2009-10-07 [paul] 3.7.2cvs47
[claws.git] / po / cs.po
1 # Czech translation of Claws Mail
2 # Copyright (C) 2000 Free Software Foundation, Inc.
3 # Jan Mura <jan_mura@altavista.com>, 2000.
4 #
5 msgid ""
6 msgstr ""
7 "Project-Id-Version: claws-mail\n"
8 "Report-Msgid-Bugs-To: paul@claws-mail.org\n"
9 "POT-Creation-Date: 2009-10-06 09:46+0100\n"
10 "PO-Revision-Date: 2009-10-06 20:34+0100\n"
11 "Last-Translator: David Vachulka <david@konstrukce-cad.com>\n"
12 "Language-Team: Czech <cs@li.org>\n"
13 "MIME-Version: 1.0\n"
14 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
15 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
16 "X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
17 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(((n%100>=10 && n%100<=14) || (n%10>5)) ? 2 : (n%10>=2 && n%10<=4) ? 1 : 0);\n"
18
19 #: src/account.c:382
20 msgid ""
21 "Some composing windows are open.\n"
22 "Please close all the composing windows before editing the accounts."
23 msgstr ""
24 "Jsou stále otevřena nějaká okna s rozepsanou zprávou.\n"
25 "Před úpravou tohoto účtu zavřete prosím všechna tato okna."
26
27 #: src/account.c:429
28 msgid "Can't create folder."
29 msgstr "Nemohu vytvořit složku."
30
31 #: src/account.c:700
32 msgid "Edit accounts"
33 msgstr "Úpravy účtů"
34
35 #: src/account.c:721
36 msgid "Using 'Get Mail' will retrieve messages from your Accounts in the order given, the checkbox indicates which accounts will be included. Bold text indicates the default account."
37 msgstr "Funkce 'Přijmout ze všech účtů' načte zprávy z účtů v pořadí v jakém jsou zde uvedeny. Zaškrtnutím ve sloupci 'P' určíte, zda účet bude touto funkcí zpracován. Tučný text značí aktuální účet."
38
39 #: src/account.c:792
40 msgid " _Set as default account "
41 msgstr " Nastavit účet jako _výchozí "
42
43 #: src/account.c:887
44 msgid "Accounts with remote folders cannot be copied."
45 msgstr "Účty se vzdáleně umístěnými složkami (např. IMAP) nemohou být kopírovány."
46
47 #: src/account.c:894
48 #, c-format
49 msgid "Copy of %s"
50 msgstr "Kopie %s"
51
52 #: src/account.c:1053
53 #, c-format
54 msgid "Do you really want to delete the account '%s'?"
55 msgstr "Opravdu chcete odstranit účet '%s'?"
56
57 #: src/account.c:1055
58 msgid "(Untitled)"
59 msgstr "(Nepojmenovaný)"
60
61 #: src/account.c:1056
62 msgid "Delete account"
63 msgstr "Odstranit účet"
64
65 #: src/account.c:1527
66 msgid "Accounts List Get Column Name|G"
67 msgstr "P"
68
69 #: src/account.c:1533
70 msgid "'Get Mail' retrieves mail from the checked accounts"
71 msgstr "Funkce 'Přijmout poštu ze všech účtů' načte zprávy z účtů označených zaškrtnutím"
72
73 #: src/account.c:1540
74 #: src/addressadd.c:189
75 #: src/addressbook.c:122
76 #: src/addrduplicates.c:480
77 #: src/compose.c:6602
78 #: src/compose.c:6911
79 #: src/editaddress.c:1269
80 #: src/editaddress.c:1326
81 #: src/editaddress.c:1342
82 #: src/editbook.c:169
83 #: src/editgroup.c:287
84 #: src/editjpilot.c:256
85 #: src/editldap.c:428
86 #: src/editvcard.c:172
87 #: src/importmutt.c:222
88 #: src/importpine.c:221
89 #: src/mimeview.c:272
90 #: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:396
91 #: src/prefs_filtering.c:379
92 #: src/prefs_filtering.c:1933
93 #: src/prefs_template.c:77
94 msgid "Name"
95 msgstr "Jméno"
96
97 #: src/account.c:1548
98 #: src/prefs_account.c:1072
99 #: src/prefs_account.c:3822
100 msgid "Protocol"
101 msgstr "Protokol"
102
103 #: src/account.c:1556
104 #: src/ssl_manager.c:102
105 msgid "Server"
106 msgstr "Server"
107
108 #: src/action.c:379
109 #, c-format
110 msgid "Could not get message file %d"
111 msgstr "Nelze načíst soubor %d se zprávou"
112
113 #: src/action.c:410
114 msgid "Could not get message part."
115 msgstr "Nelze načíst část zprávy."
116
117 #: src/action.c:427
118 #, c-format
119 msgid "Can't get part of multipart message: %s"
120 msgstr "Nemohu získat část ze zprávy o více částech: %s"
121
122 #: src/action.c:592
123 #, c-format
124 msgid ""
125 "The selected action cannot be used in the compose window\n"
126 "because it contains %%f, %%F, %%as or %%p."
127 msgstr ""
128 "V okně pro psaní zprávy nelze použít akci,\n"
129 "která obsahuje %%f, %%F, %%as nebo %%p."
130
131 #: src/action.c:704
132 msgid "There is no filtering action set"
133 msgstr "Není nastavena žádná akce filtrování"
134
135 #: src/action.c:706
136 #, c-format
137 msgid ""
138 "Invalid filtering action(s):\n"
139 "%s"
140 msgstr ""
141 "Neplatná(é) filtrovací akce:\n"
142 "%s"
143
144 #: src/action.c:929
145 #, c-format
146 msgid ""
147 "Command could not be started. Pipe creation failed.\n"
148 "%s"
149 msgstr ""
150 "Nelze spustit příkaz. Selhalo vytvoření roury.\n"
151 "%s"
152
153 #: src/action.c:1024
154 #, c-format
155 msgid ""
156 "Could not fork to execute the following command:\n"
157 "%s\n"
158 "%s"
159 msgstr ""
160 "Nelze provést fork pro spuštění následujícího příkazu:\n"
161 "%s\n"
162 "%s"
163
164 #: src/action.c:1244
165 #: src/action.c:1400
166 msgid "Completed"
167 msgstr "Dokončeno"
168
169 #: src/action.c:1280
170 #, c-format
171 msgid "--- Running: %s\n"
172 msgstr "--- Spuštěno: %s\n"
173
174 #: src/action.c:1284
175 #, c-format
176 msgid "--- Ended: %s\n"
177 msgstr "--- Ukončeno: %s\n"
178
179 #: src/action.c:1317
180 msgid "Action's input/output"
181 msgstr "Vstup/výstup akce"
182
183 #: src/action.c:1636
184 #, c-format
185 msgid ""
186 "Enter the argument for the following action:\n"
187 "('%%h' will be replaced with the argument)\n"
188 "  %s"
189 msgstr ""
190 "Vložte parametr pro následující akci:\n"
191 "('%%h' bude nahrazeno parametrem)\n"
192 "  %s"
193
194 #: src/action.c:1641
195 msgid "Action's hidden user argument"
196 msgstr "Skrytý uživatelský parametr akce"
197
198 #: src/action.c:1645
199 #, c-format
200 msgid ""
201 "Enter the argument for the following action:\n"
202 "('%%u' will be replaced with the argument)\n"
203 "  %s"
204 msgstr ""
205 "Vložte parametr pro následující akci:\n"
206 "('%%u' bude nahrazeno parametrem)\n"
207 "  %s"
208
209 #: src/action.c:1650
210 msgid "Action's user argument"
211 msgstr "Uživatelský parametr akce"
212
213 #: src/addr_compl.c:584
214 #: src/addressbook.c:4903
215 msgid "Group"
216 msgstr "Skupina"
217
218 #: src/addrcustomattr.c:64
219 msgid "date of birth"
220 msgstr "datum narození"
221
222 #: src/addrcustomattr.c:65
223 msgid "address"
224 msgstr "adresa"
225
226 #: src/addrcustomattr.c:66
227 msgid "phone"
228 msgstr "telefon"
229
230 #: src/addrcustomattr.c:67
231 msgid "mobile phone"
232 msgstr "mobilní telefon"
233
234 #: src/addrcustomattr.c:68
235 msgid "organization"
236 msgstr "organizace"
237
238 #: src/addrcustomattr.c:69
239 msgid "office address"
240 msgstr "pracovní adresa"
241
242 #: src/addrcustomattr.c:70
243 msgid "office phone"
244 msgstr "telefon práce"
245
246 #: src/addrcustomattr.c:71
247 msgid "fax"
248 msgstr "fax"
249
250 #: src/addrcustomattr.c:72
251 msgid "website"
252 msgstr "domovská stránka"
253
254 #: src/addrcustomattr.c:140
255 msgid "Attribute name"
256 msgstr "Název atributu"
257
258 #: src/addrcustomattr.c:155
259 msgid "Delete all attribute names"
260 msgstr "Odstranit všechna jména atributů?"
261
262 #: src/addrcustomattr.c:156
263 msgid "Do you really want to delete all attribute names?"
264 msgstr "Opravdu chcete odstranit všechna jména atributů?"
265
266 #: src/addrcustomattr.c:180
267 msgid "Delete attribute name"
268 msgstr "Odstranit jméno atributu"
269
270 #: src/addrcustomattr.c:181
271 msgid "Do you really want to delete this attribute name?"
272 msgstr "Opravdu chcete odstranit jméno atributu?"
273
274 #: src/addrcustomattr.c:190
275 msgid "Reset to default"
276 msgstr "Nastavit jako výchozí"
277
278 #: src/addrcustomattr.c:191
279 msgid ""
280 "Do you really want to replace all attribute names\n"
281 "with the default set?"
282 msgstr ""
283 "Opravdu chcete nahradit všechna jména atributů\n"
284 "výchozím nastavením?"
285
286 #: src/addrcustomattr.c:211
287 #: src/addressbook.c:433
288 #: src/addressbook.c:461
289 #: src/addressbook.c:478
290 #: src/edittags.c:269
291 #: src/prefs_actions.c:1080
292 #: src/prefs_filtering.c:1770
293 #: src/prefs_template.c:1102
294 msgid "_Delete"
295 msgstr "_Odstranit"
296
297 #: src/addrcustomattr.c:212
298 #: src/edittags.c:270
299 #: src/prefs_actions.c:1081
300 #: src/prefs_filtering.c:1771
301 #: src/prefs_template.c:1103
302 msgid "Delete _all"
303 msgstr "Odstranit _vše"
304
305 #: src/addrcustomattr.c:213
306 msgid "_Reset to default"
307 msgstr "_Nastavit výchozí hodnoty"
308
309 #: src/addrcustomattr.c:413
310 msgid "Attribute name is not set."
311 msgstr "Není nastaven název atributu."
312
313 #: src/addrcustomattr.c:472
314 msgid "Dialog title|Edit attribute names"
315 msgstr "Upravit jméno atributu"
316
317 #: src/addrcustomattr.c:486
318 msgid "New attribute name:"
319 msgstr "Název nového atributu:"
320
321 #: src/addrcustomattr.c:523
322 msgid "Adding or removing attribute names won't affect attributes already set for contacts."
323 msgstr "Přidání nebo odebrání atributů jmen neovlivní atributy, které jsou v kontaktech již uloženy. "
324
325 #: src/addressadd.c:159
326 #: src/prefs_filtering_action.c:186
327 msgid "Add to address book"
328 msgstr "Přidat do knihy adres"
329
330 #: src/addressadd.c:181
331 msgid "Contact"
332 msgstr "Kontakt"
333
334 #: src/addressadd.c:201
335 #: src/addrduplicates.c:451
336 #: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:397
337 #: src/toolbar.c:415
338 msgid "Address"
339 msgstr "Adresa"
340
341 #: src/addressadd.c:212
342 #: src/addressbook.c:124
343 #: src/editaddress.c:1061
344 #: src/editaddress.c:1136
345 #: src/editgroup.c:289
346 msgid "Remarks"
347 msgstr "Poznámky"
348
349 #: src/addressadd.c:231
350 #: src/addressbook_foldersel.c:157
351 msgid "Select Address Book Folder"
352 msgstr "Vybrat složku pro knihu adres"
353
354 #: src/addressadd.c:428
355 #: src/editaddress.c:1576
356 #: src/headerview.c:346
357 #: src/textview.c:1982
358 #, c-format
359 msgid ""
360 "Failed to save image: \n"
361 "%s"
362 msgstr ""
363 "Chyba uložení obrázku: \n"
364 "%s"
365
366 #: src/addressadd.c:441
367 #: src/addressbook.c:3231
368 #: src/addressbook.c:3282
369 msgid "Add address(es)"
370 msgstr "Přidat adresu(y)"
371
372 #: src/addressadd.c:442
373 msgid "Can't add the specified address"
374 msgstr "Nebylo možno přidat zadanou adresu"
375
376 #: src/addressbook.c:123
377 #: src/addressbook.c:4891
378 #: src/editaddress.c:1058
379 #: src/editaddress.c:1119
380 #: src/editgroup.c:288
381 #: src/expldifdlg.c:517
382 #: src/exporthtml.c:595
383 #: src/exporthtml.c:759
384 #: src/ldif.c:786
385 msgid "Email Address"
386 msgstr "E-mail"
387
388 #: src/addressbook.c:400
389 msgid "_Book"
390 msgstr "_Kniha"
391
392 #: src/addressbook.c:401
393 #: src/addressbook.c:432
394 #: src/addressbook.c:460
395 #: src/addressbook.c:477
396 #: src/compose.c:543
397 #: src/mainwindow.c:473
398 #: src/messageview.c:187
399 msgid "_Edit"
400 msgstr "Ú_pravy"
401
402 #: src/addressbook.c:402
403 #: src/compose.c:548
404 #: src/mainwindow.c:476
405 #: src/messageview.c:190
406 msgid "_Tools"
407 msgstr "_Nástroje"
408
409 #: src/addressbook.c:403
410 #: src/compose.c:549
411 #: src/mainwindow.c:478
412 #: src/messageview.c:191
413 msgid "_Help"
414 msgstr "Nápo_věda"
415
416 #: src/addressbook.c:406
417 #: src/addressbook.c:463
418 msgid "New _Book"
419 msgstr "Nová _kniha"
420
421 #: src/addressbook.c:407
422 #: src/addressbook.c:464
423 msgid "New _Folder"
424 msgstr "Nová _složka"
425
426 #: src/addressbook.c:408
427 msgid "New _vCard"
428 msgstr "Nová _vCard"
429
430 #: src/addressbook.c:412
431 msgid "New _JPilot"
432 msgstr "Nový _JPilot"
433
434 #: src/addressbook.c:415
435 msgid "New LDAP _Server"
436 msgstr "Přidat nový LDAP _server"
437
438 #: src/addressbook.c:419
439 msgid "_Edit book"
440 msgstr "Up_ravit knihu"
441
442 #: src/addressbook.c:420
443 msgid "_Delete book"
444 msgstr "_Odstranit knihu"
445
446 #: src/addressbook.c:422
447 #: src/compose.c:559
448 msgid "_Save"
449 msgstr "_Uložit"
450
451 #: src/addressbook.c:423
452 #: src/compose.c:561
453 #: src/messageview.c:201
454 msgid "_Close"
455 msgstr "_Zavřít"
456
457 #: src/addressbook.c:426
458 #: src/addressbook.c:475
459 #: src/messageview.c:205
460 msgid "_Select all"
461 msgstr "Vybrat vš_e"
462
463 #: src/addressbook.c:428
464 #: src/addressbook.c:467
465 #: src/addressbook.c:483
466 msgid "C_ut"
467 msgstr "_Vyjmout"
468
469 #: src/addressbook.c:429
470 #: src/addressbook.c:468
471 #: src/addressbook.c:484
472 #: src/compose.c:569
473 #: src/mainwindow.c:507
474 #: src/messageview.c:204
475 msgid "_Copy"
476 msgstr "_Kopírovat"
477
478 #: src/addressbook.c:430
479 #: src/addressbook.c:469
480 #: src/addressbook.c:485
481 #: src/compose.c:570
482 msgid "_Paste"
483 msgstr "V_ložit"
484
485 #: src/addressbook.c:435
486 #: src/addressbook.c:480
487 msgid "New _Address"
488 msgstr "Nová _adresa"
489
490 #: src/addressbook.c:436
491 #: src/addressbook.c:465
492 #: src/addressbook.c:481
493 msgid "New _Group"
494 msgstr "Nová _skupina"
495
496 #: src/addressbook.c:438
497 #: src/addressbook.c:487
498 msgid "_Mail To"
499 msgstr "Napsat novou _zprávu"
500
501 #: src/addressbook.c:442
502 msgid "Import _LDIF file..."
503 msgstr "Importovat _LDIF soubor..."
504
505 #: src/addressbook.c:443
506 msgid "Import M_utt file..."
507 msgstr "Importovat _Mutt soubor..."
508
509 #: src/addressbook.c:444
510 msgid "Import _Pine file..."
511 msgstr "Importovat _Pine soubor..."
512
513 #: src/addressbook.c:446
514 msgid "Export _HTML..."
515 msgstr "Exportovat _HTML..."
516
517 #: src/addressbook.c:447
518 msgid "Export LDI_F..."
519 msgstr "Exportovat LDI_F..."
520
521 #: src/addressbook.c:449
522 msgid "Find duplicates..."
523 msgstr "Najít duplikované"
524
525 #: src/addressbook.c:450
526 msgid "Edit custom attributes..."
527 msgstr "Upravit uživatelské atributy..."
528
529 #: src/addressbook.c:453
530 #: src/compose.c:649
531 #: src/mainwindow.c:743
532 #: src/messageview.c:300
533 msgid "_About"
534 msgstr "_O programu"
535
536 #: src/addressbook.c:489
537 msgid "_Browse Entry"
538 msgstr "_Prohlížet záznam"
539
540 #: src/addressbook.c:502
541 #: src/crash.c:452
542 #: src/crash.c:471
543 #: src/importldif.c:114
544 #: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:255
545 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:141
546 #: src/prefs_themes.c:706
547 #: src/prefs_themes.c:738
548 #: src/prefs_themes.c:739
549 msgid "Unknown"
550 msgstr "Neznámá(ý)"
551
552 #: src/addressbook.c:509
553 #: src/addressbook.c:528
554 #: src/importldif.c:121
555 msgid "Success"
556 msgstr "Úspěch"
557
558 #: src/addressbook.c:510
559 #: src/importldif.c:122
560 msgid "Bad arguments"
561 msgstr "Špatné argumenty"
562
563 #: src/addressbook.c:511
564 #: src/importldif.c:123
565 msgid "File not specified"
566 msgstr "Není zadán soubor"
567
568 #: src/addressbook.c:512
569 #: src/importldif.c:124
570 msgid "Error opening file"
571 msgstr "Chyba při otevírání souboru"
572
573 #: src/addressbook.c:513
574 #: src/importldif.c:125
575 msgid "Error reading file"
576 msgstr "Chyba při čtení souboru"
577
578 #: src/addressbook.c:514
579 #: src/importldif.c:126
580 msgid "End of file encountered"
581 msgstr "Byl dosažen konec souboru"
582
583 #: src/addressbook.c:515
584 #: src/importldif.c:127
585 msgid "Error allocating memory"
586 msgstr "Chyba při alokaci paměti"
587
588 #: src/addressbook.c:516
589 #: src/importldif.c:128
590 msgid "Bad file format"
591 msgstr "Špatný formát souboru"
592
593 #: src/addressbook.c:517
594 #: src/importldif.c:129
595 msgid "Error writing to file"
596 msgstr "Chyba při zápisu do souboru"
597
598 #: src/addressbook.c:518
599 #: src/importldif.c:130
600 msgid "Error opening directory"
601 msgstr "Chyba při otevírání adresáře"
602
603 #: src/addressbook.c:519
604 #: src/importldif.c:131
605 msgid "No path specified"
606 msgstr "Není zadána cesta"
607
608 #: src/addressbook.c:529
609 msgid "Error connecting to LDAP server"
610 msgstr "Chyba při připojování na LDAP server"
611
612 #: src/addressbook.c:530
613 msgid "Error initializing LDAP"
614 msgstr "Chyba při inicializaci LDAP"
615
616 #: src/addressbook.c:531
617 msgid "Error binding to LDAP server"
618 msgstr "Chyba při napojování na LDAP server"
619
620 #: src/addressbook.c:532
621 msgid "Error searching LDAP database"
622 msgstr "Chyba hledání v LDAP databázi"
623
624 #: src/addressbook.c:533
625 msgid "Timeout performing LDAP operation"
626 msgstr "Při provádění operací s LDAP vypršel čas"
627
628 #: src/addressbook.c:534
629 msgid "Error in LDAP search criteria"
630 msgstr "Chyba ve vyhledávacích kritériích pro LDAP"
631
632 #: src/addressbook.c:535
633 msgid "No LDAP entries found for search criteria"
634 msgstr "Pro vyhledávací kritéria nebyly nalezeny žádné položky"
635
636 #: src/addressbook.c:536
637 msgid "LDAP search terminated on request"
638 msgstr "Prohledávání ukončeno na žádost"
639
640 #: src/addressbook.c:537
641 msgid "Error starting TLS connection"
642 msgstr "Chyba při vytváření TLS spojení"
643
644 #: src/addressbook.c:538
645 msgid "Distinguished Name (dn) is missing"
646 msgstr "Rozlišovací jméno (dn) chybí"
647
648 #: src/addressbook.c:539
649 msgid "Missing required information"
650 msgstr "Schází požadované informace"
651
652 #: src/addressbook.c:540
653 msgid "Another contact exists with that key"
654 msgstr "Pod tímto klíčem je již existující kontakt"
655
656 #: src/addressbook.c:541
657 msgid "Strong(er) authentication required"
658 msgstr "Vyžadována silnější autentizace"
659
660 #: src/addressbook.c:912
661 msgid "Sources"
662 msgstr "Zdroje adres"
663
664 #: src/addressbook.c:916
665 #: src/prefs_matcher.c:610
666 #: src/prefs_other.c:470
667 #: src/toolbar.c:210
668 #: src/toolbar.c:2091
669 msgid "Address book"
670 msgstr "Kniha adres"
671
672 #: src/addressbook.c:1132
673 msgid "Lookup name:"
674 msgstr "Hledané jméno:"
675
676 #: src/addressbook.c:1475
677 #: src/addressbook.c:1528
678 #: src/addrduplicates.c:802
679 msgid "Delete address(es)"
680 msgstr "Odstranit adresu(y)"
681
682 #: src/addressbook.c:1476
683 #: src/addrduplicates.c:852
684 msgid "This address data is readonly and cannot be deleted."
685 msgstr "Tato data jsou pouze pro čtení a nelze je odstranit."
686
687 #: src/addressbook.c:1520
688 msgid "Delete group"
689 msgstr "Odstranit skupinu"
690
691 #: src/addressbook.c:1521
692 msgid ""
693 "Really delete the group(s)?\n"
694 "The addresses it contains will not be lost."
695 msgstr ""
696 "Chcete odstranit skupinu (skupiny)?\n"
697 "Adresy v ní (v nich) obsažené budou ztraceny."
698
699 #: src/addressbook.c:1529
700 #: src/addrduplicates.c:803
701 msgid "Really delete the address(es)?"
702 msgstr "Opravdu chcete odstranit tuto adresu(y)?"
703
704 #: src/addressbook.c:2221
705 msgid "Cannot paste. Target address book is readonly."
706 msgstr "Nelze vložit. Cílová kniha adres je pouze pro čtení."
707
708 #: src/addressbook.c:2231
709 msgid "Cannot paste into an address group."
710 msgstr "Nelze provést vložení do skupiny adres."
711
712 #: src/addressbook.c:2931
713 #, c-format
714 msgid "Do you want to delete the query results and addresses in '%s' ?"
715 msgstr "Opravdu chcete odstranit výsledky vyhledávání '%s' ?"
716
717 #: src/addressbook.c:2934
718 #: src/addressbook.c:2960
719 #: src/addressbook.c:2967
720 #: src/prefs_filtering_action.c:164
721 #: src/toolbar.c:397
722 msgid "Delete"
723 msgstr "Odstranit"
724
725 #: src/addressbook.c:2943
726 #, c-format
727 msgid "Do you want to delete '%s' ? If you delete the folder only, the addresses it contains will be moved into the parent folder."
728 msgstr "Chcete odstranit '%s'? Pokud odstraníte pouze složku, adresy v ní obsažené budou přesunuty do nadřazené složky."
729
730 #: src/addressbook.c:2946
731 #: src/imap_gtk.c:364
732 #: src/mh_gtk.c:200
733 msgid "Delete folder"
734 msgstr "Odstranit složku"
735
736 #: src/addressbook.c:2947
737 msgid "+Delete _folder only"
738 msgstr "+Odstranit pouze _složku"
739
740 #: src/addressbook.c:2947
741 msgid "Delete folder and _addresses"
742 msgstr "Odstranit složku a _adresy"
743
744 #: src/addressbook.c:2958
745 #, c-format
746 msgid ""
747 "Do you want to delete '%s'?\n"
748 "The addresses it contains will not be lost."
749 msgstr ""
750 "Chcete odstranit '%s'?\n"
751 "Adresy v ní obsažené budou ztraceny."
752
753 #: src/addressbook.c:2965
754 #, c-format
755 msgid ""
756 "Do you want to delete '%s'?\n"
757 "The addresses it contains will be lost."
758 msgstr ""
759 "Chcete odstranit '%s'?\n"
760 "Adresy v ní obsažené budou ztraceny."
761
762 #: src/addressbook.c:3075
763 #, c-format
764 msgid "Search '%s'"
765 msgstr "Hledání '%s'"
766
767 #: src/addressbook.c:3213
768 #: src/addressbook.c:3263
769 msgid "New Contacts"
770 msgstr "Nový kontakt"
771
772 #: src/addressbook.c:4045
773 msgid "New user, could not save index file."
774 msgstr "Nový uživatel, nelze uložit index soubor."
775
776 #: src/addressbook.c:4049
777 msgid "New user, could not save address book files."
778 msgstr "Nový uživatel, nelze uložit soubory s knihou adres."
779
780 #: src/addressbook.c:4059
781 msgid "Old address book converted successfully."
782 msgstr "Konverze staré knihy adres proběhla úspěšně."
783
784 #: src/addressbook.c:4064
785 msgid ""
786 "Old address book converted,\n"
787 "could not save new address index file."
788 msgstr ""
789 "Stará kniha adres zkonvertována,\n"
790 "nepodařilo se uložit nový soubor s indexem adres."
791
792 #: src/addressbook.c:4077
793 msgid ""
794 "Could not convert address book,\n"
795 "but created empty new address book files."
796 msgstr ""
797 "Nepodařilo se provést konverzi knihy adres,\n"
798 "ale byl vytvořen nové prázdné soubory knihy adres."
799
800 #: src/addressbook.c:4083
801 msgid ""
802 "Could not convert address book,\n"
803 "could not save new address index file."
804 msgstr ""
805 "Nepodařilo se provést konverzi knihy adres,\n"
806 "nepodařilo se uložit nový soubor s indexem adres."
807
808 #: src/addressbook.c:4088
809 msgid ""
810 "Could not convert address book\n"
811 "and could not create new address book files."
812 msgstr ""
813 "Nepodařilo se provést konverzi knihy adres\n"
814 "a nepodařilo se vytvořit nové soubory knihy adres."
815
816 #: src/addressbook.c:4095
817 #: src/addressbook.c:4101
818 msgid "Addressbook conversion error"
819 msgstr "Chyba při konverzi knihy adres"
820
821 #: src/addressbook.c:4208
822 msgid "Addressbook Error"
823 msgstr "Chyba v knize adres"
824
825 #: src/addressbook.c:4209
826 msgid "Could not read address index"
827 msgstr "Nelze načíst index adres"
828
829 #: src/addressbook.c:4540
830 msgid "Busy searching..."
831 msgstr "Prohledávám..."
832
833 #: src/addressbook.c:4855
834 msgid "Interface"
835 msgstr "Rozhraní"
836
837 #: src/addressbook.c:4867
838 #: src/addressbook_foldersel.c:181
839 #: src/exphtmldlg.c:370
840 #: src/expldifdlg.c:387
841 #: src/exporthtml.c:979
842 #: src/importldif.c:657
843 msgid "Address Book"
844 msgstr "Kniha adres"
845
846 #: src/addressbook.c:4879
847 msgid "Person"
848 msgstr "Osoba"
849
850 #: src/addressbook.c:4915
851 #: src/exporthtml.c:879
852 #: src/folderview.c:338
853 #: src/folderview.c:426
854 #: src/prefs_account.c:2658
855 #: src/prefs_folder_column.c:77
856 #: src/prefs_folder_item.c:1720
857 #: src/prefs_folder_item.c:1738
858 #: src/prefs_folder_item.c:1755
859 msgid "Folder"
860 msgstr "Složka"
861
862 #: src/addressbook.c:4927
863 msgid "vCard"
864 msgstr "vCard"
865
866 #: src/addressbook.c:4939
867 #: src/addressbook.c:4951
868 msgid "JPilot"
869 msgstr "JPilot"
870
871 #: src/addressbook.c:4963
872 msgid "LDAP servers"
873 msgstr "LDAP servery"
874
875 #: src/addressbook.c:4975
876 msgid "LDAP Query"
877 msgstr "LDAP dotaz"
878
879 #: src/addressbook_foldersel.c:393
880 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter.c:103
881 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:228
882 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:299
883 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:376
884 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:66
885 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:196
886 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:209
887 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:212
888 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:275
889 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_viewer.c:123
890 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:116
891 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:441
892 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:483
893 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:606
894 #: src/prefs_matcher.c:645
895 #: src/prefs_matcher.c:675
896 #: src/prefs_matcher.c:1513
897 #: src/prefs_matcher.c:1520
898 #: src/prefs_matcher.c:1528
899 #: src/prefs_matcher.c:1530
900 #: src/prefs_matcher.c:2393
901 #: src/prefs_matcher.c:2397
902 msgid "Any"
903 msgstr "kterákoliv"
904
905 #: src/addrgather.c:147
906 msgid "Please specify name for address book."
907 msgstr "Zadejte prosím název pro knihu adres."
908
909 #: src/addrgather.c:167
910 msgid "Please select the mail headers to search."
911 msgstr "Vyberte záhlaví zprávy, ve kterých se bude hledat."
912
913 #: src/addrgather.c:174
914 msgid "Collecting addresses..."
915 msgstr "Získávám adresy..."
916
917 #: src/addrgather.c:213
918 msgid "Addresses collected successfully."
919 msgstr "Adresy získány úspěšně."
920
921 #: src/addrgather.c:290
922 msgid "Current folder:"
923 msgstr "Aktuální složka:"
924
925 #: src/addrgather.c:301
926 msgid "Address book name:"
927 msgstr "Jméno kniha adres:"
928
929 #: src/addrgather.c:311
930 msgid "Address book folder size:"
931 msgstr "Velikost složky knihy adres:"
932
933 #: src/addrgather.c:315
934 #: src/addrgather.c:325
935 msgid "Maximum amount of entries per folder within the newly created address book"
936 msgstr "Maximální počet položek ve složce uvnitř nově vytvořených adresních knih"
937
938 #: src/addrgather.c:329
939 msgid "Process these mail header fields"
940 msgstr "Zpracovat tato pole z hlavičky zprávy"
941
942 #: src/addrgather.c:347
943 msgid "Include subfolders"
944 msgstr "Zahrnout podsložky"
945
946 #: src/addrgather.c:370
947 #: src/prefs_filtering_action.c:1362
948 msgid "Header Name"
949 msgstr "Záhlaví"
950
951 #: src/addrgather.c:371
952 msgid "Address Count"
953 msgstr "Počet adres"
954
955 #: src/addrgather.c:471
956 msgid "Header Fields"
957 msgstr "Záhlaví"
958
959 #: src/addrgather.c:472
960 #: src/exphtmldlg.c:657
961 #: src/expldifdlg.c:722
962 #: src/importldif.c:1023
963 msgid "Finish"
964 msgstr "Konec"
965
966 #: src/addrgather.c:520
967 msgid "Collect email addresses from selected messages"
968 msgstr "Získat adresy z vybraných zpráv"
969
970 #: src/addrgather.c:524
971 msgid "Collect email addresses from folder"
972 msgstr "Získat adresy ze složky"
973
974 #: src/addrindex.c:118
975 msgid "Common addresses"
976 msgstr "Obecné adresy"
977
978 #: src/addrindex.c:119
979 msgid "Personal addresses"
980 msgstr "Osobní adresy"
981
982 #: src/addrindex.c:125
983 msgid "Common address"
984 msgstr "Obecná adresa"
985
986 #: src/addrindex.c:126
987 msgid "Personal address"
988 msgstr "Osobní adresa"
989
990 #: src/addrindex.c:1826
991 msgid "Address(es) update"
992 msgstr "Aktualizace adres"
993
994 #: src/addrindex.c:1827
995 msgid "Update failed. Changes not written to Directory."
996 msgstr "Aktualizace selhala. Změny do slovníku nebyly zapsány. "
997
998 #: src/addrduplicates.c:126
999 msgid "Show duplicates in the same book"
1000 msgstr "Zobrazit záznamy duplikované ve stejné knize adres"
1001
1002 #: src/addrduplicates.c:132
1003 msgid "Show duplicates in different books"
1004 msgstr "Zobrazit záznamy duplikované ve jiných knihách adres"
1005
1006 #: src/addrduplicates.c:143
1007 msgid "Find address book email duplicates"
1008 msgstr "Najít emailové adresy duplikované v knize adres"
1009
1010 #: src/addrduplicates.c:144
1011 msgid "Claws Mail will now search for duplicate email addresses in the address book."
1012 msgstr "Claws Mail teď vyhledá duplikované emailové adresy v knize adres."
1013
1014 #: src/addrduplicates.c:324
1015 msgid "No duplicate email addresses found in the address book"
1016 msgstr "Nebyly nalezeny žádné duplikované adresy v knize adres"
1017
1018 #: src/addrduplicates.c:355
1019 msgid "Duplicate email addresses"
1020 msgstr "Duplikovat emailovou adresu(y)"
1021
1022 #: src/addrduplicates.c:473
1023 msgid "Address book path"
1024 msgstr "Cesta ke knize adres"
1025
1026 #: src/addrduplicates.c:851
1027 msgid "Delete address"
1028 msgstr "Odstranit adresu(y)"
1029
1030 #: src/alertpanel.c:145
1031 #: src/compose.c:8739
1032 msgid "Notice"
1033 msgstr "Poznámka"
1034
1035 #: src/alertpanel.c:158
1036 #: src/compose.c:5371
1037 #: src/compose.c:5851
1038 #: src/compose.c:10863
1039 #: src/messageview.c:806
1040 #: src/messageview.c:819
1041 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:652
1042 #: src/summaryview.c:4690
1043 msgid "Warning"
1044 msgstr "Varování"
1045
1046 #: src/alertpanel.c:171
1047 #: src/alertpanel.c:194
1048 #: src/compose.c:5312
1049 #: src/inc.c:647
1050 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:153
1051 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:247
1052 msgid "Error"
1053 msgstr "Chyba"
1054
1055 #: src/alertpanel.c:195
1056 msgid "_View log"
1057 msgstr "_Zobrazit protokol"
1058
1059 #: src/alertpanel.c:345
1060 msgid "Show this message next time"
1061 msgstr "Zobrazovat příště tuto zprávu"
1062
1063 #: src/browseldap.c:217
1064 msgid "Browse Directory Entry"
1065 msgstr "Procházet položku adresáře"
1066
1067 #: src/browseldap.c:236
1068 msgid "Server Name :"
1069 msgstr "Název serveru :"
1070
1071 #: src/browseldap.c:246
1072 msgid "Distinguished Name (dn) :"
1073 msgstr "Rozlišovací jméno (dn):"
1074
1075 #: src/browseldap.c:269
1076 msgid "LDAP Name"
1077 msgstr "LDAP atribut"
1078
1079 #: src/browseldap.c:271
1080 msgid "Attribute Value"
1081 msgstr "Hodnota atributu"
1082
1083 #: src/common/plugin.c:58
1084 msgid "Nothing"
1085 msgstr "Nic"
1086
1087 #: src/common/plugin.c:59
1088 msgid "a viewer"
1089 msgstr "prohlížeč"
1090
1091 #: src/common/plugin.c:60
1092 msgid "a MIME parser"
1093 msgstr "MIME parser"
1094
1095 #: src/common/plugin.c:61
1096 msgid "folders"
1097 msgstr "složky"
1098
1099 #: src/common/plugin.c:62
1100 msgid "filtering"
1101 msgstr "filtr"
1102
1103 #: src/common/plugin.c:63
1104 msgid "a privacy interface"
1105 msgstr "zabezpečení"
1106
1107 #: src/common/plugin.c:64
1108 msgid "a notifier"
1109 msgstr "oznamování"
1110
1111 #: src/common/plugin.c:65
1112 msgid "an utility"
1113 msgstr "utilita"
1114
1115 #: src/common/plugin.c:66
1116 msgid "things"
1117 msgstr "věci"
1118
1119 #: src/common/plugin.c:285
1120 #, c-format
1121 msgid "This plugin provides %s (%s), which is already provided by the %s plugin."
1122 msgstr "Tento modul poskytuje možnost %s (%s), která je už obsažena v modulu %s."
1123
1124 #: src/common/plugin.c:324
1125 msgid "Plugin already loaded"
1126 msgstr "Modul byl již načten"
1127
1128 #: src/common/plugin.c:335
1129 msgid "Failed to allocate memory for Plugin"
1130 msgstr "Nepodařilo se vyhradit paměť pro modul"
1131
1132 #: src/common/plugin.c:365
1133 msgid "This module is not licensed under a GPL v2 or later compatible license."
1134 msgstr "Tento modul není licencován dle GPL v2 nebo dle jiné kompatibilní licence."
1135
1136 #: src/common/plugin.c:374
1137 msgid "This module is for Claws Mail GTK1."
1138 msgstr "Tento modul je určen pro Claws Mail GTK1."
1139
1140 #: src/common/plugin.c:616
1141 #, c-format
1142 msgid "Your version of Claws Mail is newer than the version the '%s' plugin was built with."
1143 msgstr "Vaše verze Claws Mail je novější než ta, se kterou byl zkompilován modul %s."
1144
1145 #: src/common/plugin.c:619
1146 msgid "Your version of Claws Mail is newer than the version the plugin was built with."
1147 msgstr "Vaše verze Claws Mail je novější než ta, se kterou byl zkompilován tento modul."
1148
1149 #: src/common/plugin.c:628
1150 #, c-format
1151 msgid "Your version of Claws Mail is too old for the '%s' plugin."
1152 msgstr "Vaše verze Claws Mail je příliš stará na použití s modulem %s."
1153
1154 #: src/common/plugin.c:630
1155 msgid "Your version of Claws Mail is too old for the plugin."
1156 msgstr "Vaše verze Claws Mail je příliš stará na použití s tímto modulem."
1157
1158 #: src/common/session.c:170
1159 #: src/imap.c:1100
1160 msgid "SSL handshake failed\n"
1161 msgstr "Inicializace SSL spojení selhala\n"
1162
1163 #: src/common/smtp.c:176
1164 msgid "SMTP AUTH not available\n"
1165 msgstr "SMTP AUTH je nedostupná\n"
1166
1167 #: src/common/smtp.c:518
1168 #: src/common/smtp.c:568
1169 msgid "bad SMTP response\n"
1170 msgstr "špatná SMTP odpověď\n"
1171
1172 #: src/common/smtp.c:539
1173 #: src/common/smtp.c:557
1174 #: src/common/smtp.c:676
1175 msgid "error occurred on SMTP session\n"
1176 msgstr "nastala chyba v SMTP relaci\n"
1177
1178 #: src/common/smtp.c:548
1179 #: src/pop.c:892
1180 msgid "error occurred on authentication\n"
1181 msgstr "nastala chyba v autentizaci\n"
1182
1183 #: src/common/smtp.c:603
1184 #, c-format
1185 msgid "Message is too big (Maximum size is %s)\n"
1186 msgstr "Zpráva je příliš velká (maximální velikost je %s)\n"
1187
1188 #: src/common/smtp.c:635
1189 #: src/pop.c:885
1190 msgid "couldn't start TLS session\n"
1191 msgstr "nelze spustit TLS relaci\n"
1192
1193 #: src/common/socket.c:1494
1194 #, c-format
1195 msgid "write on fd%d: %s\n"
1196 msgstr "zápis do fd%d: %s\n"
1197
1198 #: src/common/ssl_certificate.c:591
1199 msgid "Uncheckable"
1200 msgstr "Nezkontrolovatelný"
1201
1202 #: src/common/ssl_certificate.c:595
1203 msgid "Self-signed certificate"
1204 msgstr "Certifikát podepsaný vlastníkem (Self-signed)"
1205
1206 #: src/common/ssl_certificate.c:598
1207 msgid "Revoked certificate"
1208 msgstr "Odvolaný certifikát"
1209
1210 #: src/common/ssl_certificate.c:600
1211 msgid "No certificate issuer found"
1212 msgstr "Nenalezen vydavatel certifikátu"
1213
1214 #: src/common/ssl_certificate.c:602
1215 msgid "Certificate issuer is not a CA"
1216 msgstr "Vydavatel certifikátu není Certifikační Autoritou."
1217
1218 #: src/common/string_match.c:82
1219 msgid "(Subject cleared by RegExp)"
1220 msgstr "(Předmět odstraněn reg. výrazem)"
1221
1222 #: src/common/utils.c:363
1223 #, c-format
1224 msgid "%dB"
1225 msgstr "%dB"
1226
1227 #: src/common/utils.c:364
1228 #, c-format
1229 msgid "%d.%02dKB"
1230 msgstr "%d.%02dKB"
1231
1232 #: src/common/utils.c:365
1233 #, c-format
1234 msgid "%d.%02dMB"
1235 msgstr "%d.%02dMB"
1236
1237 #: src/common/utils.c:366
1238 #, c-format
1239 msgid "%.2fGB"
1240 msgstr "%.2fGB"
1241
1242 #: src/common/utils.c:4915
1243 msgid "Complete day name for use by strftime|Sunday"
1244 msgstr "Neděle"
1245
1246 #: src/common/utils.c:4916
1247 msgid "Complete day name for use by strftime|Monday"
1248 msgstr "Pondělí"
1249
1250 #: src/common/utils.c:4917
1251 msgid "Complete day name for use by strftime|Tuesday"
1252 msgstr "Úterý"
1253
1254 #: src/common/utils.c:4918
1255 msgid "Complete day name for use by strftime|Wednesday"
1256 msgstr "Středa"
1257
1258 #: src/common/utils.c:4919
1259 msgid "Complete day name for use by strftime|Thursday"
1260 msgstr "Čtvrtek"
1261
1262 #: src/common/utils.c:4920
1263 msgid "Complete day name for use by strftime|Friday"
1264 msgstr "Pátek"
1265
1266 #: src/common/utils.c:4921
1267 msgid "Complete day name for use by strftime|Saturday"
1268 msgstr "Sobota"
1269
1270 #: src/common/utils.c:4923
1271 msgid "Complete month name for use by strftime|January"
1272 msgstr "Leden"
1273
1274 #: src/common/utils.c:4924
1275 msgid "Complete month name for use by strftime|February"
1276 msgstr "Únor"
1277
1278 #: src/common/utils.c:4925
1279 msgid "Complete month name for use by strftime|March"
1280 msgstr "Březen"
1281
1282 #: src/common/utils.c:4926
1283 msgid "Complete month name for use by strftime|April"
1284 msgstr "Duben"
1285
1286 #: src/common/utils.c:4927
1287 msgid "Complete month name for use by strftime|May"
1288 msgstr "Květen"
1289
1290 #: src/common/utils.c:4928
1291 msgid "Complete month name for use by strftime|June"
1292 msgstr "Červen"
1293
1294 #: src/common/utils.c:4929
1295 msgid "Complete month name for use by strftime|July"
1296 msgstr "Červenec"
1297
1298 #: src/common/utils.c:4930
1299 msgid "Complete month name for use by strftime|August"
1300 msgstr "Srpen"
1301
1302 #: src/common/utils.c:4931
1303 msgid "Complete month name for use by strftime|September"
1304 msgstr "Září"
1305
1306 #: src/common/utils.c:4932
1307 msgid "Complete month name for use by strftime|October"
1308 msgstr "Říjen"
1309
1310 #: src/common/utils.c:4933
1311 msgid "Complete month name for use by strftime|November"
1312 msgstr "Listopad"
1313
1314 #: src/common/utils.c:4934
1315 msgid "Complete month name for use by strftime|December"
1316 msgstr "Prosinec"
1317
1318 #: src/common/utils.c:4936
1319 msgid "Abbr. day name for use by strftime|Sun"
1320 msgstr "ne"
1321
1322 #: src/common/utils.c:4937
1323 msgid "Abbr. day name for use by strftime|Mon"
1324 msgstr "po"
1325
1326 #: src/common/utils.c:4938
1327 msgid "Abbr. day name for use by strftime|Tue"
1328 msgstr "út"
1329
1330 #: src/common/utils.c:4939
1331 msgid "Abbr. day name for use by strftime|Wed"
1332 msgstr "st"
1333
1334 #: src/common/utils.c:4940
1335 msgid "Abbr. day name for use by strftime|Thu"
1336 msgstr "čt"
1337
1338 #: src/common/utils.c:4941
1339 msgid "Abbr. day name for use by strftime|Fri"
1340 msgstr "pá"
1341
1342 #: src/common/utils.c:4942
1343 msgid "Abbr. day name for use by strftime|Sat"
1344 msgstr "so"
1345
1346 #: src/common/utils.c:4944
1347 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Jan"
1348 msgstr "led"
1349
1350 #: src/common/utils.c:4945
1351 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Feb"
1352 msgstr "úno"
1353
1354 #: src/common/utils.c:4946
1355 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Mar"
1356 msgstr "bře"
1357
1358 #: src/common/utils.c:4947
1359 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Apr"
1360 msgstr "dub"
1361
1362 #: src/common/utils.c:4948
1363 msgid "Abbr. month name for use by strftime|May"
1364 msgstr "kvě"
1365
1366 #: src/common/utils.c:4949
1367 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Jun"
1368 msgstr "čen"
1369
1370 #: src/common/utils.c:4950
1371 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Jul"
1372 msgstr "čec"
1373
1374 #: src/common/utils.c:4951
1375 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Aug"
1376 msgstr "srp"
1377
1378 #: src/common/utils.c:4952
1379 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Sep"
1380 msgstr "zář"
1381
1382 #: src/common/utils.c:4953
1383 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Oct"
1384 msgstr "říj"
1385
1386 #: src/common/utils.c:4954
1387 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Nov"
1388 msgstr "lis"
1389
1390 #: src/common/utils.c:4955
1391 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Dec"
1392 msgstr "pro"
1393
1394 #: src/common/utils.c:4966
1395 msgid "For use by strftime (morning)|AM"
1396 msgstr "DOP."
1397
1398 #: src/common/utils.c:4967
1399 msgid "For use by strftime (afternoon)|PM"
1400 msgstr "ODP."
1401
1402 #: src/common/utils.c:4968
1403 msgid "For use by strftime (morning, lowercase)|am"
1404 msgstr "dop."
1405
1406 #: src/common/utils.c:4969
1407 msgid "For use by strftime (afternoon, lowercase)|pm"
1408 msgstr "odp."
1409
1410 #: src/common/utils.c:4976
1411 msgid "For use by strftime (default date+time format)|%a %b %e %H:%M:%S %Y"
1412 msgstr "%a %d.%m.%Y %H:%M"
1413
1414 #: src/common/utils.c:4977
1415 msgid "For use by strftime (default date format)|%m/%d/%y"
1416 msgstr "%d.%m.%Y"
1417
1418 #: src/common/utils.c:4978
1419 msgid "For use by strftime (default time format)|%H:%M:%S"
1420 msgstr "%H:%M:%S"
1421
1422 #: src/common/utils.c:4980
1423 msgid "For use by strftime (default 12-hour time format)|%I:%M:%S %p"
1424 msgstr "%I:%M:%S %p"
1425
1426 #: src/compose.c:532
1427 msgid "_Add..."
1428 msgstr "_Přidat..."
1429
1430 #: src/compose.c:533
1431 #: src/mh_gtk.c:362
1432 msgid "_Remove"
1433 msgstr "_Odstranit"
1434
1435 #: src/compose.c:535
1436 #: src/folderview.c:234
1437 msgid "_Properties..."
1438 msgstr "_Vlastnosti..."
1439
1440 #: src/compose.c:542
1441 #: src/mainwindow.c:475
1442 #: src/messageview.c:189
1443 msgid "_Message"
1444 msgstr "_Zpráva"
1445
1446 #: src/compose.c:545
1447 msgid "_Spelling"
1448 msgstr "_Pravopis"
1449
1450 #: src/compose.c:547
1451 #: src/compose.c:611
1452 msgid "_Options"
1453 msgstr "Nastav_ení"
1454
1455 #: src/compose.c:551
1456 msgid "S_end"
1457 msgstr "_Odeslat"
1458
1459 #: src/compose.c:552
1460 msgid "Send _later"
1461 msgstr "Poslat _později"
1462
1463 #: src/compose.c:555
1464 msgid "_Attach file"
1465 msgstr "Připojit _soubor"
1466
1467 #: src/compose.c:556
1468 msgid "_Insert file"
1469 msgstr "_Vložit soubor"
1470
1471 #: src/compose.c:557
1472 msgid "Insert si_gnature"
1473 msgstr "Vložit p_odpis"
1474
1475 #: src/compose.c:564
1476 msgid "_Undo"
1477 msgstr "_Zpět"
1478
1479 #: src/compose.c:565
1480 msgid "_Redo"
1481 msgstr "Z_novu"
1482
1483 #: src/compose.c:568
1484 msgid "Cu_t"
1485 msgstr "_Vyjmout"
1486
1487 #: src/compose.c:572
1488 msgid "Special paste"
1489 msgstr "Vložit jinak"
1490
1491 #: src/compose.c:573
1492 msgid "as _quotation"
1493 msgstr "jako _citaci"
1494
1495 #: src/compose.c:574
1496 msgid "_wrapped"
1497 msgstr "_zalomené"
1498
1499 #: src/compose.c:575
1500 msgid "_unwrapped"
1501 msgstr "_nezalomené"
1502
1503 #: src/compose.c:577
1504 #: src/mainwindow.c:508
1505 msgid "Select _all"
1506 msgstr "Vybrat vš_e"
1507
1508 #: src/compose.c:579
1509 msgid "A_dvanced"
1510 msgstr "Po_kročilé"
1511
1512 #: src/compose.c:580
1513 msgid "Move a character backward"
1514 msgstr "Přesun o znak zpět"
1515
1516 #: src/compose.c:581
1517 msgid "Move a character forward"
1518 msgstr "Přesun o znak dále"
1519
1520 #: src/compose.c:582
1521 msgid "Move a word backward"
1522 msgstr "Přesun o slovo zpět"
1523
1524 #: src/compose.c:583
1525 msgid "Move a word forward"
1526 msgstr "Přesun o slovo dále"
1527
1528 #: src/compose.c:584
1529 msgid "Move to beginning of line"
1530 msgstr "Přesun na začátek řádku"
1531
1532 #: src/compose.c:585
1533 msgid "Move to end of line"
1534 msgstr "Přesun na konec řádku"
1535
1536 #: src/compose.c:586
1537 msgid "Move to previous line"
1538 msgstr "Přesun na předchozí řádek"
1539
1540 #: src/compose.c:587
1541 msgid "Move to next line"
1542 msgstr "Přesun na další řádek"
1543
1544 #: src/compose.c:588
1545 msgid "Delete a character backward"
1546 msgstr "Smazat znak zpět"
1547
1548 #: src/compose.c:589
1549 msgid "Delete a character forward"
1550 msgstr "Smazat znak vpřed"
1551
1552 #: src/compose.c:590
1553 msgid "Delete a word backward"
1554 msgstr "Smazat slovo zpět"
1555
1556 #: src/compose.c:591
1557 msgid "Delete a word forward"
1558 msgstr "Smazat slovo vpřed"
1559
1560 #: src/compose.c:592
1561 msgid "Delete line"
1562 msgstr "Smazat řádek"
1563
1564 #: src/compose.c:593
1565 msgid "Delete to end of line"
1566 msgstr "Smazat do konce řádku"
1567
1568 #: src/compose.c:596
1569 #: src/messageview.c:207
1570 msgid "_Find"
1571 msgstr "_Najít"
1572
1573 #: src/compose.c:599
1574 msgid "_Wrap current paragraph"
1575 msgstr "_Zalomit aktuální odstavec"
1576
1577 #: src/compose.c:600
1578 msgid "Wrap all long _lines"
1579 msgstr "Zalomit všechny _dlouhé řádky"
1580
1581 #: src/compose.c:602
1582 msgid "Edit with e_xternal editor"
1583 msgstr "Upravit e_xterním editorem"
1584
1585 #: src/compose.c:605
1586 msgid "_Check all or check selection"
1587 msgstr "_Zkontrolovat vše nebo výběr"
1588
1589 #: src/compose.c:606
1590 msgid "_Highlight all misspelled words"
1591 msgstr "Z_výraznit nesprávná slova"
1592
1593 #: src/compose.c:607
1594 msgid "Check _backwards misspelled word"
1595 msgstr "Přejít na _předchozí chybu"
1596
1597 #: src/compose.c:608
1598 msgid "_Forward to next misspelled word"
1599 msgstr "Přejít na _následující chybu"
1600
1601 #: src/compose.c:616
1602 msgid "Reply _mode"
1603 msgstr "_Mód odpovědi"
1604
1605 #: src/compose.c:618
1606 msgid "Privacy _System"
1607 msgstr "Systém _zabezpečení"
1608
1609 #: src/compose.c:623
1610 msgid "_Priority"
1611 msgstr "_Priorita"
1612
1613 #: src/compose.c:625
1614 #: src/mainwindow.c:560
1615 #: src/messageview.c:233
1616 msgid "Character _encoding"
1617 msgstr "_Kódování znaků"
1618
1619 #: src/compose.c:630
1620 #: src/mainwindow.c:565
1621 #: src/messageview.c:238
1622 msgid "Western European"
1623 msgstr "Západní Evropa"
1624
1625 #: src/compose.c:631
1626 #: src/mainwindow.c:566
1627 #: src/messageview.c:239
1628 msgid "Baltic"
1629 msgstr "Baltské"
1630
1631 #: src/compose.c:632
1632 #: src/mainwindow.c:567
1633 #: src/messageview.c:240
1634 msgid "Hebrew"
1635 msgstr "Hebrejština"
1636
1637 #: src/compose.c:633
1638 #: src/mainwindow.c:568
1639 #: src/messageview.c:241
1640 msgid "Arabic"
1641 msgstr "Arabština"
1642
1643 #: src/compose.c:634
1644 #: src/mainwindow.c:569
1645 #: src/messageview.c:242
1646 msgid "Cyrillic"
1647 msgstr "Azbuka"
1648
1649 #: src/compose.c:635
1650 #: src/mainwindow.c:570
1651 #: src/messageview.c:243
1652 msgid "Japanese"
1653 msgstr "Japonština"
1654
1655 #: src/compose.c:636
1656 #: src/mainwindow.c:571
1657 #: src/messageview.c:244
1658 msgid "Chinese"
1659 msgstr "Čínština"
1660
1661 #: src/compose.c:637
1662 #: src/mainwindow.c:572
1663 #: src/messageview.c:245
1664 msgid "Korean"
1665 msgstr "Korejština"
1666
1667 #: src/compose.c:638
1668 #: src/mainwindow.c:573
1669 #: src/messageview.c:246
1670 msgid "Thai"
1671 msgstr "Thajština"
1672
1673 #: src/compose.c:641
1674 #: src/mainwindow.c:665
1675 #: src/messageview.c:275
1676 msgid "_Address book"
1677 msgstr "_Kniha adres"
1678
1679 #: src/compose.c:643
1680 msgid "_Template"
1681 msgstr "Ša_blona"
1682
1683 #: src/compose.c:645
1684 #: src/mainwindow.c:693
1685 #: src/messageview.c:296
1686 msgid "Actio_ns"
1687 msgstr "Ak_ce"
1688
1689 #: src/compose.c:654
1690 msgid "Aut_o wrapping"
1691 msgstr "Aut_omatické zalamování"
1692
1693 #: src/compose.c:655
1694 msgid "Auto _indent"
1695 msgstr "Automatické _odsazení"
1696
1697 #: src/compose.c:656
1698 msgid "Si_gn"
1699 msgstr "Po_depsat"
1700
1701 #: src/compose.c:657
1702 msgid "_Encrypt"
1703 msgstr "Ši_frovat"
1704
1705 #: src/compose.c:658
1706 msgid "_Request Return Receipt"
1707 msgstr "_Vyžadovat potvrzení o doručení"
1708
1709 #: src/compose.c:659
1710 msgid "Remo_ve references"
1711 msgstr "Odstranit reference"
1712
1713 #: src/compose.c:660
1714 msgid "Show _ruler"
1715 msgstr "Zobrazit _pravítko"
1716
1717 #: src/compose.c:665
1718 #: src/compose.c:675
1719 msgid "_Normal"
1720 msgstr "_Normální"
1721
1722 #: src/compose.c:666
1723 msgid "_All"
1724 msgstr "_Všem"
1725
1726 #: src/compose.c:667
1727 msgid "_Sender"
1728 msgstr "_Odesílateli"
1729
1730 #: src/compose.c:668
1731 msgid "_Mailing-list"
1732 msgstr "Kon_ference"
1733
1734 #: src/compose.c:673
1735 msgid "_Highest"
1736 msgstr "_Nejvyšší"
1737
1738 #: src/compose.c:674
1739 msgid "Hi_gh"
1740 msgstr "Vy_soká"
1741
1742 #: src/compose.c:676
1743 msgid "Lo_w"
1744 msgstr "Ní_zká"
1745
1746 #: src/compose.c:677
1747 msgid "_Lowest"
1748 msgstr "Ne_jnižsí"
1749
1750 #: src/compose.c:682
1751 #: src/mainwindow.c:808
1752 #: src/messageview.c:313
1753 msgid "_Automatic"
1754 msgstr "_Automaticky"
1755
1756 #: src/compose.c:683
1757 #: src/mainwindow.c:809
1758 #: src/messageview.c:314
1759 msgid "7bit ASCII (US-ASC_II)"
1760 msgstr "7bitové ASCII (US-ASC_II)"
1761
1762 #: src/compose.c:684
1763 #: src/mainwindow.c:810
1764 #: src/messageview.c:315
1765 msgid "Unicode (_UTF-8)"
1766 msgstr "Unicode (_UTF-8)"
1767
1768 #: src/compose.c:688
1769 #: src/mainwindow.c:814
1770 #: src/messageview.c:319
1771 msgid "Central European (ISO-8859-_2)"
1772 msgstr "Střední Evropa (ISO-8859-_2)"
1773
1774 #: src/compose.c:691
1775 #: src/mainwindow.c:817
1776 #: src/messageview.c:322
1777 msgid "Greek (ISO-8859-_7)"
1778 msgstr "Řečtina (ISO-8859-_7)"
1779
1780 #: src/compose.c:696
1781 #: src/mainwindow.c:822
1782 #: src/messageview.c:327
1783 msgid "Turkish (ISO-8859-_9)"
1784 msgstr "Turečtina (ISO-8859-_9)"
1785
1786 #: src/compose.c:992
1787 msgid "New message From format error."
1788 msgstr "Chyba ve formátu pole Od nové zprávy."
1789
1790 #: src/compose.c:1095
1791 msgid "New message subject format error."
1792 msgstr "Chyba v předmětu šablony nové zprávy."
1793
1794 #: src/compose.c:1125
1795 #: src/quote_fmt.c:572
1796 #, c-format
1797 msgid "The body of the \"New message\" template has an error at line %d."
1798 msgstr "Chyba v těle šablony \"Napsat\" na řádku %d."
1799
1800 #: src/compose.c:1332
1801 msgid "Unable to reply. The original email probably doesn't exist."
1802 msgstr "Není možno odpovědět. Originální email pravděpodobně neexistuje."
1803
1804 #: src/compose.c:1512
1805 #: src/quote_fmt.c:589
1806 msgid "The \"From\" field of the \"Reply\" template contains an invalid email address."
1807 msgstr "Pole \"Od\" v šabloně \"Odpovědět\" obsahuje neplatnou emailovou adresu."
1808
1809 #: src/compose.c:1559
1810 #: src/quote_fmt.c:592
1811 #, c-format
1812 msgid "The body of the \"Reply\" template has an error at line %d."
1813 msgstr "Chyba v těle šablony \"Odpovědět\" na řádku %d."
1814
1815 #: src/compose.c:1683
1816 #: src/compose.c:1872
1817 #: src/quote_fmt.c:609
1818 msgid "The \"From\" field of the \"Forward\" template contains an invalid email address."
1819 msgstr "Pole \"Od\" v šabloně \"Předat\" obsahuje neplatnou emailovou adresu."
1820
1821 #: src/compose.c:1748
1822 #: src/quote_fmt.c:612
1823 #, c-format
1824 msgid "The body of the \"Forward\" template has an error at line %d."
1825 msgstr "Chyba v těle šablony \"Předat\" na řádku %d."
1826
1827 #: src/compose.c:1914
1828 msgid "Fw: multiple emails"
1829 msgstr "Fw: vice zprav"
1830
1831 #: src/compose.c:2330
1832 #, c-format
1833 msgid "The body of the \"Redirect\" template has an error at line %d."
1834 msgstr "Chyba v těle šablony \"Přesměrovat\" na řádku %d."
1835
1836 #: src/compose.c:2394
1837 #: src/gtk/headers.h:13
1838 msgid "Cc:"
1839 msgstr "Kopie:"
1840
1841 #: src/compose.c:2397
1842 #: src/gtk/headers.h:14
1843 msgid "Bcc:"
1844 msgstr "Skrytá kopie:"
1845
1846 #: src/compose.c:2400
1847 #: src/gtk/headers.h:11
1848 msgid "Reply-To:"
1849 msgstr "Odpovědět komu:"
1850
1851 #: src/compose.c:2403
1852 #: src/compose.c:4631
1853 #: src/compose.c:4633
1854 #: src/gtk/headers.h:32
1855 msgid "Newsgroups:"
1856 msgstr "Diskusní skupiny:"
1857
1858 #: src/compose.c:2406
1859 #: src/gtk/headers.h:33
1860 msgid "Followup-To:"
1861 msgstr "Pokračování:"
1862
1863 #: src/compose.c:2410
1864 #: src/compose.c:4628
1865 #: src/compose.c:4636
1866 #: src/gtk/headers.h:12
1867 #: src/summary_search.c:359
1868 msgid "To:"
1869 msgstr "Komu:"
1870
1871 #: src/compose.c:2601
1872 msgid "Couldn't attach a file (charset conversion failed)."
1873 msgstr "Nepodařilo se připojit soubor (konverze znakové sady se nezdařila)."
1874
1875 #: src/compose.c:2607
1876 #, c-format
1877 msgid ""
1878 "The following file has been attached: \n"
1879 "%s"
1880 msgid_plural ""
1881 "The following files have been attached: \n"
1882 "%s"
1883 msgstr[0] ""
1884 "Následující soubor byl připojen: \n"
1885 "%s"
1886 msgstr[1] ""
1887 "Následující soubory byly připojeny: \n"
1888 "%s"
1889 msgstr[2] ""
1890 "Následující soubory byly připojeny: \n"
1891 "%s"
1892
1893 #: src/compose.c:2846
1894 msgid "The \"Quotation mark\" of the template is invalid."
1895 msgstr "\"Značka pro citaci\" v šabloně je neplatná."
1896
1897 #: src/compose.c:3342
1898 #, c-format
1899 msgid "Could not get size of file '%s'."
1900 msgstr "Nemohu získat velikost souboru '%s'."
1901
1902 #: src/compose.c:3353
1903 #, c-format
1904 msgid "You are about to insert a file of %s in the message body. Are you sure you want to do that?"
1905 msgstr "Chystáte se vložit soubor %s do těla zprávy. Jste si tím jistý?"
1906
1907 #: src/compose.c:3356
1908 msgid "Are you sure?"
1909 msgstr "Jste si jistý?"
1910
1911 #: src/compose.c:3357
1912 #: src/compose.c:10361
1913 msgid "+_Insert"
1914 msgstr "+_Vložit"
1915
1916 #: src/compose.c:3466
1917 #, c-format
1918 msgid "File %s is empty."
1919 msgstr "Soubor %s je prázdný."
1920
1921 #: src/compose.c:3470
1922 #, c-format
1923 msgid "Can't read %s."
1924 msgstr "Nemohu načíst %s."
1925
1926 #: src/compose.c:3497
1927 #, c-format
1928 msgid "Message: %s"
1929 msgstr "Zpráva: %s"
1930
1931 #: src/compose.c:4479
1932 msgid " [Edited]"
1933 msgstr " [Upraveno]"
1934
1935 #: src/compose.c:4486
1936 #, c-format
1937 msgid "%s - Compose message%s"
1938 msgstr "%s - Psaní zprávy%s"
1939
1940 #: src/compose.c:4489
1941 #, c-format
1942 msgid "[no subject] - Compose message%s"
1943 msgstr "[žádný předmět] - Psaní zprávy%s"
1944
1945 #: src/compose.c:4491
1946 msgid "Compose message"
1947 msgstr "Napsat zprávu"
1948
1949 #: src/compose.c:4518
1950 #: src/messageview.c:841
1951 msgid ""
1952 "Account for sending mail is not specified.\n"
1953 "Please select a mail account before sending."
1954 msgstr ""
1955 "Není zadán účet pro odesílání mailů.\n"
1956 "Před odesláním vyberte prosím nějaký účet."
1957
1958 #: src/compose.c:4729
1959 #: src/compose.c:4761
1960 #: src/compose.c:4803
1961 #: src/prefs_account.c:3155
1962 #: src/toolbar.c:388
1963 #: src/toolbar.c:406
1964 msgid "Send"
1965 msgstr "Odeslat"
1966
1967 #: src/compose.c:4730
1968 msgid "The only recipient is the default CC address. Send anyway?"
1969 msgstr "Jediný adresát je výchozí příjemce kopií (viz nastavení účtu). Opravdu odeslat?"
1970
1971 #: src/compose.c:4731
1972 #: src/compose.c:4763
1973 #: src/compose.c:4796
1974 #: src/compose.c:5312
1975 msgid "+_Send"
1976 msgstr "+_Odeslat"
1977
1978 #: src/compose.c:4762
1979 msgid "The only recipient is the default BCC address. Send anyway?"
1980 msgstr "Jediný adresát je výchozí příjemce skrytých kopií (viz nastavení účtu). Opravdu odeslat?"
1981
1982 #: src/compose.c:4779
1983 msgid "Recipient is not specified."
1984 msgstr "Není uveden příjemce."
1985
1986 #: src/compose.c:4798
1987 msgid "+_Queue"
1988 msgstr "+_Fronta"
1989
1990 #: src/compose.c:4799
1991 #, c-format
1992 msgid "Subject is empty. %s"
1993 msgstr "Předmět je prázdný.  %s"
1994
1995 #: src/compose.c:4800
1996 msgid "Send it anyway?"
1997 msgstr "Přesto odeslat?"
1998
1999 #: src/compose.c:4801
2000 msgid "Queue it anyway?"
2001 msgstr "Opravdu zařadit do fronty?"
2002
2003 #: src/compose.c:4803
2004 #: src/toolbar.c:407
2005 msgid "Send later"
2006 msgstr "Poslat později"
2007
2008 #: src/compose.c:4851
2009 #: src/compose.c:9079
2010 msgid ""
2011 "Could not queue message for sending:\n"
2012 "\n"
2013 "Charset conversion failed."
2014 msgstr ""
2015 "Zprávu nelze uložit do fronty pro odeslání:\n"
2016 "\n"
2017 "Konverze znakové sady se nezdařila."
2018
2019 #: src/compose.c:4854
2020 #: src/compose.c:9082
2021 msgid ""
2022 "Could not queue message for sending:\n"
2023 "\n"
2024 "Couldn't get recipient encryption key."
2025 msgstr ""
2026 "Zprávu nelze uložit do fronty pro odeslání:\n"
2027 "\n"
2028 "Nepodařilo se získat šifrovací klíč příjemce."
2029
2030 #: src/compose.c:4860
2031 #: src/compose.c:9076
2032 #, c-format
2033 msgid ""
2034 "Could not queue message for sending:\n"
2035 "\n"
2036 "Signature failed: %s"
2037 msgstr ""
2038 "Zprávu nelze uložit do fronty pro odeslání\n"
2039 "\n"
2040 "Podepisování se nezdařilo: %s"
2041
2042 #: src/compose.c:4863
2043 #, c-format
2044 msgid ""
2045 "Could not queue message for sending:\n"
2046 "\n"
2047 "%s."
2048 msgstr ""
2049 "Zprávu nelze uložit do fronty pro odeslání:\n"
2050 "\n"
2051 "%s."
2052
2053 #: src/compose.c:4865
2054 msgid "Could not queue message for sending."
2055 msgstr "Zprávu nelze uložit do fronty pro odeslání."
2056
2057 #: src/compose.c:4880
2058 #: src/compose.c:4940
2059 msgid ""
2060 "The message was queued but could not be sent.\n"
2061 "Use \"Send queued messages\" from the main window to retry."
2062 msgstr ""
2063 "Zpráva byla uložena do fronty ale nemohla být odeslána.\n"
2064 "Použijte nabídku \"Odeslat pozdržené zprávy \" z hlavního okna."
2065
2066 #: src/compose.c:4936
2067 #, c-format
2068 msgid ""
2069 "%s\n"
2070 "Use \"Send queued messages\" from the main window to retry."
2071 msgstr ""
2072 "%s\n"
2073 "Použijte nabídku \"Odeslat pozdržené zprávy \" z hlavního okna."
2074
2075 #: src/compose.c:5309
2076 #, c-format
2077 msgid ""
2078 "Can't convert the character encoding of the message \n"
2079 "to the specified %s charset.\n"
2080 "Send it as %s?"
2081 msgstr ""
2082 "Nelze převést kódování znaků zprávy \n"
2083 "na %s.\n"
2084 "Odeslat v kódování %s?"
2085
2086 #: src/compose.c:5367
2087 #, c-format
2088 msgid ""
2089 "Line %d exceeds the line length limit (998 bytes).\n"
2090 "The contents of the message might be broken on the way to the delivery.\n"
2091 "\n"
2092 "Send it anyway?"
2093 msgstr ""
2094 "Řádek %d překračuje limit délky řádku (998 bajtů). \n"
2095 "Obsah zprávy může být poškozen po cestě k adresátovi.\n"
2096 "\n"
2097 "\n"
2098 "Přesto odeslat?"
2099
2100 #: src/compose.c:5548
2101 msgid "Encryption warning"
2102 msgstr "Varování šifrování"
2103
2104 #: src/compose.c:5549
2105 msgid "+C_ontinue"
2106 msgstr "+_Pokračovat"
2107
2108 #: src/compose.c:5604
2109 msgid "No account for sending mails available!"
2110 msgstr "Není dostupný žádný účet pro odeslání pošty!"
2111
2112 #: src/compose.c:5614
2113 msgid "Selected account isn't NNTP: Posting is impossible."
2114 msgstr "Vybraný účet není NNTP: Odeslání není možné. "
2115
2116 #: src/compose.c:5850
2117 #, c-format
2118 msgid "Attachment %s doesn't exist anymore. Ignore?"
2119 msgstr "Příloha %s už neexistuje. Ignorovat?"
2120
2121 #: src/compose.c:5851
2122 msgid "Cancel sending"
2123 msgstr "Zrušit posílání"
2124
2125 #: src/compose.c:5851
2126 msgid "Ignore attachment"
2127 msgstr "Ignorovat přílohu"
2128
2129 #: src/compose.c:6341
2130 msgid "Add to address _book"
2131 msgstr "Přidat do knihy adres"
2132
2133 #: src/compose.c:6422
2134 #: src/gtk/quicksearch.c:774
2135 msgid "Clear"
2136 msgstr "Vyčistit"
2137
2138 #: src/compose.c:6426
2139 msgid "Delete entry contents"
2140 msgstr "Smazat obsah pole"
2141
2142 #: src/compose.c:6430
2143 msgid "Use <tab> to autocomplete from addressbook"
2144 msgstr "Použijte <tab> pro automatické dokončení podle knihy adres"
2145
2146 #: src/compose.c:6590
2147 msgid "Mime type"
2148 msgstr "MIME typ"
2149
2150 #: src/compose.c:6596
2151 #: src/compose.c:6910
2152 #: src/mimeview.c:271
2153 #: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:394
2154 #: src/prefs_matcher.c:608
2155 #: src/prefs_summary_column.c:84
2156 #: src/summaryview.c:436
2157 msgid "Size"
2158 msgstr "Délka"
2159
2160 #: src/compose.c:6666
2161 msgid "Save Message to "
2162 msgstr "Uložit zprávu do "
2163
2164 #: src/compose.c:6695
2165 #: src/editjpilot.c:275
2166 #: src/editldap.c:518
2167 #: src/editvcard.c:191
2168 #: src/export.c:163
2169 #: src/import.c:162
2170 #: src/importmutt.c:238
2171 #: src/importpine.c:237
2172 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:186
2173 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:206
2174 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:416
2175 msgid "_Browse"
2176 msgstr "P_rocházet"
2177
2178 #: src/compose.c:6909
2179 #: src/compose.c:8490
2180 msgid "MIME type"
2181 msgstr "MIME typ"
2182
2183 #: src/compose.c:7186
2184 msgid "Hea_der"
2185 msgstr "_Záhlaví"
2186
2187 #: src/compose.c:7191
2188 msgid "_Attachments"
2189 msgstr "_Přílohy"
2190
2191 #: src/compose.c:7205
2192 msgid "Othe_rs"
2193 msgstr "_Ostatní"
2194
2195 #: src/compose.c:7220
2196 #: src/gtk/headers.h:18
2197 #: src/summary_search.c:366
2198 msgid "Subject:"
2199 msgstr "Předmět:"
2200
2201 #: src/compose.c:7435
2202 #, c-format
2203 msgid ""
2204 "Spell checker could not be started.\n"
2205 "%s"
2206 msgstr ""
2207 "Nelze spustit kontrolu pravopisu.\n"
2208 "%s"
2209
2210 #: src/compose.c:7547
2211 #, c-format
2212 msgid "From: <i>%s</i>"
2213 msgstr "Od: <i>%s</i>"
2214
2215 #: src/compose.c:7581
2216 msgid "Account to use for this email"
2217 msgstr "Účet použitý pro tuto zprávu"
2218
2219 #: src/compose.c:7583
2220 msgid "Sender address to be used"
2221 msgstr "Adresa odesílatele musí být uvedena"
2222
2223 #: src/compose.c:7746
2224 #, c-format
2225 msgid "The privacy system '%s' cannot be loaded. You will not be able to sign or encrypt this message."
2226 msgstr "Systém zabezpečení '%s' se nepodařilo načíst. Nebudete moci digitálně podepsat nebo šifrovat zprávu."
2227
2228 #: src/compose.c:7845
2229 msgid "_None"
2230 msgstr "Žá_dné"
2231
2232 #: src/compose.c:7946
2233 #: src/prefs_template.c:754
2234 #, c-format
2235 msgid "The body of the template has an error at line %d."
2236 msgstr "Chyba v těle šablony na řádku %d."
2237
2238 #: src/compose.c:8057
2239 msgid "Template From format error."
2240 msgstr "Chyba v poli 'Od' šablony."
2241
2242 #: src/compose.c:8075
2243 msgid "Template To format error."
2244 msgstr "Chyba v poli 'Komu' šablony."
2245
2246 #: src/compose.c:8093
2247 msgid "Template Cc format error."
2248 msgstr "Chyba v poli 'Kopie' šablony."
2249
2250 #: src/compose.c:8111
2251 msgid "Template Bcc format error."
2252 msgstr "Chyba v poli 'Skrytá kopie' šablony."
2253
2254 #: src/compose.c:8130
2255 msgid "Template subject format error."
2256 msgstr "Chyba v poli 'Předmět' šablony."
2257
2258 #: src/compose.c:8385
2259 msgid "Invalid MIME type."
2260 msgstr "Neplatný MIME typ."
2261
2262 #: src/compose.c:8400
2263 msgid "File doesn't exist or is empty."
2264 msgstr "Soubor neexistuje nebo je prázdný."
2265
2266 #: src/compose.c:8473
2267 msgid "Properties"
2268 msgstr "Vlastnosti"
2269
2270 #: src/compose.c:8523
2271 msgid "Encoding"
2272 msgstr "Kódování"
2273
2274 #: src/compose.c:8543
2275 msgid "Path"
2276 msgstr "Cesta k souboru"
2277
2278 #: src/compose.c:8544
2279 msgid "File name"
2280 msgstr "Název souboru"
2281
2282 #: src/compose.c:8736
2283 #, c-format
2284 msgid ""
2285 "The external editor is still working.\n"
2286 "Force terminating the process?\n"
2287 "process group id: %d"
2288 msgstr ""
2289 "Externí editor stále pracuje.\n"
2290 "Mám přerušit proces?\n"
2291 "číslo procesu: %d"
2292
2293 #: src/compose.c:8778
2294 msgid "Compose: input from monitoring process\n"
2295 msgstr "Psaní: vstup z externího procesu\n"
2296
2297 #: src/compose.c:9045
2298 #: src/messageview.c:1076
2299 msgid "Claws Mail needs network access in order to send this email."
2300 msgstr "Claws Mail potřebuje přístup k síti, aby mohl odeslat tuto zprávu."
2301
2302 #: src/compose.c:9071
2303 msgid "Could not queue message."
2304 msgstr "Zprávu nelze uložit do fronty pro odeslání."
2305
2306 #: src/compose.c:9073
2307 #, c-format
2308 msgid ""
2309 "Could not queue message:\n"
2310 "\n"
2311 "%s."
2312 msgstr ""
2313 "Zprávu nelze uložit do fronty pro odeslání:\n"
2314 "\n"
2315 "%s."
2316
2317 #: src/compose.c:9236
2318 msgid "Could not save draft."
2319 msgstr "Nelze uložit koncept."
2320
2321 #: src/compose.c:9240
2322 msgid "Could not save draft"
2323 msgstr "Nelze uložit koncept"
2324
2325 #: src/compose.c:9241
2326 msgid ""
2327 "Could not save draft.\n"
2328 "Do you want to cancel exit or discard this email?"
2329 msgstr ""
2330 "Nemohu uložit koncept.\n"
2331 "Chcete zrušit ukončení nebo zahodit tuto zprávu?"
2332
2333 #: src/compose.c:9243
2334 msgid "_Cancel exit"
2335 msgstr "_Zrušit ukončení"
2336
2337 #: src/compose.c:9243
2338 msgid "_Discard email"
2339 msgstr "_Zahodit zprávu"
2340
2341 #: src/compose.c:9399
2342 #: src/compose.c:9412
2343 msgid "Select file"
2344 msgstr "Výběr souboru"
2345
2346 #: src/compose.c:9426
2347 #, c-format
2348 msgid "File '%s' could not be read."
2349 msgstr "Soubor '%s' nelze číst."
2350
2351 #: src/compose.c:9428
2352 #, c-format
2353 msgid ""
2354 "File '%s' contained invalid characters\n"
2355 "for the current encoding, insertion may be incorrect."
2356 msgstr ""
2357 "Soubor '%s' obsahuje neplatné znaky\n"
2358 "pro nastavené kódování, vložení může obsahovat chyby."
2359
2360 #: src/compose.c:9493
2361 msgid "Discard message"
2362 msgstr "Zrušit zprávu"
2363
2364 #: src/compose.c:9494
2365 msgid "This message has been modified. Discard it?"
2366 msgstr "Zpráva byla modifikována. Chcete ji zahodit?"
2367
2368 #: src/compose.c:9495
2369 msgid "_Discard"
2370 msgstr "_Zahodit"
2371
2372 #: src/compose.c:9495
2373 msgid "_Save to Drafts"
2374 msgstr "Uložit jako _koncept"
2375
2376 #: src/compose.c:9497
2377 msgid "Save changes"
2378 msgstr "Uložit změny"
2379
2380 #: src/compose.c:9498
2381 msgid "This message has been modified. Save the latest changes?"
2382 msgstr "Zpráva byla modifikována. Chcete uložit poslední změny?"
2383
2384 #: src/compose.c:9499
2385 msgid "_Don't save"
2386 msgstr "_Neukládat"
2387
2388 #: src/compose.c:9499
2389 msgid "+_Save to Drafts"
2390 msgstr "+Uložit jako _koncept"
2391
2392 #: src/compose.c:9550
2393 #, c-format
2394 msgid "Do you want to apply the template '%s' ?"
2395 msgstr "Chcete použít šablonu '%s' ?"
2396
2397 #: src/compose.c:9552
2398 msgid "Apply template"
2399 msgstr "Použít šablonu"
2400
2401 #: src/compose.c:9553
2402 msgid "_Replace"
2403 msgstr "_Nahradit"
2404
2405 #: src/compose.c:9553
2406 msgid "_Insert"
2407 msgstr "_Vložit"
2408
2409 #: src/compose.c:10358
2410 msgid "Insert or attach?"
2411 msgstr "Vložit nebo připojit?"
2412
2413 #: src/compose.c:10359
2414 msgid "Do you want to insert the contents of the file(s) into the message body, or attach it to the email?"
2415 msgstr "Chcete obsah souboru(ů) vložit do textu zprávy nebo soubor(y) připojit ke zprávě jako přílohu?"
2416
2417 #: src/compose.c:10361
2418 msgid "_Attach"
2419 msgstr "_Přiložit"
2420
2421 #: src/compose.c:10568
2422 #, c-format
2423 msgid "Quote format error at line %d."
2424 msgstr "Chyba formátu citace na řádku %d."
2425
2426 #: src/compose.c:10857
2427 #, c-format
2428 msgid "You are about to reply to %d messages. Opening the windows could take some time. Do you want to continue?"
2429 msgstr "Chystáte se odpovědět na %d zpráv. Otevírání oken může chvíli trvat. Chcete pokračovat?"
2430
2431 #: src/crash.c:140
2432 #, c-format
2433 msgid "Claws Mail process (%ld) received signal %ld"
2434 msgstr "Proces Claws Mail (pid %ld) obdržel signál %ld"
2435
2436 #: src/crash.c:186
2437 msgid "Claws Mail has crashed"
2438 msgstr "Claws Mail zhavaroval"
2439
2440 #: src/crash.c:202
2441 #, c-format
2442 msgid ""
2443 "%s.\n"
2444 "Please file a bug report and include the information below."
2445 msgstr ""
2446 "%s.\n"
2447 "Vyplňte prosím hlášení o chybě a vložte níže uvedené informace."
2448
2449 #: src/crash.c:207
2450 msgid "Debug log"
2451 msgstr "Debug log"
2452
2453 #: src/crash.c:251
2454 #: src/toolbar.c:404
2455 msgid "Close"
2456 msgstr "Zavřít"
2457
2458 #: src/crash.c:256
2459 msgid "Save..."
2460 msgstr "Uložit..."
2461
2462 #: src/crash.c:261
2463 msgid "Create bug report"
2464 msgstr "Vytvořit hlášení o chybě"
2465
2466 #: src/crash.c:309
2467 msgid "Save crash information"
2468 msgstr "Uložit informace o pádu"
2469
2470 #: src/editaddress.c:154
2471 #: src/editaddress.c:230
2472 msgid "Add New Person"
2473 msgstr "Přidat novou osobu"
2474
2475 #: src/editaddress.c:156
2476 msgid ""
2477 "Adding a new person requires at least one of the\n"
2478 "following values to be set:\n"
2479 " - Display Name\n"
2480 " - First Name\n"
2481 " - Last Name\n"
2482 " - Nickname\n"
2483 " - any email address\n"
2484 " - any additional attribute\n"
2485 "\n"
2486 "Click OK to keep editing this contact.\n"
2487 "Click Cancel to close without saving."
2488 msgstr ""
2489 "Přidání nové osoby vyžaduje vyplněnou nejméně\n"
2490 "jednu z následujících hodnot:\n"
2491 " - Zobrazené jméno\n"
2492 " - Jméno\n"
2493 " - Příjmení\n"
2494 " - Přezdívka\n"
2495 " - nějaká emailová adresa\n"
2496 " - nějaký další atribut\n"
2497 "\n"
2498 "Klikněte na OK pro pokračování editace.\n"
2499 "Klikněte na Zrušit pro uzavření bez uložení."
2500
2501 #: src/editaddress.c:167
2502 msgid ""
2503 "Adding a new person requires at least one of the\n"
2504 "following values to be set:\n"
2505 " - First Name\n"
2506 " - Last Name\n"
2507 " - any email address\n"
2508 " - any additional attribute\n"
2509 "\n"
2510 "Click OK to keep editing this contact.\n"
2511 "Click Cancel to close without saving."
2512 msgstr ""
2513 "Přidání nové osoby vyžaduje vyplněnou nejméně\n"
2514 "jednu z následujících hodnot:\n"
2515 " - Jméno\n"
2516 " - Příjmení\n"
2517 " - nějaká emailová adresa\n"
2518 " - nějaký další atribut\n"
2519 "\n"
2520 "Klikněte na OK pro pokračování editace.\n"
2521 "Klikněte na Zrušit pro uzavření bez uložení."
2522
2523 #: src/editaddress.c:231
2524 msgid "Edit Person Details"
2525 msgstr "Upravit detaily o osobě"
2526
2527 #: src/editaddress.c:409
2528 msgid "An Email address must be supplied."
2529 msgstr "E-mailová adresa musí být uvedena."
2530
2531 #: src/editaddress.c:585
2532 msgid "A Name and Value must be supplied."
2533 msgstr "Musí být zadáno jméno a hodnota."
2534
2535 #: src/editaddress.c:674
2536 msgid "Discard"
2537 msgstr "_Zahodit"
2538
2539 #: src/editaddress.c:675
2540 msgid "Apply"
2541 msgstr "Použít"
2542
2543 #: src/editaddress.c:705
2544 #: src/editaddress.c:754
2545 msgid "Edit Person Data"
2546 msgstr "Upravit data o osobě"
2547
2548 #: src/editaddress.c:783
2549 msgid "Choose a picture"
2550 msgstr "Vyberte obrázek"
2551
2552 #: src/editaddress.c:802
2553 #, c-format
2554 msgid ""
2555 "Failed to import image: \n"
2556 "%s"
2557 msgstr ""
2558 "Chyba importu obrázku: \n"
2559 "%s"
2560
2561 #: src/editaddress.c:844
2562 msgid "_Set picture"
2563 msgstr "_Nastavit obrázek"
2564
2565 #: src/editaddress.c:845
2566 msgid "_Unset picture"
2567 msgstr "_Zrušit obrázek"
2568
2569 #: src/editaddress.c:904
2570 msgid "Photo"
2571 msgstr "Fotografie"
2572
2573 #: src/editaddress.c:958
2574 #: src/editaddress.c:960
2575 #: src/expldifdlg.c:516
2576 #: src/exporthtml.c:756
2577 #: src/ldif.c:770
2578 msgid "Display Name"
2579 msgstr "Zobrazované jméno"
2580
2581 #: src/editaddress.c:967
2582 #: src/editaddress.c:971
2583 #: src/ldif.c:778
2584 msgid "Last Name"
2585 msgstr "Příjmení"
2586
2587 #: src/editaddress.c:968
2588 #: src/editaddress.c:970
2589 #: src/ldif.c:774
2590 msgid "First Name"
2591 msgstr "Jméno"
2592
2593 #: src/editaddress.c:974
2594 #: src/editaddress.c:976
2595 msgid "Nickname"
2596 msgstr "Přezdívka"
2597
2598 #: src/editaddress.c:1060
2599 #: src/editaddress.c:1128
2600 msgid "Alias"
2601 msgstr "Alias"
2602
2603 #: src/editaddress.c:1270
2604 #: src/editaddress.c:1335
2605 #: src/editaddress.c:1351
2606 #: src/prefs_customheader.c:222
2607 msgid "Value"
2608 msgstr "Hodnota"
2609
2610 #: src/editaddress.c:1418
2611 msgid "_User Data"
2612 msgstr "_Osobní data"
2613
2614 #: src/editaddress.c:1419
2615 msgid "_Email Addresses"
2616 msgstr "_E-mailové adresy"
2617
2618 #: src/editaddress.c:1422
2619 #: src/editaddress.c:1425
2620 msgid "O_ther Attributes"
2621 msgstr "_Další údaje"
2622
2623 #: src/editbook.c:108
2624 msgid "File appears to be OK."
2625 msgstr "Soubor se zdá být v pořádku."
2626
2627 #: src/editbook.c:111
2628 msgid "File does not appear to be a valid address book format."
2629 msgstr "Soubor není ve formátu pro knihu adres."
2630
2631 #: src/editbook.c:114
2632 #: src/editjpilot.c:190
2633 #: src/editvcard.c:97
2634 msgid "Could not read file."
2635 msgstr "Nelze načíst soubor."
2636
2637 #: src/editbook.c:148
2638 #: src/editbook.c:261
2639 msgid "Edit Addressbook"
2640 msgstr "Upravit knihu adres"
2641
2642 #: src/editbook.c:176
2643 #: src/editjpilot.c:263
2644 #: src/editvcard.c:179
2645 msgid " Check File "
2646 msgstr " Otestovat soubor "
2647
2648 #: src/editbook.c:181
2649 #: src/editjpilot.c:268
2650 #: src/editvcard.c:184
2651 #: src/importmutt.c:231
2652 #: src/importpine.c:230
2653 #: src/prefs_account.c:1913
2654 #: src/wizard.c:1339
2655 #: src/wizard.c:1602
2656 msgid "File"
2657 msgstr "Soubor"
2658
2659 #: src/editbook.c:280
2660 msgid "Add New Addressbook"
2661 msgstr "Přidat novou knihu adres"
2662
2663 #: src/editgroup.c:100
2664 msgid "A Group Name must be supplied."
2665 msgstr "Musí být zadáno jméno skupiny."
2666
2667 #: src/editgroup.c:293
2668 msgid "Edit Group Data"
2669 msgstr "Upravit data o skupině"
2670
2671 #: src/editgroup.c:322
2672 #: src/exporthtml.c:592
2673 msgid "Group Name"
2674 msgstr "Jméno skupiny"
2675
2676 #: src/editgroup.c:341
2677 msgid "Addresses in Group"
2678 msgstr "Adresy ve skupině"
2679
2680 #: src/editgroup.c:382
2681 msgid "Available Addresses"
2682 msgstr "Dostupné adresy"
2683
2684 #: src/editgroup.c:463
2685 msgid "Move Email Addresses to or from Group with arrow buttons"
2686 msgstr "E-mailové adresy přesuňte do/ze skupiny pomocí tlačítek se šipkami"
2687
2688 #: src/editgroup.c:511
2689 msgid "Edit Group Details"
2690 msgstr "Upravit detaily o skupině"
2691
2692 #: src/editgroup.c:514
2693 msgid "Add New Group"
2694 msgstr "Přidat novou skupinu"
2695
2696 #: src/editgroup.c:564
2697 msgid "Edit folder"
2698 msgstr "Upravit složku"
2699
2700 #: src/editgroup.c:564
2701 msgid "Input the new name of folder:"
2702 msgstr "Zadejte název složky:"
2703
2704 #: src/editgroup.c:567
2705 #: src/foldersel.c:557
2706 #: src/imap_gtk.c:192
2707 #: src/mh_gtk.c:142
2708 msgid "New folder"
2709 msgstr "Nová složka"
2710
2711 #: src/editgroup.c:568
2712 #: src/foldersel.c:558
2713 #: src/mh_gtk.c:143
2714 msgid "Input the name of new folder:"
2715 msgstr "Zadejte název složky:"
2716
2717 #: src/editjpilot.c:187
2718 msgid "File does not appear to be JPilot format."
2719 msgstr "Soubor není ve formátu pro JPilot."
2720
2721 #: src/editjpilot.c:199
2722 msgid "Select JPilot File"
2723 msgstr "Vybrat JPilot soubor"
2724
2725 #: src/editjpilot.c:235
2726 #: src/editjpilot.c:364
2727 msgid "Edit JPilot Entry"
2728 msgstr "Upravit JPilot soubor"
2729
2730 #: src/editjpilot.c:280
2731 msgid "Additional e-Mail address item(s)"
2732 msgstr "Další položka(y) e-mail adresy"
2733
2734 #: src/editjpilot.c:371
2735 msgid "Add New JPilot Entry"
2736 msgstr "Přidat nový JPilot záznam"
2737
2738 #: src/editldap_basedn.c:137
2739 msgid "Edit LDAP - Select Search Base"
2740 msgstr "Editace LDAP - Vyberte bázi pro hledání"
2741
2742 #: src/editldap_basedn.c:156
2743 #: src/editldap.c:441
2744 msgid "Hostname"
2745 msgstr "Název počítače"
2746
2747 #: src/editldap_basedn.c:166
2748 #: src/editldap.c:458
2749 #: src/ssl_manager.c:110
2750 msgid "Port"
2751 msgstr "Port"
2752
2753 #: src/editldap_basedn.c:176
2754 #: src/editldap.c:502
2755 msgid "Search Base"
2756 msgstr "Báze pro hledání"
2757
2758 #: src/editldap_basedn.c:197
2759 msgid "Available Search Base(s)"
2760 msgstr "Dostupná(é) báze pro hledání"
2761
2762 #: src/editldap_basedn.c:287
2763 msgid "Could not read Search Base(s) from server - please set manually"
2764 msgstr "Nelze načíst báze pro hledání ze serveru - zadejte je prosím ručně"
2765
2766 #: src/editldap_basedn.c:291
2767 #: src/editldap.c:280
2768 msgid "Could not connect to server"
2769 msgstr "Nemohu se spojit se serverem"
2770
2771 #: src/editldap.c:151
2772 msgid "A Name must be supplied."
2773 msgstr "Jméno musí být uvedeno."
2774
2775 #: src/editldap.c:163
2776 msgid "A Hostname must be supplied for the server."
2777 msgstr "Název počítače musí být uveden."
2778
2779 #: src/editldap.c:176
2780 msgid "At least one LDAP search attribute should be supplied."
2781 msgstr "Alespoň jeden atribut musí být uveden."
2782
2783 #: src/editldap.c:277
2784 msgid "Connected successfully to server"
2785 msgstr "Úspěšně připojeno k serveru"
2786
2787 #: src/editldap.c:335
2788 #: src/editldap.c:977
2789 msgid "Edit LDAP Server"
2790 msgstr "Upravit LDAP server"
2791
2792 #: src/editldap.c:437
2793 msgid "A name that you wish to call the server."
2794 msgstr "Jméno, kterým chcete označit toto LDAP připojení."
2795
2796 #: src/editldap.c:450
2797 msgid "This is the hostname of the server. For example, \"ldap.mydomain.com\" may be appropriate for the \"mydomain.com\" organization. An IP address may also be used. You may specify \"localhost\" if running an LDAP server on the same computer as Claws Mail."
2798 msgstr "Název počítače, na kterém je provozován LDAP server. Například \"ldap.mydomain.com\". Může být použita také IP adresa. Pokud server běží na stejném počítači jako Claws Mail, můžete použít \"localhost\"."
2799
2800 #: src/editldap.c:470
2801 msgid "TLS"
2802 msgstr "TLS"
2803
2804 #: src/editldap.c:471
2805 #: src/prefs_account.c:3228
2806 msgid "SSL"
2807 msgstr "SSL"
2808
2809 #: src/editldap.c:475
2810 msgid "Enable secure connection to the LDAP server via TLS.If connection fails, be sure to check the correct configuration in ldap.conf (TLS_CACERTDIR and TLS_REQCERT fields)."
2811 msgstr "Povoluje zabezpečené připojení k LDAP serveru pomocí TLS. Pokud připojování selže, zkontrolujte nastavení v ldap.conf (volby TLS_CACERTDIR a TLS_REQCERT)."
2812
2813 #: src/editldap.c:479
2814 msgid "Enable secure connection to the LDAP server via SSL.If connection fails, be sure to check the correct configuration in ldap.conf (TLS_CACERTDIR and TLS_REQCERT fields)."
2815 msgstr "Povoluje zabezpečené připojení k LDAP serveru pomocí SSL. Pokud připojování selže, zkontrolujte nastavení v ldap.conf (volby TLS_CACERTDIR a TLS_REQCERT)."
2816
2817 #: src/editldap.c:491
2818 msgid "The port number that the server listens on. Port 389 is the default."
2819 msgstr "Číslo portu, na kterém server naslouchá. Standardní nastavení je port 389."
2820
2821 #: src/editldap.c:494
2822 msgid " Check Server "
2823 msgstr " Otestovat připojení "
2824
2825 #: src/editldap.c:498
2826 msgid "Press this button to test the connection to the server."
2827 msgstr "Stiskem tohoto tlačítka otestujete připojení k serveru."
2828
2829 #: src/editldap.c:511
2830 msgid ""
2831 "This specifies the name of the directory to be searched on the server. Examples include:\n"
2832 "  dc=claws-mail,dc=org\n"
2833 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
2834 "  o=Organization Name,c=Country\n"
2835 msgstr ""
2836 "Označuje adresář, který bude na serveru prohledáván. Příklady:\n"
2837 "  dc=claws-mail,dc=org\n"
2838 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
2839 "  o=Organization Name,c=Country\n"
2840
2841 #: src/editldap.c:522
2842 msgid "Press this button to lookup the name of available directory names on the server."
2843 msgstr "Stiskem tohoto tlačítka vyhledáte názvy adresářů dostupných na serveru."
2844
2845 #: src/editldap.c:579
2846 msgid "Search Attributes"
2847 msgstr "Prohledávané atributy"
2848
2849 #: src/editldap.c:588
2850 msgid "A list of LDAP attribute names that should be searched when attempting to find a name or address."
2851 msgstr "Seznam LDAP atributů, které budou prohledávány při pokusu najít jméno nebo adresu."
2852
2853 #: src/editldap.c:591
2854 msgid " Defaults "
2855 msgstr " Výchozí "
2856
2857 #: src/editldap.c:595
2858 msgid "This resets the attribute names to a default value that should find most names and addresses during a name or address search process."
2859 msgstr "Nastavuje seznam atributů na výchozí hodnotu, která by měla najít nejvíc jmen a adres během vyhledávání."
2860
2861 #: src/editldap.c:601
2862 msgid "Max Query Age (secs)"
2863 msgstr "Maximální stáří dotazu (s)"
2864
2865 #: src/editldap.c:616
2866 msgid "This defines the maximum period of time (in seconds) that an address search result is valid for address completion purposes. Search results are stored in a cache until this period of time has passed and then retired. This will improve the response time when attempting to search for the same name or address on subsequent address completion requests. The cache will be searched in preference to performing a new server search request. The default value of 600 seconds (10 minutes), should be sufficient for most servers. A larger value will reduce the search time for subsequent searches. This is useful for servers that have slow response times at the expense of more memory to cache results."
2867 msgstr "Definuje maximální dobu (v sekundách), po kterou jsou výsledky hledání považovány za použitelné pro automatické dokončování adres. Výsledky hledání jsou ukládány do vyrovnávací paměti, ze které jsou odstraněny po uplynutí této doby. Vyrovnávací paměť je prohledávána před provedením dotazu na serveru, čímž je zkrácena doba nutná pro vyhledávání, pokud se opakovaně hledají stejná jména nebo adresy. Výchozí hodnota 600 sekund (10 minut) by měla být dostatečná pro většinu serverů. Vyšší hodnota redukuje čas strávený prohledáváním serveru při následných dotazech, což je užitečné pro servery s dlouhou reakční dobou, ale je to na úkor většího množství paměti spotřebovaného pro ukládání předchozích výsledků."
2868
2869 #: src/editldap.c:633
2870 msgid "Include server in dynamic search"
2871 msgstr "Zahrnout při automatickém dokončování"
2872
2873 #: src/editldap.c:638
2874 msgid "Check this option to include this server for dynamic searches when using address completion."
2875 msgstr "Při zaškrtnutí bude tento server prohledáván při pokusu o automatické dokončování adres."
2876
2877 #: src/editldap.c:644
2878 msgid "Match names 'containing' search term"
2879 msgstr "Hledat pomocí 'obsahuje'"
2880
2881 #: src/editldap.c:649
2882 msgid "Searches for names and addresses can be performed either using \"begins-with\" or \"contains\" search term. Check this option to perform a \"contains\" search; this type of search usually takes longer to complete. Note that for performance reasons, address completion uses \"begins-with\" for all searches against other address interfaces."
2883 msgstr "Hledání jmen a adres může být provedeno pomocí podmínky \"začíná na\" nebo \"obsahuje\". Při zaškrtnutí této volby bude použita podmínka \"obsahuje\", což většinou znamená delší čas na dokončení dotazu. Pro zajištění dobrého výkonu používá automatické dokončování adres při vyhledávání vždy podmínku \"začíná na\" bez ohledu na toto nastavení."
2884
2885 #: src/editldap.c:703
2886 msgid "Bind DN"
2887 msgstr "Připojovací jméno"
2888
2889 #: src/editldap.c:712
2890 msgid "The LDAP user account name to be used to connect to the server. This is usually only used for protected servers. This name is typically formatted as: \"cn=user,dc=claws-mail,dc=org\". This is usually left empty when performing a search."
2891 msgstr "Uživatelský účet ze serveru LDAP, který bude použit pro připojení. Toto je obvykle nutné pouze pro zabezpečené servery. Jméno je obvykle ve formátu: \"cn=user,dc=claws-mail,dc=org\". Pro prohledávání obvykle není nutno vyplňovat."
2892
2893 #: src/editldap.c:719
2894 msgid "Bind Password"
2895 msgstr "Připojovací heslo"
2896
2897 #: src/editldap.c:733
2898 msgid "The password to be used when connecting as the \"Bind DN\" user."
2899 msgstr "Heslo, které bude použito pro připojení spolu s údajem \"Přihlašovací jméno\"."
2900
2901 #: src/editldap.c:738
2902 msgid "Timeout (secs)"
2903 msgstr "Časový limit (s)"
2904
2905 #: src/editldap.c:752
2906 msgid "The timeout period in seconds."
2907 msgstr "Časový limit v sekundách."
2908
2909 #: src/editldap.c:756
2910 msgid "Maximum Entries"
2911 msgstr "Maximum položek"
2912
2913 #: src/editldap.c:770
2914 msgid "The maximum number of entries that should be returned in the search result."
2915 msgstr "Maximální počet položek, které budou vráceny při prohledávání."
2916
2917 #: src/editldap.c:785
2918 #: src/prefs_account.c:3119
2919 msgid "Basic"
2920 msgstr "Server"
2921
2922 #: src/editldap.c:786
2923 msgid "Search"
2924 msgstr "Hledání"
2925
2926 #: src/editldap.c:787
2927 #: src/gtk/quicksearch.c:591
2928 msgid "Extended"
2929 msgstr "Ostatní"
2930
2931 #: src/editldap.c:982
2932 msgid "Add New LDAP Server"
2933 msgstr "Přidat nový LDAP server"
2934
2935 #: src/edittags.c:186
2936 #: src/matcher.c:939
2937 #: src/prefs_filtering_action.c:1381
2938 msgid "Tag"
2939 msgstr "Značka"
2940
2941 #: src/edittags.c:214
2942 msgid "Delete tag"
2943 msgstr "Odstranit značku"
2944
2945 #: src/edittags.c:215
2946 msgid "Do you really want to delete this tag?"
2947 msgstr "Opravdu chcete odstranit tuto značku?"
2948
2949 #: src/edittags.c:242
2950 msgid "Delete all tags"
2951 msgstr "Odstranit všechny značky"
2952
2953 #: src/edittags.c:243
2954 msgid "Do you really want to delete all tags?"
2955 msgstr "Opravdu chcete odstranit všechny značky?"
2956
2957 #: src/edittags.c:457
2958 msgid "Tag is not set."
2959 msgstr "Hodnota není nastavena."
2960
2961 #: src/edittags.c:522
2962 msgid "Dialog title|Apply tags"
2963 msgstr "Použít značky"
2964
2965 #: src/edittags.c:536
2966 msgid "New tag:"
2967 msgstr "Nová značka:"
2968
2969 #: src/edittags.c:569
2970 msgid "Please select tags to apply/remove. Changes are immediate."
2971 msgstr "Vyberte značku pro přidání/odstranění. Změny jsou okamžité."
2972
2973 #: src/editvcard.c:94
2974 msgid "File does not appear to be vCard format."
2975 msgstr "Soubor není ve formátu vCard."
2976
2977 #: src/editvcard.c:106
2978 msgid "Select vCard File"
2979 msgstr "Vybrat vCard soubor"
2980
2981 #: src/editvcard.c:151
2982 #: src/editvcard.c:255
2983 msgid "Edit vCard Entry"
2984 msgstr "Upravit vCard záznam"
2985
2986 #: src/editvcard.c:260
2987 msgid "Add New vCard Entry"
2988 msgstr "Přidat nový vCard záznam"
2989
2990 #: src/exphtmldlg.c:105
2991 msgid "Please specify output directory and file to create."
2992 msgstr "Zadejte prosím adresář pro výstup a soubor, který se bude vytvořen."
2993
2994 #: src/exphtmldlg.c:108
2995 msgid "Select stylesheet and formatting."
2996 msgstr "Vyberte šablonu stylů a formátování."
2997
2998 #: src/exphtmldlg.c:111
2999 #: src/expldifdlg.c:113
3000 msgid "File exported successfully."
3001 msgstr "Export souboru byl úspěšný."
3002
3003 #: src/exphtmldlg.c:176
3004 #, c-format
3005 msgid ""
3006 "HTML Output Directory '%s'\n"
3007 "does not exist. OK to create new directory?"
3008 msgstr ""
3009 "Výstupní adresář pro HTML '%s'\n"
3010 "neexistuje. Mám vytvořit nový adresář?"
3011
3012 #: src/exphtmldlg.c:179
3013 #: src/expldifdlg.c:189
3014 msgid "Create Directory"
3015 msgstr "Vytvořit adresář"
3016
3017 #: src/exphtmldlg.c:188
3018 #, c-format
3019 msgid ""
3020 "Could not create output directory for HTML file:\n"
3021 "%s"
3022 msgstr ""
3023 "Nelze vytvořit výstupní adresář pro HTML soubor:\n"
3024 "%s"
3025
3026 #: src/exphtmldlg.c:190
3027 #: src/expldifdlg.c:200
3028 msgid "Failed to Create Directory"
3029 msgstr "Vytvoření adresáře selhalo"
3030
3031 #: src/exphtmldlg.c:232
3032 msgid "Error creating HTML file"
3033 msgstr "Chyba při vytváření HTML souboru"
3034
3035 #: src/exphtmldlg.c:318
3036 msgid "Select HTML output file"
3037 msgstr "Vyberte výstupní HTML soubor"
3038
3039 #: src/exphtmldlg.c:382
3040 msgid "HTML Output File"
3041 msgstr "Výstupní HTML soubor"
3042
3043 #: src/exphtmldlg.c:391
3044 #: src/expldifdlg.c:408
3045 #: src/export.c:170
3046 #: src/import.c:169
3047 #: src/importldif.c:684
3048 msgid "B_rowse"
3049 msgstr "_Procházet"
3050
3051 #: src/exphtmldlg.c:444
3052 msgid "Stylesheet"
3053 msgstr "Šablona stylu"
3054
3055 #: src/exphtmldlg.c:452
3056 #: src/gtk/colorlabel.c:379
3057 #: src/gtk/gtkaspell.c:1513
3058 #: src/gtk/gtkaspell.c:2167
3059 #: src/mainwindow.c:1113
3060 #: src/prefs_account.c:921
3061 #: src/prefs_toolbar.c:705
3062 #: src/prefs_toolbar.c:1184
3063 #: src/summaryview.c:5853
3064 msgid "None"
3065 msgstr "Žádná"
3066
3067 #: src/exphtmldlg.c:453
3068 #: src/prefs_other.c:115
3069 #: src/prefs_other.c:402
3070 msgid "Default"
3071 msgstr "Výchozí"
3072
3073 #: src/exphtmldlg.c:454
3074 #: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:248
3075 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:149
3076 msgid "Full"
3077 msgstr "Úplná"
3078
3079 #: src/exphtmldlg.c:455
3080 msgid "Custom"
3081 msgstr "Vlastní"
3082
3083 #: src/exphtmldlg.c:456
3084 msgid "Custom-2"
3085 msgstr "Vlastní-2"
3086
3087 #: src/exphtmldlg.c:457
3088 msgid "Custom-3"
3089 msgstr "Vlastní-3"
3090
3091 #: src/exphtmldlg.c:458
3092 msgid "Custom-4"
3093 msgstr "Vlastní-4"
3094
3095 #: src/exphtmldlg.c:465
3096 msgid "Full Name Format"
3097 msgstr "Celé jméno"
3098
3099 #: src/exphtmldlg.c:473
3100 msgid "First Name, Last Name"
3101 msgstr "Jméno, příjmení"
3102
3103 #: src/exphtmldlg.c:474
3104 msgid "Last Name, First Name"
3105 msgstr "Příjmení, jméno"
3106
3107 #: src/exphtmldlg.c:481
3108 msgid "Color Banding"
3109 msgstr "Barevné značení"
3110
3111 #: src/exphtmldlg.c:487
3112 msgid "Format Email Links"
3113 msgstr "Formátovat adresy jako odkazy"
3114
3115 #: src/exphtmldlg.c:493
3116 msgid "Format User Attributes"
3117 msgstr "Exportovat uživatelské atributy"
3118
3119 #: src/exphtmldlg.c:538
3120 #: src/expldifdlg.c:612
3121 #: src/importldif.c:892
3122 msgid "Address Book :"
3123 msgstr "Kniha adres :"
3124
3125 #: src/exphtmldlg.c:548
3126 #: src/expldifdlg.c:622
3127 #: src/importldif.c:902
3128 msgid "File Name :"
3129 msgstr "Název souboru :"
3130
3131 #: src/exphtmldlg.c:558
3132 msgid "Open with Web Browser"
3133 msgstr "Otevřít ve webovém prohlížeči"
3134
3135 #: src/exphtmldlg.c:590
3136 msgid "Export Address Book to HTML File"
3137 msgstr "Exportovat databázi adres do HTML souboru"
3138
3139 #: src/exphtmldlg.c:655
3140 #: src/expldifdlg.c:720
3141 #: src/importldif.c:1021
3142 msgid "File Info"
3143 msgstr "Informace o souboru"
3144
3145 #: src/exphtmldlg.c:656
3146 msgid "Format"
3147 msgstr "Formát"
3148
3149 #: src/expldifdlg.c:107
3150 msgid "Please specify output directory and LDIF filename to create."
3151 msgstr "Zadejte prosím výstupní adresář a název LDIF souboru, který bude vytvořen."
3152
3153 #: src/expldifdlg.c:110
3154 msgid "Specify parameters to format distinguished name."
3155 msgstr "Upřesněte způsob formátování rozlišovacího jména (dn)."
3156
3157 #: src/expldifdlg.c:186
3158 #, c-format
3159 msgid ""
3160 "LDIF Output Directory '%s'\n"
3161 "does not exist. OK to create new directory?"
3162 msgstr ""
3163 "Výstupní adresář pro LDIF soubor '%s'\n"
3164 "neexistuje. Mám vytvořit nový adresář?"
3165
3166 #: src/expldifdlg.c:198
3167 #, c-format
3168 msgid ""
3169 "Could not create output directory for LDIF file:\n"
3170 "%s"
3171 msgstr ""
3172 "Nelze vytvořit výstupní adresář pro LDIF soubor:\n"
3173 "%s"
3174
3175 #: src/expldifdlg.c:240
3176 msgid "Suffix was not supplied"
3177 msgstr "Přípona nebyla specifikována"
3178
3179 #: src/expldifdlg.c:242
3180 msgid "A suffix is required if data is to be used for an LDAP server. Are you sure you wish to proceed without a suffix?"
3181 msgstr "Přípona je nutná, pokud mají být data použita pro LDAP server. Opravdu chcete pokračovat bez uvedení přípony?"
3182
3183 #: src/expldifdlg.c:260
3184 msgid "Error creating LDIF file"
3185 msgstr "Chyba při vytváření LDIF souboru"
3186
3187 #: src/expldifdlg.c:335
3188 msgid "Select LDIF output file"
3189 msgstr "Vyberte výstupní LDIF soubor"
3190
3191 #: src/expldifdlg.c:399
3192 msgid "LDIF Output File"
3193 msgstr "Výstupní LDIF soubor"
3194
3195 #: src/expldifdlg.c:430
3196 msgid ""
3197 "The address book Unique ID is used to create a DN that is formatted similar to:\n"
3198 "  uid=102376,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
3199 msgstr ""
3200 "Pro vytvoření rozlišovacího jména (dn) bude použito unikátní id (uid) z knihy adres. Výsledek bude podobný jako:\n"
3201 "  uid=102376,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
3202
3203 #: src/expldifdlg.c:436
3204 msgid ""
3205 "The address book Display Name is used to create a DN that is formatted similar to:\n"
3206 "  cn=John Doe,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
3207 msgstr ""
3208 "Pro vytvoření rozlišovacího jména (dn) bude použito zobrazované jméno (display name) z knihy adres. Výsledek bude podobný jako:\n"
3209 "  cn=John Doe,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
3210
3211 #: src/expldifdlg.c:442
3212 msgid ""
3213 "The first Email Address belonging to a person is used to create a DN that is formatted similar to:\n"
3214 "  mail=john.doe@domain.com,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
3215 msgstr ""
3216 "Pro vytvoření rozlišovacího jména (dn) bude použita první e-mailová adresa patřící uživateli (mail). Výsledek bude podobný jako:\n"
3217 "  mail=john.doe@domain.com,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
3218
3219 #: src/expldifdlg.c:489
3220 msgid "Suffix"
3221 msgstr "Přípona"
3222
3223 #: src/expldifdlg.c:499
3224 msgid ""
3225 "The suffix is used to create a \"Distinguished Name\" (or DN) for an LDAP entry. Examples include:\n"
3226 "  dc=claws-mail,dc=org\n"
3227 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
3228 "  o=Organization Name,c=Country\n"
3229 msgstr ""
3230 "Přípona je používána pro vytvoření \"Rozlišovacího jména\" (dn) pro položku LDAP. Příklady:\n"
3231 "  dc=claws-mail,dc=org\n"
3232 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
3233 "  o=Organization Name,c=Country\n"
3234
3235 #: src/expldifdlg.c:507
3236 msgid "Relative DN"
3237 msgstr "Relativní DN"
3238
3239 #: src/expldifdlg.c:515
3240 msgid "Unique ID"
3241 msgstr "Unikátní ID (uid)"
3242
3243 #: src/expldifdlg.c:523
3244 msgid "The LDIF file contains several data records that are usually loaded into an LDAP server. Each data record in the LDIF file is uniquely identified by a \"Distinguished Name\" (or DN). The suffix is appended to the \"Relative Distinguished Name\" (or RDN) to create the DN. Please select one of the available RDN options that will be used to create the DN."
3245 msgstr "LDIF soubor obsahuje několik záznamů, které jsou obvykle určeny pro načtená do LDAP serveru. Každý záznam v LDIF souboru je jednoznačně identifikován \"Rozlišovacím jménem\" (dn). Rozlišovací jméno je tvořeno \"Relativním rozlišovacím jménem\" (rdn) a příponou. Vyberte jedno z možných rdn, které má být použito pro vytvoření dn."
3246
3247 #: src/expldifdlg.c:543
3248 msgid "Use DN attribute if present in data"
3249 msgstr "Použít DN atribut, pokud je obsažen v datech"
3250
3251 #: src/expldifdlg.c:548
3252 msgid "The addressbook may contain entries that were previously imported from an LDIF file. The \"Distinguished Name\" (DN) user attribute, if present in the address book data, may be used in the exported LDIF file. The RDN selected above will be used if the DN user attribute is not found."
3253 msgstr "Kniha adres může obsahovat položky, které byly dříve importovány z LDIF souboru. Pokud je v datech knihy adres obsažen atribut DN, může být použit ve vytvářeném LDIF souboru. RDN vybrané výše bude použito, pokud atribut DN nebude nalezen."
3254
3255 #: src/expldifdlg.c:558
3256 msgid "Exclude record if no Email Address"
3257 msgstr "Vyloučit záznamy bez e-mailových adres"
3258
3259 #: src/expldifdlg.c:563
3260 msgid "An addressbook may contain entries without Email Addresses. Check this option to ignore these records."
3261 msgstr "Kniha adres může obsahovat záznamy bez e-mailových adres. Pokud zaškrtnete tuto volbu, budou tyto záznamy ignorovány."
3262
3263 #: src/expldifdlg.c:655
3264 msgid "Export Address Book to LDIF File"
3265 msgstr "Exportovat knihu adres do LDIF souboru"
3266
3267 #: src/expldifdlg.c:721
3268 msgid "Distinguished Name"
3269 msgstr "Rozlišovací jméno (dn)"
3270
3271 #: src/export.c:112
3272 #: src/summaryview.c:7933
3273 msgid "Export to mbox file"
3274 msgstr "Exportovat do mbox souboru"
3275
3276 #: src/export.c:130
3277 msgid "Locate the folder to export and specify the mbox file."
3278 msgstr "Určete zdrojovou složku a cílový mbox soubor."
3279
3280 #: src/export.c:141
3281 msgid "Source folder:"
3282 msgstr "Zdrojová složka:"
3283
3284 #: src/export.c:147
3285 #: src/import.c:141
3286 msgid "Mbox file:"
3287 msgstr "Mbox soubor:"
3288
3289 #: src/export.c:202
3290 msgid "Target mbox filename can't be left empty."
3291 msgstr "Cílový mbox soubor musí být určen."
3292
3293 #: src/export.c:207
3294 msgid "Source folder can't be left empty."
3295 msgstr "Zdrojová složka musí být určena."
3296
3297 #: src/export.c:220
3298 msgid "Couldn't find the source folder."
3299 msgstr "Zdrojová složka nebyla nalezena."
3300
3301 #: src/export.c:243
3302 msgid "Select exporting file"
3303 msgstr "Vyberte soubor pro export"
3304
3305 #: src/exporthtml.c:762
3306 msgid "Full Name"
3307 msgstr "Celý název"
3308
3309 #: src/exporthtml.c:766
3310 #: src/importldif.c:1022
3311 msgid "Attributes"
3312 msgstr "Atributy"
3313
3314 #: src/exporthtml.c:969
3315 msgid "Claws Mail Address Book"
3316 msgstr "Claws Mail kniha adres"
3317
3318 #: src/exporthtml.c:1083
3319 #: src/exportldif.c:551
3320 msgid "Name already exists but is not a directory."
3321 msgstr "Vybraný název existuje ale není názvem adresáře."
3322
3323 #: src/exporthtml.c:1086
3324 #: src/exportldif.c:554
3325 msgid "No permissions to create directory."
3326 msgstr "Nemohu vytvořit adresář."
3327
3328 #: src/exporthtml.c:1089
3329 #: src/exportldif.c:557
3330 msgid "Name is too long."
3331 msgstr "Název je příliš dlouhý."
3332
3333 #: src/exporthtml.c:1092
3334 #: src/exportldif.c:560
3335 msgid "Not specified."
3336 msgstr "Není uveden."
3337
3338 #: src/folder.c:1444
3339 #: src/foldersel.c:379
3340 #: src/prefs_folder_item.c:304
3341 msgid "Inbox"
3342 msgstr "Doručená pošta"
3343
3344 #: src/folder.c:1448
3345 #: src/foldersel.c:383
3346 msgid "Sent"
3347 msgstr "Odeslaná pošta"
3348
3349 #: src/folder.c:1452
3350 #: src/foldersel.c:387
3351 #: src/prefs_folder_item.c:307
3352 msgid "Queue"
3353 msgstr "Fronta"
3354
3355 #: src/folder.c:1456
3356 #: src/foldersel.c:391
3357 #: src/prefs_folder_item.c:308
3358 #: src/toolbar.c:361
3359 #: src/toolbar.c:396
3360 msgid "Trash"
3361 msgstr "Koš"
3362
3363 #: src/folder.c:1460
3364 #: src/foldersel.c:395
3365 #: src/prefs_folder_item.c:306
3366 msgid "Drafts"
3367 msgstr "Koncepty"
3368
3369 #: src/folder.c:1896
3370 #, c-format
3371 msgid "Processing (%s)...\n"
3372 msgstr "Zpracovávám (%s)...\n"
3373
3374 #: src/folder.c:3140
3375 #, c-format
3376 msgid "Copying %s to %s...\n"
3377 msgstr "Kopíruji %s do %s...\n"
3378
3379 #: src/folder.c:3140
3380 #, c-format
3381 msgid "Moving %s to %s...\n"
3382 msgstr "Přesouvám %s do %s...\n"
3383
3384 #: src/folder.c:3430
3385 #, c-format
3386 msgid "Updating cache for %s..."
3387 msgstr "Aktualizuji vyrovnávací paměť pro %s..."
3388
3389 #: src/folder.c:4302
3390 msgid "Processing messages..."
3391 msgstr "Zpracovávám zprávy..."
3392
3393 #: src/folder.c:4438
3394 #, c-format
3395 msgid "Synchronising %s for offline use...\n"
3396 msgstr "Synchronizuji %s pro použití offline...\n"
3397
3398 #: src/foldersel.c:223
3399 msgid "Select folder"
3400 msgstr "Vybrat složku"
3401
3402 #: src/foldersel.c:559
3403 #: src/imap_gtk.c:196
3404 #: src/mh_gtk.c:144
3405 msgid "NewFolder"
3406 msgstr "Nová složka"
3407
3408 #: src/foldersel.c:567
3409 #: src/imap_gtk.c:207
3410 #: src/imap_gtk.c:213
3411 #: src/imap_gtk.c:270
3412 #: src/mh_gtk.c:152
3413 #: src/mh_gtk.c:259
3414 #: src/news_gtk.c:314
3415 #, c-format
3416 msgid "'%c' can't be included in folder name."
3417 msgstr "'%c' nemůže být obsaženo ve jméně složky."
3418
3419 #: src/foldersel.c:577
3420 #: src/imap_gtk.c:223
3421 #: src/imap_gtk.c:282
3422 #: src/mh_gtk.c:162
3423 #: src/mh_gtk.c:266
3424 #: src/news_gtk.c:321
3425 #, c-format
3426 msgid "The folder '%s' already exists."
3427 msgstr "Složka '%s' už existuje."
3428
3429 #: src/foldersel.c:584
3430 #: src/imap_gtk.c:229
3431 #: src/mh_gtk.c:168
3432 #, c-format
3433 msgid "Can't create the folder '%s'."
3434 msgstr "Nemohu vytvořit složku '%s'."
3435
3436 #: src/folderview.c:230
3437 msgid "Mark all re_ad"
3438 msgstr "Označit všechny jako _přečtené"
3439
3440 #: src/folderview.c:232
3441 msgid "R_un processing rules"
3442 msgstr "S_pustit pravidla zpracování"
3443
3444 #: src/folderview.c:233
3445 #: src/mainwindow.c:513
3446 msgid "_Search folder..."
3447 msgstr "_Hledat složku..."
3448
3449 #: src/folderview.c:235
3450 msgid "Process_ing..."
3451 msgstr "_Zpracování..."
3452
3453 #: src/folderview.c:236
3454 msgid "Empty _trash..."
3455 msgstr "Vyprázdnit _koš..."
3456
3457 #: src/folderview.c:237
3458 msgid "Send _queue..."
3459 msgstr "Odeslat _frontu..."
3460
3461 #: src/folderview.c:380
3462 #: src/folderview.c:427
3463 #: src/prefs_folder_column.c:78
3464 #: src/prefs_matcher.c:372
3465 #: src/summaryview.c:6126
3466 msgid "New"
3467 msgstr "Nové"
3468
3469 #: src/folderview.c:381
3470 #: src/folderview.c:428
3471 #: src/prefs_folder_column.c:79
3472 #: src/prefs_matcher.c:371
3473 #: src/summaryview.c:6128
3474 msgid "Unread"
3475 msgstr "Nepřečtené"
3476
3477 #: src/folderview.c:382
3478 #: src/prefs_folder_column.c:80
3479 msgid "Total"
3480 msgstr "Celkem"
3481
3482 #. TRANSLATORS: This in Number sign in American style
3483 #: src/folderview.c:430
3484 #: src/summaryview.c:437
3485 msgid "#"
3486 msgstr "#"
3487
3488 #: src/folderview.c:741
3489 msgid "Setting folder info..."
3490 msgstr "Nastavuji informace o složce..."
3491
3492 #: src/folderview.c:804
3493 #: src/summaryview.c:3940
3494 msgid "Mark all as read"
3495 msgstr "Označit všechny jako přečtené"
3496
3497 #: src/folderview.c:805
3498 #: src/summaryview.c:3941
3499 msgid "Do you really want to mark all mails in this folder as read ?"
3500 msgstr "Opravdu chcete označit všechny zprávy v této složce jako přečtené?"
3501
3502 #: src/folderview.c:1028
3503 #: src/imap.c:4076
3504 #: src/mainwindow.c:5049
3505 #: src/setup.c:90
3506 #, c-format
3507 msgid "Scanning folder %s%c%s ..."
3508 msgstr "Prohledávám složku %s%c%s ..."
3509
3510 #: src/folderview.c:1032
3511 #: src/imap.c:4081
3512 #: src/mainwindow.c:5054
3513 #: src/setup.c:95
3514 #, c-format
3515 msgid "Scanning folder %s ..."
3516 msgstr "Prohledávám složku %s ..."
3517
3518 #: src/folderview.c:1063
3519 msgid "Rebuild folder tree"
3520 msgstr "Obnovit strom složek"
3521
3522 #: src/folderview.c:1064
3523 msgid "Rebuilding the folder tree will remove local caches. Do you want to continue?"
3524 msgstr "Obnovení stromu složek vyčistí všechny lokální vyrovnávací paměti. Chcete pokračovat?"
3525
3526 #: src/folderview.c:1074
3527 msgid "Rebuilding folder tree..."
3528 msgstr "Provádím obnovu stromu složek..."
3529
3530 #: src/folderview.c:1076
3531 #: src/folderview.c:1117
3532 msgid "Scanning folder tree..."
3533 msgstr "Prohledávám strom složek..."
3534
3535 #: src/folderview.c:1208
3536 #, c-format
3537 msgid "Couldn't scan folder %s\n"
3538 msgstr "Nepodařilo se načíst obsah adresáře %s\n"
3539
3540 #: src/folderview.c:1262
3541 msgid "Checking for new messages in all folders..."
3542 msgstr "Zjišťuji nové zprávy ve všech složkách..."
3543
3544 #: src/folderview.c:2090
3545 #, c-format
3546 msgid "Closing Folder %s..."
3547 msgstr "Zavírám složku %s..."
3548
3549 #: src/folderview.c:2185
3550 #, c-format
3551 msgid "Opening Folder %s..."
3552 msgstr "Otevírám složku %s..."
3553
3554 #: src/folderview.c:2203
3555 msgid "Folder could not be opened."
3556 msgstr "Složku nelze otevřít."
3557
3558 #: src/folderview.c:2344
3559 #: src/mainwindow.c:2974
3560 #: src/mainwindow.c:2978
3561 msgid "Empty trash"
3562 msgstr "Vyprázdnit koš"
3563
3564 #: src/folderview.c:2345
3565 msgid "Delete all messages in trash?"
3566 msgstr "Odstranit všechny zprávy v koši?"
3567
3568 #: src/folderview.c:2346
3569 msgid "+_Empty trash"
3570 msgstr "+_Vyprázdnit koš"
3571
3572 #: src/folderview.c:2390
3573 #: src/inc.c:1599
3574 #: src/toolbar.c:2573
3575 msgid "Offline warning"
3576 msgstr "Varování offline režimu"
3577
3578 #: src/folderview.c:2391
3579 #: src/toolbar.c:2574
3580 msgid "You're working offline. Override?"
3581 msgstr "Pracujete v režimu offline. Přepnout?"
3582
3583 #: src/folderview.c:2402
3584 #: src/toolbar.c:2593
3585 msgid "Send queued messages"
3586 msgstr "Odeslat pozdržené zprávy"
3587
3588 #: src/folderview.c:2403
3589 #: src/toolbar.c:2594
3590 msgid "Send all queued messages?"
3591 msgstr "Odeslat všechny zprávy ve frontě pozdržených zpráv?"
3592
3593 #: src/folderview.c:2404
3594 #: src/messageview.c:807
3595 #: src/messageview.c:824
3596 #: src/toolbar.c:2595
3597 msgid "_Send"
3598 msgstr "_Odeslat"
3599
3600 #: src/folderview.c:2412
3601 #: src/toolbar.c:2613
3602 msgid "Some errors occurred while sending queued messages."
3603 msgstr "Při posílání pozdržených zpráv nastala stejná chyba."
3604
3605 #: src/folderview.c:2415
3606 #: src/main.c:2428
3607 #: src/toolbar.c:2616
3608 #, c-format
3609 msgid ""
3610 "Some errors occurred while sending queued messages:\n"
3611 "%s"
3612 msgstr ""
3613 "Při odesílání pozdržených zpráv nastala chyba:\n"
3614 "%s"
3615
3616 #: src/folderview.c:2497
3617 #, c-format
3618 msgid "Do you really want to copy folder '%s' in '%s' ?"
3619 msgstr "Opravdu chcete složku '%s' zkopírovat do '%s' ?"
3620
3621 #: src/folderview.c:2498
3622 #, c-format
3623 msgid "Do you really want to make folder '%s' a subfolder of '%s' ?"
3624 msgstr "Opravdu chcete složku '%s' učinit podsložkou složky '%s' ?"
3625
3626 #: src/folderview.c:2500
3627 msgid "Copy folder"
3628 msgstr "Kopírovat složku"
3629
3630 #: src/folderview.c:2500
3631 msgid "Move folder"
3632 msgstr "Přesunout složku"
3633
3634 #: src/folderview.c:2511
3635 #, c-format
3636 msgid "Copying %s to %s..."
3637 msgstr "Kopíruji %s do %s..."
3638
3639 #: src/folderview.c:2511
3640 #, c-format
3641 msgid "Moving %s to %s..."
3642 msgstr "Přesouvám %s do %s..."
3643
3644 #: src/folderview.c:2542
3645 msgid "Source and destination are the same."
3646 msgstr "Zdroj i cíl jsou totožné."
3647
3648 #: src/folderview.c:2545
3649 msgid "Can't copy a folder to one of its children."
3650 msgstr "Nelze kopírovat složku do své vlastní podsložky."
3651
3652 #: src/folderview.c:2546
3653 msgid "Can't move a folder to one of its children."
3654 msgstr "Nelze přesunout složku do své vlastní podsložky."
3655
3656 #: src/folderview.c:2549
3657 msgid "A folder cannot be moved between different mailboxes."
3658 msgstr "Složka nemůže být přesouvána mezi různými poštovními schránkami."
3659
3660 #: src/folderview.c:2552
3661 msgid "Copy failed!"
3662 msgstr "Kopírování se nezdařilo!"
3663
3664 #: src/folderview.c:2552
3665 msgid "Move failed!"
3666 msgstr "Přesun se nezdařil!"
3667
3668 #: src/folderview.c:2603
3669 #, c-format
3670 msgid "Processing configuration for folder %s"
3671 msgstr "Zpracování složky - pravidla pro složku %s"
3672
3673 #: src/folderview.c:2995
3674 #: src/summaryview.c:4377
3675 #: src/summaryview.c:4476
3676 msgid "The destination folder can only be used to store subfolders."
3677 msgstr "Cílová složka může být použita pouze k uložení podsložek."
3678
3679 #: src/gedit-print.c:138
3680 #: src/messageview.c:2105
3681 #: src/summaryview.c:4699
3682 #: src/toolbar.c:196
3683 #: src/toolbar.c:403
3684 msgid "Print"
3685 msgstr "Tisk"
3686
3687 #: src/gedit-print.c:236
3688 msgid "Preparing pages..."
3689 msgstr "Připravuji stránky..."
3690
3691 #: src/gedit-print.c:263
3692 #, c-format
3693 msgid "Rendering page %d of %d..."
3694 msgstr "Generuji stránku %d z %d..."
3695
3696 #: src/gedit-print.c:265
3697 #, c-format
3698 msgid "Printing page %d of %d..."
3699 msgstr "Tisknu stránku %d z %d..."
3700
3701 #: src/gedit-print.c:287
3702 #: src/printing.c:438
3703 msgid "Print preview"
3704 msgstr "Náhled"
3705
3706 #: src/gedit-print.c:428
3707 msgid "Page %N of %Q"
3708 msgstr "Stránka %N z %Q"
3709
3710 #: src/grouplistdialog.c:160
3711 msgid "Newsgroup subscription"
3712 msgstr "Přihlásit diskusní skupiny"
3713
3714 #: src/grouplistdialog.c:176
3715 msgid "Select newsgroups for subscription:"
3716 msgstr "Vyberte diskuzní skupinu pro přihlášení:"
3717
3718 #: src/grouplistdialog.c:182
3719 msgid "Find groups:"
3720 msgstr "Najít skupiny:"
3721
3722 #: src/grouplistdialog.c:190
3723 msgid " Search "
3724 msgstr " Vyhledat "
3725
3726 #: src/grouplistdialog.c:202
3727 msgid "Newsgroup name"
3728 msgstr "Název diskusní skupiny"
3729
3730 #: src/grouplistdialog.c:203
3731 msgid "Messages"
3732 msgstr "Zprávy"
3733
3734 #: src/grouplistdialog.c:204
3735 msgid "Type"
3736 msgstr "Typ"
3737
3738 #: src/grouplistdialog.c:333
3739 msgid "moderated"
3740 msgstr "moderovaný"
3741
3742 #: src/grouplistdialog.c:335
3743 msgid "readonly"
3744 msgstr "pouze pro čtení"
3745
3746 #: src/grouplistdialog.c:337
3747 msgid "unknown"
3748 msgstr "neznámý"
3749
3750 #: src/grouplistdialog.c:406
3751 msgid "Can't retrieve newsgroup list."
3752 msgstr "Nemohu načíst seznam diskuzních skupin."
3753
3754 #: src/grouplistdialog.c:443
3755 #: src/summaryview.c:1488
3756 msgid "Done."
3757 msgstr "Hotovo."
3758
3759 #: src/grouplistdialog.c:476
3760 #, c-format
3761 msgid "%d newsgroups received (%s read)"
3762 msgstr "%d diskuzních skupin přijato (%s načteno)"
3763
3764 #: src/gtk/about.c:124
3765 msgid ""
3766 "Claws Mail is a lightweight, fast and highly-configurable email client.\n"
3767 "\n"
3768 "For further information visit the Claws Mail website:\n"
3769 msgstr ""
3770 "Claws Mail je rychlý a bohatě konfigurovatelný e-mailový klient.\n"
3771 "\n"
3772 "Pro další informace navštivte webové stránky Claws Mail:\n"
3773
3774 #: src/gtk/about.c:130
3775 msgid ""
3776 "\n"
3777 "\n"
3778 "Claws Mail is free software released under the GPL license. If you wish to donate to the Claws Mail project you can do so at:\n"
3779 msgstr ""
3780 "\n"
3781 "\n"
3782 "Claws Mail je volně šiřitelný software distribuovaný pod licencí GPL. Pokud chcete přispět na projekt Claws Mail, můžete tak učinit na:\n"
3783
3784 #: src/gtk/about.c:146
3785 msgid ""
3786 "\n"
3787 "\n"
3788 "Copyright (C) 1999-2009\n"
3789 "Hiroyuki Yamamoto <hiro-y@kcn.ne.jp>\n"
3790 "and the Claws Mail team"
3791 msgstr ""
3792 "\n"
3793 "\n"
3794 "Copyright (C) 1999-2009\n"
3795 "Hiroyuki Yamamoto <hiro-y@kcn.ne.jp>\n"
3796 "a tým Claws Mail"
3797
3798 #: src/gtk/about.c:149
3799 msgid ""
3800 "\n"
3801 "\n"
3802 "System Information\n"
3803 msgstr ""
3804 "\n"
3805 "\n"
3806 "Informace o systému\n"
3807
3808 #: src/gtk/about.c:155
3809 #, c-format
3810 msgid ""
3811 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
3812 "Locale: %s (charset: %s)\n"
3813 "Operating System: %s %s (%s)"
3814 msgstr ""
3815 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
3816 "Lokalita: %s (znaková sada: %s)\n"
3817 "Operační systém: %s %s (%s)"
3818
3819 #: src/gtk/about.c:164
3820 #, c-format
3821 msgid ""
3822 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
3823 "Locale: %s (charset: %s)\n"
3824 "Operating System: %s"
3825 msgstr ""
3826 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
3827 "Lokalita: %s (znaková sada: %s)\n"
3828 "Operační systém: %s"
3829
3830 #: src/gtk/about.c:173
3831 #, c-format
3832 msgid ""
3833 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
3834 "Locale: %s (charset: %s)\n"
3835 "Operating System: unknown"
3836 msgstr ""
3837 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
3838 "Lokalita: %s (znaková sada: %s)\n"
3839 "Operační systém: neznámý"
3840
3841 #: src/gtk/about.c:230
3842 #: src/prefs_themes.c:729
3843 #: src/wizard.c:543
3844 msgid "The Claws Mail Team"
3845 msgstr "Tým Claws Mail"
3846
3847 #: src/gtk/about.c:249
3848 msgid "Previous team members"
3849 msgstr "Dřívější členové týmu"
3850
3851 #: src/gtk/about.c:268
3852 msgid "The translation team"
3853 msgstr "Překladatelský tým"
3854
3855 #: src/gtk/about.c:287
3856 msgid "Documentation team"
3857 msgstr "Tým pro dokumentaci"
3858
3859 #: src/gtk/about.c:306
3860 msgid "Logo"
3861 msgstr "Logo"
3862
3863 #: src/gtk/about.c:325
3864 msgid "Icons"
3865 msgstr "Ikony"
3866
3867 #: src/gtk/about.c:344
3868 msgid "Contributors"
3869 msgstr "Přispěvatelé"
3870
3871 #: src/gtk/about.c:392
3872 msgid "Compiled-in Features\n"
3873 msgstr "Zakompilované vlastnosti\n"
3874
3875 #: src/gtk/about.c:408
3876 msgid "compface|adds support for the X-Face header\n"
3877 msgstr "obrázky X-Face v hlavičce zprávy\n"
3878
3879 #: src/gtk/about.c:418
3880 msgid "Enchant|adds support for spell checking\n"
3881 msgstr "přidává podporu pro kontrolu pravopisu\n"
3882
3883 #: src/gtk/about.c:428
3884 msgid "GnuTLS|adds support for encrypted connections to servers\n"
3885 msgstr "přidává podporu pro šifrované spojení k severům\n"
3886
3887 #: src/gtk/about.c:438
3888 msgid "IPv6|adds support for IPv6 addresses, the new Internet addressing protocol\n"
3889 msgstr "přidává podporu IPv6 adres, nového protokolu adresování v Internetu\n"
3890
3891 #: src/gtk/about.c:449
3892 msgid "iconv|allows converting to and from different character sets\n"
3893 msgstr "konverze mezi různými znakovými sadami\n"
3894
3895 #: src/gtk/about.c:459
3896 msgid "JPilot|adds support for PalmOS addressbooks\n"
3897 msgstr "práce s adresáři PalmOS\n"
3898
3899 #: src/gtk/about.c:469
3900 msgid "LDAP|adds support for LDAP shared addressbooks\n"
3901 msgstr "práce s adresáři LDAP\n"
3902
3903 #: src/gtk/about.c:479
3904 msgid "libetpan|adds support for IMAP and NNTP servers\n"
3905 msgstr "přidává podporu IMAP a NNTP serverů\n"
3906
3907 #: src/gtk/about.c:490
3908 msgid "libgnomeprint|adds support for a complete print dialog\n"
3909 msgstr "dialogové okno pro tisk zpráv\n"
3910
3911 #: src/gtk/about.c:501
3912 msgid "libSM|adds support for session handling\n"
3913 msgstr "správa X relací\n"
3914
3915 #: src/gtk/about.c:511
3916 msgid "NetworkManager|adds support for detection of network connection changes\n"
3917 msgstr "NetworkManager|doplní podporu pro detekci změn síťových připojení\n"
3918
3919 #: src/gtk/about.c:543
3920 msgid ""
3921 "This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 3, or (at your option) any later version.\n"
3922 "\n"
3923 msgstr ""
3924 "Tento program je volně šiřitelný, můžete jej redistribuovat a/nebo měnit tak jak to popisuje GNU General Public License publikovaný Free Software Foundation a to ve verzi 3, nebo (podle vašeho uvážení) v jakékoliv pozdější verzi.\n"
3925 "\n"
3926
3927 #: src/gtk/about.c:549
3928 msgid ""
3929 "This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.\n"
3930 "\n"
3931 msgstr ""
3932 "Tento program je šířen v dobré víře v jeho užitečnost, ale BEZ JAKÉKOLIV ZÁRUKY. Více detailů naleznete v GNU General Public License.\n"
3933 "\n"
3934
3935 #: src/gtk/about.c:567
3936 msgid "You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program. If not, see <"
3937 msgstr "Kopii GNU General Public License byste měli obdržet společně s tímto programem. Pokud ne, viz <"
3938
3939 #: src/gtk/about.c:572
3940 msgid ""
3941 ">. \n"
3942 "\n"
3943 msgstr ""
3944 ">. \n"
3945 "\n"
3946
3947 #: src/gtk/about.c:665
3948 msgid "About Claws Mail"
3949 msgstr "O Claws Mail"
3950
3951 #: src/gtk/about.c:723
3952 msgid ""
3953 "Copyright (C) 1999-2009\n"
3954 "Hiroyuki Yamamoto <hiro-y@kcn.ne.jp>\n"
3955 "and the Claws Mail team"
3956 msgstr ""
3957 "Copyright (C) 1999-2009\n"
3958 "Hiroyuki Yamamoto <hiro-y@kcn.ne.jp>\n"
3959 "a tým Claws Mail"
3960
3961 #: src/gtk/about.c:737
3962 msgid "_Info"
3963 msgstr "_Informace"
3964
3965 #: src/gtk/about.c:743
3966 msgid "_Authors"
3967 msgstr "_Autoři"
3968
3969 #: src/gtk/about.c:749
3970 msgid "_Features"
3971 msgstr "_Vlastnosti"
3972
3973 #: src/gtk/about.c:755
3974 msgid "_License"
3975 msgstr "_Licence"
3976
3977 #: src/gtk/about.c:763
3978 msgid "_Release Notes"
3979 msgstr "_Poznámky k verzi"
3980
3981 #: src/gtk/colorlabel.c:38
3982 #: src/prefs_common.c:362
3983 msgid "Orange"
3984 msgstr "Oranžová"
3985
3986 #: src/gtk/colorlabel.c:39
3987 #: src/prefs_common.c:366
3988 msgid "Red"
3989 msgstr "Červená"
3990
3991 #: src/gtk/colorlabel.c:40
3992 #: src/prefs_common.c:370
3993 msgid "Pink"
3994 msgstr "Růžová"
3995
3996 #: src/gtk/colorlabel.c:41
3997 #: src/prefs_common.c:374
3998 msgid "Sky blue"
3999 msgstr "Nebeská modř"
4000
4001 #: src/gtk/colorlabel.c:42
4002 #: src/prefs_common.c:378
4003 msgid "Blue"
4004 msgstr "Modrá"
4005
4006 #: src/gtk/colorlabel.c:43
4007 #: src/prefs_common.c:382
4008 msgid "Green"
4009 msgstr "Zelená"
4010
4011 #: src/gtk/colorlabel.c:44
4012 #: src/prefs_common.c:386
4013 msgid "Brown"
4014 msgstr "Hnědá"
4015
4016 #: src/gtk/colorlabel.c:45
4017 #: src/prefs_common.c:390
4018 msgid "Grey"
4019 msgstr "Šedá"
4020
4021 #: src/gtk/colorlabel.c:46
4022 #: src/prefs_common.c:394
4023 msgid "Light brown"
4024 msgstr "Světle hnědá"
4025
4026 #: src/gtk/colorlabel.c:47
4027 #: src/prefs_common.c:398
4028 msgid "Dark red"
4029 msgstr "Tmavě červená"
4030
4031 #: src/gtk/colorlabel.c:48
4032 #: src/prefs_common.c:402
4033 msgid "Dark pink"
4034 msgstr "Tmavě růžová"
4035
4036 #: src/gtk/colorlabel.c:49
4037 #: src/prefs_common.c:406
4038 msgid "Steel blue"
4039 msgstr "Ocelově modrá"
4040
4041 #: src/gtk/colorlabel.c:50
4042 #: src/prefs_common.c:410
4043 msgid "Gold"
4044 msgstr "Zlatá"
4045
4046 #: src/gtk/colorlabel.c:51
4047 #: src/prefs_common.c:414
4048 msgid "Bright green"
4049 msgstr "Světle zelená"
4050
4051 #: src/gtk/colorlabel.c:52
4052 #: src/prefs_common.c:418
4053 msgid "Magenta"
4054 msgstr "Fialová"
4055
4056 #: src/gtk/foldersort.c:156
4057 msgid "Set folder order"
4058 msgstr "Nastavit pořadí složek"
4059
4060 #: src/gtk/foldersort.c:190
4061 msgid "Move folders up or down to change the sort order in the folder list."
4062 msgstr "Přesouváním složek nahoru nebo dolů můžete změnit pořadí složek v seznamu."
4063
4064 #: src/gtk/foldersort.c:216
4065 #: src/toolbar.c:384
4066 msgid "Folders"
4067 msgstr "Složky"
4068
4069 #: src/gtk/gtkaspell.c:336
4070 #: src/gtk/gtkaspell.c:616
4071 msgid "No dictionary selected."
4072 msgstr "Není vybrán žádný slovník."
4073
4074 #: src/gtk/gtkaspell.c:360
4075 #: src/gtk/gtkaspell.c:390
4076 #, c-format
4077 msgid "Couldn't initialize %s speller."
4078 msgstr "Nelze inicializovat %s kontrolu pravopisu."
4079
4080 #: src/gtk/gtkaspell.c:666
4081 msgid "Couldn't initialize Enchant broker."
4082 msgstr "Nelze inicializovat Enchat broker."
4083
4084 #: src/gtk/gtkaspell.c:671
4085 #, c-format
4086 msgid "Couldn't initialize %s dictionary:"
4087 msgstr "Nelze inicializovat %s slovník:"
4088
4089 #: src/gtk/gtkaspell.c:1030
4090 msgid "No misspelled word found."
4091 msgstr "Kontrola pravopisu provedena."
4092
4093 #: src/gtk/gtkaspell.c:1380
4094 msgid "Replace unknown word"
4095 msgstr "Nahradit neznámé slovo"
4096
4097 #: src/gtk/gtkaspell.c:1397
4098 #, c-format
4099 msgid "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Replace \"%s\" with: </span>"
4100 msgstr "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Nahradit \"%s\" s: </span>"
4101
4102 #: src/gtk/gtkaspell.c:1443
4103 msgid ""
4104 "Holding down Control key while pressing Enter\n"
4105 "will learn from mistake.\n"
4106 msgstr ""
4107 "Podržení klávesy Control při stisku Enter\n"
4108 "aktivuje učení z chyby.\n"
4109
4110 #: src/gtk/gtkaspell.c:1753
4111 #, c-format
4112 msgid "\"%s\" unknown in %s"
4113 msgstr "\"%s\" neznámé v %s"
4114
4115 #: src/gtk/gtkaspell.c:1767
4116 msgid "Accept in this session"
4117 msgstr "Přijmout pro tuto relaci"
4118
4119 #: src/gtk/gtkaspell.c:1777
4120 msgid "Add to personal dictionary"
4121 msgstr "Přidat do vlastního slovníku"
4122
4123 #: src/gtk/gtkaspell.c:1787
4124 msgid "Replace with..."
4125 msgstr "Nahradit čím..."
4126
4127 #: src/gtk/gtkaspell.c:1800
4128 #, c-format
4129 msgid "Check with %s"
4130 msgstr "Otestovat pomocí %s"
4131
4132 #: src/gtk/gtkaspell.c:1822
4133 msgid "(no suggestions)"
4134 msgstr "(nejsou návrhy)"
4135
4136 #: src/gtk/gtkaspell.c:1833
4137 #: src/gtk/gtkaspell.c:1971
4138 msgid "More..."
4139 msgstr "Více..."
4140
4141 #: src/gtk/gtkaspell.c:1896
4142 #, c-format
4143 msgid "Dictionary: %s"
4144 msgstr "Slovník: %s"
4145
4146 #: src/gtk/gtkaspell.c:1909
4147 #, c-format
4148 msgid "Use alternate (%s)"
4149 msgstr "Použít předchozí (%s)"
4150
4151 #: src/gtk/gtkaspell.c:1920
4152 msgid "Use both dictionaries"
4153 msgstr "Použít oba slovníky"
4154
4155 #: src/gtk/gtkaspell.c:1934
4156 #: src/prefs_spelling.c:141
4157 msgid "Check while typing"
4158 msgstr "Kontrolovat během psaní"
4159
4160 #: src/gtk/gtkaspell.c:1950
4161 msgid "Change dictionary"
4162 msgstr "Změnit slovník"
4163
4164 #: src/gtk/gtkaspell.c:2089
4165 #, c-format
4166 msgid ""
4167 "The spell checker could not change dictionary.\n"
4168 "%s"
4169 msgstr ""
4170 "Nepodařilo se změnit slovník pro kontrolu pravopisu.\n"
4171 "%s"
4172
4173 #: src/gtk/gtkaspell.c:2145
4174 #, c-format
4175 msgid ""
4176 "The spell checker could not change the alternate dictionary.\n"
4177 "%s"
4178 msgstr ""
4179 "Nepodařilo se změnit alternativní slovník pro kontrolu pravopisu.\n"
4180 "%s"
4181
4182 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:270
4183 msgid "Configuration"
4184 msgstr "Nastavení"
4185
4186 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:271
4187 msgid "Configuration options for the print job"
4188 msgstr "Nastavení voleb pro tiskovou úlohu"
4189
4190 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:278
4191 msgid "Source Buffer"
4192 msgstr "Zdrojový buffer"
4193
4194 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:279
4195 msgid "GtkTextBuffer object to print"
4196 msgstr "Objekt GtkTextBuffer k vytištění"
4197
4198 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:285
4199 msgid "Tabs Width"
4200 msgstr "Šířka tabulátoru"
4201
4202 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:286
4203 msgid "Width in equivalent space characters of tabs"
4204 msgstr "Počet mezer, jejichž šířce má odpovídat šířka tabulátoru"
4205
4206 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:293
4207 msgid "Wrap Mode"
4208 msgstr "Režim zalamování"
4209
4210 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:294
4211 msgid "Word wrapping mode"
4212 msgstr "Režim zalamování slov"
4213
4214 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:301
4215 msgid "Highlight"
4216 msgstr "Zvýrazňovat"
4217
4218 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:302
4219 msgid "Whether to print the document with highlighted syntax"
4220 msgstr "Určuje, zda tisknout dokument se zvýrazněním syntaxe"
4221
4222 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:310
4223 msgid "Font"
4224 msgstr "Písmo"
4225
4226 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:311
4227 msgid "GnomeFont name to use for the document text (deprecated)"
4228 msgstr "Název písma (GnomeFont) pro text dokumentu (zastaralé)"
4229
4230 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:318
4231 msgid "Font Description"
4232 msgstr "Popis písma"
4233
4234 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:319
4235 msgid "Font to use for the document text (e.g. \"Monospace 10\")"
4236 msgstr "Písmo pro text dokumentu (např. \"Monospace 10\")"
4237
4238 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:326
4239 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:334
4240 msgid "Numbers Font"
4241 msgstr "Písmo pro čísla řádků"
4242
4243 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:327
4244 msgid "GnomeFont name to use for the line numbers (deprecated)"
4245 msgstr "Název písma (GnomeFont) pro tisk čísla řádků (zastaralé)"
4246
4247 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:335
4248 msgid "Font description to use for the line numbers"
4249 msgstr "Popis písma pro čísla řádků"
4250
4251 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:342
4252 msgid "Print Line Numbers"
4253 msgstr "Tisknout čísla řádků"
4254
4255 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:343
4256 msgid "Interval of printed line numbers (0 means no numbers)"
4257 msgstr "Interval tištěných čísel řádků (0 znamená bez čísel)"
4258
4259 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:350
4260 msgid "Print Header"
4261 msgstr "Tisknout záhlaví"
4262
4263 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:351
4264 msgid "Whether to print a header in each page"
4265 msgstr "Určuje, zda bude tištěno záhlaví na každé stránce"
4266
4267 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:358
4268 msgid "Print Footer"
4269 msgstr "Tisknout zápatí"
4270
4271 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:359
4272 msgid "Whether to print a footer in each page"
4273 msgstr "Určuje, zda bude tištěno zápatí na každé stránce"
4274
4275 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:366
4276 msgid "Header and Footer Font"
4277 msgstr "Písmo pro záhlaví a zápatí"
4278
4279 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:367
4280 msgid "GnomeFont name to use for the header and footer (deprecated)"
4281 msgstr "Název písma (GnomeFont) pro tisk záhlaví a zápatí (zastaralé)"
4282
4283 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:374
4284 msgid "Header and Footer Font Description"
4285 msgstr "Popis písma záhlaví a zápatí"
4286
4287 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:375
4288 msgid "Font to use for headers and footers (e.g. \"Monospace 10\")"
4289 msgstr "Písmo pro tisk záhlaví a zápatí (např. \"Monospace 10\")"
4290
4291 #: src/gtk/headers.h:8
4292 #: src/prefs_filtering_action.c:1207
4293 #: src/prefs_matcher.c:2053
4294 #: src/prefs_summary_column.c:83
4295 #: src/quote_fmt.c:48
4296 #: src/summaryview.c:435
4297 msgid "Date"
4298 msgstr "Datum"
4299
4300 #: src/gtk/headers.h:8
4301 msgid "Date:"
4302 msgstr "Datum:"
4303
4304 #: src/gtk/headers.h:9
4305 #: src/prefs_filtering_action.c:1204
4306 #: src/prefs_matcher.c:2050
4307 #: src/prefs_summary_column.c:81
4308 #: src/prefs_template.c:79
4309 #: src/quote_fmt.c:49
4310 #: src/quote_fmt.c:167
4311 #: src/quote_fmt.c:295
4312 #: src/quote_fmt.c:427
4313 #: src/summaryview.c:433
4314 msgid "From"
4315 msgstr "Od"
4316
4317 #: src/gtk/headers.h:9
4318 #: src/summary_search.c:352
4319 msgid "From:"
4320 msgstr "Od:"
4321
4322 #: src/gtk/headers.h:10
4323 #: src/toolbar.c:393
4324 msgid "Sender"
4325 msgstr "Odesílateli"
4326
4327 #: src/gtk/headers.h:10
4328 msgid "Sender:"
4329 msgstr "Odesílatel:"
4330
4331 #: src/gtk/headers.h:11
4332 #: src/prefs_account.c:1992
4333 msgid "Reply-To"
4334 msgstr "Odpovědět komu"
4335
4336 #: src/gtk/headers.h:12
4337 #: src/prefs_filtering_action.c:1205
4338 #: src/prefs_matcher.c:2051
4339 #: src/prefs_summary_column.c:82
4340 #: src/prefs_template.c:81
4341 #: src/quote_fmt.c:56
4342 #: src/summaryview.c:434
4343 msgid "To"
4344 msgstr "Komu"
4345
4346 #: src/gtk/headers.h:13
4347 #: src/prefs_account.c:1966
4348 #: src/prefs_filtering_action.c:1206
4349 #: src/prefs_matcher.c:2052
4350 #: src/prefs_template.c:82
4351 #: src/quote_fmt.c:57
4352 msgid "Cc"
4353 msgstr "Kopie"
4354
4355 #: src/gtk/headers.h:14
4356 #: src/prefs_account.c:1979
4357 #: src/prefs_template.c:83
4358 msgid "Bcc"
4359 msgstr "Skrytá kopie"
4360
4361 #: src/gtk/headers.h:15
4362 #: src/prefs_filtering_action.c:1208
4363 #: src/prefs_matcher.c:2054
4364 #: src/quote_fmt.c:60
4365 msgid "Message-ID"
4366 msgstr "Message-ID"
4367
4368 #: src/gtk/headers.h:15
4369 msgid "Message-ID:"
4370 msgstr "Message-ID:"
4371
4372 #: src/gtk/headers.h:16
4373 msgid "In-Reply-To"
4374 msgstr "V odpovědi komu"
4375
4376 #: src/gtk/headers.h:16
4377 msgid "In-Reply-To:"
4378 msgstr "V odpovědi komu:"
4379
4380 #: src/gtk/headers.h:17
4381 #: src/prefs_filtering_action.c:1210
4382 #: src/prefs_matcher.c:2056
4383 #: src/quote_fmt.c:59
4384 msgid "References"
4385 msgstr "References"
4386
4387 #: src/gtk/headers.h:17
4388 msgid "References:"
4389 msgstr "References:"
4390
4391 #: src/gtk/headers.h:18
4392 #: src/prefs_filtering_action.c:1203
4393 #: src/prefs_matcher.c:2049
4394 #: src/prefs_summary_column.c:80
4395 #: src/prefs_template.c:84
4396 #: src/quote_fmt.c:55
4397 #: src/quote_fmt.c:186
4398 #: src/summaryview.c:432
4399 msgid "Subject"
4400 msgstr "Předmět"
4401
4402 #: src/gtk/headers.h:19
4403 msgid "Comments"
4404 msgstr "Komentáře"
4405
4406 #: src/gtk/headers.h:19
4407 msgid "Comments:"
4408 msgstr "Komentáře:"
4409
4410 #: src/gtk/headers.h:20
4411 msgid "Keywords"
4412 msgstr "Klíčová slova"
4413
4414 #: src/gtk/headers.h:20
4415 msgid "Keywords:"
4416 msgstr "Klíčová slova:"
4417
4418 #: src/gtk/headers.h:21
4419 msgid "Resent-Date"
4420 msgstr "Resent-Date"
4421
4422 #: src/gtk/headers.h:21
4423 msgid "Resent-Date:"
4424 msgstr "Resent-Date:"
4425
4426 #: src/gtk/headers.h:22
4427 msgid "Resent-From"
4428 msgstr "Resent-From"
4429
4430 #: src/gtk/headers.h:22
4431 msgid "Resent-From:"
4432 msgstr "Resent-From:"
4433
4434 #: src/gtk/headers.h:23
4435 msgid "Resent-Sender"
4436 msgstr "Resent-Sender"
4437
4438 #: src/gtk/headers.h:23
4439 msgid "Resent-Sender:"
4440 msgstr "Resent-Sender:"
4441
4442 #: src/gtk/headers.h:24
4443 msgid "Resent-To"
4444 msgstr "Resent-To"
4445
4446 #: src/gtk/headers.h:24
4447 msgid "Resent-To:"
4448 msgstr "Resent-To:"
4449
4450 #: src/gtk/headers.h:25
4451 msgid "Resent-Cc"
4452 msgstr "Resent-Cc"
4453
4454 #: src/gtk/headers.h:25
4455 msgid "Resent-Cc:"
4456 msgstr "Resent-Cc:"
4457
4458 #: src/gtk/headers.h:26
4459 msgid "Resent-Bcc"
4460 msgstr "Resent-Bcc"
4461
4462 #: src/gtk/headers.h:26
4463 msgid "Resent-Bcc:"
4464 msgstr "Resent-Bcc:"
4465
4466 #: src/gtk/headers.h:27
4467 msgid "Resent-Message-ID"
4468 msgstr "Resent-Message-ID"
4469
4470 #: src/gtk/headers.h:27
4471 msgid "Resent-Message-ID:"
4472 msgstr "Resent-Message-ID:"
4473
4474 #: src/gtk/headers.h:28
4475 msgid "Return-Path"
4476 msgstr "Návratová adresa"
4477
4478 #: src/gtk/headers.h:28
4479 msgid "Return-Path:"
4480 msgstr "Návratová adresa:"
4481
4482 #: src/gtk/headers.h:29
4483 msgid "Received"