de.po update by Thomas Bellman
[claws.git] / po / lt.po
1 # Lithuanian translation of Claws Mail.
2 # Copyright © 2011-2014 The Claws Mail team.
3 # This file is distributed under the same license
4 # as the Claws Mail package, see COPYING file.
5 #
6 #
7 # Mindaugas Baranauskas <opensuse.lietuviu.kalba@gmail.com>, 2011, 2012, 2013, 2014.
8 msgid ""
9 msgstr ""
10 "Project-Id-Version: Claws Mail 3.10.0\n"
11 "Report-Msgid-Bugs-To: paul@claws-mail.org\n"
12 "POT-Creation-Date: 2014-05-26 09:03+0100\n"
13 "PO-Revision-Date: 2014-05-25 23:34+0300\n"
14 "Last-Translator: Mindaugas Baranauskas <opensuse.lietuviu.kalba@gmail.com>\n"
15 "Language-Team: Lithuanian <komp_lt@konferencijos.lt>\n"
16 "Language: lt\n"
17 "MIME-Version: 1.0\n"
18 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
19 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
20 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && (n"
21 "%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2)\n"
22 "X-Generator: Lokalize 1.5\n"
23
24 #: src/account.c:392
25 msgid ""
26 "Some composing windows are open.\n"
27 "Please close all the composing windows before editing the accounts."
28 msgstr ""
29 "Yra atvertų laiško rašymo langų.\n"
30 "Prieš redaguodami paskyras turite užverti visus laiškų rašymo langus."
31
32 #: src/account.c:437
33 msgid "Can't create folder."
34 msgstr "Nepavyksta sukurti aplanko."
35
36 #: src/account.c:717
37 msgid "Edit accounts"
38 msgstr "Redaguoti paskyras"
39
40 #: src/account.c:734
41 msgid ""
42 "Using 'Get Mail' will retrieve messages from your Accounts in the order "
43 "given, the checkbox indicates which accounts will be included. Bold text "
44 "indicates the default account."
45 msgstr ""
46 "Nuspaudus mygtuką „Tikrinti paštą“, bus parsiųsti laiškai iš paskyrų čia "
47 "nurodyta eilės tvarka. Varnelė „T“ stulpelyje nurodo, kurias paskyras "
48 "tikrinti. Pusjuodžiu šriftu parašyta paskyra yra numatytoji."
49
50 #: src/account.c:805
51 msgid " _Set as default account "
52 msgstr " Padaryti _numatytąja paskyra "
53
54 #: src/account.c:897
55 msgid "Accounts with remote folders cannot be copied."
56 msgstr "Paskyrų su nuotoliniais aplankais kopijuoti negalima."
57
58 #: src/account.c:904
59 #, c-format
60 msgid "Copy of %s"
61 msgstr "Nukopijuota iš %s"
62
63 #: src/account.c:1064
64 #, c-format
65 msgid "Do you really want to delete the account '%s'?"
66 msgstr "Tikrai pašalinti paskyrą „%s“?"
67
68 #: src/account.c:1066
69 msgid "(Untitled)"
70 msgstr "(Bevardė)"
71
72 #: src/account.c:1067
73 msgid "Delete account"
74 msgstr "Pašalinti paskyrą"
75
76 #: src/account.c:1537
77 msgctxt "Accounts List Get Column Name"
78 msgid "G"
79 msgstr "T"
80
81 #: src/account.c:1543
82 msgid "'Get Mail' retrieves mail from the checked accounts"
83 msgstr "Nuspaudus „Tikrinti paštą“, parsiunčiami laiškai iš pažymėtų paskyrų"
84
85 #: src/account.c:1550 src/addressadd.c:215 src/addressbook.c:125
86 #: src/addrduplicates.c:471 src/compose.c:7147 src/editaddress.c:1263
87 #: src/editaddress.c:1320 src/editaddress.c:1340 src/editbook.c:170
88 #: src/editgroup.c:288 src/editjpilot.c:257 src/editldap.c:428
89 #: src/editvcard.c:173 src/importmutt.c:223 src/importpine.c:222
90 #: src/mimeview.c:275 src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1800
91 #: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:396 src/prefs_filtering.c:384
92 #: src/prefs_filtering.c:1868 src/prefs_template.c:78
93 msgid "Name"
94 msgstr "Vardas"
95
96 #: src/account.c:1558 src/prefs_account.c:1095 src/prefs_account.c:4043
97 msgid "Protocol"
98 msgstr "Protokolas"
99
100 #: src/account.c:1566 src/ssl_manager.c:102
101 msgid "Server"
102 msgstr "Serveris"
103
104 #: src/action.c:383
105 #, c-format
106 msgid "Could not get message file %d"
107 msgstr "Nepavyksta gauti laiško rinkmenos %d"
108
109 #: src/action.c:420
110 msgid "Could not get message part."
111 msgstr "Nepavyksta gauti dalies laiško."
112
113 #: src/action.c:437
114 #, c-format
115 msgid "Can't get part of multipart message: %s"
116 msgstr "Nepavyksta gauti daugiadalio laiško dalies: %s"
117
118 #: src/action.c:609
119 #, c-format
120 msgid ""
121 "The selected action cannot be used in the compose window\n"
122 "because it contains %%f, %%F, %%as or %%p."
123 msgstr ""
124 "Rašymo lange negalima panaudoti pasirinkto veiksmo, \n"
125 "nes jis turi %%f, %%F, %%as arba %%p."
126
127 #: src/action.c:721
128 msgid "There is no filtering action set"
129 msgstr "Neaprašytas filtravimo veiksmas"
130
131 #: src/action.c:723
132 #, c-format
133 msgid ""
134 "Invalid filtering action(s):\n"
135 "%s"
136 msgstr ""
137 "Netinkamas(-i) filtravimo veiksmas(-ai):\n"
138 "%s"
139
140 #: src/action.c:988
141 #, c-format
142 msgid ""
143 "Could not fork to execute the following command:\n"
144 "%s\n"
145 "%s"
146 msgstr ""
147 "Nepavyko įvykdyti šios komandos:\n"
148 "%s\n"
149 "%s"
150
151 #: src/action.c:990 src/plugins/bogofilter/bogofilter.c:875
152 #: src/plugins/rssyl/feed.c:1739 src/plugins/rssyl/feed.c:1743
153 #: src/plugins/tnef_parse/tnef_parse.c:67
154 #: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1803
155 #: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1807
156 #: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1818
157 #: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1821 src/privacy.c:62
158 msgid "Unknown error"
159 msgstr "Nežinoma klaida"
160
161 #: src/action.c:1208 src/action.c:1373
162 msgid "Completed"
163 msgstr "Atlikta"
164
165 #: src/action.c:1244
166 #, c-format
167 msgid "--- Running: %s\n"
168 msgstr "--- Vykdoma: %s\n"
169
170 #: src/action.c:1248
171 #, c-format
172 msgid "--- Ended: %s\n"
173 msgstr "--- Baigta: %s\n"
174
175 #: src/action.c:1281
176 msgid "Action's input/output"
177 msgstr "Veiksmo įvestis/išvestis"
178
179 #: src/action.c:1609
180 #, c-format
181 msgid ""
182 "Enter the argument for the following action:\n"
183 "('%%h' will be replaced with the argument)\n"
184 "  %s"
185 msgstr ""
186 "Įveskite šio veiksmo argumentą:\n"
187 "(„%%h“ bus pakeistas argumentu)\n"
188 "  %s"
189
190 #: src/action.c:1614
191 msgid "Action's hidden user argument"
192 msgstr "Slaptas naudotojo veiksmo argumentas"
193
194 #: src/action.c:1618
195 #, c-format
196 msgid ""
197 "Enter the argument for the following action:\n"
198 "('%%u' will be replaced with the argument)\n"
199 "  %s"
200 msgstr ""
201 "Įveskite šio veiksmo argumentą:\n"
202 "(„%%u“ bus pakeistas argumentu)\n"
203 "  %s"
204
205 #: src/action.c:1623
206 msgid "Action's user argument"
207 msgstr "Veiksmo argumentas"
208
209 #: src/addr_compl.c:620 src/addressbook.c:4870
210 #: src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:314
211 msgid "Group"
212 msgstr "Grupė"
213
214 #: src/addrcustomattr.c:65
215 msgid "date of birth"
216 msgstr "gimimo data"
217
218 #: src/addrcustomattr.c:66
219 msgid "address"
220 msgstr "adresas"
221
222 #: src/addrcustomattr.c:67
223 msgid "phone"
224 msgstr "telefonas"
225
226 #: src/addrcustomattr.c:68
227 msgid "mobile phone"
228 msgstr "mobilusis telefonas"
229
230 #: src/addrcustomattr.c:69
231 msgid "organization"
232 msgstr "organizacija"
233
234 #: src/addrcustomattr.c:70
235 msgid "office address"
236 msgstr "darbo adresas"
237
238 #: src/addrcustomattr.c:71
239 msgid "office phone"
240 msgstr "darbo telefonas"
241
242 #: src/addrcustomattr.c:72
243 msgid "fax"
244 msgstr "faksas"
245
246 #: src/addrcustomattr.c:73
247 msgid "website"
248 msgstr "svetainė"
249
250 #: src/addrcustomattr.c:141
251 msgid "Attribute name"
252 msgstr "Atributo pavadinimas"
253
254 #: src/addrcustomattr.c:156
255 msgid "Delete all attribute names"
256 msgstr "Šalinti visus atributų pavadinimus"
257
258 #: src/addrcustomattr.c:157
259 msgid "Do you really want to delete all attribute names?"
260 msgstr "Tikrai šalinti visus atributų pavadinimus?"
261
262 #: src/addrcustomattr.c:181
263 msgid "Delete attribute name"
264 msgstr "Šalinti atributo pavadinimą"
265
266 #: src/addrcustomattr.c:182
267 msgid "Do you really want to delete this attribute name?"
268 msgstr "Tikrai šalinti šio atributo pavadinimą?"
269
270 #: src/addrcustomattr.c:191
271 msgid "Reset to default"
272 msgstr "Atstatyti numatytuosius"
273
274 #: src/addrcustomattr.c:192
275 msgid ""
276 "Do you really want to replace all attribute names\n"
277 "with the default set?"
278 msgstr ""
279 "Tikrai visų atributų pavadinimus\n"
280 "pakeisti numatytaisiais?"
281
282 #: src/addrcustomattr.c:212 src/addressbook.c:435 src/addressbook.c:463
283 #: src/addressbook.c:480 src/edittags.c:272
284 #: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1193 src/prefs_actions.c:1090
285 #: src/prefs_filtering.c:1695 src/prefs_template.c:1099
286 msgid "_Delete"
287 msgstr "_Šalinti"
288
289 #: src/addrcustomattr.c:213 src/edittags.c:273 src/prefs_actions.c:1091
290 #: src/prefs_filtering.c:1696 src/prefs_template.c:1100
291 msgid "Delete _all"
292 msgstr "_Viską šalinti"
293
294 #: src/addrcustomattr.c:214
295 msgid "_Reset to default"
296 msgstr "_Atstatyti numatytuosius"
297
298 #: src/addrcustomattr.c:403
299 msgid "Attribute name is not set."
300 msgstr "Nenurodytas atributo pavadinimas"
301
302 #: src/addrcustomattr.c:462
303 msgctxt "Dialog title"
304 msgid "Edit attribute names"
305 msgstr "Atributų pavadinimų keitimas"
306
307 #: src/addrcustomattr.c:476
308 msgid "New attribute name:"
309 msgstr "Naujo atributo pavadinimas:"
310
311 #: src/addrcustomattr.c:513
312 msgid ""
313 "Adding or removing attribute names won't affect attributes already set for "
314 "contacts."
315 msgstr ""
316 "Atributų pavadinimų pridėjimas ar pašalinimas nepaveiks jau aprašytų "
317 "kontaktų atributų."
318
319 #: src/addressadd.c:185 src/prefs_filtering_action.c:201
320 msgid "Add to address book"
321 msgstr "Įtraukti į adresų knygą"
322
323 #: src/addressadd.c:207
324 msgid "Contact"
325 msgstr "Kontaktas"
326
327 #: src/addressadd.c:227 src/addrduplicates.c:442
328 #: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:397 src/toolbar.c:434
329 msgid "Address"
330 msgstr "Adresas"
331
332 #: src/addressadd.c:238 src/addressbook.c:127 src/editaddress.c:1055
333 #: src/editaddress.c:1130 src/editgroup.c:290
334 msgid "Remarks"
335 msgstr "Pastabos"
336
337 #: src/addressadd.c:257 src/addressbook_foldersel.c:158
338 msgid "Select Address Book Folder"
339 msgstr "Pasirinkite adresų knygos aplanką"
340
341 #: src/addressadd.c:483 src/editaddress.c:1582 src/headerview.c:281
342 #: src/textview.c:2053
343 #, c-format
344 msgid ""
345 "Failed to save image: \n"
346 "%s"
347 msgstr ""
348 "Nepavyko įrašyti paveikslėlio: \n"
349 "%s"
350
351 #: src/addressadd.c:532 src/addressbook.c:3210 src/addressbook.c:3261
352 msgid "Add address(es)"
353 msgstr "Pridėti adresą(-us)"
354
355 #: src/addressadd.c:533
356 msgid "Can't add the specified address"
357 msgstr "Nepavyksta pridėti nurodyto adreso"
358
359 #: src/addressbook.c:126 src/addressbook.c:4858 src/editaddress.c:1052
360 #: src/editaddress.c:1113 src/editgroup.c:289 src/expldifdlg.c:517
361 #: src/exporthtml.c:600 src/exporthtml.c:764 src/ldif.c:782
362 msgid "Email Address"
363 msgstr "El. pašto adresas"
364
365 #: src/addressbook.c:402
366 msgid "_Book"
367 msgstr "_Knyga"
368
369 #: src/addressbook.c:403 src/addressbook.c:434 src/addressbook.c:462
370 #: src/addressbook.c:479 src/compose.c:581 src/mainwindow.c:504
371 #: src/messageview.c:210
372 msgid "_Edit"
373 msgstr "Redaguo_ti"
374
375 #: src/addressbook.c:404 src/compose.c:586 src/mainwindow.c:507
376 #: src/messageview.c:213
377 msgid "_Tools"
378 msgstr "Įran_kiai"
379
380 #: src/addressbook.c:405 src/compose.c:587 src/mainwindow.c:509
381 #: src/messageview.c:214
382 msgid "_Help"
383 msgstr "_Pagalba"
384
385 #: src/addressbook.c:408 src/addressbook.c:465
386 msgid "New _Book"
387 msgstr "Nauja _knyga"
388
389 #: src/addressbook.c:409 src/addressbook.c:466
390 msgid "New _Folder"
391 msgstr "Naujas _aplankas"
392
393 #: src/addressbook.c:410
394 msgid "New _vCard"
395 msgstr "Naujas _vCard"
396
397 #: src/addressbook.c:414
398 msgid "New _JPilot"
399 msgstr "Naujas _JPilot"
400
401 #: src/addressbook.c:417
402 msgid "New LDAP _Server"
403 msgstr "Naujas LDAP _serveris"
404
405 #: src/addressbook.c:421
406 msgid "_Edit book"
407 msgstr "_Redaguoti knygą"
408
409 #: src/addressbook.c:422
410 msgid "_Delete book"
411 msgstr "_Šalinti knygą"
412
413 #: src/addressbook.c:424 src/compose.c:598
414 msgid "_Save"
415 msgstr "Į_rašyti"
416
417 #: src/addressbook.c:425 src/compose.c:602 src/messageview.c:223
418 msgid "_Close"
419 msgstr "_Užverti"
420
421 #: src/addressbook.c:428 src/addressbook.c:477 src/messageview.c:227
422 msgid "_Select all"
423 msgstr "Pažymėti _viską"
424
425 #: src/addressbook.c:430 src/addressbook.c:469 src/addressbook.c:485
426 msgid "C_ut"
427 msgstr "_Iškirpti"
428
429 #: src/addressbook.c:431 src/addressbook.c:470 src/addressbook.c:486
430 #: src/compose.c:610 src/mainwindow.c:538 src/messageview.c:226
431 msgid "_Copy"
432 msgstr "_Kopijuoti"
433
434 #: src/addressbook.c:432 src/addressbook.c:471 src/addressbook.c:487
435 #: src/compose.c:611
436 msgid "_Paste"
437 msgstr "Į_dėti"
438
439 #: src/addressbook.c:437 src/addressbook.c:482
440 msgid "New _Address"
441 msgstr "Naujas _adresas"
442
443 #: src/addressbook.c:438 src/addressbook.c:467 src/addressbook.c:483
444 msgid "New _Group"
445 msgstr "Nauja g_rupė"
446
447 #: src/addressbook.c:440 src/addressbook.c:489
448 msgid "_Mail To"
449 msgstr "_Siųsti laišką"
450
451 #: src/addressbook.c:444
452 msgid "Import _LDIF file..."
453 msgstr "Importuoti _LDIF rinkmeną..."
454
455 #: src/addressbook.c:445
456 msgid "Import M_utt file..."
457 msgstr "Importuoti M_utt rinkmeną..."
458
459 #: src/addressbook.c:446
460 msgid "Import _Pine file..."
461 msgstr "Importuoti _Pine rinkmeną..."
462
463 #: src/addressbook.c:448
464 msgid "Export _HTML..."
465 msgstr "Eksportuoti į _HTML..."
466
467 #: src/addressbook.c:449
468 msgid "Export LDI_F..."
469 msgstr "Eksportuoti į LDI_F..."
470
471 #: src/addressbook.c:451
472 msgid "Find duplicates..."
473 msgstr "Ieškoti pasikartojančiųjų..."
474
475 #: src/addressbook.c:452
476 msgid "Edit custom attributes..."
477 msgstr "Keisti savitus atributus"
478
479 #: src/addressbook.c:455 src/compose.c:690 src/mainwindow.c:801
480 #: src/messageview.c:339
481 msgid "_About"
482 msgstr "_Apie"
483
484 #: src/addressbook.c:491
485 msgid "_Browse Entry"
486 msgstr "_Naršyti įrašą"
487
488 #: src/addressbook.c:504 src/crash.c:451 src/crash.c:470 src/importldif.c:115
489 #: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:251 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:140
490 #: src/plugins/vcalendar/day-view.c:410 src/plugins/vcalendar/month-view.c:431
491 #: src/prefs_themes.c:707 src/prefs_themes.c:739 src/prefs_themes.c:740
492 msgid "Unknown"
493 msgstr "Nežinoma"
494
495 #: src/addressbook.c:511 src/addressbook.c:530 src/importldif.c:122
496 msgid "Success"
497 msgstr "Pavyko"
498
499 #: src/addressbook.c:512 src/importldif.c:123
500 msgid "Bad arguments"
501 msgstr "Netinkamas argumentas"
502
503 #: src/addressbook.c:513 src/importldif.c:124
504 msgid "File not specified"
505 msgstr "Nenurodyta rinkmena"
506
507 #: src/addressbook.c:514 src/importldif.c:125
508 msgid "Error opening file"
509 msgstr "Nepavyko atverti rinkmenos"
510
511 #: src/addressbook.c:515 src/importldif.c:126
512 msgid "Error reading file"
513 msgstr "Nepavyko perskaityti rinkmenos"
514
515 #: src/addressbook.c:516 src/importldif.c:127
516 msgid "End of file encountered"
517 msgstr "Pasiekta rinkmenos pabaiga"
518
519 #: src/addressbook.c:517 src/importldif.c:128
520 msgid "Error allocating memory"
521 msgstr "Atminties paskirstymo klaida"
522
523 #: src/addressbook.c:518 src/importldif.c:129
524 msgid "Bad file format"
525 msgstr "Netinkamas rinkmenos formatas"
526
527 #: src/addressbook.c:519 src/importldif.c:130
528 msgid "Error writing to file"
529 msgstr "Nepavyko įrašyti rinkmenos"
530
531 #: src/addressbook.c:520 src/importldif.c:131
532 msgid "Error opening directory"
533 msgstr "Nepavyko atverti katalogo"
534
535 #: src/addressbook.c:521 src/importldif.c:132
536 msgid "No path specified"
537 msgstr "Nenurodytas kelias"
538
539 #: src/addressbook.c:531
540 msgid "Error connecting to LDAP server"
541 msgstr "Nepavyko prisijungti prie LDAP serverio"
542
543 #: src/addressbook.c:532
544 msgid "Error initializing LDAP"
545 msgstr "Nepavyko paruošti LDAP"
546
547 #: src/addressbook.c:533
548 msgid "Error binding to LDAP server"
549 msgstr "Sujungimo su LDAP serveriu klaida"
550
551 #: src/addressbook.c:534
552 msgid "Error searching LDAP database"
553 msgstr "Ieškant LDAP duomenų bazėje įvyko klaida"
554
555 #: src/addressbook.c:535
556 msgid "Timeout performing LDAP operation"
557 msgstr "Baigėsi LDAP operacijai skirtas laikas"
558
559 #: src/addressbook.c:536
560 msgid "Error in LDAP search criteria"
561 msgstr "LDAP paieškos kriterijuje yra klaida"
562
563 #: src/addressbook.c:537
564 msgid "No LDAP entries found for search criteria"
565 msgstr "Nė vienas LDAP įrašas neatitiko paieškos kriterijaus"
566
567 #: src/addressbook.c:538
568 msgid "LDAP search terminated on request"
569 msgstr "LDAP paieška nutraukta pagal pageidavimą"
570
571 #: src/addressbook.c:539
572 msgid "Error starting TLS connection"
573 msgstr "Klaida pradedant TLS ryšį"
574
575 #: src/addressbook.c:540
576 msgid "Distinguished Name (dn) is missing"
577 msgstr "Trūksta unikaliojo vardo (DN)"
578
579 #: src/addressbook.c:541
580 msgid "Missing required information"
581 msgstr "Trūksta reikalingos informacijos"
582
583 #: src/addressbook.c:542
584 msgid "Another contact exists with that key"
585 msgstr "Kitas kontaktas tokiu raktu jau yra"
586
587 #: src/addressbook.c:543
588 msgid "Strong(er) authentication required"
589 msgstr "Reikia saugesnio tapatumo nustatymo"
590
591 #: src/addressbook.c:910
592 msgid "Sources"
593 msgstr "Ištekliai"
594
595 #: src/addressbook.c:914 src/prefs_matcher.c:629 src/prefs_other.c:475
596 #: src/toolbar.c:225 src/toolbar.c:2170
597 msgid "Address book"
598 msgstr "Adresų knyga"
599
600 #: src/addressbook.c:1109
601 msgid "Lookup name:"
602 msgstr "Ieškomas vardas:"
603
604 #: src/addressbook.c:1433 src/addressbook.c:1486 src/addrduplicates.c:793
605 msgid "Delete address(es)"
606 msgstr "Adreso(-ų) šalinimas"
607
608 #: src/addressbook.c:1434 src/addrduplicates.c:843
609 msgid "This address data is readonly and cannot be deleted."
610 msgstr "Adreso duomenis galima tik skaityti. Jų negalima pašalinti."
611
612 #: src/addressbook.c:1478
613 msgid "Delete group"
614 msgstr "Šalinti grupę"
615
616 #: src/addressbook.c:1479
617 msgid ""
618 "Really delete the group(s)?\n"
619 "The addresses it contains will not be lost."
620 msgstr ""
621 "Tikrai šalinti grupę(-es)?\n"
622 "Prarasite tose grupėse esančius adresus."
623
624 #: src/addressbook.c:1487 src/addrduplicates.c:794
625 msgid "Really delete the address(es)?"
626 msgstr "Tikrai pašalinti adresą(-us)?"
627
628 #: src/addressbook.c:2190
629 msgid "Cannot paste. Target address book is readonly."
630 msgstr "Nepavyksta įdėti. Paskirties adresų knygą galima tik skaityti."
631
632 #: src/addressbook.c:2200
633 msgid "Cannot paste into an address group."
634 msgstr "Nepavyksta įdėti į adresų grupę."
635
636 #: src/addressbook.c:2906
637 #, c-format
638 msgid "Do you want to delete the query results and addresses in '%s'?"
639 msgstr "Pašalinti „%s“ paieškos rezultatus ir adresus?"
640
641 #: src/addressbook.c:2909 src/addressbook.c:2935 src/addressbook.c:2942
642 #: src/plugins/archive/archiver_prefs.c:337 src/prefs_filtering_action.c:177
643 #: src/toolbar.c:415
644 msgid "Delete"
645 msgstr "Šalinti"
646
647 #: src/addressbook.c:2918
648 #, c-format
649 msgid ""
650 "Do you want to delete '%s'? If you delete the folder only, the addresses it "
651 "contains will be moved into the parent folder."
652 msgstr ""
653 "Pašalinti „%s“? Jei šalinsite tik aplanką, jame esantys adresai bus perkelti "
654 "į viršaplankį."
655
656 #: src/addressbook.c:2921 src/imap_gtk.c:363 src/mh_gtk.c:202
657 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:324 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:236
658 #: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1953
659 msgid "Delete folder"
660 msgstr "Šalinti aplanką"
661
662 #: src/addressbook.c:2922
663 msgid "+Delete _folder only"
664 msgstr "Šalinti _tik aplanką"
665
666 #: src/addressbook.c:2922
667 msgid "Delete folder and _addresses"
668 msgstr "Šalinti aplanką ir _adresus"
669
670 #: src/addressbook.c:2933
671 #, c-format
672 msgid ""
673 "Do you want to delete '%s'?\n"
674 "The addresses it contains will not be lost."
675 msgstr ""
676 "Pašalinti „%s“?\n"
677 "Jų adresai bus išlaikyti."
678
679 #: src/addressbook.c:2940
680 #, c-format
681 msgid ""
682 "Do you want to delete '%s'?\n"
683 "The addresses it contains will be lost."
684 msgstr ""
685 "Pašalinti „%s“?\n"
686 "Jų adresai bus prarasti."
687
688 #: src/addressbook.c:3054
689 #, c-format
690 msgid "Search '%s'"
691 msgstr "„%s“ paieška"
692
693 #: src/addressbook.c:3192 src/addressbook.c:3242
694 msgid "New Contacts"
695 msgstr "Nauji kontaktai"
696
697 #: src/addressbook.c:4024
698 msgid "New user, could not save index file."
699 msgstr "Naujas naudotojas. Nepavyksta įrašyti indeksavimo rinkmenos."
700
701 #: src/addressbook.c:4028
702 msgid "New user, could not save address book files."
703 msgstr "Naujas naudotojas. Nepavyksta įrašyti adresų knygos rinkmenos."
704
705 #: src/addressbook.c:4038
706 msgid "Old address book converted successfully."
707 msgstr "Sena adresų knygą pavyko konvertuoti."
708
709 #: src/addressbook.c:4043
710 msgid ""
711 "Old address book converted,\n"
712 "could not save new address index file."
713 msgstr ""
714 "Sena adresų knyga konvertuota,\n"
715 "bet nepavyksta įrašyti indeksavimo rinkmenos."
716
717 #: src/addressbook.c:4056
718 msgid ""
719 "Could not convert address book,\n"
720 "but created empty new address book files."
721 msgstr ""
722 "Nepavyksta konvertuoti adresų knygos,\n"
723 "bet naujos adresų knygos rinkmenos sukurtos."
724
725 #: src/addressbook.c:4062
726 msgid ""
727 "Could not convert address book,\n"
728 "could not save new address index file."
729 msgstr ""
730 "Nepavyksta konvertuoti adresų knygos,\n"
731 "nepavyksta įrašyti indeksavimo rinkmenos."
732
733 #: src/addressbook.c:4067
734 msgid ""
735 "Could not convert address book\n"
736 "and could not create new address book files."
737 msgstr ""
738 "Nepavyksta konvertuoti adresų knygos,\n"
739 "nepavyksta sukurti naujos adresų knygos rinkmenų."
740
741 #: src/addressbook.c:4074 src/addressbook.c:4080
742 msgid "Addressbook conversion error"
743 msgstr "Adresų knygos konvertavimo klaida"
744
745 #: src/addressbook.c:4187
746 msgid "Addressbook Error"
747 msgstr "Adresų knygos klaida"
748
749 #: src/addressbook.c:4188
750 msgid "Could not read address index"
751 msgstr "Nepavyksta perskaityti adresų indekso"
752
753 #: src/addressbook.c:4519
754 msgid "Busy searching..."
755 msgstr "Ieškoma..."
756
757 #: src/addressbook.c:4822
758 msgid "Interface"
759 msgstr "Sąsaja"
760
761 #: src/addressbook.c:4834 src/addressbook_foldersel.c:182 src/exphtmldlg.c:371
762 #: src/expldifdlg.c:388 src/exporthtml.c:984 src/importldif.c:657
763 msgid "Address Book"
764 msgstr "Adresų knyga"
765
766 #: src/addressbook.c:4846
767 msgid "Person"
768 msgstr "Asmuo"
769
770 #: src/addressbook.c:4882 src/exporthtml.c:884 src/folderview.c:338
771 #: src/folderview.c:426 src/prefs_account.c:2756 src/prefs_folder_column.c:78
772 msgid "Folder"
773 msgstr "Aplankas"
774
775 #: src/addressbook.c:4894
776 msgid "vCard"
777 msgstr "vCard"
778
779 #: src/addressbook.c:4906 src/addressbook.c:4918
780 msgid "JPilot"
781 msgstr "JPilot"
782
783 #: src/addressbook.c:4930
784 msgid "LDAP servers"
785 msgstr "LDAP serveriai"
786
787 #: src/addressbook.c:4942
788 msgid "LDAP Query"
789 msgstr "LDAP užklausa"
790
791 #: src/addressbook_foldersel.c:388 src/plugins/bogofilter/bogofilter.c:107
792 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:230
793 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:306
794 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:383
795 #: src/plugins/bsfilter/bsfilter_gtk.c:197
796 #: src/plugins/bsfilter/bsfilter_gtk.c:266
797 #: src/plugins/bsfilter/bsfilter_gtk.c:326 src/plugins/bsfilter/bsfilter.c:107
798 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:117
799 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:443
800 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:490
801 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:613 src/prefs_matcher.c:672
802 #: src/prefs_matcher.c:707 src/prefs_matcher.c:1607 src/prefs_matcher.c:1614
803 #: src/prefs_matcher.c:1622 src/prefs_matcher.c:1624 src/prefs_matcher.c:2504
804 #: src/prefs_matcher.c:2508
805 msgid "Any"
806 msgstr "Bet koks"
807
808 #: src/addrgather.c:172
809 msgid "Please specify name for address book."
810 msgstr "Nurodykite adresų knygos pavadinimą."
811
812 #: src/addrgather.c:179
813 msgid "No available address book."
814 msgstr "Nėra prieinamos adresų knygos."
815
816 #: src/addrgather.c:200
817 msgid "Please select the mail headers to search."
818 msgstr "Pasirinkite naudotinas laiško antraštes."
819
820 #: src/addrgather.c:207
821 msgid "Collecting addresses..."
822 msgstr "Renkami adresai..."
823
824 #: src/addrgather.c:247
825 msgid "address added by claws-mail"
826 msgstr "claws-mail programos pridėti adresai"
827
828 #: src/addrgather.c:275
829 msgid "Addresses collected successfully."
830 msgstr "Adresai sėkmingai surinkti."
831
832 #: src/addrgather.c:357
833 msgid "Current folder:"
834 msgstr "Veikiamasis aplankas:"
835
836 #: src/addrgather.c:368
837 msgid "Address book name:"
838 msgstr "Adresų knygos pavadinimas:"
839
840 #: src/addrgather.c:395
841 msgid "Address book folder size:"
842 msgstr "Adresų knygos aplanko dydis:"
843
844 #: src/addrgather.c:399 src/addrgather.c:409
845 msgid ""
846 "Maximum amount of entries per folder within the newly created address book"
847 msgstr ""
848 "Naujai kuriamos adresų knygos aplanke didžiausias galimas įrašų skaičius"
849
850 #: src/addrgather.c:413
851 msgid "Process these mail header fields"
852 msgstr "Ieškoti šiose antraštėse"
853
854 #: src/addrgather.c:432
855 msgid "Include subfolders"
856 msgstr "Įtraukti paaplankius"
857
858 #: src/addrgather.c:456 src/prefs_filtering_action.c:1425
859 msgid "Header Name"
860 msgstr "Antraštės pavadinimas"
861
862 #: src/addrgather.c:457
863 msgid "Address Count"
864 msgstr "Adresų skaičius"
865
866 #: src/addrgather.c:567
867 msgid "Header Fields"
868 msgstr "Antraštės"
869
870 #: src/addrgather.c:568 src/exphtmldlg.c:658 src/expldifdlg.c:722
871 #: src/importldif.c:1022
872 msgid "Finish"
873 msgstr "Baigti"
874
875 #: src/addrgather.c:626
876 msgid "Collect email addresses from selected messages"
877 msgstr "Surinkti elektroninio pašto adresus iš pasirinktų laiškų"
878
879 #: src/addrgather.c:630
880 msgid "Collect email addresses from folder"
881 msgstr "Surinkti elektroninio pašto adresus iš palanko"
882
883 #: src/addrindex.c:123
884 msgid "Common addresses"
885 msgstr "Bendri adresai"
886
887 #: src/addrindex.c:124
888 msgid "Personal addresses"
889 msgstr "Asmeniniai adresai"
890
891 #: src/addrindex.c:130
892 msgid "Common address"
893 msgstr "Bendras adresas"
894
895 #: src/addrindex.c:131
896 msgid "Personal address"
897 msgstr "Asmeninis adresas"
898
899 #: src/addrindex.c:1827
900 msgid "Address(es) update"
901 msgstr "Atnaujinti adresą(-us)"
902
903 #: src/addrindex.c:1828
904 msgid "Update failed. Changes not written to Directory."
905 msgstr "Nepavyko atnaujinti. Pakeitimai į aplanką nebuvo įrašyti."
906
907 #: src/addrduplicates.c:127
908 msgid "Show duplicates in the same book"
909 msgstr "Rodyti besidubliuojančius toje pačioje knygoje"
910
911 #: src/addrduplicates.c:133
912 msgid "Show duplicates in different books"
913 msgstr "Rodyti besidubliuojančius skirtingose knygose"
914
915 #: src/addrduplicates.c:144
916 msgid "Find address book email duplicates"
917 msgstr "Ieškoti besidubliuojančių pašto adresų"
918
919 #: src/addrduplicates.c:145
920 msgid ""
921 "Claws Mail will now search for duplicate email addresses in the address book."
922 msgstr ""
923 "Claws Mail netrukus adresų knygoje ieškos besidubliuojančių el. pašto adresų."
924
925 #: src/addrduplicates.c:315
926 msgid "No duplicate email addresses found in the address book"
927 msgstr "Adresų knygoje nerasta besidubliuojančių adresų"
928
929 #: src/addrduplicates.c:346
930 msgid "Duplicate email addresses"
931 msgstr "El. pašto adresai, kurie dubliuojasi"
932
933 #: src/addrduplicates.c:464
934 msgid "Address book path"
935 msgstr "Adresų knygos kelias"
936
937 #: src/addrduplicates.c:842
938 msgid "Delete address"
939 msgstr "Šalinti adresą"
940
941 #: src/alertpanel.c:146 src/compose.c:9302
942 msgid "Notice"
943 msgstr "Pranešimas"
944
945 #: src/alertpanel.c:159 src/compose.c:5660 src/compose.c:6134
946 #: src/compose.c:11680 src/file_checker.c:78 src/file_checker.c:100
947 #: src/messageview.c:853 src/messageview.c:866
948 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:699 src/plugins/vcalendar/vcalendar.c:125
949 #: src/summaryview.c:4867
950 msgid "Warning"
951 msgstr "Įspėjimas"
952
953 #: src/alertpanel.c:172 src/alertpanel.c:195 src/compose.c:5601 src/inc.c:669
954 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:152 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:246
955 msgid "Error"
956 msgstr "Klaida"
957
958 #: src/alertpanel.c:196 src/gtk/progressdialog.c:94
959 msgid "_View log"
960 msgstr "_Peržiūrėti žurnalą"
961
962 #: src/alertpanel.c:347
963 msgid "Show this message next time"
964 msgstr "Ateityje vėl rodyti šį pranešimą"
965
966 #: src/browseldap.c:218
967 msgid "Browse Directory Entry"
968 msgstr "Naršyti katalogo įrašą"
969
970 #: src/browseldap.c:237
971 msgid "Server Name :"
972 msgstr "Serverio vardas :"
973
974 #: src/browseldap.c:247
975 msgid "Distinguished Name (dn) :"
976 msgstr "Unikalusis vardas (dn) :"
977
978 #: src/browseldap.c:270
979 msgid "LDAP Name"
980 msgstr "LDAP vardas"
981
982 #: src/browseldap.c:272
983 msgid "Attribute Value"
984 msgstr "Atributo reikšmė"
985
986 #: src/common/plugin.c:65
987 msgid "Nothing"
988 msgstr "Nieko"
989
990 #: src/common/plugin.c:66
991 msgid "a viewer"
992 msgstr "žiūryklė"
993
994 #: src/common/plugin.c:67
995 msgid "a MIME parser"
996 msgstr "MIME analizatorius"
997
998 #: src/common/plugin.c:68
999 msgid "folders"
1000 msgstr "aplankai"
1001
1002 #: src/common/plugin.c:69
1003 msgid "filtering"
1004 msgstr "filtruojama"
1005
1006 #: src/common/plugin.c:70
1007 msgid "a privacy interface"
1008 msgstr "privatumo sąsaja"
1009
1010 #: src/common/plugin.c:71
1011 msgid "a notifier"
1012 msgstr "pranešimas apie įteikimą"
1013
1014 #: src/common/plugin.c:72
1015 msgid "an utility"
1016 msgstr "įrankis"
1017
1018 #: src/common/plugin.c:73
1019 msgid "things"
1020 msgstr "dalykai"
1021
1022 #: src/common/plugin.c:334
1023 #, c-format
1024 msgid ""
1025 "This plugin provides %s (%s), which is already provided by the %s plugin."
1026 msgstr "Papildinys pateikia %s (%s), kurį jau pateikė papildinys %s."
1027
1028 #: src/common/plugin.c:436
1029 msgid "Plugin already loaded"
1030 msgstr "Papildinys jau įkeltas"
1031
1032 #: src/common/plugin.c:447
1033 msgid "Failed to allocate memory for Plugin"
1034 msgstr "Nepavyko paskirti atminties papildiniui"
1035
1036 #: src/common/plugin.c:481
1037 msgid "This module is not licensed under a GPL v3 or later compatible license."
1038 msgstr ""
1039 "Šis modulis nėra platinamas pagal GPL v3 ar vėlesnę derančią licenciją."
1040
1041 #: src/common/plugin.c:490
1042 msgid "This module is for Claws Mail GTK1."
1043 msgstr "Šis modulis skirtas Claws Mail GTK1."
1044
1045 #: src/common/plugin.c:772
1046 #, c-format
1047 msgid ""
1048 "Your version of Claws Mail is newer than the version the '%s' plugin was "
1049 "built with."
1050 msgstr ""
1051 "Jūsų Claws Mail versija yra naujesnė nei ta, kuriai skirtas „“%s papildinys."
1052
1053 #: src/common/plugin.c:775
1054 msgid ""
1055 "Your version of Claws Mail is newer than the version the plugin was built "
1056 "with."
1057 msgstr ""
1058 "Jūsų Claws Mail versija yra naujesnė nei ta, kuriai skirtas papildinys."
1059
1060 #: src/common/plugin.c:784
1061 #, c-format
1062 msgid "Your version of Claws Mail is too old for the '%s' plugin."
1063 msgstr "Jūsų Claws Mail versija yra per sena papildiniui „%s“."
1064
1065 #: src/common/plugin.c:786
1066 msgid "Your version of Claws Mail is too old for the plugin."
1067 msgstr "Jūsų Claws Mail versija yra per sena papildiniui."
1068
1069 #: src/common/session.c:175 src/imap.c:1171
1070 msgid "SSL handshake failed\n"
1071 msgstr "SSL prisijungimo klaida\n"
1072
1073 #: src/common/smtp.c:180
1074 msgid "No SMTP AUTH method available\n"
1075 msgstr "Nėra prieinamų SMTP AUTH metodų\n"
1076
1077 #: src/common/smtp.c:183
1078 msgid "Selected SMTP AUTH method not available\n"
1079 msgstr "pasirinktas SMTP AUTH neprieinamas\n"
1080
1081 #: src/common/smtp.c:525 src/common/smtp.c:579
1082 msgid "bad SMTP response\n"
1083 msgstr "blogas SMTP atsakas\n"
1084
1085 #: src/common/smtp.c:550 src/common/smtp.c:568 src/common/smtp.c:683
1086 msgid "error occurred on SMTP session\n"
1087 msgstr "SMTP sesijos metu įvyko klaida\n"
1088
1089 #: src/common/smtp.c:559 src/pop.c:899
1090 msgid "error occurred on authentication\n"
1091 msgstr "tapatumo nustatymo klaida\n"
1092
1093 #: src/common/smtp.c:610
1094 #, c-format
1095 msgid "Message is too big (Maximum size is %s)\n"
1096 msgstr "Laiškas per didelis (didžiausias leistinas dydis yra %s)\n"
1097
1098 #: src/common/smtp.c:642 src/pop.c:892
1099 msgid "couldn't start TLS session\n"
1100 msgstr "Nepavyksta pradėti TLS sesijos\n"
1101
1102 #: src/common/socket.c:573
1103 msgid "Socket IO timeout.\n"
1104 msgstr "Sesijos laikas baigėsi.\n"
1105
1106 #: src/common/socket.c:602
1107 msgid "Connection timed out.\n"
1108 msgstr "Baigėsi prijungimo laikas.\n"
1109
1110 #: src/common/socket.c:630
1111 #, c-format
1112 msgid "%s: host lookup timed out.\n"
1113 msgstr ""
1114
1115 #: src/common/socket.c:643
1116 #, c-format
1117 msgid "%s: unknown host.\n"
1118 msgstr "%s: nežinomas serveris.\n"
1119
1120 #: src/common/socket.c:831
1121 #, c-format
1122 msgid "%s:%d: connection failed (%s).\n"
1123 msgstr "%s:%d: nepavyko prisijungti (%s).\n"
1124
1125 #: src/common/socket.c:1071
1126 #, c-format
1127 msgid "%s:%d: unknown host.\n"
1128 msgstr "%s:%d nežinomas serveris.\n"
1129
1130 #: src/common/socket.c:1166
1131 #, c-format
1132 msgid "%s:%s: host lookup failed (%s).\n"
1133 msgstr ""
1134
1135 #: src/common/socket.c:1515
1136 #, c-format
1137 msgid "write on fd%d: %s\n"
1138 msgstr "rašyti į fd%d: %s\n"
1139
1140 #: src/common/ssl_certificate.c:328
1141 #, c-format
1142 msgid "Cannot stat P12 certificate file (%s)\n"
1143 msgstr ""
1144
1145 #: src/common/ssl_certificate.c:336
1146 #, c-format
1147 msgid "Cannot read P12 certificate file (%s)\n"
1148 msgstr "Nepavyksta perskaityti P12 liudijimo rinkmenos (%s)\n"
1149
1150 #: src/common/ssl_certificate.c:345
1151 #, c-format
1152 msgid "Cannot import P12 certificate file (%s)\n"
1153 msgstr "Nepavyksta importuoti P12 liudijimo rinkmenos (%s)\n"
1154
1155 #: src/common/ssl_certificate.c:611
1156 msgid "Internal error"
1157 msgstr "Vidinė klaida"
1158
1159 #: src/common/ssl_certificate.c:616
1160 msgid "Uncheckable"
1161 msgstr "Nepatikrinamas"
1162
1163 #: src/common/ssl_certificate.c:620
1164 msgid "Self-signed certificate"
1165 msgstr "Save pasirašantis liudijimas"
1166
1167 #: src/common/ssl_certificate.c:623
1168 msgid "Revoked certificate"
1169 msgstr "Atšauktas liudijimas"
1170
1171 #: src/common/ssl_certificate.c:625
1172 msgid "No certificate issuer found"
1173 msgstr "Liudijimo išdavėjas nerastas"
1174
1175 #: src/common/ssl_certificate.c:627
1176 msgid "Certificate issuer is not a CA"
1177 msgstr "Liudijimo išdavėjas nėra liudijimų įstaiga"
1178
1179 #: src/common/ssl_certificate.c:827
1180 #, c-format
1181 msgid "Cannot open certificate file %s: %s\n"
1182 msgstr "Nepavyksta atverti liudijimo rinkmenos %s: %s\n"
1183
1184 #: src/common/ssl_certificate.c:831
1185 #, c-format
1186 msgid "Certificate file %s missing (%s)\n"
1187 msgstr "Trūksta liudijimo rinkmenos %s (%s)\n"
1188
1189 #: src/common/ssl_certificate.c:850
1190 #, c-format
1191 msgid "Cannot open key file %s (%s)\n"
1192 msgstr "Nepavyksta atverti rakto rinkmenos %s (%s)\n"
1193
1194 #: src/common/ssl_certificate.c:854
1195 #, c-format
1196 msgid "Key file %s missing (%s)\n"
1197 msgstr "Trūksta rakto rinkmenos %s (%s)\n"
1198
1199 #: src/common/ssl_certificate.c:1002
1200 #, c-format
1201 msgid "Failed to read P12 certificate file %s\n"
1202 msgstr "Nepavyksta perskaityti P12 liudijimo rinkmenos %s\n"
1203
1204 #: src/common/ssl_certificate.c:1005
1205 #, c-format
1206 msgid "Cannot open P12 certificate file %s (%s)\n"
1207 msgstr "Nepavyksta atverti P12 liudijimo rinkmenos %s (%s)\n"
1208
1209 #: src/common/ssl_certificate.c:1009
1210 #, c-format
1211 msgid "P12 Certificate file %s missing (%s)\n"
1212 msgstr "Trūksta P12 liudijimo rinkmenos %s (%s)\n"
1213
1214 #: src/common/ssl_certificate.c:1034 src/gtk/sslcertwindow.c:85
1215 #: src/gtk/sslcertwindow.c:92 src/gtk/sslcertwindow.c:107
1216 #: src/gtk/sslcertwindow.c:112 src/gtk/sslcertwindow.c:119
1217 #: src/gtk/sslcertwindow.c:134
1218 msgid "<not in certificate>"
1219 msgstr "<liudijime nėra>"
1220
1221 #: src/common/string_match.c:83
1222 msgid "(Subject cleared by RegExp)"
1223 msgstr "(Temą išvalė RegExp)"
1224
1225 #: src/common/utils.c:379
1226 #, c-format
1227 msgid "%dB"
1228 msgstr "%dB"
1229
1230 #: src/common/utils.c:380
1231 #, c-format
1232 msgid "%d.%02dKB"
1233 msgstr "%d.%02dKB"
1234
1235 #: src/common/utils.c:381
1236 #, c-format
1237 msgid "%d.%02dMB"
1238 msgstr "%d.%02dMB"
1239
1240 #: src/common/utils.c:382
1241 #, c-format
1242 msgid "%.2fGB"
1243 msgstr "%.2fGB"
1244
1245 #: src/common/utils.c:4958
1246 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1247 msgid "Sunday"
1248 msgstr "sekmadienį"
1249
1250 #: src/common/utils.c:4959
1251 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1252 msgid "Monday"
1253 msgstr "pirmadienį"
1254
1255 #: src/common/utils.c:4960
1256 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1257 msgid "Tuesday"
1258 msgstr "antradienį"
1259
1260 #: src/common/utils.c:4961
1261 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1262 msgid "Wednesday"
1263 msgstr "trečiadienį"
1264
1265 #: src/common/utils.c:4962
1266 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1267 msgid "Thursday"
1268 msgstr "ketvirtadienį"
1269
1270 #: src/common/utils.c:4963
1271 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1272 msgid "Friday"
1273 msgstr "penktadienį"
1274
1275 #: src/common/utils.c:4964
1276 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1277 msgid "Saturday"
1278 msgstr "šeštadienį"
1279
1280 #: src/common/utils.c:4966
1281 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1282 msgid "January"
1283 msgstr "sausio"
1284
1285 #: src/common/utils.c:4967
1286 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1287 msgid "February"
1288 msgstr "vasario"
1289
1290 #: src/common/utils.c:4968
1291 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1292 msgid "March"
1293 msgstr "kovo"
1294
1295 #: src/common/utils.c:4969
1296 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1297 msgid "April"
1298 msgstr "balandžio"
1299
1300 #: src/common/utils.c:4970
1301 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1302 msgid "May"
1303 msgstr "gegužės"
1304
1305 #: src/common/utils.c:4971
1306 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1307 msgid "June"
1308 msgstr "birželio"
1309
1310 #: src/common/utils.c:4972
1311 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1312 msgid "July"
1313 msgstr "liepos"
1314
1315 #: src/common/utils.c:4973
1316 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1317 msgid "August"
1318 msgstr "rugpjūčio"
1319
1320 #: src/common/utils.c:4974
1321 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1322 msgid "September"
1323 msgstr "rugsėjo"
1324
1325 #: src/common/utils.c:4975
1326 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1327 msgid "October"
1328 msgstr "spalio"
1329
1330 #: src/common/utils.c:4976
1331 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1332 msgid "November"
1333 msgstr "lapkričio"
1334
1335 #: src/common/utils.c:4977
1336 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1337 msgid "December"
1338 msgstr "gruodžio"
1339
1340 #: src/common/utils.c:4979
1341 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1342 msgid "Sun"
1343 msgstr "S"
1344
1345 #: src/common/utils.c:4980
1346 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1347 msgid "Mon"
1348 msgstr "Pr"
1349
1350 #: src/common/utils.c:4981
1351 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1352 msgid "Tue"
1353 msgstr "A"
1354
1355 #: src/common/utils.c:4982
1356 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1357 msgid "Wed"
1358 msgstr "T"
1359
1360 #: src/common/utils.c:4983
1361 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1362 msgid "Thu"
1363 msgstr "K"
1364
1365 #: src/common/utils.c:4984
1366 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1367 msgid "Fri"
1368 msgstr "P"
1369
1370 #: src/common/utils.c:4985
1371 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1372 msgid "Sat"
1373 msgstr "Š"
1374
1375 #: src/common/utils.c:4987
1376 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1377 msgid "Jan"
1378 msgstr "Sau"
1379
1380 #: src/common/utils.c:4988
1381 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1382 msgid "Feb"
1383 msgstr "Vas"
1384
1385 #: src/common/utils.c:4989
1386 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1387 msgid "Mar"
1388 msgstr "Kov"
1389
1390 #: src/common/utils.c:4990
1391 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1392 msgid "Apr"
1393 msgstr "Bal"
1394
1395 #: src/common/utils.c:4991
1396 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1397 msgid "May"
1398 msgstr "Geg"
1399
1400 #: src/common/utils.c:4992
1401 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1402 msgid "Jun"
1403 msgstr "Bir"
1404
1405 #: src/common/utils.c:4993
1406 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1407 msgid "Jul"
1408 msgstr "Lie"
1409
1410 #: src/common/utils.c:4994
1411 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1412 msgid "Aug"
1413 msgstr "Rgp"
1414
1415 #: src/common/utils.c:4995
1416 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1417 msgid "Sep"
1418 msgstr "Rgs"
1419
1420 #: src/common/utils.c:4996
1421 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1422 msgid "Oct"
1423 msgstr "Spa"
1424
1425 #: src/common/utils.c:4997
1426 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1427 msgid "Nov"
1428 msgstr "Lap"
1429
1430 #: src/common/utils.c:4998
1431 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1432 msgid "Dec"
1433 msgstr "Grd"
1434
1435 #: src/common/utils.c:5009
1436 msgctxt "For use by strftime (morning)"
1437 msgid "AM"
1438 msgstr "ryto"
1439
1440 #: src/common/utils.c:5010
1441 msgctxt "For use by strftime (afternoon)"
1442 msgid "PM"
1443 msgstr "vakaro"
1444
1445 #: src/common/utils.c:5011
1446 msgctxt "For use by strftime (morning, lowercase)"
1447 msgid "am"
1448 msgstr "ryto"
1449
1450 #: src/common/utils.c:5012
1451 msgctxt "For use by strftime (afternoon, lowercase)"
1452 msgid "pm"
1453 msgstr "vakaro"
1454
1455 #: src/compose.c:570
1456 msgid "_Add..."
1457 msgstr "Pri_dėti..."
1458
1459 #: src/compose.c:571 src/mh_gtk.c:361 src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:293
1460 #: src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:140
1461 msgid "_Remove"
1462 msgstr "Pa_šalinti"
1463
1464 #: src/compose.c:573 src/folderview.c:234
1465 msgid "_Properties..."
1466 msgstr "_Savybės..."
1467
1468 #: src/compose.c:580 src/mainwindow.c:506 src/messageview.c:212
1469 msgid "_Message"
1470 msgstr "_Laiškas"
1471
1472 #: src/compose.c:583
1473 msgid "_Spelling"
1474 msgstr "_Rašybos tikrinimas"
1475
1476 #: src/compose.c:585 src/compose.c:652
1477 msgid "_Options"
1478 msgstr "_Parinktys"
1479
1480 #: src/compose.c:589
1481 msgid "S_end"
1482 msgstr "_Siųsti"
1483
1484 #: src/compose.c:590
1485 msgid "Send _later"
1486 msgstr "Siųsti _vėliau"
1487
1488 #: src/compose.c:593
1489 msgid "_Attach file"
1490 msgstr "_Pridėti rinkmeną"
1491
1492 #: src/compose.c:594
1493 msgid "_Insert file"
1494 msgstr "Į_terpti rinkmeną"
1495
1496 #: src/compose.c:595
1497 msgid "Insert si_gnature"
1498 msgstr "Pas_irašyti"
1499
1500 #: src/compose.c:596
1501 msgid "_Replace signature"
1502 msgstr "_Pakeisti parašą"
1503
1504 #: src/compose.c:600
1505 msgid "_Print"
1506 msgstr "_Spausdinti"
1507
1508 #: src/compose.c:605
1509 msgid "_Undo"
1510 msgstr "_Atsisakyti"
1511
1512 #: src/compose.c:606
1513 msgid "_Redo"
1514 msgstr "_Grąžinti"
1515
1516 #: src/compose.c:609
1517 msgid "Cu_t"
1518 msgstr "_Iškirpti"
1519
1520 #: src/compose.c:613
1521 msgid "_Special paste"
1522 msgstr "Į_dėti ypatingai"
1523
1524 #: src/compose.c:614
1525 msgid "As _quotation"
1526 msgstr "_Cituojant"
1527
1528 #: src/compose.c:615
1529 msgid "_Wrapped"
1530 msgstr "_Apgaubiant"
1531
1532 #: src/compose.c:616
1533 msgid "_Unwrapped"
1534 msgstr "_Neapgaubiant"
1535
1536 #: src/compose.c:618 src/mainwindow.c:539
1537 msgid "Select _all"
1538 msgstr "Pažymėti _viską"
1539
1540 #: src/compose.c:620
1541 msgid "A_dvanced"
1542 msgstr "Su_dėtingiau"
1543
1544 #: src/compose.c:621
1545 msgid "Move a character backward"
1546 msgstr "Pereiti rašmeniu atgal"
1547
1548 #: src/compose.c:622
1549 msgid "Move a character forward"
1550 msgstr "Pereiti rašmeniu toliau"
1551
1552 #: src/compose.c:623
1553 msgid "Move a word backward"
1554 msgstr "Pereiti žodžiu atgal"
1555
1556 #: src/compose.c:624
1557 msgid "Move a word forward"
1558 msgstr "Pereiti žodžiu toliau"
1559
1560 #: src/compose.c:625
1561 msgid "Move to beginning of line"
1562 msgstr "Pereiti į eilutės pradžią"
1563
1564 #: src/compose.c:626
1565 msgid "Move to end of line"
1566 msgstr "Pereiti į eilutės galą"
1567
1568 #: src/compose.c:627
1569 msgid "Move to previous line"
1570 msgstr "Eiti prie ankstesnės eilutės"
1571
1572 #: src/compose.c:628
1573 msgid "Move to next line"
1574 msgstr "Pereiti prie kitos eilutės"
1575
1576 #: src/compose.c:629
1577 msgid "Delete a character backward"
1578 msgstr "Šalinti ankstesnį rašmenį"
1579
1580 #: src/compose.c:630
1581 msgid "Delete a character forward"
1582 msgstr "Šalinti tolesnį rašmenį"
1583
1584 #: src/compose.c:631
1585 msgid "Delete a word backward"
1586 msgstr "Šalinti ankstesnį žodį"
1587
1588 #: src/compose.c:632
1589 msgid "Delete a word forward"
1590 msgstr "Šalinti tolesnį žodį"
1591
1592 #: src/compose.c:633
1593 msgid "Delete line"
1594 msgstr "Šalinti eilutę"
1595
1596 #: src/compose.c:634
1597 msgid "Delete to end of line"
1598 msgstr "Šalinti iki eilutės pabaigos"
1599
1600 #: src/compose.c:637 src/messageview.c:229
1601 msgid "_Find"
1602 msgstr "_Ieškoti"
1603
1604 #: src/compose.c:640
1605 msgid "_Wrap current paragraph"
1606 msgstr "_Apgaubti šį pastraipą"
1607
1608 #: src/compose.c:641
1609 msgid "Wrap all long _lines"
1610 msgstr "Apgaubti _visas ilgas eilutes"
1611
1612 #: src/compose.c:643
1613 msgid "Edit with e_xternal editor"
1614 msgstr "_Redaguoti išorinėje rengyklėje"
1615
1616 #: src/compose.c:646
1617 msgid "_Check all or check selection"
1618 msgstr "Tikrinti _viską arba pažymėtą sritį"
1619
1620 #: src/compose.c:647
1621 msgid "_Highlight all misspelled words"
1622 msgstr "_Paryškinti visus neteisingai parašytus žodžius"
1623
1624 #: src/compose.c:648
1625 msgid "Check _backwards misspelled word"
1626 msgstr "_Ankstesnis neteisingai parašytas žodis"
1627
1628 #: src/compose.c:649
1629 msgid "_Forward to next misspelled word"
1630 msgstr "_Tolesnis neteisingai parašytas žodis"
1631
1632 #: src/compose.c:657
1633 msgid "Reply _mode"
1634 msgstr "Atsakymo _veiksena"
1635
1636 #: src/compose.c:659
1637 msgid "Privacy _System"
1638 msgstr "Privatumo _sistema"
1639
1640 #: src/compose.c:664
1641 msgid "_Priority"
1642 msgstr "_Prioritetas"
1643
1644 #: src/compose.c:666 src/mainwindow.c:603 src/messageview.c:265
1645 msgid "Character _encoding"
1646 msgstr "Rašmenų _koduotė"
1647
1648 #: src/compose.c:671 src/mainwindow.c:608 src/messageview.c:270
1649 msgid "Western European"
1650 msgstr "Vakarų Europos"
1651
1652 #: src/compose.c:672 src/mainwindow.c:609 src/messageview.c:271
1653 msgid "Baltic"
1654 msgstr "Baltų"
1655
1656 #: src/compose.c:673 src/mainwindow.c:610 src/messageview.c:272
1657 msgid "Hebrew"
1658 msgstr "Hebrajų"
1659
1660 #: src/compose.c:674 src/mainwindow.c:611 src/messageview.c:273
1661 msgid "Arabic"
1662 msgstr "Arabų"
1663
1664 #: src/compose.c:675 src/mainwindow.c:612 src/messageview.c:274
1665 msgid "Cyrillic"
1666 msgstr "Kirilica"
1667
1668 #: src/compose.c:676 src/mainwindow.c:613 src/messageview.c:275
1669 msgid "Japanese"
1670 msgstr "Japonų"
1671
1672 #: src/compose.c:677 src/mainwindow.c:614 src/messageview.c:276
1673 msgid "Chinese"
1674 msgstr "Kinų"
1675
1676 #: src/compose.c:678 src/mainwindow.c:615 src/messageview.c:277
1677 msgid "Korean"
1678 msgstr "Korėjiečių"
1679
1680 #: src/compose.c:679 src/mainwindow.c:616 src/messageview.c:278
1681 msgid "Thai"
1682 msgstr "Tajų"
1683
1684 #: src/compose.c:682 src/mainwindow.c:723 src/messageview.c:314
1685 msgid "_Address book"
1686 msgstr "_Adresų knyga"
1687
1688 #: src/compose.c:684
1689 msgid "_Template"
1690 msgstr "Ša_blonas"
1691
1692 #: src/compose.c:686 src/mainwindow.c:751 src/messageview.c:335
1693 msgid "Actio_ns"
1694 msgstr "_Veiksmai"
1695
1696 #: src/compose.c:695
1697 msgid "Aut_o wrapping"
1698 msgstr "Aut_omatinis apgaubimas"
1699
1700 #: src/compose.c:696
1701 msgid "Auto _indent"
1702 msgstr "Automatinis atitraukimas"
1703
1704 #: src/compose.c:697
1705 msgid "Si_gn"
1706 msgstr "Pa_sirašyti"
1707
1708 #: src/compose.c:698
1709 msgid "_Encrypt"
1710 msgstr "_Užšifruoti"
1711
1712 #: src/compose.c:699
1713 msgid "_Request Return Receipt"
1714 msgstr "_Prašyti patvirtinimo apie laiško gavimą"
1715
1716 #: src/compose.c:700
1717 msgid "Remo_ve references"
1718 msgstr "Šalinti _nuorodas"
1719
1720 #: src/compose.c:701
1721 msgid "Show _ruler"
1722 msgstr "Rodyti _liniuotę"
1723
1724 #: src/compose.c:706 src/compose.c:716
1725 msgid "_Normal"
1726 msgstr "_Paprastas"
1727
1728 #: src/compose.c:707 src/mainwindow.c:657 src/messageview.c:303
1729 msgid "_All"
1730 msgstr "_Visiems"
1731
1732 #: src/compose.c:708 src/mainwindow.c:658 src/messageview.c:304
1733 msgid "_Sender"
1734 msgstr "_Siuntėjui"
1735
1736 #: src/compose.c:709
1737 msgid "_Mailing-list"
1738 msgstr "_El. pašto grupei"
1739
1740 #: src/compose.c:714
1741 msgid "_Highest"
1742 msgstr "A_ukščiausias"
1743
1744 #: src/compose.c:715
1745 msgid "Hi_gh"
1746 msgstr "_Aukštas"
1747
1748 #: src/compose.c:717
1749 msgid "Lo_w"
1750 msgstr "_Žemas"
1751
1752 #: src/compose.c:718
1753 msgid "_Lowest"
1754 msgstr "Že_miausias"
1755
1756 #: src/compose.c:723 src/mainwindow.c:865 src/messageview.c:352
1757 msgid "_Automatic"
1758 msgstr "_Automatinė"
1759
1760 #: src/compose.c:724 src/mainwindow.c:866 src/messageview.c:353
1761 msgid "7bit ASCII (US-ASC_II)"
1762 msgstr "7 bitų ASCII (US-ASC_II)"
1763
1764 #: src/compose.c:725 src/mainwindow.c:867 src/messageview.c:354
1765 msgid "Unicode (_UTF-8)"
1766 msgstr "Unikodas (_UTF-8)"
1767
1768 #: src/compose.c:729 src/mainwindow.c:871 src/messageview.c:358
1769 msgid "Central European (ISO-8859-_2)"
1770 msgstr "Centrinės Europos (ISO-8859-_2)"
1771
1772 #: src/compose.c:732 src/mainwindow.c:874 src/messageview.c:361
1773 msgid "Greek (ISO-8859-_7)"
1774 msgstr "Graikų (ISO-8859-_7)"
1775
1776 #: src/compose.c:737 src/mainwindow.c:879 src/messageview.c:366
1777 msgid "Turkish (ISO-8859-_9)"
1778 msgstr "Turkų (ISO-8859-_9)"
1779
1780 #: src/compose.c:1065
1781 msgid "New message From format error."
1782 msgstr "Naujų laiškų siuntėjo formato klaida."
1783
1784 #: src/compose.c:1157
1785 msgid "New message subject format error."
1786 msgstr "Naujų laiškų temos formato klaida."
1787
1788 #: src/compose.c:1188 src/quote_fmt.c:569
1789 #, c-format
1790 msgid "The body of the \"New message\" template has an error at line %d."
1791 msgstr "Naujo laiško šablono pagrindinėje dalyje yra klaida ties %d eilute."
1792
1793 #: src/compose.c:1443
1794 msgid "Unable to reply. The original email probably doesn't exist."
1795 msgstr "Negalima atsakyti. Greičiausiai nebėra originalaus laiško."
1796
1797 #: src/compose.c:1626 src/quote_fmt.c:586
1798 msgid ""
1799 "The \"From\" field of the \"Reply\" template contains an invalid email "
1800 "address."
1801 msgstr "Atsakymo šablone nurodytas netinkamas siuntėjo el. pašto adresas."
1802
1803 #: src/compose.c:1674 src/quote_fmt.c:589
1804 #, c-format
1805 msgid "The body of the \"Reply\" template has an error at line %d."
1806 msgstr "Atsakymo šablono pagrindinėje dalyje yra klaida ties %d eilute."
1807
1808 #: src/compose.c:1810 src/compose.c:2002 src/quote_fmt.c:606
1809 msgid ""
1810 "The \"From\" field of the \"Forward\" template contains an invalid email "
1811 "address."
1812 msgstr "Persiuntimo šablone nurodytas netinkamas siuntėjo el. pašto adresas."
1813
1814 #: src/compose.c:1870 src/quote_fmt.c:609
1815 #, c-format
1816 msgid "The body of the \"Forward\" template has an error at line %d."
1817 msgstr "Persiuntimo šablono pagrindinėje dalyje yra klaida ties %d eilute."
1818
1819 #: src/compose.c:2044
1820 msgid "Fw: multiple emails"
1821 msgstr "Persiunčiama: keletas adresų"
1822
1823 #: src/compose.c:2524
1824 #, c-format
1825 msgid "The body of the \"Redirect\" template has an error at line %d."
1826 msgstr "Peradresavimo šablono pagrindinėje dalyje yra klaida ties %d eilute."
1827
1828 #: src/compose.c:2591 src/gtk/headers.h:13
1829 msgid "Cc:"
1830 msgstr "Kopija:"
1831
1832 #: src/compose.c:2594 src/gtk/headers.h:14
1833 msgid "Bcc:"
1834 msgstr "Nematoma kopija:"
1835
1836 #: src/compose.c:2597 src/gtk/headers.h:11
1837 msgid "Reply-To:"
1838 msgstr "Kam atsakyti:"
1839
1840 #: src/compose.c:2600 src/compose.c:4915 src/compose.c:4917
1841 #: src/gtk/headers.h:32
1842 msgid "Newsgroups:"
1843 msgstr "Naujienų grupė:"
1844
1845 #: src/compose.c:2603 src/gtk/headers.h:33
1846 msgid "Followup-To:"
1847 msgstr "Kam peradresuoti:"
1848
1849 #: src/compose.c:2606 src/gtk/headers.h:16
1850 msgid "In-Reply-To:"
1851 msgstr "Kam atsakant:"
1852
1853 #: src/compose.c:2610 src/compose.c:4912 src/compose.c:4920
1854 #: src/gtk/headers.h:12 src/summary_search.c:445
1855 msgid "To:"
1856 msgstr "Kam:"
1857
1858 #: src/compose.c:2819
1859 msgid "Couldn't attach a file (charset conversion failed)."
1860 msgstr "Nepavyksta pridėti rinkmenos (ženklų rinkinio konvertavimo klaida)."
1861
1862 #: src/compose.c:2825
1863 #, c-format
1864 msgid ""
1865 "The following file has been attached: \n"
1866 "%s"
1867 msgid_plural ""
1868 "The following files have been attached: \n"
1869 "%s"
1870 msgstr[0] ""
1871 "Pridedama rinkmena: \n"
1872 "%s"
1873 msgstr[1] ""
1874 "Pridedamos rinkmenos: \n"
1875 "%s"
1876 msgstr[2] ""
1877 "Pridedamos rinkmenos: \n"
1878 "%s"
1879
1880 #: src/compose.c:3098
1881 msgid "The \"Quotation mark\" of the template is invalid."
1882 msgstr "Netinkama šablono „citavimo žymė“."
1883
1884 #: src/compose.c:3589
1885 #, c-format
1886 msgid "Could not get size of file '%s'."
1887 msgstr "Nepavyksta nustatyti rinkmenos „%s“ dydžio."
1888
1889 #: src/compose.c:3600
1890 #, c-format
1891 msgid ""
1892 "You are about to insert a file of %s in the message body. Are you sure you "
1893 "want to do that?"
1894 msgstr "Ketinate į laiško turinį įterpti rinkmeną %s. Tęsti?"
1895
1896 #: src/compose.c:3603
1897 msgid "Are you sure?"
1898 msgstr "Tikrai?"
1899
1900 #: src/compose.c:3604 src/compose.c:11153
1901 msgid "+_Insert"
1902 msgstr "+Į_terpti"
1903
1904 #: src/compose.c:3721
1905 #, c-format
1906 msgid "File %s is empty."
1907 msgstr "Rinkmena %s yra tuščia."
1908
1909 #: src/compose.c:3722
1910 msgid "Empty file"
1911 msgstr "Tuščias failas"
1912
1913 #: src/compose.c:3723
1914 msgid "+_Attach anyway"
1915 msgstr "+_Vis tiek prisegti"
1916
1917 #: src/compose.c:3732
1918 #, c-format
1919 msgid "Can't read %s."
1920 msgstr "Nepavyksta perskaityti %s."
1921
1922 #: src/compose.c:3759
1923 #, c-format
1924 msgid "Message: %s"
1925 msgstr "Laiškas: %s"
1926
1927 #: src/compose.c:4752 src/plugins/python/composewindowtype.c:432
1928 msgid " [Edited]"
1929 msgstr " [redaguota]"
1930
1931 #: src/compose.c:4759 src/plugins/python/composewindowtype.c:435
1932 #, c-format
1933 msgid "%s - Compose message%s"
1934 msgstr "%s - Laiško rašymas %s"
1935
1936 #: src/compose.c:4762 src/plugins/python/composewindowtype.c:438
1937 #, c-format
1938 msgid "[no subject] - Compose message%s"
1939 msgstr "[be temos] - Laiško rašymas %s"
1940
1941 #: src/compose.c:4764 src/plugins/python/composewindowtype.c:426
1942 msgid "Compose message"
1943 msgstr "Rašyti laišką"
1944
1945 #: src/compose.c:4791 src/messageview.c:888
1946 msgid ""
1947 "Account for sending mail is not specified.\n"
1948 "Please select a mail account before sending."
1949 msgstr ""
1950 "Nenurodyta paskyra, kuria siunčiama.\n"
1951 "Prieš siųsdami, pasirinkite paskyrą."
1952
1953 #: src/compose.c:5011 src/compose.c:5043 src/compose.c:5085
1954 #: src/plugins/attachwarner/attachwarner.c:219 src/prefs_account.c:3257
1955 #: src/toolbar.c:406 src/toolbar.c:424
1956 msgid "Send"
1957 msgstr "Siųsti"
1958
1959 #: src/compose.c:5012
1960 msgid "The only recipient is the default CC address. Send anyway?"
1961 msgstr "Vienintelis gavėjas yra ties kopijos adresu. Vis tiek siųsti?"
1962
1963 #: src/compose.c:5013 src/compose.c:5045 src/compose.c:5078 src/compose.c:5601
1964 #: src/plugins/attachwarner/attachwarner.c:211
1965 msgid "+_Send"
1966 msgstr "+_Siųsti"
1967
1968 #: src/compose.c:5044
1969 msgid "The only recipient is the default BCC address. Send anyway?"
1970 msgstr "Vienintelis gavėjas yra ties slaptos kopijos adresu. Vis tiek siųsti?"
1971
1972 #: src/compose.c:5061
1973 msgid "Recipient is not specified."
1974 msgstr "Nenurodytas gavėjas."
1975
1976 #: src/compose.c:5080 src/plugins/attachwarner/attachwarner.c:213
1977 msgid "+_Queue"
1978 msgstr "+Į siuntimo _eilę"
1979
1980 #: src/compose.c:5081
1981 #, c-format
1982 msgid "Subject is empty. %s"
1983 msgstr "Nenurodyta tema. %s"
1984
1985 #: src/compose.c:5082
1986 msgid "Send it anyway?"
1987 msgstr "Vis tiek siųsti?"
1988
1989 #: src/compose.c:5083
1990 msgid "Queue it anyway?"
1991 msgstr "Vis tiek įtraukti į siuntimo eilę?"
1992
1993 #: src/compose.c:5085 src/toolbar.c:425
1994 msgid "Send later"
1995 msgstr "Siųsti vėliau"
1996
1997 #: src/compose.c:5138 src/compose.c:9728
1998 msgid ""
1999 "Could not queue message for sending:\n"
2000 "\n"
2001 "Charset conversion failed."
2002 msgstr ""
2003 "Laiško nepavyko įtraukti į siuntimo eilę:\n"
2004 "\n"
2005 "Nepavyko konvertuoti koduotės."
2006
2007 #: src/compose.c:5141 src/compose.c:9731
2008 msgid ""
2009 "Could not queue message for sending:\n"
2010 "\n"
2011 "Couldn't get recipient encryption key."
2012 msgstr ""
2013 "Laiško nepavyko įtraukti į siuntimo eilę:\n"
2014 "\n"
2015 "Nepavyko gauti gavėjo šifravimo rakto."
2016
2017 #: src/compose.c:5147 src/compose.c:9725
2018 #, c-format
2019 msgid ""
2020 "Could not queue message for sending:\n"
2021 "\n"
2022 "Signature failed: %s"
2023 msgstr ""
2024 "Laiško nepavyko įtraukti į siuntimo eilę:\n"
2025 "\n"
2026 "Nepavyko pasirašyti: %s"
2027
2028 #: src/compose.c:5150
2029 #, c-format
2030 msgid ""
2031 "Could not queue message for sending:\n"
2032 "\n"
2033 "%s."
2034 msgstr ""
2035 "Laiško nepavyko įtraukti į siuntimo eilę:\n"
2036 "\n"
2037 "%s."
2038
2039 #: src/compose.c:5152
2040 msgid "Could not queue message for sending."
2041 msgstr "Laiško nepavyko įtraukti į siuntimo eilę."
2042
2043 #: src/compose.c:5167 src/compose.c:5227
2044 msgid ""
2045 "The message was queued but could not be sent.\n"
2046 "Use \"Send queued messages\" from the main window to retry."
2047 msgstr ""
2048 "Laiškas įtrauktas į siuntimo eilę, tačiau jo negalima išsiųsti.\n"
2049 "Norėdami vėl bandyti išsiųsti, pagrindiniame lange rinkitės „siųsti eilės "
2050 "laiškus“."
2051
2052 #: src/compose.c:5223
2053 #, c-format
2054 msgid ""
2055 "%s\n"
2056 "Use \"Send queued messages\" from the main window to retry."
2057 msgstr ""
2058 "%s\n"
2059 "Norėdami vėl bandyti išsiųsti, pagrindiniame lange rinkitės „siųsti eilės "
2060 "laiškus“."
2061
2062 #: src/compose.c:5598
2063 #, c-format
2064 msgid ""
2065 "Can't convert the character encoding of the message \n"
2066 "to the specified %s charset.\n"
2067 "Send it as %s?"
2068 msgstr ""
2069 "Nepavyksta laiško koduotės\n"
2070 "pakeisti į nurodytą %s.\n"
2071 "Siųsti kaip %s?"
2072
2073 #: src/compose.c:5656
2074 #, c-format
2075 msgid ""
2076 "Line %d exceeds the line length limit (998 bytes).\n"
2077 "The contents of the message might be broken on the way to the delivery.\n"
2078 "\n"
2079 "Send it anyway?"
2080 msgstr ""
2081 "Eilutė %d viršija eilutės ilgio limitą (998 baitai).\n"
2082 "Laiško turinys gali būti sugadintas pristatymo metu.\n"
2083 "\n"
2084 "Tikrai išsiųsti?"
2085
2086 #: src/compose.c:5837
2087 msgid "Encryption warning"
2088 msgstr "Įspėjimas apie šifravimą"
2089
2090 #: src/compose.c:5838
2091 msgid "+C_ontinue"
2092 msgstr "+_Tęsti"
2093
2094 #: src/compose.c:5887
2095 msgid "No account for sending mails available!"
2096 msgstr "Nėra paskyrų, sukonfigūruotų laiškų siuntimui!"
2097
2098 #: src/compose.c:5896
2099 msgid "Selected account isn't NNTP: Posting is impossible."
2100 msgstr "Pasirinkta paskyra nėra NNTP: siųsti neįmanoma."
2101
2102 #: src/compose.c:6133
2103 #, c-format
2104 msgid "Attachment %s doesn't exist anymore. Ignore?"
2105 msgstr "Priedo %s nebėra. Nepaisyti?"
2106
2107 #: src/compose.c:6134 src/mainwindow.c:648 src/toolbar.c:231
2108 #: src/toolbar.c:2195
2109 msgid "Cancel sending"
2110 msgstr "Atsisakyti siuntimo"
2111
2112 #: src/compose.c:6134
2113 msgid "Ignore attachment"
2114 msgstr "Nepaisyti priedo"
2115
2116 #: src/compose.c:6173
2117 #, c-format
2118 msgid "Original %s part"
2119 msgstr "Originali %s dalis"
2120
2121 #: src/compose.c:6755
2122 msgid "Add to address _book"
2123 msgstr "Įtraukti į adresų _knygą"
2124
2125 #: src/compose.c:6911
2126 msgid "Delete entry contents"
2127 msgstr "Šalinti įrašo turinį"
2128
2129 #: src/compose.c:6915 src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:295
2130 msgid "Use <tab> to autocomplete from addressbook"
2131 msgstr "Norėdami užbaigti pagal adresų knygą, spauskite <tab>"
2132
2133 #: src/compose.c:7135
2134 msgid "Mime type"
2135 msgstr "MIME tipas"
2136
2137 #: src/compose.c:7141 src/mimeview.c:274 src/plugins/pgpcore/select-keys.c:394
2138 #: src/prefs_matcher.c:627 src/prefs_summary_column.c:85 src/summaryview.c:448
2139 msgid "Size"
2140 msgstr "Dydis"
2141
2142 #: src/compose.c:7204
2143 msgid "Save Message to "
2144 msgstr "Laišką įrašyti į"
2145
2146 #: src/compose.c:7241 src/editjpilot.c:276 src/editldap.c:520
2147 #: src/editvcard.c:192 src/export.c:164 src/import.c:163 src/importmutt.c:239
2148 #: src/importpine.c:238 src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1028
2149 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:188
2150 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:208
2151 #: src/plugins/bsfilter/bsfilter_gtk.c:181
2152 #: src/plugins/clamd/clamav_plugin_gtk.c:296
2153 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:418
2154 msgid "_Browse"
2155 msgstr "_Naršyti"
2156
2157 #: src/compose.c:7716
2158 msgid "Hea_der"
2159 msgstr "_Antraštė"
2160
2161 #: src/compose.c:7721
2162 msgid "_Attachments"
2163 msgstr "_Priedai"
2164
2165 #: src/compose.c:7735
2166 msgid "Othe_rs"
2167 msgstr "_Kita"
2168
2169 #: src/compose.c:7750 src/gtk/headers.h:18
2170 #: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:704 src/summary_search.c:452
2171 msgid "Subject:"
2172 msgstr "Tema:"
2173
2174 #: src/compose.c:7972
2175 #, c-format
2176 msgid ""
2177 "Spell checker could not be started.\n"
2178 "%s"
2179 msgstr ""
2180 "Nepavyksta paleisti rašybos tikrintuvės.\n"
2181 "%s"
2182
2183 #: src/compose.c:8081
2184 #, c-format
2185 msgid "From: <i>%s</i>"
2186 msgstr "Nuo: <i>%s</i>"
2187
2188 #: src/compose.c:8115
2189 msgid "Account to use for this email"
2190 msgstr "Šiam laiškui naudotina paskyra"
2191
2192 #: src/compose.c:8117
2193 msgid "Sender address to be used"
2194 msgstr "Naudotinas siuntėjo adresas"
2195
2196 #: src/compose.c:8281
2197 #, c-format
2198 msgid ""
2199 "The privacy system '%s' cannot be loaded. You will not be able to sign or "
2200 "encrypt this message."
2201 msgstr ""
2202 "Nepavyksta įkelti privatumo sistemos „%s“. Todėl laiško negalėsite nei "
2203 "pasirašyti, nei užšifruoti."
2204
2205 #: src/compose.c:8381 src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1082
2206 msgid "_None"
2207 msgstr "_Nieko"
2208
2209 #: src/compose.c:8482 src/prefs_template.c:753
2210 #, c-format
2211 msgid "The body of the template has an error at line %d."
2212 msgstr "Šablono pagrindinėje dalyje yra klaida ties %d eilute."
2213
2214 #: src/compose.c:8598
2215 msgid "Template From format error."
2216 msgstr "Šablone yra siuntėjo formato klaida."
2217
2218 #: src/compose.c:8616
2219 msgid "Template To format error."
2220 msgstr "Šablone yra gavėjo formato klaida."
2221
2222 #: src/compose.c:8634
2223 msgid "Template Cc format error."
2224 msgstr "Šablone yra laiško kopijos formato klaida."
2225
2226 #: src/compose.c:8652
2227 msgid "Template Bcc format error."
2228 msgstr "Šablone yra laiško nematomosios kopijos formato klaida."
2229
2230 #: src/compose.c:8671
2231 msgid "Template subject format error."
2232 msgstr "Šablone yra laiško temos formato klaida."
2233
2234 #: src/compose.c:8939
2235 msgid "Invalid MIME type."
2236 msgstr "Netinkamas MIME tipas."
2237
2238 #: src/compose.c:8954
2239 msgid "File doesn't exist or is empty."
2240 msgstr "Rinkmenos nėra arba ji tuščia."
2241
2242 #: src/compose.c:9028
2243 msgid "Properties"
2244 msgstr "Savybės"
2245
2246 #: src/compose.c:9045
2247 msgid "MIME type"
2248 msgstr "MIME tipas"
2249
2250 #: src/compose.c:9086
2251 msgid "Encoding"
2252 msgstr "Koduotė"
2253
2254 #: src/compose.c:9106
2255 msgid "Path"
2256 msgstr "Kelias"
2257
2258 #: src/compose.c:9107
2259 msgid "File name"
2260 msgstr "Rinkmenos vardas"
2261
2262 #: src/compose.c:9299
2263 #, c-format
2264 msgid ""
2265 "The external editor is still working.\n"
2266 "Force terminating the process?\n"
2267 "process group id: %d"
2268 msgstr ""
2269 "Išorinė rengyklė vis dar veikia.\n"
2270 "Priverstinai nutraukti šį procesą?\n"
2271 "proceso grupės id: %d"
2272
2273 #: src/compose.c:9694 src/messageview.c:1095
2274 msgid "Claws Mail needs network access in order to send this email."
2275 msgstr ""
2276 "Tam, kad galėtų išsiųsti šį laišką, Claws Mail turi prisijungti prie tinklo."
2277
2278 #: src/compose.c:9720
2279 msgid "Could not queue message."
2280 msgstr "Nepavyksta laiško įtraukti į siuntimo eilę."
2281
2282 #: src/compose.c:9722
2283 #, c-format
2284 msgid ""
2285 "Could not queue message:\n"
2286 "\n"
2287 "%s."
2288 msgstr ""
2289 "Laiško nepavyko įtraukti į siuntimo eilę:\n"
2290 "\n"
2291 "%s."
2292
2293 #: src/compose.c:9900
2294 msgid "Could not save draft."
2295 msgstr "Nepavyksta įrašyti juodraščio."
2296
2297 #: src/compose.c:9904
2298 msgid "Could not save draft"
2299 msgstr "Nepavyksta įrašyti juodraščio"
2300
2301 #: src/compose.c:9905
2302 msgid ""
2303 "Could not save draft.\n"
2304 "Do you want to cancel exit or discard this email?"
2305 msgstr ""
2306 "Nepavyksta įrašyti juodraščio.\n"
2307 "Neišeiti ar sunaikinti atmetant šį laišką?"
2308
2309 #: src/compose.c:9907
2310 msgid "_Cancel exit"
2311 msgstr "_Neišeiti"
2312
2313 #: src/compose.c:9907
2314 msgid "_Discard email"
2315 msgstr "_Atmesti laišką"
2316
2317 #: src/compose.c:10067 src/compose.c:10081
2318 msgid "Select file"
2319 msgstr "Pasirinkite rinkmeną"
2320
2321 #: src/compose.c:10095
2322 #, c-format
2323 msgid "File '%s' could not be read."
2324 msgstr "Nepavyksta perskaityti rinkmenos „%s“."
2325
2326 #: src/compose.c:10097
2327 #, c-format
2328 msgid ""
2329 "File '%s' contained invalid characters\n"
2330 "for the current encoding, insertion may be incorrect."
2331 msgstr ""
2332 "Rinkmena „%s“ turi šiai koduotei\n"
2333 "netinkančių rašmenų. Įterpimas gali būti netinkamas."
2334
2335 #: src/compose.c:10184
2336 msgid "Discard message"
2337 msgstr "Atmesti laišką"
2338
2339 #: src/compose.c:10185
2340 msgid "This message has been modified. Discard it?"
2341 msgstr "Šis laiškas pakeistas. Atmesti jį?"
2342
2343 #: src/compose.c:10186
2344 msgid "_Discard"
2345 msgstr "_Atmesti"
2346
2347 #: src/compose.c:10186
2348 msgid "_Save to Drafts"
2349 msgstr "Į_rašyti kaip juodraštį"
2350
2351 #: src/compose.c:10188
2352 msgid "Save changes"
2353 msgstr "Įrašyti pakeitimus"
2354
2355 #: src/compose.c:10189
2356 msgid "This message has been modified. Save the latest changes?"
2357 msgstr "Šis laiškas pakeistas. Įrašyti paskutinius pakeitimus?"
2358
2359 #: src/compose.c:10190
2360 msgid "_Don't save"
2361 msgstr "_Neįrašyti"
2362
2363 #: src/compose.c:10190
2364 msgid "+_Save to Drafts"
2365 msgstr "+Į_rašyti kaip juodraštį"
2366
2367 #: src/compose.c:10260
2368 #, c-format
2369 msgid "Do you want to apply the template '%s'?"
2370 msgstr "Pritaikyti šabloną „%s“?"
2371
2372 #: src/compose.c:10262
2373 msgid "Apply template"
2374 msgstr "Pritaikyti šabloną"
2375
2376 #: src/compose.c:10263 src/prefs_actions.c:329
2377 #: src/prefs_filtering_action.c:610 src/prefs_filtering.c:477
2378 #: src/prefs_matcher.c:772 src/prefs_template.c:309 src/prefs_toolbar.c:1050
2379 msgid "_Replace"
2380 msgstr "Pa_keisti"
2381
2382 #: src/compose.c:10263
2383 msgid "_Insert"
2384 msgstr "Į_terpti"
2385
2386 #: src/compose.c:11150
2387 msgid "Insert or attach?"
2388 msgstr "Įterpti ar pridėti?"
2389
2390 #: src/compose.c:11151
2391 msgid ""
2392 "Do you want to insert the contents of the file(s) into the message body, or "
2393 "attach it to the email?"
2394 msgstr ""
2395 "Ar rinkmenos(-ų) turinį įtraukti į laiško pagrindinę dalį, ar prisegti kaip "
2396 "priedą prie laiško?"
2397
2398 #: src/compose.c:11153
2399 msgid "_Attach"
2400 msgstr "_Pridėti"
2401
2402 #: src/compose.c:11373
2403 #, c-format
2404 msgid "Quote format error at line %d."
2405 msgstr "Citavimo formato klaida ties %d eilute."
2406
2407 #: src/compose.c:11674
2408 #, c-format
2409 msgid ""
2410 "You are about to reply to %d messages. Opening the windows could take some "
2411 "time. Do you want to continue?"
2412 msgstr "Ketinate atsakyti į %d laiškus. Langų atvėrimas gali užtrukti. Tęsti?"
2413
2414 #: src/crash.c:141
2415 #, c-format
2416 msgid "Claws Mail process (%ld) received signal %ld"
2417 msgstr "Claws Mail procesas (%ld) gavo %ld signalą"
2418
2419 #: src/crash.c:187
2420 msgid "Claws Mail has crashed"
2421 msgstr "Claws Mail užstrigo"
2422
2423 #: src/crash.c:203
2424 #, c-format
2425 msgid ""
2426 "%s.\n"
2427 "Please file a bug report and include the information below."
2428 msgstr ""
2429 "%s.\n"
2430 "Praneškite apie klaidą įtraukdami žemiau pateiktą informaciją."
2431
2432 #: src/crash.c:208
2433 msgid "Debug log"
2434 msgstr "Derinimo žurnalas"
2435
2436 #: src/crash.c:252 src/toolbar.c:422
2437 msgid "Close"
2438 msgstr "Užverti"
2439
2440 #: src/crash.c:257
2441 msgid "Save..."
2442 msgstr "Įrašyti..."
2443
2444 #: src/crash.c:262
2445 msgid "Create bug report"
2446 msgstr "Pranešti apie klaidą"
2447
2448 #: src/crash.c:312
2449 msgid "Save crash information"
2450 msgstr "Įrašyti klaidos informaciją"
2451
2452 #: src/editaddress.c:156 src/editaddress.c:232
2453 msgid "Add New Person"
2454 msgstr "Pridėti naują asmenį"
2455
2456 #: src/editaddress.c:158
2457 msgid ""
2458 "Adding a new person requires at least one of the\n"
2459 "following values to be set:\n"
2460 " - Display Name\n"
2461 " - First Name\n"
2462 " - Last Name\n"
2463 " - Nickname\n"
2464 " - any email address\n"
2465 " - any additional attribute\n"
2466 "\n"
2467 "Click OK to keep editing this contact.\n"
2468 "Click Cancel to close without saving."
2469 msgstr ""
2470 "Pridedant naują asmenį, reikia\n"
2471 "nurodyti bent vieną iš šių reikšmių:\n"
2472 " - rodomą vardą\n"
2473 " - vardą\n"
2474 " - pavardę\n"
2475 " - slapyvardį\n"
2476 " - bet kokį el. pašto adresą\n"
2477 " - bet kokį papildomą atributą\n"
2478 "\n"
2479 "Norėdami toliau redaguoti šį kontaktą, spauskite „gerai“.\n"
2480 "Norėdami nieko neįrašyti ir užverti langą, spauskite „atsisakyti“."
2481
2482 #: src/editaddress.c:169
2483 msgid ""
2484 "Adding a new person requires at least one of the\n"
2485 "following values to be set:\n"
2486 " - First Name\n"
2487 " - Last Name\n"
2488 " - any email address\n"
2489 " - any additional attribute\n"
2490 "\n"
2491 "Click OK to keep editing this contact.\n"
2492 "Click Cancel to close without saving."
2493 msgstr ""
2494 "Pridedant naują asmenį, reikia\n"
2495 "nurodyti bent vieną iš šių reikšmių:\n"
2496 " - vardą\n"
2497 " - pavardę\n"
2498 " - bet kokį el. pašto adresą\n"
2499 " - bet kokį papildomą atributą\n"
2500 "\n"
2501 "Norėdami toliau redaguoti šį kontaktą, spauskite „gerai“.\n"
2502 "Norėdami nieko neįrašyti ir užverti langą, spauskite „atsisakyti“."
2503
2504 #: src/editaddress.c:233
2505 msgid "Edit Person Details"
2506 msgstr "Redaguoti asmens savybes"
2507
2508 #: src/editaddress.c:411
2509 msgid "An Email address must be supplied."
2510 msgstr "Reikia nurodyti el. pašto adresą."
2511
2512 #: src/editaddress.c:587
2513 msgid "A Name and Value must be supplied."
2514 msgstr "Reikia nurodyti vardą ir reikšmę."
2515
2516 #: src/editaddress.c:676
2517 msgid "Discard"
2518 msgstr "Atmesti"
2519
2520 #: src/editaddress.c:677
2521 msgid "Apply"
2522 msgstr "Pritaikyti"
2523
2524 #: src/editaddress.c:707 src/editaddress.c:756
2525 msgid "Edit Person Data"
2526 msgstr "Redaguoti asmens duomenis"
2527
2528 #: src/editaddress.c:785
2529 msgid "Choose a picture"
2530 msgstr "Pasirinkite paveikslėlį"
2531
2532 #: src/editaddress.c:804
2533 #, c-format
2534 msgid ""
2535 "Failed to import image: \n"
2536 "%s"
2537 msgstr ""
2538 "Nepavyko importuoti paveikslėlio: \n"
2539 "%s"
2540
2541 #: src/editaddress.c:846
2542 msgid "_Set picture"
2543 msgstr "_Parinkti paveikslėlį"
2544
2545 #: src/editaddress.c:847
2546 msgid "_Unset picture"
2547 msgstr "_Nenaudoti paveikslėlio"
2548
2549 #: src/editaddress.c:905
2550 msgid "Photo"
2551 msgstr "Nuotrauka"
2552
2553 #: src/editaddress.c:952 src/editaddress.c:954 src/expldifdlg.c:516
2554 #: src/exporthtml.c:761 src/ldif.c:766
2555 msgid "Display Name"
2556 msgstr "Rodomas vardas"
2557
2558 #: src/editaddress.c:961 src/editaddress.c:965 src/ldif.c:774
2559 msgid "Last Name"
2560 msgstr "Pavardė"
2561
2562 #: src/editaddress.c:962 src/editaddress.c:964 src/ldif.c:770
2563 msgid "First Name"
2564 msgstr "Vardas"
2565
2566 #: src/editaddress.c:968 src/editaddress.c:970
2567 msgid "Nickname"
2568 msgstr "Slapyvardis"
2569
2570 #: src/editaddress.c:1054 src/editaddress.c:1122
2571 msgid "Alias"
2572 msgstr "Alternatyvusis vardas"
2573
2574 #: src/editaddress.c:1264 src/editaddress.c:1333 src/editaddress.c:1353
2575 #: src/prefs_customheader.c:223
2576 msgid "Value"
2577 msgstr "Reikšmė"
2578
2579 #: src/editaddress.c:1424
2580 msgid "_User Data"
2581 msgstr "_Naudotojo duomenys"
2582
2583 #: src/editaddress.c:1425
2584 msgid "_Email Addresses"
2585 msgstr "_El. pašto adresai"
2586
2587 #: src/editaddress.c:1428 src/editaddress.c:1431
2588 msgid "O_ther Attributes"
2589 msgstr "_Kiti atributai"
2590
2591 #: src/editbook.c:109
2592 msgid "File appears to be OK."
2593 msgstr "Regis rinkmena yra tinkama."
2594
2595 #: src/editbook.c:112
2596 msgid "File does not appear to be a valid address book format."
2597 msgstr "Rinkmena tikriausiai neatitinka adresų knygos formato."
2598
2599 #: src/editbook.c:115 src/editjpilot.c:191 src/editvcard.c:98
2600 msgid "Could not read file."
2601 msgstr "Nepavyksta perskaityti rinkmenos."
2602
2603 #: src/editbook.c:149 src/editbook.c:262
2604 msgid "Edit Addressbook"
2605 msgstr "Redaguoti adresų knygą"
2606
2607 #: src/editbook.c:177 src/editjpilot.c:264 src/editvcard.c:180
2608 msgid " Check File "
2609 msgstr " Tikrinti rinkmeną "
2610
2611 #: src/editbook.c:182 src/editjpilot.c:269 src/editvcard.c:185
2612 #: src/importmutt.c:232 src/importpine.c:231 src/prefs_account.c:1951
2613 #: src/wizard.c:1188 src/wizard.c:1602
2614 msgid "File"
2615 msgstr "Rinkmena"
2616
2617 #: src/editbook.c:281
2618 msgid "Add New Addressbook"
2619 msgstr "Pridėti naują adresų knygą"
2620
2621 #: src/editgroup.c:101
2622 msgid "A Group Name must be supplied."
2623 msgstr "Būtina nurodyti grupės pavadinimą."
2624
2625 #: src/editgroup.c:294
2626 msgid "Edit Group Data"
2627 msgstr "Redaguoti grupės duomenis"
2628
2629 #: src/editgroup.c:323 src/exporthtml.c:597
2630 msgid "Group Name"
2631 msgstr "Grupės pavadinimas"
2632
2633 #: src/editgroup.c:342
2634 msgid "Addresses in Group"
2635 msgstr "Grupėje esantys adresai"
2636
2637 #: src/editgroup.c:377
2638 msgid "Available Addresses"
2639 msgstr "Turimi adresai"
2640
2641 #: src/editgroup.c:452
2642 msgid "Move Email Addresses to or from Group with arrow buttons"
2643 msgstr "El. pašto adresus iš grupių arba į grupes pasinaudodami mygtukais"
2644
2645 #: src/editgroup.c:500
2646 msgid "Edit Group Details"
2647 msgstr "Grupės detalių keitimas"
2648
2649 #: src/editgroup.c:503
2650 msgid "Add New Group"
2651 msgstr "Pridėti naują grupę"
2652
2653 #: src/editgroup.c:553
2654 msgid "Edit folder"
2655 msgstr "Redaguoti aplanką"
2656
2657 #: src/editgroup.c:553
2658 msgid "Input the new name of folder:"
2659 msgstr "Įveskite naują aplanko pavadinimą:"
2660
2661 #: src/editgroup.c:556 src/foldersel.c:581 src/imap_gtk.c:195 src/mh_gtk.c:145
2662 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:239 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:89
2663 msgid "New folder"
2664 msgstr "Naujas aplankas"
2665
2666 #: src/editgroup.c:557 src/foldersel.c:582 src/mh_gtk.c:146
2667 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:240 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:90
2668 msgid "Input the name of new folder:"
2669 msgstr "Įveskite naujo aplanko pavadinimą:"
2670
2671 #: src/editjpilot.c:188
2672 msgid "File does not appear to be JPilot format."
2673 msgstr "Panašu, kad rinkmena neatitinka JPilot formato."
2674
2675 #: src/editjpilot.c:200
2676 msgid "Select JPilot File"
2677 msgstr "Pasirinkite JPilot rinkmeną"
2678
2679 #: src/editjpilot.c:236 src/editjpilot.c:365
2680 msgid "Edit JPilot Entry"
2681 msgstr "JPilot įrašo keitimas"
2682
2683 #: src/editjpilot.c:281
2684 msgid "Additional e-Mail address item(s)"
2685 msgstr "Papildomi el. pašto adresai"
2686
2687 #: src/editjpilot.c:372
2688 msgid "Add New JPilot Entry"
2689 msgstr "Pridėti naują JPilot įrašą"
2690
2691 #: src/editldap_basedn.c:138
2692 msgid "Edit LDAP - Select Search Base"
2693 msgstr "LDAP keitimas - paieškos bazės pasirinkimas"
2694
2695 #: src/editldap_basedn.c:157 src/editldap.c:441
2696 msgid "Hostname"
2697 msgstr "Pagrindinio kompiuterio vardas"
2698
2699 #: src/editldap_basedn.c:167 src/editldap.c:458
2700 #: src/plugins/clamd/clamav_plugin_gtk.c:386 src/ssl_manager.c:110
2701 msgid "Port"
2702 msgstr "Prievadas"
2703
2704 #: src/editldap_basedn.c:177 src/editldap.c:504
2705 msgid "Search Base"
2706 msgstr "Paieškos bazė"
2707
2708 #: src/editldap_basedn.c:198
2709 msgid "Available Search Base(s)"
2710 msgstr "Prieinamos paieškos bazės"
2711
2712 #: src/editldap_basedn.c:288
2713 msgid "Could not read Search Base(s) from server - please set manually"
2714 msgstr ""
2715 "Iš serverio nepavyksta perskaityti paieškos bazės - nurodykite rankiniu būdu"
2716
2717 #: src/editldap_basedn.c:292 src/editldap.c:281
2718 msgid "Could not connect to server"
2719 msgstr "Prie serverio prisijungti nepavyko"
2720
2721 #: src/editldap.c:152
2722 msgid "A Name must be supplied."
2723 msgstr "Reikia nurodyti pavadinimą."
2724
2725 #: src/editldap.c:164
2726 msgid "A Hostname must be supplied for the server."
2727 msgstr "Turi būti nurodytas serverio pagrindinio kompiuterio vardas."
2728
2729 #: src/editldap.c:177
2730 msgid "At least one LDAP search attribute should be supplied."
2731 msgstr "Reikia nurodyti bent vieną LDAP paieškos atributą."
2732
2733 #: src/editldap.c:278
2734 msgid "Connected successfully to server"
2735 msgstr "Sėkmingai prisijungta prie serverio"
2736
2737 #: src/editldap.c:336 src/editldap.c:976
2738 msgid "Edit LDAP Server"
2739 msgstr "LDAP serverio taisa"
2740
2741 #: src/editldap.c:437
2742 msgid "A name that you wish to call the server."
2743 msgstr "Vardas, leidžiantis identifikuoti serverį."
2744
2745 #: src/editldap.c:450
2746 msgid ""
2747 "This is the hostname of the server. For example, \"ldap.mydomain.com\" may "
2748 "be appropriate for the \"mydomain.com\" organization. An IP address may also "
2749 "be used. You may specify \"localhost\" if running an LDAP server on the same "
2750 "computer as Claws Mail."
2751 msgstr ""
2752 "Tai pagrindinio kompiuterio vardas. Pavyzdžiui, „ldap.manosritis.lt“ gali "
2753 "tik organizacijai „manosritis.lt“. Taip pat galima naudoti ir IP adresą. Jei "
2754 "LDAP serveris veikia tame pačiame kompiuteryje kaip ir Claws Mail, galima "
2755 "nurodyti „localhost“"
2756
2757 #: src/editldap.c:470
2758 msgid "TLS"
2759 msgstr "TLS"
2760
2761 #: src/editldap.c:471 src/prefs_account.c:3330
2762 msgid "SSL"
2763 msgstr "SSL"
2764
2765 #: src/editldap.c:475
2766 msgid ""
2767 "Enable secure connection to the LDAP server via TLS. If connection fails, be "
2768 "sure to check the correct configuration in ldap.conf (TLS_CACERTDIR and "
2769 "TLS_REQCERT fields)."
2770 msgstr ""
2771 "Įgalina saugų prisijungimą prie LDAP serverio per TLS. Jei ryšys nutrūksta, "
2772 "patikrinkite, ar yra tinkama konfigūracija rinkmenoje ldap.conf "
2773 "(TLS_CACERTDIR ir TLS_REQCERT laukai)."
2774
2775 #: src/editldap.c:479
2776 msgid ""
2777 "Enable secure connection to the LDAP server via SSL. If connection fails, be "
2778 "sure to check the correct configuration in ldap.conf (TLS_CACERTDIR and "
2779 "TLS_REQCERT fields)."
2780 msgstr ""
2781 "Įgalina saugų prisijungimą prie LDAP serverio per SSL. Jei ryšys nutrūksta, "
2782 "patikrinkite, ar yra tinkama konfigūracija rinkmenoje ldap.conf "
2783 "(TLS_CACERTDIR ir TLS_REQCERT laukai)."
2784
2785 #: src/editldap.c:493
2786 msgid "The port number that the server listens on. Port 389 is the default."
2787 msgstr "Prievadas, kuriuo serveris atsako. Numatytasis yra 389."
2788
2789 #: src/editldap.c:496
2790 msgid " Check Server "
2791 msgstr " Tikrinti serverį "
2792
2793 #: src/editldap.c:500
2794 msgid "Press this button to test the connection to the server."
2795 msgstr "Norėdami pabandyti prisijungti prie serverio, nuspauskite šį mygtuką."
2796
2797 #: src/editldap.c:513
2798 msgid ""
2799 "This specifies the name of the directory to be searched on the server. "
2800 "Examples include:\n"
2801 "  dc=claws-mail,dc=org\n"
2802 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
2803 "  o=Organization Name,c=Country\n"
2804 msgstr ""
2805 "Nurodo aplanko pavadinimą, kurio bus ieškoma serveryje. Pavyzdžiui:\n"
2806 "  dc=claws-mail,dc=org\n"
2807 "  ou=žmonės,dc=srities_vardas,dc=com\n"
2808 "  o=organizacijos pavadinimas ,c=valstybė\n"
2809
2810 #: src/editldap.c:524
2811 msgid ""
2812 "Press this button to lookup the name of available directory names on the "
2813 "server."
2814 msgstr ""
2815 "Nuspauskite šį mygtuką, jei norite pamatyti serveryje esančių aplankų "
2816 "pavadinimus."
2817
2818 #: src/editldap.c:580
2819 msgid "Search Attributes"
2820 msgstr "Paieškos atributai"
2821
2822 #: src/editldap.c:589
2823 msgid ""
2824 "A list of LDAP attribute names that should be searched when attempting to "
2825 "find a name or address."
2826 msgstr "LDAP atributų vardai, kurių reiktų ieškoti ieškant vardo ar adreso."
2827
2828 #: src/editldap.c:592
2829 msgid " Defaults "
2830 msgstr " Numatyta "
2831
2832 #: src/editldap.c:596
2833 msgid ""
2834 "This resets the attribute names to a default value that should find most "
2835 "names and addresses during a name or address search process."
2836 msgstr ""
2837 "Atributų vardus pakeičia į numatytuosius, kurie paieškos metu turėtų leisti "
2838 "rasti daugelį vardų ir adresų."
2839
2840 #: src/editldap.c:602
2841 msgid "Max Query Age (secs)"
2842 msgstr "Didžiausia rezultatų išlaikymo trukmė (sekundėmis)"
2843
2844 #: src/editldap.c:617
2845 msgid ""
2846 "This defines the maximum period of time (in seconds) that an address search "
2847 "result is valid for address completion purposes. Search results are stored "
2848 "in a cache until this period of time has passed and then retired. This will "
2849 "improve the response time when attempting to search for the same name or "
2850 "address on subsequent address completion requests. The cache will be "
2851 "searched in preference to performing a new server search request. The "
2852 "default value of 600 seconds (10 minutes), should be sufficient for most "
2853 "servers. A larger value will reduce the search time for subsequent searches. "
2854 "This is useful for servers that have slow response times at the expense of "
2855 "more memory to cache results."
2856 msgstr ""
2857 "Nurodo kiek laiko (sekundėmis) adreso paieškos rezultatai bus išlaikomi "
2858 "atmintyje. Pasibaigus šiam laikui, podėlis, taigi ir jame laikomi rezultatai "
2859 "bus išvalyti. Tai leidžia pagreitinti tikslinant paiešką arba bandant "
2860 "ieškoti vardų ar adresų tarp jau gautų rezultatų, nes pirmiausia ieškoma "
2861 "podėlyje.  Numatytoji reikšmė yra 600 sekundžių (10 minučių) dažniausiai yra "
2862 "pakankama daugeliui serverių. Didesnė reikšmė dar pagreitintų sekančias "
2863 "paieškas. Paprastai tai naudinga serveriams, kurie atsako lėtai ir išnaudoja "
2864 "daug atminties rezultatų perkėlimui į podėlį."
2865
2866 #: src/editldap.c:634
2867 msgid "Include server in dynamic search"
2868 msgstr "Serverį įtraukti į dinaminę paiešką"
2869
2870 #: src/editldap.c:639
2871 msgid ""
2872 "Check this option to include this server for dynamic searches when using "
2873 "address completion."
2874 msgstr ""
2875
2876 #: src/editldap.c:645
2877 msgid "Match names 'containing' search term"
2878 msgstr "Vardai, turintys paieškos terminą"
2879
2880 #: src/editldap.c:650
2881 msgid ""
2882 "Searches for names and addresses can be performed either using \"begins-with"
2883 "\" or \"contains\" search term. Check this option to perform a \"contains\" "
2884 "search; this type of search usually takes longer to complete. Note that for "
2885 "performance reasons, address completion uses \"begins-with\" for all "
2886 "searches against other address interfaces."
2887 msgstr ""
2888
2889 #: src/editldap.c:703
2890 msgid "Bind DN"
2891 msgstr "Prisijungimo DN"
2892
2893 #: src/editldap.c:712
2894 msgid ""
2895 "The LDAP user account name to be used to connect to the server. This is "
2896 "usually only used for protected servers. This name is typically formatted "
2897 "as: \"cn=user,dc=claws-mail,dc=org\". This is usually left empty when "
2898 "performing a search."
2899 msgstr ""
2900 "LDAP naudotojo paskyra, naudojama jungiantis prie serverio. Paprastai "
2901 "naudojamas tik jungiantis prie apsaugotų serverių. Paprastai naudojamas "
2902 "vardo formatas: „cn=user,dc=claws-mail,dc=org“. Ieškant paprastai "
2903 "nenurodomas."
2904
2905 #: src/editldap.c:719
2906 msgid "Bind Password"
2907 msgstr "Prisijungimo slaptažodis"
2908
2909 #: src/editldap.c:729
2910 msgid "The password to be used when connecting as the \"Bind DN\" user."
2911 msgstr "Jungiantis naudotinas „prisijungimo DN“ naudotojo slaptažodis."
2912
2913 #: src/editldap.c:734
2914 msgid "Timeout (secs)"
2915 msgstr "Skirtasis laikas (s)"
2916
2917 #: src/editldap.c:748
2918 msgid "The timeout period in seconds."
2919 msgstr "Skirtasis laikas, sekundėmis.q"
2920
2921 #: src/editldap.c:752
2922 msgid "Maximum Entries"
2923 msgstr "Įrašų maksimumas"
2924
2925 #: src/editldap.c:766
2926 msgid ""
2927 "The maximum number of entries that should be returned in the search result."
2928 msgstr "Didžiausias grąžintinas paieškos rezultatų kiekis."
2929
2930 #: src/editldap.c:781 src/prefs_account.c:3221
2931 msgid "Basic"
2932 msgstr "Pagrindai"
2933
2934 #: src/editldap.c:782
2935 msgid "Search"
2936 msgstr "Paieška"
2937
2938 #: src/editldap.c:783 src/gtk/quicksearch.c:679
2939 msgid "Extended"
2940 msgstr "Išplėstinis"
2941
2942 #: src/editldap.c:981
2943 msgid "Add New LDAP Server"
2944 msgstr "Pridėti naują LDAP serverį"
2945
2946 #: src/edittags.c:187 src/prefs_filtering_action.c:1446
2947 msgid "Tag"
2948 msgstr "Gairė"
2949
2950 #: src/edittags.c:216
2951 msgid "Delete tag"
2952 msgstr "Gairės šalinimas"
2953
2954 #: src/edittags.c:217
2955 msgid "Do you really want to delete this tag?"
2956 msgstr "Tikrai šalinti šią gairę?"
2957
2958 #: src/edittags.c:244
2959 msgid "Delete all tags"
2960 msgstr "Visų gairių šalinimas"
2961
2962 #: src/edittags.c:245
2963 msgid "Do you really want to delete all tags?"
2964 msgstr "Tikrai pašalinti visas gaires?"
2965
2966 #: src/edittags.c:416
2967 msgid "You entered a reserved tag name, please choose another instead."
2968 msgstr ""
2969
2970 #: src/edittags.c:458
2971 msgid "Tag is not set."
2972 msgstr "Gairė nenurodyta."
2973
2974 #: src/edittags.c:523
2975 msgctxt "Dialog title"
2976 msgid "Apply tags"
2977 msgstr "Pritaikyti gaires"
2978
2979 #: src/edittags.c:537
2980 msgid "New tag:"
2981 msgstr "Nauja gairė:"
2982
2983 #: src/edittags.c:570
2984 msgid "Please select tags to apply/remove. Changes are immediate."
2985 msgstr ""
2986 "Pasirinkite pritaikytinas/pašalintinas gaires. Pakeitimai atliekami iš karto."
2987
2988 #: src/editvcard.c:95
2989 msgid "File does not appear to be vCard format."
2990 msgstr "Panašu, kad rinkmena neatitinka vCard formato."
2991
2992 #: src/editvcard.c:107
2993 msgid "Select vCard File"
2994 msgstr "vCard rinkmenos pasirinkimas"
2995
2996 #: src/editvcard.c:152 src/editvcard.c:256
2997 msgid "Edit vCard Entry"
2998 msgstr "vCard įrašo redagavimas"
2999
3000 #: src/editvcard.c:261
3001 msgid "Add New vCard Entry"
3002 msgstr "Pridėti naują vCard įrašą"
3003
3004 #: src/exphtmldlg.c:106
3005 msgid "Please specify output directory and file to create."
3006 msgstr "Nurodykite išvedimo katalogą ir sukurtiną rinkmeną."
3007
3008 #: src/exphtmldlg.c:109
3009 msgid "Select stylesheet and formatting."
3010 msgstr "Pasirinkite stilių ir formatavimą."
3011
3012 #: src/exphtmldlg.c:112 src/expldifdlg.c:114
3013 msgid "File exported successfully."
3014 msgstr "Rinkmena sėkmingai eksportuota."
3015
3016 #: src/exphtmldlg.c:177
3017 #, c-format
3018 msgid ""
3019 "The HTML output directory '%s'\n"
3020 "does not exist. Do you want to create it?"
3021 msgstr ""
3022 "Nėra HTML išvedimo katalogo „%s“.\n"
3023 "Sukurti naują aplanką?"
3024
3025 #: src/exphtmldlg.c:180
3026 msgid "Create directory"
3027 msgstr "Sukurti katalogą"
3028
3029 #: src/exphtmldlg.c:189
3030 #, c-format
3031 msgid ""
3032 "Could not create output directory for HTML file:\n"
3033 "%s"
3034 msgstr ""
3035 "Nepavyksta sukurti išvedimo aplanko, kuris skirtas HTML rinkmenai:\n"
3036 "%s"
3037
3038 #: src/exphtmldlg.c:191 src/expldifdlg.c:201
3039 msgid "Failed to Create Directory"
3040 msgstr "Nepavyko sukurti katalogą"
3041
3042 #: src/exphtmldlg.c:233
3043 msgid "Error creating HTML file"
3044 msgstr "Klaida kuriant HTML rinkmeną"
3045
3046 #: src/exphtmldlg.c:319
3047 msgid "Select HTML output file"
3048 msgstr "Pasirinkite HTML išvedimo rinkmeną"
3049
3050 #: src/exphtmldlg.c:383
3051 msgid "HTML Output File"
3052 msgstr "HTML išvedimo rinkmena"
3053
3054 #: src/exphtmldlg.c:392 src/expldifdlg.c:409 src/export.c:171 src/import.c:170
3055 #: src/importldif.c:684
3056 msgid "B_rowse"
3057 msgstr "_Naršyti"
3058
3059 #: src/exphtmldlg.c:445
3060 msgid "Stylesheet"
3061 msgstr "Stilius"
3062
3063 #: src/exphtmldlg.c:453 src/gtk/colorlabel.c:406 src/gtk/gtkaspell.c:1571
3064 #: src/gtk/gtkaspell.c:2231 src/gtk/menu.c:125 src/mainwindow.c:1174
3065 #: src/plugins/archive/archiver_prefs.c:241
3066 #: src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:187 src/prefs_account.c:941
3067 #: src/prefs_toolbar.c:780 src/prefs_toolbar.c:1465 src/summaryview.c:6012
3068 msgid "None"
3069 msgstr "Nėra"
3070
3071 #: src/exphtmldlg.c:454 src/prefs_folder_item.c:512 src/prefs_other.c:116
3072 #: src/prefs_other.c:408
3073 msgid "Default"
3074 msgstr "Numatytasis"
3075
3076 #: src/exphtmldlg.c:455 src/plugins/pgpcore/select-keys.c:244
3077 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:148
3078 msgid "Full"
3079 msgstr "Pilnas"
3080
3081 #: src/exphtmldlg.c:456
3082 msgid "Custom"
3083 msgstr "Savitas"
3084
3085 #: src/exphtmldlg.c:457
3086 msgid "Custom-2"
3087 msgstr "Savitas-2"
3088
3089 #: src/exphtmldlg.c:458
3090 msgid "Custom-3"
3091 msgstr "Savitas-3"
3092
3093 #: src/exphtmldlg.c:459
3094 msgid "Custom-4"
3095 msgstr "Savitas-4"
3096
3097 #: src/exphtmldlg.c:466
3098 msgid "Full Name Format"
3099 msgstr "Pilno vardo formatas"
3100
3101 #: src/exphtmldlg.c:474
3102 msgid "First Name, Last Name"
3103 msgstr "Vardas, pavardė"
3104
3105 #: src/exphtmldlg.c:475
3106 msgid "Last Name, First Name"
3107 msgstr "Pavardė, vardas"
3108
3109 #: src/exphtmldlg.c:482
3110 msgid "Color Banding"
3111 msgstr "Spalvotos eilutės"
3112
3113 #: src/exphtmldlg.c:488
3114 msgid "Format Email Links"
3115 msgstr "Formatuoti el. adresus"
3116
3117 #: src/exphtmldlg.c:494
3118 msgid "Format User Attributes"
3119 msgstr "Formatuoti naudotojo atributus"
3120
3121 #: src/exphtmldlg.c:539 src/expldifdlg.c:612 src/importldif.c:891
3122 msgid "Address Book :"
3123 msgstr "Adresų knyga :"
3124
3125 #: src/exphtmldlg.c:549 src/expldifdlg.c:622 src/importldif.c:901
3126 msgid "File Name :"
3127 msgstr "Rinkmenos vardas :"
3128
3129 #: src/exphtmldlg.c:559
3130 msgid "Open with Web Browser"
3131 msgstr "Atverti saityno naršyklėje"
3132
3133 #: src/exphtmldlg.c:591
3134 msgid "Export Address Book to HTML File"
3135 msgstr "Adresų knygą eksportuoti į HTML rinkmeną"
3136
3137 #: src/exphtmldlg.c:656 src/expldifdlg.c:720 src/importldif.c:1020
3138 msgid "File Info"
3139 msgstr "Rinkmenos informacija"
3140
3141 #: src/exphtmldlg.c:657
3142 msgid "Format"
3143 msgstr "Formatas"
3144
3145 #: src/expldifdlg.c:108
3146 msgid "Please specify output directory and LDIF filename to create."
3147 msgstr "Nurodykite išvedimo aplanką ir sukurtiną LDIF rinkmeną."
3148
3149 #: src/expldifdlg.c:111
3150 msgid "Specify parameters to format distinguished name."
3151 msgstr "Nurodykite parametrus unikaliojo vardo (DN) formavimui."
3152
3153 #: src/expldifdlg.c:187
3154 #, c-format
3155 msgid ""
3156 "LDIF Output Directory '%s'\n"
3157 "does not exist. OK to create new directory?"
3158 msgstr ""
3159 "Nėra LDIF išvedimo aplanko „%s“.\n"
3160 "Sukurti naują aplanką?"
3161
3162 #: src/expldifdlg.c:190
3163 msgid "Create Directory"
3164 msgstr "Sukurti katalogą"
3165
3166 #: src/expldifdlg.c:199
3167 #, c-format
3168 msgid ""
3169 "Could not create output directory for LDIF file:\n"
3170 "%s"
3171 msgstr ""
3172 "Nepavyksta sukurti išvedimo aplanko, kuris skirtas LDIF rinkmenai:\n"
3173 "%s"
3174
3175 #: src/expldifdlg.c:241
3176 msgid "Suffix was not supplied"
3177 msgstr "Nenurodytas sufiksas"
3178
3179 #: src/expldifdlg.c:243
3180 msgid ""
3181 "A suffix is required if data is to be used for an LDAP server. Are you sure "
3182 "you wish to proceed without a suffix?"
3183 msgstr ""
3184 "Jei duomenys naudojami LDAP serveryje, reikia sufikso. Tikrai tęsti be "
3185 "sufikso?"
3186
3187 #: src/expldifdlg.c:261
3188 msgid "Error creating LDIF file"
3189 msgstr "Klaida kuriant LDIF rinkmeną"
3190
3191 #: src/expldifdlg.c:336
3192 msgid "Select LDIF output file"
3193 msgstr "Pasirinkite LDIF išvedimo rinkmeną"
3194
3195 #: src/expldifdlg.c:400
3196 msgid "LDIF Output File"
3197 msgstr "LDIF išvedimo rinkmena"
3198
3199 #: src/expldifdlg.c:431
3200 msgid ""
3201 "The address book Unique ID is used to create a DN that is formatted similar "
3202 "to:\n"
3203 "  uid=102376,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
3204 msgstr ""
3205 "Adresų knygos unikalusis ID naudojamas kuriant unikalųjį vardą (DN), kuris "
3206 "formuojamas maždaug taip:\n"
3207 "  uid=102376,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
3208
3209 #: src/expldifdlg.c:437
3210 msgid ""
3211 "The address book Display Name is used to create a DN that is formatted "
3212 "similar to:\n"
3213 "  cn=John Doe,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
3214 msgstr ""
3215 "Adresų knygos rodomas pavadinimas naudojamas kuriant unikalųjį vardą (DN), "
3216 "kuris formuojamas maždaug taip:\n"
3217 "  cn=John Doe,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
3218
3219 #: src/expldifdlg.c:443
3220 msgid ""
3221 "The first Email Address belonging to a person is used to create a DN that is "
3222 "formatted similar to:\n"
3223 "  mail=john.doe@domain.com,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
3224 msgstr ""
3225 "Pirmasis asmeniui priklausantis adresas naudojamas kuriant unikalųjį vardą "
3226 "(DN), kuris formuojamas maždaug taip:\n"
3227 "  mail=john.doe@domain.com,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
3228
3229 #: src/expldifdlg.c:489
3230 msgid "Suffix"
3231 msgstr "Sufiksas"
3232
3233 #: src/expldifdlg.c:499
3234 msgid ""
3235 "The suffix is used to create a \"Distinguished Name\" (or DN) for an LDAP "
3236 "entry. Examples include:\n"
3237 "  dc=claws-mail,dc=org\n"
3238 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
3239 "  o=Organization Name,c=Country\n"
3240 msgstr ""
3241 "Sufiksas naudojamas kuriant LDAP įrašo „unikalųjį vardą“ (DN). Pavyzdžiai:\n"
3242 "  dc=claws-mail,dc=org\n"
3243 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
3244 "  o=Organization Name,c=Country\n"
3245
3246 #: src/expldifdlg.c:507
3247 msgid "Relative DN"
3248 msgstr "Santykinis DN"
3249
3250 #: src/expldifdlg.c:515
3251 msgid "Unique ID"
3252 msgstr "Unikalus ID"
3253
3254 #: src/expldifdlg.c:523
3255 msgid ""
3256 "The LDIF file contains several data records that are usually loaded into an "
3257 "LDAP server. Each data record in the LDIF file is uniquely identified by a "
3258 "\"Distinguished Name\" (or DN). The suffix is appended to the \"Relative "
3259 "Distinguished Name\" (or RDN) to create the DN. Please select one of the "
3260 "available RDN options that will be used to create the DN."
3261 msgstr ""
3262 "LDIF rinkmena turi keletą duomenų įrašų, kurie paprastai yra įkeliami LDAP "
3263 "serverį. Kiekvienas LDIF rinkmenos duomenų įrašas yra identifikuojamas pagal "
3264 "„unikalųjį vardą“ (DN). Sufiksas prirašomas prie „santykinio unikaliojo "
3265 "vardo“ (RDN) kuriant DN. Pasirinkite vieną iš galimų RDN parinkčių, kurios "
3266 "turėtų būti naudojamos kuriant unikalųjį vardą (DN)."
3267
3268 #: src/expldifdlg.c:543
3269 msgid "Use DN attribute if present in data"
3270 msgstr "Naudoti unikalųjį vardą (DN), jei jis yra"
3271
3272 #: src/expldifdlg.c:548
3273 msgid ""
3274 "The addressbook may contain entries that were previously imported from an "
3275 "LDIF file. The \"Distinguished Name\" (DN) user attribute, if present in the "
3276 "address book data, may be used in the exported LDIF file. The RDN selected "
3277 "above will be used if the DN user attribute is not found."
3278 msgstr ""
3279 "Adresų knyga gali turėti įrašų, kurie jau anksčiau buvo importuoti iš LDIF "
3280 "rinkmenos. Jei adresų knygos duomenyse yra „unikalusis vardas“ (DN), jį "
3281 "galima naudoti eksportuojamoje rinkmenoje. Aukščiau pasirinktas santykinis "
3282 "unikalusis vardas (RDN) bus naudojamas tuomet, jei nebus rastas unikalusis "
3283 "vardas."
3284
3285 #: src/expldifdlg.c:558
3286 msgid "Exclude record if no Email Address"
3287 msgstr "Neįtraukti įrašų, neturinčių el. pašto adreso"
3288
3289 #: src/expldifdlg.c:563
3290 msgid ""
3291 "An addressbook may contain entries without Email Addresses. Check this "
3292 "option to ignore these records."
3293 msgstr ""
3294 "Adresų knygoje gali būti adresų be el. pašto adresų. Jei norite praleisti "
3295 "tokius įrašus, pažymėkite."
3296
3297 #: src/expldifdlg.c:655
3298 msgid "Export Address Book to LDIF File"
3299 msgstr "Adresų knygą eksportuoti į LDIF rinkmeną"
3300
3301 #: src/expldifdlg.c:721
3302 msgid "Distinguished Name"
3303 msgstr "Unikalusis vardas (DN)"
3304
3305 #: src/export.c:113 src/summaryview.c:8147
3306 msgid "Export to mbox file"
3307 msgstr "Eksportuoti į mbox rinkmeną"
3308
3309 #: src/export.c:131
3310 msgid "Locate the folder to export and specify the mbox file."
3311 msgstr ""
3312 "Pasirinkite eksportuotiną aplanką ir nurodykite mbox rinkmeną, į kurią "
3313 "eksportuosite."
3314
3315 #: src/export.c:142
3316 msgid "Source folder:"
3317 msgstr "Išteklių aplankas:"
3318
3319 #: src/export.c:148 src/import.c:142
3320 msgid "Mbox file:"
3321 msgstr "Mbox rinkmena:"
3322
3323 #: src/export.c:203
3324 msgid "Target mbox filename can't be left empty."
3325 msgstr "Reikia nurodyti paskirties mbox rinkmeną."
3326
3327 #: src/export.c:208
3328 msgid "Source folder can't be left empty."
3329 msgstr "Reikia nurodyti šaltinio aplanką."
3330
3331 #: src/export.c:221
3332 msgid "Couldn't find the source folder."
3333 msgstr "Nepavyksta rasti šaltinio aplanko."
3334
3335 #: src/export.c:245
3336 msgid "Select exporting file"
3337 msgstr "Pasirinkite rinkmeną, į kurią eksportuoti"
3338
3339 #: src/exporthtml.c:767
3340 msgid "Full Name"
3341 msgstr "Pilnas vardas"
3342
3343 #: src/exporthtml.c:771 src/importldif.c:1021
3344 #: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:736
3345 msgid "Attributes"
3346 msgstr "Atributai"
3347
3348 #: src/exporthtml.c:974
3349 msgid "Claws Mail Address Book"
3350 msgstr "Claws Mail adresų knyga"
3351
3352 #: src/exporthtml.c:1088 src/exportldif.c:623
3353 msgid "Name already exists but is not a directory."
3354 msgstr "Pavadinimas jau yra, bet tai nėra aplankas."
3355
3356 #: src/exporthtml.c:1091 src/exportldif.c:626
3357 msgid "No permissions to create directory."
3358 msgstr "Neturite pakankamai leidimų kurti aplanką."
3359
3360 #: src/exporthtml.c:1094 src/exportldif.c:629
3361 msgid "Name is too long."
3362 msgstr "Vardas yra per ilgas."
3363
3364 #: src/exporthtml.c:1097 src/exportldif.c:632
3365 msgid "Not specified."
3366 msgstr "Nenurodyta."
3367
3368 #: src/file_checker.c:76
3369 #, c-format
3370 msgid "The file %s is missing! Do you want to use the backup file from %s?"
3371 msgstr ""
3372
3373 #: src/file_checker.c:84 src/file_checker.c:106
3374 #, c-format
3375 msgid "Could not copy %s to %s"
3376 msgstr "Nepavyksta %s kopijuoti į %s"
3377
3378 #: src/file_checker.c:98
3379 #, c-format
3380 msgid ""
3381 "The file %s is empty or corrupted! Do you want to use the backup file from "
3382 "%s?"
3383 msgstr ""
3384
3385 #: src/folder.c:1564 src/foldersel.c:403 src/prefs_folder_item.c:306
3386 msgid "Inbox"
3387 msgstr "Gauti laiškai"
3388
3389 #: src/folder.c:1568 src/foldersel.c:407
3390 msgid "Sent"
3391 msgstr "Išsiųstieji"
3392
3393 #: src/folder.c:1572 src/foldersel.c:411
3394 #: src/plugins/attachwarner/attachwarner.c:219 src/prefs_folder_item.c:309
3395 msgid "Queue"
3396 msgstr "Paruošti siųsti"
3397
3398 #: src/folder.c:1576 src/foldersel.c:415 src/prefs_folder_item.c:310
3399 msgid "Trash"
3400 msgstr "Šiukšlės"
3401
3402 #: src/folder.c:1580 src/foldersel.c:419 src/prefs_folder_item.c:308
3403 msgid "Drafts"
3404 msgstr "Juodraščiai"
3405
3406 #: src/folder.c:2010
3407 #, c-format
3408 msgid "Processing (%s)...\n"
3409 msgstr "Apdorojama (%s)...\n"
3410
3411 #: src/folder.c:3254
3412 #, c-format
3413 msgid "Copying %s to %s...\n"
3414 msgstr "Kopijuojama: %s į %s...\n"
3415
3416 #: src/folder.c:3254
3417 #, c-format
3418 msgid "Moving %s to %s...\n"
3419 msgstr "Perkeliama: %s į %s...\n"
3420
3421 #: src/folder.c:3562
3422 #, c-format
3423 msgid "Updating cache for %s..."
3424 msgstr "Atnaujinamas podėlis: %s..."
3425
3426 #: src/folder.c:4426
3427 msgid "Processing messages..."
3428 msgstr "Apdorojami laiškai..."
3429
3430 #: src/folder.c:4562
3431 #, c-format
3432 msgid "Synchronising %s for offline use...\n"
3433 msgstr "%s sinchronizuojama naudojimui neprisijungus...\n"
3434
3435 #: src/foldersel.c:247
3436 msgid "Select folder"
3437 msgstr "Pasirinkite aplanką"
3438
3439 #: src/foldersel.c:583 src/imap_gtk.c:199 src/mh_gtk.c:147
3440 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:241 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:91
3441 msgid "NewFolder"
3442 msgstr "NaujasAplankas"
3443
3444 #: src/foldersel.c:591 src/imap_gtk.c:210 src/imap_gtk.c:216
3445 #: src/imap_gtk.c:272 src/imap_gtk.c:277 src/mh_gtk.c:155 src/mh_gtk.c:259
3446 #: src/news_gtk.c:315 src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:249
3447 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:416 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:97
3448 #: src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:339
3449 #: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:2027
3450 #, c-format
3451 msgid "'%c' can't be included in folder name."
3452 msgstr "Aplanko pavadinime negali būti „%c“."
3453
3454 #: src/foldersel.c:601 src/imap_gtk.c:226 src/imap_gtk.c:284 src/mh_gtk.c:165
3455 #: src/mh_gtk.c:266 src/news_gtk.c:322 src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:261
3456 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:425 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:107
3457 #: src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:346
3458 #: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:2034
3459 #, c-format
3460 msgid "The folder '%s' already exists."
3461 msgstr "Aplankas „%s“ jau yra."
3462
3463 #: src/foldersel.c:608 src/imap_gtk.c:232 src/mh_gtk.c:171
3464 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:268 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:113
3465 #, c-format
3466 msgid "Can't create the folder '%s'."
3467 msgstr "Nepavyksta sukurti aplanko „%s“"
3468
3469 #: src/folderview.c:230
3470 msgid "Mark all re_ad"
3471 msgstr "Visus pa_žymėti skaitytais"
3472
3473 #: src/folderview.c:232
3474 msgid "R_un processing rules"
3475 msgstr "Vyk_dyti apdorojimo taisykles"
3476
3477 #: src/folderview.c:233 src/mainwindow.c:544
3478 msgid "_Search folder..."
3479 msgstr "_Ieškoti aplanke"
3480
3481 #: src/folderview.c:235
3482 msgid "Process_ing..."
3483 msgstr "_Apdorojimas..."
3484
3485 #: src/folderview.c:236
3486 msgid "Empty _trash..."
3487 msgstr "Išvaly_ti šiukšlinę"
3488
3489 #: src/folderview.c:237
3490 msgid "Send _queue..."
3491 msgstr "Į siuntimo _eilę..."
3492
3493 #: src/folderview.c:380 src/folderview.c:427
3494 #: src/plugins/notification/notification_lcdproc.c:141
3495 #: src/prefs_folder_column.c:79 src/prefs_matcher.c:388 src/summaryview.c:6288
3496 msgid "New"
3497 msgstr "Nauja"
3498
3499 #: src/folderview.c:381 src/folderview.c:428
3500 #: src/plugins/notification/notification_lcdproc.c:145
3501 #: src/prefs_folder_column.c:80 src/prefs_matcher.c:387 src/summaryview.c:6290
3502 msgid "Unread"
3503 msgstr "Neskaityta"
3504
3505 #: src/folderview.c:382 src/plugins/notification/notification_lcdproc.c:149
3506 #: src/prefs_folder_column.c:81
3507 msgid "Total"
3508 msgstr "Iš viso"
3509
3510 #. TRANSLATORS: This in Number sign in American style
3511 #: src/folderview.c:430 src/summaryview.c:449
3512 msgid "#"
3513 msgstr "Nr."
3514
3515 #: src/folderview.c:746
3516 msgid "Setting folder info..."
3517 msgstr "Ruošiama aplankų informacija..."
3518
3519 #: src/folderview.c:809 src/summaryview.c:4121 src/summaryview.c:4123
3520 msgid "Mark all as read"
3521 msgstr "Visus pažymėti skaitytais"
3522
3523 #: src/folderview.c:810 src/summaryview.c:4122
3524 msgid "Do you really want to mark all mails in this folder as read?"
3525 msgstr "Tikrai visus šio aplanko laiškus pažymėti skaitytais?"
3526
3527 #: src/folderview.c:966 src/imap.c:4520 src/mainwindow.c:5128 src/setup.c:91
3528 #, c-format
3529 msgid "Scanning folder %s%c%s..."
3530 msgstr "Peržvelgiamas aplankas %s%c%s ..."
3531
3532 #: src/folderview.c:970 src/imap.c:4525 src/mainwindow.c:5133 src/setup.c:96
3533 #, c-format
3534 msgid "Scanning folder %s..."
3535 msgstr "Peržvelgiamas aplankas %s ..."
3536
3537 #: src/folderview.c:1001
3538 msgid "Rebuild folder tree"
3539 msgstr "Perkurti aplankų medį"
3540
3541 #: src/folderview.c:1002
3542 msgid ""
3543 "Rebuilding the folder tree will remove local caches. Do you want to continue?"
3544 msgstr "Perkuriant aplankų medį, bus pašalintas vietinis podėlis. Tęsti?"
3545
3546 #: src/folderview.c:1012
3547 msgid "Rebuilding folder tree..."
3548 msgstr "Perkuriamas aplankų medis..."
3549
3550 #: src/folderview.c:1014
3551 msgid "Scanning folder tree..."
3552 msgstr "Peržvelgiamas aplankų medis..."
3553
3554 #: src/folderview.c:1105
3555 #, c-format
3556 msgid "Couldn't scan folder %s\n"
3557 msgstr "Nepavyksta peržvelgti aplanko %s\n"
3558
3559 #: src/folderview.c:1159
3560 msgid "Checking for new messages in all folders..."
3561 msgstr "Visuose aplankuose tikrinama, ar yra naujų laiškų..."
3562
3563 #: src/folderview.c:1989
3564 #, c-format
3565 msgid "Closing folder %s..."
3566 msgstr "Užveriamas aplankas %s..."
3567
3568 #: src/folderview.c:2084
3569 #, c-format
3570 msgid "Opening folder %s..."
3571 msgstr "Atveriamas aplankas %s..."
3572
3573 #: src/folderview.c:2102
3574 msgid "Folder could not be opened."
3575 msgstr "Nepavyksta atverti aplanko."
3576
3577 #: src/folderview.c:2245 src/mainwindow.c:2877 src/mainwindow.c:2881
3578 msgid "Empty trash"
3579 msgstr "Išvalyti šiukšlinę"
3580
3581 #: src/folderview.c:2246
3582 msgid "Delete all messages in trash?"
3583 msgstr "Pašalinti visus šiukšlinės laiškus?"
3584
3585 #: src/folderview.c:2247
3586 msgid "+_Empty trash"
3587 msgstr "+Iš_valyti šiukšlinę"
3588
3589 #: src/folderview.c:2291 src/inc.c:1542 src/toolbar.c:2694
3590 msgid "Offline warning"
3591 msgstr "Įspėjimas apie darbą neprisijungus"
3592
3593 #: src/folderview.c:2292 src/toolbar.c:2695
3594 msgid "You're working offline. Override?"
3595 msgstr "Esate atsijungę nuo tinklo. Prisijungti?"
3596
3597 #: src/folderview.c:2303 src/toolbar.c:2714
3598 msgid "Send queued messages"
3599 msgstr "Siųsti eilės laiškus"
3600
3601 #: src/folderview.c:2304 src/toolbar.c:2715
3602 msgid "Send all queued messages?"
3603 msgstr "Siųsti visus eilės laiškus?"
3604
3605 #: src/folderview.c:2305 src/messageview.c:854 src/messageview.c:871
3606 #: src/toolbar.c:2716
3607 msgid "_Send"
3608 msgstr "_Siųsti"
3609
3610 #: src/folderview.c:2313 src/toolbar.c:2734
3611 msgid "Some errors occurred while sending queued messages."
3612 msgstr "Siunčiant eilės laiškus įvyko klaidų."
3613
3614 #: src/folderview.c:2316 src/main.c:2698 src/toolbar.c:2737
3615 #, c-format
3616 msgid ""
3617 "Some errors occurred while sending queued messages:\n"
3618 "%s"
3619 msgstr ""
3620 "Siunčiant eilės laiškus įvyko klaidų:\n"
3621 "%s"
3622
3623 #: src/folderview.c:2393
3624 #, c-format
3625 msgid "Do you really want to copy folder '%s' in '%s'?"
3626 msgstr "Tikrai kopijuoti aplanką „%s“ į „%s“? "
3627
3628 #: src/folderview.c:2394
3629 #, c-format
3630 msgid "Do you really want to make folder '%s' a subfolder of '%s'?"
3631 msgstr "Tikrai sukurti paaplankį „%s“ aplanke „%s“? "
3632
3633 #: src/folderview.c:2396
3634 msgid "Copy folder"
3635 msgstr "Kopijuoti aplanką"
3636
3637 #: src/folderview.c:2396
3638 msgid "Move folder"
3639 msgstr "Perkelti aplanką"
3640
3641 #: src/folderview.c:2407
3642 #, c-format
3643 msgid "Copying %s to %s..."
3644 msgstr "Kopijuojama „%s“ į „%s“..."
3645
3646 #: src/folderview.c:2407
3647 #, c-format
3648 msgid "Moving %s to %s..."
3649 msgstr "Perkeliama „%s“ į „%s“..."
3650
3651 #: src/folderview.c:2438
3652 msgid "Source and destination are the same."
3653 msgstr "Paskirtis ir šaltinis yra tas pats."
3654
3655 #: src/folderview.c:2441
3656 msgid "Can't copy a folder to one of its children."
3657 msgstr "Negalima aplanko kopijuoti į jo paaplankį."
3658
3659 #: src/folderview.c:2442
3660 msgid "Can't move a folder to one of its children."
3661 msgstr "Negalima aplanko perkelti į jo paaplankį."
3662
3663 #: src/folderview.c:2445
3664 msgid "A folder cannot be moved between different mailboxes."
3665 msgstr "Aplanko negalima kilnoti tarp skirtingų pašto dėžučių."
3666
3667 #: src/folderview.c:2448
3668 msgid "Copy failed!"
3669 msgstr "Nukopijuoti nepavyko!"
3670
3671 #: src/folderview.c:2448
3672 msgid "Move failed!"
3673 msgstr "Perkelti nepavyko!"
3674
3675 #: src/folderview.c:2499
3676 #, c-format
3677 msgid "Processing configuration for folder %s"
3678 msgstr "Aplanko „%s“ apdorojimo konfigūracija"
3679
3680 #: src/folderview.c:2928 src/summaryview.c:4562 src/summaryview.c:4661
3681 msgid "The destination folder can only be used to store subfolders."
3682 msgstr "Paskirties aplankas gali turėti tik paaplankius."
3683
3684 #: src/grouplistdialog.c:161
3685 msgid "Newsgroup subscription"
3686 msgstr "Naujienų grupės prenumerata"
3687
3688 #: src/grouplistdialog.c:178
3689 msgid "Select newsgroups for subscription:"
3690 msgstr "Pasirinkite norimas prenumeruoti naujienų grupes:"
3691
3692 #: src/grouplistdialog.c:184
3693 msgid "Find groups:"
3694 msgstr "Ieškoti grupių:"
3695
3696 #: src/grouplistdialog.c:192
3697 msgid " Search "
3698 msgstr " Ieškoti "
3699
3700 #: src/grouplistdialog.c:204
3701 msgid "Newsgroup name"
3702 msgstr "Naujienų grupės pavadinimas"
3703
3704 #: src/grouplistdialog.c:205
3705 msgid "Messages"
3706 msgstr "Laiškai"
3707
3708 #: src/grouplistdialog.c:206
3709 msgid "Type"
3710 msgstr "Tipas"
3711
3712 #: src/grouplistdialog.c:347
3713 msgid "moderated"
3714 msgstr "prižiūrima"
3715
3716 #: src/grouplistdialog.c:349
3717 msgid "readonly"
3718 msgstr "tik skaitymui"
3719
3720 #: src/grouplistdialog.c:351 src/plugins/att_remover/att_remover.c:297
3721 #: src/plugins/vcalendar/vcal_manager.c:113
3722 #: src/plugins/vcalendar/vcal_manager.c:146
3723 msgid "unknown"
3724 msgstr "nežinoma"
3725
3726 #: src/grouplistdialog.c:422
3727 msgid "Can't retrieve newsgroup list."
3728 msgstr "Nepavyksta gauti naujienų grupių sąrašo."
3729
3730 #: src/grouplistdialog.c:459 src/summaryview.c:1579
3731 msgid "Done."
3732 msgstr "Atlikta."
3733
3734 #: src/grouplistdialog.c:492
3735 #, c-format
3736 msgid "%d newsgroups received (%s read)"
3737 msgstr "gauta naujienų grupių: %d (skaityta: %s)"
3738
3739 #: src/gtk/about.c:132
3740 msgid ""
3741 "Claws Mail is a lightweight, fast and highly-configurable email client.\n"
3742 "\n"
3743 "For further information visit the Claws Mail website:\n"
3744 msgstr ""
3745 "Claws Mail yra lengvas, greitas ir daugybę parinkčių turintis pašto "
3746 "klientas.\n"
3747 "\n"
3748 "Daugiau informacijos rasite apsilankę Claws Mail svetainėje:\n"
3749
3750 #: src/gtk/about.c:138
3751 msgid ""
3752 "\n"
3753 "\n"
3754 "For support and discussion subscribe to the Claws Mail users' mailing list:\n"
3755 msgstr ""
3756
3757 #: src/gtk/about.c:143
3758 msgid ""
3759 "\n"
3760 "\n"
3761 "Claws Mail is free software released under the GPL. If you wish to donate to "
3762 "the Claws Mail project you can do so at:\n"
3763 msgstr ""
3764 "\n"
3765 "\n"
3766 "Claws Mail yra laisvoji programinė įranga, platinama pagal GPL licenciją. "
3767 "Jei norite paremti Claws Mail projektą, tai galite padaryti čia:\n"
3768
3769 #: src/gtk/about.c:159
3770 msgid ""
3771 "\n"
3772 "\n"
3773 "Copyright (C) 1999-2014\n"
3774 "The Claws Mail Team\n"
3775 " and Hiroyuki Yamamoto"
3776 msgstr ""
3777 "\n"
3778 "\n"
3779 "Autorinės teisės (C) 1999-2014\n"
3780 "Claws Mail komanda\n"
3781 " ir Hiroyuki Yamamoto"
3782
3783 #: src/gtk/about.c:162
3784 msgid ""
3785 "\n"
3786 "\n"
3787 "System Information\n"
3788 msgstr ""
3789 "\n"
3790 "\n"
3791 "Sistemos informacija\n"
3792
3793 #: src/gtk/about.c:168
3794 #, c-format
3795 msgid ""
3796 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
3797 "Locale: %s (charset: %s)\n"
3798 "Operating System: %s %s (%s)"
3799 msgstr ""
3800 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
3801 "Lokalė: %s (koduotė: %s)\n"
3802 "Operacinė sistema: %s %s (%s)"
3803
3804 #: src/gtk/about.c:177
3805 #, c-format
3806 msgid ""
3807 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
3808 "Locale: %s (charset: %s)\n"
3809 "Operating System: %s"
3810 msgstr ""
3811 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
3812 "Lokalė: %s (koduotė: %s)\n"
3813 "Operacinė sistema: %s"
3814
3815 #: src/gtk/about.c:186
3816 #, c-format
3817 msgid ""
3818 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
3819 "Locale: %s (charset: %s)\n"
3820 "Operating System: unknown"
3821 msgstr ""
3822 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
3823 "Lokalė: %s (koduotė: %s)\n"
3824 "Operacinė sistema: nežinoma"
3825
3826 #: src/gtk/about.c:243 src/prefs_themes.c:730 src/wizard.c:528
3827 msgid "The Claws Mail Team"
3828 msgstr "Claws Mail komanda"
3829
3830 #: src/gtk/about.c:262
3831 msgid "Previous team members"
3832 msgstr "Buvę komandos nariai"
3833
3834 #: src/gtk/about.c:281
3835 msgid "The translation team"
3836 msgstr "Vertėjų komanda"
3837
3838 #: src/gtk/about.c:300
3839 msgid "Documentation team"
3840 msgstr "Dokumentacijos komanda"
3841
3842 #: src/gtk/about.c:319
3843 msgid "Logo"
3844 msgstr "Logotipas"
3845
3846 #: src/gtk/about.c:338
3847 msgid "Icons"
3848 msgstr "Ženkliukai"
3849
3850 #: src/gtk/about.c:357
3851 msgid "Contributors"
3852 msgstr "Talkininkai"
3853
3854 #: src/gtk/about.c:405
3855 msgid "Compiled-in Features\n"
3856 msgstr "Sukompiliuotos ypatybės:\n"
3857
3858 #: src/gtk/about.c:421
3859 msgctxt "compface"
3860 msgid "adds support for the X-Face header\n"
3861 msgstr "compface|X-Face antraštės palaikymas\n"
3862
3863 #: src/gtk/about.c:431
3864 msgctxt "Enchant"
3865 msgid "adds support for spell checking\n"
3866 msgstr "rašybos tikrinimo palaikymas\n"
3867
3868 #: src/gtk/about.c:441
3869 msgctxt "GnuTLS"
3870 msgid "adds support for encrypted connections to servers\n"
3871 msgstr "šifruotojo ryšio su serveriais palaikymas\n"
3872
3873 #: src/gtk/about.c:451
3874 msgctxt "IPv6"
3875 msgid "adds support for IPv6 addresses, the new Internet addressing protocol\n"
3876 msgstr "IPv6 adresų palaikymas, naujas interneto adresų protokolas\n"
3877
3878 #: src/gtk/about.c:462
3879 msgctxt "iconv"
3880 msgid "allows converting to and from different character sets\n"
3881 msgstr "konvertuoja iš ir į įvairius ženklų rinkinius\n"
3882
3883 #: src/gtk/about.c:472
3884 msgctxt "JPilot"
3885 msgid "adds support for PalmOS addressbooks\n"
3886 msgstr "PalmOS adresų knygų palaikymas\n"
3887
3888 #: src/gtk/about.c:482
3889 msgctxt "LDAP"
3890 msgid "adds support for LDAP shared addressbooks\n"
3891 msgstr "LDAP bendrų adresų knygų palaikymas\n"
3892
3893 #: src/gtk/about.c:492
3894 msgctxt "libetpan"
3895 msgid "adds support for IMAP and NNTP servers\n"
3896 msgstr "IMAP ir NNTP serverių palaikymas\n"
3897
3898 #: src/gtk/about.c:502
3899 msgctxt "libSM"
3900 msgid "adds support for session handling\n"
3901 msgstr "sesijų dorojimas\n"
3902
3903 #: src/gtk/about.c:512
3904 msgctxt "NetworkManager"
3905 msgid "adds support for detection of network connection changes\n"
3906 msgstr "leidžia aptikti tinklo ryšių pasikeitimus\n"
3907
3908 #: src/gtk/about.c:544
3909 msgid ""
3910 "This program is free software; you can redistribute it and/or modify it "
3911 "under the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
3912 "Software Foundation; either version 3, or (at your option) any later "
3913 "version.\n"
3914 "\n"
3915 msgstr ""
3916 "Ši programa yra laisvoji programinė įranga; galite ją platinti ir/arba "
3917 "keisti pagal GNU bendrąją viešąją licenciją (GPL), kurią paskelbė „Free "
3918 "Software Foundation“; remkitės 3 arba bet kuria vėlesne licencijos versija.\n"
3919 "\n"
3920
3921 #: src/gtk/about.c:550
3922 msgid ""
3923 "This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
3924 "ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
3925 "FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for "
3926 "more details.\n"
3927 "\n"
3928 msgstr ""
3929 "Ši programa platinama tikintis, kad bus naudinga, tačiau BE JOKIŲ GARANTIJŲ; "
3930 "be jokios numanomos KOMERCINĖS garantijos ar TINKAMUMO KONKRETIEMS TIKSLAMS. "
3931 "Daugiau informacijos GNU bendrojoje viešojoje licencijoje (GPL).\n"
3932 "\n"
3933
3934 #: src/gtk/about.c:568
3935 msgid ""
3936 "You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
3937 "this program. If not, see <"
3938 msgstr ""
3939 "Turėjote gauti GNU bendrąją viešąją licenciją (GPL) kartu su šia programa; "
3940 "jei ne, žiūrėkite <"
3941
3942 #: src/gtk/about.c:573
3943 msgid ""
3944 ">. \n"
3945 "\n"
3946 msgstr ""
3947 ">. \n"
3948 "\n"
3949
3950 #: src/gtk/about.c:699 src/main.c:2525
3951 msgid "Session statistics\n"
3952 msgstr "Sesijos statistika\n"
3953
3954 #: src/gtk/about.c:709 src/gtk/about.c:712 src/main.c:2535 src/main.c:2538
3955 #, c-format
3956 msgid "Started: %s\n"
3957 msgstr "Pradėta: %s\n"
3958
3959 #: src/gtk/about.c:719 src/main.c:2544
3960 msgid "Incoming traffic\n"
3961 msgstr "Gaunamas srautas\n"
3962
3963 #: src/gtk/about.c:722 src/main.c:2547
3964 #, c-format
3965 msgid "Received messages: %d\n"
3966 msgstr "Gauta laiškų: %d\n"
3967
3968 #: src/gtk/about.c:729 src/main.c:2553
3969 msgid "Outgoing traffic\n"
3970 msgstr "Išsiunčiamas srautas\n"
3971
3972 #: src/gtk/about.c:732 src/main.c:2556
3973 #, c-format
3974 msgid "New/redirected messages: %d\n"
3975 msgstr "Naujų/peradresuotų laiškų: %d\n"
3976
3977 #: src/gtk/about.c:737 src/main.c:2560
3978 #, c-format
3979 msgid "Replied messages: %d\n"
3980 msgstr "Atsakyta laiškų: %d\n"
3981
3982 #: src/gtk/about.c:742 src/main.c:2564
3983 #, c-format
3984 msgid "Forwarded messages: %d\n"
3985 msgstr "Persiųstų laiškų: %d\n"
3986
3987 #: src/gtk/about.c:747 src/main.c:2568
3988 #, c-format
3989 msgid "Total outgoing messages: %d\n"
3990 msgstr "Iš viso išsiųstų laiškų: %d\n"
3991
3992 #: src/gtk/about.c:774
3993 msgid "About Claws Mail"
3994 msgstr "Apie Claws Mail"
3995
3996 #: src/gtk/about.c:832
3997 msgid ""
3998 "Copyright (C) 1999-2014\n"
3999 "The Claws Mail Team\n"
4000 "and Hiroyuki Yamamoto"
4001 msgstr ""
4002 "Autorinės teisės (C) 1999-2014\n"
4003 "Claws Mail komanda\n"
4004 " ir Hiroyuki Yamamoto"
4005
4006 #: src/gtk/about.c:846
4007 msgid "_Info"
4008 msgstr "_Informacija"
4009
4010 #: src/gtk/about.c:852
4011 msgid "_Authors"
4012 msgstr "_Autoriai"
4013
4014 #: src/gtk/about.c:858
4015 msgid "_Features"
4016 msgstr "_Savybės"
4017
4018 #: src/gtk/about.c:864
4019 msgid "_License"
4020 msgstr "_Licencija"
4021
4022 #: src/gtk/about.c:872
4023 msgid "_Release Notes"
4024 msgstr "_Laidos informacija"
4025
4026 #: src/gtk/about.c:878
4027 msgid "_Statistics"
4028 msgstr "_Statistika"
4029
4030 #: src/gtk/colorlabel.c:38 src/prefs_common.c:360
4031 msgid "Orange"
4032 msgstr "Oranžinė"
4033
4034 #: src/gtk/colorlabel.c:39 src/prefs_common.c:364
4035 msgid "Red"
4036 msgstr "Raudona"
4037
4038 #: src/gtk/colorlabel.c:40 src/prefs_common.c:368
4039 msgid "Pink"
4040 msgstr "Rausva"
4041
4042 #: src/gtk/colorlabel.c:41 src/prefs_common.c:372
4043 msgid "Sky blue"
4044 msgstr "Žydra"
4045
4046 #: src/gtk/colorlabel.c:42 src/prefs_common.c:376
4047 msgid "Blue"
4048 msgstr "Mėlyna"
4049
4050 #: src/gtk/colorlabel.c:43 src/prefs_common.c:380
4051 msgid "Green"
4052 msgstr "Tamsiai žalia"
4053
4054 #: src/gtk/colorlabel.c:44 src/prefs_common.c:384
4055 msgid "Brown"
4056 msgstr "Ruda"
4057
4058 #: src/gtk/colorlabel.c:45 src/prefs_common.c:388
4059 msgid "Grey"
4060 msgstr "Pilka"
4061
4062 #: src/gtk/colorlabel.c:46 src/prefs_common.c:392
4063 msgid "Light brown"
4064 msgstr "Šviesiai ruda"
4065
4066 #: src/gtk/colorlabel.c:47 src/prefs_common.c:396
4067 msgid "Dark red"
4068 msgstr "Tamsiai raudona"
4069
4070 #: src/gtk/colorlabel.c:48 src/prefs_common.c:400
4071 msgid "Dark pink"
4072 msgstr "Tamsiai rausva"
4073
4074 #: src/gtk/colorlabel.c:49 src/prefs_common.c:404
4075 msgid "Steel blue"
4076 msgstr "Melsva"
4077
4078 #: src/gtk/colorlabel.c:50 src/prefs_common.c:408
4079 msgid "Gold"
4080 msgstr "Geltona"
4081
4082 #: src/gtk/colorlabel.c:51 src/prefs_common.c:412
4083 msgid "Bright green"
4084 msgstr "Žalia"
4085
4086 #: src/gtk/colorlabel.c:52 src/prefs_common.c:416
4087 msgid "Magenta"
4088 msgstr "Violetinė"
4089
4090 #: src/gtk/foldersort.c:156
4091 msgid "Set mailbox order"
4092 msgstr "Nustatyti aplankų tvarka"
4093
4094 #: src/gtk/foldersort.c:190
4095 msgid "Move mailboxes up or down to change the sort order in the Folder list."
4096 msgstr ""
4097 "Norėdami keisti aplankų tvarką aplankų sąraše, kelkite aukštyn arba "
4098 "nuleiskite žemyn pašto dėžutes."
4099
4100 #: src/gtk/foldersort.c:216
4101 msgid "Mailboxes"
4102 msgstr "Pašto dėžutės"
4103
4104 #: src/gtk/gtkaspell.c:341 src/gtk/gtkaspell.c:660
4105 msgid "No dictionary selected."
4106 msgstr "Žodynas nepasirinktas."
4107
4108 #: src/gtk/gtkaspell.c:365 src/gtk/gtkaspell.c:395
4109 #, c-format
4110 msgid "Couldn't initialize %s speller."
4111 msgstr "Nepavyksta paruošti %s rašybos tikrintuvės"
4112
4113 #: src/gtk/gtkaspell.c:707
4114 msgid "Couldn't initialize Enchant broker."
4115 msgstr "Nepavyksta paruošti Enchant agento."
4116
4117 #: src/gtk/gtkaspell.c:713
4118 #, c-format
4119 msgid "Couldn't initialize %s dictionary:"
4120 msgstr "Nepavyksta paruošti %s žodyno:"
4121
4122 #: src/gtk/gtkaspell.c:1070
4123 msgid "No misspelled word found."
4124 msgstr "Neteisingai parašytų žodžių nerasta."
4125
4126 #: src/gtk/gtkaspell.c:1443
4127 msgid "Replace unknown word"
4128 msgstr "Pakeisti nežinomą žodį"
4129
4130 #: src/gtk/gtkaspell.c:1459
4131 #, c-format
4132 msgid "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Replace \"%s\" with: </span>"
4133 msgstr "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">„%s“ pakeisti į: </span>"
4134
4135 #: src/gtk/gtkaspell.c:1503
4136 msgid ""
4137 "Holding down Control key while pressing Enter\n"
4138 "will learn from mistake.\n"
4139 msgstr ""
4140 "Nuspaudžiant Vald+Įvesti,\n"
4141 "šis klaidos taisymas bus įsimintas.\n"
4142
4143 #: src/gtk/gtkaspell.c:1800
4144 msgid "Change to..."
4145 msgstr "Pakeisti į..."
4146
4147 #: src/gtk/gtkaspell.c:1811 src/gtk/gtkaspell.c:1949
4148 msgid "More..."
4149 msgstr "Daugiau..."
4150
4151 #: src/gtk/gtkaspell.c:1867
4152 #, c-format
4153 msgid "\"%s\" unknown in dictionary '%s'"
4154 msgstr "„%s“ nežinomas (žodyne „%s“)"
4155
4156 #: src/gtk/gtkaspell.c:1883
4157 msgid "Accept in this session"
4158 msgstr "Priimti šioje sesijoje"
4159
4160 #: src/gtk/gtkaspell.c:1893
4161 msgid "Add to personal dictionary"
4162 msgstr "Įtraukti į asmeninį žodyną"
4163
4164 #: src/gtk/gtkaspell.c:1903
4165 msgid "Replace with..."
4166 msgstr "Pakeisti į..."
4167
4168 #: src/gtk/gtkaspell.c:1916
4169 #, c-format
4170 msgid "Check with %s"
4171 msgstr "Tikrinti su %s"
4172
4173 #: src/gtk/gtkaspell.c:1938
4174 msgid "(no suggestions)"
4175 msgstr "(pasiūlymų nėra)"
4176
4177 #: src/gtk/gtkaspell.c:2012
4178 #, c-format
4179 msgid "Dictionary: %s"
4180 msgstr "Žodynas: %s"
4181
4182 #: src/gtk/gtkaspell.c:2027
4183 #, c-format
4184 msgid "Use alternate (%s)"
4185 msgstr "Naudoti alternatyvų (%s)"
4186
4187 #: src/gtk/gtkaspell.c:2038
4188 msgid "Use both dictionaries"
4189 msgstr "Naudoti abu žodynus"
4190
4191 #: src/gtk/gtkaspell.c:2054 src/prefs_spelling.c:144
4192 msgid "Check while typing"
4193 msgstr "Tikrinti rašybą rašant"
4194
4195 #: src/gtk/gtkaspell.c:2153
4196 #, c-format
4197 msgid ""
4198 "The spell checker could not change dictionary.\n"
4199 "%s"
4200 msgstr ""
4201 "Rašybos tikrintuvė negali pakeisti žodyno.\n"
4202 "%s"
4203
4204 #: src/gtk/gtkaspell.c:2209
4205 #, c-format
4206 msgid ""
4207 "The spell checker could not change the alternate dictionary.\n"
4208 "%s"
4209 msgstr ""
4210 "Rašybos tikrintuvė negali pakeisti alternatyvaus žodyno.\n"
4211 "%s"
4212
4213 #: src/gtk/headers.h:8 src/prefs_filtering_action.c:1259
4214 #: src/prefs_matcher.c:2158 src/prefs_summary_column.c:84 src/quote_fmt.c:49
4215 #: src/summaryview.c:447
4216 msgid "Date"
4217 msgstr "Data"
4218
4219 #: src/gtk/headers.h:8
4220 msgid "Date:"
4221 msgstr "Data:"
4222
4223 #: src/gtk/headers.h:9 src/prefs_filtering_action.c:1256
4224 #: src/prefs_matcher.c:2155 src/prefs_summary_column.c:82 src/quote_fmt.c:50
4225 #: src/summaryview.c:445
4226 msgid "From"
4227 msgstr "Nuo"
4228
4229 #: src/gtk/headers.h:9 src/summary_search.c:438
4230 msgid "From:"
4231 msgstr "Nuo:"
4232
4233 #: src/gtk/headers.h:10
4234 msgid "Sender"
4235 msgstr "Siuntėjas"
4236
4237 #: src/gtk/headers.h:10
4238 msgid "Sender:"
4239 msgstr "Siuntėjas"
4240
4241 #: src/gtk/headers.h:11
4242 msgid "Reply-To"
4243 msgstr "Kam atsakyti"
4244
4245 #: src/gtk/headers.h:12 src/prefs_filtering_action.c:1257
4246 #: src/prefs_matcher.c:2156 src/prefs_summary_column.c:83 src/quote_fmt.c:57
4247 #: src/summaryview.c:446
4248 msgid "To"
4249 msgstr "Kam"
4250
4251 #: src/gtk/headers.h:13 src/prefs_filtering_action.c:1258
4252 #: src/prefs_matcher.c:2157 src/quote_fmt.c:58
4253 msgid "Cc"
4254 msgstr "Kopija"
4255
4256 #: src/gtk/headers.h:14
4257 msgid "Bcc"
4258 msgstr "Nematomoji kopija"
4259
4260 #: src/gtk/headers.h:15 src/prefs_filtering_action.c:1260
4261 #: src/prefs_matcher.c:2159 src/quote_fmt.c:61
4262 msgid "Message-ID"
4263 msgstr "Laiško ID"
4264
4265 #: src/gtk/headers.h:15
4266 msgid "Message-ID:"
4267 msgstr "Laiško ID:"
4268
4269 #: src/gtk/headers.h:16
4270 msgid "In-Reply-To"
4271 msgstr "Kam atsakant"
4272
4273 #: src/gtk/headers.h:17 src/prefs_filtering_action.c:1262
4274 #: src/prefs_matcher.c:2161 src/quote_fmt.c:60
4275 msgid "References"
4276 msgstr "Nuorodos"
4277
4278 #: src/gtk/headers.h:17
4279 msgid "References:"
4280 msgstr "Nuorodos:"
4281
4282 #: src/gtk/headers.h:18 src/prefs_filtering_action.c:1255
4283 #: src/prefs_matcher.c:2154 src/prefs_summary_column.c:81 src/quote_fmt.c:56
4284 #: src/summaryview.c:444
4285 msgid "Subject"
4286 msgstr "Tema"
4287
4288 #: src/gtk/headers.h:19
4289 msgid "Comments"
4290 msgstr "Pastabos"
4291
4292 #: src/gtk/headers.h:19
4293 msgid "Comments:"
4294 msgstr "Pastabos:"
4295
4296 #: src/gtk/headers.h:20
4297 msgid "Keywords"
4298 msgstr "Raktažodžiai"
4299
4300 #: src/gtk/headers.h:20 src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:706
4301 msgid "Keywords:"
4302 msgstr "Raktažodžiai:"
4303
4304 #: src/gtk/headers.h:21
4305 msgid "Resent-Date"
4306 msgstr "Persiuntimo data"
4307
4308 #: src/gtk/headers.h:21
4309 msgid "Resent-Date:"
4310 msgstr "Persiuntimo data:"
4311
4312 #: src/gtk/headers.h:22
4313 msgid "Resent-From"
4314 msgstr "Persiųsta nuo"
4315
4316 #: src/gtk/headers.h:22
4317 msgid "Resent-From:"
4318 msgstr "Persiųsta nuo:"
4319
4320 #: src/gtk/headers.h:23
4321 msgid "Resent-Sender"
4322 msgstr ""
4323
4324 #: src/gtk/headers.h:23
4325 msgid "Resent-Sender:"
4326 msgstr ""
4327
4328 #: src/gtk/headers.h:24
4329 msgid "Resent-To"
4330 msgstr "Kam persiųsta"
4331
4332 #: src/gtk/headers.h:24
4333 msgid "Resent-To:"
4334 msgstr "Kam persiųsta:"
4335
4336 #: src/gtk/headers.h:25
4337 msgid "Resent-Cc"
4338 msgstr ""
4339
4340 #: src/gtk/headers.h:25
4341 msgid "Resent-Cc:"
4342 msgstr ""
4343
4344 #: src/gtk/headers.h:26
4345 msgid "Resent-Bcc"
4346 msgstr ""
4347
4348 #: src/gtk/headers.h:26
4349 msgid "Resent-Bcc:"
4350 msgstr ""
4351
4352 #: src/gtk/headers.h:27
4353 msgid "Resent-Message-ID"
4354 msgstr "Persiųsto laiško ID"
4355
4356 #: src/gtk/headers.h:27
4357 msgid "Resent-Message-ID:"
4358 msgstr "Persiųsto laiško ID:"
4359
4360 #: src/gtk/headers.h:28
4361 msgid "Return-Path"
4362 msgstr "Atgalininis"
4363
4364 #: src/gtk/headers.h:28
4365 msgid "Return-Path:"
4366 msgstr "Atgalinis:"
4367
4368 #: src/gtk/headers.h:29
4369 msgid "Received"
4370 msgstr "Gauta"
4371
4372 #: src/gtk/headers.h:29
4373 msgid "Received:"
4374 msgstr "Gauta:"
4375
4376 #: src/gtk/headers.h:32 src/prefs_filtering_action.c:1261
4377 #: src/prefs_matcher.c:2160 src/quote_fmt.c:59
4378 msgid "Newsgroups"
4379 msgstr "Naujienų grupė"
4380
4381 #: src/gtk/headers.h:33
4382 msgid "Followup-To"
4383 msgstr "Kam peradresuoti"
4384
4385 #: src/gtk/headers.h:34
4386 msgid "Delivered-To"
4387 msgstr "Kam įteikta"
4388
4389 #: src/gtk/headers.h:34
4390 msgid "Delivered-To:"
4391 msgstr "Kam įteikta"
4392
4393 #: src/gtk/headers.h:35
4394 msgid "Seen"
4395 msgstr "Peržiūrėta"
4396
4397 #: src/gtk/headers.h:35
4398 msgid "Seen:"
4399 msgstr "Peržiūrėta:"
4400
4401 #: src/gtk/headers.h:36 src/gtk/progressdialog.c:149
4402 #: src/gtk/sslcertwindow.c:164 src/prefs_summary_column.c:79
4403 #: src/summaryview.c:2791
4404 msgid "Status"
4405 msgstr "Būsena"
4406
4407 #: src/gtk/headers.h:36 src/prefs_themes.c:906
4408 msgid "Status:"
4409 msgstr "Būsena:"
4410
4411 #: src/gtk/headers.h:37
4412 msgid "Face"
4413 msgstr "Veidas"
4414
4415 #: src/gtk/headers.h:37
4416 msgid "Face:"
4417 msgstr "Veidas:"
4418
4419 #: src/gtk/headers.h:38
4420 msgid "Disposition-Notification-To"
4421 msgstr "Kam pranešama apie pristatymą"
4422
4423 #: src/gtk/headers.h:38
4424 msgid "Disposition-Notification-To:"
4425 msgstr "Kam pranešama apie pristatymą:"
4426
4427 #: src/gtk/headers.h:39
4428 msgid "Return-Receipt-To"
4429 msgstr "Kam pranešama apie laiško gavimą"
4430
4431 #: src/gtk/headers.h:39
4432 msgid "Return-Receipt-To:"
4433 msgstr "Kam pranešama apie laiško gavimą:"
4434
4435 #: src/gtk/headers.h:40
4436 msgid "User-Agent"
4437 msgstr "Naudotojo programa"
4438
4439 #: src/gtk/headers.h:40
4440 msgid "User-Agent:"
4441 msgstr "Naudotojo programa:"
4442
4443 #: src/gtk/headers.h:41
4444 msgid "Content-Type"
4445 msgstr "Turinio tipas"
4446
4447 #: src/gtk/headers.h:41 src/image_viewer.c:327
4448 msgid "Content-Type:"
4449 msgstr "Turinio tipas:"
4450
4451 #: src/gtk/headers.h:42
4452 msgid "Content-Transfer-Encoding"
4453 msgstr "Turinio koduotė"
4454
4455 #: src/gtk/headers.h:42