9467f1074aa8ca25a9c8d9372f68d93a1f1e3032
[claws.git] / po / cs.po
1 # Czech translation of Claws Mail.
2 # Copyright © 2000-2014 The Claws Mail team.
3 # This file is distributed under the same license
4 # as the Claws Mail package, see COPYING file.
5 #
6 # Jan Mura <jan_mura@altavista.com>, 2000.
7 # David Vachulka <david@konstrukce-cad.com>, 2013.
8 #
9 msgid ""
10 msgstr ""
11 "Project-Id-Version: Claws Mail 3.9.3\n"
12 "Report-Msgid-Bugs-To: paul@claws-mail.org\n"
13 "POT-Creation-Date: 2013-12-07 08:54+0000\n"
14 "PO-Revision-Date: 2013-12-07 13:24+0100\n"
15 "Last-Translator: David Vachulka <david@konstrukce-cad.com>\n"
16 "Language-Team: Czech <cs@li.org>\n"
17 "Language: cs\n"
18 "MIME-Version: 1.0\n"
19 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
20 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
21 "X-Generator: Poedit 1.5.4\n"
22 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(((n%100>=10 && n%100<=14) || (n%10>5)) ? "
23 "2 : (n%10>=2 && n%10<=4) ? 1 : 0);\n"
24
25 #: src/account.c:392
26 msgid ""
27 "Some composing windows are open.\n"
28 "Please close all the composing windows before editing the accounts."
29 msgstr ""
30 "Jsou stále otevřena nějaká okna s rozepsanou zprávou.\n"
31 "Před úpravou tohoto účtu zavřete prosím všechna tato okna."
32
33 #: src/account.c:437
34 msgid "Can't create folder."
35 msgstr "Nemohu vytvořit složku."
36
37 #: src/account.c:717
38 msgid "Edit accounts"
39 msgstr "Úpravy účtů"
40
41 #: src/account.c:734
42 msgid ""
43 "Using 'Get Mail' will retrieve messages from your Accounts in the order "
44 "given, the checkbox indicates which accounts will be included. Bold text "
45 "indicates the default account."
46 msgstr ""
47 "Funkce 'Přijmout ze všech účtů' načte zprávy z účtů v pořadí v jakém jsou "
48 "zde uvedeny. Zaškrtnutím ve sloupci 'P' určíte, zda účet bude touto funkcí "
49 "zpracován. Tučný text značí aktuální účet."
50
51 #: src/account.c:805
52 msgid " _Set as default account "
53 msgstr " Nastavit účet jako _výchozí "
54
55 #: src/account.c:897
56 msgid "Accounts with remote folders cannot be copied."
57 msgstr ""
58 "Účty se vzdáleně umístěnými složkami (např. IMAP) nemohou být kopírovány."
59
60 #: src/account.c:904
61 #, c-format
62 msgid "Copy of %s"
63 msgstr "Kopie %s"
64
65 #: src/account.c:1064
66 #, c-format
67 msgid "Do you really want to delete the account '%s'?"
68 msgstr "Opravdu chcete odstranit účet '%s'?"
69
70 #: src/account.c:1066
71 msgid "(Untitled)"
72 msgstr "(Nepojmenovaný)"
73
74 #: src/account.c:1067
75 msgid "Delete account"
76 msgstr "Odstranit účet"
77
78 #: src/account.c:1536
79 msgctxt "Accounts List Get Column Name"
80 msgid "G"
81 msgstr "P"
82
83 #: src/account.c:1542
84 msgid "'Get Mail' retrieves mail from the checked accounts"
85 msgstr ""
86 "Funkce 'Přijmout poštu ze všech účtů' načte zprávy z účtů označených "
87 "zaškrtnutím"
88
89 #: src/account.c:1549 src/addressadd.c:215 src/addressbook.c:125
90 #: src/addrduplicates.c:481 src/compose.c:7073 src/editaddress.c:1263
91 #: src/editaddress.c:1320 src/editaddress.c:1340 src/editbook.c:170
92 #: src/editgroup.c:288 src/editjpilot.c:257 src/editldap.c:428
93 #: src/editvcard.c:173 src/importmutt.c:223 src/importpine.c:222
94 #: src/mimeview.c:275 src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1800
95 #: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:394 src/prefs_filtering.c:384
96 #: src/prefs_filtering.c:1868 src/prefs_template.c:78
97 msgid "Name"
98 msgstr "Jméno"
99
100 #: src/account.c:1557 src/prefs_account.c:1097 src/prefs_account.c:3921
101 msgid "Protocol"
102 msgstr "Protokol"
103
104 #: src/account.c:1565 src/ssl_manager.c:102
105 msgid "Server"
106 msgstr "Server"
107
108 #: src/action.c:383
109 #, c-format
110 msgid "Could not get message file %d"
111 msgstr "Nelze načíst soubor %d se zprávou"
112
113 #: src/action.c:420
114 msgid "Could not get message part."
115 msgstr "Nelze načíst část zprávy."
116
117 #: src/action.c:437
118 #, c-format
119 msgid "Can't get part of multipart message: %s"
120 msgstr "Nemohu získat část ze zprávy o více částech: %s"
121
122 #: src/action.c:609
123 #, c-format
124 msgid ""
125 "The selected action cannot be used in the compose window\n"
126 "because it contains %%f, %%F, %%as or %%p."
127 msgstr ""
128 "V okně pro psaní zprávy nelze použít akci,\n"
129 "která obsahuje %%f, %%F, %%as nebo %%p."
130
131 #: src/action.c:721
132 msgid "There is no filtering action set"
133 msgstr "Není nastavena žádná akce filtrování"
134
135 #: src/action.c:723
136 #, c-format
137 msgid ""
138 "Invalid filtering action(s):\n"
139 "%s"
140 msgstr ""
141 "Neplatná(é) filtrovací akce:\n"
142 "%s"
143
144 #: src/action.c:988
145 #, c-format
146 msgid ""
147 "Could not fork to execute the following command:\n"
148 "%s\n"
149 "%s"
150 msgstr ""
151 "Nelze provést fork pro spuštění následujícího příkazu:\n"
152 "%s\n"
153 "%s"
154
155 #: src/action.c:990 src/plugins/bogofilter/bogofilter.c:875
156 #: src/plugins/rssyl/feed.c:1734 src/plugins/rssyl/feed.c:1738
157 #: src/plugins/tnef_parse/tnef_parse.c:67
158 #: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1800
159 #: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1804
160 #: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1815
161 #: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1818 src/privacy.c:62
162 msgid "Unknown error"
163 msgstr "Neznámá chyba"
164
165 #: src/action.c:1208 src/action.c:1373
166 msgid "Completed"
167 msgstr "Dokončeno"
168
169 #: src/action.c:1244
170 #, c-format
171 msgid "--- Running: %s\n"
172 msgstr "--- Spuštěno: %s\n"
173
174 #: src/action.c:1248
175 #, c-format
176 msgid "--- Ended: %s\n"
177 msgstr "--- Ukončeno: %s\n"
178
179 #: src/action.c:1281
180 msgid "Action's input/output"
181 msgstr "Vstup/výstup akce"
182
183 #: src/action.c:1609
184 #, c-format
185 msgid ""
186 "Enter the argument for the following action:\n"
187 "('%%h' will be replaced with the argument)\n"
188 "  %s"
189 msgstr ""
190 "Vložte parametr pro následující akci:\n"
191 "('%%h' bude nahrazeno parametrem)\n"
192 "  %s"
193
194 #: src/action.c:1614
195 msgid "Action's hidden user argument"
196 msgstr "Skrytý uživatelský parametr akce"
197
198 #: src/action.c:1618
199 #, c-format
200 msgid ""
201 "Enter the argument for the following action:\n"
202 "('%%u' will be replaced with the argument)\n"
203 "  %s"
204 msgstr ""
205 "Vložte parametr pro následující akci:\n"
206 "('%%u' bude nahrazeno parametrem)\n"
207 "  %s"
208
209 #: src/action.c:1623
210 msgid "Action's user argument"
211 msgstr "Uživatelský parametr akce"
212
213 #: src/addr_compl.c:600 src/addressbook.c:4870
214 #: src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:314
215 msgid "Group"
216 msgstr "Skupina"
217
218 #: src/addrcustomattr.c:65
219 msgid "date of birth"
220 msgstr "datum narození"
221
222 #: src/addrcustomattr.c:66
223 msgid "address"
224 msgstr "adresa"
225
226 #: src/addrcustomattr.c:67
227 msgid "phone"
228 msgstr "telefon"
229
230 #: src/addrcustomattr.c:68
231 msgid "mobile phone"
232 msgstr "mobilní telefon"
233
234 #: src/addrcustomattr.c:69
235 msgid "organization"
236 msgstr "organizace"
237
238 #: src/addrcustomattr.c:70
239 msgid "office address"
240 msgstr "pracovní adresa"
241
242 #: src/addrcustomattr.c:71
243 msgid "office phone"
244 msgstr "telefon práce"
245
246 #: src/addrcustomattr.c:72
247 msgid "fax"
248 msgstr "fax"
249
250 #: src/addrcustomattr.c:73
251 msgid "website"
252 msgstr "domovská stránka"
253
254 #: src/addrcustomattr.c:141
255 msgid "Attribute name"
256 msgstr "Název atributu"
257
258 #: src/addrcustomattr.c:156
259 msgid "Delete all attribute names"
260 msgstr "Odstranit všechna jména atributů?"
261
262 #: src/addrcustomattr.c:157
263 msgid "Do you really want to delete all attribute names?"
264 msgstr "Opravdu chcete odstranit všechna jména atributů?"
265
266 #: src/addrcustomattr.c:181
267 msgid "Delete attribute name"
268 msgstr "Odstranit jméno atributu"
269
270 #: src/addrcustomattr.c:182
271 msgid "Do you really want to delete this attribute name?"
272 msgstr "Opravdu chcete odstranit jméno atributu?"
273
274 #: src/addrcustomattr.c:191
275 msgid "Reset to default"
276 msgstr "Nastavit jako výchozí"
277
278 #: src/addrcustomattr.c:192
279 msgid ""
280 "Do you really want to replace all attribute names\n"
281 "with the default set?"
282 msgstr ""
283 "Opravdu chcete nahradit všechna jména atributů\n"
284 "výchozím nastavením?"
285
286 #: src/addrcustomattr.c:212 src/addressbook.c:435 src/addressbook.c:463
287 #: src/addressbook.c:480 src/edittags.c:271
288 #: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1193 src/prefs_actions.c:1090
289 #: src/prefs_filtering.c:1695 src/prefs_template.c:1099
290 msgid "_Delete"
291 msgstr "_Odstranit"
292
293 #: src/addrcustomattr.c:213 src/edittags.c:272 src/prefs_actions.c:1091
294 #: src/prefs_filtering.c:1696 src/prefs_template.c:1100
295 msgid "Delete _all"
296 msgstr "Odstranit _vše"
297
298 #: src/addrcustomattr.c:214
299 msgid "_Reset to default"
300 msgstr "_Nastavit výchozí hodnoty"
301
302 #: src/addrcustomattr.c:403
303 msgid "Attribute name is not set."
304 msgstr "Není nastaven název atributu."
305
306 #: src/addrcustomattr.c:462
307 msgctxt "Dialog title"
308 msgid "Edit attribute names"
309 msgstr "Upravit jméno atributu"
310
311 #: src/addrcustomattr.c:476
312 msgid "New attribute name:"
313 msgstr "Název nového atributu:"
314
315 #: src/addrcustomattr.c:513
316 msgid ""
317 "Adding or removing attribute names won't affect attributes already set for "
318 "contacts."
319 msgstr ""
320 "Přidání nebo odebrání atributů jmen neovlivní atributy, které jsou v "
321 "kontaktech již uloženy. "
322
323 #: src/addressadd.c:185 src/prefs_filtering_action.c:201
324 msgid "Add to address book"
325 msgstr "Přidat do knihy adres"
326
327 #: src/addressadd.c:207
328 msgid "Contact"
329 msgstr "Kontakt"
330
331 #: src/addressadd.c:227 src/addrduplicates.c:452
332 #: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:395 src/toolbar.c:432
333 msgid "Address"
334 msgstr "Adresa"
335
336 #: src/addressadd.c:238 src/addressbook.c:127 src/editaddress.c:1055
337 #: src/editaddress.c:1130 src/editgroup.c:290
338 msgid "Remarks"
339 msgstr "Poznámky"
340
341 #: src/addressadd.c:257 src/addressbook_foldersel.c:158
342 msgid "Select Address Book Folder"
343 msgstr "Vybrat složku pro knihu adres"
344
345 #: src/addressadd.c:483 src/editaddress.c:1582 src/headerview.c:348
346 #: src/textview.c:2110
347 #, c-format
348 msgid ""
349 "Failed to save image: \n"
350 "%s"
351 msgstr ""
352 "Chyba uložení obrázku: \n"
353 "%s"
354
355 #: src/addressadd.c:532 src/addressbook.c:3210 src/addressbook.c:3261
356 msgid "Add address(es)"
357 msgstr "Přidat adresu(y)"
358
359 #: src/addressadd.c:533
360 msgid "Can't add the specified address"
361 msgstr "Nebylo možno přidat zadanou adresu"
362
363 #: src/addressbook.c:126 src/addressbook.c:4858 src/editaddress.c:1052
364 #: src/editaddress.c:1113 src/editgroup.c:289 src/expldifdlg.c:517
365 #: src/exporthtml.c:600 src/exporthtml.c:764 src/ldif.c:782
366 msgid "Email Address"
367 msgstr "E-mail"
368
369 #: src/addressbook.c:402
370 msgid "_Book"
371 msgstr "_Kniha"
372
373 #: src/addressbook.c:403 src/addressbook.c:434 src/addressbook.c:462
374 #: src/addressbook.c:479 src/compose.c:578 src/mainwindow.c:504
375 #: src/messageview.c:209
376 msgid "_Edit"
377 msgstr "Ú_pravy"
378
379 #: src/addressbook.c:404 src/compose.c:583 src/mainwindow.c:507
380 #: src/messageview.c:212
381 msgid "_Tools"
382 msgstr "_Nástroje"
383
384 #: src/addressbook.c:405 src/compose.c:584 src/mainwindow.c:509
385 #: src/messageview.c:213
386 msgid "_Help"
387 msgstr "Nápo_věda"
388
389 #: src/addressbook.c:408 src/addressbook.c:465
390 msgid "New _Book"
391 msgstr "Nová _kniha"
392
393 #: src/addressbook.c:409 src/addressbook.c:466
394 msgid "New _Folder"
395 msgstr "Nová _složka"
396
397 #: src/addressbook.c:410
398 msgid "New _vCard"
399 msgstr "Nová _vCard"
400
401 #: src/addressbook.c:414
402 msgid "New _JPilot"
403 msgstr "Nový _JPilot"
404
405 #: src/addressbook.c:417
406 msgid "New LDAP _Server"
407 msgstr "Přidat nový LDAP _server"
408
409 #: src/addressbook.c:421
410 msgid "_Edit book"
411 msgstr "Up_ravit knihu"
412
413 #: src/addressbook.c:422
414 msgid "_Delete book"
415 msgstr "_Odstranit knihu"
416
417 #: src/addressbook.c:424 src/compose.c:595
418 msgid "_Save"
419 msgstr "_Uložit"
420
421 #: src/addressbook.c:425 src/compose.c:599 src/messageview.c:222
422 msgid "_Close"
423 msgstr "_Zavřít"
424
425 #: src/addressbook.c:428 src/addressbook.c:477 src/messageview.c:226
426 msgid "_Select all"
427 msgstr "Vybrat vš_e"
428
429 #: src/addressbook.c:430 src/addressbook.c:469 src/addressbook.c:485
430 msgid "C_ut"
431 msgstr "_Vyjmout"
432
433 #: src/addressbook.c:431 src/addressbook.c:470 src/addressbook.c:486
434 #: src/compose.c:607 src/mainwindow.c:538 src/messageview.c:225
435 msgid "_Copy"
436 msgstr "_Kopírovat"
437
438 #: src/addressbook.c:432 src/addressbook.c:471 src/addressbook.c:487
439 #: src/compose.c:608
440 msgid "_Paste"
441 msgstr "V_ložit"
442
443 #: src/addressbook.c:437 src/addressbook.c:482
444 msgid "New _Address"
445 msgstr "Nová _adresa"
446
447 #: src/addressbook.c:438 src/addressbook.c:467 src/addressbook.c:483
448 msgid "New _Group"
449 msgstr "Nová _skupina"
450
451 #: src/addressbook.c:440 src/addressbook.c:489
452 msgid "_Mail To"
453 msgstr "Napsat novou _zprávu"
454
455 #: src/addressbook.c:444
456 msgid "Import _LDIF file..."
457 msgstr "Importovat _LDIF soubor..."
458
459 #: src/addressbook.c:445
460 msgid "Import M_utt file..."
461 msgstr "Importovat _Mutt soubor..."
462
463 #: src/addressbook.c:446
464 msgid "Import _Pine file..."
465 msgstr "Importovat _Pine soubor..."
466
467 #: src/addressbook.c:448
468 msgid "Export _HTML..."
469 msgstr "Exportovat _HTML..."
470
471 #: src/addressbook.c:449
472 msgid "Export LDI_F..."
473 msgstr "Exportovat LDI_F..."
474
475 #: src/addressbook.c:451
476 msgid "Find duplicates..."
477 msgstr "Najít duplikované"
478
479 #: src/addressbook.c:452
480 msgid "Edit custom attributes..."
481 msgstr "Upravit uživatelské atributy..."
482
483 #: src/addressbook.c:455 src/compose.c:687 src/mainwindow.c:801
484 #: src/messageview.c:338
485 msgid "_About"
486 msgstr "_O programu"
487
488 #: src/addressbook.c:491
489 msgid "_Browse Entry"
490 msgstr "_Prohlížet záznam"
491
492 #: src/addressbook.c:504 src/crash.c:451 src/crash.c:470 src/importldif.c:115
493 #: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:251 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:140
494 #: src/plugins/vcalendar/day-view.c:410 src/plugins/vcalendar/month-view.c:431
495 #: src/prefs_themes.c:705 src/prefs_themes.c:737 src/prefs_themes.c:738
496 msgid "Unknown"
497 msgstr "Neznámá(ý)"
498
499 #: src/addressbook.c:511 src/addressbook.c:530 src/importldif.c:122
500 msgid "Success"
501 msgstr "Úspěch"
502
503 #: src/addressbook.c:512 src/importldif.c:123
504 msgid "Bad arguments"
505 msgstr "Špatné argumenty"
506
507 #: src/addressbook.c:513 src/importldif.c:124
508 msgid "File not specified"
509 msgstr "Není zadán soubor"
510
511 #: src/addressbook.c:514 src/importldif.c:125
512 msgid "Error opening file"
513 msgstr "Chyba při otevírání souboru"
514
515 #: src/addressbook.c:515 src/importldif.c:126
516 msgid "Error reading file"
517 msgstr "Chyba při čtení souboru"
518
519 #: src/addressbook.c:516 src/importldif.c:127
520 msgid "End of file encountered"
521 msgstr "Byl dosažen konec souboru"
522
523 #: src/addressbook.c:517 src/importldif.c:128
524 msgid "Error allocating memory"
525 msgstr "Chyba při alokaci paměti"
526
527 #: src/addressbook.c:518 src/importldif.c:129
528 msgid "Bad file format"
529 msgstr "Špatný formát souboru"
530
531 #: src/addressbook.c:519 src/importldif.c:130
532 msgid "Error writing to file"
533 msgstr "Chyba při zápisu do souboru"
534
535 #: src/addressbook.c:520 src/importldif.c:131
536 msgid "Error opening directory"
537 msgstr "Chyba při otevírání adresáře"
538
539 #: src/addressbook.c:521 src/importldif.c:132
540 msgid "No path specified"
541 msgstr "Není zadána cesta"
542
543 #: src/addressbook.c:531
544 msgid "Error connecting to LDAP server"
545 msgstr "Chyba při připojování na LDAP server"
546
547 #: src/addressbook.c:532
548 msgid "Error initializing LDAP"
549 msgstr "Chyba při inicializaci LDAP"
550
551 #: src/addressbook.c:533
552 msgid "Error binding to LDAP server"
553 msgstr "Chyba při napojování na LDAP server"
554
555 #: src/addressbook.c:534
556 msgid "Error searching LDAP database"
557 msgstr "Chyba hledání v LDAP databázi"
558
559 #: src/addressbook.c:535
560 msgid "Timeout performing LDAP operation"
561 msgstr "Při provádění operací s LDAP vypršel čas"
562
563 #: src/addressbook.c:536
564 msgid "Error in LDAP search criteria"
565 msgstr "Chyba ve vyhledávacích kritériích pro LDAP"
566
567 #: src/addressbook.c:537
568 msgid "No LDAP entries found for search criteria"
569 msgstr "Pro vyhledávací kritéria nebyly nalezeny žádné položky"
570
571 #: src/addressbook.c:538
572 msgid "LDAP search terminated on request"
573 msgstr "Prohledávání ukončeno na žádost"
574
575 #: src/addressbook.c:539
576 msgid "Error starting TLS connection"
577 msgstr "Chyba při vytváření TLS spojení"
578
579 #: src/addressbook.c:540
580 msgid "Distinguished Name (dn) is missing"
581 msgstr "Rozlišovací jméno (dn) chybí"
582
583 #: src/addressbook.c:541
584 msgid "Missing required information"
585 msgstr "Schází požadované informace"
586
587 #: src/addressbook.c:542
588 msgid "Another contact exists with that key"
589 msgstr "Pod tímto klíčem je již existující kontakt"
590
591 #: src/addressbook.c:543
592 msgid "Strong(er) authentication required"
593 msgstr "Vyžadována silnější autentizace"
594
595 #: src/addressbook.c:910
596 msgid "Sources"
597 msgstr "Zdroje adres"
598
599 #: src/addressbook.c:914 src/prefs_matcher.c:629 src/prefs_other.c:475
600 #: src/toolbar.c:224 src/toolbar.c:2157
601 msgid "Address book"
602 msgstr "Kniha adres"
603
604 #: src/addressbook.c:1109
605 msgid "Lookup name:"
606 msgstr "Hledané jméno:"
607
608 #: src/addressbook.c:1433 src/addressbook.c:1486 src/addrduplicates.c:803
609 msgid "Delete address(es)"
610 msgstr "Odstranit adresu(y)"
611
612 #: src/addressbook.c:1434 src/addrduplicates.c:853
613 msgid "This address data is readonly and cannot be deleted."
614 msgstr "Tato data jsou pouze pro čtení a nelze je odstranit."
615
616 #: src/addressbook.c:1478
617 msgid "Delete group"
618 msgstr "Odstranit skupinu"
619
620 #: src/addressbook.c:1479
621 msgid ""
622 "Really delete the group(s)?\n"
623 "The addresses it contains will not be lost."
624 msgstr ""
625 "Chcete odstranit skupinu (skupiny)?\n"
626 "Adresy v ní (v nich) obsažené budou ztraceny."
627
628 #: src/addressbook.c:1487 src/addrduplicates.c:804
629 msgid "Really delete the address(es)?"
630 msgstr "Opravdu chcete odstranit tuto adresu(y)?"
631
632 #: src/addressbook.c:2190
633 msgid "Cannot paste. Target address book is readonly."
634 msgstr "Nelze vložit. Cílová kniha adres je pouze pro čtení."
635
636 #: src/addressbook.c:2200
637 msgid "Cannot paste into an address group."
638 msgstr "Nelze provést vložení do skupiny adres."
639
640 #: src/addressbook.c:2906
641 #, c-format
642 msgid "Do you want to delete the query results and addresses in '%s'?"
643 msgstr "Opravdu chcete odstranit výsledky vyhledávání a adresy v '%s' ?"
644
645 #: src/addressbook.c:2909 src/addressbook.c:2935 src/addressbook.c:2942
646 #: src/plugins/archive/archiver_prefs.c:337 src/prefs_filtering_action.c:177
647 #: src/toolbar.c:414
648 msgid "Delete"
649 msgstr "Odstranit"
650
651 #: src/addressbook.c:2918
652 #, c-format
653 msgid ""
654 "Do you want to delete '%s'? If you delete the folder only, the addresses it "
655 "contains will be moved into the parent folder."
656 msgstr ""
657 "Chcete odstranit '%s'? Pokud odstraníte pouze složku, adresy v ní obsažené "
658 "budou přesunuty do nadřazené složky."
659
660 #: src/addressbook.c:2921 src/imap_gtk.c:363 src/mh_gtk.c:202
661 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:324 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:237
662 #: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1951
663 msgid "Delete folder"
664 msgstr "Odstranit složku"
665
666 #: src/addressbook.c:2922
667 msgid "+Delete _folder only"
668 msgstr "+Odstranit pouze _složku"
669
670 #: src/addressbook.c:2922
671 msgid "Delete folder and _addresses"
672 msgstr "Odstranit složku a _adresy"
673
674 #: src/addressbook.c:2933
675 #, c-format
676 msgid ""
677 "Do you want to delete '%s'?\n"
678 "The addresses it contains will not be lost."
679 msgstr ""
680 "Chcete odstranit '%s'?\n"
681 "Adresy v ní obsažené budou ztraceny."
682
683 #: src/addressbook.c:2940
684 #, c-format
685 msgid ""
686 "Do you want to delete '%s'?\n"
687 "The addresses it contains will be lost."
688 msgstr ""
689 "Chcete odstranit '%s'?\n"
690 "Adresy v ní obsažené budou ztraceny."
691
692 #: src/addressbook.c:3054
693 #, c-format
694 msgid "Search '%s'"
695 msgstr "Hledání '%s'"
696
697 #: src/addressbook.c:3192 src/addressbook.c:3242
698 msgid "New Contacts"
699 msgstr "Nový kontakt"
700
701 #: src/addressbook.c:4024
702 msgid "New user, could not save index file."
703 msgstr "Nový uživatel, nelze uložit index soubor."
704
705 #: src/addressbook.c:4028
706 msgid "New user, could not save address book files."
707 msgstr "Nový uživatel, nelze uložit soubory s knihou adres."
708
709 #: src/addressbook.c:4038
710 msgid "Old address book converted successfully."
711 msgstr "Konverze staré knihy adres proběhla úspěšně."
712
713 #: src/addressbook.c:4043
714 msgid ""
715 "Old address book converted,\n"
716 "could not save new address index file."
717 msgstr ""
718 "Stará kniha adres zkonvertována,\n"
719 "nepodařilo se uložit nový soubor s indexem adres."
720
721 #: src/addressbook.c:4056
722 msgid ""
723 "Could not convert address book,\n"
724 "but created empty new address book files."
725 msgstr ""
726 "Nepodařilo se provést konverzi knihy adres,\n"
727 "ale byl vytvořen nové prázdné soubory knihy adres."
728
729 #: src/addressbook.c:4062
730 msgid ""
731 "Could not convert address book,\n"
732 "could not save new address index file."
733 msgstr ""
734 "Nepodařilo se provést konverzi knihy adres,\n"
735 "nepodařilo se uložit nový soubor s indexem adres."
736
737 #: src/addressbook.c:4067
738 msgid ""
739 "Could not convert address book\n"
740 "and could not create new address book files."
741 msgstr ""
742 "Nepodařilo se provést konverzi knihy adres\n"
743 "a nepodařilo se vytvořit nové soubory knihy adres."
744
745 #: src/addressbook.c:4074 src/addressbook.c:4080
746 msgid "Addressbook conversion error"
747 msgstr "Chyba při konverzi knihy adres"
748
749 #: src/addressbook.c:4187
750 msgid "Addressbook Error"
751 msgstr "Chyba v knize adres"
752
753 #: src/addressbook.c:4188
754 msgid "Could not read address index"
755 msgstr "Nelze načíst index adres"
756
757 #: src/addressbook.c:4519
758 msgid "Busy searching..."
759 msgstr "Prohledávám..."
760
761 #: src/addressbook.c:4822
762 msgid "Interface"
763 msgstr "Rozhraní"
764
765 #: src/addressbook.c:4834 src/addressbook_foldersel.c:182 src/exphtmldlg.c:371
766 #: src/expldifdlg.c:388 src/exporthtml.c:984 src/importldif.c:657
767 msgid "Address Book"
768 msgstr "Kniha adres"
769
770 #: src/addressbook.c:4846
771 msgid "Person"
772 msgstr "Osoba"
773
774 #: src/addressbook.c:4882 src/exporthtml.c:884 src/folderview.c:338
775 #: src/folderview.c:426 src/prefs_account.c:2738 src/prefs_folder_column.c:78
776 msgid "Folder"
777 msgstr "Složka"
778
779 #: src/addressbook.c:4894
780 msgid "vCard"
781 msgstr "vCard"
782
783 #: src/addressbook.c:4906 src/addressbook.c:4918
784 msgid "JPilot"
785 msgstr "JPilot"
786
787 #: src/addressbook.c:4930
788 msgid "LDAP servers"
789 msgstr "LDAP servery"
790
791 #: src/addressbook.c:4942
792 msgid "LDAP Query"
793 msgstr "LDAP dotaz"
794
795 #: src/addressbook_foldersel.c:388 src/plugins/bogofilter/bogofilter.c:107
796 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:230
797 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:306
798 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:383
799 #: src/plugins/bsfilter/bsfilter_gtk.c:197
800 #: src/plugins/bsfilter/bsfilter_gtk.c:266
801 #: src/plugins/bsfilter/bsfilter_gtk.c:326 src/plugins/bsfilter/bsfilter.c:107
802 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:117
803 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:443
804 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:490
805 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:613 src/prefs_matcher.c:672
806 #: src/prefs_matcher.c:707 src/prefs_matcher.c:1607 src/prefs_matcher.c:1614
807 #: src/prefs_matcher.c:1622 src/prefs_matcher.c:1624 src/prefs_matcher.c:2504
808 #: src/prefs_matcher.c:2508
809 msgid "Any"
810 msgstr "kterákoliv"
811
812 #: src/addrgather.c:172
813 msgid "Please specify name for address book."
814 msgstr "Zadejte prosím název pro knihu adres."
815
816 #: src/addrgather.c:179
817 msgid "No available address book."
818 msgstr "Kniha adres není dostupná"
819
820 #: src/addrgather.c:200
821 msgid "Please select the mail headers to search."
822 msgstr "Vyberte záhlaví zprávy, ve kterých se bude hledat."
823
824 #: src/addrgather.c:207
825 msgid "Collecting addresses..."
826 msgstr "Získávám adresy..."
827
828 #: src/addrgather.c:247
829 msgid "address added by claws-mail"
830 msgstr "adresy přidané claws-mail"
831
832 #: src/addrgather.c:275
833 msgid "Addresses collected successfully."
834 msgstr "Adresy získány úspěšně."
835
836 #: src/addrgather.c:357
837 msgid "Current folder:"
838 msgstr "Aktuální složka:"
839
840 #: src/addrgather.c:368
841 msgid "Address book name:"
842 msgstr "Jméno kniha adres:"
843
844 #: src/addrgather.c:395
845 msgid "Address book folder size:"
846 msgstr "Velikost složky knihy adres:"
847
848 #: src/addrgather.c:399 src/addrgather.c:409
849 msgid ""
850 "Maximum amount of entries per folder within the newly created address book"
851 msgstr ""
852 "Maximální počet položek ve složce uvnitř nově vytvořených adresních knih"
853
854 #: src/addrgather.c:413
855 msgid "Process these mail header fields"
856 msgstr "Zpracovat tato pole z hlavičky zprávy"
857
858 #: src/addrgather.c:432
859 msgid "Include subfolders"
860 msgstr "Zahrnout podsložky"
861
862 #: src/addrgather.c:456 src/prefs_filtering_action.c:1425
863 msgid "Header Name"
864 msgstr "Záhlaví"
865
866 #: src/addrgather.c:457
867 msgid "Address Count"
868 msgstr "Počet adres"
869
870 #: src/addrgather.c:567
871 msgid "Header Fields"
872 msgstr "Záhlaví"
873
874 #: src/addrgather.c:568 src/exphtmldlg.c:658 src/expldifdlg.c:722
875 #: src/importldif.c:1022
876 msgid "Finish"
877 msgstr "Konec"
878
879 #: src/addrgather.c:626
880 msgid "Collect email addresses from selected messages"
881 msgstr "Získat adresy z vybraných zpráv"
882
883 #: src/addrgather.c:630
884 msgid "Collect email addresses from folder"
885 msgstr "Získat adresy ze složky"
886
887 #: src/addrindex.c:123
888 msgid "Common addresses"
889 msgstr "Obecné adresy"
890
891 #: src/addrindex.c:124
892 msgid "Personal addresses"
893 msgstr "Osobní adresy"
894
895 #: src/addrindex.c:130
896 msgid "Common address"
897 msgstr "Obecná adresa"
898
899 #: src/addrindex.c:131
900 msgid "Personal address"
901 msgstr "Osobní adresa"
902
903 #: src/addrindex.c:1827
904 msgid "Address(es) update"
905 msgstr "Aktualizace adres"
906
907 #: src/addrindex.c:1828
908 msgid "Update failed. Changes not written to Directory."
909 msgstr "Aktualizace selhala. Změny do slovníku nebyly zapsány. "
910
911 #: src/addrduplicates.c:127
912 msgid "Show duplicates in the same book"
913 msgstr "Zobrazit záznamy duplikované ve stejné knize adres"
914
915 #: src/addrduplicates.c:133
916 msgid "Show duplicates in different books"
917 msgstr "Zobrazit záznamy duplikované ve jiných knihách adres"
918
919 #: src/addrduplicates.c:144
920 msgid "Find address book email duplicates"
921 msgstr "Najít emailové adresy duplikované v knize adres"
922
923 #: src/addrduplicates.c:145
924 msgid ""
925 "Claws Mail will now search for duplicate email addresses in the address book."
926 msgstr "Claws Mail teď vyhledá duplikované emailové adresy v knize adres."
927
928 #: src/addrduplicates.c:325
929 msgid "No duplicate email addresses found in the address book"
930 msgstr "Nebyly nalezeny žádné duplikované adresy v knize adres"
931
932 #: src/addrduplicates.c:356
933 msgid "Duplicate email addresses"
934 msgstr "Duplikovat emailovou adresu(y)"
935
936 #: src/addrduplicates.c:474
937 msgid "Address book path"
938 msgstr "Cesta ke knize adres"
939
940 #: src/addrduplicates.c:852
941 msgid "Delete address"
942 msgstr "Odstranit adresu(y)"
943
944 #: src/alertpanel.c:146 src/compose.c:9217
945 msgid "Notice"
946 msgstr "Poznámka"
947
948 #: src/alertpanel.c:159 src/compose.c:5597 src/compose.c:6063
949 #: src/compose.c:11533 src/file_checker.c:78 src/file_checker.c:100
950 #: src/messageview.c:852 src/messageview.c:865
951 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:706 src/plugins/vcalendar/vcalendar.c:125
952 #: src/summaryview.c:4865
953 msgid "Warning"
954 msgstr "Varování"
955
956 #: src/alertpanel.c:172 src/alertpanel.c:195 src/compose.c:5538 src/inc.c:652
957 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:152 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:246
958 msgid "Error"
959 msgstr "Chyba"
960
961 #: src/alertpanel.c:196 src/gtk/progressdialog.c:94
962 msgid "_View log"
963 msgstr "_Zobrazit protokol"
964
965 #: src/alertpanel.c:347
966 msgid "Show this message next time"
967 msgstr "Zobrazovat příště tuto zprávu"
968
969 #: src/browseldap.c:218
970 msgid "Browse Directory Entry"
971 msgstr "Procházet položku adresáře"
972
973 #: src/browseldap.c:237
974 msgid "Server Name :"
975 msgstr "Název serveru :"
976
977 #: src/browseldap.c:247
978 msgid "Distinguished Name (dn) :"
979 msgstr "Rozlišovací jméno (dn):"
980
981 #: src/browseldap.c:270
982 msgid "LDAP Name"
983 msgstr "LDAP atribut"
984
985 #: src/browseldap.c:272
986 msgid "Attribute Value"
987 msgstr "Hodnota atributu"
988
989 #: src/common/plugin.c:65
990 msgid "Nothing"
991 msgstr "Nic"
992
993 #: src/common/plugin.c:66
994 msgid "a viewer"
995 msgstr "prohlížeč"
996
997 #: src/common/plugin.c:67
998 msgid "a MIME parser"
999 msgstr "MIME parser"
1000
1001 #: src/common/plugin.c:68
1002 msgid "folders"
1003 msgstr "složky"
1004
1005 #: src/common/plugin.c:69
1006 msgid "filtering"
1007 msgstr "filtr"
1008
1009 #: src/common/plugin.c:70
1010 msgid "a privacy interface"
1011 msgstr "zabezpečení"
1012
1013 #: src/common/plugin.c:71
1014 msgid "a notifier"
1015 msgstr "oznamování"
1016
1017 #: src/common/plugin.c:72
1018 msgid "an utility"
1019 msgstr "utilita"
1020
1021 #: src/common/plugin.c:73
1022 msgid "things"
1023 msgstr "věci"
1024
1025 #: src/common/plugin.c:334
1026 #, c-format
1027 msgid ""
1028 "This plugin provides %s (%s), which is already provided by the %s plugin."
1029 msgstr ""
1030 "Tento modul poskytuje možnost %s (%s), která je už obsažena v modulu %s."
1031
1032 #: src/common/plugin.c:436
1033 msgid "Plugin already loaded"
1034 msgstr "Modul byl již načten"
1035
1036 #: src/common/plugin.c:447
1037 msgid "Failed to allocate memory for Plugin"
1038 msgstr "Nepodařilo se vyhradit paměť pro modul"
1039
1040 #: src/common/plugin.c:481
1041 msgid "This module is not licensed under a GPL v3 or later compatible license."
1042 msgstr ""
1043 "Tento modul není licencován dle GPL v3 nebo dle jiné kompatibilní licence."
1044
1045 #: src/common/plugin.c:490
1046 msgid "This module is for Claws Mail GTK1."
1047 msgstr "Tento modul je určen pro Claws Mail GTK1."
1048
1049 #: src/common/plugin.c:772
1050 #, c-format
1051 msgid ""
1052 "Your version of Claws Mail is newer than the version the '%s' plugin was "
1053 "built with."
1054 msgstr ""
1055 "Vaše verze Claws Mail je novější než ta, se kterou byl zkompilován modul %s."
1056
1057 #: src/common/plugin.c:775
1058 msgid ""
1059 "Your version of Claws Mail is newer than the version the plugin was built "
1060 "with."
1061 msgstr ""
1062 "Vaše verze Claws Mail je novější než ta, se kterou byl zkompilován tento "
1063 "modul."
1064
1065 #: src/common/plugin.c:784
1066 #, c-format
1067 msgid "Your version of Claws Mail is too old for the '%s' plugin."
1068 msgstr "Vaše verze Claws Mail je příliš stará na použití s modulem %s."
1069
1070 #: src/common/plugin.c:786
1071 msgid "Your version of Claws Mail is too old for the plugin."
1072 msgstr "Vaše verze Claws Mail je příliš stará na použití s tímto modulem."
1073
1074 #: src/common/session.c:175 src/imap.c:1145
1075 msgid "SSL handshake failed\n"
1076 msgstr "Inicializace SSL spojení selhala\n"
1077
1078 #: src/common/smtp.c:180
1079 msgid "No SMTP AUTH method available\n"
1080 msgstr "SMTP AUTH je nedostupná\n"
1081
1082 #: src/common/smtp.c:183
1083 msgid "Selected SMTP AUTH method not available\n"
1084 msgstr "Vybraná SMTP AUTH je nedostupná\n"
1085
1086 #: src/common/smtp.c:525 src/common/smtp.c:575
1087 msgid "bad SMTP response\n"
1088 msgstr "špatná SMTP odpověď\n"
1089
1090 #: src/common/smtp.c:546 src/common/smtp.c:564 src/common/smtp.c:683
1091 msgid "error occurred on SMTP session\n"
1092 msgstr "nastala chyba v SMTP relaci\n"
1093
1094 #: src/common/smtp.c:555 src/pop.c:895
1095 msgid "error occurred on authentication\n"
1096 msgstr "nastala chyba v autentizaci\n"
1097
1098 #: src/common/smtp.c:610
1099 #, c-format
1100 msgid "Message is too big (Maximum size is %s)\n"
1101 msgstr "Zpráva je příliš velká (maximální velikost je %s)\n"
1102
1103 #: src/common/smtp.c:642 src/pop.c:888
1104 msgid "couldn't start TLS session\n"
1105 msgstr "nelze spustit TLS relaci\n"
1106
1107 #: src/common/socket.c:573
1108 msgid "Socket IO timeout.\n"
1109 msgstr "Časový limit pro V/V operace se socketem.\n"
1110
1111 #: src/common/socket.c:602
1112 msgid "Connection timed out.\n"
1113 msgstr "Časový limit připojení vypršel.\n"
1114
1115 #: src/common/socket.c:630
1116 #, c-format
1117 msgid "%s: host lookup timed out.\n"
1118 msgstr "%s: časový limit pro hledání hostitele vypršel.\n"
1119
1120 #: src/common/socket.c:643
1121 #, c-format
1122 msgid "%s: unknown host.\n"
1123 msgstr "%s: neznámý hostitel.\n"
1124
1125 #: src/common/socket.c:831
1126 #, c-format
1127 msgid "%s:%d: connection failed (%s).\n"
1128 msgstr "%s:%d: spojení selhalo (%s).\n"
1129
1130 #: src/common/socket.c:1071
1131 #, c-format
1132 msgid "%s:%d: unknown host.\n"
1133 msgstr "%s:%d: neznámé hostitel.\n"
1134
1135 #: src/common/socket.c:1166
1136 #, c-format
1137 msgid "%s:%s: host lookup failed (%s).\n"
1138 msgstr "%s:%s: hledání hostitele selhalo (%s).\n"
1139
1140 #: src/common/socket.c:1513
1141 #, c-format
1142 msgid "write on fd%d: %s\n"
1143 msgstr "zápis do fd%d: %s\n"
1144
1145 #: src/common/ssl_certificate.c:277
1146 #, c-format
1147 msgid "Cannot stat P12 certificate file (%s)\n"
1148 msgstr "Nepodařilo se zpracovat soubor P12 certifikátu (%s)\n"
1149
1150 #: src/common/ssl_certificate.c:285
1151 #, c-format
1152 msgid "Cannot read P12 certificate file (%s)\n"
1153 msgstr "Nepodařilo se přečíst soubor P12 certifikátu (%s)\n"
1154
1155 #: src/common/ssl_certificate.c:294
1156 #, c-format
1157 msgid "Cannot import P12 certificate file (%s)\n"
1158 msgstr "Nepodařilo se naimportovat soubor P12 certifikátu (%s)\n"
1159
1160 #: src/common/ssl_certificate.c:535
1161 msgid "Uncheckable"
1162 msgstr "Nezkontrolovatelný"
1163
1164 #: src/common/ssl_certificate.c:539
1165 msgid "Self-signed certificate"
1166 msgstr "Certifikát podepsaný vlastníkem (Self-signed)"
1167
1168 #: src/common/ssl_certificate.c:542
1169 msgid "Revoked certificate"
1170 msgstr "Odvolaný certifikát"
1171
1172 #: src/common/ssl_certificate.c:544
1173 msgid "No certificate issuer found"
1174 msgstr "Nenalezen vydavatel certifikátu"
1175
1176 #: src/common/ssl_certificate.c:546
1177 msgid "Certificate issuer is not a CA"
1178 msgstr "Vydavatel certifikátu není Certifikační Autoritou."
1179
1180 #: src/common/ssl_certificate.c:663
1181 #, c-format
1182 msgid "Cannot open certificate file %s: %s\n"
1183 msgstr "Nepodařilo se otevřít soubor certifikátu %s: %s\n"
1184
1185 #: src/common/ssl_certificate.c:667
1186 #, c-format
1187 msgid "Certificate file %s missing (%s)\n"
1188 msgstr "Certifikát %s chybí (%s)\n"
1189
1190 #: src/common/ssl_certificate.c:686
1191 #, c-format
1192 msgid "Cannot open key file %s (%s)\n"
1193 msgstr "Nepodařilo se otevřít soubor klíče %s (%s)\n"
1194
1195 #: src/common/ssl_certificate.c:690
1196 #, c-format
1197 msgid "Key file %s missing (%s)\n"
1198 msgstr "Soubor klíče %s chybí (%s)\n"
1199
1200 #: src/common/ssl_certificate.c:838
1201 #, c-format
1202 msgid "Failed to read P12 certificate file %s\n"
1203 msgstr "Nepodařilo se načíst soubor P12 certifikátu %s\n"
1204
1205 #: src/common/ssl_certificate.c:841
1206 #, c-format
1207 msgid "Cannot open P12 certificate file %s (%s)\n"
1208 msgstr "Nepodařilo se otevřít soubor P12 certifikátu %s (%s)\n"
1209
1210 #: src/common/ssl_certificate.c:845
1211 #, c-format
1212 msgid "P12 Certificate file %s missing (%s)\n"
1213 msgstr "P12 Certifikát %s chybí (%s)\n"
1214
1215 #: src/common/ssl_certificate.c:870 src/gtk/sslcertwindow.c:85
1216 #: src/gtk/sslcertwindow.c:92 src/gtk/sslcertwindow.c:107
1217 #: src/gtk/sslcertwindow.c:112 src/gtk/sslcertwindow.c:119
1218 #: src/gtk/sslcertwindow.c:134
1219 msgid "<not in certificate>"
1220 msgstr "<not in certificate>"
1221
1222 #: src/common/string_match.c:83
1223 msgid "(Subject cleared by RegExp)"
1224 msgstr "(Předmět odstraněn reg. výrazem)"
1225
1226 #: src/common/utils.c:362
1227 #, c-format
1228 msgid "%dB"
1229 msgstr "%dB"
1230
1231 #: src/common/utils.c:363
1232 #, c-format
1233 msgid "%d.%02dKB"
1234 msgstr "%d.%02dKB"
1235
1236 #: src/common/utils.c:364
1237 #, c-format
1238 msgid "%d.%02dMB"
1239 msgstr "%d.%02dMB"
1240
1241 #: src/common/utils.c:365
1242 #, c-format
1243 msgid "%.2fGB"
1244 msgstr "%.2fGB"
1245
1246 #: src/common/utils.c:4946
1247 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1248 msgid "Sunday"
1249 msgstr "Neděle"
1250
1251 #: src/common/utils.c:4947
1252 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1253 msgid "Monday"
1254 msgstr "Pondělí"
1255
1256 #: src/common/utils.c:4948
1257 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1258 msgid "Tuesday"
1259 msgstr "Úterý"
1260
1261 #: src/common/utils.c:4949
1262 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1263 msgid "Wednesday"
1264 msgstr "Středa"
1265
1266 #: src/common/utils.c:4950
1267 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1268 msgid "Thursday"
1269 msgstr "Čtvrtek"
1270
1271 #: src/common/utils.c:4951
1272 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1273 msgid "Friday"
1274 msgstr "Pátek"
1275
1276 #: src/common/utils.c:4952
1277 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1278 msgid "Saturday"
1279 msgstr "Sobota"
1280
1281 #: src/common/utils.c:4954
1282 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1283 msgid "January"
1284 msgstr "Leden"
1285
1286 #: src/common/utils.c:4955
1287 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1288 msgid "February"
1289 msgstr "Únor"
1290
1291 #: src/common/utils.c:4956
1292 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1293 msgid "March"
1294 msgstr "Březen"
1295
1296 #: src/common/utils.c:4957
1297 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1298 msgid "April"
1299 msgstr "Duben"
1300
1301 #: src/common/utils.c:4958
1302 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1303 msgid "May"
1304 msgstr "Květen"
1305
1306 #: src/common/utils.c:4959
1307 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1308 msgid "June"
1309 msgstr "Červen"
1310
1311 #: src/common/utils.c:4960
1312 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1313 msgid "July"
1314 msgstr "Červenec"
1315
1316 #: src/common/utils.c:4961
1317 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1318 msgid "August"
1319 msgstr "Srpen"
1320
1321 #: src/common/utils.c:4962
1322 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1323 msgid "September"
1324 msgstr "Září"
1325
1326 #: src/common/utils.c:4963
1327 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1328 msgid "October"
1329 msgstr "Říjen"
1330
1331 #: src/common/utils.c:4964
1332 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1333 msgid "November"
1334 msgstr "Listopad"
1335
1336 #: src/common/utils.c:4965
1337 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1338 msgid "December"
1339 msgstr "Prosinec"
1340
1341 #: src/common/utils.c:4967
1342 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1343 msgid "Sun"
1344 msgstr "ne"
1345
1346 #: src/common/utils.c:4968
1347 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1348 msgid "Mon"
1349 msgstr "po"
1350
1351 #: src/common/utils.c:4969
1352 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1353 msgid "Tue"
1354 msgstr "út"
1355
1356 #: src/common/utils.c:4970
1357 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1358 msgid "Wed"
1359 msgstr "st"
1360
1361 #: src/common/utils.c:4971
1362 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1363 msgid "Thu"
1364 msgstr "čt"
1365
1366 #: src/common/utils.c:4972
1367 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1368 msgid "Fri"
1369 msgstr "pá"
1370
1371 #: src/common/utils.c:4973
1372 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1373 msgid "Sat"
1374 msgstr "so"
1375
1376 #: src/common/utils.c:4975
1377 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1378 msgid "Jan"
1379 msgstr "led"
1380
1381 #: src/common/utils.c:4976
1382 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1383 msgid "Feb"
1384 msgstr "úno"
1385
1386 #: src/common/utils.c:4977
1387 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1388 msgid "Mar"
1389 msgstr "bře"
1390
1391 #: src/common/utils.c:4978
1392 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1393 msgid "Apr"
1394 msgstr "dub"
1395
1396 #: src/common/utils.c:4979
1397 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1398 msgid "May"
1399 msgstr "kvě"
1400
1401 #: src/common/utils.c:4980
1402 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1403 msgid "Jun"
1404 msgstr "čen"
1405
1406 #: src/common/utils.c:4981
1407 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1408 msgid "Jul"
1409 msgstr "čvc"
1410
1411 #: src/common/utils.c:4982
1412 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1413 msgid "Aug"
1414 msgstr "srp"
1415
1416 #: src/common/utils.c:4983
1417 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1418 msgid "Sep"
1419 msgstr "zář"
1420
1421 #: src/common/utils.c:4984
1422 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1423 msgid "Oct"
1424 msgstr "říj"
1425
1426 #: src/common/utils.c:4985
1427 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1428 msgid "Nov"
1429 msgstr "lis"
1430
1431 #: src/common/utils.c:4986
1432 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1433 msgid "Dec"
1434 msgstr "pro"
1435
1436 #: src/common/utils.c:4997
1437 msgctxt "For use by strftime (morning)"
1438 msgid "AM"
1439 msgstr "DOP."
1440
1441 #: src/common/utils.c:4998
1442 msgctxt "For use by strftime (afternoon)"
1443 msgid "PM"
1444 msgstr "ODP."
1445
1446 #: src/common/utils.c:4999
1447 msgctxt "For use by strftime (morning, lowercase)"
1448 msgid "am"
1449 msgstr "dop."
1450
1451 #: src/common/utils.c:5000
1452 msgctxt "For use by strftime (afternoon, lowercase)"
1453 msgid "pm"
1454 msgstr "odp."
1455
1456 #: src/common/utils.c:5007
1457 msgctxt "For use by strftime (default date+time format)"
1458 msgid "%a %b %e %H:%M:%S %Y"
1459 msgstr "%a %d.%m.%Y %H:%M"
1460
1461 #: src/common/utils.c:5008
1462 msgctxt "For use by strftime (default date format)"
1463 msgid "%m/%d/%y"
1464 msgstr "%d.%m.%Y"
1465
1466 #: src/common/utils.c:5009
1467 msgctxt "For use by strftime (default time format)"
1468 msgid "%H:%M:%S"
1469 msgstr "%H:%M:%S"
1470
1471 #: src/common/utils.c:5011
1472 msgctxt "For use by strftime (default 12-hour time format)"
1473 msgid "%I:%M:%S %p"
1474 msgstr "%I:%M:%S %p"
1475
1476 #: src/compose.c:567
1477 msgid "_Add..."
1478 msgstr "_Přidat..."
1479
1480 #: src/compose.c:568 src/mh_gtk.c:361 src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:293
1481 #: src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:140
1482 msgid "_Remove"
1483 msgstr "_Odstranit"
1484
1485 #: src/compose.c:570 src/folderview.c:234
1486 msgid "_Properties..."
1487 msgstr "_Vlastnosti..."
1488
1489 #: src/compose.c:577 src/mainwindow.c:506 src/messageview.c:211
1490 msgid "_Message"
1491 msgstr "_Zpráva"
1492
1493 #: src/compose.c:580
1494 msgid "_Spelling"
1495 msgstr "_Pravopis"
1496
1497 #: src/compose.c:582 src/compose.c:649
1498 msgid "_Options"
1499 msgstr "Nastav_ení"
1500
1501 #: src/compose.c:586
1502 msgid "S_end"
1503 msgstr "_Odeslat"
1504
1505 #: src/compose.c:587
1506 msgid "Send _later"
1507 msgstr "Poslat _později"
1508
1509 #: src/compose.c:590
1510 msgid "_Attach file"
1511 msgstr "Připojit _soubor"
1512
1513 #: src/compose.c:591
1514 msgid "_Insert file"
1515 msgstr "_Vložit soubor"
1516
1517 #: src/compose.c:592
1518 msgid "Insert si_gnature"
1519 msgstr "Vložit p_odpis"
1520
1521 #: src/compose.c:593
1522 msgid "_Replace signature"
1523 msgstr "Na_hradit podpis"
1524
1525 #: src/compose.c:597
1526 msgid "_Print"
1527 msgstr "_Tisk"
1528
1529 #: src/compose.c:602
1530 msgid "_Undo"
1531 msgstr "_Zpět"
1532
1533 #: src/compose.c:603
1534 msgid "_Redo"
1535 msgstr "Z_novu"
1536
1537 #: src/compose.c:606
1538 msgid "Cu_t"
1539 msgstr "_Vyjmout"
1540
1541 #: src/compose.c:610
1542 msgid "_Special paste"
1543 msgstr "_Vložit jinak"
1544
1545 #: src/compose.c:611
1546 msgid "As _quotation"
1547 msgstr "Jako _citaci"
1548
1549 #: src/compose.c:612
1550 msgid "_Wrapped"
1551 msgstr "_Zalomené"
1552
1553 #: src/compose.c:613
1554 msgid "_Unwrapped"
1555 msgstr "_Nezalomené"
1556
1557 #: src/compose.c:615 src/mainwindow.c:539
1558 msgid "Select _all"
1559 msgstr "Vybrat vš_e"
1560
1561 #: src/compose.c:617
1562 msgid "A_dvanced"
1563 msgstr "Po_kročilé"
1564
1565 #: src/compose.c:618
1566 msgid "Move a character backward"
1567 msgstr "Přesun o znak zpět"
1568
1569 #: src/compose.c:619
1570 msgid "Move a character forward"
1571 msgstr "Přesun o znak dále"
1572
1573 #: src/compose.c:620
1574 msgid "Move a word backward"
1575 msgstr "Přesun o slovo zpět"
1576
1577 #: src/compose.c:621
1578 msgid "Move a word forward"
1579 msgstr "Přesun o slovo dále"
1580
1581 #: src/compose.c:622
1582 msgid "Move to beginning of line"
1583 msgstr "Přesun na začátek řádku"
1584
1585 #: src/compose.c:623
1586 msgid "Move to end of line"
1587 msgstr "Přesun na konec řádku"
1588
1589 #: src/compose.c:624
1590 msgid "Move to previous line"
1591 msgstr "Přesun na předchozí řádek"
1592
1593 #: src/compose.c:625
1594 msgid "Move to next line"
1595 msgstr "Přesun na další řádek"
1596
1597 #: src/compose.c:626
1598 msgid "Delete a character backward"
1599 msgstr "Smazat znak zpět"
1600
1601 #: src/compose.c:627
1602 msgid "Delete a character forward"
1603 msgstr "Smazat znak vpřed"
1604
1605 #: src/compose.c:628
1606 msgid "Delete a word backward"
1607 msgstr "Smazat slovo zpět"
1608
1609 #: src/compose.c:629
1610 msgid "Delete a word forward"
1611 msgstr "Smazat slovo vpřed"
1612
1613 #: src/compose.c:630
1614 msgid "Delete line"
1615 msgstr "Smazat řádek"
1616
1617 #: src/compose.c:631
1618 msgid "Delete to end of line"
1619 msgstr "Smazat do konce řádku"
1620
1621 #: src/compose.c:634 src/messageview.c:228
1622 msgid "_Find"
1623 msgstr "_Najít"
1624
1625 #: src/compose.c:637
1626 msgid "_Wrap current paragraph"
1627 msgstr "_Zalomit aktuální odstavec"
1628
1629 #: src/compose.c:638
1630 msgid "Wrap all long _lines"
1631 msgstr "Zalomit všechny _dlouhé řádky"
1632
1633 #: src/compose.c:640
1634 msgid "Edit with e_xternal editor"
1635 msgstr "Upravit e_xterním editorem"
1636
1637 #: src/compose.c:643
1638 msgid "_Check all or check selection"
1639 msgstr "_Zkontrolovat vše nebo výběr"
1640
1641 #: src/compose.c:644
1642 msgid "_Highlight all misspelled words"
1643 msgstr "Z_výraznit nesprávná slova"
1644
1645 #: src/compose.c:645
1646 msgid "Check _backwards misspelled word"
1647 msgstr "Přejít na _předchozí chybu"
1648
1649 #: src/compose.c:646
1650 msgid "_Forward to next misspelled word"
1651 msgstr "Přejít na _následující chybu"
1652
1653 #: src/compose.c:654
1654 msgid "Reply _mode"
1655 msgstr "_Mód odpovědi"
1656
1657 #: src/compose.c:656
1658 msgid "Privacy _System"
1659 msgstr "Systém _zabezpečení"
1660
1661 #: src/compose.c:661
1662 msgid "_Priority"
1663 msgstr "_Priorita"
1664
1665 #: src/compose.c:663 src/mainwindow.c:603 src/messageview.c:264
1666 msgid "Character _encoding"
1667 msgstr "_Kódování znaků"
1668
1669 #: src/compose.c:668 src/mainwindow.c:608 src/messageview.c:269
1670 msgid "Western European"
1671 msgstr "Západní Evropa"
1672
1673 #: src/compose.c:669 src/mainwindow.c:609 src/messageview.c:270
1674 msgid "Baltic"
1675 msgstr "Baltské"
1676
1677 #: src/compose.c:670 src/mainwindow.c:610 src/messageview.c:271
1678 msgid "Hebrew"
1679 msgstr "Hebrejština"
1680
1681 #: src/compose.c:671 src/mainwindow.c:611 src/messageview.c:272
1682 msgid "Arabic"
1683 msgstr "Arabština"
1684
1685 #: src/compose.c:672 src/mainwindow.c:612 src/messageview.c:273
1686 msgid "Cyrillic"
1687 msgstr "Azbuka"
1688
1689 #: src/compose.c:673 src/mainwindow.c:613 src/messageview.c:274
1690 msgid "Japanese"
1691 msgstr "Japonština"
1692
1693 #: src/compose.c:674 src/mainwindow.c:614 src/messageview.c:275
1694 msgid "Chinese"
1695 msgstr "Čínština"
1696
1697 #: src/compose.c:675 src/mainwindow.c:615 src/messageview.c:276
1698 msgid "Korean"
1699 msgstr "Korejština"
1700
1701 #: src/compose.c:676 src/mainwindow.c:616 src/messageview.c:277
1702 msgid "Thai"
1703 msgstr "Thajština"
1704
1705 #: src/compose.c:679 src/mainwindow.c:723 src/messageview.c:313
1706 msgid "_Address book"
1707 msgstr "_Kniha adres"
1708
1709 #: src/compose.c:681
1710 msgid "_Template"
1711 msgstr "Ša_blona"
1712
1713 #: src/compose.c:683 src/mainwindow.c:751 src/messageview.c:334
1714 msgid "Actio_ns"
1715 msgstr "Ak_ce"
1716
1717 #: src/compose.c:692
1718 msgid "Aut_o wrapping"
1719 msgstr "Aut_omatické zalamování"
1720
1721 #: src/compose.c:693
1722 msgid "Auto _indent"
1723 msgstr "Automatické _odsazení"
1724
1725 #: src/compose.c:694
1726 msgid "Si_gn"
1727 msgstr "Po_depsat"
1728
1729 #: src/compose.c:695
1730 msgid "_Encrypt"
1731 msgstr "Ši_frovat"
1732
1733 #: src/compose.c:696
1734 msgid "_Request Return Receipt"
1735 msgstr "_Vyžadovat potvrzení o doručení"
1736
1737 #: src/compose.c:697
1738 msgid "Remo_ve references"
1739 msgstr "Odstranit reference"
1740
1741 #: src/compose.c:698
1742 msgid "Show _ruler"
1743 msgstr "Zobrazit _pravítko"
1744
1745 #: src/compose.c:703 src/compose.c:713
1746 msgid "_Normal"
1747 msgstr "_Normální"
1748
1749 #: src/compose.c:704 src/mainwindow.c:657 src/messageview.c:302
1750 msgid "_All"
1751 msgstr "_Všem"
1752
1753 #: src/compose.c:705 src/mainwindow.c:658 src/messageview.c:303
1754 msgid "_Sender"
1755 msgstr "_Odesílateli"
1756
1757 #: src/compose.c:706
1758 msgid "_Mailing-list"
1759 msgstr "Kon_ference"
1760
1761 #: src/compose.c:711
1762 msgid "_Highest"
1763 msgstr "_Nejvyšší"
1764
1765 #: src/compose.c:712
1766 msgid "Hi_gh"
1767 msgstr "Vy_soká"
1768
1769 #: src/compose.c:714
1770 msgid "Lo_w"
1771 msgstr "Ní_zká"
1772
1773 #: src/compose.c:715
1774 msgid "_Lowest"
1775 msgstr "Ne_jnižsí"
1776
1777 #: src/compose.c:720 src/mainwindow.c:865 src/messageview.c:351
1778 msgid "_Automatic"
1779 msgstr "_Automaticky"
1780
1781 #: src/compose.c:721 src/mainwindow.c:866 src/messageview.c:352
1782 msgid "7bit ASCII (US-ASC_II)"
1783 msgstr "7bitové ASCII (US-ASC_II)"
1784
1785 #: src/compose.c:722 src/mainwindow.c:867 src/messageview.c:353
1786 msgid "Unicode (_UTF-8)"
1787 msgstr "Unicode (_UTF-8)"
1788
1789 #: src/compose.c:726 src/mainwindow.c:871 src/messageview.c:357
1790 msgid "Central European (ISO-8859-_2)"
1791 msgstr "Střední Evropa (ISO-8859-_2)"
1792
1793 #: src/compose.c:729 src/mainwindow.c:874 src/messageview.c:360
1794 msgid "Greek (ISO-8859-_7)"
1795 msgstr "Řečtina (ISO-8859-_7)"
1796
1797 #: src/compose.c:734 src/mainwindow.c:879 src/messageview.c:365
1798 msgid "Turkish (ISO-8859-_9)"
1799 msgstr "Turečtina (ISO-8859-_9)"
1800
1801 #: src/compose.c:1062
1802 msgid "New message From format error."
1803 msgstr "Chyba ve formátu pole Od nové zprávy."
1804
1805 #: src/compose.c:1154
1806 msgid "New message subject format error."
1807 msgstr "Chyba v předmětu šablony nové zprávy."
1808
1809 #: src/compose.c:1185 src/quote_fmt.c:563
1810 #, c-format
1811 msgid "The body of the \"New message\" template has an error at line %d."
1812 msgstr "Chyba v těle šablony \"Napsat\" na řádku %d."
1813
1814 #: src/compose.c:1439
1815 msgid "Unable to reply. The original email probably doesn't exist."
1816 msgstr "Není možno odpovědět. Originální email pravděpodobně neexistuje."
1817
1818 #: src/compose.c:1622 src/quote_fmt.c:580
1819 msgid ""
1820 "The \"From\" field of the \"Reply\" template contains an invalid email "
1821 "address."
1822 msgstr ""
1823 "Pole \"Od\" v šabloně \"Odpovědět\" obsahuje neplatnou emailovou adresu."
1824
1825 #: src/compose.c:1670 src/quote_fmt.c:583
1826 #, c-format
1827 msgid "The body of the \"Reply\" template has an error at line %d."
1828 msgstr "Chyba v těle šablony \"Odpovědět\" na řádku %d."
1829
1830 #: src/compose.c:1806 src/compose.c:1998 src/quote_fmt.c:600
1831 msgid ""
1832 "The \"From\" field of the \"Forward\" template contains an invalid email "
1833 "address."
1834 msgstr "Pole \"Od\" v šabloně \"Předat\" obsahuje neplatnou emailovou adresu."
1835
1836 #: src/compose.c:1866 src/quote_fmt.c:603
1837 #, c-format
1838 msgid "The body of the \"Forward\" template has an error at line %d."
1839 msgstr "Chyba v těle šablony \"Předat\" na řádku %d."
1840
1841 #: src/compose.c:2040
1842 msgid "Fw: multiple emails"
1843 msgstr "Fw: vice zprav"
1844
1845 #: src/compose.c:2482
1846 #, c-format
1847 msgid "The body of the \"Redirect\" template has an error at line %d."
1848 msgstr "Chyba v těle šablony \"Přesměrovat\" na řádku %d."
1849
1850 #: src/compose.c:2549 src/gtk/headers.h:13
1851 msgid "Cc:"
1852 msgstr "Kopie:"
1853
1854 #: src/compose.c:2552 src/gtk/headers.h:14
1855 msgid "Bcc:"
1856 msgstr "Skrytá kopie:"
1857
1858 #: src/compose.c:2555 src/gtk/headers.h:11
1859 msgid "Reply-To:"
1860 msgstr "Odpovědět komu:"
1861
1862 #: src/compose.c:2558 src/compose.c:4854 src/compose.c:4856
1863 #: src/gtk/headers.h:32
1864 msgid "Newsgroups:"
1865 msgstr "Diskusní skupiny:"
1866
1867 #: src/compose.c:2561 src/gtk/headers.h:33
1868 msgid "Followup-To:"
1869 msgstr "Pokračování:"
1870
1871 #: src/compose.c:2564 src/gtk/headers.h:16
1872 msgid "In-Reply-To:"
1873 msgstr "V odpovědi komu:"
1874
1875 #: src/compose.c:2568 src/compose.c:4851 src/compose.c:4859
1876 #: src/gtk/headers.h:12 src/summary_search.c:445
1877 msgid "To:"
1878 msgstr "Komu:"
1879
1880 #: src/compose.c:2774
1881 msgid "Couldn't attach a file (charset conversion failed)."
1882 msgstr "Nepodařilo se připojit soubor (konverze znakové sady se nezdařila)."
1883
1884 #: src/compose.c:2780
1885 #, c-format
1886 msgid ""
1887 "The following file has been attached: \n"
1888 "%s"
1889 msgid_plural ""
1890 "The following files have been attached: \n"
1891 "%s"
1892 msgstr[0] ""
1893 "Následující soubor byl připojen: \n"
1894 "%s"
1895 msgstr[1] ""
1896 "Následující soubory byly připojeny: \n"
1897 "%s"
1898 msgstr[2] ""
1899 "Následující soubory byly připojeny: \n"
1900 "%s"
1901
1902 #: src/compose.c:3053
1903 msgid "The \"Quotation mark\" of the template is invalid."
1904 msgstr "\"Značka pro citaci\" v šabloně je neplatná."
1905
1906 #: src/compose.c:3542
1907 #, c-format
1908 msgid "Could not get size of file '%s'."
1909 msgstr "Nemohu získat velikost souboru '%s'."
1910
1911 #: src/compose.c:3553
1912 #, c-format
1913 msgid ""
1914 "You are about to insert a file of %s in the message body. Are you sure you "
1915 "want to do that?"
1916 msgstr "Chystáte se vložit soubor %s do těla zprávy. Jste si tím jistý?"
1917
1918 #: src/compose.c:3556
1919 msgid "Are you sure?"
1920 msgstr "Jste si jistý?"
1921
1922 #: src/compose.c:3557 src/compose.c:11027
1923 msgid "+_Insert"
1924 msgstr "+_Vložit"
1925
1926 #: src/compose.c:3672
1927 #, c-format
1928 msgid "File %s is empty."
1929 msgstr "Soubor %s je prázdný."
1930
1931 #: src/compose.c:3676
1932 #, c-format
1933 msgid "Can't read %s."
1934 msgstr "Nemohu načíst %s."
1935
1936 #: src/compose.c:3703
1937 #, c-format
1938 msgid "Message: %s"
1939 msgstr "Zpráva: %s"
1940
1941 #: src/compose.c:4691 src/plugins/python/composewindowtype.c:432
1942 msgid " [Edited]"
1943 msgstr " [Upraveno]"
1944
1945 #: src/compose.c:4698 src/plugins/python/composewindowtype.c:435
1946 #, c-format
1947 msgid "%s - Compose message%s"
1948 msgstr "%s - Psaní zprávy%s"
1949
1950 #: src/compose.c:4701 src/plugins/python/composewindowtype.c:438
1951 #, c-format
1952 msgid "[no subject] - Compose message%s"
1953 msgstr "[žádný předmět] - Psaní zprávy%s"
1954
1955 #: src/compose.c:4703 src/plugins/python/composewindowtype.c:426
1956 msgid "Compose message"
1957 msgstr "Napsat zprávu"
1958
1959 #: src/compose.c:4730 src/messageview.c:887
1960 msgid ""
1961 "Account for sending mail is not specified.\n"
1962 "Please select a mail account before sending."
1963 msgstr ""
1964 "Není zadán účet pro odesílání mailů.\n"
1965 "Před odesláním vyberte prosím nějaký účet."
1966
1967 #: src/compose.c:4950 src/compose.c:4982 src/compose.c:5024
1968 #: src/plugins/attachwarner/attachwarner.c:219 src/prefs_account.c:3237
1969 #: src/toolbar.c:405 src/toolbar.c:423
1970 msgid "Send"
1971 msgstr "Odeslat"
1972
1973 #: src/compose.c:4951
1974 msgid "The only recipient is the default CC address. Send anyway?"
1975 msgstr ""
1976 "Jediný adresát je výchozí příjemce kopií (viz nastavení účtu). Opravdu "
1977 "odeslat?"
1978
1979 #: src/compose.c:4952 src/compose.c:4984 src/compose.c:5017 src/compose.c:5538
1980 #: src/plugins/attachwarner/attachwarner.c:211
1981 msgid "+_Send"
1982 msgstr "+_Odeslat"
1983
1984 #: src/compose.c:4983
1985 msgid "The only recipient is the default BCC address. Send anyway?"
1986 msgstr ""
1987 "Jediný adresát je výchozí příjemce skrytých kopií (viz nastavení účtu). "
1988 "Opravdu odeslat?"
1989
1990 #: src/compose.c:5000
1991 msgid "Recipient is not specified."
1992 msgstr "Není uveden příjemce."
1993
1994 #: src/compose.c:5019 src/plugins/attachwarner/attachwarner.c:213
1995 msgid "+_Queue"
1996 msgstr "+_Fronta"
1997
1998 #: src/compose.c:5020
1999 #, c-format
2000 msgid "Subject is empty. %s"
2001 msgstr "Předmět je prázdný.  %s"
2002
2003 #: src/compose.c:5021
2004 msgid "Send it anyway?"
2005 msgstr "Přesto odeslat?"
2006
2007 #: src/compose.c:5022
2008 msgid "Queue it anyway?"
2009 msgstr "Opravdu zařadit do fronty?"
2010
2011 #: src/compose.c:5024 src/toolbar.c:424
2012 msgid "Send later"
2013 msgstr "Poslat později"
2014
2015 #: src/compose.c:5077 src/compose.c:9643
2016 msgid ""
2017 "Could not queue message for sending:\n"
2018 "\n"
2019 "Charset conversion failed."
2020 msgstr ""
2021 "Zprávu nelze uložit do fronty pro odeslání:\n"
2022 "\n"
2023 "Konverze znakové sady se nezdařila."
2024
2025 #: src/compose.c:5080 src/compose.c:9646
2026 msgid ""
2027 "Could not queue message for sending:\n"
2028 "\n"
2029 "Couldn't get recipient encryption key."
2030 msgstr ""
2031 "Zprávu nelze uložit do fronty pro odeslání:\n"
2032 "\n"
2033 "Nepodařilo se získat šifrovací klíč příjemce."
2034
2035 #: src/compose.c:5086 src/compose.c:9640
2036 #, c-format
2037 msgid ""
2038 "Could not queue message for sending:\n"
2039 "\n"
2040 "Signature failed: %s"
2041 msgstr ""
2042 "Zprávu nelze uložit do fronty pro odeslání\n"
2043 "\n"
2044 "Podepisování se nezdařilo: %s"
2045
2046 #: src/compose.c:5089
2047 #, c-format
2048 msgid ""
2049 "Could not queue message for sending:\n"
2050 "\n"
2051 "%s."
2052 msgstr ""
2053 "Zprávu nelze uložit do fronty pro odeslání:\n"
2054 "\n"
2055 "%s."
2056
2057 #: src/compose.c:5091
2058 msgid "Could not queue message for sending."
2059 msgstr "Zprávu nelze uložit do fronty pro odeslání."
2060
2061 #: src/compose.c:5106 src/compose.c:5166
2062 msgid ""
2063 "The message was queued but could not be sent.\n"
2064 "Use \"Send queued messages\" from the main window to retry."
2065 msgstr ""
2066 "Zpráva byla uložena do fronty ale nemohla být odeslána.\n"
2067 "Použijte nabídku \"Odeslat pozdržené zprávy \" z hlavního okna."
2068
2069 #: src/compose.c:5162
2070 #, c-format
2071 msgid ""
2072 "%s\n"
2073 "Use \"Send queued messages\" from the main window to retry."
2074 msgstr ""
2075 "%s\n"
2076 "Použijte nabídku \"Odeslat pozdržené zprávy \" z hlavního okna."
2077
2078 #: src/compose.c:5535
2079 #, c-format
2080 msgid ""
2081 "Can't convert the character encoding of the message \n"
2082 "to the specified %s charset.\n"
2083 "Send it as %s?"
2084 msgstr ""
2085 "Nelze převést kódování znaků zprávy \n"
2086 "na %s.\n"
2087 "Odeslat v kódování %s?"
2088
2089 #: src/compose.c:5593
2090 #, c-format
2091 msgid ""
2092 "Line %d exceeds the line length limit (998 bytes).\n"
2093 "The contents of the message might be broken on the way to the delivery.\n"
2094 "\n"
2095 "Send it anyway?"
2096 msgstr ""
2097 "Řádek %d překračuje limit délky řádku (998 bajtů). \n"
2098 "Obsah zprávy může být poškozen po cestě k adresátovi.\n"
2099 "\n"
2100 "\n"
2101 "Přesto odeslat?"
2102
2103 #: src/compose.c:5774
2104 msgid "Encryption warning"
2105 msgstr "Varování šifrování"
2106
2107 #: src/compose.c:5775
2108 msgid "+C_ontinue"
2109 msgstr "+_Pokračovat"
2110
2111 #: src/compose.c:5824
2112 msgid "No account for sending mails available!"
2113 msgstr "Není dostupný žádný účet pro odeslání pošty!"
2114
2115 #: src/compose.c:5833
2116 msgid "Selected account isn't NNTP: Posting is impossible."
2117 msgstr "Vybraný účet není NNTP: Odeslání není možné. "
2118
2119 #: src/compose.c:6062
2120 #, c-format
2121 msgid "Attachment %s doesn't exist anymore. Ignore?"
2122 msgstr "Příloha %s už neexistuje. Ignorovat?"
2123
2124 #: src/compose.c:6063 src/mainwindow.c:648 src/toolbar.c:230
2125 #: src/toolbar.c:2182
2126 msgid "Cancel sending"
2127 msgstr "Zrušit posílání"
2128
2129 #: src/compose.c:6063
2130 msgid "Ignore attachment"
2131 msgstr "Ignorovat přílohu"
2132
2133 #: src/compose.c:6102
2134 #, c-format
2135 msgid "Original %s part"
2136 msgstr "Část originálu %s"
2137
2138 #: src/compose.c:6681
2139 msgid "Add to address _book"
2140 msgstr "Přidat do knihy adres"
2141
2142 #: src/compose.c:6837
2143 msgid "Delete entry contents"
2144 msgstr "Smazat obsah pole"
2145
2146 #: src/compose.c:6841 src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:295
2147 msgid "Use <tab> to autocomplete from addressbook"
2148 msgstr "Použijte <tab> pro automatické dokončení podle knihy adres"
2149
2150 #: src/compose.c:7061
2151 msgid "Mime type"
2152 msgstr "MIME typ"
2153
2154 #: src/compose.c:7067 src/mimeview.c:274 src/plugins/pgpcore/select-keys.c:392
2155 #: src/prefs_matcher.c:627 src/prefs_summary_column.c:85 src/summaryview.c:447
2156 msgid "Size"
2157 msgstr "Délka"
2158
2159 #: src/compose.c:7130
2160 msgid "Save Message to "
2161 msgstr "Uložit zprávu do "
2162
2163 #: src/compose.c:7167 src/editjpilot.c:276 src/editldap.c:520
2164 #: src/editvcard.c:192 src/export.c:164 src/import.c:163 src/importmutt.c:239
2165 #: src/importpine.c:238 src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1028
2166 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:188
2167 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:208
2168 #: src/plugins/bsfilter/bsfilter_gtk.c:181
2169 #: src/plugins/clamd/clamav_plugin_gtk.c:296
2170 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:418
2171 msgid "_Browse"
2172 msgstr "P_rocházet"
2173
2174 #: src/compose.c:7643
2175 msgid "Hea_der"
2176 msgstr "_Záhlaví"
2177
2178 #: src/compose.c:7648
2179 msgid "_Attachments"
2180 msgstr "_Přílohy"
2181
2182 #: src/compose.c:7662
2183 msgid "Othe_rs"
2184 msgstr "_Ostatní"
2185
2186 #: src/compose.c:7677 src/gtk/headers.h:18
2187 #: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:704 src/summary_search.c:452
2188 msgid "Subject:"
2189 msgstr "Předmět:"
2190
2191 #: src/compose.c:7891
2192 #, c-format
2193 msgid ""
2194 "Spell checker could not be started.\n"
2195 "%s"
2196 msgstr ""
2197 "Nelze spustit kontrolu pravopisu.\n"
2198 "%s"
2199
2200 #: src/compose.c:8000
2201 #, c-format
2202 msgid "From: <i>%s</i>"
2203 msgstr "Od: <i>%s</i>"
2204
2205 #: src/compose.c:8034
2206 msgid "Account to use for this email"
2207 msgstr "Účet použitý pro tuto zprávu"
2208
2209 #: src/compose.c:8036
2210 msgid "Sender address to be used"
2211 msgstr "Adresa odesílatele musí být uvedena"
2212
2213 #: src/compose.c:8200
2214 #, c-format
2215 msgid ""
2216 "The privacy system '%s' cannot be loaded. You will not be able to sign or "
2217 "encrypt this message."
2218 msgstr ""
2219 "Systém zabezpečení '%s' se nepodařilo načíst. Nebudete moci digitálně "
2220 "podepsat nebo šifrovat zprávu."
2221
2222 #: src/compose.c:8300 src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1082
2223 msgid "_None"
2224 msgstr "Žá_dné"
2225
2226 #: src/compose.c:8401 src/prefs_template.c:753
2227 #, c-format
2228 msgid "The body of the template has an error at line %d."
2229 msgstr "Chyba v těle šablony na řádku %d."
2230
2231 #: src/compose.c:8517
2232 msgid "Template From format error."
2233 msgstr "Chyba v poli 'Od' šablony."
2234
2235 #: src/compose.c:8535
2236 msgid "Template To format error."
2237 msgstr "Chyba v poli 'Komu' šablony."
2238
2239 #: src/compose.c:8553
2240 msgid "Template Cc format error."
2241 msgstr "Chyba v poli 'Kopie' šablony."
2242
2243 #: src/compose.c:8571
2244 msgid "Template Bcc format error."
2245 msgstr "Chyba v poli 'Skrytá kopie' šablony."
2246
2247 #: src/compose.c:8590
2248 msgid "Template subject format error."
2249 msgstr "Chyba v poli 'Předmět' šablony."
2250
2251 #: src/compose.c:8854
2252 msgid "Invalid MIME type."
2253 msgstr "Neplatný MIME typ."
2254
2255 #: src/compose.c:8869
2256 msgid "File doesn't exist or is empty."
2257 msgstr "Soubor neexistuje nebo je prázdný."
2258
2259 #: src/compose.c:8943
2260 msgid "Properties"
2261 msgstr "Vlastnosti"
2262
2263 #: src/compose.c:8960
2264 msgid "MIME type"
2265 msgstr "MIME typ"
2266
2267 #: src/compose.c:9001
2268 msgid "Encoding"
2269 msgstr "Kódování"
2270
2271 #: src/compose.c:9021
2272 msgid "Path"
2273 msgstr "Cesta k souboru"
2274
2275 #: src/compose.c:9022
2276 msgid "File name"
2277 msgstr "Název souboru"
2278
2279 #: src/compose.c:9214
2280 #, c-format
2281 msgid ""
2282 "The external editor is still working.\n"
2283 "Force terminating the process?\n"
2284 "process group id: %d"
2285 msgstr ""
2286 "Externí editor stále pracuje.\n"
2287 "Mám přerušit proces?\n"
2288 "číslo procesu: %d"
2289
2290 #: src/compose.c:9609 src/messageview.c:1094
2291 msgid "Claws Mail needs network access in order to send this email."
2292 msgstr "Claws Mail potřebuje přístup k síti, aby mohl odeslat tuto zprávu."
2293
2294 #: src/compose.c:9635
2295 msgid "Could not queue message."
2296 msgstr "Zprávu nelze uložit do fronty pro odeslání."
2297
2298 #: src/compose.c:9637
2299 #, c-format
2300 msgid ""
2301 "Could not queue message:\n"
2302 "\n"
2303 "%s."
2304 msgstr ""
2305 "Zprávu nelze uložit do fronty pro odeslání:\n"
2306 "\n"
2307 "%s."
2308
2309 #: src/compose.c:9805
2310 msgid "Could not save draft."
2311 msgstr "Nelze uložit koncept."
2312
2313 #: src/compose.c:9809
2314 msgid "Could not save draft"
2315 msgstr "Nelze uložit koncept"
2316
2317 #: src/compose.c:9810
2318 msgid ""
2319 "Could not save draft.\n"
2320 "Do you want to cancel exit or discard this email?"
2321 msgstr ""
2322 "Nemohu uložit koncept.\n"
2323 "Chcete zrušit ukončení nebo zahodit tuto zprávu?"
2324
2325 #: src/compose.c:9812
2326 msgid "_Cancel exit"
2327 msgstr "_Zrušit ukončení"
2328
2329 #: src/compose.c:9812
2330 msgid "_Discard email"
2331 msgstr "_Zahodit zprávu"
2332
2333 #: src/compose.c:9972 src/compose.c:9986
2334 msgid "Select file"
2335 msgstr "Výběr souboru"
2336
2337 #: src/compose.c:10000
2338 #, c-format
2339 msgid "File '%s' could not be read."
2340 msgstr "Soubor '%s' nelze číst."
2341
2342 #: src/compose.c:10002
2343 #, c-format
2344 msgid ""
2345 "File '%s' contained invalid characters\n"
2346 "for the current encoding, insertion may be incorrect."
2347 msgstr ""
2348 "Soubor '%s' obsahuje neplatné znaky\n"
2349 "pro nastavené kódování, vložení může obsahovat chyby."
2350
2351 #: src/compose.c:10081
2352 msgid "Discard message"
2353 msgstr "Zrušit zprávu"
2354
2355 #: src/compose.c:10082
2356 msgid "This message has been modified. Discard it?"
2357 msgstr "Zpráva byla modifikována. Chcete ji zahodit?"
2358
2359 #: src/compose.c:10083
2360 msgid "_Discard"
2361 msgstr "_Zahodit"
2362
2363 #: src/compose.c:10083
2364 msgid "_Save to Drafts"
2365 msgstr "Uložit jako _koncept"
2366
2367 #: src/compose.c:10085
2368 msgid "Save changes"
2369 msgstr "Uložit změny"
2370
2371 #: src/compose.c:10086
2372 msgid "This message has been modified. Save the latest changes?"
2373 msgstr "Zpráva byla modifikována. Chcete uložit poslední změny?"
2374
2375 #: src/compose.c:10087
2376 msgid "_Don't save"
2377 msgstr "_Neukládat"
2378
2379 #: src/compose.c:10087
2380 msgid "+_Save to Drafts"
2381 msgstr "+Uložit jako _koncept"
2382
2383 #: src/compose.c:10157
2384 #, c-format
2385 msgid "Do you want to apply the template '%s'?"
2386 msgstr "Chcete použít šablonu '%s' ?"
2387
2388 #: src/compose.c:10159
2389 msgid "Apply template"
2390 msgstr "Použít šablonu"
2391
2392 #: src/compose.c:10160 src/prefs_actions.c:329
2393 #: src/prefs_filtering_action.c:610 src/prefs_filtering.c:477
2394 #: src/prefs_matcher.c:772 src/prefs_template.c:309 src/prefs_toolbar.c:1050
2395 msgid "_Replace"
2396 msgstr "_Nahradit"
2397
2398 #: src/compose.c:10160
2399 msgid "_Insert"
2400 msgstr "_Vložit"
2401
2402 #: src/compose.c:11024
2403 msgid "Insert or attach?"
2404 msgstr "Vložit nebo připojit?"
2405
2406 #: src/compose.c:11025
2407 msgid ""
2408 "Do you want to insert the contents of the file(s) into the message body, or "
2409 "attach it to the email?"
2410 msgstr ""
2411 "Chcete obsah souboru(ů) vložit do textu zprávy nebo soubor(y) připojit ke "
2412 "zprávě jako přílohu?"
2413
2414 #: src/compose.c:11027
2415 msgid "_Attach"
2416 msgstr "_Přiložit"
2417
2418 #: src/compose.c:11243
2419 #, c-format
2420 msgid "Quote format error at line %d."
2421 msgstr "Chyba formátu citace na řádku %d."
2422
2423 #: src/compose.c:11527
2424 #, c-format
2425 msgid ""
2426 "You are about to reply to %d messages. Opening the windows could take some "
2427 "time. Do you want to continue?"
2428 msgstr ""
2429 "Chystáte se odpovědět na %d zpráv. Otevírání oken může chvíli trvat. Chcete "
2430 "pokračovat?"
2431
2432 #: src/crash.c:141
2433 #, c-format
2434 msgid "Claws Mail process (%ld) received signal %ld"
2435 msgstr "Proces Claws Mail (pid %ld) obdržel signál %ld"
2436
2437 #: src/crash.c:187
2438 msgid "Claws Mail has crashed"
2439 msgstr "Claws Mail zhavaroval"
2440
2441 #: src/crash.c:203
2442 #, c-format
2443 msgid ""
2444 "%s.\n"
2445 "Please file a bug report and include the information below."
2446 msgstr ""
2447 "%s.\n"
2448 "Vyplňte prosím hlášení o chybě a vložte níže uvedené informace."
2449
2450 #: src/crash.c:208
2451 msgid "Debug log"
2452 msgstr "Debug log"
2453
2454 #: src/crash.c:252 src/toolbar.c:421
2455 msgid "Close"
2456 msgstr "Zavřít"
2457
2458 #: src/crash.c:257
2459 msgid "Save..."
2460 msgstr "Uložit..."
2461
2462 #: src/crash.c:262
2463 msgid "Create bug report"
2464 msgstr "Vytvořit hlášení o chybě"
2465
2466 #: src/crash.c:312
2467 msgid "Save crash information"
2468 msgstr "Uložit informace o pádu"
2469
2470 #: src/editaddress.c:156 src/editaddress.c:232
2471 msgid "Add New Person"
2472 msgstr "Přidat novou osobu"
2473
2474 #: src/editaddress.c:158
2475 msgid ""
2476 "Adding a new person requires at least one of the\n"
2477 "following values to be set:\n"
2478 " - Display Name\n"
2479 " - First Name\n"
2480 " - Last Name\n"
2481 " - Nickname\n"
2482 " - any email address\n"
2483 " - any additional attribute\n"
2484 "\n"
2485 "Click OK to keep editing this contact.\n"
2486 "Click Cancel to close without saving."
2487 msgstr ""
2488 "Přidání nové osoby vyžaduje vyplněnou nejméně\n"
2489 "jednu z následujících hodnot:\n"
2490 " - Zobrazené jméno\n"
2491 " - Jméno\n"
2492 " - Příjmení\n"
2493 " - Přezdívka\n"
2494 " - nějaká emailová adresa\n"
2495 " - nějaký další atribut\n"
2496 "\n"
2497 "Klikněte na OK pro pokračování editace.\n"
2498 "Klikněte na Zrušit pro uzavření bez uložení."
2499
2500 #: src/editaddress.c:169
2501 msgid ""
2502 "Adding a new person requires at least one of the\n"
2503 "following values to be set:\n"
2504 " - First Name\n"
2505 " - Last Name\n"
2506 " - any email address\n"
2507 " - any additional attribute\n"
2508 "\n"
2509 "Click OK to keep editing this contact.\n"
2510 "Click Cancel to close without saving."
2511 msgstr ""
2512 "Přidání nové osoby vyžaduje vyplněnou nejméně\n"
2513 "jednu z následujících hodnot:\n"
2514 " - Jméno\n"
2515 " - Příjmení\n"
2516 " - nějaká emailová adresa\n"
2517 " - nějaký další atribut\n"
2518 "\n"
2519 "Klikněte na OK pro pokračování editace.\n"
2520 "Klikněte na Zrušit pro uzavření bez uložení."
2521
2522 #: src/editaddress.c:233
2523 msgid "Edit Person Details"
2524 msgstr "Upravit detaily o osobě"
2525
2526 #: src/editaddress.c:411
2527 msgid "An Email address must be supplied."
2528 msgstr "E-mailová adresa musí být uvedena."
2529
2530 #: src/editaddress.c:587
2531 msgid "A Name and Value must be supplied."
2532 msgstr "Musí být zadáno jméno a hodnota."
2533
2534 #: src/editaddress.c:676
2535 msgid "Discard"
2536 msgstr "_Zahodit"
2537
2538 #: src/editaddress.c:677
2539 msgid "Apply"
2540 msgstr "Použít"
2541
2542 #: src/editaddress.c:707 src/editaddress.c:756
2543 msgid "Edit Person Data"
2544 msgstr "Upravit data o osobě"
2545
2546 #: src/editaddress.c:785
2547 msgid "Choose a picture"
2548 msgstr "Vyberte obrázek"
2549
2550 #: src/editaddress.c:804
2551 #, c-format
2552 msgid ""
2553 "Failed to import image: \n"
2554 "%s"
2555 msgstr ""
2556 "Chyba importu obrázku: \n"
2557 "%s"
2558
2559 #: src/editaddress.c:846
2560 msgid "_Set picture"
2561 msgstr "_Nastavit obrázek"
2562
2563 #: src/editaddress.c:847
2564 msgid "_Unset picture"
2565 msgstr "_Zrušit obrázek"
2566
2567 #: src/editaddress.c:905
2568 msgid "Photo"
2569 msgstr "Fotografie"
2570
2571 #: src/editaddress.c:952 src/editaddress.c:954 src/expldifdlg.c:516
2572 #: src/exporthtml.c:761 src/ldif.c:766
2573 msgid "Display Name"
2574 msgstr "Zobrazované jméno"
2575
2576 #: src/editaddress.c:961 src/editaddress.c:965 src/ldif.c:774
2577 msgid "Last Name"
2578 msgstr "Příjmení"
2579
2580 #: src/editaddress.c:962 src/editaddress.c:964 src/ldif.c:770
2581 msgid "First Name"
2582 msgstr "Jméno"
2583
2584 #: src/editaddress.c:968 src/editaddress.c:970
2585 msgid "Nickname"
2586 msgstr "Přezdívka"
2587
2588 #: src/editaddress.c:1054 src/editaddress.c:1122
2589 msgid "Alias"
2590 msgstr "Alias"
2591
2592 #: src/editaddress.c:1264 src/editaddress.c:1333 src/editaddress.c:1353
2593 #: src/prefs_customheader.c:223
2594 msgid "Value"
2595 msgstr "Hodnota"
2596
2597 #: src/editaddress.c:1424
2598 msgid "_User Data"
2599 msgstr "_Osobní data"
2600
2601 #: src/editaddress.c:1425
2602 msgid "_Email Addresses"
2603 msgstr "_E-mailové adresy"
2604
2605 #: src/editaddress.c:1428 src/editaddress.c:1431
2606 msgid "O_ther Attributes"
2607 msgstr "_Další údaje"
2608
2609 #: src/editbook.c:109
2610 msgid "File appears to be OK."
2611 msgstr "Soubor se zdá být v pořádku."
2612
2613 #: src/editbook.c:112
2614 msgid "File does not appear to be a valid address book format."
2615 msgstr "Soubor není ve formátu pro knihu adres."
2616
2617 #: src/editbook.c:115 src/editjpilot.c:191 src/editvcard.c:98
2618 msgid "Could not read file."
2619 msgstr "Nelze načíst soubor."
2620
2621 #: src/editbook.c:149 src/editbook.c:262
2622 msgid "Edit Addressbook"
2623 msgstr "Upravit knihu adres"
2624
2625 #: src/editbook.c:177 src/editjpilot.c:264 src/editvcard.c:180
2626 msgid " Check File "
2627 msgstr " Otestovat soubor "
2628
2629 #: src/editbook.c:182 src/editjpilot.c:269 src/editvcard.c:185
2630 #: src/importmutt.c:232 src/importpine.c:231 src/prefs_account.c:1934
2631 #: src/wizard.c:1183 src/wizard.c:1457
2632 msgid "File"
2633 msgstr "Soubor"
2634
2635 #: src/editbook.c:281
2636 msgid "Add New Addressbook"
2637 msgstr "Přidat novou knihu adres"
2638
2639 #: src/editgroup.c:101
2640 msgid "A Group Name must be supplied."
2641 msgstr "Musí být zadáno jméno skupiny."
2642
2643 #: src/editgroup.c:294
2644 msgid "Edit Group Data"
2645 msgstr "Upravit data o skupině"
2646
2647 #: src/editgroup.c:323 src/exporthtml.c:597
2648 msgid "Group Name"
2649 msgstr "Jméno skupiny"
2650
2651 #: src/editgroup.c:342
2652 msgid "Addresses in Group"
2653 msgstr "Adresy ve skupině"
2654
2655 #: src/editgroup.c:377
2656 msgid "Available Addresses"
2657 msgstr "Dostupné adresy"
2658
2659 #: src/editgroup.c:452
2660 msgid "Move Email Addresses to or from Group with arrow buttons"
2661 msgstr "E-mailové adresy přesuňte do/ze skupiny pomocí tlačítek se šipkami"
2662
2663 #: src/editgroup.c:500
2664 msgid "Edit Group Details"
2665 msgstr "Upravit detaily o skupině"
2666
2667 #: src/editgroup.c:503
2668 msgid "Add New Group"
2669 msgstr "Přidat novou skupinu"
2670
2671 #: src/editgroup.c:553
2672 msgid "Edit folder"
2673 msgstr "Upravit složku"
2674
2675 #: src/editgroup.c:553
2676 msgid "Input the new name of folder:"
2677 msgstr "Zadejte název složky:"
2678
2679 #: src/editgroup.c:556 src/foldersel.c:552 src/imap_gtk.c:195 src/mh_gtk.c:145
2680 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:239 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:89
2681 msgid "New folder"
2682 msgstr "Nová složka"
2683
2684 #: src/editgroup.c:557 src/foldersel.c:553 src/mh_gtk.c:146
2685 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:240 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:90
2686 msgid "Input the name of new folder:"
2687 msgstr "Zadejte název složky:"
2688
2689 #: src/editjpilot.c:188
2690 msgid "File does not appear to be JPilot format."
2691 msgstr "Soubor není ve formátu pro JPilot."
2692
2693 #: src/editjpilot.c:200
2694 msgid "Select JPilot File"
2695 msgstr "Vybrat JPilot soubor"
2696
2697 #: src/editjpilot.c:236 src/editjpilot.c:365
2698 msgid "Edit JPilot Entry"
2699 msgstr "Upravit JPilot soubor"
2700
2701 #: src/editjpilot.c:281
2702 msgid "Additional e-Mail address item(s)"
2703 msgstr "Další položka(y) e-mail adresy"
2704
2705 #: src/editjpilot.c:372
2706 msgid "Add New JPilot Entry"
2707 msgstr "Přidat nový JPilot záznam"
2708
2709 #: src/editldap_basedn.c:138
2710 msgid "Edit LDAP - Select Search Base"
2711 msgstr "Editace LDAP - Vyberte bázi pro hledání"
2712
2713 #: src/editldap_basedn.c:157 src/editldap.c:441
2714 msgid "Hostname"
2715 msgstr "Název počítače"
2716
2717 #: src/editldap_basedn.c:167 src/editldap.c:458
2718 #: src/plugins/clamd/clamav_plugin_gtk.c:386 src/ssl_manager.c:110
2719 msgid "Port"
2720 msgstr "Port"
2721
2722 #: src/editldap_basedn.c:177 src/editldap.c:504
2723 msgid "Search Base"
2724 msgstr "Báze pro hledání"
2725
2726 #: src/editldap_basedn.c:198
2727 msgid "Available Search Base(s)"
2728 msgstr "Dostupná(é) báze pro hledání"
2729
2730 #: src/editldap_basedn.c:288
2731 msgid "Could not read Search Base(s) from server - please set manually"
2732 msgstr "Nelze načíst báze pro hledání ze serveru - zadejte je prosím ručně"
2733
2734 #: src/editldap_basedn.c:292 src/editldap.c:281
2735 msgid "Could not connect to server"
2736 msgstr "Nemohu se spojit se serverem"
2737
2738 #: src/editldap.c:152
2739 msgid "A Name must be supplied."
2740 msgstr "Jméno musí být uvedeno."
2741
2742 #: src/editldap.c:164
2743 msgid "A Hostname must be supplied for the server."
2744 msgstr "Název počítače musí být uveden."
2745
2746 #: src/editldap.c:177
2747 msgid "At least one LDAP search attribute should be supplied."
2748 msgstr "Alespoň jeden atribut musí být uveden."
2749
2750 #: src/editldap.c:278
2751 msgid "Connected successfully to server"
2752 msgstr "Úspěšně připojeno k serveru"
2753
2754 #: src/editldap.c:336 src/editldap.c:976
2755 msgid "Edit LDAP Server"
2756 msgstr "Upravit LDAP server"
2757
2758 #: src/editldap.c:437
2759 msgid "A name that you wish to call the server."
2760 msgstr "Jméno, kterým chcete označit toto LDAP připojení."
2761
2762 #: src/editldap.c:450
2763 msgid ""
2764 "This is the hostname of the server. For example, \"ldap.mydomain.com\" may "
2765 "be appropriate for the \"mydomain.com\" organization. An IP address may also "
2766 "be used. You may specify \"localhost\" if running an LDAP server on the same "
2767 "computer as Claws Mail."
2768 msgstr ""
2769 "Název počítače, na kterém je provozován LDAP server. Například \"ldap."
2770 "mydomain.com\". Může být použita také IP adresa. Pokud server běží na "
2771 "stejném počítači jako Claws Mail, můžete použít \"localhost\"."
2772
2773 #: src/editldap.c:470
2774 msgid "TLS"
2775 msgstr "TLS"
2776
2777 #: src/editldap.c:471 src/prefs_account.c:3310
2778 msgid "SSL"
2779 msgstr "SSL"
2780
2781 #: src/editldap.c:475
2782 msgid ""
2783 "Enable secure connection to the LDAP server via TLS. If connection fails, be "
2784 "sure to check the correct configuration in ldap.conf (TLS_CACERTDIR and "
2785 "TLS_REQCERT fields)."
2786 msgstr ""
2787 "Povoluje zabezpečené připojení k LDAP serveru pomocí TLS. Pokud připojování "
2788 "selže, zkontrolujte nastavení v ldap.conf (volby TLS_CACERTDIR a "
2789 "TLS_REQCERT)."
2790
2791 #: src/editldap.c:479
2792 msgid ""
2793 "Enable secure connection to the LDAP server via SSL. If connection fails, be "
2794 "sure to check the correct configuration in ldap.conf (TLS_CACERTDIR and "
2795 "TLS_REQCERT fields)."
2796 msgstr ""
2797 "Povoluje zabezpečené připojení k LDAP serveru pomocí SSL. Pokud připojování "
2798 "selže, zkontrolujte nastavení v ldap.conf (volby TLS_CACERTDIR a "
2799 "TLS_REQCERT)."
2800
2801 #: src/editldap.c:493
2802 msgid "The port number that the server listens on. Port 389 is the default."
2803 msgstr ""
2804 "Číslo portu, na kterém server naslouchá. Standardní nastavení je port 389."
2805
2806 #: src/editldap.c:496
2807 msgid " Check Server "
2808 msgstr " Otestovat připojení "
2809
2810 #: src/editldap.c:500
2811 msgid "Press this button to test the connection to the server."
2812 msgstr "Stiskem tohoto tlačítka otestujete připojení k serveru."
2813
2814 #: src/editldap.c:513
2815 msgid ""
2816 "This specifies the name of the directory to be searched on the server. "
2817 "Examples include:\n"
2818 "  dc=claws-mail,dc=org\n"
2819 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
2820 "  o=Organization Name,c=Country\n"
2821 msgstr ""
2822 "Označuje adresář, který bude na serveru prohledáván. Příklady:\n"
2823 "  dc=claws-mail,dc=org\n"
2824 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
2825 "  o=Organization Name,c=Country\n"
2826
2827 #: src/editldap.c:524
2828 msgid ""
2829 "Press this button to lookup the name of available directory names on the "
2830 "server."
2831 msgstr ""
2832 "Stiskem tohoto tlačítka vyhledáte názvy adresářů dostupných na serveru."
2833
2834 #: src/editldap.c:580
2835 msgid "Search Attributes"
2836 msgstr "Prohledávané atributy"
2837
2838 #: src/editldap.c:589
2839 msgid ""
2840 "A list of LDAP attribute names that should be searched when attempting to "
2841 "find a name or address."
2842 msgstr ""
2843 "Seznam LDAP atributů, které budou prohledávány při pokusu najít jméno nebo "
2844 "adresu."
2845
2846 #: src/editldap.c:592
2847 msgid " Defaults "
2848 msgstr " Výchozí "
2849
2850 #: src/editldap.c:596
2851 msgid ""
2852 "This resets the attribute names to a default value that should find most "
2853 "names and addresses during a name or address search process."
2854 msgstr ""
2855 "Nastavuje seznam atributů na výchozí hodnotu, která by měla najít nejvíc "
2856 "jmen a adres během vyhledávání."
2857
2858 #: src/editldap.c:602
2859 msgid "Max Query Age (secs)"
2860 msgstr "Maximální stáří dotazu (s)"
2861
2862 #: src/editldap.c:617
2863 msgid ""
2864 "This defines the maximum period of time (in seconds) that an address search "
2865 "result is valid for address completion purposes. Search results are stored "
2866 "in a cache until this period of time has passed and then retired. This will "
2867 "improve the response time when attempting to search for the same name or "
2868 "address on subsequent address completion requests. The cache will be "
2869 "searched in preference to performing a new server search request. The "
2870 "default value of 600 seconds (10 minutes), should be sufficient for most "
2871 "servers. A larger value will reduce the search time for subsequent searches. "
2872 "This is useful for servers that have slow response times at the expense of "
2873 "more memory to cache results."
2874 msgstr ""
2875 "Definuje maximální dobu (v sekundách), po kterou jsou výsledky hledání "
2876 "považovány za použitelné pro automatické dokončování adres. Výsledky hledání "
2877 "jsou ukládány do vyrovnávací paměti, ze které jsou odstraněny po uplynutí "
2878 "této doby. Vyrovnávací paměť je prohledávána před provedením dotazu na "
2879 "serveru, čímž je zkrácena doba nutná pro vyhledávání, pokud se opakovaně "
2880 "hledají stejná jména nebo adresy. Výchozí hodnota 600 sekund (10 minut) by "
2881 "měla být dostatečná pro většinu serverů. Vyšší hodnota redukuje čas strávený "
2882 "prohledáváním serveru při následných dotazech, což je užitečné pro servery s "
2883 "dlouhou reakční dobou, ale je to na úkor většího množství paměti "
2884 "spotřebovaného pro ukládání předchozích výsledků."
2885
2886 #: src/editldap.c:634
2887 msgid "Include server in dynamic search"
2888 msgstr "Zahrnout při automatickém dokončování"
2889
2890 #: src/editldap.c:639
2891 msgid ""
2892 "Check this option to include this server for dynamic searches when using "
2893 "address completion."
2894 msgstr ""
2895 "Při zaškrtnutí bude tento server prohledáván při pokusu o automatické "
2896 "dokončování adres."
2897
2898 #: src/editldap.c:645
2899 msgid "Match names 'containing' search term"
2900 msgstr "Hledat pomocí 'obsahuje'"
2901
2902 #: src/editldap.c:650
2903 msgid ""
2904 "Searches for names and addresses can be performed either using \"begins-with"
2905 "\" or \"contains\" search term. Check this option to perform a \"contains\" "
2906 "search; this type of search usually takes longer to complete. Note that for "
2907 "performance reasons, address completion uses \"begins-with\" for all "
2908 "searches against other address interfaces."
2909 msgstr ""
2910 "Hledání jmen a adres může být provedeno pomocí podmínky \"začíná na\" nebo "
2911 "\"obsahuje\". Při zaškrtnutí této volby bude použita podmínka \"obsahuje\", "
2912 "což většinou znamená delší čas na dokončení dotazu. Pro zajištění dobrého "
2913 "výkonu používá automatické dokončování adres při vyhledávání vždy podmínku "
2914 "\"začíná na\" bez ohledu na toto nastavení."
2915
2916 #: src/editldap.c:703
2917 msgid "Bind DN"
2918 msgstr "Připojovací jméno"
2919
2920 #: src/editldap.c:712
2921 msgid ""
2922 "The LDAP user account name to be used to connect to the server. This is "
2923 "usually only used for protected servers. This name is typically formatted "
2924 "as: \"cn=user,dc=claws-mail,dc=org\". This is usually left empty when "
2925 "performing a search."
2926 msgstr ""
2927 "Uživatelský účet ze serveru LDAP, který bude použit pro připojení. Toto je "
2928 "obvykle nutné pouze pro zabezpečené servery. Jméno je obvykle ve formátu: "
2929 "\"cn=user,dc=claws-mail,dc=org\". Pro prohledávání obvykle není nutno "
2930 "vyplňovat."
2931
2932 #: src/editldap.c:719
2933 msgid "Bind Password"
2934 msgstr "Připojovací heslo"
2935
2936 #: src/editldap.c:729
2937 msgid "The password to be used when connecting as the \"Bind DN\" user."
2938 msgstr ""
2939 "Heslo, které bude použito pro připojení spolu s údajem \"Přihlašovací jméno"
2940 "\"."
2941
2942 #: src/editldap.c:734
2943 msgid "Timeout (secs)"
2944 msgstr "Časový limit (s)"
2945
2946 #: src/editldap.c:748
2947 msgid "The timeout period in seconds."
2948 msgstr "Časový limit v sekundách."
2949
2950 #: src/editldap.c:752
2951 msgid "Maximum Entries"
2952 msgstr "Maximum položek"
2953
2954 #: src/editldap.c:766
2955 msgid ""
2956 "The maximum number of entries that should be returned in the search result."
2957 msgstr "Maximální počet položek, které budou vráceny při prohledávání."
2958
2959 #: src/editldap.c:781 src/prefs_account.c:3201
2960 msgid "Basic"
2961 msgstr "Server"
2962
2963 #: src/editldap.c:782
2964 msgid "Search"
2965 msgstr "Hledání"
2966
2967 #: src/editldap.c:783 src/gtk/quicksearch.c:670
2968 msgid "Extended"
2969 msgstr "Ostatní"
2970
2971 #: src/editldap.c:981
2972 msgid "Add New LDAP Server"
2973 msgstr "Přidat nový LDAP server"
2974
2975 #: src/edittags.c:187 src/prefs_filtering_action.c:1446
2976 msgid "Tag"
2977 msgstr "Značka"
2978
2979 #: src/edittags.c:215
2980 msgid "Delete tag"
2981 msgstr "Odstranit značku"
2982
2983 #: src/edittags.c:216
2984 msgid "Do you really want to delete this tag?"
2985 msgstr "Opravdu chcete odstranit tuto značku?"
2986
2987 #: src/edittags.c:243
2988 msgid "Delete all tags"
2989 msgstr "Odstranit všechny značky"
2990
2991 #: src/edittags.c:244
2992 msgid "Do you really want to delete all tags?"
2993 msgstr "Opravdu chcete odstranit všechny značky?"
2994
2995 #: src/edittags.c:415
2996 msgid "You entered a reserved tag name, please choose another instead."
2997 msgstr "Vložili jste rezervované jméno tagu, prosím vyberte jiné."
2998
2999 #: src/edittags.c:457
3000 msgid "Tag is not set."
3001 msgstr "Hodnota není nastavena."
3002
3003 #: src/edittags.c:522
3004 msgctxt "Dialog title"
3005 msgid "Apply tags"
3006 msgstr "Použít značky"
3007
3008 #: src/edittags.c:536
3009 msgid "New tag:"
3010 msgstr "Nová značka:"
3011
3012 #: src/edittags.c:569
3013 msgid "Please select tags to apply/remove. Changes are immediate."
3014 msgstr "Vyberte značku pro přidání/odstranění. Změny jsou okamžité."
3015
3016 #: src/editvcard.c:95
3017 msgid "File does not appear to be vCard format."
3018 msgstr "Soubor není ve formátu vCard."
3019
3020 #: src/editvcard.c:107
3021 msgid "Select vCard File"
3022 msgstr "Vybrat vCard soubor"
3023
3024 #: src/editvcard.c:152 src/editvcard.c:256
3025 msgid "Edit vCard Entry"
3026 msgstr "Upravit vCard záznam"
3027
3028 #: src/editvcard.c:261
3029 msgid "Add New vCard Entry"
3030 msgstr "Přidat nový vCard záznam"
3031
3032 #: src/etpan/imap-thread.c:585 src/etpan/nntp-thread.c:439
3033 msgid "Impossible to set the client certificate.\n"
3034 msgstr "Není možné nastavit klientský certifikát.\n"
3035
3036 #: src/exphtmldlg.c:106
3037 msgid "Please specify output directory and file to create."
3038 msgstr "Zadejte prosím adresář pro výstup a soubor, který se bude vytvořen."
3039
3040 #: src/exphtmldlg.c:109
3041 msgid "Select stylesheet and formatting."
3042 msgstr "Vyberte šablonu stylů a formátování."
3043
3044 #: src/exphtmldlg.c:112 src/expldifdlg.c:114
3045 msgid "File exported successfully."
3046 msgstr "Export souboru byl úspěšný."
3047
3048 #: src/exphtmldlg.c:177
3049 #, c-format
3050 msgid ""
3051 "HTML Output Directory '%s'\n"
3052 "does not exist. OK to create new directory?"
3053 msgstr ""
3054 "Výstupní adresář pro HTML '%s'\n"
3055 "neexistuje. Mám vytvořit nový adresář?"
3056
3057 #: src/exphtmldlg.c:180 src/expldifdlg.c:190
3058 msgid "Create Directory"
3059 msgstr "Vytvořit adresář"
3060
3061 #: src/exphtmldlg.c:189
3062 #, c-format
3063 msgid ""
3064 "Could not create output directory for HTML file:\n"
3065 "%s"
3066 msgstr ""
3067 "Nelze vytvořit výstupní adresář pro HTML soubor:\n"
3068 "%s"
3069
3070 #: src/exphtmldlg.c:191 src/expldifdlg.c:201
3071 msgid "Failed to Create Directory"
3072 msgstr "Vytvoření adresáře selhalo"
3073
3074 #: src/exphtmldlg.c:233
3075 msgid "Error creating HTML file"
3076 msgstr "Chyba při vytváření HTML souboru"
3077
3078 #: src/exphtmldlg.c:319
3079 msgid "Select HTML output file"
3080 msgstr "Vyberte výstupní HTML soubor"
3081
3082 #: src/exphtmldlg.c:383
3083 msgid "HTML Output File"
3084 msgstr "Výstupní HTML soubor"
3085
3086 #: src/exphtmldlg.c:392 src/expldifdlg.c:409 src/export.c:171 src/import.c:170
3087 #: src/importldif.c:684
3088 msgid "B_rowse"
3089 msgstr "_Procházet"
3090
3091 #: src/exphtmldlg.c:445
3092 msgid "Stylesheet"
3093 msgstr "Šablona stylu"
3094
3095 #: src/exphtmldlg.c:453 src/gtk/colorlabel.c:406 src/gtk/gtkaspell.c:1571
3096 #: src/gtk/gtkaspell.c:2231 src/gtk/menu.c:125 src/mainwindow.c:1173
3097 #: src/plugins/archive/archiver_prefs.c:241 src/prefs_account.c:946
3098 #: src/prefs_toolbar.c:780 src/prefs_toolbar.c:1465 src/summaryview.c:6006
3099 msgid "None"
3100 msgstr "Žádná"
3101
3102 #: src/exphtmldlg.c:454 src/prefs_folder_item.c:514 src/prefs_other.c:116
3103 #: src/prefs_other.c:408
3104 msgid "Default"
3105 msgstr "Výchozí"
3106
3107 #: src/exphtmldlg.c:455 src/plugins/pgpcore/select-keys.c:244
3108 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:148
3109 msgid "Full"
3110 msgstr "Úplná"
3111
3112 #: src/exphtmldlg.c:456
3113 msgid "Custom"
3114 msgstr "Vlastní"
3115
3116 #: src/exphtmldlg.c:457
3117 msgid "Custom-2"
3118 msgstr "Vlastní-2"
3119
3120 #: src/exphtmldlg.c:458
3121 msgid "Custom-3"
3122 msgstr "Vlastní-3"
3123
3124 #: src/exphtmldlg.c:459
3125 msgid "Custom-4"
3126 msgstr "Vlastní-4"
3127
3128 #: src/exphtmldlg.c:466
3129 msgid "Full Name Format"
3130 msgstr "Celé jméno"
3131
3132 #: src/exphtmldlg.c:474
3133 msgid "First Name, Last Name"
3134 msgstr "Jméno, příjmení"
3135
3136 #: src/exphtmldlg.c:475
3137 msgid "Last Name, First Name"
3138 msgstr "Příjmení, jméno"
3139
3140 #: src/exphtmldlg.c:482
3141 msgid "Color Banding"
3142 msgstr "Barevné značení"
3143
3144 #: src/exphtmldlg.c:488
3145 msgid "Format Email Links"
3146 msgstr "Formátovat adresy jako odkazy"
3147
3148 #: src/exphtmldlg.c:494
3149 msgid "Format User Attributes"
3150 msgstr "Exportovat uživatelské atributy"
3151
3152 #: src/exphtmldlg.c:539 src/expldifdlg.c:612 src/importldif.c:891
3153 msgid "Address Book :"
3154 msgstr "Kniha adres :"
3155
3156 #: src/exphtmldlg.c:549 src/expldifdlg.c:622 src/importldif.c:901
3157 msgid "File Name :"
3158 msgstr "Název souboru :"
3159
3160 #: src/exphtmldlg.c:559
3161 msgid "Open with Web Browser"
3162 msgstr "Otevřít ve webovém prohlížeči"
3163
3164 #: src/exphtmldlg.c:591
3165 msgid "Export Address Book to HTML File"
3166 msgstr "Exportovat databázi adres do HTML souboru"
3167
3168 #: src/exphtmldlg.c:656 src/expldifdlg.c:720 src/importldif.c:1020
3169 msgid "File Info"
3170 msgstr "Informace o souboru"
3171
3172 #: src/exphtmldlg.c:657
3173 msgid "Format"
3174 msgstr "Formát"
3175
3176 #: src/expldifdlg.c:108
3177 msgid "Please specify output directory and LDIF filename to create."
3178 msgstr ""
3179 "Zadejte prosím výstupní adresář a název LDIF souboru, který bude vytvořen."
3180
3181 #: src/expldifdlg.c:111
3182 msgid "Specify parameters to format distinguished name."
3183 msgstr "Upřesněte způsob formátování rozlišovacího jména (dn)."
3184
3185 #: src/expldifdlg.c:187
3186 #, c-format
3187 msgid ""
3188 "LDIF Output Directory '%s'\n"
3189 "does not exist. OK to create new directory?"
3190 msgstr ""
3191 "Výstupní adresář pro LDIF soubor '%s'\n"
3192 "neexistuje. Mám vytvořit nový adresář?"
3193
3194 #: src/expldifdlg.c:199
3195 #, c-format
3196 msgid ""
3197 "Could not create output directory for LDIF file:\n"
3198 "%s"
3199 msgstr ""
3200 "Nelze vytvořit výstupní adresář pro LDIF soubor:\n"
3201 "%s"
3202
3203 #: src/expldifdlg.c:241
3204 msgid "Suffix was not supplied"
3205 msgstr "Přípona nebyla specifikována"
3206
3207 #: src/expldifdlg.c:243
3208 msgid ""
3209 "A suffix is required if data is to be used for an LDAP server. Are you sure "
3210 "you wish to proceed without a suffix?"
3211 msgstr ""
3212 "Přípona je nutná, pokud mají být data použita pro LDAP server. Opravdu "
3213 "chcete pokračovat bez uvedení přípony?"
3214
3215 #: src/expldifdlg.c:261
3216 msgid "Error creating LDIF file"
3217 msgstr "Chyba při vytváření LDIF souboru"
3218
3219 #: src/expldifdlg.c:336
3220 msgid "Select LDIF output file"
3221 msgstr "Vyberte výstupní LDIF soubor"
3222
3223 #: src/expldifdlg.c:400
3224 msgid "LDIF Output File"
3225 msgstr "Výstupní LDIF soubor"
3226
3227 #: src/expldifdlg.c:431
3228 msgid ""
3229 "The address book Unique ID is used to create a DN that is formatted similar "
3230 "to:\n"
3231 "  uid=102376,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
3232 msgstr ""
3233 "Pro vytvoření rozlišovacího jména (dn) bude použito unikátní id (uid) z "
3234 "knihy adres. Výsledek bude podobný jako:\n"
3235 "  uid=102376,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
3236
3237 #: src/expldifdlg.c:437
3238 msgid ""
3239 "The address book Display Name is used to create a DN that is formatted "
3240 "similar to:\n"
3241 "  cn=John Doe,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
3242 msgstr ""
3243 "Pro vytvoření rozlišovacího jména (dn) bude použito zobrazované jméno "
3244 "(display name) z knihy adres. Výsledek bude podobný jako:\n"
3245 "  cn=John Doe,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
3246
3247 #: src/expldifdlg.c:443
3248 msgid ""
3249 "The first Email Address belonging to a person is used to create a DN that is "
3250 "formatted similar to:\n"
3251 "  mail=john.doe@domain.com,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
3252 msgstr ""
3253 "Pro vytvoření rozlišovacího jména (dn) bude použita první e-mailová adresa "
3254 "patřící uživateli (mail). Výsledek bude podobný jako:\n"
3255 "  mail=john.doe@domain.com,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
3256
3257 #: src/expldifdlg.c:489
3258 msgid "Suffix"
3259 msgstr "Přípona"
3260
3261 #: src/expldifdlg.c:499
3262 msgid ""
3263 "The suffix is used to create a \"Distinguished Name\" (or DN) for an LDAP "
3264 "entry. Examples include:\n"
3265 "  dc=claws-mail,dc=org\n"
3266 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
3267 "  o=Organization Name,c=Country\n"
3268 msgstr ""
3269 "Přípona je používána pro vytvoření \"Rozlišovacího jména\" (dn) pro položku "
3270 "LDAP. Příklady:\n"
3271 "  dc=claws-mail,dc=org\n"
3272 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
3273 "  o=Organization Name,c=Country\n"
3274
3275 #: src/expldifdlg.c:507
3276 msgid "Relative DN"
3277 msgstr "Relativní DN"
3278
3279 #: src/expldifdlg.c:515
3280 msgid "Unique ID"
3281 msgstr "Unikátní ID (uid)"
3282
3283 #: src/expldifdlg.c:523
3284 msgid ""
3285 "The LDIF file contains several data records that are usually loaded into an "
3286 "LDAP server. Each data record in the LDIF file is uniquely identified by a "
3287 "\"Distinguished Name\" (or DN). The suffix is appended to the \"Relative "
3288 "Distinguished Name\" (or RDN) to create the DN. Please select one of the "
3289 "available RDN options that will be used to create the DN."
3290 msgstr ""
3291 "LDIF soubor obsahuje několik záznamů, které jsou obvykle určeny pro načtená "
3292 "do LDAP serveru. Každý záznam v LDIF souboru je jednoznačně identifikován "
3293 "\"Rozlišovacím jménem\" (dn). Rozlišovací jméno je tvořeno \"Relativním "
3294 "rozlišovacím jménem\" (rdn) a příponou. Vyberte jedno z možných rdn, které "
3295 "má být použito pro vytvoření dn."
3296
3297 #: src/expldifdlg.c:543
3298 msgid "Use DN attribute if present in data"
3299 msgstr "Použít DN atribut, pokud je obsažen v datech"
3300
3301 #: src/expldifdlg.c:548
3302 msgid ""
3303 "The addressbook may contain entries that were previously imported from an "
3304 "LDIF file. The \"Distinguished Name\" (DN) user attribute, if present in the "
3305 "address book data, may be used in the exported LDIF file. The RDN selected "
3306 "above will be used if the DN user attribute is not found."
3307 msgstr ""
3308 "Kniha adres může obsahovat položky, které byly dříve importovány z LDIF "
3309 "souboru. Pokud je v datech knihy adres obsažen atribut DN, může být použit "
3310 "ve vytvářeném LDIF souboru. RDN vybrané výše bude použito, pokud atribut DN "
3311 "nebude nalezen."
3312
3313 #: src/expldifdlg.c:558
3314 msgid "Exclude record if no Email Address"
3315 msgstr "Vyloučit záznamy bez e-mailových adres"
3316
3317 #: src/expldifdlg.c:563
3318 msgid ""
3319 "An addressbook may contain entries without Email Addresses. Check this "
3320 "option to ignore these records."
3321 msgstr ""
3322 "Kniha adres může obsahovat záznamy bez e-mailových adres. Pokud zaškrtnete "
3323 "tuto volbu, budou tyto záznamy ignorovány."
3324
3325 #: src/expldifdlg.c:655
3326 msgid "Export Address Book to LDIF File"
3327 msgstr "Exportovat knihu adres do LDIF souboru"
3328
3329 #: src/expldifdlg.c:721
3330 msgid "Distinguished Name"
3331 msgstr "Rozlišovací jméno (dn)"
3332
3333 #: src/export.c:113 src/summaryview.c:8143
3334 msgid "Export to mbox file"
3335 msgstr "Exportovat do mbox souboru"
3336
3337 #: src/export.c:131
3338 msgid "Locate the folder to export and specify the mbox file."
3339 msgstr "Určete zdrojovou složku a cílový mbox soubor."
3340
3341 #: src/export.c:142
3342 msgid "Source folder:"
3343 msgstr "Zdrojová složka:"
3344
3345 #: src/export.c:148 src/import.c:142
3346 msgid "Mbox file:"
3347 msgstr "Mbox soubor:"
3348
3349 #: src/export.c:203
3350 msgid "Target mbox filename can't be left empty."
3351 msgstr "Cílový mbox soubor musí být určen."
3352
3353 #: src/export.c:208
3354 msgid "Source folder can't be left empty."
3355 msgstr "Zdrojová složka musí být určena."
3356
3357 #: src/export.c:221
3358 msgid "Couldn't find the source folder."
3359 msgstr "Zdrojová složka nebyla nalezena."
3360
3361 #: src/export.c:245
3362 msgid "Select exporting file"
3363 msgstr "Vyberte soubor pro export"
3364
3365 #: src/exporthtml.c:767
3366 msgid "Full Name"
3367 msgstr "Celý název"
3368
3369 #: src/exporthtml.c:771 src/importldif.c:1021
3370 #: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:736
3371 msgid "Attributes"
3372 msgstr "Atributy"
3373
3374 #: src/exporthtml.c:974
3375 msgid "Claws Mail Address Book"
3376 msgstr "Claws Mail kniha adres"
3377
3378 #: src/exporthtml.c:1088 src/exportldif.c:623
3379 msgid "Name already exists but is not a directory."
3380 msgstr "Vybraný název existuje ale není názvem adresáře."
3381
3382 #: src/exporthtml.c:1091 src/exportldif.c:626
3383 msgid "No permissions to create directory."
3384 msgstr "Nemohu vytvořit adresář."
3385
3386 #: src/exporthtml.c:1094 src/exportldif.c:629
3387 msgid "Name is too long."
3388 msgstr "Název je příliš dlouhý."
3389
3390 #: src/exporthtml.c:1097 src/exportldif.c:632
3391 msgid "Not specified."
3392 msgstr "Není uveden."
3393
3394 #: src/file_checker.c:76
3395 #, c-format
3396 msgid "The file %s is missing! Do you want to use the backup file from %s?"
3397 msgstr "Soubor %s chybí! Chcete použít zazálohovaný soubor z %s?"
3398
3399 #: src/file_checker.c:84 src/file_checker.c:106
3400 #, c-format
3401 msgid "Could not copy %s to %s"
3402 msgstr "Nemohu zkopírovat %s do %s"
3403
3404 #: src/file_checker.c:98
3405 #, c-format
3406 msgid ""
3407 "The file %s is empty or corrupted! Do you want to use the backup file from "
3408 "%s?"
3409 msgstr ""
3410 "Soubor %s je prázdný nebo poškozen! Chcete použít zazálohovaný soubor z %s?"
3411
3412 #: src/folder.c:1577 src/foldersel.c:374 src/prefs_folder_item.c:308
3413 msgid "Inbox"
3414 msgstr "Doručená pošta"
3415
3416 #: src/folder.c:1581 src/foldersel.c:378
3417 msgid "Sent"
3418 msgstr "Odeslaná pošta"
3419
3420 #: src/folder.c:1585 src/foldersel.c:382
3421 #: src/plugins/attachwarner/attachwarner.c:219 src/prefs_folder_item.c:311
3422 msgid "Queue"
3423 msgstr "Fronta"
3424
3425 #: src/folder.c:1589 src/foldersel.c:386 src/prefs_folder_item.c:312
3426 msgid "Trash"
3427 msgstr "Koš"
3428
3429 #: src/folder.c:1593 src/foldersel.c:390 src/prefs_folder_item.c:310
3430 msgid "Drafts"
3431 msgstr "Koncepty"
3432
3433 #: src/folder.c:2023
3434 #, c-format
3435 msgid "Processing (%s)...\n"
3436 msgstr "Zpracovávám (%s)...\n"
3437
3438 #: src/folder.c:3267
3439 #, c-format
3440 msgid "Copying %s to %s...\n"
3441 msgstr "Kopíruji %s do %s...\n"
3442
3443 #: src/folder.c:3267
3444 #, c-format
3445 msgid "Moving %s to %s...\n"
3446 msgstr "Přesouvám %s do %s...\n"
3447
3448 #: src/folder.c:3569
3449 #, c-format
3450 msgid "Updating cache for %s..."
3451 msgstr "Aktualizuji vyrovnávací paměť pro %s..."
3452
3453 #: src/folder.c:4443
3454 msgid "Processing messages..."
3455 msgstr "Zpracovávám zprávy..."
3456
3457 #: src/folder.c:4579
3458 #, c-format
3459 msgid "Synchronising %s for offline use...\n"
3460 msgstr "Synchronizuji %s pro použití offline...\n"
3461
3462 #: src/foldersel.c:221
3463 msgid "Select folder"
3464 msgstr "Vybrat složku"
3465
3466 #: src/foldersel.c:554 src/imap_gtk.c:199 src/mh_gtk.c:147
3467 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:241 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:91
3468 msgid "NewFolder"
3469 msgstr "Nová složka"
3470
3471 #: src/foldersel.c:562 src/imap_gtk.c:210 src/imap_gtk.c:216
3472 #: src/imap_gtk.c:272 src/imap_gtk.c:277 src/mh_gtk.c:155 src/mh_gtk.c:259
3473 #: src/news_gtk.c:314 src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:249
3474 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:416 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:97
3475 #: src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:341
3476 #: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:2026
3477 #, c-format
3478 msgid "'%c' can't be included in folder name."
3479 msgstr "'%c' nemůže být obsaženo ve jméně složky."
3480
3481 #: src/foldersel.c:572 src/imap_gtk.c:226 src/imap_gtk.c:284 src/mh_gtk.c:165
3482 #: src/mh_gtk.c:266 src/news_gtk.c:321 src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:261
3483 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:425 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:107
3484 #: src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:348
3485 #: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:2033
3486 #, c-format
3487 msgid "The folder '%s' already exists."
3488 msgstr "Složka '%s' už existuje."
3489
3490 #: src/foldersel.c:579 src/imap_gtk.c:232 src/mh_gtk.c:171
3491 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:268 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:113
3492 #, c-format
3493 msgid "Can't create the folder '%s'."
3494 msgstr "Nemohu vytvořit složku '%s'."
3495
3496 #: src/folderview.c:230
3497 msgid "Mark all re_ad"
3498 msgstr "Označit všechny jako _přečtené"
3499
3500 #: src/folderview.c:232
3501 msgid "R_un processing rules"
3502 msgstr "S_pustit pravidla zpracování"
3503
3504 #: src/folderview.c:233 src/mainwindow.c:544
3505 msgid "_Search folder..."
3506 msgstr "_Prohledat složku..."
3507
3508 #: src/folderview.c:235
3509 msgid "Process_ing..."
3510 msgstr "_Zpracování..."
3511
3512 #: src/folderview.c:236
3513 msgid "Empty _trash..."
3514 msgstr "Vyprázdnit _koš..."
3515
3516 #: src/folderview.c:237
3517 msgid "Send _queue..."
3518 msgstr "Odeslat _frontu..."
3519
3520 #: src/folderview.c:380 src/folderview.c:427
3521 #: src/plugins/notification/notification_lcdproc.c:141
3522 #: src/prefs_folder_column.c:79 src/prefs_matcher.c:388 src/summaryview.c:6282
3523 msgid "New"
3524 msgstr "Nové"
3525
3526 #: src/folderview.c:381 src/folderview.c:428
3527 #: src/plugins/notification/notification_lcdproc.c:145
3528 #: src/prefs_folder_column.c:80 src/prefs_matcher.c:387 src/summaryview.c:6284
3529 msgid "Unread"
3530 msgstr "Nepřečtené"
3531
3532 #: src/folderview.c:382 src/plugins/notification/notification_lcdproc.c:149
3533 #: src/prefs_folder_column.c:81
3534 msgid "Total"
3535 msgstr "Celkem"
3536
3537 #. TRANSLATORS: This in Number sign in American style
3538 #: src/folderview.c:430 src/summaryview.c:448
3539 msgid "#"
3540 msgstr "#"
3541
3542 #: src/folderview.c:727
3543 msgid "Setting folder info..."
3544 msgstr "Nastavuji informace o složce..."
3545
3546 #: src/folderview.c:790 src/summaryview.c:4109 src/summaryview.c:4111
3547 msgid "Mark all as read"
3548 msgstr "Označit všechny jako přečtené"
3549
3550 #: src/folderview.c:791 src/summaryview.c:4110
3551 msgid "Do you really want to mark all mails in this folder as read?"
3552 msgstr "Opravdu chcete označit všechny zprávy v této složce jako přečtené?"
3553
3554 #: src/folderview.c:1014 src/imap.c:4497 src/mainwindow.c:5128 src/setup.c:91
3555 #, c-format
3556 msgid "Scanning folder %s%c%s..."
3557 msgstr "Prohledávám složku %s%c%s ..."
3558
3559 #: src/folderview.c:1018 src/imap.c:4502 src/mainwindow.c:5133 src/setup.c:96
3560 #, c-format
3561 msgid "Scanning folder %s..."
3562 msgstr "Prohledávám složku %s ..."
3563
3564 #: src/folderview.c:1049
3565 msgid "Rebuild folder tree"
3566 msgstr "Obnovit strom složek"
3567
3568 #: src/folderview.c:1050
3569 msgid ""
3570 "Rebuilding the folder tree will remove local caches. Do you want to continue?"
3571 msgstr ""
3572 "Obnovení stromu složek vyčistí všechny lokální vyrovnávací paměti. Chcete "
3573 "pokračovat?"
3574
3575 #: src/folderview.c:1060
3576 msgid "Rebuilding folder tree..."
3577 msgstr "Provádím obnovu stromu složek..."
3578
3579 #: src/folderview.c:1062 src/folderview.c:1103
3580 msgid "Scanning folder tree..."
3581 msgstr "Prohledávám strom složek..."
3582
3583 #: src/folderview.c:1194
3584 #, c-format
3585 msgid "Couldn't scan folder %s\n"
3586 msgstr "Nepodařilo se načíst obsah adresáře %s\n"
3587
3588 #: src/folderview.c:1248
3589 msgid "Checking for new messages in all folders..."
3590 msgstr "Zjišťuji nové zprávy ve všech složkách..."
3591
3592 #: src/folderview.c:2076
3593 #, c-format
3594 msgid "Closing folder %s..."
3595 msgstr "Zavírám složku %s..."
3596
3597 #: src/folderview.c:2171
3598 #, c-format
3599 msgid "Opening folder %s..."
3600 msgstr "Otevírám složku %s..."
3601
3602 #: src/folderview.c:2189
3603 msgid "Folder could not be opened."
3604 msgstr "Složku nelze otevřít."
3605
3606 #: src/folderview.c:2330 src/mainwindow.c:2877 src/mainwindow.c:2881
3607 msgid "Empty trash"
3608 msgstr "Vyprázdnit koš"
3609
3610 #: src/folderview.c:2331
3611 msgid "Delete all messages in trash?"
3612 msgstr "Odstranit všechny zprávy v koši?"
3613
3614 #: src/folderview.c:2332
3615 msgid "+_Empty trash"
3616 msgstr "+_Vyprázdnit koš"
3617
3618 #: src/folderview.c:2376 src/inc.c:1528 src/toolbar.c:2678
3619 msgid "Offline warning"
3620 msgstr "Varování offline režimu"
3621
3622 #: src/folderview.c:2377 src/toolbar.c:2679
3623 msgid "You're working offline. Override?"
3624 msgstr "Pracujete v režimu offline. Přepnout?"
3625
3626 #: src/folderview.c:2388 src/toolbar.c:2698
3627 msgid "Send queued messages"
3628 msgstr "Odeslat pozdržené zprávy"
3629
3630 #: src/folderview.c:2389 src/toolbar.c:2699
3631 msgid "Send all queued messages?"
3632 msgstr "Odeslat všechny zprávy ve frontě pozdržených zpráv?"
3633
3634 #: src/folderview.c:2390 src/messageview.c:853 src/messageview.c:870
3635 #: src/toolbar.c:2700
3636 msgid "_Send"
3637 msgstr "_Odeslat"
3638
3639 #: src/folderview.c:2398 src/toolbar.c:2718
3640 msgid "Some errors occurred while sending queued messages."
3641 msgstr "Při posílání pozdržených zpráv nastala stejná chyba."
3642
3643 #: src/folderview.c:2401 src/main.c:2689 src/toolbar.c:2721
3644 #, c-format
3645 msgid ""
3646 "Some errors occurred while sending queued messages:\n"
3647 "%s"
3648 msgstr ""
3649 "Při odesílání pozdržených zpráv nastala chyba:\n"
3650 "%s"
3651
3652 #: src/folderview.c:2478
3653 #, c-format
3654 msgid "Do you really want to copy folder '%s' in '%s'?"
3655 msgstr "Opravdu chcete složku '%s' zkopírovat do '%s' ?"
3656
3657 #: src/folderview.c:2479
3658 #, c-format
3659 msgid "Do you really want to make folder '%s' a subfolder of '%s'?"
3660 msgstr "Opravdu chcete složku '%s' učinit podsložkou složky '%s' ?"
3661
3662 #: src/folderview.c:2481
3663 msgid "Copy folder"
3664 msgstr "Kopírovat složku"
3665
3666 #: src/folderview.c:2481
3667 msgid "Move folder"
3668 msgstr "Přesunout složku"
3669
3670 #: src/folderview.c:2492
3671 #, c-format
3672 msgid "Copying %s to %s..."
3673 msgstr "Kopíruji %s do %s..."
3674
3675 #: src/folderview.c:2492
3676 #, c-format
3677 msgid "Moving %s to %s..."
3678 msgstr "Přesouvám %s do %s..."
3679
3680 #: src/folderview.c:2523
3681 msgid "Source and destination are the same."
3682 msgstr "Zdroj i cíl jsou totožné."
3683
3684 #: src/folderview.c:2526
3685 msgid "Can't copy a folder to one of its children."
3686 msgstr "Nelze kopírovat složku do své vlastní podsložky."
3687
3688 #: src/folderview.c:2527
3689 msgid "Can't move a folder to one of its children."
3690 msgstr "Nelze přesunout složku do své vlastní podsložky."
3691
3692 #: src/folderview.c:2530
3693 msgid "A folder cannot be moved between different mailboxes."
3694 msgstr "Složka nemůže být přesouvána mezi různými poštovními schránkami."
3695
3696 #: src/folderview.c:2533
3697 msgid "Copy failed!"
3698 msgstr "Kopírování se nezdařilo!"
3699
3700 #: src/folderview.c:2533
3701 msgid "Move failed!"
3702 msgstr "Přesun se nezdařil!"
3703
3704 #: src/folderview.c:2584
3705 #, c-format
3706 msgid "Processing configuration for folder %s"
3707 msgstr "Zpracování složky - pravidla pro složku %s"
3708
3709 #: src/folderview.c:3011 src/summaryview.c:4550 src/summaryview.c:4649
3710 msgid "The destination folder can only be used to store subfolders."
3711 msgstr "Cílová složka může být použita pouze k uložení podsložek."
3712
3713 #: src/grouplistdialog.c:161
3714 msgid "Newsgroup subscription"
3715 msgstr "Přihlásit diskusní skupiny"
3716
3717 #: src/grouplistdialog.c:178
3718 msgid "Select newsgroups for subscription:"
3719 msgstr "Vyberte diskuzní skupinu pro přihlášení:"
3720
3721 #: src/grouplistdialog.c:184
3722 msgid "Find groups:"
3723 msgstr "Najít skupiny:"
3724
3725 #: src/grouplistdialog.c:192
3726 msgid " Search "
3727 msgstr " Vyhledat "
3728
3729 #: src/grouplistdialog.c:204
3730 msgid "Newsgroup name"
3731 msgstr "Název diskusní skupiny"
3732
3733 #: src/grouplistdialog.c:205
3734 msgid "Messages"
3735 msgstr "Zprávy"
3736
3737 #: src/grouplistdialog.c:206
3738 msgid "Type"
3739 msgstr "Typ"
3740
3741 #: src/grouplistdialog.c:347
3742 msgid "moderated"
3743 msgstr "moderovaný"
3744
3745 #: src/grouplistdialog.c:349
3746 msgid "readonly"
3747 msgstr "pouze pro čtení"
3748
3749 #: src/grouplistdialog.c:351 src/plugins/att_remover/att_remover.c:297
3750 #: src/plugins/vcalendar/vcal_manager.c:113
3751 #: src/plugins/vcalendar/vcal_manager.c:146
3752 msgid "unknown"
3753 msgstr "neznámý"
3754
3755 #: src/grouplistdialog.c:422
3756 msgid "Can't retrieve newsgroup list."
3757 msgstr "Nemohu načíst seznam diskuzních skupin."
3758
3759 #: src/grouplistdialog.c:459 src/summaryview.c:1579
3760 msgid "Done."
3761 msgstr "Hotovo."
3762
3763 #: src/grouplistdialog.c:492
3764 #, c-format
3765 msgid "%d newsgroups received (%s read)"
3766 msgstr "%d diskuzních skupin přijato (%s načteno)"
3767
3768 #: src/gtk/about.c:132
3769 msgid ""
3770 "Claws Mail is a lightweight, fast and highly-configurable email client.\n"
3771 "\n"
3772 "For further information visit the Claws Mail website:\n"
3773 msgstr ""
3774 "Claws Mail je rychlý a bohatě konfigurovatelný e-mailový klient.\n"
3775 "\n"
3776 "Pro další informace navštivte webové stránky Claws Mail:\n"
3777
3778 #: src/gtk/about.c:138
3779 msgid ""
3780 "\n"
3781 "\n"
3782 "For support and discussion subscribe to the Claws Mail users' mailing list:\n"
3783 msgstr ""
3784 "\n"
3785 "\n"
3786 "Pro podporu a diskuze se přihlaste do mailových konferencí Claws Mail:\n"
3787
3788 #: src/gtk/about.c:143
3789 msgid ""
3790 "\n"
3791 "\n"
3792 "Claws Mail is free software released under the GPL. If you wish to donate to "
3793 "the Claws Mail project you can do so at:\n"
3794 msgstr ""
3795 "\n"
3796 "\n"
3797 "Claws Mail je volně šiřitelný software distribuovaný pod licencí GPL. Pokud "
3798 "chcete přispět na projekt Claws Mail, můžete tak učinit na:\n"
3799
3800 #: src/gtk/about.c:159
3801 msgid ""
3802 "\n"
3803 "\n"
3804 "Copyright (C) 1999-2013\n"
3805 "The Claws Mail Team\n"
3806 " and Hiroyuki Yamamoto"
3807 msgstr ""
3808 "\n"
3809 "\n"
3810 "Copyright (C) 1999-2013\n"
3811 "The Claws Mail Team\n"
3812 " a Hiroyuki Yamamoto"
3813
3814 #: src/gtk/about.c:162
3815 msgid ""
3816 "\n"
3817 "\n"
3818 "System Information\n"
3819 msgstr ""
3820 "\n"
3821 "\n"
3822 "Informace o systému\n"
3823
3824 #: src/gtk/about.c:168
3825 #, c-format
3826 msgid ""
3827 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
3828 "Locale: %s (charset: %s)\n"
3829 "Operating System: %s %s (%s)"
3830 msgstr ""
3831 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
3832 "Lokalita: %s (znaková sada: %s)\n"
3833 "Operační systém: %s %s (%s)"
3834
3835 #: src/gtk/about.c:177
3836 #, c-format
3837 msgid ""
3838 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
3839 "Locale: %s (charset: %s)\n"
3840 "Operating System: %s"
3841 msgstr ""
3842 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
3843 "Lokalita: %s (znaková sada: %s)\n"
3844 "Operační systém: %s"
3845
3846 #: src/gtk/about.c:186
3847 #, c-format
3848 msgid ""
3849 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
3850 "Locale: %s (charset: %s)\n"
3851 "Operating System: unknown"
3852 msgstr ""
3853 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
3854 "Lokalita: %s (znaková sada: %s)\n"
3855 "Operační systém: neznámý"
3856
3857 #: src/gtk/about.c:243 src/prefs_themes.c:728 src/wizard.c:523
3858 msgid "The Claws Mail Team"
3859 msgstr "Tým Claws Mail"
3860
3861 #: src/gtk/about.c:262
3862 msgid "Previous team members"
3863 msgstr "Dřívější členové týmu"
3864
3865 #: src/gtk/about.c:281
3866 msgid "The translation team"
3867 msgstr "Překladatelský tým"
3868
3869 #: src/gtk/about.c:300
3870 msgid "Documentation team"
3871 msgstr "Tým pro dokumentaci"
3872
3873 #: src/gtk/about.c:319
3874 msgid "Logo"
3875 msgstr "Logo"
3876
3877 #: src/gtk/about.c:338
3878 msgid "Icons"
3879 msgstr "Ikony"
3880
3881 #: src/gtk/about.c:357
3882 msgid "Contributors"
3883 msgstr "Přispěvatelé"
3884
3885 #: src/gtk/about.c:405
3886 msgid "Compiled-in Features\n"
3887 msgstr "Zakompilované vlastnosti\n"
3888
3889 #: src/gtk/about.c:421
3890 msgctxt "compface"
3891 msgid "adds support for the X-Face header\n"
3892 msgstr "obrázky X-Face v hlavičce zprávy\n"
3893
3894 #: src/gtk/about.c:431
3895 msgctxt "Enchant"
3896 msgid "adds support for spell checking\n"
3897 msgstr "přidává podporu pro kontrolu pravopisu\n"
3898
3899 #: src/gtk/about.c:441
3900 msgctxt "GnuTLS"
3901 msgid "adds support for encrypted connections to servers\n"
3902 msgstr "přidává podporu pro šifrované spojení k severům\n"
3903
3904 #: src/gtk/about.c:451
3905 msgctxt "IPv6"
3906 msgid "adds support for IPv6 addresses, the new Internet addressing protocol\n"
3907 msgstr "přidává podporu IPv6 adres, nového protokolu adresování v Internetu\n"
3908
3909 #: src/gtk/about.c:462
3910 msgctxt "iconv"
3911 msgid "allows converting to and from different character sets\n"
3912 msgstr "konverze mezi různými znakovými sadami\n"
3913
3914 #: src/gtk/about.c:472
3915 msgctxt "JPilot"
3916 msgid "adds support for PalmOS addressbooks\n"
3917 msgstr "práce s adresáři PalmOS\n"
3918
3919 #: src/gtk/about.c:482
3920 msgctxt "LDAP"
3921 msgid "adds support for LDAP shared addressbooks\n"
3922 msgstr "práce s adresáři LDAP\n"
3923
3924 #: src/gtk/about.c:492
3925 msgctxt "libetpan"
3926 msgid "adds support for IMAP and NNTP servers\n"
3927 msgstr "přidává podporu IMAP a NNTP serverů\n"
3928
3929 #: src/gtk/about.c:502
3930 msgctxt "libSM"
3931 msgid "adds support for session handling\n"
3932 msgstr "správa X relací\n"
3933
3934 #: src/gtk/about.c:512
3935 msgctxt "NetworkManager"
3936 msgid "adds support for detection of network connection changes\n"
3937 msgstr "doplní podporu pro detekci změn síťových připojení\n"
3938
3939 #: src/gtk/about.c:544
3940 msgid ""
3941 "This program is free software; you can redistribute it and/or modify it "
3942 "under the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
3943 "Software Foundation; either version 3, or (at your option) any later "
3944 "version.\n"
3945 "\n"
3946 msgstr ""
3947 "Tento program je volně šiřitelný, můžete jej redistribuovat a/nebo měnit tak "
3948 "jak to popisuje GNU General Public License publikovaný Free Software "
3949 "Foundation a to ve verzi 3, nebo (podle vašeho uvážení) v jakékoliv pozdější "
3950 "verzi.\n"
3951 "\n"
3952
3953 #: src/gtk/about.c:550
3954 msgid ""
3955 "This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
3956 "ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
3957 "FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for "
3958 "more details.\n"
3959 "\n"
3960 msgstr ""
3961 "Tento program je šířen v dobré víře v jeho užitečnost, ale BEZ JAKÉKOLIV "
3962 "ZÁRUKY. Více detailů naleznete v GNU General Public License.\n"
3963 "\n"
3964
3965 #: src/gtk/about.c:568
3966 msgid ""
3967 "You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
3968 "this program. If not, see <"
3969 msgstr ""
3970 "Kopii GNU General Public License byste měli obdržet společně s tímto "
3971 "programem. Pokud ne, viz <"
3972
3973 #: src/gtk/about.c:573
3974 msgid ""
3975 ">. \n"
3976 "\n"
3977 msgstr ""
3978 ">. \n"
3979 "\n"
3980
3981 #: src/gtk/about.c:699 src/main.c:2516
3982 msgid "Session statistics\n"
3983 msgstr "Statistiky sezení\n"
3984
3985 #: src/gtk/about.c:709 src/gtk/about.c:712 src/main.c:2526 src/main.c:2529
3986 #, c-format
3987 msgid "Started: %s\n"
3988 msgstr "Spuštěno: %s\n"
3989
3990 #: src/gtk/about.c:719 src/main.c:2535
3991 msgid "Incoming traffic\n"
3992 msgstr "Příchozí provoz\n"
3993
3994 #: src/gtk/about.c:722 src/main.c:2538
3995 #, c-format
3996 msgid "Received messages: %d\n"
3997 msgstr "Přijaté zprávy: %d\n"
3998
3999 #: src/gtk/about.c:729 src/main.c:2544
4000 msgid "Outgoing traffic\n"
4001 msgstr "Odchozí provoz\n"
4002
4003 #: src/gtk/about.c:732 src/main.c:2547
4004 #, c-format
4005 msgid "New/redirected messages: %d\n"
4006 msgstr "Nové/přesměrované zprávy: %d\n"
4007
4008 #: src/gtk/about.c:737 src/main.c:2551
4009 #, c-format
4010 msgid "Replied messages: %d\n"
4011 msgstr "Zodpovězené zprávy: %d\n"
4012
4013 #: src/gtk/about.c:742 src/main.c:2555
4014 #, c-format
4015 msgid "Forwarded messages: %d\n"
4016 msgstr "Přeposlané zprávy: %d\n"
4017
4018 #: src/gtk/about.c:747 src/main.c:2559
4019 #, c-format
4020 msgid "Total outgoing messages: %d\n"
4021 msgstr "Celkem odchozích zpráv: %d\n"
4022
4023 #: src/gtk/about.c:774
4024 msgid "About Claws Mail"
4025 msgstr "O Claws Mail"
4026
4027 #: src/gtk/about.c:832
4028 msgid ""
4029 "Copyright (C) 1999-2013\n"
4030 "The Claws Mail Team\n"
4031 "and Hiroyuki Yamamoto"
4032 msgstr ""
4033 "Copyright (C) 1999-2013\n"
4034 "The Claws Mail Team\n"
4035 "a Hiroyuki Yamamoto"
4036
4037 #: src/gtk/about.c:846
4038 msgid "_Info"
4039 msgstr "_Informace"
4040
4041 #: src/gtk/about.c:852
4042 msgid "_Authors"
4043 msgstr "_Autoři"
4044
4045 #: src/gtk/about.c:858
4046 msgid "_Features"
4047 msgstr "_Vlastnosti"
4048
4049 #: src/gtk/about.c:864
4050 msgid "_License"
4051 msgstr "_Licence"
4052
4053 #: src/gtk/about.c:872
4054 msgid "_Release Notes"
4055 msgstr "_Poznámky k verzi"
4056
4057 #: src/gtk/about.c:878
4058 msgid "_Statistics"
4059 msgstr "_Statistiky"
4060
4061 #: src/gtk/colorlabel.c:38 src/prefs_common.c:358
4062 msgid "Orange"
4063 msgstr "Oranžová"
4064
4065 #: src/gtk/colorlabel.c:39 src/prefs_common.c:362
4066 msgid "Red"
4067 msgstr "Červená"
4068
4069 #: src/gtk/colorlabel.c:40 src/prefs_common.c:366
4070 msgid "Pink"
4071 msgstr "Růžová"
4072
4073 #: src/gtk/colorlabel.c:41 src/prefs_common.c:370
4074 msgid "Sky blue"
4075 msgstr "Nebeská modř"
4076
4077 #: src/gtk/colorlabel.c:42 src/prefs_common.c:374
4078 msgid "Blue"
4079 msgstr "Modrá"
4080
4081 #: src/gtk/colorlabel.c:43 src/prefs_common.c:378
4082 msgid "Green"
4083 msgstr "Zelená"
4084
4085 #: src/gtk/colorlabel.c:44 src/prefs_common.c:382
4086 msgid "Brown"
4087 msgstr "Hnědá"
4088
4089 #: src/gtk/colorlabel.c:45 src/prefs_common.c:386
4090 msgid "Grey"
4091 msgstr "Šedá"
4092
4093 #: src/gtk/colorlabel.c:46 src/prefs_common.c:390
4094 msgid "Light brown"
4095 msgstr "Světle hnědá"
4096
4097 #: src/gtk/colorlabel.c:47 src/prefs_common.c:394
4098 msgid "Dark red"
4099 msgstr "Tmavě červená"
4100
4101 #: src/gtk/colorlabel.c:48 src/prefs_common.c:398
4102 msgid "Dark pink"
4103 msgstr "Tmavě růžová"
4104
4105 #: src/gtk/colorlabel.c:49 src/prefs_common.c:402
4106 msgid "Steel blue"
4107 msgstr "Ocelově modrá"
4108
4109 #: src/gtk/colorlabel.c:50 src/prefs_common.c:406
4110 msgid "Gold"
4111 msgstr "Zlatá"
4112
4113 #: src/gtk/colorlabel.c:51 src/prefs_common.c:410
4114 msgid "Bright green"
4115 msgstr "Světle zelená"
4116
4117 #: src/gtk/colorlabel.c:52 src/prefs_common.c:414
4118 msgid "Magenta"
4119 msgstr "Fialová"
4120
4121 #: src/gtk/foldersort.c:156
4122 msgid "Set mailbox order"
4123 msgstr "Nastavit pořadí schránek"
4124
4125 #: src/gtk/foldersort.c:190
4126 msgid "Move mailboxes up or down to change the sort order in the Folder list."
4127 msgstr "Přesouváním schránek nahoru nebo dolů můžete změnit pořadí v seznamu."
4128
4129 #: src/gtk/foldersort.c:216
4130 msgid "Mailboxes"
4131 msgstr "Schránky"
4132
4133 #: src/gtk/gtkaspell.c:341 src/gtk/gtkaspell.c:660
4134 msgid "No dictionary selected."
4135 msgstr "Není vybrán žádný slovník."
4136
4137 #: src/gtk/gtkaspell.c:365 src/gtk/gtkaspell.c:395
4138 #, c-format
4139 msgid "Couldn't initialize %s speller."
4140 msgstr "Nelze inicializovat %s kontrolu pravopisu."
4141
4142 #: src/gtk/gtkaspell.c:707
4143 msgid "Couldn't initialize Enchant broker."
4144 msgstr "Nelze inicializovat Enchat broker."
4145
4146 #: src/gtk/gtkaspell.c:713
4147 #, c-format
4148 msgid "Couldn't initialize %s dictionary:"
4149 msgstr "Nelze inicializovat %s slovník:"
4150
4151 #: src/gtk/gtkaspell.c:1070
4152 msgid "No misspelled word found."
4153 msgstr "Kontrola pravopisu provedena."
4154
4155 #: src/gtk/gtkaspell.c:1443
4156 msgid "Replace unknown word"
4157 msgstr "Nahradit neznámé slovo"
4158
4159 #: src/gtk/gtkaspell.c:1459
4160 #, c-format
4161 msgid "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Replace \"%s\" with: </span>"
4162 msgstr "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Nahradit \"%s\" s: </span>"
4163
4164 #: src/gtk/gtkaspell.c:1503
4165 msgid ""
4166 "Holding down Control key while pressing Enter\n"
4167 "will learn from mistake.\n"
4168 msgstr ""
4169 "Podržení klávesy Control při stisku Enter\n"
4170 "aktivuje učení z chyby.\n"
4171
4172 #: src/gtk/gtkaspell.c:1800
4173 msgid "Change to..."
4174 msgstr "Změnit na..."
4175
4176 #: src/gtk/gtkaspell.c:1811 src/gtk/gtkaspell.c:1949
4177 msgid "More..."
4178 msgstr "Více..."
4179
4180 #: src/gtk/gtkaspell.c:1867
4181 #, c-format
4182 msgid "\"%s\" unknown in dictionary '%s'"
4183 msgstr "\"%s\" neznámé ve slovníku '%s'"
4184
4185 #: src/gtk/gtkaspell.c:1883
4186 msgid "Accept in this session"
4187 msgstr "Přijmout pro tuto relaci"
4188
4189 #: src/gtk/gtkaspell.c:1893
4190 msgid "Add to personal dictionary"
4191 msgstr "Přidat do vlastního slovníku"
4192
4193 #: src/gtk/gtkaspell.c:1903
4194 msgid "Replace with..."
4195 msgstr "Nahradit čím..."
4196
4197 #: src/gtk/gtkaspell.c:1916
4198 #, c-format
4199 msgid "Check with %s"
4200 msgstr "Otestovat pomocí %s"
4201
4202 #: src/gtk/gtkaspell.c:1938
4203 msgid "(no suggestions)"
4204 msgstr "(nejsou návrhy)"
4205
4206 #: src/gtk/gtkaspell.c:2012
4207 #, c-format
4208 msgid "Dictionary: %s"
4209 msgstr "Slovník: %s"
4210
4211 #: src/gtk/gtkaspell.c:2027
4212 #, c-format
4213 msgid "Use alternate (%s)"
4214 msgstr "Použít předchozí (%s)"
4215
4216 #: src/gtk/gtkaspell.c:2038
4217 msgid "Use both dictionaries"
4218 msgstr "Použít oba slovníky"
4219
4220 #: src/gtk/gtkaspell.c:2054 src/prefs_spelling.c:144
4221 msgid "Check while typing"
4222 msgstr "Kontrolovat během psaní"
4223
4224 #: src/gtk/gtkaspell.c:2153
4225 #, c-format
4226 msgid ""
4227 "The spell checker could not change dictionary.\n"
4228 "%s"
4229 msgstr ""
4230 "Nepodařilo se změnit slovník pro kontrolu pravopisu.\n"
4231 "%s"
4232
4233 #: src/gtk/gtkaspell.c:2209
4234 #, c-format
4235 msgid ""
4236 "The spell checker could not change the alternate dictionary.\n"
4237 "%s"
4238 msgstr ""
4239 "Nepodařilo se změnit alternativní slovník pro kontrolu pravopisu.\n"
4240 "%s"
4241
4242 #: src/gtk/headers.h:8 src/prefs_filtering_action.c:1259
4243 #: src/prefs_matcher.c:2158 src/prefs_summary_column.c:84 src/quote_fmt.c:49
4244 #: src/summaryview.c:446
4245 msgid "Date"
4246 msgstr "Datum"
4247
4248 #: src/gtk/headers.h:8
4249 msgid "Date:"
4250 msgstr "Datum:"
4251
4252 #: src/gtk/headers.h:9 src/prefs_filtering_action.c:1256
4253 #: src/prefs_matcher.c:2155 src/prefs_summary_column.c:82 src/quote_fmt.c:50
4254 #: src/summaryview.c:444
4255 msgid "From"
4256 msgstr "Od"
4257
4258 #: src/gtk/headers.h:9 src/summary_search.c:438
4259 msgid "From:"
4260 msgstr "Od:"
4261
4262 #: src/gtk/headers.h:10
4263 msgid "Sender"
4264 msgstr "Odesílateli"
4265
4266 #: src/gtk/headers.h:10
4267 msgid "Sender:"
4268 msgstr "Odesílatel:"
4269
4270 #: src/gtk/headers.h:11
4271 msgid "Reply-To"
4272 msgstr "Odpovědět komu"
4273
4274 #: src/gtk/headers.h:12 src/prefs_filtering_action.c:1257
4275 #: src/prefs_matcher.c:2156 src/prefs_summary_column.c:83 src/quote_fmt.c:57
4276 #: src/summaryview.c:445
4277 msgid "To"
4278 msgstr "Komu"
4279
4280 #: src/gtk/headers.h:13 src/prefs_filtering_action.c:1258
4281 #: src/prefs_matcher.c:2157 src/quote_fmt.c:58
4282 msgid "Cc"
4283 msgstr "Kopie"
4284
4285 #: src/gtk/headers.h:14
4286 msgid "Bcc"
4287 msgstr "Skrytá kopie"
4288
4289 #: src/gtk/headers.h:15 src/prefs_filtering_action.c:1260
4290 #: src/prefs_matcher.c:2159 src/quote_fmt.c:61
4291 msgid "Message-ID"
4292 msgstr "Message-ID"
4293
4294 #: src/gtk/headers.h:15
4295 msgid "Message-ID:"
4296 msgstr "Message-ID:"
4297
4298 #: src/gtk/headers.h:16
4299 msgid "In-Reply-To"
4300 msgstr "V odpovědi komu"
4301
4302 #: src/gtk/headers.h:17 src/prefs_filtering_action.c:1262
4303 #: src/prefs_matcher.c:2161 src/quote_fmt.c:60
4304 msgid "References"
4305 msgstr "References"
4306
4307 #: src/gtk/headers.h:17
4308 msgid "References:"
4309 msgstr "References:"
4310
4311 #: src/gtk/headers.h:18 src/prefs_filtering_action.c:1255
4312 #: src/prefs_matcher.c:2154 src/prefs_summary_column.c:81 src/quote_fmt.c:56
4313 #: src/summaryview.c:443
4314 msgid "Subject"
4315 msgstr "Předmět"
4316
4317 #: src/gtk/headers.h:19
4318 msgid "Comments"
4319 msgstr "Komentáře"
4320
4321 #: src/gtk/headers.h:19
4322 msgid "Comments:"
4323 msgstr "Komentáře:"
4324
4325 #: src/gtk/headers.h:20
4326 msgid "Keywords"
4327 msgstr "Klíčová slova"
4328
4329 #: src/gtk/headers.h:20 src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:706
4330 msgid "Keywords:"
4331 msgstr "Klíčová slova:"
4332
4333 #: src/gtk/headers.h:21
4334 msgid "Resent-Date"
4335 msgstr "Resent-Date"
4336
4337 #: src/gtk/headers.h:21
4338 msgid "Resent-Date:"
4339 msgstr "Resent-Date:"
4340
4341 #: src/gtk/headers.h:22
4342 msgid "Resent-From"
4343 msgstr "Resent-From"
4344
4345 #: src/gtk/headers.h:22
4346 msgid "Resent-From:"
4347 msgstr "Resent-From:"
4348
4349 #: src/gtk/headers.h:23
4350 msgid "Resent-Sender"
4351 msgstr "Resent-Sender"
4352
4353 #: src/gtk/headers.h:23
4354 msgid "Resent-Sender:"
4355 msgstr "Resent-Sender:"
4356
4357 #: src/gtk/headers.h:24
4358 msgid "Resent-To"
4359 msgstr "Resent-To"
4360
4361 #: src/gtk/headers.h:24
4362 msgid "Resent-To:"
4363 msgstr "Resent-To:"
4364
4365 #: src/gtk/headers.h:25
4366 msgid "Resent-Cc"
4367 msgstr "Resent-Cc"
4368
4369 #: src/gtk/headers.h:25
4370 msgid "Resent-Cc:"
4371 msgstr "Resent-Cc:"
4372
4373 #: src/gtk/headers.h:26
4374 msgid "Resent-Bcc"
4375 msgstr "Resent-Bcc"
4376
4377 #: src/gtk/headers.h:26
4378 msgid "Resent-Bcc:"
4379 msgstr "Resent-Bcc:"
4380
4381 #: src/gtk/headers.h:27
4382 msgid "Resent-Message-ID"
4383 msgstr "Resent-Message-ID"
4384
4385 #: src/gtk/headers.h:27
4386 msgid "Resent-Message-ID:"
4387 msgstr "Resent-Message-ID:"
4388
4389 #: src/gtk/headers.h:28
4390 msgid "Return-Path"
4391 msgstr "Návratová adresa"
4392
4393 #: src/gtk/headers.h:28
4394 msgid "Return-Path:"
4395 msgstr "Návratová adresa:"
4396
4397 #: src/gtk/headers.h:29
4398 msgid "Received"
4399 msgstr "Příjmuto"
4400
4401 #: src/gtk/headers.h:29
4402 msgid "Received:"
4403 msgstr "Příjmuto:"
4404
4405 #: src/gtk/headers.h:32 src/prefs_filtering_action.c:1261
4406 #: src/prefs_matcher.c:2160 src/quote_fmt.c:59
4407 msgid "Newsgroups"
4408 msgstr "Diskusní skupiny"
4409
4410 #: src/gtk/headers.h:33
4411 msgid "Followup-To"
4412 msgstr "Followup-To"
4413
4414 #: src/gtk/headers.h:34
4415 msgid "Delivered-To"
4416 msgstr "Delivered-To"
4417
4418 #: src/gtk/headers.h:34
4419 msgid "Delivered-To:"
4420 msgstr "Delivered-To:"
4421
4422 #: src/gtk/headers.h:35
4423 msgid "Seen"
4424 msgstr "Zobrazen"
4425
4426 #: src/gtk/headers.h:35
4427 msgid "Seen:"
4428 msgstr "Zobrazen:"
4429
4430 #: src/gtk/headers.h:36 src/gtk/progressdialog.c:149
4431 #: src/gtk/sslcertwindow.c:164 src/prefs_summary_column.c:79
4432 #: src/summaryview.c:2786
4433 msgid "Status"
4434 msgstr "Stav"
4435
4436 #: src/gtk/headers.h:36 src/prefs_themes.c:904
4437 msgid "Status:"
4438 msgstr "Stav:"
4439
4440 #: src/gtk/headers.h:37
4441 msgid "Face"
4442 msgstr "Face"
4443
4444 #: src/gtk/headers.h:37
4445 msgid "Face:"
4446 msgstr "Face:"
4447
4448 #: src/gtk/headers.h:38
4449 msgid "Disposition-Notification-To"
4450 msgstr "Disposition-Notification-To"
4451
4452 #: src/gtk/headers.h:38
4453 msgid "Disposition-Notification-To:"
4454 msgstr "Disposition-Notification-To:"
4455
4456 #: src/gtk/headers.h:39
4457 msgid "Return-Receipt-To"
4458 msgstr "Return-Receipt-To"
4459
4460 #: src/gtk/headers.h:39
4461 msgid "Return-Receipt-To:"
4462 msgstr "Return-Receipt-To:"
4463
4464 #: src/gtk/headers.h:40
4465 msgid "User-Agent"
4466 msgstr "User-Agent"
4467
4468 #: src/gtk/headers.h:40
4469 msgid "User-Agent:"
4470 msgstr "User-Agent:"
4471
4472 #: src/gtk/headers.h:41
4473 msgid "Content-Type"
4474 msgstr "Typ obsahu"
4475
4476 #: src/gtk/headers.h:41 src/image_viewer.c:327
4477 msgid "Content-Type:"
4478 msgstr "Typ obsahu:"
4479
4480 #: src/gtk/headers.h:42
4481 msgid "Content-Transfer-Encoding"
4482 msgstr "Content-Transfer-Encoding"
4483
4484 #: src/gtk/headers.h:42
4485 msgid "Content-Transfer-Encoding:"
4486 msgstr "Content-Transfer-Encoding:"
4487
4488 #: src/gtk/headers.h:43
4489 msgid "MIME-Version"
4490 msgstr "MIME-Version"
4491
4492 #: src/gtk/headers.h:43
4493 msgid "MIME-Version:"
4494 msgstr "MIME-Version:"
4495
4496 #: src/gtk/headers.h:44
4497 msgid "Precedence"
4498 msgstr "Priorita"
4499
4500 #: src/gtk/headers.h:44
4501 msgid "Precedence:"
4502 msgstr "Priorita:"
4503
4504 #: src/gtk/headers.h:45 src/prefs_account.c:1067
4505 msgid "Organization"
4506 msgstr "Organizace"
4507
4508 #: src/gtk/headers.h:45
4509 msgid "Organization:"
4510 msgstr "Organizace:"
4511
4512 #: src/gtk/headers.h:47
4513 msgid "Mailing-List"
4514 msgstr "Konference"
4515
4516 #: src/gtk/headers.h:47
4517 msgid "Mailing-List:"
4518 msgstr "Konference:"
4519
4520 #: src/gtk/headers.h:48
4521 msgid "List-Post"
4522 msgstr "List-Post"
4523
4524 #: src/gtk/headers.h:48
4525 msgid "List-Post:"
4526 msgstr "List-Post:"
4527
4528 #: src/gtk/headers.h:49
4529 msgid "List-Subscribe"
4530 msgstr "List-Subscribe"
4531
4532 #: src/gtk/headers.h:49
4533 msgid "List-Subscribe:"
4534 msgstr "List-Subscribe:"
4535
4536 #: src/gtk/headers.h:50
4537 msgid "List-Unsubscribe"
4538 msgstr "List-Unsubscribe"
4539
4540 #: src/gtk/headers.h:50
4541 msgid "List-Unsubscribe:"
4542 msgstr "List-Unsubscribe:"
4543
4544 #: src/gtk/headers.h:51
4545 msgid "List-Help"
4546 msgstr "List-Help"
4547
4548 #: src/gtk/headers.h:51
4549 msgid "List-Help:"
4550 msgstr "List-Help:"
4551
4552 #: src/gtk/headers.h:52
4553 msgid "List-Archive"
4554 msgstr "List-Archive"
4555
4556 #: src/gtk/headers.h:52
4557 msgid "List-Archive:"
4558 msgstr "List-Archive:"
4559
4560 #: src/gtk/headers.h:53
4561 msgid "List-Owner"
4562 msgstr "List-Owner"
4563
4564 #: src/gtk/headers.h:53
4565 msgid "List-Owner:"
4566 msgstr "List-Owner:"
4567
4568 #: src/gtk/headers.h:55
4569 msgid "X-Label"
4570 msgstr "X-Label"
4571
4572 #: src/gtk/headers.h:55
4573 msgid "X-Label:"
4574 msgstr "X-Label:"
4575
4576 #: src/gtk/headers.h:56
4577 msgid "X-Mailer"
4578 msgstr "X-Mailer"
4579
4580 #: src/gtk/headers.h:56
4581 msgid "X-Mailer:"
4582 msgstr "X-Mailer:"
4583
4584 #: src/gtk/headers.h:57
4585 msgid "X-Status"
4586 msgstr "X-Status"
4587
4588 #: src/gtk/headers.h:57
4589 msgid "X-Status:"
4590 msgstr "X-Status:"
4591
4592 #: src/gtk/headers.h:58
4593 msgid "X-Face"
4594 msgstr "X-Face"
4595
4596 #: src/gtk/headers.h:58
4597 msgid "X-Face:"
4598 msgstr "X-Face:"
4599
4600 #: src/gtk/headers.h:59
4601 msgid "X-No-Archive"
4602 msgstr "X-No-Archive"
4603
4604 #: src/gtk/headers.h:59
4605 msgid "X-No-Archive:"
4606 msgstr "X-No-Archive:"
4607
4608 #: src/gtk/headers.h:62
4609 msgid "In reply to"
4610 msgstr "Odpovědět komu"
4611
4612 #: src/gtk/headers.h:62
4613 msgid "In reply to:"
4614 msgstr "V odpovědi na:"
4615
4616 #: src/gtk/headers.h:63
4617 msgid "To or Cc"
4618 msgstr "Komu nebo Kopie"
4619
4620 #: src/gtk/headers.h:63
4621 msgid "To or Cc:"
4622 msgstr "Komu nebo Kopie:"
4623
4624 #: src/gtk/headers.h:64
4625 msgid "From, To or Subject"
4626 msgstr "Od, Komu nebo Předmět"
4627
4628 #: src/gtk/headers.h:64
4629 msgid "From, To or Subject:"
4630 msgstr "Od, Komu nebo Předmět"
4631
4632 #: src/gtk/icon_legend.c:64
4633 msgid "New message"
4634 msgstr "Nová zpráva"
4635
4636 #: src/gtk/icon_legend.c:65
4637 msgid "Unread message"
4638 msgstr "Nepřečtená zpráva"
4639
4640 #: src/gtk/icon_legend.c:66
4641 msgid "Message has been replied to"
4642 msgstr "Zpráva, na kterou bylo odpovězeno"
4643
4644 #: src/gtk/icon_legend.c:67
4645 msgid "Message has been forwarded"
4646 msgstr "Zpráva byla předána"
4647
4648 #: src/gtk/icon_legend.c:68
4649 msgid "Message has been forwarded and replied to"
4650 msgstr "Zpráva byla přeposlána a bylo na ni odpovězeno"
4651
4652 #: src/gtk/icon_legend.c:69
4653 msgid "Message is in an ignored thread"
4654 msgstr "Zpráva je v ignorovaném vlákně"
4655
4656 #: src/gtk/icon_legend.c:70
4657 msgid "Message is in a watched thread"
4658 msgstr "Zpráva je ve sledovaném vlákně"
4659
4660 #: src/gtk/icon_legend.c:71
4661 msgid "Message is spam"
4662 msgstr "Nevyžádaná zpráva (spam)"
4663
4664 #: src/gtk/icon_legend.c:73
4665 msgid "Message has attachment(s)"
4666 msgstr "Zpráva má přílohu/přílohy"
4667
4668 #: src/gtk/icon_legend.c:74
4669 msgid "Digitally signed message"
4670 msgstr "Digitálně podepsaná zpráva"
4671
4672 #: src/gtk/icon_legend.c:75
4673 msgid "Encrypted message"
4674 msgstr "Šifrovaná zpráva"
4675
4676 #: src/gtk/icon_legend.c:76
4677 msgid "Message is signed and has attachment(s)"
4678 msgstr "Zpráva je digitálně podepsaná a má přílohu/přílohy"
4679
4680 #: src/gtk/icon_legend.c:77
4681 msgid "Message is encrypted and has attachment(s)"
4682 msgstr "Zpráva je šifrovaná a má přílohu/přílohy"
4683
4684 #: src/gtk/icon_legend.c:79
4685 msgid "Marked message"
4686 msgstr "Označená zpráva"
4687
4688 #: src/gtk/icon_legend.c:80
4689 msgid "Message is marked for deletion"
4690 msgstr "Zpráva je označena k odstranění"
4691
4692 #: src/gtk/icon_legend.c:81
4693 msgid "Message is marked for moving"
4694 msgstr "Zpráva je označena pro přesun"
4695
4696 #: src/gtk/icon_legend.c:82
4697 msgid "Message is marked for copying"
4698 msgstr "Zpráva je označena pro kopírování"
4699
4700 #: src/gtk/icon_legend.c:84
4701 msgid "Locked message"
4702 msgstr "Zamknutá zpráva"
4703
4704 #: src/gtk/icon_legend.c:86
4705 msgid "Folder (normal, opened)"
4706 msgstr "Složka (normální, otevřená)"
4707
4708 #: src/gtk/icon_legend.c:87
4709 msgid "Folder with read messages hidden"
4710 msgstr "Složka se skrytými přečtenými zprávami"
4711
4712 #: src/gtk/icon_legend.c:88
4713 msgid "Folder contains marked messages"
4714 msgstr "Složka obsahuje označené zprávy"
4715
4716 #: src/gtk/icon_legend.c:122
4717 msgid "Icon Legend"
4718 msgstr "Význam ikon"
4719
4720 #: src/gtk/icon_legend.c:140
4721 msgid ""
4722 "<span weight=\"bold\">The following icons are used to show the status of "
4723 "messages and folders:</span>"
4724 msgstr ""
4725 "<span weight=\"bold\">Následující ikony jsou používány pro zobrazení stavu "
4726 "zpráv a složek:</span>"
4727
4728 #: src/gtk/inputdialog.c:233 src/gtk/inputdialog.c:255
4729 #, c-format
4730 msgid "Input password for %s on %s:"
4731 msgstr "Zadejte heslo pro %s na %s:"
4732
4733 #: src/gtk/inputdialog.c:236 src/gtk/inputdialog.c:239
4734 #: src/gtk/inputdialog.c:258 src/gtk/inputdialog.c:261
4735 #, c-format
4736 msgid "Input password for %s:"
4737 msgstr "Zadejte heslo pro %s:"
4738
4739 #: src/gtk/inputdialog.c:242 src/gtk/inputdialog.c:264
4740 msgid "Input password:"
4741 msgstr "Zadejte heslo:"
4742
4743 #: src/gtk/inputdialog.c:243 src/gtk/inputdialog.c:271
4744 #: src/gtk/inputdialog.c:283
4745 msgid "Input password"
4746 msgstr "Zadejte heslo"
4747
4748 #: src/gtk/inputdialog.c:273
4749 msgid "Remember password for this session"
4750 msgstr "Pamatovat heslo pro tuto relaci"
4751
4752 #: src/gtk/inputdialog.c:372 src/gtk/inputdialog.c:421
4753 msgid "Remember this"
4754 msgstr "Zapamatovat"
4755
4756 #: src/gtk/logwindow.c:447
4757 msgid "Clear _Log"
4758 msgstr "Vyčistit _protokol"
4759
4760 #: src/gtk/menu.c:137
4761 msgid ""
4762 "<span><b>Warning:</b> This URL was too long for displaying and\n"
4763 "has been truncated for safety. This message could be\n"
4764 "corrupted, malformed or part of some DoS attempt.</span>"
4765 msgstr ""
4766 "<span><b>Warning:</b> This URL was too long for displaying and\n"
4767 "has been truncated for safety. This message could be\n"
4768 "corrupted, malformed or part of some DoS attempt.</span>"
4769
4770 #: src/gtk/pluginwindow.c:164 src/gtk/pluginwindow.c:169
4771 msgid ""
4772 "\n"
4773 "\n"
4774 "Version: "
4775 msgstr ""
4776 "\n"
4777 "\n"
4778 "Verze: "
4779
4780 #: src/gtk/pluginwindow.c:167
4781 msgid "Error: "
4782 msgstr "Chyba: "
4783
4784 #: src/gtk/pluginwindow.c:168
4785 msgid "Plugin is not functional."
4786 msgstr "Zásuvný modul není funkční."
4787
4788 #: src/gtk/pluginwindow.c:201
4789 msgid "Select the Plugins to load"
4790 msgstr "Vyberte zásuvný modul pro načtení"
4791
4792 #: src/gtk/pluginwindow.c:216
4793 #, c-format
4794 msgid ""
4795 "The following error occurred while loading %s :\n"
4796 "\n"
4797 "%s\n"
4798 msgstr ""
4799 "Nastala následující chyba při zavádění %s :\n"
4800 "\n"
4801 "%s\n"
4802
4803 #: src/gtk/pluginwindow.c:304 src/plugins/acpi_notifier/acpi_notifier.c:790
4804 #: src/plugins/archive/archiver_prefs.c:92
4805 #: src/plugins/attachwarner/attachwarner_prefs.c:228
4806 #: src/plugins/address_keeper/address_keeper_prefs.c:248
4807 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:457
4808 #: src/plugins/bsfilter/bsfilter_gtk.c:400
4809 #: src/plugins/clamd/clamav_plugin_gtk.c:549
4810 #: src/plugins/fancy/fancy_prefs.c:109
4811 #: src/plugins/fetchinfo/fetchinfo_plugin_gtk.c:178
4812 #: src/plugins/gdata/cm_gdata_prefs.c:145
4813 #: src/plugins/notification/notification_prefs.c:396
4814 #: src/plugins/notification/notification_prefs.c:410
4815 #: src/plugins/notification/notification_prefs.c:428
4816 #: src/plugins/notification/notification_prefs.c:445
4817 #: src/plugins/notification/notification_prefs.c:462
4818 #: src/plugins/notification/notification_prefs.c:479
4819 #: src/plugins/notification/notification_prefs.c:496
4820 #: src/plugins/notification/notification_prefs.c:513
4821 #: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:557 src/plugins/rssyl/rssyl_prefs.c:63
4822 #: src/plugins/spam_report/spam_report_prefs.c:79
4823 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:648
4824 #: src/plugins/vcalendar/vcal_prefs.c:647 src/prefs_toolbar.c:944
4825 msgid "Plugins"
4826 msgstr "Zásuvné moduly"
4827
4828 #: src/gtk/pluginwindow.c:337
4829 msgid "Load..."
4830 msgstr "Zavést..."
4831
4832 #: src/gtk/pluginwindow.c:338
4833 msgid "Unload"
4834 msgstr "Odebrat"
4835
4836 #: src/gtk/pluginwindow.c:351 src/prefs_summaries.c:221
4837 msgid "Description"
4838 msgstr "Popis"
4839
4840 #: src/gtk/pluginwindow.c:374
4841 #, c-format
4842 msgid ""
4843 "For more information about plugins see the <a href=\"%s\"><span underline="
4844 "\"none\">Claws Mail website</span></a>."
4845 msgstr ""
4846 "Pro více informací o zásuvných modulech navštivte <a href=\"%s\"><span "
4847 "underline=\"none\">stránku Claws Mail</span></a>."
4848
4849 #: src/gtk/pluginwindow.c:414
4850 msgid "Click here to load one or more plugins"
4851 msgstr "Klikněte zde pro načtení jednoho nebo více modulů"
4852
4853 #: src/gtk/pluginwindow.c:417
4854 msgid "Unload the selected plugin"
4855 msgstr "Odebrat vybraný zásuvný modul"
4856
4857 #: src/gtk/pluginwindow.c:482
4858 msgid "Loaded plugins"
4859 msgstr "Zavedené moduly"
4860
4861 #: src/gtk/prefswindow.c:671
4862 msgid "Page Index"
4863 msgstr "Index stránky"
4864
4865 #: src/gtk/progressdialog.c:91 src/mainwindow.c:828
4866 msgid "_Hide"
4867 msgstr "_Skrýt"
4868
4869 #: src/gtk/progressdialog.c:141 src/prefs_account.c:3200
4870 #: src/prefs_account.c:3218 src/prefs_account.c:3236 src/prefs_account.c:3254
4871 #: src/prefs_account.c:3272 src/prefs_account.c:3290 src/prefs_account.c:3309
4872 #: src/prefs_account.c:3399 src/prefs_filtering_action.c:1421
4873 #: src/prefs_filtering.c:397 src/prefs_filtering.c:1877
4874 msgid "Account"
4875 msgstr "Účet"
4876
4877 #: src/gtk/quicksearch.c:442
4878 msgid "all messages"
4879 msgstr "všechny zprávy"
4880
4881 #: src/gtk/quicksearch.c:443
4882 msgid "messages whose age is greater than # days"
4883 msgstr "zprávy starší než # dnů"
4884
4885 #: src/gtk/quicksearch.c:444
4886 msgid "messages whose age is less than # days"
4887 msgstr "zprávy mladší než # dnů"
4888
4889 #: src/gtk/quicksearch.c:445
4890 msgid "messages whose age is greater than # hours"
4891 msgstr "zprávy starší než # hodin"
4892
4893 #: src/gtk/quicksearch.c:446
4894 msgid "messages whose age is less than # hours"
4895 msgstr "zprávy mladší než # hodin"
4896
4897 #: src/gtk/quicksearch.c:447
4898 msgid "messages which contain S in the message body"
4899 msgstr "zprávy obsahující S v těle zprávy"
4900
4901 #: src/gtk/quicksearch.c:448
4902 msgid "messages which contain S in the whole message"
4903 msgstr "zprávy obsahující S v celé zprávě"
4904
4905 #: src/gtk/quicksearch.c:449
4906 msgid "messages carbon-copied to S"
4907 msgstr "zpráva obsahující S v poli \"Kopie\""
4908
4909 #: src/gtk/quicksearch.c:450
4910 msgid "message is either to: or cc: to S"
4911 msgstr "zpráva obsahující S v poli \"Komu\" nebo \"Kopie\""
4912
4913 #: src/gtk/quicksearch.c:451
4914 msgid "deleted messages"
4915 msgstr "odstraněné zprávy"
4916
4917 #: src/gtk/quicksearch.c:452
4918 msgid "messages which contain S in the Sender field"
4919 msgstr "zpráva obsahující S v poli \"Odesílatel\""
4920
4921 #: src/gtk/quicksearch.c:453
4922 msgid "true if execute \"S\" succeeds"
4923 msgstr "pravda, pokud bylo provedení \"S\" úspěšné"
4924
4925 #: src/gtk/quicksearch.c:454
4926 msgid "messages originating from user S"
4927 msgstr "zprávy pocházející od uživatele S"
4928
4929 #: src/gtk/quicksearch.c:455
4930 msgid "forwarded messages"
4931 msgstr "přeposlané zprávy"
4932
4933 #: src/gtk/quicksearch.c:456
4934 msgid "messages which have attachments"
4935 msgstr "zprávy, které mají přílohy"
4936
4937 #: src/gtk/quicksearch.c:457
4938 msgid "messages which contain header S"
4939 msgstr "zprávy obsahující záhlaví S"
4940
4941 #: src/gtk/quicksearch.c:458
4942 msgid "messages which contain S in Message-ID header"
4943 msgstr "zprávy obsahující S v záhlaví \"Message-ID\""
4944
4945 #: src/gtk/quicksearch.c:459
4946 msgid "messages which contain S in In-Reply-To header"
4947 msgstr "zprávy obsahující S v záhlaví In-Reply-To"
4948
4949 #: src/gtk/quicksearch.c:460
4950 msgid "messages which are marked with color #"
4951 msgstr "zprávy obarvené barvou č. #"
4952
4953 #: src/gtk/quicksearch.c:461
4954 msgid "locked messages"
4955 msgstr "zamknuté zprávy"
4956
4957 #: src/gtk/quicksearch.c:462
4958 msgid "messages which are in newsgroup S"
4959 msgstr "zprávy, které jsou v diskusní skupině S"
4960
4961 #: src/gtk/quicksearch.c:463
4962 msgid "new messages"
4963 msgstr "nové zprávy"
4964
4965 #: src/gtk/quicksearch.c:464
4966 msgid "old messages"
4967 msgstr "staré zprávy"
4968
4969 #: src/gtk/quicksearch.c:465
4970 msgid "incomplete messages (not entirely downloaded)"
4971 msgstr "nekompletní zprávy (zprávy neúplně stažené)"
4972
4973 #: src/gtk/quicksearch.c:466
4974 msgid "messages which have been replied to"
4975 msgstr "zprávy, na které bylo odpovězeno"
4976
4977 #: src/gtk/quicksearch.c:467
4978 msgid "read messages"
4979 msgstr "přečtené zprávy"
4980
4981 #: src/gtk/quicksearch.c:468
4982 msgid "messages which contain S in subject"
4983 msgstr "zprávy obsahující S v poli \"Předmět\""
4984
4985 #: src/gtk/quicksearch.c:469
4986 msgid "messages whose score is equal to # points"
4987 msgstr "zprávy, jejichž ohodnocení je rovné # bodům"
4988
4989 #: src/gtk/quicksearch.c:470
4990 msgid "messages whose score is greater than # points"
4991 msgstr "zprávy, jejichž ohodnocení je větší než # bodů"
4992
4993 #: src/gtk/quicksearch.c:471
4994 msgid "messages whose score is lower than # points"
4995 msgstr "zprávy, jejichž ohodnocení je menší než # bodů"
4996
4997 #: src/gtk/quicksearch.c:472
4998 msgid "messages whose size is equal to # bytes"
4999 msgstr "zprávy, jejichž velikost je rovna # bytů"
5000
5001 #: src/gtk/quicksearch.c:473
5002 msgid "messages whose size is greater than # bytes"
5003 msgstr "zprávy, jejichž velikost je větší než # bytů"
5004
5005 #: src/gtk/quicksearch.c:474
5006 msgid "messages whose size is smaller than # bytes"
5007 msgstr "zprávy, jejichž velikost je menší než # bytů"
5008
5009 #: src/gtk/quicksearch.c:475
5010 msgid "messages which have been sent to S"
5011 msgstr "zprávy, které byly odeslány S"
5012
5013 #: src/gtk/quicksearch.c:476
5014 msgid "messages which tags contain S"
5015 msgstr "zprávy se značkami obsahujícími S"
5016
5017 #: src/gtk/quicksearch.c:477
5018 msgid "messages which have tag(s)"
5019 msgstr "zprávy, se značkami"
5020
5021 #: src/gtk/quicksearch.c:478
5022 msgid "marked messages"
5023 msgstr "označené zprávy"
5024
5025 #: src/gtk/quicksearch.c:479
5026 msgid "unread messages"
5027 msgstr "nepřečtené zprávy"
5028
5029 #: src/gtk/quicksearch.c:480
5030 msgid "messages which contain S in References header"
5031 msgstr "zprávy obsahující S v záhlaví \"References\""
5032
5033 #: src/gtk/quicksearch.c:481
5034 #, c-format
5035 msgid "messages returning 0 when passed to command - %F is message file"
5036 msgstr "zprávy vracející 0, jsou-li předány příkazu - %F je soubor se zprávou"
5037
5038 #: src/gtk/quicksearch.c:482
5039 msgid "messages which contain S in X-Label header"
5040 msgstr "zprávy obsahující S v záhlaví \"X-Label\""
5041
5042 #: src/gtk/quicksearch.c:484
5043 msgid "logical AND operator"
5044 msgstr "logický operátor A (AND)"
5045
5046 #: src/gtk/quicksearch.c:485
5047 msgid "logical OR operator"
5048 msgstr "logický operátor NEBO (OR)"
5049
5050 #: src/gtk/quicksearch.c:486
5051 msgid "logical NOT operator"
5052 msgstr "logický operátor NENÍ PRAVDA, ŽE (NOT)"
5053
5054 #: src/gtk/quicksearch.c:487
5055 msgid "case sensitive search"
5056 msgstr "vyhledávání rozlišuje malá a velká písmena"
5057
5058 #: src/gtk/quicksearch.c:488
5059 msgid "match using regular expressions instead of substring search"
5060 msgstr "shodné pomocí regulárních výrazů místo hledání části řetězce"
5061
5062 #: src/gtk/quicksearch.c:490
5063 msgid "all filtering expressions are allowed"
5064 msgstr "všechny filtrovací výrazy jsou povoleny"
5065
5066 #: src/gtk/quicksearch.c:499 src/summary_search.c:483
5067 msgid "Extended Search"
5068 msgstr "Rozšířené vyhledávání"
5069
5070 #: src/gtk/quicksearch.c:500
5071 msgid ""
5072 "Extended Search allows the user to define criteria that messages must have "
5073 "in order to match and be displayed in the message list.\n"
5074 "The following symbols can be used:"
5075 msgstr ""
5076 "Rozšířené vyhledávání umožňuje definovat podmínky, které musí zpráva "
5077 "splňovat, aby byla zobrazena v seznamu zpráv.\n"
5078 "Následující symboly mohou být použity:"
5079
5080 #: src/gtk/quicksearch.c:600
5081 msgid "Something went wrong during search. Please check your logs."
5082 msgstr "Něco selhalo během hledání. Prosím zkontrolujte záznamy."
5083
5084 #: src/gtk/quicksearch.c:666
5085 msgid "From/To/Subject/Tag"
5086 msgstr "Od/Komu/Předmět/Značka"
5087
5088 #: src/gtk/quicksearch.c:677 src/plugins/archive/archiver_prefs.c:322
5089 msgid "Recursive"
5090 msgstr "Včetně podsložek"
5091
5092 #: src/gtk/quicksearch.c:686
5093 msgid "Sticky"
5094 msgstr "Zachovat i při změně složky"
5095
5096 #: src/gtk/quicksearch.c:696
5097 msgid "Type-ahead"
5098 msgstr "Vyhledávat během psaní"
5099
5100 #: src/gtk/quicksearch.c:708
5101 msgid "Run on select"
5102 msgstr "Spustit na vybrané"
5103
5104 #: src/gtk/quicksearch.c:750
5105 msgid "Clear the current search"
5106 msgstr "Odstranit nastavenou podmínku"
5107
5108 #: src/gtk/quicksearch.c:760 src/summary_search.c:436
5109 msgid "Edit search criteria"
5110 msgstr "Upravit vyhledávací kritéria"
5111
5112 #: src/gtk/quicksearch.c:769
5113 msgid "Information about extended symbols"
5114 msgstr "Informace o rozšířených možnostech vyhledávání"
5115
5116 #: src/gtk/quicksearch.c:807 src/gtk/quicksearch.c:822
5117 msgid "_Information"
5118 msgstr "_Informace"
5119
5120 #: src/gtk/quicksearch.c:808 src/gtk/quicksearch.c:823
5121 msgid "E_dit"
5122 msgstr "U_pravit"
5123
5124 #: src/gtk/quicksearch.c:809 src/gtk/quicksearch.c:824 src/prefs_actions.c:347
5125 #: src/prefs_filtering.c:495 src/prefs_template.c:328
5126 msgid "C_lear"
5127 msgstr "Vyč_istit"
5128
5129 #: src/gtk/sslcertwindow.c:157 src/gtk/sslcertwindow.c:348
5130 #: src/gtk/sslcertwindow.c:398 src/gtk/sslcertwindow.c:462
5131 msgid "Correct"
5132 msgstr "Správný"
5133
5134 #: src/gtk/sslcertwindow.c:162
5135 msgid "Owner"
5136 msgstr "Vlastník"
5137
5138 #: src/gtk/sslcertwindow.c:163
5139 msgid "Signer"
5140 msgstr "Podepsal"
5141
5142 #: src/gtk/sslcertwindow.c:170 src/gtk/sslcertwindow.c:194
5143 #: src/prefs_themes.c:860
5144 msgid "Name: "
5145 msgstr "Jméno: "
5146
5147 #: src/gtk/sslcertwindow.c:178 src/gtk/sslcertwindow.c:202
5148 msgid "Organization: "
5149 msgstr "Organizace: "
5150
5151 #: src/gtk/sslcertwindow.c:186 src/gtk/sslcertwindow.c:210
5152 msgid "Location: "
5153 msgstr "Umístění: "
5154
5155 #: src/gtk/sslcertwindow.c:218
5156 msgid "Fingerprint: \n"
5157 msgstr "Fingerprint: \n"
5158
5159 #: src/gtk/sslcertwindow.c:228
5160 msgid "Signature status: "
5161 msgstr "Stav podpisu: "
5162
5163 #: src/gtk/sslcertwindow.c:235
5164 msgid "Expires on: "
5165 msgstr "Datum vypršení: "
5166
5167 #: src/gtk/sslcertwindow.c:302
5168 #, c-format
5169 msgid "SSL certificate for %s"
5170 msgstr "SSL certifikát pro: %s"
5171
5172 #: src/gtk/sslcertwindow.c:318
5173 #, c-format
5174 msgid ""
5175 "Certificate is for %s, but connection is to %s.\n"
5176 "You may be connecting to a rogue server.\n"
5177 "\n"
5178 msgstr ""
5179 "Certifikát pro %s, ale připojení k %s.\n"
5180 "Můžete být připojen k ničemnému serveru.\n"
5181 "\n"
5182
5183 #: src/gtk/sslcertwindow.c:338
5184 #, c-format
5185 msgid ""
5186 "Certificate for %s is unknown.\n"
5187 "%sDo you want to accept it?"
5188 msgstr ""
5189 "Certifikát pro %s je neznámý.\n"
5190 "%sChcete jej přijmout?"
5191
5192 #: src/gtk/sslcertwindow.c:350 src/gtk/sslcertwindow.c:400
5193 #: src/gtk/sslcertwindow.c:464
5194 #, c-format
5195 msgid "Signature status: %s"
5196 msgstr "Stav podpisu: %s"
5197
5198 #: src/gtk/sslcertwindow.c:358 src/gtk/sslcertwindow.c:408
5199 msgid "_View certificate"
5200 msgstr "_Zobrazit certifikát"
5201
5202 #: src/gtk/sslcertwindow.c:364
5203 msgid "SSL certificate is invalid"
5204 msgstr "SSL certifikát je neplatný"
5205
5206 #: src/gtk/sslcertwindow.c:366
5207 msgid "SSL certificate is unknown"
5208 msgstr "SSL certifikát je neznámý"
5209
5210 #: src/gtk/sslcertwindow.c:369 src/gtk/sslcertwindow.c:419
5211 #: src/gtk/sslcertwindow.c:481
5212 msgid "_Cancel connection"
5213 msgstr "_Zrušit připojení"
5214
5215 #: src/gtk/sslcertwindow.c:369 src/gtk/sslcertwindow.c:481
5216 msgid "_Accept and save"
5217 msgstr "_Přijmout a uložit"
5218
5219 #: src/gtk/sslcertwindow.c:387
5220 #, c-format
5221 msgid ""
5222 "Certificate for %s is expired.\n"
5223 "%sDo you want to continue?"
5224 msgstr ""
5225 "Platnost certifikátu pro %s skončila.\n"
5226 "%sChcete pokračovat?"
5227
5228 #: src/gtk/sslcertwindow.c:414
5229 msgid "SSL certificate is invalid and expired"
5230 msgstr "SSL certifikát je neplatný a vypršel"
5231
5232 #: src/gtk/sslcertwindow.c:416
5233 msgid "SSL certificate is expired"
5234 msgstr "SSL certifikát vypršel"
5235
5236 #: src/gtk/sslcertwindow.c:419
5237 msgid "_Accept"
5238 msgstr "_Přijmout"
5239
5240 #: src/gtk/sslcertwindow.c:439
5241 msgid "New certificate:"
5242 msgstr "Nový certifikát:"
5243
5244 #: src/gtk/sslcertwindow.c:444
5245 msgid "Known certificate:"
5246 msgstr "Známý certifikát:"
5247
5248 #: src/gtk/sslcertwindow.c:451
5249 #, c-format
5250 msgid ""
5251 "Certificate for %s has changed.\n"
5252 "%sDo you want to accept it?"
5253 msgstr ""
5254 "Certifikát pro %s se změnil.\n"
5255 "%sChcete jej přijmout?"
5256
5257 #: src/gtk/sslcertwindow.c:472
5258 msgid "_View certificates"
5259 msgstr "_Zobrazit certifikáty"
5260
5261 #: src/gtk/sslcertwindow.c:477
5262 msgid "SSL certificate changed and is invalid"
5263 msgstr "SSL certifikát změněn a je neplatný"
5264
5265 #: src/gtk/sslcertwindow.c:479
5266 msgid "SSL certificate changed"
5267 msgstr "SSL certifikát změněn"
5268
5269 #: src/headerview.c:107
5270 msgid "Tags:"
5271 msgstr "Značky:"
5272
5273 #: src/headerview.c:216 src/plugins/notification/notification_popup.c:316
5274 #: src/plugins/notification/notification_popup.c:621
5275 #: src/plugins/notification/notification_trayicon.c:854 src/summaryview.c:3344
5276 #: src/summaryview.c:3361 src/summaryview.c:3382
5277 msgid "(No From)"
5278 msgstr "(Neznámý odesílatel)"
5279
5280 #: src/headerview.c:231 src/plugins/notification/notification_popup.c:318
5281 #: src/plugins/notification/notification_popup.c:625
5282 #: src/plugins/notification/notification_trayicon.c:857 src/summaryview.c:3395
5283 #: src/summaryview.c:3399
5284 msgid "(No Subject)"
5285 msgstr "(Žádný předmět)"
5286
5287 #: src/image_viewer.c:100
5288 msgid "Error:"
5289 msgstr "Chyba:"
5290
5291 #: src/image_viewer.c:299 src/mimeview.c:2546
5292 #: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:700
5293 msgid "Filename:"
5294 msgstr "Název souboru:"
5295
5296 #: src/image_viewer.c:306
5297 msgid "Filesize:"
5298 msgstr "Velikost souboru:"
5299
5300 #: src/image_viewer.c:355
5301 msgid "Load Image"
5302 msgstr "Načíst obrázek"
5303
5304 #: src/imap.c:576
5305 msgid "IMAP4 connection broken\n"
5306 msgstr "Přerušeno IMAP4 spojení\n"
5307
5308 #: src/imap.c:607
5309 #, c-format
5310 msgid "IMAP error on %s: authenticated\n"
5311 msgstr "IMAP chyba na %s: ověřen\n"
5312
5313 #: src/imap.c:610
5314 #, c-format
5315 msgid "IMAP error on %s: not authenticated\n"
5316 msgstr "IMAP chyba na %s: neověřen\n"
5317
5318 #: src/imap.c:613
5319 #, c-format
5320 msgid "IMAP error on %s: bad state\n"
5321 msgstr "IMAP chyba na %s: špatný stav\n"
5322
5323 #: src/imap.c:616
5324 #, c-format
5325 msgid "IMAP error on %s: stream error\n"
5326 msgstr "IMAP chyba na %s: chyba streamu\n"
5327
5328 #: src/imap.c:619
5329 #, c-format
5330 msgid ""
5331 "IMAP error on %s: parse error (very probably non-RFC compliance from the "
5332 "server)\n"
5333 msgstr ""
5334 "IMAP chyba na %s: chyba parsování(velmi pravděpodobně non-RFC data ze "
5335 "serveru)\n"
5336
5337 #: src/imap.c:623
5338 #, c-format
5339 msgid "IMAP error on %s: connection refused\n"
5340 msgstr "IMAP chyba na %s: připojení odmítnuto\n"
5341
5342 #: src/imap.c:626
5343 #, c-format
5344 msgid "IMAP error on %s: memory error\n"
5345 msgstr "IMAP chyba na %s: Chyba paměti\n"
5346
5347 #: src/imap.c:629
5348 #, c-format
5349 msgid "IMAP error on %s: fatal error\n"
5350 msgstr "IMAP chyba na %s: fatální chyba\n"
5351
5352 #: src/imap.c:632
5353 #, c-format
5354 msgid ""
5355 "IMAP error on %s: protocol error(very probably non-RFC compliance from the "
5356 "server)\n"
5357 msgstr ""
5358 "IMAP chyba na %s: chyba protokolu(velmi pravděpodobně non-RFC data ze "
5359 "serveru)\n"
5360
5361 #: src/imap.c:636
5362 #, c-format
5363 msgid "IMAP error on %s: connection not accepted\n"
5364 msgstr "IMAP chyba na %s: spojení nepřijato\n"
5365
5366 #: src/imap.c:639
5367 #, c-format
5368 msgid "IMAP error on %s: APPEND error\n"
5369 msgstr "IMAP chyba na %s: APPEND chyba\n"
5370
5371 #: src/imap.c:642
5372 #, c-format
5373 msgid "IMAP error on %s: NOOP error\n"
5374 msgstr "IMAP chyba na %s: NOOP chyba\n"
5375
5376 #: src/imap.c:645
5377 #, c-format
5378 msgid "IMAP error on %s: LOGOUT error\n"
5379 msgstr "IMAP chyba na %s: LOGOUT chyba\n"
5380
5381 #: src/imap.c:648
5382 #, c-format
5383 msgid "IMAP error on %s: CAPABILITY error\n"
5384 msgstr "IMAP chyba na %s: CAPABILITY chyba\n"
5385
5386 #: src/imap.c:651
5387 #, c-format
5388 msgid "IMAP error on %s: CHECK error\n"
5389 msgstr "IMAP chyba na %s: CHECK chyba\n"
5390
5391 #: src/imap.c:654
5392 #, c-format
5393 msgid "IMAP error on %s: CLOSE error\n"
5394 msgstr "IMAP chyba na %s: CLOSE chyba\n"
5395
5396 #: src/imap.c:657
5397 #, c-format
5398 msgid "IMAP error on %s: EXPUNGE error\n"
5399 msgstr "IMAP chyba na %s: EXPUNGE chyba\n"
5400
5401 #: src/imap.c:660
5402 #, c-format
5403 msgid "IMAP error on %s: COPY error\n"
5404 msgstr "IMAP chyba na %s: COPY chyba\n"
5405
5406 #: src/imap.c:663
5407 #, c-format
5408 msgid "IMAP error on %s: UID COPY error\n"
5409 msgstr "IMAP chyba na %s: UID COPY chyba\n"
5410
5411 #: src/imap.c:666
5412 #, c-format
5413 msgid "IMAP error on %s: CREATE error\n"
5414 msgstr "IMAP chyba na %s: CREATE chyba\n"
5415
5416 #: src/imap.c:669
5417 #, c-format
5418 msgid "IMAP error on %s: DELETE error\n"
5419 msgstr "IMAP chyba na %s: DELETE chyba\n"
5420
5421 #: src/imap.c:672
5422 #, c-format
5423 msgid "IMAP error on %s: EXAMINE error\n"
5424 msgstr "IMAP chyba na %s: EXAMINE chyba\n"
5425
5426 #: src/imap.c:675
5427 #, c-format
5428 msgid "IMAP error on %s: FETCH error\n"
5429 msgstr "IMAP chyba na %s: FETCH chyba\n"
5430
5431 #: src/imap.c:678
5432 #, c-format
5433 msgid "IMAP error on %s: UID FETCH error\n"
5434 msgstr "IMAP chyba na %s: UID FETCH chyba\n"
5435
5436 #: src/imap.c:681
5437 #, c-format
5438 msgid "IMAP error on %s: LIST error\n"
5439 msgstr "IMAP chyba na %s: LIST chyba\n"
5440
5441 #: src/imap.c:684
5442 #, c-format
5443 msgid "IMAP error on %s: LOGIN error\n"
5444 msgstr "IMAP chyba na %s: LOGIN chyba\n"
5445
5446 #: src/imap.c:687
5447 #, c-format
5448 msgid "IMAP error on %s: LSUB error\n"
5449 msgstr "IMAP chyba na %s: LSUB chyba\n"
5450
5451 #: src/imap.c:690
5452 #, c-format
5453 msgid "IMAP error on %s: RENAME error\n"
5454 msgstr "IMAP chyba na %s: RENAME chyba\n"
5455
5456 #: src/imap.c:693
5457 #, c-format
5458 msgid "IMAP error on %s: SEARCH error\n"
5459 msgstr "IMAP chyba na %s: SEARCH chyba\n"
5460
5461 #: src/imap.c:696
5462 #, c-format
5463 msgid "IMAP error on %s: UID SEARCH error\n"
5464 msgstr "IMAP chyba na %s: UID SEARCH chyba\n"
5465
5466 #: src/imap.c:699
5467 #, c-format
5468 msgid "IMAP error on %s: SELECT error\n"
5469 msgstr "IMAP chyba na %s: SELECT chyba\n"
5470
5471 #: src/imap.c:702
5472 #, c-format
5473 msgid "IMAP error on %s: STATUS error\n"
5474 msgstr "IMAP chyba na %s: STATUS chyba\n"