2007-02-25 [mones] 2.7.2cvs74
[claws.git] / po / cs.po
1 # Czech translation of Sylpheed
2 # Copyright (C) 2000 Free Software Foundation, Inc.
3 # Jan Mura <jan_mura@altavista.com>, 2000.
4 #
5 msgid ""
6 msgstr ""
7 "Project-Id-Version: sylpheed-claws\n"
8 "Report-Msgid-Bugs-To: paul@sylpheed.org\n"
9 "POT-Creation-Date: 2006-11-02 12:05+0100\n"
10 "PO-Revision-Date: 2006-11-02 14:16+0100\n"
11 "Last-Translator: Tim <timbrain@post.cz>\n"
12 "Language-Team: Czech <cs@li.org>\n"
13 "MIME-Version: 1.0\n"
14 "Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
15 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
16 "X-Generator: KBabel 1.11.2\n"
17 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(((n%100>=10 && n%100<=14) || (n%10>5))? 2 : (n%10>=2 && n%10<=4) ? 1 : 0);\n"
18
19 #: src/account.c:378
20 msgid ""
21 "Some composing windows are open.\n"
22 "Please close all the composing windows before editing the accounts."
23 msgstr ""
24 "Jsou stále otevřena nějaká okna s rozepsanou zprávou.\n"
25 "Před úpravou tohoto účtu zavřete prosím všechna tato okna."
26
27 #: src/account.c:425
28 msgid "Can't create folder."
29 msgstr "Nemohu vytvořit složku."
30
31 #: src/account.c:682
32 msgid "Edit accounts"
33 msgstr "Úpravy účtů"
34
35 #: src/account.c:700
36 msgid ""
37 "Using 'Get Mail' will retrieve messages from your Accounts in the order "
38 "given, the checkbox in the 'G' column indicates which accounts will be "
39 "included."
40 msgstr ""
41 "Funkce 'Stáhnout vše' načte zprávy z účtů v pořadí v jakém jsou zde uvedeny. "
42 "Zaškrtnutím ve sloupci 'G' určíte, zda účet bude touto funkcí zpracován."
43
44 #: src/account.c:773
45 msgid " _Set as default account "
46 msgstr " Nastavit účet jako _výchozí "
47
48 #: src/account.c:867
49 msgid "Accounts with remote folders cannot be copied."
50 msgstr "Účty se vzdáleně umístěnými složkami (např. IMAP) nemohou být kopírovány."
51
52 #: src/account.c:873
53 #, c-format
54 msgid "Copy of %s"
55 msgstr "Kopie %s"
56
57 #: src/account.c:1012
58 #, c-format
59 msgid "Do you really want to delete the account '%s'?"
60 msgstr "Opravdu chcete odstranit účet '%s'?"
61
62 #: src/account.c:1014
63 msgid "(Untitled)"
64 msgstr "(Nepojmenovaný)"
65
66 #: src/account.c:1015
67 msgid "Delete account"
68 msgstr "Odstranit účet"
69
70 #: src/account.c:1458
71 msgid "Default account"
72 msgstr "Výchozí účet"
73
74 #: src/account.c:1472
75 msgid "'Get Mail' retrieves mail from the checked accounts"
76 msgstr "Funkce 'Stáhnout vše' načte zprávy z účtů označených zaškrtnutím"
77
78 #: src/account.c:1479 src/addressadd.c:196 src/addressbook.c:132
79 #: src/compose.c:5684 src/compose.c:5975 src/editaddress.c:953
80 #: src/editaddress.c:1002 src/editbook.c:175 src/editgroup.c:287
81 #: src/editjpilot.c:270 src/editldap.c:424 src/editvcard.c:183
82 #: src/importmutt.c:226 src/importpine.c:226 src/mimeview.c:213
83 #: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:376 src/prefs_filtering.c:364
84 #: src/prefs_filtering.c:1481 src/prefs_template.c:185
85 msgid "Name"
86 msgstr "Jméno"
87
88 #: src/account.c:1486 src/prefs_account.c:1169 src/prefs_account.c:2697
89 msgid "Protocol"
90 msgstr "Protokol"
91
92 #: src/account.c:1493 src/ssl_manager.c:102
93 msgid "Server"
94 msgstr "Server"
95
96 #: src/action.c:355
97 #, c-format
98 msgid "Could not get message file %d"
99 msgstr "Nelze načíst soubor %d se zprávou"
100
101 #: src/action.c:386
102 msgid "Could not get message part."
103 msgstr "Nelze načíst část zprávy."
104
105 #: src/action.c:403
106 msgid "Can't get part of multipart message"
107 msgstr "Nemohu získat část z mnohačásťové zprávy"
108
109 #: src/action.c:517
110 #, c-format
111 msgid ""
112 "The selected action cannot be used in the compose window\n"
113 "because it contains %%f, %%F, %%as or %%p."
114 msgstr ""
115 "V okně pro psaní zprávy nelze použít akci,\n"
116 "která obsahuje %%f, %%F, %%as nebo %%p."
117
118 #: src/action.c:829
119 #, c-format
120 msgid ""
121 "Command could not be started. Pipe creation failed.\n"
122 "%s"
123 msgstr ""
124 "Nelze spustit příkaz. Selhalo vytvoření roury.\n"
125 "%s"
126
127 #: src/action.c:924
128 #, c-format
129 msgid ""
130 "Could not fork to execute the following command:\n"
131 "%s\n"
132 "%s"
133 msgstr ""
134 "Nelze provést fork pro spuštění následujícího příkazu:\n"
135 "%s\n"
136 "%s"
137
138 #: src/action.c:1144 src/action.c:1294
139 msgid "Completed"
140 msgstr "Dokončeno"
141
142 #: src/action.c:1180
143 #, c-format
144 msgid "--- Running: %s\n"
145 msgstr "--- Spuštěno: %s\n"
146
147 #: src/action.c:1184
148 #, c-format
149 msgid "--- Ended: %s\n"
150 msgstr "--- Ukončeno: %s\n"
151
152 #: src/action.c:1217
153 msgid "Action's input/output"
154 msgstr "Vstup/výstup akce"
155
156 #: src/action.c:1527
157 #, c-format
158 msgid ""
159 "Enter the argument for the following action:\n"
160 "('%%h' will be replaced with the argument)\n"
161 "  %s"
162 msgstr ""
163 "Vložte parametr pro následující akci:\n"
164 "('%%h' bude nahrazeno parametrem)\n"
165 "  %s"
166
167 #: src/action.c:1532
168 msgid "Action's hidden user argument"
169 msgstr "Skrytý uživatelský parametr akce"
170
171 #: src/action.c:1536
172 #, c-format
173 msgid ""
174 "Enter the argument for the following action:\n"
175 "('%%u' will be replaced with the argument)\n"
176 "  %s"
177 msgstr ""
178 "Vložte parametr pro následující akci:\n"
179 "('%%u' bude nahrazeno parametrem)\n"
180 "  %s"
181
182 #: src/action.c:1541
183 msgid "Action's user argument"
184 msgstr "Uživatelský parametr akce"
185
186 #: src/addressadd.c:174
187 msgid "Add to address book"
188 msgstr "Přidat do knihy adres"
189
190 #: src/addressadd.c:208 src/plugins/pgpcore/select-keys.c:377
191 #: src/toolbar.c:449
192 msgid "Address"
193 msgstr "Adresa"
194
195 #: src/addressadd.c:218 src/addressbook.c:134 src/editaddress.c:761
196 #: src/editaddress.c:825 src/editgroup.c:289
197 msgid "Remarks"
198 msgstr "Poznámky"
199
200 #: src/addressadd.c:240
201 msgid "Select Address Book Folder"
202 msgstr "Vybrat složku pro knihu adres"
203
204 #: src/addressbook.c:133 src/editaddress.c:759 src/editaddress.c:807
205 #: src/editgroup.c:288 src/expldifdlg.c:521 src/exporthtml.c:638
206 #: src/exporthtml.c:802 src/ldif.c:835
207 msgid "Email Address"
208 msgstr "E-mail"
209
210 #: src/addressbook.c:416
211 msgid "/_Book"
212 msgstr "/_Kniha"
213
214 #: src/addressbook.c:417
215 msgid "/_Book/New _Book"
216 msgstr "/_Kniha/Nová _kniha"
217
218 #: src/addressbook.c:418
219 msgid "/_Book/New _Folder"
220 msgstr "/_Kniha/Nová _složka"
221
222 #: src/addressbook.c:419
223 msgid "/_Book/New _vCard"
224 msgstr "/_Kniha/Nová _vCard"
225
226 #: src/addressbook.c:421
227 msgid "/_Book/New _JPilot"
228 msgstr "/_Kniha/Nový _JPilot"
229
230 #: src/addressbook.c:424
231 msgid "/_Book/New LDAP _Server"
232 msgstr "/_Kniha/Nový _LDAP server"
233
234 #: src/addressbook.c:426 src/addressbook.c:429
235 msgid "/_Book/---"
236 msgstr "/_Kniha/---"
237
238 #: src/addressbook.c:427
239 msgid "/_Book/_Edit book"
240 msgstr "/_Kniha/Up_ravit"
241
242 #: src/addressbook.c:428
243 msgid "/_Book/_Delete book"
244 msgstr "/_Kniha/_Odstranit knihu"
245
246 #: src/addressbook.c:430
247 msgid "/_Book/_Save"
248 msgstr "/_Kniha/_Uložit"
249
250 #: src/addressbook.c:431
251 msgid "/_Book/_Close"
252 msgstr "/_Kniha/_Zavřít"
253
254 #: src/addressbook.c:432
255 msgid "/_Address"
256 msgstr "/_Adresa"
257
258 #: src/addressbook.c:433
259 msgid "/_Address/_Select all"
260 msgstr "/_Adresa/Vybrat vš_e"
261
262 #: src/addressbook.c:434 src/addressbook.c:438 src/addressbook.c:441
263 #: src/addressbook.c:444
264 msgid "/_Address/---"
265 msgstr "/_Adresa/--"
266
267 #: src/addressbook.c:435
268 msgid "/_Address/C_ut"
269 msgstr "/_Adresa/_Vyjmout"
270
271 #: src/addressbook.c:436
272 msgid "/_Address/_Copy"
273 msgstr "/_Adresa/_Kopírovat"
274
275 #: src/addressbook.c:437
276 msgid "/_Address/_Paste"
277 msgstr "/_Adresa/V_ložit"
278
279 #: src/addressbook.c:439
280 msgid "/_Address/_Edit"
281 msgstr "/_Adresa/U_pravit"
282
283 #: src/addressbook.c:440
284 msgid "/_Address/_Delete"
285 msgstr "/_Adresa/_Odstranit"
286
287 #: src/addressbook.c:442
288 msgid "/_Address/New _Address"
289 msgstr "/_Adresa/Nová _adresa"
290
291 #: src/addressbook.c:443
292 msgid "/_Address/New _Group"
293 msgstr "/_Adresa/Nová _skupina"
294
295 #: src/addressbook.c:445
296 msgid "/_Address/_Mail To"
297 msgstr "/_Adresa/Napsat novou _zprávu"
298
299 #: src/addressbook.c:446 src/compose.c:767 src/mainwindow.c:799
300 #: src/messageview.c:302
301 msgid "/_Tools"
302 msgstr "/_Nástroje"
303
304 #: src/addressbook.c:447
305 msgid "/_Tools/Import _LDIF file..."
306 msgstr "/_Nástroje/Importovat _LDIF soubor..."
307
308 #: src/addressbook.c:448
309 msgid "/_Tools/Import M_utt file..."
310 msgstr "/_Nástroje/Importovat _Mutt soubor..."
311
312 #: src/addressbook.c:449
313 msgid "/_Tools/Import _Pine file..."
314 msgstr "/_Nástroje/Importovat _Pine soubor..."
315
316 #: src/addressbook.c:450 src/mainwindow.c:808 src/mainwindow.c:831
317 #: src/mainwindow.c:833 src/mainwindow.c:842 src/mainwindow.c:845
318 #: src/mainwindow.c:849 src/messageview.c:306 src/messageview.c:327
319 msgid "/_Tools/---"
320 msgstr "/_Nástroje/---"
321
322 #: src/addressbook.c:451
323 msgid "/_Tools/Export _HTML..."
324 msgstr "/_Nástroje/Exportovat _HTML..."
325
326 #: src/addressbook.c:452
327 msgid "/_Tools/Export LDI_F..."
328 msgstr "/_Nástroje/Exportovat LDI_F..."
329
330 #: src/addressbook.c:453 src/compose.c:772 src/mainwindow.c:874
331 #: src/messageview.c:330
332 msgid "/_Help"
333 msgstr "/Nápo_věda"
334
335 #: src/addressbook.c:454 src/compose.c:773 src/mainwindow.c:880
336 #: src/messageview.c:331
337 msgid "/_Help/_About"
338 msgstr "/Nápo_věda/_O aplikaci"
339
340 #: src/addressbook.c:459 src/addressbook.c:475 src/compose.c:540
341 #: src/mainwindow.c:518 src/messageview.c:164
342 msgid "/_Edit"
343 msgstr "/Ú_pravy"
344
345 #: src/addressbook.c:460 src/addressbook.c:476
346 msgid "/_Delete"
347 msgstr "/_Odstranit"
348
349 #: src/addressbook.c:461 src/addressbook.c:465 src/addressbook.c:474
350 #: src/addressbook.c:477 src/addressbook.c:480 src/addressbook.c:484
351 #: src/compose.c:519 src/imap_gtk.c:59 src/imap_gtk.c:62 src/imap_gtk.c:66
352 #: src/mh_gtk.c:54 src/mh_gtk.c:58 src/mh_gtk.c:60 src/news_gtk.c:54
353 #: src/news_gtk.c:57 src/news_gtk.c:59 src/plugins/trayicon/trayicon.c:102
354 #: src/plugins/trayicon/trayicon.c:105 src/plugins/trayicon/trayicon.c:107
355 #: src/summaryview.c:423 src/summaryview.c:427 src/summaryview.c:432
356 #: src/summaryview.c:450 src/summaryview.c:471 src/summaryview.c:477
357 msgid "/---"
358 msgstr "/---"
359
360 #: src/addressbook.c:462
361 msgid "/New _Book"
362 msgstr "/Nová _kniha"
363
364 #: src/addressbook.c:463
365 msgid "/New _Folder"
366 msgstr "/Nová _složka"
367
368 #: src/addressbook.c:464 src/addressbook.c:479
369 msgid "/New _Group"
370 msgstr "/Nová _skupina"
371
372 #: src/addressbook.c:466 src/addressbook.c:481
373 msgid "/C_ut"
374 msgstr "/_Vyjmout"
375
376 #: src/addressbook.c:467 src/addressbook.c:482
377 msgid "/_Copy"
378 msgstr "/_Kopírovat"
379
380 #: src/addressbook.c:468 src/addressbook.c:483
381 msgid "/_Paste"
382 msgstr "/V_ložit"
383
384 #: src/addressbook.c:473
385 msgid "/_Select all"
386 msgstr "/Vybrat vš_e"
387
388 #: src/addressbook.c:478
389 msgid "/New _Address"
390 msgstr "/Nová _adresa"
391
392 #: src/addressbook.c:486
393 msgid "/_Mail To"
394 msgstr "/Napsat novou _zprávu"
395
396 #: src/addressbook.c:488
397 msgid "/_Browse Entry"
398 msgstr "/_Prohlížet záznam"
399
400 #: src/addressbook.c:501 src/crash.c:450 src/crash.c:469 src/importldif.c:119
401 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:132 src/prefs_themes.c:683
402 #: src/prefs_themes.c:715 src/prefs_themes.c:716
403 msgid "Unknown"
404 msgstr "Neznámá(ý)"
405
406 #: src/addressbook.c:508 src/addressbook.c:527 src/importldif.c:126
407 msgid "Success"
408 msgstr "Úspěch"
409
410 #: src/addressbook.c:509 src/importldif.c:127
411 msgid "Bad arguments"
412 msgstr "Špatné argumenty"
413
414 #: src/addressbook.c:510 src/importldif.c:128
415 msgid "File not specified"
416 msgstr "Není zadán soubor"
417
418 #: src/addressbook.c:511 src/importldif.c:129
419 msgid "Error opening file"
420 msgstr "Chyba při otevírání souboru"
421
422 #: src/addressbook.c:512 src/importldif.c:130
423 msgid "Error reading file"
424 msgstr "Chyba při čtení souboru"
425
426 #: src/addressbook.c:513 src/importldif.c:131
427 msgid "End of file encountered"
428 msgstr "Byl dosažen konec souboru"
429
430 #: src/addressbook.c:514 src/importldif.c:132
431 msgid "Error allocating memory"
432 msgstr "Chyba při alokaci paměti"
433
434 #: src/addressbook.c:515 src/importldif.c:133
435 msgid "Bad file format"
436 msgstr "Špatný formát souboru"
437
438 #: src/addressbook.c:516 src/importldif.c:134
439 msgid "Error writing to file"
440 msgstr "Chyba při zápisu do souboru"
441
442 #: src/addressbook.c:517 src/importldif.c:135
443 msgid "Error opening directory"
444 msgstr "Chyba při otevírání adresáře"
445
446 #: src/addressbook.c:518 src/importldif.c:136
447 msgid "No path specified"
448 msgstr "Není zadána cesta"
449
450 #: src/addressbook.c:528
451 msgid "Error connecting to LDAP server"
452 msgstr "Chyba při připojování na LDAP server"
453
454 #: src/addressbook.c:529
455 msgid "Error initializing LDAP"
456 msgstr "Chyba při inicializaci LDAP"
457
458 #: src/addressbook.c:530
459 msgid "Error binding to LDAP server"
460 msgstr "Chyba při napojování na LDAP server"
461
462 #: src/addressbook.c:531
463 msgid "Error searching LDAP database"
464 msgstr "Chyba hledání v LDAP databázi"
465
466 #: src/addressbook.c:532
467 msgid "Timeout performing LDAP operation"
468 msgstr "Při provádění oprací s LDAP vypršel čas"
469
470 #: src/addressbook.c:533
471 msgid "Error in LDAP search criteria"
472 msgstr "Chyba ve vyhledávacích kritériích pro LDAP"
473
474 #: src/addressbook.c:534
475 msgid "No LDAP entries found for search criteria"
476 msgstr "Pro vyhledávací kritéria nebyly nalezeny žádné položky"
477
478 #: src/addressbook.c:535
479 msgid "LDAP search terminated on request"
480 msgstr "Prohledávání ukončeno na žádost"
481
482 #: src/addressbook.c:536
483 msgid "Error starting TLS connection"
484 msgstr "Chyba při vytváření TLS spojení"
485
486 #: src/addressbook.c:853
487 msgid "Sources"
488 msgstr "Zdroje adres"
489
490 #: src/addressbook.c:857 src/prefs_other.c:101 src/toolbar.c:190
491 #: src/toolbar.c:1727
492 msgid "Address book"
493 msgstr "Kniha adres"
494
495 #: src/addressbook.c:980
496 msgid "Lookup name:"
497 msgstr "Hledané jméno:"
498
499 #: src/addressbook.c:1040 src/compose.c:2031 src/compose.c:4308
500 #: src/compose.c:5530 src/compose.c:6293 src/summary_search.c:291
501 msgid "To:"
502 msgstr "Komu:"
503
504 #: src/addressbook.c:1044 src/compose.c:2015 src/compose.c:4051
505 #: src/compose.c:4307
506 msgid "Cc:"
507 msgstr "Kopie:"
508
509 #: src/addressbook.c:1048 src/compose.c:2018 src/compose.c:4082
510 msgid "Bcc:"
511 msgstr "Skrytá kopie:"
512
513 #: src/addressbook.c:1283 src/addressbook.c:1329
514 msgid "Delete address(es)"
515 msgstr "Odstranit adresu(y)"
516
517 #: src/addressbook.c:1284
518 msgid "This address data is readonly and cannot be deleted."
519 msgstr "Tato data jsou pouze pro čtení a nelze je odstranit."
520
521 #: src/addressbook.c:1323
522 msgid "Delete group"
523 msgstr "Odstranit skupinu"
524
525 #: src/addressbook.c:1324
526 msgid ""
527 "Really delete the group(s)?\n"
528 "The addresses it contains will not be lost."
529 msgstr ""
530 "Chcete odstranit skupinu (skupiny)?\n"
531 "Adresy v ní (v nich) obsažené budou ztraceny."
532
533 #: src/addressbook.c:1330
534 msgid "Really delete the address(es)?"
535 msgstr "Opravdu chcete odstranit tuto adresu(y)?"
536
537 #: src/addressbook.c:1932
538 msgid "Cannot paste. Target address book is readonly."
539 msgstr "Nelze vložit. Cílová kniha adres je pouze pro čtení."
540
541 #: src/addressbook.c:1943
542 msgid "Cannot paste into an address group."
543 msgstr "Nelze provést vložení do skupiny adres."
544
545 #: src/addressbook.c:2619
546 #, c-format
547 msgid "Do you want to delete the query results and addresses in '%s' ?"
548 msgstr "Opravdu chcete odstranit výsledky vyhledávání '%s' ?"
549
550 #: src/addressbook.c:2622 src/addressbook.c:2648 src/addressbook.c:2655
551 #: src/prefs_filtering_action.c:152
552 msgid "Delete"
553 msgstr "Odstranit"
554
555 #: src/addressbook.c:2631
556 #, c-format
557 msgid ""
558 "Do you want to delete '%s' ?If you delete the folder only, the addresses it "
559 "contains will be moved into the parent folder."
560 msgstr ""
561 "Chcete odstranit '%s'? Pokud odstraníte pouze složku, adresy v ní obsažené "
562 "budou přesunuty do nadřazené složky."
563
564 #: src/addressbook.c:2634 src/imap_gtk.c:283 src/mh_gtk.c:179
565 msgid "Delete folder"
566 msgstr "Odstranit složku"
567
568 #: src/addressbook.c:2635
569 msgid "+Delete _folder only"
570 msgstr "+Odstranit pouze _složku"
571
572 #: src/addressbook.c:2635
573 msgid "Delete folder and _addresses"
574 msgstr "Odstranit složku a _adresy"
575
576 #: src/addressbook.c:2646
577 #, c-format
578 msgid ""
579 "Do you want to delete '%s'?\n"
580 "The addresses it contains will not be lost."
581 msgstr ""
582 "Chcete odstranit '%s'?\n"
583 "Adresy v ní obsažené budou ztraceny."
584
585 #: src/addressbook.c:2653
586 #, c-format
587 msgid ""
588 "Do you want to delete '%s'?\n"
589 "The addresses it contains will be lost."
590 msgstr ""
591 "Chcete odstranit '%s'?\n"
592 "Adresy v ní obsažené budou ztraceny."
593
594 #: src/addressbook.c:3465
595 msgid "New user, could not save index file."
596 msgstr "Nový uživatel, nelze uložit index soubor."
597
598 #: src/addressbook.c:3469
599 msgid "New user, could not save address book files."
600 msgstr "Nový uživatel, nelze uložit soubory s knihou adres."
601
602 #: src/addressbook.c:3479
603 msgid "Old address book converted successfully."
604 msgstr "Konverze staré knihy adres proběhla úspěšně."
605
606 #: src/addressbook.c:3484
607 msgid ""
608 "Old address book converted,\n"
609 "could not save new address index file."
610 msgstr ""
611 "Stará kniha adres zkonvertována,\n"
612 "nepodařilo se uložit nový soubor s indexem adres."
613
614 #: src/addressbook.c:3497
615 msgid ""
616 "Could not convert address book,\n"
617 "but created empty new address book files."
618 msgstr ""
619 "Nepodařilo se provést konverzi knihy adres,\n"
620 "ale byl vytvořen nové prázdné soubory knihy adres."
621
622 #: src/addressbook.c:3503
623 msgid ""
624 "Could not convert address book,\n"
625 "could not save new address index file."
626 msgstr ""
627 "Nepodařilo se provést konverzi knihy adres,\n"
628 "nepodařilo se uložit nový soubor s indexem adres."
629
630 #: src/addressbook.c:3508
631 msgid ""
632 "Could not convert address book\n"
633 "and could not create new address book files."
634 msgstr ""
635 "Nepodařilo se provést konverzi knihy adres\n"
636 "a nepodařilo se vytvořit nové soubory knihy adres."
637
638 #: src/addressbook.c:3515 src/addressbook.c:3521
639 msgid "Addressbook conversion error"
640 msgstr "Chyba při konverzi knihy adres"
641
642 #: src/addressbook.c:3559
643 msgid "Addressbook Error"
644 msgstr "Chyba v knize adres"
645
646 #: src/addressbook.c:3560
647 msgid "Could not read address index"
648 msgstr "Nelze načíst index adres"
649
650 #: src/addressbook.c:3887
651 msgid "Busy searching..."
652 msgstr "Prohledávám..."
653
654 #: src/addressbook.c:3958
655 #, c-format
656 msgid "Search '%s'"
657 msgstr "Hledání '%s'"
658
659 #: src/addressbook.c:4183
660 msgid "Interface"
661 msgstr "Rozhraní"
662
663 #: src/addressbook.c:4199 src/exphtmldlg.c:378 src/expldifdlg.c:394
664 #: src/exporthtml.c:1020 src/importldif.c:651
665 msgid "Address Book"
666 msgstr "Kniha adres"
667
668 #: src/addressbook.c:4215
669 msgid "Person"
670 msgstr "Osoba"
671
672 #: src/addressbook.c:4231
673 msgid "EMail Address"
674 msgstr "Email adresa"
675
676 #: src/addressbook.c:4247
677 msgid "Group"
678 msgstr "Skupina"
679
680 #: src/addressbook.c:4263 src/exporthtml.c:922 src/folderview.c:468
681 #: src/prefs_account.c:2410 src/prefs_folder_column.c:79
682 msgid "Folder"
683 msgstr "Složka"
684
685 #: src/addressbook.c:4279
686 msgid "vCard"
687 msgstr "vCard"
688
689 #: src/addressbook.c:4295 src/addressbook.c:4311
690 msgid "JPilot"
691 msgstr "JPilot"
692
693 #: src/addressbook.c:4327
694 msgid "LDAP servers"
695 msgstr "LDAP servery"
696
697 #: src/addressbook.c:4343
698 msgid "LDAP Query"
699 msgstr "LDAP dotaz"
700
701 #: src/addressbook.c:4659 src/matcher.c:303 src/matcher.c:756
702 #: src/matcher.c:889 src/prefs_matcher.c:218 src/prefs_matcher.c:521
703 #: src/prefs_matcher.c:1332 src/prefs_matcher.c:1349 src/prefs_matcher.c:1351
704 #: src/prefs_matcher.c:2102 src/prefs_matcher.c:2106
705 msgid "Any"
706 msgstr "Kterákoliv"
707
708 #: src/addrgather.c:158
709 msgid "Please specify name for address book."
710 msgstr "Zadejte prosím název pro knihu adres."
711
712 #: src/addrgather.c:178
713 msgid "Please select the mail headers to search."
714 msgstr "Vyberte záhlaví zprávy, ve kterých se bude hledat."
715
716 #: src/addrgather.c:185
717 msgid "Harvesting addresses..."
718 msgstr "Získávám adresy..."
719
720 #: src/addrgather.c:224
721 msgid "Addresses gathered successfully."
722 msgstr "Adresy získány úspěšně."
723
724 #: src/addrgather.c:294
725 msgid "No folder or message was selected."
726 msgstr "Není vybrána žádná složka nebo zpráva."
727
728 #: src/addrgather.c:302
729 msgid ""
730 "Please select a folder to process from the folder\n"
731 "list. Alternatively, select one or messages from\n"
732 "the message list."
733 msgstr ""
734 "Prosím, vyberte složku, kterou chcete zpracovat,\n"
735 "ze seznamu složek. Případně vyberte jednu nebo více zpráv\n"
736 "ze seznamu zpráv."
737
738 #: src/addrgather.c:354
739 msgid "Folder :"
740 msgstr "Složka :"
741
742 #: src/addrgather.c:365 src/exphtmldlg.c:546 src/expldifdlg.c:626
743 #: src/importldif.c:909
744 msgid "Address Book :"
745 msgstr "Kniha adres :"
746
747 #: src/addrgather.c:375
748 msgid "Folder Size :"
749 msgstr "Velikost složky :"
750
751 #: src/addrgather.c:390
752 msgid "Process these mail header fields"
753 msgstr "Zpracovat tato pole ze záhlaví mailů"
754
755 #: src/addrgather.c:408
756 msgid "Include sub-folders"
757 msgstr "Zahrnout podsložky"
758
759 #: src/addrgather.c:431
760 msgid "Header Name"
761 msgstr "Název záhlaví"
762
763 #: src/addrgather.c:432
764 msgid "Address Count"
765 msgstr "Počet adres"
766
767 #: src/addrgather.c:537 src/alertpanel.c:154 src/compose.c:4657
768 #: src/compose.c:9183 src/messageview.c:578 src/messageview.c:591
769 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:570
770 msgid "Warning"
771 msgstr "Varování"
772
773 #: src/addrgather.c:538
774 msgid "Header Fields"
775 msgstr "Pole záhlaví"
776
777 #: src/addrgather.c:539 src/exphtmldlg.c:666 src/expldifdlg.c:738
778 #: src/importldif.c:1029
779 msgid "Finish"
780 msgstr "Konec"
781
782 #: src/addrgather.c:600
783 msgid "Harvest Email Addresses - from Selected Messages"
784 msgstr "Získání adres - z vybraných zpráv"
785
786 #: src/addrgather.c:608
787 msgid "Harvest Email Addresses - from Folder"
788 msgstr "Získání adres - ze složky"
789
790 #: src/addrindex.c:116
791 msgid "Common addresses"
792 msgstr "Obecné adresy"
793
794 #: src/addrindex.c:117
795 msgid "Personal addresses"
796 msgstr "Osobní adresy"
797
798 #: src/addrindex.c:123
799 msgid "Common address"
800 msgstr "Obecná adresa"
801
802 #: src/addrindex.c:124
803 msgid "Personal address"
804 msgstr "Osobní adresa"
805
806 #: src/alertpanel.c:141 src/compose.c:7403
807 msgid "Notice"
808 msgstr "Poznámka"
809
810 #: src/alertpanel.c:167 src/alertpanel.c:190 src/compose.c:4597 src/inc.c:616
811 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:144 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:235
812 msgid "Error"
813 msgstr "Chyba"
814
815 #: src/alertpanel.c:191
816 msgid "_View log"
817 msgstr "_Zobrazit protokol"
818
819 #: src/alertpanel.c:338
820 msgid "Show this message next time"
821 msgstr "Zobrazovat příště tuto zprávu"
822
823 #: src/browseldap.c:219
824 msgid "Browse Directory Entry"
825 msgstr "Procházet položku adresáře"
826
827 #: src/browseldap.c:239
828 msgid "Server Name :"
829 msgstr "Název serveru :"
830
831 #: src/browseldap.c:249
832 msgid "Distinguished Name (dn) :"
833 msgstr "Rozlišovací jméno (dn):"
834
835 #: src/browseldap.c:272
836 msgid "LDAP Name"
837 msgstr "LDAP atribut"
838
839 #: src/browseldap.c:274
840 msgid "Attribute Value"
841 msgstr "Hodnota atributu"
842
843 #: src/common/nntp.c:73
844 #, c-format
845 msgid "Can't connect to NNTP server: %s:%d\n"
846 msgstr "Nemohu se spojit s NNTP serverem: %s:%d\n"
847
848 #: src/common/nntp.c:181 src/common/nntp.c:244
849 #, c-format
850 msgid "protocol error: %s\n"
851 msgstr "Chyba protokolu: %s\n"
852
853 #: src/common/nntp.c:204 src/common/nntp.c:250
854 msgid "protocol error\n"
855 msgstr "Chyba protokolu\n"
856
857 #: src/common/nntp.c:300
858 msgid "Error occurred while posting\n"
859 msgstr "Nastala chyba během posílání\n"
860
861 #: src/common/nntp.c:380
862 msgid "Error occurred while sending command\n"
863 msgstr "Nastala chyba během posílání příkazu\n"
864
865 #: src/common/plugin.c:52
866 msgid "Nothing"
867 msgstr "Nic"
868
869 #: src/common/plugin.c:53
870 msgid "a viewer"
871 msgstr "prohlížeč"
872
873 #: src/common/plugin.c:54
874 msgid "folders"
875 msgstr "složky"
876
877 #: src/common/plugin.c:55
878 msgid "filtering"
879 msgstr "filtr"
880
881 #: src/common/plugin.c:56
882 msgid "a privacy interface"
883 msgstr "zabezpečení"
884
885 #: src/common/plugin.c:57
886 msgid "a notifier"
887 msgstr "oznamování"
888
889 #: src/common/plugin.c:58
890 msgid "an utility"
891 msgstr ""
892
893 #: src/common/plugin.c:59
894 msgid "things"
895 msgstr ""
896
897 #: src/common/plugin.c:257
898 #, c-format
899 msgid "This plugin provides %s (%s), which is already provided by the %s plugin."
900 msgstr "Tento modul poskytuje možnost %s (%s), která je už obsažena v modulu %s."
901
902 #: src/common/plugin.c:292
903 msgid "Plugin already loaded"
904 msgstr "Modul byl již načten"
905
906 #: src/common/plugin.c:302
907 msgid "Failed to allocate memory for Plugin"
908 msgstr "Nepodařilo se vyhradit paměť pro modul"
909
910 #: src/common/plugin.c:329
911 msgid "This module is not licenced under a GPL compatible licence."
912 msgstr "Tento modul není licencován dle GPL kompatibilní licence."
913
914 #: src/common/plugin.c:336
915 msgid "This module is for Sylpheed-Claws GTK1."
916 msgstr "Tento modul je určen pro Sylpheed-Claws GTK1."
917
918 #: src/common/smtp.c:176
919 msgid "SMTP AUTH not available\n"
920 msgstr "SMTP AUTH je nedostupná\n"
921
922 #: src/common/smtp.c:518 src/common/smtp.c:568
923 msgid "bad SMTP response\n"
924 msgstr "špatná SMTP odpověď\n"
925
926 #: src/common/smtp.c:539 src/common/smtp.c:557 src/common/smtp.c:676
927 msgid "error occurred on SMTP session\n"
928 msgstr "nastala chyba v SMTP relaci\n"
929
930 #: src/common/smtp.c:548 src/pop.c:842
931 msgid "error occurred on authentication\n"
932 msgstr "nastala chyba v autentizaci\n"
933
934 #: src/common/smtp.c:603
935 #, c-format
936 msgid "Message is too big (Maximum size is %s)\n"
937 msgstr "Zpráva je příliš velká (maximální velikost je %s)\n"
938
939 #: src/common/smtp.c:635 src/pop.c:835
940 msgid "couldn't start TLS session\n"
941 msgstr "nelze spustit TLS relaci\n"
942
943 #: src/common/socket.c:1405
944 #, c-format
945 msgid "write on fd%d: %s\n"
946 msgstr "zápis do fd%d: %s\n"
947
948 #: src/common/ssl.c:159
949 msgid "Error creating ssl context\n"
950 msgstr "Chyba při vytváření ssl kontextu\n"
951
952 #: src/common/ssl.c:178
953 #, c-format
954 msgid "SSL connect failed (%s)\n"
955 msgstr "SSL spojení selhalo (%s)\n"
956
957 #: src/common/ssl_certificate.c:189 src/common/ssl_certificate.c:200
958 #: src/common/ssl_certificate.c:206 src/common/ssl_certificate.c:213
959 #: src/common/ssl_certificate.c:224 src/common/ssl_certificate.c:230
960 #: src/gtk/sslcertwindow.c:68 src/gtk/sslcertwindow.c:79
961 #: src/gtk/sslcertwindow.c:85 src/gtk/sslcertwindow.c:92
962 #: src/gtk/sslcertwindow.c:103 src/gtk/sslcertwindow.c:109
963 msgid "<not in certificate>"
964 msgstr "<not in certificate>"
965
966 #: src/common/ssl_certificate.c:239
967 #, c-format
968 msgid ""
969 "  Owner: %s (%s) in %s\n"
970 "  Signed by: %s (%s) in %s\n"
971 "  Fingerprint: %s\n"
972 "  Signature status: %s"
973 msgstr ""
974 "  Vlastník: %s (%s) v %s\n"
975 "  Podepsán: %s (%s) v %s\n"
976 "  Fingerprint: %s\n"
977 "  Stav podpisu: %s"
978
979 #: src/common/ssl_certificate.c:348
980 msgid "Couldn't load X509 default paths"
981 msgstr "Nelze nahrát výchozí cestu pro X509"
982
983 #: src/common/string_match.c:79
984 msgid "(Subject cleared by RegExp)"
985 msgstr "(Předmět odstraněn reg. výrazem)"
986
987 #: src/common/utils.c:348
988 #, c-format
989 msgid "%dB"
990 msgstr "%dB"
991
992 #: src/common/utils.c:349
993 #, c-format
994 msgid "%d.%02dKB"
995 msgstr "%d.%02dKB"
996
997 #: src/common/utils.c:350
998 #, c-format
999 msgid "%d.%02dMB"
1000 msgstr "%d.%02dKB"
1001
1002 #: src/common/utils.c:351
1003 #, c-format
1004 msgid "%.2fGB"
1005 msgstr "%.2fGB"
1006
1007 #: src/compose.c:517
1008 msgid "/_Add..."
1009 msgstr "/_Přidat..."
1010
1011 #: src/compose.c:518
1012 msgid "/_Remove"
1013 msgstr "/_Odstranit"
1014
1015 #: src/compose.c:520 src/folderview.c:292
1016 msgid "/_Properties..."
1017 msgstr "/_Vlastnosti..."
1018
1019 #: src/compose.c:525 src/mainwindow.c:740 src/messageview.c:285
1020 msgid "/_Message"
1021 msgstr "/_Zpráva"
1022
1023 #: src/compose.c:526
1024 msgid "/_Message/_Send"
1025 msgstr "/_Zpráva/_Poslat"
1026
1027 #: src/compose.c:528
1028 msgid "/_Message/Send _later"
1029 msgstr "/_Zpráva/Poslat p_ozději"
1030
1031 #: src/compose.c:530 src/compose.c:534 src/compose.c:537 src/mainwindow.c:750
1032 #: src/mainwindow.c:760 src/mainwindow.c:773 src/mainwindow.c:779
1033 #: src/mainwindow.c:796 src/messageview.c:288 src/messageview.c:296
1034 msgid "/_Message/---"
1035 msgstr "/_Zpráva/---"
1036
1037 #: src/compose.c:531
1038 msgid "/_Message/_Attach file"
1039 msgstr "/_Zpráva/Připoji_t soubor"
1040
1041 #: src/compose.c:532
1042 msgid "/_Message/_Insert file"
1043 msgstr "/_Zpráva/_Vložit soubor"
1044
1045 #: src/compose.c:533
1046 msgid "/_Message/Insert si_gnature"
1047 msgstr "/_Zpráva/Vložit p_odpis"
1048
1049 #: src/compose.c:535
1050 msgid "/_Message/_Save"
1051 msgstr "/_Zpráva/_Uložit"
1052
1053 #: src/compose.c:538
1054 msgid "/_Message/_Close"
1055 msgstr "/_Zpráva/_Zavřít"
1056
1057 #: src/compose.c:541
1058 msgid "/_Edit/_Undo"
1059 msgstr "/Úp_ravy/_Zpět"
1060
1061 #: src/compose.c:542
1062 msgid "/_Edit/_Redo"
1063 msgstr "/Úp_ravy/Zn_ovu"
1064
1065 #: src/compose.c:543 src/compose.c:631 src/compose.c:634 src/compose.c:640
1066 #: src/mainwindow.c:522 src/messageview.c:167
1067 msgid "/_Edit/---"
1068 msgstr "/Úp_ravy/---"
1069
1070 #: src/compose.c:544
1071 msgid "/_Edit/Cu_t"
1072 msgstr "/Úp_ravy/_Vyjmout"
1073
1074 #: src/compose.c:545 src/mainwindow.c:519 src/messageview.c:165
1075 msgid "/_Edit/_Copy"
1076 msgstr "/Úp_ravy/_Kopírovat"
1077
1078 #: src/compose.c:546
1079 msgid "/_Edit/_Paste"
1080 msgstr "/Úp_ravy/V_ložit"
1081
1082 #: src/compose.c:547
1083 msgid "/_Edit/Special paste"
1084 msgstr "/Úp_ravy/Vložit _jinak"
1085
1086 #: src/compose.c:548
1087 msgid "/_Edit/Special paste/as _quotation"
1088 msgstr "/Úp_ravy/Vložit _jinak/jako _citaci"
1089
1090 #: src/compose.c:550
1091 msgid "/_Edit/Special paste/_wrapped"
1092 msgstr "/Úp_ravy/Vložit _jinak/_zalomené"
1093
1094 #: src/compose.c:552
1095 msgid "/_Edit/Special paste/_unwrapped"
1096 msgstr "/Úp_ravy/Vložit _jinak/_nezalomené"
1097
1098 #: src/compose.c:554 src/mainwindow.c:520 src/messageview.c:166
1099 msgid "/_Edit/Select _all"
1100 msgstr "/Úp_ravy/Vybr_at vše"
1101
1102 #: src/compose.c:555
1103 msgid "/_Edit/A_dvanced"
1104 msgstr "/Úp_ravy/_Rozšířené"
1105
1106 #: src/compose.c:556
1107 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character backward"
1108 msgstr "/Úp_ravy/_Rozšířené/Přesun o znak zpět"
1109
1110 #: src/compose.c:561
1111 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character forward"
1112 msgstr "/Úp_ravy/_Rozšířené/Přesun o znak dále"
1113
1114 #: src/compose.c:566
1115 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word backward"
1116 msgstr "/Úp_ravy/_Rozšířené/Přesun o slovo zpět"
1117
1118 #: src/compose.c:571
1119 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word forward"
1120 msgstr "/Úp_ravy/_Rozšířené/Přesun o slov dále"
1121
1122 #: src/compose.c:576
1123 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to beginning of line"
1124 msgstr "/Úp_ravy/_Rozšířené/Přesun na začátek řádku"
1125
1126 #: src/compose.c:581
1127 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to end of line"
1128 msgstr "/Úp_ravy/_Rozšířené/Přesun na konec řádku"
1129
1130 #: src/compose.c:586
1131 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to previous line"
1132 msgstr "/Úp_ravy/_Rozšířené/Přesun na předchozí řádek"
1133
1134 #: src/compose.c:591
1135 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to next line"
1136 msgstr "/Úp_ravy/_Rozšířené/Přesun na další řádek"
1137
1138 #: src/compose.c:596
1139 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character backward"
1140 msgstr "/Úp_ravy/_Rozšířené/Smazat znak zpět"
1141
1142 #: src/compose.c:601
1143 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character forward"
1144 msgstr "/Úp_ravy/_Rozšířené/Smazat znak vpřed"
1145
1146 #: src/compose.c:606
1147 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word backward"
1148 msgstr "/Úp_ravy/_Rozšířené/Smazat slovo zpět"
1149
1150 #: src/compose.c:611
1151 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word forward"
1152 msgstr "/Úp_ravy/_Rozšířené/Smazat slovo vpřed"
1153
1154 #: src/compose.c:616
1155 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete line"
1156 msgstr "/Úp_ravy/_Rozšířené/Smazat řádek"
1157
1158 #: src/compose.c:621
1159 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete entire line"
1160 msgstr "/Úp_ravy/_Rozšířené/Smazat celý řádek"
1161
1162 #: src/compose.c:626
1163 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete to end of line"
1164 msgstr "/Úp_ravy/_Rozšířené/Smazat do konce řádku"
1165
1166 #: src/compose.c:632
1167 msgid "/_Edit/_Find"
1168 msgstr "/Úp_ravy/_Hledat"
1169
1170 #: src/compose.c:635
1171 msgid "/_Edit/_Wrap current paragraph"
1172 msgstr "/Úp_ravy/_Zarovnat aktuální odstavec"
1173
1174 #: src/compose.c:637
1175 msgid "/_Edit/Wrap all long _lines"
1176 msgstr "/Úp_ravy/Zalomit _všechny dlouhé řádky"
1177
1178 #: src/compose.c:639
1179 msgid "/_Edit/Aut_o wrapping"
1180 msgstr "/Úp_ravy/_Automaticky zalamovat"
1181
1182 #: src/compose.c:641
1183 msgid "/_Edit/Edit with e_xternal editor"
1184 msgstr "/Úp_ravy/Upravit pomocí e_xterního editoru"
1185
1186 #: src/compose.c:644
1187 msgid "/_Spelling"
1188 msgstr "/_Pravopis"
1189
1190 #: src/compose.c:645
1191 msgid "/_Spelling/_Check all or check selection"
1192 msgstr "/_Pravopis/_Zkontrolovat vše nebo výběr"
1193
1194 #: src/compose.c:647
1195 msgid "/_Spelling/_Highlight all misspelled words"
1196 msgstr "/_Pravopis/Z_výraznit nesprávná slova"
1197
1198 #: src/compose.c:649
1199 msgid "/_Spelling/Check _backwards misspelled word"
1200 msgstr "/_Pravopis/Přejít na _předchozí chybu"
1201
1202 #: src/compose.c:651
1203 msgid "/_Spelling/_Forward to next misspelled word"
1204 msgstr "/_Pravopis/Přejít na _následující chybu"
1205
1206 #: src/compose.c:653
1207 msgid "/_Spelling/---"
1208 msgstr "/_Pravopis/---"
1209
1210 #: src/compose.c:654
1211 msgid "/_Spelling/Options"
1212 msgstr "/_Pravopis/_Předvolby"
1213
1214 #: src/compose.c:657
1215 msgid "/_Options"
1216 msgstr "/Nastav_ení"
1217
1218 #: src/compose.c:658
1219 msgid "/_Options/Reply _mode"
1220 msgstr "/Nastav_ení/Režim _odpovědi"
1221
1222 #: src/compose.c:659
1223 msgid "/_Options/Reply _mode/_Normal"
1224 msgstr "/Nastav_ení/Režim _odpovědi/_Normální"
1225
1226 #: src/compose.c:660
1227 msgid "/_Options/Reply _mode/_All"
1228 msgstr "/Nastav_ení/Režim _odpovědi/_Všem"
1229
1230 #: src/compose.c:661
1231 msgid "/_Options/Reply _mode/_Sender"
1232 msgstr "/Nastav_ení/Režim _odpovědi/_Odesílateli"
1233
1234 #: src/compose.c:662
1235 msgid "/_Options/Reply _mode/_Mailing-list"
1236 msgstr "/Nastav_ení/Režim _odpovědi/Do _konference"
1237
1238 #: src/compose.c:663 src/compose.c:668 src/compose.c:675 src/compose.c:677
1239 #: src/compose.c:679
1240 msgid "/_Options/---"
1241 msgstr "/Nastav_ení/---"
1242
1243 #: src/compose.c:664
1244 msgid "/_Options/Privacy _System"
1245 msgstr "/Nastav_ení/Systém _zabezpečení"
1246
1247 #: src/compose.c:665
1248 msgid "/_Options/Privacy _System/None"
1249 msgstr "/Nastav_ení/Systém _zabezpečení/Žádný"
1250
1251 #: src/compose.c:666
1252 msgid "/_Options/Si_gn"
1253 msgstr "/Nastav_ení/Digitálně po_depsat"
1254
1255 #: src/compose.c:667
1256 msgid "/_Options/_Encrypt"
1257 msgstr "/Nastav_ení/Ši_frovat"
1258
1259 #: src/compose.c:669
1260 msgid "/_Options/_Priority"
1261 msgstr "/Nastav_ení/_Priorita"
1262
1263 #: src/compose.c:670
1264 msgid "/_Options/Priority/_Highest"
1265 msgstr "/Nastav_ení/_Priorita/_Nejvyšší"
1266
1267 #: src/compose.c:671
1268 msgid "/_Options/Priority/Hi_gh"
1269 msgstr "/Nastav_ení/_Priorita/_Vysoká"
1270
1271 #: src/compose.c:672
1272 msgid "/_Options/Priority/_Normal"
1273 msgstr "/Nastav_ení/_Priorita/Nor_mální"
1274
1275 #: src/compose.c:673
1276 msgid "/_Options/Priority/Lo_w"
1277 msgstr "/Nastav_ení/_Priorita/Ní_zká"
1278
1279 #: src/compose.c:674
1280 msgid "/_Options/Priority/_Lowest"
1281 msgstr "/Nastav_ení/_Priorita/Ne_jnižší"
1282
1283 #: src/compose.c:676
1284 msgid "/_Options/_Request Return Receipt"
1285 msgstr "/Nastav_ení/_Vyžádat potvrzení o doručení"
1286
1287 #: src/compose.c:678
1288 msgid "/_Options/Remo_ve references"
1289 msgstr "/Nastav_ení/Odstranit reference na původní zprávu"
1290
1291 #: src/compose.c:685
1292 msgid "/_Options/Character _encoding"
1293 msgstr "/Nastav_ení/_Kódování znaků"
1294
1295 #: src/compose.c:686
1296 msgid "/_Options/Character _encoding/_Automatic"
1297 msgstr "/Nastav_ení/_Kódování znaků/_Autodetekce"
1298
1299 #: src/compose.c:688 src/compose.c:694 src/compose.c:702 src/compose.c:706
1300 #: src/compose.c:712 src/compose.c:716 src/compose.c:722 src/compose.c:728
1301 #: src/compose.c:732 src/compose.c:742 src/compose.c:746 src/compose.c:756
1302 #: src/compose.c:760
1303 msgid "/_Options/Character _encoding/---"
1304 msgstr "/Nastav_ení/_Kódování znaků/---"
1305
1306 #: src/compose.c:690
1307 msgid "/_Options/Character _encoding/7bit ascii (US-ASC_II)"
1308 msgstr "/Nastav_ení/_Kódování znaků/7bitové ASCII (US-ASC_II)"
1309
1310 #: src/compose.c:692
1311 msgid "/_Options/Character _encoding/Unicode (_UTF-8)"
1312 msgstr "/Nastav_ení/_Kódování znaků/Unicode (_UTF-8)"
1313
1314 #: src/compose.c:696
1315 msgid "/_Options/Character _encoding/Western European (ISO-8859-_1)"
1316 msgstr "/Nastav_ení/_Kódování znaků/Západní Evropa (ISO-8859-_1)"
1317
1318 #: src/compose.c:698
1319 msgid "/_Options/Character _encoding/Western European (ISO-8859-15)"
1320 msgstr "/Nastav_ení/_Kódování znaků/Západní Evropa (ISO-8859-15)"
1321
1322 #: src/compose.c:700
1323 msgid "/_Options/Character _encoding/Western European (Windows-1252)"
1324 msgstr "/Nastav_ení/_Kódování znaků/Západní Evropa (Windows-1252)"
1325
1326 #: src/compose.c:704
1327 msgid "/_Options/Character _encoding/Central European (ISO-8859-_2)"
1328 msgstr "/Nastav_ení/_Kódování znaků/Střední Evropa (ISO-8859-_2)"
1329
1330 #: src/compose.c:708
1331 msgid "/_Options/Character _encoding/_Baltic (ISO-8859-13)"
1332 msgstr "/Nastav_ení/_Kódování znaků/_Pobaltí (ISO-8859-13)"
1333
1334 #: src/compose.c:710
1335 msgid "/_Options/Character _encoding/Baltic (ISO-8859-_4)"
1336 msgstr "/Nastav_ení/_Kódování znaků/Pobaltí (ISO-8859-_4)"
1337
1338 #: src/compose.c:714
1339 msgid "/_Options/Character _encoding/Greek (ISO-8859-_7)"
1340 msgstr "/Nastav_ení/_Kódování znaků/Řečtina (ISO-8859-_7)"
1341
1342 #: src/compose.c:718
1343 msgid "/_Options/Character _encoding/Hebrew (ISO-8859-_8)"
1344 msgstr "/Nastav_ení/_Kódování znaků/Hebrejština (ISO-8859-8)"
1345
1346 #: src/compose.c:720
1347 msgid "/_Options/Character _encoding/Hebrew (Windows-1255)"
1348 msgstr "/Nastav_ení/_Kódování znaků/Hebrejština (Windows-1255)"
1349
1350 #: src/compose.c:724
1351 msgid "/_Options/Character _encoding/Arabic (ISO-8859-_6)"
1352 msgstr "/Nastav_ení/_Kódování znaků/Arabština (ISO-8859-_6)"
1353
1354 #: src/compose.c:726
1355 msgid "/_Options/Character _encoding/Arabic (Windows-1256)"
1356 msgstr "/Nastav_ení/_Kódování znaků/Arabština (Windows-1256)"
1357
1358 #: src/compose.c:730
1359 msgid "/_Options/Character _encoding/Turkish (ISO-8859-_9)"
1360 msgstr "/Nastav_ení/_Kódování znaků/Turečtina (ISO-8859-_9)"
1361
1362 #: src/compose.c:734
1363 msgid "/_Options/Character _encoding/Cyrillic (ISO-8859-_5)"
1364 msgstr "/Nastav_ení/_Kódování znaků/Azbuka (ISO-8859-_5)"
1365
1366 #: src/compose.c:736
1367 msgid "/_Options/Character _encoding/Cyrillic (KOI8-_R)"
1368 msgstr "/Nastav_ení/_Kódování znaků/Azbuka (KOI8-_R)"
1369
1370 #: src/compose.c:738
1371 msgid "/_Options/Character _encoding/Cyrillic (KOI8-U)"
1372 msgstr "/Nastav_ení/_Kódování znaků/Azbuka (KOI8-U)"
1373
1374 #: src/compose.c:740
1375 msgid "/_Options/Character _encoding/Cyrillic (Windows-1251)"
1376 msgstr "/Nastav_ení/_Kódování znaků/Azbuka (Windows-1251)"
1377
1378 #: src/compose.c:744
1379 msgid "/_Options/Character _encoding/Japanese (ISO-2022-_JP)"
1380 msgstr "/Nastav_ení/_Kódování znaků/Japonština (ISO-2022-_JP)"
1381
1382 #: src/compose.c:748
1383 msgid "/_Options/Character _encoding/Simplified Chinese (_GB2312)"
1384 msgstr "/Nastav_ení/_Kódování znaků/Zjednodušená čínština (_GB2312)"
1385
1386 #: src/compose.c:750
1387 msgid "/_Options/Character _encoding/Simplified Chinese (GBK)"
1388 msgstr "/Nastav_ení/_Kódování znaků/Zjednodušená čínština (GBK)"
1389
1390 #: src/compose.c:752
1391 msgid "/_Options/Character _encoding/Traditional Chinese (_Big5)"
1392 msgstr "/Nastav_ení/_Kódování znaků/Tradiční čínština (_Big5)"
1393
1394 #: src/compose.c:754
1395 msgid "/_Options/Character _encoding/Traditional Chinese (EUC-_TW)"
1396 msgstr "/Nastav_ení/_Kódování znaků/Tradiční čínština (EUC-_TW)"
1397
1398 #: src/compose.c:758
1399 msgid "/_Options/Character _encoding/Korean (EUC-_KR)"
1400 msgstr "/Nastav_ení/_Kódování znaků/Korejština (EUC-_KR)"
1401
1402 #: src/compose.c:762
1403 msgid "/_Options/Character _encoding/Thai (TIS-620)"
1404 msgstr "/Nastav_ení/_Kódování znaků/Thajština (TIS-620)"
1405
1406 #: src/compose.c:764
1407 msgid "/_Options/Character _encoding/Thai (Windows-874)"
1408 msgstr "/Nastav_ení/_Kódování znaků/Thajština (Windows-874)"
1409
1410 #: src/compose.c:768
1411 msgid "/_Tools/Show _ruler"
1412 msgstr "/_Nástroje/Zobrazovat _pravítko"
1413
1414 #: src/compose.c:769 src/messageview.c:303
1415 msgid "/_Tools/_Address book"
1416 msgstr "/_Nástroje/_Kniha adres"
1417
1418 #: src/compose.c:770
1419 msgid "/_Tools/_Template"
1420 msgstr "/_Nástroje/Ša_blona"
1421
1422 #: src/compose.c:771 src/mainwindow.c:832 src/messageview.c:328
1423 msgid "/_Tools/Actio_ns"
1424 msgstr "/_Nástroje/_Akce"
1425
1426 #: src/compose.c:1598
1427 msgid "Fw: multiple emails"
1428 msgstr "Fw: vice zprav"
1429
1430 #: src/compose.c:2021
1431 msgid "Reply-To:"
1432 msgstr "Odpovědět komu:"
1433
1434 #: src/compose.c:2024 src/compose.c:5527 src/compose.c:6295
1435 msgid "Newsgroups:"
1436 msgstr "Diskusní skupiny:"
1437
1438 #: src/compose.c:2027
1439 msgid "Followup-To:"
1440 msgstr "Pokračování:"
1441
1442 #: src/compose.c:2424
1443 msgid "Quote mark format error."
1444 msgstr "Chyba v uvozovkách."
1445
1446 #: src/compose.c:2447
1447 msgid "Message reply/forward format error."
1448 msgstr "Chyba formátu odpovědi/přeposlání."
1449
1450 #: src/compose.c:3004
1451 #, c-format
1452 msgid "File %s is empty."
1453 msgstr "Soubor %s je prázdný."
1454
1455 #: src/compose.c:3008
1456 #, c-format
1457 msgid "Can't read %s."
1458 msgstr "Nemohu načíst %s."
1459
1460 #: src/compose.c:3035
1461 #, c-format
1462 msgid "Message: %s"
1463 msgstr "Zpráva: %s"
1464
1465 #: src/compose.c:3853
1466 msgid " [Edited]"
1467 msgstr " [Upraveno]"
1468
1469 #: src/compose.c:3859
1470 #, c-format
1471 msgid "%s - Compose message%s"
1472 msgstr "%s - Psaní zprávy%s"
1473
1474 #: src/compose.c:3862
1475 #, c-format
1476 msgid "[no subject] - Compose message%s"
1477 msgstr "[žádný předmět] - Psaní zprávy%s"
1478
1479 #: src/compose.c:3887 src/messageview.c:613
1480 msgid ""
1481 "Account for sending mail is not specified.\n"
1482 "Please select a mail account before sending."
1483 msgstr ""
1484 "Není zadán účet pro odesílání mailů.\n"
1485 "Před odesláním vyberte prosím nějaký účet."
1486
1487 #: src/compose.c:4064 src/compose.c:4095 src/compose.c:4126 src/toolbar.c:391
1488 #: src/toolbar.c:442
1489 msgid "Send"
1490 msgstr "Odeslat"
1491
1492 #: src/compose.c:4065
1493 msgid "The only recipient is the default CC address. Send anyway?"
1494 msgstr ""
1495 "Jediný adresát je výchozí příjemce kopií (viz nastavení účtu). Opravdu "
1496 "odeslat?"
1497
1498 #: src/compose.c:4066 src/compose.c:4097 src/compose.c:4128 src/compose.c:4597
1499 msgid "+_Send"
1500 msgstr "+_Odeslat"
1501
1502 #: src/compose.c:4096
1503 msgid "The only recipient is the default BCC address. Send anyway?"
1504 msgstr ""
1505 "Jediný adresát je výchozí příjemce skrytých kopií (viz nastavení účtu). "
1506 "Opravdu odeslat?"
1507
1508 #: src/compose.c:4113
1509 msgid "Recipient is not specified."
1510 msgstr "Není uveden příjemce."
1511
1512 #: src/compose.c:4127
1513 msgid "Subject is empty. Send it anyway?"
1514 msgstr "Předmět je prázdný. Přesto mám zprávu odeslat?"
1515
1516 #: src/compose.c:4170 src/compose.c:7756
1517 msgid ""
1518 "Could not queue message for sending:\n"
1519 "\n"
1520 "Charset conversion failed."
1521 msgstr ""
1522 "Zprávu nelze uložit do fronty pro odeslání:\n"
1523 "\n"
1524 "Konverze znakové sady se nezdařila."
1525
1526 #: src/compose.c:4173 src/compose.c:7759
1527 msgid ""
1528 "Could not queue message for sending:\n"
1529 "\n"
1530 "Couldn't get recipient encryption key."
1531 msgstr ""
1532 "Zprávu nelze uložit do fronty pro odeslání:\n"
1533 "\n"
1534 "Nepodařilo se získat šifrovací klíč příjemce."
1535
1536 #: src/compose.c:4177 src/compose.c:7753
1537 #, c-format
1538 msgid ""
1539 "Could not queue message for sending:\n"
1540 "\n"
1541 "Signature failed: %s"
1542 msgstr ""
1543 "Zprávu nelze uložit do fronty pro odeslání\n"
1544 "\n"
1545 "Podepisování se nezdařilo: %s"
1546
1547 #: src/compose.c:4180
1548 #, c-format
1549 msgid ""
1550 "Could not queue message for sending:\n"
1551 "\n"
1552 "%s."
1553 msgstr ""
1554 "Zprávu nelze uložit do fronty pro odeslání:\n"
1555 "\n"
1556 "%s."
1557
1558 #: src/compose.c:4182
1559 msgid "Could not queue message for sending."
1560 msgstr "Zprávu nelze uložit do fronty pro odeslání."
1561
1562 #: src/compose.c:4197 src/compose.c:4256
1563 msgid ""
1564 "The message was queued but could not be sent.\n"
1565 "Use \"Send queued messages\" from the main window to retry."
1566 msgstr ""
1567 "Zpráva byla uložena do fronty ale nemohla být odeslána.\n"
1568 "Použijte nabídku \"Odeslat pozdržené zprávy \" z hlavního okna."
1569
1570 #: src/compose.c:4250
1571 #, c-format
1572 msgid ""
1573 "%s\n"
1574 "Use \"Send queued messages\" from the main window to retry."
1575 msgstr ""
1576 "%s\n"
1577 "Použijte nabídku \"Odeslat pozdržené zprávy \" z hlavního okna."
1578
1579 #: src/compose.c:4594
1580 #, c-format
1581 msgid ""
1582 "Can't convert the character encoding of the message \n"
1583 "to the specified %s charset.\n"
1584 "Send it as %s?"
1585 msgstr ""
1586 "Nelze převést kódování znaků zprávy \n"
1587 "na %s.\n"
1588 "Odeslat v kódování %s?"
1589
1590 #: src/compose.c:4653
1591 #, c-format
1592 msgid ""
1593 "Line %d exceeds the line length limit (998 bytes).\n"
1594 "The contents of the message might be broken on the way to the delivery.\n"
1595 "\n"
1596 "Send it anyway?"
1597 msgstr ""
1598 "Řádek %d překračuje limit délky řádku (998 bajtů). \n"
1599 "Obsah zprávy může být poškozen po cestě k adresátovi.\n"
1600 "\n"
1601 "\n"
1602 "Přesto odeslat?"
1603
1604 #: src/compose.c:4841
1605 msgid "No account for sending mails available!"
1606 msgstr "Není dostupný žádný účet pro odeslání pošty!"
1607
1608 #: src/compose.c:4851
1609 msgid "No account for posting news available!"
1610 msgstr "Není dostupný žádný účet pro odeslání příspěvku do diskusních skupin!"
1611
1612 #: src/compose.c:5544
1613 msgid "Use <tab> to autocomplete from addressbook"
1614 msgstr "Použijte <tab> pro automatické dokončení podle knihy adres"
1615
1616 #: src/compose.c:5672
1617 msgid "Mime type"
1618 msgstr "MIME typ"
1619
1620 #: src/compose.c:5678 src/compose.c:5974 src/mimeview.c:212
1621 #: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:374 src/prefs_summary_column.c:86
1622 #: src/summaryview.c:490
1623 msgid "Size"
1624 msgstr "Délka"
1625
1626 #: src/compose.c:5739
1627 msgid "Save Message to "
1628 msgstr "Uložit zprávu do "
1629
1630 #: src/compose.c:5761 src/editjpilot.c:289 src/editldap.c:526
1631 #: src/editvcard.c:202 src/export.c:172 src/import.c:171 src/importmutt.c:242
1632 #: src/importpine.c:242 src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:146
1633 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:387 src/prefs_spelling.c:210
1634 msgid "_Browse"
1635 msgstr "P_rocházet"
1636
1637 #: src/compose.c:5973 src/compose.c:7163
1638 msgid "MIME type"
1639 msgstr "MIME typ"
1640
1641 #: src/compose.c:6045
1642 msgid "Hea_der"
1643 msgstr "_Záhlaví"
1644
1645 #: src/compose.c:6049
1646 msgid "_Attachments"
1647 msgstr "_Přílohy"
1648
1649 #: src/compose.c:6053
1650 msgid "Othe_rs"
1651 msgstr "_Ostatní"
1652
1653 #: src/compose.c:6068 src/summary_search.c:298
1654 msgid "Subject:"
1655 msgstr "Předmět:"
1656
1657 #: src/compose.c:6257
1658 #, c-format
1659 msgid ""
1660 "Spell checker could not be started.\n"
1661 "%s"
1662 msgstr ""
1663 "Nelze spustit kontrolu pravopisu.\n"
1664 "%s"
1665
1666 #: src/compose.c:6369
1667 #, c-format
1668 msgid "From: <i>%s</i>"
1669 msgstr "Od: <i>%s</i>"
1670
1671 #: src/compose.c:6400
1672 msgid "Account to use for this email"
1673 msgstr "Účet použitý pro tuto zprávu"
1674
1675 #: src/compose.c:6402
1676 msgid "Sender address to be used"
1677 msgstr "Adresa odesílatele musí být uvedena"
1678
1679 #: src/compose.c:6556
1680 #, c-format
1681 msgid ""
1682 "The privacy system '%s' cannot be loaded. You will not be able to sign or "
1683 "encrypt this message."
1684 msgstr ""
1685 "Systém zabezpečení '%s' se nepodařilo načíst. Nebudete moci digitálně "
1686 "podepsat nebo šifrovat zprávu."
1687
1688 #: src/compose.c:6795
1689 msgid "Message To format error."
1690 msgstr "Chyba formátu v položce 'To' záhlaví zprávy."
1691
1692 #: src/compose.c:6808
1693 msgid "Message Cc format error."
1694 msgstr "Chyba formátu v položce 'Cc' záhlaví zprávy."
1695
1696 #: src/compose.c:6821
1697 msgid "Message Bcc format error."
1698 msgstr "Chyba formátu v položce 'Bcc' záhlaví zprávy."
1699
1700 #: src/compose.c:6835
1701 msgid "Message subject format error."
1702 msgstr "Chyba formátu v předmětu zprávy."
1703
1704 #: src/compose.c:7057
1705 msgid "Invalid MIME type."
1706 msgstr "Neplatný MIME typ."
1707
1708 #: src/compose.c:7072
1709 msgid "File doesn't exist or is empty."
1710 msgstr "Soubor neexistuje nebo je prázdný."
1711
1712 #: src/compose.c:7145
1713 msgid "Properties"
1714 msgstr "Vlastnosti"
1715
1716 #: src/compose.c:7196
1717 msgid "Encoding"
1718 msgstr "Kódování"
1719
1720 #: src/compose.c:7216
1721 msgid "Path"
1722 msgstr "Cesta k souboru"
1723
1724 #: src/compose.c:7217 src/prefs_toolbar.c:1060
1725 msgid "File name"
1726 msgstr "Název souboru"
1727
1728 #: src/compose.c:7400
1729 #, c-format
1730 msgid ""
1731 "The external editor is still working.\n"
1732 "Force terminating the process?\n"
1733 "process group id: %d"
1734 msgstr ""
1735 "Externí editor stále pracuje.\n"
1736 "Mám přerušit proces?\n"
1737 "číslo procesu: %d"
1738
1739 #: src/compose.c:7442
1740 msgid "Compose: input from monitoring process\n"
1741 msgstr "Psaní: vstup z externího procesu\n"
1742
1743 #: src/compose.c:7723 src/messageview.c:718
1744 msgid "Sylpheed-Claws needs network access in order to send this email."
1745 msgstr "Sylpheed-Claws potřebuje přístup k síti, aby mohl odeslat tuto zprávu."
1746
1747 #: src/compose.c:7748
1748 msgid "Could not queue message."
1749 msgstr "Zprávu nelze uložit do fronty pro odeslání."
1750
1751 #: src/compose.c:7750
1752 #, c-format
1753 msgid ""
1754 "Could not queue message:\n"
1755 "\n"
1756 "%s."
1757 msgstr ""
1758 "Zprávu nelze uložit do fronty pro odeslání:\n"
1759 "\n"
1760 "%s."
1761
1762 #: src/compose.c:7870
1763 msgid "Could not save draft."
1764 msgstr "Nelze uložit koncept."
1765
1766 #: src/compose.c:7945 src/compose.c:7968
1767 msgid "Select file"
1768 msgstr "Výběr souboru"
1769
1770 #: src/compose.c:7981
1771 #, c-format
1772 msgid "File '%s' could not be read."
1773 msgstr "Soubor '%s' nelze číst."
1774
1775 #: src/compose.c:7983
1776 #, c-format
1777 msgid ""
1778 "File '%s' contained invalid characters\n"
1779 "for the current encoding, insertion may be incorrect."
1780 msgstr ""
1781 "Soubor '%s' obsahuje neplatné znaky\n"
1782 "pro nastavené kódování, vložení může obsahovat chyby."
1783
1784 #: src/compose.c:8031
1785 msgid "Discard message"
1786 msgstr "Zrušit zprávu"
1787
1788 #: src/compose.c:8032
1789 msgid "This message has been modified. Discard it?"
1790 msgstr "Zpráva byla modifikována. Chcete ji zahodit?"
1791
1792 #: src/compose.c:8033
1793 msgid "_Discard"
1794 msgstr "_Zahodit"
1795
1796 #: src/compose.c:8033
1797 msgid "_Save to Drafts"
1798 msgstr "Uložit jako _koncept"
1799
1800 #: src/compose.c:8077
1801 #, c-format
1802 msgid "Do you want to apply the template '%s' ?"
1803 msgstr "Chcete použít šablonu '%s' ?"
1804
1805 #: src/compose.c:8079
1806 msgid "Apply template"
1807 msgstr "Použít šablonu"
1808
1809 #: src/compose.c:8080
1810 msgid "_Replace"
1811 msgstr "_Nahradit"
1812
1813 #: src/compose.c:8080
1814 msgid "_Insert"
1815 msgstr "_Vložit"
1816
1817 #: src/compose.c:8768
1818 msgid "Insert or attach?"
1819 msgstr "Vložit nebo připojit?"
1820
1821 #: src/compose.c:8769
1822 msgid ""
1823 "Do you want to insert the contents of the file(s) into the message body, or "
1824 "attach it to the email?"
1825 msgstr ""
1826 "Chcete obsah souboru(ů) vložit do textu zprávy nebo soubor(y) připojit ke "
1827 "zprávě jako přílohu?"
1828
1829 #: src/compose.c:8771
1830 msgid "+_Insert"
1831 msgstr "+_Vložit"
1832
1833 #: src/compose.c:8771
1834 msgid "_Attach"
1835 msgstr "_Přiložit"
1836
1837 #: src/compose.c:9177
1838 #, c-format
1839 msgid ""
1840 "You are about to reply to %d messages. Opening the windows could take some "
1841 "time. Do you want to continue?"
1842 msgstr ""
1843 "Chystáte se odpovědět na %d zpráv. Otevírání oken může chvíli trvat. Chcete "
1844 "pokračovat?"
1845
1846 #: src/crash.c:142
1847 #, c-format
1848 msgid "Sylpheed-Claws process (%ld) received signal %ld"
1849 msgstr "Proces Sylpheed-Claws (pid %ld) obdržel signál %ld"
1850
1851 #: src/crash.c:188
1852 msgid "Sylpheed-Claws has crashed"
1853 msgstr "Sylpheed-Claws zhavaroval"
1854
1855 #: src/crash.c:204
1856 #, c-format
1857 msgid ""
1858 "%s.\n"
1859 "Please file a bug report and include the information below."
1860 msgstr ""
1861 "%s.\n"
1862 "Vyplňte prosím hlášení o chybě a vložte níže uvedené informace."
1863
1864 #: src/crash.c:209
1865 msgid "Debug log"
1866 msgstr "Debug log"
1867
1868 #: src/crash.c:253
1869 msgid "Close"
1870 msgstr "Zavřít"
1871
1872 #: src/crash.c:258
1873 msgid "Save..."
1874 msgstr "Uložit..."
1875
1876 #: src/crash.c:263
1877 msgid "Create bug report"
1878 msgstr "Vytvořit hlášení o chybě"
1879
1880 #: src/crash.c:310
1881 msgid "Save crash information"
1882 msgstr "Uložit informace o pádu"
1883
1884 #: src/editaddress.c:153
1885 msgid "Add New Person"
1886 msgstr "Přidat novou osobu"
1887
1888 #: src/editaddress.c:154
1889 msgid "Edit Person Details"
1890 msgstr "Upravit detaily o osobě"
1891
1892 #: src/editaddress.c:316
1893 msgid "An Email address must be supplied."
1894 msgstr "E-mailová adresa musí být uvedena."
1895
1896 #: src/editaddress.c:490
1897 msgid "A Name and Value must be supplied."
1898 msgstr "Musí být zadáno jméno a hodnota."
1899
1900 #: src/editaddress.c:560
1901 msgid "Edit Person Data"
1902 msgstr "Upravit data o osobě"
1903
1904 #: src/editaddress.c:671 src/expldifdlg.c:508 src/exporthtml.c:799
1905 #: src/ldif.c:819
1906 msgid "Display Name"
1907 msgstr "Zobrazované jméno"
1908
1909 #: src/editaddress.c:677 src/editaddress.c:681 src/ldif.c:827
1910 msgid "Last Name"
1911 msgstr "Příjmení"
1912
1913 #: src/editaddress.c:678 src/editaddress.c:680 src/ldif.c:823
1914 msgid "First Name"
1915 msgstr "Jméno"
1916
1917 #: src/editaddress.c:683
1918 msgid "Nickname"
1919 msgstr "Přezdívka"
1920
1921 #: src/editaddress.c:760 src/editaddress.c:816
1922 msgid "Alias"
1923 msgstr "Alias"
1924
1925 #: src/editaddress.c:954 src/editaddress.c:1011 src/prefs_customheader.c:222
1926 #: src/prefs_matcher.c:530
1927 msgid "Value"
1928 msgstr "Hodnota"
1929
1930 #: src/editaddress.c:1070
1931 msgid "_User Data"
1932 msgstr "_Osobní data"
1933
1934 #: src/editaddress.c:1071
1935 msgid "_Email Addresses"
1936 msgstr "_E-mailové adresy"
1937
1938 #: src/editaddress.c:1072
1939 msgid "O_ther Attributes"
1940 msgstr "_Další údaje"
1941
1942 #: src/editbook.c:113
1943 msgid "File appears to be Ok."
1944 msgstr "Soubor je OK."
1945
1946 #: src/editbook.c:116
1947 msgid "File does not appear to be a valid address book format."
1948 msgstr "Soubor není ve formátu pro knihu adres."
1949
1950 #: src/editbook.c:119 src/editjpilot.c:203 src/editvcard.c:107
1951 msgid "Could not read file."
1952 msgstr "Nelze načíst soubor."
1953
1954 #: src/editbook.c:153 src/editbook.c:266
1955 msgid "Edit Addressbook"
1956 msgstr "Upravit knihu adres"
1957
1958 #: src/editbook.c:182 src/editjpilot.c:277 src/editvcard.c:190
1959 msgid " Check File "
1960 msgstr " Otestovat soubor "
1961
1962 #: src/editbook.c:187 src/editjpilot.c:282 src/editvcard.c:195
1963 #: src/importmutt.c:235 src/importpine.c:235 src/prefs_account.c:1910
1964 msgid "File"
1965 msgstr "Soubor"
1966
1967 #: src/editbook.c:285
1968 msgid "Add New Addressbook"
1969 msgstr "Přidat novou knihu adres"
1970
1971 #: src/editgroup.c:100
1972 msgid "A Group Name must be supplied."
1973 msgstr "Musí být zadáno jméno skupiny."
1974
1975 #: src/editgroup.c:293
1976 msgid "Edit Group Data"
1977 msgstr "Upravit data o skupině"
1978
1979 #: src/editgroup.c:323 src/exporthtml.c:635
1980 msgid "Group Name"
1981 msgstr "Jméno skupiny"
1982
1983 #: src/editgroup.c:342
1984 msgid "Addresses in Group"
1985 msgstr "Adresy ve skupině"
1986
1987 #: src/editgroup.c:373
1988 msgid "Available Addresses"
1989 msgstr "Dostupné adresy"
1990
1991 #: src/editgroup.c:445
1992 msgid "Move Email Addresses to or from Group with arrow buttons"
1993 msgstr "E-mailové adresy přesuňte do/ze skupiny pomocí tlačítek se šipkami"
1994
1995 #: src/editgroup.c:493
1996 msgid "Edit Group Details"
1997 msgstr "Upravit detaily o skupině"
1998
1999 #: src/editgroup.c:496
2000 msgid "Add New Group"
2001 msgstr "Přidat novou skupinu"
2002
2003 #: src/editgroup.c:546
2004 msgid "Edit folder"
2005 msgstr "Upravit složku"
2006
2007 #: src/editgroup.c:546
2008 msgid "Input the new name of folder:"
2009 msgstr "Zadejte název složky:"
2010
2011 #: src/editgroup.c:549 src/foldersel.c:556 src/imap_gtk.c:134 src/mh_gtk.c:127
2012 msgid "New folder"
2013 msgstr "Nová složka"
2014
2015 #: src/editgroup.c:550 src/foldersel.c:557 src/mh_gtk.c:128
2016 msgid "Input the name of new folder:"
2017 msgstr "Zadejte název složky:"
2018
2019 #: src/editjpilot.c:200
2020 msgid "File does not appear to be JPilot format."
2021 msgstr "Soubor není ve formátu pro JPilot."
2022
2023 #: src/editjpilot.c:212
2024 msgid "Select JPilot File"
2025 msgstr "Vybrat JPilot soubor"
2026
2027 #: src/editjpilot.c:248 src/editjpilot.c:378
2028 msgid "Edit JPilot Entry"
2029 msgstr "Upravit JPilot soubor"
2030
2031 #: src/editjpilot.c:294
2032 msgid "Additional e-Mail address item(s)"
2033 msgstr "Další položka(y) e-mail adresy"
2034
2035 #: src/editjpilot.c:385
2036 msgid "Add New JPilot Entry"
2037 msgstr "Přidat nový JPilot záznam"
2038
2039 #: src/editldap_basedn.c:143
2040 msgid "Edit LDAP - Select Search Base"
2041 msgstr "Editace LDAP - Vyberte bázi pro hledání"
2042
2043 #: src/editldap_basedn.c:163 src/editldap.c:439
2044 msgid "Hostname"
2045 msgstr "Název počítače"
2046
2047 #: src/editldap_basedn.c:173 src/editldap.c:458 src/ssl_manager.c:110
2048 msgid "Port"
2049 msgstr "Port"
2050
2051 #: src/editldap_basedn.c:183 src/editldap.c:508
2052 msgid "Search Base"
2053 msgstr "Báze pro hledání"
2054
2055 #: src/editldap_basedn.c:204
2056 msgid "Available Search Base(s)"
2057 msgstr "Dostupná(é) báze pro hledání"
2058
2059 #: src/editldap_basedn.c:294
2060 msgid "Could not read Search Base(s) from server - please set manually"
2061 msgstr "Nelze načíst báze pro hledání ze serveru - zadejte je prosím ručně"
2062
2063 #: src/editldap_basedn.c:298 src/editldap.c:278
2064 msgid "Could not connect to server"
2065 msgstr "Nemohu se spojit se serverem"
2066
2067 #: src/editldap.c:153
2068 msgid "A Name must be supplied."
2069 msgstr "Jméno musí být uvedeno."
2070
2071 #: src/editldap.c:165
2072 msgid "A Hostname must be supplied for the server."
2073 msgstr "Název počítače musí být uveden."
2074
2075 #: src/editldap.c:178
2076 msgid "At least one LDAP search attribute should be supplied."
2077 msgstr "Alespoň jeden atribut musí být uveden."
2078
2079 #: src/editldap.c:275
2080 msgid "Connected successfully to server"
2081 msgstr "Úspěšně připojeno k serveru"
2082
2083 #: src/editldap.c:331 src/editldap.c:1032
2084 msgid "Edit LDAP Server"
2085 msgstr "Upravit LDAP server"
2086
2087 #: src/editldap.c:434
2088 msgid "A name that you wish to call the server."
2089 msgstr "Jméno, kterým chcete označit toto LDAP připojení."
2090
2091 #: src/editldap.c:449
2092 msgid ""
2093 "This is the hostname of the server. For example, \"ldap.mydomain.com\" may "
2094 "be appropriate for the \"mydomain.com\" organization. An IP address may also "
2095 "be used. You may specify \"localhost\" if running an LDAP server on the same "
2096 "computer as Sylpheed-Claws."
2097 msgstr ""
2098 "Název počítače, na kterém je provozován LDAP server. Například \"ldap."
2099 "mydomain.com\". Může být použita také IP adresa. Pokud server běží na "
2100 "stejném počítači jako Sylpheed-Claws, můžete použít \"localhost\"."
2101
2102 #: src/editldap.c:470
2103 msgid "TLS"
2104 msgstr "TLS"
2105
2106 #: src/editldap.c:471
2107 msgid "SSL"
2108 msgstr "SSL"
2109
2110 #: src/editldap.c:475
2111 msgid ""
2112 "Enable secure connection to the LDAP server via TLS.If connection fails, be "
2113 "sure to check the correct configuration in ldap.conf (TLS_CACERT or "
2114 "TLS_CACERTDIR fields)."
2115 msgstr ""
2116 "Povoluje zabezpečené připojení k LDAP serveru pomocí TLS. Pokud připojování "
2117 "selže, zkontrolujte nastavení v ldap.conf (volby TLS_CACERT nebo "
2118 "TLS_CACERTDIR)."
2119
2120 #: src/editldap.c:480
2121 msgid ""
2122 "Enable secure connection to the LDAP server via SSL.If connection fails, be "
2123 "sure to check the correct configuration in ldap.conf (TLS_CACERT or "
2124 "TLS_CACERTDIR fields)."
2125 msgstr ""
2126 "Povoluje zabezpečené připojení k LDAP serveru pomocí SSL. Pokud připojování "
2127 "selže, zkontrolujte nastavení v ldap.conf (volby TLS_CACERT nebo "
2128 "TLS_CACERTDIR)."
2129
2130 #: src/editldap.c:494
2131 msgid "The port number that the server listens on. Port 389 is the default."
2132 msgstr "Číslo portu, na kterém server naslouchá. Standardní nastavení je port 389."
2133
2134 #: src/editldap.c:498
2135 msgid " Check Server "
2136 msgstr " Otestovat připojení "
2137
2138 #: src/editldap.c:503
2139 msgid "Press this button to test the connection to the server."
2140 msgstr "Stiskem tohoto tlačítka otestujete připojení k serveru."
2141
2142 #: src/editldap.c:518
2143 msgid ""
2144 "This specifies the name of the directory to be searched on the server. "
2145 "Examples include:\n"
2146 "  dc=sylpheed,dc=org\n"
2147 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
2148 "  o=Organization Name,c=Country\n"
2149 msgstr ""
2150 "Označuje adresář, který bude na serveru prohledáván. Příklady:\n"
2151 "  dc=sylpheed,dc=org\n"
2152 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
2153 "  o=Organization Name,c=Country\n"
2154
2155 #: src/editldap.c:531
2156 msgid ""
2157 "Press this button to lookup the name of available directory names on the "
2158 "server."
2159 msgstr "Stiskem tohoto tlačítka vyhledáte názvy adresářů dostupných na serveru."
2160
2161 #: src/editldap.c:589
2162 msgid "Search Attributes"
2163 msgstr "Prohledávané atributy"
2164
2165 #: src/editldap.c:599
2166 msgid ""
2167 "A list of LDAP attribute names that should be searched when attempting to "
2168 "find a name or address."
2169 msgstr ""
2170 "Seznam LDAP atributů, které budou prohledávány při pokusu najít jméno nebo "
2171 "adresu."
2172
2173 #: src/editldap.c:603
2174 msgid " Defaults "
2175 msgstr " Výchozí "
2176
2177 #: src/editldap.c:608
2178 msgid ""
2179 "This resets the attribute names to a default value that should find most "
2180 "names and addresses during a name or address search process."
2181 msgstr ""
2182 "Nastavuje seznam atributů na výchozí hodnotu, která by měla najít nejvíc "
2183 "jmen a adres během vyhledávání."
2184
2185 #: src/editldap.c:615
2186 msgid "Max Query Age (secs)"
2187 msgstr "Maximální stáří dotazu (s)"
2188
2189 #: src/editldap.c:631
2190 msgid ""
2191 "This defines the maximum period of time (in seconds) that an address search "
2192 "result is valid for address completion purposes. Search results are stored "
2193 "in a cache until this period of time has passed and then retired. This will "
2194 "improve the response time when attempting to search for the same name or "
2195 "address on subsequent address completion requests. The cache will be "
2196 "searched in preference to performing a new server search request. The "
2197 "default value of 600 seconds (10 minutes), should be sufficient for most "
2198 "servers. A larger value will reduce the search time for subsequent searches. "
2199 "This is useful for servers that have slow response times at the expense of "
2200 "more memory to cache results."
2201 msgstr ""
2202 "Definuje maximální dobu (v sekundách), po kterou jsou výsledky hledání "
2203 "považovány za použitelné pro automatické dokončování adres. Výsledky hledání "
2204 "jsou ukládány do vyrovnávací paměti, ze které jsou odstraněny po uplynutí "
2205 "této doby. Vyrovnávací paměť je prohledávána před provedením dotazu na "
2206 "serveru, čímž je zkrácena doba nutná pro vyhledávání, pokud se opakovaně "
2207 "hledají stejná jména nebo adresy. Výchozí hodnota 600 sekund (10 minut) by "
2208 "měla být dostatečná pro většinu serverů. Vyšší hodnota redukuje čas strávený "
2209 "prohledáváním serveru při následných dotazech, což je užitečné pro servery s "
2210 "dlouhou reakční dobou, ale je to na úkor většího množství paměti "
2211 "spotřebovaného pro ukládání předchozích výsledků."
2212
2213 #: src/editldap.c:649
2214 msgid "Include server in dynamic search"
2215 msgstr "Zahrnout při automatickém dokončování"
2216
2217 #: src/editldap.c:655
2218 msgid ""
2219 "Check this option to include this server for dynamic searches when using "
2220 "address completion."
2221 msgstr ""
2222 "Při zaškrtnutí bude tento server prohledáván při pokusu o automatické "
2223 "dokončování adres."
2224
2225 #: src/editldap.c:662
2226 msgid "Match names 'containing' search term"
2227 msgstr "Hledat pomocí 'obsahuje'"
2228
2229 #: src/editldap.c:668
2230 msgid ""
2231 "Searches for names and addresses can be performed either using \"begins-with"
2232 "\" or \"contains\" search term. Check this option to perform a \"contains\" "
2233 "search; this type of search usually takes longer to complete. Note that for "
2234 "performance reasons, address completion uses \"begins-with\" for all "
2235 "searches against other address interfaces."
2236 msgstr ""
2237 "Hledání jmen a adres může být provedeno pomocí podmínky \"začíná na\" nebo "
2238 "\"obsahuje\". Při zaškrtnutí této volby bude použita podmínka \"obsahuje\", "
2239 "což většinou znamená delší čas na dokončení dotazu. Pro zajištění dobrého "
2240 "výkonu používá automatické dokončování adres při vyhledávání vždy podmínku "
2241 "\"začíná na\" bez ohledu na toto nastavení."
2242
2243 #: src/editldap.c:723
2244 msgid "Bind DN"
2245 msgstr "Připojovací jméno"
2246
2247 #: src/editldap.c:733
2248 msgid ""
2249 "The LDAP user account name to be used to connect to the server. This is "
2250 "usually only used for protected servers. This name is typically formatted "
2251 "as: \"cn=user,dc=sylpheed,dc=com\". This is usually left empty when "
2252 "performing a search."
2253 msgstr ""
2254 "Uživatelský účet ze serveru LDAP, který bude použit pro připojení. Toto je "
2255 "obvykle nutné pouze pro zabezpečené servery. Jméno je obvykle ve formátu: "
2256 "\"cn=user,dc=sylpheed,dc=com\". Pro prohledávání obvykle není nutno "
2257 "vyplňovat."
2258
2259 #: src/editldap.c:741
2260 msgid "Bind Password"
2261 msgstr "Připojovací heslo"
2262
2263 #: src/editldap.c:752
2264 msgid "The password to be used when connecting as the \"Bind DN\" user."
2265 msgstr ""
2266 "Heslo, které bude použito pro připojení spolu s údajem \"Přihlašovací jméno"
2267 "\"."
2268
2269 #: src/editldap.c:758
2270 msgid "Timeout (secs)"
2271 msgstr "Časový limit (s)"
2272
2273 #: src/editldap.c:773
2274 msgid "The timeout period in seconds."
2275 msgstr "Časový limit v sekundách."
2276
2277 #: src/editldap.c:777
2278 msgid "Maximum Entries"
2279 msgstr "Maximum položek"
2280
2281 #: src/editldap.c:792
2282 msgid "The maximum number of entries that should be returned in the search result."
2283 msgstr "Maximální počet položek, které budou vráceny při prohledávání."
2284
2285 #: src/editldap.c:808
2286 msgid "Basic"
2287 msgstr "Server"
2288
2289 #: src/editldap.c:809
2290 msgid "Search"
2291 msgstr "Hledání"
2292
2293 #: src/editldap.c:810 src/gtk/quicksearch.c:488
2294 msgid "Extended"
2295 msgstr "Ostatní"
2296
2297 #: src/editldap.c:1037
2298 msgid "Add New LDAP Server"
2299 msgstr "Přidat nový LDAP server"
2300
2301 #: src/editvcard.c:104
2302 msgid "File does not appear to be vCard format."
2303 msgstr "Soubor není ve formátu vCard."
2304
2305 #: src/editvcard.c:116
2306 msgid "Select vCard File"
2307 msgstr "Vybrat vCard soubor"
2308
2309 #: src/editvcard.c:161 src/editvcard.c:266
2310 msgid "Edit vCard Entry"
2311 msgstr "Upravit vCard záznam"
2312
2313 #: src/editvcard.c:271
2314 msgid "Add New vCard Entry"
2315 msgstr "Přidat nový vCard záznam"
2316
2317 #: src/exphtmldlg.c:113
2318 msgid "Please specify output directory and file to create."
2319 msgstr "Zadejte prosím adresář pro výstup a soubor, který se bude vytvořen."
2320
2321 #: src/exphtmldlg.c:116
2322 msgid "Select stylesheet and formatting."
2323 msgstr "Vyberte šablonu stylů a formátování."
2324
2325 #: src/exphtmldlg.c:119 src/expldifdlg.c:117
2326 msgid "File exported successfully."
2327 msgstr "Export souboru byl úspěšný."
2328
2329 #: src/exphtmldlg.c:184
2330 #, c-format
2331 msgid ""
2332 "HTML Output Directory '%s'\n"
2333 "does not exist. OK to create new directory?"
2334 msgstr ""
2335 "Výstupní adresář pro HTML '%s'\n"
2336 "neexistuje. Mám vytvořit nový adresář?"
2337
2338 #: src/exphtmldlg.c:187 src/expldifdlg.c:193
2339 msgid "Create Directory"
2340 msgstr "Vytvořit adresář"
2341
2342 #: src/exphtmldlg.c:196
2343 #, c-format
2344 msgid ""
2345 "Could not create output directory for HTML file:\n"
2346 "%s"
2347 msgstr ""
2348 "Nelze vytvořit výstupní adresář pro HTML soubor:\n"
2349 "%s"
2350
2351 #: src/exphtmldlg.c:198 src/expldifdlg.c:204
2352 msgid "Failed to Create Directory"
2353 msgstr "Vytvoření adresáře selhalo"
2354
2355 #: src/exphtmldlg.c:240
2356 msgid "Error creating HTML file"
2357 msgstr "Chyba při vytváření HTML souboru"
2358
2359 #: src/exphtmldlg.c:326
2360 msgid "Select HTML output file"
2361 msgstr "Vyberte výstupní HTML soubor"
2362
2363 #: src/exphtmldlg.c:390
2364 msgid "HTML Output File"
2365 msgstr "Výstupní HTML soubor"
2366
2367 #: src/exphtmldlg.c:399 src/expldifdlg.c:415 src/export.c:179 src/import.c:178
2368 #: src/importldif.c:682
2369 msgid "B_rowse"
2370 msgstr "_Procházet"
2371
2372 #: src/exphtmldlg.c:452
2373 msgid "Stylesheet"
2374 msgstr "Šablona stylu"
2375
2376 #: src/exphtmldlg.c:460 src/gtk/colorlabel.c:367 src/gtk/gtkaspell.c:1632
2377 #: src/gtk/gtkaspell.c:2299 src/mainwindow.c:1003 src/prefs_account.c:663
2378 #: src/summaryview.c:4983
2379 msgid "None"
2380 msgstr "Žádná"
2381
2382 #: src/exphtmldlg.c:461 src/prefs_summaries.c:349 src/prefs_summaries.c:690
2383 msgid "Default"
2384 msgstr "Výchozí"
2385
2386 #: src/exphtmldlg.c:462 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:140
2387 msgid "Full"
2388 msgstr "Úplná"
2389
2390 #: src/exphtmldlg.c:463
2391 msgid "Custom"
2392 msgstr "Vlastní"
2393
2394 #: src/exphtmldlg.c:464
2395 msgid "Custom-2"
2396 msgstr "Vlastní-2"
2397
2398 #: src/exphtmldlg.c:465
2399 msgid "Custom-3"
2400 msgstr "Vlastní-3"
2401
2402 #: src/exphtmldlg.c:466
2403 msgid "Custom-4"
2404 msgstr "Vlastní-4"
2405
2406 #: src/exphtmldlg.c:473
2407 msgid "Full Name Format"
2408 msgstr "Celé jméno"
2409
2410 #: src/exphtmldlg.c:481
2411 msgid "First Name, Last Name"
2412 msgstr "Jméno, příjmení"
2413
2414 #: src/exphtmldlg.c:482
2415 msgid "Last Name, First Name"
2416 msgstr "Příjmení, jméno"
2417
2418 #: src/exphtmldlg.c:489
2419 msgid "Color Banding"
2420 msgstr "Barevné značení"
2421
2422 #: src/exphtmldlg.c:495
2423 msgid "Format Email Links"
2424 msgstr "Formátovat adresy jako odkazy"
2425
2426 #: src/exphtmldlg.c:501
2427 msgid "Format User Attributes"
2428 msgstr "Exportovat uživatelské atributy"
2429
2430 #: src/exphtmldlg.c:556 src/expldifdlg.c:636 src/importldif.c:919
2431 msgid "File Name :"
2432 msgstr "Název souboru :"
2433
2434 #: src/exphtmldlg.c:566
2435 msgid "Open with Web Browser"
2436 msgstr "Otevřít ve webovém prohlížeči"
2437
2438 #: src/exphtmldlg.c:598
2439 msgid "Export Address Book to HTML File"
2440 msgstr "Exportovat databázi adres do HTML souboru"
2441
2442 #: src/exphtmldlg.c:664 src/expldifdlg.c:736 src/importldif.c:1027
2443 msgid "File Info"
2444 msgstr "Informace o souboru"
2445
2446 #: src/exphtmldlg.c:665
2447 msgid "Format"
2448 msgstr "Formát"
2449
2450 #: src/expldifdlg.c:111
2451 msgid "Please specify output directory and LDIF filename to create."
2452 msgstr "Zadejte prosím výstupní adresář a název LDIF souboru, který bude vytvořen."
2453
2454 #: src/expldifdlg.c:114
2455 msgid "Specify parameters to format distinguished name."
2456 msgstr "Upřesněte způsob formátování rozlišovacího jména (dn)."
2457
2458 #: src/expldifdlg.c:190
2459 #, c-format
2460 msgid ""
2461 "LDIF Output Directory '%s'\n"
2462 "does not exist. OK to create new directory?"
2463 msgstr ""
2464 "Výstupní adresář pro LDIF soubor '%s'\n"
2465 "neexistuje. Mám vytvořit nový adresář?"
2466
2467 #: src/expldifdlg.c:202
2468 #, c-format
2469 msgid ""
2470 "Could not create output directory for LDIF file:\n"
2471 "%s"
2472 msgstr ""
2473 "Nelze vytvořit výstupní adresář pro LDIF soubor:\n"
2474 "%s"
2475
2476 #: src/expldifdlg.c:247
2477 msgid "Suffix was not supplied"
2478 msgstr "Přípona nebyla specifikována"
2479
2480 #: src/expldifdlg.c:249
2481 msgid ""
2482 "A suffix is required if data is to be used for an LDAP server. Are you sure "
2483 "you wish to proceed without a suffix?"
2484 msgstr ""
2485 "Přípona je nutná, pokud mají být data použita pro LDAP server. Opravdu "
2486 "chcete pokračovat bez uvedení přípony?"
2487
2488 #: src/expldifdlg.c:267
2489 msgid "Error creating LDIF file"
2490 msgstr "Chyba při vytváření LDIF souboru"
2491
2492 #: src/expldifdlg.c:342
2493 msgid "Select LDIF output file"
2494 msgstr "Vyberte výstupní LDIF soubor"
2495
2496 #: src/expldifdlg.c:406
2497 msgid "LDIF Output File"
2498 msgstr "Výstupní LDIF soubor"
2499
2500 #: src/expldifdlg.c:467
2501 msgid "Suffix"
2502 msgstr "Přípona"
2503
2504 #: src/expldifdlg.c:479
2505 msgid ""
2506 "The suffix is used to create a \"Distinguished Name\" (or DN) for an LDAP "
2507 "entry. Examples include:\n"
2508 "  dc=sylpheed,dc=org\n"
2509 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
2510 "  o=Organization Name,c=Country\n"
2511 msgstr ""
2512 "Přípona je používána pro vytvoření \"Rozlišovacího jména\" (dn) pro položku "
2513 "LDAP. Příklady:\n"
2514 "  dc=sylpheed,dc=org\n"
2515 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
2516 "  o=Organization Name,c=Country\n"
2517
2518 #: src/expldifdlg.c:488
2519 msgid "Relative DN"
2520 msgstr "Relativní DN"
2521
2522 #: src/expldifdlg.c:495
2523 msgid "Unique ID"
2524 msgstr "Unikátní ID (uid)"
2525
2526 #: src/expldifdlg.c:503
2527 msgid ""
2528 "The address book Unique ID is used to create a DN that is formatted similar "
2529 "to:\n"
2530 "  uid=102376,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
2531 msgstr ""
2532 "Pro vytvoření rozlišovacího jména (dn) bude použito unikátní id (uid) z "
2533 "knihy adres. Výsledek bude podobný jako:\n"
2534 "  uid=102376,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
2535
2536 #: src/expldifdlg.c:516
2537 msgid ""
2538 "The address book Display Name is used to create a DN that is formatted "
2539 "similar to:\n"
2540 "  cn=John Doe,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
2541 msgstr ""
2542 "Pro vytvoření rozlišovacího jména (dn) bude použito zobrazované jméno "
2543 "(display name) z knihy adres. Výsledek bude podobný jako:\n"
2544 "  cn=John Doe,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
2545
2546 #: src/expldifdlg.c:529
2547 msgid ""
2548 "The first Email Address belonging to a person is used to create a DN that is "
2549 "formatted similar to:\n"
2550 "  mail=john.doe@domain.com,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
2551 msgstr ""
2552 "Pro vytvoření rozlišovacího jména (dn) bude použita první e-mailová adresa "
2553 "patřící uživateli (mail). Výsledek bude podobný jako:\n"
2554 "  mail=john.doe@domain.com,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
2555
2556 #: src/expldifdlg.c:543
2557 msgid ""
2558 "The LDIF file contains several data records that are usually loaded into an "
2559 "LDAP server. Each data record in the LDIF file is uniquely identified by a "
2560 "\"Distinguished Name\" (or DN). The suffix is appended to the \"Relative "
2561 "Distinguished Name\" (or RDN) to create the DN. Please select one of the "
2562 "available RDN options that will be used to create the DN."
2563 msgstr ""
2564 "LDIF soubor obsahuje několik záznamů, které jsou obvykle určeny pro načtená "
2565 "do LDAP serveru. Každý záznam v LDIF souboru je jednoznačně identifikován "
2566 "\"Rozlišovacím jménem\" (dn). Rozlišovací jméno je tvořeno \"Relativním "
2567 "rozlišovacím jménem\" (rdn) a příponou. Vyberte jedno z možných rdn, které "
2568 "má být použito pro vytvoření dn."
2569
2570 #: src/expldifdlg.c:556
2571 msgid "Use DN attribute if present in data"
2572 msgstr "Použít DN atribut, pokud je obsažen v datech"
2573
2574 #: src/expldifdlg.c:563
2575 msgid ""
2576 "The addressbook may contain entries that were previously imported from an "
2577 "LDIF file. The \"Distinguished Name\" (DN) user attribute, if present in the "
2578 "address book data, may be used in the exported LDIF file. The RDN selected "
2579 "above will be used if the DN user attribute is not found."
2580 msgstr ""
2581 "Kniha adres může obsahovat položky, které byly dříve importovány z LDIF "
2582 "souboru. Pokud je v datech knihy adres obsažen atribut DN, může být použit "
2583 "ve vytvářeném LDIF souboru. RDN vybrané výše bude použito, pokud atribut DN "
2584 "nebude nalezen."
2585
2586 #: src/expldifdlg.c:574
2587 msgid "Exclude record if no Email Address"
2588 msgstr "Vyloučit záznamy bez e-mailových adres"
2589
2590 #: src/expldifdlg.c:581
2591 msgid ""
2592 "An addressbook may contain entries without Email Addresses. Check this "
2593 "option to ignore these records."
2594 msgstr ""
2595 "Kniha adres může obsahovat záznamy bez e-mailových adres. Pokud zaškrtnete "
2596 "tuto volbu, budou tyto záznamy ignorovány."
2597
2598 #: src/expldifdlg.c:669
2599 msgid "Export Address Book to LDIF File"
2600 msgstr "Exportovat knihu adres do LDIF souboru"
2601
2602 #: src/expldifdlg.c:737
2603 msgid "Distguished Name"
2604 msgstr "Rozlišovací jméno (dn)"
2605
2606 #: src/export.c:120 src/summaryview.c:6355
2607 msgid "Export to mbox file"
2608 msgstr "Exportovat do mbox souboru"
2609
2610 #: src/export.c:139
2611 msgid "Locate the folder to export and specify the mbox file."
2612 msgstr "Určete zdrojovou složku a cílový mbox soubor."
2613
2614 #: src/export.c:150
2615 msgid "Source folder:"
2616 msgstr "Zdrojová složka:"
2617
2618 #: src/export.c:156 src/import.c:150
2619 msgid "Mbox file:"
2620 msgstr "Mbox soubor:"
2621
2622 #: src/export.c:211
2623 msgid "Target mbox filename can't be left empty."
2624 msgstr "Cílový mbox soubor musí být určen."
2625
2626 #: src/export.c:216
2627 msgid "Source folder can't be left empty."
2628 msgstr "Zdrojová složka musí být určena."
2629
2630 #: src/export.c:229
2631 msgid "Couldn't find the source folder."
2632 msgstr "Zdrojová složka nebyla nalezena."
2633
2634 #: src/export.c:252
2635 msgid "Select exporting file"
2636 msgstr "Vyberte soubor pro export"
2637
2638 #: src/exporthtml.c:805
2639 msgid "Full Name"
2640 msgstr "Celý název"
2641
2642 #: src/exporthtml.c:809 src/importldif.c:1028
2643 msgid "Attributes"
2644 msgstr "Atributy"
2645
2646 #: src/exporthtml.c:1010
2647 msgid "Sylpheed-Claws Address Book"
2648 msgstr "Sylpheed-Claws - kniha adres"
2649
2650 #: src/exporthtml.c:1124 src/exportldif.c:601
2651 msgid "Name already exists but is not a directory."
2652 msgstr "Vybraný název existuje ale není názvem adresáře."
2653
2654 #: src/exporthtml.c:1127 src/exportldif.c:604
2655 msgid "No permissions to create directory."
2656 msgstr "Nemohu vytvořit adresář."
2657
2658 #: src/exporthtml.c:1130 src/exportldif.c:607
2659 msgid "Name is too long."
2660 msgstr "Název je příliš dlouhý."
2661
2662 #: src/exporthtml.c:1133 src/exportldif.c:610
2663 msgid "Not specified."
2664 msgstr "Není uveden."
2665
2666 #: src/folder.c:1277 src/foldersel.c:371 src/prefs_folder_item.c:236
2667 msgid "Inbox"
2668 msgstr "Doručená pošta"
2669
2670 #: src/folder.c:1281 src/foldersel.c:375
2671 msgid "Sent"
2672 msgstr "Odeslaná pošta"
2673
2674 #: src/folder.c:1285 src/foldersel.c:379 src/prefs_folder_item.c:239
2675 msgid "Queue"
2676 msgstr "Fronta"
2677
2678 #: src/folder.c:1289 src/foldersel.c:383 src/prefs_folder_item.c:240
2679 #: src/toolbar.c:366 src/toolbar.c:400 src/toolbar.c:491
2680 msgid "Trash"
2681 msgstr "Koš"
2682
2683 #: src/folder.c:1293 src/foldersel.c:387 src/prefs_folder_item.c:238
2684 msgid "Drafts"
2685 msgstr "Koncepty"
2686
2687 #: src/folder.c:1572
2688 #, c-format
2689 msgid "Processing (%s)...\n"
2690 msgstr "Zpracovávám (%s)...\n"
2691
2692 #: src/folder.c:2508
2693 #, c-format
2694 msgid "Fetching all messages in %s ...\n"
2695 msgstr "Načítám všechny zprávy z %s ...\n"
2696
2697 #: src/folder.c:2797
2698 #, c-format
2699 msgid "Moving %s to %s...\n"
2700 msgstr "Přesouvám %s do %s...\n"
2701
2702 #: src/folder.c:3079
2703 #, c-format
2704 msgid "Updating cache for %s..."
2705 msgstr "Aktualizuji vyrovnávací paměť pro %s..."
2706
2707 #: src/folder.c:3790
2708 msgid "Processing messages..."
2709 msgstr "Zpracovávám zprávy..."
2710
2711 #: src/foldersel.c:228
2712 msgid "Select folder"
2713 msgstr "Vybrat složku"
2714
2715 #: src/foldersel.c:558 src/imap_gtk.c:138 src/mh_gtk.c:129
2716 msgid "NewFolder"
2717 msgstr "Nová složka"
2718
2719 #: src/foldersel.c:566 src/imap_gtk.c:146 src/imap_gtk.c:152 src/mh_gtk.c:135
2720 #: src/mh_gtk.c:238
2721 #, c-format
2722 msgid "'%c' can't be included in folder name."
2723 msgstr "'%c' nemůže být obsaženo ve jméně složky."
2724
2725 #: src/foldersel.c:576 src/imap_gtk.c:162 src/imap_gtk.c:216 src/mh_gtk.c:145
2726 #: src/mh_gtk.c:245
2727 #, c-format
2728 msgid "The folder '%s' already exists."
2729 msgstr "Složka '%s' už existuje."
2730
2731 #: src/foldersel.c:583 src/imap_gtk.c:168 src/mh_gtk.c:151
2732 #, c-format
2733 msgid "Can't create the folder '%s'."
2734 msgstr "Nemohu vytvořit složku '%s'."
2735
2736 #: src/folderview.c:290
2737 msgid "/Mark all re_ad"
2738 msgstr "/Označit všechny jako _přečtené"
2739
2740 #: src/folderview.c:291
2741 msgid "/_Search folder..."
2742 msgstr "/Hledat zprávy v aktuální _složce..."
2743
2744 #: src/folderview.c:293
2745 msgid "/Process_ing..."
2746 msgstr "/_Zpracování složky (lokální pravidla)..."
2747
2748 #: src/folderview.c:298
2749 msgid "/Empty _trash..."
2750 msgstr "/Vyprázdnit _koš..."
2751
2752 #: src/folderview.c:303
2753 msgid "/Send _queue..."
2754 msgstr "/Odeslat _frontu..."
2755
2756 #: src/folderview.c:422 src/folderview.c:469 src/prefs_folder_column.c:80
2757 msgid "New"
2758 msgstr "Nové"
2759
2760 #: src/folderview.c:423 src/folderview.c:470 src/prefs_folder_column.c:81
2761 msgid "Unread"
2762 msgstr "Nepřečtené"
2763
2764 #: src/folderview.c:424 src/prefs_folder_column.c:82
2765 msgid "Total"
2766 msgstr "Celkem"
2767
2768 #. TRANSLATORS: This in Number sign in American style
2769 #: src/folderview.c:472 src/summaryview.c:491
2770 msgid "#"
2771 msgstr "#"
2772
2773 #: src/folderview.c:717
2774 msgid "Setting folder info..."
2775 msgstr "Nastavuji informace o složce..."
2776
2777 #: src/folderview.c:771 src/summaryview.c:3455
2778 msgid "Mark all as read"
2779 msgstr "Označit všechny jako přečtené"
2780
2781 #: src/folderview.c:772 src/summaryview.c:3456
2782 msgid "Do you really want to mark all mails in this folder as read ?"
2783 msgstr "Opravdu chcete označit všechny zprávy v této složce jako přečtené?"
2784
2785 #: src/folderview.c:1058 src/imap.c:3199 src/mainwindow.c:3918 src/setup.c:90
2786 #, c-format
2787 msgid "Scanning folder %s%c%s ..."
2788 msgstr "Prohledávám složku %s%c%s ..."
2789
2790 #: src/folderview.c:1062 src/imap.c:3204 src/mainwindow.c:3923 src/setup.c:95
2791 #, c-format
2792 msgid "Scanning folder %s ..."
2793 msgstr "Prohledávám složku %s ..."
2794
2795 #: src/folderview.c:1089
2796 msgid "Rebuild folder tree"
2797 msgstr "Obnovit strom složek"
2798
2799 #: src/folderview.c:1090
2800 msgid "Rebuilding the folder tree will remove local caches. Do you want to continue?"
2801 msgstr ""
2802 "Obnovení stromu složek vyčistí všechny lokální vyrovnávací paměti. Chcete "
2803 "pokračovat?"
2804
2805 #: src/folderview.c:1100
2806 msgid "Rebuilding folder tree..."
2807 msgstr "Provádím obnovu stromu složek..."
2808
2809 #: src/folderview.c:1102
2810 msgid "Scanning folder tree..."
2811 msgstr "Prohledávám strom složek..."
2812
2813 #: src/folderview.c:1220
2814 msgid "Checking for new messages in all folders..."
2815 msgstr "Zjišťuji nové zprávy ve všech složkách..."
2816
2817 #: src/folderview.c:2081
2818 #, c-format
2819 msgid "Closing Folder %s..."
2820 msgstr "Zavírám složku %s..."
2821
2822 #: src/folderview.c:2120
2823 #, c-format
2824 msgid "Opening Folder %s..."
2825 msgstr "Otevírám složku %s..."
2826
2827 #: src/folderview.c:2133
2828 msgid "Folder could not be opened."
2829 msgstr "Složku nelze otevřít."
2830
2831 #: src/folderview.c:2294 src/mainwindow.c:2078
2832 msgid "Empty trash"
2833 msgstr "Vyprázdnit koš"
2834
2835 #: src/folderview.c:2295
2836 msgid "Delete all messages in trash?"
2837 msgstr "Odstranit všechny zprávy v koši?"
2838
2839 #: src/folderview.c:2296 src/mainwindow.c:2080
2840 msgid "+_Empty trash"
2841 msgstr "+_Vyprázdnit koš"
2842
2843 #: src/folderview.c:2340 src/inc.c:1465 src/toolbar.c:2122
2844 msgid "Offline warning"
2845 msgstr "Varování offline režimu"
2846
2847 #: src/folderview.c:2341 src/toolbar.c:2123
2848 msgid "You're working offline. Override?"
2849 msgstr "Pracujete v režimu offline. Přepnout?"
2850
2851 #: src/folderview.c:2352 src/toolbar.c:2142
2852 msgid "Send queued messages"
2853 msgstr "Odeslat pozdržené zprávy"
2854
2855 #: src/folderview.c:2353 src/toolbar.c:2143
2856 msgid "Send all queued messages?"
2857 msgstr "Odeslat všechny zprávy ve frontě pozdržených zpráv?"
2858
2859 #: src/folderview.c:2354 src/messageview.c:579 src/messageview.c:596
2860 #: src/prefs_account.c:1032 src/toolbar.c:2144
2861 msgid "_Send"
2862 msgstr "_Odeslat"
2863
2864 #: src/folderview.c:2362 src/toolbar.c:2162
2865 msgid "Some errors occurred while sending queued messages."
2866 msgstr "Při posílání pozdržených zpráv nastala stejná chyba."
2867
2868 #: src/folderview.c:2365 src/main.c:1478 src/toolbar.c:2165
2869 #, c-format
2870 msgid ""
2871 "Some errors occurred while sending queued messages:\n"
2872 "%s"
2873 msgstr ""
2874 "Při odesílání pozdržených zpráv nastala chyba:\n"
2875 "%s"
2876
2877 #: src/folderview.c:2432
2878 #, c-format
2879 msgid "Do you really want to make folder '%s' a sub-folder of '%s' ?"
2880 msgstr "Opravdu chcete složku '%s' učinit podsložkou složky '%s' ?"
2881
2882 #: src/folderview.c:2435
2883 msgid "Move folder"
2884 msgstr "Přesunout složku"
2885
2886 #: src/folderview.c:2446
2887 #, c-format
2888 msgid "Moving %s to %s..."
2889 msgstr "Přesouvám %s do %s..."
2890
2891 #: src/folderview.c:2475
2892 msgid "Source and destination are the same."
2893 msgstr "Zdroj i cíl jsou totožné."
2894
2895 #: src/folderview.c:2478
2896 msgid "Can't move a folder to one of its children."
2897 msgstr "Nelze přesunout složku do své vlastní podsložky."
2898
2899 #: src/folderview.c:2481
2900 msgid "Folder moving cannot be done between different mailboxes."
2901 msgstr "Přesun složky mezi různými poštovními schránkami nelze provést."
2902
2903 #: src/folderview.c:2484
2904 msgid "Move failed!"
2905 msgstr "Přesun se nezdařil!"
2906
2907 #: src/folderview.c:2520
2908 #, c-format
2909 msgid "Processing configuration for folder %s"
2910 msgstr "Zpracování složky - pravidla pro složku %s"
2911
2912 #: src/gedit-print.c:147 src/messageview.c:1502 src/summaryview.c:4124
2913 #: src/toolbar.c:178
2914 msgid "Print"
2915 msgstr "Tisk"
2916
2917 #: src/gedit-print.c:245
2918 msgid "Preparing pages..."
2919 msgstr "Připravuji stránky..."
2920
2921 #: src/gedit-print.c:272
2922 #, c-format
2923 msgid "Rendering page %d of %d..."
2924 msgstr "Generuji stránku %d z %d..."
2925
2926 #: src/gedit-print.c:274
2927 #, c-format
2928 msgid "Printing page %d of %d..."
2929 msgstr "Tisknu stránku %d z %d..."
2930
2931 #: src/gedit-print.c:296
2932 msgid "Print preview"
2933 msgstr "Náhled"
2934
2935 #: src/gedit-print.c:456
2936 msgid "Page %N of %Q"
2937 msgstr "Stránka %N z %Q"
2938
2939 #: src/grouplistdialog.c:173
2940 msgid "Newsgroup subscription"
2941 msgstr "Přihlásit diskusní skupiny"
2942
2943 #: src/grouplistdialog.c:189
2944 msgid "Select newsgroups for subscription:"
2945 msgstr "Vyberte diskuzní skupinu pro přihlášení:"
2946
2947 #: src/grouplistdialog.c:195
2948 msgid "Find groups:"
2949 msgstr "Najít skupiny:"
2950
2951 #: src/grouplistdialog.c:203
2952 msgid " Search "
2953 msgstr " Vyhledat "
2954
2955 #: src/grouplistdialog.c:215
2956 msgid "Newsgroup name"
2957 msgstr "Název diskusní skupiny"
2958
2959 #: src/grouplistdialog.c:216
2960 msgid "Messages"
2961 msgstr "Zprávy"
2962
2963 #: src/grouplistdialog.c:217
2964 msgid "Type"
2965 msgstr "Typ"
2966
2967 #: src/grouplistdialog.c:346
2968 msgid "moderated"
2969 msgstr "moderovaný"
2970
2971 #: src/grouplistdialog.c:348
2972 msgid "readonly"
2973 msgstr "pouze pro čtení"
2974
2975 #: src/grouplistdialog.c:350
2976 msgid "unknown"
2977 msgstr "neznámý"
2978
2979 #: src/grouplistdialog.c:412
2980 msgid "Can't retrieve newsgroup list."
2981 msgstr "Nemohu načíst seznam diskuzních skupin."
2982
2983 #: src/grouplistdialog.c:447 src/summaryview.c:1265
2984 msgid "Done."
2985 msgstr "Hotovo."
2986
2987 #: src/grouplistdialog.c:477
2988 #, c-format
2989 msgid "%d newsgroups received (%s read)"
2990 msgstr "%d diskuzních skupin přijato (%s načteno)"
2991
2992 #: src/gtk/about.c:78 src/textview.c:216
2993 msgid "/_Open with Web browser"
2994 msgstr "/_Otevřít ve webovém prohlížeči"
2995
2996 #: src/gtk/about.c:79 src/textview.c:217
2997 msgid "/Copy this _link"
2998 msgstr "/_Kopírovat odkaz"
2999
3000 #: src/gtk/about.c:119
3001 msgid "About Sylpheed-Claws"
3002 msgstr "O Sylpheed-Claws"
3003
3004 #: src/gtk/about.c:161
3005 #, c-format
3006 msgid ""
3007 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
3008 "Locale: %s (charset: %s)\n"
3009 "Operating System: %s %s (%s)"
3010 msgstr ""
3011 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
3012 "Lokalita: %s (znaková sada: %s)\n"
3013 "Operační systém: %s %s (%s)"
3014
3015 #: src/gtk/about.c:170
3016 #, c-format
3017 msgid ""
3018 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
3019 "Locale: %s (charset: %s)\n"
3020 "Operating System: %s"
3021 msgstr ""
3022 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
3023 "Lokalita: %s (znaková sada: %s)\n"
3024 "Operační systém: %s"
3025
3026 #: src/gtk/about.c:179
3027 #, c-format
3028 msgid ""
3029 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
3030 "Locale: %s (charset: %s)\n"
3031 "Operating System: unknown"
3032 msgstr ""
3033 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
3034 "Lokalita: %s (znaková sada: %s)\n"
3035 "Operační systém: neznámý"
3036
3037 #: src/gtk/about.c:194
3038 #, c-format
3039 msgid ""
3040 "Compiled-in features:\n"
3041 "%s"
3042 msgstr ""
3043 "Vestavěné vlastnosti:\n"
3044 "%s"
3045
3046 #: src/gtk/about.c:240
3047 msgid ""
3048 "Copyright (C) 1999-2006 Hiroyuki Yamamoto <hiro-y@kcn.ne.jp>\n"
3049 "and the Sylpheed-Claws team"
3050 msgstr ""
3051 "Copyright (C) 1999-2006 Hiroyuki Yamamoto <hiro-y@kcn.ne.jp>\n"
3052 "a tým Sylpheed-Claws"
3053
3054 #: src/gtk/about.c:283
3055 msgid ""
3056 "Sylpheed-Claws is a lightweight, fast and highly-configurable email client.\n"
3057 "\n"
3058 "For further information visit the Sylpheed-Claws website:\n"
3059 msgstr ""
3060 "Sylpheed-Claws je jednoduchý, rychlý a bohatě konfigurovatelný e-mailový "
3061 "klient.\n"
3062 "\n"
3063 "Pro další informace navštivte webové stránky Sylpheed-Claws:\n"
3064
3065 #: src/gtk/about.c:289
3066 msgid ""
3067 "\n"
3068 "\n"
3069 "Sylpheed-Claws is free software released under the GPL license. If you wish "
3070 "to donate to the Sylpheed-Claws project you can do so at:\n"
3071 msgstr ""
3072 "\n"
3073 "\n"
3074 "Sylpheed-Claws je volně šiřitelný software distribuovaný pod licencí GPL. "
3075 "Pokud chcete přispět na projekt Sylpheed-Claws, můžete tak učinit na:\n"
3076
3077 #: src/gtk/about.c:296
3078 msgid "\n"
3079 msgstr "\n"
3080
3081 #: src/gtk/about.c:307
3082 msgid "_Info"
3083 msgstr "_Informace"
3084
3085 #: src/gtk/about.c:335
3086 msgid "The Sylpheed-Claws Team\n"
3087 msgstr "Tým Sylpheed-Claws\n"
3088
3089 #: src/gtk/about.c:352
3090 msgid ""
3091 "\n"
3092 "Previous team members\n"
3093 msgstr ""
3094 "\n"
3095 "Dřívější členové týmu\n"
3096
3097 #: src/gtk/about.c:369
3098 msgid ""
3099 "\n"
3100 "The translation team\n"
3101 msgstr ""
3102 "\n"
3103 "Překladatelský tým\n"
3104
3105 #: src/gtk/about.c:386
3106 msgid ""
3107 "\n"
3108 "Documentation team\n"
3109 msgstr ""
3110 "\n"
3111 "Tým pro dokumentaci\n"
3112
3113 #: src/gtk/about.c:403
3114 msgid ""
3115 "\n"
3116 "Logo\n"
3117 msgstr ""
3118 "\n"
3119 "Logo\n"
3120
3121 #: src/gtk/about.c:420
3122 msgid ""
3123 "\n"
3124 "Icons\n"
3125 msgstr ""
3126 "\n"
3127 "Ikony\n"
3128
3129 #: src/gtk/about.c:437
3130 msgid ""
3131 "\n"
3132 "Contributors\n"
3133 msgstr ""
3134 "\n"
3135 "Přispěvatelé\n"
3136
3137 #: src/gtk/about.c:456
3138 msgid "_Authors"
3139 msgstr "_Autoři"
3140
3141 #: src/gtk/about.c:476
3142 msgid ""
3143 "This program is free software; you can redistribute it and/or modify it "
3144 "under the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
3145 "Software Foundation; either version 2, or (at your option) any later "
3146 "version.\n"
3147 "\n"
3148 msgstr ""
3149 "Tento program je volně šiřitelný, můžete jej redistribuovat a/nebo měnit tak "
3150 "jak to popisuje GNU General Public License publikovaný Free Software "
3151 "Foundation a to ve verzi 2, nebo (podle vašeho uvážení) v jakékoliv pozdější "
3152 "verzi.\n"
3153 "\n"
3154
3155 #: src/gtk/about.c:482
3156 msgid ""
3157 "This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
3158 "ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
3159 "FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for "
3160 "more details.\n"
3161 "\n"
3162 msgstr ""
3163 "Tento program je šířen v dobré víře v jeho užitečnost, ale BEZ JAKÉKOLIV "
3164 "ZÁRUKY. Více detailů naleznete v GNU General Public License.\n"
3165 "\n"
3166
3167 #: src/gtk/about.c:488
3168 msgid ""
3169 "You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
3170 "this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 "
3171 "Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA.\n"
3172 "\n"
3173 msgstr ""
3174 "Kopii GNU General Public License byste měli obdržet společně s tímto "
3175 "programem, pokud ne, napište na adresu Free Software Foundation, Inc., 51 "
3176 "Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA.\n"
3177 "\n"
3178
3179 #: src/gtk/about.c:502
3180 msgid ""
3181 "This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in "
3182 "the OpenSSL Toolkit ("
3183 msgstr ""
3184 "Tento produkt obsahuje software vyvinutý v rámci OpenSSL Project pro použití "
3185 "v OpenSSL Toolkit ("
3186
3187 #: src/gtk/about.c:506
3188 msgid ").\n"
3189 msgstr ").\n"
3190
3191 #: src/gtk/about.c:518
3192 msgid "_License"
3193 msgstr "_Licence"
3194
3195 #: src/gtk/colorlabel.c:48 src/prefs_common.c:303
3196 msgid "Orange"
3197 msgstr "Oranžová"
3198
3199 #: src/gtk/colorlabel.c:49 src/prefs_common.c:307
3200 msgid "Red"
3201 msgstr "Červená"
3202
3203 #: src/gtk/colorlabel.c:50 src/prefs_common.c:311
3204 msgid "Pink"
3205 msgstr "Růžová"
3206
3207 #: src/gtk/colorlabel.c:51 src/prefs_common.c:315
3208 msgid "Sky blue"
3209 msgstr "Nebeská modř"
3210
3211 #: src/gtk/colorlabel.c:52 src/prefs_common.c:319
3212 msgid "Blue"
3213 msgstr "Modrá"
3214
3215 #: src/gtk/colorlabel.c:53 src/prefs_common.c:323
3216 msgid "Green"
3217 msgstr "Zelená"
3218
3219 #: src/gtk/colorlabel.c:54 src/prefs_common.c:327
3220 msgid "Brown"
3221 msgstr "Hnědá"
3222
3223 #: src/gtk/foldersort.c:156
3224 msgid "Set folder order"
3225 msgstr "Nastavit pořadí složek"
3226
3227 #: src/gtk/foldersort.c:190
3228 msgid "Move folders up or down to change the sort order in the folder list."
3229 msgstr "Přesouváním složek nahoru nebo dolů můžete změnit pořadí složek v seznamu."
3230
3231 #: src/gtk/foldersort.c:214
3232 msgid "Folders"
3233 msgstr "Složky"
3234
3235 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:272
3236 msgid "Configuration"
3237 msgstr "Nastavení"
3238
3239 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:273
3240 msgid "Configuration options for the print job"
3241 msgstr "Nastavení voleb pro tiskovou úlohu"
3242
3243 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:280
3244 msgid "Source Buffer"
3245 msgstr "Zdrojový buffer"
3246
3247 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:281
3248 msgid "GtkTextBuffer object to print"
3249 msgstr "Objekt GtkTextBuffer k vytištění"
3250
3251 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:287
3252 msgid "Tabs Width"
3253 msgstr "Šířka tabulátoru"
3254
3255 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:288
3256 msgid "Width in equivalent space characters of tabs"
3257 msgstr "Počet mezer, jejichž šířce má odpovídat šířka tabulátoru"
3258
3259 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:295
3260 msgid "Wrap Mode"
3261 msgstr "Režim zalamování"
3262
3263 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:296
3264 msgid "Word wrapping mode"
3265 msgstr "Režim zalamování slov"
3266
3267 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:303
3268 msgid "Highlight"
3269 msgstr "Zvýrazňovat"
3270
3271 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:304
3272 msgid "Whether to print the document with highlighted syntax"
3273 msgstr "Určuje, zda tisknout dokument se zvýrazněním syntaxe"
3274
3275 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:312
3276 msgid "Font"
3277 msgstr "Písmo"
3278
3279 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:313
3280 msgid "GnomeFont name to use for the document text (deprecated)"
3281 msgstr "Název písma (GnomeFont) pro text dokumentu (zastaralé)"
3282
3283 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:320
3284 msgid "Font Description"
3285 msgstr "Popis písma"
3286
3287 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:321
3288 msgid "Font to use for the document text (e.g. \"Monospace 10\")"
3289 msgstr "Písmo pro text dokumentu (např. \"Monospace 10\")"
3290
3291 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:328 src/gtk/gtksourceprintjob.c:336
3292 msgid "Numbers Font"
3293 msgstr "Písmo pro čísla řádků"
3294
3295 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:329
3296 msgid "GnomeFont name to use for the line numbers (deprecated)"
3297 msgstr "Název písma (GnomeFont) pro tisk čísla řádků (zastaralé)"
3298
3299 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:337
3300 msgid "Font description to use for the line numbers"
3301 msgstr "Popis písma pro čísla řádků"
3302
3303 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:344
3304 msgid "Print Line Numbers"
3305 msgstr "Tisknout čísla řádků"
3306
3307 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:345
3308 msgid "Interval of printed line numbers (0 means no numbers)"
3309 msgstr "Interval tištěných čísel řádků (0 znamená bez čísel)"
3310
3311 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:352
3312 msgid "Print Header"
3313 msgstr "Tisknout záhlaví"
3314
3315 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:353
3316 msgid "Whether to print a header in each page"
3317 msgstr "Určuje, zda bude tištěno záhlaví na každé stránce"
3318
3319 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:360
3320 msgid "Print Footer"
3321 msgstr "Tisknout zápatí"
3322
3323 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:361
3324 msgid "Whether to print a footer in each page"
3325 msgstr "Určuje, zda bude tištěno zápatí na každé stránce"
3326
3327 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:368
3328 msgid "Header and Footer Font"
3329 msgstr "Písmo pro záhlaví a zápatí"
3330
3331 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:369
3332 msgid "GnomeFont name to use for the header and footer (deprecated)"
3333 msgstr "Název písma (GnomeFont) pro tisk záhlaví a zápatí (zastaralé)"
3334
3335 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:376
3336 msgid "Header and Footer Font Description"
3337 msgstr "Popis písma záhlaví a zápatí"
3338
3339 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:377
3340 msgid "Font to use for headers and footers (e.g. \"Monospace 10\")"
3341 msgstr "Písmo pro tisk záhlaví a zápatí (např. \"Monospace 10\")"
3342
3343 #: src/gtk/gtkaspell.c:606
3344 msgid "No dictionary selected."
3345 msgstr "Není vybrán žádný slovník."
3346
3347 #: src/gtk/gtkaspell.c:829 src/gtk/gtkaspell.c:1815 src/gtk/gtkaspell.c:2095
3348 msgid "Normal Mode"
3349 msgstr "Normální režim"
3350
3351 #: src/gtk/gtkaspell.c:831 src/gtk/gtkaspell.c:1821 src/gtk/gtkaspell.c:2106
3352 msgid "Bad Spellers Mode"
3353 msgstr "Režim nesprávných slov"
3354
3355 #: src/gtk/gtkaspell.c:870
3356 msgid "Unknown suggestion mode."
3357 msgstr "Neznámý režim návrhu."
3358
3359 #: src/gtk/gtkaspell.c:1154
3360 msgid "No misspelled word found."
3361 msgstr "Kontrola pravopisu provedena."
3362
3363 #: src/gtk/gtkaspell.c:1502
3364 msgid "Replace unknown word"
3365 msgstr "Nahradit neznámé slovo"
3366
3367 #: src/gtk/gtkaspell.c:1517
3368 #, c-format
3369 msgid "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Replace \"%s\" with: </span>"
3370 msgstr "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Nahradit \"%s\" s: </span>"
3371
3372 #: src/gtk/gtkaspell.c:1562
3373 msgid ""
3374 "Holding down Control key while pressing Enter\n"
3375 "will learn from mistake.\n"
3376 msgstr ""
3377 "Podržení klávesy Control při stisku Enter\n"
3378 "aktivuje učení z chyby.\n"
3379
3380 #: src/gtk/gtkaspell.c:1809 src/gtk/gtkaspell.c:2084
3381 msgid "Fast Mode"
3382 msgstr "Rychlý režim"
3383
3384 #: src/gtk/gtkaspell.c:1916
3385 #, c-format
3386 msgid "\"%s\" unknown in %s"
3387 msgstr "\"%s\" neznámé v %s"
3388
3389 #: src/gtk/gtkaspell.c:1930
3390 msgid "Accept in this session"
3391 msgstr "Přijmout pro toto sezení"
3392
3393 #: src/gtk/gtkaspell.c:1940
3394 msgid "Add to personal dictionary"
3395 msgstr "Přidat do vlastního slovníku"
3396
3397 #: src/gtk/gtkaspell.c:1950
3398 msgid "Replace with..."
3399 msgstr "Nahradit čím..."
3400
3401 #: src/gtk/gtkaspell.c:1963
3402 #, c-format
3403 msgid "Check with %s"
3404 msgstr "Otestovat pomocí %s"
3405
3406 #: src/gtk/gtkaspell.c:1985
3407 msgid "(no suggestions)"
3408 msgstr "(nejsou návrhy)"
3409
3410 #: src/gtk/gtkaspell.c:1996 src/gtk/gtkaspell.c:2158
3411 msgid "More..."
3412 msgstr "Více..."
3413
3414 #: src/gtk/gtkaspell.c:2060
3415 #, c-format
3416 msgid "Dictionary: %s"
3417 msgstr "Slovník: %s"
3418
3419 #: src/gtk/gtkaspell.c:2073
3420 #, c-format
3421 msgid "Use alternate (%s)"
3422 msgstr "Použít předchozí (%s)"
3423
3424 #: src/gtk/gtkaspell.c:2121 src/prefs_spelling.c:221
3425 msgid "Check while typing"
3426 msgstr "Kontrolovat během psaní"
3427
3428 #: src/gtk/gtkaspell.c:2137
3429 msgid "Change dictionary"
3430 msgstr "Změnit slovník"
3431
3432 #: src/gtk/gtkaspell.c:2270
3433 #, c-format
3434 msgid ""
3435 "The spell checker could not change dictionary.\n"
3436 "%s"
3437 msgstr ""
3438 "Nelze změnit slovník pro kontrolu pravopisu.\n"
3439 "%s"
3440
3441 #: src/gtk/icon_legend.c:67
3442 msgid "New message"
3443 msgstr "Nová zpráva"
3444
3445 #: src/gtk/icon_legend.c:68
3446 msgid "Unread message"
3447 msgstr "Nepřečtená zpráva"
3448
3449 #: src/gtk/icon_legend.c:69
3450 msgid "Message has been replied to"
3451 msgstr "Zpráva, na kterou bylo odpovězeno"
3452
3453 #: src/gtk/icon_legend.c:70
3454 msgid "Message has been forwarded"
3455 msgstr "Zpráva byla předána"
3456
3457 #: src/gtk/icon_legend.c:71
3458 msgid "Message is in an ignored thread"
3459 msgstr "Zpráva je v ignorovaném vlákně"
3460
3461 #: src/gtk/icon_legend.c:72
3462 msgid "Message is spam"
3463 msgstr "Nevyžádaná zpráva (spam)"
3464
3465 #: src/gtk/icon_legend.c:74
3466 msgid "Message has attachment(s)"
3467 msgstr "Zpráva má přílohu/přílohy"
3468
3469 #: src/gtk/icon_legend.c:75
3470 msgid "Digitally signed message"
3471 msgstr "Digitálně podepsaná zpráva"
3472
3473 #: src/gtk/icon_legend.c:76
3474 msgid "Encrypted message"
3475 msgstr "Šifrovaná zpráva"
3476
3477 #: src/gtk/icon_legend.c:77
3478 msgid "Message is signed and has attachment(s)"
3479 msgstr "Zpráva je digitálně podepsaná a má přílohu/přílohy"
3480
3481 #: src/gtk/icon_legend.c:78
3482 msgid "Message is encrypted and has attachment(s)"
3483 msgstr "Zpráva je šifrovaná a má přílohu/přílohy"
3484
3485 #: src/gtk/icon_legend.c:80
3486 msgid "Marked message"
3487 msgstr "Označená zpráva"
3488
3489 #: src/gtk/icon_legend.c:81
3490 msgid "Message is marked for deletion"
3491 msgstr "Zpráva je označena k odstranění"
3492
3493 #: src/gtk/icon_legend.c:82
3494 msgid "Message is marked for moving"
3495 msgstr "Zpráva je označena pro přesun"
3496
3497 #: src/gtk/icon_legend.c:83
3498 msgid "Message is marked for copying"
3499 msgstr "Zpráva je označena pro kopírování"
3500
3501 #: src/gtk/icon_legend.c:85
3502 msgid "Locked message"
3503 msgstr "Zamknutá zpráva"
3504
3505 #: src/gtk/icon_legend.c:87
3506 msgid "Folder (normal, opened)"
3507 msgstr "Složka (normální, otevřená)"
3508
3509 #: src/gtk/icon_legend.c:88
3510 msgid "Folder with read messages hidden"
3511 msgstr "Složka se skrytými přečtenými zprávami"
3512
3513 #: src/gtk/icon_legend.c:89
3514 msgid "Folder contains marked messages"
3515 msgstr "Složka obsahuje označené zprávy"
3516
3517 #: src/gtk/icon_legend.c:122
3518 msgid "Icon Legend"
3519 msgstr "Význam ikon"
3520
3521 #: src/gtk/icon_legend.c:140
3522 msgid ""
3523 "<span weight=\"bold\">The following icons are used to show the status of "
3524 "messages and folders:</span>"
3525 msgstr ""
3526 "<span weight=\"bold\">Následující ikony jsou používány pro zobrazení stavu "
3527 "zpráv a složek:</span>"
3528
3529 #: src/gtk/inputdialog.c:189
3530 #, c-format
3531 msgid "Input password for %s on %s:"
3532 msgstr "Zadejte heslo pro %s na %s:"
3533
3534 #: src/gtk/inputdialog.c:191
3535 msgid "Input password"
3536 msgstr "Zadejte heslo"
3537
3538 #: src/gtk/inputdialog.c:278
3539 msgid "Remember this"
3540 msgstr "Zapamatovat"
3541
3542 #: src/gtk/logwindow.c:87
3543 msgid "Protocol log"
3544 msgstr "Protokol"
3545
3546 #: src/gtk/logwindow.c:373
3547 msgid "Clear _Log"
3548 msgstr "Vyčistit _protokol"
3549
3550 #: src/gtk/pluginwindow.c:150 src/gtk/pluginwindow.c:155
3551 msgid ""
3552 "\n"
3553 "\n"
3554 "Version: "
3555 msgstr ""
3556 "\n"
3557 "\n"
3558 "Verze: "
3559
3560 #: src/gtk/pluginwindow.c:153
3561 msgid "Error: "
3562 msgstr "Chyba: "
3563
3564 #: src/gtk/pluginwindow.c:154
3565 msgid "Plugin is not functional."
3566 msgstr "Zásuvný modul není funkční."
3567
3568 #: src/gtk/pluginwindow.c:185
3569 msgid "Select the Plugins to load"
3570 msgstr "Vyberte zásuvný modul pro načtení"
3571
3572 #: src/gtk/pluginwindow.c:200
3573 #, c-format
3574 msgid ""
3575 "The following error occured while loading %s :\n"
3576 "\n"
3577 "%s\n"
3578 msgstr ""
3579 "Při zavádění modulu \"%s\" nastala následující chyba:\n"
3580 "\n"
3581 "%s\n"
3582
3583 #: src/gtk/pluginwindow.c:286 src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:211
3584 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:75
3585 #: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:514
3586 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:548
3587 msgid "Plugins"
3588 msgstr "Zásuvné moduly"
3589
3590 #: src/gtk/pluginwindow.c:319 src/prefs_summaries.c:210
3591 msgid "Description"
3592 msgstr "Popis"
3593
3594 #: src/gtk/pluginwindow.c:336
3595 msgid "More plugins are available from the Sylpheed-Claws website."
3596 msgstr "Další zásuvné moduly jsou dostupné z webových stránek Sylpheed-Claws."
3597
3598 #: src/gtk/pluginwindow.c:342 src/prefs_themes.c:866
3599 msgid "Get more..."
3600 msgstr "Získat další..."
3601
3602 #: src/gtk/pluginwindow.c:356
3603 msgid "Load Plugin..."
3604 msgstr "Zavést modul..."
3605
3606 #: src/gtk/pluginwindow.c:357
3607 msgid "Unload Plugin"
3608 msgstr "Odebrat zásuvný modul"
3609
3610 #: src/gtk/pluginwindow.c:384
3611 msgid "Click here to load one or more plugins"
3612 msgstr "Klikněte zde pro načtení jednoho nebo více modulů"
3613
3614 #: src/gtk/pluginwindow.c:388
3615 msgid "Unload the selected plugin"
3616 msgstr "Odebrat vybraný zásuvný modul"
3617
3618 #: src/gtk/pluginwindow.c:455
3619 msgid "Loaded plugins"
3620 msgstr "Zavedené moduly"
3621
3622 #: src/gtk/prefswindow.c:527
3623 msgid "Page Index"
3624 msgstr "Index stránky"
3625
3626 #: src/gtk/progressdialog.c:140 src/prefs_account.c:762
3627 #: src/prefs_filtering_action.c:378 src/prefs_filtering.c:377
3628 #: src/prefs_filtering.c:1490
3629 msgid "Account"
3630 msgstr "Účet"
3631
3632 #: src/gtk/progressdialog.c:148 src/gtk/sslcertwindow.c:136
3633 #: src/prefs_summary_column.c:80 src/summaryview.c:2375
3634 msgid "Status"
3635 msgstr "Stav"
3636
3637 #: src/gtk/quicksearch.c:329
3638 msgid "all messages"
3639 msgstr "všechny zprávy"
3640
3641 #: src/gtk/quicksearch.c:330
3642 msgid "messages whose age is greater than #"
3643 msgstr "zprávy starší než #"
3644
3645 #: src/gtk/quicksearch.c:331
3646 msgid "messages whose age is less than #"
3647 msgstr "zprávy mladší než #"
3648
3649 #: src/gtk/quicksearch.c:332
3650 msgid "messages which contain S in the message body"
3651 msgstr "zprávy obsahující S v těle zprávy"
3652
3653 #: src/gtk/quicksearch.c:333
3654 msgid "messages which contain S in the whole message"
3655 msgstr "zprávy obsahující S v celé zprávě"
3656
3657 #: src/gtk/quicksearch.c:334
3658 msgid "messages carbon-copied to S"
3659 msgstr "zpráva obsahující S v poli \"Kopie\""
3660
3661 #: src/gtk/quicksearch.c:335
3662 msgid "message is either to: or cc: to S"
3663 msgstr "zpráva obsahující S v poli \"Komu\" nebo \"Kopie\""
3664
3665 #: src/gtk/quicksearch.c:336
3666 msgid "deleted messages"
3667 msgstr "odstraněné zprávy"
3668
3669 #: src/gtk/quicksearch.c:337
3670 msgid "messages which contain S in the Sender field"
3671 msgstr "zpráva obsahující S v poli \"Odesílatel\""
3672
3673 #: src/gtk/quicksearch.c:338
3674 msgid "true if execute \"S\" succeeds"
3675 msgstr "pravda, pokud bylo provedení \"S\" úspěšné"
3676
3677 #: src/gtk/quicksearch.c:339
3678 msgid "messages originating from user S"
3679 msgstr "zprávy pocházející od uživatele S"
3680
3681 #: src/gtk/quicksearch.c:340
3682 msgid "forwarded messages"
3683 msgstr "přeposlané zprávy"
3684
3685 #: src/gtk/quicksearch.c:341
3686 msgid "messages which contain header S"
3687 msgstr "zprávy obsahující v hlavičce pole S"
3688
3689 #: src/gtk/quicksearch.c:342
3690 msgid "messages which contain S in Message-ID header"
3691 msgstr "zprávy obsahující S v poli \"Message-ID\""
3692
3693 #: src/gtk/quicksearch.c:343
3694 msgid "messages which contain S in inreplyto header"
3695 msgstr "zprávy obsahující S v poli \"In-Reply-To\""
3696
3697 #: src/gtk/quicksearch.c:344
3698 msgid "messages which are marked with color #"
3699 msgstr "zprávy obarvené barvou č. #"
3700
3701 #: src/gtk/quicksearch.c:345
3702 msgid "locked messages"
3703 msgstr "zamknuté zprávy"
3704
3705 #: src/gtk/quicksearch.c:346
3706 msgid "messages which are in newsgroup S"
3707 msgstr "zprávy, které jsou v diskusní skupině S"
3708
3709 #: src/gtk/quicksearch.c:347
3710 msgid "new messages"
3711 msgstr "nové zprávy"
3712
3713 #: src/gtk/quicksearch.c:348
3714 msgid "old messages"
3715 msgstr "staré zprávy"
3716
3717 #: src/gtk/quicksearch.c:349
3718 msgid "incomplete messages (not entirely downloaded)"
3719 msgstr "nekompletní zprávy (zprávy neúplně stažené)"
3720
3721 #: src/gtk/quicksearch.c:350
3722 msgid "messages which have been replied to"
3723 msgstr "zprávy, na které bylo odpovězeno"
3724
3725 #: src/gtk/quicksearch.c:351
3726 msgid "read messages"
3727 msgstr "přečtené zprávy"
3728
3729 #: src/gtk/quicksearch.c:352
3730 msgid "messages which contain S in subject"
3731 msgstr "zprávy obsahující S v poli \"Předmět\""
3732
3733 #: src/gtk/quicksearch.c:353
3734 msgid "messages whose score is equal to #"
3735 msgstr "zprávy, jejichž ohodnocení je rovné #"
3736
3737 #: src/gtk/quicksearch.c:354
3738 msgid "messages whose score is greater than #"
3739 msgstr "zprávy, jejichž ohodnocení je větší než #"
3740
3741 #: src/gtk/quicksearch.c:355
3742 msgid "messages whose score is lower than #"
3743 msgstr "zprávy, jejichž ohodnocení je menší než #"
3744
3745 #: src/gtk/quicksearch.c:356
3746 msgid "messages whose size is equal to #"
3747 msgstr "zprávy, jejichž velikost je rovna #"
3748
3749 #: src/gtk/quicksearch.c:357
3750 msgid "messages whose size is greater than #"
3751 msgstr "zprávy, jejichž velikost je větší než #"
3752
3753 #: src/gtk/quicksearch.c:358
3754 msgid "messages whose size is smaller than #"
3755 msgstr "zprávy, jejichž velikost je menší #"
3756
3757 #: src/gtk/quicksearch.c:359
3758 msgid "messages which have been sent to S"
3759 msgstr "zprávy, které byly odeslány S"
3760
3761 #: src/gtk/quicksearch.c:360
3762 msgid "marked messages"
3763 msgstr "označené zprávy"
3764
3765 #: src/gtk/quicksearch.c:361
3766 msgid "unread messages"
3767 msgstr "nepřečtené zprávy"
3768
3769 #: src/gtk/quicksearch.c:362
3770 msgid "messages which contain S in References header"
3771 msgstr "zprávy obsahující S v poli \"References\""
3772
3773 #: src/gtk/quicksearch.c:363
3774 #, c-format
3775 msgid "messages returning 0 when passed to command - %F is message file"
3776 msgstr "zprávy vracející 0, jsou-li předány příkazu - %F je soubor se zprávou"
3777
3778 #: src/gtk/quicksearch.c:364
3779 msgid "messages which contain S in X-Label header"
3780 msgstr "zprávy obsahující S v poli \"X-Label\""
3781
3782 #: src/gtk/quicksearch.c:366
3783 msgid "logical AND operator"
3784 msgstr "logický operátor A (AND)"
3785
3786 #: src/gtk/quicksearch.c:367
3787 msgid "logical OR operator"
3788 msgstr "logický operátor NEBO (OR)"
3789
3790 #: src/gtk/quicksearch.c:368
3791 msgid "logical NOT operator"
3792 msgstr "logický operátor NENÍ PRAVDA, ŽE (NOT)"
3793
3794 #: src/gtk/quicksearch.c:369
3795 msgid "case sensitive search"
3796 msgstr "vyhledávání rozlišuje malá a velká písmena"
3797
3798 #: src/gtk/quicksearch.c:371
3799 msgid "all filtering expressions are allowed"
3800 msgstr "všechny filtrovací výrazy jsou povoleny"
3801
3802 #: src/gtk/quicksearch.c:379 src/summary_search.c:329
3803 msgid "Extended Search"
3804 msgstr "Rozšířené vyhledávání"
3805
3806 #: src/gtk/quicksearch.c:380
3807 msgid ""
3808 "Extended Search allows the user to define criteria that messages must have "
3809 "in order to match and be displayed in the message list.\n"
3810 "\n"
3811 "The following symbols can be used:"
3812 msgstr ""
3813 "Rozšířené vyhledávání umožňuje definovat podmínky, které musí zpráva "
3814 "splňovat, aby byla zobrazena v seznamu zpráv.\n"
3815 "\n"
3816 "Následující symboly mohou být použity:"
3817
3818 #: src/gtk/quicksearch.c:476 src/prefs_filtering_action.c:1080
3819 #: src/prefs_matcher.c:158 src/prefs_matcher.c:1866
3820 #: src/prefs_summary_column.c:82 src/prefs_template.c:190 src/quote_fmt.c:47
3821 #: src/summaryview.c:486
3822 msgid "Subject"
3823 msgstr "Předmět"
3824
3825 #: src/gtk/quicksearch.c:480 src/prefs_filtering_action.c:1081
3826 #: src/prefs_matcher.c:159 src/prefs_matcher.c:1867
3827 #: src/prefs_summary_column.c:83 src/quote_fmt.c:42 src/summaryview.c:487
3828 msgid "From"
3829 msgstr "Od"
3830
3831 #: src/gtk/quicksearch.c:484 src/prefs_filtering_action.c:1082
3832 #: src/prefs_matcher.c:159 src/prefs_matcher.c:1868
3833 #: src/prefs_summary_column.c:84 src/prefs_template.c:187 src/quote_fmt.c:48
3834 #: src/summaryview.c:488
3835 msgid "To"
3836 msgstr "Komu"
3837
3838 #: src/gtk/quicksearch.c:495
3839 msgid "Recursive"
3840 msgstr "Včetně podsložek"
3841
3842 #: src/gtk/quicksearch.c:505
3843 msgid "Sticky"
3844 msgstr "Zachovat i při změně složky"
3845
3846 #: src/gtk/quicksearch.c:515
3847 msgid "Type-ahead"
3848 msgstr ""
3849
3850 #: src/gtk/quicksearch.c:546
3851 msgid " Clear "
3852 msgstr " Vyčistit "
3853
3854 #: src/gtk/quicksearch.c:567 src/summary_search.c:282
3855 msgid "Edit search criteria"
3856 msgstr "Upravit vyhledávací kritéria"
3857
3858 #: src/gtk/quicksearch.c:573
3859 msgid " Extended Symbols... "
3860 msgstr " Speciální symboly... "
3861
3862 #: src/gtk/quicksearch.c:1020 src/summaryview.c:1073
3863 #, c-format
3864 msgid "Searching in %s... \n"
3865 msgstr "Hledám v %s... \n"
3866
3867 #: src/gtk/sslcertwindow.c:129 src/gtk/sslcertwindow.c:282
3868 #: src/gtk/sslcertwindow.c:322 src/gtk/sslcertwindow.c:376
3869 msgid "correct"
3870 msgstr "správný"
3871
3872 #: src/gtk/sslcertwindow.c:134
3873 msgid "Owner"
3874 msgstr "Vlastník"
3875
3876 #: src/gtk/sslcertwindow.c:135
3877 msgid "Signer"
3878 msgstr "Podepsal"
3879
3880 #: src/gtk/sslcertwindow.c:142 src/gtk/sslcertwindow.c:163
3881 #: src/prefs_themes.c:883
3882 msgid "Name: "
3883 msgstr "Jméno: "
3884
3885 #: src/gtk/sslcertwindow.c:149 src/gtk/sslcertwindow.c:170
3886 msgid "Organization: "
3887 msgstr "Organizace: "
3888
3889 #: src/gtk/sslcertwindow.c:156 src/gtk/sslcertwindow.c:177
3890 msgid "Location: "
3891 msgstr "Umístění: "
3892
3893 #: src/gtk/sslcertwindow.c:184
3894 msgid "Fingerprint: "
3895 msgstr "Fingerprint: "
3896
3897 #: src/gtk/sslcertwindow.c:190
3898 msgid "Signature status: "
3899 msgstr "Stav podpisu: "
3900
3901 #: src/gtk/sslcertwindow.c:196
3902 msgid "Expires on: "
3903 msgstr "Datum vypršení: "
3904
3905 #: src/gtk/sslcertwindow.c:257
3906 #, c-format
3907 msgid "SSL certificate for %s"
3908 msgstr "SSL certifikát pro: %s"
3909
3910 #: src/gtk/sslcertwindow.c:273
3911 #, c-format
3912 msgid ""
3913 "Certificate for %s is unknown.\n"
3914 "Do you want to accept it?"
3915 msgstr ""
3916 "Certifikát pro %s je neznámý.\n"
3917 "Chcete jej přijmout?"
3918
3919 #: src/gtk/sslcertwindow.c:284 src/gtk/sslcertwindow.c:324
3920 #: src/gtk/sslcertwindow.c:378
3921 #, c-format
3922 msgid "Signature status: %s"
3923 msgstr "Stav podpisu: %s"
3924
3925 #: src/gtk/sslcertwindow.c:291 src/gtk/sslcertwindow.c:331
3926 msgid "_View certificate"
3927 msgstr "_Zobrazit certifikát"
3928
3929 #: src/gtk/sslcertwindow.c:296
3930 msgid "Unknown SSL Certificate"
3931 msgstr "Neznámý SSL certifikát"
3932
3933 #: src/gtk/sslcertwindow.c:297 src/gtk/sslcertwindow.c:337
3934 #: src/gtk/sslcertwindow.c:390
3935 msgid "_Cancel connection"
3936 msgstr "_Zrušit připojení"
3937
3938 #: src/gtk/sslcertwindow.c:297 src/gtk/sslcertwindow.c:390
3939 msgid "_Accept and save"
3940 msgstr "_Přijmout a uložit"
3941
3942 #: src/gtk/sslcertwindow.c:313
3943 #, c-format
3944 msgid ""
3945 "Certificate for %s is expired.\n"
3946 "Do you want to continue?"
3947 msgstr ""
3948 "Platnost certifikátu pro %s skončila.\n"
3949 "Chcete pokračovat?"
3950
3951 #: src/gtk/sslcertwindow.c:336
3952 msgid "Expired SSL Certificate"
3953 msgstr "SSL certifikáty se skončenou platností"
3954
3955 #: src/gtk/sslcertwindow.c:337
3956 msgid "_Accept"
3957 msgstr "_Přijmout"
3958
3959 #: src/gtk/sslcertwindow.c:355
3960 msgid "New certificate:"
3961 msgstr "Nový certifikát:"
3962
3963 #: src/gtk/sslcertwindow.c:360
3964 msgid "Known certificate:"
3965 msgstr "Známý certifikát:"
3966
3967 #: src/gtk/sslcertwindow.c:367
3968 #, c-format
3969 msgid "Certificate for %s has changed. Do you want to accept it?"
3970 msgstr "Certifikát pro %s se změnil. Chcete jej přijmout?"
3971
3972 #: src/gtk/sslcertwindow.c:385
3973 msgid "_View certificates"
3974 msgstr "_Zobrazit certifikáty"
3975
3976 #: src/gtk/sslcertwindow.c:389
3977 msgid "Changed SSL Certificate"
3978 msgstr "Změněné SSL certifikáty"
3979
3980 #: src/headerview.c:195 src/summaryview.c:2783 src/summaryview.c:2794
3981 msgid "(No From)"
3982 msgstr "(Neznámý odesílatel)"
3983
3984 #: src/headerview.c:210 src/summaryview.c:2818 src/summaryview.c:2821
3985 msgid "(No Subject)"
3986 msgstr "(Žádný předmět)"
3987
3988 #: src/image_viewer.c:283
3989 msgid "Filename:"
3990 msgstr "Název souboru:"
3991
3992 #: src/image_viewer.c:290
3993 msgid "Filesize:"
3994 msgstr "Velikost souboru:"
3995
3996 #: src/image_viewer.c:311
3997 msgid "Load Image"
3998 msgstr "Načíst obrázek"
3999
4000 #: src/image_viewer.c:317
4001 msgid "Content-Type:"
4002 msgstr "Typ obsahu:"
4003
4004 #: src/imap.c:632
4005 msgid ""
4006 "\n"
4007 "\n"
4008 "CRAM-MD5 logins only work if libetpan has been compiled with SASL support "
4009 "and the CRAM-MD5 SASL plugin is installed."
4010 msgstr ""
4011 "\n"
4012 "\n"
4013 "Přihlášení pomocí CRAM-MD5 pracuje pouze pokud byl libetpan zkompilován s "
4014 "podporou SASL a je nainstalován zásuvný modul CRAM-MD5 SASL."
4015
4016 #: src/imap.c:639
4017 #, c-format
4018 msgid "Connection to %s failed: login refused.%s"
4019 msgstr "Připojení k %s selhalo: přihlášení odmítnuto.%s"
4020
4021 #: src/imap.c:643
4022 #, c-format
4023 msgid "Connection to %s failed: login refused.%s\n"
4024 msgstr "Připojení k %s selhalo: přihlášení odmítnuto.%s\n"
4025
4026 #: src/imap.c:660
4027 #, c-format
4028 msgid "Connecting to %s failed"
4029 msgstr "Připojení k %s selhalo"
4030
4031 #: src/imap.c:665 src/imap.c:668
4032 #, c-format
4033 msgid "IMAP4 connection to %s has been disconnected. Reconnecting...\n"
4034 msgstr "IMAP4 spojení s %s bylo rozpojeno. Obnovuji spojení...\n"
4035
4036 #: src/imap.c:706 src/imap.c:2222 src/imap.c:2746 src/imap.c:2831
4037 #: src/imap.c:3165 src/imap.c:3920
4038 msgid "Sylpheed-Claws needs network access in order to access the IMAP server."
4039 msgstr "Sylheed-Claws potřebuje přístup k síti, aby mohl přistupovat k IMAP serveru."
4040
4041 #: src/imap.c:780 src/inc.c:770 src/news.c:295 src/send_message.c:299
4042 msgid "Insecure connection"
4043 msgstr "Nezabezpečené připojení"
4044
4045 #: src/imap.c:781 src/inc.c:771 src/news.c:296 src/send_message.c:300
4046 msgid ""
4047 "This connection is configured to be secured using SSL, but SSL is not "
4048 "available in this build of Sylpheed-Claws. \n"
4049 "\n"
4050 "Do you want to continue connecting to this server? The communication would "
4051 "not be secure."
4052 msgstr ""
4053 "V nastavení tohoto spojení je požadováno zabezpečení pomocí SSL, ale SSL "
4054 "není v této instalaci Sylpheed-Claws dostupné. \n"
4055 "\n"
4056 "Chcete pokračovat v připojování k serveru? Komunikace nebude zabezpečena."
4057
4058 #: src/imap.c:787 src/inc.c:777 src/news.c:302 src/send_message.c:306
4059 msgid "Con_tinue connecting"
4060 msgstr "_Pokračovat v připojování"
4061
4062 #: src/imap.c:797
4063 #, c-format
4064 msgid "Connecting to IMAP4 server: %s..."
4065 msgstr "Připojuji se na IMAP4 server: %s ..."
4066
4067 #: src/imap.c:829
4068 #, c-format
4069 msgid "Can't connect to IMAP4 server: %s:%d"
4070 msgstr "Nemohu se spojit s IMAP4 serverem: %s:%d"
4071
4072 #: src/imap.c:832
4073 #, c-format
4074 msgid "Can't connect to IMAP4 server: %s:%d\n"
4075 msgstr "Nemohu se spojit s IMAP4 serverem: %s:%d\n"
4076
4077 #: src/imap.c:861 src/imap.c:2554
4078 msgid "Can't start TLS session.\n"
4079 msgstr "Nelze spustit TLS sezení.\n"
4080
4081 #: src/imap.c:898
4082 #, c-format
4083 msgid "Connecting to IMAP4 server %s...\n"
4084 msgstr "Připojuji se na IMAP4 server %s...\n"
4085
4086 #: src/imap.c:909 src/imap.c:912
4087 #, c-format
4088 msgid "Couldn't login to IMAP server %s."
4089 msgstr "Nepodařilo se přihlásit k IMAP serveru %s."
4090
4091 #: src/imap.c:1086
4092 msgid "Adding messages..."
4093 msgstr "Přidávám zprávy..."
4094
4095 #: src/imap.c:1236 src/mh.c:500
4096 msgid "Copying messages..."
4097 msgstr "Kopíruji zprávy..."
4098
4099 #: src/imap.c:1411
4100 msgid "can't set deleted flags\n"
4101 msgstr "nelze nastavit příznak odstranění\n"
4102
4103 #: src/imap.c:1417 src/imap.c:3672
4104 msgid "can't expunge\n"
4105 msgstr "nelze odstranit\n"
4106
4107 #: src/imap.c:1861
4108 msgid "can't create mailbox: LIST failed\n"
4109 msgstr "nelze vytvořit mailbox: selhal příkaz LIST\n"
4110
4111 #: src/imap.c:1877
4112 msgid "can't create mailbox\n"
4113 msgstr "nelze vytvořit mailbox\n"
4114
4115 #: src/imap.c:1958
4116 msgid "New folder name must not contain the namespace path separator"
4117 msgstr "Název složky nesmí obsahovat znaky používané serverem IMAP jako oddělovače"
4118
4119 #: src/imap.c:1989
4120 #, c-format
4121 msgid "can't rename mailbox: %s to %s\n"
4122 msgstr "nelze přejmenovat mailbox: %s na %s\n"
4123
4124 #: src/imap.c:2053
4125 msgid "can't delete mailbox\n"
4126 msgstr "nelze odstranit mailbox\n"
4127
4128 #: src/imap.c:2334
4129 msgid "LIST failed\n"
4130 msgstr "LIST selhal\n"
4131
4132 #: src/imap.c:2442
4133 #, c-format
4134 msgid "can't select folder: %s\n"
4135 msgstr "nelze vybrat složku: %s\n"
4136
4137 #: src/imap.c:2551
4138 msgid "Server requires TLS to log in.\n"
4139 msgstr "Server vyžeduje TLS pro přihlášení.\n"
4140
4141 #: src/imap.c:2560
4142 msgid "Can't refresh capabilities.\n"
4143 msgstr "Nepodařilo se načíst údaje o schopnostech serveru IMAP.\n"
4144
4145 #: src/imap.c:2565
4146 #, c-format
4147 msgid ""
4148 "Connection to %s failed: server requires TLS, but Sylpheed-Claws has been "
4149 "compiled without OpenSSL support.\n"
4150 msgstr ""
4151 "Připojení k %s selhalo: server požaduje TLS, ale Sylpheed-Claws je "
4152 "zkompilován bez podpory OpenSSL.\n"
4153
4154 #: src/imap.c:2573
4155 msgid "Server logins are disabled.\n"
4156 msgstr "Přihlašování k serveru je mimo provoz.\n"
4157
4158 #: src/imap.c:2751
4159 msgid "Fetching message..."
4160 msgstr "Stahuji zprávu..."
4161
4162 #: src/imap.c:2918
4163 #, c-format
4164 msgid "iconv cannot convert UTF-7 to %s\n"
4165 msgstr "iconv nemůže konvertovat UTF-7 na %s\n"
4166
4167 #: src/imap.c:2948
4168 #, c-format
4169 msgid "iconv cannot convert %s to UTF-7\n"
4170 msgstr "iconv nemůže konvertovat %s na UTF-7\n"
4171
4172 #: src/imap.c:2992
4173 msgid "iconv cannot convert UTF-8 to UTF-7\n"
4174 msgstr "iconv nemůže konvertovat UTF-8 na UTF-7\n"
4175
4176 #: src/imap.c:3657
4177 #, c-format
4178 msgid "can't set deleted flags: %d\n"
4179 msgstr "nelze nastavit příznak odstranění: %d\n"
4180
4181 #: src/imap.c:4382
4182 msgid ""
4183 "You have one or more IMAP accounts defined. However this version of Sylpheed-"
4184 "Claws has been built without IMAP support; your IMAP account(s) are "
4185 "disabled.\n"
4186 "\n"
4187 "You probably need to install libetpan and recompile Sylpheed-Claws."
4188 msgstr ""
4189 "Máte nadefinován jeden nebo více IMAP účtů, ale tato verze Sylpheed-Claws "
4190 "byla zkompilována bez podpory IMAP - vaše IMAP účty jsou proto nepřístupné.\n"
4191 "\n"
4192 "Pravděpodobně bude třeba nainstalovat libetpan a překompilovat Sylpheed-"
4193 "Claws."
4194
4195 #: src/imap_gtk.c:55 src/mh_gtk.c:50
4196 msgid "/Create _new folder..."
4197 msgstr "/_Vytvořit novou složku..."
4198
4199 #: src/imap_gtk.c:56 src/mh_gtk.c:51
4200 msgid "/_Rename folder..."
4201 msgstr "/Přej_menovat složku..."
4202
4203 #: src/imap_gtk.c:57 src/mh_gtk.c:52
4204 msgid "/M_ove folder..."
4205 msgstr "/Přes_unout složku..."
4206
4207 #: src/imap_gtk.c:58 src/mh_gtk.c:53
4208 msgid "/_Delete folder..."
4209 msgstr "/_Odstranit složku..."
4210
4211 #: src/imap_gtk.c:60 src/news_gtk.c:55
4212 msgid "/Synchronise"
4213 msgstr "/Synchronizovat"
4214
4215 #: src/imap_gtk.c:61 src/news_gtk.c:56
4216 msgid "/Down_load messages"
4217 msgstr "/Stáhnout zprávy"
4218
4219 #: src/imap_gtk.c:63 src/mh_gtk.c:55 src/news_gtk.c:58
4220 msgid "/_Check for new messages"
4221 msgstr "/_Zjistit nové zprávy"
4222
4223 #: src/imap_gtk.c:64 src/mh_gtk.c:56
4224 msgid "/C_heck for new folders"
4225 msgstr "/_Vyhledat nové složky"
4226
4227 #: src/imap_gtk.c:65 src/mh_gtk.c:57
4228 msgid "/R_ebuild folder tree"
4229 msgstr "/O_bnovit strom složek"
4230
4231 #: src/imap_gtk.c:135
4232 msgid ""
4233 "Input the name of new folder:\n"
4234 "(if you want to create a folder to store subfolders\n"
4235 "and no mails, append '/' at the end of the name)"
4236 msgstr ""
4237 "Zadejte název pro novou složku:\n"
4238 "(Pokud chcete vytvořit složku, která bude obsahovat\n"
4239 "pouze podsložky a žádné zprávy, přidejte nakonec názvu '/')"
4240
4241 #: src/imap_gtk.c:193 src/mh_gtk.c:228
4242 #, c-format
4243 msgid "Input new name for '%s':"
4244 msgstr "Zadejte nové jméno pro '%s':"
4245
4246 #: src/imap_gtk.c:195 src/mh_gtk.c:230
4247 msgid "Rename folder"
4248 msgstr "Přejmenovat složku"
4249
4250 #: src/imap_gtk.c:204 src/imap_gtk.c:209
4251 #, c-format
4252 msgid "`%c' can't be included in folder name."
4253 msgstr "'%c' nemůže být obsaženo ve jméně složky."
4254
4255 #: src/imap_gtk.c:226 src/mh_gtk.c:255
4256 msgid ""
4257 "The folder could not be renamed.\n"
4258 "The new folder name is not allowed."
4259 msgstr ""
4260 "Složka nemohla být přejmenována.\n"
4261 "Nové jméno složky není dovoleno."
4262
4263 #: src/imap_gtk.c:280 src/mh_gtk.c:176
4264 #, c-format
4265 msgid ""
4266 "All folders and messages under '%s' will be permanently deleted. Recovery "
4267 "will not be possible.\n"
4268 "\n"
4269 "Do you really want to delete?"
4270 msgstr ""
4271 "Všechny složky a zprávy v '%s' budou nenávratně odstraněny. Obnovení nebude "
4272 "možné.\n"
4273 "\n"
4274 "Chcete je opravdu odstranit?"
4275
4276 #: src/imap_gtk.c:302 src/mh_gtk.c:198 src/news_gtk.c:238
4277 #, c-format
4278 msgid "Can't remove the folder '%s'."
4279 msgstr "Nemohu odstranit složku '%s'."
4280
4281 #: src/imap_gtk.c:362 src/news_gtk.c:299
4282 #, c-format
4283 msgid "Error occurred while downloading messages in '%s'."
4284 msgstr "Nastala chyba při stahování zpráv v '%s'."
4285
4286 #: src/import.c:120 src/import.c:215
4287 msgid "Import mbox file"
4288 msgstr "Importovat mbox soubor"
4289
4290 #: src/import.c:139
4291 msgid "Locate the mbox file and specify the destination folder."
4292 msgstr "Určete zdrojový mbox soubor a cílovou složku."
4293
4294 #: src/import.c:156
4295 msgid "Destination folder:"
4296 msgstr "Cílová složka:"
4297
4298 #: src/import.c:210
4299 msgid "Source mbox filename can't be left empty."
4300 msgstr "Zdrojový mbox soubor musí být určen."
4301
4302 #: src/import.c:215
4303 msgid ""
4304 "Destination folder is not set.\n"
4305 "Import mbox file to the inbox folder?"
4306 msgstr ""
4307 "Cílová složka není určena.\n"
4308 "Importovat do složky \"Doručená pošta\"?"
4309
4310 #: src/import.c:237
4311 msgid "Can't find the destination folder."
4312 msgstr "Cílová složka nebyla nalezena."
4313
4314 #: src/import.c:261
4315 msgid "Select importing file"
4316 msgstr "Vybrat soubor pro import"
4317
4318 #: src/importldif.c:190
4319 msgid "Please specify address book name and file to import."
4320 msgstr "Zadejte prosím název knihy adres a soubor pro import."
4321
4322 #: src/importldif.c:193
4323 msgid "Select and rename LDIF field names to import."
4324 msgstr "Vyberte a přejmenujte názvy LDIF polí pro import."
4325
4326 #: src/importldif.c:196
4327 msgid "File imported."
4328 msgstr "Soubor importován."
4329
4330 #: src/importldif.c:451 src/importmutt.c:125 src/importpine.c:125
4331 msgid "Please select a file."
4332 msgstr "Vyberte prosím soubor."
4333
4334 #: src/importldif.c:457 src/importmutt.c:130 src/importpine.c:130
4335 msgid "Address book name must be supplied."
4336 msgstr "Musí být zadán název knihy adres."
4337
4338 #: src/importldif.c:472
4339 msgid "Error reading LDIF fields."
4340 msgstr "Chyba při čtení LDIF položek."
4341
4342 #: src/importldif.c:495
4343 msgid "LDIF file imported successfully."
4344 msgstr "Import LDIF soubor byl úspěšný."
4345
4346 #: src/importldif.c:574
4347 msgid "Select LDIF File"
4348 msgstr "Výběr LDIF souboru"
4349
4350 #: src/importldif.c:662
4351 msgid ""
4352 "Specify the name for the address book that will be created from the LDIF "
4353 "file data."
4354 msgstr "Zadejte jméno knihy adres, která bude vytvořena z dat tohoto LDIF souboru."
4355
4356 #: src/importldif.c:668
4357 msgid "File Name"
4358 msgstr "Název souboru"
4359
4360 #: src/importldif.c:679
4361 msgid "The full file specification of the LDIF file to import."
4362 msgstr "Úplná specifikace LDIF souboru pro import."
4363
4364 #: src/importldif.c:688
4365 msgid "Select the LDIF file to import."
4366 msgstr "Vyberte LDIF soubor k importování."
4367
4368 #: src/importldif.c:725
4369 msgid "R"
4370 msgstr "R"
4371
4372 #: src/importldif.c:726 src/summaryview.c:484
4373 msgid "S"
4374 msgstr "V"
4375
4376 #: src/importldif.c:727
4377 msgid "LDIF Field Name"
4378 msgstr "Název LDIF položky"
4379
4380 #: src/importldif.c:728
4381 msgid "Attribute Name"
4382 msgstr "Název atributu"
4383
4384 #: src/importldif.c:783
4385 msgid "LDIF Field"
4386 msgstr "Položka LDIF"
4387
4388 #: src/importldif.c:795
4389 msgid "Attribute"
4390 msgstr "Atribut"
4391
4392 #: src/importldif.c:806
4393 msgid "The LDIF field can be renamed to the User Attribute name."
4394 msgstr "LDIF položka může být přejmenována na uživatelský atribut."
4395
4396 #: src/importldif.c:811
4397 msgid "???"
4398 msgstr ">>Nápověda<<"
4399
4400 #: src/importldif.c:829
4401 msgid ""
4402 "Choose the LDIF field that will be renamed or selected for import in the "
4403 "list above. Reserved fields (marked with a tick in the \"R\" column), are "
4404 "automatically imported and cannot be renamed. A single click in the Select "
4405 "(\"S\") column will select the field for import with a tick. A single click "
4406 "anywhere in the row will select that field for rename in the input area "
4407 "below the list. A double click anywhere in the row will also select the "
4408 "field for import."
4409 msgstr ""
4410 "V seznamu nahoře vyberte LDIF položku, kterou chcete přejmenovat nebo "
4411 "označit pro import. Rezervované položky (označené ve sloupci \"R\") jsou "
4412 "automaticky importovány a nemohou být přejmenovány. Kliknutím ve sloupci "
4413 "Vybráno (\"V\") vyberete položku pro impo