2009-03-06 [paul] 3.7.0cvs78
[claws.git] / po / cs.po
1 # Czech translation of Claws Mail
2 # Copyright (C) 2000 Free Software Foundation, Inc.
3 # Jan Mura <jan_mura@altavista.com>, 2000.
4 #
5 msgid ""
6 msgstr ""
7 "Project-Id-Version: claws-mail\n"
8 "Report-Msgid-Bugs-To: paul@claws-mail.org\n"
9 "POT-Creation-Date: 2009-03-01 19:04+0000\n"
10 "PO-Revision-Date: 2009-03-02 18:28+0100\n"
11 "Last-Translator: David Vachulka <david@konstrukce-cad.com>\n"
12 "Language-Team: Czech <cs@li.org>\n"
13 "MIME-Version: 1.0\n"
14 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
15 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
16 "X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
17 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(((n%100>=10 && n%100<=14) || (n%10>5)) ? 2 : (n%10>=2 && n%10<=4) ? 1 : 0);\n"
18
19 #: src/account.c:382
20 msgid ""
21 "Some composing windows are open.\n"
22 "Please close all the composing windows before editing the accounts."
23 msgstr ""
24 "Jsou stále otevřena nějaká okna s rozepsanou zprávou.\n"
25 "Před úpravou tohoto účtu zavřete prosím všechna tato okna."
26
27 #: src/account.c:429
28 msgid "Can't create folder."
29 msgstr "Nemohu vytvořit složku."
30
31 #: src/account.c:700
32 msgid "Edit accounts"
33 msgstr "Úpravy účtů"
34
35 #: src/account.c:722
36 msgid "Using 'Get Mail' will retrieve messages from your Accounts in the order given, the checkbox indicates which accounts will be included. Bold text indicates the default account."
37 msgstr "Funkce 'Přijmout ze všech účtů' načte zprávy z účtů v pořadí v jakém jsou zde uvedeny. Zaškrtnutím ve sloupci 'P' určíte, zda účet bude touto funkcí zpracován. Tučný text značí aktuální účet."
38
39 #: src/account.c:793
40 msgid " _Set as default account "
41 msgstr " Nastavit účet jako _výchozí "
42
43 #: src/account.c:888
44 msgid "Accounts with remote folders cannot be copied."
45 msgstr "Účty se vzdáleně umístěnými složkami (např. IMAP) nemohou být kopírovány."
46
47 #: src/account.c:895
48 #, c-format
49 msgid "Copy of %s"
50 msgstr "Kopie %s"
51
52 #: src/account.c:1054
53 #, c-format
54 msgid "Do you really want to delete the account '%s'?"
55 msgstr "Opravdu chcete odstranit účet '%s'?"
56
57 #: src/account.c:1056
58 msgid "(Untitled)"
59 msgstr "(Nepojmenovaný)"
60
61 #: src/account.c:1057
62 msgid "Delete account"
63 msgstr "Odstranit účet"
64
65 #: src/account.c:1528
66 msgid "Accounts List Get Column Name|G"
67 msgstr "P"
68
69 #: src/account.c:1534
70 msgid "'Get Mail' retrieves mail from the checked accounts"
71 msgstr "Funkce 'Přijmout poštu ze všech účtů' načte zprávy z účtů označených zaškrtnutím"
72
73 #: src/account.c:1541
74 #: src/addressadd.c:190
75 #: src/addressbook.c:122
76 #: src/addrduplicates.c:480
77 #: src/compose.c:6475
78 #: src/compose.c:6784
79 #: src/editaddress.c:1269
80 #: src/editaddress.c:1326
81 #: src/editaddress.c:1342
82 #: src/editbook.c:170
83 #: src/editgroup.c:287
84 #: src/editjpilot.c:257
85 #: src/editldap.c:429
86 #: src/editvcard.c:173
87 #: src/importmutt.c:223
88 #: src/importpine.c:222
89 #: src/mimeview.c:272
90 #: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:396
91 #: src/prefs_filtering.c:378
92 #: src/prefs_filtering.c:1917
93 #: src/prefs_template.c:77
94 msgid "Name"
95 msgstr "Jméno"
96
97 #: src/account.c:1549
98 #: src/prefs_account.c:1072
99 #: src/prefs_account.c:3807
100 msgid "Protocol"
101 msgstr "Protokol"
102
103 #: src/account.c:1557
104 #: src/ssl_manager.c:102
105 msgid "Server"
106 msgstr "Server"
107
108 #: src/action.c:373
109 #, c-format
110 msgid "Could not get message file %d"
111 msgstr "Nelze načíst soubor %d se zprávou"
112
113 #: src/action.c:404
114 msgid "Could not get message part."
115 msgstr "Nelze načíst část zprávy."
116
117 #: src/action.c:421
118 #, c-format
119 msgid "Can't get part of multipart message: %s"
120 msgstr "Nemohu získat část ze zprávy o více částech: %s"
121
122 #: src/action.c:586
123 #, c-format
124 msgid ""
125 "The selected action cannot be used in the compose window\n"
126 "because it contains %%f, %%F, %%as or %%p."
127 msgstr ""
128 "V okně pro psaní zprávy nelze použít akci,\n"
129 "která obsahuje %%f, %%F, %%as nebo %%p."
130
131 #: src/action.c:698
132 msgid "There is no filtering action set"
133 msgstr "Není nastavena žádná akce filtrování"
134
135 #: src/action.c:700
136 #, c-format
137 msgid ""
138 "Invalid filtering action(s):\n"
139 "%s"
140 msgstr ""
141 "Neplatná(é) filtrovací akce:\n"
142 "%s"
143
144 #: src/action.c:923
145 #, c-format
146 msgid ""
147 "Command could not be started. Pipe creation failed.\n"
148 "%s"
149 msgstr ""
150 "Nelze spustit příkaz. Selhalo vytvoření roury.\n"
151 "%s"
152
153 #: src/action.c:1018
154 #, c-format
155 msgid ""
156 "Could not fork to execute the following command:\n"
157 "%s\n"
158 "%s"
159 msgstr ""
160 "Nelze provést fork pro spuštění následujícího příkazu:\n"
161 "%s\n"
162 "%s"
163
164 #: src/action.c:1238
165 #: src/action.c:1394
166 msgid "Completed"
167 msgstr "Dokončeno"
168
169 #: src/action.c:1274
170 #, c-format
171 msgid "--- Running: %s\n"
172 msgstr "--- Spuštěno: %s\n"
173
174 #: src/action.c:1278
175 #, c-format
176 msgid "--- Ended: %s\n"
177 msgstr "--- Ukončeno: %s\n"
178
179 #: src/action.c:1311
180 msgid "Action's input/output"
181 msgstr "Vstup/výstup akce"
182
183 #: src/action.c:1630
184 #, c-format
185 msgid ""
186 "Enter the argument for the following action:\n"
187 "('%%h' will be replaced with the argument)\n"
188 "  %s"
189 msgstr ""
190 "Vložte parametr pro následující akci:\n"
191 "('%%h' bude nahrazeno parametrem)\n"
192 "  %s"
193
194 #: src/action.c:1635
195 msgid "Action's hidden user argument"
196 msgstr "Skrytý uživatelský parametr akce"
197
198 #: src/action.c:1639
199 #, c-format
200 msgid ""
201 "Enter the argument for the following action:\n"
202 "('%%u' will be replaced with the argument)\n"
203 "  %s"
204 msgstr ""
205 "Vložte parametr pro následující akci:\n"
206 "('%%u' bude nahrazeno parametrem)\n"
207 "  %s"
208
209 #: src/action.c:1644
210 msgid "Action's user argument"
211 msgstr "Uživatelský parametr akce"
212
213 #: src/addr_compl.c:590
214 #: src/addressbook.c:4892
215 msgid "Group"
216 msgstr "Skupina"
217
218 #: src/addrcustomattr.c:64
219 msgid "date of birth"
220 msgstr "datum narození"
221
222 #: src/addrcustomattr.c:65
223 msgid "address"
224 msgstr "adresa"
225
226 #: src/addrcustomattr.c:66
227 msgid "phone"
228 msgstr "telefon"
229
230 #: src/addrcustomattr.c:67
231 msgid "mobile phone"
232 msgstr "mobilní telefon"
233
234 #: src/addrcustomattr.c:68
235 msgid "organization"
236 msgstr "organizace"
237
238 #: src/addrcustomattr.c:69
239 msgid "office address"
240 msgstr "pracovní adresa"
241
242 #: src/addrcustomattr.c:70
243 msgid "office phone"
244 msgstr "telefon práce"
245
246 #: src/addrcustomattr.c:71
247 msgid "fax"
248 msgstr "fax"
249
250 #: src/addrcustomattr.c:72
251 msgid "website"
252 msgstr "domovská stránka"
253
254 #: src/addrcustomattr.c:140
255 msgid "Attribute name"
256 msgstr "Název atributu"
257
258 #: src/addrcustomattr.c:155
259 msgid "Delete all attribute names"
260 msgstr "Odstranit všechna jména atributů?"
261
262 #: src/addrcustomattr.c:156
263 msgid "Do you really want to delete all attribute names?"
264 msgstr "Opravdu chcete odstranit všechna jména atributů?"
265
266 #: src/addrcustomattr.c:180
267 msgid "Delete attribute name"
268 msgstr "Odstranit jméno atributu"
269
270 #: src/addrcustomattr.c:181
271 msgid "Do you really want to delete this attribute name?"
272 msgstr "Opravdu chcete odstranit jméno atributu?"
273
274 #: src/addrcustomattr.c:190
275 msgid "Reset to default"
276 msgstr "Nastavit jako výchozí"
277
278 #: src/addrcustomattr.c:191
279 msgid ""
280 "Do you really want to replace all attribute names\n"
281 "with the default set?"
282 msgstr ""
283 "Opravdu chcete nahradit všechna jména atributů\n"
284 "výchozím nastavením?"
285
286 #: src/addrcustomattr.c:211
287 #: src/addressbook.c:433
288 #: src/addressbook.c:461
289 #: src/addressbook.c:478
290 #: src/edittags.c:269
291 #: src/prefs_actions.c:1078
292 #: src/prefs_filtering.c:1754
293 #: src/prefs_template.c:1089
294 msgid "_Delete"
295 msgstr "_Odstranit"
296
297 #: src/addrcustomattr.c:212
298 #: src/edittags.c:270
299 #: src/prefs_actions.c:1079
300 #: src/prefs_filtering.c:1755
301 #: src/prefs_template.c:1090
302 msgid "Delete _all"
303 msgstr "Odstranit _vše"
304
305 #: src/addrcustomattr.c:213
306 msgid "_Reset to default"
307 msgstr "_Nastavit výchozí hodnoty"
308
309 #: src/addrcustomattr.c:412
310 msgid "Attribute name is not set."
311 msgstr "Není nastaven název atributu."
312
313 #: src/addrcustomattr.c:471
314 msgid "Dialog title|Edit attribute names"
315 msgstr "Upravit jméno atributu"
316
317 #: src/addrcustomattr.c:485
318 msgid "New attribute name:"
319 msgstr "Název nového atributu:"
320
321 #: src/addrcustomattr.c:522
322 msgid "Adding or removing attribute names won't affect attributes already set for contacts."
323 msgstr "Přidání nebo odebrání atributů jmen neovlivní atributy, které jsou v kontaktech již uloženy. "
324
325 #: src/addressadd.c:159
326 #: src/prefs_filtering_action.c:186
327 msgid "Add to address book"
328 msgstr "Přidat do knihy adres"
329
330 #: src/addressadd.c:182
331 msgid "Contact"
332 msgstr "Kontakt"
333
334 #: src/addressadd.c:202
335 #: src/addrduplicates.c:451
336 #: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:397
337 #: src/toolbar.c:415
338 msgid "Address"
339 msgstr "Adresa"
340
341 #: src/addressadd.c:213
342 #: src/addressbook.c:124
343 #: src/editaddress.c:1061
344 #: src/editaddress.c:1136
345 #: src/editgroup.c:289
346 msgid "Remarks"
347 msgstr "Poznámky"
348
349 #: src/addressadd.c:232
350 #: src/addressbook_foldersel.c:157
351 msgid "Select Address Book Folder"
352 msgstr "Vybrat složku pro knihu adres"
353
354 #: src/addressadd.c:428
355 #: src/editaddress.c:1576
356 #: src/headerview.c:346
357 #: src/textview.c:1981
358 #, c-format
359 msgid ""
360 "Failed to save image: \n"
361 "%s"
362 msgstr ""
363 "Chyba uložení obrázku: \n"
364 "%s"
365
366 #: src/addressadd.c:441
367 #: src/addressbook.c:3231
368 #: src/addressbook.c:3282
369 msgid "Add address(es)"
370 msgstr "Přidat adresu(y)"
371
372 #: src/addressadd.c:442
373 msgid "Can't add the specified address"
374 msgstr "Nebylo možno přidat zadanou adresu"
375
376 #: src/addressbook.c:123
377 #: src/addressbook.c:4880
378 #: src/editaddress.c:1058
379 #: src/editaddress.c:1119
380 #: src/editgroup.c:288
381 #: src/expldifdlg.c:517
382 #: src/exporthtml.c:595
383 #: src/exporthtml.c:759
384 #: src/ldif.c:784
385 msgid "Email Address"
386 msgstr "E-mail"
387
388 #: src/addressbook.c:400
389 msgid "_Book"
390 msgstr "_Kniha"
391
392 #: src/addressbook.c:401
393 #: src/addressbook.c:432
394 #: src/addressbook.c:460
395 #: src/addressbook.c:477
396 #: src/compose.c:543
397 #: src/mainwindow.c:469
398 #: src/messageview.c:187
399 msgid "_Edit"
400 msgstr "Ú_pravy"
401
402 #: src/addressbook.c:402
403 #: src/compose.c:548
404 #: src/mainwindow.c:472
405 #: src/messageview.c:190
406 msgid "_Tools"
407 msgstr "_Nástroje"
408
409 #: src/addressbook.c:403
410 #: src/compose.c:549
411 #: src/mainwindow.c:474
412 #: src/messageview.c:191
413 msgid "_Help"
414 msgstr "Nápo_věda"
415
416 #: src/addressbook.c:406
417 #: src/addressbook.c:463
418 msgid "New _Book"
419 msgstr "Nová _kniha"
420
421 #: src/addressbook.c:407
422 #: src/addressbook.c:464
423 msgid "New _Folder"
424 msgstr "Nová _složka"
425
426 #: src/addressbook.c:408
427 msgid "New _vCard"
428 msgstr "Nová _vCard"
429
430 #: src/addressbook.c:412
431 msgid "New _JPilot"
432 msgstr "Nový _JPilot"
433
434 #: src/addressbook.c:415
435 msgid "New LDAP _Server"
436 msgstr "Přidat nový LDAP _server"
437
438 #: src/addressbook.c:419
439 msgid "_Edit book"
440 msgstr "Up_ravit knihu"
441
442 #: src/addressbook.c:420
443 msgid "_Delete book"
444 msgstr "_Odstranit knihu"
445
446 #: src/addressbook.c:422
447 #: src/compose.c:559
448 msgid "_Save"
449 msgstr "_Uložit"
450
451 #: src/addressbook.c:423
452 #: src/compose.c:561
453 #: src/messageview.c:201
454 msgid "_Close"
455 msgstr "_Zavřít"
456
457 #: src/addressbook.c:426
458 #: src/addressbook.c:475
459 #: src/messageview.c:205
460 msgid "_Select all"
461 msgstr "Vybrat vš_e"
462
463 #: src/addressbook.c:428
464 #: src/addressbook.c:467
465 #: src/addressbook.c:483
466 msgid "C_ut"
467 msgstr "_Vyjmout"
468
469 #: src/addressbook.c:429
470 #: src/addressbook.c:468
471 #: src/addressbook.c:484
472 #: src/compose.c:569
473 #: src/mainwindow.c:503
474 #: src/messageview.c:204
475 msgid "_Copy"
476 msgstr "_Kopírovat"
477
478 #: src/addressbook.c:430
479 #: src/addressbook.c:469
480 #: src/addressbook.c:485
481 #: src/compose.c:570
482 msgid "_Paste"
483 msgstr "V_ložit"
484
485 #: src/addressbook.c:435
486 #: src/addressbook.c:480
487 msgid "New _Address"
488 msgstr "Nová _adresa"
489
490 #: src/addressbook.c:436
491 #: src/addressbook.c:465
492 #: src/addressbook.c:481
493 msgid "New _Group"
494 msgstr "Nová _skupina"
495
496 #: src/addressbook.c:438
497 #: src/addressbook.c:487
498 msgid "_Mail To"
499 msgstr "Napsat novou _zprávu"
500
501 #: src/addressbook.c:442
502 msgid "Import _LDIF file..."
503 msgstr "Importovat _LDIF soubor..."
504
505 #: src/addressbook.c:443
506 msgid "Import M_utt file..."
507 msgstr "Importovat _Mutt soubor..."
508
509 #: src/addressbook.c:444
510 msgid "Import _Pine file..."
511 msgstr "Importovat _Pine soubor..."
512
513 #: src/addressbook.c:446
514 msgid "Export _HTML..."
515 msgstr "Exportovat _HTML..."
516
517 #: src/addressbook.c:447
518 msgid "Export LDI_F..."
519 msgstr "Exportovat LDI_F..."
520
521 #: src/addressbook.c:449
522 msgid "Find duplicates..."
523 msgstr "Najít duplikované"
524
525 #: src/addressbook.c:450
526 msgid "Edit custom attributes..."
527 msgstr "Upravit uživatelské atributy..."
528
529 #: src/addressbook.c:453
530 #: src/compose.c:649
531 #: src/mainwindow.c:738
532 #: src/messageview.c:300
533 msgid "_About"
534 msgstr "_O programu"
535
536 #: src/addressbook.c:489
537 msgid "_Browse Entry"
538 msgstr "_Prohlížet záznam"
539
540 #: src/addressbook.c:502
541 #: src/crash.c:452
542 #: src/crash.c:471
543 #: src/importldif.c:114
544 #: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:255
545 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:141
546 #: src/prefs_themes.c:706
547 #: src/prefs_themes.c:738
548 #: src/prefs_themes.c:739
549 msgid "Unknown"
550 msgstr "Neznámá(ý)"
551
552 #: src/addressbook.c:509
553 #: src/addressbook.c:528
554 #: src/importldif.c:121
555 msgid "Success"
556 msgstr "Úspěch"
557
558 #: src/addressbook.c:510
559 #: src/importldif.c:122
560 msgid "Bad arguments"
561 msgstr "Špatné argumenty"
562
563 #: src/addressbook.c:511
564 #: src/importldif.c:123
565 msgid "File not specified"
566 msgstr "Není zadán soubor"
567
568 #: src/addressbook.c:512
569 #: src/importldif.c:124
570 msgid "Error opening file"
571 msgstr "Chyba při otevírání souboru"
572
573 #: src/addressbook.c:513
574 #: src/importldif.c:125
575 msgid "Error reading file"
576 msgstr "Chyba při čtení souboru"
577
578 #: src/addressbook.c:514
579 #: src/importldif.c:126
580 msgid "End of file encountered"
581 msgstr "Byl dosažen konec souboru"
582
583 #: src/addressbook.c:515
584 #: src/importldif.c:127
585 msgid "Error allocating memory"
586 msgstr "Chyba při alokaci paměti"
587
588 #: src/addressbook.c:516
589 #: src/importldif.c:128
590 msgid "Bad file format"
591 msgstr "Špatný formát souboru"
592
593 #: src/addressbook.c:517
594 #: src/importldif.c:129
595 msgid "Error writing to file"
596 msgstr "Chyba při zápisu do souboru"
597
598 #: src/addressbook.c:518
599 #: src/importldif.c:130
600 msgid "Error opening directory"
601 msgstr "Chyba při otevírání adresáře"
602
603 #: src/addressbook.c:519
604 #: src/importldif.c:131
605 msgid "No path specified"
606 msgstr "Není zadána cesta"
607
608 #: src/addressbook.c:529
609 msgid "Error connecting to LDAP server"
610 msgstr "Chyba při připojování na LDAP server"
611
612 #: src/addressbook.c:530
613 msgid "Error initializing LDAP"
614 msgstr "Chyba při inicializaci LDAP"
615
616 #: src/addressbook.c:531
617 msgid "Error binding to LDAP server"
618 msgstr "Chyba při napojování na LDAP server"
619
620 #: src/addressbook.c:532
621 msgid "Error searching LDAP database"
622 msgstr "Chyba hledání v LDAP databázi"
623
624 #: src/addressbook.c:533
625 msgid "Timeout performing LDAP operation"
626 msgstr "Při provádění operací s LDAP vypršel čas"
627
628 #: src/addressbook.c:534
629 msgid "Error in LDAP search criteria"
630 msgstr "Chyba ve vyhledávacích kritériích pro LDAP"
631
632 #: src/addressbook.c:535
633 msgid "No LDAP entries found for search criteria"
634 msgstr "Pro vyhledávací kritéria nebyly nalezeny žádné položky"
635
636 #: src/addressbook.c:536
637 msgid "LDAP search terminated on request"
638 msgstr "Prohledávání ukončeno na žádost"
639
640 #: src/addressbook.c:537
641 msgid "Error starting TLS connection"
642 msgstr "Chyba při vytváření TLS spojení"
643
644 #: src/addressbook.c:538
645 msgid "Distinguished Name (dn) is missing"
646 msgstr "Rozlišovací jméno (dn) chybí"
647
648 #: src/addressbook.c:539
649 msgid "Missing required information"
650 msgstr "Schází požadované informace"
651
652 #: src/addressbook.c:540
653 msgid "Another contact exists with that key"
654 msgstr "Pod tímto klíčem je již existující kontakt"
655
656 #: src/addressbook.c:541
657 msgid "Strong(er) authentication required"
658 msgstr "Vyžadována silnější autentizace"
659
660 #: src/addressbook.c:912
661 msgid "Sources"
662 msgstr "Zdroje adres"
663
664 #: src/addressbook.c:916
665 #: src/prefs_matcher.c:605
666 #: src/prefs_other.c:462
667 #: src/toolbar.c:210
668 #: src/toolbar.c:2091
669 msgid "Address book"
670 msgstr "Kniha adres"
671
672 #: src/addressbook.c:1132
673 msgid "Lookup name:"
674 msgstr "Hledané jméno:"
675
676 #: src/addressbook.c:1475
677 #: src/addressbook.c:1528
678 #: src/addrduplicates.c:802
679 msgid "Delete address(es)"
680 msgstr "Odstranit adresu(y)"
681
682 #: src/addressbook.c:1476
683 #: src/addrduplicates.c:852
684 msgid "This address data is readonly and cannot be deleted."
685 msgstr "Tato data jsou pouze pro čtení a nelze je odstranit."
686
687 #: src/addressbook.c:1520
688 msgid "Delete group"
689 msgstr "Odstranit skupinu"
690
691 #: src/addressbook.c:1521
692 msgid ""
693 "Really delete the group(s)?\n"
694 "The addresses it contains will not be lost."
695 msgstr ""
696 "Chcete odstranit skupinu (skupiny)?\n"
697 "Adresy v ní (v nich) obsažené budou ztraceny."
698
699 #: src/addressbook.c:1529
700 #: src/addrduplicates.c:803
701 msgid "Really delete the address(es)?"
702 msgstr "Opravdu chcete odstranit tuto adresu(y)?"
703
704 #: src/addressbook.c:2221
705 msgid "Cannot paste. Target address book is readonly."
706 msgstr "Nelze vložit. Cílová kniha adres je pouze pro čtení."
707
708 #: src/addressbook.c:2231
709 msgid "Cannot paste into an address group."
710 msgstr "Nelze provést vložení do skupiny adres."
711
712 #: src/addressbook.c:2931
713 #, c-format
714 msgid "Do you want to delete the query results and addresses in '%s' ?"
715 msgstr "Opravdu chcete odstranit výsledky vyhledávání '%s' ?"
716
717 #: src/addressbook.c:2934
718 #: src/addressbook.c:2960
719 #: src/addressbook.c:2967
720 #: src/prefs_filtering_action.c:164
721 #: src/toolbar.c:397
722 msgid "Delete"
723 msgstr "Odstranit"
724
725 #: src/addressbook.c:2943
726 #, c-format
727 msgid "Do you want to delete '%s' ? If you delete the folder only, the addresses it contains will be moved into the parent folder."
728 msgstr "Chcete odstranit '%s'? Pokud odstraníte pouze složku, adresy v ní obsažené budou přesunuty do nadřazené složky."
729
730 #: src/addressbook.c:2946
731 #: src/imap_gtk.c:364
732 #: src/mh_gtk.c:200
733 msgid "Delete folder"
734 msgstr "Odstranit složku"
735
736 #: src/addressbook.c:2947
737 msgid "+Delete _folder only"
738 msgstr "+Odstranit pouze _složku"
739
740 #: src/addressbook.c:2947
741 msgid "Delete folder and _addresses"
742 msgstr "Odstranit složku a _adresy"
743
744 #: src/addressbook.c:2958
745 #, c-format
746 msgid ""
747 "Do you want to delete '%s'?\n"
748 "The addresses it contains will not be lost."
749 msgstr ""
750 "Chcete odstranit '%s'?\n"
751 "Adresy v ní obsažené budou ztraceny."
752
753 #: src/addressbook.c:2965
754 #, c-format
755 msgid ""
756 "Do you want to delete '%s'?\n"
757 "The addresses it contains will be lost."
758 msgstr ""
759 "Chcete odstranit '%s'?\n"
760 "Adresy v ní obsažené budou ztraceny."
761
762 #: src/addressbook.c:3075
763 #, c-format
764 msgid "Search '%s'"
765 msgstr "Hledání '%s'"
766
767 #: src/addressbook.c:3213
768 #: src/addressbook.c:3263
769 msgid "New Contacts"
770 msgstr "Nový kontakt"
771
772 #: src/addressbook.c:4045
773 msgid "New user, could not save index file."
774 msgstr "Nový uživatel, nelze uložit index soubor."
775
776 #: src/addressbook.c:4049
777 msgid "New user, could not save address book files."
778 msgstr "Nový uživatel, nelze uložit soubory s knihou adres."
779
780 #: src/addressbook.c:4059
781 msgid "Old address book converted successfully."
782 msgstr "Konverze staré knihy adres proběhla úspěšně."
783
784 #: src/addressbook.c:4064
785 msgid ""
786 "Old address book converted,\n"
787 "could not save new address index file."
788 msgstr ""
789 "Stará kniha adres zkonvertována,\n"
790 "nepodařilo se uložit nový soubor s indexem adres."
791
792 #: src/addressbook.c:4077
793 msgid ""
794 "Could not convert address book,\n"
795 "but created empty new address book files."
796 msgstr ""
797 "Nepodařilo se provést konverzi knihy adres,\n"
798 "ale byl vytvořen nové prázdné soubory knihy adres."
799
800 #: src/addressbook.c:4083
801 msgid ""
802 "Could not convert address book,\n"
803 "could not save new address index file."
804 msgstr ""
805 "Nepodařilo se provést konverzi knihy adres,\n"
806 "nepodařilo se uložit nový soubor s indexem adres."
807
808 #: src/addressbook.c:4088
809 msgid ""
810 "Could not convert address book\n"
811 "and could not create new address book files."
812 msgstr ""
813 "Nepodařilo se provést konverzi knihy adres\n"
814 "a nepodařilo se vytvořit nové soubory knihy adres."
815
816 #: src/addressbook.c:4095
817 #: src/addressbook.c:4101
818 msgid "Addressbook conversion error"
819 msgstr "Chyba při konverzi knihy adres"
820
821 #: src/addressbook.c:4208
822 msgid "Addressbook Error"
823 msgstr "Chyba v knize adres"
824
825 #: src/addressbook.c:4209
826 msgid "Could not read address index"
827 msgstr "Nelze načíst index adres"
828
829 #: src/addressbook.c:4540
830 msgid "Busy searching..."
831 msgstr "Prohledávám..."
832
833 #: src/addressbook.c:4844
834 msgid "Interface"
835 msgstr "Rozhraní"
836
837 #: src/addressbook.c:4856
838 #: src/addressbook_foldersel.c:182
839 #: src/exphtmldlg.c:370
840 #: src/expldifdlg.c:387
841 #: src/exporthtml.c:979
842 #: src/importldif.c:657
843 msgid "Address Book"
844 msgstr "Kniha adres"
845
846 #: src/addressbook.c:4868
847 msgid "Person"
848 msgstr "Osoba"
849
850 #: src/addressbook.c:4904
851 #: src/exporthtml.c:879
852 #: src/folderview.c:338
853 #: src/folderview.c:426
854 #: src/prefs_account.c:2644
855 #: src/prefs_folder_column.c:77
856 #: src/prefs_folder_item.c:1590
857 #: src/prefs_folder_item.c:1608
858 #: src/prefs_folder_item.c:1625
859 msgid "Folder"
860 msgstr "Složka"
861
862 #: src/addressbook.c:4916
863 msgid "vCard"
864 msgstr "vCard"
865
866 #: src/addressbook.c:4928
867 #: src/addressbook.c:4940
868 msgid "JPilot"
869 msgstr "JPilot"
870
871 #: src/addressbook.c:4952
872 msgid "LDAP servers"
873 msgstr "LDAP servery"
874
875 #: src/addressbook.c:4964
876 msgid "LDAP Query"
877 msgstr "LDAP dotaz"
878
879 #: src/addressbook_foldersel.c:393
880 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter.c:103
881 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:228
882 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:299
883 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:376
884 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:66
885 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:196
886 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:209
887 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:212
888 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:275
889 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_viewer.c:123
890 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:116
891 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:441
892 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:483
893 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:606
894 #: src/prefs_matcher.c:640
895 #: src/prefs_matcher.c:670
896 #: src/prefs_matcher.c:1490
897 #: src/prefs_matcher.c:1497
898 #: src/prefs_matcher.c:1505
899 #: src/prefs_matcher.c:1507
900 #: src/prefs_matcher.c:2364
901 #: src/prefs_matcher.c:2368
902 msgid "Any"
903 msgstr "kterákoliv"
904
905 #: src/addrgather.c:147
906 msgid "Please specify name for address book."
907 msgstr "Zadejte prosím název pro knihu adres."
908
909 #: src/addrgather.c:167
910 msgid "Please select the mail headers to search."
911 msgstr "Vyberte záhlaví zprávy, ve kterých se bude hledat."
912
913 #: src/addrgather.c:174
914 msgid "Collecting addresses..."
915 msgstr "Získávám adresy..."
916
917 #: src/addrgather.c:213
918 msgid "Addresses collected successfully."
919 msgstr "Adresy získány úspěšně."
920
921 #: src/addrgather.c:290
922 msgid "Current folder:"
923 msgstr "Aktuální složka:"
924
925 #: src/addrgather.c:301
926 msgid "Address book name:"
927 msgstr "Jméno kniha adres:"
928
929 #: src/addrgather.c:311
930 msgid "Address book folder size:"
931 msgstr "Velikost složky knihy adres:"
932
933 #: src/addrgather.c:315
934 #: src/addrgather.c:325
935 msgid "Maximum amount of entries per folder within the newly created address book"
936 msgstr "Maximální počet položek ve složce uvnitř nově vytvořených adresních knih"
937
938 #: src/addrgather.c:329
939 msgid "Process these mail header fields"
940 msgstr "Zpracovat tato pole z hlavičky zprávy"
941
942 #: src/addrgather.c:347
943 msgid "Include subfolders"
944 msgstr "Zahrnout podsložky"
945
946 #: src/addrgather.c:370
947 #: src/prefs_filtering_action.c:1361
948 msgid "Header Name"
949 msgstr "Záhlaví"
950
951 #: src/addrgather.c:371
952 msgid "Address Count"
953 msgstr "Počet adres"
954
955 #: src/addrgather.c:472
956 msgid "Header Fields"
957 msgstr "Záhlaví"
958
959 #: src/addrgather.c:473
960 #: src/exphtmldlg.c:658
961 #: src/expldifdlg.c:723
962 #: src/importldif.c:1024
963 msgid "Finish"
964 msgstr "Konec"
965
966 #: src/addrgather.c:521
967 msgid "Collect email addresses from selected messages"
968 msgstr "Získat adresy z vybraných zpráv"
969
970 #: src/addrgather.c:525
971 msgid "Collect email addresses from folder"
972 msgstr "Získat adresy ze složky"
973
974 #: src/addrindex.c:118
975 msgid "Common addresses"
976 msgstr "Obecné adresy"
977
978 #: src/addrindex.c:119
979 msgid "Personal addresses"
980 msgstr "Osobní adresy"
981
982 #: src/addrindex.c:125
983 msgid "Common address"
984 msgstr "Obecná adresa"
985
986 #: src/addrindex.c:126
987 msgid "Personal address"
988 msgstr "Osobní adresa"
989
990 #: src/addrindex.c:1826
991 msgid "Address(es) update"
992 msgstr "Aktualizace adres"
993
994 #: src/addrindex.c:1827
995 msgid "Update failed. Changes not written to Directory."
996 msgstr "Aktualizace selhala. Změny do slovníku nebyly zapsány. "
997
998 #: src/addrduplicates.c:126
999 msgid "Show duplicates in the same book"
1000 msgstr "Zobrazit záznamy duplikované ve stejné knize adres"
1001
1002 #: src/addrduplicates.c:132
1003 msgid "Show duplicates in different books"
1004 msgstr "Zobrazit záznamy duplikované ve jiných knihách adres"
1005
1006 #: src/addrduplicates.c:143
1007 msgid "Find address book email duplicates"
1008 msgstr "Najít emailové adresy duplikované v knize adres"
1009
1010 #: src/addrduplicates.c:144
1011 msgid "Claws Mail will now search for duplicate email addresses in the address book."
1012 msgstr "Claws Mail teď vyhledá duplikované emailové adresy v knize adres."
1013
1014 #: src/addrduplicates.c:324
1015 msgid "No duplicate email addresses found in the address book"
1016 msgstr "Nebyly nalezeny žádné duplikované adresy v knize adres"
1017
1018 #: src/addrduplicates.c:355
1019 msgid "Duplicate email addresses"
1020 msgstr "Duplikovat emailovou adresu(y)"
1021
1022 #: src/addrduplicates.c:473
1023 msgid "Address book path"
1024 msgstr "Cesta ke knize adres"
1025
1026 #: src/addrduplicates.c:851
1027 msgid "Delete address"
1028 msgstr "Odstranit adresu(y)"
1029
1030 #: src/alertpanel.c:145
1031 #: src/compose.c:8610
1032 msgid "Notice"
1033 msgstr "Poznámka"
1034
1035 #: src/alertpanel.c:158
1036 #: src/compose.c:5285
1037 #: src/compose.c:10722
1038 #: src/messageview.c:806
1039 #: src/messageview.c:819
1040 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:652
1041 #: src/summaryview.c:4661
1042 msgid "Warning"
1043 msgstr "Varování"
1044
1045 #: src/alertpanel.c:171
1046 #: src/alertpanel.c:194
1047 #: src/compose.c:5226
1048 #: src/inc.c:647
1049 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:153
1050 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:247
1051 msgid "Error"
1052 msgstr "Chyba"
1053
1054 #: src/alertpanel.c:195
1055 msgid "_View log"
1056 msgstr "_Zobrazit protokol"
1057
1058 #: src/alertpanel.c:345
1059 msgid "Show this message next time"
1060 msgstr "Zobrazovat příště tuto zprávu"
1061
1062 #: src/browseldap.c:217
1063 msgid "Browse Directory Entry"
1064 msgstr "Procházet položku adresáře"
1065
1066 #: src/browseldap.c:237
1067 msgid "Server Name :"
1068 msgstr "Název serveru :"
1069
1070 #: src/browseldap.c:247
1071 msgid "Distinguished Name (dn) :"
1072 msgstr "Rozlišovací jméno (dn):"
1073
1074 #: src/browseldap.c:270
1075 msgid "LDAP Name"
1076 msgstr "LDAP atribut"
1077
1078 #: src/browseldap.c:272
1079 msgid "Attribute Value"
1080 msgstr "Hodnota atributu"
1081
1082 #: src/common/plugin.c:58
1083 msgid "Nothing"
1084 msgstr "Nic"
1085
1086 #: src/common/plugin.c:59
1087 msgid "a viewer"
1088 msgstr "prohlížeč"
1089
1090 #: src/common/plugin.c:60
1091 msgid "a MIME parser"
1092 msgstr "MIME parser"
1093
1094 #: src/common/plugin.c:61
1095 msgid "folders"
1096 msgstr "složky"
1097
1098 #: src/common/plugin.c:62
1099 msgid "filtering"
1100 msgstr "filtr"
1101
1102 #: src/common/plugin.c:63
1103 msgid "a privacy interface"
1104 msgstr "zabezpečení"
1105
1106 #: src/common/plugin.c:64
1107 msgid "a notifier"
1108 msgstr "oznamování"
1109
1110 #: src/common/plugin.c:65
1111 msgid "an utility"
1112 msgstr "utilita"
1113
1114 #: src/common/plugin.c:66
1115 msgid "things"
1116 msgstr "věci"
1117
1118 #: src/common/plugin.c:285
1119 #, c-format
1120 msgid "This plugin provides %s (%s), which is already provided by the %s plugin."
1121 msgstr "Tento modul poskytuje možnost %s (%s), která je už obsažena v modulu %s."
1122
1123 #: src/common/plugin.c:324
1124 msgid "Plugin already loaded"
1125 msgstr "Modul byl již načten"
1126
1127 #: src/common/plugin.c:335
1128 msgid "Failed to allocate memory for Plugin"
1129 msgstr "Nepodařilo se vyhradit paměť pro modul"
1130
1131 #: src/common/plugin.c:365
1132 msgid "This module is not licensed under a GPL v2 or later compatible license."
1133 msgstr "Tento modul není licencován dle GPL v2 nebo dle jiné kompatibilní licence."
1134
1135 #: src/common/plugin.c:374
1136 msgid "This module is for Claws Mail GTK1."
1137 msgstr "Tento modul je určen pro Claws Mail GTK1."
1138
1139 #: src/common/plugin.c:616
1140 #, c-format
1141 msgid "Your version of Claws Mail is newer than the version the '%s' plugin was built with."
1142 msgstr "Vaše verze Claws Mail je novější než ta, se kterou byl zkompilován modul %s."
1143
1144 #: src/common/plugin.c:619
1145 msgid "Your version of Claws Mail is newer than the version the plugin was built with."
1146 msgstr "Vaše verze Claws Mail je novější než ta, se kterou byl zkompilován tento modul."
1147
1148 #: src/common/plugin.c:628
1149 #, c-format
1150 msgid "Your version of Claws Mail is too old for the '%s' plugin."
1151 msgstr "Vaše verze Claws Mail je příliš stará na použití s modulem %s."
1152
1153 #: src/common/plugin.c:630
1154 msgid "Your version of Claws Mail is too old for the plugin."
1155 msgstr "Vaše verze Claws Mail je příliš stará na použití s tímto modulem."
1156
1157 #: src/common/session.c:170
1158 #: src/imap.c:1097
1159 msgid "SSL handshake failed\n"
1160 msgstr "Inicializace SSL spojení selhala\n"
1161
1162 #: src/common/smtp.c:176
1163 msgid "SMTP AUTH not available\n"
1164 msgstr "SMTP AUTH je nedostupná\n"
1165
1166 #: src/common/smtp.c:518
1167 #: src/common/smtp.c:568
1168 msgid "bad SMTP response\n"
1169 msgstr "špatná SMTP odpověď\n"
1170
1171 #: src/common/smtp.c:539
1172 #: src/common/smtp.c:557
1173 #: src/common/smtp.c:676
1174 msgid "error occurred on SMTP session\n"
1175 msgstr "nastala chyba v SMTP relaci\n"
1176
1177 #: src/common/smtp.c:548
1178 #: src/pop.c:892
1179 msgid "error occurred on authentication\n"
1180 msgstr "nastala chyba v autentizaci\n"
1181
1182 #: src/common/smtp.c:603
1183 #, c-format
1184 msgid "Message is too big (Maximum size is %s)\n"
1185 msgstr "Zpráva je příliš velká (maximální velikost je %s)\n"
1186
1187 #: src/common/smtp.c:635
1188 #: src/pop.c:885
1189 msgid "couldn't start TLS session\n"
1190 msgstr "nelze spustit TLS relaci\n"
1191
1192 #: src/common/socket.c:1494
1193 #, c-format
1194 msgid "write on fd%d: %s\n"
1195 msgstr "zápis do fd%d: %s\n"
1196
1197 #: src/common/ssl_certificate.c:591
1198 msgid "Uncheckable"
1199 msgstr "Nezkontrolovatelný"
1200
1201 #: src/common/ssl_certificate.c:595
1202 msgid "Self-signed certificate"
1203 msgstr "Certifikát podepsaný vlastníkem (Self-signed)"
1204
1205 #: src/common/ssl_certificate.c:598
1206 msgid "Revoked certificate"
1207 msgstr "Odvolaný certifikát"
1208
1209 #: src/common/ssl_certificate.c:600
1210 msgid "No certificate issuer found"
1211 msgstr "Nenalezen vydavatel certifikátu"
1212
1213 #: src/common/ssl_certificate.c:602
1214 msgid "Certificate issuer is not a CA"
1215 msgstr "Vydavatel certifikátu není Certifikační Autoritou."
1216
1217 #: src/common/string_match.c:82
1218 msgid "(Subject cleared by RegExp)"
1219 msgstr "(Předmět odstraněn reg. výrazem)"
1220
1221 #: src/common/utils.c:356
1222 #, c-format
1223 msgid "%dB"
1224 msgstr "%dB"
1225
1226 #: src/common/utils.c:357
1227 #, c-format
1228 msgid "%d.%02dKB"
1229 msgstr "%d.%02dKB"
1230
1231 #: src/common/utils.c:358
1232 #, c-format
1233 msgid "%d.%02dMB"
1234 msgstr "%d.%02dMB"
1235
1236 #: src/common/utils.c:359
1237 #, c-format
1238 msgid "%.2fGB"
1239 msgstr "%.2fGB"
1240
1241 #: src/common/utils.c:4884
1242 msgid "Complete day name for use by strftime|Sunday"
1243 msgstr "Neděle"
1244
1245 #: src/common/utils.c:4885
1246 msgid "Complete day name for use by strftime|Monday"
1247 msgstr "Pondělí"
1248
1249 #: src/common/utils.c:4886
1250 msgid "Complete day name for use by strftime|Tuesday"
1251 msgstr "Úterý"
1252
1253 #: src/common/utils.c:4887
1254 msgid "Complete day name for use by strftime|Wednesday"
1255 msgstr "Středa"
1256
1257 #: src/common/utils.c:4888
1258 msgid "Complete day name for use by strftime|Thursday"
1259 msgstr "Čtvrtek"
1260
1261 #: src/common/utils.c:4889
1262 msgid "Complete day name for use by strftime|Friday"
1263 msgstr "Pátek"
1264
1265 #: src/common/utils.c:4890
1266 msgid "Complete day name for use by strftime|Saturday"
1267 msgstr "Sobota"
1268
1269 #: src/common/utils.c:4892
1270 msgid "Complete month name for use by strftime|January"
1271 msgstr "Leden"
1272
1273 #: src/common/utils.c:4893
1274 msgid "Complete month name for use by strftime|February"
1275 msgstr "Únor"
1276
1277 #: src/common/utils.c:4894
1278 msgid "Complete month name for use by strftime|March"
1279 msgstr "Březen"
1280
1281 #: src/common/utils.c:4895
1282 msgid "Complete month name for use by strftime|April"
1283 msgstr "Duben"
1284
1285 #: src/common/utils.c:4896
1286 msgid "Complete month name for use by strftime|May"
1287 msgstr "Květen"
1288
1289 #: src/common/utils.c:4897
1290 msgid "Complete month name for use by strftime|June"
1291 msgstr "Červen"
1292
1293 #: src/common/utils.c:4898
1294 msgid "Complete month name for use by strftime|July"
1295 msgstr "Červenec"
1296
1297 #: src/common/utils.c:4899
1298 msgid "Complete month name for use by strftime|August"
1299 msgstr "Srpen"
1300
1301 #: src/common/utils.c:4900
1302 msgid "Complete month name for use by strftime|September"
1303 msgstr "Září"
1304
1305 #: src/common/utils.c:4901
1306 msgid "Complete month name for use by strftime|October"
1307 msgstr "Říjen"
1308
1309 #: src/common/utils.c:4902
1310 msgid "Complete month name for use by strftime|November"
1311 msgstr "Listopad"
1312
1313 #: src/common/utils.c:4903
1314 msgid "Complete month name for use by strftime|December"
1315 msgstr "Prosinec"
1316
1317 #: src/common/utils.c:4905
1318 msgid "Abbr. day name for use by strftime|Sun"
1319 msgstr "ne"
1320
1321 #: src/common/utils.c:4906
1322 msgid "Abbr. day name for use by strftime|Mon"
1323 msgstr "po"
1324
1325 #: src/common/utils.c:4907
1326 msgid "Abbr. day name for use by strftime|Tue"
1327 msgstr "út"
1328
1329 #: src/common/utils.c:4908
1330 msgid "Abbr. day name for use by strftime|Wed"
1331 msgstr "st"
1332
1333 #: src/common/utils.c:4909
1334 msgid "Abbr. day name for use by strftime|Thu"
1335 msgstr "čt"
1336
1337 #: src/common/utils.c:4910
1338 msgid "Abbr. day name for use by strftime|Fri"
1339 msgstr "pá"
1340
1341 #: src/common/utils.c:4911
1342 msgid "Abbr. day name for use by strftime|Sat"
1343 msgstr "so"
1344
1345 #: src/common/utils.c:4913
1346 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Jan"
1347 msgstr "led"
1348
1349 #: src/common/utils.c:4914
1350 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Feb"
1351 msgstr "úno"
1352
1353 #: src/common/utils.c:4915
1354 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Mar"
1355 msgstr "bře"
1356
1357 #: src/common/utils.c:4916
1358 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Apr"
1359 msgstr "dub"
1360
1361 #: src/common/utils.c:4917
1362 msgid "Abbr. month name for use by strftime|May"
1363 msgstr "kvě"
1364
1365 #: src/common/utils.c:4918
1366 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Jun"
1367 msgstr "čen"
1368
1369 #: src/common/utils.c:4919
1370 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Jul"
1371 msgstr "čec"
1372
1373 #: src/common/utils.c:4920
1374 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Aug"
1375 msgstr "srp"
1376
1377 #: src/common/utils.c:4921
1378 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Sep"
1379 msgstr "zář"
1380
1381 #: src/common/utils.c:4922
1382 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Oct"
1383 msgstr "říj"
1384
1385 #: src/common/utils.c:4923
1386 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Nov"
1387 msgstr "lis"
1388
1389 #: src/common/utils.c:4924
1390 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Dec"
1391 msgstr "pro"
1392
1393 #: src/common/utils.c:4935
1394 msgid "For use by strftime (morning)|AM"
1395 msgstr "DOP."
1396
1397 #: src/common/utils.c:4936
1398 msgid "For use by strftime (afternoon)|PM"
1399 msgstr "ODP."
1400
1401 #: src/common/utils.c:4937
1402 msgid "For use by strftime (morning, lowercase)|am"
1403 msgstr "dop."
1404
1405 #: src/common/utils.c:4938
1406 msgid "For use by strftime (afternoon, lowercase)|pm"
1407 msgstr "odp."
1408
1409 #: src/common/utils.c:4945
1410 msgid "For use by strftime (default date+time format)|%a %b %e %H:%M:%S %Y"
1411 msgstr "%a %d.%m.%Y %H:%M"
1412
1413 #: src/common/utils.c:4946
1414 msgid "For use by strftime (default date format)|%m/%d/%y"
1415 msgstr "%d.%m.%Y"
1416
1417 #: src/common/utils.c:4947
1418 msgid "For use by strftime (default time format)|%H:%M:%S"
1419 msgstr "%H:%M:%S"
1420
1421 #: src/common/utils.c:4949
1422 msgid "For use by strftime (default 12-hour time format)|%I:%M:%S %p"
1423 msgstr "%I:%M:%S %p"
1424
1425 #: src/compose.c:532
1426 msgid "_Add..."
1427 msgstr "_Přidat..."
1428
1429 #: src/compose.c:533
1430 #: src/mh_gtk.c:362
1431 msgid "_Remove"
1432 msgstr "_Odstranit"
1433
1434 #: src/compose.c:535
1435 #: src/folderview.c:234
1436 msgid "_Properties..."
1437 msgstr "_Vlastnosti..."
1438
1439 #: src/compose.c:542
1440 #: src/mainwindow.c:471
1441 #: src/messageview.c:189
1442 msgid "_Message"
1443 msgstr "_Zpráva"
1444
1445 #: src/compose.c:545
1446 msgid "_Spelling"
1447 msgstr "_Pravopis"
1448
1449 #: src/compose.c:547
1450 #: src/compose.c:611
1451 msgid "_Options"
1452 msgstr "Nastav_ení"
1453
1454 #: src/compose.c:551
1455 msgid "S_end"
1456 msgstr "_Odeslat"
1457
1458 #: src/compose.c:552
1459 msgid "Send _later"
1460 msgstr "Poslat _později"
1461
1462 #: src/compose.c:555
1463 msgid "_Attach file"
1464 msgstr "Připojit _soubor"
1465
1466 #: src/compose.c:556
1467 msgid "_Insert file"
1468 msgstr "_Vložit soubor"
1469
1470 #: src/compose.c:557
1471 msgid "Insert si_gnature"
1472 msgstr "Vložit p_odpis"
1473
1474 #: src/compose.c:564
1475 msgid "_Undo"
1476 msgstr "_Zpět"
1477
1478 #: src/compose.c:565
1479 msgid "_Redo"
1480 msgstr "Z_novu"
1481
1482 #: src/compose.c:568
1483 msgid "Cu_t"
1484 msgstr "_Vyjmout"
1485
1486 #: src/compose.c:572
1487 msgid "Special paste"
1488 msgstr "Vložit jinak"
1489
1490 #: src/compose.c:573
1491 msgid "as _quotation"
1492 msgstr "jako _citaci"
1493
1494 #: src/compose.c:574
1495 msgid "_wrapped"
1496 msgstr "_zalomené"
1497
1498 #: src/compose.c:575
1499 msgid "_unwrapped"
1500 msgstr "_nezalomené"
1501
1502 #: src/compose.c:577
1503 #: src/mainwindow.c:504
1504 msgid "Select _all"
1505 msgstr "Vybrat vš_e"
1506
1507 #: src/compose.c:579
1508 msgid "A_dvanced"
1509 msgstr "Po_kročilé"
1510
1511 #: src/compose.c:580
1512 msgid "Move a character backward"
1513 msgstr "Přesun o znak zpět"
1514
1515 #: src/compose.c:581
1516 msgid "Move a character forward"
1517 msgstr "Přesun o znak dále"
1518
1519 #: src/compose.c:582
1520 msgid "Move a word backward"
1521 msgstr "Přesun o slovo zpět"
1522
1523 #: src/compose.c:583
1524 msgid "Move a word forward"
1525 msgstr "Přesun o slovo dále"
1526
1527 #: src/compose.c:584
1528 msgid "Move to beginning of line"
1529 msgstr "Přesun na začátek řádku"
1530
1531 #: src/compose.c:585
1532 msgid "Move to end of line"
1533 msgstr "Přesun na konec řádku"
1534
1535 #: src/compose.c:586
1536 msgid "Move to previous line"
1537 msgstr "Přesun na předchozí řádek"
1538
1539 #: src/compose.c:587
1540 msgid "Move to next line"
1541 msgstr "Přesun na další řádek"
1542
1543 #: src/compose.c:588
1544 msgid "Delete a character backward"
1545 msgstr "Smazat znak zpět"
1546
1547 #: src/compose.c:589
1548 msgid "Delete a character forward"
1549 msgstr "Smazat znak vpřed"
1550
1551 #: src/compose.c:590
1552 msgid "Delete a word backward"
1553 msgstr "Smazat slovo zpět"
1554
1555 #: src/compose.c:591
1556 msgid "Delete a word forward"
1557 msgstr "Smazat slovo vpřed"
1558
1559 #: src/compose.c:592
1560 msgid "Delete line"
1561 msgstr "Smazat řádek"
1562
1563 #: src/compose.c:593
1564 msgid "Delete to end of line"
1565 msgstr "Smazat do konce řádku"
1566
1567 #: src/compose.c:596
1568 #: src/messageview.c:207
1569 msgid "_Find"
1570 msgstr "_Najít"
1571
1572 #: src/compose.c:599
1573 msgid "_Wrap current paragraph"
1574 msgstr "_Zalomit aktuální odstavec"
1575
1576 #: src/compose.c:600
1577 msgid "Wrap all long _lines"
1578 msgstr "Zalomit všechny _dlouhé řádky"
1579
1580 #: src/compose.c:602
1581 msgid "Edit with e_xternal editor"
1582 msgstr "Upravit e_xterním editorem"
1583
1584 #: src/compose.c:605
1585 msgid "_Check all or check selection"
1586 msgstr "_Zkontrolovat vše nebo výběr"
1587
1588 #: src/compose.c:606
1589 msgid "_Highlight all misspelled words"
1590 msgstr "Z_výraznit nesprávná slova"
1591
1592 #: src/compose.c:607
1593 msgid "Check _backwards misspelled word"
1594 msgstr "Přejít na _předchozí chybu"
1595
1596 #: src/compose.c:608
1597 msgid "_Forward to next misspelled word"
1598 msgstr "Přejít na _následující chybu"
1599
1600 #: src/compose.c:616
1601 msgid "Reply _mode"
1602 msgstr "_Mód odpovědi"
1603
1604 #: src/compose.c:618
1605 msgid "Privacy _System"
1606 msgstr "Systém _zabezpečení"
1607
1608 #: src/compose.c:623
1609 msgid "_Priority"
1610 msgstr "_Priorita"
1611
1612 #: src/compose.c:625
1613 #: src/mainwindow.c:556
1614 #: src/messageview.c:233
1615 msgid "Character _encoding"
1616 msgstr "_Kódování znaků"
1617
1618 #: src/compose.c:630
1619 #: src/mainwindow.c:561
1620 #: src/messageview.c:238
1621 msgid "Western European"
1622 msgstr "Západní Evropa"
1623
1624 #: src/compose.c:631
1625 #: src/mainwindow.c:562
1626 #: src/messageview.c:239
1627 msgid "Baltic"
1628 msgstr "Baltské"
1629
1630 #: src/compose.c:632
1631 #: src/mainwindow.c:563
1632 #: src/messageview.c:240
1633 msgid "Hebrew"
1634 msgstr "Hebrejština"
1635
1636 #: src/compose.c:633
1637 #: src/mainwindow.c:564
1638 #: src/messageview.c:241
1639 msgid "Arabic"
1640 msgstr "Arabština"
1641
1642 #: src/compose.c:634
1643 #: src/mainwindow.c:565
1644 #: src/messageview.c:242
1645 msgid "Cyrillic"
1646 msgstr "Azbuka"
1647
1648 #: src/compose.c:635
1649 #: src/mainwindow.c:566
1650 #: src/messageview.c:243
1651 msgid "Japanese"
1652 msgstr "Japonština"
1653
1654 #: src/compose.c:636
1655 #: src/mainwindow.c:567
1656 #: src/messageview.c:244
1657 msgid "Chinese"
1658 msgstr "Čínština"
1659
1660 #: src/compose.c:637
1661 #: src/mainwindow.c:568
1662 #: src/messageview.c:245
1663 msgid "Korean"
1664 msgstr "Korejština"
1665
1666 #: src/compose.c:638
1667 #: src/mainwindow.c:569
1668 #: src/messageview.c:246
1669 msgid "Thai"
1670 msgstr "Thajština"
1671
1672 #: src/compose.c:641
1673 #: src/mainwindow.c:661
1674 #: src/messageview.c:275
1675 msgid "_Address book"
1676 msgstr "_Kniha adres"
1677
1678 #: src/compose.c:643
1679 msgid "_Template"
1680 msgstr "Ša_blona"
1681
1682 #: src/compose.c:645
1683 #: src/mainwindow.c:689
1684 #: src/messageview.c:296
1685 msgid "Actio_ns"
1686 msgstr "Ak_ce"
1687
1688 #: src/compose.c:654
1689 msgid "Aut_o wrapping"
1690 msgstr "Aut_omatické zalamování"
1691
1692 #: src/compose.c:655
1693 msgid "Auto _indent"
1694 msgstr "Automatické _odsazení"
1695
1696 #: src/compose.c:656
1697 msgid "Si_gn"
1698 msgstr "Po_depsat"
1699
1700 #: src/compose.c:657
1701 msgid "_Encrypt"
1702 msgstr "Ši_frovat"
1703
1704 #: src/compose.c:658
1705 msgid "_Request Return Receipt"
1706 msgstr "_Vyžadovat potvrzení o doručení"
1707
1708 #: src/compose.c:659
1709 msgid "Remo_ve references"
1710 msgstr "Odstranit reference"
1711
1712 #: src/compose.c:660
1713 msgid "Show _ruler"
1714 msgstr "Zobrazit _pravítko"
1715
1716 #: src/compose.c:665
1717 #: src/compose.c:675
1718 msgid "_Normal"
1719 msgstr "_Normální"
1720
1721 #: src/compose.c:666
1722 msgid "_All"
1723 msgstr "_Všem"
1724
1725 #: src/compose.c:667
1726 msgid "_Sender"
1727 msgstr "_Odesílateli"
1728
1729 #: src/compose.c:668
1730 msgid "_Mailing-list"
1731 msgstr "Kon_ference"
1732
1733 #: src/compose.c:673
1734 msgid "_Highest"
1735 msgstr "_Nejvyšší"
1736
1737 #: src/compose.c:674
1738 msgid "Hi_gh"
1739 msgstr "Vy_soká"
1740
1741 #: src/compose.c:676
1742 msgid "Lo_w"
1743 msgstr "Ní_zká"
1744
1745 #: src/compose.c:677
1746 msgid "_Lowest"
1747 msgstr "Ne_jnižsí"
1748
1749 #: src/compose.c:682
1750 #: src/mainwindow.c:802
1751 #: src/messageview.c:313
1752 msgid "_Automatic"
1753 msgstr "_Automaticky"
1754
1755 #: src/compose.c:683
1756 #: src/mainwindow.c:803
1757 #: src/messageview.c:314
1758 msgid "7bit ASCII (US-ASC_II)"
1759 msgstr "7bitové ASCII (US-ASC_II)"
1760
1761 #: src/compose.c:684
1762 #: src/mainwindow.c:804
1763 #: src/messageview.c:315
1764 msgid "Unicode (_UTF-8)"
1765 msgstr "Unicode (_UTF-8)"
1766
1767 #: src/compose.c:688
1768 #: src/mainwindow.c:808
1769 #: src/messageview.c:319
1770 msgid "Central European (ISO-8859-_2)"
1771 msgstr "Střední Evropa (ISO-8859-_2)"
1772
1773 #: src/compose.c:691
1774 #: src/mainwindow.c:811
1775 #: src/messageview.c:322
1776 msgid "Greek (ISO-8859-_7)"
1777 msgstr "Řečtina (ISO-8859-_7)"
1778
1779 #: src/compose.c:696
1780 #: src/mainwindow.c:816
1781 #: src/messageview.c:327
1782 msgid "Turkish (ISO-8859-_9)"
1783 msgstr "Turečtina (ISO-8859-_9)"
1784
1785 #: src/compose.c:992
1786 #: src/quote_fmt.c:566
1787 msgid "New message From format error."
1788 msgstr "Chyba ve formátu pole Od nové zprávy."
1789
1790 #: src/compose.c:1084
1791 #: src/quote_fmt.c:569
1792 msgid "New message subject format error."
1793 msgstr "Chyba v předmětu šablony nové zprávy."
1794
1795 #: src/compose.c:1114
1796 #: src/quote_fmt.c:572
1797 #, c-format
1798 msgid "New message body format error at line %d."
1799 msgstr "Chyba ve formátu těla nové zprávy na řádku %d."
1800
1801 #: src/compose.c:1321
1802 msgid "Unable to reply. The original email probably doesn't exist."
1803 msgstr "Není možno odpovědět. Originální email pravděpodobně neexistuje."
1804
1805 #: src/compose.c:1501
1806 #: src/quote_fmt.c:589
1807 msgid "Message reply From format error."
1808 msgstr "Chyba ve formátu pole Od odpovědi."
1809
1810 #: src/compose.c:1548
1811 #: src/quote_fmt.c:592
1812 #, c-format
1813 msgid "Message reply format error at line %d."
1814 msgstr "Chyba ve formátu odpovědi na řádku %d."
1815
1816 #: src/compose.c:1672
1817 #: src/compose.c:1861
1818 #: src/quote_fmt.c:609
1819 msgid "Message forward From format error."
1820 msgstr "Chyba ve formátu pole Od přeposlané zprávy."
1821
1822 #: src/compose.c:1737
1823 #: src/quote_fmt.c:612
1824 #, c-format
1825 msgid "Message forward format error at line %d."
1826 msgstr "Chyba ve formátu přeposlané zprávy na řádku %d."
1827
1828 #: src/compose.c:1903
1829 msgid "Fw: multiple emails"
1830 msgstr "Fw: vice zprav"
1831
1832 #: src/compose.c:2319
1833 #, c-format
1834 msgid "Message redirect format error at line %d."
1835 msgstr "Chyba ve formátu přesměrované zprávy na řádku %d."
1836
1837 #: src/compose.c:2383
1838 #: src/gtk/headers.h:13
1839 msgid "Cc:"
1840 msgstr "Kopie:"
1841
1842 #: src/compose.c:2386
1843 #: src/gtk/headers.h:14
1844 msgid "Bcc:"
1845 msgstr "Skrytá kopie:"
1846
1847 #: src/compose.c:2389
1848 #: src/gtk/headers.h:11
1849 msgid "Reply-To:"
1850 msgstr "Odpovědět komu:"
1851
1852 #: src/compose.c:2392
1853 #: src/gtk/headers.h:32
1854 msgid "Newsgroups:"
1855 msgstr "Diskusní skupiny:"
1856
1857 #: src/compose.c:2395
1858 #: src/gtk/headers.h:33
1859 msgid "Followup-To:"
1860 msgstr "Pokračování:"
1861
1862 #: src/compose.c:2399
1863 #: src/gtk/headers.h:12
1864 #: src/summary_search.c:359
1865 msgid "To:"
1866 msgstr "Komu:"
1867
1868 #: src/compose.c:2590
1869 msgid "Couldn't attach a file (charset conversion failed)."
1870 msgstr "Nepodařilo se připojit soubor (konverze znakové sady se nezdařila)."
1871
1872 #: src/compose.c:2596
1873 #, c-format
1874 msgid ""
1875 "The following file has been attached: \n"
1876 "%s"
1877 msgid_plural ""
1878 "The following files have been attached: \n"
1879 "%s"
1880 msgstr[0] ""
1881 "Následující soubor byl připojen: \n"
1882 "%s"
1883 msgstr[1] ""
1884 "Následující soubory byly připojeny: \n"
1885 "%s"
1886 msgstr[2] ""
1887 "Následující soubory byly připojeny: \n"
1888 "%s"
1889
1890 #: src/compose.c:2835
1891 msgid "Quote mark format error."
1892 msgstr "Chyba formátu značky citace."
1893
1894 #: src/compose.c:3405
1895 #, c-format
1896 msgid "File %s is empty."
1897 msgstr "Soubor %s je prázdný."
1898
1899 #: src/compose.c:3409
1900 #, c-format
1901 msgid "Can't read %s."
1902 msgstr "Nemohu načíst %s."
1903
1904 #: src/compose.c:3436
1905 #, c-format
1906 msgid "Message: %s"
1907 msgstr "Zpráva: %s"
1908
1909 #: src/compose.c:4417
1910 msgid " [Edited]"
1911 msgstr " [Upraveno]"
1912
1913 #: src/compose.c:4424
1914 #, c-format
1915 msgid "%s - Compose message%s"
1916 msgstr "%s - Psaní zprávy%s"
1917
1918 #: src/compose.c:4427
1919 #, c-format
1920 msgid "[no subject] - Compose message%s"
1921 msgstr "[žádný předmět] - Psaní zprávy%s"
1922
1923 #: src/compose.c:4429
1924 msgid "Compose message"
1925 msgstr "Napsat zprávu"
1926
1927 #: src/compose.c:4456
1928 #: src/messageview.c:841
1929 msgid ""
1930 "Account for sending mail is not specified.\n"
1931 "Please select a mail account before sending."
1932 msgstr ""
1933 "Není zadán účet pro odesílání mailů.\n"
1934 "Před odesláním vyberte prosím nějaký účet."
1935
1936 #: src/compose.c:4647
1937 #: src/compose.c:4679
1938 #: src/compose.c:4721
1939 #: src/prefs_account.c:3140
1940 #: src/toolbar.c:388
1941 #: src/toolbar.c:406
1942 msgid "Send"
1943 msgstr "Odeslat"
1944
1945 #: src/compose.c:4648
1946 msgid "The only recipient is the default CC address. Send anyway?"
1947 msgstr "Jediný adresát je výchozí příjemce kopií (viz nastavení účtu). Opravdu odeslat?"
1948
1949 #: src/compose.c:4649
1950 #: src/compose.c:4681
1951 #: src/compose.c:4714
1952 #: src/compose.c:5226
1953 msgid "+_Send"
1954 msgstr "+_Odeslat"
1955
1956 #: src/compose.c:4680
1957 msgid "The only recipient is the default BCC address. Send anyway?"
1958 msgstr "Jediný adresát je výchozí příjemce skrytých kopií (viz nastavení účtu). Opravdu odeslat?"
1959
1960 #: src/compose.c:4697
1961 msgid "Recipient is not specified."
1962 msgstr "Není uveden příjemce."
1963
1964 #: src/compose.c:4716
1965 msgid "+_Queue"
1966 msgstr "+_Fronta"
1967
1968 #: src/compose.c:4717
1969 #, c-format
1970 msgid "Subject is empty. %s"
1971 msgstr "Předmět je prázdný.  %s"
1972
1973 #: src/compose.c:4718
1974 msgid "Send it anyway?"
1975 msgstr "Přesto odeslat?"
1976
1977 #: src/compose.c:4719
1978 msgid "Queue it anyway?"
1979 msgstr "Opravdu zařadit do fronty?"
1980
1981 #: src/compose.c:4721
1982 #: src/toolbar.c:407
1983 msgid "Send later"
1984 msgstr "Poslat později"
1985
1986 #: src/compose.c:4769
1987 #: src/compose.c:8950
1988 msgid ""
1989 "Could not queue message for sending:\n"
1990 "\n"
1991 "Charset conversion failed."
1992 msgstr ""
1993 "Zprávu nelze uložit do fronty pro odeslání:\n"
1994 "\n"
1995 "Konverze znakové sady se nezdařila."
1996
1997 #: src/compose.c:4772
1998 #: src/compose.c:8953
1999 msgid ""
2000 "Could not queue message for sending:\n"
2001 "\n"
2002 "Couldn't get recipient encryption key."
2003 msgstr ""
2004 "Zprávu nelze uložit do fronty pro odeslání:\n"
2005 "\n"
2006 "Nepodařilo se získat šifrovací klíč příjemce."
2007
2008 #: src/compose.c:4778
2009 #: src/compose.c:8947
2010 #, c-format
2011 msgid ""
2012 "Could not queue message for sending:\n"
2013 "\n"
2014 "Signature failed: %s"
2015 msgstr ""
2016 "Zprávu nelze uložit do fronty pro odeslání\n"
2017 "\n"
2018 "Podepisování se nezdařilo: %s"
2019
2020 #: src/compose.c:4781
2021 #, c-format
2022 msgid ""
2023 "Could not queue message for sending:\n"
2024 "\n"
2025 "%s."
2026 msgstr ""
2027 "Zprávu nelze uložit do fronty pro odeslání:\n"
2028 "\n"
2029 "%s."
2030
2031 #: src/compose.c:4783
2032 msgid "Could not queue message for sending."
2033 msgstr "Zprávu nelze uložit do fronty pro odeslání."
2034
2035 #: src/compose.c:4798
2036 #: src/compose.c:4858
2037 msgid ""
2038 "The message was queued but could not be sent.\n"
2039 "Use \"Send queued messages\" from the main window to retry."
2040 msgstr ""
2041 "Zpráva byla uložena do fronty ale nemohla být odeslána.\n"
2042 "Použijte nabídku \"Odeslat pozdržené zprávy \" z hlavního okna."
2043
2044 #: src/compose.c:4854
2045 #, c-format
2046 msgid ""
2047 "%s\n"
2048 "Use \"Send queued messages\" from the main window to retry."
2049 msgstr ""
2050 "%s\n"
2051 "Použijte nabídku \"Odeslat pozdržené zprávy \" z hlavního okna."
2052
2053 #: src/compose.c:5223
2054 #, c-format
2055 msgid ""
2056 "Can't convert the character encoding of the message \n"
2057 "to the specified %s charset.\n"
2058 "Send it as %s?"
2059 msgstr ""
2060 "Nelze převést kódování znaků zprávy \n"
2061 "na %s.\n"
2062 "Odeslat v kódování %s?"
2063
2064 #: src/compose.c:5281
2065 #, c-format
2066 msgid ""
2067 "Line %d exceeds the line length limit (998 bytes).\n"
2068 "The contents of the message might be broken on the way to the delivery.\n"
2069 "\n"
2070 "Send it anyway?"
2071 msgstr ""
2072 "Řádek %d překračuje limit délky řádku (998 bajtů). \n"
2073 "Obsah zprávy může být poškozen po cestě k adresátovi.\n"
2074 "\n"
2075 "\n"
2076 "Přesto odeslat?"
2077
2078 #: src/compose.c:5461
2079 msgid "Encryption warning"
2080 msgstr "Varování šifrování"
2081
2082 #: src/compose.c:5462
2083 msgid "+C_ontinue"
2084 msgstr "+_Pokračovat"
2085
2086 #: src/compose.c:5517
2087 msgid "No account for sending mails available!"
2088 msgstr "Není dostupný žádný účet pro odeslání pošty!"
2089
2090 #: src/compose.c:5527
2091 msgid "Selected account isn't NNTP: Posting is impossible."
2092 msgstr "Vybraný účet není NNTP: Odeslání není možné. "
2093
2094 #: src/compose.c:6238
2095 msgid "Add to address _book"
2096 msgstr "Přidat do knihy adres"
2097
2098 #: src/compose.c:6315
2099 msgid "Use <tab> to autocomplete from addressbook"
2100 msgstr "Použijte <tab> pro automatické dokončení podle knihy adres"
2101
2102 #: src/compose.c:6463
2103 msgid "Mime type"
2104 msgstr "MIME typ"
2105
2106 #: src/compose.c:6469
2107 #: src/compose.c:6783
2108 #: src/mimeview.c:271
2109 #: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:394
2110 #: src/prefs_matcher.c:603
2111 #: src/prefs_summary_column.c:84
2112 #: src/summaryview.c:433
2113 msgid "Size"
2114 msgstr "Délka"
2115
2116 #: src/compose.c:6539
2117 msgid "Save Message to "
2118 msgstr "Uložit zprávu do "
2119
2120 #: src/compose.c:6568
2121 #: src/editjpilot.c:276
2122 #: src/editldap.c:519
2123 #: src/editvcard.c:192
2124 #: src/export.c:162
2125 #: src/import.c:161
2126 #: src/importmutt.c:239
2127 #: src/importpine.c:238
2128 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:186
2129 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:206
2130 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:416
2131 msgid "_Browse"
2132 msgstr "P_rocházet"
2133
2134 #: src/compose.c:6782
2135 #: src/compose.c:8362
2136 msgid "MIME type"
2137 msgstr "MIME typ"
2138
2139 #: src/compose.c:7059
2140 msgid "Hea_der"
2141 msgstr "_Záhlaví"
2142
2143 #: src/compose.c:7064
2144 msgid "_Attachments"
2145 msgstr "_Přílohy"
2146
2147 #: src/compose.c:7078
2148 msgid "Othe_rs"
2149 msgstr "_Ostatní"
2150
2151 #: src/compose.c:7093
2152 #: src/gtk/headers.h:18
2153 #: src/summary_search.c:366
2154 msgid "Subject:"
2155 msgstr "Předmět:"
2156
2157 #: src/compose.c:7308
2158 #, c-format
2159 msgid ""
2160 "Spell checker could not be started.\n"
2161 "%s"
2162 msgstr ""
2163 "Nelze spustit kontrolu pravopisu.\n"
2164 "%s"
2165
2166 #: src/compose.c:7420
2167 #, c-format
2168 msgid "From: <i>%s</i>"
2169 msgstr "Od: <i>%s</i>"
2170
2171 #: src/compose.c:7454
2172 msgid "Account to use for this email"
2173 msgstr "Účet použitý pro tuto zprávu"
2174
2175 #: src/compose.c:7456
2176 msgid "Sender address to be used"
2177 msgstr "Adresa odesílatele musí být uvedena"
2178
2179 #: src/compose.c:7619
2180 #, c-format
2181 msgid "The privacy system '%s' cannot be loaded. You will not be able to sign or encrypt this message."
2182 msgstr "Systém zabezpečení '%s' se nepodařilo načíst. Nebudete moci digitálně podepsat nebo šifrovat zprávu."
2183
2184 #: src/compose.c:7718
2185 msgid "_None"
2186 msgstr "Žá_dné"
2187
2188 #: src/compose.c:7819
2189 #: src/prefs_template.c:741
2190 #, c-format
2191 msgid "Template body format error at line %d."
2192 msgstr "Chyba v těle šablony na řádku %d."
2193
2194 #: src/compose.c:7930
2195 #: src/prefs_template.c:786
2196 msgid "Template From format error."
2197 msgstr "Chyba v poli 'Od' šablony."
2198
2199 #: src/compose.c:7948
2200 #: src/prefs_template.c:792
2201 msgid "Template To format error."
2202 msgstr "Chyba v poli 'Komu' šablony."
2203
2204 #: src/compose.c:7966
2205 #: src/prefs_template.c:798
2206 msgid "Template Cc format error."
2207 msgstr "Chyba v poli 'Kopie' šablony."
2208
2209 #: src/compose.c:7984
2210 #: src/prefs_template.c:804
2211 msgid "Template Bcc format error."
2212 msgstr "Chyba v poli 'Skrytá kopie' šablony."
2213
2214 #: src/compose.c:8003
2215 #: src/prefs_template.c:810
2216 msgid "Template subject format error."
2217 msgstr "Chyba v poli 'Předmět' šablony."
2218
2219 #: src/compose.c:8256
2220 msgid "Invalid MIME type."
2221 msgstr "Neplatný MIME typ."
2222
2223 #: src/compose.c:8271
2224 msgid "File doesn't exist or is empty."
2225 msgstr "Soubor neexistuje nebo je prázdný."
2226
2227 #: src/compose.c:8344
2228 msgid "Properties"
2229 msgstr "Vlastnosti"
2230
2231 #: src/compose.c:8395
2232 msgid "Encoding"
2233 msgstr "Kódování"
2234
2235 #: src/compose.c:8415
2236 msgid "Path"
2237 msgstr "Cesta k souboru"
2238
2239 #: src/compose.c:8416
2240 msgid "File name"
2241 msgstr "Název souboru"
2242
2243 #: src/compose.c:8607
2244 #, c-format
2245 msgid ""
2246 "The external editor is still working.\n"
2247 "Force terminating the process?\n"
2248 "process group id: %d"
2249 msgstr ""
2250 "Externí editor stále pracuje.\n"
2251 "Mám přerušit proces?\n"
2252 "číslo procesu: %d"
2253
2254 #: src/compose.c:8649
2255 msgid "Compose: input from monitoring process\n"
2256 msgstr "Psaní: vstup z externího procesu\n"
2257
2258 #: src/compose.c:8916
2259 #: src/messageview.c:1072
2260 msgid "Claws Mail needs network access in order to send this email."
2261 msgstr "Claws Mail potřebuje přístup k síti, aby mohl odeslat tuto zprávu."
2262
2263 #: src/compose.c:8942
2264 msgid "Could not queue message."
2265 msgstr "Zprávu nelze uložit do fronty pro odeslání."
2266
2267 #: src/compose.c:8944
2268 #, c-format
2269 msgid ""
2270 "Could not queue message:\n"
2271 "\n"
2272 "%s."
2273 msgstr ""
2274 "Zprávu nelze uložit do fronty pro odeslání:\n"
2275 "\n"
2276 "%s."
2277
2278 #: src/compose.c:9107
2279 msgid "Could not save draft."
2280 msgstr "Nelze uložit koncept."
2281
2282 #: src/compose.c:9111
2283 msgid "Could not save draft"
2284 msgstr "Nelze uložit koncept"
2285
2286 #: src/compose.c:9112
2287 msgid ""
2288 "Could not save draft.\n"
2289 "Do you want to cancel exit or discard this email?"
2290 msgstr ""
2291 "Nemohu uložit koncept.\n"
2292 "Chcete zrušit ukončení nebo zahodit tuto zprávu?"
2293
2294 #: src/compose.c:9114
2295 msgid "_Cancel exit"
2296 msgstr "_Zrušit ukončení"
2297
2298 #: src/compose.c:9114
2299 msgid "_Discard email"
2300 msgstr "_Zahodit zprávu"
2301
2302 #: src/compose.c:9270
2303 #: src/compose.c:9283
2304 msgid "Select file"
2305 msgstr "Výběr souboru"
2306
2307 #: src/compose.c:9296
2308 #, c-format
2309 msgid "File '%s' could not be read."
2310 msgstr "Soubor '%s' nelze číst."
2311
2312 #: src/compose.c:9298
2313 #, c-format
2314 msgid ""
2315 "File '%s' contained invalid characters\n"
2316 "for the current encoding, insertion may be incorrect."
2317 msgstr ""
2318 "Soubor '%s' obsahuje neplatné znaky\n"
2319 "pro nastavené kódování, vložení může obsahovat chyby."
2320
2321 #: src/compose.c:9361
2322 msgid "Discard message"
2323 msgstr "Zrušit zprávu"
2324
2325 #: src/compose.c:9362
2326 msgid "This message has been modified. Discard it?"
2327 msgstr "Zpráva byla modifikována. Chcete ji zahodit?"
2328
2329 #: src/compose.c:9363
2330 msgid "_Discard"
2331 msgstr "_Zahodit"
2332
2333 #: src/compose.c:9363
2334 msgid "_Save to Drafts"
2335 msgstr "Uložit jako _koncept"
2336
2337 #: src/compose.c:9365
2338 msgid "Save changes"
2339 msgstr "Uložit změny"
2340
2341 #: src/compose.c:9366
2342 msgid "This message has been modified. Save the latest changes?"
2343 msgstr "Zpráva byla modifikována. Chcete uložit poslední změny?"
2344
2345 #: src/compose.c:9367
2346 msgid "_Don't save"
2347 msgstr "_Neukládat"
2348
2349 #: src/compose.c:9367
2350 msgid "+_Save to Drafts"
2351 msgstr "+Uložit jako _koncept"
2352
2353 #: src/compose.c:9418
2354 #, c-format
2355 msgid "Do you want to apply the template '%s' ?"
2356 msgstr "Chcete použít šablonu '%s' ?"
2357
2358 #: src/compose.c:9420
2359 msgid "Apply template"
2360 msgstr "Použít šablonu"
2361
2362 #: src/compose.c:9421
2363 msgid "_Replace"
2364 msgstr "_Nahradit"
2365
2366 #: src/compose.c:9421
2367 msgid "_Insert"
2368 msgstr "_Vložit"
2369
2370 #: src/compose.c:10226
2371 msgid "Insert or attach?"
2372 msgstr "Vložit nebo připojit?"
2373
2374 #: src/compose.c:10227
2375 msgid "Do you want to insert the contents of the file(s) into the message body, or attach it to the email?"
2376 msgstr "Chcete obsah souboru(ů) vložit do textu zprávy nebo soubor(y) připojit ke zprávě jako přílohu?"
2377
2378 #: src/compose.c:10229
2379 msgid "+_Insert"
2380 msgstr "+_Vložit"
2381
2382 #: src/compose.c:10229
2383 msgid "_Attach"
2384 msgstr "_Přiložit"
2385
2386 #: src/compose.c:10429
2387 #, c-format
2388 msgid "Quote format error at line %d."
2389 msgstr "Chyba formátu citace na řádku %d."
2390
2391 #: src/compose.c:10716
2392 #, c-format
2393 msgid "You are about to reply to %d messages. Opening the windows could take some time. Do you want to continue?"
2394 msgstr "Chystáte se odpovědět na %d zpráv. Otevírání oken může chvíli trvat. Chcete pokračovat?"
2395
2396 #: src/crash.c:140
2397 #, c-format
2398 msgid "Claws Mail process (%ld) received signal %ld"
2399 msgstr "Proces Claws Mail (pid %ld) obdržel signál %ld"
2400
2401 #: src/crash.c:186
2402 msgid "Claws Mail has crashed"
2403 msgstr "Claws Mail zhavaroval"
2404
2405 #: src/crash.c:202
2406 #, c-format
2407 msgid ""
2408 "%s.\n"
2409 "Please file a bug report and include the information below."
2410 msgstr ""
2411 "%s.\n"
2412 "Vyplňte prosím hlášení o chybě a vložte níže uvedené informace."
2413
2414 #: src/crash.c:207
2415 msgid "Debug log"
2416 msgstr "Debug log"
2417
2418 #: src/crash.c:251
2419 #: src/toolbar.c:404
2420 msgid "Close"
2421 msgstr "Zavřít"
2422
2423 #: src/crash.c:256
2424 msgid "Save..."
2425 msgstr "Uložit..."
2426
2427 #: src/crash.c:261
2428 msgid "Create bug report"
2429 msgstr "Vytvořit hlášení o chybě"
2430
2431 #: src/crash.c:309
2432 msgid "Save crash information"
2433 msgstr "Uložit informace o pádu"
2434
2435 #: src/editaddress.c:154
2436 #: src/editaddress.c:230
2437 msgid "Add New Person"
2438 msgstr "Přidat novou osobu"
2439
2440 #: src/editaddress.c:156
2441 msgid ""
2442 "Adding a new person requires at least one of the\n"
2443 "following values to be set:\n"
2444 " - Display Name\n"
2445 " - First Name\n"
2446 " - Last Name\n"
2447 " - Nickname\n"
2448 " - any email address\n"
2449 " - any additional attribute\n"
2450 "\n"
2451 "Click OK to keep editing this contact.\n"
2452 "Click Cancel to close without saving."
2453 msgstr ""
2454 "Přidání nové osoby vyžaduje vyplněnou nejméně\n"
2455 "jednu z následujících hodnot:\n"
2456 " - Zobrazené jméno\n"
2457 " - Jméno\n"
2458 " - Příjmení\n"
2459 " - Přezdívka\n"
2460 " - nějaká emailová adresa\n"
2461 " - nějaký další atribut\n"
2462 "\n"
2463 "Klikněte na OK pro pokračování editace.\n"
2464 "Klikněte na Zrušit pro uzavření bez uložení."
2465
2466 #: src/editaddress.c:167
2467 msgid ""
2468 "Adding a new person requires at least one of the\n"
2469 "following values to be set:\n"
2470 " - First Name\n"
2471 " - Last Name\n"
2472 " - any email address\n"
2473 " - any additional attribute\n"
2474 "\n"
2475 "Click OK to keep editing this contact.\n"
2476 "Click Cancel to close without saving."
2477 msgstr ""
2478 "Přidání nové osoby vyžaduje vyplněnou nejméně\n"
2479 "jednu z následujících hodnot:\n"
2480 " - Jméno\n"
2481 " - Příjmení\n"
2482 " - nějaká emailová adresa\n"
2483 " - nějaký další atribut\n"
2484 "\n"
2485 "Klikněte na OK pro pokračování editace.\n"
2486 "Klikněte na Zrušit pro uzavření bez uložení."
2487
2488 #: src/editaddress.c:231
2489 msgid "Edit Person Details"
2490 msgstr "Upravit detaily o osobě"
2491
2492 #: src/editaddress.c:409
2493 msgid "An Email address must be supplied."
2494 msgstr "E-mailová adresa musí být uvedena."
2495
2496 #: src/editaddress.c:585
2497 msgid "A Name and Value must be supplied."
2498 msgstr "Musí být zadáno jméno a hodnota."
2499
2500 #: src/editaddress.c:674
2501 msgid "Discard"
2502 msgstr "_Zahodit"
2503
2504 #: src/editaddress.c:675
2505 msgid "Apply"
2506 msgstr "Použít"
2507
2508 #: src/editaddress.c:705
2509 #: src/editaddress.c:754
2510 msgid "Edit Person Data"
2511 msgstr "Upravit data o osobě"
2512
2513 #: src/editaddress.c:783
2514 msgid "Choose a picture"
2515 msgstr "Vyberte obrázek"
2516
2517 #: src/editaddress.c:802
2518 #, c-format
2519 msgid ""
2520 "Failed to import image: \n"
2521 "%s"
2522 msgstr ""
2523 "Chyba importu obrázku: \n"
2524 "%s"
2525
2526 #: src/editaddress.c:844
2527 msgid "_Set picture"
2528 msgstr "_Nastavit obrázek"
2529
2530 #: src/editaddress.c:845
2531 msgid "_Unset picture"
2532 msgstr "_Zrušit obrázek"
2533
2534 #: src/editaddress.c:904
2535 msgid "Photo"
2536 msgstr "Fotografie"
2537
2538 #: src/editaddress.c:958
2539 #: src/editaddress.c:960
2540 #: src/expldifdlg.c:516
2541 #: src/exporthtml.c:756
2542 #: src/ldif.c:768
2543 msgid "Display Name"
2544 msgstr "Zobrazované jméno"
2545
2546 #: src/editaddress.c:967
2547 #: src/editaddress.c:971
2548 #: src/ldif.c:776
2549 msgid "Last Name"
2550 msgstr "Příjmení"
2551
2552 #: src/editaddress.c:968
2553 #: src/editaddress.c:970
2554 #: src/ldif.c:772
2555 msgid "First Name"
2556 msgstr "Jméno"
2557
2558 #: src/editaddress.c:974
2559 #: src/editaddress.c:976
2560 msgid "Nickname"
2561 msgstr "Přezdívka"
2562
2563 #: src/editaddress.c:1060
2564 #: src/editaddress.c:1128
2565 msgid "Alias"
2566 msgstr "Alias"
2567
2568 #: src/editaddress.c:1270
2569 #: src/editaddress.c:1335
2570 #: src/editaddress.c:1351
2571 #: src/prefs_customheader.c:220
2572 msgid "Value"
2573 msgstr "Hodnota"
2574
2575 #: src/editaddress.c:1418
2576 msgid "_User Data"
2577 msgstr "_Osobní data"
2578
2579 #: src/editaddress.c:1419
2580 msgid "_Email Addresses"
2581 msgstr "_E-mailové adresy"
2582
2583 #: src/editaddress.c:1422
2584 #: src/editaddress.c:1425
2585 msgid "O_ther Attributes"
2586 msgstr "_Další údaje"
2587
2588 #: src/editbook.c:108
2589 msgid "File appears to be OK."
2590 msgstr "Soubor se zdá být v pořádku."
2591
2592 #: src/editbook.c:111
2593 msgid "File does not appear to be a valid address book format."
2594 msgstr "Soubor není ve formátu pro knihu adres."
2595
2596 #: src/editbook.c:114
2597 #: src/editjpilot.c:190
2598 #: src/editvcard.c:97
2599 msgid "Could not read file."
2600 msgstr "Nelze načíst soubor."
2601
2602 #: src/editbook.c:148
2603 #: src/editbook.c:261
2604 msgid "Edit Addressbook"
2605 msgstr "Upravit knihu adres"
2606
2607 #: src/editbook.c:177
2608 #: src/editjpilot.c:264
2609 #: src/editvcard.c:180
2610 msgid " Check File "
2611 msgstr " Otestovat soubor "
2612
2613 #: src/editbook.c:182
2614 #: src/editjpilot.c:269
2615 #: src/editvcard.c:185
2616 #: src/importmutt.c:232
2617 #: src/importpine.c:231
2618 #: src/prefs_account.c:1902
2619 #: src/wizard.c:1339
2620 #: src/wizard.c:1602
2621 msgid "File"
2622 msgstr "Soubor"
2623
2624 #: src/editbook.c:280
2625 msgid "Add New Addressbook"
2626 msgstr "Přidat novou knihu adres"
2627
2628 #: src/editgroup.c:100
2629 msgid "A Group Name must be supplied."
2630 msgstr "Musí být zadáno jméno skupiny."
2631
2632 #: src/editgroup.c:293
2633 msgid "Edit Group Data"
2634 msgstr "Upravit data o skupině"
2635
2636 #: src/editgroup.c:323
2637 #: src/exporthtml.c:592
2638 msgid "Group Name"
2639 msgstr "Jméno skupiny"
2640
2641 #: src/editgroup.c:342
2642 msgid "Addresses in Group"
2643 msgstr "Adresy ve skupině"
2644
2645 #: src/editgroup.c:383
2646 msgid "Available Addresses"
2647 msgstr "Dostupné adresy"
2648
2649 #: src/editgroup.c:455
2650 msgid "Move Email Addresses to or from Group with arrow buttons"
2651 msgstr "E-mailové adresy přesuňte do/ze skupiny pomocí tlačítek se šipkami"
2652
2653 #: src/editgroup.c:503
2654 msgid "Edit Group Details"
2655 msgstr "Upravit detaily o skupině"
2656
2657 #: src/editgroup.c:506
2658 msgid "Add New Group"
2659 msgstr "Přidat novou skupinu"
2660
2661 #: src/editgroup.c:556
2662 msgid "Edit folder"
2663 msgstr "Upravit složku"
2664
2665 #: src/editgroup.c:556
2666 msgid "Input the new name of folder:"
2667 msgstr "Zadejte název složky:"
2668
2669 #: src/editgroup.c:559
2670 #: src/foldersel.c:556
2671 #: src/imap_gtk.c:192
2672 #: src/mh_gtk.c:142
2673 msgid "New folder"
2674 msgstr "Nová složka"
2675
2676 #: src/editgroup.c:560
2677 #: src/foldersel.c:557
2678 #: src/mh_gtk.c:143
2679 msgid "Input the name of new folder:"
2680 msgstr "Zadejte název složky:"
2681
2682 #: src/editjpilot.c:187
2683 msgid "File does not appear to be JPilot format."
2684 msgstr "Soubor není ve formátu pro JPilot."
2685
2686 #: src/editjpilot.c:199
2687 msgid "Select JPilot File"
2688 msgstr "Vybrat JPilot soubor"
2689
2690 #: src/editjpilot.c:235
2691 #: src/editjpilot.c:365
2692 msgid "Edit JPilot Entry"
2693 msgstr "Upravit JPilot soubor"
2694
2695 #: src/editjpilot.c:281
2696 msgid "Additional e-Mail address item(s)"
2697 msgstr "Další položka(y) e-mail adresy"
2698
2699 #: src/editjpilot.c:372
2700 msgid "Add New JPilot Entry"
2701 msgstr "Přidat nový JPilot záznam"
2702
2703 #: src/editldap_basedn.c:137
2704 msgid "Edit LDAP - Select Search Base"
2705 msgstr "Editace LDAP - Vyberte bázi pro hledání"
2706
2707 #: src/editldap_basedn.c:157
2708 #: src/editldap.c:442
2709 msgid "Hostname"
2710 msgstr "Název počítače"
2711
2712 #: src/editldap_basedn.c:167
2713 #: src/editldap.c:459
2714 #: src/ssl_manager.c:110
2715 msgid "Port"
2716 msgstr "Port"
2717
2718 #: src/editldap_basedn.c:177
2719 #: src/editldap.c:503
2720 msgid "Search Base"
2721 msgstr "Báze pro hledání"
2722
2723 #: src/editldap_basedn.c:198
2724 msgid "Available Search Base(s)"
2725 msgstr "Dostupná(é) báze pro hledání"
2726
2727 #: src/editldap_basedn.c:288
2728 msgid "Could not read Search Base(s) from server - please set manually"
2729 msgstr "Nelze načíst báze pro hledání ze serveru - zadejte je prosím ručně"
2730
2731 #: src/editldap_basedn.c:292
2732 #: src/editldap.c:280
2733 msgid "Could not connect to server"
2734 msgstr "Nemohu se spojit se serverem"
2735
2736 #: src/editldap.c:151
2737 msgid "A Name must be supplied."
2738 msgstr "Jméno musí být uvedeno."
2739
2740 #: src/editldap.c:163
2741 msgid "A Hostname must be supplied for the server."
2742 msgstr "Název počítače musí být uveden."
2743
2744 #: src/editldap.c:176
2745 msgid "At least one LDAP search attribute should be supplied."
2746 msgstr "Alespoň jeden atribut musí být uveden."
2747
2748 #: src/editldap.c:277
2749 msgid "Connected successfully to server"
2750 msgstr "Úspěšně připojeno k serveru"
2751
2752 #: src/editldap.c:335
2753 #: src/editldap.c:977
2754 msgid "Edit LDAP Server"
2755 msgstr "Upravit LDAP server"
2756
2757 #: src/editldap.c:438
2758 msgid "A name that you wish to call the server."
2759 msgstr "Jméno, kterým chcete označit toto LDAP připojení."
2760
2761 #: src/editldap.c:451
2762 msgid "This is the hostname of the server. For example, \"ldap.mydomain.com\" may be appropriate for the \"mydomain.com\" organization. An IP address may also be used. You may specify \"localhost\" if running an LDAP server on the same computer as Claws Mail."
2763 msgstr "Název počítače, na kterém je provozován LDAP server. Například \"ldap.mydomain.com\". Může být použita také IP adresa. Pokud server běží na stejném počítači jako Claws Mail, můžete použít \"localhost\"."
2764
2765 #: src/editldap.c:471
2766 msgid "TLS"
2767 msgstr "TLS"
2768
2769 #: src/editldap.c:472
2770 #: src/prefs_account.c:3213
2771 msgid "SSL"
2772 msgstr "SSL"
2773
2774 #: src/editldap.c:476
2775 msgid "Enable secure connection to the LDAP server via TLS.If connection fails, be sure to check the correct configuration in ldap.conf (TLS_CACERTDIR and TLS_REQCERT fields)."
2776 msgstr "Povoluje zabezpečené připojení k LDAP serveru pomocí TLS. Pokud připojování selže, zkontrolujte nastavení v ldap.conf (volby TLS_CACERTDIR a TLS_REQCERT)."
2777
2778 #: src/editldap.c:480
2779 msgid "Enable secure connection to the LDAP server via SSL.If connection fails, be sure to check the correct configuration in ldap.conf (TLS_CACERTDIR and TLS_REQCERT fields)."
2780 msgstr "Povoluje zabezpečené připojení k LDAP serveru pomocí SSL. Pokud připojování selže, zkontrolujte nastavení v ldap.conf (volby TLS_CACERTDIR a TLS_REQCERT)."
2781
2782 #: src/editldap.c:492
2783 msgid "The port number that the server listens on. Port 389 is the default."
2784 msgstr "Číslo portu, na kterém server naslouchá. Standardní nastavení je port 389."
2785
2786 #: src/editldap.c:495
2787 msgid " Check Server "
2788 msgstr " Otestovat připojení "
2789
2790 #: src/editldap.c:499
2791 msgid "Press this button to test the connection to the server."
2792 msgstr "Stiskem tohoto tlačítka otestujete připojení k serveru."
2793
2794 #: src/editldap.c:512
2795 msgid ""
2796 "This specifies the name of the directory to be searched on the server. Examples include:\n"
2797 "  dc=claws-mail,dc=org\n"
2798 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
2799 "  o=Organization Name,c=Country\n"
2800 msgstr ""
2801 "Označuje adresář, který bude na serveru prohledáván. Příklady:\n"
2802 "  dc=claws-mail,dc=org\n"
2803 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
2804 "  o=Organization Name,c=Country\n"
2805
2806 #: src/editldap.c:523
2807 msgid "Press this button to lookup the name of available directory names on the server."
2808 msgstr "Stiskem tohoto tlačítka vyhledáte názvy adresářů dostupných na serveru."
2809
2810 #: src/editldap.c:580
2811 msgid "Search Attributes"
2812 msgstr "Prohledávané atributy"
2813
2814 #: src/editldap.c:589
2815 msgid "A list of LDAP attribute names that should be searched when attempting to find a name or address."
2816 msgstr "Seznam LDAP atributů, které budou prohledávány při pokusu najít jméno nebo adresu."
2817
2818 #: src/editldap.c:592
2819 msgid " Defaults "
2820 msgstr " Výchozí "
2821
2822 #: src/editldap.c:596
2823 msgid "This resets the attribute names to a default value that should find most names and addresses during a name or address search process."
2824 msgstr "Nastavuje seznam atributů na výchozí hodnotu, která by měla najít nejvíc jmen a adres během vyhledávání."
2825
2826 #: src/editldap.c:602
2827 msgid "Max Query Age (secs)"
2828 msgstr "Maximální stáří dotazu (s)"
2829
2830 #: src/editldap.c:617
2831 msgid "This defines the maximum period of time (in seconds) that an address search result is valid for address completion purposes. Search results are stored in a cache until this period of time has passed and then retired. This will improve the response time when attempting to search for the same name or address on subsequent address completion requests. The cache will be searched in preference to performing a new server search request. The default value of 600 seconds (10 minutes), should be sufficient for most servers. A larger value will reduce the search time for subsequent searches. This is useful for servers that have slow response times at the expense of more memory to cache results."
2832 msgstr "Definuje maximální dobu (v sekundách), po kterou jsou výsledky hledání považovány za použitelné pro automatické dokončování adres. Výsledky hledání jsou ukládány do vyrovnávací paměti, ze které jsou odstraněny po uplynutí této doby. Vyrovnávací paměť je prohledávána před provedením dotazu na serveru, čímž je zkrácena doba nutná pro vyhledávání, pokud se opakovaně hledají stejná jména nebo adresy. Výchozí hodnota 600 sekund (10 minut) by měla být dostatečná pro většinu serverů. Vyšší hodnota redukuje čas strávený prohledáváním serveru při následných dotazech, což je užitečné pro servery s dlouhou reakční dobou, ale je to na úkor většího množství paměti spotřebovaného pro ukládání předchozích výsledků."
2833
2834 #: src/editldap.c:634
2835 msgid "Include server in dynamic search"
2836 msgstr "Zahrnout při automatickém dokončování"
2837
2838 #: src/editldap.c:639
2839 msgid "Check this option to include this server for dynamic searches when using address completion."
2840 msgstr "Při zaškrtnutí bude tento server prohledáván při pokusu o automatické dokončování adres."
2841
2842 #: src/editldap.c:645
2843 msgid "Match names 'containing' search term"
2844 msgstr "Hledat pomocí 'obsahuje'"
2845
2846 #: src/editldap.c:650
2847 msgid "Searches for names and addresses can be performed either using \"begins-with\" or \"contains\" search term. Check this option to perform a \"contains\" search; this type of search usually takes longer to complete. Note that for performance reasons, address completion uses \"begins-with\" for all searches against other address interfaces."
2848 msgstr "Hledání jmen a adres může být provedeno pomocí podmínky \"začíná na\" nebo \"obsahuje\". Při zaškrtnutí této volby bude použita podmínka \"obsahuje\", což většinou znamená delší čas na dokončení dotazu. Pro zajištění dobrého výkonu používá automatické dokončování adres při vyhledávání vždy podmínku \"začíná na\" bez ohledu na toto nastavení."
2849
2850 #: src/editldap.c:704
2851 msgid "Bind DN"
2852 msgstr "Připojovací jméno"
2853
2854 #: src/editldap.c:713
2855 msgid "The LDAP user account name to be used to connect to the server. This is usually only used for protected servers. This name is typically formatted as: \"cn=user,dc=claws-mail,dc=org\". This is usually left empty when performing a search."
2856 msgstr "Uživatelský účet ze serveru LDAP, který bude použit pro připojení. Toto je obvykle nutné pouze pro zabezpečené servery. Jméno je obvykle ve formátu: \"cn=user,dc=claws-mail,dc=org\". Pro prohledávání obvykle není nutno vyplňovat."
2857
2858 #: src/editldap.c:720
2859 msgid "Bind Password"
2860 msgstr "Připojovací heslo"
2861
2862 #: src/editldap.c:734
2863 msgid "The password to be used when connecting as the \"Bind DN\" user."
2864 msgstr "Heslo, které bude použito pro připojení spolu s údajem \"Přihlašovací jméno\"."
2865
2866 #: src/editldap.c:739
2867 msgid "Timeout (secs)"
2868 msgstr "Časový limit (s)"
2869
2870 #: src/editldap.c:753
2871 msgid "The timeout period in seconds."
2872 msgstr "Časový limit v sekundách."
2873
2874 #: src/editldap.c:757
2875 msgid "Maximum Entries"
2876 msgstr "Maximum položek"
2877
2878 #: src/editldap.c:771
2879 msgid "The maximum number of entries that should be returned in the search result."
2880 msgstr "Maximální počet položek, které budou vráceny při prohledávání."
2881
2882 #: src/editldap.c:786
2883 #: src/prefs_account.c:3104
2884 msgid "Basic"
2885 msgstr "Server"
2886
2887 #: src/editldap.c:787
2888 msgid "Search"
2889 msgstr "Hledání"
2890
2891 #: src/editldap.c:788
2892 #: src/gtk/quicksearch.c:591
2893 msgid "Extended"
2894 msgstr "Ostatní"
2895
2896 #: src/editldap.c:982
2897 msgid "Add New LDAP Server"
2898 msgstr "Přidat nový LDAP server"
2899
2900 #: src/edittags.c:186
2901 #: src/matcher.c:919
2902 #: src/prefs_filtering_action.c:1380
2903 msgid "Tag"
2904 msgstr "Značka"
2905
2906 #: src/edittags.c:214
2907 msgid "Delete tag"
2908 msgstr "Odstranit značku"
2909
2910 #: src/edittags.c:215
2911 msgid "Do you really want to delete this tag?"
2912 msgstr "Opravdu chcete odstranit tuto značku?"
2913
2914 #: src/edittags.c:242
2915 msgid "Delete all tags"
2916 msgstr "Odstranit všechny značky"
2917
2918 #: src/edittags.c:243
2919 msgid "Do you really want to delete all tags?"
2920 msgstr "Opravdu chcete odstranit všechny značky?"
2921
2922 #: src/edittags.c:456
2923 msgid "Tag is not set."
2924 msgstr "Hodnota není nastavena."
2925
2926 #: src/edittags.c:521
2927 msgid "Dialog title|Apply tags"
2928 msgstr "Použít značky"
2929
2930 #: src/edittags.c:535
2931 msgid "New tag:"
2932 msgstr "Nová značka:"
2933
2934 #: src/edittags.c:568
2935 msgid "Please select tags to apply/remove. Changes are immediate."
2936 msgstr "Vyberte značku pro přidání/odstranění. Změny jsou okamžité."
2937
2938 #: src/editvcard.c:94
2939 msgid "File does not appear to be vCard format."
2940 msgstr "Soubor není ve formátu vCard."
2941
2942 #: src/editvcard.c:106
2943 msgid "Select vCard File"
2944 msgstr "Vybrat vCard soubor"
2945
2946 #: src/editvcard.c:151
2947 #: src/editvcard.c:256
2948 msgid "Edit vCard Entry"
2949 msgstr "Upravit vCard záznam"
2950
2951 #: src/editvcard.c:261
2952 msgid "Add New vCard Entry"
2953 msgstr "Přidat nový vCard záznam"
2954
2955 #: src/exphtmldlg.c:105
2956 msgid "Please specify output directory and file to create."
2957 msgstr "Zadejte prosím adresář pro výstup a soubor, který se bude vytvořen."
2958
2959 #: src/exphtmldlg.c:108
2960 msgid "Select stylesheet and formatting."
2961 msgstr "Vyberte šablonu stylů a formátování."
2962
2963 #: src/exphtmldlg.c:111
2964 #: src/expldifdlg.c:113
2965 msgid "File exported successfully."
2966 msgstr "Export souboru byl úspěšný."
2967
2968 #: src/exphtmldlg.c:176
2969 #, c-format
2970 msgid ""
2971 "HTML Output Directory '%s'\n"
2972 "does not exist. OK to create new directory?"
2973 msgstr ""
2974 "Výstupní adresář pro HTML '%s'\n"
2975 "neexistuje. Mám vytvořit nový adresář?"
2976
2977 #: src/exphtmldlg.c:179
2978 #: src/expldifdlg.c:189
2979 msgid "Create Directory"
2980 msgstr "Vytvořit adresář"
2981
2982 #: src/exphtmldlg.c:188
2983 #, c-format
2984 msgid ""
2985 "Could not create output directory for HTML file:\n"
2986 "%s"
2987 msgstr ""
2988 "Nelze vytvořit výstupní adresář pro HTML soubor:\n"
2989 "%s"
2990
2991 #: src/exphtmldlg.c:190
2992 #: src/expldifdlg.c:200
2993 msgid "Failed to Create Directory"
2994 msgstr "Vytvoření adresáře selhalo"
2995
2996 #: src/exphtmldlg.c:232
2997 msgid "Error creating HTML file"
2998 msgstr "Chyba při vytváření HTML souboru"
2999
3000 #: src/exphtmldlg.c:318
3001 msgid "Select HTML output file"
3002 msgstr "Vyberte výstupní HTML soubor"
3003
3004 #: src/exphtmldlg.c:382
3005 msgid "HTML Output File"
3006 msgstr "Výstupní HTML soubor"
3007
3008 #: src/exphtmldlg.c:391
3009 #: src/expldifdlg.c:408
3010 #: src/export.c:169
3011 #: src/import.c:168
3012 #: src/importldif.c:684
3013 msgid "B_rowse"
3014 msgstr "_Procházet"
3015
3016 #: src/exphtmldlg.c:444
3017 msgid "Stylesheet"
3018 msgstr "Šablona stylu"
3019
3020 #: src/exphtmldlg.c:452
3021 #: src/gtk/colorlabel.c:379
3022 #: src/gtk/gtkaspell.c:1513
3023 #: src/gtk/gtkaspell.c:2167
3024 #: src/mainwindow.c:1107
3025 #: src/prefs_account.c:921
3026 #: src/prefs_toolbar.c:705
3027 #: src/prefs_toolbar.c:1184
3028 #: src/summaryview.c:5637
3029 msgid "None"
3030 msgstr "Žádná"
3031
3032 #: src/exphtmldlg.c:453
3033 #: src/prefs_other.c:113
3034 #: src/prefs_other.c:400
3035 msgid "Default"
3036 msgstr "Výchozí"
3037
3038 #: src/exphtmldlg.c:454
3039 #: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:248
3040 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:149
3041 msgid "Full"
3042 msgstr "Úplná"
3043
3044 #: src/exphtmldlg.c:455
3045 msgid "Custom"
3046 msgstr "Vlastní"
3047
3048 #: src/exphtmldlg.c:456
3049 msgid "Custom-2"
3050 msgstr "Vlastní-2"
3051
3052 #: src/exphtmldlg.c:457
3053 msgid "Custom-3"
3054 msgstr "Vlastní-3"
3055
3056 #: src/exphtmldlg.c:458
3057 msgid "Custom-4"
3058 msgstr "Vlastní-4"
3059
3060 #: src/exphtmldlg.c:465
3061 msgid "Full Name Format"
3062 msgstr "Celé jméno"
3063
3064 #: src/exphtmldlg.c:473
3065 msgid "First Name, Last Name"
3066 msgstr "Jméno, příjmení"
3067
3068 #: src/exphtmldlg.c:474
3069 msgid "Last Name, First Name"
3070 msgstr "Příjmení, jméno"
3071
3072 #: src/exphtmldlg.c:481
3073 msgid "Color Banding"
3074 msgstr "Barevné značení"
3075
3076 #: src/exphtmldlg.c:487
3077 msgid "Format Email Links"
3078 msgstr "Formátovat adresy jako odkazy"
3079
3080 #: src/exphtmldlg.c:493
3081 msgid "Format User Attributes"
3082 msgstr "Exportovat uživatelské atributy"
3083
3084 #: src/exphtmldlg.c:538
3085 #: src/expldifdlg.c:612
3086 #: src/importldif.c:892
3087 msgid "Address Book :"
3088 msgstr "Kniha adres :"
3089
3090 #: src/exphtmldlg.c:548
3091 #: src/expldifdlg.c:622
3092 #: src/importldif.c:902
3093 msgid "File Name :"
3094 msgstr "Název souboru :"
3095
3096 #: src/exphtmldlg.c:558
3097 msgid "Open with Web Browser"
3098 msgstr "Otevřít ve webovém prohlížeči"
3099
3100 #: src/exphtmldlg.c:590
3101 msgid "Export Address Book to HTML File"
3102 msgstr "Exportovat databázi adres do HTML souboru"
3103
3104 #: src/exphtmldlg.c:656
3105 #: src/expldifdlg.c:721
3106 #: src/importldif.c:1022
3107 msgid "File Info"
3108 msgstr "Informace o souboru"
3109
3110 #: src/exphtmldlg.c:657
3111 msgid "Format"
3112 msgstr "Formát"
3113
3114 #: src/expldifdlg.c:107
3115 msgid "Please specify output directory and LDIF filename to create."
3116 msgstr "Zadejte prosím výstupní adresář a název LDIF souboru, který bude vytvořen."
3117
3118 #: src/expldifdlg.c:110
3119 msgid "Specify parameters to format distinguished name."
3120 msgstr "Upřesněte způsob formátování rozlišovacího jména (dn)."
3121
3122 #: src/expldifdlg.c:186
3123 #, c-format
3124 msgid ""
3125 "LDIF Output Directory '%s'\n"
3126 "does not exist. OK to create new directory?"
3127 msgstr ""
3128 "Výstupní adresář pro LDIF soubor '%s'\n"
3129 "neexistuje. Mám vytvořit nový adresář?"
3130
3131 #: src/expldifdlg.c:198
3132 #, c-format
3133 msgid ""
3134 "Could not create output directory for LDIF file:\n"
3135 "%s"
3136 msgstr ""
3137 "Nelze vytvořit výstupní adresář pro LDIF soubor:\n"
3138 "%s"
3139
3140 #: src/expldifdlg.c:240
3141 msgid "Suffix was not supplied"
3142 msgstr "Přípona nebyla specifikována"
3143
3144 #: src/expldifdlg.c:242
3145 msgid "A suffix is required if data is to be used for an LDAP server. Are you sure you wish to proceed without a suffix?"
3146 msgstr "Přípona je nutná, pokud mají být data použita pro LDAP server. Opravdu chcete pokračovat bez uvedení přípony?"
3147
3148 #: src/expldifdlg.c:260
3149 msgid "Error creating LDIF file"
3150 msgstr "Chyba při vytváření LDIF souboru"
3151
3152 #: src/expldifdlg.c:335
3153 msgid "Select LDIF output file"
3154 msgstr "Vyberte výstupní LDIF soubor"
3155
3156 #: src/expldifdlg.c:399
3157 msgid "LDIF Output File"
3158 msgstr "Výstupní LDIF soubor"
3159
3160 #: src/expldifdlg.c:430
3161 msgid ""
3162 "The address book Unique ID is used to create a DN that is formatted similar to:\n"
3163 "  uid=102376,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
3164 msgstr ""
3165 "Pro vytvoření rozlišovacího jména (dn) bude použito unikátní id (uid) z knihy adres. Výsledek bude podobný jako:\n"
3166 "  uid=102376,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
3167
3168 #: src/expldifdlg.c:436
3169 msgid ""
3170 "The address book Display Name is used to create a DN that is formatted similar to:\n"
3171 "  cn=John Doe,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
3172 msgstr ""
3173 "Pro vytvoření rozlišovacího jména (dn) bude použito zobrazované jméno (display name) z knihy adres. Výsledek bude podobný jako:\n"
3174 "  cn=John Doe,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
3175
3176 #: src/expldifdlg.c:442
3177 msgid ""
3178 "The first Email Address belonging to a person is used to create a DN that is formatted similar to:\n"
3179 "  mail=john.doe@domain.com,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
3180 msgstr ""
3181 "Pro vytvoření rozlišovacího jména (dn) bude použita první e-mailová adresa patřící uživateli (mail). Výsledek bude podobný jako:\n"
3182 "  mail=john.doe@domain.com,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
3183
3184 #: src/expldifdlg.c:489
3185 msgid "Suffix"
3186 msgstr "Přípona"
3187
3188 #: src/expldifdlg.c:499
3189 msgid ""
3190 "The suffix is used to create a \"Distinguished Name\" (or DN) for an LDAP entry. Examples include:\n"
3191 "  dc=claws-mail,dc=org\n"
3192 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
3193 "  o=Organization Name,c=Country\n"
3194 msgstr ""
3195 "Přípona je používána pro vytvoření \"Rozlišovacího jména\" (dn) pro položku LDAP. Příklady:\n"
3196 "  dc=claws-mail,dc=org\n"
3197 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
3198 "  o=Organization Name,c=Country\n"
3199
3200 #: src/expldifdlg.c:507
3201 msgid "Relative DN"
3202 msgstr "Relativní DN"
3203
3204 #: src/expldifdlg.c:515
3205 msgid "Unique ID"
3206 msgstr "Unikátní ID (uid)"
3207
3208 #: src/expldifdlg.c:523
3209 msgid "The LDIF file contains several data records that are usually loaded into an LDAP server. Each data record in the LDIF file is uniquely identified by a \"Distinguished Name\" (or DN). The suffix is appended to the \"Relative Distinguished Name\" (or RDN) to create the DN. Please select one of the available RDN options that will be used to create the DN."
3210 msgstr "LDIF soubor obsahuje několik záznamů, které jsou obvykle určeny pro načtená do LDAP serveru. Každý záznam v LDIF souboru je jednoznačně identifikován \"Rozlišovacím jménem\" (dn). Rozlišovací jméno je tvořeno \"Relativním rozlišovacím jménem\" (rdn) a příponou. Vyberte jedno z možných rdn, které má být použito pro vytvoření dn."
3211
3212 #: src/expldifdlg.c:543
3213 msgid "Use DN attribute if present in data"
3214 msgstr "Použít DN atribut, pokud je obsažen v datech"
3215
3216 #: src/expldifdlg.c:548
3217 msgid "The addressbook may contain entries that were previously imported from an LDIF file. The \"Distinguished Name\" (DN) user attribute, if present in the address book data, may be used in the exported LDIF file. The RDN selected above will be used if the DN user attribute is not found."
3218 msgstr "Kniha adres může obsahovat položky, které byly dříve importovány z LDIF souboru. Pokud je v datech knihy adres obsažen atribut DN, může být použit ve vytvářeném LDIF souboru. RDN vybrané výše bude použito, pokud atribut DN nebude nalezen."
3219
3220 #: src/expldifdlg.c:558
3221 msgid "Exclude record if no Email Address"
3222 msgstr "Vyloučit záznamy bez e-mailových adres"
3223
3224 #: src/expldifdlg.c:563
3225 msgid "An addressbook may contain entries without Email Addresses. Check this option to ignore these records."
3226 msgstr "Kniha adres může obsahovat záznamy bez e-mailových adres. Pokud zaškrtnete tuto volbu, budou tyto záznamy ignorovány."
3227
3228 #: src/expldifdlg.c:655
3229 msgid "Export Address Book to LDIF File"
3230 msgstr "Exportovat knihu adres do LDIF souboru"
3231
3232 #: src/expldifdlg.c:722
3233 msgid "Distinguished Name"
3234 msgstr "Rozlišovací jméno (dn)"
3235
3236 #: src/export.c:110
3237 #: src/summaryview.c:7687
3238 msgid "Export to mbox file"
3239 msgstr "Exportovat do mbox souboru"
3240
3241 #: src/export.c:129
3242 msgid "Locate the folder to export and specify the mbox file."
3243 msgstr "Určete zdrojovou složku a cílový mbox soubor."
3244
3245 #: src/export.c:140
3246 msgid "Source folder:"
3247 msgstr "Zdrojová složka:"
3248
3249 #: src/export.c:146
3250 #: src/import.c:140
3251 msgid "Mbox file:"
3252 msgstr "Mbox soubor:"
3253
3254 #: src/export.c:201
3255 msgid "Target mbox filename can't be left empty."
3256 msgstr "Cílový mbox soubor musí být určen."
3257
3258 #: src/export.c:206
3259 msgid "Source folder can't be left empty."
3260 msgstr "Zdrojová složka musí být určena."
3261
3262 #: src/export.c:219
3263 msgid "Couldn't find the source folder."
3264 msgstr "Zdrojová složka nebyla nalezena."
3265
3266 #: src/export.c:242
3267 msgid "Select exporting file"
3268 msgstr "Vyberte soubor pro export"
3269
3270 #: src/exporthtml.c:762
3271 msgid "Full Name"
3272 msgstr "Celý název"
3273
3274 #: src/exporthtml.c:766
3275 #: src/importldif.c:1023
3276 msgid "Attributes"
3277 msgstr "Atributy"
3278
3279 #: src/exporthtml.c:969
3280 msgid "Claws Mail Address Book"
3281 msgstr "Claws Mail kniha adres"
3282
3283 #: src/exporthtml.c:1083
3284 #: src/exportldif.c:551
3285 msgid "Name already exists but is not a directory."
3286 msgstr "Vybraný název existuje ale není názvem adresáře."
3287
3288 #: src/exporthtml.c:1086
3289 #: src/exportldif.c:554
3290 msgid "No permissions to create directory."
3291 msgstr "Nemohu vytvořit adresář."
3292
3293 #: src/exporthtml.c:1089
3294 #: src/exportldif.c:557
3295 msgid "Name is too long."
3296 msgstr "Název je příliš dlouhý."
3297
3298 #: src/exporthtml.c:1092
3299 #: src/exportldif.c:560
3300 msgid "Not specified."
3301 msgstr "Není uveden."
3302
3303 #: src/folder.c:1438
3304 #: src/foldersel.c:378
3305 #: src/prefs_folder_item.c:295
3306 msgid "Inbox"
3307 msgstr "Doručená pošta"
3308
3309 #: src/folder.c:1442
3310 #: src/foldersel.c:382
3311 msgid "Sent"
3312 msgstr "Odeslaná pošta"
3313
3314 #: src/folder.c:1446
3315 #: src/foldersel.c:386
3316 #: src/prefs_folder_item.c:298
3317 msgid "Queue"
3318 msgstr "Fronta"
3319
3320 #: src/folder.c:1450
3321 #: src/foldersel.c:390
3322 #: src/prefs_folder_item.c:299
3323 #: src/toolbar.c:361
3324 #: src/toolbar.c:396
3325 msgid "Trash"
3326 msgstr "Koš"
3327
3328 #: src/folder.c:1454
3329 #: src/foldersel.c:394
3330 #: src/prefs_folder_item.c:297
3331 msgid "Drafts"
3332 msgstr "Koncepty"
3333
3334 #: src/folder.c:1890
3335 #, c-format
3336 msgid "Processing (%s)...\n"
3337 msgstr "Zpracovávám (%s)...\n"
3338
3339 #: src/folder.c:3108
3340 #, c-format
3341 msgid "Copying %s to %s...\n"
3342 msgstr "Kopíruji %s do %s...\n"
3343
3344 #: src/folder.c:3108
3345 #, c-format
3346 msgid "Moving %s to %s...\n"
3347 msgstr "Přesouvám %s do %s...\n"
3348
3349 #: src/folder.c:3395
3350 #, c-format
3351 msgid "Updating cache for %s..."
3352 msgstr "Aktualizuji vyrovnávací paměť pro %s..."
3353
3354 #: src/folder.c:4232
3355 msgid "Processing messages..."
3356 msgstr "Zpracovávám zprávy..."
3357
3358 #: src/folder.c:4368
3359 #, c-format
3360 msgid "Synchronising %s for offline use...\n"
3361 msgstr "Synchronizuji %s pro použití offline...\n"
3362
3363 #: src/foldersel.c:221
3364 msgid "Select folder"
3365 msgstr "Vybrat složku"
3366
3367 #: src/foldersel.c:558
3368 #: src/imap_gtk.c:196
3369 #: src/mh_gtk.c:144
3370 msgid "NewFolder"
3371 msgstr "Nová složka"
3372
3373 #: src/foldersel.c:566
3374 #: src/imap_gtk.c:207
3375 #: src/imap_gtk.c:213
3376 #: src/imap_gtk.c:270
3377 #: src/mh_gtk.c:152
3378 #: src/mh_gtk.c:259
3379 #: src/news_gtk.c:314
3380 #, c-format
3381 msgid "'%c' can't be included in folder name."
3382 msgstr "'%c' nemůže být obsaženo ve jméně složky."
3383
3384 #: src/foldersel.c:576
3385 #: src/imap_gtk.c:223
3386 #: src/imap_gtk.c:282
3387 #: src/mh_gtk.c:162
3388 #: src/mh_gtk.c:266
3389 #: src/news_gtk.c:321
3390 #, c-format
3391 msgid "The folder '%s' already exists."
3392 msgstr "Složka '%s' už existuje."
3393
3394 #: src/foldersel.c:583
3395 #: src/imap_gtk.c:229
3396 #: src/mh_gtk.c:168
3397 #, c-format
3398 msgid "Can't create the folder '%s'."
3399 msgstr "Nemohu vytvořit složku '%s'."
3400
3401 #: src/folderview.c:230
3402 msgid "Mark all re_ad"
3403 msgstr "Označit všechny jako _přečtené"
3404
3405 #: src/folderview.c:232
3406 msgid "R_un processing rules"
3407 msgstr "S_pustit pravidla zpracování"
3408
3409 #: src/folderview.c:233
3410 #: src/mainwindow.c:509
3411 msgid "_Search folder..."
3412 msgstr "_Hledat složku..."
3413
3414 #: src/folderview.c:235
3415 msgid "Process_ing..."
3416 msgstr "_Zpracování..."
3417
3418 #: src/folderview.c:236
3419 msgid "Empty _trash..."
3420 msgstr "Vyprázdnit _koš..."
3421
3422 #: src/folderview.c:237
3423 msgid "Send _queue..."
3424 msgstr "Odeslat _frontu..."
3425
3426 #: src/folderview.c:380
3427 #: src/folderview.c:427
3428 #: src/prefs_folder_column.c:78
3429 #: src/prefs_matcher.c:369
3430 #: src/summaryview.c:5910
3431 msgid "New"
3432 msgstr "Nové"
3433
3434 #: src/folderview.c:381
3435 #: src/folderview.c:428
3436 #: src/prefs_folder_column.c:79
3437 #: src/prefs_matcher.c:368
3438 #: src/summaryview.c:5912
3439 msgid "Unread"
3440 msgstr "Nepřečtené"
3441
3442 #: src/folderview.c:382
3443 #: src/prefs_folder_column.c:80
3444 msgid "Total"
3445 msgstr "Celkem"
3446
3447 #. TRANSLATORS: This in Number sign in American style
3448 #: src/folderview.c:430
3449 #: src/summaryview.c:434
3450 msgid "#"
3451 msgstr "#"
3452
3453 #: src/folderview.c:741
3454 msgid "Setting folder info..."
3455 msgstr "Nastavuji informace o složce..."
3456
3457 #: src/folderview.c:804
3458 #: src/summaryview.c:3918
3459 msgid "Mark all as read"
3460 msgstr "Označit všechny jako přečtené"
3461
3462 #: src/folderview.c:805
3463 #: src/summaryview.c:3919
3464 msgid "Do you really want to mark all mails in this folder as read ?"
3465 msgstr "Opravdu chcete označit všechny zprávy v této složce jako přečtené?"
3466
3467 #: src/folderview.c:1028
3468 #: src/imap.c:4057
3469 #: src/mainwindow.c:5020
3470 #: src/setup.c:90
3471 #, c-format
3472 msgid "Scanning folder %s%c%s ..."
3473 msgstr "Prohledávám složku %s%c%s ..."
3474
3475 #: src/folderview.c:1032
3476 #: src/imap.c:4062
3477 #: src/mainwindow.c:5025
3478 #: src/setup.c:95
3479 #, c-format
3480 msgid "Scanning folder %s ..."
3481 msgstr "Prohledávám složku %s ..."
3482
3483 #: src/folderview.c:1063
3484 msgid "Rebuild folder tree"
3485 msgstr "Obnovit strom složek"
3486
3487 #: src/folderview.c:1064
3488 msgid "Rebuilding the folder tree will remove local caches. Do you want to continue?"
3489 msgstr "Obnovení stromu složek vyčistí všechny lokální vyrovnávací paměti. Chcete pokračovat?"
3490
3491 #: src/folderview.c:1074
3492 msgid "Rebuilding folder tree..."
3493 msgstr "Provádím obnovu stromu složek..."
3494
3495 #: src/folderview.c:1076
3496 #: src/folderview.c:1117
3497 msgid "Scanning folder tree..."
3498 msgstr "Prohledávám strom složek..."
3499
3500 #: src/folderview.c:1208
3501 #, c-format
3502 msgid "Couldn't scan folder %s\n"
3503 msgstr "Nepodařilo se načíst obsah adresáře %s\n"
3504
3505 #: src/folderview.c:1262
3506 msgid "Checking for new messages in all folders..."
3507 msgstr "Zjišťuji nové zprávy ve všech složkách..."
3508
3509 #: src/folderview.c:2081
3510 #, c-format
3511 msgid "Closing Folder %s..."
3512 msgstr "Zavírám složku %s..."
3513
3514 #: src/folderview.c:2176
3515 #, c-format
3516 msgid "Opening Folder %s..."
3517 msgstr "Otevírám složku %s..."
3518
3519 #: src/folderview.c:2194
3520 msgid "Folder could not be opened."
3521 msgstr "Složku nelze otevřít."
3522
3523 #: src/folderview.c:2335
3524 #: src/mainwindow.c:2966
3525 #: src/mainwindow.c:2970
3526 msgid "Empty trash"
3527 msgstr "Vyprázdnit koš"
3528
3529 #: src/folderview.c:2336
3530 msgid "Delete all messages in trash?"
3531 msgstr "Odstranit všechny zprávy v koši?"
3532
3533 #: src/folderview.c:2337
3534 msgid "+_Empty trash"
3535 msgstr "+_Vyprázdnit koš"
3536
3537 #: src/folderview.c:2381
3538 #: src/inc.c:1599
3539 #: src/toolbar.c:2573
3540 msgid "Offline warning"
3541 msgstr "Varování offline režimu"
3542
3543 #: src/folderview.c:2382
3544 #: src/toolbar.c:2574
3545 msgid "You're working offline. Override?"
3546 msgstr "Pracujete v režimu offline. Přepnout?"
3547
3548 #: src/folderview.c:2393
3549 #: src/toolbar.c:2593
3550 msgid "Send queued messages"
3551 msgstr "Odeslat pozdržené zprávy"
3552
3553 #: src/folderview.c:2394
3554 #: src/toolbar.c:2594
3555 msgid "Send all queued messages?"
3556 msgstr "Odeslat všechny zprávy ve frontě pozdržených zpráv?"
3557
3558 #: src/folderview.c:2395
3559 #: src/messageview.c:807
3560 #: src/messageview.c:824
3561 #: src/toolbar.c:2595
3562 msgid "_Send"
3563 msgstr "_Odeslat"
3564
3565 #: src/folderview.c:2403
3566 #: src/toolbar.c:2613
3567 msgid "Some errors occurred while sending queued messages."
3568 msgstr "Při posílání pozdržených zpráv nastala stejná chyba."
3569
3570 #: src/folderview.c:2406
3571 #: src/main.c:2420
3572 #: src/toolbar.c:2616
3573 #, c-format
3574 msgid ""
3575 "Some errors occurred while sending queued messages:\n"
3576 "%s"
3577 msgstr ""
3578 "Při odesílání pozdržených zpráv nastala chyba:\n"
3579 "%s"
3580
3581 #: src/folderview.c:2488
3582 #, c-format
3583 msgid "Do you really want to copy folder '%s' in '%s' ?"
3584 msgstr "Opravdu chcete složku '%s' zkopírovat do '%s' ?"
3585
3586 #: src/folderview.c:2489
3587 #, c-format
3588 msgid "Do you really want to make folder '%s' a subfolder of '%s' ?"
3589 msgstr "Opravdu chcete složku '%s' učinit podsložkou složky '%s' ?"
3590
3591 #: src/folderview.c:2491
3592 msgid "Copy folder"
3593 msgstr "Kopírovat složku"
3594
3595 #: src/folderview.c:2491
3596 msgid "Move folder"
3597 msgstr "Přesunout složku"
3598
3599 #: src/folderview.c:2502
3600 #, c-format
3601 msgid "Copying %s to %s..."
3602 msgstr "Kopíruji %s do %s..."
3603
3604 #: src/folderview.c:2502
3605 #, c-format
3606 msgid "Moving %s to %s..."
3607 msgstr "Přesouvám %s do %s..."
3608
3609 #: src/folderview.c:2533
3610 msgid "Source and destination are the same."
3611 msgstr "Zdroj i cíl jsou totožné."
3612
3613 #: src/folderview.c:2536
3614 msgid "Can't copy a folder to one of its children."
3615 msgstr "Nelze kopírovat složku do své vlastní podsložky."
3616
3617 #: src/folderview.c:2537
3618 msgid "Can't move a folder to one of its children."
3619 msgstr "Nelze přesunout složku do své vlastní podsložky."
3620
3621 #: src/folderview.c:2540
3622 msgid "A folder cannot be moved between different mailboxes."
3623 msgstr "Složka nemůže být přesouvána mezi různými poštovními schránkami."
3624
3625 #: src/folderview.c:2543
3626 msgid "Copy failed!"
3627 msgstr "Kopírování se nezdařilo!"
3628
3629 #: src/folderview.c:2543
3630 msgid "Move failed!"
3631 msgstr "Přesun se nezdařil!"
3632
3633 #: src/folderview.c:2594
3634 #, c-format
3635 msgid "Processing configuration for folder %s"
3636 msgstr "Zpracování složky - pravidla pro složku %s"
3637
3638 #: src/folderview.c:2986
3639 #: src/summaryview.c:4348
3640 #: src/summaryview.c:4447
3641 msgid "The destination folder can only be used to store subfolders."
3642 msgstr "Cílová složka může být použita pouze k uložení podsložek."
3643
3644 #: src/gedit-print.c:138
3645 #: src/messageview.c:2055
3646 #: src/summaryview.c:4670
3647 #: src/toolbar.c:196
3648 #: src/toolbar.c:403
3649 msgid "Print"
3650 msgstr "Tisk"
3651
3652 #: src/gedit-print.c:236
3653 msgid "Preparing pages..."
3654 msgstr "Připravuji stránky..."
3655
3656 #: src/gedit-print.c:263
3657 #, c-format
3658 msgid "Rendering page %d of %d..."
3659 msgstr "Generuji stránku %d z %d..."
3660
3661 #: src/gedit-print.c:265
3662 #, c-format
3663 msgid "Printing page %d of %d..."
3664 msgstr "Tisknu stránku %d z %d..."
3665
3666 #: src/gedit-print.c:287
3667 #: src/printing.c:415
3668 msgid "Print preview"
3669 msgstr "Náhled"
3670
3671 #: src/gedit-print.c:428
3672 msgid "Page %N of %Q"
3673 msgstr "Stránka %N z %Q"
3674
3675 #: src/grouplistdialog.c:160
3676 msgid "Newsgroup subscription"
3677 msgstr "Přihlásit diskusní skupiny"
3678
3679 #: src/grouplistdialog.c:176
3680 msgid "Select newsgroups for subscription:"
3681 msgstr "Vyberte diskuzní skupinu pro přihlášení:"
3682
3683 #: src/grouplistdialog.c:182
3684 msgid "Find groups:"
3685 msgstr "Najít skupiny:"
3686
3687 #: src/grouplistdialog.c:190
3688 msgid " Search "
3689 msgstr " Vyhledat "
3690
3691 #: src/grouplistdialog.c:202
3692 msgid "Newsgroup name"
3693 msgstr "Název diskusní skupiny"
3694
3695 #: src/grouplistdialog.c:203
3696 msgid "Messages"
3697 msgstr "Zprávy"
3698
3699 #: src/grouplistdialog.c:204
3700 msgid "Type"
3701 msgstr "Typ"
3702
3703 #: src/grouplistdialog.c:333
3704 msgid "moderated"
3705 msgstr "moderovaný"
3706
3707 #: src/grouplistdialog.c:335
3708 msgid "readonly"
3709 msgstr "pouze pro čtení"
3710
3711 #: src/grouplistdialog.c:337
3712 msgid "unknown"
3713 msgstr "neznámý"
3714
3715 #: src/grouplistdialog.c:406
3716 msgid "Can't retrieve newsgroup list."
3717 msgstr "Nemohu načíst seznam diskuzních skupin."
3718
3719 #: src/grouplistdialog.c:443
3720 #: src/summaryview.c:1472
3721 msgid "Done."
3722 msgstr "Hotovo."
3723
3724 #: src/grouplistdialog.c:476
3725 #, c-format
3726 msgid "%d newsgroups received (%s read)"
3727 msgstr "%d diskuzních skupin přijato (%s načteno)"
3728
3729 #: src/gtk/about.c:122
3730 msgid ""
3731 "Claws Mail is a lightweight, fast and highly-configurable email client.\n"
3732 "\n"
3733 "For further information visit the Claws Mail website:\n"
3734 msgstr ""
3735 "Claws Mail je rychlý a bohatě konfigurovatelný e-mailový klient.\n"
3736 "\n"
3737 "Pro další informace navštivte webové stránky Claws Mail:\n"
3738
3739 #: src/gtk/about.c:128
3740 msgid ""
3741 "\n"
3742 "\n"
3743 "Claws Mail is free software released under the GPL license. If you wish to donate to the Claws Mail project you can do so at:\n"
3744 msgstr ""
3745 "\n"
3746 "\n"
3747 "Claws Mail je volně šiřitelný software distribuovaný pod licencí GPL. Pokud chcete přispět na projekt Claws Mail, můžete tak učinit na:\n"
3748
3749 #: src/gtk/about.c:144
3750 msgid ""
3751 "\n"
3752 "\n"
3753 "Copyright (C) 1999-2009\n"
3754 "Hiroyuki Yamamoto <hiro-y@kcn.ne.jp>\n"
3755 "and the Claws Mail team"
3756 msgstr ""
3757 "\n"
3758 "\n"
3759 "Copyright (C) 1999-2009\n"
3760 "Hiroyuki Yamamoto <hiro-y@kcn.ne.jp>\n"
3761 "a tým Claws Mail"
3762
3763 #: src/gtk/about.c:147
3764 msgid ""
3765 "\n"
3766 "\n"
3767 "System Information\n"
3768 msgstr ""
3769 "\n"
3770 "\n"
3771 "Informace o systému\n"
3772
3773 #: src/gtk/about.c:153
3774 #, c-format
3775 msgid ""
3776 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
3777 "Locale: %s (charset: %s)\n"
3778 "Operating System: %s %s (%s)"
3779 msgstr ""
3780 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
3781 "Lokalita: %s (znaková sada: %s)\n"
3782 "Operační systém: %s %s (%s)"
3783
3784 #: src/gtk/about.c:162
3785 #, c-format
3786 msgid ""
3787 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
3788 "Locale: %s (charset: %s)\n"
3789 "Operating System: %s"
3790 msgstr ""
3791 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
3792 "Lokalita: %s (znaková sada: %s)\n"
3793 "Operační systém: %s"
3794
3795 #: src/gtk/about.c:171
3796 #, c-format
3797 msgid ""
3798 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
3799 "Locale: %s (charset: %s)\n"
3800 "Operating System: unknown"
3801 msgstr ""
3802 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
3803 "Lokalita: %s (znaková sada: %s)\n"
3804 "Operační systém: neznámý"
3805
3806 #: src/gtk/about.c:228
3807 #: src/prefs_themes.c:729
3808 #: src/wizard.c:543
3809 msgid "The Claws Mail Team"
3810 msgstr "Tým Claws Mail"
3811
3812 #: src/gtk/about.c:247
3813 msgid "Previous team members"
3814 msgstr "Dřívější členové týmu"
3815
3816 #: src/gtk/about.c:266
3817 msgid "The translation team"
3818 msgstr "Překladatelský tým"
3819
3820 #: src/gtk/about.c:285
3821 msgid "Documentation team"
3822 msgstr "Tým pro dokumentaci"
3823
3824 #: src/gtk/about.c:304
3825 msgid "Logo"
3826 msgstr "Logo"
3827
3828 #: src/gtk/about.c:323
3829 msgid "Icons"
3830 msgstr "Ikony"
3831
3832 #: src/gtk/about.c:342
3833 msgid "Contributors"
3834 msgstr "Přispěvatelé"
3835
3836 #: src/gtk/about.c:390
3837 msgid "Compiled-in Features\n"
3838 msgstr "Zakompilované vlastnosti\n"
3839
3840 #: src/gtk/about.c:406
3841 msgid "compface|adds support for the X-Face header\n"
3842 msgstr "obrázky X-Face v hlavičce zprávy\n"
3843
3844 #: src/gtk/about.c:416
3845 msgid "Enchant|adds support for spell checking\n"
3846 msgstr "přidává podporu pro kontrolu pravopisu\n"
3847
3848 #: src/gtk/about.c:426
3849 msgid "GnuTLS|adds support for encrypted connections to servers\n"
3850 msgstr "přidává podporu pro šifrované spojení k severům\n"
3851
3852 #: src/gtk/about.c:436
3853 msgid "IPv6|adds support for IPv6 addresses, the new Internet addressing protocol\n"
3854 msgstr "přidává podporu IPv6 adres, nového protokolu adresování v Internetu\n"
3855
3856 #: src/gtk/about.c:447
3857 msgid "iconv|allows converting to and from different character sets\n"
3858 msgstr "konverze mezi různými znakovými sadami\n"
3859
3860 #: src/gtk/about.c:457
3861 msgid "JPilot|adds support for PalmOS addressbooks\n"
3862 msgstr "práce s adresáři PalmOS\n"
3863
3864 #: src/gtk/about.c:467
3865 msgid "LDAP|adds support for LDAP shared addressbooks\n"
3866 msgstr "práce s adresáři LDAP\n"
3867
3868 #: src/gtk/about.c:477
3869 msgid "libetpan|adds support for IMAP and NNTP servers\n"
3870 msgstr "přidává podporu IMAP a NNTP serverů\n"
3871
3872 #: src/gtk/about.c:488
3873 msgid "libgnomeprint|adds support for a complete print dialog\n"
3874 msgstr "dialogové okno pro tisk zpráv\n"
3875
3876 #: src/gtk/about.c:499
3877 msgid "libSM|adds support for session handling\n"
3878 msgstr "správa X relací\n"
3879
3880 #: src/gtk/about.c:509
3881 msgid "NetworkManager|adds support for detection of network connection changes\n"
3882 msgstr "NetworkManager|doplní podporu pro detekci změn síťových připojení\n"
3883
3884 #: src/gtk/about.c:541
3885 msgid ""
3886 "This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 3, or (at your option) any later version.\n"
3887 "\n"
3888 msgstr ""
3889 "Tento program je volně šiřitelný, můžete jej redistribuovat a/nebo měnit tak jak to popisuje GNU General Public License publikovaný Free Software Foundation a to ve verzi 3, nebo (podle vašeho uvážení) v jakékoliv pozdější verzi.\n"
3890 "\n"
3891
3892 #: src/gtk/about.c:547
3893 msgid ""
3894 "This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.\n"
3895 "\n"
3896 msgstr ""
3897 "Tento program je šířen v dobré víře v jeho užitečnost, ale BEZ JAKÉKOLIV ZÁRUKY. Více detailů naleznete v GNU General Public License.\n"
3898 "\n"
3899
3900 #: src/gtk/about.c:565
3901 msgid "You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program. If not, see <"
3902 msgstr "Kopii GNU General Public License byste měli obdržet společně s tímto programem. Pokud ne, viz <"
3903
3904 #: src/gtk/about.c:570
3905 msgid ""
3906 ">. \n"
3907 "\n"
3908 msgstr ""
3909 ">. \n"
3910 "\n"
3911
3912 #: src/gtk/about.c:663
3913 msgid "About Claws Mail"
3914 msgstr "O Claws Mail"
3915
3916 #: src/gtk/about.c:714
3917 msgid ""
3918 "Copyright (C) 1999-2009\n"
3919 "Hiroyuki Yamamoto <hiro-y@kcn.ne.jp>\n"
3920 "and the Claws Mail team"
3921 msgstr ""
3922 "Copyright (C) 1999-2009\n"
3923 "Hiroyuki Yamamoto <hiro-y@kcn.ne.jp>\n"
3924 "a tým Claws Mail"
3925
3926 #: src/gtk/about.c:728
3927 msgid "_Info"
3928 msgstr "_Informace"
3929
3930 #: src/gtk/about.c:734
3931 msgid "_Authors"
3932 msgstr "_Autoři"
3933
3934 #: src/gtk/about.c:740
3935 msgid "_Features"
3936 msgstr "_Vlastnosti"
3937
3938 #: src/gtk/about.c:746
3939 msgid "_License"
3940 msgstr "_Licence"
3941
3942 #: src/gtk/about.c:754
3943 msgid "_Release Notes"
3944 msgstr "_Poznámky k verzi"
3945
3946 #: src/gtk/colorlabel.c:38
3947 #: src/prefs_common.c:358
3948 msgid "Orange"
3949 msgstr "Oranžová"
3950
3951 #: src/gtk/colorlabel.c:39
3952 #: src/prefs_common.c:362
3953 msgid "Red"
3954 msgstr "Červená"
3955
3956 #: src/gtk/colorlabel.c:40
3957 #: src/prefs_common.c:366
3958 msgid "Pink"
3959 msgstr "Růžová"
3960
3961 #: src/gtk/colorlabel.c:41
3962 #: src/prefs_common.c:370
3963 msgid "Sky blue"
3964 msgstr "Nebeská modř"
3965
3966 #: src/gtk/colorlabel.c:42
3967 #: src/prefs_common.c:374
3968 msgid "Blue"
3969 msgstr "Modrá"
3970
3971 #: src/gtk/colorlabel.c:43
3972 #: src/prefs_common.c:378
3973 msgid "Green"
3974 msgstr "Zelená"
3975
3976 #: src/gtk/colorlabel.c:44
3977 #: src/prefs_common.c:382
3978 msgid "Brown"
3979 msgstr "Hnědá"
3980
3981 #: src/gtk/colorlabel.c:45
3982 #: src/prefs_common.c:386
3983 msgid "Grey"
3984 msgstr "Šedá"
3985
3986 #: src/gtk/colorlabel.c:46
3987 #: src/prefs_common.c:390
3988 msgid "Light brown"
3989 msgstr "Světle hnědá"
3990
3991 #: src/gtk/colorlabel.c:47
3992 #: src/prefs_common.c:394
3993 msgid "Dark red"
3994 msgstr "Tmavě červená"
3995
3996 #: src/gtk/colorlabel.c:48
3997 #: src/prefs_common.c:398
3998 msgid "Dark pink"
3999 msgstr "Tmavě růžová"
4000
4001 #: src/gtk/colorlabel.c:49
4002 #: src/prefs_common.c:402
4003 msgid "Steel blue"
4004 msgstr "Ocelově modrá"
4005
4006 #: src/gtk/colorlabel.c:50
4007 #: src/prefs_common.c:406
4008 msgid "Gold"
4009 msgstr "Zlatá"
4010
4011 #: src/gtk/colorlabel.c:51
4012 #: src/prefs_common.c:410
4013 msgid "Bright green"
4014 msgstr "Světle zelená"
4015
4016 #: src/gtk/colorlabel.c:52
4017 #: src/prefs_common.c:414
4018 msgid "Magenta"
4019 msgstr "Fialová"
4020
4021 #: src/gtk/foldersort.c:156
4022 msgid "Set folder order"
4023 msgstr "Nastavit pořadí složek"
4024
4025 #: src/gtk/foldersort.c:190
4026 msgid "Move folders up or down to change the sort order in the folder list."
4027 msgstr "Přesouváním složek nahoru nebo dolů můžete změnit pořadí složek v seznamu."
4028
4029 #: src/gtk/foldersort.c:216
4030 #: src/toolbar.c:384
4031 msgid "Folders"
4032 msgstr "Složky"
4033
4034 #: src/gtk/gtkaspell.c:336
4035 #: src/gtk/gtkaspell.c:616
4036 msgid "No dictionary selected."
4037 msgstr "Není vybrán žádný slovník."
4038
4039 #: src/gtk/gtkaspell.c:360
4040 #: src/gtk/gtkaspell.c:390
4041 #, c-format
4042 msgid "Couldn't initialize %s speller."
4043 msgstr "Nelze inicializovat %s kontrolu pravopisu."
4044
4045 #: src/gtk/gtkaspell.c:666
4046 msgid "Couldn't initialize Enchant broker."
4047 msgstr "Nelze inicializovat Enchat broker."
4048
4049 #: src/gtk/gtkaspell.c:671
4050 #, c-format
4051 msgid "Couldn't initialize %s dictionary:"
4052 msgstr "Nelze inicializovat %s slovník:"
4053
4054 #: src/gtk/gtkaspell.c:1030
4055 msgid "No misspelled word found."
4056 msgstr "Kontrola pravopisu provedena."
4057
4058 #: src/gtk/gtkaspell.c:1380
4059 msgid "Replace unknown word"
4060 msgstr "Nahradit neznámé slovo"
4061
4062 #: src/gtk/gtkaspell.c:1397
4063 #, c-format
4064 msgid "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Replace \"%s\" with: </span>"
4065 msgstr "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Nahradit \"%s\" s: </span>"
4066
4067 #: src/gtk/gtkaspell.c:1443
4068 msgid ""
4069 "Holding down Control key while pressing Enter\n"
4070 "will learn from mistake.\n"
4071 msgstr ""
4072 "Podržení klávesy Control při stisku Enter\n"
4073 "aktivuje učení z chyby.\n"
4074
4075 #: src/gtk/gtkaspell.c:1753
4076 #, c-format
4077 msgid "\"%s\" unknown in %s"
4078 msgstr "\"%s\" neznámé v %s"
4079
4080 #: src/gtk/gtkaspell.c:1767
4081 msgid "Accept in this session"
4082 msgstr "Přijmout pro tuto relaci"
4083
4084 #: src/gtk/gtkaspell.c:1777
4085 msgid "Add to personal dictionary"
4086 msgstr "Přidat do vlastního slovníku"
4087
4088 #: src/gtk/gtkaspell.c:1787
4089 msgid "Replace with..."
4090 msgstr "Nahradit čím..."
4091
4092 #: src/gtk/gtkaspell.c:1800
4093 #, c-format
4094 msgid "Check with %s"
4095 msgstr "Otestovat pomocí %s"
4096
4097 #: src/gtk/gtkaspell.c:1822
4098 msgid "(no suggestions)"
4099 msgstr "(nejsou návrhy)"
4100
4101 #: src/gtk/gtkaspell.c:1833
4102 #: src/gtk/gtkaspell.c:1971
4103 msgid "More..."
4104 msgstr "Více..."
4105
4106 #: src/gtk/gtkaspell.c:1896
4107 #, c-format
4108 msgid "Dictionary: %s"
4109 msgstr "Slovník: %s"
4110
4111 #: src/gtk/gtkaspell.c:1909
4112 #, c-format
4113 msgid "Use alternate (%s)"
4114 msgstr "Použít předchozí (%s)"
4115
4116 #: src/gtk/gtkaspell.c:1920
4117 msgid "Use both dictionaries"
4118 msgstr "Použít oba slovníky"
4119
4120 #: src/gtk/gtkaspell.c:1934
4121 #: src/prefs_spelling.c:141
4122 msgid "Check while typing"
4123 msgstr "Kontrolovat během psaní"
4124
4125 #: src/gtk/gtkaspell.c:1950
4126 msgid "Change dictionary"
4127 msgstr "Změnit slovník"
4128
4129 #: src/gtk/gtkaspell.c:2089
4130 #, c-format
4131 msgid ""
4132 "The spell checker could not change dictionary.\n"
4133 "%s"
4134 msgstr ""
4135 "Nepodařilo se změnit slovník pro kontrolu pravopisu.\n"
4136 "%s"
4137
4138 #: src/gtk/gtkaspell.c:2145
4139 #, c-format
4140 msgid ""
4141 "The spell checker could not change the alternate dictionary.\n"
4142 "%s"
4143 msgstr ""
4144 "Nepodařilo se změnit alternativní slovník pro kontrolu pravopisu.\n"
4145 "%s"
4146
4147 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:269
4148 msgid "Configuration"
4149 msgstr "Nastavení"
4150
4151 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:270
4152 msgid "Configuration options for the print job"
4153 msgstr "Nastavení voleb pro tiskovou úlohu"
4154
4155 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:277
4156 msgid "Source Buffer"
4157 msgstr "Zdrojový buffer"
4158
4159 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:278
4160 msgid "GtkTextBuffer object to print"
4161 msgstr "Objekt GtkTextBuffer k vytištění"
4162
4163 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:284
4164 msgid "Tabs Width"
4165 msgstr "Šířka tabulátoru"
4166
4167 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:285
4168 msgid "Width in equivalent space characters of tabs"
4169 msgstr "Počet mezer, jejichž šířce má odpovídat šířka tabulátoru"
4170
4171 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:292
4172 msgid "Wrap Mode"
4173 msgstr "Režim zalamování"
4174
4175 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:293
4176 msgid "Word wrapping mode"
4177 msgstr "Režim zalamování slov"
4178
4179 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:300
4180 msgid "Highlight"
4181 msgstr "Zvýrazňovat"
4182
4183 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:301
4184 msgid "Whether to print the document with highlighted syntax"
4185 msgstr "Určuje, zda tisknout dokument se zvýrazněním syntaxe"
4186
4187 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:309
4188 msgid "Font"
4189 msgstr "Písmo"
4190
4191 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:310
4192 msgid "GnomeFont name to use for the document text (deprecated)"
4193 msgstr "Název písma (GnomeFont) pro text dokumentu (zastaralé)"
4194
4195 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:317
4196 msgid "Font Description"
4197 msgstr "Popis písma"
4198
4199 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:318
4200 msgid "Font to use for the document text (e.g. \"Monospace 10\")"
4201 msgstr "Písmo pro text dokumentu (např. \"Monospace 10\")"
4202
4203 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:325
4204 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:333
4205 msgid "Numbers Font"
4206 msgstr "Písmo pro čísla řádků"
4207
4208 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:326
4209 msgid "GnomeFont name to use for the line numbers (deprecated)"
4210 msgstr "Název písma (GnomeFont) pro tisk čísla řádků (zastaralé)"
4211
4212 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:334
4213 msgid "Font description to use for the line numbers"
4214 msgstr "Popis písma pro čísla řádků"
4215
4216 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:341
4217 msgid "Print Line Numbers"
4218 msgstr "Tisknout čísla řádků"
4219
4220 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:342
4221 msgid "Interval of printed line numbers (0 means no numbers)"
4222 msgstr "Interval tištěných čísel řádků (0 znamená bez čísel)"
4223
4224 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:349
4225 msgid "Print Header"
4226 msgstr "Tisknout záhlaví"
4227
4228 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:350
4229 msgid "Whether to print a header in each page"
4230 msgstr "Určuje, zda bude tištěno záhlaví na každé stránce"
4231
4232 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:357
4233 msgid "Print Footer"
4234 msgstr "Tisknout zápatí"
4235
4236 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:358
4237 msgid "Whether to print a footer in each page"
4238 msgstr "Určuje, zda bude tištěno zápatí na každé stránce"
4239
4240 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:365
4241 msgid "Header and Footer Font"
4242 msgstr "Písmo pro záhlaví a zápatí"
4243
4244 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:366
4245 msgid "GnomeFont name to use for the header and footer (deprecated)"
4246 msgstr "Název písma (GnomeFont) pro tisk záhlaví a zápatí (zastaralé)"
4247
4248 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:373
4249 msgid "Header and Footer Font Description"
4250 msgstr "Popis písma záhlaví a zápatí"
4251
4252 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:374
4253 msgid "Font to use for headers and footers (e.g. \"Monospace 10\")"
4254 msgstr "Písmo pro tisk záhlaví a zápatí (např. \"Monospace 10\")"
4255
4256 #: src/gtk/headers.h:8
4257 #: src/prefs_filtering_action.c:1206
4258 #: src/prefs_matcher.c:2028
4259 #: src/prefs_summary_column.c:83
4260 #: src/quote_fmt.c:48
4261 #: src/summaryview.c:432
4262 msgid "Date"
4263 msgstr "Datum"
4264
4265 #: src/gtk/headers.h:8
4266 msgid "Date:"
4267 msgstr "Datum:"
4268
4269 #: src/gtk/headers.h:9
4270 #: src/prefs_filtering_action.c:1203
4271 #: src/prefs_matcher.c:2025
4272 #: src/prefs_summary_column.c:81
4273 #: src/prefs_template.c:79
4274 #: src/quote_fmt.c:49
4275 #: src/quote_fmt.c:167
4276 #: src/quote_fmt.c:295
4277 #: src/quote_fmt.c:427
4278 #: src/summaryview.c:430
4279 msgid "From"
4280 msgstr "Od"
4281
4282 #: src/gtk/headers.h:9
4283 #: src/summary_search.c:352
4284 msgid "From:"
4285 msgstr "Od:"
4286
4287 #: src/gtk/headers.h:10
4288 #: src/toolbar.c:393
4289 msgid "Sender"
4290 msgstr "Odesílateli"
4291
4292 #: src/gtk/headers.h:10
4293 msgid "Sender:"
4294 msgstr "Odesílatel:"
4295
4296 #: src/gtk/headers.h:11
4297 #: src/prefs_account.c:1981
4298 msgid "Reply-To"
4299 msgstr "Odpovědět komu"
4300
4301 #: src/gtk/headers.h:12
4302 #: src/prefs_filtering_action.c:1204
4303 #: src/prefs_matcher.c:2026
4304 #: src/prefs_summary_column.c:82
4305 #: src/prefs_template.c:81
4306 #: src/quote_fmt.c:56
4307 #: src/summaryview.c:431
4308 msgid "To"
4309 msgstr "Komu"
4310
4311 #: src/gtk/headers.h:13
4312 #: src/prefs_account.c:1955
4313 #: src/prefs_filtering_action.c:1205
4314 #: src/prefs_matcher.c:2027
4315 #: src/prefs_template.c:82
4316 #: src/quote_fmt.c:57
4317 msgid "Cc"
4318 msgstr "Kopie"
4319
4320 #: src/gtk/headers.h:14
4321 #: src/prefs_account.c:1968
4322 #: src/prefs_template.c:83
4323 msgid "Bcc"
4324 msgstr "Skrytá kopie"
4325
4326 #: src/gtk/headers.h:15
4327 #: src/prefs_filtering_action.c:1207
4328 #: src/prefs_matcher.c:2029
4329 #: src/quote_fmt.c:60
4330 msgid "Message-ID"
4331 msgstr "Message-ID"
4332
4333 #: src/gtk/headers.h:15
4334 msgid "Message-ID:"
4335 msgstr "Message-ID:"
4336
4337 #: src/gtk/headers.h:16
4338 msgid "In-Reply-To"
4339 msgstr "V odpovědi komu"
4340
4341 #: src/gtk/headers.h:16
4342 msgid "In-Reply-To:"
4343 msgstr "V odpovědi komu:"
4344
4345 #: src/gtk/headers.h:17
4346 #: src/prefs_filtering_action.c:1209
4347 #: src/prefs_matcher.c:2031
4348 #: src/quote_fmt.c:59
4349 msgid "References"
4350 msgstr "References"
4351
4352 #: src/gtk/headers.h:17
4353 msgid "References:"
4354 msgstr "References:"
4355
4356 #: src/gtk/headers.h:18
4357 #: src/prefs_filtering_action.c:1202
4358 #: src/prefs_matcher.c:2024
4359 #: src/prefs_summary_column.c:80
4360 #: src/prefs_template.c:84
4361 #: src/quote_fmt.c:55
4362 #: src/quote_fmt.c:186
4363 #: src/summaryview.c:429
4364 msgid "Subject"
4365 msgstr "Předmět"
4366
4367 #: src/gtk/headers.h:19
4368 msgid "Comments"
4369 msgstr "Komentáře"
4370
4371 #: src/gtk/headers.h:19
4372 msgid "Comments:"
4373 msgstr "Komentáře:"
4374
4375 #: src/gtk/headers.h:20
4376 msgid "Keywords"
4377 msgstr "Klíčová slova"
4378
4379 #: src/gtk/headers.h:20
4380 msgid "Keywords:"
4381 msgstr "Klíčová slova:"
4382
4383 #: src/gtk/headers.h:21
4384 msgid "Resent-Date"
4385 msgstr "Resent-Date"
4386
4387 #: src/gtk/headers.h:21
4388 msgid "Resent-Date:"
4389 msgstr "Resent-Date:"
4390
4391 #: src/gtk/headers.h:22
4392 msgid "Resent-From"
4393 msgstr "Resent-From"
4394
4395 #: src/gtk/headers.h:22
4396 msgid "Resent-From:"
4397 msgstr "Resent-From:"
4398
4399 #: src/gtk/headers.h:23
4400 msgid "Resent-Sender"
4401 msgstr "Resent-Sender"
4402
4403 #: src/gtk/headers.h:23
4404 msgid "Resent-Sender:"
4405 msgstr "Resent-Sender:"
4406
4407 #: src/gtk/headers.h:24
4408 msgid "Resent-To"
4409 msgstr "Resent-To"
4410
4411 #: src/gtk/headers.h:24
4412 msgid "Resent-To:"
4413 msgstr "Resent-To:"
4414
4415 #: src/gtk/headers.h:25
4416 msgid "Resent-Cc"
4417 msgstr "Resent-Cc"
4418
4419 #: src/gtk/headers.h:25
4420 msgid "Resent-Cc:"
4421 msgstr "Resent-Cc:"
4422
4423 #: src/gtk/headers.h:26
4424 msgid "Resent-Bcc"
4425 msgstr "Resent-Bcc"
4426
4427 #: src/gtk/headers.h:26
4428 msgid "Resent-Bcc:"
4429 msgstr "Resent-Bcc:"
4430
4431 #: src/gtk/headers.h:27
4432 msgid "Resent-Message-ID"
4433 msgstr "Resent-Message-ID"
4434
4435 #: src/gtk/headers.h:27
4436 msgid "Resent-Message-ID:"
4437 msgstr "Resent-Message-ID:"
4438
4439 #: src/gtk/headers.h:28
4440 msgid "Return-Path"
4441 msgstr "Návratová adresa"
4442
4443 #: src/gtk/headers.h:28
4444 msgid "Return-Path:"
4445 msgstr "Návratová adresa:"
4446
4447 #: src/gtk/headers.h:29
4448 msgid "Received"
4449 msgstr "Příjmuto"
4450
4451 #: src/gtk/headers.h:29
4452 msgid "Received:"
4453 msgstr "Příjmuto:"
4454
4455 #: src/gtk/headers.h:32
4456 #: src/prefs_filtering_action.c:1208
4457 #: src/prefs_matcher.c:2030
4458 #: src/quote_fmt.c:58
4459 msgid "Newsgroups"
4460 msgstr "Diskusní skupiny"
4461
4462 #: src/gtk/headers.h:33
4463 msgid "Followup-To"
4464 msgstr "Followup-To"
4465
4466 #: src/gtk/headers.h:34
4467 msgid "Delivered-To"
4468 msgstr "Delivered-To"
4469
4470 #: src/gtk/headers.h:34
4471 msgid "Delivered-To:"
4472 msgstr "Delivered-To:"
4473
4474 #: src/gtk/headers.h:35
4475 msgid "Seen"
4476 msgstr "Zobrazen"
4477
4478 #: src/gtk/headers.h:35
4479 msgid "Seen:"
4480 msgstr "Zobrazen:"
4481
4482 #: src/gtk/headers.h:36
4483 #: src/gtk/progressdialog.c:137
4484 #: src/gtk/sslcertwindow.c:163
4485 #: src/prefs_summary_column.c:78
4486 #: src/summaryview.c:2651
4487 msgid "Status"
4488 msgstr "Stav"
4489