2005-10-06 [paul] 1.9.15cvs15
[claws.git] / po / nb.po
1 # Norwegian Bokmål translation of Sylpheed-claws
2 # Copyright (C) 2005, Geir Helland
3 # Geir Helland <pjallabais@users.sourceforge.net>
4 # Copyright (C) 2001 Joakim Andreasson
5 # Joakim Andreasson <joakim.andreasson@gmx.net>
6 #
7 msgid ""
8 msgstr ""
9 "Project-Id-Version: sylpheed\n"
10 "Report-Msgid-Bugs-To: twb@users.sourceforge.net\n"
11 "POT-Creation-Date: 2005-10-02 06:24+0100\n"
12 "PO-Revision-Date: 2005-10-03 17:17+0200\n"
13 "Last-Translator: Geir Helland <pjallabais@users.sourceforge.net>\n"
14 "Language-Team: Norwegian Bokmål <i18n-bn@lister.ping.uio.no>\n"
15 "MIME-Version: 1.0\n"
16 "Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1\n"
17 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
19
20 #: src/account.c:369
21 msgid ""
22 "Some composing windows are open.\n"
23 "Please close all the composing windows before editing the accounts."
24 msgstr ""
25 "Noen editeringsvinduer er åpne.\n"
26 "Vennligst steng dem før du endrer på konti."
27
28 #: src/account.c:416
29 msgid "Can't create folder."
30 msgstr "Kan ikke opprette folderen."
31
32 #: src/account.c:629
33 msgid "Edit accounts"
34 msgstr "Endre konti"
35
36 #: src/account.c:647
37 msgid ""
38 "New messages will be checked in this order. Check the boxes\n"
39 "on the 'G' column to enable message retrieval by 'Get all'."
40 msgstr ""
41 "Postboksene sjekkes for nye meldinger i denne rekkefølgen. Huk av\n"
42 "for valg i 'G' kolonnen for å tillate postmottak med 'Hent alle'."
43
44 #: src/account.c:722
45 msgid " _Set as default account "
46 msgstr "Bruk som _forvalgt konto "
47
48 #: src/account.c:799
49 msgid "Accounts with remote folders cannot be copied."
50 msgstr "Konti med eksterne foldere kan ikke kopieres."
51
52 #. copy fields
53 #: src/account.c:805
54 #, c-format
55 msgid "Copy of %s"
56 msgstr "Kopi av %s"
57
58 #: src/account.c:944
59 #, c-format
60 msgid "Do you really want to delete the account '%s'?"
61 msgstr "Vil du virkelig slette kontoen '%s'?"
62
63 #: src/account.c:946
64 msgid "(Untitled)"
65 msgstr "(Uten tittel)"
66
67 #: src/account.c:947
68 msgid "Delete account"
69 msgstr "Slett konto"
70
71 #: src/account.c:1388 src/addressadd.c:185 src/addressbook.c:722
72 #: src/compose.c:4862 src/compose.c:5073 src/editaddress.c:928
73 #: src/editaddress.c:977 src/editbook.c:175 src/editgroup.c:279
74 #: src/editjpilot.c:270 src/editldap.c:398 src/editvcard.c:183
75 #: src/importmutt.c:227 src/importpine.c:227 src/mimeview.c:198
76 #: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:332 src/prefs_filtering.c:1230
77 msgid "Name"
78 msgstr "Navn"
79
80 #: src/account.c:1395 src/prefs_account.c:1145
81 msgid "Protocol"
82 msgstr "Protokoll"
83
84 #: src/account.c:1402 src/ssl_manager.c:98
85 msgid "Server"
86 msgstr "Tjener"
87
88 #: src/action.c:348
89 #, c-format
90 msgid "Could not get message file %d"
91 msgstr "Kunne ikke hente meldingsfilen %d"
92
93 #: src/action.c:379
94 msgid "Could not get message part."
95 msgstr "Kunne ikke hente ett eller flere av vedleggene."
96
97 #: src/action.c:396
98 msgid "Can't get part of multipart message"
99 msgstr "Kunne ikke hente ett eller flere av vedleggene"
100
101 #: src/action.c:509
102 #, c-format
103 msgid ""
104 "The selected action cannot be used in the compose window\n"
105 "because it contains %%f, %%F, %%as or %%p."
106 msgstr ""
107 "Valgte handling kunne ikke utføres i Editeringsvinduet\n"
108 "siden det inneholder %%f, %%F, %%as eller %%p."
109
110 #: src/action.c:785
111 #, c-format
112 msgid ""
113 "Command could not be started. Pipe creation failed.\n"
114 "%s"
115 msgstr ""
116 "Kommando kujnne ikke startes. Opprettelse av kommandopipe feilet.\n"
117 "%s"
118
119 #. Fork error
120 #: src/action.c:880
121 #, c-format
122 msgid ""
123 "Could not fork to execute the following command:\n"
124 "%s\n"
125 "%s"
126 msgstr ""
127 "Kunne ikke eksekverer ekstern kommando:\n"
128 "%s\n"
129 "%s"
130
131 #: src/action.c:1090 src/action.c:1240
132 msgid "Completed"
133 msgstr "Fullført"
134
135 #: src/action.c:1126
136 #, c-format
137 msgid "--- Running: %s\n"
138 msgstr "--- Kjører: %s\n"
139
140 #: src/action.c:1130
141 #, c-format
142 msgid "--- Ended: %s\n"
143 msgstr "--- Avsluttet: %s\n"
144
145 #: src/action.c:1163
146 msgid "Action's input/output"
147 msgstr "Handlingens IO"
148
149 #: src/action.c:1430
150 #, c-format
151 msgid ""
152 "Enter the argument for the following action:\n"
153 "('%%h' will be replaced with the argument)\n"
154 "  %s"
155 msgstr ""
156 "Angi argumenter for følgende handling:\n"
157 "('%%h' vil erstattes med argumentet)\n"
158 "  %s"
159
160 #: src/action.c:1435
161 msgid "Action's hidden user argument"
162 msgstr "Handlingens skjulte brukerargument"
163
164 #: src/action.c:1439
165 #, c-format
166 msgid ""
167 "Enter the argument for the following action:\n"
168 "('%%u' will be replaced with the argument)\n"
169 "  %s"
170 msgstr ""
171 "Angi argument for følgende handling:\n"
172 "('%%u' vil erstattes med argumentet)\n"
173 "  %s"
174
175 #: src/action.c:1444
176 msgid "Action's user argument"
177 msgstr "Handlingens brukerargument"
178
179 #: src/addressadd.c:165
180 msgid "Add to address book"
181 msgstr "Legg til i adressebok"
182
183 #: src/addressadd.c:197 src/plugins/pgpcore/select-keys.c:333
184 #: src/toolbar.c:448
185 msgid "Address"
186 msgstr "Adresse"
187
188 #: src/addressadd.c:207 src/addressbook.c:724 src/editaddress.c:736
189 #: src/editaddress.c:800 src/editgroup.c:281
190 msgid "Remarks"
191 msgstr "Kommentarer"
192
193 #: src/addressadd.c:229
194 msgid "Select Address Book Folder"
195 msgstr "Velg katalog for adresseboken"
196
197 #: src/addressbook.c:402
198 msgid "/_Book"
199 msgstr "/_Bok"
200
201 #: src/addressbook.c:403
202 msgid "/_Book/New _Book"
203 msgstr "/_Bok/Ny _bok"
204
205 #: src/addressbook.c:404
206 msgid "/_Book/New _Folder"
207 msgstr "/Bok/Ny _Folder"
208
209 #: src/addressbook.c:405
210 msgid "/_Book/New _vCard"
211 msgstr "/_Bok/Nytt _vKort"
212
213 #: src/addressbook.c:407
214 msgid "/_Book/New _JPilot"
215 msgstr "/_Bok/Ny _JPilot"
216
217 #: src/addressbook.c:410
218 msgid "/_Book/New _Server"
219 msgstr "/_Bok/Ny _Tjener"
220
221 #: src/addressbook.c:412 src/addressbook.c:415
222 msgid "/_Book/---"
223 msgstr "/_Bok/---"
224
225 #: src/addressbook.c:413
226 msgid "/_Book/_Edit book"
227 msgstr "/_Bok/_Endre bok"
228
229 #: src/addressbook.c:414
230 msgid "/_Book/_Delete book"
231 msgstr "/_Bok/_Slett bok"
232
233 #: src/addressbook.c:416
234 msgid "/_Book/_Save"
235 msgstr "/_Bok/_Lagre"
236
237 #: src/addressbook.c:417
238 msgid "/_Book/_Close"
239 msgstr "/_Bok/L_ukk"
240
241 #: src/addressbook.c:418
242 msgid "/_Address"
243 msgstr "/_Adresse"
244
245 #: src/addressbook.c:419
246 msgid "/_Address/C_ut"
247 msgstr "/_Adresse/Klipp _ut"
248
249 #: src/addressbook.c:420
250 msgid "/_Address/_Copy"
251 msgstr "/_Adresse/_Kopier"
252
253 #: src/addressbook.c:421
254 msgid "/_Address/_Paste"
255 msgstr "/_Adresse/_Lim inn"
256
257 #: src/addressbook.c:422 src/addressbook.c:425 src/addressbook.c:428
258 msgid "/_Address/---"
259 msgstr "/_Adresse/---"
260
261 #: src/addressbook.c:423
262 msgid "/_Address/_Edit"
263 msgstr "/_Adresse/_Endre"
264
265 #: src/addressbook.c:424
266 msgid "/_Address/_Delete"
267 msgstr "/_Adresse/_Slett"
268
269 #: src/addressbook.c:426
270 msgid "/_Address/New _Address"
271 msgstr "/_Adress/Ny _adress"
272
273 #: src/addressbook.c:427
274 msgid "/_Address/New _Group"
275 msgstr "/_Adresse/Ny _gruppe"
276
277 #: src/addressbook.c:429
278 msgid "/_Address/_Mail To"
279 msgstr "/_Adresse/Send _til"
280
281 #: src/addressbook.c:430 src/compose.c:734 src/mainwindow.c:714
282 #: src/messageview.c:291
283 msgid "/_Tools"
284 msgstr "/V_erktøy"
285
286 #: src/addressbook.c:431
287 msgid "/_Tools/Import _LDIF file..."
288 msgstr "/_Verktøy/Importer _LDIF fil..."
289
290 #: src/addressbook.c:432
291 msgid "/_Tools/Import M_utt file..."
292 msgstr "/_Verktøy/Importer m_utt fil..."
293
294 #: src/addressbook.c:433
295 msgid "/_Tools/Import _Pine file..."
296 msgstr "/_Verktøy/Importer _pine fil..."
297
298 #: src/addressbook.c:434 src/mainwindow.c:723 src/mainwindow.c:746
299 #: src/mainwindow.c:748 src/mainwindow.c:757 src/mainwindow.c:760
300 #: src/mainwindow.c:764 src/messageview.c:295 src/messageview.c:316
301 msgid "/_Tools/---"
302 msgstr "/_Verktøy/---"
303
304 #: src/addressbook.c:435
305 msgid "/_Tools/Export _HTML..."
306 msgstr "/_Verktøy/Eksportér _HTML..."
307
308 #: src/addressbook.c:436
309 msgid "/_Tools/Export LDI_F..."
310 msgstr "/_Verktøy/Eksportér LDI_F..."
311
312 #: src/addressbook.c:437 src/compose.c:739 src/mainwindow.c:789
313 #: src/messageview.c:319
314 msgid "/_Help"
315 msgstr "/_Hjelp"
316
317 #: src/addressbook.c:438 src/compose.c:740 src/mainwindow.c:795
318 #: src/messageview.c:320
319 msgid "/_Help/_About"
320 msgstr "/_Hjelp/_Om"
321
322 #: src/addressbook.c:443 src/addressbook.c:455 src/compose.c:525
323 #: src/mainwindow.c:471 src/messageview.c:162
324 msgid "/_Edit"
325 msgstr "/_Endre"
326
327 #: src/addressbook.c:444 src/addressbook.c:456
328 msgid "/_Delete"
329 msgstr "/_Slett"
330
331 #: src/addressbook.c:445 src/addressbook.c:447 src/addressbook.c:457
332 #: src/addressbook.c:460 src/addressbook.c:464 src/compose.c:504
333 #: src/imap_gtk.c:61 src/imap_gtk.c:64 src/imap_gtk.c:67 src/imap_gtk.c:70
334 #: src/mh_gtk.c:54 src/mh_gtk.c:57 src/mh_gtk.c:59 src/news_gtk.c:55
335 #: src/news_gtk.c:58 src/news_gtk.c:60 src/news_gtk.c:63
336 #: src/plugins/trayicon/trayicon.c:93 src/plugins/trayicon/trayicon.c:96
337 #: src/summaryview.c:404 src/summaryview.c:407 src/summaryview.c:413
338 #: src/summaryview.c:427 src/summaryview.c:429 src/summaryview.c:450
339 msgid "/---"
340 msgstr "/---"
341
342 #: src/addressbook.c:446
343 msgid "/New _Folder"
344 msgstr "/Ny _katalog"
345
346 #: src/addressbook.c:448 src/addressbook.c:461
347 msgid "/C_ut"
348 msgstr "/_Klipp ut"
349
350 #: src/addressbook.c:449 src/addressbook.c:462
351 msgid "/_Copy"
352 msgstr "/_Kopier"
353
354 #: src/addressbook.c:450 src/addressbook.c:463
355 msgid "/_Paste"
356 msgstr "/_Lim inn"
357
358 #: src/addressbook.c:458
359 msgid "/New _Address"
360 msgstr "/Ny _adresse"
361
362 #: src/addressbook.c:459
363 msgid "/New _Group"
364 msgstr "/Ny _gruppe"
365
366 #. {N_("/Pa_ste Address"),      NULL, addressbook_clip_paste_address_cb, 0, NULL},
367 #: src/addressbook.c:466
368 msgid "/_Mail To"
369 msgstr "/_Send epost til"
370
371 #: src/addressbook.c:468
372 msgid "/_Browse Entry"
373 msgstr "/_Bla igjennom"
374
375 #: src/addressbook.c:481 src/crash.c:439 src/crash.c:458 src/importldif.c:119
376 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:112 src/prefs_themes.c:661
377 #: src/prefs_themes.c:693 src/prefs_themes.c:694
378 msgid "Unknown"
379 msgstr "Ukjent"
380
381 #: src/addressbook.c:488 src/addressbook.c:507 src/importldif.c:126
382 msgid "Success"
383 msgstr "Vellykket"
384
385 #: src/addressbook.c:489 src/importldif.c:127
386 msgid "Bad arguments"
387 msgstr "Ugyldige argumenter"
388
389 #: src/addressbook.c:490 src/importldif.c:128
390 msgid "File not specified"
391 msgstr "Fil ikke angitt"
392
393 #: src/addressbook.c:491 src/importldif.c:129
394 msgid "Error opening file"
395 msgstr "Feil ved åpning av fil"
396
397 #: src/addressbook.c:492 src/importldif.c:130
398 msgid "Error reading file"
399 msgstr "Feil ved lesning av fil"
400
401 #: src/addressbook.c:493 src/importldif.c:131
402 msgid "End of file encountered"
403 msgstr "Kom til slutten av filen"
404
405 #: src/addressbook.c:494 src/importldif.c:132
406 msgid "Error allocating memory"
407 msgstr "Kunne ikke allokere minne"
408
409 #: src/addressbook.c:495 src/importldif.c:133
410 msgid "Bad file format"
411 msgstr "Feil filformat"
412
413 #: src/addressbook.c:496 src/importldif.c:134
414 msgid "Error writing to file"
415 msgstr "Feil ved skriving til fil"
416
417 #: src/addressbook.c:497 src/importldif.c:135
418 msgid "Error opening directory"
419 msgstr "Feil ved åpning av katalog"
420
421 #: src/addressbook.c:498 src/importldif.c:136
422 msgid "No path specified"
423 msgstr "Ingen sti angitt"
424
425 #: src/addressbook.c:508
426 msgid "Error connecting to LDAP server"
427 msgstr "Feil ved oppkobling mot LDAP-tjener"
428
429 #: src/addressbook.c:509
430 msgid "Error initializing LDAP"
431 msgstr "Feil ved initializsering av LDAP"
432
433 #: src/addressbook.c:510
434 msgid "Error binding to LDAP server"
435 msgstr "Feil ved binding mot LDAP-tjener"
436
437 #: src/addressbook.c:511
438 msgid "Error searching LDAP database"
439 msgstr "Feil ved LDAP-søk"
440
441 #: src/addressbook.c:512
442 msgid "Timeout performing LDAP operation"
443 msgstr "Tidsavbrudd ved LDAP-operasjon"
444
445 #: src/addressbook.c:513
446 msgid "Error in LDAP search criteria"
447 msgstr "Feil i LDAP søkekriterium"
448
449 #: src/addressbook.c:514
450 msgid "No LDAP entries found for search criteria"
451 msgstr "Ingen LDAP-treff for søkekriterium"
452
453 #: src/addressbook.c:515
454 msgid "LDAP search terminated on request"
455 msgstr "LDAP-søk avbrutt som forespurt"
456
457 #: src/addressbook.c:516
458 msgid "Error starting TLS connection"
459 msgstr "Feil ved initiering av TLS tilkobling"
460
461 #: src/addressbook.c:721
462 msgid "Sources"
463 msgstr "Kilder"
464
465 #: src/addressbook.c:723
466 msgid "E-Mail address"
467 msgstr "Epostadresse"
468
469 #: src/addressbook.c:728 src/prefs_other.c:97 src/toolbar.c:186
470 #: src/toolbar.c:1622
471 msgid "Address book"
472 msgstr "Adressebok"
473
474 #: src/addressbook.c:844
475 msgid "Lookup name:"
476 msgstr "Oppslagsnavn: "
477
478 #: src/addressbook.c:906 src/compose.c:1694 src/compose.c:3575
479 #: src/compose.c:4719 src/compose.c:5388 src/headerview.c:53
480 #: src/prefs_template.c:190 src/summary_search.c:218
481 msgid "To:"
482 msgstr "Til:"
483
484 #: src/addressbook.c:910 src/compose.c:1678 src/compose.c:3574
485 #: src/prefs_template.c:192
486 msgid "Cc:"
487 msgstr "Cc:"
488
489 #: src/addressbook.c:914 src/compose.c:1681 src/prefs_template.c:193
490 msgid "Bcc:"
491 msgstr "Blindkopi:"
492
493 #. Confirm deletion
494 #: src/addressbook.c:1135 src/addressbook.c:1158
495 msgid "Delete address(es)"
496 msgstr "Slett adresse(r)"
497
498 #: src/addressbook.c:1136
499 msgid "This address data is readonly and cannot be deleted."
500 msgstr "Denne adressen er satt kun lesbar og kan derfor ikke slettes."
501
502 #: src/addressbook.c:1159
503 msgid "Really delete the address(es)?"
504 msgstr "Vil du virkelig slette adressen(e)?"
505
506 #: src/addressbook.c:1728 src/addressbook.c:1802
507 msgid "Cannot paste. Target address book is readonly."
508 msgstr "Kan ikke lime inn. Adressen er satt kun lesbar."
509
510 #: src/addressbook.c:1739
511 msgid "Cannot paste into an address group."
512 msgstr "Kan ikke lime inn til en tom adressegruppe."
513
514 #: src/addressbook.c:2448
515 #, c-format
516 msgid "Do you want to delete the query results and addresses in '%s' ?"
517 msgstr "Ønsker du å slette resultatet av spørringen og adressene i '%s' ?"
518
519 #: src/addressbook.c:2451 src/addressbook.c:2477
520 #: src/prefs_filtering_action.c:151
521 msgid "Delete"
522 msgstr "Slett"
523
524 #: src/addressbook.c:2460
525 #, c-format
526 msgid ""
527 "Do you want to delete the folder AND all addresses in '%s' ?\n"
528 "If deleting the folder only, addresses will be moved into parent folder."
529 msgstr ""
530 "Ønsker du å slette både folderen OG alle adressene i '%s' ? \n"
531 "Sletter du kun folderen vil adresser flyttes opp i foreldrekatalogen."
532
533 #: src/addressbook.c:2463 src/imap_gtk.c:328 src/mh_gtk.c:177
534 msgid "Delete folder"
535 msgstr "Slett folder"
536
537 #: src/addressbook.c:2464
538 msgid "_Folder only"
539 msgstr "Kun _folderen"
540
541 #: src/addressbook.c:2464
542 msgid "Folder and _addresses"
543 msgstr "Folder og _adresser"
544
545 #: src/addressbook.c:2476
546 #, c-format
547 msgid "Really delete '%s' ?"
548 msgstr "Virkelig slette '%s' ?"
549
550 #: src/addressbook.c:3272
551 msgid "New user, could not save index file."
552 msgstr "Ny bruker, kunne ikke lagre indeksfil."
553
554 #: src/addressbook.c:3276
555 msgid "New user, could not save address book files."
556 msgstr "Ny bruer, kunne ikke lagre adressebokens filer."
557
558 #: src/addressbook.c:3286
559 msgid "Old address book converted successfully."
560 msgstr "Gammel adressebok konvertert ok."
561
562 #: src/addressbook.c:3291
563 msgid ""
564 "Old address book converted,\n"
565 "could not save new address index file"
566 msgstr ""
567 "Gammel adressebok konvertert,\n"
568 "Kunne ikke lagre indeksfil for ny adressebok"
569
570 #: src/addressbook.c:3304
571 msgid ""
572 "Could not convert address book,\n"
573 "but created empty new address book files."
574 msgstr ""
575 "Kunne ikke konvertere adressebok, men\n"
576 "opprettet nye tomme filer for den nye adresseboken."
577
578 #: src/addressbook.c:3310
579 msgid ""
580 "Could not convert address book,\n"
581 "could not create new address book files."
582 msgstr ""
583 "Kunne ikke konvertere adressebok, kunne heller\n"
584 "ikke opprette nye filer for den nye adresseboken."
585
586 #: src/addressbook.c:3315
587 msgid ""
588 "Could not convert address book\n"
589 "and could not create new address book files."
590 msgstr ""
591 "Kunne ikke konvertere adresseboken, og kunne ikke\n"
592 "opprette nye filer for den nye adresseboken."
593
594 #: src/addressbook.c:3322 src/addressbook.c:3328
595 msgid "Addressbook conversion error"
596 msgstr "Feil ved konvertering av adressebok"
597
598 #: src/addressbook.c:3366
599 msgid "Addressbook Error"
600 msgstr "Feil ved adressebok"
601
602 #: src/addressbook.c:3367
603 msgid "Could not read address index"
604 msgstr "Kunne ikke lese adresseindeks"
605
606 #. *
607 #. * Message that is displayed whilst a query is executing in a background
608 #. * thread.
609 #.
610 #: src/addressbook.c:3726
611 msgid "Busy searching..."
612 msgstr "Søker ..."
613
614 #. *
615 #. * Label (a format string) that is used to name each folder.
616 #.
617 #: src/addressbook.c:3797
618 #, c-format
619 msgid "Search '%s'"
620 msgstr "Søk '%s'"
621
622 #: src/addressbook.c:4022
623 msgid "Interface"
624 msgstr "Grensesnitt"
625
626 #: src/addressbook.c:4038 src/exphtmldlg.c:382 src/expldifdlg.c:394
627 #: src/exporthtml.c:1011 src/importldif.c:651
628 msgid "Address Book"
629 msgstr "Adressebok"
630
631 #: src/addressbook.c:4054
632 msgid "Person"
633 msgstr "Person"
634
635 #: src/addressbook.c:4070
636 msgid "EMail Address"
637 msgstr "Epostadresse"
638
639 #: src/addressbook.c:4086
640 msgid "Group"
641 msgstr "Gruppe"
642
643 #. special folder setting (maybe these options are redundant)
644 #: src/addressbook.c:4102 src/exporthtml.c:913 src/folderview.c:429
645 #: src/prefs_account.c:2289
646 msgid "Folder"
647 msgstr "Folder"
648
649 #: src/addressbook.c:4118
650 msgid "vCard"
651 msgstr "vKort"
652
653 #: src/addressbook.c:4134 src/addressbook.c:4150
654 msgid "JPilot"
655 msgstr "JPilot"
656
657 #: src/addressbook.c:4166
658 msgid "LDAP Server"
659 msgstr "LDAP-tjener"
660
661 #: src/addressbook.c:4182
662 msgid "LDAP Query"
663 msgstr "LDAP-spørring"
664
665 #: src/addrgather.c:158
666 msgid "Please specify name for address book."
667 msgstr "Angi navn for adresseboken."
668
669 #: src/addrgather.c:178
670 msgid "Please select the mail headers to search."
671 msgstr "Angi epost hoder (headers) det skal søkes på."
672
673 #. Go fer it
674 #: src/addrgather.c:185
675 msgid "Harvesting addresses..."
676 msgstr "Søker gjennom adresser..."
677
678 #: src/addrgather.c:224
679 msgid "Addresses gathered successfully."
680 msgstr "Adressene er hentet inn."
681
682 #: src/addrgather.c:294
683 msgid "No folder or message was selected."
684 msgstr "Ingen folder eller melding er valgt."
685
686 #: src/addrgather.c:302
687 msgid ""
688 "Please select a folder to process from the folder\n"
689 "list. Alternatively, select one or messages from\n"
690 "the message list."
691 msgstr ""
692 "Vennligst angi hvilken folder som skal prosesseres ved\n"
693 "å velge den i folderlisten. Alternativt kan du velge en\n"
694 "eller flere meldinger i epostlisten."
695
696 #: src/addrgather.c:354
697 msgid "Folder :"
698 msgstr "Folder:"
699
700 #: src/addrgather.c:365 src/exphtmldlg.c:596 src/expldifdlg.c:626
701 #: src/importldif.c:909
702 msgid "Address Book :"
703 msgstr "Adressebok:"
704
705 #: src/addrgather.c:375
706 msgid "Folder Size :"
707 msgstr "Folder størrelse:"
708
709 #: src/addrgather.c:390
710 msgid "Process these mail header fields"
711 msgstr "Prosseser disse epost hode (header) feltene"
712
713 #: src/addrgather.c:408
714 msgid "Include sub-folders"
715 msgstr "Inkluder underfoldere"
716
717 #: src/addrgather.c:431
718 msgid "Header Name"
719 msgstr "Navn på brevhode"
720
721 #: src/addrgather.c:432
722 msgid "Address Count"
723 msgstr "Antall adresser"
724
725 #. Create notebook pages
726 #: src/addrgather.c:537 src/alertpanel.c:153 src/compose.c:3903
727 #: src/messageview.c:558 src/messageview.c:571
728 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:420
729 msgid "Warning"
730 msgstr "Advarsel"
731
732 #: src/addrgather.c:538
733 msgid "Header Fields"
734 msgstr "Brevhodefelt (header fields)"
735
736 #: src/addrgather.c:539 src/exphtmldlg.c:716 src/expldifdlg.c:737
737 #: src/importldif.c:1028
738 msgid "Finish"
739 msgstr "Avslutt"
740
741 #: src/addrgather.c:600
742 msgid "Harvest E-Mail Addresses - from Selected Messages"
743 msgstr "Hent epostadresser - fra valgte meldinger"
744
745 #: src/addrgather.c:608
746 msgid "Harvest E-Mail Addresses - from Folder"
747 msgstr "Hent epostadresser - fra folder"
748
749 #: src/addrindex.c:115 src/addrindex.c:119 src/addrindex.c:126
750 msgid "Common address"
751 msgstr "Vanlige adresser"
752
753 #: src/addrindex.c:116 src/addrindex.c:120 src/addrindex.c:127
754 msgid "Personal address"
755 msgstr "Personlige adresser"
756
757 #: src/alertpanel.c:140 src/compose.c:6357
758 msgid "Notice"
759 msgstr "Merknad "
760
761 #: src/alertpanel.c:166 src/alertpanel.c:188 src/compose.c:3847 src/inc.c:584
762 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:124 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:192
763 msgid "Error"
764 msgstr "Feil"
765
766 #: src/alertpanel.c:189
767 msgid "View log"
768 msgstr "Vis logg"
769
770 #: src/alertpanel.c:335
771 msgid "Show this message next time"
772 msgstr "Vis denne meldingen neste gang"
773
774 #: src/browseldap.c:239
775 msgid "Browse Directory Entry"
776 msgstr "Se gjennom katalog"
777
778 #: src/browseldap.c:259
779 msgid "Server Name :"
780 msgstr "Navn på tjener:"
781
782 #: src/browseldap.c:269
783 msgid "Distinguished Name (dn) :"
784 msgstr "Distinguished Name (dn):"
785
786 #: src/browseldap.c:292
787 msgid "LDAP Name"
788 msgstr "LDAP navn"
789
790 #: src/browseldap.c:294
791 msgid "Attribute Value"
792 msgstr "Attributtverdi"
793
794 #: src/common/nntp.c:68
795 #, c-format
796 msgid "Can't connect to NNTP server: %s:%d\n"
797 msgstr "Kan ikke koble opp mot NNTP tjener: %s:%d\n"
798
799 #: src/common/nntp.c:176 src/common/nntp.c:239
800 #, c-format
801 msgid "protocol error: %s\n"
802 msgstr "Protokollfeil: %s\n"
803
804 #: src/common/nntp.c:199 src/common/nntp.c:245
805 msgid "protocol error\n"
806 msgstr "protokollfeil\n"
807
808 #: src/common/nntp.c:295
809 msgid "Error occurred while posting\n"
810 msgstr "Feil oppsto ved postning\n"
811
812 #: src/common/nntp.c:375
813 msgid "Error occurred while sending command\n"
814 msgstr "Feil oppsto ved sending av EHLO\n"
815
816 #: src/common/plugin.c:202
817 msgid "Plugin already loaded"
818 msgstr "Programtillegg er allerede lastet"
819
820 #: src/common/plugin.c:210
821 msgid "Failed to allocate memory for Plugin"
822 msgstr "Kunne ikke allokere minne for programtillegg"
823
824 #: src/common/plugin.c:232
825 msgid "This module is for Sylpheed-Claws GTK1."
826 msgstr "Denne modulen er for Sylpheed-Claws GTK1."
827
828 #: src/common/smtp.c:168
829 msgid "SMTP AUTH not available\n"
830 msgstr "SMTP AUTH er ikke tilgjengelig\n"
831
832 #: src/common/smtp.c:503 src/common/smtp.c:553
833 msgid "bad SMTP response\n"
834 msgstr "ugyldig SMTP respons\n"
835
836 #: src/common/smtp.c:524 src/common/smtp.c:542 src/common/smtp.c:661
837 msgid "error occurred on SMTP session\n"
838 msgstr "feil oppstod i SMTP sessjonen\n"
839
840 #: src/common/smtp.c:533 src/pop.c:841
841 msgid "error occurred on authentication\n"
842 msgstr "feil oppstod ved autentisering\n"
843
844 #: src/common/smtp.c:588
845 #, c-format
846 msgid "Message is too big (Maximum size is %s)\n"
847 msgstr "Meldingen er for stor (Maksimum størrelse er %s)\n"
848
849 #: src/common/smtp.c:620 src/pop.c:834
850 msgid "can't start TLS session\n"
851 msgstr "kan ikke starte TLS sessjon\n"
852
853 #: src/common/ssl.c:136
854 msgid "Error creating ssl context\n"
855 msgstr ""
856 "Feil under opprettelse av SSL-kontekst\n"
857 "\n"
858
859 #: src/common/ssl.c:155
860 #, c-format
861 msgid "SSL connect failed (%s)\n"
862 msgstr ""
863 "SSL-oppkoppling feilet (%s)\n"
864 "\n"
865
866 #: src/common/ssl_certificate.c:140 src/common/ssl_certificate.c:151
867 #: src/common/ssl_certificate.c:157 src/common/ssl_certificate.c:164
868 #: src/common/ssl_certificate.c:175 src/common/ssl_certificate.c:181
869 #: src/gtk/sslcertwindow.c:62 src/gtk/sslcertwindow.c:73
870 #: src/gtk/sslcertwindow.c:79 src/gtk/sslcertwindow.c:86
871 #: src/gtk/sslcertwindow.c:97 src/gtk/sslcertwindow.c:103
872 msgid "<not in certificate>"
873 msgstr "<ikke i sertifikatet>"
874
875 #: src/common/ssl_certificate.c:190
876 #, c-format
877 msgid ""
878 "  Owner: %s (%s) in %s\n"
879 "  Signed by: %s (%s) in %s\n"
880 "  Fingerprint: %s\n"
881 "  Signature status: %s"
882 msgstr ""
883 " Eier: %s (%s) i %s\n"
884 " Signert av: %s (%s) i %s\n"
885 " Fingeravtrykk: %s\n"
886 " Status på signatur: %s"
887
888 #: src/common/ssl_certificate.c:308
889 msgid "Can't load X509 default paths"
890 msgstr "Kan ikke laste X509 standard stier"
891
892 #: src/common/ssl_certificate.c:363
893 #, c-format
894 msgid ""
895 "%s presented an unknown SSL certificate:\n"
896 "%s"
897 msgstr ""
898 " %s foreviste et ukjent SSL sertifikat:\n"
899 "%s"
900
901 #: src/common/ssl_certificate.c:370 src/common/ssl_certificate.c:408
902 #, c-format
903 msgid ""
904 "%s\n"
905 "\n"
906 "Mail won't be retrieved on this account until you save the certificate.\n"
907 "(Uncheck the \"%s\" preference).\n"
908 msgstr ""
909 "%s\n"
910 "\n"
911 "Epost vil ikke kunne hentes for denne kontoen før du lagrer sertifikatet.\n"
912 "(Hak av for \\\"%s\\\" innstillingen).\n"
913
914 #: src/common/ssl_certificate.c:372 src/common/ssl_certificate.c:410
915 #: src/prefs_receive.c:206
916 msgid "Don't popup error dialog on receive error"
917 msgstr "Vis ikke feilmelding i eget vindu ved mottaksfeil"
918
919 #: src/common/ssl_certificate.c:399
920 #, c-format
921 msgid ""
922 "%s's SSL certificate changed !\n"
923 "We have saved this one:\n"
924 "%s\n"
925 "\n"
926 "It is now:\n"
927 "%s\n"
928 "\n"
929 "This could mean the server answering is not the known one."
930 msgstr ""
931 "%s sitt SSL sertifikat er endret!\n"
932 "Vi har lagret dette:\n"
933 "%s\n"
934 "\n"
935 "Tjeneren fremla dette:\n"
936 "%s\n"
937 "\n"
938 "Dette kan bety at en ukjent tjener svarer på adressen."
939
940 #: src/common/string_match.c:74
941 msgid "(Subject cleared by RegExp)"
942 msgstr "(Overskrift nullstilt av regulært uttrykk)"
943
944 #: src/common/utils.c:298
945 #, c-format
946 msgid "%dB"
947 msgstr ""
948
949 #: src/common/utils.c:300
950 #, c-format
951 msgid "%.1fKB"
952 msgstr ""
953
954 #: src/common/utils.c:302
955 #, c-format
956 msgid "%.2fMB"
957 msgstr ""
958
959 #: src/common/utils.c:304
960 #, c-format
961 msgid "%.2fGB"
962 msgstr ""
963
964 #: src/compose.c:502
965 msgid "/_Add..."
966 msgstr "/_Legg til..."
967
968 #: src/compose.c:503
969 msgid "/_Remove"
970 msgstr "/_Slett"
971
972 #: src/compose.c:505 src/folderview.c:282
973 msgid "/_Properties..."
974 msgstr "/_Egenskaper..."
975
976 #: src/compose.c:510 src/mainwindow.c:672 src/messageview.c:272
977 msgid "/_Message"
978 msgstr "/_Melding"
979
980 #: src/compose.c:511
981 msgid "/_Message/_Send"
982 msgstr "/_Melding/_Send"
983
984 #: src/compose.c:513
985 msgid "/_Message/Send _later"
986 msgstr "/_Melding/Send s_enere"
987
988 #: src/compose.c:515 src/compose.c:519 src/compose.c:522 src/mainwindow.c:683
989 #: src/mainwindow.c:693 src/mainwindow.c:696 src/mainwindow.c:702
990 #: src/mainwindow.c:711 src/messageview.c:275 src/messageview.c:283
991 #: src/messageview.c:288
992 msgid "/_Message/---"
993 msgstr "/_Melding/---"
994
995 #: src/compose.c:516
996 msgid "/_Message/_Attach file"
997 msgstr "/_Melding/Legg v_ed fil"
998
999 #: src/compose.c:517
1000 msgid "/_Message/_Insert file"
1001 msgstr "/_Melding/Sett inn _fil"
1002
1003 #: src/compose.c:518
1004 msgid "/_Message/Insert si_gnature"
1005 msgstr "/_Fil/Sett inn si_gnatur"
1006
1007 #: src/compose.c:520
1008 msgid "/_Message/_Save"
1009 msgstr "/_Melding/_Send"
1010
1011 #: src/compose.c:523
1012 msgid "/_Message/_Close"
1013 msgstr "/_Melding/_Lukk"
1014
1015 #: src/compose.c:526
1016 msgid "/_Edit/_Undo"
1017 msgstr "/_Endre/_Angre"
1018
1019 #: src/compose.c:527
1020 msgid "/_Edit/_Redo"
1021 msgstr "/_Endre/Gj_lr om igjen"
1022
1023 #: src/compose.c:528 src/compose.c:615 src/compose.c:621 src/mainwindow.c:475
1024 #: src/messageview.c:165
1025 msgid "/_Edit/---"
1026 msgstr "/_Endre/---"
1027
1028 #: src/compose.c:529
1029 msgid "/_Edit/Cu_t"
1030 msgstr "/_Endre/Klipp _ut"
1031
1032 #: src/compose.c:530 src/mainwindow.c:472 src/messageview.c:163
1033 msgid "/_Edit/_Copy"
1034 msgstr "/_Endre/_Kopier"
1035
1036 #: src/compose.c:531
1037 msgid "/_Edit/_Paste"
1038 msgstr "/_Endre/_Lim inn"
1039
1040 #: src/compose.c:532
1041 msgid "/_Edit/Special paste/as _quotation"
1042 msgstr "/_Endre/Lim inn tilpasset/som k_votering"
1043
1044 #: src/compose.c:534
1045 msgid "/_Edit/Special paste/_wrapped"
1046 msgstr "/_Endre/Lim inn tilpasset/med linjebryting"
1047
1048 #: src/compose.c:536
1049 msgid "/_Edit/Special paste/_unwrapped"
1050 msgstr "/_Endre/Lim inn tilpasset/uten linjebryting<"
1051
1052 #: src/compose.c:538 src/mainwindow.c:473 src/messageview.c:164
1053 msgid "/_Edit/Select _all"
1054 msgstr "/_Endre/Markrer _alt"
1055
1056 #: src/compose.c:539
1057 msgid "/_Edit/A_dvanced"
1058 msgstr "/_Endre/_Avansert"
1059
1060 #: src/compose.c:540
1061 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character backward"
1062 msgstr "/_Endre/A_vansert/En bokstav tilbake"
1063
1064 #: src/compose.c:545
1065 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character forward"
1066 msgstr "/_Endre/A_vansert/En bokstav fremover"
1067
1068 #: src/compose.c:550
1069 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word backward"
1070 msgstr "/_Endre/A_vansert/Ett ord tilbake"
1071
1072 #: src/compose.c:555
1073 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word forward"
1074 msgstr "/_Endre/A_vansert/Ett ord fremover"
1075
1076 #: src/compose.c:560
1077 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to beginning of line"
1078 msgstr "/_Endre/A_vansert/Til begynnelsen av linja"
1079
1080 #: src/compose.c:565
1081 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to end of line"
1082 msgstr "/_Endre/A_vansert/Til linjeslutt"
1083
1084 #: src/compose.c:570
1085 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to previous line"
1086 msgstr "/_Endre/A_vansert/Til forrige linje"
1087
1088 #: src/compose.c:575
1089 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to next line"
1090 msgstr "/_Endre/A_vansert/Til neste linje"
1091
1092 #: src/compose.c:580
1093 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character backward"
1094 msgstr "/_Endre/A_vansert/Slett forrige tegn"
1095
1096 #: src/compose.c:585
1097 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character forward"
1098 msgstr "/_Endre/A_vansert/Slett neste tegn"
1099
1100 #: src/compose.c:590
1101 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word backward"
1102 msgstr "/_Endre/A_vansert/Slett forrige ord"
1103
1104 #: src/compose.c:595
1105 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word forward"
1106 msgstr "/_Endre/A_vansert/Slett neste ord"
1107
1108 #: src/compose.c:600
1109 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete line"
1110 msgstr "/_Endre/A_vansert/Slett linje"
1111
1112 #: src/compose.c:605
1113 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete entire line"
1114 msgstr "/_Endre/A_vansert/Slett hele linjen"
1115
1116 #: src/compose.c:610
1117 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete to end of line"
1118 msgstr "/_Endre/A_vansert/Slett til linjeslutt"
1119
1120 #: src/compose.c:616
1121 msgid "/_Edit/_Wrap current paragraph"
1122 msgstr "/_Endre/Bryt rader i gjeldene _avsnitt"
1123
1124 #: src/compose.c:618
1125 msgid "/_Edit/Wrap all long _lines"
1126 msgstr "/_Endre/Bryt alle _lange linjer"
1127
1128 #: src/compose.c:620
1129 msgid "/_Edit/Aut_o wrapping"
1130 msgstr "/_Endre/Aut_omatisk linjebryting"
1131
1132 #: src/compose.c:622
1133 msgid "/_Edit/Edit with e_xternal editor"
1134 msgstr "/_Endre/Rediger i ekstern tekstbehandler"
1135
1136 #: src/compose.c:625
1137 msgid "/_Spelling"
1138 msgstr "/Stave_kontroll"
1139
1140 #: src/compose.c:626
1141 msgid "/_Spelling/_Check all or check selection"
1142 msgstr "/Stave_kontroll/_Kontroller utvalg eller hele teksten"
1143
1144 #: src/compose.c:628
1145 msgid "/_Spelling/_Highlight all misspelled words"
1146 msgstr "/Stave_kontroll/Vis feilstavelser bakover"
1147
1148 #: src/compose.c:630
1149 msgid "/_Spelling/Check _backwards misspelled word"
1150 msgstr "/Stave_kontroll/Kontroller _bakover"
1151
1152 #: src/compose.c:632
1153 msgid "/_Spelling/_Forward to next misspelled word"
1154 msgstr "/Stave_kontroll/Frem til neste feilstavede ord"
1155
1156 #: src/compose.c:634
1157 msgid "/_Spelling/---"
1158 msgstr "/Stave_kontroll/---"
1159
1160 #: src/compose.c:635
1161 msgid "/_Spelling/_Spelling Configuration"
1162 msgstr "/Stave_kontroll/Konfi_gurasjon"
1163
1164 #: src/compose.c:638
1165 msgid "/_Options"
1166 msgstr "/_Brukervalg"
1167
1168 #: src/compose.c:639
1169 msgid "/_Options/Privacy System"
1170 msgstr "/_Brukervalg/Privatliv"
1171
1172 #: src/compose.c:640
1173 msgid "/_Options/Privacy System/None"
1174 msgstr "/_Brukervalg/Privatliv/Intet"
1175
1176 #: src/compose.c:641
1177 msgid "/_Options/Si_gn"
1178 msgstr "/_Brukervalg/_Signatur"
1179
1180 #: src/compose.c:642
1181 msgid "/_Options/_Encrypt"
1182 msgstr "/_Brukervalg/_Kryptering"
1183
1184 #: src/compose.c:643 src/compose.c:650 src/compose.c:652 src/compose.c:654
1185 msgid "/_Options/---"
1186 msgstr "/_Brukervalg/---"
1187
1188 #: src/compose.c:644
1189 msgid "/_Options/_Priority"
1190 msgstr "/_Brukervalg/_Prioritet"
1191
1192 #: src/compose.c:645
1193 msgid "/_Options/Priority/_Highest"
1194 msgstr "/_Brukervalg/_Prioritet/_Høyest"
1195
1196 #: src/compose.c:646
1197 msgid "/_Options/Priority/Hi_gh"
1198 msgstr "/_Brukervalg/_Prioritet/H_øy"
1199
1200 #: src/compose.c:647
1201 msgid "/_Options/Priority/_Normal"
1202 msgstr "/_Brukervalg/_Prioritet/_Normal"
1203
1204 #: src/compose.c:648
1205 msgid "/_Options/Priority/Lo_w"
1206 msgstr "/_Brukervalg/_Prioritet/_Lav"
1207
1208 #: src/compose.c:649
1209 msgid "/_Options/Priority/_Lowest"
1210 msgstr "/_Brukervalg/_Prioritet/Laves_t"
1211
1212 #: src/compose.c:651
1213 msgid "/_Options/_Request Return Receipt"
1214 msgstr "/_Brukervalg/Be om retur_kvitteringer"
1215
1216 #: src/compose.c:653
1217 msgid "/_Options/Remo_ve references"
1218 msgstr "/_Brukervalg/Fjern _referanser"
1219
1220 #: src/compose.c:660
1221 msgid "/_Options/Character _encoding"
1222 msgstr "/_Brukervalg/Tegn_koding"
1223
1224 #: src/compose.c:661
1225 msgid "/_Options/Character _encoding/_Automatic"
1226 msgstr "/_Brukervalg/Tegn_koding/_Automatisk"
1227
1228 #: src/compose.c:663 src/compose.c:669 src/compose.c:675 src/compose.c:679
1229 #: src/compose.c:685 src/compose.c:689 src/compose.c:695 src/compose.c:699
1230 #: src/compose.c:709 src/compose.c:713 src/compose.c:723 src/compose.c:727
1231 msgid "/_Options/Character _encoding/---"
1232 msgstr "/_Brukervalg/Tegn_koding/---"
1233
1234 #: src/compose.c:665
1235 msgid "/_Options/Character _encoding/7bit ascii (US-ASC_II)"
1236 msgstr "/_Brukervalg/Tegn_koding/7 bits ascii (US-ASC_II)"
1237
1238 #: src/compose.c:667
1239 msgid "/_Options/Character _encoding/Unicode (_UTF-8)"
1240 msgstr "/_Brukervalg/Tegn_koding/Unicode (_UTF-8)"
1241
1242 #: src/compose.c:671
1243 msgid "/_Options/Character _encoding/Western European (ISO-8859-_1)"
1244 msgstr "/_Brukervalg/Tegn_koding/Vesteuropeisk (ISO-8859-_1)"
1245
1246 #: src/compose.c:673
1247 msgid "/_Options/Character _encoding/Western European (ISO-8859-15)"
1248 msgstr "/_Brukervalg/Tegn_koding/Vesteuropeisk (ISO-8859-15)"
1249
1250 #: src/compose.c:677
1251 msgid "/_Options/Character _encoding/Central European (ISO-8859-_2)"
1252 msgstr "/_Brukervalg/Tegn_koding/Sentraleuropeisk (ISO-8859-_2)"
1253
1254 #: src/compose.c:681
1255 msgid "/_Options/Character _encoding/_Baltic (ISO-8859-13)"
1256 msgstr "/_Brukervalg/Tegn_koding/_Baltisk (ISO-8859-13)"
1257
1258 #: src/compose.c:683
1259 msgid "/_Options/Character _encoding/Baltic (ISO-8859-_4)"
1260 msgstr "/_Brukervalg/Tegn_koding/Baltisk (ISO-8859-_4)"
1261
1262 #: src/compose.c:687
1263 msgid "/_Options/Character _encoding/Greek (ISO-8859-_7)"
1264 msgstr "/_Brukervalg/Tegn_koding/Gresk (ISO-8859-_7)"
1265
1266 #: src/compose.c:691
1267 msgid "/_Options/Character _encoding/Hebrew (ISO-8859-_8)"
1268 msgstr "/_Brukervalg/Tegn_koding/Hebraisk (ISO-8859-8)"
1269
1270 #: src/compose.c:693
1271 msgid "/_Options/Character _encoding/Hebrew (Windows-1255)"
1272 msgstr "/_Brukervalg/Tegn_koding/Hebraisk (Windows-1255)"
1273
1274 #: src/compose.c:697
1275 msgid "/_Options/Character _encoding/Turkish (ISO-8859-_9)"
1276 msgstr "/_Brukervalg/Tegn_koding/Tyrkisk (ISO-8859-_9)"
1277
1278 #: src/compose.c:701
1279 msgid "/_Options/Character _encoding/Cyrillic (ISO-8859-_5)"
1280 msgstr "/_Brukervalg/Tegn_koding/Kyrillisk (ISO-8859-_5)"
1281
1282 #: src/compose.c:703
1283 msgid "/_Options/Character _encoding/Cyrillic (KOI8-_R)"
1284 msgstr "/_Brukervalg/Tegn_koding/Kyrillisk (KOI8-_R)"
1285
1286 #: src/compose.c:705
1287 msgid "/_Options/Character _encoding/Cyrillic (KOI8-U)"
1288 msgstr "/_Brukervalg/Tegn_koding/Kyrillisk (KOI8-U)"
1289
1290 #: src/compose.c:707
1291 msgid "/_Options/Character _encoding/Cyrillic (Windows-1251)"
1292 msgstr "/_Brukervalg/Tegn_koding/Kyrillisk (Windows-1251)"
1293
1294 #: src/compose.c:711
1295 msgid "/_Options/Character _encoding/Japanese (ISO-2022-_JP)"
1296 msgstr "/_Brukervalg/Tegn_koding/Japansk (ISO-2022-_JP)"
1297
1298 #: src/compose.c:715
1299 msgid "/_Options/Character _encoding/Simplified Chinese (_GB2312)"
1300 msgstr "/_Brukervalg/Tegn_koding/Forenklet kinesisk (_GB2312)"
1301
1302 #: src/compose.c:717
1303 msgid "/_Options/Character _encoding/Simplified Chinese (GBK)"
1304 msgstr "/_Brukervalg/Tegn_koding/Forenklet kinesisk (_GBK)"
1305
1306 #: src/compose.c:719
1307 msgid "/_Options/Character _encoding/Traditional Chinese (_Big5)"
1308 msgstr "/_Brukervalg/Tegn_koding/Tradisjonell kinesisk (_Big5)"
1309
1310 #: src/compose.c:721
1311 msgid "/_Options/Character _encoding/Traditional Chinese (EUC-_TW)"
1312 msgstr "/_Brukervalg/Tegn_koding/Tradisjonell kinesisk (EUC-_TW)"
1313
1314 #: src/compose.c:725
1315 msgid "/_Options/Character _encoding/Korean (EUC-_KR)"
1316 msgstr "/_Brukervalg/Tegn_koding/Koreansk (EUC-_KR)"
1317
1318 #: src/compose.c:729
1319 msgid "/_Options/Character _encoding/Thai (TIS-620)"
1320 msgstr "/_Brukervalg/Tegn_koding/Thai (TIS-620)"
1321
1322 #: src/compose.c:731
1323 msgid "/_Options/Character _encoding/Thai (Windows-874)"
1324 msgstr "/_Brukervalg/Tegn_koding/Thai (Windows-874)"
1325
1326 #: src/compose.c:735
1327 msgid "/_Tools/Show _ruler"
1328 msgstr "/_Verktøy/Vis linjal"
1329
1330 #: src/compose.c:736 src/messageview.c:292
1331 msgid "/_Tools/_Address book"
1332 msgstr "/_Verktøy/_Adressebok"
1333
1334 #: src/compose.c:737
1335 msgid "/_Tools/_Template"
1336 msgstr "/_Verktøy/_Maler"
1337
1338 #: src/compose.c:738 src/mainwindow.c:747 src/messageview.c:317
1339 msgid "/_Tools/Actio_ns"
1340 msgstr "/_Verktøy/_Handlinger"
1341
1342 #: src/compose.c:1684
1343 msgid "Reply-To:"
1344 msgstr "Svar-til:"
1345
1346 #: src/compose.c:1687 src/compose.c:4716 src/compose.c:5390
1347 #: src/headerview.c:54
1348 msgid "Newsgroups:"
1349 msgstr "Njusgrupper:"
1350
1351 #: src/compose.c:1690
1352 msgid "Followup-To:"
1353 msgstr "Oppfølger-til:"
1354
1355 #: src/compose.c:2076
1356 msgid "Quote mark format error."
1357 msgstr "Feil format på kvoteringstegn."
1358
1359 #: src/compose.c:2092
1360 msgid "Message reply/forward format error."
1361 msgstr "Feil på tilsvars-/videresendingsformat."
1362
1363 #: src/compose.c:2540
1364 #, c-format
1365 msgid "File %s is empty."
1366 msgstr "Filen %s er tom."
1367
1368 #: src/compose.c:2544
1369 #, c-format
1370 msgid "Can't read %s."
1371 msgstr "Kan ikke lese %s."
1372
1373 #: src/compose.c:2571
1374 #, c-format
1375 msgid "Message: %s"
1376 msgstr "Melding: %s"
1377
1378 #: src/compose.c:3325
1379 msgid " [Edited]"
1380 msgstr " [Endret]"
1381
1382 #: src/compose.c:3331 src/compose.c:3334
1383 #, c-format
1384 msgid "%s - Compose message%s"
1385 msgstr "%s - Forfatt melding(er) (message%s)"
1386
1387 #: src/compose.c:3337
1388 #, c-format
1389 msgid "Compose message%s"
1390 msgstr "Forfatt melding(er) (message%s)"
1391
1392 #: src/compose.c:3362 src/messageview.c:594
1393 msgid ""
1394 "Account for sending mail is not specified.\n"
1395 "Please select a mail account before sending."
1396 msgstr ""
1397 "Konto er ikke angitt for meldingen som skal sendes.\n"
1398 "Angi en konto før du går videre."
1399
1400 #: src/compose.c:3446
1401 msgid "Recipient is not specified."
1402 msgstr "Mottaker er ikke angitt."
1403
1404 #: src/compose.c:3454 src/messageview.c:559 src/messageview.c:579
1405 #: src/prefs_account.c:987 src/prefs_send.c:333 src/toolbar.c:388
1406 #: src/toolbar.c:436
1407 msgid "Send"
1408 msgstr "Send"
1409
1410 #: src/compose.c:3455
1411 msgid "Subject is empty. Send it anyway?"
1412 msgstr "Overskrift ikke angitt. Send likevel?"
1413
1414 #: src/compose.c:3481
1415 msgid ""
1416 "Could not queue message for sending:\n"
1417 "\n"
1418 "Charset conversion failed."
1419 msgstr ""
1420 "Kunne ikke legge melding i kø for sending:\n"
1421 "\n"
1422 "Tegnsettkonvertering feilet."
1423
1424 #: src/compose.c:3484
1425 msgid ""
1426 "Could not queue message for sending:\n"
1427 "\n"
1428 "Signature failed."
1429 msgstr ""
1430 "Kunne ikke legge melding i kø for sending:\n"
1431 "\n"
1432 "Signatur feilet."
1433
1434 #: src/compose.c:3487
1435 #, c-format
1436 msgid ""
1437 "Could not queue message for sending:\n"
1438 "\n"
1439 "%s."
1440 msgstr ""
1441 "Kunne ikke legge melding i kø for sending:\n"
1442 "\n"
1443 "%s"
1444
1445 #: src/compose.c:3489
1446 msgid "Could not queue message for sending."
1447 msgstr "Kunne ikke legge melding i kø for sending"
1448
1449 #: src/compose.c:3504 src/compose.c:3533
1450 msgid ""
1451 "The message was queued but could not be sent.\n"
1452 "Use \"Send queued messages\" from the main window to retry."
1453 msgstr ""
1454 "Meldingen er lagt inn i køen, men kunne ikke sendes.\n"
1455 "Velg \\\"Send meldinger i køen\\\" fra hovedvinduet for å forsøke på nytt."
1456
1457 #: src/compose.c:3844
1458 #, c-format
1459 msgid ""
1460 "Can't convert the character encoding of the message \n"
1461 "to the specified %s charset.\n"
1462 "Send it as %s?"
1463 msgstr ""
1464 "Kan ikke konvertere meldingen til det angitte\n"
1465 "kodesettet %s.\n"
1466 "Send meldingen som %s?"
1467
1468 #: src/compose.c:3899
1469 #, c-format
1470 msgid ""
1471 "Line %d exceeds the line length limit (998 bytes).\n"
1472 "The contents of the message might be broken on the way to the delivery.\n"
1473 "\n"
1474 "Send it anyway?"
1475 msgstr ""
1476 "Linje %d overstiger maksimal linjelengde (998 byte)\n"
1477 "Innholdet av meldingen kan ødelegges under leveringen.\n"
1478 "\n"
1479 "Send likevel?"
1480
1481 #: src/compose.c:4069
1482 msgid "No account for sending mails available!"
1483 msgstr "Ingen konto tilgjengelig for å sende epost!"
1484
1485 #: src/compose.c:4079
1486 msgid "No account for posting news available!"
1487 msgstr "Ingen konto er tilgjengelig for å poste njus!"
1488
1489 #: src/compose.c:4799 src/headerview.c:52 src/summary_search.c:211
1490 msgid "From:"
1491 msgstr "Fra:"
1492
1493 #: src/compose.c:4850
1494 msgid "Mime type"
1495 msgstr "MIME-type"
1496
1497 #. S_COL_DATE
1498 #: src/compose.c:4856 src/compose.c:5072 src/mimeview.c:197
1499 #: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:330 src/prefs_summary_column.c:86
1500 #: src/summaryview.c:466
1501 msgid "Size"
1502 msgstr "Størrelse"
1503
1504 #. Save Message to folder
1505 #: src/compose.c:4916
1506 msgid "Save Message to "
1507 msgstr "Lagre melding til "
1508
1509 #: src/compose.c:4938 src/prefs_filtering_action.c:435
1510 msgid "Select ..."
1511 msgstr "Velg..."
1512
1513 #: src/compose.c:5071 src/compose.c:6117
1514 msgid "MIME type"
1515 msgstr "MIME-type"
1516
1517 #. header labels and entries
1518 #: src/compose.c:5135 src/prefs_account.c:1581 src/prefs_customheader.c:201
1519 #: src/prefs_matcher.c:154
1520 msgid "Header"
1521 msgstr "Brevhode"
1522
1523 #. attachment list
1524 #: src/compose.c:5137
1525 msgid "Attachments"
1526 msgstr "Vedlegg"
1527
1528 #. Others Tab
1529 #: src/compose.c:5139
1530 msgid "Others"
1531 msgstr "Andre"
1532
1533 #: src/compose.c:5154 src/headerview.c:55 src/prefs_template.c:194
1534 #: src/summary_search.c:225
1535 msgid "Subject:"
1536 msgstr "Overskrift:"
1537
1538 #. create sub items. for the menu item activation callback we pass the
1539 #. * index of label_colors[] as data parameter. for the None color we
1540 #. * pass an invalid (high) value. also we attach a data pointer so we
1541 #. * can always get back the SummaryView pointer.
1542 #: src/compose.c:5338 src/exphtmldlg.c:462 src/gtk/colorlabel.c:280
1543 #: src/gtk/gtkaspell.c:1615 src/gtk/gtkaspell.c:2363 src/prefs_account.c:614
1544 #: src/summaryview.c:4327
1545 msgid "None"
1546 msgstr "Ingen"
1547
1548 #: src/compose.c:5348
1549 #, c-format
1550 msgid ""
1551 "Spell checker could not be started.\n"
1552 "%s"
1553 msgstr ""
1554 "Stavekontroll kunne ikke startes.\n"
1555 "%s"
1556
1557 #: src/compose.c:5581
1558 #, c-format
1559 msgid ""
1560 "The privacy system '%s' cannot be loaded. You will not be able to sign or "
1561 "encrypt this message."
1562 msgstr ""
1563 "Systemet '%s' for fortrolighet kan ikke lastes. Du vil ikke kunne signere\n"
1564 "eller kryptere denne meldingen."
1565
1566 #: src/compose.c:6008
1567 msgid "Invalid MIME type."
1568 msgstr "Ugyldig MIME-type"
1569
1570 #: src/compose.c:6026
1571 msgid "File doesn't exist or is empty."
1572 msgstr "Filen eksisterer ikke, eller den er tom."
1573
1574 #: src/compose.c:6099
1575 msgid "Properties"
1576 msgstr "Egenskaper"
1577
1578 #: src/compose.c:6144
1579 msgid "Encoding"
1580 msgstr "Koding"
1581
1582 #: src/compose.c:6169
1583 msgid "Path"
1584 msgstr "Søkesti"
1585
1586 #: src/compose.c:6170 src/prefs_toolbar.c:1062
1587 msgid "File name"
1588 msgstr "Filnavn"
1589
1590 #: src/compose.c:6354
1591 #, c-format
1592 msgid ""
1593 "The external editor is still working.\n"
1594 "Force terminating the process?\n"
1595 "process group id: %d"
1596 msgstr ""
1597 "Den eksterne tekstbehandleren kjører fremdeles.\n"
1598 "Skal prosessen tvangsavbrytes?\n"
1599 "Prosessens gruppe id: %d"
1600
1601 #: src/compose.c:6396
1602 msgid "Compose: input from monitoring process\n"
1603 msgstr "Opprett: inndata fra overvåkende prosess\n"
1604
1605 #: src/compose.c:6681
1606 #, c-format
1607 msgid ""
1608 "Could not queue message:\n"
1609 "\n"
1610 "%s."
1611 msgstr ""
1612 "Kunne ikke legge melding i kø for sending:\n"
1613 "\n"
1614 "%s"
1615
1616 #: src/compose.c:6760
1617 msgid "Could not save draft."
1618 msgstr "Kunne ikke lagre utkast."
1619
1620 #: src/compose.c:6828 src/compose.c:6851
1621 msgid "Select file"
1622 msgstr "Velg fil"
1623
1624 #: src/compose.c:6864
1625 #, c-format
1626 msgid "File '%s' could not be read."
1627 msgstr "File '%s' kunne ikke leses."
1628
1629 #: src/compose.c:6866
1630 #, c-format
1631 msgid ""
1632 "File '%s' contained invalid characters\n"
1633 "for the current encoding, insertion may be incorrect."
1634 msgstr ""
1635 "Filen '%s' inneholder tegn som ikke er gyldig for\n"
1636 "gjeldende kodesett. Insatt fil kan ha fått feil."
1637
1638 #: src/compose.c:6914
1639 msgid "Discard message"
1640 msgstr "Kassér melding"
1641
1642 #: src/compose.c:6915
1643 msgid "This message has been modified. Discard it?"
1644 msgstr "Denne meldingen er endret. Skal den kasseres?"
1645
1646 #: src/compose.c:6916
1647 msgid "Discard"
1648 msgstr "Kassér?"
1649
1650 #: src/compose.c:6916
1651 msgid "Save to Drafts"
1652 msgstr "Lagre til Utkast"
1653
1654 #: src/compose.c:6960
1655 #, c-format
1656 msgid "Do you want to apply the template '%s' ?"
1657 msgstr "Vil du bruke smalen '%s'?"
1658
1659 #: src/compose.c:6962
1660 msgid "Apply template"
1661 msgstr "Benytt mal"
1662
1663 #: src/compose.c:6963
1664 msgid "_Replace"
1665 msgstr "_Erstatt"
1666
1667 #: src/compose.c:6963
1668 msgid "_Insert"
1669 msgstr "Sett _inn"
1670
1671 #: src/crash.c:142
1672 #, c-format
1673 msgid "Sylpheed process (%ld) received signal %ld"
1674 msgstr "Sylpheed prosess (%ld) mottok signal %ld"
1675
1676 #: src/crash.c:186
1677 msgid "Sylpheed has crashed"
1678 msgstr "Sylpdeed har krasjet"
1679
1680 #: src/crash.c:202
1681 #, c-format
1682 msgid ""
1683 "%s.\n"
1684 "Please file a bug report and include the information below."
1685 msgstr ""
1686 "%s.\n"
1687 "Vennligst send inn en feilrapport med informasjonen under."
1688
1689 #: src/crash.c:207
1690 msgid "Debug log"
1691 msgstr "Debug logg"
1692
1693 #: src/crash.c:242
1694 msgid "Close"
1695 msgstr "Lukk"
1696
1697 #: src/crash.c:247
1698 msgid "Save..."
1699 msgstr "Lagre..."
1700
1701 #: src/crash.c:252
1702 msgid "Create bug report"
1703 msgstr "Opprett en feilrapport"
1704
1705 #: src/crash.c:299
1706 msgid "Save crash information"
1707 msgstr "Lagre krasjinformasjon"
1708
1709 #: src/editaddress.c:153
1710 msgid "Add New Person"
1711 msgstr "Legg til ny person"
1712
1713 #: src/editaddress.c:154
1714 msgid "Edit Person Details"
1715 msgstr "Endre persondetaljer"
1716
1717 #: src/editaddress.c:316
1718 msgid "An E-Mail address must be supplied."
1719 msgstr "En epostadresse må angis."
1720
1721 #: src/editaddress.c:490
1722 msgid "A Name and Value must be supplied."
1723 msgstr "Et navn og en verdi må angis."
1724
1725 #. gtk_container_set_border_width(GTK_CONTAINER(window), 0);
1726 #: src/editaddress.c:548
1727 msgid "Edit Person Data"
1728 msgstr "Endre persondata"
1729
1730 #: src/editaddress.c:646 src/expldifdlg.c:508 src/exporthtml.c:790
1731 #: src/ldif.c:827
1732 msgid "Display Name"
1733 msgstr "Vist navn"
1734
1735 #: src/editaddress.c:652 src/editaddress.c:656 src/ldif.c:835
1736 msgid "Last Name"
1737 msgstr "Etternavn"
1738
1739 #: src/editaddress.c:653 src/editaddress.c:655 src/ldif.c:831
1740 msgid "First Name"
1741 msgstr "Fornavn"
1742
1743 #: src/editaddress.c:658
1744 msgid "Nickname"
1745 msgstr "Kallenavn"
1746
1747 #: src/editaddress.c:734 src/editaddress.c:782 src/editgroup.c:280
1748 #: src/expldifdlg.c:521 src/exporthtml.c:629 src/exporthtml.c:793
1749 #: src/ldif.c:843
1750 msgid "E-Mail Address"
1751 msgstr "Epostadresse"
1752
1753 #: src/editaddress.c:735 src/editaddress.c:791
1754 msgid "Alias"
1755 msgstr "Alias"
1756
1757 #. value
1758 #: src/editaddress.c:929 src/editaddress.c:986 src/prefs_customheader.c:218
1759 #: src/prefs_matcher.c:475
1760 msgid "Value"
1761 msgstr "Verdi"
1762
1763 #: src/editaddress.c:1045
1764 msgid "User Data"
1765 msgstr "Brukerdata"
1766
1767 #: src/editaddress.c:1046
1768 msgid "E-Mail Addresses"
1769 msgstr "Epostadresser"
1770
1771 #: src/editaddress.c:1047
1772 msgid "Other Attributes"
1773 msgstr "Andre attributter"
1774
1775 #: src/editbook.c:113
1776 msgid "File appears to be Ok."
1777 msgstr "Filen ser ut til å være i orden."
1778
1779 #: src/editbook.c:116
1780 msgid "File does not appear to be a valid address book format."
1781 msgstr "Filen ser ikke ut til å være på et gyldig adressebokformat."
1782
1783 #: src/editbook.c:119 src/editjpilot.c:203 src/editvcard.c:107
1784 msgid "Could not read file."
1785 msgstr "Kunne ikke lese fil."
1786
1787 #: src/editbook.c:153 src/editbook.c:266
1788 msgid "Edit Addressbook"
1789 msgstr "Endre adressebok"
1790
1791 #: src/editbook.c:182 src/editjpilot.c:277 src/editvcard.c:190
1792 msgid " Check File "
1793 msgstr " Kontroller fil "
1794
1795 #: src/editbook.c:187 src/editjpilot.c:282 src/editvcard.c:195
1796 #: src/importmutt.c:236 src/importpine.c:236 src/prefs_account.c:1801
1797 msgid "File"
1798 msgstr "Fil"
1799
1800 #: src/editbook.c:285
1801 msgid "Add New Addressbook"
1802 msgstr "Ny adressebok"
1803
1804 #: src/editgroup.c:103
1805 msgid "A Group Name must be supplied."
1806 msgstr "Et gruppenavn må angis"
1807
1808 #: src/editgroup.c:286
1809 msgid "Edit Group Data"
1810 msgstr "Endre gruppedata"
1811
1812 #: src/editgroup.c:314 src/exporthtml.c:626
1813 msgid "Group Name"
1814 msgstr "Gruppnavn"
1815
1816 #: src/editgroup.c:333
1817 msgid "Addresses in Group"
1818 msgstr "Adresser i gruppe"
1819
1820 #: src/editgroup.c:335
1821 msgid " -> "
1822 msgstr ""
1823
1824 #: src/editgroup.c:362
1825 msgid " <- "
1826 msgstr ""
1827
1828 #: src/editgroup.c:364
1829 msgid "Available Addresses"
1830 msgstr "Tilgjengelige adresser"
1831
1832 #: src/editgroup.c:425
1833 msgid "Move E-Mail Addresses to or from Group with arrow buttons"
1834 msgstr "Flytt epostadresser til eller fra gruppe med piltastene"
1835
1836 #: src/editgroup.c:473
1837 msgid "Edit Group Details"
1838 msgstr "Endre gruppedetaljer"
1839
1840 #: src/editgroup.c:476
1841 msgid "Add New Group"
1842 msgstr "Legg til ny gruppe"
1843
1844 #: src/editgroup.c:526
1845 msgid "Edit folder"
1846 msgstr "Endre folder"
1847
1848 #: src/editgroup.c:526
1849 msgid "Input the new name of folder:"
1850 msgstr "Angi nytt navn på folderen:"
1851
1852 #: src/editgroup.c:529 src/foldersel.c:532 src/imap_gtk.c:138 src/mh_gtk.c:125
1853 msgid "New folder"
1854 msgstr "Ny folder"
1855
1856 #: src/editgroup.c:530 src/foldersel.c:533 src/mh_gtk.c:126
1857 msgid "Input the name of new folder:"
1858 msgstr "Angi navnet på den nye folderen:"
1859
1860 #: src/editjpilot.c:200
1861 msgid "File does not appear to be JPilot format."
1862 msgstr "Filen ser ikke ut til å være på JPilot formatet."
1863
1864 #: src/editjpilot.c:212
1865 msgid "Select JPilot File"
1866 msgstr "Velg JPilot fil"
1867
1868 #: src/editjpilot.c:248 src/editjpilot.c:378
1869 msgid "Edit JPilot Entry"
1870 msgstr "Endre JPilotfelt"
1871
1872 #: src/editjpilot.c:289 src/editldap.c:479 src/editvcard.c:202
1873 #: src/exphtmldlg.c:403 src/expldifdlg.c:415 src/importldif.c:682
1874 #: src/importmutt.c:243 src/importpine.c:243 src/prefs_account.c:2317
1875 #: src/prefs_spelling.c:246
1876 msgid " ... "
1877 msgstr " ... "
1878
1879 #: src/editjpilot.c:294
1880 msgid "Additional e-Mail address item(s)"
1881 msgstr "Ytterlige epostadresse objekt(er)"
1882
1883 #: src/editjpilot.c:385
1884 msgid "Add New JPilot Entry"
1885 msgstr "Nytt JPilot-felt"
1886
1887 #: src/editldap_basedn.c:143
1888 msgid "Edit LDAP - Select Search Base"
1889 msgstr "Endre LDAP - Velg søkedatabase"
1890
1891 #: src/editldap_basedn.c:163 src/editldap.c:413
1892 msgid "Hostname"
1893 msgstr "Tjenernavn"
1894
1895 #: src/editldap_basedn.c:173 src/editldap.c:432 src/ssl_manager.c:106
1896 msgid "Port"
1897 msgstr "Post"
1898
1899 #: src/editldap_basedn.c:183 src/editldap.c:461
1900 msgid "Search Base"
1901 msgstr "Søk i database"
1902
1903 #: src/editldap_basedn.c:204
1904 msgid "Available Search Base(s)"
1905 msgstr "Tilgjengelig(e) søkedatabase(r) "
1906
1907 #: src/editldap_basedn.c:294
1908 msgid "Could not read Search Base(s) from server - please set manually"
1909 msgstr "Kunne ikke finne søkedatabase(r) på tjeneren - angi dette manuelt "
1910
1911 #: src/editldap_basedn.c:298 src/editldap.c:267
1912 msgid "Could not connect to server"
1913 msgstr "Kunne ikke koble til tjeneren"
1914
1915 #: src/editldap.c:148
1916 msgid "A Name must be supplied."
1917 msgstr "Angi et navn."
1918
1919 #: src/editldap.c:160
1920 msgid "A Hostname must be supplied for the server."
1921 msgstr "Angi tjenerens maskinnavn"
1922
1923 #: src/editldap.c:173
1924 msgid "At least one LDAP search attribute should be supplied."
1925 msgstr "Minst en LDAP søkeattributt må angis"
1926
1927 #: src/editldap.c:264
1928 msgid "Connected successfully to server"
1929 msgstr "Koblet til tjeneren"
1930
1931 #: src/editldap.c:315 src/editldap.c:967
1932 msgid "Edit LDAP Server"
1933 msgstr "Endre LDAP-tjener"
1934
1935 #: src/editldap.c:408
1936 msgid "A name that you wish to call the server."
1937 msgstr "Et kallenavn vil gi denne tjeneren."
1938
1939 #: src/editldap.c:423
1940 msgid ""
1941 "This is the hostname of the server. For example, \"ldap.mydomain.com\" may "
1942 "be appropriate for the \"mydomain.com\" organization. An IP address may also "
1943 "be used. You may specify \"localhost\" if running an LDAP server on the same "
1944 "computer as Sylpheed."
1945 msgstr ""
1946 "Dette er maskinnavnet på tjeneren. Navnet \\\"ldap.mittdomene.no\\\" kan\n"
1947 "for eksempel være gyldig for \\\"mittdomene.no\\\". En IP-adresse kan også\n"
1948 "brukes. Kjører LDAP-tjeneren på samme maskin som Sylpheed kan du \n"
1949 "angi \\\"localhost\\\". Kontakt IT-ansvarlige for nærmere informasjon."
1950
1951 #: src/editldap.c:447
1952 msgid "The port number that the server listens on. Port 389 is the default."
1953 msgstr "Portnummeret tjeneren lytter på. Port 389 er standardverdien."
1954
1955 #: src/editldap.c:451
1956 msgid " Check Server "
1957 msgstr " Kontroller tjener "
1958
1959 #: src/editldap.c:456
1960 msgid "Press this button to test the connection to the server."
1961 msgstr "Klikk denne knappen for å teste tilkoblingen mot tjeneren."
1962
1963 #: src/editldap.c:471
1964 msgid ""
1965 "This specifies the name of the directory to be searched on the server. "
1966 "Examples include:\n"
1967 "  dc=sylpheed,dc=org\n"
1968 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
1969 "  o=Organization Name,c=Country\n"
1970 msgstr ""
1971 "Dette angir navnet på katalogen som skal søkes i på tjeneren.\n"
1972 "Eksempler:\n"
1973 " dc=sylpheed,cd=org\n"
1974 " ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
1975 " o=Organization Name,c=Country\n"
1976
1977 #: src/editldap.c:484
1978 msgid ""
1979 "Press this button to lookup the name of available directory names on the "
1980 "server."
1981 msgstr ""
1982 "Klikk denne knappen for å lete etter tilgjengelige katalognavn på tjeneren."
1983
1984 #: src/editldap.c:535
1985 msgid "Search Attributes"
1986 msgstr "Søkeattributter"
1987
1988 #: src/editldap.c:545
1989 msgid ""
1990 "A list of LDAP attribute names that should be searched when attempting to "
1991 "find a name or address."
1992 msgstr ""
1993 "En liste med LDAP-attributtnavn som skal søkes når man leter etter navn "
1994 "eller adresser."
1995
1996 #: src/editldap.c:549
1997 msgid " Defaults "
1998 msgstr " Standardverdier "
1999
2000 #: src/editldap.c:554
2001 msgid ""
2002 "This resets the attribute names to a default value that should find most "
2003 "names and addresses during a name or address search process."
2004 msgstr ""
2005 "Dette nullstiller attributtnavnene til standardverdier som burde finne\n"
2006 "de fleste navn og adresser ved et navne- eller adressesøk."
2007
2008 #: src/editldap.c:561
2009 msgid "Max Query Age (secs)"
2010 msgstr "Maksimal alder på søk (sekunder)"
2011
2012 #: src/editldap.c:577
2013 msgid ""
2014 "This defines the maximum period of time (in seconds) that an address search "
2015 "result is valid for address completion purposes. Search results are stored "
2016 "in a cache until this period of time has passed and then retired. This will "
2017 "improve the response time when attempting to search for the same name or "
2018 "address on subsequent address completion requests. The cache will be "
2019 "searched in preference to performing a new server search request. The "
2020 "default value of 600 seconds (10 minutes), should be sufficient for most "
2021 "servers. A larger value will reduce the search time for subsequent searches. "
2022 "This is useful for servers that have slow response times at the expense of "
2023 "more memory to cache results."
2024 msgstr ""
2025 "Dette angir den maksimale tidsperioden (i sekunder) resultatet av et\n"
2026 "adressesøk skal anses for å være gyldig ved automatisk fullføring av\n"
2027 "adresser. Resultatene mellomlagres inntil denne tidsperioden har passer.\n"
2028 "Dette gir bedre respons når man søker etter samme navn ved bruk av \n"
2029 "mekanismen for automatisk fullføring av adresser. Mellomlagret prioriteres\n"
2030 "før nye oppslag mot tjeneren, og standardverdien på 600 sekunder\n"
2031 "(10 min.) bør fungere greit på de fleste tjenere. Høyere verdier vil være\n"
2032 "gunstig ved søk mot tjenere med høy responstid, men da på bekostning av\n"
2033 "minnet som brukes til mellomlagring."
2034
2035 #: src/editldap.c:595
2036 msgid "Include server in dynamic search"
2037 msgstr "Inkluder tjeneren i dynamiske søk"
2038
2039 #: src/editldap.c:601
2040 msgid ""
2041 "Check this option to include this server for dynamic searches when using "
2042 "address completion."
2043 msgstr ""
2044 "Huk av for dette valget for å ta med tjeneren i dynamiske søk når\n"
2045 "funksjonen for automatisk adressefullføring brukes."
2046
2047 #: src/editldap.c:608
2048 msgid "Match names 'containing' search term"
2049 msgstr "Treff på navn som 'inneholder' søkestrengen"
2050
2051 #: src/editldap.c:614
2052 msgid ""
2053 "Searches for names and addresses can be performed either using \"begins-with"
2054 "\" or \"contains\" search term. Check this option to perform a \"contains\" "
2055 "search; this type of search usually takes longer to complete. Note that for "
2056 "performance reasons, address completion uses \"begins-with\" for all "
2057 "searches against other address interfaces."
2058 msgstr ""
2059 "Søk etter navn og adresser kan enten utføres på treff som \\\"begynner-med\\"
2060 "\"\n"
2061 "eller \\\"inneholder\\\" søkestrengen. Huk av for dette valget for et\n"
2062 "\\\"inneholder\\\" søk; Dette tar normalt litt lengre tid. Merk at søk\n"
2063 "adressefullføring bruker av ytelsesårsaker bruker \\\"begynner-med\\\" for\n"
2064 "andre søkemetoder."
2065
2066 #: src/editldap.c:669
2067 msgid "Bind DN"
2068 msgstr "Bind DN"
2069
2070 #: src/editldap.c:679
2071 msgid ""
2072 "The LDAP user account name to be used to connect to the server. This is "
2073 "usually only used for protected servers. This name is typically formatted "
2074 "as: \"cn=user,dc=sylpheed,dc=com\". This is usually left empty when "
2075 "performing a search."
2076 msgstr ""
2077 "Brukernavn som skal brukes ved tilkobling mot LDAP-tjeneren. Dette er\n"
2078 "normalt på formen \\\"cn=bruker,dc=sylpheed,dc=com\\\", og brukes kun på\n"
2079 "beskyttede tjenere. Normalt vil dette være tomt."
2080
2081 #: src/editldap.c:687
2082 msgid "Bind Password"
2083 msgstr "LDAP bind passord"
2084
2085 #: src/editldap.c:698
2086 msgid "The password to be used when connecting as the \"Bind DN\" user."
2087 msgstr "Passordet som brukes ved tilkobling som \\\"Bind DN\\\" brukeren."
2088
2089 #: src/editldap.c:704
2090 msgid "Timeout (secs)"
2091 msgstr "Tidsavbrudd (sek.)"
2092
2093 #: src/editldap.c:719
2094 msgid "The timeout period in seconds."
2095 msgstr "Antall sekunder før en oppkobling avbrytes."
2096
2097 #: src/editldap.c:723
2098 msgid "Maximum Entries"
2099 msgstr "Maksimum antall felt"
2100
2101 #: src/editldap.c:738
2102 msgid ""
2103 "The maximum number of entries that should be returned in the search result."
2104 msgstr "Maksimalt antall felt som skal returneres i et søkeresultater."
2105
2106 #: src/editldap.c:754 src/prefs_account.c:983
2107 msgid "Basic"
2108 msgstr "Grunnleggende"
2109
2110 #: src/editldap.c:755
2111 msgid "Search"
2112 msgstr "Søk"
2113
2114 #: src/editldap.c:756 src/gtk/quicksearch.c:310
2115 msgid "Extended"
2116 msgstr "Ekspandert"
2117
2118 #: src/editldap.c:972
2119 msgid "Add New LDAP Server"
2120 msgstr "Ny LDAP-tjener"
2121
2122 #: src/editvcard.c:104
2123 msgid "File does not appear to be vCard format."
2124 msgstr "Filen ser ikke ut til å være i gyldig vKort format."
2125
2126 #: src/editvcard.c:116
2127 msgid "Select vCard File"
2128 msgstr "Angi vKort fil"
2129
2130 #: src/editvcard.c:161 src/editvcard.c:266
2131 msgid "Edit vCard Entry"
2132 msgstr "Endre vKort objekt"
2133
2134 #: src/editvcard.c:271
2135 msgid "Add New vCard Entry"
2136 msgstr "Nytt vKort objekt"
2137
2138 #: src/exphtmldlg.c:112
2139 msgid "Please specify output directory and file to create."
2140 msgstr "Angi utkatalog og fil som skal opprettes."
2141
2142 #: src/exphtmldlg.c:115
2143 msgid "Select stylesheet and formatting."
2144 msgstr "Angi stilsett og formattering."
2145
2146 #: src/exphtmldlg.c:118 src/expldifdlg.c:117
2147 msgid "File exported successfully."
2148 msgstr "Fil eksportert ok."
2149
2150 #: src/exphtmldlg.c:183
2151 #, c-format
2152 msgid ""
2153 "HTML Output Directory '%s'\n"
2154 "does not exist. OK to create new directory?"
2155 msgstr ""
2156 "HTML utkatalog '%s'\n"
2157 "finnes ikke. Opprett ny katalog?"
2158
2159 #: src/exphtmldlg.c:186 src/expldifdlg.c:193
2160 msgid "Create Directory"
2161 msgstr "Ny katalog"
2162
2163 #: src/exphtmldlg.c:195
2164 #, c-format
2165 msgid ""
2166 "Could not create output directory for HTML file:\n"
2167 "%s"
2168 msgstr ""
2169 "Kunne ikke opprette utkatalog for HTML-fil:\n"
2170 "%s"
2171
2172 #: src/exphtmldlg.c:197 src/expldifdlg.c:204
2173 msgid "Failed to Create Directory"
2174 msgstr "Kune ikke opprette katalog"
2175
2176 #: src/exphtmldlg.c:244
2177 msgid "Error creating HTML file"
2178 msgstr "Feil ved opprettelse av HTML-fil"
2179
2180 #: src/exphtmldlg.c:330
2181 msgid "Select HTML output file"
2182 msgstr "Angi HTML-utfil."
2183
2184 #: src/exphtmldlg.c:394
2185 msgid "HTML Output File"
2186 msgstr "HTML-utfil"
2187
2188 #: src/exphtmldlg.c:455
2189 msgid "Stylesheet"
2190 msgstr "Stilsett"
2191
2192 #: src/exphtmldlg.c:468 src/prefs_summaries.c:352 src/prefs_summaries.c:662
2193 msgid "Default"
2194 msgstr "Standardverdi"
2195
2196 #: src/exphtmldlg.c:474 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:120
2197 msgid "Full"
2198 msgstr "Fullt navn"
2199
2200 #: src/exphtmldlg.c:480
2201 msgid "Custom"
2202 msgstr "Tilpasset brevhode"
2203
2204 #: src/exphtmldlg.c:486
2205 msgid "Custom-2"
2206 msgstr "Tilpasset brevhode 2"
2207
2208 #: src/exphtmldlg.c:492
2209 msgid "Custom-3"
2210 msgstr "Tilpasset brevhode 3"
2211
2212 #: src/exphtmldlg.c:498
2213 msgid "Custom-4"
2214 msgstr "Tilpasset brevhode 4"
2215
2216 #: src/exphtmldlg.c:512
2217 msgid "Full Name Format"
2218 msgstr "Format for fullt navn"
2219
2220 #: src/exphtmldlg.c:519
2221 msgid "First Name, Last Name"
2222 msgstr "Fornavn, Etternavn"
2223
2224 #: src/exphtmldlg.c:525
2225 msgid "Last Name, First Name"
2226 msgstr "Etternav, Fornavn"
2227
2228 #: src/exphtmldlg.c:539
2229 msgid "Color Banding"
2230 msgstr "Farge Banding"
2231
2232 #: src/exphtmldlg.c:545
2233 msgid "Format E-Mail Links"
2234 msgstr "Format for epostlenker"
2235
2236 #: src/exphtmldlg.c:551
2237 msgid "Format User Attributes"
2238 msgstr "Format for brukerattributter"
2239
2240 #: src/exphtmldlg.c:606 src/expldifdlg.c:636 src/importldif.c:919
2241 msgid "File Name :"
2242 msgstr "Filnavn: "
2243
2244 #: src/exphtmldlg.c:616
2245 msgid "Open with Web Browser"
2246 msgstr "Åpne nettleser"
2247
2248 #: src/exphtmldlg.c:648
2249 msgid "Export Address Book to HTML File"
2250 msgstr "Eksportér adressefil til HTML"
2251
2252 #: src/exphtmldlg.c:714 src/expldifdlg.c:735 src/importldif.c:1026
2253 msgid "File Info"
2254 msgstr "Filinfo"
2255
2256 #: src/exphtmldlg.c:715
2257 msgid "Format"
2258 msgstr "Format"
2259
2260 #: src/expldifdlg.c:111
2261 msgid "Please specify output directory and LDIF filename to create."
2262 msgstr "Angi utkatalog of LDIF-filnavn for ny fil."
2263
2264 #: src/expldifdlg.c:114
2265 msgid "Specify parameters to format distinguished name."
2266 msgstr "Angi parameter for distinguished name formattering."
2267
2268 #: src/expldifdlg.c:190
2269 #, c-format
2270 msgid ""
2271 "LDIF Output Directory '%s'\n"
2272 "does not exist. OK to create new directory?"
2273 msgstr ""
2274 "LDIF utkatalog '%s'\n"
2275 "eksisterer ikke. Opprett ny katalog?"
2276
2277 #: src/expldifdlg.c:202
2278 #, c-format
2279 msgid ""
2280 "Could not create output directory for LDIF file:\n"
2281 "%s"
2282 msgstr ""
2283 "Kunne ikke opprette utkatalog for LDIF-fil:\n"
2284 "%s"
2285
2286 #: src/expldifdlg.c:247
2287 msgid "Suffix was not supplied"
2288 msgstr "Suffiks ikke angitt"
2289
2290 #: src/expldifdlg.c:249
2291 msgid ""
2292 "A suffix is required if data is to be used for an LDAP server. Are you sure "
2293 "you wish to proceed without a suffix?"
2294 msgstr ""
2295 "Et suffiks bør angis dersom filen skal brukes på en LDAP-tjener. Er du\n"
2296 "sikker på at du vil fortsette uten suffiks?"
2297
2298 #: src/expldifdlg.c:267
2299 msgid "Error creating LDIF file"
2300 msgstr "Feil ved opprettelse av LDIF-fil"
2301
2302 #: src/expldifdlg.c:342
2303 msgid "Select LDIF output file"
2304 msgstr "Angi LDIF-utfil"
2305
2306 #: src/expldifdlg.c:406
2307 msgid "LDIF Output File"
2308 msgstr "LDIF-utfil"
2309
2310 #: src/expldifdlg.c:467
2311 msgid "Suffix"
2312 msgstr "Sufiks"
2313
2314 #: src/expldifdlg.c:479
2315 msgid ""
2316 "The suffix is used to create a \"Distinguished Name\" (or DN) for an LDAP "
2317 "entry. Examples include:\n"
2318 "  dc=sylpheed,dc=org\n"
2319 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
2320 "  o=Organization Name,c=Country\n"
2321 msgstr ""
2322 "Suffikset brukes til å opprette et \"Distinguished Name\" (eller DN) for et\n"
2323 "LDAP element. Eksempel:\n"
2324 " dc=cylpheed,dc=org\n"
2325 " ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
2326 " o=Organization Name,c=Country\n"
2327
2328 #: src/expldifdlg.c:488
2329 msgid "Relative DN"
2330 msgstr "Relativ DN"
2331
2332 #: src/expldifdlg.c:495
2333 msgid "Unique ID"
2334 msgstr "Unik ID"
2335
2336 #: src/expldifdlg.c:503
2337 msgid ""
2338 "The address book Unique ID is used to create a DN that is formatted similar "
2339 "to:\n"
2340 "  uid=102376,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
2341 msgstr ""
2342 "Adressebokens Unik-ID brukes til å lage en DN som er formattert lik denne:\n"
2343 "  uid=102376,ou=people,dc=cylpheed,dc=org"
2344
2345 #: src/expldifdlg.c:516
2346 msgid ""
2347 "The address book Display Name is used to create a DN that is formatted "
2348 "similar to:\n"
2349 "  cn=John Doe,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
2350 msgstr ""
2351 "Adressebokens Vis Navn brukes til å lage en DN som er formattert lik denne:\n"
2352 "  cn=John Doe,ou=people,dc=cylpheed,dc=org"
2353
2354 #: src/expldifdlg.c:529
2355 msgid ""
2356 "The first E-Mail Address belonging to a person is used to create a DN that "
2357 "is formatted similar to:\n"
2358 "  mail=john.doe@domain.com,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
2359 msgstr ""
2360 "Første epostadresse som tilhører en person brukes til å lage en DN som\n"
2361 "er formattert lik denne:\n"
2362 " mail=John.Doe@domain.com,ou=people,dc=cylpheed,dc=org"
2363
2364 #: src/expldifdlg.c:543
2365 msgid ""
2366 "The LDIF file contains several data records that are usually loaded into an "
2367 "LDAP server. Each data record in the LDIF file is uniquely identified by a "
2368 "\"Distinguished Name\" (or DN). The suffix is appended to the \"Relative "
2369 "Distinguished Name\" (or RDN) to create the DN. Please select one of the "
2370 "available RDN options that will be used to create the DN."
2371 msgstr ""
2372 "LDIF-filen inneholder data-objekter som normalt lastes inn på en LDAP-\n"
2373 "tjener. Hvert objekt i LDIF-filen identifiseres med et unikt\n"
2374 "\"Distinguished Name\" (eller DN). Suffikset legges til alle\n"
2375 "\"Relative Distinguished Name\" (eller RDN) som utgjør selve DN'en. Angi\n"
2376 "en av de tilgjengelige RDN'ene som skal brukes ved opprettelse av DN'er."
2377
2378 #: src/expldifdlg.c:556
2379 msgid "Use DN attribute if present in data"
2380 msgstr "Bruk DN attributt dersom tilgjengelig i data"
2381
2382 #: src/expldifdlg.c:563
2383 msgid ""
2384 "The addressbook may contain entries that were previously imported from an "
2385 "LDIF file. The \"Distinguished Name\" (DN) user attribute, if present in the "
2386 "address book data, may be used in the exported LDIF file. The RDN selected "
2387 "above will be used if the DN user attribute is not found."
2388 msgstr ""
2389 "Adresseboken kan inneholde objekter tidligere importert fra en LDIF-fil.\n"
2390 "\"Distinguished Name\" (DN) attributten kan, dersom den er tilgjengelig i\n"
2391 "adresseboken, brukes i den eksporterte LDIF-filen. RDN'en valgt over\n"
2392 "vil brukes dersom DN attributten ikke finnes."
2393
2394 #: src/expldifdlg.c:574
2395 msgid "Exclude record if no E-Mail Address"
2396 msgstr "Ekskluder objektet om epostadresse mangler"
2397
2398 #: src/expldifdlg.c:581
2399 msgid ""
2400 "An addressbook may contain entries without E-Mail Addresses. Check this "
2401 "option to ignore these records."
2402 msgstr ""
2403 "En adressebok kan inneholde objekter uten epostadresse. Huk av for dette\n"
2404 "valget for å ignorere disse."
2405
2406 #: src/expldifdlg.c:669
2407 msgid "Export Address Book to LDIF File"
2408 msgstr "Eksportér adressebok til LDIF-fil..."
2409
2410 #: src/expldifdlg.c:736
2411 msgid "Distguished Name"
2412 msgstr "Distinguished Name"
2413
2414 #: src/export.c:143
2415 msgid "Export"
2416 msgstr "Eksportér"
2417
2418 #: src/export.c:162
2419 msgid "Specify target folder and mbox file."
2420 msgstr "Angi målkatalog og mboxfil."
2421
2422 #: src/export.c:172
2423 msgid "Source dir:"
2424 msgstr "Kildekatalog:"
2425
2426 #: src/export.c:177
2427 msgid "Exporting file:"
2428 msgstr "Eksporterer fil:"
2429
2430 #: src/export.c:235
2431 msgid "Select exporting file"
2432 msgstr "Velg eksportfil"
2433
2434 #: src/exporthtml.c:796
2435 msgid "Full Name"
2436 msgstr "Fullt navn"
2437
2438 #: src/exporthtml.c:800 src/importldif.c:1027
2439 msgid "Attributes"
2440 msgstr "Attributter"
2441
2442 #: src/exporthtml.c:1001
2443 msgid "Sylpheed Address Book"
2444 msgstr "Sylpheed Adressebok"
2445
2446 #: src/exporthtml.c:1115 src/exportldif.c:592
2447 msgid "Name already exists but is not a directory."
2448 msgstr "Navnet finnes allerede, men det er ikke en katalog."
2449
2450 #: src/exporthtml.c:1118 src/exportldif.c:595
2451 msgid "No permissions to create directory."
2452 msgstr "Har ikke tilgang til å opprette katalog."
2453
2454 #: src/exporthtml.c:1121 src/exportldif.c:598
2455 msgid "Name is too long."
2456 msgstr "Navnet er for langt."
2457
2458 #: src/exporthtml.c:1124 src/exportldif.c:601
2459 msgid "Not specified."
2460 msgstr "Ikke angitt."
2461
2462 #: src/folder.c:1203 src/foldersel.c:350
2463 msgid "Inbox"
2464 msgstr "Innboks"
2465
2466 #: src/folder.c:1207 src/foldersel.c:354
2467 msgid "Sent"
2468 msgstr "Send"
2469
2470 #: src/folder.c:1211 src/foldersel.c:358
2471 msgid "Queue"
2472 msgstr "Kø"
2473
2474 #: src/folder.c:1215 src/foldersel.c:362 src/toolbar.c:362 src/toolbar.c:396
2475 #: src/toolbar.c:490
2476 msgid "Trash"
2477 msgstr "Søppel"
2478
2479 #: src/folder.c:1219 src/foldersel.c:366
2480 msgid "Drafts"
2481 msgstr "Utkast"
2482
2483 #. Processing
2484 #: src/folder.c:1473
2485 #, c-format
2486 msgid "Processing (%s)...\n"
2487 msgstr "Prosesserer (%s)...\n"
2488
2489 #: src/folder.c:1798 src/inc.c:624
2490 msgid "Filtering messages...\n"
2491 msgstr "Filtrerer melding...\n"
2492
2493 #: src/folder.c:2278
2494 #, c-format
2495 msgid "Fetching all messages in %s ...\n"
2496 msgstr "Henter alle meldinger i %s...\n"
2497
2498 #. move messages
2499 #: src/folder.c:2562
2500 #, c-format
2501 msgid "Moving %s to %s...\n"
2502 msgstr "Flyttar %s til %s...\n"
2503
2504 #: src/folder.c:3453
2505 msgid "Processing messages..."
2506 msgstr "Prosesserer meldinger..."
2507
2508 #: src/foldersel.c:218
2509 msgid "Select folder"
2510 msgstr "Angi folder"
2511
2512 #: src/foldersel.c:534 src/imap_gtk.c:142 src/mh_gtk.c:127
2513 msgid "NewFolder"
2514 msgstr "NyFolder"
2515
2516 #: src/foldersel.c:542 src/imap_gtk.c:148 src/mh_gtk.c:133 src/mh_gtk.c:236
2517 #, c-format
2518 msgid "'%c' can't be included in folder name."
2519 msgstr "'%c' kan ikke inkluderes i et foldernavn."
2520
2521 #: src/foldersel.c:552 src/imap_gtk.c:158 src/imap_gtk.c:207 src/mh_gtk.c:143
2522 #: src/mh_gtk.c:243
2523 #, c-format
2524 msgid "The folder '%s' already exists."
2525 msgstr "Folderen '%s' finnes allerede."
2526
2527 #: src/foldersel.c:559 src/imap_gtk.c:164 src/mh_gtk.c:149
2528 #, c-format
2529 msgid "Can't create the folder '%s'."
2530 msgstr "Kan ikke opprette folderen '%s'."
2531
2532 #: src/folderview.c:280
2533 msgid "/Mark all re_ad"
2534 msgstr "/Marker alt som l_est"
2535
2536 #: src/folderview.c:281
2537 msgid "/_Search folder..."
2538 msgstr "/_Søk i folder..."
2539
2540 #: src/folderview.c:283
2541 msgid "/Process_ing..."
2542 msgstr "/Pr_osesserer..."
2543
2544 #: src/folderview.c:287
2545 msgid "/------"
2546 msgstr ""
2547
2548 #: src/folderview.c:288
2549 msgid "/Empty _trash..."
2550 msgstr "/Tøm S_øppel..."
2551
2552 #: src/folderview.c:430 src/prefs_actions.c:416
2553 #: src/prefs_filtering_action.c:552 src/prefs_matcher.c:698
2554 msgid "New"
2555 msgstr "Ny"
2556
2557 #: src/folderview.c:431
2558 msgid "Unread"
2559 msgstr "Ulest"
2560
2561 #: src/folderview.c:432
2562 msgid "#"
2563 msgstr "#"
2564
2565 #: src/folderview.c:659
2566 msgid "Setting folder info..."
2567 msgstr "Setter folderinformasjon..."
2568
2569 #: src/folderview.c:922 src/mainwindow.c:3181 src/setup.c:90
2570 #, c-format
2571 msgid "Scanning folder %s%c%s ..."
2572 msgstr "Ser igjennom folder %s%c%s ...\""
2573
2574 #: src/folderview.c:926 src/mainwindow.c:3186 src/setup.c:95
2575 #, c-format
2576 msgid "Scanning folder %s ..."
2577 msgstr "Ser igjennom folder %s ..."
2578
2579 #: src/folderview.c:967
2580 msgid "Rebuilding folder tree..."
2581 msgstr "Oppdaterer forldertre..."
2582
2583 #: src/folderview.c:1053
2584 msgid "Checking for new messages in all folders..."
2585 msgstr "Ser etter nye meldinger i alle foldere..."
2586
2587 #. Open Folder
2588 #: src/folderview.c:1835
2589 #, c-format
2590 msgid "Opening Folder %s..."
2591 msgstr "Åpner folder %s..."
2592
2593 #: src/folderview.c:1847
2594 msgid "Folder could not be opened."
2595 msgstr "Folder kunne ikke åpnes."
2596
2597 #: src/folderview.c:1994 src/mainwindow.c:1657
2598 msgid "Empty trash"
2599 msgstr "Tøm Søppel"
2600
2601 #: src/folderview.c:1995
2602 msgid "Delete all messages in trash?"
2603 msgstr "Tøm søppelbøtta?"
2604
2605 #: src/folderview.c:2077
2606 #, c-format
2607 msgid "Do you really want to make folder '%s' a sub-folder of '%s' ?"
2608 msgstr "Vil du virkelig flytte folder '%s' til en underfolder av '%s'?"
2609
2610 #: src/folderview.c:2080
2611 msgid "Move folder"
2612 msgstr "Flytt folder"
2613
2614 #: src/folderview.c:2092
2615 #, c-format
2616 msgid "Moving %s to %s..."
2617 msgstr "Flyttar %s til %s..."
2618
2619 #: src/folderview.c:2121
2620 msgid "Source and destination are the same."
2621 msgstr "Kilde og mål er identiske."
2622
2623 #: src/folderview.c:2124
2624 msgid "Can't move a folder to one of its children."
2625 msgstr "Kan ikke flytte en folder til en av sine egne underfolderene."
2626
2627 #: src/folderview.c:2127
2628 msgid "Folder moving cannot be done between different mailboxes."
2629 msgstr "Kan ikke flytte foldere mellom forskjellige postkasser."
2630
2631 #: src/folderview.c:2130
2632 msgid "Move failed!"
2633 msgstr "Flytting feilet!"
2634
2635 #: src/folderview.c:2166
2636 #, c-format
2637 msgid "Processing configuration for folder %s"
2638 msgstr "Prosesserer brukervalg for folder %s"
2639
2640 #: src/grouplistdialog.c:172
2641 msgid "Newsgroup subscription"
2642 msgstr "Abonnement på njusgrupper"
2643
2644 #: src/grouplistdialog.c:188
2645 msgid "Select newsgroups for subscription:"
2646 msgstr "Angi njusgrupper for abonnement:"
2647
2648 #: src/grouplistdialog.c:194
2649 msgid "Find groups:"
2650 msgstr "Finn njusgrupper:"
2651
2652 #: src/grouplistdialog.c:202
2653 msgid " Search "
2654 msgstr " Søk "
2655
2656 #: src/grouplistdialog.c:214
2657 msgid "Newsgroup name"
2658 msgstr "Navn på njusgruppe"
2659
2660 #: src/grouplistdialog.c:215
2661 msgid "Messages"
2662 msgstr "Meldinger"
2663
2664 #: src/grouplistdialog.c:216
2665 msgid "Type"
2666 msgstr "Type"
2667
2668 #: src/grouplistdialog.c:345
2669 msgid "moderated"
2670 msgstr "moderert"
2671
2672 #: src/grouplistdialog.c:347
2673 msgid "readonly"
2674 msgstr "kun lesbar"
2675
2676 #: src/grouplistdialog.c:349
2677 msgid "unknown"
2678 msgstr "ukjent"
2679
2680 #: src/grouplistdialog.c:411
2681 msgid "Can't retrieve newsgroup list."
2682 msgstr "Kan ikke hente gruppeoversikt."
2683
2684 #: src/grouplistdialog.c:446 src/summaryview.c:1050
2685 msgid "Done."
2686 msgstr "Ferdig."
2687
2688 #: src/grouplistdialog.c:476
2689 #, c-format
2690 msgid "%d newsgroups received (%s read)"
2691 msgstr "%d njusgrupper mottatt (%s leste)"
2692
2693 #: src/gtk/about.c:91
2694 msgid "About"
2695 msgstr "Om"
2696
2697 #: src/gtk/about.c:151
2698 #, c-format
2699 msgid ""
2700 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
2701 "Operating System: %s %s (%s)"
2702 msgstr ""
2703 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
2704 "Operativsystem: %s %s (%s)"
2705
2706 #: src/gtk/about.c:158
2707 #, c-format
2708 msgid ""
2709 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
2710 "Operating System: %s"
2711 msgstr ""
2712 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
2713 "Operativsystem: %s"
2714
2715 #: src/gtk/about.c:165
2716 #, c-format
2717 msgid ""
2718 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
2719 "Operating System: unknown"
2720 msgstr ""
2721 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
2722 "Operativsystem: ukjent"
2723
2724 #: src/gtk/about.c:178
2725 #, c-format
2726 msgid "Compiled-in features:%s"
2727 msgstr "Egenskaper kompilert inn:%s"
2728
2729 #: src/gtk/about.c:241
2730 msgid ""
2731 "This program is free software; you can redistribute it and/or modify it "
2732 "under the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
2733 "Software Foundation; either version 2, or (at your option) any later "
2734 "version.\n"
2735 "\n"
2736 msgstr ""
2737 "Dette programmet er fri programvare; du kan redistribuere det og/eller endre "
2738 "det i henhold til vilkårene i GNU General Public License som publisert av "
2739 "the Free Software Foundation; Enten i henhold til versjon 2, eller (etter "
2740 "eget valg) en senere versjon.\n"
2741 "\n"
2742
2743 #: src/gtk/about.c:247
2744 msgid ""
2745 "This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
2746 "ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
2747 "FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for "
2748 "more details.\n"
2749 "\n"
2750 msgstr ""
2751 "Dette programmet distribueres med forhåpninger om at det vil være til nytte, "
2752 "men UTEN NOEN FORM FOR GARANTI: uten engang den impliserte garantien av "
2753 "SELGBARHET eller TIL ANVENDELSE FOR NOE SPESIELLT FORMÅL. Se GNU General "
2754 "Public License for flere detaljer.\n"
2755
2756 #: src/gtk/about.c:253
2757 msgid ""
2758 "You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
2759 "this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 "
2760 "Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA."
2761 msgstr "Du skal ha mottat en kopi av GNU General Public License sammen med dette programmet; om ikke, så skriv til the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA."
2762
2763 #: src/gtk/about.c:259
2764 msgid ""
2765 "\n"
2766 "\n"
2767 "This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in "
2768 "the OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)"
2769 msgstr ""
2770 "\n"
2771 "\n"
2772 "Dette produketet inkluderer programvare utvilket av OpenSSL Prosjektet for "
2773 "bruk i\n"
2774 "OpenSSL Vertøykassa (http://www.openssl.org/)"
2775
2776 #: src/gtk/colorlabel.c:46
2777 msgid "Orange"
2778 msgstr "Oransje"
2779
2780 #: src/gtk/colorlabel.c:47
2781 msgid "Red"
2782 msgstr "Rød"
2783
2784 #: src/gtk/colorlabel.c:48
2785 msgid "Pink"
2786 msgstr "Rosa"
2787
2788 #: src/gtk/colorlabel.c:49
2789 msgid "Sky blue"
2790 msgstr "Himmelblå"
2791
2792 #: src/gtk/colorlabel.c:50
2793 msgid "Blue"
2794 msgstr "Blå"
2795
2796 #: src/gtk/colorlabel.c:51
2797 msgid "Green"
2798 msgstr "Grön"
2799
2800 #: src/gtk/colorlabel.c:52
2801 msgid "Brown"
2802 msgstr "Brun"
2803
2804 #: src/gtk/foldersort.c:141
2805 msgid "Set folder sortorder"
2806 msgstr "Angi sorteringsrrekkefølge for foldere"
2807
2808 #: src/gtk/foldersort.c:153
2809 msgid ""
2810 "Move folders up or down to change\n"
2811 "the sort order in the folderview"
2812 msgstr ""
2813 "Flytt foldere opp eller ned for å endre\n"
2814 "sorteringsrekkefølgen i foldervisningen"
2815
2816 #: src/gtk/foldersort.c:213
2817 msgid "Folders"
2818 msgstr "Foldere"
2819
2820 #: src/gtk/gtkaspell.c:607
2821 msgid "No dictionary selected."
2822 msgstr "Ingen ordliste angitt."
2823
2824 #: src/gtk/gtkaspell.c:831 src/gtk/gtkaspell.c:1796 src/gtk/gtkaspell.c:2126
2825 msgid "Normal Mode"
2826 msgstr "Normalt modus"
2827
2828 #: src/gtk/gtkaspell.c:833 src/gtk/gtkaspell.c:1802 src/gtk/gtkaspell.c:2137
2829 msgid "Bad Spellers Mode"
2830 msgstr "Modus for dårlige stavere"
2831
2832 #: src/gtk/gtkaspell.c:872
2833 msgid "Unknown suggestion mode."
2834 msgstr "Ukjent forslagmodus."
2835
2836 #: src/gtk/gtkaspell.c:1144
2837 msgid "No misspelled word found."
2838 msgstr "Fant ingen feilstavede ord."
2839
2840 #: src/gtk/gtkaspell.c:1484
2841 msgid "Replace unknown word"
2842 msgstr "Erstatt ukjent ord"
2843
2844 #: src/gtk/gtkaspell.c:1499
2845 #, c-format
2846 msgid "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Replace \"%s\" with: </span>"
2847 msgstr "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Erstatt \"%s\" med: </span>"
2848
2849 #: src/gtk/gtkaspell.c:1544
2850 msgid ""
2851 "Holding down Control key while pressing Enter\n"
2852 "will learn from mistake.\n"
2853 msgstr ""
2854 "Hold inne CTRL-tasten mens du trykker linjeskift\n"
2855 "for å lære fra en feil.\n"
2856
2857 #: src/gtk/gtkaspell.c:1790 src/gtk/gtkaspell.c:2115
2858 msgid "Fast Mode"
2859 msgstr "Hurtigmodus"
2860
2861 #: src/gtk/gtkaspell.c:1946
2862 #, c-format
2863 msgid "\"%s\" unknown in %s"
2864 msgstr "\"%s\" ukjent i %s"
2865
2866 #: src/gtk/gtkaspell.c:1960
2867 msgid "Accept in this session"
2868 msgstr "Godta i denne sessjonen"
2869
2870 #: src/gtk/gtkaspell.c:1970
2871 msgid "Add to personal dictionary"
2872 msgstr "Legg til i personlig ordliste"
2873
2874 #: src/gtk/gtkaspell.c:1980
2875 msgid "Replace with..."
2876 msgstr "Erstatt med..."
2877
2878 #: src/gtk/gtkaspell.c:1993
2879 #, c-format
2880 msgid "Check with %s"
2881 msgstr "Kontroller med %s"
2882
2883 #: src/gtk/gtkaspell.c:2015
2884 msgid "(no suggestions)"
2885 msgstr "(ingen forslag)"
2886
2887 #: src/gtk/gtkaspell.c:2026 src/gtk/gtkaspell.c:2189
2888 msgid "More..."
2889 msgstr "Mer..."
2890
2891 #: src/gtk/gtkaspell.c:2091
2892 #, c-format
2893 msgid "Dictionary: %s"
2894 msgstr "Ordliste: %s"
2895
2896 #: src/gtk/gtkaspell.c:2104
2897 #, c-format
2898 msgid "Use alternate (%s)"
2899 msgstr "Bruk alternativ (%s)"
2900
2901 #: src/gtk/gtkaspell.c:2152 src/prefs_spelling.c:174
2902 msgid "Check while typing"
2903 msgstr "Kontroller mens du skriver"
2904
2905 #: src/gtk/gtkaspell.c:2168
2906 msgid "Change dictionary"
2907 msgstr "Bytt ordliste"
2908
2909 #: src/gtk/gtkaspell.c:2331
2910 #, c-format
2911 msgid ""
2912 "The spell checker could not change dictionary.\n"
2913 "%s"
2914 msgstr ""
2915 "Stavekontrollen kunne ikke endre ordliste.\n"
2916 "%s"
2917
2918 #: src/gtk/inputdialog.c:155
2919 #, c-format
2920 msgid "Input password for %s on %s:"
2921 msgstr "Skriv in passord for %s på %s:"
2922
2923 #: src/gtk/inputdialog.c:157
2924 msgid "Input password"
2925 msgstr "Skriv in passord"
2926
2927 #: src/gtk/logwindow.c:70
2928 msgid "Protocol log"
2929 msgstr "Protokol logg"
2930
2931 #: src/gtk/logwindow.c:290
2932 msgid "Clear _Log"
2933 msgstr "Nullstill _logg"
2934
2935 #: src/gtk/pluginwindow.c:156
2936 msgid "Select Plugin to load"
2937 msgstr "Velg programtillegg som skal lastes"
2938
2939 #: src/gtk/pluginwindow.c:225 src/gtk/pluginwindow.c:359
2940 #: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:249
2941 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:74
2942 #: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:503
2943 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:463
2944 msgid "Plugins"
2945 msgstr "Programtillegg"
2946
2947 #: src/gtk/pluginwindow.c:256 src/prefs_summaries.c:210
2948 msgid "Description"
2949 msgstr "Beskrivning"
2950
2951 #: src/gtk/pluginwindow.c:280
2952 msgid "Load Plugin"
2953 msgstr "Last programtillegg"
2954
2955 #: src/gtk/pluginwindow.c:285
2956 msgid "Unload Plugin"
2957 msgstr "Last ut programtillegg"
2958
2959 #: src/gtk/prefswindow.c:483
2960 msgid "Page Index"
2961 msgstr "Sideindeks"
2962
2963 #: src/gtk/progressdialog.c:141 src/prefs_account.c:719
2964 #: src/prefs_filtering_action.c:359
2965 msgid "Account"
2966 msgstr "Konto"
2967
2968 #. S_COL_MARK
2969 #: src/gtk/progressdialog.c:149 src/gtk/sslcertwindow.c:120
2970 #: src/prefs_summary_column.c:80
2971 msgid "Status"
2972 msgstr "Status"
2973
2974 #: src/gtk/quicksearch.c:107
2975 msgid "Extended symbols"
2976 msgstr "Utvidede symboler"
2977
2978 #: src/gtk/quicksearch.c:208
2979 msgid "all messages"
2980 msgstr "alle meldinger"
2981
2982 #: src/gtk/quicksearch.c:209
2983 msgid "messages whose age is greater than #"
2984 msgstr "meldinger eldre enn #"
2985
2986 #: src/gtk/quicksearch.c:210
2987 msgid "messages whose age is less than #"
2988 msgstr "meldinger yngre enn #"
2989
2990 #: src/gtk/quicksearch.c:211
2991 msgid "messages which contain S in the message body"
2992 msgstr "meldinger som inneholder S i meldingskroppen"
2993
2994 #: src/gtk/quicksearch.c:212
2995 msgid "messages which contain S in the whole message"
2996 msgstr "meldinger som inneholder S i hele meldingen"
2997
2998 #: src/gtk/quicksearch.c:213
2999 msgid "messages carbon-copied to S"
3000 msgstr "meldinger som er cc: til S"
3001
3002 #: src/gtk/quicksearch.c:214
3003 msgid "message is either to: or cc: to S"
3004 msgstr "meldingen er enten to: eller cc: til S"
3005
3006 #: src/gtk/quicksearch.c:215
3007 msgid "deleted messages"
3008 msgstr "slettede meldinger"
3009
3010 #. * how I can filter deleted messages *
3011 #: src/gtk/quicksearch.c:216
3012 msgid "messages which contain S in the Sender field"
3013 msgstr "meldinger som inneholder S i Sender: feltet"
3014
3015 #: src/gtk/quicksearch.c:217
3016 msgid "true if execute \"S\" succeeds"
3017 msgstr "san om eksekvering \"S\" vellykket"
3018
3019 #: src/gtk/quicksearch.c:218
3020 msgid "messages originating from user S"
3021 msgstr "meldinger som originerer fra bruker S"
3022
3023 #: src/gtk/quicksearch.c:219
3024 msgid "forwarded messages"
3025 msgstr "videresendte meldinger"
3026
3027 #: src/gtk/quicksearch.c:220
3028 msgid "messages which contain header S"
3029 msgstr "meldinger som inneholder meldingshode S"
3030
3031 #: src/gtk/quicksearch.c:221
3032 msgid "messages which contain S in Message-ID header"
3033 msgstr "meldinger som inneholder S i Message-ID meldingshodet"
3034
3035 #: src/gtk/quicksearch.c:222
3036 msgid "messages which contain S in inreplyto header"
3037 msgstr "meldinger som inneholder S i in-reply-to meldingshodet"
3038
3039 #: src/gtk/quicksearch.c:223
3040 msgid "locked messages"
3041 msgstr "låste meldinger"
3042
3043 #: src/gtk/quicksearch.c:224
3044 msgid "messages which are in newsgroup S"
3045 msgstr "meldinger som er i njusgruppe S"
3046
3047 #: src/gtk/quicksearch.c:225
3048 msgid "new messages"
3049 msgstr "nye meldinger"
3050
3051 #: src/gtk/quicksearch.c:226
3052 msgid "old messages"
3053 msgstr "gamle meldinger"
3054
3055 #: src/gtk/quicksearch.c:227
3056 msgid "incomplete messages (not entirely downloaded)"
3057 msgstr "ukomplette meldinger (ikke fullstendig lastet ned)"
3058
3059 #: src/gtk/quicksearch.c:228
3060 msgid "messages which have been replied to"
3061 msgstr "meldinger det har blitt svart på"
3062
3063 #: src/gtk/quicksearch.c:229
3064 msgid "read messages"
3065 msgstr "leste meldinger"
3066
3067 #: src/gtk/quicksearch.c:230
3068 msgid "messages which contain S in subject"
3069 msgstr "meldinger som inneholder S i overskriften"
3070
3071 #: src/gtk/quicksearch.c:231
3072 msgid "messages whose score is equal to #"
3073 msgstr "meldinger hvis poen er lik #"
3074
3075 #: src/gtk/quicksearch.c:232
3076 msgid "messages whose score is greater than #"
3077 msgstr "meldinger hvis poeng er høyere enn #"
3078
3079 #: src/gtk/quicksearch.c:233
3080 msgid "messages whose score is lower than #"
3081 msgstr "meldinger hvis poeng er lavere enn #"
3082
3083 #: src/gtk/quicksearch.c:234
3084 msgid "messages whose size is equal to #"
3085 msgstr "meldinger hvis størrelse er lik #"
3086
3087 #: src/gtk/quicksearch.c:235
3088 msgid "messages whose size is greater than #"
3089 msgstr "meldinger hvis størrelse er større enn #"
3090
3091 #: src/gtk/quicksearch.c:236
3092 msgid "messages whose size is smaller than #"
3093 msgstr "meldinger hvis størrelse er mindre enn #"
3094
3095 #: src/gtk/quicksearch.c:237
3096 msgid "messages which have been sent to S"
3097 msgstr "meldinger som er sendt til S"
3098
3099 #: src/gtk/quicksearch.c:238
3100 msgid "marked messages"
3101 msgstr "merkede meldinger"
3102
3103 #: src/gtk/quicksearch.c:239
3104 msgid "unread messages"
3105 msgstr "uleste meldinger"
3106
3107 #: src/gtk/quicksearch.c:240
3108 msgid "messages which contain S in References header"
3109 msgstr "meldinger som inneholder S i Refererer meldingshodet"
3110
3111 #: src/gtk/quicksearch.c:241
3112 msgid "messages returning 0 when passed to command"
3113 msgstr "meldinger som returnerer 0 når sendt til kommando"
3114
3115 #: src/gtk/quicksearch.c:242
3116 msgid "messages which contain S in X-Label header"
3117 msgstr "meldinger som inneholder S i X-Label meldingshodet"
3118
3119 #: src/gtk/quicksearch.c:244
3120 msgid "logical AND operator"
3121 msgstr "logisk AND operator"
3122
3123 #: src/gtk/quicksearch.c:245
3124 msgid "logical OR operator"
3125 msgstr "logisk OR operator"
3126
3127 #: src/gtk/quicksearch.c:246
3128 msgid "logical NOT operator"
3129 msgstr "logist NOT operator"
3130
3131 #: src/gtk/quicksearch.c:247
3132 msgid "case sensitive search"
3133 msgstr "søk, og skill mellom store og små tegn"
3134
3135 #: src/gtk/quicksearch.c:249
3136 msgid "all filtering expressions are allowed"
3137 msgstr "alle filteruttrykk er tillatt"
3138
3139 #: src/gtk/quicksearch.c:257
3140 msgid "Extended Search symbols"
3141 msgstr "Utvidede søkesymboler"
3142
3143 #. S_COL_MIME
3144 #. initial of sender
3145 #. S_COL_STATUS
3146 #. S_COL_MIME
3147 #: src/gtk/quicksearch.c:298 src/prefs_filtering_action.c:1044
3148 #: src/prefs_matcher.c:150 src/prefs_matcher.c:1653
3149 #: src/prefs_summary_column.c:82 src/quote_fmt.c:47 src/summaryview.c:462
3150 msgid "Subject"
3151 msgstr "Overskrift"
3152
3153 #. S_COL_SUBJECT
3154 #. date
3155 #. S_COL_SUBJECT
3156 #: src/gtk/quicksearch.c:302 src/prefs_filtering_action.c:1045
3157 #: src/prefs_matcher.c:151 src/prefs_matcher.c:1654
3158 #: src/prefs_summary_column.c:83 src/quote_fmt.c:42 src/summaryview.c:463
3159 msgid "From"
3160 msgstr "Fra"
3161
3162 #. S_COL_FROM
3163 #. subject
3164 #. S_COL_FROM
3165 #: src/gtk/quicksearch.c:306 src/prefs_filtering_action.c:1046
3166 #: src/prefs_matcher.c:151 src/prefs_matcher.c:1655
3167 #: src/prefs_summary_column.c:84 src/quote_fmt.c:48 src/summaryview.c:464
3168 msgid "To"
3169 msgstr "Til:"
3170
3171 #: src/gtk/quicksearch.c:317
3172 msgid "Recursive"
3173 msgstr "Rekursivt"
3174
3175 #: src/gtk/quicksearch.c:350
3176 msgid "Clear"
3177 msgstr "Nullstill"
3178
3179 #: src/gtk/quicksearch.c:359
3180 msgid "Extended Symbols"
3181 msgstr "Utvidede symboler"
3182
3183 #: src/gtk/sslcertwindow.c:113 src/gtk/sslcertwindow.c:253
3184 #: src/gtk/sslcertwindow.c:307
3185 msgid "correct"
3186 msgstr "korrekt"
3187
3188 #: src/gtk/sslcertwindow.c:118
3189 msgid "Owner"
3190 msgstr "Eier"
3191
3192 #: src/gtk/sslcertwindow.c:119
3193 msgid "Signer"
3194 msgstr "Signer"
3195
3196 #: src/gtk/sslcertwindow.c:126 src/gtk/sslcertwindow.c:147
3197 #: src/prefs_filtering.c:266 src/prefs_themes.c:888
3198 msgid "Name: "
3199 msgstr "Navn:"
3200
3201 #: src/gtk/sslcertwindow.c:133 src/gtk/sslcertwindow.c:154
3202 msgid "Organization: "
3203 msgstr "Organisasjon: "
3204
3205 #: src/gtk/sslcertwindow.c:140 src/gtk/sslcertwindow.c:161
3206 msgid "Location: "
3207 msgstr "Lokasjon: "
3208
3209 #: src/gtk/sslcertwindow.c:168
3210 msgid "Fingerprint: "
3211 msgstr "Fingeravtrykk: "
3212
3213 #: src/gtk/sslcertwindow.c:174
3214 msgid "Signature status: "
3215 msgstr "Signaturseparator"
3216
3217 #: src/gtk/sslcertwindow.c:228
3218 #, c-format
3219 msgid "SSL certificate for %s"
3220 msgstr "SSL sertifikat for %s"
3221
3222 #: src/gtk/sslcertwindow.c:244
3223 #, c-format
3224 msgid ""
3225 "Certificate for %s is unknown.\n"
3226 "Do you want to accept it?"
3227 msgstr ""
3228 "Sertifikatet for %s er ukjent.\n"
3229 "Aksepter det likevel?"
3230
3231 #: src/gtk/sslcertwindow.c:255 src/gtk/sslcertwindow.c:309
3232 #, c-format
3233 msgid "Signature status: %s"
3234 msgstr "Signatur status: %s"
3235
3236 #: src/gtk/sslcertwindow.c:262
3237 msgid "_View certificate"
3238 msgstr "_Vis sertifikat"
3239
3240 #: src/gtk/sslcertwindow.c:267
3241 msgid "Unknown SSL Certificate"
3242 msgstr "Ukjent SSL sertifikat"
3243
3244 #: src/gtk/sslcertwindow.c:268 src/gtk/sslcertwindow.c:321
3245 msgid "Accept and save"
3246 msgstr "Godta og lagre"
3247
3248 #: src/gtk/sslcertwindow.c:268 src/gtk/sslcertwindow.c:321
3249 msgid "Cancel connection"
3250 msgstr "Avbryt oppkobling"
3251
3252 #: src/gtk/sslcertwindow.c:286
3253 msgid "New certificate:"
3254 msgstr "Nytt sertifikat:"
3255
3256 #: src/gtk/sslcertwindow.c:291
3257 msgid "Known certificate:"
3258 msgstr "Kjent sertifikat:"
3259
3260 #: src/gtk/sslcertwindow.c:298
3261 #, c-format
3262 msgid "Certificate for %s has changed. Do you want to accept it?"
3263 msgstr "Sertifikat for %s er endret. Aksepter det likevel?"
3264
3265 #: src/gtk/sslcertwindow.c:316
3266 msgid "_View certificates"
3267 msgstr "_Vis sertifikater"
3268
3269 #: src/gtk/sslcertwindow.c:320
3270 msgid "Changed SSL Certificate"
3271 msgstr "Endret SSL sertifikat"
3272
3273 #: src/headerview.c:199 src/summaryview.c:2403 src/summaryview.c:2408
3274 msgid "(No From)"
3275 msgstr "(Inget Fra)"
3276
3277 #: src/headerview.c:214 src/summaryview.c:2435 src/summaryview.c:2438
3278 msgid "(No Subject)"
3279 msgstr "(Inget Overskrift)"
3280
3281 #: src/image_viewer.c:288
3282 msgid "Filename:"
3283 msgstr "Filnavn:"
3284
3285 #: src/image_viewer.c:295
3286 msgid "Filesize:"
3287 msgstr "Filstørrelse:"
3288
3289 #: src/image_viewer.c:316
3290 msgid "Load Image"
3291 msgstr "Last bilde"
3292
3293 #: src/image_viewer.c:322
3294 msgid "Content-Type:"
3295 msgstr "Content-Type:"
3296
3297 #: src/imap.c:602
3298 msgid ""
3299 "\n"
3300 "\n"
3301 "CRAM-MD5 logins only work if libetpan has been compiled with SASL support "
3302 "and the CRAM-MD5 SASL plugin is installed."
3303 msgstr ""
3304 "\n"
3305 "\n"
3306 "CRAM-MD5 innlogging vil kun fungere dersom lietpan er kompilert med støtte "
3307 "for\n"
3308 "SASL, og CRAM-MD5 tillegget er installert."
3309
3310 #: src/imap.c:611
3311 #, c-format
3312 msgid "Connection to %s failed: login refused.%s"
3313 msgstr "Oppkobling mot %s feilet: innlogging avvist.%s"
3314
3315 #: src/imap.c:615
3316 #, c-format
3317 msgid "Connection to %s failed: login refused.%s\n"
3318 msgstr "Oppkobling mot %s feilet: innlogging avvist.%s\n"
3319
3320 #: src/imap.c:632
3321 #, c-format
3322 msgid "Connecting to %s failed"
3323 msgstr "Oppkobling til %s feilet"
3324
3325 #: src/imap.c:637 src/imap.c:640
3326 #, c-format
3327 msgid "IMAP4 connection to %s has been disconnected. Reconnecting...\n"
3328 msgstr "IMAP4-tilkobling til %s har avbrutt. Kobler til på nytt...\n"
3329
3330 #: src/imap.c:734 src/inc.c:755 src/news.c:249 src/send_message.c:259
3331 msgid "Insecure connection"
3332 msgstr "Usikker tilkobling"
3333
3334 #: src/imap.c:735 src/inc.c:756 src/news.c:250 src/send_message.c:260
3335 msgid ""
3336 "This connection is configured to be secured using SSL, but SSL is not "
3337 "available in this build of Sylpheed-Claws. \n"
3338 "\n"
3339 "Do you want to continue connecting to this server? The communication would "
3340 "not be secure."
3341 msgstr ""
3342 "Denne tilkoblingen er konfigurert for å sikres med SSL, men SSL er ikke\n"
3343 "tilgjengelig i denne kompileringen av Sylpheed-Claws.  \n"
3344 "\n"
3345 "Vil du fortsette tilkoblingen mot denne tjeneren?  Kommunikasjonen vil ikke\n"
3346 "være sikker."
3347
3348 #: src/imap.c:741 src/inc.c:762 src/news.c:256 src/send_message.c:266
3349 msgid "Continue connecting"
3350 msgstr "Fortsett tilkobling"
3351
3352 #: src/imap.c:752
3353 #, c-format
3354 msgid "Connecting to IMAP4 server: %s..."
3355 msgstr "Kobler til mot IMAP4 tjener: %s..."
3356
3357 #: src/imap.c:784
3358 #, c-format
3359 msgid "Can't connect to IMAP4 server: %s:%d"
3360 msgstr "Kan ikke koble opp mot IMAP4 tjener: %s:%d"
3361
3362 #: src/imap.c:787
3363 #, c-format
3364 msgid "Can't connect to IMAP4 server: %s:%d\n"
3365 msgstr "Kan ikke koble opp mot IMAP4 tjener: %s:%d\n"
3366
3367 #: src/imap.c:816
3368 msgid "Can't start TLS session.\n"
3369 msgstr "Kan ikke starte TLS sessjon.\n"
3370
3371 #: src/imap.c:849
3372 #, c-format
3373 msgid "Connecting to IMAP4 server %s...\n"
3374 msgstr "Kobler til mot IMAP4 tjener: %s...\n"
3375
3376 #: src/imap.c:1254
3377 msgid "can't set deleted flags\n"
3378 msgstr "kan ikke sette sletteflagg: %d\n"
3379
3380 #: src/imap.c:1259 src/imap.c:3345
3381 msgid "can't expunge\n"
3382 msgstr "kan ikke rense opp\n"
3383
3384 #: src/imap.c:1684
3385 msgid "can't create mailbox: LIST failed\n"
3386 msgstr "kan ikke opprette postboks: LIST feilet\n"
3387
3388 #: src/imap.c:1698
3389 msgid "can't create mailbox\n"
3390 msgstr "kan ikke opprette postboks\n"
3391
3392 #: src/imap.c:1741
3393 msgid "New folder name must not contain the namespace path separator"
3394 msgstr "Nytt foldernavn kan ikke inneholder sti-separator for navnerommet"
3395
3396 #: src/imap.c:1774
3397 #, c-format
3398 msgid "can't rename mailbox: %s to %s\n"
3399 msgstr "kan ikke endre navn på postboks: %s til %s\n"
3400
3401 #: src/imap.c:1837
3402 msgid "can't delete mailbox\n"
3403 msgstr "kan ikke slette postboks\n"
3404
3405 #: src/imap.c:2083
3406 msgid "LIST failed\n"
3407 msgstr "LIST feilet\n"
3408
3409 #: src/imap.c:2187
3410 #, c-format
3411 msgid "can't select folder: %s\n"
3412 msgstr "kan ikke velge folder: %s\n"
3413
3414 #: src/imap.c:2314
3415 msgid "IMAP4 authentication failed.\n"
3416 msgstr "IMAP4 autentisering feilet.\n"
3417
3418 #: src/imap.c:2501
3419 msgid "Fetching message..."
3420 msgstr "Henter melding..."
3421
3422 #: src/imap.c:2519
3423 msgid "Adding messages..."
3424 msgstr "Legger til meldinger..."
3425
3426 #: src/imap.c:2542
3427 msgid "Copying messages..."
3428 msgstr "Kopierer meldinger..."
3429
3430 #: src/imap.c:2668
3431 #, c-format
3432 msgid "iconv cannot convert UTF-7 to %s\n"
3433 msgstr "iconv kan ikke konvertere UTF-7 til %s\n"
3434
3435 #: src/imap.c:2698
3436 #, c-format
3437 msgid "iconv cannot convert %s to UTF-7\n"
3438 msgstr "iconv kan ikke konvertere %s til UTF-7\n"
3439
3440 #: src/imap.c:2742
3441 msgid "iconv cannot convert UTF-8 to UTF-7\n"
3442 msgstr "iconv kan ikke konvertere UTF-8 til UTF-7\n"
3443
3444 #: src/imap.c:3331
3445 #, c-format
3446 msgid "can't set deleted flags: %d\n"
3447 msgstr "kan ikke sette slettet flagg: %d\n"
3448
3449 #: src/imap_gtk.c:57 src/mh_gtk.c:50
3450 msgid "/Create _new folder..."
3451 msgstr "/Opprett _ny folder..."
3452
3453 #: src/imap_gtk.c:58 src/mh_gtk.c:51
3454 msgid "/_Rename folder..."
3455 msgstr "/Bytt n_amn på folder..."
3456
3457 #: src/imap_gtk.c:59 src/mh_gtk.c:52
3458 msgid "/M_ove folder..."
3459 msgstr "/_Flytt folder..."
3460
3461 #: src/imap_gtk.c:60 src/mh_gtk.c:53
3462 msgid "/_Delete folder"
3463 msgstr "/_Slett folder"
3464
3465 #: src/imap_gtk.c:62 src/news_gtk.c:56
3466 msgid "/Synchronise"
3467 msgstr "/Synkroniser"
3468
3469 #: src/imap_gtk.c:63 src/news_gtk.c:57
3470 msgid "/Down_load messages"
3471 msgstr "/Last ned meldinger"
3472
3473 #: src/imap_gtk.c:65 src/mh_gtk.c:55 src/news_gtk.c:59
3474 msgid "/_Check for new messages"
3475 msgstr "/Se etter nye meldinger"
3476
3477 #: src/imap_gtk.c:66 src/mh_gtk.c:56
3478 msgid "/R_ebuild folder tree"
3479 msgstr "/_Oppdater foldertre"
3480
3481 #: src/imap_gtk.c:68
3482 msgid "/IMAP4 _account settings"
3483 msgstr "/IMAP4 _kontoinnstillinger"
3484
3485 #: src/imap_gtk.c:69
3486 msgid "/Remove _IMAP4 account"
3487 msgstr "/Slett IMAP4-konto"
3488
3489 #: src/imap_gtk.c:139
3490 msgid ""
3491 "Input the name of new folder:\n"
3492 "(if you want to create a folder to store subfolders,\n"
3493 " append '/' at the end of the name)"
3494 msgstr ""
3495 "Skriv inn navnet på den nye folderen:\n"
3496 "(om du vil skape en folder som skal inneholde undermappar,\n"
3497 " legg til '/' på slutten av navnet)"
3498
3499 #: src/imap_gtk.c:188 src/mh_gtk.c:226
3500 #, c-format
3501 msgid "Input new name for '%s':"
3502 msgstr "Skriv inn nytt navn for '%s':"
3503
3504 #: src/imap_gtk.c:190 src/mh_gtk.c:228
3505 msgid "Rename folder"
3506 msgstr "Bytt navn på folder"
3507
3508 #: src/imap_gtk.c:217 src/mh_gtk.c:253
3509 msgid ""
3510 "The folder could not be renamed.\n"
3511 "The new folder name is not allowed."
3512 msgstr ""
3513 "Folderen kunne ikke gis nytt navn.\n"
3514 "Det nye foldernavnet er ikke tillatt."
3515
3516 #: src/imap_gtk.c:278
3517 #, c-format
3518 msgid "Really delete IMAP4 account '%s'?"
3519 msgstr "Vil du virkelig slette IMAP4-kontoen '%s'?"
3520
3521 #: src/imap_gtk.c:279
3522 msgid "Delete IMAP4 account"
3523 msgstr "Slett IMAP4-konto"
3524
3525 #: src/imap_gtk.c:325 src/mh_gtk.c:174
3526 #, c-format
3527 msgid ""
3528 "All folders and messages under '%s' will be permanently deleted. Recovery "
3529 "will not be possible.\n"
3530 "\n"
3531 "Do you really want to delete?"
3532 msgstr ""
3533 "Alle foldere og meldinger under '%s' vil slettes permanent.\n"
3534 "Gjenoppretting vil ikke være mulig.\n"
3535 "\n"
3536 "Ønsker du virkelig å slette?"
3537
3538 #: src/imap_gtk.c:347 src/mh_gtk.c:196
3539 #, c-format
3540 msgid "Can't remove the folder '%s'."
3541 msgstr "Kan ikke slette folder `%s'."
3542
3543 #: src/imap_gtk.c:405 src/news_gtk.c:328
3544 #, c-format
3545 msgid "Error occurred while downloading messages in '%s'."
3546 msgstr "En feil oppsto ved nedlasting av meldinger i '%s'."
3547
3548 #: src/import.c:149
3549 msgid "Import"
3550 msgstr "Importér"
3551
3552 #: src/import.c:168
3553 msgid "Specify target mbox file and destination folder."
3554 msgstr "Angi mål-mboxfil och destinationskatalog"
3555
3556 #: src/import.c:178
3557 msgid "Importing file:"
3558 msgstr "Importérer fil:"
3559
3560 #: src/import.c:183
3561 msgid "Destination dir:"
3562 msgstr "Destinationskatalog:"
3563
3564 #: src/import.c:243
3565 msgid "Select importing file"
3566 msgstr "Velg importfil"
3567
3568 #: src/importldif.c:190
3569 msgid "Please specify address book name and file to import."
3570 msgstr "Angi adressebokens navn og filen som skal importeres."
3571
3572 #: src/importldif.c:193
3573 msgid "Select and rename LDIF field names to import."
3574 msgstr "Velg or gi nytt navn til LDIF felter som skal importeres."
3575
3576 #: src/importldif.c:196
3577 msgid "File imported."
3578 msgstr "Fil importert."
3579
3580 #: src/importldif.c:451 src/importmutt.c:125 src/importpine.c:125
3581 msgid "Please select a file."
3582 msgstr "Velg fil."
3583
3584 #: src/importldif.c:457 src/importmutt.c:130 src/importpine.c:130
3585 msgid "Address book name must be supplied."
3586 msgstr "Angi navn på adresseboken."
3587
3588 #: src/importldif.c:472
3589 msgid "Error reading LDIF fields."
3590 msgstr "Feil ved lesing av LDIF-felter."
3591
3592 #: src/importldif.c:495
3593 msgid "LDIF file imported successfully."
3594 msgstr "Gammal LDIF-fil importert."
3595
3596 #: src/importldif.c:574
3597 msgid "Select LDIF File"
3598 msgstr "Velg LDIF-fil"
3599
3600 #: src/importldif.c:662
3601 msgid ""
3602 "Specify the name for the address book that will be created from the LDIF "
3603 "file data."
3604 msgstr "Angi navn på adresseboken som opprettes fra LDIF-filens data."
3605
3606 #: src/importldif.c:668
3607 msgid "File Name"
3608 msgstr "Filnavn"
3609
3610 #: src/importldif.c:679
3611 msgid "The full file specification of the LDIF file to import."
3612 msgstr "Full filspesifikasjon for LDIF-filen som skal importeres."
3613
3614 #: src/importldif.c:688
3615 msgid "Select the LDIF file to import."
3616 msgstr "Velg LDIF-fil som skal importeres."
3617
3618 #: src/importldif.c:725
3619 msgid "R"
3620 msgstr "R"
3621
3622 #. S_COL_MARK
3623 #: src/importldif.c:726 src/summaryview.c:460
3624 msgid "S"
3625 msgstr "S"
3626
3627 #: src/importldif.c:727
3628 msgid "LDIF Field Name"
3629 msgstr "LDIF feltnavn"
3630
3631 #: src/importldif.c:728
3632 msgid "Attribute Name"
3633 msgstr "Attributtnavn"
3634
3635 #: src/importldif.c:783
3636 msgid "LDIF Field"
3637 msgstr "LDIF felt"
3638
3639 #: src/importldif.c:795
3640 msgid "Attribute"
3641 msgstr "Attributt"
3642
3643 #: src/importldif.c:806
3644 msgid "The LDIF field can be renamed to the User Attribute name."
3645 msgstr "LDIF-feltet kan gis nytt navn etter User Attribute name."
3646
3647 #: src/importldif.c:811
3648 msgid "???"
3649 msgstr "???"
3650
3651 #: src/importldif.c:829
3652 msgid ""
3653 "Choose the LDIF field that will be renamed or selected for import in the "
3654 "list above. Reserved fields (marked with a tick in the \"R\" column), are "
3655 "automatically imported and cannot be renamed. A single click in the Select "
3656 "(\"S\") column will select the field for import with a tick. A single click "
3657 "anywhere in the row will select that field for rename in the input area "
3658 "below the list. A double click anywhere in the row will also select the "
3659 "field for import."
3660 msgstr ""
3661 "Velg LDIF-feltet som skal gis nytt navn eller utvelges for import i\n"
3662 "listen over. Reserverte felter (markert med en liten hake i \"R\" kolonnen\n"
3663 "blir automatisk impotert og kan ikke gis nytt navn. Et enkelt klikk i\n"
3664 "Velg (\"S\") kolonnen vil markere feltet for import med en liten hake. Et\n"
3665 "enkelt klikk hvor som helst i rekken vil velge det feltet for navneendring\n"
3666 "i inndata området under listen. Et dobbeltklikk hvor som helts i rekken \n"
3667 "vil også velge feltet for import."
3668
3669 #: src/importldif.c:841
3670 msgid "Select for Import"
3671 msgstr "Velg for import"
3672
3673 #: src/importldif.c:847
3674 msgid "Select the LDIF field for import into the address book."
3675 msgstr "Velg LDIF-felter som skal importeres til adresseboken."
3676
3677 #: src/importldif.c:850
3678 msgid " Modify "
3679 msgstr " Endre "
3680
3681 #: src/importldif.c:856
3682 msgid "This button will update the list above with the data supplied."
3683 msgstr "Denne knappen vil oppdatere listen over med angitte data."
3684
3685 #: src/importldif.c:929
3686 msgid "Records Imported :"
3687 msgstr "Importerte tupletter:"
3688
3689 #: src/importldif.c:960
3690 msgid "Import LDIF file into Address Book"
3691 msgstr "Importer LDIF-fil til adressebok"
3692
3693 #: src/importmutt.c:144
3694 msgid "Error importing MUTT file."
3695 msgstr "Feil ved import fra MUTT-fil."
3696
3697 #: src/importmutt.c:159
3698 msgid "Select MUTT File"
3699 msgstr "Velg MUTT-fil"
3700
3701 #: src/importmutt.c:207
3702 msgid "Import MUTT file into Address Book"
3703 msgstr "Importer MUTT-fil til adressebok"
3704
3705 #: src/importmutt.c:295 src/importpine.c:296
3706 msgid "Please select a file to import."
3707 msgstr "Velg fil som skal importeres."
3708
3709 #: src/importpine.c:144
3710 msgid "Error importing Pine file."
3711 msgstr "Feil ved import av Pine-fil"
3712
3713 #: src/importpine.c:159
3714 msgid "Select Pine File"
3715 msgstr "Velg Pine-fil"
3716
3717 #: src/importpine.c:207
3718 msgid "Import Pine file into Address Book"
3719 msgstr "Importer Pine-fil til adressebok"
3720
3721 #: src/inc.c:363
3722 msgid "Retrieving new messages"
3723 msgstr "Henter nye meldinger"
3724
3725 #: src/inc.c:410
3726 msgid "Standby"
3727 msgstr "Vent"
3728
3729 #: src/inc.c:540 src/inc.c:590
3730 msgid "Cancelled"
3731 msgstr "Avbrutt"
3732
3733 #: src/inc.c:551
3734 msgid "Retrieving"
3735 msgstr "Henter"
3736
3737 #: src/inc.c:560
3738 #, c-format
3739 msgid "Done (%d message (%s) received)"
3740 msgid_plural "Done (%d messages (%s) received)"
3741 msgstr[0] "Ferdig (%d melding (%s) mottatt)"
3742 msgstr[1] "Ferdig (%d meldinger (%s) mottatt)"
3743
3744 #: src/inc.c:566
3745 msgid "Done (no new messages)"
3746 msgstr "Ferdig (ingen nye meldinger)"
3747
3748 #: src/inc.c:571
3749 msgid "Connection failed"
3750 msgstr "Tilkobling feilet"
3751
3752 #: src/inc.c:574
3753 msgid "Auth failed"
3754 msgstr "Aut. feilet"
3755
3756 #. S_COL_SCORE
3757 #: src/inc.c:577 src/prefs_summary_column.c:89
3758 msgid "Locked"
3759 msgstr "Låst"
3760
3761 #: src/inc.c:587 src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:245
3762 msgid "Timeout"
3763 msgstr "Tidsavbrudd"
3764
3765 #: src/inc.c:685
3766 #, c-format
3767 msgid "Finished (%d new message)"
3768 msgid_plural "Finished (%d new messages)"
3769 msgstr[0] "Ferdig (%d ny melding)"
3770 msgstr[1] "Ferdig (%d nye meldinger)"
3771
3772 #: src/inc.c:689
3773 msgid "Finished (no new messages)"
3774 msgstr "Ferdig (ingen nye meldinger)"
3775
3776 #: src/inc.c:698
3777 msgid "Some errors occurred while getting mail."
3778 msgstr "Noen feil oppsto ved henting av post."
3779
3780 #: src/inc.c:739
3781 #, c-format
3782 msgid "%s: Retrieving new messages"
3783 msgstr "%s: Henter nye meldinger"
3784
3785 #: src/inc.c:772
3786 #, c-format
3787 msgid "Connecting to POP3 server: %s..."
3788 msgstr "Kobler til mot POP3-tjener: %s ..."
3789
3790 #: src/inc.c:782
3791 #, c-format
3792 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d\n"
3793 msgstr "Kan ikke koble til POP3-tjener: %s:%d\n"
3794
3795 #: src/inc.c:789
3796 #, c-format
3797 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d"
3798 msgstr "Kan ikke koble til POP3-tjener: %s:%d"
3799
3800 #: src/inc.c:870 src/send_message.c:422
3801 msgid "Authenticating..."
3802 msgstr "Autentisering..."
3803
3804 #: src/inc.c:871
3805 #, c-format
3806 msgid "Retrieving messages from %s (%s) ..."
3807 msgstr "Henter meldinger fra %s (%s)..."
3808
3809 #: src/inc.c:877
3810 msgid "Getting the number of new messages (STAT)..."
3811 msgstr "Finner antall nye meldinger (STAT)..."
3812
3813 #: src/inc.c:881
3814 msgid "Getting the number of new messages (LAST)..."
3815 msgstr "Finner antall nye meldinger (LAST)..."
3816
3817 #: src/inc.c:885
3818 msgid "Getting the number of new messages (UIDL)..."
3819 msgstr "Finner antall nye meldinger (UIDL)..."
3820
3821 #: src/inc.c:889
3822 msgid "Getting the size of messages (LIST)..."
3823 msgstr "Finner meldingenes størrelser (LIST)..."
3824
3825 #: src/inc.c:899
3826 #, c-format
3827 msgid "Deleting message %d"
3828 msgstr "Sletter melding %d"
3829
3830 #: src/inc.c:906 src/send_message.c:440
3831 msgid "Quitting"
3832 msgstr "Avsluttar"
3833
3834 #: src/inc.c:931
3835 #, c-format
3836 msgid "Retrieving message (%d / %d) (%s / %s)"
3837 msgstr "Henter melding (%d / %d) (%s / %s)"
3838
3839 #: src/inc.c:950
3840 #, c-format
3841 msgid "Retrieving (%d message (%s) received)"
3842 msgid_plural "Retrieving (%d messages (%s) received)"
3843 msgstr[0] "Laster ned (%d meldinger (%s) mottatt"
3844 msgstr[1] "Laster ned (%d meldinger (%s) mottatt)"
3845
3846 #: src/inc.c:1106
3847 msgid "Connection failed."
3848 msgstr "Oppkobling feilet."
3849
3850 #: src/inc.c:1109
3851 #, c-format
3852 msgid "Connection to %s:%d failed."
3853 msgstr "Oppkobling mot %s:%d feilet."
3854
3855 #: src/inc.c:1114
3856 msgid "Error occurred while processing mail."
3857 msgstr "Feil oppsto ved behandling av epost."
3858
3859 #: src/inc.c:1119
3860 #, c-format
3861 msgid ""
3862 "Error occurred while processing mail:\n"
3863 "%s"
3864 msgstr ""
3865 "Feil oppsto ved behandling av epost:\n"
3866 "%s"
3867
3868 #: src/inc.c:1125
3869 msgid "No disk space left."
3870 msgstr "Platelagret er fullt."
3871
3872 #: src/inc.c:1130
3873 msgid "Can't write file."
3874 msgstr "Kan ikke skrive til fil."
3875
3876 #: src/inc.c:1135
3877 msgid "Socket error."
3878 msgstr "Socket feil."
3879
3880 #: src/inc.c:1138
3881 #, c-format
3882 msgid "Socket error on connection to %s:%d."
3883 msgstr "Socket feil ved oppkobling til %s:%d."
3884
3885 #. consider EOF right after QUIT successful
3886 #: src/inc.c:1143 src/send_message.c:353 src/send_message.c:565
3887 msgid "Connection closed by the remote host."
3888 msgstr "Tilkoblingen lukket av nettverksvert."
3889
3890 #: src/inc.c:1146
3891 #, c-format
3892 msgid "Connection to %s:%d closed by the remote host."
3893 msgstr "Tilkobling mot %s:%d lukket av nettverksverten."
3894
3895 #: src/inc.c:1151
3896 msgid "Mailbox is locked."
3897 msgstr "Postboksen er låst."
3898
3899 #: src/inc.c:1155
3900 #, c-format
3901 msgid ""
3902 "Mailbox is locked:\n"
3903 "%s"
3904 msgstr ""
3905 "Postboksen er låst:\n"
3906 "%s"
3907
3908 #: src/inc.c:1161 src/send_message.c:550
3909 msgid "Authentication failed."
3910 msgstr "Autentisering feilet."
3911
3912 #: src/inc.c:1166 src/send_message.c:553
3913 #, c-format
3914 msgid ""
3915 "Authentication failed:\n"
3916 "%s"
3917 msgstr ""
3918 "Autentisering feilet:\n"
3919 "%s"
3920
3921 #: src/inc.c:1171 src/send_message.c:569
3922 msgid "Session timed out."
3923 msgstr "Sesjonen fikk tidsavbrudd."
3924
3925 #: src/inc.c:1174
3926 #, c-format
3927 msgid "Connection to %s:%d timed out."
3928 msgstr "Oppkobling mot %s:%d fikk tidsavbrudd."
3929
3930 #: src/inc.c:1209
3931 msgid "Incorporation cancelled\n"
3932 msgstr "Henting kansellert\n"
3933
3934 #: src/inc.c:1439
3935 #, c-format
3936 msgid "You're working offline. Override for %d minutes?"
3937 msgstr "Du arbeider i av-nett modus. Overstyr de neste %d minutter?"
3938
3939 #: src/inc.c:1446 src/toolbar.c:1960
3940 msgid "Offline warning"
3941 msgstr "Advarsel: Du er ikke online"
3942
3943 #: src/ldif.c:839
3944 msgid "Nick Name"
3945 msgstr "Kallenavn"
3946
3947 #: src/main.c:171
3948 #, c-format
3949 msgid ""
3950 "File '%s' already exists.\n"
3951 "Can't create folder."
3952 msgstr ""
3953 "Filen '%s' finnes allerede.\n"
3954 "Kan ikke opprette folder."
3955
3956 #: src/main.c:291
3957 msgid "g_thread is not supported by glib.\n"
3958 msgstr "g_thread støttes ikke av glib.\n"
3959
3960 #: src/main.c:653
3961 #, c-format
3962 msgid "Usage: %s [OPTION]...\n"
3963 msgstr "Bruk: %s [VAL]...\n"
3964
3965 #: src/main.c:655
3966 msgid "  --compose [address]    open composition window"
3967 msgstr "  --compose [adresse]       åpne redigeringsvinduet"
3968
3969 #: src/main.c:656
3970 msgid ""
3971 "  --attach file1 [file2]...\n"
3972 "                         open composition window with specified files\n"
3973 "                         attached"
3974 msgstr ""
3975 "  --attach fil1 [fil2]...\n"
3976 "                åpne komposisjonsvindu med spesifiserte filer vedlagt"
3977
3978 #: src/main.c:659
3979 msgid "  --receive              receive new messages"
3980 msgstr "  --receive              ta imot nye meldinger"
3981
3982 #: src/main.c:660
3983 msgid "  --receive-all          receive new messages of all accounts"
3984 msgstr "  --receive-all          ta imot nye meldinger fra alle konti"
3985
3986 #: src/main.c:661
3987 msgid "  --send                 send all queued messages"
3988 msgstr "  --send                        send alle meldinger i køen"
3989
3990 #: src/main.c:662
3991 msgid "  --status [folder]...   show the total number of messages"
3992 msgstr "  --status [folder]...          vis totalt antall meldinger"
3993
3994 #: src/main.c:663
3995 msgid ""
3996 "  --status-full [folder]...\n"
3997 "                         show the status of each folder"
3998 msgstr ""
3999 "  --status-full [folder]...\n"
4000 "                        vis status for hver folder"
4001
4002 #: src/main.c:665
4003 msgid "  --online               switch to online mode"
4004 msgstr "  --online                      bytt til online modus"
4005
4006 #: src/main.c:666
4007 msgid "  --offline              switch to offline mode"
4008 msgstr "  --offline             gå til av nett modus"
4009
4010 #: src/main.c:667
4011 msgid "  --debug                debug mode"
4012 msgstr "  --debug                feilrettingsmodus"
4013
4014 #: src/main.c:668
4015 msgid "  --help                 display this help and exit"
4016 msgstr "  --help                 vis denne hjelpeteksten og avslutt"
4017
4018 #: src/main.c:669
4019 msgid "  --version              output version information and exit"
4020 msgstr "  --version\t\t skriv ut versionsinformasjon og avslutt"
4021
4022 #: src/main.c:670
4023 msgid "  --config-dir           output configuration directory"
4024 msgstr "  --config-dir           vis konfigurasjonskatalog som brukes"
4025
4026 #: src/main.c:708 src/summaryview.c:5328
4027 #, c-format
4028 msgid "Processing (%s)..."
4029 msgstr "Prosesserer (%s)..."
4030
4031 #: src/main.c:711
4032 msgid "top level folder"
4033 msgstr "toppnivå folder"
4034
4035 #: src/main.c:769
4036 msgid "Really quit?"
4037 msgstr "Virkelig avslutte?"
4038
4039 #: src/main.c:770
4040 msgid "Composing message exists."
4041 msgstr "Melding er under komposisjon."
4042
4043 #: src/main.c:771
4044 msgid "Draft them"
4045 msgstr "Lag utkast"
4046
4047 #: src/main.c:771
4048 msgid "Discard them"
4049 msgstr "Kassér"
4050
4051 #: src/main.c:771
4052 msgid "Don't quit"
4053 msgstr "Ikke avslutt"
4054
4055 #: src/main.c:785
4056 msgid "Queued messages"
4057 msgstr "Melding i kø"
4058
4059 #: src/main.c:786
4060 msgid "Some unsent messages are queued. Exit now?"
4061 msgstr "Noen usente meldinger ligger fremdeles i køen. Avlutte No?"
4062
4063 #: src/main.c:1041 src/toolbar.c:1992
4064 msgid "Some errors occurred while sending queued messages."
4065 msgstr "Noen feil oppsto mens meldinger i køen ble sendt"
4066
4067 #: src/mainwindow.c:450 src/messageview.c:156
4068 msgid "/_File"
4069 msgstr "/_Fil"
4070
4071 #: src/mainwindow.c:451
4072 msgid "/_File/_Add mailbox"
4073 msgstr "/_Fil/_Ny postboks"
4074
4075 #: src/mainwindow.c:452
4076 msgid "/_File/_Add mailbox/MH..."
4077 msgstr "/_Fil/_Ny postboks/MH..."
4078
4079 #: src/mainwindow.c:453 src/mainwindow.c:455 src/mainwindow.c:460
4080 #: src/mainwindow.c:462 src/mainwindow.c:465 src/mainwindow.c:467
4081 #: src/messageview.c:159
4082 msgid "/_File/---"
4083 msgstr "/_Fil/---"
4084
4085 #: src/mainwindow.c:454
4086 msgid "/_File/Change folder order"
4087 msgstr "/_Fil/_Oppdater foldertre"
4088
4089 #: src/mainwindow.c:456
4090 msgid "/_File/_Import mbox file..."
4091 msgstr "/_Fil/_Importér mbox-fil..."
4092
4093 #: src/mainwindow.c:457
4094 msgid "/_File/_Export to mbox file..."
4095 msgstr "/_Fil/_Eksportér til mbox-fil..."
4096
4097 #: src/mainwindow.c:458
4098 msgid "/_File/Exp_ort selected to mbox file..."
4099 msgstr "/_Fil/_Eksportér utvalg til mbox-fil..."
4100
4101 #: src/mainwindow.c:461
4102 msgid "/_File/Empty all _Trash folders"
4103 msgstr "/_Fil/Tøm _Søppel"
4104
4105 #: src/mainwindow.c:463 src/messageview.c:157
4106 msgid "/_File/_Save as..."
4107 msgstr "/_Fil/_Lagre som..."
4108
4109 #: src/mainwindow.c:464 src/messageview.c:158
4110 msgid "/_File/_Print..."
4111 msgstr "/_Fil/Skriv _ut..."
4112
4113 #: src/mainwindow.c:466
4114 msgid "/_File/_Work offline"
4115 msgstr "/_Fil/A_v Nett"
4116
4117 #. {N_("/_File/_Close"),                "<alt>W", app_exit_cb, 0, NULL},
4118 #: src/mainwindow.c:469
4119 msgid "/_File/E_xit"
4120 msgstr "/_Fil/_Avslutt"
4121
4122 #: src/mainwindow.c:474
4123 msgid "/_Edit/Select _thread"
4124 msgstr "/_Endre/Velg _tråd"
4125
4126 #: src/mainwindow.c:476 src/messageview.c:166
4127 msgid "/_Edit/_Find in current message..."
4128 msgstr "/_Endre/_Finn i gjeldende melding..."
4129
4130 #: src/mainwindow.c:478
4131 msgid "/_Edit/_Search folder..."
4132 msgstr "/_Endre/_Søk folder..."
4133
4134 #: src/mainwindow.c:479
4135 msgid "/_Edit/_Quick search"
4136 msgstr "/_Endre/_Lim inn"
4137
4138 #: src/mainwindow.c:480 src/messageview.c:169 src/summaryview.c:451
4139 msgid "/_View"
4140 msgstr "/_Vis"
4141
4142 #: src/mainwindow.c:481
4143 msgid "/_View/Show or hi_de"
4144 msgstr "/_Vis/Vis eller sk_jul"
4145
4146 #: src/mainwindow.c:482
4147 msgid "/_View/Show or hi_de/_Folder tree"
4148 msgstr "/_Vis/Vis eller sk_jul/_Folder tre"
4149
4150 #: src/mainwindow.c:484
4151 msgid "/_View/Show or hi_de/_Message view"
4152 msgstr "/_Vis/Vis eller sk_jul/_Meldinger"
4153
4154 #: src/mainwindow.c:486
4155 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar"
4156 msgstr "/_Vis/Vis eller sk_jul/_Verktøylinje"
4157
4158 #: src/mainwindow.c:488
4159 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/Icon _and text"
4160 msgstr "/_Vis/Vis eller sk_jul/_Verktøylinje/Ikoner _og tekst"
4161
4162 #: src/mainwindow.c:490
4163 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Icon"
4164 msgstr "/_Vis/Vis eller sk_jul/_Verktøylinje/_Ikoner"
4165
4166 #: src/mainwindow.c:492
4167 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_Text"
4168 msgstr "/_Vis/Vis eller sk_jul/_Verktøylinje/_Tekst"
4169
4170 #: src/mainwindow.c:494
4171 msgid "/_View/Show or hi_de/_Toolbar/_None"
4172 msgstr "/_Vis/Vis eller sk_jul/_Verktøylinje/I_ngen"
4173
4174 #: src/mainwindow.c:496
4175 msgid "/_View/Show or hi_de/Status _bar"
4176 msgstr "/_Vis/Vis eller sk_jul/_Status linje"
4177
4178 #: src/mainwindow.c:498 src/mainwindow.c:501 src/mainwindow.c:532
4179 #: src/mainwindow.c:556 src/mainwindow.c:665 src/mainwindow.c:669
4180 #: src/messageview.c:268
4181 msgid "/_View/---"
4182 msgstr "/_Vis/---"
4183
4184 #: src/mainwindow.c:499
4185 msgid "/_View/Separate f_older tree"
4186 msgstr "/_Vis/Separat f_oldertre"
4187
4188 #: src/mainwindow.c:500
4189 msgid "/_View/Separate _message view"
4190 msgstr "/_Vis/Separat m_edldingsvisning"
4191
4192 #: src/mainwindow.c:502
4193 msgid "/_View/_Sort"
4194 msgstr "/_Vis/_Sortering"
4195
4196 #: src/mainwindow.c:503
4197 msgid "/_View/_Sort/by _number"
4198 msgstr "/_Vis/_Sortering/ut fra _nummerering"
4199
4200 #: src/mainwindow.c:504
4201 msgid "/_View/_Sort/by S_ize"
4202 msgstr "/_Vis/_Sortering/ut fra _størrelse"
4203
4204 #: src/mainwindow.c:505
4205 msgid "/_View/_Sort/by _Date"
4206 msgstr "/_Vis/_Sortering/ut fra _dato"
4207
4208 #: src/mainwindow.c:506
4209 msgid "/_View/_Sort/by _From"
4210 msgstr "/_Vis/_Sortering/ut fra _fra"
4211
4212 #: src/mainwindow.c:507
4213 msgid "/_View/_Sort/by _To"
4214 msgstr "/_Vis/_Sortering/ut fra _til"
4215
4216 #: src/mainwindow.c:508
4217 msgid "/_View/_Sort/by S_ubject"
4218 msgstr "/_Vis/_Sortering/ut fra _overskrift"
4219
4220 #: src/mainwindow.c:509
4221 msgid "/_View/_Sort/by _color label"
4222 msgstr "/_Vis/_Sortering/ut fra far_gea anmerkning"
4223
4224 #: src/mainwindow.c:511
4225 msgid "/_View/_Sort/by _mark"
4226 msgstr "/_Vis/_Sortering/ut fra an_merkning"
4227
4228 #: src/mainwindow.c:512
4229 msgid "/_View/_Sort/by _status"
4230 msgstr "/_Vis/_Sortering/ut fra _status"
4231
4232 #: src/mainwindow.c:513
4233 msgid "/_View/_Sort/by a_ttachment"
4234 msgstr "/_Vis/_Sortering/ut fra _vedlegg"
4235
4236 #: src/mainwindow.c:515
4237 msgid "/_View/_Sort/by score"
4238 msgstr "/_Vis/_Sortering/ut fra s_core"
4239
4240 #: src/mainwindow.c:516
4241 msgid "/_View/_Sort/by locked"
4242 msgstr "/_Vis/_Sortering/ut fra l_åsing"
4243
4244 #: src/mainwindow.c:517
4245 msgid "/_View/_Sort/D_on't sort"
4246 msgstr "/_Vis/_Sortering/_Ikke sorter"
4247
4248 #: src/mainwindow.c:518 src/mainwindow.c:521
4249 msgid "/_View/_Sort/---"
4250 msgstr "/_Vis/_Sortering/---"
4251
4252 #: src/mainwindow.c:519
4253 msgid "/_View/_Sort/Ascending"
4254 msgstr "/_Vis/_Sortering/Stigende"
4255
4256 #: src/mainwindow.c:520
4257 msgid "/_View/_Sort/Descending"
4258 msgstr "/_Vis/_Sortering/Synkende"
4259
4260 #: src/mainwindow.c:522
4261 msgid "/_View/_Sort/_Attract by subject"
4262 msgstr "/_Vis/_Sortering/_Tiltrekkning etter Overskrift"
4263
4264 #: src/mainwindow.c:524
4265 msgid "/_View/Th_read view"
4266 msgstr "/_Vis/_Trådet visning"
4267
4268 #: src/mainwindow.c:525
4269 msgid "/_View/E_xpand all threads"
4270 msgstr "/_Vis/E_kspander alle tråder"
4271
4272 #: src/mainwindow.c:526
4273 msgid "/_View/Co_llapse all threads"
4274 msgstr "/_Vis/_Sammentrukkede tråder"
4275
4276 #: src/mainwindow.c:527
4277 msgid "/_View/_Hide read messages"
4278 msgstr "/_Vis/Skj_ul leste meldinger"
4279
4280 #: src/mainwindow.c:528
4281 msgid "/_View/Set displayed _columns"
4282 msgstr "/_Vis/Sett viste kolonner"
4283
4284 #: src/mainwindow.c:529
4285 msgid "/_View/Set displayed _columns/in _Folder list..."
4286 msgstr "/_Vis/Sett viste kolonner/i _Folderlisten"
4287
4288 #: src/mainwindow.c:530
4289 msgid "/_View/Set displayed _columns/in _Message list..."
4290 msgstr "/_Vis/Sett viste kolonner/i _Meldingslisten..."
4291
4292 #: src/mainwindow.c:533
4293 msgid "/_View/_Go to"
4294 msgstr "/_Vis/_Gå til"
4295
4296 #: src/mainwindow.c:534
4297 msgid "/_View/_Go to/_Prev message"
4298 msgstr "/_Vis/_Gå til/_Forrige melding"
4299
4300 #: src/mainwindow.c:535
4301 msgid "/_View/_Go to/_Next message"
4302 msgstr "/_Vis/_Gå til/_Neste melding"
4303
4304 #: src/mainwindow.c:536 src/mainwindow.c:541 src/mainwindow.c:544
4305 #: src/mainwindow.c:549 src/mainwindow.c:554
4306 msgid "/_View/_Go to/---"
4307 msgstr "/_Vis/_Gå til/---"
4308
4309 #: src/mainwindow.c:537
4310 msgid "/_View/_Go to/P_rev unread message"
4311 msgstr "/_Vis/_Gå til/F_orrige uleste melding"
4312
4313 #: src/mainwindow.c:539
4314 msgid "/_View/_Go to/N_ext unread message"
4315 msgstr "/_Vis/_Gå til/Neste _uleste melding"
4316
4317 #: src/mainwindow.c:542
4318 msgid "/_View/_Go to/Prev ne_w message"
4319 msgstr "/_Vis/_Gå til/Forrige n_ye melding"
4320
4321 #: src/mainwindow.c:543
4322 msgid "/_View/_Go to/Ne_xt new message"
4323 msgstr "/_Vis/_Gå til/Ne_ste nye melding"
4324
4325 #: src/mainwindow.c:545
4326 msgid "/_View/_Go to/Prev _marked message"
4327 msgstr "/_Vis/_Gå til/Forrige _markerte melding"
4328
4329 #: src/mainwindow.c:547
4330 msgid "/_View/_Go to/Next m_arked message"
4331 msgstr "/_Vis/_Gå til/Neste m_arkerte melding"
4332
4333 #: src/mainwindow.c:550
4334 msgid "/_View/_Go to/Prev _labeled message"
4335 msgstr "/_Vis/_Gå til/Forrige anmerke_de melding"
4336
4337 #: src/mainwindow.c:552
4338 msgid "/_View/_Go to/Next la_beled message"
4339 msgstr "/_Vis/_Gå til/Neste anmer_kede melding"
4340
4341 #: src/mainwindow.c:555
4342 msgid "/_View/_Go to/Other _folder..."
4343 msgstr "/_Vis/_Gå til/Annen _folder..."
4344
4345 #: src/mainwindow.c:559 src/mainwindow.c:566 src/messageview.c:172
4346 msgid "/_View/Character _encoding/---"
4347 msgstr "/_Vis/Tegn_koding/---"
4348
4349 #: src/mainwindow.c:563 src/messageview.c:176
4350 msgid "/_View/Character _encoding"
4351 msgstr "/_Vis/Tegn_koding"
4352
4353 #: src/mainwindow.c:564 src/messageview.c:177
4354 msgid "/_View/Character _encoding/_Auto detect"
4355 msgstr "/_Vis/Tegn_koding/_Automatisk"
4356
4357 #: src/mainwindow.c:567 src/messageview.c:180
4358 msgid "/_View/Character _encoding/7bit ascii (US-ASC_II)"
4359 msgstr "/_Vis/Tegn_koding/7 bits ascii (US-ASC_II)"
4360
4361 #: src/mainwindow.c:569 src/messageview.c:183
4362 msgid "/_View/Character _encoding/Unicode (_UTF-8)"
4363 msgstr "/_Vis/Tegn_koding/Unicode (_UTF-8)"
4364
4365 #: src/mainwindow.c:573 src/messageview.c:186
4366 msgid "/_View/Character _encoding/Western European (ISO-8859-_1)"
4367 msgstr "/_Vis/Tegn_koding/Vesteuropeisk (ISO-8859-_1)"
4368
4369 #: src/mainwindow.c:575 src/messageview.c:188
4370 msgid "/_View/Character _encoding/Western European (ISO-8859-15)"
4371 msgstr "/_Vis/Tegn_koding/Vesteuropeisk (ISO-8859-15)"
4372
4373 #: src/mainwindow.c:579 src/messageview.c:191
4374 msgid "/_View/Character _encoding/Central European (ISO-8859-_2)"
4375 msgstr "/_Vis/Tegn_koding/Sentraleuropeisk (ISO-8859-_2)"
4376
4377 #: src/mainwindow.c:583 src/messageview.c:194
4378 msgid "/_View/Character _encoding/_Baltic (ISO-8859-13)"
4379 msgstr "/_Vis/Tegn_koding/_Baltisk (ISO-8859-13)"
4380
4381 #: src/mainwindow.c:585 src/messageview.c:196
4382 msgid "/_View/Character _encoding/Baltic (ISO-8859-_4)"
4383 msgstr "/_Vis/Tegn_koding/Baltisk (ISO-8859-_4)"
4384
4385 #: src/mainwindow.c:589 src/messageview.c:199
4386 msgid "/_View/Character _encoding/Greek (ISO-8859-_7)"
4387 msgstr "/_Vis/Tegn_koding/Gresk (ISO-8859-_7)"
4388
4389 #: src/mainwindow.c:593 src/messageview.c:202
4390 msgid "/_View/Character _encoding/Hebrew (ISO-8859-_8)"
4391 msgstr "/_Vis/Tegn_koding/Gresk (ISO-8859-_7)"
4392
4393 #: src/mainwindow.c:595 src/messageview.c:204
4394 msgid "/_View/Character _encoding/Hebrew (Windows-1255)"
4395 msgstr "/_Vis/Tegn_koding/Kyrillisk (Windows-1251)"
4396
4397 #: src/mainwindow.c:599 src/messageview.c:207
4398 msgid "/_View/Character _encoding/Turkish (ISO-8859-_9)"
4399 msgstr "/_Vis/Tegn_koding/Tyrkisk (ISO-8859-_9)"
4400
4401 #: src/mainwindow.c:603 src/messageview.c:210
4402 msgid "/_View/Character _encoding/Cyrillic (ISO-8859-_5)"
4403 msgstr "/_Vis/Tegn_koding/Kyrillisk (ISO-8859-_5)"
4404
4405 #: src/mainwindow.c:605 src/messageview.c:212
4406 msgid "/_View/Character _encoding/Cyrillic (KOI8-_R)"
4407 msgstr "/_Vis/Tegn_koding/Kyrillisk (KOI8-_R)"
4408
4409 #: src/mainwindow.c:607 src/messageview.c:214
4410 msgid "/_View/Character _encoding/Cyrillic (KOI8-U)"
4411 msgstr "/_Vis/Tegn_koding/Kyrillisk (KOI8-U)"
4412
4413 #: src/mainwindow.c:609 src/messageview.c:216
4414 msgid "/_View/Character _encoding/Cyrillic (Windows-1251)"
4415 msgstr "/_Vis/Tegn_koding/Kyrillisk (Windows-1251)"
4416
4417 #: src/mainwindow.c:613 src/messageview.c:219
4418 msgid "/_View/Character _encoding/Japanese (ISO-2022-_JP)"
4419 msgstr "/_Vis/Tegn_koding/Japansk (ISO-2022-_JP)"
4420
4421 #: src/mainwindow.c:615 src/messageview.c:221
4422 msgid "/_View/Character _encoding/Japanese (ISO-2022-JP-2)"
4423 msgstr "/_Vis/Tegn_koding/Japansk (ISO-2022-JP-2)"
4424
4425 #: src/mainwindow.c:617 src/messageview.c:223
4426 msgid "/_View/Character _encoding/Japanese (_EUC-JP)"
4427 msgstr "/_Vis/Tegn_koding/Japansk (_EUC-JP)"
4428
4429 #: src/mainwindow.c:619 src/messageview.c:225
4430 msgid "/_View/Character _encoding/Japanese (_Shift__JIS)"
4431 msgstr "/_Vis/Tegn_koding/Japansk (_Shift__JIS)"
4432