2013-02-16 [colin] 3.9.0cvs74
[claws.git] / po / cs.po
1 # Czech translation of Claws Mail
2 # Copyright (C) 2000 Free Software Foundation, Inc.
3 # Jan Mura <jan_mura@altavista.com>, 2000.
4 #
5 msgid ""
6 msgstr ""
7 "Project-Id-Version: claws-mail\n"
8 "Report-Msgid-Bugs-To: paul@claws-mail.org\n"
9 "POT-Creation-Date: 2013-02-16 14:36+0100\n"
10 "PO-Revision-Date: 2012-11-14 19:52+0100\n"
11 "Last-Translator: David Vachulka <david@konstrukce-cad.com>\n"
12 "Language-Team: Czech <cs@li.org>\n"
13 "Language: cs\n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17 "X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
18 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(((n%100>=10 && n%100<=14) || (n%10>5)) ? "
19 "2 : (n%10>=2 && n%10<=4) ? 1 : 0);\n"
20
21 #: src/account.c:384
22 msgid ""
23 "Some composing windows are open.\n"
24 "Please close all the composing windows before editing the accounts."
25 msgstr ""
26 "Jsou stále otevřena nějaká okna s rozepsanou zprávou.\n"
27 "Před úpravou tohoto účtu zavřete prosím všechna tato okna."
28
29 #: src/account.c:431
30 msgid "Can't create folder."
31 msgstr "Nemohu vytvořit složku."
32
33 #: src/account.c:710
34 msgid "Edit accounts"
35 msgstr "Úpravy účtů"
36
37 #: src/account.c:731
38 msgid ""
39 "Using 'Get Mail' will retrieve messages from your Accounts in the order "
40 "given, the checkbox indicates which accounts will be included. Bold text "
41 "indicates the default account."
42 msgstr ""
43 "Funkce 'Přijmout ze všech účtů' načte zprávy z účtů v pořadí v jakém jsou "
44 "zde uvedeny. Zaškrtnutím ve sloupci 'P' určíte, zda účet bude touto funkcí "
45 "zpracován. Tučný text značí aktuální účet."
46
47 #: src/account.c:802
48 msgid " _Set as default account "
49 msgstr " Nastavit účet jako _výchozí "
50
51 #: src/account.c:897
52 msgid "Accounts with remote folders cannot be copied."
53 msgstr ""
54 "Účty se vzdáleně umístěnými složkami (např. IMAP) nemohou být kopírovány."
55
56 #: src/account.c:904
57 #, c-format
58 msgid "Copy of %s"
59 msgstr "Kopie %s"
60
61 #: src/account.c:1064
62 #, c-format
63 msgid "Do you really want to delete the account '%s'?"
64 msgstr "Opravdu chcete odstranit účet '%s'?"
65
66 #: src/account.c:1066
67 msgid "(Untitled)"
68 msgstr "(Nepojmenovaný)"
69
70 #: src/account.c:1067
71 msgid "Delete account"
72 msgstr "Odstranit účet"
73
74 #: src/account.c:1537
75 msgctxt "Accounts List Get Column Name"
76 msgid "G"
77 msgstr "P"
78
79 #: src/account.c:1543
80 msgid "'Get Mail' retrieves mail from the checked accounts"
81 msgstr ""
82 "Funkce 'Přijmout poštu ze všech účtů' načte zprávy z účtů označených "
83 "zaškrtnutím"
84
85 #: src/account.c:1550 src/addressadd.c:215 src/addressbook.c:125
86 #: src/addrduplicates.c:481 src/compose.c:6984 src/editaddress.c:1270
87 #: src/editaddress.c:1327 src/editaddress.c:1347 src/editbook.c:170
88 #: src/editgroup.c:288 src/editjpilot.c:257 src/editldap.c:428
89 #: src/editvcard.c:173 src/importmutt.c:223 src/importpine.c:222
90 #: src/mimeview.c:284 src/plugins/pgpcore/select-keys.c:398
91 #: src/prefs_filtering.c:384 src/prefs_filtering.c:1872
92 #: src/prefs_template.c:78
93 msgid "Name"
94 msgstr "Jméno"
95
96 #: src/account.c:1558 src/prefs_account.c:1089 src/prefs_account.c:3914
97 msgid "Protocol"
98 msgstr "Protokol"
99
100 #: src/account.c:1566 src/ssl_manager.c:102
101 msgid "Server"
102 msgstr "Server"
103
104 #: src/action.c:383
105 #, c-format
106 msgid "Could not get message file %d"
107 msgstr "Nelze načíst soubor %d se zprávou"
108
109 #: src/action.c:420
110 msgid "Could not get message part."
111 msgstr "Nelze načíst část zprávy."
112
113 #: src/action.c:437
114 #, c-format
115 msgid "Can't get part of multipart message: %s"
116 msgstr "Nemohu získat část ze zprávy o více částech: %s"
117
118 #: src/action.c:609
119 #, c-format
120 msgid ""
121 "The selected action cannot be used in the compose window\n"
122 "because it contains %%f, %%F, %%as or %%p."
123 msgstr ""
124 "V okně pro psaní zprávy nelze použít akci,\n"
125 "která obsahuje %%f, %%F, %%as nebo %%p."
126
127 #: src/action.c:721
128 msgid "There is no filtering action set"
129 msgstr "Není nastavena žádná akce filtrování"
130
131 #: src/action.c:723
132 #, c-format
133 msgid ""
134 "Invalid filtering action(s):\n"
135 "%s"
136 msgstr ""
137 "Neplatná(é) filtrovací akce:\n"
138 "%s"
139
140 #: src/action.c:978
141 #, c-format
142 msgid ""
143 "Could not fork to execute the following command:\n"
144 "%s\n"
145 "%s"
146 msgstr ""
147 "Nelze provést fork pro spuštění následujícího příkazu:\n"
148 "%s\n"
149 "%s"
150
151 #: src/action.c:980 src/plugins/bogofilter/bogofilter.c:875
152 #: src/plugins/rssyl/feed.c:1734 src/plugins/rssyl/feed.c:1738
153 #: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1800
154 #: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1804
155 #: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1815
156 #: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1818 src/privacy.c:62
157 msgid "Unknown error"
158 msgstr "Neznámá chyba"
159
160 #: src/action.c:1198 src/action.c:1368
161 msgid "Completed"
162 msgstr "Dokončeno"
163
164 #: src/action.c:1234
165 #, c-format
166 msgid "--- Running: %s\n"
167 msgstr "--- Spuštěno: %s\n"
168
169 #: src/action.c:1238
170 #, c-format
171 msgid "--- Ended: %s\n"
172 msgstr "--- Ukončeno: %s\n"
173
174 #: src/action.c:1271
175 msgid "Action's input/output"
176 msgstr "Vstup/výstup akce"
177
178 #: src/action.c:1604
179 #, c-format
180 msgid ""
181 "Enter the argument for the following action:\n"
182 "('%%h' will be replaced with the argument)\n"
183 "  %s"
184 msgstr ""
185 "Vložte parametr pro následující akci:\n"
186 "('%%h' bude nahrazeno parametrem)\n"
187 "  %s"
188
189 #: src/action.c:1609
190 msgid "Action's hidden user argument"
191 msgstr "Skrytý uživatelský parametr akce"
192
193 #: src/action.c:1613
194 #, c-format
195 msgid ""
196 "Enter the argument for the following action:\n"
197 "('%%u' will be replaced with the argument)\n"
198 "  %s"
199 msgstr ""
200 "Vložte parametr pro následující akci:\n"
201 "('%%u' bude nahrazeno parametrem)\n"
202 "  %s"
203
204 #: src/action.c:1618
205 msgid "Action's user argument"
206 msgstr "Uživatelský parametr akce"
207
208 #: src/addr_compl.c:600 src/addressbook.c:4881
209 #: src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:314
210 msgid "Group"
211 msgstr "Skupina"
212
213 #: src/addrcustomattr.c:65
214 msgid "date of birth"
215 msgstr "datum narození"
216
217 #: src/addrcustomattr.c:66
218 msgid "address"
219 msgstr "adresa"
220
221 #: src/addrcustomattr.c:67
222 msgid "phone"
223 msgstr "telefon"
224
225 #: src/addrcustomattr.c:68
226 msgid "mobile phone"
227 msgstr "mobilní telefon"
228
229 #: src/addrcustomattr.c:69
230 msgid "organization"
231 msgstr "organizace"
232
233 #: src/addrcustomattr.c:70
234 msgid "office address"
235 msgstr "pracovní adresa"
236
237 #: src/addrcustomattr.c:71
238 msgid "office phone"
239 msgstr "telefon práce"
240
241 #: src/addrcustomattr.c:72
242 msgid "fax"
243 msgstr "fax"
244
245 #: src/addrcustomattr.c:73
246 msgid "website"
247 msgstr "domovská stránka"
248
249 #: src/addrcustomattr.c:141
250 msgid "Attribute name"
251 msgstr "Název atributu"
252
253 #: src/addrcustomattr.c:156
254 msgid "Delete all attribute names"
255 msgstr "Odstranit všechna jména atributů?"
256
257 #: src/addrcustomattr.c:157
258 msgid "Do you really want to delete all attribute names?"
259 msgstr "Opravdu chcete odstranit všechna jména atributů?"
260
261 #: src/addrcustomattr.c:181
262 msgid "Delete attribute name"
263 msgstr "Odstranit jméno atributu"
264
265 #: src/addrcustomattr.c:182
266 msgid "Do you really want to delete this attribute name?"
267 msgstr "Opravdu chcete odstranit jméno atributu?"
268
269 #: src/addrcustomattr.c:191
270 msgid "Reset to default"
271 msgstr "Nastavit jako výchozí"
272
273 #: src/addrcustomattr.c:192
274 msgid ""
275 "Do you really want to replace all attribute names\n"
276 "with the default set?"
277 msgstr ""
278 "Opravdu chcete nahradit všechna jména atributů\n"
279 "výchozím nastavením?"
280
281 #: src/addrcustomattr.c:212 src/addressbook.c:435 src/addressbook.c:463
282 #: src/addressbook.c:480 src/edittags.c:271
283 #: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1193 src/prefs_actions.c:1086
284 #: src/prefs_filtering.c:1692 src/prefs_template.c:1095
285 msgid "_Delete"
286 msgstr "_Odstranit"
287
288 #: src/addrcustomattr.c:213 src/edittags.c:272 src/prefs_actions.c:1087
289 #: src/prefs_filtering.c:1693 src/prefs_template.c:1096
290 msgid "Delete _all"
291 msgstr "Odstranit _vše"
292
293 #: src/addrcustomattr.c:214
294 msgid "_Reset to default"
295 msgstr "_Nastavit výchozí hodnoty"
296
297 #: src/addrcustomattr.c:410
298 msgid "Attribute name is not set."
299 msgstr "Není nastaven název atributu."
300
301 #: src/addrcustomattr.c:469
302 msgctxt "Dialog title"
303 msgid "Edit attribute names"
304 msgstr "Upravit jméno atributu"
305
306 #: src/addrcustomattr.c:483
307 msgid "New attribute name:"
308 msgstr "Název nového atributu:"
309
310 #: src/addrcustomattr.c:520
311 msgid ""
312 "Adding or removing attribute names won't affect attributes already set for "
313 "contacts."
314 msgstr ""
315 "Přidání nebo odebrání atributů jmen neovlivní atributy, které jsou v "
316 "kontaktech již uloženy. "
317
318 #: src/addressadd.c:185 src/prefs_filtering_action.c:201
319 msgid "Add to address book"
320 msgstr "Přidat do knihy adres"
321
322 #: src/addressadd.c:207
323 msgid "Contact"
324 msgstr "Kontakt"
325
326 #: src/addressadd.c:227 src/addrduplicates.c:452
327 #: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:399 src/toolbar.c:431
328 msgid "Address"
329 msgstr "Adresa"
330
331 #: src/addressadd.c:238 src/addressbook.c:127 src/editaddress.c:1062
332 #: src/editaddress.c:1137 src/editgroup.c:290
333 msgid "Remarks"
334 msgstr "Poznámky"
335
336 #: src/addressadd.c:257 src/addressbook_foldersel.c:158
337 msgid "Select Address Book Folder"
338 msgstr "Vybrat složku pro knihu adres"
339
340 #: src/addressadd.c:483 src/editaddress.c:1585 src/headerview.c:348
341 #: src/textview.c:2110
342 #, c-format
343 msgid ""
344 "Failed to save image: \n"
345 "%s"
346 msgstr ""
347 "Chyba uložení obrázku: \n"
348 "%s"
349
350 #: src/addressadd.c:532 src/addressbook.c:3221 src/addressbook.c:3272
351 msgid "Add address(es)"
352 msgstr "Přidat adresu(y)"
353
354 #: src/addressadd.c:533
355 msgid "Can't add the specified address"
356 msgstr "Nebylo možno přidat zadanou adresu"
357
358 #: src/addressbook.c:126 src/addressbook.c:4869 src/editaddress.c:1059
359 #: src/editaddress.c:1120 src/editgroup.c:289 src/expldifdlg.c:517
360 #: src/exporthtml.c:600 src/exporthtml.c:764 src/ldif.c:782
361 msgid "Email Address"
362 msgstr "E-mail"
363
364 #: src/addressbook.c:402
365 msgid "_Book"
366 msgstr "_Kniha"
367
368 #: src/addressbook.c:403 src/addressbook.c:434 src/addressbook.c:462
369 #: src/addressbook.c:479 src/compose.c:576 src/gtk/quicksearch.c:799
370 #: src/gtk/quicksearch.c:814 src/mainwindow.c:503 src/messageview.c:211
371 msgid "_Edit"
372 msgstr "Ú_pravy"
373
374 #: src/addressbook.c:404 src/compose.c:581 src/mainwindow.c:506
375 #: src/messageview.c:214
376 msgid "_Tools"
377 msgstr "_Nástroje"
378
379 #: src/addressbook.c:405 src/compose.c:582 src/mainwindow.c:508
380 #: src/messageview.c:215
381 msgid "_Help"
382 msgstr "Nápo_věda"
383
384 #: src/addressbook.c:408 src/addressbook.c:465
385 msgid "New _Book"
386 msgstr "Nová _kniha"
387
388 #: src/addressbook.c:409 src/addressbook.c:466
389 msgid "New _Folder"
390 msgstr "Nová _složka"
391
392 #: src/addressbook.c:410
393 msgid "New _vCard"
394 msgstr "Nová _vCard"
395
396 #: src/addressbook.c:414
397 msgid "New _JPilot"
398 msgstr "Nový _JPilot"
399
400 #: src/addressbook.c:417
401 msgid "New LDAP _Server"
402 msgstr "Přidat nový LDAP _server"
403
404 #: src/addressbook.c:421
405 msgid "_Edit book"
406 msgstr "Up_ravit knihu"
407
408 #: src/addressbook.c:422
409 msgid "_Delete book"
410 msgstr "_Odstranit knihu"
411
412 #: src/addressbook.c:424 src/compose.c:592
413 msgid "_Save"
414 msgstr "_Uložit"
415
416 #: src/addressbook.c:425 src/compose.c:596 src/messageview.c:224
417 msgid "_Close"
418 msgstr "_Zavřít"
419
420 #: src/addressbook.c:428 src/addressbook.c:477 src/messageview.c:228
421 msgid "_Select all"
422 msgstr "Vybrat vš_e"
423
424 #: src/addressbook.c:430 src/addressbook.c:469 src/addressbook.c:485
425 msgid "C_ut"
426 msgstr "_Vyjmout"
427
428 #: src/addressbook.c:431 src/addressbook.c:470 src/addressbook.c:486
429 #: src/compose.c:604 src/mainwindow.c:537 src/messageview.c:227
430 msgid "_Copy"
431 msgstr "_Kopírovat"
432
433 #: src/addressbook.c:432 src/addressbook.c:471 src/addressbook.c:487
434 #: src/compose.c:605
435 msgid "_Paste"
436 msgstr "V_ložit"
437
438 #: src/addressbook.c:437 src/addressbook.c:482
439 msgid "New _Address"
440 msgstr "Nová _adresa"
441
442 #: src/addressbook.c:438 src/addressbook.c:467 src/addressbook.c:483
443 msgid "New _Group"
444 msgstr "Nová _skupina"
445
446 #: src/addressbook.c:440 src/addressbook.c:489
447 msgid "_Mail To"
448 msgstr "Napsat novou _zprávu"
449
450 #: src/addressbook.c:444
451 msgid "Import _LDIF file..."
452 msgstr "Importovat _LDIF soubor..."
453
454 #: src/addressbook.c:445
455 msgid "Import M_utt file..."
456 msgstr "Importovat _Mutt soubor..."
457
458 #: src/addressbook.c:446
459 msgid "Import _Pine file..."
460 msgstr "Importovat _Pine soubor..."
461
462 #: src/addressbook.c:448
463 msgid "Export _HTML..."
464 msgstr "Exportovat _HTML..."
465
466 #: src/addressbook.c:449
467 msgid "Export LDI_F..."
468 msgstr "Exportovat LDI_F..."
469
470 #: src/addressbook.c:451
471 msgid "Find duplicates..."
472 msgstr "Najít duplikované"
473
474 #: src/addressbook.c:452
475 msgid "Edit custom attributes..."
476 msgstr "Upravit uživatelské atributy..."
477
478 #: src/addressbook.c:455 src/compose.c:684 src/mainwindow.c:800
479 #: src/messageview.c:340
480 msgid "_About"
481 msgstr "_O programu"
482
483 #: src/addressbook.c:491
484 msgid "_Browse Entry"
485 msgstr "_Prohlížet záznam"
486
487 #: src/addressbook.c:504 src/crash.c:451 src/crash.c:470 src/importldif.c:115
488 #: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:255 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:140
489 #: src/plugins/vcalendar/day-view.c:410 src/plugins/vcalendar/month-view.c:431
490 #: src/prefs_themes.c:705 src/prefs_themes.c:737 src/prefs_themes.c:738
491 msgid "Unknown"
492 msgstr "Neznámá(ý)"
493
494 #: src/addressbook.c:511 src/addressbook.c:530 src/importldif.c:122
495 msgid "Success"
496 msgstr "Úspěch"
497
498 #: src/addressbook.c:512 src/importldif.c:123
499 msgid "Bad arguments"
500 msgstr "Špatné argumenty"
501
502 #: src/addressbook.c:513 src/importldif.c:124
503 msgid "File not specified"
504 msgstr "Není zadán soubor"
505
506 #: src/addressbook.c:514 src/importldif.c:125
507 msgid "Error opening file"
508 msgstr "Chyba při otevírání souboru"
509
510 #: src/addressbook.c:515 src/importldif.c:126
511 msgid "Error reading file"
512 msgstr "Chyba při čtení souboru"
513
514 #: src/addressbook.c:516 src/importldif.c:127
515 msgid "End of file encountered"
516 msgstr "Byl dosažen konec souboru"
517
518 #: src/addressbook.c:517 src/importldif.c:128
519 msgid "Error allocating memory"
520 msgstr "Chyba při alokaci paměti"
521
522 #: src/addressbook.c:518 src/importldif.c:129
523 msgid "Bad file format"
524 msgstr "Špatný formát souboru"
525
526 #: src/addressbook.c:519 src/importldif.c:130
527 msgid "Error writing to file"
528 msgstr "Chyba při zápisu do souboru"
529
530 #: src/addressbook.c:520 src/importldif.c:131
531 msgid "Error opening directory"
532 msgstr "Chyba při otevírání adresáře"
533
534 #: src/addressbook.c:521 src/importldif.c:132
535 msgid "No path specified"
536 msgstr "Není zadána cesta"
537
538 #: src/addressbook.c:531
539 msgid "Error connecting to LDAP server"
540 msgstr "Chyba při připojování na LDAP server"
541
542 #: src/addressbook.c:532
543 msgid "Error initializing LDAP"
544 msgstr "Chyba při inicializaci LDAP"
545
546 #: src/addressbook.c:533
547 msgid "Error binding to LDAP server"
548 msgstr "Chyba při napojování na LDAP server"
549
550 #: src/addressbook.c:534
551 msgid "Error searching LDAP database"
552 msgstr "Chyba hledání v LDAP databázi"
553
554 #: src/addressbook.c:535
555 msgid "Timeout performing LDAP operation"
556 msgstr "Při provádění operací s LDAP vypršel čas"
557
558 #: src/addressbook.c:536
559 msgid "Error in LDAP search criteria"
560 msgstr "Chyba ve vyhledávacích kritériích pro LDAP"
561
562 #: src/addressbook.c:537
563 msgid "No LDAP entries found for search criteria"
564 msgstr "Pro vyhledávací kritéria nebyly nalezeny žádné položky"
565
566 #: src/addressbook.c:538
567 msgid "LDAP search terminated on request"
568 msgstr "Prohledávání ukončeno na žádost"
569
570 #: src/addressbook.c:539
571 msgid "Error starting TLS connection"
572 msgstr "Chyba při vytváření TLS spojení"
573
574 #: src/addressbook.c:540
575 msgid "Distinguished Name (dn) is missing"
576 msgstr "Rozlišovací jméno (dn) chybí"
577
578 #: src/addressbook.c:541
579 msgid "Missing required information"
580 msgstr "Schází požadované informace"
581
582 #: src/addressbook.c:542
583 msgid "Another contact exists with that key"
584 msgstr "Pod tímto klíčem je již existující kontakt"
585
586 #: src/addressbook.c:543
587 msgid "Strong(er) authentication required"
588 msgstr "Vyžadována silnější autentizace"
589
590 #: src/addressbook.c:913
591 msgid "Sources"
592 msgstr "Zdroje adres"
593
594 #: src/addressbook.c:917 src/prefs_matcher.c:629 src/prefs_other.c:475
595 #: src/toolbar.c:223 src/toolbar.c:2156
596 msgid "Address book"
597 msgstr "Kniha adres"
598
599 #: src/addressbook.c:1120
600 msgid "Lookup name:"
601 msgstr "Hledané jméno:"
602
603 #: src/addressbook.c:1444 src/addressbook.c:1497 src/addrduplicates.c:803
604 msgid "Delete address(es)"
605 msgstr "Odstranit adresu(y)"
606
607 #: src/addressbook.c:1445 src/addrduplicates.c:853
608 msgid "This address data is readonly and cannot be deleted."
609 msgstr "Tato data jsou pouze pro čtení a nelze je odstranit."
610
611 #: src/addressbook.c:1489
612 msgid "Delete group"
613 msgstr "Odstranit skupinu"
614
615 #: src/addressbook.c:1490
616 msgid ""
617 "Really delete the group(s)?\n"
618 "The addresses it contains will not be lost."
619 msgstr ""
620 "Chcete odstranit skupinu (skupiny)?\n"
621 "Adresy v ní (v nich) obsažené budou ztraceny."
622
623 #: src/addressbook.c:1498 src/addrduplicates.c:804
624 msgid "Really delete the address(es)?"
625 msgstr "Opravdu chcete odstranit tuto adresu(y)?"
626
627 #: src/addressbook.c:2201
628 msgid "Cannot paste. Target address book is readonly."
629 msgstr "Nelze vložit. Cílová kniha adres je pouze pro čtení."
630
631 #: src/addressbook.c:2211
632 msgid "Cannot paste into an address group."
633 msgstr "Nelze provést vložení do skupiny adres."
634
635 #: src/addressbook.c:2917
636 #, c-format
637 msgid "Do you want to delete the query results and addresses in '%s' ?"
638 msgstr "Opravdu chcete odstranit výsledky vyhledávání '%s' ?"
639
640 #: src/addressbook.c:2920 src/addressbook.c:2946 src/addressbook.c:2953
641 #: src/plugins/archive/archiver_prefs.c:337 src/prefs_filtering_action.c:177
642 #: src/toolbar.c:413
643 msgid "Delete"
644 msgstr "Odstranit"
645
646 #: src/addressbook.c:2929
647 #, c-format
648 msgid ""
649 "Do you want to delete '%s' ? If you delete the folder only, the addresses it "
650 "contains will be moved into the parent folder."
651 msgstr ""
652 "Chcete odstranit '%s'? Pokud odstraníte pouze složku, adresy v ní obsažené "
653 "budou přesunuty do nadřazené složky."
654
655 #: src/addressbook.c:2932 src/imap_gtk.c:363 src/mh_gtk.c:202
656 #: src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:237
657 #: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1953
658 msgid "Delete folder"
659 msgstr "Odstranit složku"
660
661 #: src/addressbook.c:2933
662 msgid "+Delete _folder only"
663 msgstr "+Odstranit pouze _složku"
664
665 #: src/addressbook.c:2933
666 msgid "Delete folder and _addresses"
667 msgstr "Odstranit složku a _adresy"
668
669 #: src/addressbook.c:2944
670 #, c-format
671 msgid ""
672 "Do you want to delete '%s'?\n"
673 "The addresses it contains will not be lost."
674 msgstr ""
675 "Chcete odstranit '%s'?\n"
676 "Adresy v ní obsažené budou ztraceny."
677
678 #: src/addressbook.c:2951
679 #, c-format
680 msgid ""
681 "Do you want to delete '%s'?\n"
682 "The addresses it contains will be lost."
683 msgstr ""
684 "Chcete odstranit '%s'?\n"
685 "Adresy v ní obsažené budou ztraceny."
686
687 #: src/addressbook.c:3065
688 #, c-format
689 msgid "Search '%s'"
690 msgstr "Hledání '%s'"
691
692 #: src/addressbook.c:3203 src/addressbook.c:3253
693 msgid "New Contacts"
694 msgstr "Nový kontakt"
695
696 #: src/addressbook.c:4035
697 msgid "New user, could not save index file."
698 msgstr "Nový uživatel, nelze uložit index soubor."
699
700 #: src/addressbook.c:4039
701 msgid "New user, could not save address book files."
702 msgstr "Nový uživatel, nelze uložit soubory s knihou adres."
703
704 #: src/addressbook.c:4049
705 msgid "Old address book converted successfully."
706 msgstr "Konverze staré knihy adres proběhla úspěšně."
707
708 #: src/addressbook.c:4054
709 msgid ""
710 "Old address book converted,\n"
711 "could not save new address index file."
712 msgstr ""
713 "Stará kniha adres zkonvertována,\n"
714 "nepodařilo se uložit nový soubor s indexem adres."
715
716 #: src/addressbook.c:4067
717 msgid ""
718 "Could not convert address book,\n"
719 "but created empty new address book files."
720 msgstr ""
721 "Nepodařilo se provést konverzi knihy adres,\n"
722 "ale byl vytvořen nové prázdné soubory knihy adres."
723
724 #: src/addressbook.c:4073
725 msgid ""
726 "Could not convert address book,\n"
727 "could not save new address index file."
728 msgstr ""
729 "Nepodařilo se provést konverzi knihy adres,\n"
730 "nepodařilo se uložit nový soubor s indexem adres."
731
732 #: src/addressbook.c:4078
733 msgid ""
734 "Could not convert address book\n"
735 "and could not create new address book files."
736 msgstr ""
737 "Nepodařilo se provést konverzi knihy adres\n"
738 "a nepodařilo se vytvořit nové soubory knihy adres."
739
740 #: src/addressbook.c:4085 src/addressbook.c:4091
741 msgid "Addressbook conversion error"
742 msgstr "Chyba při konverzi knihy adres"
743
744 #: src/addressbook.c:4198
745 msgid "Addressbook Error"
746 msgstr "Chyba v knize adres"
747
748 #: src/addressbook.c:4199
749 msgid "Could not read address index"
750 msgstr "Nelze načíst index adres"
751
752 #: src/addressbook.c:4530
753 msgid "Busy searching..."
754 msgstr "Prohledávám..."
755
756 #: src/addressbook.c:4833
757 msgid "Interface"
758 msgstr "Rozhraní"
759
760 #: src/addressbook.c:4845 src/addressbook_foldersel.c:182 src/exphtmldlg.c:371
761 #: src/expldifdlg.c:388 src/exporthtml.c:984 src/importldif.c:657
762 msgid "Address Book"
763 msgstr "Kniha adres"
764
765 #: src/addressbook.c:4857
766 msgid "Person"
767 msgstr "Osoba"
768
769 #: src/addressbook.c:4893 src/exporthtml.c:884 src/folderview.c:338
770 #: src/folderview.c:426 src/prefs_account.c:2738 src/prefs_folder_column.c:78
771 msgid "Folder"
772 msgstr "Složka"
773
774 #: src/addressbook.c:4905
775 msgid "vCard"
776 msgstr "vCard"
777
778 #: src/addressbook.c:4917 src/addressbook.c:4929
779 msgid "JPilot"
780 msgstr "JPilot"
781
782 #: src/addressbook.c:4941
783 msgid "LDAP servers"
784 msgstr "LDAP servery"
785
786 #: src/addressbook.c:4953
787 msgid "LDAP Query"
788 msgstr "LDAP dotaz"
789
790 #: src/addressbook_foldersel.c:388 src/plugins/bogofilter/bogofilter.c:107
791 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:230
792 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:306
793 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:383
794 #: src/plugins/bsfilter/bsfilter_gtk.c:197
795 #: src/plugins/bsfilter/bsfilter_gtk.c:266
796 #: src/plugins/bsfilter/bsfilter_gtk.c:326 src/plugins/bsfilter/bsfilter.c:107
797 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:67
798 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:200
799 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:213
800 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:216
801 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:282
802 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_viewer.c:131
803 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:117
804 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:443
805 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:490
806 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:613 src/prefs_matcher.c:672
807 #: src/prefs_matcher.c:707 src/prefs_matcher.c:1601 src/prefs_matcher.c:1608
808 #: src/prefs_matcher.c:1616 src/prefs_matcher.c:1618 src/prefs_matcher.c:2498
809 #: src/prefs_matcher.c:2502
810 msgid "Any"
811 msgstr "kterákoliv"
812
813 #: src/addrgather.c:172
814 msgid "Please specify name for address book."
815 msgstr "Zadejte prosím název pro knihu adres."
816
817 #: src/addrgather.c:179
818 msgid "No available address book."
819 msgstr "Kniha adres není dostupná"
820
821 #: src/addrgather.c:200
822 msgid "Please select the mail headers to search."
823 msgstr "Vyberte záhlaví zprávy, ve kterých se bude hledat."
824
825 #: src/addrgather.c:207
826 msgid "Collecting addresses..."
827 msgstr "Získávám adresy..."
828
829 #: src/addrgather.c:247
830 msgid "address added by claws-mail"
831 msgstr "adresy přidané claws-mail"
832
833 #: src/addrgather.c:275
834 msgid "Addresses collected successfully."
835 msgstr "Adresy získány úspěšně."
836
837 #: src/addrgather.c:357
838 msgid "Current folder:"
839 msgstr "Aktuální složka:"
840
841 #: src/addrgather.c:368
842 msgid "Address book name:"
843 msgstr "Jméno kniha adres:"
844
845 #: src/addrgather.c:395
846 msgid "Address book folder size:"
847 msgstr "Velikost složky knihy adres:"
848
849 #: src/addrgather.c:399 src/addrgather.c:409
850 msgid ""
851 "Maximum amount of entries per folder within the newly created address book"
852 msgstr ""
853 "Maximální počet položek ve složce uvnitř nově vytvořených adresních knih"
854
855 #: src/addrgather.c:413
856 msgid "Process these mail header fields"
857 msgstr "Zpracovat tato pole z hlavičky zprávy"
858
859 #: src/addrgather.c:432
860 msgid "Include subfolders"
861 msgstr "Zahrnout podsložky"
862
863 #: src/addrgather.c:456 src/prefs_filtering_action.c:1423
864 msgid "Header Name"
865 msgstr "Záhlaví"
866
867 #: src/addrgather.c:457
868 msgid "Address Count"
869 msgstr "Počet adres"
870
871 #: src/addrgather.c:567
872 msgid "Header Fields"
873 msgstr "Záhlaví"
874
875 #: src/addrgather.c:568 src/exphtmldlg.c:658 src/expldifdlg.c:722
876 #: src/importldif.c:1022
877 msgid "Finish"
878 msgstr "Konec"
879
880 #: src/addrgather.c:626
881 msgid "Collect email addresses from selected messages"
882 msgstr "Získat adresy z vybraných zpráv"
883
884 #: src/addrgather.c:630
885 msgid "Collect email addresses from folder"
886 msgstr "Získat adresy ze složky"
887
888 #: src/addrindex.c:123
889 msgid "Common addresses"
890 msgstr "Obecné adresy"
891
892 #: src/addrindex.c:124
893 msgid "Personal addresses"
894 msgstr "Osobní adresy"
895
896 #: src/addrindex.c:130
897 msgid "Common address"
898 msgstr "Obecná adresa"
899
900 #: src/addrindex.c:131
901 msgid "Personal address"
902 msgstr "Osobní adresa"
903
904 #: src/addrindex.c:1827
905 msgid "Address(es) update"
906 msgstr "Aktualizace adres"
907
908 #: src/addrindex.c:1828
909 msgid "Update failed. Changes not written to Directory."
910 msgstr "Aktualizace selhala. Změny do slovníku nebyly zapsány. "
911
912 #: src/addrduplicates.c:127
913 msgid "Show duplicates in the same book"
914 msgstr "Zobrazit záznamy duplikované ve stejné knize adres"
915
916 #: src/addrduplicates.c:133
917 msgid "Show duplicates in different books"
918 msgstr "Zobrazit záznamy duplikované ve jiných knihách adres"
919
920 #: src/addrduplicates.c:144
921 msgid "Find address book email duplicates"
922 msgstr "Najít emailové adresy duplikované v knize adres"
923
924 #: src/addrduplicates.c:145
925 msgid ""
926 "Claws Mail will now search for duplicate email addresses in the address book."
927 msgstr "Claws Mail teď vyhledá duplikované emailové adresy v knize adres."
928
929 #: src/addrduplicates.c:325
930 msgid "No duplicate email addresses found in the address book"
931 msgstr "Nebyly nalezeny žádné duplikované adresy v knize adres"
932
933 #: src/addrduplicates.c:356
934 msgid "Duplicate email addresses"
935 msgstr "Duplikovat emailovou adresu(y)"
936
937 #: src/addrduplicates.c:474
938 msgid "Address book path"
939 msgstr "Cesta ke knize adres"
940
941 #: src/addrduplicates.c:852
942 msgid "Delete address"
943 msgstr "Odstranit adresu(y)"
944
945 #: src/alertpanel.c:146 src/compose.c:9160
946 msgid "Notice"
947 msgstr "Poznámka"
948
949 #: src/alertpanel.c:159 src/compose.c:5556 src/compose.c:6022
950 #: src/compose.c:11468 src/messageview.c:874 src/messageview.c:887
951 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:703 src/plugins/vcalendar/vcalendar.c:125
952 #: src/summaryview.c:4868
953 msgid "Warning"
954 msgstr "Varování"
955
956 #: src/alertpanel.c:172 src/alertpanel.c:195 src/compose.c:5497 src/inc.c:666
957 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:152 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:246
958 msgid "Error"
959 msgstr "Chyba"
960
961 #: src/alertpanel.c:196 src/gtk/progressdialog.c:94
962 msgid "_View log"
963 msgstr "_Zobrazit protokol"
964
965 #: src/alertpanel.c:347
966 msgid "Show this message next time"
967 msgstr "Zobrazovat příště tuto zprávu"
968
969 #: src/browseldap.c:218
970 msgid "Browse Directory Entry"
971 msgstr "Procházet položku adresáře"
972
973 #: src/browseldap.c:237
974 msgid "Server Name :"
975 msgstr "Název serveru :"
976
977 #: src/browseldap.c:247
978 msgid "Distinguished Name (dn) :"
979 msgstr "Rozlišovací jméno (dn):"
980
981 #: src/browseldap.c:270
982 msgid "LDAP Name"
983 msgstr "LDAP atribut"
984
985 #: src/browseldap.c:272
986 msgid "Attribute Value"
987 msgstr "Hodnota atributu"
988
989 #: src/common/plugin.c:65
990 msgid "Nothing"
991 msgstr "Nic"
992
993 #: src/common/plugin.c:66
994 msgid "a viewer"
995 msgstr "prohlížeč"
996
997 #: src/common/plugin.c:67
998 msgid "a MIME parser"
999 msgstr "MIME parser"
1000
1001 #: src/common/plugin.c:68
1002 msgid "folders"
1003 msgstr "složky"
1004
1005 #: src/common/plugin.c:69
1006 msgid "filtering"
1007 msgstr "filtr"
1008
1009 #: src/common/plugin.c:70
1010 msgid "a privacy interface"
1011 msgstr "zabezpečení"
1012
1013 #: src/common/plugin.c:71
1014 msgid "a notifier"
1015 msgstr "oznamování"
1016
1017 #: src/common/plugin.c:72
1018 msgid "an utility"
1019 msgstr "utilita"
1020
1021 #: src/common/plugin.c:73
1022 msgid "things"
1023 msgstr "věci"
1024
1025 #: src/common/plugin.c:334
1026 #, c-format
1027 msgid ""
1028 "This plugin provides %s (%s), which is already provided by the %s plugin."
1029 msgstr ""
1030 "Tento modul poskytuje možnost %s (%s), která je už obsažena v modulu %s."
1031
1032 #: src/common/plugin.c:436
1033 msgid "Plugin already loaded"
1034 msgstr "Modul byl již načten"
1035
1036 #: src/common/plugin.c:447
1037 msgid "Failed to allocate memory for Plugin"
1038 msgstr "Nepodařilo se vyhradit paměť pro modul"
1039
1040 #: src/common/plugin.c:481
1041 msgid "This module is not licensed under a GPL v3 or later compatible license."
1042 msgstr ""
1043 "Tento modul není licencován dle GPL v3 nebo dle jiné kompatibilní licence."
1044
1045 #: src/common/plugin.c:490
1046 msgid "This module is for Claws Mail GTK1."
1047 msgstr "Tento modul je určen pro Claws Mail GTK1."
1048
1049 #: src/common/plugin.c:748
1050 #, c-format
1051 msgid ""
1052 "Your version of Claws Mail is newer than the version the '%s' plugin was "
1053 "built with."
1054 msgstr ""
1055 "Vaše verze Claws Mail je novější než ta, se kterou byl zkompilován modul %s."
1056
1057 #: src/common/plugin.c:751
1058 msgid ""
1059 "Your version of Claws Mail is newer than the version the plugin was built "
1060 "with."
1061 msgstr ""
1062 "Vaše verze Claws Mail je novější než ta, se kterou byl zkompilován tento "
1063 "modul."
1064
1065 #: src/common/plugin.c:760
1066 #, c-format
1067 msgid "Your version of Claws Mail is too old for the '%s' plugin."
1068 msgstr "Vaše verze Claws Mail je příliš stará na použití s modulem %s."
1069
1070 #: src/common/plugin.c:762
1071 msgid "Your version of Claws Mail is too old for the plugin."
1072 msgstr "Vaše verze Claws Mail je příliš stará na použití s tímto modulem."
1073
1074 #: src/common/session.c:173 src/imap.c:1145
1075 msgid "SSL handshake failed\n"
1076 msgstr "Inicializace SSL spojení selhala\n"
1077
1078 #: src/common/smtp.c:180
1079 msgid "No SMTP AUTH method available\n"
1080 msgstr "SMTP AUTH je nedostupná\n"
1081
1082 #: src/common/smtp.c:183
1083 msgid "Selected SMTP AUTH method not available\n"
1084 msgstr "Vybraná SMTP AUTH je nedostupná\n"
1085
1086 #: src/common/smtp.c:525 src/common/smtp.c:575
1087 msgid "bad SMTP response\n"
1088 msgstr "špatná SMTP odpověď\n"
1089
1090 #: src/common/smtp.c:546 src/common/smtp.c:564 src/common/smtp.c:683
1091 msgid "error occurred on SMTP session\n"
1092 msgstr "nastala chyba v SMTP relaci\n"
1093
1094 #: src/common/smtp.c:555 src/pop.c:895
1095 msgid "error occurred on authentication\n"
1096 msgstr "nastala chyba v autentizaci\n"
1097
1098 #: src/common/smtp.c:610
1099 #, c-format
1100 msgid "Message is too big (Maximum size is %s)\n"
1101 msgstr "Zpráva je příliš velká (maximální velikost je %s)\n"
1102
1103 #: src/common/smtp.c:642 src/pop.c:888
1104 msgid "couldn't start TLS session\n"
1105 msgstr "nelze spustit TLS relaci\n"
1106
1107 #: src/common/socket.c:573
1108 msgid "Socket IO timeout.\n"
1109 msgstr "Časový limit pro V/V operace se socketem.\n"
1110
1111 #: src/common/socket.c:602
1112 msgid "Connection timed out.\n"
1113 msgstr "Časový limit připojení vypršel.\n"
1114
1115 #: src/common/socket.c:630
1116 #, c-format
1117 msgid "%s: host lookup timed out.\n"
1118 msgstr "%s: časový limit pro hledání hostitele vypršel.\n"
1119
1120 #: src/common/socket.c:643
1121 #, c-format
1122 msgid "%s: unknown host.\n"
1123 msgstr "%s: neznámý hostitel.\n"
1124
1125 #: src/common/socket.c:831
1126 #, c-format
1127 msgid "%s:%d: connection failed (%s).\n"
1128 msgstr "%s:%d: spojení selhalo (%s).\n"
1129
1130 #: src/common/socket.c:1071
1131 #, c-format
1132 msgid "%s:%d: unknown host.\n"
1133 msgstr "%s:%d: neznámé hostitel.\n"
1134
1135 #: src/common/socket.c:1166
1136 #, c-format
1137 msgid "%s:%s: host lookup failed (%s).\n"
1138 msgstr "%s:%s: hledání hostitele selhalo (%s).\n"
1139
1140 #: src/common/socket.c:1513
1141 #, c-format
1142 msgid "write on fd%d: %s\n"
1143 msgstr "zápis do fd%d: %s\n"
1144
1145 #: src/common/ssl_certificate.c:277
1146 #, c-format
1147 msgid "Cannot stat P12 certificate file (%s)\n"
1148 msgstr "Nepodařilo se zpracovat soubor P12 certifikátu (%s)\n"
1149
1150 #: src/common/ssl_certificate.c:285
1151 #, c-format
1152 msgid "Cannot read P12 certificate file (%s)\n"
1153 msgstr "Nepodařilo se přečíst soubor P12 certifikátu (%s)\n"
1154
1155 #: src/common/ssl_certificate.c:294
1156 #, c-format
1157 msgid "Cannot import P12 certificate file (%s)\n"
1158 msgstr "Nepodařilo se naimportovat soubor P12 certifikátu (%s)\n"
1159
1160 #: src/common/ssl_certificate.c:535
1161 msgid "Uncheckable"
1162 msgstr "Nezkontrolovatelný"
1163
1164 #: src/common/ssl_certificate.c:539
1165 msgid "Self-signed certificate"
1166 msgstr "Certifikát podepsaný vlastníkem (Self-signed)"
1167
1168 #: src/common/ssl_certificate.c:542
1169 msgid "Revoked certificate"
1170 msgstr "Odvolaný certifikát"
1171
1172 #: src/common/ssl_certificate.c:544
1173 msgid "No certificate issuer found"
1174 msgstr "Nenalezen vydavatel certifikátu"
1175
1176 #: src/common/ssl_certificate.c:546
1177 msgid "Certificate issuer is not a CA"
1178 msgstr "Vydavatel certifikátu není Certifikační Autoritou."
1179
1180 #: src/common/ssl_certificate.c:663
1181 #, c-format
1182 msgid "Cannot open certificate file %s: %s\n"
1183 msgstr "Nepodařilo se otevřít soubor certifikátu %s: %s\n"
1184
1185 #: src/common/ssl_certificate.c:667
1186 #, c-format
1187 msgid "Certificate file %s missing (%s)\n"
1188 msgstr "Certifikát %s chybí (%s)\n"
1189
1190 #: src/common/ssl_certificate.c:686
1191 #, c-format
1192 msgid "Cannot open key file %s (%s)\n"
1193 msgstr "Nepodařilo se otevřít soubor klíče %s (%s)\n"
1194
1195 #: src/common/ssl_certificate.c:690
1196 #, c-format
1197 msgid "Key file %s missing (%s)\n"
1198 msgstr "Soubor klíče %s chybí (%s)\n"
1199
1200 #: src/common/ssl_certificate.c:838
1201 #, c-format
1202 msgid "Failed to read P12 certificate file %s\n"
1203 msgstr "Nepodařilo se načíst soubor P12 certifikátu %s\n"
1204
1205 #: src/common/ssl_certificate.c:841
1206 #, c-format
1207 msgid "Cannot open P12 certificate file %s (%s)\n"
1208 msgstr "Nepodařilo se otevřít soubor P12 certifikátu %s (%s)\n"
1209
1210 #: src/common/ssl_certificate.c:845
1211 #, c-format
1212 msgid "P12 Certificate file %s missing (%s)\n"
1213 msgstr "P12 Certifikát %s chybí (%s)\n"
1214
1215 #: src/common/ssl_certificate.c:870 src/gtk/sslcertwindow.c:85
1216 #: src/gtk/sslcertwindow.c:92 src/gtk/sslcertwindow.c:107
1217 #: src/gtk/sslcertwindow.c:112 src/gtk/sslcertwindow.c:119
1218 #: src/gtk/sslcertwindow.c:134
1219 msgid "<not in certificate>"
1220 msgstr "<not in certificate>"
1221
1222 #: src/common/string_match.c:83
1223 msgid "(Subject cleared by RegExp)"
1224 msgstr "(Předmět odstraněn reg. výrazem)"
1225
1226 #: src/common/utils.c:371
1227 #, c-format
1228 msgid "%dB"
1229 msgstr "%dB"
1230
1231 #: src/common/utils.c:372
1232 #, c-format
1233 msgid "%d.%02dKB"
1234 msgstr "%d.%02dKB"
1235
1236 #: src/common/utils.c:373
1237 #, c-format
1238 msgid "%d.%02dMB"
1239 msgstr "%d.%02dMB"
1240
1241 #: src/common/utils.c:374
1242 #, c-format
1243 msgid "%.2fGB"
1244 msgstr "%.2fGB"
1245
1246 #: src/common/utils.c:4974
1247 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1248 msgid "Sunday"
1249 msgstr "Neděle"
1250
1251 #: src/common/utils.c:4975
1252 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1253 msgid "Monday"
1254 msgstr "Pondělí"
1255
1256 #: src/common/utils.c:4976
1257 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1258 msgid "Tuesday"
1259 msgstr "Úterý"
1260
1261 #: src/common/utils.c:4977
1262 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1263 msgid "Wednesday"
1264 msgstr "Středa"
1265
1266 #: src/common/utils.c:4978
1267 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1268 msgid "Thursday"
1269 msgstr "Čtvrtek"
1270
1271 #: src/common/utils.c:4979
1272 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1273 msgid "Friday"
1274 msgstr "Pátek"
1275
1276 #: src/common/utils.c:4980
1277 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1278 msgid "Saturday"
1279 msgstr "Sobota"
1280
1281 #: src/common/utils.c:4982
1282 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1283 msgid "January"
1284 msgstr "Leden"
1285
1286 #: src/common/utils.c:4983
1287 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1288 msgid "February"
1289 msgstr "Únor"
1290
1291 #: src/common/utils.c:4984
1292 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1293 msgid "March"
1294 msgstr "Březen"
1295
1296 #: src/common/utils.c:4985
1297 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1298 msgid "April"
1299 msgstr "Duben"
1300
1301 #: src/common/utils.c:4986
1302 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1303 msgid "May"
1304 msgstr "Květen"
1305
1306 #: src/common/utils.c:4987
1307 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1308 msgid "June"
1309 msgstr "Červen"
1310
1311 #: src/common/utils.c:4988
1312 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1313 msgid "July"
1314 msgstr "Červenec"
1315
1316 #: src/common/utils.c:4989
1317 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1318 msgid "August"
1319 msgstr "Srpen"
1320
1321 #: src/common/utils.c:4990
1322 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1323 msgid "September"
1324 msgstr "Září"
1325
1326 #: src/common/utils.c:4991
1327 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1328 msgid "October"
1329 msgstr "Říjen"
1330
1331 #: src/common/utils.c:4992
1332 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1333 msgid "November"
1334 msgstr "Listopad"
1335
1336 #: src/common/utils.c:4993
1337 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1338 msgid "December"
1339 msgstr "Prosinec"
1340
1341 #: src/common/utils.c:4995
1342 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1343 msgid "Sun"
1344 msgstr "ne"
1345
1346 #: src/common/utils.c:4996
1347 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1348 msgid "Mon"
1349 msgstr "po"
1350
1351 #: src/common/utils.c:4997
1352 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1353 msgid "Tue"
1354 msgstr "út"
1355
1356 #: src/common/utils.c:4998
1357 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1358 msgid "Wed"
1359 msgstr "st"
1360
1361 #: src/common/utils.c:4999
1362 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1363 msgid "Thu"
1364 msgstr "čt"
1365
1366 #: src/common/utils.c:5000
1367 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1368 msgid "Fri"
1369 msgstr "pá"
1370
1371 #: src/common/utils.c:5001
1372 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1373 msgid "Sat"
1374 msgstr "so"
1375
1376 #: src/common/utils.c:5003
1377 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1378 msgid "Jan"
1379 msgstr "led"
1380
1381 #: src/common/utils.c:5004
1382 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1383 msgid "Feb"
1384 msgstr "úno"
1385
1386 #: src/common/utils.c:5005
1387 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1388 msgid "Mar"
1389 msgstr "bře"
1390
1391 #: src/common/utils.c:5006
1392 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1393 msgid "Apr"
1394 msgstr "dub"
1395
1396 #: src/common/utils.c:5007
1397 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1398 msgid "May"
1399 msgstr "kvě"
1400
1401 #: src/common/utils.c:5008
1402 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1403 msgid "Jun"
1404 msgstr "čen"
1405
1406 #: src/common/utils.c:5009
1407 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1408 msgid "Jul"
1409 msgstr "čvc"
1410
1411 #: src/common/utils.c:5010
1412 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1413 msgid "Aug"
1414 msgstr "srp"
1415
1416 #: src/common/utils.c:5011
1417 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1418 msgid "Sep"
1419 msgstr "zář"
1420
1421 #: src/common/utils.c:5012
1422 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1423 msgid "Oct"
1424 msgstr "říj"
1425
1426 #: src/common/utils.c:5013
1427 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1428 msgid "Nov"
1429 msgstr "lis"
1430
1431 #: src/common/utils.c:5014
1432 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1433 msgid "Dec"
1434 msgstr "pro"
1435
1436 #: src/common/utils.c:5025
1437 msgctxt "For use by strftime (morning)"
1438 msgid "AM"
1439 msgstr "DOP."
1440
1441 #: src/common/utils.c:5026
1442 msgctxt "For use by strftime (afternoon)"
1443 msgid "PM"
1444 msgstr "ODP."
1445
1446 #: src/common/utils.c:5027
1447 msgctxt "For use by strftime (morning, lowercase)"
1448 msgid "am"
1449 msgstr "dop."
1450
1451 #: src/common/utils.c:5028
1452 msgctxt "For use by strftime (afternoon, lowercase)"
1453 msgid "pm"
1454 msgstr "odp."
1455
1456 #: src/common/utils.c:5035
1457 msgctxt "For use by strftime (default date+time format)"
1458 msgid "%a %b %e %H:%M:%S %Y"
1459 msgstr "%a %d.%m.%Y %H:%M"
1460
1461 #: src/common/utils.c:5036
1462 msgctxt "For use by strftime (default date format)"
1463 msgid "%m/%d/%y"
1464 msgstr "%d.%m.%Y"
1465
1466 #: src/common/utils.c:5037
1467 msgctxt "For use by strftime (default time format)"
1468 msgid "%H:%M:%S"
1469 msgstr "%H:%M:%S"
1470
1471 #: src/common/utils.c:5039
1472 msgctxt "For use by strftime (default 12-hour time format)"
1473 msgid "%I:%M:%S %p"
1474 msgstr "%I:%M:%S %p"
1475
1476 #: src/compose.c:565
1477 msgid "_Add..."
1478 msgstr "_Přidat..."
1479
1480 #: src/compose.c:566 src/mh_gtk.c:361 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:140
1481 msgid "_Remove"
1482 msgstr "_Odstranit"
1483
1484 #: src/compose.c:568 src/folderview.c:234
1485 msgid "_Properties..."
1486 msgstr "_Vlastnosti..."
1487
1488 #: src/compose.c:575 src/mainwindow.c:505 src/messageview.c:213
1489 msgid "_Message"
1490 msgstr "_Zpráva"
1491
1492 #: src/compose.c:578
1493 msgid "_Spelling"
1494 msgstr "_Pravopis"
1495
1496 #: src/compose.c:580 src/compose.c:646
1497 msgid "_Options"
1498 msgstr "Nastav_ení"
1499
1500 #: src/compose.c:584
1501 msgid "S_end"
1502 msgstr "_Odeslat"
1503
1504 #: src/compose.c:585
1505 msgid "Send _later"
1506 msgstr "Poslat _později"
1507
1508 #: src/compose.c:588
1509 msgid "_Attach file"
1510 msgstr "Připojit _soubor"
1511
1512 #: src/compose.c:589
1513 msgid "_Insert file"
1514 msgstr "_Vložit soubor"
1515
1516 #: src/compose.c:590
1517 msgid "Insert si_gnature"
1518 msgstr "Vložit p_odpis"
1519
1520 #: src/compose.c:594
1521 msgid "_Print"
1522 msgstr "_Tisk"
1523
1524 #: src/compose.c:599
1525 msgid "_Undo"
1526 msgstr "_Zpět"
1527
1528 #: src/compose.c:600
1529 msgid "_Redo"
1530 msgstr "Z_novu"
1531
1532 #: src/compose.c:603
1533 msgid "Cu_t"
1534 msgstr "_Vyjmout"
1535
1536 #: src/compose.c:607
1537 msgid "_Special paste"
1538 msgstr "_Vložit jinak"
1539
1540 #: src/compose.c:608
1541 msgid "As _quotation"
1542 msgstr "Jako _citaci"
1543
1544 #: src/compose.c:609
1545 msgid "_Wrapped"
1546 msgstr "_Zalomené"
1547
1548 #: src/compose.c:610
1549 msgid "_Unwrapped"
1550 msgstr "_Nezalomené"
1551
1552 #: src/compose.c:612 src/mainwindow.c:538
1553 msgid "Select _all"
1554 msgstr "Vybrat vš_e"
1555
1556 #: src/compose.c:614
1557 msgid "A_dvanced"
1558 msgstr "Po_kročilé"
1559
1560 #: src/compose.c:615
1561 msgid "Move a character backward"
1562 msgstr "Přesun o znak zpět"
1563
1564 #: src/compose.c:616
1565 msgid "Move a character forward"
1566 msgstr "Přesun o znak dále"
1567
1568 #: src/compose.c:617
1569 msgid "Move a word backward"
1570 msgstr "Přesun o slovo zpět"
1571
1572 #: src/compose.c:618
1573 msgid "Move a word forward"
1574 msgstr "Přesun o slovo dále"
1575
1576 #: src/compose.c:619
1577 msgid "Move to beginning of line"
1578 msgstr "Přesun na začátek řádku"
1579
1580 #: src/compose.c:620
1581 msgid "Move to end of line"
1582 msgstr "Přesun na konec řádku"
1583
1584 #: src/compose.c:621
1585 msgid "Move to previous line"
1586 msgstr "Přesun na předchozí řádek"
1587
1588 #: src/compose.c:622
1589 msgid "Move to next line"
1590 msgstr "Přesun na další řádek"
1591
1592 #: src/compose.c:623
1593 msgid "Delete a character backward"
1594 msgstr "Smazat znak zpět"
1595
1596 #: src/compose.c:624
1597 msgid "Delete a character forward"
1598 msgstr "Smazat znak vpřed"
1599
1600 #: src/compose.c:625
1601 msgid "Delete a word backward"
1602 msgstr "Smazat slovo zpět"
1603
1604 #: src/compose.c:626
1605 msgid "Delete a word forward"
1606 msgstr "Smazat slovo vpřed"
1607
1608 #: src/compose.c:627
1609 msgid "Delete line"
1610 msgstr "Smazat řádek"
1611
1612 #: src/compose.c:628
1613 msgid "Delete to end of line"
1614 msgstr "Smazat do konce řádku"
1615
1616 #: src/compose.c:631 src/messageview.c:230
1617 msgid "_Find"
1618 msgstr "_Najít"
1619
1620 #: src/compose.c:634
1621 msgid "_Wrap current paragraph"
1622 msgstr "_Zalomit aktuální odstavec"
1623
1624 #: src/compose.c:635
1625 msgid "Wrap all long _lines"
1626 msgstr "Zalomit všechny _dlouhé řádky"
1627
1628 #: src/compose.c:637
1629 msgid "Edit with e_xternal editor"
1630 msgstr "Upravit e_xterním editorem"
1631
1632 #: src/compose.c:640
1633 msgid "_Check all or check selection"
1634 msgstr "_Zkontrolovat vše nebo výběr"
1635
1636 #: src/compose.c:641
1637 msgid "_Highlight all misspelled words"
1638 msgstr "Z_výraznit nesprávná slova"
1639
1640 #: src/compose.c:642
1641 msgid "Check _backwards misspelled word"
1642 msgstr "Přejít na _předchozí chybu"
1643
1644 #: src/compose.c:643
1645 msgid "_Forward to next misspelled word"
1646 msgstr "Přejít na _následující chybu"
1647
1648 #: src/compose.c:651
1649 msgid "Reply _mode"
1650 msgstr "_Mód odpovědi"
1651
1652 #: src/compose.c:653
1653 msgid "Privacy _System"
1654 msgstr "Systém _zabezpečení"
1655
1656 #: src/compose.c:658
1657 msgid "_Priority"
1658 msgstr "_Priorita"
1659
1660 #: src/compose.c:660 src/mainwindow.c:602 src/messageview.c:266
1661 msgid "Character _encoding"
1662 msgstr "_Kódování znaků"
1663
1664 #: src/compose.c:665 src/mainwindow.c:607 src/messageview.c:271
1665 msgid "Western European"
1666 msgstr "Západní Evropa"
1667
1668 #: src/compose.c:666 src/mainwindow.c:608 src/messageview.c:272
1669 msgid "Baltic"
1670 msgstr "Baltské"
1671
1672 #: src/compose.c:667 src/mainwindow.c:609 src/messageview.c:273
1673 msgid "Hebrew"
1674 msgstr "Hebrejština"
1675
1676 #: src/compose.c:668 src/mainwindow.c:610 src/messageview.c:274
1677 msgid "Arabic"
1678 msgstr "Arabština"
1679
1680 #: src/compose.c:669 src/mainwindow.c:611 src/messageview.c:275
1681 msgid "Cyrillic"
1682 msgstr "Azbuka"
1683
1684 #: src/compose.c:670 src/mainwindow.c:612 src/messageview.c:276
1685 msgid "Japanese"
1686 msgstr "Japonština"
1687
1688 #: src/compose.c:671 src/mainwindow.c:613 src/messageview.c:277
1689 msgid "Chinese"
1690 msgstr "Čínština"
1691
1692 #: src/compose.c:672 src/mainwindow.c:614 src/messageview.c:278
1693 msgid "Korean"
1694 msgstr "Korejština"
1695
1696 #: src/compose.c:673 src/mainwindow.c:615 src/messageview.c:279
1697 msgid "Thai"
1698 msgstr "Thajština"
1699
1700 #: src/compose.c:676 src/mainwindow.c:722 src/messageview.c:315
1701 msgid "_Address book"
1702 msgstr "_Kniha adres"
1703
1704 #: src/compose.c:678
1705 msgid "_Template"
1706 msgstr "Ša_blona"
1707
1708 #: src/compose.c:680 src/mainwindow.c:750 src/messageview.c:336
1709 msgid "Actio_ns"
1710 msgstr "Ak_ce"
1711
1712 #: src/compose.c:689
1713 msgid "Aut_o wrapping"
1714 msgstr "Aut_omatické zalamování"
1715
1716 #: src/compose.c:690
1717 msgid "Auto _indent"
1718 msgstr "Automatické _odsazení"
1719
1720 #: src/compose.c:691
1721 msgid "Si_gn"
1722 msgstr "Po_depsat"
1723
1724 #: src/compose.c:692
1725 msgid "_Encrypt"
1726 msgstr "Ši_frovat"
1727
1728 #: src/compose.c:693
1729 msgid "_Request Return Receipt"
1730 msgstr "_Vyžadovat potvrzení o doručení"
1731
1732 #: src/compose.c:694
1733 msgid "Remo_ve references"
1734 msgstr "Odstranit reference"
1735
1736 #: src/compose.c:695
1737 msgid "Show _ruler"
1738 msgstr "Zobrazit _pravítko"
1739
1740 #: src/compose.c:700 src/compose.c:710
1741 msgid "_Normal"
1742 msgstr "_Normální"
1743
1744 #: src/compose.c:701 src/mainwindow.c:656 src/messageview.c:304
1745 msgid "_All"
1746 msgstr "_Všem"
1747
1748 #: src/compose.c:702 src/mainwindow.c:657 src/messageview.c:305
1749 msgid "_Sender"
1750 msgstr "_Odesílateli"
1751
1752 #: src/compose.c:703
1753 msgid "_Mailing-list"
1754 msgstr "Kon_ference"
1755
1756 #: src/compose.c:708
1757 msgid "_Highest"
1758 msgstr "_Nejvyšší"
1759
1760 #: src/compose.c:709
1761 msgid "Hi_gh"
1762 msgstr "Vy_soká"
1763
1764 #: src/compose.c:711
1765 msgid "Lo_w"
1766 msgstr "Ní_zká"
1767
1768 #: src/compose.c:712
1769 msgid "_Lowest"
1770 msgstr "Ne_jnižsí"
1771
1772 #: src/compose.c:717 src/mainwindow.c:866 src/messageview.c:353
1773 msgid "_Automatic"
1774 msgstr "_Automaticky"
1775
1776 #: src/compose.c:718 src/mainwindow.c:867 src/messageview.c:354
1777 msgid "7bit ASCII (US-ASC_II)"
1778 msgstr "7bitové ASCII (US-ASC_II)"
1779
1780 #: src/compose.c:719 src/mainwindow.c:868 src/messageview.c:355
1781 msgid "Unicode (_UTF-8)"
1782 msgstr "Unicode (_UTF-8)"
1783
1784 #: src/compose.c:723 src/mainwindow.c:872 src/messageview.c:359
1785 msgid "Central European (ISO-8859-_2)"
1786 msgstr "Střední Evropa (ISO-8859-_2)"
1787
1788 #: src/compose.c:726 src/mainwindow.c:875 src/messageview.c:362
1789 msgid "Greek (ISO-8859-_7)"
1790 msgstr "Řečtina (ISO-8859-_7)"
1791
1792 #: src/compose.c:731 src/mainwindow.c:880 src/messageview.c:367
1793 msgid "Turkish (ISO-8859-_9)"
1794 msgstr "Turečtina (ISO-8859-_9)"
1795
1796 #: src/compose.c:1034
1797 msgid "New message From format error."
1798 msgstr "Chyba ve formátu pole Od nové zprávy."
1799
1800 #: src/compose.c:1126
1801 msgid "New message subject format error."
1802 msgstr "Chyba v předmětu šablony nové zprávy."
1803
1804 #: src/compose.c:1157 src/quote_fmt.c:563
1805 #, c-format
1806 msgid "The body of the \"New message\" template has an error at line %d."
1807 msgstr "Chyba v těle šablony \"Napsat\" na řádku %d."
1808
1809 #: src/compose.c:1413
1810 msgid "Unable to reply. The original email probably doesn't exist."
1811 msgstr "Není možno odpovědět. Originální email pravděpodobně neexistuje."
1812
1813 #: src/compose.c:1596 src/quote_fmt.c:580
1814 msgid ""
1815 "The \"From\" field of the \"Reply\" template contains an invalid email "
1816 "address."
1817 msgstr ""
1818 "Pole \"Od\" v šabloně \"Odpovědět\" obsahuje neplatnou emailovou adresu."
1819
1820 #: src/compose.c:1644 src/quote_fmt.c:583
1821 #, c-format
1822 msgid "The body of the \"Reply\" template has an error at line %d."
1823 msgstr "Chyba v těle šablony \"Odpovědět\" na řádku %d."
1824
1825 #: src/compose.c:1780 src/compose.c:1972 src/quote_fmt.c:600
1826 msgid ""
1827 "The \"From\" field of the \"Forward\" template contains an invalid email "
1828 "address."
1829 msgstr "Pole \"Od\" v šabloně \"Předat\" obsahuje neplatnou emailovou adresu."
1830
1831 #: src/compose.c:1840 src/quote_fmt.c:603
1832 #, c-format
1833 msgid "The body of the \"Forward\" template has an error at line %d."
1834 msgstr "Chyba v těle šablony \"Předat\" na řádku %d."
1835
1836 #: src/compose.c:2014
1837 msgid "Fw: multiple emails"
1838 msgstr "Fw: vice zprav"
1839
1840 #: src/compose.c:2456
1841 #, c-format
1842 msgid "The body of the \"Redirect\" template has an error at line %d."
1843 msgstr "Chyba v těle šablony \"Přesměrovat\" na řádku %d."
1844
1845 #: src/compose.c:2522 src/gtk/headers.h:13
1846 msgid "Cc:"
1847 msgstr "Kopie:"
1848
1849 #: src/compose.c:2525 src/gtk/headers.h:14
1850 msgid "Bcc:"
1851 msgstr "Skrytá kopie:"
1852
1853 #: src/compose.c:2528 src/gtk/headers.h:11
1854 msgid "Reply-To:"
1855 msgstr "Odpovědět komu:"
1856
1857 #: src/compose.c:2531 src/compose.c:4818 src/compose.c:4820
1858 #: src/gtk/headers.h:32
1859 msgid "Newsgroups:"
1860 msgstr "Diskusní skupiny:"
1861
1862 #: src/compose.c:2534 src/gtk/headers.h:33
1863 msgid "Followup-To:"
1864 msgstr "Pokračování:"
1865
1866 #: src/compose.c:2537 src/gtk/headers.h:16
1867 msgid "In-Reply-To:"
1868 msgstr "V odpovědi komu:"
1869
1870 #: src/compose.c:2541 src/compose.c:4815 src/compose.c:4823
1871 #: src/gtk/headers.h:12 src/summary_search.c:419
1872 msgid "To:"
1873 msgstr "Komu:"
1874
1875 #: src/compose.c:2747
1876 msgid "Couldn't attach a file (charset conversion failed)."
1877 msgstr "Nepodařilo se připojit soubor (konverze znakové sady se nezdařila)."
1878
1879 #: src/compose.c:2753
1880 #, c-format
1881 msgid ""
1882 "The following file has been attached: \n"
1883 "%s"
1884 msgid_plural ""
1885 "The following files have been attached: \n"
1886 "%s"
1887 msgstr[0] ""
1888 "Následující soubor byl připojen: \n"
1889 "%s"
1890 msgstr[1] ""
1891 "Následující soubory byly připojeny: \n"
1892 "%s"
1893 msgstr[2] ""
1894 "Následující soubory byly připojeny: \n"
1895 "%s"
1896
1897 #: src/compose.c:3026
1898 msgid "The \"Quotation mark\" of the template is invalid."
1899 msgstr "\"Značka pro citaci\" v šabloně je neplatná."
1900
1901 #: src/compose.c:3514
1902 #, c-format
1903 msgid "Could not get size of file '%s'."
1904 msgstr "Nemohu získat velikost souboru '%s'."
1905
1906 #: src/compose.c:3525
1907 #, c-format
1908 msgid ""
1909 "You are about to insert a file of %s in the message body. Are you sure you "
1910 "want to do that?"
1911 msgstr "Chystáte se vložit soubor %s do těla zprávy. Jste si tím jistý?"
1912
1913 #: src/compose.c:3528
1914 msgid "Are you sure?"
1915 msgstr "Jste si jistý?"
1916
1917 #: src/compose.c:3529 src/compose.c:10962
1918 msgid "+_Insert"
1919 msgstr "+_Vložit"
1920
1921 #: src/compose.c:3639
1922 #, c-format
1923 msgid "File %s is empty."
1924 msgstr "Soubor %s je prázdný."
1925
1926 #: src/compose.c:3643
1927 #, c-format
1928 msgid "Can't read %s."
1929 msgstr "Nemohu načíst %s."
1930
1931 #: src/compose.c:3670
1932 #, c-format
1933 msgid "Message: %s"
1934 msgstr "Zpráva: %s"
1935
1936 #: src/compose.c:4658
1937 msgid " [Edited]"
1938 msgstr " [Upraveno]"
1939
1940 #: src/compose.c:4665
1941 #, c-format
1942 msgid "%s - Compose message%s"
1943 msgstr "%s - Psaní zprávy%s"
1944
1945 #: src/compose.c:4668
1946 #, c-format
1947 msgid "[no subject] - Compose message%s"
1948 msgstr "[žádný předmět] - Psaní zprávy%s"
1949
1950 #: src/compose.c:4670
1951 msgid "Compose message"
1952 msgstr "Napsat zprávu"
1953
1954 #: src/compose.c:4697 src/messageview.c:909
1955 msgid ""
1956 "Account for sending mail is not specified.\n"
1957 "Please select a mail account before sending."
1958 msgstr ""
1959 "Není zadán účet pro odesílání mailů.\n"
1960 "Před odesláním vyberte prosím nějaký účet."
1961
1962 #: src/compose.c:4914 src/compose.c:4946 src/compose.c:4988
1963 #: src/plugins/attachwarner/attachwarner.c:312 src/prefs_account.c:3237
1964 #: src/toolbar.c:404 src/toolbar.c:422
1965 msgid "Send"
1966 msgstr "Odeslat"
1967
1968 #: src/compose.c:4915
1969 msgid "The only recipient is the default CC address. Send anyway?"
1970 msgstr ""
1971 "Jediný adresát je výchozí příjemce kopií (viz nastavení účtu). Opravdu "
1972 "odeslat?"
1973
1974 #: src/compose.c:4916 src/compose.c:4948 src/compose.c:4981 src/compose.c:5497
1975 #: src/plugins/attachwarner/attachwarner.c:304
1976 msgid "+_Send"
1977 msgstr "+_Odeslat"
1978
1979 #: src/compose.c:4947
1980 msgid "The only recipient is the default BCC address. Send anyway?"
1981 msgstr ""
1982 "Jediný adresát je výchozí příjemce skrytých kopií (viz nastavení účtu). "
1983 "Opravdu odeslat?"
1984
1985 #: src/compose.c:4964
1986 msgid "Recipient is not specified."
1987 msgstr "Není uveden příjemce."
1988
1989 #: src/compose.c:4983 src/plugins/attachwarner/attachwarner.c:306
1990 msgid "+_Queue"
1991 msgstr "+_Fronta"
1992
1993 #: src/compose.c:4984
1994 #, c-format
1995 msgid "Subject is empty. %s"
1996 msgstr "Předmět je prázdný.  %s"
1997
1998 #: src/compose.c:4985
1999 msgid "Send it anyway?"
2000 msgstr "Přesto odeslat?"
2001
2002 #: src/compose.c:4986
2003 msgid "Queue it anyway?"
2004 msgstr "Opravdu zařadit do fronty?"
2005
2006 #: src/compose.c:4988 src/toolbar.c:423
2007 msgid "Send later"
2008 msgstr "Poslat později"
2009
2010 #: src/compose.c:5036 src/compose.c:9585
2011 msgid ""
2012 "Could not queue message for sending:\n"
2013 "\n"
2014 "Charset conversion failed."
2015 msgstr ""
2016 "Zprávu nelze uložit do fronty pro odeslání:\n"
2017 "\n"
2018 "Konverze znakové sady se nezdařila."
2019
2020 #: src/compose.c:5039 src/compose.c:9588
2021 msgid ""
2022 "Could not queue message for sending:\n"
2023 "\n"
2024 "Couldn't get recipient encryption key."
2025 msgstr ""
2026 "Zprávu nelze uložit do fronty pro odeslání:\n"
2027 "\n"
2028 "Nepodařilo se získat šifrovací klíč příjemce."
2029
2030 #: src/compose.c:5045 src/compose.c:9582
2031 #, c-format
2032 msgid ""
2033 "Could not queue message for sending:\n"
2034 "\n"
2035 "Signature failed: %s"
2036 msgstr ""
2037 "Zprávu nelze uložit do fronty pro odeslání\n"
2038 "\n"
2039 "Podepisování se nezdařilo: %s"
2040
2041 #: src/compose.c:5048
2042 #, c-format
2043 msgid ""
2044 "Could not queue message for sending:\n"
2045 "\n"
2046 "%s."
2047 msgstr ""
2048 "Zprávu nelze uložit do fronty pro odeslání:\n"
2049 "\n"
2050 "%s."
2051
2052 #: src/compose.c:5050
2053 msgid "Could not queue message for sending."
2054 msgstr "Zprávu nelze uložit do fronty pro odeslání."
2055
2056 #: src/compose.c:5065 src/compose.c:5125
2057 msgid ""
2058 "The message was queued but could not be sent.\n"
2059 "Use \"Send queued messages\" from the main window to retry."
2060 msgstr ""
2061 "Zpráva byla uložena do fronty ale nemohla být odeslána.\n"
2062 "Použijte nabídku \"Odeslat pozdržené zprávy \" z hlavního okna."
2063
2064 #: src/compose.c:5121
2065 #, c-format
2066 msgid ""
2067 "%s\n"
2068 "Use \"Send queued messages\" from the main window to retry."
2069 msgstr ""
2070 "%s\n"
2071 "Použijte nabídku \"Odeslat pozdržené zprávy \" z hlavního okna."
2072
2073 #: src/compose.c:5494
2074 #, c-format
2075 msgid ""
2076 "Can't convert the character encoding of the message \n"
2077 "to the specified %s charset.\n"
2078 "Send it as %s?"
2079 msgstr ""
2080 "Nelze převést kódování znaků zprávy \n"
2081 "na %s.\n"
2082 "Odeslat v kódování %s?"
2083
2084 #: src/compose.c:5552
2085 #, c-format
2086 msgid ""
2087 "Line %d exceeds the line length limit (998 bytes).\n"
2088 "The contents of the message might be broken on the way to the delivery.\n"
2089 "\n"
2090 "Send it anyway?"
2091 msgstr ""
2092 "Řádek %d překračuje limit délky řádku (998 bajtů). \n"
2093 "Obsah zprávy může být poškozen po cestě k adresátovi.\n"
2094 "\n"
2095 "\n"
2096 "Přesto odeslat?"
2097
2098 #: src/compose.c:5733
2099 msgid "Encryption warning"
2100 msgstr "Varování šifrování"
2101
2102 #: src/compose.c:5734
2103 msgid "+C_ontinue"
2104 msgstr "+_Pokračovat"
2105
2106 #: src/compose.c:5783
2107 msgid "No account for sending mails available!"
2108 msgstr "Není dostupný žádný účet pro odeslání pošty!"
2109
2110 #: src/compose.c:5792
2111 msgid "Selected account isn't NNTP: Posting is impossible."
2112 msgstr "Vybraný účet není NNTP: Odeslání není možné. "
2113
2114 #: src/compose.c:6021
2115 #, c-format
2116 msgid "Attachment %s doesn't exist anymore. Ignore?"
2117 msgstr "Příloha %s už neexistuje. Ignorovat?"
2118
2119 #: src/compose.c:6022 src/mainwindow.c:647 src/toolbar.c:229
2120 #: src/toolbar.c:2181
2121 msgid "Cancel sending"
2122 msgstr "Zrušit posílání"
2123
2124 #: src/compose.c:6022
2125 msgid "Ignore attachment"
2126 msgstr "Ignorovat přílohu"
2127
2128 #: src/compose.c:6061
2129 #, c-format
2130 msgid "Original %s part"
2131 msgstr "Část originálu %s"
2132
2133 #: src/compose.c:6592
2134 msgid "Add to address _book"
2135 msgstr "Přidat do knihy adres"
2136
2137 #: src/compose.c:6748
2138 msgid "Delete entry contents"
2139 msgstr "Smazat obsah pole"
2140
2141 #: src/compose.c:6752 src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:295
2142 msgid "Use <tab> to autocomplete from addressbook"
2143 msgstr "Použijte <tab> pro automatické dokončení podle knihy adres"
2144
2145 #: src/compose.c:6972
2146 msgid "Mime type"
2147 msgstr "MIME typ"
2148
2149 #: src/compose.c:6978 src/mimeview.c:283 src/plugins/pgpcore/select-keys.c:396
2150 #: src/prefs_matcher.c:627 src/prefs_summary_column.c:85 src/summaryview.c:447
2151 msgid "Size"
2152 msgstr "Délka"
2153
2154 #: src/compose.c:7048
2155 msgid "Save Message to "
2156 msgstr "Uložit zprávu do "
2157
2158 #: src/compose.c:7081 src/editjpilot.c:276 src/editldap.c:520
2159 #: src/editvcard.c:192 src/export.c:164 src/import.c:163 src/importmutt.c:239
2160 #: src/importpine.c:238 src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1028
2161 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:188
2162 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:208
2163 #: src/plugins/bsfilter/bsfilter_gtk.c:181
2164 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:418
2165 msgid "_Browse"
2166 msgstr "P_rocházet"
2167
2168 #: src/compose.c:7569
2169 msgid "Hea_der"
2170 msgstr "_Záhlaví"
2171
2172 #: src/compose.c:7574
2173 msgid "_Attachments"
2174 msgstr "_Přílohy"
2175
2176 #: src/compose.c:7588
2177 msgid "Othe_rs"
2178 msgstr "_Ostatní"
2179
2180 #: src/compose.c:7603 src/gtk/headers.h:18 src/summary_search.c:426
2181 msgid "Subject:"
2182 msgstr "Předmět:"
2183
2184 #: src/compose.c:7830
2185 #, c-format
2186 msgid ""
2187 "Spell checker could not be started.\n"
2188 "%s"
2189 msgstr ""
2190 "Nelze spustit kontrolu pravopisu.\n"
2191 "%s"
2192
2193 #: src/compose.c:7943
2194 #, c-format
2195 msgid "From: <i>%s</i>"
2196 msgstr "Od: <i>%s</i>"
2197
2198 #: src/compose.c:7977
2199 msgid "Account to use for this email"
2200 msgstr "Účet použitý pro tuto zprávu"
2201
2202 #: src/compose.c:7979
2203 msgid "Sender address to be used"
2204 msgstr "Adresa odesílatele musí být uvedena"
2205
2206 #: src/compose.c:8143
2207 #, c-format
2208 msgid ""
2209 "The privacy system '%s' cannot be loaded. You will not be able to sign or "
2210 "encrypt this message."
2211 msgstr ""
2212 "Systém zabezpečení '%s' se nepodařilo načíst. Nebudete moci digitálně "
2213 "podepsat nebo šifrovat zprávu."
2214
2215 #: src/compose.c:8243 src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1082
2216 msgid "_None"
2217 msgstr "Žá_dné"
2218
2219 #: src/compose.c:8344 src/prefs_template.c:749
2220 #, c-format
2221 msgid "The body of the template has an error at line %d."
2222 msgstr "Chyba v těle šablony na řádku %d."
2223
2224 #: src/compose.c:8460
2225 msgid "Template From format error."
2226 msgstr "Chyba v poli 'Od' šablony."
2227
2228 #: src/compose.c:8478
2229 msgid "Template To format error."
2230 msgstr "Chyba v poli 'Komu' šablony."
2231
2232 #: src/compose.c:8496
2233 msgid "Template Cc format error."
2234 msgstr "Chyba v poli 'Kopie' šablony."
2235
2236 #: src/compose.c:8514
2237 msgid "Template Bcc format error."
2238 msgstr "Chyba v poli 'Skrytá kopie' šablony."
2239
2240 #: src/compose.c:8533
2241 msgid "Template subject format error."
2242 msgstr "Chyba v poli 'Předmět' šablony."
2243
2244 #: src/compose.c:8797
2245 msgid "Invalid MIME type."
2246 msgstr "Neplatný MIME typ."
2247
2248 #: src/compose.c:8812
2249 msgid "File doesn't exist or is empty."
2250 msgstr "Soubor neexistuje nebo je prázdný."
2251
2252 #: src/compose.c:8886
2253 msgid "Properties"
2254 msgstr "Vlastnosti"
2255
2256 #: src/compose.c:8903
2257 msgid "MIME type"
2258 msgstr "MIME typ"
2259
2260 #: src/compose.c:8944
2261 msgid "Encoding"
2262 msgstr "Kódování"
2263
2264 #: src/compose.c:8964
2265 msgid "Path"
2266 msgstr "Cesta k souboru"
2267
2268 #: src/compose.c:8965
2269 msgid "File name"
2270 msgstr "Název souboru"
2271
2272 #: src/compose.c:9157
2273 #, c-format
2274 msgid ""
2275 "The external editor is still working.\n"
2276 "Force terminating the process?\n"
2277 "process group id: %d"
2278 msgstr ""
2279 "Externí editor stále pracuje.\n"
2280 "Mám přerušit proces?\n"
2281 "číslo procesu: %d"
2282
2283 #: src/compose.c:9551 src/messageview.c:1116
2284 msgid "Claws Mail needs network access in order to send this email."
2285 msgstr "Claws Mail potřebuje přístup k síti, aby mohl odeslat tuto zprávu."
2286
2287 #: src/compose.c:9577
2288 msgid "Could not queue message."
2289 msgstr "Zprávu nelze uložit do fronty pro odeslání."
2290
2291 #: src/compose.c:9579
2292 #, c-format
2293 msgid ""
2294 "Could not queue message:\n"
2295 "\n"
2296 "%s."
2297 msgstr ""
2298 "Zprávu nelze uložit do fronty pro odeslání:\n"
2299 "\n"
2300 "%s."
2301
2302 #: src/compose.c:9747
2303 msgid "Could not save draft."
2304 msgstr "Nelze uložit koncept."
2305
2306 #: src/compose.c:9751
2307 msgid "Could not save draft"
2308 msgstr "Nelze uložit koncept"
2309
2310 #: src/compose.c:9752
2311 msgid ""
2312 "Could not save draft.\n"
2313 "Do you want to cancel exit or discard this email?"
2314 msgstr ""
2315 "Nemohu uložit koncept.\n"
2316 "Chcete zrušit ukončení nebo zahodit tuto zprávu?"
2317
2318 #: src/compose.c:9754
2319 msgid "_Cancel exit"
2320 msgstr "_Zrušit ukončení"
2321
2322 #: src/compose.c:9754
2323 msgid "_Discard email"
2324 msgstr "_Zahodit zprávu"
2325
2326 #: src/compose.c:9914 src/compose.c:9928
2327 msgid "Select file"
2328 msgstr "Výběr souboru"
2329
2330 #: src/compose.c:9942
2331 #, c-format
2332 msgid "File '%s' could not be read."
2333 msgstr "Soubor '%s' nelze číst."
2334
2335 #: src/compose.c:9944
2336 #, c-format
2337 msgid ""
2338 "File '%s' contained invalid characters\n"
2339 "for the current encoding, insertion may be incorrect."
2340 msgstr ""
2341 "Soubor '%s' obsahuje neplatné znaky\n"
2342 "pro nastavené kódování, vložení může obsahovat chyby."
2343
2344 #: src/compose.c:10016
2345 msgid "Discard message"
2346 msgstr "Zrušit zprávu"
2347
2348 #: src/compose.c:10017
2349 msgid "This message has been modified. Discard it?"
2350 msgstr "Zpráva byla modifikována. Chcete ji zahodit?"
2351
2352 #: src/compose.c:10018
2353 msgid "_Discard"
2354 msgstr "_Zahodit"
2355
2356 #: src/compose.c:10018
2357 msgid "_Save to Drafts"
2358 msgstr "Uložit jako _koncept"
2359
2360 #: src/compose.c:10020
2361 msgid "Save changes"
2362 msgstr "Uložit změny"
2363
2364 #: src/compose.c:10021
2365 msgid "This message has been modified. Save the latest changes?"
2366 msgstr "Zpráva byla modifikována. Chcete uložit poslední změny?"
2367
2368 #: src/compose.c:10022
2369 msgid "_Don't save"
2370 msgstr "_Neukládat"
2371
2372 #: src/compose.c:10022
2373 msgid "+_Save to Drafts"
2374 msgstr "+Uložit jako _koncept"
2375
2376 #: src/compose.c:10092
2377 #, c-format
2378 msgid "Do you want to apply the template '%s' ?"
2379 msgstr "Chcete použít šablonu '%s' ?"
2380
2381 #: src/compose.c:10094
2382 msgid "Apply template"
2383 msgstr "Použít šablonu"
2384
2385 #: src/compose.c:10095
2386 msgid "_Replace"
2387 msgstr "_Nahradit"
2388
2389 #: src/compose.c:10095
2390 msgid "_Insert"
2391 msgstr "_Vložit"
2392
2393 #: src/compose.c:10959
2394 msgid "Insert or attach?"
2395 msgstr "Vložit nebo připojit?"
2396
2397 #: src/compose.c:10960
2398 msgid ""
2399 "Do you want to insert the contents of the file(s) into the message body, or "
2400 "attach it to the email?"
2401 msgstr ""
2402 "Chcete obsah souboru(ů) vložit do textu zprávy nebo soubor(y) připojit ke "
2403 "zprávě jako přílohu?"
2404
2405 #: src/compose.c:10962
2406 msgid "_Attach"
2407 msgstr "_Přiložit"
2408
2409 #: src/compose.c:11178
2410 #, c-format
2411 msgid "Quote format error at line %d."
2412 msgstr "Chyba formátu citace na řádku %d."
2413
2414 #: src/compose.c:11462
2415 #, c-format
2416 msgid ""
2417 "You are about to reply to %d messages. Opening the windows could take some "
2418 "time. Do you want to continue?"
2419 msgstr ""
2420 "Chystáte se odpovědět na %d zpráv. Otevírání oken může chvíli trvat. Chcete "
2421 "pokračovat?"
2422
2423 #: src/crash.c:141
2424 #, c-format
2425 msgid "Claws Mail process (%ld) received signal %ld"
2426 msgstr "Proces Claws Mail (pid %ld) obdržel signál %ld"
2427
2428 #: src/crash.c:187
2429 msgid "Claws Mail has crashed"
2430 msgstr "Claws Mail zhavaroval"
2431
2432 #: src/crash.c:203
2433 #, c-format
2434 msgid ""
2435 "%s.\n"
2436 "Please file a bug report and include the information below."
2437 msgstr ""
2438 "%s.\n"
2439 "Vyplňte prosím hlášení o chybě a vložte níže uvedené informace."
2440
2441 #: src/crash.c:208
2442 msgid "Debug log"
2443 msgstr "Debug log"
2444
2445 #: src/crash.c:252 src/toolbar.c:420
2446 msgid "Close"
2447 msgstr "Zavřít"
2448
2449 #: src/crash.c:257
2450 msgid "Save..."
2451 msgstr "Uložit..."
2452
2453 #: src/crash.c:262
2454 msgid "Create bug report"
2455 msgstr "Vytvořit hlášení o chybě"
2456
2457 #: src/crash.c:312
2458 msgid "Save crash information"
2459 msgstr "Uložit informace o pádu"
2460
2461 #: src/editaddress.c:156 src/editaddress.c:232
2462 msgid "Add New Person"
2463 msgstr "Přidat novou osobu"
2464
2465 #: src/editaddress.c:158
2466 msgid ""
2467 "Adding a new person requires at least one of the\n"
2468 "following values to be set:\n"
2469 " - Display Name\n"
2470 " - First Name\n"
2471 " - Last Name\n"
2472 " - Nickname\n"
2473 " - any email address\n"
2474 " - any additional attribute\n"
2475 "\n"
2476 "Click OK to keep editing this contact.\n"
2477 "Click Cancel to close without saving."
2478 msgstr ""
2479 "Přidání nové osoby vyžaduje vyplněnou nejméně\n"
2480 "jednu z následujících hodnot:\n"
2481 " - Zobrazené jméno\n"
2482 " - Jméno\n"
2483 " - Příjmení\n"
2484 " - Přezdívka\n"
2485 " - nějaká emailová adresa\n"
2486 " - nějaký další atribut\n"
2487 "\n"
2488 "Klikněte na OK pro pokračování editace.\n"
2489 "Klikněte na Zrušit pro uzavření bez uložení."
2490
2491 #: src/editaddress.c:169
2492 msgid ""
2493 "Adding a new person requires at least one of the\n"
2494 "following values to be set:\n"
2495 " - First Name\n"
2496 " - Last Name\n"
2497 " - any email address\n"
2498 " - any additional attribute\n"
2499 "\n"
2500 "Click OK to keep editing this contact.\n"
2501 "Click Cancel to close without saving."
2502 msgstr ""
2503 "Přidání nové osoby vyžaduje vyplněnou nejméně\n"
2504 "jednu z následujících hodnot:\n"
2505 " - Jméno\n"
2506 " - Příjmení\n"
2507 " - nějaká emailová adresa\n"
2508 " - nějaký další atribut\n"
2509 "\n"
2510 "Klikněte na OK pro pokračování editace.\n"
2511 "Klikněte na Zrušit pro uzavření bez uložení."
2512
2513 #: src/editaddress.c:233
2514 msgid "Edit Person Details"
2515 msgstr "Upravit detaily o osobě"
2516
2517 #: src/editaddress.c:411
2518 msgid "An Email address must be supplied."
2519 msgstr "E-mailová adresa musí být uvedena."
2520
2521 #: src/editaddress.c:587
2522 msgid "A Name and Value must be supplied."
2523 msgstr "Musí být zadáno jméno a hodnota."
2524
2525 #: src/editaddress.c:676
2526 msgid "Discard"
2527 msgstr "_Zahodit"
2528
2529 #: src/editaddress.c:677
2530 msgid "Apply"
2531 msgstr "Použít"
2532
2533 #: src/editaddress.c:707 src/editaddress.c:756
2534 msgid "Edit Person Data"
2535 msgstr "Upravit data o osobě"
2536
2537 #: src/editaddress.c:785
2538 msgid "Choose a picture"
2539 msgstr "Vyberte obrázek"
2540
2541 #: src/editaddress.c:804
2542 #, c-format
2543 msgid ""
2544 "Failed to import image: \n"
2545 "%s"
2546 msgstr ""
2547 "Chyba importu obrázku: \n"
2548 "%s"
2549
2550 #: src/editaddress.c:846
2551 msgid "_Set picture"
2552 msgstr "_Nastavit obrázek"
2553
2554 #: src/editaddress.c:847
2555 msgid "_Unset picture"
2556 msgstr "_Zrušit obrázek"
2557
2558 #: src/editaddress.c:905
2559 msgid "Photo"
2560 msgstr "Fotografie"
2561
2562 #: src/editaddress.c:959 src/editaddress.c:961 src/expldifdlg.c:516
2563 #: src/exporthtml.c:761 src/ldif.c:766
2564 msgid "Display Name"
2565 msgstr "Zobrazované jméno"
2566
2567 #: src/editaddress.c:968 src/editaddress.c:972 src/ldif.c:774
2568 msgid "Last Name"
2569 msgstr "Příjmení"
2570
2571 #: src/editaddress.c:969 src/editaddress.c:971 src/ldif.c:770
2572 msgid "First Name"
2573 msgstr "Jméno"
2574
2575 #: src/editaddress.c:975 src/editaddress.c:977
2576 msgid "Nickname"
2577 msgstr "Přezdívka"
2578
2579 #: src/editaddress.c:1061 src/editaddress.c:1129
2580 msgid "Alias"
2581 msgstr "Alias"
2582
2583 #: src/editaddress.c:1271 src/editaddress.c:1340 src/editaddress.c:1360
2584 #: src/prefs_customheader.c:223
2585 msgid "Value"
2586 msgstr "Hodnota"
2587
2588 #: src/editaddress.c:1427
2589 msgid "_User Data"
2590 msgstr "_Osobní data"
2591
2592 #: src/editaddress.c:1428
2593 msgid "_Email Addresses"
2594 msgstr "_E-mailové adresy"
2595
2596 #: src/editaddress.c:1431 src/editaddress.c:1434
2597 msgid "O_ther Attributes"
2598 msgstr "_Další údaje"
2599
2600 #: src/editbook.c:109
2601 msgid "File appears to be OK."
2602 msgstr "Soubor se zdá být v pořádku."
2603
2604 #: src/editbook.c:112
2605 msgid "File does not appear to be a valid address book format."
2606 msgstr "Soubor není ve formátu pro knihu adres."
2607
2608 #: src/editbook.c:115 src/editjpilot.c:191 src/editvcard.c:98
2609 msgid "Could not read file."
2610 msgstr "Nelze načíst soubor."
2611
2612 #: src/editbook.c:149 src/editbook.c:262
2613 msgid "Edit Addressbook"
2614 msgstr "Upravit knihu adres"
2615
2616 #: src/editbook.c:177 src/editjpilot.c:264 src/editvcard.c:180
2617 msgid " Check File "
2618 msgstr " Otestovat soubor "
2619
2620 #: src/editbook.c:182 src/editjpilot.c:269 src/editvcard.c:185
2621 #: src/importmutt.c:232 src/importpine.c:231 src/prefs_account.c:1934
2622 #: src/wizard.c:1371 src/wizard.c:1650
2623 msgid "File"
2624 msgstr "Soubor"
2625
2626 #: src/editbook.c:281
2627 msgid "Add New Addressbook"
2628 msgstr "Přidat novou knihu adres"
2629
2630 #: src/editgroup.c:101
2631 msgid "A Group Name must be supplied."
2632 msgstr "Musí být zadáno jméno skupiny."
2633
2634 #: src/editgroup.c:294
2635 msgid "Edit Group Data"
2636 msgstr "Upravit data o skupině"
2637
2638 #: src/editgroup.c:323 src/exporthtml.c:597
2639 msgid "Group Name"
2640 msgstr "Jméno skupiny"
2641
2642 #: src/editgroup.c:342
2643 msgid "Addresses in Group"
2644 msgstr "Adresy ve skupině"
2645
2646 #: src/editgroup.c:377
2647 msgid "Available Addresses"
2648 msgstr "Dostupné adresy"
2649
2650 #: src/editgroup.c:452
2651 msgid "Move Email Addresses to or from Group with arrow buttons"
2652 msgstr "E-mailové adresy přesuňte do/ze skupiny pomocí tlačítek se šipkami"
2653
2654 #: src/editgroup.c:500
2655 msgid "Edit Group Details"
2656 msgstr "Upravit detaily o skupině"
2657
2658 #: src/editgroup.c:503
2659 msgid "Add New Group"
2660 msgstr "Přidat novou skupinu"
2661
2662 #: src/editgroup.c:553
2663 msgid "Edit folder"
2664 msgstr "Upravit složku"
2665
2666 #: src/editgroup.c:553
2667 msgid "Input the new name of folder:"
2668 msgstr "Zadejte název složky:"
2669
2670 #: src/editgroup.c:556 src/foldersel.c:552 src/imap_gtk.c:195 src/mh_gtk.c:145
2671 #: src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:89
2672 msgid "New folder"
2673 msgstr "Nová složka"
2674
2675 #: src/editgroup.c:557 src/foldersel.c:553 src/mh_gtk.c:146
2676 #: src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:90
2677 msgid "Input the name of new folder:"
2678 msgstr "Zadejte název složky:"
2679
2680 #: src/editjpilot.c:188
2681 msgid "File does not appear to be JPilot format."
2682 msgstr "Soubor není ve formátu pro JPilot."
2683
2684 #: src/editjpilot.c:200
2685 msgid "Select JPilot File"
2686 msgstr "Vybrat JPilot soubor"
2687
2688 #: src/editjpilot.c:236 src/editjpilot.c:365
2689 msgid "Edit JPilot Entry"
2690 msgstr "Upravit JPilot soubor"
2691
2692 #: src/editjpilot.c:281
2693 msgid "Additional e-Mail address item(s)"
2694 msgstr "Další položka(y) e-mail adresy"
2695
2696 #: src/editjpilot.c:372
2697 msgid "Add New JPilot Entry"
2698 msgstr "Přidat nový JPilot záznam"
2699
2700 #: src/editldap_basedn.c:138
2701 msgid "Edit LDAP - Select Search Base"
2702 msgstr "Editace LDAP - Vyberte bázi pro hledání"
2703
2704 #: src/editldap_basedn.c:157 src/editldap.c:441
2705 msgid "Hostname"
2706 msgstr "Název počítače"
2707
2708 #: src/editldap_basedn.c:167 src/editldap.c:458 src/ssl_manager.c:110
2709 msgid "Port"
2710 msgstr "Port"
2711
2712 #: src/editldap_basedn.c:177 src/editldap.c:504
2713 msgid "Search Base"
2714 msgstr "Báze pro hledání"
2715
2716 #: src/editldap_basedn.c:198
2717 msgid "Available Search Base(s)"
2718 msgstr "Dostupná(é) báze pro hledání"
2719
2720 #: src/editldap_basedn.c:288
2721 msgid "Could not read Search Base(s) from server - please set manually"
2722 msgstr "Nelze načíst báze pro hledání ze serveru - zadejte je prosím ručně"
2723
2724 #: src/editldap_basedn.c:292 src/editldap.c:281
2725 msgid "Could not connect to server"
2726 msgstr "Nemohu se spojit se serverem"
2727
2728 #: src/editldap.c:152
2729 msgid "A Name must be supplied."
2730 msgstr "Jméno musí být uvedeno."
2731
2732 #: src/editldap.c:164
2733 msgid "A Hostname must be supplied for the server."
2734 msgstr "Název počítače musí být uveden."
2735
2736 #: src/editldap.c:177
2737 msgid "At least one LDAP search attribute should be supplied."
2738 msgstr "Alespoň jeden atribut musí být uveden."
2739
2740 #: src/editldap.c:278
2741 msgid "Connected successfully to server"
2742 msgstr "Úspěšně připojeno k serveru"
2743
2744 #: src/editldap.c:336 src/editldap.c:980
2745 msgid "Edit LDAP Server"
2746 msgstr "Upravit LDAP server"
2747
2748 #: src/editldap.c:437
2749 msgid "A name that you wish to call the server."
2750 msgstr "Jméno, kterým chcete označit toto LDAP připojení."
2751
2752 #: src/editldap.c:450
2753 msgid ""
2754 "This is the hostname of the server. For example, \"ldap.mydomain.com\" may "
2755 "be appropriate for the \"mydomain.com\" organization. An IP address may also "
2756 "be used. You may specify \"localhost\" if running an LDAP server on the same "
2757 "computer as Claws Mail."
2758 msgstr ""
2759 "Název počítače, na kterém je provozován LDAP server. Například \"ldap."
2760 "mydomain.com\". Může být použita také IP adresa. Pokud server běží na "
2761 "stejném počítači jako Claws Mail, můžete použít \"localhost\"."
2762
2763 #: src/editldap.c:470
2764 msgid "TLS"
2765 msgstr "TLS"
2766
2767 #: src/editldap.c:471 src/prefs_account.c:3310
2768 msgid "SSL"
2769 msgstr "SSL"
2770
2771 #: src/editldap.c:475
2772 msgid ""
2773 "Enable secure connection to the LDAP server via TLS. If connection fails, be "
2774 "sure to check the correct configuration in ldap.conf (TLS_CACERTDIR and "
2775 "TLS_REQCERT fields)."
2776 msgstr ""
2777 "Povoluje zabezpečené připojení k LDAP serveru pomocí TLS. Pokud připojování "
2778 "selže, zkontrolujte nastavení v ldap.conf (volby TLS_CACERTDIR a "
2779 "TLS_REQCERT)."
2780
2781 #: src/editldap.c:479
2782 msgid ""
2783 "Enable secure connection to the LDAP server via SSL. If connection fails, be "
2784 "sure to check the correct configuration in ldap.conf (TLS_CACERTDIR and "
2785 "TLS_REQCERT fields)."
2786 msgstr ""
2787 "Povoluje zabezpečené připojení k LDAP serveru pomocí SSL. Pokud připojování "
2788 "selže, zkontrolujte nastavení v ldap.conf (volby TLS_CACERTDIR a "
2789 "TLS_REQCERT)."
2790
2791 #: src/editldap.c:493
2792 msgid "The port number that the server listens on. Port 389 is the default."
2793 msgstr ""
2794 "Číslo portu, na kterém server naslouchá. Standardní nastavení je port 389."
2795
2796 #: src/editldap.c:496
2797 msgid " Check Server "
2798 msgstr " Otestovat připojení "
2799
2800 #: src/editldap.c:500
2801 msgid "Press this button to test the connection to the server."
2802 msgstr "Stiskem tohoto tlačítka otestujete připojení k serveru."
2803
2804 #: src/editldap.c:513
2805 msgid ""
2806 "This specifies the name of the directory to be searched on the server. "
2807 "Examples include:\n"
2808 "  dc=claws-mail,dc=org\n"
2809 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
2810 "  o=Organization Name,c=Country\n"
2811 msgstr ""
2812 "Označuje adresář, který bude na serveru prohledáván. Příklady:\n"
2813 "  dc=claws-mail,dc=org\n"
2814 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
2815 "  o=Organization Name,c=Country\n"
2816
2817 #: src/editldap.c:524
2818 msgid ""
2819 "Press this button to lookup the name of available directory names on the "
2820 "server."
2821 msgstr ""
2822 "Stiskem tohoto tlačítka vyhledáte názvy adresářů dostupných na serveru."
2823
2824 #: src/editldap.c:580
2825 msgid "Search Attributes"
2826 msgstr "Prohledávané atributy"
2827
2828 #: src/editldap.c:589
2829 msgid ""
2830 "A list of LDAP attribute names that should be searched when attempting to "
2831 "find a name or address."
2832 msgstr ""
2833 "Seznam LDAP atributů, které budou prohledávány při pokusu najít jméno nebo "
2834 "adresu."
2835
2836 #: src/editldap.c:592
2837 msgid " Defaults "
2838 msgstr " Výchozí "
2839
2840 #: src/editldap.c:596
2841 msgid ""
2842 "This resets the attribute names to a default value that should find most "
2843 "names and addresses during a name or address search process."
2844 msgstr ""
2845 "Nastavuje seznam atributů na výchozí hodnotu, která by měla najít nejvíc "
2846 "jmen a adres během vyhledávání."
2847
2848 #: src/editldap.c:602
2849 msgid "Max Query Age (secs)"
2850 msgstr "Maximální stáří dotazu (s)"
2851
2852 #: src/editldap.c:617
2853 msgid ""
2854 "This defines the maximum period of time (in seconds) that an address search "
2855 "result is valid for address completion purposes. Search results are stored "
2856 "in a cache until this period of time has passed and then retired. This will "
2857 "improve the response time when attempting to search for the same name or "
2858 "address on subsequent address completion requests. The cache will be "
2859 "searched in preference to performing a new server search request. The "
2860 "default value of 600 seconds (10 minutes), should be sufficient for most "
2861 "servers. A larger value will reduce the search time for subsequent searches. "
2862 "This is useful for servers that have slow response times at the expense of "
2863 "more memory to cache results."
2864 msgstr ""
2865 "Definuje maximální dobu (v sekundách), po kterou jsou výsledky hledání "
2866 "považovány za použitelné pro automatické dokončování adres. Výsledky hledání "
2867 "jsou ukládány do vyrovnávací paměti, ze které jsou odstraněny po uplynutí "
2868 "této doby. Vyrovnávací paměť je prohledávána před provedením dotazu na "
2869 "serveru, čímž je zkrácena doba nutná pro vyhledávání, pokud se opakovaně "
2870 "hledají stejná jména nebo adresy. Výchozí hodnota 600 sekund (10 minut) by "
2871 "měla být dostatečná pro většinu serverů. Vyšší hodnota redukuje čas strávený "
2872 "prohledáváním serveru při následných dotazech, což je užitečné pro servery s "
2873 "dlouhou reakční dobou, ale je to na úkor většího množství paměti "
2874 "spotřebovaného pro ukládání předchozích výsledků."
2875
2876 #: src/editldap.c:634
2877 msgid "Include server in dynamic search"
2878 msgstr "Zahrnout při automatickém dokončování"
2879
2880 #: src/editldap.c:639
2881 msgid ""
2882 "Check this option to include this server for dynamic searches when using "
2883 "address completion."
2884 msgstr ""
2885 "Při zaškrtnutí bude tento server prohledáván při pokusu o automatické "
2886 "dokončování adres."
2887
2888 #: src/editldap.c:645
2889 msgid "Match names 'containing' search term"
2890 msgstr "Hledat pomocí 'obsahuje'"
2891
2892 #: src/editldap.c:650
2893 msgid ""
2894 "Searches for names and addresses can be performed either using \"begins-with"
2895 "\" or \"contains\" search term. Check this option to perform a \"contains\" "
2896 "search; this type of search usually takes longer to complete. Note that for "
2897 "performance reasons, address completion uses \"begins-with\" for all "
2898 "searches against other address interfaces."
2899 msgstr ""
2900 "Hledání jmen a adres může být provedeno pomocí podmínky \"začíná na\" nebo "
2901 "\"obsahuje\". Při zaškrtnutí této volby bude použita podmínka \"obsahuje\", "
2902 "což většinou znamená delší čas na dokončení dotazu. Pro zajištění dobrého "
2903 "výkonu používá automatické dokončování adres při vyhledávání vždy podmínku "
2904 "\"začíná na\" bez ohledu na toto nastavení."
2905
2906 #: src/editldap.c:703
2907 msgid "Bind DN"
2908 msgstr "Připojovací jméno"
2909
2910 #: src/editldap.c:712
2911 msgid ""
2912 "The LDAP user account name to be used to connect to the server. This is "
2913 "usually only used for protected servers. This name is typically formatted "
2914 "as: \"cn=user,dc=claws-mail,dc=org\". This is usually left empty when "
2915 "performing a search."
2916 msgstr ""
2917 "Uživatelský účet ze serveru LDAP, který bude použit pro připojení. Toto je "
2918 "obvykle nutné pouze pro zabezpečené servery. Jméno je obvykle ve formátu: "
2919 "\"cn=user,dc=claws-mail,dc=org\". Pro prohledávání obvykle není nutno "
2920 "vyplňovat."
2921
2922 #: src/editldap.c:719
2923 msgid "Bind Password"
2924 msgstr "Připojovací heslo"
2925
2926 #: src/editldap.c:733
2927 msgid "The password to be used when connecting as the \"Bind DN\" user."
2928 msgstr ""
2929 "Heslo, které bude použito pro připojení spolu s údajem \"Přihlašovací jméno"
2930 "\"."
2931
2932 #: src/editldap.c:738
2933 msgid "Timeout (secs)"
2934 msgstr "Časový limit (s)"
2935
2936 #: src/editldap.c:752
2937 msgid "The timeout period in seconds."
2938 msgstr "Časový limit v sekundách."
2939
2940 #: src/editldap.c:756
2941 msgid "Maximum Entries"
2942 msgstr "Maximum položek"
2943
2944 #: src/editldap.c:770
2945 msgid ""
2946 "The maximum number of entries that should be returned in the search result."
2947 msgstr "Maximální počet položek, které budou vráceny při prohledávání."
2948
2949 #: src/editldap.c:785 src/prefs_account.c:3201
2950 msgid "Basic"
2951 msgstr "Server"
2952
2953 #: src/editldap.c:786
2954 msgid "Search"
2955 msgstr "Hledání"
2956
2957 #: src/editldap.c:787 src/gtk/quicksearch.c:661
2958 msgid "Extended"
2959 msgstr "Ostatní"
2960
2961 #: src/editldap.c:985
2962 msgid "Add New LDAP Server"
2963 msgstr "Přidat nový LDAP server"
2964
2965 #: src/edittags.c:187 src/prefs_filtering_action.c:1444
2966 msgid "Tag"
2967 msgstr "Značka"
2968
2969 #: src/edittags.c:215
2970 msgid "Delete tag"
2971 msgstr "Odstranit značku"
2972
2973 #: src/edittags.c:216
2974 msgid "Do you really want to delete this tag?"
2975 msgstr "Opravdu chcete odstranit tuto značku?"
2976
2977 #: src/edittags.c:243
2978 msgid "Delete all tags"
2979 msgstr "Odstranit všechny značky"
2980
2981 #: src/edittags.c:244
2982 msgid "Do you really want to delete all tags?"
2983 msgstr "Opravdu chcete odstranit všechny značky?"
2984
2985 #: src/edittags.c:422
2986 msgid "You entered a reserved tag name, please choose another instead."
2987 msgstr "Vložili jste rezervované jméno tagu, prosím vyberte jiné."
2988
2989 #: src/edittags.c:464
2990 msgid "Tag is not set."
2991 msgstr "Hodnota není nastavena."
2992
2993 #: src/edittags.c:529
2994 msgctxt "Dialog title"
2995 msgid "Apply tags"
2996 msgstr "Použít značky"
2997
2998 #: src/edittags.c:543
2999 msgid "New tag:"
3000 msgstr "Nová značka:"
3001
3002 #: src/edittags.c:576
3003 msgid "Please select tags to apply/remove. Changes are immediate."
3004 msgstr "Vyberte značku pro přidání/odstranění. Změny jsou okamžité."
3005
3006 #: src/editvcard.c:95
3007 msgid "File does not appear to be vCard format."
3008 msgstr "Soubor není ve formátu vCard."
3009
3010 #: src/editvcard.c:107
3011 msgid "Select vCard File"
3012 msgstr "Vybrat vCard soubor"
3013
3014 #: src/editvcard.c:152 src/editvcard.c:256
3015 msgid "Edit vCard Entry"
3016 msgstr "Upravit vCard záznam"
3017
3018 #: src/editvcard.c:261
3019 msgid "Add New vCard Entry"
3020 msgstr "Přidat nový vCard záznam"
3021
3022 #: src/etpan/imap-thread.c:585 src/etpan/nntp-thread.c:439
3023 msgid "Impossible to set the client certificate.\n"
3024 msgstr "Není možné nastavit klientský certifikát.\n"
3025
3026 #: src/exphtmldlg.c:106
3027 msgid "Please specify output directory and file to create."
3028 msgstr "Zadejte prosím adresář pro výstup a soubor, který se bude vytvořen."
3029
3030 #: src/exphtmldlg.c:109
3031 msgid "Select stylesheet and formatting."
3032 msgstr "Vyberte šablonu stylů a formátování."
3033
3034 #: src/exphtmldlg.c:112 src/expldifdlg.c:114
3035 msgid "File exported successfully."
3036 msgstr "Export souboru byl úspěšný."
3037
3038 #: src/exphtmldlg.c:177
3039 #, c-format
3040 msgid ""
3041 "HTML Output Directory '%s'\n"
3042 "does not exist. OK to create new directory?"
3043 msgstr ""
3044 "Výstupní adresář pro HTML '%s'\n"
3045 "neexistuje. Mám vytvořit nový adresář?"
3046
3047 #: src/exphtmldlg.c:180 src/expldifdlg.c:190
3048 msgid "Create Directory"
3049 msgstr "Vytvořit adresář"
3050
3051 #: src/exphtmldlg.c:189
3052 #, c-format
3053 msgid ""
3054 "Could not create output directory for HTML file:\n"
3055 "%s"
3056 msgstr ""
3057 "Nelze vytvořit výstupní adresář pro HTML soubor:\n"
3058 "%s"
3059
3060 #: src/exphtmldlg.c:191 src/expldifdlg.c:201
3061 msgid "Failed to Create Directory"
3062 msgstr "Vytvoření adresáře selhalo"
3063
3064 #: src/exphtmldlg.c:233
3065 msgid "Error creating HTML file"
3066 msgstr "Chyba při vytváření HTML souboru"
3067
3068 #: src/exphtmldlg.c:319
3069 msgid "Select HTML output file"
3070 msgstr "Vyberte výstupní HTML soubor"
3071
3072 #: src/exphtmldlg.c:383
3073 msgid "HTML Output File"
3074 msgstr "Výstupní HTML soubor"
3075
3076 #: src/exphtmldlg.c:392 src/expldifdlg.c:409 src/export.c:171 src/import.c:170
3077 #: src/importldif.c:684
3078 msgid "B_rowse"
3079 msgstr "_Procházet"
3080
3081 #: src/exphtmldlg.c:445
3082 msgid "Stylesheet"
3083 msgstr "Šablona stylu"
3084
3085 #: src/exphtmldlg.c:453 src/gtk/colorlabel.c:406 src/gtk/gtkaspell.c:1571
3086 #: src/gtk/gtkaspell.c:2231 src/gtk/menu.c:133 src/mainwindow.c:1174
3087 #: src/plugins/archive/archiver_prefs.c:241 src/prefs_account.c:938
3088 #: src/prefs_toolbar.c:775 src/prefs_toolbar.c:1456 src/summaryview.c:6009
3089 msgid "None"
3090 msgstr "Žádná"
3091
3092 #: src/exphtmldlg.c:454 src/prefs_folder_item.c:514 src/prefs_other.c:116
3093 #: src/prefs_other.c:408
3094 msgid "Default"
3095 msgstr "Výchozí"
3096
3097 #: src/exphtmldlg.c:455 src/plugins/pgpcore/select-keys.c:248
3098 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:148
3099 msgid "Full"
3100 msgstr "Úplná"
3101
3102 #: src/exphtmldlg.c:456
3103 msgid "Custom"
3104 msgstr "Vlastní"
3105
3106 #: src/exphtmldlg.c:457
3107 msgid "Custom-2"
3108 msgstr "Vlastní-2"
3109
3110 #: src/exphtmldlg.c:458
3111 msgid "Custom-3"
3112 msgstr "Vlastní-3"
3113
3114 #: src/exphtmldlg.c:459
3115 msgid "Custom-4"
3116 msgstr "Vlastní-4"
3117
3118 #: src/exphtmldlg.c:466
3119 msgid "Full Name Format"
3120 msgstr "Celé jméno"
3121
3122 #: src/exphtmldlg.c:474
3123 msgid "First Name, Last Name"
3124 msgstr "Jméno, příjmení"
3125
3126 #: src/exphtmldlg.c:475
3127 msgid "Last Name, First Name"
3128 msgstr "Příjmení, jméno"
3129
3130 #: src/exphtmldlg.c:482
3131 msgid "Color Banding"
3132 msgstr "Barevné značení"
3133
3134 #: src/exphtmldlg.c:488
3135 msgid "Format Email Links"
3136 msgstr "Formátovat adresy jako odkazy"
3137
3138 #: src/exphtmldlg.c:494
3139 msgid "Format User Attributes"
3140 msgstr "Exportovat uživatelské atributy"
3141
3142 #: src/exphtmldlg.c:539 src/expldifdlg.c:612 src/importldif.c:891
3143 msgid "Address Book :"
3144 msgstr "Kniha adres :"
3145
3146 #: src/exphtmldlg.c:549 src/expldifdlg.c:622 src/importldif.c:901
3147 msgid "File Name :"
3148 msgstr "Název souboru :"
3149
3150 #: src/exphtmldlg.c:559
3151 msgid "Open with Web Browser"
3152 msgstr "Otevřít ve webovém prohlížeči"
3153
3154 #: src/exphtmldlg.c:591
3155 msgid "Export Address Book to HTML File"
3156 msgstr "Exportovat databázi adres do HTML souboru"
3157
3158 #: src/exphtmldlg.c:656 src/expldifdlg.c:720 src/importldif.c:1020
3159 msgid "File Info"
3160 msgstr "Informace o souboru"
3161
3162 #: src/exphtmldlg.c:657
3163 msgid "Format"
3164 msgstr "Formát"
3165
3166 #: src/expldifdlg.c:108
3167 msgid "Please specify output directory and LDIF filename to create."
3168 msgstr ""
3169 "Zadejte prosím výstupní adresář a název LDIF souboru, který bude vytvořen."
3170
3171 #: src/expldifdlg.c:111
3172 msgid "Specify parameters to format distinguished name."
3173 msgstr "Upřesněte způsob formátování rozlišovacího jména (dn)."
3174
3175 #: src/expldifdlg.c:187
3176 #, c-format
3177 msgid ""
3178 "LDIF Output Directory '%s'\n"
3179 "does not exist. OK to create new directory?"
3180 msgstr ""
3181 "Výstupní adresář pro LDIF soubor '%s'\n"
3182 "neexistuje. Mám vytvořit nový adresář?"
3183
3184 #: src/expldifdlg.c:199
3185 #, c-format
3186 msgid ""
3187 "Could not create output directory for LDIF file:\n"
3188 "%s"
3189 msgstr ""
3190 "Nelze vytvořit výstupní adresář pro LDIF soubor:\n"
3191 "%s"
3192
3193 #: src/expldifdlg.c:241
3194 msgid "Suffix was not supplied"
3195 msgstr "Přípona nebyla specifikována"
3196
3197 #: src/expldifdlg.c:243
3198 msgid ""
3199 "A suffix is required if data is to be used for an LDAP server. Are you sure "
3200 "you wish to proceed without a suffix?"
3201 msgstr ""
3202 "Přípona je nutná, pokud mají být data použita pro LDAP server. Opravdu "
3203 "chcete pokračovat bez uvedení přípony?"
3204
3205 #: src/expldifdlg.c:261
3206 msgid "Error creating LDIF file"
3207 msgstr "Chyba při vytváření LDIF souboru"
3208
3209 #: src/expldifdlg.c:336
3210 msgid "Select LDIF output file"
3211 msgstr "Vyberte výstupní LDIF soubor"
3212
3213 #: src/expldifdlg.c:400
3214 msgid "LDIF Output File"
3215 msgstr "Výstupní LDIF soubor"
3216
3217 #: src/expldifdlg.c:431
3218 msgid ""
3219 "The address book Unique ID is used to create a DN that is formatted similar "
3220 "to:\n"
3221 "  uid=102376,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
3222 msgstr ""
3223 "Pro vytvoření rozlišovacího jména (dn) bude použito unikátní id (uid) z "
3224 "knihy adres. Výsledek bude podobný jako:\n"
3225 "  uid=102376,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
3226
3227 #: src/expldifdlg.c:437
3228 msgid ""
3229 "The address book Display Name is used to create a DN that is formatted "
3230 "similar to:\n"
3231 "  cn=John Doe,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
3232 msgstr ""
3233 "Pro vytvoření rozlišovacího jména (dn) bude použito zobrazované jméno "
3234 "(display name) z knihy adres. Výsledek bude podobný jako:\n"
3235 "  cn=John Doe,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
3236
3237 #: src/expldifdlg.c:443
3238 msgid ""
3239 "The first Email Address belonging to a person is used to create a DN that is "
3240 "formatted similar to:\n"
3241 "  mail=john.doe@domain.com,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
3242 msgstr ""
3243 "Pro vytvoření rozlišovacího jména (dn) bude použita první e-mailová adresa "
3244 "patřící uživateli (mail). Výsledek bude podobný jako:\n"
3245 "  mail=john.doe@domain.com,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
3246
3247 #: src/expldifdlg.c:489
3248 msgid "Suffix"
3249 msgstr "Přípona"
3250
3251 #: src/expldifdlg.c:499
3252 msgid ""
3253 "The suffix is used to create a \"Distinguished Name\" (or DN) for an LDAP "
3254 "entry. Examples include:\n"
3255 "  dc=claws-mail,dc=org\n"
3256 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
3257 "  o=Organization Name,c=Country\n"
3258 msgstr ""
3259 "Přípona je používána pro vytvoření \"Rozlišovacího jména\" (dn) pro položku "
3260 "LDAP. Příklady:\n"
3261 "  dc=claws-mail,dc=org\n"
3262 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
3263 "  o=Organization Name,c=Country\n"
3264
3265 #: src/expldifdlg.c:507
3266 msgid "Relative DN"
3267 msgstr "Relativní DN"
3268
3269 #: src/expldifdlg.c:515
3270 msgid "Unique ID"
3271 msgstr "Unikátní ID (uid)"
3272
3273 #: src/expldifdlg.c:523
3274 msgid ""
3275 "The LDIF file contains several data records that are usually loaded into an "
3276 "LDAP server. Each data record in the LDIF file is uniquely identified by a "
3277 "\"Distinguished Name\" (or DN). The suffix is appended to the \"Relative "
3278 "Distinguished Name\" (or RDN) to create the DN. Please select one of the "
3279 "available RDN options that will be used to create the DN."
3280 msgstr ""
3281 "LDIF soubor obsahuje několik záznamů, které jsou obvykle určeny pro načtená "
3282 "do LDAP serveru. Každý záznam v LDIF souboru je jednoznačně identifikován "
3283 "\"Rozlišovacím jménem\" (dn). Rozlišovací jméno je tvořeno \"Relativním "
3284 "rozlišovacím jménem\" (rdn) a příponou. Vyberte jedno z možných rdn, které "
3285 "má být použito pro vytvoření dn."
3286
3287 #: src/expldifdlg.c:543
3288 msgid "Use DN attribute if present in data"
3289 msgstr "Použít DN atribut, pokud je obsažen v datech"
3290
3291 #: src/expldifdlg.c:548
3292 msgid ""
3293 "The addressbook may contain entries that were previously imported from an "
3294 "LDIF file. The \"Distinguished Name\" (DN) user attribute, if present in the "
3295 "address book data, may be used in the exported LDIF file. The RDN selected "
3296 "above will be used if the DN user attribute is not found."
3297 msgstr ""
3298 "Kniha adres může obsahovat položky, které byly dříve importovány z LDIF "
3299 "souboru. Pokud je v datech knihy adres obsažen atribut DN, může být použit "
3300 "ve vytvářeném LDIF souboru. RDN vybrané výše bude použito, pokud atribut DN "
3301 "nebude nalezen."
3302
3303 #: src/expldifdlg.c:558
3304 msgid "Exclude record if no Email Address"
3305 msgstr "Vyloučit záznamy bez e-mailových adres"
3306
3307 #: src/expldifdlg.c:563
3308 msgid ""
3309 "An addressbook may contain entries without Email Addresses. Check this "
3310 "option to ignore these records."
3311 msgstr ""
3312 "Kniha adres může obsahovat záznamy bez e-mailových adres. Pokud zaškrtnete "
3313 "tuto volbu, budou tyto záznamy ignorovány."
3314
3315 #: src/expldifdlg.c:655
3316 msgid "Export Address Book to LDIF File"
3317 msgstr "Exportovat knihu adres do LDIF souboru"
3318
3319 #: src/expldifdlg.c:721
3320 msgid "Distinguished Name"
3321 msgstr "Rozlišovací jméno (dn)"
3322
3323 #: src/export.c:113 src/summaryview.c:8161
3324 msgid "Export to mbox file"
3325 msgstr "Exportovat do mbox souboru"
3326
3327 #: src/export.c:131
3328 msgid "Locate the folder to export and specify the mbox file."
3329 msgstr "Určete zdrojovou složku a cílový mbox soubor."
3330
3331 #: src/export.c:142
3332 msgid "Source folder:"
3333 msgstr "Zdrojová složka:"
3334
3335 #: src/export.c:148 src/import.c:142
3336 msgid "Mbox file:"
3337 msgstr "Mbox soubor:"
3338
3339 #: src/export.c:203
3340 msgid "Target mbox filename can't be left empty."
3341 msgstr "Cílový mbox soubor musí být určen."
3342
3343 #: src/export.c:208
3344 msgid "Source folder can't be left empty."
3345 msgstr "Zdrojová složka musí být určena."
3346
3347 #: src/export.c:221
3348 msgid "Couldn't find the source folder."
3349 msgstr "Zdrojová složka nebyla nalezena."
3350
3351 #: src/export.c:245
3352 msgid "Select exporting file"
3353 msgstr "Vyberte soubor pro export"
3354
3355 #: src/exporthtml.c:767
3356 msgid "Full Name"
3357 msgstr "Celý název"
3358
3359 #: src/exporthtml.c:771 src/importldif.c:1021
3360 #: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:736
3361 msgid "Attributes"
3362 msgstr "Atributy"
3363
3364 #: src/exporthtml.c:974
3365 msgid "Claws Mail Address Book"
3366 msgstr "Claws Mail kniha adres"
3367
3368 #: src/exporthtml.c:1088 src/exportldif.c:623
3369 msgid "Name already exists but is not a directory."
3370 msgstr "Vybraný název existuje ale není názvem adresáře."
3371
3372 #: src/exporthtml.c:1091 src/exportldif.c:626
3373 msgid "No permissions to create directory."
3374 msgstr "Nemohu vytvořit adresář."
3375
3376 #: src/exporthtml.c:1094 src/exportldif.c:629
3377 msgid "Name is too long."
3378 msgstr "Název je příliš dlouhý."
3379
3380 #: src/exporthtml.c:1097 src/exportldif.c:632
3381 msgid "Not specified."
3382 msgstr "Není uveden."
3383
3384 #: src/folder.c:1571 src/foldersel.c:374 src/prefs_folder_item.c:308
3385 msgid "Inbox"
3386 msgstr "Doručená pošta"
3387
3388 #: src/folder.c:1575 src/foldersel.c:378
3389 msgid "Sent"
3390 msgstr "Odeslaná pošta"
3391
3392 #: src/folder.c:1579 src/foldersel.c:382
3393 #: src/plugins/attachwarner/attachwarner.c:312 src/prefs_folder_item.c:311
3394 msgid "Queue"
3395 msgstr "Fronta"
3396
3397 #: src/folder.c:1583 src/foldersel.c:386 src/prefs_folder_item.c:312
3398 msgid "Trash"
3399 msgstr "Koš"
3400
3401 #: src/folder.c:1587 src/foldersel.c:390 src/prefs_folder_item.c:310
3402 msgid "Drafts"
3403 msgstr "Koncepty"
3404
3405 #: src/folder.c:2017
3406 #, c-format
3407 msgid "Processing (%s)...\n"
3408 msgstr "Zpracovávám (%s)...\n"
3409
3410 #: src/folder.c:3261
3411 #, c-format
3412 msgid "Copying %s to %s...\n"
3413 msgstr "Kopíruji %s do %s...\n"
3414
3415 #: src/folder.c:3261
3416 #, c-format
3417 msgid "Moving %s to %s...\n"
3418 msgstr "Přesouvám %s do %s...\n"
3419
3420 #: src/folder.c:3563
3421 #, c-format
3422 msgid "Updating cache for %s..."
3423 msgstr "Aktualizuji vyrovnávací paměť pro %s..."
3424
3425 #: src/folder.c:4435
3426 msgid "Processing messages..."
3427 msgstr "Zpracovávám zprávy..."
3428
3429 #: src/folder.c:4571
3430 #, c-format
3431 msgid "Synchronising %s for offline use...\n"
3432 msgstr "Synchronizuji %s pro použití offline...\n"
3433
3434 #: src/foldersel.c:221
3435 msgid "Select folder"
3436 msgstr "Vybrat složku"
3437
3438 #: src/foldersel.c:554 src/imap_gtk.c:199 src/mh_gtk.c:147
3439 #: src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:91
3440 msgid "NewFolder"
3441 msgstr "Nová složka"
3442
3443 #: src/foldersel.c:562 src/imap_gtk.c:210 src/imap_gtk.c:216
3444 #: src/imap_gtk.c:272 src/mh_gtk.c:155 src/mh_gtk.c:259 src/news_gtk.c:314
3445 #: src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:97 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:341
3446 #: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:2025
3447 #, c-format
3448 msgid "'%c' can't be included in folder name."
3449 msgstr "'%c' nemůže být obsaženo ve jméně složky."
3450
3451 #: src/foldersel.c:572 src/imap_gtk.c:226 src/imap_gtk.c:284 src/mh_gtk.c:165
3452 #: src/mh_gtk.c:266 src/news_gtk.c:321 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:107
3453 #: src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:348
3454 #: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:2032
3455 #, c-format
3456 msgid "The folder '%s' already exists."
3457 msgstr "Složka '%s' už existuje."
3458
3459 #: src/foldersel.c:579 src/imap_gtk.c:232 src/mh_gtk.c:171
3460 #: src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:113
3461 #, c-format
3462 msgid "Can't create the folder '%s'."
3463 msgstr "Nemohu vytvořit složku '%s'."
3464
3465 #: src/folderview.c:230
3466 msgid "Mark all re_ad"
3467 msgstr "Označit všechny jako _přečtené"
3468
3469 #: src/folderview.c:232
3470 msgid "R_un processing rules"
3471 msgstr "S_pustit pravidla zpracování"
3472
3473 #: src/folderview.c:233 src/mainwindow.c:543
3474 msgid "_Search folder..."
3475 msgstr "_Prohledat složku..."
3476
3477 #: src/folderview.c:235
3478 msgid "Process_ing..."
3479 msgstr "_Zpracování..."
3480
3481 #: src/folderview.c:236
3482 msgid "Empty _trash..."
3483 msgstr "Vyprázdnit _koš..."
3484
3485 #: src/folderview.c:237
3486 msgid "Send _queue..."
3487 msgstr "Odeslat _frontu..."
3488
3489 #: src/folderview.c:380 src/folderview.c:427 src/prefs_folder_column.c:79
3490 #: src/prefs_matcher.c:388 src/summaryview.c:6293
3491 msgid "New"
3492 msgstr "Nové"
3493
3494 #: src/folderview.c:381 src/folderview.c:428 src/prefs_folder_column.c:80
3495 #: src/prefs_matcher.c:387 src/summaryview.c:6295
3496 msgid "Unread"
3497 msgstr "Nepřečtené"
3498
3499 #: src/folderview.c:382 src/prefs_folder_column.c:81
3500 msgid "Total"
3501 msgstr "Celkem"
3502
3503 #. TRANSLATORS: This in Number sign in American style
3504 #: src/folderview.c:430 src/summaryview.c:448
3505 msgid "#"
3506 msgstr "#"
3507
3508 #: src/folderview.c:734
3509 msgid "Setting folder info..."
3510 msgstr "Nastavuji informace o složce..."
3511
3512 #: src/folderview.c:797 src/summaryview.c:4111 src/summaryview.c:4113
3513 msgid "Mark all as read"
3514 msgstr "Označit všechny jako přečtené"
3515
3516 #: src/folderview.c:798 src/summaryview.c:4112
3517 msgid "Do you really want to mark all mails in this folder as read ?"
3518 msgstr "Opravdu chcete označit všechny zprávy v této složce jako přečtené?"
3519
3520 #: src/folderview.c:1021 src/imap.c:4490 src/mainwindow.c:5316 src/setup.c:91
3521 #, c-format
3522 msgid "Scanning folder %s%c%s ..."
3523 msgstr "Prohledávám složku %s%c%s ..."
3524
3525 #: src/folderview.c:1025 src/imap.c:4495 src/mainwindow.c:5321 src/setup.c:96
3526 #, c-format
3527 msgid "Scanning folder %s ..."
3528 msgstr "Prohledávám složku %s ..."
3529
3530 #: src/folderview.c:1056
3531 msgid "Rebuild folder tree"
3532 msgstr "Obnovit strom složek"
3533
3534 #: src/folderview.c:1057
3535 msgid ""
3536 "Rebuilding the folder tree will remove local caches. Do you want to continue?"
3537 msgstr ""
3538 "Obnovení stromu složek vyčistí všechny lokální vyrovnávací paměti. Chcete "
3539 "pokračovat?"
3540
3541 #: src/folderview.c:1067
3542 msgid "Rebuilding folder tree..."
3543 msgstr "Provádím obnovu stromu složek..."
3544
3545 #: src/folderview.c:1069 src/folderview.c:1110
3546 msgid "Scanning folder tree..."
3547 msgstr "Prohledávám strom složek..."
3548
3549 #: src/folderview.c:1201
3550 #, c-format
3551 msgid "Couldn't scan folder %s\n"
3552 msgstr "Nepodařilo se načíst obsah adresáře %s\n"
3553
3554 #: src/folderview.c:1255
3555 msgid "Checking for new messages in all folders..."
3556 msgstr "Zjišťuji nové zprávy ve všech složkách..."
3557
3558 #: src/folderview.c:2083
3559 #, c-format
3560 msgid "Closing folder %s..."
3561 msgstr "Zavírám složku %s..."
3562
3563 #: src/folderview.c:2178
3564 #, c-format
3565 msgid "Opening folder %s..."
3566 msgstr "Otevírám složku %s..."
3567
3568 #: src/folderview.c:2196
3569 msgid "Folder could not be opened."
3570 msgstr "Složku nelze otevřít."
3571
3572 #: src/folderview.c:2337 src/mainwindow.c:3070 src/mainwindow.c:3074
3573 msgid "Empty trash"
3574 msgstr "Vyprázdnit koš"
3575
3576 #: src/folderview.c:2338
3577 msgid "Delete all messages in trash?"
3578 msgstr "Odstranit všechny zprávy v koši?"
3579
3580 #: src/folderview.c:2339
3581 msgid "+_Empty trash"
3582 msgstr "+_Vyprázdnit koš"
3583
3584 #: src/folderview.c:2383 src/inc.c:1620 src/toolbar.c:2689
3585 msgid "Offline warning"
3586 msgstr "Varování offline režimu"
3587
3588 #: src/folderview.c:2384 src/toolbar.c:2690
3589 msgid "You're working offline. Override?"
3590 msgstr "Pracujete v režimu offline. Přepnout?"
3591
3592 #: src/folderview.c:2395 src/toolbar.c:2709
3593 msgid "Send queued messages"
3594 msgstr "Odeslat pozdržené zprávy"
3595
3596 #: src/folderview.c:2396 src/toolbar.c:2710
3597 msgid "Send all queued messages?"
3598 msgstr "Odeslat všechny zprávy ve frontě pozdržených zpráv?"
3599
3600 #: src/folderview.c:2397 src/messageview.c:875 src/messageview.c:892
3601 #: src/toolbar.c:2711
3602 msgid "_Send"
3603 msgstr "_Odeslat"
3604
3605 #: src/folderview.c:2405 src/toolbar.c:2729
3606 msgid "Some errors occurred while sending queued messages."
3607 msgstr "Při posílání pozdržených zpráv nastala stejná chyba."
3608
3609 #: src/folderview.c:2408 src/main.c:2853 src/toolbar.c:2732
3610 #, c-format
3611 msgid ""
3612 "Some errors occurred while sending queued messages:\n"
3613 "%s"
3614 msgstr ""
3615 "Při odesílání pozdržených zpráv nastala chyba:\n"
3616 "%s"
3617
3618 #: src/folderview.c:2485
3619 #, c-format
3620 msgid "Do you really want to copy folder '%s' in '%s' ?"
3621 msgstr "Opravdu chcete složku '%s' zkopírovat do '%s' ?"
3622
3623 #: src/folderview.c:2486
3624 #, c-format
3625 msgid "Do you really want to make folder '%s' a subfolder of '%s' ?"
3626 msgstr "Opravdu chcete složku '%s' učinit podsložkou složky '%s' ?"
3627
3628 #: src/folderview.c:2488
3629 msgid "Copy folder"
3630 msgstr "Kopírovat složku"
3631
3632 #: src/folderview.c:2488
3633 msgid "Move folder"
3634 msgstr "Přesunout složku"
3635
3636 #: src/folderview.c:2499
3637 #, c-format
3638 msgid "Copying %s to %s..."
3639 msgstr "Kopíruji %s do %s..."
3640
3641 #: src/folderview.c:2499
3642 #, c-format
3643 msgid "Moving %s to %s..."
3644 msgstr "Přesouvám %s do %s..."
3645
3646 #: src/folderview.c:2530
3647 msgid "Source and destination are the same."
3648 msgstr "Zdroj i cíl jsou totožné."
3649
3650 #: src/folderview.c:2533
3651 msgid "Can't copy a folder to one of its children."
3652 msgstr "Nelze kopírovat složku do své vlastní podsložky."
3653
3654 #: src/folderview.c:2534
3655 msgid "Can't move a folder to one of its children."
3656 msgstr "Nelze přesunout složku do své vlastní podsložky."
3657
3658 #: src/folderview.c:2537
3659 msgid "A folder cannot be moved between different mailboxes."
3660 msgstr "Složka nemůže být přesouvána mezi různými poštovními schránkami."
3661
3662 #: src/folderview.c:2540
3663 msgid "Copy failed!"
3664 msgstr "Kopírování se nezdařilo!"
3665
3666 #: src/folderview.c:2540
3667 msgid "Move failed!"
3668 msgstr "Přesun se nezdařil!"
3669
3670 #: src/folderview.c:2591
3671 #, c-format
3672 msgid "Processing configuration for folder %s"
3673 msgstr "Zpracování složky - pravidla pro složku %s"
3674
3675 #: src/folderview.c:3018 src/summaryview.c:4553 src/summaryview.c:4652
3676 msgid "The destination folder can only be used to store subfolders."
3677 msgstr "Cílová složka může být použita pouze k uložení podsložek."
3678
3679 #: src/grouplistdialog.c:161
3680 msgid "Newsgroup subscription"
3681 msgstr "Přihlásit diskusní skupiny"
3682
3683 #: src/grouplistdialog.c:178
3684 msgid "Select newsgroups for subscription:"
3685 msgstr "Vyberte diskuzní skupinu pro přihlášení:"
3686
3687 #: src/grouplistdialog.c:184
3688 msgid "Find groups:"
3689 msgstr "Najít skupiny:"
3690
3691 #: src/grouplistdialog.c:192
3692 msgid " Search "
3693 msgstr " Vyhledat "
3694
3695 #: src/grouplistdialog.c:204
3696 msgid "Newsgroup name"
3697 msgstr "Název diskusní skupiny"
3698
3699 #: src/grouplistdialog.c:205
3700 msgid "Messages"
3701 msgstr "Zprávy"
3702
3703 #: src/grouplistdialog.c:206
3704 msgid "Type"
3705 msgstr "Typ"
3706
3707 #: src/grouplistdialog.c:347
3708 msgid "moderated"
3709 msgstr "moderovaný"
3710
3711 #: src/grouplistdialog.c:349
3712 msgid "readonly"
3713 msgstr "pouze pro čtení"
3714
3715 #: src/grouplistdialog.c:351 src/plugins/att_remover/att_remover.c:297
3716 #: src/plugins/vcalendar/vcal_manager.c:113
3717 #: src/plugins/vcalendar/vcal_manager.c:146
3718 msgid "unknown"
3719 msgstr "neznámý"
3720
3721 #: src/grouplistdialog.c:422
3722 msgid "Can't retrieve newsgroup list."
3723 msgstr "Nemohu načíst seznam diskuzních skupin."
3724
3725 #: src/grouplistdialog.c:459 src/summaryview.c:1579
3726 msgid "Done."
3727 msgstr "Hotovo."
3728
3729 #: src/grouplistdialog.c:492
3730 #, c-format
3731 msgid "%d newsgroups received (%s read)"
3732 msgstr "%d diskuzních skupin přijato (%s načteno)"
3733
3734 #: src/gtk/about.c:132
3735 msgid ""
3736 "Claws Mail is a lightweight, fast and highly-configurable email client.\n"
3737 "\n"
3738 "For further information visit the Claws Mail website:\n"
3739 msgstr ""
3740 "Claws Mail je rychlý a bohatě konfigurovatelný e-mailový klient.\n"
3741 "\n"
3742 "Pro další informace navštivte webové stránky Claws Mail:\n"
3743
3744 #: src/gtk/about.c:138
3745 msgid ""
3746 "\n"
3747 "\n"
3748 "For support and discussion subscribe to the Claws Mail users' mailing list:\n"
3749 msgstr ""
3750
3751 #: src/gtk/about.c:143
3752 msgid ""
3753 "\n"
3754 "\n"
3755 "Claws Mail is free software released under the GPL. If you wish to donate to "
3756 "the Claws Mail project you can do so at:\n"
3757 msgstr ""
3758 "\n"
3759 "\n"
3760 "Claws Mail je volně šiřitelný software distribuovaný pod licencí GPL. Pokud "
3761 "chcete přispět na projekt Claws Mail, můžete tak učinit na:\n"
3762
3763 #: src/gtk/about.c:159
3764 #, fuzzy
3765 msgid ""
3766 "\n"
3767 "\n"
3768 "Copyright (C) 1999-2013\n"
3769 "The Claws Mail Team\n"
3770 " and Hiroyuki Yamamoto"
3771 msgstr ""
3772 "\n"
3773 "\n"
3774 "Copyright (C) 1999-2012\n"
3775 "The Claws Mail Team\n"
3776 " a Hiroyuki Yamamoto"
3777
3778 #: src/gtk/about.c:162
3779 msgid ""
3780 "\n"
3781 "\n"
3782 "System Information\n"
3783 msgstr ""
3784 "\n"
3785 "\n"
3786 "Informace o systému\n"
3787
3788 #: src/gtk/about.c:168
3789 #, c-format
3790 msgid ""
3791 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
3792 "Locale: %s (charset: %s)\n"
3793 "Operating System: %s %s (%s)"
3794 msgstr ""
3795 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
3796 "Lokalita: %s (znaková sada: %s)\n"
3797 "Operační systém: %s %s (%s)"
3798
3799 #: src/gtk/about.c:177
3800 #, c-format
3801 msgid ""
3802 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
3803 "Locale: %s (charset: %s)\n"
3804 "Operating System: %s"
3805 msgstr ""
3806 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
3807 "Lokalita: %s (znaková sada: %s)\n"
3808 "Operační systém: %s"
3809
3810 #: src/gtk/about.c:186
3811 #, c-format
3812 msgid ""
3813 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
3814 "Locale: %s (charset: %s)\n"
3815 "Operating System: unknown"
3816 msgstr ""
3817 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
3818 "Lokalita: %s (znaková sada: %s)\n"
3819 "Operační systém: neznámý"
3820
3821 #: src/gtk/about.c:243 src/prefs_themes.c:728 src/wizard.c:545
3822 msgid "The Claws Mail Team"
3823 msgstr "Tým Claws Mail"
3824
3825 #: src/gtk/about.c:262
3826 msgid "Previous team members"
3827 msgstr "Dřívější členové týmu"
3828
3829 #: src/gtk/about.c:281
3830 msgid "The translation team"
3831 msgstr "Překladatelský tým"
3832
3833 #: src/gtk/about.c:300
3834 msgid "Documentation team"
3835 msgstr "Tým pro dokumentaci"
3836
3837 #: src/gtk/about.c:319
3838 msgid "Logo"
3839 msgstr "Logo"
3840
3841 #: src/gtk/about.c:338
3842 msgid "Icons"
3843 msgstr "Ikony"
3844
3845 #: src/gtk/about.c:357
3846 msgid "Contributors"
3847 msgstr "Přispěvatelé"
3848
3849 #: src/gtk/about.c:405
3850 msgid "Compiled-in Features\n"
3851 msgstr "Zakompilované vlastnosti\n"
3852
3853 #: src/gtk/about.c:421
3854 msgctxt "compface"
3855 msgid "adds support for the X-Face header\n"
3856 msgstr "obrázky X-Face v hlavičce zprávy\n"
3857
3858 #: src/gtk/about.c:431
3859 msgctxt "Enchant"
3860 msgid "adds support for spell checking\n"
3861 msgstr "přidává podporu pro kontrolu pravopisu\n"
3862
3863 #: src/gtk/about.c:441
3864 msgctxt "GnuTLS"
3865 msgid "adds support for encrypted connections to servers\n"
3866 msgstr "přidává podporu pro šifrované spojení k severům\n"
3867
3868 #: src/gtk/about.c:451
3869 msgctxt "IPv6"
3870 msgid "adds support for IPv6 addresses, the new Internet addressing protocol\n"
3871 msgstr "přidává podporu IPv6 adres, nového protokolu adresování v Internetu\n"
3872
3873 #: src/gtk/about.c:462
3874 msgctxt "iconv"
3875 msgid "allows converting to and from different character sets\n"
3876 msgstr "konverze mezi různými znakovými sadami\n"
3877
3878 #: src/gtk/about.c:472
3879 msgctxt "JPilot"
3880 msgid "adds support for PalmOS addressbooks\n"
3881 msgstr "práce s adresáři PalmOS\n"
3882
3883 #: src/gtk/about.c:482
3884 msgctxt "LDAP"
3885 msgid "adds support for LDAP shared addressbooks\n"
3886 msgstr "práce s adresáři LDAP\n"
3887
3888 #: src/gtk/about.c:492
3889 msgctxt "libetpan"
3890 msgid "adds support for IMAP and NNTP servers\n"
3891 msgstr "přidává podporu IMAP a NNTP serverů\n"
3892
3893 #: src/gtk/about.c:502
3894 msgctxt "libSM"
3895 msgid "adds support for session handling\n"
3896 msgstr "správa X relací\n"
3897
3898 #: src/gtk/about.c:512
3899 msgctxt "NetworkManager"
3900 msgid "adds support for detection of network connection changes\n"
3901 msgstr "doplní podporu pro detekci změn síťových připojení\n"
3902
3903 #: src/gtk/about.c:544
3904 msgid ""
3905 "This program is free software; you can redistribute it and/or modify it "
3906 "under the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
3907 "Software Foundation; either version 3, or (at your option) any later "
3908 "version.\n"
3909 "\n"
3910 msgstr ""
3911 "Tento program je volně šiřitelný, můžete jej redistribuovat a/nebo měnit tak "
3912 "jak to popisuje GNU General Public License publikovaný Free Software "
3913 "Foundation a to ve verzi 3, nebo (podle vašeho uvážení) v jakékoliv pozdější "
3914 "verzi.\n"
3915 "\n"
3916
3917 #: src/gtk/about.c:550
3918 msgid ""
3919 "This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
3920 "ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
3921 "FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for "
3922 "more details.\n"
3923 "\n"
3924 msgstr ""
3925 "Tento program je šířen v dobré víře v jeho užitečnost, ale BEZ JAKÉKOLIV "
3926 "ZÁRUKY. Více detailů naleznete v GNU General Public License.\n"
3927 "\n"
3928
3929 #: src/gtk/about.c:568
3930 msgid ""
3931 "You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
3932 "this program. If not, see <"
3933 msgstr ""
3934 "Kopii GNU General Public License byste měli obdržet společně s tímto "
3935 "programem. Pokud ne, viz <"
3936
3937 #: src/gtk/about.c:573
3938 msgid ""
3939 ">. \n"
3940 "\n"
3941 msgstr ""
3942 ">. \n"
3943 "\n"
3944
3945 #: src/gtk/about.c:699 src/main.c:2680
3946 msgid "Session statistics\n"
3947 msgstr "Statistiky sezení\n"
3948
3949 #: src/gtk/about.c:709 src/gtk/about.c:712 src/main.c:2690 src/main.c:2693
3950 #, c-format
3951 msgid "Started: %s\n"
3952 msgstr "Spuštěno: %s\n"
3953
3954 #: src/gtk/about.c:719 src/main.c:2699
3955 msgid "Incoming traffic\n"
3956 msgstr "Příchozí provoz\n"
3957
3958 #: src/gtk/about.c:722 src/main.c:2702
3959 #, c-format
3960 msgid "Received messages: %d\n"
3961 msgstr "Přijaté zprávy: %d\n"
3962
3963 #: src/gtk/about.c:729 src/main.c:2708
3964 msgid "Outgoing traffic\n"
3965 msgstr "Odchozí provoz\n"
3966
3967 #: src/gtk/about.c:732 src/main.c:2711
3968 #, c-format
3969 msgid "New/redirected messages: %d\n"
3970 msgstr "Nové/přesměrované zprávy: %d\n"
3971
3972 #: src/gtk/about.c:737 src/main.c:2715
3973 #, c-format
3974 msgid "Replied messages: %d\n"
3975 msgstr "Zodpovězené zprávy: %d\n"
3976
3977 #: src/gtk/about.c:742 src/main.c:2719
3978 #, c-format
3979 msgid "Forwarded messages: %d\n"
3980 msgstr "Přeposlané zprávy: %d\n"
3981
3982 #: src/gtk/about.c:747 src/main.c:2723
3983 #, c-format
3984 msgid "Total outgoing messages: %d\n"
3985 msgstr "Celkem odchozích zpráv: %d\n"
3986
3987 #: src/gtk/about.c:774
3988 msgid "About Claws Mail"
3989 msgstr "O Claws Mail"
3990
3991 #: src/gtk/about.c:832
3992 #, fuzzy
3993 msgid ""
3994 "Copyright (C) 1999-2013\n"
3995 "The Claws Mail Team\n"
3996 "and Hiroyuki Yamamoto"
3997 msgstr ""
3998 "Copyright (C) 1999-2012\n"
3999 "The Claws Mail Team\n"
4000 "a Hiroyuki Yamamoto"
4001
4002 #: src/gtk/about.c:846
4003 msgid "_Info"
4004 msgstr "_Informace"
4005
4006 #: src/gtk/about.c:852
4007 msgid "_Authors"
4008 msgstr "_Autoři"
4009
4010 #: src/gtk/about.c:858
4011 msgid "_Features"
4012 msgstr "_Vlastnosti"
4013
4014 #: src/gtk/about.c:864
4015 msgid "_License"
4016 msgstr "_Licence"
4017
4018 #: src/gtk/about.c:872
4019 msgid "_Release Notes"
4020 msgstr "_Poznámky k verzi"
4021
4022 #: src/gtk/about.c:878
4023 msgid "_Statistics"
4024 msgstr "_Statistiky"
4025
4026 #: src/gtk/colorlabel.c:38 src/prefs_common.c:368
4027 msgid "Orange"
4028 msgstr "Oranžová"
4029
4030 #: src/gtk/colorlabel.c:39 src/prefs_common.c:372
4031 msgid "Red"
4032 msgstr "Červená"
4033
4034 #: src/gtk/colorlabel.c:40 src/prefs_common.c:376
4035 msgid "Pink"
4036 msgstr "Růžová"
4037
4038 #: src/gtk/colorlabel.c:41 src/prefs_common.c:380
4039 msgid "Sky blue"
4040 msgstr "Nebeská modř"
4041
4042 #: src/gtk/colorlabel.c:42 src/prefs_common.c:384
4043 msgid "Blue"
4044 msgstr "Modrá"
4045
4046 #: src/gtk/colorlabel.c:43 src/prefs_common.c:388
4047 msgid "Green"
4048 msgstr "Zelená"
4049
4050 #: src/gtk/colorlabel.c:44 src/prefs_common.c:392
4051 msgid "Brown"
4052 msgstr "Hnědá"
4053
4054 #: src/gtk/colorlabel.c:45 src/prefs_common.c:396
4055 msgid "Grey"
4056 msgstr "Šedá"
4057
4058 #: src/gtk/colorlabel.c:46 src/prefs_common.c:400
4059 msgid "Light brown"
4060 msgstr "Světle hnědá"
4061
4062 #: src/gtk/colorlabel.c:47 src/prefs_common.c:404
4063 msgid "Dark red"
4064 msgstr "Tmavě červená"
4065
4066 #: src/gtk/colorlabel.c:48 src/prefs_common.c:408
4067 msgid "Dark pink"
4068 msgstr "Tmavě růžová"
4069
4070 #: src/gtk/colorlabel.c:49 src/prefs_common.c:412
4071 msgid "Steel blue"
4072 msgstr "Ocelově modrá"
4073
4074 #: src/gtk/colorlabel.c:50 src/prefs_common.c:416
4075 msgid "Gold"
4076 msgstr "Zlatá"
4077
4078 #: src/gtk/colorlabel.c:51 src/prefs_common.c:420
4079 msgid "Bright green"
4080 msgstr "Světle zelená"
4081
4082 #: src/gtk/colorlabel.c:52 src/prefs_common.c:424
4083 msgid "Magenta"
4084 msgstr "Fialová"
4085
4086 #: src/gtk/foldersort.c:156
4087 msgid "Set mailbox order"
4088 msgstr "Nastavit pořadí schránek"
4089
4090 #: src/gtk/foldersort.c:190
4091 msgid "Move mailboxes up or down to change the sort order in the Folder list."
4092 msgstr "Přesouváním schránek nahoru nebo dolů můžete změnit pořadí v seznamu."
4093
4094 #: src/gtk/foldersort.c:216
4095 msgid "Mailboxes"
4096 msgstr "Schránky"
4097
4098 #: src/gtk/gtkaspell.c:341 src/gtk/gtkaspell.c:660
4099 msgid "No dictionary selected."
4100 msgstr "Není vybrán žádný slovník."
4101
4102 #: src/gtk/gtkaspell.c:365 src/gtk/gtkaspell.c:395
4103 #, c-format
4104 msgid "Couldn't initialize %s speller."
4105 msgstr "Nelze inicializovat %s kontrolu pravopisu."
4106
4107 #: src/gtk/gtkaspell.c:707
4108 msgid "Couldn't initialize Enchant broker."
4109 msgstr "Nelze inicializovat Enchat broker."
4110
4111 #: src/gtk/gtkaspell.c:713
4112 #, c-format
4113 msgid "Couldn't initialize %s dictionary:"
4114 msgstr "Nelze inicializovat %s slovník:"
4115
4116 #: src/gtk/gtkaspell.c:1070
4117 msgid "No misspelled word found."
4118 msgstr "Kontrola pravopisu provedena."
4119
4120 #: src/gtk/gtkaspell.c:1443
4121 msgid "Replace unknown word"
4122 msgstr "Nahradit neznámé slovo"
4123
4124 #: src/gtk/gtkaspell.c:1459
4125 #, c-format
4126 msgid "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Replace \"%s\" with: </span>"
4127 msgstr "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Nahradit \"%s\" s: </span>"
4128
4129 #: src/gtk/gtkaspell.c:1503
4130 msgid ""
4131 "Holding down Control key while pressing Enter\n"
4132 "will learn from mistake.\n"
4133 msgstr ""
4134 "Podržení klávesy Control při stisku Enter\n"
4135 "aktivuje učení z chyby.\n"
4136
4137 #: src/gtk/gtkaspell.c:1800
4138 msgid "Change to..."
4139 msgstr "Změnit na..."
4140
4141 #: src/gtk/gtkaspell.c:1811 src/gtk/gtkaspell.c:1949
4142 msgid "More..."
4143 msgstr "Více..."
4144
4145 #: src/gtk/gtkaspell.c:1867
4146 #, c-format
4147 msgid "\"%s\" unknown in dictionary '%s'"
4148 msgstr "\"%s\" neznámé ve slovníku '%s'"
4149
4150 #: src/gtk/gtkaspell.c:1883
4151 msgid "Accept in this session"
4152 msgstr "Přijmout pro tuto relaci"
4153
4154 #: src/gtk/gtkaspell.c:1893
4155 msgid "Add to personal dictionary"
4156 msgstr "Přidat do vlastního slovníku"
4157
4158 #: src/gtk/gtkaspell.c:1903
4159 msgid "Replace with..."
4160 msgstr "Nahradit čím..."
4161
4162 #: src/gtk/gtkaspell.c:1916
4163 #, c-format
4164 msgid "Check with %s"
4165 msgstr "Otestovat pomocí %s"
4166
4167 #: src/gtk/gtkaspell.c:1938
4168 msgid "(no suggestions)"
4169 msgstr "(nejsou návrhy)"
4170
4171 #: src/gtk/gtkaspell.c:2012
4172 #, c-format
4173 msgid "Dictionary: %s"
4174 msgstr "Slovník: %s"
4175
4176 #: src/gtk/gtkaspell.c:2027
4177 #, c-format
4178 msgid "Use alternate (%s)"
4179 msgstr "Použít předchozí (%s)"
4180
4181 #: src/gtk/gtkaspell.c:2038
4182 msgid "Use both dictionaries"
4183 msgstr "Použít oba slovníky"
4184
4185 #: src/gtk/gtkaspell.c:2054 src/prefs_spelling.c:144
4186 msgid "Check while typing"
4187 msgstr "Kontrolovat během psaní"
4188
4189 #: src/gtk/gtkaspell.c:2153
4190 #, c-format
4191 msgid ""
4192 "The spell checker could not change dictionary.\n"
4193 "%s"
4194 msgstr ""
4195 "Nepodařilo se změnit slovník pro kontrolu pravopisu.\n"
4196 "%s"
4197
4198 #: src/gtk/gtkaspell.c:2209
4199 #, c-format
4200 msgid ""
4201 "The spell checker could not change the alternate dictionary.\n"
4202 "%s"
4203 msgstr ""
4204 "Nepodařilo se změnit alternativní slovník pro kontrolu pravopisu.\n"
4205 "%s"
4206
4207 #: src/gtk/headers.h:8 src/prefs_filtering_action.c:1257
4208 #: src/prefs_matcher.c:2152 src/prefs_summary_column.c:84 src/quote_fmt.c:49
4209 #: src/summaryview.c:446
4210 msgid "Date"
4211 msgstr "Datum"
4212
4213 #: src/gtk/headers.h:8
4214 msgid "Date:"
4215 msgstr "Datum:"
4216
4217 #: src/gtk/headers.h:9 src/prefs_filtering_action.c:1254
4218 #: src/prefs_matcher.c:2149 src/prefs_summary_column.c:82 src/quote_fmt.c:50
4219 #: src/summaryview.c:444
4220 msgid "From"
4221 msgstr "Od"
4222
4223 #: src/gtk/headers.h:9 src/summary_search.c:412
4224 msgid "From:"
4225 msgstr "Od:"
4226
4227 #: src/gtk/headers.h:10
4228 msgid "Sender"
4229 msgstr "Odesílateli"
4230
4231 #: src/gtk/headers.h:10
4232 msgid "Sender:"
4233 msgstr "Odesílatel:"
4234
4235 #: src/gtk/headers.h:11
4236 msgid "Reply-To"
4237 msgstr "Odpovědět komu"
4238
4239 #: src/gtk/headers.h:12 src/prefs_filtering_action.c:1255
4240 #: src/prefs_matcher.c:2150 src/prefs_summary_column.c:83 src/quote_fmt.c:57
4241 #: src/summaryview.c:445
4242 msgid "To"
4243 msgstr "Komu"
4244
4245 #: src/gtk/headers.h:13 src/prefs_filtering_action.c:1256
4246 #: src/prefs_matcher.c:2151 src/quote_fmt.c:58
4247 msgid "Cc"
4248 msgstr "Kopie"
4249
4250 #: src/gtk/headers.h:14
4251 msgid "Bcc"
4252 msgstr "Skrytá kopie"
4253
4254 #: src/gtk/headers.h:15 src/prefs_filtering_action.c:1258
4255 #: src/prefs_matcher.c:2153 src/quote_fmt.c:61
4256 msgid "Message-ID"
4257 msgstr "Message-ID"
4258
4259 #: src/gtk/headers.h:15
4260 msgid "Message-ID:"
4261 msgstr "Message-ID:"
4262
4263 #: src/gtk/headers.h:16
4264 msgid "In-Reply-To"
4265 msgstr "V odpovědi komu"
4266
4267 #: src/gtk/headers.h:17 src/prefs_filtering_action.c:1260
4268 #: src/prefs_matcher.c:2155 src/quote_fmt.c:60
4269 msgid "References"
4270 msgstr "References"
4271
4272 #: src/gtk/headers.h:17
4273 msgid "References:"
4274 msgstr "References:"
4275
4276 #: src/gtk/headers.h:18 src/prefs_filtering_action.c:1253
4277 #: src/prefs_matcher.c:2148 src/prefs_summary_column.c:81 src/quote_fmt.c:56
4278 #: src/summaryview.c:443
4279 msgid "Subject"
4280 msgstr "Předmět"
4281
4282 #: src/gtk/headers.h:19
4283 msgid "Comments"
4284 msgstr "Komentáře"
4285
4286 #: src/gtk/headers.h:19
4287 msgid "Comments:"
4288 msgstr "Komentáře:"
4289
4290 #: src/gtk/headers.h:20
4291 msgid "Keywords"
4292 msgstr "Klíčová slova"
4293
4294 #: src/gtk/headers.h:20
4295 msgid "Keywords:"
4296 msgstr "Klíčová slova:"
4297
4298 #: src/gtk/headers.h:21
4299 msgid "Resent-Date"
4300 msgstr "Resent-Date"
4301
4302 #: src/gtk/headers.h:21
4303 msgid "Resent-Date:"
4304 msgstr "Resent-Date:"
4305
4306 #: src/gtk/headers.h:22
4307 msgid "Resent-From"
4308 msgstr "Resent-From"
4309
4310 #: src/gtk/headers.h:22
4311 msgid "Resent-From:"
4312 msgstr "Resent-From:"
4313
4314 #: src/gtk/headers.h:23
4315 msgid "Resent-Sender"
4316 msgstr "Resent-Sender"
4317
4318 #: src/gtk/headers.h:23
4319 msgid "Resent-Sender:"
4320 msgstr "Resent-Sender:"
4321
4322 #: src/gtk/headers.h:24
4323 msgid "Resent-To"
4324 msgstr "Resent-To"
4325
4326 #: src/gtk/headers.h:24
4327 msgid "Resent-To:"
4328 msgstr "Resent-To:"
4329
4330 #: src/gtk/headers.h:25
4331 msgid "Resent-Cc"
4332 msgstr "Resent-Cc"
4333
4334 #: src/gtk/headers.h:25
4335 msgid "Resent-Cc:"
4336 msgstr "Resent-Cc:"
4337
4338 #: src/gtk/headers.h:26
4339 msgid "Resent-Bcc"
4340 msgstr "Resent-Bcc"
4341
4342 #: src/gtk/headers.h:26
4343 msgid "Resent-Bcc:"
4344 msgstr "Resent-Bcc:"
4345
4346 #: src/gtk/headers.h:27
4347 msgid "Resent-Message-ID"
4348 msgstr "Resent-Message-ID"
4349
4350 #: src/gtk/headers.h:27
4351 msgid "Resent-Message-ID:"
4352 msgstr "Resent-Message-ID:"
4353
4354 #: src/gtk/headers.h:28
4355 msgid "Return-Path"
4356 msgstr "Návratová adresa"
4357
4358 #: src/gtk/headers.h:28
4359 msgid "Return-Path:"
4360 msgstr "Návratová adresa:"
4361
4362 #: src/gtk/headers.h:29
4363 msgid "Received"
4364 msgstr "Příjmuto"
4365
4366 #: src/gtk/headers.h:29
4367 msgid "Received:"
4368 msgstr "Příjmuto:"
4369
4370 #: src/gtk/headers.h:32 src/prefs_filtering_action.c:1259
4371 #: src/prefs_matcher.c:2154 src/quote_fmt.c:59
4372 msgid "Newsgroups"
4373 msgstr "Diskusní skupiny"
4374
4375 #: src/gtk/headers.h:33
4376 msgid "Followup-To"
4377 msgstr "Followup-To"
4378
4379 #: src/gtk/headers.h:34
4380 msgid "Delivered-To"
4381 msgstr "Delivered-To"
4382
4383 #: src/gtk/headers.h:34
4384 msgid "Delivered-To:"
4385 msgstr "Delivered-To:"
4386
4387 #: src/gtk/headers.h:35
4388 msgid "Seen"
4389 msgstr "Zobrazen"
4390
4391 #: src/gtk/headers.h:35
4392 msgid "Seen:"
4393 msgstr "Zobrazen:"
4394
4395 #: src/gtk/headers.h:36 src/gtk/progressdialog.c:149
4396 #: src/gtk/sslcertwindow.c:164 src/prefs_summary_column.c:79
4397 #: src/summaryview.c:2786
4398 msgid "Status"
4399 msgstr "Stav"
4400
4401 #: src/gtk/headers.h:36 src/prefs_themes.c:904
4402 msgid "Status:"
4403 msgstr "Stav:"
4404
4405 #: src/gtk/headers.h:37
4406 msgid "Face"
4407 msgstr "Face"
4408
4409 #: src/gtk/headers.h:37
4410 msgid "Face:"
4411 msgstr "Face:"
4412
4413 #: src/gtk/headers.h:38
4414 msgid "Disposition-Notification-To"
4415 msgstr "Disposition-Notification-To"
4416
4417 #: src/gtk/headers.h:38
4418 msgid "Disposition-Notification-To:"
4419 msgstr "Disposition-Notification-To:"
4420
4421 #: src/gtk/headers.h:39
4422 msgid "Return-Receipt-To"
4423 msgstr "Return-Receipt-To"
4424
4425 #: src/gtk/headers.h:39
4426 msgid "Return-Receipt-To:"
4427 msgstr "Return-Receipt-To:"
4428
4429 #: src/gtk/headers.h:40
4430 msgid "User-Agent"
4431 msgstr "User-Agent"
4432
4433 #: src/gtk/headers.h:40
4434 msgid "User-Agent:"
4435 msgstr "User-Agent:"
4436
4437 #: src/gtk/headers.h:41
4438 msgid "Content-Type"
4439 msgstr "Typ obsahu"
4440
4441 #: src/gtk/headers.h:41 src/image_viewer.c:327
4442 msgid "Content-Type:"
4443 msgstr "Typ obsahu:"
4444
4445 #: src/gtk/headers.h:42
4446 msgid "Content-Transfer-Encoding"