49694aa7c650ec90fcc471ae17121d8406732a61
[claws.git] / po / nb.po
1 # Norwegian Bokmål translation of Sylpheed-claws
2 # Copyright (C) 2005, Geir Helland
3 # Geir Helland <pjallabais@users.sourceforge.net>
4 # Copyright (C) 2001 Joakim Andreasson
5 # Joakim Andreasson <joakim.andreasson@gmx.net>
6 #
7 msgid ""
8 msgstr ""
9 "Project-Id-Version: sylpheed\n"
10 "Report-Msgid-Bugs-To: twb@users.sourceforge.net\n"
11 "POT-Creation-Date: 2005-07-21 06:53+0100\n"
12 "PO-Revision-Date: 2005-07-21 18:35+0200\n"
13 "Last-Translator: Geir Helland <pjallabais@users.sourceforge.net>\n"
14 "Language-Team: Norwegian Bokmål <i18n-bn@lister.ping.uio.no>\n"
15 "MIME-Version: 1.0\n"
16 "Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1\n"
17 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
19
20 #: src/account.c:369
21 msgid ""
22 "Some composing windows are open.\n"
23 "Please close all the composing windows before editing the accounts."
24 msgstr ""
25 "Noen editeringsvinduer er åpne.\n"
26 "Vennligst steng dem før du endrer på konti."
27
28 #: src/account.c:416
29 msgid "Can't create folder."
30 msgstr "Kan ikke opprette folderen."
31
32 #: src/account.c:629
33 msgid "Edit accounts"
34 msgstr "Endre konti"
35
36 #: src/account.c:647
37 msgid ""
38 "New messages will be checked in this order. Check the boxes\n"
39 "on the 'G' column to enable message retrieval by 'Get all'."
40 msgstr ""
41 "Postboksene sjekkes for nye meldinger i denne rekkefølgen. Huk av\n"
42 "for valg i 'G' kolonnen for å tillate postmottak med 'Hent alle'."
43
44 #: src/account.c:722
45 msgid " _Set as default account "
46 msgstr "Bruk som _forvalgt konto "
47
48 #: src/account.c:799
49 msgid "Accounts with remote folders cannot be copied."
50 msgstr "Konti med eksterne foldere kan ikke kopieres."
51
52 #. copy fields
53 #: src/account.c:805
54 #, c-format
55 msgid "Copy of %s"
56 msgstr "Kopi av %s"
57
58 #: src/account.c:944
59 #, c-format
60 msgid "Do you really want to delete the account '%s'?"
61 msgstr "Vil du virkelig slette kontoen '%s'?"
62
63 #: src/account.c:946
64 msgid "(Untitled)"
65 msgstr "(Uten tittel)"
66
67 #: src/account.c:947
68 msgid "Delete account"
69 msgstr "Slett konto"
70
71 #: src/account.c:1388 src/addressadd.c:185 src/addressbook.c:675
72 #: src/compose.c:4672 src/compose.c:4837 src/editaddress.c:776
73 #: src/editaddress.c:825 src/editbook.c:175 src/editgroup.c:260
74 #: src/editjpilot.c:270 src/editldap.c:398 src/editvcard.c:183
75 #: src/importmutt.c:262 src/importpine.c:262 src/mimeview.c:198
76 #: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:319
77 msgid "Name"
78 msgstr "Navn"
79
80 #: src/account.c:1395 src/prefs_account.c:1132
81 msgid "Protocol"
82 msgstr "Protokoll"
83
84 #: src/account.c:1402 src/ssl_manager.c:98
85 msgid "Server"
86 msgstr "Tjener"
87
88 #: src/action.c:346
89 #, c-format
90 msgid "Could not get message file %d"
91 msgstr "Kunne ikke hente meldingsfilen %d"
92
93 #: src/action.c:377
94 msgid "Could not get message part."
95 msgstr "Kunne ikke hente ett eller flere av vedleggene."
96
97 #: src/action.c:394
98 msgid "Can't get part of multipart message"
99 msgstr "Kunne ikke hente ett eller flere av vedleggene"
100
101 #: src/action.c:507
102 #, c-format
103 msgid ""
104 "The selected action cannot be used in the compose window\n"
105 "because it contains %%f, %%F, %%as or %%p."
106 msgstr ""
107 "Valgte handling kunne ikke utføres i Editeringsvinduet\n"
108 "siden det inneholder %%f, %%F, %%as eller %%p."
109
110 #: src/action.c:782
111 #, c-format
112 msgid ""
113 "Command could not be started. Pipe creation failed.\n"
114 "%s"
115 msgstr ""
116 "Kommando kujnne ikke startes. Opprettelse av kommandopipe feilet.\n"
117 "%s"
118
119 #. Fork error
120 #: src/action.c:877
121 #, c-format
122 msgid ""
123 "Could not fork to execute the following command:\n"
124 "%s\n"
125 "%s"
126 msgstr ""
127 "Kunne ikke eksekverer ekstern kommando:\n"
128 "%s\n"
129 "%s"
130
131 #: src/action.c:1082 src/action.c:1232
132 msgid "Completed"
133 msgstr "Fullført"
134
135 #: src/action.c:1118
136 #, c-format
137 msgid "--- Running: %s\n"
138 msgstr "--- Kjører: %s\n"
139
140 #: src/action.c:1122
141 #, c-format
142 msgid "--- Ended: %s\n"
143 msgstr "--- Avsluttet: %s\n"
144
145 #: src/action.c:1155
146 msgid "Action's input/output"
147 msgstr "Handlingens IO"
148
149 #: src/action.c:1420
150 #, c-format
151 msgid ""
152 "Enter the argument for the following action:\n"
153 "('%%h' will be replaced with the argument)\n"
154 "  %s"
155 msgstr ""
156 "Angi argumenter for følgende handling:\n"
157 "('%%h' vil erstattes med argumentet)\n"
158 "  %s"
159
160 #: src/action.c:1425
161 msgid "Action's hidden user argument"
162 msgstr "Handlingens skjulte brukerargument"
163
164 #: src/action.c:1429
165 #, c-format
166 msgid ""
167 "Enter the argument for the following action:\n"
168 "('%%u' will be replaced with the argument)\n"
169 "  %s"
170 msgstr ""
171 "Angi argument for følgende handling:\n"
172 "('%%u' vil erstattes med argumentet)\n"
173 "  %s"
174
175 #: src/action.c:1434
176 msgid "Action's user argument"
177 msgstr "Handlingens brukerargument"
178
179 #: src/addressadd.c:165
180 msgid "Add to address book"
181 msgstr "Legg til i adressebok"
182
183 #: src/addressadd.c:197 src/plugins/pgpcore/select-keys.c:320
184 #: src/toolbar.c:438
185 msgid "Address"
186 msgstr "Adresse"
187
188 #: src/addressadd.c:207 src/addressbook.c:677 src/editaddress.c:630
189 #: src/editaddress.c:694 src/editgroup.c:262
190 msgid "Remarks"
191 msgstr "Kommentarer"
192
193 #: src/addressadd.c:229
194 msgid "Select Address Book Folder"
195 msgstr "Velg katalog for adresseboken"
196
197 #: src/addressbook.c:400 src/mainwindow.c:445 src/messageview.c:155
198 msgid "/_File"
199 msgstr "/_Fil"
200
201 #: src/addressbook.c:401
202 msgid "/_File/New _Book"
203 msgstr "/_Fil/Ny _bok"
204
205 #: src/addressbook.c:402
206 msgid "/_File/New _vCard"
207 msgstr "/_Fil/Nytt _vKort"
208
209 #: src/addressbook.c:404
210 msgid "/_File/New _JPilot"
211 msgstr "/_Fil/Ny _JPilot"
212
213 #: src/addressbook.c:407
214 msgid "/_File/New _Server"
215 msgstr "/_Fil/Ny _Tjener"
216
217 #: src/addressbook.c:409 src/addressbook.c:412 src/mainwindow.c:448
218 #: src/mainwindow.c:450 src/mainwindow.c:455 src/mainwindow.c:457
219 #: src/mainwindow.c:460 src/mainwindow.c:462 src/messageview.c:158
220 msgid "/_File/---"
221 msgstr "/_Fil/---"
222
223 #: src/addressbook.c:410
224 msgid "/_File/_Edit"
225 msgstr "/_Fil/_Endre"
226
227 #: src/addressbook.c:411
228 msgid "/_File/_Delete"
229 msgstr "/_Fil/_Slett"
230
231 #: src/addressbook.c:413
232 msgid "/_File/_Save"
233 msgstr "/_Fil/_Lagre"
234
235 #: src/addressbook.c:414 src/messageview.c:159
236 msgid "/_File/_Close"
237 msgstr "/_Fil/L_ukk"
238
239 #: src/addressbook.c:415 src/addressbook.c:443 src/addressbook.c:457
240 #: src/compose.c:555 src/mainwindow.c:466 src/messageview.c:161
241 msgid "/_Edit"
242 msgstr "/_Endre"
243
244 #: src/addressbook.c:416
245 msgid "/_Edit/C_ut"
246 msgstr "/_Endre/Klipp _ut"
247
248 #: src/addressbook.c:417 src/compose.c:560 src/mainwindow.c:467
249 #: src/messageview.c:162
250 msgid "/_Edit/_Copy"
251 msgstr "/_Endre/_Kopier"
252
253 #: src/addressbook.c:418 src/compose.c:561
254 msgid "/_Edit/_Paste"
255 msgstr "/_Endre/_Lim inn"
256
257 #: src/addressbook.c:419 src/compose.c:558 src/compose.c:641 src/compose.c:647
258 #: src/mainwindow.c:470 src/messageview.c:164
259 msgid "/_Edit/---"
260 msgstr "/_Endre/---"
261
262 #: src/addressbook.c:420
263 msgid "/_Edit/Pa_ste Address"
264 msgstr "/_Endre/Lim inn _adresse"
265
266 #: src/addressbook.c:421
267 msgid "/_Address"
268 msgstr "/_Adresse"
269
270 #: src/addressbook.c:422
271 msgid "/_Address/New _Address"
272 msgstr "/_Adress/Ny _adress"
273
274 #: src/addressbook.c:423
275 msgid "/_Address/New _Group"
276 msgstr "/_Adresse/Ny _gruppe"
277
278 #: src/addressbook.c:424
279 msgid "/_Address/New _Folder"
280 msgstr "/_Adresse/Ny _katalog"
281
282 #: src/addressbook.c:425 src/addressbook.c:428
283 msgid "/_Address/---"
284 msgstr "/_Adresse/---"
285
286 #: src/addressbook.c:426
287 msgid "/_Address/_Edit"
288 msgstr "/_Adresse/_Endre"
289
290 #: src/addressbook.c:427
291 msgid "/_Address/_Delete"
292 msgstr "/_Adresse/_Slett"
293
294 #: src/addressbook.c:429
295 msgid "/_Address/_Mail To"
296 msgstr "/_Adresse/Send _til"
297
298 #: src/addressbook.c:430 src/addressbook.c:434 src/mainwindow.c:715
299 #: src/mainwindow.c:738 src/mainwindow.c:740 src/mainwindow.c:749
300 #: src/mainwindow.c:752 src/mainwindow.c:756 src/messageview.c:294
301 #: src/messageview.c:315
302 msgid "/_Tools/---"
303 msgstr "/_Verktøy/---"
304
305 #: src/addressbook.c:431
306 msgid "/_Tools/Import _LDIF file..."
307 msgstr "/_Verktøy/Importer _LDIF fil..."
308
309 #: src/addressbook.c:432
310 msgid "/_Tools/Import M_utt file..."
311 msgstr "/_Verktøy/Importer m_utt fil..."
312
313 #: src/addressbook.c:433
314 msgid "/_Tools/Import _Pine file..."
315 msgstr "/_Verktøy/Importer _pine fil..."
316
317 #: src/addressbook.c:435
318 msgid "/_Tools/Export _HTML..."
319 msgstr "/_Verktøy/Eksportér _HTML..."
320
321 #: src/addressbook.c:436
322 msgid "/_Tools/Export LDI_F..."
323 msgstr "/_Verktøy/Eksportér LDI_F..."
324
325 #: src/addressbook.c:437 src/compose.c:765 src/mainwindow.c:781
326 #: src/messageview.c:318
327 msgid "/_Help"
328 msgstr "/_Hjelp"
329
330 #: src/addressbook.c:438 src/compose.c:766 src/mainwindow.c:791
331 #: src/messageview.c:319
332 msgid "/_Help/_About"
333 msgstr "/_Hjelp/_Om"
334
335 #: src/addressbook.c:444 src/addressbook.c:458
336 msgid "/_Delete"
337 msgstr "/_Slett"
338
339 #: src/addressbook.c:445 src/addressbook.c:449 src/addressbook.c:459
340 #: src/addressbook.c:463 src/addressbook.c:467 src/compose.c:534
341 #: src/imap_gtk.c:60 src/imap_gtk.c:62 src/imap_gtk.c:65 src/imap_gtk.c:68
342 #: src/mh_gtk.c:54 src/mh_gtk.c:57 src/mh_gtk.c:59 src/news_gtk.c:52
343 #: src/news_gtk.c:54 src/news_gtk.c:56 src/news_gtk.c:59
344 #: src/plugins/trayicon/trayicon.c:93 src/plugins/trayicon/trayicon.c:96
345 #: src/summaryview.c:402 src/summaryview.c:405 src/summaryview.c:411
346 #: src/summaryview.c:425 src/summaryview.c:427 src/summaryview.c:448
347 msgid "/---"
348 msgstr "/---"
349
350 #: src/addressbook.c:446 src/addressbook.c:460
351 msgid "/New _Address"
352 msgstr "/Ny _adresse"
353
354 #: src/addressbook.c:447 src/addressbook.c:461
355 msgid "/New _Group"
356 msgstr "/Ny _gruppe"
357
358 #: src/addressbook.c:448 src/addressbook.c:462
359 msgid "/New _Folder"
360 msgstr "/Ny _katalog"
361
362 #: src/addressbook.c:450 src/addressbook.c:464
363 msgid "/C_ut"
364 msgstr "/_Klipp ut"
365
366 #: src/addressbook.c:451 src/addressbook.c:465
367 msgid "/_Copy"
368 msgstr "/_Kopier"
369
370 #: src/addressbook.c:452 src/addressbook.c:466
371 msgid "/_Paste"
372 msgstr "/_Lim inn"
373
374 #: src/addressbook.c:468
375 msgid "/Pa_ste Address"
376 msgstr "/Lim inn _Adresse"
377
378 #: src/addressbook.c:469
379 msgid "/_Mail To"
380 msgstr "/_Send epost til"
381
382 #: src/addressbook.c:471
383 msgid "/_Browse Entry"
384 msgstr "/_Bla igjennom"
385
386 #: src/addressbook.c:484 src/crash.c:433 src/crash.c:452 src/importldif.c:118
387 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:103 src/prefs_themes.c:660
388 #: src/prefs_themes.c:692 src/prefs_themes.c:693
389 msgid "Unknown"
390 msgstr "Ukjent"
391
392 #: src/addressbook.c:491 src/addressbook.c:510 src/importldif.c:125
393 msgid "Success"
394 msgstr "Vellykket"
395
396 #: src/addressbook.c:492 src/importldif.c:126
397 msgid "Bad arguments"
398 msgstr "Ugyldige argumenter"
399
400 #: src/addressbook.c:493 src/importldif.c:127
401 msgid "File not specified"
402 msgstr "Fil ikke angitt"
403
404 #: src/addressbook.c:494 src/importldif.c:128
405 msgid "Error opening file"
406 msgstr "Feil ved åpning av fil"
407
408 #: src/addressbook.c:495 src/importldif.c:129
409 msgid "Error reading file"
410 msgstr "Feil ved lesning av fil"
411
412 #: src/addressbook.c:496 src/importldif.c:130
413 msgid "End of file encountered"
414 msgstr "Kom til slutten av filen"
415
416 #: src/addressbook.c:497 src/importldif.c:131
417 msgid "Error allocating memory"
418 msgstr "Kunne ikke allokere minne"
419
420 #: src/addressbook.c:498 src/importldif.c:132
421 msgid "Bad file format"
422 msgstr "Feil filformat"
423
424 #: src/addressbook.c:499 src/importldif.c:133
425 msgid "Error writing to file"
426 msgstr "Feil ved skriving til fil"
427
428 #: src/addressbook.c:500 src/importldif.c:134
429 msgid "Error opening directory"
430 msgstr "Feil ved åpning av katalog"
431
432 #: src/addressbook.c:501 src/importldif.c:135
433 msgid "No path specified"
434 msgstr "Ingen sti angitt"
435
436 #: src/addressbook.c:511
437 msgid "Error connecting to LDAP server"
438 msgstr "Feil ved oppkobling mot LDAP-tjener"
439
440 #: src/addressbook.c:512
441 msgid "Error initializing LDAP"
442 msgstr "Feil ved initializsering av LDAP"
443
444 #: src/addressbook.c:513
445 msgid "Error binding to LDAP server"
446 msgstr "Feil ved binding mot LDAP-tjener"
447
448 #: src/addressbook.c:514
449 msgid "Error searching LDAP database"
450 msgstr "Feil ved LDAP-søk"
451
452 #: src/addressbook.c:515
453 msgid "Timeout performing LDAP operation"
454 msgstr "Tidsavbrudd ved LDAP-operasjon"
455
456 #: src/addressbook.c:516
457 msgid "Error in LDAP search criteria"
458 msgstr "Feil i LDAP søkekriterium"
459
460 #: src/addressbook.c:517
461 msgid "No LDAP entries found for search criteria"
462 msgstr "Ingen LDAP-treff for søkekriterium"
463
464 #: src/addressbook.c:518
465 msgid "LDAP search terminated on request"
466 msgstr "LDAP-søk avbrutt som forespurt"
467
468 #: src/addressbook.c:519
469 msgid "Error starting TLS connection"
470 msgstr "Feil ved initiering av TLS tilkobling"
471
472 #: src/addressbook.c:676
473 msgid "E-Mail address"
474 msgstr "Epostadresse"
475
476 #: src/addressbook.c:681 src/prefs_other.c:97 src/toolbar.c:183
477 #: src/toolbar.c:1580
478 msgid "Address book"
479 msgstr "Adressebok"
480
481 #: src/addressbook.c:796
482 msgid "Name:"
483 msgstr "Navn:"
484
485 #. Buttons
486 #: src/addressbook.c:828 src/addressbook.c:2376 src/addressbook.c:2402
487 #: src/editaddress.c:718 src/editaddress.c:852
488 #: src/prefs_filtering_action.c:151 src/toolbar.c:386 src/toolbar.c:480
489 msgid "Delete"
490 msgstr "Slett"
491
492 #: src/addressbook.c:831 src/editaddress.c:724 src/editaddress.c:858
493 msgid "Add"
494 msgstr "Legg til"
495
496 #: src/addressbook.c:834
497 msgid "Lookup"
498 msgstr "Oppslag"
499
500 #: src/addressbook.c:846 src/compose.c:1571 src/compose.c:3361
501 #: src/compose.c:4437 src/compose.c:5143 src/headerview.c:53
502 #: src/prefs_template.c:190 src/summary_search.c:218
503 msgid "To:"
504 msgstr "Til:"
505
506 #: src/addressbook.c:850 src/compose.c:1555 src/compose.c:3360
507 #: src/prefs_template.c:192
508 msgid "Cc:"
509 msgstr "Cc:"
510
511 #: src/addressbook.c:854 src/compose.c:1558 src/prefs_template.c:193
512 msgid "Bcc:"
513 msgstr "Blindkopi:"
514
515 #. Confirm deletion
516 #: src/addressbook.c:1065 src/addressbook.c:1088
517 msgid "Delete address(es)"
518 msgstr "Slett adresse(r)"
519
520 #: src/addressbook.c:1066
521 msgid "This address data is readonly and cannot be deleted."
522 msgstr "Denne adressen er satt kun lesbar og kan derfor ikke slettes."
523
524 #: src/addressbook.c:1089
525 msgid "Really delete the address(es)?"
526 msgstr "Vil du virkelig slette adressen(e)?"
527
528 #: src/addressbook.c:1638 src/addressbook.c:1711
529 msgid "Cannot paste. Target address book is readonly."
530 msgstr "Kan ikke lime inn. Adressen er satt kun lesbar."
531
532 #: src/addressbook.c:1649
533 msgid "Cannot paste into an address group."
534 msgstr "Kan ikke lime inn til en tom adressegruppe."
535
536 #: src/addressbook.c:2373
537 #, c-format
538 msgid "Do you want to delete the query results and addresses in '%s' ?"
539 msgstr "Ønsker du å slette resultatet av spørringen og adressene i '%s' ?"
540
541 #: src/addressbook.c:2385
542 #, c-format
543 msgid ""
544 "Do you want to delete the folder AND all addresses in '%s' ?\n"
545 "If deleting the folder only, addresses will be moved into parent folder."
546 msgstr ""
547 "Ønsker du å slette både folderen OG alle adressene i '%s' ? \n"
548 "Sletter du kun folderen vil adresser flyttes opp i foreldrekatalogen."
549
550 #: src/addressbook.c:2388 src/imap_gtk.c:319 src/mh_gtk.c:170
551 msgid "Delete folder"
552 msgstr "Slett folder"
553
554 #: src/addressbook.c:2389
555 msgid "_Folder only"
556 msgstr "Kun _folderen"
557
558 #: src/addressbook.c:2389
559 msgid "Folder and _addresses"
560 msgstr "Folder og _adresser"
561
562 #: src/addressbook.c:2401
563 #, c-format
564 msgid "Really delete '%s' ?"
565 msgstr "Virkelig slette '%s' ?"
566
567 #: src/addressbook.c:3195
568 msgid "New user, could not save index file."
569 msgstr "Ny bruker, kunne ikke lagre indeksfil."
570
571 #: src/addressbook.c:3199
572 msgid "New user, could not save address book files."
573 msgstr "Ny bruer, kunne ikke lagre adressebokens filer."
574
575 #: src/addressbook.c:3209
576 msgid "Old address book converted successfully."
577 msgstr "Gammel adressebok konvertert ok."
578
579 #: src/addressbook.c:3214
580 msgid ""
581 "Old address book converted,\n"
582 "could not save new address index file"
583 msgstr ""
584 "Gammel adressebok konvertert,\n"
585 "Kunne ikke lagre indeksfil for ny adressebok"
586
587 #: src/addressbook.c:3227
588 msgid ""
589 "Could not convert address book,\n"
590 "but created empty new address book files."
591 msgstr ""
592 "Kunne ikke konvertere adressebok, men\n"
593 "opprettet nye tomme filer for den nye adresseboken."
594
595 #: src/addressbook.c:3233
596 msgid ""
597 "Could not convert address book,\n"
598 "could not create new address book files."
599 msgstr ""
600 "Kunne ikke konvertere adressebok, kunne heller\n"
601 "ikke opprette nye filer for den nye adresseboken."
602
603 #: src/addressbook.c:3238
604 msgid ""
605 "Could not convert address book\n"
606 "and could not create new address book files."
607 msgstr ""
608 "Kunne ikke konvertere adresseboken, og kunne ikke\n"
609 "opprette nye filer for den nye adresseboken."
610
611 #: src/addressbook.c:3245 src/addressbook.c:3251
612 msgid "Addressbook conversion error"
613 msgstr "Feil ved konvertering av adressebok"
614
615 #: src/addressbook.c:3289
616 msgid "Addressbook Error"
617 msgstr "Feil ved adressebok"
618
619 #: src/addressbook.c:3290
620 msgid "Could not read address index"
621 msgstr "Kunne ikke lese adresseindeks"
622
623 #. *
624 #. * Message that is displayed whilst a query is executing in a background
625 #. * thread.
626 #.
627 #: src/addressbook.c:3649
628 msgid "Busy searching..."
629 msgstr "Søker ..."
630
631 #. *
632 #. * Label (a format string) that is used to name each folder.
633 #.
634 #: src/addressbook.c:3720
635 #, c-format
636 msgid "Search '%s'"
637 msgstr "Søk '%s'"
638
639 #: src/addressbook.c:3940
640 msgid "Interface"
641 msgstr "Grensesnitt"
642
643 #: src/addressbook.c:3956 src/exphtmldlg.c:427 src/expldifdlg.c:439
644 #: src/exporthtml.c:1011 src/importldif.c:692
645 msgid "Address Book"
646 msgstr "Adressebok"
647
648 #: src/addressbook.c:3972
649 msgid "Person"
650 msgstr "Person"
651
652 #: src/addressbook.c:3988
653 msgid "EMail Address"
654 msgstr "Epostadresse"
655
656 #: src/addressbook.c:4004
657 msgid "Group"
658 msgstr "Gruppe"
659
660 #. special folder setting (maybe these options are redundant)
661 #: src/addressbook.c:4020 src/exporthtml.c:913 src/folderview.c:375
662 #: src/prefs_account.c:2276
663 msgid "Folder"
664 msgstr "Folder"
665
666 #: src/addressbook.c:4036
667 msgid "vCard"
668 msgstr "vKort"
669
670 #: src/addressbook.c:4052 src/addressbook.c:4068
671 msgid "JPilot"
672 msgstr "JPilot"
673
674 #: src/addressbook.c:4084
675 msgid "LDAP Server"
676 msgstr "LDAP-tjener"
677
678 #: src/addressbook.c:4100
679 msgid "LDAP Query"
680 msgstr "LDAP-spørring"
681
682 #: src/addrgather.c:158
683 msgid "Please specify name for address book."
684 msgstr "Angi navn for adresseboken."
685
686 #: src/addrgather.c:178
687 msgid "Please select the mail headers to search."
688 msgstr "Angi epost hoder (headers) det skal søkes på."
689
690 #. Go fer it
691 #: src/addrgather.c:185
692 msgid "Harvesting addresses..."
693 msgstr "Søker gjennom adresser..."
694
695 #: src/addrgather.c:224
696 msgid "Addresses gathered successfully."
697 msgstr "Adressene er hentet inn."
698
699 #: src/addrgather.c:294
700 msgid "No folder or message was selected."
701 msgstr "Ingen folder eller melding er valgt."
702
703 #: src/addrgather.c:302
704 msgid ""
705 "Please select a folder to process from the folder\n"
706 "list. Alternatively, select one or messages from\n"
707 "the message list."
708 msgstr ""
709 "Vennligst angi hvilken folder som skal prosesseres ved\n"
710 "å velge den i folderlisten. Alternativt kan du velge en\n"
711 "eller flere meldinger i epostlisten."
712
713 #: src/addrgather.c:354
714 msgid "Folder :"
715 msgstr "Folder:"
716
717 #: src/addrgather.c:365 src/exphtmldlg.c:641 src/expldifdlg.c:671
718 #: src/importldif.c:950
719 msgid "Address Book :"
720 msgstr "Adressebok:"
721
722 #: src/addrgather.c:375
723 msgid "Folder Size :"
724 msgstr "Folder størrelse:"
725
726 #: src/addrgather.c:390
727 msgid "Process these mail header fields"
728 msgstr "Prosseser disse epost hode (header) feltene"
729
730 #: src/addrgather.c:408
731 msgid "Include sub-folders"
732 msgstr "Inkluder underfoldere"
733
734 #: src/addrgather.c:431
735 msgid "Header Name"
736 msgstr "Navn på brevhode"
737
738 #: src/addrgather.c:432
739 msgid "Address Count"
740 msgstr "Antall adresser"
741
742 #. Create notebook pages
743 #: src/addrgather.c:537 src/alertpanel.c:153 src/compose.c:3665
744 #: src/messageview.c:553 src/messageview.c:566
745 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:371
746 msgid "Warning"
747 msgstr "Advarsel"
748
749 #: src/addrgather.c:538
750 msgid "Header Fields"
751 msgstr "Brevhodefelt (header fields)"
752
753 #: src/addrgather.c:539 src/exphtmldlg.c:761 src/expldifdlg.c:782
754 #: src/importldif.c:1069
755 msgid "Finish"
756 msgstr "Avslutt"
757
758 #: src/addrgather.c:600
759 msgid "Harvest E-Mail Addresses - from Selected Messages"
760 msgstr "Hent epostadresser - fra valgte meldinger"
761
762 #: src/addrgather.c:608
763 msgid "Harvest E-Mail Addresses - from Folder"
764 msgstr "Hent epostadresser - fra folder"
765
766 #: src/addrindex.c:113 src/addrindex.c:117 src/addrindex.c:124
767 msgid "Common address"
768 msgstr "Vanlige adresser"
769
770 #: src/addrindex.c:114 src/addrindex.c:118 src/addrindex.c:125
771 msgid "Personal address"
772 msgstr "Personlige adresser"
773
774 #: src/alertpanel.c:140 src/compose.c:6096
775 msgid "Notice"
776 msgstr "Merknad "
777
778 #: src/alertpanel.c:166 src/alertpanel.c:188 src/compose.c:3610 src/inc.c:600
779 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:115 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:156
780 msgid "Error"
781 msgstr "Feil"
782
783 #: src/alertpanel.c:189
784 msgid "View log"
785 msgstr "Vis logg"
786
787 #: src/alertpanel.c:335
788 msgid "Show this message next time"
789 msgstr "Vis denne meldingen neste gang"
790
791 #: src/browseldap.c:238
792 msgid "Browse Directory Entry"
793 msgstr "Se gjennom katalog"
794
795 #: src/browseldap.c:258
796 msgid "Server Name :"
797 msgstr "Navn på tjener:"
798
799 #: src/browseldap.c:268
800 msgid "Distinguished Name (dn) :"
801 msgstr "Distinguished Name (dn):"
802
803 #: src/browseldap.c:291
804 msgid "LDAP Name"
805 msgstr "LDAP navn"
806
807 #: src/browseldap.c:293
808 msgid "Attribute Value"
809 msgstr "Attributtverdi"
810
811 #: src/common/nntp.c:68
812 #, c-format
813 msgid "Can't connect to NNTP server: %s:%d\n"
814 msgstr "Kan ikke koble opp mot NNTP tjener: %s:%d\n"
815
816 #: src/common/nntp.c:176 src/common/nntp.c:239
817 #, c-format
818 msgid "protocol error: %s\n"
819 msgstr "Protokollfeil: %s\n"
820
821 #: src/common/nntp.c:199 src/common/nntp.c:245
822 msgid "protocol error\n"
823 msgstr "protokollfeil\n"
824
825 #: src/common/nntp.c:295
826 msgid "Error occurred while posting\n"
827 msgstr "Feil oppsto ved postning\n"
828
829 #: src/common/nntp.c:375
830 msgid "Error occurred while sending command\n"
831 msgstr "Feil oppsto ved sending av EHLO\n"
832
833 #: src/common/plugin.c:202
834 msgid "Plugin already loaded"
835 msgstr "Programtillegg er allerede lastet"
836
837 #: src/common/plugin.c:210
838 msgid "Failed to allocate memory for Plugin"
839 msgstr "Kunne ikke allokere minne for programtillegg"
840
841 #: src/common/plugin.c:232
842 msgid "This module is for Sylpheed-Claws GTK1."
843 msgstr "Denne modulen er for Sylpheed-Claws GTK1."
844
845 #: src/common/smtp.c:168
846 msgid "SMTP AUTH not available\n"
847 msgstr "SMTP AUTH er ikke tilgjengelig\n"
848
849 #: src/common/smtp.c:503 src/common/smtp.c:553
850 msgid "bad SMTP response\n"
851 msgstr "ugyldig SMTP respons\n"
852
853 #: src/common/smtp.c:524 src/common/smtp.c:542 src/common/smtp.c:661
854 msgid "error occurred on SMTP session\n"
855 msgstr "feil oppstod i SMTP sessjonen\n"
856
857 #: src/common/smtp.c:533 src/pop.c:840
858 msgid "error occurred on authentication\n"
859 msgstr "feil oppstod ved autentisering\n"
860
861 #: src/common/smtp.c:588
862 #, c-format
863 msgid "Message is too big (Maximum size is %s)\n"
864 msgstr "Meldingen er for stor (Maksimum størrelse er %s)\n"
865
866 #: src/common/smtp.c:620 src/pop.c:833
867 msgid "can't start TLS session\n"
868 msgstr "kan ikke starte TLS sessjon\n"
869
870 #: src/common/ssl.c:136
871 msgid "Error creating ssl context\n"
872 msgstr ""
873 "Feil under opprettelse av SSL-kontekst\n"
874 "\n"
875
876 #: src/common/ssl.c:155
877 #, c-format
878 msgid "SSL connect failed (%s)\n"
879 msgstr ""
880 "SSL-oppkoppling feilet (%s)\n"
881 "\n"
882
883 #: src/common/ssl_certificate.c:140 src/common/ssl_certificate.c:151
884 #: src/common/ssl_certificate.c:157 src/common/ssl_certificate.c:164
885 #: src/common/ssl_certificate.c:175 src/common/ssl_certificate.c:181
886 #: src/gtk/sslcertwindow.c:62 src/gtk/sslcertwindow.c:73
887 #: src/gtk/sslcertwindow.c:79 src/gtk/sslcertwindow.c:86
888 #: src/gtk/sslcertwindow.c:97 src/gtk/sslcertwindow.c:103
889 msgid "<not in certificate>"
890 msgstr "<ikke i sertifikatet>"
891
892 #: src/common/ssl_certificate.c:190
893 #, c-format
894 msgid ""
895 "  Owner: %s (%s) in %s\n"
896 "  Signed by: %s (%s) in %s\n"
897 "  Fingerprint: %s\n"
898 "  Signature status: %s"
899 msgstr ""
900 " Eier: %s (%s) i %s\n"
901 " Signert av: %s (%s) i %s\n"
902 " Fingeravtrykk: %s\n"
903 " Status på signatur: %s"
904
905 #: src/common/ssl_certificate.c:308
906 msgid "Can't load X509 default paths"
907 msgstr "Kan ikke laste X509 standard stier"
908
909 #: src/common/ssl_certificate.c:363
910 #, c-format
911 msgid ""
912 "%s presented an unknown SSL certificate:\n"
913 "%s"
914 msgstr ""
915 " %s foreviste et ukjent SSL sertifikat:\n"
916 "%s"
917
918 #: src/common/ssl_certificate.c:370 src/common/ssl_certificate.c:408
919 #, c-format
920 msgid ""
921 "%s\n"
922 "\n"
923 "Mail won't be retrieved on this account until you save the certificate.\n"
924 "(Uncheck the \"%s\" preference).\n"
925 msgstr ""
926 "%s\n"
927 "\n"
928 "Epost vil ikke kunne hentes for denne kontoen før du lagrer sertifikatet.\n"
929 "(Hak av for \\\"%s\\\" innstillingen).\n"
930
931 #: src/common/ssl_certificate.c:372 src/common/ssl_certificate.c:410
932 #: src/prefs_receive.c:206
933 msgid "Don't popup error dialog on receive error"
934 msgstr "Vis ikke feilmelding i eget vindu ved mottaksfeil"
935
936 #: src/common/ssl_certificate.c:399
937 #, c-format
938 msgid ""
939 "%s's SSL certificate changed !\n"
940 "We have saved this one:\n"
941 "%s\n"
942 "\n"
943 "It is now:\n"
944 "%s\n"
945 "\n"
946 "This could mean the server answering is not the known one."
947 msgstr ""
948 "%s sitt SSL sertifikat er endret!\n"
949 "Vi har lagret dette:\n"
950 "%s\n"
951 "\n"
952 "Tjeneren fremla dette:\n"
953 "%s\n"
954 "\n"
955 "Dette kan bety at en ukjent tjener svarer på adressen."
956
957 #: src/common/string_match.c:74
958 msgid "(Subject cleared by RegExp)"
959 msgstr "(Overskrift nullstilt av regulært uttrykk)"
960
961 #: src/common/utils.c:200
962 #, c-format
963 msgid "%dB"
964 msgstr ""
965
966 #: src/common/utils.c:202
967 #, c-format
968 msgid "%.1fKB"
969 msgstr ""
970
971 #: src/common/utils.c:204
972 #, c-format
973 msgid "%.2fMB"
974 msgstr ""
975
976 #: src/common/utils.c:206
977 #, c-format
978 msgid "%.2fGB"
979 msgstr ""
980
981 #: src/compose.c:532
982 msgid "/_Add..."
983 msgstr "/_Legg til..."
984
985 #: src/compose.c:533
986 msgid "/_Remove"
987 msgstr "/_Slett"
988
989 #: src/compose.c:535 src/folderview.c:290
990 msgid "/_Properties..."
991 msgstr "/_Egenskaper..."
992
993 #: src/compose.c:540 src/mainwindow.c:665 src/messageview.c:271
994 msgid "/_Message"
995 msgstr "/_Melding"
996
997 #: src/compose.c:541
998 msgid "/_Message/_Send"
999 msgstr "/_Melding/_Send"
1000
1001 #: src/compose.c:543
1002 msgid "/_Message/Send _later"
1003 msgstr "/_Melding/Send s_enere"
1004
1005 #: src/compose.c:545 src/compose.c:549 src/compose.c:552 src/mainwindow.c:675
1006 #: src/mainwindow.c:685 src/mainwindow.c:688 src/mainwindow.c:694
1007 #: src/mainwindow.c:703 src/messageview.c:274 src/messageview.c:282
1008 #: src/messageview.c:287
1009 msgid "/_Message/---"
1010 msgstr "/_Melding/---"
1011
1012 #: src/compose.c:546
1013 msgid "/_Message/_Attach file"
1014 msgstr "/_Melding/Legg v_ed fil"
1015
1016 #: src/compose.c:547
1017 msgid "/_Message/_Insert file"
1018 msgstr "/_Melding/Sett inn _fil"
1019
1020 #: src/compose.c:548
1021 msgid "/_Message/Insert si_gnature"
1022 msgstr "/_Fil/Sett inn si_gnatur"
1023
1024 #: src/compose.c:550
1025 msgid "/_Message/_Save"
1026 msgstr "/_Melding/_Send"
1027
1028 #: src/compose.c:553
1029 msgid "/_Message/_Close"
1030 msgstr "/_Melding/_Lukk"
1031
1032 #: src/compose.c:556
1033 msgid "/_Edit/_Undo"
1034 msgstr "/_Endre/_Angre"
1035
1036 #: src/compose.c:557
1037 msgid "/_Edit/_Redo"
1038 msgstr "/_Endre/Gj_lr om igjen"
1039
1040 #: src/compose.c:559
1041 msgid "/_Edit/Cu_t"
1042 msgstr "/_Endre/Klipp _ut"
1043
1044 #: src/compose.c:562
1045 msgid "/_Edit/Paste as _quotation"
1046 msgstr "/_Endre/Lim inn som k_votering"
1047
1048 #: src/compose.c:564 src/mainwindow.c:468 src/messageview.c:163
1049 msgid "/_Edit/Select _all"
1050 msgstr "/_Endre/Markrer _alt"
1051
1052 #: src/compose.c:565
1053 msgid "/_Edit/A_dvanced"
1054 msgstr "/_Endre/_Avansert"
1055
1056 #: src/compose.c:566
1057 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character backward"
1058 msgstr "/_Endre/A_vansert/En bokstav tilbake"
1059
1060 #: src/compose.c:571
1061 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character forward"
1062 msgstr "/_Endre/A_vansert/En bokstav fremover"
1063
1064 #: src/compose.c:576
1065 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word backward"
1066 msgstr "/_Endre/A_vansert/Ett ord tilbake"
1067
1068 #: src/compose.c:581
1069 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word forward"
1070 msgstr "/_Endre/A_vansert/Ett ord fremover"
1071
1072 #: src/compose.c:586
1073 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to beginning of line"
1074 msgstr "/_Endre/A_vansert/Til begynnelsen av linja"
1075
1076 #: src/compose.c:591
1077 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to end of line"
1078 msgstr "/_Endre/A_vansert/Til linjeslutt"
1079
1080 #: src/compose.c:596
1081 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to previous line"
1082 msgstr "/_Endre/A_vansert/Til forrige linje"
1083
1084 #: src/compose.c:601
1085 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to next line"
1086 msgstr "/_Endre/A_vansert/Til neste linje"
1087
1088 #: src/compose.c:606
1089 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character backward"
1090 msgstr "/_Endre/A_vansert/Slett forrige tegn"
1091
1092 #: src/compose.c:611
1093 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character forward"
1094 msgstr "/_Endre/A_vansert/Slett neste tegn"
1095
1096 #: src/compose.c:616
1097 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word backward"
1098 msgstr "/_Endre/A_vansert/Slett forrige ord"
1099
1100 #: src/compose.c:621
1101 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word forward"
1102 msgstr "/_Endre/A_vansert/Slett neste ord"
1103
1104 #: src/compose.c:626
1105 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete line"
1106 msgstr "/_Endre/A_vansert/Slett linje"
1107
1108 #: src/compose.c:631
1109 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete entire line"
1110 msgstr "/_Endre/A_vansert/Slett hele linjen"
1111
1112 #: src/compose.c:636
1113 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete to end of line"
1114 msgstr "/_Endre/A_vansert/Slett til linjeslutt"
1115
1116 #: src/compose.c:642
1117 msgid "/_Edit/_Wrap current paragraph"
1118 msgstr "/_Endre/Bryt rader i gjeldene _avsnitt"
1119
1120 #: src/compose.c:644
1121 msgid "/_Edit/Wrap all long _lines"
1122 msgstr "/_Endre/Bryt alle _lange linjer"
1123
1124 #: src/compose.c:646
1125 msgid "/_Edit/Aut_o wrapping"
1126 msgstr "/_Endre/Aut_omatisk linjebryting"
1127
1128 #: src/compose.c:648
1129 msgid "/_Edit/Edit with e_xternal editor"
1130 msgstr "/_Endre/Rediger i ekstern tekstbehandler"
1131
1132 #: src/compose.c:651
1133 msgid "/_Spelling"
1134 msgstr "/Stave_kontroll"
1135
1136 #: src/compose.c:652
1137 msgid "/_Spelling/_Check all or check selection"
1138 msgstr "/Stave_kontroll/_Kontroller utvalg eller hele teksten"
1139
1140 #: src/compose.c:654
1141 msgid "/_Spelling/_Highlight all misspelled words"
1142 msgstr "/Stave_kontroll/Vis feilstavelser bakover"
1143
1144 #: src/compose.c:656
1145 msgid "/_Spelling/Check _backwards misspelled word"
1146 msgstr "/Stave_kontroll/Kontroller _bakover"
1147
1148 #: src/compose.c:658
1149 msgid "/_Spelling/_Forward to next misspelled word"
1150 msgstr "/Stave_kontroll/Frem til neste feilstavede ord"
1151
1152 #: src/compose.c:660
1153 msgid "/_Spelling/---"
1154 msgstr "/Stave_kontroll/---"
1155
1156 #: src/compose.c:661
1157 msgid "/_Spelling/_Spelling Configuration"
1158 msgstr "/Stave_kontroll/Konfi_gurasjon"
1159
1160 #: src/compose.c:664
1161 msgid "/_Options"
1162 msgstr "/_Brukervalg"
1163
1164 #: src/compose.c:665
1165 msgid "/_Options/Privacy System"
1166 msgstr "/_Brukervalg/Privatliv"
1167
1168 #: src/compose.c:666
1169 msgid "/_Options/Privacy System/None"
1170 msgstr "/_Brukervalg/Privatliv/Intet"
1171
1172 #: src/compose.c:667
1173 msgid "/_Options/Si_gn"
1174 msgstr "/_Brukervalg/_Signatur"
1175
1176 #: src/compose.c:668
1177 msgid "/_Options/_Encrypt"
1178 msgstr "/_Brukervalg/_Kryptering"
1179
1180 #: src/compose.c:669 src/compose.c:676 src/compose.c:678 src/compose.c:680
1181 msgid "/_Options/---"
1182 msgstr "/_Brukervalg/---"
1183
1184 #: src/compose.c:670
1185 msgid "/_Options/_Priority"
1186 msgstr "/_Brukervalg/_Prioritet"
1187
1188 #: src/compose.c:671
1189 msgid "/_Options/Priority/_Highest"
1190 msgstr "/_Brukervalg/_Prioritet/_Høyest"
1191
1192 #: src/compose.c:672
1193 msgid "/_Options/Priority/Hi_gh"
1194 msgstr "/_Brukervalg/_Prioritet/H_øy"
1195
1196 #: src/compose.c:673
1197 msgid "/_Options/Priority/_Normal"
1198 msgstr "/_Brukervalg/_Prioritet/_Normal"
1199
1200 #: src/compose.c:674
1201 msgid "/_Options/Priority/Lo_w"
1202 msgstr "/_Brukervalg/_Prioritet/_Lav"
1203
1204 #: src/compose.c:675
1205 msgid "/_Options/Priority/_Lowest"
1206 msgstr "/_Brukervalg/_Prioritet/Laves_t"
1207
1208 #: src/compose.c:677
1209 msgid "/_Options/_Request Return Receipt"
1210 msgstr "/_Brukervalg/Be om retur_kvitteringer"
1211
1212 #: src/compose.c:679
1213 msgid "/_Options/Remo_ve references"
1214 msgstr "/_Brukervalg/Fjern _referanser"
1215
1216 #: src/compose.c:686
1217 msgid "/_Options/Character _encoding"
1218 msgstr "/_Brukervalg/Tegn_koding"
1219
1220 #: src/compose.c:687
1221 msgid "/_Options/Character _encoding/_Automatic"
1222 msgstr "/_Brukervalg/Tegn_koding/_Automatisk"
1223
1224 #: src/compose.c:689 src/compose.c:695 src/compose.c:701 src/compose.c:705
1225 #: src/compose.c:711 src/compose.c:715 src/compose.c:721 src/compose.c:725
1226 #: src/compose.c:735 src/compose.c:739 src/compose.c:749 src/compose.c:753
1227 msgid "/_Options/Character _encoding/---"
1228 msgstr "/_Brukervalg/Tegn_koding/---"
1229
1230 #: src/compose.c:691
1231 msgid "/_Options/Character _encoding/7bit ascii (US-ASC_II)"
1232 msgstr "/_Brukervalg/Tegn_koding/7 bits ascii (US-ASC_II)"
1233
1234 #: src/compose.c:693
1235 msgid "/_Options/Character _encoding/Unicode (_UTF-8)"
1236 msgstr "/_Brukervalg/Tegn_koding/Unicode (_UTF-8)"
1237
1238 #: src/compose.c:697
1239 msgid "/_Options/Character _encoding/Western European (ISO-8859-_1)"
1240 msgstr "/_Brukervalg/Tegn_koding/Vesteuropeisk (ISO-8859-_1)"
1241
1242 #: src/compose.c:699
1243 msgid "/_Options/Character _encoding/Western European (ISO-8859-15)"
1244 msgstr "/_Brukervalg/Tegn_koding/Vesteuropeisk (ISO-8859-15)"
1245
1246 #: src/compose.c:703
1247 msgid "/_Options/Character _encoding/Central European (ISO-8859-_2)"
1248 msgstr "/_Brukervalg/Tegn_koding/Sentraleuropeisk (ISO-8859-_2)"
1249
1250 #: src/compose.c:707
1251 msgid "/_Options/Character _encoding/_Baltic (ISO-8859-13)"
1252 msgstr "/_Brukervalg/Tegn_koding/_Baltisk (ISO-8859-13)"
1253
1254 #: src/compose.c:709
1255 msgid "/_Options/Character _encoding/Baltic (ISO-8859-_4)"
1256 msgstr "/_Brukervalg/Tegn_koding/Baltisk (ISO-8859-_4)"
1257
1258 #: src/compose.c:713
1259 msgid "/_Options/Character _encoding/Greek (ISO-8859-_7)"
1260 msgstr "/_Brukervalg/Tegn_koding/Gresk (ISO-8859-_7)"
1261
1262 #: src/compose.c:717
1263 msgid "/_Options/Character _encoding/Hebrew (ISO-8859-_8)"
1264 msgstr "/_Brukervalg/Tegn_koding/Hebraisk (ISO-8859-8)"
1265
1266 #: src/compose.c:719
1267 msgid "/_Options/Character _encoding/Hebrew (Windows-1255)"
1268 msgstr "/_Brukervalg/Tegn_koding/Hebraisk (Windows-1255)"
1269
1270 #: src/compose.c:723
1271 msgid "/_Options/Character _encoding/Turkish (ISO-8859-_9)"
1272 msgstr "/_Brukervalg/Tegn_koding/Tyrkisk (ISO-8859-_9)"
1273
1274 #: src/compose.c:727
1275 msgid "/_Options/Character _encoding/Cyrillic (ISO-8859-_5)"
1276 msgstr "/_Brukervalg/Tegn_koding/Kyrillisk (ISO-8859-_5)"
1277
1278 #: src/compose.c:729
1279 msgid "/_Options/Character _encoding/Cyrillic (KOI8-_R)"
1280 msgstr "/_Brukervalg/Tegn_koding/Kyrillisk (KOI8-_R)"
1281
1282 #: src/compose.c:731
1283 msgid "/_Options/Character _encoding/Cyrillic (KOI8-U)"
1284 msgstr "/_Brukervalg/Tegn_koding/Kyrillisk (KOI8-U)"
1285
1286 #: src/compose.c:733
1287 msgid "/_Options/Character _encoding/Cyrillic (Windows-1251)"
1288 msgstr "/_Brukervalg/Tegn_koding/Kyrillisk (Windows-1251)"
1289
1290 #: src/compose.c:737
1291 msgid "/_Options/Character _encoding/Japanese (ISO-2022-_JP)"
1292 msgstr "/_Brukervalg/Tegn_koding/Japansk (ISO-2022-_JP)"
1293
1294 #: src/compose.c:741
1295 msgid "/_Options/Character _encoding/Simplified Chinese (_GB2312)"
1296 msgstr "/_Brukervalg/Tegn_koding/Forenklet kinesisk (_GB2312)"
1297
1298 #: src/compose.c:743
1299 msgid "/_Options/Character _encoding/Simplified Chinese (GBK)"
1300 msgstr "/_Brukervalg/Tegn_koding/Forenklet kinesisk (_GBK)"
1301
1302 #: src/compose.c:745
1303 msgid "/_Options/Character _encoding/Traditional Chinese (_Big5)"
1304 msgstr "/_Brukervalg/Tegn_koding/Tradisjonell kinesisk (_Big5)"
1305
1306 #: src/compose.c:747
1307 msgid "/_Options/Character _encoding/Traditional Chinese (EUC-_TW)"
1308 msgstr "/_Brukervalg/Tegn_koding/Tradisjonell kinesisk (EUC-_TW)"
1309
1310 #: src/compose.c:751
1311 msgid "/_Options/Character _encoding/Korean (EUC-_KR)"
1312 msgstr "/_Brukervalg/Tegn_koding/Koreansk (EUC-_KR)"
1313
1314 #: src/compose.c:755
1315 msgid "/_Options/Character _encoding/Thai (TIS-620)"
1316 msgstr "/_Brukervalg/Tegn_koding/Thai (TIS-620)"
1317
1318 #: src/compose.c:757
1319 msgid "/_Options/Character _encoding/Thai (Windows-874)"
1320 msgstr "/_Brukervalg/Tegn_koding/Thai (Windows-874)"
1321
1322 #: src/compose.c:760 src/mainwindow.c:706 src/messageview.c:290
1323 msgid "/_Tools"
1324 msgstr "/V_erktøy"
1325
1326 #: src/compose.c:761
1327 msgid "/_Tools/Show _ruler"
1328 msgstr "/_Verktøy/Vis linjal"
1329
1330 #: src/compose.c:762 src/messageview.c:291
1331 msgid "/_Tools/_Address book"
1332 msgstr "/_Verktøy/_Adressebok"
1333
1334 #: src/compose.c:763
1335 msgid "/_Tools/_Template"
1336 msgstr "/_Verktøy/_Maler"
1337
1338 #: src/compose.c:764 src/mainwindow.c:739 src/messageview.c:316
1339 msgid "/_Tools/Actio_ns"
1340 msgstr "/_Verktøy/_Handlinger"
1341
1342 #: src/compose.c:1561
1343 msgid "Reply-To:"
1344 msgstr "Svar-til:"
1345
1346 #: src/compose.c:1564 src/compose.c:4434 src/compose.c:5145
1347 #: src/headerview.c:54
1348 msgid "Newsgroups:"
1349 msgstr "Njusgrupper:"
1350
1351 #: src/compose.c:1567
1352 msgid "Followup-To:"
1353 msgstr "Oppfølger-til:"
1354
1355 #: src/compose.c:1959
1356 msgid "Quote mark format error."
1357 msgstr "Feil format på kvoteringstegn."
1358
1359 #: src/compose.c:1975
1360 msgid "Message reply/forward format error."
1361 msgstr "Feil på tilsvars-/videresendingsformat."
1362
1363 #: src/compose.c:2405
1364 #, c-format
1365 msgid "File %s is empty."
1366 msgstr "Filen %s er tom."
1367
1368 #: src/compose.c:2409
1369 #, c-format
1370 msgid "Can't read %s."
1371 msgstr "Kan ikke lese %s."
1372
1373 #: src/compose.c:2444
1374 #, c-format
1375 msgid "Message: %s"
1376 msgstr "Melding: %s"
1377
1378 #: src/compose.c:3078
1379 msgid " [Edited]"
1380 msgstr " [Endret]"
1381
1382 #: src/compose.c:3080
1383 #, c-format
1384 msgid "%s - Compose message%s"
1385 msgstr "%s - Forfatt melding(er) (message%s)"
1386
1387 #: src/compose.c:3083
1388 #, c-format
1389 msgid "Compose message%s"
1390 msgstr "Forfatt melding(er) (message%s)"
1391
1392 #: src/compose.c:3107 src/messageview.c:589
1393 msgid ""
1394 "Account for sending mail is not specified.\n"
1395 "Please select a mail account before sending."
1396 msgstr ""
1397 "Konto er ikke angitt for meldingen som skal sendes.\n"
1398 "Angi en konto før du går videre."
1399
1400 #: src/compose.c:3238
1401 msgid "Recipient is not specified."
1402 msgstr "Mottaker er ikke angitt."
1403
1404 #: src/compose.c:3246 src/messageview.c:554 src/messageview.c:574
1405 #: src/prefs_account.c:974 src/prefs_send.c:333 src/toolbar.c:378
1406 #: src/toolbar.c:426
1407 msgid "Send"
1408 msgstr "Send"
1409
1410 #: src/compose.c:3247
1411 msgid "Subject is empty. Send it anyway?"
1412 msgstr "Overskrift ikke angitt. Send likevel?"
1413
1414 #: src/compose.c:3273
1415 #, c-format
1416 msgid ""
1417 "Could not queue message for sending:\n"
1418 "\n"
1419 "%s."
1420 msgstr ""
1421 "Kunne ikke legge melding i kø for sending:\n"
1422 "\n"
1423 "%s"
1424
1425 #: src/compose.c:3275
1426 msgid "Could not queue message for sending."
1427 msgstr "Kunne ikke legge melding i kø for sending"
1428
1429 #: src/compose.c:3290 src/compose.c:3319
1430 msgid ""
1431 "The message was queued but could not be sent.\n"
1432 "Use \"Send queued messages\" from the main window to retry."
1433 msgstr ""
1434 "Meldingen er lagt inn i køen, men kunne ikke sendes.\n"
1435 "Velg \\\"Send meldinger i køen\\\" fra hovedvinduet for å forsøke på nytt."
1436
1437 #: src/compose.c:3607
1438 #, c-format
1439 msgid ""
1440 "Can't convert the character encoding of the message from\n"
1441 "%s to %s.\n"
1442 "Send it anyway?"
1443 msgstr ""
1444 "Kan ikke konvertere kodesett for tegn i meldingen fra\n"
1445 "%s til %s.\n"
1446 "Skal meldingen likevel sendes?"
1447
1448 #: src/compose.c:3661
1449 #, c-format
1450 msgid ""
1451 "Line %d exceeds the line length limit (998 bytes).\n"
1452 "The contents of the message might be broken on the way to the delivery.\n"
1453 "\n"
1454 "Send it anyway?"
1455 msgstr ""
1456 "Linje %d overstiger maksimal linjelengde (998 byte)\n"
1457 "Innholdet av meldingen kan ødelegges under leveringen.\n"
1458 "\n"
1459 "Send likevel?"
1460
1461 #: src/compose.c:3832
1462 msgid "No account for sending mails available!"
1463 msgstr "Ingen konto tilgjengelig for å sende epost!"
1464
1465 #: src/compose.c:3842
1466 msgid "No account for posting news available!"
1467 msgstr "Ingen konto er tilgjengelig for å poste njus!"
1468
1469 #: src/compose.c:4533 src/headerview.c:52 src/summary_search.c:211
1470 msgid "From:"
1471 msgstr "Fra:"
1472
1473 #: src/compose.c:4660
1474 msgid "Mime type"
1475 msgstr "MIME-type"
1476
1477 #. S_COL_DATE
1478 #: src/compose.c:4666 src/compose.c:4836 src/mimeview.c:197
1479 #: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:317 src/prefs_summary_column.c:85
1480 #: src/summaryview.c:463
1481 msgid "Size"
1482 msgstr "Størrelse"
1483
1484 #. Save Message to folder
1485 #: src/compose.c:4726
1486 msgid "Save Message to "
1487 msgstr "Lagre melding til "
1488
1489 #: src/compose.c:4748 src/prefs_filtering_action.c:435
1490 msgid "Select ..."
1491 msgstr "Velg..."
1492
1493 #: src/compose.c:4835 src/compose.c:5853
1494 msgid "MIME type"
1495 msgstr "MIME-type"
1496
1497 #. header labels and entries
1498 #: src/compose.c:4892 src/prefs_account.c:1568 src/prefs_customheader.c:201
1499 #: src/prefs_matcher.c:154
1500 msgid "Header"
1501 msgstr "Brevhode"
1502
1503 #. attachment list
1504 #: src/compose.c:4894
1505 msgid "Attachments"
1506 msgstr "Vedlegg"
1507
1508 #. Others Tab
1509 #: src/compose.c:4896
1510 msgid "Others"
1511 msgstr "Andre"
1512
1513 #: src/compose.c:4911 src/headerview.c:55 src/prefs_template.c:194
1514 #: src/summary_search.c:225
1515 msgid "Subject:"
1516 msgstr "Overskrift:"
1517
1518 #. create sub items. for the menu item activation callback we pass the
1519 #. * index of label_colors[] as data parameter. for the None color we
1520 #. * pass an invalid (high) value. also we attach a data pointer so we
1521 #. * can always get back the SummaryView pointer.
1522 #: src/compose.c:5093 src/exphtmldlg.c:507 src/gtk/colorlabel.c:280
1523 #: src/gtk/gtkaspell.c:1595 src/gtk/gtkaspell.c:2337 src/prefs_account.c:601
1524 #: src/summaryview.c:4226
1525 msgid "None"
1526 msgstr "Ingen"
1527
1528 #: src/compose.c:5103
1529 #, c-format
1530 msgid ""
1531 "Spell checker could not be started.\n"
1532 "%s"
1533 msgstr ""
1534 "Stavekontroll kunne ikke startes.\n"
1535 "%s"
1536
1537 #: src/compose.c:5744
1538 msgid "Invalid MIME type."
1539 msgstr "Ugyldig MIME-type"
1540
1541 #: src/compose.c:5762
1542 msgid "File doesn't exist or is empty."
1543 msgstr "Filen eksisterer ikke, eller den er tom."
1544
1545 #: src/compose.c:5835
1546 msgid "Properties"
1547 msgstr "Egenskaper"
1548
1549 #: src/compose.c:5880
1550 msgid "Encoding"
1551 msgstr "Koding"
1552
1553 #: src/compose.c:5911
1554 msgid "Path"
1555 msgstr "Søkesti"
1556
1557 #: src/compose.c:5912 src/prefs_toolbar.c:1058
1558 msgid "File name"
1559 msgstr "Filnavn"
1560
1561 #: src/compose.c:6093
1562 #, c-format
1563 msgid ""
1564 "The external editor is still working.\n"
1565 "Force terminating the process?\n"
1566 "process group id: %d"
1567 msgstr ""
1568 "Den eksterne tekstbehandleren kjører fremdeles.\n"
1569 "Skal prosessen tvangsavbrytes?\n"
1570 "Prosessens gruppe id: %d"
1571
1572 #: src/compose.c:6135
1573 msgid "Compose: input from monitoring process\n"
1574 msgstr "Opprett: inndata fra overvåkende prosess\n"
1575
1576 #: src/compose.c:6383 src/imap_gtk.c:414 src/inc.c:177 src/inc.c:282
1577 #: src/inc.c:308 src/messageview.c:693 src/toolbar.c:1915
1578 msgid "Offline warning"
1579 msgstr "Advarsel: Du er ikke online"
1580
1581 #: src/compose.c:6384 src/inc.c:178 src/inc.c:283 src/inc.c:309
1582 #: src/messageview.c:694 src/toolbar.c:1916
1583 msgid "You're working offline. Override?"
1584 msgstr "Arbeider i av-nett modus. Overstyr?"
1585
1586 #: src/compose.c:6406
1587 #, c-format
1588 msgid ""
1589 "Could not queue message:\n"
1590 "\n"
1591 "%s."
1592 msgstr ""
1593 "Kunne ikke legge melding i kø for sending:\n"
1594 "\n"
1595 "%s"
1596
1597 #: src/compose.c:6539 src/compose.c:6562
1598 msgid "Select file"
1599 msgstr "Velg fil"
1600
1601 #: src/compose.c:6575
1602 #, c-format
1603 msgid "File '%s' could not be read."
1604 msgstr "File '%s' kunne ikke leses."
1605
1606 #: src/compose.c:6577
1607 #, c-format
1608 msgid ""
1609 "File '%s' contained invalid characters\n"
1610 "for the current encoding, insertion may be incorrect."
1611 msgstr ""
1612 "Filen '%s' inneholder tegn som ikke er gyldig for\n"
1613 "gjeldende kodesett. Insatt fil kan ha fått feil."
1614
1615 #: src/compose.c:6623
1616 msgid "Discard message"
1617 msgstr "Kassér melding"
1618
1619 #: src/compose.c:6624
1620 msgid "This message has been modified. discard it?"
1621 msgstr "Denne meldingen er endret. Skal den kasseres?"
1622
1623 #: src/compose.c:6625
1624 msgid "Discard"
1625 msgstr "Kassér?"
1626
1627 #: src/compose.c:6625
1628 msgid "to Draft"
1629 msgstr "til Utkast"
1630
1631 #: src/compose.c:6669
1632 #, c-format
1633 msgid "Do you want to apply the template '%s' ?"
1634 msgstr "Vil du bruke smalen '%s'?"
1635
1636 #: src/compose.c:6671
1637 msgid "Apply template"
1638 msgstr "Benytt mal"
1639
1640 #: src/compose.c:6672
1641 msgid "_Replace"
1642 msgstr "_Erstatt"
1643
1644 #: src/compose.c:6672
1645 msgid "_Insert"
1646 msgstr "Sett _inn"
1647
1648 #: src/crash.c:142
1649 #, c-format
1650 msgid "Sylpheed process (%ld) received signal %ld"
1651 msgstr "Sylpheed prosess (%ld) mottok signal %ld"
1652
1653 #: src/crash.c:186
1654 msgid "Sylpheed has crashed"
1655 msgstr "Sylpdeed har krasjet"
1656
1657 #: src/crash.c:202
1658 #, c-format
1659 msgid ""
1660 "%s.\n"
1661 "Please file a bug report and include the information below."
1662 msgstr ""
1663 "%s.\n"
1664 "Vennligst send inn en feilrapport med informasjonen under."
1665
1666 #: src/crash.c:207
1667 msgid "Debug log"
1668 msgstr "Debug logg"
1669
1670 #: src/crash.c:242
1671 msgid "Close"
1672 msgstr "Lukk"
1673
1674 #: src/crash.c:247
1675 msgid "Save..."
1676 msgstr "Lagre..."
1677
1678 #: src/crash.c:252
1679 msgid "Create bug report"
1680 msgstr "Opprett en feilrapport"
1681
1682 #: src/crash.c:299
1683 msgid "Save crash information"
1684 msgstr "Lagre krasjinformasjon"
1685
1686 #: src/editaddress.c:144
1687 msgid "Add New Person"
1688 msgstr "Legg til ny person"
1689
1690 #: src/editaddress.c:145
1691 msgid "Edit Person Details"
1692 msgstr "Endre persondetaljer"
1693
1694 #: src/editaddress.c:286
1695 msgid "An E-Mail address must be supplied."
1696 msgstr "En epostadresse må angis."
1697
1698 #: src/editaddress.c:423
1699 msgid "A Name and Value must be supplied."
1700 msgstr "Et navn og en verdi må angis."
1701
1702 #. gtk_container_set_border_width(GTK_CONTAINER(window), 0);
1703 #: src/editaddress.c:481
1704 msgid "Edit Person Data"
1705 msgstr "Endre persondata"
1706
1707 #: src/editaddress.c:579 src/expldifdlg.c:553 src/exporthtml.c:790
1708 #: src/ldif.c:826
1709 msgid "Display Name"
1710 msgstr "Vist navn"
1711
1712 #: src/editaddress.c:585 src/editaddress.c:589 src/ldif.c:834
1713 msgid "Last Name"
1714 msgstr "Etternavn"
1715
1716 #: src/editaddress.c:586 src/editaddress.c:588 src/ldif.c:830
1717 msgid "First Name"
1718 msgstr "Fornavn"
1719
1720 #: src/editaddress.c:591
1721 msgid "Nickname"
1722 msgstr "Kallenavn"
1723
1724 #: src/editaddress.c:628 src/editaddress.c:676 src/editaddress.c:886
1725 #: src/editgroup.c:261 src/expldifdlg.c:566 src/exporthtml.c:629
1726 #: src/exporthtml.c:793 src/ldif.c:842
1727 msgid "E-Mail Address"
1728 msgstr "Epostadresse"
1729
1730 #: src/editaddress.c:629 src/editaddress.c:685
1731 msgid "Alias"
1732 msgstr "Alias"
1733
1734 #. Buttons
1735 #: src/editaddress.c:712
1736 msgid "Move Up"
1737 msgstr "Flytt opp"
1738
1739 #: src/editaddress.c:715
1740 msgid "Move Down"
1741 msgstr "Flytt ned"
1742
1743 #: src/editaddress.c:721 src/editaddress.c:855
1744 msgid "Modify"
1745 msgstr "Endre"
1746
1747 #: src/editaddress.c:727 src/editaddress.c:861 src/gtk/quicksearch.c:349
1748 msgid "Clear"
1749 msgstr "Nullstill"
1750
1751 #. value
1752 #: src/editaddress.c:777 src/editaddress.c:834 src/prefs_customheader.c:218
1753 #: src/prefs_matcher.c:475
1754 msgid "Value"
1755 msgstr "Verdi"
1756
1757 #: src/editaddress.c:885
1758 msgid "Basic Data"
1759 msgstr "Grunnleggende data"
1760
1761 #: src/editaddress.c:887
1762 msgid "User Attributes"
1763 msgstr "Brukerattributter"
1764
1765 #: src/editbook.c:113
1766 msgid "File appears to be Ok."
1767 msgstr "Filen ser ut til å være i orden."
1768
1769 #: src/editbook.c:116
1770 msgid "File does not appear to be a valid address book format."
1771 msgstr "Filen ser ikke ut til å være på et gyldig adressebokformat."
1772
1773 #: src/editbook.c:119 src/editjpilot.c:203 src/editvcard.c:107
1774 msgid "Could not read file."
1775 msgstr "Kunne ikke lese fil."
1776
1777 #: src/editbook.c:153 src/editbook.c:266
1778 msgid "Edit Addressbook"
1779 msgstr "Endre adressebok"
1780
1781 #: src/editbook.c:182 src/editjpilot.c:277 src/editvcard.c:190
1782 msgid " Check File "
1783 msgstr " Kontroller fil "
1784
1785 #: src/editbook.c:187 src/editjpilot.c:282 src/editvcard.c:195
1786 #: src/importmutt.c:271 src/importpine.c:271 src/prefs_account.c:1788
1787 msgid "File"
1788 msgstr "Fil"
1789
1790 #: src/editbook.c:285
1791 msgid "Add New Addressbook"
1792 msgstr "Ny adressebok"
1793
1794 #: src/editgroup.c:103
1795 msgid "A Group Name must be supplied."
1796 msgstr "Et gruppenavn må angis"
1797
1798 #: src/editgroup.c:267
1799 msgid "Edit Group Data"
1800 msgstr "Endre gruppedata"
1801
1802 #: src/editgroup.c:295 src/exporthtml.c:626
1803 msgid "Group Name"
1804 msgstr "Gruppnavn"
1805
1806 #: src/editgroup.c:314
1807 msgid "Addresses in Group"
1808 msgstr "Adresser i gruppe"
1809
1810 #: src/editgroup.c:316
1811 msgid " -> "
1812 msgstr ""
1813
1814 #: src/editgroup.c:343
1815 msgid " <- "
1816 msgstr ""
1817
1818 #: src/editgroup.c:345
1819 msgid "Available Addresses"
1820 msgstr "Tilgjengelige adresser"
1821
1822 #: src/editgroup.c:406
1823 msgid "Move E-Mail Addresses to or from Group with arrow buttons"
1824 msgstr "Flytt epostadresser til eller fra gruppe med piltastene"
1825
1826 #: src/editgroup.c:454
1827 msgid "Edit Group Details"
1828 msgstr "Endre gruppedetaljer"
1829
1830 #: src/editgroup.c:457
1831 msgid "Add New Group"
1832 msgstr "Legg til ny gruppe"
1833
1834 #: src/editgroup.c:507
1835 msgid "Edit folder"
1836 msgstr "Endre folder"
1837
1838 #: src/editgroup.c:507
1839 msgid "Input the new name of folder:"
1840 msgstr "Angi nytt navn på folderen:"
1841
1842 #: src/editgroup.c:510 src/foldersel.c:531 src/imap_gtk.c:129 src/mh_gtk.c:118
1843 msgid "New folder"
1844 msgstr "Ny folder"
1845
1846 #: src/editgroup.c:511 src/foldersel.c:532 src/mh_gtk.c:119
1847 msgid "Input the name of new folder:"
1848 msgstr "Angi navnet på den nye folderen:"
1849
1850 #: src/editjpilot.c:200
1851 msgid "File does not appear to be JPilot format."
1852 msgstr "Filen ser ikke ut til å være på JPilot formatet."
1853
1854 #: src/editjpilot.c:212
1855 msgid "Select JPilot File"
1856 msgstr "Velg JPilot fil"
1857
1858 #: src/editjpilot.c:248 src/editjpilot.c:378
1859 msgid "Edit JPilot Entry"
1860 msgstr "Endre JPilotfelt"
1861
1862 #: src/editjpilot.c:289 src/editldap.c:479 src/editvcard.c:202
1863 #: src/exphtmldlg.c:448 src/expldifdlg.c:460 src/importldif.c:723
1864 #: src/importmutt.c:278 src/importpine.c:278 src/prefs_account.c:2304
1865 #: src/prefs_spelling.c:244
1866 msgid " ... "
1867 msgstr " ... "
1868
1869 #: src/editjpilot.c:294
1870 msgid "Additional e-Mail address item(s)"
1871 msgstr "Ytterlige epostadresse objekt(er)"
1872
1873 #: src/editjpilot.c:385
1874 msgid "Add New JPilot Entry"
1875 msgstr "Nytt JPilot-felt"
1876
1877 #: src/editldap_basedn.c:143
1878 msgid "Edit LDAP - Select Search Base"
1879 msgstr "Endre LDAP - Velg søkedatabase"
1880
1881 #: src/editldap_basedn.c:163 src/editldap.c:413
1882 msgid "Hostname"
1883 msgstr "Tjenernavn"
1884
1885 #: src/editldap_basedn.c:173 src/editldap.c:432 src/ssl_manager.c:106
1886 msgid "Port"
1887 msgstr "Post"
1888
1889 #: src/editldap_basedn.c:183 src/editldap.c:461
1890 msgid "Search Base"
1891 msgstr "Søk i database"
1892
1893 #: src/editldap_basedn.c:204
1894 msgid "Available Search Base(s)"
1895 msgstr "Tilgjengelig(e) søkedatabase(r) "
1896
1897 #: src/editldap_basedn.c:294
1898 msgid "Could not read Search Base(s) from server - please set manually"
1899 msgstr "Kunne ikke finne søkedatabase(r) på tjeneren - angi dette manuelt "
1900
1901 #: src/editldap_basedn.c:298 src/editldap.c:267
1902 msgid "Could not connect to server"
1903 msgstr "Kunne ikke koble til tjeneren"
1904
1905 #: src/editldap.c:148
1906 msgid "A Name must be supplied."
1907 msgstr "Angi et navn."
1908
1909 #: src/editldap.c:160
1910 msgid "A Hostname must be supplied for the server."
1911 msgstr "Angi tjenerens maskinnavn"
1912
1913 #: src/editldap.c:173
1914 msgid "At least one LDAP search attribute should be supplied."
1915 msgstr "Minst en LDAP søkeattributt må angis"
1916
1917 #: src/editldap.c:264
1918 msgid "Connected successfully to server"
1919 msgstr "Koblet til tjeneren"
1920
1921 #: src/editldap.c:315 src/editldap.c:967
1922 msgid "Edit LDAP Server"
1923 msgstr "Endre LDAP-tjener"
1924
1925 #: src/editldap.c:408
1926 msgid "A name that you wish to call the server."
1927 msgstr "Et kallenavn vil gi denne tjeneren."
1928
1929 #: src/editldap.c:423
1930 msgid ""
1931 "This is the hostname of the server. For example, \"ldap.mydomain.com\" may "
1932 "be appropriate for the \"mydomain.com\" organization. An IP address may also "
1933 "be used. You may specify \"localhost\" if running an LDAP server on the same "
1934 "computer as Sylpheed."
1935 msgstr ""
1936 "Dette er maskinnavnet på tjeneren. Navnet \\\"ldap.mittdomene.no\\\" kan\n"
1937 "for eksempel være gyldig for \\\"mittdomene.no\\\". En IP-adresse kan også\n"
1938 "brukes. Kjører LDAP-tjeneren på samme maskin som Sylpheed kan du \n"
1939 "angi \\\"localhost\\\". Kontakt IT-ansvarlige for nærmere informasjon."
1940
1941 #: src/editldap.c:447
1942 msgid "The port number that the server listens on. Port 389 is the default."
1943 msgstr "Portnummeret tjeneren lytter på. Port 389 er standardverdien."
1944
1945 #: src/editldap.c:451
1946 msgid " Check Server "
1947 msgstr " Kontroller tjener "
1948
1949 #: src/editldap.c:456
1950 msgid "Press this button to test the connection to the server."
1951 msgstr "Klikk denne knappen for å teste tilkoblingen mot tjeneren."
1952
1953 #: src/editldap.c:471
1954 msgid ""
1955 "This specifies the name of the directory to be searched on the server. "
1956 "Examples include:\n"
1957 "  dc=sylpheed,dc=org\n"
1958 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
1959 "  o=Organization Name,c=Country\n"
1960 msgstr ""
1961 "Dette angir navnet på katalogen som skal søkes i på tjeneren.\n"
1962 "Eksempler:\n"
1963 " dc=sylpheed,cd=org\n"
1964 " ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
1965 " o=Organization Name,c=Country\n"
1966
1967 #: src/editldap.c:484
1968 msgid ""
1969 "Press this button to lookup the name of available directory names on the "
1970 "server."
1971 msgstr ""
1972 "Klikk denne knappen for å lete etter tilgjengelige katalognavn på tjeneren."
1973
1974 #: src/editldap.c:535
1975 msgid "Search Attributes"
1976 msgstr "Søkeattributter"
1977
1978 #: src/editldap.c:545
1979 msgid ""
1980 "A list of LDAP attribute names that should be searched when attempting to "
1981 "find a name or address."
1982 msgstr ""
1983 "En liste med LDAP-attributtnavn som skal søkes når man leter etter navn "
1984 "eller adresser."
1985
1986 #: src/editldap.c:549
1987 msgid " Defaults "
1988 msgstr " Standardverdier "
1989
1990 #: src/editldap.c:554
1991 msgid ""
1992 "This resets the attribute names to a default value that should find most "
1993 "names and addresses during a name or address search process."
1994 msgstr ""
1995 "Dette nullstiller attributtnavnene til standardverdier som burde finne\n"
1996 "de fleste navn og adresser ved et navne- eller adressesøk."
1997
1998 #: src/editldap.c:561
1999 msgid "Max Query Age (secs)"
2000 msgstr "Maksimal alder på søk (sekunder)"
2001
2002 #: src/editldap.c:577
2003 msgid ""
2004 "This defines the maximum period of time (in seconds) that an address search "
2005 "result is valid for address completion purposes. Search results are stored "
2006 "in a cache until this period of time has passed and then retired. This will "
2007 "improve the response time when attempting to search for the same name or "
2008 "address on subsequent address completion requests. The cache will be "
2009 "searched in preference to performing a new server search request. The "
2010 "default value of 600 seconds (10 minutes), should be sufficient for most "
2011 "servers. A larger value will reduce the search time for subsequent searches. "
2012 "This is useful for servers that have slow response times at the expense of "
2013 "more memory to cache results."
2014 msgstr ""
2015 "Dette angir den maksimale tidsperioden (i sekunder) resultatet av et\n"
2016 "adressesøk skal anses for å være gyldig ved automatisk fullføring av\n"
2017 "adresser. Resultatene mellomlagres inntil denne tidsperioden har passer.\n"
2018 "Dette gir bedre respons når man søker etter samme navn ved bruk av \n"
2019 "mekanismen for automatisk fullføring av adresser. Mellomlagret prioriteres\n"
2020 "før nye oppslag mot tjeneren, og standardverdien på 600 sekunder\n"
2021 "(10 min.) bør fungere greit på de fleste tjenere. Høyere verdier vil være\n"
2022 "gunstig ved søk mot tjenere med høy responstid, men da på bekostning av\n"
2023 "minnet som brukes til mellomlagring."
2024
2025 #: src/editldap.c:595
2026 msgid "Include server in dynamic search"
2027 msgstr "Inkluder tjeneren i dynamiske søk"
2028
2029 #: src/editldap.c:601
2030 msgid ""
2031 "Check this option to include this server for dynamic searches when using "
2032 "address completion."
2033 msgstr ""
2034 "Huk av for dette valget for å ta med tjeneren i dynamiske søk når\n"
2035 "funksjonen for automatisk adressefullføring brukes."
2036
2037 #: src/editldap.c:608
2038 msgid "Match names 'containing' search term"
2039 msgstr "Treff på navn som 'inneholder' søkestrengen"
2040
2041 #: src/editldap.c:614
2042 msgid ""
2043 "Searches for names and addresses can be performed either using \"begins-with"
2044 "\" or \"contains\" search term. Check this option to perform a \"contains\" "
2045 "search; this type of search usually takes longer to complete. Note that for "
2046 "performance reasons, address completion uses \"begins-with\" for all "
2047 "searches against other address interfaces."
2048 msgstr ""
2049 "Søk etter navn og adresser kan enten utføres på treff som \\\"begynner-med\\"
2050 "\"\n"
2051 "eller \\\"inneholder\\\" søkestrengen. Huk av for dette valget for et\n"
2052 "\\\"inneholder\\\" søk; Dette tar normalt litt lengre tid. Merk at søk\n"
2053 "adressefullføring bruker av ytelsesårsaker bruker \\\"begynner-med\\\" for\n"
2054 "andre søkemetoder."
2055
2056 #: src/editldap.c:669
2057 msgid "Bind DN"
2058 msgstr "Bind DN"
2059
2060 #: src/editldap.c:679
2061 msgid ""
2062 "The LDAP user account name to be used to connect to the server. This is "
2063 "usually only used for protected servers. This name is typically formatted "
2064 "as: \"cn=user,dc=sylpheed,dc=com\". This is usually left empty when "
2065 "performing a search."
2066 msgstr ""
2067 "Brukernavn som skal brukes ved tilkobling mot LDAP-tjeneren. Dette er\n"
2068 "normalt på formen \\\"cn=bruker,dc=sylpheed,dc=com\\\", og brukes kun på\n"
2069 "beskyttede tjenere. Normalt vil dette være tomt."
2070
2071 #: src/editldap.c:687
2072 msgid "Bind Password"
2073 msgstr "LDAP bind passord"
2074
2075 #: src/editldap.c:698
2076 msgid "The password to be used when connecting as the \"Bind DN\" user."
2077 msgstr "Passordet som brukes ved tilkobling som \\\"Bind DN\\\" brukeren."
2078
2079 #: src/editldap.c:704
2080 msgid "Timeout (secs)"
2081 msgstr "Tidsavbrudd (sek.)"
2082
2083 #: src/editldap.c:719
2084 msgid "The timeout period in seconds."
2085 msgstr "Antall sekunder før en oppkobling avbrytes."
2086
2087 #: src/editldap.c:723
2088 msgid "Maximum Entries"
2089 msgstr "Maksimum antall felt"
2090
2091 #: src/editldap.c:738
2092 msgid ""
2093 "The maximum number of entries that should be returned in the search result."
2094 msgstr "Maksimalt antall felt som skal returneres i et søkeresultater."
2095
2096 #: src/editldap.c:754 src/prefs_account.c:970
2097 msgid "Basic"
2098 msgstr "Grunnleggende"
2099
2100 #: src/editldap.c:755
2101 msgid "Search"
2102 msgstr "Søk"
2103
2104 #: src/editldap.c:756 src/gtk/quicksearch.c:309
2105 msgid "Extended"
2106 msgstr "Ekspandert"
2107
2108 #: src/editldap.c:972
2109 msgid "Add New LDAP Server"
2110 msgstr "Ny LDAP-tjener"
2111
2112 #: src/editvcard.c:104
2113 msgid "File does not appear to be vCard format."
2114 msgstr "Filen ser ikke ut til å være i gyldig vKort format."
2115
2116 #: src/editvcard.c:116
2117 msgid "Select vCard File"
2118 msgstr "Angi vKort fil"
2119
2120 #: src/editvcard.c:161 src/editvcard.c:266
2121 msgid "Edit vCard Entry"
2122 msgstr "Endre vKort objekt"
2123
2124 #: src/editvcard.c:271
2125 msgid "Add New vCard Entry"
2126 msgstr "Nytt vKort objekt"
2127
2128 #: src/exphtmldlg.c:111
2129 msgid "Please specify output directory and file to create."
2130 msgstr "Angi utkatalog og fil som skal opprettes."
2131
2132 #: src/exphtmldlg.c:114
2133 msgid "Select stylesheet and formatting."
2134 msgstr "Angi stilsett og formattering."
2135
2136 #: src/exphtmldlg.c:117 src/expldifdlg.c:116
2137 msgid "File exported successfully."
2138 msgstr "Fil eksportert ok."
2139
2140 #: src/exphtmldlg.c:182
2141 #, c-format
2142 msgid ""
2143 "HTML Output Directory '%s'\n"
2144 "does not exist. OK to create new directory?"
2145 msgstr ""
2146 "HTML utkatalog '%s'\n"
2147 "finnes ikke. Opprett ny katalog?"
2148
2149 #: src/exphtmldlg.c:185 src/expldifdlg.c:192
2150 msgid "Create Directory"
2151 msgstr "Ny katalog"
2152
2153 #: src/exphtmldlg.c:194
2154 #, c-format
2155 msgid ""
2156 "Could not create output directory for HTML file:\n"
2157 "%s"
2158 msgstr ""
2159 "Kunne ikke opprette utkatalog for HTML-fil:\n"
2160 "%s"
2161
2162 #: src/exphtmldlg.c:196 src/expldifdlg.c:203
2163 msgid "Failed to Create Directory"
2164 msgstr "Kune ikke opprette katalog"
2165
2166 #: src/exphtmldlg.c:243
2167 msgid "Error creating HTML file"
2168 msgstr "Feil ved opprettelse av HTML-fil"
2169
2170 #: src/exphtmldlg.c:363
2171 msgid "Select HTML Output File"
2172 msgstr "Angi HTML-utfil."
2173
2174 #: src/exphtmldlg.c:439
2175 msgid "HTML Output File"
2176 msgstr "HTML-utfil"
2177
2178 #: src/exphtmldlg.c:500
2179 msgid "Stylesheet"
2180 msgstr "Stilsett"
2181
2182 #: src/exphtmldlg.c:513 src/prefs_summaries.c:352 src/prefs_summaries.c:662
2183 msgid "Default"
2184 msgstr "Standardverdi"
2185
2186 #: src/exphtmldlg.c:519 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:111
2187 msgid "Full"
2188 msgstr "Fullt navn"
2189
2190 #: src/exphtmldlg.c:525
2191 msgid "Custom"
2192 msgstr "Tilpasset brevhode"
2193
2194 #: src/exphtmldlg.c:531
2195 msgid "Custom-2"
2196 msgstr "Tilpasset brevhode 2"
2197
2198 #: src/exphtmldlg.c:537
2199 msgid "Custom-3"
2200 msgstr "Tilpasset brevhode 3"
2201
2202 #: src/exphtmldlg.c:543
2203 msgid "Custom-4"
2204 msgstr "Tilpasset brevhode 4"
2205
2206 #: src/exphtmldlg.c:557
2207 msgid "Full Name Format"
2208 msgstr "Format for fullt navn"
2209
2210 #: src/exphtmldlg.c:564
2211 msgid "First Name, Last Name"
2212 msgstr "Fornavn, Etternavn"
2213
2214 #: src/exphtmldlg.c:570
2215 msgid "Last Name, First Name"
2216 msgstr "Etternav, Fornavn"
2217
2218 #: src/exphtmldlg.c:584
2219 msgid "Color Banding"
2220 msgstr "Farge Banding"
2221
2222 #: src/exphtmldlg.c:590
2223 msgid "Format E-Mail Links"
2224 msgstr "Format for epostlenker"
2225
2226 #: src/exphtmldlg.c:596
2227 msgid "Format User Attributes"
2228 msgstr "Format for brukerattributter"
2229
2230 #: src/exphtmldlg.c:651 src/expldifdlg.c:681 src/importldif.c:960
2231 msgid "File Name :"
2232 msgstr "Filnavn: "
2233
2234 #: src/exphtmldlg.c:661
2235 msgid "Open with Web Browser"
2236 msgstr "Åpne nettleser"
2237
2238 #: src/exphtmldlg.c:693
2239 msgid "Export Address Book to HTML File"
2240 msgstr "Eksportér adressefil til HTML"
2241
2242 #: src/exphtmldlg.c:759 src/expldifdlg.c:780 src/importldif.c:1067
2243 msgid "File Info"
2244 msgstr "Filinfo"
2245
2246 #: src/exphtmldlg.c:760
2247 msgid "Format"
2248 msgstr "Format"
2249
2250 #: src/expldifdlg.c:110
2251 msgid "Please specify output directory and LDIF filename to create."
2252 msgstr "Angi utkatalog of LDIF-filnavn for ny fil."
2253
2254 #: src/expldifdlg.c:113
2255 msgid "Specify parameters to format distinguished name."
2256 msgstr "Angi parameter for distinguished name formattering."
2257
2258 #: src/expldifdlg.c:189
2259 #, c-format
2260 msgid ""
2261 "LDIF Output Directory '%s'\n"
2262 "does not exist. OK to create new directory?"
2263 msgstr ""
2264 "LDIF utkatalog '%s'\n"
2265 "eksisterer ikke. Opprett ny katalog?"
2266
2267 #: src/expldifdlg.c:201
2268 #, c-format
2269 msgid ""
2270 "Could not create output directory for LDIF file:\n"
2271 "%s"
2272 msgstr ""
2273 "Kunne ikke opprette utkatalog for LDIF-fil:\n"
2274 "%s"
2275
2276 #: src/expldifdlg.c:246
2277 msgid "Suffix was not supplied"
2278 msgstr "Suffiks ikke angitt"
2279
2280 #: src/expldifdlg.c:248
2281 msgid ""
2282 "A suffix is required if data is to be used for an LDAP server. Are you sure "
2283 "you wish to proceed without a suffix?"
2284 msgstr ""
2285 "Et suffiks bør angis dersom filen skal brukes på en LDAP-tjener. Er du\n"
2286 "sikker på at du vil fortsette uten suffiks?"
2287
2288 #: src/expldifdlg.c:266
2289 msgid "Error creating LDIF file"
2290 msgstr "Feil ved opprettelse av LDIF-fil"
2291
2292 #: src/expldifdlg.c:375
2293 msgid "Select LDIF Output File"
2294 msgstr "Angi LDIF-utfil"
2295
2296 #: src/expldifdlg.c:451
2297 msgid "LDIF Output File"
2298 msgstr "LDIF-utfil"
2299
2300 #: src/expldifdlg.c:512
2301 msgid "Suffix"
2302 msgstr "Sufiks"
2303
2304 #: src/expldifdlg.c:524
2305 msgid ""
2306 "The suffix is used to create a \"Distinguished Name\" (or DN) for an LDAP "
2307 "entry. Examples include:\n"
2308 "  dc=sylpheed,dc=org\n"
2309 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
2310 "  o=Organization Name,c=Country\n"
2311 msgstr ""
2312 "Suffikset brukes til å opprette et \"Distinguished Name\" (eller DN) for et\n"
2313 "LDAP element. Eksempel:\n"
2314 " dc=cylpheed,dc=org\n"
2315 " ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
2316 " o=Organization Name,c=Country\n"
2317
2318 #: src/expldifdlg.c:533
2319 msgid "Relative DN"
2320 msgstr "Relativ DN"
2321
2322 #: src/expldifdlg.c:540
2323 msgid "Unique ID"
2324 msgstr "Unik ID"
2325
2326 #: src/expldifdlg.c:548
2327 msgid ""
2328 "The address book Unique ID is used to create a DN that is formatted similar "
2329 "to:\n"
2330 "  uid=102376,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
2331 msgstr ""
2332 "Adressebokens Unik-ID brukes til å lage en DN som er formattert lik denne:\n"
2333 "  uid=102376,ou=people,dc=cylpheed,dc=org"
2334
2335 #: src/expldifdlg.c:561
2336 msgid ""
2337 "The address book Display Name is used to create a DN that is formatted "
2338 "similar to:\n"
2339 "  cn=John Doe,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
2340 msgstr ""
2341 "Adressebokens Vis Navn brukes til å lage en DN som er formattert lik denne:\n"
2342 "  cn=John Doe,ou=people,dc=cylpheed,dc=org"
2343
2344 #: src/expldifdlg.c:574
2345 msgid ""
2346 "The first E-Mail Address belonging to a person is used to create a DN that "
2347 "is formatted similar to:\n"
2348 "  mail=john.doe@domain.com,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
2349 msgstr ""
2350 "Første epostadresse som tilhører en person brukes til å lage en DN som\n"
2351 "er formattert lik denne:\n"
2352 " mail=John.Doe@domain.com,ou=people,dc=cylpheed,dc=org"
2353
2354 #: src/expldifdlg.c:588
2355 msgid ""
2356 "The LDIF file contains several data records that are usually loaded into an "
2357 "LDAP server. Each data record in the LDIF file is uniquely identified by a "
2358 "\"Distinguished Name\" (or DN). The suffix is appended to the \"Relative "
2359 "Distinguished Name\" (or RDN) to create the DN. Please select one of the "
2360 "available RDN options that will be used to create the DN."
2361 msgstr ""
2362 "LDIF-filen inneholder data-objekter som normalt lastes inn på en LDAP-\n"
2363 "tjener. Hvert objekt i LDIF-filen identifiseres med et unikt\n"
2364 "\"Distinguished Name\" (eller DN). Suffikset legges til alle\n"
2365 "\"Relative Distinguished Name\" (eller RDN) som utgjør selve DN'en. Angi\n"
2366 "en av de tilgjengelige RDN'ene som skal brukes ved opprettelse av DN'er."
2367
2368 #: src/expldifdlg.c:601
2369 msgid "Use DN attribute if present in data"
2370 msgstr "Bruk DN attributt dersom tilgjengelig i data"
2371
2372 #: src/expldifdlg.c:608
2373 msgid ""
2374 "The addressbook may contain entries that were previously imported from an "
2375 "LDIF file. The \"Distinguished Name\" (DN) user attribute, if present in the "
2376 "address book data, may be used in the exported LDIF file. The RDN selected "
2377 "above will be used if the DN user attribute is not found."
2378 msgstr ""
2379 "Adresseboken kan inneholde objekter tidligere importert fra en LDIF-fil.\n"
2380 "\"Distinguished Name\" (DN) attributten kan, dersom den er tilgjengelig i\n"
2381 "adresseboken, brukes i den eksporterte LDIF-filen. RDN'en valgt over\n"
2382 "vil brukes dersom DN attributten ikke finnes."
2383
2384 #: src/expldifdlg.c:619
2385 msgid "Exclude record if no E-Mail Address"
2386 msgstr "Ekskluder objektet om epostadresse mangler"
2387
2388 #: src/expldifdlg.c:626
2389 msgid ""
2390 "An addressbook may contain entries without E-Mail Addresses. Check this "
2391 "option to ignore these records."
2392 msgstr ""
2393 "En adressebok kan inneholde objekter uten epostadresse. Huk av for dette\n"
2394 "valget for å ignorere disse."
2395
2396 #: src/expldifdlg.c:714
2397 msgid "Export Address Book to LDIF File"
2398 msgstr "Eksportér adressebok til LDIF-fil..."
2399
2400 #: src/expldifdlg.c:781
2401 msgid "Distguished Name"
2402 msgstr "Distinguished Name"
2403
2404 #: src/export.c:140
2405 msgid "Export"
2406 msgstr "Eksportér"
2407
2408 #: src/export.c:159
2409 msgid "Specify target folder and mbox file."
2410 msgstr "Angi målkatalog og mboxfil."
2411
2412 #: src/export.c:169
2413 msgid "Source dir:"
2414 msgstr "Kildekatalog:"
2415
2416 #: src/export.c:174
2417 msgid "Exporting file:"
2418 msgstr "Eksporterer fil:"
2419
2420 #: src/export.c:232
2421 msgid "Select exporting file"
2422 msgstr "Velg eksportfil"
2423
2424 #: src/exporthtml.c:796
2425 msgid "Full Name"
2426 msgstr "Fullt navn"
2427
2428 #: src/exporthtml.c:800 src/importldif.c:1068
2429 msgid "Attributes"
2430 msgstr "Attributter"
2431
2432 #: src/exporthtml.c:1001
2433 msgid "Sylpheed Address Book"
2434 msgstr "Sylpheed Adressebok"
2435
2436 #: src/exporthtml.c:1115 src/exportldif.c:592
2437 msgid "Name already exists but is not a directory."
2438 msgstr "Navnet finnes allerede, men det er ikke en katalog."
2439
2440 #: src/exporthtml.c:1118 src/exportldif.c:595
2441 msgid "No permissions to create directory."
2442 msgstr "Har ikke tilgang til å opprette katalog."
2443
2444 #: src/exporthtml.c:1121 src/exportldif.c:598
2445 msgid "Name is too long."
2446 msgstr "Navnet er for langt."
2447
2448 #: src/exporthtml.c:1124 src/exportldif.c:601
2449 msgid "Not specified."
2450 msgstr "Ikke angitt."
2451
2452 #: src/folder.c:1193 src/foldersel.c:350
2453 msgid "Inbox"
2454 msgstr "Innboks"
2455
2456 #: src/folder.c:1197 src/foldersel.c:354
2457 msgid "Sent"
2458 msgstr "Send"
2459
2460 #: src/folder.c:1201 src/foldersel.c:358
2461 msgid "Queue"
2462 msgstr "Kø"
2463
2464 #: src/folder.c:1205 src/foldersel.c:362
2465 msgid "Trash"
2466 msgstr "Søppel"
2467
2468 #: src/folder.c:1209 src/foldersel.c:366
2469 msgid "Drafts"
2470 msgstr "Utkast"
2471
2472 #. Processing
2473 #: src/folder.c:1463
2474 #, c-format
2475 msgid "Processing (%s)...\n"
2476 msgstr "Prosesserer (%s)...\n"
2477
2478 #: src/folder.c:1789 src/inc.c:640
2479 msgid "Filtering messages...\n"
2480 msgstr "Filtrerer melding...\n"
2481
2482 #: src/folder.c:2252
2483 #, c-format
2484 msgid "Fetching all messages in %s ...\n"
2485 msgstr "Henter alle meldinger i %s...\n"
2486
2487 #. move messages
2488 #: src/folder.c:2538
2489 #, c-format
2490 msgid "Moving %s to %s...\n"
2491 msgstr "Flyttar %s til %s...\n"
2492
2493 #: src/folder.c:3419
2494 msgid "Processing messages..."
2495 msgstr "Prosesserer meldinger..."
2496
2497 #: src/foldersel.c:218
2498 msgid "Select folder"
2499 msgstr "Angi folder"
2500
2501 #: src/foldersel.c:533 src/imap_gtk.c:133 src/mh_gtk.c:120
2502 msgid "NewFolder"
2503 msgstr "NyFolder"
2504
2505 #: src/foldersel.c:541 src/imap_gtk.c:139 src/mh_gtk.c:126 src/mh_gtk.c:229
2506 #, c-format
2507 msgid "'%c' can't be included in folder name."
2508 msgstr "'%c' kan ikke inkluderes i et foldernavn."
2509
2510 #: src/foldersel.c:551 src/imap_gtk.c:149 src/imap_gtk.c:198 src/mh_gtk.c:136
2511 #: src/mh_gtk.c:236
2512 #, c-format
2513 msgid "The folder '%s' already exists."
2514 msgstr "Folderen '%s' finnes allerede."
2515
2516 #: src/foldersel.c:558 src/imap_gtk.c:155 src/mh_gtk.c:142
2517 #, c-format
2518 msgid "Can't create the folder '%s'."
2519 msgstr "Kan ikke opprette folderen '%s'."
2520
2521 #: src/folderview.c:288
2522 msgid "/Mark all re_ad"
2523 msgstr "/Marker alt som l_est"
2524
2525 #: src/folderview.c:289
2526 msgid "/_Search folder..."
2527 msgstr "/_Søk i folder..."
2528
2529 #: src/folderview.c:291
2530 msgid "/Process_ing..."
2531 msgstr "/Pr_osesserer..."
2532
2533 #: src/folderview.c:295
2534 msgid "/------"
2535 msgstr ""
2536
2537 #: src/folderview.c:296
2538 msgid "/Empty _trash..."
2539 msgstr "/Tøm S_øppel..."
2540
2541 #: src/folderview.c:376 src/prefs_actions.c:416
2542 #: src/prefs_filtering_action.c:552 src/prefs_matcher.c:698
2543 msgid "New"
2544 msgstr "Ny"
2545
2546 #: src/folderview.c:377
2547 msgid "Unread"
2548 msgstr "Ulest"
2549
2550 #: src/folderview.c:378
2551 msgid "#"
2552 msgstr "#"
2553
2554 #: src/folderview.c:617
2555 msgid "Setting folder info..."
2556 msgstr "Setter folderinformasjon..."
2557
2558 #: src/folderview.c:840 src/mainwindow.c:3120 src/setup.c:90
2559 #, c-format
2560 msgid "Scanning folder %s%c%s ..."
2561 msgstr "Ser igjennom folder %s%c%s ...\""
2562
2563 #: src/folderview.c:844 src/mainwindow.c:3125 src/setup.c:95
2564 #, c-format
2565 msgid "Scanning folder %s ..."
2566 msgstr "Ser igjennom folder %s ..."
2567
2568 #: src/folderview.c:885
2569 msgid "Rebuilding folder tree..."
2570 msgstr "Oppdaterer forldertre..."
2571
2572 #: src/folderview.c:971
2573 msgid "Checking for new messages in all folders..."
2574 msgstr "Ser etter nye meldinger i alle foldere..."
2575
2576 #. Open Folder
2577 #: src/folderview.c:1712
2578 #, c-format
2579 msgid "Opening Folder %s..."
2580 msgstr "Åpner folder %s..."
2581
2582 #: src/folderview.c:1724
2583 msgid "Folder could not be opened."
2584 msgstr "Folder kunne ikke åpnes."
2585
2586 #: src/folderview.c:1869 src/mainwindow.c:1640
2587 msgid "Empty trash"
2588 msgstr "Tøm Søppel"
2589
2590 #: src/folderview.c:1870 src/mainwindow.c:1641
2591 msgid "Empty all messages in trash?"
2592 msgstr "Tøm alle meldinger i Søppel?"
2593
2594 #: src/folderview.c:1952
2595 #, c-format
2596 msgid "Do you really want to make folder '%s' a sub-folder of '%s' ?"
2597 msgstr "Vil du virkelig flytte folder '%s' til en underfolder av '%s'?"
2598
2599 #: src/folderview.c:1955
2600 msgid "Move folder"
2601 msgstr "Flytt folder"
2602
2603 #: src/folderview.c:1967
2604 #, c-format
2605 msgid "Moving %s to %s..."
2606 msgstr "Flyttar %s til %s..."
2607
2608 #: src/folderview.c:1996
2609 msgid "Source and destination are the same."
2610 msgstr "Kilde og mål er identiske."
2611
2612 #: src/folderview.c:1999
2613 msgid "Can't move a folder to one of its children."
2614 msgstr "Kan ikke flytte en folder til en av sine egne underfolderene."
2615
2616 #: src/folderview.c:2002
2617 msgid "Folder moving cannot be done between different mailboxes."
2618 msgstr "Kan ikke flytte foldere mellom forskjellige postkasser."
2619
2620 #: src/folderview.c:2005
2621 msgid "Move failed!"
2622 msgstr "Flytting feilet!"
2623
2624 #: src/folderview.c:2040 src/summaryview.c:4030
2625 msgid "Processing configuration"
2626 msgstr "Konfigurer prosessering"
2627
2628 #: src/grouplistdialog.c:172
2629 msgid "Newsgroup subscription"
2630 msgstr "Abonnement på njusgrupper"
2631
2632 #: src/grouplistdialog.c:188
2633 msgid "Select newsgroups for subscription:"
2634 msgstr "Angi njusgrupper for abonnement:"
2635
2636 #: src/grouplistdialog.c:194
2637 msgid "Find groups:"
2638 msgstr "Finn njusgrupper:"
2639
2640 #: src/grouplistdialog.c:202
2641 msgid " Search "
2642 msgstr " Søk "
2643
2644 #: src/grouplistdialog.c:214
2645 msgid "Newsgroup name"
2646 msgstr "Navn på njusgruppe"
2647
2648 #: src/grouplistdialog.c:215
2649 msgid "Messages"
2650 msgstr "Meldinger"
2651
2652 #: src/grouplistdialog.c:216
2653 msgid "Type"
2654 msgstr "Type"
2655
2656 #: src/grouplistdialog.c:345
2657 msgid "moderated"
2658 msgstr "moderert"
2659
2660 #: src/grouplistdialog.c:347
2661 msgid "readonly"
2662 msgstr "kun lesbar"
2663
2664 #: src/grouplistdialog.c:349
2665 msgid "unknown"
2666 msgstr "ukjent"
2667
2668 #: src/grouplistdialog.c:411
2669 msgid "Can't retrieve newsgroup list."
2670 msgstr "Kan ikke hente gruppeoversikt."
2671
2672 #: src/grouplistdialog.c:446 src/summaryview.c:1039
2673 msgid "Done."
2674 msgstr "Ferdig."
2675
2676 #: src/grouplistdialog.c:476
2677 #, c-format
2678 msgid "%d newsgroups received (%s read)"
2679 msgstr "%d njusgrupper mottatt (%s leste)"
2680
2681 #: src/gtk/about.c:91
2682 msgid "About"
2683 msgstr "Om"
2684
2685 #: src/gtk/about.c:151
2686 #, c-format
2687 msgid ""
2688 "GTK+ version %d.%d.%d\n"
2689 "Operating System: %s %s (%s)"
2690 msgstr ""
2691 "GTK+ versjon %d.%d.%d\n"
2692 "Operativsystem: %s %s (%s)"
2693
2694 #: src/gtk/about.c:169
2695 #, c-format
2696 msgid "Compiled-in features:%s"
2697 msgstr "Egenskaper kompilert inn:%s"
2698
2699 #: src/gtk/about.c:226
2700 msgid ""
2701 "This program is free software; you can redistribute it and/or modify it "
2702 "under the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
2703 "Software Foundation; either version 2, or (at your option) any later "
2704 "version.\n"
2705 "\n"
2706 msgstr ""
2707 "Dette programmet er fri programvare; du kan redistribuere det og/eller endre "
2708 "det i henhold til vilkårene i GNU General Public License som publisert av "
2709 "the Free Software Foundation; Enten i henhold til versjon 2, eller (etter "
2710 "eget valg) en senere versjon.\n"
2711 "\n"
2712
2713 #: src/gtk/about.c:232
2714 msgid ""
2715 "This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
2716 "ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
2717 "FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for "
2718 "more details.\n"
2719 "\n"
2720 msgstr ""
2721 "Dette programmet distribueres med forhåpninger om at det vil være til nytte, "
2722 "men UTEN NOEN FORM FOR GARANTI: uten engang den impliserte garantien av "
2723 "SELGBARHET eller TIL ANVENDELSE FOR NOE SPESIELLT FORMÅL. Se GNU General "
2724 "Public License for flere detaljer.\n"
2725
2726 #: src/gtk/about.c:238
2727 msgid ""
2728 "You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
2729 "this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple "
2730 "Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA."
2731 msgstr ""
2732 "Du skal ha mottat en kopi av GNU General Public License sammen med dette "
2733 "programmet; om ikke, så skriv til the Free Software Foundation, Inc., 59 "
2734 "Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA."
2735
2736 #: src/gtk/about.c:244
2737 msgid ""
2738 "\n"
2739 "\n"
2740 "This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in "
2741 "the OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)"
2742 msgstr ""
2743 "\n"
2744 "\n"
2745 "Dette produketet inkluderer programvare utvilket av OpenSSL Prosjektet for bruk i\n"
2746 "OpenSSL Vertøykassa (http://www.openssl.org/)"
2747
2748 #: src/gtk/colorlabel.c:46
2749 msgid "Orange"
2750 msgstr "Oransje"
2751
2752 #: src/gtk/colorlabel.c:47
2753 msgid "Red"
2754 msgstr "Rød"
2755
2756 #: src/gtk/colorlabel.c:48
2757 msgid "Pink"
2758 msgstr "Rosa"
2759
2760 #: src/gtk/colorlabel.c:49
2761 msgid "Sky blue"
2762 msgstr "Himmelblå"
2763
2764 #: src/gtk/colorlabel.c:50
2765 msgid "Blue"
2766 msgstr "Blå"
2767
2768 #: src/gtk/colorlabel.c:51
2769 msgid "Green"
2770 msgstr "Grön"
2771
2772 #: src/gtk/colorlabel.c:52
2773 msgid "Brown"
2774 msgstr "Brun"
2775
2776 #: src/gtk/foldersort.c:141
2777 msgid "Set folder sortorder"
2778 msgstr "Angi sorteringsrrekkefølge for foldere"
2779
2780 #: src/gtk/foldersort.c:153
2781 msgid ""
2782 "Move folders up or down to change\n"
2783 "the sort order in the folderview"
2784 msgstr ""
2785 "Flytt foldere opp eller ned for å endre\n"
2786 "sorteringsrekkefølgen i foldervisningen"
2787
2788 #: src/gtk/foldersort.c:213
2789 msgid "Folders"
2790 msgstr "Foldere"
2791
2792 #: src/gtk/gtkaspell.c:605
2793 msgid "No dictionary selected."
2794 msgstr "Ingen ordliste angitt."
2795
2796 #: src/gtk/gtkaspell.c:827 src/gtk/gtkaspell.c:1776 src/gtk/gtkaspell.c:2101
2797 msgid "Normal Mode"
2798 msgstr "Normalt modus"
2799
2800 #: src/gtk/gtkaspell.c:829 src/gtk/gtkaspell.c:1782 src/gtk/gtkaspell.c:2112
2801 msgid "Bad Spellers Mode"
2802 msgstr "Modus for dårlige stavere"
2803
2804 #: src/gtk/gtkaspell.c:868
2805 msgid "Unknown suggestion mode."
2806 msgstr "Ukjent forslagmodus."
2807
2808 #: src/gtk/gtkaspell.c:1126
2809 msgid "No misspelled word found."
2810 msgstr "Fant ingen feilstavede ord."
2811
2812 #: src/gtk/gtkaspell.c:1464
2813 msgid "Replace unknown word"
2814 msgstr "Erstatt ukjent ord"
2815
2816 #: src/gtk/gtkaspell.c:1479
2817 #, c-format
2818 msgid "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Replace \"%s\" with: </span>"
2819 msgstr "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Erstatt \"%s\" med: </span>"
2820
2821 #: src/gtk/gtkaspell.c:1524
2822 msgid ""
2823 "Holding down Control key while pressing Enter\n"
2824 "will learn from mistake.\n"
2825 msgstr ""
2826 "Hold inne CTRL-tasten mens du trykker linjeskift\n"
2827 "for å lære fra en feil.\n"
2828
2829 #: src/gtk/gtkaspell.c:1770 src/gtk/gtkaspell.c:2090
2830 msgid "Fast Mode"
2831 msgstr "Hurtigmodus"
2832
2833 #: src/gtk/gtkaspell.c:1923
2834 #, c-format
2835 msgid "\"%s\" unknown in %s"
2836 msgstr "\"%s\" ukjent i %s"
2837
2838 #: src/gtk/gtkaspell.c:1936
2839 msgid "Accept in this session"
2840 msgstr "Godta i denne sessjonen"
2841
2842 #: src/gtk/gtkaspell.c:1946
2843 msgid "Add to personal dictionary"
2844 msgstr "Legg til i personlig ordliste"
2845
2846 #: src/gtk/gtkaspell.c:1956
2847 msgid "Replace with..."
2848 msgstr "Erstatt med..."
2849
2850 #: src/gtk/gtkaspell.c:1969
2851 #, c-format
2852 msgid "Check with %s"
2853 msgstr "Kontroller med %s"
2854
2855 #: src/gtk/gtkaspell.c:1991
2856 msgid "(no suggestions)"
2857 msgstr "(ingen forslag)"
2858
2859 #: src/gtk/gtkaspell.c:2002 src/gtk/gtkaspell.c:2164
2860 msgid "More..."
2861 msgstr "Mer..."
2862
2863 #: src/gtk/gtkaspell.c:2066
2864 #, c-format
2865 msgid "Dictionary: %s"
2866 msgstr "Ordliste: %s"
2867
2868 #: src/gtk/gtkaspell.c:2079
2869 #, c-format
2870 msgid "Use alternate (%s)"
2871 msgstr "Bruk alternativ (%s)"
2872
2873 #: src/gtk/gtkaspell.c:2127 src/prefs_spelling.c:172
2874 msgid "Check while typing"
2875 msgstr "Kontroller mens du skriver"
2876
2877 #: src/gtk/gtkaspell.c:2143
2878 msgid "Change dictionary"
2879 msgstr "Bytt ordliste"
2880
2881 #: src/gtk/gtkaspell.c:2305
2882 #, c-format
2883 msgid ""
2884 "The spell checker could not change dictionary.\n"
2885 "%s"
2886 msgstr ""
2887 "Stavekontrollen kunne ikke endre ordliste.\n"
2888 "%s"
2889
2890 #: src/gtk/inputdialog.c:155
2891 #, c-format
2892 msgid "Input password for %s on %s:"
2893 msgstr "Skriv in passord for %s på %s:"
2894
2895 #: src/gtk/inputdialog.c:157
2896 msgid "Input password"
2897 msgstr "Skriv in passord"
2898
2899 #: src/gtk/logwindow.c:63
2900 msgid "Protocol log"
2901 msgstr "Protokol logg"
2902
2903 #: src/gtk/pluginwindow.c:156
2904 msgid "Select Plugin to load"
2905 msgstr "Velg programtillegg som skal lastes"
2906
2907 #: src/gtk/pluginwindow.c:225 src/gtk/pluginwindow.c:359
2908 #: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:249
2909 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:74
2910 #: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:503
2911 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:463
2912 msgid "Plugins"
2913 msgstr "Programtillegg"
2914
2915 #: src/gtk/pluginwindow.c:256 src/prefs_summaries.c:210
2916 msgid "Description"
2917 msgstr "Beskrivning"
2918
2919 #: src/gtk/pluginwindow.c:280
2920 msgid "Load Plugin"
2921 msgstr "Last programtillegg"
2922
2923 #: src/gtk/pluginwindow.c:285
2924 msgid "Unload Plugin"
2925 msgstr "Last ut programtillegg"
2926
2927 #: src/gtk/prefswindow.c:469
2928 msgid "Page Index"
2929 msgstr "Sideindeks"
2930
2931 #: src/gtk/progressdialog.c:140 src/prefs_account.c:706
2932 #: src/prefs_filtering_action.c:359
2933 msgid "Account"
2934 msgstr "Konto"
2935
2936 #. S_COL_MARK
2937 #: src/gtk/progressdialog.c:148 src/gtk/sslcertwindow.c:120
2938 #: src/prefs_summary_column.c:80
2939 msgid "Status"
2940 msgstr "Status"
2941
2942 #: src/gtk/quicksearch.c:107
2943 msgid "Extended symbols"
2944 msgstr "Utvidede symboler"
2945
2946 #: src/gtk/quicksearch.c:208
2947 msgid "all messages"
2948 msgstr "alle meldinger"
2949
2950 #: src/gtk/quicksearch.c:209
2951 msgid "messages whose age is greater than #"
2952 msgstr "meldinger eldre enn #"
2953
2954 #: src/gtk/quicksearch.c:210
2955 msgid "messages whose age is less than #"
2956 msgstr "meldinger yngre enn #"
2957
2958 #: src/gtk/quicksearch.c:211
2959 msgid "messages which contain S in the message body"
2960 msgstr "meldinger som inneholder S i meldingskroppen"
2961
2962 #: src/gtk/quicksearch.c:212
2963 msgid "messages which contain S in the whole message"
2964 msgstr "meldinger som inneholder S i hele meldingen"
2965
2966 #: src/gtk/quicksearch.c:213
2967 msgid "messages carbon-copied to S"
2968 msgstr "meldinger som er cc: til S"
2969
2970 #: src/gtk/quicksearch.c:214
2971 msgid "message is either to: or cc: to S"
2972 msgstr "meldingen er enten to: eller cc: til S"
2973
2974 #: src/gtk/quicksearch.c:215
2975 msgid "deleted messages"
2976 msgstr "slettede meldinger"
2977
2978 #. * how I can filter deleted messages *
2979 #: src/gtk/quicksearch.c:216
2980 msgid "messages which contain S in the Sender field"
2981 msgstr "meldinger som inneholder S i Sender: feltet"
2982
2983 #: src/gtk/quicksearch.c:217
2984 msgid "true if execute \"S\" succeeds"
2985 msgstr "san om eksekvering \"S\" vellykket"
2986
2987 #: src/gtk/quicksearch.c:218
2988 msgid "messages originating from user S"
2989 msgstr "meldinger som originerer fra bruker S"
2990
2991 #: src/gtk/quicksearch.c:219
2992 msgid "forwarded messages"
2993 msgstr "videresendte meldinger"
2994
2995 #: src/gtk/quicksearch.c:220
2996 msgid "messages which contain header S"
2997 msgstr "meldinger som inneholder meldingshode S"
2998
2999 #: src/gtk/quicksearch.c:221
3000 msgid "messages which contain S in Message-ID header"
3001 msgstr "meldinger som inneholder S i Message-ID meldingshodet"
3002
3003 #: src/gtk/quicksearch.c:222
3004 msgid "messages which contain S in inreplyto header"
3005 msgstr "meldinger som inneholder S i in-reply-to meldingshodet"
3006
3007 #: src/gtk/quicksearch.c:223
3008 msgid "locked messages"
3009 msgstr "låste meldinger"
3010
3011 #: src/gtk/quicksearch.c:224
3012 msgid "messages which are in newsgroup S"
3013 msgstr "meldinger som er i njusgruppe S"
3014
3015 #: src/gtk/quicksearch.c:225
3016 msgid "new messages"
3017 msgstr "nye meldinger"
3018
3019 #: src/gtk/quicksearch.c:226
3020 msgid "old messages"
3021 msgstr "gamle meldinger"
3022
3023 #: src/gtk/quicksearch.c:227
3024 msgid "incomplete messages (not entirely downloaded)"
3025 msgstr "ukomplette meldinger (ikke fullstendig lastet ned)"
3026
3027 #: src/gtk/quicksearch.c:228
3028 msgid "messages which have been replied to"
3029 msgstr "meldinger det har blitt svart på"
3030
3031 #: src/gtk/quicksearch.c:229
3032 msgid "read messages"
3033 msgstr "leste meldinger"
3034
3035 #: src/gtk/quicksearch.c:230
3036 msgid "messages which contain S in subject"
3037 msgstr "meldinger som inneholder S i overskriften"
3038
3039 #: src/gtk/quicksearch.c:231
3040 msgid "messages whose score is equal to #"
3041 msgstr "meldinger hvis poen er lik #"
3042
3043 #: src/gtk/quicksearch.c:232
3044 msgid "messages whose score is greater than #"
3045 msgstr "meldinger hvis poeng er høyere enn #"
3046
3047 #: src/gtk/quicksearch.c:233
3048 msgid "messages whose score is lower than #"
3049 msgstr "meldinger hvis poeng er lavere enn #"
3050
3051 #: src/gtk/quicksearch.c:234
3052 msgid "messages whose size is equal to #"
3053 msgstr "meldinger hvis størrelse er lik #"
3054
3055 #: src/gtk/quicksearch.c:235
3056 msgid "messages whose size is greater than #"
3057 msgstr "meldinger hvis størrelse er større enn #"
3058
3059 #: src/gtk/quicksearch.c:236
3060 msgid "messages whose size is smaller than #"
3061 msgstr "meldinger hvis størrelse er mindre enn #"
3062
3063 #: src/gtk/quicksearch.c:237
3064 msgid "messages which have been sent to S"
3065 msgstr "meldinger som er sendt til S"
3066
3067 #: src/gtk/quicksearch.c:238
3068 msgid "marked messages"
3069 msgstr "merkede meldinger"
3070
3071 #: src/gtk/quicksearch.c:239
3072 msgid "unread messages"
3073 msgstr "uleste meldinger"
3074
3075 #: src/gtk/quicksearch.c:240
3076 msgid "messages which contain S in References header"
3077 msgstr "meldinger som inneholder S i Refererer meldingshodet"
3078
3079 #: src/gtk/quicksearch.c:241
3080 msgid "messages returning 0 when passed to command"
3081 msgstr "meldinger som returnerer 0 når sendt til kommando"
3082
3083 #: src/gtk/quicksearch.c:242
3084 msgid "messages which contain S in X-Label header"
3085 msgstr "meldinger som inneholder S i X-Label meldingshodet"
3086
3087 #: src/gtk/quicksearch.c:244
3088 msgid "logical AND operator"
3089 msgstr "logisk AND operator"
3090
3091 #: src/gtk/quicksearch.c:245
3092 msgid "logical OR operator"
3093 msgstr "logisk OR operator"
3094
3095 #: src/gtk/quicksearch.c:246
3096 msgid "logical NOT operator"
3097 msgstr "logist NOT operator"
3098
3099 #: src/gtk/quicksearch.c:247
3100 msgid "case sensitive search"
3101 msgstr "søk, og skill mellom store og små tegn"
3102
3103 #: src/gtk/quicksearch.c:249
3104 msgid "all filtering expressions are allowed"
3105 msgstr "alle filteruttrykk er tillatt"
3106
3107 #: src/gtk/quicksearch.c:256
3108 msgid "Extended Search symbols"
3109 msgstr "Utvidede søkesymboler"
3110
3111 #. S_COL_MIME
3112 #. initial of sender
3113 #. S_COL_STATUS
3114 #. S_COL_MIME
3115 #: src/gtk/quicksearch.c:297 src/prefs_filtering_action.c:1042
3116 #: src/prefs_matcher.c:150 src/prefs_matcher.c:1651
3117 #: src/prefs_summary_column.c:82 src/quote_fmt.c:47 src/summaryview.c:460
3118 msgid "Subject"
3119 msgstr "Overskrift"
3120
3121 #. S_COL_SUBJECT
3122 #. date
3123 #. S_COL_SUBJECT
3124 #: src/gtk/quicksearch.c:301 src/prefs_filtering_action.c:1043
3125 #: src/prefs_matcher.c:151 src/prefs_matcher.c:1652
3126 #: src/prefs_summary_column.c:83 src/quote_fmt.c:42 src/summaryview.c:461
3127 msgid "From"
3128 msgstr "Fra"
3129
3130 #. subject
3131 #: src/gtk/quicksearch.c:305 src/prefs_filtering_action.c:1044
3132 #: src/prefs_matcher.c:151 src/prefs_matcher.c:1653 src/quote_fmt.c:48
3133 msgid "To"
3134 msgstr "Til:"
3135
3136 #: src/gtk/quicksearch.c:316
3137 msgid "Recursive"
3138 msgstr "Rekursivt"
3139
3140 #: src/gtk/quicksearch.c:358
3141 msgid "Extended Symbols"
3142 msgstr "Utvidede symboler"
3143
3144 #: src/gtk/sslcertwindow.c:113 src/gtk/sslcertwindow.c:253
3145 #: src/gtk/sslcertwindow.c:307
3146 msgid "correct"
3147 msgstr "korrekt"
3148
3149 #: src/gtk/sslcertwindow.c:118
3150 msgid "Owner"
3151 msgstr "Eier"
3152
3153 #: src/gtk/sslcertwindow.c:119
3154 msgid "Signer"
3155 msgstr "Signer"
3156
3157 #: src/gtk/sslcertwindow.c:126 src/gtk/sslcertwindow.c:147
3158 #: src/prefs_themes.c:886
3159 msgid "Name: "
3160 msgstr "Navn:"
3161
3162 #: src/gtk/sslcertwindow.c:133 src/gtk/sslcertwindow.c:154
3163 msgid "Organization: "
3164 msgstr "Organisasjon: "
3165
3166 #: src/gtk/sslcertwindow.c:140 src/gtk/sslcertwindow.c:161
3167 msgid "Location: "
3168 msgstr "Lokasjon: "
3169
3170 #: src/gtk/sslcertwindow.c:168
3171 msgid "Fingerprint: "
3172 msgstr "Fingeravtrykk: "
3173
3174 #: src/gtk/sslcertwindow.c:174
3175 msgid "Signature status: "
3176 msgstr "Signaturseparator"
3177
3178 #: src/gtk/sslcertwindow.c:228
3179 #, c-format
3180 msgid "SSL certificate for %s"
3181 msgstr "SSL sertifikat for %s"
3182
3183 #: src/gtk/sslcertwindow.c:244
3184 #, c-format
3185 msgid ""
3186 "Certificate for %s is unknown.\n"
3187 "Do you want to accept it?"
3188 msgstr ""
3189 "Sertifikatet for %s er ukjent.\n"
3190 "Aksepter det likevel?"
3191
3192 #: src/gtk/sslcertwindow.c:255 src/gtk/sslcertwindow.c:309
3193 #, c-format
3194 msgid "Signature status: %s"
3195 msgstr "Signatur status: %s"
3196
3197 #: src/gtk/sslcertwindow.c:262
3198 msgid "_View certificate"
3199 msgstr "_Vis sertifikat"
3200
3201 #: src/gtk/sslcertwindow.c:267
3202 msgid "Unknown SSL Certificate"
3203 msgstr "Ukjent SSL sertifikat"
3204
3205 #: src/gtk/sslcertwindow.c:268 src/gtk/sslcertwindow.c:321
3206 msgid "Accept and save"
3207 msgstr "Godta og lagre"
3208
3209 #: src/gtk/sslcertwindow.c:268 src/gtk/sslcertwindow.c:321
3210 msgid "Cancel connection"
3211 msgstr "Avbryt oppkobling"
3212
3213 #: src/gtk/sslcertwindow.c:286
3214 msgid "New certificate:"
3215 msgstr "Nytt sertifikat:"
3216
3217 #: src/gtk/sslcertwindow.c:291
3218 msgid "Known certificate:"
3219 msgstr "Kjent sertifikat:"
3220
3221 #: src/gtk/sslcertwindow.c:298
3222 #, c-format
3223 msgid "Certificate for %s has changed. Do you want to accept it?"
3224 msgstr "Sertifikat for %s er endret. Aksepter det likevel?"
3225
3226 #: src/gtk/sslcertwindow.c:316
3227 msgid "_View certificates"
3228 msgstr "_Vis sertifikater"
3229
3230 #: src/gtk/sslcertwindow.c:320
3231 msgid "Changed SSL Certificate"
3232 msgstr "Endret SSL sertifikat"
3233
3234 #: src/headerview.c:176 src/summaryview.c:2310
3235 msgid "(No From)"
3236 msgstr "(Inget Fra)"
3237
3238 #: src/headerview.c:191 src/summaryview.c:2355 src/summaryview.c:2358
3239 msgid "(No Subject)"
3240 msgstr "(Inget Overskrift)"
3241
3242 #: src/image_viewer.c:288
3243 msgid "Filename:"
3244 msgstr "Filnavn:"
3245
3246 #: src/image_viewer.c:295
3247 msgid "Filesize:"
3248 msgstr "Filstørrelse:"
3249
3250 #: src/image_viewer.c:316
3251 msgid "Load Image"
3252 msgstr "Last bilde"
3253
3254 #: src/image_viewer.c:322
3255 msgid "Content-Type:"
3256 msgstr "Content-Type:"
3257
3258 #: src/imap.c:595
3259 #, c-format
3260 msgid "Connecting to %s failed"
3261 msgstr "Oppkobling til %s feilet"
3262
3263 #: src/imap.c:600 src/imap.c:603
3264 #, c-format
3265 msgid "IMAP4 connection to %s has been disconnected. Reconnecting...\n"
3266 msgstr "IMAP4-tilkobling til %s har avbrutt. Kobler til på nytt...\n"
3267
3268 #: src/imap.c:644
3269 #, c-format
3270 msgid "Connecting to IMAP4 server: %s..."
3271 msgstr "Kobler til mot IMAP4 tjener: %s..."
3272
3273 #: src/imap.c:676
3274 #, c-format
3275 msgid "Can't connect to IMAP4 server: %s:%d"
3276 msgstr "Kan ikke koble opp mot IMAP4 tjener: %s:%d"
3277
3278 #: src/imap.c:705
3279 msgid "Can't start TLS session.\n"
3280 msgstr "Kan ikke starte TLS sessjon.\n"
3281
3282 #: src/imap.c:738
3283 #, c-format
3284 msgid "Connecting to IMAP4 server %s...\n"
3285 msgstr "Kobler til mot IMAP4 tjener: %s...\n"
3286
3287 #: src/imap.c:1111
3288 msgid "can't set deleted flags\n"
3289 msgstr "kan ikke sette sletteflagg: %d\n"
3290
3291 #: src/imap.c:1116 src/imap.c:3180
3292 msgid "can't expunge\n"
3293 msgstr "kan ikke rense opp\n"
3294
3295 #: src/imap.c:1541
3296 msgid "can't create mailbox: LIST failed\n"
3297 msgstr "kan ikke opprette postboks: LIST feilet\n"
3298
3299 #: src/imap.c:1555
3300 msgid "can't create mailbox\n"
3301 msgstr "kan ikke opprette postboks\n"
3302
3303 #: src/imap.c:1598
3304 msgid "New folder name must not contain the namespace path separator"
3305 msgstr "Nytt foldernavn kan ikke inneholder sti-separator for navnerommet"
3306
3307 #: src/imap.c:1631
3308 #, c-format
3309 msgid "can't rename mailbox: %s to %s\n"
3310 msgstr "kan ikke endre navn på postboks: %s til %s\n"
3311
3312 #: src/imap.c:1694
3313 msgid "can't delete mailbox\n"
3314 msgstr "kan ikke slette postboks\n"
3315
3316 #: src/imap.c:1940
3317 msgid "LIST failed\n"
3318 msgstr "LIST feilet\n"
3319
3320 #: src/imap.c:2044
3321 #, c-format
3322 msgid "can't select folder: %s\n"
3323 msgstr "kan ikke velge folder: %s\n"
3324
3325 #: src/imap.c:2170
3326 msgid "IMAP4 authentication failed.\n"
3327 msgstr "IMAP4 autentisering feilet.\n"
3328
3329 #: src/imap.c:2187
3330 #, c-format
3331 msgid "Connection to %s failed: login refused."
3332 msgstr "Oppkobling mot %s feilet: innlogging avvist."
3333
3334 #: src/imap.c:2522
3335 #, c-format
3336 msgid "iconv cannot convert UTF-7 to %s\n"
3337 msgstr "iconv kan ikke konvertere UTF-7 til %s\n"
3338
3339 #: src/imap.c:2552
3340 #, c-format
3341 msgid "iconv cannot convert %s to UTF-7\n"
3342 msgstr "iconv kan ikke konvertere %s til UTF-7\n"
3343
3344 #: src/imap.c:2596
3345 msgid "iconv cannot convert UTF-8 to UTF-7\n"
3346 msgstr "iconv kan ikke konvertere UTF-8 til UTF-7\n"
3347
3348 #: src/imap.c:3166
3349 #, c-format
3350 msgid "can't set deleted flags: %d\n"
3351 msgstr "kan ikke sette slettet flagg: %d\n"
3352
3353 #: src/imap_gtk.c:56 src/mh_gtk.c:50
3354 msgid "/Create _new folder..."
3355 msgstr "/Opprett _ny folder..."
3356
3357 #: src/imap_gtk.c:57 src/mh_gtk.c:51
3358 msgid "/_Rename folder..."
3359 msgstr "/Bytt n_amn på folder..."
3360
3361 #: src/imap_gtk.c:58 src/mh_gtk.c:52
3362 msgid "/M_ove folder..."
3363 msgstr "/_Flytt folder..."
3364
3365 #: src/imap_gtk.c:59 src/mh_gtk.c:53
3366 msgid "/_Delete folder"
3367 msgstr "/_Slett folder"
3368
3369 #: src/imap_gtk.c:61
3370 msgid "/Down_load messages"
3371 msgstr "/Last ned meldinger"
3372
3373 #: src/imap_gtk.c:63 src/mh_gtk.c:55 src/news_gtk.c:55
3374 msgid "/_Check for new messages"
3375 msgstr "/Se etter nye meldinger"
3376
3377 #: src/imap_gtk.c:64 src/mh_gtk.c:56
3378 msgid "/R_ebuild folder tree"
3379 msgstr "/_Oppdater foldertre"
3380
3381 #: src/imap_gtk.c:66
3382 msgid "/IMAP4 _account settings"
3383 msgstr "/IMAP4 _kontoinnstillinger"
3384
3385 #: src/imap_gtk.c:67
3386 msgid "/Remove _IMAP4 account"
3387 msgstr "/Slett IMAP4-konto"
3388
3389 #: src/imap_gtk.c:130
3390 msgid ""
3391 "Input the name of new folder:\n"
3392 "(if you want to create a folder to store subfolders,\n"
3393 " append '/' at the end of the name)"
3394 msgstr ""
3395 "Skriv inn navnet på den nye folderen:\n"
3396 "(om du vil skape en folder som skal inneholde undermappar,\n"
3397 " legg til '/' på slutten av navnet)"
3398
3399 #: src/imap_gtk.c:179 src/mh_gtk.c:219
3400 #, c-format
3401 msgid "Input new name for '%s':"
3402 msgstr "Skriv inn nytt navn for '%s':"
3403
3404 #: src/imap_gtk.c:181 src/mh_gtk.c:221
3405 msgid "Rename folder"
3406 msgstr "Bytt navn på folder"
3407
3408 #: src/imap_gtk.c:208 src/mh_gtk.c:246
3409 msgid ""
3410 "The folder could not be renamed.\n"
3411 "The new folder name is not allowed."
3412 msgstr ""
3413 "Folderen kunne ikke gis nytt navn.\n"
3414 "Det nye foldernavnet er ikke tillatt."
3415
3416 #: src/imap_gtk.c:269
3417 #, c-format
3418 msgid "Really delete IMAP4 account '%s'?"
3419 msgstr "Vil du virkelig slette IMAP4-kontoen '%s'?"
3420
3421 #: src/imap_gtk.c:270
3422 msgid "Delete IMAP4 account"
3423 msgstr "Slett IMAP4-konto"
3424
3425 #: src/imap_gtk.c:316 src/mh_gtk.c:167
3426 #, c-format
3427 msgid ""
3428 "All folders and messages under '%s' will be permanently deleted. Recovery "
3429 "will not be possible.\n"
3430 "\n"
3431 "Do you really want to delete?"
3432 msgstr ""
3433 "Alle foldere og meldinger under '%s' vil slettes permanent.\n"
3434 "Gjenoppretting vil ikke være mulig.\n"
3435 "\n"
3436 "Ønsker du virkelig å slette?"
3437
3438 #: src/imap_gtk.c:338 src/mh_gtk.c:189
3439 #, c-format
3440 msgid "Can't remove the folder '%s'."
3441 msgstr "Kan ikke slette folder `%s'."
3442
3443 #: src/imap_gtk.c:391 src/news_gtk.c:328
3444 #, c-format
3445 msgid "Error occurred while downloading messages in '%s'."
3446 msgstr "En feil oppsto ved nedlasting av meldinger i '%s'."
3447
3448 #: src/imap_gtk.c:415
3449 msgid "You're working offline. Override during 10 minutes?"
3450 msgstr "Arbeider i av-nett modus. Overstyr i løpet av 10 minutter?"
3451
3452 #: src/import.c:142
3453 msgid "Import"
3454 msgstr "Importér"
3455
3456 #: src/import.c:161
3457 msgid "Specify target mbox file and destination folder."
3458 msgstr "Angi mål-mboxfil och destinationskatalog"
3459
3460 #: src/import.c:171
3461 msgid "Importing file:"
3462 msgstr "Importérer fil:"
3463
3464 #: src/import.c:176
3465 msgid "Destination dir:"
3466 msgstr "Destinationskatalog:"
3467
3468 #: src/import.c:236
3469 msgid "Select importing file"
3470 msgstr "Velg importfil"
3471
3472 #: src/importldif.c:189
3473 msgid "Please specify address book name and file to import."
3474 msgstr "Angi adressebokens navn og filen som skal importeres."
3475
3476 #: src/importldif.c:192
3477 msgid "Select and rename LDIF field names to import."
3478 msgstr "Velg or gi nytt navn til LDIF felter som skal importeres."
3479
3480 #: src/importldif.c:195
3481 msgid "File imported."
3482 msgstr "Fil importert."
3483
3484 #: src/importldif.c:450 src/importmutt.c:124 src/importpine.c:124
3485 msgid "Please select a file."
3486 msgstr "Velg fil."
3487
3488 #: src/importldif.c:456 src/importmutt.c:129 src/importpine.c:129
3489 msgid "Address book name must be supplied."
3490 msgstr "Angi navn på adresseboken."
3491
3492 #: src/importldif.c:471
3493 msgid "Error reading LDIF fields."
3494 msgstr "Feil ved lesing av LDIF-felter."
3495
3496 #: src/importldif.c:494
3497 msgid "LDIF file imported successfully."
3498 msgstr "Gammal LDIF-fil importert."
3499
3500 #: src/importldif.c:606
3501 msgid "Select LDIF File"
3502 msgstr "Velg LDIF-fil"
3503
3504 #: src/importldif.c:703
3505 msgid ""
3506 "Specify the name for the address book that will be created from the LDIF "
3507 "file data."
3508 msgstr "Angi navn på adresseboken som opprettes fra LDIF-filens data."
3509
3510 #: src/importldif.c:709
3511 msgid "File Name"
3512 msgstr "Filnavn"
3513
3514 #: src/importldif.c:720
3515 msgid "The full file specification of the LDIF file to import."
3516 msgstr "Full filspesifikasjon for LDIF-filen som skal importeres."
3517
3518 #: src/importldif.c:729
3519 msgid "Select the LDIF file to import."
3520 msgstr "Velg LDIF-fil som skal importeres."
3521
3522 #: src/importldif.c:766
3523 msgid "R"
3524 msgstr "R"
3525
3526 #. S_COL_MARK
3527 #: src/importldif.c:767 src/summaryview.c:458
3528 msgid "S"
3529 msgstr "S"
3530
3531 #: src/importldif.c:768
3532 msgid "LDIF Field Name"
3533 msgstr "LDIF feltnavn"
3534
3535 #: src/importldif.c:769
3536 msgid "Attribute Name"
3537 msgstr "Attributtnavn"
3538
3539 #: src/importldif.c:824
3540 msgid "LDIF Field"
3541 msgstr "LDIF felt"
3542
3543 #: src/importldif.c:836
3544 msgid "Attribute"
3545 msgstr "Attributt"
3546
3547 #: src/importldif.c:847
3548 msgid "The LDIF field can be renamed to the User Attribute name."
3549 msgstr "LDIF-feltet kan gis nytt navn etter User Attribute name."
3550
3551 #: src/importldif.c:852
3552 msgid "???"
3553 msgstr "???"
3554
3555 #: src/importldif.c:870
3556 msgid ""
3557 "Choose the LDIF field that will be renamed or selected for import in the "
3558 "list above. Reserved fields (marked with a tick in the \"R\" column), are "
3559 "automatically imported and cannot be renamed. A single click in the Select "
3560 "(\"S\") column will select the field for import with a tick. A single click "
3561 "anywhere in the row will select that field for rename in the input area "
3562 "below the list. A double click anywhere in the row will also select the "
3563 "field for import."
3564 msgstr ""
3565 "Velg LDIF-feltet som skal gis nytt navn eller utvelges for import i\n"
3566 "listen over. Reserverte felter (markert med en liten hake i \"R\" kolonnen\n"
3567 "blir automatisk impotert og kan ikke gis nytt navn. Et enkelt klikk i\n"
3568 "Velg (\"S\") kolonnen vil markere feltet for import med en liten hake. Et\n"
3569 "enkelt klikk hvor som helst i rekken vil velge det feltet for navneendring\n"
3570 "i inndata området under listen. Et dobbeltklikk hvor som helts i rekken \n"
3571 "vil også velge feltet for import."
3572
3573 #: src/importldif.c:882
3574 msgid "Select for Import"
3575 msgstr "Velg for import"
3576
3577 #: src/importldif.c:888
3578 msgid "Select the LDIF field for import into the address book."
3579 msgstr "Velg LDIF-felter som skal importeres til adresseboken."
3580
3581 #: src/importldif.c:891
3582 msgid " Modify "
3583 msgstr " Endre "
3584
3585 #: src/importldif.c:897
3586 msgid "This button will update the list above with the data supplied."
3587 msgstr "Denne knappen vil oppdatere listen over med angitte data."
3588
3589 #: src/importldif.c:970
3590 msgid "Records Imported :"
3591 msgstr "Importerte tupletter:"
3592
3593 #: src/importldif.c:1001
3594 msgid "Import LDIF file into Address Book"
3595 msgstr "Importer LDIF-fil til adressebok"
3596
3597 #. Button panel
3598 #: src/importldif.c:1034
3599 msgid "Prev"
3600 msgstr "Forrige"
3601
3602 #: src/importldif.c:1035 src/toolbar.c:389 src/toolbar.c:481
3603 msgid "Next"
3604 msgstr "Neste"
3605
3606 #: src/importmutt.c:143
3607 msgid "Error importing MUTT file."
3608 msgstr "Feil ved import fra MUTT-fil."
3609
3610 #: src/importmutt.c:171 src/importmutt.c:330 src/importpine.c:171
3611 #: src/importpine.c:331
3612 msgid "Please select a file to import."
3613 msgstr "Velg fil som skal importeres."
3614
3615 #: src/importmutt.c:185
3616 msgid "Select MUTT File"
3617 msgstr "Velg MUTT-fil"
3618
3619 #: src/importmutt.c:242
3620 msgid "Import MUTT file into Address Book"
3621 msgstr "Importer MUTT-fil til adressebok"
3622
3623 #: src/importpine.c:143
3624 msgid "Error importing Pine file."
3625 msgstr "Feil ved import av Pine-fil"
3626
3627 #: src/importpine.c:185
3628 msgid "Select Pine File"
3629 msgstr "Velg Pine-fil"
3630
3631 #: src/importpine.c:242
3632 msgid "Import Pine file into Address Book"
3633 msgstr "Importer Pine-fil til adressebok"
3634
3635 #: src/inc.c:379
3636 msgid "Retrieving new messages"
3637 msgstr "Henter nye meldinger"
3638
3639 #: src/inc.c:426
3640 msgid "Standby"
3641 msgstr "Vent"
3642
3643 #: src/inc.c:556 src/inc.c:606
3644 msgid "Cancelled"
3645 msgstr "Avbrutt"
3646
3647 #: src/inc.c:567
3648 msgid "Retrieving"
3649 msgstr "Henter"
3650
3651 #: src/inc.c:576
3652 #, c-format
3653 msgid "Done (%d message (%s) received)"
3654 msgid_plural "Done (%d messages (%s) received)"
3655 msgstr[0] "Ferdig (%d melding (%s) mottatt)"
3656 msgstr[1] "Ferdig (%d meldinger (%s) mottatt)"
3657
3658 #: src/inc.c:582
3659 msgid "Done (no new messages)"
3660 msgstr "Ferdig (ingen nye meldinger)"
3661
3662 #: src/inc.c:587
3663 msgid "Connection failed"
3664 msgstr "Tilkobling feilet"
3665
3666 #: src/inc.c:590
3667 msgid "Auth failed"
3668 msgstr "Aut. feilet"
3669
3670 #. S_COL_SCORE
3671 #: src/inc.c:593 src/prefs_summary_column.c:88
3672 msgid "Locked"
3673 msgstr "Låst"
3674
3675 #: src/inc.c:603 src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:245
3676 msgid "Timeout"
3677 msgstr "Tidsavbrudd"
3678
3679 #: src/inc.c:701
3680 #, c-format
3681 msgid "Finished (%d new message)"
3682 msgid_plural "Finished (%d new messages)"
3683 msgstr[0] "Ferdig (%d ny melding)"
3684 msgstr[1] "Ferdig (%d nye meldinger)"
3685
3686 #: src/inc.c:705
3687 msgid "Finished (no new messages)"
3688 msgstr "Ferdig (ingen nye meldinger)"
3689
3690 #: src/inc.c:714
3691 msgid "Some errors occurred while getting mail."
3692 msgstr "Noen feil oppsto ved henting av post."
3693
3694 #: src/inc.c:755
3695 #, c-format
3696 msgid "%s: Retrieving new messages"
3697 msgstr "%s: Henter nye meldinger"
3698
3699 #: src/inc.c:774
3700 #, c-format
3701 msgid "Connecting to POP3 server: %s..."
3702 msgstr "Kobler til mot POP3-tjener: %s ..."
3703
3704 #: src/inc.c:784
3705 #, c-format
3706 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d\n"
3707 msgstr "Kan ikke koble til POP3-tjener: %s:%d\n"
3708
3709 #: src/inc.c:791
3710 #, c-format
3711 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d"
3712 msgstr "Kan ikke koble til POP3-tjener: %s:%d"
3713
3714 #: src/inc.c:872 src/send_message.c:408
3715 msgid "Authenticating..."
3716 msgstr "Autentisering..."
3717
3718 #: src/inc.c:873
3719 #, c-format
3720 msgid "Retrieving messages from %s (%s) ..."
3721 msgstr "Henter meldinger fra %s (%s)..."
3722
3723 #: src/inc.c:879
3724 msgid "Getting the number of new messages (STAT)..."
3725 msgstr "Finner antall nye meldinger (STAT)..."
3726
3727 #: src/inc.c:883
3728 msgid "Getting the number of new messages (LAST)..."
3729 msgstr "Finner antall nye meldinger (LAST)..."
3730
3731 #: src/inc.c:887
3732 msgid "Getting the number of new messages (UIDL)..."
3733 msgstr "Finner antall nye meldinger (UIDL)..."
3734
3735 #: src/inc.c:891
3736 msgid "Getting the size of messages (LIST)..."
3737 msgstr "Finner meldingenes størrelser (LIST)..."
3738
3739 #: src/inc.c:901
3740 #, c-format
3741 msgid "Deleting message %d"
3742 msgstr "Sletter melding %d"
3743
3744 #: src/inc.c:908 src/send_message.c:426
3745 msgid "Quitting"
3746 msgstr "Avsluttar"
3747
3748 #: src/inc.c:933
3749 #, c-format
3750 msgid "Retrieving message (%d / %d) (%s / %s)"
3751 msgstr "Henter melding (%d / %d) (%s / %s)"
3752
3753 #: src/inc.c:952
3754 #, c-format
3755 msgid "Retrieving (%d message (%s) received)"
3756 msgid_plural "Retrieving (%d messages (%s) received)"
3757 msgstr[0] "Laster ned (%d meldinger (%s) mottatt"
3758 msgstr[1] "Laster ned (%d meldinger (%s) mottatt)"
3759
3760 #: src/inc.c:1108
3761 msgid "Connection failed."
3762 msgstr "Oppkobling feilet."
3763
3764 #: src/inc.c:1111
3765 #, c-format
3766 msgid "Connection to %s:%d failed."
3767 msgstr "Oppkobling mot %s:%d feilet."
3768
3769 #: src/inc.c:1116
3770 msgid "Error occurred while processing mail."
3771 msgstr "Feil oppsto ved behandling av epost."
3772
3773 #: src/inc.c:1121
3774 #, c-format
3775 msgid ""
3776 "Error occurred while processing mail:\n"
3777 "%s"
3778 msgstr ""
3779 "Feil oppsto ved behandling av epost:\n"
3780 "%s"
3781
3782 #: src/inc.c:1127
3783 msgid "No disk space left."
3784 msgstr "Platelagret er fullt."
3785
3786 #: src/inc.c:1132
3787 msgid "Can't write file."
3788 msgstr "Kan ikke skrive til fil."
3789
3790 #: src/inc.c:1137
3791 msgid "Socket error."
3792 msgstr "Socket feil."
3793
3794 #: src/inc.c:1140
3795 #, c-format
3796 msgid "Socket error on connection to %s:%d."
3797 msgstr "Socket feil ved oppkobling til %s:%d."
3798
3799 #. consider EOF right after QUIT successful
3800 #: src/inc.c:1145 src/send_message.c:339 src/send_message.c:551
3801 msgid "Connection closed by the remote host."
3802 msgstr "Tilkoblingen lukket av nettverksvert."
3803
3804 #: src/inc.c:1148
3805 #, c-format
3806 msgid "Connection to %s:%d closed by the remote host."
3807 msgstr "Tilkobling mot %s:%d lukket av nettverksverten."
3808
3809 #: src/inc.c:1153
3810 msgid "Mailbox is locked."
3811 msgstr "Postboksen er låst."
3812
3813 #: src/inc.c:1157
3814 #, c-format
3815 msgid ""
3816 "Mailbox is locked:\n"
3817 "%s"
3818 msgstr ""
3819 "Postboksen er låst:\n"
3820 "%s"
3821
3822 #: src/inc.c:1163 src/send_message.c:536
3823 msgid "Authentication failed."
3824 msgstr "Autentisering feilet."
3825
3826 #: src/inc.c:1168 src/send_message.c:539
3827 #, c-format
3828 msgid ""
3829 "Authentication failed:\n"
3830 "%s"
3831 msgstr ""
3832 "Autentisering feilet:\n"
3833 "%s"
3834
3835 #: src/inc.c:1173 src/send_message.c:555
3836 msgid "Session timed out."
3837 msgstr "Sesjonen fikk tidsavbrudd."
3838
3839 #: src/inc.c:1176
3840 #, c-format
3841 msgid "Connection to %s:%d timed out."
3842 msgstr "Oppkobling mot %s:%d fikk tidsavbrudd."
3843
3844 #: src/inc.c:1211
3845 msgid "Incorporation cancelled\n"
3846 msgstr "Henting kansellert\n"
3847
3848 #: src/ldif.c:838
3849 msgid "Nick Name"
3850 msgstr "Kallenavn"
3851
3852 #: src/main.c:169
3853 #, c-format
3854 msgid ""
3855 "File '%s' already exists.\n"
3856 "Can't create folder."
3857 msgstr ""
3858 "Filen '%s' finnes allerede.\n"
3859 "Kan ikke opprette folder."
3860
3861 #: src/main.c:285
3862 msgid "g_thread is not supported by glib.\n"
3863 msgstr "g_thread støttes ikke av glib.\n"
3864
3865 #: src/main.c:629
3866 #, c-format
3867 msgid "Usage: %s [OPTION]...\n"
3868 msgstr "Bruk: %s [VAL]...\n"
3869
3870 #: src/main.c:631
3871 msgid "  --compose [address]    open composition window"
3872 msgstr "  --compose [adresse]       åpne redigeringsvinduet"
3873
3874 #: src/main.c:632
3875 msgid ""
3876 "  --attach file1 [file2]...\n"
3877 "                         open composition window with specified files\n"
3878 "                         attached"
3879 msgstr ""
3880 "  --attach fil1 [fil2]...\n"
3881 "                åpne komposisjonsvindu med spesifiserte filer vedlagt"
3882
3883 #: src/main.c:635
3884 msgid "  --receive              receive new messages"
3885 msgstr "  --receive              ta imot nye meldinger"
3886
3887 #: src/main.c:636
3888 msgid "  --receive-all          receive new messages of all accounts"
3889 msgstr "  --receive-all          ta imot nye meldinger fra alle konti"
3890
3891 #: src/main.c:637
3892 msgid "  --send                 send all queued messages"
3893 msgstr "  --send                        send alle meldinger i køen"
3894
3895 #: src/main.c:638
3896 msgid "  --status [folder]...   show the total number of messages"
3897 msgstr "  --status [folder]...          vis totalt antall meldinger"
3898
3899 #: src/main.c:639
3900 msgid ""
3901 "  --status-full [folder]...\n"
3902 "                         show the status of each folder"
3903 msgstr ""
3904 "  --status-full [folder]...\n"
3905 "                        vis status for hver folder"
3906
3907 #: src/main.c:641
3908 msgid "  --online               switch to online mode"
3909 msgstr "  --online                      bytt til online modus"
3910
3911 #: src/main.c:642
3912 msgid "  --offline              switch to offline mode"
3913 msgstr "  --offline             gå til av nett modus"
3914
3915 #: src/main.c:643
3916 msgid "  --debug                debug mode"
3917 msgstr "  --debug                feilrettingsmodus"
3918
3919 #: src/main.c:644
3920 msgid "  --help                 display this help and exit"
3921 msgstr "  --help                 vis denne hjelpeteksten og avslutt"
3922
3923 #: src/main.c:645
3924 msgid "  --version              output version information and exit"
3925 msgstr "  --version\t\t skriv ut versionsinformasjon og avslutt"
3926
3927 #: src/main.c:646
3928 msgid "  --config-dir           output configuration directory"
3929 msgstr "  --config-dir           vis konfigurasjonskatalog som brukes"
3930
3931 #: src/main.c:684 src/summaryview.c:5212
3932 #, c-format
3933 msgid "Processing (%s)..."
3934 msgstr "Prosesserer (%s)..."
3935
3936 #: src/main.c:687
3937 msgid "top level folder"
3938 msgstr "toppnivå folder"
3939
3940 #: src/main.c:745
3941 msgid "Really quit?"
3942 msgstr "Virkelig avslutte?"
3943
3944 #: src/main.c:746
3945 msgid "Composing message exists."
3946 msgstr "Melding er under komposisjon."
3947
3948 #: src/main.c:747
3949 msgid "Draft them"
3950 msgstr "Lag utkast"
3951
3952 #: src/main.c:747
3953 msgid "Discard them"
3954 msgstr "Kassér"
3955
3956 #: src/main.c:747
3957 msgid "Don't quit"
3958 msgstr "Ikke avslutt"
3959
3960 #: src/main.c:761
3961 msgid "Queued messages"
3962 msgstr "Melding i kø"
3963
3964 #: src/main.c:762
3965 msgid "Some unsent messages are queued. Exit now?"
3966 msgstr "Noen usente meldinger ligger fremdeles i køen. Avlutte No?"
3967
3968 #: src/main.c:1008 src/toolbar.c:1947
3969 msgid "Some errors occurred while sending queued messages."
3970 msgstr "Noen feil oppsto mens meldinger i køen ble sendt"
3971
3972 #: src/mainwindow.c:446
3973 msgid "/_File/_Add mailbox"
3974 msgstr "/_Fil/_Ny postboks"
3975
3976 #: src/mainwindow.c:447
3977 msgid "/_File/_Add mailbox/MH..."
3978 msgstr "/_Fil/_Ny postboks/MH..."
3979
3980 #: src/mainwindow.c:449
3981 msgid "/_File/Change folder order"
3982 msgstr "/_Fil/_Oppdater foldertre"
3983
3984 #: src/mainwindow.c:451
3985 msgid "/_File/_Import mbox file..."
3986 msgstr "/_Fil/_Importér mbox-fil..."
3987
3988 #: src/mainwindow.c:452
3989 msgid "/_File/_Export to mbox file..."
3990 msgstr "/_Fil/_Eksportér til mbox-fil..."
3991
3992 #: src/mainwindow.c:453
3993 msgid "/_File/Exp_ort selected to mbox file..."
3994 msgstr "/_Fil/_Eksportér utvalg til mbox-fil..."
3995
3996 #: src/mainwindow.c:456
3997 msgid "/_File/Empty all _Trash folders"
3998 msgstr "/_Fil/Tøm _Søppel"
3999
4000 #: src/mainwindow.c:458 src/messageview.c:156
4001 msgid "/_File/_Save as..."
4002 msgstr "/_Fil/_Lagre som..."
4003
4004 #: src/mainwindow.c:459 src/messageview.c:157
4005 msgid "/_File/_Print..."
4006 msgstr "/_Fil/Skriv _ut..."
4007
4008 #: src/mainwindow.c:461
4009 msgid "/_File/_Work offline"
4010 msgstr "/_Fil/A_v Nett"
4011
4012 #. {N_("/_File/_Close"),                "<alt>W", app_exit_cb, 0, NULL},
4013 #: src/mainwindow.c:464
4014 msgid "/_File/E_xit"
4015 msgstr "/_Fil/_Avslutt"
4016
4017 #: src/mainwindow.c:469
4018 msgid "/_Edit/Select _thread"
4019 msgstr "/_Endre/Velg _tråd"
4020
4021 #: src/mainwindow.c:471 src/messageview.c:165
4022 msgid "/_Edit/_Find in current message..."
4023 msgstr "/_Endre/_Finn i gjeldende melding..."
4024
4025 #: src/mainwindow.c:473
4026 msgid "/_Edit/_Search folder..."
4027 msgstr "/_Endre/_Søk folder..."
4028
4029 #: src/mainwindow.c:474
4030 msgid "/_Edit/_Quick search"
4031 msgstr "/_Endre/_Lim inn"
4032
4033 #: src/mainwindow.c:475 src/messageview.c:168 src/summaryview.c:449
4034 msgid "/_View"
4035 msgstr "/_Vis"
4036
4037 #: src/mainwindow.c:476
4038 msgid "/_View/Show or hi_de"
4039 msgstr "/_Vis/Vis eller sk_jul"
4040
4041 #: src/mainwindow.c:477
4042 msgid "/_View/Show or hi_de/_Folder tree"
4043 msgstr "/_Vis/Vis eller sk_jul/_Folder tre"
4044
4045 #: src/mainwindow.c:479
4046 msgid "/_View/Show or hi_de/_Message view"
4047 msgstr "/_Vis/Vis eller sk_jul/_Meldinger"
4048
4049 #: src/mainwindow.c:481
4050 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar"
4051 msgstr "/_Vis/Vis eller sk_jul/_Verktøylinje"
4052
4053 #: src/mainwindow.c:483
4054 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/Icon _and text"
4055 msgstr "/_Vis/Vis eller sk_jul/_Verktøylinje/Ikoner _og tekst"
4056
4057 #: src/mainwindow.c:485
4058 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Icon"
4059 msgstr "/_Vis/Vis eller sk_jul/_Verktøylinje/_Ikoner"
4060
4061 #: src/mainwindow.c:487
4062 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Text"
4063 msgstr "/_Vis/Vis eller sk_jul/_Verktøylinje/_Tekst"
4064
4065 #: src/mainwindow.c:489
4066 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_None"
4067 msgstr "/_Vis/Vis eller sk_jul/_Verktøylinje/I_ngen"
4068
4069 #: src/mainwindow.c:491
4070 msgid "/_View/Show or hi_de/Status _bar"
4071 msgstr "/_Vis/Vis eller sk_jul/_Status linje"
4072
4073 #: src/mainwindow.c:493 src/mainwindow.c:496 src/mainwindow.c:525
4074 #: src/mainwindow.c:549 src/mainwindow.c:658 src/mainwindow.c:662
4075 #: src/messageview.c:267
4076 msgid "/_View/---"
4077 msgstr "/_Vis/---"
4078
4079 #: src/mainwindow.c:494
4080 msgid "/_View/Separate f_older tree"
4081 msgstr "/_Vis/Separat f_oldertre"
4082
4083 #: src/mainwindow.c:495
4084 msgid "/_View/Separate _message view"
4085 msgstr "/_Vis/Separat m_edldingsvisning"
4086
4087 #: src/mainwindow.c:497
4088 msgid "/_View/_Sort"
4089 msgstr "/_Vis/_Sortering"
4090
4091 #: src/mainwindow.c:498
4092 msgid "/_View/_Sort/by _number"
4093 msgstr "/_Vis/_Sortering/ut fra _nummerering"
4094
4095 #: src/mainwindow.c:499
4096 msgid "/_View/_Sort/by s_ize"
4097 msgstr "/_Vis/_Sortering/ut fra _størrelse"
4098
4099 #: src/mainwindow.c:500
4100 msgid "/_View/_Sort/by _date"
4101 msgstr "/_Vis/_Sortering/ut fra _dato"
4102
4103 #: src/mainwindow.c:501
4104 msgid "/_View/_Sort/by _from"
4105 msgstr "/_Vis/_Sortering/ut fra _fra"
4106
4107 #: src/mainwindow.c:502
4108 msgid "/_View/_Sort/by _recipient"
4109 msgstr "/_Vis/_Sortering/ut fra _mottaker"
4110
4111 #: src/mainwindow.c:503
4112 msgid "/_View/_Sort/by _subject"
4113 msgstr "/_Vis/_Sortering/ut fra _overskrift"
4114
4115 #: src/mainwindow.c:504
4116 msgid "/_View/_Sort/by _color label"
4117 msgstr "/_Vis/_Sortering/ut fra far_gea anmerkning"
4118
4119 #: src/mainwindow.c:506
4120 msgid "/_View/_Sort/by _mark"
4121 msgstr "/_Vis/_Sortering/ut fra an_merkning"
4122
4123 #: src/mainwindow.c:507
4124 msgid "/_View/_Sort/by _status"
4125 msgstr "/_Vis/_Sortering/ut fra _status"
4126
4127 #: src/mainwindow.c:508
4128 msgid "/_View/_Sort/by a_ttachment"
4129 msgstr "/_Vis/_Sortering/ut fra _vedlegg"
4130
4131 #: src/mainwindow.c:510
4132 msgid "/_View/_Sort/by score"
4133 msgstr "/_Vis/_Sortering/ut fra s_core"
4134
4135 #: src/mainwindow.c:511
4136 msgid "/_View/_Sort/by locked"
4137 msgstr "/_Vis/_Sortering/ut fra l_åsing"
4138
4139 #: src/mainwindow.c:512
4140 msgid "/_View/_Sort/D_on't sort"
4141 msgstr "/_Vis/_Sortering/_Ikke sorter"
4142
4143 #: src/mainwindow.c:513 src/mainwindow.c:516
4144 msgid "/_View/_Sort/---"
4145 msgstr "/_Vis/_Sortering/---"
4146
4147 #: src/mainwindow.c:514
4148 msgid "/_View/_Sort/Ascending"
4149 msgstr "/_Vis/_Sortering/Stigende"
4150
4151 #: src/mainwindow.c:515
4152 msgid "/_View/_Sort/Descending"
4153 msgstr "/_Vis/_Sortering/Synkende"
4154
4155 #: src/mainwindow.c:517
4156 msgid "/_View/_Sort/_Attract by subject"
4157 msgstr "/_Vis/_Sortering/_Tiltrekkning etter Overskrift"
4158
4159 #: src/mainwindow.c:519
4160 msgid "/_View/Th_read view"
4161 msgstr "/_Vis/_Trådet visning"
4162
4163 #: src/mainwindow.c:520
4164 msgid "/_View/E_xpand all threads"
4165 msgstr "/_Vis/E_kspander alle tråder"
4166
4167 #: src/mainwindow.c:521
4168 msgid "/_View/Co_llapse all threads"
4169 msgstr "/_Vis/_Sammentrukkede tråder"
4170
4171 #: src/mainwindow.c:522
4172 msgid "/_View/_Hide read messages"
4173 msgstr "/_Vis/Skj_ul leste meldinger"
4174
4175 #: src/mainwindow.c:523
4176 msgid "/_View/Set displayed _items..."
4177 msgstr "/_Vis/Sett viste elementer"
4178
4179 #: src/mainwindow.c:526
4180 msgid "/_View/_Go to"
4181 msgstr "/_Vis/_Gå til"
4182
4183 #: src/mainwindow.c:527
4184 msgid "/_View/_Go to/_Prev message"
4185 msgstr "/_Vis/_Gå til/_Forrige melding"
4186
4187 #: src/mainwindow.c:528
4188 msgid "/_View/_Go to/_Next message"
4189 msgstr "/_Vis/_Gå til/_Neste melding"
4190
4191 #: src/mainwindow.c:529 src/mainwindow.c:534 src/mainwindow.c:537
4192 #: src/mainwindow.c:542 src/mainwindow.c:547
4193 msgid "/_View/_Go to/---"
4194 msgstr "/_Vis/_Gå til/---"
4195
4196 #: src/mainwindow.c:530
4197 msgid "/_View/_Go to/P_rev unread message"
4198 msgstr "/_Vis/_Gå til/F_orrige uleste melding"
4199
4200 #: src/mainwindow.c:532
4201 msgid "/_View/_Go to/N_ext unread message"
4202 msgstr "/_Vis/_Gå til/Neste _uleste melding"
4203
4204 #: src/mainwindow.c:535
4205 msgid "/_View/_Go to/Prev ne_w message"
4206 msgstr "/_Vis/_Gå til/Forrige n_ye melding"
4207
4208 #: src/mainwindow.c:536
4209 msgid "/_View/_Go to/Ne_xt new message"
4210 msgstr "/_Vis/_Gå til/Ne_ste nye melding"
4211
4212 #: src/mainwindow.c:538
4213 msgid "/_View/_Go to/Prev _marked message"
4214 msgstr "/_Vis/_Gå til/Forrige _markerte melding"
4215
4216 #: src/mainwindow.c:540
4217 msgid "/_View/_Go to/Next m_arked message"
4218 msgstr "/_Vis/_Gå til/Neste m_arkerte melding"
4219
4220 #: src/mainwindow.c:543
4221 msgid "/_View/_Go to/Prev _labeled message"
4222 msgstr "/_Vis/_Gå til/Forrige anmerke_de melding"
4223
4224 #: src/mainwindow.c:545
4225 msgid "/_View/_Go to/Next la_beled message"
4226 msgstr "/_Vis/_Gå til/Neste anmer_kede melding"
4227
4228 #: src/mainwindow.c:548
4229 msgid "/_View/_Go to/Other _folder..."
4230 msgstr "/_Vis/_Gå til/Annen _folder..."
4231
4232 #: src/mainwindow.c:552 src/mainwindow.c:559 src/messageview.c:171
4233 msgid "/_View/Character _encoding/---"
4234 msgstr "/_Vis/Tegn_koding/---"
4235
4236 #: src/mainwindow.c:556 src/messageview.c:175
4237 msgid "/_View/Character _encoding"
4238 msgstr "/_Vis/Tegn_koding"
4239
4240 #: src/mainwindow.c:557 src/messageview.c:176
4241 msgid "/_View/Character _encoding/_Auto detect"
4242 msgstr "/_Vis/Tegn_koding/_Automatisk"
4243
4244 #: src/mainwindow.c:560 src/messageview.c:179
4245 msgid "/_View/Character _encoding/7bit ascii (US-ASC_II)"
4246 msgstr "/_Vis/Tegn_koding/7 bits ascii (US-ASC_II)"
4247
4248 #: src/mainwindow.c:562 src/messageview.c:182
4249 msgid "/_View/Character _encoding/Unicode (_UTF-8)"
4250 msgstr "/_Vis/Tegn_koding/Unicode (_UTF-8)"
4251
4252 #: src/mainwindow.c:566 src/messageview.c:185
4253 msgid "/_View/Character _encoding/Western European (ISO-8859-_1)"
4254 msgstr "/_Vis/Tegn_koding/Vesteuropeisk (ISO-8859-_1)"
4255
4256 #: src/mainwindow.c:568 src/messageview.c:187
4257 msgid "/_View/Character _encoding/Western European (ISO-8859-15)"
4258 msgstr "/_Vis/Tegn_koding/Vesteuropeisk (ISO-8859-15)"
4259
4260 #: src/mainwindow.c:572 src/messageview.c:190
4261 msgid "/_View/Character _encoding/Central European (ISO-8859-_2)"
4262 msgstr "/_Vis/Tegn_koding/Sentraleuropeisk (ISO-8859-_2)"
4263
4264 #: src/mainwindow.c:576 src/messageview.c:193
4265 msgid "/_View/Character _encoding/_Baltic (ISO-8859-13)"
4266 msgstr "/_Vis/Tegn_koding/_Baltisk (ISO-8859-13)"
4267
4268 #: src/mainwindow.c:578 src/messageview.c:195
4269 msgid "/_View/Character _encoding/Baltic (ISO-8859-_4)"
4270 msgstr "/_Vis/Tegn_koding/Baltisk (ISO-8859-_4)"
4271
4272 #: src/mainwindow.c:582 src/messageview.c:198
4273 msgid "/_View/Character _encoding/Greek (ISO-8859-_7)"
4274 msgstr "/_Vis/Tegn_koding/Gresk (ISO-8859-_7)"
4275
4276 #: src/mainwindow.c:586 src/messageview.c:201
4277 msgid "/_View/Character _encoding/Hebrew (ISO-8859-_8)"
4278 msgstr "/_Vis/Tegn_koding/Gresk (ISO-8859-_7)"
4279
4280 #: src/mainwindow.c:588 src/messageview.c:203
4281 msgid "/_View/Character _encoding/Hebrew (Windows-1255)"
4282 msgstr "/_Vis/Tegn_koding/Kyrillisk (Windows-1251)"
4283
4284 #: src/mainwindow.c:592 src/messageview.c:206
4285 msgid "/_View/Character _encoding/Turkish (ISO-8859-_9)"
4286 msgstr "/_Vis/Tegn_koding/Tyrkisk (ISO-8859-_9)"
4287
4288 #: src/mainwindow.c:596 src/messageview.c:209
4289 msgid "/_View/Character _encoding/Cyrillic (ISO-8859-_5)"
4290 msgstr "/_Vis/Tegn_koding/Kyrillisk (ISO-8859-_5)"
4291
4292 #: src/mainwindow.c:598 src/messageview.c:211
4293 msgid "/_View/Character _encoding/Cyrillic (KOI8-_R)"
4294 msgstr "/_Vis/Tegn_koding/Kyrillisk (KOI8-_R)"
4295
4296 #: src/mainwindow.c:600 src/messageview.c:213
4297 msgid "/_View/Character _encoding/Cyrillic (KOI8-U)"
4298 msgstr "/_Vis/Tegn_koding/Kyrillisk (KOI8-U)"
4299
4300 #: src/mainwindow.c:602 src/messageview.c:215
4301 msgid "/_View/Character _encoding/Cyrillic (Windows-1251)"
4302 msgstr "/_Vis/Tegn_koding/Kyrillisk (Windows-1251)"
4303
4304 #: src/mainwindow.c:606 src/messageview.c:218
4305 msgid "/_View/Character _encoding/Japanese (ISO-2022-_JP)"
4306 msgstr "/_Vis/Tegn_koding/Japansk (ISO-2022-_JP)"
4307
4308 #: src/mainwindow.c:608 src/messageview.c:220
4309 msgid "/_View/Character _encoding/Japanese (ISO-2022-JP-2)"
4310 msgstr "/_Vis/Tegn_koding/Japansk (ISO-2022-JP-2)"
4311
4312 #: src/mainwindow.c:610 src/messageview.c:222
4313 msgid "/_View/Character _encoding/Japanese (_EUC-JP)"
4314 msgstr "/_Vis/Tegn_koding/Japansk (_EUC-JP)"
4315
4316 #: src/mainwindow.c:612 src/messageview.c:224
4317 msgid "/_View/Character _encoding/Japanese (_Shift__JIS)"
4318 msgstr "/_Vis/Tegn_koding/Japansk (_Shift__JIS)"
4319
4320 #: src/mainwindow.c:616 src/messageview.c:227
4321 msgid "/_View/Character _encoding/Simplified Chinese (_GB2312)"
4322 msgstr "/_Vis/Tegn_koding/Forenklet kinesisk (_GB2312)"
4323
4324 #: src/mainwindow.c:618 src/messageview.c:229
4325 msgid "/_View/Character _encoding/Simplified Chinese (GBK)"
4326 msgstr "/_Vis/Tegn_koding/Forenklet kinesisk (_GBK)"
4327
4328 #: src/mainwindow.c:620 src/messageview.c:231
4329 msgid "/_View/Character _encoding/Traditional Chinese (_Big5)"
4330 msgstr "/_Vis/Tegn_koding/Tradisjonell kinesisk (_Big5)"
4331
4332 #: src/mainwindow.c:622 src/messageview.c:233
4333 msgid "/_View/Character _encoding/Traditional Chinese (EUC-_TW)"
4334 msgstr "/_Vis/Tegn_koding/Tradisjonell kinesisk (EUC-_TW)"
4335
4336 #: src/mainwindow.c:624 src/messageview.c:235
4337 msgid "/_View/Character _encoding/Chinese (ISO-2022-_CN)"
4338 msgstr "/_Vis/Tegn_koding/Kinesisk (ISO-2022-_CN)"
4339
4340 #: src/mainwindow.c:628 src/messageview.c:238
4341 msgid "/_View/Character _encoding/Korean (EUC-_KR)"
4342 msgstr "/_Vis/Tegn_koding/Koreansk (EUC-KR)"
4343
4344 #: src/mainwindow.c:630 src/messageview.c:240
4345 msgid "/_View/Character _encoding/Korean (ISO-2022-KR)"
4346 msgstr "/_Vis/Tegn_koding/Koreansk (ISO-2022-KR)"
4347
4348 #: src/mainwindow.c:634 src/messageview.c:243
4349 msgid "/_View/Character _encoding/Thai (TIS-620)"
4350 msgstr "/_Vis/Tegn_koding/Thai (TIS-620)"
4351
4352 #: src/mainwindow.c:636 src/messageview.c:245
4353 msgid "/_View/Character _encoding/Thai (Windows-874)"
4354 msgstr "/_Vis/Tegn_koding/Thai (Windows-874)"
4355
4356 #: src/mainwindow.c:643 src/mainwindow.c:649 src/messageview.c:252
4357 #: src/messageview.c:258
4358 msgid "/_View/Decode/---"
4359 msgstr "/_Vis/Tegn_koding/---"
4360
4361 #: src/mainwindow.c:646 src/messageview.c:255
4362 msgid "/_View/Decode"
4363 msgstr "/_Vis/_Koding"
4364
4365 #: src/mainwindow.c:647 src/messageview.c:256
4366 msgid "/_View/Decode/_Auto detect"
4367 msgstr "/_Vis/Tegn_koding/_Automatisk"
4368
4369 #: src/mainwindow.c:650 src/messageview.c:259
4370 msgid "/_View/Decode/_8bit"
4371 msgstr "/_Vis/Tegn_koding/_8bit"
4372
4373 #: src/mainwindow.c:651 src/messageview.c:260
4374 msgid "/_View/Decode/_Quoted printable"
4375 msgstr "/_Vis/Dekod som/_Quoted printable"
4376
4377 #: src/mainwindow.c:652 src/messageview.c:261
4378 msgid "/_View/Decode/_Base64"
4379 msgstr "/_Vis/Dekod som/_Base64"
4380
4381 #: src/mainwindow.c:653 src/messageview.c:262
4382 msgid "/_View/Decode/_Uuencode"
4383 msgstr "/_Vis/Dekod som/_Uuencode"
4384
4385 #: src/mainwindow.c:659 src/summaryview.c:450
4386 msgid "/_View/Open in new _window"
4387 msgstr "/_Vis/_Åpne i nytt vindu"
4388
4389 #: src/mainwindow.c:660 src/messageview.c:268
4390 msgid "/_View/Mess_age source"
4391 msgstr "/_Vis/Melding _kildekode"
4392
4393 #: src/mainwindow.c:661
4394 msgid "/_View/Show all headers"
4395 msgstr "/_Vis/Vis alle _brevhoder"
4396
4397 #: src/mainwindow.c:663
4398 msgid "/_View/_Update summary"
4399 msgstr "/_Vis/_Statuslinje"
4400
4401 #: src/mainwindow.c:666
4402 msgid "/_Message/Recei_ve"
4403 msgstr "/_Melding/Hent"
4404
4405 #: src/mainwindow.c:667
4406 msgid "/_Message/Recei_ve/Get from _current account"
4407 msgstr "/_Melding/Hente fra _alle konti"
4408
4409 #: src/mainwindow.c:669
4410 msgid "/_Message/Recei_ve/Get from _all accounts"
4411 msgstr "/_Melding/_Hente fra alle konti"
4412
4413 #: src/mainwindow.c:671
4414 msgid "/_Message/Recei_ve/Cancel receivin_g"
4415 msgstr "/_Melding/_Hente fra alle konti/_Avbryt henting"
4416
4417 #: src/mainwindow.c:673
4418 msgid "/_Message/Recei_ve/---"
4419 msgstr "/_Melding/_Hente fra alle konti/---"
4420
4421 #: src/mainwindow.c:674
4422 msgid "/_Message/_Send queued messages"
4423 msgstr "/_Melding/Send meldingr i k_øen"
4424
4425 #: src/mainwindow.c:676
4426 msgid "/_Message/Compose a_n email message"
4427 msgstr "/_Melding/_Ny epost"
4428
4429 #: src/mainwindow.c:677
4430 msgid "/_Message/Compose a news message"
4431 msgstr "/_Melding/_Ny njusposting"
4432
4433 #: src/mainwindow.c:678 src/messageview.c:275
4434 msgid "/_Message/_Reply"
4435 msgstr "/_Melding/Sva_r"
4436