95861050b6f8a3543135514397e1600da30197bf
[claws.git] / po / nb.po
1 # Norwegian Bokmål translation of Sylpheed-claws
2 # Copyright (C) 2005, Geir Helland
3 # Geir Helland <pjallabais@users.sourceforge.net>
4 # Copyright (C) 2001 Joakim Andreasson
5 # Joakim Andreasson <joakim.andreasson@gmx.net>
6 #
7 msgid ""
8 msgstr ""
9 "Project-Id-Version: sylpheed\n"
10 "Report-Msgid-Bugs-To: twb@users.sourceforge.net\n"
11 "POT-Creation-Date: 2005-12-20 18:32+0100\n"
12 "PO-Revision-Date: 2005-10-31 13:49+0100\n"
13 "Last-Translator: Geir Helland <pjallabais@users.sourceforge.net>\n"
14 "Language-Team: Norwegian Bokmål <i18n-bn@lister.ping.uio.no>\n"
15 "MIME-Version: 1.0\n"
16 "Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1\n"
17 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
19
20 #: src/account.c:376
21 msgid ""
22 "Some composing windows are open.\n"
23 "Please close all the composing windows before editing the accounts."
24 msgstr ""
25 "Noen editeringsvinduer er åpne.\n"
26 "Vennligst steng dem før du endrer på konti."
27
28 #: src/account.c:423
29 msgid "Can't create folder."
30 msgstr "Kan ikke opprette folderen."
31
32 #: src/account.c:648
33 msgid "Edit accounts"
34 msgstr "Endre konti"
35
36 #: src/account.c:666
37 msgid ""
38 "New messages will be checked in this order. Check the boxes\n"
39 "on the 'G' column to enable message retrieval by 'Get all'."
40 msgstr ""
41 "Postboksene sjekkes for nye meldinger i denne rekkefølgen. Huk av\n"
42 "for valg i 'G' kolonnen for å tillate postmottak med 'Hent alle'."
43
44 #: src/account.c:741
45 msgid " _Set as default account "
46 msgstr "Bruk som _forvalgt konto "
47
48 #: src/account.c:831
49 msgid "Accounts with remote folders cannot be copied."
50 msgstr "Konti med eksterne foldere kan ikke kopieres."
51
52 #: src/account.c:837
53 #, c-format
54 msgid "Copy of %s"
55 msgstr "Kopi av %s"
56
57 #: src/account.c:976
58 #, c-format
59 msgid "Do you really want to delete the account '%s'?"
60 msgstr "Vil du virkelig slette kontoen '%s'?"
61
62 #: src/account.c:978
63 msgid "(Untitled)"
64 msgstr "(Uten tittel)"
65
66 #: src/account.c:979
67 msgid "Delete account"
68 msgstr "Slett konto"
69
70 #: src/account.c:1420 src/addressadd.c:185 src/addressbook.c:747
71 #: src/compose.c:5133 src/compose.c:5359 src/editaddress.c:953
72 #: src/editaddress.c:1002 src/editbook.c:175 src/editgroup.c:279
73 #: src/editjpilot.c:270 src/editldap.c:398 src/editvcard.c:183
74 #: src/importmutt.c:227 src/importpine.c:227 src/mimeview.c:199
75 #: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:332 src/prefs_filtering.c:1255
76 msgid "Name"
77 msgstr "Navn"
78
79 #: src/account.c:1427 src/prefs_account.c:1169
80 msgid "Protocol"
81 msgstr "Protokoll"
82
83 #: src/account.c:1434 src/ssl_manager.c:99
84 msgid "Server"
85 msgstr "Tjener"
86
87 #: src/action.c:352
88 #, c-format
89 msgid "Could not get message file %d"
90 msgstr "Kunne ikke hente meldingsfilen %d"
91
92 #: src/action.c:383
93 msgid "Could not get message part."
94 msgstr "Kunne ikke hente ett eller flere av vedleggene."
95
96 #: src/action.c:400
97 msgid "Can't get part of multipart message"
98 msgstr "Kunne ikke hente ett eller flere av vedleggene"
99
100 #: src/action.c:514
101 #, c-format
102 msgid ""
103 "The selected action cannot be used in the compose window\n"
104 "because it contains %%f, %%F, %%as or %%p."
105 msgstr ""
106 "Valgte handling kunne ikke utføres i Editeringsvinduet\n"
107 "siden det inneholder %%f, %%F, %%as eller %%p."
108
109 #: src/action.c:794
110 #, c-format
111 msgid ""
112 "Command could not be started. Pipe creation failed.\n"
113 "%s"
114 msgstr ""
115 "Kommando kujnne ikke startes. Opprettelse av kommandopipe feilet.\n"
116 "%s"
117
118 #: src/action.c:889
119 #, c-format
120 msgid ""
121 "Could not fork to execute the following command:\n"
122 "%s\n"
123 "%s"
124 msgstr ""
125 "Kunne ikke eksekverer ekstern kommando:\n"
126 "%s\n"
127 "%s"
128
129 #: src/action.c:1107 src/action.c:1257
130 msgid "Completed"
131 msgstr "Fullført"
132
133 #: src/action.c:1143
134 #, c-format
135 msgid "--- Running: %s\n"
136 msgstr "--- Kjører: %s\n"
137
138 #: src/action.c:1147
139 #, c-format
140 msgid "--- Ended: %s\n"
141 msgstr "--- Avsluttet: %s\n"
142
143 #: src/action.c:1180
144 msgid "Action's input/output"
145 msgstr "Handlingens IO"
146
147 #: src/action.c:1447
148 #, c-format
149 msgid ""
150 "Enter the argument for the following action:\n"
151 "('%%h' will be replaced with the argument)\n"
152 "  %s"
153 msgstr ""
154 "Angi argumenter for følgende handling:\n"
155 "('%%h' vil erstattes med argumentet)\n"
156 "  %s"
157
158 #: src/action.c:1452
159 msgid "Action's hidden user argument"
160 msgstr "Handlingens skjulte brukerargument"
161
162 #: src/action.c:1456
163 #, c-format
164 msgid ""
165 "Enter the argument for the following action:\n"
166 "('%%u' will be replaced with the argument)\n"
167 "  %s"
168 msgstr ""
169 "Angi argument for følgende handling:\n"
170 "('%%u' vil erstattes med argumentet)\n"
171 "  %s"
172
173 #: src/action.c:1461
174 msgid "Action's user argument"
175 msgstr "Handlingens brukerargument"
176
177 #: src/addressadd.c:165
178 msgid "Add to address book"
179 msgstr "Legg til i adressebok"
180
181 #: src/addressadd.c:197 src/plugins/pgpcore/select-keys.c:333
182 #: src/toolbar.c:441
183 msgid "Address"
184 msgstr "Adresse"
185
186 #: src/addressadd.c:207 src/addressbook.c:749 src/editaddress.c:761
187 #: src/editaddress.c:825 src/editgroup.c:281
188 msgid "Remarks"
189 msgstr "Kommentarer"
190
191 #: src/addressadd.c:229
192 msgid "Select Address Book Folder"
193 msgstr "Velg katalog for adresseboken"
194
195 #: src/addressbook.c:404
196 msgid "/_Book"
197 msgstr "/_Bok"
198
199 #: src/addressbook.c:405
200 msgid "/_Book/New _Book"
201 msgstr "/_Bok/Ny _bok"
202
203 #: src/addressbook.c:406
204 msgid "/_Book/New _Folder"
205 msgstr "/Bok/Ny _Folder"
206
207 #: src/addressbook.c:407
208 msgid "/_Book/New _vCard"
209 msgstr "/_Bok/Nytt _vKort"
210
211 #: src/addressbook.c:409
212 msgid "/_Book/New _JPilot"
213 msgstr "/_Bok/Ny _JPilot"
214
215 #: src/addressbook.c:412
216 #, fuzzy
217 msgid "/_Book/New LDAP _Server"
218 msgstr "/_Bok/Ny _Tjener"
219
220 #: src/addressbook.c:414 src/addressbook.c:417
221 msgid "/_Book/---"
222 msgstr "/_Bok/---"
223
224 #: src/addressbook.c:415
225 msgid "/_Book/_Edit book"
226 msgstr "/_Bok/_Endre bok"
227
228 #: src/addressbook.c:416
229 msgid "/_Book/_Delete book"
230 msgstr "/_Bok/_Slett bok"
231
232 #: src/addressbook.c:418
233 msgid "/_Book/_Save"
234 msgstr "/_Bok/_Lagre"
235
236 #: src/addressbook.c:419
237 msgid "/_Book/_Close"
238 msgstr "/_Bok/L_ukk"
239
240 #: src/addressbook.c:420
241 msgid "/_Address"
242 msgstr "/_Adresse"
243
244 #: src/addressbook.c:421
245 #, fuzzy
246 msgid "/_Address/_Select all"
247 msgstr "/_Adresse/_Slett"
248
249 #: src/addressbook.c:422 src/addressbook.c:426 src/addressbook.c:429
250 #: src/addressbook.c:432
251 msgid "/_Address/---"
252 msgstr "/_Adresse/---"
253
254 #: src/addressbook.c:423
255 msgid "/_Address/C_ut"
256 msgstr "/_Adresse/Klipp _ut"
257
258 #: src/addressbook.c:424
259 msgid "/_Address/_Copy"
260 msgstr "/_Adresse/_Kopier"
261
262 #: src/addressbook.c:425
263 msgid "/_Address/_Paste"
264 msgstr "/_Adresse/_Lim inn"
265
266 #: src/addressbook.c:427
267 msgid "/_Address/_Edit"
268 msgstr "/_Adresse/_Endre"
269
270 #: src/addressbook.c:428
271 msgid "/_Address/_Delete"
272 msgstr "/_Adresse/_Slett"
273
274 #: src/addressbook.c:430
275 msgid "/_Address/New _Address"
276 msgstr "/_Adress/Ny _adress"
277
278 #: src/addressbook.c:431
279 msgid "/_Address/New _Group"
280 msgstr "/_Adresse/Ny _gruppe"
281
282 #: src/addressbook.c:433
283 msgid "/_Address/_Mail To"
284 msgstr "/_Adresse/Send _til"
285
286 #: src/addressbook.c:434 src/compose.c:737 src/mainwindow.c:721
287 #: src/messageview.c:293
288 msgid "/_Tools"
289 msgstr "/V_erktøy"
290
291 #: src/addressbook.c:435
292 msgid "/_Tools/Import _LDIF file..."
293 msgstr "/_Verktøy/Importer _LDIF fil..."
294
295 #: src/addressbook.c:436
296 msgid "/_Tools/Import M_utt file..."
297 msgstr "/_Verktøy/Importer m_utt fil..."
298
299 #: src/addressbook.c:437
300 msgid "/_Tools/Import _Pine file..."
301 msgstr "/_Verktøy/Importer _pine fil..."
302
303 #: src/addressbook.c:438 src/mainwindow.c:730 src/mainwindow.c:753
304 #: src/mainwindow.c:755 src/mainwindow.c:764 src/mainwindow.c:767
305 #: src/mainwindow.c:771 src/messageview.c:297 src/messageview.c:318
306 msgid "/_Tools/---"
307 msgstr "/_Verktøy/---"
308
309 #: src/addressbook.c:439
310 msgid "/_Tools/Export _HTML..."
311 msgstr "/_Verktøy/Eksportér _HTML..."
312
313 #: src/addressbook.c:440
314 msgid "/_Tools/Export LDI_F..."
315 msgstr "/_Verktøy/Eksportér LDI_F..."
316
317 #: src/addressbook.c:441 src/compose.c:742 src/mainwindow.c:796
318 #: src/messageview.c:321
319 msgid "/_Help"
320 msgstr "/_Hjelp"
321
322 #: src/addressbook.c:442 src/compose.c:743 src/mainwindow.c:804
323 #: src/messageview.c:322
324 msgid "/_Help/_About"
325 msgstr "/_Hjelp/_Om"
326
327 #: src/addressbook.c:447 src/addressbook.c:461 src/compose.c:528
328 #: src/mainwindow.c:476 src/messageview.c:162
329 msgid "/_Edit"
330 msgstr "/_Endre"
331
332 #: src/addressbook.c:448 src/addressbook.c:462
333 msgid "/_Delete"
334 msgstr "/_Slett"
335
336 #: src/addressbook.c:449 src/addressbook.c:451 src/addressbook.c:460
337 #: src/addressbook.c:463 src/addressbook.c:466 src/addressbook.c:470
338 #: src/compose.c:507 src/imap_gtk.c:59 src/imap_gtk.c:62 src/imap_gtk.c:66
339 #: src/mh_gtk.c:54 src/mh_gtk.c:58 src/mh_gtk.c:60 src/news_gtk.c:53
340 #: src/news_gtk.c:56 src/news_gtk.c:58 src/plugins/trayicon/trayicon.c:94
341 #: src/plugins/trayicon/trayicon.c:97 src/plugins/trayicon/trayicon.c:99
342 #: src/summaryview.c:408 src/summaryview.c:412 src/summaryview.c:417
343 #: src/summaryview.c:431 src/summaryview.c:452 src/summaryview.c:458
344 msgid "/---"
345 msgstr "/---"
346
347 #: src/addressbook.c:450
348 msgid "/New _Folder"
349 msgstr "/Ny _katalog"
350
351 #: src/addressbook.c:452 src/addressbook.c:467
352 msgid "/C_ut"
353 msgstr "/_Klipp ut"
354
355 #: src/addressbook.c:453 src/addressbook.c:468
356 msgid "/_Copy"
357 msgstr "/_Kopier"
358
359 #: src/addressbook.c:454 src/addressbook.c:469
360 msgid "/_Paste"
361 msgstr "/_Lim inn"
362
363 #: src/addressbook.c:459
364 #, fuzzy
365 msgid "/_Select all"
366 msgstr "/_Endre/Markrer _alt"
367
368 #: src/addressbook.c:464
369 msgid "/New _Address"
370 msgstr "/Ny _adresse"
371
372 #: src/addressbook.c:465
373 msgid "/New _Group"
374 msgstr "/Ny _gruppe"
375
376 #: src/addressbook.c:472
377 msgid "/_Mail To"
378 msgstr "/_Send epost til"
379
380 #: src/addressbook.c:474
381 msgid "/_Browse Entry"
382 msgstr "/_Bla igjennom"
383
384 #: src/addressbook.c:487 src/crash.c:443 src/crash.c:462 src/importldif.c:119
385 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:122 src/prefs_themes.c:690
386 #: src/prefs_themes.c:722 src/prefs_themes.c:723
387 msgid "Unknown"
388 msgstr "Ukjent"
389
390 #: src/addressbook.c:494 src/addressbook.c:513 src/importldif.c:126
391 msgid "Success"
392 msgstr "Vellykket"
393
394 #: src/addressbook.c:495 src/importldif.c:127
395 msgid "Bad arguments"
396 msgstr "Ugyldige argumenter"
397
398 #: src/addressbook.c:496 src/importldif.c:128
399 msgid "File not specified"
400 msgstr "Fil ikke angitt"
401
402 #: src/addressbook.c:497 src/importldif.c:129
403 msgid "Error opening file"
404 msgstr "Feil ved åpning av fil"
405
406 #: src/addressbook.c:498 src/importldif.c:130
407 msgid "Error reading file"
408 msgstr "Feil ved lesning av fil"
409
410 #: src/addressbook.c:499 src/importldif.c:131
411 msgid "End of file encountered"
412 msgstr "Kom til slutten av filen"
413
414 #: src/addressbook.c:500 src/importldif.c:132
415 msgid "Error allocating memory"
416 msgstr "Kunne ikke allokere minne"
417
418 #: src/addressbook.c:501 src/importldif.c:133
419 msgid "Bad file format"
420 msgstr "Feil filformat"
421
422 #: src/addressbook.c:502 src/importldif.c:134
423 msgid "Error writing to file"
424 msgstr "Feil ved skriving til fil"
425
426 #: src/addressbook.c:503 src/importldif.c:135
427 msgid "Error opening directory"
428 msgstr "Feil ved åpning av katalog"
429
430 #: src/addressbook.c:504 src/importldif.c:136
431 msgid "No path specified"
432 msgstr "Ingen sti angitt"
433
434 #: src/addressbook.c:514
435 msgid "Error connecting to LDAP server"
436 msgstr "Feil ved oppkobling mot LDAP-tjener"
437
438 #: src/addressbook.c:515
439 msgid "Error initializing LDAP"
440 msgstr "Feil ved initializsering av LDAP"
441
442 #: src/addressbook.c:516
443 msgid "Error binding to LDAP server"
444 msgstr "Feil ved binding mot LDAP-tjener"
445
446 #: src/addressbook.c:517
447 msgid "Error searching LDAP database"
448 msgstr "Feil ved LDAP-søk"
449
450 #: src/addressbook.c:518
451 msgid "Timeout performing LDAP operation"
452 msgstr "Tidsavbrudd ved LDAP-operasjon"
453
454 #: src/addressbook.c:519
455 msgid "Error in LDAP search criteria"
456 msgstr "Feil i LDAP søkekriterium"
457
458 #: src/addressbook.c:520
459 msgid "No LDAP entries found for search criteria"
460 msgstr "Ingen LDAP-treff for søkekriterium"
461
462 #: src/addressbook.c:521
463 msgid "LDAP search terminated on request"
464 msgstr "LDAP-søk avbrutt som forespurt"
465
466 #: src/addressbook.c:522
467 msgid "Error starting TLS connection"
468 msgstr "Feil ved initiering av TLS tilkobling"
469
470 #: src/addressbook.c:746
471 msgid "Sources"
472 msgstr "Kilder"
473
474 #: src/addressbook.c:748
475 msgid "E-Mail address"
476 msgstr "Epostadresse"
477
478 #: src/addressbook.c:753 src/prefs_other.c:97 src/toolbar.c:186
479 #: src/toolbar.c:1624
480 msgid "Address book"
481 msgstr "Adressebok"
482
483 #: src/addressbook.c:870
484 msgid "Lookup name:"
485 msgstr "Oppslagsnavn: "
486
487 #: src/addressbook.c:933 src/compose.c:1783 src/compose.c:3835
488 #: src/compose.c:4990 src/compose.c:5669 src/headerview.c:53
489 #: src/prefs_template.c:205 src/summary_search.c:218
490 msgid "To:"
491 msgstr "Til:"
492
493 #: src/addressbook.c:937 src/compose.c:1767 src/compose.c:3649
494 #: src/compose.c:3834 src/prefs_template.c:207
495 msgid "Cc:"
496 msgstr "Cc:"
497
498 #: src/addressbook.c:941 src/compose.c:1770 src/compose.c:3677
499 #: src/prefs_template.c:208
500 msgid "Bcc:"
501 msgstr "Blindkopi:"
502
503 #: src/addressbook.c:1173 src/addressbook.c:1196
504 msgid "Delete address(es)"
505 msgstr "Slett adresse(r)"
506
507 #: src/addressbook.c:1174
508 msgid "This address data is readonly and cannot be deleted."
509 msgstr "Denne adressen er satt kun lesbar og kan derfor ikke slettes."
510
511 #: src/addressbook.c:1197
512 msgid "Really delete the address(es)?"
513 msgstr "Vil du virkelig slette adressen(e)?"
514
515 #: src/addressbook.c:1789 src/addressbook.c:1868
516 msgid "Cannot paste. Target address book is readonly."
517 msgstr "Kan ikke lime inn. Adressen er satt kun lesbar."
518
519 #: src/addressbook.c:1800
520 msgid "Cannot paste into an address group."
521 msgstr "Kan ikke lime inn til en tom adressegruppe."
522
523 #: src/addressbook.c:2527
524 #, c-format
525 msgid "Do you want to delete the query results and addresses in '%s' ?"
526 msgstr "Ønsker du å slette resultatet av spørringen og adressene i '%s' ?"
527
528 #: src/addressbook.c:2530 src/addressbook.c:2556
529 #: src/prefs_filtering_action.c:151
530 msgid "Delete"
531 msgstr "Slett"
532
533 #: src/addressbook.c:2539
534 #, c-format
535 msgid ""
536 "Do you want to delete the folder AND all addresses in '%s' ?\n"
537 "If deleting the folder only, addresses will be moved into parent folder."
538 msgstr ""
539 "Ønsker du å slette både folderen OG alle adressene i '%s' ? \n"
540 "Sletter du kun folderen vil adresser flyttes opp i foreldrekatalogen."
541
542 #: src/addressbook.c:2542 src/imap_gtk.c:268 src/mh_gtk.c:179
543 msgid "Delete folder"
544 msgstr "Slett folder"
545
546 #: src/addressbook.c:2543
547 msgid "_Folder only"
548 msgstr "Kun _folderen"
549
550 #: src/addressbook.c:2543
551 msgid "Folder and _addresses"
552 msgstr "Folder og _adresser"
553
554 #: src/addressbook.c:2555
555 #, c-format
556 msgid "Really delete '%s' ?"
557 msgstr "Virkelig slette '%s' ?"
558
559 #: src/addressbook.c:3360
560 msgid "New user, could not save index file."
561 msgstr "Ny bruker, kunne ikke lagre indeksfil."
562
563 #: src/addressbook.c:3364
564 msgid "New user, could not save address book files."
565 msgstr "Ny bruer, kunne ikke lagre adressebokens filer."
566
567 #: src/addressbook.c:3374
568 msgid "Old address book converted successfully."
569 msgstr "Gammel adressebok konvertert ok."
570
571 #: src/addressbook.c:3379
572 msgid ""
573 "Old address book converted,\n"
574 "could not save new address index file"
575 msgstr ""
576 "Gammel adressebok konvertert,\n"
577 "Kunne ikke lagre indeksfil for ny adressebok"
578
579 #: src/addressbook.c:3392
580 msgid ""
581 "Could not convert address book,\n"
582 "but created empty new address book files."
583 msgstr ""
584 "Kunne ikke konvertere adressebok, men\n"
585 "opprettet nye tomme filer for den nye adresseboken."
586
587 #: src/addressbook.c:3398
588 msgid ""
589 "Could not convert address book,\n"
590 "could not create new address book files."
591 msgstr ""
592 "Kunne ikke konvertere adressebok, kunne heller\n"
593 "ikke opprette nye filer for den nye adresseboken."
594
595 #: src/addressbook.c:3403
596 msgid ""
597 "Could not convert address book\n"
598 "and could not create new address book files."
599 msgstr ""
600 "Kunne ikke konvertere adresseboken, og kunne ikke\n"
601 "opprette nye filer for den nye adresseboken."
602
603 #: src/addressbook.c:3410 src/addressbook.c:3416
604 msgid "Addressbook conversion error"
605 msgstr "Feil ved konvertering av adressebok"
606
607 #: src/addressbook.c:3454
608 msgid "Addressbook Error"
609 msgstr "Feil ved adressebok"
610
611 #: src/addressbook.c:3455
612 msgid "Could not read address index"
613 msgstr "Kunne ikke lese adresseindeks"
614
615 #: src/addressbook.c:3814
616 msgid "Busy searching..."
617 msgstr "Søker ..."
618
619 #: src/addressbook.c:3885
620 #, c-format
621 msgid "Search '%s'"
622 msgstr "Søk '%s'"
623
624 #: src/addressbook.c:4110
625 msgid "Interface"
626 msgstr "Grensesnitt"
627
628 #: src/addressbook.c:4126 src/exphtmldlg.c:382 src/expldifdlg.c:394
629 #: src/exporthtml.c:1020 src/importldif.c:651
630 msgid "Address Book"
631 msgstr "Adressebok"
632
633 #: src/addressbook.c:4142
634 msgid "Person"
635 msgstr "Person"
636
637 #: src/addressbook.c:4158
638 msgid "EMail Address"
639 msgstr "Epostadresse"
640
641 #: src/addressbook.c:4174
642 msgid "Group"
643 msgstr "Gruppe"
644
645 #: src/addressbook.c:4190 src/exporthtml.c:922 src/folderview.c:430
646 #: src/prefs_account.c:2367 src/prefs_folder_column.c:79
647 msgid "Folder"
648 msgstr "Folder"
649
650 #: src/addressbook.c:4206
651 msgid "vCard"
652 msgstr "vKort"
653
654 #: src/addressbook.c:4222 src/addressbook.c:4238
655 msgid "JPilot"
656 msgstr "JPilot"
657
658 #: src/addressbook.c:4254
659 msgid "LDAP Server"
660 msgstr "LDAP-tjener"
661
662 #: src/addressbook.c:4270
663 msgid "LDAP Query"
664 msgstr "LDAP-spørring"
665
666 #: src/addrgather.c:158
667 msgid "Please specify name for address book."
668 msgstr "Angi navn for adresseboken."
669
670 #: src/addrgather.c:178
671 msgid "Please select the mail headers to search."
672 msgstr "Angi epost hoder (headers) det skal søkes på."
673
674 #: src/addrgather.c:185
675 msgid "Harvesting addresses..."
676 msgstr "Søker gjennom adresser..."
677
678 #: src/addrgather.c:224
679 msgid "Addresses gathered successfully."
680 msgstr "Adressene er hentet inn."
681
682 #: src/addrgather.c:294
683 msgid "No folder or message was selected."
684 msgstr "Ingen folder eller melding er valgt."
685
686 #: src/addrgather.c:302
687 msgid ""
688 "Please select a folder to process from the folder\n"
689 "list. Alternatively, select one or messages from\n"
690 "the message list."
691 msgstr ""
692 "Vennligst angi hvilken folder som skal prosesseres ved\n"
693 "å velge den i folderlisten. Alternativt kan du velge en\n"
694 "eller flere meldinger i epostlisten."
695
696 #: src/addrgather.c:354
697 msgid "Folder :"
698 msgstr "Folder:"
699
700 #: src/addrgather.c:365 src/exphtmldlg.c:596 src/expldifdlg.c:626
701 #: src/importldif.c:909
702 msgid "Address Book :"
703 msgstr "Adressebok:"
704
705 #: src/addrgather.c:375
706 msgid "Folder Size :"
707 msgstr "Folder størrelse:"
708
709 #: src/addrgather.c:390
710 msgid "Process these mail header fields"
711 msgstr "Prosseser disse epost hode (header) feltene"
712
713 #: src/addrgather.c:408
714 msgid "Include sub-folders"
715 msgstr "Inkluder underfoldere"
716
717 #: src/addrgather.c:431
718 msgid "Header Name"
719 msgstr "Navn på brevhode"
720
721 #: src/addrgather.c:432
722 msgid "Address Count"
723 msgstr "Antall adresser"
724
725 #: src/addrgather.c:537 src/alertpanel.c:153 src/compose.c:4162
726 #: src/messageview.c:559 src/messageview.c:572
727 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:448
728 msgid "Warning"
729 msgstr "Advarsel"
730
731 #: src/addrgather.c:538
732 msgid "Header Fields"
733 msgstr "Brevhodefelt (header fields)"
734
735 #: src/addrgather.c:539 src/exphtmldlg.c:716 src/expldifdlg.c:737
736 #: src/importldif.c:1028
737 msgid "Finish"
738 msgstr "Avslutt"
739
740 #: src/addrgather.c:600
741 msgid "Harvest E-Mail Addresses - from Selected Messages"
742 msgstr "Hent epostadresser - fra valgte meldinger"
743
744 #: src/addrgather.c:608
745 msgid "Harvest E-Mail Addresses - from Folder"
746 msgstr "Hent epostadresser - fra folder"
747
748 #: src/addrindex.c:115 src/addrindex.c:126
749 msgid "Common address"
750 msgstr "Vanlige adresser"
751
752 #: src/addrindex.c:116 src/addrindex.c:127
753 msgid "Personal address"
754 msgstr "Personlige adresser"
755
756 #: src/addrindex.c:119
757 #, fuzzy
758 msgid "Common addresses"
759 msgstr "Vanlige adresser"
760
761 #: src/addrindex.c:120
762 #, fuzzy
763 msgid "Personal addresses"
764 msgstr "Personlige adresser"
765
766 #: src/alertpanel.c:140 src/compose.c:6658
767 msgid "Notice"
768 msgstr "Merknad "
769
770 #: src/alertpanel.c:166 src/alertpanel.c:188 src/compose.c:4108 src/inc.c:584
771 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:134 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:216
772 msgid "Error"
773 msgstr "Feil"
774
775 #: src/alertpanel.c:189
776 msgid "View log"
777 msgstr "Vis logg"
778
779 #: src/alertpanel.c:335
780 msgid "Show this message next time"
781 msgstr "Vis denne meldingen neste gang"
782
783 #: src/browseldap.c:219
784 msgid "Browse Directory Entry"
785 msgstr "Se gjennom katalog"
786
787 #: src/browseldap.c:239
788 msgid "Server Name :"
789 msgstr "Navn på tjener:"
790
791 #: src/browseldap.c:249
792 msgid "Distinguished Name (dn) :"
793 msgstr "Distinguished Name (dn):"
794
795 #: src/browseldap.c:272
796 msgid "LDAP Name"
797 msgstr "LDAP navn"
798
799 #: src/browseldap.c:274
800 msgid "Attribute Value"
801 msgstr "Attributtverdi"
802
803 #: src/common/nntp.c:73
804 #, c-format
805 msgid "Can't connect to NNTP server: %s:%d\n"
806 msgstr "Kan ikke koble opp mot NNTP tjener: %s:%d\n"
807
808 #: src/common/nntp.c:181 src/common/nntp.c:244
809 #, c-format
810 msgid "protocol error: %s\n"
811 msgstr "Protokollfeil: %s\n"
812
813 #: src/common/nntp.c:204 src/common/nntp.c:250
814 msgid "protocol error\n"
815 msgstr "protokollfeil\n"
816
817 #: src/common/nntp.c:300
818 msgid "Error occurred while posting\n"
819 msgstr "Feil oppsto ved postning\n"
820
821 #: src/common/nntp.c:380
822 msgid "Error occurred while sending command\n"
823 msgstr "Feil oppsto ved sending av EHLO\n"
824
825 #: src/common/plugin.c:231
826 msgid "Plugin already loaded"
827 msgstr "Programtillegg er allerede lastet"
828
829 #: src/common/plugin.c:239
830 msgid "Failed to allocate memory for Plugin"
831 msgstr "Kunne ikke allokere minne for programtillegg"
832
833 #: src/common/plugin.c:265
834 msgid "This module is not licenced under a GPL compatible licence."
835 msgstr ""
836
837 #: src/common/plugin.c:272
838 msgid "This module is for Sylpheed-Claws GTK1."
839 msgstr "Denne modulen er for Sylpheed-Claws GTK1."
840
841 #: src/common/smtp.c:173
842 msgid "SMTP AUTH not available\n"
843 msgstr "SMTP AUTH er ikke tilgjengelig\n"
844
845 #: src/common/smtp.c:508 src/common/smtp.c:558
846 msgid "bad SMTP response\n"
847 msgstr "ugyldig SMTP respons\n"
848
849 #: src/common/smtp.c:529 src/common/smtp.c:547 src/common/smtp.c:666
850 msgid "error occurred on SMTP session\n"
851 msgstr "feil oppstod i SMTP sessjonen\n"
852
853 #: src/common/smtp.c:538 src/pop.c:841
854 msgid "error occurred on authentication\n"
855 msgstr "feil oppstod ved autentisering\n"
856
857 #: src/common/smtp.c:593
858 #, c-format
859 msgid "Message is too big (Maximum size is %s)\n"
860 msgstr "Meldingen er for stor (Maksimum størrelse er %s)\n"
861
862 #: src/common/smtp.c:625 src/pop.c:834
863 msgid "can't start TLS session\n"
864 msgstr "kan ikke starte TLS sessjon\n"
865
866 #: src/common/ssl.c:144
867 msgid "Error creating ssl context\n"
868 msgstr ""
869 "Feil under opprettelse av SSL-kontekst\n"
870 "\n"
871
872 #: src/common/ssl.c:163
873 #, c-format
874 msgid "SSL connect failed (%s)\n"
875 msgstr ""
876 "SSL-oppkoppling feilet (%s)\n"
877 "\n"
878
879 #: src/common/ssl_certificate.c:141 src/common/ssl_certificate.c:152
880 #: src/common/ssl_certificate.c:158 src/common/ssl_certificate.c:165
881 #: src/common/ssl_certificate.c:176 src/common/ssl_certificate.c:182
882 #: src/gtk/sslcertwindow.c:63 src/gtk/sslcertwindow.c:74
883 #: src/gtk/sslcertwindow.c:80 src/gtk/sslcertwindow.c:87
884 #: src/gtk/sslcertwindow.c:98 src/gtk/sslcertwindow.c:104
885 msgid "<not in certificate>"
886 msgstr "<ikke i sertifikatet>"
887
888 #: src/common/ssl_certificate.c:191
889 #, c-format
890 msgid ""
891 "  Owner: %s (%s) in %s\n"
892 "  Signed by: %s (%s) in %s\n"
893 "  Fingerprint: %s\n"
894 "  Signature status: %s"
895 msgstr ""
896 " Eier: %s (%s) i %s\n"
897 " Signert av: %s (%s) i %s\n"
898 " Fingeravtrykk: %s\n"
899 " Status på signatur: %s"
900
901 #: src/common/ssl_certificate.c:309
902 msgid "Can't load X509 default paths"
903 msgstr "Kan ikke laste X509 standard stier"
904
905 #: src/common/ssl_certificate.c:364
906 #, c-format
907 msgid ""
908 "%s presented an unknown SSL certificate:\n"
909 "%s"
910 msgstr ""
911 " %s foreviste et ukjent SSL sertifikat:\n"
912 "%s"
913
914 #: src/common/ssl_certificate.c:371 src/common/ssl_certificate.c:409
915 #, c-format
916 msgid ""
917 "%s\n"
918 "\n"
919 "Mail won't be retrieved on this account until you save the certificate.\n"
920 "(Uncheck the \"%s\" preference).\n"
921 msgstr ""
922 "%s\n"
923 "\n"
924 "Epost vil ikke kunne hentes for denne kontoen før du lagrer sertifikatet.\n"
925 "(Hak av for \\\"%s\\\" innstillingen).\n"
926
927 #: src/common/ssl_certificate.c:373 src/common/ssl_certificate.c:411
928 #: src/prefs_receive.c:214
929 msgid "Don't popup error dialog on receive error"
930 msgstr "Vis ikke feilmelding i eget vindu ved mottaksfeil"
931
932 #: src/common/ssl_certificate.c:400
933 #, c-format
934 msgid ""
935 "%s's SSL certificate changed !\n"
936 "We have saved this one:\n"
937 "%s\n"
938 "\n"
939 "It is now:\n"
940 "%s\n"
941 "\n"
942 "This could mean the server answering is not the known one."
943 msgstr ""
944 "%s sitt SSL sertifikat er endret!\n"
945 "Vi har lagret dette:\n"
946 "%s\n"
947 "\n"
948 "Tjeneren fremla dette:\n"
949 "%s\n"
950 "\n"
951 "Dette kan bety at en ukjent tjener svarer på adressen."
952
953 #: src/common/string_match.c:79
954 msgid "(Subject cleared by RegExp)"
955 msgstr "(Overskrift nullstilt av regulært uttrykk)"
956
957 #: src/common/utils.c:342
958 #, c-format
959 msgid "%dB"
960 msgstr ""
961
962 #: src/common/utils.c:344
963 #, c-format
964 msgid "%.1fKB"
965 msgstr ""
966
967 #: src/common/utils.c:346
968 #, c-format
969 msgid "%.2fMB"
970 msgstr ""
971
972 #: src/common/utils.c:348
973 #, c-format
974 msgid "%.2fGB"
975 msgstr ""
976
977 #: src/compose.c:505
978 msgid "/_Add..."
979 msgstr "/_Legg til..."
980
981 #: src/compose.c:506
982 msgid "/_Remove"
983 msgstr "/_Slett"
984
985 #: src/compose.c:508 src/folderview.c:283
986 msgid "/_Properties..."
987 msgstr "/_Egenskaper..."
988
989 #: src/compose.c:513 src/mainwindow.c:679 src/messageview.c:274
990 msgid "/_Message"
991 msgstr "/_Melding"
992
993 #: src/compose.c:514
994 msgid "/_Message/_Send"
995 msgstr "/_Melding/_Send"
996
997 #: src/compose.c:516
998 msgid "/_Message/Send _later"
999 msgstr "/_Melding/Send s_enere"
1000
1001 #: src/compose.c:518 src/compose.c:522 src/compose.c:525 src/mainwindow.c:689
1002 #: src/mainwindow.c:699 src/mainwindow.c:703 src/mainwindow.c:709
1003 #: src/mainwindow.c:718 src/messageview.c:277 src/messageview.c:285
1004 #: src/messageview.c:290
1005 msgid "/_Message/---"
1006 msgstr "/_Melding/---"
1007
1008 #: src/compose.c:519
1009 msgid "/_Message/_Attach file"
1010 msgstr "/_Melding/Legg v_ed fil"
1011
1012 #: src/compose.c:520
1013 msgid "/_Message/_Insert file"
1014 msgstr "/_Melding/Sett inn _fil"
1015
1016 #: src/compose.c:521
1017 msgid "/_Message/Insert si_gnature"
1018 msgstr "/_Fil/Sett inn si_gnatur"
1019
1020 #: src/compose.c:523
1021 msgid "/_Message/_Save"
1022 msgstr "/_Melding/_Send"
1023
1024 #: src/compose.c:526
1025 msgid "/_Message/_Close"
1026 msgstr "/_Melding/_Lukk"
1027
1028 #: src/compose.c:529
1029 msgid "/_Edit/_Undo"
1030 msgstr "/_Endre/_Angre"
1031
1032 #: src/compose.c:530
1033 msgid "/_Edit/_Redo"
1034 msgstr "/_Endre/Gj_lr om igjen"
1035
1036 #: src/compose.c:531 src/compose.c:619 src/compose.c:625 src/mainwindow.c:480
1037 #: src/messageview.c:165
1038 msgid "/_Edit/---"
1039 msgstr "/_Endre/---"
1040
1041 #: src/compose.c:532
1042 msgid "/_Edit/Cu_t"
1043 msgstr "/_Endre/Klipp _ut"
1044
1045 #: src/compose.c:533 src/mainwindow.c:477 src/messageview.c:163
1046 msgid "/_Edit/_Copy"
1047 msgstr "/_Endre/_Kopier"
1048
1049 #: src/compose.c:534
1050 msgid "/_Edit/_Paste"
1051 msgstr "/_Endre/_Lim inn"
1052
1053 #: src/compose.c:535
1054 msgid "/_Edit/Special paste"
1055 msgstr "/_Endre/Lim inn tilpasset"
1056
1057 #: src/compose.c:536
1058 msgid "/_Edit/Special paste/as _quotation"
1059 msgstr "/_Endre/Lim inn tilpasset/som k_votering"
1060
1061 #: src/compose.c:538
1062 msgid "/_Edit/Special paste/_wrapped"
1063 msgstr "/_Endre/Lim inn tilpasset/med linjebryting"
1064
1065 #: src/compose.c:540
1066 msgid "/_Edit/Special paste/_unwrapped"
1067 msgstr "/_Endre/Lim inn tilpasset/uten linjebryting<"
1068
1069 #: src/compose.c:542 src/mainwindow.c:478 src/messageview.c:164
1070 msgid "/_Edit/Select _all"
1071 msgstr "/_Endre/Markrer _alt"
1072
1073 #: src/compose.c:543
1074 msgid "/_Edit/A_dvanced"
1075 msgstr "/_Endre/_Avansert"
1076
1077 #: src/compose.c:544
1078 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character backward"
1079 msgstr "/_Endre/A_vansert/En bokstav tilbake"
1080
1081 #: src/compose.c:549
1082 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character forward"
1083 msgstr "/_Endre/A_vansert/En bokstav fremover"
1084
1085 #: src/compose.c:554
1086 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word backward"
1087 msgstr "/_Endre/A_vansert/Ett ord tilbake"
1088
1089 #: src/compose.c:559
1090 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word forward"
1091 msgstr "/_Endre/A_vansert/Ett ord fremover"
1092
1093 #: src/compose.c:564
1094 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to beginning of line"
1095 msgstr "/_Endre/A_vansert/Til begynnelsen av linja"
1096
1097 #: src/compose.c:569
1098 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to end of line"
1099 msgstr "/_Endre/A_vansert/Til linjeslutt"
1100
1101 #: src/compose.c:574
1102 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to previous line"
1103 msgstr "/_Endre/A_vansert/Til forrige linje"
1104
1105 #: src/compose.c:579
1106 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to next line"
1107 msgstr "/_Endre/A_vansert/Til neste linje"
1108
1109 #: src/compose.c:584
1110 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character backward"
1111 msgstr "/_Endre/A_vansert/Slett forrige tegn"
1112
1113 #: src/compose.c:589
1114 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character forward"
1115 msgstr "/_Endre/A_vansert/Slett neste tegn"
1116
1117 #: src/compose.c:594
1118 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word backward"
1119 msgstr "/_Endre/A_vansert/Slett forrige ord"
1120
1121 #: src/compose.c:599
1122 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word forward"
1123 msgstr "/_Endre/A_vansert/Slett neste ord"
1124
1125 #: src/compose.c:604
1126 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete line"
1127 msgstr "/_Endre/A_vansert/Slett linje"
1128
1129 #: src/compose.c:609
1130 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete entire line"
1131 msgstr "/_Endre/A_vansert/Slett hele linjen"
1132
1133 #: src/compose.c:614
1134 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete to end of line"
1135 msgstr "/_Endre/A_vansert/Slett til linjeslutt"
1136
1137 #: src/compose.c:620
1138 msgid "/_Edit/_Wrap current paragraph"
1139 msgstr "/_Endre/Bryt rader i gjeldene _avsnitt"
1140
1141 #: src/compose.c:622
1142 msgid "/_Edit/Wrap all long _lines"
1143 msgstr "/_Endre/Bryt alle _lange linjer"
1144
1145 #: src/compose.c:624
1146 msgid "/_Edit/Aut_o wrapping"
1147 msgstr "/_Endre/Aut_omatisk linjebryting"
1148
1149 #: src/compose.c:626
1150 msgid "/_Edit/Edit with e_xternal editor"
1151 msgstr "/_Endre/Rediger i ekstern tekstbehandler"
1152
1153 #: src/compose.c:629
1154 msgid "/_Spelling"
1155 msgstr "/Stave_kontroll"
1156
1157 #: src/compose.c:630
1158 msgid "/_Spelling/_Check all or check selection"
1159 msgstr "/Stave_kontroll/_Kontroller utvalg eller hele teksten"
1160
1161 #: src/compose.c:632
1162 msgid "/_Spelling/_Highlight all misspelled words"
1163 msgstr "/Stave_kontroll/Vis feilstavelser bakover"
1164
1165 #: src/compose.c:634
1166 msgid "/_Spelling/Check _backwards misspelled word"
1167 msgstr "/Stave_kontroll/Kontroller _bakover"
1168
1169 #: src/compose.c:636
1170 msgid "/_Spelling/_Forward to next misspelled word"
1171 msgstr "/Stave_kontroll/Frem til neste feilstavede ord"
1172
1173 #: src/compose.c:639
1174 msgid "/_Options"
1175 msgstr "/_Brukervalg"
1176
1177 #: src/compose.c:640
1178 msgid "/_Options/Privacy System"
1179 msgstr "/_Brukervalg/Privatliv"
1180
1181 #: src/compose.c:641
1182 msgid "/_Options/Privacy System/None"
1183 msgstr "/_Brukervalg/Privatliv/Intet"
1184
1185 #: src/compose.c:642
1186 msgid "/_Options/Si_gn"
1187 msgstr "/_Brukervalg/_Signatur"
1188
1189 #: src/compose.c:643
1190 msgid "/_Options/_Encrypt"
1191 msgstr "/_Brukervalg/_Kryptering"
1192
1193 #: src/compose.c:644 src/compose.c:651 src/compose.c:653 src/compose.c:655
1194 msgid "/_Options/---"
1195 msgstr "/_Brukervalg/---"
1196
1197 #: src/compose.c:645
1198 msgid "/_Options/_Priority"
1199 msgstr "/_Brukervalg/_Prioritet"
1200
1201 #: src/compose.c:646
1202 msgid "/_Options/Priority/_Highest"
1203 msgstr "/_Brukervalg/_Prioritet/_Høyest"
1204
1205 #: src/compose.c:647
1206 msgid "/_Options/Priority/Hi_gh"
1207 msgstr "/_Brukervalg/_Prioritet/H_øy"
1208
1209 #: src/compose.c:648
1210 msgid "/_Options/Priority/_Normal"
1211 msgstr "/_Brukervalg/_Prioritet/_Normal"
1212
1213 #: src/compose.c:649
1214 msgid "/_Options/Priority/Lo_w"
1215 msgstr "/_Brukervalg/_Prioritet/_Lav"
1216
1217 #: src/compose.c:650
1218 msgid "/_Options/Priority/_Lowest"
1219 msgstr "/_Brukervalg/_Prioritet/Laves_t"
1220
1221 #: src/compose.c:652
1222 msgid "/_Options/_Request Return Receipt"
1223 msgstr "/_Brukervalg/Be om retur_kvitteringer"
1224
1225 #: src/compose.c:654
1226 msgid "/_Options/Remo_ve references"
1227 msgstr "/_Brukervalg/Fjern _referanser"
1228
1229 #: src/compose.c:661
1230 msgid "/_Options/Character _encoding"
1231 msgstr "/_Brukervalg/Tegn_koding"
1232
1233 #: src/compose.c:662
1234 msgid "/_Options/Character _encoding/_Automatic"
1235 msgstr "/_Brukervalg/Tegn_koding/_Automatisk"
1236
1237 #: src/compose.c:664 src/compose.c:670 src/compose.c:678 src/compose.c:682
1238 #: src/compose.c:688 src/compose.c:692 src/compose.c:698 src/compose.c:702
1239 #: src/compose.c:712 src/compose.c:716 src/compose.c:726 src/compose.c:730
1240 msgid "/_Options/Character _encoding/---"
1241 msgstr "/_Brukervalg/Tegn_koding/---"
1242
1243 #: src/compose.c:666
1244 msgid "/_Options/Character _encoding/7bit ascii (US-ASC_II)"
1245 msgstr "/_Brukervalg/Tegn_koding/7 bits ascii (US-ASC_II)"
1246
1247 #: src/compose.c:668
1248 msgid "/_Options/Character _encoding/Unicode (_UTF-8)"
1249 msgstr "/_Brukervalg/Tegn_koding/Unicode (_UTF-8)"
1250
1251 #: src/compose.c:672
1252 msgid "/_Options/Character _encoding/Western European (ISO-8859-_1)"
1253 msgstr "/_Brukervalg/Tegn_koding/Vesteuropeisk (ISO-8859-_1)"
1254
1255 #: src/compose.c:674
1256 msgid "/_Options/Character _encoding/Western European (ISO-8859-15)"
1257 msgstr "/_Brukervalg/Tegn_koding/Vesteuropeisk (ISO-8859-15)"
1258
1259 #: src/compose.c:676
1260 #, fuzzy
1261 msgid "/_Options/Character _encoding/Western European (Windows-1252)"
1262 msgstr "/_Vis/Tegn_koding/Vesteuropeisk (Windows-1252)"
1263
1264 #: src/compose.c:680
1265 msgid "/_Options/Character _encoding/Central European (ISO-8859-_2)"
1266 msgstr "/_Brukervalg/Tegn_koding/Sentraleuropeisk (ISO-8859-_2)"
1267
1268 #: src/compose.c:684
1269 msgid "/_Options/Character _encoding/_Baltic (ISO-8859-13)"
1270 msgstr "/_Brukervalg/Tegn_koding/_Baltisk (ISO-8859-13)"
1271
1272 #: src/compose.c:686
1273 msgid "/_Options/Character _encoding/Baltic (ISO-8859-_4)"
1274 msgstr "/_Brukervalg/Tegn_koding/Baltisk (ISO-8859-_4)"
1275
1276 #: src/compose.c:690
1277 msgid "/_Options/Character _encoding/Greek (ISO-8859-_7)"
1278 msgstr "/_Brukervalg/Tegn_koding/Gresk (ISO-8859-_7)"
1279
1280 #: src/compose.c:694
1281 msgid "/_Options/Character _encoding/Hebrew (ISO-8859-_8)"
1282 msgstr "/_Brukervalg/Tegn_koding/Hebraisk (ISO-8859-8)"
1283
1284 #: src/compose.c:696
1285 msgid "/_Options/Character _encoding/Hebrew (Windows-1255)"
1286 msgstr "/_Brukervalg/Tegn_koding/Hebraisk (Windows-1255)"
1287
1288 #: src/compose.c:700
1289 msgid "/_Options/Character _encoding/Turkish (ISO-8859-_9)"
1290 msgstr "/_Brukervalg/Tegn_koding/Tyrkisk (ISO-8859-_9)"
1291
1292 #: src/compose.c:704
1293 msgid "/_Options/Character _encoding/Cyrillic (ISO-8859-_5)"
1294 msgstr "/_Brukervalg/Tegn_koding/Kyrillisk (ISO-8859-_5)"
1295
1296 #: src/compose.c:706
1297 msgid "/_Options/Character _encoding/Cyrillic (KOI8-_R)"
1298 msgstr "/_Brukervalg/Tegn_koding/Kyrillisk (KOI8-_R)"
1299
1300 #: src/compose.c:708
1301 msgid "/_Options/Character _encoding/Cyrillic (KOI8-U)"
1302 msgstr "/_Brukervalg/Tegn_koding/Kyrillisk (KOI8-U)"
1303
1304 #: src/compose.c:710
1305 msgid "/_Options/Character _encoding/Cyrillic (Windows-1251)"
1306 msgstr "/_Brukervalg/Tegn_koding/Kyrillisk (Windows-1251)"
1307
1308 #: src/compose.c:714
1309 msgid "/_Options/Character _encoding/Japanese (ISO-2022-_JP)"
1310 msgstr "/_Brukervalg/Tegn_koding/Japansk (ISO-2022-_JP)"
1311
1312 #: src/compose.c:718
1313 msgid "/_Options/Character _encoding/Simplified Chinese (_GB2312)"
1314 msgstr "/_Brukervalg/Tegn_koding/Forenklet kinesisk (_GB2312)"
1315
1316 #: src/compose.c:720
1317 msgid "/_Options/Character _encoding/Simplified Chinese (GBK)"
1318 msgstr "/_Brukervalg/Tegn_koding/Forenklet kinesisk (_GBK)"
1319
1320 #: src/compose.c:722
1321 msgid "/_Options/Character _encoding/Traditional Chinese (_Big5)"
1322 msgstr "/_Brukervalg/Tegn_koding/Tradisjonell kinesisk (_Big5)"
1323
1324 #: src/compose.c:724
1325 msgid "/_Options/Character _encoding/Traditional Chinese (EUC-_TW)"
1326 msgstr "/_Brukervalg/Tegn_koding/Tradisjonell kinesisk (EUC-_TW)"
1327
1328 #: src/compose.c:728
1329 msgid "/_Options/Character _encoding/Korean (EUC-_KR)"
1330 msgstr "/_Brukervalg/Tegn_koding/Koreansk (EUC-_KR)"
1331
1332 #: src/compose.c:732
1333 msgid "/_Options/Character _encoding/Thai (TIS-620)"
1334 msgstr "/_Brukervalg/Tegn_koding/Thai (TIS-620)"
1335
1336 #: src/compose.c:734
1337 msgid "/_Options/Character _encoding/Thai (Windows-874)"
1338 msgstr "/_Brukervalg/Tegn_koding/Thai (Windows-874)"
1339
1340 #: src/compose.c:738
1341 msgid "/_Tools/Show _ruler"
1342 msgstr "/_Verktøy/Vis linjal"
1343
1344 #: src/compose.c:739 src/messageview.c:294
1345 msgid "/_Tools/_Address book"
1346 msgstr "/_Verktøy/_Adressebok"
1347
1348 #: src/compose.c:740
1349 msgid "/_Tools/_Template"
1350 msgstr "/_Verktøy/_Maler"
1351
1352 #: src/compose.c:741 src/mainwindow.c:754 src/messageview.c:319
1353 msgid "/_Tools/Actio_ns"
1354 msgstr "/_Verktøy/_Handlinger"
1355
1356 #: src/compose.c:1437
1357 msgid "Fw: multiple emails"
1358 msgstr "Sv: flere eposter"
1359
1360 #: src/compose.c:1773
1361 msgid "Reply-To:"
1362 msgstr "Svar-til:"
1363
1364 #: src/compose.c:1776 src/compose.c:4987 src/compose.c:5671
1365 #: src/headerview.c:54
1366 msgid "Newsgroups:"
1367 msgstr "Njusgrupper:"
1368
1369 #: src/compose.c:1779
1370 msgid "Followup-To:"
1371 msgstr "Oppfølger-til:"
1372
1373 #: src/compose.c:2169
1374 msgid "Quote mark format error."
1375 msgstr "Feil format på kvoteringstegn."
1376
1377 #: src/compose.c:2185
1378 msgid "Message reply/forward format error."
1379 msgstr "Feil på tilsvars-/videresendingsformat."
1380
1381 #: src/compose.c:2726
1382 #, c-format
1383 msgid "File %s is empty."
1384 msgstr "Filen %s er tom."
1385
1386 #: src/compose.c:2730
1387 #, c-format
1388 msgid "Can't read %s."
1389 msgstr "Kan ikke lese %s."
1390
1391 #: src/compose.c:2757
1392 #, c-format
1393 msgid "Message: %s"
1394 msgstr "Melding: %s"
1395
1396 #: src/compose.c:3523
1397 msgid " [Edited]"
1398 msgstr " [Endret]"
1399
1400 #: src/compose.c:3529
1401 #, c-format
1402 msgid "%s - Compose message%s"
1403 msgstr "%s - Forfatt melding(er) (message%s)"
1404
1405 #: src/compose.c:3532
1406 #, fuzzy, c-format
1407 msgid "[no subject] - Compose message%s"
1408 msgstr "%s - Forfatt melding(er) (message%s)"
1409
1410 #: src/compose.c:3557 src/messageview.c:594
1411 msgid ""
1412 "Account for sending mail is not specified.\n"
1413 "Please select a mail account before sending."
1414 msgstr ""
1415 "Konto er ikke angitt for meldingen som skal sendes.\n"
1416 "Angi en konto før du går videre."
1417
1418 #: src/compose.c:3659 src/compose.c:3687 src/compose.c:3714
1419 #: src/prefs_account.c:1011 src/prefs_send.c:336 src/toolbar.c:387
1420 #: src/toolbar.c:434
1421 msgid "Send"
1422 msgstr "Send"
1423
1424 #: src/compose.c:3660
1425 msgid "The only recipient is the default CC address. Send anyway?"
1426 msgstr "Eneste mottaker er forvalgt CC-adresse. Send likevel?"
1427
1428 #: src/compose.c:3688
1429 msgid "The only recipient is the default BCC address. Send anyway?"
1430 msgstr "Eneste mottaker er forvalgt BCC-adresse. Send likevel?"
1431
1432 #: src/compose.c:3702
1433 msgid "Recipient is not specified."
1434 msgstr "Mottaker er ikke angitt."
1435
1436 #: src/compose.c:3715
1437 msgid "Subject is empty. Send it anyway?"
1438 msgstr "Overskrift ikke angitt. Send likevel?"
1439
1440 #: src/compose.c:3741
1441 msgid ""
1442 "Could not queue message for sending:\n"
1443 "\n"
1444 "Charset conversion failed."
1445 msgstr ""
1446 "Kunne ikke legge melding i kø for sending:\n"
1447 "\n"
1448 "Tegnsettkonvertering feilet."
1449
1450 #: src/compose.c:3744
1451 msgid ""
1452 "Could not queue message for sending:\n"
1453 "\n"
1454 "Signature failed."
1455 msgstr ""
1456 "Kunne ikke legge melding i kø for sending:\n"
1457 "\n"
1458 "Signatur feilet."
1459
1460 #: src/compose.c:3747
1461 #, c-format
1462 msgid ""
1463 "Could not queue message for sending:\n"
1464 "\n"
1465 "%s."
1466 msgstr ""
1467 "Kunne ikke legge melding i kø for sending:\n"
1468 "\n"
1469 "%s"
1470
1471 #: src/compose.c:3749
1472 msgid "Could not queue message for sending."
1473 msgstr "Kunne ikke legge melding i kø for sending"
1474
1475 #: src/compose.c:3764 src/compose.c:3793
1476 msgid ""
1477 "The message was queued but could not be sent.\n"
1478 "Use \"Send queued messages\" from the main window to retry."
1479 msgstr ""
1480 "Meldingen er lagt inn i køen, men kunne ikke sendes.\n"
1481 "Velg \\\"Send meldinger i køen\\\" fra hovedvinduet for å forsøke på nytt."
1482
1483 #: src/compose.c:4105
1484 #, c-format
1485 msgid ""
1486 "Can't convert the character encoding of the message \n"
1487 "to the specified %s charset.\n"
1488 "Send it as %s?"
1489 msgstr ""
1490 "Kan ikke konvertere meldingen til det angitte\n"
1491 "kodesettet %s.\n"
1492 "Send meldingen som %s?"
1493
1494 #: src/compose.c:4158
1495 #, c-format
1496 msgid ""
1497 "Line %d exceeds the line length limit (998 bytes).\n"
1498 "The contents of the message might be broken on the way to the delivery.\n"
1499 "\n"
1500 "Send it anyway?"
1501 msgstr ""
1502 "Linje %d overstiger maksimal linjelengde (998 byte)\n"
1503 "Innholdet av meldingen kan ødelegges under leveringen.\n"
1504 "\n"
1505 "Send likevel?"
1506
1507 #: src/compose.c:4335
1508 msgid "No account for sending mails available!"
1509 msgstr "Ingen konto tilgjengelig for å sende epost!"
1510
1511 #: src/compose.c:4345
1512 msgid "No account for posting news available!"
1513 msgstr "Ingen konto er tilgjengelig for å poste njus!"
1514
1515 #: src/compose.c:5070 src/headerview.c:52 src/summary_search.c:211
1516 msgid "From:"
1517 msgstr "Fra:"
1518
1519 #: src/compose.c:5121
1520 msgid "Mime type"
1521 msgstr "MIME-type"
1522
1523 #: src/compose.c:5127 src/compose.c:5358 src/mimeview.c:198
1524 #: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:330 src/prefs_summary_column.c:86
1525 #: src/summaryview.c:471
1526 msgid "Size"
1527 msgstr "Størrelse"
1528
1529 #: src/compose.c:5187
1530 msgid "Save Message to "
1531 msgstr "Lagre melding til "
1532
1533 #: src/compose.c:5209 src/editjpilot.c:289 src/editldap.c:479
1534 #: src/editvcard.c:202 src/export.c:190 src/import.c:196 src/importmutt.c:243
1535 #: src/importpine.c:243 src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:157
1536 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:347 src/prefs_account.c:1422
1537 #: src/prefs_account.c:1511 src/prefs_account.c:1911 src/prefs_spelling.c:244
1538 msgid "_Browse"
1539 msgstr "_Bla"
1540
1541 #: src/compose.c:5357 src/compose.c:6412
1542 msgid "MIME type"
1543 msgstr "MIME-type"
1544
1545 #: src/compose.c:5422 src/prefs_account.c:1662 src/prefs_customheader.c:201
1546 #: src/prefs_matcher.c:154
1547 msgid "Header"
1548 msgstr "Brevhode"
1549
1550 #: src/compose.c:5424
1551 msgid "Attachments"
1552 msgstr "Vedlegg"
1553
1554 #: src/compose.c:5426
1555 msgid "Others"
1556 msgstr "Andre"
1557
1558 #: src/compose.c:5441 src/headerview.c:55 src/prefs_template.c:209
1559 #: src/summary_search.c:225
1560 msgid "Subject:"
1561 msgstr "Overskrift:"
1562
1563 #: src/compose.c:5625 src/exphtmldlg.c:462 src/gtk/colorlabel.c:294
1564 #: src/gtk/gtkaspell.c:1617 src/gtk/gtkaspell.c:2280 src/prefs_account.c:637
1565 #: src/summaryview.c:4450
1566 msgid "None"
1567 msgstr "Ingen"
1568
1569 #: src/compose.c:5635
1570 #, c-format
1571 msgid ""
1572 "Spell checker could not be started.\n"
1573 "%s"
1574 msgstr ""
1575 "Stavekontroll kunne ikke startes.\n"
1576 "%s"
1577
1578 #: src/compose.c:5870
1579 #, c-format
1580 msgid ""
1581 "The privacy system '%s' cannot be loaded. You will not be able to sign or "
1582 "encrypt this message."
1583 msgstr ""
1584 "Systemet '%s' for fortrolighet kan ikke lastes. Du vil ikke kunne signere\n"
1585 "eller kryptere denne meldingen."
1586
1587 #: src/compose.c:6303
1588 msgid "Invalid MIME type."
1589 msgstr "Ugyldig MIME-type"
1590
1591 #: src/compose.c:6321
1592 msgid "File doesn't exist or is empty."
1593 msgstr "Filen eksisterer ikke, eller den er tom."
1594
1595 #: src/compose.c:6394
1596 msgid "Properties"
1597 msgstr "Egenskaper"
1598
1599 #: src/compose.c:6445
1600 msgid "Encoding"
1601 msgstr "Koding"
1602
1603 #: src/compose.c:6470
1604 msgid "Path"
1605 msgstr "Søkesti"
1606
1607 #: src/compose.c:6471 src/prefs_toolbar.c:1064
1608 msgid "File name"
1609 msgstr "Filnavn"
1610
1611 #: src/compose.c:6655
1612 #, c-format
1613 msgid ""
1614 "The external editor is still working.\n"
1615 "Force terminating the process?\n"
1616 "process group id: %d"
1617 msgstr ""
1618 "Den eksterne tekstbehandleren kjører fremdeles.\n"
1619 "Skal prosessen tvangsavbrytes?\n"
1620 "Prosessens gruppe id: %d"
1621
1622 #: src/compose.c:6697
1623 msgid "Compose: input from monitoring process\n"
1624 msgstr "Opprett: inndata fra overvåkende prosess\n"
1625
1626 #: src/compose.c:6982
1627 #, c-format
1628 msgid ""
1629 "Could not queue message:\n"
1630 "\n"
1631 "%s."
1632 msgstr ""
1633 "Kunne ikke legge melding i kø for sending:\n"
1634 "\n"
1635 "%s"
1636
1637 #: src/compose.c:7064
1638 msgid "Could not save draft."
1639 msgstr "Kunne ikke lagre utkast."
1640
1641 #: src/compose.c:7132 src/compose.c:7155
1642 msgid "Select file"
1643 msgstr "Velg fil"
1644
1645 #: src/compose.c:7168
1646 #, c-format
1647 msgid "File '%s' could not be read."
1648 msgstr "File '%s' kunne ikke leses."
1649
1650 #: src/compose.c:7170
1651 #, c-format
1652 msgid ""
1653 "File '%s' contained invalid characters\n"
1654 "for the current encoding, insertion may be incorrect."
1655 msgstr ""
1656 "Filen '%s' inneholder tegn som ikke er gyldig for\n"
1657 "gjeldende kodesett. Insatt fil kan ha fått feil."
1658
1659 #: src/compose.c:7218
1660 msgid "Discard message"
1661 msgstr "Kassér melding"
1662
1663 #: src/compose.c:7219
1664 msgid "This message has been modified. Discard it?"
1665 msgstr "Denne meldingen er endret. Skal den kasseres?"
1666
1667 #: src/compose.c:7220
1668 msgid "_Discard"
1669 msgstr "Kassér?"
1670
1671 #: src/compose.c:7220
1672 msgid "_Save to Drafts"
1673 msgstr "Lagre til Utkast"
1674
1675 #: src/compose.c:7264
1676 #, c-format
1677 msgid "Do you want to apply the template '%s' ?"
1678 msgstr "Vil du bruke smalen '%s'?"
1679
1680 #: src/compose.c:7266
1681 msgid "Apply template"
1682 msgstr "Benytt mal"
1683
1684 #: src/compose.c:7267
1685 msgid "_Replace"
1686 msgstr "_Erstatt"
1687
1688 #: src/compose.c:7267
1689 msgid "_Insert"
1690 msgstr "Sett _inn"
1691
1692 #: src/crash.c:142
1693 #, c-format
1694 msgid "Sylpheed-Claws process (%ld) received signal %ld"
1695 msgstr "Sylpheed prosess (%ld) mottok signal %ld"
1696
1697 #: src/crash.c:188
1698 msgid "Sylpheed-Claws has crashed"
1699 msgstr "Sylpdeed-Claws har krasjet"
1700
1701 #: src/crash.c:204
1702 #, c-format
1703 msgid ""
1704 "%s.\n"
1705 "Please file a bug report and include the information below."
1706 msgstr ""
1707 "%s.\n"
1708 "Vennligst send inn en feilrapport med informasjonen under."
1709
1710 #: src/crash.c:209
1711 msgid "Debug log"
1712 msgstr "Debug logg"
1713
1714 #: src/crash.c:246
1715 msgid "Close"
1716 msgstr "Lukk"
1717
1718 #: src/crash.c:251
1719 msgid "Save..."
1720 msgstr "Lagre..."
1721
1722 #: src/crash.c:256
1723 msgid "Create bug report"
1724 msgstr "Opprett en feilrapport"
1725
1726 #: src/crash.c:303
1727 msgid "Save crash information"
1728 msgstr "Lagre krasjinformasjon"
1729
1730 #: src/editaddress.c:153
1731 msgid "Add New Person"
1732 msgstr "Legg til ny person"
1733
1734 #: src/editaddress.c:154
1735 msgid "Edit Person Details"
1736 msgstr "Endre persondetaljer"
1737
1738 #: src/editaddress.c:316
1739 msgid "An E-Mail address must be supplied."
1740 msgstr "En epostadresse må angis."
1741
1742 #: src/editaddress.c:490
1743 msgid "A Name and Value must be supplied."
1744 msgstr "Et navn og en verdi må angis."
1745
1746 #: src/editaddress.c:560
1747 msgid "Edit Person Data"
1748 msgstr "Endre persondata"
1749
1750 #: src/editaddress.c:671 src/expldifdlg.c:508 src/exporthtml.c:799
1751 #: src/ldif.c:858
1752 msgid "Display Name"
1753 msgstr "Vist navn"
1754
1755 #: src/editaddress.c:677 src/editaddress.c:681 src/ldif.c:866
1756 msgid "Last Name"
1757 msgstr "Etternavn"
1758
1759 #: src/editaddress.c:678 src/editaddress.c:680 src/ldif.c:862
1760 msgid "First Name"
1761 msgstr "Fornavn"
1762
1763 #: src/editaddress.c:683
1764 msgid "Nickname"
1765 msgstr "Kallenavn"
1766
1767 #: src/editaddress.c:759 src/editaddress.c:807 src/editgroup.c:280
1768 #: src/expldifdlg.c:521 src/exporthtml.c:638 src/exporthtml.c:802
1769 #: src/ldif.c:874
1770 msgid "E-Mail Address"
1771 msgstr "Epostadresse"
1772
1773 #: src/editaddress.c:760 src/editaddress.c:816
1774 msgid "Alias"
1775 msgstr "Alias"
1776
1777 #: src/editaddress.c:954 src/editaddress.c:1011 src/prefs_customheader.c:218
1778 #: src/prefs_matcher.c:490
1779 msgid "Value"
1780 msgstr "Verdi"
1781
1782 #: src/editaddress.c:1070
1783 msgid "User Data"
1784 msgstr "Brukerdata"
1785
1786 #: src/editaddress.c:1071
1787 msgid "E-Mail Addresses"
1788 msgstr "Epostadresser"
1789
1790 #: src/editaddress.c:1072
1791 msgid "Other Attributes"
1792 msgstr "Andre attributter"
1793
1794 #: src/editbook.c:113
1795 msgid "File appears to be Ok."
1796 msgstr "Filen ser ut til å være i orden."
1797
1798 #: src/editbook.c:116
1799 msgid "File does not appear to be a valid address book format."
1800 msgstr "Filen ser ikke ut til å være på et gyldig adressebokformat."
1801
1802 #: src/editbook.c:119 src/editjpilot.c:203 src/editvcard.c:107
1803 msgid "Could not read file."
1804 msgstr "Kunne ikke lese fil."
1805
1806 #: src/editbook.c:153 src/editbook.c:266
1807 msgid "Edit Addressbook"
1808 msgstr "Endre adressebok"
1809
1810 #: src/editbook.c:182 src/editjpilot.c:277 src/editvcard.c:190
1811 msgid " Check File "
1812 msgstr " Kontroller fil "
1813
1814 #: src/editbook.c:187 src/editjpilot.c:282 src/editvcard.c:195
1815 #: src/importmutt.c:236 src/importpine.c:236 src/prefs_account.c:1879
1816 msgid "File"
1817 msgstr "Fil"
1818
1819 #: src/editbook.c:285
1820 msgid "Add New Addressbook"
1821 msgstr "Ny adressebok"
1822
1823 #: src/editgroup.c:103
1824 msgid "A Group Name must be supplied."
1825 msgstr "Et gruppenavn må angis"
1826
1827 #: src/editgroup.c:286
1828 msgid "Edit Group Data"
1829 msgstr "Endre gruppedata"
1830
1831 #: src/editgroup.c:314 src/exporthtml.c:635
1832 msgid "Group Name"
1833 msgstr "Gruppnavn"
1834
1835 #: src/editgroup.c:333
1836 msgid "Addresses in Group"
1837 msgstr "Adresser i gruppe"
1838
1839 #: src/editgroup.c:335
1840 msgid " -> "
1841 msgstr ""
1842
1843 #: src/editgroup.c:362
1844 msgid " <- "
1845 msgstr ""
1846
1847 #: src/editgroup.c:364
1848 msgid "Available Addresses"
1849 msgstr "Tilgjengelige adresser"
1850
1851 #: src/editgroup.c:425
1852 msgid "Move E-Mail Addresses to or from Group with arrow buttons"
1853 msgstr "Flytt epostadresser til eller fra gruppe med piltastene"
1854
1855 #: src/editgroup.c:473
1856 msgid "Edit Group Details"
1857 msgstr "Endre gruppedetaljer"
1858
1859 #: src/editgroup.c:476
1860 msgid "Add New Group"
1861 msgstr "Legg til ny gruppe"
1862
1863 #: src/editgroup.c:526
1864 msgid "Edit folder"
1865 msgstr "Endre folder"
1866
1867 #: src/editgroup.c:526
1868 msgid "Input the new name of folder:"
1869 msgstr "Angi nytt navn på folderen:"
1870
1871 #: src/editgroup.c:529 src/foldersel.c:532 src/imap_gtk.c:133 src/mh_gtk.c:127
1872 msgid "New folder"
1873 msgstr "Ny folder"
1874
1875 #: src/editgroup.c:530 src/foldersel.c:533 src/mh_gtk.c:128
1876 msgid "Input the name of new folder:"
1877 msgstr "Angi navnet på den nye folderen:"
1878
1879 #: src/editjpilot.c:200
1880 msgid "File does not appear to be JPilot format."
1881 msgstr "Filen ser ikke ut til å være på JPilot formatet."
1882
1883 #: src/editjpilot.c:212
1884 msgid "Select JPilot File"
1885 msgstr "Velg JPilot fil"
1886
1887 #: src/editjpilot.c:248 src/editjpilot.c:378
1888 msgid "Edit JPilot Entry"
1889 msgstr "Endre JPilotfelt"
1890
1891 #: src/editjpilot.c:294
1892 msgid "Additional e-Mail address item(s)"
1893 msgstr "Ytterlige epostadresse objekt(er)"
1894
1895 #: src/editjpilot.c:385
1896 msgid "Add New JPilot Entry"
1897 msgstr "Nytt JPilot-felt"
1898
1899 #: src/editldap_basedn.c:143
1900 msgid "Edit LDAP - Select Search Base"
1901 msgstr "Endre LDAP - Velg søkedatabase"
1902
1903 #: src/editldap_basedn.c:163 src/editldap.c:413
1904 msgid "Hostname"
1905 msgstr "Tjenernavn"
1906
1907 #: src/editldap_basedn.c:173 src/editldap.c:432 src/ssl_manager.c:107
1908 msgid "Port"
1909 msgstr "Post"
1910
1911 #: src/editldap_basedn.c:183 src/editldap.c:461
1912 msgid "Search Base"
1913 msgstr "Søk i database"
1914
1915 #: src/editldap_basedn.c:204
1916 msgid "Available Search Base(s)"
1917 msgstr "Tilgjengelig(e) søkedatabase(r) "
1918
1919 #: src/editldap_basedn.c:294
1920 msgid "Could not read Search Base(s) from server - please set manually"
1921 msgstr "Kunne ikke finne søkedatabase(r) på tjeneren - angi dette manuelt "
1922
1923 #: src/editldap_basedn.c:298 src/editldap.c:267
1924 msgid "Could not connect to server"
1925 msgstr "Kunne ikke koble til tjeneren"
1926
1927 #: src/editldap.c:148
1928 msgid "A Name must be supplied."
1929 msgstr "Angi et navn."
1930
1931 #: src/editldap.c:160
1932 msgid "A Hostname must be supplied for the server."
1933 msgstr "Angi tjenerens maskinnavn"
1934
1935 #: src/editldap.c:173
1936 msgid "At least one LDAP search attribute should be supplied."
1937 msgstr "Minst en LDAP søkeattributt må angis"
1938
1939 #: src/editldap.c:264
1940 msgid "Connected successfully to server"
1941 msgstr "Koblet til tjeneren"
1942
1943 #: src/editldap.c:315 src/editldap.c:967
1944 msgid "Edit LDAP Server"
1945 msgstr "Endre LDAP-tjener"
1946
1947 #: src/editldap.c:408
1948 msgid "A name that you wish to call the server."
1949 msgstr "Et kallenavn vil gi denne tjeneren."
1950
1951 #: src/editldap.c:423
1952 msgid ""
1953 "This is the hostname of the server. For example, \"ldap.mydomain.com\" may "
1954 "be appropriate for the \"mydomain.com\" organization. An IP address may also "
1955 "be used. You may specify \"localhost\" if running an LDAP server on the same "
1956 "computer as Sylpheed-Claws."
1957 msgstr ""
1958 "Dette er maskinnavnet på tjeneren. Navnet \\\"ldap.mittdomene.no\\\" kan\n"
1959 "for eksempel være gyldig for \\\"mittdomene.no\\\". En IP-adresse kan også\n"
1960 "brukes. Kjører LDAP-tjeneren på samme maskin som Sylpheed-Claws kan du \n"
1961 "angi \\\"localhost\\\". Kontakt IT-ansvarlige for nærmere informasjon."
1962
1963 #: src/editldap.c:447
1964 msgid "The port number that the server listens on. Port 389 is the default."
1965 msgstr "Portnummeret tjeneren lytter på. Port 389 er standardverdien."
1966
1967 #: src/editldap.c:451
1968 msgid " Check Server "
1969 msgstr " Kontroller tjener "
1970
1971 #: src/editldap.c:456
1972 msgid "Press this button to test the connection to the server."
1973 msgstr "Klikk denne knappen for å teste tilkoblingen mot tjeneren."
1974
1975 #: src/editldap.c:471
1976 msgid ""
1977 "This specifies the name of the directory to be searched on the server. "
1978 "Examples include:\n"
1979 "  dc=sylpheed,dc=org\n"
1980 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
1981 "  o=Organization Name,c=Country\n"
1982 msgstr ""
1983 "Dette angir navnet på katalogen som skal søkes i på tjeneren.\n"
1984 "Eksempler:\n"
1985 " dc=sylpheed,cd=org\n"
1986 " ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
1987 " o=Organization Name,c=Country\n"
1988
1989 #: src/editldap.c:484
1990 msgid ""
1991 "Press this button to lookup the name of available directory names on the "
1992 "server."
1993 msgstr ""
1994 "Klikk denne knappen for å lete etter tilgjengelige katalognavn på tjeneren."
1995
1996 #: src/editldap.c:535
1997 msgid "Search Attributes"
1998 msgstr "Søkeattributter"
1999
2000 #: src/editldap.c:545
2001 msgid ""
2002 "A list of LDAP attribute names that should be searched when attempting to "
2003 "find a name or address."
2004 msgstr ""
2005 "En liste med LDAP-attributtnavn som skal søkes når man leter etter navn "
2006 "eller adresser."
2007
2008 #: src/editldap.c:549
2009 msgid " Defaults "
2010 msgstr " Standardverdier "
2011
2012 #: src/editldap.c:554
2013 msgid ""
2014 "This resets the attribute names to a default value that should find most "
2015 "names and addresses during a name or address search process."
2016 msgstr ""
2017 "Dette nullstiller attributtnavnene til standardverdier som burde finne\n"
2018 "de fleste navn og adresser ved et navne- eller adressesøk."
2019
2020 #: src/editldap.c:561
2021 msgid "Max Query Age (secs)"
2022 msgstr "Maksimal alder på søk (sekunder)"
2023
2024 #: src/editldap.c:577
2025 msgid ""
2026 "This defines the maximum period of time (in seconds) that an address search "
2027 "result is valid for address completion purposes. Search results are stored "
2028 "in a cache until this period of time has passed and then retired. This will "
2029 "improve the response time when attempting to search for the same name or "
2030 "address on subsequent address completion requests. The cache will be "
2031 "searched in preference to performing a new server search request. The "
2032 "default value of 600 seconds (10 minutes), should be sufficient for most "
2033 "servers. A larger value will reduce the search time for subsequent searches. "
2034 "This is useful for servers that have slow response times at the expense of "
2035 "more memory to cache results."
2036 msgstr ""
2037 "Dette angir den maksimale tidsperioden (i sekunder) resultatet av et\n"
2038 "adressesøk skal anses for å være gyldig ved automatisk fullføring av\n"
2039 "adresser. Resultatene mellomlagres inntil denne tidsperioden har passer.\n"
2040 "Dette gir bedre respons når man søker etter samme navn ved bruk av \n"
2041 "mekanismen for automatisk fullføring av adresser. Mellomlagret prioriteres\n"
2042 "før nye oppslag mot tjeneren, og standardverdien på 600 sekunder\n"
2043 "(10 min.) bør fungere greit på de fleste tjenere. Høyere verdier vil være\n"
2044 "gunstig ved søk mot tjenere med høy responstid, men da på bekostning av\n"
2045 "minnet som brukes til mellomlagring."
2046
2047 #: src/editldap.c:595
2048 msgid "Include server in dynamic search"
2049 msgstr "Inkluder tjeneren i dynamiske søk"
2050
2051 #: src/editldap.c:601
2052 msgid ""
2053 "Check this option to include this server for dynamic searches when using "
2054 "address completion."
2055 msgstr ""
2056 "Huk av for dette valget for å ta med tjeneren i dynamiske søk når\n"
2057 "funksjonen for automatisk adressefullføring brukes."
2058
2059 #: src/editldap.c:608
2060 msgid "Match names 'containing' search term"
2061 msgstr "Treff på navn som 'inneholder' søkestrengen"
2062
2063 #: src/editldap.c:614
2064 msgid ""
2065 "Searches for names and addresses can be performed either using \"begins-with"
2066 "\" or \"contains\" search term. Check this option to perform a \"contains\" "
2067 "search; this type of search usually takes longer to complete. Note that for "
2068 "performance reasons, address completion uses \"begins-with\" for all "
2069 "searches against other address interfaces."
2070 msgstr ""
2071 "Søk etter navn og adresser kan enten utføres på treff som \\\"begynner-med\\"
2072 "\"\n"
2073 "eller \\\"inneholder\\\" søkestrengen. Huk av for dette valget for et\n"
2074 "\\\"inneholder\\\" søk; Dette tar normalt litt lengre tid. Merk at søk\n"
2075 "adressefullføring bruker av ytelsesårsaker bruker \\\"begynner-med\\\" for\n"
2076 "andre søkemetoder."
2077
2078 #: src/editldap.c:669
2079 msgid "Bind DN"
2080 msgstr "Bind DN"
2081
2082 #: src/editldap.c:679
2083 msgid ""
2084 "The LDAP user account name to be used to connect to the server. This is "
2085 "usually only used for protected servers. This name is typically formatted "
2086 "as: \"cn=user,dc=sylpheed,dc=com\". This is usually left empty when "
2087 "performing a search."
2088 msgstr ""
2089 "Brukernavn som skal brukes ved tilkobling mot LDAP-tjeneren. Dette er\n"
2090 "normalt på formen \\\"cn=bruker,dc=sylpheed,dc=com\\\", og brukes kun på\n"
2091 "beskyttede tjenere. Normalt vil dette være tomt."
2092
2093 #: src/editldap.c:687
2094 msgid "Bind Password"
2095 msgstr "LDAP bind passord"
2096
2097 #: src/editldap.c:698
2098 msgid "The password to be used when connecting as the \"Bind DN\" user."
2099 msgstr "Passordet som brukes ved tilkobling som \\\"Bind DN\\\" brukeren."
2100
2101 #: src/editldap.c:704
2102 msgid "Timeout (secs)"
2103 msgstr "Tidsavbrudd (sek.)"
2104
2105 #: src/editldap.c:719
2106 msgid "The timeout period in seconds."
2107 msgstr "Antall sekunder før en oppkobling avbrytes."
2108
2109 #: src/editldap.c:723
2110 msgid "Maximum Entries"
2111 msgstr "Maksimum antall felt"
2112
2113 #: src/editldap.c:738
2114 msgid ""
2115 "The maximum number of entries that should be returned in the search result."
2116 msgstr "Maksimalt antall felt som skal returneres i et søkeresultater."
2117
2118 #: src/editldap.c:754 src/prefs_account.c:1007
2119 msgid "Basic"
2120 msgstr "Grunnleggende"
2121
2122 #: src/editldap.c:755
2123 msgid "Search"
2124 msgstr "Søk"
2125
2126 #: src/editldap.c:756 src/gtk/quicksearch.c:385
2127 msgid "Extended"
2128 msgstr "Ekspandert"
2129
2130 #: src/editldap.c:972
2131 msgid "Add New LDAP Server"
2132 msgstr "Ny LDAP-tjener"
2133
2134 #: src/editvcard.c:104
2135 msgid "File does not appear to be vCard format."
2136 msgstr "Filen ser ikke ut til å være i gyldig vKort format."
2137
2138 #: src/editvcard.c:116
2139 msgid "Select vCard File"
2140 msgstr "Angi vKort fil"
2141
2142 #: src/editvcard.c:161 src/editvcard.c:266
2143 msgid "Edit vCard Entry"
2144 msgstr "Endre vKort objekt"
2145
2146 #: src/editvcard.c:271
2147 msgid "Add New vCard Entry"
2148 msgstr "Nytt vKort objekt"
2149
2150 #: src/exphtmldlg.c:112
2151 msgid "Please specify output directory and file to create."
2152 msgstr "Angi utkatalog og fil som skal opprettes."
2153
2154 #: src/exphtmldlg.c:115
2155 msgid "Select stylesheet and formatting."
2156 msgstr "Angi stilsett og formattering."
2157
2158 #: src/exphtmldlg.c:118 src/expldifdlg.c:117
2159 msgid "File exported successfully."
2160 msgstr "Fil eksportert ok."
2161
2162 #: src/exphtmldlg.c:183
2163 #, c-format
2164 msgid ""
2165 "HTML Output Directory '%s'\n"
2166 "does not exist. OK to create new directory?"
2167 msgstr ""
2168 "HTML utkatalog '%s'\n"
2169 "finnes ikke. Opprett ny katalog?"
2170
2171 #: src/exphtmldlg.c:186 src/expldifdlg.c:193
2172 msgid "Create Directory"
2173 msgstr "Ny katalog"
2174
2175 #: src/exphtmldlg.c:195
2176 #, c-format
2177 msgid ""
2178 "Could not create output directory for HTML file:\n"
2179 "%s"
2180 msgstr ""
2181 "Kunne ikke opprette utkatalog for HTML-fil:\n"
2182 "%s"
2183
2184 #: src/exphtmldlg.c:197 src/expldifdlg.c:204
2185 msgid "Failed to Create Directory"
2186 msgstr "Kune ikke opprette katalog"
2187
2188 #: src/exphtmldlg.c:244
2189 msgid "Error creating HTML file"
2190 msgstr "Feil ved opprettelse av HTML-fil"
2191
2192 #: src/exphtmldlg.c:330
2193 msgid "Select HTML output file"
2194 msgstr "Angi HTML-utfil."
2195
2196 #: src/exphtmldlg.c:394
2197 msgid "HTML Output File"
2198 msgstr "HTML-utfil"
2199
2200 #: src/exphtmldlg.c:403 src/expldifdlg.c:415 src/export.c:196 src/import.c:202
2201 #: src/importldif.c:682
2202 msgid "B_rowse"
2203 msgstr "Bla"
2204
2205 #: src/exphtmldlg.c:455
2206 msgid "Stylesheet"
2207 msgstr "Stilsett"
2208
2209 #: src/exphtmldlg.c:468 src/prefs_summaries.c:352 src/prefs_summaries.c:662
2210 msgid "Default"
2211 msgstr "Standardverdi"
2212
2213 #: src/exphtmldlg.c:474 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:130
2214 msgid "Full"
2215 msgstr "Fullt navn"
2216
2217 #: src/exphtmldlg.c:480
2218 msgid "Custom"
2219 msgstr "Tilpasset brevhode"
2220
2221 #: src/exphtmldlg.c:486
2222 msgid "Custom-2"
2223 msgstr "Tilpasset brevhode 2"
2224
2225 #: src/exphtmldlg.c:492
2226 msgid "Custom-3"
2227 msgstr "Tilpasset brevhode 3"
2228
2229 #: src/exphtmldlg.c:498
2230 msgid "Custom-4"
2231 msgstr "Tilpasset brevhode 4"
2232
2233 #: src/exphtmldlg.c:512
2234 msgid "Full Name Format"
2235 msgstr "Format for fullt navn"
2236
2237 #: src/exphtmldlg.c:519
2238 msgid "First Name, Last Name"
2239 msgstr "Fornavn, Etternavn"
2240
2241 #: src/exphtmldlg.c:525
2242 msgid "Last Name, First Name"
2243 msgstr "Etternav, Fornavn"
2244
2245 #: src/exphtmldlg.c:539
2246 msgid "Color Banding"
2247 msgstr "Farge Banding"
2248
2249 #: src/exphtmldlg.c:545
2250 msgid "Format E-Mail Links"
2251 msgstr "Format for epostlenker"
2252
2253 #: src/exphtmldlg.c:551
2254 msgid "Format User Attributes"
2255 msgstr "Format for brukerattributter"
2256
2257 #: src/exphtmldlg.c:606 src/expldifdlg.c:636 src/importldif.c:919
2258 msgid "File Name :"
2259 msgstr "Filnavn: "
2260
2261 #: src/exphtmldlg.c:616
2262 msgid "Open with Web Browser"
2263 msgstr "Åpne nettleser"
2264
2265 #: src/exphtmldlg.c:648
2266 msgid "Export Address Book to HTML File"
2267 msgstr "Eksportér adressefil til HTML"
2268
2269 #: src/exphtmldlg.c:714 src/expldifdlg.c:735 src/importldif.c:1026
2270 msgid "File Info"
2271 msgstr "Filinfo"
2272
2273 #: src/exphtmldlg.c:715
2274 msgid "Format"
2275 msgstr "Format"
2276
2277 #: src/expldifdlg.c:111
2278 msgid "Please specify output directory and LDIF filename to create."
2279 msgstr "Angi utkatalog of LDIF-filnavn for ny fil."
2280
2281 #: src/expldifdlg.c:114
2282 msgid "Specify parameters to format distinguished name."
2283 msgstr "Angi parameter for distinguished name formattering."
2284
2285 #: src/expldifdlg.c:190
2286 #, c-format
2287 msgid ""
2288 "LDIF Output Directory '%s'\n"
2289 "does not exist. OK to create new directory?"
2290 msgstr ""
2291 "LDIF utkatalog '%s'\n"
2292 "eksisterer ikke. Opprett ny katalog?"
2293
2294 #: src/expldifdlg.c:202
2295 #, c-format
2296 msgid ""
2297 "Could not create output directory for LDIF file:\n"
2298 "%s"
2299 msgstr ""
2300 "Kunne ikke opprette utkatalog for LDIF-fil:\n"
2301 "%s"
2302
2303 #: src/expldifdlg.c:247
2304 msgid "Suffix was not supplied"
2305 msgstr "Suffiks ikke angitt"
2306
2307 #: src/expldifdlg.c:249
2308 msgid ""
2309 "A suffix is required if data is to be used for an LDAP server. Are you sure "
2310 "you wish to proceed without a suffix?"
2311 msgstr ""
2312 "Et suffiks bør angis dersom filen skal brukes på en LDAP-tjener. Er du\n"
2313 "sikker på at du vil fortsette uten suffiks?"
2314
2315 #: src/expldifdlg.c:267
2316 msgid "Error creating LDIF file"
2317 msgstr "Feil ved opprettelse av LDIF-fil"
2318
2319 #: src/expldifdlg.c:342
2320 msgid "Select LDIF output file"
2321 msgstr "Angi LDIF-utfil"
2322
2323 #: src/expldifdlg.c:406
2324 msgid "LDIF Output File"
2325 msgstr "LDIF-utfil"
2326
2327 #: src/expldifdlg.c:467
2328 msgid "Suffix"
2329 msgstr "Sufiks"
2330
2331 #: src/expldifdlg.c:479
2332 msgid ""
2333 "The suffix is used to create a \"Distinguished Name\" (or DN) for an LDAP "
2334 "entry. Examples include:\n"
2335 "  dc=sylpheed,dc=org\n"
2336 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
2337 "  o=Organization Name,c=Country\n"
2338 msgstr ""
2339 "Suffikset brukes til å opprette et \"Distinguished Name\" (eller DN) for et\n"
2340 "LDAP element. Eksempel:\n"
2341 " dc=cylpheed,dc=org\n"
2342 " ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
2343 " o=Organization Name,c=Country\n"
2344
2345 #: src/expldifdlg.c:488
2346 msgid "Relative DN"
2347 msgstr "Relativ DN"
2348
2349 #: src/expldifdlg.c:495
2350 msgid "Unique ID"
2351 msgstr "Unik ID"
2352
2353 #: src/expldifdlg.c:503
2354 msgid ""
2355 "The address book Unique ID is used to create a DN that is formatted similar "
2356 "to:\n"
2357 "  uid=102376,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
2358 msgstr ""
2359 "Adressebokens Unik-ID brukes til å lage en DN som er formattert lik denne:\n"
2360 "  uid=102376,ou=people,dc=cylpheed,dc=org"
2361
2362 #: src/expldifdlg.c:516
2363 msgid ""
2364 "The address book Display Name is used to create a DN that is formatted "
2365 "similar to:\n"
2366 "  cn=John Doe,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
2367 msgstr ""
2368 "Adressebokens Vis Navn brukes til å lage en DN som er formattert lik denne:\n"
2369 "  cn=John Doe,ou=people,dc=cylpheed,dc=org"
2370
2371 #: src/expldifdlg.c:529
2372 msgid ""
2373 "The first E-Mail Address belonging to a person is used to create a DN that "
2374 "is formatted similar to:\n"
2375 "  mail=john.doe@domain.com,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
2376 msgstr ""
2377 "Første epostadresse som tilhører en person brukes til å lage en DN som\n"
2378 "er formattert lik denne:\n"
2379 " mail=John.Doe@domain.com,ou=people,dc=cylpheed,dc=org"
2380
2381 #: src/expldifdlg.c:543
2382 msgid ""
2383 "The LDIF file contains several data records that are usually loaded into an "
2384 "LDAP server. Each data record in the LDIF file is uniquely identified by a "
2385 "\"Distinguished Name\" (or DN). The suffix is appended to the \"Relative "
2386 "Distinguished Name\" (or RDN) to create the DN. Please select one of the "
2387 "available RDN options that will be used to create the DN."
2388 msgstr ""
2389 "LDIF-filen inneholder data-objekter som normalt lastes inn på en LDAP-\n"
2390 "tjener. Hvert objekt i LDIF-filen identifiseres med et unikt\n"
2391 "\"Distinguished Name\" (eller DN). Suffikset legges til alle\n"
2392 "\"Relative Distinguished Name\" (eller RDN) som utgjør selve DN'en. Angi\n"
2393 "en av de tilgjengelige RDN'ene som skal brukes ved opprettelse av DN'er."
2394
2395 #: src/expldifdlg.c:556
2396 msgid "Use DN attribute if present in data"
2397 msgstr "Bruk DN attributt dersom tilgjengelig i data"
2398
2399 #: src/expldifdlg.c:563
2400 msgid ""
2401 "The addressbook may contain entries that were previously imported from an "
2402 "LDIF file. The \"Distinguished Name\" (DN) user attribute, if present in the "
2403 "address book data, may be used in the exported LDIF file. The RDN selected "
2404 "above will be used if the DN user attribute is not found."
2405 msgstr ""
2406 "Adresseboken kan inneholde objekter tidligere importert fra en LDIF-fil.\n"
2407 "\"Distinguished Name\" (DN) attributten kan, dersom den er tilgjengelig i\n"
2408 "adresseboken, brukes i den eksporterte LDIF-filen. RDN'en valgt over\n"
2409 "vil brukes dersom DN attributten ikke finnes."
2410
2411 #: src/expldifdlg.c:574
2412 msgid "Exclude record if no E-Mail Address"
2413 msgstr "Ekskluder objektet om epostadresse mangler"
2414
2415 #: src/expldifdlg.c:581
2416 msgid ""
2417 "An addressbook may contain entries without E-Mail Addresses. Check this "
2418 "option to ignore these records."
2419 msgstr ""
2420 "En adressebok kan inneholde objekter uten epostadresse. Huk av for dette\n"
2421 "valget for å ignorere disse."
2422
2423 #: src/expldifdlg.c:669
2424 msgid "Export Address Book to LDIF File"
2425 msgstr "Eksportér adressebok til LDIF-fil..."
2426
2427 #: src/expldifdlg.c:736
2428 msgid "Distguished Name"
2429 msgstr "Distinguished Name"
2430
2431 #: src/export.c:143
2432 msgid "Export"
2433 msgstr "Eksportér"
2434
2435 #: src/export.c:162
2436 msgid "Specify target folder and mbox file."
2437 msgstr "Angi målkatalog og mboxfil."
2438
2439 #: src/export.c:172
2440 msgid "Source dir:"
2441 msgstr "Kildekatalog:"
2442
2443 #: src/export.c:177
2444 msgid "Exporting file:"
2445 msgstr "Eksporterer fil:"
2446
2447 #: src/export.c:235
2448 msgid "Select exporting file"
2449 msgstr "Velg eksportfil"
2450
2451 #: src/exporthtml.c:805
2452 msgid "Full Name"
2453 msgstr "Fullt navn"
2454
2455 #: src/exporthtml.c:809 src/importldif.c:1027
2456 msgid "Attributes"
2457 msgstr "Attributter"
2458
2459 #: src/exporthtml.c:1010
2460 msgid "Sylpheed-Claws Address Book"
2461 msgstr "Sylpheed-Claws Adressebok"
2462
2463 #: src/exporthtml.c:1124 src/exportldif.c:601
2464 msgid "Name already exists but is not a directory."
2465 msgstr "Navnet finnes allerede, men det er ikke en katalog."
2466
2467 #: src/exporthtml.c:1127 src/exportldif.c:604
2468 msgid "No permissions to create directory."
2469 msgstr "Har ikke tilgang til å opprette katalog."
2470
2471 #: src/exporthtml.c:1130 src/exportldif.c:607
2472 msgid "Name is too long."
2473 msgstr "Navnet er for langt."
2474
2475 #: src/exporthtml.c:1133 src/exportldif.c:610
2476 msgid "Not specified."
2477 msgstr "Ikke angitt."
2478
2479 #: src/folder.c:1219 src/foldersel.c:350
2480 msgid "Inbox"
2481 msgstr "Innboks"
2482
2483 #: src/folder.c:1223 src/foldersel.c:354
2484 msgid "Sent"
2485 msgstr "Send"
2486
2487 #: src/folder.c:1227 src/foldersel.c:358
2488 msgid "Queue"
2489 msgstr "Kø"
2490
2491 #: src/folder.c:1231 src/foldersel.c:362 src/toolbar.c:362 src/toolbar.c:395
2492 #: src/toolbar.c:483
2493 msgid "Trash"
2494 msgstr "Søppel"
2495
2496 #: src/folder.c:1235 src/foldersel.c:366
2497 msgid "Drafts"
2498 msgstr "Utkast"
2499
2500 #: src/folder.c:1493
2501 #, c-format
2502 msgid "Processing (%s)...\n"
2503 msgstr "Prosesserer (%s)...\n"
2504
2505 #: src/folder.c:1840 src/inc.c:624
2506 msgid "Filtering messages...\n"
2507 msgstr "Filtrerer melding...\n"
2508
2509 #: src/folder.c:2321
2510 #, c-format
2511 msgid "Fetching all messages in %s ...\n"
2512 msgstr "Henter alle meldinger i %s...\n"
2513
2514 #: src/folder.c:2609
2515 #, c-format
2516 msgid "Moving %s to %s...\n"
2517 msgstr "Flyttar %s til %s...\n"
2518
2519 #: src/folder.c:3512
2520 msgid "Processing messages..."
2521 msgstr "Prosesserer meldinger..."
2522
2523 #: src/foldersel.c:218
2524 msgid "Select folder"
2525 msgstr "Angi folder"
2526
2527 #: src/foldersel.c:534 src/imap_gtk.c:137 src/mh_gtk.c:129
2528 msgid "NewFolder"
2529 msgstr "NyFolder"
2530
2531 #: src/foldersel.c:542 src/imap_gtk.c:143 src/mh_gtk.c:135 src/mh_gtk.c:238
2532 #, c-format
2533 msgid "'%c' can't be included in folder name."
2534 msgstr "'%c' kan ikke inkluderes i et foldernavn."
2535
2536 #: src/foldersel.c:552 src/imap_gtk.c:153 src/imap_gtk.c:202 src/mh_gtk.c:145
2537 #: src/mh_gtk.c:245
2538 #, c-format
2539 msgid "The folder '%s' already exists."
2540 msgstr "Folderen '%s' finnes allerede."
2541
2542 #: src/foldersel.c:559 src/imap_gtk.c:159 src/mh_gtk.c:151
2543 #, c-format
2544 msgid "Can't create the folder '%s'."
2545 msgstr "Kan ikke opprette folderen '%s'."
2546
2547 #: src/folderview.c:281
2548 msgid "/Mark all re_ad"
2549 msgstr "/Marker alt som l_est"
2550
2551 #: src/folderview.c:282
2552 msgid "/_Search folder..."
2553 msgstr "/_Søk i folder..."
2554
2555 #: src/folderview.c:284
2556 msgid "/Process_ing..."
2557 msgstr "/Pr_osesserer..."
2558
2559 #: src/folderview.c:288
2560 msgid "/------"
2561 msgstr ""
2562
2563 #: src/folderview.c:289
2564 msgid "/Empty _trash..."
2565 msgstr "/Tøm S_øppel..."
2566
2567 #: src/folderview.c:431 src/gtk/icon_legend.c:59 src/prefs_actions.c:440
2568 #: src/prefs_filtering_action.c:577 src/prefs_folder_column.c:80
2569 #: src/prefs_matcher.c:726
2570 msgid "New"
2571 msgstr "Ny"
2572
2573 #: src/folderview.c:432 src/gtk/icon_legend.c:60 src/prefs_folder_column.c:81
2574 msgid "Unread"
2575 msgstr "Ulest"
2576
2577 #: src/folderview.c:433 src/summaryview.c:472
2578 msgid "#"
2579 msgstr "#"
2580
2581 #: src/folderview.c:660
2582 msgid "Setting folder info..."
2583 msgstr "Setter folderinformasjon..."
2584
2585 #: src/folderview.c:713
2586 msgid "Mark all as read"
2587 msgstr "Marker alt som lest"
2588
2589 #: src/folderview.c:714
2590 msgid "Do you really want to mark all mails in this folder as read ?"
2591 msgstr "Vil du virkelig merke all epost i denne folderen som lest?"
2592
2593 #: src/folderview.c:937 src/mainwindow.c:3234 src/setup.c:90
2594 #, c-format
2595 msgid "Scanning folder %s%c%s ..."
2596 msgstr "Ser igjennom folder %s%c%s ...\""
2597
2598 #: src/folderview.c:941 src/mainwindow.c:3239 src/setup.c:95
2599 #, c-format
2600 msgid "Scanning folder %s ..."
2601 msgstr "Ser igjennom folder %s ..."
2602
2603 #: src/folderview.c:959
2604 msgid "Rebuild folder tree"
2605 msgstr "Gjenopprett lokalt foldertre"
2606
2607 #: src/folderview.c:960
2608 msgid ""
2609 "Rebuilding the folder tree will remove local caches. Do you want to continue?"
2610 msgstr ""
2611 "Ved å gjenopprette foldertreet vil lokale mellomlager fjernes. Ønsker du å "
2612 "fortsette?"
2613
2614 #: src/folderview.c:970
2615 msgid "Rebuilding folder tree..."
2616 msgstr "Oppdaterer forldertre..."
2617
2618 #: src/folderview.c:972
2619 msgid "Scanning folder tree..."
2620 msgstr "Ser igjennom foldertre..."
2621
2622 #: src/folderview.c:1062
2623 msgid "Checking for new messages in all folders..."
2624 msgstr "Ser etter nye meldinger i alle foldere..."
2625
2626 #: src/folderview.c:1885
2627 #, c-format
2628 msgid "Opening Folder %s..."
2629 msgstr "Åpner folder %s..."
2630
2631 #: src/folderview.c:1897
2632 msgid "Folder could not be opened."
2633 msgstr "Folder kunne ikke åpnes."
2634
2635 #: src/folderview.c:2044 src/mainwindow.c:1714
2636 msgid "Empty trash"
2637 msgstr "Tøm Søppel"
2638
2639 #: src/folderview.c:2045
2640 msgid "Delete all messages in trash?"
2641 msgstr "Tøm søppelbøtta?"
2642
2643 #: src/folderview.c:2127
2644 #, c-format
2645 msgid "Do you really want to make folder '%s' a sub-folder of '%s' ?"
2646 msgstr "Vil du virkelig flytte folder '%s' til en underfolder av '%s'?"
2647
2648 #: src/folderview.c:2130
2649 msgid "Move folder"
2650 msgstr "Flytt folder"
2651
2652 #: src/folderview.c:2142
2653 #, c-format
2654 msgid "Moving %s to %s..."
2655 msgstr "Flyttar %s til %s..."
2656
2657 #: src/folderview.c:2171
2658 msgid "Source and destination are the same."
2659 msgstr "Kilde og mål er identiske."
2660
2661 #: src/folderview.c:2174
2662 msgid "Can't move a folder to one of its children."
2663 msgstr "Kan ikke flytte en folder til en av sine egne underfolderene."
2664
2665 #: src/folderview.c:2177
2666 msgid "Folder moving cannot be done between different mailboxes."
2667 msgstr "Kan ikke flytte foldere mellom forskjellige postkasser."
2668
2669 #: src/folderview.c:2180
2670 msgid "Move failed!"
2671 msgstr "Flytting feilet!"
2672
2673 #: src/folderview.c:2216
2674 #, c-format
2675 msgid "Processing configuration for folder %s"
2676 msgstr "Prosesserer brukervalg for folder %s"
2677
2678 #: src/gedit-print.c:146 src/messageview.c:1343 src/summaryview.c:3689
2679 #: src/toolbar.c:175
2680 msgid "Print"
2681 msgstr "Skriv ut"
2682
2683 #: src/gedit-print.c:244
2684 #, fuzzy
2685 msgid "Preparing pages..."
2686 msgstr "Prosesserer meldinger..."
2687
2688 #: src/gedit-print.c:271
2689 #, c-format
2690 msgid "Rendering page %d of %d..."
2691 msgstr ""
2692
2693 #: src/gedit-print.c:273
2694 #, c-format
2695 msgid "Printing page %d of %d..."
2696 msgstr ""
2697
2698 #: src/gedit-print.c:295
2699 #, fuzzy
2700 msgid "Print preview"
2701 msgstr "Forhåndsvisning"
2702
2703 #: src/gedit-print.c:451
2704 msgid "Page %N of %Q"
2705 msgstr ""
2706
2707 #: src/grouplistdialog.c:173
2708 msgid "Newsgroup subscription"
2709 msgstr "Abonnement på njusgrupper"
2710
2711 #: src/grouplistdialog.c:189
2712 msgid "Select newsgroups for subscription:"
2713 msgstr "Angi njusgrupper for abonnement:"
2714
2715 #: src/grouplistdialog.c:195
2716 msgid "Find groups:"
2717 msgstr "Finn njusgrupper:"
2718
2719 #: src/grouplistdialog.c:203
2720 msgid " Search "
2721 msgstr " Søk "
2722
2723 #: src/grouplistdialog.c:215
2724 msgid "Newsgroup name"
2725 msgstr "Navn på njusgruppe"
2726
2727 #: src/grouplistdialog.c:216
2728 msgid "Messages"
2729 msgstr "Meldinger"
2730
2731 #: src/grouplistdialog.c:217
2732 msgid "Type"
2733 msgstr "Type"
2734
2735 #: src/grouplistdialog.c:346
2736 msgid "moderated"
2737 msgstr "moderert"
2738
2739 #: src/grouplistdialog.c:348
2740 msgid "readonly"
2741 msgstr "kun lesbar"
2742
2743 #: src/grouplistdialog.c:350
2744 msgid "unknown"
2745 msgstr "ukjent"
2746
2747 #: src/grouplistdialog.c:412
2748 msgid "Can't retrieve newsgroup list."
2749 msgstr "Kan ikke hente gruppeoversikt."
2750
2751 #: src/grouplistdialog.c:447 src/summaryview.c:1056
2752 msgid "Done."
2753 msgstr "Ferdig."
2754
2755 #: src/grouplistdialog.c:477
2756 #, c-format
2757 msgid "%d newsgroups received (%s read)"
2758 msgstr "%d njusgrupper mottatt (%s leste)"
2759
2760 #: src/gtk/about.c:79 src/textview.c:224
2761 msgid "/_Open with Web browser"
2762 msgstr "/_Åpne i nettleser"
2763
2764 #: src/gtk/about.c:80 src/textview.c:225
2765 msgid "/Copy this _link"
2766 msgstr "/Kopier denne _lenken"
2767
2768 #: src/gtk/about.c:124
2769 msgid "About Sylpheed-Claws"
2770 msgstr "Om Sylpheed-Claws"
2771
2772 #: src/gtk/about.c:185
2773 #, c-format
2774 msgid ""
2775 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
2776 "Operating System: %s %s (%s)"
2777 msgstr ""
2778 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
2779 "Operativsystem: %s %s (%s)"
2780
2781 #: src/gtk/about.c:192
2782 #, c-format
2783 msgid ""
2784 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
2785 "Operating System: %s"
2786 msgstr ""
2787 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
2788 "Operativsystem: %s"
2789
2790 #: src/gtk/about.c:199
2791 #, c-format
2792 msgid ""
2793 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
2794 "Operating System: unknown"
2795 msgstr ""
2796 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
2797 "Operativsystem: ukjent"
2798
2799 #: src/gtk/about.c:212
2800 #, c-format
2801 msgid ""
2802 "Compiled-in features:\n"
2803 "%s"
2804 msgstr ""
2805 "Innkompilerte egenskaper:\n"
2806 "%s"
2807
2808 #: src/gtk/about.c:255
2809 msgid ""
2810 "Copyright (C) 1999-2005 Hiroyuki Yamamoto <hiro-y@kcn.ne.jp>\n"
2811 "and the Sylpheed-Claws team"
2812 msgstr ""
2813
2814 #: src/gtk/about.c:298
2815 #, fuzzy
2816 msgid ""
2817 "Sylpheed-Claws is a lightweight, fast and highly-configurable e-mail "
2818 "client.\n"
2819 "\n"
2820 "For further information visit the Sylpheed-Claws website:\n"
2821 msgstr ""
2822 "Sylpeed-Claws er en lettkjørt, kjapp og gjennomkonfigurerbar epost-klient.\n"
2823 "\n"
2824 "For nærmere informasjon, gå til Sylpheed-Claws nettstedet, "
2825
2826 #: src/gtk/about.c:304
2827 #, fuzzy
2828 msgid ""
2829 "\n"
2830 "\n"
2831 "Sylpheed-Claws is free software released under the GPL license. If you wish "
2832 "to donate to the Sylpheed-Claws project you can do so at:\n"
2833 msgstr ""
2834 ".\n"
2835 "\n"
2836 "Sylpheed-Claws er fri programvare publisert under GPL lisensen. Dersom du "
2837 "ønsker\n"
2838 "å donere til Sylpheed-Claws prosjektet kan du gjøre dette på "
2839
2840 #: src/gtk/about.c:311
2841 msgid "\n"
2842 msgstr ""
2843
2844 #: src/gtk/about.c:322
2845 msgid "Info"
2846 msgstr "Info"
2847
2848 #: src/gtk/about.c:350
2849 msgid "The Sylpheed-Claws Team\n"
2850 msgstr "The Sylpheed Claws Laget\n"
2851
2852 #: src/gtk/about.c:367
2853 msgid ""
2854 "\n"
2855 "Previous team members\n"
2856 msgstr ""
2857 "\n"
2858 "Tidligere lagmedlemmer\n"
2859
2860 #: src/gtk/about.c:384
2861 msgid ""
2862 "\n"
2863 "The translation team\n"
2864 msgstr ""
2865 "\n"
2866 "Oversetterne\n"
2867
2868 #: src/gtk/about.c:401
2869 msgid ""
2870 "\n"
2871 "Documentation team\n"
2872 msgstr ""
2873 "\n"
2874 "Dokumentasjonslaget\n"
2875
2876 #: src/gtk/about.c:418
2877 msgid ""
2878 "\n"
2879 "Logo\n"
2880 msgstr ""
2881 "\n"
2882 "Logo\n"
2883
2884 #: src/gtk/about.c:435
2885 msgid ""
2886 "\n"
2887 "Icons\n"
2888 msgstr ""
2889 "\n"
2890 "Ikoner\n"
2891
2892 #: src/gtk/about.c:452
2893 msgid ""
2894 "\n"
2895 "Contributors\n"
2896 msgstr ""
2897 "\n"
2898 "Bidragsytere\n"
2899
2900 #: src/gtk/about.c:471
2901 msgid "Authors"
2902 msgstr "Forfattere"
2903
2904 #: src/gtk/about.c:491
2905 msgid ""
2906 "This program is free software; you can redistribute it and/or modify it "
2907 "under the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
2908 "Software Foundation; either version 2, or (at your option) any later "
2909 "version.\n"
2910 "\n"
2911 msgstr ""
2912 "Dette programmet er fri programvare; du kan redistribuere det og/eller endre "
2913 "det i henhold til vilkårene i GNU General Public License som publisert av "
2914 "the Free Software Foundation; Enten i henhold til versjon 2, eller (etter "
2915 "eget valg) en senere versjon.\n"
2916 "\n"
2917
2918 #: src/gtk/about.c:497
2919 msgid ""
2920 "This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
2921 "ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
2922 "FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for "
2923 "more details.\n"
2924 "\n"
2925 msgstr ""
2926 "Dette programmet distribueres med forhåpninger om at det vil være til nytte, "
2927 "men UTEN NOEN FORM FOR GARANTI: uten engang den impliserte garantien av "
2928 "SELGBARHET eller TIL ANVENDELSE FOR NOE SPESIELLT FORMÅL. Se GNU General "
2929 "Public License for flere detaljer.\n"
2930
2931 #: src/gtk/about.c:503
2932 msgid ""
2933 "You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
2934 "this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 "
2935 "Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA.\n"
2936 "\n"
2937 msgstr ""
2938 "Du skal ha mottat en kopi av GNU General Public License sammen med dette "
2939 "programmet; om ikke, så skriv til the Free Software Foundation, Inc., 51 "
2940 "Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA.\n"
2941 "\n"
2942
2943 #: src/gtk/about.c:517
2944 msgid ""
2945 "This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in "
2946 "the OpenSSL Toolkit ("
2947 msgstr ""
2948 "Dette produketet inkluderer programvare utvilket av OpenSSL Prosjektet for "
2949 "bruk i\n"
2950 "OpenSSL Vertøykassa ("
2951
2952 #: src/gtk/about.c:521
2953 #, fuzzy
2954 msgid ").\n"
2955 msgstr ""
2956 ").\n"
2957 "\n"
2958
2959 #: src/gtk/about.c:533
2960 msgid "License"
2961 msgstr "Lisens"
2962
2963 #: src/gtk/colorlabel.c:47
2964 msgid "Orange"
2965 msgstr "Oransje"
2966
2967 #: src/gtk/colorlabel.c:48
2968 msgid "Red"
2969 msgstr "Rød"
2970
2971 #: src/gtk/colorlabel.c:49
2972 msgid "Pink"
2973 msgstr "Rosa"
2974
2975 #: src/gtk/colorlabel.c:50
2976 msgid "Sky blue"
2977 msgstr "Himmelblå"
2978
2979 #: src/gtk/colorlabel.c:51
2980 msgid "Blue"
2981 msgstr "Blå"
2982
2983 #: src/gtk/colorlabel.c:52
2984 msgid "Green"
2985 msgstr "Grön"
2986
2987 #: src/gtk/colorlabel.c:53
2988 msgid "Brown"
2989 msgstr "Brun"
2990
2991 #: src/gtk/foldersort.c:141
2992 msgid "Set folder sortorder"
2993 msgstr "Angi sorteringsrrekkefølge for foldere"
2994
2995 #: src/gtk/foldersort.c:153
2996 msgid ""
2997 "Move folders up or down to change\n"
2998 "the sort order in the folderview"
2999 msgstr ""
3000 "Flytt foldere opp eller ned for å endre\n"
3001 "sorteringsrekkefølgen i foldervisningen"
3002
3003 #: src/gtk/foldersort.c:213
3004 msgid "Folders"
3005 msgstr "Foldere"
3006
3007 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:270
3008 #, fuzzy
3009 msgid "Configuration"
3010 msgstr "/_Konfigurasjon"
3011
3012 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:271
3013 #, fuzzy
3014 msgid "Configuration options for the print job"
3015 msgstr "Konfigurasjon fullført"
3016
3017 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:278
3018 #, fuzzy
3019 msgid "Source Buffer"
3020 msgstr "Kildekatalog:"
3021
3022 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:279
3023 msgid "GtkTextBuffer object to print"
3024 msgstr ""
3025
3026 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:285
3027 msgid "Tabs Width"
3028 msgstr ""
3029
3030 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:286
3031 msgid "Width in equivalent space characters of tabs"
3032 msgstr ""
3033
3034 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:293
3035 #, fuzzy
3036 msgid "Wrap Mode"
3037 msgstr "Normalt modus"
3038
3039 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:294
3040 #, fuzzy
3041 msgid "Word wrapping mode"
3042 msgstr "Linjebrytning"
3043
3044 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:301
3045 msgid "Highlight"
3046 msgstr ""
3047
3048 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:302
3049 msgid "Whether to print the document with highlighted syntax"
3050 msgstr ""
3051
3052 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:310
3053 #, fuzzy
3054 msgid "Font"
3055 msgstr "Skrifttyper"
3056
3057 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:311
3058 msgid "GnomeFont name to use for the document text (deprecated)"
3059 msgstr ""
3060
3061 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:318
3062 #, fuzzy
3063 msgid "Font Description"
3064 msgstr "Beskrivning"
3065
3066 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:319
3067 msgid "Font to use for the document text (e.g. \"Monospace 10\")"
3068 msgstr ""
3069
3070 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:326 src/gtk/gtksourceprintjob.c:334
3071 #, fuzzy
3072 msgid "Numbers Font"
3073 msgstr "Nummer"
3074
3075 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:327
3076 msgid "GnomeFont name to use for the line numbers (deprecated)"
3077 msgstr ""
3078
3079 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:335
3080 #, fuzzy
3081 msgid "Font description to use for the line numbers"
3082 msgstr "Vis vedleggsbeskrivelser (heller enn navn)"
3083
3084 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:342
3085 msgid "Print Line Numbers"
3086 msgstr ""
3087
3088 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:343
3089 msgid "Interval of printed line numbers (0 means no numbers)"
3090 msgstr ""
3091
3092 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:350
3093 #, fuzzy
3094 msgid "Print Header"
3095 msgstr "Brevhode"
3096
3097 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:351
3098 msgid "Whether to print a header in each page"
3099 msgstr ""
3100
3101 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:358
3102 msgid "Print Footer"
3103 msgstr ""
3104
3105 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:359
3106 msgid "Whether to print a footer in each page"
3107 msgstr ""
3108
3109 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:366
3110 msgid "Header and Footer Font"
3111 msgstr ""
3112
3113 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:367
3114 msgid "GnomeFont name to use for the header and footer (deprecated)"
3115 msgstr ""
3116
3117 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:374
3118 msgid "Header and Footer Font Description"
3119 msgstr ""
3120
3121 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:375
3122 msgid "Font to use for headers and footers (e.g. \"Monospace 10\")"
3123 msgstr ""
3124
3125 #: src/gtk/gtkaspell.c:596
3126 msgid "No dictionary selected."
3127 msgstr "Ingen ordliste angitt."
3128
3129 #: src/gtk/gtkaspell.c:817 src/gtk/gtkaspell.c:1800 src/gtk/gtkaspell.c:2076
3130 msgid "Normal Mode"
3131 msgstr "Normalt modus"
3132
3133 #: src/gtk/gtkaspell.c:819 src/gtk/gtkaspell.c:1806 src/gtk/gtkaspell.c:2087
3134 msgid "Bad Spellers Mode"
3135 msgstr "Modus for dårlige stavere"
3136
3137 #: src/gtk/gtkaspell.c:858
3138 msgid "Unknown suggestion mode."
3139 msgstr "Ukjent forslagmodus."
3140
3141 #: src/gtk/gtkaspell.c:1141
3142 msgid "No misspelled word found."
3143 msgstr "Fant ingen feilstavede ord."
3144
3145 #: src/gtk/gtkaspell.c:1489
3146 msgid "Replace unknown word"
3147 msgstr "Erstatt ukjent ord"
3148
3149 #: src/gtk/gtkaspell.c:1504
3150 #, c-format
3151 msgid "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Replace \"%s\" with: </span>"
3152 msgstr "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Erstatt \"%s\" med: </span>"
3153
3154 #: src/gtk/gtkaspell.c:1549
3155 msgid ""
3156 "Holding down Control key while pressing Enter\n"
3157 "will learn from mistake.\n"
3158 msgstr ""
3159 "Hold inne CTRL-tasten mens du trykker linjeskift\n"
3160 "for å lære fra en feil.\n"
3161
3162 #: src/gtk/gtkaspell.c:1794 src/gtk/gtkaspell.c:2065
3163 msgid "Fast Mode"
3164 msgstr "Hurtigmodus"
3165
3166 #: src/gtk/gtkaspell.c:1901
3167 #, c-format
3168 msgid "\"%s\" unknown in %s"
3169 msgstr "\"%s\" ukjent i %s"
3170
3171 #: src/gtk/gtkaspell.c:1915
3172 msgid "Accept in this session"
3173 msgstr "Godta i denne sessjonen"
3174
3175 #: src/gtk/gtkaspell.c:1925
3176 msgid "Add to personal dictionary"
3177 msgstr "Legg til i personlig ordliste"
3178
3179 #: src/gtk/gtkaspell.c:1935
3180 msgid "Replace with..."
3181 msgstr "Erstatt med..."
3182
3183 #: src/gtk/gtkaspell.c:1948
3184 #, c-format
3185 msgid "Check with %s"
3186 msgstr "Kontroller med %s"
3187
3188 #: src/gtk/gtkaspell.c:1970
3189 msgid "(no suggestions)"
3190 msgstr "(ingen forslag)"
3191
3192 #: src/gtk/gtkaspell.c:1981 src/gtk/gtkaspell.c:2139
3193 msgid "More..."
3194 msgstr "Mer..."
3195
3196 #: src/gtk/gtkaspell.c:2041
3197 #, c-format
3198 msgid "Dictionary: %s"
3199 msgstr "Ordliste: %s"
3200
3201 #: src/gtk/gtkaspell.c:2054
3202 #, c-format
3203 msgid "Use alternate (%s)"
3204 msgstr "Bruk alternativ (%s)"
3205
3206 #: src/gtk/gtkaspell.c:2102 src/prefs_spelling.c:172
3207 msgid "Check while typing"
3208 msgstr "Kontroller mens du skriver"
3209
3210 #: src/gtk/gtkaspell.c:2118
3211 msgid "Change dictionary"
3212 msgstr "Bytt ordliste"
3213
3214 #: src/gtk/gtkaspell.c:2251
3215 #, c-format
3216 msgid ""
3217 "The spell checker could not change dictionary.\n"
3218 "%s"
3219 msgstr ""
3220 "Stavekontrollen kunne ikke endre ordliste.\n"
3221 "%s"
3222
3223 #: src/gtk/icon_legend.c:61
3224 #, fuzzy
3225 msgid "Has been replied to"
3226 msgstr "Send scar til: "
3227
3228 #: src/gtk/icon_legend.c:62
3229 #, fuzzy
3230 msgid "Has been forwarded"
3231 msgstr "ved videresending"
3232
3233 #: src/gtk/icon_legend.c:63
3234 #, fuzzy
3235 msgid "Has attachment(s)"
3236 msgstr "Vedlegg"
3237
3238 #: src/gtk/icon_legend.c:64
3239 msgid "Digitally signed"
3240 msgstr ""
3241
3242 #: src/gtk/icon_legend.c:65
3243 msgid "Encrypted"
3244 msgstr ""
3245
3246 #: src/gtk/icon_legend.c:66
3247 #, fuzzy
3248 msgid "Signed and has attachment(s)"
3249 msgstr "Send videre som vedlegg"
3250
3251 #: src/gtk/icon_legend.c:67
3252 #, fuzzy
3253 msgid "Encrypted and has attachment(s)"
3254 msgstr "Send videre som vedlegg"
3255
3256 #: src/gtk/icon_legend.c:68
3257 #, fuzzy
3258 msgid "Marked"
3259 msgstr "Marker"
3260
3261 #: src/gtk/icon_legend.c:69 src/inc.c:577 src/prefs_summary_column.c:89
3262 msgid "Locked"
3263 msgstr "Låst"
3264
3265 #: src/gtk/icon_legend.c:70
3266 #, fuzzy
3267 msgid "In an ignored thread"
3268 msgstr "Ignorer tråd"
3269
3270 #: src/gtk/icon_legend.c:102
3271 #, fuzzy
3272 msgid "Icon Legend"
3273 msgstr "Ikontekst"
3274
3275 #: src/gtk/icon_legend.c:120
3276 msgid ""
3277 "<span weight=\"bold\">The following icons are used to show the status of a "
3278 "message:</span>"
3279 msgstr ""
3280
3281 #: src/gtk/inputdialog.c:165
3282 #, c-format
3283 msgid "Input password for %s on %s:"
3284 msgstr "Skriv in passord for %s på %s:"
3285
3286 #: src/gtk/inputdialog.c:167
3287 msgid "Input password"
3288 msgstr "Skriv in passord"
3289
3290 #: src/gtk/logwindow.c:87
3291 msgid "Protocol log"
3292 msgstr "Protokol logg"
3293
3294 #: src/gtk/logwindow.c:319
3295 msgid "Clear _Log"
3296 msgstr "Nullstill _logg"
3297
3298 #: src/gtk/pluginwindow.c:129
3299 msgid ""
3300 "\n"
3301 "\n"
3302 "Version: "
3303 msgstr ""
3304
3305 #: src/gtk/pluginwindow.c:157
3306 msgid "Select Plugin to load"
3307 msgstr "Velg programtillegg som skal lastes"
3308
3309 #: src/gtk/pluginwindow.c:165
3310 #, fuzzy, c-format
3311 msgid ""
3312 "The following error occured while loading the plugin:\n"
3313 "%s\n"
3314 msgstr ""
3315 "Feil oppstod ved sending av meldingen:\n"
3316 "%s"
3317
3318 #: src/gtk/pluginwindow.c:241 src/gtk/pluginwindow.c:388
3319 #: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:221
3320 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:75
3321 #: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:463
3322 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:456
3323 msgid "Plugins"
3324 msgstr "Programtillegg"
3325
3326 #: src/gtk/pluginwindow.c:272 src/prefs_summaries.c:210
3327 msgid "Description"
3328 msgstr "Beskrivning"
3329
3330 #: src/gtk/pluginwindow.c:296
3331 #, fuzzy
3332 msgid "Load Plugin..."
3333 msgstr "Last programtillegg"
3334
3335 #: src/gtk/pluginwindow.c:301
3336 msgid "Unload Plugin"
3337 msgstr "Last ut programtillegg"
3338
3339 #: src/gtk/prefswindow.c:527
3340 msgid "Page Index"
3341 msgstr "Sideindeks"
3342
3343 #: src/gtk/progressdialog.c:141 src/prefs_account.c:742
3344 #: src/prefs_filtering_action.c:374
3345 msgid "Account"
3346 msgstr "Konto"
3347
3348 #: src/gtk/progressdialog.c:149 src/gtk/sslcertwindow.c:121
3349 #: src/prefs_summary_column.c:80
3350 msgid "Status"
3351 msgstr "Status"
3352
3353 #: src/gtk/quicksearch.c:233
3354 msgid "all messages"
3355 msgstr "alle meldinger"
3356
3357 #: src/gtk/quicksearch.c:234
3358 msgid "messages whose age is greater than #"
3359 msgstr "meldinger eldre enn #"
3360
3361 #: src/gtk/quicksearch.c:235
3362 msgid "messages whose age is less than #"
3363 msgstr "meldinger yngre enn #"
3364
3365 #: src/gtk/quicksearch.c:236
3366 msgid "messages which contain S in the message body"
3367 msgstr "meldinger som inneholder S i meldingskroppen"
3368
3369 #: src/gtk/quicksearch.c:237
3370 msgid "messages which contain S in the whole message"
3371 msgstr "meldinger som inneholder S i hele meldingen"
3372
3373 #: src/gtk/quicksearch.c:238
3374 msgid "messages carbon-copied to S"
3375 msgstr "meldinger som er cc: til S"
3376
3377 #: src/gtk/quicksearch.c:239
3378 msgid "message is either to: or cc: to S"
3379 msgstr "meldingen er enten to: eller cc: til S"
3380
3381 #: src/gtk/quicksearch.c:240
3382 msgid "deleted messages"
3383 msgstr "slettede meldinger"
3384
3385 #: src/gtk/quicksearch.c:241
3386 msgid "messages which contain S in the Sender field"
3387 msgstr "meldinger som inneholder S i Sender: feltet"
3388
3389 #: src/gtk/quicksearch.c:242
3390 msgid "true if execute \"S\" succeeds"
3391 msgstr "san om eksekvering \"S\" vellykket"
3392
3393 #: src/gtk/quicksearch.c:243
3394 msgid "messages originating from user S"
3395 msgstr "meldinger som originerer fra bruker S"
3396
3397 #: src/gtk/quicksearch.c:244
3398 msgid "forwarded messages"
3399 msgstr "videresendte meldinger"
3400
3401 #: src/gtk/quicksearch.c:245
3402 msgid "messages which contain header S"
3403 msgstr "meldinger som inneholder meldingshode S"
3404
3405 #: src/gtk/quicksearch.c:246
3406 msgid "messages which contain S in Message-ID header"
3407 msgstr "meldinger som inneholder S i Message-ID meldingshodet"
3408
3409 #: src/gtk/quicksearch.c:247
3410 msgid "messages which contain S in inreplyto header"
3411 msgstr "meldinger som inneholder S i in-reply-to meldingshodet"
3412
3413 #: src/gtk/quicksearch.c:248
3414 msgid "locked messages"
3415 msgstr "låste meldinger"
3416
3417 #: src/gtk/quicksearch.c:249
3418 msgid "messages which are in newsgroup S"
3419 msgstr "meldinger som er i njusgruppe S"
3420
3421 #: src/gtk/quicksearch.c:250
3422 msgid "new messages"
3423 msgstr "nye meldinger"
3424
3425 #: src/gtk/quicksearch.c:251
3426 msgid "old messages"
3427 msgstr "gamle meldinger"
3428
3429 #: src/gtk/quicksearch.c:252
3430 msgid "incomplete messages (not entirely downloaded)"
3431 msgstr "ukomplette meldinger (ikke fullstendig lastet ned)"
3432
3433 #: src/gtk/quicksearch.c:253
3434 msgid "messages which have been replied to"
3435 msgstr "meldinger det har blitt svart på"
3436
3437 #: src/gtk/quicksearch.c:254
3438 msgid "read messages"
3439 msgstr "leste meldinger"
3440
3441 #: src/gtk/quicksearch.c:255
3442 msgid "messages which contain S in subject"
3443 msgstr "meldinger som inneholder S i overskriften"
3444
3445 #: src/gtk/quicksearch.c:256
3446 msgid "messages whose score is equal to #"
3447 msgstr "meldinger hvis poen er lik #"
3448
3449 #: src/gtk/quicksearch.c:257
3450 msgid "messages whose score is greater than #"
3451 msgstr "meldinger hvis poeng er høyere enn #"
3452
3453 #: src/gtk/quicksearch.c:258
3454 msgid "messages whose score is lower than #"
3455 msgstr "meldinger hvis poeng er lavere enn #"
3456
3457 #: src/gtk/quicksearch.c:259
3458 msgid "messages whose size is equal to #"
3459 msgstr "meldinger hvis størrelse er lik #"
3460
3461 #: src/gtk/quicksearch.c:260
3462 msgid "messages whose size is greater than #"
3463 msgstr "meldinger hvis størrelse er større enn #"
3464
3465 #: src/gtk/quicksearch.c:261
3466 msgid "messages whose size is smaller than #"
3467 msgstr "meldinger hvis størrelse er mindre enn #"
3468
3469 #: src/gtk/quicksearch.c:262
3470 msgid "messages which have been sent to S"
3471 msgstr "meldinger som er sendt til S"
3472
3473 #: src/gtk/quicksearch.c:263
3474 msgid "marked messages"
3475 msgstr "merkede meldinger"
3476
3477 #: src/gtk/quicksearch.c:264
3478 msgid "unread messages"
3479 msgstr "uleste meldinger"
3480
3481 #: src/gtk/quicksearch.c:265
3482 msgid "messages which contain S in References header"
3483 msgstr "meldinger som inneholder S i Refererer meldingshodet"
3484
3485 #: src/gtk/quicksearch.c:266
3486 msgid "messages returning 0 when passed to command"
3487 msgstr "meldinger som returnerer 0 når sendt til kommando"
3488
3489 #: src/gtk/quicksearch.c:267
3490 msgid "messages which contain S in X-Label header"
3491 msgstr "meldinger som inneholder S i X-Label meldingshodet"
3492
3493 #: src/gtk/quicksearch.c:269
3494 msgid "logical AND operator"
3495 msgstr "logisk AND operator"
3496
3497 #: src/gtk/quicksearch.c:270
3498 msgid "logical OR operator"
3499 msgstr "logisk OR operator"
3500
3501 #: src/gtk/quicksearch.c:271
3502 msgid "logical NOT operator"
3503 msgstr "logist NOT operator"
3504
3505 #: src/gtk/quicksearch.c:272
3506 msgid "case sensitive search"
3507 msgstr "søk, og skill mellom store og små tegn"
3508
3509 #: src/gtk/quicksearch.c:274
3510 msgid "all filtering expressions are allowed"
3511 msgstr "alle filteruttrykk er tillatt"
3512
3513 #: src/gtk/quicksearch.c:282
3514 msgid "Extended Search symbols"
3515 msgstr "Utvidede søkesymboler"
3516
3517 #: src/gtk/quicksearch.c:373 src/prefs_filtering_action.c:1069
3518 #: src/prefs_matcher.c:150 src/prefs_matcher.c:1684
3519 #: src/prefs_summary_column.c:82 src/quote_fmt.c:47 src/summaryview.c:467
3520 msgid "Subject"
3521 msgstr "Overskrift"
3522
3523 #: src/gtk/quicksearch.c:377 src/prefs_filtering_action.c:1070
3524 #: src/prefs_matcher.c:151 src/prefs_matcher.c:1685
3525 #: src/prefs_summary_column.c:83 src/quote_fmt.c:42 src/summaryview.c:468
3526 msgid "From"
3527 msgstr "Fra"
3528
3529 #: src/gtk/quicksearch.c:381 src/prefs_filtering_action.c:1071
3530 #: src/prefs_matcher.c:151 src/prefs_matcher.c:1686
3531 #: src/prefs_summary_column.c:84 src/quote_fmt.c:48 src/summaryview.c:469
3532 msgid "To"
3533 msgstr "Til:"
3534
3535 #: src/gtk/quicksearch.c:392
3536 msgid "Recursive"
3537 msgstr "Rekursivt"
3538
3539 #: src/gtk/quicksearch.c:402
3540 msgid "Sticky"
3541 msgstr "Låst"
3542
3543 #: src/gtk/quicksearch.c:430
3544 #, fuzzy
3545 msgid " Clear "
3546 msgstr "Nullstill"
3547
3548 #: src/gtk/quicksearch.c:437
3549 msgid " ... "
3550 msgstr " ... "
3551
3552 #: src/gtk/quicksearch.c:446
3553 msgid "Quick search: edit filtering condition"
3554 msgstr ""
3555
3556 #: src/gtk/quicksearch.c:449
3557 #, fuzzy
3558 msgid " Extended Symbols... "
3559 msgstr "Utvidede symboler"
3560
3561 #: src/gtk/sslcertwindow.c:114 src/gtk/sslcertwindow.c:254
3562 #: src/gtk/sslcertwindow.c:308
3563 msgid "correct"
3564 msgstr "korrekt"
3565
3566 #: src/gtk/sslcertwindow.c:119
3567 msgid "Owner"
3568 msgstr "Eier"
3569
3570 #: src/gtk/sslcertwindow.c:120
3571 msgid "Signer"
3572 msgstr "Signer"
3573
3574 #: src/gtk/sslcertwindow.c:127 src/gtk/sslcertwindow.c:148
3575 #: src/prefs_filtering.c:266 src/prefs_themes.c:917
3576 msgid "Name: "
3577 msgstr "Navn:"
3578
3579 #: src/gtk/sslcertwindow.c:134 src/gtk/sslcertwindow.c:155
3580 msgid "Organization: "
3581 msgstr "Organisasjon: "
3582
3583 #: src/gtk/sslcertwindow.c:141 src/gtk/sslcertwindow.c:162
3584 msgid "Location: "
3585 msgstr "Lokasjon: "
3586
3587 #: src/gtk/sslcertwindow.c:169
3588 msgid "Fingerprint: "
3589 msgstr "Fingeravtrykk: "
3590
3591 #: src/gtk/sslcertwindow.c:175
3592 msgid "Signature status: "
3593 msgstr "Signaturseparator"
3594
3595 #: src/gtk/sslcertwindow.c:229
3596 #, c-format
3597 msgid "SSL certificate for %s"
3598 msgstr "SSL sertifikat for %s"
3599
3600 #: src/gtk/sslcertwindow.c:245
3601 #, c-format
3602 msgid ""
3603 "Certificate for %s is unknown.\n"
3604 "Do you want to accept it?"
3605 msgstr ""
3606 "Sertifikatet for %s er ukjent.\n"
3607 "Aksepter det likevel?"
3608
3609 #: src/gtk/sslcertwindow.c:256 src/gtk/sslcertwindow.c:310
3610 #, c-format
3611 msgid "Signature status: %s"
3612 msgstr "Signatur status: %s"
3613
3614 #: src/gtk/sslcertwindow.c:263
3615 msgid "_View certificate"
3616 msgstr "_Vis sertifikat"
3617
3618 #: src/gtk/sslcertwindow.c:268
3619 msgid "Unknown SSL Certificate"
3620 msgstr "Ukjent SSL sertifikat"
3621
3622 #: src/gtk/sslcertwindow.c:269 src/gtk/sslcertwindow.c:322
3623 msgid "_Accept and save"
3624 msgstr "Godta og lagre"
3625
3626 #: src/gtk/sslcertwindow.c:269 src/gtk/sslcertwindow.c:322
3627 msgid "_Cancel connection"
3628 msgstr "Avbryt oppkobling"
3629
3630 #: src/gtk/sslcertwindow.c:287
3631 msgid "New certificate:"
3632 msgstr "Nytt sertifikat:"
3633
3634 #: src/gtk/sslcertwindow.c:292
3635 msgid "Known certificate:"
3636 msgstr "Kjent sertifikat:"
3637
3638 #: src/gtk/sslcertwindow.c:299
3639 #, c-format
3640 msgid "Certificate for %s has changed. Do you want to accept it?"
3641 msgstr "Sertifikat for %s er endret. Aksepter det likevel?"
3642
3643 #: src/gtk/sslcertwindow.c:317
3644 msgid "_View certificates"
3645 msgstr "_Vis sertifikater"
3646
3647 #: src/gtk/sslcertwindow.c:321
3648 msgid "Changed SSL Certificate"
3649 msgstr "Endret SSL sertifikat"
3650
3651 #: src/headerview.c:197 src/summaryview.c:2461 src/summaryview.c:2466
3652 msgid "(No From)"
3653 msgstr "(Inget Fra)"
3654
3655 #: src/headerview.c:212 src/summaryview.c:2492 src/summaryview.c:2495
3656 msgid "(No Subject)"
3657 msgstr "(Inget Overskrift)"
3658
3659 #: src/image_viewer.c:288
3660 msgid "Filename:"
3661 msgstr "Filnavn:"
3662
3663 #: src/image_viewer.c:295
3664 msgid "Filesize:"
3665 msgstr "Filstørrelse:"
3666
3667 #: src/image_viewer.c:316
3668 msgid "Load Image"
3669 msgstr "Last bilde"
3670
3671 #: src/image_viewer.c:322
3672 msgid "Content-Type:"
3673 msgstr "Content-Type:"
3674
3675 #: src/imap.c:610
3676 msgid ""
3677 "\n"
3678 "\n"
3679 "CRAM-MD5 logins only work if libetpan has been compiled with SASL support "
3680 "and the CRAM-MD5 SASL plugin is installed."
3681 msgstr ""
3682 "\n"
3683 "\n"
3684 "CRAM-MD5 innlogging vil kun fungere dersom lietpan er kompilert med støtte "
3685 "for\n"
3686 "SASL, og CRAM-MD5 tillegget er installert."
3687
3688 #: src/imap.c:619
3689 #, c-format
3690 msgid "Connection to %s failed: login refused.%s"
3691 msgstr "Oppkobling mot %s feilet: innlogging avvist.%s"
3692
3693 #: src/imap.c:623
3694 #, c-format
3695 msgid "Connection to %s failed: login refused.%s\n"
3696 msgstr "Oppkobling mot %s feilet: innlogging avvist.%s\n"
3697
3698 #: src/imap.c:640
3699 #, c-format
3700 msgid "Connecting to %s failed"
3701 msgstr "Oppkobling til %s feilet"
3702
3703 #: src/imap.c:645 src/imap.c:648
3704 #, c-format
3705 msgid "IMAP4 connection to %s has been disconnected. Reconnecting...\n"
3706 msgstr "IMAP4-tilkobling til %s har avbrutt. Kobler til på nytt...\n"
3707
3708 #: src/imap.c:750 src/inc.c:755 src/news.c:260 src/send_message.c:271
3709 msgid "Insecure connection"
3710 msgstr "Usikker tilkobling"
3711
3712 #: src/imap.c:751 src/inc.c:756 src/news.c:261 src/send_message.c:272
3713 msgid ""
3714 "This connection is configured to be secured using SSL, but SSL is not "
3715 "available in this build of Sylpheed-Claws. \n"
3716 "\n"
3717 "Do you want to continue connecting to this server? The communication would "
3718 "not be secure."
3719 msgstr ""
3720 "Denne tilkoblingen er konfigurert for å sikres med SSL, men SSL er ikke\n"
3721 "tilgjengelig i denne kompileringen av Sylpheed-Claws.  \n"
3722 "\n"
3723 "Vil du fortsette tilkoblingen mot denne tjeneren?  Kommunikasjonen vil ikke\n"
3724 "være sikker."
3725
3726 #: src/imap.c:757 src/inc.c:762 src/news.c:267 src/send_message.c:278
3727 msgid "Con_tinue connecting"
3728 msgstr "Fortsett tilkobling"
3729
3730 #: src/imap.c:768
3731 #, c-format
3732 msgid "Connecting to IMAP4 server: %s..."
3733 msgstr "Kobler til mot IMAP4 tjener: %s..."
3734
3735 #: src/imap.c:800
3736 #, c-format
3737 msgid "Can't connect to IMAP4 server: %s:%d"
3738 msgstr "Kan ikke koble opp mot IMAP4 tjener: %s:%d"
3739
3740 #: src/imap.c:803
3741 #, c-format
3742 msgid "Can't connect to IMAP4 server: %s:%d\n"
3743 msgstr "Kan ikke koble opp mot IMAP4 tjener: %s:%d\n"
3744
3745 #: src/imap.c:832
3746 msgid "Can't start TLS session.\n"
3747 msgstr "Kan ikke starte TLS sessjon.\n"
3748
3749 #: src/imap.c:865
3750 #, c-format
3751 msgid "Connecting to IMAP4 server %s...\n"
3752 msgstr "Kobler til mot IMAP4 tjener: %s...\n"
3753
3754 #: src/imap.c:1036
3755 msgid "Adding messages..."
3756 msgstr "Legger til meldinger..."
3757
3758 #: src/imap.c:1162
3759 msgid "Copying messages..."
3760 msgstr "Kopierer meldinger..."
3761
3762 #: src/imap.c:1302
3763 msgid "can't set deleted flags\n"
3764 msgstr "kan ikke sette sletteflagg: %d\n"
3765
3766 #: src/imap.c:1308 src/imap.c:3551
3767 msgid "can't expunge\n"
3768 msgstr "kan ikke rense opp\n"
3769
3770 #: src/imap.c:1743
3771 msgid "can't create mailbox: LIST failed\n"
3772 msgstr "kan ikke opprette postboks: LIST feilet\n"
3773
3774 #: src/imap.c:1759
3775 msgid "can't create mailbox\n"
3776 msgstr "kan ikke opprette postboks\n"
3777
3778 #: src/imap.c:1840
3779 msgid "New folder name must not contain the namespace path separator"
3780 msgstr "Nytt foldernavn kan ikke inneholder sti-separator for navnerommet"
3781
3782 #: src/imap.c:1871
3783 #, c-format
3784 msgid "can't rename mailbox: %s to %s\n"
3785 msgstr "kan ikke endre navn på postboks: %s til %s\n"
3786
3787 #: src/imap.c:1935
3788 msgid "can't delete mailbox\n"
3789 msgstr "kan ikke slette postboks\n"
3790
3791 #: src/imap.c:2191
3792 msgid "LIST failed\n"
3793 msgstr "LIST feilet\n"
3794
3795 #: src/imap.c:2299
3796 #, c-format
3797 msgid "can't select folder: %s\n"
3798 msgstr "kan ikke velge folder: %s\n"
3799
3800 #: src/imap.c:2474
3801 msgid "IMAP4 authentication failed.\n"
3802 msgstr "IMAP4 autentisering feilet.\n"
3803
3804 #: src/imap.c:2661
3805 msgid "Fetching message..."
3806 msgstr "Henter melding..."
3807
3808 #: src/imap.c:2826
3809 #, c-format
3810 msgid "iconv cannot convert UTF-7 to %s\n"
3811 msgstr "iconv kan ikke konvertere UTF-7 til %s\n"
3812
3813 #: src/imap.c:2856
3814 #, c-format
3815 msgid "iconv cannot convert %s to UTF-7\n"
3816 msgstr "iconv kan ikke konvertere %s til UTF-7\n"
3817
3818 #: src/imap.c:2900
3819 msgid "iconv cannot convert UTF-8 to UTF-7\n"
3820 msgstr "iconv kan ikke konvertere UTF-8 til UTF-7\n"
3821
3822 #: src/imap.c:3536
3823 #, c-format
3824 msgid "can't set deleted flags: %d\n"
3825 msgstr "kan ikke sette slettet flagg: %d\n"
3826
3827 #: src/imap_gtk.c:55 src/mh_gtk.c:50
3828 msgid "/Create _new folder..."
3829 msgstr "/Opprett _ny folder..."
3830
3831 #: src/imap_gtk.c:56 src/mh_gtk.c:51
3832 msgid "/_Rename folder..."
3833 msgstr "/Bytt n_amn på folder..."
3834
3835 #: src/imap_gtk.c:57 src/mh_gtk.c:52
3836 msgid "/M_ove folder..."
3837 msgstr "/_Flytt folder..."
3838
3839 #: src/imap_gtk.c:58 src/mh_gtk.c:53
3840 msgid "/_Delete folder..."
3841 msgstr "/_Slett folder..."
3842
3843 #: src/imap_gtk.c:60 src/news_gtk.c:54
3844 msgid "/Synchronise"
3845 msgstr "/Synkroniser"
3846
3847 #: src/imap_gtk.c:61 src/news_gtk.c:55
3848 msgid "/Down_load messages"
3849 msgstr "/Last ned meldinger"
3850
3851 #: src/imap_gtk.c:63 src/mh_gtk.c:55 src/news_gtk.c:57
3852 msgid "/_Check for new messages"
3853 msgstr "/Se etter nye meldinger"
3854
3855 #: src/imap_gtk.c:64 src/mh_gtk.c:56
3856 msgid "/C_heck for new folders"
3857 msgstr "/Se etter nye foldere"
3858
3859 #: src/imap_gtk.c:65 src/mh_gtk.c:57
3860 msgid "/R_ebuild folder tree"
3861 msgstr "/_Oppdater foldertre"
3862
3863 #: src/imap_gtk.c:134
3864 msgid ""
3865 "Input the name of new folder:\n"
3866 "(if you want to create a folder to store subfolders\n"
3867 "and no mails, append '/' at the end of the name)"
3868 msgstr ""
3869 "Skriv inn navnet på den nye folderen:\n"
3870 "(om du vil skape en folder som skal inneholde undermappar,\n"
3871 " og ikke epost, legg til '/' på slutten av navnet)"
3872
3873 #: src/imap_gtk.c:183 src/mh_gtk.c:228
3874 #, c-format
3875 msgid "Input new name for '%s':"
3876 msgstr "Skriv inn nytt navn for '%s':"
3877
3878 #: src/imap_gtk.c:185 src/mh_gtk.c:230
3879 msgid "Rename folder"
3880 msgstr "Bytt navn på folder"
3881
3882 #: src/imap_gtk.c:212 src/mh_gtk.c:255
3883 msgid ""
3884 "The folder could not be renamed.\n"
3885 "The new folder name is not allowed."
3886 msgstr ""
3887 "Folderen kunne ikke gis nytt navn.\n"
3888 "Det nye foldernavnet er ikke tillatt."
3889
3890 #: src/imap_gtk.c:265 src/mh_gtk.c:176
3891 #, c-format
3892 msgid ""
3893 "All folders and messages under '%s' will be permanently deleted. Recovery "
3894 "will not be possible.\n"
3895 "\n"
3896 "Do you really want to delete?"
3897 msgstr ""
3898 "Alle foldere og meldinger under '%s' vil slettes permanent.\n"
3899 "Gjenoppretting vil ikke være mulig.\n"
3900 "\n"
3901 "Ønsker du virkelig å slette?"
3902
3903 #: src/imap_gtk.c:287 src/mh_gtk.c:198
3904 #, c-format
3905 msgid "Can't remove the folder '%s'."
3906 msgstr "Kan ikke slette folder `%s'."
3907
3908 #: src/imap_gtk.c:347 src/news_gtk.c:264
3909 #, c-format
3910 msgid "Error occurred while downloading messages in '%s'."
3911 msgstr "En feil oppsto ved nedlasting av meldinger i '%s'."
3912
3913 #: src/import.c:149
3914 msgid "Import"
3915 msgstr "Importér"
3916
3917 #: src/import.c:168
3918 msgid "Specify target mbox file and destination folder."
3919 msgstr "Angi mål-mboxfil och destinationskatalog"
3920
3921 #: src/import.c:178
3922 msgid "Importing file:"
3923 msgstr "Importérer fil:"
3924
3925 #: src/import.c:183
3926 msgid "Destination dir:"
3927 msgstr "Destinationskatalog:"
3928
3929 #: src/import.c:242
3930 msgid "Select importing file"
3931 msgstr "Velg importfil"
3932
3933 #: src/importldif.c:190
3934 msgid "Please specify address book name and file to import."
3935 msgstr "Angi adressebokens navn og filen som skal importeres."
3936
3937 #: src/importldif.c:193
3938 msgid "Select and rename LDIF field names to import."
3939 msgstr "Velg or gi nytt navn til LDIF felter som skal importeres."
3940
3941 #: src/importldif.c:196
3942 msgid "File imported."
3943 msgstr "Fil importert."
3944
3945 #: src/importldif.c:451 src/importmutt.c:125 src/importpine.c:125
3946 msgid "Please select a file."
3947 msgstr "Velg fil."
3948
3949 #: src/importldif.c:457 src/importmutt.c:130 src/importpine.c:130
3950 msgid "Address book name must be supplied."
3951 msgstr "Angi navn på adresseboken."
3952
3953 #: src/importldif.c:472
3954 msgid "Error reading LDIF fields."
3955 msgstr "Feil ved lesing av LDIF-felter."
3956
3957 #: src/importldif.c:495
3958 msgid "LDIF file imported successfully."
3959 msgstr "Gammal LDIF-fil importert."
3960
3961 #: src/importldif.c:574
3962 msgid "Select LDIF File"
3963 msgstr "Velg LDIF-fil"
3964
3965 #: src/importldif.c:662
3966 msgid ""
3967 "Specify the name for the address book that will be created from the LDIF "
3968 "file data."
3969 msgstr "Angi navn på adresseboken som opprettes fra LDIF-filens data."
3970
3971 #: src/importldif.c:668
3972 msgid "File Name"
3973 msgstr "Filnavn"
3974
3975 #: src/importldif.c:679
3976 msgid "The full file specification of the LDIF file to import."
3977 msgstr "Full filspesifikasjon for LDIF-filen som skal importeres."
3978
3979 #: src/importldif.c:688
3980 msgid "Select the LDIF file to import."
3981 msgstr "Velg LDIF-fil som skal importeres."
3982
3983 #: src/importldif.c:725
3984 msgid "R"
3985 msgstr "R"
3986
3987 #: src/importldif.c:726 src/summaryview.c:465
3988 msgid "S"
3989 msgstr "S"
3990
3991 #: src/importldif.c:727
3992 msgid "LDIF Field Name"
3993 msgstr "LDIF feltnavn"
3994
3995 #: src/importldif.c:728
3996 msgid "Attribute Name"
3997 msgstr "Attributtnavn"
3998
3999 #: src/importldif.c:783
4000 msgid "LDIF Field"
4001 msgstr "LDIF felt"
4002
4003 #: src/importldif.c:795
4004 msgid "Attribute"
4005 msgstr "Attributt"
4006
4007 #: src/importldif.c:806
4008 msgid "The LDIF field can be renamed to the User Attribute name."
4009 msgstr "LDIF-feltet kan gis nytt navn etter User Attribute name."
4010
4011 #: src/importldif.c:811
4012 msgid "???"
4013 msgstr "???"
4014
4015 #: src/importldif.c:829
4016 msgid ""
4017 "Choose the LDIF field that will be renamed or selected for import in the "
4018 "list above. Reserved fields (marked with a tick in the \"R\" column), are "
4019 "automatically imported and cannot be renamed. A single click in the Select "
4020 "(\"S\") column will select the field for import with a tick. A single click "
4021 "anywhere in the row will select that field for rename in the input area "
4022 "below the list. A double click anywhere in the row will also select the "
4023 "field for import."
4024 msgstr ""
4025 "Velg LDIF-feltet som skal gis nytt navn eller utvelges for import i\n"
4026 "listen over. Reserverte felter (markert med en liten hake i \"R\" kolonnen\n"
4027 "blir automatisk impotert og kan ikke gis nytt navn. Et enkelt klikk i\n"
4028 "Velg (\"S\") kolonnen vil markere feltet for import med en liten hake. Et\n"
4029 "enkelt klikk hvor som helst i rekken vil velge det feltet for navneendring\n"
4030 "i inndata området under listen. Et dobbeltklikk hvor som helts i rekken \n"
4031 "vil også velge feltet for import."
4032
4033 #: src/importldif.c:841
4034 msgid "Select for Import"
4035 msgstr "Velg for import"
4036
4037 #: src/importldif.c:847
4038 msgid "Select the LDIF field for import into the address book."
4039 msgstr "Velg LDIF-felter som skal importeres til adresseboken."
4040
4041 #: src/importldif.c:850
4042 msgid " Modify "
4043 msgstr " Endre "
4044
4045 #: src/importldif.c:856
4046 msgid "This button will update the list above with the data supplied."
4047 msgstr "Denne knappen vil oppdatere listen over med angitte data."
4048
4049 #: src/importldif.c:929
4050 msgid "Records Imported :"
4051 msgstr "Importerte tupletter:"
4052
4053 #: src/importldif.c:960
4054 msgid "Import LDIF file into Address Book"
4055 msgstr "Importer LDIF-fil til adressebok"
4056
4057 #: src/importmutt.c:144
4058 msgid "Error importing MUTT file."
4059 msgstr "Feil ved import fra MUTT-fil."
4060
4061 #: src/importmutt.c:159
4062 msgid "Select MUTT File"
4063 msgstr "Velg MUTT-fil"
4064
4065 #: src/importmutt.c:207
4066 msgid "Import MUTT file into Address Book"
4067 msgstr "Importer MUTT-fil til adressebok"
4068
4069 #: src/importmutt.c:295 src/importpine.c:296
4070 msgid "Please select a file to import."
4071 msgstr "Velg fil som skal importeres."
4072
4073 #: src/importpine.c:144
4074 msgid "Error importing Pine file."
4075 msgstr "Feil ved import av Pine-fil"
4076
4077 #: src/importpine.c:159
4078 msgid "Select Pine File"
4079 msgstr "Velg Pine-fil"
4080
4081 #: src/importpine.c:207
4082 msgid "Import Pine file into Address Book"
4083 msgstr "Importer Pine-fil til adressebok"
4084
4085 #: src/inc.c:363
4086 msgid "Retrieving new messages"
4087 msgstr "Henter nye meldinger"
4088
4089 #: src/inc.c:410
4090 msgid "Standby"
4091 msgstr "Vent"
4092
4093 #: src/inc.c:540 src/inc.c:590
4094 msgid "Cancelled"
4095 msgstr "Avbrutt"
4096
4097 #: src/inc.c:551
4098 msgid "Retrieving"
4099 msgstr "Henter"
4100
4101 #: src/inc.c:560
4102 #, c-format
4103 msgid "Done (%d message (%s) received)"
4104 msgid_plural "Done (%d messages (%s) received)"
4105 msgstr[0] "Ferdig (%d melding (%s) mottatt)"
4106 msgstr[1] "Ferdig (%d meldinger (%s) mottatt)"
4107
4108 #: src/inc.c:566
4109 msgid "Done (no new messages)"
4110 msgstr "Ferdig (ingen nye meldinger)"
4111
4112 #: src/inc.c:571
4113 msgid "Connection failed"
4114 msgstr "Tilkobling feilet"
4115
4116 #: src/inc.c:574
4117 msgid "Auth failed"
4118 msgstr "Aut. feilet"
4119
4120 #: src/inc.c:587 src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:300
4121 msgid "Timeout"
4122 msgstr "Tidsavbrudd"
4123
4124 #: src/inc.c:685
4125 #, c-format
4126 msgid "Finished (%d new message)"
4127 msgid_plural "Finished (%d new messages)"
4128 msgstr[0] "Ferdig (%d ny melding)"
4129 msgstr[1] "Ferdig (%d nye meldinger)"
4130
4131 #: src/inc.c:689
4132 msgid "Finished (no new messages)"
4133 msgstr "Ferdig (ingen nye meldinger)"
4134
4135 #: src/inc.c:698
4136 msgid "Some errors occurred while getting mail."
4137 msgstr "Noen feil oppsto ved henting av post."
4138
4139 #: src/inc.c:739
4140 #, c-format
4141 msgid "%s: Retrieving new messages"
4142 msgstr "%s: Henter nye meldinger"
4143
4144 #: src/inc.c:772
4145 #, c-format
4146 msgid "Connecting to POP3 server: %s..."
4147 msgstr "Kobler til mot POP3-tjener: %s ..."
4148
4149 #: src/inc.c:782
4150 #, c-format
4151 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d\n"
4152 msgstr "Kan ikke koble til POP3-tjener: %s:%d\n"
4153
4154 #: src/inc.c:789
4155 #, c-format
4156 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d"
4157 msgstr "Kan ikke koble til POP3-tjener: %s:%d"
4158
4159 #: src/inc.c:870 src/send_message.c:435
4160 msgid "Authenticating..."
4161 msgstr "Autentisering..."
4162
4163 #: src/inc.c:871
4164 #, c-format
4165 msgid "Retrieving messages from %s (%s) ..."
4166 msgstr "Henter meldinger fra %s (%s)..."
4167
4168 #: src/inc.c:877
4169 msgid "Getting the number of new messages (STAT)..."
4170 msgstr "Finner antall nye meldinger (STAT)..."
4171
4172 #: src/inc.c:881
4173 msgid "Getting the number of new messages (LAST)..."
4174 msgstr "Finner antall nye meldinger (LAST)..."
4175
4176 #: src/inc.c:885
4177 msgid "Getting the number of new messages (UIDL)..."
4178 msgstr "Finner antall nye meldinger (UIDL)..."
4179
4180 #: src/inc.c:889
4181 msgid "Getting the size of messages (LIST)..."
4182 msgstr "Finner meldingenes størrelser (LIST)..."
4183
4184 #: src/inc.c:899
4185 #, c-format
4186 msgid "Deleting message %d"
4187 msgstr "Sletter melding %d"
4188
4189 #: src/inc.c:906 src/send_message.c:453
4190 msgid "Quitting"
4191 msgstr "Avsluttar"
4192
4193 #: src/inc.c:931
4194 #, c-format
4195 msgid "Retrieving message (%d / %d) (%s / %s)"
4196 msgstr "Henter melding (%d / %d) (%s / %s)"
4197
4198 #: src/inc.c:950
4199 #, c-format
4200 msgid "Retrieving (%d message (%s) received)"
4201 msgid_plural "Retrieving (%d messages (%s) received)"
4202 msgstr[0] "Laster ned (%d meldinger (%s) mottatt"
4203 msgstr[1] "Laster ned (%d meldinger (%s) mottatt)"
4204
4205 #: src/inc.c:1106
4206 msgid "Connection failed."
4207 msgstr "Oppkobling feilet."
4208
4209 #: src/inc.c:1109
4210 #, c-format
4211 msgid "Connection to %s:%d failed."
4212 msgstr "Oppkobling mot %s:%d feilet."
4213
4214 #: src/inc.c:1114
4215 msgid "Error occurred while processing mail."
4216 msgstr "Feil oppsto ved behandling av epost."
4217
4218 #: src/inc.c:1119
4219 #, c-format
4220 msgid ""
4221 "Error occurred while processing mail:\n"
4222 "%s"
4223 msgstr ""
4224 "Feil oppsto ved behandling av epost:\n"
4225 "%s"
4226
4227 #: src/inc.c:1125
4228 msgid "No disk space left."
4229 msgstr "Platelagret er fullt."
4230
4231 #: src/inc.c:1130
4232 msgid "Can't write file."
4233 msgstr "Kan ikke skrive til fil."
4234
4235 #: src/inc.c:1135
4236 msgid "Socket error."
4237 msgstr "Socket feil."
4238
4239 #: src/inc.c:1138
4240 #, c-format
4241 msgid "Socket error on connection to %s:%d."
4242 msgstr "Socket feil ved oppkobling til %s:%d."
4243
4244 #: src/inc.c:1143 src/send_message.c:366 src/send_message.c:578
4245 msgid "Connection closed by the remote host."
4246 msgstr "Tilkoblingen lukket av nettverksvert."
4247
4248 #: src/inc.c:1146
4249 #, c-format
4250 msgid "Connection to %s:%d closed by the remote host."
4251 msgstr "Tilkobling mot %s:%d lukket av nettverksverten."
4252
4253 #: src/inc.c:1151
4254 msgid "Mailbox is locked."
4255 msgstr "Postboksen er låst."
4256
4257 #: src/inc.c:1155
4258 #, c-format
4259 msgid ""
4260 "Mailbox is locked:\n"
4261 "%s"
4262 msgstr ""
4263 "Postboksen er låst:\n"
4264 "%s"
4265
4266 #: src/inc.c:1161 src/send_message.c:563
4267 msgid "Authentication failed."
4268 msgstr "Autentisering feilet."
4269
4270 #: src/inc.c:1166 src/send_message.c:566
4271 #, c-format
4272 msgid ""
4273 "Authentication failed:\n"
4274 "%s"
4275 msgstr ""
4276 "Autentisering feilet:\n"
4277 "%s"
4278
4279 #: src/inc.c:1171 src/send_message.c:582
4280 msgid "Session timed out."
4281 msgstr "Sesjonen fikk tidsavbrudd."
4282
4283 #: src/inc.c:1174
4284 #, c-format
4285 msgid "Connection to %s:%d timed out."
4286 msgstr "Oppkobling mot %s:%d fikk tidsavbrudd."
4287
4288 #: src/inc.c:1209
4289 msgid "Incorporation cancelled\n"
4290 msgstr "Henting kansellert\n"
4291
4292 #: src/inc.c:1446
4293 #, c-format
4294 msgid "You're working offline. Override for %d minutes?"
4295 msgstr "Du arbeider i av-nett modus. Overstyr de neste %d minutter?"
4296
4297 #: src/inc.c:1449 src/toolbar.c:1968
4298 msgid "Offline warning"
4299 msgstr "Advarsel: Du er ikke online"
4300
4301 #: src/inc.c:1451
4302 msgid "On_ly once"
4303 msgstr "Kun en gang"
4304
4305 #: src/ldif.c:870
4306 msgid "Nick Name"
4307 msgstr "Kallenavn"
4308
4309 #: src/main.c:172
4310 #, c-format
4311 msgid ""
4312 "File '%s' already exists.\n"
4313 "Can't create folder."
4314 msgstr ""
4315 "Filen '%s' finnes allerede.\n"
4316 "Kan ikke opprette folder."
4317
4318 #: src/main.c:254
4319 #, c-format
4320 msgid ""
4321 "Configuration for Sylpheed-Claws %s found.\n"
4322 "Do you want to migrate this configuration?"
4323 msgstr ""
4324 "Konfigurasjon for Sylpheed-Claws %s funnet.\n"
4325 "Ønsker du å migrere denne konfigurasjonen?"
4326
4327 #: src/main.c:257
4328 msgid "1.0.5 or previous"
4329 msgstr "1.0.5 eller tidligere"
4330
4331 #: src/main.c:257
4332 msgid "1.9.15 or previous"
4333 msgstr "1.9.15 eller tidligere"
4334
4335 #: src/main.c:260
4336 msgid "Migration of configuration"
4337 msgstr "Migrer innstillinger"
4338
4339 #: src/main.c:265
4340 msgid "Copying configuration..."
4341 msgstr "Kopierer innstillinger..."
4342
4343 #: src/main.c:270
4344 msgid "Migration failed!"
4345 msgstr "Migrering feilet!"
4346
4347 #: src/main.c:337
4348 msgid "g_thread is not supported by glib.\n"
4349 msgstr "g_thread støttes ikke av glib.\n"
4350
4351 #: src/main.c:716
4352 #, c-format
4353 msgid "Usage: %s [OPTION]...\n"
4354 msgstr "Bruk: %s [VAL]...\n"
4355
4356 #: src/main.c:718
4357 msgid "  --compose [address]    open composition window"
4358 msgstr "  --compose [adresse]       åpne redigeringsvinduet"
4359
4360 #: src/main.c:719
4361 msgid ""
4362 "  --attach file1 [file2]...\n"
4363 "                         open composition window with specified files\n"
4364 "                         attached"
4365 msgstr ""
4366 "  --attach fil1 [fil2]...\n"
4367 "                åpne komposisjonsvindu med spesifiserte filer vedlagt"
4368
4369 #: src/main.c:722
4370 msgid "  --receive              receive new messages"
4371 msgstr "  --receive              ta imot nye meldinger"
4372
4373 #: src/main.c:723
4374 msgid "  --receive-all          receive new messages of all accounts"
4375 msgstr "  --receive-all          ta imot nye meldinger fra alle konti"
4376
4377 #: src/main.c:724
4378 msgid "  --send                 send all queued messages"
4379 msgstr "  --send                        send alle meldinger i køen"
4380
4381 #: src/main.c:725
4382 msgid "  --status [folder]...   show the total number of messages"
4383 msgstr "  --status [folder]...          vis totalt antall meldinger"
4384
4385 #: src/main.c:726
4386 msgid ""
4387 "  --status-full [folder]...\n"
4388 "                         show the status of each folder"
4389 msgstr ""
4390 "  --status-full [folder]...\n"
4391 "                        vis status for hver folder"
4392
4393 #: src/main.c:728
4394 msgid "  --online               switch to online mode"
4395 msgstr "  --online                      bytt til online modus"
4396
4397 #: src/main.c:729
4398 msgid "  --offline              switch to offline mode"
4399 msgstr "  --offline             gå til av nett modus"
4400
4401 #: src/main.c:730
4402 #, fuzzy
4403 msgid "  --exit                 exit Sylpheed-Claws"
4404 msgstr "  --send                        send alle meldinger i køen"
4405
4406 #: src/main.c:731
4407 msgid "  --debug                debug mode"
4408 msgstr "  --debug                feilrettingsmodus"
4409
4410 #: src/main.c:732
4411 msgid "  --help                 display this help and exit"
4412 msgstr "  --help                 vis denne hjelpeteksten og avslutt"
4413
4414 #: src/main.c:733
4415 msgid "  --version              output version information and exit"
4416 msgstr "  --version\t\t skriv ut versionsinformasjon og avslutt"
4417
4418 #: src/main.c:734
4419 msgid "  --config-dir           output configuration directory"
4420 msgstr "  --config-dir           vis konfigurasjonskatalog som brukes"
4421
4422 #: src/main.c:774 src/summaryview.c:5470
4423 #, c-format
4424 msgid "Processing (%s)..."
4425 msgstr "Prosesserer (%s)..."
4426
4427 #: src/main.c:777
4428 msgid "top level folder"
4429 msgstr "toppnivå folder"
4430
4431 #: src/main.c:835
4432 msgid "Really quit?"
4433 msgstr "Virkelig avslutte?"
4434
4435 #: src/main.c:836
4436 msgid "Composing message exists."
4437 msgstr "Melding er under komposisjon."
4438
4439 #: src/main.c:837
4440 msgid "_Save to Draft"
4441 msgstr "Lagre til Utkast"
4442
4443 #: src/main.c:837
4444 msgid "_Discard them"
4445 msgstr "Kassér dem"
4446
4447 #: src/main.c:837
4448 msgid "Do_n't quit"
4449 msgstr "Ikke avslutt"
4450
4451