update translations
[claws.git] / po / fi.po
1 # Finnish translations for claws-mail package.
2 # Copyright © 1999-2016 The Claws Mail team.
3 # This file is distributed under the same license
4 # as the Claws Mail package, see COPYING file.
5 # Flammie Pirinen <flammie@iki.fi>, 2005—2016
6 #
7 # Sanastoani:
8 #
9 # To: = Vastaanottaja:
10 # Cc: = Kopio:
11 # Bcc: = Piilokopio:
12 # Reply-To: = Vastaus-osoite:
13 # Newsgroups: = Uutisryhmät:
14 # Followup-To: = Keskustelunsiirto:
15 # Certificate = Varmenne
16 # Subject = Aihe (oli: Otsikko)
17 # Type-Ahead (find) = Näppäilyennakointihaku
18 # Sender: = Välittäjä:
19 # Content-Disposition-Notification: = Saapumisilmoitus
20 # Return-Receipt-Notification: = Toimitusilmoitus
21 # Received = Saapunut
22 #
23 # Expunge = Poista lopullisesti
24 #
25 # Thread = säie
26 # Watch = tarkkaile
27 #
28 # Passphrase on vain salasana, erillistä ”salalausetta” ei tarvita
29 #
30 # lainausmerkit ”, valikkoerotin → (UTF-8-merkkejä)
31 # Kääntäjän kommenteissa XXX:llä on merkitty epävarmoja ja heikkoja tai
32 # ongelmallisia käännöksiä
33 #
34 msgid ""
35 msgstr ""
36 "Project-Id-Version: Claws Mail 3.14.0\n"
37 "Report-Msgid-Bugs-To: paul@claws-mail.org\n"
38 "POT-Creation-Date: 2017-12-10 00:07+0000\n"
39 "PO-Revision-Date: 2017-12-14 12:43+0100\n"
40 "Last-Translator: Flammie Pirinen <flammie@iki.fi>\n"
41 "Language-Team: Finnish <laatu@lokalisointi.org>\n"
42 "Language: fi\n"
43 "MIME-Version: 1.0\n"
44 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
45 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
46 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
47
48 #: src/account.c:395 src/account.c:462
49 msgid ""
50 "Some composing windows are open.\n"
51 "Please close all the composing windows before editing accounts."
52 msgstr ""
53 "Viestinmuokkausikkunoita on vielä auki.\n"
54 "Ne pitää sulkea ennen kuin tilejä voidaan muokata."
55
56 #: src/account.c:440
57 msgid "Can't create folder."
58 msgstr "Kansiota ei voi luoda."
59
60 #: src/account.c:727
61 msgid "Edit accounts"
62 msgstr "Muokkaa tilejä"
63
64 #: src/account.c:744
65 msgid ""
66 "Using 'Get Mail' will retrieve messages from your Accounts in the order "
67 "given, the checkbox indicates which accounts will be included. Bold text "
68 "indicates the default account."
69 msgstr ""
70 "Hae viestit hakee järjestyksessä viestit tileiltä. Rastiruutu kertoo "
71 "haettavat tilit ja lihavoitu teksti oletustilin."
72
73 #: src/account.c:815
74 msgid " _Set as default account "
75 msgstr " _Valitse oletustiliksi "
76
77 #: src/account.c:907
78 msgid "Accounts with remote folders cannot be copied."
79 msgstr "Tilejä, joissa on etäkansioita, ei voi kopioida."
80
81 #: src/account.c:914
82 #, c-format
83 msgid "Copy of %s"
84 msgstr "Kentän %s kopio"
85
86 #: src/account.c:1097
87 #, c-format
88 msgid "Do you really want to delete the account '%s'?"
89 msgstr "Poistetaanko tili %s?"
90
91 #: src/account.c:1099
92 msgid "(Untitled)"
93 msgstr "(Nimetön)"
94
95 #: src/account.c:1100
96 msgid "Delete account"
97 msgstr "Poista tili"
98
99 #: src/account.c:1590
100 msgctxt "Accounts List Get Column Name"
101 msgid "G"
102 msgstr "H"
103
104 #: src/account.c:1596
105 msgid "'Get Mail' retrieves mail from the checked accounts"
106 msgstr "Hae viestit hakee viestit merkityiltä tileiltä"
107
108 #: src/account.c:1603 src/addrduplicates.c:471 src/addressadd.c:215
109 #: src/addressbook.c:125 src/compose.c:7424 src/editaddress.c:1264
110 #: src/editaddress.c:1321 src/editaddress.c:1341
111 #: src/editaddress_other_attributes_ldap.c:302
112 #: src/editaddress_other_attributes_ldap.c:350 src/editbook.c:170
113 #: src/editgroup.c:288 src/editjpilot.c:257 src/editldap.c:428
114 #: src/editvcard.c:173 src/importmutt.c:222 src/importpine.c:221
115 #: src/mimeview.c:274 src/plugins/managesieve/sieve_manager.c:465
116 #: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1803
117 #: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:409 src/prefs_filtering.c:384
118 #: src/prefs_filtering.c:1870 src/prefs_template.c:79
119 msgid "Name"
120 msgstr "Nimi"
121
122 #: src/account.c:1611 src/prefs_account.c:1108 src/prefs_account.c:4241
123 msgid "Protocol"
124 msgstr "Käytäntö"
125
126 #: src/account.c:1619 src/ssl_manager.c:100
127 msgid "Server"
128 msgstr "Palvelin"
129
130 #: src/action.c:380
131 #, c-format
132 msgid "Could not get message file %d"
133 msgstr "Ei voitu lukea viestitiedostoa %d"
134
135 #: src/action.c:418
136 msgid "Could not get message part."
137 msgstr "Ei voitu lukea viestin osaa."
138
139 #: src/action.c:435
140 #, c-format
141 msgid "Can't get part of multipart message: %s"
142 msgstr "Ei voitu lukea osaa moniosaisesta viestistä: %s"
143
144 #: src/action.c:607
145 #, c-format
146 msgid ""
147 "The selected action cannot be used in the compose window\n"
148 "because it contains %%f, %%F, %%as or %%p."
149 msgstr ""
150 "Toimintoa ei voida suorittaa viestinmuokkausikkunassa,\n"
151 "koska se sisältää %%f:n, %%F:n, %%as:n tai %%p:n."
152
153 #: src/action.c:719
154 msgid "There is no filtering action set"
155 msgstr "Suodatustoimintoa ei ole valittu"
156
157 #: src/action.c:721
158 #, c-format
159 msgid ""
160 "Invalid filtering action(s):\n"
161 "%s"
162 msgstr ""
163 "Viallisia suodatustoimintoja:\n"
164 "%s"
165
166 #: src/action.c:986
167 #, c-format
168 msgid ""
169 "Could not fork to execute the following command:\n"
170 "%s\n"
171 "%s"
172 msgstr ""
173 "Komentoon %s forkkaus epäonnistui:\n"
174 "%s"
175
176 #: src/action.c:988 src/ldaputil.c:323 src/plugins/bogofilter/bogofilter.c:857
177 #: src/plugins/tnef_parse/tnef_parse.c:75
178 #: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1823
179 #: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1827
180 #: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1840
181 #: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1843 src/privacy.c:62
182 msgid "Unknown error"
183 msgstr "Tuntematon virhe"
184
185 #: src/action.c:1206 src/action.c:1371
186 msgid "Completed"
187 msgstr "Suoritettu"
188
189 #: src/action.c:1242
190 #, c-format
191 msgid "--- Running: %s\n"
192 msgstr "--- Suoritetaan komentoa %s\n"
193
194 #: src/action.c:1246
195 #, c-format
196 msgid "--- Ended: %s\n"
197 msgstr "--- Komennon %s suoritus loppui\n"
198
199 #: src/action.c:1279
200 msgid "Action's input/output"
201 msgstr "Toiminnon syötteet ja tulosteet"
202
203 #: src/action.c:1607
204 #, c-format
205 msgid ""
206 "Enter the argument for the following action:\n"
207 "('%%h' will be replaced with the argument)\n"
208 "  %s"
209 msgstr ""
210 "Anna parametrit seuraavalle toiminnolle:\n"
211 "(”%%h” korvautuu parametreilläsi)\n"
212 " %s"
213
214 #: src/action.c:1612
215 msgid "Action's hidden user argument"
216 msgstr "Toiminnon piilotettu käyttäjäparametri"
217
218 #: src/action.c:1616
219 #, c-format
220 msgid ""
221 "Enter the argument for the following action:\n"
222 "('%%u' will be replaced with the argument)\n"
223 "  %s"
224 msgstr ""
225 "Anna parametrit seuraavalle toiminnolle:\n"
226 "(”%%u” korvautuu parametreilläsi)\n"
227 " %s"
228
229 #: src/action.c:1621
230 msgid "Action's user argument"
231 msgstr "Toiminnon käyttäjäparametri"
232
233 #: src/addrclip.c:480
234 msgid "Cannot copy a folder to itself or to its sub-structure."
235 msgstr "Ei voida kopioida hakemistoa lapsekseen tai sen aliosaan."
236
237 #: src/addrclip.c:503
238 msgid "Cannot copy an address book to itself."
239 msgstr "Ei voida kopioida osoitekirjaa itsekseen."
240
241 #: src/addrclip.c:594
242 msgid "Cannot move a folder to itself or to its sub-structure."
243 msgstr "Ei voida siirtää hakemistoa lapsekseen tai aliosaan."
244
245 #: src/addr_compl.c:689 src/addressbook.c:4945
246 #: src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:308
247 msgid "Group"
248 msgstr "Ryhmä"
249
250 #: src/addrcustomattr.c:65
251 msgid "date of birth"
252 msgstr "syntymäpäivä"
253
254 #: src/addrcustomattr.c:66
255 msgid "address"
256 msgstr "osoite"
257
258 #: src/addrcustomattr.c:67
259 msgid "phone"
260 msgstr "puhelin"
261
262 #: src/addrcustomattr.c:68
263 msgid "mobile phone"
264 msgstr "kännykkä"
265
266 #: src/addrcustomattr.c:69
267 msgid "organization"
268 msgstr "organisaatio"
269
270 #: src/addrcustomattr.c:70
271 msgid "office address"
272 msgstr "toimiston osoite"
273
274 #: src/addrcustomattr.c:71
275 msgid "office phone"
276 msgstr "toimistopuhelin"
277
278 #: src/addrcustomattr.c:72
279 msgid "fax"
280 msgstr "faksi"
281
282 #: src/addrcustomattr.c:73
283 msgid "website"
284 msgstr "verkkosivu"
285
286 #: src/addrcustomattr.c:141
287 msgid "Attribute name"
288 msgstr "Attribuutin nimi"
289
290 #: src/addrcustomattr.c:156
291 msgid "Delete all attribute names"
292 msgstr "Poistetaanko kaikki attribuuttinimet?"
293
294 #: src/addrcustomattr.c:157
295 msgid "Do you really want to delete all attribute names?"
296 msgstr "Poistetaanko kaikki attribuuttinimet?"
297
298 #: src/addrcustomattr.c:181
299 msgid "Delete attribute name"
300 msgstr "Poista attribuuttinimi"
301
302 #: src/addrcustomattr.c:182
303 msgid "Do you really want to delete this attribute name?"
304 msgstr "Poistetaanko tämä attribuuttinimi?"
305
306 #: src/addrcustomattr.c:191
307 msgid "Reset to default"
308 msgstr "Palauta oletukseen"
309
310 #: src/addrcustomattr.c:192
311 msgid ""
312 "Do you really want to replace all attribute names\n"
313 "with the default set?"
314 msgstr "Korvataanko kaikki attribuutit oletuksilla?"
315
316 #: src/addrcustomattr.c:212 src/addressbook.c:438 src/addressbook.c:466
317 #: src/addressbook.c:483 src/edittags.c:279
318 #: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1307 src/prefs_actions.c:1084
319 #: src/prefs_filtering.c:1697 src/prefs_template.c:1111
320 msgid "_Delete"
321 msgstr "_Poista"
322
323 #: src/addrcustomattr.c:213 src/edittags.c:280 src/prefs_actions.c:1085
324 #: src/prefs_filtering.c:1698 src/prefs_template.c:1112
325 msgid "Delete _all"
326 msgstr "Poist_a kaikki"
327
328 #: src/addrcustomattr.c:214
329 msgid "_Reset to default"
330 msgstr "Palauta _oletukset"
331
332 #: src/addrcustomattr.c:403
333 msgid "Attribute name is not set."
334 msgstr "Attribuuttinimi on asettamatta."
335
336 #: src/addrcustomattr.c:462
337 msgctxt "Dialog title"
338 msgid "Edit attribute names"
339 msgstr "Attribuuttinimien muokkaus"
340
341 #: src/addrcustomattr.c:476
342 msgid "New attribute name:"
343 msgstr "Uusi attribuuttinimi:"
344
345 #: src/addrcustomattr.c:513
346 msgid ""
347 "Adding or removing attribute names won't affect attributes already set for "
348 "contacts."
349 msgstr ""
350 "Attribuuttien nimien lisääminen tai poistaminen ei vaikuta olemassaoleviin "
351 "kontakteihin."
352
353 #: src/addrduplicates.c:127
354 msgid "Show duplicates in the same book"
355 msgstr "Näytä kaksoiskappaleet samassa osoitekirjassa"
356
357 #: src/addrduplicates.c:133
358 msgid "Show duplicates in different books"
359 msgstr "Näytä kaksoiskappaleet eri osoitekirjassa"
360
361 #: src/addrduplicates.c:144
362 msgid "Find address book email duplicates"
363 msgstr "Hae osoitekirjan sähköpostiosoitteiden kaksoiskappaleita"
364
365 #: src/addrduplicates.c:145
366 msgid ""
367 "Claws Mail will now search for duplicate email addresses in the address book."
368 msgstr "Etsitään kaksoiskappaleita sähköpostiosoitteista osoitekirjoissa."
369
370 #: src/addrduplicates.c:315
371 msgid "No duplicate email addresses found in the address book"
372 msgstr "Ei sähköpostiosoitteen kaksoiskappaleita osoitekirjassa"
373
374 #: src/addrduplicates.c:346
375 msgid "Duplicate email addresses"
376 msgstr "Sähköpostiosoitteen kaksoiskappaleita"
377
378 #: src/addrduplicates.c:442 src/addressadd.c:227
379 #: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:410 src/toolbar.c:529
380 msgid "Address"
381 msgstr "Osoite"
382
383 #: src/addrduplicates.c:464
384 msgid "Address book path"
385 msgstr "Osoitekirjan polku"
386
387 #: src/addrduplicates.c:793 src/addressbook.c:1439 src/addressbook.c:1492
388 msgid "Delete address(es)"
389 msgstr "Poista osoitteita"
390
391 #: src/addrduplicates.c:794 src/addressbook.c:1493
392 msgid "Really delete the address(es)?"
393 msgstr "Poistetaanko osoitteita?"
394
395 #: src/addrduplicates.c:842
396 msgid "Delete address"
397 msgstr "Poista osoite"
398
399 #: src/addrduplicates.c:843 src/addressbook.c:1440
400 msgid "This address data is readonly and cannot be deleted."
401 msgstr "Tämä osoitetieto on kirjoitussuojattua, eikä sitä voi poistaa."
402
403 #: src/addressadd.c:185 src/prefs_filtering_action.c:201
404 msgid "Add to address book"
405 msgstr "Lisää osoitekirjaan"
406
407 #: src/addressadd.c:207
408 msgid "Contact"
409 msgstr "Yhteystieto"
410
411 #: src/addressadd.c:238 src/addressbook.c:127 src/editaddress.c:1056
412 #: src/editaddress.c:1131 src/editgroup.c:290
413 msgid "Remarks"
414 msgstr "Huomiot"
415
416 #: src/addressadd.c:257 src/addressbook_foldersel.c:158
417 msgid "Select Address Book Folder"
418 msgstr "Valitse osoitekirjan hakemisto"
419
420 #: src/addressadd.c:534 src/addressbook.c:3214 src/addressbook.c:3265
421 msgid "Add address(es)"
422 msgstr "Lisää osoitteita"
423
424 #: src/addressadd.c:535
425 msgid "Can't add the specified address"
426 msgstr "Osoitetta ei voi lisätä"
427
428 #: src/addressbook.c:126 src/addressbook.c:4933 src/editaddress.c:1053
429 #: src/editaddress.c:1114 src/editgroup.c:289 src/expldifdlg.c:517
430 #: src/exporthtml.c:600 src/exporthtml.c:764 src/ldif.c:762
431 msgid "Email Address"
432 msgstr "Sähköpostiosoite"
433
434 #: src/addressbook.c:405
435 msgid "_Book"
436 msgstr "_Osoitekirja"
437
438 #: src/addressbook.c:406 src/addressbook.c:437 src/addressbook.c:465
439 #: src/addressbook.c:482 src/compose.c:600 src/mainwindow.c:514
440 #: src/messageview.c:209 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:82
441 msgid "_Edit"
442 msgstr "_Muokkaa"
443
444 #: src/addressbook.c:407 src/compose.c:605 src/mainwindow.c:517
445 #: src/messageview.c:212
446 msgid "_Tools"
447 msgstr "_Työkalut"
448
449 #: src/addressbook.c:408 src/compose.c:606 src/mainwindow.c:519
450 #: src/messageview.c:213
451 msgid "_Help"
452 msgstr "O_hje"
453
454 #: src/addressbook.c:411 src/addressbook.c:468
455 msgid "New _Book"
456 msgstr "Uusi _osoitekirja"
457
458 #: src/addressbook.c:412 src/addressbook.c:469
459 msgid "New _Folder"
460 msgstr "Uusi _hakemisto"
461
462 #: src/addressbook.c:413
463 msgid "New _vCard"
464 msgstr "Uusi _vCard-käyntikortti"
465
466 #: src/addressbook.c:417
467 msgid "New _JPilot"
468 msgstr "Uusi _JPilot"
469
470 #: src/addressbook.c:420
471 msgid "New LDAP _Server"
472 msgstr "Lisää uusi LDAP-_palvelin"
473
474 #: src/addressbook.c:424
475 msgid "_Edit book"
476 msgstr "_Muokkaa kirjaa"
477
478 #: src/addressbook.c:425
479 msgid "_Delete book"
480 msgstr "_Poista kirja"
481
482 #: src/addressbook.c:427 src/compose.c:617
483 #: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:85
484 #: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:433
485 #: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:631
486 msgid "_Save"
487 msgstr "_Tallenna"
488
489 #: src/addressbook.c:428 src/compose.c:621 src/messageview.c:222
490 #: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:88
491 #: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:629
492 msgid "_Close"
493 msgstr "_Sulje"
494
495 #: src/addressbook.c:431 src/addressbook.c:480 src/messageview.c:226
496 msgid "_Select all"
497 msgstr "Valitse _kaikki"
498
499 #: src/addressbook.c:433 src/addressbook.c:472 src/addressbook.c:488
500 msgid "C_ut"
501 msgstr "_Leikkaa"
502
503 #: src/addressbook.c:434 src/addressbook.c:473 src/addressbook.c:489
504 #: src/compose.c:629 src/mainwindow.c:548 src/messageview.c:225
505 #: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:96
506 msgid "_Copy"
507 msgstr "_Kopioi"
508
509 #: src/addressbook.c:435 src/addressbook.c:474 src/addressbook.c:490
510 #: src/compose.c:630 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:97
511 msgid "_Paste"
512 msgstr "L_iitä"
513
514 #: src/addressbook.c:440 src/addressbook.c:485
515 msgid "New _Address"
516 msgstr "Uusi _osoite"
517
518 #: src/addressbook.c:441 src/addressbook.c:470 src/addressbook.c:486
519 msgid "New _Group"
520 msgstr "Uusi _ryhmä"
521
522 #: src/addressbook.c:443 src/addressbook.c:492
523 msgid "_Mail To"
524 msgstr "_Viesti osoitteeseen"
525
526 #: src/addressbook.c:447
527 msgid "Import _LDIF file..."
528 msgstr "Tuo _LDIF-tiedostosta…"
529
530 #: src/addressbook.c:448
531 msgid "Import M_utt file..."
532 msgstr "Tuo _Mutt-tiedostosta…"
533
534 #: src/addressbook.c:449
535 msgid "Import _Pine file..."
536 msgstr "Tuo _Pine-tiedostosta…"
537
538 #: src/addressbook.c:451
539 msgid "Export _HTML..."
540 msgstr "Vie _HTML-tiedostoon…"
541
542 #: src/addressbook.c:452
543 msgid "Export LDI_F..."
544 msgstr "Vie LDI_F-tiedostoon…"
545
546 #: src/addressbook.c:454
547 msgid "Find duplicates..."
548 msgstr "Hae kaksoiskappaleita…"
549
550 #: src/addressbook.c:455
551 msgid "Edit custom attributes..."
552 msgstr "Muokkaa attribuutteja…"
553
554 #: src/addressbook.c:458 src/compose.c:707 src/mainwindow.c:813
555 #: src/messageview.c:337
556 msgid "_About"
557 msgstr "_Tietoja"
558
559 #: src/addressbook.c:494
560 msgid "_Browse Entry"
561 msgstr "_Selaa osoitteita"
562
563 #: src/addressbook.c:507 src/crash.c:456 src/crash.c:475 src/importldif.c:114
564 #: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:253 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:143
565 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:171 src/plugins/vcalendar/day-view.c:402
566 #: src/plugins/vcalendar/month-view.c:428 src/prefs_themes.c:819
567 #: src/prefs_themes.c:851 src/prefs_themes.c:852
568 msgid "Unknown"
569 msgstr "Tuntematon"
570
571 #: src/addressbook.c:514 src/addressbook.c:533 src/importldif.c:121
572 msgid "Success"
573 msgstr "Onnistui"
574
575 #: src/addressbook.c:515 src/importldif.c:122
576 msgid "Bad arguments"
577 msgstr "Virheellisiä parametrejä"
578
579 #: src/addressbook.c:516 src/importldif.c:123
580 msgid "File not specified"
581 msgstr "Tiedostoa ei annettu"
582
583 #: src/addressbook.c:517 src/importldif.c:124
584 msgid "Error opening file"
585 msgstr "Virhe tiedostoa avattaessa"
586
587 #: src/addressbook.c:518 src/importldif.c:125
588 msgid "Error reading file"
589 msgstr "Virhe tiedostoa luettaessa"
590
591 #: src/addressbook.c:519 src/importldif.c:126
592 msgid "End of file encountered"
593 msgstr "Tiedoston loppu tuli vastaan"
594
595 #: src/addressbook.c:520 src/importldif.c:127
596 msgid "Error allocating memory"
597 msgstr "Virhe muistia varattaessa"
598
599 #: src/addressbook.c:521 src/importldif.c:128
600 msgid "Bad file format"
601 msgstr "Virheellinen tiedostomuoto"
602
603 #: src/addressbook.c:522 src/importldif.c:129
604 msgid "Error writing to file"
605 msgstr "Virhe kirjoitettaessa tiedostoon"
606
607 #: src/addressbook.c:523 src/importldif.c:130
608 msgid "Error opening directory"
609 msgstr "Virhe avattaessa hakemistoa"
610
611 #: src/addressbook.c:524 src/importldif.c:131
612 msgid "No path specified"
613 msgstr "Polku on määrittelemättä"
614
615 #: src/addressbook.c:534
616 msgid "Error connecting to LDAP server"
617 msgstr "Virhe yhdistettäessä LDAP-palvelimeen"
618
619 #: src/addressbook.c:535
620 msgid "Error initializing LDAP"
621 msgstr "Virhe LDAPin alustuksessa"
622
623 #: src/addressbook.c:536
624 msgid "Error binding to LDAP server"
625 msgstr "Virhe LDAP-palvelimen bindauksessa"
626
627 #: src/addressbook.c:537
628 msgid "Error searching LDAP database"
629 msgstr "Virhe LDAP-tietokantaa etsittäessä"
630
631 #: src/addressbook.c:538
632 msgid "Timeout performing LDAP operation"
633 msgstr "Aikatkaisu LDAP-komentoa suoritettaessa"
634
635 #: src/addressbook.c:539
636 msgid "Error in LDAP search criteria"
637 msgstr "Virhe LDAP-hakuehdoissa"
638
639 #: src/addressbook.c:540
640 msgid "No LDAP entries found for search criteria"
641 msgstr "Hakuehtoja vastaavia LDAP-kenttiä ei löytynyt"
642
643 #: src/addressbook.c:541
644 msgid "LDAP search terminated on request"
645 msgstr "LDAP-haku lopetettu pyynnöstä"
646
647 #: src/addressbook.c:542
648 msgid "Error starting STARTTLS connection"
649 msgstr "Virhe STARTTLS-yhteyttä avattaessa"
650
651 #: src/addressbook.c:543
652 msgid "Distinguished Name (dn) is missing"
653 msgstr "Erillisnimi (dn) puuttuu"
654
655 #: src/addressbook.c:544
656 msgid "Missing required information"
657 msgstr "Tarpeellista tietoa puuttuu"
658
659 #: src/addressbook.c:545
660 msgid "Another contact exists with that key"
661 msgstr "Toinen yhteystieto samalla avaimella on jo olemassa"
662
663 #: src/addressbook.c:546
664 msgid "Strong(er) authentication required"
665 msgstr "Vahvempi todennus vaaditaan"
666
667 #: src/addressbook.c:914
668 msgid "Sources"
669 msgstr "Lähteet"
670
671 #: src/addressbook.c:918 src/prefs_matcher.c:632 src/prefs_other.c:492
672 #: src/toolbar.c:268 src/toolbar.c:2519
673 msgid "Address book"
674 msgstr "Osoitekirja"
675
676 #: src/addressbook.c:1113 src/editldap.c:798
677 msgid "Search"
678 msgstr "Haku"
679
680 #: src/addressbook.c:1484
681 msgid "Delete group"
682 msgstr "Poista ryhmä"
683
684 #: src/addressbook.c:1485
685 msgid ""
686 "Really delete the group(s)?\n"
687 "The addresses it contains will not be lost."
688 msgstr ""
689 "Poistetaanko ryhmiä?\n"
690 "Sisältyvät osoitteet häviävät poistossa."
691
692 #: src/addressbook.c:2193
693 msgid "Cannot paste. Target address book is readonly."
694 msgstr "Liittäminen ei onnistu: kohdeosoitekirja on kirjoitussuojattu."
695
696 #: src/addressbook.c:2203
697 msgid "Cannot paste into an address group."
698 msgstr "Ei voida liittää osoiteryhmään."
699
700 #: src/addressbook.c:2911
701 #, c-format
702 msgid "Do you want to delete the query results and addresses in '%s'?"
703 msgstr "Poistetaanko hakutulokset ja osoitteet kohteessa ”%s”?"
704
705 #: src/addressbook.c:2914 src/addressbook.c:2940 src/addressbook.c:2947
706 #: src/plugins/archive/archiver_prefs.c:431 src/prefs_filtering_action.c:177
707 #: src/toolbar.c:497
708 msgid "Delete"
709 msgstr "Poista"
710
711 #: src/addressbook.c:2923
712 #, c-format
713 msgid ""
714 "Do you want to delete '%s'? If you delete the folder only, the addresses it "
715 "contains will be moved into the parent folder."
716 msgstr ""
717 "Poistetaanko %s? Jos vain kansio poistetaan, osoitteet siirretään ylempään "
718 "kansioon."
719
720 #: src/addressbook.c:2926 src/imap_gtk.c:368 src/mh_gtk.c:206
721 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:332 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:155
722 msgid "Delete folder"
723 msgstr "Poista kansio"
724
725 #: src/addressbook.c:2927
726 msgid "Delete _folder only"
727 msgstr "Poista vain _kansio"
728
729 #: src/addressbook.c:2927
730 msgid "Delete folder and _addresses"
731 msgstr "Poista kansio _osoitteineen"
732
733 #: src/addressbook.c:2938
734 #, c-format
735 msgid ""
736 "Do you want to delete '%s'?\n"
737 "The addresses it contains will not be lost."
738 msgstr ""
739 "Poistetaanko ”%s”?\n"
740 "Sen sisältämät osoitteet häviävät poistossa."
741
742 #: src/addressbook.c:2945
743 #, c-format
744 msgid ""
745 "Do you want to delete '%s'?\n"
746 "The addresses it contains will be lost."
747 msgstr ""
748 "Poistetaanko ”%s”?\n"
749 "Sen sisältämät osoitteet häviävät poistossa."
750
751 #: src/addressbook.c:3059
752 #, c-format
753 msgid "Search '%s'"
754 msgstr "Etsi ”%s”"
755
756 #: src/addressbook.c:3197 src/addressbook.c:3246
757 msgid "New Contacts"
758 msgstr "Lisää yhteystietoja"
759
760 #: src/addressbook.c:4085
761 msgid "New user, could not save index file."
762 msgstr "Uusi käyttäjä, ei voitu tallentaa indeksitiedostoa."
763
764 #: src/addressbook.c:4089
765 msgid "New user, could not save address book files."
766 msgstr "Uusi käyttäjä, ei voitu tallentaa osoitekirjatiedostoihin."
767
768 #: src/addressbook.c:4099
769 msgid "Old address book converted successfully."
770 msgstr "Vanha osoitekirja muunnettu onnistuneesti."
771
772 #: src/addressbook.c:4104
773 msgid ""
774 "Old address book converted,\n"
775 "could not save new address index file."
776 msgstr ""
777 "Vanha osoitekirja muunnettu,\n"
778 "uutta osoiteindeksiä ei voitu tallentaa."
779
780 #: src/addressbook.c:4117
781 msgid ""
782 "Could not convert address book,\n"
783 "but created empty new address book files."
784 msgstr ""
785 "Ei voitu muuntaa osoitekirjaa,\n"
786 "luotiin tiedostot tyhjälle osoitekirjalle."
787
788 #: src/addressbook.c:4123
789 msgid ""
790 "Could not convert address book,\n"
791 "could not save new address index file."
792 msgstr ""
793 "Ei voitu muuntaa osoitekirjaa,\n"
794 "ei voitu luoda tiedostoja uusia osoitekirjatiedostoja."
795
796 #: src/addressbook.c:4128
797 msgid ""
798 "Could not convert address book\n"
799 "and could not create new address book files."
800 msgstr ""
801 "Ei voitu muuntaa osoitekirjaa\n"
802 "eikä luoda tiedostoja uudelle osoitekirjalle."
803
804 #: src/addressbook.c:4135 src/addressbook.c:4141
805 msgid "Addressbook conversion error"
806 msgstr "Osoitekirjan muunnosvirhe"
807
808 #: src/addressbook.c:4256
809 msgid "Addressbook Error"
810 msgstr "Osoitekirjan virhe"
811
812 #: src/addressbook.c:4257
813 msgid "Could not read address index"
814 msgstr "Ei voitu lukea osoiteindeksiä"
815
816 #: src/addressbook.c:4588
817 msgid "Busy searching..."
818 msgstr "Etsitään…"
819
820 #: src/addressbook.c:4897 src/prefs_send.c:216
821 msgid "Interface"
822 msgstr "Rajapinta"
823
824 #: src/addressbook.c:4909
825 msgid "Address Books"
826 msgstr "Osoitekirjat"
827
828 #: src/addressbook.c:4921
829 msgid "Person"
830 msgstr "Henkilö"
831
832 #: src/addressbook.c:4957 src/exporthtml.c:884 src/folderview.c:355
833 #: src/folderview.c:443 src/prefs_account.c:2860 src/prefs_folder_column.c:77
834 msgid "Folder"
835 msgstr "Kansio"
836
837 #: src/addressbook.c:4969
838 msgid "vCard"
839 msgstr "vCard-käyntikortti"
840
841 #: src/addressbook.c:4981 src/addressbook.c:4993
842 msgid "JPilot"
843 msgstr "JPilot"
844
845 #: src/addressbook.c:5005
846 msgid "LDAP servers"
847 msgstr "LDAP-palvelimet"
848
849 #: src/addressbook.c:5017
850 msgid "LDAP Query"
851 msgstr "LDAP-haku"
852
853 #: src/addressbook_foldersel.c:182 src/exphtmldlg.c:371 src/expldifdlg.c:388
854 #: src/exporthtml.c:984 src/importldif.c:657
855 msgid "Address Book"
856 msgstr "Osoitekirja"
857
858 #: src/addressbook_foldersel.c:387 src/plugins/bogofilter/bogofilter.c:107
859 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:274
860 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:347
861 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:424
862 #: src/plugins/bsfilter/bsfilter.c:107 src/plugins/bsfilter/bsfilter_gtk.c:197
863 #: src/plugins/bsfilter/bsfilter_gtk.c:266
864 #: src/plugins/bsfilter/bsfilter_gtk.c:326
865 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:117
866 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:443
867 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:490
868 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:613 src/prefs_matcher.c:675
869 #: src/prefs_matcher.c:710 src/prefs_matcher.c:1621 src/prefs_matcher.c:1628
870 #: src/prefs_matcher.c:1636 src/prefs_matcher.c:1638 src/prefs_matcher.c:2522
871 #: src/prefs_matcher.c:2526
872 msgid "Any"
873 msgstr "Mikä tahansa"
874
875 #: src/addrgather.c:173
876 msgid "Please specify name for address book."
877 msgstr "Anna osoitekirjan nimi."
878
879 #: src/addrgather.c:180
880 msgid "No available address book."
881 msgstr "Ei saatavia osoitekirjoja."
882
883 #: src/addrgather.c:201
884 msgid "Please select the mail headers to search."
885 msgstr "Anna etsittävät postiotsakkeet."
886
887 #: src/addrgather.c:208
888 msgid "Collecting addresses..."
889 msgstr "Etsitään osoitteita…"
890
891 #: src/addrgather.c:248
892 msgid "address added by claws-mail"
893 msgstr "claws-mailin lisäämä osoite"
894
895 #: src/addrgather.c:276
896 msgid "Addresses collected successfully."
897 msgstr "Osoitteiden keräys onnistui."
898
899 #: src/addrgather.c:351
900 msgid "Current folder:"
901 msgstr "Nykyinen hakemisto:"
902
903 #: src/addrgather.c:362
904 msgid "Address book name:"
905 msgstr "Osoitekirja:"
906
907 #: src/addrgather.c:389
908 msgid "Address book folder size:"
909 msgstr "Osoitekirjan koko:"
910
911 #: src/addrgather.c:393 src/addrgather.c:403
912 msgid ""
913 "Maximum amount of entries per folder within the newly created address book"
914 msgstr "Enimmäismäärä kenttiä kansiota kohden uudessa osoitekirjassa"
915
916 #: src/addrgather.c:407
917 msgid "Process these mail header fields"
918 msgstr "Käsittele nämä otsakekentät"
919
920 #: src/addrgather.c:426
921 msgid "Include subfolders"
922 msgstr "Käy myös alihakemistot"
923
924 #: src/addrgather.c:450 src/prefs_filtering_action.c:1429
925 msgid "Header Name"
926 msgstr "Otsakkeen nimi"
927
928 #: src/addrgather.c:451
929 msgid "Address Count"
930 msgstr "Osoitteiden määrä"
931
932 #: src/addrgather.c:561
933 msgid "Header Fields"
934 msgstr "Otsakekentät"
935
936 #: src/addrgather.c:562 src/exphtmldlg.c:658 src/expldifdlg.c:722
937 #: src/importldif.c:1022
938 msgid "Finish"
939 msgstr "Lopeta"
940
941 #: src/addrgather.c:620
942 msgid "Collect email addresses from selected messages"
943 msgstr "Kerää sähköpostiosoitteita valituista viesteistä"
944
945 #: src/addrgather.c:624
946 msgid "Collect email addresses from folder"
947 msgstr "Kerää sähköpostiosoitteita kansiosta"
948
949 #: src/addrindex.c:124
950 msgid "Common addresses"
951 msgstr "Yhteiset osoitteet"
952
953 #: src/addrindex.c:125
954 msgid "Personal addresses"
955 msgstr "Henkilökohtaiset osoitteet"
956
957 #: src/addrindex.c:131
958 msgid "Common address"
959 msgstr "Yhteinen osoite"
960
961 #: src/addrindex.c:132
962 msgid "Personal address"
963 msgstr "Henkilökohtainen osoite"
964
965 #: src/addrindex.c:1829
966 msgid "Address(es) update"
967 msgstr "Osoitteiden päivitys"
968
969 #: src/addrindex.c:1830
970 msgid "Update failed. Changes not written to Directory."
971 msgstr "Päivitys epäonnistui. Muutoksia ei kirjoitettu hakemistoon."
972
973 #: src/alertpanel.c:146 src/compose.c:9761
974 msgid "Notice"
975 msgstr "Huomautus"
976
977 #: src/alertpanel.c:159 src/compose.c:5848 src/compose.c:6376
978 #: src/compose.c:12218 src/file_checker.c:78 src/file_checker.c:100
979 #: src/messageview.c:855 src/messageview.c:882 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:806
980 #: src/plugins/vcalendar/vcalendar.c:125 src/summaryview.c:4937
981 msgid "Warning"
982 msgstr "Varoitus"
983
984 #: src/alertpanel.c:172 src/alertpanel.c:195 src/compose.c:5785 src/inc.c:663
985 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:155 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:310
986 msgid "Error"
987 msgstr "Virhe"
988
989 #: src/alertpanel.c:196 src/gtk/progressdialog.c:94
990 msgid "_View log"
991 msgstr "_Katsele lokia"
992
993 #: src/alertpanel.c:347
994 msgid "Show this message next time"
995 msgstr "Näytä tämä viesti ensi kerralla"
996
997 #: src/browseldap.c:218
998 msgid "Browse Directory Entry"
999 msgstr "Selaa hakemistoa"
1000
1001 #: src/browseldap.c:237
1002 msgid "Server Name:"
1003 msgstr "Palvelimen nimi:"
1004
1005 #: src/browseldap.c:247
1006 msgid "Distinguished Name (dn):"
1007 msgstr "Erillisnimi (dn):"
1008
1009 #: src/browseldap.c:270
1010 msgid "LDAP Name"
1011 msgstr "LDAP-nimi"
1012
1013 #: src/browseldap.c:272
1014 msgid "Attribute Value"
1015 msgstr "Attribuutin arvo"
1016
1017 #: src/common/plugin.c:69
1018 msgid "Nothing"
1019 msgstr "Ei mitään"
1020
1021 #: src/common/plugin.c:70
1022 msgid "a viewer"
1023 msgstr "näytin"
1024
1025 #: src/common/plugin.c:71
1026 msgid "a MIME parser"
1027 msgstr "MIME-tulkitsin"
1028
1029 #: src/common/plugin.c:72
1030 msgid "folders"
1031 msgstr "kansiot"
1032
1033 #: src/common/plugin.c:73
1034 msgid "filtering"
1035 msgstr "suodatus"
1036
1037 #: src/common/plugin.c:74
1038 msgid "a privacy interface"
1039 msgstr "yksityisyysrajapinta"
1040
1041 #: src/common/plugin.c:75
1042 msgid "a notifier"
1043 msgstr "ilmoitin"
1044
1045 #: src/common/plugin.c:76
1046 msgid "an utility"
1047 msgstr "toiminto"
1048
1049 #: src/common/plugin.c:77
1050 msgid "things"
1051 msgstr "juttuja"
1052
1053 #: src/common/plugin.c:334
1054 #, c-format
1055 msgid ""
1056 "This plugin provides %s (%s), which is already provided by the %s plugin."
1057 msgstr "Tämä liitännäinen on %s (%s),samoin kuin olemassaoleva %s."
1058
1059 #: src/common/plugin.c:437
1060 msgid "Plugin already loaded"
1061 msgstr "Liitännäinen on jo ladattu"
1062
1063 #: src/common/plugin.c:448
1064 msgid "Failed to allocate memory for Plugin"
1065 msgstr "Muistin varaaminen liitännäiselle epäonnistui"
1066
1067 #: src/common/plugin.c:482
1068 msgid "This module is not licensed under a GPL v3 or later compatible license."
1069 msgstr "Tämä moduuli ei ole GPL v3 tai myöhempi -yhteensopivasti lisensoitu."
1070
1071 #: src/common/plugin.c:491
1072 msgid "This module is for Claws Mail GTK1."
1073 msgstr "Tämä moduuli on Claws Mailin GTK+1-versiolle."
1074
1075 #: src/common/plugin.c:769
1076 #, c-format
1077 msgid ""
1078 "Your version of Claws Mail is newer than the version the '%s' plugin was "
1079 "built with."
1080 msgstr "Claws Mail on uudempi kuin mille liitännäinen %s on käännetty"
1081
1082 #: src/common/plugin.c:772
1083 msgid ""
1084 "Your version of Claws Mail is newer than the version the plugin was built "
1085 "with."
1086 msgstr "Claws Mail on uudempi kuin mille liitännäinen on käännetty"
1087
1088 #: src/common/plugin.c:781
1089 #, c-format
1090 msgid "Your version of Claws Mail is too old for the '%s' plugin."
1091 msgstr "Claws Mail on liian vanha liitännäiselle %s"
1092
1093 #: src/common/plugin.c:783
1094 msgid "Your version of Claws Mail is too old for the plugin."
1095 msgstr "Claws Mail on liian vanha liitännäiselle"
1096
1097 #: src/common/session.c:183 src/imap.c:1207
1098 msgid "SSL/TLS handshake failed\n"
1099 msgstr "SSL/TLS-kättely epäonnistui\n"
1100
1101 #: src/common/smtp.c:179
1102 msgid "No SMTP AUTH method available\n"
1103 msgstr "SMTP AUTH ei ole käytettävissä\n"
1104
1105 #: src/common/smtp.c:182
1106 msgid "Selected SMTP AUTH method not available\n"
1107 msgstr "Valittu SMTP AUTH -käytäntö ei ple käytettävissä\n"
1108
1109 #: src/common/smtp.c:501 src/common/smtp.c:555
1110 msgid "bad SMTP response\n"
1111 msgstr "virheellinen SMTP-vastaus\n"
1112
1113 #: src/common/smtp.c:526 src/common/smtp.c:544 src/common/smtp.c:658
1114 msgid "error occurred on SMTP session\n"
1115 msgstr "virhe SMTP-istunnossa\n"
1116
1117 #: src/common/smtp.c:535 src/pop.c:905
1118 msgid "error occurred on authentication\n"
1119 msgstr "virhe todennuksessa\n"
1120
1121 #: src/common/smtp.c:585
1122 #, c-format
1123 msgid "Message is too big (Maximum size is %s)\n"
1124 msgstr "Liian iso viesti (yläraja koolle on %s)\n"
1125
1126 #: src/common/smtp.c:617 src/pop.c:898
1127 msgid "couldn't start STARTTLS session\n"
1128 msgstr "STARTTLS-istunnon käynnistys ei onnistu\n"
1129
1130 #: src/common/socket.c:571
1131 msgid "Socket IO timeout.\n"
1132 msgstr "Pistokkeen tietoliikenteen aikakatkaisu.\n"
1133
1134 #: src/common/socket.c:600
1135 msgid "Connection timed out.\n"
1136 msgstr "Yhteys aikakatkaistiin.\n"
1137
1138 #: src/common/socket.c:734
1139 #, c-format
1140 msgid "%s:%d: connection failed (%s).\n"
1141 msgstr "%s:%d: yhteys epäonnistui (%s).\n"
1142
1143 #: src/common/socket.c:974
1144 #, c-format
1145 msgid "%s:%d: unknown host.\n"
1146 msgstr "%s:%d: tuntematon osoite.\n"
1147
1148 #: src/common/socket.c:1066
1149 #, c-format
1150 msgid "%s:%s: host lookup failed (%s).\n"
1151 msgstr "%s:%s: osoitteen haku ei onnistunut (%s).\n"
1152
1153 #: src/common/socket.c:1370
1154 #, c-format
1155 msgid "write on fd%d: %s\n"
1156 msgstr "kirjoita kontekstiin fd%d: %s\n"
1157
1158 #: src/common/ssl_certificate.c:326
1159 #, c-format
1160 msgid "Cannot stat P12 certificate file (%s)\n"
1161 msgstr "P12-sertifikaattitiedostolle ei voida suorittaa stat-komentoa (%s)\n"
1162
1163 #: src/common/ssl_certificate.c:334
1164 #, c-format
1165 msgid "Cannot read P12 certificate file (%s)\n"
1166 msgstr "P12-sertifikaattitiedostoa ei voida lukea (%s)\n"
1167
1168 #: src/common/ssl_certificate.c:343
1169 #, c-format
1170 msgid "Cannot import P12 certificate file (%s)\n"
1171 msgstr "P12-sertifikaattitiedostoa ei voida tuoda (%s)\n"
1172
1173 #: src/common/ssl_certificate.c:628
1174 msgid "Internal error"
1175 msgstr "sisäinen virhe"
1176
1177 #: src/common/ssl_certificate.c:633
1178 msgid "Uncheckable"
1179 msgstr "Tarkistuskelvoton"
1180
1181 #: src/common/ssl_certificate.c:637
1182 msgid "Self-signed certificate"
1183 msgstr "Itseallekirjoitettu varmenne"
1184
1185 #: src/common/ssl_certificate.c:640
1186 msgid "Revoked certificate"
1187 msgstr "Käytöstä poistettu varmenne"
1188
1189 #: src/common/ssl_certificate.c:642
1190 msgid "No certificate issuer found"
1191 msgstr "Varmenteen myöntäjää ei löytynyt"
1192
1193 #: src/common/ssl_certificate.c:644
1194 msgid "Certificate issuer is not a CA"
1195 msgstr "Varmenteen myöntäjä ei ole CA"
1196
1197 #: src/common/ssl_certificate.c:869
1198 #, c-format
1199 msgid "Cannot open certificate file %s: %s\n"
1200 msgstr "Ei voitu avata sertifikaattitiedostoa %s: %s\n"
1201
1202 #: src/common/ssl_certificate.c:873
1203 #, c-format
1204 msgid "Certificate file %s missing (%s)\n"
1205 msgstr "Sertifikaattitiedosto %s puuttuu (%s)\n"
1206
1207 #: src/common/ssl_certificate.c:892
1208 #, c-format
1209 msgid "Cannot open key file %s (%s)\n"
1210 msgstr "Ei voitu avata avaintiedostoa %s (%s)\n"
1211
1212 #: src/common/ssl_certificate.c:896
1213 #, c-format
1214 msgid "Key file %s missing (%s)\n"
1215 msgstr "Avaintiedosto %s puuttuu (%s)\n"
1216
1217 #: src/common/ssl_certificate.c:1044
1218 #, c-format
1219 msgid "Failed to read P12 certificate file %s\n"
1220 msgstr "P12-sertifikaattitiedostoa %s ei voitu lukea\n"
1221
1222 #: src/common/ssl_certificate.c:1047
1223 #, c-format
1224 msgid "Cannot open P12 certificate file %s (%s)\n"
1225 msgstr "P12-sertifikaattitiedostoa %s ei voida avata (%s)\n"
1226
1227 #: src/common/ssl_certificate.c:1051
1228 #, c-format
1229 msgid "P12 Certificate file %s missing (%s)\n"
1230 msgstr "P12-sertifikaattitiedosto %s puuttuu (%s)\n"
1231
1232 #: src/common/ssl_certificate.c:1076 src/gtk/sslcertwindow.c:85
1233 #: src/gtk/sslcertwindow.c:92 src/gtk/sslcertwindow.c:107
1234 #: src/gtk/sslcertwindow.c:112 src/gtk/sslcertwindow.c:119
1235 #: src/gtk/sslcertwindow.c:134
1236 msgid "<not in certificate>"
1237 msgstr "<ei varmenteen tiedoissa>"
1238
1239 #: src/common/string_match.c:81
1240 msgid "(Subject cleared by RegExp)"
1241 msgstr "(Säännöllisin ilmauksin poistettu aihe)"
1242
1243 #: src/common/utils.c:256
1244 #, c-format
1245 msgid "%dB"
1246 msgstr "%d t"
1247
1248 #: src/common/utils.c:257
1249 #, c-format
1250 msgid "%d.%02dKB"
1251 msgstr "%d,%02d kt"
1252
1253 #: src/common/utils.c:258
1254 #, c-format
1255 msgid "%d.%02dMB"
1256 msgstr "%d,%02d Mt"
1257
1258 #: src/common/utils.c:259
1259 #, c-format
1260 msgid "%.2fGB"
1261 msgstr "%.2f Gt"
1262
1263 #: src/common/utils.c:4781
1264 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1265 msgid "Sunday"
1266 msgstr "sunnuntai"
1267
1268 #: src/common/utils.c:4782
1269 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1270 msgid "Monday"
1271 msgstr "maanantai"
1272
1273 #: src/common/utils.c:4783
1274 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1275 msgid "Tuesday"
1276 msgstr "tiistai"
1277
1278 #: src/common/utils.c:4784
1279 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1280 msgid "Wednesday"
1281 msgstr "keskiviikko"
1282
1283 #: src/common/utils.c:4785
1284 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1285 msgid "Thursday"
1286 msgstr "torstai"
1287
1288 #: src/common/utils.c:4786
1289 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1290 msgid "Friday"
1291 msgstr "perjantai"
1292
1293 #: src/common/utils.c:4787
1294 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1295 msgid "Saturday"
1296 msgstr "lauantai"
1297
1298 #: src/common/utils.c:4789
1299 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1300 msgid "January"
1301 msgstr "tammikuu"
1302
1303 #: src/common/utils.c:4790
1304 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1305 msgid "February"
1306 msgstr "helmikuu"
1307
1308 #: src/common/utils.c:4791
1309 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1310 msgid "March"
1311 msgstr "maaliskuu"
1312
1313 #: src/common/utils.c:4792
1314 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1315 msgid "April"
1316 msgstr "huhtikuu"
1317
1318 #: src/common/utils.c:4793
1319 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1320 msgid "May"
1321 msgstr "toukokuu"
1322
1323 #: src/common/utils.c:4794
1324 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1325 msgid "June"
1326 msgstr "kesäkuu"
1327
1328 #: src/common/utils.c:4795
1329 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1330 msgid "July"
1331 msgstr "heinäkuu"
1332
1333 #: src/common/utils.c:4796
1334 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1335 msgid "August"
1336 msgstr "elokuu"
1337
1338 #: src/common/utils.c:4797
1339 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1340 msgid "September"
1341 msgstr "syyskuu"
1342
1343 #: src/common/utils.c:4798
1344 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1345 msgid "October"
1346 msgstr "lokakuu"
1347
1348 #: src/common/utils.c:4799
1349 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1350 msgid "November"
1351 msgstr "marraskuu"
1352
1353 #: src/common/utils.c:4800
1354 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1355 msgid "December"
1356 msgstr "joulukuu"
1357
1358 #: src/common/utils.c:4802
1359 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1360 msgid "Sun"
1361 msgstr "su"
1362
1363 #: src/common/utils.c:4803
1364 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1365 msgid "Mon"
1366 msgstr "ma"
1367
1368 #: src/common/utils.c:4804
1369 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1370 msgid "Tue"
1371 msgstr "ti"
1372
1373 #: src/common/utils.c:4805
1374 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1375 msgid "Wed"
1376 msgstr "ke"
1377
1378 #: src/common/utils.c:4806
1379 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1380 msgid "Thu"
1381 msgstr "to"
1382
1383 #: src/common/utils.c:4807
1384 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1385 msgid "Fri"
1386 msgstr "pe"
1387
1388 #: src/common/utils.c:4808
1389 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1390 msgid "Sat"
1391 msgstr "la"
1392
1393 #: src/common/utils.c:4810
1394 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1395 msgid "Jan"
1396 msgstr "tammi"
1397
1398 #: src/common/utils.c:4811
1399 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1400 msgid "Feb"
1401 msgstr "helmi"
1402
1403 #: src/common/utils.c:4812
1404 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1405 msgid "Mar"
1406 msgstr "maalis"
1407
1408 #: src/common/utils.c:4813
1409 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1410 msgid "Apr"
1411 msgstr "huhti"
1412
1413 #: src/common/utils.c:4814
1414 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1415 msgid "May"
1416 msgstr "touko"
1417
1418 #: src/common/utils.c:4815
1419 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1420 msgid "Jun"
1421 msgstr "kesä"
1422
1423 #: src/common/utils.c:4816
1424 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1425 msgid "Jul"
1426 msgstr "heinä"
1427
1428 #: src/common/utils.c:4817
1429 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1430 msgid "Aug"
1431 msgstr "elo"
1432
1433 #: src/common/utils.c:4818
1434 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1435 msgid "Sep"
1436 msgstr "syys"
1437
1438 #: src/common/utils.c:4819
1439 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1440 msgid "Oct"
1441 msgstr "loka"
1442
1443 #: src/common/utils.c:4820
1444 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1445 msgid "Nov"
1446 msgstr "marras"
1447
1448 #: src/common/utils.c:4821
1449 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1450 msgid "Dec"
1451 msgstr "joulu"
1452
1453 #: src/common/utils.c:4832
1454 msgctxt "For use by strftime (morning)"
1455 msgid "AM"
1456 msgstr "Ap."
1457
1458 #: src/common/utils.c:4833
1459 msgctxt "For use by strftime (afternoon)"
1460 msgid "PM"
1461 msgstr "Ip."
1462
1463 #: src/common/utils.c:4834
1464 msgctxt "For use by strftime (morning, lowercase)"
1465 msgid "am"
1466 msgstr "ap."
1467
1468 #: src/common/utils.c:4835
1469 msgctxt "For use by strftime (afternoon, lowercase)"
1470 msgid "pm"
1471 msgstr "ip."
1472
1473 #: src/compose.c:589
1474 msgid "_Add..."
1475 msgstr "_Lisää…"
1476
1477 #: src/compose.c:590 src/mh_gtk.c:375 src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:301
1478 #: src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:316
1479 msgid "_Remove"
1480 msgstr "_Poista"
1481
1482 #: src/compose.c:592 src/folderview.c:254
1483 msgid "_Properties..."
1484 msgstr "_Asetukset"
1485
1486 #: src/compose.c:599 src/mainwindow.c:516 src/messageview.c:211
1487 msgid "_Message"
1488 msgstr "_Viesti"
1489
1490 #: src/compose.c:602
1491 msgid "_Spelling"
1492 msgstr "_Oikoluku"
1493
1494 #: src/compose.c:604 src/compose.c:671
1495 msgid "_Options"
1496 msgstr "_Asetukset"
1497
1498 #: src/compose.c:608
1499 msgid "S_end"
1500 msgstr "Läh_etä"
1501
1502 #: src/compose.c:609
1503 msgid "Send _later"
1504 msgstr "_Lähetä myöhemmin"
1505
1506 #: src/compose.c:612
1507 msgid "_Attach file"
1508 msgstr "_Liitä tiedosto"
1509
1510 #: src/compose.c:613
1511 msgid "_Insert file"
1512 msgstr "L_isää tiedosto"
1513
1514 #: src/compose.c:614
1515 msgid "Insert si_gnature"
1516 msgstr "Lisää _allekirjoitus"
1517
1518 #: src/compose.c:615
1519 msgid "_Replace signature"
1520 msgstr "_Korvaa allekirjoitus"
1521
1522 #: src/compose.c:619
1523 msgid "_Print"
1524 msgstr "_Tulosta"
1525
1526 #: src/compose.c:624 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:91
1527 msgid "_Undo"
1528 msgstr "_Peru"
1529
1530 #: src/compose.c:625 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:92
1531 msgid "_Redo"
1532 msgstr "_Toista"
1533
1534 #: src/compose.c:628 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:95
1535 msgid "Cu_t"
1536 msgstr "_Leikkaa"
1537
1538 #: src/compose.c:632
1539 msgid "_Special paste"
1540 msgstr "_Liitä määräten"
1541
1542 #: src/compose.c:633
1543 msgid "As _quotation"
1544 msgstr "_lainauksena"
1545
1546 #: src/compose.c:634
1547 msgid "_Wrapped"
1548 msgstr "_rivitettynä"
1549
1550 #: src/compose.c:635
1551 msgid "_Unwrapped"
1552 msgstr "_rivittämättä"
1553
1554 #: src/compose.c:637 src/mainwindow.c:549
1555 #: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:99
1556 msgid "Select _all"
1557 msgstr "Valitse _kaikki"
1558
1559 #: src/compose.c:639
1560 msgid "A_dvanced"
1561 msgstr "_Lisäasetukset"
1562
1563 #: src/compose.c:640
1564 msgid "Move a character backward"
1565 msgstr "Siirry merkin verran taaksepäin"
1566
1567 #: src/compose.c:641
1568 msgid "Move a character forward"
1569 msgstr "Siirry merkin verran eteenpäin"
1570
1571 #: src/compose.c:642
1572 msgid "Move a word backward"
1573 msgstr "Siirry sanan verran taaksepäin"
1574
1575 #: src/compose.c:643
1576 msgid "Move a word forward"
1577 msgstr "Siirry sanan verran eteenpäin"
1578
1579 #: src/compose.c:644
1580 msgid "Move to beginning of line"
1581 msgstr "Siirry rivin alkuun"
1582
1583 #: src/compose.c:645
1584 msgid "Move to end of line"
1585 msgstr "Siirry rivin loppuun"
1586
1587 #: src/compose.c:646
1588 msgid "Move to previous line"
1589 msgstr "Siirry edelliselle riville"
1590
1591 #: src/compose.c:647
1592 msgid "Move to next line"
1593 msgstr "Siirry seuraavalle riville"
1594
1595 #: src/compose.c:648
1596 msgid "Delete a character backward"
1597 msgstr "Poista merkki takaa"
1598
1599 #: src/compose.c:649
1600 msgid "Delete a character forward"
1601 msgstr "Poista merkki edestä"
1602
1603 #: src/compose.c:650
1604 msgid "Delete a word backward"
1605 msgstr "Poista sana takaa"
1606
1607 #: src/compose.c:651
1608 msgid "Delete a word forward"
1609 msgstr "Poista sana edestä"
1610
1611 #: src/compose.c:652
1612 msgid "Delete line"
1613 msgstr "Poista sääntö"
1614
1615 #: src/compose.c:653
1616 msgid "Delete to end of line"
1617 msgstr "Poista rivin loppuun"
1618
1619 #: src/compose.c:656 src/messageview.c:228
1620 #: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:102
1621 msgid "_Find"
1622 msgstr "_Hae"
1623
1624 #: src/compose.c:659
1625 msgid "_Wrap current paragraph"
1626 msgstr "_Rivitä tämä kappale"
1627
1628 #: src/compose.c:660
1629 msgid "Wrap all long _lines"
1630 msgstr "Rivitä _kaikki pitkät rivit"
1631
1632 #: src/compose.c:662
1633 msgid "Edit with e_xternal editor"
1634 msgstr "Muokkaa _ulkoisella muokkaimella"
1635
1636 #: src/compose.c:665
1637 msgid "_Check all or check selection"
1638 msgstr "_Tarkista kaikki tai valittu"
1639
1640 #: src/compose.c:666
1641 msgid "_Highlight all misspelled words"
1642 msgstr "_Korosta virheelliset sanat"
1643
1644 #: src/compose.c:667
1645 msgid "Check _backwards misspelled word"
1646 msgstr "Tarkista _edellinen väärinkirjoitettu sana"
1647
1648 #: src/compose.c:668
1649 msgid "_Forward to next misspelled word"
1650 msgstr "Tarkista _seuraava väärinkirjoitettu sana"
1651
1652 #: src/compose.c:675
1653 msgid "Reply _mode"
1654 msgstr "_Vastaustapa"
1655
1656 #: src/compose.c:677
1657 msgid "Privacy _System"
1658 msgstr "Suojaus- ja _salaus-järjestelmä"
1659
1660 #: src/compose.c:681
1661 msgid "_Priority"
1662 msgstr "_Tärkeysarvo"
1663
1664 #: src/compose.c:683 src/mainwindow.c:611 src/messageview.c:264
1665 msgid "Character _encoding"
1666 msgstr "_Merkistökoodaus"
1667
1668 #: src/compose.c:688 src/mainwindow.c:616 src/messageview.c:269
1669 msgid "Western European"
1670 msgstr "Länsieurooppalainen"
1671
1672 #: src/compose.c:689 src/mainwindow.c:617 src/messageview.c:270
1673 msgid "Baltic"
1674 msgstr "Balttilainen"
1675
1676 #: src/compose.c:690 src/mainwindow.c:618 src/messageview.c:271
1677 msgid "Hebrew"
1678 msgstr "Heprealainen"
1679
1680 #: src/compose.c:691 src/mainwindow.c:619 src/messageview.c:272
1681 msgid "Arabic"
1682 msgstr "Arabialainen"
1683
1684 #: src/compose.c:692 src/mainwindow.c:620 src/messageview.c:273
1685 msgid "Cyrillic"
1686 msgstr "Kyrillinen"
1687
1688 #: src/compose.c:693 src/mainwindow.c:621 src/messageview.c:274
1689 msgid "Japanese"
1690 msgstr "Japanilainen"
1691
1692 #: src/compose.c:694 src/mainwindow.c:622 src/messageview.c:275
1693 msgid "Chinese"
1694 msgstr "Kiinalainen"
1695
1696 #: src/compose.c:695 src/mainwindow.c:623 src/messageview.c:276
1697 msgid "Korean"
1698 msgstr "Korealainen"
1699
1700 #: src/compose.c:696 src/mainwindow.c:624 src/messageview.c:277
1701 msgid "Thai"
1702 msgstr "Thailainen"
1703
1704 #: src/compose.c:699 src/mainwindow.c:734 src/messageview.c:313
1705 msgid "_Address book"
1706 msgstr "_Osoitekirja"
1707
1708 #: src/compose.c:701
1709 msgid "_Template"
1710 msgstr "_Malline"
1711
1712 #: src/compose.c:703 src/mainwindow.c:762 src/messageview.c:333
1713 msgid "Actio_ns"
1714 msgstr "_Toiminnot"
1715
1716 #: src/compose.c:712
1717 msgid "Aut_o wrapping"
1718 msgstr "Aut_omaattinen rivitys"
1719
1720 #: src/compose.c:713
1721 msgid "Auto _indent"
1722 msgstr "S_isennä automaattisesti"
1723
1724 #: src/compose.c:714
1725 msgid "Si_gn"
1726 msgstr "_Allekirjoita"
1727
1728 #: src/compose.c:715
1729 msgid "_Encrypt"
1730 msgstr "_Salaa"
1731
1732 #: src/compose.c:716
1733 msgid "_Request Return Receipt"
1734 msgstr "_Pyydä saapumisilmoitus"
1735
1736 #: src/compose.c:717
1737 msgid "Remo_ve references"
1738 msgstr "_Poista viitteet"
1739
1740 #: src/compose.c:718
1741 msgid "Show _ruler"
1742 msgstr "Näytä _viivain"
1743
1744 #: src/compose.c:723 src/compose.c:733
1745 msgid "_Normal"
1746 msgstr "_Normaali"
1747
1748 #: src/compose.c:724 src/mainwindow.c:665 src/messageview.c:302
1749 msgid "_All"
1750 msgstr "_Kaikille"
1751
1752 #: src/compose.c:725 src/mainwindow.c:666 src/messageview.c:303
1753 msgid "_Sender"
1754 msgstr "_Välittäjä"
1755
1756 #: src/compose.c:726
1757 msgid "_Mailing-list"
1758 msgstr "_Postituslista"
1759
1760 #: src/compose.c:731
1761 msgid "_Highest"
1762 msgstr "_Korkein"
1763
1764 #: src/compose.c:732
1765 msgid "Hi_gh"
1766 msgstr "K_orkea"
1767
1768 #: src/compose.c:734
1769 msgid "Lo_w"
1770 msgstr "_Matala"
1771
1772 #: src/compose.c:735
1773 msgid "_Lowest"
1774 msgstr "Mata_lin"
1775
1776 #: src/compose.c:740 src/mainwindow.c:878 src/messageview.c:350
1777 msgid "_Automatic"
1778 msgstr "_Automaattinen"
1779
1780 #: src/compose.c:741 src/mainwindow.c:879 src/messageview.c:351
1781 msgid "7bit ASCII (US-ASC_II)"
1782 msgstr "7‐bittinen ASCII (US‐ASC_II)"
1783
1784 #: src/compose.c:742 src/mainwindow.c:880 src/messageview.c:352
1785 msgid "Unicode (_UTF-8)"
1786 msgstr "Unicode (_UTF‐8)"
1787
1788 #: src/compose.c:746 src/mainwindow.c:884 src/messageview.c:356
1789 msgid "Central European (ISO-8859-_2)"
1790 msgstr "Keskieurooppalainen (ISO‐8859‐_2)"
1791
1792 #: src/compose.c:749 src/mainwindow.c:887 src/messageview.c:359
1793 msgid "Greek (ISO-8859-_7)"
1794 msgstr "Kreikkalainen (ISO‐8859‐_7)"
1795
1796 #: src/compose.c:754 src/mainwindow.c:892 src/messageview.c:364
1797 msgid "Turkish (ISO-8859-_9)"
1798 msgstr "Turkkilainen (ISO‐8859‐_9)"
1799
1800 #: src/compose.c:1083
1801 msgid "New message From format error."
1802 msgstr "Uuden viestin lähettäjän muodon virhe."
1803
1804 #: src/compose.c:1176
1805 msgid "New message subject format error."
1806 msgstr "Uuden viestin aiheen muodon virhe."
1807
1808 #: src/compose.c:1208 src/quote_fmt.c:570
1809 #, c-format
1810 msgid "The body of the \"New message\" template has an error at line %d."
1811 msgstr "Uusi viesti -mallineen sisällön muotovirhe rivillä %d."
1812
1813 #: src/compose.c:1473
1814 msgid "Unable to reply. The original email probably doesn't exist."
1815 msgstr "Ei voi vastata, alkuperäistä viestiä ei varmaankaan ole."
1816
1817 #: src/compose.c:1656 src/quote_fmt.c:587
1818 msgid ""
1819 "The \"From\" field of the \"Reply\" template contains an invalid email "
1820 "address."
1821 msgstr "Vastauksen Lähettäjä-kentässä on epäkelpo sähköpostiosoite."
1822
1823 #: src/compose.c:1705 src/quote_fmt.c:590
1824 #, c-format
1825 msgid "The body of the \"Reply\" template has an error at line %d."
1826 msgstr "Vastaus-mallineen sisällön muotovirhe rivillä %d."
1827
1828 #: src/compose.c:1839 src/compose.c:2031 src/quote_fmt.c:607
1829 msgid ""
1830 "The \"From\" field of the \"Forward\" template contains an invalid email "
1831 "address."
1832 msgstr "Edelleenlähetyksen Lähettäjä-kentässä on epäkelpo sähköpostiosoite."
1833
1834 #: src/compose.c:1900 src/quote_fmt.c:610
1835 #, c-format
1836 msgid "The body of the \"Forward\" template has an error at line %d."
1837 msgstr "Edelleenlähetys-mallineen sisällön muotovirhe rivillä %d."
1838
1839 #: src/compose.c:2074
1840 msgid "Fw: multiple emails"
1841 msgstr "Ed: useita sähköposteja"
1842
1843 #: src/compose.c:2576
1844 #, c-format
1845 msgid "The body of the \"Redirect\" template has an error at line %d."
1846 msgstr "Uudelleenohjaus-mallineen sisällön muodon virhe rivillä %d."
1847
1848 #: src/compose.c:2643 src/gtk/headers.h:14
1849 msgid "Cc:"
1850 msgstr "Kopio:"
1851
1852 #: src/compose.c:2646 src/gtk/headers.h:15
1853 msgid "Bcc:"
1854 msgstr "Piilokopio:"
1855
1856 #: src/compose.c:2649 src/gtk/headers.h:12
1857 msgid "Reply-To:"
1858 msgstr "Vastausosoite:"
1859
1860 #: src/compose.c:2652 src/compose.c:5019 src/compose.c:5021
1861 #: src/gtk/headers.h:33
1862 msgid "Newsgroups:"
1863 msgstr "Uutisryhmät:"
1864
1865 #: src/compose.c:2655 src/gtk/headers.h:34
1866 msgid "Followup-To:"
1867 msgstr "Keskustelunsiirto:"
1868
1869 #: src/compose.c:2658 src/gtk/headers.h:17
1870 msgid "In-Reply-To:"
1871 msgstr "Vastauksena viestiin:"
1872
1873 #: src/compose.c:2662 src/compose.c:5016 src/compose.c:5024
1874 #: src/gtk/headers.h:13 src/summary_search.c:481
1875 msgid "To:"
1876 msgstr "Vastaanottaja:"
1877
1878 #: src/compose.c:2852
1879 msgid "Couldn't attach a file (charset conversion failed)."
1880 msgstr ""
1881 "Liitetiedoston liittäminen epäonnistui (merkistön muunnos epäonnistui)."
1882
1883 #: src/compose.c:2858
1884 #, c-format
1885 msgid ""
1886 "The following file has been attached: \n"
1887 "%s"
1888 msgid_plural ""
1889 "The following files have been attached: \n"
1890 "%s"
1891 msgstr[0] ""
1892 "Tiedosto liitettiin: \n"
1893 "%s"
1894 msgstr[1] ""
1895 "Tiedostot liitettiin: \n"
1896 "%s"
1897
1898 #: src/compose.c:3138
1899 msgid "The \"Quotation mark\" of the template is invalid."
1900 msgstr "Lainausmerkinnät mallineessa ovat väärin"
1901
1902 #: src/compose.c:3667
1903 #, c-format
1904 msgid "Could not get size of file '%s'."
1905 msgstr "Ei voitu lukea viestitiedoston %s kokoa"
1906
1907 #: src/compose.c:3685
1908 #, c-format
1909 msgid ""
1910 "You are about to insert a file of %s in the message body. Are you sure you "
1911 "want to do that?"
1912 msgstr "Olet lisäämässä tiedostoa %s viestiin. Jatketaanko?"
1913
1914 #: src/compose.c:3688
1915 msgid "Are you sure?"
1916 msgstr "Toteutetaanko?"
1917
1918 #: src/compose.c:3689 src/compose.c:10817 src/compose.c:11695
1919 msgid "_Insert"
1920 msgstr "_Lisää"
1921
1922 #: src/compose.c:3813
1923 #, c-format
1924 msgid "File %s is empty."
1925 msgstr "Tiedosto %s on tyhjä."
1926
1927 #: src/compose.c:3814
1928 msgid "Empty file"
1929 msgstr "Tyhjä tiedosto"
1930
1931 #: src/compose.c:3815
1932 msgid "_Attach anyway"
1933 msgstr "_Liitä kuitenkin"
1934
1935 #: src/compose.c:3824
1936 #, c-format
1937 msgid "Can't read %s."
1938 msgstr "Tiedostoa %s ei voitu lukea."
1939
1940 #: src/compose.c:3851
1941 #, c-format
1942 msgid "Message: %s"
1943 msgstr "Viesti: %s"
1944
1945 #: src/compose.c:4856 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:694
1946 #: src/plugins/python/composewindowtype.c:498
1947 msgid " [Edited]"
1948 msgstr " [Muokattu]"
1949
1950 # "sylpheed-claws - Muokataan viestiä (MUOKATTU)"
1951 #: src/compose.c:4863 src/plugins/python/composewindowtype.c:501
1952 #, c-format
1953 msgid "%s - Compose message%s"
1954 msgstr "%s — Muokataan viestiä%s"
1955
1956 #: src/compose.c:4866 src/plugins/python/composewindowtype.c:504
1957 #, c-format
1958 msgid "[no subject] - Compose message%s"
1959 msgstr "[ei aihetta] — Muokataan viestiä%s"
1960
1961 #: src/compose.c:4868 src/plugins/python/composewindowtype.c:492
1962 msgid "Compose message"
1963 msgstr "Muokkaa viestiä"
1964
1965 #: src/compose.c:4895 src/messageview.c:903
1966 msgid ""
1967 "Account for sending mail is not specified.\n"
1968 "Please select a mail account before sending."
1969 msgstr ""
1970 "Postin lähetykseen ei ole määritelty tiliä.\n"
1971 "Valitse postitili ennen lähettämistä."
1972
1973 #: src/compose.c:5116 src/compose.c:5153
1974 #, c-format
1975 msgid "The only recipient is the default '%s' address. Send anyway?"
1976 msgstr "Ainoa vastaanottaja on oletuskopio-osoite %s. Lähetetäänkö silti?"
1977
1978 #: src/compose.c:5118 src/compose.c:5155 src/compose.c:5198 src/compose.c:5247
1979 #: src/prefs_account.c:3405 src/toolbar.c:487 src/toolbar.c:519
1980 msgid "Send"
1981 msgstr "Lähetä"
1982
1983 #: src/compose.c:5120 src/compose.c:5157 src/compose.c:5191 src/compose.c:5240
1984 #: src/compose.c:5786 src/folderview.c:2543 src/messageview.c:856
1985 #: src/messageview.c:884 src/plugins/attachwarner/attachwarner.c:210
1986 #: src/toolbar.c:3030
1987 msgid "_Send"
1988 msgstr "_Lähetä"
1989
1990 #: src/compose.c:5174
1991 msgid "Recipient is not specified."
1992 msgstr "Vastaanottajaa ei ole määritelty."
1993
1994 #: src/compose.c:5193 src/compose.c:5242
1995 #: src/plugins/attachwarner/attachwarner.c:212
1996 msgid "_Queue"
1997 msgstr "_Jonoon"
1998
1999 #: src/compose.c:5194
2000 #, c-format
2001 msgid "Subject is empty. %s"
2002 msgstr "Aihe puuttuu. %s"
2003
2004 #: src/compose.c:5195 src/compose.c:5244
2005 #: src/plugins/attachwarner/attachwarner.c:222
2006 msgid "Send it anyway?"
2007 msgstr "Lähetetäänkö?"
2008
2009 #: src/compose.c:5196 src/compose.c:5245
2010 #: src/plugins/attachwarner/attachwarner.c:222
2011 msgid "Queue it anyway?"
2012 msgstr "Lisätäänkö jonoon?"
2013
2014 #: src/compose.c:5198 src/compose.c:5247 src/toolbar.c:520
2015 msgid "Send later"
2016 msgstr "Lähetä myöhemmin"
2017
2018 #: src/compose.c:5243
2019 #, c-format
2020 msgid "Sending to %d recipients. %s"
2021 msgstr "Lähetetään %d vastaanottajalle. %s"
2022
2023 #: src/compose.c:5300 src/compose.c:10259
2024 msgid ""
2025 "Could not queue message for sending:\n"
2026 "\n"
2027 "Charset conversion failed."
2028 msgstr ""
2029 "Viestin lisääminen jonoon lähettämistä varten ei onnistunut:\n"
2030 "\n"
2031 "Merkistön muunnos epäonnistui."
2032
2033 #: src/compose.c:5303 src/compose.c:10262
2034 msgid ""
2035 "Could not queue message for sending:\n"
2036 "\n"
2037 "Couldn't get recipient encryption key."
2038 msgstr ""
2039 "Viestin lisääminen jonoon lähettämistä varten ei onnistunut:\n"
2040 "\n"
2041 "Vastaanottajan salausavainta ei saatu."
2042
2043 #: src/compose.c:5309 src/compose.c:10256
2044 #, c-format
2045 msgid ""
2046 "Could not queue message for sending:\n"
2047 "\n"
2048 "Signature failed: %s"
2049 msgstr ""
2050 "Viestin lisääminen jonoon lähettämistä varten ei onnistunut:\n"
2051 "\n"
2052 "Allekirjoitus epäonnistui: %s"
2053
2054 #: src/compose.c:5312
2055 #, c-format
2056 msgid ""
2057 "Could not queue message for sending:\n"
2058 "\n"
2059 "%s."
2060 msgstr ""
2061 "Viestin lisääminen jonoon lähettämistä varten ei onnistunut:\n"
2062 "\n"
2063 "%s."
2064
2065 #: src/compose.c:5314
2066 msgid "Could not queue message for sending."
2067 msgstr "Viestin lisääminen jonoon lähettämistä varten ei onnistunut."
2068
2069 #: src/compose.c:5329 src/compose.c:5389
2070 msgid ""
2071 "The message was queued but could not be sent.\n"
2072 "Use \"Send queued messages\" from the main window to retry."
2073 msgstr ""
2074 "Viesti lisättiin lähetysjonoon, mutta lähetys epäonnistui.\n"
2075 "Käytä pääikkunan Lähetä jonottavat viestit -painiketta yrittääksesi "
2076 "uudelleen."
2077
2078 #: src/compose.c:5385
2079 #, c-format
2080 msgid ""
2081 "%s\n"
2082 "Use \"Send queued messages\" from the main window to retry."
2083 msgstr ""
2084 "%s\n"
2085 "Käytä pääikkunan Lähetä jonottavat viestit -painiketta yrittääksesi "
2086 "uudelleen."
2087
2088 #: src/compose.c:5782
2089 #, c-format
2090 msgid ""
2091 "Can't convert the character encoding of the message \n"
2092 "to the specified %s charset.\n"
2093 "Send it as %s?"
2094 msgstr ""
2095 "Viestin merkistön muutos merkistöstä merkistölle %s\n"
2096 "ei onnistu, lähetetäänkö se joka merkistöllä %s?"
2097
2098 #: src/compose.c:5844
2099 #, c-format
2100 msgid ""
2101 "Line %d exceeds the line length limit (998 bytes).\n"
2102 "The contents of the message might be broken on the way to the delivery.\n"
2103 "\n"
2104 "Send it anyway?"
2105 msgstr ""
2106 "Rivi %d on pidempi kuin rivin pituuden yläraja sallii (998 tavua).\n"
2107 "Viestin sisältö saattaa hajota matkalla.\n"
2108 "\n"
2109 "Lähetetäänkö joka tapauksessa?"
2110
2111 #: src/compose.c:5955
2112 #, c-format
2113 msgid "Couldn't encrypt the email: %s"
2114 msgstr "Ei voitu salata viesti': %s"
2115
2116 #: src/compose.c:6076
2117 msgid "Encryption warning"
2118 msgstr "Salausvaroitus"
2119
2120 #: src/compose.c:6077
2121 msgid "C_ontinue"
2122 msgstr "_Jatka"
2123
2124 #: src/compose.c:6126
2125 msgid "No account for sending mails available!"
2126 msgstr "Sähköpostin lähettämiseen tarkoitettu tiliä ei ole saatavilla!"
2127
2128 #: src/compose.c:6135
2129 msgid "Selected account isn't NNTP: Posting is impossible."
2130 msgstr "Tili ei ole NNTP:lle joten lähetys ei onnistu."
2131
2132 #: src/compose.c:6375
2133 #, c-format
2134 msgid "Attachment %s doesn't exist anymore. Ignore?"
2135 msgstr "Liitetiedostoa %s ei enää ole, ohitetaanko?"
2136
2137 #: src/compose.c:6376 src/mainwindow.c:656 src/toolbar.c:276 src/toolbar.c:2560
2138 msgid "Cancel sending"
2139 msgstr "Peruuta lähetys"
2140
2141 #: src/compose.c:6376
2142 msgid "Ignore attachment"
2143 msgstr "Ohita liite"
2144
2145 #: src/compose.c:6432
2146 #, c-format
2147 msgid "Original %s part"
2148 msgstr "Alkuperäinen osa %s"
2149
2150 #: src/compose.c:7032
2151 msgid "Add to address _book"
2152 msgstr "Lisää osoitekirj_aan"
2153
2154 #: src/compose.c:7193
2155 msgid "Delete entry contents"
2156 msgstr "Poista kohteen sisältö"
2157
2158 #: src/compose.c:7197 src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:289
2159 msgid "Use <tab> to autocomplete from addressbook"
2160 msgstr "Käytä tabulaattoria automaattiseen täydennykseen osoitekirjasta"
2161
2162 #: src/compose.c:7412
2163 msgid "Mime type"
2164 msgstr "MIME-tyyppi"
2165
2166 #: src/compose.c:7418 src/mimeview.c:273 src/plugins/pgpcore/select-keys.c:407
2167 #: src/prefs_matcher.c:630 src/prefs_summaries.c:441
2168 #: src/prefs_summary_column.c:84 src/summaryview.c:447
2169 msgid "Size"
2170 msgstr "Koko"
2171
2172 #: src/compose.c:7481
2173 msgid "Save Message to "
2174 msgstr "Tallenna viesti kohteeseen "
2175
2176 #: src/compose.c:7518 src/editjpilot.c:276 src/editldap.c:519
2177 #: src/editvcard.c:192 src/export.c:164 src/import.c:163 src/importmutt.c:238
2178 #: src/importpine.c:237 src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1075
2179 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:229
2180 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:252
2181 #: src/plugins/bsfilter/bsfilter_gtk.c:181
2182 #: src/plugins/clamd/clamav_plugin_gtk.c:300
2183 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:418
2184 msgid "_Browse"
2185 msgstr "_Selaa"
2186
2187 #: src/compose.c:7540
2188 msgid "Select folder to save message to"
2189 msgstr "Valitse viestintallennuskansio"
2190
2191 #: src/compose.c:7997
2192 msgid "Hea_der"
2193 msgstr "_Otsake"
2194
2195 #: src/compose.c:8002
2196 msgid "_Attachments"
2197 msgstr "_Liitteet"
2198
2199 #: src/compose.c:8016
2200 msgid "Othe_rs"
2201 msgstr "_Muut"
2202
2203 #: src/compose.c:8031
2204 msgid "S_ubject:"
2205 msgstr "_Aihe:"
2206
2207 #: src/compose.c:8255
2208 #, c-format
2209 msgid ""
2210 "Spell checker could not be started.\n"
2211 "%s"
2212 msgstr ""
2213 "Oikolukua ei voitu käynnistää.\n"
2214 "%s"
2215
2216 #: src/compose.c:8402
2217 msgid "_From:"
2218 msgstr "_Lähettäjä:"
2219
2220 #: src/compose.c:8419
2221 msgid "Account to use for this email"
2222 msgstr "Viestissä käytettävä tili"
2223
2224 #: src/compose.c:8421
2225 msgid "Sender address to be used"
2226 msgstr "Käytettävä lähettäjäosoite"
2227
2228 #: src/compose.c:8603
2229 #, c-format
2230 msgid ""
2231 "The privacy system '%s' cannot be loaded. You will not be able to sign or "
2232 "encrypt this message."
2233 msgstr ""
2234 "Salausjärjestelmää %s ei voi ladata. Viestien salaus tai allekirjoitus tälle "
2235 "viestille ei onnistu."
2236
2237 #: src/compose.c:8714 src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1174
2238 msgid "_None"
2239 msgstr "_Ei mitään"
2240
2241 #: src/compose.c:8815 src/prefs_template.c:752
2242 #, c-format
2243 msgid "The body of the template has an error at line %d."
2244 msgstr "Mallineen sisällön muotovirhe rivillä %d."
2245
2246 #: src/compose.c:8912
2247 #, c-format
2248 msgctxt "'%s' stands for a header name"
2249 msgid "Template '%s' format error."
2250 msgstr "Mallineen muotoiluvirhe otsakkeessa %s."
2251
2252 #: src/compose.c:9331
2253 msgid "Invalid MIME type."
2254 msgstr "Virheellinen MIME-tyyppi."
2255
2256 #: src/compose.c:9346
2257 msgid "File doesn't exist or is empty."
2258 msgstr "Tiedostoa ei ole tai se on tyhjä"
2259
2260 #: src/compose.c:9420
2261 msgid "Properties"
2262 msgstr "Asetukset"
2263
2264 #: src/compose.c:9437
2265 msgid "MIME type"
2266 msgstr "MIME-tyyppi"
2267
2268 #: src/compose.c:9478
2269 msgid "Encoding"
2270 msgstr "Koodaus"
2271
2272 #: src/compose.c:9498
2273 msgid "Path"
2274 msgstr "Polku"
2275
2276 #: src/compose.c:9499
2277 msgid "File name"
2278 msgstr "Tiedostonimi"
2279
2280 #: src/compose.c:9758
2281 #, c-format
2282 msgid ""
2283 "The external editor is still working.\n"
2284 "Force terminating the process?\n"
2285 "process group id: %d"
2286 msgstr ""
2287 "Ulkoinen muokkainsovellus on vielä käynnissä.\n"
2288 "Suljetaanko se väkisin?\n"
2289 "prosessiryhmän id: %d"
2290
2291 #: src/compose.c:10225 src/messageview.c:1105
2292 msgid "Claws Mail needs network access in order to send this email."
2293 msgstr "Sähköpostin lähettämiseen tarvitaan verkkoyhteyttä."
2294
2295 #: src/compose.c:10251
2296 msgid "Could not queue message."
2297 msgstr "Viestin lisääminen jonoon ei onnistunut."
2298
2299 #: src/compose.c:10253
2300 #, c-format
2301 msgid ""
2302 "Could not queue message:\n"
2303 "\n"
2304 "%s."
2305 msgstr ""
2306 "Viestin lisääminen jonoon ei onnistunut:\n"
2307 "\n"
2308 "%s."
2309
2310 #: src/compose.c:10431
2311 msgid "Could not save draft."
2312 msgstr "Ei voitu tallentaa luonnosta."
2313
2314 #: src/compose.c:10435
2315 msgid "Could not save draft"
2316 msgstr "Ei voitu tallentaa luonnosta"
2317
2318 #: src/compose.c:10436
2319 msgid ""
2320 "Could not save draft.\n"
2321 "Do you want to cancel exit or discard this email?"
2322 msgstr ""
2323 "Luonnosta ei voitu tallentaa.\n"
2324 "Perutaanko lopetus vai poistetaanko viestin?"
2325
2326 #: src/compose.c:10438
2327 msgid "_Cancel exit"
2328 msgstr "_Peru lopetus"
2329
2330 #: src/compose.c:10438
2331 msgid "_Discard email"
2332 msgstr "_Poista viesti"
2333
2334 #: src/compose.c:10628 src/compose.c:10642
2335 msgid "Select file"
2336 msgstr "Valitse tiedosto"
2337
2338 #: src/compose.c:10656
2339 #, c-format
2340 msgid "File '%s' could not be read."
2341 msgstr "Tiedostoa ”%s” ei voitu lukea."
2342
2343 #: src/compose.c:10658
2344 #, c-format
2345 msgid ""
2346 "File '%s' contained invalid characters\n"
2347 "for the current encoding, insertion may be incorrect."
2348 msgstr ""
2349 "Tiedosto ”%s” sisältää nykyiseen koodaukseen\n"
2350 "sopimattomia merkkejä, lisäykset saattavat olla virheellisiä."
2351
2352 #: src/compose.c:10737
2353 msgid "Discard message"
2354 msgstr "Poista viesti"
2355
2356 #: src/compose.c:10738
2357 msgid "This message has been modified. Discard it?"
2358 msgstr "Tätä viestiä on muokattu, poistetaanko se?"
2359
2360 #: src/compose.c:10739 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:433
2361 msgid "_Discard"
2362 msgstr "_Poista"
2363
2364 #: src/compose.c:10739 src/compose.c:10743
2365 msgid "_Save to Drafts"
2366 msgstr "_Pane luonnoksiin"
2367
2368 #: src/compose.c:10741 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:431
2369 msgid "Save changes"
2370 msgstr "Tallenna muutokset"
2371
2372 #: src/compose.c:10742
2373 msgid "This message has been modified. Save the latest changes?"
2374 msgstr "Tätä viestiä on muokattu, tallennetaanko muutokset?"
2375
2376 #: src/compose.c:10743
2377 msgid "_Don't save"
2378 msgstr "_Älä tallenna"
2379
2380 #: src/compose.c:10814
2381 #, c-format
2382 msgid "Do you want to apply the template '%s'?"
2383 msgstr "Haluatko käyttää mallinetta ”%s”?"
2384
2385 #: src/compose.c:10816
2386 msgid "Apply template"
2387 msgstr "Käytä mallinetta"
2388
2389 #: src/compose.c:10817 src/prefs_actions.c:329 src/prefs_filtering_action.c:610
2390 #: src/prefs_filtering.c:477 src/prefs_matcher.c:774 src/prefs_template.c:311
2391 #: src/prefs_toolbar.c:1063
2392 msgid "_Replace"
2393 msgstr "_Korvaa"
2394
2395 #: src/compose.c:11688
2396 #, c-format
2397 msgid ""
2398 "Do you want to insert the contents of the file into the message body, or "
2399 "attach it to the email?"
2400 msgid_plural ""
2401 "Do you want to insert the contents of the %d files into the message body, or "
2402 "attach them to the email?"
2403 msgstr[0] ""
2404 "Haluatko sisällyttää tiedoston viestin sisältöön vai liitetiedostoiksi?"
2405 msgstr[1] ""
2406 "Haluatko sisällyttää %d tiedostoa viestin sisältöön vai liitetiedostoiksi?"
2407
2408 #: src/compose.c:11694
2409 msgid "Insert or attach?"
2410 msgstr "Liitä vai sisällytä?"
2411
2412 #: src/compose.c:11695
2413 msgid "_Attach"
2414 msgstr "_Liitä"
2415
2416 #: src/compose.c:11915
2417 #, c-format
2418 msgid "Quote format error at line %d."
2419 msgstr "Lainausten merkintöjen muotovirhe rivillä %d."
2420
2421 #: src/compose.c:12212
2422 #, c-format
2423 msgid ""
2424 "You are about to reply to %d messages. Opening the windows could take some "
2425 "time. Do you want to continue?"
2426 msgstr ""
2427 "Olet vastaamassa %d viestiin. Ikkunoiden avaaminen voi kestää tovin. "
2428 "Jatketaanko?"
2429
2430 #: src/crash.c:140
2431 #, c-format
2432 msgid "Claws Mail process (%ld) received signal %ld"
2433 msgstr "Claws Mailin prosessi (%ld) vastaanotti signaalin %ld"
2434
2435 #: src/crash.c:186
2436 msgid "Claws Mail has crashed"
2437 msgstr "Claws Mail kaatui"
2438
2439 #: src/crash.c:202
2440 #, c-format
2441 msgid ""
2442 "%s.\n"
2443 "Please file a bug report and include the information below."
2444 msgstr ""
2445 "%s.\n"
2446 "Tee virheilmoitus ja sisällytä siihen alla olevat tiedot."
2447
2448 #: src/crash.c:207
2449 msgid "Debug log"
2450 msgstr "Vianjäljitysloki"
2451
2452 #: src/crash.c:251 src/toolbar.c:539
2453 msgid "Close"
2454 msgstr "Sulje"
2455
2456 #: src/crash.c:256
2457 msgid "Save..."
2458 msgstr "Tallenna…"
2459
2460 #: src/crash.c:261
2461 msgid "Create bug report"
2462 msgstr "Tee virheilmoitus"
2463
2464 #: src/crash.c:311
2465 msgid "Save crash information"
2466 msgstr "Tallenna kaatumistiedot"
2467
2468 #: src/editaddress.c:155 src/editaddress.c:231
2469 msgid "Add New Person"
2470 msgstr "Lisää henkilö"
2471
2472 #: src/editaddress.c:157
2473 msgid ""
2474 "Adding a new person requires at least one of the\n"
2475 "following values to be set:\n"
2476 " - Display Name\n"
2477 " - First Name\n"
2478 " - Last Name\n"
2479 " - Nickname\n"
2480 " - any email address\n"
2481 " - any additional attribute\n"
2482 "\n"
2483 "Click OK to keep editing this contact.\n"
2484 "Click Cancel to close without saving."
2485 msgstr ""
2486 "Uuden henkilötiedon lisääminen vaatii ainakin yhden\n"
2487 "seuraavista:\n"
2488 " – Kutsumanimi\n"
2489 " – Etunimi\n"
2490 " – Sukunimi\n"
2491 " – Nimimerkki\n"
2492 " – sähköpostiosoite\n"
2493 " – muu attribuutti\n"
2494 "\n"
2495 "Valitse OK jatkaaksesi muokkausta,\n"
2496 "Valitse Peru sulkeaksesi tallentamatta."
2497
2498 #: src/editaddress.c:168
2499 msgid ""
2500 "Adding a new person requires at least one of the\n"
2501 "following values to be set:\n"
2502 " - First Name\n"
2503 " - Last Name\n"
2504 " - any email address\n"
2505 " - any additional attribute\n"
2506 "\n"
2507 "Click OK to keep editing this contact.\n"
2508 "Click Cancel to close without saving."
2509 msgstr ""
2510 "Uuden henkilötiedon lisääminen vaatii ainakin\n"
2511 "yhden seuraavista:\n"
2512 " – Etunimi\n"
2513 " – Sukunimi\n"
2514 " – sähköpostiosoite\n"
2515 " – muu attribuutti\n"
2516 "\n"
2517 "Valitse OK jatkaaksesi muokkausta,\n"
2518 "Valitse Peru sulkeaksesi tallentamatta."
2519
2520 #: src/editaddress.c:232
2521 msgid "Edit Person Details"
2522 msgstr "Muokkaa henkilötietoja"
2523
2524 #: src/editaddress.c:410
2525 msgid "An Email address must be supplied."
2526 msgstr "Sähköpostiosoite pitää olla."
2527
2528 #: src/editaddress.c:586 src/editaddress_other_attributes_ldap.c:198
2529 msgid "A Name and Value must be supplied."
2530 msgstr "Nimi ja arvo on oltava."
2531
2532 #: src/editaddress.c:675 src/prefs_folder_item.c:1694
2533 msgid "Discard"
2534 msgstr "Poista"
2535
2536 #: src/editaddress.c:676
2537 msgid "Apply"
2538 msgstr "Toteuta"
2539
2540 #: src/editaddress.c:706 src/editaddress.c:755
2541 msgid "Edit Person Data"
2542 msgstr "Muokkaa henkilön tietoja"
2543
2544 #: src/editaddress.c:784
2545 msgid "Choose a picture"
2546 msgstr "Valitse kuva"
2547
2548 #: src/editaddress.c:803
2549 #, c-format
2550 msgid ""
2551 "Failed to import image: \n"
2552 "%s"
2553 msgstr ""
2554 "Kuvan tuonti epäonnistui: \n"
2555 "%s"
2556
2557 #: src/editaddress.c:845
2558 msgid "_Set picture"
2559 msgstr "A_seta kuva"
2560
2561 #: src/editaddress.c:846
2562 msgid "_Unset picture"
2563 msgstr "Poista k_uva"
2564
2565 #: src/editaddress.c:904
2566 msgid "Photo"
2567 msgstr "Valokuva"
2568
2569 #: src/editaddress.c:951 src/editaddress.c:953 src/expldifdlg.c:516
2570 #: src/exporthtml.c:761 src/ldif.c:746
2571 msgid "Display Name"
2572 msgstr "Näyttönimi"
2573
2574 #: src/editaddress.c:962 src/editaddress.c:966 src/ldif.c:754
2575 msgid "Last Name"
2576 msgstr "Sukunimi"
2577
2578 #: src/editaddress.c:963 src/editaddress.c:965 src/ldif.c:750
2579 msgid "First Name"
2580 msgstr "Etunimi"
2581
2582 #: src/editaddress.c:969 src/editaddress.c:971
2583 msgid "Nickname"
2584 msgstr "Lempinimi"
2585
2586 #: src/editaddress.c:1055 src/editaddress.c:1123
2587 msgid "Alias"
2588 msgstr "Alias"
2589
2590 #: src/editaddress.c:1265 src/editaddress.c:1334 src/editaddress.c:1354
2591 #: src/editaddress_other_attributes_ldap.c:303
2592 #: src/editaddress_other_attributes_ldap.c:371 src/prefs_customheader.c:222
2593 msgid "Value"
2594 msgstr "Arvo"
2595
2596 #: src/editaddress.c:1425
2597 msgid "_User Data"
2598 msgstr "_Käyttäjätieto"
2599
2600 #: src/editaddress.c:1426
2601 msgid "_Email Addresses"
2602 msgstr "_Sähköpostiosoitteet"
2603
2604 #: src/editaddress.c:1429 src/editaddress.c:1432
2605 msgid "O_ther Attributes"
2606 msgstr "_Muut tiedot"
2607
2608 #: src/editaddress.c:1583
2609 #, c-format
2610 msgid ""
2611 "Failed to save image: \n"
2612 "%s"
2613 msgstr ""
2614 "Kuvan tallennus ei onnistu: \n"
2615 "%s"
2616
2617 #: src/editbook.c:109
2618 msgid "File appears to be OK."
2619 msgstr "Tiedosto näyttää olevan kunnossa."
2620
2621 #: src/editbook.c:112
2622 msgid "File does not appear to be a valid address book format."
2623 msgstr "Tiedosto ei ole oikeassa osoitekirjamuodossa."
2624
2625 #: src/editbook.c:115 src/editjpilot.c:191 src/editvcard.c:98
2626 msgid "Could not read file."
2627 msgstr "Tiedostoa ei pystytty lukemaan."
2628
2629 #: src/editbook.c:149 src/editbook.c:262
2630 msgid "Edit Addressbook"
2631 msgstr "Muokkaa osoitekirjaa"
2632
2633 #: src/editbook.c:177 src/editjpilot.c:264 src/editvcard.c:180
2634 msgid " Check File "
2635 msgstr " Tarkasta tiedosto "
2636
2637 #: src/editbook.c:182 src/editjpilot.c:269 src/editvcard.c:185
2638 #: src/importmutt.c:231 src/importpine.c:230 src/prefs_account.c:2023
2639 #: src/wizard.c:1196 src/wizard.c:1616
2640 msgid "File"
2641 msgstr "Tiedosto"
2642
2643 #: src/editbook.c:281
2644 msgid "Add New Addressbook"
2645 msgstr "Lisää uusi osoitekirja"
2646
2647 #: src/editgroup.c:101
2648 msgid "A Group Name must be supplied."
2649 msgstr "Ryhmänimi pitää olla"
2650
2651 #: src/editgroup.c:294
2652 msgid "Edit Group Data"
2653 msgstr "Muokkaa ryhmän tietoja"
2654
2655 #: src/editgroup.c:323 src/exporthtml.c:597
2656 msgid "Group Name"
2657 msgstr "Ryhmänimi"
2658
2659 #: src/editgroup.c:342
2660 msgid "Addresses in Group"
2661 msgstr "Osoitteet ryhmässä"
2662
2663 #: src/editgroup.c:377
2664 msgid "Available Addresses"
2665 msgstr "Saatavilla olevat osoitteet"
2666
2667 #: src/editgroup.c:452
2668 msgid "Move Email Addresses to or from Group with arrow buttons"
2669 msgstr "Siirrä sähköpostisoitteita ryhmään ja pois nuolipainikkeilla"
2670
2671 #: src/editgroup.c:500
2672 msgid "Edit Group Details"
2673 msgstr "Muokkaa ryhmän tietoja"
2674
2675 #: src/editgroup.c:503
2676 msgid "Add New Group"
2677 msgstr "Lisää uusi ryhmä"
2678
2679 #: src/editgroup.c:553
2680 msgid "Edit folder"
2681 msgstr "Muokkaa hakemistoa"
2682
2683 #: src/editgroup.c:553
2684 msgid "Input the new name of folder:"
2685 msgstr "Anna hakemistolle uusi nimi:"
2686
2687 #: src/editgroup.c:556 src/foldersel.c:571 src/imap_gtk.c:193 src/mh_gtk.c:144
2688 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:244 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:91
2689 msgid "New folder"
2690 msgstr "Uusi hakemisto"
2691
2692 #: src/editgroup.c:557 src/foldersel.c:572 src/mh_gtk.c:145
2693 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:245 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:92
2694 msgid "Input the name of new folder:"
2695 msgstr "Anna uudelle hakemistolle nimi:"
2696
2697 #: src/editjpilot.c:188
2698 msgid "File does not appear to be JPilot format."
2699 msgstr "Tiedosto ei ole JPilot-muodossa."
2700
2701 #: src/editjpilot.c:200
2702 msgid "Select JPilot File"
2703 msgstr "Valitse JPilot-tiedosto"
2704
2705 #: src/editjpilot.c:236 src/editjpilot.c:365
2706 msgid "Edit JPilot Entry"
2707 msgstr "Muokkaa JPilot-kenttiä"
2708
2709 #: src/editjpilot.c:281
2710 msgid "Additional e-Mail address item(s)"
2711 msgstr "Muita sähköpostiosoitetietoja"
2712
2713 #: src/editjpilot.c:372
2714 msgid "Add New JPilot Entry"
2715 msgstr "Lisää uusi JPilot-kenttä"
2716
2717 #: src/editldap_basedn.c:137
2718 msgid "Edit LDAP - Select Search Base"
2719 msgstr "Muokkaa LDAP:ia — valitse haun juuri"
2720
2721 #: src/editldap_basedn.c:156 src/editldap.c:441
2722 msgid "Hostname"
2723 msgstr "Verkkonimi"
2724
2725 #: src/editldap_basedn.c:166 src/editldap.c:458
2726 #: src/plugins/clamd/clamav_plugin_gtk.c:390 src/ssl_manager.c:108
2727 msgid "Port"
2728 msgstr "Portti"
2729
2730 #: src/editldap_basedn.c:176 src/editldap.c:503
2731 msgid "Search Base"
2732 msgstr "Haun juuri"
2733
2734 #: src/editldap_basedn.c:197
2735 msgid "Available Search Base(s)"
2736 msgstr "Saatavilla olevat juuret"
2737
2738 #: src/editldap_basedn.c:287
2739 msgid "Could not read Search Base(s) from server - please set manually"
2740 msgstr "Ei voitu lukea juuria palvelimelta — aseta sellainen käsin"
2741
2742 #: src/editldap_basedn.c:291 src/editldap.c:281
2743 msgid "Could not connect to server"
2744 msgstr "Palvelimeen ei saatu yhteyttä"
2745
2746 #: src/editldap.c:152
2747 msgid "A Name must be supplied."
2748 msgstr "Nimi pitää olla."
2749
2750 #: src/editldap.c:164
2751 msgid "A Hostname must be supplied for the server."
2752 msgstr "Palvelimella pitää olla verkkonimi"
2753
2754 #: src/editldap.c:177
2755 msgid "At least one LDAP search attribute should be supplied."
2756 msgstr "Ainakin yksi LDAP-hakuehto pitää olla."
2757
2758 #: src/editldap.c:278
2759 msgid "Connected successfully to server"
2760 msgstr "Palvelinyhteyden muodostaminen onnistui."
2761
2762 #: src/editldap.c:336 src/editldap.c:995
2763 msgid "Edit LDAP Server"
2764 msgstr "Muokkaa LDAP-palvelinta"
2765
2766 #: src/editldap.c:437
2767 msgid "A name that you wish to call the server."
2768 msgstr "Nimi, jota aiot käyttää palvelimelle."
2769
2770 #: src/editldap.c:450
2771 msgid ""
2772 "This is the hostname of the server. For example, \"ldap.example.org\" may be "
2773 "appropriate for the \"example.org\" organization. An IP address may also be "
2774 "used. You may specify \"localhost\" if running an LDAP server on the same "
2775 "computer as Claws Mail."
2776 msgstr ""
2777 "Tämä on palvelimen verkkonimi. Esimerkiksi ”ldap.example.com” voi olla "
2778 "sopiva myös example.com-yritykselle. Myös IP-osoitetta voi käyttää. Jos LDAP-"
2779 "palvelin on samalla koneella kuin Claws Mail, voi osoitteeksi määrittää "
2780 "”localhost”."
2781
2782 #: src/editldap.c:470
2783 msgid "STARTTLS"
2784 msgstr "STARTTLS"
2785
2786 #: src/editldap.c:471 src/prefs_account.c:3478
2787 msgid "SSL/TLS"
2788 msgstr "SSL/TLS"
2789
2790 #: src/editldap.c:475
2791 msgid ""
2792 "Enable secure connection to the LDAP server via STARTTLS. Connection starts "
2793 "unencrypted and is secured by STARTTLS command. If connection fails, be sure "
2794 "to check the correct configuration in ldap.conf (TLS_CACERTDIR and "
2795 "TLS_REQCERT fields)."
2796 msgstr ""
2797 "Ota käyttöön turvallinen yhteys LDAP-palvelimeen STARTTLS:llä. Yhteys alkaa "
2798 "salaamattomana ja salataan STARTTLS:llä. Jos yhteys epäonnistuu, tarkista "
2799 "asetukset ldap.confista (TLS_CACERTDIR tai TLS_REQCERT)."
2800
2801 #: src/editldap.c:480
2802 msgid ""
2803 "Enable secure connection to the LDAP server via SSL/TLS. If connection "
2804 "fails, be sure to check the correct configuration in ldap.conf "
2805 "(TLS_CACERTDIR and TLS_REQCERT fields)."
2806 msgstr ""
2807 "Ota käyttöön turvallinen yhteys LDAP-palvelimeen SSL/TLS:llä. Jos yhteys "
2808 "epäonnistuu, tarkista asetukset ldap.confista (TLS_CACERTDIR tai "
2809 "TLS_REQCERT)."
2810
2811 #: src/editldap.c:492
2812 msgid "The port number that the server listens on. Port 389 is the default."
2813 msgstr "Porttinumero, jota palvelin kuuntelee. 389 on oletusarvo."
2814
2815 #: src/editldap.c:495
2816 msgid " Check Server "
2817 msgstr " Tarkasta palvelin "
2818
2819 #: src/editldap.c:499
2820 msgid "Press this button to test the connection to the server."
2821 msgstr "Tällä painikkeella testataan palvelinyhteyttä."
2822
2823 #: src/editldap.c:512
2824 msgid ""
2825 "This specifies the name of the directory to be searched on the server. "
2826 "Examples include:\n"
2827 "  dc=claws-mail,dc=org\n"
2828 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
2829 "  o=Organization Name,c=Country\n"
2830 msgstr ""
2831 "Tämä määrittää palvelinhakujen hakemiston. Esimerkiksi:\n"
2832 "  dc=claws-mail,dc=org\n"
2833 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
2834 "  o=Organization Name,c=Country\n"
2835
2836 #: src/editldap.c:523
2837 msgid ""
2838 "Press this button to lookup the name of available directory names on the "
2839 "server."
2840 msgstr "Tällä napilla haetaan saatavilla olevat tiedostonimet palvelimelta."
2841
2842 #: src/editldap.c:579
2843 msgid "Search Attributes"
2844 msgstr "Hakuehdot"
2845
2846 #: src/editldap.c:588
2847 msgid ""
2848 "A list of LDAP attribute names that should be searched when attempting to "
2849 "find a name or address."
2850 msgstr ""
2851 "Luettelo LDAP-attribuutinimistä, joita etsitään kun yritetään löytää nimeä "
2852 "tai osoitetta."
2853
2854 #: src/editldap.c:591
2855 msgid " Defaults "
2856 msgstr " Oletusarvot "
2857
2858 #: src/editldap.c:595
2859 msgid ""
2860 "This resets the attribute names to a default value that should find most "
2861 "names and addresses during a name or address search process."
2862 msgstr ""
2863 "Tällä nollataan attribuuttien nimet sellaisiin oletusarvoihin, joilla "
2864 "useimmat nimet ja osoittet löytyvät."
2865
2866 #: src/editldap.c:601
2867 msgid "Max Query Age (secs)"
2868 msgstr "Hakuajan yläraja (sekunteissa)"
2869
2870 #: src/editldap.c:616
2871 msgid ""
2872 "This defines the maximum period of time (in seconds) that an address search "
2873 "result is valid for address completion purposes. Search results are stored "
2874 "in a cache until this period of time has passed and then retired. This will "
2875 "improve the response time when attempting to search for the same name or "
2876 "address on subsequent address completion requests. The cache will be "
2877 "searched in preference to performing a new server search request. The "
2878 "default value of 600 seconds (10 minutes), should be sufficient for most "
2879 "servers. A larger value will reduce the search time for subsequent searches. "
2880 "This is useful for servers that have slow response times at the expense of "
2881 "more memory to cache results."
2882 msgstr ""
2883 "Tämä määrittää miten pitkän ajan sekunneissa osoitehaku voi enimmillään olla "
2884 "voimassa osoitteen täydennystä varten. Hakutuloksia säilytetään "
2885 "välimuistissa kunnes tämä aika on kulunut. Tämä parantaa hakuaikoja kun "
2886 "haetaan samaa nimeä tai osoitetta useita kertoja osoitteen täydennystä "
2887 "varten. Oletusarvo on 600 sekuntia (10 minuuttia). Sen pitäisi olla sopiva "
2888 "useimmille palvelimille. Suurempi luku pienentää hakuaikaa seuraaville "
2889 "ha’uille. Tämä on hyödyllistä hitaiden palvelinten kanssa, mutta vie enemmän "
2890 "muistia."
2891
2892 #: src/editldap.c:633
2893 msgid "Include server in dynamic search"
2894 msgstr "Sisällytä palvelin dynaamiseen hakuun."
2895
2896 #: src/editldap.c:638
2897 msgid ""
2898 "Check this option to include this server for dynamic searches when using "
2899 "address completion."
2900 msgstr ""
2901 "Valitse tämä asetus lisätäksesi palvelin dynaamisiin hakuihin "
2902 "osoitteentäydennykseksi."
2903
2904 #: src/editldap.c:644
2905 msgid "Match names 'containing' search term"
2906 msgstr "Täsmää nimiin jotka sisältävät hakuehdon"
2907
2908 #: src/editldap.c:649
2909 msgid ""
2910 "Searches for names and addresses can be performed either using \"begins-with"
2911 "\" or \"contains\" search term. Check this option to perform a \"contains\" "
2912 "search; this type of search usually takes longer to complete. Note that for "
2913 "performance reasons, address completion uses \"begins-with\" for all "
2914 "searches against other address interfaces."
2915 msgstr ""
2916 "Nimien ja osoitteiden haun voi tehdä joko alkuun tai sisältöön "
2917 "täsmäävällähakuehdolla. Valitsemalla tämän asetuksen käytetään sisältöön "
2918 "vertaavaa hakua; tällainen haku kestää yleensä pidempään. Huomaa, että "
2919 "suorituskyvyn takia osoitteentäydennys käyttää alkuun vertaavaa hakuehtoa "
2920 "toisten osoiterajapintojen kanssa."
2921
2922 #: src/editldap.c:712
2923 msgid "Bind DN"
2924 msgstr "Bind DN"
2925
2926 #: src/editldap.c:721
2927 msgid ""
2928 "The LDAP user account name to be used to connect to the server. This is "
2929 "usually only used for protected servers. This name is typically formatted "
2930 "as: \"cn=user,dc=claws-mail,dc=org\". This is usually left empty when "
2931 "performing a search."
2932 msgstr ""
2933 "LDAP-käyttäjänimi, jota käytetään yhdistettäessä palvelimeen. Tätä käytetään "
2934 "yleensä vain suojattujen palvelimien kanssa. Tämä nimi on tyypillisesti "
2935 "muotoa ”cn=user,dc=claws-mail,dc=com”. Tämä kohta jätetään usein tyhjäksi "
2936 "etsittäessä."
2937
2938 #: src/editldap.c:728
2939 msgid "Bind Password"
2940 msgstr "Bindauksen salasana"
2941
2942 #: src/editldap.c:738
2943 msgid "The password to be used when connecting as the \"Bind DN\" user."
2944 msgstr "Salasana, jota käytetään kun yhdistetään ”Bind DN”-käyttäjänä"
2945
2946 #: src/editldap.c:741 src/prefs_account.c:1314 src/prefs_account.c:1868
2947 #: src/prefs_account.c:2587 src/prefs_account.c:2615
2948 msgid "Show password"
2949 msgstr "Näytä alasana"
2950
2951 #: src/editldap.c:750
2952 msgid "Timeout (secs)"
2953 msgstr "Aikakatkaisu (sekuntia)"
2954
2955 #: src/editldap.c:764
2956 msgid "The timeout period in seconds."
2957 msgstr "Aikakatkaisu sekunneissa"
2958
2959 #: src/editldap.c:768
2960 msgid "Maximum Entries"
2961 msgstr "Kenttien määrän yläraja"
2962
2963 #: src/editldap.c:782
2964 msgid ""
2965 "The maximum number of entries that should be returned in the search result."
2966 msgstr "Yläraja haussa palautettavien kenttien määrälle."
2967
2968 #: src/editldap.c:797 src/prefs_account.c:3369
2969 msgid "Basic"
2970 msgstr "Perus"
2971
2972 #: src/editldap.c:799 src/gtk/quicksearch.c:708
2973 msgid "Extended"
2974 msgstr "Laaja"
2975
2976 #: src/editldap.c:1000
2977 msgid "Add New LDAP Server"
2978 msgstr "Lisää uusi LDAP-palvelin"
2979
2980 #: src/edittags.c:187 src/prefs_filtering_action.c:1450
2981 #: src/prefs_summaries.c:448
2982 msgid "Tag"
2983 msgstr "Tägi"
2984
2985 #: src/edittags.c:216
2986 msgid "Delete tag"
2987 msgstr "Poista tägi"
2988
2989 #: src/edittags.c:217
2990 msgid "Do you really want to delete this tag?"
2991 msgstr "Poistetaanko tämä tägi?"
2992
2993 #: src/edittags.c:251
2994 msgid "Delete all tags"
2995 msgstr "Poista kaikki tägit"
2996
2997 #: src/edittags.c:252
2998 msgid "Do you really want to delete all tags?"
2999 msgstr "Poistetaanko kaikki tägit?"
3000
3001 #: src/edittags.c:423
3002 msgid "You entered a reserved tag name, please choose another instead."
3003 msgstr "Tämä tägin nimi on varattu, eikä sitä voi käyttää."
3004
3005 #: src/edittags.c:465
3006 msgid "Tag is not set."
3007 msgstr "Tägi on asettamatta."
3008
3009 #: src/edittags.c:530
3010 msgctxt "Dialog title"
3011 msgid "Apply tags"
3012 msgstr "Toteuta tägit"
3013
3014 #: src/edittags.c:544
3015 msgid "New tag:"
3016 msgstr "Uusi tägi:"
3017
3018 #: src/edittags.c:577
3019 msgid "Please select tags to apply/remove. Changes are immediate."
3020 msgstr ""
3021 "Valitse tägejä käytettäväksi tai poistettavaksi, muutokset vaikuttavat heti."
3022
3023 #: src/editvcard.c:95
3024 msgid "File does not appear to be vCard format."
3025 msgstr "Tiedosto ei ole vCard-muodossa."
3026
3027 #: src/editvcard.c:107
3028 msgid "Select vCard File"
3029 msgstr "Valitse vCard-tiedosto"
3030
3031 #: src/editvcard.c:152 src/editvcard.c:256
3032 msgid "Edit vCard Entry"
3033 msgstr "Muokka vCard-tietoja"
3034
3035 #: src/editvcard.c:261
3036 msgid "Add New vCard Entry"
3037 msgstr "Lisää vCard-tieto"
3038
3039 #: src/etpan/etpan-ssl.c:167
3040 msgid "Impossible to set the client certificate.\n"
3041 msgstr "Ei voi asettaa asiakassertifikaattia.\n"
3042
3043 #: src/etpan/nntp-thread.c:865
3044 msgid "couldn't get xover range\n"
3045 msgstr "ei voida hakea xover-aluetta\n"
3046
3047 #: src/etpan/nntp-thread.c:963
3048 msgid "couldn't get xhdr range\n"
3049 msgstr "ei voida hakea xhdr-aluetta\n"
3050
3051 #: src/exphtmldlg.c:105
3052 msgid "Please specify output directory and file to create."
3053 msgstr "Anna hakemisto ja tiedosto luotavaksi."
3054
3055 #: src/exphtmldlg.c:108
3056 msgid "Select stylesheet and formatting."
3057 msgstr "Valitse tyylisivu ja -asetukset."
3058
3059 #: src/exphtmldlg.c:111 src/expldifdlg.c:113
3060 msgid "File exported successfully."
3061 msgstr "Tiedoston tuonti onnistui"
3062
3063 #: src/exphtmldlg.c:177
3064 #, c-format
3065 msgid ""
3066 "The HTML output directory '%s'\n"
3067 "does not exist. Do you want to create it?"
3068 msgstr ""
3069 "HTML-tulostehakemisto ”%s”\n"
3070 "puuttuu. Luodaanko uusi hakemisto?"
3071
3072 #: src/exphtmldlg.c:180
3073 msgid "Create directory"
3074 msgstr "Luo hakemisto"
3075
3076 #: src/exphtmldlg.c:189
3077 #, c-format
3078 msgid ""
3079 "Could not create output directory for HTML file:\n"
3080 "%s"
3081 msgstr ""
3082 "Ei voitu luoda hakemistoa HTML-tiedostoille:\n"
3083 "%s"
3084
3085 #: src/exphtmldlg.c:191 src/expldifdlg.c:201
3086 msgid "Failed to Create Directory"
3087 msgstr "Hakemiston luonti epäonnistui"
3088
3089 #: src/exphtmldlg.c:233
3090 msgid "Error creating HTML file"
3091 msgstr "Virhe HTML-tiedostoa luotaessa"
3092
3093 #: src/exphtmldlg.c:319
3094 msgid "Select HTML output file"
3095 msgstr "Valitse HTML-tulostetiedosto"
3096
3097 #: src/exphtmldlg.c:383
3098 msgid "HTML Output File"
3099 msgstr "HTML-tulostetiedosto"
3100
3101 #: src/exphtmldlg.c:392 src/expldifdlg.c:409 src/export.c:171 src/import.c:170
3102 #: src/importldif.c:684
3103 msgid "B_rowse"
3104 msgstr "_Selaa"
3105
3106 #: src/exphtmldlg.c:445 src/plugins/fancy/fancy_prefs.c:300
3107 msgid "Stylesheet"
3108 msgstr "Tyylisivu"
3109
3110 #: src/exphtmldlg.c:453 src/gtk/colorlabel.c:387 src/gtk/gtkaspell.c:1571
3111 #: src/gtk/gtkaspell.c:2225 src/gtk/menu.c:125 src/mainwindow.c:1188
3112 #: src/plugins/archive/archiver_prefs.c:313
3113 #: src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:304 src/prefs_account.c:949
3114 #: src/prefs_toolbar.c:790 src/prefs_toolbar.c:1479 src/summaryview.c:6061
3115 msgid "None"
3116 msgstr "Ei mitään"
3117
3118 #: src/exphtmldlg.c:454 src/prefs_folder_item.c:520 src/prefs_other.c:126
3119 #: src/prefs_other.c:418
3120 msgid "Default"
3121 msgstr "Oletus"
3122
3123 #: src/exphtmldlg.c:455 src/plugins/pgpcore/select-keys.c:246
3124 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:151 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:167
3125 msgid "Full"
3126 msgstr "Täysi"
3127
3128 #: src/exphtmldlg.c:456
3129 msgid "Custom"
3130 msgstr "Mukautettu"
3131
3132 #: src/exphtmldlg.c:457
3133 msgid "Custom-2"
3134 msgstr "Mukautettu-2"
3135
3136 #: src/exphtmldlg.c:458
3137 msgid "Custom-3"
3138 msgstr "Mukautettu-3"
3139
3140 #: src/exphtmldlg.c:459
3141 msgid "Custom-4"
3142 msgstr "Mukautettu-4"
3143
3144 #: src/exphtmldlg.c:466
3145 msgid "Full Name Format"
3146 msgstr "Täyden nimen muoto"
3147
3148 #: src/exphtmldlg.c:474
3149 msgid "First Name, Last Name"
3150 msgstr "Etunimi, sukunimi"
3151
3152 #: src/exphtmldlg.c:475
3153 msgid "Last Name, First Name"
3154 msgstr "Sukunimi, etunimi"
3155
3156 #: src/exphtmldlg.c:482
3157 msgid "Color Banding"
3158 msgstr "Värien bändäys"
3159
3160 #: src/exphtmldlg.c:488
3161 msgid "Format Email Links"
3162 msgstr "Muotoile sähköpostilinkit"
3163
3164 #: src/exphtmldlg.c:494
3165 msgid "Format User Attributes"
3166 msgstr "Muotoile käyttäjä attribuutit"
3167
3168 #: src/exphtmldlg.c:539 src/expldifdlg.c:612 src/importldif.c:891
3169 msgid "Address Book:"
3170 msgstr "Osoitekirja:"
3171
3172 #: src/exphtmldlg.c:549 src/expldifdlg.c:622 src/importldif.c:901
3173 msgid "File Name:"
3174 msgstr "Tiedostonimi:"
3175
3176 #: src/exphtmldlg.c:559
3177 msgid "Open with Web Browser"
3178 msgstr "Avaa veppiselain"
3179
3180 #: src/exphtmldlg.c:591
3181 msgid "Export Address Book to HTML File"
3182 msgstr "Tuo osoitekirja HTML-tiedostoksi"
3183
3184 #: src/exphtmldlg.c:656 src/expldifdlg.c:720 src/importldif.c:1020
3185 msgid "File Info"
3186 msgstr "Tiedoston tiedot"
3187
3188 #: src/exphtmldlg.c:657
3189 msgid "Format"
3190 msgstr "Muoto"
3191
3192 #: src/expldifdlg.c:107
3193 msgid "Please specify output directory and LDIF filename to create."
3194 msgstr "Anna hakemisto ja LDIF-tiedostonimi luotavaksi."
3195
3196 #: src/expldifdlg.c:110
3197 msgid "Specify parameters to format distinguished name."
3198 msgstr "Anna parametrejä erillisnimen muodostusta varten."
3199
3200 #: src/expldifdlg.c:187
3201 #, c-format
3202 msgid ""
3203 "LDIF Output Directory '%s'\n"
3204 "does not exist. OK to create new directory?"
3205 msgstr ""
3206 "LDIF-tulostehakemisto ”%s”\n"
3207 "puuttuu, luodaanko uusi hakemisto?"
3208
3209 #: src/expldifdlg.c:190
3210 msgid "Create Directory"
3211 msgstr "Luo hakemisto"
3212
3213 #: src/expldifdlg.c:199
3214 #, c-format
3215 msgid ""
3216 "Could not create output directory for LDIF file:\n"
3217 "%s"
3218 msgstr ""
3219 "Tulostehakemistoa LDIF-tiedostolle ei voitu luoda:\n"
3220 "%s"
3221
3222 #: src/expldifdlg.c:241
3223 msgid "Suffix was not supplied"
3224 msgstr "Päätettä ei annettu"
3225
3226 #: src/expldifdlg.c:243
3227 msgid ""
3228 "A suffix is required if data is to be used for an LDAP server. Are you sure "
3229 "you wish to proceed without a suffix?"
3230 msgstr ""
3231 "Pääte on tarpeellinen, jos dataa käytetään LDAP-palvelimella. Jatketaanko "
3232 "ilman päätettä?"
3233
3234 #: src/expldifdlg.c:261
3235 msgid "Error creating LDIF file"
3236 msgstr "Virhe LDIF-tiedostoa luotaessa"
3237
3238 #: src/expldifdlg.c:336
3239 msgid "Select LDIF output file"
3240 msgstr "Valitse LDIF-tulostetiedosto"
3241
3242 #: src/expldifdlg.c:400
3243 msgid "LDIF Output File"
3244 msgstr "LDIF-tulostetiedosto"
3245
3246 #: src/expldifdlg.c:431
3247 msgid ""
3248 "The address book Unique ID is used to create a DN that is formatted similar "
3249 "to:\n"
3250 "  uid=102376,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
3251 msgstr ""
3252 "Osoitekirjan yksilöllöistä tunnistetta käytetään DN:n tekemiseen:\n"
3253 "  uid=102376,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
3254
3255 #: src/expldifdlg.c:437
3256 msgid ""
3257 "The address book Display Name is used to create a DN that is formatted "
3258 "similar to:\n"
3259 "  cn=John Doe,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
3260 msgstr ""
3261 "Osoitekirjan näyttönimeä käytetään DN:n tekemiseen:\n"
3262 "  cn=John Doe,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
3263
3264 #: src/expldifdlg.c:443
3265 msgid ""
3266 "The first Email Address belonging to a person is used to create a DN that is "
3267 "formatted similar to:\n"
3268 "  mail=john.doe@domain.com,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
3269 msgstr ""
3270 "Henkilön ensimmäistä sähköpostiosoitetta käytetään DN:n tekemiseen:\n"
3271 "  mail=john.doe@example.com,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
3272
3273 #: src/expldifdlg.c:489
3274 msgid "Suffix"
3275 msgstr "Pääte"
3276
3277 #: src/expldifdlg.c:499
3278 msgid ""
3279 "The suffix is used to create a \"Distinguished Name\" (or DN) for an LDAP "
3280 "entry. Examples include:\n"
3281 "  dc=claws-mail,dc=org\n"
3282 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
3283 "  o=Organization Name,c=Country\n"
3284 msgstr ""
3285 "Päätteen avulla tehdeään erillisnimi (DN) LDAPilleEsimerkiksi:\n"
3286 "  dc=claws-mail,dc=org\n"
3287 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
3288 "  o=Organization Name,c=Country\n"
3289
3290 #: src/expldifdlg.c:507
3291 msgid "Relative DN"
3292 msgstr "Suhteellinen DN"
3293
3294 #: src/expldifdlg.c:515
3295 msgid "Unique ID"
3296 msgstr "Yksilöllinen tunniste"
3297
3298 #: src/expldifdlg.c:523
3299 msgid ""
3300 "The LDIF file contains several data records that are usually loaded into an "
3301 "LDAP server. Each data record in the LDIF file is uniquely identified by a "
3302 "\"Distinguished Name\" (or DN). The suffix is appended to the \"Relative "
3303 "Distinguished Name\" (or RDN) to create the DN. Please select one of the "
3304 "available RDN options that will be used to create the DN."
3305 msgstr ""
3306 "LDIF-tiedosto sisältää useita tietueita, jotka tyypillisesti ladataan LDAP-"
3307 "palvelimeen. Jokainen LDIF-tiedoston tietue on ainutlaatuinen ”Distinguished "
3308 "Name”-arvoltaan (DN). Lisäämällä jälkiliite ”Relative Distinguished Name”-"
3309 "arvoon (RDN) saadaan DN. Valitse yksi RDN-asetus, jolla tehdään DN:iä."
3310
3311 #: src/expldifdlg.c:543
3312 msgid "Use DN attribute if present in data"
3313 msgstr "Käytä DN-arvoa jos se löytyy datasta"
3314
3315 #: src/expldifdlg.c:548
3316 msgid ""
3317 "The addressbook may contain entries that were previously imported from an "
3318 "LDIF file. The \"Distinguished Name\" (DN) user attribute, if present in the "
3319 "address book data, may be used in the exported LDIF file. The RDN selected "
3320 "above will be used if the DN user attribute is not found."
3321 msgstr ""
3322 "Osoitekirja saattaa sisältää kohteita, jotka on aiemmin tuotu LDIF-"
3323 "tiedostosta. ”Distinguished Name”-arvoa saatetaan käyttää viedyssä LDIF-"
3324 "tiedostossa, jos se löytyy osoitekirjadatasta. Ylläolevaa RDN-valintaa "
3325 "käytetään jollei DN-käyttäjarvoa löydy."
3326
3327 #: src/expldifdlg.c:558
3328 msgid "Exclude record if no Email Address"
3329 msgstr "Älä sisällytä tietuetta jos sähköpostiosoite puuttuu"
3330
3331 #: src/expldifdlg.c:563
3332 msgid ""
3333 "An addressbook may contain entries without Email Addresses. Check this "
3334 "option to ignore these records."
3335 msgstr ""
3336 "Osoitekirjassa saattaa olla sähköpostiosoitteettomia tietueita. Valitse tämä "
3337 "ohittaaksesi ne."
3338
3339 #: src/expldifdlg.c:655
3340 msgid "Export Address Book to LDIF File"
3341 msgstr "Vie osoitekirja LDIF-tiedostoon"
3342
3343 #: src/expldifdlg.c:721
3344 msgid "Distinguished Name"
3345 msgstr "Distinguished Name"
3346
3347 #: src/export.c:113 src/summaryview.c:8233
3348 msgid "Export to mbox file"
3349 msgstr "Vie mbox-tiedostoon"
3350
3351 #: src/export.c:131
3352 msgid "Locate the folder to export and specify the mbox file."
3353 msgstr "Hae vietävä kansio ja anna mbox-tiedoston nimi"
3354
3355 #: src/export.c:142
3356 msgid "Source folder:"
3357 msgstr "Lähdehakemisto:"
3358
3359 #: src/export.c:148 src/import.c:142
3360 msgid "Mbox file:"
3361 msgstr "Paikallinen mbox-tiedosto:"
3362
3363 #: src/export.c:203
3364 msgid "Target mbox filename can't be left empty."
3365 msgstr "Kohde-mbox-tiedostonimi ei voi olla tyhjä."
3366
3367 #: src/export.c:208
3368 msgid "Source folder can't be left empty."
3369 msgstr "Lähdekansio ei voi olla tyhjä"
3370
3371 #: src/export.c:221
3372 msgid "Couldn't find the source folder."
3373 msgstr "Lähdekansiota ei löydy."
3374
3375 #: src/export.c:245
3376 msgid "Select exporting file"
3377 msgstr "Valitse vietävä tiedosto"
3378
3379 #: src/export.c:268
3380 msgid "Select folder to export"
3381 msgstr "Valitse kansio tuotavaksi"
3382
3383 #: src/exporthtml.c:767
3384 msgid "Full Name"
3385 msgstr "Koko nimi"
3386
3387 #: src/exporthtml.c:771 src/importldif.c:1021
3388 #: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:769
3389 msgid "Attributes"
3390 msgstr "Attribuutit"
3391
3392 #: src/exporthtml.c:974
3393 msgid "Claws Mail Address Book"
3394 msgstr "Claws Mailin osoitekirja"
3395
3396 #: src/exporthtml.c:1069 src/exportldif.c:606
3397 msgid "Name already exists but is not a directory."
3398 msgstr "Nimi on jo olemassa, muttei hakemistoa"
3399
3400 #: src/exporthtml.c:1072 src/exportldif.c:609
3401 msgid "No permissions to create directory."
3402 msgstr "Hakemistonluontiin vaadittavat oikeudet puuttuvat."
3403
3404 #: src/exporthtml.c:1075 src/exportldif.c:612
3405 msgid "Name is too long."
3406 msgstr "Nimi on liian pitkä."
3407
3408 #: src/exporthtml.c:1078 src/exportldif.c:615
3409 msgid "Not specified."
3410 msgstr "Määrittelemättä."
3411
3412 #: src/file_checker.c:76
3413 #, c-format
3414 msgid "The file %s is missing! Do you want to use the backup file from %s?"
3415 msgstr "Tiedosto %s puuttuu, käytetäänkö varmuuskopiota %s?"
3416
3417 #: src/file_checker.c:84 src/file_checker.c:106
3418 #, c-format
3419 msgid "Could not copy %s to %s"
3420 msgstr "Tiedoston %s kopiointi kohteeseen %s epäonnistui"
3421
3422 #: src/file_checker.c:98
3423 #, c-format
3424 msgid ""
3425 "The file %s is empty or corrupted! Do you want to use the backup file from "
3426 "%s?"
3427 msgstr "Tiedosto %s on tyhjä tai viallinen, käytetäänkövarmuuskopiota %s?"
3428
3429 #: src/filtering.c:603 src/filtering.c:678 src/filtering.c:707
3430 msgid "rule is not account-based\n"
3431 msgstr "viesti ei ole tilikohtainen\n"
3432
3433 #: src/filtering.c:607
3434 #, c-format
3435 msgid ""
3436 "rule is account-based [id=%d, name='%s'], matching the account currently "
3437 "used to retrieve messages\n"
3438 msgstr ""
3439 "sääntö on tilikohtainen [id=%d, nimi=%s], ja täsmää tiliin jolla nyt haetaan "
3440 "viestejä\n"
3441
3442 #: src/filtering.c:609 src/filtering.c:626 src/filtering.c:627
3443 #: src/filtering.c:651 src/filtering.c:669 src/filtering.c:696
3444 #: src/filtering.c:697 src/filtering.c:714 src/filtering.c:715
3445 msgid "NON_EXISTENT"
3446 msgstr "PUUTTUVA"
3447
3448 #: src/filtering.c:617
3449 msgid ""
3450 "rule is account-based, not matching the account currently used to retrieve "
3451 "messages\n"
3452 msgstr ""
3453 "sääntö on tilikohtainen, eikä täsmää tiliin jolla nyt haetaan viestejä\n"
3454
3455 #: src/filtering.c:624
3456 #, c-format
3457 msgid ""
3458 "rule is account-based [id=%d, name='%s'], not matching the account currently "
3459 "used to retrieve messages [id=%d, name='%s']\n"
3460 msgstr ""
3461 "sääntö on tilikohtainen [id=%d, nimi=%s], eikä vastaa tiliin jolla nyt "
3462 "haetaan viestejä [id=%d, nimi=%s]\n"
3463
3464 #: src/filtering.c:643
3465 msgid ""
3466 "rule is not account-based, all rules are applied on user request anyway\n"
3467 msgstr ""
3468 "sääntö ei ole tilikohtainen, kaikki säännöt sovelletaan käyttäjän pyynnöstä "
3469 "joka tapauksessa\n"
3470
3471 #: src/filtering.c:649
3472 #, c-format
3473 msgid ""
3474 "rule is account-based [id=%d, name='%s'], but all rules are applied on user "
3475 "request\n"
3476 msgstr ""
3477 "sääntö on tilikohtainen [id=%d, nimi=%s], mutta kaikki säännöt sovelletaan "
3478 "käyttäjän pyynnöstä\n"
3479
3480 #: src/filtering.c:667
3481 #, c-format
3482 msgid "rule is account-based [id=%d, name='%s'], skipped on user request\n"
3483 msgstr "sääntö on tilikohtainen [id=%d, nimi=%s], ohitetaan pyynnöstä\n"
3484
3485 #: src/filtering.c:672
3486 msgid "rule is account-based, skipped on user request\n"
3487 msgstr "sääntö on tilikohtainen, ohitetaan pyynnöstä\n"
3488
3489 #: src/filtering.c:694
3490 #, c-format
3491 msgid ""
3492 "rule is account-based [id=%d, name='%s'], not matching current account [id="
3493 "%d, name='%s']\n"
3494 msgstr ""
3495 "sääntö on tilikohtainen [id=%d, nimi=%s], eikä täsmää tähän tiliin [id=%d, "
3496 "nimi=%s]\n"
3497
3498 #: src/filtering.c:700
3499 msgid "rule is account-based, not matching current account\n"
3500 msgstr "sääntö on tilikohtainen eikä täsmää nykyiseen tiliin\n"
3501
3502 #: src/filtering.c:712
3503 #, c-format
3504 msgid ""
3505 "rule is account-based [id=%d, name='%s'], current account [id=%d, "
3506 "name='%s']\n"
3507 msgstr ""
3508 "sääntö on tilikohtainen [id=%d, nimi=%s], nykyinen tili [id=%d, nimi=%s]\n"
3509
3510 #: src/filtering.c:752
3511 #, c-format
3512 msgid "applying action [ %s ]\n"
3513 msgstr "sovelletaan toimintoa [ %s ]\n"
3514
3515 #: src/filtering.c:757
3516 msgid "action could not apply\n"
3517 msgstr "toiminto ei soveltunut\n"
3518
3519 #: src/filtering.c:759
3520 #, c-format
3521 msgid "no further processing after action [ %s ]\n"
3522 msgstr "ei enää sovellettavaa toiminnon jälkeen [ %s ]\n"
3523
3524 #: src/filtering.c:810
3525 #, c-format
3526 msgid "processing rule '%s' [ %s ]\n"
3527 msgstr "Käsittelysääntö %s [ %s ]\n"
3528
3529 #: src/filtering.c:814
3530 #, c-format
3531 msgid "processing rule <unnamed> [ %s ]\n"
3532 msgstr "sovelletaan sääntöä <nimetön> [ %s ]\n"
3533
3534 #: src/filtering.c:832
3535 #, c-format
3536 msgid "disabled rule '%s' [ %s ]\n"
3537 msgstr "poistetaan käytöstä sääntö %s [ %s ]\n"
3538
3539 #: src/filtering.c:836
3540 #, c-format
3541 msgid "disabled rule <unnamed> [ %s ]\n"
3542 msgstr "poistetaan käytöstä sääntö <nimetön> [ %s ]\n"
3543
3544 #: src/filtering.c:874
3545 msgid "undetermined"
3546 msgstr "määrittelemättä"
3547
3548 #: src/filtering.c:878
3549 msgid "incorporation"
3550 msgstr "yhdistely"
3551
3552 #: src/filtering.c:882
3553 msgid "manually"
3554 msgstr "käsin"
3555
3556 #: src/filtering.c:886
3557 msgid "folder processing"
3558 msgstr "kansion käsittely"
3559
3560 #: src/filtering.c:890
3561 msgid "pre-processing"
3562 msgstr "esikäsittely"
3563
3564 #: src/filtering.c:894
3565 msgid "post-processing"
3566 msgstr "jälkikäsittely"
3567
3568 #: src/filtering.c:909
3569 #, c-format
3570 msgid ""
3571 "filtering message (%s%s%s)\n"
3572 "%smessage file: %s\n"
3573 "%s%s %s\n"
3574 "%s%s %s\n"
3575 "%s%s %s\n"
3576 "%s%s %s\n"
3577 msgstr ""
3578 "suodatetaan viestiä (%s%s%s)\n"
3579 "%sviestitiedosto: %s\n"
3580 "%s%s %s\n"
3581 "%s%s %s\n"
3582 "%s%s %s\n"
3583 "%s%s %s\n"
3584
3585 #: src/filtering.c:911 src/filtering.c:920
3586 msgid ": "
3587 msgstr ": "
3588
3589 #: src/filtering.c:918
3590 #, c-format
3591 msgid ""
3592 "filtering message (%s%s%s)\n"
3593 "%smessage file: %s\n"
3594 msgstr ""
3595 "suodatetaan viesitä (%s%s%s)\n"
3596 "%sviestitiedosto: %s\n"
3597
3598 #: src/folder.c:1570 src/prefs_folder_item.c:315
3599 msgid "Inbox"
3600 msgstr "Saapuneet"
3601
3602 #: src/folder.c:1574
3603 msgid "Sent"
3604 msgstr "Lähetetyt"
3605
3606 #: src/folder.c:1578 src/prefs_folder_item.c:318
3607 msgid "Queue"
3608 msgstr "Jono"
3609
3610 #: src/folder.c:1582 src/prefs_folder_item.c:319
3611 msgid "Trash"
3612 msgstr "Roskis"
3613
3614 #: src/folder.c:1586 src/prefs_folder_item.c:317
3615 msgid "Drafts"
3616 msgstr "Luonnokset"
3617
3618 #: src/folder.c:2017
3619 #, c-format
3620 msgid "Processing (%s)...\n"
3621 msgstr "Käsitellään (%s)…\n"
3622
3623 #: src/folder.c:3262
3624 #, c-format
3625 msgid "Copying %s to %s...\n"
3626 msgstr "Kopioidaan kohteesta %s kohteeseen %s…\n"
3627
3628 #: src/folder.c:3262
3629 #, c-format
3630 msgid "Moving %s to %s...\n"
3631 msgstr "Siirretään kohteesta %s kohteeseen %s…\n"
3632
3633 #: src/folder.c:3572
3634 #, c-format
3635 msgid "Updating cache for %s..."
3636 msgstr "Päivitetään välimuistia kohteelle %s…"
3637
3638 #: src/folder.c:4434
3639 msgid "Processing messages..."
3640 msgstr "Käsitellään viestejä…"
3641
3642 #: src/folder.c:4569
3643 #, c-format
3644 msgid "Synchronising %s for offline use...\n"
3645 msgstr "Ajantasaistetaan %s yhteydetöntä käyttöä varten…\n"
3646
3647 #: src/folder.c:4828
3648 msgid "A folder name cannot begin or end with a dot."
3649 msgstr "Kansion nimi ei voi alkaa pisteellä tai päättyä siihen"
3650
3651 #: src/folder.c:4832
3652 msgid "A folder name can not end with a space."
3653 msgstr "Kansion nimi ei voi päättyä sanaväliin"
3654
3655 #: src/foldersel.c:250
3656 msgid "Select folder"
3657 msgstr "Valitse hakemisto"
3658
3659 #: src/foldersel.c:573 src/imap_gtk.c:197 src/mh_gtk.c:146
3660 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:246 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:93
3661 msgid "NewFolder"
3662 msgstr "UusiKansio"
3663
3664 #: src/foldersel.c:581 src/imap_gtk.c:208 src/imap_gtk.c:214 src/imap_gtk.c:270
3665 #: src/imap_gtk.c:275 src/mh_gtk.c:154 src/mh_gtk.c:262 src/news_gtk.c:299
3666 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:254 src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:430
3667 #: src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:204
3668 #: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:2059
3669 #, c-format
3670 msgid "'%c' can't be included in folder name."
3671 msgstr "merkkiä ’%c’ ei voi sisällyttää kansion nimeen."
3672
3673 #: src/foldersel.c:596 src/imap_gtk.c:224 src/imap_gtk.c:282 src/mh_gtk.c:167
3674 #: src/mh_gtk.c:272 src/news_gtk.c:306 src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:269
3675 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:442 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:217
3676 #: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:2066
3677 #, c-format
3678 msgid "The folder '%s' already exists."
3679 msgstr "Kansio ”%s” on jo olemassa."
3680
3681 #: src/foldersel.c:603 src/imap_gtk.c:230 src/mh_gtk.c:173
3682 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:276 src/plugins/rssyl/opml_import.c:91
3683 #: src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:124
3684 #, c-format
3685 msgid "Can't create the folder '%s'."
3686 msgstr "Kansiota ”%s” ei voi luoda."
3687
3688 #: src/folderview.c:247
3689 msgid "Mark all re_ad"
3690 msgstr "Merkitse kaikki _luetuiksi"
3691
3692 #: src/folderview.c:248
3693 msgid "Mark all u_nread"
3694 msgstr "Merkitse kaikki l_ukemattomiksi"
3695
3696 #: src/folderview.c:249
3697 msgid "Mark all read recursi_vely"
3698 msgstr "Merkitse kaikki luetuiksi rekursii_visesti"
3699
3700 #: src/folderview.c:250
3701 msgid "Mark all unread recursi_vely"
3702 msgstr "Merkitse kaikki lukemattomiksi rekursii_visesti"
3703
3704 #: src/folderview.c:252
3705 msgid "R_un processing rules"
3706 msgstr "S_uorita käsittelysäännöt"
3707
3708 #: src/folderview.c:253 src/mainwindow.c:553
3709 msgid "_Search folder..."
3710 msgstr "_Hae hakemistosta…"
3711
3712 #: src/folderview.c:255
3713 msgid "Process_ing..."
3714 msgstr "_Käsittely…"
3715
3716 #: src/folderview.c:256
3717 msgid "Empty _trash..."
3718 msgstr "_Tyhjennä roskakori…"
3719
3720 #: src/folderview.c:257
3721 msgid "Send _queue..."
3722 msgstr "Lähetä _jonottavat…"
3723
3724 #: src/folderview.c:397 src/folderview.c:444
3725 #: src/plugins/notification/notification_lcdproc.c:141
3726 #: src/prefs_folder_column.c:78 src/prefs_matcher.c:393 src/summaryview.c:6335
3727 msgid "New"
3728 msgstr "Uusi"
3729
3730 #: src/folderview.c:398 src/folderview.c:445
3731 #: src/plugins/notification/notification_lcdproc.c:145
3732 #: src/prefs_folder_column.c:79 src/prefs_matcher.c:392 src/summaryview.c:6337
3733 #: src/toolbar.c:512
3734 msgid "Unread"
3735 msgstr "Lukematta"
3736
3737 #: src/folderview.c:399 src/plugins/notification/notification_lcdproc.c:149
3738 #: src/prefs_folder_column.c:80
3739 msgid "Total"
3740 msgstr "Yhteensä"
3741
3742 #. TRANSLATORS: This in Number sign in American style
3743 #: src/folderview.c:447 src/summaryview.c:448
3744 msgid "#"
3745 msgstr "#"
3746
3747 #: src/folderview.c:782
3748 msgid "Setting folder info..."
3749 msgstr "Asetetaan hakemiston tietoja…"
3750
3751 #: src/folderview.c:867 src/summaryview.c:4182
3752 msgid "Mark all as read"
3753 msgstr "Merkitse kaikki luetuksi"
3754
3755 #: src/folderview.c:868
3756 msgid ""
3757 "Do you really want to mark all mails in this folder and its sub-folders as "
3758 "read?"
3759 msgstr "Merkitäänkö kaikki kansion ja alikansioiden viestit luetuiksi?"
3760
3761 #: src/folderview.c:870 src/summaryview.c:4183
3762 msgid "Do you really want to mark all mails in this folder as read?"
3763 msgstr "Merkitäänkö kaikki kansion viestit luetuiksi?"
3764
3765 #: src/folderview.c:873 src/summaryview.c:4221
3766 msgid "Mark all as unread"
3767 msgstr "Merkitse kaikki lukemattomiksi"
3768
3769 #: src/folderview.c:874
3770 msgid ""
3771 "Do you really want to mark all mails in this folder and its sub-folders as "
3772 "unread?"
3773 msgstr "Merkitäänkö kaikki kansion ja alikansioiden viestit lukemattomiksi?"
3774
3775 #: src/folderview.c:876 src/summaryview.c:4222
3776 msgid "Do you really want to mark all mails in this folder as unread?"
3777 msgstr "Merkitäänkö kaikki kansion viestit lukemattomiksi?"
3778
3779 #: src/folderview.c:1066 src/imap.c:4606
3780 #, c-format
3781 msgid "Scanning folder %s/%s..."
3782 msgstr "Luetaan hakemistoa %s/%s..."
3783
3784 #: src/folderview.c:1069 src/imap.c:4610 src/mainwindow.c:5245 src/setup.c:96
3785 #, c-format
3786 msgid "Scanning folder %s..."
3787 msgstr "Luetaan hakemistoa %s..."
3788
3789 #: src/folderview.c:1100
3790 msgid "Rebuild folder tree"
3791 msgstr "Uudelleenrakenna kansioopuu"
3792
3793 #: src/folderview.c:1101
3794 msgid ""
3795 "Rebuilding the folder tree will remove local caches. Do you want to continue?"
3796 msgstr "Kansiopuun rakennus tuhoaa paikallisen välimuistin. Rakennetaanko?"
3797
3798 #: src/folderview.c:1111
3799 msgid "Rebuilding folder tree..."
3800 msgstr "Rakennetaan uudelleen kansiopuuta…"
3801
3802 #: src/folderview.c:1113
3803 msgid "Scanning folder tree..."
3804 msgstr "Luetaan kansiopuuta…"
3805
3806 #: src/folderview.c:1204
3807 #, c-format
3808 msgid "Couldn't scan folder %s\n"
3809 msgstr "Kansiota %s ei pysty lukemaan\n"
3810
3811 #: src/folderview.c:1258
3812 msgid "Checking for new messages in all folders..."
3813 msgstr "Tarkastetaan uudet viestit kaikissa kansioissa…"
3814
3815 #: src/folderview.c:2229
3816 #, c-format
3817 msgid "Closing folder %s..."
3818 msgstr "Suljetaan kansiota %s..."
3819
3820 #: src/folderview.c:2324
3821 #, c-format
3822 msgid "Opening folder %s..."
3823 msgstr "Avataan kansiota %s..."
3824
3825 #: src/folderview.c:2342
3826 msgid "Folder could not be opened."
3827 msgstr "Kansiota ei voitu avata."
3828
3829 #: src/folderview.c:2484 src/mainwindow.c:2902 src/mainwindow.c:2906
3830 msgid "Empty trash"
3831 msgstr "Tyhjä roskis"
3832
3833 #: src/folderview.c:2485
3834 msgid "Delete all messages in trash?"
3835 msgstr "Poistetaanko kaikki viestit roskiksesta?"
3836
3837 #: src/folderview.c:2486
3838 msgid "_Empty trash"
3839 msgstr "_Tyhjennä roskat"
3840
3841 #: src/folderview.c:2529 src/inc.c:1533 src/toolbar.c:3008
3842 msgid "Offline warning"
3843 msgstr "Yhteydettömyysvaroitus"
3844
3845 #: src/folderview.c:2530 src/toolbar.c:3009
3846 msgid "You're working offline. Override?"
3847 msgstr "Olet poissa linjoilta. Palataanko?"
3848
3849 #: src/folderview.c:2541 src/toolbar.c:3028
3850 msgid "Send queued messages"
3851 msgstr "Lähetä jonottavat viestit"
3852
3853 #: src/folderview.c:2542 src/toolbar.c:3029
3854 msgid "Send all queued messages?"
3855 msgstr "Lähetetäänkö kaikki jonottavat viestit?"
3856
3857 #: src/folderview.c:2551 src/toolbar.c:3048
3858 msgid "Some errors occurred while sending queued messages."
3859 msgstr "Jonottavien viestien lähetyksessä tapahtui virheitä."
3860
3861 #: src/folderview.c:2554 src/main.c:2780 src/toolbar.c:3051
3862 #, c-format
3863 msgid ""
3864 "Some errors occurred while sending queued messages:\n"
3865 "%s"
3866 msgstr ""
3867 "Jonottavien viestien lähetyksessä tapahtui virheitä:\n"
3868 "%s"
3869
3870 #: src/folderview.c:2629
3871 #, c-format
3872 msgid "Do you really want to copy folder '%s' in '%s'?"
3873 msgstr "Kopioidaanko kansio %s kohteessa %s?"
3874
3875 #: src/folderview.c:2630
3876 #, c-format
3877 msgid "Do you really want to make folder '%s' a subfolder of '%s'?"
3878 msgstr "Tehdäänkö kansiosta %s kansion %s alikansio?"
3879
3880 #: src/folderview.c:2632
3881 msgid "Copy folder"
3882 msgstr "Kopioi kansio"
3883
3884 #: src/folderview.c:2632
3885 msgid "Move folder"
3886 msgstr "Siirrä kansio"
3887
3888 #: src/folderview.c:2643
3889 #, c-format
3890 msgid "Copying %s to %s..."
3891 msgstr "Kopioidaan kohteesta %s kohteeseen %s…"
3892
3893 #: src/folderview.c:2643
3894 #, c-format
3895 msgid "Moving %s to %s..."
3896 msgstr "Siirretään kohteesta %s kohteeseen %s…"
3897
3898 #: src/folderview.c:2677
3899 msgid "Source and destination are the same."
3900 msgstr "Lähde ja kohde ovat samoja."
3901
3902 #: src/folderview.c:2680
3903 msgid "Can't copy a folder to one of its children."
3904 msgstr "Ei voida kopioida hakemistoa lapsekseen."
3905
3906 #: src/folderview.c:2681
3907 msgid "Can't move a folder to one of its children."
3908 msgstr "Ei voida siirtää hakemistoa lapsekseen."
3909
3910 #: src/folderview.c:2684
3911 msgid "A folder cannot be moved between different mailboxes."
3912 msgstr "Kansiota ei voida siirtää postilaatikkojen välillä."
3913
3914 #: src/folderview.c:2687
3915 msgid "Copy failed!"
3916 msgstr "Kopiointi epäonnistui!"
3917
3918 #: src/folderview.c:2687
3919 msgid "Move failed!"
3920 msgstr "Siirto epäonnistui!"
3921
3922 #: src/folderview.c:2737
3923 #, c-format
3924 msgid "Processing configuration for folder %s"
3925 msgstr "Kansion %s asetuksia luetaan"
3926
3927 #: src/folderview.c:3177 src/summaryview.c:4618 src/summaryview.c:4724
3928 msgid "The destination folder can only be used to store subfolders."
3929 msgstr "Kohdekansiota voidaan käyttää vain alikansioiden säilytykseen."
3930
3931 #: src/grouplistdialog.c:161
3932 msgid "Newsgroup subscription"
3933 msgstr "Keskusteluryhmien tilaus"
3934
3935 #: src/grouplistdialog.c:178
3936 msgid "Select newsgroups for subscription:"
3937 msgstr "Valitse tilattavat keskusteluryhmät:"
3938
3939 #: src/grouplistdialog.c:184
3940 msgid "Find groups:"
3941 msgstr "Hae ryhmiä:"
3942
3943 #: src/grouplistdialog.c:192
3944 msgid " Search "
3945 msgstr " Etsi "
3946
3947 #: src/grouplistdialog.c:204
3948 msgid "Newsgroup name"
3949 msgstr "Keskusteluryhmän nimi"
3950
3951 #: src/grouplistdialog.c:205 src/prefs_send.c:184
3952 msgid "Messages"
3953 msgstr "Viestejä"
3954
3955 #: src/grouplistdialog.c:206
3956 msgid "Type"
3957 msgstr "Tyyppi"
3958
3959 #: src/grouplistdialog.c:347
3960 msgid "moderated"
3961 msgstr "moderoitu"
3962
3963 #: src/grouplistdialog.c:349
3964 msgid "readonly"
3965 msgstr "vain luettava"
3966
3967 #: src/grouplistdialog.c:351 src/plugins/att_remover/att_remover.c:302
3968 #: src/plugins/vcalendar/vcal_manager.c:114
3969 #: src/plugins/vcalendar/vcal_manager.c:148
3970 msgid "unknown"
3971 msgstr "tuntematon"
3972
3973 #: src/grouplistdialog.c:422
3974 msgid "Can't retrieve newsgroup list."
3975 msgstr "Keskusteluryhmälistaa ei voida hakea."
3976
3977 #: src/grouplistdialog.c:459 src/gtk/gtkutils.c:1934 src/summaryview.c:1600
3978 msgid "Done."
3979 msgstr "Valmis."
3980
3981 #: src/grouplistdialog.c:492
3982 #, c-format
3983 msgid "%d newsgroups received (%s read)"
3984 msgstr "%d keskusteluryhmää haettu (%s luettu)"
3985
3986 #: src/gtk/about.c:132
3987 msgid "Claws Mail is a lightweight, fast and highly-configurable email client."
3988 msgstr ""
3989 "Claws Mail on keveä, nopea ja muokattava sähköpostinlukusovellus."
3990
3991 #: src/gtk/about.c:135
3992 msgid "For further information visit the Claws Mail website:"
3993 msgstr "Lisätietoja liitännäisistä saa Claws Mailin sivustolta:"
3994
3995 #: src/gtk/about.c:140
3996 msgid ""
3997 "For support and discussion subscribe to the Claws Mail users' mailing list:"
3998 msgstr ""
3999 "Claws Mailin users-listalta löytää käyttötukea ja hyödyllisiä keskusteluja:"
4000
4001 #: src/gtk/about.c:146
4002 msgid ""
4003 "Claws Mail is free software released under the GPL. If you wish to donate to "
4004 "the Claws Mail project you can do so at:"
4005 msgstr ""
4006 "Claws Mail on GPL-lisenssin alainen vapaa ohjelmisto. Jos haluat auttaa "
4007 "Claws Mail -projektia, voit tehdä niin osoitteessa:"
4008
4009 #: src/gtk/about.c:162 src/gtk/about.c:850
4010 msgid ""
4011 "Copyright (C) 1999-2017\n"
4012 "The Claws Mail Team\n"
4013 "and Hiroyuki Yamamoto"
4014 msgstr ""
4015 "Tekijänoikeudet © 1999—2017\n"
4016 "Claws Mail -tiimi\n"
4017 "ja Hiroyuki Yamamoto"
4018
4019 #: src/gtk/about.c:167
4020 msgid "System Information\n"
4021 msgstr ""
4022 "Järjestelmän tietoja\n"
4023
4024 #: src/gtk/about.c:173
4025 #, c-format
4026 msgid ""
4027 "Locale: %s (charset: %s)\n"
4028 "Operating System: %s %s (%s)"
4029 msgstr ""
4030 "Locale: %s (merkistö: %s)\n"
4031 "Käyttöjärjestelmä: %s %s (%s)"
4032
4033 #: src/gtk/about.c:182
4034 #, c-format
4035 msgid ""
4036 "Locale: %s (charset: %s)\n"
4037 "Operating System: %s"
4038 msgstr ""
4039 "Locale: %s (merkistö: %s)\n"
4040 "Käyttöjärjestelmä: %s"
4041
4042 #: src/gtk/about.c:191
4043 #, c-format
4044 msgid ""
4045 "Locale: %s (charset: %s)\n"
4046 "Operating System: unknown"
4047 msgstr ""
4048 "Locale: %s (merkistö: %s)\n"
4049 "Käyttöjärjestelmä: tuntematon"
4050
4051 #: src/gtk/about.c:247 src/prefs_themes.c:842 src/wizard.c:527
4052 msgid "The Claws Mail Team"
4053 msgstr "Claws Mail -tiimi"
4054
4055 #: src/gtk/about.c:266
4056 msgid "Previous team members"
4057 msgstr "Aiemmat tiimin jäsenet"
4058
4059 #: src/gtk/about.c:285
4060 msgid "The translation team"
4061 msgstr "Käännöstiimi"
4062
4063 #: src/gtk/about.c:304
4064 msgid "Documentation team"
4065 msgstr "Dokumentointitiimi"
4066
4067 #: src/gtk/about.c:322
4068 msgid "Logo"
4069 msgstr "Logo"
4070
4071 #: src/gtk/about.c:341
4072 msgid "Icons"
4073 msgstr "Kuvakkeet"
4074
4075 #: src/gtk/about.c:360
4076 msgid "Contributors"
4077 msgstr "Avustajat"
4078
4079 #: src/gtk/about.c:408
4080 msgid "Compiled-in Features"
4081 msgstr "Ohjelman mukaan käännetyt ominaisuudet"
4082
4083 #: src/gtk/about.c:425
4084 msgctxt "compface"
4085 msgid "adds support for the X-Face header\n"
4086 msgstr "lisää X-Face-tuen\n"
4087
4088 #: src/gtk/about.c:435
4089 msgctxt "Enchant"
4090 msgid "adds support for spell checking\n"
4091 msgstr "lisää oikeinkirjoitustarkistustuen\n"
4092
4093 #: src/gtk/about.c:445
4094 msgctxt "GnuTLS"
4095 msgid "adds support for encrypted connections to servers\n"
4096 msgstr "lisää salattujen yhteyksien tuen\n"
4097
4098 #: src/gtk/about.c:455
4099 msgctxt "IPv6"
4100 msgid "adds support for IPv6 addresses, the new Internet addressing protocol\n"
4101 msgstr "lisää tuen uudelle IPV6-Internet-osoituskäytännölle\n"
4102
4103 #: src/gtk/about.c:466
4104 msgctxt "iconv"
4105 msgid "allows converting to and from different character sets\n"
4106 msgstr "mahdollistaa merkistömuunnokset\n"
4107
4108 #: src/gtk/about.c:476
4109 msgctxt "JPilot"
4110 msgid "adds support for PalmOS addressbooks\n"
4111 msgstr "lisää PalmOS-osoitekirjatuen\n"
4112
4113 #: src/gtk/about.c:486
4114 msgctxt "LDAP"
4115 msgid "adds support for LDAP shared addressbooks\n"
4116 msgstr "lisää LDAP-osoitekirjatuen\n"
4117
4118 #: src/gtk/about.c:496
4119 msgctxt "libetpan"
4120 msgid "adds support for IMAP and NNTP servers\n"
4121 msgstr "lisää IMAP- ja NNTP-palvelintuen\n"
4122
4123 #: src/gtk/about.c:506
4124 msgctxt "libSM"
4125 msgid "adds support for session handling\n"
4126 msgstr "lisää sessiotuen\n"
4127
4128 #: src/gtk/about.c:516
4129 msgctxt "NetworkManager"
4130 msgid "adds support for detection of network connection changes\n"
4131 msgstr "lisää verkkoyhteysmuutoksien tuen\n"
4132
4133 #: src/gtk/about.c:526
4134 msgctxt "librSVG"
4135 msgid "adds support for SVG themes\n"
4136 msgstr "lisää SVG-teematuen\n"
4137
4138 # http://www.turre.com/licenses/gpl_fi.html
4139 #: src/gtk/about.c:558
4140 msgid ""
4141 "This program is free software; you can redistribute it and/or modify it "
4142 "under the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
4143 "Software Foundation; either version 3, or (at your option) any later version."
4144 msgstr ""
4145 "Tämä on vapaa ohjelma: tätä ohjelmaa saa levittää edelleen ja muuttaa Free "
4146 "Software Foundationin julkaiseman GNU General Public Licensen (GPL-lisenssi) "
4147 "version 3 tai (valinnan mukaan) myöhemmän version ehtojen mukaisesti"
4148
4149 #: src/gtk/about.c:565
4150 msgid ""
4151 "This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
4152 "ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
4153 "FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for "
4154 "more details."
4155 msgstr ""
4156 "Tätä ohjelmaa levitetään siinä toivossa, että se olisi hyödyllinen mutta "
4157 "ilman mitään takuuta; edes hiljaista takuuta kaupallisesti hyväksyttävästä "
4158 "laadusta tai soveltuvuudesta tiettyyn tarkoitukseen. Katso GPL- lisenssistä "
4159 "lisää yksityiskohtia."
4160
4161 #: src/gtk/about.c:584
4162 msgid ""
4163 "You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
4164 "this program. If not, see "
4165 msgstr ""
4166 "Tämän ohjelman mukana pitäisi tulla kopio GPL-lisenssistä. Jos näin ei ole, "
4167 "katso "
4168
4169 #: src/gtk/about.c:717 src/main.c:2604
4170 msgid "Session statistics\n"
4171 msgstr "Istunnon tilastoja\n"
4172
4173 #: src/gtk/about.c:727 src/gtk/about.c:730 src/main.c:2614 src/main.c:2617
4174 #, c-format
4175 msgid "Started: %s\n"
4176 msgstr "Aloitettu: %s\n"
4177
4178 #: src/gtk/about.c:737 src/main.c:2623
4179 msgid "Incoming traffic\n"
4180 msgstr "Tuleva liikenne\n"
4181
4182 #: src/gtk/about.c:740 src/main.c:2626
4183 #, c-format
4184 msgid "Received messages: %d\n"
4185 msgstr "Saadut viestit: %d\n"
4186
4187 #: src/gtk/about.c:747 src/main.c:2632
4188 msgid "Outgoing traffic\n"
4189 msgstr "Menevä liikenne\n"
4190
4191 #: src/gtk/about.c:750 src/main.c:2635
4192 #, c-format
4193 msgid "New/redirected messages: %d\n"
4194 msgstr "Uudet ja uudelleenohjatut viestit: %d\n"
4195
4196 #: src/gtk/about.c:755 src/main.c:2639
4197 #, c-format
4198 msgid "Replied messages: %d\n"
4199 msgstr "Vastatut viestit: %d\n"
4200
4201 #: src/gtk/about.c:760 src/main.c:2643
4202 #, c-format
4203 msgid "Forwarded messages: %d\n"
4204 msgstr "Edelleenlähetetyt viestit: %d\n"
4205
4206 #: src/gtk/about.c:765 src/main.c:2647
4207 #, c-format
4208 msgid "Total outgoing messages: %d\n"
4209 msgstr "Yhteensä meneviä viestejä: %d\n"
4210
4211 #: src/gtk/about.c:792
4212 msgid "About Claws Mail"
4213 msgstr "Tietoja Claws Mailista."
4214
4215 #: src/gtk/about.c:864
4216 msgid "_Info"
4217 msgstr "_Tietoja"
4218
4219 #: src/gtk/about.c:870
4220 msgid "_Authors"
4221 msgstr "_Tekijät"
4222
4223 #: src/gtk/about.c:876
4224 msgid "_Features"
4225 msgstr "_Ominaisuudet"
4226
4227 #: src/gtk/about.c:882
4228 msgid "_License"
4229 msgstr "_Lisenssi"
4230
4231 #: src/gtk/about.c:890
4232 msgid "_Release Notes"
4233 msgstr "_Julkaisutiedotteet"
4234
4235 #: src/gtk/about.c:896
4236 msgid "_Statistics"
4237 msgstr "_Tilastot"
4238
4239 #: src/gtk/colorlabel.c:38 src/prefs_common.c:362
4240 msgid "Orange"
4241 msgstr "Oranssi"
4242
4243 #: src/gtk/colorlabel.c:39 src/prefs_common.c:366
4244 msgid "Red"
4245 msgstr "Punainen"
4246
4247 #: src/gtk/colorlabel.c:40 src/prefs_common.c:370
4248 msgid "Pink"
4249 msgstr "Pinkki"
4250
4251 #: src/gtk/colorlabel.c:41 src/prefs_common.c:374
4252 msgid "Sky blue"
4253 msgstr "Taivaansininen"
4254
4255 #: src/gtk/colorlabel.c:42 src/prefs_common.c:378
4256 msgid "Blue"
4257 msgstr "Sininen"
4258
4259 #: src/gtk/colorlabel.c:43 src/prefs_common.c:382
4260 msgid "Green"
4261 msgstr "Vihreä"
4262
4263 #: src/gtk/colorlabel.c:44 src/prefs_common.c:386
4264 msgid "Brown"
4265 msgstr "Ruskea"
4266
4267 #: src/gtk/colorlabel.c:45 src/prefs_common.c:390
4268 msgid "Grey"
4269 msgstr "Harmaa"
4270
4271 #: src/gtk/colorlabel.c:46 src/prefs_common.c:394
4272 msgid "Light brown"
4273 msgstr "Vaaleanruskea"
4274
4275 #: src/gtk/colorlabel.c:47 src/prefs_common.c:398
4276 msgid "Dark red"
4277 msgstr "Tummanpunainen"
4278
4279 #: src/gtk/colorlabel.c:48 src/prefs_common.c:402
4280 msgid "Dark pink"
4281 msgstr "Tummanpinkki"
4282
4283 #: src/gtk/colorlabel.c:49 src/prefs_common.c:406
4284 msgid "Steel blue"
4285 msgstr "Teräksenharmaa"
4286
4287 #: src/gtk/colorlabel.c:50 src/prefs_common.c:410
4288 msgid "Gold"
4289 msgstr "Kultainen"
4290
4291 #: src/gtk/colorlabel.c:51 src/prefs_common.c:414
4292 msgid "Bright green"
4293 msgstr "Kirkas vihreä"
4294
4295 #: src/gtk/colorlabel.c:52 src/prefs_common.c:418
4296 msgid "Magenta"
4297 msgstr "Magenta"
4298
4299 #: src/gtk/foldersort.c:156
4300 msgid "Set mailbox order"
4301 msgstr "Aseta viestilaatikkojärjestys"
4302
4303 #: src/gtk/foldersort.c:190
4304 msgid "Move mailboxes up or down to change the sort order in the Folder list."
4305 msgstr ""
4306 "Siirrä viestilaatikoita ylös tai alas muuttaaksesi järjestystäkansionäkymässä"
4307
4308 #: src/gtk/foldersort.c:216
4309 msgid "Mailboxes"
4310 msgstr "Viestilaatikot"
4311
4312 #: src/gtk/gtkaspell.c:341 src/gtk/gtkaspell.c:660
4313 msgid "No dictionary selected."
4314 msgstr "Ei sanakirjaa valittuna"
4315
4316 #: src/gtk/gtkaspell.c:365 src/gtk/gtkaspell.c:395
4317 #, c-format
4318 msgid "Couldn't initialize %s speller."
4319 msgstr "Ei voitu alustaa oikaisuluinta %s."
4320
4321 #: src/gtk/gtkaspell.c:707
4322 msgid "Couldn't initialize Enchant broker."
4323 msgstr "Ei voitu alustaa Enchantin välitintä."
4324
4325 #: src/gtk/gtkaspell.c:713
4326 #, c-format
4327 msgid "Couldn't initialize %s dictionary:"
4328 msgstr "Ei voitu alustaa sanakirjaa %s:"
4329
4330 #: src/gtk/gtkaspell.c:1070
4331 msgid "No misspelled word found."
4332 msgstr "Väärinkirjoitettuja sanoja ei löytynyt."
4333
4334 #: src/gtk/gtkaspell.c:1443
4335 msgid "Replace unknown word"
4336 msgstr "Korvaa tuntematon sana"
4337
4338 #: src/gtk/gtkaspell.c:1460
4339 #, c-format
4340 msgid "Replace \"%s\" with: "
4341 msgstr "Korvaa %s:"
4342
4343 #: src/gtk/gtkaspell.c:1503
4344 msgid ""
4345 "Holding down Control key while pressing Enter\n"
4346 "will learn from mistake.\n"
4347 msgstr ""
4348 "Ctrl-näppäimen pitäminen pohjassa enteriä\n"
4349 "painettaessa opettaa virheitä.\n"
4350
4351 #: src/gtk/gtkaspell.c:1805 src/gtk/gtkaspell.c:1943
4352 msgid "More..."
4353 msgstr "Lisää..."
4354
4355 #: src/gtk/gtkaspell.c:1861
4356 #, c-format
4357 msgid "\"%s\" unknown in dictionary '%s'"
4358 msgstr "”%s” tuntematon sanakirjalle %s"
4359
4360 #: src/gtk/gtkaspell.c:1877
4361 msgid "Accept in this session"
4362 msgstr "Hyväksy tällä kertaa"
4363
4364 #: src/gtk/gtkaspell.c:1887
4365 msgid "Add to personal dictionary"
4366 msgstr "Lisää henkilökohtaiseen sanakirjaan"
4367
4368 #: src/gtk/gtkaspell.c:1897
4369 msgid "Replace with..."
4370 msgstr "Korvaa…"
4371
4372 #: src/gtk/gtkaspell.c:1910
4373 #, c-format
4374 msgid "Check with %s"
4375 msgstr "Tarkista sovelluksella %s"
4376
4377 #: src/gtk/gtkaspell.c:1932
4378 msgid "(no suggestions)"
4379 msgstr "(ei ehdotuksia)"
4380
4381 #: src/gtk/gtkaspell.c:2006
4382 #, c-format
4383 msgid "Dictionary: %s"
4384 msgstr "Sanakirja: %s"
4385
4386 #: src/gtk/gtkaspell.c:2021
4387 #, c-format
4388 msgid "Use alternate (%s)"
4389 msgstr "Käytä vaihtoehtoa (%s)"
4390
4391 #: src/gtk/gtkaspell.c:2032
4392 msgid "Use both dictionaries"
4393 msgstr "Käytä molempia sanakirjoja:"
4394
4395 #: src/gtk/gtkaspell.c:2048 src/prefs_spelling.c:143
4396 msgid "Check while typing"
4397 msgstr "Tarkista kirjoitettaessa"
4398
4399 #: src/gtk/gtkaspell.c:2147
4400 #, c-format
4401 msgid ""
4402 "The spell checker could not change dictionary.\n"
4403 "%s"
4404 msgstr ""
4405 "Oikoluvun sanakirjaa ei voitu vaihtaa.\n"
4406 "%s"
4407
4408 #: src/gtk/gtkaspell.c:2203
4409 #, c-format
4410 msgid ""
4411 "The spell checker could not change the alternate dictionary.\n"
4412 "%s"
4413 msgstr ""
4414 "Oikoluvun sanakirjaa ei voitu vaihtaa.\n"
4415 "%s"
4416
4417 #: src/gtk/gtkutils.c:1939
4418 msgid "Failed: no service record found."
4419 msgstr "Epäonnistui: palvelutietuetta ei löytynyt."
4420
4421 #: src/gtk/gtkutils.c:1942
4422 msgid "Failed: network error."
4423 msgstr "Epäonnistui: verkkovirhe"
4424
4425 #: src/gtk/gtkutils.c:1945
4426 #, c-format
4427 msgid "Failed: unknown error (%d)."
4428 msgstr "Epäonnistui: Tuntematon virhe (%d)."
4429
4430 #: src/gtk/gtkutils.c:2015
4431 msgid "Configuring..."
4432 msgstr "Tehdään asetuksia..."
4433
4434 #: src/gtk/headers.h:9 src/prefs_filtering_action.c:1262
4435 #: src/prefs_matcher.c:2168 src/prefs_summaries.c:442
4436 #: src/prefs_summary_column.c:83 src/quote_fmt.c:49 src/summaryview.c:446
4437 msgid "Date"
4438 msgstr "Päiväys"
4439
4440 #: src/gtk/headers.h:9
4441 msgid "Date:"
4442 msgstr "Päiväys:"
4443
4444<