2029
2030 #: src/editldap.c:577
2031 msgid ""
2032 "This defines the maximum period of time (in seconds) that an address search "
2033 "result is valid for address completion purposes. Search results are stored "
2034 "in a cache until this period of time has passed and then retired. This will "
2035 "improve the response time when attempting to search for the same name or "
2036 "address on subsequent address completion requests. The cache will be "
2037 "searched in preference to performing a new server search request. The "
2038 "default value of 600 seconds (10 minutes), should be sufficient for most "
2039 "servers. A larger value will reduce the search time for subsequent searches. "
2040 "This is useful for servers that have slow response times at the expense of "
2041 "more memory to cache results."
2042 msgstr ""
2043 "Dette angir den maksimale tidsperioden (i sekunder) resultatet av et\n"
2044 "adressesøk skal anses for å være gyldig ved automatisk fullføring av\n"
2045 "adresser. Resultatene mellomlagres inntil denne tidsperioden har passer.\n"
2046 "Dette gir bedre respons når man søker etter samme navn ved bruk av \n"
2047 "mekanismen for automatisk fullføring av adresser. Mellomlagret prioriteres\n"
2048 "før nye oppslag mot tjeneren, og standardverdien på 600 sekunder\n"
2049 "(10 min.) bør fungere greit på de fleste tjenere. Høyere verdier vil være\n"
2050 "gunstig ved søk mot tjenere med høy responstid, men da på bekostning av\n"
2051 "minnet som brukes til mellomlagring."
2052
2053 #: src/editldap.c:595
2054 msgid "Include server in dynamic search"
2055 msgstr "Inkluder tjeneren i dynamiske søk"
2056
2057 #: src/editldap.c:601
2058 msgid ""
2059 "Check this option to include this server for dynamic searches when using "
2060 "address completion."
2061 msgstr ""
2062 "Huk av for dette valget for å ta med tjeneren i dynamiske søk når\n"
2063 "funksjonen for automatisk adressefullføring brukes."
2064
2065 #: src/editldap.c:608
2066 msgid "Match names 'containing' search term"
2067 msgstr "Treff på navn som 'inneholder' søkestrengen"
2068
2069 #: src/editldap.c:614
2070 msgid ""
2071 "Searches for names and addresses can be performed either using \"begins-with"
2072 "\" or \"contains\" search term. Check this option to perform a \"contains\" "
2073 "search; this type of search usually takes longer to complete. Note that for "
2074 "performance reasons, address completion uses \"begins-with\" for all "
2075 "searches against other address interfaces."
2076 msgstr ""
2077 "Søk etter navn og adresser kan enten utføres på treff som \\\"begynner-med\\"
2078 "\"\n"
2079 "eller \\\"inneholder\\\" søkestrengen. Huk av for dette valget for et\n"
2080 "\\\"inneholder\\\" søk; Dette tar normalt litt lengre tid. Merk at søk\n"
2081 "adressefullføring bruker av ytelsesårsaker bruker \\\"begynner-med\\\" for\n"
2082 "andre søkemetoder."
2083
2084 #: src/editldap.c:669
2085 msgid "Bind DN"
2086 msgstr "Bind DN"
2087
2088 #: src/editldap.c:679
2089 msgid ""
2090 "The LDAP user account name to be used to connect to the server. This is "
2091 "usually only used for protected servers. This name is typically formatted "
2092 "as: \"cn=user,dc=sylpheed,dc=com\". This is usually left empty when "
2093 "performing a search."
2094 msgstr ""
2095 "Brukernavn som skal brukes ved tilkobling mot LDAP-tjeneren. Dette er\n"
2096 "normalt på formen \\\"cn=bruker,dc=sylpheed,dc=com\\\", og brukes kun på\n"
2097 "beskyttede tjenere. Normalt vil dette være tomt."
2098
2099 #: src/editldap.c:687
2100 msgid "Bind Password"
2101 msgstr "LDAP bind passord"
2102
2103 #: src/editldap.c:698
2104 msgid "The password to be used when connecting as the \"Bind DN\" user."
2105 msgstr "Passordet som brukes ved tilkobling som \\\"Bind DN\\\" brukeren."
2106
2107 #: src/editldap.c:704
2108 msgid "Timeout (secs)"
2109 msgstr "Tidsavbrudd (sek.)"
2110
2111 #: src/editldap.c:719
2112 msgid "The timeout period in seconds."
2113 msgstr "Antall sekunder før en oppkobling avbrytes."
2114
2115 #: src/editldap.c:723
2116 msgid "Maximum Entries"
2117 msgstr "Maksimum antall felt"
2118
2119 #: src/editldap.c:738
2120 msgid ""
2121 "The maximum number of entries that should be returned in the search result."
2122 msgstr "Maksimalt antall felt som skal returneres i et søkeresultater."
2123
2124 #: src/editldap.c:754 src/prefs_account.c:999
2125 msgid "Basic"
2126 msgstr "Grunnleggende"
2127
2128 #: src/editldap.c:755
2129 msgid "Search"
2130 msgstr "Søk"
2131
2132 #: src/editldap.c:756 src/gtk/quicksearch.c:324
2133 msgid "Extended"
2134 msgstr "Ekspandert"
2135
2136 #: src/editldap.c:972
2137 msgid "Add New LDAP Server"
2138 msgstr "Ny LDAP-tjener"
2139
2140 #: src/editvcard.c:104
2141 msgid "File does not appear to be vCard format."
2142 msgstr "Filen ser ikke ut til å være i gyldig vKort format."
2143
2144 #: src/editvcard.c:116
2145 msgid "Select vCard File"
2146 msgstr "Angi vKort fil"
2147
2148 #: src/editvcard.c:161 src/editvcard.c:266
2149 msgid "Edit vCard Entry"
2150 msgstr "Endre vKort objekt"
2151
2152 #: src/editvcard.c:271
2153 msgid "Add New vCard Entry"
2154 msgstr "Nytt vKort objekt"
2155
2156 #: src/exphtmldlg.c:112
2157 msgid "Please specify output directory and file to create."
2158 msgstr "Angi utkatalog og fil som skal opprettes."
2159
2160 #: src/exphtmldlg.c:115
2161 msgid "Select stylesheet and formatting."
2162 msgstr "Angi stilsett og formattering."
2163
2164 #: src/exphtmldlg.c:118 src/expldifdlg.c:117
2165 msgid "File exported successfully."
2166 msgstr "Fil eksportert ok."
2167
2168 #: src/exphtmldlg.c:183
2169 #, c-format
2170 msgid ""
2171 "HTML Output Directory '%s'\n"
2172 "does not exist. OK to create new directory?"
2173 msgstr ""
2174 "HTML utkatalog '%s'\n"
2175 "finnes ikke. Opprett ny katalog?"
2176
2177 #: src/exphtmldlg.c:186 src/expldifdlg.c:193
2178 msgid "Create Directory"
2179 msgstr "Ny katalog"
2180
2181 #: src/exphtmldlg.c:195
2182 #, c-format
2183 msgid ""
2184 "Could not create output directory for HTML file:\n"
2185 "%s"
2186 msgstr ""
2187 "Kunne ikke opprette utkatalog for HTML-fil:\n"
2188 "%s"
2189
2190 #: src/exphtmldlg.c:197 src/expldifdlg.c:204
2191 msgid "Failed to Create Directory"
2192 msgstr "Kune ikke opprette katalog"
2193
2194 #: src/exphtmldlg.c:244
2195 msgid "Error creating HTML file"
2196 msgstr "Feil ved opprettelse av HTML-fil"
2197
2198 #: src/exphtmldlg.c:330
2199 msgid "Select HTML output file"
2200 msgstr "Angi HTML-utfil."
2201
2202 #: src/exphtmldlg.c:394
2203 msgid "HTML Output File"
2204 msgstr "HTML-utfil"
2205
2206 #: src/exphtmldlg.c:403 src/expldifdlg.c:415 src/export.c:196 src/import.c:202
2207 #: src/importldif.c:682
2208 msgid "B_rowse"
2209 msgstr "Bla"
2210
2211 #: src/exphtmldlg.c:455
2212 msgid "Stylesheet"
2213 msgstr "Stilsett"
2214
2215 #: src/exphtmldlg.c:468 src/prefs_summaries.c:353 src/prefs_summaries.c:663
2216 msgid "Default"
2217 msgstr "Standardverdi"
2218
2219 #: src/exphtmldlg.c:474 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:119
2220 msgid "Full"
2221 msgstr "Fullt navn"
2222
2223 #: src/exphtmldlg.c:480
2224 msgid "Custom"
2225 msgstr "Tilpasset brevhode"
2226
2227 #: src/exphtmldlg.c:486
2228 msgid "Custom-2"
2229 msgstr "Tilpasset brevhode 2"
2230
2231 #: src/exphtmldlg.c:492
2232 msgid "Custom-3"
2233 msgstr "Tilpasset brevhode 3"
2234
2235 #: src/exphtmldlg.c:498
2236 msgid "Custom-4"
2237 msgstr "Tilpasset brevhode 4"
2238
2239 #: src/exphtmldlg.c:512
2240 msgid "Full Name Format"
2241 msgstr "Format for fullt navn"
2242
2243 #: src/exphtmldlg.c:519
2244 msgid "First Name, Last Name"
2245 msgstr "Fornavn, Etternavn"
2246
2247 #: src/exphtmldlg.c:525
2248 msgid "Last Name, First Name"
2249 msgstr "Etternav, Fornavn"
2250
2251 #: src/exphtmldlg.c:539
2252 msgid "Color Banding"
2253 msgstr "Farge Banding"
2254
2255 #: src/exphtmldlg.c:545
2256 msgid "Format E-Mail Links"
2257 msgstr "Format for epostlenker"
2258
2259 #: src/exphtmldlg.c:551
2260 msgid "Format User Attributes"
2261 msgstr "Format for brukerattributter"
2262
2263 #: src/exphtmldlg.c:606 src/expldifdlg.c:636 src/importldif.c:919
2264 msgid "File Name :"
2265 msgstr "Filnavn: "
2266
2267 #: src/exphtmldlg.c:616
2268 msgid "Open with Web Browser"
2269 msgstr "Åpne nettleser"
2270
2271 #: src/exphtmldlg.c:648
2272 msgid "Export Address Book to HTML File"
2273 msgstr "Eksportér adressefil til HTML"
2274
2275 #: src/exphtmldlg.c:714 src/expldifdlg.c:735 src/importldif.c:1026
2276 msgid "File Info"
2277 msgstr "Filinfo"
2278
2279 #: src/exphtmldlg.c:715
2280 msgid "Format"
2281 msgstr "Format"
2282
2283 #: src/expldifdlg.c:111
2284 msgid "Please specify output directory and LDIF filename to create."
2285 msgstr "Angi utkatalog of LDIF-filnavn for ny fil."
2286
2287 #: src/expldifdlg.c:114
2288 msgid "Specify parameters to format distinguished name."
2289 msgstr "Angi parameter for distinguished name formattering."
2290
2291 #: src/expldifdlg.c:190
2292 #, c-format
2293 msgid ""
2294 "LDIF Output Directory '%s'\n"
2295 "does not exist. OK to create new directory?"
2296 msgstr ""
2297 "LDIF utkatalog '%s'\n"
2298 "eksisterer ikke. Opprett ny katalog?"
2299
2300 #: src/expldifdlg.c:202
2301 #, c-format
2302 msgid ""
2303 "Could not create output directory for LDIF file:\n"
2304 "%s"
2305 msgstr ""
2306 "Kunne ikke opprette utkatalog for LDIF-fil:\n"
2307 "%s"
2308
2309 #: src/expldifdlg.c:247
2310 msgid "Suffix was not supplied"
2311 msgstr "Suffiks ikke angitt"
2312
2313 #: src/expldifdlg.c:249
2314 msgid ""
2315 "A suffix is required if data is to be used for an LDAP server. Are you sure "
2316 "you wish to proceed without a suffix?"
2317 msgstr ""
2318 "Et suffiks bør angis dersom filen skal brukes på en LDAP-tjener. Er du\n"
2319 "sikker på at du vil fortsette uten suffiks?"
2320
2321 #: src/expldifdlg.c:267
2322 msgid "Error creating LDIF file"
2323 msgstr "Feil ved opprettelse av LDIF-fil"
2324
2325 #: src/expldifdlg.c:342
2326 msgid "Select LDIF output file"
2327 msgstr "Angi LDIF-utfil"
2328
2329 #: src/expldifdlg.c:406
2330 msgid "LDIF Output File"
2331 msgstr "LDIF-utfil"
2332
2333 #: src/expldifdlg.c:467
2334 msgid "Suffix"
2335 msgstr "Sufiks"
2336
2337 #: src/expldifdlg.c:479
2338 msgid ""
2339 "The suffix is used to create a \"Distinguished Name\" (or DN) for an LDAP "
2340 "entry. Examples include:\n"
2341 "  dc=sylpheed,dc=org\n"
2342 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
2343 "  o=Organization Name,c=Country\n"
2344 msgstr ""
2345 "Suffikset brukes til å opprette et \"Distinguished Name\" (eller DN) for et\n"
2346 "LDAP element. Eksempel:\n"
2347 " dc=cylpheed,dc=org\n"
2348 " ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
2349 " o=Organization Name,c=Country\n"
2350
2351 #: src/expldifdlg.c:488
2352 msgid "Relative DN"
2353 msgstr "Relativ DN"
2354
2355 #: src/expldifdlg.c:495
2356 msgid "Unique ID"
2357 msgstr "Unik ID"
2358
2359 #: src/expldifdlg.c:503
2360 msgid ""
2361 "The address book Unique ID is used to create a DN that is formatted similar "
2362 "to:\n"
2363 "  uid=102376,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
2364 msgstr ""
2365 "Adressebokens Unik-ID brukes til å lage en DN som er formattert lik denne:\n"
2366 "  uid=102376,ou=people,dc=cylpheed,dc=org"
2367
2368 #: src/expldifdlg.c:516
2369 msgid ""
2370 "The address book Display Name is used to create a DN that is formatted "
2371 "similar to:\n"
2372 "  cn=John Doe,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
2373 msgstr ""
2374 "Adressebokens Vis Navn brukes til å lage en DN som er formattert lik denne:\n"
2375 "  cn=John Doe,ou=people,dc=cylpheed,dc=org"
2376
2377 #: src/expldifdlg.c:529
2378 msgid ""
2379 "The first E-Mail Address belonging to a person is used to create a DN that "
2380 "is formatted similar to:\n"
2381 "  mail=john.doe@domain.com,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
2382 msgstr ""
2383 "Første epostadresse som tilhører en person brukes til å lage en DN som\n"
2384 "er formattert lik denne:\n"
2385 " mail=John.Doe@domain.com,ou=people,dc=cylpheed,dc=org"
2386
2387 #: src/expldifdlg.c:543
2388 msgid ""
2389 "The LDIF file contains several data records that are usually loaded into an "
2390 "LDAP server. Each data record in the LDIF file is uniquely identified by a "
2391 "\"Distinguished Name\" (or DN). The suffix is appended to the \"Relative "
2392 "Distinguished Name\" (or RDN) to create the DN. Please select one of the "
2393 "available RDN options that will be used to create the DN."
2394 msgstr ""
2395 "LDIF-filen inneholder data-objekter som normalt lastes inn på en LDAP-\n"
2396 "tjener. Hvert objekt i LDIF-filen identifiseres med et unikt\n"
2397 "\"Distinguished Name\" (eller DN). Suffikset legges til alle\n"
2398 "\"Relative Distinguished Name\" (eller RDN) som utgjør selve DN'en. Angi\n"
2399 "en av de tilgjengelige RDN'ene som skal brukes ved opprettelse av DN'er."
2400
2401 #: src/expldifdlg.c:556
2402 msgid "Use DN attribute if present in data"
2403 msgstr "Bruk DN attributt dersom tilgjengelig i data"
2404
2405 #: src/expldifdlg.c:563
2406 msgid ""
2407 "The addressbook may contain entries that were previously imported from an "
2408 "LDIF file. The \"Distinguished Name\" (DN) user attribute, if present in the "
2409 "address book data, may be used in the exported LDIF file. The RDN selected "
2410 "above will be used if the DN user attribute is not found."
2411 msgstr ""
2412 "Adresseboken kan inneholde objekter tidligere importert fra en LDIF-fil.\n"
2413 "\"Distinguished Name\" (DN) attributten kan, dersom den er tilgjengelig i\n"
2414 "adresseboken, brukes i den eksporterte LDIF-filen. RDN'en valgt over\n"
2415 "vil brukes dersom DN attributten ikke finnes."
2416
2417 #: src/expldifdlg.c:574
2418 msgid "Exclude record if no E-Mail Address"
2419 msgstr "Ekskluder objektet om epostadresse mangler"
2420
2421 #: src/expldifdlg.c:581
2422 msgid ""
2423 "An addressbook may contain entries without E-Mail Addresses. Check this "
2424 "option to ignore these records."
2425 msgstr ""
2426 "En adressebok kan inneholde objekter uten epostadresse. Huk av for dette\n"
2427 "valget for å ignorere disse."
2428
2429 #: src/expldifdlg.c:669
2430 msgid "Export Address Book to LDIF File"
2431 msgstr "Eksportér adressebok til LDIF-fil..."
2432
2433 #: src/expldifdlg.c:736
2434 msgid "Distguished Name"
2435 msgstr "Distinguished Name"
2436
2437 #: src/export.c:143
2438 msgid "Export"
2439 msgstr "Eksportér"
2440
2441 #: src/export.c:162
2442 msgid "Specify target folder and mbox file."
2443 msgstr "Angi målkatalog og mboxfil."
2444
2445 #: src/export.c:172
2446 msgid "Source dir:"
2447 msgstr "Kildekatalog:"
2448
2449 #: src/export.c:177
2450 msgid "Exporting file:"
2451 msgstr "Eksporterer fil:"
2452
2453 #: src/export.c:235
2454 msgid "Select exporting file"
2455 msgstr "Velg eksportfil"
2456
2457 #: src/exporthtml.c:796
2458 msgid "Full Name"
2459 msgstr "Fullt navn"
2460
2461 #: src/exporthtml.c:800 src/importldif.c:1027
2462 msgid "Attributes"
2463 msgstr "Attributter"
2464
2465 #: src/exporthtml.c:1001
2466 msgid "Sylpheed-Claws Address Book"
2467 msgstr "Sylpheed-Claws Adressebok"
2468
2469 #: src/exporthtml.c:1115 src/exportldif.c:592
2470 msgid "Name already exists but is not a directory."
2471 msgstr "Navnet finnes allerede, men det er ikke en katalog."
2472
2473 #: src/exporthtml.c:1118 src/exportldif.c:595
2474 msgid "No permissions to create directory."
2475 msgstr "Har ikke tilgang til å opprette katalog."
2476
2477 #: src/exporthtml.c:1121 src/exportldif.c:598
2478 msgid "Name is too long."
2479 msgstr "Navnet er for langt."
2480
2481 #: src/exporthtml.c:1124 src/exportldif.c:601
2482 msgid "Not specified."
2483 msgstr "Ikke angitt."
2484
2485 #: src/folder.c:1204 src/foldersel.c:350
2486 msgid "Inbox"
2487 msgstr "Innboks"
2488
2489 #: src/folder.c:1208 src/foldersel.c:354
2490 msgid "Sent"
2491 msgstr "Send"
2492
2493 #: src/folder.c:1212 src/foldersel.c:358
2494 msgid "Queue"
2495 msgstr "Kø"
2496
2497 #: src/folder.c:1216 src/foldersel.c:362 src/toolbar.c:362 src/toolbar.c:395
2498 #: src/toolbar.c:483
2499 msgid "Trash"
2500 msgstr "Søppel"
2501
2502 #: src/folder.c:1220 src/foldersel.c:366
2503 msgid "Drafts"
2504 msgstr "Utkast"
2505
2506 #. Processing
2507 #: src/folder.c:1478
2508 #, c-format
2509 msgid "Processing (%s)...\n"
2510 msgstr "Prosesserer (%s)...\n"
2511
2512 #: src/folder.c:1825 src/inc.c:624
2513 msgid "Filtering messages...\n"
2514 msgstr "Filtrerer melding...\n"
2515
2516 #: src/folder.c:2306
2517 #, c-format
2518 msgid "Fetching all messages in %s ...\n"
2519 msgstr "Henter alle meldinger i %s...\n"
2520
2521 #. move messages
2522 #: src/folder.c:2590
2523 #, c-format
2524 msgid "Moving %s to %s...\n"
2525 msgstr "Flyttar %s til %s...\n"
2526
2527 #: src/folder.c:3481
2528 msgid "Processing messages..."
2529 msgstr "Prosesserer meldinger..."
2530
2531 #: src/foldersel.c:218
2532 msgid "Select folder"
2533 msgstr "Angi folder"
2534
2535 #: src/foldersel.c:534 src/imap_gtk.c:137 src/mh_gtk.c:129
2536 msgid "NewFolder"
2537 msgstr "NyFolder"
2538
2539 #: src/foldersel.c:542 src/imap_gtk.c:143 src/mh_gtk.c:135 src/mh_gtk.c:238
2540 #, c-format
2541 msgid "'%c' can't be included in folder name."
2542 msgstr "'%c' kan ikke inkluderes i et foldernavn."
2543
2544 #: src/foldersel.c:552 src/imap_gtk.c:153 src/imap_gtk.c:202 src/mh_gtk.c:145
2545 #: src/mh_gtk.c:245
2546 #, c-format
2547 msgid "The folder '%s' already exists."
2548 msgstr "Folderen '%s' finnes allerede."
2549
2550 #: src/foldersel.c:559 src/imap_gtk.c:159 src/mh_gtk.c:151
2551 #, c-format
2552 msgid "Can't create the folder '%s'."
2553 msgstr "Kan ikke opprette folderen '%s'."
2554
2555 #: src/folderview.c:281
2556 msgid "/Mark all re_ad"
2557 msgstr "/Marker alt som l_est"
2558
2559 #: src/folderview.c:282
2560 msgid "/_Search folder..."
2561 msgstr "/_Søk i folder..."
2562
2563 #: src/folderview.c:284
2564 msgid "/Process_ing..."
2565 msgstr "/Pr_osesserer..."
2566
2567 #: src/folderview.c:288
2568 msgid "/------"
2569 msgstr ""
2570
2571 #: src/folderview.c:289
2572 msgid "/Empty _trash..."
2573 msgstr "/Tøm S_øppel..."
2574
2575 #: src/folderview.c:431 src/prefs_actions.c:440
2576 #: src/prefs_filtering_action.c:577 src/prefs_matcher.c:726
2577 msgid "New"
2578 msgstr "Ny"
2579
2580 #: src/folderview.c:432
2581 msgid "Unread"
2582 msgstr "Ulest"
2583
2584 #. S_COL_SIZE
2585 #: src/folderview.c:433 src/summaryview.c:471
2586 msgid "#"
2587 msgstr "#"
2588
2589 #: src/folderview.c:660
2590 msgid "Setting folder info..."
2591 msgstr "Setter folderinformasjon..."
2592
2593 #: src/folderview.c:713
2594 msgid "Mark all as read"
2595 msgstr "Marker alt som lest"
2596
2597 #: src/folderview.c:714
2598 msgid "Do you really want to mark all mails in this folder as read ?"
2599 msgstr "Vil du virkelig merke all epost i denne folderen som lest?"
2600
2601 #: src/folderview.c:937 src/mainwindow.c:3174 src/setup.c:90
2602 #, c-format
2603 msgid "Scanning folder %s%c%s ..."
2604 msgstr "Ser igjennom folder %s%c%s ...\""
2605
2606 #: src/folderview.c:941 src/mainwindow.c:3179 src/setup.c:95
2607 #, c-format
2608 msgid "Scanning folder %s ..."
2609 msgstr "Ser igjennom folder %s ..."
2610
2611 #: src/folderview.c:959
2612 msgid "Rebuild folder tree"
2613 msgstr "Gjenopprett lokalt foldertre"
2614
2615 #: src/folderview.c:960
2616 msgid ""
2617 "Rebuilding the folder tree will remove local caches. Do you want to continue?"
2618 msgstr "Ved å gjenopprette foldertreet vil lokale mellomlager fjernes. Ønsker du å fortsette?"
2619
2620 #: src/folderview.c:970
2621 msgid "Rebuilding folder tree..."
2622 msgstr "Oppdaterer forldertre..."
2623
2624 #: src/folderview.c:972
2625 msgid "Scanning folder tree..."
2626 msgstr "Ser igjennom foldertre..."
2627
2628 #: src/folderview.c:1062
2629 msgid "Checking for new messages in all folders..."
2630 msgstr "Ser etter nye meldinger i alle foldere..."
2631
2632 #. Open Folder
2633 #: src/folderview.c:1885
2634 #, c-format
2635 msgid "Opening Folder %s..."
2636 msgstr "Åpner folder %s..."
2637
2638 #: src/folderview.c:1897
2639 msgid "Folder could not be opened."
2640 msgstr "Folder kunne ikke åpnes."
2641
2642 #: src/folderview.c:2044 src/mainwindow.c:1659
2643 msgid "Empty trash"
2644 msgstr "Tøm Søppel"
2645
2646 #: src/folderview.c:2045
2647 msgid "Delete all messages in trash?"
2648 msgstr "Tøm søppelbøtta?"
2649
2650 #: src/folderview.c:2127
2651 #, c-format
2652 msgid "Do you really want to make folder '%s' a sub-folder of '%s' ?"
2653 msgstr "Vil du virkelig flytte folder '%s' til en underfolder av '%s'?"
2654
2655 #: src/folderview.c:2130
2656 msgid "Move folder"
2657 msgstr "Flytt folder"
2658
2659 #: src/folderview.c:2142
2660 #, c-format
2661 msgid "Moving %s to %s..."
2662 msgstr "Flyttar %s til %s..."
2663
2664 #: src/folderview.c:2171
2665 msgid "Source and destination are the same."
2666 msgstr "Kilde og mål er identiske."
2667
2668 #: src/folderview.c:2174
2669 msgid "Can't move a folder to one of its children."
2670 msgstr "Kan ikke flytte en folder til en av sine egne underfolderene."
2671
2672 #: src/folderview.c:2177
2673 msgid "Folder moving cannot be done between different mailboxes."
2674 msgstr "Kan ikke flytte foldere mellom forskjellige postkasser."
2675
2676 #: src/folderview.c:2180
2677 msgid "Move failed!"
2678 msgstr "Flytting feilet!"
2679
2680 #: src/folderview.c:2216
2681 #, c-format
2682 msgid "Processing configuration for folder %s"
2683 msgstr "Prosesserer brukervalg for folder %s"
2684
2685 #: src/grouplistdialog.c:173
2686 msgid "Newsgroup subscription"
2687 msgstr "Abonnement på njusgrupper"
2688
2689 #: src/grouplistdialog.c:189
2690 msgid "Select newsgroups for subscription:"
2691 msgstr "Angi njusgrupper for abonnement:"
2692
2693 #: src/grouplistdialog.c:195
2694 msgid "Find groups:"
2695 msgstr "Finn njusgrupper:"
2696
2697 #: src/grouplistdialog.c:203
2698 msgid " Search "
2699 msgstr " Søk "
2700
2701 #: src/grouplistdialog.c:215
2702 msgid "Newsgroup name"
2703 msgstr "Navn på njusgruppe"
2704
2705 #: src/grouplistdialog.c:216
2706 msgid "Messages"
2707 msgstr "Meldinger"
2708
2709 #: src/grouplistdialog.c:217
2710 msgid "Type"
2711 msgstr "Type"
2712
2713 #: src/grouplistdialog.c:346
2714 msgid "moderated"
2715 msgstr "moderert"
2716
2717 #: src/grouplistdialog.c:348
2718 msgid "readonly"
2719 msgstr "kun lesbar"
2720
2721 #: src/grouplistdialog.c:350
2722 msgid "unknown"
2723 msgstr "ukjent"
2724
2725 #: src/grouplistdialog.c:412
2726 msgid "Can't retrieve newsgroup list."
2727 msgstr "Kan ikke hente gruppeoversikt."
2728
2729 #: src/grouplistdialog.c:447 src/summaryview.c:1055
2730 msgid "Done."
2731 msgstr "Ferdig."
2732
2733 #: src/grouplistdialog.c:477
2734 #, c-format
2735 msgid "%d newsgroups received (%s read)"
2736 msgstr "%d njusgrupper mottatt (%s leste)"
2737
2738 #: src/gtk/about.c:96
2739 msgid "About Sylpheed-Claws"
2740 msgstr "Om Sylpheed-Claws"
2741
2742 #: src/gtk/about.c:157
2743 #, c-format
2744 msgid ""
2745 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
2746 "Operating System: %s %s (%s)"
2747 msgstr ""
2748 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
2749 "Operativsystem: %s %s (%s)"
2750
2751 #: src/gtk/about.c:164
2752 #, c-format
2753 msgid ""
2754 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
2755 "Operating System: %s"
2756 msgstr ""
2757 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
2758 "Operativsystem: %s"
2759
2760 #: src/gtk/about.c:171
2761 #, c-format
2762 msgid ""
2763 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
2764 "Operating System: unknown"
2765 msgstr ""
2766 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
2767 "Operativsystem: ukjent"
2768
2769 #: src/gtk/about.c:184
2770 #, c-format
2771 msgid ""
2772 "Compiled-in features:\n"
2773 "%s"
2774 msgstr ""
2775 "Innkompilerte egenskaper:\n"
2776 "%s"
2777
2778 #: src/gtk/about.c:263
2779 msgid ""
2780 "Sylpheed-Claws is a lightweight, fast and highly-configurable e-mail "
2781 "client.\n"
2782 "\n"
2783 "For further information visit the Sylpheed-Claws website, "
2784 msgstr ""
2785 "Sylpeed-Claws er en lettkjørt, kjapp og gjennomkonfigurerbar epost-klient.\n"
2786 "\n"
2787 "For nærmere informasjon, gå til Sylpheed-Claws nettstedet, "
2788
2789 #: src/gtk/about.c:271
2790 msgid ""
2791 ".\n"
2792 "\n"
2793 "Sylpheed-Claws is free software released under the GPL license. If you wish "
2794 "to donate to the Sylpheed-Claws project you can do so at "
2795 msgstr ""
2796 ".\n"
2797 "\n"
2798 "Sylpheed-Claws er fri programvare publisert under GPL lisensen. Dersom du ønsker\n"
2799 "å donere til Sylpheed-Claws prosjektet kan du gjøre dette på "
2800
2801 #: src/gtk/about.c:280
2802 msgid ""
2803 ".\n"
2804 "\n"
2805 msgstr ".\n\n"
2806
2807 #: src/gtk/about.c:284
2808 msgid "Info"
2809 msgstr "Info"
2810
2811 #: src/gtk/about.c:312
2812 msgid "The Sylpheed-Claws Team\n"
2813 msgstr "The Sylpheed Claws Laget\n"
2814
2815 #: src/gtk/about.c:332
2816 msgid ""
2817 "\n"
2818 "Previous team members\n"
2819 msgstr "\nTidligere lagmedlemmer\n"
2820
2821 #: src/gtk/about.c:352
2822 msgid ""
2823 "\n"
2824 "The translation team\n"
2825 msgstr "\nOversetterne\n"
2826
2827 #: src/gtk/about.c:372
2828 msgid ""
2829 "\n"
2830 "Documentation team\n"
2831 msgstr "\nDokumentasjonslaget\n"
2832
2833 #: src/gtk/about.c:392
2834 msgid ""
2835 "\n"
2836 "Logo\n"
2837 msgstr "\nLogo\n"
2838
2839 #: src/gtk/about.c:412
2840 msgid ""
2841 "\n"
2842 "Icons\n"
2843 msgstr "\nIkoner\n"
2844
2845 #: src/gtk/about.c:432
2846 msgid ""
2847 "\n"
2848 "Contributors\n"
2849 msgstr "\nBidragsytere\n"
2850
2851 #: src/gtk/about.c:455
2852 msgid "Authors"
2853 msgstr "Forfattere"
2854
2855 #: src/gtk/about.c:475
2856 msgid ""
2857 "This program is free software; you can redistribute it and/or modify it "
2858 "under the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
2859 "Software Foundation; either version 2, or (at your option) any later "
2860 "version.\n"
2861 "\n"
2862 msgstr ""
2863 "Dette programmet er fri programvare; du kan redistribuere det og/eller endre "
2864 "det i henhold til vilkårene i GNU General Public License som publisert av "
2865 "the Free Software Foundation; Enten i henhold til versjon 2, eller (etter "
2866 "eget valg) en senere versjon.\n"
2867 "\n"
2868
2869 #: src/gtk/about.c:481
2870 msgid ""
2871 "This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
2872 "ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
2873 "FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for "
2874 "more details.\n"
2875 "\n"
2876 msgstr ""
2877 "Dette programmet distribueres med forhåpninger om at det vil være til nytte, "
2878 "men UTEN NOEN FORM FOR GARANTI: uten engang den impliserte garantien av "
2879 "SELGBARHET eller TIL ANVENDELSE FOR NOE SPESIELLT FORMÅL. Se GNU General "
2880 "Public License for flere detaljer.\n"
2881
2882 #: src/gtk/about.c:487
2883 msgid ""
2884 "You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
2885 "this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 "
2886 "Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA.\n"
2887 "\n"
2888 msgstr "Du skal ha mottat en kopi av GNU General Public License sammen med dette programmet; om ikke, så skriv til the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA.\n\n"
2889
2890 #: src/gtk/about.c:497
2891 msgid ""
2892 "This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in "
2893 "the OpenSSL Toolkit ("
2894 msgstr ""
2895 "Dette produketet inkluderer programvare utvilket av OpenSSL Prosjektet for bruk i\n"
2896 "OpenSSL Vertøykassa ("
2897
2898 #: src/gtk/about.c:500
2899 msgid "http://www.openssl.org/"
2900 msgstr ""
2901
2902 #: src/gtk/about.c:503
2903 msgid ""
2904 ").\n"
2905 "\n"
2906 msgstr ").\n\n"
2907
2908 #: src/gtk/about.c:508
2909 msgid "License"
2910 msgstr "Lisens"
2911
2912 #: src/gtk/colorlabel.c:47
2913 msgid "Orange"
2914 msgstr "Oransje"
2915
2916 #: src/gtk/colorlabel.c:48
2917 msgid "Red"
2918 msgstr "Rød"
2919
2920 #: src/gtk/colorlabel.c:49
2921 msgid "Pink"
2922 msgstr "Rosa"
2923
2924 #: src/gtk/colorlabel.c:50
2925 msgid "Sky blue"
2926 msgstr "Himmelblå"
2927
2928 #: src/gtk/colorlabel.c:51
2929 msgid "Blue"
2930 msgstr "Blå"
2931
2932 #: src/gtk/colorlabel.c:52
2933 msgid "Green"
2934 msgstr "Grön"
2935
2936 #: src/gtk/colorlabel.c:53
2937 msgid "Brown"
2938 msgstr "Brun"
2939
2940 #: src/gtk/foldersort.c:141
2941 msgid "Set folder sortorder"
2942 msgstr "Angi sorteringsrrekkefølge for foldere"
2943
2944 #: src/gtk/foldersort.c:153
2945 msgid ""
2946 "Move folders up or down to change\n"
2947 "the sort order in the folderview"
2948 msgstr ""
2949 "Flytt foldere opp eller ned for å endre\n"
2950 "sorteringsrekkefølgen i foldervisningen"
2951
2952 #: src/gtk/foldersort.c:213
2953 msgid "Folders"
2954 msgstr "Foldere"
2955
2956 #: src/gtk/gtkaspell.c:607
2957 msgid "No dictionary selected."
2958 msgstr "Ingen ordliste angitt."
2959
2960 #: src/gtk/gtkaspell.c:831 src/gtk/gtkaspell.c:1796 src/gtk/gtkaspell.c:2126
2961 msgid "Normal Mode"
2962 msgstr "Normalt modus"
2963
2964 #: src/gtk/gtkaspell.c:833 src/gtk/gtkaspell.c:1802 src/gtk/gtkaspell.c:2137
2965 msgid "Bad Spellers Mode"
2966 msgstr "Modus for dårlige stavere"
2967
2968 #: src/gtk/gtkaspell.c:872
2969 msgid "Unknown suggestion mode."
2970 msgstr "Ukjent forslagmodus."
2971
2972 #: src/gtk/gtkaspell.c:1144
2973 msgid "No misspelled word found."
2974 msgstr "Fant ingen feilstavede ord."
2975
2976 #: src/gtk/gtkaspell.c:1484
2977 msgid "Replace unknown word"
2978 msgstr "Erstatt ukjent ord"
2979
2980 #: src/gtk/gtkaspell.c:1499
2981 #, c-format
2982 msgid "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Replace \"%s\" with: </span>"
2983 msgstr "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Erstatt \"%s\" med: </span>"
2984
2985 #: src/gtk/gtkaspell.c:1544
2986 msgid ""
2987 "Holding down Control key while pressing Enter\n"
2988 "will learn from mistake.\n"
2989 msgstr ""
2990 "Hold inne CTRL-tasten mens du trykker linjeskift\n"
2991 "for å lære fra en feil.\n"
2992
2993 #: src/gtk/gtkaspell.c:1790 src/gtk/gtkaspell.c:2115
2994 msgid "Fast Mode"
2995 msgstr "Hurtigmodus"
2996
2997 #: src/gtk/gtkaspell.c:1946
2998 #, c-format
2999 msgid "\"%s\" unknown in %s"
3000 msgstr "\"%s\" ukjent i %s"
3001
3002 #: src/gtk/gtkaspell.c:1960
3003 msgid "Accept in this session"
3004 msgstr "Godta i denne sessjonen"
3005
3006 #: src/gtk/gtkaspell.c:1970
3007 msgid "Add to personal dictionary"
3008 msgstr "Legg til i personlig ordliste"
3009
3010 #: src/gtk/gtkaspell.c:1980
3011 msgid "Replace with..."
3012 msgstr "Erstatt med..."
3013
3014 #: src/gtk/gtkaspell.c:1993
3015 #, c-format
3016 msgid "Check with %s"
3017 msgstr "Kontroller med %s"
3018
3019 #: src/gtk/gtkaspell.c:2015
3020 msgid "(no suggestions)"
3021 msgstr "(ingen forslag)"
3022
3023 #: src/gtk/gtkaspell.c:2026 src/gtk/gtkaspell.c:2189
3024 msgid "More..."
3025 msgstr "Mer..."
3026
3027 #: src/gtk/gtkaspell.c:2091
3028 #, c-format
3029 msgid "Dictionary: %s"
3030 msgstr "Ordliste: %s"
3031
3032 #: src/gtk/gtkaspell.c:2104
3033 #, c-format
3034 msgid "Use alternate (%s)"
3035 msgstr "Bruk alternativ (%s)"
3036
3037 #: src/gtk/gtkaspell.c:2152 src/prefs_spelling.c:174
3038 msgid "Check while typing"
3039 msgstr "Kontroller mens du skriver"
3040
3041 #: src/gtk/gtkaspell.c:2168
3042 msgid "Change dictionary"
3043 msgstr "Bytt ordliste"
3044
3045 #: src/gtk/gtkaspell.c:2331
3046 #, c-format
3047 msgid ""
3048 "The spell checker could not change dictionary.\n"
3049 "%s"
3050 msgstr ""
3051 "Stavekontrollen kunne ikke endre ordliste.\n"
3052 "%s"
3053
3054 #: src/gtk/inputdialog.c:155
3055 #, c-format
3056 msgid "Input password for %s on %s:"
3057 msgstr "Skriv in passord for %s på %s:"
3058
3059 #: src/gtk/inputdialog.c:157
3060 msgid "Input password"
3061 msgstr "Skriv in passord"
3062
3063 #: src/gtk/logwindow.c:87
3064 msgid "Protocol log"
3065 msgstr "Protokol logg"
3066
3067 #: src/gtk/logwindow.c:319
3068 msgid "Clear _Log"
3069 msgstr "Nullstill _logg"
3070
3071 #: src/gtk/pluginwindow.c:156
3072 msgid "Select Plugin to load"
3073 msgstr "Velg programtillegg som skal lastes"
3074
3075 #: src/gtk/pluginwindow.c:240 src/gtk/pluginwindow.c:387
3076 #: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:250
3077 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:74
3078 #: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:486
3079 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:464
3080 msgid "Plugins"
3081 msgstr "Programtillegg"
3082
3083 #: src/gtk/pluginwindow.c:271 src/prefs_summaries.c:211
3084 msgid "Description"
3085 msgstr "Beskrivning"
3086
3087 #: src/gtk/pluginwindow.c:295
3088 msgid "Load Plugin"
3089 msgstr "Last programtillegg"
3090
3091 #: src/gtk/pluginwindow.c:300
3092 msgid "Unload Plugin"
3093 msgstr "Last ut programtillegg"
3094
3095 #: src/gtk/prefswindow.c:527
3096 msgid "Page Index"
3097 msgstr "Sideindeks"
3098
3099 #: src/gtk/progressdialog.c:141 src/prefs_account.c:734
3100 #: src/prefs_filtering_action.c:374
3101 msgid "Account"
3102 msgstr "Konto"
3103
3104 #. S_COL_MARK
3105 #: src/gtk/progressdialog.c:149 src/gtk/sslcertwindow.c:120
3106 #: src/prefs_summary_column.c:80
3107 msgid "Status"
3108 msgstr "Status"
3109
3110 #: src/gtk/quicksearch.c:107
3111 msgid "Extended symbols"
3112 msgstr "Utvidede symboler"
3113
3114 #: src/gtk/quicksearch.c:222
3115 msgid "all messages"
3116 msgstr "alle meldinger"
3117
3118 #: src/gtk/quicksearch.c:223
3119 msgid "messages whose age is greater than #"
3120 msgstr "meldinger eldre enn #"
3121
3122 #: src/gtk/quicksearch.c:224
3123 msgid "messages whose age is less than #"
3124 msgstr "meldinger yngre enn #"
3125
3126 #: src/gtk/quicksearch.c:225
3127 msgid "messages which contain S in the message body"
3128 msgstr "meldinger som inneholder S i meldingskroppen"
3129
3130 #: src/gtk/quicksearch.c:226
3131 msgid "messages which contain S in the whole message"
3132 msgstr "meldinger som inneholder S i hele meldingen"
3133
3134 #: src/gtk/quicksearch.c:227
3135 msgid "messages carbon-copied to S"
3136 msgstr "meldinger som er cc: til S"
3137
3138 #: src/gtk/quicksearch.c:228
3139 msgid "message is either to: or cc: to S"
3140 msgstr "meldingen er enten to: eller cc: til S"
3141
3142 #: src/gtk/quicksearch.c:229
3143 msgid "deleted messages"
3144 msgstr "slettede meldinger"
3145
3146 #. * how I can filter deleted messages *
3147 #: src/gtk/quicksearch.c:230
3148 msgid "messages which contain S in the Sender field"
3149 msgstr "meldinger som inneholder S i Sender: feltet"
3150
3151 #: src/gtk/quicksearch.c:231
3152 msgid "true if execute \"S\" succeeds"
3153 msgstr "san om eksekvering \"S\" vellykket"
3154
3155 #: src/gtk/quicksearch.c:232
3156 msgid "messages originating from user S"
3157 msgstr "meldinger som originerer fra bruker S"
3158
3159 #: src/gtk/quicksearch.c:233
3160 msgid "forwarded messages"
3161 msgstr "videresendte meldinger"
3162
3163 #: src/gtk/quicksearch.c:234
3164 msgid "messages which contain header S"
3165 msgstr "meldinger som inneholder meldingshode S"
3166
3167 #: src/gtk/quicksearch.c:235
3168 msgid "messages which contain S in Message-ID header"
3169 msgstr "meldinger som inneholder S i Message-ID meldingshodet"
3170
3171 #: src/gtk/quicksearch.c:236
3172 msgid "messages which contain S in inreplyto header"
3173 msgstr "meldinger som inneholder S i in-reply-to meldingshodet"
3174
3175 #: src/gtk/quicksearch.c:237
3176 msgid "locked messages"
3177 msgstr "låste meldinger"
3178
3179 #: src/gtk/quicksearch.c:238
3180 msgid "messages which are in newsgroup S"
3181 msgstr "meldinger som er i njusgruppe S"
3182
3183 #: src/gtk/quicksearch.c:239
3184 msgid "new messages"
3185 msgstr "nye meldinger"
3186
3187 #: src/gtk/quicksearch.c:240
3188 msgid "old messages"
3189 msgstr "gamle meldinger"
3190
3191 #: src/gtk/quicksearch.c:241
3192 msgid "incomplete messages (not entirely downloaded)"
3193 msgstr "ukomplette meldinger (ikke fullstendig lastet ned)"
3194
3195 #: src/gtk/quicksearch.c:242
3196 msgid "messages which have been replied to"
3197 msgstr "meldinger det har blitt svart på"
3198
3199 #: src/gtk/quicksearch.c:243
3200 msgid "read messages"
3201 msgstr "leste meldinger"
3202
3203 #: src/gtk/quicksearch.c:244
3204 msgid "messages which contain S in subject"
3205 msgstr "meldinger som inneholder S i overskriften"
3206
3207 #: src/gtk/quicksearch.c:245
3208 msgid "messages whose score is equal to #"
3209 msgstr "meldinger hvis poen er lik #"
3210
3211 #: src/gtk/quicksearch.c:246
3212 msgid "messages whose score is greater than #"
3213 msgstr "meldinger hvis poeng er høyere enn #"
3214
3215 #: src/gtk/quicksearch.c:247
3216 msgid "messages whose score is lower than #"
3217 msgstr "meldinger hvis poeng er lavere enn #"
3218
3219 #: src/gtk/quicksearch.c:248
3220 msgid "messages whose size is equal to #"
3221 msgstr "meldinger hvis størrelse er lik #"
3222
3223 #: src/gtk/quicksearch.c:249
3224 msgid "messages whose size is greater than #"
3225 msgstr "meldinger hvis størrelse er større enn #"
3226
3227 #: src/gtk/quicksearch.c:250
3228 msgid "messages whose size is smaller than #"
3229 msgstr "meldinger hvis størrelse er mindre enn #"
3230
3231 #: src/gtk/quicksearch.c:251
3232 msgid "messages which have been sent to S"
3233 msgstr "meldinger som er sendt til S"
3234
3235 #: src/gtk/quicksearch.c:252
3236 msgid "marked messages"
3237 msgstr "merkede meldinger"
3238
3239 #: src/gtk/quicksearch.c:253
3240 msgid "unread messages"
3241 msgstr "uleste meldinger"
3242
3243 #: src/gtk/quicksearch.c:254
3244 msgid "messages which contain S in References header"
3245 msgstr "meldinger som inneholder S i Refererer meldingshodet"
3246
3247 #: src/gtk/quicksearch.c:255
3248 msgid "messages returning 0 when passed to command"
3249 msgstr "meldinger som returnerer 0 når sendt til kommando"
3250
3251 #: src/gtk/quicksearch.c:256
3252 msgid "messages which contain S in X-Label header"
3253 msgstr "meldinger som inneholder S i X-Label meldingshodet"
3254
3255 #: src/gtk/quicksearch.c:258
3256 msgid "logical AND operator"
3257 msgstr "logisk AND operator"
3258
3259 #: src/gtk/quicksearch.c:259
3260 msgid "logical OR operator"
3261 msgstr "logisk OR operator"
3262
3263 #: src/gtk/quicksearch.c:260
3264 msgid "logical NOT operator"
3265 msgstr "logist NOT operator"
3266
3267 #: src/gtk/quicksearch.c:261
3268 msgid "case sensitive search"
3269 msgstr "søk, og skill mellom store og små tegn"
3270
3271 #: src/gtk/quicksearch.c:263
3272 msgid "all filtering expressions are allowed"
3273 msgstr "alle filteruttrykk er tillatt"
3274
3275 #: src/gtk/quicksearch.c:271
3276 msgid "Extended Search symbols"
3277 msgstr "Utvidede søkesymboler"
3278
3279 #. S_COL_MIME
3280 #. initial of sender
3281 #. S_COL_STATUS
3282 #. S_COL_MIME
3283 #: src/gtk/quicksearch.c:312 src/prefs_filtering_action.c:1069
3284 #: src/prefs_matcher.c:150 src/prefs_matcher.c:1684
3285 #: src/prefs_summary_column.c:82 src/quote_fmt.c:47 src/summaryview.c:466
3286 msgid "Subject"
3287 msgstr "Overskrift"
3288
3289 #. S_COL_SUBJECT
3290 #. date
3291 #. S_COL_SUBJECT
3292 #: src/gtk/quicksearch.c:316 src/prefs_filtering_action.c:1070
3293 #: src/prefs_matcher.c:151 src/prefs_matcher.c:1685
3294 #: src/prefs_summary_column.c:83 src/quote_fmt.c:42 src/summaryview.c:467
3295 msgid "From"
3296 msgstr "Fra"
3297
3298 #. S_COL_FROM
3299 #. subject
3300 #. S_COL_FROM
3301 #: src/gtk/quicksearch.c:320 src/prefs_filtering_action.c:1071
3302 #: src/prefs_matcher.c:151 src/prefs_matcher.c:1686
3303 #: src/prefs_summary_column.c:84 src/quote_fmt.c:48 src/summaryview.c:468
3304 msgid "To"
3305 msgstr "Til:"
3306
3307 #: src/gtk/quicksearch.c:331
3308 msgid "Recursive"
3309 msgstr "Rekursivt"
3310
3311 #: src/gtk/quicksearch.c:341
3312 msgid "Sticky"
3313 msgstr "Låst"
3314
3315 #: src/gtk/quicksearch.c:373
3316 msgid "Clear"
3317 msgstr "Nullstill"
3318
3319 #: src/gtk/quicksearch.c:381
3320 msgid "Extended Symbols"
3321 msgstr "Utvidede symboler"
3322
3323 #: src/gtk/sslcertwindow.c:113 src/gtk/sslcertwindow.c:253
3324 #: src/gtk/sslcertwindow.c:307
3325 msgid "correct"
3326 msgstr "korrekt"
3327
3328 #: src/gtk/sslcertwindow.c:118
3329 msgid "Owner"
3330 msgstr "Eier"
3331
3332 #: src/gtk/sslcertwindow.c:119
3333 msgid "Signer"
3334 msgstr "Signer"
3335
3336 #: src/gtk/sslcertwindow.c:126 src/gtk/sslcertwindow.c:147
3337 #: src/prefs_filtering.c:266 src/prefs_themes.c:915
3338 msgid "Name: "
3339 msgstr "Navn:"
3340
3341 #: src/gtk/sslcertwindow.c:133 src/gtk/sslcertwindow.c:154
3342 msgid "Organization: "
3343 msgstr "Organisasjon: "
3344
3345 #: src/gtk/sslcertwindow.c:140 src/gtk/sslcertwindow.c:161
3346 msgid "Location: "
3347 msgstr "Lokasjon: "
3348
3349 #: src/gtk/sslcertwindow.c:168
3350 msgid "Fingerprint: "
3351 msgstr "Fingeravtrykk: "
3352
3353 #: src/gtk/sslcertwindow.c:174
3354 msgid "Signature status: "
3355 msgstr "Signaturseparator"
3356
3357 #: src/gtk/sslcertwindow.c:228
3358 #, c-format
3359 msgid "SSL certificate for %s"
3360 msgstr "SSL sertifikat for %s"
3361
3362 #: src/gtk/sslcertwindow.c:244
3363 #, c-format
3364 msgid ""
3365 "Certificate for %s is unknown.\n"
3366 "Do you want to accept it?"
3367 msgstr ""
3368 "Sertifikatet for %s er ukjent.\n"
3369 "Aksepter det likevel?"
3370
3371 #: src/gtk/sslcertwindow.c:255 src/gtk/sslcertwindow.c:309
3372 #, c-format
3373 msgid "Signature status: %s"
3374 msgstr "Signatur status: %s"
3375
3376 #: src/gtk/sslcertwindow.c:262
3377 msgid "_View certificate"
3378 msgstr "_Vis sertifikat"
3379
3380 #: src/gtk/sslcertwindow.c:267
3381 msgid "Unknown SSL Certificate"
3382 msgstr "Ukjent SSL sertifikat"
3383
3384 #: src/gtk/sslcertwindow.c:268 src/gtk/sslcertwindow.c:321
3385 msgid "_Accept and save"
3386 msgstr "Godta og lagre"
3387
3388 #: src/gtk/sslcertwindow.c:268 src/gtk/sslcertwindow.c:321
3389 msgid "_Cancel connection"
3390 msgstr "Avbryt oppkobling"
3391
3392 #: src/gtk/sslcertwindow.c:286
3393 msgid "New certificate:"
3394 msgstr "Nytt sertifikat:"
3395
3396 #: src/gtk/sslcertwindow.c:291
3397 msgid "Known certificate:"
3398 msgstr "Kjent sertifikat:"
3399
3400 #: src/gtk/sslcertwindow.c:298
3401 #, c-format
3402 msgid "Certificate for %s has changed. Do you want to accept it?"
3403 msgstr "Sertifikat for %s er endret. Aksepter det likevel?"
3404
3405 #: src/gtk/sslcertwindow.c:316
3406 msgid "_View certificates"
3407 msgstr "_Vis sertifikater"
3408
3409 #: src/gtk/sslcertwindow.c:320
3410 msgid "Changed SSL Certificate"
3411 msgstr "Endret SSL sertifikat"
3412
3413 #: src/headerview.c:197 src/summaryview.c:2419 src/summaryview.c:2424
3414 msgid "(No From)"
3415 msgstr "(Inget Fra)"
3416
3417 #: src/headerview.c:212 src/summaryview.c:2448 src/summaryview.c:2451
3418 msgid "(No Subject)"
3419 msgstr "(Inget Overskrift)"
3420
3421 #: src/image_viewer.c:288
3422 msgid "Filename:"
3423 msgstr "Filnavn:"
3424
3425 #: src/image_viewer.c:295
3426 msgid "Filesize:"
3427 msgstr "Filstørrelse:"
3428
3429 #: src/image_viewer.c:316
3430 msgid "Load Image"
3431 msgstr "Last bilde"
3432
3433 #: src/image_viewer.c:322
3434 msgid "Content-Type:"
3435 msgstr "Content-Type:"
3436
3437 #: src/imap.c:610
3438 msgid ""
3439 "\n"
3440 "\n"
3441 "CRAM-MD5 logins only work if libetpan has been compiled with SASL support "
3442 "and the CRAM-MD5 SASL plugin is installed."
3443 msgstr ""
3444 "\n"
3445 "\n"
3446 "CRAM-MD5 innlogging vil kun fungere dersom lietpan er kompilert med støtte "
3447 "for\n"
3448 "SASL, og CRAM-MD5 tillegget er installert."
3449
3450 #: src/imap.c:619
3451 #, c-format
3452 msgid "Connection to %s failed: login refused.%s"
3453 msgstr "Oppkobling mot %s feilet: innlogging avvist.%s"
3454
3455 #: src/imap.c:623
3456 #, c-format
3457 msgid "Connection to %s failed: login refused.%s\n"
3458 msgstr "Oppkobling mot %s feilet: innlogging avvist.%s\n"
3459
3460 #: src/imap.c:640
3461 #, c-format
3462 msgid "Connecting to %s failed"
3463 msgstr "Oppkobling til %s feilet"
3464
3465 #: src/imap.c:645 src/imap.c:648
3466 #, c-format
3467 msgid "IMAP4 connection to %s has been disconnected. Reconnecting...\n"
3468 msgstr "IMAP4-tilkobling til %s har avbrutt. Kobler til på nytt...\n"
3469
3470 #: src/imap.c:750 src/inc.c:755 src/news.c:260 src/send_message.c:259
3471 msgid "Insecure connection"
3472 msgstr "Usikker tilkobling"
3473
3474 #: src/imap.c:751 src/inc.c:756 src/news.c:261 src/send_message.c:260
3475 msgid ""
3476 "This connection is configured to be secured using SSL, but SSL is not "
3477 "available in this build of Sylpheed-Claws. \n"
3478 "\n"
3479 "Do you want to continue connecting to this server? The communication would "
3480 "not be secure."
3481 msgstr ""
3482 "Denne tilkoblingen er konfigurert for å sikres med SSL, men SSL er ikke\n"
3483 "tilgjengelig i denne kompileringen av Sylpheed-Claws.  \n"
3484 "\n"
3485 "Vil du fortsette tilkoblingen mot denne tjeneren?  Kommunikasjonen vil ikke\n"
3486 "være sikker."
3487
3488 #: src/imap.c:757 src/inc.c:762 src/news.c:267 src/send_message.c:266
3489 msgid "Con_tinue connecting"
3490 msgstr "Fortsett tilkobling"
3491
3492 #: src/imap.c:768
3493 #, c-format
3494 msgid "Connecting to IMAP4 server: %s..."
3495 msgstr "Kobler til mot IMAP4 tjener: %s..."
3496
3497 #: src/imap.c:800
3498 #, c-format
3499 msgid "Can't connect to IMAP4 server: %s:%d"
3500 msgstr "Kan ikke koble opp mot IMAP4 tjener: %s:%d"
3501
3502 #: src/imap.c:803
3503 #, c-format
3504 msgid "Can't connect to IMAP4 server: %s:%d\n"
3505 msgstr "Kan ikke koble opp mot IMAP4 tjener: %s:%d\n"
3506
3507 #: src/imap.c:832
3508 msgid "Can't start TLS session.\n"
3509 msgstr "Kan ikke starte TLS sessjon.\n"
3510
3511 #: src/imap.c:865
3512 #, c-format
3513 msgid "Connecting to IMAP4 server %s...\n"
3514 msgstr "Kobler til mot IMAP4 tjener: %s...\n"
3515
3516 #: src/imap.c:1036
3517 msgid "Adding messages..."
3518 msgstr "Legger til meldinger..."
3519
3520 #: src/imap.c:1160
3521 msgid "Copying messages..."
3522 msgstr "Kopierer meldinger..."
3523
3524 #: src/imap.c:1300
3525 msgid "can't set deleted flags\n"
3526 msgstr "kan ikke sette sletteflagg: %d\n"
3527
3528 #: src/imap.c:1306 src/imap.c:3535
3529 msgid "can't expunge\n"
3530 msgstr "kan ikke rense opp\n"
3531
3532 #: src/imap.c:1741
3533 msgid "can't create mailbox: LIST failed\n"
3534 msgstr "kan ikke opprette postboks: LIST feilet\n"
3535
3536 #: src/imap.c:1757
3537 msgid "can't create mailbox\n"
3538 msgstr "kan ikke opprette postboks\n"
3539
3540 #: src/imap.c:1838
3541 msgid "New folder name must not contain the namespace path separator"
3542 msgstr "Nytt foldernavn kan ikke inneholder sti-separator for navnerommet"
3543
3544 #: src/imap.c:1869
3545 #, c-format
3546 msgid "can't rename mailbox: %s to %s\n"
3547 msgstr "kan ikke endre navn på postboks: %s til %s\n"
3548
3549 #: src/imap.c:1933
3550 msgid "can't delete mailbox\n"
3551 msgstr "kan ikke slette postboks\n"
3552
3553 #: src/imap.c:2182
3554 msgid "LIST failed\n"
3555 msgstr "LIST feilet\n"
3556
3557 #: src/imap.c:2290
3558 #, c-format
3559 msgid "can't select folder: %s\n"
3560 msgstr "kan ikke velge folder: %s\n"
3561
3562 #: src/imap.c:2465
3563 msgid "IMAP4 authentication failed.\n"
3564 msgstr "IMAP4 autentisering feilet.\n"
3565
3566 #: src/imap.c:2652
3567 msgid "Fetching message..."
3568 msgstr "Henter melding..."
3569
3570 #: src/imap.c:2815
3571 #, c-format
3572 msgid "iconv cannot convert UTF-7 to %s\n"
3573 msgstr "iconv kan ikke konvertere UTF-7 til %s\n"
3574
3575 #: src/imap.c:2845
3576 #, c-format
3577 msgid "iconv cannot convert %s to UTF-7\n"
3578 msgstr "iconv kan ikke konvertere %s til UTF-7\n"
3579
3580 #: src/imap.c:2889
3581 msgid "iconv cannot convert UTF-8 to UTF-7\n"
3582 msgstr "iconv kan ikke konvertere UTF-8 til UTF-7\n"
3583
3584 #: src/imap.c:3520
3585 #, c-format
3586 msgid "can't set deleted flags: %d\n"
3587 msgstr "kan ikke sette slettet flagg: %d\n"
3588
3589 #: src/imap_gtk.c:55 src/mh_gtk.c:50
3590 msgid "/Create _new folder..."
3591 msgstr "/Opprett _ny folder..."
3592
3593 #: src/imap_gtk.c:56 src/mh_gtk.c:51
3594 msgid "/_Rename folder..."
3595 msgstr "/Bytt n_amn på folder..."
3596
3597 #: src/imap_gtk.c:57 src/mh_gtk.c:52
3598 msgid "/M_ove folder..."
3599 msgstr "/_Flytt folder..."
3600
3601 #: src/imap_gtk.c:58 src/mh_gtk.c:53
3602 msgid "/_Delete folder..."
3603 msgstr "/_Slett folder..."
3604
3605 #: src/imap_gtk.c:60 src/news_gtk.c:54
3606 msgid "/Synchronise"
3607 msgstr "/Synkroniser"
3608
3609 #: src/imap_gtk.c:61 src/news_gtk.c:55
3610 msgid "/Down_load messages"
3611 msgstr "/Last ned meldinger"
3612
3613 #: src/imap_gtk.c:63 src/mh_gtk.c:55 src/news_gtk.c:57
3614 msgid "/_Check for new messages"
3615 msgstr "/Se etter nye meldinger"
3616
3617 #: src/imap_gtk.c:64 src/mh_gtk.c:56
3618 msgid "/C_heck for new folders"
3619 msgstr "/Se etter nye foldere"
3620
3621 #: src/imap_gtk.c:65 src/mh_gtk.c:57
3622 msgid "/R_ebuild folder tree"
3623 msgstr "/_Oppdater foldertre"
3624
3625 #: src/imap_gtk.c:134
3626 msgid ""
3627 "Input the name of new folder:\n"
3628 "(if you want to create a folder to store subfolders\n"
3629 "and no mails, append '/' at the end of the name)"
3630 msgstr ""
3631 "Skriv inn navnet på den nye folderen:\n"
3632 "(om du vil skape en folder som skal inneholde undermappar,\n"
3633 " og ikke epost, legg til '/' på slutten av navnet)"
3634
3635 #: src/imap_gtk.c:183 src/mh_gtk.c:228
3636 #, c-format
3637 msgid "Input new name for '%s':"
3638 msgstr "Skriv inn nytt navn for '%s':"
3639
3640 #: src/imap_gtk.c:185 src/mh_gtk.c:230
3641 msgid "Rename folder"
3642 msgstr "Bytt navn på folder"
3643
3644 #: src/imap_gtk.c:212 src/mh_gtk.c:255
3645 msgid ""
3646 "The folder could not be renamed.\n"
3647 "The new folder name is not allowed."
3648 msgstr ""
3649 "Folderen kunne ikke gis nytt navn.\n"
3650 "Det nye foldernavnet er ikke tillatt."
3651
3652 #: src/imap_gtk.c:265 src/mh_gtk.c:176
3653 #, c-format
3654 msgid ""
3655 "All folders and messages under '%s' will be permanently deleted. Recovery "
3656 "will not be possible.\n"
3657 "\n"
3658 "Do you really want to delete?"
3659 msgstr ""
3660 "Alle foldere og meldinger under '%s' vil slettes permanent.\n"
3661 "Gjenoppretting vil ikke være mulig.\n"
3662 "\n"
3663 "Ønsker du virkelig å slette?"
3664
3665 #: src/imap_gtk.c:287 src/mh_gtk.c:198
3666 #, c-format
3667 msgid "Can't remove the folder '%s'."
3668 msgstr "Kan ikke slette folder `%s'."
3669
3670 #: src/imap_gtk.c:347 src/news_gtk.c:264
3671 #, c-format
3672 msgid "Error occurred while downloading messages in '%s'."
3673 msgstr "En feil oppsto ved nedlasting av meldinger i '%s'."
3674
3675 #: src/import.c:149
3676 msgid "Import"
3677 msgstr "Importér"
3678
3679 #: src/import.c:168
3680 msgid "Specify target mbox file and destination folder."
3681 msgstr "Angi mål-mboxfil och destinationskatalog"
3682
3683 #: src/import.c:178
3684 msgid "Importing file:"
3685 msgstr "Importérer fil:"
3686
3687 #: src/import.c:183
3688 msgid "Destination dir:"
3689 msgstr "Destinationskatalog:"
3690
3691 #: src/import.c:242
3692 msgid "Select importing file"
3693 msgstr "Velg importfil"
3694
3695 #: src/importldif.c:190
3696 msgid "Please specify address book name and file to import."
3697 msgstr "Angi adressebokens navn og filen som skal importeres."
3698
3699 #: src/importldif.c:193
3700 msgid "Select and rename LDIF field names to import."
3701 msgstr "Velg or gi nytt navn til LDIF felter som skal importeres."
3702
3703 #: src/importldif.c:196
3704 msgid "File imported."
3705 msgstr "Fil importert."
3706
3707 #: src/importldif.c:451 src/importmutt.c:125 src/importpine.c:125
3708 msgid "Please select a file."
3709 msgstr "Velg fil."
3710
3711 #: src/importldif.c:457 src/importmutt.c:130 src/importpine.c:130
3712 msgid "Address book name must be supplied."
3713 msgstr "Angi navn på adresseboken."
3714
3715 #: src/importldif.c:472
3716 msgid "Error reading LDIF fields."
3717 msgstr "Feil ved lesing av LDIF-felter."
3718
3719 #: src/importldif.c:495
3720 msgid "LDIF file imported successfully."
3721 msgstr "Gammal LDIF-fil importert."
3722
3723 #: src/importldif.c:574
3724 msgid "Select LDIF File"
3725 msgstr "Velg LDIF-fil"
3726
3727 #: src/importldif.c:662
3728 msgid ""
3729 "Specify the name for the address book that will be created from the LDIF "
3730 "file data."
3731 msgstr "Angi navn på adresseboken som opprettes fra LDIF-filens data."
3732
3733 #: src/importldif.c:668
3734 msgid "File Name"
3735 msgstr "Filnavn"
3736
3737 #: src/importldif.c:679
3738 msgid "The full file specification of the LDIF file to import."
3739 msgstr "Full filspesifikasjon for LDIF-filen som skal importeres."
3740
3741 #: src/importldif.c:688
3742 msgid "Select the LDIF file to import."
3743 msgstr "Velg LDIF-fil som skal importeres."
3744
3745 #: src/importldif.c:725
3746 msgid "R"
3747 msgstr "R"
3748
3749 #. S_COL_MARK
3750 #: src/importldif.c:726 src/summaryview.c:464
3751 msgid "S"
3752 msgstr "S"
3753
3754 #: src/importldif.c:727
3755 msgid "LDIF Field Name"
3756 msgstr "LDIF feltnavn"
3757
3758 #: src/importldif.c:728
3759 msgid "Attribute Name"
3760 msgstr "Attributtnavn"
3761
3762 #: src/importldif.c:783
3763 msgid "LDIF Field"
3764 msgstr "LDIF felt"
3765
3766 #: src/importldif.c:795
3767 msgid "Attribute"
3768 msgstr "Attributt"
3769
3770 #: src/importldif.c:806
3771 msgid "The LDIF field can be renamed to the User Attribute name."
3772 msgstr "LDIF-feltet kan gis nytt navn etter User Attribute name."
3773
3774 #: src/importldif.c:811
3775 msgid "???"
3776 msgstr "???"
3777
3778 #: src/importldif.c:829
3779 msgid ""
3780 "Choose the LDIF field that will be renamed or selected for import in the "
3781 "list above. Reserved fields (marked with a tick in the \"R\" column), are "
3782 "automatically imported and cannot be renamed. A single click in the Select "
3783 "(\"S\") column will select the field for import with a tick. A single click "
3784 "anywhere in the row will select that field for rename in the input area "
3785 "below the list. A double click anywhere in the row will also select the "
3786 "field for import."
3787 msgstr ""
3788 "Velg LDIF-feltet som skal gis nytt navn eller utvelges for import i\n"
3789 "listen over. Reserverte felter (markert med en liten hake i \"R\" kolonnen\n"
3790 "blir automatisk impotert og kan ikke gis nytt navn. Et enkelt klikk i\n"
3791 "Velg (\"S\") kolonnen vil markere feltet for import med en liten hake. Et\n"
3792 "enkelt klikk hvor som helst i rekken vil velge det feltet for navneendring\n"
3793 "i inndata området under listen. Et dobbeltklikk hvor som helts i rekken \n"
3794 "vil også velge feltet for import."
3795
3796 #: src/importldif.c:841
3797 msgid "Select for Import"
3798 msgstr "Velg for import"
3799
3800 #: src/importldif.c:847
3801 msgid "Select the LDIF field for import into the address book."
3802 msgstr "Velg LDIF-felter som skal importeres til adresseboken."
3803
3804 #: src/importldif.c:850
3805 msgid " Modify "
3806 msgstr " Endre "
3807
3808 #: src/importldif.c:856
3809 msgid "This button will update the list above with the data supplied."
3810 msgstr "Denne knappen vil oppdatere listen over med angitte data."
3811
3812 #: src/importldif.c:929
3813 msgid "Records Imported :"
3814 msgstr "Importerte tupletter:"
3815
3816 #: src/importldif.c:960
3817 msgid "Import LDIF file into Address Book"
3818 msgstr "Importer LDIF-fil til adressebok"
3819
3820 #: src/importmutt.c:144
3821 msgid "Error importing MUTT file."
3822 msgstr "Feil ved import fra MUTT-fil."
3823
3824 #: src/importmutt.c:159
3825 msgid "Select MUTT File"
3826 msgstr "Velg MUTT-fil"
3827
3828 #: src/importmutt.c:207
3829 msgid "Import MUTT file into Address Book"
3830 msgstr "Importer MUTT-fil til adressebok"
3831
3832 #: src/importmutt.c:295 src/importpine.c:296
3833 msgid "Please select a file to import."
3834 msgstr "Velg fil som skal importeres."
3835
3836 #: src/importpine.c:144
3837 msgid "Error importing Pine file."
3838 msgstr "Feil ved import av Pine-fil"
3839
3840 #: src/importpine.c:159
3841 msgid "Select Pine File"
3842 msgstr "Velg Pine-fil"
3843
3844 #: src/importpine.c:207
3845 msgid "Import Pine file into Address Book"
3846 msgstr "Importer Pine-fil til adressebok"
3847
3848 #: src/inc.c:363
3849 msgid "Retrieving new messages"
3850 msgstr "Henter nye meldinger"
3851
3852 #: src/inc.c:410
3853 msgid "Standby"
3854 msgstr "Vent"
3855
3856 #: src/inc.c:540 src/inc.c:590
3857 msgid "Cancelled"
3858 msgstr "Avbrutt"
3859
3860 #: src/inc.c:551
3861 msgid "Retrieving"
3862 msgstr "Henter"
3863
3864 #: src/inc.c:560
3865 #, c-format
3866 msgid "Done (%d message (%s) received)"
3867 msgid_plural "Done (%d messages (%s) received)"
3868 msgstr[0] "Ferdig (%d melding (%s) mottatt)"
3869 msgstr[1] "Ferdig (%d meldinger (%s) mottatt)"
3870
3871 #: src/inc.c:566
3872 msgid "Done (no new messages)"
3873 msgstr "Ferdig (ingen nye meldinger)"
3874
3875 #: src/inc.c:571
3876 msgid "Connection failed"
3877 msgstr "Tilkobling feilet"
3878
3879 #: src/inc.c:574
3880 msgid "Auth failed"
3881 msgstr "Aut. feilet"
3882
3883 #. S_COL_SCORE
3884 #: src/inc.c:577 src/prefs_summary_column.c:89
3885 msgid "Locked"
3886 msgstr "Låst"
3887
3888 #: src/inc.c:587 src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:246
3889 msgid "Timeout"
3890 msgstr "Tidsavbrudd"
3891
3892 #: src/inc.c:685
3893 #, c-format
3894 msgid "Finished (%d new message)"
3895 msgid_plural "Finished (%d new messages)"
3896 msgstr[0] "Ferdig (%d ny melding)"
3897 msgstr[1] "Ferdig (%d nye meldinger)"
3898
3899 #: src/inc.c:689
3900 msgid "Finished (no new messages)"
3901 msgstr "Ferdig (ingen nye meldinger)"
3902
3903 #: src/inc.c:698
3904 msgid "Some errors occurred while getting mail."
3905 msgstr "Noen feil oppsto ved henting av post."
3906
3907 #: src/inc.c:739
3908 #, c-format
3909 msgid "%s: Retrieving new messages"
3910 msgstr "%s: Henter nye meldinger"
3911
3912 #: src/inc.c:772
3913 #, c-format
3914 msgid "Connecting to POP3 server: %s..."
3915 msgstr "Kobler til mot POP3-tjener: %s ..."
3916
3917 #: src/inc.c:782
3918 #, c-format
3919 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d\n"
3920 msgstr "Kan ikke koble til POP3-tjener: %s:%d\n"
3921
3922 #: src/inc.c:789
3923 #, c-format
3924 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d"
3925 msgstr "Kan ikke koble til POP3-tjener: %s:%d"
3926
3927 #: src/inc.c:870 src/send_message.c:422
3928 msgid "Authenticating..."
3929 msgstr "Autentisering..."
3930
3931 #: src/inc.c:871
3932 #, c-format
3933 msgid "Retrieving messages from %s (%s) ..."
3934 msgstr "Henter meldinger fra %s (%s)..."
3935
3936 #: src/inc.c:877
3937 msgid "Getting the number of new messages (STAT)..."
3938 msgstr "Finner antall nye meldinger (STAT)..."
3939
3940 #: src/inc.c:881
3941 msgid "Getting the number of new messages (LAST)..."
3942 msgstr "Finner antall nye meldinger (LAST)..."
3943
3944 #: src/inc.c:885
3945 msgid "Getting the number of new messages (UIDL)..."
3946 msgstr "Finner antall nye meldinger (UIDL)..."
3947
3948 #: src/inc.c:889
3949 msgid "Getting the size of messages (LIST)..."
3950 msgstr "Finner meldingenes størrelser (LIST)..."
3951
3952 #: src/inc.c:899
3953 #, c-format
3954 msgid "Deleting message %d"
3955 msgstr "Sletter melding %d"
3956
3957 #: src/inc.c:906 src/send_message.c:440
3958 msgid "Quitting"
3959 msgstr "Avsluttar"
3960
3961 #: src/inc.c:931
3962 #, c-format
3963 msgid "Retrieving message (%d / %d) (%s / %s)"
3964 msgstr "Henter melding (%d / %d) (%s / %s)"
3965
3966 #: src/inc.c:950
3967 #, c-format
3968 msgid "Retrieving (%d message (%s) received)"
3969 msgid_plural "Retrieving (%d messages (%s) received)"
3970 msgstr[0] "Laster ned (%d meldinger (%s) mottatt"
3971 msgstr[1] "Laster ned (%d meldinger (%s) mottatt)"
3972
3973 #: src/inc.c:1106
3974 msgid "Connection failed."
3975 msgstr "Oppkobling feilet."
3976
3977 #: src/inc.c:1109
3978 #, c-format
3979 msgid "Connection to %s:%d failed."
3980 msgstr "Oppkobling mot %s:%d feilet."
3981
3982 #: src/inc.c:1114
3983 msgid "Error occurred while processing mail."
3984 msgstr "Feil oppsto ved behandling av epost."
3985
3986 #: src/inc.c:1119
3987 #, c-format
3988 msgid ""
3989 "Error occurred while processing mail:\n"
3990 "%s"
3991 msgstr ""
3992 "Feil oppsto ved behandling av epost:\n"
3993 "%s"
3994
3995 #: src/inc.c:1125
3996 msgid "No disk space left."
3997 msgstr "Platelagret er fullt."
3998
3999 #: src/inc.c:1130
4000 msgid "Can't write file."
4001 msgstr "Kan ikke skrive til fil."
4002
4003 #: src/inc.c:1135
4004 msgid "Socket error."
4005 msgstr "Socket feil."
4006
4007 #: src/inc.c:1138
4008 #, c-format
4009 msgid "Socket error on connection to %s:%d."
4010 msgstr "Socket feil ved oppkobling til %s:%d."
4011
4012 #. consider EOF right after QUIT successful
4013 #: src/inc.c:1143 src/send_message.c:353 src/send_message.c:565
4014 msgid "Connection closed by the remote host."
4015 msgstr "Tilkoblingen lukket av nettverksvert."
4016
4017 #: src/inc.c:1146
4018 #, c-format
4019 msgid "Connection to %s:%d closed by the remote host."
4020 msgstr "Tilkobling mot %s:%d lukket av nettverksverten."
4021
4022 #: src/inc.c:1151
4023 msgid "Mailbox is locked."
4024 msgstr "Postboksen er låst."
4025
4026 #: src/inc.c:1155
4027 #, c-format
4028 msgid ""
4029 "Mailbox is locked:\n"
4030 "%s"
4031 msgstr ""
4032 "Postboksen er låst:\n"
4033 "%s"
4034
4035 #: src/inc.c:1161 src/send_message.c:550
4036 msgid "Authentication failed."
4037 msgstr "Autentisering feilet."
4038
4039 #: src/inc.c:1166 src/send_message.c:553
4040 #, c-format
4041 msgid ""
4042 "Authentication failed:\n"
4043 "%s"
4044 msgstr ""
4045 "Autentisering feilet:\n"
4046 "%s"
4047
4048 #: src/inc.c:1171 src/send_message.c:569
4049 msgid "Session timed out."
4050 msgstr "Sesjonen fikk tidsavbrudd."
4051
4052 #: src/inc.c:1174
4053 #, c-format
4054 msgid "Connection to %s:%d timed out."
4055 msgstr "Oppkobling mot %s:%d fikk tidsavbrudd."
4056
4057 #: src/inc.c:1209
4058 msgid "Incorporation cancelled\n"
4059 msgstr "Henting kansellert\n"
4060
4061 #: src/inc.c:1446
4062 #, c-format
4063 msgid "You're working offline. Override for %d minutes?"
4064 msgstr "Du arbeider i av-nett modus. Overstyr de neste %d minutter?"
4065
4066 #: src/inc.c:1449 src/toolbar.c:1953
4067 msgid "Offline warning"
4068 msgstr "Advarsel: Du er ikke online"
4069
4070 #: src/inc.c:1451
4071 msgid "On_ly once"
4072 msgstr "Kun en gang"
4073
4074 #: src/ldif.c:839
4075 msgid "Nick Name"
4076 msgstr "Kallenavn"
4077
4078 #: src/main.c:171
4079 #, c-format
4080 msgid ""
4081 "File '%s' already exists.\n"
4082 "Can't create folder."
4083 msgstr ""
4084 "Filen '%s' finnes allerede.\n"
4085 "Kan ikke opprette folder."
4086
4087 #: src/main.c:253
4088 #, c-format
4089 msgid ""
4090 "Configuration for Sylpheed-Claws %s found.\n"
4091 "Do you want to migrate this configuration?"
4092 msgstr ""
4093 "Konfigurasjon for Sylpheed-Claws %s funnet.\n"
4094 "Ønsker du å migrere denne konfigurasjonen?"
4095
4096 #: src/main.c:256
4097 msgid "1.0.5 or previous"
4098 msgstr "1.0.5 eller tidligere"
4099
4100 #: src/main.c:256
4101 msgid "1.9.15 or previous"
4102 msgstr "1.9.15 eller tidligere"
4103
4104 #: src/main.c:259
4105 msgid "Migration of configuration"
4106 msgstr "Migrer innstillinger"
4107
4108 #: src/main.c:264
4109 msgid "Copying configuration..."
4110 msgstr "Kopierer innstillinger..."
4111
4112 #: src/main.c:269
4113 msgid "Migration failed!"
4114 msgstr "Migrering feilet!"
4115
4116 #: src/main.c:333
4117 msgid "g_thread is not supported by glib.\n"
4118 msgstr "g_thread støttes ikke av glib.\n"
4119
4120 #: src/main.c:711
4121 #, c-format
4122 msgid "Usage: %s [OPTION]...\n"
4123 msgstr "Bruk: %s [VAL]...\n"
4124
4125 #: src/main.c:713
4126 msgid "  --compose [address]    open composition window"
4127 msgstr "  --compose [adresse]       åpne redigeringsvinduet"
4128
4129 #: src/main.c:714
4130 msgid ""
4131 "  --attach file1 [file2]...\n"
4132 "                         open composition window with specified files\n"
4133 "                         attached"
4134 msgstr ""
4135 "  --attach fil1 [fil2]...\n"
4136 "                åpne komposisjonsvindu med spesifiserte filer vedlagt"
4137
4138 #: src/main.c:717
4139 msgid "  --receive              receive new messages"
4140 msgstr "  --receive              ta imot nye meldinger"
4141
4142 #: src/main.c:718
4143 msgid "  --receive-all          receive new messages of all accounts"
4144 msgstr "  --receive-all          ta imot nye meldinger fra alle konti"
4145
4146 #: src/main.c:719
4147 msgid "  --send                 send all queued messages"
4148 msgstr "  --send                        send alle meldinger i køen"
4149
4150 #: src/main.c:720
4151 msgid "  --status [folder]...   show the total number of messages"
4152 msgstr "  --status [folder]...          vis totalt antall meldinger"
4153
4154 #: src/main.c:721
4155 msgid ""
4156 "  --status-full [folder]...\n"
4157 "                         show the status of each folder"
4158 msgstr ""
4159 "  --status-full [folder]...\n"
4160 "                        vis status for hver folder"
4161
4162 #: src/main.c:723
4163 msgid "  --online               switch to online mode"
4164 msgstr "  --online                      bytt til online modus"
4165
4166 #: src/main.c:724
4167 msgid "  --offline              switch to offline mode"
4168 msgstr "  --offline             gå til av nett modus"
4169
4170 #: src/main.c:725
4171 msgid "  --debug                debug mode"
4172 msgstr "  --debug                feilrettingsmodus"
4173
4174 #: src/main.c:726
4175 msgid "  --help                 display this help and exit"
4176 msgstr "  --help                 vis denne hjelpeteksten og avslutt"
4177
4178 #: src/main.c:727
4179 msgid "  --version              output version information and exit"
4180 msgstr "  --version\t\t skriv ut versionsinformasjon og avslutt"
4181
4182 #: src/main.c:728
4183 msgid "  --config-dir           output configuration directory"
4184 msgstr "  --config-dir           vis konfigurasjonskatalog som brukes"
4185
4186 #: src/main.c:766 src/summaryview.c:5422
4187 #, c-format
4188 msgid "Processing (%s)..."
4189 msgstr "Prosesserer (%s)..."
4190
4191 #: src/main.c:769
4192 msgid "top level folder"
4193 msgstr "toppnivå folder"
4194
4195 #: src/main.c:827
4196 msgid "Really quit?"
4197 msgstr "Virkelig avslutte?"
4198
4199 #: src/main.c:828
4200 msgid "Composing message exists."
4201 msgstr "Melding er under komposisjon."
4202
4203 #: src/main.c:829
4204 msgid "_Save to Draft"
4205 msgstr "Lagre til Utkast"
4206
4207 #: src/main.c:829
4208 msgid "_Discard them"
4209 msgstr "Kassér dem"
4210
4211 #: src/main.c:829
4212 msgid "Do_n't quit"
4213 msgstr "Ikke avslutt"
4214
4215 #: src/main.c:843
4216 msgid "Queued messages"
4217 msgstr "Melding i kø"
4218
4219 #: src/main.c:844
4220 msgid "Some unsent messages are queued. Exit now?"
4221 msgstr "Noen usente meldinger ligger fremdeles i køen. Avlutte No?"
4222
4223 #: src/main.c:1099 src/toolbar.c:1985
4224 msgid "Some errors occurred while sending queued messages."
4225 msgstr "Noen feil oppsto mens meldinger i køen ble sendt"
4226
4227 #: src/mainwindow.c:450 src/messageview.c:156
4228 msgid "/_File"
4229 msgstr "/_Fil"
4230
4231 #: src/mainwindow.c:451
4232 msgid "/_File/_Add mailbox"
4233 msgstr "/_Fil/_Ny postboks"
4234
4235 #: src/mainwindow.c:452
4236 msgid "/_File/_Add mailbox/MH..."
4237 msgstr "/_Fil/_Ny postboks/MH..."
4238
4239 #: src/mainwindow.c:453 src/mainwindow.c:455 src/mainwindow.c:460
4240 #: src/mainwindow.c:462 src/mainwindow.c:465 src/mainwindow.c:468
4241 #: src/messageview.c:159
4242 msgid "/_File/---"
4243 msgstr "/_Fil/---"
4244
4245 #: src/mainwindow.c:454
4246 msgid "/_File/Change folder order"
4247 msgstr "/_Fil/_Oppdater foldertre"
4248
4249 #: src/mainwindow.c:456
4250 msgid "/_File/_Import mbox file..."
4251 msgstr "/_Fil/_Importér mbox-fil..."
4252
4253 #: src/mainwindow.c:457
4254 msgid "/_File/_Export to mbox file..."
4255 msgstr "/_Fil/_Eksportér til mbox-fil..."
4256
4257 #: src/mainwindow.c:458
4258 msgid "/_File/Exp_ort selected to mbox file..."
4259 msgstr "/_Fil/_Eksportér utvalg til mbox-fil..."
4260
4261 #: src/mainwindow.c:461
4262 msgid "/_File/Empty all _Trash folders"
4263 msgstr "/_Fil/Tøm _Søppel"
4264
4265 #: src/mainwindow.c:463 src/messageview.c:157
4266 msgid "/_File/_Save as..."
4267 msgstr "/_Fil/_Lagre som..."
4268
4269 #: src/mainwindow.c:464 src/messageview.c:158
4270 msgid "/_File/_Print..."
4271 msgstr "/_Fil/Skriv _ut..."
4272
4273 #: src/mainwindow.c:466
4274 msgid "/_File/_Work offline"
4275 msgstr "/_Fil/A_v Nett"
4276
4277 #: src/mainwindow.c:467
4278 msgid "/_File/Synchronise folders"
4279 msgstr "/_Fil/Synkroniser foldere"
4280
4281 #. {N_("/_File/_Close"),                "<alt>W", app_exit_cb, 0, NULL},
4282 #: src/mainwindow.c:470
4283 msgid "/_File/E_xit"
4284 msgstr "/_Fil/_Avslutt"
4285
4286 #: src/mainwindow.c:475
4287 msgid "/_Edit/Select _thread"
4288 msgstr "/_Endre/Velg _tråd"
4289
4290 #: src/mainwindow.c:477 src/messageview.c:166
4291 msgid "/_Edit/_Find in current message..."
4292 msgstr "/_Endre/_Finn i gjeldende melding..."
4293
4294 #: src/mainwindow.c:479
4295 msgid "/_Edit/_Search folder..."
4296 msgstr "/_Endre/_Søk folder..."
4297
4298 #: src/mainwindow.c:480
4299 msgid "/_Edit/_Quick search"
4300 msgstr "/_Endre/_Lim inn"
4301
4302 #: src/mainwindow.c:481 src/messageview.c:169 src/summaryview.c:452
4303 msgid "/_View"
4304 msgstr "/_Vis"
4305
4306 #: src/mainwindow.c:482
4307 msgid "/_View/Show or hi_de"
4308 msgstr "/_Vis/Vis eller sk_jul"
4309
4310 #: src/mainwindow.c:483
4311 msgid "/_View/Show or hi_de/_Folder tree"
4312 msgstr "/_Vis/Vis eller sk_jul/_Folder tre"
4313
4314 #: src/mainwindow.c:485
4315 msgid "/_View/Show or hi_de/_Message view"
4316 msgstr "/_Vis/Vis eller sk_jul/_Meldinger"
4317
4318 #: src/mainwindow.c:487
4319 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar"
4320 msgstr "/_Vis/Vis eller sk_jul/_Verktøylinje"
4321
4322 #: src/mainwindow.c:489
4323 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/Icon _and text"
4324 msgstr "/_Vis/Vis eller sk_jul/_Verktøylinje/Ikoner _og tekst"
4325
4326 #: src/mainwindow.c:491
4327 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Icon"
4328 msgstr "/_Vis/Vis eller sk_jul/_Verktøylinje/_Ikoner"
4329
4330 #: src/mainwindow.c:493
4331 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Text"
4332 msgstr "/_Vis/Vis eller sk_jul/_Verktøylinje/_Tekst"
4333
4334 #: src/mainwindow.c:495
4335 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_None"
4336 msgstr "/_Vis/Vis eller sk_jul/_Verktøylinje/I_ngen"
4337
4338 #: src/mainwindow.c:497
4339 msgid "/_View/Show or hi_de/Status _bar"
4340 msgstr "/_Vis/Vis eller sk_jul/_Status linje"
4341
4342 #: src/mainwindow.c:499 src/mainwindow.c:502 src/mainwindow.c:533
4343 #: src/mainwindow.c:557 src/mainwindow.c:668 src/mainwindow.c:672
4344 #: src/messageview.c:268
4345 msgid "/_View/---"
4346 msgstr "/_Vis/---"
4347
4348 #: src/mainwindow.c:500
4349 msgid "/_View/Separate f_older tree"
4350 msgstr "/_Vis/Separat f_oldertre"
4351
4352 #: src/mainwindow.c:501
4353 msgid "/_View/Separate _message view"
4354 msgstr "/_Vis/Separat m_edldingsvisning"
4355
4356 #: src/mainwindow.c:503
4357 msgid "/_View/_Sort"
4358 msgstr "/_Vis/_Sortering"
4359
4360 #: src/mainwindow.c:504
4361 msgid "/_View/_Sort/by _number"
4362 msgstr "/_Vis/_Sortering/ut fra _nummerering"
4363
4364 #: src/mainwindow.c:505
4365 msgid "/_View/_Sort/by S_ize"
4366 msgstr "/_Vis/_Sortering/ut fra _størrelse"
4367
4368 #: src/mainwindow.c:506
4369 msgid "/_View/_Sort/by _Date"
4370 msgstr "/_Vis/_Sortering/ut fra _dato"
4371
4372 #: src/mainwindow.c:507
4373 msgid "/_View/_Sort/by _From"
4374 msgstr "/_Vis/_Sortering/ut fra _fra"
4375
4376 #: src/mainwindow.c:508
4377 msgid "/_View/_Sort/by _To"
4378 msgstr "/_Vis/_Sortering/ut fra _til"
4379
4380 #: src/mainwindow.c:509
4381 msgid "/_View/_Sort/by S_ubject"
4382 msgstr "/_Vis/_Sortering/ut fra _overskrift"
4383
4384 #: src/mainwindow.c:510
4385 msgid "/_View/_Sort/by _color label"
4386 msgstr "/_Vis/_Sortering/ut fra far_gea anmerkning"
4387
4388 #: src/mainwindow.c:512
4389 msgid "/_View/_Sort/by _mark"
4390 msgstr "/_Vis/_Sortering/ut fra an_merkning"
4391
4392 #: src/mainwindow.c:513
4393 msgid "/_View/_Sort/by _status"
4394 msgstr "/_Vis/_Sortering/ut fra _status"
4395
4396 #: src/mainwindow.c:514
4397 msgid "/_View/_Sort/by a_ttachment"
4398 msgstr "/_Vis/_Sortering/ut fra _vedlegg"
4399
4400 #: src/mainwindow.c:516
4401 msgid "/_View/_Sort/by score"
4402 msgstr "/_Vis/_Sortering/ut fra s_core"
4403
4404 #: src/mainwindow.c:517
4405 msgid "/_View/_Sort/by locked"
4406 msgstr "/_Vis/_Sortering/ut fra l_åsing"
4407
4408 #: src/mainwindow.c:518
4409 msgid "/_View/_Sort/D_on't sort"
4410 msgstr "/_Vis/_Sortering/_Ikke sorter"
4411
4412 #: src/mainwindow.c:519 src/mainwindow.c:522
4413 msgid "/_View/_Sort/---"
4414 msgstr "/_Vis/_Sortering/---"
4415
4416 #: src/mainwindow.c:520
4417 msgid "/_View/_Sort/Ascending"
4418 msgstr "/_Vis/_Sortering/Stigende"
4419
4420 #: src/mainwindow.c:521
4421 msgid "/_View/_Sort/Descending"
4422 msgstr "/_Vis/_Sortering/Synkende"
4423
4424 #: src/mainwindow.c:523
4425 msgid "/_View/_Sort/_Attract by subject"
4426 msgstr "/_Vis/_Sortering/_Tiltrekkning etter Overskrift"
4427
4428 #: src/mainwindow.c:525
4429 msgid "/_View/Th_read view"
4430 msgstr "/_Vis/_Trådet visning"
4431
4432 #: src/mainwindow.c:526
4433 msgid "/_View/E_xpand all threads"
4434 msgstr "/_Vis/E_kspander alle tråder"
4435
4436 #: src/mainwindow.c:527
4437 msgid "/_View/Co_llapse all threads"
4438 msgstr "/_Vis/_Sammentrukkede tråder"
4439
4440 #: src/mainwindow.c:528
4441 msgid "/_View/_Hide read messages"
4442 msgstr "/_Vis/Skj_ul leste meldinger"