2007-04-15 [mones] 2.8.1cvs100
[claws.git] / po / fi.po
1 # Finnish translations for sylpheed-claws package.
2 # This file is distributed under the same license as the sylpheed-claws package.
3 # Flammie Pirinen <flammie@iki.fi>, 2005—2007
4 # Sanastoani:
5 # To: = Vastaanottaja:
6 # Cc: = Kopio:
7 # Bcc: = Piilokopio:
8 # Reply-To: = Vastaus-osoite:
9 # Newsgroups: = Uutisryhmät:
10 # Followup-To: = Keskustelunsiirto:
11 # Certificate = Varmenne
12 # Subject = Aihe (oli: Otsikko)
13 # Type-Ahead (find) = Näppäilyennakointihaku
14 # lainausmerkit ”, ellipsi … (UTF-8-merkkejä)
15 # Kääntäjän kommenteissa XXX:llä on merkitty epävarmoja ja heikkoja tai
16 # ongelmallisia käännöksiä
17 #
18 msgid ""
19 msgstr ""
20 "Project-Id-Version: sylpheed-claws\n"
21 "Report-Msgid-Bugs-To: paul@claws-mail.org\n"
22 "POT-Creation-Date: 2007-02-20 00:40+0200\n"
23 "PO-Revision-Date: 2007-02-20 02:50+0200\n"
24 "Last-Translator: Flammie Pirinen <flammie@iki.fi>\n"
25 "Language-Team: Finnish <laatu@lokalisointi.org>\n"
26 "MIME-Version: 1.0\n"
27 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
28 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
29 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
30
31 #: src/account.c:372
32 msgid ""
33 "Some composing windows are open.\n"
34 "Please close all the composing windows before editing the accounts."
35 msgstr ""
36 "Viestinmuokkausikkunoita on vielä auki.\n"
37 "Ne pitää sulkea ennen kuin tilejä voidaan muokata."
38
39 #: src/account.c:419
40 msgid "Can't create folder."
41 msgstr "Kansiota ei voi luoda."
42
43 #: src/account.c:676
44 msgid "Edit accounts"
45 msgstr "Muokkaa tilejä"
46
47 #: src/account.c:694
48 msgid ""
49 "Using 'Get Mail' will retrieve messages from your Accounts in the order "
50 "given, the checkbox in the 'G' column indicates which accounts will be "
51 "included."
52 msgstr ""
53 "Hae viestit hakee järjestyksessä viestit tileiltä, joiden G-sarakkeessa on "
54 "ruksi."
55
56 #: src/account.c:767
57 msgid " _Set as default account "
58 msgstr " _Valitse oletustiliksi "
59
60 #: src/account.c:861
61 msgid "Accounts with remote folders cannot be copied."
62 msgstr "Tilejä, joissa on etäkansioita, ei voi kopioida."
63
64 #: src/account.c:867
65 #, c-format
66 msgid "Copy of %s"
67 msgstr "Kentän %s kopio"
68
69 #: src/account.c:1006
70 #, c-format
71 msgid "Do you really want to delete the account '%s'?"
72 msgstr "Poistetaanko tili %s?"
73
74 #: src/account.c:1008
75 msgid "(Untitled)"
76 msgstr "(Nimetön)"
77
78 #: src/account.c:1009
79 msgid "Delete account"
80 msgstr "Poista tili"
81
82 #: src/account.c:1455
83 msgid "Accounts List Default Column Name|D"
84 msgstr "O"
85
86 #: src/account.c:1461 src/prefs_folder_item.c:740
87 msgid "Default account"
88 msgstr "Oletustili"
89
90 #: src/account.c:1469
91 msgid "Accounts List Get Column Name|G"
92 msgstr "H"
93
94 #: src/account.c:1475
95 msgid "'Get Mail' retrieves mail from the checked accounts"
96 msgstr "Hae viestit hakee viestit merkityiltä tileiltä"
97
98 #: src/account.c:1482 src/addressadd.c:196 src/addressbook.c:132
99 #: src/compose.c:5857 src/compose.c:6148 src/editaddress.c:1043
100 #: src/editaddress.c:1092 src/editbook.c:175 src/editgroup.c:287
101 #: src/editjpilot.c:270 src/editldap.c:424 src/editvcard.c:183
102 #: src/importmutt.c:226 src/importpine.c:226 src/mimeview.c:213
103 #: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:404 src/prefs_filtering.c:364
104 #: src/prefs_filtering.c:1481 src/prefs_template.c:185
105 msgid "Name"
106 msgstr "Nimi"
107
108 #: src/account.c:1489 src/prefs_account.c:1232 src/prefs_account.c:2783
109 msgid "Protocol"
110 msgstr "Käytäntö"
111
112 #: src/account.c:1496 src/ssl_manager.c:102
113 msgid "Server"
114 msgstr "Palvelin"
115
116 #: src/action.c:355
117 #, c-format
118 msgid "Could not get message file %d"
119 msgstr "Ei voitu lukea viestitiedostoa %d"
120
121 #: src/action.c:386
122 msgid "Could not get message part."
123 msgstr "Ei voitu lukea viestin osaa."
124
125 #: src/action.c:403
126 #, c-format
127 msgid "Can't get part of multipart message: %s"
128 msgstr "Ei voitu lukea osaa moniosaisesta viestistä: %s"
129
130 #: src/action.c:517
131 #, c-format
132 msgid ""
133 "The selected action cannot be used in the compose window\n"
134 "because it contains %%f, %%F, %%as or %%p."
135 msgstr ""
136 "Toimintoa ei voida suorittaa viestinmuokkausikkunassa,\n"
137 "koska se sisältää %%f:n, %%F:n, %%as:n tai %%p:n."
138
139 #: src/action.c:829
140 #, c-format
141 msgid ""
142 "Command could not be started. Pipe creation failed.\n"
143 "%s"
144 msgstr ""
145 "Komentoa ei voitu suorittaa. Putken luonti epäonnistui.\n"
146 "%s"
147
148 #: src/action.c:924
149 #, c-format
150 msgid ""
151 "Could not fork to execute the following command:\n"
152 "%s\n"
153 "%s"
154 msgstr ""
155 "Komentoon %s forkkaus epäonnistui:\n"
156 "%s"
157
158 #: src/action.c:1144 src/action.c:1294
159 msgid "Completed"
160 msgstr "Suoritettu"
161
162 #: src/action.c:1180
163 #, c-format
164 msgid "--- Running: %s\n"
165 msgstr "--- Suoritetaan komentoa %s\n"
166
167 #: src/action.c:1184
168 #, c-format
169 msgid "--- Ended: %s\n"
170 msgstr "--- Komennon %s suoritus loppui\n"
171
172 #: src/action.c:1217
173 msgid "Action's input/output"
174 msgstr "Toiminnon syötteet ja tulosteet"
175
176 #: src/action.c:1529
177 #, c-format
178 msgid ""
179 "Enter the argument for the following action:\n"
180 "('%%h' will be replaced with the argument)\n"
181 "  %s"
182 msgstr ""
183 "Anna parametrit seuraavalle toiminnolle:\n"
184 "(”%%h” korvautuu parametreilläsi)\n"
185 " %s"
186
187 #: src/action.c:1534
188 msgid "Action's hidden user argument"
189 msgstr "Toiminnon piilotettu käyttäjäparametri"
190
191 #: src/action.c:1538
192 #, c-format
193 msgid ""
194 "Enter the argument for the following action:\n"
195 "('%%u' will be replaced with the argument)\n"
196 "  %s"
197 msgstr ""
198 "Anna parametrit seuraavalle toiminnolle:\n"
199 "(”%%u” korvautuu parametreilläsi)\n"
200 " %s"
201
202 #: src/action.c:1543
203 msgid "Action's user argument"
204 msgstr "Toiminnon käyttäjäparametri"
205
206 #: src/addr_compl.c:554 src/addressbook.c:4399
207 msgid "Group"
208 msgstr "Ryhmä"
209
210 #: src/addressadd.c:174
211 msgid "Add to address book"
212 msgstr "Lisää osoitekirjaan"
213
214 #: src/addressadd.c:208 src/plugins/pgpcore/select-keys.c:405
215 #: src/toolbar.c:459
216 msgid "Address"
217 msgstr "Osoite"
218
219 #: src/addressadd.c:218 src/addressbook.c:134 src/editaddress.c:851
220 #: src/editaddress.c:915 src/editgroup.c:289
221 msgid "Remarks"
222 msgstr "Huomiot"
223
224 #: src/addressadd.c:240 src/addressbook_foldersel.c:164
225 msgid "Select Address Book Folder"
226 msgstr "Valitse osoitekirjan hakemisto"
227
228 #: src/addressbook.c:133 src/editaddress.c:849 src/editaddress.c:897
229 #: src/editgroup.c:288 src/expldifdlg.c:521 src/exporthtml.c:591
230 #: src/exporthtml.c:755 src/ldif.c:779
231 msgid "Email Address"
232 msgstr "Sähköpostiosoite"
233
234 #: src/addressbook.c:426
235 msgid "/_Book"
236 msgstr "_Kirjat"
237
238 #: src/addressbook.c:427
239 msgid "/_Book/New _Book"
240 msgstr "Uusi _osoitekirja"
241
242 #: src/addressbook.c:428
243 msgid "/_Book/New _Folder"
244 msgstr "Uusi _hakemisto"
245
246 #: src/addressbook.c:429
247 msgid "/_Book/New _vCard"
248 msgstr "Uusi _vCard-käyntikortti"
249
250 #: src/addressbook.c:431
251 msgid "/_Book/New _JPilot"
252 msgstr "Uusi _JPilot"
253
254 #: src/addressbook.c:434
255 msgid "/_Book/New LDAP _Server"
256 msgstr "Uusi LDAP-p_alvelin"
257
258 #: src/addressbook.c:436 src/addressbook.c:439
259 msgid "/_Book/---"
260 msgstr "---"
261
262 #: src/addressbook.c:437
263 msgid "/_Book/_Edit book"
264 msgstr "_Muokkaa kirjaa"
265
266 #: src/addressbook.c:438
267 msgid "/_Book/_Delete book"
268 msgstr "_Poista kirja"
269
270 #: src/addressbook.c:440
271 msgid "/_Book/_Save"
272 msgstr "_Tallenna"
273
274 #: src/addressbook.c:441
275 msgid "/_Book/_Close"
276 msgstr "_Sulje"
277
278 #: src/addressbook.c:442
279 msgid "/_Address"
280 msgstr "_Osoite"
281
282 #: src/addressbook.c:443
283 msgid "/_Address/_Select all"
284 msgstr "_Valitse kaikki"
285
286 #: src/addressbook.c:444 src/addressbook.c:448 src/addressbook.c:451
287 #: src/addressbook.c:454
288 msgid "/_Address/---"
289 msgstr "---"
290
291 #: src/addressbook.c:445
292 msgid "/_Address/C_ut"
293 msgstr "_Leikkaa"
294
295 #: src/addressbook.c:446
296 msgid "/_Address/_Copy"
297 msgstr "_Kopioi"
298
299 #: src/addressbook.c:447
300 msgid "/_Address/_Paste"
301 msgstr "_Liitä"
302
303 #: src/addressbook.c:449
304 msgid "/_Address/_Edit"
305 msgstr "_Muokkaa"
306
307 #: src/addressbook.c:450
308 msgid "/_Address/_Delete"
309 msgstr "_Poista"
310
311 #: src/addressbook.c:452
312 msgid "/_Address/New _Address"
313 msgstr "Uusi _osoite"
314
315 #: src/addressbook.c:453
316 msgid "/_Address/New _Group"
317 msgstr "Uusi _ryhmä"
318
319 #: src/addressbook.c:455
320 msgid "/_Address/_Mail To"
321 msgstr "_Kirjoita viesti"
322
323 #: src/addressbook.c:456 src/compose.c:791 src/mainwindow.c:805
324 #: src/messageview.c:306
325 msgid "/_Tools"
326 msgstr "_Työkalut"
327
328 #: src/addressbook.c:457
329 msgid "/_Tools/Import _LDIF file..."
330 msgstr "Tuo _LDIF-tiedostosta…"
331
332 #: src/addressbook.c:458
333 msgid "/_Tools/Import M_utt file..."
334 msgstr "Tuo _Mutt-tiedostosta…"
335
336 #: src/addressbook.c:459
337 msgid "/_Tools/Import _Pine file..."
338 msgstr "Tuo _Pine-tiedostosta…"
339
340 #: src/addressbook.c:460 src/mainwindow.c:814 src/mainwindow.c:837
341 #: src/mainwindow.c:839 src/mainwindow.c:841 src/mainwindow.c:850
342 #: src/mainwindow.c:853 src/mainwindow.c:857 src/messageview.c:310
343 #: src/messageview.c:331 src/messageview.c:333
344 msgid "/_Tools/---"
345 msgstr "---"
346
347 #: src/addressbook.c:461
348 msgid "/_Tools/Export _HTML..."
349 msgstr "Vie _HTML-tiedostoon…"
350
351 #: src/addressbook.c:462
352 msgid "/_Tools/Export LDI_F..."
353 msgstr "Vie LDI_F-tiedostoon…"
354
355 #: src/addressbook.c:463 src/compose.c:796 src/mainwindow.c:882
356 #: src/messageview.c:336
357 msgid "/_Help"
358 msgstr "O_hje"
359
360 #: src/addressbook.c:464 src/compose.c:797 src/mainwindow.c:888
361 #: src/messageview.c:337
362 msgid "/_Help/_About"
363 msgstr "_Tietoja"
364
365 #: src/addressbook.c:469 src/addressbook.c:485 src/compose.c:564
366 #: src/mainwindow.c:522 src/messageview.c:168
367 msgid "/_Edit"
368 msgstr "_Muokkaa"
369
370 #: src/addressbook.c:470 src/addressbook.c:486
371 msgid "/_Delete"
372 msgstr "_Poista"
373
374 #: src/addressbook.c:472
375 msgid "/New _Book"
376 msgstr "Uusi _osoitekirja"
377
378 #: src/addressbook.c:473
379 msgid "/New _Folder"
380 msgstr "Uusi _hakemisto"
381
382 #: src/addressbook.c:474 src/addressbook.c:489
383 msgid "/New _Group"
384 msgstr "Uusi _ryhmä"
385
386 #: src/addressbook.c:476 src/addressbook.c:491
387 msgid "/C_ut"
388 msgstr "_Leikkaa"
389
390 #: src/addressbook.c:477 src/addressbook.c:492
391 msgid "/_Copy"
392 msgstr "_Kopioi"
393
394 #: src/addressbook.c:478 src/addressbook.c:493
395 msgid "/_Paste"
396 msgstr "L_iitä"
397
398 #: src/addressbook.c:483
399 msgid "/_Select all"
400 msgstr "Valitse _kaikki"
401
402 #: src/addressbook.c:488
403 msgid "/New _Address"
404 msgstr "Uusi _osoite"
405
406 #: src/addressbook.c:496
407 msgid "/_Mail To"
408 msgstr "_Kirjoita viesti"
409
410 #: src/addressbook.c:498
411 msgid "/_Browse Entry"
412 msgstr "_Selaa osoitteita"
413
414 #: src/addressbook.c:511 src/crash.c:451 src/crash.c:470 src/importldif.c:119
415 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:136 src/prefs_themes.c:684
416 #: src/prefs_themes.c:716 src/prefs_themes.c:717
417 msgid "Unknown"
418 msgstr "Tuntematon"
419
420 #: src/addressbook.c:518 src/addressbook.c:537 src/importldif.c:126
421 msgid "Success"
422 msgstr "Onnistui"
423
424 #: src/addressbook.c:519 src/importldif.c:127
425 msgid "Bad arguments"
426 msgstr "Virheellisiä parametrejä"
427
428 #: src/addressbook.c:520 src/importldif.c:128
429 msgid "File not specified"
430 msgstr "Tiedostoa ei annettu"
431
432 #: src/addressbook.c:521 src/importldif.c:129
433 msgid "Error opening file"
434 msgstr "Virhe tiedostoa avattaessa"
435
436 #: src/addressbook.c:522 src/importldif.c:130
437 msgid "Error reading file"
438 msgstr "Virhe tiedostoa luettaessa"
439
440 #: src/addressbook.c:523 src/importldif.c:131
441 msgid "End of file encountered"
442 msgstr "Tiedoston loppu tuli vastaan"
443
444 #: src/addressbook.c:524 src/importldif.c:132
445 msgid "Error allocating memory"
446 msgstr "Virhe muistia varattaessa"
447
448 #: src/addressbook.c:525 src/importldif.c:133
449 msgid "Bad file format"
450 msgstr "Virheellinen tiedostomuoto"
451
452 #: src/addressbook.c:526 src/importldif.c:134
453 msgid "Error writing to file"
454 msgstr "Virhe kirjoitettaessa tiedostoon"
455
456 #: src/addressbook.c:527 src/importldif.c:135
457 msgid "Error opening directory"
458 msgstr "Virhe avattaessa hakemistoa"
459
460 #: src/addressbook.c:528 src/importldif.c:136
461 msgid "No path specified"
462 msgstr "Polku on määrittelemättä"
463
464 #: src/addressbook.c:538
465 msgid "Error connecting to LDAP server"
466 msgstr "Virhe yhdistettäessä LDAP-palvelimeen"
467
468 #: src/addressbook.c:539
469 msgid "Error initializing LDAP"
470 msgstr "Virhe LDAPin alustuksessa"
471
472 #: src/addressbook.c:540
473 msgid "Error binding to LDAP server"
474 msgstr "Virhe LDAP-palvelimen bindauksessa"
475
476 #: src/addressbook.c:541
477 msgid "Error searching LDAP database"
478 msgstr "Virhe LDAP-tietokantaa etsittäessä"
479
480 #: src/addressbook.c:542
481 msgid "Timeout performing LDAP operation"
482 msgstr "Aikatkaisu LDAP-komentoa suoritettaessa"
483
484 #: src/addressbook.c:543
485 msgid "Error in LDAP search criteria"
486 msgstr "Virhe LDAP-hakuehdoissa"
487
488 #: src/addressbook.c:544
489 msgid "No LDAP entries found for search criteria"
490 msgstr "Hakuehtoja vastaavia LDAP-kenttiä ei löytynyt"
491
492 #: src/addressbook.c:545
493 msgid "LDAP search terminated on request"
494 msgstr "LDAP-haku lopetettu pyynnöstä"
495
496 #: src/addressbook.c:546
497 msgid "Error starting TLS connection"
498 msgstr "Virhe TLS-yhteyttä avattaessa"
499
500 #: src/addressbook.c:916
501 msgid "Sources"
502 msgstr "Lähteet"
503
504 #: src/addressbook.c:920 src/prefs_other.c:524 src/toolbar.c:194
505 #: src/toolbar.c:1787
506 msgid "Address book"
507 msgstr "Osoitekirja"
508
509 #: src/addressbook.c:1052
510 msgid "Lookup name:"
511 msgstr "Haettava nimi:"
512
513 #: src/addressbook.c:1125 src/compose.c:2132 src/compose.c:4479
514 #: src/compose.c:5703 src/compose.c:6468 src/compose.c:9548
515 #: src/summary_search.c:359
516 msgid "To:"
517 msgstr "Vastaanottaja:"
518
519 #: src/addressbook.c:1129 src/compose.c:2116 src/compose.c:4215
520 #: src/compose.c:4478 src/compose.c:9557
521 msgid "Cc:"
522 msgstr "Kopio:"
523
524 #: src/addressbook.c:1133 src/compose.c:2119 src/compose.c:4246
525 msgid "Bcc:"
526 msgstr "Piilokopio:"
527
528 #: src/addressbook.c:1383 src/addressbook.c:1429
529 msgid "Delete address(es)"
530 msgstr "Poista osoitteita"
531
532 #: src/addressbook.c:1384
533 msgid "This address data is readonly and cannot be deleted."
534 msgstr "Tämä osoitetieto on kirjoitussuojattua, eikä sitä voi poistaa."
535
536 #: src/addressbook.c:1423
537 msgid "Delete group"
538 msgstr "Poista ryhmä"
539
540 #: src/addressbook.c:1424
541 msgid ""
542 "Really delete the group(s)?\n"
543 "The addresses it contains will not be lost."
544 msgstr ""
545 "Poistetaanko ryhmiä?\n"
546 "Sisältyvät osoitteet häviävät poistossa."
547
548 #: src/addressbook.c:1430
549 msgid "Really delete the address(es)?"
550 msgstr "Poistetaanko osoitteita?"
551
552 #: src/addressbook.c:2034
553 msgid "Cannot paste. Target address book is readonly."
554 msgstr "Liittäminen ei onnistu: kohdeosoitekirja on kirjoitussuojattu."
555
556 #: src/addressbook.c:2045
557 msgid "Cannot paste into an address group."
558 msgstr "Ei voida liittää osoiteryhmään."
559
560 #: src/addressbook.c:2728
561 #, c-format
562 msgid "Do you want to delete the query results and addresses in '%s' ?"
563 msgstr "Poistetaanko hakutulokset ja osoitteet ”%s”?"
564
565 #: src/addressbook.c:2731 src/addressbook.c:2757 src/addressbook.c:2764
566 #: src/prefs_filtering_action.c:152
567 msgid "Delete"
568 msgstr "Poista"
569
570 #: src/addressbook.c:2740
571 #, c-format
572 msgid ""
573 "Do you want to delete '%s' ?If you delete the folder only, the addresses it "
574 "contains will be moved into the parent folder."
575 msgstr ""
576 "Poistetaanko kansio ja kaikki osoitteet kohteessa ”%s”?Jos vain kansio "
577 "poistetaan, osoitteet siirretään yläkansioon."
578
579 #: src/addressbook.c:2743 src/imap_gtk.c:301 src/mh_gtk.c:182
580 msgid "Delete folder"
581 msgstr "Poista kansio"
582
583 #: src/addressbook.c:2744
584 msgid "+Delete _folder only"
585 msgstr "Poista _kansio"
586
587 #: src/addressbook.c:2744
588 msgid "Delete folder and _addresses"
589 msgstr "Poista kansio _osoitteineen"
590
591 #: src/addressbook.c:2755
592 #, c-format
593 msgid ""
594 "Do you want to delete '%s'?\n"
595 "The addresses it contains will not be lost."
596 msgstr ""
597 "Poistetaanko ”%s”?\n"
598 "Sen sisältämät osoitteet häviävät poistossa."
599
600 #: src/addressbook.c:2762
601 #, c-format
602 msgid ""
603 "Do you want to delete '%s'?\n"
604 "The addresses it contains will be lost."
605 msgstr ""
606 "Poistetaanko ”%s”?\n"
607 "Sen sisältämät osoitteet häviävät poistossa."
608
609 #: src/addressbook.c:3634
610 msgid "New user, could not save index file."
611 msgstr "Uusi käyttäjä, ei voitu tallentaa indeksitiedostoa."
612
613 #: src/addressbook.c:3638
614 msgid "New user, could not save address book files."
615 msgstr "Uusi käyttäjä, ei voitu tallentaa osoitekirjatiedostoihin."
616
617 #: src/addressbook.c:3648
618 msgid "Old address book converted successfully."
619 msgstr "Vanha osoitekirja muunnettu onnistuneesti."
620
621 #: src/addressbook.c:3653
622 msgid ""
623 "Old address book converted,\n"
624 "could not save new address index file."
625 msgstr ""
626 "Vanha osoitekirja muunnettu,\n"
627 "uutta osoiteindeksiä ei voitu tallentaa."
628
629 #: src/addressbook.c:3666
630 msgid ""
631 "Could not convert address book,\n"
632 "but created empty new address book files."
633 msgstr ""
634 "Ei voitu muuntaa osoitekirjaa,\n"
635 "luotiin tiedostot tyhjälle osoitekirjalle."
636
637 #: src/addressbook.c:3672
638 msgid ""
639 "Could not convert address book,\n"
640 "could not save new address index file."
641 msgstr ""
642 "Ei voitu muuntaa osoitekirjaa,\n"
643 "ei voitu luoda tiedostoja uusia osoitekirjatiedostoja."
644
645 #: src/addressbook.c:3677
646 msgid ""
647 "Could not convert address book\n"
648 "and could not create new address book files."
649 msgstr ""
650 "Ei voitu muuntaa osoitekirjaa\n"
651 "eikä luoda tiedostoja uudelle osoitekirjalle."
652
653 #: src/addressbook.c:3684 src/addressbook.c:3690
654 msgid "Addressbook conversion error"
655 msgstr "Osoitekirjan muunnosvirhe"
656
657 #: src/addressbook.c:3728
658 msgid "Addressbook Error"
659 msgstr "Osoitekirjan virhe"
660
661 #: src/addressbook.c:3729
662 msgid "Could not read address index"
663 msgstr "Ei voitu lukea osoiteindeksiä"
664
665 #: src/addressbook.c:4056
666 msgid "Busy searching..."
667 msgstr "Etsitään…"
668
669 #: src/addressbook.c:4110
670 #, c-format
671 msgid "Search '%s'"
672 msgstr "Etsi ”%s”"
673
674 #: src/addressbook.c:4335
675 msgid "Interface"
676 msgstr "Rajapinta"
677
678 #: src/addressbook.c:4351 src/addressbook_foldersel.c:192 src/exphtmldlg.c:375
679 #: src/expldifdlg.c:394 src/exporthtml.c:973 src/importldif.c:651
680 msgid "Address Book"
681 msgstr "Osoitekirja"
682
683 #: src/addressbook.c:4367
684 msgid "Person"
685 msgstr "Henkilö"
686
687 #: src/addressbook.c:4383
688 msgid "EMail Address"
689 msgstr "Sähköpostiosoite"
690
691 #: src/addressbook.c:4415 src/exporthtml.c:875 src/folderview.c:469
692 #: src/prefs_account.c:2491 src/prefs_folder_column.c:79
693 msgid "Folder"
694 msgstr "Kansio"
695
696 #: src/addressbook.c:4431
697 msgid "vCard"
698 msgstr "vCard-käyntikortti"
699
700 #: src/addressbook.c:4447 src/addressbook.c:4463
701 msgid "JPilot"
702 msgstr "JPilot"
703
704 #: src/addressbook.c:4479
705 msgid "LDAP servers"
706 msgstr "LDAP-palvelimet"
707
708 #: src/addressbook.c:4495
709 msgid "LDAP Query"
710 msgstr "LDAP-haku"
711
712 #: src/addressbook.c:4811 src/addressbook_foldersel.c:389 src/matcher.c:305
713 #: src/matcher.c:762 src/matcher.c:895 src/plugins/bogofilter/bogofilter.c:215
714 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:67 src/prefs_matcher.c:220
715 #: src/prefs_matcher.c:523 src/prefs_matcher.c:1343 src/prefs_matcher.c:1360
716 #: src/prefs_matcher.c:1362 src/prefs_matcher.c:2115 src/prefs_matcher.c:2119
717 msgid "Any"
718 msgstr "Mikä tahansa"
719
720 #: src/addrgather.c:158
721 msgid "Please specify name for address book."
722 msgstr "Anna osoitekirjan nimi."
723
724 #: src/addrgather.c:178
725 msgid "Please select the mail headers to search."
726 msgstr "Anna etsittävät postiotsakkeet."
727
728 #: src/addrgather.c:185
729 msgid "Harvesting addresses..."
730 msgstr "Etsitään osoitteita…"
731
732 #: src/addrgather.c:224
733 msgid "Addresses gathered successfully."
734 msgstr "Osoitteiden keräys onnistui."
735
736 #: src/addrgather.c:294
737 msgid "No folder or message was selected."
738 msgstr "Yhtään hakemistoa tai viestiä ei valittu."
739
740 #: src/addrgather.c:302
741 msgid ""
742 "Please select a folder to process from the folder\n"
743 "list. Alternatively, select one or messages from\n"
744 "the message list."
745 msgstr ""
746 "Valitse hakemisto tai prosessi hakemistoluettelosta.\n"
747 "Voit myös valita viestejä viestiluettelosta."
748
749 #: src/addrgather.c:354
750 msgid "Folder :"
751 msgstr "Hakemisto:"
752
753 #: src/addrgather.c:365 src/exphtmldlg.c:543 src/expldifdlg.c:626
754 #: src/importldif.c:909
755 msgid "Address Book :"
756 msgstr "Osoitekirja:"
757
758 #: src/addrgather.c:375
759 msgid "Folder Size :"
760 msgstr "Hakemiston koko:"
761
762 #: src/addrgather.c:390
763 msgid "Process these mail header fields"
764 msgstr "Käsittele nämä otsakekentät"
765
766 #: src/addrgather.c:408
767 msgid "Include sub-folders"
768 msgstr "Käy läpi alihakemistot"
769
770 #: src/addrgather.c:431
771 msgid "Header Name"
772 msgstr "Otsakkeen nimi"
773
774 #: src/addrgather.c:432
775 msgid "Address Count"
776 msgstr "Osoitteiden määrä"
777
778 #: src/addrgather.c:537 src/alertpanel.c:154 src/compose.c:4830
779 #: src/compose.c:9469 src/messageview.c:586 src/messageview.c:599
780 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:575
781 msgid "Warning"
782 msgstr "Varoitus"
783
784 #: src/addrgather.c:538
785 msgid "Header Fields"
786 msgstr "Otsakekentät"
787
788 #: src/addrgather.c:539 src/exphtmldlg.c:663 src/expldifdlg.c:737
789 #: src/importldif.c:1029
790 msgid "Finish"
791 msgstr "Lopeta"
792
793 #: src/addrgather.c:600
794 msgid "Harvest Email Addresses - from Selected Messages"
795 msgstr "Kerää sähköpostiosoitteita — valituista viesteistä"
796
797 #: src/addrgather.c:608
798 msgid "Harvest Email Addresses - from Folder"
799 msgstr "Kerää sähköpostiosoitteita — kansiosta"
800
801 #: src/addrindex.c:116
802 msgid "Common addresses"
803 msgstr "Yhteiset osoitteet"
804
805 #: src/addrindex.c:117
806 msgid "Personal addresses"
807 msgstr "Henkilökohtaiset osoitteet"
808
809 #: src/addrindex.c:123
810 msgid "Common address"
811 msgstr "Yhteinen osoite"
812
813 #: src/addrindex.c:124
814 msgid "Personal address"
815 msgstr "Henkilökohtainen osoite"
816
817 #: src/alertpanel.c:141 src/compose.c:7618
818 msgid "Notice"
819 msgstr "Huomautus"
820
821 #: src/alertpanel.c:167 src/alertpanel.c:190 src/compose.c:4770 src/inc.c:616
822 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:148 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:239
823 msgid "Error"
824 msgstr "Virhe"
825
826 #: src/alertpanel.c:191
827 msgid "_View log"
828 msgstr "_Katsele lokia"
829
830 #: src/alertpanel.c:339
831 msgid "Show this message next time"
832 msgstr "Näytä tämä viesti ensi kerralla"
833
834 #: src/browseldap.c:218
835 msgid "Browse Directory Entry"
836 msgstr "Selaa hakemistoa"
837
838 #: src/browseldap.c:238
839 msgid "Server Name :"
840 msgstr "Palvelimen nimi:"
841
842 #: src/browseldap.c:248
843 msgid "Distinguished Name (dn) :"
844 msgstr "Erillisnimi (dn):"
845
846 #: src/browseldap.c:271
847 msgid "LDAP Name"
848 msgstr "LDAP-nimi"
849
850 #: src/browseldap.c:273
851 msgid "Attribute Value"
852 msgstr "Attribuutin arvo"
853
854 #: src/common/nntp.c:73
855 #, c-format
856 msgid "Can't connect to NNTP server: %s:%d\n"
857 msgstr "NNTP-palvelimeen %s:%d ei saatu yhteyttä\n"
858
859 #: src/common/nntp.c:80 src/common/session.c:166 src/imap.c:841
860 msgid "SSL handshake failed\n"
861 msgstr "SSL-kättely epäonnistui\n"
862
863 #: src/common/nntp.c:182 src/common/nntp.c:245
864 #, c-format
865 msgid "protocol error: %s\n"
866 msgstr "protokollavirhe: %s\n"
867
868 #: src/common/nntp.c:205 src/common/nntp.c:251
869 msgid "protocol error\n"
870 msgstr "protokollavirhe\n"
871
872 #: src/common/nntp.c:301
873 msgid "Error occurred while posting\n"
874 msgstr "Virhe postitettaessa\n"
875
876 #: src/common/nntp.c:381
877 msgid "Error occurred while sending command\n"
878 msgstr "Virhe lähetettäessä komentoa\n"
879
880 #: src/common/plugin.c:54
881 msgid "Nothing"
882 msgstr "Ei mitään"
883
884 #: src/common/plugin.c:55
885 msgid "a viewer"
886 msgstr "näytin"
887
888 #: src/common/plugin.c:56
889 msgid "folders"
890 msgstr "kansiot"
891
892 #: src/common/plugin.c:57
893 msgid "filtering"
894 msgstr "suodatus"
895
896 #: src/common/plugin.c:58
897 msgid "a privacy interface"
898 msgstr "yksityisyysrajapinta"
899
900 #: src/common/plugin.c:59
901 msgid "a notifier"
902 msgstr "ilmoitin"
903
904 #: src/common/plugin.c:60
905 msgid "an utility"
906 msgstr "toiminto"
907
908 #: src/common/plugin.c:61
909 msgid "things"
910 msgstr "juttuja"
911
912 #: src/common/plugin.c:259
913 #, c-format
914 msgid ""
915 "This plugin provides %s (%s), which is already provided by the %s plugin."
916 msgstr "Tämä liitännäinen on %s (%s),samoin kuin olemassaoleva %s."
917
918 #: src/common/plugin.c:294
919 msgid "Plugin already loaded"
920 msgstr "Liitännäinen on jo ladattu"
921
922 #: src/common/plugin.c:304
923 msgid "Failed to allocate memory for Plugin"
924 msgstr "Muistin varaaminen liitännäiselle epäonnistui"
925
926 #: src/common/plugin.c:331
927 msgid "This module is not licenced under a GPL compatible licence."
928 msgstr "Tämä moduuli ei ole GPL-yhteensopivasti lisensoitu."
929
930 #: src/common/plugin.c:338
931 msgid "This module is for Claws Mail GTK1."
932 msgstr "Tämä moduuli on Claws Mailin GTK+1-versiolle."
933
934 #: src/common/plugin.c:550
935 #, c-format
936 msgid ""
937 "Your version of Claws Mail is newer than the version the '%s' plugin was "
938 "built with."
939 msgstr "Claws Mail on uudempi kuin mille liitännäinen %s on käännetty"
940
941 #: src/common/plugin.c:553
942 msgid ""
943 "Your version of Claws Mail is newer than the version the plugin was built "
944 "with."
945 msgstr "Claws Mail on uudempi kuin mille liitännäinen on käännetty"
946
947 #: src/common/plugin.c:562
948 #, c-format
949 msgid "Your version of Claws Mail is too old for the '%s' plugin."
950 msgstr "Claws Mail on liian vanha liitännäiselle %s"
951
952 #: src/common/plugin.c:564
953 msgid "Your version of Claws Mail is too old for the plugin."
954 msgstr "Claws Mail on liian vanha liitännäiselle"
955
956 #: src/common/smtp.c:176
957 msgid "SMTP AUTH not available\n"
958 msgstr "SMTP AUTH ei käytettävissä\n"
959
960 #: src/common/smtp.c:518 src/common/smtp.c:568
961 msgid "bad SMTP response\n"
962 msgstr "virheellinen SMTP-vastaus\n"
963
964 #: src/common/smtp.c:539 src/common/smtp.c:557 src/common/smtp.c:676
965 msgid "error occurred on SMTP session\n"
966 msgstr "virhe SMTP-istunnossa\n"
967
968 #: src/common/smtp.c:548 src/pop.c:842
969 msgid "error occurred on authentication\n"
970 msgstr "virhe todennuksessa\n"
971
972 #: src/common/smtp.c:603
973 #, c-format
974 msgid "Message is too big (Maximum size is %s)\n"
975 msgstr "Liian iso viesti (yläraja koolle on %s)\n"
976
977 #: src/common/smtp.c:635 src/pop.c:835
978 msgid "couldn't start TLS session\n"
979 msgstr "TLS-istunnon käynnistys ei onnistu\n"
980
981 #: src/common/socket.c:1393
982 #, c-format
983 msgid "write on fd%d: %s\n"
984 msgstr "kirjoita kontekstiin fd%d: %s\n"
985
986 #: src/common/ssl.c:159
987 msgid "Error creating ssl context\n"
988 msgstr "Virhe ssl-kontekstin luonnissa\n"
989
990 #: src/common/ssl.c:178
991 #, c-format
992 msgid "SSL connect failed (%s)\n"
993 msgstr "SSL-yhdistäminen epäonnistui (%s)\n"
994
995 #: src/common/ssl_certificate.c:203 src/common/ssl_certificate.c:214
996 #: src/common/ssl_certificate.c:220 src/common/ssl_certificate.c:227
997 #: src/common/ssl_certificate.c:238 src/common/ssl_certificate.c:244
998 #: src/gtk/sslcertwindow.c:68 src/gtk/sslcertwindow.c:79
999 #: src/gtk/sslcertwindow.c:85 src/gtk/sslcertwindow.c:92
1000 #: src/gtk/sslcertwindow.c:103 src/gtk/sslcertwindow.c:109
1001 msgid "<not in certificate>"
1002 msgstr "<ei varmenteen tiedoissa>"
1003
1004 #: src/common/ssl_certificate.c:253
1005 #, c-format
1006 msgid ""
1007 "  Owner: %s (%s) in %s\n"
1008 "  Signed by: %s (%s) in %s\n"
1009 "  Fingerprint: %s\n"
1010 "  Signature status: %s"
1011 msgstr ""
1012 "  Omistaja: %s (%s) %s\n"
1013 "  Allekirjoittaja: %s (%s) %s\n"
1014 "  Sormenjälki: %s\n"
1015 "  Allekirjoituksen tila: %s"
1016
1017 #: src/common/ssl_certificate.c:380
1018 msgid "Couldn't load X509 default paths"
1019 msgstr "X509-oletuspolkujen lataus ei onnistu"
1020
1021 #: src/common/string_match.c:79
1022 msgid "(Subject cleared by RegExp)"
1023 msgstr "(Säännöllisin  poistettu otsikko)"
1024
1025 #: src/common/utils.c:348
1026 #, c-format
1027 msgid "%dB"
1028 msgstr "%d t"
1029
1030 #: src/common/utils.c:349
1031 #, c-format
1032 msgid "%d.%02dKB"
1033 msgstr "%d,%02d kt"
1034
1035 #: src/common/utils.c:350
1036 #, c-format
1037 msgid "%d.%02dMB"
1038 msgstr "%d,%02d kt"
1039
1040 #: src/common/utils.c:351
1041 #, c-format
1042 msgid "%.2fGB"
1043 msgstr "%.2f Gt"
1044
1045 #: src/common/utils.c:4805
1046 msgid "Complete day name for use by strftime|Sunday"
1047 msgstr "sunnuntai"
1048
1049 #: src/common/utils.c:4806
1050 msgid "Complete day name for use by strftime|Monday"
1051 msgstr "maanantai"
1052
1053 #: src/common/utils.c:4807
1054 msgid "Complete day name for use by strftime|Tuesday"
1055 msgstr "tiistai"
1056
1057 #: src/common/utils.c:4808
1058 msgid "Complete day name for use by strftime|Wednesday"
1059 msgstr "keskiviikko"
1060
1061 #: src/common/utils.c:4809
1062 msgid "Complete day name for use by strftime|Thursday"
1063 msgstr "torstai"
1064
1065 #: src/common/utils.c:4810
1066 msgid "Complete day name for use by strftime|Friday"
1067 msgstr "perjantai"
1068
1069 #: src/common/utils.c:4811
1070 msgid "Complete day name for use by strftime|Saturday"
1071 msgstr "lauantai"
1072
1073 #: src/common/utils.c:4813
1074 msgid "Complete month name for use by strftime|January"
1075 msgstr "tammikuu"
1076
1077 #: src/common/utils.c:4814
1078 msgid "Complete month name for use by strftime|February"
1079 msgstr "helmikuu"
1080
1081 #: src/common/utils.c:4815
1082 msgid "Complete month name for use by strftime|March"
1083 msgstr "maaliskuu"
1084
1085 #: src/common/utils.c:4816
1086 msgid "Complete month name for use by strftime|April"
1087 msgstr "huhtikuu"
1088
1089 #: src/common/utils.c:4817
1090 msgid "Complete month name for use by strftime|May"
1091 msgstr "toukokuu"
1092
1093 #: src/common/utils.c:4818
1094 msgid "Complete month name for use by strftime|June"
1095 msgstr "kesäkuu"
1096
1097 #: src/common/utils.c:4819
1098 msgid "Complete month name for use by strftime|July"
1099 msgstr "heinäkuu"
1100
1101 #: src/common/utils.c:4820
1102 msgid "Complete month name for use by strftime|August"
1103 msgstr "elokuu"
1104
1105 #: src/common/utils.c:4821
1106 msgid "Complete month name for use by strftime|September"
1107 msgstr "syyskuu"
1108
1109 #: src/common/utils.c:4822
1110 msgid "Complete month name for use by strftime|October"
1111 msgstr "lokakuu"
1112
1113 #: src/common/utils.c:4823
1114 msgid "Complete month name for use by strftime|November"
1115 msgstr "marraskuu"
1116
1117 #: src/common/utils.c:4824
1118 msgid "Complete month name for use by strftime|December"
1119 msgstr "joulukuu"
1120
1121 #: src/common/utils.c:4826
1122 msgid "Abbr. day name for use by strftime|Sun"
1123 msgstr "su"
1124
1125 #: src/common/utils.c:4827
1126 msgid "Abbr. day name for use by strftime|Mon"
1127 msgstr "ma"
1128
1129 #: src/common/utils.c:4828
1130 msgid "Abbr. day name for use by strftime|Tue"
1131 msgstr "ti"
1132
1133 #: src/common/utils.c:4829
1134 msgid "Abbr. day name for use by strftime|Wed"
1135 msgstr "ke"
1136
1137 #: src/common/utils.c:4830
1138 msgid "Abbr. day name for use by strftime|Thu"
1139 msgstr "to"
1140
1141 #: src/common/utils.c:4831
1142 msgid "Abbr. day name for use by strftime|Fri"
1143 msgstr "pe"
1144
1145 #: src/common/utils.c:4832
1146 msgid "Abbr. day name for use by strftime|Sat"
1147 msgstr "la"
1148
1149 #: src/common/utils.c:4834
1150 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Jan"
1151 msgstr "tammi"
1152
1153 #: src/common/utils.c:4835
1154 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Feb"
1155 msgstr "helmi"
1156
1157 #: src/common/utils.c:4836
1158 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Mar"
1159 msgstr "maalis"
1160
1161 #: src/common/utils.c:4837
1162 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Apr"
1163 msgstr "huhti"
1164
1165 #: src/common/utils.c:4838
1166 msgid "Abbr. month name for use by strftime|May"
1167 msgstr "touko"
1168
1169 #: src/common/utils.c:4839
1170 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Jun"
1171 msgstr "kesä"
1172
1173 #: src/common/utils.c:4840
1174 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Jul"
1175 msgstr "heinä"
1176
1177 #: src/common/utils.c:4841
1178 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Aug"
1179 msgstr "elo"
1180
1181 #: src/common/utils.c:4842
1182 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Sep"
1183 msgstr "syys"
1184
1185 #: src/common/utils.c:4843
1186 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Oct"
1187 msgstr "loka"
1188
1189 #: src/common/utils.c:4844
1190 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Nov"
1191 msgstr "marras"
1192
1193 #: src/common/utils.c:4845
1194 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Dec"
1195 msgstr "joulu"
1196
1197 #: src/common/utils.c:4847
1198 msgid "For use by strftime (morning)|AM"
1199 msgstr "Ap."
1200
1201 #: src/common/utils.c:4848
1202 msgid "For use by strftime (afternoon)|PM"
1203 msgstr "Ip."
1204
1205 #: src/common/utils.c:4849
1206 msgid "For use by strftime (morning, lowercase)|am"
1207 msgstr "ap."
1208
1209 #: src/common/utils.c:4850
1210 msgid "For use by strftime (afternoon, lowercase)|pm"
1211 msgstr "ip."
1212
1213 #: src/common/utils.c:4852
1214 msgid "For use by strftime (default date+time format)|%a %b %e %H:%M:%S %Y"
1215 msgstr "%Ana, %-d.%-m.%Y %H.%M.%S"
1216
1217 #: src/common/utils.c:4853
1218 msgid "For use by strftime (default date format)|%m/%d/%y"
1219 msgstr "%-d.%-m.%Y"
1220
1221 #: src/common/utils.c:4854
1222 msgid "For use by strftime (default time format)|%H:%M:%S"
1223 msgstr "%H.%M.%S"
1224
1225 #: src/common/utils.c:4856
1226 msgid "For use by strftime (default 12-hour time format)|%I:%M:%S %p"
1227 msgstr "%H.%M.%S"
1228
1229 #: src/compose.c:541
1230 msgid "/_Add..."
1231 msgstr "_Lisää…"
1232
1233 #: src/compose.c:542
1234 msgid "/_Remove"
1235 msgstr "_Poista"
1236
1237 #: src/compose.c:544 src/folderview.c:293
1238 msgid "/_Properties..."
1239 msgstr "_Asetukset"
1240
1241 #: src/compose.c:549 src/mainwindow.c:746 src/messageview.c:289
1242 msgid "/_Message"
1243 msgstr "_Viesti"
1244
1245 #: src/compose.c:550
1246 msgid "/_Message/S_end"
1247 msgstr "_Lähetä"
1248
1249 #: src/compose.c:552
1250 msgid "/_Message/Send _later"
1251 msgstr "Lähetä _myöhemmin"
1252
1253 #: src/compose.c:554 src/compose.c:558 src/compose.c:561 src/mainwindow.c:756
1254 #: src/mainwindow.c:766 src/mainwindow.c:779 src/mainwindow.c:785
1255 #: src/mainwindow.c:802 src/messageview.c:292 src/messageview.c:300
1256 msgid "/_Message/---"
1257 msgstr "---"
1258
1259 #: src/compose.c:555
1260 msgid "/_Message/_Attach file"
1261 msgstr "Liitä _tiedosto"
1262
1263 #: src/compose.c:556
1264 msgid "/_Message/_Insert file"
1265 msgstr "Liitä tiedosto _osaksi viestiä"
1266
1267 #: src/compose.c:557
1268 msgid "/_Message/Insert si_gnature"
1269 msgstr "Liitä _allekirjoitus"
1270
1271 #: src/compose.c:559
1272 msgid "/_Message/_Save"
1273 msgstr "T_allenna"
1274
1275 #: src/compose.c:562
1276 msgid "/_Message/_Close"
1277 msgstr "S_ulje"
1278
1279 #: src/compose.c:565
1280 msgid "/_Edit/_Undo"
1281 msgstr "_Kumoa"
1282
1283 #: src/compose.c:566
1284 msgid "/_Edit/_Redo"
1285 msgstr "_Tee uudelleen"
1286
1287 #: src/compose.c:567 src/compose.c:655 src/compose.c:658 src/compose.c:664
1288 #: src/mainwindow.c:527 src/messageview.c:171
1289 msgid "/_Edit/---"
1290 msgstr "---"
1291
1292 #: src/compose.c:568
1293 msgid "/_Edit/Cu_t"
1294 msgstr "_Leikkaa"
1295
1296 #: src/compose.c:569 src/mainwindow.c:523 src/messageview.c:169
1297 msgid "/_Edit/_Copy"
1298 msgstr "_Kopioi"
1299
1300 #: src/compose.c:570
1301 msgid "/_Edit/_Paste"
1302 msgstr "_Liitä"
1303
1304 #: src/compose.c:571
1305 msgid "/_Edit/Special paste"
1306 msgstr "Liitä"
1307
1308 #: src/compose.c:572
1309 msgid "/_Edit/Special paste/as _quotation"
1310 msgstr "l_ainattuna"
1311
1312 #: src/compose.c:574
1313 msgid "/_Edit/Special paste/_wrapped"
1314 msgstr "r_ivitettynä"
1315
1316 #: src/compose.c:576
1317 msgid "/_Edit/Special paste/_unwrapped"
1318 msgstr "_rivittämättömänä"
1319
1320 #: src/compose.c:578 src/mainwindow.c:524 src/messageview.c:170
1321 msgid "/_Edit/Select _all"
1322 msgstr "Valitse _kaikki"
1323
1324 #: src/compose.c:579
1325 msgid "/_Edit/A_dvanced"
1326 msgstr "Erikoismuokkauskeinot"
1327
1328 #: src/compose.c:580
1329 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character backward"
1330 msgstr "Siirry merkin verran taaksepäin"
1331
1332 #: src/compose.c:585
1333 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character forward"
1334 msgstr "Siirry merkin verran eteenpäin"
1335
1336 #: src/compose.c:590
1337 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word backward"
1338 msgstr "Siirry sanan verran taaksepäin"
1339
1340 #: src/compose.c:595
1341 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word forward"
1342 msgstr "Siirry sanan verran eteenpäin"
1343
1344 #: src/compose.c:600
1345 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to beginning of line"
1346 msgstr "Siirry rivin alkuun"
1347
1348 #: src/compose.c:605
1349 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to end of line"
1350 msgstr "Siirry rivin loppuun"
1351
1352 #: src/compose.c:610
1353 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to previous line"
1354 msgstr "Siirry edelliselle riville"
1355
1356 #: src/compose.c:615
1357 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to next line"
1358 msgstr "Siirry seuraavalle riville"
1359
1360 #: src/compose.c:620
1361 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character backward"
1362 msgstr "Poista merkki takaa"
1363
1364 #: src/compose.c:625
1365 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character forward"
1366 msgstr "Poista merkki edestä"
1367
1368 #: src/compose.c:630
1369 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word backward"
1370 msgstr "Poista sana takaa"
1371
1372 #: src/compose.c:635
1373 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word forward"
1374 msgstr "Poista sana edestä"
1375
1376 #: src/compose.c:640
1377 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete line"
1378 msgstr "Poista rivi"
1379
1380 #: src/compose.c:645
1381 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete entire line"
1382 msgstr "Poista koko rivi"
1383
1384 #: src/compose.c:650
1385 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete to end of line"
1386 msgstr "Poista rivin loppuun"
1387
1388 #: src/compose.c:656
1389 msgid "/_Edit/_Find"
1390 msgstr "_Etsi"
1391
1392 #: src/compose.c:659
1393 msgid "/_Edit/_Wrap current paragraph"
1394 msgstr "Rivitä tämä kappale"
1395
1396 #: src/compose.c:661
1397 msgid "/_Edit/Wrap all long _lines"
1398 msgstr "Rivitä kaikki pitkät _rivit"
1399
1400 #: src/compose.c:663
1401 msgid "/_Edit/Aut_o wrapping"
1402 msgstr "Automaattinen rivitys"
1403
1404 #: src/compose.c:665
1405 msgid "/_Edit/Edit with e_xternal editor"
1406 msgstr "Muokkaa ulkoisella muokkainsovelluksella"
1407
1408 #: src/compose.c:668
1409 msgid "/_Spelling"
1410 msgstr "_Oikoluku"
1411
1412 #: src/compose.c:669
1413 msgid "/_Spelling/_Check all or check selection"
1414 msgstr "_Tarkista kaikki tai valittu"
1415
1416 #: src/compose.c:671
1417 msgid "/_Spelling/_Highlight all misspelled words"
1418 msgstr "_Korosta virheelliset sanat"
1419
1420 #: src/compose.c:673
1421 msgid "/_Spelling/Check _backwards misspelled word"
1422 msgstr "Tarkista _edellinen väärinkirjoitettu sana"
1423
1424 #: src/compose.c:675
1425 msgid "/_Spelling/_Forward to next misspelled word"
1426 msgstr "Tarkista _seuraava väärinkirjoitettu sana"
1427
1428 #: src/compose.c:677
1429 msgid "/_Spelling/---"
1430 msgstr "---"
1431
1432 #: src/compose.c:678
1433 msgid "/_Spelling/Options"
1434 msgstr "Asetukset"
1435
1436 #: src/compose.c:681
1437 msgid "/_Options"
1438 msgstr "_Asetukset"
1439
1440 #: src/compose.c:682
1441 msgid "/_Options/Reply _mode"
1442 msgstr "_Vastaustapa"
1443
1444 #: src/compose.c:683
1445 msgid "/_Options/Reply _mode/_Normal"
1446 msgstr "_Tavallinen"
1447
1448 #: src/compose.c:684
1449 msgid "/_Options/Reply _mode/_All"
1450 msgstr "_kaikille"
1451
1452 #: src/compose.c:685
1453 msgid "/_Options/Reply _mode/_Sender"
1454 msgstr "_lähettäjälle"
1455
1456 #: src/compose.c:686
1457 msgid "/_Options/Reply _mode/_Mailing-list"
1458 msgstr "_postituslistalle"
1459
1460 #: src/compose.c:687 src/compose.c:692 src/compose.c:699 src/compose.c:701
1461 #: src/compose.c:703
1462 msgid "/_Options/---"
1463 msgstr "---"
1464
1465 #: src/compose.c:688
1466 msgid "/_Options/Privacy _System"
1467 msgstr "Suojaus ja salaus -järjestelmä"
1468
1469 #: src/compose.c:689
1470 msgid "/_Options/Privacy _System/None"
1471 msgstr "Ei mitään"
1472
1473 #: src/compose.c:690
1474 msgid "/_Options/Si_gn"
1475 msgstr "Allekirjoita"
1476
1477 #: src/compose.c:691
1478 msgid "/_Options/_Encrypt"
1479 msgstr "Salaa"
1480
1481 #: src/compose.c:693
1482 msgid "/_Options/_Priority"
1483 msgstr "_Tärkeysarvo"
1484
1485 #: src/compose.c:694
1486 msgid "/_Options/Priority/_Highest"
1487 msgstr "Korke_in"
1488
1489 #: src/compose.c:695
1490 msgid "/_Options/Priority/Hi_gh"
1491 msgstr "Korke_a"
1492
1493 #: src/compose.c:696
1494 msgid "/_Options/Priority/_Normal"
1495 msgstr "_Tavallinen"
1496
1497 #: src/compose.c:697
1498 msgid "/_Options/Priority/Lo_w"
1499 msgstr "_Matala"
1500
1501 #: src/compose.c:698
1502 msgid "/_Options/Priority/_Lowest"
1503 msgstr "Matali_n"
1504
1505 #: src/compose.c:700
1506 msgid "/_Options/_Request Return Receipt"
1507 msgstr "Pyydä saapumisilmoitus"
1508
1509 #: src/compose.c:702
1510 msgid "/_Options/Remo_ve references"
1511 msgstr "_Poista valinnat"
1512
1513 #: src/compose.c:709
1514 msgid "/_Options/Character _encoding"
1515 msgstr "_Merkistökoodaus"
1516
1517 #: src/compose.c:710
1518 msgid "/_Options/Character _encoding/_Automatic"
1519 msgstr "Tunnista _automaattisesti"
1520
1521 #: src/compose.c:712 src/compose.c:718 src/compose.c:726 src/compose.c:730
1522 #: src/compose.c:736 src/compose.c:740 src/compose.c:746 src/compose.c:752
1523 #: src/compose.c:756 src/compose.c:766 src/compose.c:770 src/compose.c:780
1524 #: src/compose.c:784
1525 msgid "/_Options/Character _encoding/---"
1526 msgstr "---"
1527
1528 #: src/compose.c:714
1529 msgid "/_Options/Character _encoding/7bit ascii (US-ASC_II)"
1530 msgstr "7-bittinen ASCII (US-ASC_II)"
1531
1532 #: src/compose.c:716
1533 msgid "/_Options/Character _encoding/Unicode (_UTF-8)"
1534 msgstr "Unicode (_UTF-8)"
1535
1536 #: src/compose.c:720
1537 msgid "/_Options/Character _encoding/Western European (ISO-8859-_1)"
1538 msgstr "Länsieurooppalainen (ISO-8859-_1)"
1539
1540 #: src/compose.c:722
1541 msgid "/_Options/Character _encoding/Western European (ISO-8859-15)"
1542 msgstr "Länsieurooppalainen (ISO-8859-1_5)"
1543
1544 #: src/compose.c:724
1545 msgid "/_Options/Character _encoding/Western European (Windows-1252)"
1546 msgstr "Länsieurooppalainen (Windows-1252)"
1547
1548 #: src/compose.c:728
1549 msgid "/_Options/Character _encoding/Central European (ISO-8859-_2)"
1550 msgstr "Keskieurooppalainen (ISO-8859-_2)"
1551
1552 #: src/compose.c:732
1553 msgid "/_Options/Character _encoding/_Baltic (ISO-8859-13)"
1554 msgstr "_Balttilainen (ISO-8859-13)"
1555
1556 #: src/compose.c:734
1557 msgid "/_Options/Character _encoding/Baltic (ISO-8859-_4)"
1558 msgstr "Balttilainen (ISO-8859-_4)"
1559
1560 #: src/compose.c:738
1561 msgid "/_Options/Character _encoding/Greek (ISO-8859-_7)"
1562 msgstr "Kreikkalainen (ISO-8859-_7)"
1563
1564 #: src/compose.c:742
1565 msgid "/_Options/Character _encoding/Hebrew (ISO-8859-_8)"
1566 msgstr "Kreikkalainen (ISO-8859-_7)"
1567
1568 #: src/compose.c:744
1569 msgid "/_Options/Character _encoding/Hebrew (Windows-1255)"
1570 msgstr "Kyrillinen (Windows-1251)"
1571
1572 #: src/compose.c:748
1573 msgid "/_Options/Character _encoding/Arabic (ISO-8859-_6)"
1574 msgstr "Arabialainen (ISO-8859-_6)"
1575
1576 #: src/compose.c:750
1577 msgid "/_Options/Character _encoding/Arabic (Windows-1256)"
1578 msgstr "Arabialainen (Windows-1256)"
1579
1580 #: src/compose.c:754
1581 msgid "/_Options/Character _encoding/Turkish (ISO-8859-_9)"
1582 msgstr "Turkkilainen (ISO-8859-_9)"
1583
1584 #: src/compose.c:758
1585 msgid "/_Options/Character _encoding/Cyrillic (ISO-8859-_5)"
1586 msgstr "K_yrillinen (ISO-8859-_5)"
1587
1588 #: src/compose.c:760
1589 msgid "/_Options/Character _encoding/Cyrillic (KOI8-_R)"
1590 msgstr "Kyrillinen (KOI8-_R)"
1591
1592 #: src/compose.c:762
1593 msgid "/_Options/Character _encoding/Cyrillic (KOI8-U)"
1594 msgstr "Kyrillinen (KOI8-U)"
1595
1596 #: src/compose.c:764
1597 msgid "/_Options/Character _encoding/Cyrillic (Windows-1251)"
1598 msgstr "Kyrillinen (Windows-1251)"
1599
1600 #: src/compose.c:768
1601 msgid "/_Options/Character _encoding/Japanese (ISO-2022-_JP)"
1602 msgstr "Japanilainen (ISO-2022-_JP)"
1603
1604 #: src/compose.c:772
1605 msgid "/_Options/Character _encoding/Simplified Chinese (_GB2312)"
1606 msgstr "Kiinalainen (yksinkertaistettu) (_GB2312)"
1607
1608 #: src/compose.c:774
1609 msgid "/_Options/Character _encoding/Simplified Chinese (GBK)"
1610 msgstr "Kiinalainen (yksinkertaistettu) (_GBK)"
1611
1612 #: src/compose.c:776
1613 msgid "/_Options/Character _encoding/Traditional Chinese (_Big5)"
1614 msgstr "Kiinalainen (perinteinen) (_Big5)"
1615
1616 #: src/compose.c:778
1617 msgid "/_Options/Character _encoding/Traditional Chinese (EUC-_TW)"
1618 msgstr "Kiinalainen (perinteinen) (EUC-_TW)"
1619
1620 #: src/compose.c:782
1621 msgid "/_Options/Character _encoding/Korean (EUC-_KR)"
1622 msgstr "Korealainen (EUC-_KR)"
1623
1624 #: src/compose.c:786
1625 msgid "/_Options/Character _encoding/Thai (TIS-620)"
1626 msgstr "Thai (TIS-620)"
1627
1628 #: src/compose.c:788
1629 msgid "/_Options/Character _encoding/Thai (Windows-874)"
1630 msgstr "Thai (Windows-874)"
1631
1632 #: src/compose.c:792
1633 msgid "/_Tools/Show _ruler"
1634 msgstr "Näytä _viivain"
1635
1636 #: src/compose.c:793 src/messageview.c:307
1637 msgid "/_Tools/_Address book"
1638 msgstr "_Osoitekirja"
1639
1640 #: src/compose.c:794
1641 msgid "/_Tools/_Template"
1642 msgstr "_Malline"
1643
1644 #: src/compose.c:795 src/mainwindow.c:840 src/messageview.c:334
1645 msgid "/_Tools/Actio_ns"
1646 msgstr "_Toiminnot"
1647
1648 #: src/compose.c:1050 src/prefs_compose_writing.c:369
1649 msgid "New message subject format error."
1650 msgstr "Viestin aiheen muodon virhe."
1651
1652 #: src/compose.c:1079 src/prefs_compose_writing.c:373
1653 msgid "New message body format error."
1654 msgstr "Viestin sisällön muodon virhe."
1655
1656 #: src/compose.c:1441 src/prefs_quote.c:281
1657 msgid "Message reply format error."
1658 msgstr "Viestin vastineen muodon virhe."
1659
1660 #: src/compose.c:1558 src/prefs_quote.c:286
1661 msgid "Message forward format error."
1662 msgstr "Viestin edelleenlähetyksen muodon virhe."
1663
1664 #: src/compose.c:1678
1665 msgid "Fw: multiple emails"
1666 msgstr "Ed: useita sähköposteja"
1667
1668 #: src/compose.c:2053
1669 msgid "Message redirect format error."
1670 msgstr "Viestin uudelleenohjauksen muodon virhe."
1671
1672 #: src/compose.c:2122
1673 msgid "Reply-To:"
1674 msgstr "Vastausosoite:"
1675
1676 #: src/compose.c:2125 src/compose.c:5700 src/compose.c:6470 src/compose.c:9567
1677 msgid "Newsgroups:"
1678 msgstr "Uutisryhmät:"
1679
1680 #: src/compose.c:2128
1681 msgid "Followup-To:"
1682 msgstr "Keskustelunsiirto:"
1683
1684 #: src/compose.c:2307
1685 #, c-format
1686 msgid "The file '%s' has been attached."
1687 msgstr "Tiedosto %s liitettiin."
1688
1689 #: src/compose.c:2311
1690 msgid "Couldn't attach a file (charset conversion failed)."
1691 msgstr ""
1692 "Liitetiedoston liittäminen epäonnistui (merkistön muunnos epäonnistui)."
1693
1694 #: src/compose.c:2542
1695 msgid "Quote mark format error."
1696 msgstr "Lainausten merkintöjen muotovirhe."
1697
1698 #: src/compose.c:3147
1699 #, c-format
1700 msgid "File %s is empty."
1701 msgstr "Tiedosto %s on tyhjä."
1702
1703 #: src/compose.c:3151
1704 #, c-format
1705 msgid "Can't read %s."
1706 msgstr "Tiedostoa %s ei voitu lukea."
1707
1708 #: src/compose.c:3178
1709 #, c-format
1710 msgid "Message: %s"
1711 msgstr "Viesti: %s"
1712
1713 #: src/compose.c:4001
1714 msgid " [Edited]"
1715 msgstr " [Muokattu]"
1716
1717 # "sylpheed-claws - Muokataan viestiä (MUOKATTU)"
1718 #: src/compose.c:4007
1719 #, c-format
1720 msgid "%s - Compose message%s"
1721 msgstr "%s — Muokataan viestiä%s"
1722
1723 #: src/compose.c:4010
1724 #, c-format
1725 msgid "[no subject] - Compose message%s"
1726 msgstr "[ei otsikkoa] — Muokataan viestiä%s"
1727
1728 #: src/compose.c:4035 src/messageview.c:621
1729 msgid ""
1730 "Account for sending mail is not specified.\n"
1731 "Please select a mail account before sending."
1732 msgstr ""
1733 "Postin lähetykseen ei ole määritelty tiliä.\n"
1734 "Valitse postitili ennen lähettämistä."
1735
1736 #: src/compose.c:4228 src/compose.c:4259 src/compose.c:4291 src/toolbar.c:401
1737 #: src/toolbar.c:452
1738 msgid "Send"
1739 msgstr "Lähetä"
1740
1741 #: src/compose.c:4229
1742 msgid "The only recipient is the default CC address. Send anyway?"
1743 msgstr "Ainoa vastaanottaja on oletuskopio-osoite. Lähetetäänkö silti?"
1744
1745 #: src/compose.c:4230 src/compose.c:4261 src/compose.c:4293 src/compose.c:4770
1746 msgid "+_Send"
1747 msgstr "_Lähetä"
1748
1749 #: src/compose.c:4260
1750 msgid "The only recipient is the default BCC address. Send anyway?"
1751 msgstr "Ainoa vastaanottaja on oletuspiilokopio-osoite. Lähetetäänkö silti?"
1752
1753 #: src/compose.c:4277
1754 msgid "Recipient is not specified."
1755 msgstr "Vastaanottajaa ei ole määritelty."
1756
1757 #: src/compose.c:4292
1758 msgid "Subject is empty. Send it anyway?"
1759 msgstr "Otsikko on tyhjä, lähetetäänkö silti?"
1760
1761 #: src/compose.c:4339 src/compose.c:7971
1762 msgid ""
1763 "Could not queue message for sending:\n"
1764 "\n"
1765 "Charset conversion failed."
1766 msgstr ""
1767 "Viestin lisääminen jonoon lähettämistä varten ei onnistunut:\n"
1768 "\n"
1769 "Merkistön muunnos epäonnistui."
1770
1771 #: src/compose.c:4342 src/compose.c:7974
1772 msgid ""
1773 "Could not queue message for sending:\n"
1774 "\n"
1775 "Couldn't get recipient encryption key."
1776 msgstr ""
1777 "Viestin lisääminen jonoon lähettämistä varten ei onnistunut:\n"
1778 "\n"
1779 "Vastaanottajan salausavainta ei saatu."
1780
1781 #: src/compose.c:4346 src/compose.c:7968
1782 #, c-format
1783 msgid ""
1784 "Could not queue message for sending:\n"
1785 "\n"
1786 "Signature failed: %s"
1787 msgstr ""
1788 "Viestin lisääminen jonoon lähettämistä varten ei onnistunut:\n"
1789 "\n"
1790 "Allekirjoitus epäonnistui: %s"
1791
1792 #: src/compose.c:4349
1793 #, c-format
1794 msgid ""
1795 "Could not queue message for sending:\n"
1796 "\n"
1797 "%s."
1798 msgstr ""
1799 "Viestin lisääminen jonoon lähettämistä varten ei onnistunut:\n"
1800 "\n"
1801 "%s."
1802
1803 #: src/compose.c:4351
1804 msgid "Could not queue message for sending."
1805 msgstr "Viestin lisääminen jonoon lähettämistä varten ei onnistunut."
1806
1807 #: src/compose.c:4366 src/compose.c:4427
1808 msgid ""
1809 "The message was queued but could not be sent.\n"
1810 "Use \"Send queued messages\" from the main window to retry."
1811 msgstr ""
1812 "Viesti lisättiin lähetysjonoon, mutta lähetys epäonnistui.\n"
1813 "Käytä pääikkunan Lähetä jonottavat viestit -painiketta yrittääksesi "
1814 "uudelleen."
1815
1816 #: src/compose.c:4421
1817 #, c-format
1818 msgid ""
1819 "%s\n"
1820 "Use \"Send queued messages\" from the main window to retry."
1821 msgstr ""
1822 "%s\n"
1823 "Käytä pääikkunan Lähetä jonottavat viestit -painiketta yrittääksesi "
1824 "uudelleen."
1825
1826 #: src/compose.c:4767
1827 #, c-format
1828 msgid ""
1829 "Can't convert the character encoding of the message \n"
1830 "to the specified %s charset.\n"
1831 "Send it as %s?"
1832 msgstr ""
1833 "Viestin merkistön muutos merkistöstä merkistölle %s\n"
1834 "ei onnistu, lähetetäänkö se joka merkistöllä %s?"
1835
1836 #: src/compose.c:4826
1837 #, c-format
1838 msgid ""
1839 "Line %d exceeds the line length limit (998 bytes).\n"
1840 "The contents of the message might be broken on the way to the delivery.\n"
1841 "\n"
1842 "Send it anyway?"
1843 msgstr ""
1844 "Rivi %d on pidempi kuin rivin pituuden yläraja sallii (998 tavua).\n"
1845 "Viestin sisältö saattaa hajota matkalla.\n"
1846 "\n"
1847 "Lähetetäänkö joka tapauksessa?"
1848
1849 #: src/compose.c:5014
1850 msgid "No account for sending mails available!"
1851 msgstr "Sähköpostin lähettämiseen tarkoitettu tiliä ei ole saatavilla!"
1852
1853 #: src/compose.c:5024
1854 msgid "No account for posting news available!"
1855 msgstr "Nyyssien lähettämiseen tarkoitettua tiliä ei ole saatavilla!"
1856
1857 #: src/compose.c:5717
1858 msgid "Use <tab> to autocomplete from addressbook"
1859 msgstr "Käytä tabulaattoria automaattiseen täydennykseen osoitekirjasta"
1860
1861 #: src/compose.c:5845
1862 msgid "Mime type"
1863 msgstr "MIME-tyyppi"
1864
1865 #: src/compose.c:5851 src/compose.c:6147 src/mimeview.c:212
1866 #: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:402 src/prefs_summary_column.c:86
1867 #: src/summaryview.c:490
1868 msgid "Size"
1869 msgstr "Koko"
1870
1871 #: src/compose.c:5912
1872 msgid "Save Message to "
1873 msgstr "Tallenna viesti kohteeseen "
1874
1875 #: src/compose.c:5934 src/editjpilot.c:289 src/editldap.c:526
1876 #: src/editvcard.c:202 src/export.c:172 src/import.c:171 src/importmutt.c:242
1877 #: src/importpine.c:242 src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:190
1878 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:212
1879 #: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:146
1880 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:383 src/prefs_spelling.c:207
1881 msgid "_Browse"
1882 msgstr "_Selaa"
1883
1884 #: src/compose.c:6146 src/compose.c:7378
1885 msgid "MIME type"
1886 msgstr "MIME-tyyppi"
1887
1888 #: src/compose.c:6218
1889 msgid "Hea_der"
1890 msgstr "_Otsake"
1891
1892 #: src/compose.c:6222
1893 msgid "_Attachments"
1894 msgstr "_Liitteet"
1895
1896 #: src/compose.c:6226
1897 msgid "Othe_rs"
1898 msgstr "_Muut"
1899
1900 #: src/compose.c:6241 src/summary_search.c:366
1901 msgid "Subject:"
1902 msgstr "Otsikko:"
1903
1904 #: src/compose.c:6432
1905 #, c-format
1906 msgid ""
1907 "Spell checker could not be started.\n"
1908 "%s"
1909 msgstr ""
1910 "Oikolukua ei voitu käynnistää.\n"
1911 "%s"
1912
1913 #: src/compose.c:6544
1914 #, c-format
1915 msgid "From: <i>%s</i>"
1916 msgstr "Lähettäjä: <i>%s</i>"
1917
1918 #: src/compose.c:6575
1919 msgid "Account to use for this email"
1920 msgstr "Viestissä käytettävä tili"
1921
1922 #: src/compose.c:6577
1923 msgid "Sender address to be used"
1924 msgstr "Käytettävä lähettäjäosoite"
1925
1926 #: src/compose.c:6738
1927 #, c-format
1928 msgid ""
1929 "The privacy system '%s' cannot be loaded. You will not be able to sign or "
1930 "encrypt this message."
1931 msgstr ""
1932 "Salausjärjestelmää %s ei voi ladata. Viestien salaus tai allekirjoitus tälle "
1933 "viestille ei onnistu."
1934
1935 #: src/compose.c:6900 src/prefs_template.c:549
1936 msgid "Template body format error."
1937 msgstr "Mallineen sisällön muotovirhe."
1938
1939 #: src/compose.c:7008 src/prefs_template.c:587
1940 msgid "Template To format error."
1941 msgstr "Mallineen vastaanottajan muotovirhe."
1942
1943 #: src/compose.c:7021 src/prefs_template.c:592
1944 msgid "Template Cc format error."
1945 msgstr "Mallineen kopioiden muotovirhe."
1946
1947 #: src/compose.c:7034 src/prefs_template.c:597
1948 msgid "Template Bcc format error."
1949 msgstr "Mallineen piilokopioiden muotovirhe."
1950
1951 #: src/compose.c:7048 src/prefs_template.c:602
1952 msgid "Template subject format error."
1953 msgstr "Viestin aiheen muodon virhe."
1954
1955 #: src/compose.c:7272
1956 msgid "Invalid MIME type."
1957 msgstr "Virheellinen MIME-tyyppi."
1958
1959 #: src/compose.c:7287
1960 msgid "File doesn't exist or is empty."
1961 msgstr "Tiedostoa ei ole tai se on tyhjä"
1962
1963 #: src/compose.c:7360
1964 msgid "Properties"
1965 msgstr "Asetukset"
1966
1967 #: src/compose.c:7411
1968 msgid "Encoding"
1969 msgstr "Koodaus"
1970
1971 #: src/compose.c:7431
1972 msgid "Path"
1973 msgstr "Polku"
1974
1975 #: src/compose.c:7432 src/prefs_toolbar.c:1060
1976 msgid "File name"
1977 msgstr "Tiedostonimi"
1978
1979 #: src/compose.c:7615
1980 #, c-format
1981 msgid ""
1982 "The external editor is still working.\n"
1983 "Force terminating the process?\n"
1984 "process group id: %d"
1985 msgstr ""
1986 "Ulkoinen muokkainsovellus on vielä käynnissä.\n"
1987 "Suljetaanko se väkisin?\n"
1988 "prosessiryhmän id: %d"
1989
1990 #: src/compose.c:7657
1991 msgid "Compose: input from monitoring process\n"
1992 msgstr "Kirjoitustila: syöte valvotulta prosessilta\n"
1993
1994 #: src/compose.c:7938 src/messageview.c:726
1995 msgid "Claws Mail needs network access in order to send this email."
1996 msgstr "Sähköpostin lähettämiseen tarvitaan verkkoyhteyttä."
1997
1998 #: src/compose.c:7963
1999 msgid "Could not queue message."
2000 msgstr "Viestin lisääminen jonoon ei onnistunut."
2001
2002 #: src/compose.c:7965
2003 #, c-format
2004 msgid ""
2005 "Could not queue message:\n"
2006 "\n"
2007 "%s."
2008 msgstr ""
2009 "Viestin lisääminen jonoon ei onnistunut:\n"
2010 "\n"
2011 "%s."
2012
2013 #: src/compose.c:8138
2014 msgid "Could not save draft."
2015 msgstr "Ei voitu tallentaa luonnosta."
2016
2017 #: src/compose.c:8216 src/compose.c:8239
2018 msgid "Select file"
2019 msgstr "Valitse tiedosto"
2020
2021 #: src/compose.c:8252
2022 #, c-format
2023 msgid "File '%s' could not be read."
2024 msgstr "Tiedostoa ”%s” ei voitu lukea."
2025
2026 #: src/compose.c:8254
2027 #, c-format
2028 msgid ""
2029 "File '%s' contained invalid characters\n"
2030 "for the current encoding, insertion may be incorrect."
2031 msgstr ""
2032 "Tiedosto ”%s” sisältää nykyiseen koodaukseen\n"
2033 "sopimattomia merkkejä, lisäykset saattavat olla virheellisiä."
2034
2035 #: src/compose.c:8302
2036 msgid "Discard message"
2037 msgstr "Poista viesti"
2038
2039 #: src/compose.c:8303
2040 msgid "This message has been modified. Discard it?"
2041 msgstr "Tätä viestiä on muokattu, poistetaanko se?"
2042
2043 #: src/compose.c:8304
2044 msgid "_Discard"
2045 msgstr "_Poista"
2046
2047 #: src/compose.c:8304
2048 msgid "_Save to Drafts"
2049 msgstr "_Pane luonnoksiin"
2050
2051 #: src/compose.c:8348
2052 #, c-format
2053 msgid "Do you want to apply the template '%s' ?"
2054 msgstr "Haluatko käyttää mallinetta ”%s”?"
2055
2056 #: src/compose.c:8350
2057 msgid "Apply template"
2058 msgstr "Käytä mallinetta"
2059
2060 #: src/compose.c:8351
2061 msgid "_Replace"
2062 msgstr "_Korvaa"
2063
2064 #: src/compose.c:8351
2065 msgid "_Insert"
2066 msgstr "_Lisää"
2067
2068 #: src/compose.c:9042
2069 msgid "Insert or attach?"
2070 msgstr "Liitä vai sisällytä?"
2071
2072 #: src/compose.c:9043
2073 msgid ""
2074 "Do you want to insert the contents of the file(s) into the message body, or "
2075 "attach it to the email?"
2076 msgstr ""
2077 "Haluatko sisällyttää tiedostot viestin sisältöön vai liitetiedostoiksi?"
2078
2079 #: src/compose.c:9045
2080 msgid "+_Insert"
2081 msgstr "_Sisällytä"
2082
2083 #: src/compose.c:9045
2084 msgid "_Attach"
2085 msgstr "_Liitä"
2086
2087 #: src/compose.c:9244
2088 msgid "Quote format error."
2089 msgstr "Lainausten merkintöjen muotovirhe."
2090
2091 #: src/compose.c:9463
2092 #, c-format
2093 msgid ""
2094 "You are about to reply to %d messages. Opening the windows could take some "
2095 "time. Do you want to continue?"
2096 msgstr ""
2097 "Olet vastaamassa %d viestiin. Ikkunoiden avaaminen voi kestää tovin. "
2098 "Jatketaanko?"
2099
2100 #: src/crash.c:140
2101 #, c-format
2102 msgid "Claws Mail process (%ld) received signal %ld"
2103 msgstr "Claws Mailin prosessi (%ld) vastaanotti signaalin %ld"
2104
2105 #: src/crash.c:186
2106 msgid "Claws Mail has crashed"
2107 msgstr "Claws Mail kaatui"
2108
2109 #: src/crash.c:202
2110 #, c-format
2111 msgid ""
2112 "%s.\n"
2113 "Please file a bug report and include the information below."
2114 msgstr ""
2115 "%s.\n"
2116 "Tee virheilmoitus ja sisällytä siihen alla olevat tiedot."
2117
2118 #: src/crash.c:207
2119 msgid "Debug log"
2120 msgstr "Vianjäljitysloki"
2121
2122 #: src/crash.c:251
2123 msgid "Close"
2124 msgstr "Sulje"
2125
2126 #: src/crash.c:256
2127 msgid "Save..."
2128 msgstr "Tallenna…"
2129
2130 #: src/crash.c:261
2131 msgid "Create bug report"
2132 msgstr "Tee virheilmoitus"
2133
2134 #: src/crash.c:308
2135 msgid "Save crash information"
2136 msgstr "Tallenna kaatumistiedot"
2137
2138 #: src/editaddress.c:185
2139 msgid "Add New Person"
2140 msgstr "Lisää henkilö"
2141
2142 #: src/editaddress.c:186
2143 msgid "Edit Person Details"
2144 msgstr "Muokkaa henkilötietoja"
2145
2146 #: src/editaddress.c:357
2147 msgid "An Email address must be supplied."
2148 msgstr "Sähköpostiosoite pitää olla."
2149
2150 #: src/editaddress.c:531
2151 msgid "A Name and Value must be supplied."
2152 msgstr "Nimi ja arvo on oltava."
2153
2154 #: src/editaddress.c:620
2155 msgid "Discard"
2156 msgstr "Poista"
2157
2158 #: src/editaddress.c:621
2159 msgid "Apply"
2160 msgstr "Toteuta"
2161
2162 #: src/editaddress.c:651 src/editaddress.c:700
2163 msgid "Edit Person Data"
2164 msgstr "Muokkaa henkilön tietoja"
2165
2166 #: src/editaddress.c:761 src/expldifdlg.c:508 src/exporthtml.c:752
2167 #: src/ldif.c:763
2168 msgid "Display Name"
2169 msgstr "Näyttönimi"
2170
2171 #: src/editaddress.c:767 src/editaddress.c:771 src/ldif.c:771
2172 msgid "Last Name"
2173 msgstr "Sukunimi"
2174
2175 #: src/editaddress.c:768 src/editaddress.c:770 src/ldif.c:767
2176 msgid "First Name"
2177 msgstr "Etunimi"
2178
2179 #: src/editaddress.c:773
2180 msgid "Nickname"
2181 msgstr "Lempinimi"
2182
2183 #: src/editaddress.c:850 src/editaddress.c:906
2184 msgid "Alias"
2185 msgstr "Alias"
2186
2187 #: src/editaddress.c:1044 src/editaddress.c:1101 src/prefs_customheader.c:222
2188 #: src/prefs_matcher.c:532
2189 msgid "Value"
2190 msgstr "Arvo"
2191
2192 #: src/editaddress.c:1163
2193 msgid "_User Data"
2194 msgstr "_Käyttäjätieto"
2195
2196 #: src/editaddress.c:1164
2197 msgid "_Email Addresses"
2198 msgstr "_Sähköpostiosoitteet"
2199
2200 #: src/editaddress.c:1165
2201 msgid "O_ther Attributes"
2202 msgstr "_Muut tiedot"
2203
2204 #: src/editbook.c:113
2205 msgid "File appears to be Ok."
2206 msgstr "Tiedosto näyttää olevan kunnossa."
2207
2208 #: src/editbook.c:116
2209 msgid "File does not appear to be a valid address book format."
2210 msgstr "Tiedosto ei ole oikeassa osoitekirjamuodossa."
2211
2212 #: src/editbook.c:119 src/editjpilot.c:203 src/editvcard.c:107
2213 msgid "Could not read file."
2214 msgstr "Tiedostoa ei pystytty lukemaan."
2215
2216 #: src/editbook.c:153 src/editbook.c:266
2217 msgid "Edit Addressbook"
2218 msgstr "Muokkaa osoitekirjaa"
2219
2220 #: src/editbook.c:182 src/editjpilot.c:277 src/editvcard.c:190
2221 msgid " Check File "
2222 msgstr " Tarkasta tiedosto "
2223
2224 #: src/editbook.c:187 src/editjpilot.c:282 src/editvcard.c:195
2225 #: src/importmutt.c:235 src/importpine.c:235 src/prefs_account.c:1953
2226 msgid "File"
2227 msgstr "Tiedosto"
2228
2229 #: src/editbook.c:285
2230 msgid "Add New Addressbook"
2231 msgstr "Lisää uusi osoitekirja"
2232
2233 #: src/editgroup.c:100
2234 msgid "A Group Name must be supplied."
2235 msgstr "Ryhmänimi pitää olla"
2236
2237 #: src/editgroup.c:293
2238 msgid "Edit Group Data"
2239 msgstr "Muokkaa ryhmän tietoja"
2240
2241 #: src/editgroup.c:323 src/exporthtml.c:588
2242 msgid "Group Name"
2243 msgstr "Ryhmänimi"
2244
2245 #: src/editgroup.c:342
2246 msgid "Addresses in Group"
2247 msgstr "Osoitteet ryhmässä"
2248
2249 #: src/editgroup.c:373
2250 msgid "Available Addresses"
2251 msgstr "Saatavilla olevat osoitteet"
2252
2253 #: src/editgroup.c:445
2254 msgid "Move Email Addresses to or from Group with arrow buttons"
2255 msgstr "Siirrä sähköpostisoitteita ryhmään ja pois nuolipainikkeilla"
2256
2257 #: src/editgroup.c:493
2258 msgid "Edit Group Details"
2259 msgstr "Muokkaa ryhmän tietoja"
2260
2261 #: src/editgroup.c:496
2262 msgid "Add New Group"
2263 msgstr "Lisää uusi ryhmä"
2264
2265 #: src/editgroup.c:546
2266 msgid "Edit folder"
2267 msgstr "Muokkaa hakemistoa"
2268
2269 #: src/editgroup.c:546
2270 msgid "Input the new name of folder:"
2271 msgstr "Anna hakemistolle uusi nimi:"
2272
2273 #: src/editgroup.c:549 src/foldersel.c:539 src/imap_gtk.c:154 src/mh_gtk.c:130
2274 msgid "New folder"
2275 msgstr "Uusi hakemisto"
2276
2277 #: src/editgroup.c:550 src/foldersel.c:540 src/mh_gtk.c:131
2278 msgid "Input the name of new folder:"
2279 msgstr "Anna uudelle hakemistolle nimi:"
2280
2281 #: src/editjpilot.c:200
2282 msgid "File does not appear to be JPilot format."
2283 msgstr "Tiedosto ei ole JPilot-muodossa."
2284
2285 #: src/editjpilot.c:212
2286 msgid "Select JPilot File"
2287 msgstr "Valitse JPilot-tiedosto"
2288
2289 #: src/editjpilot.c:248 src/editjpilot.c:378
2290 msgid "Edit JPilot Entry"
2291 msgstr "Muokkaa JPilot-kenttiä"
2292
2293 #: src/editjpilot.c:294
2294 msgid "Additional e-Mail address item(s)"
2295 msgstr "Muita sähköpostiosoitetietoja"
2296
2297 #: src/editjpilot.c:385
2298 msgid "Add New JPilot Entry"
2299 msgstr "Lisää uusi JPilot-kenttä"
2300
2301 #: src/editldap_basedn.c:143
2302 msgid "Edit LDAP - Select Search Base"
2303 msgstr "Muokkaa LDAP:ia — valitse haun juuri"
2304
2305 #: src/editldap_basedn.c:163 src/editldap.c:439
2306 msgid "Hostname"
2307 msgstr "Verkkonimi"
2308
2309 #: src/editldap_basedn.c:173 src/editldap.c:458 src/ssl_manager.c:110
2310 msgid "Port"
2311 msgstr "Portti"
2312
2313 #: src/editldap_basedn.c:183 src/editldap.c:508
2314 msgid "Search Base"
2315 msgstr "Haun juuri"
2316
2317 #: src/editldap_basedn.c:204
2318 msgid "Available Search Base(s)"
2319 msgstr "Saatavilla olevat juuret"
2320
2321 #: src/editldap_basedn.c:294
2322 msgid "Could not read Search Base(s) from server - please set manually"
2323 msgstr "Ei voitu lukea juuria palvelimelta — aseta sellainen käsin"
2324
2325 #: src/editldap_basedn.c:298 src/editldap.c:278
2326 msgid "Could not connect to server"
2327 msgstr "Palvelimeen ei saatu yhteyttä"
2328
2329 #: src/editldap.c:153
2330 msgid "A Name must be supplied."
2331 msgstr "Nimi pitää olla."
2332
2333 #: src/editldap.c:165
2334 msgid "A Hostname must be supplied for the server."
2335 msgstr "Palvelimella pitää olla verkkonimi"
2336
2337 #: src/editldap.c:178
2338 msgid "At least one LDAP search attribute should be supplied."
2339 msgstr "Ainakin yksi LDAP-hakuehto pitää olla."
2340
2341 #: src/editldap.c:275
2342 msgid "Connected successfully to server"
2343 msgstr "Palvelinyhteyden muodostaminen onnistui."
2344
2345 #: src/editldap.c:331 src/editldap.c:999
2346 msgid "Edit LDAP Server"
2347 msgstr "Muokkaa LDAP-palvelinta"
2348
2349 #: src/editldap.c:434
2350 msgid "A name that you wish to call the server."
2351 msgstr "Nimi, jota aiot käyttää palvelimelle."
2352
2353 #: src/editldap.c:449
2354 msgid ""
2355 "This is the hostname of the server. For example, \"ldap.mydomain.com\" may "
2356 "be appropriate for the \"mydomain.com\" organization. An IP address may also "
2357 "be used. You may specify \"localhost\" if running an LDAP server on the same "
2358 "computer as Claws Mail."
2359 msgstr ""
2360 "Tämä on palvelimen verkkonimi. Esimerkiksi ”ldap.example.com” voi olla "
2361 "sopiva myös example.com-yritykselle. Myös IP-osoitetta voi käyttää. Jos LDAP-"
2362 "palvelin on samalla koneella kuin Claws Mail, voi osoitteeksi määrittää "
2363 "”localhost”."
2364
2365 #: src/editldap.c:470
2366 msgid "TLS"
2367 msgstr "TLS"
2368
2369 #: src/editldap.c:471
2370 msgid "SSL"
2371 msgstr "SSL"
2372
2373 #: src/editldap.c:475
2374 msgid ""
2375 "Enable secure connection to the LDAP server via TLS.If connection fails, be "
2376 "sure to check the correct configuration in ldap.conf (TLS_CACERTDIR and "
2377 "TLS_REQCERT fields)."
2378 msgstr ""
2379 "Ota käyttöön turvallinen yhteys LDAP-palvelimeen TLS:llä. Jos yhteys "
2380 "epäonnistuu, tarkista asetukset ldap.confista (TLS_CACERTDIR tai"
2381 " TLS_REQCERT)."
2382
2383 #: src/editldap.c:480
2384 msgid ""
2385 "Enable secure connection to the LDAP server via SSL.If connection fails, be "
2386 "sure to check the correct configuration in ldap.conf (TLS_CACERTDIR and "
2387 "TLS_REQCERT fields)."
2388 msgstr ""
2389 "Ota käyttöön turvallinen yhteys LDAP-palvelimeen SSL:llä. Jos yhteys "
2390 "epäonnistuu, tarkista asetukset ldap.confista (TLS_CACERTDIR tai"
2391 " TLS_REQCERT)."
2392
2393 #: src/editldap.c:494
2394 msgid "The port number that the server listens on. Port 389 is the default."
2395 msgstr "Porttinumero, jota palvelin kuuntelee. 389 on oletusarvo."
2396
2397 #: src/editldap.c:498
2398 msgid " Check Server "
2399 msgstr " Tarkasta palvelin "
2400
2401 #: src/editldap.c:503
2402 msgid "Press this button to test the connection to the server."
2403 msgstr "Tällä painikkeella testataan palvelinyhteyttä."
2404
2405 #: src/editldap.c:518
2406 msgid ""
2407 "This specifies the name of the directory to be searched on the server. "
2408 "Examples include:\n"
2409 "  dc=claws-mail,dc=org\n"
2410 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
2411 "  o=Organization Name,c=Country\n"
2412 msgstr ""
2413 "Tämä määrittää palvelinhakujen hakemiston. Esimerkiksi:\n"
2414 "  dc=claws-mail,dc=org\n"
2415 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
2416 "  o=Organization Name,c=Country\n"
2417
2418 #: src/editldap.c:531
2419 msgid ""
2420 "Press this button to lookup the name of available directory names on the "
2421 "server."
2422 msgstr "Tällä napilla haetaan saatavilla olevat tiedostonimet palvelimelta."
2423
2424 #: src/editldap.c:589
2425 msgid "Search Attributes"
2426 msgstr "Hakuehdot"
2427
2428 #: src/editldap.c:599
2429 msgid ""
2430 "A list of LDAP attribute names that should be searched when attempting to "
2431 "find a name or address."
2432 msgstr ""
2433 "Luettelo LDAP-attribuutinimistä, joita etsitään kun yritetään löytää nimeä "
2434 "tai osoitetta."
2435
2436 #: src/editldap.c:603
2437 msgid " Defaults "
2438 msgstr " Oletusarvot "
2439
2440 #: src/editldap.c:608
2441 msgid ""
2442 "This resets the attribute names to a default value that should find most "
2443 "names and addresses during a name or address search process."
2444 msgstr ""
2445 "Tällä nollataan attribuuttien nimet sellaisiin oletusarvoihin, joilla "
2446 "useimmat nimet ja osoittet löytyvät."
2447
2448 #: src/editldap.c:615
2449 msgid "Max Query Age (secs)"
2450 msgstr "Hakuajan yläraja (sekunteissa)"
2451
2452 #: src/editldap.c:631
2453 msgid ""
2454 "This defines the maximum period of time (in seconds) that an address search "
2455 "result is valid for address completion purposes. Search results are stored "
2456 "in a cache until this period of time has passed and then retired. This will "
2457 "improve the response time when attempting to search for the same name or "
2458 "address on subsequent address completion requests. The cache will be "
2459 "searched in preference to performing a new server search request. The "
2460 "default value of 600 seconds (10 minutes), should be sufficient for most "
2461 "servers. A larger value will reduce the search time for subsequent searches. "
2462 "This is useful for servers that have slow response times at the expense of "
2463 "more memory to cache results."
2464 msgstr ""
2465 "Tämä määrittää miten pitkän ajan sekunneissa osoitehaku voi enimmillään olla "
2466 "voimassa osoitteen täydennystä varten. Hakutuloksia säilytetään "
2467 "välimuistissa kunnes tämä aika on kulunut. Tämä parantaa hakuaikoja kun "
2468 "haetaan samaa nimeä tai osoitetta useita kertoja osoitteen täydennystä "
2469 "varten. Oletusarvo on 600 sekuntia (10 minuuttia). Sen pitäisi olla sopiva "
2470 "useimmille palvelimille. Suurempi luku pienentää hakuaikaa seuraaville "
2471 "ha’uille. Tämä on hyödyllistä hitaiden palvelinten kanssa, mutta vie enemmän "
2472 "muistia."
2473
2474 #: src/editldap.c:649
2475 msgid "Include server in dynamic search"
2476 msgstr "Sisällytä palvelin dynaamiseen hakuun."
2477
2478 #: src/editldap.c:655
2479 msgid ""
2480 "Check this option to include this server for dynamic searches when using "
2481 "address completion."
2482 msgstr ""
2483 "Valitse tämä asetus lisätäksesi palvelin dynaamisiin hakuihin "
2484 "osoitteentäydennykseksi."
2485
2486 #: src/editldap.c:662
2487 msgid "Match names 'containing' search term"
2488 msgstr "Täsmää nimiin jotka sisältävät hakuehdon"
2489
2490 #: src/editldap.c:668
2491 msgid ""
2492 "Searches for names and addresses can be performed either using \"begins-with"
2493 "\" or \"contains\" search term. Check this option to perform a \"contains\" "
2494 "search; this type of search usually takes longer to complete. Note that for "
2495 "performance reasons, address completion uses \"begins-with\" for all "
2496 "searches against other address interfaces."
2497 msgstr ""
2498 "Nimien ja osoitteiden haun voi tehdä joko alkuun tai sisältöön "
2499 "täsmäävällähakuehdolla. Valitsemalla tämän asetuksen käytetään sisältöön "
2500 "vertaavaa hakua; tällainen haku kestää yleensä pidempään. Huomaa, että "
2501 "suorituskyvyn takia osoitteentäydennys käyttää alkuun vertaavaa hakuehtoa "
2502 "toisten osoiterajapintojen kanssa."
2503
2504 #: src/editldap.c:723
2505 msgid "Bind DN"
2506 msgstr "Bind DN"
2507
2508 #: src/editldap.c:733
2509 msgid ""
2510 "The LDAP user account name to be used to connect to the server. This is "
2511 "usually only used for protected servers. This name is typically formatted "
2512 "as: \"cn=user,dc=claws-mail,dc=org\". This is usually left empty when "
2513 "performing a search."
2514 msgstr ""
2515 "LDAP-käyttäjänimi, jota käytetään yhdistettäessä palvelimeen. Tätä käytetään "
2516 "yleensä vain suojattujen palvelimien kanssa. Tämä nimi on tyypillisesti "
2517 "muotoa ”cn=user,dc=claws-mail,dc=com”. Tämä kohta jätetään usein tyhjäksi "
2518 "etsittäessä."
2519
2520 #: src/editldap.c:741
2521 msgid "Bind Password"
2522 msgstr "Bindauksen salasana"
2523
2524 #: src/editldap.c:752
2525 msgid "The password to be used when connecting as the \"Bind DN\" user."
2526 msgstr "Salasana, jota käytetään kun yhdistetään ”Bind DN”-käyttäjänä"
2527
2528 #: src/editldap.c:758
2529 msgid "Timeout (secs)"
2530 msgstr "Aikakatkaisu (sekuntia)"
2531
2532 #: src/editldap.c:773
2533 msgid "The timeout period in seconds."
2534 msgstr "Aikakatkaisu sekunneissa"
2535
2536 #: src/editldap.c:777
2537 msgid "Maximum Entries"
2538 msgstr "Kenttien määrän yläraja"
2539
2540 #: src/editldap.c:792
2541 msgid ""
2542 "The maximum number of entries that should be returned in the search result."
2543 msgstr "Yläraja haussa palautettavien kenttien määrälle."
2544
2545 #: src/editldap.c:808
2546 msgid "Basic"
2547 msgstr "Perus"
2548
2549 #: src/editldap.c:809
2550 msgid "Search"
2551 msgstr "Haku"
2552
2553 #: src/editldap.c:810 src/gtk/quicksearch.c:492
2554 msgid "Extended"
2555 msgstr "Laaja"
2556
2557 #: src/editldap.c:1004
2558 msgid "Add New LDAP Server"
2559 msgstr "Lisää uusi LDAP-palvelin"
2560
2561 #: src/editvcard.c:104
2562 msgid "File does not appear to be vCard format."
2563 msgstr "Tiedosto ei ole vCard-muodossa."
2564
2565 #: src/editvcard.c:116
2566 msgid "Select vCard File"
2567 msgstr "Valitse vCard-tiedosto"
2568
2569 #: src/editvcard.c:161 src/editvcard.c:266
2570 msgid "Edit vCard Entry"
2571 msgstr "Muokka vCard-tietoja"
2572
2573 #: src/editvcard.c:271
2574 msgid "Add New vCard Entry"
2575 msgstr "Lisää vCard-tieto"
2576
2577 #: src/exphtmldlg.c:110
2578 msgid "Please specify output directory and file to create."
2579 msgstr "Anna hakemisto ja tiedosto luotavaksi."
2580
2581 #: src/exphtmldlg.c:113
2582 msgid "Select stylesheet and formatting."
2583 msgstr "Valitse tyylisivu ja -asetukset."
2584
2585 #: src/exphtmldlg.c:116 src/expldifdlg.c:117
2586 msgid "File exported successfully."
2587 msgstr "Tiedoston tuonti onnistui"
2588
2589 #: src/exphtmldlg.c:181
2590 #, c-format
2591 msgid ""
2592 "HTML Output Directory '%s'\n"
2593 "does not exist. OK to create new directory?"
2594 msgstr ""
2595 "HTML-tulostehakemisto ”%s”\n"
2596 "puuttuu. Luodaanko uusi hakemisto?"
2597
2598 #: src/exphtmldlg.c:184 src/expldifdlg.c:193
2599 msgid "Create Directory"
2600 msgstr "Luo hakemisto"
2601
2602 #: src/exphtmldlg.c:193
2603 #, c-format
2604 msgid ""
2605 "Could not create output directory for HTML file:\n"
2606 "%s"
2607 msgstr ""
2608 "Ei voitu luoda hakemistoa HTML-tiedostoille:\n"
2609 "%s"
2610
2611 #: src/exphtmldlg.c:195 src/expldifdlg.c:204
2612 msgid "Failed to Create Directory"
2613 msgstr "Hakemiston luonti epäonnistui"
2614
2615 #: src/exphtmldlg.c:237
2616 msgid "Error creating HTML file"
2617 msgstr "Virhe HTML-tiedostoa luotaessa"
2618
2619 #: src/exphtmldlg.c:323
2620 msgid "Select HTML output file"
2621 msgstr "Valitse HTML-tulostetiedosto"
2622
2623 #: src/exphtmldlg.c:387
2624 msgid "HTML Output File"
2625 msgstr "HTML-tulostetiedosto"
2626
2627 #: src/exphtmldlg.c:396 src/expldifdlg.c:415 src/export.c:179 src/import.c:178
2628 #: src/importldif.c:682
2629 msgid "B_rowse"
2630 msgstr "_Selaa"
2631
2632 #: src/exphtmldlg.c:449
2633 msgid "Stylesheet"
2634 msgstr "Tyylisivu"
2635
2636 #: src/exphtmldlg.c:457 src/gtk/colorlabel.c:345 src/gtk/gtkaspell.c:1661
2637 #: src/gtk/gtkaspell.c:2394 src/mainwindow.c:1012 src/prefs_account.c:705
2638 #: src/summaryview.c:5039
2639 msgid "None"
2640 msgstr "Ei mitään"
2641
2642 #: src/exphtmldlg.c:458 src/prefs_other.c:113 src/prefs_other.c:454
2643 msgid "Default"
2644 msgstr "Oletus"
2645
2646 #: src/exphtmldlg.c:459 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:144
2647 msgid "Full"
2648 msgstr "Täysi"
2649
2650 #: src/exphtmldlg.c:460
2651 msgid "Custom"
2652 msgstr "Mukautettu"
2653
2654 #: src/exphtmldlg.c:461
2655 msgid "Custom-2"
2656 msgstr "Mukautettu-2"
2657
2658 #: src/exphtmldlg.c:462
2659 msgid "Custom-3"
2660 msgstr "Mukautettu-3"
2661
2662 #: src/exphtmldlg.c:463
2663 msgid "Custom-4"
2664 msgstr "Mukautettu-4"
2665
2666 #: src/exphtmldlg.c:470
2667 msgid "Full Name Format"
2668 msgstr "Täyden nimen muoto"
2669
2670 #: src/exphtmldlg.c:478
2671 msgid "First Name, Last Name"
2672 msgstr "Etunimi, sukunimi"
2673
2674 #: src/exphtmldlg.c:479
2675 msgid "Last Name, First Name"
2676 msgstr "Sukunimi, etunimi"
2677
2678 #: src/exphtmldlg.c:486
2679 msgid "Color Banding"
2680 msgstr "Värien bändäys"
2681
2682 #: src/exphtmldlg.c:492
2683 msgid "Format Email Links"
2684 msgstr "Muotoile sähköpostilinkit"
2685
2686 #: src/exphtmldlg.c:498
2687 msgid "Format User Attributes"
2688 msgstr "Muotoile käyttäjä attribuutit"
2689
2690 #: src/exphtmldlg.c:553 src/expldifdlg.c:636 src/importldif.c:919
2691 msgid "File Name :"
2692 msgstr "Tiedostonimi:"
2693
2694 #: src/exphtmldlg.c:563
2695 msgid "Open with Web Browser"
2696 msgstr "Avaa veppiselain"
2697
2698 #: src/exphtmldlg.c:595
2699 msgid "Export Address Book to HTML File"
2700 msgstr "Tuo osoitekirja HTML-tiedostoksi"
2701
2702 #: src/exphtmldlg.c:661 src/expldifdlg.c:735 src/importldif.c:1027
2703 msgid "File Info"
2704 msgstr "Tiedoston tiedot"
2705
2706 #: src/exphtmldlg.c:662
2707 msgid "Format"
2708 msgstr "Muoto"
2709
2710 #: src/expldifdlg.c:111
2711 msgid "Please specify output directory and LDIF filename to create."
2712 msgstr "Anna hakemisto ja LDIF-tiedostonimi luotavaksi."
2713
2714 #: src/expldifdlg.c:114
2715 msgid "Specify parameters to format distinguished name."
2716 msgstr "Anna parametrejä erillisnimen muodostusta varten."
2717
2718 #: src/expldifdlg.c:190
2719 #, c-format
2720 msgid ""
2721 "LDIF Output Directory '%s'\n"
2722 "does not exist. OK to create new directory?"
2723 msgstr ""
2724 "LDIF-tulostehakemisto ”%s”\n"
2725 "puuttuu, luodaanko uusi hakemisto?"
2726
2727 #: src/expldifdlg.c:202
2728 #, c-format
2729 msgid ""
2730 "Could not create output directory for LDIF file:\n"
2731 "%s"
2732 msgstr ""
2733 "Tulostehakemistoa LDIF-tiedostolle ei voitu luoda:\n"
2734 "%s"
2735
2736 #: src/expldifdlg.c:247
2737 msgid "Suffix was not supplied"
2738 msgstr "Päätettä ei annettu"
2739
2740 #: src/expldifdlg.c:249
2741 msgid ""
2742 "A suffix is required if data is to be used for an LDAP server. Are you sure "
2743 "you wish to proceed without a suffix?"
2744 msgstr ""
2745 "Pääte on tarpeellinen, jos dataa käytetään LDAP-palvelimella. Jatketaanko "
2746 "ilman päätettä?"
2747
2748 #: src/expldifdlg.c:267
2749 msgid "Error creating LDIF file"
2750 msgstr "Virhe LDIF-tiedostoa luotaessa"
2751
2752 #: src/expldifdlg.c:342
2753 msgid "Select LDIF output file"
2754 msgstr "Valitse LDIF-tulostetiedosto"
2755
2756 #: src/expldifdlg.c:406
2757 msgid "LDIF Output File"
2758 msgstr "LDIF-tulostetiedosto"
2759
2760 #: src/expldifdlg.c:467
2761 msgid "Suffix"
2762 msgstr "Pääte"
2763
2764 #: src/expldifdlg.c:479
2765 msgid ""
2766 "The suffix is used to create a \"Distinguished Name\" (or DN) for an LDAP "
2767 "entry. Examples include:\n"
2768 "  dc=claws-mail,dc=org\n"
2769 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
2770 "  o=Organization Name,c=Country\n"
2771 msgstr ""
2772 "Päätteen avulla tehdeään erillisnimi (DN) LDAPilleEsimerkiksi:\n"
2773 "  dc=claws-mail,dc=org\n"
2774 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
2775 "  o=Organization Name,c=Country\n"
2776
2777 #: src/expldifdlg.c:488
2778 msgid "Relative DN"
2779 msgstr "Suhteellinen DN"
2780
2781 #: src/expldifdlg.c:495
2782 msgid "Unique ID"
2783 msgstr "Yksilöllinen tunniste"
2784
2785 #: src/expldifdlg.c:503
2786 msgid ""
2787 "The address book Unique ID is used to create a DN that is formatted similar "
2788 "to:\n"
2789 "  uid=102376,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
2790 msgstr ""
2791 "Osoitekirjan yksilöllöistä tunnistetta käytetään DN:n tekemiseen:\n"
2792 "  uid=102376,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
2793
2794 #: src/expldifdlg.c:516
2795 msgid ""
2796 "The address book Display Name is used to create a DN that is formatted "
2797 "similar to:\n"
2798 "  cn=John Doe,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
2799 msgstr ""
2800 "Osoitekirjan näyttönimeä käytetään DN:n tekemiseen:\n"
2801 "  cn=John Doe,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
2802
2803 #: src/expldifdlg.c:529
2804 msgid ""
2805 "The first Email Address belonging to a person is used to create a DN that is "
2806 "formatted similar to:\n"
2807 "  mail=john.doe@domain.com,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
2808 msgstr ""
2809 "Henkilön ensimmäistä sähköpostiosoitetta käytetään DN:n tekemiseen:\n"
2810 "  mail=john.doe@example.com,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
2811
2812 #: src/expldifdlg.c:543
2813 msgid ""
2814 "The LDIF file contains several data records that are usually loaded into an "
2815 "LDAP server. Each data record in the LDIF file is uniquely identified by a "
2816 "\"Distinguished Name\" (or DN). The suffix is appended to the \"Relative "
2817 "Distinguished Name\" (or RDN) to create the DN. Please select one of the "
2818 "available RDN options that will be used to create the DN."
2819 msgstr ""
2820 "LDIF-tiedosto sisältää useita tietueita, jotka tyypillisesti ladataan LDAP-"
2821 "palvelimeen. Jokainen LDIF-tiedoston tietue on ainutlaatuinen ”Distinguished "
2822 "Name”-arvoltaan (DN). Lisäämällä jälkiliite ”Relative Distinguished Name”-"
2823 "arvoon (RDN) saadaan DN. Valitse yksi RDN-asetus, jolla tehdään DN:iä."
2824
2825 #: src/expldifdlg.c:556
2826 msgid "Use DN attribute if present in data"
2827 msgstr "Käytä DN-arvoa jos se löytyy datasta"
2828
2829 #: src/expldifdlg.c:563
2830 msgid ""
2831 "The addressbook may contain entries that were previously imported from an "
2832 "LDIF file. The \"Distinguished Name\" (DN) user attribute, if present in the "
2833 "address book data, may be used in the exported LDIF file. The RDN selected "
2834 "above will be used if the DN user attribute is not found."
2835 msgstr ""
2836 "Osoitekirja saattaa sisältää kohteita, jotka on aiemmin tuotu LDIF-"
2837 "tiedostosta. ”Distinguished Name”-arvoa saatetaan käyttää viedyssä LDIF-"
2838 "tiedostossa, jos se löytyy osoitekirjadatasta. Ylläolevaa RDN-valintaa "
2839 "käytetään jollei DN-käyttäjarvoa löydy."
2840
2841 #: src/expldifdlg.c:574
2842 msgid "Exclude record if no Email Address"
2843 msgstr "Älä sisällytä tietuetta jos sähköpostiosoite puuttuu"
2844
2845 #: src/expldifdlg.c:581
2846 msgid ""
2847 "An addressbook may contain entries without Email Addresses. Check this "
2848 "option to ignore these records."
2849 msgstr ""
2850 "Osoitekirjassa saattaa olla sähköpostiosoitteettomia tietueita. Valitse tämä "
2851 "ohittaaksesi ne."
2852
2853 #: src/expldifdlg.c:669
2854 msgid "Export Address Book to LDIF File"
2855 msgstr "Vie osoitekirja LDIF-tiedostoon"
2856
2857 #: src/expldifdlg.c:736
2858 msgid "Distguished Name"
2859 msgstr "Distinguished Name"
2860
2861 #: src/export.c:120 src/summaryview.c:6420
2862 msgid "Export to mbox file"
2863 msgstr "Vie mbox-tiedostoon"
2864
2865 #: src/export.c:139
2866 msgid "Locate the folder to export and specify the mbox file."
2867 msgstr "Hae vietävä kansio ja anna mbox-tiedoston nimi"
2868
2869 #: src/export.c:150
2870 msgid "Source folder:"
2871 msgstr "Lähdehakemisto:"
2872
2873 #: src/export.c:156 src/import.c:150
2874 msgid "Mbox file:"
2875 msgstr "Paikallinen mbox-tiedosto:"
2876
2877 #: src/export.c:211
2878 msgid "Target mbox filename can't be left empty."
2879 msgstr "Kohde-mbox-tiedostonimi ei voi olla tyhjä."
2880
2881 #: src/export.c:216
2882 msgid "Source folder can't be left empty."
2883 msgstr "Lähdekansio ei voi olla tyhjä"
2884
2885 #: src/export.c:229
2886 msgid "Couldn't find the source folder."
2887 msgstr "Lähdekansiota ei löydy."
2888
2889 #: src/export.c:252
2890 msgid "Select exporting file"
2891 msgstr "Valitse vietävä tiedosto"
2892
2893 #: src/exporthtml.c:758
2894 msgid "Full Name"
2895 msgstr "Koko nimi"
2896
2897 #: src/exporthtml.c:762 src/importldif.c:1028
2898 msgid "Attributes"
2899 msgstr "Attribuutit"
2900
2901 #: src/exporthtml.c:963
2902 msgid "Claws Mail Address Book"
2903 msgstr "Claws Mailin osoitekirja"
2904
2905 #: src/exporthtml.c:1077 src/exportldif.c:551
2906 msgid "Name already exists but is not a directory."
2907 msgstr "Nimi on jo olemassa, muttei hakemistoa"
2908
2909 #: src/exporthtml.c:1080 src/exportldif.c:554
2910 msgid "No permissions to create directory."
2911 msgstr "Hakemistonluontiin vaadittavat oikeudet puuttuvat."
2912
2913 #: src/exporthtml.c:1083 src/exportldif.c:557
2914 msgid "Name is too long."
2915 msgstr "Nimi on liian pitkä."
2916
2917 #: src/exporthtml.c:1086 src/exportldif.c:560
2918 msgid "Not specified."
2919 msgstr "Määrittelemättä."
2920
2921 #: src/folder.c:1331 src/foldersel.c:370 src/prefs_folder_item.c:239
2922 msgid "Inbox"
2923 msgstr "Saapuneet"
2924
2925 #: src/folder.c:1335 src/foldersel.c:374
2926 msgid "Sent"
2927 msgstr "Lähetetyt"
2928
2929 #: src/folder.c:1339 src/foldersel.c:378 src/prefs_folder_item.c:242
2930 msgid "Queue"
2931 msgstr "Jono"
2932
2933 #: src/folder.c:1343 src/foldersel.c:382 src/prefs_folder_item.c:243
2934 #: src/toolbar.c:376 src/toolbar.c:410 src/toolbar.c:501
2935 msgid "Trash"
2936 msgstr "Roskis"
2937
2938 #: src/folder.c:1347 src/foldersel.c:386 src/prefs_folder_item.c:241
2939 msgid "Drafts"
2940 msgstr "Luonnokset"
2941
2942 #: src/folder.c:1621
2943 #, c-format
2944 msgid "Processing (%s)...\n"
2945 msgstr "Käsitellään (%s)…\n"
2946
2947 #: src/folder.c:2542
2948 #, c-format
2949 msgid "Fetching all messages in %s ...\n"
2950 msgstr "Haetaan viestejä kohteessa %s…\n"
2951
2952 #: src/folder.c:2831
2953 #, c-format
2954 msgid "Copying %s to %s...\n"
2955 msgstr "Kopioidaan kohteesta %s kohteeseen %s…\n"
2956
2957 #: src/folder.c:2831
2958 #, c-format
2959 msgid "Moving %s to %s...\n"
2960 msgstr "Siirretään kohteesta %s kohteeseen %s…\n"
2961
2962 #: src/folder.c:3118
2963 #, c-format
2964 msgid "Updating cache for %s..."
2965 msgstr "Päivitetään välimuistia kohteelle %s…"
2966
2967 #: src/folder.c:3829
2968 msgid "Processing messages..."
2969 msgstr "Käsitellään viestejä…"
2970
2971 #: src/foldersel.c:228
2972 msgid "Select folder"
2973 msgstr "Valitse hakemisto"
2974
2975 #: src/foldersel.c:541 src/imap_gtk.c:158 src/mh_gtk.c:132
2976 msgid "NewFolder"
2977 msgstr "UusiKansio"
2978
2979 #: src/foldersel.c:549 src/imap_gtk.c:166 src/imap_gtk.c:172
2980 #: src/imap_gtk.c:224 src/mh_gtk.c:138 src/mh_gtk.c:241
2981 #, c-format
2982 msgid "'%c' can't be included in folder name."
2983 msgstr "merkkiä ’%c’ ei voi sisällyttää kansion nimeen."
2984
2985 #: src/foldersel.c:559 src/imap_gtk.c:182 src/imap_gtk.c:236 src/mh_gtk.c:148
2986 #: src/mh_gtk.c:248
2987 #, c-format
2988 msgid "The folder '%s' already exists."
2989 msgstr "Kansio ”%s” on jo olemassa."
2990
2991 #: src/foldersel.c:566 src/imap_gtk.c:188 src/mh_gtk.c:154
2992 #, c-format
2993 msgid "Can't create the folder '%s'."
2994 msgstr "Kansiota ”%s” ei voi luoda."
2995
2996 #: src/folderview.c:290
2997 msgid "/Mark all re_ad"
2998 msgstr "Merkitse kaikki _luetuiksi"
2999
3000 #: src/folderview.c:292
3001 msgid "/_Search folder..."
3002 msgstr "_Hae hakemistosta…"
3003
3004 #: src/folderview.c:294
3005 msgid "/Process_ing..."
3006 msgstr "_Käsittely…"
3007
3008 #: src/folderview.c:299
3009 msgid "/Empty _trash..."
3010 msgstr "_Tyhjennä roskakori…"
3011
3012 #: src/folderview.c:304
3013 msgid "/Send _queue..."
3014 msgstr "Lähetetään _jonottavat…"
3015
3016 #: src/folderview.c:423 src/folderview.c:470 src/prefs_folder_column.c:80
3017 msgid "New"
3018 msgstr "Uusi"
3019
3020 #: src/folderview.c:424 src/folderview.c:471 src/prefs_folder_column.c:81
3021 msgid "Unread"
3022 msgstr "Lukematta"
3023
3024 #: src/folderview.c:425 src/prefs_folder_column.c:82
3025 msgid "Total"
3026 msgstr "Yhteensä"
3027
3028 #. TRANSLATORS: This in Number sign in American style
3029 #: src/folderview.c:473 src/summaryview.c:491
3030 msgid "#"
3031 msgstr "#"
3032
3033 #: src/folderview.c:719
3034 msgid "Setting folder info..."
3035 msgstr "Asetetaan hakemiston tietoja…"
3036
3037 #: src/folderview.c:781 src/summaryview.c:3491
3038 msgid "Mark all as read"
3039 msgstr "Merkitse kaikki luetuksi"
3040
3041 #: src/folderview.c:782 src/summaryview.c:3492
3042 msgid "Do you really want to mark all mails in this folder as read ?"
3043 msgstr "Merkitäänkö kaikki kansion viestit luetuiksi?"
3044
3045 #: src/folderview.c:999 src/imap.c:3347 src/mainwindow.c:3755 src/setup.c:90
3046 #, c-format
3047 msgid "Scanning folder %s%c%s ..."
3048 msgstr "Luetaan hakemistoa %s%c%s…"
3049
3050 #: src/folderview.c:1003 src/imap.c:3352 src/mainwindow.c:3760 src/setup.c:95
3051 #, c-format
3052 msgid "Scanning folder %s ..."
3053 msgstr "Luetaan hakemistoa %s…"
3054
3055 #: src/folderview.c:1034
3056 msgid "Rebuild folder tree"
3057 msgstr "Uudelleenkasaa kansioopuu"
3058
3059 #: src/folderview.c:1035
3060 msgid ""
3061 "Rebuilding the folder tree will remove local caches. Do you want to continue?"
3062 msgstr "Kansiopuun rakennus tuhoaa paikallisen välimuistin. Rakennetaanko?"
3063
3064 #: src/folderview.c:1045
3065 msgid "Rebuilding folder tree..."
3066 msgstr "Rakennetaan uudelleen kansiopuuta…"
3067
3068 #: src/folderview.c:1047 src/folderview.c:1087
3069 msgid "Scanning folder tree..."
3070 msgstr "Luetaan kansiopuuta…"
3071
3072 #: src/folderview.c:1172
3073 #, c-format
3074 msgid "Couldn't scan folder %s\n"
3075 msgstr "Kansiota %s ei pysty lukemaan\n"
3076
3077 #: src/folderview.c:1225
3078 msgid "Checking for new messages in all folders..."
3079 msgstr "Tarkastetaan uudet viestit kaikissa kansioissa…"
3080
3081 #: src/folderview.c:2048
3082 #, c-format
3083 msgid "Closing Folder %s..."
3084 msgstr "Suljetaan kansiota %s…"
3085
3086 #: src/folderview.c:2087
3087 #, c-format
3088 msgid "Opening Folder %s..."
3089 msgstr "Avataan kansiota %s…"
3090
3091 #: src/folderview.c:2100
3092 msgid "Folder could not be opened."
3093 msgstr "Kansiota ei voitu avata."
3094
3095 #: src/folderview.c:2261 src/mainwindow.c:2047
3096 msgid "Empty trash"
3097 msgstr "Tyhjä roskis"
3098
3099 #: src/folderview.c:2262
3100 msgid "Delete all messages in trash?"
3101 msgstr "Poistetaanko kaikki viestit roskiksesta?"
3102
3103 #: src/folderview.c:2263
3104 msgid "+_Empty trash"
3105 msgstr "_Tyhjää roskat"
3106
3107 #: src/folderview.c:2307 src/inc.c:1465 src/toolbar.c:2196
3108 msgid "Offline warning"
3109 msgstr "Yhteydettömyysvaroitus"
3110
3111 #: src/folderview.c:2308 src/toolbar.c:2197
3112 msgid "You're working offline. Override?"
3113 msgstr "Olet poissa linjoilta. Palataanko?"
3114
3115 #: src/folderview.c:2319 src/toolbar.c:2216
3116 msgid "Send queued messages"
3117 msgstr "Lähetä jonottavat viestit"
3118
3119 #: src/folderview.c:2320 src/toolbar.c:2217
3120 msgid "Send all queued messages?"
3121 msgstr "Lähetetäänkö kaikki jonottavat viestit?"
3122
3123 #: src/folderview.c:2321 src/messageview.c:587 src/messageview.c:604
3124 #: src/prefs_account.c:1100 src/toolbar.c:2218
3125 msgid "_Send"
3126 msgstr "_Lähetä"
3127
3128 #: src/folderview.c:2329 src/toolbar.c:2236
3129 msgid "Some errors occurred while sending queued messages."
3130 msgstr "Jonottavien viestien lähetyksessä tapahtui virheitä."
3131
3132 #: src/folderview.c:2332 src/main.c:1616 src/toolbar.c:2239
3133 #, c-format
3134 msgid ""
3135 "Some errors occurred while sending queued messages:\n"
3136 "%s"
3137 msgstr ""
3138 "Jonottavien viestien lähetyksessä tapahtui virheitä:\n"
3139 "%s"
3140
3141 #: src/folderview.c:2399
3142 #, c-format
3143 msgid "Do you really want to copy folder '%s' in '%s' ?"
3144 msgstr "Kopioidaanko kansiosta %s kansion %s alikansio?"
3145
3146 #: src/folderview.c:2400
3147 #, c-format
3148 msgid "Do you really want to make folder '%s' a sub-folder of '%s' ?"
3149 msgstr "Tehdäänkö kansiosta %s kansion %s alikansio?"
3150
3151 #: src/folderview.c:2402
3152 msgid "Copy folder"
3153 msgstr "Kopioi kansio"
3154
3155 #: src/folderview.c:2402
3156 msgid "Move folder"
3157 msgstr "Siirrä kansio"
3158
3159 #: src/folderview.c:2413
3160 #, c-format
3161 msgid "Copying %s to %s..."
3162 msgstr "Kopioidaan kohteesta %s kohteeseen %s…"
3163
3164 #: src/folderview.c:2413
3165 #, c-format
3166 msgid "Moving %s to %s..."
3167 msgstr "Siirretään kohteesta %s kohteeseen %s…"
3168
3169 #: src/folderview.c:2444
3170 msgid "Source and destination are the same."
3171 msgstr "Lähde ja kohde ovat samoja."
3172
3173 #: src/folderview.c:2447
3174 msgid "Can't copy a folder to one of its children."
3175 msgstr "Ei voida kopioida hakemistoa lapsekseen."
3176
3177 #: src/folderview.c:2448
3178 msgid "Can't move a folder to one of its children."
3179 msgstr "Ei voida siirtää hakemistoa lapsekseen."
3180
3181 #: src/folderview.c:2451
3182 msgid "Folder moving cannot be done between different mailboxes."
3183 msgstr "Hakemistoa ei voida siirtää postilaatikkojen välillä."
3184
3185 #: src/folderview.c:2454
3186 msgid "Copy failed!"
3187 msgstr "Kopiointi epäonnistui!"
3188
3189 #: src/folderview.c:2454
3190 msgid "Move failed!"
3191 msgstr "Siirto epäonnistui!"
3192
3193 #: src/folderview.c:2490
3194 #, c-format
3195 msgid "Processing configuration for folder %s"
3196 msgstr "Kansion %s asetuksia luetaan"
3197
3198 #: src/gedit-print.c:147 src/messageview.c:1507 src/summaryview.c:4172
3199 #: src/toolbar.c:182
3200 msgid "Print"
3201 msgstr "Tulosta"
3202
3203 #: src/gedit-print.c:245
3204 msgid "Preparing pages..."
3205 msgstr "Käsitellään sivuja…"
3206
3207 #: src/gedit-print.c:272
3208 #, c-format
3209 msgid "Rendering page %d of %d..."
3210 msgstr "Piirretään sivua %d/%d…"
3211
3212 #: src/gedit-print.c:274
3213 #, c-format
3214 msgid "Printing page %d of %d..."
3215 msgstr "Tulostetaan sivua %d/%d…"
3216
3217 #: src/gedit-print.c:296
3218 msgid "Print preview"
3219 msgstr "Tulostuksen esikatselu"
3220
3221 #: src/gedit-print.c:437
3222 msgid "Page %N of %Q"
3223 msgstr "Sivu %N/%Q"
3224
3225 #: src/grouplistdialog.c:173
3226 msgid "Newsgroup subscription"
3227 msgstr "Keskusteluryhmien tilaus"
3228
3229 #: src/grouplistdialog.c:189
3230 msgid "Select newsgroups for subscription:"
3231 msgstr "Valitse tilattavat keskusteluryhmät:"
3232
3233 #: src/grouplistdialog.c:195
3234 msgid "Find groups:"
3235 msgstr "Hae ryhmiä:"
3236
3237 #: src/grouplistdialog.c:203
3238 msgid " Search "
3239 msgstr " Etsi "
3240
3241 #: src/grouplistdialog.c:215
3242 msgid "Newsgroup name"
3243 msgstr "Keskusteluryhmän nimi"
3244
3245 #: src/grouplistdialog.c:216
3246 msgid "Messages"
3247 msgstr "Viestejä"
3248
3249 #: src/grouplistdialog.c:217
3250 msgid "Type"
3251 msgstr "Tyyppi"
3252
3253 #: src/grouplistdialog.c:346
3254 msgid "moderated"
3255 msgstr "moderoitu"
3256
3257 #: src/grouplistdialog.c:348
3258 msgid "readonly"
3259 msgstr "vain luettava"
3260
3261 #: src/grouplistdialog.c:350
3262 msgid "unknown"
3263 msgstr "tuntematon"
3264
3265 #: src/grouplistdialog.c:412
3266 msgid "Can't retrieve newsgroup list."
3267 msgstr "Keskusteluryhmälistaa ei voida hakea."
3268
3269 #: src/grouplistdialog.c:447 src/summaryview.c:1324
3270 msgid "Done."
3271 msgstr "Valmis."
3272
3273 #: src/grouplistdialog.c:477
3274 #, c-format
3275 msgid "%d newsgroups received (%s read)"
3276 msgstr "%d keskusteluryhmää haettu (%s luettu)"
3277
3278 #: src/gtk/about.c:79 src/textview.c:214
3279 msgid "/_Open with Web browser"
3280 msgstr "_Avaa veppiselaimessa"
3281
3282 #: src/gtk/about.c:80 src/textview.c:215
3283 msgid "/Copy this _link"
3284 msgstr "_Kopioi linkin kohde"
3285
3286 #: src/gtk/about.c:138
3287 msgid ""
3288 "Claws Mail is a lightweight, fast and highly-configurable email client.\n"
3289 "\n"
3290 "For further information visit the Claws Mail website:\n"
3291 msgstr ""
3292 "Claws Mail on keveä, nopea ja muokattava sähköpostistin.\n"
3293 "\n"
3294 "Lisätietoja saa Claw Mail veppisivuilta:\n"
3295
3296 #: src/gtk/about.c:144
3297 msgid ""
3298 "\n"
3299 "\n"
3300 "Claws Mail is free software released under the GPL license. If you wish to "
3301 "donate to the Claws Mail project you can do so at:\n"
3302 msgstr ""
3303 "\n"
3304 "\n"
3305 "Claws Mail on GPL-lisenssin alainen vapaa ohjelmisto. Jos haluat auttaa "
3306 "Claws Mail -projektia, voit tehdä niin osoitteessa:\n"
3307
3308 #: src/gtk/about.c:159
3309 msgid ""
3310 "\n"
3311 "\n"
3312 "System Information\n"
3313 msgstr ""
3314 "\n"
3315 "\n"
3316 "Järjestelmän tietoja\n"
3317
3318 #: src/gtk/about.c:165
3319 #, c-format
3320 msgid ""
3321 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
3322 "Locale: %s (charset: %s)\n"
3323 "Operating System: %s %s (%s)"
3324 msgstr ""
3325 "GTK+:n versio %d.%d.%d, GLibin versio: %d.%d.%d\n"
3326 "Locale: %s (merkistö: %s)\n"
3327 "Käyttöjärjestelmä: %s %s (%s)"
3328
3329 #: src/gtk/about.c:174
3330 #, c-format
3331 msgid ""
3332 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
3333 "Locale: %s (charset: %s)\n"
3334 "Operating System: %s"
3335 msgstr ""
3336 "GTK+:n versio %d.%d.%d, GLibin versio: %d.%d.%d\n"
3337 "Locale: %s (merkistö: %s)\n"
3338 "Käyttöjärjestelmä: %s"
3339
3340 #: src/gtk/about.c:183
3341 #, c-format
3342 msgid ""
3343 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
3344 "Locale: %s (charset: %s)\n"
3345 "Operating System: unknown"
3346 msgstr ""
3347 "GTK+:n versio %d.%d.%d, GLibin versio %d.%d.%d\n"
3348 "Locale: %s (merkistö: %s)\n"
3349 "Käyttöjärjestelmä: tuntematon"
3350
3351 #: src/gtk/about.c:240 src/prefs_themes.c:707 src/wizard.c:475
3352 msgid "The Claws Mail Team"
3353 msgstr "Claws Mail -tiimi"
3354
3355 #: src/gtk/about.c:259
3356 msgid "Previous team members"
3357 msgstr "Aiemmat tiimin jäsenet"
3358
3359 #: src/gtk/about.c:278
3360 msgid "The translation team"
3361 msgstr "Käännöstiimi"
3362
3363 #: src/gtk/about.c:297
3364 msgid "Documentation team"
3365 msgstr "Dokumentointitiimi"
3366
3367 #: src/gtk/about.c:316
3368 msgid "Logo"
3369 msgstr "Logo"
3370
3371 #: src/gtk/about.c:335
3372 msgid "Icons"
3373 msgstr "Kuvakkeet"
3374
3375 #: src/gtk/about.c:354
3376 msgid "Contributors"
3377 msgstr "Avustajat"
3378
3379 #: src/gtk/about.c:402
3380 msgid "Compiled-in Features\n"
3381 msgstr "Ohjelman mukaan käännetyt ominaisuudet\n"
3382
3383 #: src/gtk/about.c:418
3384 msgid ""
3385 "IPv6|adds support for IPv6 addresses, the new internet addressing protocol\n"
3386 msgstr "lisää tuen uudelle IPV6-Internet-osoituskäytännölle\n"
3387
3388 #: src/gtk/about.c:429
3389 msgid "iconv|allows converting to and from different character sets\n"
3390 msgstr "mahdollistaa merkistömuunnokset\n"
3391
3392 #: src/gtk/about.c:439
3393 msgid "compface|adds support for the X-Face header\n"
3394 msgstr "lisää X-Face-tuen\n"
3395
3396 #: src/gtk/about.c:449
3397 msgid "OpenSSL|adds support for encrypted connections to servers\n"
3398 msgstr "lisää salattujen yhteysten tuen\n"
3399
3400 #: src/gtk/about.c:459
3401 msgid "LDAP|adds support for LDAP shared addressbooks\n"
3402 msgstr "lisää LDAP-osoitekirjatuen\n"
3403
3404 #: src/gtk/about.c:469
3405 msgid "JPilot|adds support for PalmOS addressbooks\n"
3406 msgstr "lisää PalmOS-osoitekirjatuen\n"
3407
3408 #: src/gtk/about.c:479
3409 msgid "GNU/aspell|adds support for spell checking\n"
3410 msgstr "lisää oikeinkirjoitustarkistustuen\n"
3411
3412 #: src/gtk/about.c:489
3413 msgid "libetpan|adds support for IMAP servers\n"
3414 msgstr "lisää IMAP-palvelintuen\n"
3415
3416 #: src/gtk/about.c:499
3417 msgid "libgnomeprint|adds support for a complete print dialog\n"
3418 msgstr "ottaa käyttöön monipuolisen tulostusvalikon\n"
3419
3420 #: src/gtk/about.c:509
3421 msgid "libSM|adds support for session handling\n"
3422 msgstr "lisää sessiotuen\n"
3423
3424 # www.turre.com
3425 #: src/gtk/about.c:541
3426 msgid ""
3427 "This program is free software; you can redistribute it and/or modify it "
3428 "under the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
3429 "Software Foundation; either version 2, or (at your option) any later "
3430 "version.\n"
3431 "\n"
3432 msgstr ""
3433 "Tämä on GPL lisenssin epävirallinen käännös suomeksi.Tätä käännöstä ei ole "
3434 "julkaissut Free Software Foundation eikä se määritä oikeudellisesti "
3435 "sitovasti GPL lisenssiä käyttävien ohjelmien levitysehtoja -- vain "
3436 "alkuperäinen englanninkielinen GPL lisenssin teksti on oikeudellisesti "
3437 "sitova. Toivomme kuitenkin, että tämä käännös auttaa suomenkielisiä "
3438 "ymmärtämään GPL lisenssiä paremmin. Tämä ohjelma on vapaa; tätä ohjelmaa on "
3439 "sallittu levittää edelleen ja muuttaa GNU yleisen lisenssin (GPL lisenssin) "
3440 "ehtojen mukaan sellaisina kuin Free Software Foundation on ne julkaissut; "
3441 "joko Lisenssin version 2, tai (valinnan mukaan) minkä tahansa myöhemmän "
3442 "version mukaisesti.\n"
3443 "\n"
3444
3445 #: src/gtk/about.c:547
3446 msgid ""
3447 "This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
3448 "ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
3449 "FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for "
3450 "more details.\n"
3451 "\n"
3452 msgstr ""
3453 "Tätä ohjelmaa levitetään siinä toivossa, että se olisi hyödyllinen, mutta "
3454 "ilman mitään takuuta; ilman edes hiljaista takuuta kaupallisesti "
3455 "hyväksyttävästä laadusta tai soveltuvuudesta tiettyyn tarkoitukseen. Katso "
3456 "GPL lisenssistä lisää yksityiskohtia.\n"
3457 "\n"
3458
3459 #: src/gtk/about.c:553
3460 msgid ""
3461 "You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
3462 "this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 "
3463 "Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA.\n"
3464 "\n"
3465 msgstr ""
3466 "Tämän ohjelman mukana pitäisi tulla kopio GPL lisenssistä; jos näin ei ole, "
3467 "kirjoita osoitteeseen Free Software Foundation Inc., 51 Franklin Street, "
3468 "Fifth Floor, Boston, MA 02111-1301, USA.\n"
3469 "\n"
3470
3471 #: src/gtk/about.c:571
3472 msgid ""
3473 "This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in "
3474 "the OpenSSL Toolkit ("
3475 msgstr ""
3476 "Tässä ohjelmassa on mukana OpenSSL Projectin ohjelma OpenSSL Toolkitiä "
3477 "varten ("
3478
3479 #: src/gtk/about.c:575
3480 msgid ").\n"
3481 msgstr ").\n"
3482
3483 #: src/gtk/about.c:668
3484 msgid "About Claws Mail"
3485 msgstr "Tietoja Claws Mailista."
3486
3487 #: src/gtk/about.c:719
3488 msgid ""
3489 "Copyright (C) 1999-2007\n"
3490 "Hiroyuki Yamamoto <hiro-y@kcn.ne.jp>\n"
3491 "and the Claws Mail team"
3492 msgstr ""
3493 "Copyright © 1999—2007 Hiroyuki Yamamoto <hiro-y@kcn.ne.jp>\n"
3494 "ja Claws Mail -tiimi"
3495
3496 #: src/gtk/about.c:733
3497 msgid "_Info"
3498 msgstr "_Tietoja"
3499
3500 #: src/gtk/about.c:739
3501 msgid "_Authors"
3502 msgstr "_Tekijät"
3503
3504 #: src/gtk/about.c:745
3505 msgid "_Features"
3506 msgstr "_Ominaisuudet"
3507
3508 #: src/gtk/about.c:751
3509 msgid "_License"
3510 msgstr "_Lisenssi"
3511
3512 #: src/gtk/about.c:759
3513 msgid "_Release Notes"
3514 msgstr "_Julkaisutiedotteet"
3515
3516 #: src/gtk/colorlabel.c:48 src/prefs_common.c:313
3517 msgid "Orange"
3518 msgstr "Oranssi"
3519
3520 #: src/gtk/colorlabel.c:49 src/prefs_common.c:317
3521 msgid "Red"
3522 msgstr "Punainen"
3523
3524 #: src/gtk/colorlabel.c:50 src/prefs_common.c:321
3525 msgid "Pink"
3526 msgstr "Pinkki"
3527
3528 #: src/gtk/colorlabel.c:51 src/prefs_common.c:325
3529 msgid "Sky blue"
3530 msgstr "Taivaansininen"
3531
3532 #: src/gtk/colorlabel.c:52 src/prefs_common.c:329
3533 msgid "Blue"
3534 msgstr "Sininen"
3535
3536 #: src/gtk/colorlabel.c:53 src/prefs_common.c:333
3537 msgid "Green"
3538 msgstr "Vihreä"
3539
3540 #: src/gtk/colorlabel.c:54 src/prefs_common.c:337
3541 msgid "Brown"
3542 msgstr "Ruskea"
3543
3544 #: src/gtk/foldersort.c:156
3545 msgid "Set folder order"
3546 msgstr "Aseta kansiojärjestys"
3547
3548 #: src/gtk/foldersort.c:190
3549 msgid "Move folders up or down to change the sort order in the folder list."
3550 msgstr ""
3551 "Siirrä kansiota ylös tai alas muuttaaksesin järjestystä kansionäkymässä"
3552
3553 #: src/gtk/foldersort.c:214
3554 msgid "Folders"
3555 msgstr "Kansiot"
3556
3557 #: src/gtk/gtkaspell.c:638
3558 msgid "No dictionary selected."
3559 msgstr "Ei sanakirjaa valittuna"
3560
3561 #: src/gtk/gtkaspell.c:851 src/gtk/gtkaspell.c:1852 src/gtk/gtkaspell.c:2147
3562 msgid "Normal Mode"
3563 msgstr "Normaali tila"
3564
3565 #: src/gtk/gtkaspell.c:853 src/gtk/gtkaspell.c:1858 src/gtk/gtkaspell.c:2159
3566 msgid "Bad Spellers Mode"
3567 msgstr "Väärinkirjoittajien tila"
3568
3569 #: src/gtk/gtkaspell.c:892
3570 msgid "Unknown suggestion mode."
3571 msgstr "Tuntemattomien ehdotusten tila."
3572
3573 #: src/gtk/gtkaspell.c:1183
3574 msgid "No misspelled word found."
3575 msgstr "Väärinkirjoitettuja sanoja ei löytynyt."
3576
3577 #: src/gtk/gtkaspell.c:1531
3578 msgid "Replace unknown word"
3579 msgstr "Korvaa tuntematon sana"
3580
3581 #: src/gtk/gtkaspell.c:1546
3582 #, c-format
3583 msgid "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Replace \"%s\" with: </span>"
3584 msgstr "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Korvaa ”%s”: </span>"
3585
3586 #: src/gtk/gtkaspell.c:1591
3587 msgid ""
3588 "Holding down Control key while pressing Enter\n"
3589 "will learn from mistake.\n"
3590 msgstr ""
3591 "Ctrl-näppäimen pitäminen pohjassa enteriä\n"
3592 "painettaessa opettaa virheitä.\n"
3593
3594 #: src/gtk/gtkaspell.c:1846 src/gtk/gtkaspell.c:2135
3595 msgid "Fast Mode"
3596 msgstr "Nopea tila"
3597
3598 #: src/gtk/gtkaspell.c:1953
3599 #, c-format
3600 msgid "\"%s\" unknown in %s"
3601 msgstr "”%s” tuntematon kohteessa %s"
3602
3603 #: src/gtk/gtkaspell.c:1967
3604 msgid "Accept in this session"
3605 msgstr "Hyväksy tällä kertaa"
3606
3607 #: src/gtk/gtkaspell.c:1977
3608 msgid "Add to personal dictionary"
3609 msgstr "Lisää henkilökohtaiseen sanakirjaan"
3610
3611 #: src/gtk/gtkaspell.c:1987
3612 msgid "Replace with..."
3613 msgstr "Korvaa…"
3614
3615 #: src/gtk/gtkaspell.c:2000
3616 #, c-format
3617 msgid "Check with %s"
3618 msgstr "Tarkista sovelluksella %s"
3619
3620 #: src/gtk/gtkaspell.c:2022
3621 msgid "(no suggestions)"
3622 msgstr "(ei ehdotuksia)"
3623
3624 #: src/gtk/gtkaspell.c:2033 src/gtk/gtkaspell.c:2212
3625 msgid "More..."
3626 msgstr "Lisää…"
3627
3628 #: src/gtk/gtkaspell.c:2097
3629 #, c-format
3630 msgid "Dictionary: %s"
3631 msgstr "Sanakirja: %s"
3632
3633 #: src/gtk/gtkaspell.c:2110
3634 #, c-format
3635 msgid "Use alternate (%s)"
3636 msgstr "Käytä vaihtoehtoa (%s)"
3637
3638 #: src/gtk/gtkaspell.c:2121
3639 msgid "Use both dictionaries"
3640 msgstr "Käytä molempia sanakirjoja:"
3641
3642 #: src/gtk/gtkaspell.c:2175 src/prefs_spelling.c:214
3643 msgid "Check while typing"
3644 msgstr "Tarkista kirjoitettaessa"
3645
3646 #: src/gtk/gtkaspell.c:2191
3647 msgid "Change dictionary"
3648 msgstr "Vaihda hakemistoa"
3649
3650 #: src/gtk/gtkaspell.c:2323
3651 #, c-format
3652 msgid ""
3653 "The spell checker could not change dictionary.\n"
3654 "%s"
3655 msgstr ""
3656 "Oikoluvun sanakirjaa ei voitu vaihtaa.\n"
3657 "%s"
3658
3659 #: src/gtk/gtkaspell.c:2369
3660 #, c-format
3661 msgid ""
3662 "The spell checker could not change the alternate dictionary.\n"
3663 "%s"
3664 msgstr ""
3665 "Oikoluvun sanakirjaa ei voitu vaihtaa.\n"
3666 "%s"
3667
3668 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:272
3669 msgid "Configuration"
3670 msgstr "Asetukset"
3671
3672 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:273
3673 msgid "Configuration options for the print job"
3674 msgstr "Tulostuksen asetukset"
3675
3676 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:280
3677 msgid "Source Buffer"
3678 msgstr "Lähdepuskuri"
3679
3680 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:281
3681 msgid "GtkTextBuffer object to print"
3682 msgstr "GtkTextBuffer, joka tulostetaan"
3683
3684 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:287
3685 msgid "Tabs Width"
3686 msgstr "Tabinleveys"
3687
3688 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:288
3689 msgid "Width in equivalent space characters of tabs"
3690 msgstr "Leveys välilyönninmittoina"
3691
3692 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:295
3693 msgid "Wrap Mode"
3694 msgstr "Rivitystila"
3695
3696 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:296
3697 msgid "Word wrapping mode"
3698 msgstr "Rivitystila"
3699
3700 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:303
3701 msgid "Highlight"
3702 msgstr "Korosta"
3703
3704 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:304
3705 msgid "Whether to print the document with highlighted syntax"
3706 msgstr "Tulostetaanko korostuksin"
3707
3708 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:312
3709 msgid "Font"
3710 msgstr "Fontti"
3711
3712 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:313
3713 msgid "GnomeFont name to use for the document text (deprecated)"
3714 msgstr "GnomeFont, jota käytetään dokumentin tekstissä (vanhentunut)"
3715
3716 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:320
3717 msgid "Font Description"
3718 msgstr "Fontin kuvaus"
3719
3720 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:321
3721 msgid "Font to use for the document text (e.g. \"Monospace 10\")"
3722 msgstr "Fontti, jota käytetään tekstissä (kuten Monospace 10)"
3723
3724 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:328 src/gtk/gtksourceprintjob.c:336
3725 msgid "Numbers Font"
3726 msgstr "Numerojen fontti"
3727
3728 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:329
3729 msgid "GnomeFont name to use for the line numbers (deprecated)"
3730 msgstr "GnomeFont, jota käytetään rivinumeroille (vanhentunut)"
3731
3732 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:337
3733 msgid "Font description to use for the line numbers"
3734 msgstr "Fontin kuvaus. jota käytetään rivinumeroille"
3735
3736 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:344
3737 msgid "Print Line Numbers"
3738 msgstr "Tulosta rivinumerot"
3739
3740 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:345
3741 msgid "Interval of printed line numbers (0 means no numbers)"
3742 msgstr "Tulostettavien rivinumeroiden väli (0:lla ei tulosteta numeroita)"
3743
3744 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:352
3745 msgid "Print Header"
3746 msgstr "Tulosta otsake"
3747
3748 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:353
3749 msgid "Whether to print a header in each page"
3750 msgstr "Tulostetaanko otsake joka sivulle"
3751
3752 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:360
3753 msgid "Print Footer"
3754 msgstr "Tulosta alatunniste"
3755
3756 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:361
3757 msgid "Whether to print a footer in each page"
3758 msgstr "Tulostetaanko alatunniste joka sivulle"
3759
3760 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:368
3761 msgid "Header and Footer Font"
3762 msgstr "Otsakkeen ja alatunnisteen fontti"
3763
3764 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:369
3765 msgid "GnomeFont name to use for the header and footer (deprecated)"
3766 msgstr "GnomeFont, jota käytetään otsakkeelle ja alatunnisteelle (vanhentunut)"
3767
3768 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:376
3769 msgid "Header and Footer Font Description"
3770 msgstr "Otsakkeen ja alatunnisteen fontinkuvaus"
3771
3772 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:377
3773 msgid "Font to use for headers and footers (e.g. \"Monospace 10\")"
3774 msgstr ""
3775 "Fontti, jota käytetään otsakkeille ja alatunnisteille (kuten Monospace 10)"
3776
3777 #: src/gtk/icon_legend.c:67
3778 msgid "New message"
3779 msgstr "Uusi viesti"
3780
3781 #: src/gtk/icon_legend.c:68
3782 msgid "Unread message"
3783 msgstr "Lukematon viesti"
3784
3785 #: src/gtk/icon_legend.c:69
3786 msgid "Message has been replied to"
3787 msgstr "Vastattu viesti"
3788
3789 #: src/gtk/icon_legend.c:70
3790 msgid "Message has been forwarded"
3791 msgstr "Edelleenlähetetty viesti"
3792
3793 #: src/gtk/icon_legend.c:71
3794 msgid "Message is in an ignored thread"
3795 msgstr "Viesti ohitetussa ketjussa"
3796
3797 #: src/gtk/icon_legend.c:72
3798 msgid "Message is spam"
3799 msgstr "Roskapostiviesti"
3800
3801 #: src/gtk/icon_legend.c:74
3802 msgid "Message has attachment(s)"
3803 msgstr "Liitteellinen viesti"
3804
3805 #: src/gtk/icon_legend.c:75
3806 msgid "Digitally signed message"
3807 msgstr "Allekirjoitettu viesti"
3808
3809 #: src/gtk/icon_legend.c:76
3810 msgid "Encrypted message"
3811 msgstr "Salattu viesti"
3812
3813 #: src/gtk/icon_legend.c:77
3814 msgid "Message is signed and has attachment(s)"
3815 msgstr "Allekirjoitettu ja liitteellinen viesti"
3816
3817 #: src/gtk/icon_legend.c:78
3818 msgid "Message is encrypted and has attachment(s)"
3819 msgstr "Salattu ja liitteellinen viesti"
3820
3821 #: src/gtk/icon_legend.c:80
3822 msgid "Marked message"
3823 msgstr "Merkitty viesti"
3824
3825 #: src/gtk/icon_legend.c:81
3826 msgid "Message is marked for deletion"
3827 msgstr "Viesti on merkitty poistettavaksi"
3828
3829 #: src/gtk/icon_legend.c:82
3830 msgid "Message is marked for moving"
3831 msgstr "Viesti on merkitty siirrettäväksi"
3832
3833 #: src/gtk/icon_legend.c:83
3834 msgid "Message is marked for copying"
3835 msgstr "Viesti on merkitty kopioitavaksi"
3836
3837 #: src/gtk/icon_legend.c:85
3838 msgid "Locked message"
3839 msgstr "Lukittu viesti"
3840
3841 #: src/gtk/icon_legend.c:87
3842 msgid "Folder (normal, opened)"
3843 msgstr "Avattu normaali kansio"
3844
3845 #: src/gtk/icon_legend.c:88
3846 msgid "Folder with read messages hidden"
3847 msgstr "Kansio, jonka luetut viestit on piilotettu"
3848
3849 #: src/gtk/icon_legend.c:89
3850 msgid "Folder contains marked messages"
3851 msgstr "Merkittyjä viestejä sisältävä kansio"
3852
3853 #: src/gtk/icon_legend.c:122
3854 msgid "Icon Legend"
3855 msgstr "Kuvakkeiden merkitykset"
3856
3857 #: src/gtk/icon_legend.c:140
3858 msgid ""
3859 "<span weight=\"bold\">The following icons are used to show the status of "
3860 "messages and folders:</span>"
3861 msgstr ""
3862 "<span weight=\"bold\">Seuraavat kuvakkeet kertovat viestien ja kansioiden "
3863 "tilan:</span>"
3864
3865 #: src/gtk/inputdialog.c:189
3866 #, c-format
3867 msgid "Input password for %s on %s:"
3868 msgstr "Anna salasana käyttäjälle %s kohteessa %s:"
3869
3870 #: src/gtk/inputdialog.c:191
3871 msgid "Input password"
3872 msgstr "Anna salasana"
3873
3874 #: src/gtk/inputdialog.c:278
3875 msgid "Remember this"
3876 msgstr "Muista tämä"
3877
3878 #: src/gtk/logwindow.c:87
3879 msgid "Protocol log"
3880 msgstr "Protokollaloki"
3881
3882 #: src/gtk/logwindow.c:384
3883 msgid "Clear _Log"
3884 msgstr "Tyhjennä _loki"
3885
3886 #: src/gtk/pluginwindow.c:151 src/gtk/pluginwindow.c:156
3887 msgid ""
3888 "\n"
3889 "\n"
3890 "Version: "
3891 msgstr ""
3892 "\n"
3893 "\n"
3894 "Versio: "
3895
3896 #: src/gtk/pluginwindow.c:154
3897 msgid "Error: "
3898 msgstr "Virhe: "
3899
3900 #: src/gtk/pluginwindow.c:155
3901 msgid "Plugin is not functional."
3902 msgstr "Liitännäinen ei ole toimintakykyinen."
3903
3904 #: src/gtk/pluginwindow.c:186
3905 msgid "Select the Plugins to load"
3906 msgstr "Valitse ladattavat liitännäiset"
3907
3908 #: src/gtk/pluginwindow.c:201
3909 #, c-format
3910 msgid ""
3911 "The following error occured while loading %s :\n"
3912 "\n"
3913 "%s\n"
3914 msgstr ""
3915 "Virhe ladattaessa liitännäistä %s:\n"
3916 "\n"
3917 "%s\n"
3918
3919 #: src/gtk/pluginwindow.c:287 src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:428
3920 #: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:211
3921 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:75
3922 #: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:525
3923 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:544
3924 #: src/plugins/trayicon/trayicon_prefs.c:67
3925 msgid "Plugins"
3926 msgstr "Liitännäiset"
3927
3928 #: src/gtk/pluginwindow.c:321 src/prefs_summaries.c:211
3929 msgid "Description"
3930 msgstr "Kuvaus"
3931
3932 #: src/gtk/pluginwindow.c:338
3933 msgid "More plugins are available from the Claws Mail website."
3934 msgstr "Lisää liitännäisiä voi noutaa Claws Mailin verkkosivuilta."
3935
3936 #: src/gtk/pluginwindow.c:344 src/prefs_themes.c:862
3937 msgid "Get more..."
3938 msgstr "Hae lisää…"
3939
3940 #: src/gtk/pluginwindow.c:354
3941 msgid "Load Plugin..."
3942 msgstr "Lataa liitännäinen…"
3943
3944 #: src/gtk/pluginwindow.c:355
3945 msgid "Unload Plugin"
3946 msgstr "Poista liitännäinen"
3947
3948 #: src/gtk/pluginwindow.c:382
3949 msgid "Click here to load one or more plugins"
3950 msgstr "Paina tätä hakeaksesi lisää liitännäisiä"
3951
3952 #: src/gtk/pluginwindow.c:386
3953 msgid "Unload the selected plugin"
3954 msgstr "Poista valittu liitännäinen"
3955
3956 #: src/gtk/pluginwindow.c:451
3957 msgid "Loaded plugins"
3958 msgstr "Ladatut liitännäiset"
3959
3960 #: src/gtk/prefswindow.c:527
3961 msgid "Page Index"
3962 msgstr "Hakemisto"
3963
3964 #: src/gtk/progressdialog.c:140 src/prefs_account.c:820
3965 #: src/prefs_filtering_action.c:378 src/prefs_filtering.c:377
3966 #: src/prefs_filtering.c:1490
3967 msgid "Account"
3968 msgstr "Tili"
3969
3970 #: src/gtk/progressdialog.c:148 src/gtk/sslcertwindow.c:136
3971 #: src/prefs_summary_column.c:80 src/summaryview.c:2415
3972 msgid "Status"
3973 msgstr "Tila"
3974
3975 #: src/gtk/quicksearch.c:333
3976 msgid "all messages"
3977 msgstr "kaikki viestit"
3978
3979 #: src/gtk/quicksearch.c:334
3980 msgid "messages whose age is greater than #"
3981 msgstr "viestit, jotka ovat uudempia kuin #"
3982
3983 #: src/gtk/quicksearch.c:335
3984 msgid "messages whose age is less than #"
3985 msgstr "viestit, jotka ovat vanhempia kuin #"
3986
3987 #: src/gtk/quicksearch.c:336
3988 msgid "messages which contain S in the message body"
3989 msgstr "viestit, jotka sisältävät S:n viestitekstissään"
3990
3991 #: src/gtk/quicksearch.c:337
3992 msgid "messages which contain S in the whole message"
3993 msgstr "viestit, jotka sisältävät S:n jossakin"
3994
3995 #: src/gtk/quicksearch.c:338
3996 msgid "messages carbon-copied to S"
3997 msgstr "viestit, jonka kopiot on lähetty S:lle"
3998
3999 #: src/gtk/quicksearch.c:339
4000 msgid "message is either to: or cc: to S"
4001 msgstr "viestit, jotka on lähetty tai kopioitu S:lle"
4002
4003 #: src/gtk/quicksearch.c:340
4004 msgid "deleted messages"
4005 msgstr "poistetut viestit"
4006
4007 #: src/gtk/quicksearch.c:341
4008 msgid "messages which contain S in the Sender field"
4009 msgstr "viestit, jotka on lähettänyt S"
4010
4011 #: src/gtk/quicksearch.c:342
4012 msgid "true if execute \"S\" succeeds"
4013 msgstr "tosi, jos ”S”:n suorittaminen onnistuu"
4014
4015 #: src/gtk/quicksearch.c:343
4016 msgid "messages originating from user S"
4017 msgstr "viestit, jotka ovat lähtöisin käyttäjältä S"
4018
4019 #: src/gtk/quicksearch.c:344
4020 msgid "forwarded messages"
4021 msgstr "edelleenvälitetyt viestit"
4022
4023 #: src/gtk/quicksearch.c:345
4024 msgid "messages which contain header S"
4025 msgstr "viestit, joissa on otsake S"
4026
4027 #: src/gtk/quicksearch.c:346
4028 msgid "messages which contain S in Message-ID header"
4029 msgstr "viestit, joiden viestin tunnus -otsakkeessa on S"
4030
4031 #: src/gtk/quicksearch.c:347
4032 msgid "messages which contain S in inreplyto header"
4033 msgstr "viestit, joiden vastausosoiteotsakkeessa on S"
4034
4035 #: src/gtk/quicksearch.c:348
4036 msgid "messages which are marked with color #"
4037 msgstr "viestit, jotka on värjätty värillä #"
4038
4039 #: src/gtk/quicksearch.c:349
4040 msgid "locked messages"
4041 msgstr "lukitut viestit"
4042
4043 #: src/gtk/quicksearch.c:350
4044 msgid "messages which are in newsgroup S"
4045 msgstr "viestit, jotka ovat uutisryhmässä S"
4046
4047 #: src/gtk/quicksearch.c:351
4048 msgid "new messages"
4049 msgstr "uudet viestit"
4050
4051 #: src/gtk/quicksearch.c:352
4052 msgid "old messages"
4053 msgstr "vanhat viestit"
4054
4055 #: src/gtk/quicksearch.c:353
4056 msgid "incomplete messages (not entirely downloaded)"
4057 msgstr "osittaiset viestit (joita ei ole kokonaan ladattu)"
4058
4059 #: src/gtk/quicksearch.c:354
4060 msgid "messages which have been replied to"
4061 msgstr "vastatut viestit"
4062
4063 #: src/gtk/quicksearch.c:355
4064 msgid "read messages"
4065 msgstr "luetut viestit"
4066
4067 #: src/gtk/quicksearch.c:356
4068 msgid "messages which contain S in subject"
4069 msgstr "viestit, joiden otsikossa on S"
4070
4071 #: src/gtk/quicksearch.c:357
4072 msgid "messages whose score is equal to #"
4073 msgstr "viestit, joiden pistemäärä on #"
4074
4075 #: src/gtk/quicksearch.c:358
4076 msgid "messages whose score is greater than #"
4077 msgstr "viestit, joiden pistemäärä on suurempi kuin #"
4078
4079 #: src/gtk/quicksearch.c:359
4080 msgid "messages whose score is lower than #"
4081 msgstr "viestit, joiden pistemäärä on pienempi kuin #"
4082
4083 #: src/gtk/quicksearch.c:360
4084 msgid "messages whose size is equal to #"
4085 msgstr "viestit, joiden koko on #"
4086
4087 #: src/gtk/quicksearch.c:361
4088 msgid "messages whose size is greater than #"
4089 msgstr "viestit, joiden koko on suurempi kuin #"
4090
4091 #: src/gtk/quicksearch.c:362
4092 msgid "messages whose size is smaller than #"
4093 msgstr "viestit, joiden koko on pienempi kuin #"
4094
4095 #: src/gtk/quicksearch.c:363
4096 msgid "messages which have been sent to S"
4097 msgstr "viestit, jotka on lähetetty S:lle"
4098
4099 #: src/gtk/quicksearch.c:364
4100 msgid "marked messages"
4101 msgstr "merkityt viestit"
4102
4103 #: src/gtk/quicksearch.c:365
4104 msgid "unread messages"
4105 msgstr "lukemattomat viestit"
4106
4107 #: src/gtk/quicksearch.c:366
4108 msgid "messages which contain S in References header"
4109 msgstr "viestit, joiden viittaukset-otsakkeessa on S"
4110
4111 #: src/gtk/quicksearch.c:367
4112 #, c-format
4113 msgid "messages returning 0 when passed to command - %F is message file"
4114 msgstr "viestit, jotka saavat komennon palauttamaan 0:n — %F on viestitiedosto"
4115
4116 #: src/gtk/quicksearch.c:368
4117 msgid "messages which contain S in X-Label header"
4118 msgstr "viestit, joiden X-label-otsakkeessa on S"
4119
4120 #: src/gtk/quicksearch.c:370
4121 msgid "logical AND operator"
4122 msgstr "looginen JA-operaattori"
4123
4124 #: src/gtk/quicksearch.c:371
4125 msgid "logical OR operator"
4126 msgstr "looginen TAI-operaattori"
4127
4128 #: src/gtk/quicksearch.c:372
4129 msgid "logical NOT operator"
4130 msgstr "looginen EI-operaattori"
4131
4132 #: src/gtk/quicksearch.c:373
4133 msgid "case sensitive search"
4134 msgstr "kirjaintasot erotteleva haku"
4135
4136 #: src/gtk/quicksearch.c:375
4137 msgid "all filtering expressions are allowed"
4138 msgstr "kaikki suodatusilmaukset sallittu"
4139
4140 #: src/gtk/quicksearch.c:383 src/summary_search.c:397
4141 msgid "Extended Search"
4142 msgstr "Laajennettu haku"
4143
4144 #: src/gtk/quicksearch.c:384
4145 msgid ""
4146 "Extended Search allows the user to define criteria that messages must have "
4147 "in order to match and be displayed in the message list.\n"
4148 "\n"
4149 "The following symbols can be used:"
4150 msgstr ""
4151 "Laajennetussa haussa voi käyttää erilaisia lisämääreitä, joiden pitää "
4152 "täsmätä, jotta haettu viesti näytetään tuloksissa.\n"
4153 "\n"
4154 "Seuraavia merkintöjä voi käyttää:"
4155
4156 #: src/gtk/quicksearch.c:480 src/prefs_compose_writing.c:224
4157 #: src/prefs_filtering_action.c:1080 src/prefs_matcher.c:159
4158 #: src/prefs_matcher.c:1878 src/prefs_summary_column.c:82
4159 #: src/prefs_template.c:190 src/quote_fmt.c:47 src/summaryview.c:486
4160 msgid "Subject"
4161 msgstr "Otsikko"
4162
4163 #: src/gtk/quicksearch.c:484 src/prefs_filtering_action.c:1081
4164 #: src/prefs_matcher.c:160 src/prefs_matcher.c:1879
4165 #: src/prefs_summary_column.c:83 src/quote_fmt.c:42 src/summaryview.c:487
4166 msgid "From"
4167 msgstr "Lähettäjä"
4168
4169 #: src/gtk/quicksearch.c:488 src/prefs_filtering_action.c:1082
4170 #: src/prefs_matcher.c:160 src/prefs_matcher.c:1880
4171 #: src/prefs_summary_column.c:84 src/prefs_template.c:187 src/quote_fmt.c:48
4172 #: src/summaryview.c:488
4173 msgid "To"
4174 msgstr "Vastaanottaja"
4175
4176 #: src/gtk/quicksearch.c:499
4177 msgid "Recursive"
4178 msgstr "Rekursiivinen"
4179
4180 #: src/gtk/quicksearch.c:509
4181 msgid "Sticky"
4182 msgstr "Tahmea"
4183
4184 #: src/gtk/quicksearch.c:519
4185 msgid "Type-ahead"
4186 msgstr "Näppäilyennakointihaku"
4187
4188 #: src/gtk/quicksearch.c:550 src/gtk/quicksearch.c:643
4189 msgid " Clear "
4190 msgstr "Tyhjennä "
4191
4192 #: src/gtk/quicksearch.c:558
4193 msgid "Clear the current search"
4194 msgstr "Tyhjennä haku"
4195
4196 #: src/gtk/quicksearch.c:573 src/summary_search.c:350
4197 msgid "Edit search criteria"
4198 msgstr "Muokkaa hakuehtoja"
4199
4200 #: src/gtk/quicksearch.c:579 src/gtk/quicksearch.c:641
4201 msgid " Extended Symbols... "
4202 msgstr "Laajennetut symbolit…"
4203
4204 #: src/gtk/quicksearch.c:587
4205 msgid "Information about extended symbols"
4206 msgstr "Tietoja laajennetuista symboleista"
4207
4208 #: src/gtk/quicksearch.c:659
4209 msgid "Info"
4210 msgstr "Tietoja"
4211
4212 #: src/gtk/quicksearch.c:661
4213 msgid "Clear"
4214 msgstr "Tyhjennä"
4215
4216 #: src/gtk/quicksearch.c:1086 src/summaryview.c:1132
4217 #, c-format
4218 msgid "Searching in %s... \n"
4219 msgstr "Etsitään kohteessa %s…\n"
4220
4221 #: src/gtk/sslcertwindow.c:129 src/gtk/sslcertwindow.c:282
4222 #: src/gtk/sslcertwindow.c:322 src/gtk/sslcertwindow.c:376
4223 msgid "correct"
4224 msgstr "oikein"
4225
4226 #: src/gtk/sslcertwindow.c:134
4227 msgid "Owner"
4228 msgstr "Omistaja"
4229
4230 #: src/gtk/sslcertwindow.c:135
4231 msgid "Signer"
4232 msgstr "Allekirjoittaja"
4233
4234 #: src/gtk/sslcertwindow.c:142 src/gtk/sslcertwindow.c:163
4235 #: src/prefs_themes.c:879
4236 msgid "Name: "
4237 msgstr "Nimi: "
4238
4239 #: src/gtk/sslcertwindow.c:149 src/gtk/sslcertwindow.c:170
4240 msgid "Organization: "
4241 msgstr "Organisaatio: "
4242
4243 #: src/gtk/sslcertwindow.c:156 src/gtk/sslcertwindow.c:177
4244 msgid "Location: "
4245 msgstr "Sijainti: "
4246
4247 #: src/gtk/sslcertwindow.c:184
4248 msgid "Fingerprint: "
4249 msgstr "Sormenjälki: "
4250
4251 #: src/gtk/sslcertwindow.c:190
4252 msgid "Signature status: "
4253 msgstr "Allekirjoituksen tila: "
4254
4255 #: src/gtk/sslcertwindow.c:196
4256 msgid "Expires on: "
4257 msgstr "Vanhenee: "
4258
4259 #: src/gtk/sslcertwindow.c:257
4260 #, c-format
4261 msgid "SSL certificate for %s"
4262 msgstr "SSL-varmenne kohteelle %s"
4263
4264 #: src/gtk/sslcertwindow.c:273
4265 #, c-format
4266 msgid ""
4267 "Certificate for %s is unknown.\n"
4268 "Do you want to accept it?"
4269 msgstr ""
4270 "Varmenne kohteelle %s on tuntematon.\n"
4271 "Hyväksytäänkö se?"
4272
4273 #: src/gtk/sslcertwindow.c:284 src/gtk/sslcertwindow.c:324
4274 #: src/gtk/sslcertwindow.c:378
4275 #, c-format
4276 msgid "Signature status: %s"
4277 msgstr "Allekirjoituksen tila: %s"
4278
4279 #: src/gtk/sslcertwindow.c:291 src/gtk/sslcertwindow.c:331
4280 msgid "_View certificate"
4281 msgstr "_Katsele varmennetta"
4282
4283 #: src/gtk/sslcertwindow.c:296
4284 msgid "Unknown SSL Certificate"
4285 msgstr "Tuntematon SSL-varmenne"
4286
4287 #: src/gtk/sslcertwindow.c:297 src/gtk/sslcertwindow.c:337
4288 #: src/gtk/sslcertwindow.c:390
4289 msgid "_Cancel connection"
4290 msgstr "_Peruuta yhteys"
4291
4292 #: src/gtk/sslcertwindow.c:297 src/gtk/sslcertwindow.c:390
4293 msgid "_Accept and save"
4294 msgstr "_Hyväksy ja tallenna"
4295
4296 #: src/gtk/sslcertwindow.c:313
4297 #, c-format
4298 msgid ""
4299 "Certificate for %s is expired.\n"
4300 "Do you want to continue?"
4301 msgstr ""
4302 "Varmenne kohteelle %s on vanhennut.\n"
4303 "Hyväksytäänkö se?"
4304
4305 #: src/gtk/sslcertwindow.c:336
4306 msgid "Expired SSL Certificate"
4307 msgstr "Vanhennut SSL-varmenne"
4308
4309 #: src/gtk/sslcertwindow.c:337
4310 msgid "_Accept"
4311 msgstr "_Hyväksy"
4312
4313 #: src/gtk/sslcertwindow.c:355
4314 msgid "New certificate:"
4315 msgstr "Uusi varmenne:"
4316
4317 #: src/gtk/sslcertwindow.c:360
4318 msgid "Known certificate:"
4319 msgstr "Tunnettu varmenne:"
4320
4321 #: src/gtk/sslcertwindow.c:367
4322 #, c-format
4323 msgid "Certificate for %s has changed. Do you want to accept it?"
4324 msgstr "%s:n varmenne on muuttunut, hyväksytäänkö se?"
4325
4326 #: src/gtk/sslcertwindow.c:385
4327 msgid "_View certificates"
4328 msgstr "_Katsele varmenteita"
4329
4330 #: src/gtk/sslcertwindow.c:389
4331 msgid "Changed SSL Certificate"
4332 msgstr "Muuttunut SSL-varmenne"
4333
4334 #: src/headerview.c:195 src/summaryview.c:2823 src/summaryview.c:2834
4335 msgid "(No From)"
4336 msgstr "(Ei lähettäjää)"
4337
4338 #: src/headerview.c:210 src/summaryview.c:2858 src/summaryview.c:2861
4339 msgid "(No Subject)"
4340 msgstr "(Ei otsikkoa)"
4341
4342 #: src/image_viewer.c:284
4343 msgid "Filename:"
4344 msgstr "Tiedostonimi:"
4345
4346 #: src/image_viewer.c:291
4347 msgid "Filesize:"
4348 msgstr "Tiedoston koko:"
4349
4350 #: src/image_viewer.c:312
4351 msgid "Load Image"
4352 msgstr "Lataa kuva"
4353
4354 #: src/image_viewer.c:318
4355 msgid "Content-Type:"
4356 msgstr "Sisältömuoto:"
4357
4358 #: src/imap.c:633
4359 msgid ""
4360 "\n"
4361 "\n"
4362 "CRAM-MD5 logins only work if libetpan has been compiled with SASL support "
4363 "and the CRAM-MD5 SASL plugin is installed."
4364 msgstr ""
4365 "\n"
4366 "\n"
4367 "CRAM-MD5-kirjautumiset toimivat vain jos libetpanissa on SASL-tuki ja CRAM-"
4368 "MD5 SASL-liitännäinen on on asennettu."
4369
4370 #: src/imap.c:640
4371 #, c-format
4372 msgid "Connection to %s failed: login refused.%s"
4373 msgstr ""
4374 "Yhdistäminen kohteeseen %s epäonnistui: kirjautuminen sisään ei toiminut.%s"
4375
4376 #: src/imap.c:644
4377 #, c-format
4378 msgid "Connection to %s failed: login refused.%s\n"
4379 msgstr ""
4380 "Yhdistäminen kohteeseen %s epäonnistui: kirjautuminen sisään ei toiminut.%s\n"
4381
4382 #: src/imap.c:661
4383 #, c-format
4384 msgid "Connecting to %s failed"
4385 msgstr "Yhteydenotto kohteeseen %s epäonnistui"
4386
4387 #: src/imap.c:666 src/imap.c:669
4388 #, c-format
4389 msgid "IMAP4 connection to %s has been disconnected. Reconnecting...\n"
4390 msgstr "IMAP4-yhteys kohteeseen %s on katkennut, yhdistetään uudelleen…\n"
4391
4392 #: src/imap.c:718 src/imap.c:2396 src/imap.c:2894 src/imap.c:2979
4393 #: src/imap.c:3313 src/imap.c:4071
4394 msgid "Claws Mail needs network access in order to access the IMAP server."
4395 msgstr "IMAP-palvelimeen ei saada yhteyttä ilman verkkoyhteyttä."
4396
4397 #: src/imap.c:790 src/inc.c:770 src/news.c:295 src/send_message.c:299
4398 msgid "Insecure connection"
4399 msgstr "Suojaamaton yhteys"
4400
4401 #: src/imap.c:791 src/inc.c:771 src/news.c:296 src/send_message.c:300
4402 msgid ""
4403 "This connection is configured to be secured using SSL, but SSL is not "
4404 "available in this build of Claws Mail. \n"
4405 "\n"
4406 "Do you want to continue connecting to this server? The communication would "
4407 "not be secure."
4408 msgstr ""
4409 "Tämä yhteys on asetettu käyttämään SSL:ää, mutta SSL ei ole käytettävissä "
4410 "tässä Claws Mailin versiossa. \n"
4411 "\n"
4412 "Haluatko silti yhdistää palvelimelle? Yhteys ei ole silloin suojattua."
4413
4414 #: src/imap.c:797 src/inc.c:777 src/news.c:302 src/send_message.c:306
4415 msgid "Con_tinue connecting"
4416 msgstr "_Yhdistä joka tapauksessa"
4417
4418 #: src/imap.c:807
4419 #, c-format
4420 msgid "Connecting to IMAP4 server: %s..."
4421 msgstr "Yhdistetään IMAP4-palvelimeen: %s…"
4422
4423 #: src/imap.c:845
4424 #, c-format
4425 msgid "Can't connect to IMAP4 server: %s:%d"
4426 msgstr "IMAP4-palvelimeen %s:%d ei saada yhteyttä"
4427
4428 #: src/imap.c:848
4429 #, c-format
4430 msgid "Can't connect to IMAP4 server: %s:%d\n"
4431 msgstr "IMAP4-palvelimeen %s:%d ei saada yhteyttä\n"
4432
4433 #: src/imap.c:877 src/imap.c:2702
4434 msgid "Can't start TLS session.\n"
4435 msgstr "TLS-session aloitus ei onnistu.\n"
4436
4437 #: src/imap.c:914
4438 #, c-format
4439 msgid "Connecting to IMAP4 server %s...\n"
4440 msgstr "Yhdistetään IMAP4-palvelimeen: %s…\n"
4441
4442 #: src/imap.c:925 src/imap.c:928
4443 #, c-format
4444 msgid "Couldn't login to IMAP server %s."
4445 msgstr "Yhdistetään IMAP-palvelimeen: %s…"
4446
4447 #: src/imap.c:1101
4448 msgid "Adding messages..."
4449 msgstr "Lisätään viestejä…"
4450
4451 #: src/imap.c:1253 src/mh.c:500
4452 msgid "Copying messages..."