8f97e0fe504285edbf71706856bc11b8fac769ba
[claws.git] / po / nb.po
1 # Norwegian Bokmål translation of Sylpheed-claws
2 # Copyright (C) 2005, Geir Helland
3 # Geir Helland <pjallabais@users.sourceforge.net>
4 # Copyright (C) 2001 Joakim Andreasson
5 # Joakim Andreasson <joakim.andreasson@gmx.net>
6 #
7 msgid ""
8 msgstr ""
9 "Project-Id-Version: sylpheed\n"
10 "Report-Msgid-Bugs-To: twb@users.sourceforge.net\n"
11 "POT-Creation-Date: 2005-09-04 06:22+0100\n"
12 "PO-Revision-Date: 2005-09-05 04:06+0200\n"
13 "Last-Translator: Geir Helland <pjallabais@users.sourceforge.net>\n"
14 "Language-Team: Norwegian Bokmål <i18n-bn@lister.ping.uio.no>\n"
15 "MIME-Version: 1.0\n"
16 "Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1\n"
17 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
19
20 #: src/account.c:369
21 msgid ""
22 "Some composing windows are open.\n"
23 "Please close all the composing windows before editing the accounts."
24 msgstr ""
25 "Noen editeringsvinduer er åpne.\n"
26 "Vennligst steng dem før du endrer på konti."
27
28 #: src/account.c:416
29 msgid "Can't create folder."
30 msgstr "Kan ikke opprette folderen."
31
32 #: src/account.c:629
33 msgid "Edit accounts"
34 msgstr "Endre konti"
35
36 #: src/account.c:647
37 msgid ""
38 "New messages will be checked in this order. Check the boxes\n"
39 "on the 'G' column to enable message retrieval by 'Get all'."
40 msgstr ""
41 "Postboksene sjekkes for nye meldinger i denne rekkefølgen. Huk av\n"
42 "for valg i 'G' kolonnen for å tillate postmottak med 'Hent alle'."
43
44 #: src/account.c:722
45 msgid " _Set as default account "
46 msgstr "Bruk som _forvalgt konto "
47
48 #: src/account.c:799
49 msgid "Accounts with remote folders cannot be copied."
50 msgstr "Konti med eksterne foldere kan ikke kopieres."
51
52 #. copy fields
53 #: src/account.c:805
54 #, c-format
55 msgid "Copy of %s"
56 msgstr "Kopi av %s"
57
58 #: src/account.c:944
59 #, c-format
60 msgid "Do you really want to delete the account '%s'?"
61 msgstr "Vil du virkelig slette kontoen '%s'?"
62
63 #: src/account.c:946
64 msgid "(Untitled)"
65 msgstr "(Uten tittel)"
66
67 #: src/account.c:947
68 msgid "Delete account"
69 msgstr "Slett konto"
70
71 #: src/account.c:1388 src/addressadd.c:185 src/addressbook.c:714
72 #: src/compose.c:4723 src/compose.c:4888 src/editaddress.c:928
73 #: src/editaddress.c:977 src/editbook.c:175 src/editgroup.c:279
74 #: src/editjpilot.c:270 src/editldap.c:398 src/editvcard.c:183
75 #: src/importmutt.c:262 src/importpine.c:262 src/mimeview.c:198
76 #: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:329 src/prefs_filtering.c:1230
77 msgid "Name"
78 msgstr "Navn"
79
80 #: src/account.c:1395 src/prefs_account.c:1132
81 msgid "Protocol"
82 msgstr "Protokoll"
83
84 #: src/account.c:1402 src/ssl_manager.c:98
85 msgid "Server"
86 msgstr "Tjener"
87
88 #: src/action.c:348
89 #, c-format
90 msgid "Could not get message file %d"
91 msgstr "Kunne ikke hente meldingsfilen %d"
92
93 #: src/action.c:379
94 msgid "Could not get message part."
95 msgstr "Kunne ikke hente ett eller flere av vedleggene."
96
97 #: src/action.c:396
98 msgid "Can't get part of multipart message"
99 msgstr "Kunne ikke hente ett eller flere av vedleggene"
100
101 #: src/action.c:509
102 #, c-format
103 msgid ""
104 "The selected action cannot be used in the compose window\n"
105 "because it contains %%f, %%F, %%as or %%p."
106 msgstr ""
107 "Valgte handling kunne ikke utføres i Editeringsvinduet\n"
108 "siden det inneholder %%f, %%F, %%as eller %%p."
109
110 #: src/action.c:785
111 #, c-format
112 msgid ""
113 "Command could not be started. Pipe creation failed.\n"
114 "%s"
115 msgstr ""
116 "Kommando kujnne ikke startes. Opprettelse av kommandopipe feilet.\n"
117 "%s"
118
119 #. Fork error
120 #: src/action.c:880
121 #, c-format
122 msgid ""
123 "Could not fork to execute the following command:\n"
124 "%s\n"
125 "%s"
126 msgstr ""
127 "Kunne ikke eksekverer ekstern kommando:\n"
128 "%s\n"
129 "%s"
130
131 #: src/action.c:1090 src/action.c:1240
132 msgid "Completed"
133 msgstr "Fullført"
134
135 #: src/action.c:1126
136 #, c-format
137 msgid "--- Running: %s\n"
138 msgstr "--- Kjører: %s\n"
139
140 #: src/action.c:1130
141 #, c-format
142 msgid "--- Ended: %s\n"
143 msgstr "--- Avsluttet: %s\n"
144
145 #: src/action.c:1163
146 msgid "Action's input/output"
147 msgstr "Handlingens IO"
148
149 #: src/action.c:1430
150 #, c-format
151 msgid ""
152 "Enter the argument for the following action:\n"
153 "('%%h' will be replaced with the argument)\n"
154 "  %s"
155 msgstr ""
156 "Angi argumenter for følgende handling:\n"
157 "('%%h' vil erstattes med argumentet)\n"
158 "  %s"
159
160 #: src/action.c:1435
161 msgid "Action's hidden user argument"
162 msgstr "Handlingens skjulte brukerargument"
163
164 #: src/action.c:1439
165 #, c-format
166 msgid ""
167 "Enter the argument for the following action:\n"
168 "('%%u' will be replaced with the argument)\n"
169 "  %s"
170 msgstr ""
171 "Angi argument for følgende handling:\n"
172 "('%%u' vil erstattes med argumentet)\n"
173 "  %s"
174
175 #: src/action.c:1444
176 msgid "Action's user argument"
177 msgstr "Handlingens brukerargument"
178
179 #: src/addressadd.c:165
180 msgid "Add to address book"
181 msgstr "Legg til i adressebok"
182
183 #: src/addressadd.c:197 src/plugins/pgpcore/select-keys.c:330
184 #: src/toolbar.c:453
185 msgid "Address"
186 msgstr "Adresse"
187
188 #: src/addressadd.c:207 src/addressbook.c:716 src/editaddress.c:736
189 #: src/editaddress.c:800 src/editgroup.c:281
190 msgid "Remarks"
191 msgstr "Kommentarer"
192
193 #: src/addressadd.c:229
194 msgid "Select Address Book Folder"
195 msgstr "Velg katalog for adresseboken"
196
197 #: src/addressbook.c:395
198 msgid "/_Book"
199 msgstr "/_Bok"
200
201 #: src/addressbook.c:396
202 msgid "/_Book/New _Book"
203 msgstr "/_Bok/Ny _bok"
204
205 #: src/addressbook.c:397
206 msgid "/_Book/New _Folder"
207 msgstr "/Bok/Ny _Folder"
208
209 #: src/addressbook.c:398
210 msgid "/_Book/New _vCard"
211 msgstr "/_Bok/Nytt _vKort"
212
213 #: src/addressbook.c:400
214 msgid "/_Book/New _JPilot"
215 msgstr "/_Bok/Ny _JPilot"
216
217 #: src/addressbook.c:403
218 msgid "/_Book/New _Server"
219 msgstr "/_Bok/Ny _Tjener"
220
221 #: src/addressbook.c:405 src/addressbook.c:408
222 msgid "/_Book/---"
223 msgstr "/_Bok/---"
224
225 #: src/addressbook.c:406
226 msgid "/_Book/_Edit book"
227 msgstr "/_Bok/_Endre bok"
228
229 #: src/addressbook.c:407
230 msgid "/_Book/_Delete book"
231 msgstr "/_Bok/_Slett bok"
232
233 #: src/addressbook.c:409
234 msgid "/_Book/_Save"
235 msgstr "/_Bok/_Lagre"
236
237 #: src/addressbook.c:410
238 msgid "/_Book/_Close"
239 msgstr "/_Bok/L_ukk"
240
241 #: src/addressbook.c:411
242 msgid "/_Address"
243 msgstr "/_Adresse"
244
245 #: src/addressbook.c:412
246 msgid "/_Address/C_ut"
247 msgstr "/_Adresse/Klipp _ut"
248
249 #: src/addressbook.c:413
250 msgid "/_Address/_Copy"
251 msgstr "/_Adresse/_Kopier"
252
253 #: src/addressbook.c:414
254 msgid "/_Address/_Paste"
255 msgstr "/_Adresse/_Lim inn"
256
257 #: src/addressbook.c:415 src/addressbook.c:418 src/addressbook.c:421
258 msgid "/_Address/---"
259 msgstr "/_Adresse/---"
260
261 #: src/addressbook.c:416
262 msgid "/_Address/_Edit"
263 msgstr "/_Adresse/_Endre"
264
265 #: src/addressbook.c:417
266 msgid "/_Address/_Delete"
267 msgstr "/_Adresse/_Slett"
268
269 #: src/addressbook.c:419
270 msgid "/_Address/New _Address"
271 msgstr "/_Adress/Ny _adress"
272
273 #: src/addressbook.c:420
274 msgid "/_Address/New _Group"
275 msgstr "/_Adresse/Ny _gruppe"
276
277 #: src/addressbook.c:422
278 msgid "/_Address/_Mail To"
279 msgstr "/_Adresse/Send _til"
280
281 #: src/addressbook.c:423 src/addressbook.c:427 src/mainwindow.c:719
282 #: src/mainwindow.c:742 src/mainwindow.c:744 src/mainwindow.c:753
283 #: src/mainwindow.c:756 src/mainwindow.c:760 src/messageview.c:294
284 #: src/messageview.c:315
285 msgid "/_Tools/---"
286 msgstr "/_Verktøy/---"
287
288 #: src/addressbook.c:424
289 msgid "/_Tools/Import _LDIF file..."
290 msgstr "/_Verktøy/Importer _LDIF fil..."
291
292 #: src/addressbook.c:425
293 msgid "/_Tools/Import M_utt file..."
294 msgstr "/_Verktøy/Importer m_utt fil..."
295
296 #: src/addressbook.c:426
297 msgid "/_Tools/Import _Pine file..."
298 msgstr "/_Verktøy/Importer _pine fil..."
299
300 #: src/addressbook.c:428
301 msgid "/_Tools/Export _HTML..."
302 msgstr "/_Verktøy/Eksportér _HTML..."
303
304 #: src/addressbook.c:429
305 msgid "/_Tools/Export LDI_F..."
306 msgstr "/_Verktøy/Eksportér LDI_F..."
307
308 #: src/addressbook.c:430 src/compose.c:737 src/mainwindow.c:785
309 #: src/messageview.c:318
310 msgid "/_Help"
311 msgstr "/_Hjelp"
312
313 #: src/addressbook.c:431 src/compose.c:738 src/mainwindow.c:795
314 #: src/messageview.c:319
315 msgid "/_Help/_About"
316 msgstr "/_Hjelp/_Om"
317
318 #: src/addressbook.c:436 src/addressbook.c:448 src/compose.c:523
319 #: src/mainwindow.c:468 src/messageview.c:161
320 msgid "/_Edit"
321 msgstr "/_Endre"
322
323 #: src/addressbook.c:437 src/addressbook.c:449
324 msgid "/_Delete"
325 msgstr "/_Slett"
326
327 #: src/addressbook.c:438 src/addressbook.c:440 src/addressbook.c:450
328 #: src/addressbook.c:453 src/addressbook.c:457 src/compose.c:502
329 #: src/imap_gtk.c:60 src/imap_gtk.c:62 src/imap_gtk.c:65 src/imap_gtk.c:68
330 #: src/mh_gtk.c:54 src/mh_gtk.c:57 src/mh_gtk.c:59 src/news_gtk.c:54
331 #: src/news_gtk.c:56 src/news_gtk.c:58 src/news_gtk.c:61
332 #: src/plugins/trayicon/trayicon.c:93 src/plugins/trayicon/trayicon.c:96
333 #: src/summaryview.c:404 src/summaryview.c:407 src/summaryview.c:413
334 #: src/summaryview.c:427 src/summaryview.c:429 src/summaryview.c:450
335 msgid "/---"
336 msgstr "/---"
337
338 #: src/addressbook.c:439
339 msgid "/New _Folder"
340 msgstr "/Ny _katalog"
341
342 #: src/addressbook.c:441 src/addressbook.c:454
343 msgid "/C_ut"
344 msgstr "/_Klipp ut"
345
346 #: src/addressbook.c:442 src/addressbook.c:455
347 msgid "/_Copy"
348 msgstr "/_Kopier"
349
350 #: src/addressbook.c:443 src/addressbook.c:456
351 msgid "/_Paste"
352 msgstr "/_Lim inn"
353
354 #: src/addressbook.c:451
355 msgid "/New _Address"
356 msgstr "/Ny _adresse"
357
358 #: src/addressbook.c:452
359 msgid "/New _Group"
360 msgstr "/Ny _gruppe"
361
362 #. {N_("/Pa_ste Address"),      NULL, addressbook_clip_paste_address_cb, 0, NULL},
363 #: src/addressbook.c:459
364 msgid "/_Mail To"
365 msgstr "/_Send epost til"
366
367 #: src/addressbook.c:461
368 msgid "/_Browse Entry"
369 msgstr "/_Bla igjennom"
370
371 #: src/addressbook.c:474 src/crash.c:439 src/crash.c:458 src/importldif.c:118
372 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:103 src/prefs_themes.c:660
373 #: src/prefs_themes.c:692 src/prefs_themes.c:693
374 msgid "Unknown"
375 msgstr "Ukjent"
376
377 #: src/addressbook.c:481 src/addressbook.c:500 src/importldif.c:125
378 msgid "Success"
379 msgstr "Vellykket"
380
381 #: src/addressbook.c:482 src/importldif.c:126
382 msgid "Bad arguments"
383 msgstr "Ugyldige argumenter"
384
385 #: src/addressbook.c:483 src/importldif.c:127
386 msgid "File not specified"
387 msgstr "Fil ikke angitt"
388
389 #: src/addressbook.c:484 src/importldif.c:128
390 msgid "Error opening file"
391 msgstr "Feil ved åpning av fil"
392
393 #: src/addressbook.c:485 src/importldif.c:129
394 msgid "Error reading file"
395 msgstr "Feil ved lesning av fil"
396
397 #: src/addressbook.c:486 src/importldif.c:130
398 msgid "End of file encountered"
399 msgstr "Kom til slutten av filen"
400
401 #: src/addressbook.c:487 src/importldif.c:131
402 msgid "Error allocating memory"
403 msgstr "Kunne ikke allokere minne"
404
405 #: src/addressbook.c:488 src/importldif.c:132
406 msgid "Bad file format"
407 msgstr "Feil filformat"
408
409 #: src/addressbook.c:489 src/importldif.c:133
410 msgid "Error writing to file"
411 msgstr "Feil ved skriving til fil"
412
413 #: src/addressbook.c:490 src/importldif.c:134
414 msgid "Error opening directory"
415 msgstr "Feil ved åpning av katalog"
416
417 #: src/addressbook.c:491 src/importldif.c:135
418 msgid "No path specified"
419 msgstr "Ingen sti angitt"
420
421 #: src/addressbook.c:501
422 msgid "Error connecting to LDAP server"
423 msgstr "Feil ved oppkobling mot LDAP-tjener"
424
425 #: src/addressbook.c:502
426 msgid "Error initializing LDAP"
427 msgstr "Feil ved initializsering av LDAP"
428
429 #: src/addressbook.c:503
430 msgid "Error binding to LDAP server"
431 msgstr "Feil ved binding mot LDAP-tjener"
432
433 #: src/addressbook.c:504
434 msgid "Error searching LDAP database"
435 msgstr "Feil ved LDAP-søk"
436
437 #: src/addressbook.c:505
438 msgid "Timeout performing LDAP operation"
439 msgstr "Tidsavbrudd ved LDAP-operasjon"
440
441 #: src/addressbook.c:506
442 msgid "Error in LDAP search criteria"
443 msgstr "Feil i LDAP søkekriterium"
444
445 #: src/addressbook.c:507
446 msgid "No LDAP entries found for search criteria"
447 msgstr "Ingen LDAP-treff for søkekriterium"
448
449 #: src/addressbook.c:508
450 msgid "LDAP search terminated on request"
451 msgstr "LDAP-søk avbrutt som forespurt"
452
453 #: src/addressbook.c:509
454 msgid "Error starting TLS connection"
455 msgstr "Feil ved initiering av TLS tilkobling"
456
457 #: src/addressbook.c:715
458 msgid "E-Mail address"
459 msgstr "Epostadresse"
460
461 #: src/addressbook.c:720 src/prefs_other.c:97 src/toolbar.c:186
462 #: src/toolbar.c:1627
463 msgid "Address book"
464 msgstr "Adressebok"
465
466 #: src/addressbook.c:835
467 msgid "Lookup name:"
468 msgstr "Oppslagsnavn: "
469
470 #: src/addressbook.c:897 src/compose.c:1656 src/compose.c:3509
471 #: src/compose.c:4580 src/compose.c:5198 src/headerview.c:53
472 #: src/prefs_template.c:190 src/summary_search.c:218
473 msgid "To:"
474 msgstr "Til:"
475
476 #: src/addressbook.c:901 src/compose.c:1640 src/compose.c:3508
477 #: src/prefs_template.c:192
478 msgid "Cc:"
479 msgstr "Cc:"
480
481 #: src/addressbook.c:905 src/compose.c:1643 src/prefs_template.c:193
482 msgid "Bcc:"
483 msgstr "Blindkopi:"
484
485 #. Confirm deletion
486 #: src/addressbook.c:1126 src/addressbook.c:1149
487 msgid "Delete address(es)"
488 msgstr "Slett adresse(r)"
489
490 #: src/addressbook.c:1127
491 msgid "This address data is readonly and cannot be deleted."
492 msgstr "Denne adressen er satt kun lesbar og kan derfor ikke slettes."
493
494 #: src/addressbook.c:1150
495 msgid "Really delete the address(es)?"
496 msgstr "Vil du virkelig slette adressen(e)?"
497
498 #: src/addressbook.c:1708 src/addressbook.c:1782
499 msgid "Cannot paste. Target address book is readonly."
500 msgstr "Kan ikke lime inn. Adressen er satt kun lesbar."
501
502 #: src/addressbook.c:1719
503 msgid "Cannot paste into an address group."
504 msgstr "Kan ikke lime inn til en tom adressegruppe."
505
506 #: src/addressbook.c:2428
507 #, c-format
508 msgid "Do you want to delete the query results and addresses in '%s' ?"
509 msgstr "Ønsker du å slette resultatet av spørringen og adressene i '%s' ?"
510
511 #: src/addressbook.c:2431 src/addressbook.c:2457
512 #: src/prefs_filtering_action.c:151
513 msgid "Delete"
514 msgstr "Slett"
515
516 #: src/addressbook.c:2440
517 #, c-format
518 msgid ""
519 "Do you want to delete the folder AND all addresses in '%s' ?\n"
520 "If deleting the folder only, addresses will be moved into parent folder."
521 msgstr ""
522 "Ønsker du å slette både folderen OG alle adressene i '%s' ? \n"
523 "Sletter du kun folderen vil adresser flyttes opp i foreldrekatalogen."
524
525 #: src/addressbook.c:2443 src/imap_gtk.c:326 src/mh_gtk.c:177
526 msgid "Delete folder"
527 msgstr "Slett folder"
528
529 #: src/addressbook.c:2444
530 msgid "_Folder only"
531 msgstr "Kun _folderen"
532
533 #: src/addressbook.c:2444
534 msgid "Folder and _addresses"
535 msgstr "Folder og _adresser"
536
537 #: src/addressbook.c:2456
538 #, c-format
539 msgid "Really delete '%s' ?"
540 msgstr "Virkelig slette '%s' ?"
541
542 #: src/addressbook.c:3252
543 msgid "New user, could not save index file."
544 msgstr "Ny bruker, kunne ikke lagre indeksfil."
545
546 #: src/addressbook.c:3256
547 msgid "New user, could not save address book files."
548 msgstr "Ny bruer, kunne ikke lagre adressebokens filer."
549
550 #: src/addressbook.c:3266
551 msgid "Old address book converted successfully."
552 msgstr "Gammel adressebok konvertert ok."
553
554 #: src/addressbook.c:3271
555 msgid ""
556 "Old address book converted,\n"
557 "could not save new address index file"
558 msgstr ""
559 "Gammel adressebok konvertert,\n"
560 "Kunne ikke lagre indeksfil for ny adressebok"
561
562 #: src/addressbook.c:3284
563 msgid ""
564 "Could not convert address book,\n"
565 "but created empty new address book files."
566 msgstr ""
567 "Kunne ikke konvertere adressebok, men\n"
568 "opprettet nye tomme filer for den nye adresseboken."
569
570 #: src/addressbook.c:3290
571 msgid ""
572 "Could not convert address book,\n"
573 "could not create new address book files."
574 msgstr ""
575 "Kunne ikke konvertere adressebok, kunne heller\n"
576 "ikke opprette nye filer for den nye adresseboken."
577
578 #: src/addressbook.c:3295
579 msgid ""
580 "Could not convert address book\n"
581 "and could not create new address book files."
582 msgstr ""
583 "Kunne ikke konvertere adresseboken, og kunne ikke\n"
584 "opprette nye filer for den nye adresseboken."
585
586 #: src/addressbook.c:3302 src/addressbook.c:3308
587 msgid "Addressbook conversion error"
588 msgstr "Feil ved konvertering av adressebok"
589
590 #: src/addressbook.c:3346
591 msgid "Addressbook Error"
592 msgstr "Feil ved adressebok"
593
594 #: src/addressbook.c:3347
595 msgid "Could not read address index"
596 msgstr "Kunne ikke lese adresseindeks"
597
598 #. *
599 #. * Message that is displayed whilst a query is executing in a background
600 #. * thread.
601 #.
602 #: src/addressbook.c:3706
603 msgid "Busy searching..."
604 msgstr "Søker ..."
605
606 #. *
607 #. * Label (a format string) that is used to name each folder.
608 #.
609 #: src/addressbook.c:3777
610 #, c-format
611 msgid "Search '%s'"
612 msgstr "Søk '%s'"
613
614 #: src/addressbook.c:4002
615 msgid "Interface"
616 msgstr "Grensesnitt"
617
618 #: src/addressbook.c:4018 src/exphtmldlg.c:427 src/expldifdlg.c:439
619 #: src/exporthtml.c:1011 src/importldif.c:692
620 msgid "Address Book"
621 msgstr "Adressebok"
622
623 #: src/addressbook.c:4034
624 msgid "Person"
625 msgstr "Person"
626
627 #: src/addressbook.c:4050
628 msgid "EMail Address"
629 msgstr "Epostadresse"
630
631 #: src/addressbook.c:4066
632 msgid "Group"
633 msgstr "Gruppe"
634
635 #. special folder setting (maybe these options are redundant)
636 #: src/addressbook.c:4082 src/exporthtml.c:913 src/folderview.c:429
637 #: src/prefs_account.c:2276
638 msgid "Folder"
639 msgstr "Folder"
640
641 #: src/addressbook.c:4098
642 msgid "vCard"
643 msgstr "vKort"
644
645 #: src/addressbook.c:4114 src/addressbook.c:4130
646 msgid "JPilot"
647 msgstr "JPilot"
648
649 #: src/addressbook.c:4146
650 msgid "LDAP Server"
651 msgstr "LDAP-tjener"
652
653 #: src/addressbook.c:4162
654 msgid "LDAP Query"
655 msgstr "LDAP-spørring"
656
657 #: src/addrgather.c:158
658 msgid "Please specify name for address book."
659 msgstr "Angi navn for adresseboken."
660
661 #: src/addrgather.c:178
662 msgid "Please select the mail headers to search."
663 msgstr "Angi epost hoder (headers) det skal søkes på."
664
665 #. Go fer it
666 #: src/addrgather.c:185
667 msgid "Harvesting addresses..."
668 msgstr "Søker gjennom adresser..."
669
670 #: src/addrgather.c:224
671 msgid "Addresses gathered successfully."
672 msgstr "Adressene er hentet inn."
673
674 #: src/addrgather.c:294
675 msgid "No folder or message was selected."
676 msgstr "Ingen folder eller melding er valgt."
677
678 #: src/addrgather.c:302
679 msgid ""
680 "Please select a folder to process from the folder\n"
681 "list. Alternatively, select one or messages from\n"
682 "the message list."
683 msgstr ""
684 "Vennligst angi hvilken folder som skal prosesseres ved\n"
685 "å velge den i folderlisten. Alternativt kan du velge en\n"
686 "eller flere meldinger i epostlisten."
687
688 #: src/addrgather.c:354
689 msgid "Folder :"
690 msgstr "Folder:"
691
692 #: src/addrgather.c:365 src/exphtmldlg.c:641 src/expldifdlg.c:671
693 #: src/importldif.c:950
694 msgid "Address Book :"
695 msgstr "Adressebok:"
696
697 #: src/addrgather.c:375
698 msgid "Folder Size :"
699 msgstr "Folder størrelse:"
700
701 #: src/addrgather.c:390
702 msgid "Process these mail header fields"
703 msgstr "Prosseser disse epost hode (header) feltene"
704
705 #: src/addrgather.c:408
706 msgid "Include sub-folders"
707 msgstr "Inkluder underfoldere"
708
709 #: src/addrgather.c:431
710 msgid "Header Name"
711 msgstr "Navn på brevhode"
712
713 #: src/addrgather.c:432
714 msgid "Address Count"
715 msgstr "Antall adresser"
716
717 #. Create notebook pages
718 #: src/addrgather.c:537 src/alertpanel.c:153 src/compose.c:3813
719 #: src/messageview.c:557 src/messageview.c:570
720 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:371
721 msgid "Warning"
722 msgstr "Advarsel"
723
724 #: src/addrgather.c:538
725 msgid "Header Fields"
726 msgstr "Brevhodefelt (header fields)"
727
728 #: src/addrgather.c:539 src/exphtmldlg.c:761 src/expldifdlg.c:782
729 #: src/importldif.c:1069
730 msgid "Finish"
731 msgstr "Avslutt"
732
733 #: src/addrgather.c:600
734 msgid "Harvest E-Mail Addresses - from Selected Messages"
735 msgstr "Hent epostadresser - fra valgte meldinger"
736
737 #: src/addrgather.c:608
738 msgid "Harvest E-Mail Addresses - from Folder"
739 msgstr "Hent epostadresser - fra folder"
740
741 #: src/addrindex.c:114 src/addrindex.c:118 src/addrindex.c:125
742 msgid "Common address"
743 msgstr "Vanlige adresser"
744
745 #: src/addrindex.c:115 src/addrindex.c:119 src/addrindex.c:126
746 msgid "Personal address"
747 msgstr "Personlige adresser"
748
749 #: src/alertpanel.c:140 src/compose.c:6148
750 msgid "Notice"
751 msgstr "Merknad "
752
753 #: src/alertpanel.c:166 src/alertpanel.c:188 src/compose.c:3758 src/inc.c:593
754 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:115 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:156
755 msgid "Error"
756 msgstr "Feil"
757
758 #: src/alertpanel.c:189
759 msgid "View log"
760 msgstr "Vis logg"
761
762 #: src/alertpanel.c:335
763 msgid "Show this message next time"
764 msgstr "Vis denne meldingen neste gang"
765
766 #: src/browseldap.c:238
767 msgid "Browse Directory Entry"
768 msgstr "Se gjennom katalog"
769
770 #: src/browseldap.c:258
771 msgid "Server Name :"
772 msgstr "Navn på tjener:"
773
774 #: src/browseldap.c:268
775 msgid "Distinguished Name (dn) :"
776 msgstr "Distinguished Name (dn):"
777
778 #: src/browseldap.c:291
779 msgid "LDAP Name"
780 msgstr "LDAP navn"
781
782 #: src/browseldap.c:293
783 msgid "Attribute Value"
784 msgstr "Attributtverdi"
785
786 #: src/common/nntp.c:68
787 #, c-format
788 msgid "Can't connect to NNTP server: %s:%d\n"
789 msgstr "Kan ikke koble opp mot NNTP tjener: %s:%d\n"
790
791 #: src/common/nntp.c:176 src/common/nntp.c:239
792 #, c-format
793 msgid "protocol error: %s\n"
794 msgstr "Protokollfeil: %s\n"
795
796 #: src/common/nntp.c:199 src/common/nntp.c:245
797 msgid "protocol error\n"
798 msgstr "protokollfeil\n"
799
800 #: src/common/nntp.c:295
801 msgid "Error occurred while posting\n"
802 msgstr "Feil oppsto ved postning\n"
803
804 #: src/common/nntp.c:375
805 msgid "Error occurred while sending command\n"
806 msgstr "Feil oppsto ved sending av EHLO\n"
807
808 #: src/common/plugin.c:202
809 msgid "Plugin already loaded"
810 msgstr "Programtillegg er allerede lastet"
811
812 #: src/common/plugin.c:210
813 msgid "Failed to allocate memory for Plugin"
814 msgstr "Kunne ikke allokere minne for programtillegg"
815
816 #: src/common/plugin.c:232
817 msgid "This module is for Sylpheed-Claws GTK1."
818 msgstr "Denne modulen er for Sylpheed-Claws GTK1."
819
820 #: src/common/smtp.c:168
821 msgid "SMTP AUTH not available\n"
822 msgstr "SMTP AUTH er ikke tilgjengelig\n"
823
824 #: src/common/smtp.c:503 src/common/smtp.c:553
825 msgid "bad SMTP response\n"
826 msgstr "ugyldig SMTP respons\n"
827
828 #: src/common/smtp.c:524 src/common/smtp.c:542 src/common/smtp.c:661
829 msgid "error occurred on SMTP session\n"
830 msgstr "feil oppstod i SMTP sessjonen\n"
831
832 #: src/common/smtp.c:533 src/pop.c:840
833 msgid "error occurred on authentication\n"
834 msgstr "feil oppstod ved autentisering\n"
835
836 #: src/common/smtp.c:588
837 #, c-format
838 msgid "Message is too big (Maximum size is %s)\n"
839 msgstr "Meldingen er for stor (Maksimum størrelse er %s)\n"
840
841 #: src/common/smtp.c:620 src/pop.c:833
842 msgid "can't start TLS session\n"
843 msgstr "kan ikke starte TLS sessjon\n"
844
845 #: src/common/ssl.c:136
846 msgid "Error creating ssl context\n"
847 msgstr ""
848 "Feil under opprettelse av SSL-kontekst\n"
849 "\n"
850
851 #: src/common/ssl.c:155
852 #, c-format
853 msgid "SSL connect failed (%s)\n"
854 msgstr ""
855 "SSL-oppkoppling feilet (%s)\n"
856 "\n"
857
858 #: src/common/ssl_certificate.c:140 src/common/ssl_certificate.c:151
859 #: src/common/ssl_certificate.c:157 src/common/ssl_certificate.c:164
860 #: src/common/ssl_certificate.c:175 src/common/ssl_certificate.c:181
861 #: src/gtk/sslcertwindow.c:62 src/gtk/sslcertwindow.c:73
862 #: src/gtk/sslcertwindow.c:79 src/gtk/sslcertwindow.c:86
863 #: src/gtk/sslcertwindow.c:97 src/gtk/sslcertwindow.c:103
864 msgid "<not in certificate>"
865 msgstr "<ikke i sertifikatet>"
866
867 #: src/common/ssl_certificate.c:190
868 #, c-format
869 msgid ""
870 "  Owner: %s (%s) in %s\n"
871 "  Signed by: %s (%s) in %s\n"
872 "  Fingerprint: %s\n"
873 "  Signature status: %s"
874 msgstr ""
875 " Eier: %s (%s) i %s\n"
876 " Signert av: %s (%s) i %s\n"
877 " Fingeravtrykk: %s\n"
878 " Status på signatur: %s"
879
880 #: src/common/ssl_certificate.c:308
881 msgid "Can't load X509 default paths"
882 msgstr "Kan ikke laste X509 standard stier"
883
884 #: src/common/ssl_certificate.c:363
885 #, c-format
886 msgid ""
887 "%s presented an unknown SSL certificate:\n"
888 "%s"
889 msgstr ""
890 " %s foreviste et ukjent SSL sertifikat:\n"
891 "%s"
892
893 #: src/common/ssl_certificate.c:370 src/common/ssl_certificate.c:408
894 #, c-format
895 msgid ""
896 "%s\n"
897 "\n"
898 "Mail won't be retrieved on this account until you save the certificate.\n"
899 "(Uncheck the \"%s\" preference).\n"
900 msgstr ""
901 "%s\n"
902 "\n"
903 "Epost vil ikke kunne hentes for denne kontoen før du lagrer sertifikatet.\n"
904 "(Hak av for \\\"%s\\\" innstillingen).\n"
905
906 #: src/common/ssl_certificate.c:372 src/common/ssl_certificate.c:410
907 #: src/prefs_receive.c:206
908 msgid "Don't popup error dialog on receive error"
909 msgstr "Vis ikke feilmelding i eget vindu ved mottaksfeil"
910
911 #: src/common/ssl_certificate.c:399
912 #, c-format
913 msgid ""
914 "%s's SSL certificate changed !\n"
915 "We have saved this one:\n"
916 "%s\n"
917 "\n"
918 "It is now:\n"
919 "%s\n"
920 "\n"
921 "This could mean the server answering is not the known one."
922 msgstr ""
923 "%s sitt SSL sertifikat er endret!\n"
924 "Vi har lagret dette:\n"
925 "%s\n"
926 "\n"
927 "Tjeneren fremla dette:\n"
928 "%s\n"
929 "\n"
930 "Dette kan bety at en ukjent tjener svarer på adressen."
931
932 #: src/common/string_match.c:74
933 msgid "(Subject cleared by RegExp)"
934 msgstr "(Overskrift nullstilt av regulært uttrykk)"
935
936 #: src/common/utils.c:298
937 #, c-format
938 msgid "%dB"
939 msgstr ""
940
941 #: src/common/utils.c:300
942 #, c-format
943 msgid "%.1fKB"
944 msgstr ""
945
946 #: src/common/utils.c:302
947 #, c-format
948 msgid "%.2fMB"
949 msgstr ""
950
951 #: src/common/utils.c:304
952 #, c-format
953 msgid "%.2fGB"
954 msgstr ""
955
956 #: src/compose.c:500
957 msgid "/_Add..."
958 msgstr "/_Legg til..."
959
960 #: src/compose.c:501
961 msgid "/_Remove"
962 msgstr "/_Slett"
963
964 #: src/compose.c:503 src/folderview.c:282
965 msgid "/_Properties..."
966 msgstr "/_Egenskaper..."
967
968 #: src/compose.c:508 src/mainwindow.c:669 src/messageview.c:271
969 msgid "/_Message"
970 msgstr "/_Melding"
971
972 #: src/compose.c:509
973 msgid "/_Message/_Send"
974 msgstr "/_Melding/_Send"
975
976 #: src/compose.c:511
977 msgid "/_Message/Send _later"
978 msgstr "/_Melding/Send s_enere"
979
980 #: src/compose.c:513 src/compose.c:517 src/compose.c:520 src/mainwindow.c:679
981 #: src/mainwindow.c:689 src/mainwindow.c:692 src/mainwindow.c:698
982 #: src/mainwindow.c:707 src/messageview.c:274 src/messageview.c:282
983 #: src/messageview.c:287
984 msgid "/_Message/---"
985 msgstr "/_Melding/---"
986
987 #: src/compose.c:514
988 msgid "/_Message/_Attach file"
989 msgstr "/_Melding/Legg v_ed fil"
990
991 #: src/compose.c:515
992 msgid "/_Message/_Insert file"
993 msgstr "/_Melding/Sett inn _fil"
994
995 #: src/compose.c:516
996 msgid "/_Message/Insert si_gnature"
997 msgstr "/_Fil/Sett inn si_gnatur"
998
999 #: src/compose.c:518
1000 msgid "/_Message/_Save"
1001 msgstr "/_Melding/_Send"
1002
1003 #: src/compose.c:521
1004 msgid "/_Message/_Close"
1005 msgstr "/_Melding/_Lukk"
1006
1007 #: src/compose.c:524
1008 msgid "/_Edit/_Undo"
1009 msgstr "/_Endre/_Angre"
1010
1011 #: src/compose.c:525
1012 msgid "/_Edit/_Redo"
1013 msgstr "/_Endre/Gj_lr om igjen"
1014
1015 #: src/compose.c:526 src/compose.c:613 src/compose.c:619 src/mainwindow.c:472
1016 #: src/messageview.c:164
1017 msgid "/_Edit/---"
1018 msgstr "/_Endre/---"
1019
1020 #: src/compose.c:527
1021 msgid "/_Edit/Cu_t"
1022 msgstr "/_Endre/Klipp _ut"
1023
1024 #: src/compose.c:528 src/mainwindow.c:469 src/messageview.c:162
1025 msgid "/_Edit/_Copy"
1026 msgstr "/_Endre/_Kopier"
1027
1028 #: src/compose.c:529
1029 msgid "/_Edit/_Paste"
1030 msgstr "/_Endre/_Lim inn"
1031
1032 #: src/compose.c:530
1033 msgid "/_Edit/Special paste/as _quotation"
1034 msgstr "/_Endre/Lim inn tilpasset/som k_votering"
1035
1036 #: src/compose.c:532
1037 msgid "/_Edit/Special paste/_wrapped"
1038 msgstr "/_Endre/Lim inn tilpasset/med linjebryting"
1039
1040 #: src/compose.c:534
1041 msgid "/_Edit/Special paste/_unwrapped"
1042 msgstr "/_Endre/Lim inn tilpasset/uten linjebryting<"
1043
1044 #: src/compose.c:536 src/mainwindow.c:470 src/messageview.c:163
1045 msgid "/_Edit/Select _all"
1046 msgstr "/_Endre/Markrer _alt"
1047
1048 #: src/compose.c:537
1049 msgid "/_Edit/A_dvanced"
1050 msgstr "/_Endre/_Avansert"
1051
1052 #: src/compose.c:538
1053 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character backward"
1054 msgstr "/_Endre/A_vansert/En bokstav tilbake"
1055
1056 #: src/compose.c:543
1057 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character forward"
1058 msgstr "/_Endre/A_vansert/En bokstav fremover"
1059
1060 #: src/compose.c:548
1061 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word backward"
1062 msgstr "/_Endre/A_vansert/Ett ord tilbake"
1063
1064 #: src/compose.c:553
1065 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word forward"
1066 msgstr "/_Endre/A_vansert/Ett ord fremover"
1067
1068 #: src/compose.c:558
1069 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to beginning of line"
1070 msgstr "/_Endre/A_vansert/Til begynnelsen av linja"
1071
1072 #: src/compose.c:563
1073 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to end of line"
1074 msgstr "/_Endre/A_vansert/Til linjeslutt"
1075
1076 #: src/compose.c:568
1077 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to previous line"
1078 msgstr "/_Endre/A_vansert/Til forrige linje"
1079
1080 #: src/compose.c:573
1081 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to next line"
1082 msgstr "/_Endre/A_vansert/Til neste linje"
1083
1084 #: src/compose.c:578
1085 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character backward"
1086 msgstr "/_Endre/A_vansert/Slett forrige tegn"
1087
1088 #: src/compose.c:583
1089 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character forward"
1090 msgstr "/_Endre/A_vansert/Slett neste tegn"
1091
1092 #: src/compose.c:588
1093 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word backward"
1094 msgstr "/_Endre/A_vansert/Slett forrige ord"
1095
1096 #: src/compose.c:593
1097 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word forward"
1098 msgstr "/_Endre/A_vansert/Slett neste ord"
1099
1100 #: src/compose.c:598
1101 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete line"
1102 msgstr "/_Endre/A_vansert/Slett linje"
1103
1104 #: src/compose.c:603
1105 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete entire line"
1106 msgstr "/_Endre/A_vansert/Slett hele linjen"
1107
1108 #: src/compose.c:608
1109 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete to end of line"
1110 msgstr "/_Endre/A_vansert/Slett til linjeslutt"
1111
1112 #: src/compose.c:614
1113 msgid "/_Edit/_Wrap current paragraph"
1114 msgstr "/_Endre/Bryt rader i gjeldene _avsnitt"
1115
1116 #: src/compose.c:616
1117 msgid "/_Edit/Wrap all long _lines"
1118 msgstr "/_Endre/Bryt alle _lange linjer"
1119
1120 #: src/compose.c:618
1121 msgid "/_Edit/Aut_o wrapping"
1122 msgstr "/_Endre/Aut_omatisk linjebryting"
1123
1124 #: src/compose.c:620
1125 msgid "/_Edit/Edit with e_xternal editor"
1126 msgstr "/_Endre/Rediger i ekstern tekstbehandler"
1127
1128 #: src/compose.c:623
1129 msgid "/_Spelling"
1130 msgstr "/Stave_kontroll"
1131
1132 #: src/compose.c:624
1133 msgid "/_Spelling/_Check all or check selection"
1134 msgstr "/Stave_kontroll/_Kontroller utvalg eller hele teksten"
1135
1136 #: src/compose.c:626
1137 msgid "/_Spelling/_Highlight all misspelled words"
1138 msgstr "/Stave_kontroll/Vis feilstavelser bakover"
1139
1140 #: src/compose.c:628
1141 msgid "/_Spelling/Check _backwards misspelled word"
1142 msgstr "/Stave_kontroll/Kontroller _bakover"
1143
1144 #: src/compose.c:630
1145 msgid "/_Spelling/_Forward to next misspelled word"
1146 msgstr "/Stave_kontroll/Frem til neste feilstavede ord"
1147
1148 #: src/compose.c:632
1149 msgid "/_Spelling/---"
1150 msgstr "/Stave_kontroll/---"
1151
1152 #: src/compose.c:633
1153 msgid "/_Spelling/_Spelling Configuration"
1154 msgstr "/Stave_kontroll/Konfi_gurasjon"
1155
1156 #: src/compose.c:636
1157 msgid "/_Options"
1158 msgstr "/_Brukervalg"
1159
1160 #: src/compose.c:637
1161 msgid "/_Options/Privacy System"
1162 msgstr "/_Brukervalg/Privatliv"
1163
1164 #: src/compose.c:638
1165 msgid "/_Options/Privacy System/None"
1166 msgstr "/_Brukervalg/Privatliv/Intet"
1167
1168 #: src/compose.c:639
1169 msgid "/_Options/Si_gn"
1170 msgstr "/_Brukervalg/_Signatur"
1171
1172 #: src/compose.c:640
1173 msgid "/_Options/_Encrypt"
1174 msgstr "/_Brukervalg/_Kryptering"
1175
1176 #: src/compose.c:641 src/compose.c:648 src/compose.c:650 src/compose.c:652
1177 msgid "/_Options/---"
1178 msgstr "/_Brukervalg/---"
1179
1180 #: src/compose.c:642
1181 msgid "/_Options/_Priority"
1182 msgstr "/_Brukervalg/_Prioritet"
1183
1184 #: src/compose.c:643
1185 msgid "/_Options/Priority/_Highest"
1186 msgstr "/_Brukervalg/_Prioritet/_Høyest"
1187
1188 #: src/compose.c:644
1189 msgid "/_Options/Priority/Hi_gh"
1190 msgstr "/_Brukervalg/_Prioritet/H_øy"
1191
1192 #: src/compose.c:645
1193 msgid "/_Options/Priority/_Normal"
1194 msgstr "/_Brukervalg/_Prioritet/_Normal"
1195
1196 #: src/compose.c:646
1197 msgid "/_Options/Priority/Lo_w"
1198 msgstr "/_Brukervalg/_Prioritet/_Lav"
1199
1200 #: src/compose.c:647
1201 msgid "/_Options/Priority/_Lowest"
1202 msgstr "/_Brukervalg/_Prioritet/Laves_t"
1203
1204 #: src/compose.c:649
1205 msgid "/_Options/_Request Return Receipt"
1206 msgstr "/_Brukervalg/Be om retur_kvitteringer"
1207
1208 #: src/compose.c:651
1209 msgid "/_Options/Remo_ve references"
1210 msgstr "/_Brukervalg/Fjern _referanser"
1211
1212 #: src/compose.c:658
1213 msgid "/_Options/Character _encoding"
1214 msgstr "/_Brukervalg/Tegn_koding"
1215
1216 #: src/compose.c:659
1217 msgid "/_Options/Character _encoding/_Automatic"
1218 msgstr "/_Brukervalg/Tegn_koding/_Automatisk"
1219
1220 #: src/compose.c:661 src/compose.c:667 src/compose.c:673 src/compose.c:677
1221 #: src/compose.c:683 src/compose.c:687 src/compose.c:693 src/compose.c:697
1222 #: src/compose.c:707 src/compose.c:711 src/compose.c:721 src/compose.c:725
1223 msgid "/_Options/Character _encoding/---"
1224 msgstr "/_Brukervalg/Tegn_koding/---"
1225
1226 #: src/compose.c:663
1227 msgid "/_Options/Character _encoding/7bit ascii (US-ASC_II)"
1228 msgstr "/_Brukervalg/Tegn_koding/7 bits ascii (US-ASC_II)"
1229
1230 #: src/compose.c:665
1231 msgid "/_Options/Character _encoding/Unicode (_UTF-8)"
1232 msgstr "/_Brukervalg/Tegn_koding/Unicode (_UTF-8)"
1233
1234 #: src/compose.c:669
1235 msgid "/_Options/Character _encoding/Western European (ISO-8859-_1)"
1236 msgstr "/_Brukervalg/Tegn_koding/Vesteuropeisk (ISO-8859-_1)"
1237
1238 #: src/compose.c:671
1239 msgid "/_Options/Character _encoding/Western European (ISO-8859-15)"
1240 msgstr "/_Brukervalg/Tegn_koding/Vesteuropeisk (ISO-8859-15)"
1241
1242 #: src/compose.c:675
1243 msgid "/_Options/Character _encoding/Central European (ISO-8859-_2)"
1244 msgstr "/_Brukervalg/Tegn_koding/Sentraleuropeisk (ISO-8859-_2)"
1245
1246 #: src/compose.c:679
1247 msgid "/_Options/Character _encoding/_Baltic (ISO-8859-13)"
1248 msgstr "/_Brukervalg/Tegn_koding/_Baltisk (ISO-8859-13)"
1249
1250 #: src/compose.c:681
1251 msgid "/_Options/Character _encoding/Baltic (ISO-8859-_4)"
1252 msgstr "/_Brukervalg/Tegn_koding/Baltisk (ISO-8859-_4)"
1253
1254 #: src/compose.c:685
1255 msgid "/_Options/Character _encoding/Greek (ISO-8859-_7)"
1256 msgstr "/_Brukervalg/Tegn_koding/Gresk (ISO-8859-_7)"
1257
1258 #: src/compose.c:689
1259 msgid "/_Options/Character _encoding/Hebrew (ISO-8859-_8)"
1260 msgstr "/_Brukervalg/Tegn_koding/Hebraisk (ISO-8859-8)"
1261
1262 #: src/compose.c:691
1263 msgid "/_Options/Character _encoding/Hebrew (Windows-1255)"
1264 msgstr "/_Brukervalg/Tegn_koding/Hebraisk (Windows-1255)"
1265
1266 #: src/compose.c:695
1267 msgid "/_Options/Character _encoding/Turkish (ISO-8859-_9)"
1268 msgstr "/_Brukervalg/Tegn_koding/Tyrkisk (ISO-8859-_9)"
1269
1270 #: src/compose.c:699
1271 msgid "/_Options/Character _encoding/Cyrillic (ISO-8859-_5)"
1272 msgstr "/_Brukervalg/Tegn_koding/Kyrillisk (ISO-8859-_5)"
1273
1274 #: src/compose.c:701
1275 msgid "/_Options/Character _encoding/Cyrillic (KOI8-_R)"
1276 msgstr "/_Brukervalg/Tegn_koding/Kyrillisk (KOI8-_R)"
1277
1278 #: src/compose.c:703
1279 msgid "/_Options/Character _encoding/Cyrillic (KOI8-U)"
1280 msgstr "/_Brukervalg/Tegn_koding/Kyrillisk (KOI8-U)"
1281
1282 #: src/compose.c:705
1283 msgid "/_Options/Character _encoding/Cyrillic (Windows-1251)"
1284 msgstr "/_Brukervalg/Tegn_koding/Kyrillisk (Windows-1251)"
1285
1286 #: src/compose.c:709
1287 msgid "/_Options/Character _encoding/Japanese (ISO-2022-_JP)"
1288 msgstr "/_Brukervalg/Tegn_koding/Japansk (ISO-2022-_JP)"
1289
1290 #: src/compose.c:713
1291 msgid "/_Options/Character _encoding/Simplified Chinese (_GB2312)"
1292 msgstr "/_Brukervalg/Tegn_koding/Forenklet kinesisk (_GB2312)"
1293
1294 #: src/compose.c:715
1295 msgid "/_Options/Character _encoding/Simplified Chinese (GBK)"
1296 msgstr "/_Brukervalg/Tegn_koding/Forenklet kinesisk (_GBK)"
1297
1298 #: src/compose.c:717
1299 msgid "/_Options/Character _encoding/Traditional Chinese (_Big5)"
1300 msgstr "/_Brukervalg/Tegn_koding/Tradisjonell kinesisk (_Big5)"
1301
1302 #: src/compose.c:719
1303 msgid "/_Options/Character _encoding/Traditional Chinese (EUC-_TW)"
1304 msgstr "/_Brukervalg/Tegn_koding/Tradisjonell kinesisk (EUC-_TW)"
1305
1306 #: src/compose.c:723
1307 msgid "/_Options/Character _encoding/Korean (EUC-_KR)"
1308 msgstr "/_Brukervalg/Tegn_koding/Koreansk (EUC-_KR)"
1309
1310 #: src/compose.c:727
1311 msgid "/_Options/Character _encoding/Thai (TIS-620)"
1312 msgstr "/_Brukervalg/Tegn_koding/Thai (TIS-620)"
1313
1314 #: src/compose.c:729
1315 msgid "/_Options/Character _encoding/Thai (Windows-874)"
1316 msgstr "/_Brukervalg/Tegn_koding/Thai (Windows-874)"
1317
1318 #: src/compose.c:732 src/mainwindow.c:710 src/messageview.c:290
1319 msgid "/_Tools"
1320 msgstr "/V_erktøy"
1321
1322 #: src/compose.c:733
1323 msgid "/_Tools/Show _ruler"
1324 msgstr "/_Verktøy/Vis linjal"
1325
1326 #: src/compose.c:734 src/messageview.c:291
1327 msgid "/_Tools/_Address book"
1328 msgstr "/_Verktøy/_Adressebok"
1329
1330 #: src/compose.c:735
1331 msgid "/_Tools/_Template"
1332 msgstr "/_Verktøy/_Maler"
1333
1334 #: src/compose.c:736 src/mainwindow.c:743 src/messageview.c:316
1335 msgid "/_Tools/Actio_ns"
1336 msgstr "/_Verktøy/_Handlinger"
1337
1338 #: src/compose.c:1646
1339 msgid "Reply-To:"
1340 msgstr "Svar-til:"
1341
1342 #: src/compose.c:1649 src/compose.c:4577 src/compose.c:5200
1343 #: src/headerview.c:54
1344 msgid "Newsgroups:"
1345 msgstr "Njusgrupper:"
1346
1347 #: src/compose.c:1652
1348 msgid "Followup-To:"
1349 msgstr "Oppfølger-til:"
1350
1351 #: src/compose.c:2039
1352 msgid "Quote mark format error."
1353 msgstr "Feil format på kvoteringstegn."
1354
1355 #: src/compose.c:2055
1356 msgid "Message reply/forward format error."
1357 msgstr "Feil på tilsvars-/videresendingsformat."
1358
1359 #: src/compose.c:2491
1360 #, c-format
1361 msgid "File %s is empty."
1362 msgstr "Filen %s er tom."
1363
1364 #: src/compose.c:2495
1365 #, c-format
1366 msgid "Can't read %s."
1367 msgstr "Kan ikke lese %s."
1368
1369 #: src/compose.c:2522
1370 #, c-format
1371 msgid "Message: %s"
1372 msgstr "Melding: %s"
1373
1374 #: src/compose.c:3270
1375 msgid " [Edited]"
1376 msgstr " [Endret]"
1377
1378 #: src/compose.c:3272
1379 #, c-format
1380 msgid "%s - Compose message%s"
1381 msgstr "%s - Forfatt melding(er) (message%s)"
1382
1383 #: src/compose.c:3275
1384 #, c-format
1385 msgid "Compose message%s"
1386 msgstr "Forfatt melding(er) (message%s)"
1387
1388 #: src/compose.c:3299 src/messageview.c:593
1389 msgid ""
1390 "Account for sending mail is not specified.\n"
1391 "Please select a mail account before sending."
1392 msgstr ""
1393 "Konto er ikke angitt for meldingen som skal sendes.\n"
1394 "Angi en konto før du går videre."
1395
1396 #: src/compose.c:3383
1397 msgid "Recipient is not specified."
1398 msgstr "Mottaker er ikke angitt."
1399
1400 #: src/compose.c:3391 src/messageview.c:558 src/messageview.c:578
1401 #: src/prefs_account.c:974 src/prefs_send.c:333 src/toolbar.c:393
1402 #: src/toolbar.c:441
1403 msgid "Send"
1404 msgstr "Send"
1405
1406 #: src/compose.c:3392
1407 msgid "Subject is empty. Send it anyway?"
1408 msgstr "Overskrift ikke angitt. Send likevel?"
1409
1410 #: src/compose.c:3418
1411 msgid ""
1412 "Could not queue message for sending:\n"
1413 "\n"
1414 "Signature failed."
1415 msgstr ""
1416 "Kunne ikke legge melding i kø for sending:\n"
1417 "\n"
1418 "Signatur feilet."
1419
1420 #: src/compose.c:3421
1421 #, c-format
1422 msgid ""
1423 "Could not queue message for sending:\n"
1424 "\n"
1425 "%s."
1426 msgstr ""
1427 "Kunne ikke legge melding i kø for sending:\n"
1428 "\n"
1429 "%s"
1430
1431 #: src/compose.c:3423
1432 msgid "Could not queue message for sending."
1433 msgstr "Kunne ikke legge melding i kø for sending"
1434
1435 #: src/compose.c:3438 src/compose.c:3467
1436 msgid ""
1437 "The message was queued but could not be sent.\n"
1438 "Use \"Send queued messages\" from the main window to retry."
1439 msgstr ""
1440 "Meldingen er lagt inn i køen, men kunne ikke sendes.\n"
1441 "Velg \\\"Send meldinger i køen\\\" fra hovedvinduet for å forsøke på nytt."
1442
1443 #: src/compose.c:3755
1444 #, c-format
1445 msgid ""
1446 "Can't convert the character encoding of the message from\n"
1447 "%s to %s.\n"
1448 "Send it anyway?"
1449 msgstr ""
1450 "Kan ikke konvertere kodesett for tegn i meldingen fra\n"
1451 "%s til %s.\n"
1452 "Skal meldingen likevel sendes?"
1453
1454 #: src/compose.c:3809
1455 #, c-format
1456 msgid ""
1457 "Line %d exceeds the line length limit (998 bytes).\n"
1458 "The contents of the message might be broken on the way to the delivery.\n"
1459 "\n"
1460 "Send it anyway?"
1461 msgstr ""
1462 "Linje %d overstiger maksimal linjelengde (998 byte)\n"
1463 "Innholdet av meldingen kan ødelegges under leveringen.\n"
1464 "\n"
1465 "Send likevel?"
1466
1467 #: src/compose.c:3979
1468 msgid "No account for sending mails available!"
1469 msgstr "Ingen konto tilgjengelig for å sende epost!"
1470
1471 #: src/compose.c:3989
1472 msgid "No account for posting news available!"
1473 msgstr "Ingen konto er tilgjengelig for å poste njus!"
1474
1475 #: src/compose.c:4660 src/headerview.c:52 src/summary_search.c:211
1476 msgid "From:"
1477 msgstr "Fra:"
1478
1479 #: src/compose.c:4711
1480 msgid "Mime type"
1481 msgstr "MIME-type"
1482
1483 #. S_COL_DATE
1484 #: src/compose.c:4717 src/compose.c:4887 src/mimeview.c:197
1485 #: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:327 src/prefs_summary_column.c:86
1486 #: src/summaryview.c:466
1487 msgid "Size"
1488 msgstr "Størrelse"
1489
1490 #. Save Message to folder
1491 #: src/compose.c:4777
1492 msgid "Save Message to "
1493 msgstr "Lagre melding til "
1494
1495 #: src/compose.c:4799 src/prefs_filtering_action.c:435
1496 msgid "Select ..."
1497 msgstr "Velg..."
1498
1499 #: src/compose.c:4886 src/compose.c:5908
1500 msgid "MIME type"
1501 msgstr "MIME-type"
1502
1503 #. header labels and entries
1504 #: src/compose.c:4947 src/prefs_account.c:1568 src/prefs_customheader.c:201
1505 #: src/prefs_matcher.c:154
1506 msgid "Header"
1507 msgstr "Brevhode"
1508
1509 #. attachment list
1510 #: src/compose.c:4949
1511 msgid "Attachments"
1512 msgstr "Vedlegg"
1513
1514 #. Others Tab
1515 #: src/compose.c:4951
1516 msgid "Others"
1517 msgstr "Andre"
1518
1519 #: src/compose.c:4966 src/headerview.c:55 src/prefs_template.c:194
1520 #: src/summary_search.c:225
1521 msgid "Subject:"
1522 msgstr "Overskrift:"
1523
1524 #. create sub items. for the menu item activation callback we pass the
1525 #. * index of label_colors[] as data parameter. for the None color we
1526 #. * pass an invalid (high) value. also we attach a data pointer so we
1527 #. * can always get back the SummaryView pointer.
1528 #: src/compose.c:5148 src/exphtmldlg.c:507 src/gtk/colorlabel.c:280
1529 #: src/gtk/gtkaspell.c:1595 src/gtk/gtkaspell.c:2337 src/prefs_account.c:601
1530 #: src/summaryview.c:4328
1531 msgid "None"
1532 msgstr "Ingen"
1533
1534 #: src/compose.c:5158
1535 #, c-format
1536 msgid ""
1537 "Spell checker could not be started.\n"
1538 "%s"
1539 msgstr ""
1540 "Stavekontroll kunne ikke startes.\n"
1541 "%s"
1542
1543 #: src/compose.c:5799
1544 msgid "Invalid MIME type."
1545 msgstr "Ugyldig MIME-type"
1546
1547 #: src/compose.c:5817
1548 msgid "File doesn't exist or is empty."
1549 msgstr "Filen eksisterer ikke, eller den er tom."
1550
1551 #: src/compose.c:5890
1552 msgid "Properties"
1553 msgstr "Egenskaper"
1554
1555 #: src/compose.c:5935
1556 msgid "Encoding"
1557 msgstr "Koding"
1558
1559 #: src/compose.c:5960
1560 msgid "Path"
1561 msgstr "Søkesti"
1562
1563 #: src/compose.c:5961 src/prefs_toolbar.c:1058
1564 msgid "File name"
1565 msgstr "Filnavn"
1566
1567 #: src/compose.c:6145
1568 #, c-format
1569 msgid ""
1570 "The external editor is still working.\n"
1571 "Force terminating the process?\n"
1572 "process group id: %d"
1573 msgstr ""
1574 "Den eksterne tekstbehandleren kjører fremdeles.\n"
1575 "Skal prosessen tvangsavbrytes?\n"
1576 "Prosessens gruppe id: %d"
1577
1578 #: src/compose.c:6187
1579 msgid "Compose: input from monitoring process\n"
1580 msgstr "Opprett: inndata fra overvåkende prosess\n"
1581
1582 #: src/compose.c:6436 src/imap_gtk.c:421 src/inc.c:170 src/inc.c:275
1583 #: src/inc.c:301 src/messageview.c:697 src/news_gtk.c:86 src/toolbar.c:1965
1584 msgid "Offline warning"
1585 msgstr "Advarsel: Du er ikke online"
1586
1587 #: src/compose.c:6437 src/inc.c:171 src/inc.c:276 src/inc.c:302
1588 #: src/messageview.c:698 src/toolbar.c:1966
1589 msgid "You're working offline. Override?"
1590 msgstr "Arbeider i av-nett modus. Overstyr?"
1591
1592 #: src/compose.c:6459
1593 #, c-format
1594 msgid ""
1595 "Could not queue message:\n"
1596 "\n"
1597 "%s."
1598 msgstr ""
1599 "Kunne ikke legge melding i kø for sending:\n"
1600 "\n"
1601 "%s"
1602
1603 #: src/compose.c:6592 src/compose.c:6615
1604 msgid "Select file"
1605 msgstr "Velg fil"
1606
1607 #: src/compose.c:6628
1608 #, c-format
1609 msgid "File '%s' could not be read."
1610 msgstr "File '%s' kunne ikke leses."
1611
1612 #: src/compose.c:6630
1613 #, c-format
1614 msgid ""
1615 "File '%s' contained invalid characters\n"
1616 "for the current encoding, insertion may be incorrect."
1617 msgstr ""
1618 "Filen '%s' inneholder tegn som ikke er gyldig for\n"
1619 "gjeldende kodesett. Insatt fil kan ha fått feil."
1620
1621 #: src/compose.c:6678
1622 msgid "Discard message"
1623 msgstr "Kassér melding"
1624
1625 #: src/compose.c:6679
1626 msgid "This message has been modified. discard it?"
1627 msgstr "Denne meldingen er endret. Skal den kasseres?"
1628
1629 #: src/compose.c:6680
1630 msgid "Discard"
1631 msgstr "Kassér?"
1632
1633 #: src/compose.c:6680
1634 msgid "to Draft"
1635 msgstr "til Utkast"
1636
1637 #: src/compose.c:6724
1638 #, c-format
1639 msgid "Do you want to apply the template '%s' ?"
1640 msgstr "Vil du bruke smalen '%s'?"
1641
1642 #: src/compose.c:6726
1643 msgid "Apply template"
1644 msgstr "Benytt mal"
1645
1646 #: src/compose.c:6727
1647 msgid "_Replace"
1648 msgstr "_Erstatt"
1649
1650 #: src/compose.c:6727
1651 msgid "_Insert"
1652 msgstr "Sett _inn"
1653
1654 #: src/crash.c:142
1655 #, c-format
1656 msgid "Sylpheed process (%ld) received signal %ld"
1657 msgstr "Sylpheed prosess (%ld) mottok signal %ld"
1658
1659 #: src/crash.c:186
1660 msgid "Sylpheed has crashed"
1661 msgstr "Sylpdeed har krasjet"
1662
1663 #: src/crash.c:202
1664 #, c-format
1665 msgid ""
1666 "%s.\n"
1667 "Please file a bug report and include the information below."
1668 msgstr ""
1669 "%s.\n"
1670 "Vennligst send inn en feilrapport med informasjonen under."
1671
1672 #: src/crash.c:207
1673 msgid "Debug log"
1674 msgstr "Debug logg"
1675
1676 #: src/crash.c:242
1677 msgid "Close"
1678 msgstr "Lukk"
1679
1680 #: src/crash.c:247
1681 msgid "Save..."
1682 msgstr "Lagre..."
1683
1684 #: src/crash.c:252
1685 msgid "Create bug report"
1686 msgstr "Opprett en feilrapport"
1687
1688 #: src/crash.c:299
1689 msgid "Save crash information"
1690 msgstr "Lagre krasjinformasjon"
1691
1692 #: src/editaddress.c:153
1693 msgid "Add New Person"
1694 msgstr "Legg til ny person"
1695
1696 #: src/editaddress.c:154
1697 msgid "Edit Person Details"
1698 msgstr "Endre persondetaljer"
1699
1700 #: src/editaddress.c:316
1701 msgid "An E-Mail address must be supplied."
1702 msgstr "En epostadresse må angis."
1703
1704 #: src/editaddress.c:490
1705 msgid "A Name and Value must be supplied."
1706 msgstr "Et navn og en verdi må angis."
1707
1708 #. gtk_container_set_border_width(GTK_CONTAINER(window), 0);
1709 #: src/editaddress.c:548
1710 msgid "Edit Person Data"
1711 msgstr "Endre persondata"
1712
1713 #: src/editaddress.c:646 src/expldifdlg.c:553 src/exporthtml.c:790
1714 #: src/ldif.c:827
1715 msgid "Display Name"
1716 msgstr "Vist navn"
1717
1718 #: src/editaddress.c:652 src/editaddress.c:656 src/ldif.c:835
1719 msgid "Last Name"
1720 msgstr "Etternavn"
1721
1722 #: src/editaddress.c:653 src/editaddress.c:655 src/ldif.c:831
1723 msgid "First Name"
1724 msgstr "Fornavn"
1725
1726 #: src/editaddress.c:658
1727 msgid "Nickname"
1728 msgstr "Kallenavn"
1729
1730 #: src/editaddress.c:734 src/editaddress.c:782 src/editgroup.c:280
1731 #: src/expldifdlg.c:566 src/exporthtml.c:629 src/exporthtml.c:793
1732 #: src/ldif.c:843
1733 msgid "E-Mail Address"
1734 msgstr "Epostadresse"
1735
1736 #: src/editaddress.c:735 src/editaddress.c:791
1737 msgid "Alias"
1738 msgstr "Alias"
1739
1740 #. value
1741 #: src/editaddress.c:929 src/editaddress.c:986 src/prefs_customheader.c:218
1742 #: src/prefs_matcher.c:475
1743 msgid "Value"
1744 msgstr "Verdi"
1745
1746 #: src/editaddress.c:1045
1747 msgid "User Data"
1748 msgstr "Brukerdata"
1749
1750 #: src/editaddress.c:1046
1751 msgid "E-Mail Addresses"
1752 msgstr "Epostadresser"
1753
1754 #: src/editaddress.c:1047
1755 msgid "Other Attributes"
1756 msgstr "Andre attributter"
1757
1758 #: src/editbook.c:113
1759 msgid "File appears to be Ok."
1760 msgstr "Filen ser ut til å være i orden."
1761
1762 #: src/editbook.c:116
1763 msgid "File does not appear to be a valid address book format."
1764 msgstr "Filen ser ikke ut til å være på et gyldig adressebokformat."
1765
1766 #: src/editbook.c:119 src/editjpilot.c:203 src/editvcard.c:107
1767 msgid "Could not read file."
1768 msgstr "Kunne ikke lese fil."
1769
1770 #: src/editbook.c:153 src/editbook.c:266
1771 msgid "Edit Addressbook"
1772 msgstr "Endre adressebok"
1773
1774 #: src/editbook.c:182 src/editjpilot.c:277 src/editvcard.c:190
1775 msgid " Check File "
1776 msgstr " Kontroller fil "
1777
1778 #: src/editbook.c:187 src/editjpilot.c:282 src/editvcard.c:195
1779 #: src/importmutt.c:271 src/importpine.c:271 src/prefs_account.c:1788
1780 msgid "File"
1781 msgstr "Fil"
1782
1783 #: src/editbook.c:285
1784 msgid "Add New Addressbook"
1785 msgstr "Ny adressebok"
1786
1787 #: src/editgroup.c:103
1788 msgid "A Group Name must be supplied."
1789 msgstr "Et gruppenavn må angis"
1790
1791 #: src/editgroup.c:286
1792 msgid "Edit Group Data"
1793 msgstr "Endre gruppedata"
1794
1795 #: src/editgroup.c:314 src/exporthtml.c:626
1796 msgid "Group Name"
1797 msgstr "Gruppnavn"
1798
1799 #: src/editgroup.c:333
1800 msgid "Addresses in Group"
1801 msgstr "Adresser i gruppe"
1802
1803 #: src/editgroup.c:335
1804 msgid " -> "
1805 msgstr ""
1806
1807 #: src/editgroup.c:362
1808 msgid " <- "
1809 msgstr ""
1810
1811 #: src/editgroup.c:364
1812 msgid "Available Addresses"
1813 msgstr "Tilgjengelige adresser"
1814
1815 #: src/editgroup.c:425
1816 msgid "Move E-Mail Addresses to or from Group with arrow buttons"
1817 msgstr "Flytt epostadresser til eller fra gruppe med piltastene"
1818
1819 #: src/editgroup.c:473
1820 msgid "Edit Group Details"
1821 msgstr "Endre gruppedetaljer"
1822
1823 #: src/editgroup.c:476
1824 msgid "Add New Group"
1825 msgstr "Legg til ny gruppe"
1826
1827 #: src/editgroup.c:526
1828 msgid "Edit folder"
1829 msgstr "Endre folder"
1830
1831 #: src/editgroup.c:526
1832 msgid "Input the new name of folder:"
1833 msgstr "Angi nytt navn på folderen:"
1834
1835 #: src/editgroup.c:529 src/foldersel.c:532 src/imap_gtk.c:136 src/mh_gtk.c:125
1836 msgid "New folder"
1837 msgstr "Ny folder"
1838
1839 #: src/editgroup.c:530 src/foldersel.c:533 src/mh_gtk.c:126
1840 msgid "Input the name of new folder:"
1841 msgstr "Angi navnet på den nye folderen:"
1842
1843 #: src/editjpilot.c:200
1844 msgid "File does not appear to be JPilot format."
1845 msgstr "Filen ser ikke ut til å være på JPilot formatet."
1846
1847 #: src/editjpilot.c:212
1848 msgid "Select JPilot File"
1849 msgstr "Velg JPilot fil"
1850
1851 #: src/editjpilot.c:248 src/editjpilot.c:378
1852 msgid "Edit JPilot Entry"
1853 msgstr "Endre JPilotfelt"
1854
1855 #: src/editjpilot.c:289 src/editldap.c:479 src/editvcard.c:202
1856 #: src/exphtmldlg.c:448 src/expldifdlg.c:460 src/importldif.c:723
1857 #: src/importmutt.c:278 src/importpine.c:278 src/prefs_account.c:2304
1858 #: src/prefs_spelling.c:244
1859 msgid " ... "
1860 msgstr " ... "
1861
1862 #: src/editjpilot.c:294
1863 msgid "Additional e-Mail address item(s)"
1864 msgstr "Ytterlige epostadresse objekt(er)"
1865
1866 #: src/editjpilot.c:385
1867 msgid "Add New JPilot Entry"
1868 msgstr "Nytt JPilot-felt"
1869
1870 #: src/editldap_basedn.c:143
1871 msgid "Edit LDAP - Select Search Base"
1872 msgstr "Endre LDAP - Velg søkedatabase"
1873
1874 #: src/editldap_basedn.c:163 src/editldap.c:413
1875 msgid "Hostname"
1876 msgstr "Tjenernavn"
1877
1878 #: src/editldap_basedn.c:173 src/editldap.c:432 src/ssl_manager.c:106
1879 msgid "Port"
1880 msgstr "Post"
1881
1882 #: src/editldap_basedn.c:183 src/editldap.c:461
1883 msgid "Search Base"
1884 msgstr "Søk i database"
1885
1886 #: src/editldap_basedn.c:204
1887 msgid "Available Search Base(s)"
1888 msgstr "Tilgjengelig(e) søkedatabase(r) "
1889
1890 #: src/editldap_basedn.c:294
1891 msgid "Could not read Search Base(s) from server - please set manually"
1892 msgstr "Kunne ikke finne søkedatabase(r) på tjeneren - angi dette manuelt "
1893
1894 #: src/editldap_basedn.c:298 src/editldap.c:267
1895 msgid "Could not connect to server"
1896 msgstr "Kunne ikke koble til tjeneren"
1897
1898 #: src/editldap.c:148
1899 msgid "A Name must be supplied."
1900 msgstr "Angi et navn."
1901
1902 #: src/editldap.c:160
1903 msgid "A Hostname must be supplied for the server."
1904 msgstr "Angi tjenerens maskinnavn"
1905
1906 #: src/editldap.c:173
1907 msgid "At least one LDAP search attribute should be supplied."
1908 msgstr "Minst en LDAP søkeattributt må angis"
1909
1910 #: src/editldap.c:264
1911 msgid "Connected successfully to server"
1912 msgstr "Koblet til tjeneren"
1913
1914 #: src/editldap.c:315 src/editldap.c:967
1915 msgid "Edit LDAP Server"
1916 msgstr "Endre LDAP-tjener"
1917
1918 #: src/editldap.c:408
1919 msgid "A name that you wish to call the server."
1920 msgstr "Et kallenavn vil gi denne tjeneren."
1921
1922 #: src/editldap.c:423
1923 msgid ""
1924 "This is the hostname of the server. For example, \"ldap.mydomain.com\" may "
1925 "be appropriate for the \"mydomain.com\" organization. An IP address may also "
1926 "be used. You may specify \"localhost\" if running an LDAP server on the same "
1927 "computer as Sylpheed."
1928 msgstr ""
1929 "Dette er maskinnavnet på tjeneren. Navnet \\\"ldap.mittdomene.no\\\" kan\n"
1930 "for eksempel være gyldig for \\\"mittdomene.no\\\". En IP-adresse kan også\n"
1931 "brukes. Kjører LDAP-tjeneren på samme maskin som Sylpheed kan du \n"
1932 "angi \\\"localhost\\\". Kontakt IT-ansvarlige for nærmere informasjon."
1933
1934 #: src/editldap.c:447
1935 msgid "The port number that the server listens on. Port 389 is the default."
1936 msgstr "Portnummeret tjeneren lytter på. Port 389 er standardverdien."
1937
1938 #: src/editldap.c:451
1939 msgid " Check Server "
1940 msgstr " Kontroller tjener "
1941
1942 #: src/editldap.c:456
1943 msgid "Press this button to test the connection to the server."
1944 msgstr "Klikk denne knappen for å teste tilkoblingen mot tjeneren."
1945
1946 #: src/editldap.c:471
1947 msgid ""
1948 "This specifies the name of the directory to be searched on the server. "
1949 "Examples include:\n"
1950 "  dc=sylpheed,dc=org\n"
1951 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
1952 "  o=Organization Name,c=Country\n"
1953 msgstr ""
1954 "Dette angir navnet på katalogen som skal søkes i på tjeneren.\n"
1955 "Eksempler:\n"
1956 " dc=sylpheed,cd=org\n"
1957 " ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
1958 " o=Organization Name,c=Country\n"
1959
1960 #: src/editldap.c:484
1961 msgid ""
1962 "Press this button to lookup the name of available directory names on the "
1963 "server."
1964 msgstr ""
1965 "Klikk denne knappen for å lete etter tilgjengelige katalognavn på tjeneren."
1966
1967 #: src/editldap.c:535
1968 msgid "Search Attributes"
1969 msgstr "Søkeattributter"
1970
1971 #: src/editldap.c:545
1972 msgid ""
1973 "A list of LDAP attribute names that should be searched when attempting to "
1974 "find a name or address."
1975 msgstr ""
1976 "En liste med LDAP-attributtnavn som skal søkes når man leter etter navn "
1977 "eller adresser."
1978
1979 #: src/editldap.c:549
1980 msgid " Defaults "
1981 msgstr " Standardverdier "
1982
1983 #: src/editldap.c:554
1984 msgid ""
1985 "This resets the attribute names to a default value that should find most "
1986 "names and addresses during a name or address search process."
1987 msgstr ""
1988 "Dette nullstiller attributtnavnene til standardverdier som burde finne\n"
1989 "de fleste navn og adresser ved et navne- eller adressesøk."
1990
1991 #: src/editldap.c:561
1992 msgid "Max Query Age (secs)"
1993 msgstr "Maksimal alder på søk (sekunder)"
1994
1995 #: src/editldap.c:577
1996 msgid ""
1997 "This defines the maximum period of time (in seconds) that an address search "
1998 "result is valid for address completion purposes. Search results are stored "
1999 "in a cache until this period of time has passed and then retired. This will "
2000 "improve the response time when attempting to search for the same name or "
2001 "address on subsequent address completion requests. The cache will be "
2002 "searched in preference to performing a new server search request. The "
2003 "default value of 600 seconds (10 minutes), should be sufficient for most "
2004 "servers. A larger value will reduce the search time for subsequent searches. "
2005 "This is useful for servers that have slow response times at the expense of "
2006 "more memory to cache results."
2007 msgstr ""
2008 "Dette angir den maksimale tidsperioden (i sekunder) resultatet av et\n"
2009 "adressesøk skal anses for å være gyldig ved automatisk fullføring av\n"
2010 "adresser. Resultatene mellomlagres inntil denne tidsperioden har passer.\n"
2011 "Dette gir bedre respons når man søker etter samme navn ved bruk av \n"
2012 "mekanismen for automatisk fullføring av adresser. Mellomlagret prioriteres\n"
2013 "før nye oppslag mot tjeneren, og standardverdien på 600 sekunder\n"
2014 "(10 min.) bør fungere greit på de fleste tjenere. Høyere verdier vil være\n"
2015 "gunstig ved søk mot tjenere med høy responstid, men da på bekostning av\n"
2016 "minnet som brukes til mellomlagring."
2017
2018 #: src/editldap.c:595
2019 msgid "Include server in dynamic search"
2020 msgstr "Inkluder tjeneren i dynamiske søk"
2021
2022 #: src/editldap.c:601
2023 msgid ""
2024 "Check this option to include this server for dynamic searches when using "
2025 "address completion."
2026 msgstr ""
2027 "Huk av for dette valget for å ta med tjeneren i dynamiske søk når\n"
2028 "funksjonen for automatisk adressefullføring brukes."
2029
2030 #: src/editldap.c:608
2031 msgid "Match names 'containing' search term"
2032 msgstr "Treff på navn som 'inneholder' søkestrengen"
2033
2034 #: src/editldap.c:614
2035 msgid ""
2036 "Searches for names and addresses can be performed either using \"begins-with"
2037 "\" or \"contains\" search term. Check this option to perform a \"contains\" "
2038 "search; this type of search usually takes longer to complete. Note that for "
2039 "performance reasons, address completion uses \"begins-with\" for all "
2040 "searches against other address interfaces."
2041 msgstr ""
2042 "Søk etter navn og adresser kan enten utføres på treff som \\\"begynner-med\\"
2043 "\"\n"
2044 "eller \\\"inneholder\\\" søkestrengen. Huk av for dette valget for et\n"
2045 "\\\"inneholder\\\" søk; Dette tar normalt litt lengre tid. Merk at søk\n"
2046 "adressefullføring bruker av ytelsesårsaker bruker \\\"begynner-med\\\" for\n"
2047 "andre søkemetoder."
2048
2049 #: src/editldap.c:669
2050 msgid "Bind DN"
2051 msgstr "Bind DN"
2052
2053 #: src/editldap.c:679
2054 msgid ""
2055 "The LDAP user account name to be used to connect to the server. This is "
2056 "usually only used for protected servers. This name is typically formatted "
2057 "as: \"cn=user,dc=sylpheed,dc=com\". This is usually left empty when "
2058 "performing a search."
2059 msgstr ""
2060 "Brukernavn som skal brukes ved tilkobling mot LDAP-tjeneren. Dette er\n"
2061 "normalt på formen \\\"cn=bruker,dc=sylpheed,dc=com\\\", og brukes kun på\n"
2062 "beskyttede tjenere. Normalt vil dette være tomt."
2063
2064 #: src/editldap.c:687
2065 msgid "Bind Password"
2066 msgstr "LDAP bind passord"
2067
2068 #: src/editldap.c:698
2069 msgid "The password to be used when connecting as the \"Bind DN\" user."
2070 msgstr "Passordet som brukes ved tilkobling som \\\"Bind DN\\\" brukeren."
2071
2072 #: src/editldap.c:704
2073 msgid "Timeout (secs)"
2074 msgstr "Tidsavbrudd (sek.)"
2075
2076 #: src/editldap.c:719
2077 msgid "The timeout period in seconds."
2078 msgstr "Antall sekunder før en oppkobling avbrytes."
2079
2080 #: src/editldap.c:723
2081 msgid "Maximum Entries"
2082 msgstr "Maksimum antall felt"
2083
2084 #: src/editldap.c:738
2085 msgid ""
2086 "The maximum number of entries that should be returned in the search result."
2087 msgstr "Maksimalt antall felt som skal returneres i et søkeresultater."
2088
2089 #: src/editldap.c:754 src/prefs_account.c:970
2090 msgid "Basic"
2091 msgstr "Grunnleggende"
2092
2093 #: src/editldap.c:755
2094 msgid "Search"
2095 msgstr "Søk"
2096
2097 #: src/editldap.c:756 src/gtk/quicksearch.c:309
2098 msgid "Extended"
2099 msgstr "Ekspandert"
2100
2101 #: src/editldap.c:972
2102 msgid "Add New LDAP Server"
2103 msgstr "Ny LDAP-tjener"
2104
2105 #: src/editvcard.c:104
2106 msgid "File does not appear to be vCard format."
2107 msgstr "Filen ser ikke ut til å være i gyldig vKort format."
2108
2109 #: src/editvcard.c:116
2110 msgid "Select vCard File"
2111 msgstr "Angi vKort fil"
2112
2113 #: src/editvcard.c:161 src/editvcard.c:266
2114 msgid "Edit vCard Entry"
2115 msgstr "Endre vKort objekt"
2116
2117 #: src/editvcard.c:271
2118 msgid "Add New vCard Entry"
2119 msgstr "Nytt vKort objekt"
2120
2121 #: src/exphtmldlg.c:111
2122 msgid "Please specify output directory and file to create."
2123 msgstr "Angi utkatalog og fil som skal opprettes."
2124
2125 #: src/exphtmldlg.c:114
2126 msgid "Select stylesheet and formatting."
2127 msgstr "Angi stilsett og formattering."
2128
2129 #: src/exphtmldlg.c:117 src/expldifdlg.c:116
2130 msgid "File exported successfully."
2131 msgstr "Fil eksportert ok."
2132
2133 #: src/exphtmldlg.c:182
2134 #, c-format
2135 msgid ""
2136 "HTML Output Directory '%s'\n"
2137 "does not exist. OK to create new directory?"
2138 msgstr ""
2139 "HTML utkatalog '%s'\n"
2140 "finnes ikke. Opprett ny katalog?"
2141
2142 #: src/exphtmldlg.c:185 src/expldifdlg.c:192
2143 msgid "Create Directory"
2144 msgstr "Ny katalog"
2145
2146 #: src/exphtmldlg.c:194
2147 #, c-format
2148 msgid ""
2149 "Could not create output directory for HTML file:\n"
2150 "%s"
2151 msgstr ""
2152 "Kunne ikke opprette utkatalog for HTML-fil:\n"
2153 "%s"
2154
2155 #: src/exphtmldlg.c:196 src/expldifdlg.c:203
2156 msgid "Failed to Create Directory"
2157 msgstr "Kune ikke opprette katalog"
2158
2159 #: src/exphtmldlg.c:243
2160 msgid "Error creating HTML file"
2161 msgstr "Feil ved opprettelse av HTML-fil"
2162
2163 #: src/exphtmldlg.c:363
2164 msgid "Select HTML Output File"
2165 msgstr "Angi HTML-utfil."
2166
2167 #: src/exphtmldlg.c:439
2168 msgid "HTML Output File"
2169 msgstr "HTML-utfil"
2170
2171 #: src/exphtmldlg.c:500
2172 msgid "Stylesheet"
2173 msgstr "Stilsett"
2174
2175 #: src/exphtmldlg.c:513 src/prefs_summaries.c:352 src/prefs_summaries.c:662
2176 msgid "Default"
2177 msgstr "Standardverdi"
2178
2179 #: src/exphtmldlg.c:519 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:111
2180 msgid "Full"
2181 msgstr "Fullt navn"
2182
2183 #: src/exphtmldlg.c:525
2184 msgid "Custom"
2185 msgstr "Tilpasset brevhode"
2186
2187 #: src/exphtmldlg.c:531
2188 msgid "Custom-2"
2189 msgstr "Tilpasset brevhode 2"
2190
2191 #: src/exphtmldlg.c:537
2192 msgid "Custom-3"
2193 msgstr "Tilpasset brevhode 3"
2194
2195 #: src/exphtmldlg.c:543
2196 msgid "Custom-4"
2197 msgstr "Tilpasset brevhode 4"
2198
2199 #: src/exphtmldlg.c:557
2200 msgid "Full Name Format"
2201 msgstr "Format for fullt navn"
2202
2203 #: src/exphtmldlg.c:564
2204 msgid "First Name, Last Name"
2205 msgstr "Fornavn, Etternavn"
2206
2207 #: src/exphtmldlg.c:570
2208 msgid "Last Name, First Name"
2209 msgstr "Etternav, Fornavn"
2210
2211 #: src/exphtmldlg.c:584
2212 msgid "Color Banding"
2213 msgstr "Farge Banding"
2214
2215 #: src/exphtmldlg.c:590
2216 msgid "Format E-Mail Links"
2217 msgstr "Format for epostlenker"
2218
2219 #: src/exphtmldlg.c:596
2220 msgid "Format User Attributes"
2221 msgstr "Format for brukerattributter"
2222
2223 #: src/exphtmldlg.c:651 src/expldifdlg.c:681 src/importldif.c:960
2224 msgid "File Name :"
2225 msgstr "Filnavn: "
2226
2227 #: src/exphtmldlg.c:661
2228 msgid "Open with Web Browser"
2229 msgstr "Åpne nettleser"
2230
2231 #: src/exphtmldlg.c:693
2232 msgid "Export Address Book to HTML File"
2233 msgstr "Eksportér adressefil til HTML"
2234
2235 #: src/exphtmldlg.c:759 src/expldifdlg.c:780 src/importldif.c:1067
2236 msgid "File Info"
2237 msgstr "Filinfo"
2238
2239 #: src/exphtmldlg.c:760
2240 msgid "Format"
2241 msgstr "Format"
2242
2243 #: src/expldifdlg.c:110
2244 msgid "Please specify output directory and LDIF filename to create."
2245 msgstr "Angi utkatalog of LDIF-filnavn for ny fil."
2246
2247 #: src/expldifdlg.c:113
2248 msgid "Specify parameters to format distinguished name."
2249 msgstr "Angi parameter for distinguished name formattering."
2250
2251 #: src/expldifdlg.c:189
2252 #, c-format
2253 msgid ""
2254 "LDIF Output Directory '%s'\n"
2255 "does not exist. OK to create new directory?"
2256 msgstr ""
2257 "LDIF utkatalog '%s'\n"
2258 "eksisterer ikke. Opprett ny katalog?"
2259
2260 #: src/expldifdlg.c:201
2261 #, c-format
2262 msgid ""
2263 "Could not create output directory for LDIF file:\n"
2264 "%s"
2265 msgstr ""
2266 "Kunne ikke opprette utkatalog for LDIF-fil:\n"
2267 "%s"
2268
2269 #: src/expldifdlg.c:246
2270 msgid "Suffix was not supplied"
2271 msgstr "Suffiks ikke angitt"
2272
2273 #: src/expldifdlg.c:248
2274 msgid ""
2275 "A suffix is required if data is to be used for an LDAP server. Are you sure "
2276 "you wish to proceed without a suffix?"
2277 msgstr ""
2278 "Et suffiks bør angis dersom filen skal brukes på en LDAP-tjener. Er du\n"
2279 "sikker på at du vil fortsette uten suffiks?"
2280
2281 #: src/expldifdlg.c:266
2282 msgid "Error creating LDIF file"
2283 msgstr "Feil ved opprettelse av LDIF-fil"
2284
2285 #: src/expldifdlg.c:375
2286 msgid "Select LDIF Output File"
2287 msgstr "Angi LDIF-utfil"
2288
2289 #: src/expldifdlg.c:451
2290 msgid "LDIF Output File"
2291 msgstr "LDIF-utfil"
2292
2293 #: src/expldifdlg.c:512
2294 msgid "Suffix"
2295 msgstr "Sufiks"
2296
2297 #: src/expldifdlg.c:524
2298 msgid ""
2299 "The suffix is used to create a \"Distinguished Name\" (or DN) for an LDAP "
2300 "entry. Examples include:\n"
2301 "  dc=sylpheed,dc=org\n"
2302 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
2303 "  o=Organization Name,c=Country\n"
2304 msgstr ""
2305 "Suffikset brukes til å opprette et \"Distinguished Name\" (eller DN) for et\n"
2306 "LDAP element. Eksempel:\n"
2307 " dc=cylpheed,dc=org\n"
2308 " ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
2309 " o=Organization Name,c=Country\n"
2310
2311 #: src/expldifdlg.c:533
2312 msgid "Relative DN"
2313 msgstr "Relativ DN"
2314
2315 #: src/expldifdlg.c:540
2316 msgid "Unique ID"
2317 msgstr "Unik ID"
2318
2319 #: src/expldifdlg.c:548
2320 msgid ""
2321 "The address book Unique ID is used to create a DN that is formatted similar "
2322 "to:\n"
2323 "  uid=102376,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
2324 msgstr ""
2325 "Adressebokens Unik-ID brukes til å lage en DN som er formattert lik denne:\n"
2326 "  uid=102376,ou=people,dc=cylpheed,dc=org"
2327
2328 #: src/expldifdlg.c:561
2329 msgid ""
2330 "The address book Display Name is used to create a DN that is formatted "
2331 "similar to:\n"
2332 "  cn=John Doe,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
2333 msgstr ""
2334 "Adressebokens Vis Navn brukes til å lage en DN som er formattert lik denne:\n"
2335 "  cn=John Doe,ou=people,dc=cylpheed,dc=org"
2336
2337 #: src/expldifdlg.c:574
2338 msgid ""
2339 "The first E-Mail Address belonging to a person is used to create a DN that "
2340 "is formatted similar to:\n"
2341 "  mail=john.doe@domain.com,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
2342 msgstr ""
2343 "Første epostadresse som tilhører en person brukes til å lage en DN som\n"
2344 "er formattert lik denne:\n"
2345 " mail=John.Doe@domain.com,ou=people,dc=cylpheed,dc=org"
2346
2347 #: src/expldifdlg.c:588
2348 msgid ""
2349 "The LDIF file contains several data records that are usually loaded into an "
2350 "LDAP server. Each data record in the LDIF file is uniquely identified by a "
2351 "\"Distinguished Name\" (or DN). The suffix is appended to the \"Relative "
2352 "Distinguished Name\" (or RDN) to create the DN. Please select one of the "
2353 "available RDN options that will be used to create the DN."
2354 msgstr ""
2355 "LDIF-filen inneholder data-objekter som normalt lastes inn på en LDAP-\n"
2356 "tjener. Hvert objekt i LDIF-filen identifiseres med et unikt\n"
2357 "\"Distinguished Name\" (eller DN). Suffikset legges til alle\n"
2358 "\"Relative Distinguished Name\" (eller RDN) som utgjør selve DN'en. Angi\n"
2359 "en av de tilgjengelige RDN'ene som skal brukes ved opprettelse av DN'er."
2360
2361 #: src/expldifdlg.c:601
2362 msgid "Use DN attribute if present in data"
2363 msgstr "Bruk DN attributt dersom tilgjengelig i data"
2364
2365 #: src/expldifdlg.c:608
2366 msgid ""
2367 "The addressbook may contain entries that were previously imported from an "
2368 "LDIF file. The \"Distinguished Name\" (DN) user attribute, if present in the "
2369 "address book data, may be used in the exported LDIF file. The RDN selected "
2370 "above will be used if the DN user attribute is not found."
2371 msgstr ""
2372 "Adresseboken kan inneholde objekter tidligere importert fra en LDIF-fil.\n"
2373 "\"Distinguished Name\" (DN) attributten kan, dersom den er tilgjengelig i\n"
2374 "adresseboken, brukes i den eksporterte LDIF-filen. RDN'en valgt over\n"
2375 "vil brukes dersom DN attributten ikke finnes."
2376
2377 #: src/expldifdlg.c:619
2378 msgid "Exclude record if no E-Mail Address"
2379 msgstr "Ekskluder objektet om epostadresse mangler"
2380
2381 #: src/expldifdlg.c:626
2382 msgid ""
2383 "An addressbook may contain entries without E-Mail Addresses. Check this "
2384 "option to ignore these records."
2385 msgstr ""
2386 "En adressebok kan inneholde objekter uten epostadresse. Huk av for dette\n"
2387 "valget for å ignorere disse."
2388
2389 #: src/expldifdlg.c:714
2390 msgid "Export Address Book to LDIF File"
2391 msgstr "Eksportér adressebok til LDIF-fil..."
2392
2393 #: src/expldifdlg.c:781
2394 msgid "Distguished Name"
2395 msgstr "Distinguished Name"
2396
2397 #: src/export.c:140
2398 msgid "Export"
2399 msgstr "Eksportér"
2400
2401 #: src/export.c:159
2402 msgid "Specify target folder and mbox file."
2403 msgstr "Angi målkatalog og mboxfil."
2404
2405 #: src/export.c:169
2406 msgid "Source dir:"
2407 msgstr "Kildekatalog:"
2408
2409 #: src/export.c:174
2410 msgid "Exporting file:"
2411 msgstr "Eksporterer fil:"
2412
2413 #: src/export.c:232
2414 msgid "Select exporting file"
2415 msgstr "Velg eksportfil"
2416
2417 #: src/exporthtml.c:796
2418 msgid "Full Name"
2419 msgstr "Fullt navn"
2420
2421 #: src/exporthtml.c:800 src/importldif.c:1068
2422 msgid "Attributes"
2423 msgstr "Attributter"
2424
2425 #: src/exporthtml.c:1001
2426 msgid "Sylpheed Address Book"
2427 msgstr "Sylpheed Adressebok"
2428
2429 #: src/exporthtml.c:1115 src/exportldif.c:592
2430 msgid "Name already exists but is not a directory."
2431 msgstr "Navnet finnes allerede, men det er ikke en katalog."
2432
2433 #: src/exporthtml.c:1118 src/exportldif.c:595
2434 msgid "No permissions to create directory."
2435 msgstr "Har ikke tilgang til å opprette katalog."
2436
2437 #: src/exporthtml.c:1121 src/exportldif.c:598
2438 msgid "Name is too long."
2439 msgstr "Navnet er for langt."
2440
2441 #: src/exporthtml.c:1124 src/exportldif.c:601
2442 msgid "Not specified."
2443 msgstr "Ikke angitt."
2444
2445 #: src/folder.c:1203 src/foldersel.c:350
2446 msgid "Inbox"
2447 msgstr "Innboks"
2448
2449 #: src/folder.c:1207 src/foldersel.c:354
2450 msgid "Sent"
2451 msgstr "Send"
2452
2453 #: src/folder.c:1211 src/foldersel.c:358
2454 msgid "Queue"
2455 msgstr "Kø"
2456
2457 #: src/folder.c:1215 src/foldersel.c:362 src/toolbar.c:367 src/toolbar.c:401
2458 #: src/toolbar.c:495
2459 msgid "Trash"
2460 msgstr "Søppel"
2461
2462 #: src/folder.c:1219 src/foldersel.c:366
2463 msgid "Drafts"
2464 msgstr "Utkast"
2465
2466 #. Processing
2467 #: src/folder.c:1473
2468 #, c-format
2469 msgid "Processing (%s)...\n"
2470 msgstr "Prosesserer (%s)...\n"
2471
2472 #: src/folder.c:1798 src/inc.c:633
2473 msgid "Filtering messages...\n"
2474 msgstr "Filtrerer melding...\n"
2475
2476 #: src/folder.c:2278
2477 #, c-format
2478 msgid "Fetching all messages in %s ...\n"
2479 msgstr "Henter alle meldinger i %s...\n"
2480
2481 #. move messages
2482 #: src/folder.c:2562
2483 #, c-format
2484 msgid "Moving %s to %s...\n"
2485 msgstr "Flyttar %s til %s...\n"
2486
2487 #: src/folder.c:3453
2488 msgid "Processing messages..."
2489 msgstr "Prosesserer meldinger..."
2490
2491 #: src/foldersel.c:218
2492 msgid "Select folder"
2493 msgstr "Angi folder"
2494
2495 #: src/foldersel.c:534 src/imap_gtk.c:140 src/mh_gtk.c:127
2496 msgid "NewFolder"
2497 msgstr "NyFolder"
2498
2499 #: src/foldersel.c:542 src/imap_gtk.c:146 src/mh_gtk.c:133 src/mh_gtk.c:236
2500 #, c-format
2501 msgid "'%c' can't be included in folder name."
2502 msgstr "'%c' kan ikke inkluderes i et foldernavn."
2503
2504 #: src/foldersel.c:552 src/imap_gtk.c:156 src/imap_gtk.c:205 src/mh_gtk.c:143
2505 #: src/mh_gtk.c:243
2506 #, c-format
2507 msgid "The folder '%s' already exists."
2508 msgstr "Folderen '%s' finnes allerede."
2509
2510 #: src/foldersel.c:559 src/imap_gtk.c:162 src/mh_gtk.c:149
2511 #, c-format
2512 msgid "Can't create the folder '%s'."
2513 msgstr "Kan ikke opprette folderen '%s'."
2514
2515 #: src/folderview.c:280
2516 msgid "/Mark all re_ad"
2517 msgstr "/Marker alt som l_est"
2518
2519 #: src/folderview.c:281
2520 msgid "/_Search folder..."
2521 msgstr "/_Søk i folder..."
2522
2523 #: src/folderview.c:283
2524 msgid "/Process_ing..."
2525 msgstr "/Pr_osesserer..."
2526
2527 #: src/folderview.c:287
2528 msgid "/------"
2529 msgstr ""
2530
2531 #: src/folderview.c:288
2532 msgid "/Empty _trash..."
2533 msgstr "/Tøm S_øppel..."
2534
2535 #: src/folderview.c:430 src/prefs_actions.c:416
2536 #: src/prefs_filtering_action.c:552 src/prefs_matcher.c:698
2537 msgid "New"
2538 msgstr "Ny"
2539
2540 #: src/folderview.c:431
2541 msgid "Unread"
2542 msgstr "Ulest"
2543
2544 #: src/folderview.c:432
2545 msgid "#"
2546 msgstr "#"
2547
2548 #: src/folderview.c:660
2549 msgid "Setting folder info..."
2550 msgstr "Setter folderinformasjon..."
2551
2552 #: src/folderview.c:923 src/mainwindow.c:3161 src/setup.c:90
2553 #, c-format
2554 msgid "Scanning folder %s%c%s ..."
2555 msgstr "Ser igjennom folder %s%c%s ...\""
2556
2557 #: src/folderview.c:927 src/mainwindow.c:3166 src/setup.c:95
2558 #, c-format
2559 msgid "Scanning folder %s ..."
2560 msgstr "Ser igjennom folder %s ..."
2561
2562 #: src/folderview.c:968
2563 msgid "Rebuilding folder tree..."
2564 msgstr "Oppdaterer forldertre..."
2565
2566 #: src/folderview.c:1054
2567 msgid "Checking for new messages in all folders..."
2568 msgstr "Ser etter nye meldinger i alle foldere..."
2569
2570 #. Open Folder
2571 #: src/folderview.c:1821
2572 #, c-format
2573 msgid "Opening Folder %s..."
2574 msgstr "Åpner folder %s..."
2575
2576 #: src/folderview.c:1833
2577 msgid "Folder could not be opened."
2578 msgstr "Folder kunne ikke åpnes."
2579
2580 #: src/folderview.c:1973 src/mainwindow.c:1670
2581 msgid "Empty trash"
2582 msgstr "Tøm Søppel"
2583
2584 #: src/folderview.c:1974
2585 msgid "Delete all messages in trash?"
2586 msgstr "Tøm søppelbøtta?"
2587
2588 #: src/folderview.c:2056
2589 #, c-format
2590 msgid "Do you really want to make folder '%s' a sub-folder of '%s' ?"
2591 msgstr "Vil du virkelig flytte folder '%s' til en underfolder av '%s'?"
2592
2593 #: src/folderview.c:2059
2594 msgid "Move folder"
2595 msgstr "Flytt folder"
2596
2597 #: src/folderview.c:2071
2598 #, c-format
2599 msgid "Moving %s to %s..."
2600 msgstr "Flyttar %s til %s..."
2601
2602 #: src/folderview.c:2100
2603 msgid "Source and destination are the same."
2604 msgstr "Kilde og mål er identiske."
2605
2606 #: src/folderview.c:2103
2607 msgid "Can't move a folder to one of its children."
2608 msgstr "Kan ikke flytte en folder til en av sine egne underfolderene."
2609
2610 #: src/folderview.c:2106
2611 msgid "Folder moving cannot be done between different mailboxes."
2612 msgstr "Kan ikke flytte foldere mellom forskjellige postkasser."
2613
2614 #: src/folderview.c:2109
2615 msgid "Move failed!"
2616 msgstr "Flytting feilet!"
2617
2618 #: src/folderview.c:2145
2619 #, c-format
2620 msgid "Processing configuration for folder %s"
2621 msgstr "Prosesserer brukervalg for folder %s"
2622
2623 #: src/grouplistdialog.c:172
2624 msgid "Newsgroup subscription"
2625 msgstr "Abonnement på njusgrupper"
2626
2627 #: src/grouplistdialog.c:188
2628 msgid "Select newsgroups for subscription:"
2629 msgstr "Angi njusgrupper for abonnement:"
2630
2631 #: src/grouplistdialog.c:194
2632 msgid "Find groups:"
2633 msgstr "Finn njusgrupper:"
2634
2635 #: src/grouplistdialog.c:202
2636 msgid " Search "
2637 msgstr " Søk "
2638
2639 #: src/grouplistdialog.c:214
2640 msgid "Newsgroup name"
2641 msgstr "Navn på njusgruppe"
2642
2643 #: src/grouplistdialog.c:215
2644 msgid "Messages"
2645 msgstr "Meldinger"
2646
2647 #: src/grouplistdialog.c:216
2648 msgid "Type"
2649 msgstr "Type"
2650
2651 #: src/grouplistdialog.c:345
2652 msgid "moderated"
2653 msgstr "moderert"
2654
2655 #: src/grouplistdialog.c:347
2656 msgid "readonly"
2657 msgstr "kun lesbar"
2658
2659 #: src/grouplistdialog.c:349
2660 msgid "unknown"
2661 msgstr "ukjent"
2662
2663 #: src/grouplistdialog.c:411
2664 msgid "Can't retrieve newsgroup list."
2665 msgstr "Kan ikke hente gruppeoversikt."
2666
2667 #: src/grouplistdialog.c:446 src/summaryview.c:1064
2668 msgid "Done."
2669 msgstr "Ferdig."
2670
2671 #: src/grouplistdialog.c:476
2672 #, c-format
2673 msgid "%d newsgroups received (%s read)"
2674 msgstr "%d njusgrupper mottatt (%s leste)"
2675
2676 #: src/gtk/about.c:91
2677 msgid "About"
2678 msgstr "Om"
2679
2680 #: src/gtk/about.c:151
2681 #, c-format
2682 msgid ""
2683 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
2684 "Operating System: %s %s (%s)"
2685 msgstr ""
2686 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
2687 "Operativsystem: %s %s (%s)"
2688
2689 #: src/gtk/about.c:158
2690 #, c-format
2691 msgid ""
2692 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
2693 "Operating System: %s"
2694 msgstr ""
2695 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
2696 "Operativsystem: %s"
2697
2698 #: src/gtk/about.c:165
2699 #, c-format
2700 msgid ""
2701 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
2702 "Operating System: unknown"
2703 msgstr ""
2704 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
2705 "Operativsystem: ukjent"
2706
2707 #: src/gtk/about.c:178
2708 #, c-format
2709 msgid "Compiled-in features:%s"
2710 msgstr "Egenskaper kompilert inn:%s"
2711
2712 #: src/gtk/about.c:241
2713 msgid ""
2714 "This program is free software; you can redistribute it and/or modify it "
2715 "under the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
2716 "Software Foundation; either version 2, or (at your option) any later "
2717 "version.\n"
2718 "\n"
2719 msgstr ""
2720 "Dette programmet er fri programvare; du kan redistribuere det og/eller endre "
2721 "det i henhold til vilkårene i GNU General Public License som publisert av "
2722 "the Free Software Foundation; Enten i henhold til versjon 2, eller (etter "
2723 "eget valg) en senere versjon.\n"
2724 "\n"
2725
2726 #: src/gtk/about.c:247
2727 msgid ""
2728 "This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
2729 "ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
2730 "FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for "
2731 "more details.\n"
2732 "\n"
2733 msgstr ""
2734 "Dette programmet distribueres med forhåpninger om at det vil være til nytte, "
2735 "men UTEN NOEN FORM FOR GARANTI: uten engang den impliserte garantien av "
2736 "SELGBARHET eller TIL ANVENDELSE FOR NOE SPESIELLT FORMÅL. Se GNU General "
2737 "Public License for flere detaljer.\n"
2738
2739 #: src/gtk/about.c:253
2740 msgid ""
2741 "You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
2742 "this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple "
2743 "Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA."
2744 msgstr ""
2745 "Du skal ha mottat en kopi av GNU General Public License sammen med dette "
2746 "programmet; om ikke, så skriv til the Free Software Foundation, Inc., 59 "
2747 "Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA."
2748
2749 #: src/gtk/about.c:259
2750 msgid ""
2751 "\n"
2752 "\n"
2753 "This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in "
2754 "the OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)"
2755 msgstr ""
2756 "\n"
2757 "\n"
2758 "Dette produketet inkluderer programvare utvilket av OpenSSL Prosjektet for "
2759 "bruk i\n"
2760 "OpenSSL Vertøykassa (http://www.openssl.org/)"
2761
2762 #: src/gtk/colorlabel.c:46
2763 msgid "Orange"
2764 msgstr "Oransje"
2765
2766 #: src/gtk/colorlabel.c:47
2767 msgid "Red"
2768 msgstr "Rød"
2769
2770 #: src/gtk/colorlabel.c:48
2771 msgid "Pink"
2772 msgstr "Rosa"
2773
2774 #: src/gtk/colorlabel.c:49
2775 msgid "Sky blue"
2776 msgstr "Himmelblå"
2777
2778 #: src/gtk/colorlabel.c:50
2779 msgid "Blue"
2780 msgstr "Blå"
2781
2782 #: src/gtk/colorlabel.c:51
2783 msgid "Green"
2784 msgstr "Grön"
2785
2786 #: src/gtk/colorlabel.c:52
2787 msgid "Brown"
2788 msgstr "Brun"
2789
2790 #: src/gtk/foldersort.c:141
2791 msgid "Set folder sortorder"
2792 msgstr "Angi sorteringsrrekkefølge for foldere"
2793
2794 #: src/gtk/foldersort.c:153
2795 msgid ""
2796 "Move folders up or down to change\n"
2797 "the sort order in the folderview"
2798 msgstr ""
2799 "Flytt foldere opp eller ned for å endre\n"
2800 "sorteringsrekkefølgen i foldervisningen"
2801
2802 #: src/gtk/foldersort.c:213
2803 msgid "Folders"
2804 msgstr "Foldere"
2805
2806 #: src/gtk/gtkaspell.c:605
2807 msgid "No dictionary selected."
2808 msgstr "Ingen ordliste angitt."
2809
2810 #: src/gtk/gtkaspell.c:827 src/gtk/gtkaspell.c:1776 src/gtk/gtkaspell.c:2101
2811 msgid "Normal Mode"
2812 msgstr "Normalt modus"
2813
2814 #: src/gtk/gtkaspell.c:829 src/gtk/gtkaspell.c:1782 src/gtk/gtkaspell.c:2112
2815 msgid "Bad Spellers Mode"
2816 msgstr "Modus for dårlige stavere"
2817
2818 #: src/gtk/gtkaspell.c:868
2819 msgid "Unknown suggestion mode."
2820 msgstr "Ukjent forslagmodus."
2821
2822 #: src/gtk/gtkaspell.c:1126
2823 msgid "No misspelled word found."
2824 msgstr "Fant ingen feilstavede ord."
2825
2826 #: src/gtk/gtkaspell.c:1464
2827 msgid "Replace unknown word"
2828 msgstr "Erstatt ukjent ord"
2829
2830 #: src/gtk/gtkaspell.c:1479
2831 #, c-format
2832 msgid "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Replace \"%s\" with: </span>"
2833 msgstr "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Erstatt \"%s\" med: </span>"
2834
2835 #: src/gtk/gtkaspell.c:1524
2836 msgid ""
2837 "Holding down Control key while pressing Enter\n"
2838 "will learn from mistake.\n"
2839 msgstr ""
2840 "Hold inne CTRL-tasten mens du trykker linjeskift\n"
2841 "for å lære fra en feil.\n"
2842
2843 #: src/gtk/gtkaspell.c:1770 src/gtk/gtkaspell.c:2090
2844 msgid "Fast Mode"
2845 msgstr "Hurtigmodus"
2846
2847 #: src/gtk/gtkaspell.c:1923
2848 #, c-format
2849 msgid "\"%s\" unknown in %s"
2850 msgstr "\"%s\" ukjent i %s"
2851
2852 #: src/gtk/gtkaspell.c:1936
2853 msgid "Accept in this session"
2854 msgstr "Godta i denne sessjonen"
2855
2856 #: src/gtk/gtkaspell.c:1946
2857 msgid "Add to personal dictionary"
2858 msgstr "Legg til i personlig ordliste"
2859
2860 #: src/gtk/gtkaspell.c:1956
2861 msgid "Replace with..."
2862 msgstr "Erstatt med..."
2863
2864 #: src/gtk/gtkaspell.c:1969
2865 #, c-format
2866 msgid "Check with %s"
2867 msgstr "Kontroller med %s"
2868
2869 #: src/gtk/gtkaspell.c:1991
2870 msgid "(no suggestions)"
2871 msgstr "(ingen forslag)"
2872
2873 #: src/gtk/gtkaspell.c:2002 src/gtk/gtkaspell.c:2164
2874 msgid "More..."
2875 msgstr "Mer..."
2876
2877 #: src/gtk/gtkaspell.c:2066
2878 #, c-format
2879 msgid "Dictionary: %s"
2880 msgstr "Ordliste: %s"
2881
2882 #: src/gtk/gtkaspell.c:2079
2883 #, c-format
2884 msgid "Use alternate (%s)"
2885 msgstr "Bruk alternativ (%s)"
2886
2887 #: src/gtk/gtkaspell.c:2127 src/prefs_spelling.c:172
2888 msgid "Check while typing"
2889 msgstr "Kontroller mens du skriver"
2890
2891 #: src/gtk/gtkaspell.c:2143
2892 msgid "Change dictionary"
2893 msgstr "Bytt ordliste"
2894
2895 #: src/gtk/gtkaspell.c:2305
2896 #, c-format
2897 msgid ""
2898 "The spell checker could not change dictionary.\n"
2899 "%s"
2900 msgstr ""
2901 "Stavekontrollen kunne ikke endre ordliste.\n"
2902 "%s"
2903
2904 #: src/gtk/inputdialog.c:155
2905 #, c-format
2906 msgid "Input password for %s on %s:"
2907 msgstr "Skriv in passord for %s på %s:"
2908
2909 #: src/gtk/inputdialog.c:157
2910 msgid "Input password"
2911 msgstr "Skriv in passord"
2912
2913 #: src/gtk/logwindow.c:63
2914 msgid "Protocol log"
2915 msgstr "Protokol logg"
2916
2917 #: src/gtk/pluginwindow.c:156
2918 msgid "Select Plugin to load"
2919 msgstr "Velg programtillegg som skal lastes"
2920
2921 #: src/gtk/pluginwindow.c:225 src/gtk/pluginwindow.c:359
2922 #: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:249
2923 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:74
2924 #: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:503
2925 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:463
2926 msgid "Plugins"
2927 msgstr "Programtillegg"
2928
2929 #: src/gtk/pluginwindow.c:256 src/prefs_summaries.c:210
2930 msgid "Description"
2931 msgstr "Beskrivning"
2932
2933 #: src/gtk/pluginwindow.c:280
2934 msgid "Load Plugin"
2935 msgstr "Last programtillegg"
2936
2937 #: src/gtk/pluginwindow.c:285
2938 msgid "Unload Plugin"
2939 msgstr "Last ut programtillegg"
2940
2941 #: src/gtk/prefswindow.c:469
2942 msgid "Page Index"
2943 msgstr "Sideindeks"
2944
2945 #: src/gtk/progressdialog.c:141 src/prefs_account.c:706
2946 #: src/prefs_filtering_action.c:359
2947 msgid "Account"
2948 msgstr "Konto"
2949
2950 #. S_COL_MARK
2951 #: src/gtk/progressdialog.c:149 src/gtk/sslcertwindow.c:120
2952 #: src/prefs_summary_column.c:80
2953 msgid "Status"
2954 msgstr "Status"
2955
2956 #: src/gtk/quicksearch.c:107
2957 msgid "Extended symbols"
2958 msgstr "Utvidede symboler"
2959
2960 #: src/gtk/quicksearch.c:208
2961 msgid "all messages"
2962 msgstr "alle meldinger"
2963
2964 #: src/gtk/quicksearch.c:209
2965 msgid "messages whose age is greater than #"
2966 msgstr "meldinger eldre enn #"
2967
2968 #: src/gtk/quicksearch.c:210
2969 msgid "messages whose age is less than #"
2970 msgstr "meldinger yngre enn #"
2971
2972 #: src/gtk/quicksearch.c:211
2973 msgid "messages which contain S in the message body"
2974 msgstr "meldinger som inneholder S i meldingskroppen"
2975
2976 #: src/gtk/quicksearch.c:212
2977 msgid "messages which contain S in the whole message"
2978 msgstr "meldinger som inneholder S i hele meldingen"
2979
2980 #: src/gtk/quicksearch.c:213
2981 msgid "messages carbon-copied to S"
2982 msgstr "meldinger som er cc: til S"
2983
2984 #: src/gtk/quicksearch.c:214
2985 msgid "message is either to: or cc: to S"
2986 msgstr "meldingen er enten to: eller cc: til S"
2987
2988 #: src/gtk/quicksearch.c:215
2989 msgid "deleted messages"
2990 msgstr "slettede meldinger"
2991
2992 #. * how I can filter deleted messages *
2993 #: src/gtk/quicksearch.c:216
2994 msgid "messages which contain S in the Sender field"
2995 msgstr "meldinger som inneholder S i Sender: feltet"
2996
2997 #: src/gtk/quicksearch.c:217
2998 msgid "true if execute \"S\" succeeds"
2999 msgstr "san om eksekvering \"S\" vellykket"
3000
3001 #: src/gtk/quicksearch.c:218
3002 msgid "messages originating from user S"
3003 msgstr "meldinger som originerer fra bruker S"
3004
3005 #: src/gtk/quicksearch.c:219
3006 msgid "forwarded messages"
3007 msgstr "videresendte meldinger"
3008
3009 #: src/gtk/quicksearch.c:220
3010 msgid "messages which contain header S"
3011 msgstr "meldinger som inneholder meldingshode S"
3012
3013 #: src/gtk/quicksearch.c:221
3014 msgid "messages which contain S in Message-ID header"
3015 msgstr "meldinger som inneholder S i Message-ID meldingshodet"
3016
3017 #: src/gtk/quicksearch.c:222
3018 msgid "messages which contain S in inreplyto header"
3019 msgstr "meldinger som inneholder S i in-reply-to meldingshodet"
3020
3021 #: src/gtk/quicksearch.c:223
3022 msgid "locked messages"
3023 msgstr "låste meldinger"
3024
3025 #: src/gtk/quicksearch.c:224
3026 msgid "messages which are in newsgroup S"
3027 msgstr "meldinger som er i njusgruppe S"
3028
3029 #: src/gtk/quicksearch.c:225
3030 msgid "new messages"
3031 msgstr "nye meldinger"
3032
3033 #: src/gtk/quicksearch.c:226
3034 msgid "old messages"
3035 msgstr "gamle meldinger"
3036
3037 #: src/gtk/quicksearch.c:227
3038 msgid "incomplete messages (not entirely downloaded)"
3039 msgstr "ukomplette meldinger (ikke fullstendig lastet ned)"
3040
3041 #: src/gtk/quicksearch.c:228
3042 msgid "messages which have been replied to"
3043 msgstr "meldinger det har blitt svart på"
3044
3045 #: src/gtk/quicksearch.c:229
3046 msgid "read messages"
3047 msgstr "leste meldinger"
3048
3049 #: src/gtk/quicksearch.c:230
3050 msgid "messages which contain S in subject"
3051 msgstr "meldinger som inneholder S i overskriften"
3052
3053 #: src/gtk/quicksearch.c:231
3054 msgid "messages whose score is equal to #"
3055 msgstr "meldinger hvis poen er lik #"
3056
3057 #: src/gtk/quicksearch.c:232
3058 msgid "messages whose score is greater than #"
3059 msgstr "meldinger hvis poeng er høyere enn #"
3060
3061 #: src/gtk/quicksearch.c:233
3062 msgid "messages whose score is lower than #"
3063 msgstr "meldinger hvis poeng er lavere enn #"
3064
3065 #: src/gtk/quicksearch.c:234
3066 msgid "messages whose size is equal to #"
3067 msgstr "meldinger hvis størrelse er lik #"
3068
3069 #: src/gtk/quicksearch.c:235
3070 msgid "messages whose size is greater than #"
3071 msgstr "meldinger hvis størrelse er større enn #"
3072
3073 #: src/gtk/quicksearch.c:236
3074 msgid "messages whose size is smaller than #"
3075 msgstr "meldinger hvis størrelse er mindre enn #"
3076
3077 #: src/gtk/quicksearch.c:237
3078 msgid "messages which have been sent to S"
3079 msgstr "meldinger som er sendt til S"
3080
3081 #: src/gtk/quicksearch.c:238
3082 msgid "marked messages"
3083 msgstr "merkede meldinger"
3084
3085 #: src/gtk/quicksearch.c:239
3086 msgid "unread messages"
3087 msgstr "uleste meldinger"
3088
3089 #: src/gtk/quicksearch.c:240
3090 msgid "messages which contain S in References header"
3091 msgstr "meldinger som inneholder S i Refererer meldingshodet"
3092
3093 #: src/gtk/quicksearch.c:241
3094 msgid "messages returning 0 when passed to command"
3095 msgstr "meldinger som returnerer 0 når sendt til kommando"
3096
3097 #: src/gtk/quicksearch.c:242
3098 msgid "messages which contain S in X-Label header"
3099 msgstr "meldinger som inneholder S i X-Label meldingshodet"
3100
3101 #: src/gtk/quicksearch.c:244
3102 msgid "logical AND operator"
3103 msgstr "logisk AND operator"
3104
3105 #: src/gtk/quicksearch.c:245
3106 msgid "logical OR operator"
3107 msgstr "logisk OR operator"
3108
3109 #: src/gtk/quicksearch.c:246
3110 msgid "logical NOT operator"
3111 msgstr "logist NOT operator"
3112
3113 #: src/gtk/quicksearch.c:247
3114 msgid "case sensitive search"
3115 msgstr "søk, og skill mellom store og små tegn"
3116
3117 #: src/gtk/quicksearch.c:249
3118 msgid "all filtering expressions are allowed"
3119 msgstr "alle filteruttrykk er tillatt"
3120
3121 #: src/gtk/quicksearch.c:256
3122 msgid "Extended Search symbols"
3123 msgstr "Utvidede søkesymboler"
3124
3125 #. S_COL_MIME
3126 #. initial of sender
3127 #. S_COL_STATUS
3128 #. S_COL_MIME
3129 #: src/gtk/quicksearch.c:297 src/prefs_filtering_action.c:1042
3130 #: src/prefs_matcher.c:150 src/prefs_matcher.c:1651
3131 #: src/prefs_summary_column.c:82 src/quote_fmt.c:47 src/summaryview.c:462
3132 msgid "Subject"
3133 msgstr "Overskrift"
3134
3135 #. S_COL_SUBJECT
3136 #. date
3137 #. S_COL_SUBJECT
3138 #: src/gtk/quicksearch.c:301 src/prefs_filtering_action.c:1043
3139 #: src/prefs_matcher.c:151 src/prefs_matcher.c:1652
3140 #: src/prefs_summary_column.c:83 src/quote_fmt.c:42 src/summaryview.c:463
3141 msgid "From"
3142 msgstr "Fra"
3143
3144 #. S_COL_FROM
3145 #. subject
3146 #. S_COL_FROM
3147 #: src/gtk/quicksearch.c:305 src/prefs_filtering_action.c:1044
3148 #: src/prefs_matcher.c:151 src/prefs_matcher.c:1653
3149 #: src/prefs_summary_column.c:84 src/quote_fmt.c:48 src/summaryview.c:464
3150 msgid "To"
3151 msgstr "Til:"
3152
3153 #: src/gtk/quicksearch.c:316
3154 msgid "Recursive"
3155 msgstr "Rekursivt"
3156
3157 #: src/gtk/quicksearch.c:349
3158 msgid "Clear"
3159 msgstr "Nullstill"
3160
3161 #: src/gtk/quicksearch.c:358
3162 msgid "Extended Symbols"
3163 msgstr "Utvidede symboler"
3164
3165 #: src/gtk/sslcertwindow.c:113 src/gtk/sslcertwindow.c:253
3166 #: src/gtk/sslcertwindow.c:307
3167 msgid "correct"
3168 msgstr "korrekt"
3169
3170 #: src/gtk/sslcertwindow.c:118
3171 msgid "Owner"
3172 msgstr "Eier"
3173
3174 #: src/gtk/sslcertwindow.c:119
3175 msgid "Signer"
3176 msgstr "Signer"
3177
3178 #: src/gtk/sslcertwindow.c:126 src/gtk/sslcertwindow.c:147
3179 #: src/prefs_filtering.c:266 src/prefs_themes.c:886
3180 msgid "Name: "
3181 msgstr "Navn:"
3182
3183 #: src/gtk/sslcertwindow.c:133 src/gtk/sslcertwindow.c:154
3184 msgid "Organization: "
3185 msgstr "Organisasjon: "
3186
3187 #: src/gtk/sslcertwindow.c:140 src/gtk/sslcertwindow.c:161
3188 msgid "Location: "
3189 msgstr "Lokasjon: "
3190
3191 #: src/gtk/sslcertwindow.c:168
3192 msgid "Fingerprint: "
3193 msgstr "Fingeravtrykk: "
3194
3195 #: src/gtk/sslcertwindow.c:174
3196 msgid "Signature status: "
3197 msgstr "Signaturseparator"
3198
3199 #: src/gtk/sslcertwindow.c:228
3200 #, c-format
3201 msgid "SSL certificate for %s"
3202 msgstr "SSL sertifikat for %s"
3203
3204 #: src/gtk/sslcertwindow.c:244
3205 #, c-format
3206 msgid ""
3207 "Certificate for %s is unknown.\n"
3208 "Do you want to accept it?"
3209 msgstr ""
3210 "Sertifikatet for %s er ukjent.\n"
3211 "Aksepter det likevel?"
3212
3213 #: src/gtk/sslcertwindow.c:255 src/gtk/sslcertwindow.c:309
3214 #, c-format
3215 msgid "Signature status: %s"
3216 msgstr "Signatur status: %s"
3217
3218 #: src/gtk/sslcertwindow.c:262
3219 msgid "_View certificate"
3220 msgstr "_Vis sertifikat"
3221
3222 #: src/gtk/sslcertwindow.c:267
3223 msgid "Unknown SSL Certificate"
3224 msgstr "Ukjent SSL sertifikat"
3225
3226 #: src/gtk/sslcertwindow.c:268 src/gtk/sslcertwindow.c:321
3227 msgid "Accept and save"
3228 msgstr "Godta og lagre"
3229
3230 #: src/gtk/sslcertwindow.c:268 src/gtk/sslcertwindow.c:321
3231 msgid "Cancel connection"
3232 msgstr "Avbryt oppkobling"
3233
3234 #: src/gtk/sslcertwindow.c:286
3235 msgid "New certificate:"
3236 msgstr "Nytt sertifikat:"
3237
3238 #: src/gtk/sslcertwindow.c:291
3239 msgid "Known certificate:"
3240 msgstr "Kjent sertifikat:"
3241
3242 #: src/gtk/sslcertwindow.c:298
3243 #, c-format
3244 msgid "Certificate for %s has changed. Do you want to accept it?"
3245 msgstr "Sertifikat for %s er endret. Aksepter det likevel?"
3246
3247 #: src/gtk/sslcertwindow.c:316
3248 msgid "_View certificates"
3249 msgstr "_Vis sertifikater"
3250
3251 #: src/gtk/sslcertwindow.c:320
3252 msgid "Changed SSL Certificate"
3253 msgstr "Endret SSL sertifikat"
3254
3255 #: src/headerview.c:199 src/summaryview.c:2418 src/summaryview.c:2423
3256 msgid "(No From)"
3257 msgstr "(Inget Fra)"
3258
3259 #: src/headerview.c:214 src/summaryview.c:2450 src/summaryview.c:2453
3260 msgid "(No Subject)"
3261 msgstr "(Inget Overskrift)"
3262
3263 #: src/image_viewer.c:288
3264 msgid "Filename:"
3265 msgstr "Filnavn:"
3266
3267 #: src/image_viewer.c:295
3268 msgid "Filesize:"
3269 msgstr "Filstørrelse:"
3270
3271 #: src/image_viewer.c:316
3272 msgid "Load Image"
3273 msgstr "Last bilde"
3274
3275 #: src/image_viewer.c:322
3276 msgid "Content-Type:"
3277 msgstr "Content-Type:"
3278
3279 #: src/imap.c:595
3280 msgid ""
3281 "\n"
3282 "\n"
3283 "CRAM-MD5 logins only work if libetpan has been compiled with SASL support "
3284 "and the CRAM-MD5 SASL plugin is installed."
3285 msgstr ""
3286 "\n"
3287 "\n"
3288 "CRAM-MD5 innlogging vil kun fungere dersom lietpan er kompilert med støtte for\n"
3289 "SASL, og CRAM-MD5 tillegget er installert."
3290
3291 #: src/imap.c:603
3292 #, c-format
3293 msgid "Connection to %s failed: login refused.%s"
3294 msgstr "Oppkobling mot %s feilet: innlogging avvist.%s"
3295
3296 #: src/imap.c:618
3297 #, c-format
3298 msgid "Connecting to %s failed"
3299 msgstr "Oppkobling til %s feilet"
3300
3301 #: src/imap.c:623 src/imap.c:626
3302 #, c-format
3303 msgid "IMAP4 connection to %s has been disconnected. Reconnecting...\n"
3304 msgstr "IMAP4-tilkobling til %s har avbrutt. Kobler til på nytt...\n"
3305
3306 #: src/imap.c:724
3307 #, c-format
3308 msgid "Connecting to IMAP4 server: %s..."
3309 msgstr "Kobler til mot IMAP4 tjener: %s..."
3310
3311 #: src/imap.c:756 src/imap.c:759
3312 #, c-format
3313 msgid "Can't connect to IMAP4 server: %s:%d"
3314 msgstr "Kan ikke koble opp mot IMAP4 tjener: %s:%d"
3315
3316 #: src/imap.c:788
3317 msgid "Can't start TLS session.\n"
3318 msgstr "Kan ikke starte TLS sessjon.\n"
3319
3320 #: src/imap.c:821
3321 #, c-format
3322 msgid "Connecting to IMAP4 server %s...\n"
3323 msgstr "Kobler til mot IMAP4 tjener: %s...\n"
3324
3325 #: src/imap.c:1199
3326 msgid "can't set deleted flags\n"
3327 msgstr "kan ikke sette sletteflagg: %d\n"
3328
3329 #: src/imap.c:1204 src/imap.c:3284
3330 msgid "can't expunge\n"
3331 msgstr "kan ikke rense opp\n"
3332
3333 #: src/imap.c:1629
3334 msgid "can't create mailbox: LIST failed\n"
3335 msgstr "kan ikke opprette postboks: LIST feilet\n"
3336
3337 #: src/imap.c:1643
3338 msgid "can't create mailbox\n"
3339 msgstr "kan ikke opprette postboks\n"
3340
3341 #: src/imap.c:1686
3342 msgid "New folder name must not contain the namespace path separator"
3343 msgstr "Nytt foldernavn kan ikke inneholder sti-separator for navnerommet"
3344
3345 #: src/imap.c:1719
3346 #, c-format
3347 msgid "can't rename mailbox: %s to %s\n"
3348 msgstr "kan ikke endre navn på postboks: %s til %s\n"
3349
3350 #: src/imap.c:1782
3351 msgid "can't delete mailbox\n"
3352 msgstr "kan ikke slette postboks\n"
3353
3354 #: src/imap.c:2028
3355 msgid "LIST failed\n"
3356 msgstr "LIST feilet\n"
3357
3358 #: src/imap.c:2132
3359 #, c-format
3360 msgid "can't select folder: %s\n"
3361 msgstr "kan ikke velge folder: %s\n"
3362
3363 #: src/imap.c:2259
3364 msgid "IMAP4 authentication failed.\n"
3365 msgstr "IMAP4 autentisering feilet.\n"
3366
3367 #: src/imap.c:2446
3368 msgid "Fetching message..."
3369 msgstr "Henter melding..."
3370
3371 #: src/imap.c:2464
3372 msgid "Adding messages..."
3373 msgstr "Legger til meldinger..."
3374
3375 #: src/imap.c:2487
3376 msgid "Copying messages..."
3377 msgstr "Kopierer meldinger..."
3378
3379 #: src/imap.c:2613
3380 #, c-format
3381 msgid "iconv cannot convert UTF-7 to %s\n"
3382 msgstr "iconv kan ikke konvertere UTF-7 til %s\n"
3383
3384 #: src/imap.c:2643
3385 #, c-format
3386 msgid "iconv cannot convert %s to UTF-7\n"
3387 msgstr "iconv kan ikke konvertere %s til UTF-7\n"
3388
3389 #: src/imap.c:2687
3390 msgid "iconv cannot convert UTF-8 to UTF-7\n"
3391 msgstr "iconv kan ikke konvertere UTF-8 til UTF-7\n"
3392
3393 #: src/imap.c:3270
3394 #, c-format
3395 msgid "can't set deleted flags: %d\n"
3396 msgstr "kan ikke sette slettet flagg: %d\n"
3397
3398 #: src/imap_gtk.c:56 src/mh_gtk.c:50
3399 msgid "/Create _new folder..."
3400 msgstr "/Opprett _ny folder..."
3401
3402 #: src/imap_gtk.c:57 src/mh_gtk.c:51
3403 msgid "/_Rename folder..."
3404 msgstr "/Bytt n_amn på folder..."
3405
3406 #: src/imap_gtk.c:58 src/mh_gtk.c:52
3407 msgid "/M_ove folder..."
3408 msgstr "/_Flytt folder..."
3409
3410 #: src/imap_gtk.c:59 src/mh_gtk.c:53
3411 msgid "/_Delete folder"
3412 msgstr "/_Slett folder"
3413
3414 #: src/imap_gtk.c:61
3415 msgid "/Down_load messages"
3416 msgstr "/Last ned meldinger"
3417
3418 #: src/imap_gtk.c:63 src/mh_gtk.c:55 src/news_gtk.c:57
3419 msgid "/_Check for new messages"
3420 msgstr "/Se etter nye meldinger"
3421
3422 #: src/imap_gtk.c:64 src/mh_gtk.c:56
3423 msgid "/R_ebuild folder tree"
3424 msgstr "/_Oppdater foldertre"
3425
3426 #: src/imap_gtk.c:66
3427 msgid "/IMAP4 _account settings"
3428 msgstr "/IMAP4 _kontoinnstillinger"
3429
3430 #: src/imap_gtk.c:67
3431 msgid "/Remove _IMAP4 account"
3432 msgstr "/Slett IMAP4-konto"
3433
3434 #: src/imap_gtk.c:137
3435 msgid ""
3436 "Input the name of new folder:\n"
3437 "(if you want to create a folder to store subfolders,\n"
3438 " append '/' at the end of the name)"
3439 msgstr ""
3440 "Skriv inn navnet på den nye folderen:\n"
3441 "(om du vil skape en folder som skal inneholde undermappar,\n"
3442 " legg til '/' på slutten av navnet)"
3443
3444 #: src/imap_gtk.c:186 src/mh_gtk.c:226
3445 #, c-format
3446 msgid "Input new name for '%s':"
3447 msgstr "Skriv inn nytt navn for '%s':"
3448
3449 #: src/imap_gtk.c:188 src/mh_gtk.c:228
3450 msgid "Rename folder"
3451 msgstr "Bytt navn på folder"
3452
3453 #: src/imap_gtk.c:215 src/mh_gtk.c:253
3454 msgid ""
3455 "The folder could not be renamed.\n"
3456 "The new folder name is not allowed."
3457 msgstr ""
3458 "Folderen kunne ikke gis nytt navn.\n"
3459 "Det nye foldernavnet er ikke tillatt."
3460
3461 #: src/imap_gtk.c:276
3462 #, c-format
3463 msgid "Really delete IMAP4 account '%s'?"
3464 msgstr "Vil du virkelig slette IMAP4-kontoen '%s'?"
3465
3466 #: src/imap_gtk.c:277
3467 msgid "Delete IMAP4 account"
3468 msgstr "Slett IMAP4-konto"
3469
3470 #: src/imap_gtk.c:323 src/mh_gtk.c:174
3471 #, c-format
3472 msgid ""
3473 "All folders and messages under '%s' will be permanently deleted. Recovery "
3474 "will not be possible.\n"
3475 "\n"
3476 "Do you really want to delete?"
3477 msgstr ""
3478 "Alle foldere og meldinger under '%s' vil slettes permanent.\n"
3479 "Gjenoppretting vil ikke være mulig.\n"
3480 "\n"
3481 "Ønsker du virkelig å slette?"
3482
3483 #: src/imap_gtk.c:345 src/mh_gtk.c:196
3484 #, c-format
3485 msgid "Can't remove the folder '%s'."
3486 msgstr "Kan ikke slette folder `%s'."
3487
3488 #: src/imap_gtk.c:398 src/news_gtk.c:348
3489 #, c-format
3490 msgid "Error occurred while downloading messages in '%s'."
3491 msgstr "En feil oppsto ved nedlasting av meldinger i '%s'."
3492
3493 #: src/imap_gtk.c:422 src/news_gtk.c:87
3494 msgid "You're working offline. Override during 10 minutes?"
3495 msgstr "Arbeider i av-nett modus. Overstyr i løpet av 10 minutter?"
3496
3497 #: src/import.c:142
3498 msgid "Import"
3499 msgstr "Importér"
3500
3501 #: src/import.c:161
3502 msgid "Specify target mbox file and destination folder."
3503 msgstr "Angi mål-mboxfil och destinationskatalog"
3504
3505 #: src/import.c:171
3506 msgid "Importing file:"
3507 msgstr "Importérer fil:"
3508
3509 #: src/import.c:176
3510 msgid "Destination dir:"
3511 msgstr "Destinationskatalog:"
3512
3513 #: src/import.c:236
3514 msgid "Select importing file"
3515 msgstr "Velg importfil"
3516
3517 #: src/importldif.c:189
3518 msgid "Please specify address book name and file to import."
3519 msgstr "Angi adressebokens navn og filen som skal importeres."
3520
3521 #: src/importldif.c:192
3522 msgid "Select and rename LDIF field names to import."
3523 msgstr "Velg or gi nytt navn til LDIF felter som skal importeres."
3524
3525 #: src/importldif.c:195
3526 msgid "File imported."
3527 msgstr "Fil importert."
3528
3529 #: src/importldif.c:450 src/importmutt.c:124 src/importpine.c:124
3530 msgid "Please select a file."
3531 msgstr "Velg fil."
3532
3533 #: src/importldif.c:456 src/importmutt.c:129 src/importpine.c:129
3534 msgid "Address book name must be supplied."
3535 msgstr "Angi navn på adresseboken."
3536
3537 #: src/importldif.c:471
3538 msgid "Error reading LDIF fields."
3539 msgstr "Feil ved lesing av LDIF-felter."
3540
3541 #: src/importldif.c:494
3542 msgid "LDIF file imported successfully."
3543 msgstr "Gammal LDIF-fil importert."
3544
3545 #: src/importldif.c:606
3546 msgid "Select LDIF File"
3547 msgstr "Velg LDIF-fil"
3548
3549 #: src/importldif.c:703
3550 msgid ""
3551 "Specify the name for the address book that will be created from the LDIF "
3552 "file data."
3553 msgstr "Angi navn på adresseboken som opprettes fra LDIF-filens data."
3554
3555 #: src/importldif.c:709
3556 msgid "File Name"
3557 msgstr "Filnavn"
3558
3559 #: src/importldif.c:720
3560 msgid "The full file specification of the LDIF file to import."
3561 msgstr "Full filspesifikasjon for LDIF-filen som skal importeres."
3562
3563 #: src/importldif.c:729
3564 msgid "Select the LDIF file to import."
3565 msgstr "Velg LDIF-fil som skal importeres."
3566
3567 #: src/importldif.c:766
3568 msgid "R"
3569 msgstr "R"
3570
3571 #. S_COL_MARK
3572 #: src/importldif.c:767 src/summaryview.c:460
3573 msgid "S"
3574 msgstr "S"
3575
3576 #: src/importldif.c:768
3577 msgid "LDIF Field Name"
3578 msgstr "LDIF feltnavn"
3579
3580 #: src/importldif.c:769
3581 msgid "Attribute Name"
3582 msgstr "Attributtnavn"
3583
3584 #: src/importldif.c:824
3585 msgid "LDIF Field"
3586 msgstr "LDIF felt"
3587
3588 #: src/importldif.c:836
3589 msgid "Attribute"
3590 msgstr "Attributt"
3591
3592 #: src/importldif.c:847
3593 msgid "The LDIF field can be renamed to the User Attribute name."
3594 msgstr "LDIF-feltet kan gis nytt navn etter User Attribute name."
3595
3596 #: src/importldif.c:852
3597 msgid "???"
3598 msgstr "???"
3599
3600 #: src/importldif.c:870
3601 msgid ""
3602 "Choose the LDIF field that will be renamed or selected for import in the "
3603 "list above. Reserved fields (marked with a tick in the \"R\" column), are "
3604 "automatically imported and cannot be renamed. A single click in the Select "
3605 "(\"S\") column will select the field for import with a tick. A single click "
3606 "anywhere in the row will select that field for rename in the input area "
3607 "below the list. A double click anywhere in the row will also select the "
3608 "field for import."
3609 msgstr ""
3610 "Velg LDIF-feltet som skal gis nytt navn eller utvelges for import i\n"
3611 "listen over. Reserverte felter (markert med en liten hake i \"R\" kolonnen\n"
3612 "blir automatisk impotert og kan ikke gis nytt navn. Et enkelt klikk i\n"
3613 "Velg (\"S\") kolonnen vil markere feltet for import med en liten hake. Et\n"
3614 "enkelt klikk hvor som helst i rekken vil velge det feltet for navneendring\n"
3615 "i inndata området under listen. Et dobbeltklikk hvor som helts i rekken \n"
3616 "vil også velge feltet for import."
3617
3618 #: src/importldif.c:882
3619 msgid "Select for Import"
3620 msgstr "Velg for import"
3621
3622 #: src/importldif.c:888
3623 msgid "Select the LDIF field for import into the address book."
3624 msgstr "Velg LDIF-felter som skal importeres til adresseboken."
3625
3626 #: src/importldif.c:891
3627 msgid " Modify "
3628 msgstr " Endre "
3629
3630 #: src/importldif.c:897
3631 msgid "This button will update the list above with the data supplied."
3632 msgstr "Denne knappen vil oppdatere listen over med angitte data."
3633
3634 #: src/importldif.c:970
3635 msgid "Records Imported :"
3636 msgstr "Importerte tupletter:"
3637
3638 #: src/importldif.c:1001
3639 msgid "Import LDIF file into Address Book"
3640 msgstr "Importer LDIF-fil til adressebok"
3641
3642 #. Button panel
3643 #: src/importldif.c:1034
3644 msgid "Prev"
3645 msgstr "Forrige"
3646
3647 #: src/importldif.c:1035 src/toolbar.c:404 src/toolbar.c:496
3648 msgid "Next"
3649 msgstr "Neste"
3650
3651 #: src/importmutt.c:143
3652 msgid "Error importing MUTT file."
3653 msgstr "Feil ved import fra MUTT-fil."
3654
3655 #: src/importmutt.c:171 src/importmutt.c:330 src/importpine.c:171
3656 #: src/importpine.c:331
3657 msgid "Please select a file to import."
3658 msgstr "Velg fil som skal importeres."
3659
3660 #: src/importmutt.c:185
3661 msgid "Select MUTT File"
3662 msgstr "Velg MUTT-fil"
3663
3664 #: src/importmutt.c:242
3665 msgid "Import MUTT file into Address Book"
3666 msgstr "Importer MUTT-fil til adressebok"
3667
3668 #: src/importpine.c:143
3669 msgid "Error importing Pine file."
3670 msgstr "Feil ved import av Pine-fil"
3671
3672 #: src/importpine.c:185
3673 msgid "Select Pine File"
3674 msgstr "Velg Pine-fil"
3675
3676 #: src/importpine.c:242
3677 msgid "Import Pine file into Address Book"
3678 msgstr "Importer Pine-fil til adressebok"
3679
3680 #: src/inc.c:372
3681 msgid "Retrieving new messages"
3682 msgstr "Henter nye meldinger"
3683
3684 #: src/inc.c:419
3685 msgid "Standby"
3686 msgstr "Vent"
3687
3688 #: src/inc.c:549 src/inc.c:599
3689 msgid "Cancelled"
3690 msgstr "Avbrutt"
3691
3692 #: src/inc.c:560
3693 msgid "Retrieving"
3694 msgstr "Henter"
3695
3696 #: src/inc.c:569
3697 #, c-format
3698 msgid "Done (%d message (%s) received)"
3699 msgid_plural "Done (%d messages (%s) received)"
3700 msgstr[0] "Ferdig (%d melding (%s) mottatt)"
3701 msgstr[1] "Ferdig (%d meldinger (%s) mottatt)"
3702
3703 #: src/inc.c:575
3704 msgid "Done (no new messages)"
3705 msgstr "Ferdig (ingen nye meldinger)"
3706
3707 #: src/inc.c:580
3708 msgid "Connection failed"
3709 msgstr "Tilkobling feilet"
3710
3711 #: src/inc.c:583
3712 msgid "Auth failed"
3713 msgstr "Aut. feilet"
3714
3715 #. S_COL_SCORE
3716 #: src/inc.c:586 src/prefs_summary_column.c:89
3717 msgid "Locked"
3718 msgstr "Låst"
3719
3720 #: src/inc.c:596 src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:245
3721 msgid "Timeout"
3722 msgstr "Tidsavbrudd"
3723
3724 #: src/inc.c:694
3725 #, c-format
3726 msgid "Finished (%d new message)"
3727 msgid_plural "Finished (%d new messages)"
3728 msgstr[0] "Ferdig (%d ny melding)"
3729 msgstr[1] "Ferdig (%d nye meldinger)"
3730
3731 #: src/inc.c:698
3732 msgid "Finished (no new messages)"
3733 msgstr "Ferdig (ingen nye meldinger)"
3734
3735 #: src/inc.c:707
3736 msgid "Some errors occurred while getting mail."
3737 msgstr "Noen feil oppsto ved henting av post."
3738
3739 #: src/inc.c:748
3740 #, c-format
3741 msgid "%s: Retrieving new messages"
3742 msgstr "%s: Henter nye meldinger"
3743
3744 #: src/inc.c:767
3745 #, c-format
3746 msgid "Connecting to POP3 server: %s..."
3747 msgstr "Kobler til mot POP3-tjener: %s ..."
3748
3749 #: src/inc.c:777
3750 #, c-format
3751 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d\n"
3752 msgstr "Kan ikke koble til POP3-tjener: %s:%d\n"
3753
3754 #: src/inc.c:784
3755 #, c-format
3756 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d"
3757 msgstr "Kan ikke koble til POP3-tjener: %s:%d"
3758
3759 #: src/inc.c:865 src/send_message.c:408
3760 msgid "Authenticating..."
3761 msgstr "Autentisering..."
3762
3763 #: src/inc.c:866
3764 #, c-format
3765 msgid "Retrieving messages from %s (%s) ..."
3766 msgstr "Henter meldinger fra %s (%s)..."
3767
3768 #: src/inc.c:872
3769 msgid "Getting the number of new messages (STAT)..."
3770 msgstr "Finner antall nye meldinger (STAT)..."
3771
3772 #: src/inc.c:876
3773 msgid "Getting the number of new messages (LAST)..."
3774 msgstr "Finner antall nye meldinger (LAST)..."
3775
3776 #: src/inc.c:880
3777 msgid "Getting the number of new messages (UIDL)..."
3778 msgstr "Finner antall nye meldinger (UIDL)..."
3779
3780 #: src/inc.c:884
3781 msgid "Getting the size of messages (LIST)..."
3782 msgstr "Finner meldingenes størrelser (LIST)..."
3783
3784 #: src/inc.c:894
3785 #, c-format
3786 msgid "Deleting message %d"
3787 msgstr "Sletter melding %d"
3788
3789 #: src/inc.c:901 src/send_message.c:426
3790 msgid "Quitting"
3791 msgstr "Avsluttar"
3792
3793 #: src/inc.c:926
3794 #, c-format
3795 msgid "Retrieving message (%d / %d) (%s / %s)"
3796 msgstr "Henter melding (%d / %d) (%s / %s)"
3797
3798 #: src/inc.c:945
3799 #, c-format
3800 msgid "Retrieving (%d message (%s) received)"
3801 msgid_plural "Retrieving (%d messages (%s) received)"
3802 msgstr[0] "Laster ned (%d meldinger (%s) mottatt"
3803 msgstr[1] "Laster ned (%d meldinger (%s) mottatt)"
3804
3805 #: src/inc.c:1101
3806 msgid "Connection failed."
3807 msgstr "Oppkobling feilet."
3808
3809 #: src/inc.c:1104
3810 #, c-format
3811 msgid "Connection to %s:%d failed."
3812 msgstr "Oppkobling mot %s:%d feilet."
3813
3814 #: src/inc.c:1109
3815 msgid "Error occurred while processing mail."
3816 msgstr "Feil oppsto ved behandling av epost."
3817
3818 #: src/inc.c:1114
3819 #, c-format
3820 msgid ""
3821 "Error occurred while processing mail:\n"
3822 "%s"
3823 msgstr ""
3824 "Feil oppsto ved behandling av epost:\n"
3825 "%s"
3826
3827 #: src/inc.c:1120
3828 msgid "No disk space left."
3829 msgstr "Platelagret er fullt."
3830
3831 #: src/inc.c:1125
3832 msgid "Can't write file."
3833 msgstr "Kan ikke skrive til fil."
3834
3835 #: src/inc.c:1130
3836 msgid "Socket error."
3837 msgstr "Socket feil."
3838
3839 #: src/inc.c:1133
3840 #, c-format
3841 msgid "Socket error on connection to %s:%d."
3842 msgstr "Socket feil ved oppkobling til %s:%d."
3843
3844 #. consider EOF right after QUIT successful
3845 #: src/inc.c:1138 src/send_message.c:339 src/send_message.c:551
3846 msgid "Connection closed by the remote host."
3847 msgstr "Tilkoblingen lukket av nettverksvert."
3848
3849 #: src/inc.c:1141
3850 #, c-format
3851 msgid "Connection to %s:%d closed by the remote host."
3852 msgstr "Tilkobling mot %s:%d lukket av nettverksverten."
3853
3854 #: src/inc.c:1146
3855 msgid "Mailbox is locked."
3856 msgstr "Postboksen er låst."
3857
3858 #: src/inc.c:1150
3859 #, c-format
3860 msgid ""
3861 "Mailbox is locked:\n"
3862 "%s"
3863 msgstr ""
3864 "Postboksen er låst:\n"
3865 "%s"
3866
3867 #: src/inc.c:1156 src/send_message.c:536
3868 msgid "Authentication failed."
3869 msgstr "Autentisering feilet."
3870
3871 #: src/inc.c:1161 src/send_message.c:539
3872 #, c-format
3873 msgid ""
3874 "Authentication failed:\n"
3875 "%s"
3876 msgstr ""
3877 "Autentisering feilet:\n"
3878 "%s"
3879
3880 #: src/inc.c:1166 src/send_message.c:555
3881 msgid "Session timed out."
3882 msgstr "Sesjonen fikk tidsavbrudd."
3883
3884 #: src/inc.c:1169
3885 #, c-format
3886 msgid "Connection to %s:%d timed out."
3887 msgstr "Oppkobling mot %s:%d fikk tidsavbrudd."
3888
3889 #: src/inc.c:1204
3890 msgid "Incorporation cancelled\n"
3891 msgstr "Henting kansellert\n"
3892
3893 #: src/ldif.c:839
3894 msgid "Nick Name"
3895 msgstr "Kallenavn"
3896
3897 #: src/main.c:171
3898 #, c-format
3899 msgid ""
3900 "File '%s' already exists.\n"
3901 "Can't create folder."
3902 msgstr ""
3903 "Filen '%s' finnes allerede.\n"
3904 "Kan ikke opprette folder."
3905
3906 #: src/main.c:290
3907 msgid "g_thread is not supported by glib.\n"
3908 msgstr "g_thread støttes ikke av glib.\n"
3909
3910 #: src/main.c:652
3911 #, c-format
3912 msgid "Usage: %s [OPTION]...\n"
3913 msgstr "Bruk: %s [VAL]...\n"
3914
3915 #: src/main.c:654
3916 msgid "  --compose [address]    open composition window"
3917 msgstr "  --compose [adresse]       åpne redigeringsvinduet"
3918
3919 #: src/main.c:655
3920 msgid ""
3921 "  --attach file1 [file2]...\n"
3922 "                         open composition window with specified files\n"
3923 "                         attached"
3924 msgstr ""
3925 "  --attach fil1 [fil2]...\n"
3926 "                åpne komposisjonsvindu med spesifiserte filer vedlagt"
3927
3928 #: src/main.c:658
3929 msgid "  --receive              receive new messages"
3930 msgstr "  --receive              ta imot nye meldinger"
3931
3932 #: src/main.c:659
3933 msgid "  --receive-all          receive new messages of all accounts"
3934 msgstr "  --receive-all          ta imot nye meldinger fra alle konti"
3935
3936 #: src/main.c:660
3937 msgid "  --send                 send all queued messages"
3938 msgstr "  --send                        send alle meldinger i køen"
3939
3940 #: src/main.c:661
3941 msgid "  --status [folder]...   show the total number of messages"
3942 msgstr "  --status [folder]...          vis totalt antall meldinger"
3943
3944 #: src/main.c:662
3945 msgid ""
3946 "  --status-full [folder]...\n"
3947 "                         show the status of each folder"
3948 msgstr ""
3949 "  --status-full [folder]...\n"
3950 "                        vis status for hver folder"
3951
3952 #: src/main.c:664
3953 msgid "  --online               switch to online mode"
3954 msgstr "  --online                      bytt til online modus"
3955
3956 #: src/main.c:665
3957 msgid "  --offline              switch to offline mode"
3958 msgstr "  --offline             gå til av nett modus"
3959
3960 #: src/main.c:666
3961 msgid "  --debug                debug mode"
3962 msgstr "  --debug                feilrettingsmodus"
3963
3964 #: src/main.c:667
3965 msgid "  --help                 display this help and exit"
3966 msgstr "  --help                 vis denne hjelpeteksten og avslutt"
3967
3968 #: src/main.c:668
3969 msgid "  --version              output version information and exit"
3970 msgstr "  --version\t\t skriv ut versionsinformasjon og avslutt"
3971
3972 #: src/main.c:669
3973 msgid "  --config-dir           output configuration directory"
3974 msgstr "  --config-dir           vis konfigurasjonskatalog som brukes"
3975
3976 #: src/main.c:707 src/summaryview.c:5320
3977 #, c-format
3978 msgid "Processing (%s)..."
3979 msgstr "Prosesserer (%s)..."
3980
3981 #: src/main.c:710
3982 msgid "top level folder"
3983 msgstr "toppnivå folder"
3984
3985 #: src/main.c:768
3986 msgid "Really quit?"
3987 msgstr "Virkelig avslutte?"
3988
3989 #: src/main.c:769
3990 msgid "Composing message exists."
3991 msgstr "Melding er under komposisjon."
3992
3993 #: src/main.c:770
3994 msgid "Draft them"
3995 msgstr "Lag utkast"
3996
3997 #: src/main.c:770
3998 msgid "Discard them"
3999 msgstr "Kassér"
4000
4001 #: src/main.c:770
4002 msgid "Don't quit"
4003 msgstr "Ikke avslutt"
4004
4005 #: src/main.c:784
4006 msgid "Queued messages"
4007 msgstr "Melding i kø"
4008
4009 #: src/main.c:785
4010 msgid "Some unsent messages are queued. Exit now?"
4011 msgstr "Noen usente meldinger ligger fremdeles i køen. Avlutte No?"
4012
4013 #: src/main.c:1040 src/toolbar.c:1997
4014 msgid "Some errors occurred while sending queued messages."
4015 msgstr "Noen feil oppsto mens meldinger i køen ble sendt"
4016
4017 #: src/mainwindow.c:447 src/messageview.c:155
4018 msgid "/_File"
4019 msgstr "/_Fil"
4020
4021 #: src/mainwindow.c:448
4022 msgid "/_File/_Add mailbox"
4023 msgstr "/_Fil/_Ny postboks"
4024
4025 #: src/mainwindow.c:449
4026 msgid "/_File/_Add mailbox/MH..."
4027 msgstr "/_Fil/_Ny postboks/MH..."
4028
4029 #: src/mainwindow.c:450 src/mainwindow.c:452 src/mainwindow.c:457
4030 #: src/mainwindow.c:459 src/mainwindow.c:462 src/mainwindow.c:464
4031 #: src/messageview.c:158
4032 msgid "/_File/---"
4033 msgstr "/_Fil/---"
4034
4035 #: src/mainwindow.c:451
4036 msgid "/_File/Change folder order"
4037 msgstr "/_Fil/_Oppdater foldertre"
4038
4039 #: src/mainwindow.c:453
4040 msgid "/_File/_Import mbox file..."
4041 msgstr "/_Fil/_Importér mbox-fil..."
4042
4043 #: src/mainwindow.c:454
4044 msgid "/_File/_Export to mbox file..."
4045 msgstr "/_Fil/_Eksportér til mbox-fil..."
4046
4047 #: src/mainwindow.c:455
4048 msgid "/_File/Exp_ort selected to mbox file..."
4049 msgstr "/_Fil/_Eksportér utvalg til mbox-fil..."
4050
4051 #: src/mainwindow.c:458
4052 msgid "/_File/Empty all _Trash folders"
4053 msgstr "/_Fil/Tøm _Søppel"
4054
4055 #: src/mainwindow.c:460 src/messageview.c:156
4056 msgid "/_File/_Save as..."
4057 msgstr "/_Fil/_Lagre som..."
4058
4059 #: src/mainwindow.c:461 src/messageview.c:157
4060 msgid "/_File/_Print..."
4061 msgstr "/_Fil/Skriv _ut..."
4062
4063 #: src/mainwindow.c:463
4064 msgid "/_File/_Work offline"
4065 msgstr "/_Fil/A_v Nett"
4066
4067 #. {N_("/_File/_Close"),                "<alt>W", app_exit_cb, 0, NULL},
4068 #: src/mainwindow.c:466
4069 msgid "/_File/E_xit"
4070 msgstr "/_Fil/_Avslutt"
4071
4072 #: src/mainwindow.c:471
4073 msgid "/_Edit/Select _thread"
4074 msgstr "/_Endre/Velg _tråd"
4075
4076 #: src/mainwindow.c:473 src/messageview.c:165
4077 msgid "/_Edit/_Find in current message..."
4078 msgstr "/_Endre/_Finn i gjeldende melding..."
4079
4080 #: src/mainwindow.c:475
4081 msgid "/_Edit/_Search folder..."
4082 msgstr "/_Endre/_Søk folder..."
4083
4084 #: src/mainwindow.c:476
4085 msgid "/_Edit/_Quick search"
4086 msgstr "/_Endre/_Lim inn"
4087
4088 #: src/mainwindow.c:477 src/messageview.c:168 src/summaryview.c:451
4089 msgid "/_View"
4090 msgstr "/_Vis"
4091
4092 #: src/mainwindow.c:478
4093 msgid "/_View/Show or hi_de"
4094 msgstr "/_Vis/Vis eller sk_jul"
4095
4096 #: src/mainwindow.c:479
4097 msgid "/_View/Show or hi_de/_Folder tree"
4098 msgstr "/_Vis/Vis eller sk_jul/_Folder tre"
4099
4100 #: src/mainwindow.c:481
4101 msgid "/_View/Show or hi_de/_Message view"
4102 msgstr "/_Vis/Vis eller sk_jul/_Meldinger"
4103
4104 #: src/mainwindow.c:483
4105 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar"
4106 msgstr "/_Vis/Vis eller sk_jul/_Verktøylinje"
4107
4108 #: src/mainwindow.c:485
4109 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/Icon _and text"
4110 msgstr "/_Vis/Vis eller sk_jul/_Verktøylinje/Ikoner _og tekst"
4111
4112 #: src/mainwindow.c:487
4113 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Icon"
4114 msgstr "/_Vis/Vis eller sk_jul/_Verktøylinje/_Ikoner"
4115
4116 #: src/mainwindow.c:489
4117 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Text"
4118 msgstr "/_Vis/Vis eller sk_jul/_Verktøylinje/_Tekst"
4119
4120 #: src/mainwindow.c:491
4121 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_None"
4122 msgstr "/_Vis/Vis eller sk_jul/_Verktøylinje/I_ngen"
4123
4124 #: src/mainwindow.c:493
4125 msgid "/_View/Show or hi_de/Status _bar"
4126 msgstr "/_Vis/Vis eller sk_jul/_Status linje"
4127
4128 #: src/mainwindow.c:495 src/mainwindow.c:498 src/mainwindow.c:529
4129 #: src/mainwindow.c:553 src/mainwindow.c:662 src/mainwindow.c:666
4130 #: src/messageview.c:267
4131 msgid "/_View/---"
4132 msgstr "/_Vis/---"
4133
4134 #: src/mainwindow.c:496
4135 msgid "/_View/Separate f_older tree"
4136 msgstr "/_Vis/Separat f_oldertre"
4137
4138 #: src/mainwindow.c:497
4139 msgid "/_View/Separate _message view"
4140 msgstr "/_Vis/Separat m_edldingsvisning"
4141
4142 #: src/mainwindow.c:499
4143 msgid "/_View/_Sort"
4144 msgstr "/_Vis/_Sortering"
4145
4146 #: src/mainwindow.c:500
4147 msgid "/_View/_Sort/by _number"
4148 msgstr "/_Vis/_Sortering/ut fra _nummerering"
4149
4150 #: src/mainwindow.c:501
4151 msgid "/_View/_Sort/by s_ize"
4152 msgstr "/_Vis/_Sortering/ut fra _størrelse"
4153
4154 #: src/mainwindow.c:502
4155 msgid "/_View/_Sort/by _date"
4156 msgstr "/_Vis/_Sortering/ut fra _dato"
4157
4158 #: src/mainwindow.c:503
4159 msgid "/_View/_Sort/by _from"
4160 msgstr "/_Vis/_Sortering/ut fra _fra"
4161
4162 #: src/mainwindow.c:504
4163 msgid "/_View/_Sort/by _recipient"
4164 msgstr "/_Vis/_Sortering/ut fra _mottaker"
4165
4166 #: src/mainwindow.c:505
4167 msgid "/_View/_Sort/by _subject"
4168 msgstr "/_Vis/_Sortering/ut fra _overskrift"
4169
4170 #: src/mainwindow.c:506
4171 msgid "/_View/_Sort/by _color label"
4172 msgstr "/_Vis/_Sortering/ut fra far_gea anmerkning"
4173
4174 #: src/mainwindow.c:508
4175 msgid "/_View/_Sort/by _mark"
4176 msgstr "/_Vis/_Sortering/ut fra an_merkning"
4177
4178 #: src/mainwindow.c:509
4179 msgid "/_View/_Sort/by _status"
4180 msgstr "/_Vis/_Sortering/ut fra _status"
4181
4182 #: src/mainwindow.c:510
4183 msgid "/_View/_Sort/by a_ttachment"
4184 msgstr "/_Vis/_Sortering/ut fra _vedlegg"
4185
4186 #: src/mainwindow.c:512
4187 msgid "/_View/_Sort/by score"
4188 msgstr "/_Vis/_Sortering/ut fra s_core"
4189
4190 #: src/mainwindow.c:513
4191 msgid "/_View/_Sort/by locked"
4192 msgstr "/_Vis/_Sortering/ut fra l_åsing"
4193
4194 #: src/mainwindow.c:514
4195 msgid "/_View/_Sort/D_on't sort"
4196 msgstr "/_Vis/_Sortering/_Ikke sorter"
4197
4198 #: src/mainwindow.c:515 src/mainwindow.c:518
4199 msgid "/_View/_Sort/---"
4200 msgstr "/_Vis/_Sortering/---"
4201
4202 #: src/mainwindow.c:516
4203 msgid "/_View/_Sort/Ascending"
4204 msgstr "/_Vis/_Sortering/Stigende"
4205
4206 #: src/mainwindow.c:517
4207 msgid "/_View/_Sort/Descending"
4208 msgstr "/_Vis/_Sortering/Synkende"
4209
4210 #: src/mainwindow.c:519
4211 msgid "/_View/_Sort/_Attract by subject"
4212 msgstr "/_Vis/_Sortering/_Tiltrekkning etter Overskrift"
4213
4214 #: src/mainwindow.c:521
4215 msgid "/_View/Th_read view"
4216 msgstr "/_Vis/_Trådet visning"
4217
4218 #: src/mainwindow.c:522
4219 msgid "/_View/E_xpand all threads"
4220 msgstr "/_Vis/E_kspander alle tråder"
4221
4222 #: src/mainwindow.c:523
4223 msgid "/_View/Co_llapse all threads"
4224 msgstr "/_Vis/_Sammentrukkede tråder"
4225
4226 #: src/mainwindow.c:524
4227 msgid "/_View/_Hide read messages"
4228 msgstr "/_Vis/Skj_ul leste meldinger"
4229
4230 #: src/mainwindow.c:525
4231 msgid "/_View/Set displayed _columns"
4232 msgstr "/_Vis/Sett viste kolonner"
4233
4234 #: src/mainwindow.c:526
4235 msgid "/_View/Set displayed _columns/in _Folder list..."
4236 msgstr "/_Vis/Sett viste kolonner/i _Folderlisten"
4237
4238 #: src/mainwindow.c:527
4239 msgid "/_View/Set displayed _columns/in _Message list..."
4240 msgstr "/_Vis/Sett viste kolonner/i _Meldingslisten..."
4241
4242 #: src/mainwindow.c:530
4243 msgid "/_View/_Go to"
4244 msgstr "/_Vis/_Gå til"
4245
4246 #: src/mainwindow.c:531
4247 msgid "/_View/_Go to/_Prev message"
4248 msgstr "/_Vis/_Gå til/_Forrige melding"
4249
4250 #: src/mainwindow.c:532
4251 msgid "/_View/_Go to/_Next message"
4252 msgstr "/_Vis/_Gå til/_Neste melding"
4253
4254 #: src/mainwindow.c:533 src/mainwindow.c:538 src/mainwindow.c:541
4255 #: src/mainwindow.c:546 src/mainwindow.c:551
4256 msgid "/_View/_Go to/---"
4257 msgstr "/_Vis/_Gå til/---"
4258
4259 #: src/mainwindow.c:534
4260 msgid "/_View/_Go to/P_rev unread message"
4261 msgstr "/_Vis/_Gå til/F_orrige uleste melding"
4262
4263 #: src/mainwindow.c:536
4264 msgid "/_View/_Go to/N_ext unread message"
4265 msgstr "/_Vis/_Gå til/Neste _uleste melding"
4266
4267 #: src/mainwindow.c:539
4268 msgid "/_View/_Go to/Prev ne_w message"
4269 msgstr "/_Vis/_Gå til/Forrige n_ye melding"
4270
4271 #: src/mainwindow.c:540
4272 msgid "/_View/_Go to/Ne_xt new message"
4273 msgstr "/_Vis/_Gå til/Ne_ste nye melding"
4274
4275 #: src/mainwindow.c:542
4276 msgid "/_View/_Go to/Prev _marked message"
4277 msgstr "/_Vis/_Gå til/Forrige _markerte melding"
4278
4279 #: src/mainwindow.c:544
4280 msgid "/_View/_Go to/Next m_arked message"
4281 msgstr "/_Vis/_Gå til/Neste m_arkerte melding"
4282
4283 #: src/mainwindow.c:547
4284 msgid "/_View/_Go to/Prev _labeled message"
4285 msgstr "/_Vis/_Gå til/Forrige anmerke_de melding"
4286
4287 #: src/mainwindow.c:549
4288 msgid "/_View/_Go to/Next la_beled message"
4289 msgstr "/_Vis/_Gå til/Neste anmer_kede melding"
4290
4291 #: src/mainwindow.c:552
4292 msgid "/_View/_Go to/Other _folder..."
4293 msgstr "/_Vis/_Gå til/Annen _folder..."
4294
4295 #: src/mainwindow.c:556 src/mainwindow.c:563 src/messageview.c:171
4296 msgid "/_View/Character _encoding/---"
4297 msgstr "/_Vis/Tegn_koding/---"
4298
4299 #: src/mainwindow.c:560 src/messageview.c:175
4300 msgid "/_View/Character _encoding"
4301 msgstr "/_Vis/Tegn_koding"
4302
4303 #: src/mainwindow.c:561 src/messageview.c:176
4304 msgid "/_View/Character _encoding/_Auto detect"
4305 msgstr "/_Vis/Tegn_koding/_Automatisk"
4306
4307 #: src/mainwindow.c:564 src/messageview.c:179
4308 msgid "/_View/Character _encoding/7bit ascii (US-ASC_II)"
4309 msgstr "/_Vis/Tegn_koding/7 bits ascii (US-ASC_II)"
4310
4311 #: src/mainwindow.c:566 src/messageview.c:182
4312 msgid "/_View/Character _encoding/Unicode (_UTF-8)"
4313 msgstr "/_Vis/Tegn_koding/Unicode (_UTF-8)"
4314
4315 #: src/mainwindow.c:570 src/messageview.c:185
4316 msgid "/_View/Character _encoding/Western European (ISO-8859-_1)"
4317 msgstr "/_Vis/Tegn_koding/Vesteuropeisk (ISO-8859-_1)"
4318
4319 #: src/mainwindow.c:572 src/messageview.c:187
4320 msgid "/_View/Character _encoding/Western European (ISO-8859-15)"
4321 msgstr "/_Vis/Tegn_koding/Vesteuropeisk (ISO-8859-15)"
4322
4323 #: src/mainwindow.c:576 src/messageview.c:190
4324 msgid "/_View/Character _encoding/Central European (ISO-8859-_2)"
4325 msgstr "/_Vis/Tegn_koding/Sentraleuropeisk (ISO-8859-_2)"
4326
4327 #: src/mainwindow.c:580 src/messageview.c:193
4328 msgid "/_View/Character _encoding/_Baltic (ISO-8859-13)"
4329 msgstr "/_Vis/Tegn_koding/_Baltisk (ISO-8859-13)"
4330
4331 #: src/mainwindow.c:582 src/messageview.c:195
4332 msgid "/_View/Character _encoding/Baltic (ISO-8859-_4)"
4333 msgstr "/_Vis/Tegn_koding/Baltisk (ISO-8859-_4)"
4334
4335 #: src/mainwindow.c:586 src/messageview.c:198
4336 msgid "/_View/Character _encoding/Greek (ISO-8859-_7)"
4337 msgstr "/_Vis/Tegn_koding/Gresk (ISO-8859-_7)"
4338
4339 #: src/mainwindow.c:590 src/messageview.c:201
4340 msgid "/_View/Character _encoding/Hebrew (ISO-8859-_8)"
4341 msgstr "/_Vis/Tegn_koding/Gresk (ISO-8859-_7)"
4342
4343 #: src/mainwindow.c:592 src/messageview.c:203
4344 msgid "/_View/Character _encoding/Hebrew (Windows-1255)"
4345 msgstr "/_Vis/Tegn_koding/Kyrillisk (Windows-1251)"
4346
4347 #: src/mainwindow.c:596 src/messageview.c:206
4348 msgid "/_View/Character _encoding/Turkish (ISO-8859-_9)"
4349 msgstr "/_Vis/Tegn_koding/Tyrkisk (ISO-8859-_9)"
4350
4351 #: src/mainwindow.c:600 src/messageview.c:209
4352 msgid "/_View/Character _encoding/Cyrillic (ISO-8859-_5)"
4353 msgstr "/_Vis/Tegn_koding/Kyrillisk (ISO-8859-_5)"
4354
4355 #: src/mainwindow.c:602 src/messageview.c:211
4356 msgid "/_View/Character _encoding/Cyrillic (KOI8-_R)"
4357 msgstr "/_Vis/Tegn_koding/Kyrillisk (KOI8-_R)"
4358
4359 #: src/mainwindow.c:604 src/messageview.c:213
4360 msgid "/_View/Character _encoding/Cyrillic (KOI8-U)"
4361 msgstr "/_Vis/Tegn_koding/Kyrillisk (KOI8-U)"
4362
4363 #: src/mainwindow.c:606 src/messageview.c:215
4364 msgid "/_View/Character _encoding/Cyrillic (Windows-1251)"
4365 msgstr "/_Vis/Tegn_koding/Kyrillisk (Windows-1251)"
4366
4367 #: src/mainwindow.c:610 src/messageview.c:218
4368 msgid "/_View/Character _encoding/Japanese (ISO-2022-_JP)"
4369 msgstr "/_Vis/Tegn_koding/Japansk (ISO-2022-_JP)"
4370
4371 #: src/mainwindow.c:612 src/messageview.c:220
4372 msgid "/_View/Character _encoding/Japanese (ISO-2022-JP-2)"
4373 msgstr "/_Vis/Tegn_koding/Japansk (ISO-2022-JP-2)"
4374
4375 #: src/mainwindow.c:614 src/messageview.c:222
4376 msgid "/_View/Character _encoding/Japanese (_EUC-JP)"
4377 msgstr "/_Vis/Tegn_koding/Japansk (_EUC-JP)"
4378
4379 #: src/mainwindow.c:616 src/messageview.c:224
4380 msgid "/_View/Character _encoding/Japanese (_Shift__JIS)"
4381 msgstr "/_Vis/Tegn_koding/Japansk (_Shift__JIS)"
4382
4383 #: src/mainwindow.c:620 src/messageview.c:227
4384 msgid "/_View/Character _encoding/Simplified Chinese (_GB2312)"
4385 msgstr "/_Vis/Tegn_koding/Forenklet kinesisk (_GB2312)"
4386
4387 #: src/mainwindow.c:622 src/messageview.c:229
4388 msgid "/_View/Character _encoding/Simplified Chinese (GBK)"
4389 msgstr "/_Vis/Tegn_koding/Forenklet kinesisk (_GBK)"
4390
4391 #: src/mainwindow.c:624 src/messageview.c:231
4392 msgid "/_View/Character _encoding/Traditional Chinese (_Big5)"
4393 msgstr "/_Vis/Tegn_koding/Tradisjonell kinesisk (_Big5)"
4394
4395 #: src/mainwindow.c:626 src/messageview.c:233
4396 msgid "/_View/Character _encoding/Traditional Chinese (EUC-_TW)"
4397 msgstr "/_Vis/Tegn_koding/Tradisjonell kinesisk (EUC-_TW)"
4398
4399 #: src/mainwindow.c:628 src/messageview.c:235
4400 msgid "/_View/Character _encoding/Chinese (ISO-2022-_CN)"
4401 msgstr "/_Vis/Tegn_koding/Kinesisk (ISO-2022-_CN)"
4402
4403 #: src/mainwindow.c:632 src/messageview.c:238
4404 msgid "/_View/Character _encoding/Korean (EUC-_KR)"
4405 msgstr "/_Vis/Tegn_koding/Koreansk (EUC-KR)"
4406
4407 #: src/mainwindow.c:634 src/messageview.c:240
4408 msgid "/_View/Character _encoding/Korean (ISO-2022-KR)"
4409 msgstr "/_Vis/Tegn_koding/Koreansk (ISO-2022-KR)"
4410
4411 #: src/mainwindow.c:638 src/messageview.c:243
4412 msgid "/_View/Character _encoding/Thai (TIS-620)"
4413 msgstr "/_Vis/Tegn_koding/Thai (TIS-620)"
4414
4415 #: src/mainwindow.c:640 src/messageview.c:245
4416 msgid "/_View/Character _encoding/Thai (Windows-874)"
4417 msgstr "/_Vis/Tegn_koding/Thai (Windows-874)"
4418
4419 #: src/mainwindow.c:647 src/mainwindow.c:653 src/messageview.c:252
4420 #: src/messageview.c:258
4421 msgid "/_View/Decode/---"
4422 msgstr "/_Vis/Tegn_koding/---"
4423
4424 #: src/mainwindow.c:650 src/messageview.c:255
4425 msgid "/_View/Decode"
4426 msgstr "/_Vis/_Koding"
4427
4428 #: src/mainwindow.c:651 src/messageview.c:256
4429 msgid "/_View/Decode/_Auto detect"
4430 msgstr "/_Vis/Tegn_koding/_Automatisk"
4431
4432 #: src/mainwindow.c:654 src/messageview.c:259
4433 msgid "/_View/Decode/_8bit"
4434 msgstr "/_Vis/Tegn_koding/_8bit"
4435
4436 #: src/mainwindow.c:655 src/messageview.c:260