2006-10-17 [colin] 2.5.5cvs11
[claws.git] / po / fi.po
1 # Finnish translations for sylpheed-claws package.
2 # This file is distributed under the same license as the sylpheed-claws package.
3 # Flammie Pirinen <flammie@iki.fi>, 2005.
4 # Sanastoani:
5 # To: = Vastaanottaja:
6 # Cc: = Kopio:
7 # Bcc: = Piilokopio:
8 # Reply-To: = Vastaus-osoite:
9 # Newsgroups: = Uutisryhmät:
10 # Followup-To: = Keskustelunsiirto:
11 # Certificate = Varmenne
12 # Subject = Otsikko
13 # lainausmerkit ”, ellipsi … (UTF-8-merkkejä)
14 # Kääntäjän kommenteissa XXX:llä on merkitty epävarmoja ja heikkoja tai
15 # ongelmallisia käännöksiä
16 #
17 msgid ""
18 msgstr ""
19 "Project-Id-Version: sylpheed-claws\n"
20 "Report-Msgid-Bugs-To: paul@sylpheed.org\n"
21 "POT-Creation-Date: 2006-09-18 10:12+0100\n"
22 "PO-Revision-Date: 2006-09-19 02:55+0300\n"
23 "Last-Translator: Flammie Pirinen <flammie@iki.fi>\n"
24 "Language-Team: Finnish <laatu@lokalisointi.org>\n"
25 "MIME-Version: 1.0\n"
26 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
27 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
28 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
29
30 #: src/account.c:378
31 msgid ""
32 "Some composing windows are open.\n"
33 "Please close all the composing windows before editing the accounts."
34 msgstr ""
35 "Viestinmuokkausikkunoita on vielä auki.\n"
36 "Ne pitää sulkea ennen kuin tilejä voidaan muokata."
37
38 #: src/account.c:425
39 msgid "Can't create folder."
40 msgstr "Kansiota ei voi luoda."
41
42 #: src/account.c:682
43 msgid "Edit accounts"
44 msgstr "Muokkaa tilejä"
45
46 #: src/account.c:700
47 msgid ""
48 "Using 'Get Mail' will retrieve messages from your Accounts in the order "
49 "given, the checkbox in the 'G' column indicates which accounts will be "
50 "included."
51 msgstr ""
52 "Hae viestit hakee järjestyksessä viestit tileiltä, joiden G-sarakkeessa on "
53 "ruksi."
54
55 #: src/account.c:773
56 msgid " _Set as default account "
57 msgstr " _Valitse oletustiliksi "
58
59 #: src/account.c:867
60 msgid "Accounts with remote folders cannot be copied."
61 msgstr "Tilejä, joissa on etäkansioita, ei voi kopioida."
62
63 #: src/account.c:873
64 #, c-format
65 msgid "Copy of %s"
66 msgstr "Kentän %s kopio"
67
68 #: src/account.c:1012
69 #, c-format
70 msgid "Do you really want to delete the account '%s'?"
71 msgstr "Poistetaanko tili %s?"
72
73 #: src/account.c:1014
74 msgid "(Untitled)"
75 msgstr "(Nimetön)"
76
77 #: src/account.c:1015
78 msgid "Delete account"
79 msgstr "Poista tili"
80
81 #: src/account.c:1458
82 msgid "Default account"
83 msgstr "Oletustili"
84
85 #: src/account.c:1472
86 msgid "'Get Mail' retrieves mail from the checked accounts"
87 msgstr "Hae viestit hakee viestit merkityiltä tileiltä"
88
89 #: src/account.c:1479 src/addressadd.c:196 src/addressbook.c:132
90 #: src/compose.c:5568 src/compose.c:5859 src/editaddress.c:953
91 #: src/editaddress.c:1002 src/editbook.c:175 src/editgroup.c:279
92 #: src/editjpilot.c:270 src/editldap.c:424 src/editvcard.c:183
93 #: src/importmutt.c:226 src/importpine.c:226 src/mimeview.c:213
94 #: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:376 src/prefs_filtering.c:364
95 #: src/prefs_filtering.c:1481 src/prefs_template.c:185
96 msgid "Name"
97 msgstr "Nimi"
98
99 #: src/account.c:1486 src/prefs_account.c:1165 src/prefs_account.c:2682
100 msgid "Protocol"
101 msgstr "Käytäntö"
102
103 #: src/account.c:1493 src/ssl_manager.c:102
104 msgid "Server"
105 msgstr "Palvelin"
106
107 #: src/action.c:355
108 #, c-format
109 msgid "Could not get message file %d"
110 msgstr "Ei voitu lukea viestitiedostoa %d"
111
112 #: src/action.c:386
113 msgid "Could not get message part."
114 msgstr "Ei voitu lukea viestin osaa."
115
116 #: src/action.c:403
117 msgid "Can't get part of multipart message"
118 msgstr "Ei voitu lukea moniosaista viestiä"
119
120 #: src/action.c:517
121 #, c-format
122 msgid ""
123 "The selected action cannot be used in the compose window\n"
124 "because it contains %%f, %%F, %%as or %%p."
125 msgstr ""
126 "Toimintoa ei voida suorittaa viestinmuokkausikkunassa,\n"
127 "koska se sisältää %%f:n, %%F:n, %%as:n tai %%p:n."
128
129 #: src/action.c:829
130 #, c-format
131 msgid ""
132 "Command could not be started. Pipe creation failed.\n"
133 "%s"
134 msgstr ""
135 "Komentoa ei voitu suorittaa. Putken luonti epäonnistui.\n"
136 "%s"
137
138 #: src/action.c:924
139 #, c-format
140 msgid ""
141 "Could not fork to execute the following command:\n"
142 "%s\n"
143 "%s"
144 msgstr ""
145 "Komentoon %s forkkaus epäonnistui:\n"
146 "%s"
147
148 #: src/action.c:1144 src/action.c:1294
149 msgid "Completed"
150 msgstr "Suoritettu"
151
152 #: src/action.c:1180
153 #, c-format
154 msgid "--- Running: %s\n"
155 msgstr "--- Suoritetaan komentoa %s\n"
156
157 #: src/action.c:1184
158 #, c-format
159 msgid "--- Ended: %s\n"
160 msgstr "--- Komennon %s suoritus loppui\n"
161
162 #: src/action.c:1217
163 msgid "Action's input/output"
164 msgstr "Toiminnon syötteet ja tulosteet"
165
166 #: src/action.c:1527
167 #, c-format
168 msgid ""
169 "Enter the argument for the following action:\n"
170 "('%%h' will be replaced with the argument)\n"
171 "  %s"
172 msgstr ""
173 "Anna parametrit seuraavalle toiminnolle:\n"
174 "(”%%h” korvautuu parametreilläsi)\n"
175 " %s"
176
177 #: src/action.c:1532
178 msgid "Action's hidden user argument"
179 msgstr "Toiminnon piilotettu käyttäjäparametri"
180
181 #: src/action.c:1536
182 #, c-format
183 msgid ""
184 "Enter the argument for the following action:\n"
185 "('%%u' will be replaced with the argument)\n"
186 "  %s"
187 msgstr ""
188 "Anna parametrit seuraavalle toiminnolle:\n"
189 "(”%%u” korvautuu parametreilläsi)\n"
190 " %s"
191
192 #: src/action.c:1541
193 msgid "Action's user argument"
194 msgstr "Toiminnon käyttäjäparametri"
195
196 #: src/addressadd.c:174
197 msgid "Add to address book"
198 msgstr "Lisää osoitekirjaan"
199
200 #: src/addressadd.c:208 src/plugins/pgpcore/select-keys.c:377
201 #: src/toolbar.c:449
202 msgid "Address"
203 msgstr "Osoite"
204
205 #: src/addressadd.c:218 src/addressbook.c:134 src/editaddress.c:761
206 #: src/editaddress.c:825 src/editgroup.c:281
207 msgid "Remarks"
208 msgstr "Huomiot"
209
210 #: src/addressadd.c:240
211 msgid "Select Address Book Folder"
212 msgstr "Valitse osoitekirjan hakemisto"
213
214 #: src/addressbook.c:133 src/editaddress.c:759 src/editaddress.c:807
215 #: src/editgroup.c:280 src/expldifdlg.c:521 src/exporthtml.c:638
216 #: src/exporthtml.c:802 src/ldif.c:835
217 msgid "Email Address"
218 msgstr "Sähköpostiosoite"
219
220 #: src/addressbook.c:416
221 msgid "/_Book"
222 msgstr "_Kirjat"
223
224 #: src/addressbook.c:417
225 msgid "/_Book/New _Book"
226 msgstr "Uusi _osoitekirja"
227
228 #: src/addressbook.c:418
229 msgid "/_Book/New _Folder"
230 msgstr "Uusi _hakemisto"
231
232 #: src/addressbook.c:419
233 msgid "/_Book/New _vCard"
234 msgstr "Uusi _vCard-käyntikortti"
235
236 #: src/addressbook.c:421
237 msgid "/_Book/New _JPilot"
238 msgstr "Uusi _JPilot"
239
240 #: src/addressbook.c:424
241 msgid "/_Book/New LDAP _Server"
242 msgstr "Uusi LDAP-p_alvelin"
243
244 #: src/addressbook.c:426 src/addressbook.c:429
245 msgid "/_Book/---"
246 msgstr "---"
247
248 #: src/addressbook.c:427
249 msgid "/_Book/_Edit book"
250 msgstr "_Muokkaa kirjaa"
251
252 #: src/addressbook.c:428
253 msgid "/_Book/_Delete book"
254 msgstr "_Poista kirja"
255
256 #: src/addressbook.c:430
257 msgid "/_Book/_Save"
258 msgstr "_Tallenna"
259
260 #: src/addressbook.c:431
261 msgid "/_Book/_Close"
262 msgstr "_Sulje"
263
264 #: src/addressbook.c:432
265 msgid "/_Address"
266 msgstr "_Osoite"
267
268 #: src/addressbook.c:433
269 msgid "/_Address/_Select all"
270 msgstr "_Valitse kaikki"
271
272 #: src/addressbook.c:434 src/addressbook.c:438 src/addressbook.c:441
273 #: src/addressbook.c:444
274 msgid "/_Address/---"
275 msgstr "---"
276
277 #: src/addressbook.c:435
278 msgid "/_Address/C_ut"
279 msgstr "_Leikkaa"
280
281 #: src/addressbook.c:436
282 msgid "/_Address/_Copy"
283 msgstr "_Kopioi"
284
285 #: src/addressbook.c:437
286 msgid "/_Address/_Paste"
287 msgstr "_Liitä"
288
289 #: src/addressbook.c:439
290 msgid "/_Address/_Edit"
291 msgstr "_Muokkaa"
292
293 #: src/addressbook.c:440
294 msgid "/_Address/_Delete"
295 msgstr "_Poista"
296
297 #: src/addressbook.c:442
298 msgid "/_Address/New _Address"
299 msgstr "Uusi _osoite"
300
301 #: src/addressbook.c:443
302 msgid "/_Address/New _Group"
303 msgstr "Uusi _ryhmä"
304
305 #: src/addressbook.c:445
306 msgid "/_Address/_Mail To"
307 msgstr "_Kirjoita viesti"
308
309 #: src/addressbook.c:446 src/compose.c:756 src/mainwindow.c:799
310 #: src/messageview.c:302
311 msgid "/_Tools"
312 msgstr "_Työkalut"
313
314 #: src/addressbook.c:447
315 msgid "/_Tools/Import _LDIF file..."
316 msgstr "Tuo _LDIF-tiedostosta…"
317
318 #: src/addressbook.c:448
319 msgid "/_Tools/Import M_utt file..."
320 msgstr "Tuo _Mutt-tiedostosta…"
321
322 #: src/addressbook.c:449
323 msgid "/_Tools/Import _Pine file..."
324 msgstr "Tuo _Pine-tiedostosta…"
325
326 #: src/addressbook.c:450 src/mainwindow.c:808 src/mainwindow.c:831
327 #: src/mainwindow.c:833 src/mainwindow.c:842 src/mainwindow.c:845
328 #: src/mainwindow.c:849 src/messageview.c:306 src/messageview.c:327
329 msgid "/_Tools/---"
330 msgstr "---"
331
332 #: src/addressbook.c:451
333 msgid "/_Tools/Export _HTML..."
334 msgstr "Vie _HTML-tiedostoon…"
335
336 #: src/addressbook.c:452
337 msgid "/_Tools/Export LDI_F..."
338 msgstr "Vie LDI_F-tiedostoon…"
339
340 #: src/addressbook.c:453 src/compose.c:761 src/mainwindow.c:874
341 #: src/messageview.c:330
342 msgid "/_Help"
343 msgstr "O_hje"
344
345 #: src/addressbook.c:454 src/compose.c:762 src/mainwindow.c:880
346 #: src/messageview.c:331
347 msgid "/_Help/_About"
348 msgstr "_Tietoja"
349
350 #: src/addressbook.c:459 src/addressbook.c:473 src/compose.c:535
351 #: src/mainwindow.c:518 src/messageview.c:164
352 msgid "/_Edit"
353 msgstr "_Muokkaa"
354
355 #: src/addressbook.c:460 src/addressbook.c:474
356 msgid "/_Delete"
357 msgstr "_Poista"
358
359 #: src/addressbook.c:461 src/addressbook.c:463 src/addressbook.c:472
360 #: src/addressbook.c:475 src/addressbook.c:478 src/addressbook.c:482
361 #: src/compose.c:514 src/imap_gtk.c:59 src/imap_gtk.c:62 src/imap_gtk.c:66
362 #: src/mh_gtk.c:54 src/mh_gtk.c:58 src/mh_gtk.c:60 src/news_gtk.c:54
363 #: src/news_gtk.c:57 src/news_gtk.c:59 src/plugins/trayicon/trayicon.c:95
364 #: src/plugins/trayicon/trayicon.c:98 src/plugins/trayicon/trayicon.c:100
365 #: src/summaryview.c:422 src/summaryview.c:426 src/summaryview.c:431
366 #: src/summaryview.c:449 src/summaryview.c:470 src/summaryview.c:476
367 msgid "/---"
368 msgstr "---"
369
370 #: src/addressbook.c:462
371 msgid "/New _Folder"
372 msgstr "Uusi _hakemisto"
373
374 #: src/addressbook.c:464 src/addressbook.c:479
375 msgid "/C_ut"
376 msgstr "_Leikkaa"
377
378 #: src/addressbook.c:465 src/addressbook.c:480
379 msgid "/_Copy"
380 msgstr "_Kopioi"
381
382 #: src/addressbook.c:466 src/addressbook.c:481
383 msgid "/_Paste"
384 msgstr "L_iitä"
385
386 #: src/addressbook.c:471
387 msgid "/_Select all"
388 msgstr "Valitse _kaikki"
389
390 #: src/addressbook.c:476
391 msgid "/New _Address"
392 msgstr "Uusi _osoite"
393
394 #: src/addressbook.c:477
395 msgid "/New _Group"
396 msgstr "Uusi _ryhmä"
397
398 #: src/addressbook.c:484
399 msgid "/_Mail To"
400 msgstr "_Kirjoita viesti"
401
402 #: src/addressbook.c:486
403 msgid "/_Browse Entry"
404 msgstr "_Selaa osoitteita"
405
406 #: src/addressbook.c:499 src/crash.c:450 src/crash.c:469 src/importldif.c:119
407 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:127 src/prefs_themes.c:683
408 #: src/prefs_themes.c:715 src/prefs_themes.c:716
409 msgid "Unknown"
410 msgstr "Tuntematon"
411
412 #: src/addressbook.c:506 src/addressbook.c:525 src/importldif.c:126
413 msgid "Success"
414 msgstr "Onnistui"
415
416 #: src/addressbook.c:507 src/importldif.c:127
417 msgid "Bad arguments"
418 msgstr "Virheellisiä parametrejä"
419
420 #: src/addressbook.c:508 src/importldif.c:128
421 msgid "File not specified"
422 msgstr "Tiedostoa ei annettu"
423
424 #: src/addressbook.c:509 src/importldif.c:129
425 msgid "Error opening file"
426 msgstr "Virhe tiedostoa avattaessa"
427
428 #: src/addressbook.c:510 src/importldif.c:130
429 msgid "Error reading file"
430 msgstr "Virhe tiedostoa luettaessa"
431
432 #: src/addressbook.c:511 src/importldif.c:131
433 msgid "End of file encountered"
434 msgstr "Tiedoston loppu tuli vastaan"
435
436 #: src/addressbook.c:512 src/importldif.c:132
437 msgid "Error allocating memory"
438 msgstr "Virhe muistia varattaessa"
439
440 #: src/addressbook.c:513 src/importldif.c:133
441 msgid "Bad file format"
442 msgstr "Virheellinen tiedostomuoto"
443
444 #: src/addressbook.c:514 src/importldif.c:134
445 msgid "Error writing to file"
446 msgstr "Virhe kirjoitettaessa tiedostoon"
447
448 #: src/addressbook.c:515 src/importldif.c:135
449 msgid "Error opening directory"
450 msgstr "Virhe avattaessa hakemistoa"
451
452 #: src/addressbook.c:516 src/importldif.c:136
453 msgid "No path specified"
454 msgstr "Polku on määrittelemättä"
455
456 #: src/addressbook.c:526
457 msgid "Error connecting to LDAP server"
458 msgstr "Virhe yhdistettäessä LDAP-palvelimeen"
459
460 #: src/addressbook.c:527
461 msgid "Error initializing LDAP"
462 msgstr "Virhe LDAPin alustuksessa"
463
464 #: src/addressbook.c:528
465 msgid "Error binding to LDAP server"
466 msgstr "Virhe LDAP-palvelimen bindauksessa"
467
468 #: src/addressbook.c:529
469 msgid "Error searching LDAP database"
470 msgstr "Virhe LDAP-tietokantaa etsittäessä"
471
472 #: src/addressbook.c:530
473 msgid "Timeout performing LDAP operation"
474 msgstr "Aikatkaisu LDAP-komentoa suoritettaessa"
475
476 #: src/addressbook.c:531
477 msgid "Error in LDAP search criteria"
478 msgstr "Virhe LDAP-hakuehdoissa"
479
480 #: src/addressbook.c:532
481 msgid "No LDAP entries found for search criteria"
482 msgstr "Hakuehtoja vastaavia LDAP-kenttiä ei löytynyt"
483
484 #: src/addressbook.c:533
485 msgid "LDAP search terminated on request"
486 msgstr "LDAP-haku lopetettu pyynnöstä"
487
488 #: src/addressbook.c:534
489 msgid "Error starting TLS connection"
490 msgstr "Virhe TLS-yhteyttä avattaessa"
491
492 #: src/addressbook.c:849
493 msgid "Sources"
494 msgstr "Lähteet"
495
496 #: src/addressbook.c:853 src/prefs_other.c:101 src/toolbar.c:190
497 #: src/toolbar.c:1731
498 msgid "Address book"
499 msgstr "Osoitekirja"
500
501 #: src/addressbook.c:976
502 msgid "Lookup name:"
503 msgstr "Haettava nimi:"
504
505 #: src/addressbook.c:1036 src/compose.c:1987 src/compose.c:4227
506 #: src/compose.c:5430 src/compose.c:6175 src/summary_search.c:282
507 msgid "To:"
508 msgstr "Vastaanottaja:"
509
510 #: src/addressbook.c:1040 src/compose.c:1971 src/compose.c:3994
511 #: src/compose.c:4226
512 msgid "Cc:"
513 msgstr "Kopio:"
514
515 #: src/addressbook.c:1044 src/compose.c:1974 src/compose.c:4025
516 msgid "Bcc:"
517 msgstr "Piilokopio:"
518
519 #: src/addressbook.c:1279 src/addressbook.c:1302
520 msgid "Delete address(es)"
521 msgstr "Poista osoitteita"
522
523 #: src/addressbook.c:1280
524 msgid "This address data is readonly and cannot be deleted."
525 msgstr "Tämä osoitetieto on kirjoitussuojattua, eikä sitä voi poistaa."
526
527 #: src/addressbook.c:1303
528 msgid "Really delete the address(es)?"
529 msgstr "Poistetaanko osoitteita?"
530
531 #: src/addressbook.c:1898
532 msgid "Cannot paste. Target address book is readonly."
533 msgstr "Liittäminen ei onnistu: kohdeosoitekirja on kirjoitussuojattu."
534
535 #: src/addressbook.c:1909
536 msgid "Cannot paste into an address group."
537 msgstr "Ei voida liittää osoiteryhmään."
538
539 #: src/addressbook.c:2565
540 #, c-format
541 msgid "Do you want to delete the query results and addresses in '%s' ?"
542 msgstr "Poistetaanko hakutulokset ja osoitteet ”%s”?"
543
544 #: src/addressbook.c:2568 src/addressbook.c:2594
545 #: src/prefs_filtering_action.c:152
546 msgid "Delete"
547 msgstr "Poista"
548
549 #: src/addressbook.c:2577
550 #, c-format
551 msgid ""
552 "Do you want to delete '%s' ?If you delete the folder only, the addresses it "
553 "contains will be moved into the parent folder."
554 msgstr ""
555 "Poistetaanko kansio ja kaikki osoitteet kohteessa ”%s”?Jos vain kansio "
556 "poistetaan, osoitteet siirretään yläkansioon."
557
558 #: src/addressbook.c:2580 src/imap_gtk.c:283 src/mh_gtk.c:179
559 msgid "Delete folder"
560 msgstr "Poista kansio"
561
562 #: src/addressbook.c:2581
563 msgid "+Delete _folder only"
564 msgstr "Poista kansio"
565
566 #: src/addressbook.c:2581
567 msgid "Delete folder and _addresses"
568 msgstr "Poista kansio _osoitteineen"
569
570 #: src/addressbook.c:2592
571 #, c-format
572 msgid ""
573 "Do you want to delete '%s'?\n"
574 "The addresses it contains will be lost."
575 msgstr ""
576 "Poistetaanko ”%s”?\n"
577 "Sen sisältämät osoitteet häviävät poistossa."
578
579 #: src/addressbook.c:3403
580 msgid "New user, could not save index file."
581 msgstr "Uusi käyttäjä, ei voitu tallentaa indeksitiedostoa."
582
583 #: src/addressbook.c:3407
584 msgid "New user, could not save address book files."
585 msgstr "Uusi käyttäjä, ei voitu tallentaa osoitekirjatiedostoihin."
586
587 #: src/addressbook.c:3417
588 msgid "Old address book converted successfully."
589 msgstr "Vanha osoitekirja muunnettu onnistuneesti."
590
591 #: src/addressbook.c:3422
592 msgid ""
593 "Old address book converted,\n"
594 "could not save new address index file."
595 msgstr ""
596 "Vanha osoitekirja muunnettu,\n"
597 "uutta osoiteindeksiä ei voitu tallentaa."
598
599 #: src/addressbook.c:3435
600 msgid ""
601 "Could not convert address book,\n"
602 "but created empty new address book files."
603 msgstr ""
604 "Ei voitu muuntaa osoitekirjaa,\n"
605 "luotiin tiedostot tyhjälle osoitekirjalle."
606
607 #: src/addressbook.c:3441
608 msgid ""
609 "Could not convert address book,\n"
610 "could not save new address index file."
611 msgstr ""
612 "Ei voitu muuntaa osoitekirjaa,\n"
613 "ei voitu luoda tiedostoja uusia osoitekirjatiedostoja."
614
615 #: src/addressbook.c:3446
616 msgid ""
617 "Could not convert address book\n"
618 "and could not create new address book files."
619 msgstr ""
620 "Ei voitu muuntaa osoitekirjaa\n"
621 "eikä luoda tiedostoja uudelle osoitekirjalle."
622
623 #: src/addressbook.c:3453 src/addressbook.c:3459
624 msgid "Addressbook conversion error"
625 msgstr "Osoitekirjan muunnosvirhe"
626
627 #: src/addressbook.c:3497
628 msgid "Addressbook Error"
629 msgstr "Osoitekirjan virhe"
630
631 #: src/addressbook.c:3498
632 msgid "Could not read address index"
633 msgstr "Ei voitu lukea osoiteindeksiä"
634
635 #: src/addressbook.c:3825
636 msgid "Busy searching..."
637 msgstr "Etsitään…"
638
639 #: src/addressbook.c:3896
640 #, c-format
641 msgid "Search '%s'"
642 msgstr "Etsi ”%s”"
643
644 #: src/addressbook.c:4121
645 msgid "Interface"
646 msgstr "Rajapinta"
647
648 #: src/addressbook.c:4137 src/exphtmldlg.c:378 src/expldifdlg.c:394
649 #: src/exporthtml.c:1020 src/importldif.c:651
650 msgid "Address Book"
651 msgstr "Osoitekirja"
652
653 #: src/addressbook.c:4153
654 msgid "Person"
655 msgstr "Henkilö"
656
657 #: src/addressbook.c:4169
658 msgid "EMail Address"
659 msgstr "Sähköpostiosoite"
660
661 #: src/addressbook.c:4185
662 msgid "Group"
663 msgstr "Ryhmä"
664
665 #: src/addressbook.c:4201 src/exporthtml.c:922 src/folderview.c:462
666 #: src/prefs_account.c:2395 src/prefs_folder_column.c:79
667 msgid "Folder"
668 msgstr "Kansio"
669
670 #: src/addressbook.c:4217
671 msgid "vCard"
672 msgstr "vCard-käyntikortti"
673
674 #: src/addressbook.c:4233 src/addressbook.c:4249
675 msgid "JPilot"
676 msgstr "JPilot"
677
678 #: src/addressbook.c:4265
679 msgid "LDAP servers"
680 msgstr "LDAP-palvelimet"
681
682 #: src/addressbook.c:4281
683 msgid "LDAP Query"
684 msgstr "LDAP-haku"
685
686 #: src/addressbook.c:4597 src/matcher.c:303 src/matcher.c:756
687 #: src/matcher.c:889 src/prefs_matcher.c:218 src/prefs_matcher.c:521
688 #: src/prefs_matcher.c:1332 src/prefs_matcher.c:1349 src/prefs_matcher.c:1351
689 #: src/prefs_matcher.c:2102 src/prefs_matcher.c:2106
690 msgid "Any"
691 msgstr "Mikä tahansa"
692
693 #: src/addrgather.c:158
694 msgid "Please specify name for address book."
695 msgstr "Anna osoitekirjan nimi."
696
697 #: src/addrgather.c:178
698 msgid "Please select the mail headers to search."
699 msgstr "Anna etsittävät postiotsakkeet."
700
701 #: src/addrgather.c:185
702 msgid "Harvesting addresses..."
703 msgstr "Etsitään osoitteita…"
704
705 #: src/addrgather.c:224
706 msgid "Addresses gathered successfully."
707 msgstr "Osoitteiden keräys onnistui."
708
709 #: src/addrgather.c:294
710 msgid "No folder or message was selected."
711 msgstr "Yhtään hakemistoa tai viestiä ei valittu."
712
713 #: src/addrgather.c:302
714 msgid ""
715 "Please select a folder to process from the folder\n"
716 "list. Alternatively, select one or messages from\n"
717 "the message list."
718 msgstr ""
719 "Valitse hakemisto tai prosessi hakemistoluettelosta.\n"
720 "Voit myös valita viestejä viestiluettelosta."
721
722 #: src/addrgather.c:354
723 msgid "Folder :"
724 msgstr "Hakemisto:"
725
726 #: src/addrgather.c:365 src/exphtmldlg.c:546 src/expldifdlg.c:626
727 #: src/importldif.c:909
728 msgid "Address Book :"
729 msgstr "Osoitekirja:"
730
731 #: src/addrgather.c:375
732 msgid "Folder Size :"
733 msgstr "Hakemiston koko:"
734
735 #: src/addrgather.c:390
736 msgid "Process these mail header fields"
737 msgstr "Käsittele nämä otsakekentät"
738
739 #: src/addrgather.c:408
740 msgid "Include sub-folders"
741 msgstr "Käy läpi alihakemistot"
742
743 #: src/addrgather.c:431
744 msgid "Header Name"
745 msgstr "Otsakkeen nimi"
746
747 #: src/addrgather.c:432
748 msgid "Address Count"
749 msgstr "Osoitteiden määrä"
750
751 #: src/addrgather.c:537 src/alertpanel.c:154 src/compose.c:4562
752 #: src/compose.c:9028 src/messageview.c:578 src/messageview.c:591
753 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:565
754 msgid "Warning"
755 msgstr "Varoitus"
756
757 #: src/addrgather.c:538
758 msgid "Header Fields"
759 msgstr "Otsakekentät"
760
761 #: src/addrgather.c:539 src/exphtmldlg.c:666 src/expldifdlg.c:738
762 #: src/importldif.c:1029
763 msgid "Finish"
764 msgstr "Lopeta"
765
766 #: src/addrgather.c:600
767 msgid "Harvest Email Addresses - from Selected Messages"
768 msgstr "Kerää sähköpostiosoitteita — valituista viesteistä"
769
770 #: src/addrgather.c:608
771 msgid "Harvest Email Addresses - from Folder"
772 msgstr "Kerää sähköpostiosoitteita — kansiosta"
773
774 #: src/addrindex.c:116
775 msgid "Common addresses"
776 msgstr "Yhteiset osoitteet"
777
778 #: src/addrindex.c:117
779 msgid "Personal addresses"
780 msgstr "Henkilökohtaiset osoitteet"
781
782 #: src/addrindex.c:123
783 msgid "Common address"
784 msgstr "Yhteinen osoite"
785
786 #: src/addrindex.c:124
787 msgid "Personal address"
788 msgstr "Henkilökohtainen osoite"
789
790 #: src/alertpanel.c:141 src/compose.c:7248
791 msgid "Notice"
792 msgstr "Huomautus"
793
794 #: src/alertpanel.c:167 src/alertpanel.c:190 src/compose.c:4504 src/inc.c:594
795 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:139 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:230
796 msgid "Error"
797 msgstr "Virhe"
798
799 #: src/alertpanel.c:191
800 msgid "_View log"
801 msgstr "_Katsele lokia"
802
803 #: src/alertpanel.c:338
804 msgid "Show this message next time"
805 msgstr "Näytä tämä viesti ensi kerralla"
806
807 #: src/browseldap.c:219
808 msgid "Browse Directory Entry"
809 msgstr "Selaa hakemistoa"
810
811 #: src/browseldap.c:239
812 msgid "Server Name :"
813 msgstr "Palvelimen nimi:"
814
815 #: src/browseldap.c:249
816 msgid "Distinguished Name (dn) :"
817 msgstr "Erillisnimi (dn):"
818
819 #: src/browseldap.c:272
820 msgid "LDAP Name"
821 msgstr "LDAP-nimi"
822
823 #: src/browseldap.c:274
824 msgid "Attribute Value"
825 msgstr "Attribuutin arvo"
826
827 #: src/common/nntp.c:73
828 #, c-format
829 msgid "Can't connect to NNTP server: %s:%d\n"
830 msgstr "NNTP-palvelimeen %s:%d ei saatu yhteyttä\n"
831
832 #: src/common/nntp.c:181 src/common/nntp.c:244
833 #, c-format
834 msgid "protocol error: %s\n"
835 msgstr "protokollavirhe: %s\n"
836
837 #: src/common/nntp.c:204 src/common/nntp.c:250
838 msgid "protocol error\n"
839 msgstr "protokollavirhe\n"
840
841 #: src/common/nntp.c:300
842 msgid "Error occurred while posting\n"
843 msgstr "Virhe postitettaessa\n"
844
845 #: src/common/nntp.c:380
846 msgid "Error occurred while sending command\n"
847 msgstr "Virhe lähetettäessä komentoa\n"
848
849 #: src/common/plugin.c:52
850 msgid "Nothing"
851 msgstr "Ei mitään"
852
853 #: src/common/plugin.c:53
854 msgid "a viewer"
855 msgstr "näytin"
856
857 #: src/common/plugin.c:54
858 msgid "folders"
859 msgstr "kansiot"
860
861 #: src/common/plugin.c:55
862 msgid "filtering"
863 msgstr "suodatus"
864
865 #: src/common/plugin.c:56
866 msgid "a privacy interface"
867 msgstr "yksityisyysrajapinta"
868
869 #: src/common/plugin.c:57
870 msgid "a notifier"
871 msgstr "ilmoitin"
872
873 #: src/common/plugin.c:58
874 msgid "an utility"
875 msgstr "toiminto"
876
877 #: src/common/plugin.c:59
878 msgid "things"
879 msgstr "juttuja"
880
881 #: src/common/plugin.c:257
882 #, c-format
883 msgid ""
884 "This plugin provides %s (%s), which is already provided by the %s plugin."
885 msgstr ""
886 "Tämä liitännäinen on %s (%s),samoin kuin olemassaoleva %s."
887
888 #: src/common/plugin.c:292
889 msgid "Plugin already loaded"
890 msgstr "Liitännäinen on jo ladattu"
891
892 #: src/common/plugin.c:302
893 msgid "Failed to allocate memory for Plugin"
894 msgstr "Muistin varaaminen liitännäiselle epäonnistui"
895
896 #: src/common/plugin.c:329
897 msgid "This module is not licenced under a GPL compatible licence."
898 msgstr "Tämä moduuli ei ole GPL-yhteensopivasti lisensoitu."
899
900 #: src/common/plugin.c:336
901 msgid "This module is for Sylpheed-Claws GTK1."
902 msgstr "Tämä moduuli on Sylpheed-Clawsin GTK+1-versiolle."
903
904 #: src/common/smtp.c:176
905 msgid "SMTP AUTH not available\n"
906 msgstr "SMTP AUTH ei käytettävissä\n"
907
908 #: src/common/smtp.c:518 src/common/smtp.c:568
909 msgid "bad SMTP response\n"
910 msgstr "virheellinen SMTP-vastaus\n"
911
912 #: src/common/smtp.c:539 src/common/smtp.c:557 src/common/smtp.c:676
913 msgid "error occurred on SMTP session\n"
914 msgstr "virhe SMTP-istunnossa\n"
915
916 #: src/common/smtp.c:548 src/pop.c:842
917 msgid "error occurred on authentication\n"
918 msgstr "virhe todennuksessa\n"
919
920 #: src/common/smtp.c:603
921 #, c-format
922 msgid "Message is too big (Maximum size is %s)\n"
923 msgstr "Liian iso viesti (yläraja koolle on %s)\n"
924
925 #: src/common/smtp.c:635 src/pop.c:835
926 msgid "can't start TLS session\n"
927 msgstr "TLS-istunnon käynnistys ei onnistu\n"
928
929 #: src/common/socket.c:1405
930 #, c-format
931 msgid "write on fd%d: %s\n"
932 msgstr "kirjoita kontekstiin fd%d: %s\n"
933
934 #: src/common/ssl.c:159
935 msgid "Error creating ssl context\n"
936 msgstr "Virhe ssl-kontekstin luonnissa\n"
937
938 #: src/common/ssl.c:178
939 #, c-format
940 msgid "SSL connect failed (%s)\n"
941 msgstr "SSL-yhdistäminen epäonnistui (%s)\n"
942
943 #: src/common/ssl_certificate.c:189 src/common/ssl_certificate.c:200
944 #: src/common/ssl_certificate.c:206 src/common/ssl_certificate.c:213
945 #: src/common/ssl_certificate.c:224 src/common/ssl_certificate.c:230
946 #: src/gtk/sslcertwindow.c:68 src/gtk/sslcertwindow.c:79
947 #: src/gtk/sslcertwindow.c:85 src/gtk/sslcertwindow.c:92
948 #: src/gtk/sslcertwindow.c:103 src/gtk/sslcertwindow.c:109
949 msgid "<not in certificate>"
950 msgstr "<ei varmenteen tiedoissa>"
951
952 #: src/common/ssl_certificate.c:239
953 #, c-format
954 msgid ""
955 "  Owner: %s (%s) in %s\n"
956 "  Signed by: %s (%s) in %s\n"
957 "  Fingerprint: %s\n"
958 "  Signature status: %s"
959 msgstr ""
960 "  Omistaja: %s (%s) %s\n"
961 "  Allekirjoittaja: %s (%s) %s\n"
962 "  Sormenjälki: %s\n"
963 "  Allekirjoituksen tila: %s"
964
965 #: src/common/ssl_certificate.c:348
966 msgid "Can't load X509 default paths"
967 msgstr "X509-oletuspolkujen lataus ei onnistu"
968
969 #: src/common/string_match.c:79
970 msgid "(Subject cleared by RegExp)"
971 msgstr "(Säännöllisin  poistettu otsikko)"
972
973 #: src/common/utils.c:355
974 #, c-format
975 msgid "%dB"
976 msgstr "%d t"
977
978 #: src/common/utils.c:356
979 #, c-format
980 msgid "%d.%dKB"
981 msgstr "%d,%d kt"
982
983 #: src/common/utils.c:357
984 #, c-format
985 msgid "%.2fMB"
986 msgstr "%.2f Mt"
987
988 #: src/common/utils.c:358
989 #, c-format
990 msgid "%.2fGB"
991 msgstr "%.2f Gt"
992
993 #: src/compose.c:512
994 msgid "/_Add..."
995 msgstr "_Lisää…"
996
997 #: src/compose.c:513
998 msgid "/_Remove"
999 msgstr "_Poista"
1000
1001 #: src/compose.c:515 src/folderview.c:292
1002 msgid "/_Properties..."
1003 msgstr "_Asetukset"
1004
1005 #: src/compose.c:520 src/mainwindow.c:740 src/messageview.c:285
1006 msgid "/_Message"
1007 msgstr "_Viesti"
1008
1009 #: src/compose.c:521
1010 msgid "/_Message/_Send"
1011 msgstr "_Lähetä"
1012
1013 #: src/compose.c:523
1014 msgid "/_Message/Send _later"
1015 msgstr "Lähetä _myöhemmin"
1016
1017 #: src/compose.c:525 src/compose.c:529 src/compose.c:532 src/mainwindow.c:750
1018 #: src/mainwindow.c:760 src/mainwindow.c:773 src/mainwindow.c:779
1019 #: src/mainwindow.c:796 src/messageview.c:288 src/messageview.c:296
1020 msgid "/_Message/---"
1021 msgstr "---"
1022
1023 #: src/compose.c:526
1024 msgid "/_Message/_Attach file"
1025 msgstr "Liitä _tiedosto"
1026
1027 #: src/compose.c:527
1028 msgid "/_Message/_Insert file"
1029 msgstr "Liitä tiedosto _osaksi viestiä"
1030
1031 #: src/compose.c:528
1032 msgid "/_Message/Insert si_gnature"
1033 msgstr "Liitä _allekirjoitus"
1034
1035 #: src/compose.c:530
1036 msgid "/_Message/_Save"
1037 msgstr "T_allenna"
1038
1039 #: src/compose.c:533
1040 msgid "/_Message/_Close"
1041 msgstr "S_ulje"
1042
1043 #: src/compose.c:536
1044 msgid "/_Edit/_Undo"
1045 msgstr "_Kumoa"
1046
1047 #: src/compose.c:537
1048 msgid "/_Edit/_Redo"
1049 msgstr "_Tee uudelleen"
1050
1051 #: src/compose.c:538 src/compose.c:626 src/compose.c:629 src/compose.c:635
1052 #: src/mainwindow.c:522 src/messageview.c:167
1053 msgid "/_Edit/---"
1054 msgstr "---"
1055
1056 #: src/compose.c:539
1057 msgid "/_Edit/Cu_t"
1058 msgstr "_Leikkaa"
1059
1060 #: src/compose.c:540 src/mainwindow.c:519 src/messageview.c:165
1061 msgid "/_Edit/_Copy"
1062 msgstr "_Kopioi"
1063
1064 #: src/compose.c:541
1065 msgid "/_Edit/_Paste"
1066 msgstr "_Liitä"
1067
1068 #: src/compose.c:542
1069 msgid "/_Edit/Special paste"
1070 msgstr "Liitä"
1071
1072 #: src/compose.c:543
1073 msgid "/_Edit/Special paste/as _quotation"
1074 msgstr "l_ainattuna"
1075
1076 #: src/compose.c:545
1077 msgid "/_Edit/Special paste/_wrapped"
1078 msgstr "r_ivitettynä"
1079
1080 #: src/compose.c:547
1081 msgid "/_Edit/Special paste/_unwrapped"
1082 msgstr "_rivittämättömänä"
1083
1084 #: src/compose.c:549 src/mainwindow.c:520 src/messageview.c:166
1085 msgid "/_Edit/Select _all"
1086 msgstr "Valitse _kaikki"
1087
1088 #: src/compose.c:550
1089 msgid "/_Edit/A_dvanced"
1090 msgstr "Erikoismuokkauskeinot"
1091
1092 #: src/compose.c:551
1093 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character backward"
1094 msgstr "Siirry merkin verran taaksepäin"
1095
1096 #: src/compose.c:556
1097 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character forward"
1098 msgstr "Siirry merkin verran eteenpäin"
1099
1100 #: src/compose.c:561
1101 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word backward"
1102 msgstr "Siirry sanan verran taaksepäin"
1103
1104 #: src/compose.c:566
1105 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word forward"
1106 msgstr "Siirry sanan verran eteenpäin"
1107
1108 #: src/compose.c:571
1109 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to beginning of line"
1110 msgstr "Siirry rivin alkuun"
1111
1112 #: src/compose.c:576
1113 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to end of line"
1114 msgstr "Siirry rivin loppuun"
1115
1116 #: src/compose.c:581
1117 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to previous line"
1118 msgstr "Siirry edelliselle riville"
1119
1120 #: src/compose.c:586
1121 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to next line"
1122 msgstr "Siirry seuraavalle riville"
1123
1124 #: src/compose.c:591
1125 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character backward"
1126 msgstr "Poista merkki takaa"
1127
1128 #: src/compose.c:596
1129 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character forward"
1130 msgstr "Poista merkki edestä"
1131
1132 #: src/compose.c:601
1133 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word backward"
1134 msgstr "Poista sana takaa"
1135
1136 #: src/compose.c:606
1137 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word forward"
1138 msgstr "Poista sana edestä"
1139
1140 #: src/compose.c:611
1141 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete line"
1142 msgstr "Poista rivi"
1143
1144 #: src/compose.c:616
1145 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete entire line"
1146 msgstr "Poista koko rivi"
1147
1148 #: src/compose.c:621
1149 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete to end of line"
1150 msgstr "Poista rivin loppuun"
1151
1152 #: src/compose.c:627
1153 msgid "/_Edit/_Find"
1154 msgstr "_Etsi"
1155
1156 #: src/compose.c:630
1157 msgid "/_Edit/_Wrap current paragraph"
1158 msgstr "Rivitä tämä kappale"
1159
1160 #: src/compose.c:632
1161 msgid "/_Edit/Wrap all long _lines"
1162 msgstr "Rivitä kaikki pitkät _rivit"
1163
1164 #: src/compose.c:634
1165 msgid "/_Edit/Aut_o wrapping"
1166 msgstr "Automaattinen rivitys"
1167
1168 #: src/compose.c:636
1169 msgid "/_Edit/Edit with e_xternal editor"
1170 msgstr "Muokkaa ulkoisella muokkainsovelluksella"
1171
1172 #: src/compose.c:639
1173 msgid "/_Spelling"
1174 msgstr "_Oikoluku"
1175
1176 #: src/compose.c:640
1177 msgid "/_Spelling/_Check all or check selection"
1178 msgstr "_Tarkista kaikki tai valittu"
1179
1180 #: src/compose.c:642
1181 msgid "/_Spelling/_Highlight all misspelled words"
1182 msgstr "_Korosta virheelliset sanat"
1183
1184 #: src/compose.c:644
1185 msgid "/_Spelling/Check _backwards misspelled word"
1186 msgstr "Tarkista _edellinen väärinkirjoitettu sana"
1187
1188 #: src/compose.c:646
1189 msgid "/_Spelling/_Forward to next misspelled word"
1190 msgstr "Tarkista _seuraava väärinkirjoitettu sana"
1191
1192 #: src/compose.c:648
1193 msgid "/_Spelling/---"
1194 msgstr "---"
1195
1196 #: src/compose.c:649
1197 msgid "/_Spelling/Options"
1198 msgstr "Asetukset"
1199
1200 #: src/compose.c:652
1201 msgid "/_Options"
1202 msgstr "_Asetukset"
1203
1204 #: src/compose.c:653
1205 msgid "/_Options/Privacy System"
1206 msgstr "Suojaus ja salaus"
1207
1208 #: src/compose.c:654
1209 msgid "/_Options/Privacy System/None"
1210 msgstr "Ei mitään"
1211
1212 #: src/compose.c:655
1213 msgid "/_Options/Si_gn"
1214 msgstr "Allekirjoita"
1215
1216 #: src/compose.c:656
1217 msgid "/_Options/_Encrypt"
1218 msgstr "Salaa"
1219
1220 #: src/compose.c:657 src/compose.c:664 src/compose.c:666 src/compose.c:668
1221 msgid "/_Options/---"
1222 msgstr "---"
1223
1224 #: src/compose.c:658
1225 msgid "/_Options/_Priority"
1226 msgstr "_Tärkeysarvo"
1227
1228 #: src/compose.c:659
1229 msgid "/_Options/Priority/_Highest"
1230 msgstr "Korke_in"
1231
1232 #: src/compose.c:660
1233 msgid "/_Options/Priority/Hi_gh"
1234 msgstr "Korke_a"
1235
1236 #: src/compose.c:661
1237 msgid "/_Options/Priority/_Normal"
1238 msgstr "_Tavallinen"
1239
1240 #: src/compose.c:662
1241 msgid "/_Options/Priority/Lo_w"
1242 msgstr "_Matala"
1243
1244 #: src/compose.c:663
1245 msgid "/_Options/Priority/_Lowest"
1246 msgstr "Matali_n"
1247
1248 #: src/compose.c:665
1249 msgid "/_Options/_Request Return Receipt"
1250 msgstr "Pyydä saapumisilmoitus"
1251
1252 #: src/compose.c:667
1253 msgid "/_Options/Remo_ve references"
1254 msgstr "_Poista valinnat"
1255
1256 #: src/compose.c:674
1257 msgid "/_Options/Character _encoding"
1258 msgstr "_Merkistökoodaus"
1259
1260 #: src/compose.c:675
1261 msgid "/_Options/Character _encoding/_Automatic"
1262 msgstr "Tunnista _automaattisesti"
1263
1264 #: src/compose.c:677 src/compose.c:683 src/compose.c:691 src/compose.c:695
1265 #: src/compose.c:701 src/compose.c:705 src/compose.c:711 src/compose.c:717
1266 #: src/compose.c:721 src/compose.c:731 src/compose.c:735 src/compose.c:745
1267 #: src/compose.c:749
1268 msgid "/_Options/Character _encoding/---"
1269 msgstr "---"
1270
1271 #: src/compose.c:679
1272 msgid "/_Options/Character _encoding/7bit ascii (US-ASC_II)"
1273 msgstr "7-bittinen ASCII (US-ASC_II)"
1274
1275 #: src/compose.c:681
1276 msgid "/_Options/Character _encoding/Unicode (_UTF-8)"
1277 msgstr "Unicode (_UTF-8)"
1278
1279 #: src/compose.c:685
1280 msgid "/_Options/Character _encoding/Western European (ISO-8859-_1)"
1281 msgstr "Länsieurooppalainen (ISO-8859-_1)"
1282
1283 #: src/compose.c:687
1284 msgid "/_Options/Character _encoding/Western European (ISO-8859-15)"
1285 msgstr "Länsieurooppalainen (ISO-8859-1_5)"
1286
1287 #: src/compose.c:689
1288 msgid "/_Options/Character _encoding/Western European (Windows-1252)"
1289 msgstr "Länsieurooppalainen (Windows-1252)"
1290
1291 #: src/compose.c:693
1292 msgid "/_Options/Character _encoding/Central European (ISO-8859-_2)"
1293 msgstr "Keskieurooppalainen (ISO-8859-_2)"
1294
1295 #: src/compose.c:697
1296 msgid "/_Options/Character _encoding/_Baltic (ISO-8859-13)"
1297 msgstr "_Balttilainen (ISO-8859-13)"
1298
1299 #: src/compose.c:699
1300 msgid "/_Options/Character _encoding/Baltic (ISO-8859-_4)"
1301 msgstr "Balttilainen (ISO-8859-_4)"
1302
1303 #: src/compose.c:703
1304 msgid "/_Options/Character _encoding/Greek (ISO-8859-_7)"
1305 msgstr "Kreikkalainen (ISO-8859-_7)"
1306
1307 #: src/compose.c:707
1308 msgid "/_Options/Character _encoding/Hebrew (ISO-8859-_8)"
1309 msgstr "Kreikkalainen (ISO-8859-_7)"
1310
1311 #: src/compose.c:709
1312 msgid "/_Options/Character _encoding/Hebrew (Windows-1255)"
1313 msgstr "Kyrillinen (Windows-1251)"
1314
1315 #: src/compose.c:713
1316 msgid "/_Options/Character _encoding/Arabic (ISO-8859-_6)"
1317 msgstr "Arabialainen (ISO-8859-_6)"
1318
1319 #: src/compose.c:715
1320 msgid "/_Options/Character _encoding/Arabic (Windows-1256)"
1321 msgstr "Arabialainen (Windows-1256)"
1322
1323 #: src/compose.c:719
1324 msgid "/_Options/Character _encoding/Turkish (ISO-8859-_9)"
1325 msgstr "Turkkilainen (ISO-8859-_9)"
1326
1327 #: src/compose.c:723
1328 msgid "/_Options/Character _encoding/Cyrillic (ISO-8859-_5)"
1329 msgstr "K_yrillinen (ISO-8859-_5)"
1330
1331 #: src/compose.c:725
1332 msgid "/_Options/Character _encoding/Cyrillic (KOI8-_R)"
1333 msgstr "Kyrillinen (KOI8-_R)"
1334
1335 #: src/compose.c:727
1336 msgid "/_Options/Character _encoding/Cyrillic (KOI8-U)"
1337 msgstr "Kyrillinen (KOI8-U)"
1338
1339 #: src/compose.c:729
1340 msgid "/_Options/Character _encoding/Cyrillic (Windows-1251)"
1341 msgstr "Kyrillinen (Windows-1251)"
1342
1343 #: src/compose.c:733
1344 msgid "/_Options/Character _encoding/Japanese (ISO-2022-_JP)"
1345 msgstr "Japanilainen (ISO-2022-_JP)"
1346
1347 #: src/compose.c:737
1348 msgid "/_Options/Character _encoding/Simplified Chinese (_GB2312)"
1349 msgstr "Kiinalainen (yksinkertaistettu) (_GB2312)"
1350
1351 #: src/compose.c:739
1352 msgid "/_Options/Character _encoding/Simplified Chinese (GBK)"
1353 msgstr "Kiinalainen (yksinkertaistettu) (_GBK)"
1354
1355 #: src/compose.c:741
1356 msgid "/_Options/Character _encoding/Traditional Chinese (_Big5)"
1357 msgstr "Kiinalainen (perinteinen) (_Big5)"
1358
1359 #: src/compose.c:743
1360 msgid "/_Options/Character _encoding/Traditional Chinese (EUC-_TW)"
1361 msgstr "Kiinalainen (perinteinen) (EUC-_TW)"
1362
1363 #: src/compose.c:747
1364 msgid "/_Options/Character _encoding/Korean (EUC-_KR)"
1365 msgstr "Korealainen (EUC-_KR)"
1366
1367 #: src/compose.c:751
1368 msgid "/_Options/Character _encoding/Thai (TIS-620)"
1369 msgstr "Thai (TIS-620)"
1370
1371 #: src/compose.c:753
1372 msgid "/_Options/Character _encoding/Thai (Windows-874)"
1373 msgstr "Thai (Windows-874)"
1374
1375 #: src/compose.c:757
1376 msgid "/_Tools/Show _ruler"
1377 msgstr "Näytä _viivain"
1378
1379 #: src/compose.c:758 src/messageview.c:303
1380 msgid "/_Tools/_Address book"
1381 msgstr "_Osoitekirja"
1382
1383 #: src/compose.c:759
1384 msgid "/_Tools/_Template"
1385 msgstr "_Malline"
1386
1387 #: src/compose.c:760 src/mainwindow.c:832 src/messageview.c:328
1388 msgid "/_Tools/Actio_ns"
1389 msgstr "_Toiminnot"
1390
1391 #: src/compose.c:1554
1392 msgid "Fw: multiple emails"
1393 msgstr "Ed: useita sähköposteja"
1394
1395 #: src/compose.c:1977
1396 msgid "Reply-To:"
1397 msgstr "Vastausosoite:"
1398
1399 #: src/compose.c:1980 src/compose.c:5427 src/compose.c:6177
1400 msgid "Newsgroups:"
1401 msgstr "Uutisryhmät:"
1402
1403 #: src/compose.c:1983
1404 msgid "Followup-To:"
1405 msgstr "Keskustelunsiirto:"
1406
1407 #: src/compose.c:2380
1408 msgid "Quote mark format error."
1409 msgstr "Lainausten merkintöjen muotovirhe."
1410
1411 #: src/compose.c:2396
1412 msgid "Message reply/forward format error."
1413 msgstr "Viestin vastineen tai edelleenlähetyksen muodon virhe."
1414
1415 #: src/compose.c:2953
1416 #, c-format
1417 msgid "File %s is empty."
1418 msgstr "Tiedosto %s on tyhjä."
1419
1420 #: src/compose.c:2957
1421 #, c-format
1422 msgid "Can't read %s."
1423 msgstr "Tiedostoa %s ei voitu lukea."
1424
1425 #: src/compose.c:2984
1426 #, c-format
1427 msgid "Message: %s"
1428 msgstr "Viesti: %s"
1429
1430 #: src/compose.c:3796
1431 msgid " [Edited]"
1432 msgstr " [Muokattu]"
1433
1434 # "sylpheed-claws - Muokataan viestiä (MUOKATTU)"
1435 #: src/compose.c:3802
1436 #, c-format
1437 msgid "%s - Compose message%s"
1438 msgstr "%s — Muokataan viestiä%s"
1439
1440 #: src/compose.c:3805
1441 #, c-format
1442 msgid "[no subject] - Compose message%s"
1443 msgstr "[ei otsikkoa] — Muokataan viestiä%s"
1444
1445 #: src/compose.c:3830 src/messageview.c:613
1446 msgid ""
1447 "Account for sending mail is not specified.\n"
1448 "Please select a mail account before sending."
1449 msgstr ""
1450 "Postin lähetykseen ei ole määritelty tiliä.\n"
1451 "Valitse postitili ennen lähettämistä."
1452
1453 #: src/compose.c:4007 src/compose.c:4038 src/compose.c:4069 src/toolbar.c:391
1454 #: src/toolbar.c:442
1455 msgid "Send"
1456 msgstr "Lähetä"
1457
1458 #: src/compose.c:4008
1459 msgid "The only recipient is the default CC address. Send anyway?"
1460 msgstr "Ainoa vastaanottaja on oletuskopio-osoite. Lähetetäänkö silti?"
1461
1462 #: src/compose.c:4009 src/compose.c:4040 src/compose.c:4071 src/compose.c:4504
1463 msgid "+_Send"
1464 msgstr "_Lähetä"
1465
1466 #: src/compose.c:4039
1467 msgid "The only recipient is the default BCC address. Send anyway?"
1468 msgstr "Ainoa vastaanottaja on oletuspiilokopio-osoite. Lähetetäänkö silti?"
1469
1470 #: src/compose.c:4056
1471 msgid "Recipient is not specified."
1472 msgstr "Vastaanottajaa ei ole määritelty."
1473
1474 #: src/compose.c:4070
1475 msgid "Subject is empty. Send it anyway?"
1476 msgstr "Otsikko on tyhjä, lähetetäänkö silti?"
1477
1478 #: src/compose.c:4112 src/compose.c:7601
1479 msgid ""
1480 "Could not queue message for sending:\n"
1481 "\n"
1482 "Charset conversion failed."
1483 msgstr ""
1484 "Viestin lisääminen jonoon lähettämistä varten ei onnistunut:\n"
1485 "\n"
1486 "Merkistön muunnos epäonnistui."
1487
1488 #: src/compose.c:4115 src/compose.c:7604
1489 msgid ""
1490 "Could not queue message for sending:\n"
1491 "\n"
1492 "Couldn't get recipient encryption key."
1493 msgstr ""
1494 "Viestin lisääminen jonoon lähettämistä varten ei onnistunut:\n"
1495 "\n"
1496 "Vastaanottajan salausavainta ei saatu."
1497
1498 #: src/compose.c:4119 src/compose.c:7598
1499 #, c-format
1500 msgid ""
1501 "Could not queue message for sending:\n"
1502 "\n"
1503 "Signature failed: %s"
1504 msgstr ""
1505 "Viestin lisääminen jonoon lähettämistä varten ei onnistunut:\n"
1506 "\n"
1507 "Allekirjoitus epäonnistui: %s"
1508
1509 #: src/compose.c:4122
1510 #, c-format
1511 msgid ""
1512 "Could not queue message for sending:\n"
1513 "\n"
1514 "%s."
1515 msgstr ""
1516 "Viestin lisääminen jonoon lähettämistä varten ei onnistunut:\n"
1517 "\n"
1518 "%s."
1519
1520 #: src/compose.c:4124
1521 msgid "Could not queue message for sending."
1522 msgstr "Viestin lisääminen jonoon lähettämistä varten ei onnistunut."
1523
1524 #: src/compose.c:4138 src/compose.c:4178
1525 msgid ""
1526 "The message was queued but could not be sent.\n"
1527 "Use \"Send queued messages\" from the main window to retry."
1528 msgstr ""
1529 "Viesti lisättiin lähetysjonoon, mutta lähetys epäonnistui.\n"
1530 "Käytä pääikkunan Lähetä jonottavat viestit -painiketta yrittääksesi "
1531 "uudelleen."
1532
1533 #: src/compose.c:4172
1534 #, c-format
1535 msgid ""
1536 "%s\n"
1537 "Use \"Send queued messages\" from the main window to retry."
1538 msgstr ""
1539 "%s\n"
1540 "Käytä pääikkunan Lähetä jonottavat viestit -painiketta yrittääksesi "
1541 "uudelleen."
1542
1543 #: src/compose.c:4501
1544 #, c-format
1545 msgid ""
1546 "Can't convert the character encoding of the message \n"
1547 "to the specified %s charset.\n"
1548 "Send it as %s?"
1549 msgstr ""
1550 "Viestin merkistön muutos merkistöstä merkistölle %s\n"
1551 "ei onnistu, lähetetäänkö se joka merkistöllä %s?"
1552
1553 #: src/compose.c:4558
1554 #, c-format
1555 msgid ""
1556 "Line %d exceeds the line length limit (998 bytes).\n"
1557 "The contents of the message might be broken on the way to the delivery.\n"
1558 "\n"
1559 "Send it anyway?"
1560 msgstr ""
1561 "Rivi %d on pidempi kuin rivin pituuden yläraja sallii (998 tavua).\n"
1562 "Viestin sisältö saattaa hajota matkalla.\n"
1563 "\n"
1564 "Lähetetäänkö joka tapauksessa?"
1565
1566 #: src/compose.c:4743
1567 msgid "No account for sending mails available!"
1568 msgstr "Sähköpostin lähettämiseen tarkoitettu tiliä ei ole saatavilla!"
1569
1570 #: src/compose.c:4753
1571 msgid "No account for posting news available!"
1572 msgstr "Nyyssien lähettämiseen tarkoitettua tiliä ei ole saatavilla!"
1573
1574 #: src/compose.c:5444
1575 msgid "Use <tab> to autocomplete from addressbook"
1576 msgstr "Käytä tabulaattoria automaattiseen täydennykseen osoitekirjasta"
1577
1578 #: src/compose.c:5556
1579 msgid "Mime type"
1580 msgstr "MIME-tyyppi"
1581
1582 #: src/compose.c:5562 src/compose.c:5858 src/mimeview.c:212
1583 #: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:374 src/prefs_summary_column.c:86
1584 #: src/summaryview.c:489
1585 msgid "Size"
1586 msgstr "Koko"
1587
1588 #: src/compose.c:5623
1589 msgid "Save Message to "
1590 msgstr "Tallenna viesti kohteeseen "
1591
1592 #: src/compose.c:5645 src/editjpilot.c:289 src/editldap.c:526
1593 #: src/editvcard.c:202 src/export.c:172 src/import.c:171 src/importmutt.c:242
1594 #: src/importpine.c:242 src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:146
1595 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:387 src/prefs_spelling.c:210
1596 msgid "_Browse"
1597 msgstr "_Selaa"
1598
1599 #: src/compose.c:5857 src/compose.c:7008
1600 msgid "MIME type"
1601 msgstr "MIME-tyyppi"
1602
1603 #: src/compose.c:5929
1604 msgid "Hea_der"
1605 msgstr "_Otsake"
1606
1607 #: src/compose.c:5933
1608 msgid "_Attachments"
1609 msgstr "_Liitteet"
1610
1611 #: src/compose.c:5937
1612 msgid "Othe_rs"
1613 msgstr "_Muut"
1614
1615 #: src/compose.c:5952 src/summary_search.c:289
1616 msgid "Subject:"
1617 msgstr "Otsikko:"
1618
1619 #: src/compose.c:6140
1620 #, c-format
1621 msgid ""
1622 "Spell checker could not be started.\n"
1623 "%s"
1624 msgstr ""
1625 "Oikolukua ei voitu käynnistää.\n"
1626 "%s"
1627
1628 #: src/compose.c:6251
1629 #, c-format
1630 msgid "From: <i>%s</i>"
1631 msgstr "Lähettäjä: <i>%s</i>"
1632
1633 #: src/compose.c:6282
1634 msgid "Account to use for this email"
1635 msgstr "Viestissä käytettävä tili"
1636
1637 #: src/compose.c:6284
1638 msgid "Sender address to be used"
1639 msgstr "Käytettävä lähettäjäosoite"
1640
1641 #: src/compose.c:6408
1642 #, c-format
1643 msgid ""
1644 "The privacy system '%s' cannot be loaded. You will not be able to sign or "
1645 "encrypt this message."
1646 msgstr ""
1647 "Salausjärjestelmää %s ei voi ladata. Viestien salaus tai allekirjoitus tälle "
1648 "viestille ei onnistu."
1649
1650 #: src/compose.c:6647
1651 msgid "Message To format error."
1652 msgstr "Viestin vastaanottajan muodon virhe."
1653
1654 #: src/compose.c:6660
1655 msgid "Message Cc format error."
1656 msgstr "Viestin kopioiden muodon virhe."
1657
1658 #: src/compose.c:6673
1659 msgid "Message Bcc format error."
1660 msgstr "Viestin piilokopioiden muodon virhe."
1661
1662 #: src/compose.c:6687
1663 msgid "Message subject format error."
1664 msgstr "Viestin aiheen muodon virhe."
1665
1666 #: src/compose.c:6902
1667 msgid "Invalid MIME type."
1668 msgstr "Virheellinen MIME-tyyppi."
1669
1670 #: src/compose.c:6917
1671 msgid "File doesn't exist or is empty."
1672 msgstr "Tiedostoa ei ole tai se on tyhjä"
1673
1674 #: src/compose.c:6990
1675 msgid "Properties"
1676 msgstr "Asetukset"
1677
1678 #: src/compose.c:7041
1679 msgid "Encoding"
1680 msgstr "Koodaus"
1681
1682 #: src/compose.c:7061
1683 msgid "Path"
1684 msgstr "Polku"
1685
1686 #: src/compose.c:7062 src/prefs_toolbar.c:1060
1687 msgid "File name"
1688 msgstr "Tiedostonimi"
1689
1690 #: src/compose.c:7245
1691 #, c-format
1692 msgid ""
1693 "The external editor is still working.\n"
1694 "Force terminating the process?\n"
1695 "process group id: %d"
1696 msgstr ""
1697 "Ulkoinen muokkainsovellus on vielä käynnissä.\n"
1698 "Suljetaanko se väkisin?\n"
1699 "prosessiryhmän id: %d"
1700
1701 #: src/compose.c:7287
1702 msgid "Compose: input from monitoring process\n"
1703 msgstr "Kirjoitustila: syöte valvotulta prosessilta\n"
1704
1705 #: src/compose.c:7568 src/messageview.c:718
1706 msgid "Sylpheed-Claws needs network access in order to send this email."
1707 msgstr "Sähköpostin lähettämiseen tarvitaan verkkoyhteyttä."
1708
1709 #: src/compose.c:7593
1710 msgid "Could not queue message."
1711 msgstr ""
1712 "Viestin lisääminen jonoon ei onnistunut."
1713
1714 #: src/compose.c:7595
1715 #, c-format
1716 msgid ""
1717 "Could not queue message:\n"
1718 "\n"
1719 "%s."
1720 msgstr ""
1721 "Viestin lisääminen jonoon ei onnistunut:\n"
1722 "\n"
1723 "%s."
1724
1725 #: src/compose.c:7715
1726 msgid "Could not save draft."
1727 msgstr "Ei voitu tallentaa luonnosta."
1728
1729 #: src/compose.c:7790 src/compose.c:7813
1730 msgid "Select file"
1731 msgstr "Valitse tiedosto"
1732
1733 #: src/compose.c:7826
1734 #, c-format
1735 msgid "File '%s' could not be read."
1736 msgstr "Tiedostoa ”%s” ei voitu lukea."
1737
1738 #: src/compose.c:7828
1739 #, c-format
1740 msgid ""
1741 "File '%s' contained invalid characters\n"
1742 "for the current encoding, insertion may be incorrect."
1743 msgstr ""
1744 "Tiedosto ”%s” sisältää nykyiseen koodaukseen\n"
1745 "sopimattomia merkkejä, lisäykset saattavat olla virheellisiä."
1746
1747 #: src/compose.c:7876
1748 msgid "Discard message"
1749 msgstr "Poista viesti"
1750
1751 #: src/compose.c:7877
1752 msgid "This message has been modified. Discard it?"
1753 msgstr "Tätä viestiä on muokattu, poistetaanko se?"
1754
1755 #: src/compose.c:7878
1756 msgid "_Discard"
1757 msgstr "_Poista"
1758
1759 #: src/compose.c:7878
1760 msgid "_Save to Drafts"
1761 msgstr "_Pane luonnoksiin"
1762
1763 #: src/compose.c:7922
1764 #, c-format
1765 msgid "Do you want to apply the template '%s' ?"
1766 msgstr "Haluatko käyttää mallinetta ”%s”?"
1767
1768 #: src/compose.c:7924
1769 msgid "Apply template"
1770 msgstr "Käytä mallinetta"
1771
1772 #: src/compose.c:7925
1773 msgid "_Replace"
1774 msgstr "_Korvaa"
1775
1776 #: src/compose.c:7925
1777 msgid "_Insert"
1778 msgstr "_Lisää"
1779
1780 #: src/compose.c:8613
1781 msgid "Insert or attach?"
1782 msgstr "Liitä vai sisällytä?"
1783
1784 #: src/compose.c:8614
1785 msgid ""
1786 "Do you want to insert the contents of the file(s) into the message body, or "
1787 "attach it to the email?"
1788 msgstr ""
1789 "Haluatko sisällyttää tiedostot viestin sisältöön vai liitetiedostoiksi?"
1790
1791 #: src/compose.c:8616
1792 msgid "+_Insert"
1793 msgstr "_Sisällytä"
1794
1795 #: src/compose.c:8616
1796 msgid "_Attach"
1797 msgstr "_Liitä"
1798
1799 #: src/compose.c:9022
1800 #, c-format
1801 msgid ""
1802 "You are about to reply to %d messages. Opening the windows could take some "
1803 "time. Do you want to continue?"
1804 msgstr ""
1805 "Olet vastaamassa %d viestiin. Ikkunoiden avaaminen voi kestää tovin. "
1806 "Jatketaanko?"
1807
1808 #: src/crash.c:142
1809 #, c-format
1810 msgid "Sylpheed-Claws process (%ld) received signal %ld"
1811 msgstr "Sylpheed-Clawsin prosessi (%ld) vastaanotti signaalin %ld"
1812
1813 #: src/crash.c:188
1814 msgid "Sylpheed-Claws has crashed"
1815 msgstr "Sylpheed-Claws kaatui"
1816
1817 #: src/crash.c:204
1818 #, c-format
1819 msgid ""
1820 "%s.\n"
1821 "Please file a bug report and include the information below."
1822 msgstr ""
1823 "%s.\n"
1824 "Tee virheilmoitus ja sisällytä siihen alla olevat tiedot."
1825
1826 #: src/crash.c:209
1827 msgid "Debug log"
1828 msgstr "Vianjäljitysloki"
1829
1830 #: src/crash.c:253
1831 msgid "Close"
1832 msgstr "Sulje"
1833
1834 #: src/crash.c:258
1835 msgid "Save..."
1836 msgstr "Tallenna…"
1837
1838 #: src/crash.c:263
1839 msgid "Create bug report"
1840 msgstr "Tee virheilmoitus"
1841
1842 #: src/crash.c:310
1843 msgid "Save crash information"
1844 msgstr "Tallenna kaatumistiedot"
1845
1846 #: src/editaddress.c:153
1847 msgid "Add New Person"
1848 msgstr "Lisää henkilö"
1849
1850 #: src/editaddress.c:154
1851 msgid "Edit Person Details"
1852 msgstr "Muokkaa henkilötietoja"
1853
1854 #: src/editaddress.c:316
1855 msgid "An Email address must be supplied."
1856 msgstr "Sähköpostiosoite pitää olla."
1857
1858 #: src/editaddress.c:490
1859 msgid "A Name and Value must be supplied."
1860 msgstr "Nimi ja arvo on oltava."
1861
1862 #: src/editaddress.c:560
1863 msgid "Edit Person Data"
1864 msgstr "Muokkaa henkilön tietoja"
1865
1866 #: src/editaddress.c:671 src/expldifdlg.c:508 src/exporthtml.c:799
1867 #: src/ldif.c:819
1868 msgid "Display Name"
1869 msgstr "Näyttönimi"
1870
1871 #: src/editaddress.c:677 src/editaddress.c:681 src/ldif.c:827
1872 msgid "Last Name"
1873 msgstr "Sukunimi"
1874
1875 #: src/editaddress.c:678 src/editaddress.c:680 src/ldif.c:823
1876 msgid "First Name"
1877 msgstr "Etunimi"
1878
1879 #: src/editaddress.c:683
1880 msgid "Nickname"
1881 msgstr "Lempinimi"
1882
1883 #: src/editaddress.c:760 src/editaddress.c:816
1884 msgid "Alias"
1885 msgstr "Alias"
1886
1887 #: src/editaddress.c:954 src/editaddress.c:1011 src/prefs_customheader.c:222
1888 #: src/prefs_matcher.c:530
1889 msgid "Value"
1890 msgstr "Arvo"
1891
1892 #: src/editaddress.c:1070
1893 msgid "_User Data"
1894 msgstr "_Käyttäjätieto"
1895
1896 #: src/editaddress.c:1071
1897 msgid "_Email Addresses"
1898 msgstr "_Sähköpostiosoitteet"
1899
1900 #: src/editaddress.c:1072
1901 msgid "O_ther Attributes"
1902 msgstr "_Muut tiedot"
1903
1904 #: src/editbook.c:113
1905 msgid "File appears to be Ok."
1906 msgstr "Tiedosto näyttää olevan kunnossa."
1907
1908 #: src/editbook.c:116
1909 msgid "File does not appear to be a valid address book format."
1910 msgstr "Tiedosto ei ole oikeassa osoitekirjamuodossa."
1911
1912 #: src/editbook.c:119 src/editjpilot.c:203 src/editvcard.c:107
1913 msgid "Could not read file."
1914 msgstr "Tiedostoa ei pystytty lukemaan."
1915
1916 #: src/editbook.c:153 src/editbook.c:266
1917 msgid "Edit Addressbook"
1918 msgstr "Muokkaa osoitekirjaa"
1919
1920 #: src/editbook.c:182 src/editjpilot.c:277 src/editvcard.c:190
1921 msgid " Check File "
1922 msgstr " Tarkasta tiedosto "
1923
1924 #: src/editbook.c:187 src/editjpilot.c:282 src/editvcard.c:195
1925 #: src/importmutt.c:235 src/importpine.c:235 src/prefs_account.c:1895
1926 msgid "File"
1927 msgstr "Tiedosto"
1928
1929 #: src/editbook.c:285
1930 msgid "Add New Addressbook"
1931 msgstr "Lisää uusi osoitekirja"
1932
1933 #: src/editgroup.c:103
1934 msgid "A Group Name must be supplied."
1935 msgstr "Ryhmänimi pitää olla"
1936
1937 #: src/editgroup.c:286
1938 msgid "Edit Group Data"
1939 msgstr "Muokkaa ryhmän tietoja"
1940
1941 #: src/editgroup.c:314 src/exporthtml.c:635
1942 msgid "Group Name"
1943 msgstr "Ryhmänimi"
1944
1945 #: src/editgroup.c:333
1946 msgid "Addresses in Group"
1947 msgstr "Osoitteet ryhmässä"
1948
1949 #: src/editgroup.c:364
1950 msgid "Available Addresses"
1951 msgstr "Saatavilla olevat osoitteet"
1952
1953 #: src/editgroup.c:425
1954 msgid "Move Email Addresses to or from Group with arrow buttons"
1955 msgstr "Siirrä sähköpostisoitteita ryhmään ja pois nuolipainikkeilla"
1956
1957 #: src/editgroup.c:473
1958 msgid "Edit Group Details"
1959 msgstr "Muokkaa ryhmän tietoja"
1960
1961 #: src/editgroup.c:476
1962 msgid "Add New Group"
1963 msgstr "Lisää uusi ryhmä"
1964
1965 #: src/editgroup.c:526
1966 msgid "Edit folder"
1967 msgstr "Muokkaa hakemistoa"
1968
1969 #: src/editgroup.c:526
1970 msgid "Input the new name of folder:"
1971 msgstr "Anna hakemistolle uusi nimi:"
1972
1973 #: src/editgroup.c:529 src/foldersel.c:556 src/imap_gtk.c:134 src/mh_gtk.c:127
1974 msgid "New folder"
1975 msgstr "Uusi hakemisto"
1976
1977 #: src/editgroup.c:530 src/foldersel.c:557 src/mh_gtk.c:128
1978 msgid "Input the name of new folder:"
1979 msgstr "Anna uudelle hakemistolle nimi:"
1980
1981 #: src/editjpilot.c:200
1982 msgid "File does not appear to be JPilot format."
1983 msgstr "Tiedosto ei ole JPilot-muodossa."
1984
1985 #: src/editjpilot.c:212
1986 msgid "Select JPilot File"
1987 msgstr "Valitse JPilot-tiedosto"
1988
1989 #: src/editjpilot.c:248 src/editjpilot.c:378
1990 msgid "Edit JPilot Entry"
1991 msgstr "Muokkaa JPilot-kenttiä"
1992
1993 #: src/editjpilot.c:294
1994 msgid "Additional e-Mail address item(s)"
1995 msgstr "Muita sähköpostiosoitetietoja"
1996
1997 #: src/editjpilot.c:385
1998 msgid "Add New JPilot Entry"
1999 msgstr "Lisää uusi JPilot-kenttä"
2000
2001 #: src/editldap_basedn.c:143
2002 msgid "Edit LDAP - Select Search Base"
2003 msgstr "Muokkaa LDAP:ia — valitse haun juuri"
2004
2005 #: src/editldap_basedn.c:163 src/editldap.c:439
2006 msgid "Hostname"
2007 msgstr "Verkkonimi"
2008
2009 #: src/editldap_basedn.c:173 src/editldap.c:458 src/ssl_manager.c:110
2010 msgid "Port"
2011 msgstr "Portti"
2012
2013 #: src/editldap_basedn.c:183 src/editldap.c:508
2014 msgid "Search Base"
2015 msgstr "Haun juuri"
2016
2017 #: src/editldap_basedn.c:204
2018 msgid "Available Search Base(s)"
2019 msgstr "Saatavilla olevat juuret"
2020
2021 #: src/editldap_basedn.c:294
2022 msgid "Could not read Search Base(s) from server - please set manually"
2023 msgstr "Ei voitu lukea juuria palvelimelta — aseta sellainen käsin"
2024
2025 #: src/editldap_basedn.c:298 src/editldap.c:278
2026 msgid "Could not connect to server"
2027 msgstr "Palvelimeen ei saatu yhteyttä"
2028
2029 #: src/editldap.c:153
2030 msgid "A Name must be supplied."
2031 msgstr "Nimi pitää olla."
2032
2033 #: src/editldap.c:165
2034 msgid "A Hostname must be supplied for the server."
2035 msgstr "Palvelimella pitää olla verkkonimi"
2036
2037 #: src/editldap.c:178
2038 msgid "At least one LDAP search attribute should be supplied."
2039 msgstr "Ainakin yksi LDAP-hakuehto pitää olla."
2040
2041 #: src/editldap.c:275
2042 msgid "Connected successfully to server"
2043 msgstr "Palvelinyhteyden muodostaminen onnistui."
2044
2045 #: src/editldap.c:331 src/editldap.c:1032
2046 msgid "Edit LDAP Server"
2047 msgstr "Muokkaa LDAP-palvelinta"
2048
2049 #: src/editldap.c:434
2050 msgid "A name that you wish to call the server."
2051 msgstr "Nimi, jota aiot käyttää palvelimelle."
2052
2053 #: src/editldap.c:449
2054 msgid ""
2055 "This is the hostname of the server. For example, \"ldap.mydomain.com\" may "
2056 "be appropriate for the \"mydomain.com\" organization. An IP address may also "
2057 "be used. You may specify \"localhost\" if running an LDAP server on the same "
2058 "computer as Sylpheed-Claws."
2059 msgstr ""
2060 "Tämä on palvelimen verkkonimi. Esimerkiksi ”ldap.example.com” voi olla "
2061 "sopiva myös example.com-yritykselle. Myös IP-osoitetta voi käyttää. Jos LDAP-"
2062 "palvelin on samalla koneella kuin Sylpheed-Claws, voi osoitteeksi määrittää "
2063 "”localhost”."
2064
2065 #: src/editldap.c:470
2066 msgid "TLS"
2067 msgstr "TLS"
2068
2069 #: src/editldap.c:471
2070 msgid "SSL"
2071 msgstr "SSL"
2072
2073 #: src/editldap.c:475
2074 msgid ""
2075 "Enable secure connection to the LDAP server via TLS.If connection fails, be "
2076 "sure to check the correct configuration in ldap.conf (TLS_CACERT or "
2077 "TLS_CACERTDIR fields)."
2078 msgstr ""
2079 "Ota käyttöön turvallinen yhteys LDAP-palvelimeen TLS:llä. Jos yhteys "
2080 "epäonnistuu, tarkista asetukset ldap.confista (TLS_CACERT tai TLS_CACERTDIR)."
2081
2082 #: src/editldap.c:480
2083 msgid ""
2084 "Enable secure connection to the LDAP server via SSL.If connection fails, be "
2085 "sure to check the correct configuration in ldap.conf (TLS_CACERT or "
2086 "TLS_CACERTDIR fields)."
2087 msgstr ""
2088 "Ota käyttöön turvallinen yhteys LDAP-palvelimeen SSL:llä. Jos yhteys "
2089 "epäonnistuu, tarkista asetukset ldap.confista (TLS_CACERT tai TLS_CACERTDIR)."
2090
2091 #: src/editldap.c:494
2092 msgid "The port number that the server listens on. Port 389 is the default."
2093 msgstr "Porttinumero, jota palvelin kuuntelee. 389 on oletusarvo."
2094
2095 #: src/editldap.c:498
2096 msgid " Check Server "
2097 msgstr " Tarkasta palvelin "
2098
2099 #: src/editldap.c:503
2100 msgid "Press this button to test the connection to the server."
2101 msgstr "Tällä painikkeella testataan palvelinyhteyttä."
2102
2103 #: src/editldap.c:518
2104 msgid ""
2105 "This specifies the name of the directory to be searched on the server. "
2106 "Examples include:\n"
2107 "  dc=sylpheed,dc=org\n"
2108 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
2109 "  o=Organization Name,c=Country\n"
2110 msgstr ""
2111 "Tämä määrittää palvelinhakujen hakemiston. Esimerkiksi:\n"
2112 "  dc=sylpheed,dc=org\n"
2113 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
2114 "  o=Organization Name,c=Country\n"
2115
2116 #: src/editldap.c:531
2117 msgid ""
2118 "Press this button to lookup the name of available directory names on the "
2119 "server."
2120 msgstr "Tällä napilla haetaan saatavilla olevat tiedostonimet palvelimelta."
2121
2122 #: src/editldap.c:589
2123 msgid "Search Attributes"
2124 msgstr "Hakuehdot"
2125
2126 #: src/editldap.c:599
2127 msgid ""
2128 "A list of LDAP attribute names that should be searched when attempting to "
2129 "find a name or address."
2130 msgstr ""
2131 "Luettelo LDAP-attribuutinimistä, joita etsitään kun yritetään löytää nimeä "
2132 "tai osoitetta."
2133
2134 #: src/editldap.c:603
2135 msgid " Defaults "
2136 msgstr " Oletusarvot "
2137
2138 #: src/editldap.c:608
2139 msgid ""
2140 "This resets the attribute names to a default value that should find most "
2141 "names and addresses during a name or address search process."
2142 msgstr ""
2143 "Tällä nollataan attribuuttien nimet sellaisiin oletusarvoihin, joilla "
2144 "useimmat nimet ja osoittet löytyvät."
2145
2146 #: src/editldap.c:615
2147 msgid "Max Query Age (secs)"
2148 msgstr "Hakuajan yläraja (sekunteissa)"
2149
2150 #: src/editldap.c:631
2151 msgid ""
2152 "This defines the maximum period of time (in seconds) that an address search "
2153 "result is valid for address completion purposes. Search results are stored "
2154 "in a cache until this period of time has passed and then retired. This will "
2155 "improve the response time when attempting to search for the same name or "
2156 "address on subsequent address completion requests. The cache will be "
2157 "searched in preference to performing a new server search request. The "
2158 "default value of 600 seconds (10 minutes), should be sufficient for most "
2159 "servers. A larger value will reduce the search time for subsequent searches. "
2160 "This is useful for servers that have slow response times at the expense of "
2161 "more memory to cache results."
2162 msgstr ""
2163 "Tämä määrittää miten pitkän ajan sekunneissa osoitehaku voi enimmillään olla "
2164 "voimassa osoitteen täydennystä varten. Hakutuloksia säilytetään "
2165 "välimuistissa kunnes tämä aika on kulunut. Tämä parantaa hakuaikoja kun "
2166 "haetaan samaa nimeä tai osoitetta useita kertoja osoitteen täydennystä "
2167 "varten. Oletusarvo on 600 sekuntia (10 minuuttia). Sen pitäisi olla sopiva "
2168 "useimmille palvelimille. Suurempi luku pienentää hakuaikaa seuraaville "
2169 "ha’uille. Tämä on hyödyllistä hitaiden palvelinten kanssa, mutta vie enemmän "
2170 "muistia."
2171
2172 #: src/editldap.c:649
2173 msgid "Include server in dynamic search"
2174 msgstr "Sisällytä palvelin dynaamiseen hakuun."
2175
2176 #: src/editldap.c:655
2177 msgid ""
2178 "Check this option to include this server for dynamic searches when using "
2179 "address completion."
2180 msgstr ""
2181 "Valitse tämä asetus lisätäksesi palvelin dynaamisiin hakuihin "
2182 "osoitteentäydennykseksi."
2183
2184 #: src/editldap.c:662
2185 msgid "Match names 'containing' search term"
2186 msgstr "Täsmää nimiin jotka sisältävät hakuehdon"
2187
2188 #: src/editldap.c:668
2189 msgid ""
2190 "Searches for names and addresses can be performed either using \"begins-with"
2191 "\" or \"contains\" search term. Check this option to perform a \"contains\" "
2192 "search; this type of search usually takes longer to complete. Note that for "
2193 "performance reasons, address completion uses \"begins-with\" for all "
2194 "searches against other address interfaces."
2195 msgstr ""
2196 "Nimien ja osoitteiden haun voi tehdä joko alkuun tai sisältöön "
2197 "täsmäävällähakuehdolla. Valitsemalla tämän asetuksen käytetään sisältöön "
2198 "vertaavaa hakua; tällainen haku kestää yleensä pidempään. Huomaa, että "
2199 "suorituskyvyn takia osoitteentäydennys käyttää alkuun vertaavaa hakuehtoa "
2200 "toisten osoiterajapintojen kanssa."
2201
2202 #: src/editldap.c:723
2203 msgid "Bind DN"
2204 msgstr "Bind DN"
2205
2206 #: src/editldap.c:733
2207 msgid ""
2208 "The LDAP user account name to be used to connect to the server. This is "
2209 "usually only used for protected servers. This name is typically formatted "
2210 "as: \"cn=user,dc=sylpheed,dc=com\". This is usually left empty when "
2211 "performing a search."
2212 msgstr ""
2213 "LDAP-käyttäjänimi, jota käytetään yhdistettäessä palvelimeen. Tätä käytetään "
2214 "yleensä vain suojattujen palvelimien kanssa. Tämä nimi on tyypillisesti "
2215 "muotoa ”cn=user,dc=sylpheed,dc=com”. Tämä kohta jätetään usein tyhjäksi "
2216 "etsittäessä."
2217
2218 #: src/editldap.c:741
2219 msgid "Bind Password"
2220 msgstr "Bindauksen salasana"
2221
2222 #: src/editldap.c:752
2223 msgid "The password to be used when connecting as the \"Bind DN\" user."
2224 msgstr "Salasana, jota käytetään kun yhdistetään ”Bind DN”-käyttäjänä"
2225
2226 #: src/editldap.c:758
2227 msgid "Timeout (secs)"
2228 msgstr "Aikakatkaisu (sekuntia)"
2229
2230 #: src/editldap.c:773
2231 msgid "The timeout period in seconds."
2232 msgstr "Aikakatkaisu sekunneissa"
2233
2234 #: src/editldap.c:777
2235 msgid "Maximum Entries"
2236 msgstr "Kenttien määrän yläraja"
2237
2238 #: src/editldap.c:792
2239 msgid ""
2240 "The maximum number of entries that should be returned in the search result."
2241 msgstr "Yläraja haussa palautettavien kenttien määrälle."
2242
2243 #: src/editldap.c:808
2244 msgid "Basic"
2245 msgstr "Perus"
2246
2247 #: src/editldap.c:809
2248 msgid "Search"
2249 msgstr "Haku"
2250
2251 #: src/editldap.c:810 src/gtk/quicksearch.c:411
2252 msgid "Extended"
2253 msgstr "Laaja"
2254
2255 #: src/editldap.c:1037
2256 msgid "Add New LDAP Server"
2257 msgstr "Lisää uusi LDAP-palvelin"
2258
2259 #: src/editvcard.c:104
2260 msgid "File does not appear to be vCard format."
2261 msgstr "Tiedosto ei ole vCard-muodossa."
2262
2263 #: src/editvcard.c:116
2264 msgid "Select vCard File"
2265 msgstr "Valitse vCard-tiedosto"
2266
2267 #: src/editvcard.c:161 src/editvcard.c:266
2268 msgid "Edit vCard Entry"
2269 msgstr "Muokka vCard-tietoja"
2270
2271 #: src/editvcard.c:271
2272 msgid "Add New vCard Entry"
2273 msgstr "Lisää vCard-tieto"
2274
2275 #: src/exphtmldlg.c:113
2276 msgid "Please specify output directory and file to create."
2277 msgstr "Anna hakemisto ja tiedosto luotavaksi."
2278
2279 #: src/exphtmldlg.c:116
2280 msgid "Select stylesheet and formatting."
2281 msgstr "Valitse tyylisivu ja -asetukset."
2282
2283 #: src/exphtmldlg.c:119 src/expldifdlg.c:117
2284 msgid "File exported successfully."
2285 msgstr "Tiedoston tuonti onnistui"
2286
2287 #: src/exphtmldlg.c:184
2288 #, c-format
2289 msgid ""
2290 "HTML Output Directory '%s'\n"
2291 "does not exist. OK to create new directory?"
2292 msgstr ""
2293 "HTML-tulostehakemisto ”%s”\n"
2294 "puuttuu. Luodaanko uusi hakemisto?"
2295
2296 #: src/exphtmldlg.c:187 src/expldifdlg.c:193
2297 msgid "Create Directory"
2298 msgstr "Luo hakemisto"
2299
2300 #: src/exphtmldlg.c:196
2301 #, c-format
2302 msgid ""
2303 "Could not create output directory for HTML file:\n"
2304 "%s"
2305 msgstr ""
2306 "Ei voitu luoda hakemistoa HTML-tiedostoille:\n"
2307 "%s"
2308
2309 #: src/exphtmldlg.c:198 src/expldifdlg.c:204
2310 msgid "Failed to Create Directory"
2311 msgstr "Hakemiston luonti epäonnistui"
2312
2313 #: src/exphtmldlg.c:240
2314 msgid "Error creating HTML file"
2315 msgstr "Virhe HTML-tiedostoa luotaessa"
2316
2317 #: src/exphtmldlg.c:326
2318 msgid "Select HTML output file"
2319 msgstr "Valitse HTML-tulostetiedosto"
2320
2321 #: src/exphtmldlg.c:390
2322 msgid "HTML Output File"
2323 msgstr "HTML-tulostetiedosto"
2324
2325 #: src/exphtmldlg.c:399 src/expldifdlg.c:415 src/export.c:179 src/import.c:178
2326 #: src/importldif.c:682
2327 msgid "B_rowse"
2328 msgstr "_Selaa"
2329
2330 #: src/exphtmldlg.c:452
2331 msgid "Stylesheet"
2332 msgstr "Tyylisivu"
2333
2334 #: src/exphtmldlg.c:460 src/gtk/colorlabel.c:367 src/gtk/gtkaspell.c:1632
2335 #: src/gtk/gtkaspell.c:2299 src/mainwindow.c:1004 src/prefs_account.c:661
2336 #: src/summaryview.c:4927
2337 msgid "None"
2338 msgstr "Ei mitään"
2339
2340 #: src/exphtmldlg.c:461 src/prefs_summaries.c:349 src/prefs_summaries.c:690
2341 msgid "Default"
2342 msgstr "Oletus"
2343
2344 #: src/exphtmldlg.c:462 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:135
2345 msgid "Full"
2346 msgstr "Täysi"
2347
2348 #: src/exphtmldlg.c:463
2349 msgid "Custom"
2350 msgstr "Mukautettu"
2351
2352 #: src/exphtmldlg.c:464
2353 msgid "Custom-2"
2354 msgstr "Mukautettu-2"
2355
2356 #: src/exphtmldlg.c:465
2357 msgid "Custom-3"
2358 msgstr "Mukautettu-3"
2359
2360 #: src/exphtmldlg.c:466
2361 msgid "Custom-4"
2362 msgstr "Mukautettu-4"
2363
2364 #: src/exphtmldlg.c:473
2365 msgid "Full Name Format"
2366 msgstr "Täyden nimen muoto"
2367
2368 #: src/exphtmldlg.c:481
2369 msgid "First Name, Last Name"
2370 msgstr "Etunimi, sukunimi"
2371
2372 #: src/exphtmldlg.c:482
2373 msgid "Last Name, First Name"
2374 msgstr "Sukunimi, etunimi"
2375
2376 #: src/exphtmldlg.c:489
2377 msgid "Color Banding"
2378 msgstr "Värien bändäys"
2379
2380 #: src/exphtmldlg.c:495
2381 msgid "Format Email Links"
2382 msgstr "Muotoile sähköpostilinkit"
2383
2384 #: src/exphtmldlg.c:501
2385 msgid "Format User Attributes"
2386 msgstr "Muotoile käyttäjä attribuutit"
2387
2388 #: src/exphtmldlg.c:556 src/expldifdlg.c:636 src/importldif.c:919
2389 msgid "File Name :"
2390 msgstr "Tiedostonimi:"
2391
2392 #: src/exphtmldlg.c:566
2393 msgid "Open with Web Browser"
2394 msgstr "Avaa veppiselain"
2395
2396 #: src/exphtmldlg.c:598
2397 msgid "Export Address Book to HTML File"
2398 msgstr "Tuo osoitekirja HTML-tiedostoksi"
2399
2400 #: src/exphtmldlg.c:664 src/expldifdlg.c:736 src/importldif.c:1027
2401 msgid "File Info"
2402 msgstr "Tiedoston tiedot"
2403
2404 #: src/exphtmldlg.c:665
2405 msgid "Format"
2406 msgstr "Muoto"
2407
2408 #: src/expldifdlg.c:111
2409 msgid "Please specify output directory and LDIF filename to create."
2410 msgstr "Anna hakemisto ja LDIF-tiedostonimi luotavaksi."
2411
2412 #: src/expldifdlg.c:114
2413 msgid "Specify parameters to format distinguished name."
2414 msgstr "Anna parametrejä erillisnimen muodostusta varten."
2415
2416 #: src/expldifdlg.c:190
2417 #, c-format
2418 msgid ""
2419 "LDIF Output Directory '%s'\n"
2420 "does not exist. OK to create new directory?"
2421 msgstr ""
2422 "LDIF-tulostehakemisto ”%s”\n"
2423 "puuttuu, luodaanko uusi hakemisto?"
2424
2425 #: src/expldifdlg.c:202
2426 #, c-format
2427 msgid ""
2428 "Could not create output directory for LDIF file:\n"
2429 "%s"
2430 msgstr ""
2431 "Tulostehakemistoa LDIF-tiedostolle ei voitu luoda:\n"
2432 "%s"
2433
2434 #: src/expldifdlg.c:247
2435 msgid "Suffix was not supplied"
2436 msgstr "Päätettä ei annettu"
2437
2438 #: src/expldifdlg.c:249
2439 msgid ""
2440 "A suffix is required if data is to be used for an LDAP server. Are you sure "
2441 "you wish to proceed without a suffix?"
2442 msgstr ""
2443 "Pääte on tarpeellinen, jos dataa käytetään LDAP-palvelimella. Jatketaanko "
2444 "ilman päätettä?"
2445
2446 #: src/expldifdlg.c:267
2447 msgid "Error creating LDIF file"
2448 msgstr "Virhe LDIF-tiedostoa luotaessa"
2449
2450 #: src/expldifdlg.c:342
2451 msgid "Select LDIF output file"
2452 msgstr "Valitse LDIF-tulostetiedosto"
2453
2454 #: src/expldifdlg.c:406
2455 msgid "LDIF Output File"
2456 msgstr "LDIF-tulostetiedosto"
2457
2458 #: src/expldifdlg.c:467
2459 msgid "Suffix"
2460 msgstr "Pääte"
2461
2462 #: src/expldifdlg.c:479
2463 msgid ""
2464 "The suffix is used to create a \"Distinguished Name\" (or DN) for an LDAP "
2465 "entry. Examples include:\n"
2466 "  dc=sylpheed,dc=org\n"
2467 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
2468 "  o=Organization Name,c=Country\n"
2469 msgstr ""
2470 "Päätteen avulla tehdeään erillisnimi (DN) LDAPilleEsimerkiksi:\n"
2471 "  dc=sylpheed,dc=org\n"
2472 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
2473 "  o=Organization Name,c=Country\n"
2474
2475 #: src/expldifdlg.c:488
2476 msgid "Relative DN"
2477 msgstr "Suhteellinen DN"
2478
2479 #: src/expldifdlg.c:495
2480 msgid "Unique ID"
2481 msgstr "Yksilöllinen tunniste"
2482
2483 #: src/expldifdlg.c:503
2484 msgid ""
2485 "The address book Unique ID is used to create a DN that is formatted similar "
2486 "to:\n"
2487 "  uid=102376,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
2488 msgstr ""
2489 "Osoitekirjan yksilöllöistä tunnistetta käytetään DN:n tekemiseen:\n"
2490 "  uid=102376,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
2491
2492 #: src/expldifdlg.c:516
2493 msgid ""
2494 "The address book Display Name is used to create a DN that is formatted "
2495 "similar to:\n"
2496 "  cn=John Doe,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
2497 msgstr ""
2498 "Osoitekirjan näyttönimeä käytetään DN:n tekemiseen:\n"
2499 "  cn=John Doe,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
2500
2501 #: src/expldifdlg.c:529
2502 msgid ""
2503 "The first Email Address belonging to a person is used to create a DN that is "
2504 "formatted similar to:\n"
2505 "  mail=john.doe@domain.com,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
2506 msgstr ""
2507 "Henkilön ensimmäistä sähköpostiosoitetta käytetään DN:n tekemiseen:\n"
2508 "  mail=john.doe@domain.com,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
2509
2510 #: src/expldifdlg.c:543
2511 msgid ""
2512 "The LDIF file contains several data records that are usually loaded into an "
2513 "LDAP server. Each data record in the LDIF file is uniquely identified by a "
2514 "\"Distinguished Name\" (or DN). The suffix is appended to the \"Relative "
2515 "Distinguished Name\" (or RDN) to create the DN. Please select one of the "
2516 "available RDN options that will be used to create the DN."
2517 msgstr ""
2518 "LDIF-tiedosto sisältää useita tietueita, jotka tyypillisesti ladataan LDAP-"
2519 "palvelimeen. Jokainen LDIF-tiedoston tietue on ainutlaatuinen ”Distinguished "
2520 "Name”-arvoltaan (DN). Lisäämällä jälkiliite ”Relative Distinguished Name”-"
2521 "arvoon (RDN) saadaan DN. Valitse yksi RDN-asetus, jolla tehdään DN:iä."
2522
2523 #: src/expldifdlg.c:556
2524 msgid "Use DN attribute if present in data"
2525 msgstr "Käytä DN-arvoa jos se löytyy datasta"
2526
2527 #: src/expldifdlg.c:563
2528 msgid ""
2529 "The addressbook may contain entries that were previously imported from an "
2530 "LDIF file. The \"Distinguished Name\" (DN) user attribute, if present in the "
2531 "address book data, may be used in the exported LDIF file. The RDN selected "
2532 "above will be used if the DN user attribute is not found."
2533 msgstr ""
2534 "Osoitekirja saattaa sisältää kohteita, jotka on aiemmin tuotu LDIF-"
2535 "tiedostosta. ”Distinguished Name”-arvoa saatetaan käyttää viedyssä LDIF-"
2536 "tiedostossa, jos se löytyy osoitekirjadatasta. Ylläolevaa RDN-valintaa "
2537 "käytetään jollei DN-käyttäjarvoa löydy."
2538
2539 #: src/expldifdlg.c:574
2540 msgid "Exclude record if no Email Address"
2541 msgstr "Älä sisällytä tietuetta jos sähköpostiosoite puuttuu"
2542
2543 #: src/expldifdlg.c:581
2544 msgid ""
2545 "An addressbook may contain entries without Email Addresses. Check this "
2546 "option to ignore these records."
2547 msgstr ""
2548 "Osoitekirjassa saattaa olla sähköpostiosoitteettomia tietueita. Valitse tämä "
2549 "ohittaaksesi ne."
2550
2551 #: src/expldifdlg.c:669
2552 msgid "Export Address Book to LDIF File"
2553 msgstr "Vie osoitekirja LDIF-tiedostoon"
2554
2555 #: src/expldifdlg.c:737
2556 msgid "Distguished Name"
2557 msgstr "Distinguished Name"
2558
2559 #: src/export.c:120 src/summaryview.c:6275
2560 msgid "Export to mbox file"
2561 msgstr "Vie mbox-tiedostoon"
2562
2563 #: src/export.c:139
2564 msgid "Locate the folder to export and specify the mbox file."
2565 msgstr "Hae vietävä kansio ja anna mbox-tiedoston nimi"
2566
2567 #: src/export.c:150
2568 msgid "Source folder:"
2569 msgstr "Lähdehakemisto:"
2570
2571 #: src/export.c:156 src/import.c:150
2572 msgid "Mbox file:"
2573 msgstr "Paikallinen mbox-tiedosto:"
2574
2575 #: src/export.c:211
2576 msgid "Target mbox filename can't be left empty."
2577 msgstr "Kohde-mbox-tiedostonimi ei voi olla tyhjä."
2578
2579 #: src/export.c:216
2580 msgid "Source folder can't be left empty."
2581 msgstr "Lähdekansio ei voi olla tyhjä"
2582
2583 #: src/export.c:229
2584 msgid "Can't find the source folder."
2585 msgstr "Lähdekansiota ei löydy."
2586
2587 #: src/export.c:252
2588 msgid "Select exporting file"
2589 msgstr "Valitse vietävä tiedosto"
2590
2591 #: src/exporthtml.c:805
2592 msgid "Full Name"
2593 msgstr "Koko nimi"
2594
2595 #: src/exporthtml.c:809 src/importldif.c:1028
2596 msgid "Attributes"
2597 msgstr "Attribuutit"
2598
2599 #: src/exporthtml.c:1010
2600 msgid "Sylpheed-Claws Address Book"
2601 msgstr "Sylpheed-Clawsin osoitekirja"
2602
2603 #: src/exporthtml.c:1124 src/exportldif.c:601
2604 msgid "Name already exists but is not a directory."
2605 msgstr "Nimi on jo olemassa, muttei hakemistoa"
2606
2607 #: src/exporthtml.c:1127 src/exportldif.c:604
2608 msgid "No permissions to create directory."
2609 msgstr "Hakemistonluontiin vaadittavat oikeudet puuttuvat."
2610
2611 #: src/exporthtml.c:1130 src/exportldif.c:607
2612 msgid "Name is too long."
2613 msgstr "Nimi on liian pitkä."
2614
2615 #: src/exporthtml.c:1133 src/exportldif.c:610
2616 msgid "Not specified."
2617 msgstr "Määrittelemättä."
2618
2619 #: src/folder.c:1277 src/foldersel.c:371 src/prefs_folder_item.c:208
2620 msgid "Inbox"
2621 msgstr "Saapuneet"
2622
2623 #: src/folder.c:1281 src/foldersel.c:375
2624 msgid "Sent"
2625 msgstr "Lähetetyt"
2626
2627 #: src/folder.c:1285 src/foldersel.c:379 src/prefs_folder_item.c:211
2628 msgid "Queue"
2629 msgstr "Jono"
2630
2631 #: src/folder.c:1289 src/foldersel.c:383 src/prefs_folder_item.c:212
2632 #: src/toolbar.c:366 src/toolbar.c:400 src/toolbar.c:491
2633 msgid "Trash"
2634 msgstr "Roskis"
2635
2636 #: src/folder.c:1293 src/foldersel.c:387 src/prefs_folder_item.c:210
2637 msgid "Drafts"
2638 msgstr "Luonnokset"
2639
2640 #: src/folder.c:1572
2641 #, c-format
2642 msgid "Processing (%s)...\n"
2643 msgstr "Käsitellään (%s)…\n"
2644
2645 #: src/folder.c:2509
2646 #, c-format
2647 msgid "Fetching all messages in %s ...\n"
2648 msgstr "Haetaan viestejä kohteessa %s…\n"
2649
2650 #: src/folder.c:2798
2651 #, c-format
2652 msgid "Moving %s to %s...\n"
2653 msgstr "Siirretään kohteesta %s kohteeseen %s…\n"
2654
2655 #: src/folder.c:3067
2656 #, c-format
2657 msgid "Updating cache for %s..."
2658 msgstr "Päivitetään välimuistia kohteelle %s…"
2659
2660 #: src/folder.c:3772
2661 msgid "Processing messages..."
2662 msgstr "Käsitellään viestejä…"
2663
2664 #: src/foldersel.c:228
2665 msgid "Select folder"
2666 msgstr "Valitse hakemisto"
2667
2668 #: src/foldersel.c:558 src/imap_gtk.c:138 src/mh_gtk.c:129
2669 msgid "NewFolder"
2670 msgstr "UusiKansio"
2671
2672 #: src/foldersel.c:566 src/imap_gtk.c:146 src/imap_gtk.c:152 src/mh_gtk.c:135
2673 #: src/mh_gtk.c:238
2674 #, c-format
2675 msgid "'%c' can't be included in folder name."
2676 msgstr "merkkiä ’%c’ ei voi sisällyttää kansion nimeen."
2677
2678 #: src/foldersel.c:576 src/imap_gtk.c:162 src/imap_gtk.c:216 src/mh_gtk.c:145
2679 #: src/mh_gtk.c:245
2680 #, c-format
2681 msgid "The folder '%s' already exists."
2682 msgstr "Kansio ”%s” on jo olemassa."
2683
2684 #: src/foldersel.c:583 src/imap_gtk.c:168 src/mh_gtk.c:151
2685 #, c-format
2686 msgid "Can't create the folder '%s'."
2687 msgstr "Kansiota ”%s” ei voi luoda."
2688
2689 #: src/folderview.c:290
2690 msgid "/Mark all re_ad"
2691 msgstr "Merkitse kaikki _luetuiksi"
2692
2693 #: src/folderview.c:291
2694 msgid "/_Search folder..."
2695 msgstr "_Hae hakemistosta…"
2696
2697 #: src/folderview.c:293
2698 msgid "/Process_ing..."
2699 msgstr "_Käsittely…"
2700
2701 #: src/folderview.c:298
2702 msgid "/Empty _trash..."
2703 msgstr "_Tyhjennä roskakori…"
2704
2705 #: src/folderview.c:303
2706 msgid "/Send _queue..."
2707 msgstr "Lähetetään _jonottavat…"
2708
2709 #: src/folderview.c:463 src/prefs_folder_column.c:80
2710 msgid "New"
2711 msgstr "Uusi"
2712
2713 #: src/folderview.c:464 src/prefs_folder_column.c:81
2714 msgid "Unread"
2715 msgstr "Lukematta"
2716
2717 #. TRANSLATORS: This in Number sign in American style
2718 #: src/folderview.c:466 src/summaryview.c:490
2719 msgid "#"
2720 msgstr "#"
2721
2722 #: src/folderview.c:710
2723 msgid "Setting folder info..."
2724 msgstr "Asetetaan hakemiston tietoja…"
2725
2726 #: src/folderview.c:764 src/summaryview.c:3400
2727 msgid "Mark all as read"
2728 msgstr "Merkitse kaikki luetuksi"
2729
2730 #: src/folderview.c:765 src/summaryview.c:3401
2731 msgid "Do you really want to mark all mails in this folder as read ?"
2732 msgstr "Merkitäänkö kaikki kansion viestit luetuiksi?"
2733
2734 #: src/folderview.c:1054
2735 msgid ""
2736 "You have one or more IMAP accounts defined. However this version of Sylpheed-"
2737 "Claws has been built without IMAP support; your IMAP account(s) are "
2738 "disabled.\n"
2739 "\n"
2740 "You probably need to install libetpan and recompile Sylpheed-Claws."
2741 msgstr ""
2742 "Käytössä on IMAP-tilejä, mutta tämä versio Sylpheed-Clawsista ei sisällä "
2743 "IMAP-tukea, joten IMAP-tilit on poistettu käytöstä.\n"
2744 "\n"
2745 "Tilien toimimiseksi pitäisi asentaa libetpan ja Sylpheed-Claws uudelleen."
2746
2747 #: src/folderview.c:1071 src/imap.c:3143 src/mainwindow.c:3917 src/setup.c:90
2748 #, c-format
2749 msgid "Scanning folder %s%c%s ..."
2750 msgstr "Luetaan hakemistoa %s%c%s…"
2751
2752 #: src/folderview.c:1075 src/imap.c:3148 src/mainwindow.c:3922 src/setup.c:95
2753 #, c-format
2754 msgid "Scanning folder %s ..."
2755 msgstr "Luetaan hakemistoa %s…"
2756
2757 #: src/folderview.c:1102
2758 msgid "Rebuild folder tree"
2759 msgstr "Uudelleenkasaa kansioopuu"
2760
2761 #: src/folderview.c:1103
2762 msgid ""
2763 "Rebuilding the folder tree will remove local caches. Do you want to continue?"
2764 msgstr "Kansiopuun rakennus tuhoaa paikallisen välimuistin. Rakennetaanko?"
2765
2766 #: src/folderview.c:1113
2767 msgid "Rebuilding folder tree..."
2768 msgstr "Rakennetaan uudelleen kansiopuuta…"
2769
2770 #: src/folderview.c:1115
2771 msgid "Scanning folder tree..."
2772 msgstr "Luetaan kansiopuuta…"
2773
2774 #: src/folderview.c:1233
2775 msgid "Checking for new messages in all folders..."
2776 msgstr "Tarkastetaan uudet viestit kaikissa kansioissa…"
2777
2778 #: src/folderview.c:2090
2779 #, c-format
2780 msgid "Closing Folder %s..."
2781 msgstr "Suljetaan kansiota %s…"
2782
2783 #: src/folderview.c:2129
2784 #, c-format
2785 msgid "Opening Folder %s..."
2786 msgstr "Avataan kansiota %s…"
2787
2788 #: src/folderview.c:2142
2789 msgid "Folder could not be opened."
2790 msgstr "Kansiota ei voitu avata."
2791
2792 #: src/folderview.c:2303 src/mainwindow.c:2079
2793 msgid "Empty trash"
2794 msgstr "Tyhjä roskis"
2795
2796 #: src/folderview.c:2304
2797 msgid "Delete all messages in trash?"
2798 msgstr "Poistetaanko kaikki viestit roskiksesta?"
2799
2800 #: src/folderview.c:2305 src/mainwindow.c:2081
2801 msgid "+_Empty trash"
2802 msgstr "Tyhjää roskis"
2803
2804 #: src/folderview.c:2349 src/inc.c:1444 src/toolbar.c:2126
2805 msgid "Offline warning"
2806 msgstr "Yhteydettömyysvaroitus"
2807
2808 #: src/folderview.c:2350 src/toolbar.c:2127
2809 msgid "You're working offline. Override?"
2810 msgstr "Olet poissa linjoilta. Palataanko?"
2811
2812 #: src/folderview.c:2361 src/toolbar.c:2146
2813 msgid "Send queued messages"
2814 msgstr "Lähetä jonottavat viestit"
2815
2816 #: src/folderview.c:2362 src/toolbar.c:2147
2817 msgid "Send all queued messages?"
2818 msgstr "Lähetetäänkö kaikki jonottavat viestit?"
2819
2820 #: src/folderview.c:2363 src/messageview.c:579 src/messageview.c:596
2821 #: src/prefs_account.c:1030 src/toolbar.c:2148
2822 msgid "_Send"
2823 msgstr "_Lähetä"
2824
2825 #: src/folderview.c:2371 src/toolbar.c:2166
2826 msgid "Some errors occurred while sending queued messages."
2827 msgstr "Jonottavien viestien lähetyksessä tapahtui virheitä."
2828
2829 #: src/folderview.c:2374 src/main.c:1285 src/toolbar.c:2169
2830 #, c-format
2831 msgid ""
2832 "Some errors occurred while sending queued messages:\n"
2833 "%s"
2834 msgstr "Jonottavien viestien lähetyksessä tapahtui virheitä:\n"
2835 "%s"
2836
2837 #: src/folderview.c:2441
2838 #, c-format
2839 msgid "Do you really want to make folder '%s' a sub-folder of '%s' ?"
2840 msgstr "Tehdäänkö kansiosta %s kansion %s alikansio?"
2841
2842 #: src/folderview.c:2444
2843 msgid "Move folder"
2844 msgstr "Siirrä kansio"
2845
2846 #: src/folderview.c:2455
2847 #, c-format
2848 msgid "Moving %s to %s..."
2849 msgstr "Siirretään kohteesta %s kohteeseen %s…"
2850
2851 #: src/folderview.c:2484
2852 msgid "Source and destination are the same."
2853 msgstr "Lähde ja kohde ovat samoja."
2854
2855 #: src/folderview.c:2487
2856 msgid "Can't move a folder to one of its children."
2857 msgstr "Ei voida siirtää hakemistoa lapsekseen."
2858
2859 #: src/folderview.c:2490
2860 msgid "Folder moving cannot be done between different mailboxes."
2861 msgstr "Hakemistoa ei voida siirtää postilaatikkojen välillä."
2862
2863 #: src/folderview.c:2493
2864 msgid "Move failed!"
2865 msgstr "Siirto epäonnistui!"
2866
2867 #: src/folderview.c:2529
2868 #, c-format
2869 msgid "Processing configuration for folder %s"
2870 msgstr "Kansion %s asetuksia luetaan"
2871
2872 #: src/gedit-print.c:147 src/messageview.c:1504 src/summaryview.c:4070
2873 #: src/toolbar.c:178
2874 msgid "Print"
2875 msgstr "Tulosta"
2876
2877 #: src/gedit-print.c:245
2878 msgid "Preparing pages..."
2879 msgstr "Käsitellään sivuja…"
2880
2881 #: src/gedit-print.c:272
2882 #, c-format
2883 msgid "Rendering page %d of %d..."
2884 msgstr "Piirretään sivua %d/%d…"
2885
2886 #: src/gedit-print.c:274
2887 #, c-format
2888 msgid "Printing page %d of %d..."
2889 msgstr "Tulostetaan sivua %d/%d…"
2890
2891 #: src/gedit-print.c:296
2892 msgid "Print preview"
2893 msgstr "Tulostuksen esikatselu"
2894
2895 #: src/gedit-print.c:456
2896 msgid "Page %N of %Q"
2897 msgstr "Sivu %N/%Q"
2898
2899 #: src/grouplistdialog.c:173
2900 msgid "Newsgroup subscription"
2901 msgstr "Keskusteluryhmien tilaus"
2902
2903 #: src/grouplistdialog.c:189
2904 msgid "Select newsgroups for subscription:"
2905 msgstr "Valitse tilattavat keskusteluryhmät:"
2906
2907 #: src/grouplistdialog.c:195
2908 msgid "Find groups:"
2909 msgstr "Hae ryhmiä:"
2910
2911 #: src/grouplistdialog.c:203
2912 msgid " Search "
2913 msgstr " Etsi "
2914
2915 #: src/grouplistdialog.c:215
2916 msgid "Newsgroup name"
2917 msgstr "Keskusteluryhmän nimi"
2918
2919 #: src/grouplistdialog.c:216
2920 msgid "Messages"
2921 msgstr "Viestejä"
2922
2923 #: src/grouplistdialog.c:217
2924 msgid "Type"
2925 msgstr "Tyyppi"
2926
2927 #: src/grouplistdialog.c:346
2928 msgid "moderated"
2929 msgstr "moderoitu"
2930
2931 #: src/grouplistdialog.c:348
2932 msgid "readonly"
2933 msgstr "vain luettava"
2934
2935 #: src/grouplistdialog.c:350
2936 msgid "unknown"
2937 msgstr "tuntematon"
2938
2939 #: src/grouplistdialog.c:412
2940 msgid "Can't retrieve newsgroup list."
2941 msgstr "Keskusteluryhmälistaa ei voida hakea."
2942
2943 #: src/grouplistdialog.c:447 src/summaryview.c:1219
2944 msgid "Done."
2945 msgstr "Valmis."
2946
2947 #: src/grouplistdialog.c:477
2948 #, c-format
2949 msgid "%d newsgroups received (%s read)"
2950 msgstr "%d keskusteluryhmää haettu (%s luettu)"
2951
2952 #: src/gtk/about.c:78 src/textview.c:232
2953 msgid "/_Open with Web browser"
2954 msgstr "_Avaa veppiselaimessa"
2955
2956 #: src/gtk/about.c:79 src/textview.c:233
2957 msgid "/Copy this _link"
2958 msgstr "_Kopioi linkin kohde"
2959
2960 #: src/gtk/about.c:119
2961 msgid "About Sylpheed-Claws"
2962 msgstr "Tietoja Sylpheed-Clawsista."
2963
2964 #: src/gtk/about.c:161
2965 #, c-format
2966 msgid ""
2967 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
2968 "Locale: %s (charset: %s)\n"
2969 "Operating System: %s %s (%s)"
2970 msgstr ""
2971 "GTK+:n versio %d.%d.%d, GLibin versio: %d.%d.%d\n"
2972 "Locale: %s (merkistö: %s)\n"
2973 "Käyttöjärjestelmä: %s %s (%s)"
2974
2975 #: src/gtk/about.c:170
2976 #, c-format
2977 msgid ""
2978 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
2979 "Locale: %s (charset: %s)\n"
2980 "Operating System: %s"
2981 msgstr ""
2982 "GTK+:n versio %d.%d.%d, GLibin versio: %d.%d.%d\n"
2983 "Locale: %s (merkistö: %s)\n"
2984 "Käyttöjärjestelmä: %s"
2985
2986 #: src/gtk/about.c:179
2987 #, c-format
2988 msgid ""
2989 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
2990 "Locale: %s (charset: %s)\n"
2991 "Operating System: unknown"
2992 msgstr ""
2993 "GTK+:n versio %d.%d.%d, GLibin versio %d.%d.%d\n"
2994 "Locale: %s (merkistö: %s)\n"
2995 "Käyttöjärjestelmä: tuntematon"
2996
2997 #: src/gtk/about.c:194
2998 #, c-format
2999 msgid ""
3000 "Compiled-in features:\n"
3001 "%s"
3002 msgstr ""
3003 "Ohjelman mukaan käännetyt ominaisuudet:\n"
3004 "%s"
3005
3006 #: src/gtk/about.c:237
3007 msgid ""
3008 "Copyright (C) 1999-2006 Hiroyuki Yamamoto <hiro-y@kcn.ne.jp>\n"
3009 "and the Sylpheed-Claws team"
3010 msgstr ""
3011 "Copyright © 1999—2006 Hiroyuki Yamamoto <hiro-y@kcn.ne.jp>\n"
3012 "ja Sylpheed-Claws-tiimi"
3013
3014 #: src/gtk/about.c:280
3015 msgid ""
3016 "Sylpheed-Claws is a lightweight, fast and highly-configurable email client.\n"
3017 "\n"
3018 "For further information visit the Sylpheed-Claws website:\n"
3019 msgstr ""
3020 "Sylpheed-Claws on keveä, nopea ja muokattava sähköpostistin.\n"
3021 "\n"
3022 "Lisätietoja saa Sylpheed-Clawsin veppisivuilta:\n"
3023
3024 #: src/gtk/about.c:286
3025 msgid ""
3026 "\n"
3027 "\n"
3028 "Sylpheed-Claws is free software released under the GPL license. If you wish "
3029 "to donate to the Sylpheed-Claws project you can do so at:\n"
3030 msgstr ""
3031 "\n"
3032 "\n"
3033 "Sylpheed-Claws on GPL-lisenssin alainen vapaa ohjelmisto. Jos haluat auttaa "
3034 "Sylpheed-Claws-projektia, voit tehdä niin osoitteessa:\n"
3035
3036 #: src/gtk/about.c:293
3037 msgid "\n"
3038 msgstr "\n"
3039
3040 #: src/gtk/about.c:304
3041 msgid "_Info"
3042 msgstr "_Tietoja"
3043
3044 #: src/gtk/about.c:332
3045 msgid "The Sylpheed-Claws Team\n"
3046 msgstr "Sylpheed-Claws-tiimi\n"
3047
3048 #: src/gtk/about.c:349
3049 msgid ""
3050 "\n"
3051 "Previous team members\n"
3052 msgstr ""
3053 "\n"
3054 "Aiemmat tiimin jäsenet\n"
3055
3056 #: src/gtk/about.c:366
3057 msgid ""
3058 "\n"
3059 "The translation team\n"
3060 msgstr ""
3061 "\n"
3062 "Käännöstiimi\n"
3063
3064 #: src/gtk/about.c:383
3065 msgid ""
3066 "\n"
3067 "Documentation team\n"
3068 msgstr ""
3069 "\n"
3070 "Dokumentointitiimi\n"
3071
3072 #: src/gtk/about.c:400
3073 msgid ""
3074 "\n"
3075 "Logo\n"
3076 msgstr ""
3077 "\n"
3078 "Logo\n"
3079
3080 #: src/gtk/about.c:417
3081 msgid ""
3082 "\n"
3083 "Icons\n"
3084 msgstr ""
3085 "\n"
3086 "Kuvake\n"
3087
3088 #: src/gtk/about.c:434
3089 msgid ""
3090 "\n"
3091 "Contributors\n"
3092 msgstr ""
3093 "\n"
3094 "Avustajat\n"
3095
3096 #: src/gtk/about.c:453
3097 msgid "_Authors"
3098 msgstr "_Tekijät"
3099
3100 # www.turre.com
3101 #: src/gtk/about.c:473
3102 msgid ""
3103 "This program is free software; you can redistribute it and/or modify it "
3104 "under the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
3105 "Software Foundation; either version 2, or (at your option) any later "
3106 "version.\n"
3107 "\n"
3108 msgstr ""
3109 "Tämä on GPL lisenssin epävirallinen käännös suomeksi.Tätä käännöstä ei ole "
3110 "julkaissut Free Software Foundation eikä se määritä oikeudellisesti "
3111 "sitovasti GPL lisenssiä käyttävien ohjelmien levitysehtoja -- vain "
3112 "alkuperäinen englanninkielinen GPL lisenssin teksti on oikeudellisesti "
3113 "sitova. Toivomme kuitenkin, että tämä käännös auttaa suomenkielisiä "
3114 "ymmärtämään GPL lisenssiä paremmin. Tämä ohjelma on vapaa; tätä ohjelmaa on "
3115 "sallittu levittää edelleen ja muuttaa GNU yleisen lisenssin (GPL lisenssin) "
3116 "ehtojen mukaan sellaisina kuin Free Software Foundation on ne julkaissut; "
3117 "joko Lisenssin version 2, tai (valinnan mukaan) minkä tahansa myöhemmän "
3118 "version mukaisesti.\n"
3119 "\n"
3120
3121 #: src/gtk/about.c:479
3122 msgid ""
3123 "This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
3124 "ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
3125 "FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for "
3126 "more details.\n"
3127 "\n"
3128 msgstr ""
3129 "Tätä ohjelmaa levitetään siinä toivossa, että se olisi hyödyllinen, mutta "
3130 "ilman mitään takuuta; ilman edes hiljaista takuuta kaupallisesti "
3131 "hyväksyttävästä laadusta tai soveltuvuudesta tiettyyn tarkoitukseen. Katso "
3132 "GPL lisenssistä lisää yksityiskohtia.\n"
3133 "\n"
3134
3135 #: src/gtk/about.c:485
3136 msgid ""
3137 "You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
3138 "this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 "
3139 "Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA.\n"
3140 "\n"
3141 msgstr ""
3142 "Tämän ohjelman mukana pitäisi tulla kopio GPL lisenssistä; jos näin ei ole, "
3143 "kirjoita osoitteeseen Free Software Foundation Inc., 51 Franklin Street, "
3144 "Fifth Floor, Boston, MA 02111-1301, USA.\n"
3145 "\n"
3146
3147 #: src/gtk/about.c:499
3148 msgid ""
3149 "This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in "
3150 "the OpenSSL Toolkit ("
3151 msgstr ""
3152 "Tässä ohjelmassa on mukana OpenSSL Projectin ohjelma OpenSSL Toolkitiä "
3153 "varten ("
3154
3155 #: src/gtk/about.c:503
3156 msgid ").\n"
3157 msgstr ").\n"
3158
3159 #: src/gtk/about.c:515
3160 msgid "_License"
3161 msgstr "_Lisenssi"
3162
3163 #: src/gtk/colorlabel.c:48 src/prefs_common.c:300
3164 msgid "Orange"
3165 msgstr "Oranssi"
3166
3167 #: src/gtk/colorlabel.c:49 src/prefs_common.c:304
3168 msgid "Red"
3169 msgstr "Punainen"
3170
3171 #: src/gtk/colorlabel.c:50 src/prefs_common.c:308
3172 msgid "Pink"
3173 msgstr "Pinkki"
3174
3175 #: src/gtk/colorlabel.c:51 src/prefs_common.c:312
3176 msgid "Sky blue"
3177 msgstr "Taivaansininen"
3178
3179 #: src/gtk/colorlabel.c:52 src/prefs_common.c:316
3180 msgid "Blue"
3181 msgstr "Sininen"
3182
3183 #: src/gtk/colorlabel.c:53 src/prefs_common.c:320
3184 msgid "Green"
3185 msgstr "Vihreä"
3186
3187 #: src/gtk/colorlabel.c:54 src/prefs_common.c:324
3188 msgid "Brown"
3189 msgstr "Ruskea"
3190
3191 #: src/gtk/foldersort.c:156
3192 msgid "Set folder order"
3193 msgstr "Aseta kansiojärjestys"
3194
3195 #: src/gtk/foldersort.c:190
3196 msgid "Move folders up or down to change the sort order in the folder list."
3197 msgstr ""
3198 "Siirrä kansiota ylös tai alas muuttaaksesin järjestystä kansionäkymässä"
3199
3200 #: src/gtk/foldersort.c:214
3201 msgid "Folders"
3202 msgstr "Kansiot"
3203
3204 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:272
3205 msgid "Configuration"
3206 msgstr "Asetukset"
3207
3208 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:273
3209 msgid "Configuration options for the print job"
3210 msgstr "Tulostuksen asetukset"
3211
3212 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:280
3213 msgid "Source Buffer"
3214 msgstr "Lähdepuskuri"
3215
3216 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:281
3217 msgid "GtkTextBuffer object to print"
3218 msgstr "GtkTextBuffer, joka tulostetaan"
3219
3220 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:287
3221 msgid "Tabs Width"
3222 msgstr "Tabinleveys"
3223
3224 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:288
3225 msgid "Width in equivalent space characters of tabs"
3226 msgstr "Leveys välilyönninmittoina"
3227
3228 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:295
3229 msgid "Wrap Mode"
3230 msgstr "Rivitystila"
3231
3232 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:296
3233 msgid "Word wrapping mode"
3234 msgstr "Rivitystila"
3235
3236 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:303
3237 msgid "Highlight"
3238 msgstr "Korosta"
3239
3240 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:304
3241 msgid "Whether to print the document with highlighted syntax"
3242 msgstr "Tulostetaanko korostuksin"
3243
3244 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:312
3245 msgid "Font"
3246 msgstr "Fontti"
3247
3248 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:313
3249 msgid "GnomeFont name to use for the document text (deprecated)"
3250 msgstr "GnomeFont, jota käytetään dokumentin tekstissä (vanhentunut)"
3251
3252 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:320
3253 msgid "Font Description"
3254 msgstr "Fontin kuvaus"
3255
3256 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:321
3257 msgid "Font to use for the document text (e.g. \"Monospace 10\")"
3258 msgstr "Fontti, jota käytetään tekstissä (kuten Monospace 10)"
3259
3260 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:328 src/gtk/gtksourceprintjob.c:336
3261 msgid "Numbers Font"
3262 msgstr "Numerojen fontti"
3263
3264 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:329
3265 msgid "GnomeFont name to use for the line numbers (deprecated)"
3266 msgstr "GnomeFont, jota käytetään rivinumeroille (vanhentunut)"
3267
3268 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:337
3269 msgid "Font description to use for the line numbers"
3270 msgstr "Fontin kuvaus. jota käytetään rivinumeroille"
3271
3272 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:344
3273 msgid "Print Line Numbers"
3274 msgstr "Tulosta rivinumerot"
3275
3276 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:345
3277 msgid "Interval of printed line numbers (0 means no numbers)"
3278 msgstr "Tulostettavien rivinumeroiden väli (0:lla ei tulosteta numeroita)"
3279
3280 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:352
3281 msgid "Print Header"
3282 msgstr "Tulosta otsake"
3283
3284 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:353
3285 msgid "Whether to print a header in each page"
3286 msgstr "Tulostetaanko otsake joka sivulle"
3287
3288 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:360
3289 msgid "Print Footer"
3290 msgstr "Tulosta alatunniste"
3291
3292 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:361
3293 msgid "Whether to print a footer in each page"
3294 msgstr "Tulostetaanko alatunniste joka sivulle"
3295
3296 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:368
3297 msgid "Header and Footer Font"
3298 msgstr "Otsakkeen ja alatunnisteen fontti"
3299
3300 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:369
3301 msgid "GnomeFont name to use for the header and footer (deprecated)"
3302 msgstr "GnomeFont, jota käytetään otsakkeelle ja alatunnisteelle (vanhentunut)"
3303
3304 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:376
3305 msgid "Header and Footer Font Description"
3306 msgstr "Otsakkeen ja alatunnisteen fontinkuvaus"
3307
3308 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:377
3309 msgid "Font to use for headers and footers (e.g. \"Monospace 10\")"
3310 msgstr ""
3311 "Fontti, jota käytetään otsakkeille ja alatunnisteille (kuten Monospace 10)"
3312
3313 #: src/gtk/gtkaspell.c:606
3314 msgid "No dictionary selected."
3315 msgstr "Ei sanakirjaa valittuna"
3316
3317 #: src/gtk/gtkaspell.c:829 src/gtk/gtkaspell.c:1815 src/gtk/gtkaspell.c:2095
3318 msgid "Normal Mode"
3319 msgstr "Normaali tila"
3320
3321 #: src/gtk/gtkaspell.c:831 src/gtk/gtkaspell.c:1821 src/gtk/gtkaspell.c:2106
3322 msgid "Bad Spellers Mode"
3323 msgstr "Väärinkirjoittajien tila"
3324
3325 #: src/gtk/gtkaspell.c:870
3326 msgid "Unknown suggestion mode."
3327 msgstr "Tuntemattomien ehdotusten tila."
3328
3329 #: src/gtk/gtkaspell.c:1154
3330 msgid "No misspelled word found."
3331 msgstr "Väärinkirjoitettuja sanoja ei löytynyt."
3332
3333 #: src/gtk/gtkaspell.c:1502
3334 msgid "Replace unknown word"
3335 msgstr "Korvaa tuntematon sana"
3336
3337 #: src/gtk/gtkaspell.c:1517
3338 #, c-format
3339 msgid "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Replace \"%s\" with: </span>"
3340 msgstr "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Korvaa ”%s”: </span>"
3341
3342 #: src/gtk/gtkaspell.c:1562
3343 msgid ""
3344 "Holding down Control key while pressing Enter\n"
3345 "will learn from mistake.\n"
3346 msgstr ""
3347 "Ctrl-näppäimen pitäminen pohjassa enteriä\n"
3348 "painettaessa opettaa virheitä.\n"
3349
3350 #: src/gtk/gtkaspell.c:1809 src/gtk/gtkaspell.c:2084
3351 msgid "Fast Mode"
3352 msgstr "Nopea tila"
3353
3354 #: src/gtk/gtkaspell.c:1916
3355 #, c-format
3356 msgid "\"%s\" unknown in %s"
3357 msgstr "”%s” tuntematon kohteessa %s"
3358
3359 #: src/gtk/gtkaspell.c:1930
3360 msgid "Accept in this session"
3361 msgstr "Hyväksy tällä kertaa"
3362
3363 #: src/gtk/gtkaspell.c:1940
3364 msgid "Add to personal dictionary"
3365 msgstr "Lisää henkilökohtaiseen sanakirjaan"
3366
3367 #: src/gtk/gtkaspell.c:1950
3368 msgid "Replace with..."
3369 msgstr "Korvaa…"
3370
3371 #: src/gtk/gtkaspell.c:1963
3372 #, c-format
3373 msgid "Check with %s"
3374 msgstr "Tarkista sovelluksella %s"
3375
3376 #: src/gtk/gtkaspell.c:1985
3377 msgid "(no suggestions)"
3378 msgstr "(ei ehdotuksia)"
3379
3380 #: src/gtk/gtkaspell.c:1996 src/gtk/gtkaspell.c:2158
3381 msgid "More..."
3382 msgstr "Lisää…"
3383
3384 #: src/gtk/gtkaspell.c:2060
3385 #, c-format
3386 msgid "Dictionary: %s"
3387 msgstr "Sanakirja: %s"
3388
3389 #: src/gtk/gtkaspell.c:2073
3390 #, c-format
3391 msgid "Use alternate (%s)"
3392 msgstr "Käytä vaihtoehtoa (%s)"
3393
3394 #: src/gtk/gtkaspell.c:2121 src/prefs_spelling.c:221
3395 msgid "Check while typing"
3396 msgstr "Tarkista kirjoitettaessa"
3397
3398 #: src/gtk/gtkaspell.c:2137
3399 msgid "Change dictionary"
3400 msgstr "Vaihda hakemistoa"
3401
3402 #: src/gtk/gtkaspell.c:2270
3403 #, c-format
3404 msgid ""
3405 "The spell checker could not change dictionary.\n"
3406 "%s"
3407 msgstr ""
3408 "Oikoluvun sanakirjaa ei voitu vaihtaa.\n"
3409 "%s"
3410
3411 #: src/gtk/icon_legend.c:67
3412 msgid "New message"
3413 msgstr "Uusi viesti"
3414
3415 #: src/gtk/icon_legend.c:68
3416 msgid "Unread message"
3417 msgstr "Lukematon viesti"
3418
3419 #: src/gtk/icon_legend.c:69
3420 msgid "Message has been replied to"
3421 msgstr "Vastattu viesti"
3422
3423 #: src/gtk/icon_legend.c:70
3424 msgid "Message has been forwarded"
3425 msgstr "Edelleenlähetetty viesti"
3426
3427 #: src/gtk/icon_legend.c:71
3428 msgid "Message is in an ignored thread"
3429 msgstr "Viesti ohitetussa ketjussa"
3430
3431 #: src/gtk/icon_legend.c:72
3432 msgid "Message is spam"
3433 msgstr "Roskapostiviesti"
3434
3435 #: src/gtk/icon_legend.c:74
3436 msgid "Message has attachment(s)"
3437 msgstr "Liitteellinen viesti"
3438
3439 #: src/gtk/icon_legend.c:75
3440 msgid "Digitally signed message"
3441 msgstr "Allekirjoitettu viesti"
3442
3443 #: src/gtk/icon_legend.c:76
3444 msgid "Encrypted message"
3445 msgstr "Salattu viesti"
3446
3447 #: src/gtk/icon_legend.c:77
3448 msgid "Message is signed and has attachment(s)"
3449 msgstr "Allekirjoitettu ja liitteellinen viesti"
3450
3451 #: src/gtk/icon_legend.c:78
3452 msgid "Message is encrypted and has attachment(s)"
3453 msgstr "Salattu ja liitteellinen viesti"
3454
3455 #: src/gtk/icon_legend.c:80
3456 msgid "Marked message"
3457 msgstr "Merkitty viesti"
3458
3459 #: src/gtk/icon_legend.c:81
3460 msgid "Message is marked for deletion"
3461 msgstr "Viesti on merkitty poistettavaksi"
3462
3463 #: src/gtk/icon_legend.c:82
3464 msgid "Message is marked for moving"
3465 msgstr "Viesti on merkitty siirrettäväksi"
3466
3467 #: src/gtk/icon_legend.c:83
3468 msgid "Message is marked for copying"
3469 msgstr "Viesti on merkitty kopioitavaksi"
3470
3471 #: src/gtk/icon_legend.c:85
3472 msgid "Locked message"
3473 msgstr "Lukittu viesti"
3474
3475 #: src/gtk/icon_legend.c:87
3476 msgid "Folder (normal, opened)"
3477 msgstr "Avattu normaali kansio"
3478
3479 #: src/gtk/icon_legend.c:88
3480 msgid "Folder with read messages hidden"
3481 msgstr "Kansio, jonka luetut viestit on piilotettu"
3482
3483 #: src/gtk/icon_legend.c:89
3484 msgid "Folder contains marked messages"
3485 msgstr "Merkittyjä viestejä sisältävä kansio"
3486
3487 #: src/gtk/icon_legend.c:122
3488 msgid "Icon Legend"
3489 msgstr "Kuvakkeiden merkitykset"
3490
3491 #: src/gtk/icon_legend.c:140
3492 msgid ""
3493 "<span weight=\"bold\">The following icons are used to show the status of "
3494 "messages and folders:</span>"
3495 msgstr ""
3496 "<span weight=\"bold\">Seuraavat kuvakkeet kertovat viestien ja kansioiden "
3497 "tilan:</span>"
3498
3499 #: src/gtk/inputdialog.c:186
3500 #, c-format
3501 msgid "Input password for %s on %s:"
3502 msgstr "Anna salasana käyttäjälle %s kohteessa %s:"
3503
3504 #: src/gtk/inputdialog.c:188
3505 msgid "Input password"
3506 msgstr "Anna salasana"
3507
3508 #: src/gtk/inputdialog.c:275
3509 msgid "Remember this"
3510 msgstr "Muista tämä"
3511
3512 #: src/gtk/logwindow.c:87
3513 msgid "Protocol log"
3514 msgstr "Protokollaloki"
3515
3516 #: src/gtk/logwindow.c:373
3517 msgid "Clear _Log"
3518 msgstr "Tyhjennä _loki"
3519
3520 #: src/gtk/pluginwindow.c:150 src/gtk/pluginwindow.c:155
3521 msgid ""
3522 "\n"
3523 "\n"
3524 "Version: "
3525 msgstr ""
3526 "\n"
3527 "\n"
3528 "Versio: "
3529
3530 #: src/gtk/pluginwindow.c:153
3531 msgid "Error: "
3532 msgstr "Virhe: "
3533
3534 #: src/gtk/pluginwindow.c:154
3535 msgid "Plugin is not functional."
3536 msgstr "Liitännäinen ei ole toimintakykyinen."
3537
3538 #: src/gtk/pluginwindow.c:185
3539 msgid "Select the Plugins to load"
3540 msgstr "Valitse ladattavat liitännäiset"
3541
3542 #: src/gtk/pluginwindow.c:200
3543 #, c-format
3544 msgid ""
3545 "The following error occured while loading %s :\n"
3546 "\n"
3547 "%s\n"
3548 msgstr ""
3549 "Virhe ladattaessa liitännäistä %s:\n"
3550 "\n"
3551 "%s\n"
3552
3553 #: src/gtk/pluginwindow.c:286 src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:211
3554 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:75
3555 #: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:514
3556 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:548
3557 msgid "Plugins"
3558 msgstr "Liitännäiset"
3559
3560 #: src/gtk/pluginwindow.c:319 src/prefs_summaries.c:210
3561 msgid "Description"
3562 msgstr "Kuvaus"
3563
3564 #: src/gtk/pluginwindow.c:336
3565 msgid "More plugins are available from the Sylpheed-Claws website."
3566 msgstr "Lisää liitännäisiä voi noutaa Sylpheed-Clawsin kotisivuilta."
3567
3568 #: src/gtk/pluginwindow.c:342 src/prefs_themes.c:866
3569 msgid "Get more..."
3570 msgstr "Hae lisää…"
3571
3572 #: src/gtk/pluginwindow.c:356
3573 msgid "Load Plugin..."
3574 msgstr "Lataa liitännäinen…"
3575
3576 #: src/gtk/pluginwindow.c:357
3577 msgid "Unload Plugin"
3578 msgstr "Poista liitännäinen"
3579
3580 #: src/gtk/pluginwindow.c:384
3581 msgid "Click here to load one or more plugins"
3582 msgstr "Paina tätä hakeaksesi lisää liitännäisiä"
3583
3584 #: src/gtk/pluginwindow.c:388
3585 msgid "Unload the selected plugin"
3586 msgstr "Poista valittu liitännäinen"
3587
3588 #: src/gtk/pluginwindow.c:455
3589 msgid "Loaded plugins"
3590 msgstr "Ladatut liitännäiset"
3591
3592 #: src/gtk/prefswindow.c:527
3593 msgid "Page Index"
3594 msgstr "Hakemisto"
3595
3596 #: src/gtk/progressdialog.c:141 src/prefs_account.c:760
3597 #: src/prefs_filtering_action.c:378 src/prefs_filtering.c:377
3598 #: src/prefs_filtering.c:1490
3599 msgid "Account"
3600 msgstr "Tili"
3601
3602 #: src/gtk/progressdialog.c:149 src/gtk/sslcertwindow.c:136
3603 #: src/prefs_summary_column.c:80
3604 msgid "Status"
3605 msgstr "Tila"
3606
3607 #: src/gtk/quicksearch.c:252
3608 msgid "all messages"
3609 msgstr "kaikki viestit"
3610
3611 #: src/gtk/quicksearch.c:253
3612 msgid "messages whose age is greater than #"
3613 msgstr "viestit, jotka ovat uudempia kuin #"
3614
3615 #: src/gtk/quicksearch.c:254
3616 msgid "messages whose age is less than #"
3617 msgstr "viestit, jotka ovat vanhempia kuin #"
3618
3619 #: src/gtk/quicksearch.c:255
3620 msgid "messages which contain S in the message body"
3621 msgstr "viestit, jotka sisältävät S:n viestitekstissään"
3622
3623 #: src/gtk/quicksearch.c:256
3624 msgid "messages which contain S in the whole message"
3625 msgstr "viestit, jotka sisältävät S:n jossakin"
3626
3627 #: src/gtk/quicksearch.c:257
3628 msgid "messages carbon-copied to S"
3629 msgstr "viestit, jonka kopiot on lähetty S:lle"
3630
3631 #: src/gtk/quicksearch.c:258
3632 msgid "message is either to: or cc: to S"
3633 msgstr "viestit, jotka on lähetty tai kopioitu S:lle"
3634
3635 #: src/gtk/quicksearch.c:259
3636 msgid "deleted messages"
3637 msgstr "poistetut viestit"
3638
3639 #: src/gtk/quicksearch.c:260
3640 msgid "messages which contain S in the Sender field"
3641 msgstr "viestit, jotka on lähettänyt S"
3642
3643 #: src/gtk/quicksearch.c:261
3644 msgid "true if execute \"S\" succeeds"
3645 msgstr "tosi, jos ”S”:n suorittaminen onnistuu"
3646
3647 #: src/gtk/quicksearch.c:262
3648 msgid "messages originating from user S"
3649 msgstr "viestit, jotka ovat lähtöisin käyttäjältä S"
3650
3651 #: src/gtk/quicksearch.c:263
3652 msgid "forwarded messages"
3653 msgstr "edelleenvälitetyt viestit"
3654
3655 #: src/gtk/quicksearch.c:264
3656 msgid "messages which contain header S"
3657 msgstr "viestit, joissa on otsake S"
3658
3659 #: src/gtk/quicksearch.c:265
3660 msgid "messages which contain S in Message-ID header"
3661 msgstr "viestit, joiden viestin tunnus -otsakkeessa on S"
3662
3663 #: src/gtk/quicksearch.c:266
3664 msgid "messages which contain S in inreplyto header"
3665 msgstr "viestit, joiden vastausosoiteotsakkeessa on S"
3666
3667 #: src/gtk/quicksearch.c:267
3668 msgid "messages which are marked with color #"
3669 msgstr "viestit, jotka on värjätty värillä #"
3670
3671 #: src/gtk/quicksearch.c:268
3672 msgid "locked messages"
3673 msgstr "lukitut viestit"
3674
3675 #: src/gtk/quicksearch.c:269
3676 msgid "messages which are in newsgroup S"
3677 msgstr "viestit, jotka ovat uutisryhmässä S"
3678
3679 #: src/gtk/quicksearch.c:270
3680 msgid "new messages"
3681 msgstr "uudet viestit"
3682
3683 #: src/gtk/quicksearch.c:271
3684 msgid "old messages"
3685 msgstr "vanhat viestit"
3686
3687 #: src/gtk/quicksearch.c:272
3688 msgid "incomplete messages (not entirely downloaded)"
3689 msgstr "osittaiset viestit (joita ei ole kokonaan ladattu)"
3690
3691 #: src/gtk/quicksearch.c:273
3692 msgid "messages which have been replied to"
3693 msgstr "vastatut viestit"
3694
3695 #: src/gtk/quicksearch.c:274
3696 msgid "read messages"
3697 msgstr "luetut viestit"
3698
3699 #: src/gtk/quicksearch.c:275
3700 msgid "messages which contain S in subject"
3701 msgstr "viestit, joiden otsikossa on S"
3702
3703 #: src/gtk/quicksearch.c:276
3704 msgid "messages whose score is equal to #"
3705 msgstr "viestit, joiden pistemäärä on #"
3706
3707 #: src/gtk/quicksearch.c:277
3708 msgid "messages whose score is greater than #"
3709 msgstr "viestit, joiden pistemäärä on suurempi kuin #"
3710
3711 #: src/gtk/quicksearch.c:278
3712 msgid "messages whose score is lower than #"
3713 msgstr "viestit, joiden pistemäärä on pienempi kuin #"
3714
3715 #: src/gtk/quicksearch.c:279
3716 msgid "messages whose size is equal to #"
3717 msgstr "viestit, joiden koko on #"
3718
3719 #: src/gtk/quicksearch.c:280
3720 msgid "messages whose size is greater than #"
3721 msgstr "viestit, joiden koko on suurempi kuin #"
3722
3723 #: src/gtk/quicksearch.c:281
3724 msgid "messages whose size is smaller than #"
3725 msgstr "viestit, joiden koko on pienempi kuin #"
3726
3727 #: src/gtk/quicksearch.c:282
3728 msgid "messages which have been sent to S"
3729 msgstr "viestit, jotka on lähetetty S:lle"
3730
3731 #: src/gtk/quicksearch.c:283
3732 msgid "marked messages"
3733 msgstr "merkityt viestit"
3734
3735 #: src/gtk/quicksearch.c:284
3736 msgid "unread messages"
3737 msgstr "lukemattomat viestit"
3738
3739 #: src/gtk/quicksearch.c:285
3740 msgid "messages which contain S in References header"
3741 msgstr "viestit, joiden viittaukset-otsakkeessa on S"
3742
3743 #: src/gtk/quicksearch.c:286
3744 #, c-format
3745 msgid "messages returning 0 when passed to command - %F is message file"
3746 msgstr "viestit, jotka saavat komennon palauttamaan 0:n — %F on viestitiedosto"
3747
3748 #: src/gtk/quicksearch.c:287
3749 msgid "messages which contain S in X-Label header"
3750 msgstr "viestit, joiden X-label-otsakkeessa on S"
3751
3752 #: src/gtk/quicksearch.c:289
3753 msgid "logical AND operator"
3754 msgstr "looginen JA-operaattori"
3755
3756 #: src/gtk/quicksearch.c:290
3757 msgid "logical OR operator"
3758 msgstr "looginen TAI-operaattori"
3759
3760 #: src/gtk/quicksearch.c:291
3761 msgid "logical NOT operator"
3762 msgstr "looginen EI-operaattori"
3763
3764 #: src/gtk/quicksearch.c:292
3765 msgid "case sensitive search"
3766 msgstr "kirjaintasot erotteleva haku"
3767
3768 #: src/gtk/quicksearch.c:294
3769 msgid "all filtering expressions are allowed"
3770 msgstr "kaikki suodatusilmaukset sallittu"
3771
3772 #: src/gtk/quicksearch.c:302 src/summary_search.c:320
3773 msgid "Extended Search"
3774 msgstr "Laajennettu haku"
3775
3776 #: src/gtk/quicksearch.c:303
3777 msgid ""
3778 "Extended Search allows the user to define criteria that messages must have "
3779 "in order to match and be displayed in the message list.\n"
3780 "\n"
3781 "The following symbols can be used:"
3782 msgstr ""
3783 "Laajennetussa haussa voi käyttää erilaisia lisämääreitä, joiden pitää "
3784 "täsmätä, jotta haettu viesti näytetään tuloksissa.\n"
3785 "\n"
3786 "Seuraavia merkintöjä voi käyttää:"
3787
3788 #: src/gtk/quicksearch.c:399 src/prefs_filtering_action.c:1080
3789 #: src/prefs_matcher.c:158 src/prefs_matcher.c:1866
3790 #: src/prefs_summary_column.c:82 src/prefs_template.c:190 src/quote_fmt.c:47
3791 #: src/summaryview.c:485
3792 msgid "Subject"
3793 msgstr "Otsikko"
3794
3795 #: src/gtk/quicksearch.c:403 src/prefs_filtering_action.c:1081
3796 #: src/prefs_matcher.c:159 src/prefs_matcher.c:1867
3797 #: src/prefs_summary_column.c:83 src/quote_fmt.c:42 src/summaryview.c:486
3798 msgid "From"
3799 msgstr "Lähettäjä"
3800
3801 #: src/gtk/quicksearch.c:407 src/prefs_filtering_action.c:1082
3802 #: src/prefs_matcher.c:159 src/prefs_matcher.c:1868
3803 #: src/prefs_summary_column.c:84 src/prefs_template.c:187 src/quote_fmt.c:48
3804 #: src/summaryview.c:487
3805 msgid "To"
3806 msgstr "Vastaanottaja"
3807
3808 #: src/gtk/quicksearch.c:418
3809 msgid "Recursive"
3810 msgstr "Rekursiivinen"
3811
3812 #: src/gtk/quicksearch.c:428
3813 msgid "Sticky"
3814 msgstr "Tahmea"
3815
3816 #: src/gtk/quicksearch.c:459
3817 msgid " Clear "
3818 msgstr "Tyhjennä"
3819
3820 #: src/gtk/quicksearch.c:480 src/summary_search.c:273
3821 msgid "Edit search criteria"
3822 msgstr "Muokkaa hakuehtoja"
3823
3824 #: src/gtk/quicksearch.c:486
3825 msgid " Extended Symbols... "
3826 msgstr "Laajennetut symbolit…"
3827
3828 #: src/gtk/quicksearch.c:917 src/summaryview.c:1041
3829 #, c-format
3830 msgid "Searching in %s... \n"
3831 msgstr "Etsitään kohteessa %s…\n"
3832
3833 #: src/gtk/sslcertwindow.c:129 src/gtk/sslcertwindow.c:282
3834 #: src/gtk/sslcertwindow.c:322 src/gtk/sslcertwindow.c:376
3835 msgid "correct"
3836 msgstr "oikein"
3837
3838 #: src/gtk/sslcertwindow.c:134
3839 msgid "Owner"
3840 msgstr "Omistaja"
3841
3842 #: src/gtk/sslcertwindow.c:135
3843 msgid "Signer"
3844 msgstr "Allekirjoittaja"
3845
3846 #: src/gtk/sslcertwindow.c:142 src/gtk/sslcertwindow.c:163
3847 #: src/prefs_themes.c:883
3848 msgid "Name: "
3849 msgstr "Nimi: "
3850
3851 #: src/gtk/sslcertwindow.c:149 src/gtk/sslcertwindow.c:170
3852 msgid "Organization: "
3853 msgstr "Organisaatio: "
3854
3855 #: src/gtk/sslcertwindow.c:156 src/gtk/sslcertwindow.c:177
3856 msgid "Location: "
3857 msgstr "Sijainti: "
3858
3859 #: src/gtk/sslcertwindow.c:184
3860 msgid "Fingerprint: "
3861 msgstr "Sormenjälki: "
3862
3863 #: src/gtk/sslcertwindow.c:190
3864 msgid "Signature status: "
3865 msgstr "Allekirjoituksen tila: "
3866
3867 #: src/gtk/sslcertwindow.c:196
3868 msgid "Expires on: "
3869 msgstr "Vanhenee: "
3870
3871 #: src/gtk/sslcertwindow.c:257
3872 #, c-format
3873 msgid "SSL certificate for %s"
3874 msgstr "SSL-varmenne kohteelle %s"
3875
3876 #: src/gtk/sslcertwindow.c:273
3877 #, c-format
3878 msgid ""
3879 "Certificate for %s is unknown.\n"
3880 "Do you want to accept it?"
3881 msgstr ""
3882 "Varmenne kohteelle %s on tuntematon.\n"
3883 "Hyväksytäänkö se?"
3884
3885 #: src/gtk/sslcertwindow.c:284 src/gtk/sslcertwindow.c:324
3886 #: src/gtk/sslcertwindow.c:378
3887 #, c-format
3888 msgid "Signature status: %s"
3889 msgstr "Allekirjoituksen tila: %s"
3890
3891 #: src/gtk/sslcertwindow.c:291 src/gtk/sslcertwindow.c:331
3892 msgid "_View certificate"
3893 msgstr "_Katsele varmennetta"
3894
3895 #: src/gtk/sslcertwindow.c:296
3896 msgid "Unknown SSL Certificate"
3897 msgstr "Tuntematon SSL-varmenne"
3898
3899 #: src/gtk/sslcertwindow.c:297 src/gtk/sslcertwindow.c:337
3900 #: src/gtk/sslcertwindow.c:390
3901 msgid "_Cancel connection"
3902 msgstr "_Peruuta yhteys"
3903
3904 #: src/gtk/sslcertwindow.c:297 src/gtk/sslcertwindow.c:390
3905 msgid "_Accept and save"
3906 msgstr "_Hyväksy ja tallenna"
3907
3908 #: src/gtk/sslcertwindow.c:313
3909 #, c-format
3910 msgid ""
3911 "Certificate for %s is expired.\n"
3912 "Do you want to continue?"
3913 msgstr ""
3914 "Varmenne kohteelle %s on vanhennut.\n"
3915 "Hyväksytäänkö se?"
3916
3917 #: src/gtk/sslcertwindow.c:336
3918 msgid "Expired SSL Certificate"
3919 msgstr "Vanhennut SSL-varmenne"
3920
3921 #: src/gtk/sslcertwindow.c:337
3922 msgid "_Accept"
3923 msgstr "_Hyväksy"
3924
3925 #: src/gtk/sslcertwindow.c:355
3926 msgid "New certificate:"
3927 msgstr "Uusi varmenne:"
3928
3929 #: src/gtk/sslcertwindow.c:360
3930 msgid "Known certificate:"
3931 msgstr "Tunnettu varmenne:"
3932
3933 #: src/gtk/sslcertwindow.c:367
3934 #, c-format
3935 msgid "Certificate for %s has changed. Do you want to accept it?"
3936 msgstr "%s:n varmenne on muuttunut, hyväksytäänkö se?"
3937
3938 #: src/gtk/sslcertwindow.c:385
3939 msgid "_View certificates"
3940 msgstr "_Katsele varmenteita"
3941
3942 #: src/gtk/sslcertwindow.c:389
3943 msgid "Changed SSL Certificate"
3944 msgstr "Muuttunut SSL-varmenne"
3945
3946 #: src/headerview.c:195 src/summaryview.c:2728 src/summaryview.c:2739
3947 msgid "(No From)"
3948 msgstr "(Ei lähettäjää)"
3949
3950 #: src/headerview.c:210 src/summaryview.c:2763 src/summaryview.c:2766
3951 msgid "(No Subject)"
3952 msgstr "(Ei otsikkoa)"
3953
3954 #: src/image_viewer.c:283
3955 msgid "Filename:"
3956 msgstr "Tiedostonimi:"
3957
3958 #: src/image_viewer.c:290
3959 msgid "Filesize:"
3960 msgstr "Tiedoston koko:"
3961
3962 #: src/image_viewer.c:311
3963 msgid "Load Image"
3964 msgstr "Lataa kuva"
3965
3966 #: src/image_viewer.c:317
3967 msgid "Content-Type:"
3968 msgstr "Sisältömuoto:"
3969
3970 #: src/imap.c:623
3971 msgid ""
3972 "\n"
3973 "\n"
3974 "CRAM-MD5 logins only work if libetpan has been compiled with SASL support "
3975 "and the CRAM-MD5 SASL plugin is installed."
3976 msgstr ""
3977 "\n"
3978 "\n"
3979 "CRAM-MD5-kirjautumiset toimivat vain jos libetpanissa on SASL-tuki ja CRAM-"
3980 "MD5 SASL-liitännäinen on on asennettu."
3981
3982 #: src/imap.c:630
3983 #, c-format
3984 msgid "Connection to %s failed: login refused.%s"
3985 msgstr ""
3986 "Yhdistäminen kohteeseen %s epäonnistui: kirjautuminen sisään ei toiminut.%s"
3987
3988 #: src/imap.c:634
3989 #, c-format
3990 msgid "Connection to %s failed: login refused.%s\n"
3991 msgstr ""
3992 "Yhdistäminen kohteeseen %s epäonnistui: kirjautuminen sisään ei toiminut.%s\n"
3993
3994 #: src/imap.c:651
3995 #, c-format
3996 msgid "Connecting to %s failed"
3997 msgstr "Yhteydenotto kohteeseen %s epäonnistui"
3998
3999 #: src/imap.c:656 src/imap.c:659
4000 #, c-format
4001 msgid "IMAP4 connection to %s has been disconnected. Reconnecting...\n"
4002 msgstr "IMAP4-yhteys kohteeseen %s on katkennut, yhdistetään uudelleen…\n"
4003
4004 #: src/imap.c:697 src/imap.c:2163 src/imap.c:2687 src/imap.c:2771
4005 #: src/imap.c:3109 src/imap.c:3864
4006 msgid "Sylpheed-Claws needs network access in order to access the IMAP server."
4007 msgstr "IMAP-palvelimeen ei saada yhteyttä ilman verkkoyhteyttä."
4008
4009 #: src/imap.c:771 src/inc.c:749 src/news.c:295 src/send_message.c:299
4010 msgid "Insecure connection"
4011 msgstr "Suojaamaton yhteys"
4012
4013 #: src/imap.c:772 src/inc.c:750 src/news.c:296 src/send_message.c:300
4014 msgid ""
4015 "This connection is configured to be secured using SSL, but SSL is not "
4016 "available in this build of Sylpheed-Claws. \n"
4017 "\n"
4018 "Do you want to continue connecting to this server? The communication would "
4019 "not be secure."
4020 msgstr ""
4021 "Tämä yhteys on asetettu käyttämään SSL:ää, mutta SSL ei ole käytettävissä "
4022 "tässä Sylpheed-Clawsin versiossa. \n"
4023 "\n"
4024 "Haluatko silti yhdistää palvelimelle? Tämä yhteys ei ole suojattu."
4025
4026 #: src/imap.c:778 src/inc.c:756 src/news.c:302 src/send_message.c:306
4027 msgid "Con_tinue connecting"
4028 msgstr "_Yhdistä joka tapauksessa"
4029
4030 #: src/imap.c:788
4031 #, c-format
4032 msgid "Connecting to IMAP4 server: %s..."
4033 msgstr "Yhdistetään IMAP4-palvelimeen: %s…"
4034
4035 #: src/imap.c:820
4036 #, c-format
4037 msgid "Can't connect to IMAP4 server: %s:%d"
4038 msgstr "IMAP4-palvelimeen %s:%d ei saada yhteyttä"
4039
4040 #: src/imap.c:823
4041 #, c-format
4042 msgid "Can't connect to IMAP4 server: %s:%d\n"
4043 msgstr "IMAP4-palvelimeen %s:%d ei saada yhteyttä\n"
4044
4045 #: src/imap.c:852 src/imap.c:2495
4046 msgid "Can't start TLS session.\n"
4047 msgstr "TLS-session aloitus ei onnistu.\n"
4048
4049 #: src/imap.c:889
4050 #, c-format
4051 msgid "Connecting to IMAP4 server %s...\n"
4052 msgstr "Yhdistetään IMAP4-palvelimeen: %s…\n"
4053
4054 #: src/imap.c:900 src/imap.c:903
4055 #, c-format
4056 msgid "Couldn't login to IMAP server %s."
4057 msgstr "Yhdistetään IMAP-palvelimeen: %s…"
4058
4059 #: src/imap.c:1077
4060 msgid "Adding messages..."
4061 msgstr "Lisätään viestejä…"
4062
4063 #: src/imap.c:1225 src/mh.c:504
4064 msgid "Copying messages..."
4065 msgstr "Kopioidaan viestejä…"
4066
4067 #: src/imap.c:1352
4068 msgid "can't set deleted flags\n"
4069 msgstr "poistomerkkejä ei voitu asettaa\n"
4070
4071 #: src/imap.c:1358 src/imap.c:3616
4072 msgid "can't expunge\n"
4073 msgstr "ei voida hävittää\n"
4074
4075 #: src/imap.c:1802
4076 msgid "can't create mailbox: LIST failed\n"
4077 msgstr "ei voitu luoda postilaatikkoa: LIST epäonnistui\n"
4078
4079 #: src/imap.c:1818
4080 msgid "can't create mailbox\n"
4081 msgstr "ei voitu luoda postilaatikkoa\n"
4082
4083 #: src/imap.c:1899
4084 msgid "New folder name must not contain the namespace path separator"
4085 msgstr "Uuden kansion nimessä ei saa olla nimiavaruuden polkuerotinta"
4086
4087 #: src/imap.c:1930
4088 #, c-format
4089 msgid "can't rename mailbox: %s to %s\n"
4090 msgstr "ei voida uudelleennimetä postilaatikkoa %s %s:ksi\n"
4091
4092 #: src/imap.c:1994
4093 msgid "can't delete mailbox\n"
4094 msgstr "ei voida poistaa postilaatikkoa\n"
4095
4096 #: src/imap.c:2275
4097 msgid "LIST failed\n"
4098 msgstr "LIST epäonnistui\n"
4099
4100 #: src/imap.c:2383
4101 #, c-format
4102 msgid "can't select folder: %s\n"
4103 msgstr "hakemistoa %s ei voida valita\n"
4104
4105 #: src/imap.c:2492
4106 msgid "Server requires TLS to log in.\n"
4107 msgstr "Palvelin vaatii TLS:ää kirjautumiseen\n"
4108
4109 #: src/imap.c:2501
4110 msgid "Can't refresh capabilities.\n"
4111 msgstr "Ominaisuuksia ei voida päivittää.\n"
4112
4113 #: src/imap.c:2506
4114 #, c-format
4115 msgid ""
4116 "Connection to %s failed: server requires TLS, but Sylpheed-Claws has been "
4117 "compiled without OpenSSL support.\n"
4118 msgstr ""
4119 "Yhteydenotto palvelimelle %s epäonnistui: palvelin vaatii TLS:ää, mutta "
4120 "Sylpheed-Claws on käännetty ilman tukea.\n"
4121
4122 #: src/imap.c:2514
4123 msgid "Server logins are disabled.\n"
4124 msgstr "Palvelimelle kirjautuminen on poissa käytöstä.\n"
4125
4126 #: src/imap.c:2692
4127 msgid "Fetching message..."
4128 msgstr "Haetaan viestiä…"
4129
4130 #: src/imap.c:2858
4131 #, c-format
4132 msgid "iconv cannot convert UTF-7 to %s\n"
4133 msgstr "iconv ei voi muuntaa UTF-7:ää merkitöön %s\n"
4134
4135 #: src/imap.c:2888
4136 #, c-format
4137 msgid "iconv cannot convert %s to UTF-7\n"
4138 msgstr "iconv ei voi muuntaa merkitöstä %s UTF-7:ään\n"
4139
4140 #: src/imap.c:2932
4141 msgid "iconv cannot convert UTF-8 to UTF-7\n"
4142 msgstr "iconv ei voi muuntaa UTF-8:sta UTF-7:ään\n"
4143
4144 #: src/imap.c:3601
4145 #, c-format
4146 msgid "can't set deleted flags: %d\n"
4147 msgstr "poistomerkkejä ei voitu asettaa: %d\n"
4148
4149 #: src/imap_gtk.c:55 src/mh_gtk.c:50
4150 msgid "/Create _new folder..."
4151 msgstr "Luo _uusi kansio…"
4152
4153 #: src/imap_gtk.c:56 src/mh_gtk.c:51
4154 msgid "/_Rename folder..."
4155 msgstr "Nimeä kansio uu_delleen…"
4156
4157 #: src/imap_gtk.c:57 src/mh_gtk.c:52
4158 msgid "/M_ove folder..."
4159 msgstr "_Siirrä kansio…"
4160
4161 #: src/imap_gtk.c:58 src/mh_gtk.c:53
4162 msgid "/_Delete folder..."
4163 msgstr "_Poista kansio…"
4164
4165 #: src/imap_gtk.c:60 src/news_gtk.c:55
4166 msgid "/Synchronise"
4167 msgstr "Ajantasaista"
4168
4169 #: src/imap_gtk.c:61 src/news_gtk.c:56
4170 msgid "/Down_load messages"
4171 msgstr "_Hae viestejä"
4172
4173 #: src/imap_gtk.c:63 src/mh_gtk.c:55 src/news_gtk.c:58
4174 msgid "/_Check for new messages"
4175 msgstr "_Tarkasta onko uusia viestejä"
4176
4177 #: src/imap_gtk.c:64 src/mh_gtk.c:56
4178 msgid "/C_heck for new folders"
4179 msgstr "_Tarkasta onko uusia viestejä"
4180
4181 #: src/imap_gtk.c:65 src/mh_gtk.c:57
4182 msgid "/R_ebuild folder tree"
4183 msgstr "Uudelleenkasaa hakemisto_puu"
4184
4185 #: src/imap_gtk.c:135
4186 msgid ""
4187 "Input the name of new folder:\n"
4188 "(if you want to create a folder to store subfolders\n"
4189 "and no mails, append '/' at the end of the name)"
4190 msgstr ""
4191 "Anna uuden kansion nimi:\n"
4192 "(jos teet kansiota johon tulee alikansioita,\n"
4193 " lisää nimen perään vinoviiva /)"
4194
4195 #: src/imap_gtk.c:193 src/mh_gtk.c:228
4196 #, c-format
4197 msgid "Input new name for '%s':"
4198 msgstr "Anna uusi nimi kansiolle ”%s”:"
4199
4200 #: src/imap_gtk.c:195 src/mh_gtk.c:230
4201 msgid "Rename folder"
4202 msgstr "Uudelleennimeä kansio"
4203
4204 #: src/imap_gtk.c:204 src/imap_gtk.c:209
4205 #, c-format
4206 msgid "`%c' can't be included in folder name."
4207 msgstr "merkkiä ’%c’ ei voi sisällyttää kansion nimeen."
4208
4209 #: src/imap_gtk.c:226 src/mh_gtk.c:255
4210 msgid ""
4211 "The folder could not be renamed.\n"
4212 "The new folder name is not allowed."
4213 msgstr ""
4214 "Kansiota ei voinut uudelleennimetä.\n"
4215 "Uuden kansion nimi ei ole sallittu."
4216
4217 #: src/imap_gtk.c:280 src/mh_gtk.c:176
4218 #, c-format
4219 msgid ""
4220 "All folders and messages under '%s' will be permanently deleted. Recovery "
4221 "will not be possible.\n"
4222 "\n"
4223 "Do you really want to delete?"
4224 msgstr ""
4225 "Kaikki kansiot ja viestit tilillä ”%s” poistetaan, palauttaminen ei sen "
4226 "jälkeen ole mahdollista\n"
4227 "\n"
4228 "Poistetaanko varmasti?"
4229
4230 #: src/imap_gtk.c:302 src/mh_gtk.c:198 src/news_gtk.c:238
4231 #, c-format
4232 msgid "Can't remove the folder '%s'."
4233 msgstr "Ei voi poistaa kansiota ”%s”."
4234
4235 #: src/imap_gtk.c:362 src/news_gtk.c:299
4236 #, c-format
4237 msgid "Error occurred while downloading messages in '%s'."
4238 msgstr "Virhe haettaessa viestiä kohteessa ”%s”."
4239
4240 #: src/import.c:120 src/import.c:215
4241 msgid "Import mbox file"
4242 msgstr "Vie mbox-tiedostoon"
4243
4244 #: src/import.c:139
4245 msgid "Locate the mbox file and specify the destination folder."
4246 msgstr "Anna kohteeksi mbox-tiedosto ja kohdehakemisto."
4247
4248 #: src/import.c:156
4249 msgid "Destination folder:"
4250 msgstr "Kohdehakemisto"
4251
4252 #: src/import.c:210
4253 msgid "Source mbox filename can't be left empty."
4254 msgstr "Paikallisen mbox-postilaatikon tiedostonimeä ei syötetty."
4255
4256 #: src/import.c:215
4257 msgid ""
4258 "Destination folder is not set.\n"
4259 "Import mbox file to the inbox folder?"
4260 msgstr ""
4261 "Kohdekansiota ei ole asetettu.\n"
4262 "Tuodaanko mbox-tiedosto inbox-kansioksi?"
4263
4264 #: src/import.c:237
4265 msgid "Can't find the destination folder."
4266 msgstr "Kohdehakemistoa ei löydy."
4267
4268 #: src/import.c:261
4269 msgid "Select importing file"
4270 msgstr "Valitse tuotava tiedosto"
4271
4272 #: src/importldif.c:190
4273 msgid "Please specify address book name and file to import."
4274 msgstr "Anna tuotavan osoitekirjan ja tiedoston nimi"
4275
4276 #: src/importldif.c:193
4277 msgid "Select and rename LDIF field names to import."
4278 msgstr "Valitse ja uudelleennimeä LDIF-kentät tuotavaksi."
4279
4280 #: src/importldif.c:196
4281 msgid "File imported."
4282 msgstr "Tiedosto tuotu."
4283
4284 #: src/importldif.c:451 src/importmutt.c:125 src/importpine.c:125
4285 msgid "Please select a file."
4286 msgstr "Valitse tiedosto."
4287
4288 #: src/importldif.c:457 src/importmutt.c:130 src/importpine.c:130
4289 msgid "Address book name must be supplied."
4290 msgstr "Osoitekirjan nimi pitää antaa."
4291
4292 #: src/importldif.c:472
4293 msgid "Error reading LDIF fields."
4294 msgstr "Virhe luettaessa LDIF-kenttiä."
4295
4296 #: src/importldif.c:495
4297 msgid "LDIF file imported successfully."
4298 msgstr "LDIF-tiedoston tuonti onnistui."
4299
4300 #: src/importldif.c:574
4301 msgid "Select LDIF File"
4302 msgstr "Valitse LDIF-tiedosto"
4303
4304 #: src/importldif.c:662
4305 msgid ""
4306 "Specify the name for the address book that will be created from the LDIF "
4307 "file data."
4308 msgstr "Anna nimi osoitekirjalle joka luodaan LDIF-tiedoston datasta."
4309
4310 #: src/importldif.c:668
4311 msgid "File Name"
4312 msgstr "Tiedostonimi"
4313
4314 #: src/importldif.c:679
4315 msgid "The full file specification of the LDIF file to import."
4316 msgstr "Täysi tiedostomäärite tuotavalle LDIF-tiedostolle."
4317
4318 #: src/importldif.c:688
4319 msgid "Select the LDIF file to import."
4320 msgstr "Valitse tuotava LDIF-tiedosto."
4321
4322 #: src/importldif.c:725
4323 msgid "R"
4324 msgstr "V"
4325
4326 #: src/importldif.c:726 src/summaryview.c:483
4327 msgid "S"
4328 msgstr "S"
4329
4330 #: src/importldif.c:727
4331 msgid "LDIF Field Name"
4332 msgstr "LDIF-tiedostonimi"
4333
4334 #: src/importldif.c:728
4335 msgid "Attribute Name"
4336 msgstr "Attribuutin nimi"
4337
4338 #: src/importldif.c:783
4339 msgid "LDIF Field"
4340 msgstr "LDIF-kenttä"
4341
4342 #: src/importldif.c:795
4343 msgid "Attribute"
4344 msgstr "Attribuutti"
4345
4346 #: src/importldif.c:806
4347 msgid "The LDIF field can be renamed to the User Attribute name."
4348 msgstr "LDIF-kentän voi uudelleennimetä käyttäjäattribuutin nimeksi"
4349
4350 #: src/importldif.c:811
4351 msgid "???"
4352 msgstr "???"
4353
4354 #: src/importldif.c:829
4355 msgid ""
4356 "Choose the LDIF field that will be renamed or selected for import in the "
4357 "list above. Reserved fields (marked with a tick in the \"R\" column), are "
4358 "automatically imported and cannot be renamed. A single click in the Select "
4359 "(\"S\") column will select the field for import with a tick. A single click "
4360 "anywhere in the row will select that field for rename in the input area "
4361 "below the list. A double click anywhere in the row will also select the "
4362 "field for import."
4363 msgstr ""
4364 "Valitse allaolevasta listasta LDIF-kentät jotka uudelleennimetään tai "
4365 "valitaan tuotaviksi. Varatut kentät (merkitty V-sarakkeeseen rastilla) "
4366 "tuodaan automaattisesti, eikä niitä voi muuttaa. Painamalla valinta-"
4367 "saraketta S millä tahansa rivillä valitsee sen kentän uudelleennimettäväksi "
4368 "allalolevaan syötekenttään. Kaksoisnapsauttamalla rivi valitaan myös "
4369 "tuotavaksi."
4370
4371 #: src/importldif.c:841
4372 msgid "Select for Import"
4373 msgstr "Valitse tuotavaksi"
4374
4375 #: src/importldif.c:847
4376 msgid "Select the LDIF field for import into the address book."
4377 msgstr "Valitse LDIF-kenttä tuotavaksi osoitekirjaan."
4378
4379 #: src/importldif.c:850
4380 msgid " Modify "
4381 msgstr " Muuta "
4382
4383 #: src/importldif.c:856
4384 msgid "This button will update the list above with the data supplied."
4385 msgstr "Tällä painikkeella päivitetään ylläoleva lista annetuin tiedoin."
4386
4387 #: src/importldif.c:929
4388 msgid "Records Imported :"
4389 msgstr "Tietueita tuotu:"
4390
4391 #: src/importldif.c:960
4392 msgid "Import LDIF file into Address Book"
4393 msgstr "Tuo LDIF-tiedosto osoitekirjaan"
4394
4395 #: src/importmutt.c:144
4396 msgid "Error importing MUTT file."
4397 msgstr "Virhe tuotaessa MUTT-tiedostoa."
4398
4399 #: src/importmutt.c:159
4400 msgid "Select MUTT File"
4401 msgstr "Valitse MUTT-tiedosto"
4402
4403 #: src/importmutt.c:206
4404 msgid "Import MUTT file into Address Book"
4405 msgstr "Tuo MUTT-tiedosto osoitekirjaksi"
4406
4407 #: src/importmutt.c:291 src/importpine.c:292
4408 msgid "Please select a file to import."
4409 msgstr "Valitse tuotava tiedosto."
4410
4411 #: src/importpine.c:144
4412 msgid "Error importing Pine file."
4413 msgstr "Virhe tuotaessa Pine-tiedostoa"
4414
4415 #: src/importpine.c:159
4416 msgid "Select Pine File"
4417 msgstr "Valitse Pine-tiedosto"
4418
4419 #: src/importpine.c:206
4420 msgid "Import Pine file into Address Book"
4421 msgstr "Tuo Pine-tiedosto osoitekirjaksi"
4422
4423 #: src/inc.c:173 src/inc.c:278 src/inc.c:304
4424 msgid "Sylpheed-Claws needs network access in order to get mails."
4425 msgstr "Verkkoyhteyttä tarvitaan viestien hakemiseksi."
4426
4427 #: src/inc.c:374
4428 msgid "Retrieving new messages"
4429 msgstr "Haetaan uusia viestejä"
4430
4431 #: src/inc.c:421
4432 msgid "Standby"
4433 msgstr "Odotetaan"
4434
4435 #: src/inc.c:550 src/inc.c:600
4436 msgid "Cancelled"
4437 msgstr "Peruutettu"
4438
4439 #: src/inc.c:561
4440 msgid "Retrieving"
4441 msgstr "Haetaan"
4442
4443 #: src/inc.c:570
4444 #, c-format
4445 msgid "Done (%d message (%s) received)"
4446 msgid_plural "Done (%d messages (%s) received)"
4447 msgstr[0] "Valmista (%d viesti (%s) haettu)"