update en_GB translation
[claws.git] / po / lt.po
1 # Lithuanian translation of Claws Mail.
2 # Copyright © 2011-2014 The Claws Mail team.
3 # This file is distributed under the same license
4 # as the Claws Mail package, see COPYING file.
5 #
6 #
7 # Mindaugas Baranauskas <opensuse.lietuviu.kalba@gmail.com>, 2011, 2012, 2013, 2014.
8 msgid ""
9 msgstr ""
10 "Project-Id-Version: Claws Mail 3.10.0\n"
11 "Report-Msgid-Bugs-To: paul@claws-mail.org\n"
12 "POT-Creation-Date: 2015-07-07 18:48+0200\n"
13 "PO-Revision-Date: 2014-10-19 19:06+0300\n"
14 "Last-Translator: Mindaugas Baranauskas <opensuse.lietuviu.kalba@gmail.com>\n"
15 "Language-Team: Lithuanian <komp_lt@konferencijos.lt>\n"
16 "Language: lt\n"
17 "MIME-Version: 1.0\n"
18 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
19 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
20 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && (n"
21 "%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2)\n"
22 "X-Generator: Lokalize 1.5\n"
23
24 #: src/account.c:392 src/account.c:459
25 msgid ""
26 "Some composing windows are open.\n"
27 "Please close all the composing windows before editing accounts."
28 msgstr ""
29 "Yra atvertų laiško rašymo langų.\n"
30 "Prieš redaguodami paskyras turite užverti visus laiškų rašymo langus."
31
32 #: src/account.c:437
33 msgid "Can't create folder."
34 msgstr "Nepavyksta sukurti aplanko."
35
36 #: src/account.c:724
37 msgid "Edit accounts"
38 msgstr "Redaguoti paskyras"
39
40 #: src/account.c:741
41 msgid ""
42 "Using 'Get Mail' will retrieve messages from your Accounts in the order "
43 "given, the checkbox indicates which accounts will be included. Bold text "
44 "indicates the default account."
45 msgstr ""
46 "Nuspaudus mygtuką „Tikrinti paštą“, bus parsiųsti laiškai iš paskyrų čia "
47 "nurodyta eilės tvarka. Varnelė „T“ stulpelyje nurodo, kurias paskyras "
48 "tikrinti. Pusjuodžiu šriftu parašyta paskyra yra numatytoji."
49
50 #: src/account.c:812
51 msgid " _Set as default account "
52 msgstr " Padaryti _numatytąja paskyra "
53
54 #: src/account.c:904
55 msgid "Accounts with remote folders cannot be copied."
56 msgstr "Paskyrų su nuotoliniais aplankais kopijuoti negalima."
57
58 #: src/account.c:911
59 #, c-format
60 msgid "Copy of %s"
61 msgstr "Nukopijuota iš %s"
62
63 #: src/account.c:1071
64 #, c-format
65 msgid "Do you really want to delete the account '%s'?"
66 msgstr "Tikrai pašalinti paskyrą „%s“?"
67
68 #: src/account.c:1073
69 msgid "(Untitled)"
70 msgstr "(Bevardė)"
71
72 #: src/account.c:1074
73 msgid "Delete account"
74 msgstr "Pašalinti paskyrą"
75
76 #: src/account.c:1544
77 msgctxt "Accounts List Get Column Name"
78 msgid "G"
79 msgstr "T"
80
81 #: src/account.c:1550
82 msgid "'Get Mail' retrieves mail from the checked accounts"
83 msgstr "Nuspaudus „Tikrinti paštą“, parsiunčiami laiškai iš pažymėtų paskyrų"
84
85 #: src/account.c:1557 src/addrduplicates.c:471 src/addressadd.c:215
86 #: src/addressbook.c:125 src/compose.c:7215 src/editaddress.c:1263
87 #: src/editaddress.c:1320 src/editaddress.c:1340
88 #: src/editaddress_other_attributes_ldap.c:302
89 #: src/editaddress_other_attributes_ldap.c:350 src/editbook.c:170
90 #: src/editgroup.c:288 src/editjpilot.c:257 src/editldap.c:428
91 #: src/editvcard.c:173 src/importmutt.c:223 src/importpine.c:222
92 #: src/mimeview.c:275 src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1796
93 #: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:396 src/prefs_filtering.c:384
94 #: src/prefs_filtering.c:1866 src/prefs_template.c:79
95 msgid "Name"
96 msgstr "Vardas"
97
98 #: src/account.c:1565 src/prefs_account.c:1102 src/prefs_account.c:4060
99 msgid "Protocol"
100 msgstr "Protokolas"
101
102 #: src/account.c:1573 src/ssl_manager.c:102
103 msgid "Server"
104 msgstr "Serveris"
105
106 #: src/action.c:383
107 #, c-format
108 msgid "Could not get message file %d"
109 msgstr "Nepavyksta gauti laiško rinkmenos %d"
110
111 #: src/action.c:420
112 msgid "Could not get message part."
113 msgstr "Nepavyksta gauti dalies laiško."
114
115 #: src/action.c:437
116 #, c-format
117 msgid "Can't get part of multipart message: %s"
118 msgstr "Nepavyksta gauti daugiadalio laiško dalies: %s"
119
120 #: src/action.c:609
121 #, c-format
122 msgid ""
123 "The selected action cannot be used in the compose window\n"
124 "because it contains %%f, %%F, %%as or %%p."
125 msgstr ""
126 "Rašymo lange negalima panaudoti pasirinkto veiksmo, \n"
127 "nes jis turi %%f, %%F, %%as arba %%p."
128
129 #: src/action.c:721
130 msgid "There is no filtering action set"
131 msgstr "Neaprašytas filtravimo veiksmas"
132
133 #: src/action.c:723
134 #, c-format
135 msgid ""
136 "Invalid filtering action(s):\n"
137 "%s"
138 msgstr ""
139 "Netinkamas(-i) filtravimo veiksmas(-ai):\n"
140 "%s"
141
142 #: src/action.c:988
143 #, c-format
144 msgid ""
145 "Could not fork to execute the following command:\n"
146 "%s\n"
147 "%s"
148 msgstr ""
149 "Nepavyko įvykdyti šios komandos:\n"
150 "%s\n"
151 "%s"
152
153 #: src/action.c:990 src/ldaputil.c:326 src/plugins/bogofilter/bogofilter.c:884
154 #: src/plugins/tnef_parse/tnef_parse.c:67
155 #: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1805
156 #: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1809
157 #: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1820
158 #: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1823 src/privacy.c:62
159 msgid "Unknown error"
160 msgstr "Nežinoma klaida"
161
162 #: src/action.c:1208 src/action.c:1373
163 msgid "Completed"
164 msgstr "Atlikta"
165
166 #: src/action.c:1244
167 #, c-format
168 msgid "--- Running: %s\n"
169 msgstr "--- Vykdoma: %s\n"
170
171 #: src/action.c:1248
172 #, c-format
173 msgid "--- Ended: %s\n"
174 msgstr "--- Baigta: %s\n"
175
176 #: src/action.c:1281
177 msgid "Action's input/output"
178 msgstr "Veiksmo įvestis/išvestis"
179
180 #: src/action.c:1609
181 #, c-format
182 msgid ""
183 "Enter the argument for the following action:\n"
184 "('%%h' will be replaced with the argument)\n"
185 "  %s"
186 msgstr ""
187 "Įveskite šio veiksmo argumentą:\n"
188 "(„%%h“ bus pakeistas argumentu)\n"
189 "  %s"
190
191 #: src/action.c:1614
192 msgid "Action's hidden user argument"
193 msgstr "Slaptas naudotojo veiksmo argumentas"
194
195 #: src/action.c:1618
196 #, c-format
197 msgid ""
198 "Enter the argument for the following action:\n"
199 "('%%u' will be replaced with the argument)\n"
200 "  %s"
201 msgstr ""
202 "Įveskite šio veiksmo argumentą:\n"
203 "(„%%u“ bus pakeistas argumentu)\n"
204 "  %s"
205
206 #: src/action.c:1623
207 msgid "Action's user argument"
208 msgstr "Veiksmo argumentas"
209
210 #: src/addrclip.c:479
211 msgid "Cannot copy a folder to itself or to its sub-structure."
212 msgstr "Negalima aplanko kopijuoti į jį patį arba jo poaplankį."
213
214 #: src/addrclip.c:502
215 msgid "Cannot copy an address book to itself."
216 msgstr "Adresų knygos negalima kopijuoti į ją pačią."
217
218 #: src/addrclip.c:593
219 msgid "Cannot move a folder to itself or to its sub-structure."
220 msgstr "Negalima aplanko perkelti į jį patį ar jo poaplankį."
221
222 #: src/addr_compl.c:685 src/addressbook.c:4873
223 #: src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:308
224 msgid "Group"
225 msgstr "Grupė"
226
227 #: src/addrcustomattr.c:65
228 msgid "date of birth"
229 msgstr "gimimo data"
230
231 #: src/addrcustomattr.c:66
232 msgid "address"
233 msgstr "adresas"
234
235 #: src/addrcustomattr.c:67
236 msgid "phone"
237 msgstr "telefonas"
238
239 #: src/addrcustomattr.c:68
240 msgid "mobile phone"
241 msgstr "mobilusis telefonas"
242
243 #: src/addrcustomattr.c:69
244 msgid "organization"
245 msgstr "organizacija"
246
247 #: src/addrcustomattr.c:70
248 msgid "office address"
249 msgstr "darbo adresas"
250
251 #: src/addrcustomattr.c:71
252 msgid "office phone"
253 msgstr "darbo telefonas"
254
255 #: src/addrcustomattr.c:72
256 msgid "fax"
257 msgstr "faksas"
258
259 #: src/addrcustomattr.c:73
260 msgid "website"
261 msgstr "svetainė"
262
263 #: src/addrcustomattr.c:141
264 msgid "Attribute name"
265 msgstr "Atributo pavadinimas"
266
267 #: src/addrcustomattr.c:156
268 msgid "Delete all attribute names"
269 msgstr "Šalinti visus atributų pavadinimus"
270
271 #: src/addrcustomattr.c:157
272 msgid "Do you really want to delete all attribute names?"
273 msgstr "Tikrai šalinti visus atributų pavadinimus?"
274
275 #: src/addrcustomattr.c:181
276 msgid "Delete attribute name"
277 msgstr "Šalinti atributo pavadinimą"
278
279 #: src/addrcustomattr.c:182
280 msgid "Do you really want to delete this attribute name?"
281 msgstr "Tikrai šalinti šio atributo pavadinimą?"
282
283 #: src/addrcustomattr.c:191
284 msgid "Reset to default"
285 msgstr "Atstatyti numatytuosius"
286
287 #: src/addrcustomattr.c:192
288 msgid ""
289 "Do you really want to replace all attribute names\n"
290 "with the default set?"
291 msgstr ""
292 "Tikrai visų atributų pavadinimus\n"
293 "pakeisti numatytaisiais?"
294
295 #: src/addrcustomattr.c:212 src/addressbook.c:435 src/addressbook.c:463
296 #: src/addressbook.c:480 src/edittags.c:272
297 #: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1182 src/prefs_actions.c:1090
298 #: src/prefs_filtering.c:1693 src/prefs_template.c:1119
299 msgid "_Delete"
300 msgstr "_Šalinti"
301
302 #: src/addrcustomattr.c:213 src/edittags.c:273 src/prefs_actions.c:1091
303 #: src/prefs_filtering.c:1694 src/prefs_template.c:1120
304 msgid "Delete _all"
305 msgstr "_Viską šalinti"
306
307 #: src/addrcustomattr.c:214
308 msgid "_Reset to default"
309 msgstr "_Atstatyti numatytuosius"
310
311 #: src/addrcustomattr.c:403
312 msgid "Attribute name is not set."
313 msgstr "Nenurodytas atributo pavadinimas"
314
315 #: src/addrcustomattr.c:462
316 msgctxt "Dialog title"
317 msgid "Edit attribute names"
318 msgstr "Atributų pavadinimų keitimas"
319
320 #: src/addrcustomattr.c:476
321 msgid "New attribute name:"
322 msgstr "Naujo atributo pavadinimas:"
323
324 #: src/addrcustomattr.c:513
325 msgid ""
326 "Adding or removing attribute names won't affect attributes already set for "
327 "contacts."
328 msgstr ""
329 "Atributų pavadinimų pridėjimas ar pašalinimas nepaveiks jau aprašytų "
330 "kontaktų atributų."
331
332 #: src/addrduplicates.c:127
333 msgid "Show duplicates in the same book"
334 msgstr "Rodyti besidubliuojančius toje pačioje knygoje"
335
336 #: src/addrduplicates.c:133
337 msgid "Show duplicates in different books"
338 msgstr "Rodyti besidubliuojančius skirtingose knygose"
339
340 #: src/addrduplicates.c:144
341 msgid "Find address book email duplicates"
342 msgstr "Ieškoti besidubliuojančių pašto adresų"
343
344 #: src/addrduplicates.c:145
345 msgid ""
346 "Claws Mail will now search for duplicate email addresses in the address book."
347 msgstr ""
348 "Claws Mail netrukus adresų knygoje ieškos besidubliuojančių el. pašto adresų."
349
350 #: src/addrduplicates.c:315
351 msgid "No duplicate email addresses found in the address book"
352 msgstr "Adresų knygoje nerasta besidubliuojančių adresų"
353
354 #: src/addrduplicates.c:346
355 msgid "Duplicate email addresses"
356 msgstr "El. pašto adresai, kurie dubliuojasi"
357
358 #: src/addrduplicates.c:442 src/addressadd.c:227
359 #: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:397 src/toolbar.c:434
360 msgid "Address"
361 msgstr "Adresas"
362
363 #: src/addrduplicates.c:464
364 msgid "Address book path"
365 msgstr "Adresų knygos kelias"
366
367 #: src/addrduplicates.c:793 src/addressbook.c:1433 src/addressbook.c:1486
368 msgid "Delete address(es)"
369 msgstr "Adreso(-ų) šalinimas"
370
371 #: src/addrduplicates.c:794 src/addressbook.c:1487
372 msgid "Really delete the address(es)?"
373 msgstr "Tikrai pašalinti adresą(-us)?"
374
375 #: src/addrduplicates.c:842
376 msgid "Delete address"
377 msgstr "Šalinti adresą"
378
379 #: src/addrduplicates.c:843 src/addressbook.c:1434
380 msgid "This address data is readonly and cannot be deleted."
381 msgstr "Adreso duomenis galima tik skaityti. Jų negalima pašalinti."
382
383 #: src/addressadd.c:185 src/prefs_filtering_action.c:201
384 msgid "Add to address book"
385 msgstr "Įtraukti į adresų knygą"
386
387 #: src/addressadd.c:207
388 msgid "Contact"
389 msgstr "Kontaktas"
390
391 #: src/addressadd.c:238 src/addressbook.c:127 src/editaddress.c:1055
392 #: src/editaddress.c:1130 src/editgroup.c:290
393 msgid "Remarks"
394 msgstr "Pastabos"
395
396 #: src/addressadd.c:257 src/addressbook_foldersel.c:158
397 msgid "Select Address Book Folder"
398 msgstr "Pasirinkite adresų knygos aplanką"
399
400 #: src/addressadd.c:485 src/editaddress.c:1582 src/headerview.c:280
401 #: src/textview.c:2042
402 #, c-format
403 msgid ""
404 "Failed to save image: \n"
405 "%s"
406 msgstr ""
407 "Nepavyko įrašyti paveikslėlio: \n"
408 "%s"
409
410 #: src/addressadd.c:535 src/addressbook.c:3209 src/addressbook.c:3260
411 msgid "Add address(es)"
412 msgstr "Pridėti adresą(-us)"
413
414 #: src/addressadd.c:536
415 msgid "Can't add the specified address"
416 msgstr "Nepavyksta pridėti nurodyto adreso"
417
418 #: src/addressbook.c:126 src/addressbook.c:4861 src/editaddress.c:1052
419 #: src/editaddress.c:1113 src/editgroup.c:289 src/expldifdlg.c:518
420 #: src/exporthtml.c:600 src/exporthtml.c:764 src/ldif.c:763
421 msgid "Email Address"
422 msgstr "El. pašto adresas"
423
424 #: src/addressbook.c:402
425 msgid "_Book"
426 msgstr "_Knyga"
427
428 #: src/addressbook.c:403 src/addressbook.c:434 src/addressbook.c:462
429 #: src/addressbook.c:479 src/compose.c:581 src/mainwindow.c:506
430 #: src/messageview.c:210
431 msgid "_Edit"
432 msgstr "Redaguo_ti"
433
434 #: src/addressbook.c:404 src/compose.c:586 src/mainwindow.c:509
435 #: src/messageview.c:213
436 msgid "_Tools"
437 msgstr "Įran_kiai"
438
439 #: src/addressbook.c:405 src/compose.c:587 src/mainwindow.c:511
440 #: src/messageview.c:214
441 msgid "_Help"
442 msgstr "_Pagalba"
443
444 #: src/addressbook.c:408 src/addressbook.c:465
445 msgid "New _Book"
446 msgstr "Nauja _knyga"
447
448 #: src/addressbook.c:409 src/addressbook.c:466
449 msgid "New _Folder"
450 msgstr "Naujas _aplankas"
451
452 #: src/addressbook.c:410
453 msgid "New _vCard"
454 msgstr "Naujas _vCard"
455
456 #: src/addressbook.c:414
457 msgid "New _JPilot"
458 msgstr "Naujas _JPilot"
459
460 #: src/addressbook.c:417
461 msgid "New LDAP _Server"
462 msgstr "Naujas LDAP _serveris"
463
464 #: src/addressbook.c:421
465 msgid "_Edit book"
466 msgstr "_Redaguoti knygą"
467
468 #: src/addressbook.c:422
469 msgid "_Delete book"
470 msgstr "_Šalinti knygą"
471
472 #: src/addressbook.c:424 src/compose.c:598
473 msgid "_Save"
474 msgstr "Į_rašyti"
475
476 #: src/addressbook.c:425 src/compose.c:602 src/messageview.c:223
477 msgid "_Close"
478 msgstr "_Užverti"
479
480 #: src/addressbook.c:428 src/addressbook.c:477 src/messageview.c:227
481 msgid "_Select all"
482 msgstr "Pažymėti _viską"
483
484 #: src/addressbook.c:430 src/addressbook.c:469 src/addressbook.c:485
485 msgid "C_ut"
486 msgstr "_Iškirpti"
487
488 #: src/addressbook.c:431 src/addressbook.c:470 src/addressbook.c:486
489 #: src/compose.c:610 src/mainwindow.c:540 src/messageview.c:226
490 msgid "_Copy"
491 msgstr "_Kopijuoti"
492
493 #: src/addressbook.c:432 src/addressbook.c:471 src/addressbook.c:487
494 #: src/compose.c:611
495 msgid "_Paste"
496 msgstr "Į_dėti"
497
498 #: src/addressbook.c:437 src/addressbook.c:482
499 msgid "New _Address"
500 msgstr "Naujas _adresas"
501
502 #: src/addressbook.c:438 src/addressbook.c:467 src/addressbook.c:483
503 msgid "New _Group"
504 msgstr "Nauja g_rupė"
505
506 #: src/addressbook.c:440 src/addressbook.c:489
507 msgid "_Mail To"
508 msgstr "_Siųsti laišką"
509
510 #: src/addressbook.c:444
511 msgid "Import _LDIF file..."
512 msgstr "Importuoti _LDIF rinkmeną..."
513
514 #: src/addressbook.c:445
515 msgid "Import M_utt file..."
516 msgstr "Importuoti M_utt rinkmeną..."
517
518 #: src/addressbook.c:446
519 msgid "Import _Pine file..."
520 msgstr "Importuoti _Pine rinkmeną..."
521
522 #: src/addressbook.c:448
523 msgid "Export _HTML..."
524 msgstr "Eksportuoti į _HTML..."
525
526 #: src/addressbook.c:449
527 msgid "Export LDI_F..."
528 msgstr "Eksportuoti į LDI_F..."
529
530 #: src/addressbook.c:451
531 msgid "Find duplicates..."
532 msgstr "Ieškoti pasikartojančiųjų..."
533
534 #: src/addressbook.c:452
535 msgid "Edit custom attributes..."
536 msgstr "Keisti savitus atributus"
537
538 #: src/addressbook.c:455 src/compose.c:690 src/mainwindow.c:803
539 #: src/messageview.c:339
540 msgid "_About"
541 msgstr "_Apie"
542
543 #: src/addressbook.c:491
544 msgid "_Browse Entry"
545 msgstr "_Naršyti įrašą"
546
547 #: src/addressbook.c:504 src/crash.c:457 src/crash.c:476 src/importldif.c:115
548 #: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:251 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:140
549 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:168 src/plugins/vcalendar/day-view.c:402
550 #: src/plugins/vcalendar/month-view.c:428 src/prefs_themes.c:683
551 #: src/prefs_themes.c:715 src/prefs_themes.c:716
552 msgid "Unknown"
553 msgstr "Nežinoma"
554
555 #: src/addressbook.c:511 src/addressbook.c:530 src/importldif.c:122
556 msgid "Success"
557 msgstr "Pavyko"
558
559 #: src/addressbook.c:512 src/importldif.c:123
560 msgid "Bad arguments"
561 msgstr "Netinkamas argumentas"
562
563 #: src/addressbook.c:513 src/importldif.c:124
564 msgid "File not specified"
565 msgstr "Nenurodyta rinkmena"
566
567 #: src/addressbook.c:514 src/importldif.c:125
568 msgid "Error opening file"
569 msgstr "Nepavyko atverti rinkmenos"
570
571 #: src/addressbook.c:515 src/importldif.c:126
572 msgid "Error reading file"
573 msgstr "Nepavyko perskaityti rinkmenos"
574
575 #: src/addressbook.c:516 src/importldif.c:127
576 msgid "End of file encountered"
577 msgstr "Pasiekta rinkmenos pabaiga"
578
579 #: src/addressbook.c:517 src/importldif.c:128
580 msgid "Error allocating memory"
581 msgstr "Atminties paskirstymo klaida"
582
583 #: src/addressbook.c:518 src/importldif.c:129
584 msgid "Bad file format"
585 msgstr "Netinkamas rinkmenos formatas"
586
587 #: src/addressbook.c:519 src/importldif.c:130
588 msgid "Error writing to file"
589 msgstr "Nepavyko įrašyti rinkmenos"
590
591 #: src/addressbook.c:520 src/importldif.c:131
592 msgid "Error opening directory"
593 msgstr "Nepavyko atverti katalogo"
594
595 #: src/addressbook.c:521 src/importldif.c:132
596 msgid "No path specified"
597 msgstr "Nenurodytas kelias"
598
599 #: src/addressbook.c:531
600 msgid "Error connecting to LDAP server"
601 msgstr "Nepavyko prisijungti prie LDAP serverio"
602
603 #: src/addressbook.c:532
604 msgid "Error initializing LDAP"
605 msgstr "Nepavyko paruošti LDAP"
606
607 #: src/addressbook.c:533
608 msgid "Error binding to LDAP server"
609 msgstr "Sujungimo su LDAP serveriu klaida"
610
611 #: src/addressbook.c:534
612 msgid "Error searching LDAP database"
613 msgstr "Ieškant LDAP duomenų bazėje įvyko klaida"
614
615 #: src/addressbook.c:535
616 msgid "Timeout performing LDAP operation"
617 msgstr "Baigėsi LDAP operacijai skirtas laikas"
618
619 #: src/addressbook.c:536
620 msgid "Error in LDAP search criteria"
621 msgstr "LDAP paieškos kriterijuje yra klaida"
622
623 #: src/addressbook.c:537
624 msgid "No LDAP entries found for search criteria"
625 msgstr "Nė vienas LDAP įrašas neatitiko paieškos kriterijaus"
626
627 #: src/addressbook.c:538
628 msgid "LDAP search terminated on request"
629 msgstr "LDAP paieška nutraukta pagal pageidavimą"
630
631 #: src/addressbook.c:539
632 msgid "Error starting TLS connection"
633 msgstr "Klaida pradedant TLS ryšį"
634
635 #: src/addressbook.c:540
636 msgid "Distinguished Name (dn) is missing"
637 msgstr "Trūksta unikaliojo vardo (DN)"
638
639 #: src/addressbook.c:541
640 msgid "Missing required information"
641 msgstr "Trūksta reikalingos informacijos"
642
643 #: src/addressbook.c:542
644 msgid "Another contact exists with that key"
645 msgstr "Kitas kontaktas tokiu raktu jau yra"
646
647 #: src/addressbook.c:543
648 msgid "Strong(er) authentication required"
649 msgstr "Reikia saugesnio tapatumo nustatymo"
650
651 #: src/addressbook.c:910
652 msgid "Sources"
653 msgstr "Ištekliai"
654
655 #: src/addressbook.c:914 src/prefs_matcher.c:632 src/prefs_other.c:475
656 #: src/toolbar.c:225 src/toolbar.c:2142
657 msgid "Address book"
658 msgstr "Adresų knyga"
659
660 #: src/addressbook.c:1109
661 msgid "Lookup name:"
662 msgstr "Ieškomas vardas:"
663
664 #: src/addressbook.c:1478
665 msgid "Delete group"
666 msgstr "Šalinti grupę"
667
668 #: src/addressbook.c:1479
669 msgid ""
670 "Really delete the group(s)?\n"
671 "The addresses it contains will not be lost."
672 msgstr ""
673 "Tikrai šalinti grupę(-es)?\n"
674 "Prarasite tose grupėse esančius adresus."
675
676 #: src/addressbook.c:2190
677 msgid "Cannot paste. Target address book is readonly."
678 msgstr "Nepavyksta įdėti. Paskirties adresų knygą galima tik skaityti."
679
680 #: src/addressbook.c:2200
681 msgid "Cannot paste into an address group."
682 msgstr "Nepavyksta įdėti į adresų grupę."
683
684 #: src/addressbook.c:2906
685 #, c-format
686 msgid "Do you want to delete the query results and addresses in '%s'?"
687 msgstr "Pašalinti „%s“ paieškos rezultatus ir adresus?"
688
689 #: src/addressbook.c:2909 src/addressbook.c:2935 src/addressbook.c:2942
690 #: src/plugins/archive/archiver_prefs.c:329 src/prefs_filtering_action.c:177
691 #: src/toolbar.c:415
692 msgid "Delete"
693 msgstr "Šalinti"
694
695 #: src/addressbook.c:2918
696 #, c-format
697 msgid ""
698 "Do you want to delete '%s'? If you delete the folder only, the addresses it "
699 "contains will be moved into the parent folder."
700 msgstr ""
701 "Pašalinti „%s“? Jei šalinsite tik aplanką, jame esantys adresai bus perkelti "
702 "į viršaplankį."
703
704 #: src/addressbook.c:2921 src/imap_gtk.c:363 src/mh_gtk.c:206
705 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:333 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:157
706 #: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1968
707 msgid "Delete folder"
708 msgstr "Šalinti aplanką"
709
710 #: src/addressbook.c:2922
711 msgid "+Delete _folder only"
712 msgstr "Šalinti _tik aplanką"
713
714 #: src/addressbook.c:2922
715 msgid "Delete folder and _addresses"
716 msgstr "Šalinti aplanką ir _adresus"
717
718 #: src/addressbook.c:2933
719 #, c-format
720 msgid ""
721 "Do you want to delete '%s'?\n"
722 "The addresses it contains will not be lost."
723 msgstr ""
724 "Pašalinti „%s“?\n"
725 "Jų adresai bus išlaikyti."
726
727 #: src/addressbook.c:2940
728 #, c-format
729 msgid ""
730 "Do you want to delete '%s'?\n"
731 "The addresses it contains will be lost."
732 msgstr ""
733 "Pašalinti „%s“?\n"
734 "Jų adresai bus prarasti."
735
736 #: src/addressbook.c:3054
737 #, c-format
738 msgid "Search '%s'"
739 msgstr "„%s“ paieška"
740
741 #: src/addressbook.c:3192 src/addressbook.c:3241
742 msgid "New Contacts"
743 msgstr "Nauji kontaktai"
744
745 #: src/addressbook.c:4022
746 msgid "New user, could not save index file."
747 msgstr "Naujas naudotojas. Nepavyksta įrašyti indeksavimo rinkmenos."
748
749 #: src/addressbook.c:4026
750 msgid "New user, could not save address book files."
751 msgstr "Naujas naudotojas. Nepavyksta įrašyti adresų knygos rinkmenos."
752
753 #: src/addressbook.c:4036
754 msgid "Old address book converted successfully."
755 msgstr "Sena adresų knygą pavyko konvertuoti."
756
757 #: src/addressbook.c:4041
758 msgid ""
759 "Old address book converted,\n"
760 "could not save new address index file."
761 msgstr ""
762 "Sena adresų knyga konvertuota,\n"
763 "bet nepavyksta įrašyti indeksavimo rinkmenos."
764
765 #: src/addressbook.c:4054
766 msgid ""
767 "Could not convert address book,\n"
768 "but created empty new address book files."
769 msgstr ""
770 "Nepavyksta konvertuoti adresų knygos,\n"
771 "bet naujos adresų knygos rinkmenos sukurtos."
772
773 #: src/addressbook.c:4060
774 msgid ""
775 "Could not convert address book,\n"
776 "could not save new address index file."
777 msgstr ""
778 "Nepavyksta konvertuoti adresų knygos,\n"
779 "nepavyksta įrašyti indeksavimo rinkmenos."
780
781 #: src/addressbook.c:4065
782 msgid ""
783 "Could not convert address book\n"
784 "and could not create new address book files."
785 msgstr ""
786 "Nepavyksta konvertuoti adresų knygos,\n"
787 "nepavyksta sukurti naujos adresų knygos rinkmenų."
788
789 #: src/addressbook.c:4072 src/addressbook.c:4078
790 msgid "Addressbook conversion error"
791 msgstr "Adresų knygos konvertavimo klaida"
792
793 #: src/addressbook.c:4192
794 msgid "Addressbook Error"
795 msgstr "Adresų knygos klaida"
796
797 #: src/addressbook.c:4193
798 msgid "Could not read address index"
799 msgstr "Nepavyksta perskaityti adresų indekso"
800
801 #: src/addressbook.c:4524
802 msgid "Busy searching..."
803 msgstr "Ieškoma..."
804
805 #: src/addressbook.c:4825
806 msgid "Interface"
807 msgstr "Sąsaja"
808
809 #: src/addressbook.c:4837 src/addressbook_foldersel.c:182 src/exphtmldlg.c:372
810 #: src/expldifdlg.c:389 src/exporthtml.c:984 src/importldif.c:658
811 msgid "Address Book"
812 msgstr "Adresų knyga"
813
814 #: src/addressbook.c:4849
815 msgid "Person"
816 msgstr "Asmuo"
817
818 #: src/addressbook.c:4885 src/exporthtml.c:884 src/folderview.c:345
819 #: src/folderview.c:433 src/prefs_account.c:2769 src/prefs_folder_column.c:78
820 msgid "Folder"
821 msgstr "Aplankas"
822
823 #: src/addressbook.c:4897
824 msgid "vCard"
825 msgstr "vCard"
826
827 #: src/addressbook.c:4909 src/addressbook.c:4921
828 msgid "JPilot"
829 msgstr "JPilot"
830
831 #: src/addressbook.c:4933
832 msgid "LDAP servers"
833 msgstr "LDAP serveriai"
834
835 #: src/addressbook.c:4945
836 msgid "LDAP Query"
837 msgstr "LDAP užklausa"
838
839 #: src/addressbook_foldersel.c:388 src/plugins/bogofilter/bogofilter.c:107
840 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:274
841 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:347
842 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:424
843 #: src/plugins/bsfilter/bsfilter.c:107 src/plugins/bsfilter/bsfilter_gtk.c:197
844 #: src/plugins/bsfilter/bsfilter_gtk.c:266
845 #: src/plugins/bsfilter/bsfilter_gtk.c:326
846 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:117
847 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:443
848 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:490
849 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:613 src/prefs_matcher.c:675
850 #: src/prefs_matcher.c:710 src/prefs_matcher.c:1619 src/prefs_matcher.c:1626
851 #: src/prefs_matcher.c:1634 src/prefs_matcher.c:1636 src/prefs_matcher.c:2524
852 #: src/prefs_matcher.c:2528
853 msgid "Any"
854 msgstr "Bet koks"
855
856 #: src/addrgather.c:172
857 msgid "Please specify name for address book."
858 msgstr "Nurodykite adresų knygos pavadinimą."
859
860 #: src/addrgather.c:179
861 msgid "No available address book."
862 msgstr "Nėra prieinamos adresų knygos."
863
864 #: src/addrgather.c:200
865 msgid "Please select the mail headers to search."
866 msgstr "Pasirinkite naudotinas laiško antraštes."
867
868 #: src/addrgather.c:207
869 msgid "Collecting addresses..."
870 msgstr "Renkami adresai..."
871
872 #: src/addrgather.c:247
873 msgid "address added by claws-mail"
874 msgstr "claws-mail programos pridėti adresai"
875
876 #: src/addrgather.c:275
877 msgid "Addresses collected successfully."
878 msgstr "Adresai sėkmingai surinkti."
879
880 #: src/addrgather.c:357
881 msgid "Current folder:"
882 msgstr "Veikiamasis aplankas:"
883
884 #: src/addrgather.c:368
885 msgid "Address book name:"
886 msgstr "Adresų knygos pavadinimas:"
887
888 #: src/addrgather.c:395
889 msgid "Address book folder size:"
890 msgstr "Adresų knygos aplanko dydis:"
891
892 #: src/addrgather.c:399 src/addrgather.c:409
893 msgid ""
894 "Maximum amount of entries per folder within the newly created address book"
895 msgstr ""
896 "Naujai kuriamos adresų knygos aplanke didžiausias galimas įrašų skaičius"
897
898 #: src/addrgather.c:413
899 msgid "Process these mail header fields"
900 msgstr "Ieškoti šiose antraštėse"
901
902 #: src/addrgather.c:432
903 msgid "Include subfolders"
904 msgstr "Įtraukti paaplankius"
905
906 #: src/addrgather.c:456 src/prefs_filtering_action.c:1425
907 msgid "Header Name"
908 msgstr "Antraštės pavadinimas"
909
910 #: src/addrgather.c:457
911 msgid "Address Count"
912 msgstr "Adresų skaičius"
913
914 #: src/addrgather.c:567
915 msgid "Header Fields"
916 msgstr "Antraštės"
917
918 #: src/addrgather.c:568 src/exphtmldlg.c:659 src/expldifdlg.c:723
919 #: src/importldif.c:1023
920 msgid "Finish"
921 msgstr "Baigti"
922
923 #: src/addrgather.c:626
924 msgid "Collect email addresses from selected messages"
925 msgstr "Surinkti elektroninio pašto adresus iš pasirinktų laiškų"
926
927 #: src/addrgather.c:630
928 msgid "Collect email addresses from folder"
929 msgstr "Surinkti elektroninio pašto adresus iš palanko"
930
931 #: src/addrindex.c:123
932 msgid "Common addresses"
933 msgstr "Bendri adresai"
934
935 #: src/addrindex.c:124
936 msgid "Personal addresses"
937 msgstr "Asmeniniai adresai"
938
939 #: src/addrindex.c:130
940 msgid "Common address"
941 msgstr "Bendras adresas"
942
943 #: src/addrindex.c:131
944 msgid "Personal address"
945 msgstr "Asmeninis adresas"
946
947 #: src/addrindex.c:1827
948 msgid "Address(es) update"
949 msgstr "Atnaujinti adresą(-us)"
950
951 #: src/addrindex.c:1828
952 msgid "Update failed. Changes not written to Directory."
953 msgstr "Nepavyko atnaujinti. Pakeitimai į aplanką nebuvo įrašyti."
954
955 #: src/alertpanel.c:146 src/compose.c:9404
956 msgid "Notice"
957 msgstr "Pranešimas"
958
959 #: src/alertpanel.c:159 src/compose.c:5673 src/compose.c:6198
960 #: src/compose.c:11761 src/file_checker.c:78 src/file_checker.c:100
961 #: src/messageview.c:855 src/messageview.c:868
962 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:732 src/plugins/vcalendar/vcalendar.c:125
963 #: src/summaryview.c:4871
964 msgid "Warning"
965 msgstr "Įspėjimas"
966
967 #: src/alertpanel.c:172 src/alertpanel.c:195 src/compose.c:5615 src/inc.c:669
968 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:152 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:270
969 msgid "Error"
970 msgstr "Klaida"
971
972 #: src/alertpanel.c:196 src/gtk/progressdialog.c:94
973 msgid "_View log"
974 msgstr "_Peržiūrėti žurnalą"
975
976 #: src/alertpanel.c:347
977 msgid "Show this message next time"
978 msgstr "Ateityje vėl rodyti šį pranešimą"
979
980 #: src/avatars.c:102
981 msgid "Failed to register avatars internal rendering hook"
982 msgstr ""
983
984 #: src/browseldap.c:218
985 msgid "Browse Directory Entry"
986 msgstr "Naršyti katalogo įrašą"
987
988 #: src/browseldap.c:237
989 msgid "Server Name :"
990 msgstr "Serverio vardas :"
991
992 #: src/browseldap.c:247
993 msgid "Distinguished Name (dn) :"
994 msgstr "Unikalusis vardas (dn) :"
995
996 #: src/browseldap.c:270
997 msgid "LDAP Name"
998 msgstr "LDAP vardas"
999
1000 #: src/browseldap.c:272
1001 msgid "Attribute Value"
1002 msgstr "Atributo reikšmė"
1003
1004 #: src/common/plugin.c:65
1005 msgid "Nothing"
1006 msgstr "Nieko"
1007
1008 #: src/common/plugin.c:66
1009 msgid "a viewer"
1010 msgstr "žiūryklė"
1011
1012 #: src/common/plugin.c:67
1013 msgid "a MIME parser"
1014 msgstr "MIME analizatorius"
1015
1016 #: src/common/plugin.c:68
1017 msgid "folders"
1018 msgstr "aplankai"
1019
1020 #: src/common/plugin.c:69
1021 msgid "filtering"
1022 msgstr "filtruojama"
1023
1024 #: src/common/plugin.c:70
1025 msgid "a privacy interface"
1026 msgstr "privatumo sąsaja"
1027
1028 #: src/common/plugin.c:71
1029 msgid "a notifier"
1030 msgstr "pranešimas apie įteikimą"
1031
1032 #: src/common/plugin.c:72
1033 msgid "an utility"
1034 msgstr "įrankis"
1035
1036 #: src/common/plugin.c:73
1037 msgid "things"
1038 msgstr "dalykai"
1039
1040 #: src/common/plugin.c:334
1041 #, c-format
1042 msgid ""
1043 "This plugin provides %s (%s), which is already provided by the %s plugin."
1044 msgstr "Papildinys pateikia %s (%s), kurį jau pateikė papildinys %s."
1045
1046 #: src/common/plugin.c:436
1047 msgid "Plugin already loaded"
1048 msgstr "Papildinys jau įkeltas"
1049
1050 #: src/common/plugin.c:447
1051 msgid "Failed to allocate memory for Plugin"
1052 msgstr "Nepavyko paskirti atminties papildiniui"
1053
1054 #: src/common/plugin.c:481
1055 msgid "This module is not licensed under a GPL v3 or later compatible license."
1056 msgstr ""
1057 "Šis modulis nėra platinamas pagal GPL v3 ar vėlesnę derančią licenciją."
1058
1059 #: src/common/plugin.c:490
1060 msgid "This module is for Claws Mail GTK1."
1061 msgstr "Šis modulis skirtas Claws Mail GTK1."
1062
1063 #: src/common/plugin.c:772
1064 #, c-format
1065 msgid ""
1066 "Your version of Claws Mail is newer than the version the '%s' plugin was "
1067 "built with."
1068 msgstr ""
1069 "Jūsų Claws Mail versija yra naujesnė nei ta, kuriai skirtas „“%s papildinys."
1070
1071 #: src/common/plugin.c:775
1072 msgid ""
1073 "Your version of Claws Mail is newer than the version the plugin was built "
1074 "with."
1075 msgstr ""
1076 "Jūsų Claws Mail versija yra naujesnė nei ta, kuriai skirtas papildinys."
1077
1078 #: src/common/plugin.c:784
1079 #, c-format
1080 msgid "Your version of Claws Mail is too old for the '%s' plugin."
1081 msgstr "Jūsų Claws Mail versija yra per sena papildiniui „%s“."
1082
1083 #: src/common/plugin.c:786
1084 msgid "Your version of Claws Mail is too old for the plugin."
1085 msgstr "Jūsų Claws Mail versija yra per sena papildiniui."
1086
1087 #: src/common/session.c:183 src/imap.c:1189
1088 msgid "SSL handshake failed\n"
1089 msgstr "SSL prisijungimo klaida\n"
1090
1091 #: src/common/smtp.c:179
1092 msgid "No SMTP AUTH method available\n"
1093 msgstr "Nėra prieinamų SMTP AUTH metodų\n"
1094
1095 #: src/common/smtp.c:182
1096 msgid "Selected SMTP AUTH method not available\n"
1097 msgstr "pasirinktas SMTP AUTH neprieinamas\n"
1098
1099 #: src/common/smtp.c:505 src/common/smtp.c:559
1100 msgid "bad SMTP response\n"
1101 msgstr "blogas SMTP atsakas\n"
1102
1103 #: src/common/smtp.c:530 src/common/smtp.c:548 src/common/smtp.c:662
1104 msgid "error occurred on SMTP session\n"
1105 msgstr "SMTP sesijos metu įvyko klaida\n"
1106
1107 #: src/common/smtp.c:539 src/pop.c:905
1108 msgid "error occurred on authentication\n"
1109 msgstr "tapatumo nustatymo klaida\n"
1110
1111 #: src/common/smtp.c:589
1112 #, c-format
1113 msgid "Message is too big (Maximum size is %s)\n"
1114 msgstr "Laiškas per didelis (didžiausias leistinas dydis yra %s)\n"
1115
1116 #: src/common/smtp.c:621 src/pop.c:898
1117 msgid "couldn't start TLS session\n"
1118 msgstr "Nepavyksta pradėti TLS sesijos\n"
1119
1120 #: src/common/socket.c:573
1121 msgid "Socket IO timeout.\n"
1122 msgstr "Sesijos laikas baigėsi.\n"
1123
1124 #: src/common/socket.c:602
1125 msgid "Connection timed out.\n"
1126 msgstr "Baigėsi prijungimo laikas.\n"
1127
1128 #: src/common/socket.c:630
1129 #, c-format
1130 msgid "%s: host lookup timed out.\n"
1131 msgstr ""
1132
1133 #: src/common/socket.c:643
1134 #, c-format
1135 msgid "%s: unknown host.\n"
1136 msgstr "%s: nežinomas serveris.\n"
1137
1138 #: src/common/socket.c:831
1139 #, c-format
1140 msgid "%s:%d: connection failed (%s).\n"
1141 msgstr "%s:%d: nepavyko prisijungti (%s).\n"
1142
1143 #: src/common/socket.c:1071
1144 #, c-format
1145 msgid "%s:%d: unknown host.\n"
1146 msgstr "%s:%d nežinomas serveris.\n"
1147
1148 #: src/common/socket.c:1166
1149 #, c-format
1150 msgid "%s:%s: host lookup failed (%s).\n"
1151 msgstr ""
1152
1153 #: src/common/socket.c:1515
1154 #, c-format
1155 msgid "write on fd%d: %s\n"
1156 msgstr "rašyti į fd%d: %s\n"
1157
1158 #: src/common/ssl_certificate.c:328
1159 #, c-format
1160 msgid "Cannot stat P12 certificate file (%s)\n"
1161 msgstr ""
1162
1163 #: src/common/ssl_certificate.c:336
1164 #, c-format
1165 msgid "Cannot read P12 certificate file (%s)\n"
1166 msgstr "Nepavyksta perskaityti P12 liudijimo rinkmenos (%s)\n"
1167
1168 #: src/common/ssl_certificate.c:345
1169 #, c-format
1170 msgid "Cannot import P12 certificate file (%s)\n"
1171 msgstr "Nepavyksta importuoti P12 liudijimo rinkmenos (%s)\n"
1172
1173 #: src/common/ssl_certificate.c:630
1174 msgid "Internal error"
1175 msgstr "Vidinė klaida"
1176
1177 #: src/common/ssl_certificate.c:635
1178 msgid "Uncheckable"
1179 msgstr "Nepatikrinamas"
1180
1181 #: src/common/ssl_certificate.c:639
1182 msgid "Self-signed certificate"
1183 msgstr "Save pasirašantis liudijimas"
1184
1185 #: src/common/ssl_certificate.c:642
1186 msgid "Revoked certificate"
1187 msgstr "Atšauktas liudijimas"
1188
1189 #: src/common/ssl_certificate.c:644
1190 msgid "No certificate issuer found"
1191 msgstr "Liudijimo išdavėjas nerastas"
1192
1193 #: src/common/ssl_certificate.c:646
1194 msgid "Certificate issuer is not a CA"
1195 msgstr "Liudijimo išdavėjas nėra liudijimų įstaiga"
1196
1197 #: src/common/ssl_certificate.c:871
1198 #, c-format
1199 msgid "Cannot open certificate file %s: %s\n"
1200 msgstr "Nepavyksta atverti liudijimo rinkmenos %s: %s\n"
1201
1202 #: src/common/ssl_certificate.c:875
1203 #, c-format
1204 msgid "Certificate file %s missing (%s)\n"
1205 msgstr "Trūksta liudijimo rinkmenos %s (%s)\n"
1206
1207 #: src/common/ssl_certificate.c:894
1208 #, c-format
1209 msgid "Cannot open key file %s (%s)\n"
1210 msgstr "Nepavyksta atverti rakto rinkmenos %s (%s)\n"
1211
1212 #: src/common/ssl_certificate.c:898
1213 #, c-format
1214 msgid "Key file %s missing (%s)\n"
1215 msgstr "Trūksta rakto rinkmenos %s (%s)\n"
1216
1217 #: src/common/ssl_certificate.c:1046
1218 #, c-format
1219 msgid "Failed to read P12 certificate file %s\n"
1220 msgstr "Nepavyksta perskaityti P12 liudijimo rinkmenos %s\n"
1221
1222 #: src/common/ssl_certificate.c:1049
1223 #, c-format
1224 msgid "Cannot open P12 certificate file %s (%s)\n"
1225 msgstr "Nepavyksta atverti P12 liudijimo rinkmenos %s (%s)\n"
1226
1227 #: src/common/ssl_certificate.c:1053
1228 #, c-format
1229 msgid "P12 Certificate file %s missing (%s)\n"
1230 msgstr "Trūksta P12 liudijimo rinkmenos %s (%s)\n"
1231
1232 #: src/common/ssl_certificate.c:1078 src/gtk/sslcertwindow.c:85
1233 #: src/gtk/sslcertwindow.c:92 src/gtk/sslcertwindow.c:107
1234 #: src/gtk/sslcertwindow.c:112 src/gtk/sslcertwindow.c:119
1235 #: src/gtk/sslcertwindow.c:134
1236 msgid "<not in certificate>"
1237 msgstr "<liudijime nėra>"
1238
1239 #: src/common/string_match.c:83
1240 msgid "(Subject cleared by RegExp)"
1241 msgstr "(Temą išvalė RegExp)"
1242
1243 #: src/common/utils.c:355
1244 #, c-format
1245 msgid "%dB"
1246 msgstr "%dB"
1247
1248 #: src/common/utils.c:356
1249 #, c-format
1250 msgid "%d.%02dKB"
1251 msgstr "%d.%02dKB"
1252
1253 #: src/common/utils.c:357
1254 #, c-format
1255 msgid "%d.%02dMB"
1256 msgstr "%d.%02dMB"
1257
1258 #: src/common/utils.c:358
1259 #, c-format
1260 msgid "%.2fGB"
1261 msgstr "%.2fGB"
1262
1263 #: src/common/utils.c:4971
1264 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1265 msgid "Sunday"
1266 msgstr "sekmadienį"
1267
1268 #: src/common/utils.c:4972
1269 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1270 msgid "Monday"
1271 msgstr "pirmadienį"
1272
1273 #: src/common/utils.c:4973
1274 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1275 msgid "Tuesday"
1276 msgstr "antradienį"
1277
1278 #: src/common/utils.c:4974
1279 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1280 msgid "Wednesday"
1281 msgstr "trečiadienį"
1282
1283 #: src/common/utils.c:4975
1284 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1285 msgid "Thursday"
1286 msgstr "ketvirtadienį"
1287
1288 #: src/common/utils.c:4976
1289 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1290 msgid "Friday"
1291 msgstr "penktadienį"
1292
1293 #: src/common/utils.c:4977
1294 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1295 msgid "Saturday"
1296 msgstr "šeštadienį"
1297
1298 #: src/common/utils.c:4979
1299 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1300 msgid "January"
1301 msgstr "sausio"
1302
1303 #: src/common/utils.c:4980
1304 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1305 msgid "February"
1306 msgstr "vasario"
1307
1308 #: src/common/utils.c:4981
1309 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1310 msgid "March"
1311 msgstr "kovo"
1312
1313 #: src/common/utils.c:4982
1314 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1315 msgid "April"
1316 msgstr "balandžio"
1317
1318 #: src/common/utils.c:4983
1319 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1320 msgid "May"
1321 msgstr "gegužės"
1322
1323 #: src/common/utils.c:4984
1324 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1325 msgid "June"
1326 msgstr "birželio"
1327
1328 #: src/common/utils.c:4985
1329 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1330 msgid "July"
1331 msgstr "liepos"
1332
1333 #: src/common/utils.c:4986
1334 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1335 msgid "August"
1336 msgstr "rugpjūčio"
1337
1338 #: src/common/utils.c:4987
1339 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1340 msgid "September"
1341 msgstr "rugsėjo"
1342
1343 #: src/common/utils.c:4988
1344 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1345 msgid "October"
1346 msgstr "spalio"
1347
1348 #: src/common/utils.c:4989
1349 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1350 msgid "November"
1351 msgstr "lapkričio"
1352
1353 #: src/common/utils.c:4990
1354 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1355 msgid "December"
1356 msgstr "gruodžio"
1357
1358 #: src/common/utils.c:4992
1359 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1360 msgid "Sun"
1361 msgstr "S"
1362
1363 #: src/common/utils.c:4993
1364 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1365 msgid "Mon"
1366 msgstr "Pr"
1367
1368 #: src/common/utils.c:4994
1369 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1370 msgid "Tue"
1371 msgstr "A"
1372
1373 #: src/common/utils.c:4995
1374 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1375 msgid "Wed"
1376 msgstr "T"
1377
1378 #: src/common/utils.c:4996
1379 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1380 msgid "Thu"
1381 msgstr "K"
1382
1383 #: src/common/utils.c:4997
1384 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1385 msgid "Fri"
1386 msgstr "P"
1387
1388 #: src/common/utils.c:4998
1389 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1390 msgid "Sat"
1391 msgstr "Š"
1392
1393 #: src/common/utils.c:5000
1394 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1395 msgid "Jan"
1396 msgstr "Sau"
1397
1398 #: src/common/utils.c:5001
1399 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1400 msgid "Feb"
1401 msgstr "Vas"
1402
1403 #: src/common/utils.c:5002
1404 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1405 msgid "Mar"
1406 msgstr "Kov"
1407
1408 #: src/common/utils.c:5003
1409 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1410 msgid "Apr"
1411 msgstr "Bal"
1412
1413 #: src/common/utils.c:5004
1414 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1415 msgid "May"
1416 msgstr "Geg"
1417
1418 #: src/common/utils.c:5005
1419 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1420 msgid "Jun"
1421 msgstr "Bir"
1422
1423 #: src/common/utils.c:5006
1424 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1425 msgid "Jul"
1426 msgstr "Lie"
1427
1428 #: src/common/utils.c:5007
1429 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1430 msgid "Aug"
1431 msgstr "Rgp"
1432
1433 #: src/common/utils.c:5008
1434 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1435 msgid "Sep"
1436 msgstr "Rgs"
1437
1438 #: src/common/utils.c:5009
1439 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1440 msgid "Oct"
1441 msgstr "Spa"
1442
1443 #: src/common/utils.c:5010
1444 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1445 msgid "Nov"
1446 msgstr "Lap"
1447
1448 #: src/common/utils.c:5011
1449 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1450 msgid "Dec"
1451 msgstr "Grd"
1452
1453 #: src/common/utils.c:5022
1454 msgctxt "For use by strftime (morning)"
1455 msgid "AM"
1456 msgstr "ryto"
1457
1458 #: src/common/utils.c:5023
1459 msgctxt "For use by strftime (afternoon)"
1460 msgid "PM"
1461 msgstr "vakaro"
1462
1463 #: src/common/utils.c:5024
1464 msgctxt "For use by strftime (morning, lowercase)"
1465 msgid "am"
1466 msgstr "ryto"
1467
1468 #: src/common/utils.c:5025
1469 msgctxt "For use by strftime (afternoon, lowercase)"
1470 msgid "pm"
1471 msgstr "vakaro"
1472
1473 #: src/compose.c:570
1474 msgid "_Add..."
1475 msgstr "Pri_dėti..."
1476
1477 #: src/compose.c:571 src/mh_gtk.c:369 src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:302
1478 #: src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:320
1479 msgid "_Remove"
1480 msgstr "Pa_šalinti"
1481
1482 #: src/compose.c:573 src/folderview.c:241
1483 msgid "_Properties..."
1484 msgstr "_Savybės..."
1485
1486 #: src/compose.c:580 src/mainwindow.c:508 src/messageview.c:212
1487 msgid "_Message"
1488 msgstr "_Laiškas"
1489
1490 #: src/compose.c:583
1491 msgid "_Spelling"
1492 msgstr "_Rašybos tikrinimas"
1493
1494 #: src/compose.c:585 src/compose.c:652
1495 msgid "_Options"
1496 msgstr "_Parinktys"
1497
1498 #: src/compose.c:589
1499 msgid "S_end"
1500 msgstr "_Siųsti"
1501
1502 #: src/compose.c:590
1503 msgid "Send _later"
1504 msgstr "Siųsti _vėliau"
1505
1506 #: src/compose.c:593
1507 msgid "_Attach file"
1508 msgstr "_Pridėti rinkmeną"
1509
1510 #: src/compose.c:594
1511 msgid "_Insert file"
1512 msgstr "Į_terpti rinkmeną"
1513
1514 #: src/compose.c:595
1515 msgid "Insert si_gnature"
1516 msgstr "Pas_irašyti"
1517
1518 #: src/compose.c:596
1519 msgid "_Replace signature"
1520 msgstr "_Pakeisti parašą"
1521
1522 #: src/compose.c:600
1523 msgid "_Print"
1524 msgstr "_Spausdinti"
1525
1526 #: src/compose.c:605
1527 msgid "_Undo"
1528 msgstr "_Atsisakyti"
1529
1530 #: src/compose.c:606
1531 msgid "_Redo"
1532 msgstr "_Grąžinti"
1533
1534 #: src/compose.c:609
1535 msgid "Cu_t"
1536 msgstr "_Iškirpti"
1537
1538 #: src/compose.c:613
1539 msgid "_Special paste"
1540 msgstr "Į_dėti ypatingai"
1541
1542 #: src/compose.c:614
1543 msgid "As _quotation"
1544 msgstr "_Cituojant"
1545
1546 #: src/compose.c:615
1547 msgid "_Wrapped"
1548 msgstr "_Apgaubiant"
1549
1550 #: src/compose.c:616
1551 msgid "_Unwrapped"
1552 msgstr "_Neapgaubiant"
1553
1554 #: src/compose.c:618 src/mainwindow.c:541
1555 msgid "Select _all"
1556 msgstr "Pažymėti _viską"
1557
1558 #: src/compose.c:620
1559 msgid "A_dvanced"
1560 msgstr "Su_dėtingiau"
1561
1562 #: src/compose.c:621
1563 msgid "Move a character backward"
1564 msgstr "Pereiti rašmeniu atgal"
1565
1566 #: src/compose.c:622
1567 msgid "Move a character forward"
1568 msgstr "Pereiti rašmeniu toliau"
1569
1570 #: src/compose.c:623
1571 msgid "Move a word backward"
1572 msgstr "Pereiti žodžiu atgal"
1573
1574 #: src/compose.c:624
1575 msgid "Move a word forward"
1576 msgstr "Pereiti žodžiu toliau"
1577
1578 #: src/compose.c:625
1579 msgid "Move to beginning of line"
1580 msgstr "Pereiti į eilutės pradžią"
1581
1582 #: src/compose.c:626
1583 msgid "Move to end of line"
1584 msgstr "Pereiti į eilutės galą"
1585
1586 #: src/compose.c:627
1587 msgid "Move to previous line"
1588 msgstr "Eiti prie ankstesnės eilutės"
1589
1590 #: src/compose.c:628
1591 msgid "Move to next line"
1592 msgstr "Pereiti prie kitos eilutės"
1593
1594 #: src/compose.c:629
1595 msgid "Delete a character backward"
1596 msgstr "Šalinti ankstesnį rašmenį"
1597
1598 #: src/compose.c:630
1599 msgid "Delete a character forward"
1600 msgstr "Šalinti tolesnį rašmenį"
1601
1602 #: src/compose.c:631
1603 msgid "Delete a word backward"
1604 msgstr "Šalinti ankstesnį žodį"
1605
1606 #: src/compose.c:632
1607 msgid "Delete a word forward"
1608 msgstr "Šalinti tolesnį žodį"
1609
1610 #: src/compose.c:633
1611 msgid "Delete line"
1612 msgstr "Šalinti eilutę"
1613
1614 #: src/compose.c:634
1615 msgid "Delete to end of line"
1616 msgstr "Šalinti iki eilutės pabaigos"
1617
1618 #: src/compose.c:637 src/messageview.c:229
1619 msgid "_Find"
1620 msgstr "_Ieškoti"
1621
1622 #: src/compose.c:640
1623 msgid "_Wrap current paragraph"
1624 msgstr "_Apgaubti šį pastraipą"
1625
1626 #: src/compose.c:641
1627 msgid "Wrap all long _lines"
1628 msgstr "Apgaubti _visas ilgas eilutes"
1629
1630 #: src/compose.c:643
1631 msgid "Edit with e_xternal editor"
1632 msgstr "_Redaguoti išorinėje rengyklėje"
1633
1634 #: src/compose.c:646
1635 msgid "_Check all or check selection"
1636 msgstr "Tikrinti _viską arba pažymėtą sritį"
1637
1638 #: src/compose.c:647
1639 msgid "_Highlight all misspelled words"
1640 msgstr "_Paryškinti visus neteisingai parašytus žodžius"
1641
1642 #: src/compose.c:648
1643 msgid "Check _backwards misspelled word"
1644 msgstr "_Ankstesnis neteisingai parašytas žodis"
1645
1646 #: src/compose.c:649
1647 msgid "_Forward to next misspelled word"
1648 msgstr "_Tolesnis neteisingai parašytas žodis"
1649
1650 #: src/compose.c:657
1651 msgid "Reply _mode"
1652 msgstr "Atsakymo _veiksena"
1653
1654 #: src/compose.c:659
1655 msgid "Privacy _System"
1656 msgstr "Privatumo _sistema"
1657
1658 #: src/compose.c:664
1659 msgid "_Priority"
1660 msgstr "_Prioritetas"
1661
1662 #: src/compose.c:666 src/mainwindow.c:605 src/messageview.c:265
1663 msgid "Character _encoding"
1664 msgstr "Rašmenų _koduotė"
1665
1666 #: src/compose.c:671 src/mainwindow.c:610 src/messageview.c:270
1667 msgid "Western European"
1668 msgstr "Vakarų Europos"
1669
1670 #: src/compose.c:672 src/mainwindow.c:611 src/messageview.c:271
1671 msgid "Baltic"
1672 msgstr "Baltų"
1673
1674 #: src/compose.c:673 src/mainwindow.c:612 src/messageview.c:272
1675 msgid "Hebrew"
1676 msgstr "Hebrajų"
1677
1678 #: src/compose.c:674 src/mainwindow.c:613 src/messageview.c:273
1679 msgid "Arabic"
1680 msgstr "Arabų"
1681
1682 #: src/compose.c:675 src/mainwindow.c:614 src/messageview.c:274
1683 msgid "Cyrillic"
1684 msgstr "Kirilica"
1685
1686 #: src/compose.c:676 src/mainwindow.c:615 src/messageview.c:275
1687 msgid "Japanese"
1688 msgstr "Japonų"
1689
1690 #: src/compose.c:677 src/mainwindow.c:616 src/messageview.c:276
1691 msgid "Chinese"
1692 msgstr "Kinų"
1693
1694 #: src/compose.c:678 src/mainwindow.c:617 src/messageview.c:277
1695 msgid "Korean"
1696 msgstr "Korėjiečių"
1697
1698 #: src/compose.c:679 src/mainwindow.c:618 src/messageview.c:278
1699 msgid "Thai"
1700 msgstr "Tajų"
1701
1702 #: src/compose.c:682 src/mainwindow.c:725 src/messageview.c:314
1703 msgid "_Address book"
1704 msgstr "_Adresų knyga"
1705
1706 #: src/compose.c:684
1707 msgid "_Template"
1708 msgstr "Ša_blonas"
1709
1710 #: src/compose.c:686 src/mainwindow.c:753 src/messageview.c:335
1711 msgid "Actio_ns"
1712 msgstr "_Veiksmai"
1713
1714 #: src/compose.c:695
1715 msgid "Aut_o wrapping"
1716 msgstr "Aut_omatinis apgaubimas"
1717
1718 #: src/compose.c:696
1719 msgid "Auto _indent"
1720 msgstr "Automatinis atitraukimas"
1721
1722 #: src/compose.c:697
1723 msgid "Si_gn"
1724 msgstr "Pa_sirašyti"
1725
1726 #: src/compose.c:698
1727 msgid "_Encrypt"
1728 msgstr "_Užšifruoti"
1729
1730 #: src/compose.c:699
1731 msgid "_Request Return Receipt"
1732 msgstr "_Prašyti patvirtinimo apie laiško gavimą"
1733
1734 #: src/compose.c:700
1735 msgid "Remo_ve references"
1736 msgstr "Šalinti _nuorodas"
1737
1738 #: src/compose.c:701
1739 msgid "Show _ruler"
1740 msgstr "Rodyti _liniuotę"
1741
1742 #: src/compose.c:706 src/compose.c:716
1743 msgid "_Normal"
1744 msgstr "_Paprastas"
1745
1746 #: src/compose.c:707 src/mainwindow.c:659 src/messageview.c:303
1747 msgid "_All"
1748 msgstr "_Visiems"
1749
1750 #: src/compose.c:708 src/mainwindow.c:660 src/messageview.c:304
1751 msgid "_Sender"
1752 msgstr "_Siuntėjui"
1753
1754 #: src/compose.c:709
1755 msgid "_Mailing-list"
1756 msgstr "_El. pašto grupei"
1757
1758 #: src/compose.c:714
1759 msgid "_Highest"
1760 msgstr "A_ukščiausias"
1761
1762 #: src/compose.c:715
1763 msgid "Hi_gh"
1764 msgstr "_Aukštas"
1765
1766 #: src/compose.c:717
1767 msgid "Lo_w"
1768 msgstr "_Žemas"
1769
1770 #: src/compose.c:718
1771 msgid "_Lowest"
1772 msgstr "Že_miausias"
1773
1774 #: src/compose.c:723 src/mainwindow.c:868 src/messageview.c:352
1775 msgid "_Automatic"
1776 msgstr "_Automatinė"
1777
1778 #: src/compose.c:724 src/mainwindow.c:869 src/messageview.c:353
1779 msgid "7bit ASCII (US-ASC_II)"
1780 msgstr "7 bitų ASCII (US-ASC_II)"
1781
1782 #: src/compose.c:725 src/mainwindow.c:870 src/messageview.c:354
1783 msgid "Unicode (_UTF-8)"
1784 msgstr "Unikodas (_UTF-8)"
1785
1786 #: src/compose.c:729 src/mainwindow.c:874 src/messageview.c:358
1787 msgid "Central European (ISO-8859-_2)"
1788 msgstr "Centrinės Europos (ISO-8859-_2)"
1789
1790 #: src/compose.c:732 src/mainwindow.c:877 src/messageview.c:361
1791 msgid "Greek (ISO-8859-_7)"
1792 msgstr "Graikų (ISO-8859-_7)"
1793
1794 #: src/compose.c:737 src/mainwindow.c:882 src/messageview.c:366
1795 msgid "Turkish (ISO-8859-_9)"
1796 msgstr "Turkų (ISO-8859-_9)"
1797
1798 #: src/compose.c:1066
1799 msgid "New message From format error."
1800 msgstr "Naujų laiškų siuntėjo formato klaida."
1801
1802 #: src/compose.c:1158
1803 msgid "New message subject format error."
1804 msgstr "Naujų laiškų temos formato klaida."
1805
1806 #: src/compose.c:1189 src/quote_fmt.c:569
1807 #, c-format
1808 msgid "The body of the \"New message\" template has an error at line %d."
1809 msgstr "Naujo laiško šablono pagrindinėje dalyje yra klaida ties %d eilute."
1810
1811 #: src/compose.c:1450
1812 msgid "Unable to reply. The original email probably doesn't exist."
1813 msgstr "Negalima atsakyti. Greičiausiai nebėra originalaus laiško."
1814
1815 #: src/compose.c:1633 src/quote_fmt.c:586
1816 msgid ""
1817 "The \"From\" field of the \"Reply\" template contains an invalid email "
1818 "address."
1819 msgstr "Atsakymo šablone nurodytas netinkamas siuntėjo el. pašto adresas."
1820
1821 #: src/compose.c:1681 src/quote_fmt.c:589
1822 #, c-format
1823 msgid "The body of the \"Reply\" template has an error at line %d."
1824 msgstr "Atsakymo šablono pagrindinėje dalyje yra klaida ties %d eilute."
1825
1826 #: src/compose.c:1817 src/compose.c:2009 src/quote_fmt.c:606
1827 msgid ""
1828 "The \"From\" field of the \"Forward\" template contains an invalid email "
1829 "address."
1830 msgstr "Persiuntimo šablone nurodytas netinkamas siuntėjo el. pašto adresas."
1831
1832 #: src/compose.c:1877 src/quote_fmt.c:609
1833 #, c-format
1834 msgid "The body of the \"Forward\" template has an error at line %d."
1835 msgstr "Persiuntimo šablono pagrindinėje dalyje yra klaida ties %d eilute."
1836
1837 #: src/compose.c:2051
1838 msgid "Fw: multiple emails"
1839 msgstr "Persiunčiama: keletas adresų"
1840
1841 #: src/compose.c:2531
1842 #, c-format
1843 msgid "The body of the \"Redirect\" template has an error at line %d."
1844 msgstr "Peradresavimo šablono pagrindinėje dalyje yra klaida ties %d eilute."
1845
1846 #: src/compose.c:2598 src/gtk/headers.h:14
1847 msgid "Cc:"
1848 msgstr "Kopija:"
1849
1850 #: src/compose.c:2601 src/gtk/headers.h:15
1851 msgid "Bcc:"
1852 msgstr "Nematoma kopija:"
1853
1854 #: src/compose.c:2604 src/gtk/headers.h:12
1855 msgid "Reply-To:"
1856 msgstr "Kam atsakyti:"
1857
1858 #: src/compose.c:2607 src/compose.c:4929 src/compose.c:4931
1859 #: src/gtk/headers.h:33
1860 msgid "Newsgroups:"
1861 msgstr "Naujienų grupė:"
1862
1863 #: src/compose.c:2610 src/gtk/headers.h:34
1864 msgid "Followup-To:"
1865 msgstr "Kam peradresuoti:"
1866
1867 #: src/compose.c:2613 src/gtk/headers.h:17
1868 msgid "In-Reply-To:"
1869 msgstr "Kam atsakant:"
1870
1871 #: src/compose.c:2617 src/compose.c:4926 src/compose.c:4934
1872 #: src/gtk/headers.h:13 src/summary_search.c:433
1873 msgid "To:"
1874 msgstr "Kam:"
1875
1876 #: src/compose.c:2826
1877 msgid "Couldn't attach a file (charset conversion failed)."
1878 msgstr "Nepavyksta pridėti rinkmenos (ženklų rinkinio konvertavimo klaida)."
1879
1880 #: src/compose.c:2832
1881 #, c-format
1882 msgid ""
1883 "The following file has been attached: \n"
1884 "%s"
1885 msgid_plural ""
1886 "The following files have been attached: \n"
1887 "%s"
1888 msgstr[0] ""
1889 "Pridedama rinkmena: \n"
1890 "%s"
1891 msgstr[1] ""
1892 "Pridedamos rinkmenos: \n"
1893 "%s"
1894 msgstr[2] ""
1895 "Pridedamos rinkmenos: \n"
1896 "%s"
1897
1898 #: src/compose.c:3105
1899 msgid "The \"Quotation mark\" of the template is invalid."
1900 msgstr "Netinkama šablono „citavimo žymė“."
1901
1902 #: src/compose.c:3596
1903 #, c-format
1904 msgid "Could not get size of file '%s'."
1905 msgstr "Nepavyksta nustatyti rinkmenos „%s“ dydžio."
1906
1907 #: src/compose.c:3607
1908 #, c-format
1909 msgid ""
1910 "You are about to insert a file of %s in the message body. Are you sure you "
1911 "want to do that?"
1912 msgstr "Ketinate į laiško turinį įterpti rinkmeną %s. Tęsti?"
1913
1914 #: src/compose.c:3610
1915 msgid "Are you sure?"
1916 msgstr "Tikrai?"
1917
1918 #: src/compose.c:3611 src/compose.c:11243
1919 msgid "+_Insert"
1920 msgstr "+Į_terpti"
1921
1922 #: src/compose.c:3735
1923 #, c-format
1924 msgid "File %s is empty."
1925 msgstr "Rinkmena %s yra tuščia."
1926
1927 #: src/compose.c:3736
1928 msgid "Empty file"
1929 msgstr "Tuščias failas"
1930
1931 #: src/compose.c:3737
1932 msgid "+_Attach anyway"
1933 msgstr "+_Vis tiek prisegti"
1934
1935 #: src/compose.c:3746
1936 #, c-format
1937 msgid "Can't read %s."
1938 msgstr "Nepavyksta perskaityti %s."
1939
1940 #: src/compose.c:3773
1941 #, c-format
1942 msgid "Message: %s"
1943 msgstr "Laiškas: %s"
1944
1945 #: src/compose.c:4766 src/plugins/python/composewindowtype.c:421
1946 msgid " [Edited]"
1947 msgstr " [redaguota]"
1948
1949 #: src/compose.c:4773 src/plugins/python/composewindowtype.c:424
1950 #, c-format
1951 msgid "%s - Compose message%s"
1952 msgstr "%s - Laiško rašymas %s"
1953
1954 #: src/compose.c:4776 src/plugins/python/composewindowtype.c:427
1955 #, c-format
1956 msgid "[no subject] - Compose message%s"
1957 msgstr "[be temos] - Laiško rašymas %s"
1958
1959 #: src/compose.c:4778 src/plugins/python/composewindowtype.c:415
1960 msgid "Compose message"
1961 msgstr "Rašyti laišką"
1962
1963 #: src/compose.c:4805 src/messageview.c:890
1964 msgid ""
1965 "Account for sending mail is not specified.\n"
1966 "Please select a mail account before sending."
1967 msgstr ""
1968 "Nenurodyta paskyra, kuria siunčiama.\n"
1969 "Prieš siųsdami, pasirinkite paskyrą."
1970
1971 #: src/compose.c:5025 src/compose.c:5057 src/compose.c:5099
1972 #: src/plugins/attachwarner/attachwarner.c:217 src/prefs_account.c:3270
1973 #: src/toolbar.c:406 src/toolbar.c:424
1974 msgid "Send"
1975 msgstr "Siųsti"
1976
1977 #: src/compose.c:5026
1978 msgid "The only recipient is the default CC address. Send anyway?"
1979 msgstr "Vienintelis gavėjas yra ties kopijos adresu. Vis tiek siųsti?"
1980
1981 #: src/compose.c:5027 src/compose.c:5059 src/compose.c:5092 src/compose.c:5615
1982 #: src/plugins/attachwarner/attachwarner.c:209
1983 msgid "+_Send"
1984 msgstr "+_Siųsti"
1985
1986 #: src/compose.c:5058
1987 msgid "The only recipient is the default BCC address. Send anyway?"
1988 msgstr "Vienintelis gavėjas yra ties slaptos kopijos adresu. Vis tiek siųsti?"
1989
1990 #: src/compose.c:5075
1991 msgid "Recipient is not specified."
1992 msgstr "Nenurodytas gavėjas."
1993
1994 #: src/compose.c:5094 src/plugins/attachwarner/attachwarner.c:211
1995 msgid "+_Queue"
1996 msgstr "+Į siuntimo _eilę"
1997
1998 #: src/compose.c:5095
1999 #, c-format
2000 msgid "Subject is empty. %s"
2001 msgstr "Nenurodyta tema. %s"
2002
2003 #: src/compose.c:5096
2004 msgid "Send it anyway?"
2005 msgstr "Vis tiek siųsti?"
2006
2007 #: src/compose.c:5097
2008 msgid "Queue it anyway?"
2009 msgstr "Vis tiek įtraukti į siuntimo eilę?"
2010
2011 #: src/compose.c:5099 src/toolbar.c:425
2012 msgid "Send later"
2013 msgstr "Siųsti vėliau"
2014
2015 #: src/compose.c:5152 src/compose.c:9840
2016 msgid ""
2017 "Could not queue message for sending:\n"
2018 "\n"
2019 "Charset conversion failed."
2020 msgstr ""
2021 "Laiško nepavyko įtraukti į siuntimo eilę:\n"
2022 "\n"
2023 "Nepavyko konvertuoti koduotės."
2024
2025 #: src/compose.c:5155 src/compose.c:9843
2026 msgid ""
2027 "Could not queue message for sending:\n"
2028 "\n"
2029 "Couldn't get recipient encryption key."
2030 msgstr ""
2031 "Laiško nepavyko įtraukti į siuntimo eilę:\n"
2032 "\n"
2033 "Nepavyko gauti gavėjo šifravimo rakto."
2034
2035 #: src/compose.c:5161 src/compose.c:9837
2036 #, c-format
2037 msgid ""
2038 "Could not queue message for sending:\n"
2039 "\n"
2040 "Signature failed: %s"
2041 msgstr ""
2042 "Laiško nepavyko įtraukti į siuntimo eilę:\n"
2043 "\n"
2044 "Nepavyko pasirašyti: %s"
2045
2046 #: src/compose.c:5164
2047 #, c-format
2048 msgid ""
2049 "Could not queue message for sending:\n"
2050 "\n"
2051 "%s."
2052 msgstr ""
2053 "Laiško nepavyko įtraukti į siuntimo eilę:\n"
2054 "\n"
2055 "%s."
2056
2057 #: src/compose.c:5166
2058 msgid "Could not queue message for sending."
2059 msgstr "Laiško nepavyko įtraukti į siuntimo eilę."
2060
2061 #: src/compose.c:5181 src/compose.c:5241
2062 msgid ""
2063 "The message was queued but could not be sent.\n"
2064 "Use \"Send queued messages\" from the main window to retry."
2065 msgstr ""
2066 "Laiškas įtrauktas į siuntimo eilę, tačiau jo negalima išsiųsti.\n"
2067 "Norėdami vėl bandyti išsiųsti, pagrindiniame lange rinkitės „siųsti eilės "
2068 "laiškus“."
2069
2070 #: src/compose.c:5237
2071 #, c-format
2072 msgid ""
2073 "%s\n"
2074 "Use \"Send queued messages\" from the main window to retry."
2075 msgstr ""
2076 "%s\n"
2077 "Norėdami vėl bandyti išsiųsti, pagrindiniame lange rinkitės „siųsti eilės "
2078 "laiškus“."
2079
2080 #: src/compose.c:5612
2081 #, c-format
2082 msgid ""
2083 "Can't convert the character encoding of the message \n"
2084 "to the specified %s charset.\n"
2085 "Send it as %s?"
2086 msgstr ""
2087 "Nepavyksta laiško koduotės\n"
2088 "pakeisti į nurodytą %s.\n"
2089 "Siųsti kaip %s?"
2090
2091 #: src/compose.c:5669
2092 #, c-format
2093 msgid ""
2094 "Line %d exceeds the line length limit (998 bytes).\n"
2095 "The contents of the message might be broken on the way to the delivery.\n"
2096 "\n"
2097 "Send it anyway?"
2098 msgstr ""
2099 "Eilutė %d viršija eilutės ilgio limitą (998 baitai).\n"
2100 "Laiško turinys gali būti sugadintas pristatymo metu.\n"
2101 "\n"
2102 "Tikrai išsiųsti?"
2103
2104 #: src/compose.c:5903
2105 msgid "Encryption warning"
2106 msgstr "Įspėjimas apie šifravimą"
2107
2108 #: src/compose.c:5904
2109 msgid "+C_ontinue"
2110 msgstr "+_Tęsti"
2111
2112 #: src/compose.c:5953
2113 msgid "No account for sending mails available!"
2114 msgstr "Nėra paskyrų, sukonfigūruotų laiškų siuntimui!"
2115
2116 #: src/compose.c:5962
2117 msgid "Selected account isn't NNTP: Posting is impossible."
2118 msgstr "Pasirinkta paskyra nėra NNTP: siųsti neįmanoma."
2119
2120 #: src/compose.c:6197
2121 #, c-format
2122 msgid "Attachment %s doesn't exist anymore. Ignore?"
2123 msgstr "Priedo %s nebėra. Nepaisyti?"
2124
2125 #: src/compose.c:6198 src/mainwindow.c:650 src/toolbar.c:231
2126 #: src/toolbar.c:2167
2127 msgid "Cancel sending"
2128 msgstr "Atsisakyti siuntimo"
2129
2130 #: src/compose.c:6198
2131 msgid "Ignore attachment"
2132 msgstr "Nepaisyti priedo"
2133
2134 #: src/compose.c:6238
2135 #, c-format
2136 msgid "Original %s part"
2137 msgstr "Originali %s dalis"
2138
2139 #: src/compose.c:6820
2140 msgid "Add to address _book"
2141 msgstr "Įtraukti į adresų _knygą"
2142
2143 #: src/compose.c:6977
2144 msgid "Delete entry contents"
2145 msgstr "Šalinti įrašo turinį"
2146
2147 #: src/compose.c:6981 src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:289
2148 msgid "Use <tab> to autocomplete from addressbook"
2149 msgstr "Norėdami užbaigti pagal adresų knygą, spauskite <tab>"
2150
2151 #: src/compose.c:7203
2152 msgid "Mime type"
2153 msgstr "MIME tipas"
2154
2155 #: src/compose.c:7209 src/mimeview.c:274 src/plugins/pgpcore/select-keys.c:394
2156 #: src/prefs_matcher.c:630 src/prefs_summary_column.c:85 src/summaryview.c:445
2157 msgid "Size"
2158 msgstr "Dydis"
2159
2160 #: src/compose.c:7272
2161 msgid "Save Message to "
2162 msgstr "Laišką įrašyti į"
2163
2164 #: src/compose.c:7309 src/editjpilot.c:276 src/editldap.c:518
2165 #: src/editvcard.c:192 src/export.c:164 src/import.c:163 src/importmutt.c:239
2166 #: src/importpine.c:238 src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1021
2167 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:229
2168 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:252
2169 #: src/plugins/bsfilter/bsfilter_gtk.c:181
2170 #: src/plugins/clamd/clamav_plugin_gtk.c:299
2171 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:418
2172 msgid "_Browse"
2173 msgstr "_Naršyti"
2174
2175 #: src/compose.c:7782
2176 msgid "Hea_der"
2177 msgstr "_Antraštė"
2178
2179 #: src/compose.c:7787
2180 msgid "_Attachments"
2181 msgstr "_Priedai"
2182
2183 #: src/compose.c:7801
2184 msgid "Othe_rs"
2185 msgstr "_Kita"
2186
2187 #: src/compose.c:7816
2188 #, fuzzy
2189 msgid "S_ubject:"
2190 msgstr "Tema:"
2191
2192 #: src/compose.c:8039
2193 #, c-format
2194 msgid ""
2195 "Spell checker could not be started.\n"
2196 "%s"
2197 msgstr ""
2198 "Nepavyksta paleisti rašybos tikrintuvės.\n"
2199 "%s"
2200
2201 #: src/compose.c:8148
2202 #, fuzzy, c-format
2203 msgid "<i>%s</i>"
2204 msgstr "Nuo: <i>%s</i>"
2205
2206 #: src/compose.c:8178
2207 #, fuzzy
2208 msgid "_From:"
2209 msgstr "Nuo:"
2210
2211 #: src/compose.c:8195
2212 msgid "Account to use for this email"
2213 msgstr "Šiam laiškui naudotina paskyra"
2214
2215 #: src/compose.c:8197
2216 msgid "Sender address to be used"
2217 msgstr "Naudotinas siuntėjo adresas"
2218
2219 #: src/compose.c:8363
2220 #, c-format
2221 msgid ""
2222 "The privacy system '%s' cannot be loaded. You will not be able to sign or "
2223 "encrypt this message."
2224 msgstr ""
2225 "Nepavyksta įkelti privatumo sistemos „%s“. Todėl laiško negalėsite nei "
2226 "pasirašyti, nei užšifruoti."
2227
2228 #: src/compose.c:8464 src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1073
2229 msgid "_None"
2230 msgstr "_Nieko"
2231
2232 #: src/compose.c:8565 src/prefs_template.c:760
2233 #, c-format
2234 msgid "The body of the template has an error at line %d."
2235 msgstr "Šablono pagrindinėje dalyje yra klaida ties %d eilute."
2236
2237 #: src/compose.c:8681
2238 msgid "Template From format error."
2239 msgstr "Šablone yra siuntėjo formato klaida."
2240
2241 #: src/compose.c:8699
2242 msgid "Template To format error."
2243 msgstr "Šablone yra gavėjo formato klaida."
2244
2245 #: src/compose.c:8717
2246 msgid "Template Cc format error."
2247 msgstr "Šablone yra laiško kopijos formato klaida."
2248
2249 #: src/compose.c:8735
2250 msgid "Template Bcc format error."
2251 msgstr "Šablone yra laiško nematomosios kopijos formato klaida."
2252
2253 #: src/compose.c:8753
2254 msgid "Template Reply-To format error."
2255 msgstr "Šablone yra atgalinio adreso formato klaida."
2256
2257 #: src/compose.c:8772
2258 msgid "Template subject format error."
2259 msgstr "Šablone yra laiško temos formato klaida."
2260
2261 #: src/compose.c:9041
2262 msgid "Invalid MIME type."
2263 msgstr "Netinkamas MIME tipas."
2264
2265 #: src/compose.c:9056
2266 msgid "File doesn't exist or is empty."
2267 msgstr "Rinkmenos nėra arba ji tuščia."
2268
2269 #: src/compose.c:9130
2270 msgid "Properties"
2271 msgstr "Savybės"
2272
2273 #: src/compose.c:9147
2274 msgid "MIME type"
2275 msgstr "MIME tipas"
2276
2277 #: src/compose.c:9188
2278 msgid "Encoding"
2279 msgstr "Koduotė"
2280
2281 #: src/compose.c:9208
2282 msgid "Path"
2283 msgstr "Kelias"
2284
2285 #: src/compose.c:9209
2286 msgid "File name"
2287 msgstr "Rinkmenos vardas"
2288
2289 #: src/compose.c:9401
2290 #, c-format
2291 msgid ""
2292 "The external editor is still working.\n"
2293 "Force terminating the process?\n"
2294 "process group id: %d"
2295 msgstr ""
2296 "Išorinė rengyklė vis dar veikia.\n"
2297 "Priverstinai nutraukti šį procesą?\n"
2298 "proceso grupės id: %d"
2299
2300 #: src/compose.c:9806 src/messageview.c:1097
2301 msgid "Claws Mail needs network access in order to send this email."
2302 msgstr ""
2303 "Tam, kad galėtų išsiųsti šį laišką, Claws Mail turi prisijungti prie tinklo."
2304
2305 #: src/compose.c:9832
2306 msgid "Could not queue message."
2307 msgstr "Nepavyksta laiško įtraukti į siuntimo eilę."
2308
2309 #: src/compose.c:9834
2310 #, c-format
2311 msgid ""
2312 "Could not queue message:\n"
2313 "\n"
2314 "%s."
2315 msgstr ""
2316 "Laiško nepavyko įtraukti į siuntimo eilę:\n"
2317 "\n"
2318 "%s."
2319
2320 #: src/compose.c:10012
2321 msgid "Could not save draft."
2322 msgstr "Nepavyksta įrašyti juodraščio."
2323
2324 #: src/compose.c:10016
2325 msgid "Could not save draft"
2326 msgstr "Nepavyksta įrašyti juodraščio"
2327
2328 #: src/compose.c:10017
2329 msgid ""
2330 "Could not save draft.\n"
2331 "Do you want to cancel exit or discard this email?"
2332 msgstr ""
2333 "Nepavyksta įrašyti juodraščio.\n"
2334 "Neišeiti ar sunaikinti atmetant šį laišką?"
2335
2336 #: src/compose.c:10019
2337 msgid "_Cancel exit"
2338 msgstr "_Neišeiti"
2339
2340 #: src/compose.c:10019
2341 msgid "_Discard email"
2342 msgstr "_Atmesti laišką"
2343
2344 #: src/compose.c:10179 src/compose.c:10193
2345 msgid "Select file"
2346 msgstr "Pasirinkite rinkmeną"
2347
2348 #: src/compose.c:10207
2349 #, c-format
2350 msgid "File '%s' could not be read."
2351 msgstr "Nepavyksta perskaityti rinkmenos „%s“."
2352
2353 #: src/compose.c:10209
2354 #, c-format
2355 msgid ""
2356 "File '%s' contained invalid characters\n"
2357 "for the current encoding, insertion may be incorrect."
2358 msgstr ""
2359 "Rinkmena „%s“ turi šiai koduotei\n"
2360 "netinkančių rašmenų. Įterpimas gali būti netinkamas."
2361
2362 #: src/compose.c:10296
2363 msgid "Discard message"
2364 msgstr "Atmesti laišką"
2365
2366 #: src/compose.c:10297
2367 msgid "This message has been modified. Discard it?"
2368 msgstr "Šis laiškas pakeistas. Atmesti jį?"
2369
2370 #: src/compose.c:10298
2371 msgid "_Discard"
2372 msgstr "_Atmesti"
2373
2374 #: src/compose.c:10298
2375 msgid "_Save to Drafts"
2376 msgstr "Į_rašyti kaip juodraštį"
2377
2378 #: src/compose.c:10300
2379 msgid "Save changes"
2380 msgstr "Įrašyti pakeitimus"
2381
2382 #: src/compose.c:10301
2383 msgid "This message has been modified. Save the latest changes?"
2384 msgstr "Šis laiškas pakeistas. Įrašyti paskutinius pakeitimus?"
2385
2386 #: src/compose.c:10302
2387 msgid "_Don't save"
2388 msgstr "_Neįrašyti"
2389
2390 #: src/compose.c:10302
2391 msgid "+_Save to Drafts"
2392 msgstr "+Į_rašyti kaip juodraštį"
2393
2394 #: src/compose.c:10372
2395 #, c-format
2396 msgid "Do you want to apply the template '%s'?"
2397 msgstr "Pritaikyti šabloną „%s“?"
2398
2399 #: src/compose.c:10374
2400 msgid "Apply template"
2401 msgstr "Pritaikyti šabloną"
2402
2403 #: src/compose.c:10375 src/prefs_actions.c:329
2404 #: src/prefs_filtering_action.c:610 src/prefs_filtering.c:477
2405 #: src/prefs_matcher.c:775 src/prefs_template.c:311 src/prefs_toolbar.c:1050
2406 msgid "_Replace"
2407 msgstr "Pa_keisti"
2408
2409 #: src/compose.c:10375
2410 msgid "_Insert"
2411 msgstr "Į_terpti"
2412
2413 #: src/compose.c:11240
2414 msgid "Insert or attach?"
2415 msgstr "Įterpti ar pridėti?"
2416
2417 #: src/compose.c:11241
2418 msgid ""
2419 "Do you want to insert the contents of the file(s) into the message body, or "
2420 "attach it to the email?"
2421 msgstr ""
2422 "Ar rinkmenos(-ų) turinį įtraukti į laiško pagrindinę dalį, ar prisegti kaip "
2423 "priedą prie laiško?"
2424
2425 #: src/compose.c:11243
2426 msgid "_Attach"
2427 msgstr "_Pridėti"
2428
2429 #: src/compose.c:11460
2430 #, c-format
2431 msgid "Quote format error at line %d."
2432 msgstr "Citavimo formato klaida ties %d eilute."
2433
2434 #: src/compose.c:11755
2435 #, c-format
2436 msgid ""
2437 "You are about to reply to %d messages. Opening the windows could take some "
2438 "time. Do you want to continue?"
2439 msgstr "Ketinate atsakyti į %d laiškus. Langų atvėrimas gali užtrukti. Tęsti?"
2440
2441 #: src/crash.c:141
2442 #, c-format
2443 msgid "Claws Mail process (%ld) received signal %ld"
2444 msgstr "Claws Mail procesas (%ld) gavo %ld signalą"
2445
2446 #: src/crash.c:187
2447 msgid "Claws Mail has crashed"
2448 msgstr "Claws Mail užstrigo"
2449
2450 #: src/crash.c:203
2451 #, c-format
2452 msgid ""
2453 "%s.\n"
2454 "Please file a bug report and include the information below."
2455 msgstr ""
2456 "%s.\n"
2457 "Praneškite apie klaidą įtraukdami žemiau pateiktą informaciją."
2458
2459 #: src/crash.c:208
2460 msgid "Debug log"
2461 msgstr "Derinimo žurnalas"
2462
2463 #: src/crash.c:252 src/toolbar.c:422
2464 msgid "Close"
2465 msgstr "Užverti"
2466
2467 #: src/crash.c:257
2468 msgid "Save..."
2469 msgstr "Įrašyti..."
2470
2471 #: src/crash.c:262
2472 msgid "Create bug report"
2473 msgstr "Pranešti apie klaidą"
2474
2475 #: src/crash.c:312
2476 msgid "Save crash information"
2477 msgstr "Įrašyti klaidos informaciją"
2478
2479 #: src/editaddress.c:156 src/editaddress.c:232
2480 msgid "Add New Person"
2481 msgstr "Pridėti naują asmenį"
2482
2483 #: src/editaddress.c:158
2484 msgid ""
2485 "Adding a new person requires at least one of the\n"
2486 "following values to be set:\n"
2487 " - Display Name\n"
2488 " - First Name\n"
2489 " - Last Name\n"
2490 " - Nickname\n"
2491 " - any email address\n"
2492 " - any additional attribute\n"
2493 "\n"
2494 "Click OK to keep editing this contact.\n"
2495 "Click Cancel to close without saving."
2496 msgstr ""
2497 "Pridedant naują asmenį, reikia\n"
2498 "nurodyti bent vieną iš šių reikšmių:\n"
2499 " - rodomą vardą\n"
2500 " - vardą\n"
2501 " - pavardę\n"
2502 " - slapyvardį\n"
2503 " - bet kokį el. pašto adresą\n"
2504 " - bet kokį papildomą atributą\n"
2505 "\n"
2506 "Norėdami toliau redaguoti šį kontaktą, spauskite „gerai“.\n"
2507 "Norėdami nieko neįrašyti ir užverti langą, spauskite „atsisakyti“."
2508
2509 #: src/editaddress.c:169
2510 msgid ""
2511 "Adding a new person requires at least one of the\n"
2512 "following values to be set:\n"
2513 " - First Name\n"
2514 " - Last Name\n"
2515 " - any email address\n"
2516 " - any additional attribute\n"
2517 "\n"
2518 "Click OK to keep editing this contact.\n"
2519 "Click Cancel to close without saving."
2520 msgstr ""
2521 "Pridedant naują asmenį, reikia\n"
2522 "nurodyti bent vieną iš šių reikšmių:\n"
2523 " - vardą\n"
2524 " - pavardę\n"
2525 " - bet kokį el. pašto adresą\n"
2526 " - bet kokį papildomą atributą\n"
2527 "\n"
2528 "Norėdami toliau redaguoti šį kontaktą, spauskite „gerai“.\n"
2529 "Norėdami nieko neįrašyti ir užverti langą, spauskite „atsisakyti“."
2530
2531 #: src/editaddress.c:233
2532 msgid "Edit Person Details"
2533 msgstr "Redaguoti asmens savybes"
2534
2535 #: src/editaddress.c:411
2536 msgid "An Email address must be supplied."
2537 msgstr "Reikia nurodyti el. pašto adresą."
2538
2539 #: src/editaddress.c:587 src/editaddress_other_attributes_ldap.c:198
2540 msgid "A Name and Value must be supplied."
2541 msgstr "Reikia nurodyti vardą ir reikšmę."
2542
2543 #: src/editaddress.c:676
2544 msgid "Discard"
2545 msgstr "Atmesti"
2546
2547 #: src/editaddress.c:677
2548 msgid "Apply"
2549 msgstr "Pritaikyti"
2550
2551 #: src/editaddress.c:707 src/editaddress.c:756
2552 msgid "Edit Person Data"
2553 msgstr "Redaguoti asmens duomenis"
2554
2555 #: src/editaddress.c:785
2556 msgid "Choose a picture"
2557 msgstr "Pasirinkite paveikslėlį"
2558
2559 #: src/editaddress.c:804
2560 #, c-format
2561 msgid ""
2562 "Failed to import image: \n"
2563 "%s"
2564 msgstr ""
2565 "Nepavyko importuoti paveikslėlio: \n"
2566 "%s"
2567
2568 #: src/editaddress.c:846
2569 msgid "_Set picture"
2570 msgstr "_Parinkti paveikslėlį"
2571
2572 #: src/editaddress.c:847
2573 msgid "_Unset picture"
2574 msgstr "_Nenaudoti paveikslėlio"
2575
2576 #: src/editaddress.c:905
2577 msgid "Photo"
2578 msgstr "Nuotrauka"
2579
2580 #: src/editaddress.c:952 src/editaddress.c:954 src/expldifdlg.c:517
2581 #: src/exporthtml.c:761 src/ldif.c:747
2582 msgid "Display Name"
2583 msgstr "Rodomas vardas"
2584
2585 #: src/editaddress.c:961 src/editaddress.c:965 src/ldif.c:755
2586 msgid "Last Name"
2587 msgstr "Pavardė"
2588
2589 #: src/editaddress.c:962 src/editaddress.c:964 src/ldif.c:751
2590 msgid "First Name"
2591 msgstr "Vardas"
2592
2593 #: src/editaddress.c:968 src/editaddress.c:970
2594 msgid "Nickname"
2595 msgstr "Slapyvardis"
2596
2597 #: src/editaddress.c:1054 src/editaddress.c:1122
2598 msgid "Alias"
2599 msgstr "Alternatyvusis vardas"
2600
2601 #: src/editaddress.c:1264 src/editaddress.c:1333 src/editaddress.c:1353
2602 #: src/editaddress_other_attributes_ldap.c:303
2603 #: src/editaddress_other_attributes_ldap.c:371 src/prefs_customheader.c:222
2604 msgid "Value"
2605 msgstr "Reikšmė"
2606
2607 #: src/editaddress.c:1424
2608 msgid "_User Data"
2609 msgstr "_Naudotojo duomenys"
2610
2611 #: src/editaddress.c:1425
2612 msgid "_Email Addresses"
2613 msgstr "_El. pašto adresai"
2614
2615 #: src/editaddress.c:1428 src/editaddress.c:1431
2616 msgid "O_ther Attributes"
2617 msgstr "_Kiti atributai"
2618
2619 #: src/editbook.c:109
2620 msgid "File appears to be OK."
2621 msgstr "Regis rinkmena yra tinkama."
2622
2623 #: src/editbook.c:112
2624 msgid "File does not appear to be a valid address book format."
2625 msgstr "Rinkmena tikriausiai neatitinka adresų knygos formato."
2626
2627 #: src/editbook.c:115 src/editjpilot.c:191 src/editvcard.c:98
2628 msgid "Could not read file."
2629 msgstr "Nepavyksta perskaityti rinkmenos."
2630
2631 #: src/editbook.c:149 src/editbook.c:262
2632 msgid "Edit Addressbook"
2633 msgstr "Redaguoti adresų knygą"
2634
2635 #: src/editbook.c:177 src/editjpilot.c:264 src/editvcard.c:180
2636 msgid " Check File "
2637 msgstr " Tikrinti rinkmeną "
2638
2639 #: src/editbook.c:182 src/editjpilot.c:269 src/editvcard.c:185
2640 #: src/importmutt.c:232 src/importpine.c:231 src/prefs_account.c:1959
2641 #: src/wizard.c:1187 src/wizard.c:1602
2642 msgid "File"
2643 msgstr "Rinkmena"
2644
2645 #: src/editbook.c:281
2646 msgid "Add New Addressbook"
2647 msgstr "Pridėti naują adresų knygą"
2648
2649 #: src/editgroup.c:101
2650 msgid "A Group Name must be supplied."
2651 msgstr "Būtina nurodyti grupės pavadinimą."
2652
2653 #: src/editgroup.c:294
2654 msgid "Edit Group Data"
2655 msgstr "Redaguoti grupės duomenis"
2656
2657 #: src/editgroup.c:323 src/exporthtml.c:597
2658 msgid "Group Name"
2659 msgstr "Grupės pavadinimas"
2660
2661 #: src/editgroup.c:342
2662 msgid "Addresses in Group"
2663 msgstr "Grupėje esantys adresai"
2664
2665 #: src/editgroup.c:377
2666 msgid "Available Addresses"
2667 msgstr "Turimi adresai"
2668
2669 #: src/editgroup.c:452
2670 msgid "Move Email Addresses to or from Group with arrow buttons"
2671 msgstr "El. pašto adresus iš grupių arba į grupes pasinaudodami mygtukais"
2672
2673 #: src/editgroup.c:500
2674 msgid "Edit Group Details"
2675 msgstr "Grupės detalių keitimas"
2676
2677 #: src/editgroup.c:503
2678 msgid "Add New Group"
2679 msgstr "Pridėti naują grupę"
2680
2681 #: src/editgroup.c:553
2682 msgid "Edit folder"
2683 msgstr "Redaguoti aplanką"
2684
2685 #: src/editgroup.c:553
2686 msgid "Input the new name of folder:"
2687 msgstr "Įveskite naują aplanko pavadinimą:"
2688
2689 #: src/editgroup.c:556 src/foldersel.c:585 src/imap_gtk.c:195 src/mh_gtk.c:145
2690 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:245 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:93
2691 msgid "New folder"
2692 msgstr "Naujas aplankas"
2693
2694 #: src/editgroup.c:557 src/foldersel.c:586 src/mh_gtk.c:146
2695 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:246 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:94
2696 msgid "Input the name of new folder:"
2697 msgstr "Įveskite naujo aplanko pavadinimą:"
2698
2699 #: src/editjpilot.c:188
2700 msgid "File does not appear to be JPilot format."
2701 msgstr "Panašu, kad rinkmena neatitinka JPilot formato."
2702
2703 #: src/editjpilot.c:200
2704 msgid "Select JPilot File"
2705 msgstr "Pasirinkite JPilot rinkmeną"
2706
2707 #: src/editjpilot.c:236 src/editjpilot.c:365
2708 msgid "Edit JPilot Entry"
2709 msgstr "JPilot įrašo keitimas"
2710
2711 #: src/editjpilot.c:281
2712 msgid "Additional e-Mail address item(s)"
2713 msgstr "Papildomi el. pašto adresai"
2714
2715 #: src/editjpilot.c:372
2716 msgid "Add New JPilot Entry"
2717 msgstr "Pridėti naują JPilot įrašą"
2718
2719 #: src/editldap_basedn.c:138
2720 msgid "Edit LDAP - Select Search Base"
2721 msgstr "LDAP keitimas - paieškos bazės pasirinkimas"
2722
2723 #: src/editldap_basedn.c:157 src/editldap.c:441
2724 msgid "Hostname"
2725 msgstr "Pagrindinio kompiuterio vardas"
2726
2727 #: src/editldap_basedn.c:167 src/editldap.c:458
2728 #: src/plugins/clamd/clamav_plugin_gtk.c:389 src/ssl_manager.c:110
2729 msgid "Port"
2730 msgstr "Prievadas"
2731
2732 #: src/editldap_basedn.c:177 src/editldap.c:502
2733 msgid "Search Base"
2734 msgstr "Paieškos bazė"
2735
2736 #: src/editldap_basedn.c:198
2737 msgid "Available Search Base(s)"
2738 msgstr "Prieinamos paieškos bazės"
2739
2740 #: src/editldap_basedn.c:288
2741 msgid "Could not read Search Base(s) from server - please set manually"
2742 msgstr ""
2743 "Iš serverio nepavyksta perskaityti paieškos bazės - nurodykite rankiniu būdu"
2744
2745 #: src/editldap_basedn.c:292 src/editldap.c:281
2746 msgid "Could not connect to server"
2747 msgstr "Prie serverio prisijungti nepavyko"
2748
2749 #: src/editldap.c:152
2750 msgid "A Name must be supplied."
2751 msgstr "Reikia nurodyti pavadinimą."
2752
2753 #: src/editldap.c:164
2754 msgid "A Hostname must be supplied for the server."
2755 msgstr "Turi būti nurodytas serverio pagrindinio kompiuterio vardas."
2756
2757 #: src/editldap.c:177
2758 msgid "At least one LDAP search attribute should be supplied."
2759 msgstr "Reikia nurodyti bent vieną LDAP paieškos atributą."
2760
2761 #: src/editldap.c:278
2762 msgid "Connected successfully to server"
2763 msgstr "Sėkmingai prisijungta prie serverio"
2764
2765 #: src/editldap.c:336 src/editldap.c:974
2766 msgid "Edit LDAP Server"
2767 msgstr "LDAP serverio taisa"
2768
2769 #: src/editldap.c:437
2770 msgid "A name that you wish to call the server."
2771 msgstr "Vardas, leidžiantis identifikuoti serverį."
2772
2773 #: src/editldap.c:450
2774 msgid ""
2775 "This is the hostname of the server. For example, \"ldap.mydomain.com\" may "
2776 "be appropriate for the \"mydomain.com\" organization. An IP address may also "
2777 "be used. You may specify \"localhost\" if running an LDAP server on the same "
2778 "computer as Claws Mail."
2779 msgstr ""
2780 "Tai pagrindinio kompiuterio vardas. Pavyzdžiui, „ldap.manosritis.lt“ gali "
2781 "tik organizacijai „manosritis.lt“. Taip pat galima naudoti ir IP adresą. Jei "
2782 "LDAP serveris veikia tame pačiame kompiuteryje kaip ir Claws Mail, galima "
2783 "nurodyti „localhost“"
2784
2785 #: src/editldap.c:470
2786 msgid "TLS"
2787 msgstr "TLS"
2788
2789 #: src/editldap.c:471 src/prefs_account.c:3343
2790 msgid "SSL"
2791 msgstr "SSL"
2792
2793 #: src/editldap.c:475
2794 msgid ""
2795 "Enable secure connection to the LDAP server via TLS. If connection fails, be "
2796 "sure to check the correct configuration in ldap.conf (TLS_CACERTDIR and "
2797 "TLS_REQCERT fields)."
2798 msgstr ""
2799 "Įgalina saugų prisijungimą prie LDAP serverio per TLS. Jei ryšys nutrūksta, "
2800 "patikrinkite, ar yra tinkama konfigūracija rinkmenoje ldap.conf "
2801 "(TLS_CACERTDIR ir TLS_REQCERT laukai)."
2802
2803 #: src/editldap.c:479
2804 msgid ""
2805 "Enable secure connection to the LDAP server via SSL. If connection fails, be "
2806 "sure to check the correct configuration in ldap.conf (TLS_CACERTDIR and "
2807 "TLS_REQCERT fields)."
2808 msgstr ""
2809 "Įgalina saugų prisijungimą prie LDAP serverio per SSL. Jei ryšys nutrūksta, "
2810 "patikrinkite, ar yra tinkama konfigūracija rinkmenoje ldap.conf "
2811 "(TLS_CACERTDIR ir TLS_REQCERT laukai)."
2812
2813 #: src/editldap.c:491
2814 msgid "The port number that the server listens on. Port 389 is the default."
2815 msgstr "Prievadas, kuriuo serveris atsako. Numatytasis yra 389."
2816
2817 #: src/editldap.c:494
2818 msgid " Check Server "
2819 msgstr " Tikrinti serverį "
2820
2821 #: src/editldap.c:498
2822 msgid "Press this button to test the connection to the server."
2823 msgstr "Norėdami pabandyti prisijungti prie serverio, nuspauskite šį mygtuką."
2824
2825 #: src/editldap.c:511
2826 msgid ""
2827 "This specifies the name of the directory to be searched on the server. "
2828 "Examples include:\n"
2829 "  dc=claws-mail,dc=org\n"
2830 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
2831 "  o=Organization Name,c=Country\n"
2832 msgstr ""
2833 "Nurodo aplanko pavadinimą, kurio bus ieškoma serveryje. Pavyzdžiui:\n"
2834 "  dc=claws-mail,dc=org\n"
2835 "  ou=žmonės,dc=srities_vardas,dc=com\n"
2836 "  o=organizacijos pavadinimas ,c=valstybė\n"
2837
2838 #: src/editldap.c:522
2839 msgid ""
2840 "Press this button to lookup the name of available directory names on the "
2841 "server."
2842 msgstr ""
2843 "Nuspauskite šį mygtuką, jei norite pamatyti serveryje esančių aplankų "
2844 "pavadinimus."
2845
2846 #: src/editldap.c:578
2847 msgid "Search Attributes"
2848 msgstr "Paieškos atributai"
2849
2850 #: src/editldap.c:587
2851 msgid ""
2852 "A list of LDAP attribute names that should be searched when attempting to "
2853 "find a name or address."
2854 msgstr "LDAP atributų vardai, kurių reiktų ieškoti ieškant vardo ar adreso."
2855
2856 #: src/editldap.c:590
2857 msgid " Defaults "
2858 msgstr " Numatyta "
2859
2860 #: src/editldap.c:594
2861 msgid ""
2862 "This resets the attribute names to a default value that should find most "
2863 "names and addresses during a name or address search process."
2864 msgstr ""
2865 "Atributų vardus pakeičia į numatytuosius, kurie paieškos metu turėtų leisti "
2866 "rasti daugelį vardų ir adresų."
2867
2868 #: src/editldap.c:600
2869 msgid "Max Query Age (secs)"
2870 msgstr "Didžiausia rezultatų išlaikymo trukmė (sekundėmis)"
2871
2872 #: src/editldap.c:615
2873 msgid ""
2874 "This defines the maximum period of time (in seconds) that an address search "
2875 "result is valid for address completion purposes. Search results are stored "
2876 "in a cache until this period of time has passed and then retired. This will "
2877 "improve the response time when attempting to search for the same name or "
2878 "address on subsequent address completion requests. The cache will be "
2879 "searched in preference to performing a new server search request. The "
2880 "default value of 600 seconds (10 minutes), should be sufficient for most "
2881 "servers. A larger value will reduce the search time for subsequent searches. "
2882 "This is useful for servers that have slow response times at the expense of "
2883 "more memory to cache results."
2884 msgstr ""
2885 "Nurodo kiek laiko (sekundėmis) adreso paieškos rezultatai bus išlaikomi "
2886 "atmintyje. Pasibaigus šiam laikui, podėlis, taigi ir jame laikomi rezultatai "
2887 "bus išvalyti. Tai leidžia pagreitinti tikslinant paiešką arba bandant "
2888 "ieškoti vardų ar adresų tarp jau gautų rezultatų, nes pirmiausia ieškoma "
2889 "podėlyje.  Numatytoji reikšmė yra 600 sekundžių (10 minučių) dažniausiai yra "
2890 "pakankama daugeliui serverių. Didesnė reikšmė dar pagreitintų sekančias "
2891 "paieškas. Paprastai tai naudinga serveriams, kurie atsako lėtai ir išnaudoja "
2892 "daug atminties rezultatų perkėlimui į podėlį."
2893
2894 #: src/editldap.c:632
2895 msgid "Include server in dynamic search"
2896 msgstr "Serverį įtraukti į dinaminę paiešką"
2897
2898 #: src/editldap.c:637
2899 msgid ""
2900 "Check this option to include this server for dynamic searches when using "
2901 "address completion."
2902 msgstr ""
2903
2904 #: src/editldap.c:643
2905 msgid "Match names 'containing' search term"
2906 msgstr "Vardai, turintys paieškos terminą"
2907
2908 #: src/editldap.c:648
2909 msgid ""
2910 "Searches for names and addresses can be performed either using \"begins-with"
2911 "\" or \"contains\" search term. Check this option to perform a \"contains\" "
2912 "search; this type of search usually takes longer to complete. Note that for "
2913 "performance reasons, address completion uses \"begins-with\" for all "
2914 "searches against other address interfaces."
2915 msgstr ""
2916
2917 #: src/editldap.c:701
2918 msgid "Bind DN"
2919 msgstr "Prisijungimo DN"
2920
2921 #: src/editldap.c:710
2922 msgid ""
2923 "The LDAP user account name to be used to connect to the server. This is "
2924 "usually only used for protected servers. This name is typically formatted "
2925 "as: \"cn=user,dc=claws-mail,dc=org\". This is usually left empty when "
2926 "performing a search."
2927 msgstr ""
2928 "LDAP naudotojo paskyra, naudojama jungiantis prie serverio. Paprastai "
2929 "naudojamas tik jungiantis prie apsaugotų serverių. Paprastai naudojamas "
2930 "vardo formatas: „cn=user,dc=claws-mail,dc=org“. Ieškant paprastai "
2931 "nenurodomas."
2932
2933 #: src/editldap.c:717
2934 msgid "Bind Password"
2935 msgstr "Prisijungimo slaptažodis"
2936
2937 #: src/editldap.c:727
2938 msgid "The password to be used when connecting as the \"Bind DN\" user."
2939 msgstr "Jungiantis naudotinas „prisijungimo DN“ naudotojo slaptažodis."
2940
2941 #: src/editldap.c:732
2942 msgid "Timeout (secs)"
2943 msgstr "Skirtasis laikas (s)"
2944
2945 #: src/editldap.c:746
2946 msgid "The timeout period in seconds."
2947 msgstr "Skirtasis laikas, sekundėmis.q"
2948
2949 #: src/editldap.c:750
2950 msgid "Maximum Entries"
2951 msgstr "Įrašų maksimumas"
2952
2953 #: src/editldap.c:764
2954 msgid ""
2955 "The maximum number of entries that should be returned in the search result."
2956 msgstr "Didžiausias grąžintinas paieškos rezultatų kiekis."
2957
2958 #: src/editldap.c:779 src/prefs_account.c:3234
2959 msgid "Basic"
2960 msgstr "Pagrindai"
2961
2962 #: src/editldap.c:780
2963 msgid "Search"
2964 msgstr "Paieška"
2965
2966 #: src/editldap.c:781 src/gtk/quicksearch.c:680
2967 msgid "Extended"
2968 msgstr "Išplėstinis"
2969
2970 #: src/editldap.c:979
2971 msgid "Add New LDAP Server"
2972 msgstr "Pridėti naują LDAP serverį"
2973
2974 #: src/edittags.c:187 src/prefs_filtering_action.c:1446
2975 msgid "Tag"
2976 msgstr "Gairė"
2977
2978 #: src/edittags.c:216
2979 msgid "Delete tag"
2980 msgstr "Gairės šalinimas"
2981
2982 #: src/edittags.c:217
2983 msgid "Do you really want to delete this tag?"
2984 msgstr "Tikrai šalinti šią gairę?"
2985
2986 #: src/edittags.c:244
2987 msgid "Delete all tags"
2988 msgstr "Visų gairių šalinimas"
2989
2990 #: src/edittags.c:245
2991 msgid "Do you really want to delete all tags?"
2992 msgstr "Tikrai pašalinti visas gaires?"
2993
2994 #: src/edittags.c:416
2995 msgid "You entered a reserved tag name, please choose another instead."
2996 msgstr ""
2997
2998 #: src/edittags.c:458
2999 msgid "Tag is not set."
3000 msgstr "Gairė nenurodyta."
3001
3002 #: src/edittags.c:523
3003 msgctxt "Dialog title"
3004 msgid "Apply tags"
3005 msgstr "Pritaikyti gaires"
3006
3007 #: src/edittags.c:537
3008 msgid "New tag:"
3009 msgstr "Nauja gairė:"
3010
3011 #: src/edittags.c:570
3012 msgid "Please select tags to apply/remove. Changes are immediate."
3013 msgstr ""
3014 "Pasirinkite pritaikytinas/pašalintinas gaires. Pakeitimai atliekami iš karto."
3015
3016 #: src/editvcard.c:95
3017 msgid "File does not appear to be vCard format."
3018 msgstr "Panašu, kad rinkmena neatitinka vCard formato."
3019
3020 #: src/editvcard.c:107
3021 msgid "Select vCard File"
3022 msgstr "vCard rinkmenos pasirinkimas"
3023
3024 #: src/editvcard.c:152 src/editvcard.c:256
3025 msgid "Edit vCard Entry"
3026 msgstr "vCard įrašo redagavimas"
3027
3028 #: src/editvcard.c:261
3029 msgid "Add New vCard Entry"
3030 msgstr "Pridėti naują vCard įrašą"
3031
3032 #: src/etpan/etpan-ssl.c:167
3033 msgid "Impossible to set the client certificate.\n"
3034 msgstr ""
3035
3036 #: src/exphtmldlg.c:106
3037 msgid "Please specify output directory and file to create."
3038 msgstr "Nurodykite išvedimo katalogą ir sukurtiną rinkmeną."
3039
3040 #: src/exphtmldlg.c:109
3041 msgid "Select stylesheet and formatting."
3042 msgstr "Pasirinkite stilių ir formatavimą."
3043
3044 #: src/exphtmldlg.c:112 src/expldifdlg.c:114
3045 msgid "File exported successfully."
3046 msgstr "Rinkmena sėkmingai eksportuota."
3047
3048 #: src/exphtmldlg.c:178
3049 #, c-format
3050 msgid ""
3051 "The HTML output directory '%s'\n"
3052 "does not exist. Do you want to create it?"
3053 msgstr ""
3054 "Nėra HTML išvedimo katalogo „%s“.\n"
3055 "Sukurti naują aplanką?"
3056
3057 #: src/exphtmldlg.c:181
3058 msgid "Create directory"
3059 msgstr "Sukurti katalogą"
3060
3061 #: src/exphtmldlg.c:190
3062 #, c-format
3063 msgid ""
3064 "Could not create output directory for HTML file:\n"
3065 "%s"
3066 msgstr ""
3067 "Nepavyksta sukurti išvedimo aplanko, kuris skirtas HTML rinkmenai:\n"
3068 "%s"
3069
3070 #: src/exphtmldlg.c:192 src/expldifdlg.c:202
3071 msgid "Failed to Create Directory"
3072 msgstr "Nepavyko sukurti katalogą"
3073
3074 #: src/exphtmldlg.c:234
3075 msgid "Error creating HTML file"
3076 msgstr "Klaida kuriant HTML rinkmeną"
3077
3078 #: src/exphtmldlg.c:320
3079 msgid "Select HTML output file"
3080 msgstr "Pasirinkite HTML išvedimo rinkmeną"
3081
3082 #: src/exphtmldlg.c:384
3083 msgid "HTML Output File"
3084 msgstr "HTML išvedimo rinkmena"
3085
3086 #: src/exphtmldlg.c:393 src/expldifdlg.c:410 src/export.c:171 src/import.c:170
3087 #: src/importldif.c:685
3088 msgid "B_rowse"
3089 msgstr "_Naršyti"
3090
3091 #: src/exphtmldlg.c:446 src/plugins/fancy/fancy_prefs.c:300
3092 msgid "Stylesheet"
3093 msgstr "Stilius"
3094
3095 #: src/exphtmldlg.c:454 src/gtk/colorlabel.c:406 src/gtk/gtkaspell.c:1571
3096 #: src/gtk/gtkaspell.c:2231 src/gtk/menu.c:125 src/mainwindow.c:1178
3097 #: src/plugins/archive/archiver_prefs.c:235
3098 #: src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:304 src/prefs_account.c:948
3099 #: src/prefs_toolbar.c:780 src/prefs_toolbar.c:1466 src/summaryview.c:6016
3100 msgid "None"
3101 msgstr "Nėra"
3102
3103 #: src/exphtmldlg.c:455 src/prefs_folder_item.c:512 src/prefs_other.c:116
3104 #: src/prefs_other.c:408
3105 msgid "Default"
3106 msgstr "Numatytasis"
3107
3108 #: src/exphtmldlg.c:456 src/plugins/pgpcore/select-keys.c:244
3109 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:148 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:164
3110 msgid "Full"
3111 msgstr "Pilnas"
3112
3113 #: src/exphtmldlg.c:457
3114 msgid "Custom"
3115 msgstr "Savitas"
3116
3117 #: src/exphtmldlg.c:458
3118 msgid "Custom-2"
3119 msgstr "Savitas-2"
3120
3121 #: src/exphtmldlg.c:459
3122 msgid "Custom-3"
3123 msgstr "Savitas-3"
3124
3125 #: src/exphtmldlg.c:460
3126 msgid "Custom-4"
3127 msgstr "Savitas-4"
3128
3129 #: src/exphtmldlg.c:467
3130 msgid "Full Name Format"
3131 msgstr "Pilno vardo formatas"
3132
3133 #: src/exphtmldlg.c:475
3134 msgid "First Name, Last Name"
3135 msgstr "Vardas, pavardė"
3136
3137 #: src/exphtmldlg.c:476
3138 msgid "Last Name, First Name"
3139 msgstr "Pavardė, vardas"
3140
3141 #: src/exphtmldlg.c:483
3142 msgid "Color Banding"
3143 msgstr "Spalvotos eilutės"
3144
3145 #: src/exphtmldlg.c:489
3146 msgid "Format Email Links"
3147 msgstr "Formatuoti el. adresus"
3148
3149 #: src/exphtmldlg.c:495
3150 msgid "Format User Attributes"
3151 msgstr "Formatuoti naudotojo atributus"
3152
3153 #: src/exphtmldlg.c:540 src/expldifdlg.c:613 src/importldif.c:892
3154 msgid "Address Book :"
3155 msgstr "Adresų knyga :"
3156
3157 #: src/exphtmldlg.c:550 src/expldifdlg.c:623 src/importldif.c:902
3158 msgid "File Name :"
3159 msgstr "Rinkmenos vardas :"
3160
3161 #: src/exphtmldlg.c:560
3162 msgid "Open with Web Browser"
3163 msgstr "Atverti saityno naršyklėje"
3164
3165 #: src/exphtmldlg.c:592
3166 msgid "Export Address Book to HTML File"
3167 msgstr "Adresų knygą eksportuoti į HTML rinkmeną"
3168
3169 #: src/exphtmldlg.c:657 src/expldifdlg.c:721 src/importldif.c:1021
3170 msgid "File Info"
3171 msgstr "Rinkmenos informacija"
3172
3173 #: src/exphtmldlg.c:658
3174 msgid "Format"
3175 msgstr "Formatas"
3176
3177 #: src/expldifdlg.c:108
3178 msgid "Please specify output directory and LDIF filename to create."
3179 msgstr "Nurodykite išvedimo aplanką ir sukurtiną LDIF rinkmeną."
3180
3181 #: src/expldifdlg.c:111
3182 msgid "Specify parameters to format distinguished name."
3183 msgstr "Nurodykite parametrus unikaliojo vardo (DN) formavimui."
3184
3185 #: src/expldifdlg.c:188
3186 #, c-format
3187 msgid ""
3188 "LDIF Output Directory '%s'\n"
3189 "does not exist. OK to create new directory?"
3190 msgstr ""
3191 "Nėra LDIF išvedimo aplanko „%s“.\n"
3192 "Sukurti naują aplanką?"
3193
3194 #: src/expldifdlg.c:191
3195 msgid "Create Directory"
3196 msgstr "Sukurti katalogą"
3197
3198 #: src/expldifdlg.c:200
3199 #, c-format
3200 msgid ""
3201 "Could not create output directory for LDIF file:\n"
3202 "%s"
3203 msgstr ""
3204 "Nepavyksta sukurti išvedimo aplanko, kuris skirtas LDIF rinkmenai:\n"
3205 "%s"
3206
3207 #: src/expldifdlg.c:242
3208 msgid "Suffix was not supplied"
3209 msgstr "Nenurodytas sufiksas"
3210
3211 #: src/expldifdlg.c:244
3212 msgid ""
3213 "A suffix is required if data is to be used for an LDAP server. Are you sure "
3214 "you wish to proceed without a suffix?"
3215 msgstr ""
3216 "Jei duomenys naudojami LDAP serveryje, reikia sufikso. Tikrai tęsti be "
3217 "sufikso?"
3218
3219 #: src/expldifdlg.c:262
3220 msgid "Error creating LDIF file"
3221 msgstr "Klaida kuriant LDIF rinkmeną"
3222
3223 #: src/expldifdlg.c:337
3224 msgid "Select LDIF output file"
3225 msgstr "Pasirinkite LDIF išvedimo rinkmeną"
3226
3227 #: src/expldifdlg.c:401
3228 msgid "LDIF Output File"
3229 msgstr "LDIF išvedimo rinkmena"
3230
3231 #: src/expldifdlg.c:432
3232 msgid ""
3233 "The address book Unique ID is used to create a DN that is formatted similar "
3234 "to:\n"
3235 "  uid=102376,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
3236 msgstr ""
3237 "Adresų knygos unikalusis ID naudojamas kuriant unikalųjį vardą (DN), kuris "
3238 "formuojamas maždaug taip:\n"
3239 "  uid=102376,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
3240
3241 #: src/expldifdlg.c:438
3242 msgid ""
3243 "The address book Display Name is used to create a DN that is formatted "
3244 "similar to:\n"
3245 "  cn=John Doe,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
3246 msgstr ""
3247 "Adresų knygos rodomas pavadinimas naudojamas kuriant unikalųjį vardą (DN), "
3248 "kuris formuojamas maždaug taip:\n"
3249 "  cn=John Doe,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
3250
3251 #: src/expldifdlg.c:444
3252 msgid ""
3253 "The first Email Address belonging to a person is used to create a DN that is "
3254 "formatted similar to:\n"
3255 "  mail=john.doe@domain.com,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
3256 msgstr ""
3257 "Pirmasis asmeniui priklausantis adresas naudojamas kuriant unikalųjį vardą "
3258 "(DN), kuris formuojamas maždaug taip:\n"
3259 "  mail=john.doe@domain.com,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
3260
3261 #: src/expldifdlg.c:490
3262 msgid "Suffix"
3263 msgstr "Sufiksas"
3264
3265 #: src/expldifdlg.c:500
3266 msgid ""
3267 "The suffix is used to create a \"Distinguished Name\" (or DN) for an LDAP "
3268 "entry. Examples include:\n"
3269 "  dc=claws-mail,dc=org\n"
3270 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
3271 "  o=Organization Name,c=Country\n"
3272 msgstr ""
3273 "Sufiksas naudojamas kuriant LDAP įrašo „unikalųjį vardą“ (DN). Pavyzdžiai:\n"
3274 "  dc=claws-mail,dc=org\n"
3275 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
3276 "  o=Organization Name,c=Country\n"
3277
3278 #: src/expldifdlg.c:508
3279 msgid "Relative DN"
3280 msgstr "Santykinis DN"
3281
3282 #: src/expldifdlg.c:516
3283 msgid "Unique ID"
3284 msgstr "Unikalus ID"
3285
3286 #: src/expldifdlg.c:524
3287 msgid ""
3288 "The LDIF file contains several data records that are usually loaded into an "
3289 "LDAP server. Each data record in the LDIF file is uniquely identified by a "
3290 "\"Distinguished Name\" (or DN). The suffix is appended to the \"Relative "
3291 "Distinguished Name\" (or RDN) to create the DN. Please select one of the "
3292 "available RDN options that will be used to create the DN."
3293 msgstr ""
3294 "LDIF rinkmena turi keletą duomenų įrašų, kurie paprastai yra įkeliami LDAP "
3295 "serverį. Kiekvienas LDIF rinkmenos duomenų įrašas yra identifikuojamas pagal "
3296 "„unikalųjį vardą“ (DN). Sufiksas prirašomas prie „santykinio unikaliojo "
3297 "vardo“ (RDN) kuriant DN. Pasirinkite vieną iš galimų RDN parinkčių, kurios "
3298 "turėtų būti naudojamos kuriant unikalųjį vardą (DN)."
3299
3300 #: src/expldifdlg.c:544
3301 msgid "Use DN attribute if present in data"
3302 msgstr "Naudoti unikalųjį vardą (DN), jei jis yra"
3303
3304 #: src/expldifdlg.c:549
3305 msgid ""
3306 "The addressbook may contain entries that were previously imported from an "
3307 "LDIF file. The \"Distinguished Name\" (DN) user attribute, if present in the "
3308 "address book data, may be used in the exported LDIF file. The RDN selected "
3309 "above will be used if the DN user attribute is not found."
3310 msgstr ""
3311 "Adresų knyga gali turėti įrašų, kurie jau anksčiau buvo importuoti iš LDIF "
3312 "rinkmenos. Jei adresų knygos duomenyse yra „unikalusis vardas“ (DN), jį "
3313 "galima naudoti eksportuojamoje rinkmenoje. Aukščiau pasirinktas santykinis "
3314 "unikalusis vardas (RDN) bus naudojamas tuomet, jei nebus rastas unikalusis "
3315 "vardas."
3316
3317 #: src/expldifdlg.c:559
3318 msgid "Exclude record if no Email Address"
3319 msgstr "Neįtraukti įrašų, neturinčių el. pašto adreso"
3320
3321 #: src/expldifdlg.c:564
3322 msgid ""
3323 "An addressbook may contain entries without Email Addresses. Check this "
3324 "option to ignore these records."
3325 msgstr ""
3326 "Adresų knygoje gali būti adresų be el. pašto adresų. Jei norite praleisti "
3327 "tokius įrašus, pažymėkite."
3328
3329 #: src/expldifdlg.c:656
3330 msgid "Export Address Book to LDIF File"
3331 msgstr "Adresų knygą eksportuoti į LDIF rinkmeną"
3332
3333 #: src/expldifdlg.c:722
3334 msgid "Distinguished Name"
3335 msgstr "Unikalusis vardas (DN)"
3336
3337 #: src/export.c:113 src/summaryview.c:8128
3338 msgid "Export to mbox file"
3339 msgstr "Eksportuoti į mbox rinkmeną"
3340
3341 #: src/export.c:131
3342 msgid "Locate the folder to export and specify the mbox file."
3343 msgstr ""
3344 "Pasirinkite eksportuotiną aplanką ir nurodykite mbox rinkmeną, į kurią "
3345 "eksportuosite."
3346
3347 #: src/export.c:142
3348 msgid "Source folder:"
3349 msgstr "Išteklių aplankas:"
3350
3351 #: src/export.c:148 src/import.c:142
3352 msgid "Mbox file:"
3353 msgstr "Mbox rinkmena:"
3354
3355 #: src/export.c:203
3356 msgid "Target mbox filename can't be left empty."
3357 msgstr "Reikia nurodyti paskirties mbox rinkmeną."
3358
3359 #: src/export.c:208
3360 msgid "Source folder can't be left empty."
3361 msgstr "Reikia nurodyti šaltinio aplanką."
3362
3363 #: src/export.c:221
3364 msgid "Couldn't find the source folder."
3365 msgstr "Nepavyksta rasti šaltinio aplanko."
3366
3367 #: src/export.c:245
3368 msgid "Select exporting file"
3369 msgstr "Pasirinkite rinkmeną, į kurią eksportuoti"
3370
3371 #: src/exporthtml.c:767
3372 msgid "Full Name"
3373 msgstr "Pilnas vardas"
3374
3375 #: src/exporthtml.c:771 src/importldif.c:1022
3376 #: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:731
3377 msgid "Attributes"
3378 msgstr "Atributai"
3379
3380 #: src/exporthtml.c:974
3381 msgid "Claws Mail Address Book"
3382 msgstr "Claws Mail adresų knyga"
3383
3384 #: src/exporthtml.c:1069 src/exportldif.c:606
3385 msgid "Name already exists but is not a directory."
3386 msgstr "Pavadinimas jau yra, bet tai nėra aplankas."
3387
3388 #: src/exporthtml.c:1072 src/exportldif.c:609
3389 msgid "No permissions to create directory."
3390 msgstr "Neturite pakankamai leidimų kurti aplanką."
3391
3392 #: src/exporthtml.c:1075 src/exportldif.c:612
3393 msgid "Name is too long."
3394 msgstr "Vardas yra per ilgas."
3395
3396 #: src/exporthtml.c:1078 src/exportldif.c:615
3397 msgid "Not specified."
3398 msgstr "Nenurodyta."
3399
3400 #: src/file_checker.c:76
3401 #, c-format
3402 msgid "The file %s is missing! Do you want to use the backup file from %s?"
3403 msgstr ""
3404
3405 #: src/file_checker.c:84 src/file_checker.c:106
3406 #, c-format
3407 msgid "Could not copy %s to %s"
3408 msgstr "Nepavyksta %s kopijuoti į %s"
3409
3410 #: src/file_checker.c:98
3411 #, c-format
3412 msgid ""
3413 "The file %s is empty or corrupted! Do you want to use the backup file from "
3414 "%s?"
3415 msgstr ""
3416
3417 #: src/filtering.c:603 src/filtering.c:678 src/filtering.c:707
3418 msgid "rule is not account-based\n"
3419 msgstr ""
3420
3421 #: src/filtering.c:607
3422 #, c-format
3423 msgid ""
3424 "rule is account-based [id=%d, name='%s'], matching the account currently "
3425 "used to retrieve messages\n"
3426 msgstr ""
3427
3428 #: src/filtering.c:609 src/filtering.c:626 src/filtering.c:627
3429 #: src/filtering.c:651 src/filtering.c:669 src/filtering.c:696
3430 #: src/filtering.c:697 src/filtering.c:714 src/filtering.c:715
3431 msgid "NON_EXISTENT"
3432 msgstr "NĖRA"
3433
3434 #: src/filtering.c:617
3435 msgid ""
3436 "rule is account-based, not matching the account currently used to retrieve "
3437 "messages\n"
3438 msgstr ""
3439
3440 #: src/filtering.c:624
3441 #, c-format
3442 msgid ""
3443 "rule is account-based [id=%d, name='%s'], not matching the account currently "
3444 "used to retrieve messages [id=%d, name='%s']\n"
3445 msgstr ""
3446
3447 #: src/filtering.c:643
3448 msgid ""
3449 "rule is not account-based, all rules are applied on user request anyway\n"
3450 msgstr ""
3451
3452 #: src/filtering.c:649
3453 #, c-format
3454 msgid ""
3455 "rule is account-based [id=%d, name='%s'], but all rules are applied on user "
3456 "request\n"
3457 msgstr ""
3458
3459 #: src/filtering.c:667
3460 #, c-format
3461 msgid "rule is account-based [id=%d, name='%s'], skipped on user request\n"
3462 msgstr ""
3463
3464 #: src/filtering.c:672
3465 msgid "rule is account-based, skipped on user request\n"
3466 msgstr ""
3467
3468 #: src/filtering.c:694
3469 #, c-format
3470 msgid ""
3471 "rule is account-based [id=%d, name='%s'], not matching current account [id="
3472 "%d, name='%s']\n"
3473 msgstr ""
3474
3475 #: src/filtering.c:700
3476 msgid "rule is account-based, not matching current account\n"
3477 msgstr ""
3478
3479 #: src/filtering.c:712
3480 #, c-format
3481 msgid ""
3482 "rule is account-based [id=%d, name='%s'], current account [id=%d, "
3483 "name='%s']\n"
3484 msgstr ""
3485
3486 #: src/filtering.c:752
3487 #, c-format
3488 msgid "applying action [ %s ]\n"
3489 msgstr ""
3490
3491 #: src/filtering.c:757
3492 msgid "action could not apply\n"
3493 msgstr ""
3494
3495 #: src/filtering.c:759
3496 #, c-format
3497 msgid "no further processing after action [ %s ]\n"
3498 msgstr ""
3499
3500 #: src/filtering.c:810
3501 #, c-format
3502 msgid "processing rule '%s' [ %s ]\n"
3503 msgstr "apdorojimo taisyklė „%s“ [%s]\n"
3504
3505 #: src/filtering.c:814
3506 #, c-format
3507 msgid "processing rule <unnamed> [ %s ]\n"
3508 msgstr "apdorojimo taisyklė <bevardė> [ %s ]\n"
3509
3510 #: src/filtering.c:832
3511 #, c-format
3512 msgid "disabled rule '%s' [ %s ]\n"
3513 msgstr ""
3514
3515 #: src/filtering.c:836
3516 #, c-format
3517 msgid "disabled rule <unnamed> [ %s ]\n"
3518 msgstr ""
3519
3520 #: src/filtering.c:874
3521 msgid "undetermined"
3522 msgstr "neapibrėžtas"
3523
3524 #: src/filtering.c:878
3525 msgid "incorporation"
3526 msgstr "gaunant"
3527
3528 #: src/filtering.c:882
3529 msgid "manually"
3530 msgstr "rankinis"
3531
3532 #: src/filtering.c:886
3533 msgid "folder processing"
3534 msgstr "aplankų apdorojimas"
3535
3536 #: src/filtering.c:890
3537 msgid "pre-processing"
3538 msgstr "pirminis apdorojimas"
3539
3540 #: src/filtering.c:894
3541 msgid "post-processing"
3542 msgstr "galutinis apdorojimas"
3543
3544 #: src/filtering.c:911
3545 #, c-format
3546 msgid ""
3547 "filtering message (%s%s%s)\n"
3548 "%smessage file: %s\n"
3549 "%s%s %s\n"
3550 "%s%s %s\n"
3551 "%s%s %s\n"
3552 "%s%s %s\n"
3553 msgstr ""
3554
3555 #: src/filtering.c:913 src/filtering.c:922
3556 msgid ": "
3557 msgstr ": "
3558
3559 #: src/filtering.c:920
3560 #, c-format
3561 msgid ""
3562 "filtering message (%s%s%s)\n"
3563 "%smessage file: %s\n"
3564 msgstr ""
3565
3566 #: src/folder.c:1565 src/foldersel.c:403 src/prefs_folder_item.c:306
3567 msgid "Inbox"
3568 msgstr "Gauti laiškai"
3569
3570 #: src/folder.c:1569 src/foldersel.c:407
3571 msgid "Sent"
3572 msgstr "Išsiųstieji"
3573
3574 #: src/folder.c:1573 src/foldersel.c:411
3575 #: src/plugins/attachwarner/attachwarner.c:217 src/prefs_folder_item.c:309
3576 msgid "Queue"
3577 msgstr "Paruošti siųsti"
3578
3579 #: src/folder.c:1577 src/foldersel.c:415 src/prefs_folder_item.c:310
3580 msgid "Trash"
3581 msgstr "Šiukšlės"
3582
3583 #: src/folder.c:1581 src/foldersel.c:419 src/prefs_folder_item.c:308
3584 msgid "Drafts"
3585 msgstr "Juodraščiai"
3586
3587 #: src/folder.c:2011
3588 #, c-format
3589 msgid "Processing (%s)...\n"
3590 msgstr "Apdorojama (%s)...\n"
3591
3592 #: src/folder.c:3256
3593 #, c-format
3594 msgid "Copying %s to %s...\n"
3595 msgstr "Kopijuojama: %s į %s...\n"
3596
3597 #: src/folder.c:3256
3598 #, c-format
3599 msgid "Moving %s to %s...\n"
3600 msgstr "Perkeliama: %s į %s...\n"
3601
3602 #: src/folder.c:3564
3603 #, c-format
3604 msgid "Updating cache for %s..."
3605 msgstr "Atnaujinamas podėlis: %s..."
3606
3607 #: src/folder.c:4427
3608 msgid "Processing messages..."
3609 msgstr "Apdorojami laiškai..."
3610
3611 #: src/folder.c:4563
3612 #, c-format
3613 msgid "Synchronising %s for offline use...\n"
3614 msgstr "%s sinchronizuojama naudojimui neprisijungus...\n"
3615
3616 #: src/folder.c:4820
3617 #, fuzzy
3618 msgid "A folder name cannot begin or end with a dot."
3619 msgstr "Aplanko negalima kilnoti tarp skirtingų pašto dėžučių."
3620
3621 #: src/foldersel.c:247
3622 msgid "Select folder"
3623 msgstr "Pasirinkite aplanką"
3624
3625 #: src/foldersel.c:587 src/imap_gtk.c:199 src/mh_gtk.c:147
3626 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:247 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:95
3627 msgid "NewFolder"
3628 msgstr "NaujasAplankas"
3629
3630 #: src/foldersel.c:595 src/imap_gtk.c:210 src/imap_gtk.c:216
3631 #: src/imap_gtk.c:272 src/imap_gtk.c:277 src/mh_gtk.c:155 src/mh_gtk.c:264
3632 #: src/news_gtk.c:315 src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:255
3633 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:425 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:208
3634 #: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:2042
3635 #, c-format
3636 msgid "'%c' can't be included in folder name."
3637 msgstr "Aplanko pavadinime negali būti „%c“."
3638
3639 #: src/foldersel.c:610 src/imap_gtk.c:226 src/imap_gtk.c:284 src/mh_gtk.c:168
3640 #: src/mh_gtk.c:274 src/news_gtk.c:322 src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:270
3641 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:437 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:221
3642 #: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:2049
3643 #, c-format
3644 msgid "The folder '%s' already exists."
3645 msgstr "Aplankas „%s“ jau yra."
3646
3647 #: src/foldersel.c:617 src/imap_gtk.c:232 src/mh_gtk.c:174
3648 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:277 src/plugins/rssyl/opml_import.c:91
3649 #: src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:126
3650 #, c-format
3651 msgid "Can't create the folder '%s'."
3652 msgstr "Nepavyksta sukurti aplanko „%s“"
3653
3654 #: src/folderview.c:236
3655 msgid "Mark all re_ad"
3656 msgstr "Visus pa_žymėti skaitytais"
3657
3658 #: src/folderview.c:237
3659 #, fuzzy
3660 msgid "Mark all read recursi_vely"
3661 msgstr "Visus pažymėti skaitytais"
3662
3663 #: src/folderview.c:239
3664 msgid "R_un processing rules"
3665 msgstr "Vyk_dyti apdorojimo taisykles"
3666
3667 #: src/folderview.c:240 src/mainwindow.c:546
3668 msgid "_Search folder..."
3669 msgstr "_Ieškoti aplanke"
3670
3671 #: src/folderview.c:242
3672 msgid "Process_ing..."
3673 msgstr "_Apdorojimas..."
3674
3675 #: src/folderview.c:243
3676 msgid "Empty _trash..."
3677 msgstr "Išvaly_ti šiukšlinę"
3678
3679 #: src/folderview.c:244
3680 msgid "Send _queue..."
3681 msgstr "Į siuntimo _eilę..."
3682
3683 #: src/folderview.c:387 src/folderview.c:434
3684 #: src/plugins/notification/notification_lcdproc.c:141
3685 #: src/prefs_folder_column.c:79 src/prefs_matcher.c:391 src/summaryview.c:6292
3686 msgid "New"
3687 msgstr "Nauja"
3688
3689 #: src/folderview.c:388 src/folderview.c:435
3690 #: src/plugins/notification/notification_lcdproc.c:145
3691 #: src/prefs_folder_column.c:80 src/prefs_matcher.c:390 src/summaryview.c:6294
3692 msgid "Unread"
3693 msgstr "Neskaityta"
3694
3695 #: src/folderview.c:389 src/plugins/notification/notification_lcdproc.c:149
3696 #: src/prefs_folder_column.c:81
3697 msgid "Total"
3698 msgstr "Iš viso"
3699
3700 #. TRANSLATORS: This in Number sign in American style
3701 #: src/folderview.c:437 src/summaryview.c:446
3702 msgid "#"
3703 msgstr "Nr."
3704
3705 #: src/folderview.c:767
3706 msgid "Setting folder info..."
3707 msgstr "Ruošiama aplankų informacija..."
3708
3709 #: src/folderview.c:840 src/summaryview.c:4127 src/summaryview.c:4129
3710 msgid "Mark all as read"
3711 msgstr "Visus pažymėti skaitytais"
3712
3713 #: src/folderview.c:841 src/summaryview.c:4128
3714 msgid "Do you really want to mark all mails in this folder as read?"
3715 msgstr "Tikrai visus šio aplanko laiškus pažymėti skaitytais?"
3716
3717 #: src/folderview.c:1004 src/imap.c:4586 src/mainwindow.c:5159 src/setup.c:91
3718 #, c-format
3719 msgid "Scanning folder %s%c%s..."
3720 msgstr "Peržvelgiamas aplankas %s%c%s ..."
3721
3722 #: src/folderview.c:1008 src/imap.c:4591 src/mainwindow.c:5164 src/setup.c:96
3723 #, c-format
3724 msgid "Scanning folder %s..."
3725 msgstr "Peržvelgiamas aplankas %s ..."
3726
3727 #: src/folderview.c:1039
3728 msgid "Rebuild folder tree"
3729 msgstr "Perkurti aplankų medį"
3730
3731 #: src/folderview.c:1040
3732 msgid ""
3733 "Rebuilding the folder tree will remove local caches. Do you want to continue?"
3734 msgstr "Perkuriant aplankų medį, bus pašalintas vietinis podėlis. Tęsti?"
3735
3736 #: src/folderview.c:1050
3737 msgid "Rebuilding folder tree..."
3738 msgstr "Perkuriamas aplankų medis..."
3739
3740 #: src/folderview.c:1052
3741 msgid "Scanning folder tree..."
3742 msgstr "Peržvelgiamas aplankų medis..."
3743
3744 #: src/folderview.c:1143
3745 #, c-format
3746 msgid "Couldn't scan folder %s\n"
3747 msgstr "Nepavyksta peržvelgti aplanko %s\n"
3748
3749 #: src/folderview.c:1197
3750 msgid "Checking for new messages in all folders..."
3751 msgstr "Visuose aplankuose tikrinama, ar yra naujų laiškų..."
3752
3753 #: src/folderview.c:2070
3754 #, c-format
3755 msgid "Closing folder %s..."
3756 msgstr "Užveriamas aplankas %s..."
3757
3758 #: src/folderview.c:2165
3759 #, c-format
3760 msgid "Opening folder %s..."
3761 msgstr "Atveriamas aplankas %s..."
3762
3763 #: src/folderview.c:2183
3764 msgid "Folder could not be opened."
3765 msgstr "Nepavyksta atverti aplanko."
3766
3767 #: src/folderview.c:2326 src/mainwindow.c:2889 src/mainwindow.c:2893
3768 msgid "Empty trash"
3769 msgstr "Išvalyti šiukšlinę"
3770
3771 #: src/folderview.c:2327
3772 msgid "Delete all messages in trash?"
3773 msgstr "Pašalinti visus šiukšlinės laiškus?"
3774
3775 #: src/folderview.c:2328
3776 msgid "+_Empty trash"
3777 msgstr "+Iš_valyti šiukšlinę"
3778
3779 #: src/folderview.c:2372 src/inc.c:1540 src/toolbar.c:2607
3780 msgid "Offline warning"
3781 msgstr "Įspėjimas apie darbą neprisijungus"
3782
3783 #: src/folderview.c:2373 src/toolbar.c:2608
3784 msgid "You're working offline. Override?"
3785 msgstr "Esate atsijungę nuo tinklo. Prisijungti?"
3786
3787 #: src/folderview.c:2384 src/toolbar.c:2627
3788 msgid "Send queued messages"
3789 msgstr "Siųsti eilės laiškus"
3790
3791 #: src/folderview.c:2385 src/toolbar.c:2628
3792 msgid "Send all queued messages?"
3793 msgstr "Siųsti visus eilės laiškus?"
3794
3795 #: src/folderview.c:2386 src/messageview.c:856 src/messageview.c:873
3796 #: src/toolbar.c:2629
3797 msgid "_Send"
3798 msgstr "_Siųsti"
3799
3800 #: src/folderview.c:2394 src/toolbar.c:2647
3801 msgid "Some errors occurred while sending queued messages."
3802 msgstr "Siunčiant eilės laiškus įvyko klaidų."
3803
3804 #: src/folderview.c:2397 src/main.c:2714 src/toolbar.c:2650
3805 #, c-format
3806 msgid ""
3807 "Some errors occurred while sending queued messages:\n"
3808 "%s"
3809 msgstr ""
3810 "Siunčiant eilės laiškus įvyko klaidų:\n"
3811 "%s"
3812
3813 #: src/folderview.c:2474
3814 #, c-format
3815 msgid "Do you really want to copy folder '%s' in '%s'?"
3816 msgstr "Tikrai kopijuoti aplanką „%s“ į „%s“? "
3817
3818 #: src/folderview.c:2475
3819 #, c-format
3820 msgid "Do you really want to make folder '%s' a subfolder of '%s'?"
3821 msgstr "Tikrai sukurti paaplankį „%s“ aplanke „%s“? "
3822
3823 #: src/folderview.c:2477
3824 msgid "Copy folder"
3825 msgstr "Kopijuoti aplanką"
3826
3827 #: src/folderview.c:2477
3828 msgid "Move folder"
3829 msgstr "Perkelti aplanką"
3830
3831 #: src/folderview.c:2488
3832 #, c-format
3833 msgid "Copying %s to %s..."
3834 msgstr "Kopijuojama „%s“ į „%s“..."
3835
3836 #: src/folderview.c:2488
3837 #, c-format
3838 msgid "Moving %s to %s..."
3839 msgstr "Perkeliama „%s“ į „%s“..."
3840
3841 #: src/folderview.c:2522
3842 msgid "Source and destination are the same."
3843 msgstr "Paskirtis ir šaltinis yra tas pats."
3844
3845 #: src/folderview.c:2525
3846 msgid "Can't copy a folder to one of its children."
3847 msgstr "Negalima aplanko kopijuoti į jo paaplankį."
3848
3849 #: src/folderview.c:2526
3850 msgid "Can't move a folder to one of its children."
3851 msgstr "Negalima aplanko perkelti į jo paaplankį."
3852
3853 #: src/folderview.c:2529
3854 msgid "A folder cannot be moved between different mailboxes."
3855 msgstr "Aplanko negalima kilnoti tarp skirtingų pašto dėžučių."
3856
3857 #: src/folderview.c:2532
3858 msgid "Copy failed!"
3859 msgstr "Nukopijuoti nepavyko!"
3860
3861 #: src/folderview.c:2532
3862 msgid "Move failed!"
3863 msgstr "Perkelti nepavyko!"
3864
3865 #: src/folderview.c:2583
3866 #, c-format
3867 msgid "Processing configuration for folder %s"
3868 msgstr "Aplanko „%s“ apdorojimo konfigūracija"
3869
3870 #: src/folderview.c:3011 src/summaryview.c:4568 src/summaryview.c:4666
3871 msgid "The destination folder can only be used to store subfolders."
3872 msgstr "Paskirties aplankas gali turėti tik paaplankius."
3873
3874 #: src/grouplistdialog.c:161
3875 msgid "Newsgroup subscription"
3876 msgstr "Naujienų grupės prenumerata"
3877
3878 #: src/grouplistdialog.c:178
3879 msgid "Select newsgroups for subscription:"
3880 msgstr "Pasirinkite norimas prenumeruoti naujienų grupes:"
3881
3882 #: src/grouplistdialog.c:184
3883 msgid "Find groups:"
3884 msgstr "Ieškoti grupių:"
3885
3886 #: src/grouplistdialog.c:192
3887 msgid " Search "
3888 msgstr " Ieškoti "
3889
3890 #: src/grouplistdialog.c:204
3891 msgid "Newsgroup name"
3892 msgstr "Naujienų grupės pavadinimas"
3893
3894 #: src/grouplistdialog.c:205
3895 msgid "Messages"
3896 msgstr "Laiškai"
3897
3898 #: src/grouplistdialog.c:206
3899 msgid "Type"
3900 msgstr "Tipas"
3901
3902 #: src/grouplistdialog.c:347
3903 msgid "moderated"
3904 msgstr "prižiūrima"
3905
3906 #: src/grouplistdialog.c:349
3907 msgid "readonly"
3908 msgstr "tik skaitymui"
3909
3910 #: src/grouplistdialog.c:351 src/plugins/att_remover/att_remover.c:297
3911 #: src/plugins/vcalendar/vcal_manager.c:113
3912 #: src/plugins/vcalendar/vcal_manager.c:146
3913 msgid "unknown"
3914 msgstr "nežinoma"
3915
3916 #: src/grouplistdialog.c:422
3917 msgid "Can't retrieve newsgroup list."
3918 msgstr "Nepavyksta gauti naujienų grupių sąrašo."
3919
3920 #: src/grouplistdialog.c:459 src/gtk/gtkutils.c:1907 src/summaryview.c:1587
3921 msgid "Done."
3922 msgstr "Atlikta."
3923
3924 #: src/grouplistdialog.c:492
3925 #, c-format
3926 msgid "%d newsgroups received (%s read)"
3927 msgstr "gauta naujienų grupių: %d (skaityta: %s)"
3928
3929 #: src/gtk/about.c:131
3930 msgid ""
3931 "Claws Mail is a lightweight, fast and highly-configurable email client.\n"
3932 "\n"
3933 "For further information visit the Claws Mail website:\n"
3934 msgstr ""
3935 "Claws Mail yra lengvas, greitas ir daugybę parinkčių turintis pašto "
3936 "klientas.\n"
3937 "\n"
3938 "Daugiau informacijos rasite apsilankę Claws Mail svetainėje:\n"
3939
3940 #: src/gtk/about.c:137
3941 msgid ""
3942 "\n"
3943 "\n"
3944 "For support and discussion subscribe to the Claws Mail users' mailing list:\n"
3945 msgstr ""
3946
3947 #: src/gtk/about.c:142
3948 msgid ""
3949 "\n"
3950 "\n"
3951 "Claws Mail is free software released under the GPL. If you wish to donate to "
3952 "the Claws Mail project you can do so at:\n"
3953 msgstr ""
3954 "\n"
3955 "\n"
3956 "Claws Mail yra laisvoji programinė įranga, platinama pagal GPL licenciją. "
3957 "Jei norite paremti Claws Mail projektą, tai galite padaryti čia:\n"
3958
3959 #: src/gtk/about.c:158
3960 #, fuzzy
3961 msgid ""
3962 "\n"
3963 "\n"
3964 "Copyright (C) 1999-2015\n"
3965 "The Claws Mail Team\n"
3966 " and Hiroyuki Yamamoto"
3967 msgstr ""
3968 "\n"
3969 "\n"
3970 "Autorinės teisės (C) 1999-2014\n"
3971 "Claws Mail komanda\n"
3972 " ir Hiroyuki Yamamoto"
3973
3974 #: src/gtk/about.c:161
3975 msgid ""
3976 "\n"
3977 "\n"
3978 "System Information\n"
3979 msgstr ""
3980 "\n"
3981 "\n"
3982 "Sistemos informacija\n"
3983
3984 #: src/gtk/about.c:167
3985 #, c-format
3986 msgid ""
3987 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
3988 "Locale: %s (charset: %s)\n"
3989 "Operating System: %s %s (%s)"
3990 msgstr ""
3991 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
3992 "Lokalė: %s (koduotė: %s)\n"
3993 "Operacinė sistema: %s %s (%s)"
3994
3995 #: src/gtk/about.c:176
3996 #, c-format
3997 msgid ""
3998 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
3999 "Locale: %s (charset: %s)\n"
4000 "Operating System: %s"
4001 msgstr ""
4002 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
4003 "Lokalė: %s (koduotė: %s)\n"
4004 "Operacinė sistema: %s"
4005
4006 #: src/gtk/about.c:185
4007 #, c-format
4008 msgid ""
4009 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
4010 "Locale: %s (charset: %s)\n"
4011 "Operating System: unknown"
4012 msgstr ""
4013 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
4014 "Lokalė: %s (koduotė: %s)\n"
4015 "Operacinė sistema: nežinoma"
4016
4017 #: src/gtk/about.c:242 src/prefs_themes.c:706 src/wizard.c:527
4018 msgid "The Claws Mail Team"
4019 msgstr "Claws Mail komanda"
4020
4021 #: src/gtk/about.c:261
4022 msgid "Previous team members"
4023 msgstr "Buvę komandos nariai"
4024
4025 #: src/gtk/about.c:280
4026 msgid "The translation team"
4027 msgstr "Vertėjų komanda"
4028
4029 #: src/gtk/about.c:299
4030 msgid "Documentation team"
4031 msgstr "Dokumentacijos komanda"
4032
4033 #: src/gtk/about.c:318
4034 msgid "Logo"
4035 msgstr "Logotipas"
4036
4037 #: src/gtk/about.c:337
4038 msgid "Icons"
4039 msgstr "Ženkliukai"
4040
4041 #: src/gtk/about.c:356
4042 msgid "Contributors"
4043 msgstr "Talkininkai"
4044
4045 #: src/gtk/about.c:404
4046 msgid "Compiled-in Features\n"
4047 msgstr "Sukompiliuotos ypatybės:\n"
4048
4049 #: src/gtk/about.c:420
4050 msgctxt "compface"
4051 msgid "adds support for the X-Face header\n"
4052 msgstr "compface|X-Face antraštės palaikymas\n"
4053
4054 #: src/gtk/about.c:430
4055 msgctxt "Enchant"
4056 msgid "adds support for spell checking\n"
4057 msgstr "rašybos tikrinimo palaikymas\n"
4058
4059 #: src/gtk/about.c:440
4060 msgctxt "GnuTLS"
4061 msgid "adds support for encrypted connections to servers\n"
4062 msgstr "šifruotojo ryšio su serveriais palaikymas\n"
4063
4064 #: src/gtk/about.c:450
4065 msgctxt "IPv6"
4066 msgid "adds support for IPv6 addresses, the new Internet addressing protocol\n"
4067 msgstr "IPv6 adresų palaikymas, naujas interneto adresų protokolas\n"
4068
4069 #: src/gtk/about.c:461
4070 msgctxt "iconv"
4071 msgid "allows converting to and from different character sets\n"
4072 msgstr "konvertuoja iš ir į įvairius ženklų rinkinius\n"
4073
4074 #: src/gtk/about.c:471
4075 msgctxt "JPilot"
4076 msgid "adds support for PalmOS addressbooks\n"
4077 msgstr "PalmOS adresų knygų palaikymas\n"
4078
4079 #: src/gtk/about.c:481
4080 msgctxt "LDAP"
4081 msgid "adds support for LDAP shared addressbooks\n"
4082 msgstr "LDAP bendrų adresų knygų palaikymas\n"
4083
4084 #: src/gtk/about.c:491
4085 msgctxt "libetpan"
4086 msgid "adds support for IMAP and NNTP servers\n"
4087 msgstr "IMAP ir NNTP serverių palaikymas\n"
4088
4089 #: src/gtk/about.c:501
4090 msgctxt "libSM"
4091 msgid "adds support for session handling\n"
4092 msgstr "sesijų dorojimas\n"
4093
4094 #: src/gtk/about.c:511
4095 msgctxt "NetworkManager"
4096 msgid "adds support for detection of network connection changes\n"
4097 msgstr "leidžia aptikti tinklo ryšių pasikeitimus\n"
4098
4099 #: src/gtk/about.c:543
4100 msgid ""
4101 "This program is free software; you can redistribute it and/or modify it "
4102 "under the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
4103 "Software Foundation; either version 3, or (at your option) any later "
4104 "version.\n"
4105 "\n"
4106 msgstr ""
4107 "Ši programa yra laisvoji programinė įranga; galite ją platinti ir/arba "
4108 "keisti pagal GNU bendrąją viešąją licenciją (GPL), kurią paskelbė „Free "
4109 "Software Foundation“; remkitės 3 arba bet kuria vėlesne licencijos versija.\n"
4110 "\n"
4111
4112 #: src/gtk/about.c:549
4113 msgid ""
4114 "This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
4115 "ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
4116 "FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for "
4117 "more details.\n"
4118 "\n"
4119 msgstr ""
4120 "Ši programa platinama tikintis, kad bus naudinga, tačiau BE JOKIŲ GARANTIJŲ; "
4121 "be jokios numanomos KOMERCINĖS garantijos ar TINKAMUMO KONKRETIEMS TIKSLAMS. "
4122 "Daugiau informacijos GNU bendrojoje viešojoje licencijoje (GPL).\n"
4123 "\n"
4124
4125 #: src/gtk/about.c:567
4126 msgid ""
4127 "You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
4128 "this program. If not, see <"
4129 msgstr ""
4130 "Turėjote gauti GNU bendrąją viešąją licenciją (GPL) kartu su šia programa; "
4131 "jei ne, žiūrėkite <"
4132
4133 #: src/gtk/about.c:572
4134 msgid ""
4135 ">. \n"
4136 "\n"
4137 msgstr ""
4138 ">. \n"
4139 "\n"
4140
4141 #: src/gtk/about.c:698 src/main.c:2538
4142 msgid "Session statistics\n"
4143 msgstr "Sesijos statistika\n"
4144
4145 #: src/gtk/about.c:708 src/gtk/about.c:711 src/main.c:2548 src/main.c:2551
4146 #, c-format
4147 msgid "Started: %s\n"
4148 msgstr "Pradėta: %s\n"
4149
4150 #: src/gtk/about.c:718 src/main.c:2557
4151 msgid "Incoming traffic\n"
4152 msgstr "Gaunamas srautas\n"
4153
4154 #: src/gtk/about.c:721 src/main.c:2560
4155 #, c-format
4156 msgid "Received messages: %d\n"
4157 msgstr "Gauta laiškų: %d\n"
4158
4159 #: src/gtk/about.c:728 src/main.c:2566
4160 msgid "Outgoing traffic\n"
4161 msgstr "Išsiunčiamas srautas\n"
4162
4163 #: src/gtk/about.c:731 src/main.c:2569
4164 #, c-format
4165 msgid "New/redirected messages: %d\n"
4166 msgstr "Naujų/peradresuotų laiškų: %d\n"
4167
4168 #: src/gtk/about.c:736 src/main.c:2573
4169 #, c-format
4170 msgid "Replied messages: %d\n"
4171 msgstr "Atsakyta laiškų: %d\n"
4172
4173 #: src/gtk/about.c:741 src/main.c:2577
4174 #, c-format
4175 msgid "Forwarded messages: %d\n"
4176 msgstr "Persiųstų laiškų: %d\n"
4177
4178 #: src/gtk/about.c:746 src/main.c:2581
4179 #, c-format
4180 msgid "Total outgoing messages: %d\n"
4181 msgstr "Iš viso išsiųstų laiškų: %d\n"
4182
4183 #: src/gtk/about.c:773
4184 msgid "About Claws Mail"
4185 msgstr "Apie Claws Mail"
4186
4187 #: src/gtk/about.c:831
4188 #, fuzzy
4189 msgid ""
4190 "Copyright (C) 1999-2015\n"
4191 "The Claws Mail Team\n"
4192 "and Hiroyuki Yamamoto"
4193 msgstr ""
4194 "Autorinės teisės (C) 1999-2014\n"
4195 "Claws Mail komanda\n"
4196 " ir Hiroyuki Yamamoto"
4197
4198 #: src/gtk/about.c:845
4199 msgid "_Info"
4200 msgstr "_Informacija"
4201
4202 #: src/gtk/about.c:851
4203 msgid "_Authors"
4204 msgstr "_Autoriai"
4205
4206 #: src/gtk/about.c:857
4207 msgid "_Features"
4208 msgstr "_Savybės"
4209
4210 #: src/gtk/about.c:863
4211 msgid "_License"
4212 msgstr "_Licencija"
4213
4214 #: src/gtk/about.c:871
4215 msgid "_Release Notes"
4216 msgstr "_Laidos informacija"
4217
4218 #: src/gtk/about.c:877
4219 msgid "_Statistics"
4220 msgstr "_Statistika"
4221
4222 #: src/gtk/colorlabel.c:38 src/prefs_common.c:360
4223 msgid "Orange"
4224 msgstr "Oranžinė"
4225
4226 #: src/gtk/colorlabel.c:39 src/prefs_common.c:364
4227 msgid "Red"
4228 msgstr "Raudona"
4229
4230 #: src/gtk/colorlabel.c:40 src/prefs_common.c:368
4231 msgid "Pink"
4232 msgstr "Rausva"
4233
4234 #: src/gtk/colorlabel.c:41 src/prefs_common.c:372
4235 msgid "Sky blue"
4236 msgstr "Žydra"
4237
4238 #: src/gtk/colorlabel.c:42 src/prefs_common.c:376
4239 msgid "Blue"
4240 msgstr "Mėlyna"
4241
4242 #: src/gtk/colorlabel.c:43 src/prefs_common.c:380
4243 msgid "Green"
4244 msgstr "Tamsiai žalia"
4245
4246 #: src/gtk/colorlabel.c:44 src/prefs_common.c:384
4247 msgid "Brown"
4248 msgstr "Ruda"
4249
4250 #: src/gtk/colorlabel.c:45 src/prefs_common.c:388
4251 msgid "Grey"
4252 msgstr "Pilka"
4253
4254 #: src/gtk/colorlabel.c:46 src/prefs_common.c:392
4255 msgid "Light brown"
4256 msgstr "Šviesiai ruda"
4257
4258 #: src/gtk/colorlabel.c:47 src/prefs_common.c:396
4259 msgid "Dark red"
4260 msgstr "Tamsiai raudona"
4261
4262 #: src/gtk/colorlabel.c:48 src/prefs_common.c:400
4263 msgid "Dark pink"
4264 msgstr "Tamsiai rausva"
4265
4266 #: src/gtk/colorlabel.c:49 src/prefs_common.c:404
4267 msgid "Steel blue"
4268 msgstr "Melsva"
4269
4270 #: src/gtk/colorlabel.c:50 src/prefs_common.c:408
4271 msgid "Gold"
4272 msgstr "Geltona"
4273
4274 #: src/gtk/colorlabel.c:51 src/prefs_common.c:412
4275 msgid "Bright green"
4276 msgstr "Žalia"
4277
4278 #: src/gtk/colorlabel.c:52 src/prefs_common.c:416
4279 msgid "Magenta"
4280 msgstr "Violetinė"
4281
4282 #: src/gtk/foldersort.c:156
4283 msgid "Set mailbox order"
4284 msgstr "Nustatyti aplankų tvarka"
4285
4286 #: src/gtk/foldersort.c:190
4287 msgid "Move mailboxes up or down to change the sort order in the Folder list."
4288 msgstr ""
4289 "Norėdami keisti aplankų tvarką aplankų sąraše, kelkite aukštyn arba "
4290 "nuleiskite žemyn pašto dėžutes."
4291
4292 #: src/gtk/foldersort.c:216
4293 msgid "Mailboxes"
4294 msgstr "Pašto dėžutės"
4295
4296 #: src/gtk/gtkaspell.c:341 src/gtk/gtkaspell.c:660
4297 msgid "No dictionary selected."
4298 msgstr "Žodynas nepasirinktas."
4299
4300 #: src/gtk/gtkaspell.c:365 src/gtk/gtkaspell.c:395
4301 #, c-format
4302 msgid "Couldn't initialize %s speller."
4303 msgstr "Nepavyksta paruošti %s rašybos tikrintuvės"
4304
4305 #: src/gtk/gtkaspell.c:707
4306 msgid "Couldn't initialize Enchant broker."
4307 msgstr "Nepavyksta paruošti Enchant agento."
4308
4309 #: src/gtk/gtkaspell.c:713
4310 #, c-format
4311 msgid "Couldn't initialize %s dictionary:"
4312 msgstr "Nepavyksta paruošti %s žodyno:"
4313
4314 #: src/gtk/gtkaspell.c:1070
4315 msgid "No misspelled word found."
4316 msgstr "Neteisingai parašytų žodžių nerasta."
4317
4318 #: src/gtk/gtkaspell.c:1443
4319 msgid "Replace unknown word"
4320 msgstr "Pakeisti nežinomą žodį"
4321
4322 #: src/gtk/gtkaspell.c:1459
4323 #, c-format
4324 msgid "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Replace \"%s\" with: </span>"
4325 msgstr "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">„%s“ pakeisti į: </span>"
4326
4327 #: src/gtk/gtkaspell.c:1503
4328 msgid ""
4329 "Holding down Control key while pressing Enter\n"
4330 "will learn from mistake.\n"
4331 msgstr ""
4332 "Nuspaudžiant Vald+Įvesti,\n"
4333 "šis klaidos taisymas bus įsimintas.\n"
4334
4335 #: src/gtk/gtkaspell.c:1800
4336 msgid "Change to..."
4337 msgstr "Pakeisti į..."
4338
4339 #: src/gtk/gtkaspell.c:1811 src/gtk/gtkaspell.c:1949
4340 msgid "More..."
4341 msgstr "Daugiau..."
4342
4343 #: src/gtk/gtkaspell.c:1867
4344 #, c-format
4345 msgid "\"%s\" unknown in dictionary '%s'"
4346 msgstr "„%s“ nežinomas (žodyne „%s“)"
4347
4348 #: src/gtk/gtkaspell.c:1883
4349 msgid "Accept in this session"
4350 msgstr "Priimti šioje sesijoje"
4351
4352 #: src/gtk/gtkaspell.c:1893
4353 msgid "Add to personal dictionary"
4354 msgstr "Įtraukti į asmeninį žodyną"
4355
4356 #: src/gtk/gtkaspell.c:1903
4357 msgid "Replace with..."
4358 msgstr "Pakeisti į..."
4359
4360 #: src/gtk/gtkaspell.c:1916
4361 #, c-format
4362 msgid "Check with %s"
4363 msgstr "Tikrinti su %s"
4364
4365 #: src/gtk/gtkaspell.c:1938
4366 msgid "(no suggestions)"
4367 msgstr "(pasiūlymų nėra)"
4368
4369 #: src/gtk/gtkaspell.c:2012
4370 #, c-format
4371 msgid "Dictionary: %s"
4372 msgstr "Žodynas: %s"
4373
4374 #: src/gtk/gtkaspell.c:2027
4375 #, c-format
4376 msgid "Use alternate (%s)"
4377 msgstr "Naudoti alternatyvų (%s)"
4378
4379 #: src/gtk/gtkaspell.c:2038
4380 msgid "Use both dictionaries"
4381 msgstr "Naudoti abu žodynus"
4382
4383 #: src/gtk/gtkaspell.c:2054 src/prefs_spelling.c:144
4384 msgid "Check while typing"
4385 msgstr "Tikrinti rašybą rašant"
4386
4387 #: src/gtk/gtkaspell.c:2153
4388 #, c-format
4389 msgid ""
4390 "The spell checker could not change dictionary.\n"
4391 "%s"
4392 msgstr ""
4393 "Rašybos tikrintuvė negali pakeisti žodyno.\n"
4394 "%s"
4395
4396 #: src/gtk/gtkaspell.c:2209
4397 #, c-format
4398 msgid ""
4399 "The spell checker could not change the alternate dictionary.\n"
4400 "%s"
4401 msgstr ""
4402 "Rašybos tikrintuvė negali pakeisti alternatyvaus žodyno.\n"
4403 "%s"
4404
4405 #: src/gtk/gtkutils.c:1909
4406 msgid "Failed."
4407 msgstr "Nepavyko."
4408
4409 #: src/gtk/gtkutils.c:1972
4410 msgid "Configuring..."
4411 msgstr "Konfigūruojama..."
4412
4413 #: src/gtk/headers.h:9 src/prefs_filtering_action.c:1259
4414 #: src/prefs_matcher.c:2174 src/prefs_summary_column.c:84 src/quote_fmt.c:49
4415 #: src/summaryview.c:444
4416 msgid "Date"
4417 msgstr "Data"
4418
4419 #: src/gtk/headers.h:9
4420 msgid "Date:"
4421 msgstr "Data:"
4422
4423 #: src/gtk/headers.h:10 src/prefs_filtering_action.c:1256
4424 #: src/prefs_matcher.c:2171 src/prefs_summary_column.c:82 src/quote_fmt.c:50
4425 #: src/summaryview.c:442
4426 msgid "From"
4427 msgstr "Nuo"
4428
4429 #: src/gtk/headers.h:10 src/summary_search.c:426
4430 msgid "From:"
4431 msgstr "Nuo:"
4432
4433 #: src/gtk/headers.h:11
4434 msgid "Sender"
4435 msgstr "Siuntėjas"
4436
4437 #: src/gtk/headers.h:11
4438 msgid "Sender:"
4439 msgstr "Siuntėjas"
4440
4441 #: src/gtk/headers.h:12
4442 msgid "Reply-To"
4443 msgstr "Kam atsakyti"
4444
4445 #: src/gtk/headers.h:13 src/plugins/address_keeper/address_keeper_prefs.c:140
4446 #: src/prefs_filtering_action.c:1257 src/prefs_matcher.c:2172
4447 #: src/prefs_summary_column.c:83 src/quote_fmt.c:57 src/summaryview.c:443