2012-11-15 [paul] 3.9.0cvs1
[claws.git] / po / cs.po
1 # Czech translation of Claws Mail
2 # Copyright (C) 2000 Free Software Foundation, Inc.
3 # Jan Mura <jan_mura@altavista.com>, 2000.
4 #
5 msgid ""
6 msgstr ""
7 "Project-Id-Version: claws-mail\n"
8 "Report-Msgid-Bugs-To: paul@claws-mail.org\n"
9 "POT-Creation-Date: 2012-11-07 12:53+0000\n"
10 "PO-Revision-Date: 2012-11-14 19:52+0100\n"
11 "Last-Translator: David Vachulka <david@konstrukce-cad.com>\n"
12 "Language-Team: Czech <cs@li.org>\n"
13 "Language: cs\n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17 "X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
18 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(((n%100>=10 && n%100<=14) || (n%10>5)) ? 2 : (n%10>=2 && n%10<=4) ? 1 : 0);\n"
19
20 #: src/account.c:384
21 msgid ""
22 "Some composing windows are open.\n"
23 "Please close all the composing windows before editing the accounts."
24 msgstr ""
25 "Jsou stále otevřena nějaká okna s rozepsanou zprávou.\n"
26 "Před úpravou tohoto účtu zavřete prosím všechna tato okna."
27
28 #: src/account.c:431
29 msgid "Can't create folder."
30 msgstr "Nemohu vytvořit složku."
31
32 #: src/account.c:710
33 msgid "Edit accounts"
34 msgstr "Úpravy účtů"
35
36 #: src/account.c:731
37 msgid "Using 'Get Mail' will retrieve messages from your Accounts in the order given, the checkbox indicates which accounts will be included. Bold text indicates the default account."
38 msgstr "Funkce 'Přijmout ze všech účtů' načte zprávy z účtů v pořadí v jakém jsou zde uvedeny. Zaškrtnutím ve sloupci 'P' určíte, zda účet bude touto funkcí zpracován. Tučný text značí aktuální účet."
39
40 #: src/account.c:802
41 msgid " _Set as default account "
42 msgstr " Nastavit účet jako _výchozí "
43
44 #: src/account.c:897
45 msgid "Accounts with remote folders cannot be copied."
46 msgstr "Účty se vzdáleně umístěnými složkami (např. IMAP) nemohou být kopírovány."
47
48 #: src/account.c:904
49 #, c-format
50 msgid "Copy of %s"
51 msgstr "Kopie %s"
52
53 #: src/account.c:1064
54 #, c-format
55 msgid "Do you really want to delete the account '%s'?"
56 msgstr "Opravdu chcete odstranit účet '%s'?"
57
58 #: src/account.c:1066
59 msgid "(Untitled)"
60 msgstr "(Nepojmenovaný)"
61
62 #: src/account.c:1067
63 msgid "Delete account"
64 msgstr "Odstranit účet"
65
66 #: src/account.c:1537
67 msgid "Accounts List Get Column Name|G"
68 msgstr "P"
69
70 #: src/account.c:1543
71 msgid "'Get Mail' retrieves mail from the checked accounts"
72 msgstr "Funkce 'Přijmout poštu ze všech účtů' načte zprávy z účtů označených zaškrtnutím"
73
74 #: src/account.c:1550
75 #: src/addressadd.c:215
76 #: src/addressbook.c:125
77 #: src/addrduplicates.c:481
78 #: src/compose.c:6964
79 #: src/editaddress.c:1270
80 #: src/editaddress.c:1327
81 #: src/editaddress.c:1343
82 #: src/editbook.c:170
83 #: src/editgroup.c:288
84 #: src/editjpilot.c:257
85 #: src/editldap.c:428
86 #: src/editvcard.c:173
87 #: src/importmutt.c:223
88 #: src/importpine.c:222
89 #: src/mimeview.c:284
90 #: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:398
91 #: src/prefs_filtering.c:384
92 #: src/prefs_filtering.c:1872
93 #: src/prefs_template.c:78
94 msgid "Name"
95 msgstr "Jméno"
96
97 #: src/account.c:1558
98 #: src/prefs_account.c:1089
99 #: src/prefs_account.c:3914
100 msgid "Protocol"
101 msgstr "Protokol"
102
103 #: src/account.c:1566
104 #: src/ssl_manager.c:102
105 msgid "Server"
106 msgstr "Server"
107
108 #: src/action.c:382
109 #, c-format
110 msgid "Could not get message file %d"
111 msgstr "Nelze načíst soubor %d se zprávou"
112
113 #: src/action.c:413
114 msgid "Could not get message part."
115 msgstr "Nelze načíst část zprávy."
116
117 #: src/action.c:430
118 #, c-format
119 msgid "Can't get part of multipart message: %s"
120 msgstr "Nemohu získat část ze zprávy o více částech: %s"
121
122 #: src/action.c:602
123 #, c-format
124 msgid ""
125 "The selected action cannot be used in the compose window\n"
126 "because it contains %%f, %%F, %%as or %%p."
127 msgstr ""
128 "V okně pro psaní zprávy nelze použít akci,\n"
129 "která obsahuje %%f, %%F, %%as nebo %%p."
130
131 #: src/action.c:714
132 msgid "There is no filtering action set"
133 msgstr "Není nastavena žádná akce filtrování"
134
135 #: src/action.c:716
136 #, c-format
137 msgid ""
138 "Invalid filtering action(s):\n"
139 "%s"
140 msgstr ""
141 "Neplatná(é) filtrovací akce:\n"
142 "%s"
143
144 #: src/action.c:939
145 #, c-format
146 msgid ""
147 "Command could not be started. Pipe creation failed.\n"
148 "%s"
149 msgstr ""
150 "Nelze spustit příkaz. Selhalo vytvoření roury.\n"
151 "%s"
152
153 #: src/action.c:1036
154 #, c-format
155 msgid ""
156 "Could not fork to execute the following command:\n"
157 "%s\n"
158 "%s"
159 msgstr ""
160 "Nelze provést fork pro spuštění následujícího příkazu:\n"
161 "%s\n"
162 "%s"
163
164 #: src/action.c:1262
165 #: src/action.c:1432
166 msgid "Completed"
167 msgstr "Dokončeno"
168
169 #: src/action.c:1298
170 #, c-format
171 msgid "--- Running: %s\n"
172 msgstr "--- Spuštěno: %s\n"
173
174 #: src/action.c:1302
175 #, c-format
176 msgid "--- Ended: %s\n"
177 msgstr "--- Ukončeno: %s\n"
178
179 #: src/action.c:1335
180 msgid "Action's input/output"
181 msgstr "Vstup/výstup akce"
182
183 #: src/action.c:1677
184 #, c-format
185 msgid ""
186 "Enter the argument for the following action:\n"
187 "('%%h' will be replaced with the argument)\n"
188 "  %s"
189 msgstr ""
190 "Vložte parametr pro následující akci:\n"
191 "('%%h' bude nahrazeno parametrem)\n"
192 "  %s"
193
194 #: src/action.c:1682
195 msgid "Action's hidden user argument"
196 msgstr "Skrytý uživatelský parametr akce"
197
198 #: src/action.c:1686
199 #, c-format
200 msgid ""
201 "Enter the argument for the following action:\n"
202 "('%%u' will be replaced with the argument)\n"
203 "  %s"
204 msgstr ""
205 "Vložte parametr pro následující akci:\n"
206 "('%%u' bude nahrazeno parametrem)\n"
207 "  %s"
208
209 #: src/action.c:1691
210 msgid "Action's user argument"
211 msgstr "Uživatelský parametr akce"
212
213 #: src/addr_compl.c:600
214 #: src/addressbook.c:4881
215 msgid "Group"
216 msgstr "Skupina"
217
218 #: src/addrcustomattr.c:65
219 msgid "date of birth"
220 msgstr "datum narození"
221
222 #: src/addrcustomattr.c:66
223 msgid "address"
224 msgstr "adresa"
225
226 #: src/addrcustomattr.c:67
227 msgid "phone"
228 msgstr "telefon"
229
230 #: src/addrcustomattr.c:68
231 msgid "mobile phone"
232 msgstr "mobilní telefon"
233
234 #: src/addrcustomattr.c:69
235 msgid "organization"
236 msgstr "organizace"
237
238 #: src/addrcustomattr.c:70
239 msgid "office address"
240 msgstr "pracovní adresa"
241
242 #: src/addrcustomattr.c:71
243 msgid "office phone"
244 msgstr "telefon práce"
245
246 #: src/addrcustomattr.c:72
247 msgid "fax"
248 msgstr "fax"
249
250 #: src/addrcustomattr.c:73
251 msgid "website"
252 msgstr "domovská stránka"
253
254 #: src/addrcustomattr.c:141
255 msgid "Attribute name"
256 msgstr "Název atributu"
257
258 #: src/addrcustomattr.c:156
259 msgid "Delete all attribute names"
260 msgstr "Odstranit všechna jména atributů?"
261
262 #: src/addrcustomattr.c:157
263 msgid "Do you really want to delete all attribute names?"
264 msgstr "Opravdu chcete odstranit všechna jména atributů?"
265
266 #: src/addrcustomattr.c:181
267 msgid "Delete attribute name"
268 msgstr "Odstranit jméno atributu"
269
270 #: src/addrcustomattr.c:182
271 msgid "Do you really want to delete this attribute name?"
272 msgstr "Opravdu chcete odstranit jméno atributu?"
273
274 #: src/addrcustomattr.c:191
275 msgid "Reset to default"
276 msgstr "Nastavit jako výchozí"
277
278 #: src/addrcustomattr.c:192
279 msgid ""
280 "Do you really want to replace all attribute names\n"
281 "with the default set?"
282 msgstr ""
283 "Opravdu chcete nahradit všechna jména atributů\n"
284 "výchozím nastavením?"
285
286 #: src/addrcustomattr.c:212
287 #: src/addressbook.c:435
288 #: src/addressbook.c:463
289 #: src/addressbook.c:480
290 #: src/edittags.c:271
291 #: src/prefs_actions.c:1085
292 #: src/prefs_filtering.c:1692
293 #: src/prefs_template.c:1095
294 msgid "_Delete"
295 msgstr "_Odstranit"
296
297 #: src/addrcustomattr.c:213
298 #: src/edittags.c:272
299 #: src/prefs_actions.c:1086
300 #: src/prefs_filtering.c:1693
301 #: src/prefs_template.c:1096
302 msgid "Delete _all"
303 msgstr "Odstranit _vše"
304
305 #: src/addrcustomattr.c:214
306 msgid "_Reset to default"
307 msgstr "_Nastavit výchozí hodnoty"
308
309 #: src/addrcustomattr.c:410
310 msgid "Attribute name is not set."
311 msgstr "Není nastaven název atributu."
312
313 #: src/addrcustomattr.c:469
314 msgid "Dialog title|Edit attribute names"
315 msgstr "Upravit jméno atributu"
316
317 #: src/addrcustomattr.c:483
318 msgid "New attribute name:"
319 msgstr "Název nového atributu:"
320
321 #: src/addrcustomattr.c:520
322 msgid "Adding or removing attribute names won't affect attributes already set for contacts."
323 msgstr "Přidání nebo odebrání atributů jmen neovlivní atributy, které jsou v kontaktech již uloženy. "
324
325 #: src/addressadd.c:185
326 #: src/prefs_filtering_action.c:201
327 msgid "Add to address book"
328 msgstr "Přidat do knihy adres"
329
330 #: src/addressadd.c:207
331 msgid "Contact"
332 msgstr "Kontakt"
333
334 #: src/addressadd.c:227
335 #: src/addrduplicates.c:452
336 #: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:399
337 #: src/toolbar.c:425
338 msgid "Address"
339 msgstr "Adresa"
340
341 #: src/addressadd.c:238
342 #: src/addressbook.c:127
343 #: src/editaddress.c:1062
344 #: src/editaddress.c:1137
345 #: src/editgroup.c:290
346 msgid "Remarks"
347 msgstr "Poznámky"
348
349 #: src/addressadd.c:257
350 #: src/addressbook_foldersel.c:158
351 msgid "Select Address Book Folder"
352 msgstr "Vybrat složku pro knihu adres"
353
354 #: src/addressadd.c:483
355 #: src/editaddress.c:1577
356 #: src/headerview.c:348
357 #: src/textview.c:2110
358 #, c-format
359 msgid ""
360 "Failed to save image: \n"
361 "%s"
362 msgstr ""
363 "Chyba uložení obrázku: \n"
364 "%s"
365
366 #: src/addressadd.c:532
367 #: src/addressbook.c:3221
368 #: src/addressbook.c:3272
369 msgid "Add address(es)"
370 msgstr "Přidat adresu(y)"
371
372 #: src/addressadd.c:533
373 msgid "Can't add the specified address"
374 msgstr "Nebylo možno přidat zadanou adresu"
375
376 #: src/addressbook.c:126
377 #: src/addressbook.c:4869
378 #: src/editaddress.c:1059
379 #: src/editaddress.c:1120
380 #: src/editgroup.c:289
381 #: src/expldifdlg.c:517
382 #: src/exporthtml.c:600
383 #: src/exporthtml.c:764
384 #: src/ldif.c:782
385 msgid "Email Address"
386 msgstr "E-mail"
387
388 #: src/addressbook.c:402
389 msgid "_Book"
390 msgstr "_Kniha"
391
392 #: src/addressbook.c:403
393 #: src/addressbook.c:434
394 #: src/addressbook.c:462
395 #: src/addressbook.c:479
396 #: src/compose.c:575
397 #: src/gtk/quicksearch.c:791
398 #: src/gtk/quicksearch.c:806
399 #: src/mainwindow.c:499
400 #: src/messageview.c:211
401 msgid "_Edit"
402 msgstr "Ú_pravy"
403
404 #: src/addressbook.c:404
405 #: src/compose.c:580
406 #: src/mainwindow.c:502
407 #: src/messageview.c:214
408 msgid "_Tools"
409 msgstr "_Nástroje"
410
411 #: src/addressbook.c:405
412 #: src/compose.c:581
413 #: src/mainwindow.c:504
414 #: src/messageview.c:215
415 msgid "_Help"
416 msgstr "Nápo_věda"
417
418 #: src/addressbook.c:408
419 #: src/addressbook.c:465
420 msgid "New _Book"
421 msgstr "Nová _kniha"
422
423 #: src/addressbook.c:409
424 #: src/addressbook.c:466
425 msgid "New _Folder"
426 msgstr "Nová _složka"
427
428 #: src/addressbook.c:410
429 msgid "New _vCard"
430 msgstr "Nová _vCard"
431
432 #: src/addressbook.c:414
433 msgid "New _JPilot"
434 msgstr "Nový _JPilot"
435
436 #: src/addressbook.c:417
437 msgid "New LDAP _Server"
438 msgstr "Přidat nový LDAP _server"
439
440 #: src/addressbook.c:421
441 msgid "_Edit book"
442 msgstr "Up_ravit knihu"
443
444 #: src/addressbook.c:422
445 msgid "_Delete book"
446 msgstr "_Odstranit knihu"
447
448 #: src/addressbook.c:424
449 #: src/compose.c:591
450 msgid "_Save"
451 msgstr "_Uložit"
452
453 #: src/addressbook.c:425
454 #: src/compose.c:595
455 #: src/messageview.c:224
456 msgid "_Close"
457 msgstr "_Zavřít"
458
459 #: src/addressbook.c:428
460 #: src/addressbook.c:477
461 #: src/messageview.c:228
462 msgid "_Select all"
463 msgstr "Vybrat vš_e"
464
465 #: src/addressbook.c:430
466 #: src/addressbook.c:469
467 #: src/addressbook.c:485
468 msgid "C_ut"
469 msgstr "_Vyjmout"
470
471 #: src/addressbook.c:431
472 #: src/addressbook.c:470
473 #: src/addressbook.c:486
474 #: src/compose.c:603
475 #: src/mainwindow.c:533
476 #: src/messageview.c:227
477 msgid "_Copy"
478 msgstr "_Kopírovat"
479
480 #: src/addressbook.c:432
481 #: src/addressbook.c:471
482 #: src/addressbook.c:487
483 #: src/compose.c:604
484 msgid "_Paste"
485 msgstr "V_ložit"
486
487 #: src/addressbook.c:437
488 #: src/addressbook.c:482
489 msgid "New _Address"
490 msgstr "Nová _adresa"
491
492 #: src/addressbook.c:438
493 #: src/addressbook.c:467
494 #: src/addressbook.c:483
495 msgid "New _Group"
496 msgstr "Nová _skupina"
497
498 #: src/addressbook.c:440
499 #: src/addressbook.c:489
500 msgid "_Mail To"
501 msgstr "Napsat novou _zprávu"
502
503 #: src/addressbook.c:444
504 msgid "Import _LDIF file..."
505 msgstr "Importovat _LDIF soubor..."
506
507 #: src/addressbook.c:445
508 msgid "Import M_utt file..."
509 msgstr "Importovat _Mutt soubor..."
510
511 #: src/addressbook.c:446
512 msgid "Import _Pine file..."
513 msgstr "Importovat _Pine soubor..."
514
515 #: src/addressbook.c:448
516 msgid "Export _HTML..."
517 msgstr "Exportovat _HTML..."
518
519 #: src/addressbook.c:449
520 msgid "Export LDI_F..."
521 msgstr "Exportovat LDI_F..."
522
523 #: src/addressbook.c:451
524 msgid "Find duplicates..."
525 msgstr "Najít duplikované"
526
527 #: src/addressbook.c:452
528 msgid "Edit custom attributes..."
529 msgstr "Upravit uživatelské atributy..."
530
531 #: src/addressbook.c:455
532 #: src/compose.c:683
533 #: src/mainwindow.c:795
534 #: src/messageview.c:340
535 msgid "_About"
536 msgstr "_O programu"
537
538 #: src/addressbook.c:491
539 msgid "_Browse Entry"
540 msgstr "_Prohlížet záznam"
541
542 #: src/addressbook.c:504
543 #: src/crash.c:451
544 #: src/crash.c:470
545 #: src/importldif.c:115
546 #: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:255
547 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:140
548 #: src/prefs_themes.c:705
549 #: src/prefs_themes.c:737
550 #: src/prefs_themes.c:738
551 msgid "Unknown"
552 msgstr "Neznámá(ý)"
553
554 #: src/addressbook.c:511
555 #: src/addressbook.c:530
556 #: src/importldif.c:122
557 msgid "Success"
558 msgstr "Úspěch"
559
560 #: src/addressbook.c:512
561 #: src/importldif.c:123
562 msgid "Bad arguments"
563 msgstr "Špatné argumenty"
564
565 #: src/addressbook.c:513
566 #: src/importldif.c:124
567 msgid "File not specified"
568 msgstr "Není zadán soubor"
569
570 #: src/addressbook.c:514
571 #: src/importldif.c:125
572 msgid "Error opening file"
573 msgstr "Chyba při otevírání souboru"
574
575 #: src/addressbook.c:515
576 #: src/importldif.c:126
577 msgid "Error reading file"
578 msgstr "Chyba při čtení souboru"
579
580 #: src/addressbook.c:516
581 #: src/importldif.c:127
582 msgid "End of file encountered"
583 msgstr "Byl dosažen konec souboru"
584
585 #: src/addressbook.c:517
586 #: src/importldif.c:128
587 msgid "Error allocating memory"
588 msgstr "Chyba při alokaci paměti"
589
590 #: src/addressbook.c:518
591 #: src/importldif.c:129
592 msgid "Bad file format"
593 msgstr "Špatný formát souboru"
594
595 #: src/addressbook.c:519
596 #: src/importldif.c:130
597 msgid "Error writing to file"
598 msgstr "Chyba při zápisu do souboru"
599
600 #: src/addressbook.c:520
601 #: src/importldif.c:131
602 msgid "Error opening directory"
603 msgstr "Chyba při otevírání adresáře"
604
605 #: src/addressbook.c:521
606 #: src/importldif.c:132
607 msgid "No path specified"
608 msgstr "Není zadána cesta"
609
610 #: src/addressbook.c:531
611 msgid "Error connecting to LDAP server"
612 msgstr "Chyba při připojování na LDAP server"
613
614 #: src/addressbook.c:532
615 msgid "Error initializing LDAP"
616 msgstr "Chyba při inicializaci LDAP"
617
618 #: src/addressbook.c:533
619 msgid "Error binding to LDAP server"
620 msgstr "Chyba při napojování na LDAP server"
621
622 #: src/addressbook.c:534
623 msgid "Error searching LDAP database"
624 msgstr "Chyba hledání v LDAP databázi"
625
626 #: src/addressbook.c:535
627 msgid "Timeout performing LDAP operation"
628 msgstr "Při provádění operací s LDAP vypršel čas"
629
630 #: src/addressbook.c:536
631 msgid "Error in LDAP search criteria"
632 msgstr "Chyba ve vyhledávacích kritériích pro LDAP"
633
634 #: src/addressbook.c:537
635 msgid "No LDAP entries found for search criteria"
636 msgstr "Pro vyhledávací kritéria nebyly nalezeny žádné položky"
637
638 #: src/addressbook.c:538
639 msgid "LDAP search terminated on request"
640 msgstr "Prohledávání ukončeno na žádost"
641
642 #: src/addressbook.c:539
643 msgid "Error starting TLS connection"
644 msgstr "Chyba při vytváření TLS spojení"
645
646 #: src/addressbook.c:540
647 msgid "Distinguished Name (dn) is missing"
648 msgstr "Rozlišovací jméno (dn) chybí"
649
650 #: src/addressbook.c:541
651 msgid "Missing required information"
652 msgstr "Schází požadované informace"
653
654 #: src/addressbook.c:542
655 msgid "Another contact exists with that key"
656 msgstr "Pod tímto klíčem je již existující kontakt"
657
658 #: src/addressbook.c:543
659 msgid "Strong(er) authentication required"
660 msgstr "Vyžadována silnější autentizace"
661
662 #: src/addressbook.c:913
663 msgid "Sources"
664 msgstr "Zdroje adres"
665
666 #: src/addressbook.c:917
667 #: src/prefs_matcher.c:622
668 #: src/prefs_other.c:471
669 #: src/toolbar.c:219
670 #: src/toolbar.c:2131
671 msgid "Address book"
672 msgstr "Kniha adres"
673
674 #: src/addressbook.c:1120
675 msgid "Lookup name:"
676 msgstr "Hledané jméno:"
677
678 #: src/addressbook.c:1444
679 #: src/addressbook.c:1497
680 #: src/addrduplicates.c:803
681 msgid "Delete address(es)"
682 msgstr "Odstranit adresu(y)"
683
684 #: src/addressbook.c:1445
685 #: src/addrduplicates.c:853
686 msgid "This address data is readonly and cannot be deleted."
687 msgstr "Tato data jsou pouze pro čtení a nelze je odstranit."
688
689 #: src/addressbook.c:1489
690 msgid "Delete group"
691 msgstr "Odstranit skupinu"
692
693 #: src/addressbook.c:1490
694 msgid ""
695 "Really delete the group(s)?\n"
696 "The addresses it contains will not be lost."
697 msgstr ""
698 "Chcete odstranit skupinu (skupiny)?\n"
699 "Adresy v ní (v nich) obsažené budou ztraceny."
700
701 #: src/addressbook.c:1498
702 #: src/addrduplicates.c:804
703 msgid "Really delete the address(es)?"
704 msgstr "Opravdu chcete odstranit tuto adresu(y)?"
705
706 #: src/addressbook.c:2201
707 msgid "Cannot paste. Target address book is readonly."
708 msgstr "Nelze vložit. Cílová kniha adres je pouze pro čtení."
709
710 #: src/addressbook.c:2211
711 msgid "Cannot paste into an address group."
712 msgstr "Nelze provést vložení do skupiny adres."
713
714 #: src/addressbook.c:2917
715 #, c-format
716 msgid "Do you want to delete the query results and addresses in '%s' ?"
717 msgstr "Opravdu chcete odstranit výsledky vyhledávání '%s' ?"
718
719 #: src/addressbook.c:2920
720 #: src/addressbook.c:2946
721 #: src/addressbook.c:2953
722 #: src/prefs_filtering_action.c:177
723 #: src/toolbar.c:407
724 msgid "Delete"
725 msgstr "Odstranit"
726
727 #: src/addressbook.c:2929
728 #, c-format
729 msgid "Do you want to delete '%s' ? If you delete the folder only, the addresses it contains will be moved into the parent folder."
730 msgstr "Chcete odstranit '%s'? Pokud odstraníte pouze složku, adresy v ní obsažené budou přesunuty do nadřazené složky."
731
732 #: src/addressbook.c:2932
733 #: src/imap_gtk.c:363
734 #: src/mh_gtk.c:202
735 msgid "Delete folder"
736 msgstr "Odstranit složku"
737
738 #: src/addressbook.c:2933
739 msgid "+Delete _folder only"
740 msgstr "+Odstranit pouze _složku"
741
742 #: src/addressbook.c:2933
743 msgid "Delete folder and _addresses"
744 msgstr "Odstranit složku a _adresy"
745
746 #: src/addressbook.c:2944
747 #, c-format
748 msgid ""
749 "Do you want to delete '%s'?\n"
750 "The addresses it contains will not be lost."
751 msgstr ""
752 "Chcete odstranit '%s'?\n"
753 "Adresy v ní obsažené budou ztraceny."
754
755 #: src/addressbook.c:2951
756 #, c-format
757 msgid ""
758 "Do you want to delete '%s'?\n"
759 "The addresses it contains will be lost."
760 msgstr ""
761 "Chcete odstranit '%s'?\n"
762 "Adresy v ní obsažené budou ztraceny."
763
764 #: src/addressbook.c:3065
765 #, c-format
766 msgid "Search '%s'"
767 msgstr "Hledání '%s'"
768
769 #: src/addressbook.c:3203
770 #: src/addressbook.c:3253
771 msgid "New Contacts"
772 msgstr "Nový kontakt"
773
774 #: src/addressbook.c:4035
775 msgid "New user, could not save index file."
776 msgstr "Nový uživatel, nelze uložit index soubor."
777
778 #: src/addressbook.c:4039
779 msgid "New user, could not save address book files."
780 msgstr "Nový uživatel, nelze uložit soubory s knihou adres."
781
782 #: src/addressbook.c:4049
783 msgid "Old address book converted successfully."
784 msgstr "Konverze staré knihy adres proběhla úspěšně."
785
786 #: src/addressbook.c:4054
787 msgid ""
788 "Old address book converted,\n"
789 "could not save new address index file."
790 msgstr ""
791 "Stará kniha adres zkonvertována,\n"
792 "nepodařilo se uložit nový soubor s indexem adres."
793
794 #: src/addressbook.c:4067
795 msgid ""
796 "Could not convert address book,\n"
797 "but created empty new address book files."
798 msgstr ""
799 "Nepodařilo se provést konverzi knihy adres,\n"
800 "ale byl vytvořen nové prázdné soubory knihy adres."
801
802 #: src/addressbook.c:4073
803 msgid ""
804 "Could not convert address book,\n"
805 "could not save new address index file."
806 msgstr ""
807 "Nepodařilo se provést konverzi knihy adres,\n"
808 "nepodařilo se uložit nový soubor s indexem adres."
809
810 #: src/addressbook.c:4078
811 msgid ""
812 "Could not convert address book\n"
813 "and could not create new address book files."
814 msgstr ""
815 "Nepodařilo se provést konverzi knihy adres\n"
816 "a nepodařilo se vytvořit nové soubory knihy adres."
817
818 #: src/addressbook.c:4085
819 #: src/addressbook.c:4091
820 msgid "Addressbook conversion error"
821 msgstr "Chyba při konverzi knihy adres"
822
823 #: src/addressbook.c:4198
824 msgid "Addressbook Error"
825 msgstr "Chyba v knize adres"
826
827 #: src/addressbook.c:4199
828 msgid "Could not read address index"
829 msgstr "Nelze načíst index adres"
830
831 #: src/addressbook.c:4530
832 msgid "Busy searching..."
833 msgstr "Prohledávám..."
834
835 #: src/addressbook.c:4833
836 msgid "Interface"
837 msgstr "Rozhraní"
838
839 #: src/addressbook.c:4845
840 #: src/addressbook_foldersel.c:182
841 #: src/exphtmldlg.c:371
842 #: src/expldifdlg.c:388
843 #: src/exporthtml.c:984
844 #: src/importldif.c:657
845 msgid "Address Book"
846 msgstr "Kniha adres"
847
848 #: src/addressbook.c:4857
849 msgid "Person"
850 msgstr "Osoba"
851
852 #: src/addressbook.c:4893
853 #: src/exporthtml.c:884
854 #: src/folderview.c:338
855 #: src/folderview.c:426
856 #: src/prefs_account.c:2738
857 #: src/prefs_folder_column.c:78
858 #: src/prefs_folder_item.c:1817
859 #: src/prefs_folder_item.c:1835
860 #: src/prefs_folder_item.c:1852
861 msgid "Folder"
862 msgstr "Složka"
863
864 #: src/addressbook.c:4905
865 msgid "vCard"
866 msgstr "vCard"
867
868 #: src/addressbook.c:4917
869 #: src/addressbook.c:4929
870 msgid "JPilot"
871 msgstr "JPilot"
872
873 #: src/addressbook.c:4941
874 msgid "LDAP servers"
875 msgstr "LDAP servery"
876
877 #: src/addressbook.c:4953
878 msgid "LDAP Query"
879 msgstr "LDAP dotaz"
880
881 #: src/addressbook_foldersel.c:388
882 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter.c:107
883 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:230
884 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:306
885 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:383
886 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:67
887 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:200
888 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:213
889 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:216
890 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:282
891 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_viewer.c:131
892 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:117
893 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:443
894 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:490
895 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:613
896 #: src/prefs_matcher.c:657
897 #: src/prefs_matcher.c:692
898 #: src/prefs_matcher.c:1576
899 #: src/prefs_matcher.c:1583
900 #: src/prefs_matcher.c:1591
901 #: src/prefs_matcher.c:1593
902 #: src/prefs_matcher.c:2463
903 #: src/prefs_matcher.c:2467
904 msgid "Any"
905 msgstr "kterákoliv"
906
907 #: src/addrgather.c:172
908 msgid "Please specify name for address book."
909 msgstr "Zadejte prosím název pro knihu adres."
910
911 #: src/addrgather.c:179
912 msgid "No available address book."
913 msgstr "Kniha adres není dostupná"
914
915 #: src/addrgather.c:200
916 msgid "Please select the mail headers to search."
917 msgstr "Vyberte záhlaví zprávy, ve kterých se bude hledat."
918
919 #: src/addrgather.c:207
920 msgid "Collecting addresses..."
921 msgstr "Získávám adresy..."
922
923 #: src/addrgather.c:247
924 msgid "address added by claws-mail"
925 msgstr "adresy přidané claws-mail"
926
927 #: src/addrgather.c:275
928 msgid "Addresses collected successfully."
929 msgstr "Adresy získány úspěšně."
930
931 #: src/addrgather.c:357
932 msgid "Current folder:"
933 msgstr "Aktuální složka:"
934
935 #: src/addrgather.c:368
936 msgid "Address book name:"
937 msgstr "Jméno kniha adres:"
938
939 #: src/addrgather.c:395
940 msgid "Address book folder size:"
941 msgstr "Velikost složky knihy adres:"
942
943 #: src/addrgather.c:399
944 #: src/addrgather.c:409
945 msgid "Maximum amount of entries per folder within the newly created address book"
946 msgstr "Maximální počet položek ve složce uvnitř nově vytvořených adresních knih"
947
948 #: src/addrgather.c:413
949 msgid "Process these mail header fields"
950 msgstr "Zpracovat tato pole z hlavičky zprávy"
951
952 #: src/addrgather.c:432
953 msgid "Include subfolders"
954 msgstr "Zahrnout podsložky"
955
956 #: src/addrgather.c:456
957 #: src/prefs_filtering_action.c:1400
958 msgid "Header Name"
959 msgstr "Záhlaví"
960
961 #: src/addrgather.c:457
962 msgid "Address Count"
963 msgstr "Počet adres"
964
965 #: src/addrgather.c:567
966 msgid "Header Fields"
967 msgstr "Záhlaví"
968
969 #: src/addrgather.c:568
970 #: src/exphtmldlg.c:658
971 #: src/expldifdlg.c:722
972 #: src/importldif.c:1022
973 msgid "Finish"
974 msgstr "Konec"
975
976 #: src/addrgather.c:626
977 msgid "Collect email addresses from selected messages"
978 msgstr "Získat adresy z vybraných zpráv"
979
980 #: src/addrgather.c:630
981 msgid "Collect email addresses from folder"
982 msgstr "Získat adresy ze složky"
983
984 #: src/addrindex.c:123
985 msgid "Common addresses"
986 msgstr "Obecné adresy"
987
988 #: src/addrindex.c:124
989 msgid "Personal addresses"
990 msgstr "Osobní adresy"
991
992 #: src/addrindex.c:130
993 msgid "Common address"
994 msgstr "Obecná adresa"
995
996 #: src/addrindex.c:131
997 msgid "Personal address"
998 msgstr "Osobní adresa"
999
1000 #: src/addrindex.c:1827
1001 msgid "Address(es) update"
1002 msgstr "Aktualizace adres"
1003
1004 #: src/addrindex.c:1828
1005 msgid "Update failed. Changes not written to Directory."
1006 msgstr "Aktualizace selhala. Změny do slovníku nebyly zapsány. "
1007
1008 #: src/addrduplicates.c:127
1009 msgid "Show duplicates in the same book"
1010 msgstr "Zobrazit záznamy duplikované ve stejné knize adres"
1011
1012 #: src/addrduplicates.c:133
1013 msgid "Show duplicates in different books"
1014 msgstr "Zobrazit záznamy duplikované ve jiných knihách adres"
1015
1016 #: src/addrduplicates.c:144
1017 msgid "Find address book email duplicates"
1018 msgstr "Najít emailové adresy duplikované v knize adres"
1019
1020 #: src/addrduplicates.c:145
1021 msgid "Claws Mail will now search for duplicate email addresses in the address book."
1022 msgstr "Claws Mail teď vyhledá duplikované emailové adresy v knize adres."
1023
1024 #: src/addrduplicates.c:325
1025 msgid "No duplicate email addresses found in the address book"
1026 msgstr "Nebyly nalezeny žádné duplikované adresy v knize adres"
1027
1028 #: src/addrduplicates.c:356
1029 msgid "Duplicate email addresses"
1030 msgstr "Duplikovat emailovou adresu(y)"
1031
1032 #: src/addrduplicates.c:474
1033 msgid "Address book path"
1034 msgstr "Cesta ke knize adres"
1035
1036 #: src/addrduplicates.c:852
1037 msgid "Delete address"
1038 msgstr "Odstranit adresu(y)"
1039
1040 #: src/alertpanel.c:146
1041 #: src/compose.c:9126
1042 msgid "Notice"
1043 msgstr "Poznámka"
1044
1045 #: src/alertpanel.c:159
1046 #: src/compose.c:5546
1047 #: src/compose.c:6012
1048 #: src/compose.c:11428
1049 #: src/messageview.c:870
1050 #: src/messageview.c:883
1051 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:687
1052 #: src/summaryview.c:4852
1053 msgid "Warning"
1054 msgstr "Varování"
1055
1056 #: src/alertpanel.c:172
1057 #: src/alertpanel.c:195
1058 #: src/compose.c:5487
1059 #: src/inc.c:666
1060 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:152
1061 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:246
1062 msgid "Error"
1063 msgstr "Chyba"
1064
1065 #: src/alertpanel.c:196
1066 #: src/gtk/progressdialog.c:94
1067 msgid "_View log"
1068 msgstr "_Zobrazit protokol"
1069
1070 #: src/alertpanel.c:347
1071 msgid "Show this message next time"
1072 msgstr "Zobrazovat příště tuto zprávu"
1073
1074 #: src/browseldap.c:218
1075 msgid "Browse Directory Entry"
1076 msgstr "Procházet položku adresáře"
1077
1078 #: src/browseldap.c:237
1079 msgid "Server Name :"
1080 msgstr "Název serveru :"
1081
1082 #: src/browseldap.c:247
1083 msgid "Distinguished Name (dn) :"
1084 msgstr "Rozlišovací jméno (dn):"
1085
1086 #: src/browseldap.c:270
1087 msgid "LDAP Name"
1088 msgstr "LDAP atribut"
1089
1090 #: src/browseldap.c:272
1091 msgid "Attribute Value"
1092 msgstr "Hodnota atributu"
1093
1094 #: src/common/plugin.c:64
1095 msgid "Nothing"
1096 msgstr "Nic"
1097
1098 #: src/common/plugin.c:65
1099 msgid "a viewer"
1100 msgstr "prohlížeč"
1101
1102 #: src/common/plugin.c:66
1103 msgid "a MIME parser"
1104 msgstr "MIME parser"
1105
1106 #: src/common/plugin.c:67
1107 msgid "folders"
1108 msgstr "složky"
1109
1110 #: src/common/plugin.c:68
1111 msgid "filtering"
1112 msgstr "filtr"
1113
1114 #: src/common/plugin.c:69
1115 msgid "a privacy interface"
1116 msgstr "zabezpečení"
1117
1118 #: src/common/plugin.c:70
1119 msgid "a notifier"
1120 msgstr "oznamování"
1121
1122 #: src/common/plugin.c:71
1123 msgid "an utility"
1124 msgstr "utilita"
1125
1126 #: src/common/plugin.c:72
1127 msgid "things"
1128 msgstr "věci"
1129
1130 #: src/common/plugin.c:309
1131 #, c-format
1132 msgid "This plugin provides %s (%s), which is already provided by the %s plugin."
1133 msgstr "Tento modul poskytuje možnost %s (%s), která je už obsažena v modulu %s."
1134
1135 #: src/common/plugin.c:381
1136 msgid "Plugin already loaded"
1137 msgstr "Modul byl již načten"
1138
1139 #: src/common/plugin.c:392
1140 msgid "Failed to allocate memory for Plugin"
1141 msgstr "Nepodařilo se vyhradit paměť pro modul"
1142
1143 #: src/common/plugin.c:421
1144 msgid "This module is not licensed under a GPL v3 or later compatible license."
1145 msgstr "Tento modul není licencován dle GPL v3 nebo dle jiné kompatibilní licence."
1146
1147 #: src/common/plugin.c:430
1148 msgid "This module is for Claws Mail GTK1."
1149 msgstr "Tento modul je určen pro Claws Mail GTK1."
1150
1151 #: src/common/plugin.c:688
1152 #, c-format
1153 msgid "Your version of Claws Mail is newer than the version the '%s' plugin was built with."
1154 msgstr "Vaše verze Claws Mail je novější než ta, se kterou byl zkompilován modul %s."
1155
1156 #: src/common/plugin.c:691
1157 msgid "Your version of Claws Mail is newer than the version the plugin was built with."
1158 msgstr "Vaše verze Claws Mail je novější než ta, se kterou byl zkompilován tento modul."
1159
1160 #: src/common/plugin.c:700
1161 #, c-format
1162 msgid "Your version of Claws Mail is too old for the '%s' plugin."
1163 msgstr "Vaše verze Claws Mail je příliš stará na použití s modulem %s."
1164
1165 #: src/common/plugin.c:702
1166 msgid "Your version of Claws Mail is too old for the plugin."
1167 msgstr "Vaše verze Claws Mail je příliš stará na použití s tímto modulem."
1168
1169 #: src/common/session.c:171
1170 #: src/imap.c:1123
1171 msgid "SSL handshake failed\n"
1172 msgstr "Inicializace SSL spojení selhala\n"
1173
1174 #: src/common/smtp.c:180
1175 msgid "No SMTP AUTH method available\n"
1176 msgstr "SMTP AUTH je nedostupná\n"
1177
1178 #: src/common/smtp.c:183
1179 msgid "Selected SMTP AUTH method not available\n"
1180 msgstr "Vybraná SMTP AUTH je nedostupná\n"
1181
1182 #: src/common/smtp.c:525
1183 #: src/common/smtp.c:575
1184 msgid "bad SMTP response\n"
1185 msgstr "špatná SMTP odpověď\n"
1186
1187 #: src/common/smtp.c:546
1188 #: src/common/smtp.c:564
1189 #: src/common/smtp.c:683
1190 msgid "error occurred on SMTP session\n"
1191 msgstr "nastala chyba v SMTP relaci\n"
1192
1193 #: src/common/smtp.c:555
1194 #: src/pop.c:895
1195 msgid "error occurred on authentication\n"
1196 msgstr "nastala chyba v autentizaci\n"
1197
1198 #: src/common/smtp.c:610
1199 #, c-format
1200 msgid "Message is too big (Maximum size is %s)\n"
1201 msgstr "Zpráva je příliš velká (maximální velikost je %s)\n"
1202
1203 #: src/common/smtp.c:642
1204 #: src/pop.c:888
1205 msgid "couldn't start TLS session\n"
1206 msgstr "nelze spustit TLS relaci\n"
1207
1208 #: src/common/socket.c:573
1209 msgid "Socket IO timeout.\n"
1210 msgstr "Časový limit pro V/V operace se socketem.\n"
1211
1212 #: src/common/socket.c:602
1213 msgid "Connection timed out.\n"
1214 msgstr "Časový limit připojení vypršel.\n"
1215
1216 #: src/common/socket.c:630
1217 #, c-format
1218 msgid "%s: host lookup timed out.\n"
1219 msgstr "%s: časový limit pro hledání hostitele vypršel.\n"
1220
1221 #: src/common/socket.c:643
1222 #, c-format
1223 msgid "%s: unknown host.\n"
1224 msgstr "%s: neznámý hostitel.\n"
1225
1226 #: src/common/socket.c:831
1227 #, c-format
1228 msgid "%s:%d: connection failed (%s).\n"
1229 msgstr "%s:%d: spojení selhalo (%s).\n"
1230
1231 #: src/common/socket.c:1071
1232 #, c-format
1233 msgid "%s:%d: unknown host.\n"
1234 msgstr "%s:%d: neznámé hostitel.\n"
1235
1236 #: src/common/socket.c:1166
1237 #, c-format
1238 msgid "%s:%s: host lookup failed (%s).\n"
1239 msgstr "%s:%s: hledání hostitele selhalo (%s).\n"
1240
1241 #: src/common/socket.c:1513
1242 #, c-format
1243 msgid "write on fd%d: %s\n"
1244 msgstr "zápis do fd%d: %s\n"
1245
1246 #: src/common/ssl_certificate.c:277
1247 #, c-format
1248 msgid "Cannot stat P12 certificate file (%s)\n"
1249 msgstr "Nepodařilo se zpracovat soubor P12 certifikátu (%s)\n"
1250
1251 #: src/common/ssl_certificate.c:285
1252 #, c-format
1253 msgid "Cannot read P12 certificate file (%s)\n"
1254 msgstr "Nepodařilo se přečíst soubor P12 certifikátu (%s)\n"
1255
1256 #: src/common/ssl_certificate.c:294
1257 #, c-format
1258 msgid "Cannot import P12 certificate file (%s)\n"
1259 msgstr "Nepodařilo se naimportovat soubor P12 certifikátu (%s)\n"
1260
1261 #: src/common/ssl_certificate.c:535
1262 msgid "Uncheckable"
1263 msgstr "Nezkontrolovatelný"
1264
1265 #: src/common/ssl_certificate.c:539
1266 msgid "Self-signed certificate"
1267 msgstr "Certifikát podepsaný vlastníkem (Self-signed)"
1268
1269 #: src/common/ssl_certificate.c:542
1270 msgid "Revoked certificate"
1271 msgstr "Odvolaný certifikát"
1272
1273 #: src/common/ssl_certificate.c:544
1274 msgid "No certificate issuer found"
1275 msgstr "Nenalezen vydavatel certifikátu"
1276
1277 #: src/common/ssl_certificate.c:546
1278 msgid "Certificate issuer is not a CA"
1279 msgstr "Vydavatel certifikátu není Certifikační Autoritou."
1280
1281 #: src/common/ssl_certificate.c:663
1282 #, c-format
1283 msgid "Cannot open certificate file %s: %s\n"
1284 msgstr "Nepodařilo se otevřít soubor certifikátu %s: %s\n"
1285
1286 #: src/common/ssl_certificate.c:667
1287 #, c-format
1288 msgid "Certificate file %s missing (%s)\n"
1289 msgstr "Certifikát %s chybí (%s)\n"
1290
1291 #: src/common/ssl_certificate.c:686
1292 #, c-format
1293 msgid "Cannot open key file %s (%s)\n"
1294 msgstr "Nepodařilo se otevřít soubor klíče %s (%s)\n"
1295
1296 #: src/common/ssl_certificate.c:690
1297 #, c-format
1298 msgid "Key file %s missing (%s)\n"
1299 msgstr "Soubor klíče %s chybí (%s)\n"
1300
1301 #: src/common/ssl_certificate.c:838
1302 #, c-format
1303 msgid "Failed to read P12 certificate file %s\n"
1304 msgstr "Nepodařilo se načíst soubor P12 certifikátu %s\n"
1305
1306 #: src/common/ssl_certificate.c:841
1307 #, c-format
1308 msgid "Cannot open P12 certificate file %s (%s)\n"
1309 msgstr "Nepodařilo se otevřít soubor P12 certifikátu %s (%s)\n"
1310
1311 #: src/common/ssl_certificate.c:845
1312 #, c-format
1313 msgid "P12 Certificate file %s missing (%s)\n"
1314 msgstr "P12 Certifikát %s chybí (%s)\n"
1315
1316 #: src/common/ssl_certificate.c:870
1317 #: src/gtk/sslcertwindow.c:85
1318 #: src/gtk/sslcertwindow.c:92
1319 #: src/gtk/sslcertwindow.c:107
1320 #: src/gtk/sslcertwindow.c:112
1321 #: src/gtk/sslcertwindow.c:119
1322 #: src/gtk/sslcertwindow.c:134
1323 msgid "<not in certificate>"
1324 msgstr "<not in certificate>"
1325
1326 #: src/common/string_match.c:83
1327 msgid "(Subject cleared by RegExp)"
1328 msgstr "(Předmět odstraněn reg. výrazem)"
1329
1330 #: src/common/utils.c:371
1331 #, c-format
1332 msgid "%dB"
1333 msgstr "%dB"
1334
1335 #: src/common/utils.c:372
1336 #, c-format
1337 msgid "%d.%02dKB"
1338 msgstr "%d.%02dKB"
1339
1340 #: src/common/utils.c:373
1341 #, c-format
1342 msgid "%d.%02dMB"
1343 msgstr "%d.%02dMB"
1344
1345 #: src/common/utils.c:374
1346 #, c-format
1347 msgid "%.2fGB"
1348 msgstr "%.2fGB"
1349
1350 #: src/common/utils.c:4959
1351 msgid "Complete day name for use by strftime|Sunday"
1352 msgstr "Neděle"
1353
1354 #: src/common/utils.c:4960
1355 msgid "Complete day name for use by strftime|Monday"
1356 msgstr "Pondělí"
1357
1358 #: src/common/utils.c:4961
1359 msgid "Complete day name for use by strftime|Tuesday"
1360 msgstr "Úterý"
1361
1362 #: src/common/utils.c:4962
1363 msgid "Complete day name for use by strftime|Wednesday"
1364 msgstr "Středa"
1365
1366 #: src/common/utils.c:4963
1367 msgid "Complete day name for use by strftime|Thursday"
1368 msgstr "Čtvrtek"
1369
1370 #: src/common/utils.c:4964
1371 msgid "Complete day name for use by strftime|Friday"
1372 msgstr "Pátek"
1373
1374 #: src/common/utils.c:4965
1375 msgid "Complete day name for use by strftime|Saturday"
1376 msgstr "Sobota"
1377
1378 #: src/common/utils.c:4967
1379 msgid "Complete month name for use by strftime|January"
1380 msgstr "Leden"
1381
1382 #: src/common/utils.c:4968
1383 msgid "Complete month name for use by strftime|February"
1384 msgstr "Únor"
1385
1386 #: src/common/utils.c:4969
1387 msgid "Complete month name for use by strftime|March"
1388 msgstr "Březen"
1389
1390 #: src/common/utils.c:4970
1391 msgid "Complete month name for use by strftime|April"
1392 msgstr "Duben"
1393
1394 #: src/common/utils.c:4971
1395 msgid "Complete month name for use by strftime|May"
1396 msgstr "Květen"
1397
1398 #: src/common/utils.c:4972
1399 msgid "Complete month name for use by strftime|June"
1400 msgstr "Červen"
1401
1402 #: src/common/utils.c:4973
1403 msgid "Complete month name for use by strftime|July"
1404 msgstr "Červenec"
1405
1406 #: src/common/utils.c:4974
1407 msgid "Complete month name for use by strftime|August"
1408 msgstr "Srpen"
1409
1410 #: src/common/utils.c:4975
1411 msgid "Complete month name for use by strftime|September"
1412 msgstr "Září"
1413
1414 #: src/common/utils.c:4976
1415 msgid "Complete month name for use by strftime|October"
1416 msgstr "Říjen"
1417
1418 #: src/common/utils.c:4977
1419 msgid "Complete month name for use by strftime|November"
1420 msgstr "Listopad"
1421
1422 #: src/common/utils.c:4978
1423 msgid "Complete month name for use by strftime|December"
1424 msgstr "Prosinec"
1425
1426 #: src/common/utils.c:4980
1427 msgid "Abbr. day name for use by strftime|Sun"
1428 msgstr "ne"
1429
1430 #: src/common/utils.c:4981
1431 msgid "Abbr. day name for use by strftime|Mon"
1432 msgstr "po"
1433
1434 #: src/common/utils.c:4982
1435 msgid "Abbr. day name for use by strftime|Tue"
1436 msgstr "út"
1437
1438 #: src/common/utils.c:4983
1439 msgid "Abbr. day name for use by strftime|Wed"
1440 msgstr "st"
1441
1442 #: src/common/utils.c:4984
1443 msgid "Abbr. day name for use by strftime|Thu"
1444 msgstr "čt"
1445
1446 #: src/common/utils.c:4985
1447 msgid "Abbr. day name for use by strftime|Fri"
1448 msgstr "pá"
1449
1450 #: src/common/utils.c:4986
1451 msgid "Abbr. day name for use by strftime|Sat"
1452 msgstr "so"
1453
1454 #: src/common/utils.c:4988
1455 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Jan"
1456 msgstr "led"
1457
1458 #: src/common/utils.c:4989
1459 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Feb"
1460 msgstr "úno"
1461
1462 #: src/common/utils.c:4990
1463 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Mar"
1464 msgstr "bře"
1465
1466 #: src/common/utils.c:4991
1467 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Apr"
1468 msgstr "dub"
1469
1470 #: src/common/utils.c:4992
1471 msgid "Abbr. month name for use by strftime|May"
1472 msgstr "kvě"
1473
1474 #: src/common/utils.c:4993
1475 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Jun"
1476 msgstr "čen"
1477
1478 #: src/common/utils.c:4994
1479 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Jul"
1480 msgstr "čvc"
1481
1482 #: src/common/utils.c:4995
1483 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Aug"
1484 msgstr "srp"
1485
1486 #: src/common/utils.c:4996
1487 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Sep"
1488 msgstr "zář"
1489
1490 #: src/common/utils.c:4997
1491 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Oct"
1492 msgstr "říj"
1493
1494 #: src/common/utils.c:4998
1495 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Nov"
1496 msgstr "lis"
1497
1498 #: src/common/utils.c:4999
1499 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Dec"
1500 msgstr "pro"
1501
1502 #: src/common/utils.c:5010
1503 msgid "For use by strftime (morning)|AM"
1504 msgstr "DOP."
1505
1506 #: src/common/utils.c:5011
1507 msgid "For use by strftime (afternoon)|PM"
1508 msgstr "ODP."
1509
1510 #: src/common/utils.c:5012
1511 msgid "For use by strftime (morning, lowercase)|am"
1512 msgstr "dop."
1513
1514 #: src/common/utils.c:5013
1515 msgid "For use by strftime (afternoon, lowercase)|pm"
1516 msgstr "odp."
1517
1518 #: src/common/utils.c:5020
1519 msgid "For use by strftime (default date+time format)|%a %b %e %H:%M:%S %Y"
1520 msgstr "%a %d.%m.%Y %H:%M"
1521
1522 #: src/common/utils.c:5021
1523 msgid "For use by strftime (default date format)|%m/%d/%y"
1524 msgstr "%d.%m.%Y"
1525
1526 #: src/common/utils.c:5022
1527 msgid "For use by strftime (default time format)|%H:%M:%S"
1528 msgstr "%H:%M:%S"
1529
1530 #: src/common/utils.c:5024
1531 msgid "For use by strftime (default 12-hour time format)|%I:%M:%S %p"
1532 msgstr "%I:%M:%S %p"
1533
1534 #: src/compose.c:564
1535 msgid "_Add..."
1536 msgstr "_Přidat..."
1537
1538 #: src/compose.c:565
1539 #: src/mh_gtk.c:361
1540 msgid "_Remove"
1541 msgstr "_Odstranit"
1542
1543 #: src/compose.c:567
1544 #: src/folderview.c:234
1545 msgid "_Properties..."
1546 msgstr "_Vlastnosti..."
1547
1548 #: src/compose.c:574
1549 #: src/mainwindow.c:501
1550 #: src/messageview.c:213
1551 msgid "_Message"
1552 msgstr "_Zpráva"
1553
1554 #: src/compose.c:577
1555 msgid "_Spelling"
1556 msgstr "_Pravopis"
1557
1558 #: src/compose.c:579
1559 #: src/compose.c:645
1560 msgid "_Options"
1561 msgstr "Nastav_ení"
1562
1563 #: src/compose.c:583
1564 msgid "S_end"
1565 msgstr "_Odeslat"
1566
1567 #: src/compose.c:584
1568 msgid "Send _later"
1569 msgstr "Poslat _později"
1570
1571 #: src/compose.c:587
1572 msgid "_Attach file"
1573 msgstr "Připojit _soubor"
1574
1575 #: src/compose.c:588
1576 msgid "_Insert file"
1577 msgstr "_Vložit soubor"
1578
1579 #: src/compose.c:589
1580 msgid "Insert si_gnature"
1581 msgstr "Vložit p_odpis"
1582
1583 #: src/compose.c:593
1584 msgid "_Print"
1585 msgstr "_Tisk"
1586
1587 #: src/compose.c:598
1588 msgid "_Undo"
1589 msgstr "_Zpět"
1590
1591 #: src/compose.c:599
1592 msgid "_Redo"
1593 msgstr "Z_novu"
1594
1595 #: src/compose.c:602
1596 msgid "Cu_t"
1597 msgstr "_Vyjmout"
1598
1599 #: src/compose.c:606
1600 msgid "_Special paste"
1601 msgstr "_Vložit jinak"
1602
1603 #: src/compose.c:607
1604 msgid "As _quotation"
1605 msgstr "Jako _citaci"
1606
1607 #: src/compose.c:608
1608 msgid "_Wrapped"
1609 msgstr "_Zalomené"
1610
1611 #: src/compose.c:609
1612 msgid "_Unwrapped"
1613 msgstr "_Nezalomené"
1614
1615 #: src/compose.c:611
1616 #: src/mainwindow.c:534
1617 msgid "Select _all"
1618 msgstr "Vybrat vš_e"
1619
1620 #: src/compose.c:613
1621 msgid "A_dvanced"
1622 msgstr "Po_kročilé"
1623
1624 #: src/compose.c:614
1625 msgid "Move a character backward"
1626 msgstr "Přesun o znak zpět"
1627
1628 #: src/compose.c:615
1629 msgid "Move a character forward"
1630 msgstr "Přesun o znak dále"
1631
1632 #: src/compose.c:616
1633 msgid "Move a word backward"
1634 msgstr "Přesun o slovo zpět"
1635
1636 #: src/compose.c:617
1637 msgid "Move a word forward"
1638 msgstr "Přesun o slovo dále"
1639
1640 #: src/compose.c:618
1641 msgid "Move to beginning of line"
1642 msgstr "Přesun na začátek řádku"
1643
1644 #: src/compose.c:619
1645 msgid "Move to end of line"
1646 msgstr "Přesun na konec řádku"
1647
1648 #: src/compose.c:620
1649 msgid "Move to previous line"
1650 msgstr "Přesun na předchozí řádek"
1651
1652 #: src/compose.c:621
1653 msgid "Move to next line"
1654 msgstr "Přesun na další řádek"
1655
1656 #: src/compose.c:622
1657 msgid "Delete a character backward"
1658 msgstr "Smazat znak zpět"
1659
1660 #: src/compose.c:623
1661 msgid "Delete a character forward"
1662 msgstr "Smazat znak vpřed"
1663
1664 #: src/compose.c:624
1665 msgid "Delete a word backward"
1666 msgstr "Smazat slovo zpět"
1667
1668 #: src/compose.c:625
1669 msgid "Delete a word forward"
1670 msgstr "Smazat slovo vpřed"
1671
1672 #: src/compose.c:626
1673 msgid "Delete line"
1674 msgstr "Smazat řádek"
1675
1676 #: src/compose.c:627
1677 msgid "Delete to end of line"
1678 msgstr "Smazat do konce řádku"
1679
1680 #: src/compose.c:630
1681 #: src/messageview.c:230
1682 msgid "_Find"
1683 msgstr "_Najít"
1684
1685 #: src/compose.c:633
1686 msgid "_Wrap current paragraph"
1687 msgstr "_Zalomit aktuální odstavec"
1688
1689 #: src/compose.c:634
1690 msgid "Wrap all long _lines"
1691 msgstr "Zalomit všechny _dlouhé řádky"
1692
1693 #: src/compose.c:636
1694 msgid "Edit with e_xternal editor"
1695 msgstr "Upravit e_xterním editorem"
1696
1697 #: src/compose.c:639
1698 msgid "_Check all or check selection"
1699 msgstr "_Zkontrolovat vše nebo výběr"
1700
1701 #: src/compose.c:640
1702 msgid "_Highlight all misspelled words"
1703 msgstr "Z_výraznit nesprávná slova"
1704
1705 #: src/compose.c:641
1706 msgid "Check _backwards misspelled word"
1707 msgstr "Přejít na _předchozí chybu"
1708
1709 #: src/compose.c:642
1710 msgid "_Forward to next misspelled word"
1711 msgstr "Přejít na _následující chybu"
1712
1713 #: src/compose.c:650
1714 msgid "Reply _mode"
1715 msgstr "_Mód odpovědi"
1716
1717 #: src/compose.c:652
1718 msgid "Privacy _System"
1719 msgstr "Systém _zabezpečení"
1720
1721 #: src/compose.c:657
1722 msgid "_Priority"
1723 msgstr "_Priorita"
1724
1725 #: src/compose.c:659
1726 #: src/mainwindow.c:598
1727 #: src/messageview.c:266
1728 msgid "Character _encoding"
1729 msgstr "_Kódování znaků"
1730
1731 #: src/compose.c:664
1732 #: src/mainwindow.c:603
1733 #: src/messageview.c:271
1734 msgid "Western European"
1735 msgstr "Západní Evropa"
1736
1737 #: src/compose.c:665
1738 #: src/mainwindow.c:604
1739 #: src/messageview.c:272
1740 msgid "Baltic"
1741 msgstr "Baltské"
1742
1743 #: src/compose.c:666
1744 #: src/mainwindow.c:605
1745 #: src/messageview.c:273
1746 msgid "Hebrew"
1747 msgstr "Hebrejština"
1748
1749 #: src/compose.c:667
1750 #: src/mainwindow.c:606
1751 #: src/messageview.c:274
1752 msgid "Arabic"
1753 msgstr "Arabština"
1754
1755 #: src/compose.c:668
1756 #: src/mainwindow.c:607
1757 #: src/messageview.c:275
1758 msgid "Cyrillic"
1759 msgstr "Azbuka"
1760
1761 #: src/compose.c:669
1762 #: src/mainwindow.c:608
1763 #: src/messageview.c:276
1764 msgid "Japanese"
1765 msgstr "Japonština"
1766
1767 #: src/compose.c:670
1768 #: src/mainwindow.c:609
1769 #: src/messageview.c:277
1770 msgid "Chinese"
1771 msgstr "Čínština"
1772
1773 #: src/compose.c:671
1774 #: src/mainwindow.c:610
1775 #: src/messageview.c:278
1776 msgid "Korean"
1777 msgstr "Korejština"
1778
1779 #: src/compose.c:672
1780 #: src/mainwindow.c:611
1781 #: src/messageview.c:279
1782 msgid "Thai"
1783 msgstr "Thajština"
1784
1785 #: src/compose.c:675
1786 #: src/mainwindow.c:717
1787 #: src/messageview.c:315
1788 msgid "_Address book"
1789 msgstr "_Kniha adres"
1790
1791 #: src/compose.c:677
1792 msgid "_Template"
1793 msgstr "Ša_blona"
1794
1795 #: src/compose.c:679
1796 #: src/mainwindow.c:745
1797 #: src/messageview.c:336
1798 msgid "Actio_ns"
1799 msgstr "Ak_ce"
1800
1801 #: src/compose.c:688
1802 msgid "Aut_o wrapping"
1803 msgstr "Aut_omatické zalamování"
1804
1805 #: src/compose.c:689
1806 msgid "Auto _indent"
1807 msgstr "Automatické _odsazení"
1808
1809 #: src/compose.c:690
1810 msgid "Si_gn"
1811 msgstr "Po_depsat"
1812
1813 #: src/compose.c:691
1814 msgid "_Encrypt"
1815 msgstr "Ši_frovat"
1816
1817 #: src/compose.c:692
1818 msgid "_Request Return Receipt"
1819 msgstr "_Vyžadovat potvrzení o doručení"
1820
1821 #: src/compose.c:693
1822 msgid "Remo_ve references"
1823 msgstr "Odstranit reference"
1824
1825 #: src/compose.c:694
1826 msgid "Show _ruler"
1827 msgstr "Zobrazit _pravítko"
1828
1829 #: src/compose.c:699
1830 #: src/compose.c:709
1831 msgid "_Normal"
1832 msgstr "_Normální"
1833
1834 #: src/compose.c:700
1835 #: src/mainwindow.c:651
1836 #: src/messageview.c:304
1837 msgid "_All"
1838 msgstr "_Všem"
1839
1840 #: src/compose.c:701
1841 #: src/mainwindow.c:652
1842 #: src/messageview.c:305
1843 msgid "_Sender"
1844 msgstr "_Odesílateli"
1845
1846 #: src/compose.c:702
1847 msgid "_Mailing-list"
1848 msgstr "Kon_ference"
1849
1850 #: src/compose.c:707
1851 msgid "_Highest"
1852 msgstr "_Nejvyšší"
1853
1854 #: src/compose.c:708
1855 msgid "Hi_gh"
1856 msgstr "Vy_soká"
1857
1858 #: src/compose.c:710
1859 msgid "Lo_w"
1860 msgstr "Ní_zká"
1861
1862 #: src/compose.c:711
1863 msgid "_Lowest"
1864 msgstr "Ne_jnižsí"
1865
1866 #: src/compose.c:716
1867 #: src/mainwindow.c:861
1868 #: src/messageview.c:353
1869 msgid "_Automatic"
1870 msgstr "_Automaticky"
1871
1872 #: src/compose.c:717
1873 #: src/mainwindow.c:862
1874 #: src/messageview.c:354
1875 msgid "7bit ASCII (US-ASC_II)"
1876 msgstr "7bitové ASCII (US-ASC_II)"
1877
1878 #: src/compose.c:718
1879 #: src/mainwindow.c:863
1880 #: src/messageview.c:355
1881 msgid "Unicode (_UTF-8)"
1882 msgstr "Unicode (_UTF-8)"
1883
1884 #: src/compose.c:722
1885 #: src/mainwindow.c:867
1886 #: src/messageview.c:359
1887 msgid "Central European (ISO-8859-_2)"
1888 msgstr "Střední Evropa (ISO-8859-_2)"
1889
1890 #: src/compose.c:725
1891 #: src/mainwindow.c:870
1892 #: src/messageview.c:362
1893 msgid "Greek (ISO-8859-_7)"
1894 msgstr "Řečtina (ISO-8859-_7)"
1895
1896 #: src/compose.c:730
1897 #: src/mainwindow.c:875
1898 #: src/messageview.c:367
1899 msgid "Turkish (ISO-8859-_9)"
1900 msgstr "Turečtina (ISO-8859-_9)"
1901
1902 #: src/compose.c:1033
1903 msgid "New message From format error."
1904 msgstr "Chyba ve formátu pole Od nové zprávy."
1905
1906 #: src/compose.c:1125
1907 msgid "New message subject format error."
1908 msgstr "Chyba v předmětu šablony nové zprávy."
1909
1910 #: src/compose.c:1156
1911 #: src/quote_fmt.c:562
1912 #, c-format
1913 msgid "The body of the \"New message\" template has an error at line %d."
1914 msgstr "Chyba v těle šablony \"Napsat\" na řádku %d."
1915
1916 #: src/compose.c:1412
1917 msgid "Unable to reply. The original email probably doesn't exist."
1918 msgstr "Není možno odpovědět. Originální email pravděpodobně neexistuje."
1919
1920 #: src/compose.c:1595
1921 #: src/quote_fmt.c:579
1922 msgid "The \"From\" field of the \"Reply\" template contains an invalid email address."
1923 msgstr "Pole \"Od\" v šabloně \"Odpovědět\" obsahuje neplatnou emailovou adresu."
1924
1925 #: src/compose.c:1643
1926 #: src/quote_fmt.c:582
1927 #, c-format
1928 msgid "The body of the \"Reply\" template has an error at line %d."
1929 msgstr "Chyba v těle šablony \"Odpovědět\" na řádku %d."
1930
1931 #: src/compose.c:1779
1932 #: src/compose.c:1971
1933 #: src/quote_fmt.c:599
1934 msgid "The \"From\" field of the \"Forward\" template contains an invalid email address."
1935 msgstr "Pole \"Od\" v šabloně \"Předat\" obsahuje neplatnou emailovou adresu."
1936
1937 #: src/compose.c:1839
1938 #: src/quote_fmt.c:602
1939 #, c-format
1940 msgid "The body of the \"Forward\" template has an error at line %d."
1941 msgstr "Chyba v těle šablony \"Předat\" na řádku %d."
1942
1943 #: src/compose.c:2013
1944 msgid "Fw: multiple emails"
1945 msgstr "Fw: vice zprav"
1946
1947 #: src/compose.c:2455
1948 #, c-format
1949 msgid "The body of the \"Redirect\" template has an error at line %d."
1950 msgstr "Chyba v těle šablony \"Přesměrovat\" na řádku %d."
1951
1952 #: src/compose.c:2521
1953 #: src/gtk/headers.h:13
1954 msgid "Cc:"
1955 msgstr "Kopie:"
1956
1957 #: src/compose.c:2524
1958 #: src/gtk/headers.h:14
1959 msgid "Bcc:"
1960 msgstr "Skrytá kopie:"
1961
1962 #: src/compose.c:2527
1963 #: src/gtk/headers.h:11
1964 msgid "Reply-To:"
1965 msgstr "Odpovědět komu:"
1966
1967 #: src/compose.c:2530
1968 #: src/compose.c:4808
1969 #: src/compose.c:4810
1970 #: src/gtk/headers.h:32
1971 msgid "Newsgroups:"
1972 msgstr "Diskusní skupiny:"
1973
1974 #: src/compose.c:2533
1975 #: src/gtk/headers.h:33
1976 msgid "Followup-To:"
1977 msgstr "Pokračování:"
1978
1979 #: src/compose.c:2536
1980 #: src/gtk/headers.h:16
1981 msgid "In-Reply-To:"
1982 msgstr "V odpovědi komu:"
1983
1984 #: src/compose.c:2540
1985 #: src/compose.c:4805
1986 #: src/compose.c:4813
1987 #: src/gtk/headers.h:12
1988 #: src/summary_search.c:395
1989 msgid "To:"
1990 msgstr "Komu:"
1991
1992 #: src/compose.c:2746
1993 msgid "Couldn't attach a file (charset conversion failed)."
1994 msgstr "Nepodařilo se připojit soubor (konverze znakové sady se nezdařila)."
1995
1996 #: src/compose.c:2752
1997 #, c-format
1998 msgid ""
1999 "The following file has been attached: \n"
2000 "%s"
2001 msgid_plural ""
2002 "The following files have been attached: \n"
2003 "%s"
2004 msgstr[0] ""
2005 "Následující soubor byl připojen: \n"
2006 "%s"
2007 msgstr[1] ""
2008 "Následující soubory byly připojeny: \n"
2009 "%s"
2010 msgstr[2] ""
2011 "Následující soubory byly připojeny: \n"
2012 "%s"
2013
2014 #: src/compose.c:3025
2015 msgid "The \"Quotation mark\" of the template is invalid."
2016 msgstr "\"Značka pro citaci\" v šabloně je neplatná."
2017
2018 #: src/compose.c:3513
2019 #, c-format
2020 msgid "Could not get size of file '%s'."
2021 msgstr "Nemohu získat velikost souboru '%s'."
2022
2023 #: src/compose.c:3524
2024 #, c-format
2025 msgid "You are about to insert a file of %s in the message body. Are you sure you want to do that?"
2026 msgstr "Chystáte se vložit soubor %s do těla zprávy. Jste si tím jistý?"
2027
2028 #: src/compose.c:3527
2029 msgid "Are you sure?"
2030 msgstr "Jste si jistý?"
2031
2032 #: src/compose.c:3528
2033 #: src/compose.c:10922
2034 msgid "+_Insert"
2035 msgstr "+_Vložit"
2036
2037 #: src/compose.c:3638
2038 #, c-format
2039 msgid "File %s is empty."
2040 msgstr "Soubor %s je prázdný."
2041
2042 #: src/compose.c:3642
2043 #, c-format
2044 msgid "Can't read %s."
2045 msgstr "Nemohu načíst %s."
2046
2047 #: src/compose.c:3669
2048 #, c-format
2049 msgid "Message: %s"
2050 msgstr "Zpráva: %s"
2051
2052 #: src/compose.c:4657
2053 msgid " [Edited]"
2054 msgstr " [Upraveno]"
2055
2056 #: src/compose.c:4664
2057 #, c-format
2058 msgid "%s - Compose message%s"
2059 msgstr "%s - Psaní zprávy%s"
2060
2061 #: src/compose.c:4667
2062 #, c-format
2063 msgid "[no subject] - Compose message%s"
2064 msgstr "[žádný předmět] - Psaní zprávy%s"
2065
2066 #: src/compose.c:4669
2067 msgid "Compose message"
2068 msgstr "Napsat zprávu"
2069
2070 #: src/compose.c:4696
2071 #: src/messageview.c:905
2072 msgid ""
2073 "Account for sending mail is not specified.\n"
2074 "Please select a mail account before sending."
2075 msgstr ""
2076 "Není zadán účet pro odesílání mailů.\n"
2077 "Před odesláním vyberte prosím nějaký účet."
2078
2079 #: src/compose.c:4904
2080 #: src/compose.c:4936
2081 #: src/compose.c:4978
2082 #: src/prefs_account.c:3237
2083 #: src/toolbar.c:398
2084 #: src/toolbar.c:416
2085 msgid "Send"
2086 msgstr "Odeslat"
2087
2088 #: src/compose.c:4905
2089 msgid "The only recipient is the default CC address. Send anyway?"
2090 msgstr "Jediný adresát je výchozí příjemce kopií (viz nastavení účtu). Opravdu odeslat?"
2091
2092 #: src/compose.c:4906
2093 #: src/compose.c:4938
2094 #: src/compose.c:4971
2095 #: src/compose.c:5487
2096 msgid "+_Send"
2097 msgstr "+_Odeslat"
2098
2099 #: src/compose.c:4937
2100 msgid "The only recipient is the default BCC address. Send anyway?"
2101 msgstr "Jediný adresát je výchozí příjemce skrytých kopií (viz nastavení účtu). Opravdu odeslat?"
2102
2103 #: src/compose.c:4954
2104 msgid "Recipient is not specified."
2105 msgstr "Není uveden příjemce."
2106
2107 #: src/compose.c:4973
2108 msgid "+_Queue"
2109 msgstr "+_Fronta"
2110
2111 #: src/compose.c:4974
2112 #, c-format
2113 msgid "Subject is empty. %s"
2114 msgstr "Předmět je prázdný.  %s"
2115
2116 #: src/compose.c:4975
2117 msgid "Send it anyway?"
2118 msgstr "Přesto odeslat?"
2119
2120 #: src/compose.c:4976
2121 msgid "Queue it anyway?"
2122 msgstr "Opravdu zařadit do fronty?"
2123
2124 #: src/compose.c:4978
2125 #: src/toolbar.c:417
2126 msgid "Send later"
2127 msgstr "Poslat později"
2128
2129 #: src/compose.c:5026
2130 #: src/compose.c:9545
2131 msgid ""
2132 "Could not queue message for sending:\n"
2133 "\n"
2134 "Charset conversion failed."
2135 msgstr ""
2136 "Zprávu nelze uložit do fronty pro odeslání:\n"
2137 "\n"
2138 "Konverze znakové sady se nezdařila."
2139
2140 #: src/compose.c:5029
2141 #: src/compose.c:9548
2142 msgid ""
2143 "Could not queue message for sending:\n"
2144 "\n"
2145 "Couldn't get recipient encryption key."
2146 msgstr ""
2147 "Zprávu nelze uložit do fronty pro odeslání:\n"
2148 "\n"
2149 "Nepodařilo se získat šifrovací klíč příjemce."
2150
2151 #: src/compose.c:5035
2152 #: src/compose.c:9542
2153 #, c-format
2154 msgid ""
2155 "Could not queue message for sending:\n"
2156 "\n"
2157 "Signature failed: %s"
2158 msgstr ""
2159 "Zprávu nelze uložit do fronty pro odeslání\n"
2160 "\n"
2161 "Podepisování se nezdařilo: %s"
2162
2163 #: src/compose.c:5038
2164 #, c-format
2165 msgid ""
2166 "Could not queue message for sending:\n"
2167 "\n"
2168 "%s."
2169 msgstr ""
2170 "Zprávu nelze uložit do fronty pro odeslání:\n"
2171 "\n"
2172 "%s."
2173
2174 #: src/compose.c:5040
2175 msgid "Could not queue message for sending."
2176 msgstr "Zprávu nelze uložit do fronty pro odeslání."
2177
2178 #: src/compose.c:5055
2179 #: src/compose.c:5115
2180 msgid ""
2181 "The message was queued but could not be sent.\n"
2182 "Use \"Send queued messages\" from the main window to retry."
2183 msgstr ""
2184 "Zpráva byla uložena do fronty ale nemohla být odeslána.\n"
2185 "Použijte nabídku \"Odeslat pozdržené zprávy \" z hlavního okna."
2186
2187 #: src/compose.c:5111
2188 #, c-format
2189 msgid ""
2190 "%s\n"
2191 "Use \"Send queued messages\" from the main window to retry."
2192 msgstr ""
2193 "%s\n"
2194 "Použijte nabídku \"Odeslat pozdržené zprávy \" z hlavního okna."
2195
2196 #: src/compose.c:5484
2197 #, c-format
2198 msgid ""
2199 "Can't convert the character encoding of the message \n"
2200 "to the specified %s charset.\n"
2201 "Send it as %s?"
2202 msgstr ""
2203 "Nelze převést kódování znaků zprávy \n"
2204 "na %s.\n"
2205 "Odeslat v kódování %s?"
2206
2207 #: src/compose.c:5542
2208 #, c-format
2209 msgid ""
2210 "Line %d exceeds the line length limit (998 bytes).\n"
2211 "The contents of the message might be broken on the way to the delivery.\n"
2212 "\n"
2213 "Send it anyway?"
2214 msgstr ""
2215 "Řádek %d překračuje limit délky řádku (998 bajtů). \n"
2216 "Obsah zprávy může být poškozen po cestě k adresátovi.\n"
2217 "\n"
2218 "\n"
2219 "Přesto odeslat?"
2220
2221 #: src/compose.c:5723
2222 msgid "Encryption warning"
2223 msgstr "Varování šifrování"
2224
2225 #: src/compose.c:5724
2226 msgid "+C_ontinue"
2227 msgstr "+_Pokračovat"
2228
2229 #: src/compose.c:5773
2230 msgid "No account for sending mails available!"
2231 msgstr "Není dostupný žádný účet pro odeslání pošty!"
2232
2233 #: src/compose.c:5782
2234 msgid "Selected account isn't NNTP: Posting is impossible."
2235 msgstr "Vybraný účet není NNTP: Odeslání není možné. "
2236
2237 #: src/compose.c:6011
2238 #, c-format
2239 msgid "Attachment %s doesn't exist anymore. Ignore?"
2240 msgstr "Příloha %s už neexistuje. Ignorovat?"
2241
2242 #: src/compose.c:6012
2243 msgid "Cancel sending"
2244 msgstr "Zrušit posílání"
2245
2246 #: src/compose.c:6012
2247 msgid "Ignore attachment"
2248 msgstr "Ignorovat přílohu"
2249
2250 #: src/compose.c:6051
2251 #, c-format
2252 msgid "Original %s part"
2253 msgstr "Část originálu %s"
2254
2255 #: src/compose.c:6582
2256 msgid "Add to address _book"
2257 msgstr "Přidat do knihy adres"
2258
2259 #: src/compose.c:6728
2260 msgid "Delete entry contents"
2261 msgstr "Smazat obsah pole"
2262
2263 #: src/compose.c:6732
2264 msgid "Use <tab> to autocomplete from addressbook"
2265 msgstr "Použijte <tab> pro automatické dokončení podle knihy adres"
2266
2267 #: src/compose.c:6952
2268 msgid "Mime type"
2269 msgstr "MIME typ"
2270
2271 #: src/compose.c:6958
2272 #: src/mimeview.c:283
2273 #: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:396
2274 #: src/prefs_matcher.c:620
2275 #: src/prefs_summary_column.c:85
2276 #: src/summaryview.c:447
2277 msgid "Size"
2278 msgstr "Délka"
2279
2280 #: src/compose.c:7028
2281 msgid "Save Message to "
2282 msgstr "Uložit zprávu do "
2283
2284 #: src/compose.c:7057
2285 #: src/editjpilot.c:276
2286 #: src/editldap.c:518
2287 #: src/editvcard.c:192
2288 #: src/export.c:164
2289 #: src/import.c:163
2290 #: src/importmutt.c:239
2291 #: src/importpine.c:238
2292 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:188
2293 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:208
2294 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:418
2295 msgid "_Browse"
2296 msgstr "P_rocházet"
2297
2298 #: src/compose.c:7545
2299 msgid "Hea_der"
2300 msgstr "_Záhlaví"
2301
2302 #: src/compose.c:7550
2303 msgid "_Attachments"
2304 msgstr "_Přílohy"
2305
2306 #: src/compose.c:7564
2307 msgid "Othe_rs"
2308 msgstr "_Ostatní"
2309
2310 #: src/compose.c:7579
2311 #: src/gtk/headers.h:18
2312 #: src/summary_search.c:402
2313 msgid "Subject:"
2314 msgstr "Předmět:"
2315
2316 #: src/compose.c:7804
2317 #, c-format
2318 msgid ""
2319 "Spell checker could not be started.\n"
2320 "%s"
2321 msgstr ""
2322 "Nelze spustit kontrolu pravopisu.\n"
2323 "%s"
2324
2325 #: src/compose.c:7917
2326 #, c-format
2327 msgid "From: <i>%s</i>"
2328 msgstr "Od: <i>%s</i>"
2329
2330 #: src/compose.c:7951
2331 msgid "Account to use for this email"
2332 msgstr "Účet použitý pro tuto zprávu"
2333
2334 #: src/compose.c:7953
2335 msgid "Sender address to be used"
2336 msgstr "Adresa odesílatele musí být uvedena"
2337
2338 #: src/compose.c:8117
2339 #, c-format
2340 msgid "The privacy system '%s' cannot be loaded. You will not be able to sign or encrypt this message."
2341 msgstr "Systém zabezpečení '%s' se nepodařilo načíst. Nebudete moci digitálně podepsat nebo šifrovat zprávu."
2342
2343 #: src/compose.c:8217
2344 msgid "_None"
2345 msgstr "Žá_dné"
2346
2347 #: src/compose.c:8318
2348 #: src/prefs_template.c:749
2349 #, c-format
2350 msgid "The body of the template has an error at line %d."
2351 msgstr "Chyba v těle šablony na řádku %d."
2352
2353 #: src/compose.c:8434
2354 msgid "Template From format error."
2355 msgstr "Chyba v poli 'Od' šablony."
2356
2357 #: src/compose.c:8452
2358 msgid "Template To format error."
2359 msgstr "Chyba v poli 'Komu' šablony."
2360
2361 #: src/compose.c:8470
2362 msgid "Template Cc format error."
2363 msgstr "Chyba v poli 'Kopie' šablony."
2364
2365 #: src/compose.c:8488
2366 msgid "Template Bcc format error."
2367 msgstr "Chyba v poli 'Skrytá kopie' šablony."
2368
2369 #: src/compose.c:8507
2370 msgid "Template subject format error."
2371 msgstr "Chyba v poli 'Předmět' šablony."
2372
2373 #: src/compose.c:8771
2374 msgid "Invalid MIME type."
2375 msgstr "Neplatný MIME typ."
2376
2377 #: src/compose.c:8786
2378 msgid "File doesn't exist or is empty."
2379 msgstr "Soubor neexistuje nebo je prázdný."
2380
2381 #: src/compose.c:8860
2382 msgid "Properties"
2383 msgstr "Vlastnosti"
2384
2385 #: src/compose.c:8877
2386 msgid "MIME type"
2387 msgstr "MIME typ"
2388
2389 #: src/compose.c:8910
2390 msgid "Encoding"
2391 msgstr "Kódování"
2392
2393 #: src/compose.c:8930
2394 msgid "Path"
2395 msgstr "Cesta k souboru"
2396
2397 #: src/compose.c:8931
2398 msgid "File name"
2399 msgstr "Název souboru"
2400
2401 #: src/compose.c:9123
2402 #, c-format
2403 msgid ""
2404 "The external editor is still working.\n"
2405 "Force terminating the process?\n"
2406 "process group id: %d"
2407 msgstr ""
2408 "Externí editor stále pracuje.\n"
2409 "Mám přerušit proces?\n"
2410 "číslo procesu: %d"
2411
2412 #: src/compose.c:9511
2413 #: src/messageview.c:1111
2414 msgid "Claws Mail needs network access in order to send this email."
2415 msgstr "Claws Mail potřebuje přístup k síti, aby mohl odeslat tuto zprávu."
2416
2417 #: src/compose.c:9537
2418 msgid "Could not queue message."
2419 msgstr "Zprávu nelze uložit do fronty pro odeslání."
2420
2421 #: src/compose.c:9539
2422 #, c-format
2423 msgid ""
2424 "Could not queue message:\n"
2425 "\n"
2426 "%s."
2427 msgstr ""
2428 "Zprávu nelze uložit do fronty pro odeslání:\n"
2429 "\n"
2430 "%s."
2431
2432 #: src/compose.c:9707
2433 msgid "Could not save draft."
2434 msgstr "Nelze uložit koncept."
2435
2436 #: src/compose.c:9711
2437 msgid "Could not save draft"
2438 msgstr "Nelze uložit koncept"
2439
2440 #: src/compose.c:9712
2441 msgid ""
2442 "Could not save draft.\n"
2443 "Do you want to cancel exit or discard this email?"
2444 msgstr ""
2445 "Nemohu uložit koncept.\n"
2446 "Chcete zrušit ukončení nebo zahodit tuto zprávu?"
2447
2448 #: src/compose.c:9714
2449 msgid "_Cancel exit"
2450 msgstr "_Zrušit ukončení"
2451
2452 #: src/compose.c:9714
2453 msgid "_Discard email"
2454 msgstr "_Zahodit zprávu"
2455
2456 #: src/compose.c:9874
2457 #: src/compose.c:9888
2458 msgid "Select file"
2459 msgstr "Výběr souboru"
2460
2461 #: src/compose.c:9902
2462 #, c-format
2463 msgid "File '%s' could not be read."
2464 msgstr "Soubor '%s' nelze číst."
2465
2466 #: src/compose.c:9904
2467 #, c-format
2468 msgid ""
2469 "File '%s' contained invalid characters\n"
2470 "for the current encoding, insertion may be incorrect."
2471 msgstr ""
2472 "Soubor '%s' obsahuje neplatné znaky\n"
2473 "pro nastavené kódování, vložení může obsahovat chyby."
2474
2475 #: src/compose.c:9976
2476 msgid "Discard message"
2477 msgstr "Zrušit zprávu"
2478
2479 #: src/compose.c:9977
2480 msgid "This message has been modified. Discard it?"
2481 msgstr "Zpráva byla modifikována. Chcete ji zahodit?"
2482
2483 #: src/compose.c:9978
2484 msgid "_Discard"
2485 msgstr "_Zahodit"
2486
2487 #: src/compose.c:9978
2488 msgid "_Save to Drafts"
2489 msgstr "Uložit jako _koncept"
2490
2491 #: src/compose.c:9980
2492 msgid "Save changes"
2493 msgstr "Uložit změny"
2494
2495 #: src/compose.c:9981
2496 msgid "This message has been modified. Save the latest changes?"
2497 msgstr "Zpráva byla modifikována. Chcete uložit poslední změny?"
2498
2499 #: src/compose.c:9982
2500 msgid "_Don't save"
2501 msgstr "_Neukládat"
2502
2503 #: src/compose.c:9982
2504 msgid "+_Save to Drafts"
2505 msgstr "+Uložit jako _koncept"
2506
2507 #: src/compose.c:10052
2508 #, c-format
2509 msgid "Do you want to apply the template '%s' ?"
2510 msgstr "Chcete použít šablonu '%s' ?"
2511
2512 #: src/compose.c:10054
2513 msgid "Apply template"
2514 msgstr "Použít šablonu"
2515
2516 #: src/compose.c:10055
2517 msgid "_Replace"
2518 msgstr "_Nahradit"
2519
2520 #: src/compose.c:10055
2521 msgid "_Insert"
2522 msgstr "_Vložit"
2523
2524 #: src/compose.c:10919
2525 msgid "Insert or attach?"
2526 msgstr "Vložit nebo připojit?"
2527
2528 #: src/compose.c:10920
2529 msgid "Do you want to insert the contents of the file(s) into the message body, or attach it to the email?"
2530 msgstr "Chcete obsah souboru(ů) vložit do textu zprávy nebo soubor(y) připojit ke zprávě jako přílohu?"
2531
2532 #: src/compose.c:10922
2533 msgid "_Attach"
2534 msgstr "_Přiložit"
2535
2536 #: src/compose.c:11138
2537 #, c-format
2538 msgid "Quote format error at line %d."
2539 msgstr "Chyba formátu citace na řádku %d."
2540
2541 #: src/compose.c:11422
2542 #, c-format
2543 msgid "You are about to reply to %d messages. Opening the windows could take some time. Do you want to continue?"
2544 msgstr "Chystáte se odpovědět na %d zpráv. Otevírání oken může chvíli trvat. Chcete pokračovat?"
2545
2546 #: src/crash.c:141
2547 #, c-format
2548 msgid "Claws Mail process (%ld) received signal %ld"
2549 msgstr "Proces Claws Mail (pid %ld) obdržel signál %ld"
2550
2551 #: src/crash.c:187
2552 msgid "Claws Mail has crashed"
2553 msgstr "Claws Mail zhavaroval"
2554
2555 #: src/crash.c:203
2556 #, c-format
2557 msgid ""
2558 "%s.\n"
2559 "Please file a bug report and include the information below."
2560 msgstr ""
2561 "%s.\n"
2562 "Vyplňte prosím hlášení o chybě a vložte níže uvedené informace."
2563
2564 #: src/crash.c:208
2565 msgid "Debug log"
2566 msgstr "Debug log"
2567
2568 #: src/crash.c:252
2569 #: src/toolbar.c:414
2570 msgid "Close"
2571 msgstr "Zavřít"
2572
2573 #: src/crash.c:257
2574 msgid "Save..."
2575 msgstr "Uložit..."
2576
2577 #: src/crash.c:262
2578 msgid "Create bug report"
2579 msgstr "Vytvořit hlášení o chybě"
2580
2581 #: src/crash.c:312
2582 msgid "Save crash information"
2583 msgstr "Uložit informace o pádu"
2584
2585 #: src/editaddress.c:156
2586 #: src/editaddress.c:232
2587 msgid "Add New Person"
2588 msgstr "Přidat novou osobu"
2589
2590 #: src/editaddress.c:158
2591 msgid ""
2592 "Adding a new person requires at least one of the\n"
2593 "following values to be set:\n"
2594 " - Display Name\n"
2595 " - First Name\n"
2596 " - Last Name\n"
2597 " - Nickname\n"
2598 " - any email address\n"
2599 " - any additional attribute\n"
2600 "\n"
2601 "Click OK to keep editing this contact.\n"
2602 "Click Cancel to close without saving."
2603 msgstr ""
2604 "Přidání nové osoby vyžaduje vyplněnou nejméně\n"
2605 "jednu z následujících hodnot:\n"
2606 " - Zobrazené jméno\n"
2607 " - Jméno\n"
2608 " - Příjmení\n"
2609 " - Přezdívka\n"
2610 " - nějaká emailová adresa\n"
2611 " - nějaký další atribut\n"
2612 "\n"
2613 "Klikněte na OK pro pokračování editace.\n"
2614 "Klikněte na Zrušit pro uzavření bez uložení."
2615
2616 #: src/editaddress.c:169
2617 msgid ""
2618 "Adding a new person requires at least one of the\n"
2619 "following values to be set:\n"
2620 " - First Name\n"
2621 " - Last Name\n"
2622 " - any email address\n"
2623 " - any additional attribute\n"
2624 "\n"
2625 "Click OK to keep editing this contact.\n"
2626 "Click Cancel to close without saving."
2627 msgstr ""
2628 "Přidání nové osoby vyžaduje vyplněnou nejméně\n"
2629 "jednu z následujících hodnot:\n"
2630 " - Jméno\n"
2631 " - Příjmení\n"
2632 " - nějaká emailová adresa\n"
2633 " - nějaký další atribut\n"
2634 "\n"
2635 "Klikněte na OK pro pokračování editace.\n"
2636 "Klikněte na Zrušit pro uzavření bez uložení."
2637
2638 #: src/editaddress.c:233
2639 msgid "Edit Person Details"
2640 msgstr "Upravit detaily o osobě"
2641
2642 #: src/editaddress.c:411
2643 msgid "An Email address must be supplied."
2644 msgstr "E-mailová adresa musí být uvedena."
2645
2646 #: src/editaddress.c:587
2647 msgid "A Name and Value must be supplied."
2648 msgstr "Musí být zadáno jméno a hodnota."
2649
2650 #: src/editaddress.c:676
2651 msgid "Discard"
2652 msgstr "_Zahodit"
2653
2654 #: src/editaddress.c:677
2655 msgid "Apply"
2656 msgstr "Použít"
2657
2658 #: src/editaddress.c:707
2659 #: src/editaddress.c:756
2660 msgid "Edit Person Data"
2661 msgstr "Upravit data o osobě"
2662
2663 #: src/editaddress.c:785
2664 msgid "Choose a picture"
2665 msgstr "Vyberte obrázek"
2666
2667 #: src/editaddress.c:804
2668 #, c-format
2669 msgid ""
2670 "Failed to import image: \n"
2671 "%s"
2672 msgstr ""
2673 "Chyba importu obrázku: \n"
2674 "%s"
2675
2676 #: src/editaddress.c:846
2677 msgid "_Set picture"
2678 msgstr "_Nastavit obrázek"
2679
2680 #: src/editaddress.c:847
2681 msgid "_Unset picture"
2682 msgstr "_Zrušit obrázek"
2683
2684 #: src/editaddress.c:905
2685 msgid "Photo"
2686 msgstr "Fotografie"
2687
2688 #: src/editaddress.c:959
2689 #: src/editaddress.c:961
2690 #: src/expldifdlg.c:516
2691 #: src/exporthtml.c:761
2692 #: src/ldif.c:766
2693 msgid "Display Name"
2694 msgstr "Zobrazované jméno"
2695
2696 #: src/editaddress.c:968
2697 #: src/editaddress.c:972
2698 #: src/ldif.c:774
2699 msgid "Last Name"
2700 msgstr "Příjmení"
2701
2702 #: src/editaddress.c:969
2703 #: src/editaddress.c:971
2704 #: src/ldif.c:770
2705 msgid "First Name"
2706 msgstr "Jméno"
2707
2708 #: src/editaddress.c:975
2709 #: src/editaddress.c:977
2710 msgid "Nickname"
2711 msgstr "Přezdívka"
2712
2713 #: src/editaddress.c:1061
2714 #: src/editaddress.c:1129
2715 msgid "Alias"
2716 msgstr "Alias"
2717
2718 #: src/editaddress.c:1271
2719 #: src/editaddress.c:1336
2720 #: src/editaddress.c:1352
2721 #: src/prefs_customheader.c:223
2722 msgid "Value"
2723 msgstr "Hodnota"
2724
2725 #: src/editaddress.c:1419
2726 msgid "_User Data"
2727 msgstr "_Osobní data"
2728
2729 #: src/editaddress.c:1420
2730 msgid "_Email Addresses"
2731 msgstr "_E-mailové adresy"
2732
2733 #: src/editaddress.c:1423
2734 #: src/editaddress.c:1426
2735 msgid "O_ther Attributes"
2736 msgstr "_Další údaje"
2737
2738 #: src/editbook.c:109
2739 msgid "File appears to be OK."
2740 msgstr "Soubor se zdá být v pořádku."
2741
2742 #: src/editbook.c:112
2743 msgid "File does not appear to be a valid address book format."
2744 msgstr "Soubor není ve formátu pro knihu adres."
2745
2746 #: src/editbook.c:115
2747 #: src/editjpilot.c:191
2748 #: src/editvcard.c:98
2749 msgid "Could not read file."
2750 msgstr "Nelze načíst soubor."
2751
2752 #: src/editbook.c:149
2753 #: src/editbook.c:262
2754 msgid "Edit Addressbook"
2755 msgstr "Upravit knihu adres"
2756
2757 #: src/editbook.c:177
2758 #: src/editjpilot.c:264
2759 #: src/editvcard.c:180
2760 msgid " Check File "
2761 msgstr " Otestovat soubor "
2762
2763 #: src/editbook.c:182
2764 #: src/editjpilot.c:269
2765 #: src/editvcard.c:185
2766 #: src/importmutt.c:232
2767 #: src/importpine.c:231
2768 #: src/prefs_account.c:1934
2769 #: src/wizard.c:1371
2770 #: src/wizard.c:1650
2771 msgid "File"
2772 msgstr "Soubor"
2773
2774 #: src/editbook.c:281
2775 msgid "Add New Addressbook"
2776 msgstr "Přidat novou knihu adres"
2777
2778 #: src/editgroup.c:101
2779 msgid "A Group Name must be supplied."
2780 msgstr "Musí být zadáno jméno skupiny."
2781
2782 #: src/editgroup.c:294
2783 msgid "Edit Group Data"
2784 msgstr "Upravit data o skupině"
2785
2786 #: src/editgroup.c:323
2787 #: src/exporthtml.c:597
2788 msgid "Group Name"
2789 msgstr "Jméno skupiny"
2790
2791 #: src/editgroup.c:342
2792 msgid "Addresses in Group"
2793 msgstr "Adresy ve skupině"
2794
2795 #: src/editgroup.c:377
2796 msgid "Available Addresses"
2797 msgstr "Dostupné adresy"
2798
2799 #: src/editgroup.c:452
2800 msgid "Move Email Addresses to or from Group with arrow buttons"
2801 msgstr "E-mailové adresy přesuňte do/ze skupiny pomocí tlačítek se šipkami"
2802
2803 #: src/editgroup.c:500
2804 msgid "Edit Group Details"
2805 msgstr "Upravit detaily o skupině"
2806
2807 #: src/editgroup.c:503
2808 msgid "Add New Group"
2809 msgstr "Přidat novou skupinu"
2810
2811 #: src/editgroup.c:553
2812 msgid "Edit folder"
2813 msgstr "Upravit složku"
2814
2815 #: src/editgroup.c:553
2816 msgid "Input the new name of folder:"
2817 msgstr "Zadejte název složky:"
2818
2819 #: src/editgroup.c:556
2820 #: src/foldersel.c:554
2821 #: src/imap_gtk.c:195
2822 #: src/mh_gtk.c:145
2823 msgid "New folder"
2824 msgstr "Nová složka"
2825
2826 #: src/editgroup.c:557
2827 #: src/foldersel.c:555
2828 #: src/mh_gtk.c:146
2829 msgid "Input the name of new folder:"
2830 msgstr "Zadejte název složky:"
2831
2832 #: src/editjpilot.c:188
2833 msgid "File does not appear to be JPilot format."
2834 msgstr "Soubor není ve formátu pro JPilot."
2835
2836 #: src/editjpilot.c:200
2837 msgid "Select JPilot File"
2838 msgstr "Vybrat JPilot soubor"
2839
2840 #: src/editjpilot.c:236
2841 #: src/editjpilot.c:365
2842 msgid "Edit JPilot Entry"
2843 msgstr "Upravit JPilot soubor"
2844
2845 #: src/editjpilot.c:281
2846 msgid "Additional e-Mail address item(s)"
2847 msgstr "Další položka(y) e-mail adresy"
2848
2849 #: src/editjpilot.c:372
2850 msgid "Add New JPilot Entry"
2851 msgstr "Přidat nový JPilot záznam"
2852
2853 #: src/editldap_basedn.c:138
2854 msgid "Edit LDAP - Select Search Base"
2855 msgstr "Editace LDAP - Vyberte bázi pro hledání"
2856
2857 #: src/editldap_basedn.c:157
2858 #: src/editldap.c:441
2859 msgid "Hostname"
2860 msgstr "Název počítače"
2861
2862 #: src/editldap_basedn.c:167
2863 #: src/editldap.c:458
2864 #: src/ssl_manager.c:110
2865 msgid "Port"
2866 msgstr "Port"
2867
2868 #: src/editldap_basedn.c:177
2869 #: src/editldap.c:502
2870 msgid "Search Base"
2871 msgstr "Báze pro hledání"
2872
2873 #: src/editldap_basedn.c:198
2874 msgid "Available Search Base(s)"
2875 msgstr "Dostupná(é) báze pro hledání"
2876
2877 #: src/editldap_basedn.c:288
2878 msgid "Could not read Search Base(s) from server - please set manually"
2879 msgstr "Nelze načíst báze pro hledání ze serveru - zadejte je prosím ručně"
2880
2881 #: src/editldap_basedn.c:292
2882 #: src/editldap.c:281
2883 msgid "Could not connect to server"
2884 msgstr "Nemohu se spojit se serverem"
2885
2886 #: src/editldap.c:152
2887 msgid "A Name must be supplied."
2888 msgstr "Jméno musí být uvedeno."
2889
2890 #: src/editldap.c:164
2891 msgid "A Hostname must be supplied for the server."
2892 msgstr "Název počítače musí být uveden."
2893
2894 #: src/editldap.c:177
2895 msgid "At least one LDAP search attribute should be supplied."
2896 msgstr "Alespoň jeden atribut musí být uveden."
2897
2898 #: src/editldap.c:278
2899 msgid "Connected successfully to server"
2900 msgstr "Úspěšně připojeno k serveru"
2901
2902 #: src/editldap.c:336
2903 #: src/editldap.c:978
2904 msgid "Edit LDAP Server"
2905 msgstr "Upravit LDAP server"
2906
2907 #: src/editldap.c:437
2908 msgid "A name that you wish to call the server."
2909 msgstr "Jméno, kterým chcete označit toto LDAP připojení."
2910
2911 #: src/editldap.c:450
2912 msgid "This is the hostname of the server. For example, \"ldap.mydomain.com\" may be appropriate for the \"mydomain.com\" organization. An IP address may also be used. You may specify \"localhost\" if running an LDAP server on the same computer as Claws Mail."
2913 msgstr "Název počítače, na kterém je provozován LDAP server. Například \"ldap.mydomain.com\". Může být použita také IP adresa. Pokud server běží na stejném počítači jako Claws Mail, můžete použít \"localhost\"."
2914
2915 #: src/editldap.c:470
2916 msgid "TLS"
2917 msgstr "TLS"
2918
2919 #: src/editldap.c:471
2920 #: src/prefs_account.c:3310
2921 msgid "SSL"
2922 msgstr "SSL"
2923
2924 #: src/editldap.c:475
2925 msgid "Enable secure connection to the LDAP server via TLS. If connection fails, be sure to check the correct configuration in ldap.conf (TLS_CACERTDIR and TLS_REQCERT fields)."
2926 msgstr "Povoluje zabezpečené připojení k LDAP serveru pomocí TLS. Pokud připojování selže, zkontrolujte nastavení v ldap.conf (volby TLS_CACERTDIR a TLS_REQCERT)."
2927
2928 #: src/editldap.c:479
2929 msgid "Enable secure connection to the LDAP server via SSL. If connection fails, be sure to check the correct configuration in ldap.conf (TLS_CACERTDIR and TLS_REQCERT fields)."
2930 msgstr "Povoluje zabezpečené připojení k LDAP serveru pomocí SSL. Pokud připojování selže, zkontrolujte nastavení v ldap.conf (volby TLS_CACERTDIR a TLS_REQCERT)."
2931
2932 #: src/editldap.c:491
2933 msgid "The port number that the server listens on. Port 389 is the default."
2934 msgstr "Číslo portu, na kterém server naslouchá. Standardní nastavení je port 389."
2935
2936 #: src/editldap.c:494
2937 msgid " Check Server "
2938 msgstr " Otestovat připojení "
2939
2940 #: src/editldap.c:498
2941 msgid "Press this button to test the connection to the server."
2942 msgstr "Stiskem tohoto tlačítka otestujete připojení k serveru."
2943
2944 #: src/editldap.c:511
2945 msgid ""
2946 "This specifies the name of the directory to be searched on the server. Examples include:\n"
2947 "  dc=claws-mail,dc=org\n"
2948 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
2949 "  o=Organization Name,c=Country\n"
2950 msgstr ""
2951 "Označuje adresář, který bude na serveru prohledáván. Příklady:\n"
2952 "  dc=claws-mail,dc=org\n"
2953 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
2954 "  o=Organization Name,c=Country\n"
2955
2956 #: src/editldap.c:522
2957 msgid "Press this button to lookup the name of available directory names on the server."
2958 msgstr "Stiskem tohoto tlačítka vyhledáte názvy adresářů dostupných na serveru."
2959
2960 #: src/editldap.c:578
2961 msgid "Search Attributes"
2962 msgstr "Prohledávané atributy"
2963
2964 #: src/editldap.c:587
2965 msgid "A list of LDAP attribute names that should be searched when attempting to find a name or address."
2966 msgstr "Seznam LDAP atributů, které budou prohledávány při pokusu najít jméno nebo adresu."
2967
2968 #: src/editldap.c:590
2969 msgid " Defaults "
2970 msgstr " Výchozí "
2971
2972 #: src/editldap.c:594
2973 msgid "This resets the attribute names to a default value that should find most names and addresses during a name or address search process."
2974 msgstr "Nastavuje seznam atributů na výchozí hodnotu, která by měla najít nejvíc jmen a adres během vyhledávání."
2975
2976 #: src/editldap.c:600
2977 msgid "Max Query Age (secs)"
2978 msgstr "Maximální stáří dotazu (s)"
2979
2980 #: src/editldap.c:615
2981 msgid "This defines the maximum period of time (in seconds) that an address search result is valid for address completion purposes. Search results are stored in a cache until this period of time has passed and then retired. This will improve the response time when attempting to search for the same name or address on subsequent address completion requests. The cache will be searched in preference to performing a new server search request. The default value of 600 seconds (10 minutes), should be sufficient for most servers. A larger value will reduce the search time for subsequent searches. This is useful for servers that have slow response times at the expense of more memory to cache results."
2982 msgstr "Definuje maximální dobu (v sekundách), po kterou jsou výsledky hledání považovány za použitelné pro automatické dokončování adres. Výsledky hledání jsou ukládány do vyrovnávací paměti, ze které jsou odstraněny po uplynutí této doby. Vyrovnávací paměť je prohledávána před provedením dotazu na serveru, čímž je zkrácena doba nutná pro vyhledávání, pokud se opakovaně hledají stejná jména nebo adresy. Výchozí hodnota 600 sekund (10 minut) by měla být dostatečná pro většinu serverů. Vyšší hodnota redukuje čas strávený prohledáváním serveru při následných dotazech, což je užitečné pro servery s dlouhou reakční dobou, ale je to na úkor většího množství paměti spotřebovaného pro ukládání předchozích výsledků."
2983
2984 #: src/editldap.c:632
2985 msgid "Include server in dynamic search"
2986 msgstr "Zahrnout při automatickém dokončování"
2987
2988 #: src/editldap.c:637
2989 msgid "Check this option to include this server for dynamic searches when using address completion."
2990 msgstr "Při zaškrtnutí bude tento server prohledáván při pokusu o automatické dokončování adres."
2991
2992 #: src/editldap.c:643
2993 msgid "Match names 'containing' search term"
2994 msgstr "Hledat pomocí 'obsahuje'"
2995
2996 #: src/editldap.c:648
2997 msgid "Searches for names and addresses can be performed either using \"begins-with\" or \"contains\" search term. Check this option to perform a \"contains\" search; this type of search usually takes longer to complete. Note that for performance reasons, address completion uses \"begins-with\" for all searches against other address interfaces."
2998 msgstr "Hledání jmen a adres může být provedeno pomocí podmínky \"začíná na\" nebo \"obsahuje\". Při zaškrtnutí této volby bude použita podmínka \"obsahuje\", což většinou znamená delší čas na dokončení dotazu. Pro zajištění dobrého výkonu používá automatické dokončování adres při vyhledávání vždy podmínku \"začíná na\" bez ohledu na toto nastavení."
2999
3000 #: src/editldap.c:701
3001 msgid "Bind DN"
3002 msgstr "Připojovací jméno"
3003
3004 #: src/editldap.c:710
3005 msgid "The LDAP user account name to be used to connect to the server. This is usually only used for protected servers. This name is typically formatted as: \"cn=user,dc=claws-mail,dc=org\". This is usually left empty when performing a search."
3006 msgstr "Uživatelský účet ze serveru LDAP, který bude použit pro připojení. Toto je obvykle nutné pouze pro zabezpečené servery. Jméno je obvykle ve formátu: \"cn=user,dc=claws-mail,dc=org\". Pro prohledávání obvykle není nutno vyplňovat."
3007
3008 #: src/editldap.c:717
3009 msgid "Bind Password"
3010 msgstr "Připojovací heslo"
3011
3012 #: src/editldap.c:731
3013 msgid "The password to be used when connecting as the \"Bind DN\" user."
3014 msgstr "Heslo, které bude použito pro připojení spolu s údajem \"Přihlašovací jméno\"."
3015
3016 #: src/editldap.c:736
3017 msgid "Timeout (secs)"
3018 msgstr "Časový limit (s)"
3019
3020 #: src/editldap.c:750
3021 msgid "The timeout period in seconds."
3022 msgstr "Časový limit v sekundách."
3023
3024 #: src/editldap.c:754
3025 msgid "Maximum Entries"
3026 msgstr "Maximum položek"
3027
3028 #: src/editldap.c:768
3029 msgid "The maximum number of entries that should be returned in the search result."
3030 msgstr "Maximální počet položek, které budou vráceny při prohledávání."
3031
3032 #: src/editldap.c:783
3033 #: src/prefs_account.c:3201
3034 msgid "Basic"
3035 msgstr "Server"
3036
3037 #: src/editldap.c:784
3038 msgid "Search"
3039 msgstr "Hledání"
3040
3041 #: src/editldap.c:785
3042 #: src/gtk/quicksearch.c:657
3043 msgid "Extended"
3044 msgstr "Ostatní"
3045
3046 #: src/editldap.c:983
3047 msgid "Add New LDAP Server"
3048 msgstr "Přidat nový LDAP server"
3049
3050 #: src/edittags.c:187
3051 #: src/prefs_filtering_action.c:1421
3052 msgid "Tag"
3053 msgstr "Značka"
3054
3055 #: src/edittags.c:215
3056 msgid "Delete tag"
3057 msgstr "Odstranit značku"
3058
3059 #: src/edittags.c:216
3060 msgid "Do you really want to delete this tag?"
3061 msgstr "Opravdu chcete odstranit tuto značku?"
3062
3063 #: src/edittags.c:243
3064 msgid "Delete all tags"
3065 msgstr "Odstranit všechny značky"
3066
3067 #: src/edittags.c:244
3068 msgid "Do you really want to delete all tags?"
3069 msgstr "Opravdu chcete odstranit všechny značky?"
3070
3071 #: src/edittags.c:422
3072 msgid "You entered a reserved tag name, please choose another instead."
3073 msgstr "Vložili jste rezervované jméno tagu, prosím vyberte jiné."
3074
3075 #: src/edittags.c:464
3076 msgid "Tag is not set."
3077 msgstr "Hodnota není nastavena."
3078
3079 #: src/edittags.c:529
3080 msgid "Dialog title|Apply tags"
3081 msgstr "Použít značky"
3082
3083 #: src/edittags.c:543
3084 msgid "New tag:"
3085 msgstr "Nová značka:"
3086
3087 #: src/edittags.c:576
3088 msgid "Please select tags to apply/remove. Changes are immediate."
3089 msgstr "Vyberte značku pro přidání/odstranění. Změny jsou okamžité."
3090
3091 #: src/editvcard.c:95
3092 msgid "File does not appear to be vCard format."
3093 msgstr "Soubor není ve formátu vCard."
3094
3095 #: src/editvcard.c:107
3096 msgid "Select vCard File"
3097 msgstr "Vybrat vCard soubor"
3098
3099 #: src/editvcard.c:152
3100 #: src/editvcard.c:256
3101 msgid "Edit vCard Entry"
3102 msgstr "Upravit vCard záznam"
3103
3104 #: src/editvcard.c:261
3105 msgid "Add New vCard Entry"
3106 msgstr "Přidat nový vCard záznam"
3107
3108 #: src/etpan/imap-thread.c:585
3109 #: src/etpan/nntp-thread.c:436
3110 msgid "Impossible to set the client certificate.\n"
3111 msgstr "Není možné nastavit klientský certifikát.\n"
3112
3113 #: src/exphtmldlg.c:106
3114 msgid "Please specify output directory and file to create."
3115 msgstr "Zadejte prosím adresář pro výstup a soubor, který se bude vytvořen."
3116
3117 #: src/exphtmldlg.c:109
3118 msgid "Select stylesheet and formatting."
3119 msgstr "Vyberte šablonu stylů a formátování."
3120
3121 #: src/exphtmldlg.c:112
3122 #: src/expldifdlg.c:114
3123 msgid "File exported successfully."
3124 msgstr "Export souboru byl úspěšný."
3125
3126 #: src/exphtmldlg.c:177
3127 #, c-format
3128 msgid ""
3129 "HTML Output Directory '%s'\n"
3130 "does not exist. OK to create new directory?"
3131 msgstr ""
3132 "Výstupní adresář pro HTML '%s'\n"
3133 "neexistuje. Mám vytvořit nový adresář?"
3134
3135 #: src/exphtmldlg.c:180
3136 #: src/expldifdlg.c:190
3137 msgid "Create Directory"
3138 msgstr "Vytvořit adresář"
3139
3140 #: src/exphtmldlg.c:189
3141 #, c-format
3142 msgid ""
3143 "Could not create output directory for HTML file:\n"
3144 "%s"
3145 msgstr ""
3146 "Nelze vytvořit výstupní adresář pro HTML soubor:\n"
3147 "%s"
3148
3149 #: src/exphtmldlg.c:191
3150 #: src/expldifdlg.c:201
3151 msgid "Failed to Create Directory"
3152 msgstr "Vytvoření adresáře selhalo"
3153
3154 #: src/exphtmldlg.c:233
3155 msgid "Error creating HTML file"
3156 msgstr "Chyba při vytváření HTML souboru"
3157
3158 #: src/exphtmldlg.c:319
3159 msgid "Select HTML output file"
3160 msgstr "Vyberte výstupní HTML soubor"
3161
3162 #: src/exphtmldlg.c:383
3163 msgid "HTML Output File"
3164 msgstr "Výstupní HTML soubor"
3165
3166 #: src/exphtmldlg.c:392
3167 #: src/expldifdlg.c:409
3168 #: src/export.c:171
3169 #: src/import.c:170
3170 #: src/importldif.c:684
3171 msgid "B_rowse"
3172 msgstr "_Procházet"
3173
3174 #: src/exphtmldlg.c:445
3175 msgid "Stylesheet"
3176 msgstr "Šablona stylu"
3177
3178 #: src/exphtmldlg.c:453
3179 #: src/gtk/colorlabel.c:400
3180 #: src/gtk/gtkaspell.c:1570
3181 #: src/gtk/gtkaspell.c:2228
3182 #: src/gtk/menu.c:133
3183 #: src/mainwindow.c:1169
3184 #: src/prefs_account.c:938
3185 #: src/prefs_toolbar.c:758
3186 #: src/prefs_toolbar.c:1415
3187 #: src/summaryview.c:5993
3188 msgid "None"
3189 msgstr "Žádná"
3190
3191 #: src/exphtmldlg.c:454
3192 #: src/prefs_folder_item.c:514
3193 #: src/prefs_other.c:116
3194 #: src/prefs_other.c:404
3195 msgid "Default"
3196 msgstr "Výchozí"
3197
3198 #: src/exphtmldlg.c:455
3199 #: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:248
3200 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:148
3201 msgid "Full"
3202 msgstr "Úplná"
3203
3204 #: src/exphtmldlg.c:456
3205 msgid "Custom"
3206 msgstr "Vlastní"
3207
3208 #: src/exphtmldlg.c:457
3209 msgid "Custom-2"
3210 msgstr "Vlastní-2"
3211
3212 #: src/exphtmldlg.c:458
3213 msgid "Custom-3"
3214 msgstr "Vlastní-3"
3215
3216 #: src/exphtmldlg.c:459
3217 msgid "Custom-4"
3218 msgstr "Vlastní-4"
3219
3220 #: src/exphtmldlg.c:466
3221 msgid "Full Name Format"
3222 msgstr "Celé jméno"
3223
3224 #: src/exphtmldlg.c:474
3225 msgid "First Name, Last Name"
3226 msgstr "Jméno, příjmení"
3227
3228 #: src/exphtmldlg.c:475
3229 msgid "Last Name, First Name"
3230 msgstr "Příjmení, jméno"
3231
3232 #: src/exphtmldlg.c:482
3233 msgid "Color Banding"
3234 msgstr "Barevné značení"
3235
3236 #: src/exphtmldlg.c:488
3237 msgid "Format Email Links"
3238 msgstr "Formátovat adresy jako odkazy"
3239
3240 #: src/exphtmldlg.c:494
3241 msgid "Format User Attributes"
3242 msgstr "Exportovat uživatelské atributy"
3243
3244 #: src/exphtmldlg.c:539
3245 #: src/expldifdlg.c:612
3246 #: src/importldif.c:891
3247 msgid "Address Book :"
3248 msgstr "Kniha adres :"
3249
3250 #: src/exphtmldlg.c:549
3251 #: src/expldifdlg.c:622
3252 #: src/importldif.c:901
3253 msgid "File Name :"
3254 msgstr "Název souboru :"
3255
3256 #: src/exphtmldlg.c:559
3257 msgid "Open with Web Browser"
3258 msgstr "Otevřít ve webovém prohlížeči"
3259
3260 #: src/exphtmldlg.c:591
3261 msgid "Export Address Book to HTML File"
3262 msgstr "Exportovat databázi adres do HTML souboru"
3263
3264 #: src/exphtmldlg.c:656
3265 #: src/expldifdlg.c:720
3266 #: src/importldif.c:1020
3267 msgid "File Info"
3268 msgstr "Informace o souboru"
3269
3270 #: src/exphtmldlg.c:657
3271 msgid "Format"
3272 msgstr "Formát"
3273
3274 #: src/expldifdlg.c:108
3275 msgid "Please specify output directory and LDIF filename to create."
3276 msgstr "Zadejte prosím výstupní adresář a název LDIF souboru, který bude vytvořen."
3277
3278 #: src/expldifdlg.c:111
3279 msgid "Specify parameters to format distinguished name."
3280 msgstr "Upřesněte způsob formátování rozlišovacího jména (dn)."
3281
3282 #: src/expldifdlg.c:187
3283 #, c-format
3284 msgid ""
3285 "LDIF Output Directory '%s'\n"
3286 "does not exist. OK to create new directory?"
3287 msgstr ""
3288 "Výstupní adresář pro LDIF soubor '%s'\n"
3289 "neexistuje. Mám vytvořit nový adresář?"
3290
3291 #: src/expldifdlg.c:199
3292 #, c-format
3293 msgid ""
3294 "Could not create output directory for LDIF file:\n"
3295 "%s"
3296 msgstr ""
3297 "Nelze vytvořit výstupní adresář pro LDIF soubor:\n"
3298 "%s"
3299
3300 #: src/expldifdlg.c:241
3301 msgid "Suffix was not supplied"
3302 msgstr "Přípona nebyla specifikována"
3303
3304 #: src/expldifdlg.c:243
3305 msgid "A suffix is required if data is to be used for an LDAP server. Are you sure you wish to proceed without a suffix?"
3306 msgstr "Přípona je nutná, pokud mají být data použita pro LDAP server. Opravdu chcete pokračovat bez uvedení přípony?"
3307
3308 #: src/expldifdlg.c:261
3309 msgid "Error creating LDIF file"
3310 msgstr "Chyba při vytváření LDIF souboru"
3311
3312 #: src/expldifdlg.c:336
3313 msgid "Select LDIF output file"
3314 msgstr "Vyberte výstupní LDIF soubor"
3315
3316 #: src/expldifdlg.c:400
3317 msgid "LDIF Output File"
3318 msgstr "Výstupní LDIF soubor"
3319
3320 #: src/expldifdlg.c:431
3321 msgid ""
3322 "The address book Unique ID is used to create a DN that is formatted similar to:\n"
3323 "  uid=102376,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
3324 msgstr ""
3325 "Pro vytvoření rozlišovacího jména (dn) bude použito unikátní id (uid) z knihy adres. Výsledek bude podobný jako:\n"
3326 "  uid=102376,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
3327
3328 #: src/expldifdlg.c:437
3329 msgid ""
3330 "The address book Display Name is used to create a DN that is formatted similar to:\n"
3331 "  cn=John Doe,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
3332 msgstr ""
3333 "Pro vytvoření rozlišovacího jména (dn) bude použito zobrazované jméno (display name) z knihy adres. Výsledek bude podobný jako:\n"
3334 "  cn=John Doe,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
3335
3336 #: src/expldifdlg.c:443
3337 msgid ""
3338 "The first Email Address belonging to a person is used to create a DN that is formatted similar to:\n"
3339 "  mail=john.doe@domain.com,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
3340 msgstr ""
3341 "Pro vytvoření rozlišovacího jména (dn) bude použita první e-mailová adresa patřící uživateli (mail). Výsledek bude podobný jako:\n"
3342 "  mail=john.doe@domain.com,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
3343
3344 #: src/expldifdlg.c:489
3345 msgid "Suffix"
3346 msgstr "Přípona"
3347
3348 #: src/expldifdlg.c:499
3349 msgid ""
3350 "The suffix is used to create a \"Distinguished Name\" (or DN) for an LDAP entry. Examples include:\n"
3351 "  dc=claws-mail,dc=org\n"
3352 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
3353 "  o=Organization Name,c=Country\n"
3354 msgstr ""
3355 "Přípona je používána pro vytvoření \"Rozlišovacího jména\" (dn) pro položku LDAP. Příklady:\n"
3356 "  dc=claws-mail,dc=org\n"
3357 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
3358 "  o=Organization Name,c=Country\n"
3359
3360 #: src/expldifdlg.c:507
3361 msgid "Relative DN"
3362 msgstr "Relativní DN"
3363
3364 #: src/expldifdlg.c:515
3365 msgid "Unique ID"
3366 msgstr "Unikátní ID (uid)"
3367
3368 #: src/expldifdlg.c:523
3369 msgid "The LDIF file contains several data records that are usually loaded into an LDAP server. Each data record in the LDIF file is uniquely identified by a \"Distinguished Name\" (or DN). The suffix is appended to the \"Relative Distinguished Name\" (or RDN) to create the DN. Please select one of the available RDN options that will be used to create the DN."
3370 msgstr "LDIF soubor obsahuje několik záznamů, které jsou obvykle určeny pro načtená do LDAP serveru. Každý záznam v LDIF souboru je jednoznačně identifikován \"Rozlišovacím jménem\" (dn). Rozlišovací jméno je tvořeno \"Relativním rozlišovacím jménem\" (rdn) a příponou. Vyberte jedno z možných rdn, které má být použito pro vytvoření dn."
3371
3372 #: src/expldifdlg.c:543
3373 msgid "Use DN attribute if present in data"
3374 msgstr "Použít DN atribut, pokud je obsažen v datech"
3375
3376 #: src/expldifdlg.c:548
3377 msgid "The addressbook may contain entries that were previously imported from an LDIF file. The \"Distinguished Name\" (DN) user attribute, if present in the address book data, may be used in the exported LDIF file. The RDN selected above will be used if the DN user attribute is not found."
3378 msgstr "Kniha adres může obsahovat položky, které byly dříve importovány z LDIF souboru. Pokud je v datech knihy adres obsažen atribut DN, může být použit ve vytvářeném LDIF souboru. RDN vybrané výše bude použito, pokud atribut DN nebude nalezen."
3379
3380 #: src/expldifdlg.c:558
3381 msgid "Exclude record if no Email Address"
3382 msgstr "Vyloučit záznamy bez e-mailových adres"
3383
3384 #: src/expldifdlg.c:563
3385 msgid "An addressbook may contain entries without Email Addresses. Check this option to ignore these records."
3386 msgstr "Kniha adres může obsahovat záznamy bez e-mailových adres. Pokud zaškrtnete tuto volbu, budou tyto záznamy ignorovány."
3387
3388 #: src/expldifdlg.c:655
3389 msgid "Export Address Book to LDIF File"
3390 msgstr "Exportovat knihu adres do LDIF souboru"
3391
3392 #: src/expldifdlg.c:721
3393 msgid "Distinguished Name"
3394 msgstr "Rozlišovací jméno (dn)"
3395
3396 #: src/export.c:113
3397 #: src/summaryview.c:8137
3398 msgid "Export to mbox file"
3399 msgstr "Exportovat do mbox souboru"
3400
3401 #: src/export.c:131
3402 msgid "Locate the folder to export and specify the mbox file."
3403 msgstr "Určete zdrojovou složku a cílový mbox soubor."
3404
3405 #: src/export.c:142
3406 msgid "Source folder:"
3407 msgstr "Zdrojová složka:"
3408
3409 #: src/export.c:148
3410 #: src/import.c:142
3411 msgid "Mbox file:"
3412 msgstr "Mbox soubor:"
3413
3414 #: src/export.c:203
3415 msgid "Target mbox filename can't be left empty."
3416 msgstr "Cílový mbox soubor musí být určen."
3417
3418 #: src/export.c:208
3419 msgid "Source folder can't be left empty."
3420 msgstr "Zdrojová složka musí být určena."
3421
3422 #: src/export.c:221
3423 msgid "Couldn't find the source folder."
3424 msgstr "Zdrojová složka nebyla nalezena."
3425
3426 #: src/export.c:245
3427 msgid "Select exporting file"
3428 msgstr "Vyberte soubor pro export"
3429
3430 #: src/exporthtml.c:767
3431 msgid "Full Name"
3432 msgstr "Celý název"
3433
3434 #: src/exporthtml.c:771
3435 #: src/importldif.c:1021
3436 msgid "Attributes"
3437 msgstr "Atributy"
3438
3439 #: src/exporthtml.c:974
3440 msgid "Claws Mail Address Book"
3441 msgstr "Claws Mail kniha adres"
3442
3443 #: src/exporthtml.c:1088
3444 #: src/exportldif.c:623
3445 msgid "Name already exists but is not a directory."
3446 msgstr "Vybraný název existuje ale není názvem adresáře."
3447
3448 #: src/exporthtml.c:1091
3449 #: src/exportldif.c:626
3450 msgid "No permissions to create directory."
3451 msgstr "Nemohu vytvořit adresář."
3452
3453 #: src/exporthtml.c:1094
3454 #: src/exportldif.c:629
3455 msgid "Name is too long."
3456 msgstr "Název je příliš dlouhý."
3457
3458 #: src/exporthtml.c:1097
3459 #: src/exportldif.c:632
3460 msgid "Not specified."
3461 msgstr "Není uveden."
3462
3463 #: src/folder.c:1571
3464 #: src/foldersel.c:376
3465 #: src/prefs_folder_item.c:308
3466 msgid "Inbox"
3467 msgstr "Doručená pošta"
3468
3469 #: src/folder.c:1575
3470 #: src/foldersel.c:380
3471 msgid "Sent"
3472 msgstr "Odeslaná pošta"
3473
3474 #: src/folder.c:1579
3475 #: src/foldersel.c:384
3476 #: src/prefs_folder_item.c:311
3477 msgid "Queue"
3478 msgstr "Fronta"
3479
3480 #: src/folder.c:1583
3481 #: src/foldersel.c:388
3482 #: src/prefs_folder_item.c:312
3483 msgid "Trash"
3484 msgstr "Koš"
3485
3486 #: src/folder.c:1587
3487 #: src/foldersel.c:392
3488 #: src/prefs_folder_item.c:310
3489 msgid "Drafts"
3490 msgstr "Koncepty"
3491
3492 #: src/folder.c:2017
3493 #, c-format
3494 msgid "Processing (%s)...\n"
3495 msgstr "Zpracovávám (%s)...\n"
3496
3497 #: src/folder.c:3261
3498 #, c-format
3499 msgid "Copying %s to %s...\n"
3500 msgstr "Kopíruji %s do %s...\n"
3501
3502 #: src/folder.c:3261
3503 #, c-format
3504 msgid "Moving %s to %s...\n"
3505 msgstr "Přesouvám %s do %s...\n"
3506
3507 #: src/folder.c:3563
3508 #, c-format
3509 msgid "Updating cache for %s..."
3510 msgstr "Aktualizuji vyrovnávací paměť pro %s..."
3511
3512 #: src/folder.c:4435
3513 msgid "Processing messages..."
3514 msgstr "Zpracovávám zprávy..."
3515
3516 #: src/folder.c:4571
3517 #, c-format
3518 msgid "Synchronising %s for offline use...\n"
3519 msgstr "Synchronizuji %s pro použití offline...\n"
3520
3521 #: src/foldersel.c:223
3522 msgid "Select folder"
3523 msgstr "Vybrat složku"
3524
3525 #: src/foldersel.c:556
3526 #: src/imap_gtk.c:199
3527 #: src/mh_gtk.c:147
3528 msgid "NewFolder"
3529 msgstr "Nová složka"
3530
3531 #: src/foldersel.c:564
3532 #: src/imap_gtk.c:210
3533 #: src/imap_gtk.c:216
3534 #: src/imap_gtk.c:272
3535 #: src/mh_gtk.c:155
3536 #: src/mh_gtk.c:259
3537 #: src/news_gtk.c:314
3538 #, c-format
3539 msgid "'%c' can't be included in folder name."
3540 msgstr "'%c' nemůže být obsaženo ve jméně složky."
3541
3542 #: src/foldersel.c:574
3543 #: src/imap_gtk.c:226
3544 #: src/imap_gtk.c:284
3545 #: src/mh_gtk.c:165
3546 #: src/mh_gtk.c:266
3547 #: src/news_gtk.c:321
3548 #, c-format
3549 msgid "The folder '%s' already exists."
3550 msgstr "Složka '%s' už existuje."
3551
3552 #: src/foldersel.c:581
3553 #: src/imap_gtk.c:232
3554 #: src/mh_gtk.c:171
3555 #, c-format
3556 msgid "Can't create the folder '%s'."
3557 msgstr "Nemohu vytvořit složku '%s'."
3558
3559 #: src/folderview.c:230
3560 msgid "Mark all re_ad"
3561 msgstr "Označit všechny jako _přečtené"
3562
3563 #: src/folderview.c:232
3564 msgid "R_un processing rules"
3565 msgstr "S_pustit pravidla zpracování"
3566
3567 #: src/folderview.c:233
3568 #: src/mainwindow.c:539
3569 msgid "_Search folder..."
3570 msgstr "_Prohledat složku..."
3571
3572 #: src/folderview.c:235
3573 msgid "Process_ing..."
3574 msgstr "_Zpracování..."
3575
3576 #: src/folderview.c:236
3577 msgid "Empty _trash..."
3578 msgstr "Vyprázdnit _koš..."
3579
3580 #: src/folderview.c:237
3581 msgid "Send _queue..."
3582 msgstr "Odeslat _frontu..."
3583
3584 #: src/folderview.c:380
3585 #: src/folderview.c:427
3586 #: src/prefs_folder_column.c:79
3587 #: src/prefs_matcher.c:383
3588 #: src/summaryview.c:6269
3589 msgid "New"
3590 msgstr "Nové"
3591
3592 #: src/folderview.c:381
3593 #: src/folderview.c:428
3594 #: src/prefs_folder_column.c:80
3595 #: src/prefs_matcher.c:382
3596 #: src/summaryview.c:6271
3597 msgid "Unread"
3598 msgstr "Nepřečtené"
3599
3600 #: src/folderview.c:382
3601 #: src/prefs_folder_column.c:81
3602 msgid "Total"
3603 msgstr "Celkem"
3604
3605 #. TRANSLATORS: This in Number sign in American style
3606 #: src/folderview.c:430
3607 #: src/summaryview.c:448
3608 msgid "#"
3609 msgstr "#"
3610
3611 #: src/folderview.c:734
3612 msgid "Setting folder info..."
3613 msgstr "Nastavuji informace o složce..."
3614
3615 #: src/folderview.c:797
3616 #: src/summaryview.c:4100
3617 #: src/summaryview.c:4102
3618 msgid "Mark all as read"
3619 msgstr "Označit všechny jako přečtené"
3620
3621 #: src/folderview.c:798
3622 #: src/summaryview.c:4101
3623 msgid "Do you really want to mark all mails in this folder as read ?"
3624 msgstr "Opravdu chcete označit všechny zprávy v této složce jako přečtené?"
3625
3626 #: src/folderview.c:1021
3627 #: src/imap.c:4371
3628 #: src/mainwindow.c:5257
3629 #: src/setup.c:91
3630 #, c-format
3631 msgid "Scanning folder %s%c%s ..."
3632 msgstr "Prohledávám složku %s%c%s ..."
3633
3634 #: src/folderview.c:1025
3635 #: src/imap.c:4376
3636 #: src/mainwindow.c:5262
3637 #: src/setup.c:96
3638 #, c-format
3639 msgid "Scanning folder %s ..."
3640 msgstr "Prohledávám složku %s ..."
3641
3642 #: src/folderview.c:1056
3643 msgid "Rebuild folder tree"
3644 msgstr "Obnovit strom složek"
3645
3646 #: src/folderview.c:1057
3647 msgid "Rebuilding the folder tree will remove local caches. Do you want to continue?"
3648 msgstr "Obnovení stromu složek vyčistí všechny lokální vyrovnávací paměti. Chcete pokračovat?"
3649
3650 #: src/folderview.c:1067
3651 msgid "Rebuilding folder tree..."
3652 msgstr "Provádím obnovu stromu složek..."
3653
3654 #: src/folderview.c:1069
3655 #: src/folderview.c:1110
3656 msgid "Scanning folder tree..."
3657 msgstr "Prohledávám strom složek..."
3658
3659 #: src/folderview.c:1201
3660 #, c-format
3661 msgid "Couldn't scan folder %s\n"
3662 msgstr "Nepodařilo se načíst obsah adresáře %s\n"
3663
3664 #: src/folderview.c:1255
3665 msgid "Checking for new messages in all folders..."
3666 msgstr "Zjišťuji nové zprávy ve všech složkách..."
3667
3668 #: src/folderview.c:2083
3669 #, c-format
3670 msgid "Closing folder %s..."
3671 msgstr "Zavírám složku %s..."
3672
3673 #: src/folderview.c:2178
3674 #, c-format
3675 msgid "Opening folder %s..."
3676 msgstr "Otevírám složku %s..."
3677
3678 #: src/folderview.c:2196
3679 msgid "Folder could not be opened."
3680 msgstr "Složku nelze otevřít."
3681
3682 #: src/folderview.c:2337
3683 #: src/mainwindow.c:3054
3684 #: src/mainwindow.c:3058
3685 msgid "Empty trash"
3686 msgstr "Vyprázdnit koš"
3687
3688 #: src/folderview.c:2338
3689 msgid "Delete all messages in trash?"
3690 msgstr "Odstranit všechny zprávy v koši?"
3691
3692 #: src/folderview.c:2339
3693 msgid "+_Empty trash"
3694 msgstr "+_Vyprázdnit koš"
3695
3696 #: src/folderview.c:2383
3697 #: src/inc.c:1620
3698 #: src/toolbar.c:2615
3699 msgid "Offline warning"
3700 msgstr "Varování offline režimu"
3701
3702 #: src/folderview.c:2384
3703 #: src/toolbar.c:2616
3704 msgid "You're working offline. Override?"
3705 msgstr "Pracujete v režimu offline. Přepnout?"
3706
3707 #: src/folderview.c:2395
3708 #: src/toolbar.c:2635
3709 msgid "Send queued messages"
3710 msgstr "Odeslat pozdržené zprávy"
3711
3712 #: src/folderview.c:2396
3713 #: src/toolbar.c:2636
3714 msgid "Send all queued messages?"
3715 msgstr "Odeslat všechny zprávy ve frontě pozdržených zpráv?"
3716
3717 #: src/folderview.c:2397
3718 #: src/messageview.c:871
3719 #: src/messageview.c:888
3720 #: src/toolbar.c:2637
3721 msgid "_Send"
3722 msgstr "_Odeslat"
3723
3724 #: src/folderview.c:2405
3725 #: src/toolbar.c:2655
3726 msgid "Some errors occurred while sending queued messages."
3727 msgstr "Při posílání pozdržených zpráv nastala stejná chyba."
3728
3729 #: src/folderview.c:2408
3730 #: src/main.c:2794
3731 #: src/toolbar.c:2658
3732 #, c-format
3733 msgid ""
3734 "Some errors occurred while sending queued messages:\n"
3735 "%s"
3736 msgstr ""
3737 "Při odesílání pozdržených zpráv nastala chyba:\n"
3738 "%s"
3739
3740 #: src/folderview.c:2485
3741 #, c-format
3742 msgid "Do you really want to copy folder '%s' in '%s' ?"
3743 msgstr "Opravdu chcete složku '%s' zkopírovat do '%s' ?"
3744
3745 #: src/folderview.c:2486
3746 #, c-format
3747 msgid "Do you really want to make folder '%s' a subfolder of '%s' ?"
3748 msgstr "Opravdu chcete složku '%s' učinit podsložkou složky '%s' ?"
3749
3750 #: src/folderview.c:2488
3751 msgid "Copy folder"
3752 msgstr "Kopírovat složku"
3753
3754 #: src/folderview.c:2488
3755 msgid "Move folder"
3756 msgstr "Přesunout složku"
3757
3758 #: src/folderview.c:2499
3759 #, c-format
3760 msgid "Copying %s to %s..."
3761 msgstr "Kopíruji %s do %s..."
3762
3763 #: src/folderview.c:2499
3764 #, c-format
3765 msgid "Moving %s to %s..."
3766 msgstr "Přesouvám %s do %s..."
3767
3768 #: src/folderview.c:2530
3769 msgid "Source and destination are the same."
3770 msgstr "Zdroj i cíl jsou totožné."
3771
3772 #: src/folderview.c:2533
3773 msgid "Can't copy a folder to one of its children."
3774 msgstr "Nelze kopírovat složku do své vlastní podsložky."
3775
3776 #: src/folderview.c:2534
3777 msgid "Can't move a folder to one of its children."
3778 msgstr "Nelze přesunout složku do své vlastní podsložky."
3779
3780 #: src/folderview.c:2537
3781 msgid "A folder cannot be moved between different mailboxes."
3782 msgstr "Složka nemůže být přesouvána mezi různými poštovními schránkami."
3783
3784 #: src/folderview.c:2540
3785 msgid "Copy failed!"
3786 msgstr "Kopírování se nezdařilo!"
3787
3788 #: src/folderview.c:2540
3789 msgid "Move failed!"
3790 msgstr "Přesun se nezdařil!"
3791
3792 #: src/folderview.c:2591
3793 #, c-format
3794 msgid "Processing configuration for folder %s"
3795 msgstr "Zpracování složky - pravidla pro složku %s"
3796
3797 #: src/folderview.c:3018
3798 #: src/summaryview.c:4537
3799 #: src/summaryview.c:4636
3800 msgid "The destination folder can only be used to store subfolders."
3801 msgstr "Cílová složka může být použita pouze k uložení podsložek."
3802
3803 #: src/grouplistdialog.c:161
3804 msgid "Newsgroup subscription"
3805 msgstr "Přihlásit diskusní skupiny"
3806
3807 #: src/grouplistdialog.c:178
3808 msgid "Select newsgroups for subscription:"
3809 msgstr "Vyberte diskuzní skupinu pro přihlášení:"
3810
3811 #: src/grouplistdialog.c:184
3812 msgid "Find groups:"
3813 msgstr "Najít skupiny:"
3814
3815 #: src/grouplistdialog.c:192
3816 msgid " Search "
3817 msgstr " Vyhledat "
3818
3819 #: src/grouplistdialog.c:204
3820 msgid "Newsgroup name"
3821 msgstr "Název diskusní skupiny"
3822
3823 #: src/grouplistdialog.c:205
3824 msgid "Messages"
3825 msgstr "Zprávy"
3826
3827 #: src/grouplistdialog.c:206
3828 msgid "Type"
3829 msgstr "Typ"
3830
3831 #: src/grouplistdialog.c:347
3832 msgid "moderated"
3833 msgstr "moderovaný"
3834
3835 #: src/grouplistdialog.c:349
3836 msgid "readonly"
3837 msgstr "pouze pro čtení"
3838
3839 #: src/grouplistdialog.c:351
3840 msgid "unknown"
3841 msgstr "neznámý"
3842
3843 #: src/grouplistdialog.c:422
3844 msgid "Can't retrieve newsgroup list."
3845 msgstr "Nemohu načíst seznam diskuzních skupin."
3846
3847 #: src/grouplistdialog.c:459
3848 #: src/summaryview.c:1579
3849 msgid "Done."
3850 msgstr "Hotovo."
3851
3852 #: src/grouplistdialog.c:492
3853 #, c-format
3854 msgid "%d newsgroups received (%s read)"
3855 msgstr "%d diskuzních skupin přijato (%s načteno)"
3856
3857 #: src/gtk/about.c:132
3858 msgid ""
3859 "Claws Mail is a lightweight, fast and highly-configurable email client.\n"
3860 "\n"
3861 "For further information visit the Claws Mail website:\n"
3862 msgstr ""
3863 "Claws Mail je rychlý a bohatě konfigurovatelný e-mailový klient.\n"
3864 "\n"
3865 "Pro další informace navštivte webové stránky Claws Mail:\n"
3866
3867 #: src/gtk/about.c:138
3868 msgid ""
3869 "\n"
3870 "\n"
3871 "Claws Mail is free software released under the GPL. If you wish to donate to the Claws Mail project you can do so at:\n"
3872 msgstr ""
3873 "\n"
3874 "\n"
3875 "Claws Mail je volně šiřitelný software distribuovaný pod licencí GPL. Pokud chcete přispět na projekt Claws Mail, můžete tak učinit na:\n"
3876
3877 #: src/gtk/about.c:154
3878 msgid ""
3879 "\n"
3880 "\n"
3881 "Copyright (C) 1999-2012\n"
3882 "The Claws Mail Team\n"
3883 " and Hiroyuki Yamamoto"
3884 msgstr ""
3885 "\n"
3886 "\n"
3887 "Copyright (C) 1999-2012\n"
3888 "The Claws Mail Team\n"
3889 " a Hiroyuki Yamamoto"
3890
3891 #: src/gtk/about.c:157
3892 msgid ""
3893 "\n"
3894 "\n"
3895 "System Information\n"
3896 msgstr ""
3897 "\n"
3898 "\n"
3899 "Informace o systému\n"
3900
3901 #: src/gtk/about.c:163
3902 #, c-format
3903 msgid ""
3904 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
3905 "Locale: %s (charset: %s)\n"
3906 "Operating System: %s %s (%s)"
3907 msgstr ""
3908 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
3909 "Lokalita: %s (znaková sada: %s)\n"
3910 "Operační systém: %s %s (%s)"
3911
3912 #: src/gtk/about.c:172
3913 #, c-format
3914 msgid ""
3915 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
3916 "Locale: %s (charset: %s)\n"
3917 "Operating System: %s"
3918 msgstr ""
3919 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
3920 "Lokalita: %s (znaková sada: %s)\n"
3921 "Operační systém: %s"
3922
3923 #: src/gtk/about.c:181
3924 #, c-format
3925 msgid ""
3926 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
3927 "Locale: %s (charset: %s)\n"
3928 "Operating System: unknown"
3929 msgstr ""
3930 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
3931 "Lokalita: %s (znaková sada: %s)\n"
3932 "Operační systém: neznámý"
3933
3934 #: src/gtk/about.c:238
3935 #: src/prefs_themes.c:728
3936 #: src/wizard.c:545
3937 msgid "The Claws Mail Team"
3938 msgstr "Tým Claws Mail"
3939
3940 #: src/gtk/about.c:257
3941 msgid "Previous team members"
3942 msgstr "Dřívější členové týmu"
3943
3944 #: src/gtk/about.c:276
3945 msgid "The translation team"
3946 msgstr "Překladatelský tým"
3947
3948 #: src/gtk/about.c:295
3949 msgid "Documentation team"
3950 msgstr "Tým pro dokumentaci"
3951
3952 #: src/gtk/about.c:314
3953 msgid "Logo"
3954 msgstr "Logo"
3955
3956 #: src/gtk/about.c:333
3957 msgid "Icons"
3958 msgstr "Ikony"
3959
3960 #: src/gtk/about.c:352
3961 msgid "Contributors"
3962 msgstr "Přispěvatelé"
3963
3964 #: src/gtk/about.c:400
3965 msgid "Compiled-in Features\n"
3966 msgstr "Zakompilované vlastnosti\n"
3967
3968 #: src/gtk/about.c:416
3969 msgid "compface|adds support for the X-Face header\n"
3970 msgstr "obrázky X-Face v hlavičce zprávy\n"
3971
3972 #: src/gtk/about.c:426
3973 msgid "Enchant|adds support for spell checking\n"
3974 msgstr "přidává podporu pro kontrolu pravopisu\n"
3975
3976 #: src/gtk/about.c:436
3977 msgid "GnuTLS|adds support for encrypted connections to servers\n"
3978 msgstr "přidává podporu pro šifrované spojení k severům\n"
3979
3980 #: src/gtk/about.c:446
3981 msgid "IPv6|adds support for IPv6 addresses, the new Internet addressing protocol\n"
3982 msgstr "přidává podporu IPv6 adres, nového protokolu adresování v Internetu\n"
3983
3984 #: src/gtk/about.c:457
3985 msgid "iconv|allows converting to and from different character sets\n"
3986 msgstr "konverze mezi různými znakovými sadami\n"
3987
3988 #: src/gtk/about.c:467
3989 msgid "JPilot|adds support for PalmOS addressbooks\n"
3990 msgstr "práce s adresáři PalmOS\n"
3991
3992 #: src/gtk/about.c:477
3993 msgid "LDAP|adds support for LDAP shared addressbooks\n"
3994 msgstr "práce s adresáři LDAP\n"
3995
3996 #: src/gtk/about.c:487
3997 msgid "libetpan|adds support for IMAP and NNTP servers\n"
3998 msgstr "přidává podporu IMAP a NNTP serverů\n"
3999
4000 #: src/gtk/about.c:497
4001 msgid "libSM|adds support for session handling\n"
4002 msgstr "správa X relací\n"
4003
4004 #: src/gtk/about.c:507
4005 msgid "NetworkManager|adds support for detection of network connection changes\n"
4006 msgstr "doplní podporu pro detekci změn síťových připojení\n"
4007
4008 #: src/gtk/about.c:539
4009 msgid ""
4010 "This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 3, or (at your option) any later version.\n"
4011 "\n"
4012 msgstr ""
4013 "Tento program je volně šiřitelný, můžete jej redistribuovat a/nebo měnit tak jak to popisuje GNU General Public License publikovaný Free Software Foundation a to ve verzi 3, nebo (podle vašeho uvážení) v jakékoliv pozdější verzi.\n"
4014 "\n"
4015
4016 #: src/gtk/about.c:545
4017 msgid ""
4018 "This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.\n"
4019 "\n"
4020 msgstr ""
4021 "Tento program je šířen v dobré víře v jeho užitečnost, ale BEZ JAKÉKOLIV ZÁRUKY. Více detailů naleznete v GNU General Public License.\n"
4022 "\n"
4023
4024 #: src/gtk/about.c:563
4025 msgid "You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program. If not, see <"
4026 msgstr "Kopii GNU General Public License byste měli obdržet společně s tímto programem. Pokud ne, viz <"
4027
4028 #: src/gtk/about.c:568
4029 msgid ""
4030 ">. \n"
4031 "\n"
4032 msgstr ""
4033 ">. \n"
4034 "\n"
4035
4036 #: src/gtk/about.c:694
4037 #: src/main.c:2621
4038 msgid "Session statistics\n"
4039 msgstr "Statistiky sezení\n"
4040
4041 #: src/gtk/about.c:704
4042 #: src/gtk/about.c:707
4043 #: src/main.c:2631
4044 #: src/main.c:2634
4045 #, c-format
4046 msgid "Started: %s\n"
4047 msgstr "Spuštěno: %s\n"
4048
4049 #: src/gtk/about.c:714
4050 #: src/main.c:2640
4051 msgid "Incoming traffic\n"
4052 msgstr "Příchozí provoz\n"
4053
4054 #: src/gtk/about.c:717
4055 #: src/main.c:2643
4056 #, c-format
4057 msgid "Received messages: %d\n"
4058 msgstr "Přijaté zprávy: %d\n"
4059
4060 #: src/gtk/about.c:724
4061 #: src/main.c:2649
4062 msgid "Outgoing traffic\n"
4063 msgstr "Odchozí provoz\n"
4064
4065 #: src/gtk/about.c:727
4066 #: src/main.c:2652
4067 #, c-format
4068 msgid "New/redirected messages: %d\n"
4069 msgstr "Nové/přesměrované zprávy: %d\n"
4070
4071 #: src/gtk/about.c:732
4072 #: src/main.c:2656
4073 #, c-format
4074 msgid "Replied messages: %d\n"
4075 msgstr "Zodpovězené zprávy: %d\n"
4076
4077 #: src/gtk/about.c:737
4078 #: src/main.c:2660
4079 #, c-format
4080 msgid "Forwarded messages: %d\n"
4081 msgstr "Přeposlané zprávy: %d\n"
4082
4083 #: src/gtk/about.c:742
4084 #: src/main.c:2664
4085 #, c-format
4086 msgid "Total outgoing messages: %d\n"
4087 msgstr "Celkem odchozích zpráv: %d\n"
4088
4089 #: src/gtk/about.c:769
4090 msgid "About Claws Mail"
4091 msgstr "O Claws Mail"
4092
4093 #: src/gtk/about.c:827
4094 msgid ""
4095 "Copyright (C) 1999-2012\n"
4096 "The Claws Mail Team\n"
4097 "and Hiroyuki Yamamoto"
4098 msgstr ""
4099 "Copyright (C) 1999-2012\n"
4100 "The Claws Mail Team\n"
4101 "a Hiroyuki Yamamoto"
4102
4103 #: src/gtk/about.c:841
4104 msgid "_Info"
4105 msgstr "_Informace"
4106
4107 #: src/gtk/about.c:847
4108 msgid "_Authors"
4109 msgstr "_Autoři"
4110
4111 #: src/gtk/about.c:853
4112 msgid "_Features"
4113 msgstr "_Vlastnosti"
4114
4115 #: src/gtk/about.c:859
4116 msgid "_License"
4117 msgstr "_Licence"
4118
4119 #: src/gtk/about.c:867
4120 msgid "_Release Notes"
4121 msgstr "_Poznámky k verzi"
4122
4123 #: src/gtk/about.c:873
4124 msgid "_Statistics"
4125 msgstr "_Statistiky"
4126
4127 #: src/gtk/colorlabel.c:38
4128 #: src/prefs_common.c:368
4129 msgid "Orange"
4130 msgstr "Oranžová"
4131
4132 #: src/gtk/colorlabel.c:39
4133 #: src/prefs_common.c:372
4134 msgid "Red"
4135 msgstr "Červená"
4136
4137 #: src/gtk/colorlabel.c:40
4138 #: src/prefs_common.c:376
4139 msgid "Pink"
4140 msgstr "Růžová"
4141
4142 #: src/gtk/colorlabel.c:41
4143 #: src/prefs_common.c:380
4144 msgid "Sky blue"
4145 msgstr "Nebeská modř"
4146
4147 #: src/gtk/colorlabel.c:42
4148 #: src/prefs_common.c:384
4149 msgid "Blue"
4150 msgstr "Modrá"
4151
4152 #: src/gtk/colorlabel.c:43
4153 #: src/prefs_common.c:388
4154 msgid "Green"
4155 msgstr "Zelená"
4156
4157 #: src/gtk/colorlabel.c:44
4158 #: src/prefs_common.c:392
4159 msgid "Brown"
4160 msgstr "Hnědá"
4161
4162 #: src/gtk/colorlabel.c:45
4163 #: src/prefs_common.c:396
4164 msgid "Grey"
4165 msgstr "Šedá"
4166
4167 #: src/gtk/colorlabel.c:46
4168 #: src/prefs_common.c:400
4169 msgid "Light brown"
4170 msgstr "Světle hnědá"
4171
4172 #: src/gtk/colorlabel.c:47
4173 #: src/prefs_common.c:404
4174 msgid "Dark red"
4175 msgstr "Tmavě červená"
4176
4177 #: src/gtk/colorlabel.c:48
4178 #: src/prefs_common.c:408
4179 msgid "Dark pink"
4180 msgstr "Tmavě růžová"
4181
4182 #: src/gtk/colorlabel.c:49
4183 #: src/prefs_common.c:412
4184 msgid "Steel blue"
4185 msgstr "Ocelově modrá"
4186
4187 #: src/gtk/colorlabel.c:50
4188 #: src/prefs_common.c:416
4189 msgid "Gold"
4190 msgstr "Zlatá"
4191
4192 #: src/gtk/colorlabel.c:51
4193 #: src/prefs_common.c:420
4194 msgid "Bright green"
4195 msgstr "Světle zelená"
4196
4197 #: src/gtk/colorlabel.c:52
4198 #: src/prefs_common.c:424
4199 msgid "Magenta"
4200 msgstr "Fialová"
4201
4202 #: src/gtk/foldersort.c:156
4203 msgid "Set mailbox order"
4204 msgstr "Nastavit pořadí schránek"
4205
4206 #: src/gtk/foldersort.c:190
4207 msgid "Move mailboxes up or down to change the sort order in the Folder list."
4208 msgstr "Přesouváním schránek nahoru nebo dolů můžete změnit pořadí v seznamu."
4209
4210 #: src/gtk/foldersort.c:216
4211 msgid "Mailboxes"
4212 msgstr "Schránky"
4213
4214 #: src/gtk/gtkaspell.c:340
4215 #: src/gtk/gtkaspell.c:659
4216 msgid "No dictionary selected."
4217 msgstr "Není vybrán žádný slovník."
4218
4219 #: src/gtk/gtkaspell.c:364
4220 #: src/gtk/gtkaspell.c:394
4221 #, c-format
4222 msgid "Couldn't initialize %s speller."
4223 msgstr "Nelze inicializovat %s kontrolu pravopisu."
4224
4225 #: src/gtk/gtkaspell.c:706
4226 msgid "Couldn't initialize Enchant broker."
4227 msgstr "Nelze inicializovat Enchat broker."
4228
4229 #: src/gtk/gtkaspell.c:712
4230 #, c-format
4231 msgid "Couldn't initialize %s dictionary:"
4232 msgstr "Nelze inicializovat %s slovník:"
4233
4234 #: src/gtk/gtkaspell.c:1069
4235 msgid "No misspelled word found."
4236 msgstr "Kontrola pravopisu provedena."
4237
4238 #: src/gtk/gtkaspell.c:1442
4239 msgid "Replace unknown word"
4240 msgstr "Nahradit neznámé slovo"
4241
4242 #: src/gtk/gtkaspell.c:1458
4243 #, c-format
4244 msgid "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Replace \"%s\" with: </span>"
4245 msgstr "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Nahradit \"%s\" s: </span>"
4246
4247 #: src/gtk/gtkaspell.c:1502
4248 msgid ""
4249 "Holding down Control key while pressing Enter\n"
4250 "will learn from mistake.\n"
4251 msgstr ""
4252 "Podržení klávesy Control při stisku Enter\n"
4253 "aktivuje učení z chyby.\n"
4254
4255 #: src/gtk/gtkaspell.c:1799
4256 msgid "Change to..."
4257 msgstr "Změnit na..."
4258
4259 #: src/gtk/gtkaspell.c:1810
4260 #: src/gtk/gtkaspell.c:1948
4261 msgid "More..."
4262 msgstr "Více..."
4263
4264 #: src/gtk/gtkaspell.c:1866
4265 #, c-format
4266 msgid "\"%s\" unknown in dictionary '%s'"
4267 msgstr "\"%s\" neznámé ve slovníku '%s'"
4268
4269 #: src/gtk/gtkaspell.c:1882
4270 msgid "Accept in this session"
4271 msgstr "Přijmout pro tuto relaci"
4272
4273 #: src/gtk/gtkaspell.c:1892
4274 msgid "Add to personal dictionary"
4275 msgstr "Přidat do vlastního slovníku"
4276
4277 #: src/gtk/gtkaspell.c:1902
4278 msgid "Replace with..."
4279 msgstr "Nahradit čím..."
4280
4281 #: src/gtk/gtkaspell.c:1915
4282 #, c-format
4283 msgid "Check with %s"
4284 msgstr "Otestovat pomocí %s"
4285
4286 #: src/gtk/gtkaspell.c:1937
4287 msgid "(no suggestions)"
4288 msgstr "(nejsou návrhy)"
4289
4290 #: src/gtk/gtkaspell.c:2011
4291 #, c-format
4292 msgid "Dictionary: %s"
4293 msgstr "Slovník: %s"
4294
4295 #: src/gtk/gtkaspell.c:2026
4296 #, c-format
4297 msgid "Use alternate (%s)"
4298 msgstr "Použít předchozí (%s)"
4299
4300 #: src/gtk/gtkaspell.c:2037
4301 msgid "Use both dictionaries"
4302 msgstr "Použít oba slovníky"
4303
4304 #: src/gtk/gtkaspell.c:2051
4305 #: src/prefs_spelling.c:144
4306 msgid "Check while typing"
4307 msgstr "Kontrolovat během psaní"
4308
4309 #: src/gtk/gtkaspell.c:2150
4310 #, c-format
4311 msgid ""
4312 "The spell checker could not change dictionary.\n"
4313 "%s"
4314 msgstr ""
4315 "Nepodařilo se změnit slovník pro kontrolu pravopisu.\n"
4316 "%s"
4317
4318 #: src/gtk/gtkaspell.c:2206
4319 #, c-format
4320 msgid ""
4321 "The spell checker could not change the alternate dictionary.\n"
4322 "%s"
4323 msgstr ""
4324 "Nepodařilo se změnit alternativní slovník pro kontrolu pravopisu.\n"
4325 "%s"
4326
4327 #: src/gtk/headers.h:8
4328 #: src/prefs_filtering_action.c:1237
4329 #: src/prefs_matcher.c:2120
4330 #: src/prefs_summary_column.c:84
4331 #: src/quote_fmt.c:49
4332 #: src/summaryview.c:446
4333 msgid "Date"
4334 msgstr "Datum"
4335
4336 #: src/gtk/headers.h:8
4337 msgid "Date:"
4338 msgstr "Datum:"
4339
4340 #: src/gtk/headers.h:9
4341 #: src/prefs_filtering_action.c:1234
4342 #: src/prefs_matcher.c:2117
4343 #: src/prefs_summary_column.c:82
4344 #: src/quote_fmt.c:50
4345 #: src/summaryview.c:444
4346 msgid "From"
4347 msgstr "Od"
4348
4349 #: src/gtk/headers.h:9
4350 #: src/summary_search.c:388
4351 msgid "From:"
4352 msgstr "Od:"
4353
4354 #: src/gtk/headers.h:10
4355 msgid "Sender"
4356 msgstr "Odesílateli"
4357
4358 #: src/gtk/headers.h:10
4359 msgid "Sender:"
4360 msgstr "Odesílatel:"
4361
4362 #: src/gtk/headers.h:11
4363 msgid "Reply-To"
4364 msgstr "Odpovědět komu"
4365
4366 #: src/gtk/headers.h:12
4367 #: src/prefs_filtering_action.c:1235
4368 #: src/prefs_matcher.c:2118
4369 #: src/prefs_summary_column.c:83
4370 #: src/quote_fmt.c:57
4371 #: src/summaryview.c:445
4372 msgid "To"
4373 msgstr "Komu"
4374
4375 #: src/gtk/headers.h:13
4376 #: src/prefs_filtering_action.c:1236
4377 #: src/prefs_matcher.c:2119
4378 #: src/quote_fmt.c:58
4379 msgid "Cc"
4380 msgstr "Kopie"
4381
4382 #: src/gtk/headers.h:14
4383 msgid "Bcc"
4384 msgstr "Skrytá kopie"
4385
4386 #: src/gtk/headers.h:15
4387 #: src/prefs_filtering_action.c:1238
4388 #: src/prefs_matcher.c:2121
4389 #: src/quote_fmt.c:61
4390 msgid "Message-ID"
4391 msgstr "Message-ID"
4392
4393 #: src/gtk/headers.h:15
4394 msgid "Message-ID:"
4395 msgstr "Message-ID:"
4396
4397 #: src/gtk/headers.h:16
4398 msgid "In-Reply-To"
4399 msgstr "V odpovědi komu"
4400
4401 #: src/gtk/headers.h:17
4402 #: src/prefs_filtering_action.c:1240
4403 #: src/prefs_matcher.c:2123
4404 #: src/quote_fmt.c:60
4405 msgid "References"
4406 msgstr "References"
4407
4408 #: src/gtk/headers.h:17
4409 msgid "References:"
4410 msgstr "References:"
4411
4412 #: src/gtk/headers.h:18
4413 #: src/prefs_filtering_action.c:1233
4414 #: src/prefs_matcher.c:2116
4415 #: src/prefs_summary_column.c:81
4416 #: src/quote_fmt.c:56
4417 #: src/summaryview.c:443
4418 msgid "Subject"
4419 msgstr "Předmět"
4420
4421 #: src/gtk/headers.h:19
4422 msgid "Comments"
4423 msgstr "Komentáře"
4424
4425 #: src/gtk/headers.h:19
4426 msgid "Comments:"
4427 msgstr "Komentáře:"
4428
4429 #: src/gtk/headers.h:20
4430 msgid "Keywords"
4431 msgstr "Klíčová slova"
4432
4433 #: src/gtk/headers.h:20
4434 msgid "Keywords:"
4435 msgstr "Klíčová slova:"
4436
4437 #: src/gtk/headers.h:21
4438 msgid "Resent-Date"
4439 msgstr "Resent-Date"
4440
4441 #: src/gtk/headers.h:21
4442 msgid "Resent-Date:"
4443 msgstr "Resent-Date:"
4444
4445 #: src/gtk/headers.h:22
4446 msgid "Resent-From"
4447 msgstr "Resent-From"
4448
4449 #: src/gtk/headers.h:22
4450 msgid "Resent-From:"
4451 msgstr "Resent-From:"
4452
4453 #: src/gtk/headers.h:23
4454 msgid "Resent-Sender"
4455 msgstr "Resent-Sender"
4456
4457 #: src/gtk/headers.h:23
4458 msgid "Resent-Sender:"
4459 msgstr "Resent-Sender:"
4460
4461 #: src/gtk/headers.h:24
4462 msgid "Resent-To"
4463 msgstr "Resent-To"
4464
4465 #: src/gtk/headers.h:24
4466 msgid "Resent-To:"
4467 msgstr "Resent-To:"
4468
4469 #: src/gtk/headers.h:25
4470 msgid "Resent-Cc"
4471 msgstr "Resent-Cc"
4472
4473 #: src/gtk/headers.h:25
4474 msgid "Resent-Cc:"
4475 msgstr "Resent-Cc:"
4476
4477 #: src/gtk/headers.h:26
4478 msgid "Resent-Bcc"
4479 msgstr "Resent-Bcc"
4480
4481 #: src/gtk/headers.h:26
4482 msgid "Resent-Bcc:"
4483 msgstr "Resent-Bcc:"
4484
4485 #: src/gtk/headers.h:27
4486 msgid "Resent-Message-