9f6556fb360d1f9f4db698f1521e42e00fb31842
[claws.git] / po / cs.po
1 # Czech translation of Claws Mail
2 # Copyright (C) 2000 Free Software Foundation, Inc.
3 # Jan Mura <jan_mura@altavista.com>, 2000.
4 #
5 msgid ""
6 msgstr ""
7 "Project-Id-Version: claws-mail\n"
8 "Report-Msgid-Bugs-To: paul@claws-mail.org\n"
9 "POT-Creation-Date: 2012-06-20 09:12+0100\n"
10 "PO-Revision-Date: 2012-06-26 20:07+0100\n"
11 "Last-Translator: David Vachulka <david@konstrukce-cad.com>\n"
12 "Language-Team: Czech <cs@li.org>\n"
13 "Language: cs\n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17 "X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
18 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(((n%100>=10 && n%100<=14) || (n%10>5)) ? 2 : (n%10>=2 && n%10<=4) ? 1 : 0);\n"
19
20 #: src/account.c:383
21 msgid ""
22 "Some composing windows are open.\n"
23 "Please close all the composing windows before editing the accounts."
24 msgstr ""
25 "Jsou stále otevřena nějaká okna s rozepsanou zprávou.\n"
26 "Před úpravou tohoto účtu zavřete prosím všechna tato okna."
27
28 #: src/account.c:430
29 msgid "Can't create folder."
30 msgstr "Nemohu vytvořit složku."
31
32 #: src/account.c:709
33 msgid "Edit accounts"
34 msgstr "Úpravy účtů"
35
36 #: src/account.c:730
37 msgid "Using 'Get Mail' will retrieve messages from your Accounts in the order given, the checkbox indicates which accounts will be included. Bold text indicates the default account."
38 msgstr "Funkce 'Přijmout ze všech účtů' načte zprávy z účtů v pořadí v jakém jsou zde uvedeny. Zaškrtnutím ve sloupci 'P' určíte, zda účet bude touto funkcí zpracován. Tučný text značí aktuální účet."
39
40 #: src/account.c:801
41 msgid " _Set as default account "
42 msgstr " Nastavit účet jako _výchozí "
43
44 #: src/account.c:896
45 msgid "Accounts with remote folders cannot be copied."
46 msgstr "Účty se vzdáleně umístěnými složkami (např. IMAP) nemohou být kopírovány."
47
48 #: src/account.c:903
49 #, c-format
50 msgid "Copy of %s"
51 msgstr "Kopie %s"
52
53 #: src/account.c:1063
54 #, c-format
55 msgid "Do you really want to delete the account '%s'?"
56 msgstr "Opravdu chcete odstranit účet '%s'?"
57
58 #: src/account.c:1065
59 msgid "(Untitled)"
60 msgstr "(Nepojmenovaný)"
61
62 #: src/account.c:1066
63 msgid "Delete account"
64 msgstr "Odstranit účet"
65
66 #: src/account.c:1536
67 msgid "Accounts List Get Column Name|G"
68 msgstr "P"
69
70 #: src/account.c:1542
71 msgid "'Get Mail' retrieves mail from the checked accounts"
72 msgstr "Funkce 'Přijmout poštu ze všech účtů' načte zprávy z účtů označených zaškrtnutím"
73
74 #: src/account.c:1549
75 #: src/addressadd.c:214
76 #: src/addressbook.c:124
77 #: src/addrduplicates.c:480
78 #: src/compose.c:6934
79 #: src/compose.c:7243
80 #: src/editaddress.c:1269
81 #: src/editaddress.c:1326
82 #: src/editaddress.c:1342
83 #: src/editbook.c:169
84 #: src/editgroup.c:287
85 #: src/editjpilot.c:256
86 #: src/editldap.c:427
87 #: src/editvcard.c:172
88 #: src/importmutt.c:222
89 #: src/importpine.c:221
90 #: src/mimeview.c:287
91 #: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:396
92 #: src/prefs_filtering.c:381
93 #: src/prefs_filtering.c:1870
94 #: src/prefs_template.c:77
95 msgid "Name"
96 msgstr "Jméno"
97
98 #: src/account.c:1557
99 #: src/prefs_account.c:1092
100 #: src/prefs_account.c:3917
101 msgid "Protocol"
102 msgstr "Protokol"
103
104 #: src/account.c:1565
105 #: src/ssl_manager.c:101
106 msgid "Server"
107 msgstr "Server"
108
109 #: src/action.c:380
110 #, c-format
111 msgid "Could not get message file %d"
112 msgstr "Nelze načíst soubor %d se zprávou"
113
114 #: src/action.c:411
115 msgid "Could not get message part."
116 msgstr "Nelze načíst část zprávy."
117
118 #: src/action.c:428
119 #, c-format
120 msgid "Can't get part of multipart message: %s"
121 msgstr "Nemohu získat část ze zprávy o více částech: %s"
122
123 #: src/action.c:600
124 #, c-format
125 msgid ""
126 "The selected action cannot be used in the compose window\n"
127 "because it contains %%f, %%F, %%as or %%p."
128 msgstr ""
129 "V okně pro psaní zprávy nelze použít akci,\n"
130 "která obsahuje %%f, %%F, %%as nebo %%p."
131
132 #: src/action.c:712
133 msgid "There is no filtering action set"
134 msgstr "Není nastavena žádná akce filtrování"
135
136 #: src/action.c:714
137 #, c-format
138 msgid ""
139 "Invalid filtering action(s):\n"
140 "%s"
141 msgstr ""
142 "Neplatná(é) filtrovací akce:\n"
143 "%s"
144
145 #: src/action.c:937
146 #, c-format
147 msgid ""
148 "Command could not be started. Pipe creation failed.\n"
149 "%s"
150 msgstr ""
151 "Nelze spustit příkaz. Selhalo vytvoření roury.\n"
152 "%s"
153
154 #: src/action.c:1037
155 #, c-format
156 msgid ""
157 "Could not fork to execute the following command:\n"
158 "%s\n"
159 "%s"
160 msgstr ""
161 "Nelze provést fork pro spuštění následujícího příkazu:\n"
162 "%s\n"
163 "%s"
164
165 #: src/action.c:1263
166 #: src/action.c:1433
167 msgid "Completed"
168 msgstr "Dokončeno"
169
170 #: src/action.c:1299
171 #, c-format
172 msgid "--- Running: %s\n"
173 msgstr "--- Spuštěno: %s\n"
174
175 #: src/action.c:1303
176 #, c-format
177 msgid "--- Ended: %s\n"
178 msgstr "--- Ukončeno: %s\n"
179
180 #: src/action.c:1336
181 msgid "Action's input/output"
182 msgstr "Vstup/výstup akce"
183
184 #: src/action.c:1675
185 #, c-format
186 msgid ""
187 "Enter the argument for the following action:\n"
188 "('%%h' will be replaced with the argument)\n"
189 "  %s"
190 msgstr ""
191 "Vložte parametr pro následující akci:\n"
192 "('%%h' bude nahrazeno parametrem)\n"
193 "  %s"
194
195 #: src/action.c:1680
196 msgid "Action's hidden user argument"
197 msgstr "Skrytý uživatelský parametr akce"
198
199 #: src/action.c:1684
200 #, c-format
201 msgid ""
202 "Enter the argument for the following action:\n"
203 "('%%u' will be replaced with the argument)\n"
204 "  %s"
205 msgstr ""
206 "Vložte parametr pro následující akci:\n"
207 "('%%u' bude nahrazeno parametrem)\n"
208 "  %s"
209
210 #: src/action.c:1689
211 msgid "Action's user argument"
212 msgstr "Uživatelský parametr akce"
213
214 #: src/addr_compl.c:601
215 #: src/addressbook.c:4880
216 msgid "Group"
217 msgstr "Skupina"
218
219 #: src/addrcustomattr.c:64
220 msgid "date of birth"
221 msgstr "datum narození"
222
223 #: src/addrcustomattr.c:65
224 msgid "address"
225 msgstr "adresa"
226
227 #: src/addrcustomattr.c:66
228 msgid "phone"
229 msgstr "telefon"
230
231 #: src/addrcustomattr.c:67
232 msgid "mobile phone"
233 msgstr "mobilní telefon"
234
235 #: src/addrcustomattr.c:68
236 msgid "organization"
237 msgstr "organizace"
238
239 #: src/addrcustomattr.c:69
240 msgid "office address"
241 msgstr "pracovní adresa"
242
243 #: src/addrcustomattr.c:70
244 msgid "office phone"
245 msgstr "telefon práce"
246
247 #: src/addrcustomattr.c:71
248 msgid "fax"
249 msgstr "fax"
250
251 #: src/addrcustomattr.c:72
252 msgid "website"
253 msgstr "domovská stránka"
254
255 #: src/addrcustomattr.c:140
256 msgid "Attribute name"
257 msgstr "Název atributu"
258
259 #: src/addrcustomattr.c:155
260 msgid "Delete all attribute names"
261 msgstr "Odstranit všechna jména atributů?"
262
263 #: src/addrcustomattr.c:156
264 msgid "Do you really want to delete all attribute names?"
265 msgstr "Opravdu chcete odstranit všechna jména atributů?"
266
267 #: src/addrcustomattr.c:180
268 msgid "Delete attribute name"
269 msgstr "Odstranit jméno atributu"
270
271 #: src/addrcustomattr.c:181
272 msgid "Do you really want to delete this attribute name?"
273 msgstr "Opravdu chcete odstranit jméno atributu?"
274
275 #: src/addrcustomattr.c:190
276 msgid "Reset to default"
277 msgstr "Nastavit jako výchozí"
278
279 #: src/addrcustomattr.c:191
280 msgid ""
281 "Do you really want to replace all attribute names\n"
282 "with the default set?"
283 msgstr ""
284 "Opravdu chcete nahradit všechna jména atributů\n"
285 "výchozím nastavením?"
286
287 #: src/addrcustomattr.c:211
288 #: src/addressbook.c:434
289 #: src/addressbook.c:462
290 #: src/addressbook.c:479
291 #: src/edittags.c:269
292 #: src/prefs_actions.c:1088
293 #: src/prefs_filtering.c:1690
294 #: src/prefs_template.c:1100
295 msgid "_Delete"
296 msgstr "_Odstranit"
297
298 #: src/addrcustomattr.c:212
299 #: src/edittags.c:270
300 #: src/prefs_actions.c:1089
301 #: src/prefs_filtering.c:1691
302 #: src/prefs_template.c:1101
303 msgid "Delete _all"
304 msgstr "Odstranit _vše"
305
306 #: src/addrcustomattr.c:213
307 msgid "_Reset to default"
308 msgstr "_Nastavit výchozí hodnoty"
309
310 #: src/addrcustomattr.c:413
311 msgid "Attribute name is not set."
312 msgstr "Není nastaven název atributu."
313
314 #: src/addrcustomattr.c:472
315 msgid "Dialog title|Edit attribute names"
316 msgstr "Upravit jméno atributu"
317
318 #: src/addrcustomattr.c:486
319 msgid "New attribute name:"
320 msgstr "Název nového atributu:"
321
322 #: src/addrcustomattr.c:523
323 msgid "Adding or removing attribute names won't affect attributes already set for contacts."
324 msgstr "Přidání nebo odebrání atributů jmen neovlivní atributy, které jsou v kontaktech již uloženy. "
325
326 #: src/addressadd.c:184
327 #: src/prefs_filtering_action.c:196
328 msgid "Add to address book"
329 msgstr "Přidat do knihy adres"
330
331 #: src/addressadd.c:206
332 msgid "Contact"
333 msgstr "Kontakt"
334
335 #: src/addressadd.c:226
336 #: src/addrduplicates.c:451
337 #: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:397
338 #: src/toolbar.c:421
339 msgid "Address"
340 msgstr "Adresa"
341
342 #: src/addressadd.c:237
343 #: src/addressbook.c:126
344 #: src/editaddress.c:1061
345 #: src/editaddress.c:1136
346 #: src/editgroup.c:289
347 msgid "Remarks"
348 msgstr "Poznámky"
349
350 #: src/addressadd.c:256
351 #: src/addressbook_foldersel.c:157
352 msgid "Select Address Book Folder"
353 msgstr "Vybrat složku pro knihu adres"
354
355 #: src/addressadd.c:482
356 #: src/editaddress.c:1576
357 #: src/headerview.c:347
358 #: src/textview.c:2087
359 #, c-format
360 msgid ""
361 "Failed to save image: \n"
362 "%s"
363 msgstr ""
364 "Chyba uložení obrázku: \n"
365 "%s"
366
367 #: src/addressadd.c:531
368 #: src/addressbook.c:3208
369 #: src/addressbook.c:3259
370 msgid "Add address(es)"
371 msgstr "Přidat adresu(y)"
372
373 #: src/addressadd.c:532
374 msgid "Can't add the specified address"
375 msgstr "Nebylo možno přidat zadanou adresu"
376
377 #: src/addressbook.c:125
378 #: src/addressbook.c:4868
379 #: src/editaddress.c:1058
380 #: src/editaddress.c:1119
381 #: src/editgroup.c:288
382 #: src/expldifdlg.c:516
383 #: src/exporthtml.c:599
384 #: src/exporthtml.c:763
385 #: src/ldif.c:783
386 msgid "Email Address"
387 msgstr "E-mail"
388
389 #: src/addressbook.c:401
390 msgid "_Book"
391 msgstr "_Kniha"
392
393 #: src/addressbook.c:402
394 #: src/addressbook.c:433
395 #: src/addressbook.c:461
396 #: src/addressbook.c:478
397 #: src/compose.c:572
398 #: src/gtk/quicksearch.c:874
399 #: src/gtk/quicksearch.c:889
400 #: src/mainwindow.c:488
401 #: src/messageview.c:199
402 msgid "_Edit"
403 msgstr "Ú_pravy"
404
405 #: src/addressbook.c:403
406 #: src/compose.c:577
407 #: src/mainwindow.c:491
408 #: src/messageview.c:202
409 msgid "_Tools"
410 msgstr "_Nástroje"
411
412 #: src/addressbook.c:404
413 #: src/compose.c:578
414 #: src/mainwindow.c:493
415 #: src/messageview.c:203
416 msgid "_Help"
417 msgstr "Nápo_věda"
418
419 #: src/addressbook.c:407
420 #: src/addressbook.c:464
421 msgid "New _Book"
422 msgstr "Nová _kniha"
423
424 #: src/addressbook.c:408
425 #: src/addressbook.c:465
426 msgid "New _Folder"
427 msgstr "Nová _složka"
428
429 #: src/addressbook.c:409
430 msgid "New _vCard"
431 msgstr "Nová _vCard"
432
433 #: src/addressbook.c:413
434 msgid "New _JPilot"
435 msgstr "Nový _JPilot"
436
437 #: src/addressbook.c:416
438 msgid "New LDAP _Server"
439 msgstr "Přidat nový LDAP _server"
440
441 #: src/addressbook.c:420
442 msgid "_Edit book"
443 msgstr "Up_ravit knihu"
444
445 #: src/addressbook.c:421
446 msgid "_Delete book"
447 msgstr "_Odstranit knihu"
448
449 #: src/addressbook.c:423
450 #: src/compose.c:588
451 msgid "_Save"
452 msgstr "_Uložit"
453
454 #: src/addressbook.c:424
455 #: src/compose.c:592
456 #: src/messageview.c:211
457 msgid "_Close"
458 msgstr "_Zavřít"
459
460 #: src/addressbook.c:427
461 #: src/addressbook.c:476
462 #: src/messageview.c:215
463 msgid "_Select all"
464 msgstr "Vybrat vš_e"
465
466 #: src/addressbook.c:429
467 #: src/addressbook.c:468
468 #: src/addressbook.c:484
469 msgid "C_ut"
470 msgstr "_Vyjmout"
471
472 #: src/addressbook.c:430
473 #: src/addressbook.c:469
474 #: src/addressbook.c:485
475 #: src/compose.c:600
476 #: src/mainwindow.c:520
477 #: src/messageview.c:214
478 msgid "_Copy"
479 msgstr "_Kopírovat"
480
481 #: src/addressbook.c:431
482 #: src/addressbook.c:470
483 #: src/addressbook.c:486
484 #: src/compose.c:601
485 msgid "_Paste"
486 msgstr "V_ložit"
487
488 #: src/addressbook.c:436
489 #: src/addressbook.c:481
490 msgid "New _Address"
491 msgstr "Nová _adresa"
492
493 #: src/addressbook.c:437
494 #: src/addressbook.c:466
495 #: src/addressbook.c:482
496 msgid "New _Group"
497 msgstr "Nová _skupina"
498
499 #: src/addressbook.c:439
500 #: src/addressbook.c:488
501 msgid "_Mail To"
502 msgstr "Napsat novou _zprávu"
503
504 #: src/addressbook.c:443
505 msgid "Import _LDIF file..."
506 msgstr "Importovat _LDIF soubor..."
507
508 #: src/addressbook.c:444
509 msgid "Import M_utt file..."
510 msgstr "Importovat _Mutt soubor..."
511
512 #: src/addressbook.c:445
513 msgid "Import _Pine file..."
514 msgstr "Importovat _Pine soubor..."
515
516 #: src/addressbook.c:447
517 msgid "Export _HTML..."
518 msgstr "Exportovat _HTML..."
519
520 #: src/addressbook.c:448
521 msgid "Export LDI_F..."
522 msgstr "Exportovat LDI_F..."
523
524 #: src/addressbook.c:450
525 msgid "Find duplicates..."
526 msgstr "Najít duplikované"
527
528 #: src/addressbook.c:451
529 msgid "Edit custom attributes..."
530 msgstr "Upravit uživatelské atributy..."
531
532 #: src/addressbook.c:454
533 #: src/compose.c:680
534 #: src/mainwindow.c:765
535 #: src/messageview.c:318
536 msgid "_About"
537 msgstr "_O programu"
538
539 #: src/addressbook.c:490
540 msgid "_Browse Entry"
541 msgstr "_Prohlížet záznam"
542
543 #: src/addressbook.c:503
544 #: src/crash.c:449
545 #: src/crash.c:468
546 #: src/importldif.c:114
547 #: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:255
548 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:141
549 #: src/prefs_themes.c:705
550 #: src/prefs_themes.c:737
551 #: src/prefs_themes.c:738
552 msgid "Unknown"
553 msgstr "Neznámá(ý)"
554
555 #: src/addressbook.c:510
556 #: src/addressbook.c:529
557 #: src/importldif.c:121
558 msgid "Success"
559 msgstr "Úspěch"
560
561 #: src/addressbook.c:511
562 #: src/importldif.c:122
563 msgid "Bad arguments"
564 msgstr "Špatné argumenty"
565
566 #: src/addressbook.c:512
567 #: src/importldif.c:123
568 msgid "File not specified"
569 msgstr "Není zadán soubor"
570
571 #: src/addressbook.c:513
572 #: src/importldif.c:124
573 msgid "Error opening file"
574 msgstr "Chyba při otevírání souboru"
575
576 #: src/addressbook.c:514
577 #: src/importldif.c:125
578 msgid "Error reading file"
579 msgstr "Chyba při čtení souboru"
580
581 #: src/addressbook.c:515
582 #: src/importldif.c:126
583 msgid "End of file encountered"
584 msgstr "Byl dosažen konec souboru"
585
586 #: src/addressbook.c:516
587 #: src/importldif.c:127
588 msgid "Error allocating memory"
589 msgstr "Chyba při alokaci paměti"
590
591 #: src/addressbook.c:517
592 #: src/importldif.c:128
593 msgid "Bad file format"
594 msgstr "Špatný formát souboru"
595
596 #: src/addressbook.c:518
597 #: src/importldif.c:129
598 msgid "Error writing to file"
599 msgstr "Chyba při zápisu do souboru"
600
601 #: src/addressbook.c:519
602 #: src/importldif.c:130
603 msgid "Error opening directory"
604 msgstr "Chyba při otevírání adresáře"
605
606 #: src/addressbook.c:520
607 #: src/importldif.c:131
608 msgid "No path specified"
609 msgstr "Není zadána cesta"
610
611 #: src/addressbook.c:530
612 msgid "Error connecting to LDAP server"
613 msgstr "Chyba při připojování na LDAP server"
614
615 #: src/addressbook.c:531
616 msgid "Error initializing LDAP"
617 msgstr "Chyba při inicializaci LDAP"
618
619 #: src/addressbook.c:532
620 msgid "Error binding to LDAP server"
621 msgstr "Chyba při napojování na LDAP server"
622
623 #: src/addressbook.c:533
624 msgid "Error searching LDAP database"
625 msgstr "Chyba hledání v LDAP databázi"
626
627 #: src/addressbook.c:534
628 msgid "Timeout performing LDAP operation"
629 msgstr "Při provádění operací s LDAP vypršel čas"
630
631 #: src/addressbook.c:535
632 msgid "Error in LDAP search criteria"
633 msgstr "Chyba ve vyhledávacích kritériích pro LDAP"
634
635 #: src/addressbook.c:536
636 msgid "No LDAP entries found for search criteria"
637 msgstr "Pro vyhledávací kritéria nebyly nalezeny žádné položky"
638
639 #: src/addressbook.c:537
640 msgid "LDAP search terminated on request"
641 msgstr "Prohledávání ukončeno na žádost"
642
643 #: src/addressbook.c:538
644 msgid "Error starting TLS connection"
645 msgstr "Chyba při vytváření TLS spojení"
646
647 #: src/addressbook.c:539
648 msgid "Distinguished Name (dn) is missing"
649 msgstr "Rozlišovací jméno (dn) chybí"
650
651 #: src/addressbook.c:540
652 msgid "Missing required information"
653 msgstr "Schází požadované informace"
654
655 #: src/addressbook.c:541
656 msgid "Another contact exists with that key"
657 msgstr "Pod tímto klíčem je již existující kontakt"
658
659 #: src/addressbook.c:542
660 msgid "Strong(er) authentication required"
661 msgstr "Vyžadována silnější autentizace"
662
663 #: src/addressbook.c:912
664 msgid "Sources"
665 msgstr "Zdroje adres"
666
667 #: src/addressbook.c:916
668 #: src/prefs_matcher.c:618
669 #: src/prefs_other.c:469
670 #: src/toolbar.c:215
671 #: src/toolbar.c:2132
672 msgid "Address book"
673 msgstr "Kniha adres"
674
675 #: src/addressbook.c:1119
676 msgid "Lookup name:"
677 msgstr "Hledané jméno:"
678
679 #: src/addressbook.c:1443
680 #: src/addressbook.c:1496
681 #: src/addrduplicates.c:802
682 msgid "Delete address(es)"
683 msgstr "Odstranit adresu(y)"
684
685 #: src/addressbook.c:1444
686 #: src/addrduplicates.c:852
687 msgid "This address data is readonly and cannot be deleted."
688 msgstr "Tato data jsou pouze pro čtení a nelze je odstranit."
689
690 #: src/addressbook.c:1488
691 msgid "Delete group"
692 msgstr "Odstranit skupinu"
693
694 #: src/addressbook.c:1489
695 msgid ""
696 "Really delete the group(s)?\n"
697 "The addresses it contains will not be lost."
698 msgstr ""
699 "Chcete odstranit skupinu (skupiny)?\n"
700 "Adresy v ní (v nich) obsažené budou ztraceny."
701
702 #: src/addressbook.c:1497
703 #: src/addrduplicates.c:803
704 msgid "Really delete the address(es)?"
705 msgstr "Opravdu chcete odstranit tuto adresu(y)?"
706
707 #: src/addressbook.c:2194
708 msgid "Cannot paste. Target address book is readonly."
709 msgstr "Nelze vložit. Cílová kniha adres je pouze pro čtení."
710
711 #: src/addressbook.c:2204
712 msgid "Cannot paste into an address group."
713 msgstr "Nelze provést vložení do skupiny adres."
714
715 #: src/addressbook.c:2904
716 #, c-format
717 msgid "Do you want to delete the query results and addresses in '%s' ?"
718 msgstr "Opravdu chcete odstranit výsledky vyhledávání '%s' ?"
719
720 #: src/addressbook.c:2907
721 #: src/addressbook.c:2933
722 #: src/addressbook.c:2940
723 #: src/prefs_filtering_action.c:172
724 #: src/toolbar.c:403
725 msgid "Delete"
726 msgstr "Odstranit"
727
728 #: src/addressbook.c:2916
729 #, c-format
730 msgid "Do you want to delete '%s' ? If you delete the folder only, the addresses it contains will be moved into the parent folder."
731 msgstr "Chcete odstranit '%s'? Pokud odstraníte pouze složku, adresy v ní obsažené budou přesunuty do nadřazené složky."
732
733 #: src/addressbook.c:2919
734 #: src/imap_gtk.c:365
735 #: src/mh_gtk.c:201
736 msgid "Delete folder"
737 msgstr "Odstranit složku"
738
739 #: src/addressbook.c:2920
740 msgid "+Delete _folder only"
741 msgstr "+Odstranit pouze _složku"
742
743 #: src/addressbook.c:2920
744 msgid "Delete folder and _addresses"
745 msgstr "Odstranit složku a _adresy"
746
747 #: src/addressbook.c:2931
748 #, c-format
749 msgid ""
750 "Do you want to delete '%s'?\n"
751 "The addresses it contains will not be lost."
752 msgstr ""
753 "Chcete odstranit '%s'?\n"
754 "Adresy v ní obsažené budou ztraceny."
755
756 #: src/addressbook.c:2938
757 #, c-format
758 msgid ""
759 "Do you want to delete '%s'?\n"
760 "The addresses it contains will be lost."
761 msgstr ""
762 "Chcete odstranit '%s'?\n"
763 "Adresy v ní obsažené budou ztraceny."
764
765 #: src/addressbook.c:3052
766 #, c-format
767 msgid "Search '%s'"
768 msgstr "Hledání '%s'"
769
770 #: src/addressbook.c:3190
771 #: src/addressbook.c:3240
772 msgid "New Contacts"
773 msgstr "Nový kontakt"
774
775 #: src/addressbook.c:4022
776 msgid "New user, could not save index file."
777 msgstr "Nový uživatel, nelze uložit index soubor."
778
779 #: src/addressbook.c:4026
780 msgid "New user, could not save address book files."
781 msgstr "Nový uživatel, nelze uložit soubory s knihou adres."
782
783 #: src/addressbook.c:4036
784 msgid "Old address book converted successfully."
785 msgstr "Konverze staré knihy adres proběhla úspěšně."
786
787 #: src/addressbook.c:4041
788 msgid ""
789 "Old address book converted,\n"
790 "could not save new address index file."
791 msgstr ""
792 "Stará kniha adres zkonvertována,\n"
793 "nepodařilo se uložit nový soubor s indexem adres."
794
795 #: src/addressbook.c:4054
796 msgid ""
797 "Could not convert address book,\n"
798 "but created empty new address book files."
799 msgstr ""
800 "Nepodařilo se provést konverzi knihy adres,\n"
801 "ale byl vytvořen nové prázdné soubory knihy adres."
802
803 #: src/addressbook.c:4060
804 msgid ""
805 "Could not convert address book,\n"
806 "could not save new address index file."
807 msgstr ""
808 "Nepodařilo se provést konverzi knihy adres,\n"
809 "nepodařilo se uložit nový soubor s indexem adres."
810
811 #: src/addressbook.c:4065
812 msgid ""
813 "Could not convert address book\n"
814 "and could not create new address book files."
815 msgstr ""
816 "Nepodařilo se provést konverzi knihy adres\n"
817 "a nepodařilo se vytvořit nové soubory knihy adres."
818
819 #: src/addressbook.c:4072
820 #: src/addressbook.c:4078
821 msgid "Addressbook conversion error"
822 msgstr "Chyba při konverzi knihy adres"
823
824 #: src/addressbook.c:4185
825 msgid "Addressbook Error"
826 msgstr "Chyba v knize adres"
827
828 #: src/addressbook.c:4186
829 msgid "Could not read address index"
830 msgstr "Nelze načíst index adres"
831
832 #: src/addressbook.c:4517
833 msgid "Busy searching..."
834 msgstr "Prohledávám..."
835
836 #: src/addressbook.c:4832
837 msgid "Interface"
838 msgstr "Rozhraní"
839
840 #: src/addressbook.c:4844
841 #: src/addressbook_foldersel.c:181
842 #: src/exphtmldlg.c:370
843 #: src/expldifdlg.c:387
844 #: src/exporthtml.c:983
845 #: src/importldif.c:656
846 msgid "Address Book"
847 msgstr "Kniha adres"
848
849 #: src/addressbook.c:4856
850 msgid "Person"
851 msgstr "Osoba"
852
853 #: src/addressbook.c:4892
854 #: src/exporthtml.c:883
855 #: src/folderview.c:338
856 #: src/folderview.c:426
857 #: src/prefs_account.c:2741
858 #: src/prefs_folder_column.c:77
859 #: src/prefs_folder_item.c:1769
860 #: src/prefs_folder_item.c:1787
861 #: src/prefs_folder_item.c:1804
862 msgid "Folder"
863 msgstr "Složka"
864
865 #: src/addressbook.c:4904
866 msgid "vCard"
867 msgstr "vCard"
868
869 #: src/addressbook.c:4916
870 #: src/addressbook.c:4928
871 msgid "JPilot"
872 msgstr "JPilot"
873
874 #: src/addressbook.c:4940
875 msgid "LDAP servers"
876 msgstr "LDAP servery"
877
878 #: src/addressbook.c:4952
879 msgid "LDAP Query"
880 msgstr "LDAP dotaz"
881
882 #: src/addressbook_foldersel.c:387
883 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter.c:103
884 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:229
885 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:305
886 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:382
887 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:66
888 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:199
889 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:212
890 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:215
891 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:281
892 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_viewer.c:130
893 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:116
894 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:442
895 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:489
896 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:612
897 #: src/prefs_matcher.c:653
898 #: src/prefs_matcher.c:688
899 #: src/prefs_matcher.c:1572
900 #: src/prefs_matcher.c:1579
901 #: src/prefs_matcher.c:1587
902 #: src/prefs_matcher.c:1589
903 #: src/prefs_matcher.c:2459
904 #: src/prefs_matcher.c:2463
905 msgid "Any"
906 msgstr "kterákoliv"
907
908 #: src/addrgather.c:171
909 msgid "Please specify name for address book."
910 msgstr "Zadejte prosím název pro knihu adres."
911
912 #: src/addrgather.c:178
913 msgid "No available address book."
914 msgstr "Kniha adres není dostupná"
915
916 #: src/addrgather.c:199
917 msgid "Please select the mail headers to search."
918 msgstr "Vyberte záhlaví zprávy, ve kterých se bude hledat."
919
920 #: src/addrgather.c:206
921 msgid "Collecting addresses..."
922 msgstr "Získávám adresy..."
923
924 #: src/addrgather.c:246
925 msgid "address added by claws-mail"
926 msgstr "adresy přidané claws-mail"
927
928 #: src/addrgather.c:274
929 msgid "Addresses collected successfully."
930 msgstr "Adresy získány úspěšně."
931
932 #: src/addrgather.c:356
933 msgid "Current folder:"
934 msgstr "Aktuální složka:"
935
936 #: src/addrgather.c:367
937 msgid "Address book name:"
938 msgstr "Jméno kniha adres:"
939
940 #: src/addrgather.c:394
941 msgid "Address book folder size:"
942 msgstr "Velikost složky knihy adres:"
943
944 #: src/addrgather.c:398
945 #: src/addrgather.c:408
946 msgid "Maximum amount of entries per folder within the newly created address book"
947 msgstr "Maximální počet položek ve složce uvnitř nově vytvořených adresních knih"
948
949 #: src/addrgather.c:412
950 msgid "Process these mail header fields"
951 msgstr "Zpracovat tato pole z hlavičky zprávy"
952
953 #: src/addrgather.c:431
954 msgid "Include subfolders"
955 msgstr "Zahrnout podsložky"
956
957 #: src/addrgather.c:455
958 #: src/prefs_filtering_action.c:1394
959 msgid "Header Name"
960 msgstr "Záhlaví"
961
962 #: src/addrgather.c:456
963 msgid "Address Count"
964 msgstr "Počet adres"
965
966 #: src/addrgather.c:566
967 msgid "Header Fields"
968 msgstr "Záhlaví"
969
970 #: src/addrgather.c:567
971 #: src/exphtmldlg.c:657
972 #: src/expldifdlg.c:721
973 #: src/importldif.c:1021
974 msgid "Finish"
975 msgstr "Konec"
976
977 #: src/addrgather.c:625
978 msgid "Collect email addresses from selected messages"
979 msgstr "Získat adresy z vybraných zpráv"
980
981 #: src/addrgather.c:629
982 msgid "Collect email addresses from folder"
983 msgstr "Získat adresy ze složky"
984
985 #: src/addrindex.c:122
986 msgid "Common addresses"
987 msgstr "Obecné adresy"
988
989 #: src/addrindex.c:123
990 msgid "Personal addresses"
991 msgstr "Osobní adresy"
992
993 #: src/addrindex.c:129
994 msgid "Common address"
995 msgstr "Obecná adresa"
996
997 #: src/addrindex.c:130
998 msgid "Personal address"
999 msgstr "Osobní adresa"
1000
1001 #: src/addrindex.c:1828
1002 msgid "Address(es) update"
1003 msgstr "Aktualizace adres"
1004
1005 #: src/addrindex.c:1829
1006 msgid "Update failed. Changes not written to Directory."
1007 msgstr "Aktualizace selhala. Změny do slovníku nebyly zapsány. "
1008
1009 #: src/addrduplicates.c:126
1010 msgid "Show duplicates in the same book"
1011 msgstr "Zobrazit záznamy duplikované ve stejné knize adres"
1012
1013 #: src/addrduplicates.c:132
1014 msgid "Show duplicates in different books"
1015 msgstr "Zobrazit záznamy duplikované ve jiných knihách adres"
1016
1017 #: src/addrduplicates.c:143
1018 msgid "Find address book email duplicates"
1019 msgstr "Najít emailové adresy duplikované v knize adres"
1020
1021 #: src/addrduplicates.c:144
1022 msgid "Claws Mail will now search for duplicate email addresses in the address book."
1023 msgstr "Claws Mail teď vyhledá duplikované emailové adresy v knize adres."
1024
1025 #: src/addrduplicates.c:324
1026 msgid "No duplicate email addresses found in the address book"
1027 msgstr "Nebyly nalezeny žádné duplikované adresy v knize adres"
1028
1029 #: src/addrduplicates.c:355
1030 msgid "Duplicate email addresses"
1031 msgstr "Duplikovat emailovou adresu(y)"
1032
1033 #: src/addrduplicates.c:473
1034 msgid "Address book path"
1035 msgstr "Cesta ke knize adres"
1036
1037 #: src/addrduplicates.c:851
1038 msgid "Delete address"
1039 msgstr "Odstranit adresu(y)"
1040
1041 #: src/alertpanel.c:145
1042 #: src/compose.c:9103
1043 msgid "Notice"
1044 msgstr "Poznámka"
1045
1046 #: src/alertpanel.c:158
1047 #: src/compose.c:5557
1048 #: src/compose.c:6037
1049 #: src/compose.c:11409
1050 #: src/messageview.c:836
1051 #: src/messageview.c:849
1052 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:665
1053 #: src/summaryview.c:4780
1054 msgid "Warning"
1055 msgstr "Varování"
1056
1057 #: src/alertpanel.c:171
1058 #: src/alertpanel.c:194
1059 #: src/compose.c:5498
1060 #: src/inc.c:667
1061 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:153
1062 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:247
1063 msgid "Error"
1064 msgstr "Chyba"
1065
1066 #: src/alertpanel.c:195
1067 #: src/gtk/progressdialog.c:93
1068 msgid "_View log"
1069 msgstr "_Zobrazit protokol"
1070
1071 #: src/alertpanel.c:346
1072 msgid "Show this message next time"
1073 msgstr "Zobrazovat příště tuto zprávu"
1074
1075 #: src/browseldap.c:217
1076 msgid "Browse Directory Entry"
1077 msgstr "Procházet položku adresáře"
1078
1079 #: src/browseldap.c:236
1080 msgid "Server Name :"
1081 msgstr "Název serveru :"
1082
1083 #: src/browseldap.c:246
1084 msgid "Distinguished Name (dn) :"
1085 msgstr "Rozlišovací jméno (dn):"
1086
1087 #: src/browseldap.c:269
1088 msgid "LDAP Name"
1089 msgstr "LDAP atribut"
1090
1091 #: src/browseldap.c:271
1092 msgid "Attribute Value"
1093 msgstr "Hodnota atributu"
1094
1095 #: src/common/plugin.c:63
1096 msgid "Nothing"
1097 msgstr "Nic"
1098
1099 #: src/common/plugin.c:64
1100 msgid "a viewer"
1101 msgstr "prohlížeč"
1102
1103 #: src/common/plugin.c:65
1104 msgid "a MIME parser"
1105 msgstr "MIME parser"
1106
1107 #: src/common/plugin.c:66
1108 msgid "folders"
1109 msgstr "složky"
1110
1111 #: src/common/plugin.c:67
1112 msgid "filtering"
1113 msgstr "filtr"
1114
1115 #: src/common/plugin.c:68
1116 msgid "a privacy interface"
1117 msgstr "zabezpečení"
1118
1119 #: src/common/plugin.c:69
1120 msgid "a notifier"
1121 msgstr "oznamování"
1122
1123 #: src/common/plugin.c:70
1124 msgid "an utility"
1125 msgstr "utilita"
1126
1127 #: src/common/plugin.c:71
1128 msgid "things"
1129 msgstr "věci"
1130
1131 #: src/common/plugin.c:308
1132 #, c-format
1133 msgid "This plugin provides %s (%s), which is already provided by the %s plugin."
1134 msgstr "Tento modul poskytuje možnost %s (%s), která je už obsažena v modulu %s."
1135
1136 #: src/common/plugin.c:380
1137 msgid "Plugin already loaded"
1138 msgstr "Modul byl již načten"
1139
1140 #: src/common/plugin.c:391
1141 msgid "Failed to allocate memory for Plugin"
1142 msgstr "Nepodařilo se vyhradit paměť pro modul"
1143
1144 #: src/common/plugin.c:420
1145 msgid "This module is not licensed under a GPL v3 or later compatible license."
1146 msgstr "Tento modul není licencován dle GPL v3 nebo dle jiné kompatibilní licence."
1147
1148 #: src/common/plugin.c:429
1149 msgid "This module is for Claws Mail GTK1."
1150 msgstr "Tento modul je určen pro Claws Mail GTK1."
1151
1152 #: src/common/plugin.c:687
1153 #, c-format
1154 msgid "Your version of Claws Mail is newer than the version the '%s' plugin was built with."
1155 msgstr "Vaše verze Claws Mail je novější než ta, se kterou byl zkompilován modul %s."
1156
1157 #: src/common/plugin.c:690
1158 msgid "Your version of Claws Mail is newer than the version the plugin was built with."
1159 msgstr "Vaše verze Claws Mail je novější než ta, se kterou byl zkompilován tento modul."
1160
1161 #: src/common/plugin.c:699
1162 #, c-format
1163 msgid "Your version of Claws Mail is too old for the '%s' plugin."
1164 msgstr "Vaše verze Claws Mail je příliš stará na použití s modulem %s."
1165
1166 #: src/common/plugin.c:701
1167 msgid "Your version of Claws Mail is too old for the plugin."
1168 msgstr "Vaše verze Claws Mail je příliš stará na použití s tímto modulem."
1169
1170 #: src/common/session.c:170
1171 #: src/imap.c:1111
1172 msgid "SSL handshake failed\n"
1173 msgstr "Inicializace SSL spojení selhala\n"
1174
1175 #: src/common/smtp.c:179
1176 msgid "No SMTP AUTH method available\n"
1177 msgstr "SMTP AUTH je nedostupná\n"
1178
1179 #: src/common/smtp.c:182
1180 msgid "Selected SMTP AUTH method not available\n"
1181 msgstr "Vybraná SMTP AUTH je nedostupná\n"
1182
1183 #: src/common/smtp.c:524
1184 #: src/common/smtp.c:574
1185 msgid "bad SMTP response\n"
1186 msgstr "špatná SMTP odpověď\n"
1187
1188 #: src/common/smtp.c:545
1189 #: src/common/smtp.c:563
1190 #: src/common/smtp.c:682
1191 msgid "error occurred on SMTP session\n"
1192 msgstr "nastala chyba v SMTP relaci\n"
1193
1194 #: src/common/smtp.c:554
1195 #: src/pop.c:894
1196 msgid "error occurred on authentication\n"
1197 msgstr "nastala chyba v autentizaci\n"
1198
1199 #: src/common/smtp.c:609
1200 #, c-format
1201 msgid "Message is too big (Maximum size is %s)\n"
1202 msgstr "Zpráva je příliš velká (maximální velikost je %s)\n"
1203
1204 #: src/common/smtp.c:641
1205 #: src/pop.c:887
1206 msgid "couldn't start TLS session\n"
1207 msgstr "nelze spustit TLS relaci\n"
1208
1209 #: src/common/socket.c:1502
1210 #, c-format
1211 msgid "write on fd%d: %s\n"
1212 msgstr "zápis do fd%d: %s\n"
1213
1214 #: src/common/ssl_certificate.c:529
1215 msgid "Uncheckable"
1216 msgstr "Nezkontrolovatelný"
1217
1218 #: src/common/ssl_certificate.c:533
1219 msgid "Self-signed certificate"
1220 msgstr "Certifikát podepsaný vlastníkem (Self-signed)"
1221
1222 #: src/common/ssl_certificate.c:536
1223 msgid "Revoked certificate"
1224 msgstr "Odvolaný certifikát"
1225
1226 #: src/common/ssl_certificate.c:538
1227 msgid "No certificate issuer found"
1228 msgstr "Nenalezen vydavatel certifikátu"
1229
1230 #: src/common/ssl_certificate.c:540
1231 msgid "Certificate issuer is not a CA"
1232 msgstr "Vydavatel certifikátu není Certifikační Autoritou."
1233
1234 #: src/common/ssl_certificate.c:658
1235 #: src/common/ssl_certificate.c:825
1236 #, c-format
1237 msgid "Cannot open certificate file %s\n"
1238 msgstr "Nepodařilo se otevřít soubor certifikátu %s\n"
1239
1240 #: src/common/ssl_certificate.c:677
1241 #, c-format
1242 msgid "Cannot open key file %s\n"
1243 msgstr "Nepodařilo se otevřít soubor klíče %s\n"
1244
1245 #: src/common/string_match.c:82
1246 msgid "(Subject cleared by RegExp)"
1247 msgstr "(Předmět odstraněn reg. výrazem)"
1248
1249 #: src/common/utils.c:357
1250 #, c-format
1251 msgid "%dB"
1252 msgstr "%dB"
1253
1254 #: src/common/utils.c:358
1255 #, c-format
1256 msgid "%d.%02dKB"
1257 msgstr "%d.%02dKB"
1258
1259 #: src/common/utils.c:359
1260 #, c-format
1261 msgid "%d.%02dMB"
1262 msgstr "%d.%02dMB"
1263
1264 #: src/common/utils.c:360
1265 #, c-format
1266 msgid "%.2fGB"
1267 msgstr "%.2fGB"
1268
1269 #: src/common/utils.c:4927
1270 msgid "Complete day name for use by strftime|Sunday"
1271 msgstr "Neděle"
1272
1273 #: src/common/utils.c:4928
1274 msgid "Complete day name for use by strftime|Monday"
1275 msgstr "Pondělí"
1276
1277 #: src/common/utils.c:4929
1278 msgid "Complete day name for use by strftime|Tuesday"
1279 msgstr "Úterý"
1280
1281 #: src/common/utils.c:4930
1282 msgid "Complete day name for use by strftime|Wednesday"
1283 msgstr "Středa"
1284
1285 #: src/common/utils.c:4931
1286 msgid "Complete day name for use by strftime|Thursday"
1287 msgstr "Čtvrtek"
1288
1289 #: src/common/utils.c:4932
1290 msgid "Complete day name for use by strftime|Friday"
1291 msgstr "Pátek"
1292
1293 #: src/common/utils.c:4933
1294 msgid "Complete day name for use by strftime|Saturday"
1295 msgstr "Sobota"
1296
1297 #: src/common/utils.c:4935
1298 msgid "Complete month name for use by strftime|January"
1299 msgstr "Leden"
1300
1301 #: src/common/utils.c:4936
1302 msgid "Complete month name for use by strftime|February"
1303 msgstr "Únor"
1304
1305 #: src/common/utils.c:4937
1306 msgid "Complete month name for use by strftime|March"
1307 msgstr "Březen"
1308
1309 #: src/common/utils.c:4938
1310 msgid "Complete month name for use by strftime|April"
1311 msgstr "Duben"
1312
1313 #: src/common/utils.c:4939
1314 msgid "Complete month name for use by strftime|May"
1315 msgstr "Květen"
1316
1317 #: src/common/utils.c:4940
1318 msgid "Complete month name for use by strftime|June"
1319 msgstr "Červen"
1320
1321 #: src/common/utils.c:4941
1322 msgid "Complete month name for use by strftime|July"
1323 msgstr "Červenec"
1324
1325 #: src/common/utils.c:4942
1326 msgid "Complete month name for use by strftime|August"
1327 msgstr "Srpen"
1328
1329 #: src/common/utils.c:4943
1330 msgid "Complete month name for use by strftime|September"
1331 msgstr "Září"
1332
1333 #: src/common/utils.c:4944
1334 msgid "Complete month name for use by strftime|October"
1335 msgstr "Říjen"
1336
1337 #: src/common/utils.c:4945
1338 msgid "Complete month name for use by strftime|November"
1339 msgstr "Listopad"
1340
1341 #: src/common/utils.c:4946
1342 msgid "Complete month name for use by strftime|December"
1343 msgstr "Prosinec"
1344
1345 #: src/common/utils.c:4948
1346 msgid "Abbr. day name for use by strftime|Sun"
1347 msgstr "ne"
1348
1349 #: src/common/utils.c:4949
1350 msgid "Abbr. day name for use by strftime|Mon"
1351 msgstr "po"
1352
1353 #: src/common/utils.c:4950
1354 msgid "Abbr. day name for use by strftime|Tue"
1355 msgstr "út"
1356
1357 #: src/common/utils.c:4951
1358 msgid "Abbr. day name for use by strftime|Wed"
1359 msgstr "st"
1360
1361 #: src/common/utils.c:4952
1362 msgid "Abbr. day name for use by strftime|Thu"
1363 msgstr "čt"
1364
1365 #: src/common/utils.c:4953
1366 msgid "Abbr. day name for use by strftime|Fri"
1367 msgstr "pá"
1368
1369 #: src/common/utils.c:4954
1370 msgid "Abbr. day name for use by strftime|Sat"
1371 msgstr "so"
1372
1373 #: src/common/utils.c:4956
1374 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Jan"
1375 msgstr "led"
1376
1377 #: src/common/utils.c:4957
1378 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Feb"
1379 msgstr "úno"
1380
1381 #: src/common/utils.c:4958
1382 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Mar"
1383 msgstr "bře"
1384
1385 #: src/common/utils.c:4959
1386 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Apr"
1387 msgstr "dub"
1388
1389 #: src/common/utils.c:4960
1390 msgid "Abbr. month name for use by strftime|May"
1391 msgstr "kvě"
1392
1393 #: src/common/utils.c:4961
1394 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Jun"
1395 msgstr "čen"
1396
1397 #: src/common/utils.c:4962
1398 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Jul"
1399 msgstr "čvc"
1400
1401 #: src/common/utils.c:4963
1402 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Aug"
1403 msgstr "srp"
1404
1405 #: src/common/utils.c:4964
1406 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Sep"
1407 msgstr "zář"
1408
1409 #: src/common/utils.c:4965
1410 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Oct"
1411 msgstr "říj"
1412
1413 #: src/common/utils.c:4966
1414 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Nov"
1415 msgstr "lis"
1416
1417 #: src/common/utils.c:4967
1418 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Dec"
1419 msgstr "pro"
1420
1421 #: src/common/utils.c:4978
1422 msgid "For use by strftime (morning)|AM"
1423 msgstr "DOP."
1424
1425 #: src/common/utils.c:4979
1426 msgid "For use by strftime (afternoon)|PM"
1427 msgstr "ODP."
1428
1429 #: src/common/utils.c:4980
1430 msgid "For use by strftime (morning, lowercase)|am"
1431 msgstr "dop."
1432
1433 #: src/common/utils.c:4981
1434 msgid "For use by strftime (afternoon, lowercase)|pm"
1435 msgstr "odp."
1436
1437 #: src/common/utils.c:4988
1438 msgid "For use by strftime (default date+time format)|%a %b %e %H:%M:%S %Y"
1439 msgstr "%a %d.%m.%Y %H:%M"
1440
1441 #: src/common/utils.c:4989
1442 msgid "For use by strftime (default date format)|%m/%d/%y"
1443 msgstr "%d.%m.%Y"
1444
1445 #: src/common/utils.c:4990
1446 msgid "For use by strftime (default time format)|%H:%M:%S"
1447 msgstr "%H:%M:%S"
1448
1449 #: src/common/utils.c:4992
1450 msgid "For use by strftime (default 12-hour time format)|%I:%M:%S %p"
1451 msgstr "%I:%M:%S %p"
1452
1453 #: src/compose.c:561
1454 msgid "_Add..."
1455 msgstr "_Přidat..."
1456
1457 #: src/compose.c:562
1458 #: src/mh_gtk.c:364
1459 msgid "_Remove"
1460 msgstr "_Odstranit"
1461
1462 #: src/compose.c:564
1463 #: src/folderview.c:234
1464 msgid "_Properties..."
1465 msgstr "_Vlastnosti..."
1466
1467 #: src/compose.c:571
1468 #: src/mainwindow.c:490
1469 #: src/messageview.c:201
1470 msgid "_Message"
1471 msgstr "_Zpráva"
1472
1473 #: src/compose.c:574
1474 msgid "_Spelling"
1475 msgstr "_Pravopis"
1476
1477 #: src/compose.c:576
1478 #: src/compose.c:642
1479 msgid "_Options"
1480 msgstr "Nastav_ení"
1481
1482 #: src/compose.c:580
1483 msgid "S_end"
1484 msgstr "_Odeslat"
1485
1486 #: src/compose.c:581
1487 msgid "Send _later"
1488 msgstr "Poslat _později"
1489
1490 #: src/compose.c:584
1491 msgid "_Attach file"
1492 msgstr "Připojit _soubor"
1493
1494 #: src/compose.c:585
1495 msgid "_Insert file"
1496 msgstr "_Vložit soubor"
1497
1498 #: src/compose.c:586
1499 msgid "Insert si_gnature"
1500 msgstr "Vložit p_odpis"
1501
1502 #: src/compose.c:590
1503 msgid "_Print"
1504 msgstr "_Tisk"
1505
1506 #: src/compose.c:595
1507 msgid "_Undo"
1508 msgstr "_Zpět"
1509
1510 #: src/compose.c:596
1511 msgid "_Redo"
1512 msgstr "Z_novu"
1513
1514 #: src/compose.c:599
1515 msgid "Cu_t"
1516 msgstr "_Vyjmout"
1517
1518 #: src/compose.c:603
1519 msgid "_Special paste"
1520 msgstr "_Vložit jinak"
1521
1522 #: src/compose.c:604
1523 msgid "As _quotation"
1524 msgstr "Jako _citaci"
1525
1526 #: src/compose.c:605
1527 msgid "_Wrapped"
1528 msgstr "_Zalomené"
1529
1530 #: src/compose.c:606
1531 msgid "_Unwrapped"
1532 msgstr "_Nezalomené"
1533
1534 #: src/compose.c:608
1535 #: src/mainwindow.c:521
1536 msgid "Select _all"
1537 msgstr "Vybrat vš_e"
1538
1539 #: src/compose.c:610
1540 msgid "A_dvanced"
1541 msgstr "Po_kročilé"
1542
1543 #: src/compose.c:611
1544 msgid "Move a character backward"
1545 msgstr "Přesun o znak zpět"
1546
1547 #: src/compose.c:612
1548 msgid "Move a character forward"
1549 msgstr "Přesun o znak dále"
1550
1551 #: src/compose.c:613
1552 msgid "Move a word backward"
1553 msgstr "Přesun o slovo zpět"
1554
1555 #: src/compose.c:614
1556 msgid "Move a word forward"
1557 msgstr "Přesun o slovo dále"
1558
1559 #: src/compose.c:615
1560 msgid "Move to beginning of line"
1561 msgstr "Přesun na začátek řádku"
1562
1563 #: src/compose.c:616
1564 msgid "Move to end of line"
1565 msgstr "Přesun na konec řádku"
1566
1567 #: src/compose.c:617
1568 msgid "Move to previous line"
1569 msgstr "Přesun na předchozí řádek"
1570
1571 #: src/compose.c:618
1572 msgid "Move to next line"
1573 msgstr "Přesun na další řádek"
1574
1575 #: src/compose.c:619
1576 msgid "Delete a character backward"
1577 msgstr "Smazat znak zpět"
1578
1579 #: src/compose.c:620
1580 msgid "Delete a character forward"
1581 msgstr "Smazat znak vpřed"
1582
1583 #: src/compose.c:621
1584 msgid "Delete a word backward"
1585 msgstr "Smazat slovo zpět"
1586
1587 #: src/compose.c:622
1588 msgid "Delete a word forward"
1589 msgstr "Smazat slovo vpřed"
1590
1591 #: src/compose.c:623
1592 msgid "Delete line"
1593 msgstr "Smazat řádek"
1594
1595 #: src/compose.c:624
1596 msgid "Delete to end of line"
1597 msgstr "Smazat do konce řádku"
1598
1599 #: src/compose.c:627
1600 #: src/messageview.c:217
1601 msgid "_Find"
1602 msgstr "_Najít"
1603
1604 #: src/compose.c:630
1605 msgid "_Wrap current paragraph"
1606 msgstr "_Zalomit aktuální odstavec"
1607
1608 #: src/compose.c:631
1609 msgid "Wrap all long _lines"
1610 msgstr "Zalomit všechny _dlouhé řádky"
1611
1612 #: src/compose.c:633
1613 msgid "Edit with e_xternal editor"
1614 msgstr "Upravit e_xterním editorem"
1615
1616 #: src/compose.c:636
1617 msgid "_Check all or check selection"
1618 msgstr "_Zkontrolovat vše nebo výběr"
1619
1620 #: src/compose.c:637
1621 msgid "_Highlight all misspelled words"
1622 msgstr "Z_výraznit nesprávná slova"
1623
1624 #: src/compose.c:638
1625 msgid "Check _backwards misspelled word"
1626 msgstr "Přejít na _předchozí chybu"
1627
1628 #: src/compose.c:639
1629 msgid "_Forward to next misspelled word"
1630 msgstr "Přejít na _následující chybu"
1631
1632 #: src/compose.c:647
1633 msgid "Reply _mode"
1634 msgstr "_Mód odpovědi"
1635
1636 #: src/compose.c:649
1637 msgid "Privacy _System"
1638 msgstr "Systém _zabezpečení"
1639
1640 #: src/compose.c:654
1641 msgid "_Priority"
1642 msgstr "_Priorita"
1643
1644 #: src/compose.c:656
1645 #: src/mainwindow.c:582
1646 #: src/messageview.c:251
1647 msgid "Character _encoding"
1648 msgstr "_Kódování znaků"
1649
1650 #: src/compose.c:661
1651 #: src/mainwindow.c:587
1652 #: src/messageview.c:256
1653 msgid "Western European"
1654 msgstr "Západní Evropa"
1655
1656 #: src/compose.c:662
1657 #: src/mainwindow.c:588
1658 #: src/messageview.c:257
1659 msgid "Baltic"
1660 msgstr "Baltské"
1661
1662 #: src/compose.c:663
1663 #: src/mainwindow.c:589
1664 #: src/messageview.c:258
1665 msgid "Hebrew"
1666 msgstr "Hebrejština"
1667
1668 #: src/compose.c:664
1669 #: src/mainwindow.c:590
1670 #: src/messageview.c:259
1671 msgid "Arabic"
1672 msgstr "Arabština"
1673
1674 #: src/compose.c:665
1675 #: src/mainwindow.c:591
1676 #: src/messageview.c:260
1677 msgid "Cyrillic"
1678 msgstr "Azbuka"
1679
1680 #: src/compose.c:666
1681 #: src/mainwindow.c:592
1682 #: src/messageview.c:261
1683 msgid "Japanese"
1684 msgstr "Japonština"
1685
1686 #: src/compose.c:667
1687 #: src/mainwindow.c:593
1688 #: src/messageview.c:262
1689 msgid "Chinese"
1690 msgstr "Čínština"
1691
1692 #: src/compose.c:668
1693 #: src/mainwindow.c:594
1694 #: src/messageview.c:263
1695 msgid "Korean"
1696 msgstr "Korejština"
1697
1698 #: src/compose.c:669
1699 #: src/mainwindow.c:595
1700 #: src/messageview.c:264
1701 msgid "Thai"
1702 msgstr "Thajština"
1703
1704 #: src/compose.c:672
1705 #: src/mainwindow.c:687
1706 #: src/messageview.c:293
1707 msgid "_Address book"
1708 msgstr "_Kniha adres"
1709
1710 #: src/compose.c:674
1711 msgid "_Template"
1712 msgstr "Ša_blona"
1713
1714 #: src/compose.c:676
1715 #: src/mainwindow.c:715
1716 #: src/messageview.c:314
1717 msgid "Actio_ns"
1718 msgstr "Ak_ce"
1719
1720 #: src/compose.c:685
1721 msgid "Aut_o wrapping"
1722 msgstr "Aut_omatické zalamování"
1723
1724 #: src/compose.c:686
1725 msgid "Auto _indent"
1726 msgstr "Automatické _odsazení"
1727
1728 #: src/compose.c:687
1729 msgid "Si_gn"
1730 msgstr "Po_depsat"
1731
1732 #: src/compose.c:688
1733 msgid "_Encrypt"
1734 msgstr "Ši_frovat"
1735
1736 #: src/compose.c:689
1737 msgid "_Request Return Receipt"
1738 msgstr "_Vyžadovat potvrzení o doručení"
1739
1740 #: src/compose.c:690
1741 msgid "Remo_ve references"
1742 msgstr "Odstranit reference"
1743
1744 #: src/compose.c:691
1745 msgid "Show _ruler"
1746 msgstr "Zobrazit _pravítko"
1747
1748 #: src/compose.c:696
1749 #: src/compose.c:706
1750 msgid "_Normal"
1751 msgstr "_Normální"
1752
1753 #: src/compose.c:697
1754 #: src/mainwindow.c:626
1755 #: src/messageview.c:283
1756 msgid "_All"
1757 msgstr "_Všem"
1758
1759 #: src/compose.c:698
1760 #: src/mainwindow.c:627
1761 #: src/messageview.c:284
1762 msgid "_Sender"
1763 msgstr "_Odesílateli"
1764
1765 #: src/compose.c:699
1766 msgid "_Mailing-list"
1767 msgstr "Kon_ference"
1768
1769 #: src/compose.c:704
1770 msgid "_Highest"
1771 msgstr "_Nejvyšší"
1772
1773 #: src/compose.c:705
1774 msgid "Hi_gh"
1775 msgstr "Vy_soká"
1776
1777 #: src/compose.c:707
1778 msgid "Lo_w"
1779 msgstr "Ní_zká"
1780
1781 #: src/compose.c:708
1782 msgid "_Lowest"
1783 msgstr "Ne_jnižsí"
1784
1785 #: src/compose.c:713
1786 #: src/mainwindow.c:831
1787 #: src/messageview.c:331
1788 msgid "_Automatic"
1789 msgstr "_Automaticky"
1790
1791 #: src/compose.c:714
1792 #: src/mainwindow.c:832
1793 #: src/messageview.c:332
1794 msgid "7bit ASCII (US-ASC_II)"
1795 msgstr "7bitové ASCII (US-ASC_II)"
1796
1797 #: src/compose.c:715
1798 #: src/mainwindow.c:833
1799 #: src/messageview.c:333
1800 msgid "Unicode (_UTF-8)"
1801 msgstr "Unicode (_UTF-8)"
1802
1803 #: src/compose.c:719
1804 #: src/mainwindow.c:837
1805 #: src/messageview.c:337
1806 msgid "Central European (ISO-8859-_2)"
1807 msgstr "Střední Evropa (ISO-8859-_2)"
1808
1809 #: src/compose.c:722
1810 #: src/mainwindow.c:840
1811 #: src/messageview.c:340
1812 msgid "Greek (ISO-8859-_7)"
1813 msgstr "Řečtina (ISO-8859-_7)"
1814
1815 #: src/compose.c:727
1816 #: src/mainwindow.c:845
1817 #: src/messageview.c:345
1818 msgid "Turkish (ISO-8859-_9)"
1819 msgstr "Turečtina (ISO-8859-_9)"
1820
1821 #: src/compose.c:1032
1822 msgid "New message From format error."
1823 msgstr "Chyba ve formátu pole Od nové zprávy."
1824
1825 #: src/compose.c:1124
1826 msgid "New message subject format error."
1827 msgstr "Chyba v předmětu šablony nové zprávy."
1828
1829 #: src/compose.c:1155
1830 #: src/quote_fmt.c:561
1831 #, c-format
1832 msgid "The body of the \"New message\" template has an error at line %d."
1833 msgstr "Chyba v těle šablony \"Napsat\" na řádku %d."
1834
1835 #: src/compose.c:1411
1836 msgid "Unable to reply. The original email probably doesn't exist."
1837 msgstr "Není možno odpovědět. Originální email pravděpodobně neexistuje."
1838
1839 #: src/compose.c:1594
1840 #: src/quote_fmt.c:578
1841 msgid "The \"From\" field of the \"Reply\" template contains an invalid email address."
1842 msgstr "Pole \"Od\" v šabloně \"Odpovědět\" obsahuje neplatnou emailovou adresu."
1843
1844 #: src/compose.c:1642
1845 #: src/quote_fmt.c:581
1846 #, c-format
1847 msgid "The body of the \"Reply\" template has an error at line %d."
1848 msgstr "Chyba v těle šablony \"Odpovědět\" na řádku %d."
1849
1850 #: src/compose.c:1778
1851 #: src/compose.c:1975
1852 #: src/quote_fmt.c:598
1853 msgid "The \"From\" field of the \"Forward\" template contains an invalid email address."
1854 msgstr "Pole \"Od\" v šabloně \"Předat\" obsahuje neplatnou emailovou adresu."
1855
1856 #: src/compose.c:1843
1857 #: src/quote_fmt.c:601
1858 #, c-format
1859 msgid "The body of the \"Forward\" template has an error at line %d."
1860 msgstr "Chyba v těle šablony \"Předat\" na řádku %d."
1861
1862 #: src/compose.c:2017
1863 msgid "Fw: multiple emails"
1864 msgstr "Fw: vice zprav"
1865
1866 #: src/compose.c:2459
1867 #, c-format
1868 msgid "The body of the \"Redirect\" template has an error at line %d."
1869 msgstr "Chyba v těle šablony \"Přesměrovat\" na řádku %d."
1870
1871 #: src/compose.c:2525
1872 #: src/gtk/headers.h:13
1873 msgid "Cc:"
1874 msgstr "Kopie:"
1875
1876 #: src/compose.c:2528
1877 #: src/gtk/headers.h:14
1878 msgid "Bcc:"
1879 msgstr "Skrytá kopie:"
1880
1881 #: src/compose.c:2531
1882 #: src/gtk/headers.h:11
1883 msgid "Reply-To:"
1884 msgstr "Odpovědět komu:"
1885
1886 #: src/compose.c:2534
1887 #: src/compose.c:4817
1888 #: src/compose.c:4819
1889 #: src/gtk/headers.h:32
1890 msgid "Newsgroups:"
1891 msgstr "Diskusní skupiny:"
1892
1893 #: src/compose.c:2537
1894 #: src/gtk/headers.h:33
1895 msgid "Followup-To:"
1896 msgstr "Pokračování:"
1897
1898 #: src/compose.c:2540
1899 #: src/gtk/headers.h:16
1900 msgid "In-Reply-To:"
1901 msgstr "V odpovědi komu:"
1902
1903 #: src/compose.c:2544
1904 #: src/compose.c:4814
1905 #: src/compose.c:4822
1906 #: src/gtk/headers.h:12
1907 #: src/summary_search.c:360
1908 msgid "To:"
1909 msgstr "Komu:"
1910
1911 #: src/compose.c:2752
1912 msgid "Couldn't attach a file (charset conversion failed)."
1913 msgstr "Nepodařilo se připojit soubor (konverze znakové sady se nezdařila)."
1914
1915 #: src/compose.c:2758
1916 #, c-format
1917 msgid ""
1918 "The following file has been attached: \n"
1919 "%s"
1920 msgid_plural ""
1921 "The following files have been attached: \n"
1922 "%s"
1923 msgstr[0] ""
1924 "Následující soubor byl připojen: \n"
1925 "%s"
1926 msgstr[1] ""
1927 "Následující soubory byly připojeny: \n"
1928 "%s"
1929 msgstr[2] ""
1930 "Následující soubory byly připojeny: \n"
1931 "%s"
1932
1933 #: src/compose.c:3033
1934 msgid "The \"Quotation mark\" of the template is invalid."
1935 msgstr "\"Značka pro citaci\" v šabloně je neplatná."
1936
1937 #: src/compose.c:3522
1938 #, c-format
1939 msgid "Could not get size of file '%s'."
1940 msgstr "Nemohu získat velikost souboru '%s'."
1941
1942 #: src/compose.c:3533
1943 #, c-format
1944 msgid "You are about to insert a file of %s in the message body. Are you sure you want to do that?"
1945 msgstr "Chystáte se vložit soubor %s do těla zprávy. Jste si tím jistý?"
1946
1947 #: src/compose.c:3536
1948 msgid "Are you sure?"
1949 msgstr "Jste si jistý?"
1950
1951 #: src/compose.c:3537
1952 #: src/compose.c:10903
1953 msgid "+_Insert"
1954 msgstr "+_Vložit"
1955
1956 #: src/compose.c:3647
1957 #, c-format
1958 msgid "File %s is empty."
1959 msgstr "Soubor %s je prázdný."
1960
1961 #: src/compose.c:3651
1962 #, c-format
1963 msgid "Can't read %s."
1964 msgstr "Nemohu načíst %s."
1965
1966 #: src/compose.c:3678
1967 #, c-format
1968 msgid "Message: %s"
1969 msgstr "Zpráva: %s"
1970
1971 #: src/compose.c:4666
1972 msgid " [Edited]"
1973 msgstr " [Upraveno]"
1974
1975 #: src/compose.c:4673
1976 #, c-format
1977 msgid "%s - Compose message%s"
1978 msgstr "%s - Psaní zprávy%s"
1979
1980 #: src/compose.c:4676
1981 #, c-format
1982 msgid "[no subject] - Compose message%s"
1983 msgstr "[žádný předmět] - Psaní zprávy%s"
1984
1985 #: src/compose.c:4678
1986 msgid "Compose message"
1987 msgstr "Napsat zprávu"
1988
1989 #: src/compose.c:4705
1990 #: src/messageview.c:871
1991 msgid ""
1992 "Account for sending mail is not specified.\n"
1993 "Please select a mail account before sending."
1994 msgstr ""
1995 "Není zadán účet pro odesílání mailů.\n"
1996 "Před odesláním vyberte prosím nějaký účet."
1997
1998 #: src/compose.c:4915
1999 #: src/compose.c:4947
2000 #: src/compose.c:4989
2001 #: src/prefs_account.c:3240
2002 #: src/toolbar.c:394
2003 #: src/toolbar.c:412
2004 msgid "Send"
2005 msgstr "Odeslat"
2006
2007 #: src/compose.c:4916
2008 msgid "The only recipient is the default CC address. Send anyway?"
2009 msgstr "Jediný adresát je výchozí příjemce kopií (viz nastavení účtu). Opravdu odeslat?"
2010
2011 #: src/compose.c:4917
2012 #: src/compose.c:4949
2013 #: src/compose.c:4982
2014 #: src/compose.c:5498
2015 msgid "+_Send"
2016 msgstr "+_Odeslat"
2017
2018 #: src/compose.c:4948
2019 msgid "The only recipient is the default BCC address. Send anyway?"
2020 msgstr "Jediný adresát je výchozí příjemce skrytých kopií (viz nastavení účtu). Opravdu odeslat?"
2021
2022 #: src/compose.c:4965
2023 msgid "Recipient is not specified."
2024 msgstr "Není uveden příjemce."
2025
2026 #: src/compose.c:4984
2027 msgid "+_Queue"
2028 msgstr "+_Fronta"
2029
2030 #: src/compose.c:4985
2031 #, c-format
2032 msgid "Subject is empty. %s"
2033 msgstr "Předmět je prázdný.  %s"
2034
2035 #: src/compose.c:4986
2036 msgid "Send it anyway?"
2037 msgstr "Přesto odeslat?"
2038
2039 #: src/compose.c:4987
2040 msgid "Queue it anyway?"
2041 msgstr "Opravdu zařadit do fronty?"
2042
2043 #: src/compose.c:4989
2044 #: src/toolbar.c:413
2045 msgid "Send later"
2046 msgstr "Poslat později"
2047
2048 #: src/compose.c:5037
2049 #: src/compose.c:9528
2050 msgid ""
2051 "Could not queue message for sending:\n"
2052 "\n"
2053 "Charset conversion failed."
2054 msgstr ""
2055 "Zprávu nelze uložit do fronty pro odeslání:\n"
2056 "\n"
2057 "Konverze znakové sady se nezdařila."
2058
2059 #: src/compose.c:5040
2060 #: src/compose.c:9531
2061 msgid ""
2062 "Could not queue message for sending:\n"
2063 "\n"
2064 "Couldn't get recipient encryption key."
2065 msgstr ""
2066 "Zprávu nelze uložit do fronty pro odeslání:\n"
2067 "\n"
2068 "Nepodařilo se získat šifrovací klíč příjemce."
2069
2070 #: src/compose.c:5046
2071 #: src/compose.c:9525
2072 #, c-format
2073 msgid ""
2074 "Could not queue message for sending:\n"
2075 "\n"
2076 "Signature failed: %s"
2077 msgstr ""
2078 "Zprávu nelze uložit do fronty pro odeslání\n"
2079 "\n"
2080 "Podepisování se nezdařilo: %s"
2081
2082 #: src/compose.c:5049
2083 #, c-format
2084 msgid ""
2085 "Could not queue message for sending:\n"
2086 "\n"
2087 "%s."
2088 msgstr ""
2089 "Zprávu nelze uložit do fronty pro odeslání:\n"
2090 "\n"
2091 "%s."
2092
2093 #: src/compose.c:5051
2094 msgid "Could not queue message for sending."
2095 msgstr "Zprávu nelze uložit do fronty pro odeslání."
2096
2097 #: src/compose.c:5066
2098 #: src/compose.c:5126
2099 msgid ""
2100 "The message was queued but could not be sent.\n"
2101 "Use \"Send queued messages\" from the main window to retry."
2102 msgstr ""
2103 "Zpráva byla uložena do fronty ale nemohla být odeslána.\n"
2104 "Použijte nabídku \"Odeslat pozdržené zprávy \" z hlavního okna."
2105
2106 #: src/compose.c:5122
2107 #, c-format
2108 msgid ""
2109 "%s\n"
2110 "Use \"Send queued messages\" from the main window to retry."
2111 msgstr ""
2112 "%s\n"
2113 "Použijte nabídku \"Odeslat pozdržené zprávy \" z hlavního okna."
2114
2115 #: src/compose.c:5495
2116 #, c-format
2117 msgid ""
2118 "Can't convert the character encoding of the message \n"
2119 "to the specified %s charset.\n"
2120 "Send it as %s?"
2121 msgstr ""
2122 "Nelze převést kódování znaků zprávy \n"
2123 "na %s.\n"
2124 "Odeslat v kódování %s?"
2125
2126 #: src/compose.c:5553
2127 #, c-format
2128 msgid ""
2129 "Line %d exceeds the line length limit (998 bytes).\n"
2130 "The contents of the message might be broken on the way to the delivery.\n"
2131 "\n"
2132 "Send it anyway?"
2133 msgstr ""
2134 "Řádek %d překračuje limit délky řádku (998 bajtů). \n"
2135 "Obsah zprávy může být poškozen po cestě k adresátovi.\n"
2136 "\n"
2137 "\n"
2138 "Přesto odeslat?"
2139
2140 #: src/compose.c:5734
2141 msgid "Encryption warning"
2142 msgstr "Varování šifrování"
2143
2144 #: src/compose.c:5735
2145 msgid "+C_ontinue"
2146 msgstr "+_Pokračovat"
2147
2148 #: src/compose.c:5790
2149 msgid "No account for sending mails available!"
2150 msgstr "Není dostupný žádný účet pro odeslání pošty!"
2151
2152 #: src/compose.c:5800
2153 msgid "Selected account isn't NNTP: Posting is impossible."
2154 msgstr "Vybraný účet není NNTP: Odeslání není možné. "
2155
2156 #: src/compose.c:6036
2157 #, c-format
2158 msgid "Attachment %s doesn't exist anymore. Ignore?"
2159 msgstr "Příloha %s už neexistuje. Ignorovat?"
2160
2161 #: src/compose.c:6037
2162 msgid "Cancel sending"
2163 msgstr "Zrušit posílání"
2164
2165 #: src/compose.c:6037
2166 msgid "Ignore attachment"
2167 msgstr "Ignorovat přílohu"
2168
2169 #: src/compose.c:6076
2170 #, c-format
2171 msgid "Original %s part"
2172 msgstr "Část originálu %s"
2173
2174 #: src/compose.c:6607
2175 msgid "Add to address _book"
2176 msgstr "Přidat do knihy adres"
2177
2178 #: src/compose.c:6698
2179 msgid "Delete entry contents"
2180 msgstr "Smazat obsah pole"
2181
2182 #: src/compose.c:6702
2183 msgid "Use <tab> to autocomplete from addressbook"
2184 msgstr "Použijte <tab> pro automatické dokončení podle knihy adres"
2185
2186 #: src/compose.c:6922
2187 msgid "Mime type"
2188 msgstr "MIME typ"
2189
2190 #: src/compose.c:6928
2191 #: src/compose.c:7242
2192 #: src/mimeview.c:286
2193 #: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:394
2194 #: src/prefs_matcher.c:616
2195 #: src/prefs_summary_column.c:84
2196 #: src/summaryview.c:444
2197 msgid "Size"
2198 msgstr "Délka"
2199
2200 #: src/compose.c:6998
2201 msgid "Save Message to "
2202 msgstr "Uložit zprávu do "
2203
2204 #: src/compose.c:7027
2205 #: src/editjpilot.c:275
2206 #: src/editldap.c:517
2207 #: src/editvcard.c:191
2208 #: src/export.c:163
2209 #: src/import.c:162
2210 #: src/importmutt.c:238
2211 #: src/importpine.c:237
2212 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:187
2213 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:207
2214 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:417
2215 msgid "_Browse"
2216 msgstr "P_rocházet"
2217
2218 #: src/compose.c:7241
2219 #: src/compose.c:8854
2220 msgid "MIME type"
2221 msgstr "MIME typ"
2222
2223 #: src/compose.c:7244
2224 msgid "Charset"
2225 msgstr "Znaková sada"
2226
2227 #: src/compose.c:7523
2228 msgid "Hea_der"
2229 msgstr "_Záhlaví"
2230
2231 #: src/compose.c:7528
2232 msgid "_Attachments"
2233 msgstr "_Přílohy"
2234
2235 #: src/compose.c:7542
2236 msgid "Othe_rs"
2237 msgstr "_Ostatní"
2238
2239 #: src/compose.c:7557
2240 #: src/gtk/headers.h:18
2241 #: src/summary_search.c:367
2242 msgid "Subject:"
2243 msgstr "Předmět:"
2244
2245 #: src/compose.c:7782
2246 #, c-format
2247 msgid ""
2248 "Spell checker could not be started.\n"
2249 "%s"
2250 msgstr ""
2251 "Nelze spustit kontrolu pravopisu.\n"
2252 "%s"
2253
2254 #: src/compose.c:7895
2255 #, c-format
2256 msgid "From: <i>%s</i>"
2257 msgstr "Od: <i>%s</i>"
2258
2259 #: src/compose.c:7929
2260 msgid "Account to use for this email"
2261 msgstr "Účet použitý pro tuto zprávu"
2262
2263 #: src/compose.c:7931
2264 msgid "Sender address to be used"
2265 msgstr "Adresa odesílatele musí být uvedena"
2266
2267 #: src/compose.c:8095
2268 #, c-format
2269 msgid "The privacy system '%s' cannot be loaded. You will not be able to sign or encrypt this message."
2270 msgstr "Systém zabezpečení '%s' se nepodařilo načíst. Nebudete moci digitálně podepsat nebo šifrovat zprávu."
2271
2272 #: src/compose.c:8195
2273 msgid "_None"
2274 msgstr "Žá_dné"
2275
2276 #: src/compose.c:8296
2277 #: src/prefs_template.c:751
2278 #, c-format
2279 msgid "The body of the template has an error at line %d."
2280 msgstr "Chyba v těle šablony na řádku %d."
2281
2282 #: src/compose.c:8412
2283 msgid "Template From format error."
2284 msgstr "Chyba v poli 'Od' šablony."
2285
2286 #: src/compose.c:8430
2287 msgid "Template To format error."
2288 msgstr "Chyba v poli 'Komu' šablony."
2289
2290 #: src/compose.c:8448
2291 msgid "Template Cc format error."
2292 msgstr "Chyba v poli 'Kopie' šablony."
2293
2294 #: src/compose.c:8466
2295 msgid "Template Bcc format error."
2296 msgstr "Chyba v poli 'Skrytá kopie' šablony."
2297
2298 #: src/compose.c:8485
2299 msgid "Template subject format error."
2300 msgstr "Chyba v poli 'Předmět' šablony."
2301
2302 #: src/compose.c:8748
2303 msgid "Invalid MIME type."
2304 msgstr "Neplatný MIME typ."
2305
2306 #: src/compose.c:8763
2307 msgid "File doesn't exist or is empty."
2308 msgstr "Soubor neexistuje nebo je prázdný."
2309
2310 #: src/compose.c:8837
2311 msgid "Properties"
2312 msgstr "Vlastnosti"
2313
2314 #: src/compose.c:8887
2315 msgid "Encoding"
2316 msgstr "Kódování"
2317
2318 #: src/compose.c:8907
2319 msgid "Path"
2320 msgstr "Cesta k souboru"
2321
2322 #: src/compose.c:8908
2323 msgid "File name"
2324 msgstr "Název souboru"
2325
2326 #: src/compose.c:9100
2327 #, c-format
2328 msgid ""
2329 "The external editor is still working.\n"
2330 "Force terminating the process?\n"
2331 "process group id: %d"
2332 msgstr ""
2333 "Externí editor stále pracuje.\n"
2334 "Mám přerušit proces?\n"
2335 "číslo procesu: %d"
2336
2337 #: src/compose.c:9494
2338 #: src/messageview.c:1077
2339 msgid "Claws Mail needs network access in order to send this email."
2340 msgstr "Claws Mail potřebuje přístup k síti, aby mohl odeslat tuto zprávu."
2341
2342 #: src/compose.c:9520
2343 msgid "Could not queue message."
2344 msgstr "Zprávu nelze uložit do fronty pro odeslání."
2345
2346 #: src/compose.c:9522
2347 #, c-format
2348 msgid ""
2349 "Could not queue message:\n"
2350 "\n"
2351 "%s."
2352 msgstr ""
2353 "Zprávu nelze uložit do fronty pro odeslání:\n"
2354 "\n"
2355 "%s."
2356
2357 #: src/compose.c:9690
2358 msgid "Could not save draft."
2359 msgstr "Nelze uložit koncept."
2360
2361 #: src/compose.c:9694
2362 msgid "Could not save draft"
2363 msgstr "Nelze uložit koncept"
2364
2365 #: src/compose.c:9695
2366 msgid ""
2367 "Could not save draft.\n"
2368 "Do you want to cancel exit or discard this email?"
2369 msgstr ""
2370 "Nemohu uložit koncept.\n"
2371 "Chcete zrušit ukončení nebo zahodit tuto zprávu?"
2372
2373 #: src/compose.c:9697
2374 msgid "_Cancel exit"
2375 msgstr "_Zrušit ukončení"
2376
2377 #: src/compose.c:9697
2378 msgid "_Discard email"
2379 msgstr "_Zahodit zprávu"
2380
2381 #: src/compose.c:9853
2382 #: src/compose.c:9867
2383 msgid "Select file"
2384 msgstr "Výběr souboru"
2385
2386 #: src/compose.c:9881
2387 #, c-format
2388 msgid "File '%s' could not be read."
2389 msgstr "Soubor '%s' nelze číst."
2390
2391 #: src/compose.c:9883
2392 #, c-format
2393 msgid ""
2394 "File '%s' contained invalid characters\n"
2395 "for the current encoding, insertion may be incorrect."
2396 msgstr ""
2397 "Soubor '%s' obsahuje neplatné znaky\n"
2398 "pro nastavené kódování, vložení může obsahovat chyby."
2399
2400 #: src/compose.c:9955
2401 msgid "Discard message"
2402 msgstr "Zrušit zprávu"
2403
2404 #: src/compose.c:9956
2405 msgid "This message has been modified. Discard it?"
2406 msgstr "Zpráva byla modifikována. Chcete ji zahodit?"
2407
2408 #: src/compose.c:9957
2409 msgid "_Discard"
2410 msgstr "_Zahodit"
2411
2412 #: src/compose.c:9957
2413 msgid "_Save to Drafts"
2414 msgstr "Uložit jako _koncept"
2415
2416 #: src/compose.c:9959
2417 msgid "Save changes"
2418 msgstr "Uložit změny"
2419
2420 #: src/compose.c:9960
2421 msgid "This message has been modified. Save the latest changes?"
2422 msgstr "Zpráva byla modifikována. Chcete uložit poslední změny?"
2423
2424 #: src/compose.c:9961
2425 msgid "_Don't save"
2426 msgstr "_Neukládat"
2427
2428 #: src/compose.c:9961
2429 msgid "+_Save to Drafts"
2430 msgstr "+Uložit jako _koncept"
2431
2432 #: src/compose.c:10031
2433 #, c-format
2434 msgid "Do you want to apply the template '%s' ?"
2435 msgstr "Chcete použít šablonu '%s' ?"
2436
2437 #: src/compose.c:10033
2438 msgid "Apply template"
2439 msgstr "Použít šablonu"
2440
2441 #: src/compose.c:10034
2442 msgid "_Replace"
2443 msgstr "_Nahradit"
2444
2445 #: src/compose.c:10034
2446 msgid "_Insert"
2447 msgstr "_Vložit"
2448
2449 #: src/compose.c:10900
2450 msgid "Insert or attach?"
2451 msgstr "Vložit nebo připojit?"
2452
2453 #: src/compose.c:10901
2454 msgid "Do you want to insert the contents of the file(s) into the message body, or attach it to the email?"
2455 msgstr "Chcete obsah souboru(ů) vložit do textu zprávy nebo soubor(y) připojit ke zprávě jako přílohu?"
2456
2457 #: src/compose.c:10903
2458 msgid "_Attach"
2459 msgstr "_Přiložit"
2460
2461 #: src/compose.c:11119
2462 #, c-format
2463 msgid "Quote format error at line %d."
2464 msgstr "Chyba formátu citace na řádku %d."
2465
2466 #: src/compose.c:11403
2467 #, c-format
2468 msgid "You are about to reply to %d messages. Opening the windows could take some time. Do you want to continue?"
2469 msgstr "Chystáte se odpovědět na %d zpráv. Otevírání oken může chvíli trvat. Chcete pokračovat?"
2470
2471 #: src/crash.c:140
2472 #, c-format
2473 msgid "Claws Mail process (%ld) received signal %ld"
2474 msgstr "Proces Claws Mail (pid %ld) obdržel signál %ld"
2475
2476 #: src/crash.c:186
2477 msgid "Claws Mail has crashed"
2478 msgstr "Claws Mail zhavaroval"
2479
2480 #: src/crash.c:202
2481 #, c-format
2482 msgid ""
2483 "%s.\n"
2484 "Please file a bug report and include the information below."
2485 msgstr ""
2486 "%s.\n"
2487 "Vyplňte prosím hlášení o chybě a vložte níže uvedené informace."
2488
2489 #: src/crash.c:207
2490 msgid "Debug log"
2491 msgstr "Debug log"
2492
2493 #: src/crash.c:251
2494 #: src/toolbar.c:410
2495 msgid "Close"
2496 msgstr "Zavřít"
2497
2498 #: src/crash.c:256
2499 msgid "Save..."
2500 msgstr "Uložit..."
2501
2502 #: src/crash.c:261
2503 msgid "Create bug report"
2504 msgstr "Vytvořit hlášení o chybě"
2505
2506 #: src/crash.c:309
2507 msgid "Save crash information"
2508 msgstr "Uložit informace o pádu"
2509
2510 #: src/editaddress.c:154
2511 #: src/editaddress.c:230
2512 msgid "Add New Person"
2513 msgstr "Přidat novou osobu"
2514
2515 #: src/editaddress.c:156
2516 msgid ""
2517 "Adding a new person requires at least one of the\n"
2518 "following values to be set:\n"
2519 " - Display Name\n"
2520 " - First Name\n"
2521 " - Last Name\n"
2522 " - Nickname\n"
2523 " - any email address\n"
2524 " - any additional attribute\n"
2525 "\n"
2526 "Click OK to keep editing this contact.\n"
2527 "Click Cancel to close without saving."
2528 msgstr ""
2529 "Přidání nové osoby vyžaduje vyplněnou nejméně\n"
2530 "jednu z následujících hodnot:\n"
2531 " - Zobrazené jméno\n"
2532 " - Jméno\n"
2533 " - Příjmení\n"
2534 " - Přezdívka\n"
2535 " - nějaká emailová adresa\n"
2536 " - nějaký další atribut\n"
2537 "\n"
2538 "Klikněte na OK pro pokračování editace.\n"
2539 "Klikněte na Zrušit pro uzavření bez uložení."
2540
2541 #: src/editaddress.c:167
2542 msgid ""
2543 "Adding a new person requires at least one of the\n"
2544 "following values to be set:\n"
2545 " - First Name\n"
2546 " - Last Name\n"
2547 " - any email address\n"
2548 " - any additional attribute\n"
2549 "\n"
2550 "Click OK to keep editing this contact.\n"
2551 "Click Cancel to close without saving."
2552 msgstr ""
2553 "Přidání nové osoby vyžaduje vyplněnou nejméně\n"
2554 "jednu z následujících hodnot:\n"
2555 " - Jméno\n"
2556 " - Příjmení\n"
2557 " - nějaká emailová adresa\n"
2558 " - nějaký další atribut\n"
2559 "\n"
2560 "Klikněte na OK pro pokračování editace.\n"
2561 "Klikněte na Zrušit pro uzavření bez uložení."
2562
2563 #: src/editaddress.c:231
2564 msgid "Edit Person Details"
2565 msgstr "Upravit detaily o osobě"
2566
2567 #: src/editaddress.c:409
2568 msgid "An Email address must be supplied."
2569 msgstr "E-mailová adresa musí být uvedena."
2570
2571 #: src/editaddress.c:585
2572 msgid "A Name and Value must be supplied."
2573 msgstr "Musí být zadáno jméno a hodnota."
2574
2575 #: src/editaddress.c:674
2576 msgid "Discard"
2577 msgstr "_Zahodit"
2578
2579 #: src/editaddress.c:675
2580 msgid "Apply"
2581 msgstr "Použít"
2582
2583 #: src/editaddress.c:705
2584 #: src/editaddress.c:754
2585 msgid "Edit Person Data"
2586 msgstr "Upravit data o osobě"
2587
2588 #: src/editaddress.c:783
2589 msgid "Choose a picture"
2590 msgstr "Vyberte obrázek"
2591
2592 #: src/editaddress.c:802
2593 #, c-format
2594 msgid ""
2595 "Failed to import image: \n"
2596 "%s"
2597 msgstr ""
2598 "Chyba importu obrázku: \n"
2599 "%s"
2600
2601 #: src/editaddress.c:844
2602 msgid "_Set picture"
2603 msgstr "_Nastavit obrázek"
2604
2605 #: src/editaddress.c:845
2606 msgid "_Unset picture"
2607 msgstr "_Zrušit obrázek"
2608
2609 #: src/editaddress.c:904
2610 msgid "Photo"
2611 msgstr "Fotografie"
2612
2613 #: src/editaddress.c:958
2614 #: src/editaddress.c:960
2615 #: src/expldifdlg.c:515
2616 #: src/exporthtml.c:760
2617 #: src/ldif.c:767
2618 msgid "Display Name"
2619 msgstr "Zobrazované jméno"
2620
2621 #: src/editaddress.c:967
2622 #: src/editaddress.c:971
2623 #: src/ldif.c:775
2624 msgid "Last Name"
2625 msgstr "Příjmení"
2626
2627 #: src/editaddress.c:968
2628 #: src/editaddress.c:970
2629 #: src/ldif.c:771
2630 msgid "First Name"
2631 msgstr "Jméno"
2632
2633 #: src/editaddress.c:974
2634 #: src/editaddress.c:976
2635 msgid "Nickname"
2636 msgstr "Přezdívka"
2637
2638 #: src/editaddress.c:1060
2639 #: src/editaddress.c:1128
2640 msgid "Alias"
2641 msgstr "Alias"
2642
2643 #: src/editaddress.c:1270
2644 #: src/editaddress.c:1335
2645 #: src/editaddress.c:1351
2646 #: src/prefs_customheader.c:222
2647 msgid "Value"
2648 msgstr "Hodnota"
2649
2650 #: src/editaddress.c:1418
2651 msgid "_User Data"
2652 msgstr "_Osobní data"
2653
2654 #: src/editaddress.c:1419
2655 msgid "_Email Addresses"
2656 msgstr "_E-mailové adresy"
2657
2658 #: src/editaddress.c:1422
2659 #: src/editaddress.c:1425
2660 msgid "O_ther Attributes"
2661 msgstr "_Další údaje"
2662
2663 #: src/editbook.c:108
2664 msgid "File appears to be OK."
2665 msgstr "Soubor se zdá být v pořádku."
2666
2667 #: src/editbook.c:111
2668 msgid "File does not appear to be a valid address book format."
2669 msgstr "Soubor není ve formátu pro knihu adres."
2670
2671 #: src/editbook.c:114
2672 #: src/editjpilot.c:190
2673 #: src/editvcard.c:97
2674 msgid "Could not read file."
2675 msgstr "Nelze načíst soubor."
2676
2677 #: src/editbook.c:148
2678 #: src/editbook.c:261
2679 msgid "Edit Addressbook"
2680 msgstr "Upravit knihu adres"
2681
2682 #: src/editbook.c:176
2683 #: src/editjpilot.c:263
2684 #: src/editvcard.c:179
2685 msgid " Check File "
2686 msgstr " Otestovat soubor "
2687
2688 #: src/editbook.c:181
2689 #: src/editjpilot.c:268
2690 #: src/editvcard.c:184
2691 #: src/importmutt.c:231
2692 #: src/importpine.c:230
2693 #: src/prefs_account.c:1937
2694 #: src/wizard.c:1369
2695 #: src/wizard.c:1648
2696 msgid "File"
2697 msgstr "Soubor"
2698
2699 #: src/editbook.c:280
2700 msgid "Add New Addressbook"
2701 msgstr "Přidat novou knihu adres"
2702
2703 #: src/editgroup.c:100
2704 msgid "A Group Name must be supplied."
2705 msgstr "Musí být zadáno jméno skupiny."
2706
2707 #: src/editgroup.c:293
2708 msgid "Edit Group Data"
2709 msgstr "Upravit data o skupině"
2710
2711 #: src/editgroup.c:322
2712 #: src/exporthtml.c:596
2713 msgid "Group Name"
2714 msgstr "Jméno skupiny"
2715
2716 #: src/editgroup.c:341
2717 msgid "Addresses in Group"
2718 msgstr "Adresy ve skupině"
2719
2720 #: src/editgroup.c:376
2721 msgid "Available Addresses"
2722 msgstr "Dostupné adresy"
2723
2724 #: src/editgroup.c:451
2725 msgid "Move Email Addresses to or from Group with arrow buttons"
2726 msgstr "E-mailové adresy přesuňte do/ze skupiny pomocí tlačítek se šipkami"
2727
2728 #: src/editgroup.c:499
2729 msgid "Edit Group Details"
2730 msgstr "Upravit detaily o skupině"
2731
2732 #: src/editgroup.c:502
2733 msgid "Add New Group"
2734 msgstr "Přidat novou skupinu"
2735
2736 #: src/editgroup.c:552
2737 msgid "Edit folder"
2738 msgstr "Upravit složku"
2739
2740 #: src/editgroup.c:552
2741 msgid "Input the new name of folder:"
2742 msgstr "Zadejte název složky:"
2743
2744 #: src/editgroup.c:555
2745 #: src/foldersel.c:554
2746 #: src/imap_gtk.c:193
2747 #: src/mh_gtk.c:143
2748 msgid "New folder"
2749 msgstr "Nová složka"
2750
2751 #: src/editgroup.c:556
2752 #: src/foldersel.c:555
2753 #: src/mh_gtk.c:144
2754 msgid "Input the name of new folder:"
2755 msgstr "Zadejte název složky:"
2756
2757 #: src/editjpilot.c:187
2758 msgid "File does not appear to be JPilot format."
2759 msgstr "Soubor není ve formátu pro JPilot."
2760
2761 #: src/editjpilot.c:199
2762 msgid "Select JPilot File"
2763 msgstr "Vybrat JPilot soubor"
2764
2765 #: src/editjpilot.c:235
2766 #: src/editjpilot.c:364
2767 msgid "Edit JPilot Entry"
2768 msgstr "Upravit JPilot soubor"
2769
2770 #: src/editjpilot.c:280
2771 msgid "Additional e-Mail address item(s)"
2772 msgstr "Další položka(y) e-mail adresy"
2773
2774 #: src/editjpilot.c:371
2775 msgid "Add New JPilot Entry"
2776 msgstr "Přidat nový JPilot záznam"
2777
2778 #: src/editldap_basedn.c:137
2779 msgid "Edit LDAP - Select Search Base"
2780 msgstr "Editace LDAP - Vyberte bázi pro hledání"
2781
2782 #: src/editldap_basedn.c:156
2783 #: src/editldap.c:440
2784 msgid "Hostname"
2785 msgstr "Název počítače"
2786
2787 #: src/editldap_basedn.c:166
2788 #: src/editldap.c:457
2789 #: src/ssl_manager.c:109
2790 msgid "Port"
2791 msgstr "Port"
2792
2793 #: src/editldap_basedn.c:176
2794 #: src/editldap.c:501
2795 msgid "Search Base"
2796 msgstr "Báze pro hledání"
2797
2798 #: src/editldap_basedn.c:197
2799 msgid "Available Search Base(s)"
2800 msgstr "Dostupná(é) báze pro hledání"
2801
2802 #: src/editldap_basedn.c:287
2803 msgid "Could not read Search Base(s) from server - please set manually"
2804 msgstr "Nelze načíst báze pro hledání ze serveru - zadejte je prosím ručně"
2805
2806 #: src/editldap_basedn.c:291
2807 #: src/editldap.c:280
2808 msgid "Could not connect to server"
2809 msgstr "Nemohu se spojit se serverem"
2810
2811 #: src/editldap.c:151
2812 msgid "A Name must be supplied."
2813 msgstr "Jméno musí být uvedeno."
2814
2815 #: src/editldap.c:163
2816 msgid "A Hostname must be supplied for the server."
2817 msgstr "Název počítače musí být uveden."
2818
2819 #: src/editldap.c:176
2820 msgid "At least one LDAP search attribute should be supplied."
2821 msgstr "Alespoň jeden atribut musí být uveden."
2822
2823 #: src/editldap.c:277
2824 msgid "Connected successfully to server"
2825 msgstr "Úspěšně připojeno k serveru"
2826
2827 #: src/editldap.c:335
2828 #: src/editldap.c:977
2829 msgid "Edit LDAP Server"
2830 msgstr "Upravit LDAP server"
2831
2832 #: src/editldap.c:436
2833 msgid "A name that you wish to call the server."
2834 msgstr "Jméno, kterým chcete označit toto LDAP připojení."
2835
2836 #: src/editldap.c:449
2837 msgid "This is the hostname of the server. For example, \"ldap.mydomain.com\" may be appropriate for the \"mydomain.com\" organization. An IP address may also be used. You may specify \"localhost\" if running an LDAP server on the same computer as Claws Mail."
2838 msgstr "Název počítače, na kterém je provozován LDAP server. Například \"ldap.mydomain.com\". Může být použita také IP adresa. Pokud server běží na stejném počítači jako Claws Mail, můžete použít \"localhost\"."
2839
2840 #: src/editldap.c:469
2841 msgid "TLS"
2842 msgstr "TLS"
2843
2844 #: src/editldap.c:470
2845 #: src/prefs_account.c:3313
2846 msgid "SSL"
2847 msgstr "SSL"
2848
2849 #: src/editldap.c:474
2850 msgid "Enable secure connection to the LDAP server via TLS. If connection fails, be sure to check the correct configuration in ldap.conf (TLS_CACERTDIR and TLS_REQCERT fields)."
2851 msgstr "Povoluje zabezpečené připojení k LDAP serveru pomocí TLS. Pokud připojování selže, zkontrolujte nastavení v ldap.conf (volby TLS_CACERTDIR a TLS_REQCERT)."
2852
2853 #: src/editldap.c:478
2854 msgid "Enable secure connection to the LDAP server via SSL. If connection fails, be sure to check the correct configuration in ldap.conf (TLS_CACERTDIR and TLS_REQCERT fields)."
2855 msgstr "Povoluje zabezpečené připojení k LDAP serveru pomocí SSL. Pokud připojování selže, zkontrolujte nastavení v ldap.conf (volby TLS_CACERTDIR a TLS_REQCERT)."
2856
2857 #: src/editldap.c:490
2858 msgid "The port number that the server listens on. Port 389 is the default."
2859 msgstr "Číslo portu, na kterém server naslouchá. Standardní nastavení je port 389."
2860
2861 #: src/editldap.c:493
2862 msgid " Check Server "
2863 msgstr " Otestovat připojení "
2864
2865 #: src/editldap.c:497
2866 msgid "Press this button to test the connection to the server."
2867 msgstr "Stiskem tohoto tlačítka otestujete připojení k serveru."
2868
2869 #: src/editldap.c:510
2870 msgid ""
2871 "This specifies the name of the directory to be searched on the server. Examples include:\n"
2872 "  dc=claws-mail,dc=org\n"
2873 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
2874 "  o=Organization Name,c=Country\n"
2875 msgstr ""
2876 "Označuje adresář, který bude na serveru prohledáván. Příklady:\n"
2877 "  dc=claws-mail,dc=org\n"
2878 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
2879 "  o=Organization Name,c=Country\n"
2880
2881 #: src/editldap.c:521
2882 msgid "Press this button to lookup the name of available directory names on the server."
2883 msgstr "Stiskem tohoto tlačítka vyhledáte názvy adresářů dostupných na serveru."
2884
2885 #: src/editldap.c:577
2886 msgid "Search Attributes"
2887 msgstr "Prohledávané atributy"
2888
2889 #: src/editldap.c:586
2890 msgid "A list of LDAP attribute names that should be searched when attempting to find a name or address."
2891 msgstr "Seznam LDAP atributů, které budou prohledávány při pokusu najít jméno nebo adresu."
2892
2893 #: src/editldap.c:589
2894 msgid " Defaults "
2895 msgstr " Výchozí "
2896
2897 #: src/editldap.c:593
2898 msgid "This resets the attribute names to a default value that should find most names and addresses during a name or address search process."
2899 msgstr "Nastavuje seznam atributů na výchozí hodnotu, která by měla najít nejvíc jmen a adres během vyhledávání."
2900
2901 #: src/editldap.c:599
2902 msgid "Max Query Age (secs)"
2903 msgstr "Maximální stáří dotazu (s)"
2904
2905 #: src/editldap.c:614
2906 msgid "This defines the maximum period of time (in seconds) that an address search result is valid for address completion purposes. Search results are stored in a cache until this period of time has passed and then retired. This will improve the response time when attempting to search for the same name or address on subsequent address completion requests. The cache will be searched in preference to performing a new server search request. The default value of 600 seconds (10 minutes), should be sufficient for most servers. A larger value will reduce the search time for subsequent searches. This is useful for servers that have slow response times at the expense of more memory to cache results."
2907 msgstr "Definuje maximální dobu (v sekundách), po kterou jsou výsledky hledání považovány za použitelné pro automatické dokončování adres. Výsledky hledání jsou ukládány do vyrovnávací paměti, ze které jsou odstraněny po uplynutí této doby. Vyrovnávací paměť je prohledávána před provedením dotazu na serveru, čímž je zkrácena doba nutná pro vyhledávání, pokud se opakovaně hledají stejná jména nebo adresy. Výchozí hodnota 600 sekund (10 minut) by měla být dostatečná pro většinu serverů. Vyšší hodnota redukuje čas strávený prohledáváním serveru při následných dotazech, což je užitečné pro servery s dlouhou reakční dobou, ale je to na úkor většího množství paměti spotřebovaného pro ukládání předchozích výsledků."
2908
2909 #: src/editldap.c:631
2910 msgid "Include server in dynamic search"
2911 msgstr "Zahrnout při automatickém dokončování"
2912
2913 #: src/editldap.c:636
2914 msgid "Check this option to include this server for dynamic searches when using address completion."
2915 msgstr "Při zaškrtnutí bude tento server prohledáván při pokusu o automatické dokončování adres."
2916
2917 #: src/editldap.c:642
2918 msgid "Match names 'containing' search term"
2919 msgstr "Hledat pomocí 'obsahuje'"
2920
2921 #: src/editldap.c:647
2922 msgid "Searches for names and addresses can be performed either using \"begins-with\" or \"contains\" search term. Check this option to perform a \"contains\" search; this type of search usually takes longer to complete. Note that for performance reasons, address completion uses \"begins-with\" for all searches against other address interfaces."
2923 msgstr "Hledání jmen a adres může být provedeno pomocí podmínky \"začíná na\" nebo \"obsahuje\". Při zaškrtnutí této volby bude použita podmínka \"obsahuje\", což většinou znamená delší čas na dokončení dotazu. Pro zajištění dobrého výkonu používá automatické dokončování adres při vyhledávání vždy podmínku \"začíná na\" bez ohledu na toto nastavení."
2924
2925 #: src/editldap.c:700
2926 msgid "Bind DN"
2927 msgstr "Připojovací jméno"
2928
2929 #: src/editldap.c:709
2930 msgid "The LDAP user account name to be used to connect to the server. This is usually only used for protected servers. This name is typically formatted as: \"cn=user,dc=claws-mail,dc=org\". This is usually left empty when performing a search."
2931 msgstr "Uživatelský účet ze serveru LDAP, který bude použit pro připojení. Toto je obvykle nutné pouze pro zabezpečené servery. Jméno je obvykle ve formátu: \"cn=user,dc=claws-mail,dc=org\". Pro prohledávání obvykle není nutno vyplňovat."
2932
2933 #: src/editldap.c:716
2934 msgid "Bind Password"
2935 msgstr "Připojovací heslo"
2936
2937 #: src/editldap.c:730
2938 msgid "The password to be used when connecting as the \"Bind DN\" user."
2939 msgstr "Heslo, které bude použito pro připojení spolu s údajem \"Přihlašovací jméno\"."
2940
2941 #: src/editldap.c:735
2942 msgid "Timeout (secs)"
2943 msgstr "Časový limit (s)"
2944
2945 #: src/editldap.c:749
2946 msgid "The timeout period in seconds."
2947 msgstr "Časový limit v sekundách."
2948
2949 #: src/editldap.c:753
2950 msgid "Maximum Entries"
2951 msgstr "Maximum položek"
2952
2953 #: src/editldap.c:767
2954 msgid "The maximum number of entries that should be returned in the search result."
2955 msgstr "Maximální počet položek, které budou vráceny při prohledávání."
2956
2957 #: src/editldap.c:782
2958 #: src/prefs_account.c:3204
2959 msgid "Basic"
2960 msgstr "Server"
2961
2962 #: src/editldap.c:783
2963 msgid "Search"
2964 msgstr "Hledání"
2965
2966 #: src/editldap.c:784
2967 #: src/gtk/quicksearch.c:738
2968 msgid "Extended"
2969 msgstr "Ostatní"
2970
2971 #: src/editldap.c:982
2972 msgid "Add New LDAP Server"
2973 msgstr "Přidat nový LDAP server"
2974
2975 #: src/edittags.c:186
2976 #: src/matcher.c:910
2977 #: src/prefs_filtering_action.c:1415
2978 msgid "Tag"
2979 msgstr "Značka"
2980
2981 #: src/edittags.c:214
2982 msgid "Delete tag"
2983 msgstr "Odstranit značku"
2984
2985 #: src/edittags.c:215
2986 msgid "Do you really want to delete this tag?"
2987 msgstr "Opravdu chcete odstranit tuto značku?"
2988
2989 #: src/edittags.c:242
2990 msgid "Delete all tags"
2991 msgstr "Odstranit všechny značky"
2992
2993 #: src/edittags.c:243
2994 msgid "Do you really want to delete all tags?"
2995 msgstr "Opravdu chcete odstranit všechny značky?"
2996
2997 #: src/edittags.c:421
2998 msgid "You entered a reserved tag name, please choose another instead."
2999 msgstr "Vložili jste rezervované jméno tagu, prosím vyberte jiné."
3000
3001 #: src/edittags.c:463
3002 msgid "Tag is not set."
3003 msgstr "Hodnota není nastavena."
3004
3005 #: src/edittags.c:528
3006 msgid "Dialog title|Apply tags"
3007 msgstr "Použít značky"
3008
3009 #: src/edittags.c:542
3010 msgid "New tag:"
3011 msgstr "Nová značka:"
3012
3013 #: src/edittags.c:575
3014 msgid "Please select tags to apply/remove. Changes are immediate."
3015 msgstr "Vyberte značku pro přidání/odstranění. Změny jsou okamžité."
3016
3017 #: src/editvcard.c:94
3018 msgid "File does not appear to be vCard format."
3019 msgstr "Soubor není ve formátu vCard."
3020
3021 #: src/editvcard.c:106
3022 msgid "Select vCard File"
3023 msgstr "Vybrat vCard soubor"
3024
3025 #: src/editvcard.c:151
3026 #: src/editvcard.c:255
3027 msgid "Edit vCard Entry"
3028 msgstr "Upravit vCard záznam"
3029
3030 #: src/editvcard.c:260
3031 msgid "Add New vCard Entry"
3032 msgstr "Přidat nový vCard záznam"
3033
3034 #: src/etpan/imap-thread.c:587
3035 #: src/etpan/nntp-thread.c:438
3036 msgid "Impossible to set the client certificate.\n"
3037 msgstr "Není možné nastavit klientský certifikát.\n"
3038
3039 #: src/exphtmldlg.c:105
3040 msgid "Please specify output directory and file to create."
3041 msgstr "Zadejte prosím adresář pro výstup a soubor, který se bude vytvořen."
3042
3043 #: src/exphtmldlg.c:108
3044 msgid "Select stylesheet and formatting."
3045 msgstr "Vyberte šablonu stylů a formátování."
3046
3047 #: src/exphtmldlg.c:111
3048 #: src/expldifdlg.c:113
3049 msgid "File exported successfully."
3050 msgstr "Export souboru byl úspěšný."
3051
3052 #: src/exphtmldlg.c:176
3053 #, c-format
3054 msgid ""
3055 "HTML Output Directory '%s'\n"
3056 "does not exist. OK to create new directory?"
3057 msgstr ""
3058 "Výstupní adresář pro HTML '%s'\n"
3059 "neexistuje. Mám vytvořit nový adresář?"
3060
3061 #: src/exphtmldlg.c:179
3062 #: src/expldifdlg.c:189
3063 msgid "Create Directory"
3064 msgstr "Vytvořit adresář"
3065
3066 #: src/exphtmldlg.c:188
3067 #, c-format
3068 msgid ""
3069 "Could not create output directory for HTML file:\n"
3070 "%s"
3071 msgstr ""
3072 "Nelze vytvořit výstupní adresář pro HTML soubor:\n"
3073 "%s"
3074
3075 #: src/exphtmldlg.c:190
3076 #: src/expldifdlg.c:200
3077 msgid "Failed to Create Directory"
3078 msgstr "Vytvoření adresáře selhalo"
3079
3080 #: src/exphtmldlg.c:232
3081 msgid "Error creating HTML file"
3082 msgstr "Chyba při vytváření HTML souboru"
3083
3084 #: src/exphtmldlg.c:318
3085 msgid "Select HTML output file"
3086 msgstr "Vyberte výstupní HTML soubor"
3087
3088 #: src/exphtmldlg.c:382
3089 msgid "HTML Output File"
3090 msgstr "Výstupní HTML soubor"
3091
3092 #: src/exphtmldlg.c:391
3093 #: src/expldifdlg.c:408
3094 #: src/export.c:170
3095 #: src/import.c:169
3096 #: src/importldif.c:683
3097 msgid "B_rowse"
3098 msgstr "_Procházet"
3099
3100 #: src/exphtmldlg.c:444
3101 msgid "Stylesheet"
3102 msgstr "Šablona stylu"
3103
3104 #: src/exphtmldlg.c:452
3105 #: src/gtk/colorlabel.c:400
3106 #: src/gtk/gtkaspell.c:1550
3107 #: src/gtk/gtkaspell.c:2204
3108 #: src/mainwindow.c:1139
3109 #: src/prefs_account.c:941
3110 #: src/prefs_toolbar.c:760
3111 #: src/prefs_toolbar.c:1417
3112 #: src/summaryview.c:5921
3113 msgid "None"
3114 msgstr "Žádná"
3115
3116 #: src/exphtmldlg.c:453
3117 #: src/prefs_other.c:115
3118 #: src/prefs_other.c:402
3119 msgid "Default"
3120 msgstr "Výchozí"
3121
3122 #: src/exphtmldlg.c:454
3123 #: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:248
3124 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:149
3125 msgid "Full"
3126 msgstr "Úplná"
3127
3128 #: src/exphtmldlg.c:455
3129 msgid "Custom"
3130 msgstr "Vlastní"
3131
3132 #: src/exphtmldlg.c:456
3133 msgid "Custom-2"
3134 msgstr "Vlastní-2"
3135
3136 #: src/exphtmldlg.c:457
3137 msgid "Custom-3"
3138 msgstr "Vlastní-3"
3139
3140 #: src/exphtmldlg.c:458
3141 msgid "Custom-4"
3142 msgstr "Vlastní-4"
3143
3144 #: src/exphtmldlg.c:465
3145 msgid "Full Name Format"
3146 msgstr "Celé jméno"
3147
3148 #: src/exphtmldlg.c:473
3149 msgid "First Name, Last Name"
3150 msgstr "Jméno, příjmení"
3151
3152 #: src/exphtmldlg.c:474
3153 msgid "Last Name, First Name"
3154 msgstr "Příjmení, jméno"
3155
3156 #: src/exphtmldlg.c:481
3157 msgid "Color Banding"
3158 msgstr "Barevné značení"
3159
3160 #: src/exphtmldlg.c:487
3161 msgid "Format Email Links"
3162 msgstr "Formátovat adresy jako odkazy"
3163
3164 #: src/exphtmldlg.c:493
3165 msgid "Format User Attributes"
3166 msgstr "Exportovat uživatelské atributy"
3167
3168 #: src/exphtmldlg.c:538
3169 #: src/expldifdlg.c:611
3170 #: src/importldif.c:890
3171 msgid "Address Book :"
3172 msgstr "Kniha adres :"
3173
3174 #: src/exphtmldlg.c:548
3175 #: src/expldifdlg.c:621
3176 #: src/importldif.c:900
3177 msgid "File Name :"
3178 msgstr "Název souboru :"
3179
3180 #: src/exphtmldlg.c:558
3181 msgid "Open with Web Browser"
3182 msgstr "Otevřít ve webovém prohlížeči"
3183
3184 #: src/exphtmldlg.c:590
3185 msgid "Export Address Book to HTML File"
3186 msgstr "Exportovat databázi adres do HTML souboru"
3187
3188 #: src/exphtmldlg.c:655
3189 #: src/expldifdlg.c:719
3190 #: src/importldif.c:1019
3191 msgid "File Info"
3192 msgstr "Informace o souboru"
3193
3194 #: src/exphtmldlg.c:656
3195 msgid "Format"
3196 msgstr "Formát"
3197
3198 #: src/expldifdlg.c:107
3199 msgid "Please specify output directory and LDIF filename to create."
3200 msgstr "Zadejte prosím výstupní adresář a název LDIF souboru, který bude vytvořen."
3201
3202 #: src/expldifdlg.c:110
3203 msgid "Specify parameters to format distinguished name."
3204 msgstr "Upřesněte způsob formátování rozlišovacího jména (dn)."
3205
3206 #: src/expldifdlg.c:186
3207 #, c-format
3208 msgid ""
3209 "LDIF Output Directory '%s'\n"
3210 "does not exist. OK to create new directory?"
3211 msgstr ""
3212 "Výstupní adresář pro LDIF soubor '%s'\n"
3213 "neexistuje. Mám vytvořit nový adresář?"
3214
3215 #: src/expldifdlg.c:198
3216 #, c-format
3217 msgid ""
3218 "Could not create output directory for LDIF file:\n"
3219 "%s"
3220 msgstr ""
3221 "Nelze vytvořit výstupní adresář pro LDIF soubor:\n"
3222 "%s"
3223
3224 #: src/expldifdlg.c:240
3225 msgid "Suffix was not supplied"
3226 msgstr "Přípona nebyla specifikována"
3227
3228 #: src/expldifdlg.c:242
3229 msgid "A suffix is required if data is to be used for an LDAP server. Are you sure you wish to proceed without a suffix?"
3230 msgstr "Přípona je nutná, pokud mají být data použita pro LDAP server. Opravdu chcete pokračovat bez uvedení přípony?"
3231
3232 #: src/expldifdlg.c:260
3233 msgid "Error creating LDIF file"
3234 msgstr "Chyba při vytváření LDIF souboru"
3235
3236 #: src/expldifdlg.c:335
3237 msgid "Select LDIF output file"
3238 msgstr "Vyberte výstupní LDIF soubor"
3239
3240 #: src/expldifdlg.c:399
3241 msgid "LDIF Output File"
3242 msgstr "Výstupní LDIF soubor"
3243
3244 #: src/expldifdlg.c:430
3245 msgid ""
3246 "The address book Unique ID is used to create a DN that is formatted similar to:\n"
3247 "  uid=102376,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
3248 msgstr ""
3249 "Pro vytvoření rozlišovacího jména (dn) bude použito unikátní id (uid) z knihy adres. Výsledek bude podobný jako:\n"
3250 "  uid=102376,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
3251
3252 #: src/expldifdlg.c:436
3253 msgid ""
3254 "The address book Display Name is used to create a DN that is formatted similar to:\n"
3255 "  cn=John Doe,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
3256 msgstr ""
3257 "Pro vytvoření rozlišovacího jména (dn) bude použito zobrazované jméno (display name) z knihy adres. Výsledek bude podobný jako:\n"
3258 "  cn=John Doe,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
3259
3260 #: src/expldifdlg.c:442
3261 msgid ""
3262 "The first Email Address belonging to a person is used to create a DN that is formatted similar to:\n"
3263 "  mail=john.doe@domain.com,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
3264 msgstr ""
3265 "Pro vytvoření rozlišovacího jména (dn) bude použita první e-mailová adresa patřící uživateli (mail). Výsledek bude podobný jako:\n"
3266 "  mail=john.doe@domain.com,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
3267
3268 #: src/expldifdlg.c:488
3269 msgid "Suffix"
3270 msgstr "Přípona"
3271
3272 #: src/expldifdlg.c:498
3273 msgid ""
3274 "The suffix is used to create a \"Distinguished Name\" (or DN) for an LDAP entry. Examples include:\n"
3275 "  dc=claws-mail,dc=org\n"
3276 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
3277 "  o=Organization Name,c=Country\n"
3278 msgstr ""
3279 "Přípona je používána pro vytvoření \"Rozlišovacího jména\" (dn) pro položku LDAP. Příklady:\n"
3280 "  dc=claws-mail,dc=org\n"
3281 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
3282 "  o=Organization Name,c=Country\n"
3283
3284 #: src/expldifdlg.c:506
3285 msgid "Relative DN"
3286 msgstr "Relativní DN"
3287
3288 #: src/expldifdlg.c:514
3289 msgid "Unique ID"
3290 msgstr "Unikátní ID (uid)"
3291
3292 #: src/expldifdlg.c:522
3293 msgid "The LDIF file contains several data records that are usually loaded into an LDAP server. Each data record in the LDIF file is uniquely identified by a \"Distinguished Name\" (or DN). The suffix is appended to the \"Relative Distinguished Name\" (or RDN) to create the DN. Please select one of the available RDN options that will be used to create the DN."
3294 msgstr "LDIF soubor obsahuje několik záznamů, které jsou obvykle určeny pro načtená do LDAP serveru. Každý záznam v LDIF souboru je jednoznačně identifikován \"Rozlišovacím jménem\" (dn). Rozlišovací jméno je tvořeno \"Relativním rozlišovacím jménem\" (rdn) a příponou. Vyberte jedno z možných rdn, které má být použito pro vytvoření dn."
3295
3296 #: src/expldifdlg.c:542
3297 msgid "Use DN attribute if present in data"
3298 msgstr "Použít DN atribut, pokud je obsažen v datech"
3299
3300 #: src/expldifdlg.c:547
3301 msgid "The addressbook may contain entries that were previously imported from an LDIF file. The \"Distinguished Name\" (DN) user attribute, if present in the address book data, may be used in the exported LDIF file. The RDN selected above will be used if the DN user attribute is not found."
3302 msgstr "Kniha adres může obsahovat položky, které byly dříve importovány z LDIF souboru. Pokud je v datech knihy adres obsažen atribut DN, může být použit ve vytvářeném LDIF souboru. RDN vybrané výše bude použito, pokud atribut DN nebude nalezen."
3303
3304 #: src/expldifdlg.c:557
3305 msgid "Exclude record if no Email Address"
3306 msgstr "Vyloučit záznamy bez e-mailových adres"
3307
3308 #: src/expldifdlg.c:562
3309 msgid "An addressbook may contain entries without Email Addresses. Check this option to ignore these records."
3310 msgstr "Kniha adres může obsahovat záznamy bez e-mailových adres. Pokud zaškrtnete tuto volbu, budou tyto záznamy ignorovány."
3311
3312 #: src/expldifdlg.c:654
3313 msgid "Export Address Book to LDIF File"
3314 msgstr "Exportovat knihu adres do LDIF souboru"
3315
3316 #: src/expldifdlg.c:720
3317 msgid "Distinguished Name"
3318 msgstr "Rozlišovací jméno (dn)"
3319
3320 #: src/export.c:112
3321 #: src/summaryview.c:8081
3322 msgid "Export to mbox file"
3323 msgstr "Exportovat do mbox souboru"
3324
3325 #: src/export.c:130
3326 msgid "Locate the folder to export and specify the mbox file."
3327 msgstr "Určete zdrojovou složku a cílový mbox soubor."
3328
3329 #: src/export.c:141
3330 msgid "Source folder:"
3331 msgstr "Zdrojová složka:"
3332
3333 #: src/export.c:147
3334 #: src/import.c:141
3335 msgid "Mbox file:"
3336 msgstr "Mbox soubor:"
3337
3338 #: src/export.c:202
3339 msgid "Target mbox filename can't be left empty."
3340 msgstr "Cílový mbox soubor musí být určen."
3341
3342 #: src/export.c:207
3343 msgid "Source folder can't be left empty."
3344 msgstr "Zdrojová složka musí být určena."
3345
3346 #: src/export.c:220
3347 msgid "Couldn't find the source folder."
3348 msgstr "Zdrojová složka nebyla nalezena."
3349
3350 #: src/export.c:244
3351 msgid "Select exporting file"
3352 msgstr "Vyberte soubor pro export"
3353
3354 #: src/exporthtml.c:766
3355 msgid "Full Name"
3356 msgstr "Celý název"
3357
3358 #: src/exporthtml.c:770
3359 #: src/importldif.c:1020
3360 msgid "Attributes"
3361 msgstr "Atributy"
3362
3363 #: src/exporthtml.c:973
3364 msgid "Claws Mail Address Book"
3365 msgstr "Claws Mail kniha adres"
3366
3367 #: src/exporthtml.c:1087
3368 #: src/exportldif.c:622
3369 msgid "Name already exists but is not a directory."
3370 msgstr "Vybraný název existuje ale není názvem adresáře."
3371
3372 #: src/exporthtml.c:1090
3373 #: src/exportldif.c:625
3374 msgid "No permissions to create directory."
3375 msgstr "Nemohu vytvořit adresář."
3376
3377 #: src/exporthtml.c:1093
3378 #: src/exportldif.c:628
3379 msgid "Name is too long."
3380 msgstr "Název je příliš dlouhý."
3381
3382 #: src/exporthtml.c:1096
3383 #: src/exportldif.c:631
3384 msgid "Not specified."
3385 msgstr "Není uveden."
3386
3387 #: src/folder.c:1568
3388 #: src/foldersel.c:376
3389 #: src/prefs_folder_item.c:302
3390 msgid "Inbox"
3391 msgstr "Doručená pošta"
3392
3393 #: src/folder.c:1572
3394 #: src/foldersel.c:380
3395 msgid "Sent"
3396 msgstr "Odeslaná pošta"
3397
3398 #: src/folder.c:1576
3399 #: src/foldersel.c:384
3400 #: src/prefs_folder_item.c:305
3401 msgid "Queue"
3402 msgstr "Fronta"
3403
3404 #: src/folder.c:1580
3405 #: src/foldersel.c:388
3406 #: src/prefs_folder_item.c:306
3407 msgid "Trash"
3408 msgstr "Koš"
3409
3410 #: src/folder.c:1584
3411 #: src/foldersel.c:392
3412 #: src/prefs_folder_item.c:304
3413 msgid "Drafts"
3414 msgstr "Koncepty"
3415
3416 #: src/folder.c:2014
3417 #, c-format
3418 msgid "Processing (%s)...\n"
3419 msgstr "Zpracovávám (%s)...\n"
3420
3421 #: src/folder.c:3262
3422 #, c-format
3423 msgid "Copying %s to %s...\n"
3424 msgstr "Kopíruji %s do %s...\n"
3425
3426 #: src/folder.c:3262
3427 #, c-format
3428 msgid "Moving %s to %s...\n"
3429 msgstr "Přesouvám %s do %s...\n"
3430
3431 #: src/folder.c:3566
3432 #, c-format
3433 msgid "Updating cache for %s..."
3434 msgstr "Aktualizuji vyrovnávací paměť pro %s..."
3435
3436 #: src/folder.c:4437
3437 msgid "Processing messages..."
3438 msgstr "Zpracovávám zprávy..."
3439
3440 #: src/folder.c:4573
3441 #, c-format
3442 msgid "Synchronising %s for offline use...\n"
3443 msgstr "Synchronizuji %s pro použití offline...\n"
3444
3445 #: src/foldersel.c:223
3446 msgid "Select folder"
3447 msgstr "Vybrat složku"
3448
3449 #: src/foldersel.c:556
3450 #: src/imap_gtk.c:197
3451 #: src/mh_gtk.c:145
3452 msgid "NewFolder"
3453 msgstr "Nová složka"
3454
3455 #: src/foldersel.c:564
3456 #: src/imap_gtk.c:208
3457 #: src/imap_gtk.c:214
3458 #: src/imap_gtk.c:271
3459 #: src/mh_gtk.c:153
3460 #: src/mh_gtk.c:260
3461 #: src/news_gtk.c:314
3462 #, c-format
3463 msgid "'%c' can't be included in folder name."
3464 msgstr "'%c' nemůže být obsaženo ve jméně složky."
3465
3466 #: src/foldersel.c:574
3467 #: src/imap_gtk.c:224
3468 #: src/imap_gtk.c:283
3469 #: src/mh_gtk.c:163
3470 #: src/mh_gtk.c:267
3471 #: src/news_gtk.c:321
3472 #, c-format
3473 msgid "The folder '%s' already exists."
3474 msgstr "Složka '%s' už existuje."
3475
3476 #: src/foldersel.c:581
3477 #: src/imap_gtk.c:230
3478 #: src/mh_gtk.c:169
3479 #, c-format
3480 msgid "Can't create the folder '%s'."
3481 msgstr "Nemohu vytvořit složku '%s'."
3482
3483 #: src/folderview.c:230
3484 msgid "Mark all re_ad"
3485 msgstr "Označit všechny jako _přečtené"
3486
3487 #: src/folderview.c:232
3488 msgid "R_un processing rules"
3489 msgstr "S_pustit pravidla zpracování"
3490
3491 #: src/folderview.c:233
3492 #: src/mainwindow.c:526
3493 msgid "_Search folder..."
3494 msgstr "_Prohledat složku..."
3495
3496 #: src/folderview.c:235
3497 msgid "Process_ing..."
3498 msgstr "_Zpracování..."
3499
3500 #: src/folderview.c:236
3501 msgid "Empty _trash..."
3502 msgstr "Vyprázdnit _koš..."
3503
3504 #: src/folderview.c:237
3505 msgid "Send _queue..."
3506 msgstr "Odeslat _frontu..."
3507
3508 #: src/folderview.c:380
3509 #: src/folderview.c:427
3510 #: src/prefs_folder_column.c:78
3511 #: src/prefs_matcher.c:379
3512 #: src/summaryview.c:6199
3513 msgid "New"
3514 msgstr "Nové"
3515
3516 #: src/folderview.c:381
3517 #: src/folderview.c:428
3518 #: src/prefs_folder_column.c:79
3519 #: src/prefs_matcher.c:378
3520 #: src/summaryview.c:6201
3521 msgid "Unread"
3522 msgstr "Nepřečtené"
3523
3524 #: src/folderview.c:382
3525 #: src/prefs_folder_column.c:80
3526 msgid "Total"
3527 msgstr "Celkem"
3528
3529 #. TRANSLATORS: This in Number sign in American style
3530 #: src/folderview.c:430
3531 #: src/summaryview.c:445
3532 msgid "#"
3533 msgstr "#"
3534
3535 #: src/folderview.c:734
3536 msgid "Setting folder info..."
3537 msgstr "Nastavuji informace o složce..."
3538
3539 #: src/folderview.c:797
3540 #: src/summaryview.c:4031
3541 msgid "Mark all as read"
3542 msgstr "Označit všechny jako přečtené"
3543
3544 #: src/folderview.c:798
3545 #: src/summaryview.c:4032
3546 msgid "Do you really want to mark all mails in this folder as read ?"
3547 msgstr "Opravdu chcete označit všechny zprávy v této složce jako přečtené?"
3548
3549 #: src/folderview.c:1021
3550 #: src/imap.c:4079
3551 #: src/mainwindow.c:5187
3552 #: src/setup.c:90
3553 #, c-format
3554 msgid "Scanning folder %s%c%s ..."
3555 msgstr "Prohledávám složku %s%c%s ..."
3556
3557 #: src/folderview.c:1025
3558 #: src/imap.c:4084
3559 #: src/mainwindow.c:5192
3560 #: src/setup.c:95
3561 #, c-format
3562 msgid "Scanning folder %s ..."
3563 msgstr "Prohledávám složku %s ..."
3564
3565 #: src/folderview.c:1056
3566 msgid "Rebuild folder tree"
3567 msgstr "Obnovit strom složek"
3568
3569 #: src/folderview.c:1057
3570 msgid "Rebuilding the folder tree will remove local caches. Do you want to continue?"
3571 msgstr "Obnovení stromu složek vyčistí všechny lokální vyrovnávací paměti. Chcete pokračovat?"
3572
3573 #: src/folderview.c:1067
3574 msgid "Rebuilding folder tree..."
3575 msgstr "Provádím obnovu stromu složek..."
3576
3577 #: src/folderview.c:1069
3578 #: src/folderview.c:1110
3579 msgid "Scanning folder tree..."
3580 msgstr "Prohledávám strom složek..."
3581
3582 #: src/folderview.c:1201
3583 #, c-format
3584 msgid "Couldn't scan folder %s\n"
3585 msgstr "Nepodařilo se načíst obsah adresáře %s\n"
3586
3587 #: src/folderview.c:1255
3588 msgid "Checking for new messages in all folders..."
3589 msgstr "Zjišťuji nové zprávy ve všech složkách..."
3590
3591 #: src/folderview.c:2083
3592 #, c-format
3593 msgid "Closing folder %s..."
3594 msgstr "Zavírám složku %s..."
3595
3596 #: src/folderview.c:2178
3597 #, c-format
3598 msgid "Opening folder %s..."
3599 msgstr "Otevírám složku %s..."
3600
3601 #: src/folderview.c:2196
3602 msgid "Folder could not be opened."
3603 msgstr "Složku nelze otevřít."
3604
3605 #: src/folderview.c:2337
3606 #: src/mainwindow.c:3011
3607 #: src/mainwindow.c:3015
3608 msgid "Empty trash"
3609 msgstr "Vyprázdnit koš"
3610
3611 #: src/folderview.c:2338
3612 msgid "Delete all messages in trash?"
3613 msgstr "Odstranit všechny zprávy v koši?"
3614
3615 #: src/folderview.c:2339
3616 msgid "+_Empty trash"
3617 msgstr "+_Vyprázdnit koš"
3618
3619 #: src/folderview.c:2383
3620 #: src/inc.c:1622
3621 #: src/toolbar.c:2616
3622 msgid "Offline warning"
3623 msgstr "Varování offline režimu"
3624
3625 #: src/folderview.c:2384
3626 #: src/toolbar.c:2617
3627 msgid "You're working offline. Override?"
3628 msgstr "Pracujete v režimu offline. Přepnout?"
3629
3630 #: src/folderview.c:2395
3631 #: src/toolbar.c:2636
3632 msgid "Send queued messages"
3633 msgstr "Odeslat pozdržené zprávy"
3634
3635 #: src/folderview.c:2396
3636 #: src/toolbar.c:2637
3637 msgid "Send all queued messages?"
3638 msgstr "Odeslat všechny zprávy ve frontě pozdržených zpráv?"
3639
3640 #: src/folderview.c:2397
3641 #: src/messageview.c:837
3642 #: src/messageview.c:854
3643 #: src/toolbar.c:2638
3644 msgid "_Send"
3645 msgstr "_Odeslat"
3646
3647 #: src/folderview.c:2405
3648 #: src/toolbar.c:2656
3649 msgid "Some errors occurred while sending queued messages."
3650 msgstr "Při posílání pozdržených zpráv nastala stejná chyba."
3651
3652 #: src/folderview.c:2408
3653 #: src/main.c:2725
3654 #: src/toolbar.c:2659
3655 #, c-format
3656 msgid ""
3657 "Some errors occurred while sending queued messages:\n"
3658 "%s"
3659 msgstr ""
3660 "Při odesílání pozdržených zpráv nastala chyba:\n"
3661 "%s"
3662
3663 #: src/folderview.c:2490
3664 #, c-format
3665 msgid "Do you really want to copy folder '%s' in '%s' ?"
3666 msgstr "Opravdu chcete složku '%s' zkopírovat do '%s' ?"
3667
3668 #: src/folderview.c:2491
3669 #, c-format
3670 msgid "Do you really want to make folder '%s' a subfolder of '%s' ?"
3671 msgstr "Opravdu chcete složku '%s' učinit podsložkou složky '%s' ?"
3672
3673 #: src/folderview.c:2493
3674 msgid "Copy folder"
3675 msgstr "Kopírovat složku"
3676
3677 #: src/folderview.c:2493
3678 msgid "Move folder"
3679 msgstr "Přesunout složku"
3680
3681 #: src/folderview.c:2504
3682 #, c-format
3683 msgid "Copying %s to %s..."
3684 msgstr "Kopíruji %s do %s..."
3685
3686 #: src/folderview.c:2504
3687 #, c-format
3688 msgid "Moving %s to %s..."
3689 msgstr "Přesouvám %s do %s..."
3690
3691 #: src/folderview.c:2535
3692 msgid "Source and destination are the same."
3693 msgstr "Zdroj i cíl jsou totožné."
3694
3695 #: src/folderview.c:2538
3696 msgid "Can't copy a folder to one of its children."
3697 msgstr "Nelze kopírovat složku do své vlastní podsložky."
3698
3699 #: src/folderview.c:2539
3700 msgid "Can't move a folder to one of its children."
3701 msgstr "Nelze přesunout složku do své vlastní podsložky."
3702
3703 #: src/folderview.c:2542
3704 msgid "A folder cannot be moved between different mailboxes."
3705 msgstr "Složka nemůže být přesouvána mezi různými poštovními schránkami."
3706
3707 #: src/folderview.c:2545
3708 msgid "Copy failed!"
3709 msgstr "Kopírování se nezdařilo!"
3710
3711 #: src/folderview.c:2545
3712 msgid "Move failed!"
3713 msgstr "Přesun se nezdařil!"
3714
3715 #: src/folderview.c:2596
3716 #, c-format
3717 msgid "Processing configuration for folder %s"
3718 msgstr "Zpracování složky - pravidla pro složku %s"
3719
3720 #: src/folderview.c:3023
3721 #: src/summaryview.c:4468
3722 #: src/summaryview.c:4567
3723 msgid "The destination folder can only be used to store subfolders."
3724 msgstr "Cílová složka může být použita pouze k uložení podsložek."
3725
3726 #: src/grouplistdialog.c:161
3727 msgid "Newsgroup subscription"
3728 msgstr "Přihlásit diskusní skupiny"
3729
3730 #: src/grouplistdialog.c:178
3731 msgid "Select newsgroups for subscription:"
3732 msgstr "Vyberte diskuzní skupinu pro přihlášení:"
3733
3734 #: src/grouplistdialog.c:184
3735 msgid "Find groups:"
3736 msgstr "Najít skupiny:"
3737
3738 #: src/grouplistdialog.c:192
3739 msgid " Search "
3740 msgstr " Vyhledat "
3741
3742 #: src/grouplistdialog.c:204
3743 msgid "Newsgroup name"
3744 msgstr "Název diskusní skupiny"
3745
3746 #: src/grouplistdialog.c:205
3747 msgid "Messages"
3748 msgstr "Zprávy"
3749
3750 #: src/grouplistdialog.c:206
3751 msgid "Type"
3752 msgstr "Typ"
3753
3754 #: src/grouplistdialog.c:347
3755 msgid "moderated"
3756 msgstr "moderovaný"
3757
3758 #: src/grouplistdialog.c:349
3759 msgid "readonly"
3760 msgstr "pouze pro čtení"
3761
3762 #: src/grouplistdialog.c:351
3763 msgid "unknown"
3764 msgstr "neznámý"
3765
3766 #: src/grouplistdialog.c:422
3767 msgid "Can't retrieve newsgroup list."
3768 msgstr "Nemohu načíst seznam diskuzních skupin."
3769
3770 #: src/grouplistdialog.c:459
3771 #: src/summaryview.c:1503
3772 msgid "Done."
3773 msgstr "Hotovo."
3774
3775 #: src/grouplistdialog.c:492
3776 #, c-format
3777 msgid "%d newsgroups received (%s read)"
3778 msgstr "%d diskuzních skupin přijato (%s načteno)"
3779
3780 #: src/gtk/about.c:131
3781 msgid ""
3782 "Claws Mail is a lightweight, fast and highly-configurable email client.\n"
3783 "\n"
3784 "For further information visit the Claws Mail website:\n"
3785 msgstr ""
3786 "Claws Mail je rychlý a bohatě konfigurovatelný e-mailový klient.\n"
3787 "\n"
3788 "Pro další informace navštivte webové stránky Claws Mail:\n"
3789
3790 #: src/gtk/about.c:137
3791 msgid ""
3792 "\n"
3793 "\n"
3794 "Claws Mail is free software released under the GPL. If you wish to donate to the Claws Mail project you can do so at:\n"
3795 msgstr ""
3796 "\n"
3797 "\n"
3798 "Claws Mail je volně šiřitelný software distribuovaný pod licencí GPL. Pokud chcete přispět na projekt Claws Mail, můžete tak učinit na:\n"
3799
3800 #: src/gtk/about.c:153
3801 msgid ""
3802 "\n"
3803 "\n"
3804 "Copyright (C) 1999-2012\n"
3805 "The Claws Mail Team\n"
3806 " and Hiroyuki Yamamoto"
3807 msgstr ""
3808 "\n"
3809 "\n"
3810 "Copyright (C) 1999-2012\n"
3811 "The Claws Mail Team\n"
3812 " a Hiroyuki Yamamoto"
3813
3814 #: src/gtk/about.c:156
3815 msgid ""
3816 "\n"
3817 "\n"
3818 "System Information\n"
3819 msgstr ""
3820 "\n"
3821 "\n"
3822 "Informace o systému\n"
3823
3824 #: src/gtk/about.c:162
3825 #, c-format
3826 msgid ""
3827 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
3828 "Locale: %s (charset: %s)\n"
3829 "Operating System: %s %s (%s)"
3830 msgstr ""
3831 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
3832 "Lokalita: %s (znaková sada: %s)\n"
3833 "Operační systém: %s %s (%s)"
3834
3835 #: src/gtk/about.c:171
3836 #, c-format
3837 msgid ""
3838 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
3839 "Locale: %s (charset: %s)\n"
3840 "Operating System: %s"
3841 msgstr ""
3842 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
3843 "Lokalita: %s (znaková sada: %s)\n"
3844 "Operační systém: %s"
3845
3846 #: src/gtk/about.c:180
3847 #, c-format
3848 msgid ""
3849 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
3850 "Locale: %s (charset: %s)\n"
3851 "Operating System: unknown"
3852 msgstr ""
3853 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
3854 "Lokalita: %s (znaková sada: %s)\n"
3855 "Operační systém: neznámý"
3856
3857 #: src/gtk/about.c:237
3858 #: src/prefs_themes.c:728
3859 #: src/wizard.c:543
3860 msgid "The Claws Mail Team"
3861 msgstr "Tým Claws Mail"
3862
3863 #: src/gtk/about.c:256
3864 msgid "Previous team members"
3865 msgstr "Dřívější členové týmu"
3866
3867 #: src/gtk/about.c:275
3868 msgid "The translation team"
3869 msgstr "Překladatelský tým"
3870
3871 #: src/gtk/about.c:294
3872 msgid "Documentation team"
3873 msgstr "Tým pro dokumentaci"
3874
3875 #: src/gtk/about.c:313
3876 msgid "Logo"
3877 msgstr "Logo"
3878
3879 #: src/gtk/about.c:332
3880 msgid "Icons"
3881 msgstr "Ikony"
3882
3883 #: src/gtk/about.c:351
3884 msgid "Contributors"
3885 msgstr "Přispěvatelé"
3886
3887 #: src/gtk/about.c:399
3888 msgid "Compiled-in Features\n"
3889 msgstr "Zakompilované vlastnosti\n"
3890
3891 #: src/gtk/about.c:415
3892 msgid "compface|adds support for the X-Face header\n"
3893 msgstr "obrázky X-Face v hlavičce zprávy\n"
3894
3895 #: src/gtk/about.c:425
3896 msgid "Enchant|adds support for spell checking\n"
3897 msgstr "přidává podporu pro kontrolu pravopisu\n"
3898
3899 #: src/gtk/about.c:435
3900 msgid "GnuTLS|adds support for encrypted connections to servers\n"
3901 msgstr "přidává podporu pro šifrované spojení k severům\n"
3902
3903 #: src/gtk/about.c:445
3904 msgid "IPv6|adds support for IPv6 addresses, the new Internet addressing protocol\n"
3905 msgstr "přidává podporu IPv6 adres, nového protokolu adresování v Internetu\n"
3906
3907 #: src/gtk/about.c:456
3908 msgid "iconv|allows converting to and from different character sets\n"
3909 msgstr "konverze mezi různými znakovými sadami\n"
3910
3911 #: src/gtk/about.c:466
3912 msgid "JPilot|adds support for PalmOS addressbooks\n"
3913 msgstr "práce s adresáři PalmOS\n"
3914
3915 #: src/gtk/about.c:476
3916 msgid "LDAP|adds support for LDAP shared addressbooks\n"
3917 msgstr "práce s adresáři LDAP\n"
3918
3919 #: src/gtk/about.c:486
3920 msgid "libetpan|adds support for IMAP and NNTP servers\n"
3921 msgstr "přidává podporu IMAP a NNTP serverů\n"
3922
3923 #: src/gtk/about.c:496
3924 msgid "libSM|adds support for session handling\n"
3925 msgstr "správa X relací\n"
3926
3927 #: src/gtk/about.c:506
3928 msgid "NetworkManager|adds support for detection of network connection changes\n"
3929 msgstr "doplní podporu pro detekci změn síťových připojení\n"
3930
3931 #: src/gtk/about.c:538
3932 msgid ""
3933 "This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 3, or (at your option) any later version.\n"
3934 "\n"
3935 msgstr ""
3936 "Tento program je volně šiřitelný, můžete jej redistribuovat a/nebo měnit tak jak to popisuje GNU General Public License publikovaný Free Software Foundation a to ve verzi 3, nebo (podle vašeho uvážení) v jakékoliv pozdější verzi.\n"
3937 "\n"
3938
3939 #: src/gtk/about.c:544
3940 msgid ""
3941 "This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.\n"
3942 "\n"
3943 msgstr ""
3944 "Tento program je šířen v dobré víře v jeho užitečnost, ale BEZ JAKÉKOLIV ZÁRUKY. Více detailů naleznete v GNU General Public License.\n"
3945 "\n"
3946
3947 #: src/gtk/about.c:562
3948 msgid "You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program. If not, see <"
3949 msgstr "Kopii GNU General Public License byste měli obdržet společně s tímto programem. Pokud ne, viz <"
3950
3951 #: src/gtk/about.c:567
3952 msgid ""
3953 ">. \n"
3954 "\n"
3955 msgstr ""
3956 ">. \n"
3957 "\n"
3958
3959 #: src/gtk/about.c:693
3960 #: src/main.c:2573
3961 msgid "Session statistics\n"
3962 msgstr "Statistiky sezení\n"
3963
3964 #: src/gtk/about.c:696
3965 #: src/main.c:2576
3966 #, c-format
3967 msgid "Started: %s\n"
3968 msgstr "Spuštěno: %s\n"
3969
3970 #: src/gtk/about.c:702
3971 #: src/main.c:2580
3972 msgid "Incoming traffic\n"
3973 msgstr "Příchozí provoz\n"
3974
3975 #: src/gtk/about.c:705
3976 #: src/main.c:2583
3977 #, c-format
3978 msgid "Received messages: %d\n"
3979 msgstr "Přijaté zprávy: %d\n"
3980
3981 #: src/gtk/about.c:712
3982 #: src/main.c:2589
3983 msgid "Outgoing traffic\n"
3984 msgstr "Odchozí provoz\n"
3985
3986 #: src/gtk/about.c:715
3987 #: src/main.c:2592
3988 #, c-format
3989 msgid "New/redirected messages: %d\n"
3990 msgstr "Nové/přesměrované zprávy: %d\n"
3991
3992 #: src/gtk/about.c:720
3993 #: src/main.c:2596
3994 #, c-format
3995 msgid "Replied messages: %d\n"
3996 msgstr "Zodpovězené zprávy: %d\n"
3997
3998 #: src/gtk/about.c:725
3999 #: src/main.c:2600
4000 #, c-format
4001 msgid "Forwarded messages: %d\n"
4002 msgstr "Přeposlané zprávy: %d\n"
4003
4004 #: src/gtk/about.c:730
4005 #: src/main.c:2604
4006 #, c-format
4007 msgid "Total outgoing messages: %d\n"
4008 msgstr "Celkem odchozích zpráv: %d\n"
4009
4010 #: src/gtk/about.c:757
4011 msgid "About Claws Mail"
4012 msgstr "O Claws Mail"
4013
4014 #: src/gtk/about.c:815
4015 msgid ""
4016 "Copyright (C) 1999-2012\n"
4017 "The Claws Mail Team\n"
4018 "and Hiroyuki Yamamoto"
4019 msgstr ""
4020 "Copyright (C) 1999-2012\n"
4021 "The Claws Mail Team\n"
4022 "a Hiroyuki Yamamoto"
4023
4024 #: src/gtk/about.c:829
4025 msgid "_Info"
4026 msgstr "_Informace"
4027
4028 #: src/gtk/about.c:835
4029 msgid "_Authors"
4030 msgstr "_Autoři"
4031
4032 #: src/gtk/about.c:841
4033 msgid "_Features"
4034 msgstr "_Vlastnosti"
4035
4036 #: src/gtk/about.c:847
4037 msgid "_License"
4038 msgstr "_Licence"
4039
4040 #: src/gtk/about.c:855
4041 msgid "_Release Notes"
4042 msgstr "_Poznámky k verzi"
4043
4044 #: src/gtk/about.c:861
4045 msgid "_Statistics"
4046 msgstr "_Statistiky"
4047
4048 #: src/gtk/colorlabel.c:38
4049 #: src/prefs_common.c:367
4050 msgid "Orange"
4051 msgstr "Oranžová"
4052
4053 #: src/gtk/colorlabel.c:39
4054 #: src/prefs_common.c:371
4055 msgid "Red"
4056 msgstr "Červená"
4057
4058 #: src/gtk/colorlabel.c:40
4059 #: src/prefs_common.c:375
4060 msgid "Pink"
4061 msgstr "Růžová"
4062
4063 #: src/gtk/colorlabel.c:41
4064 #: src/prefs_common.c:379
4065 msgid "Sky blue"
4066 msgstr "Nebeská modř"
4067
4068 #: src/gtk/colorlabel.c:42
4069 #: src/prefs_common.c:383
4070 msgid "Blue"
4071 msgstr "Modrá"
4072
4073 #: src/gtk/colorlabel.c:43
4074 #: src/prefs_common.c:387
4075 msgid "Green"
4076 msgstr "Zelená"
4077
4078 #: src/gtk/colorlabel.c:44
4079 #: src/prefs_common.c:391
4080 msgid "Brown"
4081 msgstr "Hnědá"
4082
4083 #: src/gtk/colorlabel.c:45
4084 #: src/prefs_common.c:395
4085 msgid "Grey"
4086 msgstr "Šedá"
4087
4088 #: src/gtk/colorlabel.c:46
4089 #: src/prefs_common.c:399
4090 msgid "Light brown"
4091 msgstr "Světle hnědá"
4092
4093 #: src/gtk/colorlabel.c:47
4094 #: src/prefs_common.c:403
4095 msgid "Dark red"
4096 msgstr "Tmavě červená"
4097
4098 #: src/gtk/colorlabel.c:48
4099 #: src/prefs_common.c:407
4100 msgid "Dark pink"
4101 msgstr "Tmavě růžová"
4102
4103 #: src/gtk/colorlabel.c:49
4104 #: src/prefs_common.c:411
4105 msgid "Steel blue"
4106 msgstr "Ocelově modrá"
4107
4108 #: src/gtk/colorlabel.c:50
4109 #: src/prefs_common.c:415
4110 msgid "Gold"
4111 msgstr "Zlatá"
4112
4113 #: src/gtk/colorlabel.c:51
4114 #: src/prefs_common.c:419
4115 msgid "Bright green"
4116 msgstr "Světle zelená"
4117
4118 #: src/gtk/colorlabel.c:52
4119 #: src/prefs_common.c:423
4120 msgid "Magenta"
4121 msgstr "Fialová"
4122
4123 #: src/gtk/foldersort.c:156
4124 msgid "Set mailbox order"
4125 msgstr "Nastavit pořadí schránek"
4126
4127 #: src/gtk/foldersort.c:190
4128 msgid "Move mailboxes up or down to change the sort order in the Folder list."
4129 msgstr "Přesouváním schránek nahoru nebo dolů můžete změnit pořadí v seznamu."
4130
4131 #: src/gtk/foldersort.c:216
4132 msgid "Mailboxes"
4133 msgstr "Schránky"
4134
4135 #: src/gtk/gtkaspell.c:338
4136 #: src/gtk/gtkaspell.c:620
4137 msgid "No dictionary selected."
4138 msgstr "Není vybrán žádný slovník."
4139
4140 #: src/gtk/gtkaspell.c:362
4141 #: src/gtk/gtkaspell.c:392
4142 #, c-format
4143 msgid "Couldn't initialize %s speller."
4144 msgstr "Nelze inicializovat %s kontrolu pravopisu."
4145
4146 #: src/gtk/gtkaspell.c:670
4147 msgid "Couldn't initialize Enchant broker."
4148 msgstr "Nelze inicializovat Enchat broker."
4149
4150 #: src/gtk/gtkaspell.c:676
4151 #, c-format
4152 msgid "Couldn't initialize %s dictionary:"
4153 msgstr "Nelze inicializovat %s slovník:"
4154
4155 #: src/gtk/gtkaspell.c:1036
4156 msgid "No misspelled word found."
4157 msgstr "Kontrola pravopisu provedena."
4158
4159 #: src/gtk/gtkaspell.c:1418
4160 msgid "Replace unknown word"
4161 msgstr "Nahradit neznámé slovo"
4162
4163 #: src/gtk/gtkaspell.c:1434
4164 #, c-format
4165 msgid "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Replace \"%s\" with: </span>"
4166 msgstr "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Nahradit \"%s\" s: </span>"
4167
4168 #: src/gtk/gtkaspell.c:1480
4169 msgid ""
4170 "Holding down Control key while pressing Enter\n"
4171 "will learn from mistake.\n"
4172 msgstr ""
4173 "Podržení klávesy Control při stisku Enter\n"
4174 "aktivuje učení z chyby.\n"
4175
4176 #: src/gtk/gtkaspell.c:1790
4177 #, c-format
4178 msgid "\"%s\" unknown in %s"
4179 msgstr "\"%s\" neznámé v %s"
4180
4181 #: src/gtk/gtkaspell.c:1804
4182 msgid "Accept in this session"
4183 msgstr "Přijmout pro tuto relaci"
4184
4185 #: src/gtk/gtkaspell.c:1814
4186 msgid "Add to personal dictionary"
4187 msgstr "Přidat do vlastního slovníku"
4188
4189 #: src/gtk/gtkaspell.c:1824
4190 msgid "Replace with..."
4191 msgstr "Nahradit čím..."
4192
4193 #: src/gtk/gtkaspell.c:1837
4194 #, c-format
4195 msgid "Check with %s"
4196 msgstr "Otestovat pomocí %s"
4197
4198 #: src/gtk/gtkaspell.c:1859
4199 msgid "(no suggestions)"
4200 msgstr "(nejsou návrhy)"
4201
4202 #: src/gtk/gtkaspell.c:1870
4203 #: src/gtk/gtkaspell.c:2008
4204 msgid "More..."
4205 msgstr "Více..."
4206
4207 #: src/gtk/gtkaspell.c:1933
4208 #, c-format
4209 msgid "Dictionary: %s"
4210 msgstr "Slovník: %s"
4211
4212 #: src/gtk/gtkaspell.c:1946
4213 #, c-format
4214 msgid "Use alternate (%s)"
4215 msgstr "Použít předchozí (%s)"
4216
4217 #: src/gtk/gtkaspell.c:1957
4218 msgid "Use both dictionaries"
4219 msgstr "Použít oba slovníky"
4220
4221 #: src/gtk/gtkaspell.c:1971
4222 #: src/prefs_spelling.c:143
4223 msgid "Check while typing"
4224 msgstr "Kontrolovat během psaní"
4225
4226 #: src/gtk/gtkaspell.c:1987
4227 msgid "Change dictionary"
4228 msgstr "Změnit slovník"
4229
4230 #: src/gtk/gtkaspell.c:2126
4231 #, c-format
4232 msgid ""
4233 "The spell checker could not change dictionary.\n"
4234 "%s"
4235 msgstr ""
4236 "Nepodařilo se změnit slovník pro kontrolu pravopisu.\n"
4237 "%s"
4238
4239 #: src/gtk/gtkaspell.c:2182
4240 #, c-format
4241 msgid ""
4242 "The spell checker could not change the alternate dictionary.\n"
4243 "%s"
4244 msgstr ""
4245 "Nepodařilo se změnit alternativní slovník pro kontrolu pravopisu.\n"
4246 "%s"
4247
4248 #: src/gtk/headers.h:8
4249 #: src/prefs_filtering_action.c:1231
4250 #: src/prefs_matcher.c:2116
4251 #: src/prefs_summary_column.c:83
4252 #: src/quote_fmt.c:48
4253 #: src/summaryview.c:443
4254 msgid "Date"
4255 msgstr "Datum"
4256
4257 #: src/gtk/headers.h:8
4258 msgid "Date:"
4259 msgstr "Datum:"
4260
4261 #: src/gtk/headers.h:9
4262 #: src/prefs_filtering_action.c:1228
4263 #: src/prefs_matcher.c:2113
4264 #: src/prefs_summary_column.c:81
4265 #: src/quote_fmt.c:49
4266 #: src/summaryview.c:441
4267 msgid "From"
4268 msgstr "Od"
4269
4270 #: src/gtk/headers.h:9
4271 #: src/summary_search.c:353
4272 msgid "From:"
4273 msgstr "Od:"
4274
4275 #: src/gtk/headers.h:10
4276 msgid "Sender"
4277 msgstr "Odesílateli"
4278
4279 #: src/gtk/headers.h:10
4280 msgid "Sender:"
4281 msgstr "Odesílatel:"
4282
4283 #: src/gtk/headers.h:11
4284 msgid "Reply-To"
4285 msgstr "Odpovědět komu"
4286
4287 #: src/gtk/headers.h:12
4288 #: src/prefs_filtering_action.c:1229
4289 #: src/prefs_matcher.c:2114
4290 #: src/prefs_summary_column.c:82
4291 #: src/quote_fmt.c:56
4292 #: src/summaryview.c:442
4293 msgid "To"
4294 msgstr "Komu"
4295
4296 #: src/gtk/headers.h:13
4297 #: src/prefs_filtering_action.c:1230
4298 #: src/prefs_matcher.c:2115
4299 #: src/quote_fmt.c:57
4300 msgid "Cc"
4301 msgstr "Kopie"
4302
4303 #: src/gtk/headers.h:14
4304 msgid "Bcc"
4305 msgstr "Skrytá kopie"
4306
4307 #: src/gtk/headers.h:15
4308 #: src/prefs_filtering_action.c:1232
4309 #: src/prefs_matcher.c:2117
4310 #: src/quote_fmt.c:60
4311 msgid "Message-ID"
4312 msgstr "Message-ID"
4313
4314 #: src/gtk/headers.h:15
4315 msgid "Message-ID:"
4316 msgstr "Message-ID:"
4317
4318 #: src/gtk/headers.h:16
4319 msgid "In-Reply-To"
4320 msgstr "V odpovědi komu"
4321
4322 #: src/gtk/headers.h:17
4323 #: src/prefs_filtering_action.c:1234
4324 #: src/prefs_matcher.c:2119
4325 #: src/quote_fmt.c:59
4326 msgid "References"
4327 msgstr "References"
4328
4329 #: src/gtk/headers.h:17
4330 msgid "References:"
4331 msgstr "References:"
4332
4333 #: src/gtk/headers.h:18
4334 #: src/prefs_filtering_action.c:1227
4335 #: src/prefs_matcher.c:2112
4336 #: src/prefs_summary_column.c:80
4337 #: src/quote_fmt.c:55
4338 #: src/summaryview.c:440
4339 msgid "Subject"
4340 msgstr "Předmět"
4341
4342 #: src/gtk/headers.h:19
4343 msgid "Comments"
4344 msgstr "Komentáře"
4345
4346 #: src/gtk/headers.h:19
4347 msgid "Comments:"
4348 msgstr "Komentáře:"
4349
4350 #: src/gtk/headers.h:20
4351 msgid "Keywords"
4352 msgstr "Klíčová slova"
4353
4354 #: src/gtk/headers.h:20
4355 msgid "Keywords:"
4356 msgstr "Klíčová slova:"
4357
4358 #: src/gtk/headers.h:21
4359 msgid "Resent-Date"
4360 msgstr "Resent-Date"
4361
4362 #: src/gtk/headers.h:21
4363 msgid "Resent-Date:"
4364 msgstr "Resent-Date:"
4365
4366 #: src/gtk/headers.h:22
4367 msgid "Resent-From"
4368 msgstr "Resent-From"
4369
4370 #: src/gtk/headers.h:22
4371 msgid "Resent-From:"
4372 msgstr "Resent-From:"
4373
4374 #: src/gtk/headers.h:23
4375 msgid "Resent-Sender"
4376 msgstr "Resent-Sender"
4377
4378 #: src/gtk/headers.h:23
4379 msgid "Resent-Sender:"
4380 msgstr "Resent-Sender:"
4381
4382 #: src/gtk/headers.h:24
4383 msgid "Resent-To"
4384 msgstr "Resent-To"
4385
4386 #: src/gtk/headers.h:24
4387 msgid "Resent-To:"
4388 msgstr "Resent-To:"
4389
4390 #: src/gtk/headers.h:25
4391 msgid "Resent-Cc"
4392 msgstr "Resent-Cc"
4393
4394 #: src/gtk/headers.h:25
4395 msgid "Resent-Cc:"
4396 msgstr "Resent-Cc:"
4397
4398 #: src/gtk/headers.h:26
4399 msgid "Resent-Bcc"
4400 msgstr "Resent-Bcc"
4401
4402 #: src/gtk/headers.h:26
4403 msgid "Resent-Bcc:"
4404 msgstr "Resent-Bcc:"
4405
4406 #: src/gtk/headers.h:27
4407 msgid "Resent-Message-ID"
4408 msgstr "Resent-Message-ID"
4409
4410 #: src/gtk/headers.h:27
4411 msgid "Resent-Message-ID:"
4412 msgstr "Resent-Message-ID:"
4413
4414 #: src/gtk/headers.h:28
4415 msgid "Return-Path"
4416 msgstr "Návratová adresa"
4417
4418 #: src/gtk/headers.h:28
4419 msgid "Return-Path:"
4420 msgstr "Návratová adresa:"
4421
4422 #: src/gtk/headers.h:29
4423 msgid "Received"
4424 msgstr "Příjmuto"
4425
4426 #: src/gtk/headers.h:29
4427 msgid "Received:"
4428 msgstr "Příjmuto:"
4429
4430 #: src/gtk/headers.h:32
4431 #: src/prefs_filtering_action.c:1233
4432 #: src/prefs_matcher.c:2118
4433 #: src/quote_fmt.c:58
4434 msgid "Newsgroups"
4435 msgstr "Diskusní skupiny"
4436
4437 #: src/gtk/headers.h:33
4438 msgid "Followup-To"
4439 msgstr "Followup-To"
4440
4441 #: src/gtk/headers.h:34
4442 msgid "Delivered-To"
4443 msgstr "Delivered-To"
4444
4445 #: src/gtk/headers.h:34
4446 msgid "Delivered-To:"
4447 msgstr "Delivered-To:"
4448
4449 #: src/gtk/headers.h:35
4450 msgid "Seen"
4451 msgstr "Zobrazen"
4452
4453 #: src/gtk/headers.h:35
4454 msgid "Seen:"
4455 msgstr "Zobrazen:"
4456
4457 #: src/gtk/headers.h:36
4458 #: src/gtk/progressdialog.c:148
4459 #: src/gtk/sslcertwindow.c:163
4460 #: src/prefs_summary_column.c:78
4461 #: src/summaryview.c:2703
4462 msgid "Status"
4463 msgstr "Stav"
4464
4465 #: src/gtk/headers.h:36
4466 #: src/prefs_themes.c:904
4467 msgid "Status:"
4468 msgstr "Stav:"
4469
4470 #: src/gtk/headers.h:37
4471 msgid "Face"
4472 msgstr "Face"
4473
4474 #: src/gtk/headers.h:37
4475 msgid "Face:"
4476 msgstr "Face:"
4477
4478 #: src/gtk/headers.h:38
4479 msgid "Disposition-Notification-To"
4480 msgstr "Disposition-Notification-To"
4481
4482 #: src/gtk/headers.h:38
4483 msgid "Disposition-Notification-To:"
4484 msgstr "Disposition-Notification-To:"
4485
4486 #: src/gtk/headers.h:39
4487 msgid "Return-Receipt-To"
4488 msgstr "Return-Receipt-To"
4489
4490 #: src/gtk/headers.h:39
4491 msgid "Return-Receipt-To:"
4492 msgstr "Return-Receipt-To:"
4493
4494 #: src/gtk/headers.h:40
4495 msgid "User-Agent"
4496 msgstr "User-Agent"
4497
4498 #: src/gtk/headers.h:40
4499 msgid "User-Agent:"
4500 msgstr "User-Agent:"
4501
4502 #: src/gtk/headers.h:41
4503 msgid "Content-Type"
4504 msgstr "Typ obsahu"
4505
4506 #: src/gtk/headers.h:41
4507 #: src/image_viewer.c:326
4508 msgid "Content-Type:"
4509 msgstr "Typ obsahu:"
4510
4511 #: src/gtk/headers.h:42
4512 msgid "Content-Transfer-Encoding"
4513 msgstr "Content-Transfer-Encoding"
4514
4515 #: src/gtk/headers.h:42
4516 msgid "Content-Transfer-Encoding:"
4517 msgstr "Content-Transfer-Encoding:"
4518
4519 #: src/gtk/headers.h:43
4520 msgid "MIME-Version"
4521 msgstr "MIME-Version"
4522
4523 #: src/gtk/headers.h:43
4524 msgid "MIME-Version:"
4525 msgstr "MIME-Version:"
4526
4527 #: src/gtk/headers.h:44
4528 msgid "Precedence"
4529 msgstr "Priorita"
4530
4531 #: src/gtk/headers.h:44
4532 msgid "Precedence:"
4533 msgstr "Priorita:"
4534
4535 #: src/gtk/headers.h:45
4536 #: src/prefs_account.c:1062
4537 msgid "Organization"
4538 msgstr "Organizace"
4539
4540 #: src/gtk/headers.h:45
4541 msgid "Organization:"
4542 msgstr "Organizace:"
4543
4544 #: src/gtk/headers.h:47
4545 msgid "Mailing-List"
4546 msgstr "Konference"
4547
4548 #: src/gtk/headers.h:47
4549 msgid "Mailing-List:"
4550 msgstr "Konference:"
4551
4552 #: src/gtk/headers.h:48
4553 msgid "List-Post"
4554 msgstr "List-Post"
4555
4556 #: src/gtk/headers.h:48
4557 msgid "List-Post:"
4558 msgstr "List-Post:"
4559
4560 #: src/gtk/headers.h:49
4561 msgid "List-Subscribe"
4562 msgstr "List-Subscribe"
4563
4564 #: src/gtk/headers.h:49
4565 msgid "List-Subscribe:"
4566 msgstr "List-Subscribe:"
4567
4568 #: src/gtk/headers.h:50
4569 msgid "List-Unsubscribe"
4570 msgstr "List-Unsubscribe"
4571
4572 #: src/gtk/headers.h:50
4573 msgid "List-Unsubscribe:"
4574 msgstr "List-Unsubscribe:"
4575
4576 #: src/gtk/headers.h:51
4577 msgid "List-Help"
4578 msgstr "List-Help"
4579
4580 #: src/gtk/headers.h:51
4581 msgid "List-Help:"
4582 msgstr "List-Help:"
4583
4584 #: src/gtk/headers.h:52
4585 msgid "List-Archive"
4586 msgstr "List-Archive"
4587
4588 #: src/gtk/headers.h:52
4589 msgid "List-Archive:"
4590 msgstr "List-Archive:"
4591
4592 #: src/gtk/headers.h:53
4593 msgid "List-Owner"
4594 msgstr "List-Owner"
4595
4596 #: src/gtk/headers.h:53
4597 msgid "List-Owner:"
4598 msgstr "List-Owner:"
4599
4600 #: src/gtk/headers.h:55
4601 msgid "X-Label"
4602 msgstr "X-Label"
4603
4604 #: src/gtk/headers.h:55
4605 msgid "X-Label:"
4606 msgstr "X-Label:"
4607
4608 #: src/gtk/headers.h:56
4609 msgid "X-Mailer"
4610 msgstr "X-Mailer"
4611
4612 #: src/gtk/headers.h:56
4613 msgid "X-Mailer:"
4614 msgstr "X-Mailer:"
4615
4616 #: src/gtk/headers.h:57
4617 msgid "X-Status"
4618 msgstr "X-Status"
4619
4620 #: src/gtk/headers.h:57
4621 msgid "X-Status:"
4622 msgstr "X-Status:"
4623
4624 #: src/gtk/headers.h:58
4625 msgid "X-Face"
4626 msgstr "X-Face"
4627
4628 #: src/gtk/headers.h:58
4629 msgid "X-Face:"
4630 msgstr "X-Face:"
4631
4632 #: src/gtk/headers.h:59
4633 msgid "X-No-Archive"
4634 msgstr "X-No-Archive"
4635
4636 #: src/gtk/headers.h:59
4637 msgid "X-No-Archive:"
4638 msgstr "X-No-Archive:"
4639
4640 #: src/gtk/headers.h:62
4641 msgid "In reply to"
4642 msgstr "Odpovědět komu"
4643
4644 #: src/gtk/headers.h:62
4645 msgid "In reply to:"
4646 msgstr "V odpovědi na:"
4647
4648 #: src/gtk/headers.h:63
4649 msgid "To or Cc"
4650 msgstr "Komu nebo Kopie"
4651
4652 #: src/gtk/headers.h:63
4653 msgid "To or Cc:"
4654 msgstr "Komu nebo Kopie:"
4655
4656 #: src/gtk/headers.h:64
4657 msgid "From, To or Subject"
4658 msgstr "Od, Komu nebo Předmět"
4659
4660 #: src/gtk/headers.h:64
4661 msgid "From, To or Subject:"
4662 msgstr "Od, Komu nebo Předmět"
4663
4664 #: src/gtk/icon_legend.c:63
4665 msgid "New message"
4666 msgstr "Nová zpráva"
4667
4668 #: src/gtk/icon_legend.c:64
4669 msgid "Unread message"
4670 msgstr "Nepřečtená zpráva"
4671
4672 #: src/gtk/icon_legend.c:65
4673 msgid "Message has been replied to"
4674 msgstr "Zpráva, na kterou bylo odpovězeno"
4675
4676 #: src/gtk/icon_legend.c:66
4677 msgid "Message has been forwarded"
4678 msgstr "Zpráva byla předána"
4679
4680 #: src/gtk/icon_legend.c:67
4681 msgid "Message has been forwarded and replied to"
4682 msgstr "Zpráva byla přeposlána a bylo na ni odpovězeno"
4683
4684 #: src/gtk/icon_legend.c:68
4685 msgid "Message is in an ignored thread"
4686 msgstr "Zpráva je v ignorovaném vlákně"
4687
4688 #: src/gtk/icon_legend.c:69
4689 msgid "Message is in a watched thread"
4690 msgstr "Zpráva je ve sledovaném vlákně"
4691
4692 #: src/gtk/icon_legend.c:70
4693 msgid "Message is spam"
4694 msgstr "Nevyžádaná zpráva (spam)"
4695
4696 #: src/gtk/icon_legend.c:72
4697 msgid "Message has attachment(s)"
4698 msgstr "Zpráva má přílohu/přílohy"
4699
4700 #: src/gtk/icon_legend.c:73
4701 msgid "Digitally signed message"
4702 msgstr "Digitálně podepsaná zpráva"
4703
4704 #: src/gtk/icon_legend.c:74
4705 msgid "Encrypted message"
4706 msgstr "Šifrovaná zpráva"
4707
4708 #: src/gtk/icon_legend.c:75
4709 msgid "Message is signed and has attachment(s)"
4710 msgstr "Zpráva je digitálně podepsaná a má přílohu/přílohy"
4711
4712 #: src/gtk/icon_legend.c:76
4713 msgid "Message is encrypted and has attachment(s)"
4714 msgstr "Zpráva je šifrovaná a má přílohu/přílohy"
4715
4716 #: src/gtk/icon_legend.c:78
4717 msgid "Marked message"
4718 msgstr "Označená zpráva"
4719
4720 #: src/gtk/icon_legend.c:79
4721 msgid "Message is marked for deletion"
4722 msgstr "Zpráva je označena k odstranění"
4723
4724 #: src/gtk/icon_legend.c:80
4725 msgid "Message is marked for moving"
4726 msgstr "Zpráva je označena pro přesun"
4727
4728 #: src/gtk/icon_legend.c:81
4729 msgid "Message is marked for copying"
4730 msgstr "Zpráva je označena pro kopírování"
4731
4732 #: src/gtk/icon_legend.c:83
4733 msgid "Locked message"
4734 msgstr "Zamknutá zpráva"
4735
4736 #: src/gtk/icon_legend.c:85
4737 msgid "Folder (normal, opened)"
4738 msgstr "Složka (normální, otevřená)"
4739
4740 #: src/gtk/icon_legend.c:86
4741 msgid "Folder with read messages hidden"
4742 msgstr "Složka se skrytými přečtenými zprávami"
4743
4744 #: src/gtk/icon_legend.c:87
4745 msgid "Folder contains marked messages"
4746 msgstr "Složka obsahuje označené zprávy"
4747
4748 #: src/gtk/icon_legend.c:121
4749 msgid "Icon Legend"
4750 msgstr "Význam ikon"
4751
4752 #: src/gtk/icon_legend.c:139
4753 msgid "<span weight=\"bold\">The following icons are used to show the status of messages and folders:</span>"
4754 msgstr "<span weight=\"bold\">Následující ikony jsou používány pro zobrazení stavu zpráv a složek:</span>"
4755
4756 #: src/gtk/inputdialog.c:245
4757 #: src/gtk/inputdialog.c:267
4758 #, c-format
4759 msgid "Input password for %s on %s:"
4760 msgstr "Zadejte heslo pro %s na %s:"
4761
4762 #: src/gtk/inputdialog.c:248
4763 #: src/gtk/inputdialog.c:251
4764 #: src/gtk/inputdialog.c:270
4765 #: src/gtk/inputdialog.c:273
4766 #, c-format
4767 msgid "Input password for %s:"
4768 msgstr "Zadejte heslo pro %s:"
4769
4770 #: src/gtk/inputdialog.c:254
4771 #: src/gtk/inputdialog.c:276
4772 msgid "Input password:"
4773 msgstr "Zadejte heslo:"
4774
4775 #: src/gtk/inputdialog.c:255
4776 #: src/gtk/inputdialog.c:283
4777 #: src/gtk/inputdialog.c:295
4778 msgid "Input password"
4779 msgstr "Zadejte heslo"
4780
4781 #: src/gtk/inputdialog.c:285
4782 msgid "Remember password for this session"
4783 msgstr "Pamatovat heslo pro tuto relaci"
4784
4785 #: src/gtk/inputdialog.c:383
4786 #: src/gtk/inputdialog.c:432
4787 msgid "Remember this"
4788 msgstr "Zapamatovat"
4789
4790 #: src/gtk/logwindow.c:450
4791 msgid "Clear _Log"
4792 msgstr "Vyčistit _protokol"
4793
4794 #: src/gtk/pluginwindow.c:163
4795 #: src/gtk/pluginwindow.c:168
4796 msgid ""
4797 "\n"
4798 "\n"
4799 "Version: "
4800 msgstr ""
4801 "\n"
4802 "\n"
4803 "Verze: "
4804
4805 #: src/gtk/pluginwindow.c:166
4806 msgid "Error: "
4807 msgstr "Chyba: "
4808
4809 #: src/gtk/pluginwindow.c:167
4810 msgid "Plugin is not functional."
4811 msgstr "Zásuvný modul není funkční."
4812
4813 #: src/gtk/pluginwindow.c:200
4814 msgid "Select the Plugins to load"
4815 msgstr "Vyberte zásuvný modul pro načtení"
4816
4817 #: src/gtk/pluginwindow.c:215
4818 #, c-format
4819 msgid ""
4820 "The following error occurred while loading %s :\n"
4821 "\n"
4822 "%s\n"
4823 msgstr ""
4824 "Nastala následující chyba při zavádění %s :\n"
4825 "\n"
4826 "%s\n"
4827
4828 #: src/gtk/pluginwindow.c:303
4829 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:456
4830 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:128
4831 #: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:552
4832 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:647
4833 #: src/plugins/trayicon/trayicon_prefs.c:68
4834 #: src/prefs_toolbar.c:912
4835 msgid "Plugins"
4836 msgstr "Zásuvné moduly"
4837
4838 #: src/gtk/pluginwindow.c:336
4839 msgid "Load..."
4840 msgstr "Zavést..."
4841
4842 #: src/gtk/pluginwindow.c:337
4843 msgid "Unload"
4844 msgstr "Odebrat"
4845
4846 #: src/gtk/pluginwindow.c:350
4847 #: src/prefs_summaries.c:220
4848 msgid "Description"
4849 msgstr "Popis"
4850
4851 #: src/gtk/pluginwindow.c:372
4852 msgid "More plugins are available from the Claws Mail website."
4853 msgstr "Další zásuvné moduly jsou dostupné z webových stránek Claws Mail."
4854
4855 #: src/gtk/pluginwindow.c:378
4856 #: src/prefs_themes.c:843
4857 msgid "Get more..."
4858 msgstr "Získat další..."
4859
4860 #: src/gtk/pluginwindow.c:413
4861 msgid "Click here to load one or more plugins"
4862 msgstr "Klikněte zde pro načtení jednoho nebo více modulů"
4863
4864 #: src/gtk/pluginwindow.c:416
4865 msgid "Unload the selected plugin"
4866 msgstr "Odebrat vybraný zásuvný modul"
4867
4868 #: src/gtk/pluginwindow.c:481
4869 msgid "Loaded plugins"
4870 msgstr "Zavedené moduly"
4871
4872 #: src/gtk/prefswindow.c:673
4873 msgid "Page Index"
4874 msgstr "Index stránky"
4875
4876 #: src/gtk/progressdialog.c:90
4877 #: src/mainwindow.c:794
4878 msgid "_Hide"
4879 msgstr "_Skrýt"
4880
4881 #: src/gtk/progressdialog.c:140
4882 #: src/prefs_account.c:3203
4883 #: src/prefs_account.c:3221
4884 #: src/prefs_account.c:3239
4885 #: src/prefs_account.c:3257
4886 #: src/prefs_account.c:3275
4887 #: src/prefs_account.c:3293
4888 #: src/prefs_account.c:3312
4889 #: src/prefs_account.c:3394
4890 #: src/prefs_filtering_action.c:1390
4891 #: src/prefs_filtering.c:394
4892 #: src/prefs_filtering.c:1879
4893 msgid "Account"
4894 msgstr "Účet"
4895
4896 #: src/gtk/quicksearch.c:495
4897 msgid "all messages"
4898 msgstr "všechny zprávy"
4899
4900 #: src/gtk/quicksearch.c:496
4901 msgid "messages whose age is greater than #"
4902 msgstr "zprávy starší než #"
4903
4904 #: src/gtk/quicksearch.c:497
4905 msgid "messages whose age is less than #"
4906 msgstr "zprávy mladší než #"
4907
4908 #: src/gtk/quicksearch.c:498
4909 msgid "messages which contain S in the message body"
4910 msgstr "zprávy obsahující S v těle zprávy"
4911
4912 #: src/gtk/quicksearch.c:499
4913 msgid "messages which contain S in the whole message"
4914 msgstr "zprávy obsahující S v celé zprávě"
4915
4916 #: src/gtk/quicksearch.c:500
4917 msgid "messages carbon-copied to S"
4918 msgstr "zpráva obsahující S v poli \"Kopie\""
4919
4920 #: src/gtk/quicksearch.c:501
4921 msgid "message is either to: or cc: to S"
4922 msgstr "zpráva obsahující S v poli \"Komu\" nebo \"Kopie\""
4923
4924 #: src/gtk/quicksearch.c:502
4925 msgid "deleted messages"
4926 msgstr "odstraněné zprávy"
4927
4928 #: src/gtk/quicksearch.c:503
4929 msgid "messages which contain S in the Sender field"
4930 msgstr "zpráva obsahující S v poli \"Odesílatel\""
4931
4932 #: src/gtk/quicksearch.c:504
4933 msgid "true if execute \"S\" succeeds"
4934 msgstr "pravda, pokud bylo provedení \"S\" úspěšné"
4935
4936 #: src/gtk/quicksearch.c:505
4937 msgid "messages originating from user S"
4938 msgstr "zprávy pocházející od uživatele S"
4939
4940 #: src/gtk/quicksearch.c:506
4941 msgid "forwarded messages"
4942 msgstr "přeposlané zprávy"
4943
4944 #: src/gtk/quicksearch.c:507
4945 msgid "messages which have attachments"
4946 msgstr "zprávy, které mají přílohy"
4947
4948 #: src/gtk/quicksearch.c:508
4949 msgid "messages which contain header S"
4950 msgstr "zprávy obsahující záhlaví S"
4951
4952 #: src/gtk/quicksearch.c:509
4953 msgid "messages which contain S in Message-ID header"
4954 msgstr "zprávy obsahující S v záhlaví \"Message-ID\""
4955
4956 #: src/gtk/quicksearch.c:510
4957 msgid "messages which contain S in In-Reply-To header"
4958 msgstr "zprávy obsahující S v záhlaví In-Reply-To"
4959
4960 #: src/gtk/quicksearch.c:511
4961 msgid "messages which are marked with color #"
4962 msgstr "zprávy obarvené barvou č. #"
4963
4964 #: src/gtk/quicksearch.c:512
4965 msgid "locked messages"
4966 msgstr "zamknuté zprávy"
4967
4968 #: src/gtk/quicksearch.c:513
4969 msgid "messages which are in newsgroup S"
4970 msgstr "zprávy, které jsou v diskusní skupině S"
4971
4972 #: src/gtk/quicksearch.c:514
4973 msgid "new messages"
4974 msgstr "nové zprávy"
4975
4976 #: src/gtk/quicksearch.c:515
4977 msgid "old messages"
4978 msgstr "staré zprávy"
4979
4980 #: src/gtk/quicksearch.c:516
4981 msgid "incomplete messages (not entirely downloaded)"
4982 msgstr "nekompletní zprávy (zprávy neúplně stažené)"
4983
4984 #: src/gtk/quicksearch.c:517
4985 msgid "messages which have been replied to"
4986 msgstr "zprávy, na které bylo odpovězeno"
4987
4988 #: src/gtk/quicksearch.c:518
4989 msgid "read messages"
4990 msgstr "přečtené zprávy"
4991
4992 #: src/gtk/quicksearch.c:519
4993 msgid "messages which contain S in subject"
4994 msgstr "zprávy obsahující S v poli \"Předmět\""
4995
4996 #: src/gtk/quicksearch.c:520
4997 msgid "messages whose score is equal to #"
4998 msgstr "zprávy, jejichž ohodnocení je rovné #"
4999
5000 #: src/gtk/quicksearch.c:521
5001 msgid "messages whose score is greater than #"
5002 msgstr "zprávy, jejichž ohodnocení je větší než #"
5003
5004 #: src/gtk/quicksearch.c:522
5005 msgid "messages whose score is lower than #"
5006 msgstr "zprávy, jejichž ohodnocení je menší než #"
5007
5008 #: src/gtk/quicksearch.c:523
5009 msgid "messages whose size is equal to #"
5010 msgstr "zprávy, jejichž velikost je rovna #"
5011
5012 #: src/gtk/quicksearch.c:524
5013 msgid "messages whose size is greater than #"
5014 msgstr "zprávy, jejichž velikost je větší než #"
5015
5016 #: src/gtk/quicksearch.c:525
5017 msgid "messages whose size is smaller than #"
5018 msgstr "zprávy, jejichž velikost je menší #"
5019
5020 #: src/gtk/quicksearch.c:526
5021 msgid "messages which have been sent to S"
5022 msgstr "zprávy, které byly odeslány S"
5023
5024 #: src/gtk/quicksearch.c:527
5025 msgid "messages which tags contain S"
5026 msgstr "zprávy se značkami obsahujícími S"
5027
5028 #: src/gtk/quicksearch.c:528
5029 msgid "messages which have tag(s)"
5030 msgstr "zprávy, se značkami"
5031
5032 #: src/gtk/quicksearch.c:529
5033 msgid "marked messages"
5034 msgstr "označené zprávy"
5035
5036 #: src/gtk/quicksearch.c:530
5037 msgid "unread messages"
5038 msgstr "nepřečtené zprávy"
5039
5040 #: src/gtk/quicksearch.c:531
5041 msgid "messages which contain S in References header"
5042 msgstr "zprávy obsahující S v záhlaví \"References\""
5043
5044 #: src/gtk/quicksearch.c:532
5045 #, c-format
5046 msgid "messages returning 0 when passed to command - %F is message file"
5047 msgstr "zprávy vracející 0, jsou-li předány příkazu - %F je soubor se zprávou"
5048
5049 #: src/gtk/quicksearch.c:533
5050 msgid "messages which contain S in X-Label header"
5051 msgstr "zprávy obsahující S v záhlaví \"X-Label\""
5052
5053 #: src/gtk/quicksearch.c:535
5054 msgid "logical AND operator"
5055 msgstr "logický operátor A (AND)"
5056
5057 #: src/gtk/quicksearch.c:536
5058 msgid "logical OR operator"
5059 msgstr "logický operátor NEBO (OR)"
5060
5061 #: src/gtk/quicksearch.c:537
5062 msgid "logical NOT operator"
5063 msgstr "logický operátor NENÍ PRAVDA, ŽE (NOT)"
5064
5065 #: src/gtk/quicksearch.c:538
5066 msgid "case sensitive search"
5067 msgstr "vyhledávání rozlišuje malá a velká písmena"
5068
5069 #: src/gtk/quicksearch.c:540
5070 msgid "all filtering expressions are allowed"
5071 msgstr "všechny filtrovací výrazy jsou povoleny"
5072
5073 #: src/gtk/quicksearch.c:548
5074 #: src/summary_search.c:398
5075 msgid "Extended Search"
5076 msgstr "Rozšířené vyhledávání"
5077
5078 #: src/gtk/quicksearch.c:549
5079 msgid ""
5080 "Extended Search allows the user to define criteria that messages must have in order to match and be displayed in the message list.\n"
5081 "The following symbols can be used:"
5082 msgstr ""
5083 "Rozšířené vyhledávání umožňuje definovat podmínky, které musí zpráva splňovat, aby byla zobrazena v seznamu zpráv.\n"
5084 "Následující symboly mohou být použity:"
5085
5086 #: src/gtk/quicksearch.c:734
5087 msgid "From/To/Subject/Tag"
5088 msgstr "Od/Komu/Předmět/Značka"
5089
5090 #: src/gtk/quicksearch.c:745
5091 msgid "Recursive"
5092 msgstr "Včetně podsložek"
5093
5094 #: src/gtk/quicksearch.c:755
5095 msgid "Sticky"
5096 msgstr "Zachovat i při změně složky"
5097
5098 #: src/gtk/quicksearch.c:765
5099 msgid "Type-ahead"
5100 msgstr "Vyhledávat během psaní"
5101
5102 #: src/gtk/quicksearch.c:777
5103 msgid "Run on select"
5104 msgstr "Spustit na vybrané"
5105
5106 #: src/gtk/quicksearch.c:815
5107 msgid "Clear the current search"
5108 msgstr "Odstranit nastavenou podmínku"
5109
5110 #: src/gtk/quicksearch.c:825
5111 #: src/summary_search.c:351
5112 msgid "Edit search criteria"
5113 msgstr "Upravit vyhledávací kritéria"
5114
5115 #: src/gtk/quicksearch.c:834
5116 msgid "Information about extended symbols"
5117 msgstr "Informace o rozšířených možnostech vyhledávání"
5118
5119 #: src/gtk/quicksearch.c:873
5120 #: src/gtk/quicksearch.c:888
5121 msgid "_Information"
5122 msgstr "_Informace"
5123
5124 #: src/gtk/quicksearch.c:875
5125 #: src/gtk/quicksearch.c:890
5126 msgid "C_lear"
5127 msgstr "Vyč_istit"
5128
5129 #: src/gtk/quicksearch.c:1422
5130 #: src/summaryview.c:1316
5131 #, c-format
5132 msgid "Searching in %s... \n"
5133 msgstr "Hledám v %s... \n"
5134
5135 #: src/gtk/sslcertwindow.c:84
5136 #: src/gtk/sslcertwindow.c:91
5137 #: src/gtk/sslcertwindow.c:106
5138 #: src/gtk/sslcertwindow.c:111
5139 #: src/gtk/sslcertwindow.c:118
5140 #: src/gtk/sslcertwindow.c:133
5141 msgid "<not in certificate>"
5142 msgstr "<not in certificate>"
5143
5144 #: src/gtk/sslcertwindow.c:156
5145 #: src/gtk/sslcertwindow.c:324
5146 #: src/gtk/sslcertwindow.c:365
5147 #: src/gtk/sslcertwindow.c:420
5148 msgid "Correct"
5149 msgstr "Správný"
5150
5151 #: src/gtk/sslcertwindow.c:161
5152 msgid "Owner"
5153 msgstr "Vlastník"
5154
5155 #: src/gtk/sslcertwindow.c:162
5156 msgid "Signer"
5157 msgstr "Podepsal"
5158
5159 #: src/gtk/sslcertwindow.c:169
5160 #: src/gtk/sslcertwindow.c:193
5161 #: src/prefs_themes.c:860
5162 msgid "Name: "
5163 msgstr "Jméno: "
5164
5165 #: src/gtk/sslcertwindow.c:177
5166 #: src/gtk/sslcertwindow.c:201
5167 msgid "Organization: "
5168 msgstr "Organizace: "
5169
5170 #: src/gtk/sslcertwindow.c:185
5171 #: src/gtk/sslcertwindow.c:209
5172 msgid "Location: "
5173 msgstr "Umístění: "
5174
5175 #: src/gtk/sslcertwindow.c:217
5176 msgid "Fingerprint: \n"
5177 msgstr "Fingerprint: \n"
5178
5179 #: src/gtk/sslcertwindow.c:227
5180 msgid "Signature status: "
5181 msgstr "Stav podpisu: "
5182
5183 #: src/gtk/sslcertwindow.c:234
5184 msgid "Expires on: "
5185 msgstr "Datum vypršení: "
5186
5187 #: src/gtk/sslcertwindow.c:300
5188 #, c-format
5189 msgid "SSL certificate for %s"
5190 msgstr "SSL certifikát pro: %s"
5191
5192 #: src/gtk/sslcertwindow.c:316
5193 #, c-format
5194 msgid ""
5195 "Certificate for %s is unknown.\n"
5196 "Do you want to accept it?"
5197 msgstr ""
5198 "Certifikát pro %s je neznámý.\n"
5199 "Chcete jej přijmout?"
5200
5201 #: src/gtk/sslcertwindow.c:326
5202 #: src/gtk/sslcertwindow.c:367
5203 #: src/gtk/sslcertwindow.c:422
5204 #, c-format
5205 msgid "Signature status: %s"
5206 msgstr "Stav podpisu: %s"
5207
5208 #: src/gtk/sslcertwindow.c:334
5209 #: src/gtk/sslcertwindow.c:375
5210 msgid "_View certificate"
5211 msgstr "_Zobrazit certifikát"
5212
5213 #: src/gtk/sslcertwindow.c:339
5214 msgid "Unknown SSL Certificate"
5215 msgstr "Neznámý SSL certifikát"
5216
5217 #: src/gtk/sslcertwindow.c:340
5218 #: src/gtk/sslcertwindow.c:381
5219 #: src/gtk/sslcertwindow.c:435
5220 msgid "_Cancel connection"
5221 msgstr "_Zrušit připojení"
5222
5223 #: src/gtk/sslcertwindow.c:340
5224 #: src/gtk/sslcertwindow.c:435
5225 msgid "_Accept and save"
5226 msgstr "_Přijmout a uložit"
5227
5228 #: src/gtk/sslcertwindow.c:356
5229 #, c-format
5230 msgid ""
5231 "Certificate for %s is expired.\n"
5232 "Do you want to continue?"
5233 msgstr ""
5234 "Platnost certifikátu pro %s skončila.\n"
5235 "Chcete pokračovat?"
5236
5237 #: src/gtk/sslcertwindow.c:380
5238 msgid "Expired SSL Certificate"
5239 msgstr "SSL certifikáty se skončenou platností"
5240
5241 #: src/gtk/sslcertwindow.c:381
5242 msgid "_Accept"
5243 msgstr "_Přijmout"
5244
5245 #: src/gtk/sslcertwindow.c:399
5246 msgid "New certificate:"
5247 msgstr "Nový certifikát:"
5248
5249 #: src/gtk/sslcertwindow.c:404
5250 msgid "Known certificate:"
5251 msgstr "Známý certifikát:"
5252
5253 #: src/gtk/sslcertwindow.c:411
5254 #, c-format
5255 msgid "Certificate for %s has changed. Do you want to accept it?"
5256 msgstr "Certifikát pro %s se změnil. Chcete jej přijmout?"
5257
5258 #: src/gtk/sslcertwindow.c:430
5259 msgid "_View certificates"
5260 msgstr "_Zobrazit certifikáty"
5261
5262 #: src/gtk/sslcertwindow.c:434
5263 msgid "Changed SSL Certificate"
5264 msgstr "Změněné SSL certifikáty"
5265
5266 #: src/headerview.c:106
5267 msgid "Tags:"
5268 msgstr "Značky:"
5269
5270 #: src/headerview.c:215
5271 #: src/summaryview.c:3259
5272 #: src/summaryview.c:3276
5273 #: src/summaryview.c:3297
5274 msgid "(No From)"
5275 msgstr "(Neznámý odesílatel)"
5276
5277 #: src/headerview.c:230
5278 #: src/summaryview.c:3310
5279 #: src/summaryview.c:3314
5280 msgid "(No Subject)"
5281 msgstr "(Žádný předmět)"
5282
5283 #: src/image_viewer.c:99
5284 msgid "Error:"
5285 msgstr "Chyba:"
5286
5287 #: src/image_viewer.c:298
5288 #: src/mimeview.c:2591
5289 msgid "Filename:"
5290 msgstr "Název souboru:"
5291
5292 #: src/image_viewer.c:305
5293 msgid "Filesize:"
5294 msgstr "Velikost souboru:"
5295
5296 #: src/image_viewer.c:354
5297 msgid "Load Image"
5298 msgstr "Načíst obrázek"
5299
5300 #: src/imap.c:545
5301 msgid "IMAP4 connection broken\n"
5302 msgstr "Přerušeno IMAP4 spojení\n"
5303
5304 #: src/imap.c:576
5305 #, c-format
5306 msgid "IMAP error on %s: authenticated\n"
5307 msgstr "IMAP chyba na %s: ověřen\n"
5308
5309 #: src/imap.c:579
5310 #, c-format
5311 msgid "IMAP error on %s: not authenticated\n"
5312 msgstr "IMAP chyba na %s: neověřen\n"
5313
5314 #: src/imap.c:582
5315 #, c-format
5316 msgid "IMAP error on %s: bad state\n"
5317 msgstr "IMAP chyba na %s: špatný stav\n"
5318
5319 #: src/imap.c:585
5320 #, c-format
5321 msgid "IMAP error on %s: stream error\n"
5322 msgstr "IMAP chyba na %s: chyba streamu\n"
5323
5324 #: src/imap.c:588
5325 #, c-format
5326 msgid "IMAP error on %s: parse error (very probably non-RFC compliance from the server)\n"
5327 msgstr "IMAP chyba na %s: chyba parsování(velmi pravděpodobně non-RFC data ze serveru)\n"
5328
5329 #: src/imap.c:592
5330 #, c-format
5331 msgid "IMAP error on %s: connection refused\n"
5332 msgstr "IMAP chyba na %s: připojení odmítnuto\n"
5333
5334 #: src/imap.c:595
5335 #, c-format
5336 msgid "IMAP error on %s: memory error\n"
5337 msgstr "IMAP chyba na %s: Chyba paměti\n"
5338
5339 #: src/imap.c:598
5340 #, c-format
5341 msgid "IMAP error on %s: fatal error\n"
5342 msgstr "IMAP chyba na %s: fatální chyba\n"
5343
5344 #: src/imap.c:601
5345 #, c-format
5346 msgid "IMAP error on %s: protocol error(very probably non-RFC compliance from the server)\n"
5347 msgstr "IMAP chyba na %s: chyba protokolu(velmi pravděpodobně non-RFC data ze serveru)\n"
5348
5349 #: src/imap.c:605
5350 #, c-format
5351 msgid "IMAP error on %s: connection not accepted\n"
5352 msgstr "IMAP chyba na %s: spojení nepřijato\n"
5353
5354 #: src/imap.c:608
5355 #, c-format
5356 msgid "IMAP error on %s: APPEND error\n"
5357 msgstr "IMAP chyba na %s: APPEND chyba\n"
5358
5359 #: src/imap.c:611
5360 #, c-format
5361 msgid "IMAP error on %s: NOOP error\n"
5362 msgstr "IMAP chyba na %s: NOOP chyba\n"
5363
5364 #: src/imap.c:614
5365 #, c-format
5366 msgid "IMAP error on %s: LOGOUT error\n"
5367 msgstr "IMAP chyba na %s: LOGOUT chyba\n"
5368
5369 #: src/imap.c:617
5370 #, c-format
5371 msgid "IMAP error on %s: CAPABILITY error\n"
5372 msgstr "IMAP chyba na %s: CAPABILITY chyba\n"
5373
5374 #: src/imap.c:620
5375 #, c-format
5376 msgid "IMAP error on %s: CHECK error\n"
5377 msgstr "IMAP chyba na %s: CHECK chyba\n"
5378
5379 #: src/imap.c:623
5380 #, c-format
5381 msgid "IMAP error on %s: CLOSE error\n"
5382 msgstr "IMAP chyba na %s: CLOSE chyba\n"
5383
5384 #: src/imap.c:626
5385 #, c-format
5386 msgid "IMAP error on %s: EXPUNGE error\n"
5387 msgstr "IMAP chyba na %s: EXPUNGE chyba\n"
5388
5389 #: src/imap.c:629
5390 #, c-format
5391 msgid "IMAP error on %s: COPY error\n"
5392 msgstr "IMAP chyba na %s: COPY chyba\n"
5393
5394 #: src/imap.c:632
5395 #, c-format
5396 msgid "IMAP error on %s: UID COPY error\n"
5397 msgstr "IMAP chyba na %s: UID COPY chyba\n"
5398
5399 #: src/imap.c:635
5400 #, c-format
5401 msgid "IMAP error on %s: CREATE error\n"
5402 msgstr "IMAP chyba na %s: CREATE chyba\n"
5403
5404 #: src/imap.c:638
5405 #, c-format
5406 msgid "IMAP error on %s: DELETE error\n"
5407 msgstr "IMAP chyba na %s: DELETE chyba\n"
5408
5409 #: src/imap.c:641
5410 #, c-format
5411 msgid "IMAP error on %s: EXAMINE error\n"
5412 msgstr "IMAP chyba na %s: EXAMINE chyba\n"
5413
5414 #: src/imap.c:644
5415 #, c-format
5416 msgid "IMAP error on %s: FETCH error\n"
5417 msgstr "IMAP chyba na %s: FETCH chyba\n"
5418
5419 #: src/imap.c:647
5420 #, c-format
5421 msgid "IMAP error on %s: UID FETCH error\n"
5422 msgstr "IMAP chyba na %s: UID FETCH chyba\n"
5423
5424 #: src/imap.c:650
5425 #, c-format
5426 msgid "IMAP error on %s: LIST error\n"
5427 msgstr "IMAP chyba na %s: LIST chyba\n"
5428
5429 #: src/imap.c:653
5430 #, c-format
5431 msgid "IMAP error on %s: LOGIN error\n"
5432 msgstr "IMAP chyba na %s: LOGIN chyba\n"
5433
5434 #: src/imap.c:656
5435 #, c-format
5436 msgid "IMAP error on %s: LSUB error\n"
5437 msgstr "IMAP chyba na %s: LSUB chyba\n"
5438
5439 #: src/imap.c:659
5440 #, c-format
5441 msgid "IMAP error on %s: RENAME error\n"
5442 msgstr "IMAP chyba na %s: RENAME chyba\n"
5443
5444 #: src/imap.c:662
5445 #, c-format
5446 msgid "IMAP error on %s: SEARCH error\n"
5447 msgstr "IMAP chyba na %s: SEARCH chyba\n"
5448
5449 #: src/imap.c:665
5450 #, c-format
5451 msgid "IMAP error on %s: UID SEARCH error\n"
5452 msgstr "IMAP chyba na %s: UID SEARCH chyba\n"
5453
5454 #: src/imap.c:668
5455 #, c-format
5456 msgid "IMAP error on %s: SELECT error\n"
5457 msgstr "IMAP chyba na %s: SELECT chyba\n"
5458
5459 #: src/imap.c:671
5460 #, c-format
5461 msgid "IMAP error on %s: STATUS error\n"
5462 msgstr "IMAP chyba na %s: STATUS chyba\n"
5463
5464 #: src/imap.c:674
5465 #, c-format
5466 msgid "IMAP error on %s: STORE error\n"
5467 msgstr "IMAP chyba na %s: STORE chyba\n"
5468
5469 #: src/imap.c:677
5470 #, c-format
5471 msgid "IMAP error on %s: UID STORE error\n"
5472 msgstr "IMAP chyba na %s: UID STORE chyba\n"
5473
5474 #: src/imap.c:680
5475 #, c-format
5476 msgid "IMAP error on %s: SUBSCRIBE error\n"
5477 msgstr "IMAP chyba na %s: SUBSCRIBE chyba\n"
5478
5479 #: src/imap.c:683
5480 #, c-format
5481 msgid "IMAP error on %s: UNSUBSCRIBE error\n"
5482 msgstr "IMAP chyba na %s: UNSUBSCRIBE chyba\n"
5483
5484 #: src/imap.c:686
5485 #, c-format
5486 msgid "IMAP error on %s: STARTTLS error\n"
5487 msgstr "IMAP chyba na %s: STARTTLS chyba\n"
5488
5489 #: src/imap.c:689
5490 #, c-format
5491 msgid "IMAP error on %s: INVAL error\n"
5492 msgstr "IMAP chyba na %s: INVAL chyba\n"
5493
5494 #: src/imap.c:692
5495 #, c-format
5496 msgid "IMAP error on %s: EXTENSION error\n"
5497 msgstr "IMAP chyba na %s: EXTENSION chyba\n"
5498
5499 #: src/imap.c:695
5500 #, c-format
5501 msgid "IMAP error on %s: SASL error\n"
5502 msgstr "IMAP chyba na %s: SASL chyba\n"
5503
5504 #: src/imap.c:699
5505 #, c-format
5506 msgid "IMAP error on %s: SSL error\n"
5507 msgstr "IMAP chyba na %s: SSL chyba\n"
5508
5509 #: src/imap.c:703
5510 #, c-format
5511 msgid "IMAP error on %s: Unknown error [%d]\n"
5512 msgstr "IMAP chyba na %s: Neznámá chyba [%d]\n"
5513
5514 #: src/imap.c:884
5515 msgid ""
5516 "\n"
5517 "\n"
5518 "CRAM-MD5 logins only work if libetpan has been compiled with SASL support and the CRAM-MD5 SASL plugin is installed."
5519 msgstr ""
5520 "\n"
5521 "\n"
5522 "Přihlášení pomocí CRAM-MD5 pracuje pouze pokud byl libetpan zkompilován s podporou SASL a je nainstalován zásuvný modul CRAM-MD5 SASL."
5523
5524 #: src/imap.c:890
5525 msgid ""
5526 "\n"
5527 "\n"
5528 "DIGEST-MD5 logins only work if libetpan has been compiled with SASL support and the DIGEST-MD5 SASL plugin is installed."
5529 msgstr ""
5530 "\n"
5531 "\n"
5532 "Přihlášení pomocí DIGEST-MD5 pracuje pouze pokud byl libetpan zkompilován s podporou SASL a je nainstalován zásuvný modul DIGEST-MD5 SASL."
5533
5534 #: src/imap.c:897
5535 #, c-format
5536 msgid "Connection to %s failed: login refused.%s"
5537 msgstr "Připojení k %s selhalo: přihlášení odmítnuto.%s"
5538
5539 #: src/imap.c:901
5540 #, c-format
5541 msgid "Connection to %s failed: login refused.%s\n"
5542 msgstr "Připojení k %s selhalo: přihlášení odmítnuto.%s\n"
5543
5544 #: src/imap.c:919
5545 #, c-format
5546 msgid "Connecting to %s failed"
5547 msgstr "Připojení k %s selhalo"
5548
5549 #: src/imap.c:926