Some improvements upon translation
[claws.git] / po / cs.po
1 # Czech translation of Claws Mail.
2 # Copyright © 2000-2014 The Claws Mail team.
3 # This file is distributed under the same license
4 # as the Claws Mail package, see COPYING file.
5 # Jan Mura <jan_mura@altavista.com>, 2000.
6 # David Vachulka <david@konstrukce-cad.com>, 2013, 2015.
7 msgid ""
8 msgstr ""
9 "Project-Id-Version: Claws Mail 3.10.0\n"
10 "Report-Msgid-Bugs-To: paul@claws-mail.org\n"
11 "POT-Creation-Date: 2017-12-10 00:07+0000\n"
12 "PO-Revision-Date: 2017-12-17 13:37+0100\n"
13 "Last-Translator: David Vachulka <david@konstrukce-cad.com>\n"
14 "Language-Team: Czech <cs@li.org>\n"
15 "Language: cs\n"
16 "MIME-Version: 1.0\n"
17 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
18 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
19 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
20 "X-Generator: Poedit 2.0.4\n"
21
22 #: src/account.c:395 src/account.c:462
23 msgid ""
24 "Some composing windows are open.\n"
25 "Please close all the composing windows before editing accounts."
26 msgstr ""
27 "Jsou stále otevřena nějaká okna s rozepsanou zprávou.\n"
28 "Před úpravou účtů zavřete prosím všechna tato okna."
29
30 #: src/account.c:440
31 msgid "Can't create folder."
32 msgstr "Nemohu vytvořit složku."
33
34 #: src/account.c:727
35 msgid "Edit accounts"
36 msgstr "Úpravy účtů"
37
38 #: src/account.c:744
39 msgid ""
40 "Using 'Get Mail' will retrieve messages from your Accounts in the order "
41 "given, the checkbox indicates which accounts will be included. Bold text "
42 "indicates the default account."
43 msgstr ""
44 "Funkce 'Přijmout ze všech účtů' načte zprávy z účtů v pořadí v jakém jsou "
45 "zde uvedeny. Zaškrtnutím ve sloupci 'P' určíte, zda účet bude touto funkcí "
46 "zpracován. Tučný text značí aktuální účet."
47
48 #: src/account.c:815
49 msgid " _Set as default account "
50 msgstr " Nastavit účet jako _výchozí "
51
52 #: src/account.c:907
53 msgid "Accounts with remote folders cannot be copied."
54 msgstr ""
55 "Účty se vzdáleně umístěnými složkami (např. IMAP) nemohou být kopírovány."
56
57 #: src/account.c:914
58 #, c-format
59 msgid "Copy of %s"
60 msgstr "Kopie %s"
61
62 #: src/account.c:1097
63 #, c-format
64 msgid "Do you really want to delete the account '%s'?"
65 msgstr "Opravdu chcete odstranit účet '%s'?"
66
67 #: src/account.c:1099
68 msgid "(Untitled)"
69 msgstr "(Nepojmenovaný)"
70
71 #: src/account.c:1100
72 msgid "Delete account"
73 msgstr "Odstranit účet"
74
75 #: src/account.c:1590
76 msgctxt "Accounts List Get Column Name"
77 msgid "G"
78 msgstr "P"
79
80 #: src/account.c:1596
81 msgid "'Get Mail' retrieves mail from the checked accounts"
82 msgstr ""
83 "Funkce 'Přijmout poštu ze všech účtů' načte zprávy z účtů označených "
84 "zaškrtnutím"
85
86 #: src/account.c:1603 src/addrduplicates.c:471 src/addressadd.c:215
87 #: src/addressbook.c:125 src/compose.c:7424 src/editaddress.c:1264
88 #: src/editaddress.c:1321 src/editaddress.c:1341
89 #: src/editaddress_other_attributes_ldap.c:302
90 #: src/editaddress_other_attributes_ldap.c:350 src/editbook.c:170
91 #: src/editgroup.c:288 src/editjpilot.c:257 src/editldap.c:428
92 #: src/editvcard.c:173 src/importmutt.c:222 src/importpine.c:221
93 #: src/mimeview.c:274 src/plugins/managesieve/sieve_manager.c:465
94 #: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1803
95 #: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:409 src/prefs_filtering.c:384
96 #: src/prefs_filtering.c:1870 src/prefs_template.c:79
97 msgid "Name"
98 msgstr "Jméno"
99
100 #: src/account.c:1611 src/prefs_account.c:1108 src/prefs_account.c:4241
101 msgid "Protocol"
102 msgstr "Protokol"
103
104 #: src/account.c:1619 src/ssl_manager.c:100
105 msgid "Server"
106 msgstr "Server"
107
108 #: src/action.c:380
109 #, c-format
110 msgid "Could not get message file %d"
111 msgstr "Nelze načíst soubor %d se zprávou"
112
113 #: src/action.c:418
114 msgid "Could not get message part."
115 msgstr "Nelze načíst část zprávy."
116
117 #: src/action.c:435
118 #, c-format
119 msgid "Can't get part of multipart message: %s"
120 msgstr "Nemohu získat část ze zprávy o více částech: %s"
121
122 #: src/action.c:607
123 #, c-format
124 msgid ""
125 "The selected action cannot be used in the compose window\n"
126 "because it contains %%f, %%F, %%as or %%p."
127 msgstr ""
128 "V okně pro psaní zprávy nelze použít akci,\n"
129 "která obsahuje %%f, %%F, %%as nebo %%p."
130
131 #: src/action.c:719
132 msgid "There is no filtering action set"
133 msgstr "Není nastavena žádná akce filtrování"
134
135 #: src/action.c:721
136 #, c-format
137 msgid ""
138 "Invalid filtering action(s):\n"
139 "%s"
140 msgstr ""
141 "Neplatná(é) filtrovací akce:\n"
142 "%s"
143
144 #: src/action.c:986
145 #, c-format
146 msgid ""
147 "Could not fork to execute the following command:\n"
148 "%s\n"
149 "%s"
150 msgstr ""
151 "Nelze provést fork pro spuštění následujícího příkazu:\n"
152 "%s\n"
153 "%s"
154
155 #: src/action.c:988 src/ldaputil.c:323 src/plugins/bogofilter/bogofilter.c:857
156 #: src/plugins/tnef_parse/tnef_parse.c:75
157 #: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1823
158 #: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1827
159 #: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1840
160 #: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1843 src/privacy.c:62
161 msgid "Unknown error"
162 msgstr "Neznámá chyba"
163
164 #: src/action.c:1206 src/action.c:1371
165 msgid "Completed"
166 msgstr "Dokončeno"
167
168 #: src/action.c:1242
169 #, c-format
170 msgid "--- Running: %s\n"
171 msgstr "--- Spuštěno: %s\n"
172
173 #: src/action.c:1246
174 #, c-format
175 msgid "--- Ended: %s\n"
176 msgstr "--- Ukončeno: %s\n"
177
178 #: src/action.c:1279
179 msgid "Action's input/output"
180 msgstr "Vstup/výstup akce"
181
182 #: src/action.c:1607
183 #, c-format
184 msgid ""
185 "Enter the argument for the following action:\n"
186 "('%%h' will be replaced with the argument)\n"
187 "  %s"
188 msgstr ""
189 "Vložte parametr pro následující akci:\n"
190 "('%%h' bude nahrazeno parametrem)\n"
191 "  %s"
192
193 #: src/action.c:1612
194 msgid "Action's hidden user argument"
195 msgstr "Skrytý uživatelský parametr akce"
196
197 #: src/action.c:1616
198 #, c-format
199 msgid ""
200 "Enter the argument for the following action:\n"
201 "('%%u' will be replaced with the argument)\n"
202 "  %s"
203 msgstr ""
204 "Vložte parametr pro následující akci:\n"
205 "('%%u' bude nahrazeno parametrem)\n"
206 "  %s"
207
208 #: src/action.c:1621
209 msgid "Action's user argument"
210 msgstr "Uživatelský parametr akce"
211
212 #: src/addrclip.c:480
213 msgid "Cannot copy a folder to itself or to its sub-structure."
214 msgstr "Nelze kopírovat složku do sebe sama nebo do své vlastní podsložky."
215
216 #: src/addrclip.c:503
217 msgid "Cannot copy an address book to itself."
218 msgstr "Nelze kopírovat knihu adres do sebe sama."
219
220 #: src/addrclip.c:594
221 msgid "Cannot move a folder to itself or to its sub-structure."
222 msgstr "Nelze přesunout složku do sebe sama nebo do své vlastní podsložky."
223
224 #: src/addr_compl.c:689 src/addressbook.c:4945
225 #: src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:308
226 msgid "Group"
227 msgstr "Skupina"
228
229 #: src/addrcustomattr.c:65
230 msgid "date of birth"
231 msgstr "datum narození"
232
233 #: src/addrcustomattr.c:66
234 msgid "address"
235 msgstr "adresa"
236
237 #: src/addrcustomattr.c:67
238 msgid "phone"
239 msgstr "telefon"
240
241 #: src/addrcustomattr.c:68
242 msgid "mobile phone"
243 msgstr "mobilní telefon"
244
245 #: src/addrcustomattr.c:69
246 msgid "organization"
247 msgstr "organizace"
248
249 #: src/addrcustomattr.c:70
250 msgid "office address"
251 msgstr "pracovní adresa"
252
253 #: src/addrcustomattr.c:71
254 msgid "office phone"
255 msgstr "telefon práce"
256
257 #: src/addrcustomattr.c:72
258 msgid "fax"
259 msgstr "fax"
260
261 #: src/addrcustomattr.c:73
262 msgid "website"
263 msgstr "domovská stránka"
264
265 #: src/addrcustomattr.c:141
266 msgid "Attribute name"
267 msgstr "Název atributu"
268
269 #: src/addrcustomattr.c:156
270 msgid "Delete all attribute names"
271 msgstr "Odstranit všechna jména atributů"
272
273 #: src/addrcustomattr.c:157
274 msgid "Do you really want to delete all attribute names?"
275 msgstr "Opravdu chcete odstranit všechna jména atributů?"
276
277 #: src/addrcustomattr.c:181
278 msgid "Delete attribute name"
279 msgstr "Odstranit jméno atributu"
280
281 #: src/addrcustomattr.c:182
282 msgid "Do you really want to delete this attribute name?"
283 msgstr "Opravdu chcete odstranit jméno atributu?"
284
285 #: src/addrcustomattr.c:191
286 msgid "Reset to default"
287 msgstr "Nastavit jako výchozí"
288
289 #: src/addrcustomattr.c:192
290 msgid ""
291 "Do you really want to replace all attribute names\n"
292 "with the default set?"
293 msgstr ""
294 "Opravdu chcete nahradit všechna jména atributů\n"
295 "výchozím nastavením?"
296
297 #: src/addrcustomattr.c:212 src/addressbook.c:438 src/addressbook.c:466
298 #: src/addressbook.c:483 src/edittags.c:279
299 #: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1307 src/prefs_actions.c:1084
300 #: src/prefs_filtering.c:1697 src/prefs_template.c:1111
301 msgid "_Delete"
302 msgstr "_Odstranit"
303
304 #: src/addrcustomattr.c:213 src/edittags.c:280 src/prefs_actions.c:1085
305 #: src/prefs_filtering.c:1698 src/prefs_template.c:1112
306 msgid "Delete _all"
307 msgstr "Odstranit _vše"
308
309 #: src/addrcustomattr.c:214
310 msgid "_Reset to default"
311 msgstr "_Nastavit výchozí hodnoty"
312
313 #: src/addrcustomattr.c:403
314 msgid "Attribute name is not set."
315 msgstr "Není nastaven název atributu."
316
317 #: src/addrcustomattr.c:462
318 msgctxt "Dialog title"
319 msgid "Edit attribute names"
320 msgstr "Upravit jméno atributu"
321
322 #: src/addrcustomattr.c:476
323 msgid "New attribute name:"
324 msgstr "Název nového atributu:"
325
326 #: src/addrcustomattr.c:513
327 msgid ""
328 "Adding or removing attribute names won't affect attributes already set for "
329 "contacts."
330 msgstr ""
331 "Přidání nebo odebrání atributů jmen neovlivní atributy, které jsou v "
332 "kontaktech již uloženy."
333
334 #: src/addrduplicates.c:127
335 msgid "Show duplicates in the same book"
336 msgstr "Zobrazit záznamy duplikované ve stejné knize adres"
337
338 #: src/addrduplicates.c:133
339 msgid "Show duplicates in different books"
340 msgstr "Zobrazit záznamy duplikované ve jiných knihách adres"
341
342 #: src/addrduplicates.c:144
343 msgid "Find address book email duplicates"
344 msgstr "Najít emailové adresy duplikované v knize adres"
345
346 #: src/addrduplicates.c:145
347 msgid ""
348 "Claws Mail will now search for duplicate email addresses in the address book."
349 msgstr "Claws Mail teď vyhledá duplikované emailové adresy v knize adres."
350
351 #: src/addrduplicates.c:315
352 msgid "No duplicate email addresses found in the address book"
353 msgstr "Nebyly nalezeny žádné duplikované adresy v knize adres"
354
355 #: src/addrduplicates.c:346
356 msgid "Duplicate email addresses"
357 msgstr "Duplikovat emailovou adresu(y)"
358
359 #: src/addrduplicates.c:442 src/addressadd.c:227
360 #: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:410 src/toolbar.c:529
361 msgid "Address"
362 msgstr "Adresa"
363
364 #: src/addrduplicates.c:464
365 msgid "Address book path"
366 msgstr "Cesta ke knize adres"
367
368 #: src/addrduplicates.c:793 src/addressbook.c:1439 src/addressbook.c:1492
369 msgid "Delete address(es)"
370 msgstr "Odstranit adresu(y)"
371
372 #: src/addrduplicates.c:794 src/addressbook.c:1493
373 msgid "Really delete the address(es)?"
374 msgstr "Opravdu chcete odstranit tuto adresu(y)?"
375
376 #: src/addrduplicates.c:842
377 msgid "Delete address"
378 msgstr "Odstranit adresu(y)"
379
380 #: src/addrduplicates.c:843 src/addressbook.c:1440
381 msgid "This address data is readonly and cannot be deleted."
382 msgstr "Tato data jsou pouze pro čtení a nelze je odstranit."
383
384 #: src/addressadd.c:185 src/prefs_filtering_action.c:201
385 msgid "Add to address book"
386 msgstr "Přidat do knihy adres"
387
388 #: src/addressadd.c:207
389 msgid "Contact"
390 msgstr "Kontakt"
391
392 #: src/addressadd.c:238 src/addressbook.c:127 src/editaddress.c:1056
393 #: src/editaddress.c:1131 src/editgroup.c:290
394 msgid "Remarks"
395 msgstr "Poznámky"
396
397 #: src/addressadd.c:257 src/addressbook_foldersel.c:158
398 msgid "Select Address Book Folder"
399 msgstr "Vybrat složku pro knihu adres"
400
401 #: src/addressadd.c:534 src/addressbook.c:3214 src/addressbook.c:3265
402 msgid "Add address(es)"
403 msgstr "Přidat adresu(y)"
404
405 #: src/addressadd.c:535
406 msgid "Can't add the specified address"
407 msgstr "Nebylo možno přidat zadanou adresu"
408
409 #: src/addressbook.c:126 src/addressbook.c:4933 src/editaddress.c:1053
410 #: src/editaddress.c:1114 src/editgroup.c:289 src/expldifdlg.c:517
411 #: src/exporthtml.c:600 src/exporthtml.c:764 src/ldif.c:762
412 msgid "Email Address"
413 msgstr "E-mail"
414
415 #: src/addressbook.c:405
416 msgid "_Book"
417 msgstr "_Kniha"
418
419 #: src/addressbook.c:406 src/addressbook.c:437 src/addressbook.c:465
420 #: src/addressbook.c:482 src/compose.c:600 src/mainwindow.c:514
421 #: src/messageview.c:209 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:82
422 msgid "_Edit"
423 msgstr "Ú_pravy"
424
425 #: src/addressbook.c:407 src/compose.c:605 src/mainwindow.c:517
426 #: src/messageview.c:212
427 msgid "_Tools"
428 msgstr "_Nástroje"
429
430 #: src/addressbook.c:408 src/compose.c:606 src/mainwindow.c:519
431 #: src/messageview.c:213
432 msgid "_Help"
433 msgstr "Nápo_věda"
434
435 #: src/addressbook.c:411 src/addressbook.c:468
436 msgid "New _Book"
437 msgstr "Nová _kniha"
438
439 #: src/addressbook.c:412 src/addressbook.c:469
440 msgid "New _Folder"
441 msgstr "Nová _složka"
442
443 #: src/addressbook.c:413
444 msgid "New _vCard"
445 msgstr "Nová _vCard"
446
447 #: src/addressbook.c:417
448 msgid "New _JPilot"
449 msgstr "Nový _JPilot"
450
451 #: src/addressbook.c:420
452 msgid "New LDAP _Server"
453 msgstr "Přidat nový LDAP _server"
454
455 #: src/addressbook.c:424
456 msgid "_Edit book"
457 msgstr "Up_ravit knihu"
458
459 #: src/addressbook.c:425
460 msgid "_Delete book"
461 msgstr "_Odstranit knihu"
462
463 #: src/addressbook.c:427 src/compose.c:617
464 #: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:85
465 #: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:433
466 #: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:631
467 msgid "_Save"
468 msgstr "_Uložit"
469
470 #: src/addressbook.c:428 src/compose.c:621 src/messageview.c:222
471 #: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:88
472 #: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:629
473 msgid "_Close"
474 msgstr "_Zavřít"
475
476 #: src/addressbook.c:431 src/addressbook.c:480 src/messageview.c:226
477 msgid "_Select all"
478 msgstr "Vybrat vš_e"
479
480 #: src/addressbook.c:433 src/addressbook.c:472 src/addressbook.c:488
481 msgid "C_ut"
482 msgstr "_Vyjmout"
483
484 #: src/addressbook.c:434 src/addressbook.c:473 src/addressbook.c:489
485 #: src/compose.c:629 src/mainwindow.c:548 src/messageview.c:225
486 #: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:96
487 msgid "_Copy"
488 msgstr "_Kopírovat"
489
490 #: src/addressbook.c:435 src/addressbook.c:474 src/addressbook.c:490
491 #: src/compose.c:630 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:97
492 msgid "_Paste"
493 msgstr "V_ložit"
494
495 #: src/addressbook.c:440 src/addressbook.c:485
496 msgid "New _Address"
497 msgstr "Nová _adresa"
498
499 #: src/addressbook.c:441 src/addressbook.c:470 src/addressbook.c:486
500 msgid "New _Group"
501 msgstr "Nová _skupina"
502
503 #: src/addressbook.c:443 src/addressbook.c:492
504 msgid "_Mail To"
505 msgstr "Napsat novou _zprávu"
506
507 #: src/addressbook.c:447
508 msgid "Import _LDIF file..."
509 msgstr "Importovat _LDIF soubor..."
510
511 #: src/addressbook.c:448
512 msgid "Import M_utt file..."
513 msgstr "Importovat _Mutt soubor..."
514
515 #: src/addressbook.c:449
516 msgid "Import _Pine file..."
517 msgstr "Importovat _Pine soubor..."
518
519 #: src/addressbook.c:451
520 msgid "Export _HTML..."
521 msgstr "Exportovat _HTML..."
522
523 #: src/addressbook.c:452
524 msgid "Export LDI_F..."
525 msgstr "Exportovat LDI_F..."
526
527 #: src/addressbook.c:454
528 msgid "Find duplicates..."
529 msgstr "Najít duplikované..."
530
531 #: src/addressbook.c:455
532 msgid "Edit custom attributes..."
533 msgstr "Upravit uživatelské atributy..."
534
535 #: src/addressbook.c:458 src/compose.c:707 src/mainwindow.c:813
536 #: src/messageview.c:337
537 msgid "_About"
538 msgstr "_O programu"
539
540 #: src/addressbook.c:494
541 msgid "_Browse Entry"
542 msgstr "_Prohlížet záznam"
543
544 #: src/addressbook.c:507 src/crash.c:456 src/crash.c:475 src/importldif.c:114
545 #: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:253 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:143
546 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:171 src/plugins/vcalendar/day-view.c:402
547 #: src/plugins/vcalendar/month-view.c:428 src/prefs_themes.c:819
548 #: src/prefs_themes.c:851 src/prefs_themes.c:852
549 msgid "Unknown"
550 msgstr "Neznámá(ý)"
551
552 #: src/addressbook.c:514 src/addressbook.c:533 src/importldif.c:121
553 msgid "Success"
554 msgstr "Úspěch"
555
556 #: src/addressbook.c:515 src/importldif.c:122
557 msgid "Bad arguments"
558 msgstr "Špatné argumenty"
559
560 #: src/addressbook.c:516 src/importldif.c:123
561 msgid "File not specified"
562 msgstr "Není zadán soubor"
563
564 #: src/addressbook.c:517 src/importldif.c:124
565 msgid "Error opening file"
566 msgstr "Chyba při otevírání souboru"
567
568 #: src/addressbook.c:518 src/importldif.c:125
569 msgid "Error reading file"
570 msgstr "Chyba při čtení souboru"
571
572 #: src/addressbook.c:519 src/importldif.c:126
573 msgid "End of file encountered"
574 msgstr "Byl dosažen konec souboru"
575
576 #: src/addressbook.c:520 src/importldif.c:127
577 msgid "Error allocating memory"
578 msgstr "Chyba při alokaci paměti"
579
580 #: src/addressbook.c:521 src/importldif.c:128
581 msgid "Bad file format"
582 msgstr "Špatný formát souboru"
583
584 #: src/addressbook.c:522 src/importldif.c:129
585 msgid "Error writing to file"
586 msgstr "Chyba při zápisu do souboru"
587
588 #: src/addressbook.c:523 src/importldif.c:130
589 msgid "Error opening directory"
590 msgstr "Chyba při otevírání adresáře"
591
592 #: src/addressbook.c:524 src/importldif.c:131
593 msgid "No path specified"
594 msgstr "Není zadána cesta"
595
596 #: src/addressbook.c:534
597 msgid "Error connecting to LDAP server"
598 msgstr "Chyba při připojování na LDAP server"
599
600 #: src/addressbook.c:535
601 msgid "Error initializing LDAP"
602 msgstr "Chyba při inicializaci LDAP"
603
604 #: src/addressbook.c:536
605 msgid "Error binding to LDAP server"
606 msgstr "Chyba při napojování na LDAP server"
607
608 #: src/addressbook.c:537
609 msgid "Error searching LDAP database"
610 msgstr "Chyba hledání v LDAP databázi"
611
612 #: src/addressbook.c:538
613 msgid "Timeout performing LDAP operation"
614 msgstr "Při provádění operací s LDAP vypršel čas"
615
616 #: src/addressbook.c:539
617 msgid "Error in LDAP search criteria"
618 msgstr "Chyba ve vyhledávacích kritériích pro LDAP"
619
620 #: src/addressbook.c:540
621 msgid "No LDAP entries found for search criteria"
622 msgstr "Pro vyhledávací kritéria nebyly nalezeny žádné položky"
623
624 #: src/addressbook.c:541
625 msgid "LDAP search terminated on request"
626 msgstr "Prohledávání ukončeno na žádost"
627
628 #: src/addressbook.c:542
629 msgid "Error starting STARTTLS connection"
630 msgstr "Chyba při vytváření STARTTLS spojení"
631
632 #: src/addressbook.c:543
633 msgid "Distinguished Name (dn) is missing"
634 msgstr "Rozlišovací jméno (dn) chybí"
635
636 #: src/addressbook.c:544
637 msgid "Missing required information"
638 msgstr "Schází požadované informace"
639
640 #: src/addressbook.c:545
641 msgid "Another contact exists with that key"
642 msgstr "Pod tímto klíčem je již existující kontakt"
643
644 #: src/addressbook.c:546
645 msgid "Strong(er) authentication required"
646 msgstr "Vyžadována silnější autentizace"
647
648 #: src/addressbook.c:914
649 msgid "Sources"
650 msgstr "Zdroje adres"
651
652 #: src/addressbook.c:918 src/prefs_matcher.c:632 src/prefs_other.c:492
653 #: src/toolbar.c:268 src/toolbar.c:2519
654 msgid "Address book"
655 msgstr "Kniha adres"
656
657 #: src/addressbook.c:1113 src/editldap.c:798
658 msgid "Search"
659 msgstr "Hledání"
660
661 #: src/addressbook.c:1484
662 msgid "Delete group"
663 msgstr "Odstranit skupinu"
664
665 #: src/addressbook.c:1485
666 msgid ""
667 "Really delete the group(s)?\n"
668 "The addresses it contains will not be lost."
669 msgstr ""
670 "Chcete odstranit skupinu (skupiny)?\n"
671 "Adresy v ní (v nich) obsažené budou ztraceny."
672
673 #: src/addressbook.c:2193
674 msgid "Cannot paste. Target address book is readonly."
675 msgstr "Nelze vložit. Cílová kniha adres je pouze pro čtení."
676
677 #: src/addressbook.c:2203
678 msgid "Cannot paste into an address group."
679 msgstr "Nelze provést vložení do skupiny adres."
680
681 #: src/addressbook.c:2911
682 #, c-format
683 msgid "Do you want to delete the query results and addresses in '%s'?"
684 msgstr "Opravdu chcete odstranit výsledky vyhledávání a adresy v '%s'?"
685
686 #: src/addressbook.c:2914 src/addressbook.c:2940 src/addressbook.c:2947
687 #: src/plugins/archive/archiver_prefs.c:431 src/prefs_filtering_action.c:177
688 #: src/toolbar.c:497
689 msgid "Delete"
690 msgstr "Odstranit"
691
692 #: src/addressbook.c:2923
693 #, c-format
694 msgid ""
695 "Do you want to delete '%s'? If you delete the folder only, the addresses it "
696 "contains will be moved into the parent folder."
697 msgstr ""
698 "Chcete odstranit '%s'? Pokud odstraníte pouze složku, adresy v ní obsažené "
699 "budou přesunuty do nadřazené složky."
700
701 #: src/addressbook.c:2926 src/imap_gtk.c:368 src/mh_gtk.c:206
702 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:332 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:155
703 msgid "Delete folder"
704 msgstr "Odstranit složku"
705
706 #: src/addressbook.c:2927
707 msgid "Delete _folder only"
708 msgstr "Odstranit pouze _složku"
709
710 #: src/addressbook.c:2927
711 msgid "Delete folder and _addresses"
712 msgstr "Odstranit složku a _adresy"
713
714 #: src/addressbook.c:2938
715 #, c-format
716 msgid ""
717 "Do you want to delete '%s'?\n"
718 "The addresses it contains will not be lost."
719 msgstr ""
720 "Chcete odstranit '%s'?\n"
721 "Adresy v ní obsažené budou ztraceny."
722
723 #: src/addressbook.c:2945
724 #, c-format
725 msgid ""
726 "Do you want to delete '%s'?\n"
727 "The addresses it contains will be lost."
728 msgstr ""
729 "Chcete odstranit '%s'?\n"
730 "Adresy v ní obsažené budou ztraceny."
731
732 #: src/addressbook.c:3059
733 #, c-format
734 msgid "Search '%s'"
735 msgstr "Hledání '%s'"
736
737 #: src/addressbook.c:3197 src/addressbook.c:3246
738 msgid "New Contacts"
739 msgstr "Nový kontakt"
740
741 #: src/addressbook.c:4085
742 msgid "New user, could not save index file."
743 msgstr "Nový uživatel, nelze uložit index soubor."
744
745 #: src/addressbook.c:4089
746 msgid "New user, could not save address book files."
747 msgstr "Nový uživatel, nelze uložit soubory s knihou adres."
748
749 #: src/addressbook.c:4099
750 msgid "Old address book converted successfully."
751 msgstr "Konverze staré knihy adres proběhla úspěšně."
752
753 #: src/addressbook.c:4104
754 msgid ""
755 "Old address book converted,\n"
756 "could not save new address index file."
757 msgstr ""
758 "Stará kniha adres zkonvertována,\n"
759 "nepodařilo se uložit nový soubor s indexem adres."
760
761 #: src/addressbook.c:4117
762 msgid ""
763 "Could not convert address book,\n"
764 "but created empty new address book files."
765 msgstr ""
766 "Nepodařilo se provést konverzi knihy adres,\n"
767 "ale byl vytvořen nové prázdné soubory knihy adres."
768
769 #: src/addressbook.c:4123
770 msgid ""
771 "Could not convert address book,\n"
772 "could not save new address index file."
773 msgstr ""
774 "Nepodařilo se provést konverzi knihy adres,\n"
775 "nepodařilo se uložit nový soubor s indexem adres."
776
777 #: src/addressbook.c:4128
778 msgid ""
779 "Could not convert address book\n"
780 "and could not create new address book files."
781 msgstr ""
782 "Nepodařilo se provést konverzi knihy adres\n"
783 "a nepodařilo se vytvořit nové soubory knihy adres."
784
785 #: src/addressbook.c:4135 src/addressbook.c:4141
786 msgid "Addressbook conversion error"
787 msgstr "Chyba při konverzi knihy adres"
788
789 #: src/addressbook.c:4256
790 msgid "Addressbook Error"
791 msgstr "Chyba v knize adres"
792
793 #: src/addressbook.c:4257
794 msgid "Could not read address index"
795 msgstr "Nelze načíst index adres"
796
797 #: src/addressbook.c:4588
798 msgid "Busy searching..."
799 msgstr "Prohledávám..."
800
801 #: src/addressbook.c:4897 src/prefs_send.c:216
802 msgid "Interface"
803 msgstr "Rozhraní"
804
805 #: src/addressbook.c:4909
806 msgid "Address Books"
807 msgstr "Kniha adres"
808
809 #: src/addressbook.c:4921
810 msgid "Person"
811 msgstr "Osoba"
812
813 #: src/addressbook.c:4957 src/exporthtml.c:884 src/folderview.c:355
814 #: src/folderview.c:443 src/prefs_account.c:2860 src/prefs_folder_column.c:77
815 msgid "Folder"
816 msgstr "Složka"
817
818 #: src/addressbook.c:4969
819 msgid "vCard"
820 msgstr "vCard"
821
822 #: src/addressbook.c:4981 src/addressbook.c:4993
823 msgid "JPilot"
824 msgstr "JPilot"
825
826 #: src/addressbook.c:5005
827 msgid "LDAP servers"
828 msgstr "LDAP servery"
829
830 #: src/addressbook.c:5017
831 msgid "LDAP Query"
832 msgstr "LDAP dotaz"
833
834 #: src/addressbook_foldersel.c:182 src/exphtmldlg.c:371 src/expldifdlg.c:388
835 #: src/exporthtml.c:984 src/importldif.c:657
836 msgid "Address Book"
837 msgstr "Kniha adres"
838
839 #: src/addressbook_foldersel.c:387 src/plugins/bogofilter/bogofilter.c:107
840 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:274
841 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:347
842 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:424
843 #: src/plugins/bsfilter/bsfilter.c:107 src/plugins/bsfilter/bsfilter_gtk.c:197
844 #: src/plugins/bsfilter/bsfilter_gtk.c:266
845 #: src/plugins/bsfilter/bsfilter_gtk.c:326
846 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:117
847 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:443
848 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:490
849 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:613 src/prefs_matcher.c:675
850 #: src/prefs_matcher.c:710 src/prefs_matcher.c:1621 src/prefs_matcher.c:1628
851 #: src/prefs_matcher.c:1636 src/prefs_matcher.c:1638 src/prefs_matcher.c:2522
852 #: src/prefs_matcher.c:2526
853 msgid "Any"
854 msgstr "Kterákoliv"
855
856 #: src/addrgather.c:173
857 msgid "Please specify name for address book."
858 msgstr "Zadejte prosím název pro knihu adres."
859
860 #: src/addrgather.c:180
861 msgid "No available address book."
862 msgstr "Kniha adres není dostupná."
863
864 #: src/addrgather.c:201
865 msgid "Please select the mail headers to search."
866 msgstr "Vyberte záhlaví zprávy, ve kterých se bude hledat."
867
868 #: src/addrgather.c:208
869 msgid "Collecting addresses..."
870 msgstr "Získávám adresy..."
871
872 #: src/addrgather.c:248
873 msgid "address added by claws-mail"
874 msgstr "adresy přidané claws-mail"
875
876 #: src/addrgather.c:276
877 msgid "Addresses collected successfully."
878 msgstr "Adresy získány úspěšně."
879
880 #: src/addrgather.c:351
881 msgid "Current folder:"
882 msgstr "Aktuální složka:"
883
884 #: src/addrgather.c:362
885 msgid "Address book name:"
886 msgstr "Jméno kniha adres:"
887
888 #: src/addrgather.c:389
889 msgid "Address book folder size:"
890 msgstr "Velikost složky knihy adres:"
891
892 #: src/addrgather.c:393 src/addrgather.c:403
893 msgid ""
894 "Maximum amount of entries per folder within the newly created address book"
895 msgstr ""
896 "Maximální počet položek ve složce uvnitř nově vytvořených adresních knih"
897
898 #: src/addrgather.c:407
899 msgid "Process these mail header fields"
900 msgstr "Zpracovat tato pole z hlavičky zprávy"
901
902 #: src/addrgather.c:426
903 msgid "Include subfolders"
904 msgstr "Zahrnout podsložky"
905
906 #: src/addrgather.c:450 src/prefs_filtering_action.c:1429
907 msgid "Header Name"
908 msgstr "Záhlaví"
909
910 #: src/addrgather.c:451
911 msgid "Address Count"
912 msgstr "Počet adres"
913
914 #: src/addrgather.c:561
915 msgid "Header Fields"
916 msgstr "Záhlaví"
917
918 #: src/addrgather.c:562 src/exphtmldlg.c:658 src/expldifdlg.c:722
919 #: src/importldif.c:1022
920 msgid "Finish"
921 msgstr "Konec"
922
923 #: src/addrgather.c:620
924 msgid "Collect email addresses from selected messages"
925 msgstr "Získat adresy z vybraných zpráv"
926
927 #: src/addrgather.c:624
928 msgid "Collect email addresses from folder"
929 msgstr "Získat adresy ze složky"
930
931 #: src/addrindex.c:124
932 msgid "Common addresses"
933 msgstr "Obecné adresy"
934
935 #: src/addrindex.c:125
936 msgid "Personal addresses"
937 msgstr "Osobní adresy"
938
939 #: src/addrindex.c:131
940 msgid "Common address"
941 msgstr "Obecná adresa"
942
943 #: src/addrindex.c:132
944 msgid "Personal address"
945 msgstr "Osobní adresa"
946
947 #: src/addrindex.c:1829
948 msgid "Address(es) update"
949 msgstr "Aktualizace adres"
950
951 #: src/addrindex.c:1830
952 msgid "Update failed. Changes not written to Directory."
953 msgstr "Aktualizace selhala. Změny do slovníku nebyly zapsány."
954
955 #: src/alertpanel.c:146 src/compose.c:9761
956 msgid "Notice"
957 msgstr "Poznámka"
958
959 #: src/alertpanel.c:159 src/compose.c:5848 src/compose.c:6376
960 #: src/compose.c:12218 src/file_checker.c:78 src/file_checker.c:100
961 #: src/messageview.c:855 src/messageview.c:882 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:806
962 #: src/plugins/vcalendar/vcalendar.c:125 src/summaryview.c:4937
963 msgid "Warning"
964 msgstr "Varování"
965
966 #: src/alertpanel.c:172 src/alertpanel.c:195 src/compose.c:5785 src/inc.c:663
967 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:155 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:310
968 msgid "Error"
969 msgstr "Chyba"
970
971 #: src/alertpanel.c:196 src/gtk/progressdialog.c:94
972 msgid "_View log"
973 msgstr "_Zobrazit protokol"
974
975 #: src/alertpanel.c:347
976 msgid "Show this message next time"
977 msgstr "Zobrazovat příště tuto zprávu"
978
979 #: src/browseldap.c:218
980 msgid "Browse Directory Entry"
981 msgstr "Procházet položku adresáře"
982
983 #: src/browseldap.c:237
984 msgid "Server Name:"
985 msgstr "Název serveru:"
986
987 #: src/browseldap.c:247
988 msgid "Distinguished Name (dn):"
989 msgstr "Rozlišovací jméno (dn):"
990
991 #: src/browseldap.c:270
992 msgid "LDAP Name"
993 msgstr "LDAP atribut"
994
995 #: src/browseldap.c:272
996 msgid "Attribute Value"
997 msgstr "Hodnota atributu"
998
999 #: src/common/plugin.c:69
1000 msgid "Nothing"
1001 msgstr "Nic"
1002
1003 #: src/common/plugin.c:70
1004 msgid "a viewer"
1005 msgstr "prohlížeč"
1006
1007 #: src/common/plugin.c:71
1008 msgid "a MIME parser"
1009 msgstr "MIME parser"
1010
1011 #: src/common/plugin.c:72
1012 msgid "folders"
1013 msgstr "složky"
1014
1015 #: src/common/plugin.c:73
1016 msgid "filtering"
1017 msgstr "filtr"
1018
1019 #: src/common/plugin.c:74
1020 msgid "a privacy interface"
1021 msgstr "zabezpečení"
1022
1023 #: src/common/plugin.c:75
1024 msgid "a notifier"
1025 msgstr "oznamování"
1026
1027 #: src/common/plugin.c:76
1028 msgid "an utility"
1029 msgstr "utilita"
1030
1031 #: src/common/plugin.c:77
1032 msgid "things"
1033 msgstr "věci"
1034
1035 #: src/common/plugin.c:334
1036 #, c-format
1037 msgid ""
1038 "This plugin provides %s (%s), which is already provided by the %s plugin."
1039 msgstr ""
1040 "Tento modul poskytuje možnost %s (%s), která je už obsažena v modulu %s."
1041
1042 #: src/common/plugin.c:437
1043 msgid "Plugin already loaded"
1044 msgstr "Modul byl již načten"
1045
1046 #: src/common/plugin.c:448
1047 msgid "Failed to allocate memory for Plugin"
1048 msgstr "Nepodařilo se vyhradit paměť pro modul"
1049
1050 #: src/common/plugin.c:482
1051 msgid "This module is not licensed under a GPL v3 or later compatible license."
1052 msgstr ""
1053 "Tento modul není licencován dle GPL v3 nebo dle jiné kompatibilní licence."
1054
1055 #: src/common/plugin.c:491
1056 msgid "This module is for Claws Mail GTK1."
1057 msgstr "Tento modul je určen pro Claws Mail GTK1."
1058
1059 #: src/common/plugin.c:769
1060 #, c-format
1061 msgid ""
1062 "Your version of Claws Mail is newer than the version the '%s' plugin was "
1063 "built with."
1064 msgstr ""
1065 "Vaše verze Claws Mail je novější než ta, se kterou byl zkompilován modul "
1066 "'%s'."
1067
1068 #: src/common/plugin.c:772
1069 msgid ""
1070 "Your version of Claws Mail is newer than the version the plugin was built "
1071 "with."
1072 msgstr ""
1073 "Vaše verze Claws Mail je novější než ta, se kterou byl zkompilován tento "
1074 "modul."
1075
1076 #: src/common/plugin.c:781
1077 #, c-format
1078 msgid "Your version of Claws Mail is too old for the '%s' plugin."
1079 msgstr "Vaše verze Claws Mail je příliš stará na použití s modulem '%s'."
1080
1081 #: src/common/plugin.c:783
1082 msgid "Your version of Claws Mail is too old for the plugin."
1083 msgstr "Vaše verze Claws Mail je příliš stará na použití s tímto modulem."
1084
1085 #: src/common/session.c:183 src/imap.c:1207
1086 msgid "SSL/TLS handshake failed\n"
1087 msgstr "Inicializace SSL/TLS spojení selhala\n"
1088
1089 #: src/common/smtp.c:179
1090 msgid "No SMTP AUTH method available\n"
1091 msgstr "SMTP AUTH je nedostupná\n"
1092
1093 #: src/common/smtp.c:182
1094 msgid "Selected SMTP AUTH method not available\n"
1095 msgstr "Vybraná SMTP AUTH je nedostupná\n"
1096
1097 #: src/common/smtp.c:501 src/common/smtp.c:555
1098 msgid "bad SMTP response\n"
1099 msgstr "špatná SMTP odpověď\n"
1100
1101 #: src/common/smtp.c:526 src/common/smtp.c:544 src/common/smtp.c:658
1102 msgid "error occurred on SMTP session\n"
1103 msgstr "nastala chyba v SMTP relaci\n"
1104
1105 #: src/common/smtp.c:535 src/pop.c:905
1106 msgid "error occurred on authentication\n"
1107 msgstr "nastala chyba v autentizaci\n"
1108
1109 #: src/common/smtp.c:585
1110 #, c-format
1111 msgid "Message is too big (Maximum size is %s)\n"
1112 msgstr "Zpráva je příliš velká (maximální velikost je %s)\n"
1113
1114 #: src/common/smtp.c:617 src/pop.c:898
1115 msgid "couldn't start STARTTLS session\n"
1116 msgstr "nelze spustit STARTTLS relaci\n"
1117
1118 #: src/common/socket.c:571
1119 msgid "Socket IO timeout.\n"
1120 msgstr "Časový limit pro V/V operace se socketem.\n"
1121
1122 #: src/common/socket.c:600
1123 msgid "Connection timed out.\n"
1124 msgstr "Časový limit připojení vypršel.\n"
1125
1126 #: src/common/socket.c:734
1127 #, c-format
1128 msgid "%s:%d: connection failed (%s).\n"
1129 msgstr "%s:%d: spojení selhalo (%s).\n"
1130
1131 #: src/common/socket.c:974
1132 #, c-format
1133 msgid "%s:%d: unknown host.\n"
1134 msgstr "%s:%d: neznámý hostitel.\n"
1135
1136 #: src/common/socket.c:1066
1137 #, c-format
1138 msgid "%s:%s: host lookup failed (%s).\n"
1139 msgstr "%s:%s: hledání hostitele selhalo (%s).\n"
1140
1141 #: src/common/socket.c:1370
1142 #, c-format
1143 msgid "write on fd%d: %s\n"
1144 msgstr "zápis do fd%d: %s\n"
1145
1146 #: src/common/ssl_certificate.c:326
1147 #, c-format
1148 msgid "Cannot stat P12 certificate file (%s)\n"
1149 msgstr "Nepodařilo se zpracovat soubor P12 certifikátu (%s)\n"
1150
1151 #: src/common/ssl_certificate.c:334
1152 #, c-format
1153 msgid "Cannot read P12 certificate file (%s)\n"
1154 msgstr "Nepodařilo se přečíst soubor P12 certifikátu (%s)\n"
1155
1156 #: src/common/ssl_certificate.c:343
1157 #, c-format
1158 msgid "Cannot import P12 certificate file (%s)\n"
1159 msgstr "Nepodařilo se naimportovat soubor P12 certifikátu (%s)\n"
1160
1161 #: src/common/ssl_certificate.c:628
1162 msgid "Internal error"
1163 msgstr "Vnitřní chyba"
1164
1165 #: src/common/ssl_certificate.c:633
1166 msgid "Uncheckable"
1167 msgstr "Nezkontrolovatelný"
1168
1169 #: src/common/ssl_certificate.c:637
1170 msgid "Self-signed certificate"
1171 msgstr "Certifikát podepsaný vlastníkem (Self-signed)"
1172
1173 #: src/common/ssl_certificate.c:640
1174 msgid "Revoked certificate"
1175 msgstr "Odvolaný certifikát"
1176
1177 #: src/common/ssl_certificate.c:642
1178 msgid "No certificate issuer found"
1179 msgstr "Nenalezen vydavatel certifikátu"
1180
1181 #: src/common/ssl_certificate.c:644
1182 msgid "Certificate issuer is not a CA"
1183 msgstr "Vydavatel certifikátu není Certifikační Autoritou"
1184
1185 #: src/common/ssl_certificate.c:869
1186 #, c-format
1187 msgid "Cannot open certificate file %s: %s\n"
1188 msgstr "Nepodařilo se otevřít soubor certifikátu %s: %s\n"
1189
1190 #: src/common/ssl_certificate.c:873
1191 #, c-format
1192 msgid "Certificate file %s missing (%s)\n"
1193 msgstr "Certifikát %s chybí (%s)\n"
1194
1195 #: src/common/ssl_certificate.c:892
1196 #, c-format
1197 msgid "Cannot open key file %s (%s)\n"
1198 msgstr "Nepodařilo se otevřít soubor klíče %s (%s)\n"
1199
1200 #: src/common/ssl_certificate.c:896
1201 #, c-format
1202 msgid "Key file %s missing (%s)\n"
1203 msgstr "Soubor klíče %s chybí (%s)\n"
1204
1205 #: src/common/ssl_certificate.c:1044
1206 #, c-format
1207 msgid "Failed to read P12 certificate file %s\n"
1208 msgstr "Nepodařilo se načíst soubor P12 certifikátu %s\n"
1209
1210 #: src/common/ssl_certificate.c:1047
1211 #, c-format
1212 msgid "Cannot open P12 certificate file %s (%s)\n"
1213 msgstr "Nepodařilo se otevřít soubor P12 certifikátu %s (%s)\n"
1214
1215 #: src/common/ssl_certificate.c:1051
1216 #, c-format
1217 msgid "P12 Certificate file %s missing (%s)\n"
1218 msgstr "P12 Certifikát %s chybí (%s)\n"
1219
1220 #: src/common/ssl_certificate.c:1076 src/gtk/sslcertwindow.c:85
1221 #: src/gtk/sslcertwindow.c:92 src/gtk/sslcertwindow.c:107
1222 #: src/gtk/sslcertwindow.c:112 src/gtk/sslcertwindow.c:119
1223 #: src/gtk/sslcertwindow.c:134
1224 msgid "<not in certificate>"
1225 msgstr "<not in certificate>"
1226
1227 #: src/common/string_match.c:81
1228 msgid "(Subject cleared by RegExp)"
1229 msgstr "(Předmět odstraněn reg. výrazem)"
1230
1231 #: src/common/utils.c:256
1232 #, c-format
1233 msgid "%dB"
1234 msgstr "%dB"
1235
1236 #: src/common/utils.c:257
1237 #, c-format
1238 msgid "%d.%02dKB"
1239 msgstr "%d.%02dKB"
1240
1241 #: src/common/utils.c:258
1242 #, c-format
1243 msgid "%d.%02dMB"
1244 msgstr "%d.%02dMB"
1245
1246 #: src/common/utils.c:259
1247 #, c-format
1248 msgid "%.2fGB"
1249 msgstr "%.2fGB"
1250
1251 #: src/common/utils.c:4781
1252 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1253 msgid "Sunday"
1254 msgstr "Neděle"
1255
1256 #: src/common/utils.c:4782
1257 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1258 msgid "Monday"
1259 msgstr "Pondělí"
1260
1261 #: src/common/utils.c:4783
1262 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1263 msgid "Tuesday"
1264 msgstr "Úterý"
1265
1266 #: src/common/utils.c:4784
1267 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1268 msgid "Wednesday"
1269 msgstr "Středa"
1270
1271 #: src/common/utils.c:4785
1272 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1273 msgid "Thursday"
1274 msgstr "Čtvrtek"
1275
1276 #: src/common/utils.c:4786
1277 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1278 msgid "Friday"
1279 msgstr "Pátek"
1280
1281 #: src/common/utils.c:4787
1282 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1283 msgid "Saturday"
1284 msgstr "Sobota"
1285
1286 #: src/common/utils.c:4789
1287 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1288 msgid "January"
1289 msgstr "Leden"
1290
1291 #: src/common/utils.c:4790
1292 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1293 msgid "February"
1294 msgstr "Únor"
1295
1296 #: src/common/utils.c:4791
1297 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1298 msgid "March"
1299 msgstr "Březen"
1300
1301 #: src/common/utils.c:4792
1302 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1303 msgid "April"
1304 msgstr "Duben"
1305
1306 #: src/common/utils.c:4793
1307 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1308 msgid "May"
1309 msgstr "Květen"
1310
1311 #: src/common/utils.c:4794
1312 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1313 msgid "June"
1314 msgstr "Červen"
1315
1316 #: src/common/utils.c:4795
1317 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1318 msgid "July"
1319 msgstr "Červenec"
1320
1321 #: src/common/utils.c:4796
1322 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1323 msgid "August"
1324 msgstr "Srpen"
1325
1326 #: src/common/utils.c:4797
1327 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1328 msgid "September"
1329 msgstr "Září"
1330
1331 #: src/common/utils.c:4798
1332 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1333 msgid "October"
1334 msgstr "Říjen"
1335
1336 #: src/common/utils.c:4799
1337 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1338 msgid "November"
1339 msgstr "Listopad"
1340
1341 #: src/common/utils.c:4800
1342 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1343 msgid "December"
1344 msgstr "Prosinec"
1345
1346 #: src/common/utils.c:4802
1347 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1348 msgid "Sun"
1349 msgstr "Ne"
1350
1351 #: src/common/utils.c:4803
1352 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1353 msgid "Mon"
1354 msgstr "Po"
1355
1356 #: src/common/utils.c:4804
1357 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1358 msgid "Tue"
1359 msgstr "Út"
1360
1361 #: src/common/utils.c:4805
1362 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1363 msgid "Wed"
1364 msgstr "St"
1365
1366 #: src/common/utils.c:4806
1367 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1368 msgid "Thu"
1369 msgstr "Čt"
1370
1371 #: src/common/utils.c:4807
1372 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1373 msgid "Fri"
1374 msgstr "Pá"
1375
1376 #: src/common/utils.c:4808
1377 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1378 msgid "Sat"
1379 msgstr "So"
1380
1381 #: src/common/utils.c:4810
1382 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1383 msgid "Jan"
1384 msgstr "Led"
1385
1386 #: src/common/utils.c:4811
1387 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1388 msgid "Feb"
1389 msgstr "Úno"
1390
1391 #: src/common/utils.c:4812
1392 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1393 msgid "Mar"
1394 msgstr "Bře"
1395
1396 #: src/common/utils.c:4813
1397 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1398 msgid "Apr"
1399 msgstr "Dub"
1400
1401 #: src/common/utils.c:4814
1402 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1403 msgid "May"
1404 msgstr "Kvě"
1405
1406 #: src/common/utils.c:4815
1407 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1408 msgid "Jun"
1409 msgstr "Čen"
1410
1411 #: src/common/utils.c:4816
1412 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1413 msgid "Jul"
1414 msgstr "Čvc"
1415
1416 #: src/common/utils.c:4817
1417 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1418 msgid "Aug"
1419 msgstr "Srp"
1420
1421 #: src/common/utils.c:4818
1422 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1423 msgid "Sep"
1424 msgstr "Zář"
1425
1426 #: src/common/utils.c:4819
1427 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1428 msgid "Oct"
1429 msgstr "Říj"
1430
1431 #: src/common/utils.c:4820
1432 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1433 msgid "Nov"
1434 msgstr "Lis"
1435
1436 #: src/common/utils.c:4821
1437 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1438 msgid "Dec"
1439 msgstr "Pro"
1440
1441 #: src/common/utils.c:4832
1442 msgctxt "For use by strftime (morning)"
1443 msgid "AM"
1444 msgstr "DOP"
1445
1446 #: src/common/utils.c:4833
1447 msgctxt "For use by strftime (afternoon)"
1448 msgid "PM"
1449 msgstr "ODP"
1450
1451 #: src/common/utils.c:4834
1452 msgctxt "For use by strftime (morning, lowercase)"
1453 msgid "am"
1454 msgstr "dop"
1455
1456 #: src/common/utils.c:4835
1457 msgctxt "For use by strftime (afternoon, lowercase)"
1458 msgid "pm"
1459 msgstr "odp"
1460
1461 #: src/compose.c:589
1462 msgid "_Add..."
1463 msgstr "_Přidat..."
1464
1465 #: src/compose.c:590 src/mh_gtk.c:375 src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:301
1466 #: src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:316
1467 msgid "_Remove"
1468 msgstr "_Odstranit"
1469
1470 #: src/compose.c:592 src/folderview.c:254
1471 msgid "_Properties..."
1472 msgstr "_Vlastnosti..."
1473
1474 #: src/compose.c:599 src/mainwindow.c:516 src/messageview.c:211
1475 msgid "_Message"
1476 msgstr "_Zpráva"
1477
1478 #: src/compose.c:602
1479 msgid "_Spelling"
1480 msgstr "_Pravopis"
1481
1482 #: src/compose.c:604 src/compose.c:671
1483 msgid "_Options"
1484 msgstr "Nastav_ení"
1485
1486 #: src/compose.c:608
1487 msgid "S_end"
1488 msgstr "_Odeslat"
1489
1490 #: src/compose.c:609
1491 msgid "Send _later"
1492 msgstr "Poslat _později"
1493
1494 #: src/compose.c:612
1495 msgid "_Attach file"
1496 msgstr "Připojit _soubor"
1497
1498 #: src/compose.c:613
1499 msgid "_Insert file"
1500 msgstr "_Vložit soubor"
1501
1502 #: src/compose.c:614
1503 msgid "Insert si_gnature"
1504 msgstr "Vložit p_odpis"
1505
1506 #: src/compose.c:615
1507 msgid "_Replace signature"
1508 msgstr "Na_hradit podpis"
1509
1510 #: src/compose.c:619
1511 msgid "_Print"
1512 msgstr "_Tisk"
1513
1514 #: src/compose.c:624 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:91
1515 msgid "_Undo"
1516 msgstr "_Zpět"
1517
1518 #: src/compose.c:625 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:92
1519 msgid "_Redo"
1520 msgstr "Z_novu"
1521
1522 #: src/compose.c:628 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:95
1523 msgid "Cu_t"
1524 msgstr "_Vyjmout"
1525
1526 #: src/compose.c:632
1527 msgid "_Special paste"
1528 msgstr "_Vložit jinak"
1529
1530 #: src/compose.c:633
1531 msgid "As _quotation"
1532 msgstr "Jako _citaci"
1533
1534 #: src/compose.c:634
1535 msgid "_Wrapped"
1536 msgstr "_Zalomené"
1537
1538 #: src/compose.c:635
1539 msgid "_Unwrapped"
1540 msgstr "_Nezalomené"
1541
1542 #: src/compose.c:637 src/mainwindow.c:549
1543 #: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:99
1544 msgid "Select _all"
1545 msgstr "Vybrat vš_e"
1546
1547 #: src/compose.c:639
1548 msgid "A_dvanced"
1549 msgstr "Po_kročilé"
1550
1551 #: src/compose.c:640
1552 msgid "Move a character backward"
1553 msgstr "Přesun o znak zpět"
1554
1555 #: src/compose.c:641
1556 msgid "Move a character forward"
1557 msgstr "Přesun o znak dále"
1558
1559 #: src/compose.c:642
1560 msgid "Move a word backward"
1561 msgstr "Přesun o slovo zpět"
1562
1563 #: src/compose.c:643
1564 msgid "Move a word forward"
1565 msgstr "Přesun o slovo dále"
1566
1567 #: src/compose.c:644
1568 msgid "Move to beginning of line"
1569 msgstr "Přesun na začátek řádku"
1570
1571 #: src/compose.c:645
1572 msgid "Move to end of line"
1573 msgstr "Přesun na konec řádku"
1574
1575 #: src/compose.c:646
1576 msgid "Move to previous line"
1577 msgstr "Přesun na předchozí řádek"
1578
1579 #: src/compose.c:647
1580 msgid "Move to next line"
1581 msgstr "Přesun na další řádek"
1582
1583 #: src/compose.c:648
1584 msgid "Delete a character backward"
1585 msgstr "Smazat znak zpět"
1586
1587 #: src/compose.c:649
1588 msgid "Delete a character forward"
1589 msgstr "Smazat znak vpřed"
1590
1591 #: src/compose.c:650
1592 msgid "Delete a word backward"
1593 msgstr "Smazat slovo zpět"
1594
1595 #: src/compose.c:651
1596 msgid "Delete a word forward"
1597 msgstr "Smazat slovo vpřed"
1598
1599 #: src/compose.c:652
1600 msgid "Delete line"
1601 msgstr "Smazat řádek"
1602
1603 #: src/compose.c:653
1604 msgid "Delete to end of line"
1605 msgstr "Smazat do konce řádku"
1606
1607 #: src/compose.c:656 src/messageview.c:228
1608 #: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:102
1609 msgid "_Find"
1610 msgstr "_Najít"
1611
1612 #: src/compose.c:659
1613 msgid "_Wrap current paragraph"
1614 msgstr "_Zalomit aktuální odstavec"
1615
1616 #: src/compose.c:660
1617 msgid "Wrap all long _lines"
1618 msgstr "Zalomit všechny _dlouhé řádky"
1619
1620 #: src/compose.c:662
1621 msgid "Edit with e_xternal editor"
1622 msgstr "Upravit e_xterním editorem"
1623
1624 #: src/compose.c:665
1625 msgid "_Check all or check selection"
1626 msgstr "_Zkontrolovat vše nebo výběr"
1627
1628 #: src/compose.c:666
1629 msgid "_Highlight all misspelled words"
1630 msgstr "Z_výraznit nesprávná slova"
1631
1632 #: src/compose.c:667
1633 msgid "Check _backwards misspelled word"
1634 msgstr "Přejít na _předchozí chybu"
1635
1636 #: src/compose.c:668
1637 msgid "_Forward to next misspelled word"
1638 msgstr "Přejít na _následující chybu"
1639
1640 #: src/compose.c:675
1641 msgid "Reply _mode"
1642 msgstr "_Mód odpovědi"
1643
1644 #: src/compose.c:677
1645 msgid "Privacy _System"
1646 msgstr "Systém _zabezpečení"
1647
1648 #: src/compose.c:681
1649 msgid "_Priority"
1650 msgstr "_Priorita"
1651
1652 #: src/compose.c:683 src/mainwindow.c:611 src/messageview.c:264
1653 msgid "Character _encoding"
1654 msgstr "_Kódování znaků"
1655
1656 #: src/compose.c:688 src/mainwindow.c:616 src/messageview.c:269
1657 msgid "Western European"
1658 msgstr "Západní Evropa"
1659
1660 #: src/compose.c:689 src/mainwindow.c:617 src/messageview.c:270
1661 msgid "Baltic"
1662 msgstr "Baltské"
1663
1664 #: src/compose.c:690 src/mainwindow.c:618 src/messageview.c:271
1665 msgid "Hebrew"
1666 msgstr "Hebrejština"
1667
1668 #: src/compose.c:691 src/mainwindow.c:619 src/messageview.c:272
1669 msgid "Arabic"
1670 msgstr "Arabština"
1671
1672 #: src/compose.c:692 src/mainwindow.c:620 src/messageview.c:273
1673 msgid "Cyrillic"
1674 msgstr "Azbuka"
1675
1676 #: src/compose.c:693 src/mainwindow.c:621 src/messageview.c:274
1677 msgid "Japanese"
1678 msgstr "Japonština"
1679
1680 #: src/compose.c:694 src/mainwindow.c:622 src/messageview.c:275
1681 msgid "Chinese"
1682 msgstr "Čínština"
1683
1684 #: src/compose.c:695 src/mainwindow.c:623 src/messageview.c:276
1685 msgid "Korean"
1686 msgstr "Korejština"
1687
1688 #: src/compose.c:696 src/mainwindow.c:624 src/messageview.c:277
1689 msgid "Thai"
1690 msgstr "Thajština"
1691
1692 #: src/compose.c:699 src/mainwindow.c:734 src/messageview.c:313
1693 msgid "_Address book"
1694 msgstr "_Kniha adres"
1695
1696 #: src/compose.c:701
1697 msgid "_Template"
1698 msgstr "Ša_blona"
1699
1700 #: src/compose.c:703 src/mainwindow.c:762 src/messageview.c:333
1701 msgid "Actio_ns"
1702 msgstr "Ak_ce"
1703
1704 #: src/compose.c:712
1705 msgid "Aut_o wrapping"
1706 msgstr "Aut_omatické zalamování"
1707
1708 #: src/compose.c:713
1709 msgid "Auto _indent"
1710 msgstr "Automatické _odsazení"
1711
1712 #: src/compose.c:714
1713 msgid "Si_gn"
1714 msgstr "Po_depsat"
1715
1716 #: src/compose.c:715
1717 msgid "_Encrypt"
1718 msgstr "Ši_frovat"
1719
1720 #: src/compose.c:716
1721 msgid "_Request Return Receipt"
1722 msgstr "_Vyžadovat potvrzení o doručení"
1723
1724 #: src/compose.c:717
1725 msgid "Remo_ve references"
1726 msgstr "Odstranit reference"
1727
1728 #: src/compose.c:718
1729 msgid "Show _ruler"
1730 msgstr "Zobrazit _pravítko"
1731
1732 #: src/compose.c:723 src/compose.c:733
1733 msgid "_Normal"
1734 msgstr "_Normální"
1735
1736 #: src/compose.c:724 src/mainwindow.c:665 src/messageview.c:302
1737 msgid "_All"
1738 msgstr "_Všem"
1739
1740 #: src/compose.c:725 src/mainwindow.c:666 src/messageview.c:303
1741 msgid "_Sender"
1742 msgstr "_Odesílateli"
1743
1744 #: src/compose.c:726
1745 msgid "_Mailing-list"
1746 msgstr "Kon_ference"
1747
1748 #: src/compose.c:731
1749 msgid "_Highest"
1750 msgstr "_Nejvyšší"
1751
1752 #: src/compose.c:732
1753 msgid "Hi_gh"
1754 msgstr "Vy_soká"
1755
1756 #: src/compose.c:734
1757 msgid "Lo_w"
1758 msgstr "Ní_zká"
1759
1760 #: src/compose.c:735
1761 msgid "_Lowest"
1762 msgstr "Ne_jnižsí"
1763
1764 #: src/compose.c:740 src/mainwindow.c:878 src/messageview.c:350
1765 msgid "_Automatic"
1766 msgstr "_Automaticky"
1767
1768 #: src/compose.c:741 src/mainwindow.c:879 src/messageview.c:351
1769 msgid "7bit ASCII (US-ASC_II)"
1770 msgstr "7bitové ASCII (US-ASC_II)"
1771
1772 #: src/compose.c:742 src/mainwindow.c:880 src/messageview.c:352
1773 msgid "Unicode (_UTF-8)"
1774 msgstr "Unicode (_UTF-8)"
1775
1776 #: src/compose.c:746 src/mainwindow.c:884 src/messageview.c:356
1777 msgid "Central European (ISO-8859-_2)"
1778 msgstr "Střední Evropa (ISO-8859-_2)"
1779
1780 #: src/compose.c:749 src/mainwindow.c:887 src/messageview.c:359
1781 msgid "Greek (ISO-8859-_7)"
1782 msgstr "Řečtina (ISO-8859-_7)"
1783
1784 #: src/compose.c:754 src/mainwindow.c:892 src/messageview.c:364
1785 msgid "Turkish (ISO-8859-_9)"
1786 msgstr "Turečtina (ISO-8859-_9)"
1787
1788 #: src/compose.c:1083
1789 msgid "New message From format error."
1790 msgstr "Chyba ve formátu pole Od nové zprávy."
1791
1792 #: src/compose.c:1176
1793 msgid "New message subject format error."
1794 msgstr "Chyba v předmětu šablony nové zprávy."
1795
1796 #: src/compose.c:1208 src/quote_fmt.c:570
1797 #, c-format
1798 msgid "The body of the \"New message\" template has an error at line %d."
1799 msgstr "Chyba v těle šablony \"Napsat\" na řádku %d."
1800
1801 #: src/compose.c:1473
1802 msgid "Unable to reply. The original email probably doesn't exist."
1803 msgstr "Není možno odpovědět. Originální email pravděpodobně neexistuje."
1804
1805 #: src/compose.c:1656 src/quote_fmt.c:587
1806 msgid ""
1807 "The \"From\" field of the \"Reply\" template contains an invalid email "
1808 "address."
1809 msgstr ""
1810 "Pole \"Od\" v šabloně \"Odpovědět\" obsahuje neplatnou emailovou adresu."
1811
1812 #: src/compose.c:1705 src/quote_fmt.c:590
1813 #, c-format
1814 msgid "The body of the \"Reply\" template has an error at line %d."
1815 msgstr "Chyba v těle šablony \"Odpovědět\" na řádku %d."
1816
1817 #: src/compose.c:1839 src/compose.c:2031 src/quote_fmt.c:607
1818 msgid ""
1819 "The \"From\" field of the \"Forward\" template contains an invalid email "
1820 "address."
1821 msgstr "Pole \"Od\" v šabloně \"Předat\" obsahuje neplatnou emailovou adresu."
1822
1823 #: src/compose.c:1900 src/quote_fmt.c:610
1824 #, c-format
1825 msgid "The body of the \"Forward\" template has an error at line %d."
1826 msgstr "Chyba v těle šablony \"Předat\" na řádku %d."
1827
1828 #: src/compose.c:2074
1829 msgid "Fw: multiple emails"
1830 msgstr "Fw: vice zprav"
1831
1832 #: src/compose.c:2576
1833 #, c-format
1834 msgid "The body of the \"Redirect\" template has an error at line %d."
1835 msgstr "Chyba v těle šablony \"Přesměrovat\" na řádku %d."
1836
1837 #: src/compose.c:2643 src/gtk/headers.h:14
1838 msgid "Cc:"
1839 msgstr "Kopie:"
1840
1841 #: src/compose.c:2646 src/gtk/headers.h:15
1842 msgid "Bcc:"
1843 msgstr "Skrytá kopie:"
1844
1845 #: src/compose.c:2649 src/gtk/headers.h:12
1846 msgid "Reply-To:"
1847 msgstr "Odpovědět komu:"
1848
1849 #: src/compose.c:2652 src/compose.c:5019 src/compose.c:5021
1850 #: src/gtk/headers.h:33
1851 msgid "Newsgroups:"
1852 msgstr "Diskusní skupiny:"
1853
1854 #: src/compose.c:2655 src/gtk/headers.h:34
1855 msgid "Followup-To:"
1856 msgstr "Pokračování:"
1857
1858 #: src/compose.c:2658 src/gtk/headers.h:17
1859 msgid "In-Reply-To:"
1860 msgstr "V odpovědi komu:"
1861
1862 #: src/compose.c:2662 src/compose.c:5016 src/compose.c:5024
1863 #: src/gtk/headers.h:13 src/summary_search.c:481
1864 msgid "To:"
1865 msgstr "Komu:"
1866
1867 #: src/compose.c:2852
1868 msgid "Couldn't attach a file (charset conversion failed)."
1869 msgstr "Nepodařilo se připojit soubor (konverze znakové sady se nezdařila)."
1870
1871 #: src/compose.c:2858
1872 #, c-format
1873 msgid ""
1874 "The following file has been attached: \n"
1875 "%s"
1876 msgid_plural ""
1877 "The following files have been attached: \n"
1878 "%s"
1879 msgstr[0] ""
1880 "Následující soubor byl připojen: \n"
1881 "%s"
1882 msgstr[1] ""
1883 "Následující soubory byly připojeny: \n"
1884 "%s"
1885 msgstr[2] ""
1886 "Následující soubory byly připojeny: \n"
1887 "%s"
1888
1889 #: src/compose.c:3138
1890 msgid "The \"Quotation mark\" of the template is invalid."
1891 msgstr "\"Značka pro citaci\" v šabloně je neplatná."
1892
1893 #: src/compose.c:3667
1894 #, c-format
1895 msgid "Could not get size of file '%s'."
1896 msgstr "Nemohu získat velikost souboru '%s'."
1897
1898 #: src/compose.c:3685
1899 #, c-format
1900 msgid ""
1901 "You are about to insert a file of %s in the message body. Are you sure you "
1902 "want to do that?"
1903 msgstr "Chystáte se vložit soubor %s do těla zprávy. Jste si tím jistý?"
1904
1905 #: src/compose.c:3688
1906 msgid "Are you sure?"
1907 msgstr "Jste si jistý?"
1908
1909 #: src/compose.c:3689 src/compose.c:10817 src/compose.c:11695
1910 msgid "_Insert"
1911 msgstr "_Vložit"
1912
1913 #: src/compose.c:3813
1914 #, c-format
1915 msgid "File %s is empty."
1916 msgstr "Soubor %s je prázdný."
1917
1918 #: src/compose.c:3814
1919 msgid "Empty file"
1920 msgstr "Prázdný soubor"
1921
1922 #: src/compose.c:3815
1923 msgid "_Attach anyway"
1924 msgstr "_Přesto přiložit"
1925
1926 #: src/compose.c:3824
1927 #, c-format
1928 msgid "Can't read %s."
1929 msgstr "Nemohu načíst %s."
1930
1931 #: src/compose.c:3851
1932 #, c-format
1933 msgid "Message: %s"
1934 msgstr "Zpráva: %s"
1935
1936 #: src/compose.c:4856 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:694
1937 #: src/plugins/python/composewindowtype.c:498
1938 msgid " [Edited]"
1939 msgstr " [Upraveno]"
1940
1941 #: src/compose.c:4863 src/plugins/python/composewindowtype.c:501
1942 #, c-format
1943 msgid "%s - Compose message%s"
1944 msgstr "%s - Psaní zprávy%s"
1945
1946 #: src/compose.c:4866 src/plugins/python/composewindowtype.c:504
1947 #, c-format
1948 msgid "[no subject] - Compose message%s"
1949 msgstr "[žádný předmět] - Psaní zprávy%s"
1950
1951 #: src/compose.c:4868 src/plugins/python/composewindowtype.c:492
1952 msgid "Compose message"
1953 msgstr "Napsat zprávu"
1954
1955 #: src/compose.c:4895 src/messageview.c:903
1956 msgid ""
1957 "Account for sending mail is not specified.\n"
1958 "Please select a mail account before sending."
1959 msgstr ""
1960 "Není zadán účet pro odesílání mailů.\n"
1961 "Před odesláním vyberte prosím nějaký účet."
1962
1963 #: src/compose.c:5116 src/compose.c:5153
1964 #, c-format
1965 msgid "The only recipient is the default '%s' address. Send anyway?"
1966 msgstr "Jediný adresát je výchozí %s příjemce. Opravdu odeslat?"
1967
1968 #: src/compose.c:5118 src/compose.c:5155 src/compose.c:5198 src/compose.c:5247
1969 #: src/prefs_account.c:3405 src/toolbar.c:487 src/toolbar.c:519
1970 msgid "Send"
1971 msgstr "Odeslat"
1972
1973 #: src/compose.c:5120 src/compose.c:5157 src/compose.c:5191 src/compose.c:5240
1974 #: src/compose.c:5786 src/folderview.c:2543 src/messageview.c:856
1975 #: src/messageview.c:884 src/plugins/attachwarner/attachwarner.c:210
1976 #: src/toolbar.c:3030
1977 msgid "_Send"
1978 msgstr "_Odeslat"
1979
1980 #: src/compose.c:5174
1981 msgid "Recipient is not specified."
1982 msgstr "Není uveden příjemce."
1983
1984 #: src/compose.c:5193 src/compose.c:5242
1985 #: src/plugins/attachwarner/attachwarner.c:212
1986 msgid "_Queue"
1987 msgstr "_Fronta"
1988
1989 #: src/compose.c:5194
1990 #, c-format
1991 msgid "Subject is empty. %s"
1992 msgstr "Předmět je prázdný.  %s"
1993
1994 #: src/compose.c:5195 src/compose.c:5244
1995 #: src/plugins/attachwarner/attachwarner.c:222
1996 msgid "Send it anyway?"
1997 msgstr "Přesto odeslat?"
1998
1999 #: src/compose.c:5196 src/compose.c:5245
2000 #: src/plugins/attachwarner/attachwarner.c:222
2001 msgid "Queue it anyway?"
2002 msgstr "Opravdu zařadit do fronty?"
2003
2004 #: src/compose.c:5198 src/compose.c:5247 src/toolbar.c:520
2005 msgid "Send later"
2006 msgstr "Poslat později"
2007
2008 #: src/compose.c:5243
2009 #, c-format
2010 msgid "Sending to %d recipients. %s"
2011 msgstr "Posílám %d příjemcům. %s"
2012
2013 #: src/compose.c:5300 src/compose.c:10259
2014 msgid ""
2015 "Could not queue message for sending:\n"
2016 "\n"
2017 "Charset conversion failed."
2018 msgstr ""
2019 "Zprávu nelze uložit do fronty pro odeslání:\n"
2020 "\n"
2021 "Konverze znakové sady se nezdařila."
2022
2023 #: src/compose.c:5303 src/compose.c:10262
2024 msgid ""
2025 "Could not queue message for sending:\n"
2026 "\n"
2027 "Couldn't get recipient encryption key."
2028 msgstr ""
2029 "Zprávu nelze uložit do fronty pro odeslání:\n"
2030 "\n"
2031 "Nepodařilo se získat šifrovací klíč příjemce."
2032
2033 #: src/compose.c:5309 src/compose.c:10256
2034 #, c-format
2035 msgid ""
2036 "Could not queue message for sending:\n"
2037 "\n"
2038 "Signature failed: %s"
2039 msgstr ""
2040 "Zprávu nelze uložit do fronty pro odeslání\n"
2041 "\n"
2042 "Podepisování se nezdařilo: %s"
2043
2044 #: src/compose.c:5312
2045 #, c-format
2046 msgid ""
2047 "Could not queue message for sending:\n"
2048 "\n"
2049 "%s."
2050 msgstr ""
2051 "Zprávu nelze uložit do fronty pro odeslání:\n"
2052 "\n"
2053 "%s."
2054
2055 #: src/compose.c:5314
2056 msgid "Could not queue message for sending."
2057 msgstr "Zprávu nelze uložit do fronty pro odeslání."
2058
2059 #: src/compose.c:5329 src/compose.c:5389
2060 msgid ""
2061 "The message was queued but could not be sent.\n"
2062 "Use \"Send queued messages\" from the main window to retry."
2063 msgstr ""
2064 "Zpráva byla uložena do fronty ale nemohla být odeslána.\n"
2065 "Použijte nabídku \"Odeslat pozdržené zprávy \" z hlavního okna."
2066
2067 #: src/compose.c:5385
2068 #, c-format
2069 msgid ""
2070 "%s\n"
2071 "Use \"Send queued messages\" from the main window to retry."
2072 msgstr ""
2073 "%s\n"
2074 "Použijte nabídku \"Odeslat pozdržené zprávy \" z hlavního okna."
2075
2076 #: src/compose.c:5782
2077 #, c-format
2078 msgid ""
2079 "Can't convert the character encoding of the message \n"
2080 "to the specified %s charset.\n"
2081 "Send it as %s?"
2082 msgstr ""
2083 "Nelze převést kódování znaků zprávy \n"
2084 "na %s.\n"
2085 "Odeslat v kódování %s?"
2086
2087 #: src/compose.c:5844
2088 #, c-format
2089 msgid ""
2090 "Line %d exceeds the line length limit (998 bytes).\n"
2091 "The contents of the message might be broken on the way to the delivery.\n"
2092 "\n"
2093 "Send it anyway?"
2094 msgstr ""
2095 "Řádek %d překračuje limit délky řádku (998 bajtů).\n"
2096 "Obsah zprávy může být poškozen po cestě k adresátovi.\n"
2097 "\n"
2098 "Přesto odeslat?"
2099
2100 #: src/compose.c:5955
2101 #, c-format
2102 msgid "Couldn't encrypt the email: %s"
2103 msgstr "Nepodařilo se zašifrovat zprávu: %s"
2104
2105 #: src/compose.c:6076
2106 msgid "Encryption warning"
2107 msgstr "Varování šifrování"
2108
2109 #: src/compose.c:6077
2110 msgid "C_ontinue"
2111 msgstr "_Pokračovat"
2112
2113 #: src/compose.c:6126
2114 msgid "No account for sending mails available!"
2115 msgstr "Není dostupný žádný účet pro odeslání pošty!"
2116
2117 #: src/compose.c:6135
2118 msgid "Selected account isn't NNTP: Posting is impossible."
2119 msgstr "Vybraný účet není NNTP: Odeslání není možné."
2120
2121 #: src/compose.c:6375
2122 #, c-format
2123 msgid "Attachment %s doesn't exist anymore. Ignore?"
2124 msgstr "Příloha %s už neexistuje. Ignorovat?"
2125
2126 #: src/compose.c:6376 src/mainwindow.c:656 src/toolbar.c:276 src/toolbar.c:2560
2127 msgid "Cancel sending"
2128 msgstr "Zrušit posílání"
2129
2130 #: src/compose.c:6376
2131 msgid "Ignore attachment"
2132 msgstr "Ignorovat přílohu"
2133
2134 #: src/compose.c:6432
2135 #, c-format
2136 msgid "Original %s part"
2137 msgstr "Část originálu %s"
2138
2139 #: src/compose.c:7032
2140 msgid "Add to address _book"
2141 msgstr "Přidat do knihy adres"
2142
2143 #: src/compose.c:7193
2144 msgid "Delete entry contents"
2145 msgstr "Smazat obsah pole"
2146
2147 #: src/compose.c:7197 src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:289
2148 msgid "Use <tab> to autocomplete from addressbook"
2149 msgstr "Použijte <tab> pro automatické dokončení podle knihy adres"
2150
2151 #: src/compose.c:7412
2152 msgid "Mime type"
2153 msgstr "MIME typ"
2154
2155 #: src/compose.c:7418 src/mimeview.c:273 src/plugins/pgpcore/select-keys.c:407
2156 #: src/prefs_matcher.c:630 src/prefs_summaries.c:441
2157 #: src/prefs_summary_column.c:84 src/summaryview.c:447
2158 msgid "Size"
2159 msgstr "Délka"
2160
2161 #: src/compose.c:7481
2162 msgid "Save Message to "
2163 msgstr "Uložit zprávu do "
2164
2165 #: src/compose.c:7518 src/editjpilot.c:276 src/editldap.c:519
2166 #: src/editvcard.c:192 src/export.c:164 src/import.c:163 src/importmutt.c:238
2167 #: src/importpine.c:237 src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1075
2168 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:229
2169 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:252
2170 #: src/plugins/bsfilter/bsfilter_gtk.c:181
2171 #: src/plugins/clamd/clamav_plugin_gtk.c:300
2172 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:418
2173 msgid "_Browse"
2174 msgstr "P_rocházet"
2175
2176 #: src/compose.c:7540
2177 msgid "Select folder to save message to"
2178 msgstr "Vybrat složku pro uložení zprávy"
2179
2180 #: src/compose.c:7997
2181 msgid "Hea_der"
2182 msgstr "_Záhlaví"
2183
2184 #: src/compose.c:8002
2185 msgid "_Attachments"
2186 msgstr "_Přílohy"
2187
2188 #: src/compose.c:8016
2189 msgid "Othe_rs"
2190 msgstr "_Ostatní"
2191
2192 #: src/compose.c:8031
2193 msgid "S_ubject:"
2194 msgstr "Pře_dmět:"
2195
2196 #: src/compose.c:8255
2197 #, c-format
2198 msgid ""
2199 "Spell checker could not be started.\n"
2200 "%s"
2201 msgstr ""
2202 "Nelze spustit kontrolu pravopisu.\n"
2203 "%s"
2204
2205 #: src/compose.c:8402
2206 msgid "_From:"
2207 msgstr "_Od:"
2208
2209 #: src/compose.c:8419
2210 msgid "Account to use for this email"
2211 msgstr "Účet použitý pro tuto zprávu"
2212
2213 #: src/compose.c:8421
2214 msgid "Sender address to be used"
2215 msgstr "Adresa odesílatele musí být uvedena"
2216
2217 #: src/compose.c:8603
2218 #, c-format
2219 msgid ""
2220 "The privacy system '%s' cannot be loaded. You will not be able to sign or "
2221 "encrypt this message."
2222 msgstr ""
2223 "Systém zabezpečení '%s' se nepodařilo načíst. Nebudete moci digitálně "
2224 "podepsat nebo šifrovat zprávu."
2225
2226 #: src/compose.c:8714 src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1174
2227 msgid "_None"
2228 msgstr "Žá_dné"
2229
2230 #: src/compose.c:8815 src/prefs_template.c:752
2231 #, c-format
2232 msgid "The body of the template has an error at line %d."
2233 msgstr "Chyba v těle šablony na řádku %d."
2234
2235 #: src/compose.c:8912
2236 #, c-format
2237 msgctxt "'%s' stands for a header name"
2238 msgid "Template '%s' format error."
2239 msgstr "Chyba formátu %s šablony."
2240
2241 #: src/compose.c:9331
2242 msgid "Invalid MIME type."
2243 msgstr "Neplatný MIME typ."
2244
2245 #: src/compose.c:9346
2246 msgid "File doesn't exist or is empty."
2247 msgstr "Soubor neexistuje nebo je prázdný."
2248
2249 #: src/compose.c:9420
2250 msgid "Properties"
2251 msgstr "Vlastnosti"
2252
2253 #: src/compose.c:9437
2254 msgid "MIME type"
2255 msgstr "MIME typ"
2256
2257 #: src/compose.c:9478
2258 msgid "Encoding"
2259 msgstr "Kódování"
2260
2261 #: src/compose.c:9498
2262 msgid "Path"
2263 msgstr "Cesta k souboru"
2264
2265 #: src/compose.c:9499
2266 msgid "File name"
2267 msgstr "Název souboru"
2268
2269 #: src/compose.c:9758
2270 #, c-format
2271 msgid ""
2272 "The external editor is still working.\n"
2273 "Force terminating the process?\n"
2274 "process group id: %d"
2275 msgstr ""
2276 "Externí editor stále pracuje.\n"
2277 "Mám přerušit proces?\n"
2278 "číslo procesu: %d"
2279
2280 #: src/compose.c:10225 src/messageview.c:1105
2281 msgid "Claws Mail needs network access in order to send this email."
2282 msgstr "Claws Mail potřebuje přístup k síti, aby mohl odeslat tuto zprávu."
2283
2284 #: src/compose.c:10251
2285 msgid "Could not queue message."
2286 msgstr "Zprávu nelze uložit do fronty pro odeslání."
2287
2288 #: src/compose.c:10253
2289 #, c-format
2290 msgid ""
2291 "Could not queue message:\n"
2292 "\n"
2293 "%s."
2294 msgstr ""
2295 "Zprávu nelze uložit do fronty pro odeslání:\n"
2296 "\n"
2297 "%s."
2298
2299 #: src/compose.c:10431
2300 msgid "Could not save draft."
2301 msgstr "Nelze uložit koncept."
2302
2303 #: src/compose.c:10435
2304 msgid "Could not save draft"
2305 msgstr "Nelze uložit koncept"
2306
2307 #: src/compose.c:10436
2308 msgid ""
2309 "Could not save draft.\n"
2310 "Do you want to cancel exit or discard this email?"
2311 msgstr ""
2312 "Nemohu uložit koncept.\n"
2313 "Chcete zrušit ukončení nebo zahodit tuto zprávu?"
2314
2315 #: src/compose.c:10438
2316 msgid "_Cancel exit"
2317 msgstr "_Zrušit ukončení"
2318
2319 #: src/compose.c:10438
2320 msgid "_Discard email"
2321 msgstr "_Zahodit zprávu"
2322
2323 #: src/compose.c:10628 src/compose.c:10642
2324 msgid "Select file"
2325 msgstr "Výběr souboru"
2326
2327 #: src/compose.c:10656
2328 #, c-format
2329 msgid "File '%s' could not be read."
2330 msgstr "Soubor '%s' nelze číst."
2331
2332 #: src/compose.c:10658
2333 #, c-format
2334 msgid ""
2335 "File '%s' contained invalid characters\n"
2336 "for the current encoding, insertion may be incorrect."
2337 msgstr ""
2338 "Soubor '%s' obsahuje neplatné znaky\n"
2339 "pro nastavené kódování, vložení může obsahovat chyby."
2340
2341 #: src/compose.c:10737
2342 msgid "Discard message"
2343 msgstr "Zrušit zprávu"
2344
2345 #: src/compose.c:10738
2346 msgid "This message has been modified. Discard it?"
2347 msgstr "Zpráva byla modifikována. Chcete ji zahodit?"
2348
2349 #: src/compose.c:10739 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:433
2350 msgid "_Discard"
2351 msgstr "_Zahodit"
2352
2353 #: src/compose.c:10739 src/compose.c:10743
2354 msgid "_Save to Drafts"
2355 msgstr "Uložit jako _koncept"
2356
2357 #: src/compose.c:10741 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:431
2358 msgid "Save changes"
2359 msgstr "Uložit změny"
2360
2361 #: src/compose.c:10742
2362 msgid "This message has been modified. Save the latest changes?"
2363 msgstr "Zpráva byla modifikována. Chcete uložit poslední změny?"
2364
2365 #: src/compose.c:10743
2366 msgid "_Don't save"
2367 msgstr "_Neukládat"
2368
2369 #: src/compose.c:10814
2370 #, c-format
2371 msgid "Do you want to apply the template '%s'?"
2372 msgstr "Chcete použít šablonu '%s'?"
2373
2374 #: src/compose.c:10816
2375 msgid "Apply template"
2376 msgstr "Použít šablonu"
2377
2378 #: src/compose.c:10817 src/prefs_actions.c:329 src/prefs_filtering_action.c:610
2379 #: src/prefs_filtering.c:477 src/prefs_matcher.c:774 src/prefs_template.c:311
2380 #: src/prefs_toolbar.c:1063
2381 msgid "_Replace"
2382 msgstr "_Nahradit"
2383
2384 #: src/compose.c:11688
2385 #, c-format
2386 msgid ""
2387 "Do you want to insert the contents of the file into the message body, or "
2388 "attach it to the email?"
2389 msgid_plural ""
2390 "Do you want to insert the contents of the %d files into the message body, or "
2391 "attach them to the email?"
2392 msgstr[0] ""
2393 "Chcete obsah souboru vložit do textu zprávy nebo soubor připojit ke zprávě "
2394 "jako přílohu?"
2395 msgstr[1] ""
2396 "Chcete obsah %d souborů vložit do textu zprávy nebo soubory připojit ke "
2397 "zprávě jako přílohu?"
2398 msgstr[2] ""
2399 "Chcete obsah %d souborů vložit do textu zprávy nebo soubory připojit ke "
2400 "zprávě jako přílohu?"
2401
2402 #: src/compose.c:11694
2403 msgid "Insert or attach?"
2404 msgstr "Vložit nebo připojit?"
2405
2406 #: src/compose.c:11695
2407 msgid "_Attach"
2408 msgstr "_Přiložit"
2409
2410 #: src/compose.c:11915
2411 #, c-format
2412 msgid "Quote format error at line %d."
2413 msgstr "Chyba formátu citace na řádku %d."
2414
2415 #: src/compose.c:12212
2416 #, c-format
2417 msgid ""
2418 "You are about to reply to %d messages. Opening the windows could take some "
2419 "time. Do you want to continue?"
2420 msgstr ""
2421 "Chystáte se odpovědět na %d zpráv. Otevírání oken může chvíli trvat. Chcete "
2422 "pokračovat?"
2423
2424 #: src/crash.c:140
2425 #, c-format
2426 msgid "Claws Mail process (%ld) received signal %ld"
2427 msgstr "Proces Claws Mail (pid %ld) obdržel signál %ld"
2428
2429 #: src/crash.c:186
2430 msgid "Claws Mail has crashed"
2431 msgstr "Claws Mail zhavaroval"
2432
2433 #: src/crash.c:202
2434 #, c-format
2435 msgid ""
2436 "%s.\n"
2437 "Please file a bug report and include the information below."
2438 msgstr ""
2439 "%s.\n"
2440 "Vyplňte prosím hlášení o chybě a vložte níže uvedené informace."
2441
2442 #: src/crash.c:207
2443 msgid "Debug log"
2444 msgstr "Debug log"
2445
2446 #: src/crash.c:251 src/toolbar.c:539
2447 msgid "Close"
2448 msgstr "Zavřít"
2449
2450 #: src/crash.c:256
2451 msgid "Save..."
2452 msgstr "Uložit..."
2453
2454 #: src/crash.c:261
2455 msgid "Create bug report"
2456 msgstr "Vytvořit hlášení o chybě"
2457
2458 #: src/crash.c:311
2459 msgid "Save crash information"
2460 msgstr "Uložit informace o pádu"
2461
2462 #: src/editaddress.c:155 src/editaddress.c:231
2463 msgid "Add New Person"
2464 msgstr "Přidat novou osobu"
2465
2466 #: src/editaddress.c:157
2467 msgid ""
2468 "Adding a new person requires at least one of the\n"
2469 "following values to be set:\n"
2470 " - Display Name\n"
2471 " - First Name\n"
2472 " - Last Name\n"
2473 " - Nickname\n"
2474 " - any email address\n"
2475 " - any additional attribute\n"
2476 "\n"
2477 "Click OK to keep editing this contact.\n"
2478 "Click Cancel to close without saving."
2479 msgstr ""
2480 "Přidání nové osoby vyžaduje vyplněnou nejméně\n"
2481 "jednu z následujících hodnot:\n"
2482 " - Zobrazené jméno\n"
2483 " - Jméno\n"
2484 " - Příjmení\n"
2485 " - Přezdívka\n"
2486 " - nějaká emailová adresa\n"
2487 " - nějaký další atribut\n"
2488 "\n"
2489 "Klikněte na OK pro pokračování editace.\n"
2490 "Klikněte na Zrušit pro uzavření bez uložení."
2491
2492 #: src/editaddress.c:168
2493 msgid ""
2494 "Adding a new person requires at least one of the\n"
2495 "following values to be set:\n"
2496 " - First Name\n"
2497 " - Last Name\n"
2498 " - any email address\n"
2499 " - any additional attribute\n"
2500 "\n"
2501 "Click OK to keep editing this contact.\n"
2502 "Click Cancel to close without saving."
2503 msgstr ""
2504 "Přidání nové osoby vyžaduje vyplněnou nejméně\n"
2505 "jednu z následujících hodnot:\n"
2506 " - Jméno\n"
2507 " - Příjmení\n"
2508 " - nějaká emailová adresa\n"
2509 " - nějaký další atribut\n"
2510 "\n"
2511 "Klikněte na OK pro pokračování editace.\n"
2512 "Klikněte na Zrušit pro uzavření bez uložení."
2513
2514 #: src/editaddress.c:232
2515 msgid "Edit Person Details"
2516 msgstr "Upravit detaily o osobě"
2517
2518 #: src/editaddress.c:410
2519 msgid "An Email address must be supplied."
2520 msgstr "E-mailová adresa musí být uvedena."
2521
2522 #: src/editaddress.c:586 src/editaddress_other_attributes_ldap.c:198
2523 msgid "A Name and Value must be supplied."
2524 msgstr "Musí být zadáno jméno a hodnota."
2525
2526 #: src/editaddress.c:675 src/prefs_folder_item.c:1694
2527 msgid "Discard"
2528 msgstr "_Zahodit"
2529
2530 #: src/editaddress.c:676
2531 msgid "Apply"
2532 msgstr "Použít"
2533
2534 #: src/editaddress.c:706 src/editaddress.c:755
2535 msgid "Edit Person Data"
2536 msgstr "Upravit data o osobě"
2537
2538 #: src/editaddress.c:784
2539 msgid "Choose a picture"
2540 msgstr "Vyberte obrázek"
2541
2542 #: src/editaddress.c:803
2543 #, c-format
2544 msgid ""
2545 "Failed to import image: \n"
2546 "%s"
2547 msgstr ""
2548 "Chyba importu obrázku: \n"
2549 "%s"
2550
2551 #: src/editaddress.c:845
2552 msgid "_Set picture"
2553 msgstr "_Nastavit obrázek"
2554
2555 #: src/editaddress.c:846
2556 msgid "_Unset picture"
2557 msgstr "_Zrušit obrázek"
2558
2559 #: src/editaddress.c:904
2560 msgid "Photo"
2561 msgstr "Fotografie"
2562
2563 #: src/editaddress.c:951 src/editaddress.c:953 src/expldifdlg.c:516
2564 #: src/exporthtml.c:761 src/ldif.c:746
2565 msgid "Display Name"
2566 msgstr "Zobrazované jméno"
2567
2568 #: src/editaddress.c:962 src/editaddress.c:966 src/ldif.c:754
2569 msgid "Last Name"
2570 msgstr "Příjmení"
2571
2572 #: src/editaddress.c:963 src/editaddress.c:965 src/ldif.c:750
2573 msgid "First Name"
2574 msgstr "Jméno"
2575
2576 #: src/editaddress.c:969 src/editaddress.c:971
2577 msgid "Nickname"
2578 msgstr "Přezdívka"
2579
2580 #: src/editaddress.c:1055 src/editaddress.c:1123
2581 msgid "Alias"
2582 msgstr "Alias"
2583
2584 #: src/editaddress.c:1265 src/editaddress.c:1334 src/editaddress.c:1354
2585 #: src/editaddress_other_attributes_ldap.c:303
2586 #: src/editaddress_other_attributes_ldap.c:371 src/prefs_customheader.c:222
2587 msgid "Value"
2588 msgstr "Hodnota"
2589
2590 #: src/editaddress.c:1425
2591 msgid "_User Data"
2592 msgstr "_Osobní data"
2593
2594 #: src/editaddress.c:1426
2595 msgid "_Email Addresses"
2596 msgstr "_E-mailové adresy"
2597
2598 #: src/editaddress.c:1429 src/editaddress.c:1432
2599 msgid "O_ther Attributes"
2600 msgstr "_Další údaje"
2601
2602 #: src/editaddress.c:1583
2603 #, c-format
2604 msgid ""
2605 "Failed to save image: \n"
2606 "%s"
2607 msgstr ""
2608 "Chyba uložení obrázku: \n"
2609 "%s"
2610
2611 #: src/editbook.c:109
2612 msgid "File appears to be OK."
2613 msgstr "Soubor se zdá být v pořádku."
2614
2615 #: src/editbook.c:112
2616 msgid "File does not appear to be a valid address book format."
2617 msgstr "Soubor není ve formátu pro knihu adres."
2618
2619 #: src/editbook.c:115 src/editjpilot.c:191 src/editvcard.c:98
2620 msgid "Could not read file."
2621 msgstr "Nelze načíst soubor."
2622
2623 #: src/editbook.c:149 src/editbook.c:262
2624 msgid "Edit Addressbook"
2625 msgstr "Upravit knihu adres"
2626
2627 #: src/editbook.c:177 src/editjpilot.c:264 src/editvcard.c:180
2628 msgid " Check File "
2629 msgstr " Otestovat soubor "
2630
2631 #: src/editbook.c:182 src/editjpilot.c:269 src/editvcard.c:185
2632 #: src/importmutt.c:231 src/importpine.c:230 src/prefs_account.c:2023
2633 #: src/wizard.c:1196 src/wizard.c:1616
2634 msgid "File"
2635 msgstr "Soubor"
2636
2637 #: src/editbook.c:281
2638 msgid "Add New Addressbook"
2639 msgstr "Přidat novou knihu adres"
2640
2641 #: src/editgroup.c:101
2642 msgid "A Group Name must be supplied."
2643 msgstr "Musí být zadáno jméno skupiny."
2644
2645 #: src/editgroup.c:294
2646 msgid "Edit Group Data"
2647 msgstr "Upravit data o skupině"
2648
2649 #: src/editgroup.c:323 src/exporthtml.c:597
2650 msgid "Group Name"
2651 msgstr "Jméno skupiny"
2652
2653 #: src/editgroup.c:342
2654 msgid "Addresses in Group"
2655 msgstr "Adresy ve skupině"
2656
2657 #: src/editgroup.c:377
2658 msgid "Available Addresses"
2659 msgstr "Dostupné adresy"
2660
2661 #: src/editgroup.c:452
2662 msgid "Move Email Addresses to or from Group with arrow buttons"
2663 msgstr "E-mailové adresy přesuňte do/ze skupiny pomocí tlačítek se šipkami"
2664
2665 #: src/editgroup.c:500
2666 msgid "Edit Group Details"
2667 msgstr "Upravit detaily o skupině"
2668
2669 #: src/editgroup.c:503
2670 msgid "Add New Group"
2671 msgstr "Přidat novou skupinu"
2672
2673 #: src/editgroup.c:553
2674 msgid "Edit folder"
2675 msgstr "Upravit složku"
2676
2677 #: src/editgroup.c:553
2678 msgid "Input the new name of folder:"
2679 msgstr "Zadejte název složky:"
2680
2681 #: src/editgroup.c:556 src/foldersel.c:571 src/imap_gtk.c:193 src/mh_gtk.c:144
2682 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:244 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:91
2683 msgid "New folder"
2684 msgstr "Nová složka"
2685
2686 #: src/editgroup.c:557 src/foldersel.c:572 src/mh_gtk.c:145
2687 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:245 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:92
2688 msgid "Input the name of new folder:"
2689 msgstr "Zadejte název složky:"
2690
2691 #: src/editjpilot.c:188
2692 msgid "File does not appear to be JPilot format."
2693 msgstr "Soubor není ve formátu pro JPilot."
2694
2695 #: src/editjpilot.c:200
2696 msgid "Select JPilot File"
2697 msgstr "Vybrat JPilot soubor"
2698
2699 #: src/editjpilot.c:236 src/editjpilot.c:365
2700 msgid "Edit JPilot Entry"
2701 msgstr "Upravit JPilot soubor"
2702
2703 #: src/editjpilot.c:281
2704 msgid "Additional e-Mail address item(s)"
2705 msgstr "Další položka(y) e-mail adresy"
2706
2707 #: src/editjpilot.c:372
2708 msgid "Add New JPilot Entry"
2709 msgstr "Přidat nový JPilot záznam"
2710
2711 #: src/editldap_basedn.c:137
2712 msgid "Edit LDAP - Select Search Base"
2713 msgstr "Editace LDAP - Vyberte bázi pro hledání"
2714
2715 #: src/editldap_basedn.c:156 src/editldap.c:441
2716 msgid "Hostname"
2717 msgstr "Název počítače"
2718
2719 #: src/editldap_basedn.c:166 src/editldap.c:458
2720 #: src/plugins/clamd/clamav_plugin_gtk.c:390 src/ssl_manager.c:108
2721 msgid "Port"
2722 msgstr "Port"
2723
2724 #: src/editldap_basedn.c:176 src/editldap.c:503
2725 msgid "Search Base"
2726 msgstr "Báze pro hledání"
2727
2728 #: src/editldap_basedn.c:197
2729 msgid "Available Search Base(s)"
2730 msgstr "Dostupná(é) báze pro hledání"
2731
2732 #: src/editldap_basedn.c:287
2733 msgid "Could not read Search Base(s) from server - please set manually"
2734 msgstr "Nelze načíst báze pro hledání ze serveru - zadejte je prosím ručně"
2735
2736 #: src/editldap_basedn.c:291 src/editldap.c:281
2737 msgid "Could not connect to server"
2738 msgstr "Nemohu se spojit se serverem"
2739
2740 #: src/editldap.c:152
2741 msgid "A Name must be supplied."
2742 msgstr "Jméno musí být uvedeno."
2743
2744 #: src/editldap.c:164
2745 msgid "A Hostname must be supplied for the server."
2746 msgstr "Název počítače musí být uveden."
2747
2748 #: src/editldap.c:177
2749 msgid "At least one LDAP search attribute should be supplied."
2750 msgstr "Alespoň jeden atribut musí být uveden."
2751
2752 #: src/editldap.c:278
2753 msgid "Connected successfully to server"
2754 msgstr "Úspěšně připojeno k serveru"
2755
2756 #: src/editldap.c:336 src/editldap.c:995
2757 msgid "Edit LDAP Server"
2758 msgstr "Upravit LDAP server"
2759
2760 #: src/editldap.c:437
2761 msgid "A name that you wish to call the server."
2762 msgstr "Jméno, kterým chcete označit toto LDAP připojení."
2763
2764 #: src/editldap.c:450
2765 msgid ""
2766 "This is the hostname of the server. For example, \"ldap.example.org\" may be "
2767 "appropriate for the \"example.org\" organization. An IP address may also be "
2768 "used. You may specify \"localhost\" if running an LDAP server on the same "
2769 "computer as Claws Mail."
2770 msgstr ""
2771 "Název počítače, na kterém je provozován server. Například \"ldap.mydomain.com"
2772 "\". Může být použita také IP adresa. Pokud server běží na stejném počítači "
2773 "jako Claws Mail, můžete použít \"localhost\"."
2774
2775 #: src/editldap.c:470
2776 msgid "STARTTLS"
2777 msgstr "STARTTLS"
2778
2779 #: src/editldap.c:471 src/prefs_account.c:3478
2780 msgid "SSL/TLS"
2781 msgstr "SSL/TLS"
2782
2783 #: src/editldap.c:475
2784 msgid ""
2785 "Enable secure connection to the LDAP server via STARTTLS. Connection starts "
2786 "unencrypted and is secured by STARTTLS command. If connection fails, be sure "
2787 "to check the correct configuration in ldap.conf (TLS_CACERTDIR and "
2788 "TLS_REQCERT fields)."
2789 msgstr ""
2790 "Povoluje zabezpečené připojení k LDAP serveru pomocí STARTTLS. Pokud "
2791 "připojování selže, zkontrolujte nastavení v ldap.conf (volby TLS_CACERTDIR a "
2792 "TLS_REQCERT)."
2793
2794 #: src/editldap.c:480
2795 msgid ""
2796 "Enable secure connection to the LDAP server via SSL/TLS. If connection "
2797 "fails, be sure to check the correct configuration in ldap.conf "
2798 "(TLS_CACERTDIR and TLS_REQCERT fields)."
2799 msgstr ""
2800 "Povoluje zabezpečené připojení k LDAP serveru pomocí SSL/TLS. Pokud "
2801 "připojování selže, zkontrolujte nastavení v ldap.conf (volby TLS_CACERTDIR a "
2802 "TLS_REQCERT)."
2803
2804 #: src/editldap.c:492
2805 msgid "The port number that the server listens on. Port 389 is the default."
2806 msgstr ""
2807 "Číslo portu, na kterém server naslouchá. Standardní nastavení je port 389."
2808
2809 #: src/editldap.c:495
2810 msgid " Check Server "
2811 msgstr " Otestovat připojení "
2812
2813 #: src/editldap.c:499
2814 msgid "Press this button to test the connection to the server."
2815 msgstr "Stiskem tohoto tlačítka otestujete připojení k serveru."
2816
2817 #: src/editldap.c:512
2818 msgid ""
2819 "This specifies the name of the directory to be searched on the server. "
2820 "Examples include:\n"
2821 "  dc=claws-mail,dc=org\n"
2822 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
2823 "  o=Organization Name,c=Country\n"
2824 msgstr ""
2825 "Označuje adresář, který bude na serveru prohledáván. Příklady:\n"
2826 "  dc=claws-mail,dc=org\n"
2827 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
2828 "  o=Organization Name,c=Country\n"
2829
2830 #: src/editldap.c:523
2831 msgid ""
2832 "Press this button to lookup the name of available directory names on the "
2833 "server."
2834 msgstr ""
2835 "Stiskem tohoto tlačítka vyhledáte názvy adresářů dostupných na serveru."
2836
2837 #: src/editldap.c:579
2838 msgid "Search Attributes"
2839 msgstr "Prohledávané atributy"
2840
2841 #: src/editldap.c:588
2842 msgid ""
2843 "A list of LDAP attribute names that should be searched when attempting to "
2844 "find a name or address."
2845 msgstr ""
2846 "Seznam LDAP atributů, které budou prohledávány při pokusu najít jméno nebo "
2847 "adresu."
2848
2849 #: src/editldap.c:591
2850 msgid " Defaults "
2851 msgstr " Výchozí "
2852
2853 #: src/editldap.c:595
2854 msgid ""
2855 "This resets the attribute names to a default value that should find most "
2856 "names and addresses during a name or address search process."
2857 msgstr ""
2858 "Nastavuje seznam atributů na výchozí hodnotu, která by měla najít nejvíc "
2859 "jmen a adres během vyhledávání."
2860
2861 #: src/editldap.c:601
2862 msgid "Max Query Age (secs)"
2863 msgstr "Maximální stáří dotazu (s)"
2864
2865 #: src/editldap.c:616
2866 msgid ""
2867 "This defines the maximum period of time (in seconds) that an address search "
2868 "result is valid for address completion purposes. Search results are stored "
2869 "in a cache until this period of time has passed and then retired. This will "
2870 "improve the response time when attempting to search for the same name or "
2871 "address on subsequent address completion requests. The cache will be "
2872 "searched in preference to performing a new server search request. The "
2873 "default value of 600 seconds (10 minutes), should be sufficient for most "
2874 "servers. A larger value will reduce the search time for subsequent searches. "
2875 "This is useful for servers that have slow response times at the expense of "
2876 "more memory to cache results."
2877 msgstr ""
2878 "Definuje maximální dobu (v sekundách), po kterou jsou výsledky hledání "
2879 "považovány za použitelné pro automatické dokončování adres. Výsledky hledání "
2880 "jsou ukládány do vyrovnávací paměti, ze které jsou odstraněny po uplynutí "
2881 "této doby. Vyrovnávací paměť je prohledávána před provedením dotazu na "
2882 "serveru, čímž je zkrácena doba nutná pro vyhledávání, pokud se opakovaně "
2883 "hledají stejná jména nebo adresy. Výchozí hodnota 600 sekund (10 minut) by "
2884 "měla být dostatečná pro většinu serverů. Vyšší hodnota redukuje čas strávený "
2885 "prohledáváním serveru při následných dotazech, což je užitečné pro servery s "
2886 "dlouhou reakční dobou, ale je to na úkor většího množství paměti "
2887 "spotřebovaného pro ukládání předchozích výsledků."
2888
2889 #: src/editldap.c:633
2890 msgid "Include server in dynamic search"
2891 msgstr "Zahrnout při automatickém dokončování"
2892
2893 #: src/editldap.c:638
2894 msgid ""
2895 "Check this option to include this server for dynamic searches when using "
2896 "address completion."
2897 msgstr ""
2898 "Při zaškrtnutí bude tento server prohledáván při pokusu o automatické "
2899 "dokončování adres."
2900
2901 #: src/editldap.c:644
2902 msgid "Match names 'containing' search term"
2903 msgstr "Hledat pomocí 'obsahuje'"
2904
2905 #: src/editldap.c:649
2906 msgid ""
2907 "Searches for names and addresses can be performed either using \"begins-with"
2908 "\" or \"contains\" search term. Check this option to perform a \"contains\" "
2909 "search; this type of search usually takes longer to complete. Note that for "
2910 "performance reasons, address completion uses \"begins-with\" for all "
2911 "searches against other address interfaces."
2912 msgstr ""
2913 "Hledání jmen a adres může být provedeno pomocí podmínky \"začíná na\" nebo "
2914 "\"obsahuje\". Při zaškrtnutí této volby bude použita podmínka \"obsahuje\", "
2915 "což většinou znamená delší čas na dokončení dotazu. Pro zajištění dobrého "
2916 "výkonu používá automatické dokončování adres při vyhledávání vždy podmínku "
2917 "\"začíná na\" bez ohledu na toto nastavení."
2918
2919 #: src/editldap.c:712
2920 msgid "Bind DN"
2921 msgstr "Připojovací jméno"
2922
2923 #: src/editldap.c:721
2924 msgid ""
2925 "The LDAP user account name to be used to connect to the server. This is "
2926 "usually only used for protected servers. This name is typically formatted "
2927 "as: \"cn=user,dc=claws-mail,dc=org\". This is usually left empty when "
2928 "performing a search."
2929 msgstr ""
2930 "Uživatelský účet ze serveru LDAP, který bude použit pro připojení. Toto je "
2931 "obvykle nutné pouze pro zabezpečené servery. Jméno je obvykle ve formátu: "
2932 "\"cn=user,dc=claws-mail,dc=org\". Pro prohledávání obvykle není nutno "
2933 "vyplňovat."
2934
2935 #: src/editldap.c:728
2936 msgid "Bind Password"
2937 msgstr "Připojovací heslo"
2938
2939 #: src/editldap.c:738
2940 msgid "The password to be used when connecting as the \"Bind DN\" user."
2941 msgstr ""
2942 "Heslo, které bude použito pro připojení spolu s údajem \"Přihlašovací jméno"
2943 "\"."
2944
2945 #: src/editldap.c:741 src/prefs_account.c:1314 src/prefs_account.c:1868
2946 #: src/prefs_account.c:2587 src/prefs_account.c:2615
2947 msgid "Show password"
2948 msgstr "Zobrazit heslo"
2949
2950 #: src/editldap.c:750
2951 msgid "Timeout (secs)"
2952 msgstr "Časový limit (s)"
2953
2954 #: src/editldap.c:764
2955 msgid "The timeout period in seconds."
2956 msgstr "Časový limit v sekundách."
2957
2958 #: src/editldap.c:768
2959 msgid "Maximum Entries"
2960 msgstr "Maximum položek"
2961
2962 #: src/editldap.c:782
2963 msgid ""
2964 "The maximum number of entries that should be returned in the search result."
2965 msgstr "Maximální počet položek, které budou vráceny při prohledávání."
2966
2967 #: src/editldap.c:797 src/prefs_account.c:3369
2968 msgid "Basic"
2969 msgstr "Server"
2970
2971 #: src/editldap.c:799 src/gtk/quicksearch.c:708
2972 msgid "Extended"
2973 msgstr "Ostatní"
2974
2975 #: src/editldap.c:1000
2976 msgid "Add New LDAP Server"
2977 msgstr "Přidat nový LDAP server"
2978
2979 #: src/edittags.c:187 src/prefs_filtering_action.c:1450
2980 #: src/prefs_summaries.c:448
2981 msgid "Tag"
2982 msgstr "Značka"
2983
2984 #: src/edittags.c:216
2985 msgid "Delete tag"
2986 msgstr "Odstranit značku"
2987
2988 #: src/edittags.c:217
2989 msgid "Do you really want to delete this tag?"
2990 msgstr "Opravdu chcete odstranit tuto značku?"
2991
2992 #: src/edittags.c:251
2993 msgid "Delete all tags"
2994 msgstr "Odstranit všechny značky"
2995
2996 #: src/edittags.c:252
2997 msgid "Do you really want to delete all tags?"
2998 msgstr "Opravdu chcete odstranit všechny značky?"
2999
3000 #: src/edittags.c:423
3001 msgid "You entered a reserved tag name, please choose another instead."
3002 msgstr "Vložili jste rezervované jméno tagu, prosím vyberte jiné."
3003
3004 #: src/edittags.c:465
3005 msgid "Tag is not set."
3006 msgstr "Hodnota není nastavena."
3007
3008 #: src/edittags.c:530
3009 msgctxt "Dialog title"
3010 msgid "Apply tags"
3011 msgstr "Použít značky"
3012
3013 #: src/edittags.c:544
3014 msgid "New tag:"
3015 msgstr "Nová značka:"
3016
3017 #: src/edittags.c:577
3018 msgid "Please select tags to apply/remove. Changes are immediate."
3019 msgstr "Vyberte značku pro přidání/odstranění. Změny jsou okamžité."
3020
3021 #: src/editvcard.c:95
3022 msgid "File does not appear to be vCard format."
3023 msgstr "Soubor není ve formátu vCard."
3024
3025 #: src/editvcard.c:107
3026 msgid "Select vCard File"
3027 msgstr "Vybrat vCard soubor"
3028
3029 #: src/editvcard.c:152 src/editvcard.c:256
3030 msgid "Edit vCard Entry"
3031 msgstr "Upravit vCard záznam"
3032
3033 #: src/editvcard.c:261
3034 msgid "Add New vCard Entry"
3035 msgstr "Přidat nový vCard záznam"
3036
3037 #: src/etpan/etpan-ssl.c:167
3038 msgid "Impossible to set the client certificate.\n"
3039 msgstr "Není možné nastavit klientský certifikát.\n"
3040
3041 #: src/etpan/nntp-thread.c:865
3042 msgid "couldn't get xover range\n"
3043 msgstr "nelze získat xover rozsah\n"
3044
3045 #: src/etpan/nntp-thread.c:963
3046 msgid "couldn't get xhdr range\n"
3047 msgstr "nelze získat xhdr rozsah\n"
3048
3049 #: src/exphtmldlg.c:105
3050 msgid "Please specify output directory and file to create."
3051 msgstr "Zadejte prosím adresář pro výstup a soubor, který se bude vytvořen."
3052
3053 #: src/exphtmldlg.c:108
3054 msgid "Select stylesheet and formatting."
3055 msgstr "Vyberte šablonu stylů a formátování."
3056
3057 #: src/exphtmldlg.c:111 src/expldifdlg.c:113
3058 msgid "File exported successfully."
3059 msgstr "Export souboru byl úspěšný."
3060
3061 #: src/exphtmldlg.c:177
3062 #, c-format
3063 msgid ""
3064 "The HTML output directory '%s'\n"
3065 "does not exist. Do you want to create it?"
3066 msgstr ""
3067 "Výstupní adresář pro HTML '%s'\n"
3068 "neexistuje. Mám ho vytvořit?"
3069
3070 #: src/exphtmldlg.c:180
3071 msgid "Create directory"
3072 msgstr "Vytvořit adresář"
3073
3074 #: src/exphtmldlg.c:189
3075 #, c-format
3076 msgid ""
3077 "Could not create output directory for HTML file:\n"
3078 "%s"
3079 msgstr ""
3080 "Nelze vytvořit výstupní adresář pro HTML soubor:\n"
3081 "%s"
3082
3083 #: src/exphtmldlg.c:191 src/expldifdlg.c:201
3084 msgid "Failed to Create Directory"
3085 msgstr "Vytvoření adresáře selhalo"
3086
3087 #: src/exphtmldlg.c:233
3088 msgid "Error creating HTML file"
3089 msgstr "Chyba při vytváření HTML souboru"
3090
3091 #: src/exphtmldlg.c:319
3092 msgid "Select HTML output file"
3093 msgstr "Vyberte výstupní HTML soubor"
3094
3095 #: src/exphtmldlg.c:383
3096 msgid "HTML Output File"
3097 msgstr "Výstupní HTML soubor"
3098
3099 #: src/exphtmldlg.c:392 src/expldifdlg.c:409 src/export.c:171 src/import.c:170
3100 #: src/importldif.c:684
3101 msgid "B_rowse"
3102 msgstr "_Procházet"
3103
3104 #: src/exphtmldlg.c:445 src/plugins/fancy/fancy_prefs.c:300
3105 msgid "Stylesheet"
3106 msgstr "Šablona stylu"
3107
3108 #: src/exphtmldlg.c:453 src/gtk/colorlabel.c:387 src/gtk/gtkaspell.c:1571
3109 #: src/gtk/gtkaspell.c:2225 src/gtk/menu.c:125 src/mainwindow.c:1188
3110 #: src/plugins/archive/archiver_prefs.c:313
3111 #: src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:304 src/prefs_account.c:949
3112 #: src/prefs_toolbar.c:790 src/prefs_toolbar.c:1479 src/summaryview.c:6061
3113 msgid "None"
3114 msgstr "Žádná"
3115
3116 #: src/exphtmldlg.c:454 src/prefs_folder_item.c:520 src/prefs_other.c:126
3117 #: src/prefs_other.c:418
3118 msgid "Default"
3119 msgstr "Výchozí"
3120
3121 #: src/exphtmldlg.c:455 src/plugins/pgpcore/select-keys.c:246
3122 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:151 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:167
3123 msgid "Full"
3124 msgstr "Úplná"
3125
3126 #: src/exphtmldlg.c:456
3127 msgid "Custom"
3128 msgstr "Vlastní"
3129
3130 #: src/exphtmldlg.c:457
3131 msgid "Custom-2"
3132 msgstr "Vlastní-2"
3133
3134 #: src/exphtmldlg.c:458
3135 msgid "Custom-3"
3136 msgstr "Vlastní-3"
3137
3138 #: src/exphtmldlg.c:459
3139 msgid "Custom-4"
3140 msgstr "Vlastní-4"
3141
3142 #: src/exphtmldlg.c:466
3143 msgid "Full Name Format"
3144 msgstr "Celé jméno"
3145
3146 #: src/exphtmldlg.c:474
3147 msgid "First Name, Last Name"
3148 msgstr "Jméno, příjmení"
3149
3150 #: src/exphtmldlg.c:475
3151 msgid "Last Name, First Name"
3152 msgstr "Příjmení, jméno"
3153
3154 #: src/exphtmldlg.c:482
3155 msgid "Color Banding"
3156 msgstr "Barevné značení"
3157
3158 #: src/exphtmldlg.c:488
3159 msgid "Format Email Links"
3160 msgstr "Formátovat adresy jako odkazy"
3161
3162 #: src/exphtmldlg.c:494
3163 msgid "Format User Attributes"
3164 msgstr "Exportovat uživatelské atributy"
3165
3166 #: src/exphtmldlg.c:539 src/expldifdlg.c:612 src/importldif.c:891
3167 msgid "Address Book:"
3168 msgstr "Kniha adres:"
3169
3170 #: src/exphtmldlg.c:549 src/expldifdlg.c:622 src/importldif.c:901
3171 msgid "File Name:"
3172 msgstr "Název souboru:"
3173
3174 #: src/exphtmldlg.c:559
3175 msgid "Open with Web Browser"
3176 msgstr "Otevřít ve webovém prohlížeči"
3177
3178 #: src/exphtmldlg.c:591
3179 msgid "Export Address Book to HTML File"
3180 msgstr "Exportovat databázi adres do HTML souboru"
3181
3182 #: src/exphtmldlg.c:656 src/expldifdlg.c:720 src/importldif.c:1020
3183 msgid "File Info"
3184 msgstr "Informace o souboru"
3185
3186 #: src/exphtmldlg.c:657
3187 msgid "Format"
3188 msgstr "Formát"
3189
3190 #: src/expldifdlg.c:107
3191 msgid "Please specify output directory and LDIF filename to create."
3192 msgstr ""
3193 "Zadejte prosím výstupní adresář a název LDIF souboru, který bude vytvořen."
3194
3195 #: src/expldifdlg.c:110
3196 msgid "Specify parameters to format distinguished name."
3197 msgstr "Upřesněte způsob formátování rozlišovacího jména (dn)."
3198
3199 #: src/expldifdlg.c:187
3200 #, c-format
3201 msgid ""
3202 "LDIF Output Directory '%s'\n"
3203 "does not exist. OK to create new directory?"
3204 msgstr ""
3205 "Výstupní adresář pro LDIF soubor '%s'\n"
3206 "neexistuje. Mám vytvořit nový adresář?"
3207
3208 #: src/expldifdlg.c:190
3209 msgid "Create Directory"
3210 msgstr "Vytvořit adresář"
3211
3212 #: src/expldifdlg.c:199
3213 #, c-format
3214 msgid ""
3215 "Could not create output directory for LDIF file:\n"
3216 "%s"
3217 msgstr ""
3218 "Nelze vytvořit výstupní adresář pro LDIF soubor:\n"
3219 "%s"
3220
3221 #: src/expldifdlg.c:241
3222 msgid "Suffix was not supplied"
3223 msgstr "Přípona nebyla specifikována"
3224
3225 #: src/expldifdlg.c:243
3226 msgid ""
3227 "A suffix is required if data is to be used for an LDAP server. Are you sure "
3228 "you wish to proceed without a suffix?"
3229 msgstr ""
3230 "Přípona je nutná, pokud mají být data použita pro LDAP server. Opravdu "
3231 "chcete pokračovat bez uvedení přípony?"
3232
3233 #: src/expldifdlg.c:261
3234 msgid "Error creating LDIF file"
3235 msgstr "Chyba při vytváření LDIF souboru"
3236
3237 #: src/expldifdlg.c:336
3238 msgid "Select LDIF output file"
3239 msgstr "Vyberte výstupní LDIF soubor"
3240
3241 #: src/expldifdlg.c:400
3242 msgid "LDIF Output File"
3243 msgstr "Výstupní LDIF soubor"
3244
3245 #: src/expldifdlg.c:431
3246 msgid ""
3247 "The address book Unique ID is used to create a DN that is formatted similar "
3248 "to:\n"
3249 "  uid=102376,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
3250 msgstr ""
3251 "Pro vytvoření rozlišovacího jména (dn) bude použito unikátní id (uid) z "
3252 "knihy adres. Výsledek bude podobný jako:\n"
3253 "  uid=102376,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
3254
3255 #: src/expldifdlg.c:437
3256 msgid ""
3257 "The address book Display Name is used to create a DN that is formatted "
3258 "similar to:\n"
3259 "  cn=John Doe,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
3260 msgstr ""
3261 "Pro vytvoření rozlišovacího jména (dn) bude použito zobrazované jméno "
3262 "(display name) z knihy adres. Výsledek bude podobný jako:\n"
3263 "  cn=John Doe,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
3264
3265 #: src/expldifdlg.c:443
3266 msgid ""
3267 "The first Email Address belonging to a person is used to create a DN that is "
3268 "formatted similar to:\n"
3269 "  mail=john.doe@domain.com,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
3270 msgstr ""
3271 "Pro vytvoření rozlišovacího jména (dn) bude použita první e-mailová adresa "
3272 "patřící uživateli (mail). Výsledek bude podobný jako:\n"
3273 "  mail=john.doe@domain.com,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
3274
3275 #: src/expldifdlg.c:489
3276 msgid "Suffix"
3277 msgstr "Přípona"
3278
3279 #: src/expldifdlg.c:499
3280 msgid ""
3281 "The suffix is used to create a \"Distinguished Name\" (or DN) for an LDAP "
3282 "entry. Examples include:\n"
3283 "  dc=claws-mail,dc=org\n"
3284 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
3285 "  o=Organization Name,c=Country\n"
3286 msgstr ""
3287 "Přípona je používána pro vytvoření \"Rozlišovacího jména\" (dn) pro položku "
3288 "LDAP. Příklady:\n"
3289 "  dc=claws-mail,dc=org\n"
3290 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
3291 "  o=Organization Name,c=Country\n"
3292
3293 #: src/expldifdlg.c:507
3294 msgid "Relative DN"
3295 msgstr "Relativní DN"
3296
3297 #: src/expldifdlg.c:515
3298 msgid "Unique ID"
3299 msgstr "Unikátní ID (uid)"
3300
3301 #: src/expldifdlg.c:523
3302 msgid ""
3303 "The LDIF file contains several data records that are usually loaded into an "
3304 "LDAP server. Each data record in the LDIF file is uniquely identified by a "
3305 "\"Distinguished Name\" (or DN). The suffix is appended to the \"Relative "
3306 "Distinguished Name\" (or RDN) to create the DN. Please select one of the "
3307 "available RDN options that will be used to create the DN."
3308 msgstr ""
3309 "LDIF soubor obsahuje několik záznamů, které jsou obvykle určeny pro načtená "
3310 "do LDAP serveru. Každý záznam v LDIF souboru je jednoznačně identifikován "
3311 "\"Rozlišovacím jménem\" (dn). Rozlišovací jméno je tvořeno \"Relativním "
3312 "rozlišovacím jménem\" (rdn) a příponou. Vyberte jedno z možných rdn, které "
3313 "má být použito pro vytvoření dn."
3314
3315 #: src/expldifdlg.c:543
3316 msgid "Use DN attribute if present in data"
3317 msgstr "Použít DN atribut, pokud je obsažen v datech"
3318
3319 #: src/expldifdlg.c:548
3320 msgid ""
3321 "The addressbook may contain entries that were previously imported from an "
3322 "LDIF file. The \"Distinguished Name\" (DN) user attribute, if present in the "
3323 "address book data, may be used in the exported LDIF file. The RDN selected "
3324 "above will be used if the DN user attribute is not found."
3325 msgstr ""
3326 "Kniha adres může obsahovat položky, které byly dříve importovány z LDIF "
3327 "souboru. Pokud je v datech knihy adres obsažen atribut DN, může být použit "
3328 "ve vytvářeném LDIF souboru. RDN vybrané výše bude použito, pokud atribut DN "
3329 "nebude nalezen."
3330
3331 #: src/expldifdlg.c:558
3332 msgid "Exclude record if no Email Address"
3333 msgstr "Vyloučit záznamy bez e-mailových adres"
3334
3335 #: src/expldifdlg.c:563
3336 msgid ""
3337 "An addressbook may contain entries without Email Addresses. Check this "
3338 "option to ignore these records."
3339 msgstr ""
3340 "Kniha adres může obsahovat záznamy bez e-mailových adres. Pokud zaškrtnete "
3341 "tuto volbu, budou tyto záznamy ignorovány."
3342
3343 #: src/expldifdlg.c:655
3344 msgid "Export Address Book to LDIF File"
3345 msgstr "Exportovat knihu adres do LDIF souboru"
3346
3347 #: src/expldifdlg.c:721
3348 msgid "Distinguished Name"
3349 msgstr "Rozlišovací jméno (dn)"
3350
3351 #: src/export.c:113 src/summaryview.c:8233
3352 msgid "Export to mbox file"
3353 msgstr "Exportovat do mbox souboru"
3354
3355 #: src/export.c:131
3356 msgid "Locate the folder to export and specify the mbox file."
3357 msgstr "Určete zdrojovou složku a cílový mbox soubor."
3358
3359 #: src/export.c:142
3360 msgid "Source folder:"
3361 msgstr "Zdrojová složka:"
3362
3363 #: src/export.c:148 src/import.c:142
3364 msgid "Mbox file:"
3365 msgstr "Mbox soubor:"
3366
3367 #: src/export.c:203
3368 msgid "Target mbox filename can't be left empty."
3369 msgstr "Cílový mbox soubor musí být určen."
3370
3371 #: src/export.c:208
3372 msgid "Source folder can't be left empty."
3373 msgstr "Zdrojová složka musí být určena."
3374
3375 #: src/export.c:221
3376 msgid "Couldn't find the source folder."
3377 msgstr "Zdrojová složka nebyla nalezena."
3378
3379 #: src/export.c:245
3380 msgid "Select exporting file"
3381 msgstr "Vyberte soubor pro export"
3382
3383 #: src/export.c:268
3384 msgid "Select folder to export"
3385 msgstr "Vybrat složku pro export"
3386
3387 #: src/exporthtml.c:767
3388 msgid "Full Name"
3389 msgstr "Celý název"
3390
3391 #: src/exporthtml.c:771 src/importldif.c:1021
3392 #: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:769
3393 msgid "Attributes"
3394 msgstr "Atributy"
3395
3396 #: src/exporthtml.c:974
3397 msgid "Claws Mail Address Book"
3398 msgstr "Claws Mail kniha adres"
3399
3400 #: src/exporthtml.c:1069 src/exportldif.c:606
3401 msgid "Name already exists but is not a directory."
3402 msgstr "Vybraný název existuje ale není názvem adresáře."
3403
3404 #: src/exporthtml.c:1072 src/exportldif.c:609
3405 msgid "No permissions to create directory."
3406 msgstr "Nemohu vytvořit adresář."
3407
3408 #: src/exporthtml.c:1075 src/exportldif.c:612
3409 msgid "Name is too long."
3410 msgstr "Název je příliš dlouhý."
3411
3412 #: src/exporthtml.c:1078 src/exportldif.c:615
3413 msgid "Not specified."
3414 msgstr "Není uveden."
3415
3416 #: src/file_checker.c:76
3417 #, c-format
3418 msgid "The file %s is missing! Do you want to use the backup file from %s?"
3419 msgstr "Soubor %s chybí! Chcete použít zazálohovaný soubor z %s?"
3420
3421 #: src/file_checker.c:84 src/file_checker.c:106
3422 #, c-format
3423 msgid "Could not copy %s to %s"
3424 msgstr "Nemohu zkopírovat %s do %s"
3425
3426 #: src/file_checker.c:98
3427 #, c-format
3428 msgid ""
3429 "The file %s is empty or corrupted! Do you want to use the backup file from "
3430 "%s?"
3431 msgstr ""
3432 "Soubor %s je prázdný nebo poškozen! Chcete použít zazálohovaný soubor z %s?"
3433
3434 #: src/filtering.c:603 src/filtering.c:678 src/filtering.c:707
3435 msgid "rule is not account-based\n"
3436 msgstr "pravidlo není založeno na účtu\n"
3437
3438 #: src/filtering.c:607
3439 #, c-format
3440 msgid ""
3441 "rule is account-based [id=%d, name='%s'], matching the account currently "
3442 "used to retrieve messages\n"
3443 msgstr ""
3444 "pravidlo založeno na účtu [id=%d, name='%s'], odpovídající účet používaný "
3445 "pro získání zpráv\n"
3446
3447 #: src/filtering.c:609 src/filtering.c:626 src/filtering.c:627
3448 #: src/filtering.c:651 src/filtering.c:669 src/filtering.c:696
3449 #: src/filtering.c:697 src/filtering.c:714 src/filtering.c:715
3450 msgid "NON_EXISTENT"
3451 msgstr "NON_EXISTENT"
3452
3453 #: src/filtering.c:617
3454 msgid ""
3455 "rule is account-based, not matching the account currently used to retrieve "
3456 "messages\n"
3457 msgstr ""
3458 "pravidlo založeno na účtu, žádný odpovídající účet není používaný pro "
3459 "získání zpráv\n"
3460
3461 #: src/filtering.c:624
3462 #, c-format
3463 msgid ""
3464 "rule is account-based [id=%d, name='%s'], not matching the account currently "
3465 "used to retrieve messages [id=%d, name='%s']\n"
3466 msgstr ""
3467 "pravidlo založeno na účtu [id=%d, name='%s'], žádný odpovídající účet není "
3468 "používaný pro získání zpráv [id=%d, name='%s']\n"
3469
3470 #: src/filtering.c:643
3471 msgid ""
3472 "rule is not account-based, all rules are applied on user request anyway\n"
3473 msgstr ""
3474 "pravidlo není založeno na účtu, všechna pravidla přesto aplikována na "
3475 "uživatelův požadavek\n"
3476
3477 #: src/filtering.c:649
3478 #, c-format
3479 msgid ""
3480 "rule is account-based [id=%d, name='%s'], but all rules are applied on user "
3481 "request\n"
3482 msgstr ""
3483 "pravidlo založeno na účtu [id=%d, name='%s'], ale všechna pravidla "
3484 "aplikována na uživatelův požadavek\n"
3485
3486 #: src/filtering.c:667
3487 #, c-format
3488 msgid "rule is account-based [id=%d, name='%s'], skipped on user request\n"
3489 msgstr ""
3490 "pravidlo založeno na účtu [id=%d, name='%s'], přeskočena na uživatelův "
3491 "požadavek\n"
3492
3493 #: src/filtering.c:672
3494 msgid "rule is account-based, skipped on user request\n"
3495 msgstr "pravidlo založeno na účtu, přeskočena na uživatelův požadavek\n"
3496
3497 #: src/filtering.c:694
3498 #, c-format
3499 msgid ""
3500 "rule is account-based [id=%d, name='%s'], not matching current account [id="
3501 "%d, name='%s']\n"
3502 msgstr ""
3503 "pravidlo založeno na účtu [id=%d, name='%s'], neodpovídající aktuální účet "
3504 "[id=%d, name='%s']\n"
3505
3506 #: src/filtering.c:700
3507 msgid "rule is account-based, not matching current account\n"
3508 msgstr "pravidlo založeno na účtu, neodpovídající aktuální účet\n"
3509
3510 #: src/filtering.c:712
3511 #, c-format
3512 msgid ""
3513 "rule is account-based [id=%d, name='%s'], current account [id=%d, "
3514 "name='%s']\n"
3515 msgstr ""
3516 "pravidlo založeno na účtu [id=%d, name='%s'], aktuální účet [id=%d, "
3517 "name='%s']\n"
3518
3519 #: src/filtering.c:752
3520 #, c-format
3521 msgid "applying action [ %s ]\n"
3522 msgstr "aplikace akce [ %s ]\n"
3523
3524 #: src/filtering.c:757
3525 msgid "action could not apply\n"
3526 msgstr "akce nemůže být aplikována\n"
3527
3528 #: src/filtering.c:759
3529 #, c-format
3530 msgid "no further processing after action [ %s ]\n"
3531 msgstr "žádné další zpracování po akci [ %s ]\n"
3532
3533 #: src/filtering.c:810
3534 #, c-format
3535 msgid "processing rule '%s' [ %s ]\n"
3536 msgstr "zpracovávání pravidla '%s' [ %s ]\n"
3537
3538 #: src/filtering.c:814
3539 #, c-format
3540 msgid "processing rule <unnamed> [ %s ]\n"
3541 msgstr "zpracovávání pravidla <unnamed> [ %s ]\n"
3542
3543 #: src/filtering.c:832
3544 #, c-format
3545 msgid "disabled rule '%s' [ %s ]\n"
3546 msgstr "zakázané pravidlo '%s' [ %s ]\n"
3547
3548 #: src/filtering.c:836
3549 #, c-format
3550 msgid "disabled rule <unnamed> [ %s ]\n"
3551 msgstr "zakázané pravidlo <unnamed> [ %s ]\n"
3552
3553 #: src/filtering.c:874
3554 msgid "undetermined"
3555 msgstr "nedefinované"
3556
3557 #: src/filtering.c:878
3558 msgid "incorporation"
3559 msgstr "začlenění"
3560
3561 #: src/filtering.c:882
3562 msgid "manually"
3563 msgstr "manuálně"
3564
3565 #: src/filtering.c:886
3566 msgid "folder processing"
3567 msgstr "zpracování složky"
3568
3569 #: src/filtering.c:890
3570 msgid "pre-processing"
3571 msgstr "před zpracování"
3572
3573 #: src/filtering.c:894
3574 msgid "post-processing"
3575 msgstr "následné zpracování"
3576
3577 #: src/filtering.c:909
3578 #, c-format
3579 msgid ""
3580 "filtering message (%s%s%s)\n"
3581 "%smessage file: %s\n"
3582 "%s%s %s\n"
3583 "%s%s %s\n"
3584 "%s%s %s\n"
3585 "%s%s %s\n"
3586 msgstr ""
3587 "filtrovaní zprávy (%s%s%s)\n"
3588 "%ssoubor zprávy: %s\n"
3589 "%s%s %s\n"
3590 "%s%s %s\n"
3591 "%s%s %s\n"
3592 "%s%s %s\n"
3593
3594 #: src/filtering.c:911 src/filtering.c:920
3595 msgid ": "
3596 msgstr ": "
3597
3598 #: src/filtering.c:918
3599 #, c-format
3600 msgid ""
3601 "filtering message (%s%s%s)\n"
3602 "%smessage file: %s\n"
3603 msgstr ""
3604 "filtrování zprávy (%s%s%s)\n"
3605 "%ssoubor zprávy: %s\n"
3606
3607 #: src/folder.c:1570 src/prefs_folder_item.c:315
3608 msgid "Inbox"
3609 msgstr "Doručená pošta"
3610
3611 #: src/folder.c:1574
3612 msgid "Sent"
3613 msgstr "Odeslaná pošta"
3614
3615 #: src/folder.c:1578 src/prefs_folder_item.c:318
3616 msgid "Queue"
3617 msgstr "Fronta"
3618
3619 #: src/folder.c:1582 src/prefs_folder_item.c:319
3620 msgid "Trash"
3621 msgstr "Koš"
3622
3623 #: src/folder.c:1586 src/prefs_folder_item.c:317
3624 msgid "Drafts"
3625 msgstr "Koncepty"
3626
3627 #: src/folder.c:2017
3628 #, c-format
3629 msgid "Processing (%s)...\n"
3630 msgstr "Zpracovávám (%s)...\n"
3631
3632 #: src/folder.c:3262
3633 #, c-format
3634 msgid "Copying %s to %s...\n"
3635 msgstr "Kopíruji %s do %s...\n"
3636
3637 #: src/folder.c:3262
3638 #, c-format
3639 msgid "Moving %s to %s...\n"
3640 msgstr "Přesouvám %s do %s...\n"
3641
3642 #: src/folder.c:3572
3643 #, c-format
3644 msgid "Updating cache for %s..."
3645 msgstr "Aktualizuji vyrovnávací paměť pro %s..."
3646
3647 #: src/folder.c:4434
3648 msgid "Processing messages..."
3649 msgstr "Zpracovávám zprávy..."
3650
3651 #: src/folder.c:4569
3652 #, c-format
3653 msgid "Synchronising %s for offline use...\n"
3654 msgstr "Synchronizuji %s pro použití offline...\n"
3655
3656 #: src/folder.c:4828
3657 msgid "A folder name cannot begin or end with a dot."
3658 msgstr "Jméno složky nemůže začínat nebo končit tečkou."
3659
3660 #: src/folder.c:4832
3661 msgid "A folder name can not end with a space."
3662 msgstr "Jméno složky nemůže končit tečkou."
3663
3664 #: src/foldersel.c:250
3665 msgid "Select folder"
3666 msgstr "Vybrat složku"
3667
3668 #: src/foldersel.c:573 src/imap_gtk.c:197 src/mh_gtk.c:146
3669 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:246 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:93
3670 msgid "NewFolder"
3671 msgstr "Nová složka"
3672
3673 #: src/foldersel.c:581 src/imap_gtk.c:208 src/imap_gtk.c:214 src/imap_gtk.c:270
3674 #: src/imap_gtk.c:275 src/mh_gtk.c:154 src/mh_gtk.c:262 src/news_gtk.c:299
3675 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:254 src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:430
3676 #: src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:204
3677 #: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:2059
3678 #, c-format
3679 msgid "'%c' can't be included in folder name."
3680 msgstr "'%c' nemůže být obsaženo ve jméně složky."
3681
3682 #: src/foldersel.c:596 src/imap_gtk.c:224 src/imap_gtk.c:282 src/mh_gtk.c:167
3683 #: src/mh_gtk.c:272 src/news_gtk.c:306 src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:269
3684 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:442 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:217
3685 #: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:2066
3686 #, c-format
3687 msgid "The folder '%s' already exists."
3688 msgstr "Složka '%s' už existuje."
3689
3690 #: src/foldersel.c:603 src/imap_gtk.c:230 src/mh_gtk.c:173
3691 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:276 src/plugins/rssyl/opml_import.c:91
3692 #: src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:124
3693 #, c-format
3694 msgid "Can't create the folder '%s'."
3695 msgstr "Nemohu vytvořit složku '%s'."
3696
3697 #: src/folderview.c:247
3698 msgid "Mark all re_ad"
3699 msgstr "Označit všechny jako _přečtené"
3700
3701 #: src/folderview.c:248
3702 msgid "Mark all u_nread"
3703 msgstr "Označit všechny jako _nepřečtené"
3704
3705 #: src/folderview.c:249
3706 msgid "Mark all read recursi_vely"
3707 msgstr "Označit všechny jako přečtené rekurzi_vně"
3708
3709 #: src/folderview.c:250
3710 msgid "Mark all unread recursi_vely"
3711 msgstr "Označit všechny jako nepřečtené rek_urzivně"
3712
3713 #: src/folderview.c:252
3714 msgid "R_un processing rules"
3715 msgstr "S_pustit pravidla zpracování"
3716
3717 #: src/folderview.c:253 src/mainwindow.c:553
3718 msgid "_Search folder..."
3719 msgstr "_Prohledat složku..."
3720
3721 #: src/folderview.c:255
3722 msgid "Process_ing..."
3723 msgstr "_Zpracování..."
3724
3725 #: src/folderview.c:256
3726 msgid "Empty _trash..."
3727 msgstr "Vyprázdnit _koš..."
3728
3729 #: src/folderview.c:257
3730 msgid "Send _queue..."
3731 msgstr "Odeslat _frontu..."
3732
3733 #: src/folderview.c:397 src/folderview.c:444
3734 #: src/plugins/notification/notification_lcdproc.c:141
3735 #: src/prefs_folder_column.c:78 src/prefs_matcher.c:393 src/summaryview.c:6335
3736 msgid "New"
3737 msgstr "Nové"
3738
3739 #: src/folderview.c:398 src/folderview.c:445
3740 #: src/plugins/notification/notification_lcdproc.c:145
3741 #: src/prefs_folder_column.c:79 src/prefs_matcher.c:392 src/summaryview.c:6337
3742 #: src/toolbar.c:512
3743 msgid "Unread"
3744 msgstr "Nepřečtené"
3745
3746 #: src/folderview.c:399 src/plugins/notification/notification_lcdproc.c:149
3747 #: src/prefs_folder_column.c:80
3748 msgid "Total"
3749 msgstr "Celkem"
3750
3751 #. TRANSLATORS: This in Number sign in American style
3752 #: src/folderview.c:447 src/summaryview.c:448
3753 msgid "#"
3754 msgstr "#"
3755
3756 #: src/folderview.c:782
3757 msgid "Setting folder info..."
3758 msgstr "Nastavuji informace o složce..."
3759
3760 #: src/folderview.c:867 src/summaryview.c:4182
3761 msgid "Mark all as read"
3762 msgstr "Označit všechny jako přečtené"
3763
3764 #: src/folderview.c:868
3765 msgid ""
3766 "Do you really want to mark all mails in this folder and its sub-folders as "
3767 "read?"
3768 msgstr ""
3769 "Opravdu chcete označit všechny zprávy v této složce a jejích podsložkách "
3770 "jako přečtené?"
3771
3772 #: src/folderview.c:870 src/summaryview.c:4183
3773 msgid "Do you really want to mark all mails in this folder as read?"
3774 msgstr "Opravdu chcete označit všechny zprávy v této složce jako přečtené?"
3775
3776 #: src/folderview.c:873 src/summaryview.c:4221
3777 msgid "Mark all as unread"
3778 msgstr "Označit všechny jako nepřečtené"
3779
3780 #: src/folderview.c:874
3781 msgid ""
3782 "Do you really want to mark all mails in this folder and its sub-folders as "
3783 "unread?"
3784 msgstr ""
3785 "Opravdu chcete označit všechny zprávy v této složce a jejích podsložkách "
3786 "jako nepřečtené?"
3787
3788 #: src/folderview.c:876 src/summaryview.c:4222
3789 msgid "Do you really want to mark all mails in this folder as unread?"
3790 msgstr "Opravdu chcete označit všechny zprávy v této složce jako nepřečtené?"
3791
3792 #: src/folderview.c:1066 src/imap.c:4606
3793 #, c-format
3794 msgid "Scanning folder %s/%s..."
3795 msgstr "Prohledávám složku %s/%s..."
3796
3797 #: src/folderview.c:1069 src/imap.c:4610 src/mainwindow.c:5245 src/setup.c:96
3798 #, c-format
3799 msgid "Scanning folder %s..."
3800 msgstr "Prohledávám složku %s..."
3801
3802 #: src/folderview.c:1100
3803 msgid "Rebuild folder tree"
3804 msgstr "Obnovit strom složek"
3805
3806 #: src/folderview.c:1101
3807 msgid ""
3808 "Rebuilding the folder tree will remove local caches. Do you want to continue?"
3809 msgstr ""
3810 "Obnovení stromu složek vyčistí všechny lokální vyrovnávací paměti. Chcete "
3811 "pokračovat?"
3812
3813 #: src/folderview.c:1111
3814 msgid "Rebuilding folder tree..."
3815 msgstr "Provádím obnovu stromu složek..."
3816
3817 #: src/folderview.c:1113
3818 msgid "Scanning folder tree..."
3819 msgstr "Prohledávám strom složek..."
3820
3821 #: src/folderview.c:1204
3822 #, c-format
3823 msgid "Couldn't scan folder %s\n"
3824 msgstr "Nepodařilo se načíst obsah adresáře %s\n"
3825
3826 #: src/folderview.c:1258
3827 msgid "Checking for new messages in all folders..."
3828 msgstr "Zjišťuji nové zprávy ve všech složkách..."
3829
3830 #: src/folderview.c:2229
3831 #, c-format
3832 msgid "Closing folder %s..."
3833 msgstr "Zavírám složku %s..."
3834
3835 #: src/folderview.c:2324
3836 #, c-format
3837 msgid "Opening folder %s..."
3838 msgstr "Otevírám složku %s..."
3839
3840 #: src/folderview.c:2342
3841 msgid "Folder could not be opened."
3842 msgstr "Složku nelze otevřít."
3843
3844 #: src/folderview.c:2484 src/mainwindow.c:2902 src/mainwindow.c:2906
3845 msgid "Empty trash"
3846 msgstr "Vyprázdnit koš"
3847
3848 #: src/folderview.c:2485
3849 msgid "Delete all messages in trash?"
3850 msgstr "Odstranit všechny zprávy v koši?"
3851
3852 #: src/folderview.c:2486
3853 msgid "_Empty trash"
3854 msgstr "_Vyprázdnit koš"
3855
3856 #: src/folderview.c:2529 src/inc.c:1533 src/toolbar.c:3008
3857 msgid "Offline warning"
3858 msgstr "Varování offline režimu"
3859
3860 #: src/folderview.c:2530 src/toolbar.c:3009
3861 msgid "You're working offline. Override?"
3862 msgstr "Pracujete v režimu offline. Přepnout?"
3863
3864 #: src/folderview.c:2541 src/toolbar.c:3028
3865 msgid "Send queued messages"
3866 msgstr "Odeslat pozdržené zprávy"
3867
3868 #: src/folderview.c:2542 src/toolbar.c:3029
3869 msgid "Send all queued messages?"
3870 msgstr "Odeslat všechny zprávy ve frontě pozdržených zpráv?"
3871
3872 #: src/folderview.c:2551 src/toolbar.c:3048
3873 msgid "Some errors occurred while sending queued messages."
3874 msgstr "Při posílání pozdržených zpráv nastala stejná chyba."
3875
3876 #: src/folderview.c:2554 src/main.c:2780 src/toolbar.c:3051
3877 #, c-format
3878 msgid ""
3879 "Some errors occurred while sending queued messages:\n"
3880 "%s"
3881 msgstr ""
3882 "Při odesílání pozdržených zpráv nastala chyba:\n"
3883 "%s"
3884
3885 #: src/folderview.c:2629
3886 #, c-format
3887 msgid "Do you really want to copy folder '%s' in '%s'?"
3888 msgstr "Opravdu chcete složku '%s' zkopírovat do '%s'?"
3889
3890 #: src/folderview.c:2630
3891 #, c-format
3892 msgid "Do you really want to make folder '%s' a subfolder of '%s'?"
3893 msgstr "Opravdu chcete složku '%s' učinit podsložkou složky '%s'?"
3894
3895 #: src/folderview.c:2632
3896 msgid "Copy folder"
3897 msgstr "Kopírovat složku"
3898
3899 #: src/folderview.c:2632
3900 msgid "Move folder"
3901 msgstr "Přesunout složku"
3902
3903 #: src/folderview.c:2643
3904 #, c-format
3905 msgid "Copying %s to %s..."
3906 msgstr "Kopíruji %s do %s..."
3907
3908 #: src/folderview.c:2643
3909 #, c-format
3910 msgid "Moving %s to %s..."
3911 msgstr "Přesouvám %s do %s..."
3912
3913 #: src/folderview.c:2677
3914 msgid "Source and destination are the same."
3915 msgstr "Zdroj i cíl jsou totožné."
3916
3917 #: src/folderview.c:2680
3918 msgid "Can't copy a folder to one of its children."
3919 msgstr "Nelze kopírovat složku do své vlastní podsložky."
3920
3921 #: src/folderview.c:2681
3922 msgid "Can't move a folder to one of its children."
3923 msgstr "Nelze přesunout složku do své vlastní podsložky."
3924
3925 #: src/folderview.c:2684
3926 msgid "A folder cannot be moved between different mailboxes."
3927 msgstr "Složka nemůže být přesouvána mezi různými poštovními schránkami."
3928
3929 #: src/folderview.c:2687
3930 msgid "Copy failed!"
3931 msgstr "Kopírování se nezdařilo!"
3932
3933 #: src/folderview.c:2687
3934 msgid "Move failed!"
3935 msgstr "Přesun se nezdařil!"
3936
3937 #: src/folderview.c:2737
3938 #, c-format
3939 msgid "Processing configuration for folder %s"
3940 msgstr "Zpracování složky - pravidla pro složku %s"
3941
3942 #: src/folderview.c:3177 src/summaryview.c:4618 src/summaryview.c:4724
3943 msgid "The destination folder can only be used to store subfolders."
3944 msgstr "Cílová složka může být použita pouze k uložení podsložek."
3945
3946 #: src/grouplistdialog.c:161
3947 msgid "Newsgroup subscription"
3948 msgstr "Přihlásit diskusní skupiny"
3949
3950 #: src/grouplistdialog.c:178
3951 msgid "Select newsgroups for subscription:"
3952 msgstr "Vyberte diskuzní skupinu pro přihlášení:"
3953
3954 #: src/grouplistdialog.c:184
3955 msgid "Find groups:"
3956 msgstr "Najít skupiny:"
3957
3958 #: src/grouplistdialog.c:192
3959 msgid " Search "
3960 msgstr " Vyhledat "
3961
3962 #: src/grouplistdialog.c:204
3963 msgid "Newsgroup name"
3964 msgstr "Název diskusní skupiny"
3965
3966 #: src/grouplistdialog.c:205 src/prefs_send.c:184
3967 msgid "Messages"
3968 msgstr "Zprávy"
3969
3970 #: src/grouplistdialog.c:206
3971 msgid "Type"
3972 msgstr "Typ"
3973
3974 #: src/grouplistdialog.c:347
3975 msgid "moderated"
3976 msgstr "moderovaný"
3977
3978 #: src/grouplistdialog.c:349
3979 msgid "readonly"
3980 msgstr "pouze pro čtení"
3981
3982 #: src/grouplistdialog.c:351 src/plugins/att_remover/att_remover.c:302
3983 #: src/plugins/vcalendar/vcal_manager.c:114
3984 #: src/plugins/vcalendar/vcal_manager.c:148
3985 msgid "unknown"
3986 msgstr "neznámý"
3987
3988 #: src/grouplistdialog.c:422
3989 msgid "Can't retrieve newsgroup list."
3990 msgstr "Nemohu načíst seznam diskuzních skupin."
3991
3992 #: src/grouplistdialog.c:459 src/gtk/gtkutils.c:1934 src/summaryview.c:1600
3993 msgid "Done."
3994 msgstr "Hotovo."
3995
3996 #: src/grouplistdialog.c:492
3997 #, c-format
3998 msgid "%d newsgroups received (%s read)"
3999 msgstr "%d diskuzních skupin přijato (%s načteno)"
4000
4001 #: src/gtk/about.c:132
4002 msgid "Claws Mail is a lightweight, fast and highly-configurable email client."
4003 msgstr "Claws Mail je rychlý a bohatě konfigurovatelný e-mailový klient."
4004
4005 #: src/gtk/about.c:135
4006 msgid "For further information visit the Claws Mail website:"
4007 msgstr "Pro více informací o zásuvných modulech navštivte stránku Claws Mail:"
4008
4009 #: src/gtk/about.c:140
4010 msgid ""
4011 "For support and discussion subscribe to the Claws Mail users' mailing list:"
4012 msgstr "Pro podporu a diskuze se přihlaste do mailových konferencí Claws Mail:"
4013
4014 #: src/gtk/about.c:146
4015 msgid ""
4016 "Claws Mail is free software released under the GPL. If you wish to donate to "
4017 "the Claws Mail project you can do so at:"
4018 msgstr ""
4019 "Claws Mail je volně šiřitelný software distribuovaný pod licencí GPL. Pokud "
4020 "chcete přispět na projekt Claws Mail, můžete tak učinit na:"
4021
4022 #: src/gtk/about.c:162 src/gtk/about.c:850
4023 msgid ""
4024 "Copyright (C) 1999-2017\n"
4025 "The Claws Mail Team\n"
4026 "and Hiroyuki Yamamoto"
4027 msgstr ""
4028 "Copyright (C) 1999-2017\n"
4029 "The Claws Mail Team\n"
4030 "a Hiroyuki Yamamoto"
4031
4032 #: src/gtk/about.c:167
4033 msgid "System Information\n"
4034 msgstr "Informace o systému\n"
4035
4036 #: src/gtk/about.c:173
4037 #, c-format
4038 msgid ""
4039 "Locale: %s (charset: %s)\n"
4040 "Operating System: %s %s (%s)"
4041 msgstr ""
4042 "Lokalizace: %s (znaková sada: %s)\n"
4043 "Operační systém: %s %s (%s)"
4044
4045 #: src/gtk/about.c:182
4046 #, c-format
4047 msgid ""
4048 "Locale: %s (charset: %s)\n"
4049 "Operating System: %s"
4050 msgstr ""
4051 "Lokalizace: %s (znaková sada: %s)\n"
4052 "Operační systém: %s"
4053
4054 #: src/gtk/about.c:191
4055 #, c-format
4056 msgid ""
4057 "Locale: %s (charset: %s)\n"
4058 "Operating System: unknown"
4059 msgstr ""
4060 "Lokalizace: %s (znaková sada: %s)\n"
4061 "Operační systém: neznámý"
4062
4063 #: src/gtk/about.c:247 src/prefs_themes.c:842 src/wizard.c:527
4064 msgid "The Claws Mail Team"
4065 msgstr "Tým Claws Mail"
4066
4067 #: src/gtk/about.c:266
4068 msgid "Previous team members"
4069 msgstr "Dřívější členové týmu"
4070
4071 #: src/gtk/about.c:285
4072 msgid "The translation team"
4073 msgstr "Překladatelský tým"
4074
4075 #: src/gtk/about.c:304
4076 msgid "Documentation team"
4077 msgstr "Tým pro dokumentaci"
4078
4079 #: src/gtk/about.c:322
4080 msgid "Logo"
4081 msgstr "Logo"
4082
4083 #: src/gtk/about.c:341
4084 msgid "Icons"
4085 msgstr "Ikony"
4086
4087 #: src/gtk/about.c:360
4088 msgid "Contributors"
4089 msgstr "Přispěvatelé"
4090
4091 #: src/gtk/about.c:408
4092 msgid "Compiled-in Features"
4093 msgstr "Zakompilované vlastnosti"
4094
4095 #: src/gtk/about.c:425
4096 msgctxt "compface"
4097 msgid "adds support for the X-Face header\n"
4098 msgstr "obrázky X-Face v hlavičce zprávy\n"
4099
4100 #: src/gtk/about.c:435
4101 msgctxt "Enchant"
4102 msgid "adds support for spell checking\n"
4103 msgstr "přidává podporu pro kontrolu pravopisu\n"
4104
4105 #: src/gtk/about.c:445
4106 msgctxt "GnuTLS"
4107 msgid "adds support for encrypted connections to servers\n"
4108 msgstr "přidává podporu pro šifrované spojení k severům\n"
4109
4110 #: src/gtk/about.c:455
4111 msgctxt "IPv6"
4112 msgid "adds support for IPv6 addresses, the new Internet addressing protocol\n"
4113 msgstr "přidává podporu IPv6 adres, nového protokolu adresování v Internetu\n"
4114
4115 #: src/gtk/about.c:466
4116 msgctxt "iconv"
4117 msgid "allows converting to and from different character sets\n"
4118 msgstr "konverze mezi různými znakovými sadami\n"
4119
4120 #: src/gtk/about.c:476
4121 msgctxt "JPilot"
4122 msgid "adds support for PalmOS addressbooks\n"
4123 msgstr "práce s adresáři PalmOS\n"
4124
4125 #: src/gtk/about.c:486
4126 msgctxt "LDAP"
4127 msgid "adds support for LDAP shared addressbooks\n"
4128 msgstr "práce s adresáři LDAP\n"
4129
4130 #: src/gtk/about.c:496
4131 msgctxt "libetpan"
4132 msgid "adds support for IMAP and NNTP servers\n"
4133 msgstr "přidává podporu IMAP a NNTP serverů\n"
4134
4135 #: src/gtk/about.c:506
4136 msgctxt "libSM"
4137 msgid "adds support for session handling\n"
4138 msgstr "správa X relací\n"
4139
4140 #: src/gtk/about.c:516
4141 msgctxt "NetworkManager"
4142 msgid "adds support for detection of network connection changes\n"
4143 msgstr "doplní podporu pro detekci změn síťových připojení\n"
4144
4145 #: src/gtk/about.c:526
4146 msgctxt "librSVG"
4147 msgid "adds support for SVG themes\n"
4148 msgstr "přidává podporu SVG témat\n"
4149
4150 #: src/gtk/about.c:558
4151 msgid ""
4152 "This program is free software; you can redistribute it and/or modify it "
4153 "under the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
4154 "Software Foundation; either version 3, or (at your option) any later version."
4155 msgstr ""
4156 "Tento program je volně šiřitelný, můžete jej redistribuovat a/nebo měnit tak "
4157 "jak to popisuje GNU General Public License publikovaný Free Software "
4158 "Foundation a to ve verzi 3, nebo (podle vašeho uvážení) v jakékoliv pozdější "
4159 "verzi."
4160
4161 #: src/gtk/about.c:565
4162 msgid ""
4163 "This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
4164 "ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
4165 "FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for "
4166 "more details."
4167 msgstr ""
4168 "Tento program je šířen v dobré víře v jeho užitečnost, ale BEZ JAKÉKOLIV "
4169 "ZÁRUKY. Více detailů naleznete v GNU General Public License."
4170
4171 #: src/gtk/about.c:584
4172 msgid ""
4173 "You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
4174 "this program. If not, see "
4175 msgstr ""
4176 "Kopii GNU General Public License byste měli obdržet společně s tímto "
4177 "programem. Pokud ne, viz. "
4178
4179 #: src/gtk/about.c:717 src/main.c:2604
4180 msgid "Session statistics\n"
4181 msgstr "Statistiky relace\n"
4182
4183 #: src/gtk/about.c:727 src/gtk/about.c:730 src/main.c:2614 src/main.c:2617
4184 #, c-format
4185 msgid "Started: %s\n"
4186 msgstr "Spuštěno: %s\n"
4187
4188 #: src/gtk/about.c:737 src/main.c:2623
4189 msgid "Incoming traffic\n"
4190 msgstr "Příchozí provoz\n"
4191
4192 #: src/gtk/about.c:740 src/main.c:2626
4193 #, c-format
4194 msgid "Received messages: %d\n"
4195 msgstr "Přijaté zprávy: %d\n"
4196
4197 #: src/gtk/about.c:747 src/main.c:2632
4198 msgid "Outgoing traffic\n"
4199 msgstr "Odchozí provoz\n"
4200
4201 #: src/gtk/about.c:750 src/main.c:2635
4202 #, c-format
4203 msgid "New/redirected messages: %d\n"
4204 msgstr "Nové/přesměrované zprávy: %d\n"
4205
4206 #: src/gtk/about.c:755 src/main.c:2639
4207 #, c-format
4208 msgid "Replied messages: %d\n"
4209 msgstr "Zodpovězené zprávy: %d\n"
4210
4211 #: src/gtk/about.c:760 src/main.c:2643
4212 #, c-format
4213 msgid "Forwarded messages: %d\n"
4214 msgstr "Přeposlané zprávy: %d\n"
4215
4216 #: src/gtk/about.c:765 src/main.c:2647
4217 #, c-format
4218 msgid "Total outgoing messages: %d\n"
4219 msgstr "Celkem odchozích zpráv: %d\n"
4220
4221 #: src/gtk/about.c:792
4222 msgid "About Claws Mail"
4223 msgstr "O Claws Mail"
4224
4225 #: src/gtk/about.c:864
4226 msgid "_Info"
4227 msgstr "_Informace"
4228
4229 #: src/gtk/about.c:870
4230 msgid "_Authors"
4231 msgstr "_Autoři"
4232
4233 #: src/gtk/about.c:876
4234 msgid "_Features"
4235 msgstr "_Vlastnosti"
4236
4237 #: src/gtk/about.c:882
4238 msgid "_License"
4239 msgstr "_Licence"
4240
4241 #: src/gtk/about.c:890
4242 msgid "_Release Notes"
4243 msgstr "_Poznámky k verzi"
4244
4245 #: src/gtk/about.c:896
4246 msgid "_Statistics"
4247 msgstr "_Statistiky"
4248
4249 #: src/gtk/colorlabel.c:38 src/prefs_common.c:362
4250 msgid "Orange"
4251 msgstr "Oranžová"
4252
4253 #: src/gtk/colorlabel.c:39 src/prefs_common.c:366
4254 msgid "Red"
4255 msgstr "Červená"
4256
4257 #: src/gtk/colorlabel.c:40 src/prefs_common.c:370
4258 msgid "Pink"
4259 msgstr "Růžová"
4260
4261 #: src/gtk/colorlabel.c:41 src/prefs_common.c:374
4262 msgid "Sky blue"
4263 msgstr "Nebeská modř"
4264
4265 #: src/gtk/colorlabel.c:42 src/prefs_common.c:378
4266 msgid "Blue"
4267 msgstr "Modrá"
4268
4269 #: src/gtk/colorlabel.c:43 src/prefs_common.c:382
4270 msgid "Green"
4271 msgstr "Zelená"
4272
4273 #: src/gtk/colorlabel.c:44 src/prefs_common.c:386
4274 msgid "Brown"
4275 msgstr "Hnědá"
4276
4277 #: src/gtk/colorlabel.c:45 src/prefs_common.c:390
4278 msgid "Grey"
4279 msgstr "Šedá"
4280
4281 #: src/gtk/colorlabel.c:46 src/prefs_common.c:394
4282 msgid "Light brown"
4283 msgstr "Světle hnědá"
4284
4285 #: src/gtk/colorlabel.c:47 src/prefs_common.c:398
4286 msgid "Dark red"
4287 msgstr "Tmavě červená"
4288
4289 #: src/gtk/colorlabel.c:48 src/prefs_common.c:402
4290 msgid "Dark pink"
4291 msgstr "Tmavě růžová"
4292
4293 #: src/gtk/colorlabel.c:49 src/prefs_common.c:406
4294 msgid "Steel blue"
4295 msgstr "Ocelově modrá"
4296
4297 #: src/gtk/colorlabel.c:50 src/prefs_common.c:410
4298 msgid "Gold"
4299 msgstr "Zlatá"
4300
4301 #: src/gtk/colorlabel.c:51 src/prefs_common.c:414
4302 msgid "Bright green"
4303 msgstr "Světle zelená"
4304
4305 #: src/gtk/colorlabel.c:52 src/prefs_common.c:418
4306 msgid "Magenta"
4307 msgstr "Fialová"
4308
4309 #: src/gtk/foldersort.c:156
4310 msgid "Set mailbox order"
4311 msgstr "Nastavit pořadí schránek"
4312
4313 #: src/gtk/foldersort.c:190
4314 msgid "Move mailboxes up or down to change the sort order in the Folder list."
4315 msgstr "Přesouváním schránek nahoru nebo dolů můžete změnit pořadí v seznamu."
4316
4317 #: src/gtk/foldersort.c:216
4318 msgid "Mailboxes"
4319 msgstr "Schránky"
4320
4321 #: src/gtk/gtkaspell.c:341 src/gtk/gtkaspell.c:660
4322 msgid "No dictionary selected."
4323 msgstr "Není vybrán žádný slovník."
4324
4325 #: src/gtk/gtkaspell.c:365 src/gtk/gtkaspell.c:395
4326 #, c-format
4327 msgid "Couldn't initialize %s speller."
4328 msgstr "Nelze inicializovat %s kontrolu pravopisu."
4329
4330 #: src/gtk/gtkaspell.c:707
4331 msgid "Couldn't initialize Enchant broker."
4332 msgstr "Nelze inicializovat Enchat broker."
4333
4334 #: src/gtk/gtkaspell.c:713
4335 #, c-format
4336 msgid "Couldn't initialize %s dictionary:"
4337 msgstr "Nelze inicializovat %s slovník:"
4338
4339 #: src/gtk/gtkaspell.c:1070
4340 msgid "No misspelled word found."
4341 msgstr "Kontrola pravopisu provedena."
4342
4343 #: src/gtk/gtkaspell.c:1443
4344 msgid "Replace unknown word"
4345 msgstr "Nahradit neznámé slovo"
4346
4347 #: src/gtk/gtkaspell.c:1460
4348 #, c-format
4349 msgid "Replace \"%s\" with: "
4350 msgstr "Nahradit \"%s\": "
4351
4352 #: src/gtk/gtkaspell.c:1503
4353 msgid ""
4354 "Holding down Control key while pressing Enter\n"
4355 "will learn from mistake.\n"
4356 msgstr ""
4357 "Podržení klávesy Control při stisku Enter\n"
4358 "aktivuje učení z chyby.\n"
4359
4360 #: src/gtk/gtkaspell.c:1805 src/gtk/gtkaspell.c:1943
4361 msgid "More..."
4362 msgstr "Více..."
4363
4364 #: src/gtk/gtkaspell.c:1861
4365 #, c-format
4366 msgid "\"%s\" unknown in dictionary '%s'"
4367 msgstr "\"%s\" neznámé ve slovníku '%s'"
4368
4369 #: src/gtk/gtkaspell.c:1877
4370 msgid "Accept in this session"
4371 msgstr "Přijmout pro tuto relaci"
4372
4373 #: src/gtk/gtkaspell.c:1887
4374 msgid "Add to personal dictionary"
4375 msgstr "Přidat do vlastního slovníku"
4376
4377 #: src/gtk/gtkaspell.c:1897
4378 msgid "Replace with..."
4379 msgstr "Nahradit čím..."
4380
4381 #: src/gtk/gtkaspell.c:1910
4382 #, c-format
4383 msgid "Check with %s"
4384 msgstr "Otestovat pomocí %s"
4385
4386 #: src/gtk/gtkaspell.c:1932
4387 msgid "(no suggestions)"
4388 msgstr "(nejsou návrhy)"
4389
4390 #: src/gtk/gtkaspell.c:2006
4391 #, c-format
4392 msgid "Dictionary: %s"
4393 msgstr "Slovník: %s"
4394
4395 #: src/gtk/gtkaspell.c:2021
4396 #, c-format
4397 msgid "Use alternate (%s)"
4398 msgstr "Použít předchozí (%s)"
4399
4400 #: src/gtk/gtkaspell.c:2032
4401 msgid "Use both dictionaries"
4402 msgstr "Použít oba slovníky"
4403
4404 #: src/gtk/gtkaspell.c:2048 src/prefs_spelling.c:143
4405 msgid "Check while typing"
4406 msgstr "Kontrolovat během psaní"
4407
4408 #: src/gtk/gtkaspell.c:2147
4409 #, c-format
4410 msgid ""
4411 "The spell checker could not change dictionary.\n"
4412 "%s"
4413 msgstr ""
4414 "Nepodařilo se změnit slovník pro kontrolu pravopisu.\n"
4415 "%s"
4416
4417 #: sr