d290b4fef18a8cb4c1e1369691e49bdf915957cb
[claws.git] / po / cs.po
1 # Czech translation of Claws Mail
2 # Copyright (C) 2000 Free Software Foundation, Inc.
3 # Jan Mura <jan_mura@altavista.com>, 2000.
4 #
5 msgid ""
6 msgstr ""
7 "Project-Id-Version: claws-mail\n"
8 "Report-Msgid-Bugs-To: paul@claws-mail.org\n"
9 "POT-Creation-Date: 2008-12-12 11:21+0000\n"
10 "PO-Revision-Date: 2008-12-13 18:30+0100\n"
11 "Last-Translator: David Vachulka <david@konstrukce-cad.com>\n"
12 "Language-Team: Czech <cs@li.org>\n"
13 "MIME-Version: 1.0\n"
14 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
15 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
16 "X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
17 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(((n%100>=10 && n%100<=14) || (n%10>5)) ? 2 : (n%10>=2 && n%10<=4) ? 1 : 0);\n"
18
19 #: src/account.c:382
20 msgid ""
21 "Some composing windows are open.\n"
22 "Please close all the composing windows before editing the accounts."
23 msgstr ""
24 "Jsou stále otevřena nějaká okna s rozepsanou zprávou.\n"
25 "Před úpravou tohoto účtu zavřete prosím všechna tato okna."
26
27 #: src/account.c:429
28 msgid "Can't create folder."
29 msgstr "Nemohu vytvořit složku."
30
31 #: src/account.c:700
32 msgid "Edit accounts"
33 msgstr "Úpravy účtů"
34
35 #: src/account.c:722
36 msgid "Using 'Get Mail' will retrieve messages from your Accounts in the order given, the checkbox indicates which accounts will be included. Bold text indicates the default account."
37 msgstr "Funkce 'Přijmout ze všech účtů' načte zprávy z účtů v pořadí v jakém jsou zde uvedeny. Zaškrtnutím ve sloupci 'P' určíte, zda účet bude touto funkcí zpracován. Tučný text značí aktuální účet."
38
39 #: src/account.c:793
40 msgid " _Set as default account "
41 msgstr " Nastavit účet jako _výchozí "
42
43 #: src/account.c:885
44 msgid "Accounts with remote folders cannot be copied."
45 msgstr "Účty se vzdáleně umístěnými složkami (např. IMAP) nemohou být kopírovány."
46
47 #: src/account.c:892
48 #, c-format
49 msgid "Copy of %s"
50 msgstr "Kopie %s"
51
52 #: src/account.c:1051
53 #, c-format
54 msgid "Do you really want to delete the account '%s'?"
55 msgstr "Opravdu chcete odstranit účet '%s'?"
56
57 #: src/account.c:1053
58 msgid "(Untitled)"
59 msgstr "(Nepojmenovaný)"
60
61 #: src/account.c:1054
62 msgid "Delete account"
63 msgstr "Odstranit účet"
64
65 #: src/account.c:1525
66 msgid "Accounts List Get Column Name|G"
67 msgstr "P"
68
69 #: src/account.c:1531
70 msgid "'Get Mail' retrieves mail from the checked accounts"
71 msgstr "Funkce 'Přijmout poštu ze všech účtů' načte zprávy z účtů označených zaškrtnutím"
72
73 #: src/account.c:1538
74 #: src/addressadd.c:192
75 #: src/addressbook.c:122
76 #: src/addrduplicates.c:480
77 #: src/compose.c:6429
78 #: src/compose.c:6727
79 #: src/editaddress.c:1269
80 #: src/editaddress.c:1326
81 #: src/editaddress.c:1342
82 #: src/editbook.c:170
83 #: src/editgroup.c:287
84 #: src/editjpilot.c:257
85 #: src/editldap.c:429
86 #: src/editvcard.c:173
87 #: src/importmutt.c:223
88 #: src/importpine.c:222
89 #: src/mimeview.c:272
90 #: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:396
91 #: src/prefs_filtering.c:378
92 #: src/prefs_filtering.c:1916
93 #: src/prefs_template.c:77
94 msgid "Name"
95 msgstr "Jméno"
96
97 #: src/account.c:1546
98 #: src/prefs_account.c:1072
99 #: src/prefs_account.c:3807
100 msgid "Protocol"
101 msgstr "Protokol"
102
103 #: src/account.c:1554
104 #: src/ssl_manager.c:102
105 msgid "Server"
106 msgstr "Server"
107
108 #: src/action.c:373
109 #, c-format
110 msgid "Could not get message file %d"
111 msgstr "Nelze načíst soubor %d se zprávou"
112
113 #: src/action.c:404
114 msgid "Could not get message part."
115 msgstr "Nelze načíst část zprávy."
116
117 #: src/action.c:421
118 #, c-format
119 msgid "Can't get part of multipart message: %s"
120 msgstr "Nemohu získat část ze zprávy o více částech: %s"
121
122 #: src/action.c:586
123 #, c-format
124 msgid ""
125 "The selected action cannot be used in the compose window\n"
126 "because it contains %%f, %%F, %%as or %%p."
127 msgstr ""
128 "V okně pro psaní zprávy nelze použít akci,\n"
129 "která obsahuje %%f, %%F, %%as nebo %%p."
130
131 #: src/action.c:698
132 msgid "There is no filtering action set"
133 msgstr "Není nastavena žádná akce filtrování"
134
135 #: src/action.c:700
136 #, c-format
137 msgid ""
138 "Invalid filtering action(s):\n"
139 "%s"
140 msgstr ""
141 "Neplatná(é) filtrovací akce:\n"
142 "%s"
143
144 #: src/action.c:923
145 #, c-format
146 msgid ""
147 "Command could not be started. Pipe creation failed.\n"
148 "%s"
149 msgstr ""
150 "Nelze spustit příkaz. Selhalo vytvoření roury.\n"
151 "%s"
152
153 #: src/action.c:1018
154 #, c-format
155 msgid ""
156 "Could not fork to execute the following command:\n"
157 "%s\n"
158 "%s"
159 msgstr ""
160 "Nelze provést fork pro spuštění následujícího příkazu:\n"
161 "%s\n"
162 "%s"
163
164 #: src/action.c:1238
165 #: src/action.c:1394
166 msgid "Completed"
167 msgstr "Dokončeno"
168
169 #: src/action.c:1274
170 #, c-format
171 msgid "--- Running: %s\n"
172 msgstr "--- Spuštěno: %s\n"
173
174 #: src/action.c:1278
175 #, c-format
176 msgid "--- Ended: %s\n"
177 msgstr "--- Ukončeno: %s\n"
178
179 #: src/action.c:1311
180 msgid "Action's input/output"
181 msgstr "Vstup/výstup akce"
182
183 #: src/action.c:1630
184 #, c-format
185 msgid ""
186 "Enter the argument for the following action:\n"
187 "('%%h' will be replaced with the argument)\n"
188 "  %s"
189 msgstr ""
190 "Vložte parametr pro následující akci:\n"
191 "('%%h' bude nahrazeno parametrem)\n"
192 "  %s"
193
194 #: src/action.c:1635
195 msgid "Action's hidden user argument"
196 msgstr "Skrytý uživatelský parametr akce"
197
198 #: src/action.c:1639
199 #, c-format
200 msgid ""
201 "Enter the argument for the following action:\n"
202 "('%%u' will be replaced with the argument)\n"
203 "  %s"
204 msgstr ""
205 "Vložte parametr pro následující akci:\n"
206 "('%%u' bude nahrazeno parametrem)\n"
207 "  %s"
208
209 #: src/action.c:1644
210 msgid "Action's user argument"
211 msgstr "Uživatelský parametr akce"
212
213 #: src/addr_compl.c:590
214 #: src/addressbook.c:4873
215 msgid "Group"
216 msgstr "Skupina"
217
218 #: src/addrcustomattr.c:64
219 msgid "date of birth"
220 msgstr "datum narození"
221
222 #: src/addrcustomattr.c:65
223 msgid "address"
224 msgstr "adresa"
225
226 #: src/addrcustomattr.c:66
227 msgid "phone"
228 msgstr "telefon"
229
230 #: src/addrcustomattr.c:67
231 msgid "mobile phone"
232 msgstr "mobilní telefon"
233
234 #: src/addrcustomattr.c:68
235 msgid "organization"
236 msgstr "organizace"
237
238 #: src/addrcustomattr.c:69
239 msgid "office address"
240 msgstr "pracovní adresa"
241
242 #: src/addrcustomattr.c:70
243 msgid "office phone"
244 msgstr "telefon práce"
245
246 #: src/addrcustomattr.c:71
247 msgid "fax"
248 msgstr "fax"
249
250 #: src/addrcustomattr.c:72
251 msgid "website"
252 msgstr "domovská stránka"
253
254 #: src/addrcustomattr.c:140
255 msgid "Attribute name"
256 msgstr "Název atributu"
257
258 #: src/addrcustomattr.c:155
259 msgid "Delete all attribute names"
260 msgstr "Odstranit všechna jména atributů?"
261
262 #: src/addrcustomattr.c:156
263 msgid "Do you really want to delete all attribute names?"
264 msgstr "Opravdu chcete odstranit všechna jména atributů?"
265
266 #: src/addrcustomattr.c:180
267 msgid "Delete attribute name"
268 msgstr "Odstranit jméno atributu"
269
270 #: src/addrcustomattr.c:181
271 msgid "Do you really want to delete this attribute name?"
272 msgstr "Opravdu chcete odstranit jméno atributu?"
273
274 #: src/addrcustomattr.c:190
275 msgid "Reset to default"
276 msgstr "Nastavit jako výchozí"
277
278 #: src/addrcustomattr.c:191
279 msgid ""
280 "Do you really want to replace all attribute names\n"
281 "with the default set?"
282 msgstr ""
283 "Opravdu chcete nahradit všechna jména atributů\n"
284 "výchozím nastavením?"
285
286 #: src/addrcustomattr.c:211
287 #: src/addressbook.c:444
288 #: src/addressbook.c:472
289 #: src/addressbook.c:489
290 #: src/edittags.c:269
291 #: src/prefs_actions.c:1078
292 #: src/prefs_filtering.c:1753
293 #: src/prefs_template.c:1089
294 msgid "_Delete"
295 msgstr "_Odstranit"
296
297 #: src/addrcustomattr.c:212
298 #: src/edittags.c:270
299 #: src/prefs_actions.c:1079
300 #: src/prefs_filtering.c:1754
301 #: src/prefs_template.c:1090
302 msgid "Delete _all"
303 msgstr "Odstranit _vše"
304
305 #: src/addrcustomattr.c:213
306 msgid "_Reset to default"
307 msgstr "_Nastavit výchozí hodnoty"
308
309 #: src/addrcustomattr.c:412
310 msgid "Attribute name is not set."
311 msgstr "Není nastaven název atributu."
312
313 #: src/addrcustomattr.c:471
314 msgid "Dialog title|Edit attribute names"
315 msgstr "Upravit jméno atributu"
316
317 #: src/addrcustomattr.c:485
318 msgid "New attribute name:"
319 msgstr "Název nového atributu:"
320
321 #: src/addrcustomattr.c:522
322 msgid "Adding or removing attribute names won't affect attributes already set for contacts."
323 msgstr "Přidání nebo odebrání atributů jmen neovlivní atributy, které jsou v kontaktech již uloženy. "
324
325 #: src/addressadd.c:161
326 #: src/prefs_filtering_action.c:186
327 msgid "Add to address book"
328 msgstr "Přidat do knihy adres"
329
330 #: src/addressadd.c:184
331 msgid "Contact"
332 msgstr "Kontakt"
333
334 #: src/addressadd.c:204
335 #: src/addrduplicates.c:451
336 #: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:397
337 #: src/toolbar.c:415
338 msgid "Address"
339 msgstr "Adresa"
340
341 #: src/addressadd.c:215
342 #: src/addressbook.c:124
343 #: src/editaddress.c:1061
344 #: src/editaddress.c:1136
345 #: src/editgroup.c:289
346 msgid "Remarks"
347 msgstr "Poznámky"
348
349 #: src/addressadd.c:234
350 #: src/addressbook_foldersel.c:159
351 msgid "Select Address Book Folder"
352 msgstr "Vybrat složku pro knihu adres"
353
354 #: src/addressadd.c:430
355 #: src/editaddress.c:1576
356 #: src/headerview.c:346
357 #: src/textview.c:1979
358 #, c-format
359 msgid ""
360 "Failed to save image: \n"
361 "%s"
362 msgstr ""
363 "Chyba uložení obrázku: \n"
364 "%s"
365
366 #: src/addressadd.c:443
367 #: src/addressbook.c:3243
368 #: src/addressbook.c:3293
369 msgid "Add address(es)"
370 msgstr "Přidat adresu(y)"
371
372 #: src/addressadd.c:444
373 msgid "Can't add the specified address"
374 msgstr "Nebylo možno přidat zadanou adresu"
375
376 #: src/addressbook.c:123
377 #: src/addressbook.c:4857
378 #: src/editaddress.c:1058
379 #: src/editaddress.c:1119
380 #: src/editgroup.c:288
381 #: src/expldifdlg.c:517
382 #: src/exporthtml.c:595
383 #: src/exporthtml.c:759
384 #: src/ldif.c:784
385 msgid "Email Address"
386 msgstr "E-mail"
387
388 #: src/addressbook.c:411
389 msgid "_Book"
390 msgstr "_Kniha"
391
392 #: src/addressbook.c:412
393 #: src/addressbook.c:443
394 #: src/addressbook.c:471
395 #: src/addressbook.c:488
396 #: src/compose.c:541
397 #: src/mainwindow.c:469
398 #: src/messageview.c:187
399 msgid "_Edit"
400 msgstr "Ú_pravy"
401
402 #: src/addressbook.c:413
403 #: src/compose.c:546
404 #: src/mainwindow.c:472
405 #: src/messageview.c:190
406 msgid "_Tools"
407 msgstr "_Nástroje"
408
409 #: src/addressbook.c:414
410 #: src/compose.c:547
411 #: src/mainwindow.c:474
412 #: src/messageview.c:191
413 msgid "_Help"
414 msgstr "Nápo_věda"
415
416 #: src/addressbook.c:417
417 #: src/addressbook.c:474
418 msgid "New _Book"
419 msgstr "Nová _kniha"
420
421 #: src/addressbook.c:418
422 #: src/addressbook.c:475
423 msgid "New _Folder"
424 msgstr "Nová _složka"
425
426 #: src/addressbook.c:419
427 msgid "New _vCard"
428 msgstr "Nová _vCard"
429
430 #: src/addressbook.c:423
431 msgid "New _JPilot"
432 msgstr "Nový _JPilot"
433
434 #: src/addressbook.c:426
435 msgid "New LDAP _Server"
436 msgstr "Přidat nový LDAP _server"
437
438 #: src/addressbook.c:430
439 msgid "_Edit book"
440 msgstr "Up_ravit knihu"
441
442 #: src/addressbook.c:431
443 msgid "_Delete book"
444 msgstr "_Odstranit knihu"
445
446 #: src/addressbook.c:433
447 #: src/compose.c:557
448 msgid "_Save"
449 msgstr "_Uložit"
450
451 #: src/addressbook.c:434
452 #: src/compose.c:559
453 #: src/messageview.c:201
454 msgid "_Close"
455 msgstr "_Zavřít"
456
457 #: src/addressbook.c:437
458 #: src/addressbook.c:486
459 #: src/messageview.c:205
460 msgid "_Select all"
461 msgstr "Vybrat vš_e"
462
463 #: src/addressbook.c:439
464 #: src/addressbook.c:478
465 #: src/addressbook.c:494
466 msgid "C_ut"
467 msgstr "_Vyjmout"
468
469 #: src/addressbook.c:440
470 #: src/addressbook.c:479
471 #: src/addressbook.c:495
472 #: src/compose.c:567
473 #: src/mainwindow.c:503
474 #: src/messageview.c:204
475 msgid "_Copy"
476 msgstr "_Kopírovat"
477
478 #: src/addressbook.c:441
479 #: src/addressbook.c:480
480 #: src/addressbook.c:496
481 #: src/compose.c:568
482 msgid "_Paste"
483 msgstr "V_ložit"
484
485 #: src/addressbook.c:446
486 #: src/addressbook.c:491
487 msgid "New _Address"
488 msgstr "Nová _adresa"
489
490 #: src/addressbook.c:447
491 #: src/addressbook.c:476
492 #: src/addressbook.c:492
493 msgid "New _Group"
494 msgstr "Nová _skupina"
495
496 #: src/addressbook.c:449
497 #: src/addressbook.c:498
498 msgid "_Mail To"
499 msgstr "Napsat novou _zprávu"
500
501 #: src/addressbook.c:453
502 msgid "Import _LDIF file..."
503 msgstr "Importovat _LDIF soubor..."
504
505 #: src/addressbook.c:454
506 msgid "Import M_utt file..."
507 msgstr "Importovat _Mutt soubor..."
508
509 #: src/addressbook.c:455
510 msgid "Import _Pine file..."
511 msgstr "Importovat _Pine soubor..."
512
513 #: src/addressbook.c:457
514 msgid "Export _HTML..."
515 msgstr "Exportovat _HTML..."
516
517 #: src/addressbook.c:458
518 msgid "Export LDI_F..."
519 msgstr "Exportovat LDI_F..."
520
521 #: src/addressbook.c:460
522 msgid "Find duplicates..."
523 msgstr "Najít duplikované"
524
525 #: src/addressbook.c:461
526 msgid "Edit custom attributes..."
527 msgstr "Upravit uživatelské atributy..."
528
529 #: src/addressbook.c:464
530 #: src/compose.c:647
531 #: src/mainwindow.c:738
532 #: src/messageview.c:300
533 msgid "_About"
534 msgstr "_O programu"
535
536 #: src/addressbook.c:500
537 msgid "_Browse Entry"
538 msgstr "_Prohlížet záznam"
539
540 #: src/addressbook.c:513
541 #: src/crash.c:452
542 #: src/crash.c:471
543 #: src/importldif.c:115
544 #: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:255
545 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:141
546 #: src/prefs_themes.c:703
547 #: src/prefs_themes.c:735
548 #: src/prefs_themes.c:736
549 msgid "Unknown"
550 msgstr "Neznámá(ý)"
551
552 #: src/addressbook.c:520
553 #: src/addressbook.c:539
554 #: src/importldif.c:122
555 msgid "Success"
556 msgstr "Úspěch"
557
558 #: src/addressbook.c:521
559 #: src/importldif.c:123
560 msgid "Bad arguments"
561 msgstr "Špatné argumenty"
562
563 #: src/addressbook.c:522
564 #: src/importldif.c:124
565 msgid "File not specified"
566 msgstr "Není zadán soubor"
567
568 #: src/addressbook.c:523
569 #: src/importldif.c:125
570 msgid "Error opening file"
571 msgstr "Chyba při otevírání souboru"
572
573 #: src/addressbook.c:524
574 #: src/importldif.c:126
575 msgid "Error reading file"
576 msgstr "Chyba při čtení souboru"
577
578 #: src/addressbook.c:525
579 #: src/importldif.c:127
580 msgid "End of file encountered"
581 msgstr "Byl dosažen konec souboru"
582
583 #: src/addressbook.c:526
584 #: src/importldif.c:128
585 msgid "Error allocating memory"
586 msgstr "Chyba při alokaci paměti"
587
588 #: src/addressbook.c:527
589 #: src/importldif.c:129
590 msgid "Bad file format"
591 msgstr "Špatný formát souboru"
592
593 #: src/addressbook.c:528
594 #: src/importldif.c:130
595 msgid "Error writing to file"
596 msgstr "Chyba při zápisu do souboru"
597
598 #: src/addressbook.c:529
599 #: src/importldif.c:131
600 msgid "Error opening directory"
601 msgstr "Chyba při otevírání adresáře"
602
603 #: src/addressbook.c:530
604 #: src/importldif.c:132
605 msgid "No path specified"
606 msgstr "Není zadána cesta"
607
608 #: src/addressbook.c:540
609 msgid "Error connecting to LDAP server"
610 msgstr "Chyba při připojování na LDAP server"
611
612 #: src/addressbook.c:541
613 msgid "Error initializing LDAP"
614 msgstr "Chyba při inicializaci LDAP"
615
616 #: src/addressbook.c:542
617 msgid "Error binding to LDAP server"
618 msgstr "Chyba při napojování na LDAP server"
619
620 #: src/addressbook.c:543
621 msgid "Error searching LDAP database"
622 msgstr "Chyba hledání v LDAP databázi"
623
624 #: src/addressbook.c:544
625 msgid "Timeout performing LDAP operation"
626 msgstr "Při provádění operací s LDAP vypršel čas"
627
628 #: src/addressbook.c:545
629 msgid "Error in LDAP search criteria"
630 msgstr "Chyba ve vyhledávacích kritériích pro LDAP"
631
632 #: src/addressbook.c:546
633 msgid "No LDAP entries found for search criteria"
634 msgstr "Pro vyhledávací kritéria nebyly nalezeny žádné položky"
635
636 #: src/addressbook.c:547
637 msgid "LDAP search terminated on request"
638 msgstr "Prohledávání ukončeno na žádost"
639
640 #: src/addressbook.c:548
641 msgid "Error starting TLS connection"
642 msgstr "Chyba při vytváření TLS spojení"
643
644 #: src/addressbook.c:549
645 msgid "Distinguished Name (dn) is missing"
646 msgstr "Rozlišovací jméno (dn) chybí"
647
648 #: src/addressbook.c:550
649 msgid "Missing required information"
650 msgstr "Schází požadované informace"
651
652 #: src/addressbook.c:551
653 msgid "Another contact exists with that key"
654 msgstr "Pod tímto klíčem je již existující kontakt"
655
656 #: src/addressbook.c:552
657 msgid "Strong(er) authentication required"
658 msgstr "Vyžadována silnější autentizace"
659
660 #: src/addressbook.c:923
661 msgid "Sources"
662 msgstr "Zdroje adres"
663
664 #: src/addressbook.c:927
665 #: src/prefs_matcher.c:605
666 #: src/prefs_other.c:462
667 #: src/toolbar.c:210
668 #: src/toolbar.c:2084
669 msgid "Address book"
670 msgstr "Kniha adres"
671
672 #: src/addressbook.c:1143
673 msgid "Lookup name:"
674 msgstr "Hledané jméno:"
675
676 #: src/addressbook.c:1485
677 #: src/addressbook.c:1538
678 #: src/addrduplicates.c:802
679 msgid "Delete address(es)"
680 msgstr "Odstranit adresu(y)"
681
682 #: src/addressbook.c:1486
683 #: src/addrduplicates.c:851
684 msgid "This address data is readonly and cannot be deleted."
685 msgstr "Tato data jsou pouze pro čtení a nelze je odstranit."
686
687 #: src/addressbook.c:1530
688 msgid "Delete group"
689 msgstr "Odstranit skupinu"
690
691 #: src/addressbook.c:1531
692 msgid ""
693 "Really delete the group(s)?\n"
694 "The addresses it contains will not be lost."
695 msgstr ""
696 "Chcete odstranit skupinu (skupiny)?\n"
697 "Adresy v ní (v nich) obsažené budou ztraceny."
698
699 #: src/addressbook.c:1539
700 #: src/addrduplicates.c:803
701 msgid "Really delete the address(es)?"
702 msgstr "Opravdu chcete odstranit tuto adresu(y)?"
703
704 #: src/addressbook.c:2231
705 msgid "Cannot paste. Target address book is readonly."
706 msgstr "Nelze vložit. Cílová kniha adres je pouze pro čtení."
707
708 #: src/addressbook.c:2241
709 msgid "Cannot paste into an address group."
710 msgstr "Nelze provést vložení do skupiny adres."
711
712 #: src/addressbook.c:2944
713 #, c-format
714 msgid "Do you want to delete the query results and addresses in '%s' ?"
715 msgstr "Opravdu chcete odstranit výsledky vyhledávání '%s' ?"
716
717 #: src/addressbook.c:2947
718 #: src/addressbook.c:2973
719 #: src/addressbook.c:2980
720 #: src/prefs_filtering_action.c:164
721 #: src/toolbar.c:397
722 msgid "Delete"
723 msgstr "Odstranit"
724
725 #: src/addressbook.c:2956
726 #, c-format
727 msgid "Do you want to delete '%s' ? If you delete the folder only, the addresses it contains will be moved into the parent folder."
728 msgstr "Chcete odstranit '%s'? Pokud odstraníte pouze složku, adresy v ní obsažené budou přesunuty do nadřazené složky."
729
730 #: src/addressbook.c:2959
731 #: src/imap_gtk.c:364
732 #: src/mh_gtk.c:200
733 msgid "Delete folder"
734 msgstr "Odstranit složku"
735
736 #: src/addressbook.c:2960
737 msgid "+Delete _folder only"
738 msgstr "+Odstranit pouze _složku"
739
740 #: src/addressbook.c:2960
741 msgid "Delete folder and _addresses"
742 msgstr "Odstranit složku a _adresy"
743
744 #: src/addressbook.c:2971
745 #, c-format
746 msgid ""
747 "Do you want to delete '%s'?\n"
748 "The addresses it contains will not be lost."
749 msgstr ""
750 "Chcete odstranit '%s'?\n"
751 "Adresy v ní obsažené budou ztraceny."
752
753 #: src/addressbook.c:2978
754 #, c-format
755 msgid ""
756 "Do you want to delete '%s'?\n"
757 "The addresses it contains will be lost."
758 msgstr ""
759 "Chcete odstranit '%s'?\n"
760 "Adresy v ní obsažené budou ztraceny."
761
762 #: src/addressbook.c:3088
763 #, c-format
764 msgid "Search '%s'"
765 msgstr "Hledání '%s'"
766
767 #: src/addressbook.c:3226
768 #: src/addressbook.c:3275
769 msgid "New Contacts"
770 msgstr "Nový kontakt"
771
772 #: src/addressbook.c:4056
773 msgid "New user, could not save index file."
774 msgstr "Nový uživatel, nelze uložit index soubor."
775
776 #: src/addressbook.c:4060
777 msgid "New user, could not save address book files."
778 msgstr "Nový uživatel, nelze uložit soubory s knihou adres."
779
780 #: src/addressbook.c:4070
781 msgid "Old address book converted successfully."
782 msgstr "Konverze staré knihy adres proběhla úspěšně."
783
784 #: src/addressbook.c:4075
785 msgid ""
786 "Old address book converted,\n"
787 "could not save new address index file."
788 msgstr ""
789 "Stará kniha adres zkonvertována,\n"
790 "nepodařilo se uložit nový soubor s indexem adres."
791
792 #: src/addressbook.c:4088
793 msgid ""
794 "Could not convert address book,\n"
795 "but created empty new address book files."
796 msgstr ""
797 "Nepodařilo se provést konverzi knihy adres,\n"
798 "ale byl vytvořen nové prázdné soubory knihy adres."
799
800 #: src/addressbook.c:4094
801 msgid ""
802 "Could not convert address book,\n"
803 "could not save new address index file."
804 msgstr ""
805 "Nepodařilo se provést konverzi knihy adres,\n"
806 "nepodařilo se uložit nový soubor s indexem adres."
807
808 #: src/addressbook.c:4099
809 msgid ""
810 "Could not convert address book\n"
811 "and could not create new address book files."
812 msgstr ""
813 "Nepodařilo se provést konverzi knihy adres\n"
814 "a nepodařilo se vytvořit nové soubory knihy adres."
815
816 #: src/addressbook.c:4106
817 #: src/addressbook.c:4112
818 msgid "Addressbook conversion error"
819 msgstr "Chyba při konverzi knihy adres"
820
821 #: src/addressbook.c:4219
822 msgid "Addressbook Error"
823 msgstr "Chyba v knize adres"
824
825 #: src/addressbook.c:4220
826 msgid "Could not read address index"
827 msgstr "Nelze načíst index adres"
828
829 #: src/addressbook.c:4547
830 msgid "Busy searching..."
831 msgstr "Prohledávám..."
832
833 #: src/addressbook.c:4809
834 msgid "Interface"
835 msgstr "Rozhraní"
836
837 #: src/addressbook.c:4825
838 #: src/addressbook_foldersel.c:184
839 #: src/exphtmldlg.c:370
840 #: src/expldifdlg.c:387
841 #: src/exporthtml.c:979
842 #: src/importldif.c:655
843 msgid "Address Book"
844 msgstr "Kniha adres"
845
846 #: src/addressbook.c:4841
847 msgid "Person"
848 msgstr "Osoba"
849
850 #: src/addressbook.c:4889
851 #: src/exporthtml.c:879
852 #: src/folderview.c:386
853 #: src/folderview.c:474
854 #: src/prefs_account.c:2644
855 #: src/prefs_folder_column.c:77
856 #: src/prefs_folder_item.c:1591
857 #: src/prefs_folder_item.c:1609
858 #: src/prefs_folder_item.c:1626
859 msgid "Folder"
860 msgstr "Složka"
861
862 #: src/addressbook.c:4905
863 msgid "vCard"
864 msgstr "vCard"
865
866 #: src/addressbook.c:4921
867 #: src/addressbook.c:4937
868 msgid "JPilot"
869 msgstr "JPilot"
870
871 #: src/addressbook.c:4953
872 msgid "LDAP servers"
873 msgstr "LDAP servery"
874
875 #: src/addressbook.c:4969
876 msgid "LDAP Query"
877 msgstr "LDAP dotaz"
878
879 #: src/addressbook_foldersel.c:395
880 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter.c:103
881 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:228
882 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:299
883 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:376
884 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:66
885 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:196
886 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:209
887 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:212
888 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:275
889 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_viewer.c:123
890 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:116
891 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:441
892 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:483
893 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:606
894 #: src/prefs_matcher.c:640
895 #: src/prefs_matcher.c:670
896 #: src/prefs_matcher.c:1490
897 #: src/prefs_matcher.c:1497
898 #: src/prefs_matcher.c:1505
899 #: src/prefs_matcher.c:1507
900 #: src/prefs_matcher.c:2364
901 #: src/prefs_matcher.c:2368
902 msgid "Any"
903 msgstr "kterákoliv"
904
905 #: src/addrgather.c:147
906 msgid "Please specify name for address book."
907 msgstr "Zadejte prosím název pro knihu adres."
908
909 #: src/addrgather.c:167
910 msgid "Please select the mail headers to search."
911 msgstr "Vyberte záhlaví zprávy, ve kterých se bude hledat."
912
913 #: src/addrgather.c:174
914 msgid "Collecting addresses..."
915 msgstr "Získávám adresy..."
916
917 #: src/addrgather.c:213
918 msgid "Addresses collected successfully."
919 msgstr "Adresy získány úspěšně."
920
921 #: src/addrgather.c:290
922 msgid "Current folder:"
923 msgstr "Aktuální složka:"
924
925 #: src/addrgather.c:301
926 msgid "Address book name:"
927 msgstr "Jméno kniha adres:"
928
929 #: src/addrgather.c:311
930 msgid "Address book folder size:"
931 msgstr "Velikost složky knihy adres:"
932
933 #: src/addrgather.c:315
934 #: src/addrgather.c:325
935 msgid "Maximum amount of entries per folder within the newly created address book"
936 msgstr "Maximální počet položek ve složce uvnitř nově vytvořených adresních knih"
937
938 #: src/addrgather.c:329
939 msgid "Process these mail header fields"
940 msgstr "Zpracovat tato pole z hlavičky zprávy"
941
942 #: src/addrgather.c:347
943 msgid "Include subfolders"
944 msgstr "Zahrnout podsložky"
945
946 #: src/addrgather.c:370
947 #: src/prefs_filtering_action.c:1361
948 msgid "Header Name"
949 msgstr "Záhlaví"
950
951 #: src/addrgather.c:371
952 msgid "Address Count"
953 msgstr "Počet adres"
954
955 #: src/addrgather.c:472
956 msgid "Header Fields"
957 msgstr "Záhlaví"
958
959 #: src/addrgather.c:473
960 #: src/exphtmldlg.c:658
961 #: src/expldifdlg.c:723
962 #: src/importldif.c:1022
963 msgid "Finish"
964 msgstr "Konec"
965
966 #: src/addrgather.c:521
967 msgid "Collect email addresses from selected messages"
968 msgstr "Získat adresy z vybraných zpráv"
969
970 #: src/addrgather.c:525
971 msgid "Collect email addresses from folder"
972 msgstr "Získat adresy ze složky"
973
974 #: src/addrindex.c:118
975 msgid "Common addresses"
976 msgstr "Obecné adresy"
977
978 #: src/addrindex.c:119
979 msgid "Personal addresses"
980 msgstr "Osobní adresy"
981
982 #: src/addrindex.c:125
983 msgid "Common address"
984 msgstr "Obecná adresa"
985
986 #: src/addrindex.c:126
987 msgid "Personal address"
988 msgstr "Osobní adresa"
989
990 #: src/addrindex.c:1825
991 msgid "Address(es) update"
992 msgstr "Aktualizace adres"
993
994 #: src/addrindex.c:1826
995 msgid "Update failed. Changes not written to Directory."
996 msgstr "Aktualizace selhala. Změny do slovníku nebyly zapsány. "
997
998 #: src/addrduplicates.c:126
999 msgid "Show duplicates in the same book"
1000 msgstr "Zobrazit záznamy duplikované ve stejné knize adres"
1001
1002 #: src/addrduplicates.c:132
1003 msgid "Show duplicates in different books"
1004 msgstr "Zobrazit záznamy duplikované ve jiných knihách adres"
1005
1006 #: src/addrduplicates.c:143
1007 msgid "Find address book email duplicates"
1008 msgstr "Najít emailové adresy duplikované v knize adres"
1009
1010 #: src/addrduplicates.c:144
1011 msgid "Claws Mail will now search for duplicate email addresses in the address book."
1012 msgstr "Claws Mail teď vyhledá duplikované emailové adresy v knize adres."
1013
1014 #: src/addrduplicates.c:324
1015 msgid "No duplicate email addresses found in the address book"
1016 msgstr "Nebyly nalezeny žádné duplikované adresy v knize adres"
1017
1018 #: src/addrduplicates.c:355
1019 msgid "Duplicate email addresses"
1020 msgstr "Duplikovat emailovou adresu(y)"
1021
1022 #: src/addrduplicates.c:473
1023 msgid "Address book path"
1024 msgstr "Cesta ke knize adres"
1025
1026 #: src/addrduplicates.c:850
1027 msgid "Delete address"
1028 msgstr "Odstranit adresu(y)"
1029
1030 #: src/alertpanel.c:145
1031 #: src/compose.c:8547
1032 msgid "Notice"
1033 msgstr "Poznámka"
1034
1035 #: src/alertpanel.c:158
1036 #: src/compose.c:5258
1037 #: src/compose.c:10629
1038 #: src/messageview.c:803
1039 #: src/messageview.c:816
1040 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:625
1041 #: src/summaryview.c:4676
1042 msgid "Warning"
1043 msgstr "Varování"
1044
1045 #: src/alertpanel.c:171
1046 #: src/alertpanel.c:194
1047 #: src/compose.c:5199
1048 #: src/inc.c:647
1049 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:153
1050 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:247
1051 msgid "Error"
1052 msgstr "Chyba"
1053
1054 #: src/alertpanel.c:195
1055 msgid "_View log"
1056 msgstr "_Zobrazit protokol"
1057
1058 #: src/alertpanel.c:345
1059 msgid "Show this message next time"
1060 msgstr "Zobrazovat příště tuto zprávu"
1061
1062 #: src/browseldap.c:217
1063 msgid "Browse Directory Entry"
1064 msgstr "Procházet položku adresáře"
1065
1066 #: src/browseldap.c:237
1067 msgid "Server Name :"
1068 msgstr "Název serveru :"
1069
1070 #: src/browseldap.c:247
1071 msgid "Distinguished Name (dn) :"
1072 msgstr "Rozlišovací jméno (dn):"
1073
1074 #: src/browseldap.c:270
1075 msgid "LDAP Name"
1076 msgstr "LDAP atribut"
1077
1078 #: src/browseldap.c:272
1079 msgid "Attribute Value"
1080 msgstr "Hodnota atributu"
1081
1082 #: src/common/plugin.c:58
1083 msgid "Nothing"
1084 msgstr "Nic"
1085
1086 #: src/common/plugin.c:59
1087 msgid "a viewer"
1088 msgstr "prohlížeč"
1089
1090 #: src/common/plugin.c:60
1091 msgid "a MIME parser"
1092 msgstr "MIME parser"
1093
1094 #: src/common/plugin.c:61
1095 msgid "folders"
1096 msgstr "složky"
1097
1098 #: src/common/plugin.c:62
1099 msgid "filtering"
1100 msgstr "filtr"
1101
1102 #: src/common/plugin.c:63
1103 msgid "a privacy interface"
1104 msgstr "zabezpečení"
1105
1106 #: src/common/plugin.c:64
1107 msgid "a notifier"
1108 msgstr "oznamování"
1109
1110 #: src/common/plugin.c:65
1111 msgid "an utility"
1112 msgstr "utilita"
1113
1114 #: src/common/plugin.c:66
1115 msgid "things"
1116 msgstr "věci"
1117
1118 #: src/common/plugin.c:285
1119 #, c-format
1120 msgid "This plugin provides %s (%s), which is already provided by the %s plugin."
1121 msgstr "Tento modul poskytuje možnost %s (%s), která je už obsažena v modulu %s."
1122
1123 #: src/common/plugin.c:324
1124 msgid "Plugin already loaded"
1125 msgstr "Modul byl již načten"
1126
1127 #: src/common/plugin.c:335
1128 msgid "Failed to allocate memory for Plugin"
1129 msgstr "Nepodařilo se vyhradit paměť pro modul"
1130
1131 #: src/common/plugin.c:365
1132 msgid "This module is not licensed under a GPL v2 or later compatible license."
1133 msgstr "Tento modul není licencován dle GPL v2 nebo dle jiné kompatibilní licence."
1134
1135 #: src/common/plugin.c:374
1136 msgid "This module is for Claws Mail GTK1."
1137 msgstr "Tento modul je určen pro Claws Mail GTK1."
1138
1139 #: src/common/plugin.c:616
1140 #, c-format
1141 msgid "Your version of Claws Mail is newer than the version the '%s' plugin was built with."
1142 msgstr "Vaše verze Claws Mail je novější než ta, se kterou byl zkompilován modul %s."
1143
1144 #: src/common/plugin.c:619
1145 msgid "Your version of Claws Mail is newer than the version the plugin was built with."
1146 msgstr "Vaše verze Claws Mail je novější než ta, se kterou byl zkompilován tento modul."
1147
1148 #: src/common/plugin.c:628
1149 #, c-format
1150 msgid "Your version of Claws Mail is too old for the '%s' plugin."
1151 msgstr "Vaše verze Claws Mail je příliš stará na použití s modulem %s."
1152
1153 #: src/common/plugin.c:630
1154 msgid "Your version of Claws Mail is too old for the plugin."
1155 msgstr "Vaše verze Claws Mail je příliš stará na použití s tímto modulem."
1156
1157 #: src/common/session.c:170
1158 #: src/imap.c:1094
1159 msgid "SSL handshake failed\n"
1160 msgstr "Inicializace SSL spojení selhala\n"
1161
1162 #: src/common/smtp.c:176
1163 msgid "SMTP AUTH not available\n"
1164 msgstr "SMTP AUTH je nedostupná\n"
1165
1166 #: src/common/smtp.c:518
1167 #: src/common/smtp.c:568
1168 msgid "bad SMTP response\n"
1169 msgstr "špatná SMTP odpověď\n"
1170
1171 #: src/common/smtp.c:539
1172 #: src/common/smtp.c:557
1173 #: src/common/smtp.c:676
1174 msgid "error occurred on SMTP session\n"
1175 msgstr "nastala chyba v SMTP relaci\n"
1176
1177 #: src/common/smtp.c:548
1178 #: src/pop.c:892
1179 msgid "error occurred on authentication\n"
1180 msgstr "nastala chyba v autentizaci\n"
1181
1182 #: src/common/smtp.c:603
1183 #, c-format
1184 msgid "Message is too big (Maximum size is %s)\n"
1185 msgstr "Zpráva je příliš velká (maximální velikost je %s)\n"
1186
1187 #: src/common/smtp.c:635
1188 #: src/pop.c:885
1189 msgid "couldn't start TLS session\n"
1190 msgstr "nelze spustit TLS relaci\n"
1191
1192 #: src/common/socket.c:1492
1193 #, c-format
1194 msgid "write on fd%d: %s\n"
1195 msgstr "zápis do fd%d: %s\n"
1196
1197 #: src/common/ssl_certificate.c:591
1198 msgid "Uncheckable"
1199 msgstr "Nezkontrolovatelný"
1200
1201 #: src/common/ssl_certificate.c:595
1202 msgid "Self-signed certificate"
1203 msgstr "Certifikát podepsaný vlastníkem (Self-signed)"
1204
1205 #: src/common/ssl_certificate.c:598
1206 msgid "Revoked certificate"
1207 msgstr "Odvolaný certifikát"
1208
1209 #: src/common/ssl_certificate.c:600
1210 msgid "No certificate issuer found"
1211 msgstr "Nenalezen vydavatel certifikátu"
1212
1213 #: src/common/ssl_certificate.c:602
1214 msgid "Certificate issuer is not a CA"
1215 msgstr "Vydavatel certifikátu není Certifikační Autoritou."
1216
1217 #: src/common/string_match.c:81
1218 msgid "(Subject cleared by RegExp)"
1219 msgstr "(Předmět odstraněn reg. výrazem)"
1220
1221 #: src/common/utils.c:345
1222 #, c-format
1223 msgid "%dB"
1224 msgstr "%dB"
1225
1226 #: src/common/utils.c:346
1227 #, c-format
1228 msgid "%d.%02dKB"
1229 msgstr "%d.%02dKB"
1230
1231 #: src/common/utils.c:347
1232 #, c-format
1233 msgid "%d.%02dMB"
1234 msgstr "%d.%02dMB"
1235
1236 #: src/common/utils.c:348
1237 #, c-format
1238 msgid "%.2fGB"
1239 msgstr "%.2fGB"
1240
1241 #: src/common/utils.c:4838
1242 msgid "Complete day name for use by strftime|Sunday"
1243 msgstr "Neděle"
1244
1245 #: src/common/utils.c:4839
1246 msgid "Complete day name for use by strftime|Monday"
1247 msgstr "Pondělí"
1248
1249 #: src/common/utils.c:4840
1250 msgid "Complete day name for use by strftime|Tuesday"
1251 msgstr "Úterý"
1252
1253 #: src/common/utils.c:4841
1254 msgid "Complete day name for use by strftime|Wednesday"
1255 msgstr "Středa"
1256
1257 #: src/common/utils.c:4842
1258 msgid "Complete day name for use by strftime|Thursday"
1259 msgstr "Čtvrtek"
1260
1261 #: src/common/utils.c:4843
1262 msgid "Complete day name for use by strftime|Friday"
1263 msgstr "Pátek"
1264
1265 #: src/common/utils.c:4844
1266 msgid "Complete day name for use by strftime|Saturday"
1267 msgstr "Sobota"
1268
1269 #: src/common/utils.c:4846
1270 msgid "Complete month name for use by strftime|January"
1271 msgstr "Leden"
1272
1273 #: src/common/utils.c:4847
1274 msgid "Complete month name for use by strftime|February"
1275 msgstr "Únor"
1276
1277 #: src/common/utils.c:4848
1278 msgid "Complete month name for use by strftime|March"
1279 msgstr "Březen"
1280
1281 #: src/common/utils.c:4849
1282 msgid "Complete month name for use by strftime|April"
1283 msgstr "Duben"
1284
1285 #: src/common/utils.c:4850
1286 msgid "Complete month name for use by strftime|May"
1287 msgstr "Květen"
1288
1289 #: src/common/utils.c:4851
1290 msgid "Complete month name for use by strftime|June"
1291 msgstr "Červen"
1292
1293 #: src/common/utils.c:4852
1294 msgid "Complete month name for use by strftime|July"
1295 msgstr "Červenec"
1296
1297 #: src/common/utils.c:4853
1298 msgid "Complete month name for use by strftime|August"
1299 msgstr "Srpen"
1300
1301 #: src/common/utils.c:4854
1302 msgid "Complete month name for use by strftime|September"
1303 msgstr "Září"
1304
1305 #: src/common/utils.c:4855
1306 msgid "Complete month name for use by strftime|October"
1307 msgstr "Říjen"
1308
1309 #: src/common/utils.c:4856
1310 msgid "Complete month name for use by strftime|November"
1311 msgstr "Listopad"
1312
1313 #: src/common/utils.c:4857
1314 msgid "Complete month name for use by strftime|December"
1315 msgstr "Prosinec"
1316
1317 #: src/common/utils.c:4859
1318 msgid "Abbr. day name for use by strftime|Sun"
1319 msgstr "ne"
1320
1321 #: src/common/utils.c:4860
1322 msgid "Abbr. day name for use by strftime|Mon"
1323 msgstr "po"
1324
1325 #: src/common/utils.c:4861
1326 msgid "Abbr. day name for use by strftime|Tue"
1327 msgstr "út"
1328
1329 #: src/common/utils.c:4862
1330 msgid "Abbr. day name for use by strftime|Wed"
1331 msgstr "st"
1332
1333 #: src/common/utils.c:4863
1334 msgid "Abbr. day name for use by strftime|Thu"
1335 msgstr "čt"
1336
1337 #: src/common/utils.c:4864
1338 msgid "Abbr. day name for use by strftime|Fri"
1339 msgstr "pá"
1340
1341 #: src/common/utils.c:4865
1342 msgid "Abbr. day name for use by strftime|Sat"
1343 msgstr "so"
1344
1345 #: src/common/utils.c:4867
1346 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Jan"
1347 msgstr "led"
1348
1349 #: src/common/utils.c:4868
1350 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Feb"
1351 msgstr "úno"
1352
1353 #: src/common/utils.c:4869
1354 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Mar"
1355 msgstr "bře"
1356
1357 #: src/common/utils.c:4870
1358 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Apr"
1359 msgstr "dub"
1360
1361 #: src/common/utils.c:4871
1362 msgid "Abbr. month name for use by strftime|May"
1363 msgstr "kvě"
1364
1365 #: src/common/utils.c:4872
1366 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Jun"
1367 msgstr "čen"
1368
1369 #: src/common/utils.c:4873
1370 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Jul"
1371 msgstr "čec"
1372
1373 #: src/common/utils.c:4874
1374 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Aug"
1375 msgstr "srp"
1376
1377 #: src/common/utils.c:4875
1378 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Sep"
1379 msgstr "zář"
1380
1381 #: src/common/utils.c:4876
1382 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Oct"
1383 msgstr "říj"
1384
1385 #: src/common/utils.c:4877
1386 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Nov"
1387 msgstr "lis"
1388
1389 #: src/common/utils.c:4878
1390 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Dec"
1391 msgstr "pro"
1392
1393 #: src/common/utils.c:4889
1394 msgid "For use by strftime (morning)|AM"
1395 msgstr "DOP."
1396
1397 #: src/common/utils.c:4890
1398 msgid "For use by strftime (afternoon)|PM"
1399 msgstr "ODP."
1400
1401 #: src/common/utils.c:4891
1402 msgid "For use by strftime (morning, lowercase)|am"
1403 msgstr "dop."
1404
1405 #: src/common/utils.c:4892
1406 msgid "For use by strftime (afternoon, lowercase)|pm"
1407 msgstr "odp."
1408
1409 #: src/common/utils.c:4899
1410 msgid "For use by strftime (default date+time format)|%a %b %e %H:%M:%S %Y"
1411 msgstr "%a %d.%m.%Y %H:%M"
1412
1413 #: src/common/utils.c:4900
1414 msgid "For use by strftime (default date format)|%m/%d/%y"
1415 msgstr "%d.%m.%Y"
1416
1417 #: src/common/utils.c:4901
1418 msgid "For use by strftime (default time format)|%H:%M:%S"
1419 msgstr "%H:%M:%S"
1420
1421 #: src/common/utils.c:4903
1422 msgid "For use by strftime (default 12-hour time format)|%I:%M:%S %p"
1423 msgstr "%I:%M:%S %p"
1424
1425 #: src/compose.c:530
1426 msgid "_Add..."
1427 msgstr "_Přidat..."
1428
1429 #: src/compose.c:531
1430 #: src/mh_gtk.c:362
1431 msgid "_Remove"
1432 msgstr "_Odstranit"
1433
1434 #: src/compose.c:533
1435 #: src/folderview.c:282
1436 msgid "_Properties..."
1437 msgstr "_Vlastnosti..."
1438
1439 #: src/compose.c:540
1440 #: src/mainwindow.c:471
1441 #: src/messageview.c:189
1442 msgid "_Message"
1443 msgstr "_Zpráva"
1444
1445 #: src/compose.c:543
1446 msgid "_Spelling"
1447 msgstr "_Pravopis"
1448
1449 #: src/compose.c:545
1450 #: src/compose.c:609
1451 msgid "_Options"
1452 msgstr "Nastav_ení"
1453
1454 #: src/compose.c:549
1455 msgid "S_end"
1456 msgstr "_Odeslat"
1457
1458 #: src/compose.c:550
1459 msgid "Send _later"
1460 msgstr "Poslat _později"
1461
1462 #: src/compose.c:553
1463 msgid "_Attach file"
1464 msgstr "Připojit _soubor"
1465
1466 #: src/compose.c:554
1467 msgid "_Insert file"
1468 msgstr "_Vložit soubor"
1469
1470 #: src/compose.c:555
1471 msgid "Insert si_gnature"
1472 msgstr "Vložit p_odpis"
1473
1474 #: src/compose.c:562
1475 msgid "_Undo"
1476 msgstr "_Zpět"
1477
1478 #: src/compose.c:563
1479 msgid "_Redo"
1480 msgstr "Z_novu"
1481
1482 #: src/compose.c:566
1483 msgid "Cu_t"
1484 msgstr "_Vyjmout"
1485
1486 #: src/compose.c:570
1487 msgid "Special paste"
1488 msgstr "Vložit jinak"
1489
1490 #: src/compose.c:571
1491 msgid "as _quotation"
1492 msgstr "jako _citaci"
1493
1494 #: src/compose.c:572
1495 msgid "_wrapped"
1496 msgstr "_zalomené"
1497
1498 #: src/compose.c:573
1499 msgid "_unwrapped"
1500 msgstr "_nezalomené"
1501
1502 #: src/compose.c:575
1503 #: src/mainwindow.c:504
1504 msgid "Select _all"
1505 msgstr "Vybrat vš_e"
1506
1507 #: src/compose.c:577
1508 msgid "A_dvanced"
1509 msgstr "Po_kročilé"
1510
1511 #: src/compose.c:578
1512 msgid "Move a character backward"
1513 msgstr "Přesun o znak zpět"
1514
1515 #: src/compose.c:579
1516 msgid "Move a character forward"
1517 msgstr "Přesun o znak dále"
1518
1519 #: src/compose.c:580
1520 msgid "Move a word backward"
1521 msgstr "Přesun o slovo zpět"
1522
1523 #: src/compose.c:581
1524 msgid "Move a word forward"
1525 msgstr "Přesun o slovo dále"
1526
1527 #: src/compose.c:582
1528 msgid "Move to beginning of line"
1529 msgstr "Přesun na začátek řádku"
1530
1531 #: src/compose.c:583
1532 msgid "Move to end of line"
1533 msgstr "Přesun na konec řádku"
1534
1535 #: src/compose.c:584
1536 msgid "Move to previous line"
1537 msgstr "Přesun na předchozí řádek"
1538
1539 #: src/compose.c:585
1540 msgid "Move to next line"
1541 msgstr "Přesun na další řádek"
1542
1543 #: src/compose.c:586
1544 msgid "Delete a character backward"
1545 msgstr "Smazat znak zpět"
1546
1547 #: src/compose.c:587
1548 msgid "Delete a character forward"
1549 msgstr "Smazat znak vpřed"
1550
1551 #: src/compose.c:588
1552 msgid "Delete a word backward"
1553 msgstr "Smazat slovo zpět"
1554
1555 #: src/compose.c:589
1556 msgid "Delete a word forward"
1557 msgstr "Smazat slovo vpřed"
1558
1559 #: src/compose.c:590
1560 msgid "Delete line"
1561 msgstr "Smazat řádek"
1562
1563 #: src/compose.c:591
1564 msgid "Delete to end of line"
1565 msgstr "Smazat do konce řádku"
1566
1567 #: src/compose.c:594
1568 #: src/messageview.c:207
1569 msgid "_Find"
1570 msgstr "_Najít"
1571
1572 #: src/compose.c:597
1573 msgid "_Wrap current paragraph"
1574 msgstr "_Zalomit aktuální odstavec"
1575
1576 #: src/compose.c:598
1577 msgid "Wrap all long _lines"
1578 msgstr "Zalomit všechny _dlouhé řádky"
1579
1580 #: src/compose.c:600
1581 msgid "Edit with e_xternal editor"
1582 msgstr "Upravit e_xterním editorem"
1583
1584 #: src/compose.c:603
1585 msgid "_Check all or check selection"
1586 msgstr "_Zkontrolovat vše nebo výběr"
1587
1588 #: src/compose.c:604
1589 msgid "_Highlight all misspelled words"
1590 msgstr "Z_výraznit nesprávná slova"
1591
1592 #: src/compose.c:605
1593 msgid "Check _backwards misspelled word"
1594 msgstr "Přejít na _předchozí chybu"
1595
1596 #: src/compose.c:606
1597 msgid "_Forward to next misspelled word"
1598 msgstr "Přejít na _následující chybu"
1599
1600 #: src/compose.c:614
1601 msgid "Reply _mode"
1602 msgstr "_Mód odpovědi"
1603
1604 #: src/compose.c:616
1605 msgid "Privacy _System"
1606 msgstr "Systém _zabezpečení"
1607
1608 #: src/compose.c:621
1609 msgid "_Priority"
1610 msgstr "_Priorita"
1611
1612 #: src/compose.c:623
1613 #: src/mainwindow.c:556
1614 #: src/messageview.c:233
1615 msgid "Character _encoding"
1616 msgstr "_Kódování znaků"
1617
1618 #: src/compose.c:628
1619 #: src/mainwindow.c:561
1620 #: src/messageview.c:238
1621 msgid "Western European"
1622 msgstr "Západní Evropa"
1623
1624 #: src/compose.c:629
1625 #: src/mainwindow.c:562
1626 #: src/messageview.c:239
1627 msgid "Baltic"
1628 msgstr "Baltské"
1629
1630 #: src/compose.c:630
1631 #: src/mainwindow.c:563
1632 #: src/messageview.c:240
1633 msgid "Hebrew"
1634 msgstr "Hebrejština"
1635
1636 #: src/compose.c:631
1637 #: src/mainwindow.c:564
1638 #: src/messageview.c:241
1639 msgid "Arabic"
1640 msgstr "Arabština"
1641
1642 #: src/compose.c:632
1643 #: src/mainwindow.c:565
1644 #: src/messageview.c:242
1645 msgid "Cyrillic"
1646 msgstr "Azbuka"
1647
1648 #: src/compose.c:633
1649 #: src/mainwindow.c:566
1650 #: src/messageview.c:243
1651 msgid "Japanese"
1652 msgstr "Japonština"
1653
1654 #: src/compose.c:634
1655 #: src/mainwindow.c:567
1656 #: src/messageview.c:244
1657 msgid "Chinese"
1658 msgstr "Čínština"
1659
1660 #: src/compose.c:635
1661 #: src/mainwindow.c:568
1662 #: src/messageview.c:245
1663 msgid "Korean"
1664 msgstr "Korejština"
1665
1666 #: src/compose.c:636
1667 #: src/mainwindow.c:569
1668 #: src/messageview.c:246
1669 msgid "Thai"
1670 msgstr "Thajština"
1671
1672 #: src/compose.c:639
1673 #: src/mainwindow.c:661
1674 #: src/messageview.c:275
1675 msgid "_Address book"
1676 msgstr "_Kniha adres"
1677
1678 #: src/compose.c:641
1679 msgid "_Template"
1680 msgstr "Ša_blona"
1681
1682 #: src/compose.c:643
1683 #: src/mainwindow.c:689
1684 #: src/messageview.c:296
1685 msgid "Actio_ns"
1686 msgstr "Ak_ce"
1687
1688 #: src/compose.c:652
1689 msgid "Aut_o wrapping"
1690 msgstr "Aut_omatické zalamování"
1691
1692 #: src/compose.c:653
1693 msgid "Auto _indent"
1694 msgstr "Automatické _odsazení"
1695
1696 #: src/compose.c:654
1697 msgid "Si_gn"
1698 msgstr "Po_depsat"
1699
1700 #: src/compose.c:655
1701 msgid "_Encrypt"
1702 msgstr "Ši_frovat"
1703
1704 #: src/compose.c:656
1705 msgid "_Request Return Receipt"
1706 msgstr "_Vyžadovat potvrzení o doručení"
1707
1708 #: src/compose.c:657
1709 msgid "Remo_ve references"
1710 msgstr "Odstranit reference"
1711
1712 #: src/compose.c:658
1713 msgid "Show _ruler"
1714 msgstr "Zobrazit _pravítko"
1715
1716 #: src/compose.c:663
1717 #: src/compose.c:673
1718 msgid "_Normal"
1719 msgstr "_Normální"
1720
1721 #: src/compose.c:664
1722 msgid "_All"
1723 msgstr "_Všem"
1724
1725 #: src/compose.c:665
1726 msgid "_Sender"
1727 msgstr "_Odesílateli"
1728
1729 #: src/compose.c:666
1730 msgid "_Mailing-list"
1731 msgstr "Kon_ference"
1732
1733 #: src/compose.c:671
1734 msgid "_Highest"
1735 msgstr "_Nejvyšší"
1736
1737 #: src/compose.c:672
1738 msgid "Hi_gh"
1739 msgstr "Vy_soká"
1740
1741 #: src/compose.c:674
1742 msgid "Lo_w"
1743 msgstr "Ní_zká"
1744
1745 #: src/compose.c:675
1746 msgid "_Lowest"
1747 msgstr "Ne_jnižsí"
1748
1749 #: src/compose.c:680
1750 #: src/mainwindow.c:802
1751 #: src/messageview.c:313
1752 msgid "_Automatic"
1753 msgstr "_Automaticky"
1754
1755 #: src/compose.c:681
1756 #: src/mainwindow.c:803
1757 #: src/messageview.c:314
1758 msgid "7bit ASCII (US-ASC_II)"
1759 msgstr "7bitové ASCII (US-ASC_II)"
1760
1761 #: src/compose.c:682
1762 #: src/mainwindow.c:804
1763 #: src/messageview.c:315
1764 msgid "Unicode (_UTF-8)"
1765 msgstr "Unicode (_UTF-8)"
1766
1767 #: src/compose.c:686
1768 #: src/mainwindow.c:808
1769 #: src/messageview.c:319
1770 msgid "Central European (ISO-8859-_2)"
1771 msgstr "Střední Evropa (ISO-8859-_2)"
1772
1773 #: src/compose.c:689
1774 #: src/mainwindow.c:811
1775 #: src/messageview.c:322
1776 msgid "Greek (ISO-8859-_7)"
1777 msgstr "Řečtina (ISO-8859-_7)"
1778
1779 #: src/compose.c:694
1780 #: src/mainwindow.c:816
1781 #: src/messageview.c:327
1782 msgid "Turkish (ISO-8859-_9)"
1783 msgstr "Turečtina (ISO-8859-_9)"
1784
1785 #: src/compose.c:990
1786 #: src/quote_fmt.c:566
1787 msgid "New message From format error."
1788 msgstr "Chyba ve formátu pole Od nové zprávy."
1789
1790 #: src/compose.c:1082
1791 #: src/quote_fmt.c:569
1792 msgid "New message subject format error."
1793 msgstr "Chyba v předmětu šablony nové zprávy."
1794
1795 #: src/compose.c:1112
1796 #: src/quote_fmt.c:572
1797 #, c-format
1798 msgid "New message body format error at line %d."
1799 msgstr "Chyba ve formátu těla nové zprávy na řádku %d."
1800
1801 #: src/compose.c:1306
1802 msgid "Unable to reply. The original email probably doesn't exist."
1803 msgstr "Není možno odpovědět. Originální email pravděpodobně neexistuje."
1804
1805 #: src/compose.c:1485
1806 #: src/quote_fmt.c:589
1807 msgid "Message reply From format error."
1808 msgstr "Chyba ve formátu pole Od odpovědi."
1809
1810 #: src/compose.c:1532
1811 #: src/quote_fmt.c:592
1812 #, c-format
1813 msgid "Message reply format error at line %d."
1814 msgstr "Chyba ve formátu odpovědi na řádku %d."
1815
1816 #: src/compose.c:1655
1817 #: src/compose.c:1837
1818 #: src/quote_fmt.c:609
1819 msgid "Message forward From format error."
1820 msgstr "Chyba ve formátu pole Od přeposlané zprávy."
1821
1822 #: src/compose.c:1720
1823 #: src/quote_fmt.c:612
1824 #, c-format
1825 msgid "Message forward format error at line %d."
1826 msgstr "Chyba ve formátu přeposlané zprávy na řádku %d."
1827
1828 #: src/compose.c:1879
1829 msgid "Fw: multiple emails"
1830 msgstr "Fw: vice zprav"
1831
1832 #: src/compose.c:2295
1833 #, c-format
1834 msgid "Message redirect format error at line %d."
1835 msgstr "Chyba ve formátu přesměrované zprávy na řádku %d."
1836
1837 #: src/compose.c:2359
1838 #: src/gtk/headers.h:13
1839 msgid "Cc:"
1840 msgstr "Kopie:"
1841
1842 #: src/compose.c:2362
1843 #: src/gtk/headers.h:14
1844 msgid "Bcc:"
1845 msgstr "Skrytá kopie:"
1846
1847 #: src/compose.c:2365
1848 #: src/gtk/headers.h:11
1849 msgid "Reply-To:"
1850 msgstr "Odpovědět komu:"
1851
1852 #: src/compose.c:2368
1853 #: src/gtk/headers.h:32
1854 msgid "Newsgroups:"
1855 msgstr "Diskusní skupiny:"
1856
1857 #: src/compose.c:2371
1858 #: src/gtk/headers.h:33
1859 msgid "Followup-To:"
1860 msgstr "Pokračování:"
1861
1862 #: src/compose.c:2375
1863 #: src/gtk/headers.h:12
1864 #: src/summary_search.c:359
1865 msgid "To:"
1866 msgstr "Komu:"
1867
1868 #: src/compose.c:2566
1869 msgid "Couldn't attach a file (charset conversion failed)."
1870 msgstr "Nepodařilo se připojit soubor (konverze znakové sady se nezdařila)."
1871
1872 #: src/compose.c:2572
1873 #, c-format
1874 msgid ""
1875 "The following file has been attached: \n"
1876 "%s"
1877 msgid_plural ""
1878 "The following files have been attached: \n"
1879 "%s"
1880 msgstr[0] ""
1881 "Následující soubor byl připojen: \n"
1882 "%s"
1883 msgstr[1] ""
1884 "Následující soubory byly připojeny: \n"
1885 "%s"
1886 msgstr[2] ""
1887 "Následující soubory byly připojeny: \n"
1888 "%s"
1889
1890 #: src/compose.c:2811
1891 msgid "Quote mark format error."
1892 msgstr "Chyba formátu značky citace."
1893
1894 #: src/compose.c:3381
1895 #, c-format
1896 msgid "File %s is empty."
1897 msgstr "Soubor %s je prázdný."
1898
1899 #: src/compose.c:3385
1900 #, c-format
1901 msgid "Can't read %s."
1902 msgstr "Nemohu načíst %s."
1903
1904 #: src/compose.c:3412
1905 #, c-format
1906 msgid "Message: %s"
1907 msgstr "Zpráva: %s"
1908
1909 #: src/compose.c:4392
1910 msgid " [Edited]"
1911 msgstr " [Upraveno]"
1912
1913 #: src/compose.c:4399
1914 #, c-format
1915 msgid "%s - Compose message%s"
1916 msgstr "%s - Psaní zprávy%s"
1917
1918 #: src/compose.c:4402
1919 #, c-format
1920 msgid "[no subject] - Compose message%s"
1921 msgstr "[žádný předmět] - Psaní zprávy%s"
1922
1923 #: src/compose.c:4404
1924 msgid "Compose message"
1925 msgstr "Napsat zprávu"
1926
1927 #: src/compose.c:4431
1928 #: src/messageview.c:838
1929 msgid ""
1930 "Account for sending mail is not specified.\n"
1931 "Please select a mail account before sending."
1932 msgstr ""
1933 "Není zadán účet pro odesílání mailů.\n"
1934 "Před odesláním vyberte prosím nějaký účet."
1935
1936 #: src/compose.c:4622
1937 #: src/compose.c:4654
1938 #: src/compose.c:4696
1939 #: src/prefs_account.c:3140
1940 #: src/toolbar.c:388
1941 #: src/toolbar.c:406
1942 msgid "Send"
1943 msgstr "Odeslat"
1944
1945 #: src/compose.c:4623
1946 msgid "The only recipient is the default CC address. Send anyway?"
1947 msgstr "Jediný adresát je výchozí příjemce kopií (viz nastavení účtu). Opravdu odeslat?"
1948
1949 #: src/compose.c:4624
1950 #: src/compose.c:4656
1951 #: src/compose.c:4689
1952 #: src/compose.c:5199
1953 msgid "+_Send"
1954 msgstr "+_Odeslat"
1955
1956 #: src/compose.c:4655
1957 msgid "The only recipient is the default BCC address. Send anyway?"
1958 msgstr "Jediný adresát je výchozí příjemce skrytých kopií (viz nastavení účtu). Opravdu odeslat?"
1959
1960 #: src/compose.c:4672
1961 msgid "Recipient is not specified."
1962 msgstr "Není uveden příjemce."
1963
1964 #: src/compose.c:4691
1965 msgid "+_Queue"
1966 msgstr "+_Fronta"
1967
1968 #: src/compose.c:4692
1969 #, c-format
1970 msgid "Subject is empty. %s"
1971 msgstr "Předmět je prázdný.  %s"
1972
1973 #: src/compose.c:4693
1974 msgid "Send it anyway?"
1975 msgstr "Přesto odeslat?"
1976
1977 #: src/compose.c:4694
1978 msgid "Queue it anyway?"
1979 msgstr "Opravdu zařadit do fronty?"
1980
1981 #: src/compose.c:4696
1982 #: src/toolbar.c:407
1983 msgid "Send later"
1984 msgstr "Poslat později"
1985
1986 #: src/compose.c:4744
1987 #: src/compose.c:8885
1988 msgid ""
1989 "Could not queue message for sending:\n"
1990 "\n"
1991 "Charset conversion failed."
1992 msgstr ""
1993 "Zprávu nelze uložit do fronty pro odeslání:\n"
1994 "\n"
1995 "Konverze znakové sady se nezdařila."
1996
1997 #: src/compose.c:4747
1998 #: src/compose.c:8888
1999 msgid ""
2000 "Could not queue message for sending:\n"
2001 "\n"
2002 "Couldn't get recipient encryption key."
2003 msgstr ""
2004 "Zprávu nelze uložit do fronty pro odeslání:\n"
2005 "\n"
2006 "Nepodařilo se získat šifrovací klíč příjemce."
2007
2008 #: src/compose.c:4753
2009 #: src/compose.c:8882
2010 #, c-format
2011 msgid ""
2012 "Could not queue message for sending:\n"
2013 "\n"
2014 "Signature failed: %s"
2015 msgstr ""
2016 "Zprávu nelze uložit do fronty pro odeslání\n"
2017 "\n"
2018 "Podepisování se nezdařilo: %s"
2019
2020 #: src/compose.c:4756
2021 #, c-format
2022 msgid ""
2023 "Could not queue message for sending:\n"
2024 "\n"
2025 "%s."
2026 msgstr ""
2027 "Zprávu nelze uložit do fronty pro odeslání:\n"
2028 "\n"
2029 "%s."
2030
2031 #: src/compose.c:4758
2032 msgid "Could not queue message for sending."
2033 msgstr "Zprávu nelze uložit do fronty pro odeslání."
2034
2035 #: src/compose.c:4773
2036 #: src/compose.c:4833
2037 msgid ""
2038 "The message was queued but could not be sent.\n"
2039 "Use \"Send queued messages\" from the main window to retry."
2040 msgstr ""
2041 "Zpráva byla uložena do fronty ale nemohla být odeslána.\n"
2042 "Použijte nabídku \"Odeslat pozdržené zprávy \" z hlavního okna."
2043
2044 #: src/compose.c:4829
2045 #, c-format
2046 msgid ""
2047 "%s\n"
2048 "Use \"Send queued messages\" from the main window to retry."
2049 msgstr ""
2050 "%s\n"
2051 "Použijte nabídku \"Odeslat pozdržené zprávy \" z hlavního okna."
2052
2053 #: src/compose.c:5196
2054 #, c-format
2055 msgid ""
2056 "Can't convert the character encoding of the message \n"
2057 "to the specified %s charset.\n"
2058 "Send it as %s?"
2059 msgstr ""
2060 "Nelze převést kódování znaků zprávy \n"
2061 "na %s.\n"
2062 "Odeslat v kódování %s?"
2063
2064 #: src/compose.c:5254
2065 #, c-format
2066 msgid ""
2067 "Line %d exceeds the line length limit (998 bytes).\n"
2068 "The contents of the message might be broken on the way to the delivery.\n"
2069 "\n"
2070 "Send it anyway?"
2071 msgstr ""
2072 "Řádek %d překračuje limit délky řádku (998 bajtů). \n"
2073 "Obsah zprávy může být poškozen po cestě k adresátovi.\n"
2074 "\n"
2075 "\n"
2076 "Přesto odeslat?"
2077
2078 #: src/compose.c:5415
2079 msgid "Encryption warning"
2080 msgstr "Varování šifrování"
2081
2082 #: src/compose.c:5416
2083 msgid "+C_ontinue"
2084 msgstr "+_Pokračovat"
2085
2086 #: src/compose.c:5471
2087 msgid "No account for sending mails available!"
2088 msgstr "Není dostupný žádný účet pro odeslání pošty!"
2089
2090 #: src/compose.c:5481
2091 msgid "No account for posting news available!"
2092 msgstr "Není dostupný žádný účet pro odeslání příspěvku do diskusních skupin!"
2093
2094 #: src/compose.c:6192
2095 msgid "Add to address _book"
2096 msgstr "Přidat do knihy adres"
2097
2098 #: src/compose.c:6269
2099 msgid "Use <tab> to autocomplete from addressbook"
2100 msgstr "Použijte <tab> pro automatické dokončení podle knihy adres"
2101
2102 #: src/compose.c:6417
2103 msgid "Mime type"
2104 msgstr "MIME typ"
2105
2106 #: src/compose.c:6423
2107 #: src/compose.c:6726
2108 #: src/mimeview.c:271
2109 #: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:394
2110 #: src/prefs_matcher.c:603
2111 #: src/prefs_summary_column.c:84
2112 #: src/summaryview.c:451
2113 msgid "Size"
2114 msgstr "Délka"
2115
2116 #: src/compose.c:6493
2117 msgid "Save Message to "
2118 msgstr "Uložit zprávu do "
2119
2120 #: src/compose.c:6522
2121 #: src/editjpilot.c:276
2122 #: src/editldap.c:519
2123 #: src/editvcard.c:192
2124 #: src/export.c:162
2125 #: src/import.c:161
2126 #: src/importmutt.c:239
2127 #: src/importpine.c:238
2128 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:186
2129 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:206
2130 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:416
2131 msgid "_Browse"
2132 msgstr "P_rocházet"
2133
2134 #: src/compose.c:6725
2135 #: src/compose.c:8299
2136 msgid "MIME type"
2137 msgstr "MIME typ"
2138
2139 #: src/compose.c:7002
2140 msgid "Hea_der"
2141 msgstr "_Záhlaví"
2142
2143 #: src/compose.c:7007
2144 msgid "_Attachments"
2145 msgstr "_Přílohy"
2146
2147 #: src/compose.c:7021
2148 msgid "Othe_rs"
2149 msgstr "_Ostatní"
2150
2151 #: src/compose.c:7036
2152 #: src/gtk/headers.h:18
2153 #: src/summary_search.c:366
2154 msgid "Subject:"
2155 msgstr "Předmět:"
2156
2157 #: src/compose.c:7246
2158 #, c-format
2159 msgid ""
2160 "Spell checker could not be started.\n"
2161 "%s"
2162 msgstr ""
2163 "Nelze spustit kontrolu pravopisu.\n"
2164 "%s"
2165
2166 #: src/compose.c:7357
2167 #, c-format
2168 msgid "From: <i>%s</i>"
2169 msgstr "Od: <i>%s</i>"
2170
2171 #: src/compose.c:7391
2172 msgid "Account to use for this email"
2173 msgstr "Účet použitý pro tuto zprávu"
2174
2175 #: src/compose.c:7393
2176 msgid "Sender address to be used"
2177 msgstr "Adresa odesílatele musí být uvedena"
2178
2179 #: src/compose.c:7556
2180 #, c-format
2181 msgid "The privacy system '%s' cannot be loaded. You will not be able to sign or encrypt this message."
2182 msgstr "Systém zabezpečení '%s' se nepodařilo načíst. Nebudete moci digitálně podepsat nebo šifrovat zprávu."
2183
2184 #: src/compose.c:7655
2185 msgid "_None"
2186 msgstr "Žá_dné"
2187
2188 #: src/compose.c:7756
2189 #: src/prefs_template.c:741
2190 #, c-format
2191 msgid "Template body format error at line %d."
2192 msgstr "Chyba v těle šablony na řádku %d."
2193
2194 #: src/compose.c:7867
2195 #: src/prefs_template.c:786
2196 msgid "Template From format error."
2197 msgstr "Chyba v poli 'Od' šablony."
2198
2199 #: src/compose.c:7885
2200 #: src/prefs_template.c:792
2201 msgid "Template To format error."
2202 msgstr "Chyba v poli 'Komu' šablony."
2203
2204 #: src/compose.c:7903
2205 #: src/prefs_template.c:798
2206 msgid "Template Cc format error."
2207 msgstr "Chyba v poli 'Kopie' šablony."
2208
2209 #: src/compose.c:7921
2210 #: src/prefs_template.c:804
2211 msgid "Template Bcc format error."
2212 msgstr "Chyba v poli 'Skrytá kopie' šablony."
2213
2214 #: src/compose.c:7940
2215 #: src/prefs_template.c:810
2216 msgid "Template subject format error."
2217 msgstr "Chyba v poli 'Předmět' šablony."
2218
2219 #: src/compose.c:8193
2220 msgid "Invalid MIME type."
2221 msgstr "Neplatný MIME typ."
2222
2223 #: src/compose.c:8208
2224 msgid "File doesn't exist or is empty."
2225 msgstr "Soubor neexistuje nebo je prázdný."
2226
2227 #: src/compose.c:8281
2228 msgid "Properties"
2229 msgstr "Vlastnosti"
2230
2231 #: src/compose.c:8332
2232 msgid "Encoding"
2233 msgstr "Kódování"
2234
2235 #: src/compose.c:8352
2236 msgid "Path"
2237 msgstr "Cesta k souboru"
2238
2239 #: src/compose.c:8353
2240 msgid "File name"
2241 msgstr "Název souboru"
2242
2243 #: src/compose.c:8544
2244 #, c-format
2245 msgid ""
2246 "The external editor is still working.\n"
2247 "Force terminating the process?\n"
2248 "process group id: %d"
2249 msgstr ""
2250 "Externí editor stále pracuje.\n"
2251 "Mám přerušit proces?\n"
2252 "číslo procesu: %d"
2253
2254 #: src/compose.c:8586
2255 msgid "Compose: input from monitoring process\n"
2256 msgstr "Psaní: vstup z externího procesu\n"
2257
2258 #: src/compose.c:8853
2259 #: src/messageview.c:1069
2260 msgid "Claws Mail needs network access in order to send this email."
2261 msgstr "Claws Mail potřebuje přístup k síti, aby mohl odeslat tuto zprávu."
2262
2263 #: src/compose.c:8877
2264 msgid "Could not queue message."
2265 msgstr "Zprávu nelze uložit do fronty pro odeslání."
2266
2267 #: src/compose.c:8879
2268 #, c-format
2269 msgid ""
2270 "Could not queue message:\n"
2271 "\n"
2272 "%s."
2273 msgstr ""
2274 "Zprávu nelze uložit do fronty pro odeslání:\n"
2275 "\n"
2276 "%s."
2277
2278 #: src/compose.c:9042
2279 msgid "Could not save draft."
2280 msgstr "Nelze uložit koncept."
2281
2282 #: src/compose.c:9046
2283 msgid "Could not save draft"
2284 msgstr "Nelze uložit koncept"
2285
2286 #: src/compose.c:9047
2287 msgid ""
2288 "Could not save draft.\n"
2289 "Do you want to cancel exit or discard this email?"
2290 msgstr ""
2291 "Nemohu uložit koncept.\n"
2292 "Chcete zrušit ukončení nebo zahodit tuto zprávu?"
2293
2294 #: src/compose.c:9049
2295 msgid "_Cancel exit"
2296 msgstr "_Zrušit ukončení"
2297
2298 #: src/compose.c:9049
2299 msgid "_Discard email"
2300 msgstr "_Zahodit zprávu"
2301
2302 #: src/compose.c:9203
2303 #: src/compose.c:9216
2304 msgid "Select file"
2305 msgstr "Výběr souboru"
2306
2307 #: src/compose.c:9229
2308 #, c-format
2309 msgid "File '%s' could not be read."
2310 msgstr "Soubor '%s' nelze číst."
2311
2312 #: src/compose.c:9231
2313 #, c-format
2314 msgid ""
2315 "File '%s' contained invalid characters\n"
2316 "for the current encoding, insertion may be incorrect."
2317 msgstr ""
2318 "Soubor '%s' obsahuje neplatné znaky\n"
2319 "pro nastavené kódování, vložení může obsahovat chyby."
2320
2321 #: src/compose.c:9294
2322 msgid "Discard message"
2323 msgstr "Zrušit zprávu"
2324
2325 #: src/compose.c:9295
2326 msgid "This message has been modified. Discard it?"
2327 msgstr "Zpráva byla modifikována. Chcete ji zahodit?"
2328
2329 #: src/compose.c:9296
2330 msgid "_Discard"
2331 msgstr "_Zahodit"
2332
2333 #: src/compose.c:9296
2334 msgid "_Save to Drafts"
2335 msgstr "Uložit jako _koncept"
2336
2337 #: src/compose.c:9298
2338 msgid "Save changes"
2339 msgstr "Uložit změny"
2340
2341 #: src/compose.c:9299
2342 msgid "This message has been modified. Save the latest changes?"
2343 msgstr "Zpráva byla modifikována. Chcete uložit poslední změny?"
2344
2345 #: src/compose.c:9300
2346 msgid "_Don't save"
2347 msgstr "_Neukládat"
2348
2349 #: src/compose.c:9300
2350 msgid "+_Save to Drafts"
2351 msgstr "+Uložit jako _koncept"
2352
2353 #: src/compose.c:9351
2354 #, c-format
2355 msgid "Do you want to apply the template '%s' ?"
2356 msgstr "Chcete použít šablonu '%s' ?"
2357
2358 #: src/compose.c:9353
2359 msgid "Apply template"
2360 msgstr "Použít šablonu"
2361
2362 #: src/compose.c:9354
2363 msgid "_Replace"
2364 msgstr "_Nahradit"
2365
2366 #: src/compose.c:9354
2367 msgid "_Insert"
2368 msgstr "_Vložit"
2369
2370 #: src/compose.c:10153
2371 msgid "Insert or attach?"
2372 msgstr "Vložit nebo připojit?"
2373
2374 #: src/compose.c:10154
2375 msgid "Do you want to insert the contents of the file(s) into the message body, or attach it to the email?"
2376 msgstr "Chcete obsah souboru(ů) vložit do textu zprávy nebo soubor(y) připojit ke zprávě jako přílohu?"
2377
2378 #: src/compose.c:10156
2379 msgid "+_Insert"
2380 msgstr "+_Vložit"
2381
2382 #: src/compose.c:10156
2383 msgid "_Attach"
2384 msgstr "_Přiložit"
2385
2386 #: src/compose.c:10356
2387 #, c-format
2388 msgid "Quote format error at line %d."
2389 msgstr "Chyba formátu citace na řádku %d."
2390
2391 #: src/compose.c:10623
2392 #, c-format
2393 msgid "You are about to reply to %d messages. Opening the windows could take some time. Do you want to continue?"
2394 msgstr "Chystáte se odpovědět na %d zpráv. Otevírání oken může chvíli trvat. Chcete pokračovat?"
2395
2396 #: src/crash.c:140
2397 #, c-format
2398 msgid "Claws Mail process (%ld) received signal %ld"
2399 msgstr "Proces Claws Mail (pid %ld) obdržel signál %ld"
2400
2401 #: src/crash.c:186
2402 msgid "Claws Mail has crashed"
2403 msgstr "Claws Mail zhavaroval"
2404
2405 #: src/crash.c:202
2406 #, c-format
2407 msgid ""
2408 "%s.\n"
2409 "Please file a bug report and include the information below."
2410 msgstr ""
2411 "%s.\n"
2412 "Vyplňte prosím hlášení o chybě a vložte níže uvedené informace."
2413
2414 #: src/crash.c:207
2415 msgid "Debug log"
2416 msgstr "Debug log"
2417
2418 #: src/crash.c:251
2419 #: src/toolbar.c:404
2420 msgid "Close"
2421 msgstr "Zavřít"
2422
2423 #: src/crash.c:256
2424 msgid "Save..."
2425 msgstr "Uložit..."
2426
2427 #: src/crash.c:261
2428 msgid "Create bug report"
2429 msgstr "Vytvořit hlášení o chybě"
2430
2431 #: src/crash.c:309
2432 msgid "Save crash information"
2433 msgstr "Uložit informace o pádu"
2434
2435 #: src/editaddress.c:154
2436 #: src/editaddress.c:230
2437 msgid "Add New Person"
2438 msgstr "Přidat novou osobu"
2439
2440 #: src/editaddress.c:156
2441 msgid ""
2442 "Adding a new person requires at least one of the\n"
2443 "following values to be set:\n"
2444 " - Display Name\n"
2445 " - First Name\n"
2446 " - Last Name\n"
2447 " - Nickname\n"
2448 " - any email address\n"
2449 " - any additional attribute\n"
2450 "\n"
2451 "Click OK to keep editing this contact.\n"
2452 "Click Cancel to close without saving."
2453 msgstr ""
2454 "Přidání nové osoby vyžaduje vyplněnou nejméně\n"
2455 "jednu z následujících hodnot:\n"
2456 " - Zobrazené jméno\n"
2457 " - Jméno\n"
2458 " - Příjmení\n"
2459 " - Přezdívka\n"
2460 " - nějaká emailová adresa\n"
2461 " - nějaký další atribut\n"
2462 "\n"
2463 "Klikněte na OK pro pokračování editace.\n"
2464 "Klikněte na Zrušit pro uzavření bez uložení."
2465
2466 #: src/editaddress.c:167
2467 msgid ""
2468 "Adding a new person requires at least one of the\n"
2469 "following values to be set:\n"
2470 " - First Name\n"
2471 " - Last Name\n"
2472 " - any email address\n"
2473 " - any additional attribute\n"
2474 "\n"
2475 "Click OK to keep editing this contact.\n"
2476 "Click Cancel to close without saving."
2477 msgstr ""
2478 "Přidání nové osoby vyžaduje vyplněnou nejméně\n"
2479 "jednu z následujících hodnot:\n"
2480 " - Jméno\n"
2481 " - Příjmení\n"
2482 " - nějaká emailová adresa\n"
2483 " - nějaký další atribut\n"
2484 "\n"
2485 "Klikněte na OK pro pokračování editace.\n"
2486 "Klikněte na Zrušit pro uzavření bez uložení."
2487
2488 #: src/editaddress.c:231
2489 msgid "Edit Person Details"
2490 msgstr "Upravit detaily o osobě"
2491
2492 #: src/editaddress.c:409
2493 msgid "An Email address must be supplied."
2494 msgstr "E-mailová adresa musí být uvedena."
2495
2496 #: src/editaddress.c:585
2497 msgid "A Name and Value must be supplied."
2498 msgstr "Musí být zadáno jméno a hodnota."
2499
2500 #: src/editaddress.c:674
2501 msgid "Discard"
2502 msgstr "_Zahodit"
2503
2504 #: src/editaddress.c:675
2505 msgid "Apply"
2506 msgstr "Použít"
2507
2508 #: src/editaddress.c:705
2509 #: src/editaddress.c:754
2510 msgid "Edit Person Data"
2511 msgstr "Upravit data o osobě"
2512
2513 #: src/editaddress.c:783
2514 msgid "Choose a picture"
2515 msgstr "Vyberte obrázek"
2516
2517 #: src/editaddress.c:802
2518 #, c-format
2519 msgid ""
2520 "Failed to import image: \n"
2521 "%s"
2522 msgstr ""
2523 "Chyba importu obrázku: \n"
2524 "%s"
2525
2526 #: src/editaddress.c:844
2527 msgid "_Set picture"
2528 msgstr "_Nastavit obrázek"
2529
2530 #: src/editaddress.c:845
2531 msgid "_Unset picture"
2532 msgstr "_Zrušit obrázek"
2533
2534 #: src/editaddress.c:904
2535 msgid "Photo"
2536 msgstr "Fotografie"
2537
2538 #: src/editaddress.c:958
2539 #: src/editaddress.c:960
2540 #: src/expldifdlg.c:516
2541 #: src/exporthtml.c:756
2542 #: src/ldif.c:768
2543 msgid "Display Name"
2544 msgstr "Zobrazované jméno"
2545
2546 #: src/editaddress.c:967
2547 #: src/editaddress.c:971
2548 #: src/ldif.c:776
2549 msgid "Last Name"
2550 msgstr "Příjmení"
2551
2552 #: src/editaddress.c:968
2553 #: src/editaddress.c:970
2554 #: src/ldif.c:772
2555 msgid "First Name"
2556 msgstr "Jméno"
2557
2558 #: src/editaddress.c:974
2559 #: src/editaddress.c:976
2560 msgid "Nickname"
2561 msgstr "Přezdívka"
2562
2563 #: src/editaddress.c:1060
2564 #: src/editaddress.c:1128
2565 msgid "Alias"
2566 msgstr "Alias"
2567
2568 #: src/editaddress.c:1270
2569 #: src/editaddress.c:1335
2570 #: src/editaddress.c:1351
2571 #: src/prefs_customheader.c:220
2572 msgid "Value"
2573 msgstr "Hodnota"
2574
2575 #: src/editaddress.c:1418
2576 msgid "_User Data"
2577 msgstr "_Osobní data"
2578
2579 #: src/editaddress.c:1419
2580 msgid "_Email Addresses"
2581 msgstr "_E-mailové adresy"
2582
2583 #: src/editaddress.c:1422
2584 #: src/editaddress.c:1425
2585 msgid "O_ther Attributes"
2586 msgstr "_Další údaje"
2587
2588 #: src/editbook.c:108
2589 msgid "File appears to be OK."
2590 msgstr "Soubor se zdá být v pořádku."
2591
2592 #: src/editbook.c:111
2593 msgid "File does not appear to be a valid address book format."
2594 msgstr "Soubor není ve formátu pro knihu adres."
2595
2596 #: src/editbook.c:114
2597 #: src/editjpilot.c:190
2598 #: src/editvcard.c:97
2599 msgid "Could not read file."
2600 msgstr "Nelze načíst soubor."
2601
2602 #: src/editbook.c:148
2603 #: src/editbook.c:261
2604 msgid "Edit Addressbook"
2605 msgstr "Upravit knihu adres"
2606
2607 #: src/editbook.c:177
2608 #: src/editjpilot.c:264
2609 #: src/editvcard.c:180
2610 msgid " Check File "
2611 msgstr " Otestovat soubor "
2612
2613 #: src/editbook.c:182
2614 #: src/editjpilot.c:269
2615 #: src/editvcard.c:185
2616 #: src/importmutt.c:232
2617 #: src/importpine.c:231
2618 #: src/prefs_account.c:1902
2619 #: src/wizard.c:1338
2620 #: src/wizard.c:1601
2621 msgid "File"
2622 msgstr "Soubor"
2623
2624 #: src/editbook.c:280
2625 msgid "Add New Addressbook"
2626 msgstr "Přidat novou knihu adres"
2627
2628 #: src/editgroup.c:100
2629 msgid "A Group Name must be supplied."
2630 msgstr "Musí být zadáno jméno skupiny."
2631
2632 #: src/editgroup.c:293
2633 msgid "Edit Group Data"
2634 msgstr "Upravit data o skupině"
2635
2636 #: src/editgroup.c:323
2637 #: src/exporthtml.c:592
2638 msgid "Group Name"
2639 msgstr "Jméno skupiny"
2640
2641 #: src/editgroup.c:342
2642 msgid "Addresses in Group"
2643 msgstr "Adresy ve skupině"
2644
2645 #: src/editgroup.c:383
2646 msgid "Available Addresses"
2647 msgstr "Dostupné adresy"
2648
2649 #: src/editgroup.c:455
2650 msgid "Move Email Addresses to or from Group with arrow buttons"
2651 msgstr "E-mailové adresy přesuňte do/ze skupiny pomocí tlačítek se šipkami"
2652
2653 #: src/editgroup.c:503
2654 msgid "Edit Group Details"
2655 msgstr "Upravit detaily o skupině"
2656
2657 #: src/editgroup.c:506
2658 msgid "Add New Group"
2659 msgstr "Přidat novou skupinu"
2660
2661 #: src/editgroup.c:556
2662 msgid "Edit folder"
2663 msgstr "Upravit složku"
2664
2665 #: src/editgroup.c:556
2666 msgid "Input the new name of folder:"
2667 msgstr "Zadejte název složky:"
2668
2669 #: src/editgroup.c:559
2670 #: src/foldersel.c:545
2671 #: src/imap_gtk.c:192
2672 #: src/mh_gtk.c:142
2673 msgid "New folder"
2674 msgstr "Nová složka"
2675
2676 #: src/editgroup.c:560
2677 #: src/foldersel.c:546
2678 #: src/mh_gtk.c:143
2679 msgid "Input the name of new folder:"
2680 msgstr "Zadejte název složky:"
2681
2682 #: src/editjpilot.c:187
2683 msgid "File does not appear to be JPilot format."
2684 msgstr "Soubor není ve formátu pro JPilot."
2685
2686 #: src/editjpilot.c:199
2687 msgid "Select JPilot File"
2688 msgstr "Vybrat JPilot soubor"
2689
2690 #: src/editjpilot.c:235
2691 #: src/editjpilot.c:365
2692 msgid "Edit JPilot Entry"
2693 msgstr "Upravit JPilot soubor"
2694
2695 #: src/editjpilot.c:281
2696 msgid "Additional e-Mail address item(s)"
2697 msgstr "Další položka(y) e-mail adresy"
2698
2699 #: src/editjpilot.c:372
2700 msgid "Add New JPilot Entry"
2701 msgstr "Přidat nový JPilot záznam"
2702
2703 #: src/editldap_basedn.c:137
2704 msgid "Edit LDAP - Select Search Base"
2705 msgstr "Editace LDAP - Vyberte bázi pro hledání"
2706
2707 #: src/editldap_basedn.c:157
2708 #: src/editldap.c:442
2709 msgid "Hostname"
2710 msgstr "Název počítače"
2711
2712 #: src/editldap_basedn.c:167
2713 #: src/editldap.c:459
2714 #: src/ssl_manager.c:110
2715 msgid "Port"
2716 msgstr "Port"
2717
2718 #: src/editldap_basedn.c:177
2719 #: src/editldap.c:503
2720 msgid "Search Base"
2721 msgstr "Báze pro hledání"
2722
2723 #: src/editldap_basedn.c:198
2724 msgid "Available Search Base(s)"
2725 msgstr "Dostupná(é) báze pro hledání"
2726
2727 #: src/editldap_basedn.c:288
2728 msgid "Could not read Search Base(s) from server - please set manually"
2729 msgstr "Nelze načíst báze pro hledání ze serveru - zadejte je prosím ručně"
2730
2731 #: src/editldap_basedn.c:292
2732 #: src/editldap.c:280
2733 msgid "Could not connect to server"
2734 msgstr "Nemohu se spojit se serverem"
2735
2736 #: src/editldap.c:151
2737 msgid "A Name must be supplied."
2738 msgstr "Jméno musí být uvedeno."
2739
2740 #: src/editldap.c:163
2741 msgid "A Hostname must be supplied for the server."
2742 msgstr "Název počítače musí být uveden."
2743
2744 #: src/editldap.c:176
2745 msgid "At least one LDAP search attribute should be supplied."
2746 msgstr "Alespoň jeden atribut musí být uveden."
2747
2748 #: src/editldap.c:277
2749 msgid "Connected successfully to server"
2750 msgstr "Úspěšně připojeno k serveru"
2751
2752 #: src/editldap.c:335
2753 #: src/editldap.c:977
2754 msgid "Edit LDAP Server"
2755 msgstr "Upravit LDAP server"
2756
2757 #: src/editldap.c:438
2758 msgid "A name that you wish to call the server."
2759 msgstr "Jméno, kterým chcete označit toto LDAP připojení."
2760
2761 #: src/editldap.c:451
2762 msgid "This is the hostname of the server. For example, \"ldap.mydomain.com\" may be appropriate for the \"mydomain.com\" organization. An IP address may also be used. You may specify \"localhost\" if running an LDAP server on the same computer as Claws Mail."
2763 msgstr "Název počítače, na kterém je provozován LDAP server. Například \"ldap.mydomain.com\". Může být použita také IP adresa. Pokud server běží na stejném počítači jako Claws Mail, můžete použít \"localhost\"."
2764
2765 #: src/editldap.c:471
2766 msgid "TLS"
2767 msgstr "TLS"
2768
2769 #: src/editldap.c:472
2770 #: src/prefs_account.c:3213
2771 msgid "SSL"
2772 msgstr "SSL"
2773
2774 #: src/editldap.c:476
2775 msgid "Enable secure connection to the LDAP server via TLS.If connection fails, be sure to check the correct configuration in ldap.conf (TLS_CACERTDIR and TLS_REQCERT fields)."
2776 msgstr "Povoluje zabezpečené připojení k LDAP serveru pomocí TLS. Pokud připojování selže, zkontrolujte nastavení v ldap.conf (volby TLS_CACERTDIR a TLS_REQCERT)."
2777
2778 #: src/editldap.c:480
2779 msgid "Enable secure connection to the LDAP server via SSL.If connection fails, be sure to check the correct configuration in ldap.conf (TLS_CACERTDIR and TLS_REQCERT fields)."
2780 msgstr "Povoluje zabezpečené připojení k LDAP serveru pomocí SSL. Pokud připojování selže, zkontrolujte nastavení v ldap.conf (volby TLS_CACERTDIR a TLS_REQCERT)."
2781
2782 #: src/editldap.c:492
2783 msgid "The port number that the server listens on. Port 389 is the default."
2784 msgstr "Číslo portu, na kterém server naslouchá. Standardní nastavení je port 389."
2785
2786 #: src/editldap.c:495
2787 msgid " Check Server "
2788 msgstr " Otestovat připojení "
2789
2790 #: src/editldap.c:499
2791 msgid "Press this button to test the connection to the server."
2792 msgstr "Stiskem tohoto tlačítka otestujete připojení k serveru."
2793
2794 #: src/editldap.c:512
2795 msgid ""
2796 "This specifies the name of the directory to be searched on the server. Examples include:\n"
2797 "  dc=claws-mail,dc=org\n"
2798 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
2799 "  o=Organization Name,c=Country\n"
2800 msgstr ""
2801 "Označuje adresář, který bude na serveru prohledáván. Příklady:\n"
2802 "  dc=claws-mail,dc=org\n"
2803 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
2804 "  o=Organization Name,c=Country\n"
2805
2806 #: src/editldap.c:523
2807 msgid "Press this button to lookup the name of available directory names on the server."
2808 msgstr "Stiskem tohoto tlačítka vyhledáte názvy adresářů dostupných na serveru."
2809
2810 #: src/editldap.c:580
2811 msgid "Search Attributes"
2812 msgstr "Prohledávané atributy"
2813
2814 #: src/editldap.c:589
2815 msgid "A list of LDAP attribute names that should be searched when attempting to find a name or address."
2816 msgstr "Seznam LDAP atributů, které budou prohledávány při pokusu najít jméno nebo adresu."
2817
2818 #: src/editldap.c:592
2819 msgid " Defaults "
2820 msgstr " Výchozí "
2821
2822 #: src/editldap.c:596
2823 msgid "This resets the attribute names to a default value that should find most names and addresses during a name or address search process."
2824 msgstr "Nastavuje seznam atributů na výchozí hodnotu, která by měla najít nejvíc jmen a adres během vyhledávání."
2825
2826 #: src/editldap.c:602
2827 msgid "Max Query Age (secs)"
2828 msgstr "Maximální stáří dotazu (s)"
2829
2830 #: src/editldap.c:617
2831 msgid "This defines the maximum period of time (in seconds) that an address search result is valid for address completion purposes. Search results are stored in a cache until this period of time has passed and then retired. This will improve the response time when attempting to search for the same name or address on subsequent address completion requests. The cache will be searched in preference to performing a new server search request. The default value of 600 seconds (10 minutes), should be sufficient for most servers. A larger value will reduce the search time for subsequent searches. This is useful for servers that have slow response times at the expense of more memory to cache results."
2832 msgstr "Definuje maximální dobu (v sekundách), po kterou jsou výsledky hledání považovány za použitelné pro automatické dokončování adres. Výsledky hledání jsou ukládány do vyrovnávací paměti, ze které jsou odstraněny po uplynutí této doby. Vyrovnávací paměť je prohledávána před provedením dotazu na serveru, čímž je zkrácena doba nutná pro vyhledávání, pokud se opakovaně hledají stejná jména nebo adresy. Výchozí hodnota 600 sekund (10 minut) by měla být dostatečná pro většinu serverů. Vyšší hodnota redukuje čas strávený prohledáváním serveru při následných dotazech, což je užitečné pro servery s dlouhou reakční dobou, ale je to na úkor většího množství paměti spotřebovaného pro ukládání předchozích výsledků."
2833
2834 #: src/editldap.c:634
2835 msgid "Include server in dynamic search"
2836 msgstr "Zahrnout při automatickém dokončování"
2837
2838 #: src/editldap.c:639
2839 msgid "Check this option to include this server for dynamic searches when using address completion."
2840 msgstr "Při zaškrtnutí bude tento server prohledáván při pokusu o automatické dokončování adres."
2841
2842 #: src/editldap.c:645
2843 msgid "Match names 'containing' search term"
2844 msgstr "Hledat pomocí 'obsahuje'"
2845
2846 #: src/editldap.c:650
2847 msgid "Searches for names and addresses can be performed either using \"begins-with\" or \"contains\" search term. Check this option to perform a \"contains\" search; this type of search usually takes longer to complete. Note that for performance reasons, address completion uses \"begins-with\" for all searches against other address interfaces."
2848 msgstr "Hledání jmen a adres může být provedeno pomocí podmínky \"začíná na\" nebo \"obsahuje\". Při zaškrtnutí této volby bude použita podmínka \"obsahuje\", což většinou znamená delší čas na dokončení dotazu. Pro zajištění dobrého výkonu používá automatické dokončování adres při vyhledávání vždy podmínku \"začíná na\" bez ohledu na toto nastavení."
2849
2850 #: src/editldap.c:704
2851 msgid "Bind DN"
2852 msgstr "Připojovací jméno"
2853
2854 #: src/editldap.c:713
2855 msgid "The LDAP user account name to be used to connect to the server. This is usually only used for protected servers. This name is typically formatted as: \"cn=user,dc=claws-mail,dc=org\". This is usually left empty when performing a search."
2856 msgstr "Uživatelský účet ze serveru LDAP, který bude použit pro připojení. Toto je obvykle nutné pouze pro zabezpečené servery. Jméno je obvykle ve formátu: \"cn=user,dc=claws-mail,dc=org\". Pro prohledávání obvykle není nutno vyplňovat."
2857
2858 #: src/editldap.c:720
2859 msgid "Bind Password"
2860 msgstr "Připojovací heslo"
2861
2862 #: src/editldap.c:734
2863 msgid "The password to be used when connecting as the \"Bind DN\" user."
2864 msgstr "Heslo, které bude použito pro připojení spolu s údajem \"Přihlašovací jméno\"."
2865
2866 #: src/editldap.c:739
2867 msgid "Timeout (secs)"
2868 msgstr "Časový limit (s)"
2869
2870 #: src/editldap.c:753
2871 msgid "The timeout period in seconds."
2872 msgstr "Časový limit v sekundách."
2873
2874 #: src/editldap.c:757
2875 msgid "Maximum Entries"
2876 msgstr "Maximum položek"
2877
2878 #: src/editldap.c:771
2879 msgid "The maximum number of entries that should be returned in the search result."
2880 msgstr "Maximální počet položek, které budou vráceny při prohledávání."
2881
2882 #: src/editldap.c:786
2883 #: src/prefs_account.c:3104
2884 msgid "Basic"
2885 msgstr "Server"
2886
2887 #: src/editldap.c:787
2888 msgid "Search"
2889 msgstr "Hledání"
2890
2891 #: src/editldap.c:788
2892 #: src/gtk/quicksearch.c:591
2893 msgid "Extended"
2894 msgstr "Ostatní"
2895
2896 #: src/editldap.c:982
2897 msgid "Add New LDAP Server"
2898 msgstr "Přidat nový LDAP server"
2899
2900 #: src/edittags.c:186
2901 #: src/matcher.c:919
2902 #: src/prefs_filtering_action.c:1380
2903 msgid "Tag"
2904 msgstr "Značka"
2905
2906 #: src/edittags.c:214
2907 msgid "Delete tag"
2908 msgstr "Odstranit značku"
2909
2910 #: src/edittags.c:215
2911 msgid "Do you really want to delete this tag?"
2912 msgstr "Opravdu chcete odstranit tuto značku?"
2913
2914 #: src/edittags.c:242
2915 msgid "Delete all tags"
2916 msgstr "Odstranit všechny značky"
2917
2918 #: src/edittags.c:243
2919 msgid "Do you really want to delete all tags?"
2920 msgstr "Opravdu chcete odstranit všechny značky?"
2921
2922 #: src/edittags.c:456
2923 msgid "Tag is not set."
2924 msgstr "Hodnota není nastavena."
2925
2926 #: src/edittags.c:521
2927 msgid "Dialog title|Apply tags"
2928 msgstr "Použít značky"
2929
2930 #: src/edittags.c:535
2931 msgid "New tag:"
2932 msgstr "Nová značka:"
2933
2934 #: src/edittags.c:568
2935 msgid "Please select tags to apply/remove. Changes are immediate."
2936 msgstr "Vyberte značku pro přidání/odstranění. Změny jsou okamžité."
2937
2938 #: src/editvcard.c:94
2939 msgid "File does not appear to be vCard format."
2940 msgstr "Soubor není ve formátu vCard."
2941
2942 #: src/editvcard.c:106
2943 msgid "Select vCard File"
2944 msgstr "Vybrat vCard soubor"
2945
2946 #: src/editvcard.c:151
2947 #: src/editvcard.c:256
2948 msgid "Edit vCard Entry"
2949 msgstr "Upravit vCard záznam"
2950
2951 #: src/editvcard.c:261
2952 msgid "Add New vCard Entry"
2953 msgstr "Přidat nový vCard záznam"
2954
2955 #: src/exphtmldlg.c:105
2956 msgid "Please specify output directory and file to create."
2957 msgstr "Zadejte prosím adresář pro výstup a soubor, který se bude vytvořen."
2958
2959 #: src/exphtmldlg.c:108
2960 msgid "Select stylesheet and formatting."
2961 msgstr "Vyberte šablonu stylů a formátování."
2962
2963 #: src/exphtmldlg.c:111
2964 #: src/expldifdlg.c:113
2965 msgid "File exported successfully."
2966 msgstr "Export souboru byl úspěšný."
2967
2968 #: src/exphtmldlg.c:176
2969 #, c-format
2970 msgid ""
2971 "HTML Output Directory '%s'\n"
2972 "does not exist. OK to create new directory?"
2973 msgstr ""
2974 "Výstupní adresář pro HTML '%s'\n"
2975 "neexistuje. Mám vytvořit nový adresář?"
2976
2977 #: src/exphtmldlg.c:179
2978 #: src/expldifdlg.c:189
2979 msgid "Create Directory"
2980 msgstr "Vytvořit adresář"
2981
2982 #: src/exphtmldlg.c:188
2983 #, c-format
2984 msgid ""
2985 "Could not create output directory for HTML file:\n"
2986 "%s"
2987 msgstr ""
2988 "Nelze vytvořit výstupní adresář pro HTML soubor:\n"
2989 "%s"
2990
2991 #: src/exphtmldlg.c:190
2992 #: src/expldifdlg.c:200
2993 msgid "Failed to Create Directory"
2994 msgstr "Vytvoření adresáře selhalo"
2995
2996 #: src/exphtmldlg.c:232
2997 msgid "Error creating HTML file"
2998 msgstr "Chyba při vytváření HTML souboru"
2999
3000 #: src/exphtmldlg.c:318
3001 msgid "Select HTML output file"
3002 msgstr "Vyberte výstupní HTML soubor"
3003
3004 #: src/exphtmldlg.c:382
3005 msgid "HTML Output File"
3006 msgstr "Výstupní HTML soubor"
3007
3008 #: src/exphtmldlg.c:391
3009 #: src/expldifdlg.c:408
3010 #: src/export.c:169
3011 #: src/import.c:168
3012 #: src/importldif.c:682
3013 msgid "B_rowse"
3014 msgstr "_Procházet"
3015
3016 #: src/exphtmldlg.c:444
3017 msgid "Stylesheet"
3018 msgstr "Šablona stylu"
3019
3020 #: src/exphtmldlg.c:452
3021 #: src/gtk/colorlabel.c:377
3022 #: src/gtk/gtkaspell.c:1501
3023 #: src/gtk/gtkaspell.c:2156
3024 #: src/mainwindow.c:1107
3025 #: src/prefs_account.c:921
3026 #: src/prefs_toolbar.c:705
3027 #: src/prefs_toolbar.c:1184
3028 #: src/summaryview.c:5652
3029 msgid "None"
3030 msgstr "Žádná"
3031
3032 #: src/exphtmldlg.c:453
3033 #: src/prefs_other.c:113
3034 #: src/prefs_other.c:400
3035 msgid "Default"
3036 msgstr "Výchozí"
3037
3038 #: src/exphtmldlg.c:454
3039 #: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:248
3040 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:149
3041 msgid "Full"
3042 msgstr "Úplná"
3043
3044 #: src/exphtmldlg.c:455
3045 msgid "Custom"
3046 msgstr "Vlastní"
3047
3048 #: src/exphtmldlg.c:456
3049 msgid "Custom-2"
3050 msgstr "Vlastní-2"
3051
3052 #: src/exphtmldlg.c:457
3053 msgid "Custom-3"
3054 msgstr "Vlastní-3"
3055
3056 #: src/exphtmldlg.c:458
3057 msgid "Custom-4"
3058 msgstr "Vlastní-4"
3059
3060 #: src/exphtmldlg.c:465
3061 msgid "Full Name Format"
3062 msgstr "Celé jméno"
3063
3064 #: src/exphtmldlg.c:473
3065 msgid "First Name, Last Name"
3066 msgstr "Jméno, příjmení"
3067
3068 #: src/exphtmldlg.c:474
3069 msgid "Last Name, First Name"
3070 msgstr "Příjmení, jméno"
3071
3072 #: src/exphtmldlg.c:481
3073 msgid "Color Banding"
3074 msgstr "Barevné značení"
3075
3076 #: src/exphtmldlg.c:487
3077 msgid "Format Email Links"
3078 msgstr "Formátovat adresy jako odkazy"
3079
3080 #: src/exphtmldlg.c:493
3081 msgid "Format User Attributes"
3082 msgstr "Exportovat uživatelské atributy"
3083
3084 #: src/exphtmldlg.c:538
3085 #: src/expldifdlg.c:612
3086 #: src/importldif.c:890
3087 msgid "Address Book :"
3088 msgstr "Kniha adres :"
3089
3090 #: src/exphtmldlg.c:548
3091 #: src/expldifdlg.c:622
3092 #: src/importldif.c:900
3093 msgid "File Name :"
3094 msgstr "Název souboru :"
3095
3096 #: src/exphtmldlg.c:558
3097 msgid "Open with Web Browser"
3098 msgstr "Otevřít ve webovém prohlížeči"
3099
3100 #: src/exphtmldlg.c:590
3101 msgid "Export Address Book to HTML File"
3102 msgstr "Exportovat databázi adres do HTML souboru"
3103
3104 #: src/exphtmldlg.c:656
3105 #: src/expldifdlg.c:721
3106 #: src/importldif.c:1020
3107 msgid "File Info"
3108 msgstr "Informace o souboru"
3109
3110 #: src/exphtmldlg.c:657
3111 msgid "Format"
3112 msgstr "Formát"
3113
3114 #: src/expldifdlg.c:107
3115 msgid "Please specify output directory and LDIF filename to create."
3116 msgstr "Zadejte prosím výstupní adresář a název LDIF souboru, který bude vytvořen."
3117
3118 #: src/expldifdlg.c:110
3119 msgid "Specify parameters to format distinguished name."
3120 msgstr "Upřesněte způsob formátování rozlišovacího jména (dn)."
3121
3122 #: src/expldifdlg.c:186
3123 #, c-format
3124 msgid ""
3125 "LDIF Output Directory '%s'\n"
3126 "does not exist. OK to create new directory?"
3127 msgstr ""
3128 "Výstupní adresář pro LDIF soubor '%s'\n"
3129 "neexistuje. Mám vytvořit nový adresář?"
3130
3131 #: src/expldifdlg.c:198
3132 #, c-format
3133 msgid ""
3134 "Could not create output directory for LDIF file:\n"
3135 "%s"
3136 msgstr ""
3137 "Nelze vytvořit výstupní adresář pro LDIF soubor:\n"
3138 "%s"
3139
3140 #: src/expldifdlg.c:240
3141 msgid "Suffix was not supplied"
3142 msgstr "Přípona nebyla specifikována"
3143
3144 #: src/expldifdlg.c:242
3145 msgid "A suffix is required if data is to be used for an LDAP server. Are you sure you wish to proceed without a suffix?"
3146 msgstr "Přípona je nutná, pokud mají být data použita pro LDAP server. Opravdu chcete pokračovat bez uvedení přípony?"
3147
3148 #: src/expldifdlg.c:260
3149 msgid "Error creating LDIF file"
3150 msgstr "Chyba při vytváření LDIF souboru"
3151
3152 #: src/expldifdlg.c:335
3153 msgid "Select LDIF output file"
3154 msgstr "Vyberte výstupní LDIF soubor"
3155
3156 #: src/expldifdlg.c:399
3157 msgid "LDIF Output File"
3158 msgstr "Výstupní LDIF soubor"
3159
3160 #: src/expldifdlg.c:430
3161 msgid ""
3162 "The address book Unique ID is used to create a DN that is formatted similar to:\n"
3163 "  uid=102376,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
3164 msgstr ""
3165 "Pro vytvoření rozlišovacího jména (dn) bude použito unikátní id (uid) z knihy adres. Výsledek bude podobný jako:\n"
3166 "  uid=102376,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
3167
3168 #: src/expldifdlg.c:436
3169 msgid ""
3170 "The address book Display Name is used to create a DN that is formatted similar to:\n"
3171 "  cn=John Doe,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
3172 msgstr ""
3173 "Pro vytvoření rozlišovacího jména (dn) bude použito zobrazované jméno (display name) z knihy adres. Výsledek bude podobný jako:\n"
3174 "  cn=John Doe,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
3175
3176 #: src/expldifdlg.c:442
3177 msgid ""
3178 "The first Email Address belonging to a person is used to create a DN that is formatted similar to:\n"
3179 "  mail=john.doe@domain.com,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
3180 msgstr ""
3181 "Pro vytvoření rozlišovacího jména (dn) bude použita první e-mailová adresa patřící uživateli (mail). Výsledek bude podobný jako:\n"
3182 "  mail=john.doe@domain.com,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
3183
3184 #: src/expldifdlg.c:489
3185 msgid "Suffix"
3186 msgstr "Přípona"
3187
3188 #: src/expldifdlg.c:499
3189 msgid ""
3190 "The suffix is used to create a \"Distinguished Name\" (or DN) for an LDAP entry. Examples include:\n"
3191 "  dc=claws-mail,dc=org\n"
3192 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
3193 "  o=Organization Name,c=Country\n"
3194 msgstr ""
3195 "Přípona je používána pro vytvoření \"Rozlišovacího jména\" (dn) pro položku LDAP. Příklady:\n"
3196 "  dc=claws-mail,dc=org\n"
3197 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
3198 "  o=Organization Name,c=Country\n"
3199
3200 #: src/expldifdlg.c:507
3201 msgid "Relative DN"
3202 msgstr "Relativní DN"
3203
3204 #: src/expldifdlg.c:515
3205 msgid "Unique ID"
3206 msgstr "Unikátní ID (uid)"
3207
3208 #: src/expldifdlg.c:523
3209 msgid "The LDIF file contains several data records that are usually loaded into an LDAP server. Each data record in the LDIF file is uniquely identified by a \"Distinguished Name\" (or DN). The suffix is appended to the \"Relative Distinguished Name\" (or RDN) to create the DN. Please select one of the available RDN options that will be used to create the DN."
3210 msgstr "LDIF soubor obsahuje několik záznamů, které jsou obvykle určeny pro načtená do LDAP serveru. Každý záznam v LDIF souboru je jednoznačně identifikován \"Rozlišovacím jménem\" (dn). Rozlišovací jméno je tvořeno \"Relativním rozlišovacím jménem\" (rdn) a příponou. Vyberte jedno z možných rdn, které má být použito pro vytvoření dn."
3211
3212 #: src/expldifdlg.c:543
3213 msgid "Use DN attribute if present in data"
3214 msgstr "Použít DN atribut, pokud je obsažen v datech"
3215
3216 #: src/expldifdlg.c:548
3217 msgid "The addressbook may contain entries that were previously imported from an LDIF file. The \"Distinguished Name\" (DN) user attribute, if present in the address book data, may be used in the exported LDIF file. The RDN selected above will be used if the DN user attribute is not found."
3218 msgstr "Kniha adres může obsahovat položky, které byly dříve importovány z LDIF souboru. Pokud je v datech knihy adres obsažen atribut DN, může být použit ve vytvářeném LDIF souboru. RDN vybrané výše bude použito, pokud atribut DN nebude nalezen."
3219
3220 #: src/expldifdlg.c:558
3221 msgid "Exclude record if no Email Address"
3222 msgstr "Vyloučit záznamy bez e-mailových adres"
3223
3224 #: src/expldifdlg.c:563
3225 msgid "An addressbook may contain entries without Email Addresses. Check this option to ignore these records."
3226 msgstr "Kniha adres může obsahovat záznamy bez e-mailových adres. Pokud zaškrtnete tuto volbu, budou tyto záznamy ignorovány."
3227
3228 #: src/expldifdlg.c:655
3229 msgid "Export Address Book to LDIF File"
3230 msgstr "Exportovat knihu adres do LDIF souboru"
3231
3232 #: src/expldifdlg.c:722
3233 msgid "Distinguished Name"
3234 msgstr "Rozlišovací jméno (dn)"
3235
3236 #: src/export.c:110
3237 #: src/summaryview.c:7698
3238 msgid "Export to mbox file"
3239 msgstr "Exportovat do mbox souboru"
3240
3241 #: src/export.c:129
3242 msgid "Locate the folder to export and specify the mbox file."
3243 msgstr "Určete zdrojovou složku a cílový mbox soubor."
3244
3245 #: src/export.c:140
3246 msgid "Source folder:"
3247 msgstr "Zdrojová složka:"
3248
3249 #: src/export.c:146
3250 #: src/import.c:140
3251 msgid "Mbox file:"
3252 msgstr "Mbox soubor:"
3253
3254 #: src/export.c:201
3255 msgid "Target mbox filename can't be left empty."
3256 msgstr "Cílový mbox soubor musí být určen."
3257
3258 #: src/export.c:206
3259 msgid "Source folder can't be left empty."
3260 msgstr "Zdrojová složka musí být určena."
3261
3262 #: src/export.c:219
3263 msgid "Couldn't find the source folder."
3264 msgstr "Zdrojová složka nebyla nalezena."
3265
3266 #: src/export.c:242
3267 msgid "Select exporting file"
3268 msgstr "Vyberte soubor pro export"
3269
3270 #: src/exporthtml.c:762
3271 msgid "Full Name"
3272 msgstr "Celý název"
3273
3274 #: src/exporthtml.c:766
3275 #: src/importldif.c:1021
3276 msgid "Attributes"
3277 msgstr "Atributy"
3278
3279 #: src/exporthtml.c:969
3280 msgid "Claws Mail Address Book"
3281 msgstr "Claws Mail kniha adres"
3282
3283 #: src/exporthtml.c:1083
3284 #: src/exportldif.c:551
3285 msgid "Name already exists but is not a directory."
3286 msgstr "Vybraný název existuje ale není názvem adresáře."
3287
3288 #: src/exporthtml.c:1086
3289 #: src/exportldif.c:554
3290 msgid "No permissions to create directory."
3291 msgstr "Nemohu vytvořit adresář."
3292
3293 #: src/exporthtml.c:1089
3294 #: src/exportldif.c:557
3295 msgid "Name is too long."
3296 msgstr "Název je příliš dlouhý."
3297
3298 #: src/exporthtml.c:1092
3299 #: src/exportldif.c:560
3300 msgid "Not specified."
3301 msgstr "Není uveden."
3302
3303 #: src/folder.c:1442
3304 #: src/foldersel.c:367
3305 #: src/prefs_folder_item.c:296
3306 msgid "Inbox"
3307 msgstr "Doručená pošta"
3308
3309 #: src/folder.c:1446
3310 #: src/foldersel.c:371
3311 msgid "Sent"
3312 msgstr "Odeslaná pošta"
3313
3314 #: src/folder.c:1450
3315 #: src/foldersel.c:375
3316 #: src/prefs_folder_item.c:299
3317 msgid "Queue"
3318 msgstr "Fronta"
3319
3320 #: src/folder.c:1454
3321 #: src/foldersel.c:379
3322 #: src/prefs_folder_item.c:300
3323 #: src/toolbar.c:361
3324 #: src/toolbar.c:396
3325 msgid "Trash"
3326 msgstr "Koš"
3327
3328 #: src/folder.c:1458
3329 #: src/foldersel.c:383
3330 #: src/prefs_folder_item.c:298
3331 msgid "Drafts"
3332 msgstr "Koncepty"
3333
3334 #: src/folder.c:1894
3335 #, c-format
3336 msgid "Processing (%s)...\n"
3337 msgstr "Zpracovávám (%s)...\n"
3338
3339 #: src/folder.c:3112
3340 #, c-format
3341 msgid "Copying %s to %s...\n"
3342 msgstr "Kopíruji %s do %s...\n"
3343
3344 #: src/folder.c:3112
3345 #, c-format
3346 msgid "Moving %s to %s...\n"
3347 msgstr "Přesouvám %s do %s...\n"
3348
3349 #: src/folder.c:3399
3350 #, c-format
3351 msgid "Updating cache for %s..."
3352 msgstr "Aktualizuji vyrovnávací paměť pro %s..."
3353
3354 #: src/folder.c:4232
3355 msgid "Processing messages..."
3356 msgstr "Zpracovávám zprávy..."
3357
3358 #: src/folder.c:4368
3359 #, c-format
3360 msgid "Synchronising %s for offline use...\n"
3361 msgstr "Synchronizuji %s pro použití offline...\n"
3362
3363 #: src/foldersel.c:221
3364 msgid "Select folder"
3365 msgstr "Vybrat složku"
3366
3367 #: src/foldersel.c:547
3368 #: src/imap_gtk.c:196
3369 #: src/mh_gtk.c:144
3370 msgid "NewFolder"
3371 msgstr "Nová složka"
3372
3373 #: src/foldersel.c:555
3374 #: src/imap_gtk.c:207
3375 #: src/imap_gtk.c:213
3376 #: src/imap_gtk.c:270
3377 #: src/mh_gtk.c:152
3378 #: src/mh_gtk.c:259
3379 #: src/news_gtk.c:314
3380 #, c-format
3381 msgid "'%c' can't be included in folder name."
3382 msgstr "'%c' nemůže být obsaženo ve jméně složky."
3383
3384 #: src/foldersel.c:565
3385 #: src/imap_gtk.c:223
3386 #: src/imap_gtk.c:282
3387 #: src/mh_gtk.c:162
3388 #: src/mh_gtk.c:266
3389 #: src/news_gtk.c:321
3390 #, c-format
3391 msgid "The folder '%s' already exists."
3392 msgstr "Složka '%s' už existuje."
3393
3394 #: src/foldersel.c:572
3395 #: src/imap_gtk.c:229
3396 #: src/mh_gtk.c:168
3397 #, c-format
3398 msgid "Can't create the folder '%s'."
3399 msgstr "Nemohu vytvořit složku '%s'."
3400
3401 #: src/folderview.c:278
3402 msgid "Mark all re_ad"
3403 msgstr "Označit všechny jako _přečtené"
3404
3405 #: src/folderview.c:280
3406 msgid "R_un processing rules"
3407 msgstr "S_pustit pravidla zpracování"
3408
3409 #: src/folderview.c:281
3410 #: src/mainwindow.c:509
3411 msgid "_Search folder..."
3412 msgstr "_Hledat složku..."
3413
3414 #: src/folderview.c:283
3415 msgid "Process_ing..."
3416 msgstr "_Zpracování..."
3417
3418 #: src/folderview.c:284
3419 msgid "Empty _trash..."
3420 msgstr "Vyprázdnit _koš..."
3421
3422 #: src/folderview.c:285
3423 msgid "Send _queue..."
3424 msgstr "Odeslat _frontu..."
3425
3426 #: src/folderview.c:428
3427 #: src/folderview.c:475
3428 #: src/prefs_folder_column.c:78
3429 #: src/prefs_matcher.c:369
3430 #: src/summaryview.c:5925
3431 msgid "New"
3432 msgstr "Nové"
3433
3434 #: src/folderview.c:429
3435 #: src/folderview.c:476
3436 #: src/prefs_folder_column.c:79
3437 #: src/prefs_matcher.c:368
3438 #: src/summaryview.c:5927
3439 msgid "Unread"
3440 msgstr "Nepřečtené"
3441
3442 #: src/folderview.c:430
3443 #: src/prefs_folder_column.c:80
3444 msgid "Total"
3445 msgstr "Celkem"
3446
3447 #. TRANSLATORS: This in Number sign in American style
3448 #: src/folderview.c:478
3449 #: src/summaryview.c:452
3450 msgid "#"
3451 msgstr "#"
3452
3453 #: src/folderview.c:789
3454 msgid "Setting folder info..."
3455 msgstr "Nastavuji informace o složce..."
3456
3457 #: src/folderview.c:852
3458 #: src/summaryview.c:3933
3459 msgid "Mark all as read"
3460 msgstr "Označit všechny jako přečtené"
3461
3462 #: src/folderview.c:853
3463 #: src/summaryview.c:3934
3464 msgid "Do you really want to mark all mails in this folder as read ?"
3465 msgstr "Opravdu chcete označit všechny zprávy v této složce jako přečtené?"
3466
3467 #: src/folderview.c:1076
3468 #: src/imap.c:4020
3469 #: src/mainwindow.c:5013
3470 #: src/setup.c:90
3471 #, c-format
3472 msgid "Scanning folder %s%c%s ..."
3473 msgstr "Prohledávám složku %s%c%s ..."
3474
3475 #: src/folderview.c:1080
3476 #: src/imap.c:4025
3477 #: src/mainwindow.c:5018
3478 #: src/setup.c:95
3479 #, c-format
3480 msgid "Scanning folder %s ..."
3481 msgstr "Prohledávám složku %s ..."
3482
3483 #: src/folderview.c:1111
3484 msgid "Rebuild folder tree"
3485 msgstr "Obnovit strom složek"
3486
3487 #: src/folderview.c:1112
3488 msgid "Rebuilding the folder tree will remove local caches. Do you want to continue?"
3489 msgstr "Obnovení stromu složek vyčistí všechny lokální vyrovnávací paměti. Chcete pokračovat?"
3490
3491 #: src/folderview.c:1122
3492 msgid "Rebuilding folder tree..."
3493 msgstr "Provádím obnovu stromu složek..."
3494
3495 #: src/folderview.c:1124
3496 #: src/folderview.c:1165
3497 msgid "Scanning folder tree..."
3498 msgstr "Prohledávám strom složek..."
3499
3500 #: src/folderview.c:1256
3501 #, c-format
3502 msgid "Couldn't scan folder %s\n"
3503 msgstr "Nepodařilo se načíst obsah adresáře %s\n"
3504
3505 #: src/folderview.c:1310
3506 msgid "Checking for new messages in all folders..."
3507 msgstr "Zjišťuji nové zprávy ve všech složkách..."
3508
3509 #: src/folderview.c:2145
3510 #, c-format
3511 msgid "Closing Folder %s..."
3512 msgstr "Zavírám složku %s..."
3513
3514 #: src/folderview.c:2240
3515 #, c-format
3516 msgid "Opening Folder %s..."
3517 msgstr "Otevírám složku %s..."
3518
3519 #: src/folderview.c:2258
3520 msgid "Folder could not be opened."
3521 msgstr "Složku nelze otevřít."
3522
3523 #: src/folderview.c:2420
3524 #: src/mainwindow.c:2960
3525 #: src/mainwindow.c:2964
3526 msgid "Empty trash"
3527 msgstr "Vyprázdnit koš"
3528
3529 #: src/folderview.c:2421
3530 msgid "Delete all messages in trash?"
3531 msgstr "Odstranit všechny zprávy v koši?"
3532
3533 #: src/folderview.c:2422
3534 msgid "+_Empty trash"
3535 msgstr "+_Vyprázdnit koš"
3536
3537 #: src/folderview.c:2466
3538 #: src/inc.c:1599
3539 #: src/toolbar.c:2566
3540 msgid "Offline warning"
3541 msgstr "Varování offline režimu"
3542
3543 #: src/folderview.c:2467
3544 #: src/toolbar.c:2567
3545 msgid "You're working offline. Override?"
3546 msgstr "Pracujete v režimu offline. Přepnout?"
3547
3548 #: src/folderview.c:2478
3549 #: src/toolbar.c:2586
3550 msgid "Send queued messages"
3551 msgstr "Odeslat pozdržené zprávy"
3552
3553 #: src/folderview.c:2479
3554 #: src/toolbar.c:2587
3555 msgid "Send all queued messages?"
3556 msgstr "Odeslat všechny zprávy ve frontě pozdržených zpráv?"
3557
3558 #: src/folderview.c:2480
3559 #: src/messageview.c:804
3560 #: src/messageview.c:821
3561 #: src/toolbar.c:2588
3562 msgid "_Send"
3563 msgstr "_Odeslat"
3564
3565 #: src/folderview.c:2488
3566 #: src/toolbar.c:2606
3567 msgid "Some errors occurred while sending queued messages."
3568 msgstr "Při posílání pozdržených zpráv nastala stejná chyba."
3569
3570 #: src/folderview.c:2491
3571 #: src/main.c:2421
3572 #: src/toolbar.c:2609
3573 #, c-format
3574 msgid ""
3575 "Some errors occurred while sending queued messages:\n"
3576 "%s"
3577 msgstr ""
3578 "Při odesílání pozdržených zpráv nastala chyba:\n"
3579 "%s"
3580
3581 #: src/folderview.c:2573
3582 #, c-format
3583 msgid "Do you really want to copy folder '%s' in '%s' ?"
3584 msgstr "Opravdu chcete složku '%s' zkopírovat do '%s' ?"
3585
3586 #: src/folderview.c:2574
3587 #, c-format
3588 msgid "Do you really want to make folder '%s' a subfolder of '%s' ?"
3589 msgstr "Opravdu chcete složku '%s' učinit podsložkou složky '%s' ?"
3590
3591 #: src/folderview.c:2576
3592 msgid "Copy folder"
3593 msgstr "Kopírovat složku"
3594
3595 #: src/folderview.c:2576
3596 msgid "Move folder"
3597 msgstr "Přesunout složku"
3598
3599 #: src/folderview.c:2587
3600 #, c-format
3601 msgid "Copying %s to %s..."
3602 msgstr "Kopíruji %s do %s..."
3603
3604 #: src/folderview.c:2587
3605 #, c-format
3606 msgid "Moving %s to %s..."
3607 msgstr "Přesouvám %s do %s..."
3608
3609 #: src/folderview.c:2618
3610 msgid "Source and destination are the same."
3611 msgstr "Zdroj i cíl jsou totožné."
3612
3613 #: src/folderview.c:2621
3614 msgid "Can't copy a folder to one of its children."
3615 msgstr "Nelze kopírovat složku do své vlastní podsložky."
3616
3617 #: src/folderview.c:2622
3618 msgid "Can't move a folder to one of its children."
3619 msgstr "Nelze přesunout složku do své vlastní podsložky."
3620
3621 #: src/folderview.c:2625
3622 msgid "A folder cannot be moved between different mailboxes."
3623 msgstr "Složka nemůže být přesouvána mezi různými poštovními schránkami."
3624
3625 #: src/folderview.c:2628
3626 msgid "Copy failed!"
3627 msgstr "Kopírování se nezdařilo!"
3628
3629 #: src/folderview.c:2628
3630 msgid "Move failed!"
3631 msgstr "Přesun se nezdařil!"
3632
3633 #: src/folderview.c:2679
3634 #, c-format
3635 msgid "Processing configuration for folder %s"
3636 msgstr "Zpracování složky - pravidla pro složku %s"
3637
3638 #: src/folderview.c:3067
3639 #: src/summaryview.c:4363
3640 #: src/summaryview.c:4462
3641 msgid "The destination folder can only be used to store subfolders."
3642 msgstr "Cílová složka může být použita pouze k uložení podsložek."
3643
3644 #: src/gedit-print.c:138
3645 #: src/messageview.c:2042
3646 #: src/summaryview.c:4685
3647 #: src/toolbar.c:196
3648 #: src/toolbar.c:403
3649 msgid "Print"
3650 msgstr "Tisk"
3651
3652 #: src/gedit-print.c:236
3653 msgid "Preparing pages..."
3654 msgstr "Připravuji stránky..."
3655
3656 #: src/gedit-print.c:263
3657 #, c-format
3658 msgid "Rendering page %d of %d..."
3659 msgstr "Generuji stránku %d z %d..."
3660
3661 #: src/gedit-print.c:265
3662 #, c-format
3663 msgid "Printing page %d of %d..."
3664 msgstr "Tisknu stránku %d z %d..."
3665
3666 #: src/gedit-print.c:287
3667 #: src/printing.c:350
3668 msgid "Print preview"
3669 msgstr "Náhled"
3670
3671 #: src/gedit-print.c:428
3672 msgid "Page %N of %Q"
3673 msgstr "Stránka %N z %Q"
3674
3675 #: src/grouplistdialog.c:160
3676 msgid "Newsgroup subscription"
3677 msgstr "Přihlásit diskusní skupiny"
3678
3679 #: src/grouplistdialog.c:176
3680 msgid "Select newsgroups for subscription:"
3681 msgstr "Vyberte diskuzní skupinu pro přihlášení:"
3682
3683 #: src/grouplistdialog.c:182
3684 msgid "Find groups:"
3685 msgstr "Najít skupiny:"
3686
3687 #: src/grouplistdialog.c:190
3688 msgid " Search "
3689 msgstr " Vyhledat "
3690
3691 #: src/grouplistdialog.c:202
3692 msgid "Newsgroup name"
3693 msgstr "Název diskusní skupiny"
3694
3695 #: src/grouplistdialog.c:203
3696 msgid "Messages"
3697 msgstr "Zprávy"
3698
3699 #: src/grouplistdialog.c:204
3700 msgid "Type"
3701 msgstr "Typ"
3702
3703 #: src/grouplistdialog.c:333
3704 msgid "moderated"
3705 msgstr "moderovaný"
3706
3707 #: src/grouplistdialog.c:335
3708 msgid "readonly"
3709 msgstr "pouze pro čtení"
3710
3711 #: src/grouplistdialog.c:337
3712 msgid "unknown"
3713 msgstr "neznámý"
3714
3715 #: src/grouplistdialog.c:406
3716 msgid "Can't retrieve newsgroup list."
3717 msgstr "Nemohu načíst seznam diskuzních skupin."
3718
3719 #: src/grouplistdialog.c:443
3720 #: src/summaryview.c:1490
3721 msgid "Done."
3722 msgstr "Hotovo."
3723
3724 #: src/grouplistdialog.c:476
3725 #, c-format
3726 msgid "%d newsgroups received (%s read)"
3727 msgstr "%d diskuzních skupin přijato (%s načteno)"
3728
3729 #: src/gtk/about.c:122
3730 msgid ""
3731 "Claws Mail is a lightweight, fast and highly-configurable email client.\n"
3732 "\n"
3733 "For further information visit the Claws Mail website:\n"
3734 msgstr ""
3735 "Claws Mail je rychlý a bohatě konfigurovatelný e-mailový klient.\n"
3736 "\n"
3737 "Pro další informace navštivte webové stránky Claws Mail:\n"
3738
3739 #: src/gtk/about.c:128
3740 msgid ""
3741 "\n"
3742 "\n"
3743 "Claws Mail is free software released under the GPL license. If you wish to donate to the Claws Mail project you can do so at:\n"
3744 msgstr ""
3745 "\n"
3746 "\n"
3747 "Claws Mail je volně šiřitelný software distribuovaný pod licencí GPL. Pokud chcete přispět na projekt Claws Mail, můžete tak učinit na:\n"
3748
3749 #: src/gtk/about.c:144
3750 msgid ""
3751 "\n"
3752 "\n"
3753 "Copyright (C) 1999-2008\n"
3754 "Hiroyuki Yamamoto <hiro-y@kcn.ne.jp>\n"
3755 "and the Claws Mail team"
3756 msgstr ""
3757 "\n"
3758 "\n"
3759 "Copyright (C) 1999-2008\n"
3760 "Hiroyuki Yamamoto <hiro-y@kcn.ne.jp>\n"
3761 "a tým Claws Mail"
3762
3763 #: src/gtk/about.c:147
3764 msgid ""
3765 "\n"
3766 "\n"
3767 "System Information\n"
3768 msgstr ""
3769 "\n"
3770 "\n"
3771 "Informace o systému\n"
3772
3773 #: src/gtk/about.c:153
3774 #, c-format
3775 msgid ""
3776 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
3777 "Locale: %s (charset: %s)\n"
3778 "Operating System: %s %s (%s)"
3779 msgstr ""
3780 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
3781 "Lokalita: %s (znaková sada: %s)\n"
3782 "Operační systém: %s %s (%s)"
3783
3784 #: src/gtk/about.c:162
3785 #, c-format
3786 msgid ""
3787 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
3788 "Locale: %s (charset: %s)\n"
3789 "Operating System: %s"
3790 msgstr ""
3791 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
3792 "Lokalita: %s (znaková sada: %s)\n"
3793 "Operační systém: %s"
3794
3795 #: src/gtk/about.c:171
3796 #, c-format
3797 msgid ""
3798 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
3799 "Locale: %s (charset: %s)\n"
3800 "Operating System: unknown"
3801 msgstr ""
3802 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
3803 "Lokalita: %s (znaková sada: %s)\n"
3804 "Operační systém: neznámý"
3805
3806 #: src/gtk/about.c:228
3807 #: src/prefs_themes.c:726
3808 #: src/wizard.c:542
3809 msgid "The Claws Mail Team"
3810 msgstr "Tým Claws Mail"
3811
3812 #: src/gtk/about.c:247
3813 msgid "Previous team members"
3814 msgstr "Dřívější členové týmu"
3815
3816 #: src/gtk/about.c:266
3817 msgid "The translation team"
3818 msgstr "Překladatelský tým"
3819
3820 #: src/gtk/about.c:285
3821 msgid "Documentation team"
3822 msgstr "Tým pro dokumentaci"
3823
3824 #: src/gtk/about.c:304
3825 msgid "Logo"
3826 msgstr "Logo"
3827
3828 #: src/gtk/about.c:323
3829 msgid "Icons"
3830 msgstr "Ikony"
3831
3832 #: src/gtk/about.c:342
3833 msgid "Contributors"
3834 msgstr "Přispěvatelé"
3835
3836 #: src/gtk/about.c:390
3837 msgid "Compiled-in Features\n"
3838 msgstr "Zakompilované vlastnosti\n"
3839
3840 #: src/gtk/about.c:406
3841 msgid "compface|adds support for the X-Face header\n"
3842 msgstr "obrázky X-Face v hlavičce zprávy\n"
3843
3844 #: src/gtk/about.c:416
3845 msgid "Enchant|adds support for spell checking\n"
3846 msgstr "přidává podporu pro kontrolu pravopisu\n"
3847
3848 #: src/gtk/about.c:426
3849 msgid "GnuTLS|adds support for encrypted connections to servers\n"
3850 msgstr "přidává podporu pro šifrované spojení k severům\n"
3851
3852 #: src/gtk/about.c:436
3853 msgid "GTK+ >= 2.10.0|adds support for a complete print dialog\n"
3854 msgstr "přidává kompletní dialogové okno pro tisk zpráv\n"
3855
3856 #: src/gtk/about.c:446
3857 msgid "IPv6|adds support for IPv6 addresses, the new Internet addressing protocol\n"
3858 msgstr "přidává podporu IPv6 adres, nového protokolu adresování v Internetu\n"
3859
3860 #: src/gtk/about.c:457
3861 msgid "iconv|allows converting to and from different character sets\n"
3862 msgstr "konverze mezi různými znakovými sadami\n"
3863
3864 #: src/gtk/about.c:467
3865 msgid "JPilot|adds support for PalmOS addressbooks\n"
3866 msgstr "práce s adresáři PalmOS\n"
3867
3868 #: src/gtk/about.c:477
3869 msgid "LDAP|adds support for LDAP shared addressbooks\n"
3870 msgstr "práce s adresáři LDAP\n"
3871
3872 #: src/gtk/about.c:487
3873 msgid "libetpan|adds support for IMAP and NNTP servers\n"
3874 msgstr "přidává podporu IMAP a NNTP serverů\n"
3875
3876 #: src/gtk/about.c:497
3877 msgid "libgnomeprint|adds support for a complete print dialog\n"
3878 msgstr "dialogové okno pro tisk zpráv\n"
3879
3880 #: src/gtk/about.c:507
3881 msgid "libSM|adds support for session handling\n"
3882 msgstr "správa X relací\n"
3883
3884 #: src/gtk/about.c:517
3885 msgid "NetworkManager|adds support for detection of network connection changes\n"
3886 msgstr "NetworkManager|doplní podporu pro detekci změn síťových připojení\n"
3887
3888 #: src/gtk/about.c:549
3889 msgid ""
3890 "This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 3, or (at your option) any later version.\n"
3891 "\n"
3892 msgstr ""
3893 "Tento program je volně šiřitelný, můžete jej redistribuovat a/nebo měnit tak jak to popisuje GNU General Public License publikovaný Free Software Foundation a to ve verzi 3, nebo (podle vašeho uvážení) v jakékoliv pozdější verzi.\n"
3894 "\n"
3895
3896 #: src/gtk/about.c:555
3897 msgid ""
3898 "This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.\n"
3899 "\n"
3900 msgstr ""
3901 "Tento program je šířen v dobré víře v jeho užitečnost, ale BEZ JAKÉKOLIV ZÁRUKY. Více detailů naleznete v GNU General Public License.\n"
3902 "\n"
3903
3904 #: src/gtk/about.c:573
3905 msgid "You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program. If not, see <"
3906 msgstr "Kopii GNU General Public License byste měli obdržet společně s tímto programem. Pokud ne, viz <"
3907
3908 #: src/gtk/about.c:578
3909 msgid ""
3910 ">. \n"
3911 "\n"
3912 msgstr ""
3913 ">. \n"
3914 "\n"
3915
3916 #: src/gtk/about.c:671
3917 msgid "About Claws Mail"
3918 msgstr "O Claws Mail"
3919
3920 #: src/gtk/about.c:722
3921 msgid ""
3922 "Copyright (C) 1999-2008\n"
3923 "Hiroyuki Yamamoto <hiro-y@kcn.ne.jp>\n"
3924 "and the Claws Mail team"
3925 msgstr ""
3926 "Copyright (C) 1999-2008\n"
3927 "Hiroyuki Yamamoto <hiro-y@kcn.ne.jp>\n"
3928 "a tým Claws Mail"
3929
3930 #: src/gtk/about.c:736
3931 msgid "_Info"
3932 msgstr "_Informace"
3933
3934 #: src/gtk/about.c:742
3935 msgid "_Authors"
3936 msgstr "_Autoři"
3937
3938 #: src/gtk/about.c:748
3939 msgid "_Features"
3940 msgstr "_Vlastnosti"
3941
3942 #: src/gtk/about.c:754
3943 msgid "_License"
3944 msgstr "_Licence"
3945
3946 #: src/gtk/about.c:762
3947 msgid "_Release Notes"
3948 msgstr "_Poznámky k verzi"
3949
3950 #: src/gtk/colorlabel.c:38
3951 #: src/prefs_common.c:358
3952 msgid "Orange"
3953 msgstr "Oranžová"
3954
3955 #: src/gtk/colorlabel.c:39
3956 #: src/prefs_common.c:362
3957 msgid "Red"
3958 msgstr "Červená"
3959
3960 #: src/gtk/colorlabel.c:40
3961 #: src/prefs_common.c:366
3962 msgid "Pink"
3963 msgstr "Růžová"
3964
3965 #: src/gtk/colorlabel.c:41
3966 #: src/prefs_common.c:370
3967 msgid "Sky blue"
3968 msgstr "Nebeská modř"
3969
3970 #: src/gtk/colorlabel.c:42
3971 #: src/prefs_common.c:374
3972 msgid "Blue"
3973 msgstr "Modrá"
3974
3975 #: src/gtk/colorlabel.c:43
3976 #: src/prefs_common.c:378
3977 msgid "Green"
3978 msgstr "Zelená"
3979
3980 #: src/gtk/colorlabel.c:44
3981 #: src/prefs_common.c:382
3982 msgid "Brown"
3983 msgstr "Hnědá"
3984
3985 #: src/gtk/colorlabel.c:45
3986 #: src/prefs_common.c:386
3987 msgid "Grey"
3988 msgstr "Šedá"
3989
3990 #: src/gtk/colorlabel.c:46
3991 #: src/prefs_common.c:390
3992 msgid "Light brown"
3993 msgstr "Světle hnědá"
3994
3995 #: src/gtk/colorlabel.c:47
3996 #: src/prefs_common.c:394
3997 msgid "Dark red"
3998 msgstr "Tmavě červená"
3999
4000 #: src/gtk/colorlabel.c:48
4001 #: src/prefs_common.c:398
4002 msgid "Dark pink"
4003 msgstr "Tmavě růžová"
4004
4005 #: src/gtk/colorlabel.c:49
4006 #: src/prefs_common.c:402
4007 msgid "Steel blue"
4008 msgstr "Ocelově modrá"
4009
4010 #: src/gtk/colorlabel.c:50
4011 #: src/prefs_common.c:406
4012 msgid "Gold"
4013 msgstr "Zlatá"
4014
4015 #: src/gtk/colorlabel.c:51
4016 #: src/prefs_common.c:410
4017 msgid "Bright green"
4018 msgstr "Světle zelená"
4019
4020 #: src/gtk/colorlabel.c:52
4021 #: src/prefs_common.c:414
4022 msgid "Magenta"
4023 msgstr "Fialová"
4024
4025 #: src/gtk/foldersort.c:156
4026 msgid "Set folder order"
4027 msgstr "Nastavit pořadí složek"
4028
4029 #: src/gtk/foldersort.c:190
4030 msgid "Move folders up or down to change the sort order in the folder list."
4031 msgstr "Přesouváním složek nahoru nebo dolů můžete změnit pořadí složek v seznamu."
4032
4033 #: src/gtk/foldersort.c:216
4034 #: src/toolbar.c:384
4035 msgid "Folders"
4036 msgstr "Složky"
4037
4038 #: src/gtk/gtkaspell.c:381
4039 #: src/gtk/gtkaspell.c:632
4040 msgid "No dictionary selected."
4041 msgstr "Není vybrán žádný slovník."
4042
4043 #: src/gtk/gtkaspell.c:405
4044 #: src/gtk/gtkaspell.c:435
4045 #, c-format
4046 msgid "Couldn't initialize %s speller."
4047 msgstr "Nelze inicializovat %s kontrolu pravopisu."
4048
4049 #: src/gtk/gtkaspell.c:682
4050 msgid "Couldn't initialize Enchant broker."
4051 msgstr "Nelze inicializovat Enchat broker."
4052
4053 #: src/gtk/gtkaspell.c:687
4054 #, c-format
4055 msgid "Couldn't initialize %s dictionary:"
4056 msgstr "Nelze inicializovat %s slovník:"
4057
4058 #: src/gtk/gtkaspell.c:1028
4059 msgid "No misspelled word found."
4060 msgstr "Kontrola pravopisu provedena."
4061
4062 #: src/gtk/gtkaspell.c:1368
4063 msgid "Replace unknown word"
4064 msgstr "Nahradit neznámé slovo"
4065
4066 #: src/gtk/gtkaspell.c:1385
4067 #, c-format
4068 msgid "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Replace \"%s\" with: </span>"
4069 msgstr "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Nahradit \"%s\" s: </span>"
4070
4071 #: src/gtk/gtkaspell.c:1431
4072 msgid ""
4073 "Holding down Control key while pressing Enter\n"
4074 "will learn from mistake.\n"
4075 msgstr ""
4076 "Podržení klávesy Control při stisku Enter\n"
4077 "aktivuje učení z chyby.\n"
4078
4079 #: src/gtk/gtkaspell.c:1742
4080 #, c-format
4081 msgid "\"%s\" unknown in %s"
4082 msgstr "\"%s\" neznámé v %s"
4083
4084 #: src/gtk/gtkaspell.c:1756
4085 msgid "Accept in this session"
4086 msgstr "Přijmout pro tuto relaci"
4087
4088 #: src/gtk/gtkaspell.c:1766
4089 msgid "Add to personal dictionary"
4090 msgstr "Přidat do vlastního slovníku"
4091
4092 #: src/gtk/gtkaspell.c:1776
4093 msgid "Replace with..."
4094 msgstr "Nahradit čím..."
4095
4096 #: src/gtk/gtkaspell.c:1789
4097 #, c-format
4098 msgid "Check with %s"
4099 msgstr "Otestovat pomocí %s"
4100
4101 #: src/gtk/gtkaspell.c:1811
4102 msgid "(no suggestions)"
4103 msgstr "(nejsou návrhy)"
4104
4105 #: src/gtk/gtkaspell.c:1822
4106 #: src/gtk/gtkaspell.c:1960
4107 msgid "More..."
4108 msgstr "Více..."
4109
4110 #: src/gtk/gtkaspell.c:1885
4111 #, c-format
4112 msgid "Dictionary: %s"
4113 msgstr "Slovník: %s"
4114
4115 #: src/gtk/gtkaspell.c:1898
4116 #, c-format
4117 msgid "Use alternate (%s)"
4118 msgstr "Použít předchozí (%s)"
4119
4120 #: src/gtk/gtkaspell.c:1909
4121 msgid "Use both dictionaries"
4122 msgstr "Použít oba slovníky"
4123
4124 #: src/gtk/gtkaspell.c:1923
4125 #: src/prefs_spelling.c:141
4126 msgid "Check while typing"
4127 msgstr "Kontrolovat během psaní"
4128
4129 #: src/gtk/gtkaspell.c:1939
4130 msgid "Change dictionary"
4131 msgstr "Změnit slovník"
4132
4133 #: src/gtk/gtkaspell.c:2078
4134 #, c-format
4135 msgid ""
4136 "The spell checker could not change dictionary.\n"
4137 "%s"
4138 msgstr ""
4139 "Nepodařilo se změnit slovník pro kontrolu pravopisu.\n"
4140 "%s"
4141
4142 #: src/gtk/gtkaspell.c:2134
4143 #, c-format
4144 msgid ""
4145 "The spell checker could not change the alternate dictionary.\n"
4146 "%s"
4147 msgstr ""
4148 "Nepodařilo se změnit alternativní slovník pro kontrolu pravopisu.\n"
4149 "%s"
4150
4151 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:269
4152 msgid "Configuration"
4153 msgstr "Nastavení"
4154
4155 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:270
4156 msgid "Configuration options for the print job"
4157 msgstr "Nastavení voleb pro tiskovou úlohu"
4158
4159 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:277
4160 msgid "Source Buffer"
4161 msgstr "Zdrojový buffer"
4162
4163 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:278
4164 msgid "GtkTextBuffer object to print"
4165 msgstr "Objekt GtkTextBuffer k vytištění"
4166
4167 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:284
4168 msgid "Tabs Width"
4169 msgstr "Šířka tabulátoru"
4170
4171 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:285
4172 msgid "Width in equivalent space characters of tabs"
4173 msgstr "Počet mezer, jejichž šířce má odpovídat šířka tabulátoru"
4174
4175 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:292
4176 msgid "Wrap Mode"
4177 msgstr "Režim zalamování"
4178
4179 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:293
4180 msgid "Word wrapping mode"
4181 msgstr "Režim zalamování slov"
4182
4183 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:300
4184 msgid "Highlight"
4185 msgstr "Zvýrazňovat"
4186
4187 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:301
4188 msgid "Whether to print the document with highlighted syntax"
4189 msgstr "Určuje, zda tisknout dokument se zvýrazněním syntaxe"
4190
4191 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:309
4192 msgid "Font"
4193 msgstr "Písmo"
4194
4195 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:310
4196 msgid "GnomeFont name to use for the document text (deprecated)"
4197 msgstr "Název písma (GnomeFont) pro text dokumentu (zastaralé)"
4198
4199 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:317
4200 msgid "Font Description"
4201 msgstr "Popis písma"
4202
4203 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:318
4204 msgid "Font to use for the document text (e.g. \"Monospace 10\")"
4205 msgstr "Písmo pro text dokumentu (např. \"Monospace 10\")"
4206
4207 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:325
4208 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:333
4209 msgid "Numbers Font"
4210 msgstr "Písmo pro čísla řádků"
4211
4212 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:326
4213 msgid "GnomeFont name to use for the line numbers (deprecated)"
4214 msgstr "Název písma (GnomeFont) pro tisk čísla řádků (zastaralé)"
4215
4216 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:334
4217 msgid "Font description to use for the line numbers"
4218 msgstr "Popis písma pro čísla řádků"
4219
4220 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:341
4221 msgid "Print Line Numbers"
4222 msgstr "Tisknout čísla řádků"
4223
4224 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:342
4225 msgid "Interval of printed line numbers (0 means no numbers)"
4226 msgstr "Interval tištěných čísel řádků (0 znamená bez čísel)"
4227
4228 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:349
4229 msgid "Print Header"
4230 msgstr "Tisknout záhlaví"
4231
4232 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:350
4233 msgid "Whether to print a header in each page"
4234 msgstr "Určuje, zda bude tištěno záhlaví na každé stránce"
4235
4236 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:357
4237 msgid "Print Footer"
4238 msgstr "Tisknout zápatí"
4239
4240 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:358
4241 msgid "Whether to print a footer in each page"
4242 msgstr "Určuje, zda bude tištěno zápatí na každé stránce"
4243
4244 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:365
4245 msgid "Header and Footer Font"
4246 msgstr "Písmo pro záhlaví a zápatí"
4247
4248 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:366
4249 msgid "GnomeFont name to use for the header and footer (deprecated)"
4250 msgstr "Název písma (GnomeFont) pro tisk záhlaví a zápatí (zastaralé)"
4251
4252 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:373
4253 msgid "Header and Footer Font Description"
4254 msgstr "Popis písma záhlaví a zápatí"
4255
4256 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:374
4257 msgid "Font to use for headers and footers (e.g. \"Monospace 10\")"
4258 msgstr "Písmo pro tisk záhlaví a zápatí (např. \"Monospace 10\")"
4259
4260 #: src/gtk/headers.h:8
4261 #: src/prefs_filtering_action.c:1206
4262 #: src/prefs_matcher.c:2028
4263 #: src/prefs_summary_column.c:83
4264 #: src/quote_fmt.c:48
4265 #: src/summaryview.c:450
4266 msgid "Date"
4267 msgstr "Datum"
4268
4269 #: src/gtk/headers.h:8
4270 msgid "Date:"
4271 msgstr "Datum:"
4272
4273 #: src/gtk/headers.h:9
4274 #: src/prefs_filtering_action.c:1203
4275 #: src/prefs_matcher.c:2025
4276 #: src/prefs_summary_column.c:81
4277 #: src/prefs_template.c:79
4278 #: src/quote_fmt.c:49
4279 #: src/quote_fmt.c:167
4280 #: src/quote_fmt.c:295
4281 #: src/quote_fmt.c:427
4282 #: src/summaryview.c:448
4283 msgid "From"
4284 msgstr "Od"
4285
4286 #: src/gtk/headers.h:9
4287 #: src/summary_search.c:352
4288 msgid "From:"
4289 msgstr "Od:"
4290
4291 #: src/gtk/headers.h:10
4292 #: src/toolbar.c:393
4293 msgid "Sender"
4294 msgstr "Odesílateli"
4295
4296 #: src/gtk/headers.h:10
4297 msgid "Sender:"
4298 msgstr "Odesílatel:"
4299
4300 #: src/gtk/headers.h:11
4301 #: src/prefs_account.c:1981
4302 msgid "Reply-To"
4303 msgstr "Odpovědět komu"
4304
4305 #: src/gtk/headers.h:12
4306 #: src/prefs_filtering_action.c:1204
4307 #: src/prefs_matcher.c:2026
4308 #: src/prefs_summary_column.c:82
4309 #: src/prefs_template.c:81
4310 #: src/quote_fmt.c:56
4311 #: src/summaryview.c:449
4312 msgid "To"
4313 msgstr "Komu"
4314
4315 #: src/gtk/headers.h:13
4316 #: src/prefs_account.c:1955
4317 #: src/prefs_filtering_action.c:1205
4318 #: src/prefs_matcher.c:2027
4319 #: src/prefs_template.c:82
4320 #: src/quote_fmt.c:57
4321 msgid "Cc"
4322 msgstr "Kopie"
4323
4324 #: src/gtk/headers.h:14
4325 #: src/prefs_account.c:1968
4326 #: src/prefs_template.c:83
4327 msgid "Bcc"
4328 msgstr "Skrytá kopie"
4329
4330 #: src/gtk/headers.h:15
4331 #: src/prefs_filtering_action.c:1207
4332 #: src/prefs_matcher.c:2029
4333 #: src/quote_fmt.c:60
4334 msgid "Message-ID"
4335 msgstr "Message-ID"
4336
4337 #: src/gtk/headers.h:15
4338 msgid "Message-ID:"
4339 msgstr "Message-ID:"
4340
4341 #: src/gtk/headers.h:16
4342 msgid "In-Reply-To"
4343 msgstr "V odpovědi komu"
4344
4345 #: src/gtk/headers.h:16
4346 msgid "In-Reply-To:"
4347 msgstr "V odpovědi komu:"
4348
4349 #: src/gtk/headers.h:17
4350 #: src/prefs_filtering_action.c:1209
4351 #: src/prefs_matcher.c:2031
4352 #: src/quote_fmt.c:59
4353 msgid "References"
4354 msgstr "References"
4355
4356 #: src/gtk/headers.h:17
4357 msgid "References:"
4358 msgstr "References:"
4359
4360 #: src/gtk/headers.h:18
4361 #: src/prefs_filtering_action.c:1202
4362 #: src/prefs_matcher.c:2024
4363 #: src/prefs_summary_column.c:80
4364 #: src/prefs_template.c:84
4365 #: src/quote_fmt.c:55
4366 #: src/quote_fmt.c:186
4367 #: src/summaryview.c:447
4368 msgid "Subject"
4369 msgstr "Předmět"
4370
4371 #: src/gtk/headers.h:19
4372 msgid "Comments"
4373 msgstr "Komentáře"
4374
4375 #: src/gtk/headers.h:19
4376 msgid "Comments:"
4377 msgstr "Komentáře:"
4378
4379 #: src/gtk/headers.h:20
4380 msgid "Keywords"
4381 msgstr "Klíčová slova"
4382
4383 #: src/gtk/headers.h:20
4384 msgid "Keywords:"
4385 msgstr "Klíčová slova:"
4386
4387 #: src/gtk/headers.h:21
4388 msgid "Resent-Date"
4389 msgstr "Resent-Date"
4390
4391 #: src/gtk/headers.h:21
4392 msgid "Resent-Date:"
4393 msgstr "Resent-Date:"
4394
4395 #: src/gtk/headers.h:22
4396 msgid "Resent-From"
4397 msgstr "Resent-From"
4398
4399 #: src/gtk/headers.h:22
4400 msgid "Resent-From:"
4401 msgstr "Resent-From:"
4402
4403 #: src/gtk/headers.h:23
4404 msgid "Resent-Sender"
4405 msgstr "Resent-Sender"
4406
4407 #: src/gtk/headers.h:23
4408 msgid "Resent-Sender:"
4409 msgstr "Resent-Sender:"
4410
4411 #: src/gtk/headers.h:24
4412 msgid "Resent-To"
4413 msgstr "Resent-To"
4414
4415 #: src/gtk/headers.h:24
4416 msgid "Resent-To:"
4417 msgstr "Resent-To:"
4418
4419 #: src/gtk/headers.h:25
4420 msgid "Resent-Cc"
4421 msgstr "Resent-Cc"
4422
4423 #: src/gtk/headers.h:25
4424 msgid "Resent-Cc:"
4425 msgstr "Resent-Cc:"
4426
4427 #: src/gtk/headers.h:26
4428 msgid "Resent-Bcc"
4429 msgstr "Resent-Bcc"
4430
4431 #: src/gtk/headers.h:26
4432 msgid "Resent-Bcc:"
4433 msgstr "Resent-Bcc:"
4434
4435 #: src/gtk/headers.h:27
4436 msgid "Resent-Message-ID"
4437 msgstr "Resent-Message-ID"
4438
4439 #: src/gtk/headers.h:27
4440 msgid "Resent-Message-ID:"
4441 msgstr "Resent-Message-ID:"
4442
4443 #: src/gtk/headers.h:28
4444 msgid "Return-Path"
4445 msgstr "Návratová adresa"
4446
4447 #: src/gtk/headers.h:28
4448 msgid "Return-Path:"
4449 msgstr "Návratová adresa:"
4450
4451 #: src/gtk/headers.h:29
4452 msgid "Received"
4453 msgstr "Příjmuto"
4454
4455 #: src/gtk/headers.h:29
4456 msgid "Received:"
4457 msgstr "Příjmuto:"
4458
4459 #: src/gtk/headers.h:32
4460 #: src/prefs_filtering_action.c:1208
4461 #: src/prefs_matcher.c:2030
4462 #: src/quote_fmt.c:58
4463 msgid "Newsgroups"
4464 msgstr "Diskusní skupiny"
4465
4466 #: src/gtk/headers.h:33
4467 msgid "Followup-To"
4468 msgstr "Followup-To"
4469
4470 #: src/gtk/headers.h:34
4471 msgid "Delivered-To"
4472 msgstr "Delivered-To"
4473
4474 #: src/gtk/headers.h:34
4475 msgid "Delivered-To:"
4476 msgstr "Delivered-To:"
4477
4478 #: src/gtk/headers.h:35
4479 msgid "Seen"
4480 msgstr "Zobrazen"
4481
4482 #: src/gtk/headers.h:35
4483 msgid "Seen:"
4484 msgstr "Zobrazen:"
4485
4486 #: src/gtk/headers.h:36
4487 #: src/gtk/progressdialog.c:137
4488 #: src/gtk/sslcertwindow.c:163
4489 #: src/prefs_summary_column.c:78
4490 #: src/summaryview.c:2669
4491 msgid "Status"
4492 msgstr "Stav"
4493
4494 #: src/gtk/headers.h:36
4495 #: src/prefs_themes.c:936
4496 msgid "Status:"
4497 msgstr "Stav:"
4498
4499 #: src/gtk/headers.h:37
4500 msgid "Face"
4501 msgstr "Face"
4502
4503 #: src/gtk/headers.h:37
4504 msgid "Face:"
4505 msgstr "Face:"
4506
4507 #: src/gtk/headers.h:38
4508 msgid "Disposition-Notification-To"
4509 msgstr "Disposition-Notification-To"
4510
4511 #: src/gtk/headers.h:38
4512 msgid "Disposition-Notification-To:"
4513 msgstr "Disposition-Notification-To:"
4514
4515 #: src/gtk/headers.h:39
4516 msgid "Return-Receipt-To"
4517 msgstr "Return-Receipt-To"
4518
4519 #: src/gtk/headers.h:39
4520 msgid "Return-Receipt-To:"
4521 msgstr "Return-Receipt-To:"
4522
4523 #: src/gtk/headers.h:40
4524 msgid "User-Agent"
4525 msgstr "User-Agent"
4526
4527 #: src/gtk/headers.h:40
4528 msgid "User-Agent:"
4529 msgstr "User-Agent:"
4530
4531 #: src/gtk/headers.h:41
4532 msgid "Content-Type"
4533 msgstr "Typ obsahu"
4534
4535 #: src/gtk/headers.h:41
4536 #: src/image_viewer.c:326
4537 msgid "Content-Type:"
4538 msgstr "Typ obsahu:"
4539
4540 #: src/gtk/headers.h:42
4541 msgid "Content-Transfer-Encoding"
4542 msgstr "Content-Transfer-Encoding"
4543
4544 #: src/gtk/headers.h:42
4545 msgid "Content-Transfer-Encoding:"
4546 msgstr "Content-Transfer-Encoding:"
4547
4548 #: src/gtk/headers.h:43
4549 msgid "MIME-Version"
4550 msgstr "MIME-Version"
4551
4552 #: src/gtk/headers.h:43
4553 msgid "MIME-Version:"
4554 msgstr "MIME-Version:"
4555
4556 #: src/gtk/headers.h:44
4557 msgid "Precedence"
4558 msgstr "Priorita"
4559
4560 #: src/gtk/headers.h:44
4561 msgid "Precedence:"
4562 msgstr "Priorita:"
4563
4564 #: src/gtk/headers.h:45
4565 #: src/prefs_account.c:1042
4566 msgid "Organization"
4567 msgstr "Organizace"
4568
4569 #: src/gtk/headers.h:45
4570 msgid "Organization:"
4571 msgstr "Organizace:"
4572
4573 #: src/gtk/headers.h:47
4574 msgid "Mailing-List"
4575 msgstr "Konference"
4576
4577 #: src/gtk/headers.h:47
4578 msgid "Mailing-List:"
4579 msgstr "Konference:"
4580
4581 #: src/gtk/headers.h:48
4582 msgid "List-Post"
4583 msgstr "List-Post"
4584
4585 #: src/gtk/headers.h:48
4586 msgid "List-Post:"
4587 msgstr "List-Post:"
4588
4589 #: src/gtk/headers.h:49
4590 msgid "List-Subscribe"
4591 msgstr "List-Subscribe"
4592
4593 #: src/gtk/headers.h:49
4594 msgid "List-Subscribe:"
4595 msgstr "List-Subscribe:"
4596
4597 #: src/gtk/headers.h:50
4598 msgid "List-Unsubscribe"
4599 msgstr "List-Unsubscribe"
4600
4601 #: src/gtk/headers.h:50
4602 msgid "List-Unsubscribe:"
4603 msgstr "List-Unsubscribe:"
4604
4605 #: src/gtk/headers.h:51
4606 msgid "List-Help"
4607 msgstr "List-Help"
4608
4609 #: src/gtk/headers.h:51
4610 msgid "List-Help:"
4611 msgstr "List-Help:"
4612
4613 #: src/gtk/headers.h:52
4614 msgid "List-Archive"
4615 msgstr "List-Archive"
4616
4617 #: src/gtk/headers.h:52
4618 msgid "List-Archive:"
4619 msgstr "List-Archive:"
4620
4621 #: src/gtk/headers.h:53
4622 msgid "List-Owner"
4623 msgstr "List-Owner"
4624
4625 #: src/gtk/headers.h:53
4626 msgid "List-Owner:"
4627 msgstr "List-Owner:"
4628
4629 #: src/gtk/headers.h:55
4630 msgid "X-Label"
4631 msgstr "X-Label"
4632
4633 #: src/gtk/headers.h:55
4634 msgid "X-Label:"
4635 msgstr "X-Label:"
4636
4637 #: src/gtk/headers.h:56
4638 msgid "X-Mailer"
4639 msgstr "X-Mailer"
4640
4641 #: src/gtk/headers.h:56
4642 msgid "X-Mailer:"
4643 msgstr "X-Mailer:"
4644
4645 #: src/gtk/headers.h:57
4646 msgid "X-Status"
4647 msgstr "X-Status"
4648
4649 #: src/gtk/headers.h:57
4650 msgid "X-Status:"
4651 msgstr "X-Status:"
4652
4653 #: src/gtk/headers.h:58
4654 msgid "X-Face"
4655 msgstr "X-Face"
4656
4657 #: src/gtk/headers.h:58
4658 msgid "X-Face:"
4659 msgstr "X-Face:"
4660
4661 #: src/gtk/headers.h:59
4662 msgid "X-No-Archive"
4663 msgstr "X-No-Archive"
4664
4665 #: src/gtk/headers.h:59
4666 msgid "X-No-Archive:"
4667 msgstr "X-No-Archive:"
4668
4669 #: src/gtk/headers.h:62
4670 msgid "In reply to"
4671 msgstr "Odpovědět komu"
4672
4673 #: src/gtk/headers.h:62
4674 msgid "In reply to:"
4675 msgstr "V odpovědi na:"
4676
4677 #: src/gtk/headers.h:63
4678 msgid "To or Cc"
4679 msgstr "Komu nebo Kopie"
4680
4681 #: src/gtk/headers.h:63
4682 msgid "To or Cc:"
4683 msgstr "Komu nebo Kopie:"
4684
4685 #: src/gtk/headers.h:64
4686 msgid "From, To or Subject"
4687 msgstr "Od, Komu nebo Předmět"
4688
4689 #: src/gtk/headers.h:64
4690 msgid "From, To or Subject:"
4691 msgstr "Od, Komu nebo Předmět"
4692
4693 #: src/gtk/icon_legend.c:62
4694 msgid "New message"
4695 msgstr "Nová zpráva"
4696
4697 #: src/gtk/icon_legend.c:63
4698 msgid "Unread message"
4699 msgstr "Nepřečtená zpráva"
4700
4701 #: src/gtk/icon_legend.c:64
4702 msgid "Message has been replied to"
4703 msgstr "Zpráva, na kterou bylo odpovězeno"
4704
4705 #: src/gtk/icon_legend.c:65
4706 msgid "Message has been forwarded"
4707 msgstr "Zpráva byla předána"
4708
4709 #: src/gtk/icon_legend.c:66
4710 msgid "Message is in an ignored thread"
4711 msgstr "Zpráva je v ignorovaném vlákně"
4712
4713 #: src/gtk/icon_legend.c:67
4714 msgid "Message is in a watched thread"
4715 msgstr "Zpráva je ve sledovaném vlákně"
4716
4717 #: src/gtk/icon_legend.c:68
4718 msgid "Message is spam"
4719 msgstr "Nevyžádaná zpráva (spam)"
4720
4721 #: src/gtk/icon_legend.c:70
4722 msgid "Message has attachment(s)"
4723 msgstr "Zpráva má přílohu/přílohy"
4724
4725 #: src/gtk/icon_legend.c:71
4726 msgid "Digitally signed message"
4727 msgstr "Digitálně podepsaná zpráva"
4728
4729 #: src/gtk/icon_legend.c:72
4730 msgid "Encrypted message"
4731 msgstr "Šifrovaná zpráva"
4732
4733 #: src/gtk/icon_legend.c:73
4734 msgid "Message is signed and has attachment(s)"
4735 msgstr "Zpráva je digitálně podepsaná a má přílohu/přílohy"
4736
4737 #: src/gtk/icon_legend.c:74
4738 msgid "Message is encrypted and has attachment(s)"
4739 msgstr "Zpráva je šifrovaná a má přílohu/přílohy"
4740
4741 #: src/gtk/icon_legend.c:76
4742 msgid "Marked message"
4743 msgstr "Označená zpráva"
4744
4745 #: src/gtk/icon_legend.c:77
4746 msgid "Message is marked for deletion"
4747 msgstr "Zpráva je označena k odstranění"
4748
4749 #: src/gtk/icon_legend.c:78
4750 msgid "Message is marked for moving"
4751 msgstr "Zpráva je označena pro přesun"
4752
4753 #: src/gtk/icon_legend.c:79
4754 msgid "Message is marked for copying"
4755 msgstr "Zpráva je označena pro kopírování"
4756
4757 #: src/gtk/icon_legend.c:81
4758 msgid "Locked message"
4759 msgstr "Zamknutá zpráva"
4760
4761 #: src/gtk/icon_legend.c:83
4762 msgid "Folder (normal, opened)"
4763 msgstr "Složka (normální, otevřená)"
4764
4765 #: src/gtk/icon_legend.c:84
4766 msgid "Folder with read messages hidden"
4767 msgstr "Složka se skrytými přečtenými zprávami"
4768
4769 #: src/gtk/icon_legend.c:85
4770 msgid "Folder contains marked messages"
4771 msgstr "Složka obsahuje označené zprávy"
4772
4773 #: src/gtk/icon_legend.c:119
4774 msgid "Icon Legend"
4775 msgstr "Význam ikon"
4776
4777 #: src/gtk/icon_legend.c:137
4778 msgid "<span weight=\"bold\">The following icons are used to show the status of messages and folders:</span>"
4779 msgstr "<span weight=\"bold\">Následující ikony jsou používány pro zobrazení stavu zpráv a složek:</span>"
4780
4781 #: src/gtk/inputdialog.c:245
4782 #: src/gtk/inputdialog.c:267
4783 #, c-format
4784 msgid "Input password for %s on %s:"
4785 msgstr "Zadejte heslo pro %s na %s:"
4786
4787 #: src/gtk/inputdialog.c:248
4788 #: src/gtk/inputdialog.c:251
4789 #: src/gtk/inputdialog.c:270
4790 #: src/gtk/inputdialog.c:273
4791 #, c-format
4792 msgid "Input password for %s:"
4793 msgstr "Zadejte heslo pro %s:"
4794
4795 #: src/gtk/inputdialog.c:254
4796 #: src/gtk/inputdialog.c:276
4797 msgid "Input password:"
4798 msgstr "Zadejte heslo:"
4799
4800 #: src/gtk/inputdialog.c:255
4801 #: src/gtk/inputdialog.c:283
4802 #: src/gtk/inputdialog.c:295
4803 msgid "Input password"
4804 msgstr "Zadejte heslo"
4805
4806 #: src/gtk/inputdialog.c:285
4807 msgid "Remember password for this session"
4808 msgstr "Pamatovat heslo pro tuto relaci"
4809
4810 #: src/gtk/inputdialog.c:383
4811 #: src/gtk/inputdialog.c:432
4812 msgid "Remember this"
4813 msgstr "Zapamatovat"
4814
4815 #: src/gtk/logwindow.c:446
4816 msgid "Clear _Log"
4817 msgstr "Vyčistit _protokol"
4818
4819 #: src/gtk/pluginwindow.c:163
4820 #: src/gtk/pluginwindow.c:168
4821 msgid ""
4822 "\n"
4823 "\n"
4824 "Version: "
4825 msgstr ""
4826 "\n"
4827 "\n"
4828 "Verze: "
4829
4830 #: src/gtk/pluginwindow.c:166
4831 msgid "Error: "
4832 msgstr "Chyba: "
4833
4834 #: src/gtk/pluginwindow.c:167
4835 msgid "Plugin is not functional."
4836 msgstr "Zásuvný modul není funkční."
4837
4838 #: src/gtk/pluginwindow.c:200
4839 msgid "Select the Plugins to load"
4840 msgstr "Vyberte zásuvný modul pro načtení"
4841
4842 #: src/gtk/pluginwindow.c:215
4843 #, c-format
4844 msgid ""
4845 "The following error occurred while loading %s :\n"
4846 "\n"
4847 "%s\n"
4848 msgstr ""
4849 "Nastala následující chyba při zavádění %s :\n"
4850 "\n"
4851 "%s\n"
4852
4853 #: src/gtk/pluginwindow.c:304
4854 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:450
4855 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:124
4856 #: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:553
4857 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:641
4858 #: src/plugins/trayicon/trayicon_prefs.c:68
4859 msgid "Plugins"
4860 msgstr "Zásuvné moduly"
4861
4862 #: src/gtk/pluginwindow.c:337
4863 msgid "Load..."
4864 msgstr "Zavést..."
4865
4866 #: src/gtk/pluginwindow.c:338
4867 msgid "Unload"
4868 msgstr "Odebrat"
4869
4870 #: src/gtk/pluginwindow.c:351
4871 #: src/prefs_summaries.c:220
4872 msgid "Description"
4873 msgstr "Popis"
4874
4875 #: src/gtk/pluginwindow.c:373
4876 msgid "More plugins are available from the Claws Mail website."
4877 msgstr "Další zásuvné moduly jsou dostupné z webových stránek Claws Mail."
4878
4879 #: src/gtk/pluginwindow.c:379
4880 #: src/prefs_themes.c:875
4881 msgid "Get more..."
4882 msgstr "Získat další..."
4883
4884 #: src/gtk/pluginwindow.c:414
4885 msgid "Click here to load one or more plugins"
4886 msgstr "Klikněte zde pro načtení jednoho nebo více modulů"
4887
4888 #: src/gtk/pluginwindow.c:417
4889 msgid "Unload the selected plugin"
4890 msgstr "Odebrat vybraný zásuvný modul"
4891
4892 #: src/gtk/pluginwindow.c:482
4893 msgid "Loaded plugins"
4894 msgstr "Zavedené moduly"
4895
4896 #: src/gtk/prefswindow.c:671
4897 msgid "Page Index"
4898 msgstr "Index stránky"
4899
4900 #: src/gtk/progressdialog.c:129
4901 #: src/prefs_account.c:3103
4902 #: src/prefs_account.c:3121
4903 #: src/prefs_account.c:3139
4904 #: src/prefs_account.c:3157
4905 #: src/prefs_account.c:3175
4906 #: src/prefs_account.c:3193
4907 #: src/prefs_account.c:3212
4908 #: src/prefs_account.c:3294
4909 #: src/prefs_filtering_action.c:1357
4910 #: src/prefs_filtering.c:391
4911 #: src/prefs_filtering.c:1925
4912 msgid "Account"
4913 msgstr "Účet"
4914
4915 #: src/gtk/quicksearch.c:415
4916 msgid "all messages"
4917 msgstr "všechny zprávy"
4918
4919 #: src/gtk/quicksearch.c:416
4920 msgid "messages whose age is greater than #"
4921 msgstr "zprávy starší než #"
4922
4923 #: src/gtk/quicksearch.c:417
4924 msgid "messages whose age is less than #"
4925 msgstr "zprávy mladší než #"
4926
4927 #: src/gtk/quicksearch.c:418
4928 msgid "messages which contain S in the message body"
4929 msgstr "zprávy obsahující S v těle zprávy"
4930
4931 #: src/gtk/quicksearch.c:419
4932 msgid "messages which contain S in the whole message"
4933 msgstr "zprávy obsahující S v celé zprávě"
4934
4935 #: src/gtk/quicksearch.c:420
4936 msgid "messages carbon-copied to S"
4937 msgstr "zpráva obsahující S v poli \"Kopie\""
4938
4939 #: src/gtk/quicksearch.c:421
4940 msgid "message is either to: or cc: to S"
4941 msgstr "zpráva obsahující S v poli \"Komu\" nebo \"Kopie\""
4942
4943 #: src/gtk/quicksearch.c:422
4944 msgid "deleted messages"
4945 msgstr "odstraněné zprávy"
4946
4947 #: src/gtk/quicksearch.c:423
4948 msgid "messages which contain S in the Sender field"
4949 msgstr "zpráva obsahující S v poli \"Odesílatel\""
4950
4951 #: src/gtk/quicksearch.c:424
4952 msgid "true if execute \"S\" succeeds"
4953 msgstr "pravda, pokud bylo provedení \"S\" úspěšné"
4954
4955 #: src/gtk/quicksearch.c:425
4956 msgid "messages originating from user S"
4957 msgstr "zprávy pocházející od uživatele S"
4958
4959 #: src/gtk/quicksearch.c:426
4960 msgid "forwarded messages"
4961 msgstr "přeposlané zprávy"
4962
4963 #: src/gtk/quicksearch.c:427
4964 msgid "messages which contain header S"
4965 msgstr "zprávy obsahující záhlaví S"
4966
4967 #: src/gtk/quicksearch.c:428
4968 msgid "messages which contain S in Message-ID header"
4969 msgstr "zprávy obsahující S v záhlaví \"Message-ID\""
4970
4971 #: src/gtk/quicksearch.c:429
4972 msgid "messages which contain S in In-Reply-To header"
4973 msgstr "zprávy obsahující S v záhlaví In-Reply-To"
4974
4975 #: src/gtk/quicksearch.c:430
4976 msgid "messages which are marked with color #"
4977 msgstr "zprávy obarvené barvou č. #"
4978
4979 #: src/gtk/quicksearch.c:431
4980 msgid "locked messages"
4981 msgstr "zamknuté zprávy"
4982
4983 #: src/gtk/quicksearch.c:432
4984 msgid "messages which are in newsgroup S"
4985 msgstr "zprávy, které jsou v diskusní skupině S"
4986
4987 #: src/gtk/quicksearch.c:433
4988 msgid "new messages"
4989 msgstr "nové zprávy"
4990
4991 #: src/gtk/quicksearch.c:434
4992 msgid "old messages"
4993 msgstr "staré zprávy"
4994
4995 #: src/gtk/quicksearch.c:435
4996 msgid "incomplete messages (not entirely downloaded)"
4997 msgstr "nekompletní zprávy (zprávy neúplně stažené)"
4998
4999 #: src/gtk/quicksearch.c:436
5000 msgid "messages which have been replied to"
5001 msgstr "zprávy, na které bylo odpovězeno"
5002
5003 #: src/gtk/quicksearch.c:437
5004 msgid "read messages"
5005 msgstr "přečtené zprávy"
5006
5007 #: src/gtk/quicksearch.c:438
5008 msgid "messages which contain S in subject"
5009 msgstr "zprávy obsahující S v poli \"Předmět\""
5010
5011 #: src/gtk/quicksearch.c:439
5012 msgid "messages whose score is equal to #"
5013 msgstr "zprávy, jejichž ohodnocení je rovné #"
5014
5015 #: src/gtk/quicksearch.c:440
5016 msgid "messages whose score is greater than #"
5017 msgstr "zprávy, jejichž ohodnocení je větší než #"
5018
5019 #: src/gtk/quicksearch.c:441
5020 msgid "messages whose score is lower than #"
5021 msgstr "zprávy, jejichž ohodnocení je menší než #"
5022
5023 #: src/gtk/quicksearch.c:442
5024 msgid "messages whose size is equal to #"
5025 msgstr "zprávy, jejichž velikost je rovna #"
5026
5027 #: src/gtk/quicksearch.c:443
5028 msgid "messages whose size is greater than #"
5029 msgstr "zprávy, jejichž velikost je větší než #"
5030
5031 #: src/gtk/quicksearch.c:444
5032 msgid "messages whose size is smaller than #"
5033 msgstr "zprávy, jejichž velikost je menší #"
5034
5035 #: src/gtk/quicksearch.c:445
5036 msgid "messages which have been sent to S"
5037 msgstr "zprávy, které byly odeslány S"
5038
5039 #: src/gtk/quicksearch.c:446
5040 msgid "messages which tags contain S"
5041 msgstr "zprávy se značkami obsahujícími S"
5042
5043 #: src/gtk/quicksearch.c:447
5044 msgid "messages which have tag(s)"
5045 msgstr "zprávy, se značkami"
5046
5047 #: src/gtk/quicksearch.c:448
5048 msgid "marked messages"
5049 msgstr "označené zprávy"
5050
5051 #: src/gtk/quicksearch.c:449
5052 msgid "unread messages"
5053 msgstr "nepřečtené zprávy"
5054
5055 #: src/gtk/quicksearch.c:450
5056 msgid "messages which contain S in References header"
5057 msgstr "zprávy obsahující S v záhlaví \"References\""
5058
5059 #: src/gtk/quicksearch.c:451
5060 #, c-format
5061 msgid "messages returning 0 when passed to command - %F is message file"
5062 msgstr "zprávy vracející 0, jsou-li předány příkazu - %F je soubor se zprávou"
5063
5064 #: src/gtk/quicksearch.c:452
5065 msgid "messages which contain S in X-Label header"
5066 msgstr "zprávy obsahující S v záhlaví \"X-Label\""
5067
5068 #: src/gtk/quicksearch.c:454
5069 msgid "logical AND operator"
5070 msgstr "logický operátor A (AND)"
5071
5072 #: src/gtk/quicksearch.c:455
5073 msgid "logical OR operator"
5074 msgstr "logický operátor NEBO (OR)"
5075
5076 #: src/gtk/quicksearch.c:456
5077 msgid "logical NOT operator"
5078 msgstr "logický operátor NENÍ PRAVDA, ŽE (NOT)"
5079
5080 #: src/gtk/quicksearch.c:457
5081 msgid "case sensitive search"
5082 msgstr "vyhledávání rozlišuje malá a velká písmena"
5083
5084 #: src/gtk/quicksearch.c:459
5085 msgid "all filtering expressions are allowed"
5086 msgstr "všechny filtrovací výrazy jsou povoleny"
5087
5088 #: src/gtk/quicksearch.c:467
5089 #: src/summary_search.c:397
5090 msgid "Extended Search"
5091 msgstr "Rozšířené vyhledávání"
5092
5093 #: src/gtk/quicksearch.c:468
5094 msgid ""
5095 "Extended Search allows the user to define criteria that messages must have in order to match and be displayed in the message list.\n"
5096 "The following symbols can be used:"
5097 msgstr ""
5098 "Rozšířené vyhledávání umožňuje definovat podmínky, které musí zpráva splňovat, aby byla zobrazena v seznamu zpráv.\n"
5099 "Následující symboly mohou být použity:"
5100
5101 #: src/gtk/quicksearch.c:587
5102 msgid "From/To/Subject/Tag"
5103 msgstr "Od/Komu/Předmět/Značka"
5104
5105 #: src/gtk/quicksearch.c:598
5106 msgid "Recursive"
5107 msgstr "Včetně podsložek"
5108
5109 #: src/gtk/quicksearch.c:608
5110 msgid "Sticky"
5111 msgstr "Zachovat i při změně složky"
5112
5113 #: src/gtk/quicksearch.c:618
5114 msgid "Type-ahead"
5115 msgstr "Vyhledávat během psaní"
5116
5117 #: src/gtk/quicksearch.c:630
5118 msgid "Run on select"
5119 msgstr "Spustit na vybrané"
5120
5121 #: src/gtk/quicksearch.c:667
5122 #: src/gtk/quicksearch.c:756
5123 msgid " Clear "
5124 msgstr " Vymazat "
5125
5126 #: src/gtk/quicksearch.c:674
5127 msgid "Clear the current search"
5128 msgstr "Odstranit nastavenou podmínku"
5129
5130 #: src/gtk/quicksearch.c:688
5131 #: src/summary_search.c:350
5132 msgid "Edit search criteria"
5133 msgstr "Upravit vyhledávací kritéria"
5134
5135 #: src/gtk/quicksearch.c:694
5136 #: src/gtk/quicksearch.c:754
5137 msgid " Extended Symbols... "
5138 msgstr " Speciální symboly... "
5139
5140 #: src/gtk/quicksearch.c:701
5141 msgid "Information about extended symbols"
5142 msgstr "Informace o rozšířených možnostech vyhledávání"
5143
5144 #: src/gtk/quicksearch.c:772
5145 msgid "Info"
5146 msgstr "Informace"
5147
5148 #: src/gtk/quicksearch.c:774
5149 msgid "Clear"
5150 msgstr "Vyčistit"
5151
5152 #: src/gtk/quicksearch.c:1257
5153 #: src/summaryview.c:1302
5154 #, c-format
5155 msgid "Searching in %s... \n"
5156 msgstr "Hledám v %s... \n"
5157
5158 #: src/gtk/sslcertwindow.c:84
5159 #: src/gtk/sslcertwindow.c:91
5160 #: src/gtk/sslcertwindow.c:106
5161 #: src/gtk/sslcertwindow.c:111
5162 #: src/gtk/sslcertwindow.c:118
5163 #: src/gtk/sslcertwindow.c:133
5164 msgid "<not in certificate>"
5165 msgstr "<not in certificate>"
5166
5167 #: src/gtk/sslcertwindow.c:156
5168 #: src/gtk/sslcertwindow.c:321
5169 #: src/gtk/sslcertwindow.c:362
5170 #: src/gtk/sslcertwindow.c:417
5171 msgid "Correct"
5172 msgstr "Správný"
5173
5174 #: src/gtk/sslcertwindow.c:161
5175 msgid "Owner"
5176 msgstr "Vlastník"
5177
5178 #: src/gtk/sslcertwindow.c:162
5179 msgid "Signer"
5180 msgstr "Podepsal"
5181
5182 #: src/gtk/sslcertwindow.c:169
5183 #: src/gtk/sslcertwindow.c:193
5184 #: src/prefs_themes.c:892
5185 msgid "Name: "
5186 msgstr "Jméno: "
5187
5188 #: src/gtk/sslcertwindow.c:177
5189 #: src/gtk/sslcertwindow.c:201
5190 msgid "Organization: "
5191 msgstr "Organizace: "
5192
5193 #: src/gtk/sslcertwindow.c:185
5194 #: src/gtk/sslcertwindow.c:209
5195 msgid "Location: "
5196 msgstr "Umístění: "
5197
5198 #: src/gtk/sslcertwindow.c:217
5199 msgid "Fingerprint: \n"
5200 msgstr "Fingerprint: \n"
5201
5202 #: src/gtk/sslcertwindow.c:227
5203 msgid "Signature status: "
5204 msgstr "Stav podpisu: "
5205
5206 #: src/gtk/sslcertwindow.c:234
5207 msgid "Expires on: "
5208 msgstr "Datum vypršení: "
5209
5210 #: src/gtk/sslcertwindow.c:297
5211 #, c-format
5212 msgid "SSL certificate for %s"
5213 msgstr "SSL certifikát pro: %s"
5214
5215 #: src/gtk/sslcertwindow.c:313
5216 #, c-format
5217 msgid ""
5218 "Certificate for %s is unknown.\n"
5219 "Do you want to accept it?"
5220 msgstr ""
5221 "Certifikát pro %s je neznámý.\n"
5222 "Chcete jej přijmout?"
5223
5224 #: src/gtk/sslcertwindow.c:323
5225 #: src/gtk/sslcertwindow.c:364
5226 #: src/gtk/sslcertwindow.c:419
5227 #, c-format
5228 msgid "Signature status: %s"
5229 msgstr "Stav podpisu: %s"
5230
5231 #: src/gtk/sslcertwindow.c:331
5232 #: src/gtk/sslcertwindow.c:372
5233 msgid "_View certificate"
5234 msgstr "_Zobrazit certifikát"
5235
5236 #: src/gtk/sslcertwindow.c:336
5237 msgid "Unknown SSL Certificate"
5238 msgstr "Neznámý SSL certifikát"
5239
5240 #: src/gtk/sslcertwindow.c:337
5241 #: src/gtk/sslcertwindow.c:378
5242 #: src/gtk/sslcertwindow.c:432
5243 msgid "_Cancel connection"
5244 msgstr "_Zrušit připojení"
5245
5246 #: src/gtk/sslcertwindow.c:337
5247 #: src/gtk/sslcertwindow.c:432
5248 msgid "_Accept and save"
5249 msgstr "_Přijmout a uložit"
5250
5251 #: src/gtk/sslcertwindow.c:353
5252 #, c-format
5253 msgid ""
5254 "Certificate for %s is expired.\n"
5255 "Do you want to continue?"
5256 msgstr ""
5257 "Platnost certifikátu pro %s skončila.\n"
5258 "Chcete pokračovat?"
5259
5260 #: src/gtk/sslcertwindow.c:377
5261 msgid "Expired SSL Certificate"
5262 msgstr "SSL certifikáty se skončenou platností"
5263
5264 #: src/gtk/sslcertwindow.c:378
5265 msgid "_Accept"
5266 msgstr "_Přijmout"
5267
5268 #: src/gtk/sslcertwindow.c:396
5269 msgid "New certificate:"
5270 msgstr "Nový certifikát:"
5271
5272 #: src/gtk/sslcertwindow.c:401
5273 msgid "Known certificate:"
5274 msgstr "Známý certifikát:"
5275
5276 #: src/gtk/sslcertwindow.c:408
5277 #, c-format
5278 msgid "Certificate for %s has changed. Do you want to accept it?"
5279 msgstr "Certifikát pro %s se změnil. Chcete jej přijmout?"
5280
5281 #: src/gtk/sslcertwindow.c:427
5282 msgid "_View certificates"
5283 msgstr "_Zobrazit certifikáty"
5284
5285 #: src/gtk/sslcertwindow.c:431
5286 msgid "Changed SSL Certificate"
5287 msgstr "Změněné SSL certifikáty"
5288
5289 #: src/headerview.c:106
5290 msgid "Tags:"
5291 msgstr "Značky:"
5292
5293 #: src/headerview.c:215
5294 #: src/summaryview.c:3189
5295 #: src/summaryview.c:3199
5296 #: src/summaryview.c:3220
5297 msgid "(No From)"
5298 msgstr "(Neznámý odesílatel)"
5299
5300 #: src/headerview.c:230
5301 #: src/summaryview.c:3233
5302 #: src/summaryview.c:3237
5303 msgid "(No Subject)"
5304 msgstr "(Žádný předmět)"
5305
5306 #: src/image_viewer.c:99
5307 msgid "Error:"
5308 msgstr "Chyba:"
5309
5310 #: src/image_viewer.c:298
5311 msgid "Filename:"
5312 msgstr "Název souboru:"
5313
5314 #: src/image_viewer.c:305
5315 msgid "Filesize:"
5316 msgstr "Velikost souboru:"
5317
5318 #: src/image_viewer.c:354
5319 msgid "Load Image"
5320 msgstr "Načíst obrázek"
5321
5322 #: src/imap.c:540
5323 msgid "IMAP4 connection broken\n"
5324 msgstr "Přerušeno IMAP4 spojení\n"
5325
5326 #: src/imap.c:565
5327 #, c-format
5328 msgid "IMAP error on %s: authenticated\n"
5329 msgstr "IMAP chyba na %s: ověřen\n"
5330
5331 #: src/imap.c:568
5332 #, c-format
5333 msgid "IMAP error on %s: not authenticated\n"
5334 msgstr "IMAP chyba na %s: neověřen\n"
5335
5336 #: src/imap.c:571
5337 #, c-format
5338 msgid "IMAP error on %s: bad state\n"
5339 msgstr "IMAP chyba na %s: špatný stav\n"
5340
5341 #: src/imap.c:574
5342 #, c-format
5343 msgid "IMAP error on %s: stream error\n"
5344 msgstr "IMAP chyba na %s: chyba streamu\n"
5345
5346 #: src/imap.c:577
5347 #, c-format
5348 msgid "IMAP error on %s: parse error (very probably non-RFC compliance from the server)\n"
5349 msgstr "IMAP chyba na %s: chyba parsování(velmi pravděpodobně non-RFC data ze serveru)\n"
5350
5351 #: src/imap.c:581
5352 #, c-format
5353 msgid "IMAP error on %s: connection refused\n"
5354 msgstr "IMAP chyba na %s: připojení odmítnuto\n"
5355
5356 #: src/imap.c:584
5357 #, c-format
5358 msgid "IMAP error on %s: memory error\n"
5359 msgstr "IMAP chyba na %s: Chyba paměti\n"
5360
5361 #: src/imap.c:587
5362 #, c-format
5363 msgid "IMAP error on %s: fatal error\n"
5364 msgstr "IMAP chyba na %s: fatální chyba\n"
5365
5366 #: src/imap.c:590
5367 #, c-format
5368 msgid "IMAP error on %s: protocol error(very probably non-RFC compliance from the server)\n"
5369 msgstr "IMAP chyba na %s: chyba protokolu(velmi pravděpodobně non-RFC data ze serveru)\n"
5370
5371 #: src/imap.c:594
5372 #, c-format
5373 msgid "IMAP error on %s: connection not accepted\n"
5374 msgstr "IMAP chyba na %s: spojení nepřijato\n"
5375
5376 #: src/imap.c:597
5377 #, c-format
5378 msgid "IMAP error on %s: APPEND error\n"
5379 msgstr "IMAP chyba na %s: APPEND chyba\n"
5380
5381 #: src/imap.c:600
5382 #, c-format
5383 msgid "IMAP error on %s: NOOP error\n"
5384 msgstr "IMAP chyba na %s: NOOP chyba\n"
5385
5386 #: src/imap.c:603
5387 #, c-format
5388 msgid "IMAP error on %s: LOGOUT error\n"
5389 msgstr "IMAP chyba na %s: LOGOUT chyba\n"
5390
5391 #: src/imap.c:606
5392 #, c-format
5393 msgid "IMAP error on %s: CAPABILITY error\n"
5394 msgstr "IMAP chyba na %s: CAPABILITY chyba\n"
5395
5396 #: src/imap.c:609
5397 #, c-format
5398 msgid "IMAP error on %s: CHECK error\n"
5399 msgstr "IMAP chyba na %s: CHECK chyba\n"
5400
5401 #: src/imap.c:612
5402 #, c-format
5403 msgid "IMAP error on %s: CLOSE error\n"
5404 msgstr "IMAP chyba na %s: CLOSE chyba\n"
5405
5406 #: src/imap.c:615
5407 #, c-format
5408 msgid "IMAP error on %s: EXPUNGE error\n"
5409 msgstr "IMAP chyba na %s: EXPUNGE chyba\n"
5410
5411 #: src/imap.c:618
5412 #, c-format
5413 msgid "IMAP error on %s: COPY error\n"
5414 msgstr "IMAP chyba na %s: COPY chyba\n"
5415
5416 #: src/imap.c:621
5417 #, c-format
5418 msgid "IMAP error on %s: UID COPY error\n"
5419 msgstr "IMAP chyba na %s: UID COPY chyba\n"
5420
5421 #: src/imap.c:624
5422 #, c-format
5423 msgid "IMAP error on %s: CREATE error\n"
5424 msgstr "IMAP chyba na %s: CREATE chyba\n"
5425
5426 #: src/imap.c:627
5427 #, c-format
5428 msgid "IMAP error on %s: DELETE error\n"
5429 msgstr "IMAP chyba na %s: DELETE chyba\n"
5430
5431 #: src/imap.c:630
5432 #, c-format
5433 msgid "IMAP error on %s: EXAMINE error\n"
5434 msgstr "IMAP chyba na %s: EXAMINE chyba\n"
5435
5436 #: src/imap.c:633
5437 #, c-format
5438 msgid "IMAP error on %s: FETCH error\n"
5439 msgstr "IMAP chyba na %s: FETCH chyba\n"
5440
5441 #: src/imap.c:636
5442 #, c-format
5443 msgid "IMAP error on %s: UID FETCH error\n"
5444 msgstr "IMAP chyba na %s: UID FETCH chyba\n"
5445
5446 #: src/imap.c:639
5447 #, c-format
5448 msgid "IMAP error on %s: LIST error\n"
5449 msgstr "IMAP chyba na %s: LIST chyba\n"
5450
5451 #: src/imap.c:642
5452 #, c-format
5453 msgid "IMAP error on %s: LOGIN error\n"
5454 msgstr "IMAP chyba na %s: LOGIN chyba\n"
5455
5456 #: src/imap.c:645
5457 #, c-format
5458 msgid "IMAP error on %s: LSUB error\n"
5459 msgstr "IMAP chyba na %s: LSUB chyba\n"
5460
5461 #: src/imap.c:648
5462 #, c-format
5463 msgid "IMAP error on %s: RENAME error\n"
5464 msgstr "IMAP chyba na %s: RENAME chyba\n"
5465
5466 #: src/imap.c:651
5467 #, c-format
5468 msgid "IMAP error on %s: SEARCH error\n"
5469 msgstr "IMAP chyba na %s: SEARCH chyba\n"
5470
5471 #: src/imap.c:654
5472 #, c-format
5473 msgid "IMAP error on %s: UID SEARCH error\n"
5474 msgstr "IMAP chyba na %s: UID SEARCH chyba\n"
5475
5476 #: src/imap.c:657
5477 #, c-format
5478 msgid "IMAP error on %s: SELECT error\n"
5479 msgstr "IMAP chyba na %s: SELECT chyba\n"
5480
5481 #: src/imap.c:660
5482 #, c-format
5483 msgid "IMAP error on %s: STATUS error\n"
5484 msgstr "IMAP chyba na %s: STATUS chyba\n"
5485
5486 #: src/imap.c:663
5487 #, c-format
5488 msgid "IMAP error on %s: STORE error\n"
5489 msgstr "IMAP chyba na %s: STORE chyba\n"
5490
5491 #: src/imap.c:666
5492 #, c-format
5493 msgid "IMAP error on %s: UID STORE error\n"
5494 msgstr "IMAP chyba na %s: UID STORE chyba\n"
5495
5496 #: src/imap.c:669
5497 #, c-format
5498 msgid "IMAP error on %s: SUBSCRIBE error\n"
5499 msgstr "IMAP chyba na %s: SUBSCRIBE chyba\n"
5500
5501 #: src/imap.c:672
5502 #, c-format
5503 msgid "IMAP error on %s: UNSUBSCRIBE error\n"
5504 msgstr "IMAP chyba na %s: UNSUBSCRIBE chyba\n"
5505
5506 #: src/imap.c:675
5507 #, c-format
5508 msgid "IMAP error on %s: STARTTLS error\n"
5509 msgstr "IMAP chyba na %s: STARTTLS chyba\n"
5510
5511 #: src/imap.c:678
5512 #, c-format
5513 msgid "IMAP error on %s: INVAL error\n"
5514 msgstr "IMAP chyba na %s: INVAL chyba\n"
5515
5516 #: src/imap.c:681
5517 #, c-format
5518 msgid "IMAP error on %s: EXTENSION error\n"
5519 msgstr "IMAP chyba na %s: EXTENSION chyba\n"
5520
5521 #: src/imap.c:684
5522 #, c-format
5523 msgid "IMAP error on %s: SASL error\n"
5524 msgstr "IMAP chyba na %s: SASL chyba\n"
5525
5526 #: src/imap.c:688
5527 #, c-format
5528 msgid "IMAP error on %s: SSL error\n"
5529 msgstr "IMAP chyba na %s: SSL chyba\n"
5530
5531 #: src/imap.c:692
5532 #, c-format
5533 msgid "IMAP error on %s: Unknown error [%d]\n"
5534 msgstr "IMAP chyba na %s: Neznámá chyba [%d]\n"
5535
5536 #: src/imap.c:873
5537 msgid ""
5538 "\n"
5539 "\n"
5540 "CRAM-MD5 logins only work if libetpan has been compiled with SASL support and the CRAM-MD5 SASL plugin is installed."
5541 msgstr ""
5542 "\n"
5543 "\n"
5544 "Přihlášení pomocí CRAM-MD5 pracuje pouze pokud byl libetpan zkompilován s podporou SASL a je nainstalován zásuvný modul CRAM-MD5 SASL."
5545
5546 #: src/imap.c:879
5547 msgid ""
5548 "\n"