Revert "More fixes for parsing dates in vcalendar on Windows."
[claws.git] / po / cs.po
1 # Czech translation of Claws Mail.
2 # Copyright © 2000-2014 The Claws Mail team.
3 # This file is distributed under the same license
4 # as the Claws Mail package, see COPYING file.
5 # Jan Mura <jan_mura@altavista.com>, 2000.
6 # David Vachulka <david@konstrukce-cad.com>, 2013, 2015.
7 msgid ""
8 msgstr ""
9 "Project-Id-Version: Claws Mail 3.10.0\n"
10 "Report-Msgid-Bugs-To: paul@claws-mail.org\n"
11 "POT-Creation-Date: 2016-08-01 21:41+0100\n"
12 "PO-Revision-Date: 2016-08-03 17:49+0200\n"
13 "Last-Translator: David Vachulka <david@konstrukce-cad.com>\n"
14 "Language-Team: Czech <cs@li.org>\n"
15 "Language: cs\n"
16 "MIME-Version: 1.0\n"
17 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
18 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
19 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
20 "X-Generator: Poedit 1.8.7.1\n"
21
22 #: src/account.c:396 src/account.c:463
23 msgid ""
24 "Some composing windows are open.\n"
25 "Please close all the composing windows before editing accounts."
26 msgstr ""
27 "Jsou stále otevřena nějaká okna s rozepsanou zprávou.\n"
28 "Před úpravou účtů zavřete prosím všechna tato okna."
29
30 #: src/account.c:441
31 msgid "Can't create folder."
32 msgstr "Nemohu vytvořit složku."
33
34 #: src/account.c:728
35 msgid "Edit accounts"
36 msgstr "Úpravy účtů"
37
38 #: src/account.c:745
39 msgid ""
40 "Using 'Get Mail' will retrieve messages from your Accounts in the order "
41 "given, the checkbox indicates which accounts will be included. Bold text "
42 "indicates the default account."
43 msgstr ""
44 "Funkce 'Přijmout ze všech účtů' načte zprávy z účtů v pořadí v jakém jsou "
45 "zde uvedeny. Zaškrtnutím ve sloupci 'P' určíte, zda účet bude touto funkcí "
46 "zpracován. Tučný text značí aktuální účet."
47
48 #: src/account.c:816
49 msgid " _Set as default account "
50 msgstr " Nastavit účet jako _výchozí "
51
52 #: src/account.c:908
53 msgid "Accounts with remote folders cannot be copied."
54 msgstr ""
55 "Účty se vzdáleně umístěnými složkami (např. IMAP) nemohou být kopírovány."
56
57 #: src/account.c:915
58 #, c-format
59 msgid "Copy of %s"
60 msgstr "Kopie %s"
61
62 #: src/account.c:1075
63 #, c-format
64 msgid "Do you really want to delete the account '%s'?"
65 msgstr "Opravdu chcete odstranit účet '%s'?"
66
67 #: src/account.c:1077
68 msgid "(Untitled)"
69 msgstr "(Nepojmenovaný)"
70
71 #: src/account.c:1078
72 msgid "Delete account"
73 msgstr "Odstranit účet"
74
75 #: src/account.c:1562
76 msgctxt "Accounts List Get Column Name"
77 msgid "G"
78 msgstr "P"
79
80 #: src/account.c:1568
81 msgid "'Get Mail' retrieves mail from the checked accounts"
82 msgstr ""
83 "Funkce 'Přijmout poštu ze všech účtů' načte zprávy z účtů označených "
84 "zaškrtnutím"
85
86 #: src/account.c:1575 src/addrduplicates.c:471 src/addressadd.c:215
87 #: src/addressbook.c:125 src/compose.c:7224 src/editaddress.c:1264
88 #: src/editaddress.c:1321 src/editaddress.c:1341
89 #: src/editaddress_other_attributes_ldap.c:302
90 #: src/editaddress_other_attributes_ldap.c:350 src/editbook.c:170
91 #: src/editgroup.c:288 src/editjpilot.c:257 src/editldap.c:428
92 #: src/editvcard.c:173 src/importmutt.c:222 src/importpine.c:221
93 #: src/mimeview.c:274 src/plugins/managesieve/sieve_manager.c:465
94 #: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1803
95 #: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:395 src/prefs_filtering.c:384
96 #: src/prefs_filtering.c:1866 src/prefs_template.c:79
97 msgid "Name"
98 msgstr "Jméno"
99
100 #: src/account.c:1583 src/prefs_account.c:1096 src/prefs_account.c:4128
101 msgid "Protocol"
102 msgstr "Protokol"
103
104 #: src/account.c:1591 src/ssl_manager.c:100
105 msgid "Server"
106 msgstr "Server"
107
108 #: src/action.c:382
109 #, c-format
110 msgid "Could not get message file %d"
111 msgstr "Nelze načíst soubor %d se zprávou"
112
113 #: src/action.c:419
114 msgid "Could not get message part."
115 msgstr "Nelze načíst část zprávy."
116
117 #: src/action.c:436
118 #, c-format
119 msgid "Can't get part of multipart message: %s"
120 msgstr "Nemohu získat část ze zprávy o více částech: %s"
121
122 #: src/action.c:608
123 #, c-format
124 msgid ""
125 "The selected action cannot be used in the compose window\n"
126 "because it contains %%f, %%F, %%as or %%p."
127 msgstr ""
128 "V okně pro psaní zprávy nelze použít akci,\n"
129 "která obsahuje %%f, %%F, %%as nebo %%p."
130
131 #: src/action.c:720
132 msgid "There is no filtering action set"
133 msgstr "Není nastavena žádná akce filtrování"
134
135 #: src/action.c:722
136 #, c-format
137 msgid ""
138 "Invalid filtering action(s):\n"
139 "%s"
140 msgstr ""
141 "Neplatná(é) filtrovací akce:\n"
142 "%s"
143
144 #: src/action.c:987
145 #, c-format
146 msgid ""
147 "Could not fork to execute the following command:\n"
148 "%s\n"
149 "%s"
150 msgstr ""
151 "Nelze provést fork pro spuštění následujícího příkazu:\n"
152 "%s\n"
153 "%s"
154
155 #: src/action.c:989 src/ldaputil.c:323 src/plugins/bogofilter/bogofilter.c:884
156 #: src/plugins/tnef_parse/tnef_parse.c:67
157 #: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1821
158 #: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1825
159 #: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1836
160 #: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1839 src/privacy.c:62
161 msgid "Unknown error"
162 msgstr "Neznámá chyba"
163
164 #: src/action.c:1207 src/action.c:1372
165 msgid "Completed"
166 msgstr "Dokončeno"
167
168 #: src/action.c:1243
169 #, c-format
170 msgid "--- Running: %s\n"
171 msgstr "--- Spuštěno: %s\n"
172
173 #: src/action.c:1247
174 #, c-format
175 msgid "--- Ended: %s\n"
176 msgstr "--- Ukončeno: %s\n"
177
178 #: src/action.c:1280
179 msgid "Action's input/output"
180 msgstr "Vstup/výstup akce"
181
182 #: src/action.c:1608
183 #, c-format
184 msgid ""
185 "Enter the argument for the following action:\n"
186 "('%%h' will be replaced with the argument)\n"
187 "  %s"
188 msgstr ""
189 "Vložte parametr pro následující akci:\n"
190 "('%%h' bude nahrazeno parametrem)\n"
191 "  %s"
192
193 #: src/action.c:1613
194 msgid "Action's hidden user argument"
195 msgstr "Skrytý uživatelský parametr akce"
196
197 #: src/action.c:1617
198 #, c-format
199 msgid ""
200 "Enter the argument for the following action:\n"
201 "('%%u' will be replaced with the argument)\n"
202 "  %s"
203 msgstr ""
204 "Vložte parametr pro následující akci:\n"
205 "('%%u' bude nahrazeno parametrem)\n"
206 "  %s"
207
208 #: src/action.c:1622
209 msgid "Action's user argument"
210 msgstr "Uživatelský parametr akce"
211
212 #: src/addrclip.c:479
213 msgid "Cannot copy a folder to itself or to its sub-structure."
214 msgstr "Nelze kopírovat složku do sebe sama nebo do své vlastní podsložky."
215
216 #: src/addrclip.c:502
217 msgid "Cannot copy an address book to itself."
218 msgstr "Nelze kopírovat knihu adres do sebe sama."
219
220 #: src/addrclip.c:593
221 msgid "Cannot move a folder to itself or to its sub-structure."
222 msgstr "Nelze přesunout složku do sebe sama nebo do své vlastní podsložky."
223
224 #: src/addr_compl.c:689 src/addressbook.c:4946
225 #: src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:308
226 msgid "Group"
227 msgstr "Skupina"
228
229 #: src/addrcustomattr.c:65
230 msgid "date of birth"
231 msgstr "datum narození"
232
233 #: src/addrcustomattr.c:66
234 msgid "address"
235 msgstr "adresa"
236
237 #: src/addrcustomattr.c:67
238 msgid "phone"
239 msgstr "telefon"
240
241 #: src/addrcustomattr.c:68
242 msgid "mobile phone"
243 msgstr "mobilní telefon"
244
245 #: src/addrcustomattr.c:69
246 msgid "organization"
247 msgstr "organizace"
248
249 #: src/addrcustomattr.c:70
250 msgid "office address"
251 msgstr "pracovní adresa"
252
253 #: src/addrcustomattr.c:71
254 msgid "office phone"
255 msgstr "telefon práce"
256
257 #: src/addrcustomattr.c:72
258 msgid "fax"
259 msgstr "fax"
260
261 #: src/addrcustomattr.c:73
262 msgid "website"
263 msgstr "domovská stránka"
264
265 #: src/addrcustomattr.c:141
266 msgid "Attribute name"
267 msgstr "Název atributu"
268
269 #: src/addrcustomattr.c:156
270 msgid "Delete all attribute names"
271 msgstr "Odstranit všechna jména atributů"
272
273 #: src/addrcustomattr.c:157
274 msgid "Do you really want to delete all attribute names?"
275 msgstr "Opravdu chcete odstranit všechna jména atributů?"
276
277 #: src/addrcustomattr.c:181
278 msgid "Delete attribute name"
279 msgstr "Odstranit jméno atributu"
280
281 #: src/addrcustomattr.c:182
282 msgid "Do you really want to delete this attribute name?"
283 msgstr "Opravdu chcete odstranit jméno atributu?"
284
285 #: src/addrcustomattr.c:191
286 msgid "Reset to default"
287 msgstr "Nastavit jako výchozí"
288
289 #: src/addrcustomattr.c:192
290 msgid ""
291 "Do you really want to replace all attribute names\n"
292 "with the default set?"
293 msgstr ""
294 "Opravdu chcete nahradit všechna jména atributů\n"
295 "výchozím nastavením?"
296
297 #: src/addrcustomattr.c:212 src/addressbook.c:438 src/addressbook.c:466
298 #: src/addressbook.c:483 src/edittags.c:272
299 #: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1186 src/prefs_actions.c:1090
300 #: src/prefs_filtering.c:1693 src/prefs_template.c:1119
301 msgid "_Delete"
302 msgstr "_Odstranit"
303
304 #: src/addrcustomattr.c:213 src/edittags.c:273 src/prefs_actions.c:1091
305 #: src/prefs_filtering.c:1694 src/prefs_template.c:1120
306 msgid "Delete _all"
307 msgstr "Odstranit _vše"
308
309 #: src/addrcustomattr.c:214
310 msgid "_Reset to default"
311 msgstr "_Nastavit výchozí hodnoty"
312
313 #: src/addrcustomattr.c:403
314 msgid "Attribute name is not set."
315 msgstr "Není nastaven název atributu."
316
317 #: src/addrcustomattr.c:462
318 msgctxt "Dialog title"
319 msgid "Edit attribute names"
320 msgstr "Upravit jméno atributu"
321
322 #: src/addrcustomattr.c:476
323 msgid "New attribute name:"
324 msgstr "Název nového atributu:"
325
326 #: src/addrcustomattr.c:513
327 msgid ""
328 "Adding or removing attribute names won't affect attributes already set for "
329 "contacts."
330 msgstr ""
331 "Přidání nebo odebrání atributů jmen neovlivní atributy, které jsou v "
332 "kontaktech již uloženy. "
333
334 #: src/addrduplicates.c:127
335 msgid "Show duplicates in the same book"
336 msgstr "Zobrazit záznamy duplikované ve stejné knize adres"
337
338 #: src/addrduplicates.c:133
339 msgid "Show duplicates in different books"
340 msgstr "Zobrazit záznamy duplikované ve jiných knihách adres"
341
342 #: src/addrduplicates.c:144
343 msgid "Find address book email duplicates"
344 msgstr "Najít emailové adresy duplikované v knize adres"
345
346 #: src/addrduplicates.c:145
347 msgid ""
348 "Claws Mail will now search for duplicate email addresses in the address book."
349 msgstr "Claws Mail teď vyhledá duplikované emailové adresy v knize adres."
350
351 #: src/addrduplicates.c:315
352 msgid "No duplicate email addresses found in the address book"
353 msgstr "Nebyly nalezeny žádné duplikované adresy v knize adres"
354
355 #: src/addrduplicates.c:346
356 msgid "Duplicate email addresses"
357 msgstr "Duplikovat emailovou adresu(y)"
358
359 #: src/addrduplicates.c:442 src/addressadd.c:227
360 #: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:396 src/toolbar.c:434
361 msgid "Address"
362 msgstr "Adresa"
363
364 #: src/addrduplicates.c:464
365 msgid "Address book path"
366 msgstr "Cesta ke knize adres"
367
368 #: src/addrduplicates.c:793 src/addressbook.c:1438 src/addressbook.c:1491
369 msgid "Delete address(es)"
370 msgstr "Odstranit adresu(y)"
371
372 #: src/addrduplicates.c:794 src/addressbook.c:1492
373 msgid "Really delete the address(es)?"
374 msgstr "Opravdu chcete odstranit tuto adresu(y)?"
375
376 #: src/addrduplicates.c:842
377 msgid "Delete address"
378 msgstr "Odstranit adresu(y)"
379
380 #: src/addrduplicates.c:843 src/addressbook.c:1439
381 msgid "This address data is readonly and cannot be deleted."
382 msgstr "Tato data jsou pouze pro čtení a nelze je odstranit."
383
384 #: src/addressadd.c:185 src/prefs_filtering_action.c:201
385 msgid "Add to address book"
386 msgstr "Přidat do knihy adres"
387
388 #: src/addressadd.c:207
389 msgid "Contact"
390 msgstr "Kontakt"
391
392 #: src/addressadd.c:238 src/addressbook.c:127 src/editaddress.c:1056
393 #: src/editaddress.c:1131 src/editgroup.c:290
394 msgid "Remarks"
395 msgstr "Poznámky"
396
397 #: src/addressadd.c:257 src/addressbook_foldersel.c:158
398 msgid "Select Address Book Folder"
399 msgstr "Vybrat složku pro knihu adres"
400
401 #: src/addressadd.c:534 src/addressbook.c:3216 src/addressbook.c:3267
402 msgid "Add address(es)"
403 msgstr "Přidat adresu(y)"
404
405 #: src/addressadd.c:535
406 msgid "Can't add the specified address"
407 msgstr "Nebylo možno přidat zadanou adresu"
408
409 #: src/addressbook.c:126 src/addressbook.c:4934 src/editaddress.c:1053
410 #: src/editaddress.c:1114 src/editgroup.c:289 src/expldifdlg.c:517
411 #: src/exporthtml.c:600 src/exporthtml.c:764 src/ldif.c:762
412 msgid "Email Address"
413 msgstr "E-mail"
414
415 #: src/addressbook.c:405
416 msgid "_Book"
417 msgstr "_Kniha"
418
419 #: src/addressbook.c:406 src/addressbook.c:437 src/addressbook.c:465
420 #: src/addressbook.c:482 src/compose.c:586 src/mainwindow.c:512
421 #: src/messageview.c:209 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:82
422 msgid "_Edit"
423 msgstr "Ú_pravy"
424
425 #: src/addressbook.c:407 src/compose.c:591 src/mainwindow.c:515
426 #: src/messageview.c:212
427 msgid "_Tools"
428 msgstr "_Nástroje"
429
430 #: src/addressbook.c:408 src/compose.c:592 src/mainwindow.c:517
431 #: src/messageview.c:213
432 msgid "_Help"
433 msgstr "Nápo_věda"
434
435 #: src/addressbook.c:411 src/addressbook.c:468
436 msgid "New _Book"
437 msgstr "Nová _kniha"
438
439 #: src/addressbook.c:412 src/addressbook.c:469
440 msgid "New _Folder"
441 msgstr "Nová _složka"
442
443 #: src/addressbook.c:413
444 msgid "New _vCard"
445 msgstr "Nová _vCard"
446
447 #: src/addressbook.c:417
448 msgid "New _JPilot"
449 msgstr "Nový _JPilot"
450
451 #: src/addressbook.c:420
452 msgid "New LDAP _Server"
453 msgstr "Přidat nový LDAP _server"
454
455 #: src/addressbook.c:424
456 msgid "_Edit book"
457 msgstr "Up_ravit knihu"
458
459 #: src/addressbook.c:425
460 msgid "_Delete book"
461 msgstr "_Odstranit knihu"
462
463 #: src/addressbook.c:427 src/compose.c:603
464 #: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:85
465 #: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:433
466 #: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:631
467 msgid "_Save"
468 msgstr "_Uložit"
469
470 #: src/addressbook.c:428 src/compose.c:607 src/messageview.c:222
471 #: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:88
472 #: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:629
473 msgid "_Close"
474 msgstr "_Zavřít"
475
476 #: src/addressbook.c:431 src/addressbook.c:480 src/messageview.c:226
477 msgid "_Select all"
478 msgstr "Vybrat vš_e"
479
480 #: src/addressbook.c:433 src/addressbook.c:472 src/addressbook.c:488
481 msgid "C_ut"
482 msgstr "_Vyjmout"
483
484 #: src/addressbook.c:434 src/addressbook.c:473 src/addressbook.c:489
485 #: src/compose.c:615 src/mainwindow.c:546 src/messageview.c:225
486 #: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:96
487 msgid "_Copy"
488 msgstr "_Kopírovat"
489
490 #: src/addressbook.c:435 src/addressbook.c:474 src/addressbook.c:490
491 #: src/compose.c:616 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:97
492 msgid "_Paste"
493 msgstr "V_ložit"
494
495 #: src/addressbook.c:440 src/addressbook.c:485
496 msgid "New _Address"
497 msgstr "Nová _adresa"
498
499 #: src/addressbook.c:441 src/addressbook.c:470 src/addressbook.c:486
500 msgid "New _Group"
501 msgstr "Nová _skupina"
502
503 #: src/addressbook.c:443 src/addressbook.c:492
504 msgid "_Mail To"
505 msgstr "Napsat novou _zprávu"
506
507 #: src/addressbook.c:447
508 msgid "Import _LDIF file..."
509 msgstr "Importovat _LDIF soubor..."
510
511 #: src/addressbook.c:448
512 msgid "Import M_utt file..."
513 msgstr "Importovat _Mutt soubor..."
514
515 #: src/addressbook.c:449
516 msgid "Import _Pine file..."
517 msgstr "Importovat _Pine soubor..."
518
519 #: src/addressbook.c:451
520 msgid "Export _HTML..."
521 msgstr "Exportovat _HTML..."
522
523 #: src/addressbook.c:452
524 msgid "Export LDI_F..."
525 msgstr "Exportovat LDI_F..."
526
527 #: src/addressbook.c:454
528 msgid "Find duplicates..."
529 msgstr "Najít duplikované..."
530
531 #: src/addressbook.c:455
532 msgid "Edit custom attributes..."
533 msgstr "Upravit uživatelské atributy..."
534
535 #: src/addressbook.c:458 src/compose.c:695 src/mainwindow.c:813
536 #: src/messageview.c:338
537 msgid "_About"
538 msgstr "_O programu"
539
540 #: src/addressbook.c:494
541 msgid "_Browse Entry"
542 msgstr "_Prohlížet záznam"
543
544 #: src/addressbook.c:507 src/crash.c:456 src/crash.c:475 src/importldif.c:114
545 #: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:250 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:143
546 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:171 src/plugins/vcalendar/day-view.c:402
547 #: src/plugins/vcalendar/month-view.c:428 src/prefs_themes.c:682
548 #: src/prefs_themes.c:714 src/prefs_themes.c:715
549 msgid "Unknown"
550 msgstr "Neznámá(ý)"
551
552 #: src/addressbook.c:514 src/addressbook.c:533 src/importldif.c:121
553 msgid "Success"
554 msgstr "Úspěch"
555
556 #: src/addressbook.c:515 src/importldif.c:122
557 msgid "Bad arguments"
558 msgstr "Špatné argumenty"
559
560 #: src/addressbook.c:516 src/importldif.c:123
561 msgid "File not specified"
562 msgstr "Není zadán soubor"
563
564 #: src/addressbook.c:517 src/importldif.c:124
565 msgid "Error opening file"
566 msgstr "Chyba při otevírání souboru"
567
568 #: src/addressbook.c:518 src/importldif.c:125
569 msgid "Error reading file"
570 msgstr "Chyba při čtení souboru"
571
572 #: src/addressbook.c:519 src/importldif.c:126
573 msgid "End of file encountered"
574 msgstr "Byl dosažen konec souboru"
575
576 #: src/addressbook.c:520 src/importldif.c:127
577 msgid "Error allocating memory"
578 msgstr "Chyba při alokaci paměti"
579
580 #: src/addressbook.c:521 src/importldif.c:128
581 msgid "Bad file format"
582 msgstr "Špatný formát souboru"
583
584 #: src/addressbook.c:522 src/importldif.c:129
585 msgid "Error writing to file"
586 msgstr "Chyba při zápisu do souboru"
587
588 #: src/addressbook.c:523 src/importldif.c:130
589 msgid "Error opening directory"
590 msgstr "Chyba při otevírání adresáře"
591
592 #: src/addressbook.c:524 src/importldif.c:131
593 msgid "No path specified"
594 msgstr "Není zadána cesta"
595
596 #: src/addressbook.c:534
597 msgid "Error connecting to LDAP server"
598 msgstr "Chyba při připojování na LDAP server"
599
600 #: src/addressbook.c:535
601 msgid "Error initializing LDAP"
602 msgstr "Chyba při inicializaci LDAP"
603
604 #: src/addressbook.c:536
605 msgid "Error binding to LDAP server"
606 msgstr "Chyba při napojování na LDAP server"
607
608 #: src/addressbook.c:537
609 msgid "Error searching LDAP database"
610 msgstr "Chyba hledání v LDAP databázi"
611
612 #: src/addressbook.c:538
613 msgid "Timeout performing LDAP operation"
614 msgstr "Při provádění operací s LDAP vypršel čas"
615
616 #: src/addressbook.c:539
617 msgid "Error in LDAP search criteria"
618 msgstr "Chyba ve vyhledávacích kritériích pro LDAP"
619
620 #: src/addressbook.c:540
621 msgid "No LDAP entries found for search criteria"
622 msgstr "Pro vyhledávací kritéria nebyly nalezeny žádné položky"
623
624 #: src/addressbook.c:541
625 msgid "LDAP search terminated on request"
626 msgstr "Prohledávání ukončeno na žádost"
627
628 #: src/addressbook.c:542
629 msgid "Error starting TLS connection"
630 msgstr "Chyba při vytváření TLS spojení"
631
632 #: src/addressbook.c:543
633 msgid "Distinguished Name (dn) is missing"
634 msgstr "Rozlišovací jméno (dn) chybí"
635
636 #: src/addressbook.c:544
637 msgid "Missing required information"
638 msgstr "Schází požadované informace"
639
640 #: src/addressbook.c:545
641 msgid "Another contact exists with that key"
642 msgstr "Pod tímto klíčem je již existující kontakt"
643
644 #: src/addressbook.c:546
645 msgid "Strong(er) authentication required"
646 msgstr "Vyžadována silnější autentizace"
647
648 #: src/addressbook.c:913
649 msgid "Sources"
650 msgstr "Zdroje adres"
651
652 #: src/addressbook.c:917 src/prefs_matcher.c:632 src/prefs_other.c:492
653 #: src/toolbar.c:225 src/toolbar.c:2142
654 msgid "Address book"
655 msgstr "Kniha adres"
656
657 #: src/addressbook.c:1112 src/editldap.c:780
658 msgid "Search"
659 msgstr "Hledání"
660
661 #: src/addressbook.c:1483
662 msgid "Delete group"
663 msgstr "Odstranit skupinu"
664
665 #: src/addressbook.c:1484
666 msgid ""
667 "Really delete the group(s)?\n"
668 "The addresses it contains will not be lost."
669 msgstr ""
670 "Chcete odstranit skupinu (skupiny)?\n"
671 "Adresy v ní (v nich) obsažené budou ztraceny."
672
673 #: src/addressbook.c:2195
674 msgid "Cannot paste. Target address book is readonly."
675 msgstr "Nelze vložit. Cílová kniha adres je pouze pro čtení."
676
677 #: src/addressbook.c:2205
678 msgid "Cannot paste into an address group."
679 msgstr "Nelze provést vložení do skupiny adres."
680
681 #: src/addressbook.c:2913
682 #, c-format
683 msgid "Do you want to delete the query results and addresses in '%s'?"
684 msgstr "Opravdu chcete odstranit výsledky vyhledávání a adresy v '%s'?"
685
686 #: src/addressbook.c:2916 src/addressbook.c:2942 src/addressbook.c:2949
687 #: src/plugins/archive/archiver_prefs.c:329 src/prefs_filtering_action.c:177
688 #: src/toolbar.c:415
689 msgid "Delete"
690 msgstr "Odstranit"
691
692 #: src/addressbook.c:2925
693 #, c-format
694 msgid ""
695 "Do you want to delete '%s'? If you delete the folder only, the addresses it "
696 "contains will be moved into the parent folder."
697 msgstr ""
698 "Chcete odstranit '%s'? Pokud odstraníte pouze složku, adresy v ní obsažené "
699 "budou přesunuty do nadřazené složky."
700
701 #: src/addressbook.c:2928 src/imap_gtk.c:360 src/mh_gtk.c:206
702 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:332 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:155
703 #: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1984
704 msgid "Delete folder"
705 msgstr "Odstranit složku"
706
707 #: src/addressbook.c:2929
708 msgid "Delete _folder only"
709 msgstr "Odstranit pouze _složku"
710
711 #: src/addressbook.c:2929
712 msgid "Delete folder and _addresses"
713 msgstr "Odstranit složku a _adresy"
714
715 #: src/addressbook.c:2940
716 #, c-format
717 msgid ""
718 "Do you want to delete '%s'?\n"
719 "The addresses it contains will not be lost."
720 msgstr ""
721 "Chcete odstranit '%s'?\n"
722 "Adresy v ní obsažené budou ztraceny."
723
724 #: src/addressbook.c:2947
725 #, c-format
726 msgid ""
727 "Do you want to delete '%s'?\n"
728 "The addresses it contains will be lost."
729 msgstr ""
730 "Chcete odstranit '%s'?\n"
731 "Adresy v ní obsažené budou ztraceny."
732
733 #: src/addressbook.c:3061
734 #, c-format
735 msgid "Search '%s'"
736 msgstr "Hledání '%s'"
737
738 #: src/addressbook.c:3199 src/addressbook.c:3248
739 msgid "New Contacts"
740 msgstr "Nový kontakt"
741
742 #: src/addressbook.c:4087
743 msgid "New user, could not save index file."
744 msgstr "Nový uživatel, nelze uložit index soubor."
745
746 #: src/addressbook.c:4091
747 msgid "New user, could not save address book files."
748 msgstr "Nový uživatel, nelze uložit soubory s knihou adres."
749
750 #: src/addressbook.c:4101
751 msgid "Old address book converted successfully."
752 msgstr "Konverze staré knihy adres proběhla úspěšně."
753
754 #: src/addressbook.c:4106
755 msgid ""
756 "Old address book converted,\n"
757 "could not save new address index file."
758 msgstr ""
759 "Stará kniha adres zkonvertována,\n"
760 "nepodařilo se uložit nový soubor s indexem adres."
761
762 #: src/addressbook.c:4119
763 msgid ""
764 "Could not convert address book,\n"
765 "but created empty new address book files."
766 msgstr ""
767 "Nepodařilo se provést konverzi knihy adres,\n"
768 "ale byl vytvořen nové prázdné soubory knihy adres."
769
770 #: src/addressbook.c:4125
771 msgid ""
772 "Could not convert address book,\n"
773 "could not save new address index file."
774 msgstr ""
775 "Nepodařilo se provést konverzi knihy adres,\n"
776 "nepodařilo se uložit nový soubor s indexem adres."
777
778 #: src/addressbook.c:4130
779 msgid ""
780 "Could not convert address book\n"
781 "and could not create new address book files."
782 msgstr ""
783 "Nepodařilo se provést konverzi knihy adres\n"
784 "a nepodařilo se vytvořit nové soubory knihy adres."
785
786 #: src/addressbook.c:4137 src/addressbook.c:4143
787 msgid "Addressbook conversion error"
788 msgstr "Chyba při konverzi knihy adres"
789
790 #: src/addressbook.c:4257
791 msgid "Addressbook Error"
792 msgstr "Chyba v knize adres"
793
794 #: src/addressbook.c:4258
795 msgid "Could not read address index"
796 msgstr "Nelze načíst index adres"
797
798 #: src/addressbook.c:4589
799 msgid "Busy searching..."
800 msgstr "Prohledávám..."
801
802 #: src/addressbook.c:4898 src/prefs_send.c:188
803 msgid "Interface"
804 msgstr "Rozhraní"
805
806 #: src/addressbook.c:4910
807 msgid "Address Books"
808 msgstr "Kniha adres"
809
810 #: src/addressbook.c:4922
811 msgid "Person"
812 msgstr "Osoba"
813
814 #: src/addressbook.c:4958 src/exporthtml.c:884 src/folderview.c:343
815 #: src/folderview.c:431 src/prefs_account.c:2786 src/prefs_folder_column.c:78
816 msgid "Folder"
817 msgstr "Složka"
818
819 #: src/addressbook.c:4970
820 msgid "vCard"
821 msgstr "vCard"
822
823 #: src/addressbook.c:4982 src/addressbook.c:4994
824 msgid "JPilot"
825 msgstr "JPilot"
826
827 #: src/addressbook.c:5006
828 msgid "LDAP servers"
829 msgstr "LDAP servery"
830
831 #: src/addressbook.c:5018
832 msgid "LDAP Query"
833 msgstr "LDAP dotaz"
834
835 #: src/addressbook_foldersel.c:182 src/exphtmldlg.c:371 src/expldifdlg.c:388
836 #: src/exporthtml.c:984 src/importldif.c:657
837 msgid "Address Book"
838 msgstr "Kniha adres"
839
840 #: src/addressbook_foldersel.c:387 src/plugins/bogofilter/bogofilter.c:107
841 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:274
842 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:347
843 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:424
844 #: src/plugins/bsfilter/bsfilter.c:107 src/plugins/bsfilter/bsfilter_gtk.c:197
845 #: src/plugins/bsfilter/bsfilter_gtk.c:266
846 #: src/plugins/bsfilter/bsfilter_gtk.c:326
847 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:117
848 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:442
849 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:489
850 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:612 src/prefs_matcher.c:675
851 #: src/prefs_matcher.c:710 src/prefs_matcher.c:1618 src/prefs_matcher.c:1625
852 #: src/prefs_matcher.c:1633 src/prefs_matcher.c:1635 src/prefs_matcher.c:2519
853 #: src/prefs_matcher.c:2523
854 msgid "Any"
855 msgstr "Kterákoliv"
856
857 #: src/addrgather.c:173
858 msgid "Please specify name for address book."
859 msgstr "Zadejte prosím název pro knihu adres."
860
861 #: src/addrgather.c:180
862 msgid "No available address book."
863 msgstr "Kniha adres není dostupná."
864
865 #: src/addrgather.c:201
866 msgid "Please select the mail headers to search."
867 msgstr "Vyberte záhlaví zprávy, ve kterých se bude hledat."
868
869 #: src/addrgather.c:208
870 msgid "Collecting addresses..."
871 msgstr "Získávám adresy..."
872
873 #: src/addrgather.c:248
874 msgid "address added by claws-mail"
875 msgstr "adresy přidané claws-mail"
876
877 #: src/addrgather.c:276
878 msgid "Addresses collected successfully."
879 msgstr "Adresy získány úspěšně."
880
881 #: src/addrgather.c:351
882 msgid "Current folder:"
883 msgstr "Aktuální složka:"
884
885 #: src/addrgather.c:362
886 msgid "Address book name:"
887 msgstr "Jméno kniha adres:"
888
889 #: src/addrgather.c:389
890 msgid "Address book folder size:"
891 msgstr "Velikost složky knihy adres:"
892
893 #: src/addrgather.c:393 src/addrgather.c:403
894 msgid ""
895 "Maximum amount of entries per folder within the newly created address book"
896 msgstr ""
897 "Maximální počet položek ve složce uvnitř nově vytvořených adresních knih"
898
899 #: src/addrgather.c:407
900 msgid "Process these mail header fields"
901 msgstr "Zpracovat tato pole z hlavičky zprávy"
902
903 #: src/addrgather.c:426
904 msgid "Include subfolders"
905 msgstr "Zahrnout podsložky"
906
907 #: src/addrgather.c:450 src/prefs_filtering_action.c:1425
908 msgid "Header Name"
909 msgstr "Záhlaví"
910
911 #: src/addrgather.c:451
912 msgid "Address Count"
913 msgstr "Počet adres"
914
915 #: src/addrgather.c:561
916 msgid "Header Fields"
917 msgstr "Záhlaví"
918
919 #: src/addrgather.c:562 src/exphtmldlg.c:658 src/expldifdlg.c:722
920 #: src/importldif.c:1022
921 msgid "Finish"
922 msgstr "Konec"
923
924 #: src/addrgather.c:620
925 msgid "Collect email addresses from selected messages"
926 msgstr "Získat adresy z vybraných zpráv"
927
928 #: src/addrgather.c:624
929 msgid "Collect email addresses from folder"
930 msgstr "Získat adresy ze složky"
931
932 #: src/addrindex.c:124
933 msgid "Common addresses"
934 msgstr "Obecné adresy"
935
936 #: src/addrindex.c:125
937 msgid "Personal addresses"
938 msgstr "Osobní adresy"
939
940 #: src/addrindex.c:131
941 msgid "Common address"
942 msgstr "Obecná adresa"
943
944 #: src/addrindex.c:132
945 msgid "Personal address"
946 msgstr "Osobní adresa"
947
948 #: src/addrindex.c:1830
949 msgid "Address(es) update"
950 msgstr "Aktualizace adres"
951
952 #: src/addrindex.c:1831
953 msgid "Update failed. Changes not written to Directory."
954 msgstr "Aktualizace selhala. Změny do slovníku nebyly zapsány. "
955
956 #: src/alertpanel.c:146 src/compose.c:9473
957 msgid "Notice"
958 msgstr "Poznámka"
959
960 #: src/alertpanel.c:159 src/compose.c:5691 src/compose.c:6214
961 #: src/compose.c:11908 src/file_checker.c:78 src/file_checker.c:100
962 #: src/messageview.c:854 src/messageview.c:867 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:788
963 #: src/plugins/vcalendar/vcalendar.c:125 src/summaryview.c:4866
964 msgid "Warning"
965 msgstr "Varování"
966
967 #: src/alertpanel.c:172 src/alertpanel.c:195 src/compose.c:5632 src/inc.c:663
968 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:155 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:314
969 msgid "Error"
970 msgstr "Chyba"
971
972 #: src/alertpanel.c:196 src/gtk/progressdialog.c:94
973 msgid "_View log"
974 msgstr "_Zobrazit protokol"
975
976 #: src/alertpanel.c:347
977 msgid "Show this message next time"
978 msgstr "Zobrazovat příště tuto zprávu"
979
980 #: src/browseldap.c:218
981 msgid "Browse Directory Entry"
982 msgstr "Procházet položku adresáře"
983
984 #: src/browseldap.c:237
985 msgid "Server Name:"
986 msgstr "Název serveru:"
987
988 #: src/browseldap.c:247
989 msgid "Distinguished Name (dn):"
990 msgstr "Rozlišovací jméno (dn):"
991
992 #: src/browseldap.c:270
993 msgid "LDAP Name"
994 msgstr "LDAP atribut"
995
996 #: src/browseldap.c:272
997 msgid "Attribute Value"
998 msgstr "Hodnota atributu"
999
1000 #: src/common/plugin.c:63
1001 msgid "Nothing"
1002 msgstr "Nic"
1003
1004 #: src/common/plugin.c:64
1005 msgid "a viewer"
1006 msgstr "prohlížeč"
1007
1008 #: src/common/plugin.c:65
1009 msgid "a MIME parser"
1010 msgstr "MIME parser"
1011
1012 #: src/common/plugin.c:66
1013 msgid "folders"
1014 msgstr "složky"
1015
1016 #: src/common/plugin.c:67
1017 msgid "filtering"
1018 msgstr "filtr"
1019
1020 #: src/common/plugin.c:68
1021 msgid "a privacy interface"
1022 msgstr "zabezpečení"
1023
1024 #: src/common/plugin.c:69
1025 msgid "a notifier"
1026 msgstr "oznamování"
1027
1028 #: src/common/plugin.c:70
1029 msgid "an utility"
1030 msgstr "utilita"
1031
1032 #: src/common/plugin.c:71
1033 msgid "things"
1034 msgstr "věci"
1035
1036 #: src/common/plugin.c:332
1037 #, c-format
1038 msgid ""
1039 "This plugin provides %s (%s), which is already provided by the %s plugin."
1040 msgstr ""
1041 "Tento modul poskytuje možnost %s (%s), která je už obsažena v modulu %s."
1042
1043 #: src/common/plugin.c:435
1044 msgid "Plugin already loaded"
1045 msgstr "Modul byl již načten"
1046
1047 #: src/common/plugin.c:446
1048 msgid "Failed to allocate memory for Plugin"
1049 msgstr "Nepodařilo se vyhradit paměť pro modul"
1050
1051 #: src/common/plugin.c:480
1052 msgid "This module is not licensed under a GPL v3 or later compatible license."
1053 msgstr ""
1054 "Tento modul není licencován dle GPL v3 nebo dle jiné kompatibilní licence."
1055
1056 #: src/common/plugin.c:489
1057 msgid "This module is for Claws Mail GTK1."
1058 msgstr "Tento modul je určen pro Claws Mail GTK1."
1059
1060 #: src/common/plugin.c:771
1061 #, c-format
1062 msgid ""
1063 "Your version of Claws Mail is newer than the version the '%s' plugin was "
1064 "built with."
1065 msgstr ""
1066 "Vaše verze Claws Mail je novější než ta, se kterou byl zkompilován modul "
1067 "'%s'."
1068
1069 #: src/common/plugin.c:774
1070 msgid ""
1071 "Your version of Claws Mail is newer than the version the plugin was built "
1072 "with."
1073 msgstr ""
1074 "Vaše verze Claws Mail je novější než ta, se kterou byl zkompilován tento "
1075 "modul."
1076
1077 #: src/common/plugin.c:783
1078 #, c-format
1079 msgid "Your version of Claws Mail is too old for the '%s' plugin."
1080 msgstr "Vaše verze Claws Mail je příliš stará na použití s modulem '%s'."
1081
1082 #: src/common/plugin.c:785
1083 msgid "Your version of Claws Mail is too old for the plugin."
1084 msgstr "Vaše verze Claws Mail je příliš stará na použití s tímto modulem."
1085
1086 #: src/common/session.c:183 src/imap.c:1213
1087 msgid "SSL handshake failed\n"
1088 msgstr "Inicializace SSL spojení selhala\n"
1089
1090 #: src/common/smtp.c:179
1091 msgid "No SMTP AUTH method available\n"
1092 msgstr "SMTP AUTH je nedostupná\n"
1093
1094 #: src/common/smtp.c:182
1095 msgid "Selected SMTP AUTH method not available\n"
1096 msgstr "Vybraná SMTP AUTH je nedostupná\n"
1097
1098 #: src/common/smtp.c:501 src/common/smtp.c:555
1099 msgid "bad SMTP response\n"
1100 msgstr "špatná SMTP odpověď\n"
1101
1102 #: src/common/smtp.c:526 src/common/smtp.c:544 src/common/smtp.c:658
1103 msgid "error occurred on SMTP session\n"
1104 msgstr "nastala chyba v SMTP relaci\n"
1105
1106 #: src/common/smtp.c:535 src/pop.c:905
1107 msgid "error occurred on authentication\n"
1108 msgstr "nastala chyba v autentizaci\n"
1109
1110 #: src/common/smtp.c:585
1111 #, c-format
1112 msgid "Message is too big (Maximum size is %s)\n"
1113 msgstr "Zpráva je příliš velká (maximální velikost je %s)\n"
1114
1115 #: src/common/smtp.c:617 src/pop.c:898
1116 msgid "couldn't start TLS session\n"
1117 msgstr "nelze spustit TLS relaci\n"
1118
1119 #: src/common/socket.c:569
1120 msgid "Socket IO timeout.\n"
1121 msgstr "Časový limit pro V/V operace se socketem.\n"
1122
1123 #: src/common/socket.c:598
1124 msgid "Connection timed out.\n"
1125 msgstr "Časový limit připojení vypršel.\n"
1126
1127 #: src/common/socket.c:732
1128 #, c-format
1129 msgid "%s:%d: connection failed (%s).\n"
1130 msgstr "%s:%d: spojení selhalo (%s).\n"
1131
1132 #: src/common/socket.c:972
1133 #, c-format
1134 msgid "%s:%d: unknown host.\n"
1135 msgstr "%s:%d: neznámé hostitel.\n"
1136
1137 #: src/common/socket.c:1064
1138 #, c-format
1139 msgid "%s:%s: host lookup failed (%s).\n"
1140 msgstr "%s:%s: hledání hostitele selhalo (%s).\n"
1141
1142 #: src/common/socket.c:1368
1143 #, c-format
1144 msgid "write on fd%d: %s\n"
1145 msgstr "zápis do fd%d: %s\n"
1146
1147 #: src/common/ssl_certificate.c:326
1148 #, c-format
1149 msgid "Cannot stat P12 certificate file (%s)\n"
1150 msgstr "Nepodařilo se zpracovat soubor P12 certifikátu (%s)\n"
1151
1152 #: src/common/ssl_certificate.c:334
1153 #, c-format
1154 msgid "Cannot read P12 certificate file (%s)\n"
1155 msgstr "Nepodařilo se přečíst soubor P12 certifikátu (%s)\n"
1156
1157 #: src/common/ssl_certificate.c:343
1158 #, c-format
1159 msgid "Cannot import P12 certificate file (%s)\n"
1160 msgstr "Nepodařilo se naimportovat soubor P12 certifikátu (%s)\n"
1161
1162 #: src/common/ssl_certificate.c:628
1163 msgid "Internal error"
1164 msgstr "Vnitřní chyba"
1165
1166 #: src/common/ssl_certificate.c:633
1167 msgid "Uncheckable"
1168 msgstr "Nezkontrolovatelný"
1169
1170 #: src/common/ssl_certificate.c:637
1171 msgid "Self-signed certificate"
1172 msgstr "Certifikát podepsaný vlastníkem (Self-signed)"
1173
1174 #: src/common/ssl_certificate.c:640
1175 msgid "Revoked certificate"
1176 msgstr "Odvolaný certifikát"
1177
1178 #: src/common/ssl_certificate.c:642
1179 msgid "No certificate issuer found"
1180 msgstr "Nenalezen vydavatel certifikátu"
1181
1182 #: src/common/ssl_certificate.c:644
1183 msgid "Certificate issuer is not a CA"
1184 msgstr "Vydavatel certifikátu není Certifikační Autoritou"
1185
1186 #: src/common/ssl_certificate.c:869
1187 #, c-format
1188 msgid "Cannot open certificate file %s: %s\n"
1189 msgstr "Nepodařilo se otevřít soubor certifikátu %s: %s\n"
1190
1191 #: src/common/ssl_certificate.c:873
1192 #, c-format
1193 msgid "Certificate file %s missing (%s)\n"
1194 msgstr "Certifikát %s chybí (%s)\n"
1195
1196 #: src/common/ssl_certificate.c:892
1197 #, c-format
1198 msgid "Cannot open key file %s (%s)\n"
1199 msgstr "Nepodařilo se otevřít soubor klíče %s (%s)\n"
1200
1201 #: src/common/ssl_certificate.c:896
1202 #, c-format
1203 msgid "Key file %s missing (%s)\n"
1204 msgstr "Soubor klíče %s chybí (%s)\n"
1205
1206 #: src/common/ssl_certificate.c:1044
1207 #, c-format
1208 msgid "Failed to read P12 certificate file %s\n"
1209 msgstr "Nepodařilo se načíst soubor P12 certifikátu %s\n"
1210
1211 #: src/common/ssl_certificate.c:1047
1212 #, c-format
1213 msgid "Cannot open P12 certificate file %s (%s)\n"
1214 msgstr "Nepodařilo se otevřít soubor P12 certifikátu %s (%s)\n"
1215
1216 #: src/common/ssl_certificate.c:1051
1217 #, c-format
1218 msgid "P12 Certificate file %s missing (%s)\n"
1219 msgstr "P12 Certifikát %s chybí (%s)\n"
1220
1221 #: src/common/ssl_certificate.c:1076 src/gtk/sslcertwindow.c:85
1222 #: src/gtk/sslcertwindow.c:92 src/gtk/sslcertwindow.c:107
1223 #: src/gtk/sslcertwindow.c:112 src/gtk/sslcertwindow.c:119
1224 #: src/gtk/sslcertwindow.c:134
1225 msgid "<not in certificate>"
1226 msgstr "<not in certificate>"
1227
1228 #: src/common/string_match.c:81
1229 msgid "(Subject cleared by RegExp)"
1230 msgstr "(Předmět odstraněn reg. výrazem)"
1231
1232 #: src/common/utils.c:259
1233 #, c-format
1234 msgid "%dB"
1235 msgstr "%dB"
1236
1237 #: src/common/utils.c:260
1238 #, c-format
1239 msgid "%d.%02dKB"
1240 msgstr "%d.%02dKB"
1241
1242 #: src/common/utils.c:261
1243 #, c-format
1244 msgid "%d.%02dMB"
1245 msgstr "%d.%02dMB"
1246
1247 #: src/common/utils.c:262
1248 #, c-format
1249 msgid "%.2fGB"
1250 msgstr "%.2fGB"
1251
1252 #: src/common/utils.c:4813
1253 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1254 msgid "Sunday"
1255 msgstr "Neděle"
1256
1257 #: src/common/utils.c:4814
1258 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1259 msgid "Monday"
1260 msgstr "Pondělí"
1261
1262 #: src/common/utils.c:4815
1263 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1264 msgid "Tuesday"
1265 msgstr "Úterý"
1266
1267 #: src/common/utils.c:4816
1268 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1269 msgid "Wednesday"
1270 msgstr "Středa"
1271
1272 #: src/common/utils.c:4817
1273 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1274 msgid "Thursday"
1275 msgstr "Čtvrtek"
1276
1277 #: src/common/utils.c:4818
1278 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1279 msgid "Friday"
1280 msgstr "Pátek"
1281
1282 #: src/common/utils.c:4819
1283 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1284 msgid "Saturday"
1285 msgstr "Sobota"
1286
1287 #: src/common/utils.c:4821
1288 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1289 msgid "January"
1290 msgstr "Leden"
1291
1292 #: src/common/utils.c:4822
1293 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1294 msgid "February"
1295 msgstr "Únor"
1296
1297 #: src/common/utils.c:4823
1298 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1299 msgid "March"
1300 msgstr "Březen"
1301
1302 #: src/common/utils.c:4824
1303 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1304 msgid "April"
1305 msgstr "Duben"
1306
1307 #: src/common/utils.c:4825
1308 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1309 msgid "May"
1310 msgstr "Květen"
1311
1312 #: src/common/utils.c:4826
1313 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1314 msgid "June"
1315 msgstr "Červen"
1316
1317 #: src/common/utils.c:4827
1318 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1319 msgid "July"
1320 msgstr "Červenec"
1321
1322 #: src/common/utils.c:4828
1323 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1324 msgid "August"
1325 msgstr "Srpen"
1326
1327 #: src/common/utils.c:4829
1328 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1329 msgid "September"
1330 msgstr "Září"
1331
1332 #: src/common/utils.c:4830
1333 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1334 msgid "October"
1335 msgstr "Říjen"
1336
1337 #: src/common/utils.c:4831
1338 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1339 msgid "November"
1340 msgstr "Listopad"
1341
1342 #: src/common/utils.c:4832
1343 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1344 msgid "December"
1345 msgstr "Prosinec"
1346
1347 #: src/common/utils.c:4834
1348 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1349 msgid "Sun"
1350 msgstr "ne"
1351
1352 #: src/common/utils.c:4835
1353 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1354 msgid "Mon"
1355 msgstr "po"
1356
1357 #: src/common/utils.c:4836
1358 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1359 msgid "Tue"
1360 msgstr "út"
1361
1362 #: src/common/utils.c:4837
1363 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1364 msgid "Wed"
1365 msgstr "st"
1366
1367 #: src/common/utils.c:4838
1368 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1369 msgid "Thu"
1370 msgstr "čt"
1371
1372 #: src/common/utils.c:4839
1373 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1374 msgid "Fri"
1375 msgstr "pá"
1376
1377 #: src/common/utils.c:4840
1378 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1379 msgid "Sat"
1380 msgstr "so"
1381
1382 #: src/common/utils.c:4842
1383 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1384 msgid "Jan"
1385 msgstr "led"
1386
1387 #: src/common/utils.c:4843
1388 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1389 msgid "Feb"
1390 msgstr "úno"
1391
1392 #: src/common/utils.c:4844
1393 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1394 msgid "Mar"
1395 msgstr "bře"
1396
1397 #: src/common/utils.c:4845
1398 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1399 msgid "Apr"
1400 msgstr "dub"
1401
1402 #: src/common/utils.c:4846
1403 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1404 msgid "May"
1405 msgstr "kvě"
1406
1407 #: src/common/utils.c:4847
1408 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1409 msgid "Jun"
1410 msgstr "čen"
1411
1412 #: src/common/utils.c:4848
1413 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1414 msgid "Jul"
1415 msgstr "čvc"
1416
1417 #: src/common/utils.c:4849
1418 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1419 msgid "Aug"
1420 msgstr "srp"
1421
1422 #: src/common/utils.c:4850
1423 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1424 msgid "Sep"
1425 msgstr "zář"
1426
1427 #: src/common/utils.c:4851
1428 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1429 msgid "Oct"
1430 msgstr "říj"
1431
1432 #: src/common/utils.c:4852
1433 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1434 msgid "Nov"
1435 msgstr "lis"
1436
1437 #: src/common/utils.c:4853
1438 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1439 msgid "Dec"
1440 msgstr "pro"
1441
1442 #: src/common/utils.c:4864
1443 msgctxt "For use by strftime (morning)"
1444 msgid "AM"
1445 msgstr "DOP."
1446
1447 #: src/common/utils.c:4865
1448 msgctxt "For use by strftime (afternoon)"
1449 msgid "PM"
1450 msgstr "ODP."
1451
1452 #: src/common/utils.c:4866
1453 msgctxt "For use by strftime (morning, lowercase)"
1454 msgid "am"
1455 msgstr "dop."
1456
1457 #: src/common/utils.c:4867
1458 msgctxt "For use by strftime (afternoon, lowercase)"
1459 msgid "pm"
1460 msgstr "odp."
1461
1462 #: src/compose.c:575
1463 msgid "_Add..."
1464 msgstr "_Přidat..."
1465
1466 #: src/compose.c:576 src/mh_gtk.c:367 src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:301
1467 #: src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:316
1468 msgid "_Remove"
1469 msgstr "_Odstranit"
1470
1471 #: src/compose.c:578 src/folderview.c:242
1472 msgid "_Properties..."
1473 msgstr "_Vlastnosti..."
1474
1475 #: src/compose.c:585 src/mainwindow.c:514 src/messageview.c:211
1476 msgid "_Message"
1477 msgstr "_Zpráva"
1478
1479 #: src/compose.c:588
1480 msgid "_Spelling"
1481 msgstr "_Pravopis"
1482
1483 #: src/compose.c:590 src/compose.c:657
1484 msgid "_Options"
1485 msgstr "Nastav_ení"
1486
1487 #: src/compose.c:594
1488 msgid "S_end"
1489 msgstr "_Odeslat"
1490
1491 #: src/compose.c:595
1492 msgid "Send _later"
1493 msgstr "Poslat _později"
1494
1495 #: src/compose.c:598
1496 msgid "_Attach file"
1497 msgstr "Připojit _soubor"
1498
1499 #: src/compose.c:599
1500 msgid "_Insert file"
1501 msgstr "_Vložit soubor"
1502
1503 #: src/compose.c:600
1504 msgid "Insert si_gnature"
1505 msgstr "Vložit p_odpis"
1506
1507 #: src/compose.c:601
1508 msgid "_Replace signature"
1509 msgstr "Na_hradit podpis"
1510
1511 #: src/compose.c:605
1512 msgid "_Print"
1513 msgstr "_Tisk"
1514
1515 #: src/compose.c:610 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:91
1516 msgid "_Undo"
1517 msgstr "_Zpět"
1518
1519 #: src/compose.c:611 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:92
1520 msgid "_Redo"
1521 msgstr "Z_novu"
1522
1523 #: src/compose.c:614 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:95
1524 msgid "Cu_t"
1525 msgstr "_Vyjmout"
1526
1527 #: src/compose.c:618
1528 msgid "_Special paste"
1529 msgstr "_Vložit jinak"
1530
1531 #: src/compose.c:619
1532 msgid "As _quotation"
1533 msgstr "Jako _citaci"
1534
1535 #: src/compose.c:620
1536 msgid "_Wrapped"
1537 msgstr "_Zalomené"
1538
1539 #: src/compose.c:621
1540 msgid "_Unwrapped"
1541 msgstr "_Nezalomené"
1542
1543 #: src/compose.c:623 src/mainwindow.c:547
1544 #: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:99
1545 msgid "Select _all"
1546 msgstr "Vybrat vš_e"
1547
1548 #: src/compose.c:625
1549 msgid "A_dvanced"
1550 msgstr "Po_kročilé"
1551
1552 #: src/compose.c:626
1553 msgid "Move a character backward"
1554 msgstr "Přesun o znak zpět"
1555
1556 #: src/compose.c:627
1557 msgid "Move a character forward"
1558 msgstr "Přesun o znak dále"
1559
1560 #: src/compose.c:628
1561 msgid "Move a word backward"
1562 msgstr "Přesun o slovo zpět"
1563
1564 #: src/compose.c:629
1565 msgid "Move a word forward"
1566 msgstr "Přesun o slovo dále"
1567
1568 #: src/compose.c:630
1569 msgid "Move to beginning of line"
1570 msgstr "Přesun na začátek řádku"
1571
1572 #: src/compose.c:631
1573 msgid "Move to end of line"
1574 msgstr "Přesun na konec řádku"
1575
1576 #: src/compose.c:632
1577 msgid "Move to previous line"
1578 msgstr "Přesun na předchozí řádek"
1579
1580 #: src/compose.c:633
1581 msgid "Move to next line"
1582 msgstr "Přesun na další řádek"
1583
1584 #: src/compose.c:634
1585 msgid "Delete a character backward"
1586 msgstr "Smazat znak zpět"
1587
1588 #: src/compose.c:635
1589 msgid "Delete a character forward"
1590 msgstr "Smazat znak vpřed"
1591
1592 #: src/compose.c:636
1593 msgid "Delete a word backward"
1594 msgstr "Smazat slovo zpět"
1595
1596 #: src/compose.c:637
1597 msgid "Delete a word forward"
1598 msgstr "Smazat slovo vpřed"
1599
1600 #: src/compose.c:638
1601 msgid "Delete line"
1602 msgstr "Smazat řádek"
1603
1604 #: src/compose.c:639
1605 msgid "Delete to end of line"
1606 msgstr "Smazat do konce řádku"
1607
1608 #: src/compose.c:642 src/messageview.c:228
1609 #: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:102
1610 msgid "_Find"
1611 msgstr "_Najít"
1612
1613 #: src/compose.c:645
1614 msgid "_Wrap current paragraph"
1615 msgstr "_Zalomit aktuální odstavec"
1616
1617 #: src/compose.c:646
1618 msgid "Wrap all long _lines"
1619 msgstr "Zalomit všechny _dlouhé řádky"
1620
1621 #: src/compose.c:648
1622 msgid "Edit with e_xternal editor"
1623 msgstr "Upravit e_xterním editorem"
1624
1625 #: src/compose.c:651
1626 msgid "_Check all or check selection"
1627 msgstr "_Zkontrolovat vše nebo výběr"
1628
1629 #: src/compose.c:652
1630 msgid "_Highlight all misspelled words"
1631 msgstr "Z_výraznit nesprávná slova"
1632
1633 #: src/compose.c:653
1634 msgid "Check _backwards misspelled word"
1635 msgstr "Přejít na _předchozí chybu"
1636
1637 #: src/compose.c:654
1638 msgid "_Forward to next misspelled word"
1639 msgstr "Přejít na _následující chybu"
1640
1641 #: src/compose.c:662
1642 msgid "Reply _mode"
1643 msgstr "_Mód odpovědi"
1644
1645 #: src/compose.c:664
1646 msgid "Privacy _System"
1647 msgstr "Systém _zabezpečení"
1648
1649 #: src/compose.c:669
1650 msgid "_Priority"
1651 msgstr "_Priorita"
1652
1653 #: src/compose.c:671 src/mainwindow.c:610 src/messageview.c:264
1654 msgid "Character _encoding"
1655 msgstr "_Kódování znaků"
1656
1657 #: src/compose.c:676 src/mainwindow.c:615 src/messageview.c:269
1658 msgid "Western European"
1659 msgstr "Západní Evropa"
1660
1661 #: src/compose.c:677 src/mainwindow.c:616 src/messageview.c:270
1662 msgid "Baltic"
1663 msgstr "Baltské"
1664
1665 #: src/compose.c:678 src/mainwindow.c:617 src/messageview.c:271
1666 msgid "Hebrew"
1667 msgstr "Hebrejština"
1668
1669 #: src/compose.c:679 src/mainwindow.c:618 src/messageview.c:272
1670 msgid "Arabic"
1671 msgstr "Arabština"
1672
1673 #: src/compose.c:680 src/mainwindow.c:619 src/messageview.c:273
1674 msgid "Cyrillic"
1675 msgstr "Azbuka"
1676
1677 #: src/compose.c:681 src/mainwindow.c:620 src/messageview.c:274
1678 msgid "Japanese"
1679 msgstr "Japonština"
1680
1681 #: src/compose.c:682 src/mainwindow.c:621 src/messageview.c:275
1682 msgid "Chinese"
1683 msgstr "Čínština"
1684
1685 #: src/compose.c:683 src/mainwindow.c:622 src/messageview.c:276
1686 msgid "Korean"
1687 msgstr "Korejština"
1688
1689 #: src/compose.c:684 src/mainwindow.c:623 src/messageview.c:277
1690 msgid "Thai"
1691 msgstr "Thajština"
1692
1693 #: src/compose.c:687 src/mainwindow.c:732 src/messageview.c:313
1694 msgid "_Address book"
1695 msgstr "_Kniha adres"
1696
1697 #: src/compose.c:689
1698 msgid "_Template"
1699 msgstr "Ša_blona"
1700
1701 #: src/compose.c:691 src/mainwindow.c:760 src/messageview.c:334
1702 msgid "Actio_ns"
1703 msgstr "Ak_ce"
1704
1705 #: src/compose.c:700
1706 msgid "Aut_o wrapping"
1707 msgstr "Aut_omatické zalamování"
1708
1709 #: src/compose.c:701
1710 msgid "Auto _indent"
1711 msgstr "Automatické _odsazení"
1712
1713 #: src/compose.c:702
1714 msgid "Si_gn"
1715 msgstr "Po_depsat"
1716
1717 #: src/compose.c:703
1718 msgid "_Encrypt"
1719 msgstr "Ši_frovat"
1720
1721 #: src/compose.c:704
1722 msgid "_Request Return Receipt"
1723 msgstr "_Vyžadovat potvrzení o doručení"
1724
1725 #: src/compose.c:705
1726 msgid "Remo_ve references"
1727 msgstr "Odstranit reference"
1728
1729 #: src/compose.c:706
1730 msgid "Show _ruler"
1731 msgstr "Zobrazit _pravítko"
1732
1733 #: src/compose.c:711 src/compose.c:721
1734 msgid "_Normal"
1735 msgstr "_Normální"
1736
1737 #: src/compose.c:712 src/mainwindow.c:664 src/messageview.c:302
1738 msgid "_All"
1739 msgstr "_Všem"
1740
1741 #: src/compose.c:713 src/mainwindow.c:665 src/messageview.c:303
1742 msgid "_Sender"
1743 msgstr "_Odesílateli"
1744
1745 #: src/compose.c:714
1746 msgid "_Mailing-list"
1747 msgstr "Kon_ference"
1748
1749 #: src/compose.c:719
1750 msgid "_Highest"
1751 msgstr "_Nejvyšší"
1752
1753 #: src/compose.c:720
1754 msgid "Hi_gh"
1755 msgstr "Vy_soká"
1756
1757 #: src/compose.c:722
1758 msgid "Lo_w"
1759 msgstr "Ní_zká"
1760
1761 #: src/compose.c:723
1762 msgid "_Lowest"
1763 msgstr "Ne_jnižsí"
1764
1765 #: src/compose.c:728 src/mainwindow.c:878 src/messageview.c:351
1766 msgid "_Automatic"
1767 msgstr "_Automaticky"
1768
1769 #: src/compose.c:729 src/mainwindow.c:879 src/messageview.c:352
1770 msgid "7bit ASCII (US-ASC_II)"
1771 msgstr "7bitové ASCII (US-ASC_II)"
1772
1773 #: src/compose.c:730 src/mainwindow.c:880 src/messageview.c:353
1774 msgid "Unicode (_UTF-8)"
1775 msgstr "Unicode (_UTF-8)"
1776
1777 #: src/compose.c:734 src/mainwindow.c:884 src/messageview.c:357
1778 msgid "Central European (ISO-8859-_2)"
1779 msgstr "Střední Evropa (ISO-8859-_2)"
1780
1781 #: src/compose.c:737 src/mainwindow.c:887 src/messageview.c:360
1782 msgid "Greek (ISO-8859-_7)"
1783 msgstr "Řečtina (ISO-8859-_7)"
1784
1785 #: src/compose.c:742 src/mainwindow.c:892 src/messageview.c:365
1786 msgid "Turkish (ISO-8859-_9)"
1787 msgstr "Turečtina (ISO-8859-_9)"
1788
1789 #: src/compose.c:1071
1790 msgid "New message From format error."
1791 msgstr "Chyba ve formátu pole Od nové zprávy."
1792
1793 #: src/compose.c:1163
1794 msgid "New message subject format error."
1795 msgstr "Chyba v předmětu šablony nové zprávy."
1796
1797 #: src/compose.c:1194 src/quote_fmt.c:569
1798 #, c-format
1799 msgid "The body of the \"New message\" template has an error at line %d."
1800 msgstr "Chyba v těle šablony \"Napsat\" na řádku %d."
1801
1802 #: src/compose.c:1455
1803 msgid "Unable to reply. The original email probably doesn't exist."
1804 msgstr "Není možno odpovědět. Originální email pravděpodobně neexistuje."
1805
1806 #: src/compose.c:1638 src/quote_fmt.c:586
1807 msgid ""
1808 "The \"From\" field of the \"Reply\" template contains an invalid email "
1809 "address."
1810 msgstr ""
1811 "Pole \"Od\" v šabloně \"Odpovědět\" obsahuje neplatnou emailovou adresu."
1812
1813 #: src/compose.c:1686 src/quote_fmt.c:589
1814 #, c-format
1815 msgid "The body of the \"Reply\" template has an error at line %d."
1816 msgstr "Chyba v těle šablony \"Odpovědět\" na řádku %d."
1817
1818 #: src/compose.c:1822 src/compose.c:2014 src/quote_fmt.c:606
1819 msgid ""
1820 "The \"From\" field of the \"Forward\" template contains an invalid email "
1821 "address."
1822 msgstr "Pole \"Od\" v šabloně \"Předat\" obsahuje neplatnou emailovou adresu."
1823
1824 #: src/compose.c:1882 src/quote_fmt.c:609
1825 #, c-format
1826 msgid "The body of the \"Forward\" template has an error at line %d."
1827 msgstr "Chyba v těle šablony \"Předat\" na řádku %d."
1828
1829 #: src/compose.c:2056
1830 msgid "Fw: multiple emails"
1831 msgstr "Fw: vice zprav"
1832
1833 #: src/compose.c:2539
1834 #, c-format
1835 msgid "The body of the \"Redirect\" template has an error at line %d."
1836 msgstr "Chyba v těle šablony \"Přesměrovat\" na řádku %d."
1837
1838 #: src/compose.c:2606 src/gtk/headers.h:14
1839 msgid "Cc:"
1840 msgstr "Kopie:"
1841
1842 #: src/compose.c:2609 src/gtk/headers.h:15
1843 msgid "Bcc:"
1844 msgstr "Skrytá kopie:"
1845
1846 #: src/compose.c:2612 src/gtk/headers.h:12
1847 msgid "Reply-To:"
1848 msgstr "Odpovědět komu:"
1849
1850 #: src/compose.c:2615 src/compose.c:4946 src/compose.c:4948
1851 #: src/gtk/headers.h:33
1852 msgid "Newsgroups:"
1853 msgstr "Diskusní skupiny:"
1854
1855 #: src/compose.c:2618 src/gtk/headers.h:34
1856 msgid "Followup-To:"
1857 msgstr "Pokračování:"
1858
1859 #: src/compose.c:2621 src/gtk/headers.h:17
1860 msgid "In-Reply-To:"
1861 msgstr "V odpovědi komu:"
1862
1863 #: src/compose.c:2625 src/compose.c:4943 src/compose.c:4951
1864 #: src/gtk/headers.h:13 src/summary_search.c:433
1865 msgid "To:"
1866 msgstr "Komu:"
1867
1868 #: src/compose.c:2834
1869 msgid "Couldn't attach a file (charset conversion failed)."
1870 msgstr "Nepodařilo se připojit soubor (konverze znakové sady se nezdařila)."
1871
1872 #: src/compose.c:2840
1873 #, c-format
1874 msgid ""
1875 "The following file has been attached: \n"
1876 "%s"
1877 msgid_plural ""
1878 "The following files have been attached: \n"
1879 "%s"
1880 msgstr[0] ""
1881 "Následující soubor byl připojen: \n"
1882 "%s"
1883 msgstr[1] ""
1884 "Následující soubory byly připojeny: \n"
1885 "%s"
1886 msgstr[2] ""
1887 "Následující soubory byly připojeny: \n"
1888 "%s"
1889
1890 #: src/compose.c:3113
1891 msgid "The \"Quotation mark\" of the template is invalid."
1892 msgstr "\"Značka pro citaci\" v šabloně je neplatná."
1893
1894 #: src/compose.c:3613
1895 #, c-format
1896 msgid "Could not get size of file '%s'."
1897 msgstr "Nemohu získat velikost souboru '%s'."
1898
1899 #: src/compose.c:3624
1900 #, c-format
1901 msgid ""
1902 "You are about to insert a file of %s in the message body. Are you sure you "
1903 "want to do that?"
1904 msgstr "Chystáte se vložit soubor %s do těla zprávy. Jste si tím jistý?"
1905
1906 #: src/compose.c:3627
1907 msgid "Are you sure?"
1908 msgstr "Jste si jistý?"
1909
1910 #: src/compose.c:3628 src/compose.c:10529 src/compose.c:11390
1911 msgid "_Insert"
1912 msgstr "_Vložit"
1913
1914 #: src/compose.c:3752
1915 #, c-format
1916 msgid "File %s is empty."
1917 msgstr "Soubor %s je prázdný."
1918
1919 #: src/compose.c:3753
1920 msgid "Empty file"
1921 msgstr "Prázdný soubor"
1922
1923 #: src/compose.c:3754
1924 msgid "_Attach anyway"
1925 msgstr "_Přesto přiložit"
1926
1927 #: src/compose.c:3763
1928 #, c-format
1929 msgid "Can't read %s."
1930 msgstr "Nemohu načíst %s."
1931
1932 #: src/compose.c:3790
1933 #, c-format
1934 msgid "Message: %s"
1935 msgstr "Zpráva: %s"
1936
1937 #: src/compose.c:4783 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:694
1938 #: src/plugins/python/composewindowtype.c:498
1939 msgid " [Edited]"
1940 msgstr " [Upraveno]"
1941
1942 #: src/compose.c:4790 src/plugins/python/composewindowtype.c:501
1943 #, c-format
1944 msgid "%s - Compose message%s"
1945 msgstr "%s - Psaní zprávy%s"
1946
1947 #: src/compose.c:4793 src/plugins/python/composewindowtype.c:504
1948 #, c-format
1949 msgid "[no subject] - Compose message%s"
1950 msgstr "[žádný předmět] - Psaní zprávy%s"
1951
1952 #: src/compose.c:4795 src/plugins/python/composewindowtype.c:492
1953 msgid "Compose message"
1954 msgstr "Napsat zprávu"
1955
1956 #: src/compose.c:4822 src/messageview.c:889
1957 msgid ""
1958 "Account for sending mail is not specified.\n"
1959 "Please select a mail account before sending."
1960 msgstr ""
1961 "Není zadán účet pro odesílání mailů.\n"
1962 "Před odesláním vyberte prosím nějaký účet."
1963
1964 #: src/compose.c:5042 src/compose.c:5074 src/compose.c:5116
1965 #: src/prefs_account.c:3310 src/toolbar.c:406 src/toolbar.c:424
1966 msgid "Send"
1967 msgstr "Odeslat"
1968
1969 #: src/compose.c:5043
1970 msgid "The only recipient is the default CC address. Send anyway?"
1971 msgstr ""
1972 "Jediný adresát je výchozí příjemce kopií (viz nastavení účtu). Opravdu "
1973 "odeslat?"
1974
1975 #: src/compose.c:5044 src/compose.c:5076 src/compose.c:5109 src/compose.c:5633
1976 #: src/folderview.c:2445 src/messageview.c:855 src/messageview.c:872
1977 #: src/plugins/attachwarner/attachwarner.c:210 src/toolbar.c:2629
1978 msgid "_Send"
1979 msgstr "_Odeslat"
1980
1981 #: src/compose.c:5075
1982 msgid "The only recipient is the default BCC address. Send anyway?"
1983 msgstr ""
1984 "Jediný adresát je výchozí příjemce skrytých kopií (viz nastavení účtu). "
1985 "Opravdu odeslat?"
1986
1987 #: src/compose.c:5092
1988 msgid "Recipient is not specified."
1989 msgstr "Není uveden příjemce."
1990
1991 #: src/compose.c:5111 src/plugins/attachwarner/attachwarner.c:212
1992 msgid "_Queue"
1993 msgstr "_Fronta"
1994
1995 #: src/compose.c:5112
1996 #, c-format
1997 msgid "Subject is empty. %s"
1998 msgstr "Předmět je prázdný.  %s"
1999
2000 #: src/compose.c:5113 src/plugins/attachwarner/attachwarner.c:222
2001 msgid "Send it anyway?"
2002 msgstr "Přesto odeslat?"
2003
2004 #: src/compose.c:5114 src/plugins/attachwarner/attachwarner.c:222
2005 msgid "Queue it anyway?"
2006 msgstr "Opravdu zařadit do fronty?"
2007
2008 #: src/compose.c:5116 src/toolbar.c:425
2009 msgid "Send later"
2010 msgstr "Poslat později"
2011
2012 #: src/compose.c:5169 src/compose.c:9993
2013 msgid ""
2014 "Could not queue message for sending:\n"
2015 "\n"
2016 "Charset conversion failed."
2017 msgstr ""
2018 "Zprávu nelze uložit do fronty pro odeslání:\n"
2019 "\n"
2020 "Konverze znakové sady se nezdařila."
2021
2022 #: src/compose.c:5172 src/compose.c:9996
2023 msgid ""
2024 "Could not queue message for sending:\n"
2025 "\n"
2026 "Couldn't get recipient encryption key."
2027 msgstr ""
2028 "Zprávu nelze uložit do fronty pro odeslání:\n"
2029 "\n"
2030 "Nepodařilo se získat šifrovací klíč příjemce."
2031
2032 #: src/compose.c:5178 src/compose.c:9990
2033 #, c-format
2034 msgid ""
2035 "Could not queue message for sending:\n"
2036 "\n"
2037 "Signature failed: %s"
2038 msgstr ""
2039 "Zprávu nelze uložit do fronty pro odeslání\n"
2040 "\n"
2041 "Podepisování se nezdařilo: %s"
2042
2043 #: src/compose.c:5181
2044 #, c-format
2045 msgid ""
2046 "Could not queue message for sending:\n"
2047 "\n"
2048 "%s."
2049 msgstr ""
2050 "Zprávu nelze uložit do fronty pro odeslání:\n"
2051 "\n"
2052 "%s."
2053
2054 #: src/compose.c:5183
2055 msgid "Could not queue message for sending."
2056 msgstr "Zprávu nelze uložit do fronty pro odeslání."
2057
2058 #: src/compose.c:5198 src/compose.c:5258
2059 msgid ""
2060 "The message was queued but could not be sent.\n"
2061 "Use \"Send queued messages\" from the main window to retry."
2062 msgstr ""
2063 "Zpráva byla uložena do fronty ale nemohla být odeslána.\n"
2064 "Použijte nabídku \"Odeslat pozdržené zprávy \" z hlavního okna."
2065
2066 #: src/compose.c:5254
2067 #, c-format
2068 msgid ""
2069 "%s\n"
2070 "Use \"Send queued messages\" from the main window to retry."
2071 msgstr ""
2072 "%s\n"
2073 "Použijte nabídku \"Odeslat pozdržené zprávy \" z hlavního okna."
2074
2075 #: src/compose.c:5629
2076 #, c-format
2077 msgid ""
2078 "Can't convert the character encoding of the message \n"
2079 "to the specified %s charset.\n"
2080 "Send it as %s?"
2081 msgstr ""
2082 "Nelze převést kódování znaků zprávy \n"
2083 "na %s.\n"
2084 "Odeslat v kódování %s?"
2085
2086 #: src/compose.c:5687
2087 #, c-format
2088 msgid ""
2089 "Line %d exceeds the line length limit (998 bytes).\n"
2090 "The contents of the message might be broken on the way to the delivery.\n"
2091 "\n"
2092 "Send it anyway?"
2093 msgstr ""
2094 "Řádek %d překračuje limit délky řádku (998 bajtů).\n"
2095 "Obsah zprávy může být poškozen po cestě k adresátovi.\n"
2096 "\n"
2097 "Přesto odeslat?"
2098
2099 #: src/compose.c:5798
2100 #, c-format
2101 msgid "Couldn't encrypt the email: %s"
2102 msgstr "Nepodařilo se zašifrovat zprávu: %s"
2103
2104 #: src/compose.c:5919
2105 msgid "Encryption warning"
2106 msgstr "Varování šifrování"
2107
2108 #: src/compose.c:5920
2109 msgid "C_ontinue"
2110 msgstr "_Pokračovat"
2111
2112 #: src/compose.c:5969
2113 msgid "No account for sending mails available!"
2114 msgstr "Není dostupný žádný účet pro odeslání pošty!"
2115
2116 #: src/compose.c:5978
2117 msgid "Selected account isn't NNTP: Posting is impossible."
2118 msgstr "Vybraný účet není NNTP: Odeslání není možné. "
2119
2120 #: src/compose.c:6213
2121 #, c-format
2122 msgid "Attachment %s doesn't exist anymore. Ignore?"
2123 msgstr "Příloha %s už neexistuje. Ignorovat?"
2124
2125 #: src/compose.c:6214 src/mainwindow.c:655 src/toolbar.c:231 src/toolbar.c:2167
2126 msgid "Cancel sending"
2127 msgstr "Zrušit posílání"
2128
2129 #: src/compose.c:6214
2130 msgid "Ignore attachment"
2131 msgstr "Ignorovat přílohu"
2132
2133 #: src/compose.c:6254
2134 #, c-format
2135 msgid "Original %s part"
2136 msgstr "Část originálu %s"
2137
2138 #: src/compose.c:6832
2139 msgid "Add to address _book"
2140 msgstr "Přidat do knihy adres"
2141
2142 #: src/compose.c:6993
2143 msgid "Delete entry contents"
2144 msgstr "Smazat obsah pole"
2145
2146 #: src/compose.c:6997 src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:289
2147 msgid "Use <tab> to autocomplete from addressbook"
2148 msgstr "Použijte <tab> pro automatické dokončení podle knihy adres"
2149
2150 #: src/compose.c:7212
2151 msgid "Mime type"
2152 msgstr "MIME typ"
2153
2154 #: src/compose.c:7218 src/mimeview.c:273 src/plugins/pgpcore/select-keys.c:393
2155 #: src/prefs_matcher.c:630 src/prefs_summaries.c:434
2156 #: src/prefs_summary_column.c:85 src/summaryview.c:444
2157 msgid "Size"
2158 msgstr "Délka"
2159
2160 #: src/compose.c:7281
2161 msgid "Save Message to "
2162 msgstr "Uložit zprávu do "
2163
2164 #: src/compose.c:7318 src/editjpilot.c:276 src/editldap.c:518
2165 #: src/editvcard.c:192 src/export.c:164 src/import.c:163 src/importmutt.c:238
2166 #: src/importpine.c:237 src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1025
2167 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:229
2168 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:252
2169 #: src/plugins/bsfilter/bsfilter_gtk.c:181
2170 #: src/plugins/clamd/clamav_plugin_gtk.c:299
2171 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:417
2172 msgid "_Browse"
2173 msgstr "P_rocházet"
2174
2175 #: src/compose.c:7791
2176 msgid "Hea_der"
2177 msgstr "_Záhlaví"
2178
2179 #: src/compose.c:7796
2180 msgid "_Attachments"
2181 msgstr "_Přílohy"
2182
2183 #: src/compose.c:7810
2184 msgid "Othe_rs"
2185 msgstr "_Ostatní"
2186
2187 #: src/compose.c:7825
2188 msgid "S_ubject:"
2189 msgstr "Pře_dmět:"
2190
2191 #: src/compose.c:8049
2192 #, c-format
2193 msgid ""
2194 "Spell checker could not be started.\n"
2195 "%s"
2196 msgstr ""
2197 "Nelze spustit kontrolu pravopisu.\n"
2198 "%s"
2199
2200 #: src/compose.c:8188
2201 msgid "_From:"
2202 msgstr "_Od:"
2203
2204 #: src/compose.c:8205
2205 msgid "Account to use for this email"
2206 msgstr "Účet použitý pro tuto zprávu"
2207
2208 #: src/compose.c:8207
2209 msgid "Sender address to be used"
2210 msgstr "Adresa odesílatele musí být uvedena"
2211
2212 #: src/compose.c:8373
2213 #, c-format
2214 msgid ""
2215 "The privacy system '%s' cannot be loaded. You will not be able to sign or "
2216 "encrypt this message."
2217 msgstr ""
2218 "Systém zabezpečení '%s' se nepodařilo načíst. Nebudete moci digitálně "
2219 "podepsat nebo šifrovat zprávu."
2220
2221 #: src/compose.c:8474 src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1077
2222 msgid "_None"
2223 msgstr "Žá_dné"
2224
2225 #: src/compose.c:8575 src/prefs_template.c:760
2226 #, c-format
2227 msgid "The body of the template has an error at line %d."
2228 msgstr "Chyba v těle šablony na řádku %d."
2229
2230 #: src/compose.c:8691
2231 msgid "Template From format error."
2232 msgstr "Chyba v poli 'Od' šablony."
2233
2234 #: src/compose.c:8709
2235 msgid "Template To format error."
2236 msgstr "Chyba v poli 'Komu' šablony."
2237
2238 #: src/compose.c:8727
2239 msgid "Template Cc format error."
2240 msgstr "Chyba v poli 'Kopie' šablony."
2241
2242 #: src/compose.c:8745
2243 msgid "Template Bcc format error."
2244 msgstr "Chyba v poli 'Skrytá kopie' šablony."
2245
2246 #: src/compose.c:8763
2247 msgid "Template Reply-To format error."
2248 msgstr "Chyba v poli 'Komu' šablony."
2249
2250 #: src/compose.c:8782
2251 msgid "Template subject format error."
2252 msgstr "Chyba v poli 'Předmět' šablony."
2253
2254 #: src/compose.c:9051
2255 msgid "Invalid MIME type."
2256 msgstr "Neplatný MIME typ."
2257
2258 #: src/compose.c:9066
2259 msgid "File doesn't exist or is empty."
2260 msgstr "Soubor neexistuje nebo je prázdný."
2261
2262 #: src/compose.c:9140
2263 msgid "Properties"
2264 msgstr "Vlastnosti"
2265
2266 #: src/compose.c:9157
2267 msgid "MIME type"
2268 msgstr "MIME typ"
2269
2270 #: src/compose.c:9198
2271 msgid "Encoding"
2272 msgstr "Kódování"
2273
2274 #: src/compose.c:9218
2275 msgid "Path"
2276 msgstr "Cesta k souboru"
2277
2278 #: src/compose.c:9219
2279 msgid "File name"
2280 msgstr "Název souboru"
2281
2282 #: src/compose.c:9470
2283 #, c-format
2284 msgid ""
2285 "The external editor is still working.\n"
2286 "Force terminating the process?\n"
2287 "process group id: %d"
2288 msgstr ""
2289 "Externí editor stále pracuje.\n"
2290 "Mám přerušit proces?\n"
2291 "číslo procesu: %d"
2292
2293 #: src/compose.c:9959 src/messageview.c:1096
2294 msgid "Claws Mail needs network access in order to send this email."
2295 msgstr "Claws Mail potřebuje přístup k síti, aby mohl odeslat tuto zprávu."
2296
2297 #: src/compose.c:9985
2298 msgid "Could not queue message."
2299 msgstr "Zprávu nelze uložit do fronty pro odeslání."
2300
2301 #: src/compose.c:9987
2302 #, c-format
2303 msgid ""
2304 "Could not queue message:\n"
2305 "\n"
2306 "%s."
2307 msgstr ""
2308 "Zprávu nelze uložit do fronty pro odeslání:\n"
2309 "\n"
2310 "%s."
2311
2312 #: src/compose.c:10165
2313 msgid "Could not save draft."
2314 msgstr "Nelze uložit koncept."
2315
2316 #: src/compose.c:10169
2317 msgid "Could not save draft"
2318 msgstr "Nelze uložit koncept"
2319
2320 #: src/compose.c:10170
2321 msgid ""
2322 "Could not save draft.\n"
2323 "Do you want to cancel exit or discard this email?"
2324 msgstr ""
2325 "Nemohu uložit koncept.\n"
2326 "Chcete zrušit ukončení nebo zahodit tuto zprávu?"
2327
2328 #: src/compose.c:10172
2329 msgid "_Cancel exit"
2330 msgstr "_Zrušit ukončení"
2331
2332 #: src/compose.c:10172
2333 msgid "_Discard email"
2334 msgstr "_Zahodit zprávu"
2335
2336 #: src/compose.c:10332 src/compose.c:10346
2337 msgid "Select file"
2338 msgstr "Výběr souboru"
2339
2340 #: src/compose.c:10360
2341 #, c-format
2342 msgid "File '%s' could not be read."
2343 msgstr "Soubor '%s' nelze číst."
2344
2345 #: src/compose.c:10362
2346 #, c-format
2347 msgid ""
2348 "File '%s' contained invalid characters\n"
2349 "for the current encoding, insertion may be incorrect."
2350 msgstr ""
2351 "Soubor '%s' obsahuje neplatné znaky\n"
2352 "pro nastavené kódování, vložení může obsahovat chyby."
2353
2354 #: src/compose.c:10449
2355 msgid "Discard message"
2356 msgstr "Zrušit zprávu"
2357
2358 #: src/compose.c:10450
2359 msgid "This message has been modified. Discard it?"
2360 msgstr "Zpráva byla modifikována. Chcete ji zahodit?"
2361
2362 #: src/compose.c:10451 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:433
2363 msgid "_Discard"
2364 msgstr "_Zahodit"
2365
2366 #: src/compose.c:10451 src/compose.c:10455
2367 msgid "_Save to Drafts"
2368 msgstr "Uložit jako _koncept"
2369
2370 #: src/compose.c:10453 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:431
2371 msgid "Save changes"
2372 msgstr "Uložit změny"
2373
2374 #: src/compose.c:10454
2375 msgid "This message has been modified. Save the latest changes?"
2376 msgstr "Zpráva byla modifikována. Chcete uložit poslední změny?"
2377
2378 #: src/compose.c:10455
2379 msgid "_Don't save"
2380 msgstr "_Neukládat"
2381
2382 #: src/compose.c:10526
2383 #, c-format
2384 msgid "Do you want to apply the template '%s'?"
2385 msgstr "Chcete použít šablonu '%s'?"
2386
2387 #: src/compose.c:10528
2388 msgid "Apply template"
2389 msgstr "Použít šablonu"
2390
2391 #: src/compose.c:10529 src/prefs_actions.c:329 src/prefs_filtering_action.c:610
2392 #: src/prefs_filtering.c:477 src/prefs_matcher.c:773 src/prefs_template.c:311
2393 #: src/prefs_toolbar.c:1050
2394 msgid "_Replace"
2395 msgstr "_Nahradit"
2396
2397 #: src/compose.c:11387
2398 msgid "Insert or attach?"
2399 msgstr "Vložit nebo připojit?"
2400
2401 #: src/compose.c:11388
2402 msgid ""
2403 "Do you want to insert the contents of the file(s) into the message body, or "
2404 "attach it to the email?"
2405 msgstr ""
2406 "Chcete obsah souboru(ů) vložit do textu zprávy nebo soubor(y) připojit ke "
2407 "zprávě jako přílohu?"
2408
2409 #: src/compose.c:11390
2410 msgid "_Attach"
2411 msgstr "_Přiložit"
2412
2413 #: src/compose.c:11607
2414 #, c-format
2415 msgid "Quote format error at line %d."
2416 msgstr "Chyba formátu citace na řádku %d."
2417
2418 #: src/compose.c:11902
2419 #, c-format
2420 msgid ""
2421 "You are about to reply to %d messages. Opening the windows could take some "
2422 "time. Do you want to continue?"
2423 msgstr ""
2424 "Chystáte se odpovědět na %d zpráv. Otevírání oken může chvíli trvat. Chcete "
2425 "pokračovat?"
2426
2427 #: src/crash.c:140
2428 #, c-format
2429 msgid "Claws Mail process (%ld) received signal %ld"
2430 msgstr "Proces Claws Mail (pid %ld) obdržel signál %ld"
2431
2432 #: src/crash.c:186
2433 msgid "Claws Mail has crashed"
2434 msgstr "Claws Mail zhavaroval"
2435
2436 #: src/crash.c:202
2437 #, c-format
2438 msgid ""
2439 "%s.\n"
2440 "Please file a bug report and include the information below."
2441 msgstr ""
2442 "%s.\n"
2443 "Vyplňte prosím hlášení o chybě a vložte níže uvedené informace."
2444
2445 #: src/crash.c:207
2446 msgid "Debug log"
2447 msgstr "Debug log"
2448
2449 #: src/crash.c:251 src/toolbar.c:422
2450 msgid "Close"
2451 msgstr "Zavřít"
2452
2453 #: src/crash.c:256
2454 msgid "Save..."
2455 msgstr "Uložit..."
2456
2457 #: src/crash.c:261
2458 msgid "Create bug report"
2459 msgstr "Vytvořit hlášení o chybě"
2460
2461 #: src/crash.c:311
2462 msgid "Save crash information"
2463 msgstr "Uložit informace o pádu"
2464
2465 #: src/editaddress.c:155 src/editaddress.c:231
2466 msgid "Add New Person"
2467 msgstr "Přidat novou osobu"
2468
2469 #: src/editaddress.c:157
2470 msgid ""
2471 "Adding a new person requires at least one of the\n"
2472 "following values to be set:\n"
2473 " - Display Name\n"
2474 " - First Name\n"
2475 " - Last Name\n"
2476 " - Nickname\n"
2477 " - any email address\n"
2478 " - any additional attribute\n"
2479 "\n"
2480 "Click OK to keep editing this contact.\n"
2481 "Click Cancel to close without saving."
2482 msgstr ""
2483 "Přidání nové osoby vyžaduje vyplněnou nejméně\n"
2484 "jednu z následujících hodnot:\n"
2485 " - Zobrazené jméno\n"
2486 " - Jméno\n"
2487 " - Příjmení\n"
2488 " - Přezdívka\n"
2489 " - nějaká emailová adresa\n"
2490 " - nějaký další atribut\n"
2491 "\n"
2492 "Klikněte na OK pro pokračování editace.\n"
2493 "Klikněte na Zrušit pro uzavření bez uložení."
2494
2495 #: src/editaddress.c:168
2496 msgid ""
2497 "Adding a new person requires at least one of the\n"
2498 "following values to be set:\n"
2499 " - First Name\n"
2500 " - Last Name\n"
2501 " - any email address\n"
2502 " - any additional attribute\n"
2503 "\n"
2504 "Click OK to keep editing this contact.\n"
2505 "Click Cancel to close without saving."
2506 msgstr ""
2507 "Přidání nové osoby vyžaduje vyplněnou nejméně\n"
2508 "jednu z následujících hodnot:\n"
2509 " - Jméno\n"
2510 " - Příjmení\n"
2511 " - nějaká emailová adresa\n"
2512 " - nějaký další atribut\n"
2513 "\n"
2514 "Klikněte na OK pro pokračování editace.\n"
2515 "Klikněte na Zrušit pro uzavření bez uložení."
2516
2517 #: src/editaddress.c:232
2518 msgid "Edit Person Details"
2519 msgstr "Upravit detaily o osobě"
2520
2521 #: src/editaddress.c:410
2522 msgid "An Email address must be supplied."
2523 msgstr "E-mailová adresa musí být uvedena."
2524
2525 #: src/editaddress.c:586 src/editaddress_other_attributes_ldap.c:198
2526 msgid "A Name and Value must be supplied."
2527 msgstr "Musí být zadáno jméno a hodnota."
2528
2529 #: src/editaddress.c:675 src/prefs_folder_item.c:1675
2530 msgid "Discard"
2531 msgstr "_Zahodit"
2532
2533 #: src/editaddress.c:676
2534 msgid "Apply"
2535 msgstr "Použít"
2536
2537 #: src/editaddress.c:706 src/editaddress.c:755
2538 msgid "Edit Person Data"
2539 msgstr "Upravit data o osobě"
2540
2541 #: src/editaddress.c:784
2542 msgid "Choose a picture"
2543 msgstr "Vyberte obrázek"
2544
2545 #: src/editaddress.c:803
2546 #, c-format
2547 msgid ""
2548 "Failed to import image: \n"
2549 "%s"
2550 msgstr ""
2551 "Chyba importu obrázku: \n"
2552 "%s"
2553
2554 #: src/editaddress.c:845
2555 msgid "_Set picture"
2556 msgstr "_Nastavit obrázek"
2557
2558 #: src/editaddress.c:846
2559 msgid "_Unset picture"
2560 msgstr "_Zrušit obrázek"
2561
2562 #: src/editaddress.c:904
2563 msgid "Photo"
2564 msgstr "Fotografie"
2565
2566 #: src/editaddress.c:951 src/editaddress.c:953 src/expldifdlg.c:516
2567 #: src/exporthtml.c:761 src/ldif.c:746
2568 msgid "Display Name"
2569 msgstr "Zobrazované jméno"
2570
2571 #: src/editaddress.c:962 src/editaddress.c:966 src/ldif.c:754
2572 msgid "Last Name"
2573 msgstr "Příjmení"
2574
2575 #: src/editaddress.c:963 src/editaddress.c:965 src/ldif.c:750
2576 msgid "First Name"
2577 msgstr "Jméno"
2578
2579 #: src/editaddress.c:969 src/editaddress.c:971
2580 msgid "Nickname"
2581 msgstr "Přezdívka"
2582
2583 #: src/editaddress.c:1055 src/editaddress.c:1123
2584 msgid "Alias"
2585 msgstr "Alias"
2586
2587 #: src/editaddress.c:1265 src/editaddress.c:1334 src/editaddress.c:1354
2588 #: src/editaddress_other_attributes_ldap.c:303
2589 #: src/editaddress_other_attributes_ldap.c:371 src/prefs_customheader.c:222
2590 msgid "Value"
2591 msgstr "Hodnota"
2592
2593 #: src/editaddress.c:1425
2594 msgid "_User Data"
2595 msgstr "_Osobní data"
2596
2597 #: src/editaddress.c:1426
2598 msgid "_Email Addresses"
2599 msgstr "_E-mailové adresy"
2600
2601 #: src/editaddress.c:1429 src/editaddress.c:1432
2602 msgid "O_ther Attributes"
2603 msgstr "_Další údaje"
2604
2605 #: src/editaddress.c:1583
2606 #, c-format
2607 msgid ""
2608 "Failed to save image: \n"
2609 "%s"
2610 msgstr ""
2611 "Chyba uložení obrázku: \n"
2612 "%s"
2613
2614 #: src/editbook.c:109
2615 msgid "File appears to be OK."
2616 msgstr "Soubor se zdá být v pořádku."
2617
2618 #: src/editbook.c:112
2619 msgid "File does not appear to be a valid address book format."
2620 msgstr "Soubor není ve formátu pro knihu adres."
2621
2622 #: src/editbook.c:115 src/editjpilot.c:191 src/editvcard.c:98
2623 msgid "Could not read file."
2624 msgstr "Nelze načíst soubor."
2625
2626 #: src/editbook.c:149 src/editbook.c:262
2627 msgid "Edit Addressbook"
2628 msgstr "Upravit knihu adres"
2629
2630 #: src/editbook.c:177 src/editjpilot.c:264 src/editvcard.c:180
2631 msgid " Check File "
2632 msgstr " Otestovat soubor "
2633
2634 #: src/editbook.c:182 src/editjpilot.c:269 src/editvcard.c:185
2635 #: src/importmutt.c:231 src/importpine.c:230 src/prefs_account.c:1970
2636 #: src/wizard.c:1197 src/wizard.c:1617
2637 msgid "File"
2638 msgstr "Soubor"
2639
2640 #: src/editbook.c:281
2641 msgid "Add New Addressbook"
2642 msgstr "Přidat novou knihu adres"
2643
2644 #: src/editgroup.c:101
2645 msgid "A Group Name must be supplied."
2646 msgstr "Musí být zadáno jméno skupiny."
2647
2648 #: src/editgroup.c:294
2649 msgid "Edit Group Data"
2650 msgstr "Upravit data o skupině"
2651
2652 #: src/editgroup.c:323 src/exporthtml.c:597
2653 msgid "Group Name"
2654 msgstr "Jméno skupiny"
2655
2656 #: src/editgroup.c:342
2657 msgid "Addresses in Group"
2658 msgstr "Adresy ve skupině"
2659
2660 #: src/editgroup.c:377
2661 msgid "Available Addresses"
2662 msgstr "Dostupné adresy"
2663
2664 #: src/editgroup.c:452
2665 msgid "Move Email Addresses to or from Group with arrow buttons"
2666 msgstr "E-mailové adresy přesuňte do/ze skupiny pomocí tlačítek se šipkami"
2667
2668 #: src/editgroup.c:500
2669 msgid "Edit Group Details"
2670 msgstr "Upravit detaily o skupině"
2671
2672 #: src/editgroup.c:503
2673 msgid "Add New Group"
2674 msgstr "Přidat novou skupinu"
2675
2676 #: src/editgroup.c:553
2677 msgid "Edit folder"
2678 msgstr "Upravit složku"
2679
2680 #: src/editgroup.c:553
2681 msgid "Input the new name of folder:"
2682 msgstr "Zadejte název složky:"
2683
2684 #: src/editgroup.c:556 src/foldersel.c:582 src/imap_gtk.c:193 src/mh_gtk.c:144
2685 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:244 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:91
2686 msgid "New folder"
2687 msgstr "Nová složka"
2688
2689 #: src/editgroup.c:557 src/foldersel.c:583 src/mh_gtk.c:145
2690 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:245 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:92
2691 msgid "Input the name of new folder:"
2692 msgstr "Zadejte název složky:"
2693
2694 #: src/editjpilot.c:188
2695 msgid "File does not appear to be JPilot format."
2696 msgstr "Soubor není ve formátu pro JPilot."
2697
2698 #: src/editjpilot.c:200
2699 msgid "Select JPilot File"
2700 msgstr "Vybrat JPilot soubor"
2701
2702 #: src/editjpilot.c:236 src/editjpilot.c:365
2703 msgid "Edit JPilot Entry"
2704 msgstr "Upravit JPilot soubor"
2705
2706 #: src/editjpilot.c:281
2707 msgid "Additional e-Mail address item(s)"
2708 msgstr "Další položka(y) e-mail adresy"
2709
2710 #: src/editjpilot.c:372
2711 msgid "Add New JPilot Entry"
2712 msgstr "Přidat nový JPilot záznam"
2713
2714 #: src/editldap_basedn.c:137
2715 msgid "Edit LDAP - Select Search Base"
2716 msgstr "Editace LDAP - Vyberte bázi pro hledání"
2717
2718 #: src/editldap_basedn.c:156 src/editldap.c:441
2719 msgid "Hostname"
2720 msgstr "Název počítače"
2721
2722 #: src/editldap_basedn.c:166 src/editldap.c:458
2723 #: src/plugins/clamd/clamav_plugin_gtk.c:389 src/ssl_manager.c:108
2724 msgid "Port"
2725 msgstr "Port"
2726
2727 #: src/editldap_basedn.c:176 src/editldap.c:502
2728 msgid "Search Base"
2729 msgstr "Báze pro hledání"
2730
2731 #: src/editldap_basedn.c:197
2732 msgid "Available Search Base(s)"
2733 msgstr "Dostupná(é) báze pro hledání"
2734
2735 #: src/editldap_basedn.c:287
2736 msgid "Could not read Search Base(s) from server - please set manually"
2737 msgstr "Nelze načíst báze pro hledání ze serveru - zadejte je prosím ručně"
2738
2739 #: src/editldap_basedn.c:291 src/editldap.c:281
2740 msgid "Could not connect to server"
2741 msgstr "Nemohu se spojit se serverem"
2742
2743 #: src/editldap.c:152
2744 msgid "A Name must be supplied."
2745 msgstr "Jméno musí být uvedeno."
2746
2747 #: src/editldap.c:164
2748 msgid "A Hostname must be supplied for the server."
2749 msgstr "Název počítače musí být uveden."
2750
2751 #: src/editldap.c:177
2752 msgid "At least one LDAP search attribute should be supplied."
2753 msgstr "Alespoň jeden atribut musí být uveden."
2754
2755 #: src/editldap.c:278
2756 msgid "Connected successfully to server"
2757 msgstr "Úspěšně připojeno k serveru"
2758
2759 #: src/editldap.c:336 src/editldap.c:970
2760 msgid "Edit LDAP Server"
2761 msgstr "Upravit LDAP server"
2762
2763 #: src/editldap.c:437
2764 msgid "A name that you wish to call the server."
2765 msgstr "Jméno, kterým chcete označit toto LDAP připojení."
2766
2767 #: src/editldap.c:450
2768 msgid ""
2769 "This is the hostname of the server. For example, \"ldap.mydomain.com\" may "
2770 "be appropriate for the \"mydomain.com\" organization. An IP address may also "
2771 "be used. You may specify \"localhost\" if running an LDAP server on the same "
2772 "computer as Claws Mail."
2773 msgstr ""
2774 "Název počítače, na kterém je provozován LDAP server. Například \"ldap."
2775 "mydomain.com\". Může být použita také IP adresa. Pokud server běží na "
2776 "stejném počítači jako Claws Mail, můžete použít \"localhost\"."
2777
2778 #: src/editldap.c:470
2779 msgid "TLS"
2780 msgstr "TLS"
2781
2782 #: src/editldap.c:471 src/prefs_account.c:3383
2783 msgid "SSL"
2784 msgstr "SSL"
2785
2786 #: src/editldap.c:475
2787 msgid ""
2788 "Enable secure connection to the LDAP server via TLS. If connection fails, be "
2789 "sure to check the correct configuration in ldap.conf (TLS_CACERTDIR and "
2790 "TLS_REQCERT fields)."
2791 msgstr ""
2792 "Povoluje zabezpečené připojení k LDAP serveru pomocí TLS. Pokud připojování "
2793 "selže, zkontrolujte nastavení v ldap.conf (volby TLS_CACERTDIR a "
2794 "TLS_REQCERT)."
2795
2796 #: src/editldap.c:479
2797 msgid ""
2798 "Enable secure connection to the LDAP server via SSL. If connection fails, be "
2799 "sure to check the correct configuration in ldap.conf (TLS_CACERTDIR and "
2800 "TLS_REQCERT fields)."
2801 msgstr ""
2802 "Povoluje zabezpečené připojení k LDAP serveru pomocí SSL. Pokud připojování "
2803 "selže, zkontrolujte nastavení v ldap.conf (volby TLS_CACERTDIR a "
2804 "TLS_REQCERT)."
2805
2806 #: src/editldap.c:491
2807 msgid "The port number that the server listens on. Port 389 is the default."
2808 msgstr ""
2809 "Číslo portu, na kterém server naslouchá. Standardní nastavení je port 389."
2810
2811 #: src/editldap.c:494
2812 msgid " Check Server "
2813 msgstr " Otestovat připojení "
2814
2815 #: src/editldap.c:498
2816 msgid "Press this button to test the connection to the server."
2817 msgstr "Stiskem tohoto tlačítka otestujete připojení k serveru."
2818
2819 #: src/editldap.c:511
2820 msgid ""
2821 "This specifies the name of the directory to be searched on the server. "
2822 "Examples include:\n"
2823 "  dc=claws-mail,dc=org\n"
2824 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
2825 "  o=Organization Name,c=Country\n"
2826 msgstr ""
2827 "Označuje adresář, který bude na serveru prohledáván. Příklady:\n"
2828 "  dc=claws-mail,dc=org\n"
2829 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
2830 "  o=Organization Name,c=Country\n"
2831
2832 #: src/editldap.c:522
2833 msgid ""
2834 "Press this button to lookup the name of available directory names on the "
2835 "server."
2836 msgstr ""
2837 "Stiskem tohoto tlačítka vyhledáte názvy adresářů dostupných na serveru."
2838
2839 #: src/editldap.c:578
2840 msgid "Search Attributes"
2841 msgstr "Prohledávané atributy"
2842
2843 #: src/editldap.c:587
2844 msgid ""
2845 "A list of LDAP attribute names that should be searched when attempting to "
2846 "find a name or address."
2847 msgstr ""
2848 "Seznam LDAP atributů, které budou prohledávány při pokusu najít jméno nebo "
2849 "adresu."
2850
2851 #: src/editldap.c:590
2852 msgid " Defaults "
2853 msgstr " Výchozí "
2854
2855 #: src/editldap.c:594
2856 msgid ""
2857 "This resets the attribute names to a default value that should find most "
2858 "names and addresses during a name or address search process."
2859 msgstr ""
2860 "Nastavuje seznam atributů na výchozí hodnotu, která by měla najít nejvíc "
2861 "jmen a adres během vyhledávání."
2862
2863 #: src/editldap.c:600
2864 msgid "Max Query Age (secs)"
2865 msgstr "Maximální stáří dotazu (s)"
2866
2867 #: src/editldap.c:615
2868 msgid ""
2869 "This defines the maximum period of time (in seconds) that an address search "
2870 "result is valid for address completion purposes. Search results are stored "
2871 "in a cache until this period of time has passed and then retired. This will "
2872 "improve the response time when attempting to search for the same name or "
2873 "address on subsequent address completion requests. The cache will be "
2874 "searched in preference to performing a new server search request. The "
2875 "default value of 600 seconds (10 minutes), should be sufficient for most "
2876 "servers. A larger value will reduce the search time for subsequent searches. "
2877 "This is useful for servers that have slow response times at the expense of "
2878 "more memory to cache results."
2879 msgstr ""
2880 "Definuje maximální dobu (v sekundách), po kterou jsou výsledky hledání "
2881 "považovány za použitelné pro automatické dokončování adres. Výsledky hledání "
2882 "jsou ukládány do vyrovnávací paměti, ze které jsou odstraněny po uplynutí "
2883 "této doby. Vyrovnávací paměť je prohledávána před provedením dotazu na "
2884 "serveru, čímž je zkrácena doba nutná pro vyhledávání, pokud se opakovaně "
2885 "hledají stejná jména nebo adresy. Výchozí hodnota 600 sekund (10 minut) by "
2886 "měla být dostatečná pro většinu serverů. Vyšší hodnota redukuje čas strávený "
2887 "prohledáváním serveru při následných dotazech, což je užitečné pro servery s "
2888 "dlouhou reakční dobou, ale je to na úkor většího množství paměti "
2889 "spotřebovaného pro ukládání předchozích výsledků."
2890
2891 #: src/editldap.c:632
2892 msgid "Include server in dynamic search"
2893 msgstr "Zahrnout při automatickém dokončování"
2894
2895 #: src/editldap.c:637
2896 msgid ""
2897 "Check this option to include this server for dynamic searches when using "
2898 "address completion."
2899 msgstr ""
2900 "Při zaškrtnutí bude tento server prohledáván při pokusu o automatické "
2901 "dokončování adres."
2902
2903 #: src/editldap.c:643
2904 msgid "Match names 'containing' search term"
2905 msgstr "Hledat pomocí 'obsahuje'"
2906
2907 #: src/editldap.c:648
2908 msgid ""
2909 "Searches for names and addresses can be performed either using \"begins-with"
2910 "\" or \"contains\" search term. Check this option to perform a \"contains\" "
2911 "search; this type of search usually takes longer to complete. Note that for "
2912 "performance reasons, address completion uses \"begins-with\" for all "
2913 "searches against other address interfaces."
2914 msgstr ""
2915 "Hledání jmen a adres může být provedeno pomocí podmínky \"začíná na\" nebo "
2916 "\"obsahuje\". Při zaškrtnutí této volby bude použita podmínka \"obsahuje\", "
2917 "což většinou znamená delší čas na dokončení dotazu. Pro zajištění dobrého "
2918 "výkonu používá automatické dokončování adres při vyhledávání vždy podmínku "
2919 "\"začíná na\" bez ohledu na toto nastavení."
2920
2921 #: src/editldap.c:701
2922 msgid "Bind DN"
2923 msgstr "Připojovací jméno"
2924
2925 #: src/editldap.c:710
2926 msgid ""
2927 "The LDAP user account name to be used to connect to the server. This is "
2928 "usually only used for protected servers. This name is typically formatted "
2929 "as: \"cn=user,dc=claws-mail,dc=org\". This is usually left empty when "
2930 "performing a search."
2931 msgstr ""
2932 "Uživatelský účet ze serveru LDAP, který bude použit pro připojení. Toto je "
2933 "obvykle nutné pouze pro zabezpečené servery. Jméno je obvykle ve formátu: "
2934 "\"cn=user,dc=claws-mail,dc=org\". Pro prohledávání obvykle není nutno "
2935 "vyplňovat."
2936
2937 #: src/editldap.c:717
2938 msgid "Bind Password"
2939 msgstr "Připojovací heslo"
2940
2941 #: src/editldap.c:727
2942 msgid "The password to be used when connecting as the \"Bind DN\" user."
2943 msgstr ""
2944 "Heslo, které bude použito pro připojení spolu s údajem \"Přihlašovací jméno"
2945 "\"."
2946
2947 #: src/editldap.c:732
2948 msgid "Timeout (secs)"
2949 msgstr "Časový limit (s)"
2950
2951 #: src/editldap.c:746
2952 msgid "The timeout period in seconds."
2953 msgstr "Časový limit v sekundách."
2954
2955 #: src/editldap.c:750
2956 msgid "Maximum Entries"
2957 msgstr "Maximum položek"
2958
2959 #: src/editldap.c:764
2960 msgid ""
2961 "The maximum number of entries that should be returned in the search result."
2962 msgstr "Maximální počet položek, které budou vráceny při prohledávání."
2963
2964 #: src/editldap.c:779 src/prefs_account.c:3274
2965 msgid "Basic"
2966 msgstr "Server"
2967
2968 #: src/editldap.c:781 src/gtk/quicksearch.c:680
2969 msgid "Extended"
2970 msgstr "Ostatní"
2971
2972 #: src/editldap.c:975
2973 msgid "Add New LDAP Server"
2974 msgstr "Přidat nový LDAP server"
2975
2976 #: src/edittags.c:187 src/prefs_filtering_action.c:1446
2977 #: src/prefs_summaries.c:441
2978 msgid "Tag"
2979 msgstr "Značka"
2980
2981 #: src/edittags.c:216
2982 msgid "Delete tag"
2983 msgstr "Odstranit značku"
2984
2985 #: src/edittags.c:217
2986 msgid "Do you really want to delete this tag?"
2987 msgstr "Opravdu chcete odstranit tuto značku?"
2988
2989 #: src/edittags.c:244
2990 msgid "Delete all tags"
2991 msgstr "Odstranit všechny značky"
2992
2993 #: src/edittags.c:245
2994 msgid "Do you really want to delete all tags?"
2995 msgstr "Opravdu chcete odstranit všechny značky?"
2996
2997 #: src/edittags.c:416
2998 msgid "You entered a reserved tag name, please choose another instead."
2999 msgstr "Vložili jste rezervované jméno tagu, prosím vyberte jiné."
3000
3001 #: src/edittags.c:458
3002 msgid "Tag is not set."
3003 msgstr "Hodnota není nastavena."
3004
3005 #: src/edittags.c:523
3006 msgctxt "Dialog title"
3007 msgid "Apply tags"
3008 msgstr "Použít značky"
3009
3010 #: src/edittags.c:537
3011 msgid "New tag:"
3012 msgstr "Nová značka:"
3013
3014 #: src/edittags.c:570
3015 msgid "Please select tags to apply/remove. Changes are immediate."
3016 msgstr "Vyberte značku pro přidání/odstranění. Změny jsou okamžité."
3017
3018 #: src/editvcard.c:95
3019 msgid "File does not appear to be vCard format."
3020 msgstr "Soubor není ve formátu vCard."
3021
3022 #: src/editvcard.c:107
3023 msgid "Select vCard File"
3024 msgstr "Vybrat vCard soubor"
3025
3026 #: src/editvcard.c:152 src/editvcard.c:256
3027 msgid "Edit vCard Entry"
3028 msgstr "Upravit vCard záznam"
3029
3030 #: src/editvcard.c:261
3031 msgid "Add New vCard Entry"
3032 msgstr "Přidat nový vCard záznam"
3033
3034 #: src/etpan/etpan-ssl.c:167
3035 msgid "Impossible to set the client certificate.\n"
3036 msgstr "Není možné nastavit klientský certifikát.\n"
3037
3038 #: src/exphtmldlg.c:105
3039 msgid "Please specify output directory and file to create."
3040 msgstr "Zadejte prosím adresář pro výstup a soubor, který se bude vytvořen."
3041
3042 #: src/exphtmldlg.c:108
3043 msgid "Select stylesheet and formatting."
3044 msgstr "Vyberte šablonu stylů a formátování."
3045
3046 #: src/exphtmldlg.c:111 src/expldifdlg.c:113
3047 msgid "File exported successfully."
3048 msgstr "Export souboru byl úspěšný."
3049
3050 #: src/exphtmldlg.c:177
3051 #, c-format
3052 msgid ""
3053 "The HTML output directory '%s'\n"
3054 "does not exist. Do you want to create it?"
3055 msgstr ""
3056 "Výstupní adresář pro HTML '%s'\n"
3057 "neexistuje. Mám ho vytvořit?"
3058
3059 #: src/exphtmldlg.c:180
3060 msgid "Create directory"
3061 msgstr "Vytvořit adresář"
3062
3063 #: src/exphtmldlg.c:189
3064 #, c-format
3065 msgid ""
3066 "Could not create output directory for HTML file:\n"
3067 "%s"
3068 msgstr ""
3069 "Nelze vytvořit výstupní adresář pro HTML soubor:\n"
3070 "%s"
3071
3072 #: src/exphtmldlg.c:191 src/expldifdlg.c:201
3073 msgid "Failed to Create Directory"
3074 msgstr "Vytvoření adresáře selhalo"
3075
3076 #: src/exphtmldlg.c:233
3077 msgid "Error creating HTML file"
3078 msgstr "Chyba při vytváření HTML souboru"
3079
3080 #: src/exphtmldlg.c:319
3081 msgid "Select HTML output file"
3082 msgstr "Vyberte výstupní HTML soubor"
3083
3084 #: src/exphtmldlg.c:383
3085 msgid "HTML Output File"
3086 msgstr "Výstupní HTML soubor"
3087
3088 #: src/exphtmldlg.c:392 src/expldifdlg.c:409 src/export.c:171 src/import.c:170
3089 #: src/importldif.c:684
3090 msgid "B_rowse"
3091 msgstr "_Procházet"
3092
3093 #: src/exphtmldlg.c:445 src/plugins/fancy/fancy_prefs.c:300
3094 msgid "Stylesheet"
3095 msgstr "Šablona stylu"
3096
3097 #: src/exphtmldlg.c:453 src/gtk/colorlabel.c:406 src/gtk/gtkaspell.c:1571
3098 #: src/gtk/gtkaspell.c:2231 src/gtk/menu.c:125 src/mainwindow.c:1188
3099 #: src/plugins/archive/archiver_prefs.c:235
3100 #: src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:304 src/prefs_account.c:941
3101 #: src/prefs_toolbar.c:780 src/prefs_toolbar.c:1466 src/summaryview.c:5992
3102 msgid "None"
3103 msgstr "Žádná"
3104
3105 #: src/exphtmldlg.c:454 src/prefs_folder_item.c:505 src/prefs_other.c:126
3106 #: src/prefs_other.c:418
3107 msgid "Default"
3108 msgstr "Výchozí"
3109
3110 #: src/exphtmldlg.c:455 src/plugins/pgpcore/select-keys.c:243
3111 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:151 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:167
3112 msgid "Full"
3113 msgstr "Úplná"
3114
3115 #: src/exphtmldlg.c:456
3116 msgid "Custom"
3117 msgstr "Vlastní"
3118
3119 #: src/exphtmldlg.c:457
3120 msgid "Custom-2"
3121 msgstr "Vlastní-2"
3122
3123 #: src/exphtmldlg.c:458
3124 msgid "Custom-3"
3125 msgstr "Vlastní-3"
3126
3127 #: src/exphtmldlg.c:459
3128 msgid "Custom-4"
3129 msgstr "Vlastní-4"
3130
3131 #: src/exphtmldlg.c:466
3132 msgid "Full Name Format"
3133 msgstr "Celé jméno"
3134
3135 #: src/exphtmldlg.c:474
3136 msgid "First Name, Last Name"
3137 msgstr "Jméno, příjmení"
3138
3139 #: src/exphtmldlg.c:475
3140 msgid "Last Name, First Name"
3141 msgstr "Příjmení, jméno"
3142
3143 #: src/exphtmldlg.c:482
3144 msgid "Color Banding"
3145 msgstr "Barevné značení"
3146
3147 #: src/exphtmldlg.c:488
3148 msgid "Format Email Links"
3149 msgstr "Formátovat adresy jako odkazy"
3150
3151 #: src/exphtmldlg.c:494
3152 msgid "Format User Attributes"
3153 msgstr "Exportovat uživatelské atributy"
3154
3155 #: src/exphtmldlg.c:539 src/expldifdlg.c:612 src/importldif.c:891
3156 msgid "Address Book:"
3157 msgstr "Kniha adres:"
3158
3159 #: src/exphtmldlg.c:549 src/expldifdlg.c:622 src/importldif.c:901
3160 msgid "File Name:"
3161 msgstr "Název souboru:"
3162
3163 #: src/exphtmldlg.c:559
3164 msgid "Open with Web Browser"
3165 msgstr "Otevřít ve webovém prohlížeči"
3166
3167 #: src/exphtmldlg.c:591
3168 msgid "Export Address Book to HTML File"
3169 msgstr "Exportovat databázi adres do HTML souboru"
3170
3171 #: src/exphtmldlg.c:656 src/expldifdlg.c:720 src/importldif.c:1020
3172 msgid "File Info"
3173 msgstr "Informace o souboru"
3174
3175 #: src/exphtmldlg.c:657
3176 msgid "Format"
3177 msgstr "Formát"
3178
3179 #: src/expldifdlg.c:107
3180 msgid "Please specify output directory and LDIF filename to create."
3181 msgstr ""
3182 "Zadejte prosím výstupní adresář a název LDIF souboru, který bude vytvořen."
3183
3184 #: src/expldifdlg.c:110
3185 msgid "Specify parameters to format distinguished name."
3186 msgstr "Upřesněte způsob formátování rozlišovacího jména (dn)."
3187
3188 #: src/expldifdlg.c:187
3189 #, c-format
3190 msgid ""
3191 "LDIF Output Directory '%s'\n"
3192 "does not exist. OK to create new directory?"
3193 msgstr ""
3194 "Výstupní adresář pro LDIF soubor '%s'\n"
3195 "neexistuje. Mám vytvořit nový adresář?"
3196
3197 #: src/expldifdlg.c:190
3198 msgid "Create Directory"
3199 msgstr "Vytvořit adresář"
3200
3201 #: src/expldifdlg.c:199
3202 #, c-format
3203 msgid ""
3204 "Could not create output directory for LDIF file:\n"
3205 "%s"
3206 msgstr ""
3207 "Nelze vytvořit výstupní adresář pro LDIF soubor:\n"
3208 "%s"
3209
3210 #: src/expldifdlg.c:241
3211 msgid "Suffix was not supplied"
3212 msgstr "Přípona nebyla specifikována"
3213
3214 #: src/expldifdlg.c:243
3215 msgid ""
3216 "A suffix is required if data is to be used for an LDAP server. Are you sure "
3217 "you wish to proceed without a suffix?"
3218 msgstr ""
3219 "Přípona je nutná, pokud mají být data použita pro LDAP server. Opravdu "
3220 "chcete pokračovat bez uvedení přípony?"
3221
3222 #: src/expldifdlg.c:261
3223 msgid "Error creating LDIF file"
3224 msgstr "Chyba při vytváření LDIF souboru"
3225
3226 #: src/expldifdlg.c:336
3227 msgid "Select LDIF output file"
3228 msgstr "Vyberte výstupní LDIF soubor"
3229
3230 #: src/expldifdlg.c:400
3231 msgid "LDIF Output File"
3232 msgstr "Výstupní LDIF soubor"
3233
3234 #: src/expldifdlg.c:431
3235 msgid ""
3236 "The address book Unique ID is used to create a DN that is formatted similar "
3237 "to:\n"
3238 "  uid=102376,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
3239 msgstr ""
3240 "Pro vytvoření rozlišovacího jména (dn) bude použito unikátní id (uid) z "
3241 "knihy adres. Výsledek bude podobný jako:\n"
3242 "  uid=102376,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
3243
3244 #: src/expldifdlg.c:437
3245 msgid ""
3246 "The address book Display Name is used to create a DN that is formatted "
3247 "similar to:\n"
3248 "  cn=John Doe,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
3249 msgstr ""
3250 "Pro vytvoření rozlišovacího jména (dn) bude použito zobrazované jméno "
3251 "(display name) z knihy adres. Výsledek bude podobný jako:\n"
3252 "  cn=John Doe,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
3253
3254 #: src/expldifdlg.c:443
3255 msgid ""
3256 "The first Email Address belonging to a person is used to create a DN that is "
3257 "formatted similar to:\n"
3258 "  mail=john.doe@domain.com,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
3259 msgstr ""
3260 "Pro vytvoření rozlišovacího jména (dn) bude použita první e-mailová adresa "
3261 "patřící uživateli (mail). Výsledek bude podobný jako:\n"
3262 "  mail=john.doe@domain.com,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
3263
3264 #: src/expldifdlg.c:489
3265 msgid "Suffix"
3266 msgstr "Přípona"
3267
3268 #: src/expldifdlg.c:499
3269 msgid ""
3270 "The suffix is used to create a \"Distinguished Name\" (or DN) for an LDAP "
3271 "entry. Examples include:\n"
3272 "  dc=claws-mail,dc=org\n"
3273 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
3274 "  o=Organization Name,c=Country\n"
3275 msgstr ""
3276 "Přípona je používána pro vytvoření \"Rozlišovacího jména\" (dn) pro položku "
3277 "LDAP. Příklady:\n"
3278 "  dc=claws-mail,dc=org\n"
3279 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
3280 "  o=Organization Name,c=Country\n"
3281
3282 #: src/expldifdlg.c:507
3283 msgid "Relative DN"
3284 msgstr "Relativní DN"
3285
3286 #: src/expldifdlg.c:515
3287 msgid "Unique ID"
3288 msgstr "Unikátní ID (uid)"
3289
3290 #: src/expldifdlg.c:523
3291 msgid ""
3292 "The LDIF file contains several data records that are usually loaded into an "
3293 "LDAP server. Each data record in the LDIF file is uniquely identified by a "
3294 "\"Distinguished Name\" (or DN). The suffix is appended to the \"Relative "
3295 "Distinguished Name\" (or RDN) to create the DN. Please select one of the "
3296 "available RDN options that will be used to create the DN."
3297 msgstr ""
3298 "LDIF soubor obsahuje několik záznamů, které jsou obvykle určeny pro načtená "
3299 "do LDAP serveru. Každý záznam v LDIF souboru je jednoznačně identifikován "
3300 "\"Rozlišovacím jménem\" (dn). Rozlišovací jméno je tvořeno \"Relativním "
3301 "rozlišovacím jménem\" (rdn) a příponou. Vyberte jedno z možných rdn, které "
3302 "má být použito pro vytvoření dn."
3303
3304 #: src/expldifdlg.c:543
3305 msgid "Use DN attribute if present in data"
3306 msgstr "Použít DN atribut, pokud je obsažen v datech"
3307
3308 #: src/expldifdlg.c:548
3309 msgid ""
3310 "The addressbook may contain entries that were previously imported from an "
3311 "LDIF file. The \"Distinguished Name\" (DN) user attribute, if present in the "
3312 "address book data, may be used in the exported LDIF file. The RDN selected "
3313 "above will be used if the DN user attribute is not found."
3314 msgstr ""
3315 "Kniha adres může obsahovat položky, které byly dříve importovány z LDIF "
3316 "souboru. Pokud je v datech knihy adres obsažen atribut DN, může být použit "
3317 "ve vytvářeném LDIF souboru. RDN vybrané výše bude použito, pokud atribut DN "
3318 "nebude nalezen."
3319
3320 #: src/expldifdlg.c:558
3321 msgid "Exclude record if no Email Address"
3322 msgstr "Vyloučit záznamy bez e-mailových adres"
3323
3324 #: src/expldifdlg.c:563
3325 msgid ""
3326 "An addressbook may contain entries without Email Addresses. Check this "
3327 "option to ignore these records."
3328 msgstr ""
3329 "Kniha adres může obsahovat záznamy bez e-mailových adres. Pokud zaškrtnete "
3330 "tuto volbu, budou tyto záznamy ignorovány."
3331
3332 #: src/expldifdlg.c:655
3333 msgid "Export Address Book to LDIF File"
3334 msgstr "Exportovat knihu adres do LDIF souboru"
3335
3336 #: src/expldifdlg.c:721
3337 msgid "Distinguished Name"
3338 msgstr "Rozlišovací jméno (dn)"
3339
3340 #: src/export.c:113 src/summaryview.c:8139
3341 msgid "Export to mbox file"
3342 msgstr "Exportovat do mbox souboru"
3343
3344 #: src/export.c:131
3345 msgid "Locate the folder to export and specify the mbox file."
3346 msgstr "Určete zdrojovou složku a cílový mbox soubor."
3347
3348 #: src/export.c:142
3349 msgid "Source folder:"
3350 msgstr "Zdrojová složka:"
3351
3352 #: src/export.c:148 src/import.c:142
3353 msgid "Mbox file:"
3354 msgstr "Mbox soubor:"
3355
3356 #: src/export.c:203
3357 msgid "Target mbox filename can't be left empty."
3358 msgstr "Cílový mbox soubor musí být určen."
3359
3360 #: src/export.c:208
3361 msgid "Source folder can't be left empty."
3362 msgstr "Zdrojová složka musí být určena."
3363
3364 #: src/export.c:221
3365 msgid "Couldn't find the source folder."
3366 msgstr "Zdrojová složka nebyla nalezena."
3367
3368 #: src/export.c:245
3369 msgid "Select exporting file"
3370 msgstr "Vyberte soubor pro export"
3371
3372 #: src/exporthtml.c:767
3373 msgid "Full Name"
3374 msgstr "Celý název"
3375
3376 #: src/exporthtml.c:771 src/importldif.c:1021
3377 #: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:735
3378 msgid "Attributes"
3379 msgstr "Atributy"
3380
3381 #: src/exporthtml.c:974
3382 msgid "Claws Mail Address Book"
3383 msgstr "Claws Mail kniha adres"
3384
3385 #: src/exporthtml.c:1069 src/exportldif.c:606
3386 msgid "Name already exists but is not a directory."
3387 msgstr "Vybraný název existuje ale není názvem adresáře."
3388
3389 #: src/exporthtml.c:1072 src/exportldif.c:609
3390 msgid "No permissions to create directory."
3391 msgstr "Nemohu vytvořit adresář."
3392
3393 #: src/exporthtml.c:1075 src/exportldif.c:612
3394 msgid "Name is too long."
3395 msgstr "Název je příliš dlouhý."
3396
3397 #: src/exporthtml.c:1078 src/exportldif.c:615
3398 msgid "Not specified."
3399 msgstr "Není uveden."
3400
3401 #: src/file_checker.c:76
3402 #, c-format
3403 msgid "The file %s is missing! Do you want to use the backup file from %s?"
3404 msgstr "Soubor %s chybí! Chcete použít zazálohovaný soubor z %s?"
3405
3406 #: src/file_checker.c:84 src/file_checker.c:106
3407 #, c-format
3408 msgid "Could not copy %s to %s"
3409 msgstr "Nemohu zkopírovat %s do %s"
3410
3411 #: src/file_checker.c:98
3412 #, c-format
3413 msgid ""
3414 "The file %s is empty or corrupted! Do you want to use the backup file from "
3415 "%s?"
3416 msgstr ""
3417 "Soubor %s je prázdný nebo poškozen! Chcete použít zazálohovaný soubor z %s?"
3418
3419 #: src/filtering.c:603 src/filtering.c:678 src/filtering.c:707
3420 msgid "rule is not account-based\n"
3421 msgstr "pravidlo není založeno na účtu\n"
3422
3423 #: src/filtering.c:607
3424 #, c-format
3425 msgid ""
3426 "rule is account-based [id=%d, name='%s'], matching the account currently "
3427 "used to retrieve messages\n"
3428 msgstr ""
3429 "pravidlo založeno na účtu [id=%d, name='%s'], odpovídající účet používaný "
3430 "pro získání zpráv\n"
3431
3432 #: src/filtering.c:609 src/filtering.c:626 src/filtering.c:627
3433 #: src/filtering.c:651 src/filtering.c:669 src/filtering.c:696
3434 #: src/filtering.c:697 src/filtering.c:714 src/filtering.c:715
3435 msgid "NON_EXISTENT"
3436 msgstr "NON_EXISTENT"
3437
3438 #: src/filtering.c:617
3439 msgid ""
3440 "rule is account-based, not matching the account currently used to retrieve "
3441 "messages\n"
3442 msgstr ""
3443 "pravidlo založeno na účtu, žádný odpovídající účet není používaný pro "
3444 "získání zpráv\n"
3445
3446 #: src/filtering.c:624
3447 #, c-format
3448 msgid ""
3449 "rule is account-based [id=%d, name='%s'], not matching the account currently "
3450 "used to retrieve messages [id=%d, name='%s']\n"
3451 msgstr ""
3452 "pravidlo založeno na účtu [id=%d, name='%s'], žádný odpovídající účet není "
3453 "používaný pro získání zpráv [id=%d, name='%s']\n"
3454
3455 #: src/filtering.c:643
3456 msgid ""
3457 "rule is not account-based, all rules are applied on user request anyway\n"
3458 msgstr ""
3459 "pravidlo není založeno na účtu, všechna pravidla přesto aplikována na "
3460 "uživatelův požadavek\n"
3461
3462 #: src/filtering.c:649
3463 #, c-format
3464 msgid ""
3465 "rule is account-based [id=%d, name='%s'], but all rules are applied on user "
3466 "request\n"
3467 msgstr ""
3468 "pravidlo založeno na účtu [id=%d, name='%s'], ale všechna pravidla "
3469 "aplikována na uživatelův požadavek\n"
3470
3471 #: src/filtering.c:667
3472 #, c-format
3473 msgid "rule is account-based [id=%d, name='%s'], skipped on user request\n"
3474 msgstr ""
3475 "pravidlo založeno na účtu [id=%d, name='%s'], přeskočena na uživatelův "
3476 "požadavek\n"
3477
3478 #: src/filtering.c:672
3479 msgid "rule is account-based, skipped on user request\n"
3480 msgstr "pravidlo založeno na účtu, přeskočena na uživatelův požadavek\n"
3481
3482 #: src/filtering.c:694
3483 #, c-format
3484 msgid ""
3485 "rule is account-based [id=%d, name='%s'], not matching current account [id="
3486 "%d, name='%s']\n"
3487 msgstr ""
3488 "pravidlo založeno na účtu [id=%d, name='%s'], neodpovídající aktuální účet "
3489 "[id=%d, name='%s']\n"
3490
3491 #: src/filtering.c:700
3492 msgid "rule is account-based, not matching current account\n"
3493 msgstr "pravidlo založeno na účtu, neodpovídající aktuální účet\n"
3494
3495 #: src/filtering.c:712
3496 #, c-format
3497 msgid ""
3498 "rule is account-based [id=%d, name='%s'], current account [id=%d, "
3499 "name='%s']\n"
3500 msgstr ""
3501 "pravidlo založeno na účtu [id=%d, name='%s'], aktuální účet [id=%d, "
3502 "name='%s']\n"
3503
3504 #: src/filtering.c:752
3505 #, c-format
3506 msgid "applying action [ %s ]\n"
3507 msgstr "aplikace akce [ %s ]\n"
3508
3509 #: src/filtering.c:757
3510 msgid "action could not apply\n"
3511 msgstr "akce nemůže být aplikována\n"
3512
3513 #: src/filtering.c:759
3514 #, c-format
3515 msgid "no further processing after action [ %s ]\n"
3516 msgstr "žádné další zpracování po akci [ %s ]\n"
3517
3518 #: src/filtering.c:810
3519 #, c-format
3520 msgid "processing rule '%s' [ %s ]\n"
3521 msgstr "zpracovávání pravidla '%s' [ %s ]\n"
3522
3523 #: src/filtering.c:814
3524 #, c-format
3525 msgid "processing rule <unnamed> [ %s ]\n"
3526 msgstr "zpracovávání pravidla <unnamed> [ %s ]\n"
3527
3528 #: src/filtering.c:832
3529 #, c-format
3530 msgid "disabled rule '%s' [ %s ]\n"
3531 msgstr "zakázané pravidlo '%s' [ %s ]\n"
3532
3533 #: src/filtering.c:836
3534 #, c-format
3535 msgid "disabled rule <unnamed> [ %s ]\n"
3536 msgstr "zakázané pravidlo <unnamed> [ %s ]\n"
3537
3538 #: src/filtering.c:874
3539 msgid "undetermined"
3540 msgstr "nedefinované"
3541
3542 #: src/filtering.c:878
3543 msgid "incorporation"
3544 msgstr "začlenění"
3545
3546 #: src/filtering.c:882
3547 msgid "manually"
3548 msgstr "manuálně"
3549
3550 #: src/filtering.c:886
3551 msgid "folder processing"
3552 msgstr "zpracování složky"
3553
3554 #: src/filtering.c:890
3555 msgid "pre-processing"
3556 msgstr "před zpracování"
3557
3558 #: src/filtering.c:894
3559 msgid "post-processing"
3560 msgstr "následné zpracování"
3561
3562 #: src/filtering.c:911
3563 #, c-format
3564 msgid ""
3565 "filtering message (%s%s%s)\n"
3566 "%smessage file: %s\n"
3567 "%s%s %s\n"
3568 "%s%s %s\n"
3569 "%s%s %s\n"
3570 "%s%s %s\n"
3571 msgstr ""
3572 "filtrovaní zprávy (%s%s%s)\n"
3573 "%ssoubor zprávy: %s\n"
3574 "%s%s %s\n"
3575 "%s%s %s\n"
3576 "%s%s %s\n"
3577 "%s%s %s\n"
3578
3579 #: src/filtering.c:913 src/filtering.c:922
3580 msgid ": "
3581 msgstr ": "
3582
3583 #: src/filtering.c:920
3584 #, c-format
3585 msgid ""
3586 "filtering message (%s%s%s)\n"
3587 "%smessage file: %s\n"
3588 msgstr ""
3589 "filtrování zprávy (%s%s%s)\n"
3590 "%ssoubor zprávy: %s\n"
3591
3592 #: src/folder.c:1565 src/foldersel.c:400 src/prefs_folder_item.c:300
3593 msgid "Inbox"
3594 msgstr "Doručená pošta"
3595
3596 #: src/folder.c:1569 src/foldersel.c:404
3597 msgid "Sent"
3598 msgstr "Odeslaná pošta"
3599
3600 #: src/folder.c:1573 src/foldersel.c:408 src/prefs_folder_item.c:303
3601 msgid "Queue"
3602 msgstr "Fronta"
3603
3604 #: src/folder.c:1577 src/foldersel.c:412 src/prefs_folder_item.c:304
3605 msgid "Trash"
3606 msgstr "Koš"
3607
3608 #: src/folder.c:1581 src/foldersel.c:416 src/prefs_folder_item.c:302
3609 msgid "Drafts"
3610 msgstr "Koncepty"
3611
3612 #: src/folder.c:2012
3613 #, c-format
3614 msgid "Processing (%s)...\n"
3615 msgstr "Zpracovávám (%s)...\n"
3616
3617 #: src/folder.c:3257
3618 #, c-format
3619 msgid "Copying %s to %s...\n"
3620 msgstr "Kopíruji %s do %s...\n"
3621
3622 #: src/folder.c:3257
3623 #, c-format
3624 msgid "Moving %s to %s...\n"
3625 msgstr "Přesouvám %s do %s...\n"
3626
3627 #: src/folder.c:3563
3628 #, c-format
3629 msgid "Updating cache for %s..."
3630 msgstr "Aktualizuji vyrovnávací paměť pro %s..."
3631
3632 #: src/folder.c:4424
3633 msgid "Processing messages..."
3634 msgstr "Zpracovávám zprávy..."
3635
3636 #: src/folder.c:4559
3637 #, c-format
3638 msgid "Synchronising %s for offline use...\n"
3639 msgstr "Synchronizuji %s pro použití offline...\n"
3640
3641 #: src/folder.c:4816
3642 msgid "A folder name cannot begin or end with a dot."
3643 msgstr "Jméno složky nemůže začínat nebo končit tečkou."
3644
3645 #: src/folder.c:4820
3646 msgid "A folder name can not end with a space."
3647 msgstr "Jméno složky nemůže končit tečkou."
3648
3649 #: src/foldersel.c:247
3650 msgid "Select folder"
3651 msgstr "Vybrat složku"
3652
3653 #: src/foldersel.c:584 src/imap_gtk.c:197 src/mh_gtk.c:146
3654 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:246 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:93
3655 msgid "NewFolder"
3656 msgstr "Nová složka"
3657
3658 #: src/foldersel.c:592 src/imap_gtk.c:208 src/imap_gtk.c:214 src/imap_gtk.c:270
3659 #: src/imap_gtk.c:275 src/mh_gtk.c:154 src/mh_gtk.c:262 src/news_gtk.c:299
3660 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:254 src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:422
3661 #: src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:204
3662 #: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:2056
3663 #, c-format
3664 msgid "'%c' can't be included in folder name."
3665 msgstr "'%c' nemůže být obsaženo ve jméně složky."
3666
3667 #: src/foldersel.c:607 src/imap_gtk.c:224 src/imap_gtk.c:282 src/mh_gtk.c:167
3668 #: src/mh_gtk.c:272 src/news_gtk.c:306 src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:269
3669 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:434 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:217
3670 #: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:2063
3671 #, c-format
3672 msgid "The folder '%s' already exists."
3673 msgstr "Složka '%s' už existuje."
3674
3675 #: src/foldersel.c:614 src/imap_gtk.c:230 src/mh_gtk.c:173
3676 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:276 src/plugins/rssyl/opml_import.c:91
3677 #: src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:124
3678 #, c-format
3679 msgid "Can't create the folder '%s'."
3680 msgstr "Nemohu vytvořit složku '%s'."
3681
3682 #: src/folderview.c:237
3683 msgid "Mark all re_ad"
3684 msgstr "Označit všechny jako _přečtené"
3685
3686 #: src/folderview.c:238
3687 msgid "Mark all read recursi_vely"
3688 msgstr "Označit všechny jako přečtené rekurzi_vně"
3689
3690 #: src/folderview.c:240
3691 msgid "R_un processing rules"
3692 msgstr "S_pustit pravidla zpracování"
3693
3694 #: src/folderview.c:241 src/mainwindow.c:551
3695 msgid "_Search folder..."
3696 msgstr "_Prohledat složku..."
3697
3698 #: src/folderview.c:243
3699 msgid "Process_ing..."
3700 msgstr "_Zpracování..."
3701
3702 #: src/folderview.c:244
3703 msgid "Empty _trash..."
3704 msgstr "Vyprázdnit _koš..."
3705
3706 #: src/folderview.c:245
3707 msgid "Send _queue..."
3708 msgstr "Odeslat _frontu..."
3709
3710 #: src/folderview.c:385 src/folderview.c:432
3711 #: src/plugins/notification/notification_lcdproc.c:141
3712 #: src/prefs_folder_column.c:79 src/prefs_matcher.c:393 src/summaryview.c:6266
3713 msgid "New"
3714 msgstr "Nové"
3715
3716 #: src/folderview.c:386 src/folderview.c:433
3717 #: src/plugins/notification/notification_lcdproc.c:145
3718 #: src/prefs_folder_column.c:80 src/prefs_matcher.c:392 src/summaryview.c:6268
3719 msgid "Unread"
3720 msgstr "Nepřečtené"
3721
3722 #: src/folderview.c:387 src/plugins/notification/notification_lcdproc.c:149
3723 #: src/prefs_folder_column.c:81
3724 msgid "Total"
3725 msgstr "Celkem"
3726
3727 #. TRANSLATORS: This in Number sign in American style
3728 #: src/folderview.c:435 src/summaryview.c:445
3729 msgid "#"
3730 msgstr "#"
3731
3732 #: src/folderview.c:765
3733 msgid "Setting folder info..."
3734 msgstr "Nastavuji informace o složce..."
3735
3736 #: src/folderview.c:837
3737 msgid ""
3738 "Do you really want to mark all mails in this folder and its sub-folders as "
3739 "read?"
3740 msgstr ""
3741 "Opravdu chcete označit všechny zprávy v této složce a jejích podsložkách "
3742 "jako přečtené?"
3743
3744 #: src/folderview.c:839 src/summaryview.c:4115
3745 msgid "Do you really want to mark all mails in this folder as read?"
3746 msgstr "Opravdu chcete označit všechny zprávy v této složce jako přečtené?"
3747
3748 #: src/folderview.c:843 src/summaryview.c:4114
3749 msgid "Mark all as read"
3750 msgstr "Označit všechny jako přečtené"
3751
3752 #: src/folderview.c:1019 src/imap.c:4641
3753 #, c-format
3754 msgid "Scanning folder %s/%s..."
3755 msgstr "Prohledávám složku %s/%s..."
3756
3757 #: src/folderview.c:1022 src/imap.c:4645 src/mainwindow.c:5193 src/setup.c:96
3758 #, c-format
3759 msgid "Scanning folder %s..."
3760 msgstr "Prohledávám složku %s..."
3761
3762 #: src/folderview.c:1053
3763 msgid "Rebuild folder tree"
3764 msgstr "Obnovit strom složek"
3765
3766 #: src/folderview.c:1054
3767 msgid ""
3768 "Rebuilding the folder tree will remove local caches. Do you want to continue?"
3769 msgstr ""
3770 "Obnovení stromu složek vyčistí všechny lokální vyrovnávací paměti. Chcete "
3771 "pokračovat?"
3772
3773 #: src/folderview.c:1064
3774 msgid "Rebuilding folder tree..."
3775 msgstr "Provádím obnovu stromu složek..."
3776
3777 #: src/folderview.c:1066
3778 msgid "Scanning folder tree..."
3779 msgstr "Prohledávám strom složek..."
3780
3781 #: src/folderview.c:1157
3782 #, c-format
3783 msgid "Couldn't scan folder %s\n"
3784 msgstr "Nepodařilo se načíst obsah adresáře %s\n"
3785
3786 #: src/folderview.c:1211
3787 msgid "Checking for new messages in all folders..."
3788 msgstr "Zjišťuji nové zprávy ve všech složkách..."
3789
3790 #: src/folderview.c:2131
3791 #, c-format
3792 msgid "Closing folder %s..."
3793 msgstr "Zavírám složku %s..."
3794
3795 #: src/folderview.c:2226
3796 #, c-format
3797 msgid "Opening folder %s..."
3798 msgstr "Otevírám složku %s..."
3799
3800 #: src/folderview.c:2244
3801 msgid "Folder could not be opened."
3802 msgstr "Složku nelze otevřít."
3803
3804 #: src/folderview.c:2386 src/mainwindow.c:2903 src/mainwindow.c:2907
3805 msgid "Empty trash"
3806 msgstr "Vyprázdnit koš"
3807
3808 #: src/folderview.c:2387
3809 msgid "Delete all messages in trash?"
3810 msgstr "Odstranit všechny zprávy v koši?"
3811
3812 #: src/folderview.c:2388
3813 msgid "_Empty trash"
3814 msgstr "_Vyprázdnit koš"
3815
3816 #: src/folderview.c:2431 src/inc.c:1533 src/toolbar.c:2607
3817 msgid "Offline warning"
3818 msgstr "Varování offline režimu"
3819
3820 #: src/folderview.c:2432 src/toolbar.c:2608
3821 msgid "You're working offline. Override?"
3822 msgstr "Pracujete v režimu offline. Přepnout?"
3823
3824 #: src/folderview.c:2443 src/toolbar.c:2627
3825 msgid "Send queued messages"
3826 msgstr "Odeslat pozdržené zprávy"
3827
3828 #: src/folderview.c:2444 src/toolbar.c:2628
3829 msgid "Send all queued messages?"
3830 msgstr "Odeslat všechny zprávy ve frontě pozdržených zpráv?"
3831
3832 #: src/folderview.c:2453 src/toolbar.c:2647
3833 msgid "Some errors occurred while sending queued messages."
3834 msgstr "Při posílání pozdržených zpráv nastala stejná chyba."
3835
3836 #: src/folderview.c:2456 src/main.c:2743 src/toolbar.c:2650
3837 #, c-format
3838 msgid ""
3839 "Some errors occurred while sending queued messages:\n"
3840 "%s"
3841 msgstr ""
3842 "Při odesílání pozdržených zpráv nastala chyba:\n"
3843 "%s"
3844
3845 #: src/folderview.c:2531
3846 #, c-format
3847 msgid "Do you really want to copy folder '%s' in '%s'?"
3848 msgstr "Opravdu chcete složku '%s' zkopírovat do '%s'?"
3849
3850 #: src/folderview.c:2532
3851 #, c-format
3852 msgid "Do you really want to make folder '%s' a subfolder of '%s'?"
3853 msgstr "Opravdu chcete složku '%s' učinit podsložkou složky '%s'?"
3854
3855 #: src/folderview.c:2534
3856 msgid "Copy folder"
3857 msgstr "Kopírovat složku"
3858
3859 #: src/folderview.c:2534
3860 msgid "Move folder"
3861 msgstr "Přesunout složku"
3862
3863 #: src/folderview.c:2545
3864 #, c-format
3865 msgid "Copying %s to %s..."
3866 msgstr "Kopíruji %s do %s..."
3867
3868 #: src/folderview.c:2545
3869 #, c-format
3870 msgid "Moving %s to %s..."
3871 msgstr "Přesouvám %s do %s..."
3872
3873 #: src/folderview.c:2579
3874 msgid "Source and destination are the same."
3875 msgstr "Zdroj i cíl jsou totožné."
3876
3877 #: src/folderview.c:2582
3878 msgid "Can't copy a folder to one of its children."
3879 msgstr "Nelze kopírovat složku do své vlastní podsložky."
3880
3881 #: src/folderview.c:2583
3882 msgid "Can't move a folder to one of its children."
3883 msgstr "Nelze přesunout složku do své vlastní podsložky."
3884
3885 #: src/folderview.c:2586
3886 msgid "A folder cannot be moved between different mailboxes."
3887 msgstr "Složka nemůže být přesouvána mezi různými poštovními schránkami."
3888
3889 #: src/folderview.c:2589
3890 msgid "Copy failed!"
3891 msgstr "Kopírování se nezdařilo!"
3892
3893 #: src/folderview.c:2589
3894 msgid "Move failed!"
3895 msgstr "Přesun se nezdařil!"
3896
3897 #: src/folderview.c:2639
3898 #, c-format
3899 msgid "Processing configuration for folder %s"
3900 msgstr "Zpracování složky - pravidla pro složku %s"
3901
3902 #: src/folderview.c:3068 src/summaryview.c:4553 src/summaryview.c:4658
3903 msgid "The destination folder can only be used to store subfolders."
3904 msgstr "Cílová složka může být použita pouze k uložení podsložek."
3905
3906 #: src/grouplistdialog.c:161
3907 msgid "Newsgroup subscription"
3908 msgstr "Přihlásit diskusní skupiny"
3909
3910 #: src/grouplistdialog.c:178
3911 msgid "Select newsgroups for subscription:"
3912 msgstr "Vyberte diskuzní skupinu pro přihlášení:"
3913
3914 #: src/grouplistdialog.c:184
3915 msgid "Find groups:"
3916 msgstr "Najít skupiny:"
3917
3918 #: src/grouplistdialog.c:192
3919 msgid " Search "
3920 msgstr " Vyhledat "
3921
3922 #: src/grouplistdialog.c:204
3923 msgid "Newsgroup name"
3924 msgstr "Název diskusní skupiny"
3925
3926 #: src/grouplistdialog.c:205 src/prefs_send.c:171
3927 msgid "Messages"
3928 msgstr "Zprávy"
3929
3930 #: src/grouplistdialog.c:206
3931 msgid "Type"
3932 msgstr "Typ"
3933
3934 #: src/grouplistdialog.c:347
3935 msgid "moderated"
3936 msgstr "moderovaný"
3937
3938 #: src/grouplistdialog.c:349
3939 msgid "readonly"
3940 msgstr "pouze pro čtení"
3941
3942 #: src/grouplistdialog.c:351 src/plugins/att_remover/att_remover.c:297
3943 #: src/plugins/vcalendar/vcal_manager.c:113
3944 #: src/plugins/vcalendar/vcal_manager.c:146
3945 msgid "unknown"
3946 msgstr "neznámý"
3947
3948 #: src/grouplistdialog.c:422
3949 msgid "Can't retrieve newsgroup list."
3950 msgstr "Nemohu načíst seznam diskuzních skupin."
3951
3952 #: src/grouplistdialog.c:459 src/gtk/gtkutils.c:1916 src/summaryview.c:1565
3953 msgid "Done."
3954 msgstr "Hotovo."
3955
3956 #: src/grouplistdialog.c:492
3957 #, c-format
3958 msgid "%d newsgroups received (%s read)"
3959 msgstr "%d diskuzních skupin přijato (%s načteno)"
3960
3961 #: src/gtk/about.c:131
3962 msgid ""
3963 "Claws Mail is a lightweight, fast and highly-configurable email client.\n"
3964 "\n"
3965 "For further information visit the Claws Mail website:\n"
3966 msgstr ""
3967 "Claws Mail je rychlý a bohatě konfigurovatelný e-mailový klient.\n"
3968 "\n"
3969 "Pro další informace navštivte webové stránky Claws Mail:\n"
3970
3971 #: src/gtk/about.c:137
3972 msgid ""
3973 "\n"
3974 "\n"
3975 "For support and discussion subscribe to the Claws Mail users' mailing list:\n"
3976 msgstr ""
3977 "\n"
3978 "\n"
3979 "Pro podporu a diskuze se přihlaste do mailových konferencí Claws Mail:\n"
3980
3981 #: src/gtk/about.c:142
3982 msgid ""
3983 "\n"
3984 "\n"
3985 "Claws Mail is free software released under the GPL. If you wish to donate to "
3986 "the Claws Mail project you can do so at:\n"
3987 msgstr ""
3988 "\n"
3989 "\n"
3990 "Claws Mail je volně šiřitelný software distribuovaný pod licencí GPL. Pokud "
3991 "chcete přispět na projekt Claws Mail, můžete tak učinit na:\n"
3992
3993 #: src/gtk/about.c:158
3994 msgid ""
3995 "\n"
3996 "\n"
3997 "Copyright (C) 1999-2016\n"
3998 "The Claws Mail Team\n"
3999 " and Hiroyuki Yamamoto"
4000 msgstr ""
4001 "\n"
4002 "\n"
4003 "Copyright (C) 1999-2016\n"
4004 "The Claws Mail Team\n"
4005 " a Hiroyuki Yamamoto"
4006
4007 #: src/gtk/about.c:161
4008 msgid ""
4009 "\n"
4010 "\n"
4011 "System Information\n"
4012 msgstr ""
4013 "\n"
4014 "\n"
4015 "Informace o systému\n"
4016
4017 #: src/gtk/about.c:168
4018 #, c-format
4019 msgid ""
4020 "Locale: %s (charset: %s)\n"
4021 "Operating System: %s %s (%s)"
4022 msgstr ""
4023 "Lokalizace: %s (znaková sada: %s)\n"
4024 "Operační systém: %s %s (%s)"
4025
4026 #: src/gtk/about.c:177
4027 #, c-format
4028 msgid ""
4029 "Locale: %s (charset: %s)\n"
4030 "Operating System: %s"
4031 msgstr ""
4032 "Lokalizace: %s (znaková sada: %s)\n"
4033 "Operační systém: %s"
4034
4035 #: src/gtk/about.c:186
4036 #, c-format
4037 msgid ""
4038 "Locale: %s (charset: %s)\n"
4039 "Operating System: unknown"
4040 msgstr ""
4041 "Lokalizace: %s (znaková sada: %s)\n"
4042 "Operační systém: neznámý"
4043
4044 #: src/gtk/about.c:242 src/prefs_themes.c:705 src/wizard.c:527
4045 msgid "The Claws Mail Team"
4046 msgstr "Tým Claws Mail"
4047
4048 #: src/gtk/about.c:261
4049 msgid "Previous team members"
4050 msgstr "Dřívější členové týmu"
4051
4052 #: src/gtk/about.c:280
4053 msgid "The translation team"
4054 msgstr "Překladatelský tým"
4055
4056 #: src/gtk/about.c:299
4057 msgid "Documentation team"
4058 msgstr "Tým pro dokumentaci"
4059
4060 #: src/gtk/about.c:318
4061 msgid "Logo"
4062 msgstr "Logo"
4063
4064 #: src/gtk/about.c:337
4065 msgid "Icons"
4066 msgstr "Ikony"
4067
4068 #: src/gtk/about.c:356
4069 msgid "Contributors"
4070 msgstr "Přispěvatelé"
4071
4072 #: src/gtk/about.c:404
4073 msgid "Compiled-in Features\n"
4074 msgstr "Zakompilované vlastnosti\n"
4075
4076 #: src/gtk/about.c:420
4077 msgctxt "compface"
4078 msgid "adds support for the X-Face header\n"
4079 msgstr "obrázky X-Face v hlavičce zprávy\n"
4080
4081 #: src/gtk/about.c:430
4082 msgctxt "Enchant"
4083 msgid "adds support for spell checking\n"
4084 msgstr "přidává podporu pro kontrolu pravopisu\n"
4085
4086 #: src/gtk/about.c:440
4087 msgctxt "GnuTLS"
4088 msgid "adds support for encrypted connections to servers\n"
4089 msgstr "přidává podporu pro šifrované spojení k severům\n"
4090
4091 #: src/gtk/about.c:450
4092 msgctxt "IPv6"
4093 msgid "adds support for IPv6 addresses, the new Internet addressing protocol\n"
4094 msgstr "přidává podporu IPv6 adres, nového protokolu adresování v Internetu\n"
4095
4096 #: src/gtk/about.c:461
4097 msgctxt "iconv"
4098 msgid "allows converting to and from different character sets\n"
4099 msgstr "konverze mezi různými znakovými sadami\n"
4100
4101 #: src/gtk/about.c:471
4102 msgctxt "JPilot"
4103 msgid "adds support for PalmOS addressbooks\n"
4104 msgstr "práce s adresáři PalmOS\n"
4105
4106 #: src/gtk/about.c:481
4107 msgctxt "LDAP"
4108 msgid "adds support for LDAP shared addressbooks\n"
4109 msgstr "práce s adresáři LDAP\n"
4110
4111 #: src/gtk/about.c:491
4112 msgctxt "libetpan"
4113 msgid "adds support for IMAP and NNTP servers\n"
4114 msgstr "přidává podporu IMAP a NNTP serverů\n"
4115
4116 #: src/gtk/about.c:501
4117 msgctxt "libSM"
4118 msgid "adds support for session handling\n"
4119 msgstr "správa X relací\n"
4120
4121 #: src/gtk/about.c:511
4122 msgctxt "NetworkManager"
4123 msgid "adds support for detection of network connection changes\n"
4124 msgstr "doplní podporu pro detekci změn síťových připojení\n"
4125
4126 #: src/gtk/about.c:543
4127 msgid ""
4128 "This program is free software; you can redistribute it and/or modify it "
4129 "under the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
4130 "Software Foundation; either version 3, or (at your option) any later "
4131 "version.\n"
4132 "\n"
4133 msgstr ""
4134 "Tento program je volně šiřitelný, můžete jej redistribuovat a/nebo měnit tak "
4135 "jak to popisuje GNU General Public License publikovaný Free Software "
4136 "Foundation a to ve verzi 3, nebo (podle vašeho uvážení) v jakékoliv pozdější "
4137 "verzi.\n"
4138 "\n"
4139
4140 #: src/gtk/about.c:549
4141 msgid ""
4142 "This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
4143 "ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
4144 "FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for "
4145 "more details.\n"
4146 "\n"
4147 msgstr ""
4148 "Tento program je šířen v dobré víře v jeho užitečnost, ale BEZ JAKÉKOLIV "
4149 "ZÁRUKY. Více detailů naleznete v GNU General Public License.\n"
4150 "\n"
4151
4152 #: src/gtk/about.c:567
4153 msgid ""
4154 "You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
4155 "this program. If not, see "
4156 msgstr ""
4157 "Kopii GNU General Public License byste měli obdržet společně s tímto "
4158 "programem. Pokud ne, viz."
4159
4160 #: src/gtk/about.c:698 src/main.c:2567
4161 msgid "Session statistics\n"
4162 msgstr "Statistiky sezení\n"
4163
4164 #: src/gtk/about.c:708 src/gtk/about.c:711 src/main.c:2577 src/main.c:2580
4165 #, c-format
4166 msgid "Started: %s\n"
4167 msgstr "Spuštěno: %s\n"
4168
4169 #: src/gtk/about.c:718 src/main.c:2586
4170 msgid "Incoming traffic\n"
4171 msgstr "Příchozí provoz\n"
4172
4173 #: src/gtk/about.c:721 src/main.c:2589
4174 #, c-format
4175 msgid "Received messages: %d\n"
4176 msgstr "Přijaté zprávy: %d\n"
4177
4178 #: src/gtk/about.c:728 src/main.c:2595
4179 msgid "Outgoing traffic\n"
4180 msgstr "Odchozí provoz\n"
4181
4182 #: src/gtk/about.c:731 src/main.c:2598
4183 #, c-format
4184 msgid "New/redirected messages: %d\n"
4185 msgstr "Nové/přesměrované zprávy: %d\n"
4186
4187 #: src/gtk/about.c:736 src/main.c:2602
4188 #, c-format
4189 msgid "Replied messages: %d\n"
4190 msgstr "Zodpovězené zprávy: %d\n"
4191
4192 #: src/gtk/about.c:741 src/main.c:2606
4193 #, c-format
4194 msgid "Forwarded messages: %d\n"
4195 msgstr "Přeposlané zprávy: %d\n"
4196
4197 #: src/gtk/about.c:746 src/main.c:2610
4198 #, c-format
4199 msgid "Total outgoing messages: %d\n"
4200 msgstr "Celkem odchozích zpráv: %d\n"
4201
4202 #: src/gtk/about.c:773
4203 msgid "About Claws Mail"
4204 msgstr "O Claws Mail"
4205
4206 #: src/gtk/about.c:831
4207 msgid ""
4208 "Copyright (C) 1999-2016\n"
4209 "The Claws Mail Team\n"
4210 "and Hiroyuki Yamamoto"
4211 msgstr ""
4212 "Copyright (C) 1999-2016\n"
4213 "The Claws Mail Team\n"
4214 "a Hiroyuki Yamamoto"
4215
4216 #: src/gtk/about.c:845
4217 msgid "_Info"
4218 msgstr "_Informace"
4219
4220 #: src/gtk/about.c:851
4221 msgid "_Authors"
4222 msgstr "_Autoři"
4223
4224 #: src/gtk/about.c:857
4225 msgid "_Features"
4226 msgstr "_Vlastnosti"
4227
4228 #: src/gtk/about.c:863
4229 msgid "_License"
4230 msgstr "_Licence"
4231
4232 #: src/gtk/about.c:871
4233 msgid "_Release Notes"
4234 msgstr "_Poznámky k verzi"
4235
4236 #: src/gtk/about.c:877
4237 msgid "_Statistics"
4238 msgstr "_Statistiky"
4239
4240 #: src/gtk/colorlabel.c:38 src/prefs_common.c:364
4241 msgid "Orange"
4242 msgstr "Oranžová"
4243
4244 #: src/gtk/colorlabel.c:39 src/prefs_common.c:368
4245 msgid "Red"
4246 msgstr "Červená"
4247
4248 #: src/gtk/colorlabel.c:40 src/prefs_common.c:372
4249 msgid "Pink"
4250 msgstr "Růžová"
4251
4252 #: src/gtk/colorlabel.c:41 src/prefs_common.c:376
4253 msgid "Sky blue"
4254 msgstr "Nebeská modř"
4255
4256 #: src/gtk/colorlabel.c:42 src/prefs_common.c:380
4257 msgid "Blue"
4258 msgstr "Modrá"
4259
4260 #: src/gtk/colorlabel.c:43 src/prefs_common.c:384
4261 msgid "Green"
4262 msgstr "Zelená"
4263
4264 #: src/gtk/colorlabel.c:44 src/prefs_common.c:388
4265 msgid "Brown"
4266 msgstr "Hnědá"
4267
4268 #: src/gtk/colorlabel.c:45 src/prefs_common.c:392
4269 msgid "Grey"
4270 msgstr "Šedá"
4271
4272 #: src/gtk/colorlabel.c:46 src/prefs_common.c:396
4273 msgid "Light brown"
4274 msgstr "Světle hnědá"
4275
4276 #: src/gtk/colorlabel.c:47 src/prefs_common.c:400
4277 msgid "Dark red"
4278 msgstr "Tmavě červená"
4279
4280 #: src/gtk/colorlabel.c:48 src/prefs_common.c:404
4281 msgid "Dark pink"
4282 msgstr "Tmavě růžová"
4283
4284 #: src/gtk/colorlabel.c:49 src/prefs_common.c:408
4285 msgid "Steel blue"
4286 msgstr "Ocelově modrá"
4287
4288 #: src/gtk/colorlabel.c:50 src/prefs_common.c:412
4289 msgid "Gold"
4290 msgstr "Zlatá"
4291
4292 #: src/gtk/colorlabel.c:51 src/prefs_common.c:416
4293 msgid "Bright green"
4294 msgstr "Světle zelená"
4295
4296 #: src/gtk/colorlabel.c:52 src/prefs_common.c:420
4297 msgid "Magenta"
4298 msgstr "Fialová"
4299
4300 #: src/gtk/foldersort.c:156
4301 msgid "Set mailbox order"
4302 msgstr "Nastavit pořadí schránek"
4303
4304 #: src/gtk/foldersort.c:190
4305 msgid "Move mailboxes up or down to change the sort order in the Folder list."
4306 msgstr "Přesouváním schránek nahoru nebo dolů můžete změnit pořadí v seznamu."
4307
4308 #: src/gtk/foldersort.c:216
4309 msgid "Mailboxes"
4310 msgstr "Schránky"
4311
4312 #: src/gtk/gtkaspell.c:341 src/gtk/gtkaspell.c:660
4313 msgid "No dictionary selected."
4314 msgstr "Není vybrán žádný slovník."
4315
4316 #: src/gtk/gtkaspell.c:365 src/gtk/gtkaspell.c:395
4317 #, c-format
4318 msgid "Couldn't initialize %s speller."
4319 msgstr "Nelze inicializovat %s kontrolu pravopisu."
4320
4321 #: src/gtk/gtkaspell.c:707
4322 msgid "Couldn't initialize Enchant broker."
4323 msgstr "Nelze inicializovat Enchat broker."
4324
4325 #: src/gtk/gtkaspell.c:713
4326 #, c-format
4327 msgid "Couldn't initialize %s dictionary:"
4328 msgstr "Nelze inicializovat %s slovník:"
4329
4330 #: src/gtk/gtkaspell.c:1070
4331 msgid "No misspelled word found."
4332 msgstr "Kontrola pravopisu provedena."
4333
4334 #: src/gtk/gtkaspell.c:1443
4335 msgid "Replace unknown word"
4336 msgstr "Nahradit neznámé slovo"
4337
4338 #: src/gtk/gtkaspell.c:1460
4339 #, c-format
4340 msgid "Replace \"%s\" with: "
4341 msgstr "Nahradit \"%s\": "
4342
4343 #: src/gtk/gtkaspell.c:1503
4344 msgid ""
4345 "Holding down Control key while pressing Enter\n"
4346 "will learn from mistake.\n"
4347 msgstr ""
4348 "Podržení klávesy Control při stisku Enter\n"
4349 "aktivuje učení z chyby.\n"
4350
4351 #: src/gtk/gtkaspell.c:1800
4352 msgid "Change to..."
4353 msgstr "Změnit na..."
4354
4355 #: src/gtk/gtkaspell.c:1811 src/gtk/gtkaspell.c:1949
4356 msgid "More..."
4357 msgstr "Více..."
4358
4359 #: src/gtk/gtkaspell.c:1867
4360 #, c-format
4361 msgid "\"%s\" unknown in dictionary '%s'"
4362 msgstr "\"%s\" neznámé ve slovníku '%s'"
4363
4364 #: src/gtk/gtkaspell.c:1883
4365 msgid "Accept in this session"
4366 msgstr "Přijmout pro tuto relaci"
4367
4368 #: src/gtk/gtkaspell.c:1893
4369 msgid "Add to personal dictionary"
4370 msgstr "Přidat do vlastního slovníku"
4371
4372 #: src/gtk/gtkaspell.c:1903
4373 msgid "Replace with..."
4374 msgstr "Nahradit čím..."
4375
4376 #: src/gtk/gtkaspell.c:1916
4377 #, c-format
4378 msgid "Check with %s"
4379 msgstr "Otestovat pomocí %s"
4380
4381 #: src/gtk/gtkaspell.c:1938
4382 msgid "(no suggestions)"
4383 msgstr "(nejsou návrhy)"
4384
4385 #: src/gtk/gtkaspell.c:2012
4386 #, c-format
4387 msgid "Dictionary: %s"
4388 msgstr "Slovník: %s"
4389
4390 #: src/gtk/gtkaspell.c:2027
4391 #, c-format
4392 msgid "Use alternate (%s)"
4393 msgstr "Použít předchozí (%s)"
4394
4395 #: src/gtk/gtkaspell.c:2038
4396 msgid "Use both dictionaries"
4397 msgstr "Použít oba slovníky"
4398
4399 #: src/gtk/gtkaspell.c:2054 src/prefs_spelling.c:144
4400 msgid "Check while typing"
4401 msgstr "Kontrolovat během psaní"
4402
4403 #: src/gtk/gtkaspell.c:2153
4404 #, c-format
4405 msgid ""
4406 "The spell checker could not change dictionary.\n"
4407 "%s"
4408 msgstr ""
4409 "Nepodařilo se změnit slovník pro kontrolu pravopisu.\n"
4410 "%s"
4411
4412 #: src/gtk/gtkaspell.c:2209
4413 #, c-format
4414 msgid ""
4415 "The spell checker could not change the alternate dictionary.\n"
4416 "%s"
4417 msgstr ""
4418 "Nepodařilo se změnit alternativní slovník pro kontrolu pravopisu.\n"
4419 "%s"
4420
4421 #: src/gtk/gtkutils.c:1921
4422 msgid "Failed: no service record found."