2008-09-14 [colin] 3.5.0cvs104
[claws.git] / po / cs.po
1 # Czech translation of Sylpheed
2 # Copyright (C) 2000 Free Software Foundation, Inc.
3 # Jan Mura <jan_mura@altavista.com>, 2000.
4 #
5 msgid ""
6 msgstr ""
7 "Project-Id-Version: sylpheed-claws\n"
8 "Report-Msgid-Bugs-To: paul@claws-mail.org\n"
9 "POT-Creation-Date: 2008-02-01 10:17+0000\n"
10 "PO-Revision-Date: 2008-02-06 14:41+0100\n"
11 "Last-Translator: Petr Vanek <vanous@penguin.cz>\n"
12 "Language-Team: Czech <cs@li.org>\n"
13 "MIME-Version: 1.0\n"
14 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
15 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
16 "X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
17 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(((n%100>=10 && n%100<=14) || (n%10>5)) ? 2 : (n%10>=2 && n%10<=4) ? 1 : 0);\n"
18
19 #: src/account.c:381
20 msgid ""
21 "Some composing windows are open.\n"
22 "Please close all the composing windows before editing the accounts."
23 msgstr ""
24 "Jsou stále otevřena nějaká okna s rozepsanou zprávou.\n"
25 "Před úpravou tohoto účtu zavřete prosím všechna tato okna."
26
27 #: src/account.c:428
28 msgid "Can't create folder."
29 msgstr "Nemohu vytvořit složku."
30
31 #: src/account.c:699
32 msgid "Edit accounts"
33 msgstr "Úpravy účtů"
34
35 #: src/account.c:721
36 #, fuzzy
37 msgid "Using 'Get Mail' will retrieve messages from your Accounts in the order given, the checkbox indicates which accounts will be included. Bold text indicates the default account."
38 msgstr "Funkce 'Přijmout poštu ze všech účtů' načte zprávy z účtů v pořadí v jakém jsou zde uvedeny. Zaškrtnutím ve sloupci 'P' určíte, zda účet bude touto funkcí zpracován."
39
40 #: src/account.c:792
41 msgid " _Set as default account "
42 msgstr " Nastavit účet jako _výchozí "
43
44 #: src/account.c:884
45 msgid "Accounts with remote folders cannot be copied."
46 msgstr "Účty se vzdáleně umístěnými složkami (např. IMAP) nemohou být kopírovány."
47
48 #: src/account.c:891
49 #, c-format
50 msgid "Copy of %s"
51 msgstr "Kopie %s"
52
53 #: src/account.c:1052
54 #, c-format
55 msgid "Do you really want to delete the account '%s'?"
56 msgstr "Opravdu chcete odstranit účet '%s'?"
57
58 #: src/account.c:1054
59 msgid "(Untitled)"
60 msgstr "(Nepojmenovaný)"
61
62 #: src/account.c:1055
63 msgid "Delete account"
64 msgstr "Odstranit účet"
65
66 #: src/account.c:1508
67 msgid "Accounts List Get Column Name|G"
68 msgstr "P"
69
70 #: src/account.c:1514
71 msgid "'Get Mail' retrieves mail from the checked accounts"
72 msgstr "Funkce 'Přijmout poštu ze všech účtů' načte zprávy z účtů označených zaškrtnutím"
73
74 #: src/account.c:1521
75 #: src/addressadd.c:196
76 #: src/addressbook.c:137
77 #: src/addrduplicates.c:479
78 #: src/compose.c:6296
79 #: src/compose.c:6594
80 #: src/editaddress.c:1270
81 #: src/editaddress.c:1327
82 #: src/editaddress.c:1343
83 #: src/editbook.c:175
84 #: src/editgroup.c:287
85 #: src/editjpilot.c:270
86 #: src/editldap.c:434
87 #: src/editvcard.c:183
88 #: src/importmutt.c:228
89 #: src/importpine.c:227
90 #: src/mimeview.c:254
91 #: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:407
92 #: src/prefs_filtering.c:378
93 #: src/prefs_filtering.c:1884
94 #: src/prefs_template.c:210
95 msgid "Name"
96 msgstr "Jméno"
97
98 #: src/account.c:1529
99 #: src/prefs_account.c:1017
100 #: src/prefs_account.c:3577
101 msgid "Protocol"
102 msgstr "Protokol"
103
104 #: src/account.c:1537
105 #: src/ssl_manager.c:102
106 msgid "Server"
107 msgstr "Server"
108
109 #: src/action.c:363
110 #, c-format
111 msgid "Could not get message file %d"
112 msgstr "Nelze načíst soubor %d se zprávou"
113
114 #: src/action.c:394
115 msgid "Could not get message part."
116 msgstr "Nelze načíst část zprávy."
117
118 #: src/action.c:411
119 #, c-format
120 msgid "Can't get part of multipart message: %s"
121 msgstr "Nemohu získat část z mnohačásťové zprávy: %s"
122
123 #: src/action.c:525
124 #, c-format
125 msgid ""
126 "The selected action cannot be used in the compose window\n"
127 "because it contains %%f, %%F, %%as or %%p."
128 msgstr ""
129 "V okně pro psaní zprávy nelze použít akci,\n"
130 "která obsahuje %%f, %%F, %%as nebo %%p."
131
132 #: src/action.c:623
133 msgid "There is no filtering action set"
134 msgstr "Není nastavena žádná akce filtrování"
135
136 #: src/action.c:625
137 #, c-format
138 msgid ""
139 "Invalid filtering action(s):\n"
140 "%s"
141 msgstr ""
142 "Neplatná(é) filtrovací akce:\n"
143 "%s"
144
145 #: src/action.c:847
146 #, c-format
147 msgid ""
148 "Command could not be started. Pipe creation failed.\n"
149 "%s"
150 msgstr ""
151 "Nelze spustit příkaz. Selhalo vytvoření roury.\n"
152 "%s"
153
154 #: src/action.c:942
155 #, c-format
156 msgid ""
157 "Could not fork to execute the following command:\n"
158 "%s\n"
159 "%s"
160 msgstr ""
161 "Nelze provést fork pro spuštění následujícího příkazu:\n"
162 "%s\n"
163 "%s"
164
165 #: src/action.c:1162
166 #: src/action.c:1318
167 msgid "Completed"
168 msgstr "Dokončeno"
169
170 #: src/action.c:1198
171 #, c-format
172 msgid "--- Running: %s\n"
173 msgstr "--- Spuštěno: %s\n"
174
175 #: src/action.c:1202
176 #, c-format
177 msgid "--- Ended: %s\n"
178 msgstr "--- Ukončeno: %s\n"
179
180 #: src/action.c:1235
181 msgid "Action's input/output"
182 msgstr "Vstup/výstup akce"
183
184 #: src/action.c:1554
185 #, c-format
186 msgid ""
187 "Enter the argument for the following action:\n"
188 "('%%h' will be replaced with the argument)\n"
189 "  %s"
190 msgstr ""
191 "Vložte parametr pro následující akci:\n"
192 "('%%h' bude nahrazeno parametrem)\n"
193 "  %s"
194
195 #: src/action.c:1559
196 msgid "Action's hidden user argument"
197 msgstr "Skrytý uživatelský parametr akce"
198
199 #: src/action.c:1563
200 #, c-format
201 msgid ""
202 "Enter the argument for the following action:\n"
203 "('%%u' will be replaced with the argument)\n"
204 "  %s"
205 msgstr ""
206 "Vložte parametr pro následující akci:\n"
207 "('%%u' bude nahrazeno parametrem)\n"
208 "  %s"
209
210 #: src/action.c:1568
211 msgid "Action's user argument"
212 msgstr "Uživatelský parametr akce"
213
214 #: src/addr_compl.c:597
215 #: src/addressbook.c:4695
216 msgid "Group"
217 msgstr "Skupina"
218
219 #: src/addrcustomattr.c:64
220 msgid "date of birth"
221 msgstr "datum narození"
222
223 #: src/addrcustomattr.c:65
224 msgid "address"
225 msgstr "adresa"
226
227 #: src/addrcustomattr.c:66
228 msgid "phone"
229 msgstr "telefon"
230
231 #: src/addrcustomattr.c:67
232 msgid "mobile phone"
233 msgstr "mobilní telefon"
234
235 #: src/addrcustomattr.c:68
236 msgid "organization"
237 msgstr "organizace"
238
239 #: src/addrcustomattr.c:69
240 msgid "office address"
241 msgstr "pracovní adsesa"
242
243 #: src/addrcustomattr.c:70
244 msgid "office phone"
245 msgstr "telefon práce"
246
247 #: src/addrcustomattr.c:71
248 msgid "fax"
249 msgstr "fax"
250
251 #: src/addrcustomattr.c:72
252 msgid "website"
253 msgstr "domovská stránka"
254
255 #: src/addrcustomattr.c:140
256 msgid "Attribute name"
257 msgstr "Název atributu"
258
259 #: src/addrcustomattr.c:155
260 msgid "Delete all attribute names"
261 msgstr "Odstranit všechna jména atributů?"
262
263 #: src/addrcustomattr.c:156
264 msgid "Do you really want to delete all attribute names?"
265 msgstr "Opravdu chcete editovat všechna jména atributů?"
266
267 #: src/addrcustomattr.c:180
268 msgid "Delete attribute name"
269 msgstr "Vymazat jméno atributu"
270
271 #: src/addrcustomattr.c:181
272 msgid "Do you really want to delete this attribute name?"
273 msgstr "Opravdu chcete odstranit jméno atributu?"
274
275 #: src/addrcustomattr.c:190
276 msgid "Reset to default"
277 msgstr "Nastavit jako výchozí"
278
279 #: src/addrcustomattr.c:191
280 #, fuzzy
281 msgid ""
282 "Do you really want to replace all attribute names\n"
283 "with the default set?"
284 msgstr "Opravdu chcete odstranit účet '%s'?"
285
286 #: src/addrcustomattr.c:210
287 #: src/addressbook.c:480
288 #: src/addressbook.c:496
289 #: src/edittags.c:269
290 #: src/prefs_actions.c:1013
291 #: src/prefs_filtering.c:1729
292 #: src/prefs_template.c:997
293 msgid "/_Delete"
294 msgstr "/_Odstranit"
295
296 #: src/addrcustomattr.c:211
297 #: src/edittags.c:270
298 #: src/prefs_actions.c:1014
299 #: src/prefs_filtering.c:1730
300 #: src/prefs_template.c:998
301 msgid "/Delete _all"
302 msgstr "/Smazat vše"
303
304 #: src/addrcustomattr.c:212
305 msgid "/_Reset to default"
306 msgstr "/Nastavit výchozí hodnoty"
307
308 #: src/addrcustomattr.c:408
309 msgid "Attribute name is not set."
310 msgstr "Není nastaven název atributu."
311
312 #: src/addrcustomattr.c:467
313 msgid "Dialog title|Edit attribute names"
314 msgstr ""
315
316 #: src/addrcustomattr.c:481
317 msgid "New attribute name:"
318 msgstr "Název nového atributu:"
319
320 #: src/addrcustomattr.c:518
321 msgid "Adding or removing attribute names won't affect attributes already set for contacts."
322 msgstr "Přidání nebo odebrání atributů jmen neovlivní atributy, které jsou v kontaktech již uloženy. "
323
324 #: src/addressadd.c:165
325 #: src/prefs_filtering_action.c:185
326 msgid "Add to address book"
327 msgstr "Přidat do knihy adres"
328
329 #: src/addressadd.c:188
330 msgid "Contact"
331 msgstr "Kontakt"
332
333 #: src/addressadd.c:208
334 #: src/addrduplicates.c:451
335 #: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:408
336 #: src/toolbar.c:445
337 msgid "Address"
338 msgstr "Adresa"
339
340 #: src/addressadd.c:219
341 #: src/addressbook.c:139
342 #: src/editaddress.c:1062
343 #: src/editaddress.c:1137
344 #: src/editgroup.c:289
345 msgid "Remarks"
346 msgstr "Poznámky"
347
348 #: src/addressadd.c:241
349 #: src/addressbook_foldersel.c:164
350 msgid "Select Address Book Folder"
351 msgstr "Vybrat složku pro knihu adres"
352
353 #: src/addressadd.c:425
354 #: src/editaddress.c:1577
355 #: src/headerview.c:352
356 #: src/textview.c:1947
357 #, c-format
358 msgid ""
359 "Failed to save image: \n"
360 "%s"
361 msgstr ""
362 "Chyba uložení obrázku: \n"
363 "%s"
364
365 #: src/addressadd.c:438
366 #: src/addressbook.c:3066
367 #: src/addressbook.c:3116
368 msgid "Add address(es)"
369 msgstr "Přidat adresu(y)"
370
371 #: src/addressadd.c:439
372 msgid "Can't add the specified address"
373 msgstr "Nebylo možno přidat zadanou adresu"
374
375 #: src/addressbook.c:138
376 #: src/addressbook.c:4679
377 #: src/editaddress.c:1059
378 #: src/editaddress.c:1120
379 #: src/editgroup.c:288
380 #: src/expldifdlg.c:525
381 #: src/exporthtml.c:595
382 #: src/exporthtml.c:759
383 #: src/ldif.c:781
384 msgid "Email Address"
385 msgstr "E-mail"
386
387 #: src/addressbook.c:433
388 msgid "/_Book"
389 msgstr "/_Kniha"
390
391 #: src/addressbook.c:434
392 msgid "/_Book/New _Book"
393 msgstr "/_Kniha/Nová _kniha"
394
395 #: src/addressbook.c:435
396 msgid "/_Book/New _Folder"
397 msgstr "/_Kniha/Nová _složka"
398
399 #: src/addressbook.c:436
400 msgid "/_Book/New _vCard"
401 msgstr "/_Kniha/Nová _vCard"
402
403 #: src/addressbook.c:438
404 msgid "/_Book/New _JPilot"
405 msgstr "/_Kniha/Nový _JPilot"
406
407 #: src/addressbook.c:441
408 msgid "/_Book/New LDAP _Server"
409 msgstr "/_Kniha/Nový _LDAP server"
410
411 #: src/addressbook.c:443
412 #: src/addressbook.c:446
413 msgid "/_Book/---"
414 msgstr "/_Kniha/---"
415
416 #: src/addressbook.c:444
417 msgid "/_Book/_Edit book"
418 msgstr "/_Kniha/Up_ravit"
419
420 #: src/addressbook.c:445
421 msgid "/_Book/_Delete book"
422 msgstr "/_Kniha/_Odstranit knihu"
423
424 #: src/addressbook.c:447
425 msgid "/_Book/_Save"
426 msgstr "/_Kniha/_Uložit"
427
428 #: src/addressbook.c:448
429 msgid "/_Book/_Close"
430 msgstr "/_Kniha/_Zavřít"
431
432 #: src/addressbook.c:449
433 msgid "/_Address"
434 msgstr "/_Adresa"
435
436 #: src/addressbook.c:450
437 msgid "/_Address/_Select all"
438 msgstr "/_Adresa/Vybrat vš_e"
439
440 #: src/addressbook.c:451
441 #: src/addressbook.c:455
442 #: src/addressbook.c:458
443 #: src/addressbook.c:461
444 msgid "/_Address/---"
445 msgstr "/_Adresa/--"
446
447 #: src/addressbook.c:452
448 msgid "/_Address/C_ut"
449 msgstr "/_Adresa/_Vyjmout"
450
451 #: src/addressbook.c:453
452 msgid "/_Address/_Copy"
453 msgstr "/_Adresa/_Kopírovat"
454
455 #: src/addressbook.c:454
456 msgid "/_Address/_Paste"
457 msgstr "/_Adresa/V_ložit"
458
459 #: src/addressbook.c:456
460 msgid "/_Address/_Edit"
461 msgstr "/_Adresa/U_pravit"
462
463 #: src/addressbook.c:457
464 msgid "/_Address/_Delete"
465 msgstr "/_Adresa/_Odstranit"
466
467 #: src/addressbook.c:459
468 msgid "/_Address/New _Address"
469 msgstr "/_Adresa/Nová _adresa"
470
471 #: src/addressbook.c:460
472 msgid "/_Address/New _Group"
473 msgstr "/_Adresa/Nová _skupina"
474
475 #: src/addressbook.c:462
476 msgid "/_Address/_Mail To"
477 msgstr "/_Adresa/Napsat novou _zprávu"
478
479 #: src/addressbook.c:463
480 #: src/compose.c:812
481 #: src/mainwindow.c:853
482 #: src/messageview.c:394
483 msgid "/_Tools"
484 msgstr "/_Nástroje"
485
486 #: src/addressbook.c:464
487 msgid "/_Tools/Import _LDIF file..."
488 msgstr "/_Nástroje/Importovat _LDIF soubor..."
489
490 #: src/addressbook.c:465
491 msgid "/_Tools/Import M_utt file..."
492 msgstr "/_Nástroje/Importovat _Mutt soubor..."
493
494 #: src/addressbook.c:466
495 msgid "/_Tools/Import _Pine file..."
496 msgstr "/_Nástroje/Importovat _Pine soubor..."
497
498 #: src/addressbook.c:467
499 #: src/addressbook.c:470
500 #: src/mainwindow.c:862
501 #: src/mainwindow.c:887
502 #: src/mainwindow.c:889
503 #: src/mainwindow.c:891
504 #: src/mainwindow.c:900
505 #: src/mainwindow.c:903
506 #: src/mainwindow.c:907
507 #: src/messageview.c:398
508 #: src/messageview.c:419
509 #: src/messageview.c:421
510 msgid "/_Tools/---"
511 msgstr "/_Nástroje/---"
512
513 #: src/addressbook.c:468
514 msgid "/_Tools/Export _HTML..."
515 msgstr "/_Nástroje/Exportovat _HTML..."
516
517 #: src/addressbook.c:469
518 msgid "/_Tools/Export LDI_F..."
519 msgstr "/_Nástroje/Exportovat LDI_F..."
520
521 #: src/addressbook.c:471
522 #, fuzzy
523 msgid "/_Tools/Find duplicates..."
524 msgstr "/_Soubor/_SSL certifikáty..."
525
526 #: src/addressbook.c:472
527 msgid "/_Tools/Edit custom attributes..."
528 msgstr ""
529
530 #: src/addressbook.c:473
531 #: src/compose.c:817
532 #: src/mainwindow.c:935
533 #: src/messageview.c:424
534 msgid "/_Help"
535 msgstr "/Nápo_věda"
536
537 #: src/addressbook.c:474
538 #: src/compose.c:818
539 #: src/mainwindow.c:941
540 #: src/messageview.c:425
541 msgid "/_Help/_About"
542 msgstr "/Nápo_věda/_O aplikaci"
543
544 #: src/addressbook.c:479
545 #: src/addressbook.c:495
546 #: src/compose.c:579
547 #: src/mainwindow.c:558
548 #: src/messageview.c:226
549 msgid "/_Edit"
550 msgstr "/Ú_pravy"
551
552 #: src/addressbook.c:482
553 msgid "/New _Book"
554 msgstr "/Nová _kniha"
555
556 #: src/addressbook.c:483
557 msgid "/New _Folder"
558 msgstr "/Nová _složka"
559
560 #: src/addressbook.c:484
561 #: src/addressbook.c:499
562 msgid "/New _Group"
563 msgstr "/Nová _skupina"
564
565 #: src/addressbook.c:486
566 #: src/addressbook.c:501
567 msgid "/C_ut"
568 msgstr "/_Vyjmout"
569
570 #: src/addressbook.c:487
571 #: src/addressbook.c:502
572 msgid "/_Copy"
573 msgstr "/_Kopírovat"
574
575 #: src/addressbook.c:488
576 #: src/addressbook.c:503
577 msgid "/_Paste"
578 msgstr "/V_ložit"
579
580 #: src/addressbook.c:493
581 msgid "/_Select all"
582 msgstr "/Vybrat vš_e"
583
584 #: src/addressbook.c:498
585 msgid "/New _Address"
586 msgstr "/Nová _adresa"
587
588 #: src/addressbook.c:506
589 msgid "/_Mail To"
590 msgstr "/Napsat novou _zprávu"
591
592 #: src/addressbook.c:508
593 msgid "/_Browse Entry"
594 msgstr "/_Prohlížet záznam"
595
596 #: src/addressbook.c:521
597 #: src/crash.c:455
598 #: src/crash.c:474
599 #: src/importldif.c:120
600 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:140
601 #: src/prefs_themes.c:690
602 #: src/prefs_themes.c:722
603 #: src/prefs_themes.c:723
604 msgid "Unknown"
605 msgstr "Neznámá(ý)"
606
607 #: src/addressbook.c:528
608 #: src/addressbook.c:547
609 #: src/importldif.c:127
610 msgid "Success"
611 msgstr "Úspěch"
612
613 #: src/addressbook.c:529
614 #: src/importldif.c:128
615 msgid "Bad arguments"
616 msgstr "Špatné argumenty"
617
618 #: src/addressbook.c:530
619 #: src/importldif.c:129
620 msgid "File not specified"
621 msgstr "Není zadán soubor"
622
623 #: src/addressbook.c:531
624 #: src/importldif.c:130
625 msgid "Error opening file"
626 msgstr "Chyba při otevírání souboru"
627
628 #: src/addressbook.c:532
629 #: src/importldif.c:131
630 msgid "Error reading file"
631 msgstr "Chyba při čtení souboru"
632
633 #: src/addressbook.c:533
634 #: src/importldif.c:132
635 msgid "End of file encountered"
636 msgstr "Byl dosažen konec souboru"
637
638 #: src/addressbook.c:534
639 #: src/importldif.c:133
640 msgid "Error allocating memory"
641 msgstr "Chyba při alokaci paměti"
642
643 #: src/addressbook.c:535
644 #: src/importldif.c:134
645 msgid "Bad file format"
646 msgstr "Špatný formát souboru"
647
648 #: src/addressbook.c:536
649 #: src/importldif.c:135
650 msgid "Error writing to file"
651 msgstr "Chyba při zápisu do souboru"
652
653 #: src/addressbook.c:537
654 #: src/importldif.c:136
655 msgid "Error opening directory"
656 msgstr "Chyba při otevírání adresáře"
657
658 #: src/addressbook.c:538
659 #: src/importldif.c:137
660 msgid "No path specified"
661 msgstr "Není zadána cesta"
662
663 #: src/addressbook.c:548
664 msgid "Error connecting to LDAP server"
665 msgstr "Chyba při připojování na LDAP server"
666
667 #: src/addressbook.c:549
668 msgid "Error initializing LDAP"
669 msgstr "Chyba při inicializaci LDAP"
670
671 #: src/addressbook.c:550
672 msgid "Error binding to LDAP server"
673 msgstr "Chyba při napojování na LDAP server"
674
675 #: src/addressbook.c:551
676 msgid "Error searching LDAP database"
677 msgstr "Chyba hledání v LDAP databázi"
678
679 #: src/addressbook.c:552
680 msgid "Timeout performing LDAP operation"
681 msgstr "Při provádění oprací s LDAP vypršel čas"
682
683 #: src/addressbook.c:553
684 msgid "Error in LDAP search criteria"
685 msgstr "Chyba ve vyhledávacích kritériích pro LDAP"
686
687 #: src/addressbook.c:554
688 msgid "No LDAP entries found for search criteria"
689 msgstr "Pro vyhledávací kritéria nebyly nalezeny žádné položky"
690
691 #: src/addressbook.c:555
692 msgid "LDAP search terminated on request"
693 msgstr "Prohledávání ukončeno na žádost"
694
695 #: src/addressbook.c:556
696 msgid "Error starting TLS connection"
697 msgstr "Chyba při vytváření TLS spojení"
698
699 #: src/addressbook.c:557
700 msgid "Distinguished Name (dn) is missing"
701 msgstr "Rozlišovací jméno (dn) chybí"
702
703 #: src/addressbook.c:558
704 msgid "Missing required information"
705 msgstr "Schází požadované informace"
706
707 #: src/addressbook.c:559
708 msgid "Another contact exists with that key"
709 msgstr "Pod tímto klíčem je již existující kontakt"
710
711 #: src/addressbook.c:560
712 msgid "Strong(er) authentication required"
713 msgstr "Vyžadována silnější autentizace"
714
715 #: src/addressbook.c:934
716 msgid "Sources"
717 msgstr "Zdroje adres"
718
719 #: src/addressbook.c:938
720 #: src/prefs_matcher.c:589
721 #: src/prefs_other.c:513
722 #: src/toolbar.c:207
723 #: src/toolbar.c:2044
724 msgid "Address book"
725 msgstr "Kniha adres"
726
727 #: src/addressbook.c:1070
728 msgid "Lookup name:"
729 msgstr "Hledané jméno:"
730
731 #: src/addressbook.c:1385
732 #: src/addressbook.c:1431
733 #: src/addrduplicates.c:801
734 msgid "Delete address(es)"
735 msgstr "Odstranit adresu(y)"
736
737 #: src/addressbook.c:1386
738 #: src/addrduplicates.c:850
739 msgid "This address data is readonly and cannot be deleted."
740 msgstr "Tato data jsou pouze pro čtení a nelze je odstranit."
741
742 #: src/addressbook.c:1425
743 msgid "Delete group"
744 msgstr "Odstranit skupinu"
745
746 #: src/addressbook.c:1426
747 msgid ""
748 "Really delete the group(s)?\n"
749 "The addresses it contains will not be lost."
750 msgstr ""
751 "Chcete odstranit skupinu (skupiny)?\n"
752 "Adresy v ní (v nich) obsažené budou ztraceny."
753
754 #: src/addressbook.c:1432
755 #: src/addrduplicates.c:802
756 msgid "Really delete the address(es)?"
757 msgstr "Opravdu chcete odstranit tuto adresu(y)?"
758
759 #: src/addressbook.c:2064
760 msgid "Cannot paste. Target address book is readonly."
761 msgstr "Nelze vložit. Cílová kniha adres je pouze pro čtení."
762
763 #: src/addressbook.c:2074
764 msgid "Cannot paste into an address group."
765 msgstr "Nelze provést vložení do skupiny adres."
766
767 #: src/addressbook.c:2767
768 #, c-format
769 msgid "Do you want to delete the query results and addresses in '%s' ?"
770 msgstr "Opravdu chcete odstranit výsledky vyhledávání '%s' ?"
771
772 #: src/addressbook.c:2770
773 #: src/addressbook.c:2796
774 #: src/addressbook.c:2803
775 #: src/prefs_filtering_action.c:163
776 #: src/toolbar.c:428
777 msgid "Delete"
778 msgstr "Odstranit"
779
780 #: src/addressbook.c:2779
781 #, c-format
782 msgid "Do you want to delete '%s' ?If you delete the folder only, the addresses it contains will be moved into the parent folder."
783 msgstr "Chcete odstranit '%s'? Pokud odstraníte pouze složku, adresy v ní obsažené budou přesunuty do nadřazené složky."
784
785 #: src/addressbook.c:2782
786 #: src/imap_gtk.c:302
787 #: src/mh_gtk.c:182
788 msgid "Delete folder"
789 msgstr "Odstranit složku"
790
791 #: src/addressbook.c:2783
792 msgid "+Delete _folder only"
793 msgstr "+Odstranit pouze _složku"
794
795 #: src/addressbook.c:2783
796 msgid "Delete folder and _addresses"
797 msgstr "Odstranit složku a _adresy"
798
799 #: src/addressbook.c:2794
800 #, c-format
801 msgid ""
802 "Do you want to delete '%s'?\n"
803 "The addresses it contains will not be lost."
804 msgstr ""
805 "Chcete odstranit '%s'?\n"
806 "Adresy v ní obsažené budou ztraceny."
807
808 #: src/addressbook.c:2801
809 #, c-format
810 msgid ""
811 "Do you want to delete '%s'?\n"
812 "The addresses it contains will be lost."
813 msgstr ""
814 "Chcete odstranit '%s'?\n"
815 "Adresy v ní obsažené budou ztraceny."
816
817 #: src/addressbook.c:2911
818 #, c-format
819 msgid "Search '%s'"
820 msgstr "Hledání '%s'"
821
822 #: src/addressbook.c:3049
823 #: src/addressbook.c:3098
824 msgid "New Contacts"
825 msgstr "Nový kontakt"
826
827 #: src/addressbook.c:3878
828 msgid "New user, could not save index file."
829 msgstr "Nový uživatel, nelze uložit index soubor."
830
831 #: src/addressbook.c:3882
832 msgid "New user, could not save address book files."
833 msgstr "Nový uživatel, nelze uložit soubory s knihou adres."
834
835 #: src/addressbook.c:3892
836 msgid "Old address book converted successfully."
837 msgstr "Konverze staré knihy adres proběhla úspěšně."
838
839 #: src/addressbook.c:3897
840 msgid ""
841 "Old address book converted,\n"
842 "could not save new address index file."
843 msgstr ""
844 "Stará kniha adres zkonvertována,\n"
845 "nepodařilo se uložit nový soubor s indexem adres."
846
847 #: src/addressbook.c:3910
848 msgid ""
849 "Could not convert address book,\n"
850 "but created empty new address book files."
851 msgstr ""
852 "Nepodařilo se provést konverzi knihy adres,\n"
853 "ale byl vytvořen nové prázdné soubory knihy adres."
854
855 #: src/addressbook.c:3916
856 msgid ""
857 "Could not convert address book,\n"
858 "could not save new address index file."
859 msgstr ""
860 "Nepodařilo se provést konverzi knihy adres,\n"
861 "nepodařilo se uložit nový soubor s indexem adres."
862
863 #: src/addressbook.c:3921
864 msgid ""
865 "Could not convert address book\n"
866 "and could not create new address book files."
867 msgstr ""
868 "Nepodařilo se provést konverzi knihy adres\n"
869 "a nepodařilo se vytvořit nové soubory knihy adres."
870
871 #: src/addressbook.c:3928
872 #: src/addressbook.c:3934
873 msgid "Addressbook conversion error"
874 msgstr "Chyba při konverzi knihy adres"
875
876 #: src/addressbook.c:4041
877 msgid "Addressbook Error"
878 msgstr "Chyba v knize adres"
879
880 #: src/addressbook.c:4042
881 msgid "Could not read address index"
882 msgstr "Nelze načíst index adres"
883
884 #: src/addressbook.c:4369
885 msgid "Busy searching..."
886 msgstr "Prohledávám..."
887
888 #: src/addressbook.c:4631
889 msgid "Interface"
890 msgstr "Rozhraní"
891
892 #: src/addressbook.c:4647
893 #: src/addressbook_foldersel.c:192
894 #: src/exphtmldlg.c:375
895 #: src/expldifdlg.c:392
896 #: src/exporthtml.c:979
897 #: src/importldif.c:660
898 msgid "Address Book"
899 msgstr "Kniha adres"
900
901 #: src/addressbook.c:4663
902 msgid "Person"
903 msgstr "Osoba"
904
905 #: src/addressbook.c:4711
906 #: src/exporthtml.c:879
907 #: src/folderview.c:405
908 #: src/folderview.c:493
909 #: src/prefs_account.c:2517
910 #: src/prefs_folder_column.c:81
911 #: src/prefs_folder_item.c:1511
912 #: src/prefs_folder_item.c:1529
913 #: src/prefs_folder_item.c:1546
914 msgid "Folder"
915 msgstr "Složka"
916
917 #: src/addressbook.c:4727
918 msgid "vCard"
919 msgstr "vCard"
920
921 #: src/addressbook.c:4743
922 #: src/addressbook.c:4759
923 msgid "JPilot"
924 msgstr "JPilot"
925
926 #: src/addressbook.c:4775
927 msgid "LDAP servers"
928 msgstr "LDAP servery"
929
930 #: src/addressbook.c:4791
931 msgid "LDAP Query"
932 msgstr "LDAP dotaz"
933
934 #: src/addressbook.c:5113
935 #: src/addressbook_foldersel.c:391
936 #: src/matcher.c:364
937 #: src/matcher.c:1274
938 #: src/matcher.c:1407
939 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter.c:103
940 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter.c:217
941 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:234
942 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:66
943 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:199
944 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_viewer.c:123
945 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:116
946 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:254
947 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:449
948 #: src/prefs_matcher.c:623
949 #: src/prefs_matcher.c:653
950 #: src/prefs_matcher.c:1460
951 #: src/prefs_matcher.c:1475
952 #: src/prefs_matcher.c:1477
953 #: src/prefs_matcher.c:2323
954 #: src/prefs_matcher.c:2327
955 msgid "Any"
956 msgstr "kterákoliv"
957
958 #: src/addrgather.c:158
959 msgid "Please specify name for address book."
960 msgstr "Zadejte prosím název pro knihu adres."
961
962 #: src/addrgather.c:178
963 msgid "Please select the mail headers to search."
964 msgstr "Vyberte záhlaví zprávy, ve kterých se bude hledat."
965
966 #: src/addrgather.c:185
967 msgid "Harvesting addresses..."
968 msgstr "Získávám adresy..."
969
970 #: src/addrgather.c:224
971 msgid "Addresses gathered successfully."
972 msgstr "Adresy získány úspěšně."
973
974 #: src/addrgather.c:294
975 msgid "No folder or message was selected."
976 msgstr "Není vybrána žádná složka nebo zpráva."
977
978 #: src/addrgather.c:302
979 msgid ""
980 "Please select a folder to process from the folder\n"
981 "list. Alternatively, select one or messages from\n"
982 "the message list."
983 msgstr ""
984 "Prosím, vyberte složku, kterou chcete zpracovat,\n"
985 "ze seznamu složek. Případně vyberte jednu nebo více zpráv\n"
986 "ze seznamu zpráv."
987
988 #: src/addrgather.c:354
989 msgid "Folder :"
990 msgstr "Složka :"
991
992 #: src/addrgather.c:365
993 #: src/exphtmldlg.c:543
994 #: src/expldifdlg.c:629
995 #: src/importldif.c:909
996 msgid "Address Book :"
997 msgstr "Kniha adres :"
998
999 #: src/addrgather.c:375
1000 msgid "Folder Size :"
1001 msgstr "Velikost složky :"
1002
1003 #: src/addrgather.c:390
1004 msgid "Process these mail header fields"
1005 msgstr "Zpracovat tato pole z hlavičky zprávy"
1006
1007 #: src/addrgather.c:408
1008 msgid "Include subfolders"
1009 msgstr "Zahrnout podsložky"
1010
1011 #: src/addrgather.c:431
1012 #: src/prefs_filtering_action.c:1350
1013 msgid "Header Name"
1014 msgstr "Záhlaví"
1015
1016 #: src/addrgather.c:432
1017 msgid "Address Count"
1018 msgstr "Počet adres"
1019
1020 #: src/addrgather.c:537
1021 #: src/alertpanel.c:158
1022 #: src/compose.c:5147
1023 #: src/compose.c:10192
1024 #: src/messageview.c:690
1025 #: src/messageview.c:703
1026 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:581
1027 #: src/summaryview.c:4553
1028 msgid "Warning"
1029 msgstr "Varování"
1030
1031 #: src/addrgather.c:538
1032 msgid "Header Fields"
1033 msgstr "Záhlaví"
1034
1035 #: src/addrgather.c:539
1036 #: src/exphtmldlg.c:663
1037 #: src/expldifdlg.c:740
1038 #: src/importldif.c:1041
1039 msgid "Finish"
1040 msgstr "Konec"
1041
1042 #: src/addrgather.c:600
1043 msgid "Harvest Email Addresses - from Selected Messages"
1044 msgstr "Získání adres - z vybraných zpráv"
1045
1046 #: src/addrgather.c:608
1047 msgid "Harvest Email Addresses - from Folder"
1048 msgstr "Získání adres - ze složky"
1049
1050 #: src/addrindex.c:118
1051 msgid "Common addresses"
1052 msgstr "Obecné adresy"
1053
1054 #: src/addrindex.c:119
1055 msgid "Personal addresses"
1056 msgstr "Osobní adresy"
1057
1058 #: src/addrindex.c:125
1059 msgid "Common address"
1060 msgstr "Obecná adresa"
1061
1062 #: src/addrindex.c:126
1063 msgid "Personal address"
1064 msgstr "Osobní adresa"
1065
1066 #: src/addrindex.c:1825
1067 msgid "Address(es) update"
1068 msgstr "Aktualizace adres"
1069
1070 #: src/addrindex.c:1826
1071 msgid "Update failed. Changes not written to Directory."
1072 msgstr "Aktualizace selhala. Změny do slovníku nebyly zapsány. "
1073
1074 #: src/addrduplicates.c:126
1075 msgid "Show duplicates in the same book"
1076 msgstr "Zobrazit záznamy duplikované ve stejné knize adres"
1077
1078 #: src/addrduplicates.c:132
1079 msgid "Show duplicates in different books"
1080 msgstr "Zobrazit záznamy duplikované ve jiných knihách adres"
1081
1082 #: src/addrduplicates.c:143
1083 msgid "Find address book email duplicates"
1084 msgstr "Najít emailové adresy duplikované v knize adres"
1085
1086 #: src/addrduplicates.c:144
1087 msgid "Claws Mail will now search for duplicate email addresses in the address book."
1088 msgstr ""
1089
1090 #: src/addrduplicates.c:325
1091 msgid "No duplicate email addresses found in the address book"
1092 msgstr ""
1093
1094 #: src/addrduplicates.c:356
1095 msgid "Duplicate email addresses"
1096 msgstr "Duplikovat emailovou adresu(y)"
1097
1098 #: src/addrduplicates.c:472
1099 msgid "Address book path"
1100 msgstr "Cesta ke knize adres"
1101
1102 #: src/addrduplicates.c:849
1103 msgid "Delete address"
1104 msgstr "Odstranit adresu(y)"
1105
1106 #: src/alertpanel.c:145
1107 #: src/compose.c:8187
1108 msgid "Notice"
1109 msgstr "Poznámka"
1110
1111 #: src/alertpanel.c:171
1112 #: src/alertpanel.c:194
1113 #: src/compose.c:5087
1114 #: src/inc.c:649
1115 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:152
1116 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:243
1117 msgid "Error"
1118 msgstr "Chyba"
1119
1120 #: src/alertpanel.c:195
1121 msgid "_View log"
1122 msgstr "_Zobrazit protokol"
1123
1124 #: src/alertpanel.c:345
1125 msgid "Show this message next time"
1126 msgstr "Zobrazovat příště tuto zprávu"
1127
1128 #: src/browseldap.c:223
1129 msgid "Browse Directory Entry"
1130 msgstr "Procházet položku adresáře"
1131
1132 #: src/browseldap.c:243
1133 msgid "Server Name :"
1134 msgstr "Název serveru :"
1135
1136 #: src/browseldap.c:253
1137 msgid "Distinguished Name (dn) :"
1138 msgstr "Rozlišovací jméno (dn):"
1139
1140 #: src/browseldap.c:276
1141 msgid "LDAP Name"
1142 msgstr "LDAP atribut"
1143
1144 #: src/browseldap.c:278
1145 msgid "Attribute Value"
1146 msgstr "Hodnota atributu"
1147
1148 #: src/common/plugin.c:58
1149 msgid "Nothing"
1150 msgstr "Nic"
1151
1152 #: src/common/plugin.c:59
1153 msgid "a viewer"
1154 msgstr "prohlížeč"
1155
1156 #: src/common/plugin.c:60
1157 #, fuzzy
1158 msgid "a MIME parser"
1159 msgstr "MIME typ"
1160
1161 #: src/common/plugin.c:61
1162 msgid "folders"
1163 msgstr "složky"
1164
1165 #: src/common/plugin.c:62
1166 msgid "filtering"
1167 msgstr "filtr"
1168
1169 #: src/common/plugin.c:63
1170 msgid "a privacy interface"
1171 msgstr "zabezpečení"
1172
1173 #: src/common/plugin.c:64
1174 msgid "a notifier"
1175 msgstr "oznamování"
1176
1177 #: src/common/plugin.c:65
1178 msgid "an utility"
1179 msgstr ""
1180
1181 #: src/common/plugin.c:66
1182 msgid "things"
1183 msgstr ""
1184
1185 #: src/common/plugin.c:284
1186 #, c-format
1187 msgid "This plugin provides %s (%s), which is already provided by the %s plugin."
1188 msgstr "Tento modul poskytuje možnost %s (%s), která je už obsažena v modulu %s."
1189
1190 #: src/common/plugin.c:323
1191 msgid "Plugin already loaded"
1192 msgstr "Modul byl již načten"
1193
1194 #: src/common/plugin.c:334
1195 msgid "Failed to allocate memory for Plugin"
1196 msgstr "Nepodařilo se vyhradit paměť pro modul"
1197
1198 #: src/common/plugin.c:364
1199 msgid "This module is not licensed under a GPL v2 or later compatible license."
1200 msgstr "Tento modul není licencován dle GPL v2 nebo dle jiné kompatibilní licence."
1201
1202 #: src/common/plugin.c:373
1203 msgid "This module is for Claws Mail GTK1."
1204 msgstr "Tento modul je určen pro Claws Mail GTK1."
1205
1206 #: src/common/plugin.c:613
1207 #, c-format
1208 msgid "Your version of Claws Mail is newer than the version the '%s' plugin was built with."
1209 msgstr "Vaše verze Claws Mail je novější než ta, se kterou byl zkompilován modul %s."
1210
1211 #: src/common/plugin.c:616
1212 msgid "Your version of Claws Mail is newer than the version the plugin was built with."
1213 msgstr "Vaše verze Claws Mail je novější než ta, se kterou byl zkompilován tento modul."
1214
1215 #: src/common/plugin.c:625
1216 #, c-format
1217 msgid "Your version of Claws Mail is too old for the '%s' plugin."
1218 msgstr "Vaše verze Claws Mail je příliš stará na použití s modulem %s."
1219
1220 #: src/common/plugin.c:627
1221 msgid "Your version of Claws Mail is too old for the plugin."
1222 msgstr "Vaše verze Claws Mail je příliš stará na použití s tímto modulem."
1223
1224 #: src/common/session.c:166
1225 #: src/imap.c:1098
1226 msgid "SSL handshake failed\n"
1227 msgstr "Inicializace SSL spojení selhala\n"
1228
1229 #: src/common/smtp.c:176
1230 msgid "SMTP AUTH not available\n"
1231 msgstr "SMTP AUTH je nedostupná\n"
1232
1233 #: src/common/smtp.c:518
1234 #: src/common/smtp.c:568
1235 msgid "bad SMTP response\n"
1236 msgstr "špatná SMTP odpověď\n"
1237
1238 #: src/common/smtp.c:539
1239 #: src/common/smtp.c:557
1240 #: src/common/smtp.c:676
1241 msgid "error occurred on SMTP session\n"
1242 msgstr "nastala chyba v SMTP relaci\n"
1243
1244 #: src/common/smtp.c:548
1245 #: src/pop.c:891
1246 msgid "error occurred on authentication\n"
1247 msgstr "nastala chyba v autentizaci\n"
1248
1249 #: src/common/smtp.c:603
1250 #, c-format
1251 msgid "Message is too big (Maximum size is %s)\n"
1252 msgstr "Zpráva je příliš velká (maximální velikost je %s)\n"
1253
1254 #: src/common/smtp.c:635
1255 #: src/pop.c:884
1256 msgid "couldn't start TLS session\n"
1257 msgstr "nelze spustit TLS relaci\n"
1258
1259 #: src/common/socket.c:1426
1260 #, c-format
1261 msgid "write on fd%d: %s\n"
1262 msgstr "zápis do fd%d: %s\n"
1263
1264 #: src/common/ssl.c:214
1265 msgid "Error creating ssl context\n"
1266 msgstr "Chyba při vytváření ssl kontextu\n"
1267
1268 #: src/common/ssl.c:233
1269 #, c-format
1270 msgid "SSL connect failed (%s)\n"
1271 msgstr "SSL spojení selhalo (%s)\n"
1272
1273 #: src/common/ssl_certificate.c:513
1274 msgid "Couldn't load X509 default paths"
1275 msgstr "Nelze nahrát výchozí cestu pro X509"
1276
1277 #: src/common/ssl_certificate.c:535
1278 msgid "Uncheckable"
1279 msgstr ""
1280
1281 #: src/common/ssl_certificate.c:539
1282 msgid "Self-signed certificate"
1283 msgstr "Certifikát podepsaný vlastníkem (Self-signed)"
1284
1285 #: src/common/ssl_certificate.c:542
1286 msgid "Revoked certificate"
1287 msgstr "Odvolaný certifikát"
1288
1289 #: src/common/ssl_certificate.c:544
1290 msgid "No certificate issuer found"
1291 msgstr "Nenalezen vydavatel certifikátu"
1292
1293 #: src/common/ssl_certificate.c:546
1294 msgid "Certificate issuer is not a CA"
1295 msgstr "Vydavatel certifikátu není Certifikační Autoritou."
1296
1297 #: src/common/string_match.c:79
1298 msgid "(Subject cleared by RegExp)"
1299 msgstr "(Předmět odstraněn reg. výrazem)"
1300
1301 #: src/common/utils.c:332
1302 #, c-format
1303 msgid "%dB"
1304 msgstr "%dB"
1305
1306 #: src/common/utils.c:333
1307 #, c-format
1308 msgid "%d.%02dKB"
1309 msgstr "%d.%02dKB"
1310
1311 #: src/common/utils.c:334
1312 #, c-format
1313 msgid "%d.%02dMB"
1314 msgstr "%d.%02dMB"
1315
1316 #: src/common/utils.c:335
1317 #, c-format
1318 msgid "%.2fGB"
1319 msgstr "%.2fGB"
1320
1321 #: src/common/utils.c:4698
1322 msgid "Complete day name for use by strftime|Sunday"
1323 msgstr "neděle"
1324
1325 #: src/common/utils.c:4699
1326 msgid "Complete day name for use by strftime|Monday"
1327 msgstr "pondělí"
1328
1329 #: src/common/utils.c:4700
1330 msgid "Complete day name for use by strftime|Tuesday"
1331 msgstr "úterý"
1332
1333 #: src/common/utils.c:4701
1334 msgid "Complete day name for use by strftime|Wednesday"
1335 msgstr "středa"
1336
1337 #: src/common/utils.c:4702
1338 msgid "Complete day name for use by strftime|Thursday"
1339 msgstr "čtvrtek"
1340
1341 #: src/common/utils.c:4703
1342 msgid "Complete day name for use by strftime|Friday"
1343 msgstr "pátek"
1344
1345 #: src/common/utils.c:4704
1346 msgid "Complete day name for use by strftime|Saturday"
1347 msgstr "sobota"
1348
1349 #: src/common/utils.c:4706
1350 msgid "Complete month name for use by strftime|January"
1351 msgstr "leden"
1352
1353 #: src/common/utils.c:4707
1354 msgid "Complete month name for use by strftime|February"
1355 msgstr "únor"
1356
1357 #: src/common/utils.c:4708
1358 msgid "Complete month name for use by strftime|March"
1359 msgstr "březen"
1360
1361 #: src/common/utils.c:4709
1362 msgid "Complete month name for use by strftime|April"
1363 msgstr "duben"
1364
1365 #: src/common/utils.c:4710
1366 msgid "Complete month name for use by strftime|May"
1367 msgstr "květen"
1368
1369 #: src/common/utils.c:4711
1370 msgid "Complete month name for use by strftime|June"
1371 msgstr "červen"
1372
1373 #: src/common/utils.c:4712
1374 msgid "Complete month name for use by strftime|July"
1375 msgstr "červenec"
1376
1377 #: src/common/utils.c:4713
1378 msgid "Complete month name for use by strftime|August"
1379 msgstr "srpen"
1380
1381 #: src/common/utils.c:4714
1382 msgid "Complete month name for use by strftime|September"
1383 msgstr "září"
1384
1385 #: src/common/utils.c:4715
1386 msgid "Complete month name for use by strftime|October"
1387 msgstr "říjen"
1388
1389 #: src/common/utils.c:4716
1390 msgid "Complete month name for use by strftime|November"
1391 msgstr "listopad"
1392
1393 #: src/common/utils.c:4717
1394 msgid "Complete month name for use by strftime|December"
1395 msgstr "prosinec"
1396
1397 #: src/common/utils.c:4719
1398 msgid "Abbr. day name for use by strftime|Sun"
1399 msgstr "ne"
1400
1401 #: src/common/utils.c:4720
1402 msgid "Abbr. day name for use by strftime|Mon"
1403 msgstr "po"
1404
1405 #: src/common/utils.c:4721
1406 msgid "Abbr. day name for use by strftime|Tue"
1407 msgstr "út"
1408
1409 #: src/common/utils.c:4722
1410 msgid "Abbr. day name for use by strftime|Wed"
1411 msgstr "st"
1412
1413 #: src/common/utils.c:4723
1414 msgid "Abbr. day name for use by strftime|Thu"
1415 msgstr "čt"
1416
1417 #: src/common/utils.c:4724
1418 msgid "Abbr. day name for use by strftime|Fri"
1419 msgstr "pá"
1420
1421 #: src/common/utils.c:4725
1422 msgid "Abbr. day name for use by strftime|Sat"
1423 msgstr "so"
1424
1425 #: src/common/utils.c:4727
1426 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Jan"
1427 msgstr "led"
1428
1429 #: src/common/utils.c:4728
1430 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Feb"
1431 msgstr "úno"
1432
1433 #: src/common/utils.c:4729
1434 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Mar"
1435 msgstr "bře"
1436
1437 #: src/common/utils.c:4730
1438 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Apr"
1439 msgstr "dub"
1440
1441 #: src/common/utils.c:4731
1442 msgid "Abbr. month name for use by strftime|May"
1443 msgstr "kvě"
1444
1445 #: src/common/utils.c:4732
1446 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Jun"
1447 msgstr "čen"
1448
1449 #: src/common/utils.c:4733
1450 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Jul"
1451 msgstr "čec"
1452
1453 #: src/common/utils.c:4734
1454 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Aug"
1455 msgstr "srp"
1456
1457 #: src/common/utils.c:4735
1458 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Sep"
1459 msgstr "zář"
1460
1461 #: src/common/utils.c:4736
1462 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Oct"
1463 msgstr "říj"
1464
1465 #: src/common/utils.c:4737
1466 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Nov"
1467 msgstr "lis"
1468
1469 #: src/common/utils.c:4738
1470 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Dec"
1471 msgstr "pro"
1472
1473 #: src/common/utils.c:4740
1474 msgid "For use by strftime (morning)|AM"
1475 msgstr "DOP."
1476
1477 #: src/common/utils.c:4741
1478 msgid "For use by strftime (afternoon)|PM"
1479 msgstr "ODP."
1480
1481 #: src/common/utils.c:4742
1482 msgid "For use by strftime (morning, lowercase)|am"
1483 msgstr "dop."
1484
1485 #: src/common/utils.c:4743
1486 msgid "For use by strftime (afternoon, lowercase)|pm"
1487 msgstr "odp."
1488
1489 #: src/common/utils.c:4745
1490 msgid "For use by strftime (default date+time format)|%a %b %e %H:%M:%S %Y"
1491 msgstr "%a %d.%m.%Y %H:%M"
1492
1493 #: src/common/utils.c:4746
1494 msgid "For use by strftime (default date format)|%m/%d/%y"
1495 msgstr "%d.%m.%Y"
1496
1497 #: src/common/utils.c:4747
1498 msgid "For use by strftime (default time format)|%H:%M:%S"
1499 msgstr "%H:%M:%S"
1500
1501 #: src/common/utils.c:4749
1502 msgid "For use by strftime (default 12-hour time format)|%I:%M:%S %p"
1503 msgstr "%I:%M:%S %p"
1504
1505 #: src/compose.c:556
1506 msgid "/_Add..."
1507 msgstr "/_Přidat..."
1508
1509 #: src/compose.c:557
1510 msgid "/_Remove"
1511 msgstr "/_Odstranit"
1512
1513 #: src/compose.c:559
1514 #: src/folderview.c:299
1515 msgid "/_Properties..."
1516 msgstr "/_Vlastnosti..."
1517
1518 #: src/compose.c:564
1519 #: src/mainwindow.c:791
1520 #: src/messageview.c:377
1521 msgid "/_Message"
1522 msgstr "/_Zpráva"
1523
1524 #: src/compose.c:565
1525 msgid "/_Message/S_end"
1526 msgstr "/_Zpráva/_Odeslat"
1527
1528 #: src/compose.c:567
1529 msgid "/_Message/Send _later"
1530 msgstr "/_Zpráva/Odeslat později"
1531
1532 #: src/compose.c:569
1533 #: src/compose.c:573
1534 #: src/compose.c:576
1535 #: src/mainwindow.c:801
1536 #: src/mainwindow.c:811
1537 #: src/mainwindow.c:824
1538 #: src/mainwindow.c:830
1539 #: src/mainwindow.c:850
1540 #: src/messageview.c:380
1541 #: src/messageview.c:388
1542 msgid "/_Message/---"
1543 msgstr "/_Zpráva/---"
1544
1545 #: src/compose.c:570
1546 msgid "/_Message/_Attach file"
1547 msgstr "/_Zpráva/Připojit soubor"
1548
1549 #: src/compose.c:571
1550 msgid "/_Message/_Insert file"
1551 msgstr "/_Zpráva/Vložit soubor"
1552
1553 #: src/compose.c:572
1554 msgid "/_Message/Insert si_gnature"
1555 msgstr "/_Zpráva/Vložit podpis"
1556
1557 #: src/compose.c:574
1558 msgid "/_Message/_Save"
1559 msgstr "/_Zpráva/_Uložit"
1560
1561 #: src/compose.c:577
1562 msgid "/_Message/_Close"
1563 msgstr "/_Zpráva/_Zavřít"
1564
1565 #: src/compose.c:580
1566 msgid "/_Edit/_Undo"
1567 msgstr "/Úp_ravy/Zpět"
1568
1569 #: src/compose.c:581
1570 msgid "/_Edit/_Redo"
1571 msgstr "/Úp_ravy/Znovu"
1572
1573 #: src/compose.c:582
1574 #: src/compose.c:670
1575 #: src/compose.c:673
1576 #: src/compose.c:679
1577 #: src/mainwindow.c:563
1578 #: src/messageview.c:229
1579 msgid "/_Edit/---"
1580 msgstr "/Úp_ravy/---"
1581
1582 #: src/compose.c:583
1583 msgid "/_Edit/Cu_t"
1584 msgstr "/Úp_ravy/_Vyjmout"
1585
1586 #: src/compose.c:584
1587 #: src/mainwindow.c:559
1588 #: src/messageview.c:227
1589 msgid "/_Edit/_Copy"
1590 msgstr "/Úp_ravy/_Kopírovat"
1591
1592 #: src/compose.c:585
1593 msgid "/_Edit/_Paste"
1594 msgstr "/Úp_ravy/V_ložit"
1595
1596 #: src/compose.c:586
1597 msgid "/_Edit/Special paste"
1598 msgstr "/Úp_ravy/Vložit _jinak"
1599
1600 #: src/compose.c:587
1601 msgid "/_Edit/Special paste/as _quotation"
1602 msgstr "/Úp_ravy/Vložit _jinak/jako _citaci"
1603
1604 #: src/compose.c:589
1605 msgid "/_Edit/Special paste/_wrapped"
1606 msgstr "/Úp_ravy/Vložit _jinak/_zalomené"
1607
1608 #: src/compose.c:591
1609 msgid "/_Edit/Special paste/_unwrapped"
1610 msgstr "/Úp_ravy/Vložit _jinak/_nezalomené"
1611
1612 #: src/compose.c:593
1613 #: src/mainwindow.c:560
1614 #: src/messageview.c:228
1615 msgid "/_Edit/Select _all"
1616 msgstr "/Úp_ravy/Vybr_at vše"
1617
1618 #: src/compose.c:594
1619 msgid "/_Edit/A_dvanced"
1620 msgstr "/Úp_ravy/_Rozšířené"
1621
1622 #: src/compose.c:595
1623 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character backward"
1624 msgstr "/Úp_ravy/_Rozšířené/Přesun o znak zpět"
1625
1626 #: src/compose.c:600
1627 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character forward"
1628 msgstr "/Úp_ravy/_Rozšířené/Přesun o znak dále"
1629
1630 #: src/compose.c:605
1631 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word backward"
1632 msgstr "/Úp_ravy/_Rozšířené/Přesun o slovo zpět"
1633
1634 #: src/compose.c:610
1635 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word forward"
1636 msgstr "/Úp_ravy/_Rozšířené/Přesun o slov dále"
1637
1638 #: src/compose.c:615
1639 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to beginning of line"
1640 msgstr "/Úp_ravy/_Rozšířené/Přesun na začátek řádku"
1641
1642 #: src/compose.c:620
1643 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to end of line"
1644 msgstr "/Úp_ravy/_Rozšířené/Přesun na konec řádku"
1645
1646 #: src/compose.c:625
1647 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to previous line"
1648 msgstr "/Úp_ravy/_Rozšířené/Přesun na předchozí řádek"
1649
1650 #: src/compose.c:630
1651 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to next line"
1652 msgstr "/Úp_ravy/_Rozšířené/Přesun na další řádek"
1653
1654 #: src/compose.c:635
1655 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character backward"
1656 msgstr "/Úp_ravy/_Rozšířené/Smazat znak zpět"
1657
1658 #: src/compose.c:640
1659 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character forward"
1660 msgstr "/Úp_ravy/_Rozšířené/Smazat znak vpřed"
1661
1662 #: src/compose.c:645
1663 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word backward"
1664 msgstr "/Úp_ravy/_Rozšířené/Smazat slovo zpět"
1665
1666 #: src/compose.c:650
1667 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word forward"
1668 msgstr "/Úp_ravy/_Rozšířené/Smazat slovo vpřed"
1669
1670 #: src/compose.c:655
1671 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete line"
1672 msgstr "/Úp_ravy/_Rozšířené/Smazat řádek"
1673
1674 #: src/compose.c:660
1675 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete entire line"
1676 msgstr "/Úp_ravy/_Rozšířené/Smazat celý řádek"
1677
1678 #: src/compose.c:665
1679 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete to end of line"
1680 msgstr "/Úp_ravy/_Rozšířené/Smazat do konce řádku"
1681
1682 #: src/compose.c:671
1683 msgid "/_Edit/_Find"
1684 msgstr "/Úp_ravy/_Hledat"
1685
1686 #: src/compose.c:674
1687 msgid "/_Edit/_Wrap current paragraph"
1688 msgstr "/Úp_ravy/_Zarovnat aktuální odstavec"
1689
1690 #: src/compose.c:676
1691 msgid "/_Edit/Wrap all long _lines"
1692 msgstr "/Úp_ravy/Zalomit _všechny dlouhé řádky"
1693
1694 #: src/compose.c:678
1695 msgid "/_Edit/Aut_o wrapping"
1696 msgstr "/Úp_ravy/_Automaticky zalamovat"
1697
1698 #: src/compose.c:680
1699 msgid "/_Edit/Edit with e_xternal editor"
1700 msgstr "/Úp_ravy/Upravit pomocí e_xterního editoru"
1701
1702 #: src/compose.c:683
1703 msgid "/_Spelling"
1704 msgstr "/_Pravopis"
1705
1706 #: src/compose.c:684
1707 msgid "/_Spelling/_Check all or check selection"
1708 msgstr "/_Pravopis/_Zkontrolovat vše nebo výběr"
1709
1710 #: src/compose.c:686
1711 msgid "/_Spelling/_Highlight all misspelled words"
1712 msgstr "/_Pravopis/Z_výraznit nesprávná slova"
1713
1714 #: src/compose.c:688
1715 msgid "/_Spelling/Check _backwards misspelled word"
1716 msgstr "/_Pravopis/Přejít na _předchozí chybu"
1717
1718 #: src/compose.c:690
1719 msgid "/_Spelling/_Forward to next misspelled word"
1720 msgstr "/_Pravopis/Přejít na _následující chybu"
1721
1722 #: src/compose.c:692
1723 msgid "/_Spelling/---"
1724 msgstr "/_Pravopis/---"
1725
1726 #: src/compose.c:693
1727 msgid "/_Spelling/Options"
1728 msgstr "/_Pravopis/_Předvolby"
1729
1730 #: src/compose.c:696
1731 msgid "/_Options"
1732 msgstr "/Nastav_ení"
1733
1734 #: src/compose.c:697
1735 msgid "/_Options/Reply _mode"
1736 msgstr "/Nastav_ení/Režim _odpovědi"
1737
1738 #: src/compose.c:698
1739 msgid "/_Options/Reply _mode/_Normal"
1740 msgstr "/Nastav_ení/Režim _odpovědi/_Normální"
1741
1742 #: src/compose.c:699
1743 msgid "/_Options/Reply _mode/_All"
1744 msgstr "/Nastav_ení/Režim _odpovědi/_Všem"
1745
1746 #: src/compose.c:700
1747 msgid "/_Options/Reply _mode/_Sender"
1748 msgstr "/Nastav_ení/Režim _odpovědi/_Odesílateli"
1749
1750 #: src/compose.c:701
1751 msgid "/_Options/Reply _mode/_Mailing-list"
1752 msgstr "/Nastav_ení/Režim _odpovědi/Do _konference"
1753
1754 #: src/compose.c:702
1755 #: src/compose.c:707
1756 #: src/compose.c:714
1757 #: src/compose.c:716
1758 #: src/compose.c:718
1759 msgid "/_Options/---"
1760 msgstr "/Nastav_ení/---"
1761
1762 #: src/compose.c:703
1763 msgid "/_Options/Privacy _System"
1764 msgstr "/Nastav_ení/Systém _zabezpečení"
1765
1766 #: src/compose.c:704
1767 msgid "/_Options/Privacy _System/None"
1768 msgstr "/Nastav_ení/Systém _zabezpečení/Žádný"
1769
1770 #: src/compose.c:705
1771 msgid "/_Options/Si_gn"
1772 msgstr "/Nastav_ení/Digitálně po_depsat"
1773
1774 #: src/compose.c:706
1775 msgid "/_Options/_Encrypt"
1776 msgstr "/Nastav_ení/Ši_frovat"
1777
1778 #: src/compose.c:708
1779 msgid "/_Options/_Priority"
1780 msgstr "/Nastav_ení/_Priorita"
1781
1782 #: src/compose.c:709
1783 msgid "/_Options/Priority/_Highest"
1784 msgstr "/Nastav_ení/_Priorita/_Nejvyšší"
1785
1786 #: src/compose.c:710
1787 msgid "/_Options/Priority/Hi_gh"
1788 msgstr "/Nastav_ení/_Priorita/_Vysoká"
1789
1790 #: src/compose.c:711
1791 msgid "/_Options/Priority/_Normal"
1792 msgstr "/Nastav_ení/_Priorita/Nor_mální"
1793
1794 #: src/compose.c:712
1795 msgid "/_Options/Priority/Lo_w"
1796 msgstr "/Nastav_ení/_Priorita/Ní_zká"
1797
1798 #: src/compose.c:713
1799 msgid "/_Options/Priority/_Lowest"
1800 msgstr "/Nastav_ení/_Priorita/Ne_jnižší"
1801
1802 #: src/compose.c:715
1803 msgid "/_Options/_Request Return Receipt"
1804 msgstr "/Nastav_ení/_Vyžádat potvrzení o doručení"
1805
1806 #: src/compose.c:717
1807 msgid "/_Options/Remo_ve references"
1808 msgstr "/Nastav_ení/Odstranit reference na původní zprávu"
1809
1810 #: src/compose.c:724
1811 msgid "/_Options/Character _encoding"
1812 msgstr "/Nastav_ení/_Kódování znaků"
1813
1814 #: src/compose.c:725
1815 msgid "/_Options/Character _encoding/_Automatic"
1816 msgstr "/Nastav_ení/_Kódování znaků/_Autodetekce"
1817
1818 #: src/compose.c:727
1819 #: src/compose.c:733
1820 msgid "/_Options/Character _encoding/---"
1821 msgstr "/Nastav_ení/_Kódování znaků/---"
1822
1823 #: src/compose.c:729
1824 msgid "/_Options/Character _encoding/7bit ASCII (US-ASC_II)"
1825 msgstr "/Nastav_ení/_Kódování znaků/7bitové ASCII (US-ASC_II)"
1826
1827 #: src/compose.c:731
1828 msgid "/_Options/Character _encoding/Unicode (_UTF-8)"
1829 msgstr "/Nastav_ení/_Kódování znaků/Unicode (_UTF-8)"
1830
1831 #: src/compose.c:735
1832 msgid "/_Options/Character _encoding/Western European"
1833 msgstr "/Nastav_ení/_Kódování znaků/Západní Evropa"
1834
1835 #: src/compose.c:736
1836 msgid "/_Options/Character _encoding/Western European/ISO-8859-_1"
1837 msgstr "/Nastav_ení/_Kódování znaků/Západní Evropa (ISO-8859-_1)"
1838
1839 #: src/compose.c:738
1840 msgid "/_Options/Character _encoding/Western European/ISO-8859-15"
1841 msgstr "/Nastav_ení/_Kódování znaků/Západní Evropa (ISO-8859-15)"
1842
1843 #: src/compose.c:740
1844 msgid "/_Options/Character _encoding/Western European/Windows-1252"
1845 msgstr "/Nastav_ení/_Kódování znaků/Západní Evropa (Windows-1252)"
1846
1847 #: src/compose.c:743
1848 msgid "/_Options/Character _encoding/Central European (ISO-8859-_2)"
1849 msgstr "/Nastav_ení/_Kódování znaků/Střední Evropa (ISO-8859-_2)"
1850
1851 #: src/compose.c:746
1852 msgid "/_Options/Character _encoding/Baltic"
1853 msgstr "/Nastav_ení/_Kódování znaků/Pobaltí"
1854
1855 #: src/compose.c:747
1856 msgid "/_Options/Character _encoding/Baltic/ISO-8859-13"
1857 msgstr "/Nastav_ení/_Kódování znaků/_Pobaltí (ISO-8859-13)"
1858
1859 #: src/compose.c:749
1860 msgid "/_Options/Character _encoding/Baltic/ISO-8859-_4"
1861 msgstr "/Nastav_ení/_Kódování znaků/Pobaltí (ISO-8859-_4)"
1862
1863 #: src/compose.c:752
1864 msgid "/_Options/Character _encoding/Greek (ISO-8859-_7)"
1865 msgstr "/Nastav_ení/_Kódování znaků/Řečtina (ISO-8859-_7)"
1866
1867 #: src/compose.c:755
1868 msgid "/_Options/Character _encoding/Hebrew"
1869 msgstr "/Nastav_ení/_Kódování znaků/Hebrejština"
1870
1871 #: src/compose.c:756
1872 msgid "/_Options/Character _encoding/Hebrew/ISO-8859-_8"
1873 msgstr "/Nastav_ení/_Kódování znaků/Hebrejština (ISO-8859-8)"
1874
1875 #: src/compose.c:758
1876 msgid "/_Options/Character _encoding/Hebrew/Windows-1255"
1877 msgstr "/Nastav_ení/_Kódování znaků/Hebrejština (Windows-1255)"
1878
1879 #: src/compose.c:761
1880 msgid "/_Options/Character _encoding/Arabic"
1881 msgstr "/Nastav_ení/_Kódování znaků/Arabština"
1882
1883 #: src/compose.c:762
1884 msgid "/_Options/Character _encoding/Arabic/ISO-8859-_6"
1885 msgstr "/Nastav_ení/_Kódování znaků/Arabština (ISO-8859-_6)"
1886
1887 #: src/compose.c:764
1888 msgid "/_Options/Character _encoding/Arabic/Windows-1256"
1889 msgstr "/Nastav_ení/_Kódování znaků/Arabština (Windows-1256)"
1890
1891 #: src/compose.c:767
1892 msgid "/_Options/Character _encoding/Turkish (ISO-8859-_9)"
1893 msgstr "/Nastav_ení/_Kódování znaků/Turečtina (ISO-8859-_9)"
1894
1895 #: src/compose.c:770
1896 msgid "/_Options/Character _encoding/Cyrillic"
1897 msgstr "/Nastav_ení/_Kódování znaků/Azbuka"
1898
1899 #: src/compose.c:771
1900 msgid "/_Options/Character _encoding/Cyrillic/ISO-8859-_5"
1901 msgstr "/Nastav_ení/_Kódování znaků/Azbuka (ISO-8859-_5)"
1902
1903 #: src/compose.c:773
1904 msgid "/_Options/Character _encoding/Cyrillic/KOI8-_R"
1905 msgstr "/Nastav_ení/_Kódování znaků/Azbuka (KOI8-_R)"
1906
1907 #: src/compose.c:775
1908 msgid "/_Options/Character _encoding/Cyrillic/KOI8-U"
1909 msgstr "/Nastav_ení/_Kódování znaků/Azbuka (KOI8-U)"
1910
1911 #: src/compose.c:777
1912 msgid "/_Options/Character _encoding/Cyrillic/Windows-1251"
1913 msgstr "/Nastav_ení/_Kódování znaků/Azbuka (Windows-1251)"
1914
1915 #: src/compose.c:780
1916 msgid "/_Options/Character _encoding/Japanese"
1917 msgstr "/Nastav_ení/_Kódování znaků/Japonština"
1918
1919 #: src/compose.c:781
1920 msgid "/_Options/Character _encoding/Japanese/ISO-2022-_JP"
1921 msgstr "/Nastav_ení/_Kódování znaků/Japonština (ISO-2022-_JP)"
1922
1923 #: src/compose.c:783
1924 msgid "/_Options/Character _encoding/Japanese/ISO-2022-JP-2"
1925 msgstr "/Nastav_ení/_Kódování znaků/Japonština (ISO-2022-_JP-2)"
1926
1927 #: src/compose.c:785
1928 msgid "/_Options/Character _encoding/Japanese/_EUC-JP"
1929 msgstr "/Z_obrazit/_Kódování znaků/Japonština (_EUC-JP)"
1930
1931 #: src/compose.c:787
1932 msgid "/_Options/Character _encoding/Japanese/_Shift__JIS"
1933 msgstr "/Z_obrazit/_Kódování znaků/Japonština (_Shift__JIS)"
1934
1935 #: src/compose.c:790
1936 msgid "/_Options/Character _encoding/Chinese"
1937 msgstr "/Nastav_ení/_Kódování znaků/Čínština"
1938
1939 #: src/compose.c:791
1940 msgid "/_Options/Character _encoding/Chinese/Simplified (_GB2312)"
1941 msgstr "/Nastav_ení/_Kódování znaků/Zjednodušená čínština (_GB2312)"
1942
1943 #: src/compose.c:793
1944 msgid "/_Options/Character _encoding/Chinese/Simplified (GBK)"
1945 msgstr "/Nastav_ení/_Kódování znaků/Zjednodušená čínština (GBK)"
1946
1947 #: src/compose.c:795
1948 msgid "/_Options/Character _encoding/Chinese/Traditional (_Big5)"
1949 msgstr "/Nastav_ení/_Kódování znaků/Tradiční čínština (_Big5)"
1950
1951 #: src/compose.c:797
1952 msgid "/_Options/Character _encoding/Chinese/Traditional (EUC-_TW)"
1953 msgstr "/Nastav_ení/_Kódování znaků/Tradiční čínština (EUC-_TW)"
1954
1955 #: src/compose.c:800
1956 msgid "/_Options/Character _encoding/Korean"
1957 msgstr "/Nastav_ení/_Kódování znaků/Korejština"
1958
1959 #: src/compose.c:801
1960 msgid "/_Options/Character _encoding/Korean/EUC-_KR"
1961 msgstr "/Nastav_ení/_Kódování znaků/Korejština (EUC-_KR)"
1962
1963 #: src/compose.c:803
1964 msgid "/_Options/Character _encoding/Korean/ISO-2022-KR"
1965 msgstr "/Z_obrazit/_Kódování znaků/Korejština (ISO-2022-KR)"
1966
1967 #: src/compose.c:806
1968 msgid "/_Options/Character _encoding/Thai"
1969 msgstr "/Nastav_ení/_Kódování znaků/Thajština"
1970
1971 #: src/compose.c:807
1972 msgid "/_Options/Character _encoding/Thai/TIS-620"
1973 msgstr "/Nastav_ení/_Kódování znaků/Thajština (TIS-620)"
1974
1975 #: src/compose.c:809
1976 msgid "/_Options/Character _encoding/Thai/Windows-874"
1977 msgstr "/Nastav_ení/_Kódování znaků/Thajština (Windows-874)"
1978
1979 #: src/compose.c:813
1980 msgid "/_Tools/Show _ruler"
1981 msgstr "/_Nástroje/Zobrazovat _pravítko"
1982
1983 #: src/compose.c:814
1984 #: src/messageview.c:395
1985 msgid "/_Tools/_Address book"
1986 msgstr "/_Nástroje/_Kniha adres"
1987
1988 #: src/compose.c:815
1989 msgid "/_Tools/_Template"
1990 msgstr "/_Nástroje/Ša_blona"
1991
1992 #: src/compose.c:816
1993 #: src/mainwindow.c:890
1994 #: src/messageview.c:422
1995 msgid "/_Tools/Actio_ns"
1996 msgstr "/_Nástroje/_Akce"
1997
1998 #: src/compose.c:1124
1999 #: src/quote_fmt.c:421
2000 msgid "New message subject format error."
2001 msgstr "Chyba v předmětu šablony nové zprávy."
2002
2003 #: src/compose.c:1154
2004 #: src/quote_fmt.c:424
2005 #, fuzzy, c-format
2006 msgid "New message body format error at line %d."
2007 msgstr "Chyba v těle šablony nové zprávy."
2008
2009 #: src/compose.c:1349
2010 msgid "Unable to reply. The original email probably doesn't exist."
2011 msgstr "Není možno odpovědět. Originální email pravděpodobně neexistuje."
2012
2013 #: src/compose.c:1540
2014 #: src/quote_fmt.c:440
2015 #, fuzzy, c-format
2016 msgid "Message reply format error at line %d."
2017 msgstr "Chyba v šabloně pro odpověď."
2018
2019 #: src/compose.c:1676
2020 #: src/quote_fmt.c:457
2021 #, fuzzy, c-format
2022 msgid "Message forward format error at line %d."
2023 msgstr "Chyba v šabloně pro přeposlání."
2024
2025 #: src/compose.c:1799
2026 msgid "Fw: multiple emails"
2027 msgstr "Fw: vice zprav"
2028
2029 #: src/compose.c:2207
2030 #, fuzzy, c-format
2031 msgid "Message redirect format error at line %d."
2032 msgstr "Chyba v šabloně pro odpověď."
2033
2034 #: src/compose.c:2272
2035 #: src/gtk/headers.h:13
2036 msgid "Cc:"
2037 msgstr "Kopie:"
2038
2039 #: src/compose.c:2275
2040 #: src/gtk/headers.h:14
2041 msgid "Bcc:"
2042 msgstr "Skrytá kopie:"
2043
2044 #: src/compose.c:2278
2045 #: src/gtk/headers.h:11
2046 msgid "Reply-To:"
2047 msgstr "Odpovědět komu:"
2048
2049 #: src/compose.c:2281
2050 #: src/gtk/headers.h:32
2051 msgid "Newsgroups:"
2052 msgstr "Diskusní skupiny:"
2053
2054 #: src/compose.c:2284
2055 #: src/gtk/headers.h:33
2056 msgid "Followup-To:"
2057 msgstr "Pokračování:"
2058
2059 #: src/compose.c:2288
2060 #: src/gtk/headers.h:12
2061 #: src/summary_search.c:363
2062 msgid "To:"
2063 msgstr "Komu:"
2064
2065 #: src/compose.c:2479
2066 msgid "Couldn't attach a file (charset conversion failed)."
2067 msgstr "Nepodařilo se připojit soubor (konverze znakové sady se nezdařila)."
2068
2069 #: src/compose.c:2485
2070 #, fuzzy, c-format
2071 msgid ""
2072 "The following file has been attached: \n"
2073 "%s"
2074 msgid_plural ""
2075 "The following files have been attached: \n"
2076 "%s"
2077 msgstr[0] "Soubor '%s' byl připojen."
2078 msgstr[1] "Soubor '%s' byl připojen."
2079 msgstr[2] "Soubor '%s' byl připojen."
2080
2081 #: src/compose.c:2724
2082 msgid "Quote mark format error."
2083 msgstr ""
2084
2085 #: src/compose.c:3338
2086 #, c-format
2087 msgid "File %s is empty."
2088 msgstr "Soubor %s je prázdný."
2089
2090 #: src/compose.c:3342
2091 #, c-format
2092 msgid "Can't read %s."
2093 msgstr "Nemohu načíst %s."
2094
2095 #: src/compose.c:3369
2096 #, c-format
2097 msgid "Message: %s"
2098 msgstr "Zpráva: %s"
2099
2100 #: src/compose.c:4279
2101 msgid " [Edited]"
2102 msgstr " [Upraveno]"
2103
2104 #: src/compose.c:4286
2105 #, c-format
2106 msgid "%s - Compose message%s"
2107 msgstr "%s - Psaní zprávy%s"
2108
2109 #: src/compose.c:4289
2110 #, c-format
2111 msgid "[no subject] - Compose message%s"
2112 msgstr "[žádný předmět] - Psaní zprávy%s"
2113
2114 #: src/compose.c:4291
2115 msgid "Compose message"
2116 msgstr "Napsat zprávu"
2117
2118 #: src/compose.c:4318
2119 #: src/messageview.c:725
2120 msgid ""
2121 "Account for sending mail is not specified.\n"
2122 "Please select a mail account before sending."
2123 msgstr ""
2124 "Není zadán účet pro odesílání mailů.\n"
2125 "Před odesláním vyberte prosím nějaký účet."
2126
2127 #: src/compose.c:4512
2128 #: src/compose.c:4544
2129 #: src/compose.c:4586
2130 #: src/prefs_account.c:3011
2131 #: src/toolbar.c:419
2132 #: src/toolbar.c:436
2133 msgid "Send"
2134 msgstr "Odeslat"
2135
2136 #: src/compose.c:4513
2137 msgid "The only recipient is the default CC address. Send anyway?"
2138 msgstr "Jediný adresát je výchozí příjemce kopií (viz nastavení účtu). Opravdu odeslat?"
2139
2140 #: src/compose.c:4514
2141 #: src/compose.c:4546
2142 #: src/compose.c:4579
2143 #: src/compose.c:5087
2144 msgid "+_Send"
2145 msgstr "+_Odeslat"
2146
2147 #: src/compose.c:4545
2148 msgid "The only recipient is the default BCC address. Send anyway?"
2149 msgstr "Jediný adresát je výchozí příjemce skrytých kopií (viz nastavení účtu). Opravdu odeslat?"
2150
2151 #: src/compose.c:4562
2152 msgid "Recipient is not specified."
2153 msgstr "Není uveden příjemce."
2154
2155 #: src/compose.c:4581
2156 #, fuzzy
2157 msgid "+_Queue"
2158 msgstr "Fronta"
2159
2160 #: src/compose.c:4582
2161 #, c-format
2162 msgid "Subject is empty. %s"
2163 msgstr "Předmět je prázdný.  %s"
2164
2165 #: src/compose.c:4583
2166 msgid "Send it anyway?"
2167 msgstr "Přesto odeslat?"
2168
2169 #: src/compose.c:4584
2170 msgid "Queue it anyway?"
2171 msgstr "Opravdu zařadit do fronty?"
2172
2173 #: src/compose.c:4586
2174 #: src/toolbar.c:437
2175 msgid "Send later"
2176 msgstr "Poslat později"
2177
2178 #: src/compose.c:4634
2179 #: src/compose.c:8540
2180 msgid ""
2181 "Could not queue message for sending:\n"
2182 "\n"
2183 "Charset conversion failed."
2184 msgstr ""
2185 "Zprávu nelze uložit do fronty pro odeslání:\n"
2186 "\n"
2187 "Konverze znakové sady se nezdařila."
2188
2189 #: src/compose.c:4637
2190 #: src/compose.c:8543
2191 msgid ""
2192 "Could not queue message for sending:\n"
2193 "\n"
2194 "Couldn't get recipient encryption key."
2195 msgstr ""
2196 "Zprávu nelze uložit do fronty pro odeslání:\n"
2197 "\n"
2198 "Nepodařilo se získat šifrovací klíč příjemce."
2199
2200 #: src/compose.c:4643
2201 #: src/compose.c:8537
2202 #, c-format
2203 msgid ""
2204 "Could not queue message for sending:\n"
2205 "\n"
2206 "Signature failed: %s"
2207 msgstr ""
2208 "Zprávu nelze uložit do fronty pro odeslání\n"
2209 "\n"
2210 "Podepisování se nezdařilo: %s"
2211
2212 #: src/compose.c:4646
2213 #, c-format
2214 msgid ""
2215 "Could not queue message for sending:\n"
2216 "\n"
2217 "%s."
2218 msgstr ""
2219 "Zprávu nelze uložit do fronty pro odeslání:\n"
2220 "\n"
2221 "%s."
2222
2223 #: src/compose.c:4648
2224 msgid "Could not queue message for sending."
2225 msgstr "Zprávu nelze uložit do fronty pro odeslání."
2226
2227 #: src/compose.c:4663
2228 #: src/compose.c:4723
2229 msgid ""
2230 "The message was queued but could not be sent.\n"
2231 "Use \"Send queued messages\" from the main window to retry."
2232 msgstr ""
2233 "Zpráva byla uložena do fronty ale nemohla být odeslána.\n"
2234 "Použijte nabídku \"Odeslat pozdržené zprávy \" z hlavního okna."
2235
2236 #: src/compose.c:4719
2237 #, c-format
2238 msgid ""
2239 "%s\n"
2240 "Use \"Send queued messages\" from the main window to retry."
2241 msgstr ""
2242 "%s\n"
2243 "Použijte nabídku \"Odeslat pozdržené zprávy \" z hlavního okna."
2244
2245 #: src/compose.c:5084
2246 #, c-format
2247 msgid ""
2248 "Can't convert the character encoding of the message \n"
2249 "to the specified %s charset.\n"
2250 "Send it as %s?"
2251 msgstr ""
2252 "Nelze převést kódování znaků zprávy \n"
2253 "na %s.\n"
2254 "Odeslat v kódování %s?"
2255
2256 #: src/compose.c:5143
2257 #, c-format
2258 msgid ""
2259 "Line %d exceeds the line length limit (998 bytes).\n"
2260 "The contents of the message might be broken on the way to the delivery.\n"
2261 "\n"
2262 "Send it anyway?"
2263 msgstr ""
2264 "Řádek %d překračuje limit délky řádku (998 bajtů). \n"
2265 "Obsah zprávy může být poškozen po cestě k adresátovi.\n"
2266 "\n"
2267 "\n"
2268 "Přesto odeslat?"
2269
2270 #: src/compose.c:5304
2271 #, fuzzy
2272 msgid "Encryption warning"
2273 msgstr "Šifrování selhalo, %s"
2274
2275 #: src/compose.c:5305
2276 #, fuzzy
2277 msgid "+C_ontinue"
2278 msgstr "+_Pokračovat v úpravách"
2279
2280 #: src/compose.c:5360
2281 msgid "No account for sending mails available!"
2282 msgstr "Není dostupný žádný účet pro odeslání pošty!"
2283
2284 #: src/compose.c:5370
2285 msgid "No account for posting news available!"
2286 msgstr "Není dostupný žádný účet pro odeslání příspěvku do diskusních skupin!"
2287
2288 #: src/compose.c:6062
2289 msgid "Add to address _book"
2290 msgstr "Přidat do knihy adres"
2291
2292 #: src/compose.c:6136
2293 msgid "Use <tab> to autocomplete from addressbook"
2294 msgstr "Použijte <tab> pro automatické dokončení podle knihy adres"
2295
2296 #: src/compose.c:6284
2297 msgid "Mime type"
2298 msgstr "MIME typ"
2299
2300 #: src/compose.c:6290
2301 #: src/compose.c:6593
2302 #: src/mimeview.c:253
2303 #: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:405
2304 #: src/prefs_matcher.c:587
2305 #: src/prefs_summary_column.c:88
2306 #: src/summaryview.c:550
2307 msgid "Size"
2308 msgstr "Délka"
2309
2310 #: src/compose.c:6360
2311 msgid "Save Message to "
2312 msgstr "Uložit zprávu do "
2313
2314 #: src/compose.c:6382
2315 #: src/editjpilot.c:289
2316 #: src/editldap.c:536
2317 #: src/editvcard.c:202
2318 #: src/export.c:172
2319 #: src/import.c:171
2320 #: src/importmutt.c:244
2321 #: src/importpine.c:243
2322 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:188
2323 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:210
2324 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:423
2325 #: src/prefs_spelling.c:198
2326 msgid "_Browse"
2327 msgstr "P_rocházet"
2328
2329 #: src/compose.c:6592
2330 #: src/compose.c:7947
2331 msgid "MIME type"
2332 msgstr "MIME typ"
2333
2334 #: src/compose.c:6672
2335 msgid "Hea_der"
2336 msgstr "_Záhlaví"
2337
2338 #: src/compose.c:6677
2339 msgid "_Attachments"
2340 msgstr "_Přílohy"
2341
2342 #: src/compose.c:6691
2343 msgid "Othe_rs"
2344 msgstr "_Ostatní"
2345
2346 #: src/compose.c:6706
2347 #: src/gtk/headers.h:18
2348 #: src/summary_search.c:370
2349 msgid "Subject:"
2350 msgstr "Předmět:"
2351
2352 #: src/compose.c:6915
2353 #, c-format
2354 msgid ""
2355 "Spell checker could not be started.\n"
2356 "%s"
2357 msgstr ""
2358 "Nelze spustit kontrolu pravopisu.\n"
2359 "%s"
2360
2361 #: src/compose.c:7033
2362 #, c-format
2363 msgid "From: <i>%s</i>"
2364 msgstr "Od: <i>%s</i>"
2365
2366 #: src/compose.c:7067
2367 msgid "Account to use for this email"
2368 msgstr "Účet použitý pro tuto zprávu"
2369
2370 #: src/compose.c:7069
2371 msgid "Sender address to be used"
2372 msgstr "Adresa odesílatele musí být uvedena"
2373
2374 #: src/compose.c:7228
2375 #, c-format
2376 msgid "The privacy system '%s' cannot be loaded. You will not be able to sign or encrypt this message."
2377 msgstr "Systém zabezpečení '%s' se nepodařilo načíst. Nebudete moci digitálně podepsat nebo šifrovat zprávu."
2378
2379 #: src/compose.c:7426
2380 #: src/prefs_template.c:663
2381 #, fuzzy, c-format
2382 msgid "Template body format error at line %d."
2383 msgstr "Chyba v těle šablony."
2384
2385 #: src/compose.c:7537
2386 #: src/prefs_template.c:702
2387 msgid "Template To format error."
2388 msgstr "Chyba v poli 'Komu' šablony."
2389
2390 #: src/compose.c:7555
2391 #: src/prefs_template.c:708
2392 msgid "Template Cc format error."
2393 msgstr "Chyba v poli 'Kopie' šablony."
2394
2395 #: src/compose.c:7573
2396 #: src/prefs_template.c:714
2397 msgid "Template Bcc format error."
2398 msgstr "Chyba v poli 'Skrytá kopie' šablony."
2399
2400 #: src/compose.c:7592
2401 #: src/prefs_template.c:720
2402 msgid "Template subject format error."
2403 msgstr "Chyba v poli 'Předmět' šablony."
2404
2405 #: src/compose.c:7841
2406 msgid "Invalid MIME type."
2407 msgstr "Neplatný MIME typ."
2408
2409 #: src/compose.c:7856
2410 msgid "File doesn't exist or is empty."
2411 msgstr "Soubor neexistuje nebo je prázdný."
2412
2413 #: src/compose.c:7929
2414 msgid "Properties"
2415 msgstr "Vlastnosti"
2416
2417 #: src/compose.c:7980
2418 msgid "Encoding"
2419 msgstr "Kódování"
2420
2421 #: src/compose.c:8000
2422 msgid "Path"
2423 msgstr "Cesta k souboru"
2424
2425 #: src/compose.c:8001
2426 msgid "File name"
2427 msgstr "Název souboru"
2428
2429 #: src/compose.c:8184
2430 #, c-format
2431 msgid ""
2432 "The external editor is still working.\n"
2433 "Force terminating the process?\n"
2434 "process group id: %d"
2435 msgstr ""
2436 "Externí editor stále pracuje.\n"
2437 "Mám přerušit proces?\n"
2438 "číslo procesu: %d"
2439
2440 #: src/compose.c:8226
2441 msgid "Compose: input from monitoring process\n"
2442 msgstr "Psaní: vstup z externího procesu\n"
2443
2444 #: src/compose.c:8507
2445 #: src/messageview.c:956
2446 msgid "Claws Mail needs network access in order to send this email."
2447 msgstr "Claws Mail potřebuje přístup k síti, aby mohl odeslat tuto zprávu."
2448
2449 #: src/compose.c:8532
2450 msgid "Could not queue message."
2451 msgstr "Zprávu nelze uložit do fronty pro odeslání."
2452
2453 #: src/compose.c:8534
2454 #, c-format
2455 msgid ""
2456 "Could not queue message:\n"
2457 "\n"
2458 "%s."
2459 msgstr ""
2460 "Zprávu nelze uložit do fronty pro odeslání:\n"
2461 "\n"
2462 "%s."
2463
2464 #: src/compose.c:8694
2465 msgid "Could not save draft."
2466 msgstr "Nelze uložit koncept."
2467
2468 #: src/compose.c:8698
2469 msgid "Could not save draft"
2470 msgstr "Nelze uložit koncept"
2471
2472 #: src/compose.c:8699
2473 msgid ""
2474 "Could not save draft.\n"
2475 "Do you want to cancel exit or discard this email?"
2476 msgstr ""
2477
2478 #: src/compose.c:8701
2479 #, fuzzy
2480 msgid "_Cancel exit"
2481 msgstr "_Zrušit připojení"
2482
2483 #: src/compose.c:8701
2484 msgid "_Discard email"
2485 msgstr "_Zahodit zprávu"
2486
2487 #: src/compose.c:8855
2488 #: src/compose.c:8869
2489 msgid "Select file"
2490 msgstr "Výběr souboru"
2491
2492 #: src/compose.c:8882
2493 #, c-format
2494 msgid "File '%s' could not be read."
2495 msgstr "Soubor '%s' nelze číst."
2496
2497 #: src/compose.c:8884
2498 #, c-format
2499 msgid ""
2500 "File '%s' contained invalid characters\n"
2501 "for the current encoding, insertion may be incorrect."
2502 msgstr ""
2503 "Soubor '%s' obsahuje neplatné znaky\n"
2504 "pro nastavené kódování, vložení může obsahovat chyby."
2505
2506 #: src/compose.c:8937
2507 msgid "Discard message"
2508 msgstr "Zrušit zprávu"
2509
2510 #: src/compose.c:8938
2511 msgid "This message has been modified. Discard it?"
2512 msgstr "Zpráva byla modifikována. Chcete ji zahodit?"
2513
2514 #: src/compose.c:8939
2515 msgid "_Discard"
2516 msgstr "_Zahodit"
2517
2518 #: src/compose.c:8939
2519 msgid "_Save to Drafts"
2520 msgstr "Uložit jako _koncept"
2521
2522 #: src/compose.c:8983
2523 #, c-format
2524 msgid "Do you want to apply the template '%s' ?"
2525 msgstr "Chcete použít šablonu '%s' ?"
2526
2527 #: src/compose.c:8985
2528 msgid "Apply template"
2529 msgstr "Použít šablonu"
2530
2531 #: src/compose.c:8986
2532 msgid "_Replace"
2533 msgstr "_Nahradit"
2534
2535 #: src/compose.c:8986
2536 msgid "_Insert"
2537 msgstr "_Vložit"
2538
2539 #: src/compose.c:9750
2540 msgid "Insert or attach?"
2541 msgstr "Vložit nebo připojit?"
2542
2543 #: src/compose.c:9751
2544 msgid "Do you want to insert the contents of the file(s) into the message body, or attach it to the email?"
2545 msgstr "Chcete obsah souboru(ů) vložit do textu zprávy nebo soubor(y) připojit ke zprávě jako přílohu?"
2546
2547 #: src/compose.c:9753
2548 msgid "+_Insert"
2549 msgstr "+_Vložit"
2550
2551 #: src/compose.c:9753
2552 msgid "_Attach"
2553 msgstr "_Přiložit"
2554
2555 #: src/compose.c:9955
2556 #, c-format
2557 msgid "Quote format error at line %d."
2558 msgstr ""
2559
2560 #: src/compose.c:10186
2561 #, c-format
2562 msgid "You are about to reply to %d messages. Opening the windows could take some time. Do you want to continue?"
2563 msgstr "Chystáte se odpovědět na %d zpráv. Otevírání oken může chvíli trvat. Chcete pokračovat?"
2564
2565 #: src/crash.c:140
2566 #, c-format
2567 msgid "Claws Mail process (%ld) received signal %ld"
2568 msgstr "Proces Claws Mail (pid %ld) obdržel signál %ld"
2569
2570 #: src/crash.c:186
2571 msgid "Claws Mail has crashed"
2572 msgstr "Claws Mail zhavaroval"
2573
2574 #: src/crash.c:202
2575 #, c-format
2576 msgid ""
2577 "%s.\n"
2578 "Please file a bug report and include the information below."
2579 msgstr ""
2580 "%s.\n"
2581 "Vyplňte prosím hlášení o chybě a vložte níže uvedené informace."
2582
2583 #: src/crash.c:207
2584 msgid "Debug log"
2585 msgstr "Debug log"
2586
2587 #: src/crash.c:251
2588 #: src/toolbar.c:435
2589 msgid "Close"
2590 msgstr "Zavřít"
2591
2592 #: src/crash.c:256
2593 msgid "Save..."
2594 msgstr "Uložit..."
2595
2596 #: src/crash.c:261
2597 msgid "Create bug report"
2598 msgstr "Vytvořit hlášení o chybě"
2599
2600 #: src/crash.c:309
2601 msgid "Save crash information"
2602 msgstr "Uložit informace o pádu"
2603
2604 #: src/editaddress.c:159
2605 #: src/editaddress.c:235
2606 msgid "Add New Person"
2607 msgstr "Přidat novou osobu"
2608
2609 #: src/editaddress.c:161
2610 msgid ""
2611 "Adding a new person requires at least one of the\n"
2612 "following values to be set:\n"
2613 " - Display Name\n"
2614 " - First Name\n"
2615 " - Last Name\n"
2616 " - Nickname\n"
2617 " - any email address\n"
2618 " - any additional attribute\n"
2619 "\n"
2620 "Click OK to keep editing this contact.\n"
2621 "Click Cancel to close without saving."
2622 msgstr ""
2623
2624 #: src/editaddress.c:172
2625 msgid ""
2626 "Adding a new person requires at least one of the\n"
2627 "following values to be set:\n"
2628 " - First Name\n"
2629 " - Last Name\n"
2630 " - any email address\n"
2631 " - any additional attribute\n"
2632 "\n"
2633 "Click OK to keep editing this contact.\n"
2634 "Click Cancel to close without saving."
2635 msgstr ""
2636
2637 #: src/editaddress.c:236
2638 msgid "Edit Person Details"
2639 msgstr "Upravit detaily o osobě"
2640
2641 #: src/editaddress.c:414
2642 msgid "An Email address must be supplied."
2643 msgstr "E-mailová adresa musí být uvedena."
2644
2645 #: src/editaddress.c:590
2646 msgid "A Name and Value must be supplied."
2647 msgstr "Musí být zadáno jméno a hodnota."
2648
2649 #: src/editaddress.c:679
2650 msgid "Discard"
2651 msgstr "_Zahodit"
2652
2653 #: src/editaddress.c:680
2654 msgid "Apply"
2655 msgstr "Použít"
2656
2657 #: src/editaddress.c:710
2658 #: src/editaddress.c:759
2659 msgid "Edit Person Data"
2660 msgstr "Upravit data o osobě"
2661
2662 #: src/editaddress.c:788
2663 msgid "Choose a picture"
2664 msgstr "Vyberte obrázek"
2665
2666 #: src/editaddress.c:807
2667 #, c-format
2668 msgid ""
2669 "Failed to import image: \n"
2670 "%s"
2671 msgstr ""
2672 "Chyba importu obrázku: \n"
2673 "%s"
2674
2675 #: src/editaddress.c:849
2676 msgid "/_Set picture"
2677 msgstr "/Nastavit obrázek"
2678
2679 #: src/editaddress.c:850
2680 msgid "/_Unset picture"
2681 msgstr "/Zrušit obrázek"
2682
2683 #: src/editaddress.c:905
2684 msgid "Photo"
2685 msgstr "Fotografie"
2686
2687 #: src/editaddress.c:959
2688 #: src/editaddress.c:961
2689 #: src/expldifdlg.c:524
2690 #: src/exporthtml.c:756
2691 #: src/ldif.c:765
2692 msgid "Display Name"
2693 msgstr "Zobrazované jméno"
2694
2695 #: src/editaddress.c:968
2696 #: src/editaddress.c:972
2697 #: src/ldif.c:773
2698 msgid "Last Name"
2699 msgstr "Příjmení"
2700
2701 #: src/editaddress.c:969
2702 #: src/editaddress.c:971
2703 #: src/ldif.c:769
2704 msgid "First Name"
2705 msgstr "Jméno"
2706
2707 #: src/editaddress.c:975
2708 #: src/editaddress.c:977
2709 msgid "Nickname"
2710 msgstr "Přezdívka"
2711
2712 #: src/editaddress.c:1061
2713 #: src/editaddress.c:1129
2714 msgid "Alias"
2715 msgstr "Alias"
2716
2717 #: src/editaddress.c:1271
2718 #: src/editaddress.c:1336
2719 #: src/editaddress.c:1352
2720 #: src/prefs_customheader.c:220
2721 msgid "Value"
2722 msgstr "Hodnota"
2723
2724 #: src/editaddress.c:1419
2725 msgid "_User Data"
2726 msgstr "_Osobní data"
2727
2728 #: src/editaddress.c:1420
2729 msgid "_Email Addresses"
2730 msgstr "_E-mailové adresy"
2731
2732 #: src/editaddress.c:1423
2733 #: src/editaddress.c:1426
2734 msgid "O_ther Attributes"
2735 msgstr "_Další údaje"
2736
2737 #: src/editbook.c:113
2738 msgid "File appears to be OK."
2739 msgstr "Soubor se zdá být v pořádku."
2740
2741 #: src/editbook.c:116
2742 msgid "File does not appear to be a valid address book format."
2743 msgstr "Soubor není ve formátu pro knihu adres."
2744
2745 #: src/editbook.c:119
2746 #: src/editjpilot.c:203
2747 #: src/editvcard.c:107
2748 msgid "Could not read file."
2749 msgstr "Nelze načíst soubor."
2750
2751 #: src/editbook.c:153
2752 #: src/editbook.c:266
2753 msgid "Edit Addressbook"
2754 msgstr "Upravit knihu adres"
2755
2756 #: src/editbook.c:182
2757 #: src/editjpilot.c:277
2758 #: src/editvcard.c:190
2759 msgid " Check File "
2760 msgstr " Otestovat soubor "
2761
2762 #: src/editbook.c:187
2763 #: src/editjpilot.c:282
2764 #: src/editvcard.c:195
2765 #: src/importmutt.c:237
2766 #: src/importpine.c:236
2767 #: src/prefs_account.c:1853
2768 msgid "File"
2769 msgstr "Soubor"
2770
2771 #: src/editbook.c:285
2772 msgid "Add New Addressbook"
2773 msgstr "Přidat novou knihu adres"
2774
2775 #: src/editgroup.c:100
2776 msgid "A Group Name must be supplied."
2777 msgstr "Musí být zadáno jméno skupiny."
2778
2779 #: src/editgroup.c:293
2780 msgid "Edit Group Data"
2781 msgstr "Upravit data o skupině"
2782
2783 #: src/editgroup.c:323
2784 #: src/exporthtml.c:592
2785 msgid "Group Name"
2786 msgstr "Jméno skupiny"
2787
2788 #: src/editgroup.c:342
2789 msgid "Addresses in Group"
2790 msgstr "Adresy ve skupině"
2791
2792 #: src/editgroup.c:373
2793 msgid "Available Addresses"
2794 msgstr "Dostupné adresy"
2795
2796 #: src/editgroup.c:445
2797 msgid "Move Email Addresses to or from Group with arrow buttons"
2798 msgstr "E-mailové adresy přesuňte do/ze skupiny pomocí tlačítek se šipkami"
2799
2800 #: src/editgroup.c:493
2801 msgid "Edit Group Details"
2802 msgstr "Upravit detaily o skupině"
2803
2804 #: src/editgroup.c:496
2805 msgid "Add New Group"
2806 msgstr "Přidat novou skupinu"
2807
2808 #: src/editgroup.c:546
2809 msgid "Edit folder"
2810 msgstr "Upravit složku"
2811
2812 #: src/editgroup.c:546
2813 msgid "Input the new name of folder:"
2814 msgstr "Zadejte název složky:"
2815
2816 #: src/editgroup.c:549
2817 #: src/foldersel.c:539
2818 #: src/imap_gtk.c:155
2819 #: src/mh_gtk.c:130
2820 msgid "New folder"
2821 msgstr "Nová složka"
2822
2823 #: src/editgroup.c:550
2824 #: src/foldersel.c:540
2825 #: src/mh_gtk.c:131
2826 msgid "Input the name of new folder:"
2827 msgstr "Zadejte název složky:"
2828
2829 #: src/editjpilot.c:200
2830 msgid "File does not appear to be JPilot format."
2831 msgstr "Soubor není ve formátu pro JPilot."
2832
2833 #: src/editjpilot.c:212
2834 msgid "Select JPilot File"
2835 msgstr "Vybrat JPilot soubor"
2836
2837 #: src/editjpilot.c:248
2838 #: src/editjpilot.c:378
2839 msgid "Edit JPilot Entry"
2840 msgstr "Upravit JPilot soubor"
2841
2842 #: src/editjpilot.c:294
2843 msgid "Additional e-Mail address item(s)"
2844 msgstr "Další položka(y) e-mail adresy"
2845
2846 #: src/editjpilot.c:385
2847 msgid "Add New JPilot Entry"
2848 msgstr "Přidat nový JPilot záznam"
2849
2850 #: src/editldap_basedn.c:143
2851 msgid "Edit LDAP - Select Search Base"
2852 msgstr "Editace LDAP - Vyberte bázi pro hledání"
2853
2854 #: src/editldap_basedn.c:163
2855 #: src/editldap.c:449
2856 msgid "Hostname"
2857 msgstr "Název počítače"
2858
2859 #: src/editldap_basedn.c:173
2860 #: src/editldap.c:468
2861 #: src/ssl_manager.c:110
2862 msgid "Port"
2863 msgstr "Port"
2864
2865 #: src/editldap_basedn.c:183
2866 #: src/editldap.c:518
2867 msgid "Search Base"
2868 msgstr "Báze pro hledání"
2869
2870 #: src/editldap_basedn.c:204
2871 msgid "Available Search Base(s)"
2872 msgstr "Dostupná(é) báze pro hledání"
2873
2874 #: src/editldap_basedn.c:294
2875 msgid "Could not read Search Base(s) from server - please set manually"
2876 msgstr "Nelze načíst báze pro hledání ze serveru - zadejte je prosím ručně"
2877
2878 #: src/editldap_basedn.c:298
2879 #: src/editldap.c:285
2880 msgid "Could not connect to server"
2881 msgstr "Nemohu se spojit se serverem"
2882
2883 #: src/editldap.c:156
2884 msgid "A Name must be supplied."
2885 msgstr "Jméno musí být uvedeno."
2886
2887 #: src/editldap.c:168
2888 msgid "A Hostname must be supplied for the server."
2889 msgstr "Název počítače musí být uveden."
2890
2891 #: src/editldap.c:181
2892 msgid "At least one LDAP search attribute should be supplied."
2893 msgstr "Alespoň jeden atribut musí být uveden."
2894
2895 #: src/editldap.c:282
2896 msgid "Connected successfully to server"
2897 msgstr "Úspěšně připojeno k serveru"
2898
2899 #: src/editldap.c:340
2900 #: src/editldap.c:1013
2901 msgid "Edit LDAP Server"
2902 msgstr "Upravit LDAP server"
2903
2904 #: src/editldap.c:444
2905 msgid "A name that you wish to call the server."
2906 msgstr "Jméno, kterým chcete označit toto LDAP připojení."
2907
2908 #: src/editldap.c:459
2909 msgid "This is the hostname of the server. For example, \"ldap.mydomain.com\" may be appropriate for the \"mydomain.com\" organization. An IP address may also be used. You may specify \"localhost\" if running an LDAP server on the same computer as Claws Mail."
2910 msgstr "Název počítače, na kterém je provozován LDAP server. Například \"ldap.mydomain.com\". Může být použita také IP adresa. Pokud server běží na stejném počítači jako Claws Mail, můžete použít \"localhost\"."
2911
2912 #: src/editldap.c:480
2913 msgid "TLS"
2914 msgstr "TLS"
2915
2916 #: src/editldap.c:481
2917 #: src/prefs_account.c:3084
2918 msgid "SSL"
2919 msgstr "SSL"
2920
2921 #: src/editldap.c:485
2922 msgid "Enable secure connection to the LDAP server via TLS.If connection fails, be sure to check the correct configuration in ldap.conf (TLS_CACERTDIR and TLS_REQCERT fields)."
2923 msgstr "Povoluje zabezpečené připojení k LDAP serveru pomocí TLS. Pokud připojování selže, zkontrolujte nastavení v ldap.conf (volby TLS_CACERTDIR a TLS_REQCERT)."
2924
2925 #: src/editldap.c:490
2926 msgid "Enable secure connection to the LDAP server via SSL.If connection fails, be sure to check the correct configuration in ldap.conf (TLS_CACERTDIR and TLS_REQCERT fields)."
2927 msgstr "Povoluje zabezpečené připojení k LDAP serveru pomocí SSL. Pokud připojování selže, zkontrolujte nastavení v ldap.conf (volby TLS_CACERTDIR a TLS_REQCERT)."
2928
2929 #: src/editldap.c:504
2930 msgid "The port number that the server listens on. Port 389 is the default."
2931 msgstr "Číslo portu, na kterém server naslouchá. Standardní nastavení je port 389."
2932
2933 #: src/editldap.c:508
2934 msgid " Check Server "
2935 msgstr " Otestovat připojení "
2936
2937 #: src/editldap.c:513
2938 msgid "Press this button to test the connection to the server."
2939 msgstr "Stiskem tohoto tlačítka otestujete připojení k serveru."
2940
2941 #: src/editldap.c:528
2942 msgid ""
2943 "This specifies the name of the directory to be searched on the server. Examples include:\n"
2944 "  dc=claws-mail,dc=org\n"
2945 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
2946 "  o=Organization Name,c=Country\n"
2947 msgstr ""
2948 "Označuje adresář, který bude na serveru prohledáván. Příklady:\n"
2949 "  dc=claws-mail,dc=org\n"
2950 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
2951 "  o=Organization Name,c=Country\n"
2952
2953 #: src/editldap.c:541
2954 msgid "Press this button to lookup the name of available directory names on the server."
2955 msgstr "Stiskem tohoto tlačítka vyhledáte názvy adresářů dostupných na serveru."
2956
2957 #: src/editldap.c:599
2958 msgid "Search Attributes"
2959 msgstr "Prohledávané atributy"
2960
2961 #: src/editldap.c:609
2962 msgid "A list of LDAP attribute names that should be searched when attempting to find a name or address."
2963 msgstr "Seznam LDAP atributů, které budou prohledávány při pokusu najít jméno nebo adresu."
2964
2965 #: src/editldap.c:613
2966 msgid " Defaults "
2967 msgstr " Výchozí "
2968
2969 #: src/editldap.c:618
2970 msgid "This resets the attribute names to a default value that should find most names and addresses during a name or address search process."
2971 msgstr "Nastavuje seznam atributů na výchozí hodnotu, která by měla najít nejvíc jmen a adres během vyhledávání."
2972
2973 #: src/editldap.c:625
2974 msgid "Max Query Age (secs)"
2975 msgstr "Maximální stáří dotazu (s)"
2976
2977 #: src/editldap.c:641
2978 msgid "This defines the maximum period of time (in seconds) that an address search result is valid for address completion purposes. Search results are stored in a cache until this period of time has passed and then retired. This will improve the response time when attempting to search for the same name or address on subsequent address completion requests. The cache will be searched in preference to performing a new server search request. The default value of 600 seconds (10 minutes), should be sufficient for most servers. A larger value will reduce the search time for subsequent searches. This is useful for servers that have slow response times at the expense of more memory to cache results."
2979 msgstr "Definuje maximální dobu (v sekundách), po kterou jsou výsledky hledání považovány za použitelné pro automatické dokončování adres. Výsledky hledání jsou ukládány do vyrovnávací paměti, ze které jsou odstraněny po uplynutí této doby. Vyrovnávací paměť je prohledávána před provedením dotazu na serveru, čímž je zkrácena doba nutná pro vyhledávání, pokud se opakovaně hledají stejná jména nebo adresy. Výchozí hodnota 600 sekund (10 minut) by měla být dostatečná pro většinu serverů. Vyšší hodnota redukuje čas strávený prohledáváním serveru při následných dotazech, což je užitečné pro servery s dlouhou reakční dobou, ale je to na úkor většího množství paměti spotřebovaného pro ukládání předchozích výsledků."
2980
2981 #: src/editldap.c:659
2982 msgid "Include server in dynamic search"
2983 msgstr "Zahrnout při automatickém dokončování"
2984
2985 #: src/editldap.c:665
2986 msgid "Check this option to include this server for dynamic searches when using address completion."
2987 msgstr "Při zaškrtnutí bude tento server prohledáván při pokusu o automatické dokončování adres."
2988
2989 #: src/editldap.c:672
2990 msgid "Match names 'containing' search term"
2991 msgstr "Hledat pomocí 'obsahuje'"
2992
2993 #: src/editldap.c:678
2994 msgid "Searches for names and addresses can be performed either using \"begins-with\" or \"contains\" search term. Check this option to perform a \"contains\" search; this type of search usually takes longer to complete. Note that for performance reasons, address completion uses \"begins-with\" for all searches against other address interfaces."
2995 msgstr "Hledání jmen a adres může být provedeno pomocí podmínky \"začíná na\" nebo \"obsahuje\". Při zaškrtnutí této volby bude použita podmínka \"obsahuje\", což většinou znamená delší čas na dokončení dotazu. Pro zajištění dobrého výkonu používá automatické dokončování adres při vyhledávání vždy podmínku \"začíná na\" bez ohledu na toto nastavení."
2996
2997 #: src/editldap.c:733
2998 msgid "Bind DN"
2999 msgstr "Připojovací jméno"
3000
3001 #: src/editldap.c:743
3002 msgid "The LDAP user account name to be used to connect to the server. This is usually only used for protected servers. This name is typically formatted as: \"cn=user,dc=claws-mail,dc=org\". This is usually left empty when performing a search."
3003 msgstr "Uživatelský účet ze serveru LDAP, který bude použit pro připojení. Toto je obvykle nutné pouze pro zabezpečené servery. Jméno je obvykle ve formátu: \"cn=user,dc=claws-mail,dc=org\". Pro prohledávání obvykle není nutno vyplňovat."
3004
3005 #: src/editldap.c:751
3006 msgid "Bind Password"
3007 msgstr "Připojovací heslo"
3008
3009 #: src/editldap.c:766
3010 msgid "The password to be used when connecting as the \"Bind DN\" user."
3011 msgstr "Heslo, které bude použito pro připojení spolu s údajem \"Přihlašovací jméno\"."
3012
3013 #: src/editldap.c:772
3014 msgid "Timeout (secs)"
3015 msgstr "Časový limit (s)"
3016
3017 #: src/editldap.c:787
3018 msgid "The timeout period in seconds."
3019 msgstr "Časový limit v sekundách."
3020
3021 #: src/editldap.c:791
3022 msgid "Maximum Entries"
3023 msgstr "Maximum položek"
3024
3025 #: src/editldap.c:806
3026 msgid "The maximum number of entries that should be returned in the search result."
3027 msgstr "Maximální počet položek, které budou vráceny při prohledávání."
3028
3029 #: src/editldap.c:822
3030 #: src/prefs_account.c:2975
3031 msgid "Basic"
3032 msgstr "Server"
3033
3034 #: src/editldap.c:823
3035 msgid "Search"
3036 msgstr "Hledání"
3037
3038 #: src/editldap.c:824
3039 #: src/gtk/quicksearch.c:590
3040 msgid "Extended"
3041 msgstr "Ostatní"
3042
3043 #: src/editldap.c:1018
3044 msgid "Add New LDAP Server"
3045 msgstr "Přidat nový LDAP server"
3046
3047 #: src/edittags.c:186
3048 #: src/matcher.c:915
3049 #: src/prefs_filtering_action.c:1369
3050 msgid "Tag"
3051 msgstr ""
3052
3053 #: src/edittags.c:215
3054 #, fuzzy
3055 msgid "Delete tag"
3056 msgstr "Značka pro odstraněné"
3057
3058 #: src/edittags.c:216
3059 msgid "Do you really want to delete this tag?"
3060 msgstr "Opravdu chcete odstranit tuto značku?"
3061
3062 #: src/edittags.c:243
3063 msgid "Delete all tags"
3064 msgstr "Vymazat všechny značky"
3065
3066 #: src/edittags.c:244
3067 msgid "Do you really want to delete all tags?"
3068 msgstr "Opravdu chcete odstranit všechny značky?"
3069
3070 #: src/edittags.c:447
3071 msgid "Tag is not set."
3072 msgstr "Hodnota není nastavena."
3073
3074 #: src/edittags.c:512
3075 #, fuzzy
3076 msgid "Dialog title|Apply tags"
3077 msgstr "Otevřít odkaz"
3078
3079 #: src/edittags.c:526
3080 msgid "New tag:"
3081 msgstr "Nová značka:"
3082
3083 #: src/edittags.c:559
3084 msgid "Please select tags to apply/remove. Changes are immediate."
3085 msgstr ""
3086
3087 #: src/editvcard.c:104
3088 msgid "File does not appear to be vCard format."
3089 msgstr "Soubor není ve formátu vCard."
3090
3091 #: src/editvcard.c:116
3092 msgid "Select vCard File"
3093 msgstr "Vybrat vCard soubor"
3094
3095 #: src/editvcard.c:161
3096 #: src/editvcard.c:266
3097 msgid "Edit vCard Entry"
3098 msgstr "Upravit vCard záznam"
3099
3100 #: src/editvcard.c:271
3101 msgid "Add New vCard Entry"
3102 msgstr "Přidat nový vCard záznam"
3103
3104 #: src/exphtmldlg.c:110
3105 msgid "Please specify output directory and file to create."
3106 msgstr "Zadejte prosím adresář pro výstup a soubor, který se bude vytvořen."
3107
3108 #: src/exphtmldlg.c:113
3109 msgid "Select stylesheet and formatting."
3110 msgstr "Vyberte šablonu stylů a formátování."
3111
3112 #: src/exphtmldlg.c:116
3113 #: src/expldifdlg.c:118
3114 msgid "File exported successfully."
3115 msgstr "Export souboru byl úspěšný."
3116
3117 #: src/exphtmldlg.c:181
3118 #, c-format
3119 msgid ""
3120 "HTML Output Directory '%s'\n"
3121 "does not exist. OK to create new directory?"
3122 msgstr ""
3123 "Výstupní adresář pro HTML '%s'\n"
3124 "neexistuje. Mám vytvořit nový adresář?"
3125
3126 #: src/exphtmldlg.c:184
3127 #: src/expldifdlg.c:194
3128 msgid "Create Directory"
3129 msgstr "Vytvořit adresář"
3130
3131 #: src/exphtmldlg.c:193
3132 #, c-format
3133 msgid ""
3134 "Could not create output directory for HTML file:\n"
3135 "%s"
3136 msgstr ""
3137 "Nelze vytvořit výstupní adresář pro HTML soubor:\n"
3138 "%s"
3139
3140 #: src/exphtmldlg.c:195
3141 #: src/expldifdlg.c:205
3142 msgid "Failed to Create Directory"
3143 msgstr "Vytvoření adresáře selhalo"
3144
3145 #: src/exphtmldlg.c:237
3146 msgid "Error creating HTML file"
3147 msgstr "Chyba při vytváření HTML souboru"
3148
3149 #: src/exphtmldlg.c:323
3150 msgid "Select HTML output file"
3151 msgstr "Vyberte výstupní HTML soubor"
3152
3153 #: src/exphtmldlg.c:387
3154 msgid "HTML Output File"
3155 msgstr "Výstupní HTML soubor"
3156
3157 #: src/exphtmldlg.c:396
3158 #: src/expldifdlg.c:413
3159 #: src/export.c:179
3160 #: src/import.c:178
3161 #: src/importldif.c:691
3162 msgid "B_rowse"
3163 msgstr "_Procházet"
3164
3165 #: src/exphtmldlg.c:449
3166 msgid "Stylesheet"
3167 msgstr "Šablona stylu"
3168
3169 #: src/exphtmldlg.c:457
3170 #: src/gtk/colorlabel.c:380
3171 #: src/gtk/gtkaspell.c:1667
3172 #: src/gtk/gtkaspell.c:2377
3173 #: src/mainwindow.c:1177
3174 #: src/prefs_account.c:866
3175 #: src/prefs_toolbar.c:701
3176 #: src/prefs_toolbar.c:1180
3177 #: src/summaryview.c:5505
3178 msgid "None"
3179 msgstr "Žádná"
3180
3181 #: src/exphtmldlg.c:458
3182 #: src/prefs_other.c:111
3183 #: src/prefs_other.c:451
3184 msgid "Default"
3185 msgstr "Výchozí"
3186
3187 #: src/exphtmldlg.c:459
3188 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:148
3189 msgid "Full"
3190 msgstr "Úplná"
3191
3192 #: src/exphtmldlg.c:460
3193 msgid "Custom"
3194 msgstr "Vlastní"
3195
3196 #: src/exphtmldlg.c:461
3197 msgid "Custom-2"
3198 msgstr "Vlastní-2"
3199
3200 #: src/exphtmldlg.c:462
3201 msgid "Custom-3"
3202 msgstr "Vlastní-3"
3203
3204 #: src/exphtmldlg.c:463
3205 msgid "Custom-4"
3206 msgstr "Vlastní-4"
3207
3208 #: src/exphtmldlg.c:470
3209 msgid "Full Name Format"
3210 msgstr "Celé jméno"
3211
3212 #: src/exphtmldlg.c:478
3213 msgid "First Name, Last Name"
3214 msgstr "Jméno, příjmení"
3215
3216 #: src/exphtmldlg.c:479
3217 msgid "Last Name, First Name"
3218 msgstr "Příjmení, jméno"
3219
3220 #: src/exphtmldlg.c:486
3221 msgid "Color Banding"
3222 msgstr "Barevné značení"
3223
3224 #: src/exphtmldlg.c:492
3225 msgid "Format Email Links"
3226 msgstr "Formátovat adresy jako odkazy"
3227
3228 #: src/exphtmldlg.c:498
3229 msgid "Format User Attributes"
3230 msgstr "Exportovat uživatelské atributy"
3231
3232 #: src/exphtmldlg.c:553
3233 #: src/expldifdlg.c:639
3234 #: src/importldif.c:919
3235 msgid "File Name :"
3236 msgstr "Název souboru :"
3237
3238 #: src/exphtmldlg.c:563
3239 msgid "Open with Web Browser"
3240 msgstr "Otevřít ve webovém prohlížeči"
3241
3242 #: src/exphtmldlg.c:595
3243 msgid "Export Address Book to HTML File"
3244 msgstr "Exportovat databázi adres do HTML souboru"
3245
3246 #: src/exphtmldlg.c:661
3247 #: src/expldifdlg.c:738
3248 #: src/importldif.c:1039
3249 msgid "File Info"
3250 msgstr "Informace o souboru"
3251
3252 #: src/exphtmldlg.c:662
3253 msgid "Format"
3254 msgstr "Formát"
3255
3256 #: src/expldifdlg.c:112
3257 msgid "Please specify output directory and LDIF filename to create."
3258 msgstr "Zadejte prosím výstupní adresář a název LDIF souboru, který bude vytvořen."
3259
3260 #: src/expldifdlg.c:115
3261 msgid "Specify parameters to format distinguished name."
3262 msgstr "Upřesněte způsob formátování rozlišovacího jména (dn)."
3263
3264 #: src/expldifdlg.c:191
3265 #, c-format
3266 msgid ""
3267 "LDIF Output Directory '%s'\n"
3268 "does not exist. OK to create new directory?"
3269 msgstr ""
3270 "Výstupní adresář pro LDIF soubor '%s'\n"
3271 "neexistuje. Mám vytvořit nový adresář?"
3272
3273 #: src/expldifdlg.c:203
3274 #, c-format
3275 msgid ""
3276 "Could not create output directory for LDIF file:\n"
3277 "%s"
3278 msgstr ""
3279 "Nelze vytvořit výstupní adresář pro LDIF soubor:\n"
3280 "%s"
3281
3282 #: src/expldifdlg.c:245
3283 msgid "Suffix was not supplied"
3284 msgstr "Přípona nebyla specifikována"
3285
3286 #: src/expldifdlg.c:247
3287 msgid "A suffix is required if data is to be used for an LDAP server. Are you sure you wish to proceed without a suffix?"
3288 msgstr "Přípona je nutná, pokud mají být data použita pro LDAP server. Opravdu chcete pokračovat bez uvedení přípony?"
3289
3290 #: src/expldifdlg.c:265
3291 msgid "Error creating LDIF file"
3292 msgstr "Chyba při vytváření LDIF souboru"
3293
3294 #: src/expldifdlg.c:340
3295 msgid "Select LDIF output file"
3296 msgstr "Vyberte výstupní LDIF soubor"
3297
3298 #: src/expldifdlg.c:404
3299 msgid "LDIF Output File"
3300 msgstr "Výstupní LDIF soubor"
3301
3302 #: src/expldifdlg.c:435
3303 msgid ""
3304 "The address book Unique ID is used to create a DN that is formatted similar to:\n"
3305 "  uid=102376,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
3306 msgstr ""
3307 "Pro vytvoření rozlišovacího jména (dn) bude použito unikátní id (uid) z knihy adres. Výsledek bude podobný jako:\n"
3308 "  uid=102376,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
3309
3310 #: src/expldifdlg.c:441
3311 msgid ""
3312 "The address book Display Name is used to create a DN that is formatted similar to:\n"
3313 "  cn=John Doe,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
3314 msgstr ""
3315 "Pro vytvoření rozlišovacího jména (dn) bude použito zobrazované jméno (display name) z knihy adres. Výsledek bude podobný jako:\n"
3316 "  cn=John Doe,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
3317
3318 #: src/expldifdlg.c:447
3319 msgid ""
3320 "The first Email Address belonging to a person is used to create a DN that is formatted similar to:\n"
3321 "  mail=john.doe@domain.com,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
3322 msgstr ""
3323 "Pro vytvoření rozlišovacího jména (dn) bude použita první e-mailová adresa patřící uživateli (mail). Výsledek bude podobný jako:\n"
3324 "  mail=john.doe@domain.com,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
3325
3326 #: src/expldifdlg.c:494
3327 msgid "Suffix"
3328 msgstr "Přípona"
3329
3330 #: src/expldifdlg.c:506
3331 msgid ""
3332 "The suffix is used to create a \"Distinguished Name\" (or DN) for an LDAP entry. Examples include:\n"
3333 "  dc=claws-mail,dc=org\n"
3334 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
3335 "  o=Organization Name,c=Country\n"
3336 msgstr ""
3337 "Přípona je používána pro vytvoření \"Rozlišovacího jména\" (dn) pro položku LDAP. Příklady:\n"
3338 "  dc=claws-mail,dc=org\n"
3339 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
3340 "  o=Organization Name,c=Country\n"
3341
3342 #: src/expldifdlg.c:515
3343 msgid "Relative DN"
3344 msgstr "Relativní DN"
3345
3346 #: src/expldifdlg.c:523
3347 msgid "Unique ID"
3348 msgstr "Unikátní ID (uid)"
3349
3350 #: src/expldifdlg.c:533
3351 msgid "The LDIF file contains several data records that are usually loaded into an LDAP server. Each data record in the LDIF file is uniquely identified by a \"Distinguished Name\" (or DN). The suffix is appended to the \"Relative Distinguished Name\" (or RDN) to create the DN. Please select one of the available RDN options that will be used to create the DN."
3352 msgstr "LDIF soubor obsahuje několik záznamů, které jsou obvykle určeny pro načtená do LDAP serveru. Každý záznam v LDIF souboru je jednoznačně identifikován \"Rozlišovacím jménem\" (dn). Rozlišovací jméno je tvořeno \"Relativním rozlišovacím jménem\" (rdn) a příponou. Vyberte jedno z možných rdn, které má být použito pro vytvoření dn."
3353
3354 #: src/expldifdlg.c:554
3355 msgid "Use DN attribute if present in data"
3356 msgstr "Použít DN atribut, pokud je obsažen v datech"
3357
3358 #: src/expldifdlg.c:561
3359 msgid "The addressbook may contain entries that were previously imported from an LDIF file. The \"Distinguished Name\" (DN) user attribute, if present in the address book data, may be used in the exported LDIF file. The RDN selected above will be used if the DN user attribute is not found."
3360 msgstr "Kniha adres může obsahovat položky, které byly dříve importovány z LDIF souboru. Pokud je v datech knihy adres obsažen atribut DN, může být použit ve vytvářeném LDIF souboru. RDN vybrané výše bude použito, pokud atribut DN nebude nalezen."
3361
3362 #: src/expldifdlg.c:572
3363 msgid "Exclude record if no Email Address"
3364 msgstr "Vyloučit záznamy bez e-mailových adres"
3365
3366 #: src/expldifdlg.c:579
3367 msgid "An addressbook may contain entries without Email Addresses. Check this option to ignore these records."
3368 msgstr "Kniha adres může obsahovat záznamy bez e-mailových adres. Pokud zaškrtnete tuto volbu, budou tyto záznamy ignorovány."
3369
3370 #: src/expldifdlg.c:672
3371 msgid "Export Address Book to LDIF File"
3372 msgstr "Exportovat knihu adres do LDIF souboru"
3373
3374 #: src/expldifdlg.c:739
3375 msgid "Distinguished Name"
3376 msgstr "Rozlišovací jméno (dn)"
3377
3378 #: src/export.c:120
3379 #: src/summaryview.c:7487
3380 msgid "Export to mbox file"
3381 msgstr "Exportovat do mbox souboru"
3382
3383 #: src/export.c:139
3384 msgid "Locate the folder to export and specify the mbox file."
3385 msgstr "Určete zdrojovou složku a cílový mbox soubor."
3386
3387 #: src/export.c:150
3388 msgid "Source folder:"
3389 msgstr "Zdrojová složka:"
3390
3391 #: src/export.c:156
3392 #: src/import.c:150
3393 msgid "Mbox file:"
3394 msgstr "Mbox soubor:"
3395
3396 #: src/export.c:211
3397 msgid "Target mbox filename can't be left empty."
3398 msgstr "Cílový mbox soubor musí být určen."
3399
3400 #: src/export.c:216
3401 msgid "Source folder can't be left empty."
3402 msgstr "Zdrojová složka musí být určena."
3403
3404 #: src/export.c:229
3405 msgid "Couldn't find the source folder."
3406 msgstr "Zdrojová složka nebyla nalezena."
3407
3408 #: src/export.c:252
3409 msgid "Select exporting file"
3410 msgstr "Vyberte soubor pro export"
3411
3412 #: src/exporthtml.c:762
3413 msgid "Full Name"
3414 msgstr "Celý název"
3415
3416 #: src/exporthtml.c:766
3417 #: src/importldif.c:1040
3418 msgid "Attributes"
3419 msgstr "Atributy"
3420
3421 #: src/exporthtml.c:969
3422 msgid "Claws Mail Address Book"
3423 msgstr "Claws Mail kniha adres"
3424
3425 #: src/exporthtml.c:1083
3426 #: src/exportldif.c:551
3427 msgid "Name already exists but is not a directory."
3428 msgstr "Vybraný název existuje ale není názvem adresáře."
3429
3430 #: src/exporthtml.c:1086
3431 #: src/exportldif.c:554
3432 msgid "No permissions to create directory."
3433 msgstr "Nemohu vytvořit adresář."
3434
3435 #: src/exporthtml.c:1089
3436 #: src/exportldif.c:557
3437 msgid "Name is too long."
3438 msgstr "Název je příliš dlouhý."
3439
3440 #: src/exporthtml.c:1092
3441 #: src/exportldif.c:560
3442 msgid "Not specified."
3443 msgstr "Není uveden."
3444
3445 #: src/folder.c:1388
3446 #: src/foldersel.c:370
3447 #: src/prefs_folder_item.c:286
3448 msgid "Inbox"
3449 msgstr "Doručená pošta"
3450
3451 #: src/folder.c:1392
3452 #: src/foldersel.c:374
3453 msgid "Sent"
3454 msgstr "Odeslaná pošta"
3455
3456 #: src/folder.c:1396
3457 #: src/foldersel.c:378
3458 #: src/prefs_folder_item.c:289
3459 msgid "Queue"
3460 msgstr "Fronta"
3461
3462 #: src/folder.c:1400
3463 #: src/foldersel.c:382
3464 #: src/prefs_folder_item.c:290
3465 #: src/toolbar.c:392
3466 #: src/toolbar.c:427
3467 msgid "Trash"
3468 msgstr "Koš"
3469
3470 #: src/folder.c:1404
3471 #: src/foldersel.c:386
3472 #: src/prefs_folder_item.c:288
3473 msgid "Drafts"
3474 msgstr "Koncepty"
3475
3476 #: src/folder.c:1840
3477 #, c-format
3478 msgid "Processing (%s)...\n"
3479 msgstr "Zpracovávám (%s)...\n"
3480
3481 #: src/folder.c:2991
3482 #, c-format
3483 msgid "Copying %s to %s...\n"
3484 msgstr "Kopíruji %s do %s...\n"
3485
3486 #: src/folder.c:2991
3487 #, c-format
3488 msgid "Moving %s to %s...\n"
3489 msgstr "Přesouvám %s do %s...\n"
3490
3491 #: src/folder.c:3278
3492 #, c-format
3493 msgid "Updating cache for %s..."
3494 msgstr "Aktualizuji vyrovnávací paměť pro %s..."
3495
3496 #: src/folder.c:4094
3497 msgid "Processing messages..."
3498 msgstr "Zpracovávám zprávy..."
3499
3500 #: src/folder.c:4230
3501 #, c-format
3502 msgid "Synchronising %s for offline use...\n"
3503 msgstr "Synchronizuji %s pro použití offline...\n"
3504
3505 #: src/foldersel.c:228
3506 msgid "Select folder"
3507 msgstr "Vybrat složku"
3508
3509 #: src/foldersel.c:541
3510 #: src/imap_gtk.c:159
3511 #: src/mh_gtk.c:132
3512 msgid "NewFolder"
3513 msgstr "Nová složka"
3514
3515 #: src/foldersel.c:549
3516 #: src/imap_gtk.c:167
3517 #: src/imap_gtk.c:173
3518 #: src/imap_gtk.c:225
3519 #: src/mh_gtk.c:138
3520 #: src/mh_gtk.c:241
3521 #, c-format
3522 msgid "'%c' can't be included in folder name."
3523 msgstr "'%c' nemůže být obsaženo ve jméně složky."
3524
3525 #: src/foldersel.c:559
3526 #: src/imap_gtk.c:183
3527 #: src/imap_gtk.c:237
3528 #: src/mh_gtk.c:148
3529 #: src/mh_gtk.c:248
3530 #, c-format
3531 msgid "The folder '%s' already exists."
3532 msgstr "Složka '%s' už existuje."
3533
3534 #: src/foldersel.c:566
3535 #: src/imap_gtk.c:189
3536 #: src/mh_gtk.c:154
3537 #, c-format
3538 msgid "Can't create the folder '%s'."
3539 msgstr "Nemohu vytvořit složku '%s'."
3540
3541 #: src/folderview.c:295
3542 msgid "/Mark all re_ad"
3543 msgstr "/Označit všechny jako _přečtené"
3544
3545 #: src/folderview.c:297
3546 #, fuzzy
3547 msgid "/R_un processing rules"
3548 msgstr "/Vytvořit lokální pravidlo _zpracování složky"
3549
3550 #: src/folderview.c:298
3551 msgid "/_Search folder..."
3552 msgstr "/Hledat zprávy v aktuální _složce..."
3553
3554 #: src/folderview.c:300
3555 msgid "/Process_ing..."
3556 msgstr "/_Zpracování složky (lokální pravidla)..."
3557
3558 #: src/folderview.c:305
3559 msgid "/Empty _trash..."
3560 msgstr "/Vyprázdnit _koš..."
3561
3562 #: src/folderview.c:310
3563 msgid "/Send _queue..."
3564 msgstr "/Odeslat _frontu..."
3565
3566 #: src/folderview.c:447
3567 #: src/folderview.c:494
3568 #: src/prefs_folder_column.c:82
3569 #: src/prefs_matcher.c:365
3570 #: src/summaryview.c:5764
3571 msgid "New"
3572 msgstr "Nové"
3573
3574 #: src/folderview.c:448
3575 #: src/folderview.c:495
3576 #: src/prefs_folder_column.c:83
3577 #: src/prefs_matcher.c:364
3578 #: src/summaryview.c:5766
3579 msgid "Unread"
3580 msgstr "Nepřečtené"
3581
3582 #: src/folderview.c:449
3583 #: src/prefs_folder_column.c:84
3584 msgid "Total"
3585 msgstr "Celkem"
3586
3587 #. TRANSLATORS: This in Number sign in American style
3588 #: src/folderview.c:497
3589 #: src/summaryview.c:551
3590 msgid "#"
3591 msgstr "#"
3592
3593 #: src/folderview.c:796
3594 msgid "Setting folder info..."
3595 msgstr "Nastavuji informace o složce..."
3596
3597 #: src/folderview.c:859
3598 #: src/summaryview.c:3813
3599 msgid "Mark all as read"
3600 msgstr "Označit všechny jako přečtené"
3601
3602 #: src/folderview.c:860
3603 #: src/summaryview.c:3814
3604 msgid "Do you really want to mark all mails in this folder as read ?"
3605 msgstr "Opravdu chcete označit všechny zprávy v této složce jako přečtené?"
3606
3607 #: src/folderview.c:1082
3608 #: src/imap.c:3911
3609 #: src/mainwindow.c:4448
3610 #: src/setup.c:90
3611 #, c-format
3612 msgid "Scanning folder %s%c%s ..."
3613 msgstr "Prohledávám složku %s%c%s ..."
3614
3615 #: src/folderview.c:1086
3616 #: src/imap.c:3916
3617 #: src/mainwindow.c:4453
3618 #: src/setup.c:95
3619 #, c-format
3620 msgid "Scanning folder %s ..."
3621 msgstr "Prohledávám složku %s ..."
3622
3623 #: src/folderview.c:1117
3624 msgid "Rebuild folder tree"
3625 msgstr "Obnovit strom složek"
3626
3627 #: src/folderview.c:1118
3628 msgid "Rebuilding the folder tree will remove local caches. Do you want to continue?"
3629 msgstr "Obnovení stromu složek vyčistí všechny lokální vyrovnávací paměti. Chcete pokračovat?"
3630
3631 #: src/folderview.c:1128
3632 msgid "Rebuilding folder tree..."
3633 msgstr "Provádím obnovu stromu složek..."
3634
3635 #: src/folderview.c:1130
3636 #: src/folderview.c:1171
3637 msgid "Scanning folder tree..."
3638 msgstr "Prohledávám strom složek..."
3639
3640 #: src/folderview.c:1262
3641 #, c-format
3642 msgid "Couldn't scan folder %s\n"
3643 msgstr "Nepodařilo se načíst obsah adresáře %s\n"
3644
3645 #: src/folderview.c:1316
3646 msgid "Checking for new messages in all folders..."
3647 msgstr "Zjišťuji nové zprávy ve všech složkách..."
3648
3649 #: src/folderview.c:2136
3650 #, c-format
3651 msgid "Closing Folder %s..."
3652 msgstr "Zavírám složku %s..."
3653
3654 #: src/folderview.c:2228
3655 #, c-format
3656 msgid "Opening Folder %s..."
3657 msgstr "Otevírám složku %s..."
3658
3659 #: src/folderview.c:2246
3660 msgid "Folder could not be opened."
3661 msgstr "Složku nelze otevřít."
3662
3663 #: src/folderview.c:2408
3664 #: src/mainwindow.c:2574
3665 msgid "Empty trash"
3666 msgstr "Vyprázdnit koš"
3667
3668 #: src/folderview.c:2409
3669 msgid "Delete all messages in trash?"
3670 msgstr "Odstranit všechny zprávy v koši?"
3671
3672 #: src/folderview.c:2410
3673 msgid "+_Empty trash"
3674 msgstr "+_Vyprázdnit koš"
3675
3676 #: src/folderview.c:2454
3677 #: src/inc.c:1599
3678 #: src/toolbar.c:2521
3679 msgid "Offline warning"
3680 msgstr "Varování offline režimu"
3681
3682 #: src/folderview.c:2455
3683 #: src/toolbar.c:2522
3684 msgid "You're working offline. Override?"
3685 msgstr "Pracujete v režimu offline. Přepnout?"
3686
3687 #: src/folderview.c:2466
3688 #: src/toolbar.c:2541
3689 msgid "Send queued messages"
3690 msgstr "Odeslat pozdržené zprávy"
3691
3692 #: src/folderview.c:2467
3693 #: src/toolbar.c:2542
3694 msgid "Send all queued messages?"
3695 msgstr "Odeslat všechny zprávy ve frontě pozdržených zpráv?"
3696
3697 #: src/folderview.c:2468
3698 #: src/messageview.c:691
3699 #: src/messageview.c:708
3700 #: src/toolbar.c:2543
3701 msgid "_Send"
3702 msgstr "_Odeslat"
3703
3704 #: src/folderview.c:2476
3705 #: src/toolbar.c:2561
3706 msgid "Some errors occurred while sending queued messages."
3707 msgstr "Při posílání pozdržených zpráv nastala stejná chyba."
3708
3709 #: src/folderview.c:2479
3710 #: src/main.c:2202
3711 #: src/toolbar.c:2564
3712 #, c-format
3713 msgid ""
3714 "Some errors occurred while sending queued messages:\n"
3715 "%s"
3716 msgstr ""
3717 "Při odesílání pozdržených zpráv nastala chyba:\n"
3718 "%s"
3719
3720 #: src/folderview.c:2561
3721 #, c-format
3722 msgid "Do you really want to copy folder '%s' in '%s' ?"
3723 msgstr "Opravdu chcete složku '%s' zkopírovat do '%s' ?"
3724
3725 #: src/folderview.c:2562
3726 #, c-format
3727 msgid "Do you really want to make folder '%s' a subfolder of '%s' ?"
3728 msgstr "Opravdu chcete složku '%s' učinit podsložkou složky '%s' ?"
3729
3730 #: src/folderview.c:2564
3731 msgid "Copy folder"
3732 msgstr "Kopírovat složku"
3733
3734 #: src/folderview.c:2564
3735 msgid "Move folder"
3736 msgstr "Přesunout složku"
3737
3738 #: src/folderview.c:2575
3739 #, c-format
3740 msgid "Copying %s to %s..."
3741 msgstr "Kopíruji %s do %s..."
3742
3743 #: src/folderview.c:2575
3744 #, c-format
3745 msgid "Moving %s to %s..."
3746 msgstr "Přesouvám %s do %s..."
3747
3748 #: src/folderview.c:2606
3749 msgid "Source and destination are the same."
3750 msgstr "Zdroj i cíl jsou totožné."
3751
3752 #: src/folderview.c:2609
3753 msgid "Can't copy a folder to one of its children."
3754 msgstr "Nelze kopírovat složku do své vlastní podsložky."
3755
3756 #: src/folderview.c:2610
3757 msgid "Can't move a folder to one of its children."
3758 msgstr "Nelze přesunout složku do své vlastní podsložky."
3759
3760 #: src/folderview.c:2613
3761 msgid "A folder cannot be moved between different mailboxes."
3762 msgstr "Složka nemůže být přesouvána mezi různými poštovními schránkami."
3763
3764 #: src/folderview.c:2616
3765 msgid "Copy failed!"
3766 msgstr "Kopírování se nezdařilo!"
3767
3768 #: src/folderview.c:2616
3769 msgid "Move failed!"
3770 msgstr "Přesun se nezdařil!"
3771
3772 #: src/folderview.c:2667
3773 #, c-format
3774 msgid "Processing configuration for folder %s"
3775 msgstr "Zpracování složky - pravidla pro složku %s"
3776
3777 #: src/folderview.c:3055
3778 #: src/summaryview.c:4242
3779 #: src/summaryview.c:4339
3780 msgid "The destination folder can only be used to store subfolders."
3781 msgstr "Cílová složka může být použita pouze k uložení podsložek."
3782
3783 #: src/gedit-print.c:145
3784 #: src/messageview.c:1803
3785 #: src/summaryview.c:4562
3786 #: src/toolbar.c:194
3787 #: src/toolbar.c:434
3788 msgid "Print"
3789 msgstr "Tisk"
3790
3791 #: src/gedit-print.c:243
3792 msgid "Preparing pages..."
3793 msgstr "Připravuji stránky..."
3794
3795 #: src/gedit-print.c:270
3796 #, c-format
3797 msgid "Rendering page %d of %d..."
3798 msgstr "Generuji stránku %d z %d..."
3799
3800 #: src/gedit-print.c:272
3801 #, c-format
3802 msgid "Printing page %d of %d..."
3803 msgstr "Tisknu stránku %d z %d..."
3804
3805 #: src/gedit-print.c:294
3806 #: src/printing.c:349
3807 msgid "Print preview"
3808 msgstr "Náhled"
3809
3810 #: src/gedit-print.c:435
3811 msgid "Page %N of %Q"
3812 msgstr "Stránka %N z %Q"
3813
3814 #: src/grouplistdialog.c:174
3815 msgid "Newsgroup subscription"
3816 msgstr "Přihlásit diskusní skupiny"
3817
3818 #: src/grouplistdialog.c:190
3819 msgid "Select newsgroups for subscription:"
3820 msgstr "Vyberte diskuzní skupinu pro přihlášení:"
3821
3822 #: src/grouplistdialog.c:196
3823 msgid "Find groups:"
3824 msgstr "Najít skupiny:"
3825
3826 #: src/grouplistdialog.c:204
3827 msgid " Search "
3828 msgstr " Vyhledat "
3829
3830 #: src/grouplistdialog.c:216
3831 msgid "Newsgroup name"
3832 msgstr "Název diskusní skupiny"
3833
3834 #: src/grouplistdialog.c:217
3835 msgid "Messages"
3836 msgstr "Zprávy"
3837
3838 #: src/grouplistdialog.c:218
3839 msgid "Type"
3840 msgstr "Typ"
3841
3842 #: src/grouplistdialog.c:347
3843 msgid "moderated"
3844 msgstr "moderovaný"
3845
3846 #: src/grouplistdialog.c:349
3847 msgid "readonly"
3848 msgstr "pouze pro čtení"
3849
3850 #: src/grouplistdialog.c:351
3851 msgid "unknown"
3852 msgstr "neznámý"
3853
3854 #: src/grouplistdialog.c:420
3855 msgid "Can't retrieve newsgroup list."
3856 msgstr "Nemohu načíst seznam diskuzních skupin."
3857
3858 #: src/grouplistdialog.c:457
3859 #: src/summaryview.c:1474
3860 msgid "Done."
3861 msgstr "Hotovo."
3862
3863 #: src/grouplistdialog.c:490
3864 #, c-format
3865 msgid "%d newsgroups received (%s read)"
3866 msgstr "%d diskuzních skupin přijato (%s načteno)"
3867
3868 #: src/gtk/about.c:79
3869 #: src/textview.c:215
3870 msgid "/_Open with Web browser"
3871 msgstr "/_Otevřít ve webovém prohlížeči"
3872
3873 #: src/gtk/about.c:80
3874 #: src/textview.c:216
3875 msgid "/Copy this _link"
3876 msgstr "/_Kopírovat odkaz"
3877
3878 #: src/gtk/about.c:139
3879 msgid ""
3880 "Claws Mail is a lightweight, fast and highly-configurable email client.\n"
3881 "\n"
3882 "For further information visit the Claws Mail website:\n"
3883 msgstr ""
3884 "Claws Mail je rychlý a bohatě konfigurovatelný e-mailový klient.\n"
3885 "\n"
3886 "Pro další informace navštivte webové stránky Claws Mail:\n"
3887
3888 #: src/gtk/about.c:145
3889 msgid ""
3890 "\n"
3891 "\n"
3892 "Claws Mail is free software released under the GPL license. If you wish to donate to the Claws Mail project you can do so at:\n"
3893 msgstr ""
3894 "\n"
3895 "\n"
3896 "Claws Mail je volně šiřitelný software distribuovaný pod licencí GPL. Pokud chcete přispět na projekt Claws Mail, můžete tak učinit na:\n"
3897
3898 #: src/gtk/about.c:161
3899 msgid ""
3900 "\n"
3901 "\n"
3902 "Copyright (C) 1999-2007\n"
3903 "Hiroyuki Yamamoto <hiro-y@kcn.ne.jp>\n"
3904 "and the Claws Mail team"
3905 msgstr ""
3906 "\n"
3907 "\n"
3908 "Copyright (C) 1999-2007\n"
3909 "Hiroyuki Yamamoto <hiro-y@kcn.ne.jp>\n"
3910 "a tým Claws Mail"
3911
3912 #: src/gtk/about.c:164
3913 msgid ""
3914 "\n"
3915 "\n"
3916 "System Information\n"
3917 msgstr ""
3918 "\n"
3919 "\n"
3920 "Informace o systému\n"
3921
3922 #: src/gtk/about.c:170
3923 #, c-format
3924 msgid ""
3925 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
3926 "Locale: %s (charset: %s)\n"
3927 "Operating System: %s %s (%s)"
3928 msgstr ""
3929 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
3930 "Lokalita: %s (znaková sada: %s)\n"
3931 "Operační systém: %s %s (%s)"
3932
3933 #: src/gtk/about.c:179
3934 #, c-format
3935 msgid ""
3936 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
3937 "Locale: %s (charset: %s)\n"
3938 "Operating System: %s"
3939 msgstr ""
3940 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
3941 "Lokalita: %s (znaková sada: %s)\n"
3942 "Operační systém: %s"
3943
3944 #: src/gtk/about.c:188
3945 #, c-format
3946 msgid ""
3947 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
3948 "Locale: %s (charset: %s)\n"
3949 "Operating System: unknown"
3950 msgstr ""
3951 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
3952 "Lokalita: %s (znaková sada: %s)\n"
3953 "Operační systém: neznámý"
3954
3955 #: src/gtk/about.c:245
3956 #: src/prefs_themes.c:713
3957 #: src/wizard.c:502
3958 msgid "The Claws Mail Team"
3959 msgstr "Tým Claws Mail"
3960
3961 #: src/gtk/about.c:264
3962 msgid "Previous team members"
3963 msgstr "Dřívější členové týmu"
3964
3965 #: src/gtk/about.c:283
3966 msgid "The translation team"
3967 msgstr "Překladatelský tým"
3968
3969 #: src/gtk/about.c:302
3970 msgid "Documentation team"
3971 msgstr "Tým pro dokumentaci"
3972
3973 #: src/gtk/about.c:321
3974 msgid "Logo"
3975 msgstr "Logo"
3976
3977 #: src/gtk/about.c:340
3978 msgid "Icons"
3979 msgstr "Ikony"
3980
3981 #: src/gtk/about.c:359
3982 msgid "Contributors"
3983 msgstr "Přispěvatelé"
3984
3985 #: src/gtk/about.c:407
3986 msgid "Compiled-in Features\n"
3987 msgstr "Zakompilované vlastnosti\n"
3988
3989 #: src/gtk/about.c:423
3990 msgid "compface|adds support for the X-Face header\n"
3991 msgstr "obrázky X-Face v hlavičce zprávy\n"
3992
3993 #: src/gtk/about.c:433
3994 msgid "GNU/aspell|adds support for spell checking\n"
3995 msgstr "kontrola pravopisu\n"
3996
3997 #: src/gtk/about.c:443
3998 #, fuzzy
3999 msgid "GnuTLS|adds support for encrypted connections to servers\n"
4000 msgstr "šifrované spojení se servery\n"
4001
4002 #: src/gtk/about.c:453
4003 #, fuzzy
4004 msgid "GTK+ >= 2.10.0|adds support for a complete print dialog\n"
4005 msgstr "dialogové okno pro tisk zpráv\n"
4006
4007 #: src/gtk/about.c:463
4008 #, fuzzy
4009 msgid "IPv6|adds support for IPv6 addresses, the new Internet addressing protocol\n"
4010 msgstr "protokol IPv6\n"
4011
4012 #: src/gtk/about.c:474
4013 msgid "iconv|allows converting to and from different character sets\n"
4014 msgstr "konverze mezi různými znakovými sadami\n"
4015
4016 #: src/gtk/about.c:484
4017 msgid "JPilot|adds support for PalmOS addressbooks\n"
4018 msgstr "práce s adresáři PalmOS\n"
4019
4020 #: src/gtk/about.c:494
4021 msgid "LDAP|adds support for LDAP shared addressbooks\n"
4022 msgstr "práce s adresáři LDAP\n"
4023
4024 #: src/gtk/about.c:504
4025 #, fuzzy
4026 msgid "libetpan|adds support for IMAP and NNTP servers\n"
4027 msgstr "protokol IMAP\n"
4028
4029 #: src/gtk/about.c:514
4030 msgid "libgnomeprint|adds support for a complete print dialog\n"
4031 msgstr "dialogové okno pro tisk zpráv\n"
4032
4033 #: src/gtk/about.c:524
4034 msgid "libSM|adds support for session handling\n"
4035 msgstr "správa X relací\n"
4036
4037 #: src/gtk/about.c:534
4038 msgid "NetworkManager|adds support for detection of network connection changes\n"
4039 msgstr "NetworkManager|doplní podporu pro detekci změn síťových připojení\n"
4040
4041 #: src/gtk/about.c:544
4042 msgid "OpenSSL|adds support for encrypted connections to servers\n"
4043 msgstr "šifrované spojení se servery\n"
4044
4045 #: src/gtk/about.c:576
4046 msgid ""
4047 "This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 3, or (at your option) any later version.\n"
4048 "\n"
4049 msgstr ""
4050 "Tento program je volně šiřitelný, můžete jej redistribuovat a/nebo měnit tak jak to popisuje GNU General Public License publikovaný Free Software Foundation a to ve verzi 3, nebo (podle vašeho uvážení) v jakékoliv pozdější verzi.\n"
4051 "\n"
4052
4053 #: src/gtk/about.c:582
4054 msgid ""
4055 "This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.\n"
4056 "\n"
4057 msgstr ""
4058 "Tento program je šířen v dobré víře v jeho užitečnost, ale BEZ JAKÉKOLIV ZÁRUKY. Více detailů naleznete v GNU General Public License.\n"
4059 "\n"
4060
4061 #: src/gtk/about.c:600
4062 #, fuzzy
4063 msgid "You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program. If not, see <"
4064 msgstr ""
4065 "Kopii GNU General Public License byste měli obdržet společně s tímto programem, pokud ne, napište na adresu Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA.\n"
4066 "\n"
4067
4068 #: src/gtk/about.c:605
4069 msgid ""
4070 ">. \n"
4071 "\n"
4072 msgstr ""
4073
4074 #: src/gtk/about.c:608
4075 msgid "This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit ("
4076 msgstr "Tento produkt obsahuje software vyvinutý v rámci OpenSSL Project pro použití v OpenSSL Toolkit ("
4077
4078 #: src/gtk/about.c:612
4079 msgid ").\n"
4080 msgstr ").\n"
4081
4082 #: src/gtk/about.c:706
4083 msgid "About Claws Mail"
4084 msgstr "O Claws Mail"
4085
4086 #: src/gtk/about.c:757
4087 msgid ""
4088 "Copyright (C) 1999-2007\n"
4089 "Hiroyuki Yamamoto <hiro-y@kcn.ne.jp>\n"
4090 "and the Claws Mail team"
4091 msgstr ""
4092 "Copyright (C) 1999-2007\n"
4093 "Hiroyuki Yamamoto <hiro-y@kcn.ne.jp>\n"
4094 "a tým Claws Mail"
4095
4096 #: src/gtk/about.c:771
4097 msgid "_Info"
4098 msgstr "_Informace"
4099
4100 #: src/gtk/about.c:777
4101 msgid "_Authors"
4102 msgstr "_Autoři"
4103
4104 #: src/gtk/about.c:783
4105 msgid "_Features"
4106 msgstr "_Vlastnosti"
4107
4108 #: src/gtk/about.c:789
4109 msgid "_License"
4110 msgstr "_Licence"
4111
4112 #: src/gtk/about.c:797
4113 msgid "_Release Notes"
4114 msgstr "_Poznámky k verzi"
4115
4116 #: src/gtk/colorlabel.c:48
4117 #: src/prefs_common.c:359
4118 msgid "Orange"
4119 msgstr "Oranžová"
4120
4121 #: src/gtk/colorlabel.c:49
4122 #: src/prefs_common.c:363
4123 msgid "Red"
4124 msgstr "Červená"
4125
4126 #: src/gtk/colorlabel.c:50
4127 #: src/prefs_common.c:367
4128 msgid "Pink"
4129 msgstr "Růžová"
4130
4131 #: src/gtk/colorlabel.c:51
4132 #: src/prefs_common.c:371
4133 msgid "Sky blue"
4134 msgstr "Nebeská modř"
4135
4136 #: src/gtk/colorlabel.c:52
4137 #: src/prefs_common.c:375
4138 msgid "Blue"
4139 msgstr "Modrá"
4140
4141 #: src/gtk/colorlabel.c:53
4142 #: src/prefs_common.c:379
4143 msgid "Green"
4144 msgstr "Zelená"
4145
4146 #: src/gtk/colorlabel.c:54
4147 #: src/prefs_common.c:383
4148 msgid "Brown"
4149 msgstr "Hnědá"
4150
4151 #: src/gtk/colorlabel.c:55
4152 #: src/prefs_common.c:387
4153 msgid "Grey"
4154 msgstr "Šedá"
4155
4156 #: src/gtk/colorlabel.c:56
4157 #: src/prefs_common.c:391
4158 msgid "Light brown"
4159 msgstr "Světle hnědá"
4160
4161 #: src/gtk/colorlabel.c:57
4162 #: src/prefs_common.c:395
4163 msgid "Dark red"
4164 msgstr "Tmavě červená"
4165
4166 #: src/gtk/colorlabel.c:58
4167 #: src/prefs_common.c:399
4168 msgid "Dark pink"
4169 msgstr "Tmavě růžová"
4170
4171 #: src/gtk/colorlabel.c:59
4172 #: src/prefs_common.c:403
4173 msgid "Steel blue"
4174 msgstr "Ocelově modrá"
4175
4176 #: src/gtk/colorlabel.c:60
4177 #: src/prefs_common.c:407
4178 msgid "Gold"
4179 msgstr "Zlatá"
4180
4181 #: src/gtk/colorlabel.c:61
4182 #: src/prefs_common.c:411
4183 msgid "Bright green"
4184 msgstr "Světle zelená"
4185
4186 #: src/gtk/colorlabel.c:62
4187 #: src/prefs_common.c:415
4188 msgid "Magenta"
4189 msgstr "Fialová"
4190
4191 #: src/gtk/colorlabel.c:342
4192 #, c-format
4193 msgid "Ctrl+%c"
4194 msgstr ""
4195
4196 #: src/gtk/foldersort.c:156
4197 msgid "Set folder order"
4198 msgstr "Nastavit pořadí složek"
4199
4200 #: src/gtk/foldersort.c:190
4201 msgid "Move folders up or down to change the sort order in the folder list."
4202 msgstr "Přesouváním složek nahoru nebo dolů můžete změnit pořadí složek v seznamu."
4203
4204 #: src/gtk/foldersort.c:216
4205 #: src/toolbar.c:415
4206 msgid "Folders"
4207 msgstr "Složky"
4208
4209 #: src/gtk/gtkaspell.c:644
4210 msgid "No dictionary selected."
4211 msgstr "Není vybrán žádný slovník."
4212
4213 #: src/gtk/gtkaspell.c:857
4214 #: src/gtk/gtkaspell.c:1875
4215 #: src/gtk/gtkaspell.c:2138
4216 msgid "Normal Mode"
4217 msgstr "Normální režim"
4218
4219 #: src/gtk/gtkaspell.c:859
4220 #: src/gtk/gtkaspell.c:1876
4221 #: src/gtk/gtkaspell.c:2150
4222 msgid "Bad Spellers Mode"
4223 msgstr "Režim nesprávných slov"
4224
4225 #: src/gtk/gtkaspell.c:898
4226 msgid "Unknown suggestion mode."
4227 msgstr "Neznámý režim návrhu."
4228
4229 #: src/gtk/gtkaspell.c:1189
4230 msgid "No misspelled word found."
4231 msgstr "Kontrola pravopisu provedena."
4232
4233 #: src/gtk/gtkaspell.c:1537
4234 msgid "Replace unknown word"
4235 msgstr "Nahradit neznámé slovo"
4236
4237 #: src/gtk/gtkaspell.c:1552
4238 #, c-format
4239 msgid "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Replace \"%s\" with: </span>"
4240 msgstr "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Nahradit \"%s\" s: </span>"
4241
4242 #: src/gtk/gtkaspell.c:1597
4243 msgid ""
4244 "Holding down Control key while pressing Enter\n"
4245 "will learn from mistake.\n"
4246 msgstr ""
4247 "Podržení klávesy Control při stisku Enter\n"
4248 "aktivuje učení z chyby.\n"
4249
4250 #: src/gtk/gtkaspell.c:1874
4251 #: src/gtk/gtkaspell.c:2126
4252 msgid "Fast Mode"
4253 msgstr "Rychlý režim"
4254
4255 #: src/gtk/gtkaspell.c:1944
4256 #, c-format
4257 msgid "\"%s\" unknown in %s"
4258 msgstr "\"%s\" neznámé v %s"
4259
4260 #: src/gtk/gtkaspell.c:1958
4261 msgid "Accept in this session"
4262 msgstr "Přijmout pro toto sezení"
4263
4264 #: src/gtk/gtkaspell.c:1968
4265 msgid "Add to personal dictionary"
4266 msgstr "Přidat do vlastního slovníku"
4267
4268 #: src/gtk/gtkaspell.c:1978
4269 msgid "Replace with..."
4270 msgstr "Nahradit čím..."
4271
4272 #: src/gtk/gtkaspell.c:1991
4273 #, c-format
4274 msgid "Check with %s"
4275 msgstr "Otestovat pomocí %s"
4276
4277 #: src/gtk/gtkaspell.c:2013
4278 msgid "(no suggestions)"
4279 msgstr "(nejsou návrhy)"
4280
4281 #: src/gtk/gtkaspell.c:2024
4282 #: src/gtk/gtkaspell.c:2203
4283 msgid "More..."
4284 msgstr "Více..."
4285
4286 #: src/gtk/gtkaspell.c:2088
4287 #, c-format
4288 msgid "Dictionary: %s"
4289 msgstr "Slovník: %s"
4290
4291 #: src/gtk/gtkaspell.c:2101
4292 #, c-format
4293 msgid "Use alternate (%s)"
4294 msgstr "Použít předchozí (%s)"
4295
4296 #: src/gtk/gtkaspell.c:2112
4297 msgid "Use both dictionaries"
4298 msgstr "Použít oba slovníky"
4299
4300 #: src/gtk/gtkaspell.c:2166
4301 #: src/prefs_spelling.c:205
4302 msgid "Check while typing"
4303 msgstr "Kontrolovat během psaní"
4304
4305 #: src/gtk/gtkaspell.c:2182
4306 msgid "Change dictionary"
4307 msgstr "Změnit slovník"
4308
4309 #: src/gtk/gtkaspell.c:2313
4310 #, c-format
4311 msgid ""
4312 "The spell checker could not change dictionary.\n"
4313 "%s"
4314 msgstr ""
4315 "Nepodařilo se změnit slovník pro kontrolu pravopisu.\n"
4316 "%s"
4317
4318 #: src/gtk/gtkaspell.c:2355
4319 #, c-format
4320 msgid ""
4321 "The spell checker could not change the alternate dictionary.\n"
4322 "%s"
4323 msgstr ""
4324 "Nepodařilo se změnit alternativní slovník pro kontrolu pravopisu.\n"
4325 "%s"
4326
4327 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:270
4328 msgid "Configuration"
4329 msgstr "Nastavení"
4330
4331 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:271
4332 msgid "Configuration options for the print job"
4333 msgstr "Nastavení voleb pro tiskovou úlohu"
4334
4335 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:278
4336 msgid "Source Buffer"
4337 msgstr "Zdrojový buffer"
4338
4339 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:279
4340 msgid "GtkTextBuffer object to print"
4341 msgstr "Objekt GtkTextBuffer k vytištění"
4342
4343 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:285
4344 msgid "Tabs Width"
4345 msgstr "Šířka tabulátoru"
4346
4347 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:286
4348 msgid "Width in equivalent space characters of tabs"
4349 msgstr "Počet mezer, jejichž šířce má odpovídat šířka tabulátoru"
4350
4351 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:293
4352 msgid "Wrap Mode"
4353 msgstr "Režim zalamování"
4354
4355 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:294
4356 msgid "Word wrapping mode"
4357 msgstr "Režim zalamování slov"
4358
4359 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:301
4360 msgid "Highlight"
4361 msgstr "Zvýrazňovat"
4362
4363 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:302
4364 msgid "Whether to print the document with highlighted syntax"
4365 msgstr "Určuje, zda tisknout dokument se zvýrazněním syntaxe"
4366
4367 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:310
4368 msgid "Font"
4369 msgstr "Písmo"
4370
4371 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:311
4372 msgid "GnomeFont name to use for the document text (deprecated)"
4373 msgstr "Název písma (GnomeFont) pro text dokumentu (zastaralé)"
4374
4375 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:318
4376 msgid "Font Description"
4377 msgstr "Popis písma"
4378
4379 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:319
4380 msgid "Font to use for the document text (e.g. \"Monospace 10\")"
4381 msgstr "Písmo pro text dokumentu (např. \"Monospace 10\")"
4382
4383 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:326
4384 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:334
4385 msgid "Numbers Font"
4386 msgstr "Písmo pro čísla řádků"
4387
4388 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:327
4389 msgid "GnomeFont name to use for the line numbers (deprecated)"
4390 msgstr "Název písma (GnomeFont) pro tisk čísla řádků (zastaralé)"
4391
4392 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:335
4393 msgid "Font description to use for the line numbers"
4394 msgstr "Popis písma pro čísla řádků"
4395
4396 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:342
4397 msgid "Print Line Numbers"
4398 msgstr "Tisknout čísla řádků"
4399
4400 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:343
4401 msgid "Interval of printed line numbers (0 means no numbers)"
4402 msgstr "Interval tištěných čísel řádků (0 znamená bez čísel)"
4403
4404 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:350
4405 msgid "Print Header"
4406 msgstr "Tisknout záhlaví"
4407
4408 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:351
4409 msgid "Whether to print a header in each page"
4410 msgstr "Určuje, zda bude tištěno záhlaví na každé stránce"
4411
4412 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:358
4413 msgid "Print Footer"
4414 msgstr "Tisknout zápatí"
4415
4416 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:359
4417 msgid "Whether to print a footer in each page"
4418 msgstr "Určuje, zda bude tištěno zápatí na každé stránce"
4419
4420 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:366
4421 msgid "Header and Footer Font"
4422 msgstr "Písmo pro záhlaví a zápatí"
4423
4424 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:367
4425 msgid "GnomeFont name to use for the header and footer (deprecated)"
4426 msgstr "Název písma (GnomeFont) pro tisk záhlaví a zápatí (zastaralé)"
4427
4428 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:374
4429 msgid "Header and Footer Font Description"
4430 msgstr "Popis písma záhlaví a zápatí"
4431
4432 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:375
4433 msgid "Font to use for headers and footers (e.g. \"Monospace 10\")"
4434 msgstr "Písmo pro tisk záhlaví a zápatí (např. \"Monospace 10\")"
4435
4436 #: src/gtk/headers.h:8
4437 #: src/prefs_filtering_action.c:1195
4438 #: src/prefs_matcher.c:1988
4439 #: src/prefs_summary_column.c:87
4440 #: src/quote_fmt.c:48
4441 #: src/summaryview.c:549
4442 msgid "Date"
4443 msgstr "Datum"
4444
4445 #: src/gtk/headers.h:8
4446 msgid "Date:"
4447 msgstr "Datum:"
4448
4449 #: src/gtk/headers.h:9
4450 #: src/prefs_filtering_action.c:1192
4451 #: src/prefs_matcher.c:1985
4452 #: src/prefs_summary_column.c:85
4453 #: src/quote_fmt.c:49
4454 #: src/summaryview.c:547
4455 msgid "From"
4456 msgstr "Od"
4457
4458 #: src/gtk/headers.h:9
4459 #: src/summary_search.c:356
4460 msgid "From:"
4461 msgstr "Od:"
4462
4463 #: src/gtk/headers.h:10
4464 #: src/toolbar.c:424
4465 msgid "Sender"
4466 msgstr "Odesílateli"
4467
4468 #: src/gtk/headers.h:10