Revert "More fixes for parsing dates in vcalendar on Windows."
[claws.git] / po / fi.po
1 # Finnish translations for claws-mail package.
2 # Copyright © 1999-2016 The Claws Mail team.
3 # This file is distributed under the same license
4 # as the Claws Mail package, see COPYING file.
5 # Flammie Pirinen <flammie@iki.fi>, 2005—2016
6 #
7 # Sanastoani:
8 #
9 # To: = Vastaanottaja:
10 # Cc: = Kopio:
11 # Bcc: = Piilokopio:
12 # Reply-To: = Vastaus-osoite:
13 # Newsgroups: = Uutisryhmät:
14 # Followup-To: = Keskustelunsiirto:
15 # Certificate = Varmenne
16 # Subject = Aihe (oli: Otsikko)
17 # Type-Ahead (find) = Näppäilyennakointihaku
18 # Sender: = Välittäjä:
19 # Content-Disposition-Notification: = Saapumisilmoitus
20 # Return-Receipt-Notification: = Toimitusilmoitus
21 # Received = Saapunut
22 #
23 # Expunge = Poista lopullisesti
24 #
25 # Thread = säie
26 # Watch = tarkkaile
27 #
28 # Passphrase on vain salasana, erillistä ”salalausetta” ei tarvita
29 #
30 # lainausmerkit ”, valikkoerotin → (UTF-8-merkkejä)
31 # Kääntäjän kommenteissa XXX:llä on merkitty epävarmoja ja heikkoja tai
32 # ongelmallisia käännöksiä
33 #
34 msgid ""
35 msgstr ""
36 "Project-Id-Version: Claws Mail 3.14.0\n"
37 "Report-Msgid-Bugs-To: paul@claws-mail.org\n"
38 "POT-Creation-Date: 2016-08-01 21:41+0100\n"
39 "PO-Revision-Date: 2016-08-03 00:47+0200\n"
40 "Last-Translator: Flammie Pirinen <flammie@iki.fi>\n"
41 "Language-Team: Finnish <laatu@lokalisointi.org>\n"
42 "Language: fi\n"
43 "MIME-Version: 1.0\n"
44 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
45 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
46 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
47
48 #: src/account.c:396 src/account.c:463
49 msgid ""
50 "Some composing windows are open.\n"
51 "Please close all the composing windows before editing accounts."
52 msgstr ""
53 "Viestinmuokkausikkunoita on vielä auki.\n"
54 "Ne pitää sulkea ennen kuin tilejä voidaan muokata."
55
56 #: src/account.c:441
57 msgid "Can't create folder."
58 msgstr "Kansiota ei voi luoda."
59
60 #: src/account.c:728
61 msgid "Edit accounts"
62 msgstr "Muokkaa tilejä"
63
64 #: src/account.c:745
65 msgid ""
66 "Using 'Get Mail' will retrieve messages from your Accounts in the order "
67 "given, the checkbox indicates which accounts will be included. Bold text "
68 "indicates the default account."
69 msgstr ""
70 "Hae viestit hakee järjestyksessä viestit tileiltä. Rastiruutu kertoo "
71 "haettavat tilit ja lihavoitu teksti oletustilin."
72
73 #: src/account.c:816
74 msgid " _Set as default account "
75 msgstr " _Valitse oletustiliksi "
76
77 #: src/account.c:908
78 msgid "Accounts with remote folders cannot be copied."
79 msgstr "Tilejä, joissa on etäkansioita, ei voi kopioida."
80
81 #: src/account.c:915
82 #, c-format
83 msgid "Copy of %s"
84 msgstr "Kentän %s kopio"
85
86 #: src/account.c:1075
87 #, c-format
88 msgid "Do you really want to delete the account '%s'?"
89 msgstr "Poistetaanko tili %s?"
90
91 #: src/account.c:1077
92 msgid "(Untitled)"
93 msgstr "(Nimetön)"
94
95 #: src/account.c:1078
96 msgid "Delete account"
97 msgstr "Poista tili"
98
99 #: src/account.c:1562
100 msgctxt "Accounts List Get Column Name"
101 msgid "G"
102 msgstr "H"
103
104 #: src/account.c:1568
105 msgid "'Get Mail' retrieves mail from the checked accounts"
106 msgstr "Hae viestit hakee viestit merkityiltä tileiltä"
107
108 #: src/account.c:1575 src/addrduplicates.c:471 src/addressadd.c:215
109 #: src/addressbook.c:125 src/compose.c:7224 src/editaddress.c:1264
110 #: src/editaddress.c:1321 src/editaddress.c:1341
111 #: src/editaddress_other_attributes_ldap.c:302
112 #: src/editaddress_other_attributes_ldap.c:350 src/editbook.c:170
113 #: src/editgroup.c:288 src/editjpilot.c:257 src/editldap.c:428
114 #: src/editvcard.c:173 src/importmutt.c:222 src/importpine.c:221
115 #: src/mimeview.c:274 src/plugins/managesieve/sieve_manager.c:465
116 #: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1803
117 #: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:395 src/prefs_filtering.c:384
118 #: src/prefs_filtering.c:1866 src/prefs_template.c:79
119 msgid "Name"
120 msgstr "Nimi"
121
122 #: src/account.c:1583 src/prefs_account.c:1096 src/prefs_account.c:4128
123 msgid "Protocol"
124 msgstr "Käytäntö"
125
126 #: src/account.c:1591 src/ssl_manager.c:100
127 msgid "Server"
128 msgstr "Palvelin"
129
130 #: src/action.c:382
131 #, c-format
132 msgid "Could not get message file %d"
133 msgstr "Ei voitu lukea viestitiedostoa %d"
134
135 #: src/action.c:419
136 msgid "Could not get message part."
137 msgstr "Ei voitu lukea viestin osaa."
138
139 #: src/action.c:436
140 #, c-format
141 msgid "Can't get part of multipart message: %s"
142 msgstr "Ei voitu lukea osaa moniosaisesta viestistä: %s"
143
144 #: src/action.c:608
145 #, c-format
146 msgid ""
147 "The selected action cannot be used in the compose window\n"
148 "because it contains %%f, %%F, %%as or %%p."
149 msgstr ""
150 "Toimintoa ei voida suorittaa viestinmuokkausikkunassa,\n"
151 "koska se sisältää %%f:n, %%F:n, %%as:n tai %%p:n."
152
153 #: src/action.c:720
154 msgid "There is no filtering action set"
155 msgstr "Suodatustoimintoa ei ole valittu"
156
157 #: src/action.c:722
158 #, c-format
159 msgid ""
160 "Invalid filtering action(s):\n"
161 "%s"
162 msgstr ""
163 "Viallisia suodatustoimintoja:\n"
164 "%s"
165
166 #: src/action.c:987
167 #, c-format
168 msgid ""
169 "Could not fork to execute the following command:\n"
170 "%s\n"
171 "%s"
172 msgstr ""
173 "Komentoon %s forkkaus epäonnistui:\n"
174 "%s"
175
176 #: src/action.c:989 src/ldaputil.c:323 src/plugins/bogofilter/bogofilter.c:884
177 #: src/plugins/tnef_parse/tnef_parse.c:67
178 #: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1821
179 #: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1825
180 #: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1836
181 #: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1839 src/privacy.c:62
182 msgid "Unknown error"
183 msgstr "Tuntematon virhe"
184
185 #: src/action.c:1207 src/action.c:1372
186 msgid "Completed"
187 msgstr "Suoritettu"
188
189 #: src/action.c:1243
190 #, c-format
191 msgid "--- Running: %s\n"
192 msgstr "--- Suoritetaan komentoa %s\n"
193
194 #: src/action.c:1247
195 #, c-format
196 msgid "--- Ended: %s\n"
197 msgstr "--- Komennon %s suoritus loppui\n"
198
199 #: src/action.c:1280
200 msgid "Action's input/output"
201 msgstr "Toiminnon syötteet ja tulosteet"
202
203 #: src/action.c:1608
204 #, c-format
205 msgid ""
206 "Enter the argument for the following action:\n"
207 "('%%h' will be replaced with the argument)\n"
208 "  %s"
209 msgstr ""
210 "Anna parametrit seuraavalle toiminnolle:\n"
211 "(”%%h” korvautuu parametreilläsi)\n"
212 " %s"
213
214 #: src/action.c:1613
215 msgid "Action's hidden user argument"
216 msgstr "Toiminnon piilotettu käyttäjäparametri"
217
218 #: src/action.c:1617
219 #, c-format
220 msgid ""
221 "Enter the argument for the following action:\n"
222 "('%%u' will be replaced with the argument)\n"
223 "  %s"
224 msgstr ""
225 "Anna parametrit seuraavalle toiminnolle:\n"
226 "(”%%u” korvautuu parametreilläsi)\n"
227 " %s"
228
229 #: src/action.c:1622
230 msgid "Action's user argument"
231 msgstr "Toiminnon käyttäjäparametri"
232
233 #: src/addrclip.c:479
234 msgid "Cannot copy a folder to itself or to its sub-structure."
235 msgstr "Ei voida kopioida hakemistoa lapsekseen tai sen aliosaan."
236
237 #: src/addrclip.c:502
238 msgid "Cannot copy an address book to itself."
239 msgstr "Ei voida kopioida osoitekirjaa itsekseen."
240
241 #: src/addrclip.c:593
242 msgid "Cannot move a folder to itself or to its sub-structure."
243 msgstr "Ei voida siirtää hakemistoa lapsekseen tai aliosaan."
244
245 #: src/addr_compl.c:689 src/addressbook.c:4946
246 #: src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:308
247 msgid "Group"
248 msgstr "Ryhmä"
249
250 #: src/addrcustomattr.c:65
251 msgid "date of birth"
252 msgstr "syntymäpäivä"
253
254 #: src/addrcustomattr.c:66
255 msgid "address"
256 msgstr "osoite"
257
258 #: src/addrcustomattr.c:67
259 msgid "phone"
260 msgstr "puhelin"
261
262 #: src/addrcustomattr.c:68
263 msgid "mobile phone"
264 msgstr "kännykkä"
265
266 #: src/addrcustomattr.c:69
267 msgid "organization"
268 msgstr "organisaatio"
269
270 #: src/addrcustomattr.c:70
271 msgid "office address"
272 msgstr "toimiston osoite"
273
274 #: src/addrcustomattr.c:71
275 msgid "office phone"
276 msgstr "toimistopuhelin"
277
278 #: src/addrcustomattr.c:72
279 msgid "fax"
280 msgstr "faksi"
281
282 #: src/addrcustomattr.c:73
283 msgid "website"
284 msgstr "verkkosivu"
285
286 #: src/addrcustomattr.c:141
287 msgid "Attribute name"
288 msgstr "Attribuutin nimi"
289
290 #: src/addrcustomattr.c:156
291 msgid "Delete all attribute names"
292 msgstr "Poistetaanko kaikki attribuuttinimet?"
293
294 #: src/addrcustomattr.c:157
295 msgid "Do you really want to delete all attribute names?"
296 msgstr "Poistetaanko kaikki attribuuttinimet?"
297
298 #: src/addrcustomattr.c:181
299 msgid "Delete attribute name"
300 msgstr "Poista attribuuttinimi"
301
302 #: src/addrcustomattr.c:182
303 msgid "Do you really want to delete this attribute name?"
304 msgstr "Poistetaanko tämä attribuuttinimi?"
305
306 #: src/addrcustomattr.c:191
307 msgid "Reset to default"
308 msgstr "Palauta oletukseen"
309
310 #: src/addrcustomattr.c:192
311 msgid ""
312 "Do you really want to replace all attribute names\n"
313 "with the default set?"
314 msgstr "Korvataanko kaikki attribuutit oletuksilla?"
315
316 #: src/addrcustomattr.c:212 src/addressbook.c:438 src/addressbook.c:466
317 #: src/addressbook.c:483 src/edittags.c:272
318 #: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1186 src/prefs_actions.c:1090
319 #: src/prefs_filtering.c:1693 src/prefs_template.c:1119
320 msgid "_Delete"
321 msgstr "_Poista"
322
323 #: src/addrcustomattr.c:213 src/edittags.c:273 src/prefs_actions.c:1091
324 #: src/prefs_filtering.c:1694 src/prefs_template.c:1120
325 msgid "Delete _all"
326 msgstr "Poist_a kaikki"
327
328 #: src/addrcustomattr.c:214
329 msgid "_Reset to default"
330 msgstr "Palauta _oletukset"
331
332 #: src/addrcustomattr.c:403
333 msgid "Attribute name is not set."
334 msgstr "Attribuuttinimi on asettamatta."
335
336 #: src/addrcustomattr.c:462
337 msgctxt "Dialog title"
338 msgid "Edit attribute names"
339 msgstr "Attribuuttinimien muokkaus"
340
341 #: src/addrcustomattr.c:476
342 msgid "New attribute name:"
343 msgstr "Uusi attribuuttinimi:"
344
345 #: src/addrcustomattr.c:513
346 msgid ""
347 "Adding or removing attribute names won't affect attributes already set for "
348 "contacts."
349 msgstr ""
350 "Attribuuttien nimien lisääminen tai poistaminen ei vaikuta olemassaoleviin "
351 "kontakteihin."
352
353 #: src/addrduplicates.c:127
354 msgid "Show duplicates in the same book"
355 msgstr "Näytä kaksoiskappaleet samassa osoitekirjassa"
356
357 #: src/addrduplicates.c:133
358 msgid "Show duplicates in different books"
359 msgstr "Näytä kaksoiskappaleet eri osoitekirjassa"
360
361 #: src/addrduplicates.c:144
362 msgid "Find address book email duplicates"
363 msgstr "Hae osoitekirjan sähköpostiosoitteiden kaksoiskappaleita"
364
365 #: src/addrduplicates.c:145
366 msgid ""
367 "Claws Mail will now search for duplicate email addresses in the address book."
368 msgstr "Etsitään kaksoiskappaleita sähköpostiosoitteista osoitekirjoissa."
369
370 #: src/addrduplicates.c:315
371 msgid "No duplicate email addresses found in the address book"
372 msgstr "Ei sähköpostiosoitteen kaksoiskappaleita osoitekirjassa"
373
374 #: src/addrduplicates.c:346
375 msgid "Duplicate email addresses"
376 msgstr "Sähköpostiosoitteen kaksoiskappaleita"
377
378 #: src/addrduplicates.c:442 src/addressadd.c:227
379 #: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:396 src/toolbar.c:434
380 msgid "Address"
381 msgstr "Osoite"
382
383 #: src/addrduplicates.c:464
384 msgid "Address book path"
385 msgstr "Osoitekirjan polku"
386
387 #: src/addrduplicates.c:793 src/addressbook.c:1438 src/addressbook.c:1491
388 msgid "Delete address(es)"
389 msgstr "Poista osoitteita"
390
391 #: src/addrduplicates.c:794 src/addressbook.c:1492
392 msgid "Really delete the address(es)?"
393 msgstr "Poistetaanko osoitteita?"
394
395 #: src/addrduplicates.c:842
396 msgid "Delete address"
397 msgstr "Poista osoite"
398
399 #: src/addrduplicates.c:843 src/addressbook.c:1439
400 msgid "This address data is readonly and cannot be deleted."
401 msgstr "Tämä osoitetieto on kirjoitussuojattua, eikä sitä voi poistaa."
402
403 #: src/addressadd.c:185 src/prefs_filtering_action.c:201
404 msgid "Add to address book"
405 msgstr "Lisää osoitekirjaan"
406
407 #: src/addressadd.c:207
408 msgid "Contact"
409 msgstr "Yhteystieto"
410
411 #: src/addressadd.c:238 src/addressbook.c:127 src/editaddress.c:1056
412 #: src/editaddress.c:1131 src/editgroup.c:290
413 msgid "Remarks"
414 msgstr "Huomiot"
415
416 #: src/addressadd.c:257 src/addressbook_foldersel.c:158
417 msgid "Select Address Book Folder"
418 msgstr "Valitse osoitekirjan hakemisto"
419
420 #: src/addressadd.c:534 src/addressbook.c:3216 src/addressbook.c:3267
421 msgid "Add address(es)"
422 msgstr "Lisää osoitteita"
423
424 #: src/addressadd.c:535
425 msgid "Can't add the specified address"
426 msgstr "Osoitetta ei voi lisätä"
427
428 #: src/addressbook.c:126 src/addressbook.c:4934 src/editaddress.c:1053
429 #: src/editaddress.c:1114 src/editgroup.c:289 src/expldifdlg.c:517
430 #: src/exporthtml.c:600 src/exporthtml.c:764 src/ldif.c:762
431 msgid "Email Address"
432 msgstr "Sähköpostiosoite"
433
434 #: src/addressbook.c:405
435 msgid "_Book"
436 msgstr "_Osoitekirja"
437
438 #: src/addressbook.c:406 src/addressbook.c:437 src/addressbook.c:465
439 #: src/addressbook.c:482 src/compose.c:586 src/mainwindow.c:512
440 #: src/messageview.c:209 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:82
441 msgid "_Edit"
442 msgstr "_Muokkaa"
443
444 #: src/addressbook.c:407 src/compose.c:591 src/mainwindow.c:515
445 #: src/messageview.c:212
446 msgid "_Tools"
447 msgstr "_Työkalut"
448
449 #: src/addressbook.c:408 src/compose.c:592 src/mainwindow.c:517
450 #: src/messageview.c:213
451 msgid "_Help"
452 msgstr "O_hje"
453
454 #: src/addressbook.c:411 src/addressbook.c:468
455 msgid "New _Book"
456 msgstr "Uusi _osoitekirja"
457
458 #: src/addressbook.c:412 src/addressbook.c:469
459 msgid "New _Folder"
460 msgstr "Uusi _hakemisto"
461
462 #: src/addressbook.c:413
463 msgid "New _vCard"
464 msgstr "Uusi _vCard-käyntikortti"
465
466 #: src/addressbook.c:417
467 msgid "New _JPilot"
468 msgstr "Uusi _JPilot"
469
470 #: src/addressbook.c:420
471 msgid "New LDAP _Server"
472 msgstr "Lisää uusi LDAP-_palvelin"
473
474 #: src/addressbook.c:424
475 msgid "_Edit book"
476 msgstr "_Muokkaa kirjaa"
477
478 #: src/addressbook.c:425
479 msgid "_Delete book"
480 msgstr "_Poista kirja"
481
482 #: src/addressbook.c:427 src/compose.c:603
483 #: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:85
484 #: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:433
485 #: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:631
486 msgid "_Save"
487 msgstr "_Tallenna"
488
489 #: src/addressbook.c:428 src/compose.c:607 src/messageview.c:222
490 #: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:88
491 #: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:629
492 msgid "_Close"
493 msgstr "_Sulje"
494
495 #: src/addressbook.c:431 src/addressbook.c:480 src/messageview.c:226
496 msgid "_Select all"
497 msgstr "Valitse _kaikki"
498
499 #: src/addressbook.c:433 src/addressbook.c:472 src/addressbook.c:488
500 msgid "C_ut"
501 msgstr "_Leikkaa"
502
503 #: src/addressbook.c:434 src/addressbook.c:473 src/addressbook.c:489
504 #: src/compose.c:615 src/mainwindow.c:546 src/messageview.c:225
505 #: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:96
506 msgid "_Copy"
507 msgstr "_Kopioi"
508
509 #: src/addressbook.c:435 src/addressbook.c:474 src/addressbook.c:490
510 #: src/compose.c:616 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:97
511 msgid "_Paste"
512 msgstr "L_iitä"
513
514 #: src/addressbook.c:440 src/addressbook.c:485
515 msgid "New _Address"
516 msgstr "Uusi _osoite"
517
518 #: src/addressbook.c:441 src/addressbook.c:470 src/addressbook.c:486
519 msgid "New _Group"
520 msgstr "Uusi _ryhmä"
521
522 #: src/addressbook.c:443 src/addressbook.c:492
523 msgid "_Mail To"
524 msgstr "_Viesti osoitteeseen"
525
526 #: src/addressbook.c:447
527 msgid "Import _LDIF file..."
528 msgstr "Tuo _LDIF-tiedostosta…"
529
530 #: src/addressbook.c:448
531 msgid "Import M_utt file..."
532 msgstr "Tuo _Mutt-tiedostosta…"
533
534 #: src/addressbook.c:449
535 msgid "Import _Pine file..."
536 msgstr "Tuo _Pine-tiedostosta…"
537
538 #: src/addressbook.c:451
539 msgid "Export _HTML..."
540 msgstr "Vie _HTML-tiedostoon…"
541
542 #: src/addressbook.c:452
543 msgid "Export LDI_F..."
544 msgstr "Vie LDI_F-tiedostoon…"
545
546 #: src/addressbook.c:454
547 msgid "Find duplicates..."
548 msgstr "Hae kaksoiskappaleita…"
549
550 #: src/addressbook.c:455
551 msgid "Edit custom attributes..."
552 msgstr "Muokkaa attribuutteja…"
553
554 #: src/addressbook.c:458 src/compose.c:695 src/mainwindow.c:813
555 #: src/messageview.c:338
556 msgid "_About"
557 msgstr "_Tietoja"
558
559 #: src/addressbook.c:494
560 msgid "_Browse Entry"
561 msgstr "_Selaa osoitteita"
562
563 #: src/addressbook.c:507 src/crash.c:456 src/crash.c:475 src/importldif.c:114
564 #: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:250 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:143
565 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:171 src/plugins/vcalendar/day-view.c:402
566 #: src/plugins/vcalendar/month-view.c:428 src/prefs_themes.c:682
567 #: src/prefs_themes.c:714 src/prefs_themes.c:715
568 msgid "Unknown"
569 msgstr "Tuntematon"
570
571 #: src/addressbook.c:514 src/addressbook.c:533 src/importldif.c:121
572 msgid "Success"
573 msgstr "Onnistui"
574
575 #: src/addressbook.c:515 src/importldif.c:122
576 msgid "Bad arguments"
577 msgstr "Virheellisiä parametrejä"
578
579 #: src/addressbook.c:516 src/importldif.c:123
580 msgid "File not specified"
581 msgstr "Tiedostoa ei annettu"
582
583 #: src/addressbook.c:517 src/importldif.c:124
584 msgid "Error opening file"
585 msgstr "Virhe tiedostoa avattaessa"
586
587 #: src/addressbook.c:518 src/importldif.c:125
588 msgid "Error reading file"
589 msgstr "Virhe tiedostoa luettaessa"
590
591 #: src/addressbook.c:519 src/importldif.c:126
592 msgid "End of file encountered"
593 msgstr "Tiedoston loppu tuli vastaan"
594
595 #: src/addressbook.c:520 src/importldif.c:127
596 msgid "Error allocating memory"
597 msgstr "Virhe muistia varattaessa"
598
599 #: src/addressbook.c:521 src/importldif.c:128
600 msgid "Bad file format"
601 msgstr "Virheellinen tiedostomuoto"
602
603 #: src/addressbook.c:522 src/importldif.c:129
604 msgid "Error writing to file"
605 msgstr "Virhe kirjoitettaessa tiedostoon"
606
607 #: src/addressbook.c:523 src/importldif.c:130
608 msgid "Error opening directory"
609 msgstr "Virhe avattaessa hakemistoa"
610
611 #: src/addressbook.c:524 src/importldif.c:131
612 msgid "No path specified"
613 msgstr "Polku on määrittelemättä"
614
615 #: src/addressbook.c:534
616 msgid "Error connecting to LDAP server"
617 msgstr "Virhe yhdistettäessä LDAP-palvelimeen"
618
619 #: src/addressbook.c:535
620 msgid "Error initializing LDAP"
621 msgstr "Virhe LDAPin alustuksessa"
622
623 #: src/addressbook.c:536
624 msgid "Error binding to LDAP server"
625 msgstr "Virhe LDAP-palvelimen bindauksessa"
626
627 #: src/addressbook.c:537
628 msgid "Error searching LDAP database"
629 msgstr "Virhe LDAP-tietokantaa etsittäessä"
630
631 #: src/addressbook.c:538
632 msgid "Timeout performing LDAP operation"
633 msgstr "Aikatkaisu LDAP-komentoa suoritettaessa"
634
635 #: src/addressbook.c:539
636 msgid "Error in LDAP search criteria"
637 msgstr "Virhe LDAP-hakuehdoissa"
638
639 #: src/addressbook.c:540
640 msgid "No LDAP entries found for search criteria"
641 msgstr "Hakuehtoja vastaavia LDAP-kenttiä ei löytynyt"
642
643 #: src/addressbook.c:541
644 msgid "LDAP search terminated on request"
645 msgstr "LDAP-haku lopetettu pyynnöstä"
646
647 #: src/addressbook.c:542
648 msgid "Error starting TLS connection"
649 msgstr "Virhe TLS-yhteyttä avattaessa"
650
651 #: src/addressbook.c:543
652 msgid "Distinguished Name (dn) is missing"
653 msgstr "Erillisnimi (dn) puuttuu"
654
655 #: src/addressbook.c:544
656 msgid "Missing required information"
657 msgstr "Tarpeellista tietoa puuttuu"
658
659 #: src/addressbook.c:545
660 msgid "Another contact exists with that key"
661 msgstr "Toinen yhteystieto samalla avaimella on jo olemassa"
662
663 #: src/addressbook.c:546
664 msgid "Strong(er) authentication required"
665 msgstr "Vahvempi todennus vaaditaan"
666
667 #: src/addressbook.c:913
668 msgid "Sources"
669 msgstr "Lähteet"
670
671 #: src/addressbook.c:917 src/prefs_matcher.c:632 src/prefs_other.c:492
672 #: src/toolbar.c:225 src/toolbar.c:2142
673 msgid "Address book"
674 msgstr "Osoitekirja"
675
676 #: src/addressbook.c:1112 src/editldap.c:780
677 msgid "Search"
678 msgstr "Haku"
679
680 #: src/addressbook.c:1483
681 msgid "Delete group"
682 msgstr "Poista ryhmä"
683
684 #: src/addressbook.c:1484
685 msgid ""
686 "Really delete the group(s)?\n"
687 "The addresses it contains will not be lost."
688 msgstr ""
689 "Poistetaanko ryhmiä?\n"
690 "Sisältyvät osoitteet häviävät poistossa."
691
692 #: src/addressbook.c:2195
693 msgid "Cannot paste. Target address book is readonly."
694 msgstr "Liittäminen ei onnistu: kohdeosoitekirja on kirjoitussuojattu."
695
696 #: src/addressbook.c:2205
697 msgid "Cannot paste into an address group."
698 msgstr "Ei voida liittää osoiteryhmään."
699
700 #: src/addressbook.c:2913
701 #, c-format
702 msgid "Do you want to delete the query results and addresses in '%s'?"
703 msgstr "Poistetaanko hakutulokset ja osoitteet kohteessa ”%s”?"
704
705 #: src/addressbook.c:2916 src/addressbook.c:2942 src/addressbook.c:2949
706 #: src/plugins/archive/archiver_prefs.c:329 src/prefs_filtering_action.c:177
707 #: src/toolbar.c:415
708 msgid "Delete"
709 msgstr "Poista"
710
711 #: src/addressbook.c:2925
712 #, c-format
713 msgid ""
714 "Do you want to delete '%s'? If you delete the folder only, the addresses it "
715 "contains will be moved into the parent folder."
716 msgstr ""
717 "Poistetaanko %s? Jos vain kansio poistetaan, osoitteet siirretään ylempään "
718 "kansioon."
719
720 #: src/addressbook.c:2928 src/imap_gtk.c:360 src/mh_gtk.c:206
721 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:332 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:155
722 #: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1984
723 msgid "Delete folder"
724 msgstr "Poista kansio"
725
726 #: src/addressbook.c:2929
727 msgid "Delete _folder only"
728 msgstr "Poista vain _kansio"
729
730 #: src/addressbook.c:2929
731 msgid "Delete folder and _addresses"
732 msgstr "Poista kansio _osoitteineen"
733
734 #: src/addressbook.c:2940
735 #, c-format
736 msgid ""
737 "Do you want to delete '%s'?\n"
738 "The addresses it contains will not be lost."
739 msgstr ""
740 "Poistetaanko ”%s”?\n"
741 "Sen sisältämät osoitteet häviävät poistossa."
742
743 #: src/addressbook.c:2947
744 #, c-format
745 msgid ""
746 "Do you want to delete '%s'?\n"
747 "The addresses it contains will be lost."
748 msgstr ""
749 "Poistetaanko ”%s”?\n"
750 "Sen sisältämät osoitteet häviävät poistossa."
751
752 #: src/addressbook.c:3061
753 #, c-format
754 msgid "Search '%s'"
755 msgstr "Etsi ”%s”"
756
757 #: src/addressbook.c:3199 src/addressbook.c:3248
758 msgid "New Contacts"
759 msgstr "Lisää yhteystietoja"
760
761 #: src/addressbook.c:4087
762 msgid "New user, could not save index file."
763 msgstr "Uusi käyttäjä, ei voitu tallentaa indeksitiedostoa."
764
765 #: src/addressbook.c:4091
766 msgid "New user, could not save address book files."
767 msgstr "Uusi käyttäjä, ei voitu tallentaa osoitekirjatiedostoihin."
768
769 #: src/addressbook.c:4101
770 msgid "Old address book converted successfully."
771 msgstr "Vanha osoitekirja muunnettu onnistuneesti."
772
773 #: src/addressbook.c:4106
774 msgid ""
775 "Old address book converted,\n"
776 "could not save new address index file."
777 msgstr ""
778 "Vanha osoitekirja muunnettu,\n"
779 "uutta osoiteindeksiä ei voitu tallentaa."
780
781 #: src/addressbook.c:4119
782 msgid ""
783 "Could not convert address book,\n"
784 "but created empty new address book files."
785 msgstr ""
786 "Ei voitu muuntaa osoitekirjaa,\n"
787 "luotiin tiedostot tyhjälle osoitekirjalle."
788
789 #: src/addressbook.c:4125
790 msgid ""
791 "Could not convert address book,\n"
792 "could not save new address index file."
793 msgstr ""
794 "Ei voitu muuntaa osoitekirjaa,\n"
795 "ei voitu luoda tiedostoja uusia osoitekirjatiedostoja."
796
797 #: src/addressbook.c:4130
798 msgid ""
799 "Could not convert address book\n"
800 "and could not create new address book files."
801 msgstr ""
802 "Ei voitu muuntaa osoitekirjaa\n"
803 "eikä luoda tiedostoja uudelle osoitekirjalle."
804
805 #: src/addressbook.c:4137 src/addressbook.c:4143
806 msgid "Addressbook conversion error"
807 msgstr "Osoitekirjan muunnosvirhe"
808
809 #: src/addressbook.c:4257
810 msgid "Addressbook Error"
811 msgstr "Osoitekirjan virhe"
812
813 #: src/addressbook.c:4258
814 msgid "Could not read address index"
815 msgstr "Ei voitu lukea osoiteindeksiä"
816
817 #: src/addressbook.c:4589
818 msgid "Busy searching..."
819 msgstr "Etsitään…"
820
821 #: src/addressbook.c:4898 src/prefs_send.c:188
822 msgid "Interface"
823 msgstr "Rajapinta"
824
825 #: src/addressbook.c:4910
826 msgid "Address Books"
827 msgstr "Osoitekirjat"
828
829 #: src/addressbook.c:4922
830 msgid "Person"
831 msgstr "Henkilö"
832
833 #: src/addressbook.c:4958 src/exporthtml.c:884 src/folderview.c:343
834 #: src/folderview.c:431 src/prefs_account.c:2786 src/prefs_folder_column.c:78
835 msgid "Folder"
836 msgstr "Kansio"
837
838 #: src/addressbook.c:4970
839 msgid "vCard"
840 msgstr "vCard-käyntikortti"
841
842 #: src/addressbook.c:4982 src/addressbook.c:4994
843 msgid "JPilot"
844 msgstr "JPilot"
845
846 #: src/addressbook.c:5006
847 msgid "LDAP servers"
848 msgstr "LDAP-palvelimet"
849
850 #: src/addressbook.c:5018
851 msgid "LDAP Query"
852 msgstr "LDAP-haku"
853
854 #: src/addressbook_foldersel.c:182 src/exphtmldlg.c:371 src/expldifdlg.c:388
855 #: src/exporthtml.c:984 src/importldif.c:657
856 msgid "Address Book"
857 msgstr "Osoitekirja"
858
859 #: src/addressbook_foldersel.c:387 src/plugins/bogofilter/bogofilter.c:107
860 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:274
861 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:347
862 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:424
863 #: src/plugins/bsfilter/bsfilter.c:107 src/plugins/bsfilter/bsfilter_gtk.c:197
864 #: src/plugins/bsfilter/bsfilter_gtk.c:266
865 #: src/plugins/bsfilter/bsfilter_gtk.c:326
866 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:117
867 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:442
868 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:489
869 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:612 src/prefs_matcher.c:675
870 #: src/prefs_matcher.c:710 src/prefs_matcher.c:1618 src/prefs_matcher.c:1625
871 #: src/prefs_matcher.c:1633 src/prefs_matcher.c:1635 src/prefs_matcher.c:2519
872 #: src/prefs_matcher.c:2523
873 msgid "Any"
874 msgstr "Mikä tahansa"
875
876 #: src/addrgather.c:173
877 msgid "Please specify name for address book."
878 msgstr "Anna osoitekirjan nimi."
879
880 #: src/addrgather.c:180
881 msgid "No available address book."
882 msgstr "Ei saatavia osoitekirjoja."
883
884 #: src/addrgather.c:201
885 msgid "Please select the mail headers to search."
886 msgstr "Anna etsittävät postiotsakkeet."
887
888 #: src/addrgather.c:208
889 msgid "Collecting addresses..."
890 msgstr "Etsitään osoitteita…"
891
892 #: src/addrgather.c:248
893 msgid "address added by claws-mail"
894 msgstr "claws-mailin lisäämä osoite"
895
896 #: src/addrgather.c:276
897 msgid "Addresses collected successfully."
898 msgstr "Osoitteiden keräys onnistui."
899
900 #: src/addrgather.c:351
901 msgid "Current folder:"
902 msgstr "Nykyinen hakemisto:"
903
904 #: src/addrgather.c:362
905 msgid "Address book name:"
906 msgstr "Osoitekirja:"
907
908 #: src/addrgather.c:389
909 msgid "Address book folder size:"
910 msgstr "Osoitekirjan koko:"
911
912 #: src/addrgather.c:393 src/addrgather.c:403
913 msgid ""
914 "Maximum amount of entries per folder within the newly created address book"
915 msgstr "Enimmäismäärä kenttiä kansiota kohden uudessa osoitekirjassa"
916
917 #: src/addrgather.c:407
918 msgid "Process these mail header fields"
919 msgstr "Käsittele nämä otsakekentät"
920
921 #: src/addrgather.c:426
922 msgid "Include subfolders"
923 msgstr "Käy myös alihakemistot"
924
925 #: src/addrgather.c:450 src/prefs_filtering_action.c:1425
926 msgid "Header Name"
927 msgstr "Otsakkeen nimi"
928
929 #: src/addrgather.c:451
930 msgid "Address Count"
931 msgstr "Osoitteiden määrä"
932
933 #: src/addrgather.c:561
934 msgid "Header Fields"
935 msgstr "Otsakekentät"
936
937 #: src/addrgather.c:562 src/exphtmldlg.c:658 src/expldifdlg.c:722
938 #: src/importldif.c:1022
939 msgid "Finish"
940 msgstr "Lopeta"
941
942 #: src/addrgather.c:620
943 msgid "Collect email addresses from selected messages"
944 msgstr "Kerää sähköpostiosoitteita valituista viesteistä"
945
946 #: src/addrgather.c:624
947 msgid "Collect email addresses from folder"
948 msgstr "Kerää sähköpostiosoitteita kansiosta"
949
950 #: src/addrindex.c:124
951 msgid "Common addresses"
952 msgstr "Yhteiset osoitteet"
953
954 #: src/addrindex.c:125
955 msgid "Personal addresses"
956 msgstr "Henkilökohtaiset osoitteet"
957
958 #: src/addrindex.c:131
959 msgid "Common address"
960 msgstr "Yhteinen osoite"
961
962 #: src/addrindex.c:132
963 msgid "Personal address"
964 msgstr "Henkilökohtainen osoite"
965
966 #: src/addrindex.c:1830
967 msgid "Address(es) update"
968 msgstr "Osoitteiden päivitys"
969
970 #: src/addrindex.c:1831
971 msgid "Update failed. Changes not written to Directory."
972 msgstr "Päivitys epäonnistui. Muutoksia ei kirjoitettu hakemistoon."
973
974 #: src/alertpanel.c:146 src/compose.c:9473
975 msgid "Notice"
976 msgstr "Huomautus"
977
978 #: src/alertpanel.c:159 src/compose.c:5691 src/compose.c:6214
979 #: src/compose.c:11908 src/file_checker.c:78 src/file_checker.c:100
980 #: src/messageview.c:854 src/messageview.c:867
981 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:788 src/plugins/vcalendar/vcalendar.c:125
982 #: src/summaryview.c:4866
983 msgid "Warning"
984 msgstr "Varoitus"
985
986 #: src/alertpanel.c:172 src/alertpanel.c:195 src/compose.c:5632 src/inc.c:663
987 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:155 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:314
988 msgid "Error"
989 msgstr "Virhe"
990
991 #: src/alertpanel.c:196 src/gtk/progressdialog.c:94
992 msgid "_View log"
993 msgstr "_Katsele lokia"
994
995 #: src/alertpanel.c:347
996 msgid "Show this message next time"
997 msgstr "Näytä tämä viesti ensi kerralla"
998
999 #: src/browseldap.c:218
1000 msgid "Browse Directory Entry"
1001 msgstr "Selaa hakemistoa"
1002
1003 #: src/browseldap.c:237
1004 msgid "Server Name:"
1005 msgstr "Palvelimen nimi:"
1006
1007 #: src/browseldap.c:247
1008 msgid "Distinguished Name (dn):"
1009 msgstr "Erillisnimi (dn):"
1010
1011 #: src/browseldap.c:270
1012 msgid "LDAP Name"
1013 msgstr "LDAP-nimi"
1014
1015 #: src/browseldap.c:272
1016 msgid "Attribute Value"
1017 msgstr "Attribuutin arvo"
1018
1019 #: src/common/plugin.c:63
1020 msgid "Nothing"
1021 msgstr "Ei mitään"
1022
1023 #: src/common/plugin.c:64
1024 msgid "a viewer"
1025 msgstr "näytin"
1026
1027 #: src/common/plugin.c:65
1028 msgid "a MIME parser"
1029 msgstr "MIME-tulkitsin"
1030
1031 #: src/common/plugin.c:66
1032 msgid "folders"
1033 msgstr "kansiot"
1034
1035 #: src/common/plugin.c:67
1036 msgid "filtering"
1037 msgstr "suodatus"
1038
1039 #: src/common/plugin.c:68
1040 msgid "a privacy interface"
1041 msgstr "yksityisyysrajapinta"
1042
1043 #: src/common/plugin.c:69
1044 msgid "a notifier"
1045 msgstr "ilmoitin"
1046
1047 #: src/common/plugin.c:70
1048 msgid "an utility"
1049 msgstr "toiminto"
1050
1051 #: src/common/plugin.c:71
1052 msgid "things"
1053 msgstr "juttuja"
1054
1055 #: src/common/plugin.c:332
1056 #, c-format
1057 msgid ""
1058 "This plugin provides %s (%s), which is already provided by the %s plugin."
1059 msgstr "Tämä liitännäinen on %s (%s),samoin kuin olemassaoleva %s."
1060
1061 #: src/common/plugin.c:435
1062 msgid "Plugin already loaded"
1063 msgstr "Liitännäinen on jo ladattu"
1064
1065 #: src/common/plugin.c:446
1066 msgid "Failed to allocate memory for Plugin"
1067 msgstr "Muistin varaaminen liitännäiselle epäonnistui"
1068
1069 #: src/common/plugin.c:480
1070 msgid "This module is not licensed under a GPL v3 or later compatible license."
1071 msgstr "Tämä moduuli ei ole GPL v3 tai myöhempi -yhteensopivasti lisensoitu."
1072
1073 #: src/common/plugin.c:489
1074 msgid "This module is for Claws Mail GTK1."
1075 msgstr "Tämä moduuli on Claws Mailin GTK+1-versiolle."
1076
1077 #: src/common/plugin.c:771
1078 #, c-format
1079 msgid ""
1080 "Your version of Claws Mail is newer than the version the '%s' plugin was "
1081 "built with."
1082 msgstr "Claws Mail on uudempi kuin mille liitännäinen %s on käännetty"
1083
1084 #: src/common/plugin.c:774
1085 msgid ""
1086 "Your version of Claws Mail is newer than the version the plugin was built "
1087 "with."
1088 msgstr "Claws Mail on uudempi kuin mille liitännäinen on käännetty"
1089
1090 #: src/common/plugin.c:783
1091 #, c-format
1092 msgid "Your version of Claws Mail is too old for the '%s' plugin."
1093 msgstr "Claws Mail on liian vanha liitännäiselle %s"
1094
1095 #: src/common/plugin.c:785
1096 msgid "Your version of Claws Mail is too old for the plugin."
1097 msgstr "Claws Mail on liian vanha liitännäiselle"
1098
1099 #: src/common/session.c:183 src/imap.c:1213
1100 msgid "SSL handshake failed\n"
1101 msgstr "SSL-kättely epäonnistui\n"
1102
1103 #: src/common/smtp.c:179
1104 msgid "No SMTP AUTH method available\n"
1105 msgstr "SMTP AUTH ei ole käytettävissä\n"
1106
1107 #: src/common/smtp.c:182
1108 msgid "Selected SMTP AUTH method not available\n"
1109 msgstr "Valittu SMTP AUTH -käytäntö ei ple käytettävissä\n"
1110
1111 #: src/common/smtp.c:501 src/common/smtp.c:555
1112 msgid "bad SMTP response\n"
1113 msgstr "virheellinen SMTP-vastaus\n"
1114
1115 #: src/common/smtp.c:526 src/common/smtp.c:544 src/common/smtp.c:658
1116 msgid "error occurred on SMTP session\n"
1117 msgstr "virhe SMTP-istunnossa\n"
1118
1119 #: src/common/smtp.c:535 src/pop.c:905
1120 msgid "error occurred on authentication\n"
1121 msgstr "virhe todennuksessa\n"
1122
1123 #: src/common/smtp.c:585
1124 #, c-format
1125 msgid "Message is too big (Maximum size is %s)\n"
1126 msgstr "Liian iso viesti (yläraja koolle on %s)\n"
1127
1128 #: src/common/smtp.c:617 src/pop.c:898
1129 msgid "couldn't start TLS session\n"
1130 msgstr "TLS-istunnon käynnistys ei onnistu\n"
1131
1132 #: src/common/socket.c:569
1133 msgid "Socket IO timeout.\n"
1134 msgstr "Pistokkeen tietoliikenteen aikakatkaisu.\n"
1135
1136 #: src/common/socket.c:598
1137 msgid "Connection timed out.\n"
1138 msgstr "Yhteys aikakatkaistiin.\n"
1139
1140 #: src/common/socket.c:732
1141 #, c-format
1142 msgid "%s:%d: connection failed (%s).\n"
1143 msgstr "%s:%d: yhteys epäonnistui (%s).\n"
1144
1145 #: src/common/socket.c:972
1146 #, c-format
1147 msgid "%s:%d: unknown host.\n"
1148 msgstr "%s:%d: tuntematon osoite.\n"
1149
1150 #: src/common/socket.c:1064
1151 #, c-format
1152 msgid "%s:%s: host lookup failed (%s).\n"
1153 msgstr "%s:%s: osoitteen haku ei onnistunut (%s).\n"
1154
1155 #: src/common/socket.c:1368
1156 #, c-format
1157 msgid "write on fd%d: %s\n"
1158 msgstr "kirjoita kontekstiin fd%d: %s\n"
1159
1160 #: src/common/ssl_certificate.c:326
1161 #, c-format
1162 msgid "Cannot stat P12 certificate file (%s)\n"
1163 msgstr "P12-sertifikaattitiedostolle ei voida suorittaa stat-komentoa (%s)\n"
1164
1165 #: src/common/ssl_certificate.c:334
1166 #, c-format
1167 msgid "Cannot read P12 certificate file (%s)\n"
1168 msgstr "P12-sertifikaattitiedostoa ei voida lukea (%s)\n"
1169
1170 #: src/common/ssl_certificate.c:343
1171 #, c-format
1172 msgid "Cannot import P12 certificate file (%s)\n"
1173 msgstr "P12-sertifikaattitiedostoa ei voida tuoda (%s)\n"
1174
1175 #: src/common/ssl_certificate.c:628
1176 msgid "Internal error"
1177 msgstr "sisäinen virhe"
1178
1179 #: src/common/ssl_certificate.c:633
1180 msgid "Uncheckable"
1181 msgstr "Tarkistuskelvoton"
1182
1183 #: src/common/ssl_certificate.c:637
1184 msgid "Self-signed certificate"
1185 msgstr "Itseallekirjoitettu varmenne"
1186
1187 #: src/common/ssl_certificate.c:640
1188 msgid "Revoked certificate"
1189 msgstr "Käytöstä poistettu varmenne"
1190
1191 #: src/common/ssl_certificate.c:642
1192 msgid "No certificate issuer found"
1193 msgstr "Varmenteen myöntäjää ei löytynyt"
1194
1195 #: src/common/ssl_certificate.c:644
1196 msgid "Certificate issuer is not a CA"
1197 msgstr "Varmenteen myöntäjä ei ole CA"
1198
1199 #: src/common/ssl_certificate.c:869
1200 #, c-format
1201 msgid "Cannot open certificate file %s: %s\n"
1202 msgstr "Ei voitu avata sertifikaattitiedostoa %s: %s\n"
1203
1204 #: src/common/ssl_certificate.c:873
1205 #, c-format
1206 msgid "Certificate file %s missing (%s)\n"
1207 msgstr "Sertifikaattitiedosto %s puuttuu (%s)\n"
1208
1209 #: src/common/ssl_certificate.c:892
1210 #, c-format
1211 msgid "Cannot open key file %s (%s)\n"
1212 msgstr "Ei voitu avata avaintiedostoa %s (%s)\n"
1213
1214 #: src/common/ssl_certificate.c:896
1215 #, c-format
1216 msgid "Key file %s missing (%s)\n"
1217 msgstr "Avaintiedosto %s puuttuu (%s)\n"
1218
1219 #: src/common/ssl_certificate.c:1044
1220 #, c-format
1221 msgid "Failed to read P12 certificate file %s\n"
1222 msgstr "P12-sertifikaattitiedostoa %s ei voitu lukea\n"
1223
1224 #: src/common/ssl_certificate.c:1047
1225 #, c-format
1226 msgid "Cannot open P12 certificate file %s (%s)\n"
1227 msgstr "P12-sertifikaattitiedostoa %s ei voida avata (%s)\n"
1228
1229 #: src/common/ssl_certificate.c:1051
1230 #, c-format
1231 msgid "P12 Certificate file %s missing (%s)\n"
1232 msgstr "P12-sertifikaattitiedosto %s puuttuu (%s)\n"
1233
1234 #: src/common/ssl_certificate.c:1076 src/gtk/sslcertwindow.c:85
1235 #: src/gtk/sslcertwindow.c:92 src/gtk/sslcertwindow.c:107
1236 #: src/gtk/sslcertwindow.c:112 src/gtk/sslcertwindow.c:119
1237 #: src/gtk/sslcertwindow.c:134
1238 msgid "<not in certificate>"
1239 msgstr "<ei varmenteen tiedoissa>"
1240
1241 #: src/common/string_match.c:81
1242 msgid "(Subject cleared by RegExp)"
1243 msgstr "(Säännöllisin ilmauksin poistettu aihe)"
1244
1245 #: src/common/utils.c:259
1246 #, c-format
1247 msgid "%dB"
1248 msgstr "%d t"
1249
1250 #: src/common/utils.c:260
1251 #, c-format
1252 msgid "%d.%02dKB"
1253 msgstr "%d,%02d kt"
1254
1255 #: src/common/utils.c:261
1256 #, c-format
1257 msgid "%d.%02dMB"
1258 msgstr "%d,%02d Mt"
1259
1260 #: src/common/utils.c:262
1261 #, c-format
1262 msgid "%.2fGB"
1263 msgstr "%.2f Gt"
1264
1265 #: src/common/utils.c:4813
1266 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1267 msgid "Sunday"
1268 msgstr "sunnuntai"
1269
1270 #: src/common/utils.c:4814
1271 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1272 msgid "Monday"
1273 msgstr "maanantai"
1274
1275 #: src/common/utils.c:4815
1276 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1277 msgid "Tuesday"
1278 msgstr "tiistai"
1279
1280 #: src/common/utils.c:4816
1281 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1282 msgid "Wednesday"
1283 msgstr "keskiviikko"
1284
1285 #: src/common/utils.c:4817
1286 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1287 msgid "Thursday"
1288 msgstr "torstai"
1289
1290 #: src/common/utils.c:4818
1291 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1292 msgid "Friday"
1293 msgstr "perjantai"
1294
1295 #: src/common/utils.c:4819
1296 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1297 msgid "Saturday"
1298 msgstr "lauantai"
1299
1300 #: src/common/utils.c:4821
1301 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1302 msgid "January"
1303 msgstr "tammikuu"
1304
1305 #: src/common/utils.c:4822
1306 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1307 msgid "February"
1308 msgstr "helmikuu"
1309
1310 #: src/common/utils.c:4823
1311 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1312 msgid "March"
1313 msgstr "maaliskuu"
1314
1315 #: src/common/utils.c:4824
1316 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1317 msgid "April"
1318 msgstr "huhtikuu"
1319
1320 #: src/common/utils.c:4825
1321 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1322 msgid "May"
1323 msgstr "toukokuu"
1324
1325 #: src/common/utils.c:4826
1326 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1327 msgid "June"
1328 msgstr "kesäkuu"
1329
1330 #: src/common/utils.c:4827
1331 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1332 msgid "July"
1333 msgstr "heinäkuu"
1334
1335 #: src/common/utils.c:4828
1336 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1337 msgid "August"
1338 msgstr "elokuu"
1339
1340 #: src/common/utils.c:4829
1341 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1342 msgid "September"
1343 msgstr "syyskuu"
1344
1345 #: src/common/utils.c:4830
1346 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1347 msgid "October"
1348 msgstr "lokakuu"
1349
1350 #: src/common/utils.c:4831
1351 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1352 msgid "November"
1353 msgstr "marraskuu"
1354
1355 #: src/common/utils.c:4832
1356 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1357 msgid "December"
1358 msgstr "joulukuu"
1359
1360 #: src/common/utils.c:4834
1361 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1362 msgid "Sun"
1363 msgstr "su"
1364
1365 #: src/common/utils.c:4835
1366 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1367 msgid "Mon"
1368 msgstr "ma"
1369
1370 #: src/common/utils.c:4836
1371 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1372 msgid "Tue"
1373 msgstr "ti"
1374
1375 #: src/common/utils.c:4837
1376 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1377 msgid "Wed"
1378 msgstr "ke"
1379
1380 #: src/common/utils.c:4838
1381 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1382 msgid "Thu"
1383 msgstr "to"
1384
1385 #: src/common/utils.c:4839
1386 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1387 msgid "Fri"
1388 msgstr "pe"
1389
1390 #: src/common/utils.c:4840
1391 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1392 msgid "Sat"
1393 msgstr "la"
1394
1395 #: src/common/utils.c:4842
1396 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1397 msgid "Jan"
1398 msgstr "tammi"
1399
1400 #: src/common/utils.c:4843
1401 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1402 msgid "Feb"
1403 msgstr "helmi"
1404
1405 #: src/common/utils.c:4844
1406 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1407 msgid "Mar"
1408 msgstr "maalis"
1409
1410 #: src/common/utils.c:4845
1411 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1412 msgid "Apr"
1413 msgstr "huhti"
1414
1415 #: src/common/utils.c:4846
1416 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1417 msgid "May"
1418 msgstr "touko"
1419
1420 #: src/common/utils.c:4847
1421 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1422 msgid "Jun"
1423 msgstr "kesä"
1424
1425 #: src/common/utils.c:4848
1426 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1427 msgid "Jul"
1428 msgstr "heinä"
1429
1430 #: src/common/utils.c:4849
1431 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1432 msgid "Aug"
1433 msgstr "elo"
1434
1435 #: src/common/utils.c:4850
1436 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1437 msgid "Sep"
1438 msgstr "syys"
1439
1440 #: src/common/utils.c:4851
1441 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1442 msgid "Oct"
1443 msgstr "loka"
1444
1445 #: src/common/utils.c:4852
1446 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1447 msgid "Nov"
1448 msgstr "marras"
1449
1450 #: src/common/utils.c:4853
1451 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1452 msgid "Dec"
1453 msgstr "joulu"
1454
1455 #: src/common/utils.c:4864
1456 msgctxt "For use by strftime (morning)"
1457 msgid "AM"
1458 msgstr "Ap."
1459
1460 #: src/common/utils.c:4865
1461 msgctxt "For use by strftime (afternoon)"
1462 msgid "PM"
1463 msgstr "Ip."
1464
1465 #: src/common/utils.c:4866
1466 msgctxt "For use by strftime (morning, lowercase)"
1467 msgid "am"
1468 msgstr "ap."
1469
1470 #: src/common/utils.c:4867
1471 msgctxt "For use by strftime (afternoon, lowercase)"
1472 msgid "pm"
1473 msgstr "ip."
1474
1475 #: src/compose.c:575
1476 msgid "_Add..."
1477 msgstr "_Lisää…"
1478
1479 #: src/compose.c:576 src/mh_gtk.c:367 src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:301
1480 #: src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:316
1481 msgid "_Remove"
1482 msgstr "_Poista"
1483
1484 #: src/compose.c:578 src/folderview.c:242
1485 msgid "_Properties..."
1486 msgstr "_Asetukset"
1487
1488 #: src/compose.c:585 src/mainwindow.c:514 src/messageview.c:211
1489 msgid "_Message"
1490 msgstr "_Viesti"
1491
1492 #: src/compose.c:588
1493 msgid "_Spelling"
1494 msgstr "_Oikoluku"
1495
1496 #: src/compose.c:590 src/compose.c:657
1497 msgid "_Options"
1498 msgstr "_Asetukset"
1499
1500 #: src/compose.c:594
1501 msgid "S_end"
1502 msgstr "Läh_etä"
1503
1504 #: src/compose.c:595
1505 msgid "Send _later"
1506 msgstr "_Lähetä myöhemmin"
1507
1508 #: src/compose.c:598
1509 msgid "_Attach file"
1510 msgstr "_Liitä tiedosto"
1511
1512 #: src/compose.c:599
1513 msgid "_Insert file"
1514 msgstr "L_isää tiedosto"
1515
1516 #: src/compose.c:600
1517 msgid "Insert si_gnature"
1518 msgstr "Lisää _allekirjoitus"
1519
1520 #: src/compose.c:601
1521 msgid "_Replace signature"
1522 msgstr "_Korvaa allekirjoitus"
1523
1524 #: src/compose.c:605
1525 msgid "_Print"
1526 msgstr "_Tulosta"
1527
1528 #: src/compose.c:610 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:91
1529 msgid "_Undo"
1530 msgstr "_Peru"
1531
1532 #: src/compose.c:611 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:92
1533 msgid "_Redo"
1534 msgstr "_Toista"
1535
1536 #: src/compose.c:614 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:95
1537 msgid "Cu_t"
1538 msgstr "_Leikkaa"
1539
1540 #: src/compose.c:618
1541 msgid "_Special paste"
1542 msgstr "_Liitä määräten"
1543
1544 #: src/compose.c:619
1545 msgid "As _quotation"
1546 msgstr "_lainauksena"
1547
1548 #: src/compose.c:620
1549 msgid "_Wrapped"
1550 msgstr "_rivitettynä"
1551
1552 #: src/compose.c:621
1553 msgid "_Unwrapped"
1554 msgstr "_rivittämättä"
1555
1556 #: src/compose.c:623 src/mainwindow.c:547
1557 #: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:99
1558 msgid "Select _all"
1559 msgstr "Valitse _kaikki"
1560
1561 #: src/compose.c:625
1562 msgid "A_dvanced"
1563 msgstr "_Lisäasetukset"
1564
1565 #: src/compose.c:626
1566 msgid "Move a character backward"
1567 msgstr "Siirry merkin verran taaksepäin"
1568
1569 #: src/compose.c:627
1570 msgid "Move a character forward"
1571 msgstr "Siirry merkin verran eteenpäin"
1572
1573 #: src/compose.c:628
1574 msgid "Move a word backward"
1575 msgstr "Siirry sanan verran taaksepäin"
1576
1577 #: src/compose.c:629
1578 msgid "Move a word forward"
1579 msgstr "Siirry sanan verran eteenpäin"
1580
1581 #: src/compose.c:630
1582 msgid "Move to beginning of line"
1583 msgstr "Siirry rivin alkuun"
1584
1585 #: src/compose.c:631
1586 msgid "Move to end of line"
1587 msgstr "Siirry rivin loppuun"
1588
1589 #: src/compose.c:632
1590 msgid "Move to previous line"
1591 msgstr "Siirry edelliselle riville"
1592
1593 #: src/compose.c:633
1594 msgid "Move to next line"
1595 msgstr "Siirry seuraavalle riville"
1596
1597 #: src/compose.c:634
1598 msgid "Delete a character backward"
1599 msgstr "Poista merkki takaa"
1600
1601 #: src/compose.c:635
1602 msgid "Delete a character forward"
1603 msgstr "Poista merkki edestä"
1604
1605 #: src/compose.c:636
1606 msgid "Delete a word backward"
1607 msgstr "Poista sana takaa"
1608
1609 #: src/compose.c:637
1610 msgid "Delete a word forward"
1611 msgstr "Poista sana edestä"
1612
1613 #: src/compose.c:638
1614 msgid "Delete line"
1615 msgstr "Poista sääntö"
1616
1617 #: src/compose.c:639
1618 msgid "Delete to end of line"
1619 msgstr "Poista rivin loppuun"
1620
1621 #: src/compose.c:642 src/messageview.c:228
1622 #: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:102
1623 msgid "_Find"
1624 msgstr "_Hae"
1625
1626 #: src/compose.c:645
1627 msgid "_Wrap current paragraph"
1628 msgstr "_Rivitä tämä kappale"
1629
1630 #: src/compose.c:646
1631 msgid "Wrap all long _lines"
1632 msgstr "Rivitä _kaikki pitkät rivit"
1633
1634 #: src/compose.c:648
1635 msgid "Edit with e_xternal editor"
1636 msgstr "Muokkaa _ulkoisella muokkaimella"
1637
1638 #: src/compose.c:651
1639 msgid "_Check all or check selection"
1640 msgstr "_Tarkista kaikki tai valittu"
1641
1642 #: src/compose.c:652
1643 msgid "_Highlight all misspelled words"
1644 msgstr "_Korosta virheelliset sanat"
1645
1646 #: src/compose.c:653
1647 msgid "Check _backwards misspelled word"
1648 msgstr "Tarkista _edellinen väärinkirjoitettu sana"
1649
1650 #: src/compose.c:654
1651 msgid "_Forward to next misspelled word"
1652 msgstr "Tarkista _seuraava väärinkirjoitettu sana"
1653
1654 #: src/compose.c:662
1655 msgid "Reply _mode"
1656 msgstr "_Vastaustapa"
1657
1658 #: src/compose.c:664
1659 msgid "Privacy _System"
1660 msgstr "Suojaus- ja _salaus-järjestelmä"
1661
1662 #: src/compose.c:669
1663 msgid "_Priority"
1664 msgstr "_Tärkeysarvo"
1665
1666 #: src/compose.c:671 src/mainwindow.c:610 src/messageview.c:264
1667 msgid "Character _encoding"
1668 msgstr "_Merkistökoodaus"
1669
1670 #: src/compose.c:676 src/mainwindow.c:615 src/messageview.c:269
1671 msgid "Western European"
1672 msgstr "Länsieurooppalainen"
1673
1674 #: src/compose.c:677 src/mainwindow.c:616 src/messageview.c:270
1675 msgid "Baltic"
1676 msgstr "Balttilainen"
1677
1678 #: src/compose.c:678 src/mainwindow.c:617 src/messageview.c:271
1679 msgid "Hebrew"
1680 msgstr "Heprealainen"
1681
1682 #: src/compose.c:679 src/mainwindow.c:618 src/messageview.c:272
1683 msgid "Arabic"
1684 msgstr "Arabialainen"
1685
1686 #: src/compose.c:680 src/mainwindow.c:619 src/messageview.c:273
1687 msgid "Cyrillic"
1688 msgstr "Kyrillinen"
1689
1690 #: src/compose.c:681 src/mainwindow.c:620 src/messageview.c:274
1691 msgid "Japanese"
1692 msgstr "Japanilainen"
1693
1694 #: src/compose.c:682 src/mainwindow.c:621 src/messageview.c:275
1695 msgid "Chinese"
1696 msgstr "Kiinalainen"
1697
1698 #: src/compose.c:683 src/mainwindow.c:622 src/messageview.c:276
1699 msgid "Korean"
1700 msgstr "Korealainen"
1701
1702 #: src/compose.c:684 src/mainwindow.c:623 src/messageview.c:277
1703 msgid "Thai"
1704 msgstr "Thailainen"
1705
1706 #: src/compose.c:687 src/mainwindow.c:732 src/messageview.c:313
1707 msgid "_Address book"
1708 msgstr "_Osoitekirja"
1709
1710 #: src/compose.c:689
1711 msgid "_Template"
1712 msgstr "_Malline"
1713
1714 #: src/compose.c:691 src/mainwindow.c:760 src/messageview.c:334
1715 msgid "Actio_ns"
1716 msgstr "_Toiminnot"
1717
1718 #: src/compose.c:700
1719 msgid "Aut_o wrapping"
1720 msgstr "Aut_omaattinen rivitys"
1721
1722 #: src/compose.c:701
1723 msgid "Auto _indent"
1724 msgstr "S_isennä automaattisesti"
1725
1726 #: src/compose.c:702
1727 msgid "Si_gn"
1728 msgstr "_Allekirjoita"
1729
1730 #: src/compose.c:703
1731 msgid "_Encrypt"
1732 msgstr "_Salaa"
1733
1734 #: src/compose.c:704
1735 msgid "_Request Return Receipt"
1736 msgstr "_Pyydä saapumisilmoitus"
1737
1738 #: src/compose.c:705
1739 msgid "Remo_ve references"
1740 msgstr "_Poista viitteet"
1741
1742 #: src/compose.c:706
1743 msgid "Show _ruler"
1744 msgstr "Näytä _viivain"
1745
1746 #: src/compose.c:711 src/compose.c:721
1747 msgid "_Normal"
1748 msgstr "_Normaali"
1749
1750 #: src/compose.c:712 src/mainwindow.c:664 src/messageview.c:302
1751 msgid "_All"
1752 msgstr "_Kaikille"
1753
1754 #: src/compose.c:713 src/mainwindow.c:665 src/messageview.c:303
1755 msgid "_Sender"
1756 msgstr "_Välittäjä"
1757
1758 #: src/compose.c:714
1759 msgid "_Mailing-list"
1760 msgstr "_Postituslista"
1761
1762 #: src/compose.c:719
1763 msgid "_Highest"
1764 msgstr "_Korkein"
1765
1766 #: src/compose.c:720
1767 msgid "Hi_gh"
1768 msgstr "K_orkea"
1769
1770 #: src/compose.c:722
1771 msgid "Lo_w"
1772 msgstr "_Matala"
1773
1774 #: src/compose.c:723
1775 msgid "_Lowest"
1776 msgstr "Mata_lin"
1777
1778 #: src/compose.c:728 src/mainwindow.c:878 src/messageview.c:351
1779 msgid "_Automatic"
1780 msgstr "_Automaattinen"
1781
1782 #: src/compose.c:729 src/mainwindow.c:879 src/messageview.c:352
1783 msgid "7bit ASCII (US-ASC_II)"
1784 msgstr "7‐bittinen ASCII (US‐ASC_II)"
1785
1786 #: src/compose.c:730 src/mainwindow.c:880 src/messageview.c:353
1787 msgid "Unicode (_UTF-8)"
1788 msgstr "Unicode (_UTF‐8)"
1789
1790 #: src/compose.c:734 src/mainwindow.c:884 src/messageview.c:357
1791 msgid "Central European (ISO-8859-_2)"
1792 msgstr "Keskieurooppalainen (ISO‐8859‐_2)"
1793
1794 #: src/compose.c:737 src/mainwindow.c:887 src/messageview.c:360
1795 msgid "Greek (ISO-8859-_7)"
1796 msgstr "Kreikkalainen (ISO‐8859‐_7)"
1797
1798 #: src/compose.c:742 src/mainwindow.c:892 src/messageview.c:365
1799 msgid "Turkish (ISO-8859-_9)"
1800 msgstr "Turkkilainen (ISO‐8859‐_9)"
1801
1802 #: src/compose.c:1071
1803 msgid "New message From format error."
1804 msgstr "Uuden viestin lähettäjän muodon virhe."
1805
1806 #: src/compose.c:1163
1807 msgid "New message subject format error."
1808 msgstr "Uuden viestin aiheen muodon virhe."
1809
1810 #: src/compose.c:1194 src/quote_fmt.c:569
1811 #, c-format
1812 msgid "The body of the \"New message\" template has an error at line %d."
1813 msgstr "Uusi viesti -mallineen sisällön muotovirhe rivillä %d."
1814
1815 #: src/compose.c:1455
1816 msgid "Unable to reply. The original email probably doesn't exist."
1817 msgstr "Ei voi vastata, alkuperäistä viestiä ei varmaankaan ole."
1818
1819 #: src/compose.c:1638 src/quote_fmt.c:586
1820 msgid ""
1821 "The \"From\" field of the \"Reply\" template contains an invalid email "
1822 "address."
1823 msgstr "Vastauksen Lähettäjä-kentässä on epäkelpo sähköpostiosoite."
1824
1825 #: src/compose.c:1686 src/quote_fmt.c:589
1826 #, c-format
1827 msgid "The body of the \"Reply\" template has an error at line %d."
1828 msgstr "Vastaus-mallineen sisällön muotovirhe rivillä %d."
1829
1830 #: src/compose.c:1822 src/compose.c:2014 src/quote_fmt.c:606
1831 msgid ""
1832 "The \"From\" field of the \"Forward\" template contains an invalid email "
1833 "address."
1834 msgstr "Edelleenlähetyksen Lähettäjä-kentässä on epäkelpo sähköpostiosoite."
1835
1836 #: src/compose.c:1882 src/quote_fmt.c:609
1837 #, c-format
1838 msgid "The body of the \"Forward\" template has an error at line %d."
1839 msgstr "Edelleenlähetys-mallineen sisällön muotovirhe rivillä %d."
1840
1841 #: src/compose.c:2056
1842 msgid "Fw: multiple emails"
1843 msgstr "Ed: useita sähköposteja"
1844
1845 #: src/compose.c:2539
1846 #, c-format
1847 msgid "The body of the \"Redirect\" template has an error at line %d."
1848 msgstr "Uudelleenohjaus-mallineen sisällön muodon virhe rivillä %d."
1849
1850 #: src/compose.c:2606 src/gtk/headers.h:14
1851 msgid "Cc:"
1852 msgstr "Kopio:"
1853
1854 #: src/compose.c:2609 src/gtk/headers.h:15
1855 msgid "Bcc:"
1856 msgstr "Piilokopio:"
1857
1858 #: src/compose.c:2612 src/gtk/headers.h:12
1859 msgid "Reply-To:"
1860 msgstr "Vastausosoite:"
1861
1862 #: src/compose.c:2615 src/compose.c:4946 src/compose.c:4948
1863 #: src/gtk/headers.h:33
1864 msgid "Newsgroups:"
1865 msgstr "Uutisryhmät:"
1866
1867 #: src/compose.c:2618 src/gtk/headers.h:34
1868 msgid "Followup-To:"
1869 msgstr "Keskustelunsiirto:"
1870
1871 #: src/compose.c:2621 src/gtk/headers.h:17
1872 msgid "In-Reply-To:"
1873 msgstr "Vastauksena viestiin:"
1874
1875 #: src/compose.c:2625 src/compose.c:4943 src/compose.c:4951
1876 #: src/gtk/headers.h:13 src/summary_search.c:433
1877 msgid "To:"
1878 msgstr "Vastaanottaja:"
1879
1880 #: src/compose.c:2834
1881 msgid "Couldn't attach a file (charset conversion failed)."
1882 msgstr ""
1883 "Liitetiedoston liittäminen epäonnistui (merkistön muunnos epäonnistui)."
1884
1885 #: src/compose.c:2840
1886 #, c-format
1887 msgid ""
1888 "The following file has been attached: \n"
1889 "%s"
1890 msgid_plural ""
1891 "The following files have been attached: \n"
1892 "%s"
1893 msgstr[0] ""
1894 "Tiedosto liitettiin: \n"
1895 "%s"
1896 msgstr[1] ""
1897 "Tiedostot liitettiin: \n"
1898 "%s"
1899
1900 #: src/compose.c:3113
1901 msgid "The \"Quotation mark\" of the template is invalid."
1902 msgstr "Lainausmerkinnät mallineessa ovat väärin"
1903
1904 #: src/compose.c:3613
1905 #, c-format
1906 msgid "Could not get size of file '%s'."
1907 msgstr "Ei voitu lukea viestitiedoston %s kokoa"
1908
1909 #: src/compose.c:3624
1910 #, c-format
1911 msgid ""
1912 "You are about to insert a file of %s in the message body. Are you sure you "
1913 "want to do that?"
1914 msgstr "Olet lisäämässä tiedostoa %s viestiin. Jatketaanko?"
1915
1916 #: src/compose.c:3627
1917 msgid "Are you sure?"
1918 msgstr "Toteutetaanko?"
1919
1920 #: src/compose.c:3628 src/compose.c:10529 src/compose.c:11390
1921 msgid "_Insert"
1922 msgstr "_Lisää"
1923
1924 #: src/compose.c:3752
1925 #, c-format
1926 msgid "File %s is empty."
1927 msgstr "Tiedosto %s on tyhjä."
1928
1929 #: src/compose.c:3753
1930 msgid "Empty file"
1931 msgstr "Tyhjä tiedosto"
1932
1933 #: src/compose.c:3754
1934 msgid "_Attach anyway"
1935 msgstr "_Liitä kuitenkin"
1936
1937 #: src/compose.c:3763
1938 #, c-format
1939 msgid "Can't read %s."
1940 msgstr "Tiedostoa %s ei voitu lukea."
1941
1942 #: src/compose.c:3790
1943 #, c-format
1944 msgid "Message: %s"
1945 msgstr "Viesti: %s"
1946
1947 #: src/compose.c:4783 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:694
1948 #: src/plugins/python/composewindowtype.c:498
1949 msgid " [Edited]"
1950 msgstr " [Muokattu]"
1951
1952 # "sylpheed-claws - Muokataan viestiä (MUOKATTU)"
1953 #: src/compose.c:4790 src/plugins/python/composewindowtype.c:501
1954 #, c-format
1955 msgid "%s - Compose message%s"
1956 msgstr "%s — Muokataan viestiä%s"
1957
1958 #: src/compose.c:4793 src/plugins/python/composewindowtype.c:504
1959 #, c-format
1960 msgid "[no subject] - Compose message%s"
1961 msgstr "[ei aihetta] — Muokataan viestiä%s"
1962
1963 #: src/compose.c:4795 src/plugins/python/composewindowtype.c:492
1964 msgid "Compose message"
1965 msgstr "Muokkaa viestiä"
1966
1967 #: src/compose.c:4822 src/messageview.c:889
1968 msgid ""
1969 "Account for sending mail is not specified.\n"
1970 "Please select a mail account before sending."
1971 msgstr ""
1972 "Postin lähetykseen ei ole määritelty tiliä.\n"
1973 "Valitse postitili ennen lähettämistä."
1974
1975 #: src/compose.c:5042 src/compose.c:5074 src/compose.c:5116
1976 #: src/prefs_account.c:3310 src/toolbar.c:406 src/toolbar.c:424
1977 msgid "Send"
1978 msgstr "Lähetä"
1979
1980 #: src/compose.c:5043
1981 msgid "The only recipient is the default CC address. Send anyway?"
1982 msgstr "Ainoa vastaanottaja on oletuskopio-osoite. Lähetetäänkö silti?"
1983
1984 #: src/compose.c:5044 src/compose.c:5076 src/compose.c:5109 src/compose.c:5633
1985 #: src/folderview.c:2445 src/messageview.c:855 src/messageview.c:872
1986 #: src/plugins/attachwarner/attachwarner.c:210 src/toolbar.c:2629
1987 msgid "_Send"
1988 msgstr "_Lähetä"
1989
1990 #: src/compose.c:5075
1991 msgid "The only recipient is the default BCC address. Send anyway?"
1992 msgstr "Ainoa vastaanottaja on oletuspiilokopio-osoite. Lähetetäänkö silti?"
1993
1994 #: src/compose.c:5092
1995 msgid "Recipient is not specified."
1996 msgstr "Vastaanottajaa ei ole määritelty."
1997
1998 #: src/compose.c:5111 src/plugins/attachwarner/attachwarner.c:212
1999 msgid "_Queue"
2000 msgstr "_Jonoon"
2001
2002 #: src/compose.c:5112
2003 #, c-format
2004 msgid "Subject is empty. %s"
2005 msgstr "Aihe puuttuu. %s"
2006
2007 #: src/compose.c:5113 src/plugins/attachwarner/attachwarner.c:222
2008 msgid "Send it anyway?"
2009 msgstr "Lähetetäänkö?"
2010
2011 #: src/compose.c:5114 src/plugins/attachwarner/attachwarner.c:222
2012 msgid "Queue it anyway?"
2013 msgstr "Lisätäänkö jonoon?"
2014
2015 #: src/compose.c:5116 src/toolbar.c:425
2016 msgid "Send later"
2017 msgstr "Lähetä myöhemmin"
2018
2019 #: src/compose.c:5169 src/compose.c:9993
2020 msgid ""
2021 "Could not queue message for sending:\n"
2022 "\n"
2023 "Charset conversion failed."
2024 msgstr ""
2025 "Viestin lisääminen jonoon lähettämistä varten ei onnistunut:\n"
2026 "\n"
2027 "Merkistön muunnos epäonnistui."
2028
2029 #: src/compose.c:5172 src/compose.c:9996
2030 msgid ""
2031 "Could not queue message for sending:\n"
2032 "\n"
2033 "Couldn't get recipient encryption key."
2034 msgstr ""
2035 "Viestin lisääminen jonoon lähettämistä varten ei onnistunut:\n"
2036 "\n"
2037 "Vastaanottajan salausavainta ei saatu."
2038
2039 #: src/compose.c:5178 src/compose.c:9990
2040 #, c-format
2041 msgid ""
2042 "Could not queue message for sending:\n"
2043 "\n"
2044 "Signature failed: %s"
2045 msgstr ""
2046 "Viestin lisääminen jonoon lähettämistä varten ei onnistunut:\n"
2047 "\n"
2048 "Allekirjoitus epäonnistui: %s"
2049
2050 #: src/compose.c:5181
2051 #, c-format
2052 msgid ""
2053 "Could not queue message for sending:\n"
2054 "\n"
2055 "%s."
2056 msgstr ""
2057 "Viestin lisääminen jonoon lähettämistä varten ei onnistunut:\n"
2058 "\n"
2059 "%s."
2060
2061 #: src/compose.c:5183
2062 msgid "Could not queue message for sending."
2063 msgstr "Viestin lisääminen jonoon lähettämistä varten ei onnistunut."
2064
2065 #: src/compose.c:5198 src/compose.c:5258
2066 msgid ""
2067 "The message was queued but could not be sent.\n"
2068 "Use \"Send queued messages\" from the main window to retry."
2069 msgstr ""
2070 "Viesti lisättiin lähetysjonoon, mutta lähetys epäonnistui.\n"
2071 "Käytä pääikkunan Lähetä jonottavat viestit -painiketta yrittääksesi "
2072 "uudelleen."
2073
2074 #: src/compose.c:5254
2075 #, c-format
2076 msgid ""
2077 "%s\n"
2078 "Use \"Send queued messages\" from the main window to retry."
2079 msgstr ""
2080 "%s\n"
2081 "Käytä pääikkunan Lähetä jonottavat viestit -painiketta yrittääksesi "
2082 "uudelleen."
2083
2084 #: src/compose.c:5629
2085 #, c-format
2086 msgid ""
2087 "Can't convert the character encoding of the message \n"
2088 "to the specified %s charset.\n"
2089 "Send it as %s?"
2090 msgstr ""
2091 "Viestin merkistön muutos merkistöstä merkistölle %s\n"
2092 "ei onnistu, lähetetäänkö se joka merkistöllä %s?"
2093
2094 #: src/compose.c:5687
2095 #, c-format
2096 msgid ""
2097 "Line %d exceeds the line length limit (998 bytes).\n"
2098 "The contents of the message might be broken on the way to the delivery.\n"
2099 "\n"
2100 "Send it anyway?"
2101 msgstr ""
2102 "Rivi %d on pidempi kuin rivin pituuden yläraja sallii (998 tavua).\n"
2103 "Viestin sisältö saattaa hajota matkalla.\n"
2104 "\n"
2105 "Lähetetäänkö joka tapauksessa?"
2106
2107 #: src/compose.c:5798
2108 #, c-format
2109 msgid "Couldn't encrypt the email: %s"
2110 msgstr "Ei voitu salata viesti': %s"
2111
2112 #: src/compose.c:5919
2113 msgid "Encryption warning"
2114 msgstr "Salausvaroitus"
2115
2116 #: src/compose.c:5920
2117 msgid "C_ontinue"
2118 msgstr "_Jatka"
2119
2120 #: src/compose.c:5969
2121 msgid "No account for sending mails available!"
2122 msgstr "Sähköpostin lähettämiseen tarkoitettu tiliä ei ole saatavilla!"
2123
2124 #: src/compose.c:5978
2125 msgid "Selected account isn't NNTP: Posting is impossible."
2126 msgstr "Tili ei ole NNTP:lle joten lähetys ei onnistu."
2127
2128 #: src/compose.c:6213
2129 #, c-format
2130 msgid "Attachment %s doesn't exist anymore. Ignore?"
2131 msgstr "Liitetiedostoa %s ei enää ole, ohitetaanko?"
2132
2133 #: src/compose.c:6214 src/mainwindow.c:655 src/toolbar.c:231
2134 #: src/toolbar.c:2167
2135 msgid "Cancel sending"
2136 msgstr "Peruuta lähetys"
2137
2138 #: src/compose.c:6214
2139 msgid "Ignore attachment"
2140 msgstr "Ohita liite"
2141
2142 #: src/compose.c:6254
2143 #, c-format
2144 msgid "Original %s part"
2145 msgstr "Alkuperäinen osa %s"
2146
2147 #: src/compose.c:6832
2148 msgid "Add to address _book"
2149 msgstr "Lisää osoitekirj_aan"
2150
2151 #: src/compose.c:6993
2152 msgid "Delete entry contents"
2153 msgstr "Poista kohteen sisältö"
2154
2155 #: src/compose.c:6997 src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:289
2156 msgid "Use <tab> to autocomplete from addressbook"
2157 msgstr "Käytä tabulaattoria automaattiseen täydennykseen osoitekirjasta"
2158
2159 #: src/compose.c:7212
2160 msgid "Mime type"
2161 msgstr "MIME-tyyppi"
2162
2163 #: src/compose.c:7218 src/mimeview.c:273 src/plugins/pgpcore/select-keys.c:393
2164 #: src/prefs_matcher.c:630 src/prefs_summaries.c:434
2165 #: src/prefs_summary_column.c:85 src/summaryview.c:444
2166 msgid "Size"
2167 msgstr "Koko"
2168
2169 #: src/compose.c:7281
2170 msgid "Save Message to "
2171 msgstr "Tallenna viesti kohteeseen "
2172
2173 #: src/compose.c:7318 src/editjpilot.c:276 src/editldap.c:518
2174 #: src/editvcard.c:192 src/export.c:164 src/import.c:163 src/importmutt.c:238
2175 #: src/importpine.c:237 src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1025
2176 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:229
2177 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:252
2178 #: src/plugins/bsfilter/bsfilter_gtk.c:181
2179 #: src/plugins/clamd/clamav_plugin_gtk.c:299
2180 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:417
2181 msgid "_Browse"
2182 msgstr "_Selaa"
2183
2184 #: src/compose.c:7791
2185 msgid "Hea_der"
2186 msgstr "_Otsake"
2187
2188 #: src/compose.c:7796
2189 msgid "_Attachments"
2190 msgstr "_Liitteet"
2191
2192 #: src/compose.c:7810
2193 msgid "Othe_rs"
2194 msgstr "_Muut"
2195
2196 #: src/compose.c:7825
2197 msgid "S_ubject:"
2198 msgstr "_Aihe:"
2199
2200 #: src/compose.c:8049
2201 #, c-format
2202 msgid ""
2203 "Spell checker could not be started.\n"
2204 "%s"
2205 msgstr ""
2206 "Oikolukua ei voitu käynnistää.\n"
2207 "%s"
2208
2209 #: src/compose.c:8188
2210 msgid "_From:"
2211 msgstr "_Lähettäjä:"
2212
2213 #: src/compose.c:8205
2214 msgid "Account to use for this email"
2215 msgstr "Viestissä käytettävä tili"
2216
2217 #: src/compose.c:8207
2218 msgid "Sender address to be used"
2219 msgstr "Käytettävä lähettäjäosoite"
2220
2221 #: src/compose.c:8373
2222 #, c-format
2223 msgid ""
2224 "The privacy system '%s' cannot be loaded. You will not be able to sign or "
2225 "encrypt this message."
2226 msgstr ""
2227 "Salausjärjestelmää %s ei voi ladata. Viestien salaus tai allekirjoitus tälle "
2228 "viestille ei onnistu."
2229
2230 #: src/compose.c:8474 src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1077
2231 msgid "_None"
2232 msgstr "_Ei mitään"
2233
2234 #: src/compose.c:8575 src/prefs_template.c:760
2235 #, c-format
2236 msgid "The body of the template has an error at line %d."
2237 msgstr "Mallineen sisällön muotovirhe rivillä %d."
2238
2239 #: src/compose.c:8691
2240 msgid "Template From format error."
2241 msgstr "Mallineen lähettäjän muodon virhe."
2242
2243 #: src/compose.c:8709
2244 msgid "Template To format error."
2245 msgstr "Mallineen vastaanottajan muodon virhe."
2246
2247 #: src/compose.c:8727
2248 msgid "Template Cc format error."
2249 msgstr "Mallineen kopioiden muodon virhe."
2250
2251 #: src/compose.c:8745
2252 msgid "Template Bcc format error."
2253 msgstr "Mallineen piilokopioiden muodon virhe."
2254
2255 #: src/compose.c:8763
2256 msgid "Template Reply-To format error."
2257 msgstr "Mallineen paluuosoitteen muodon virhe."
2258
2259 #: src/compose.c:8782
2260 msgid "Template subject format error."
2261 msgstr "Viestin aiheen muodon virhe."
2262
2263 #: src/compose.c:9051
2264 msgid "Invalid MIME type."
2265 msgstr "Virheellinen MIME-tyyppi."
2266
2267 #: src/compose.c:9066
2268 msgid "File doesn't exist or is empty."
2269 msgstr "Tiedostoa ei ole tai se on tyhjä"
2270
2271 #: src/compose.c:9140
2272 msgid "Properties"
2273 msgstr "Asetukset"
2274
2275 #: src/compose.c:9157
2276 msgid "MIME type"
2277 msgstr "MIME-tyyppi"
2278
2279 #: src/compose.c:9198
2280 msgid "Encoding"
2281 msgstr "Koodaus"
2282
2283 #: src/compose.c:9218
2284 msgid "Path"
2285 msgstr "Polku"
2286
2287 #: src/compose.c:9219
2288 msgid "File name"
2289 msgstr "Tiedostonimi"
2290
2291 #: src/compose.c:9470
2292 #, c-format
2293 msgid ""
2294 "The external editor is still working.\n"
2295 "Force terminating the process?\n"
2296 "process group id: %d"
2297 msgstr ""
2298 "Ulkoinen muokkainsovellus on vielä käynnissä.\n"
2299 "Suljetaanko se väkisin?\n"
2300 "prosessiryhmän id: %d"
2301
2302 #: src/compose.c:9959 src/messageview.c:1096
2303 msgid "Claws Mail needs network access in order to send this email."
2304 msgstr "Sähköpostin lähettämiseen tarvitaan verkkoyhteyttä."
2305
2306 #: src/compose.c:9985
2307 msgid "Could not queue message."
2308 msgstr "Viestin lisääminen jonoon ei onnistunut."
2309
2310 #: src/compose.c:9987
2311 #, c-format
2312 msgid ""
2313 "Could not queue message:\n"
2314 "\n"
2315 "%s."
2316 msgstr ""
2317 "Viestin lisääminen jonoon ei onnistunut:\n"
2318 "\n"
2319 "%s."
2320
2321 #: src/compose.c:10165
2322 msgid "Could not save draft."
2323 msgstr "Ei voitu tallentaa luonnosta."
2324
2325 #: src/compose.c:10169
2326 msgid "Could not save draft"
2327 msgstr "Ei voitu tallentaa luonnosta"
2328
2329 #: src/compose.c:10170
2330 msgid ""
2331 "Could not save draft.\n"
2332 "Do you want to cancel exit or discard this email?"
2333 msgstr ""
2334 "Luonnosta ei voitu tallentaa.\n"
2335 "Perutaanko lopetus vai poistetaanko viestin?"
2336
2337 #: src/compose.c:10172
2338 msgid "_Cancel exit"
2339 msgstr "_Peru lopetus"
2340
2341 #: src/compose.c:10172
2342 msgid "_Discard email"
2343 msgstr "_Poista viesti"
2344
2345 #: src/compose.c:10332 src/compose.c:10346
2346 msgid "Select file"
2347 msgstr "Valitse tiedosto"
2348
2349 #: src/compose.c:10360
2350 #, c-format
2351 msgid "File '%s' could not be read."
2352 msgstr "Tiedostoa ”%s” ei voitu lukea."
2353
2354 #: src/compose.c:10362
2355 #, c-format
2356 msgid ""
2357 "File '%s' contained invalid characters\n"
2358 "for the current encoding, insertion may be incorrect."
2359 msgstr ""
2360 "Tiedosto ”%s” sisältää nykyiseen koodaukseen\n"
2361 "sopimattomia merkkejä, lisäykset saattavat olla virheellisiä."
2362
2363 #: src/compose.c:10449
2364 msgid "Discard message"
2365 msgstr "Poista viesti"
2366
2367 #: src/compose.c:10450
2368 msgid "This message has been modified. Discard it?"
2369 msgstr "Tätä viestiä on muokattu, poistetaanko se?"
2370
2371 #: src/compose.c:10451 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:433
2372 msgid "_Discard"
2373 msgstr "_Poista"
2374
2375 #: src/compose.c:10451 src/compose.c:10455
2376 msgid "_Save to Drafts"
2377 msgstr "_Pane luonnoksiin"
2378
2379 #: src/compose.c:10453 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:431
2380 msgid "Save changes"
2381 msgstr "Tallenna muutokset"
2382
2383 #: src/compose.c:10454
2384 msgid "This message has been modified. Save the latest changes?"
2385 msgstr "Tätä viestiä on muokattu, tallennetaanko muutokset?"
2386
2387 #: src/compose.c:10455
2388 msgid "_Don't save"
2389 msgstr "_Älä tallenna"
2390
2391 #: src/compose.c:10526
2392 #, c-format
2393 msgid "Do you want to apply the template '%s'?"
2394 msgstr "Haluatko käyttää mallinetta ”%s”?"
2395
2396 #: src/compose.c:10528
2397 msgid "Apply template"
2398 msgstr "Käytä mallinetta"
2399
2400 #: src/compose.c:10529 src/prefs_actions.c:329
2401 #: src/prefs_filtering_action.c:610 src/prefs_filtering.c:477
2402 #: src/prefs_matcher.c:773 src/prefs_template.c:311 src/prefs_toolbar.c:1050
2403 msgid "_Replace"
2404 msgstr "_Korvaa"
2405
2406 #: src/compose.c:11387
2407 msgid "Insert or attach?"
2408 msgstr "Liitä vai sisällytä?"
2409
2410 #: src/compose.c:11388
2411 msgid ""
2412 "Do you want to insert the contents of the file(s) into the message body, or "
2413 "attach it to the email?"
2414 msgstr ""
2415 "Haluatko sisällyttää tiedostot viestin sisältöön vai liitetiedostoiksi?"
2416
2417 #: src/compose.c:11390
2418 msgid "_Attach"
2419 msgstr "_Liitä"
2420
2421 #: src/compose.c:11607
2422 #, c-format
2423 msgid "Quote format error at line %d."
2424 msgstr "Lainausten merkintöjen muotovirhe rivillä %d."
2425
2426 #: src/compose.c:11902
2427 #, c-format
2428 msgid ""
2429 "You are about to reply to %d messages. Opening the windows could take some "
2430 "time. Do you want to continue?"
2431 msgstr ""
2432 "Olet vastaamassa %d viestiin. Ikkunoiden avaaminen voi kestää tovin. "
2433 "Jatketaanko?"
2434
2435 #: src/crash.c:140
2436 #, c-format
2437 msgid "Claws Mail process (%ld) received signal %ld"
2438 msgstr "Claws Mailin prosessi (%ld) vastaanotti signaalin %ld"
2439
2440 #: src/crash.c:186
2441 msgid "Claws Mail has crashed"
2442 msgstr "Claws Mail kaatui"
2443
2444 #: src/crash.c:202
2445 #, c-format
2446 msgid ""
2447 "%s.\n"
2448 "Please file a bug report and include the information below."
2449 msgstr ""
2450 "%s.\n"
2451 "Tee virheilmoitus ja sisällytä siihen alla olevat tiedot."
2452
2453 #: src/crash.c:207
2454 msgid "Debug log"
2455 msgstr "Vianjäljitysloki"
2456
2457 #: src/crash.c:251 src/toolbar.c:422
2458 msgid "Close"
2459 msgstr "Sulje"
2460
2461 #: src/crash.c:256
2462 msgid "Save..."
2463 msgstr "Tallenna…"
2464
2465 #: src/crash.c:261
2466 msgid "Create bug report"
2467 msgstr "Tee virheilmoitus"
2468
2469 #: src/crash.c:311
2470 msgid "Save crash information"
2471 msgstr "Tallenna kaatumistiedot"
2472
2473 #: src/editaddress.c:155 src/editaddress.c:231
2474 msgid "Add New Person"
2475 msgstr "Lisää henkilö"
2476
2477 #: src/editaddress.c:157
2478 msgid ""
2479 "Adding a new person requires at least one of the\n"
2480 "following values to be set:\n"
2481 " - Display Name\n"
2482 " - First Name\n"
2483 " - Last Name\n"
2484 " - Nickname\n"
2485 " - any email address\n"
2486 " - any additional attribute\n"
2487 "\n"
2488 "Click OK to keep editing this contact.\n"
2489 "Click Cancel to close without saving."
2490 msgstr ""
2491 "Uuden henkilötiedon lisääminen vaatii ainakin yhden\n"
2492 "seuraavista:\n"
2493 " – Kutsumanimi\n"
2494 " – Etunimi\n"
2495 " – Sukunimi\n"
2496 " – Nimimerkki\n"
2497 " – sähköpostiosoite\n"
2498 " – muu attribuutti\n"
2499 "\n"
2500 "Valitse OK jatkaaksesi muokkausta,\n"
2501 "Valitse Peru sulkeaksesi tallentamatta."
2502
2503 #: src/editaddress.c:168
2504 msgid ""
2505 "Adding a new person requires at least one of the\n"
2506 "following values to be set:\n"
2507 " - First Name\n"
2508 " - Last Name\n"
2509 " - any email address\n"
2510 " - any additional attribute\n"
2511 "\n"
2512 "Click OK to keep editing this contact.\n"
2513 "Click Cancel to close without saving."
2514 msgstr ""
2515 "Uuden henkilötiedon lisääminen vaatii ainakin\n"
2516 "yhden seuraavista:\n"
2517 " – Etunimi\n"
2518 " – Sukunimi\n"
2519 " – sähköpostiosoite\n"
2520 " – muu attribuutti\n"
2521 "\n"
2522 "Valitse OK jatkaaksesi muokkausta,\n"
2523 "Valitse Peru sulkeaksesi tallentamatta."
2524
2525 #: src/editaddress.c:232
2526 msgid "Edit Person Details"
2527 msgstr "Muokkaa henkilötietoja"
2528
2529 #: src/editaddress.c:410
2530 msgid "An Email address must be supplied."
2531 msgstr "Sähköpostiosoite pitää olla."
2532
2533 #: src/editaddress.c:586 src/editaddress_other_attributes_ldap.c:198
2534 msgid "A Name and Value must be supplied."
2535 msgstr "Nimi ja arvo on oltava."
2536
2537 #: src/editaddress.c:675 src/prefs_folder_item.c:1675
2538 msgid "Discard"
2539 msgstr "Poista"
2540
2541 #: src/editaddress.c:676
2542 msgid "Apply"
2543 msgstr "Toteuta"
2544
2545 #: src/editaddress.c:706 src/editaddress.c:755
2546 msgid "Edit Person Data"
2547 msgstr "Muokkaa henkilön tietoja"
2548
2549 #: src/editaddress.c:784
2550 msgid "Choose a picture"
2551 msgstr "Valitse kuva"
2552
2553 #: src/editaddress.c:803
2554 #, c-format
2555 msgid ""
2556 "Failed to import image: \n"
2557 "%s"
2558 msgstr ""
2559 "Kuvan tuonti epäonnistui: \n"
2560 "%s"
2561
2562 #: src/editaddress.c:845
2563 msgid "_Set picture"
2564 msgstr "A_seta kuva"
2565
2566 #: src/editaddress.c:846
2567 msgid "_Unset picture"
2568 msgstr "Poista k_uva"
2569
2570 #: src/editaddress.c:904
2571 msgid "Photo"
2572 msgstr "Valokuva"
2573
2574 #: src/editaddress.c:951 src/editaddress.c:953 src/expldifdlg.c:516
2575 #: src/exporthtml.c:761 src/ldif.c:746
2576 msgid "Display Name"
2577 msgstr "Näyttönimi"
2578
2579 #: src/editaddress.c:962 src/editaddress.c:966 src/ldif.c:754
2580 msgid "Last Name"
2581 msgstr "Sukunimi"
2582
2583 #: src/editaddress.c:963 src/editaddress.c:965 src/ldif.c:750
2584 msgid "First Name"
2585 msgstr "Etunimi"
2586
2587 #: src/editaddress.c:969 src/editaddress.c:971
2588 msgid "Nickname"
2589 msgstr "Lempinimi"
2590
2591 #: src/editaddress.c:1055 src/editaddress.c:1123
2592 msgid "Alias"
2593 msgstr "Alias"
2594
2595 #: src/editaddress.c:1265 src/editaddress.c:1334 src/editaddress.c:1354
2596 #: src/editaddress_other_attributes_ldap.c:303
2597 #: src/editaddress_other_attributes_ldap.c:371 src/prefs_customheader.c:222
2598 msgid "Value"
2599 msgstr "Arvo"
2600
2601 #: src/editaddress.c:1425
2602 msgid "_User Data"
2603 msgstr "_Käyttäjätieto"
2604
2605 #: src/editaddress.c:1426
2606 msgid "_Email Addresses"
2607 msgstr "_Sähköpostiosoitteet"
2608
2609 #: src/editaddress.c:1429 src/editaddress.c:1432
2610 msgid "O_ther Attributes"
2611 msgstr "_Muut tiedot"
2612
2613 #: src/editaddress.c:1583
2614 #, c-format
2615 msgid ""
2616 "Failed to save image: \n"
2617 "%s"
2618 msgstr ""
2619 "Kuvan tallennus ei onnistu: \n"
2620 "%s"
2621
2622 #: src/editbook.c:109
2623 msgid "File appears to be OK."
2624 msgstr "Tiedosto näyttää olevan kunnossa."
2625
2626 #: src/editbook.c:112
2627 msgid "File does not appear to be a valid address book format."
2628 msgstr "Tiedosto ei ole oikeassa osoitekirjamuodossa."
2629
2630 #: src/editbook.c:115 src/editjpilot.c:191 src/editvcard.c:98
2631 msgid "Could not read file."
2632 msgstr "Tiedostoa ei pystytty lukemaan."
2633
2634 #: src/editbook.c:149 src/editbook.c:262
2635 msgid "Edit Addressbook"
2636 msgstr "Muokkaa osoitekirjaa"
2637
2638 #: src/editbook.c:177 src/editjpilot.c:264 src/editvcard.c:180
2639 msgid " Check File "
2640 msgstr " Tarkasta tiedosto "
2641
2642 #: src/editbook.c:182 src/editjpilot.c:269 src/editvcard.c:185
2643 #: src/importmutt.c:231 src/importpine.c:230 src/prefs_account.c:1970
2644 #: src/wizard.c:1197 src/wizard.c:1617
2645 msgid "File"
2646 msgstr "Tiedosto"
2647
2648 #: src/editbook.c:281
2649 msgid "Add New Addressbook"
2650 msgstr "Lisää uusi osoitekirja"
2651
2652 #: src/editgroup.c:101
2653 msgid "A Group Name must be supplied."
2654 msgstr "Ryhmänimi pitää olla"
2655
2656 #: src/editgroup.c:294
2657 msgid "Edit Group Data"
2658 msgstr "Muokkaa ryhmän tietoja"
2659
2660 #: src/editgroup.c:323 src/exporthtml.c:597
2661 msgid "Group Name"
2662 msgstr "Ryhmänimi"
2663
2664 #: src/editgroup.c:342
2665 msgid "Addresses in Group"
2666 msgstr "Osoitteet ryhmässä"
2667
2668 #: src/editgroup.c:377
2669 msgid "Available Addresses"
2670 msgstr "Saatavilla olevat osoitteet"
2671
2672 #: src/editgroup.c:452
2673 msgid "Move Email Addresses to or from Group with arrow buttons"
2674 msgstr "Siirrä sähköpostisoitteita ryhmään ja pois nuolipainikkeilla"
2675
2676 #: src/editgroup.c:500
2677 msgid "Edit Group Details"
2678 msgstr "Muokkaa ryhmän tietoja"
2679
2680 #: src/editgroup.c:503
2681 msgid "Add New Group"
2682 msgstr "Lisää uusi ryhmä"
2683
2684 #: src/editgroup.c:553
2685 msgid "Edit folder"
2686 msgstr "Muokkaa hakemistoa"
2687
2688 #: src/editgroup.c:553
2689 msgid "Input the new name of folder:"
2690 msgstr "Anna hakemistolle uusi nimi:"
2691
2692 #: src/editgroup.c:556 src/foldersel.c:582 src/imap_gtk.c:193 src/mh_gtk.c:144
2693 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:244 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:91
2694 msgid "New folder"
2695 msgstr "Uusi hakemisto"
2696
2697 #: src/editgroup.c:557 src/foldersel.c:583 src/mh_gtk.c:145
2698 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:245 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:92
2699 msgid "Input the name of new folder:"
2700 msgstr "Anna uudelle hakemistolle nimi:"
2701
2702 #: src/editjpilot.c:188
2703 msgid "File does not appear to be JPilot format."
2704 msgstr "Tiedosto ei ole JPilot-muodossa."
2705
2706 #: src/editjpilot.c:200
2707 msgid "Select JPilot File"
2708 msgstr "Valitse JPilot-tiedosto"
2709
2710 #: src/editjpilot.c:236 src/editjpilot.c:365
2711 msgid "Edit JPilot Entry"
2712 msgstr "Muokkaa JPilot-kenttiä"
2713
2714 #: src/editjpilot.c:281
2715 msgid "Additional e-Mail address item(s)"
2716 msgstr "Muita sähköpostiosoitetietoja"
2717
2718 #: src/editjpilot.c:372
2719 msgid "Add New JPilot Entry"
2720 msgstr "Lisää uusi JPilot-kenttä"
2721
2722 #: src/editldap_basedn.c:137
2723 msgid "Edit LDAP - Select Search Base"
2724 msgstr "Muokkaa LDAP:ia — valitse haun juuri"
2725
2726 #: src/editldap_basedn.c:156 src/editldap.c:441
2727 msgid "Hostname"
2728 msgstr "Verkkonimi"
2729
2730 #: src/editldap_basedn.c:166 src/editldap.c:458
2731 #: src/plugins/clamd/clamav_plugin_gtk.c:389 src/ssl_manager.c:108
2732 msgid "Port"
2733 msgstr "Portti"
2734
2735 #: src/editldap_basedn.c:176 src/editldap.c:502
2736 msgid "Search Base"
2737 msgstr "Haun juuri"
2738
2739 #: src/editldap_basedn.c:197
2740 msgid "Available Search Base(s)"
2741 msgstr "Saatavilla olevat juuret"
2742
2743 #: src/editldap_basedn.c:287
2744 msgid "Could not read Search Base(s) from server - please set manually"
2745 msgstr "Ei voitu lukea juuria palvelimelta — aseta sellainen käsin"
2746
2747 #: src/editldap_basedn.c:291 src/editldap.c:281
2748 msgid "Could not connect to server"
2749 msgstr "Palvelimeen ei saatu yhteyttä"
2750
2751 #: src/editldap.c:152
2752 msgid "A Name must be supplied."
2753 msgstr "Nimi pitää olla."
2754
2755 #: src/editldap.c:164
2756 msgid "A Hostname must be supplied for the server."
2757 msgstr "Palvelimella pitää olla verkkonimi"
2758
2759 #: src/editldap.c:177
2760 msgid "At least one LDAP search attribute should be supplied."
2761 msgstr "Ainakin yksi LDAP-hakuehto pitää olla."
2762
2763 #: src/editldap.c:278
2764 msgid "Connected successfully to server"
2765 msgstr "Palvelinyhteyden muodostaminen onnistui."
2766
2767 #: src/editldap.c:336 src/editldap.c:970
2768 msgid "Edit LDAP Server"
2769 msgstr "Muokkaa LDAP-palvelinta"
2770
2771 #: src/editldap.c:437
2772 msgid "A name that you wish to call the server."
2773 msgstr "Nimi, jota aiot käyttää palvelimelle."
2774
2775 #: src/editldap.c:450
2776 msgid ""
2777 "This is the hostname of the server. For example, \"ldap.mydomain.com\" may "
2778 "be appropriate for the \"mydomain.com\" organization. An IP address may also "
2779 "be used. You may specify \"localhost\" if running an LDAP server on the same "
2780 "computer as Claws Mail."
2781 msgstr ""
2782 "Tämä on palvelimen verkkonimi. Esimerkiksi ”ldap.example.com” voi olla "
2783 "sopiva myös example.com-yritykselle. Myös IP-osoitetta voi käyttää. Jos LDAP-"
2784 "palvelin on samalla koneella kuin Claws Mail, voi osoitteeksi määrittää "
2785 "”localhost”."
2786
2787 #: src/editldap.c:470
2788 msgid "TLS"
2789 msgstr "TLS"
2790
2791 #: src/editldap.c:471 src/prefs_account.c:3383
2792 msgid "SSL"
2793 msgstr "SSL"
2794
2795 #: src/editldap.c:475
2796 msgid ""
2797 "Enable secure connection to the LDAP server via TLS. If connection fails, be "
2798 "sure to check the correct configuration in ldap.conf (TLS_CACERTDIR and "
2799 "TLS_REQCERT fields)."
2800 msgstr ""
2801 "Ota käyttöön turvallinen yhteys LDAP-palvelimeen TLS:llä. Jos yhteys "
2802 "epäonnistuu, tarkista asetukset ldap.confista (TLS_CACERTDIR tai "
2803 "TLS_REQCERT)."
2804
2805 #: src/editldap.c:479
2806 msgid ""
2807 "Enable secure connection to the LDAP server via SSL. If connection fails, be "
2808 "sure to check the correct configuration in ldap.conf (TLS_CACERTDIR and "
2809 "TLS_REQCERT fields)."
2810 msgstr ""
2811 "Ota käyttöön turvallinen yhteys LDAP-palvelimeen SSL:llä. Jos yhteys "
2812 "epäonnistuu, tarkista asetukset ldap.confista (TLS_CACERTDIR tai "
2813 "TLS_REQCERT)."
2814
2815 #: src/editldap.c:491
2816 msgid "The port number that the server listens on. Port 389 is the default."
2817 msgstr "Porttinumero, jota palvelin kuuntelee. 389 on oletusarvo."
2818
2819 #: src/editldap.c:494
2820 msgid " Check Server "
2821 msgstr " Tarkasta palvelin "
2822
2823 #: src/editldap.c:498
2824 msgid "Press this button to test the connection to the server."
2825 msgstr "Tällä painikkeella testataan palvelinyhteyttä."
2826
2827 #: src/editldap.c:511
2828 msgid ""
2829 "This specifies the name of the directory to be searched on the server. "
2830 "Examples include:\n"
2831 "  dc=claws-mail,dc=org\n"
2832 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
2833 "  o=Organization Name,c=Country\n"
2834 msgstr ""
2835 "Tämä määrittää palvelinhakujen hakemiston. Esimerkiksi:\n"
2836 "  dc=claws-mail,dc=org\n"
2837 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
2838 "  o=Organization Name,c=Country\n"
2839
2840 #: src/editldap.c:522
2841 msgid ""
2842 "Press this button to lookup the name of available directory names on the "
2843 "server."
2844 msgstr "Tällä napilla haetaan saatavilla olevat tiedostonimet palvelimelta."
2845
2846 #: src/editldap.c:578
2847 msgid "Search Attributes"
2848 msgstr "Hakuehdot"
2849
2850 #: src/editldap.c:587
2851 msgid ""
2852 "A list of LDAP attribute names that should be searched when attempting to "
2853 "find a name or address."
2854 msgstr ""
2855 "Luettelo LDAP-attribuutinimistä, joita etsitään kun yritetään löytää nimeä "
2856 "tai osoitetta."
2857
2858 #: src/editldap.c:590
2859 msgid " Defaults "
2860 msgstr " Oletusarvot "
2861
2862 #: src/editldap.c:594
2863 msgid ""
2864 "This resets the attribute names to a default value that should find most "
2865 "names and addresses during a name or address search process."
2866 msgstr ""
2867 "Tällä nollataan attribuuttien nimet sellaisiin oletusarvoihin, joilla "
2868 "useimmat nimet ja osoittet löytyvät."
2869
2870 #: src/editldap.c:600
2871 msgid "Max Query Age (secs)"
2872 msgstr "Hakuajan yläraja (sekunteissa)"
2873
2874 #: src/editldap.c:615
2875 msgid ""
2876 "This defines the maximum period of time (in seconds) that an address search "
2877 "result is valid for address completion purposes. Search results are stored "
2878 "in a cache until this period of time has passed and then retired. This will "
2879 "improve the response time when attempting to search for the same name or "
2880 "address on subsequent address completion requests. The cache will be "
2881 "searched in preference to performing a new server search request. The "
2882 "default value of 600 seconds (10 minutes), should be sufficient for most "
2883 "servers. A larger value will reduce the search time for subsequent searches. "
2884 "This is useful for servers that have slow response times at the expense of "
2885 "more memory to cache results."
2886 msgstr ""
2887 "Tämä määrittää miten pitkän ajan sekunneissa osoitehaku voi enimmillään olla "
2888 "voimassa osoitteen täydennystä varten. Hakutuloksia säilytetään "
2889 "välimuistissa kunnes tämä aika on kulunut. Tämä parantaa hakuaikoja kun "
2890 "haetaan samaa nimeä tai osoitetta useita kertoja osoitteen täydennystä "
2891 "varten. Oletusarvo on 600 sekuntia (10 minuuttia). Sen pitäisi olla sopiva "
2892 "useimmille palvelimille. Suurempi luku pienentää hakuaikaa seuraaville "
2893 "ha’uille. Tämä on hyödyllistä hitaiden palvelinten kanssa, mutta vie enemmän "
2894 "muistia."
2895
2896 #: src/editldap.c:632
2897 msgid "Include server in dynamic search"
2898 msgstr "Sisällytä palvelin dynaamiseen hakuun."
2899
2900 #: src/editldap.c:637
2901 msgid ""
2902 "Check this option to include this server for dynamic searches when using "
2903 "address completion."
2904 msgstr ""
2905 "Valitse tämä asetus lisätäksesi palvelin dynaamisiin hakuihin "
2906 "osoitteentäydennykseksi."
2907
2908 #: src/editldap.c:643
2909 msgid "Match names 'containing' search term"
2910 msgstr "Täsmää nimiin jotka sisältävät hakuehdon"
2911
2912 #: src/editldap.c:648
2913 msgid ""
2914 "Searches for names and addresses can be performed either using \"begins-with"
2915 "\" or \"contains\" search term. Check this option to perform a \"contains\" "
2916 "search; this type of search usually takes longer to complete. Note that for "
2917 "performance reasons, address completion uses \"begins-with\" for all "
2918 "searches against other address interfaces."
2919 msgstr ""
2920 "Nimien ja osoitteiden haun voi tehdä joko alkuun tai sisältöön "
2921 "täsmäävällähakuehdolla. Valitsemalla tämän asetuksen käytetään sisältöön "
2922 "vertaavaa hakua; tällainen haku kestää yleensä pidempään. Huomaa, että "
2923 "suorituskyvyn takia osoitteentäydennys käyttää alkuun vertaavaa hakuehtoa "
2924 "toisten osoiterajapintojen kanssa."
2925
2926 #: src/editldap.c:701
2927 msgid "Bind DN"
2928 msgstr "Bind DN"
2929
2930 #: src/editldap.c:710
2931 msgid ""
2932 "The LDAP user account name to be used to connect to the server. This is "
2933 "usually only used for protected servers. This name is typically formatted "
2934 "as: \"cn=user,dc=claws-mail,dc=org\". This is usually left empty when "
2935 "performing a search."
2936 msgstr ""
2937 "LDAP-käyttäjänimi, jota käytetään yhdistettäessä palvelimeen. Tätä käytetään "
2938 "yleensä vain suojattujen palvelimien kanssa. Tämä nimi on tyypillisesti "
2939 "muotoa ”cn=user,dc=claws-mail,dc=com”. Tämä kohta jätetään usein tyhjäksi "
2940 "etsittäessä."
2941
2942 #: src/editldap.c:717
2943 msgid "Bind Password"
2944 msgstr "Bindauksen salasana"
2945
2946 #: src/editldap.c:727
2947 msgid "The password to be used when connecting as the \"Bind DN\" user."
2948 msgstr "Salasana, jota käytetään kun yhdistetään ”Bind DN”-käyttäjänä"
2949
2950 #: src/editldap.c:732
2951 msgid "Timeout (secs)"
2952 msgstr "Aikakatkaisu (sekuntia)"
2953
2954 #: src/editldap.c:746
2955 msgid "The timeout period in seconds."
2956 msgstr "Aikakatkaisu sekunneissa"
2957
2958 #: src/editldap.c:750
2959 msgid "Maximum Entries"
2960 msgstr "Kenttien määrän yläraja"
2961
2962 #: src/editldap.c:764
2963 msgid ""
2964 "The maximum number of entries that should be returned in the search result."
2965 msgstr "Yläraja haussa palautettavien kenttien määrälle."
2966
2967 #: src/editldap.c:779 src/prefs_account.c:3274
2968 msgid "Basic"
2969 msgstr "Perus"
2970
2971 #: src/editldap.c:781 src/gtk/quicksearch.c:680
2972 msgid "Extended"
2973 msgstr "Laaja"
2974
2975 #: src/editldap.c:975
2976 msgid "Add New LDAP Server"
2977 msgstr "Lisää uusi LDAP-palvelin"
2978
2979 #: src/edittags.c:187 src/prefs_filtering_action.c:1446
2980 #: src/prefs_summaries.c:441
2981 msgid "Tag"
2982 msgstr "Tägi"
2983
2984 #: src/edittags.c:216
2985 msgid "Delete tag"
2986 msgstr "Poista tägi"
2987
2988 #: src/edittags.c:217
2989 msgid "Do you really want to delete this tag?"
2990 msgstr "Poistetaanko tämä tägi?"
2991
2992 #: src/edittags.c:244
2993 msgid "Delete all tags"
2994 msgstr "Poista kaikki tägit"
2995
2996 #: src/edittags.c:245
2997 msgid "Do you really want to delete all tags?"
2998 msgstr "Poistetaanko kaikki tägit?"
2999
3000 #: src/edittags.c:416
3001 msgid "You entered a reserved tag name, please choose another instead."
3002 msgstr "Tämä tägin nimi on varattu, eikä sitä voi käyttää."
3003
3004 #: src/edittags.c:458
3005 msgid "Tag is not set."
3006 msgstr "Tägi on asettamatta."
3007
3008 #: src/edittags.c:523
3009 msgctxt "Dialog title"
3010 msgid "Apply tags"
3011 msgstr "Toteuta tägit"
3012
3013 #: src/edittags.c:537
3014 msgid "New tag:"
3015 msgstr "Uusi tägi:"
3016
3017 #: src/edittags.c:570
3018 msgid "Please select tags to apply/remove. Changes are immediate."
3019 msgstr ""
3020 "Valitse tägejä käytettäväksi tai poistettavaksi, muutokset vaikuttavat heti."
3021
3022 #: src/editvcard.c:95
3023 msgid "File does not appear to be vCard format."
3024 msgstr "Tiedosto ei ole vCard-muodossa."
3025
3026 #: src/editvcard.c:107
3027 msgid "Select vCard File"
3028 msgstr "Valitse vCard-tiedosto"
3029
3030 #: src/editvcard.c:152 src/editvcard.c:256
3031 msgid "Edit vCard Entry"
3032 msgstr "Muokka vCard-tietoja"
3033
3034 #: src/editvcard.c:261
3035 msgid "Add New vCard Entry"
3036 msgstr "Lisää vCard-tieto"
3037
3038 #: src/etpan/etpan-ssl.c:167
3039 msgid "Impossible to set the client certificate.\n"
3040 msgstr "Ei voi asettaa asiakassertifikaattia.\n"
3041
3042 #: src/exphtmldlg.c:105
3043 msgid "Please specify output directory and file to create."
3044 msgstr "Anna hakemisto ja tiedosto luotavaksi."
3045
3046 #: src/exphtmldlg.c:108
3047 msgid "Select stylesheet and formatting."
3048 msgstr "Valitse tyylisivu ja -asetukset."
3049
3050 #: src/exphtmldlg.c:111 src/expldifdlg.c:113
3051 msgid "File exported successfully."
3052 msgstr "Tiedoston tuonti onnistui"
3053
3054 #: src/exphtmldlg.c:177
3055 #, c-format
3056 msgid ""
3057 "The HTML output directory '%s'\n"
3058 "does not exist. Do you want to create it?"
3059 msgstr ""
3060 "HTML-tulostehakemisto ”%s”\n"
3061 "puuttuu. Luodaanko uusi hakemisto?"
3062
3063 #: src/exphtmldlg.c:180
3064 msgid "Create directory"
3065 msgstr "Luo hakemisto"
3066
3067 #: src/exphtmldlg.c:189
3068 #, c-format
3069 msgid ""
3070 "Could not create output directory for HTML file:\n"
3071 "%s"
3072 msgstr ""
3073 "Ei voitu luoda hakemistoa HTML-tiedostoille:\n"
3074 "%s"
3075
3076 #: src/exphtmldlg.c:191 src/expldifdlg.c:201
3077 msgid "Failed to Create Directory"
3078 msgstr "Hakemiston luonti epäonnistui"
3079
3080 #: src/exphtmldlg.c:233
3081 msgid "Error creating HTML file"
3082 msgstr "Virhe HTML-tiedostoa luotaessa"
3083
3084 #: src/exphtmldlg.c:319
3085 msgid "Select HTML output file"
3086 msgstr "Valitse HTML-tulostetiedosto"
3087
3088 #: src/exphtmldlg.c:383
3089 msgid "HTML Output File"
3090 msgstr "HTML-tulostetiedosto"
3091
3092 #: src/exphtmldlg.c:392 src/expldifdlg.c:409 src/export.c:171 src/import.c:170
3093 #: src/importldif.c:684
3094 msgid "B_rowse"
3095 msgstr "_Selaa"
3096
3097 #: src/exphtmldlg.c:445 src/plugins/fancy/fancy_prefs.c:300
3098 msgid "Stylesheet"
3099 msgstr "Tyylisivu"
3100
3101 #: src/exphtmldlg.c:453 src/gtk/colorlabel.c:406 src/gtk/gtkaspell.c:1571
3102 #: src/gtk/gtkaspell.c:2231 src/gtk/menu.c:125 src/mainwindow.c:1188
3103 #: src/plugins/archive/archiver_prefs.c:235
3104 #: src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:304 src/prefs_account.c:941
3105 #: src/prefs_toolbar.c:780 src/prefs_toolbar.c:1466 src/summaryview.c:5992
3106 msgid "None"
3107 msgstr "Ei mitään"
3108
3109 #: src/exphtmldlg.c:454 src/prefs_folder_item.c:505 src/prefs_other.c:126
3110 #: src/prefs_other.c:418
3111 msgid "Default"
3112 msgstr "Oletus"
3113
3114 #: src/exphtmldlg.c:455 src/plugins/pgpcore/select-keys.c:243
3115 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:151 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:167
3116 msgid "Full"
3117 msgstr "Täysi"
3118
3119 #: src/exphtmldlg.c:456
3120 msgid "Custom"
3121 msgstr "Mukautettu"
3122
3123 #: src/exphtmldlg.c:457
3124 msgid "Custom-2"
3125 msgstr "Mukautettu-2"
3126
3127 #: src/exphtmldlg.c:458
3128 msgid "Custom-3"
3129 msgstr "Mukautettu-3"
3130
3131 #: src/exphtmldlg.c:459
3132 msgid "Custom-4"
3133 msgstr "Mukautettu-4"
3134
3135 #: src/exphtmldlg.c:466
3136 msgid "Full Name Format"
3137 msgstr "Täyden nimen muoto"
3138
3139 #: src/exphtmldlg.c:474
3140 msgid "First Name, Last Name"
3141 msgstr "Etunimi, sukunimi"
3142
3143 #: src/exphtmldlg.c:475
3144 msgid "Last Name, First Name"
3145 msgstr "Sukunimi, etunimi"
3146
3147 #: src/exphtmldlg.c:482
3148 msgid "Color Banding"
3149 msgstr "Värien bändäys"
3150
3151 #: src/exphtmldlg.c:488
3152 msgid "Format Email Links"
3153 msgstr "Muotoile sähköpostilinkit"
3154
3155 #: src/exphtmldlg.c:494
3156 msgid "Format User Attributes"
3157 msgstr "Muotoile käyttäjä attribuutit"
3158
3159 #: src/exphtmldlg.c:539 src/expldifdlg.c:612 src/importldif.c:891
3160 msgid "Address Book:"
3161 msgstr "Osoitekirja:"
3162
3163 #: src/exphtmldlg.c:549 src/expldifdlg.c:622 src/importldif.c:901
3164 msgid "File Name:"
3165 msgstr "Tiedostonimi:"
3166
3167 #: src/exphtmldlg.c:559
3168 msgid "Open with Web Browser"
3169 msgstr "Avaa veppiselain"
3170
3171 #: src/exphtmldlg.c:591
3172 msgid "Export Address Book to HTML File"
3173 msgstr "Tuo osoitekirja HTML-tiedostoksi"
3174
3175 #: src/exphtmldlg.c:656 src/expldifdlg.c:720 src/importldif.c:1020
3176 msgid "File Info"
3177 msgstr "Tiedoston tiedot"
3178
3179 #: src/exphtmldlg.c:657
3180 msgid "Format"
3181 msgstr "Muoto"
3182
3183 #: src/expldifdlg.c:107
3184 msgid "Please specify output directory and LDIF filename to create."
3185 msgstr "Anna hakemisto ja LDIF-tiedostonimi luotavaksi."
3186
3187 #: src/expldifdlg.c:110
3188 msgid "Specify parameters to format distinguished name."
3189 msgstr "Anna parametrejä erillisnimen muodostusta varten."
3190
3191 #: src/expldifdlg.c:187
3192 #, c-format
3193 msgid ""
3194 "LDIF Output Directory '%s'\n"
3195 "does not exist. OK to create new directory?"
3196 msgstr ""
3197 "LDIF-tulostehakemisto ”%s”\n"
3198 "puuttuu, luodaanko uusi hakemisto?"
3199
3200 #: src/expldifdlg.c:190
3201 msgid "Create Directory"
3202 msgstr "Luo hakemisto"
3203
3204 #: src/expldifdlg.c:199
3205 #, c-format
3206 msgid ""
3207 "Could not create output directory for LDIF file:\n"
3208 "%s"
3209 msgstr ""
3210 "Tulostehakemistoa LDIF-tiedostolle ei voitu luoda:\n"
3211 "%s"
3212
3213 #: src/expldifdlg.c:241
3214 msgid "Suffix was not supplied"
3215 msgstr "Päätettä ei annettu"
3216
3217 #: src/expldifdlg.c:243
3218 msgid ""
3219 "A suffix is required if data is to be used for an LDAP server. Are you sure "
3220 "you wish to proceed without a suffix?"
3221 msgstr ""
3222 "Pääte on tarpeellinen, jos dataa käytetään LDAP-palvelimella. Jatketaanko "
3223 "ilman päätettä?"
3224
3225 #: src/expldifdlg.c:261
3226 msgid "Error creating LDIF file"
3227 msgstr "Virhe LDIF-tiedostoa luotaessa"
3228
3229 #: src/expldifdlg.c:336
3230 msgid "Select LDIF output file"
3231 msgstr "Valitse LDIF-tulostetiedosto"
3232
3233 #: src/expldifdlg.c:400
3234 msgid "LDIF Output File"
3235 msgstr "LDIF-tulostetiedosto"
3236
3237 #: src/expldifdlg.c:431
3238 msgid ""
3239 "The address book Unique ID is used to create a DN that is formatted similar "
3240 "to:\n"
3241 "  uid=102376,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
3242 msgstr ""
3243 "Osoitekirjan yksilöllöistä tunnistetta käytetään DN:n tekemiseen:\n"
3244 "  uid=102376,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
3245
3246 #: src/expldifdlg.c:437
3247 msgid ""
3248 "The address book Display Name is used to create a DN that is formatted "
3249 "similar to:\n"
3250 "  cn=John Doe,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
3251 msgstr ""
3252 "Osoitekirjan näyttönimeä käytetään DN:n tekemiseen:\n"
3253 "  cn=John Doe,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
3254
3255 #: src/expldifdlg.c:443
3256 msgid ""
3257 "The first Email Address belonging to a person is used to create a DN that is "
3258 "formatted similar to:\n"
3259 "  mail=john.doe@domain.com,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
3260 msgstr ""
3261 "Henkilön ensimmäistä sähköpostiosoitetta käytetään DN:n tekemiseen:\n"
3262 "  mail=john.doe@example.com,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
3263
3264 #: src/expldifdlg.c:489
3265 msgid "Suffix"
3266 msgstr "Pääte"
3267
3268 #: src/expldifdlg.c:499
3269 msgid ""
3270 "The suffix is used to create a \"Distinguished Name\" (or DN) for an LDAP "
3271 "entry. Examples include:\n"
3272 "  dc=claws-mail,dc=org\n"
3273 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
3274 "  o=Organization Name,c=Country\n"
3275 msgstr ""
3276 "Päätteen avulla tehdeään erillisnimi (DN) LDAPilleEsimerkiksi:\n"
3277 "  dc=claws-mail,dc=org\n"
3278 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
3279 "  o=Organization Name,c=Country\n"
3280
3281 #: src/expldifdlg.c:507
3282 msgid "Relative DN"
3283 msgstr "Suhteellinen DN"
3284
3285 #: src/expldifdlg.c:515
3286 msgid "Unique ID"
3287 msgstr "Yksilöllinen tunniste"
3288
3289 #: src/expldifdlg.c:523
3290 msgid ""
3291 "The LDIF file contains several data records that are usually loaded into an "
3292 "LDAP server. Each data record in the LDIF file is uniquely identified by a "
3293 "\"Distinguished Name\" (or DN). The suffix is appended to the \"Relative "
3294 "Distinguished Name\" (or RDN) to create the DN. Please select one of the "
3295 "available RDN options that will be used to create the DN."
3296 msgstr ""
3297 "LDIF-tiedosto sisältää useita tietueita, jotka tyypillisesti ladataan LDAP-"
3298 "palvelimeen. Jokainen LDIF-tiedoston tietue on ainutlaatuinen ”Distinguished "
3299 "Name”-arvoltaan (DN). Lisäämällä jälkiliite ”Relative Distinguished Name”-"
3300 "arvoon (RDN) saadaan DN. Valitse yksi RDN-asetus, jolla tehdään DN:iä."
3301
3302 #: src/expldifdlg.c:543
3303 msgid "Use DN attribute if present in data"
3304 msgstr "Käytä DN-arvoa jos se löytyy datasta"
3305
3306 #: src/expldifdlg.c:548
3307 msgid ""
3308 "The addressbook may contain entries that were previously imported from an "
3309 "LDIF file. The \"Distinguished Name\" (DN) user attribute, if present in the "
3310 "address book data, may be used in the exported LDIF file. The RDN selected "
3311 "above will be used if the DN user attribute is not found."
3312 msgstr ""
3313 "Osoitekirja saattaa sisältää kohteita, jotka on aiemmin tuotu LDIF-"
3314 "tiedostosta. ”Distinguished Name”-arvoa saatetaan käyttää viedyssä LDIF-"
3315 "tiedostossa, jos se löytyy osoitekirjadatasta. Ylläolevaa RDN-valintaa "
3316 "käytetään jollei DN-käyttäjarvoa löydy."
3317
3318 #: src/expldifdlg.c:558
3319 msgid "Exclude record if no Email Address"
3320 msgstr "Älä sisällytä tietuetta jos sähköpostiosoite puuttuu"
3321
3322 #: src/expldifdlg.c:563
3323 msgid ""
3324 "An addressbook may contain entries without Email Addresses. Check this "
3325 "option to ignore these records."
3326 msgstr ""
3327 "Osoitekirjassa saattaa olla sähköpostiosoitteettomia tietueita. Valitse tämä "
3328 "ohittaaksesi ne."
3329
3330 #: src/expldifdlg.c:655
3331 msgid "Export Address Book to LDIF File"
3332 msgstr "Vie osoitekirja LDIF-tiedostoon"
3333
3334 #: src/expldifdlg.c:721
3335 msgid "Distinguished Name"
3336 msgstr "Distinguished Name"
3337
3338 #: src/export.c:113 src/summaryview.c:8139
3339 msgid "Export to mbox file"
3340 msgstr "Vie mbox-tiedostoon"
3341
3342 #: src/export.c:131
3343 msgid "Locate the folder to export and specify the mbox file."
3344 msgstr "Hae vietävä kansio ja anna mbox-tiedoston nimi"
3345
3346 #: src/export.c:142
3347 msgid "Source folder:"
3348 msgstr "Lähdehakemisto:"
3349
3350 #: src/export.c:148 src/import.c:142
3351 msgid "Mbox file:"
3352 msgstr "Paikallinen mbox-tiedosto:"
3353
3354 #: src/export.c:203
3355 msgid "Target mbox filename can't be left empty."
3356 msgstr "Kohde-mbox-tiedostonimi ei voi olla tyhjä."
3357
3358 #: src/export.c:208
3359 msgid "Source folder can't be left empty."
3360 msgstr "Lähdekansio ei voi olla tyhjä"
3361
3362 #: src/export.c:221
3363 msgid "Couldn't find the source folder."
3364 msgstr "Lähdekansiota ei löydy."
3365
3366 #: src/export.c:245
3367 msgid "Select exporting file"
3368 msgstr "Valitse vietävä tiedosto"
3369
3370 #: src/exporthtml.c:767
3371 msgid "Full Name"
3372 msgstr "Koko nimi"
3373
3374 #: src/exporthtml.c:771 src/importldif.c:1021
3375 #: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:735
3376 msgid "Attributes"
3377 msgstr "Attribuutit"
3378
3379 #: src/exporthtml.c:974
3380 msgid "Claws Mail Address Book"
3381 msgstr "Claws Mailin osoitekirja"
3382
3383 #: src/exporthtml.c:1069 src/exportldif.c:606
3384 msgid "Name already exists but is not a directory."
3385 msgstr "Nimi on jo olemassa, muttei hakemistoa"
3386
3387 #: src/exporthtml.c:1072 src/exportldif.c:609
3388 msgid "No permissions to create directory."
3389 msgstr "Hakemistonluontiin vaadittavat oikeudet puuttuvat."
3390
3391 #: src/exporthtml.c:1075 src/exportldif.c:612
3392 msgid "Name is too long."
3393 msgstr "Nimi on liian pitkä."
3394
3395 #: src/exporthtml.c:1078 src/exportldif.c:615
3396 msgid "Not specified."
3397 msgstr "Määrittelemättä."
3398
3399 #: src/file_checker.c:76
3400 #, c-format
3401 msgid "The file %s is missing! Do you want to use the backup file from %s?"
3402 msgstr "Tiedosto %s puuttuu, käytetäänkö varmuuskopiota %s?"
3403
3404 #: src/file_checker.c:84 src/file_checker.c:106
3405 #, c-format
3406 msgid "Could not copy %s to %s"
3407 msgstr "Tiedoston %s kopiointi kohteeseen %s epäonnistui"
3408
3409 #: src/file_checker.c:98
3410 #, c-format
3411 msgid ""
3412 "The file %s is empty or corrupted! Do you want to use the backup file from "
3413 "%s?"
3414 msgstr "Tiedosto %s on tyhjä tai viallinen, käytetäänkövarmuuskopiota %s?"
3415
3416 #: src/filtering.c:603 src/filtering.c:678 src/filtering.c:707
3417 msgid "rule is not account-based\n"
3418 msgstr "viesti ei ole tilikohtainen\n"
3419
3420 #: src/filtering.c:607
3421 #, c-format
3422 msgid ""
3423 "rule is account-based [id=%d, name='%s'], matching the account currently "
3424 "used to retrieve messages\n"
3425 msgstr ""
3426 "sääntö on tilikohtainen [id=%d, nimi=%s], ja täsmää tiliin jolla nyt haetaan "
3427 "viestejä\n"
3428
3429 #: src/filtering.c:609 src/filtering.c:626 src/filtering.c:627
3430 #: src/filtering.c:651 src/filtering.c:669 src/filtering.c:696
3431 #: src/filtering.c:697 src/filtering.c:714 src/filtering.c:715
3432 msgid "NON_EXISTENT"
3433 msgstr "PUUTTUVA"
3434
3435 #: src/filtering.c:617
3436 msgid ""
3437 "rule is account-based, not matching the account currently used to retrieve "
3438 "messages\n"
3439 msgstr ""
3440 "sääntö on tilikohtainen, eikä täsmää tiliin jolla nyt haetaan viestejä\n"
3441
3442 #: src/filtering.c:624
3443 #, c-format
3444 msgid ""
3445 "rule is account-based [id=%d, name='%s'], not matching the account currently "
3446 "used to retrieve messages [id=%d, name='%s']\n"
3447 msgstr ""
3448 "sääntö on tilikohtainen [id=%d, nimi=%s], eikä vastaa tiliin jolla nyt "
3449 "haetaan viestejä [id=%d, nimi=%s]\n"
3450
3451 #: src/filtering.c:643
3452 msgid ""
3453 "rule is not account-based, all rules are applied on user request anyway\n"
3454 msgstr ""
3455 "sääntö ei ole tilikohtainen, kaikki säännöt sovelletaan käyttäjän pyynnöstä "
3456 "joka tapauksessa\n"
3457
3458 #: src/filtering.c:649
3459 #, c-format
3460 msgid ""
3461 "rule is account-based [id=%d, name='%s'], but all rules are applied on user "
3462 "request\n"
3463 msgstr ""
3464 "sääntö on tilikohtainen [id=%d, nimi=%s], mutta kaikki säännöt sovelletaan "
3465 "käyttäjän pyynnöstä\n"
3466
3467 #: src/filtering.c:667
3468 #, c-format
3469 msgid "rule is account-based [id=%d, name='%s'], skipped on user request\n"
3470 msgstr "sääntö on tilikohtainen [id=%d, nimi=%s], ohitetaan pyynnöstä\n"
3471
3472 #: src/filtering.c:672
3473 msgid "rule is account-based, skipped on user request\n"
3474 msgstr "sääntö on tilikohtainen, ohitetaan pyynnöstä\n"
3475
3476 #: src/filtering.c:694
3477 #, c-format
3478 msgid ""
3479 "rule is account-based [id=%d, name='%s'], not matching current account [id="
3480 "%d, name='%s']\n"
3481 msgstr ""
3482 "sääntö on tilikohtainen [id=%d, nimi=%s], eikä täsmää tähän tiliin [id=%d, "
3483 "nimi=%s]\n"
3484
3485 #: src/filtering.c:700
3486 msgid "rule is account-based, not matching current account\n"
3487 msgstr "sääntö on tilikohtainen eikä täsmää nykyiseen tiliin\n"
3488
3489 #: src/filtering.c:712
3490 #, c-format
3491 msgid ""
3492 "rule is account-based [id=%d, name='%s'], current account [id=%d, "
3493 "name='%s']\n"
3494 msgstr ""
3495 "sääntö on tilikohtainen [id=%d, nimi=%s], nykyinen tili [id=%d, nimi=%s]\n"
3496
3497 #: src/filtering.c:752
3498 #, c-format
3499 msgid "applying action [ %s ]\n"
3500 msgstr "sovelletaan toimintoa [ %s ]\n"
3501
3502 #: src/filtering.c:757
3503 msgid "action could not apply\n"
3504 msgstr "toiminto ei soveltunut\n"
3505
3506 #: src/filtering.c:759
3507 #, c-format
3508 msgid "no further processing after action [ %s ]\n"
3509 msgstr "ei enää sovellettavaa toiminnon jälkeen [ %s ]\n"
3510
3511 #: src/filtering.c:810
3512 #, c-format
3513 msgid "processing rule '%s' [ %s ]\n"
3514 msgstr "Käsittelysääntö %s [ %s ]\n"
3515
3516 #: src/filtering.c:814
3517 #, c-format
3518 msgid "processing rule <unnamed> [ %s ]\n"
3519 msgstr "sovelletaan sääntöä <nimetön> [ %s ]\n"
3520
3521 #: src/filtering.c:832
3522 #, c-format
3523 msgid "disabled rule '%s' [ %s ]\n"
3524 msgstr "poistetaan käytöstä sääntö %s [ %s ]\n"
3525
3526 #: src/filtering.c:836
3527 #, c-format
3528 msgid "disabled rule <unnamed> [ %s ]\n"
3529 msgstr "poistetaan käytöstä sääntö <nimetön> [ %s ]\n"
3530
3531 #: src/filtering.c:874
3532 msgid "undetermined"
3533 msgstr "määrittelemättä"
3534
3535 #: src/filtering.c:878
3536 msgid "incorporation"
3537 msgstr "yhdistely"
3538
3539 #: src/filtering.c:882
3540 msgid "manually"
3541 msgstr "käsin"
3542
3543 #: src/filtering.c:886
3544 msgid "folder processing"
3545 msgstr "kansion käsittely"
3546
3547 #: src/filtering.c:890
3548 msgid "pre-processing"
3549 msgstr "esikäsittely"
3550
3551 #: src/filtering.c:894
3552 msgid "post-processing"
3553 msgstr "jälkikäsittely"
3554
3555 #: src/filtering.c:911
3556 #, c-format
3557 msgid ""
3558 "filtering message (%s%s%s)\n"
3559 "%smessage file: %s\n"
3560 "%s%s %s\n"
3561 "%s%s %s\n"
3562 "%s%s %s\n"
3563 "%s%s %s\n"
3564 msgstr ""
3565 "suodatetaan viestiä (%s%s%s)\n"
3566 "%sviestitiedosto: %s\n"
3567 "%s%s %s\n"
3568 "%s%s %s\n"
3569 "%s%s %s\n"
3570 "%s%s %s\n"
3571
3572 #: src/filtering.c:913 src/filtering.c:922
3573 msgid ": "
3574 msgstr ": "
3575
3576 #: src/filtering.c:920
3577 #, c-format
3578 msgid ""
3579 "filtering message (%s%s%s)\n"
3580 "%smessage file: %s\n"
3581 msgstr ""
3582 "suodatetaan viesitä (%s%s%s)\n"
3583 "%sviestitiedosto: %s\n"
3584
3585 #: src/folder.c:1565 src/foldersel.c:400 src/prefs_folder_item.c:300
3586 msgid "Inbox"
3587 msgstr "Saapuneet"
3588
3589 #: src/folder.c:1569 src/foldersel.c:404
3590 msgid "Sent"
3591 msgstr "Lähetetyt"
3592
3593 #: src/folder.c:1573 src/foldersel.c:408 src/prefs_folder_item.c:303
3594 msgid "Queue"
3595 msgstr "Jono"
3596
3597 #: src/folder.c:1577 src/foldersel.c:412 src/prefs_folder_item.c:304
3598 msgid "Trash"
3599 msgstr "Roskis"
3600
3601 #: src/folder.c:1581 src/foldersel.c:416 src/prefs_folder_item.c:302
3602 msgid "Drafts"
3603 msgstr "Luonnokset"
3604
3605 #: src/folder.c:2012
3606 #, c-format
3607 msgid "Processing (%s)...\n"
3608 msgstr "Käsitellään (%s)…\n"
3609
3610 #: src/folder.c:3257
3611 #, c-format
3612 msgid "Copying %s to %s...\n"
3613 msgstr "Kopioidaan kohteesta %s kohteeseen %s…\n"
3614
3615 #: src/folder.c:3257
3616 #, c-format
3617 msgid "Moving %s to %s...\n"
3618 msgstr "Siirretään kohteesta %s kohteeseen %s…\n"
3619
3620 #: src/folder.c:3563
3621 #, c-format
3622 msgid "Updating cache for %s..."
3623 msgstr "Päivitetään välimuistia kohteelle %s…"
3624
3625 #: src/folder.c:4424
3626 msgid "Processing messages..."
3627 msgstr "Käsitellään viestejä…"
3628
3629 #: src/folder.c:4559
3630 #, c-format
3631 msgid "Synchronising %s for offline use...\n"
3632 msgstr "Ajantasaistetaan %s yhteydetöntä käyttöä varten…\n"
3633
3634 #: src/folder.c:4816
3635 msgid "A folder name cannot begin or end with a dot."
3636 msgstr "Kansion nimi ei voi alkaa pisteellä tai päättyä siihen"
3637
3638 #: src/folder.c:4820
3639 msgid "A folder name can not end with a space."
3640 msgstr "Kansion nimi ei voi päättyä sanaväliin"
3641
3642 #: src/foldersel.c:247
3643 msgid "Select folder"
3644 msgstr "Valitse hakemisto"
3645
3646 #: src/foldersel.c:584 src/imap_gtk.c:197 src/mh_gtk.c:146
3647 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:246 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:93
3648 msgid "NewFolder"
3649 msgstr "UusiKansio"
3650
3651 #: src/foldersel.c:592 src/imap_gtk.c:208 src/imap_gtk.c:214
3652 #: src/imap_gtk.c:270 src/imap_gtk.c:275 src/mh_gtk.c:154 src/mh_gtk.c:262
3653 #: src/news_gtk.c:299 src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:254
3654 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:422 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:204
3655 #: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:2056
3656 #, c-format
3657 msgid "'%c' can't be included in folder name."
3658 msgstr "merkkiä ’%c’ ei voi sisällyttää kansion nimeen."
3659
3660 #: src/foldersel.c:607 src/imap_gtk.c:224 src/imap_gtk.c:282 src/mh_gtk.c:167
3661 #: src/mh_gtk.c:272 src/news_gtk.c:306 src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:269
3662 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:434 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:217
3663 #: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:2063
3664 #, c-format
3665 msgid "The folder '%s' already exists."
3666 msgstr "Kansio ”%s” on jo olemassa."
3667
3668 #: src/foldersel.c:614 src/imap_gtk.c:230 src/mh_gtk.c:173
3669 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:276 src/plugins/rssyl/opml_import.c:91
3670 #: src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:124
3671 #, c-format
3672 msgid "Can't create the folder '%s'."
3673 msgstr "Kansiota ”%s” ei voi luoda."
3674
3675 #: src/folderview.c:237
3676 msgid "Mark all re_ad"
3677 msgstr "Merkitse kaikki _luetuiksi"
3678
3679 #: src/folderview.c:238
3680 msgid "Mark all read recursi_vely"
3681 msgstr "Merkitse kaikki luetuiksi rekursii_visesti"
3682
3683 #: src/folderview.c:240
3684 msgid "R_un processing rules"
3685 msgstr "S_uorita käsittelysäännöt"
3686
3687 #: src/folderview.c:241 src/mainwindow.c:551
3688 msgid "_Search folder..."
3689 msgstr "_Hae hakemistosta…"
3690
3691 #: src/folderview.c:243
3692 msgid "Process_ing..."
3693 msgstr "_Käsittely…"
3694
3695 #: src/folderview.c:244
3696 msgid "Empty _trash..."
3697 msgstr "_Tyhjennä roskakori…"
3698
3699 #: src/folderview.c:245
3700 msgid "Send _queue..."
3701 msgstr "Lähetä _jonottavat…"
3702
3703 #: src/folderview.c:385 src/folderview.c:432
3704 #: src/plugins/notification/notification_lcdproc.c:141
3705 #: src/prefs_folder_column.c:79 src/prefs_matcher.c:393 src/summaryview.c:6266
3706 msgid "New"
3707 msgstr "Uusi"
3708
3709 #: src/folderview.c:386 src/folderview.c:433
3710 #: src/plugins/notification/notification_lcdproc.c:145
3711 #: src/prefs_folder_column.c:80 src/prefs_matcher.c:392 src/summaryview.c:6268
3712 msgid "Unread"
3713 msgstr "Lukematta"
3714
3715 #: src/folderview.c:387 src/plugins/notification/notification_lcdproc.c:149
3716 #: src/prefs_folder_column.c:81
3717 msgid "Total"
3718 msgstr "Yhteensä"
3719
3720 #. TRANSLATORS: This in Number sign in American style
3721 #: src/folderview.c:435 src/summaryview.c:445
3722 msgid "#"
3723 msgstr "#"
3724
3725 #: src/folderview.c:765
3726 msgid "Setting folder info..."
3727 msgstr "Asetetaan hakemiston tietoja…"
3728
3729 #: src/folderview.c:837
3730 msgid ""
3731 "Do you really want to mark all mails in this folder and its sub-folders as "
3732 "read?"
3733 msgstr "Merkitäänkö kaikki kansion ja alikansioiden viestit luetuiksi?"
3734
3735 #: src/folderview.c:839 src/summaryview.c:4115
3736 msgid "Do you really want to mark all mails in this folder as read?"
3737 msgstr "Merkitäänkö kaikki kansion viestit luetuiksi?"
3738
3739 #: src/folderview.c:843 src/summaryview.c:4114
3740 msgid "Mark all as read"
3741 msgstr "Merkitse kaikki luetuksi"
3742
3743 #: src/folderview.c:1019 src/imap.c:4641
3744 #, c-format
3745 msgid "Scanning folder %s/%s..."
3746 msgstr "Luetaan hakemistoa %s/%s..."
3747
3748 #: src/folderview.c:1022 src/imap.c:4645 src/mainwindow.c:5193 src/setup.c:96
3749 #, c-format
3750 msgid "Scanning folder %s..."
3751 msgstr "Luetaan hakemistoa %s..."
3752
3753 #: src/folderview.c:1053
3754 msgid "Rebuild folder tree"
3755 msgstr "Uudelleenrakenna kansioopuu"
3756
3757 #: src/folderview.c:1054
3758 msgid ""
3759 "Rebuilding the folder tree will remove local caches. Do you want to continue?"
3760 msgstr "Kansiopuun rakennus tuhoaa paikallisen välimuistin. Rakennetaanko?"
3761
3762 #: src/folderview.c:1064
3763 msgid "Rebuilding folder tree..."
3764 msgstr "Rakennetaan uudelleen kansiopuuta…"
3765
3766 #: src/folderview.c:1066
3767 msgid "Scanning folder tree..."
3768 msgstr "Luetaan kansiopuuta…"
3769
3770 #: src/folderview.c:1157
3771 #, c-format
3772 msgid "Couldn't scan folder %s\n"
3773 msgstr "Kansiota %s ei pysty lukemaan\n"
3774
3775 #: src/folderview.c:1211
3776 msgid "Checking for new messages in all folders..."
3777 msgstr "Tarkastetaan uudet viestit kaikissa kansioissa…"
3778
3779 #: src/folderview.c:2131
3780 #, c-format
3781 msgid "Closing folder %s..."
3782 msgstr "Suljetaan kansiota %s..."
3783
3784 #: src/folderview.c:2226
3785 #, c-format
3786 msgid "Opening folder %s..."
3787 msgstr "Avataan kansiota %s..."
3788
3789 #: src/folderview.c:2244
3790 msgid "Folder could not be opened."
3791 msgstr "Kansiota ei voitu avata."
3792
3793 #: src/folderview.c:2386 src/mainwindow.c:2903 src/mainwindow.c:2907
3794 msgid "Empty trash"
3795 msgstr "Tyhjä roskis"
3796
3797 #: src/folderview.c:2387
3798 msgid "Delete all messages in trash?"
3799 msgstr "Poistetaanko kaikki viestit roskiksesta?"
3800
3801 #: src/folderview.c:2388
3802 msgid "_Empty trash"
3803 msgstr "_Tyhjennä roskat"
3804
3805 #: src/folderview.c:2431 src/inc.c:1533 src/toolbar.c:2607
3806 msgid "Offline warning"
3807 msgstr "Yhteydettömyysvaroitus"
3808
3809 #: src/folderview.c:2432 src/toolbar.c:2608
3810 msgid "You're working offline. Override?"
3811 msgstr "Olet poissa linjoilta. Palataanko?"
3812
3813 #: src/folderview.c:2443 src/toolbar.c:2627
3814 msgid "Send queued messages"
3815 msgstr "Lähetä jonottavat viestit"
3816
3817 #: src/folderview.c:2444 src/toolbar.c:2628
3818 msgid "Send all queued messages?"
3819 msgstr "Lähetetäänkö kaikki jonottavat viestit?"
3820
3821 #: src/folderview.c:2453 src/toolbar.c:2647
3822 msgid "Some errors occurred while sending queued messages."
3823 msgstr "Jonottavien viestien lähetyksessä tapahtui virheitä."
3824
3825 #: src/folderview.c:2456 src/main.c:2743 src/toolbar.c:2650
3826 #, c-format
3827 msgid ""
3828 "Some errors occurred while sending queued messages:\n"
3829 "%s"
3830 msgstr ""
3831 "Jonottavien viestien lähetyksessä tapahtui virheitä:\n"
3832 "%s"
3833
3834 #: src/folderview.c:2531
3835 #, c-format
3836 msgid "Do you really want to copy folder '%s' in '%s'?"
3837 msgstr "Kopioidaanko kansio %s kohteessa %s?"
3838
3839 #: src/folderview.c:2532
3840 #, c-format
3841 msgid "Do you really want to make folder '%s' a subfolder of '%s'?"
3842 msgstr "Tehdäänkö kansiosta %s kansion %s alikansio?"
3843
3844 #: src/folderview.c:2534
3845 msgid "Copy folder"
3846 msgstr "Kopioi kansio"
3847
3848 #: src/folderview.c:2534
3849 msgid "Move folder"
3850 msgstr "Siirrä kansio"
3851
3852 #: src/folderview.c:2545
3853 #, c-format
3854 msgid "Copying %s to %s..."
3855 msgstr "Kopioidaan kohteesta %s kohteeseen %s…"
3856
3857 #: src/folderview.c:2545
3858 #, c-format
3859 msgid "Moving %s to %s..."
3860 msgstr "Siirretään kohteesta %s kohteeseen %s…"
3861
3862 #: src/folderview.c:2579
3863 msgid "Source and destination are the same."
3864 msgstr "Lähde ja kohde ovat samoja."
3865
3866 #: src/folderview.c:2582
3867 msgid "Can't copy a folder to one of its children."
3868 msgstr "Ei voida kopioida hakemistoa lapsekseen."
3869
3870 #: src/folderview.c:2583
3871 msgid "Can't move a folder to one of its children."
3872 msgstr "Ei voida siirtää hakemistoa lapsekseen."
3873
3874 #: src/folderview.c:2586
3875 msgid "A folder cannot be moved between different mailboxes."
3876 msgstr "Kansiota ei voida siirtää postilaatikkojen välillä."
3877
3878 #: src/folderview.c:2589
3879 msgid "Copy failed!"
3880 msgstr "Kopiointi epäonnistui!"
3881
3882 #: src/folderview.c:2589
3883 msgid "Move failed!"
3884 msgstr "Siirto epäonnistui!"
3885
3886 #: src/folderview.c:2639
3887 #, c-format
3888 msgid "Processing configuration for folder %s"
3889 msgstr "Kansion %s asetuksia luetaan"
3890
3891 #: src/folderview.c:3068 src/summaryview.c:4553 src/summaryview.c:4658
3892 msgid "The destination folder can only be used to store subfolders."
3893 msgstr "Kohdekansiota voidaan käyttää vain alikansioiden säilytykseen."
3894
3895 #: src/grouplistdialog.c:161
3896 msgid "Newsgroup subscription"
3897 msgstr "Keskusteluryhmien tilaus"
3898
3899 #: src/grouplistdialog.c:178
3900 msgid "Select newsgroups for subscription:"
3901 msgstr "Valitse tilattavat keskusteluryhmät:"
3902
3903 #: src/grouplistdialog.c:184
3904 msgid "Find groups:"
3905 msgstr "Hae ryhmiä:"
3906
3907 #: src/grouplistdialog.c:192
3908 msgid " Search "
3909 msgstr " Etsi "
3910
3911 #: src/grouplistdialog.c:204
3912 msgid "Newsgroup name"
3913 msgstr "Keskusteluryhmän nimi"
3914
3915 #: src/grouplistdialog.c:205 src/prefs_send.c:171
3916 msgid "Messages"
3917 msgstr "Viestejä"
3918
3919 #: src/grouplistdialog.c:206
3920 msgid "Type"
3921 msgstr "Tyyppi"
3922
3923 #: src/grouplistdialog.c:347
3924 msgid "moderated"
3925 msgstr "moderoitu"
3926
3927 #: src/grouplistdialog.c:349
3928 msgid "readonly"
3929 msgstr "vain luettava"
3930
3931 #: src/grouplistdialog.c:351 src/plugins/att_remover/att_remover.c:297
3932 #: src/plugins/vcalendar/vcal_manager.c:113
3933 #: src/plugins/vcalendar/vcal_manager.c:146
3934 msgid "unknown"
3935 msgstr "tuntematon"
3936
3937 #: src/grouplistdialog.c:422
3938 msgid "Can't retrieve newsgroup list."
3939 msgstr "Keskusteluryhmälistaa ei voida hakea."
3940
3941 #: src/grouplistdialog.c:459 src/gtk/gtkutils.c:1916 src/summaryview.c:1565
3942 msgid "Done."
3943 msgstr "Valmis."
3944
3945 #: src/grouplistdialog.c:492
3946 #, c-format
3947 msgid "%d newsgroups received (%s read)"
3948 msgstr "%d keskusteluryhmää haettu (%s luettu)"
3949
3950 #: src/gtk/about.c:131
3951 msgid ""
3952 "Claws Mail is a lightweight, fast and highly-configurable email client.\n"
3953 "\n"
3954 "For further information visit the Claws Mail website:\n"
3955 msgstr ""
3956 "Claws Mail on keveä, nopea ja muokattava sähköpostistin.\n"
3957 "\n"
3958 "Lisätietoja saa Claw Mail veppisivuilta:\n"
3959
3960 #: src/gtk/about.c:137
3961 msgid ""
3962 "\n"
3963 "\n"
3964 "For support and discussion subscribe to the Claws Mail users' mailing list:\n"
3965 msgstr ""
3966 "\n"
3967 "\n"
3968 "Claws Mailin users-listalta löytää käyttötukea ja hyödyllisiä keskusteluja:\n"
3969
3970 #: src/gtk/about.c:142
3971 msgid ""
3972 "\n"
3973 "\n"
3974 "Claws Mail is free software released under the GPL. If you wish to donate to "
3975 "the Claws Mail project you can do so at:\n"
3976 msgstr ""
3977 "\n"
3978 "\n"
3979 "Claws Mail on GPL-lisenssin alainen vapaa ohjelmisto. Jos haluat auttaa "
3980 "Claws Mail -projektia, voit tehdä niin osoitteessa:\n"
3981
3982 #: src/gtk/about.c:158
3983 msgid ""
3984 "\n"
3985 "\n"
3986 "Copyright (C) 1999-2016\n"
3987 "The Claws Mail Team\n"
3988 " and Hiroyuki Yamamoto"
3989 msgstr ""
3990 "\n"
3991 "\n"
3992 "Tekijänoikeudet © 1999—2016\n"
3993 "Claws Mail -tiimi\n"
3994 " ja Hiroyuki Yamamoto"
3995
3996 #: src/gtk/about.c:161
3997 msgid ""
3998 "\n"
3999 "\n"
4000 "System Information\n"
4001 msgstr ""
4002 "\n"
4003 "\n"
4004 "Järjestelmän tietoja\n"
4005
4006 #: src/gtk/about.c:168
4007 #, c-format
4008 msgid ""
4009 "Locale: %s (charset: %s)\n"
4010 "Operating System: %s %s (%s)"
4011 msgstr ""
4012 "Locale: %s (merkistö: %s)\n"
4013 "Käyttöjärjestelmä: %s %s (%s)"
4014
4015 #: src/gtk/about.c:177
4016 #, c-format
4017 msgid ""
4018 "Locale: %s (charset: %s)\n"
4019 "Operating System: %s"
4020 msgstr ""
4021 "Locale: %s (merkistö: %s)\n"
4022 "Käyttöjärjestelmä: %s"
4023
4024 #: src/gtk/about.c:186
4025 #, c-format
4026 msgid ""
4027 "Locale: %s (charset: %s)\n"
4028 "Operating System: unknown"
4029 msgstr ""
4030 "Locale: %s (merkistö: %s)\n"
4031 "Käyttöjärjestelmä: tuntematon"
4032
4033 #: src/gtk/about.c:242 src/prefs_themes.c:705 src/wizard.c:527
4034 msgid "The Claws Mail Team"
4035 msgstr "Claws Mail -tiimi"
4036
4037 #: src/gtk/about.c:261
4038 msgid "Previous team members"
4039 msgstr "Aiemmat tiimin jäsenet"
4040
4041 #: src/gtk/about.c:280
4042 msgid "The translation team"
4043 msgstr "Käännöstiimi"
4044
4045 #: src/gtk/about.c:299
4046 msgid "Documentation team"
4047 msgstr "Dokumentointitiimi"
4048
4049 #: src/gtk/about.c:318
4050 msgid "Logo"
4051 msgstr "Logo"
4052
4053 #: src/gtk/about.c:337
4054 msgid "Icons"
4055 msgstr "Kuvakkeet"
4056
4057 #: src/gtk/about.c:356
4058 msgid "Contributors"
4059 msgstr "Avustajat"
4060
4061 #: src/gtk/about.c:404
4062 msgid "Compiled-in Features\n"
4063 msgstr "Ohjelman mukaan käännetyt ominaisuudet\n"
4064
4065 #: src/gtk/about.c:420
4066 msgctxt "compface"
4067 msgid "adds support for the X-Face header\n"
4068 msgstr "lisää X-Face-tuen\n"
4069
4070 #: src/gtk/about.c:430
4071 msgctxt "Enchant"
4072 msgid "adds support for spell checking\n"
4073 msgstr "lisää oikeinkirjoitustarkistustuen\n"
4074
4075 #: src/gtk/about.c:440
4076 msgctxt "GnuTLS"
4077 msgid "adds support for encrypted connections to servers\n"
4078 msgstr "lisää salattujen yhteyksien tuen\n"
4079
4080 #: src/gtk/about.c:450
4081 msgctxt "IPv6"
4082 msgid "adds support for IPv6 addresses, the new Internet addressing protocol\n"
4083 msgstr "lisää tuen uudelle IPV6-Internet-osoituskäytännölle\n"
4084
4085 #: src/gtk/about.c:461
4086 msgctxt "iconv"
4087 msgid "allows converting to and from different character sets\n"
4088 msgstr "mahdollistaa merkistömuunnokset\n"
4089
4090 #: src/gtk/about.c:471
4091 msgctxt "JPilot"
4092 msgid "adds support for PalmOS addressbooks\n"
4093 msgstr "lisää PalmOS-osoitekirjatuen\n"
4094
4095 #: src/gtk/about.c:481
4096 msgctxt "LDAP"
4097 msgid "adds support for LDAP shared addressbooks\n"
4098 msgstr "lisää LDAP-osoitekirjatuen\n"
4099
4100 #: src/gtk/about.c:491
4101 msgctxt "libetpan"
4102 msgid "adds support for IMAP and NNTP servers\n"
4103 msgstr "lisää IMAP- ja NNTP-palvelintuen\n"
4104
4105 #: src/gtk/about.c:501
4106 msgctxt "libSM"
4107 msgid "adds support for session handling\n"
4108 msgstr "lisää sessiotuen\n"
4109
4110 #: src/gtk/about.c:511
4111 msgctxt "NetworkManager"
4112 msgid "adds support for detection of network connection changes\n"
4113 msgstr "lisää verkkoyhteysmuutoksien tuen\n"
4114
4115 # http://www.turre.com/licenses/gpl_fi.html
4116 #: src/gtk/about.c:543
4117 msgid ""
4118 "This program is free software; you can redistribute it and/or modify it "
4119 "under the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
4120 "Software Foundation; either version 3, or (at your option) any later "
4121 "version.\n"
4122 "\n"
4123 msgstr ""
4124 "Tämä on vapaa ohjelma: tätä ohjelmaa saa levittää edelleen ja muuttaa Free "
4125 "Software Foundationin julkaiseman GNU General Public Licensen (GPL-lisenssi) "
4126 "version 3 tai (valinnan mukaan) myöhemmän version ehtojen mukaisesti\n"
4127 "\n"
4128
4129 #: src/gtk/about.c:549
4130 msgid ""
4131 "This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
4132 "ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
4133 "FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for "
4134 "more details.\n"
4135 "\n"
4136 msgstr ""
4137 "Tätä ohjelmaa levitetään siinä toivossa, että se olisi hyödyllinen mutta "
4138 "ilman mitään takuuta; edes hiljaista takuuta kaupallisesti hyväksyttävästä "
4139 "laadusta tai soveltuvuudesta tiettyyn tarkoitukseen. Katso GPL- lisenssistä "
4140 "lisää yksityiskohtia.\n"
4141 "\n"
4142
4143 #: src/gtk/about.c:567
4144 msgid ""
4145 "You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
4146 "this program. If not, see "
4147 msgstr ""
4148 "Tämän ohjelman mukana pitäisi tulla kopio GPL-lisenssistä. Jos näin ei ole, "
4149 "katso "
4150
4151 #: src/gtk/about.c:698 src/main.c:2567
4152 msgid "Session statistics\n"
4153 msgstr "Istunnon tilastoja\n"
4154
4155 #: src/gtk/about.c:708 src/gtk/about.c:711 src/main.c:2577 src/main.c:2580
4156 #, c-format
4157 msgid "Started: %s\n"
4158 msgstr "Aloitettu: %s\n"
4159
4160 #: src/gtk/about.c:718 src/main.c:2586
4161 msgid "Incoming traffic\n"
4162 msgstr "Tuleva liikenne\n"
4163
4164 #: src/gtk/about.c:721 src/main.c:2589
4165 #, c-format
4166 msgid "Received messages: %d\n"
4167 msgstr "Saadut viestit: %d\n"
4168
4169 #: src/gtk/about.c:728 src/main.c:2595
4170 msgid "Outgoing traffic\n"
4171 msgstr "Menevä liikenne\n"
4172
4173 #: src/gtk/about.c:731 src/main.c:2598
4174 #, c-format
4175 msgid "New/redirected messages: %d\n"
4176 msgstr "Uudet ja uudelleenohjatut viestit: %d\n"
4177
4178 #: src/gtk/about.c:736 src/main.c:2602
4179 #, c-format
4180 msgid "Replied messages: %d\n"
4181 msgstr "Vastatut viestit: %d\n"
4182
4183 #: src/gtk/about.c:741 src/main.c:2606
4184 #, c-format
4185 msgid "Forwarded messages: %d\n"
4186 msgstr "Edelleenlähetetyt viestit: %d\n"
4187
4188 #: src/gtk/about.c:746 src/main.c:2610
4189 #, c-format
4190 msgid "Total outgoing messages: %d\n"
4191 msgstr "Yhteensä meneviä viestejä: %d\n"
4192
4193 #: src/gtk/about.c:773
4194 msgid "About Claws Mail"
4195 msgstr "Tietoja Claws Mailista."
4196
4197 #: src/gtk/about.c:831
4198 msgid ""
4199 "Copyright (C) 1999-2016\n"
4200 "The Claws Mail Team\n"
4201 "and Hiroyuki Yamamoto"
4202 msgstr ""
4203 "Tekijänoikeudet © 1999—2016\n"
4204 "Claws Mail -tiimi\n"
4205 "ja Hiroyuki Yamamoto"
4206
4207 #: src/gtk/about.c:845
4208 msgid "_Info"
4209 msgstr "_Tietoja"
4210
4211 #: src/gtk/about.c:851
4212 msgid "_Authors"
4213 msgstr "_Tekijät"
4214
4215 #: src/gtk/about.c:857
4216 msgid "_Features"
4217 msgstr "_Ominaisuudet"
4218
4219 #: src/gtk/about.c:863
4220 msgid "_License"
4221 msgstr "_Lisenssi"
4222
4223 #: src/gtk/about.c:871
4224 msgid "_Release Notes"
4225 msgstr "_Julkaisutiedotteet"
4226
4227 #: src/gtk/about.c:877
4228 msgid "_Statistics"
4229 msgstr "_Tilastot"
4230
4231 #: src/gtk/colorlabel.c:38 src/prefs_common.c:364
4232 msgid "Orange"
4233 msgstr "Oranssi"
4234
4235 #: src/gtk/colorlabel.c:39 src/prefs_common.c:368
4236 msgid "Red"
4237 msgstr "Punainen"
4238
4239 #: src/gtk/colorlabel.c:40 src/prefs_common.c:372
4240 msgid "Pink"
4241 msgstr "Pinkki"
4242
4243 #: src/gtk/colorlabel.c:41 src/prefs_common.c:376
4244 msgid "Sky blue"
4245 msgstr "Taivaansininen"
4246
4247 #: src/gtk/colorlabel.c:42 src/prefs_common.c:380
4248 msgid "Blue"
4249 msgstr "Sininen"
4250
4251 #: src/gtk/colorlabel.c:43 src/prefs_common.c:384
4252 msgid "Green"
4253 msgstr "Vihreä"
4254
4255 #: src/gtk/colorlabel.c:44 src/prefs_common.c:388
4256 msgid "Brown"
4257 msgstr "Ruskea"
4258
4259 #: src/gtk/colorlabel.c:45 src/prefs_common.c:392
4260 msgid "Grey"
4261 msgstr "Harmaa"
4262
4263 #: src/gtk/colorlabel.c:46 src/prefs_common.c:396
4264 msgid "Light brown"
4265 msgstr "Vaaleanruskea"
4266
4267 #: src/gtk/colorlabel.c:47 src/prefs_common.c:400
4268 msgid "Dark red"
4269 msgstr "Tummanpunainen"
4270
4271 #: src/gtk/colorlabel.c:48 src/prefs_common.c:404
4272 msgid "Dark pink"
4273 msgstr "Tummanpinkki"
4274
4275 #: src/gtk/colorlabel.c:49 src/prefs_common.c:408
4276 msgid "Steel blue"
4277 msgstr "Teräksenharmaa"
4278
4279 #: src/gtk/colorlabel.c:50 src/prefs_common.c:412
4280 msgid "Gold"
4281 msgstr "Kultainen"
4282
4283 #: src/gtk/colorlabel.c:51 src/prefs_common.c:416
4284 msgid "Bright green"
4285 msgstr "Kirkas vihreä"
4286
4287 #: src/gtk/colorlabel.c:52 src/prefs_common.c:420
4288 msgid "Magenta"
4289 msgstr "Magenta"
4290
4291 #: src/gtk/foldersort.c:156
4292 msgid "Set mailbox order"
4293 msgstr "Aseta viestilaatikkojärjestys"
4294
4295 #: src/gtk/foldersort.c:190
4296 msgid "Move mailboxes up or down to change the sort order in the Folder list."
4297 msgstr ""
4298 "Siirrä viestilaatikoita ylös tai alas muuttaaksesi järjestystäkansionäkymässä"
4299
4300 #: src/gtk/foldersort.c:216
4301 msgid "Mailboxes"
4302 msgstr "Viestilaatikot"
4303
4304 #: src/gtk/gtkaspell.c:341 src/gtk/gtkaspell.c:660
4305 msgid "No dictionary selected."
4306 msgstr "Ei sanakirjaa valittuna"
4307
4308 #: src/gtk/gtkaspell.c:365 src/gtk/gtkaspell.c:395
4309 #, c-format
4310 msgid "Couldn't initialize %s speller."
4311 msgstr "Ei voitu alustaa oikaisuluinta %s."
4312
4313 #: src/gtk/gtkaspell.c:707
4314 msgid "Couldn't initialize Enchant broker."
4315 msgstr "Ei voitu alustaa Enchantin välitintä."
4316
4317 #: src/gtk/gtkaspell.c:713
4318 #, c-format
4319 msgid "Couldn't initialize %s dictionary:"
4320 msgstr "Ei voitu alustaa sanakirjaa %s:"
4321
4322 #: src/gtk/gtkaspell.c:1070
4323 msgid "No misspelled word found."
4324 msgstr "Väärinkirjoitettuja sanoja ei löytynyt."
4325
4326 #: src/gtk/gtkaspell.c:1443
4327 msgid "Replace unknown word"
4328 msgstr "Korvaa tuntematon sana"
4329
4330 #: src/gtk/gtkaspell.c:1460
4331 #, c-format
4332 msgid "Replace \"%s\" with: "
4333 msgstr "Korvaa %s:"
4334
4335 #: src/gtk/gtkaspell.c:1503
4336 msgid ""
4337 "Holding down Control key while pressing Enter\n"
4338 "will learn from mistake.\n"
4339 msgstr ""
4340 "Ctrl-näppäimen pitäminen pohjassa enteriä\n"
4341 "painettaessa opettaa virheitä.\n"
4342
4343 #: src/gtk/gtkaspell.c:1800
4344 msgid "Change to..."
4345 msgstr "Muuta sanaksi..."
4346
4347 #: src/gtk/gtkaspell.c:1811 src/gtk/gtkaspell.c:1949
4348 msgid "More..."
4349 msgstr "Lisää..."
4350
4351 #: src/gtk/gtkaspell.c:1867
4352 #, c-format
4353 msgid "\"%s\" unknown in dictionary '%s'"
4354 msgstr "”%s” tuntematon sanakirjalle %s"
4355
4356 #: src/gtk/gtkaspell.c:1883
4357 msgid "Accept in this session"
4358 msgstr "Hyväksy tällä kertaa"
4359
4360 #: src/gtk/gtkaspell.c:1893
4361 msgid "Add to personal dictionary"
4362 msgstr "Lisää henkilökohtaiseen sanakirjaan"
4363
4364 #: src/gtk/gtkaspell.c:1903
4365 msgid "Replace with..."
4366 msgstr "Korvaa…"
4367
4368 #: src/gtk/gtkaspell.c:1916
4369 #, c-format
4370 msgid "Check with %s"
4371 msgstr "Tarkista sovelluksella %s"
4372
4373 #: src/gtk/gtkaspell.c:1938
4374 msgid "(no suggestions)"
4375 msgstr "(ei ehdotuksia)"
4376
4377 #: src/gtk/gtkaspell.c:2012
4378 #, c-format
4379 msgid "Dictionary: %s"
4380 msgstr "Sanakirja: %s"
4381
4382 #: src/gtk/gtkaspell.c:2027
4383 #, c-format
4384 msgid "Use alternate (%s)"
4385 msgstr "Käytä vaihtoehtoa (%s)"
4386
4387 #: src/gtk/gtkaspell.c:2038
4388 msgid "Use both dictionaries"
4389 msgstr "Käytä molempia sanakirjoja:"
4390
4391 #: src/gtk/gtkaspell.c:2054 src/prefs_spelling.c:144
4392 msgid "Check while typing"
4393 msgstr "Tarkista kirjoitettaessa"
4394
4395 #: src/gtk/gtkaspell.c:2153
4396 #, c-format
4397 msgid ""
4398 "The spell checker could not change dictionary.\n"
4399 "%s"
4400 msgstr ""
4401 "Oikoluvun sanakirjaa ei voitu vaihtaa.\n"
4402 "%s"
4403
4404 #: src/gtk/gtkaspell.c:2209
4405 #, c-format
4406 msgid ""
4407 "The spell checker could not change the alternate dictionary.\n"
4408 "%s"
4409 msgstr ""
4410 "Oikoluvun sanakirjaa ei voitu vaihtaa.\n"
4411 "%s"
4412
4413 #: src/gtk/gtkutils.c:1921
4414 msgid "Failed: no service record found."
4415 msgstr "Epäonnistui: palvelutietuetta ei löytynyt."
4416
4417 #: src/gtk/gtkutils.c:1924
4418 msgid "Failed: network error."
4419 msgstr "Epäonnistui: verkkovirhe"
4420
4421 #: src/gtk/gtkutils.c:1927
4422 #, c-format
4423 msgid "Failed: unknown error (%d)."
4424 msgstr "Epäonnistui: Tuntematon virhe (%d)."
4425
4426 #: src/gtk/gtkutils.c:1997
4427 msgid "Configuring..."
4428 msgstr "Tehdään asetuksia..."
4429
4430 #: src/gtk/headers.h:9 src/prefs_filtering_action.c:1259
4431 #: src/prefs_matcher.c:2165 src/prefs_summaries.c:435
4432 #: src/prefs_summary_column.c:84 src/quote_fmt.c:49 src/summaryview.c:443
4433 msgid "Date"
4434 msgstr "Päiväys"
4435
4436 #: src/gtk/headers.h:9
4437 msgid "Date:"
4438 msgstr "Päiväys:"
4439
4440 #: src/gtk/headers.h:10 src/prefs_filtering_action.c:1256
4441 #: src/prefs_matcher.c:2162 src/prefs_summaries.c:437
4442 #: src/prefs_summary_column.c:82 src/quote_fmt.c:50 src/summaryview.c:441
4443 msgid "From"
4444 msgstr "Lähettäjä"
4445
4446 #: src/gtk/headers.h:10 src/summary_search.c:426
4447 msgid "From:"
4448 msgstr "Lähettäjä:"
4449