Fix incorrect HTML preventing label from appearing
[claws.git] / po / cs.po
1 # Czech translation of Claws Mail.
2 # Copyright © 2000-2014 The Claws Mail team.
3 # This file is distributed under the same license
4 # as the Claws Mail package, see COPYING file.
5 #
6 # Jan Mura <jan_mura@altavista.com>, 2000.
7 # David Vachulka <david@konstrukce-cad.com>, 2013.
8 #
9 msgid ""
10 msgstr ""
11 "Project-Id-Version: Claws Mail 3.10.0\n"
12 "Report-Msgid-Bugs-To: paul@claws-mail.org\n"
13 "POT-Creation-Date: 2014-06-13 03:15+0400\n"
14 "PO-Revision-Date: 2014-05-19 19:43+0100\n"
15 "Last-Translator: David Vachulka <david@konstrukce-cad.com>\n"
16 "Language-Team: Czech <cs@li.org>\n"
17 "Language: cs\n"
18 "MIME-Version: 1.0\n"
19 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
20 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
21 "X-Generator: Poedit 1.5.4\n"
22 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(((n%100>=10 && n%100<=14) || (n%10>5)) ? "
23 "2 : (n%10>=2 && n%10<=4) ? 1 : 0);\n"
24
25 #: ../claws-mail.appdata.xml.in.h:1
26 #, fuzzy
27 msgid "Claws Mail is a fast, powerful and very extensible email client."
28 msgstr "Claws Mail byl zaregistrován jako výchozí klient."
29
30 #: ../claws-mail.appdata.xml.in.h:2
31 msgid ""
32 "It is highly configurable and handles hundreds of thousands of emails "
33 "easily. Messages are managed in an open format, and are easy to interact "
34 "with."
35 msgstr ""
36
37 #: ../claws-mail.appdata.xml.in.h:3
38 msgid ""
39 "Lots of extra functionality is provided by plugins, such as PGP signatures "
40 "and encryption, an RSS aggregator, a calendar, powerful spam filtering, Perl "
41 "and Python interactions, HTML and PDF rendering, and more."
42 msgstr ""
43
44 #: ../claws-mail.desktop.in.h:1
45 msgid "E-mail client"
46 msgstr ""
47
48 #: ../claws-mail.desktop.in.h:2
49 msgid "Lightweight and Fast GTK+ based Mail Client"
50 msgstr ""
51
52 #: ../src/account.c:392
53 msgid ""
54 "Some composing windows are open.\n"
55 "Please close all the composing windows before editing the accounts."
56 msgstr ""
57 "Jsou stále otevřena nějaká okna s rozepsanou zprávou.\n"
58 "Před úpravou tohoto účtu zavřete prosím všechna tato okna."
59
60 #: ../src/account.c:437
61 msgid "Can't create folder."
62 msgstr "Nemohu vytvořit složku."
63
64 #: ../src/account.c:717
65 msgid "Edit accounts"
66 msgstr "Úpravy účtů"
67
68 #: ../src/account.c:734
69 msgid ""
70 "Using 'Get Mail' will retrieve messages from your Accounts in the order "
71 "given, the checkbox indicates which accounts will be included. Bold text "
72 "indicates the default account."
73 msgstr ""
74 "Funkce 'Přijmout ze všech účtů' načte zprávy z účtů v pořadí v jakém jsou "
75 "zde uvedeny. Zaškrtnutím ve sloupci 'P' určíte, zda účet bude touto funkcí "
76 "zpracován. Tučný text značí aktuální účet."
77
78 #: ../src/account.c:805
79 msgid " _Set as default account "
80 msgstr " Nastavit účet jako _výchozí "
81
82 #: ../src/account.c:897
83 msgid "Accounts with remote folders cannot be copied."
84 msgstr ""
85 "Účty se vzdáleně umístěnými složkami (např. IMAP) nemohou být kopírovány."
86
87 #. copy fields
88 #: ../src/account.c:904
89 #, c-format
90 msgid "Copy of %s"
91 msgstr "Kopie %s"
92
93 #: ../src/account.c:1064
94 #, c-format
95 msgid "Do you really want to delete the account '%s'?"
96 msgstr "Opravdu chcete odstranit účet '%s'?"
97
98 #: ../src/account.c:1066
99 msgid "(Untitled)"
100 msgstr "(Nepojmenovaný)"
101
102 #: ../src/account.c:1067
103 msgid "Delete account"
104 msgstr "Odstranit účet"
105
106 #: ../src/account.c:1537
107 msgctxt "Accounts List Get Column Name"
108 msgid "G"
109 msgstr "P"
110
111 #: ../src/account.c:1543
112 msgid "'Get Mail' retrieves mail from the checked accounts"
113 msgstr ""
114 "Funkce 'Přijmout poštu ze všech účtů' načte zprávy z účtů označených "
115 "zaškrtnutím"
116
117 #: ../src/account.c:1550 ../src/addrduplicates.c:471 ../src/addressadd.c:215
118 #: ../src/addressbook.c:125 ../src/compose.c:7144 ../src/editaddress.c:1263
119 #: ../src/editaddress.c:1320 ../src/editaddress.c:1340
120 #: ../src/editaddress_other_attributes_ldap.c:302
121 #: ../src/editaddress_other_attributes_ldap.c:350 ../src/editbook.c:170
122 #: ../src/editgroup.c:288 ../src/editjpilot.c:257 ../src/editldap.c:428
123 #: ../src/editvcard.c:173 ../src/importmutt.c:223 ../src/importpine.c:222
124 #: ../src/mimeview.c:275 ../src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1797
125 #: ../src/plugins/pgpcore/select-keys.c:396 ../src/prefs_filtering.c:384
126 #: ../src/prefs_filtering.c:1866 ../src/prefs_template.c:78
127 msgid "Name"
128 msgstr "Jméno"
129
130 #: ../src/account.c:1558 ../src/prefs_account.c:1103
131 #: ../src/prefs_account.c:4058
132 msgid "Protocol"
133 msgstr "Protokol"
134
135 #: ../src/account.c:1566 ../src/ssl_manager.c:102
136 msgid "Server"
137 msgstr "Server"
138
139 #: ../src/action.c:383
140 #, c-format
141 msgid "Could not get message file %d"
142 msgstr "Nelze načíst soubor %d se zprávou"
143
144 #: ../src/action.c:420
145 msgid "Could not get message part."
146 msgstr "Nelze načíst část zprávy."
147
148 #: ../src/action.c:437
149 #, c-format
150 msgid "Can't get part of multipart message: %s"
151 msgstr "Nemohu získat část ze zprávy o více částech: %s"
152
153 #: ../src/action.c:609
154 #, c-format
155 msgid ""
156 "The selected action cannot be used in the compose window\n"
157 "because it contains %%f, %%F, %%as or %%p."
158 msgstr ""
159 "V okně pro psaní zprávy nelze použít akci,\n"
160 "která obsahuje %%f, %%F, %%as nebo %%p."
161
162 #: ../src/action.c:721
163 msgid "There is no filtering action set"
164 msgstr "Není nastavena žádná akce filtrování"
165
166 #: ../src/action.c:723
167 #, c-format
168 msgid ""
169 "Invalid filtering action(s):\n"
170 "%s"
171 msgstr ""
172 "Neplatná(é) filtrovací akce:\n"
173 "%s"
174
175 #: ../src/action.c:988
176 #, c-format
177 msgid ""
178 "Could not fork to execute the following command:\n"
179 "%s\n"
180 "%s"
181 msgstr ""
182 "Nelze provést fork pro spuštění následujícího příkazu:\n"
183 "%s\n"
184 "%s"
185
186 #: ../src/action.c:990 ../src/ldaputil.c:326
187 #: ../src/plugins/bogofilter/bogofilter.c:876 ../src/plugins/rssyl/feed.c:1739
188 #: ../src/plugins/rssyl/feed.c:1743 ../src/plugins/tnef_parse/tnef_parse.c:67
189 #: ../src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1803
190 #: ../src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1807
191 #: ../src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1818
192 #: ../src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1821 ../src/privacy.c:62
193 msgid "Unknown error"
194 msgstr "Neznámá chyba"
195
196 #: ../src/action.c:1208 ../src/action.c:1373
197 msgid "Completed"
198 msgstr "Dokončeno"
199
200 #: ../src/action.c:1244
201 #, c-format
202 msgid "--- Running: %s\n"
203 msgstr "--- Spuštěno: %s\n"
204
205 #: ../src/action.c:1248
206 #, c-format
207 msgid "--- Ended: %s\n"
208 msgstr "--- Ukončeno: %s\n"
209
210 #: ../src/action.c:1281
211 msgid "Action's input/output"
212 msgstr "Vstup/výstup akce"
213
214 #: ../src/action.c:1609
215 #, c-format
216 msgid ""
217 "Enter the argument for the following action:\n"
218 "('%%h' will be replaced with the argument)\n"
219 "  %s"
220 msgstr ""
221 "Vložte parametr pro následující akci:\n"
222 "('%%h' bude nahrazeno parametrem)\n"
223 "  %s"
224
225 #: ../src/action.c:1614
226 msgid "Action's hidden user argument"
227 msgstr "Skrytý uživatelský parametr akce"
228
229 #: ../src/action.c:1618
230 #, c-format
231 msgid ""
232 "Enter the argument for the following action:\n"
233 "('%%u' will be replaced with the argument)\n"
234 "  %s"
235 msgstr ""
236 "Vložte parametr pro následující akci:\n"
237 "('%%u' bude nahrazeno parametrem)\n"
238 "  %s"
239
240 #: ../src/action.c:1623
241 msgid "Action's user argument"
242 msgstr "Uživatelský parametr akce"
243
244 #: ../src/addrclip.c:479
245 #, fuzzy
246 msgid "Cannot copy a folder to itself or to its sub-structure."
247 msgstr "Nelze kopírovat složku do své vlastní podsložky."
248
249 #: ../src/addrclip.c:502
250 #, fuzzy
251 msgid "Cannot copy an address book to itself."
252 msgstr "Nelze vložit. Cílová kniha adres je pouze pro čtení."
253
254 #: ../src/addrclip.c:593
255 #, fuzzy
256 msgid "Cannot move a folder to itself or to its sub-structure."
257 msgstr "Nelze přesunout složku do své vlastní podsložky."
258
259 #. that's a group
260 #: ../src/addr_compl.c:620 ../src/addressbook.c:4866
261 #: ../src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:308
262 msgid "Group"
263 msgstr "Skupina"
264
265 #: ../src/addrcustomattr.c:65
266 msgid "date of birth"
267 msgstr "datum narození"
268
269 #: ../src/addrcustomattr.c:66
270 msgid "address"
271 msgstr "adresa"
272
273 #: ../src/addrcustomattr.c:67
274 msgid "phone"
275 msgstr "telefon"
276
277 #: ../src/addrcustomattr.c:68
278 msgid "mobile phone"
279 msgstr "mobilní telefon"
280
281 #: ../src/addrcustomattr.c:69
282 msgid "organization"
283 msgstr "organizace"
284
285 #: ../src/addrcustomattr.c:70
286 msgid "office address"
287 msgstr "pracovní adresa"
288
289 #: ../src/addrcustomattr.c:71
290 msgid "office phone"
291 msgstr "telefon práce"
292
293 #: ../src/addrcustomattr.c:72
294 msgid "fax"
295 msgstr "fax"
296
297 #: ../src/addrcustomattr.c:73
298 msgid "website"
299 msgstr "domovská stránka"
300
301 #: ../src/addrcustomattr.c:141
302 msgid "Attribute name"
303 msgstr "Název atributu"
304
305 #: ../src/addrcustomattr.c:156
306 msgid "Delete all attribute names"
307 msgstr "Odstranit všechna jména atributů?"
308
309 #: ../src/addrcustomattr.c:157
310 msgid "Do you really want to delete all attribute names?"
311 msgstr "Opravdu chcete odstranit všechna jména atributů?"
312
313 #: ../src/addrcustomattr.c:181
314 msgid "Delete attribute name"
315 msgstr "Odstranit jméno atributu"
316
317 #: ../src/addrcustomattr.c:182
318 msgid "Do you really want to delete this attribute name?"
319 msgstr "Opravdu chcete odstranit jméno atributu?"
320
321 #: ../src/addrcustomattr.c:191
322 msgid "Reset to default"
323 msgstr "Nastavit jako výchozí"
324
325 #: ../src/addrcustomattr.c:192
326 msgid ""
327 "Do you really want to replace all attribute names\n"
328 "with the default set?"
329 msgstr ""
330 "Opravdu chcete nahradit všechna jména atributů\n"
331 "výchozím nastavením?"
332
333 #: ../src/addrcustomattr.c:212 ../src/addressbook.c:435
334 #: ../src/addressbook.c:463 ../src/addressbook.c:480 ../src/edittags.c:272
335 #: ../src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1193 ../src/prefs_actions.c:1090
336 #: ../src/prefs_filtering.c:1693 ../src/prefs_template.c:1099
337 msgid "_Delete"
338 msgstr "_Odstranit"
339
340 #: ../src/addrcustomattr.c:213 ../src/edittags.c:273
341 #: ../src/prefs_actions.c:1091 ../src/prefs_filtering.c:1694
342 #: ../src/prefs_template.c:1100
343 msgid "Delete _all"
344 msgstr "Odstranit _vše"
345
346 #: ../src/addrcustomattr.c:214
347 msgid "_Reset to default"
348 msgstr "_Nastavit výchozí hodnoty"
349
350 #: ../src/addrcustomattr.c:403
351 msgid "Attribute name is not set."
352 msgstr "Není nastaven název atributu."
353
354 #: ../src/addrcustomattr.c:462
355 msgctxt "Dialog title"
356 msgid "Edit attribute names"
357 msgstr "Upravit jméno atributu"
358
359 #: ../src/addrcustomattr.c:476
360 msgid "New attribute name:"
361 msgstr "Název nového atributu:"
362
363 #: ../src/addrcustomattr.c:513
364 msgid ""
365 "Adding or removing attribute names won't affect attributes already set for "
366 "contacts."
367 msgstr ""
368 "Přidání nebo odebrání atributů jmen neovlivní atributy, které jsou v "
369 "kontaktech již uloženy. "
370
371 #: ../src/addrduplicates.c:127
372 msgid "Show duplicates in the same book"
373 msgstr "Zobrazit záznamy duplikované ve stejné knize adres"
374
375 #: ../src/addrduplicates.c:133
376 msgid "Show duplicates in different books"
377 msgstr "Zobrazit záznamy duplikované ve jiných knihách adres"
378
379 #: ../src/addrduplicates.c:144
380 msgid "Find address book email duplicates"
381 msgstr "Najít emailové adresy duplikované v knize adres"
382
383 #: ../src/addrduplicates.c:145
384 msgid ""
385 "Claws Mail will now search for duplicate email addresses in the address book."
386 msgstr "Claws Mail teď vyhledá duplikované emailové adresy v knize adres."
387
388 #: ../src/addrduplicates.c:315
389 msgid "No duplicate email addresses found in the address book"
390 msgstr "Nebyly nalezeny žádné duplikované adresy v knize adres"
391
392 #: ../src/addrduplicates.c:346
393 msgid "Duplicate email addresses"
394 msgstr "Duplikovat emailovou adresu(y)"
395
396 #: ../src/addrduplicates.c:442 ../src/addressadd.c:227
397 #: ../src/plugins/pgpcore/select-keys.c:397 ../src/toolbar.c:434
398 msgid "Address"
399 msgstr "Adresa"
400
401 #: ../src/addrduplicates.c:464
402 msgid "Address book path"
403 msgstr "Cesta ke knize adres"
404
405 #: ../src/addrduplicates.c:793 ../src/addressbook.c:1433
406 #: ../src/addressbook.c:1486
407 msgid "Delete address(es)"
408 msgstr "Odstranit adresu(y)"
409
410 #: ../src/addrduplicates.c:794 ../src/addressbook.c:1487
411 msgid "Really delete the address(es)?"
412 msgstr "Opravdu chcete odstranit tuto adresu(y)?"
413
414 #: ../src/addrduplicates.c:842
415 msgid "Delete address"
416 msgstr "Odstranit adresu(y)"
417
418 #: ../src/addrduplicates.c:843 ../src/addressbook.c:1434
419 msgid "This address data is readonly and cannot be deleted."
420 msgstr "Tato data jsou pouze pro čtení a nelze je odstranit."
421
422 #: ../src/addressadd.c:185 ../src/prefs_filtering_action.c:201
423 msgid "Add to address book"
424 msgstr "Přidat do knihy adres"
425
426 #: ../src/addressadd.c:207
427 msgid "Contact"
428 msgstr "Kontakt"
429
430 #: ../src/addressadd.c:238 ../src/addressbook.c:127 ../src/editaddress.c:1055
431 #: ../src/editaddress.c:1130 ../src/editgroup.c:290
432 msgid "Remarks"
433 msgstr "Poznámky"
434
435 #: ../src/addressadd.c:257 ../src/addressbook_foldersel.c:158
436 msgid "Select Address Book Folder"
437 msgstr "Vybrat složku pro knihu adres"
438
439 #: ../src/addressadd.c:485 ../src/editaddress.c:1582 ../src/headerview.c:281
440 #: ../src/textview.c:2064
441 #, c-format
442 msgid ""
443 "Failed to save image: \n"
444 "%s"
445 msgstr ""
446 "Chyba uložení obrázku: \n"
447 "%s"
448
449 #: ../src/addressadd.c:535 ../src/addressbook.c:3209 ../src/addressbook.c:3260
450 msgid "Add address(es)"
451 msgstr "Přidat adresu(y)"
452
453 #: ../src/addressadd.c:536
454 msgid "Can't add the specified address"
455 msgstr "Nebylo možno přidat zadanou adresu"
456
457 #: ../src/addressbook.c:126 ../src/addressbook.c:4854
458 #: ../src/editaddress.c:1052 ../src/editaddress.c:1113 ../src/editgroup.c:289
459 #: ../src/expldifdlg.c:517 ../src/exporthtml.c:600 ../src/exporthtml.c:764
460 #: ../src/ldif.c:780
461 msgid "Email Address"
462 msgstr "E-mail"
463
464 #. menus
465 #: ../src/addressbook.c:402
466 msgid "_Book"
467 msgstr "_Kniha"
468
469 #. {"Address/---",                      NULL, "---", NULL, NULL, NULL },
470 #: ../src/addressbook.c:403 ../src/addressbook.c:434 ../src/addressbook.c:462
471 #: ../src/addressbook.c:479 ../src/compose.c:581 ../src/mainwindow.c:504
472 #: ../src/messageview.c:210
473 msgid "_Edit"
474 msgstr "Ú_pravy"
475
476 #: ../src/addressbook.c:404 ../src/compose.c:586 ../src/mainwindow.c:507
477 #: ../src/messageview.c:213
478 msgid "_Tools"
479 msgstr "_Nástroje"
480
481 #: ../src/addressbook.c:405 ../src/compose.c:587 ../src/mainwindow.c:509
482 #: ../src/messageview.c:214
483 msgid "_Help"
484 msgstr "Nápo_věda"
485
486 #. Book menu
487 #: ../src/addressbook.c:408 ../src/addressbook.c:465
488 msgid "New _Book"
489 msgstr "Nová _kniha"
490
491 #: ../src/addressbook.c:409 ../src/addressbook.c:466
492 msgid "New _Folder"
493 msgstr "Nová _složka"
494
495 #: ../src/addressbook.c:410
496 msgid "New _vCard"
497 msgstr "Nová _vCard"
498
499 #: ../src/addressbook.c:414
500 msgid "New _JPilot"
501 msgstr "Nový _JPilot"
502
503 #: ../src/addressbook.c:417
504 msgid "New LDAP _Server"
505 msgstr "Přidat nový LDAP _server"
506
507 #: ../src/addressbook.c:421
508 msgid "_Edit book"
509 msgstr "Up_ravit knihu"
510
511 #: ../src/addressbook.c:422
512 msgid "_Delete book"
513 msgstr "_Odstranit knihu"
514
515 #. {"Book/---",                 NULL, "---", NULL, NULL, NULL },
516 #. {"Message/---",              NULL, "---" },
517 #: ../src/addressbook.c:424 ../src/compose.c:598
518 msgid "_Save"
519 msgstr "_Uložit"
520
521 #. {"Message/---",              NULL, "---" },
522 #: ../src/addressbook.c:425 ../src/compose.c:602 ../src/messageview.c:223
523 msgid "_Close"
524 msgstr "_Zavřít"
525
526 #. Adress menu
527 #: ../src/addressbook.c:428 ../src/addressbook.c:477 ../src/messageview.c:227
528 msgid "_Select all"
529 msgstr "Vybrat vš_e"
530
531 #. {"ABTreePopup/---",          NULL, "---", NULL, NULL, NULL },
532 #. {"ABListPopup/---",          NULL, "---", NULL, NULL, NULL },
533 #: ../src/addressbook.c:430 ../src/addressbook.c:469 ../src/addressbook.c:485
534 msgid "C_ut"
535 msgstr "_Vyjmout"
536
537 #. Edit menu
538 #: ../src/addressbook.c:431 ../src/addressbook.c:470 ../src/addressbook.c:486
539 #: ../src/compose.c:610 ../src/mainwindow.c:538 ../src/messageview.c:226
540 msgid "_Copy"
541 msgstr "_Kopírovat"
542
543 #: ../src/addressbook.c:432 ../src/addressbook.c:471 ../src/addressbook.c:487
544 #: ../src/compose.c:611
545 msgid "_Paste"
546 msgstr "V_ložit"
547
548 #. {"Address/---",                      NULL, "---", NULL, NULL, NULL },
549 #. {"ABListPopup/---",          NULL, "---", NULL, NULL, NULL },
550 #: ../src/addressbook.c:437 ../src/addressbook.c:482
551 msgid "New _Address"
552 msgstr "Nová _adresa"
553
554 #: ../src/addressbook.c:438 ../src/addressbook.c:467 ../src/addressbook.c:483
555 msgid "New _Group"
556 msgstr "Nová _skupina"
557
558 #. {"Address/---",                      NULL, "---", NULL, NULL, NULL },
559 #. {"ABListPopup/---",          NULL, "---", NULL, NULL, NULL },
560 #: ../src/addressbook.c:440 ../src/addressbook.c:489
561 msgid "_Mail To"
562 msgstr "Napsat novou _zprávu"
563
564 #. Tools menu
565 #: ../src/addressbook.c:444
566 msgid "Import _LDIF file..."
567 msgstr "Importovat _LDIF soubor..."
568
569 #: ../src/addressbook.c:445
570 msgid "Import M_utt file..."
571 msgstr "Importovat _Mutt soubor..."
572
573 #: ../src/addressbook.c:446
574 msgid "Import _Pine file..."
575 msgstr "Importovat _Pine soubor..."
576
577 #: ../src/addressbook.c:448
578 msgid "Export _HTML..."
579 msgstr "Exportovat _HTML..."
580
581 #: ../src/addressbook.c:449
582 msgid "Export LDI_F..."
583 msgstr "Exportovat LDI_F..."
584
585 #. {"Tools/---",                        NULL, "---", NULL, NULL, NULL },
586 #: ../src/addressbook.c:451
587 msgid "Find duplicates..."
588 msgstr "Najít duplikované"
589
590 #: ../src/addressbook.c:452
591 msgid "Edit custom attributes..."
592 msgstr "Upravit uživatelské atributy..."
593
594 #. Help menu
595 #: ../src/addressbook.c:455 ../src/compose.c:690 ../src/mainwindow.c:801
596 #: ../src/messageview.c:339
597 msgid "_About"
598 msgstr "_O programu"
599
600 #: ../src/addressbook.c:491
601 msgid "_Browse Entry"
602 msgstr "_Prohlížet záznam"
603
604 #. then add the appointment
605 #: ../src/addressbook.c:504 ../src/crash.c:454 ../src/crash.c:473
606 #: ../src/importldif.c:115 ../src/plugins/pgpcore/select-keys.c:251
607 #: ../src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:140 ../src/plugins/vcalendar/day-view.c:402
608 #: ../src/plugins/vcalendar/month-view.c:428 ../src/prefs_themes.c:707
609 #: ../src/prefs_themes.c:739 ../src/prefs_themes.c:740
610 msgid "Unknown"
611 msgstr "Neznámá(ý)"
612
613 #: ../src/addressbook.c:511 ../src/addressbook.c:530 ../src/importldif.c:122
614 msgid "Success"
615 msgstr "Úspěch"
616
617 #: ../src/addressbook.c:512 ../src/importldif.c:123
618 msgid "Bad arguments"
619 msgstr "Špatné argumenty"
620
621 #: ../src/addressbook.c:513 ../src/importldif.c:124
622 msgid "File not specified"
623 msgstr "Není zadán soubor"
624
625 #: ../src/addressbook.c:514 ../src/importldif.c:125
626 msgid "Error opening file"
627 msgstr "Chyba při otevírání souboru"
628
629 #: ../src/addressbook.c:515 ../src/importldif.c:126
630 msgid "Error reading file"
631 msgstr "Chyba při čtení souboru"
632
633 #: ../src/addressbook.c:516 ../src/importldif.c:127
634 msgid "End of file encountered"
635 msgstr "Byl dosažen konec souboru"
636
637 #: ../src/addressbook.c:517 ../src/importldif.c:128
638 msgid "Error allocating memory"
639 msgstr "Chyba při alokaci paměti"
640
641 #: ../src/addressbook.c:518 ../src/importldif.c:129
642 msgid "Bad file format"
643 msgstr "Špatný formát souboru"
644
645 #: ../src/addressbook.c:519 ../src/importldif.c:130
646 msgid "Error writing to file"
647 msgstr "Chyba při zápisu do souboru"
648
649 #: ../src/addressbook.c:520 ../src/importldif.c:131
650 msgid "Error opening directory"
651 msgstr "Chyba při otevírání adresáře"
652
653 #: ../src/addressbook.c:521 ../src/importldif.c:132
654 msgid "No path specified"
655 msgstr "Není zadána cesta"
656
657 #: ../src/addressbook.c:531
658 msgid "Error connecting to LDAP server"
659 msgstr "Chyba při připojování na LDAP server"
660
661 #: ../src/addressbook.c:532
662 msgid "Error initializing LDAP"
663 msgstr "Chyba při inicializaci LDAP"
664
665 #: ../src/addressbook.c:533
666 msgid "Error binding to LDAP server"
667 msgstr "Chyba při napojování na LDAP server"
668
669 #: ../src/addressbook.c:534
670 msgid "Error searching LDAP database"
671 msgstr "Chyba hledání v LDAP databázi"
672
673 #: ../src/addressbook.c:535
674 msgid "Timeout performing LDAP operation"
675 msgstr "Při provádění operací s LDAP vypršel čas"
676
677 #: ../src/addressbook.c:536
678 msgid "Error in LDAP search criteria"
679 msgstr "Chyba ve vyhledávacích kritériích pro LDAP"
680
681 #: ../src/addressbook.c:537
682 msgid "No LDAP entries found for search criteria"
683 msgstr "Pro vyhledávací kritéria nebyly nalezeny žádné položky"
684
685 #: ../src/addressbook.c:538
686 msgid "LDAP search terminated on request"
687 msgstr "Prohledávání ukončeno na žádost"
688
689 #: ../src/addressbook.c:539
690 msgid "Error starting TLS connection"
691 msgstr "Chyba při vytváření TLS spojení"
692
693 #: ../src/addressbook.c:540
694 msgid "Distinguished Name (dn) is missing"
695 msgstr "Rozlišovací jméno (dn) chybí"
696
697 #: ../src/addressbook.c:541
698 msgid "Missing required information"
699 msgstr "Schází požadované informace"
700
701 #: ../src/addressbook.c:542
702 msgid "Another contact exists with that key"
703 msgstr "Pod tímto klíčem je již existující kontakt"
704
705 #: ../src/addressbook.c:543
706 msgid "Strong(er) authentication required"
707 msgstr "Vyžadována silnější autentizace"
708
709 #: ../src/addressbook.c:910
710 msgid "Sources"
711 msgstr "Zdroje adres"
712
713 #: ../src/addressbook.c:914 ../src/prefs_matcher.c:629
714 #: ../src/prefs_other.c:475 ../src/toolbar.c:225 ../src/toolbar.c:2142
715 msgid "Address book"
716 msgstr "Kniha adres"
717
718 #: ../src/addressbook.c:1109
719 msgid "Lookup name:"
720 msgstr "Hledané jméno:"
721
722 #: ../src/addressbook.c:1478
723 msgid "Delete group"
724 msgstr "Odstranit skupinu"
725
726 #: ../src/addressbook.c:1479
727 msgid ""
728 "Really delete the group(s)?\n"
729 "The addresses it contains will not be lost."
730 msgstr ""
731 "Chcete odstranit skupinu (skupiny)?\n"
732 "Adresy v ní (v nich) obsažené budou ztraceny."
733
734 #: ../src/addressbook.c:2190
735 msgid "Cannot paste. Target address book is readonly."
736 msgstr "Nelze vložit. Cílová kniha adres je pouze pro čtení."
737
738 #: ../src/addressbook.c:2200
739 msgid "Cannot paste into an address group."
740 msgstr "Nelze provést vložení do skupiny adres."
741
742 #: ../src/addressbook.c:2906
743 #, c-format
744 msgid "Do you want to delete the query results and addresses in '%s'?"
745 msgstr "Opravdu chcete odstranit výsledky vyhledávání a adresy v '%s' ?"
746
747 #: ../src/addressbook.c:2909 ../src/addressbook.c:2935
748 #: ../src/addressbook.c:2942 ../src/plugins/archive/archiver_prefs.c:337
749 #: ../src/prefs_filtering_action.c:177 ../src/toolbar.c:415
750 msgid "Delete"
751 msgstr "Odstranit"
752
753 #: ../src/addressbook.c:2918
754 #, c-format
755 msgid ""
756 "Do you want to delete '%s'? If you delete the folder only, the addresses it "
757 "contains will be moved into the parent folder."
758 msgstr ""
759 "Chcete odstranit '%s'? Pokud odstraníte pouze složku, adresy v ní obsažené "
760 "budou přesunuty do nadřazené složky."
761
762 #: ../src/addressbook.c:2921 ../src/imap_gtk.c:363 ../src/mh_gtk.c:202
763 #: ../src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:324
764 #: ../src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:236
765 #: ../src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1966
766 msgid "Delete folder"
767 msgstr "Odstranit složku"
768
769 #: ../src/addressbook.c:2922
770 msgid "+Delete _folder only"
771 msgstr "+Odstranit pouze _složku"
772
773 #: ../src/addressbook.c:2922
774 msgid "Delete folder and _addresses"
775 msgstr "Odstranit složku a _adresy"
776
777 #: ../src/addressbook.c:2933
778 #, c-format
779 msgid ""
780 "Do you want to delete '%s'?\n"
781 "The addresses it contains will not be lost."
782 msgstr ""
783 "Chcete odstranit '%s'?\n"
784 "Adresy v ní obsažené budou ztraceny."
785
786 #: ../src/addressbook.c:2940
787 #, c-format
788 msgid ""
789 "Do you want to delete '%s'?\n"
790 "The addresses it contains will be lost."
791 msgstr ""
792 "Chcete odstranit '%s'?\n"
793 "Adresy v ní obsažené budou ztraceny."
794
795 #. *
796 #. * Label (a format string) that is used to name each folder.
797 #.
798 #: ../src/addressbook.c:3054
799 #, c-format
800 msgid "Search '%s'"
801 msgstr "Hledání '%s'"
802
803 #: ../src/addressbook.c:3192 ../src/addressbook.c:3241
804 msgid "New Contacts"
805 msgstr "Nový kontakt"
806
807 #: ../src/addressbook.c:4022
808 msgid "New user, could not save index file."
809 msgstr "Nový uživatel, nelze uložit index soubor."
810
811 #: ../src/addressbook.c:4026
812 msgid "New user, could not save address book files."
813 msgstr "Nový uživatel, nelze uložit soubory s knihou adres."
814
815 #: ../src/addressbook.c:4036
816 msgid "Old address book converted successfully."
817 msgstr "Konverze staré knihy adres proběhla úspěšně."
818
819 #: ../src/addressbook.c:4041
820 msgid ""
821 "Old address book converted,\n"
822 "could not save new address index file."
823 msgstr ""
824 "Stará kniha adres zkonvertována,\n"
825 "nepodařilo se uložit nový soubor s indexem adres."
826
827 #: ../src/addressbook.c:4054
828 msgid ""
829 "Could not convert address book,\n"
830 "but created empty new address book files."
831 msgstr ""
832 "Nepodařilo se provést konverzi knihy adres,\n"
833 "ale byl vytvořen nové prázdné soubory knihy adres."
834
835 #: ../src/addressbook.c:4060
836 msgid ""
837 "Could not convert address book,\n"
838 "could not save new address index file."
839 msgstr ""
840 "Nepodařilo se provést konverzi knihy adres,\n"
841 "nepodařilo se uložit nový soubor s indexem adres."
842
843 #: ../src/addressbook.c:4065
844 msgid ""
845 "Could not convert address book\n"
846 "and could not create new address book files."
847 msgstr ""
848 "Nepodařilo se provést konverzi knihy adres\n"
849 "a nepodařilo se vytvořit nové soubory knihy adres."
850
851 #: ../src/addressbook.c:4072 ../src/addressbook.c:4078
852 msgid "Addressbook conversion error"
853 msgstr "Chyba při konverzi knihy adres"
854
855 #: ../src/addressbook.c:4185
856 msgid "Addressbook Error"
857 msgstr "Chyba v knize adres"
858
859 #: ../src/addressbook.c:4186
860 msgid "Could not read address index"
861 msgstr "Nelze načíst index adres"
862
863 #. *
864 #. * Message that is displayed whilst a query is executing in a background
865 #. * thread.
866 #.
867 #: ../src/addressbook.c:4517
868 msgid "Busy searching..."
869 msgstr "Prohledávám..."
870
871 #: ../src/addressbook.c:4818
872 msgid "Interface"
873 msgstr "Rozhraní"
874
875 #: ../src/addressbook.c:4830 ../src/addressbook_foldersel.c:182
876 #: ../src/exphtmldlg.c:371 ../src/expldifdlg.c:388 ../src/exporthtml.c:984
877 #: ../src/importldif.c:658
878 msgid "Address Book"
879 msgstr "Kniha adres"
880
881 #: ../src/addressbook.c:4842
882 msgid "Person"
883 msgstr "Osoba"
884
885 #. special folder setting (maybe these options are redundant)
886 #: ../src/addressbook.c:4878 ../src/exporthtml.c:884 ../src/folderview.c:338
887 #: ../src/folderview.c:426 ../src/prefs_account.c:2769
888 #: ../src/prefs_folder_column.c:78
889 msgid "Folder"
890 msgstr "Složka"
891
892 #: ../src/addressbook.c:4890
893 msgid "vCard"
894 msgstr "vCard"
895
896 #: ../src/addressbook.c:4902 ../src/addressbook.c:4914
897 msgid "JPilot"
898 msgstr "JPilot"
899
900 #: ../src/addressbook.c:4926
901 msgid "LDAP servers"
902 msgstr "LDAP servery"
903
904 #: ../src/addressbook.c:4938
905 msgid "LDAP Query"
906 msgstr "LDAP dotaz"
907
908 #. backward compatibility (when translated "Any" was stored)
909 #. store UNtranslated "Any"
910 #. backward compatibility (when translated "Any" was stored)
911 #. store UNtranslated "Any"
912 #. backward compatibility (when translated "Any" was stored)
913 #. store UNtranslated "Any"
914 #. book/folder value
915 #: ../src/addressbook_foldersel.c:388
916 #: ../src/plugins/bogofilter/bogofilter.c:107
917 #: ../src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:230
918 #: ../src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:306
919 #: ../src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:383
920 #: ../src/plugins/bsfilter/bsfilter.c:107
921 #: ../src/plugins/bsfilter/bsfilter_gtk.c:197
922 #: ../src/plugins/bsfilter/bsfilter_gtk.c:266
923 #: ../src/plugins/bsfilter/bsfilter_gtk.c:326
924 #: ../src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:117
925 #: ../src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:443
926 #: ../src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:490
927 #: ../src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:613
928 #: ../src/prefs_matcher.c:672 ../src/prefs_matcher.c:707
929 #: ../src/prefs_matcher.c:1607 ../src/prefs_matcher.c:1614
930 #: ../src/prefs_matcher.c:1622 ../src/prefs_matcher.c:1624
931 #: ../src/prefs_matcher.c:2504 ../src/prefs_matcher.c:2508
932 msgid "Any"
933 msgstr "kterákoliv"
934
935 #: ../src/addrgather.c:172
936 msgid "Please specify name for address book."
937 msgstr "Zadejte prosím název pro knihu adres."
938
939 #: ../src/addrgather.c:179
940 msgid "No available address book."
941 msgstr "Kniha adres není dostupná"
942
943 #: ../src/addrgather.c:200
944 msgid "Please select the mail headers to search."
945 msgstr "Vyberte záhlaví zprávy, ve kterých se bude hledat."
946
947 #. Go fer it
948 #: ../src/addrgather.c:207
949 msgid "Collecting addresses..."
950 msgstr "Získávám adresy..."
951
952 #: ../src/addrgather.c:247
953 msgid "address added by claws-mail"
954 msgstr "adresy přidané claws-mail"
955
956 #: ../src/addrgather.c:275
957 msgid "Addresses collected successfully."
958 msgstr "Adresy získány úspěšně."
959
960 #: ../src/addrgather.c:357
961 msgid "Current folder:"
962 msgstr "Aktuální složka:"
963
964 #: ../src/addrgather.c:368
965 msgid "Address book name:"
966 msgstr "Jméno kniha adres:"
967
968 #: ../src/addrgather.c:395
969 msgid "Address book folder size:"
970 msgstr "Velikost složky knihy adres:"
971
972 #: ../src/addrgather.c:399 ../src/addrgather.c:409
973 msgid ""
974 "Maximum amount of entries per folder within the newly created address book"
975 msgstr ""
976 "Maximální počet položek ve složce uvnitř nově vytvořených adresních knih"
977
978 #: ../src/addrgather.c:413
979 msgid "Process these mail header fields"
980 msgstr "Zpracovat tato pole z hlavičky zprávy"
981
982 #: ../src/addrgather.c:432
983 msgid "Include subfolders"
984 msgstr "Zahrnout podsložky"
985
986 #: ../src/addrgather.c:456 ../src/prefs_filtering_action.c:1425
987 msgid "Header Name"
988 msgstr "Záhlaví"
989
990 #: ../src/addrgather.c:457
991 msgid "Address Count"
992 msgstr "Počet adres"
993
994 #. Create notebook pages
995 #: ../src/addrgather.c:567
996 msgid "Header Fields"
997 msgstr "Záhlaví"
998
999 #: ../src/addrgather.c:568 ../src/exphtmldlg.c:658 ../src/expldifdlg.c:722
1000 #: ../src/importldif.c:1023
1001 msgid "Finish"
1002 msgstr "Konec"
1003
1004 #: ../src/addrgather.c:626
1005 msgid "Collect email addresses from selected messages"
1006 msgstr "Získat adresy z vybraných zpráv"
1007
1008 #: ../src/addrgather.c:630
1009 msgid "Collect email addresses from folder"
1010 msgstr "Získat adresy ze složky"
1011
1012 #: ../src/addrindex.c:123
1013 msgid "Common addresses"
1014 msgstr "Obecné adresy"
1015
1016 #: ../src/addrindex.c:124
1017 msgid "Personal addresses"
1018 msgstr "Osobní adresy"
1019
1020 #: ../src/addrindex.c:130
1021 msgid "Common address"
1022 msgstr "Obecná adresa"
1023
1024 #: ../src/addrindex.c:131
1025 msgid "Personal address"
1026 msgstr "Osobní adresa"
1027
1028 #: ../src/addrindex.c:1827
1029 msgid "Address(es) update"
1030 msgstr "Aktualizace adres"
1031
1032 #: ../src/addrindex.c:1828
1033 msgid "Update failed. Changes not written to Directory."
1034 msgstr "Aktualizace selhala. Změny do slovníku nebyly zapsány. "
1035
1036 #: ../src/alertpanel.c:146 ../src/compose.c:9293
1037 msgid "Notice"
1038 msgstr "Poznámka"
1039
1040 #: ../src/alertpanel.c:159 ../src/compose.c:5656 ../src/compose.c:6133
1041 #: ../src/compose.c:11662 ../src/file_checker.c:78 ../src/file_checker.c:100
1042 #: ../src/messageview.c:853 ../src/messageview.c:866
1043 #: ../src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:719
1044 #: ../src/plugins/vcalendar/vcalendar.c:125 ../src/summaryview.c:4863
1045 msgid "Warning"
1046 msgstr "Varování"
1047
1048 #: ../src/alertpanel.c:172 ../src/alertpanel.c:195 ../src/compose.c:5597
1049 #: ../src/inc.c:669 ../src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:152
1050 #: ../src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:249
1051 msgid "Error"
1052 msgstr "Chyba"
1053
1054 #: ../src/alertpanel.c:196 ../src/gtk/progressdialog.c:94
1055 msgid "_View log"
1056 msgstr "_Zobrazit protokol"
1057
1058 #: ../src/alertpanel.c:347
1059 msgid "Show this message next time"
1060 msgstr "Zobrazovat příště tuto zprávu"
1061
1062 #: ../src/avatars.c:97
1063 msgid "Internal avatars rendering already initialized"
1064 msgstr ""
1065
1066 #: ../src/avatars.c:102
1067 #, fuzzy
1068 msgid "Failed to register avatars internal rendering hook"
1069 msgstr "Selhala registrace renderování avatarů"
1070
1071 #: ../src/browseldap.c:218
1072 msgid "Browse Directory Entry"
1073 msgstr "Procházet položku adresáře"
1074
1075 #: ../src/browseldap.c:237
1076 msgid "Server Name :"
1077 msgstr "Název serveru :"
1078
1079 #: ../src/browseldap.c:247
1080 msgid "Distinguished Name (dn) :"
1081 msgstr "Rozlišovací jméno (dn):"
1082
1083 #: ../src/browseldap.c:270
1084 msgid "LDAP Name"
1085 msgstr "LDAP atribut"
1086
1087 #: ../src/browseldap.c:272
1088 msgid "Attribute Value"
1089 msgstr "Hodnota atributu"
1090
1091 #: ../src/common/plugin.c:65
1092 msgid "Nothing"
1093 msgstr "Nic"
1094
1095 #: ../src/common/plugin.c:66
1096 msgid "a viewer"
1097 msgstr "prohlížeč"
1098
1099 #: ../src/common/plugin.c:67
1100 msgid "a MIME parser"
1101 msgstr "MIME parser"
1102
1103 #: ../src/common/plugin.c:68
1104 msgid "folders"
1105 msgstr "složky"
1106
1107 #: ../src/common/plugin.c:69
1108 msgid "filtering"
1109 msgstr "filtr"
1110
1111 #: ../src/common/plugin.c:70
1112 msgid "a privacy interface"
1113 msgstr "zabezpečení"
1114
1115 #: ../src/common/plugin.c:71
1116 msgid "a notifier"
1117 msgstr "oznamování"
1118
1119 #: ../src/common/plugin.c:72
1120 msgid "an utility"
1121 msgstr "utilita"
1122
1123 #: ../src/common/plugin.c:73
1124 msgid "things"
1125 msgstr "věci"
1126
1127 #: ../src/common/plugin.c:334
1128 #, c-format
1129 msgid ""
1130 "This plugin provides %s (%s), which is already provided by the %s plugin."
1131 msgstr ""
1132 "Tento modul poskytuje možnost %s (%s), která je už obsažena v modulu %s."
1133
1134 #: ../src/common/plugin.c:436
1135 msgid "Plugin already loaded"
1136 msgstr "Modul byl již načten"
1137
1138 #: ../src/common/plugin.c:447
1139 msgid "Failed to allocate memory for Plugin"
1140 msgstr "Nepodařilo se vyhradit paměť pro modul"
1141
1142 #: ../src/common/plugin.c:481
1143 msgid "This module is not licensed under a GPL v3 or later compatible license."
1144 msgstr ""
1145 "Tento modul není licencován dle GPL v3 nebo dle jiné kompatibilní licence."
1146
1147 #: ../src/common/plugin.c:490
1148 msgid "This module is for Claws Mail GTK1."
1149 msgstr "Tento modul je určen pro Claws Mail GTK1."
1150
1151 #: ../src/common/plugin.c:772
1152 #, c-format
1153 msgid ""
1154 "Your version of Claws Mail is newer than the version the '%s' plugin was "
1155 "built with."
1156 msgstr ""
1157 "Vaše verze Claws Mail je novější než ta, se kterou byl zkompilován modul %s."
1158
1159 #: ../src/common/plugin.c:775
1160 msgid ""
1161 "Your version of Claws Mail is newer than the version the plugin was built "
1162 "with."
1163 msgstr ""
1164 "Vaše verze Claws Mail je novější než ta, se kterou byl zkompilován tento "
1165 "modul."
1166
1167 #: ../src/common/plugin.c:784
1168 #, c-format
1169 msgid "Your version of Claws Mail is too old for the '%s' plugin."
1170 msgstr "Vaše verze Claws Mail je příliš stará na použití s modulem %s."
1171
1172 #: ../src/common/plugin.c:786
1173 msgid "Your version of Claws Mail is too old for the plugin."
1174 msgstr "Vaše verze Claws Mail je příliš stará na použití s tímto modulem."
1175
1176 #: ../src/common/session.c:177 ../src/imap.c:1171
1177 msgid "SSL handshake failed\n"
1178 msgstr "Inicializace SSL spojení selhala\n"
1179
1180 #: ../src/common/smtp.c:180
1181 msgid "No SMTP AUTH method available\n"
1182 msgstr "SMTP AUTH je nedostupná\n"
1183
1184 #: ../src/common/smtp.c:183
1185 msgid "Selected SMTP AUTH method not available\n"
1186 msgstr "Vybraná SMTP AUTH je nedostupná\n"
1187
1188 #: ../src/common/smtp.c:525 ../src/common/smtp.c:579
1189 msgid "bad SMTP response\n"
1190 msgstr "špatná SMTP odpověď\n"
1191
1192 #: ../src/common/smtp.c:550 ../src/common/smtp.c:568 ../src/common/smtp.c:682
1193 msgid "error occurred on SMTP session\n"
1194 msgstr "nastala chyba v SMTP relaci\n"
1195
1196 #: ../src/common/smtp.c:559 ../src/pop.c:899
1197 msgid "error occurred on authentication\n"
1198 msgstr "nastala chyba v autentizaci\n"
1199
1200 #: ../src/common/smtp.c:609
1201 #, c-format
1202 msgid "Message is too big (Maximum size is %s)\n"
1203 msgstr "Zpráva je příliš velká (maximální velikost je %s)\n"
1204
1205 #: ../src/common/smtp.c:641 ../src/pop.c:892
1206 msgid "couldn't start TLS session\n"
1207 msgstr "nelze spustit TLS relaci\n"
1208
1209 #: ../src/common/socket.c:573
1210 msgid "Socket IO timeout.\n"
1211 msgstr "Časový limit pro V/V operace se socketem.\n"
1212
1213 #: ../src/common/socket.c:602
1214 msgid "Connection timed out.\n"
1215 msgstr "Časový limit připojení vypršel.\n"
1216
1217 #: ../src/common/socket.c:630
1218 #, c-format
1219 msgid "%s: host lookup timed out.\n"
1220 msgstr "%s: časový limit pro hledání hostitele vypršel.\n"
1221
1222 #: ../src/common/socket.c:643
1223 #, c-format
1224 msgid "%s: unknown host.\n"
1225 msgstr "%s: neznámý hostitel.\n"
1226
1227 #: ../src/common/socket.c:831
1228 #, c-format
1229 msgid "%s:%d: connection failed (%s).\n"
1230 msgstr "%s:%d: spojení selhalo (%s).\n"
1231
1232 #: ../src/common/socket.c:1071
1233 #, c-format
1234 msgid "%s:%d: unknown host.\n"
1235 msgstr "%s:%d: neznámé hostitel.\n"
1236
1237 #: ../src/common/socket.c:1166
1238 #, c-format
1239 msgid "%s:%s: host lookup failed (%s).\n"
1240 msgstr "%s:%s: hledání hostitele selhalo (%s).\n"
1241
1242 #: ../src/common/socket.c:1515
1243 #, c-format
1244 msgid "write on fd%d: %s\n"
1245 msgstr "zápis do fd%d: %s\n"
1246
1247 #: ../src/common/ssl_certificate.c:328
1248 #, c-format
1249 msgid "Cannot stat P12 certificate file (%s)\n"
1250 msgstr "Nepodařilo se zpracovat soubor P12 certifikátu (%s)\n"
1251
1252 #: ../src/common/ssl_certificate.c:336
1253 #, c-format
1254 msgid "Cannot read P12 certificate file (%s)\n"
1255 msgstr "Nepodařilo se přečíst soubor P12 certifikátu (%s)\n"
1256
1257 #: ../src/common/ssl_certificate.c:345
1258 #, c-format
1259 msgid "Cannot import P12 certificate file (%s)\n"
1260 msgstr "Nepodařilo se naimportovat soubor P12 certifikátu (%s)\n"
1261
1262 #: ../src/common/ssl_certificate.c:630
1263 msgid "Internal error"
1264 msgstr "Vnitřní chyba"
1265
1266 #: ../src/common/ssl_certificate.c:635
1267 msgid "Uncheckable"
1268 msgstr "Nezkontrolovatelný"
1269
1270 #: ../src/common/ssl_certificate.c:639
1271 msgid "Self-signed certificate"
1272 msgstr "Certifikát podepsaný vlastníkem (Self-signed)"
1273
1274 #: ../src/common/ssl_certificate.c:642
1275 msgid "Revoked certificate"
1276 msgstr "Odvolaný certifikát"
1277
1278 #: ../src/common/ssl_certificate.c:644
1279 msgid "No certificate issuer found"
1280 msgstr "Nenalezen vydavatel certifikátu"
1281
1282 #: ../src/common/ssl_certificate.c:646
1283 msgid "Certificate issuer is not a CA"
1284 msgstr "Vydavatel certifikátu není Certifikační Autoritou."
1285
1286 #: ../src/common/ssl_certificate.c:871
1287 #, c-format
1288 msgid "Cannot open certificate file %s: %s\n"
1289 msgstr "Nepodařilo se otevřít soubor certifikátu %s: %s\n"
1290
1291 #: ../src/common/ssl_certificate.c:875
1292 #, c-format
1293 msgid "Certificate file %s missing (%s)\n"
1294 msgstr "Certifikát %s chybí (%s)\n"
1295
1296 #: ../src/common/ssl_certificate.c:894
1297 #, c-format
1298 msgid "Cannot open key file %s (%s)\n"
1299 msgstr "Nepodařilo se otevřít soubor klíče %s (%s)\n"
1300
1301 #: ../src/common/ssl_certificate.c:898
1302 #, c-format
1303 msgid "Key file %s missing (%s)\n"
1304 msgstr "Soubor klíče %s chybí (%s)\n"
1305
1306 #: ../src/common/ssl_certificate.c:1046
1307 #, c-format
1308 msgid "Failed to read P12 certificate file %s\n"
1309 msgstr "Nepodařilo se načíst soubor P12 certifikátu %s\n"
1310
1311 #: ../src/common/ssl_certificate.c:1049
1312 #, c-format
1313 msgid "Cannot open P12 certificate file %s (%s)\n"
1314 msgstr "Nepodařilo se otevřít soubor P12 certifikátu %s (%s)\n"
1315
1316 #: ../src/common/ssl_certificate.c:1053
1317 #, c-format
1318 msgid "P12 Certificate file %s missing (%s)\n"
1319 msgstr "P12 Certifikát %s chybí (%s)\n"
1320
1321 #: ../src/common/ssl_certificate.c:1078 ../src/gtk/sslcertwindow.c:85
1322 #: ../src/gtk/sslcertwindow.c:92 ../src/gtk/sslcertwindow.c:107
1323 #: ../src/gtk/sslcertwindow.c:112 ../src/gtk/sslcertwindow.c:119
1324 #: ../src/gtk/sslcertwindow.c:134
1325 msgid "<not in certificate>"
1326 msgstr "<not in certificate>"
1327
1328 #: ../src/common/string_match.c:83
1329 msgid "(Subject cleared by RegExp)"
1330 msgstr "(Předmět odstraněn reg. výrazem)"
1331
1332 #: ../src/common/utils.c:379
1333 #, c-format
1334 msgid "%dB"
1335 msgstr "%dB"
1336
1337 #: ../src/common/utils.c:380
1338 #, c-format
1339 msgid "%d.%02dKB"
1340 msgstr "%d.%02dKB"
1341
1342 #: ../src/common/utils.c:381
1343 #, c-format
1344 msgid "%d.%02dMB"
1345 msgstr "%d.%02dMB"
1346
1347 #: ../src/common/utils.c:382
1348 #, c-format
1349 msgid "%.2fGB"
1350 msgstr "%.2fGB"
1351
1352 #: ../src/common/utils.c:4967
1353 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1354 msgid "Sunday"
1355 msgstr "Neděle"
1356
1357 #: ../src/common/utils.c:4968
1358 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1359 msgid "Monday"
1360 msgstr "Pondělí"
1361
1362 #: ../src/common/utils.c:4969
1363 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1364 msgid "Tuesday"
1365 msgstr "Úterý"
1366
1367 #: ../src/common/utils.c:4970
1368 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1369 msgid "Wednesday"
1370 msgstr "Středa"
1371
1372 #: ../src/common/utils.c:4971
1373 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1374 msgid "Thursday"
1375 msgstr "Čtvrtek"
1376
1377 #: ../src/common/utils.c:4972
1378 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1379 msgid "Friday"
1380 msgstr "Pátek"
1381
1382 #: ../src/common/utils.c:4973
1383 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1384 msgid "Saturday"
1385 msgstr "Sobota"
1386
1387 #: ../src/common/utils.c:4975
1388 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1389 msgid "January"
1390 msgstr "Leden"
1391
1392 #: ../src/common/utils.c:4976
1393 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1394 msgid "February"
1395 msgstr "Únor"
1396
1397 #: ../src/common/utils.c:4977
1398 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1399 msgid "March"
1400 msgstr "Březen"
1401
1402 #: ../src/common/utils.c:4978
1403 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1404 msgid "April"
1405 msgstr "Duben"
1406
1407 #: ../src/common/utils.c:4979
1408 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1409 msgid "May"
1410 msgstr "Květen"
1411
1412 #: ../src/common/utils.c:4980
1413 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1414 msgid "June"
1415 msgstr "Červen"
1416
1417 #: ../src/common/utils.c:4981
1418 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1419 msgid "July"
1420 msgstr "Červenec"
1421
1422 #: ../src/common/utils.c:4982
1423 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1424 msgid "August"
1425 msgstr "Srpen"
1426
1427 #: ../src/common/utils.c:4983
1428 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1429 msgid "September"
1430 msgstr "Září"
1431
1432 #: ../src/common/utils.c:4984
1433 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1434 msgid "October"
1435 msgstr "Říjen"
1436
1437 #: ../src/common/utils.c:4985
1438 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1439 msgid "November"
1440 msgstr "Listopad"
1441
1442 #: ../src/common/utils.c:4986
1443 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1444 msgid "December"
1445 msgstr "Prosinec"
1446
1447 #: ../src/common/utils.c:4988
1448 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1449 msgid "Sun"
1450 msgstr "ne"
1451
1452 #: ../src/common/utils.c:4989
1453 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1454 msgid "Mon"
1455 msgstr "po"
1456
1457 #: ../src/common/utils.c:4990
1458 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1459 msgid "Tue"
1460 msgstr "út"
1461
1462 #: ../src/common/utils.c:4991
1463 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1464 msgid "Wed"
1465 msgstr "st"
1466
1467 #: ../src/common/utils.c:4992
1468 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1469 msgid "Thu"
1470 msgstr "čt"
1471
1472 #: ../src/common/utils.c:4993
1473 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1474 msgid "Fri"
1475 msgstr "pá"
1476
1477 #: ../src/common/utils.c:4994
1478 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1479 msgid "Sat"
1480 msgstr "so"
1481
1482 #: ../src/common/utils.c:4996
1483 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1484 msgid "Jan"
1485 msgstr "led"
1486
1487 #: ../src/common/utils.c:4997
1488 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1489 msgid "Feb"
1490 msgstr "úno"
1491
1492 #: ../src/common/utils.c:4998
1493 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1494 msgid "Mar"
1495 msgstr "bře"
1496
1497 #: ../src/common/utils.c:4999
1498 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1499 msgid "Apr"
1500 msgstr "dub"
1501
1502 #: ../src/common/utils.c:5000
1503 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1504 msgid "May"
1505 msgstr "kvě"
1506
1507 #: ../src/common/utils.c:5001
1508 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1509 msgid "Jun"
1510 msgstr "čen"
1511
1512 #: ../src/common/utils.c:5002
1513 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1514 msgid "Jul"
1515 msgstr "čvc"
1516
1517 #: ../src/common/utils.c:5003
1518 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1519 msgid "Aug"
1520 msgstr "srp"
1521
1522 #: ../src/common/utils.c:5004
1523 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1524 msgid "Sep"
1525 msgstr "zář"
1526
1527 #: ../src/common/utils.c:5005
1528 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1529 msgid "Oct"
1530 msgstr "říj"
1531
1532 #: ../src/common/utils.c:5006
1533 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1534 msgid "Nov"
1535 msgstr "lis"
1536
1537 #: ../src/common/utils.c:5007
1538 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1539 msgid "Dec"
1540 msgstr "pro"
1541
1542 #: ../src/common/utils.c:5018
1543 msgctxt "For use by strftime (morning)"
1544 msgid "AM"
1545 msgstr "DOP."
1546
1547 #: ../src/common/utils.c:5019
1548 msgctxt "For use by strftime (afternoon)"
1549 msgid "PM"
1550 msgstr "ODP."
1551
1552 #: ../src/common/utils.c:5020
1553 msgctxt "For use by strftime (morning, lowercase)"
1554 msgid "am"
1555 msgstr "dop."
1556
1557 #: ../src/common/utils.c:5021
1558 msgctxt "For use by strftime (afternoon, lowercase)"
1559 msgid "pm"
1560 msgstr "odp."
1561
1562 #: ../src/compose.c:570
1563 msgid "_Add..."
1564 msgstr "_Přidat..."
1565
1566 #: ../src/compose.c:571 ../src/mh_gtk.c:361
1567 #: ../src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:293
1568 #: ../src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:140
1569 msgid "_Remove"
1570 msgstr "_Odstranit"
1571
1572 #: ../src/compose.c:573 ../src/folderview.c:234
1573 msgid "_Properties..."
1574 msgstr "_Vlastnosti..."
1575
1576 #. menus
1577 #: ../src/compose.c:580 ../src/mainwindow.c:506 ../src/messageview.c:212
1578 msgid "_Message"
1579 msgstr "_Zpráva"
1580
1581 #: ../src/compose.c:583
1582 msgid "_Spelling"
1583 msgstr "_Pravopis"
1584
1585 #: ../src/compose.c:585 ../src/compose.c:652
1586 msgid "_Options"
1587 msgstr "Nastav_ení"
1588
1589 #. Message menu
1590 #: ../src/compose.c:589
1591 msgid "S_end"
1592 msgstr "_Odeslat"
1593
1594 #: ../src/compose.c:590
1595 msgid "Send _later"
1596 msgstr "Poslat _později"
1597
1598 #: ../src/compose.c:593
1599 msgid "_Attach file"
1600 msgstr "Připojit _soubor"
1601
1602 #: ../src/compose.c:594
1603 msgid "_Insert file"
1604 msgstr "_Vložit soubor"
1605
1606 #: ../src/compose.c:595
1607 msgid "Insert si_gnature"
1608 msgstr "Vložit p_odpis"
1609
1610 #: ../src/compose.c:596
1611 msgid "_Replace signature"
1612 msgstr "Na_hradit podpis"
1613
1614 #. COMPOSE_KEEP_EDITING
1615 #. {"Message/---",              NULL, "---" },
1616 #: ../src/compose.c:600
1617 msgid "_Print"
1618 msgstr "_Tisk"
1619
1620 #. Edit menu
1621 #: ../src/compose.c:605
1622 msgid "_Undo"
1623 msgstr "_Zpět"
1624
1625 #: ../src/compose.c:606
1626 msgid "_Redo"
1627 msgstr "Z_novu"
1628
1629 #: ../src/compose.c:609
1630 msgid "Cu_t"
1631 msgstr "_Vyjmout"
1632
1633 #: ../src/compose.c:613
1634 msgid "_Special paste"
1635 msgstr "_Vložit jinak"
1636
1637 #: ../src/compose.c:614
1638 msgid "As _quotation"
1639 msgstr "Jako _citaci"
1640
1641 #: ../src/compose.c:615
1642 msgid "_Wrapped"
1643 msgstr "_Zalomené"
1644
1645 #: ../src/compose.c:616
1646 msgid "_Unwrapped"
1647 msgstr "_Nezalomené"
1648
1649 #: ../src/compose.c:618 ../src/mainwindow.c:539
1650 msgid "Select _all"
1651 msgstr "Vybrat vš_e"
1652
1653 #: ../src/compose.c:620
1654 msgid "A_dvanced"
1655 msgstr "Po_kročilé"
1656
1657 #: ../src/compose.c:621
1658 msgid "Move a character backward"
1659 msgstr "Přesun o znak zpět"
1660
1661 #. COMPOSE_CALL_ADVANCED_ACTION_MOVE_BACKWARD_CHARACTER
1662 #: ../src/compose.c:622
1663 msgid "Move a character forward"
1664 msgstr "Přesun o znak dále"
1665
1666 #. COMPOSE_CALL_ADVANCED_ACTION_MOVE_FORWARD_CHARACTER
1667 #: ../src/compose.c:623
1668 msgid "Move a word backward"
1669 msgstr "Přesun o slovo zpět"
1670
1671 #. COMPOSE_CALL_ADVANCED_ACTION_MOVE_BACKWARD_WORD
1672 #: ../src/compose.c:624
1673 msgid "Move a word forward"
1674 msgstr "Přesun o slovo dále"
1675
1676 #. COMPOSE_CALL_ADVANCED_ACTION_MOVE_FORWARD_WORD
1677 #: ../src/compose.c:625
1678 msgid "Move to beginning of line"
1679 msgstr "Přesun na začátek řádku"
1680
1681 #. COMPOSE_CALL_ADVANCED_ACTION_MOVE_BEGINNING_OF_LINE
1682 #: ../src/compose.c:626
1683 msgid "Move to end of line"
1684 msgstr "Přesun na konec řádku"
1685
1686 #. COMPOSE_CALL_ADVANCED_ACTION_MOVE_END_OF_LINE
1687 #: ../src/compose.c:627
1688 msgid "Move to previous line"
1689 msgstr "Přesun na předchozí řádek"
1690
1691 #. COMPOSE_CALL_ADVANCED_ACTION_MOVE_PREVIOUS_LINE
1692 #: ../src/compose.c:628
1693 msgid "Move to next line"
1694 msgstr "Přesun na další řádek"
1695
1696 #. COMPOSE_CALL_ADVANCED_ACTION_MOVE_NEXT_LINE
1697 #: ../src/compose.c:629
1698 msgid "Delete a character backward"
1699 msgstr "Smazat znak zpět"
1700
1701 #. COMPOSE_CALL_ADVANCED_ACTION_DELETE_BACKWARD_CHARACTER
1702 #: ../src/compose.c:630
1703 msgid "Delete a character forward"
1704 msgstr "Smazat znak vpřed"
1705
1706 #. COMPOSE_CALL_ADVANCED_ACTION_DELETE_FORWARD_CHARACTER
1707 #: ../src/compose.c:631
1708 msgid "Delete a word backward"
1709 msgstr "Smazat slovo zpět"
1710
1711 #. COMPOSE_CALL_ADVANCED_ACTION_DELETE_BACKWARD_WORD
1712 #: ../src/compose.c:632
1713 msgid "Delete a word forward"
1714 msgstr "Smazat slovo vpřed"
1715
1716 #. COMPOSE_CALL_ADVANCED_ACTION_DELETE_FORWARD_WORD
1717 #: ../src/compose.c:633
1718 msgid "Delete line"
1719 msgstr "Smazat řádek"
1720
1721 #. COMPOSE_CALL_ADVANCED_ACTION_DELETE_LINE
1722 #: ../src/compose.c:634
1723 msgid "Delete to end of line"
1724 msgstr "Smazat do konce řádku"
1725
1726 #. COMPOSE_CALL_ADVANCED_ACTION_DELETE_TO_LINE_END
1727 #. {"Edit/---",                 NULL, "---" },
1728 #: ../src/compose.c:637 ../src/messageview.c:229
1729 msgid "_Find"
1730 msgstr "_Najít"
1731
1732 #. {"Edit/---",                 NULL, "---" },
1733 #: ../src/compose.c:640
1734 msgid "_Wrap current paragraph"
1735 msgstr "_Zalomit aktuální odstavec"
1736
1737 #. 0
1738 #: ../src/compose.c:641
1739 msgid "Wrap all long _lines"
1740 msgstr "Zalomit všechny _dlouhé řádky"
1741
1742 #. 1
1743 #. {"Edit/---",                 NULL, "---" },
1744 #: ../src/compose.c:643
1745 msgid "Edit with e_xternal editor"
1746 msgstr "Upravit e_xterním editorem"
1747
1748 #. Spelling menu
1749 #: ../src/compose.c:646
1750 msgid "_Check all or check selection"
1751 msgstr "_Zkontrolovat vše nebo výběr"
1752
1753 #: ../src/compose.c:647
1754 msgid "_Highlight all misspelled words"
1755 msgstr "Z_výraznit nesprávná slova"
1756
1757 #: ../src/compose.c:648
1758 msgid "Check _backwards misspelled word"
1759 msgstr "Přejít na _předchozí chybu"
1760
1761 #: ../src/compose.c:649
1762 msgid "_Forward to next misspelled word"
1763 msgstr "Přejít na _následující chybu"
1764
1765 #. Options menu
1766 #: ../src/compose.c:657
1767 msgid "Reply _mode"
1768 msgstr "_Mód odpovědi"
1769
1770 #: ../src/compose.c:659
1771 msgid "Privacy _System"
1772 msgstr "Systém _zabezpečení"
1773
1774 #. {"Options/---",              NULL, "---" },
1775 #: ../src/compose.c:664
1776 msgid "_Priority"
1777 msgstr "_Priorita"
1778
1779 #. {"View/---",                         NULL, "---", NULL, NULL, NULL },
1780 #. {"View/Scroll/---",          NULL, "---", NULL, NULL, NULL },
1781 #: ../src/compose.c:666 ../src/mainwindow.c:603 ../src/messageview.c:265
1782 msgid "Character _encoding"
1783 msgstr "_Kódování znaků"
1784
1785 #: ../src/compose.c:671 ../src/mainwindow.c:608 ../src/messageview.c:270
1786 msgid "Western European"
1787 msgstr "Západní Evropa"
1788
1789 #: ../src/compose.c:672 ../src/mainwindow.c:609 ../src/messageview.c:271
1790 msgid "Baltic"
1791 msgstr "Baltské"
1792
1793 #: ../src/compose.c:673 ../src/mainwindow.c:610 ../src/messageview.c:272
1794 msgid "Hebrew"
1795 msgstr "Hebrejština"
1796
1797 #: ../src/compose.c:674 ../src/mainwindow.c:611 ../src/messageview.c:273
1798 msgid "Arabic"
1799 msgstr "Arabština"
1800
1801 #: ../src/compose.c:675 ../src/mainwindow.c:612 ../src/messageview.c:274
1802 msgid "Cyrillic"
1803 msgstr "Azbuka"
1804
1805 #: ../src/compose.c:676 ../src/mainwindow.c:613 ../src/messageview.c:275
1806 msgid "Japanese"
1807 msgstr "Japonština"
1808
1809 #: ../src/compose.c:677 ../src/mainwindow.c:614 ../src/messageview.c:276
1810 msgid "Chinese"
1811 msgstr "Čínština"
1812
1813 #: ../src/compose.c:678 ../src/mainwindow.c:615 ../src/messageview.c:277
1814 msgid "Korean"
1815 msgstr "Korejština"
1816
1817 #: ../src/compose.c:679 ../src/mainwindow.c:616 ../src/messageview.c:278
1818 msgid "Thai"
1819 msgstr "Thajština"
1820
1821 #. Tools menu
1822 #: ../src/compose.c:682 ../src/mainwindow.c:723 ../src/messageview.c:314
1823 msgid "_Address book"
1824 msgstr "_Kniha adres"
1825
1826 #: ../src/compose.c:684
1827 msgid "_Template"
1828 msgstr "Ša_blona"
1829
1830 #. {"Tools/---",                        NULL, "---", NULL, NULL, NULL },
1831 #: ../src/compose.c:686 ../src/mainwindow.c:751 ../src/messageview.c:335
1832 msgid "Actio_ns"
1833 msgstr "Ak_ce"
1834
1835 #: ../src/compose.c:695
1836 msgid "Aut_o wrapping"
1837 msgstr "Aut_omatické zalamování"
1838
1839 #. TOGGLE
1840 #: ../src/compose.c:696
1841 msgid "Auto _indent"
1842 msgstr "Automatické _odsazení"
1843
1844 #. TOGGLE
1845 #: ../src/compose.c:697
1846 msgid "Si_gn"
1847 msgstr "Po_depsat"
1848
1849 #. Toggle
1850 #: ../src/compose.c:698
1851 msgid "_Encrypt"
1852 msgstr "Ši_frovat"
1853
1854 #. Toggle
1855 #: ../src/compose.c:699
1856 msgid "_Request Return Receipt"
1857 msgstr "_Vyžadovat potvrzení o doručení"
1858
1859 #. TOGGLE
1860 #: ../src/compose.c:700
1861 msgid "Remo_ve references"
1862 msgstr "Odstranit reference"
1863
1864 #. TOGGLE
1865 #: ../src/compose.c:701
1866 msgid "Show _ruler"
1867 msgstr "Zobrazit _pravítko"
1868
1869 #. RADIO compose_set_priority_cb
1870 #: ../src/compose.c:706 ../src/compose.c:716
1871 msgid "_Normal"
1872 msgstr "_Normální"
1873
1874 #. RADIO compose_reply_change_mode_cb
1875 #: ../src/compose.c:707 ../src/mainwindow.c:657 ../src/messageview.c:303
1876 msgid "_All"
1877 msgstr "_Všem"
1878
1879 #. RADIO compose_reply_change_mode_cb
1880 #. COMPOSE_REPLY_TO_ALL
1881 #: ../src/compose.c:708 ../src/mainwindow.c:658 ../src/messageview.c:304
1882 msgid "_Sender"
1883 msgstr "_Odesílateli"
1884
1885 #. RADIO compose_reply_change_mode_cb
1886 #: ../src/compose.c:709
1887 msgid "_Mailing-list"
1888 msgstr "Kon_ference"
1889
1890 #: ../src/compose.c:714
1891 msgid "_Highest"
1892 msgstr "_Nejvyšší"
1893
1894 #. RADIO compose_set_priority_cb
1895 #: ../src/compose.c:715
1896 msgid "Hi_gh"
1897 msgstr "Vy_soká"
1898
1899 #. RADIO compose_set_priority_cb
1900 #: ../src/compose.c:717
1901 msgid "Lo_w"
1902 msgstr "Ní_zká"
1903
1904 #. RADIO compose_set_priority_cb
1905 #: ../src/compose.c:718
1906 msgid "_Lowest"
1907 msgstr "Ne_jnižsí"
1908
1909 #: ../src/compose.c:723 ../src/mainwindow.c:865 ../src/messageview.c:352
1910 msgid "_Automatic"
1911 msgstr "_Automaticky"
1912
1913 #. RADIO compose_set_encoding_cb
1914 #. RADIO set_charset_cb
1915 #: ../src/compose.c:724 ../src/mainwindow.c:866 ../src/messageview.c:353
1916 msgid "7bit ASCII (US-ASC_II)"
1917 msgstr "7bitové ASCII (US-ASC_II)"
1918
1919 #. RADIO compose_set_encoding_cb
1920 #. RADIO set_charset_cb
1921 #: ../src/compose.c:725 ../src/mainwindow.c:867 ../src/messageview.c:354
1922 msgid "Unicode (_UTF-8)"
1923 msgstr "Unicode (_UTF-8)"
1924
1925 #. RADIO compose_set_encoding_cb
1926 #. RADIO compose_set_encoding_cb
1927 #. RADIO compose_set_encoding_cb
1928 #. RADIO compose_set_encoding_cb
1929 #. RADIO set_charset_cb
1930 #. RADIO set_charset_cb
1931 #. RADIO set_charset_cb
1932 #. RADIO set_charset_cb
1933 #: ../src/compose.c:729 ../src/mainwindow.c:871 ../src/messageview.c:358
1934 msgid "Central European (ISO-8859-_2)"
1935 msgstr "Střední Evropa (ISO-8859-_2)"
1936
1937 #. RADIO compose_set_encoding_cb
1938 #. RADIO compose_set_encoding_cb
1939 #. RADIO compose_set_encoding_cb
1940 #. RADIO set_charset_cb
1941 #. RADIO set_charset_cb
1942 #. RADIO set_charset_cb
1943 #: ../src/compose.c:732 ../src/mainwindow.c:874 ../src/messageview.c:361
1944 msgid "Greek (ISO-8859-_7)"
1945 msgstr "Řečtina (ISO-8859-_7)"
1946
1947 #. RADIO compose_set_encoding_cb
1948 #. RADIO compose_set_encoding_cb
1949 #. RADIO compose_set_encoding_cb
1950 #. RADIO compose_set_encoding_cb
1951 #. RADIO compose_set_encoding_cb
1952 #. RADIO set_charset_cb
1953 #. RADIO set_charset_cb
1954 #. RADIO set_charset_cb
1955 #. RADIO set_charset_cb
1956 #. RADIO set_charset_cb
1957 #: ../src/compose.c:737 ../src/mainwindow.c:879 ../src/messageview.c:366
1958 msgid "Turkish (ISO-8859-_9)"
1959 msgstr "Turečtina (ISO-8859-_9)"
1960
1961 #: ../src/compose.c:1065
1962 msgid "New message From format error."
1963 msgstr "Chyba ve formátu pole Od nové zprávy."
1964
1965 #: ../src/compose.c:1157
1966 msgid "New message subject format error."
1967 msgstr "Chyba v předmětu šablony nové zprávy."
1968
1969 #: ../src/compose.c:1188 ../src/quote_fmt.c:569
1970 #, c-format
1971 msgid "The body of the \"New message\" template has an error at line %d."
1972 msgstr "Chyba v těle šablony \"Napsat\" na řádku %d."
1973
1974 #: ../src/compose.c:1443
1975 msgid "Unable to reply. The original email probably doesn't exist."
1976 msgstr "Není možno odpovědět. Originální email pravděpodobně neexistuje."
1977
1978 #: ../src/compose.c:1626 ../src/quote_fmt.c:586
1979 msgid ""
1980 "The \"From\" field of the \"Reply\" template contains an invalid email "
1981 "address."
1982 msgstr ""
1983 "Pole \"Od\" v šabloně \"Odpovědět\" obsahuje neplatnou emailovou adresu."
1984
1985 #: ../src/compose.c:1674 ../src/quote_fmt.c:589
1986 #, c-format
1987 msgid "The body of the \"Reply\" template has an error at line %d."
1988 msgstr "Chyba v těle šablony \"Odpovědět\" na řádku %d."
1989
1990 #: ../src/compose.c:1810 ../src/compose.c:2002 ../src/quote_fmt.c:606
1991 msgid ""
1992 "The \"From\" field of the \"Forward\" template contains an invalid email "
1993 "address."
1994 msgstr "Pole \"Od\" v šabloně \"Předat\" obsahuje neplatnou emailovou adresu."
1995
1996 #: ../src/compose.c:1870 ../src/quote_fmt.c:609
1997 #, c-format
1998 msgid "The body of the \"Forward\" template has an error at line %d."
1999 msgstr "Chyba v těle šablony \"Předat\" na řádku %d."
2000
2001 #: ../src/compose.c:2044
2002 msgid "Fw: multiple emails"
2003 msgstr "Fw: vice zprav"
2004
2005 #: ../src/compose.c:2524
2006 #, c-format
2007 msgid "The body of the \"Redirect\" template has an error at line %d."
2008 msgstr "Chyba v těle šablony \"Přesměrovat\" na řádku %d."
2009
2010 #: ../src/compose.c:2591 ../src/gtk/headers.h:13
2011 msgid "Cc:"
2012 msgstr "Kopie:"
2013
2014 #: ../src/compose.c:2594 ../src/gtk/headers.h:14
2015 msgid "Bcc:"
2016 msgstr "Skrytá kopie:"
2017
2018 #: ../src/compose.c:2597 ../src/gtk/headers.h:11
2019 msgid "Reply-To:"
2020 msgstr "Odpovědět komu:"
2021
2022 #: ../src/compose.c:2600 ../src/compose.c:4911 ../src/compose.c:4913
2023 #: ../src/gtk/headers.h:32
2024 msgid "Newsgroups:"
2025 msgstr "Diskusní skupiny:"
2026
2027 #: ../src/compose.c:2603 ../src/gtk/headers.h:33
2028 msgid "Followup-To:"
2029 msgstr "Pokračování:"
2030
2031 #: ../src/compose.c:2606 ../src/gtk/headers.h:16
2032 msgid "In-Reply-To:"
2033 msgstr "V odpovědi komu:"
2034
2035 #: ../src/compose.c:2610 ../src/compose.c:4908 ../src/compose.c:4916
2036 #: ../src/gtk/headers.h:12 ../src/summary_search.c:433
2037 msgid "To:"
2038 msgstr "Komu:"
2039
2040 #: ../src/compose.c:2819
2041 msgid "Couldn't attach a file (charset conversion failed)."
2042 msgstr "Nepodařilo se připojit soubor (konverze znakové sady se nezdařila)."
2043
2044 #: ../src/compose.c:2825
2045 #, c-format
2046 msgid ""
2047 "The following file has been attached: \n"
2048 "%s"
2049 msgid_plural ""
2050 "The following files have been attached: \n"
2051 "%s"
2052 msgstr[0] ""
2053 "Následující soubor byl připojen: \n"
2054 "%s"
2055 msgstr[1] ""
2056 "Následující soubory byly připojeny: \n"
2057 "%s"
2058 msgstr[2] ""
2059 "Následující soubory byly připojeny: \n"
2060 "%s"
2061
2062 #: ../src/compose.c:3098
2063 msgid "The \"Quotation mark\" of the template is invalid."
2064 msgstr "\"Značka pro citaci\" v šabloně je neplatná."
2065
2066 #: ../src/compose.c:3588
2067 #, c-format
2068 msgid "Could not get size of file '%s'."
2069 msgstr "Nemohu získat velikost souboru '%s'."
2070
2071 #: ../src/compose.c:3599
2072 #, c-format
2073 msgid ""
2074 "You are about to insert a file of %s in the message body. Are you sure you "
2075 "want to do that?"
2076 msgstr "Chystáte se vložit soubor %s do těla zprávy. Jste si tím jistý?"
2077
2078 #: ../src/compose.c:3602
2079 msgid "Are you sure?"
2080 msgstr "Jste si jistý?"
2081
2082 #: ../src/compose.c:3603 ../src/compose.c:11144
2083 msgid "+_Insert"
2084 msgstr "+_Vložit"
2085
2086 #: ../src/compose.c:3717
2087 #, c-format
2088 msgid "File %s is empty."
2089 msgstr "Soubor %s je prázdný."
2090
2091 #: ../src/compose.c:3718
2092 msgid "Empty file"
2093 msgstr "Prázdný soubor"
2094
2095 #: ../src/compose.c:3719
2096 msgid "+_Attach anyway"
2097 msgstr "_Přesto připojit"
2098
2099 #: ../src/compose.c:3728
2100 #, c-format
2101 msgid "Can't read %s."
2102 msgstr "Nemohu načíst %s."
2103
2104 #: ../src/compose.c:3755
2105 #, c-format
2106 msgid "Message: %s"
2107 msgstr "Zpráva: %s"
2108
2109 #: ../src/compose.c:4748 ../src/plugins/python/composewindowtype.c:432
2110 msgid " [Edited]"
2111 msgstr " [Upraveno]"
2112
2113 #: ../src/compose.c:4755 ../src/plugins/python/composewindowtype.c:435
2114 #, c-format
2115 msgid "%s - Compose message%s"
2116 msgstr "%s - Psaní zprávy%s"
2117
2118 #: ../src/compose.c:4758 ../src/plugins/python/composewindowtype.c:438
2119 #, c-format
2120 msgid "[no subject] - Compose message%s"
2121 msgstr "[žádný předmět] - Psaní zprávy%s"
2122
2123 #. If the modified state changed, rewrite window title.
2124 #. * This partly duplicates functionality in compose.c::compose_set_title().
2125 #. * While it's nice to not have to modify Claws Mail for this to work,
2126 #. * it would be cleaner to export that function in Claws Mail.
2127 #: ../src/compose.c:4760 ../src/plugins/python/composewindowtype.c:426
2128 msgid "Compose message"
2129 msgstr "Napsat zprávu"
2130
2131 #: ../src/compose.c:4787 ../src/messageview.c:888
2132 msgid ""
2133 "Account for sending mail is not specified.\n"
2134 "Please select a mail account before sending."
2135 msgstr ""
2136 "Není zadán účet pro odesílání mailů.\n"
2137 "Před odesláním vyberte prosím nějaký účet."
2138
2139 #: ../src/compose.c:5007 ../src/compose.c:5039 ../src/compose.c:5081
2140 #: ../src/plugins/attachwarner/attachwarner.c:219 ../src/prefs_account.c:3270
2141 #: ../src/toolbar.c:406 ../src/toolbar.c:424
2142 msgid "Send"
2143 msgstr "Odeslat"
2144
2145 #: ../src/compose.c:5008
2146 msgid "The only recipient is the default CC address. Send anyway?"
2147 msgstr ""
2148 "Jediný adresát je výchozí příjemce kopií (viz nastavení účtu). Opravdu "
2149 "odeslat?"
2150
2151 #: ../src/compose.c:5009 ../src/compose.c:5041 ../src/compose.c:5074
2152 #: ../src/compose.c:5597 ../src/plugins/attachwarner/attachwarner.c:211
2153 msgid "+_Send"
2154 msgstr "+_Odeslat"
2155
2156 #: ../src/compose.c:5040
2157 msgid "The only recipient is the default BCC address. Send anyway?"
2158 msgstr ""
2159 "Jediný adresát je výchozí příjemce skrytých kopií (viz nastavení účtu). "
2160 "Opravdu odeslat?"
2161
2162 #: ../src/compose.c:5057
2163 msgid "Recipient is not specified."
2164 msgstr "Není uveden příjemce."
2165
2166 #: ../src/compose.c:5076 ../src/plugins/attachwarner/attachwarner.c:213
2167 msgid "+_Queue"
2168 msgstr "+_Fronta"
2169
2170 #: ../src/compose.c:5077
2171 #, c-format
2172 msgid "Subject is empty. %s"
2173 msgstr "Předmět je prázdný.  %s"
2174
2175 #: ../src/compose.c:5078
2176 msgid "Send it anyway?"
2177 msgstr "Přesto odeslat?"
2178
2179 #: ../src/compose.c:5079
2180 msgid "Queue it anyway?"
2181 msgstr "Opravdu zařadit do fronty?"
2182
2183 #: ../src/compose.c:5081 ../src/toolbar.c:425
2184 msgid "Send later"
2185 msgstr "Poslat později"
2186
2187 #: ../src/compose.c:5134 ../src/compose.c:9719
2188 msgid ""
2189 "Could not queue message for sending:\n"
2190 "\n"
2191 "Charset conversion failed."
2192 msgstr ""
2193 "Zprávu nelze uložit do fronty pro odeslání:\n"
2194 "\n"
2195 "Konverze znakové sady se nezdařila."
2196
2197 #: ../src/compose.c:5137 ../src/compose.c:9722
2198 msgid ""
2199 "Could not queue message for sending:\n"
2200 "\n"
2201 "Couldn't get recipient encryption key."
2202 msgstr ""
2203 "Zprávu nelze uložit do fronty pro odeslání:\n"
2204 "\n"
2205 "Nepodařilo se získat šifrovací klíč příjemce."
2206
2207 #: ../src/compose.c:5143 ../src/compose.c:9716
2208 #, c-format
2209 msgid ""
2210 "Could not queue message for sending:\n"
2211 "\n"
2212 "Signature failed: %s"
2213 msgstr ""
2214 "Zprávu nelze uložit do fronty pro odeslání\n"
2215 "\n"
2216 "Podepisování se nezdařilo: %s"
2217
2218 #: ../src/compose.c:5146
2219 #, c-format
2220 msgid ""
2221 "Could not queue message for sending:\n"
2222 "\n"
2223 "%s."
2224 msgstr ""
2225 "Zprávu nelze uložit do fronty pro odeslání:\n"
2226 "\n"
2227 "%s."
2228
2229 #: ../src/compose.c:5148
2230 msgid "Could not queue message for sending."
2231 msgstr "Zprávu nelze uložit do fronty pro odeslání."
2232
2233 #: ../src/compose.c:5163 ../src/compose.c:5223
2234 msgid ""
2235 "The message was queued but could not be sent.\n"
2236 "Use \"Send queued messages\" from the main window to retry."
2237 msgstr ""
2238 "Zpráva byla uložena do fronty ale nemohla být odeslána.\n"
2239 "Použijte nabídku \"Odeslat pozdržené zprávy \" z hlavního okna."
2240
2241 #: ../src/compose.c:5219
2242 #, c-format
2243 msgid ""
2244 "%s\n"
2245 "Use \"Send queued messages\" from the main window to retry."
2246 msgstr ""
2247 "%s\n"
2248 "Použijte nabídku \"Odeslat pozdržené zprávy \" z hlavního okna."
2249
2250 #: ../src/compose.c:5594
2251 #, c-format
2252 msgid ""
2253 "Can't convert the character encoding of the message \n"
2254 "to the specified %s charset.\n"
2255 "Send it as %s?"
2256 msgstr ""
2257 "Nelze převést kódování znaků zprávy \n"
2258 "na %s.\n"
2259 "Odeslat v kódování %s?"
2260
2261 #: ../src/compose.c:5652
2262 #, c-format
2263 msgid ""
2264 "Line %d exceeds the line length limit (998 bytes).\n"
2265 "The contents of the message might be broken on the way to the delivery.\n"
2266 "\n"
2267 "Send it anyway?"
2268 msgstr ""
2269 "Řádek %d překračuje limit délky řádku (998 bajtů). \n"
2270 "Obsah zprávy může být poškozen po cestě k adresátovi.\n"
2271 "\n"
2272 "\n"
2273 "Přesto odeslat?"
2274
2275 #: ../src/compose.c:5836
2276 msgid "Encryption warning"
2277 msgstr "Varování šifrování"
2278
2279 #: ../src/compose.c:5837
2280 msgid "+C_ontinue"
2281 msgstr "+_Pokračovat"
2282
2283 #: ../src/compose.c:5886
2284 msgid "No account for sending mails available!"
2285 msgstr "Není dostupný žádný účet pro odeslání pošty!"
2286
2287 #: ../src/compose.c:5895
2288 msgid "Selected account isn't NNTP: Posting is impossible."
2289 msgstr "Vybraný účet není NNTP: Odeslání není možné. "
2290
2291 #: ../src/compose.c:6132
2292 #, c-format
2293 msgid "Attachment %s doesn't exist anymore. Ignore?"
2294 msgstr "Příloha %s už neexistuje. Ignorovat?"
2295
2296 #: ../src/compose.c:6133 ../src/mainwindow.c:648 ../src/toolbar.c:231
2297 #: ../src/toolbar.c:2167
2298 msgid "Cancel sending"
2299 msgstr "Zrušit posílání"
2300
2301 #: ../src/compose.c:6133
2302 msgid "Ignore attachment"
2303 msgstr "Ignorovat přílohu"
2304
2305 #: ../src/compose.c:6173
2306 #, c-format
2307 msgid "Original %s part"
2308 msgstr "Část originálu %s"
2309
2310 #: ../src/compose.c:6755
2311 msgid "Add to address _book"
2312 msgstr "Přidat do knihy adres"
2313
2314 #: ../src/compose.c:6908
2315 msgid "Delete entry contents"
2316 msgstr "Smazat obsah pole"
2317
2318 #: ../src/compose.c:6912 ../src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:289
2319 msgid "Use <tab> to autocomplete from addressbook"
2320 msgstr "Použijte <tab> pro automatické dokončení podle knihy adres"
2321
2322 #: ../src/compose.c:7132
2323 msgid "Mime type"
2324 msgstr "MIME typ"
2325
2326 #. S_COL_DATE
2327 #: ../src/compose.c:7138 ../src/mimeview.c:274
2328 #: ../src/plugins/pgpcore/select-keys.c:394 ../src/prefs_matcher.c:627
2329 #: ../src/prefs_summary_column.c:85 ../src/summaryview.c:445
2330 msgid "Size"
2331 msgstr "Délka"
2332
2333 #. Save Message to folder
2334 #: ../src/compose.c:7201
2335 msgid "Save Message to "
2336 msgstr "Uložit zprávu do "
2337
2338 #: ../src/compose.c:7238 ../src/editjpilot.c:276 ../src/editldap.c:520
2339 #: ../src/editvcard.c:192 ../src/export.c:164 ../src/import.c:163
2340 #: ../src/importmutt.c:239 ../src/importpine.c:238
2341 #: ../src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1028
2342 #: ../src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:188
2343 #: ../src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:208
2344 #: ../src/plugins/bsfilter/bsfilter_gtk.c:181
2345 #: ../src/plugins/clamd/clamav_plugin_gtk.c:297
2346 #: ../src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:418
2347 msgid "_Browse"
2348 msgstr "P_rocházet"
2349
2350 #: ../src/compose.c:7710
2351 msgid "Hea_der"
2352 msgstr "_Záhlaví"
2353
2354 #: ../src/compose.c:7715
2355 msgid "_Attachments"
2356 msgstr "_Přílohy"
2357
2358 #: ../src/compose.c:7729
2359 msgid "Othe_rs"
2360 msgstr "_Ostatní"
2361
2362 #: ../src/compose.c:7744 ../src/gtk/headers.h:18
2363 #: ../src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:702 ../src/summary_search.c:440
2364 msgid "Subject:"
2365 msgstr "Předmět:"
2366
2367 #: ../src/compose.c:7966
2368 #, c-format
2369 msgid ""
2370 "Spell checker could not be started.\n"
2371 "%s"
2372 msgstr ""
2373 "Nelze spustit kontrolu pravopisu.\n"
2374 "%s"
2375
2376 #: ../src/compose.c:8072
2377 #, c-format
2378 msgid "From: <i>%s</i>"
2379 msgstr "Od: <i>%s</i>"
2380
2381 #: ../src/compose.c:8106
2382 msgid "Account to use for this email"
2383 msgstr "Účet použitý pro tuto zprávu"
2384
2385 #: ../src/compose.c:8108
2386 msgid "Sender address to be used"
2387 msgstr "Adresa odesílatele musí být uvedena"
2388
2389 #: ../src/compose.c:8272
2390 #, c-format
2391 msgid ""
2392 "The privacy system '%s' cannot be loaded. You will not be able to sign or "
2393 "encrypt this message."
2394 msgstr ""
2395 "Systém zabezpečení '%s' se nepodařilo načíst. Nebudete moci digitálně "
2396 "podepsat nebo šifrovat zprávu."
2397
2398 #: ../src/compose.c:8372 ../src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1082
2399 msgid "_None"
2400 msgstr "Žá_dné"
2401
2402 #: ../src/compose.c:8473 ../src/prefs_template.c:753
2403 #, c-format
2404 msgid "The body of the template has an error at line %d."
2405 msgstr "Chyba v těle šablony na řádku %d."
2406
2407 #: ../src/compose.c:8589
2408 msgid "Template From format error."
2409 msgstr "Chyba v poli 'Od' šablony."
2410
2411 #: ../src/compose.c:8607
2412 msgid "Template To format error."
2413 msgstr "Chyba v poli 'Komu' šablony."
2414
2415 #: ../src/compose.c:8625
2416 msgid "Template Cc format error."
2417 msgstr "Chyba v poli 'Kopie' šablony."
2418
2419 #: ../src/compose.c:8643
2420 msgid "Template Bcc format error."
2421 msgstr "Chyba v poli 'Skrytá kopie' šablony."
2422
2423 #: ../src/compose.c:8662
2424 msgid "Template subject format error."
2425 msgstr "Chyba v poli 'Předmět' šablony."
2426
2427 #: ../src/compose.c:8930
2428 msgid "Invalid MIME type."
2429 msgstr "Neplatný MIME typ."
2430
2431 #: ../src/compose.c:8945
2432 msgid "File doesn't exist or is empty."
2433 msgstr "Soubor neexistuje nebo je prázdný."
2434
2435 #: ../src/compose.c:9019
2436 msgid "Properties"
2437 msgstr "Vlastnosti"
2438
2439 #: ../src/compose.c:9036
2440 msgid "MIME type"
2441 msgstr "MIME typ"
2442
2443 #: ../src/compose.c:9077
2444 msgid "Encoding"
2445 msgstr "Kódování"
2446
2447 #: ../src/compose.c:9097
2448 msgid "Path"
2449 msgstr "Cesta k souboru"
2450
2451 #: ../src/compose.c:9098
2452 msgid "File name"
2453 msgstr "Název souboru"
2454
2455 #: ../src/compose.c:9290
2456 #, c-format
2457 msgid ""
2458 "The external editor is still working.\n"
2459 "Force terminating the process?\n"
2460 "process group id: %d"
2461 msgstr ""
2462 "Externí editor stále pracuje.\n"
2463 "Mám přerušit proces?\n"
2464 "číslo procesu: %d"
2465
2466 #: ../src/compose.c:9685 ../src/messageview.c:1095
2467 msgid "Claws Mail needs network access in order to send this email."
2468 msgstr "Claws Mail potřebuje přístup k síti, aby mohl odeslat tuto zprávu."
2469
2470 #: ../src/compose.c:9711
2471 msgid "Could not queue message."
2472 msgstr "Zprávu nelze uložit do fronty pro odeslání."
2473
2474 #: ../src/compose.c:9713
2475 #, c-format
2476 msgid ""
2477 "Could not queue message:\n"
2478 "\n"
2479 "%s."
2480 msgstr ""
2481 "Zprávu nelze uložit do fronty pro odeslání:\n"
2482 "\n"
2483 "%s."
2484
2485 #: ../src/compose.c:9891
2486 msgid "Could not save draft."
2487 msgstr "Nelze uložit koncept."
2488
2489 #: ../src/compose.c:9895
2490 msgid "Could not save draft"
2491 msgstr "Nelze uložit koncept"
2492
2493 #: ../src/compose.c:9896
2494 msgid ""
2495 "Could not save draft.\n"
2496 "Do you want to cancel exit or discard this email?"
2497 msgstr ""
2498 "Nemohu uložit koncept.\n"
2499 "Chcete zrušit ukončení nebo zahodit tuto zprávu?"
2500
2501 #: ../src/compose.c:9898
2502 msgid "_Cancel exit"
2503 msgstr "_Zrušit ukončení"
2504
2505 #: ../src/compose.c:9898
2506 msgid "_Discard email"
2507 msgstr "_Zahodit zprávu"
2508
2509 #: ../src/compose.c:10058 ../src/compose.c:10072
2510 msgid "Select file"
2511 msgstr "Výběr souboru"
2512
2513 #: ../src/compose.c:10086
2514 #, c-format
2515 msgid "File '%s' could not be read."
2516 msgstr "Soubor '%s' nelze číst."
2517
2518 #: ../src/compose.c:10088
2519 #, c-format
2520 msgid ""
2521 "File '%s' contained invalid characters\n"
2522 "for the current encoding, insertion may be incorrect."
2523 msgstr ""
2524 "Soubor '%s' obsahuje neplatné znaky\n"
2525 "pro nastavené kódování, vložení může obsahovat chyby."
2526
2527 #: ../src/compose.c:10175
2528 msgid "Discard message"
2529 msgstr "Zrušit zprávu"
2530
2531 #: ../src/compose.c:10176
2532 msgid "This message has been modified. Discard it?"
2533 msgstr "Zpráva byla modifikována. Chcete ji zahodit?"
2534
2535 #: ../src/compose.c:10177
2536 msgid "_Discard"
2537 msgstr "_Zahodit"
2538
2539 #: ../src/compose.c:10177
2540 msgid "_Save to Drafts"
2541 msgstr "Uložit jako _koncept"
2542
2543 #: ../src/compose.c:10179
2544 msgid "Save changes"
2545 msgstr "Uložit změny"
2546
2547 #: ../src/compose.c:10180
2548 msgid "This message has been modified. Save the latest changes?"
2549 msgstr "Zpráva byla modifikována. Chcete uložit poslední změny?"
2550
2551 #: ../src/compose.c:10181
2552 msgid "_Don't save"
2553 msgstr "_Neukládat"
2554
2555 #: ../src/compose.c:10181
2556 msgid "+_Save to Drafts"
2557 msgstr "+Uložit jako _koncept"
2558
2559 #: ../src/compose.c:10251
2560 #, c-format
2561 msgid "Do you want to apply the template '%s'?"
2562 msgstr "Chcete použít šablonu '%s' ?"
2563
2564 #: ../src/compose.c:10253
2565 msgid "Apply template"
2566 msgstr "Použít šablonu"
2567
2568 #: ../src/compose.c:10254 ../src/prefs_actions.c:329
2569 #: ../src/prefs_filtering_action.c:610 ../src/prefs_filtering.c:477
2570 #: ../src/prefs_matcher.c:772 ../src/prefs_template.c:309
2571 #: ../src/prefs_toolbar.c:1050
2572 msgid "_Replace"
2573 msgstr "_Nahradit"
2574
2575 #: ../src/compose.c:10254
2576 msgid "_Insert"
2577 msgstr "_Vložit"
2578
2579 #: ../src/compose.c:11141
2580 msgid "Insert or attach?"
2581 msgstr "Vložit nebo připojit?"
2582
2583 #: ../src/compose.c:11142
2584 msgid ""
2585 "Do you want to insert the contents of the file(s) into the message body, or "
2586 "attach it to the email?"
2587 msgstr ""
2588 "Chcete obsah souboru(ů) vložit do textu zprávy nebo soubor(y) připojit ke "
2589 "zprávě jako přílohu?"
2590
2591 #: ../src/compose.c:11144
2592 msgid "_Attach"
2593 msgstr "_Přiložit"
2594
2595 #: ../src/compose.c:11361
2596 #, c-format
2597 msgid "Quote format error at line %d."
2598 msgstr "Chyba formátu citace na řádku %d."
2599
2600 #: ../src/compose.c:11656
2601 #, c-format
2602 msgid ""
2603 "You are about to reply to %d messages. Opening the windows could take some "
2604 "time. Do you want to continue?"
2605 msgstr ""
2606 "Chystáte se odpovědět na %d zpráv. Otevírání oken může chvíli trvat. Chcete "
2607 "pokračovat?"
2608
2609 #: ../src/crash.c:141
2610 #, c-format
2611 msgid "Claws Mail process (%ld) received signal %ld"
2612 msgstr "Proces Claws Mail (pid %ld) obdržel signál %ld"
2613
2614 #: ../src/crash.c:187
2615 msgid "Claws Mail has crashed"
2616 msgstr "Claws Mail zhavaroval"
2617
2618 #: ../src/crash.c:203
2619 #, c-format
2620 msgid ""
2621 "%s.\n"
2622 "Please file a bug report and include the information below."
2623 msgstr ""
2624 "%s.\n"
2625 "Vyplňte prosím hlášení o chybě a vložte níže uvedené informace."
2626
2627 #: ../src/crash.c:208
2628 msgid "Debug log"
2629 msgstr "Debug log"
2630
2631 #: ../src/crash.c:252 ../src/toolbar.c:422
2632 msgid "Close"
2633 msgstr "Zavřít"
2634
2635 #: ../src/crash.c:257
2636 msgid "Save..."
2637 msgstr "Uložit..."
2638
2639 #: ../src/crash.c:262
2640 msgid "Create bug report"
2641 msgstr "Vytvořit hlášení o chybě"
2642
2643 #: ../src/crash.c:312
2644 msgid "Save crash information"
2645 msgstr "Uložit informace o pádu"
2646
2647 #: ../src/editaddress.c:156 ../src/editaddress.c:232
2648 msgid "Add New Person"
2649 msgstr "Přidat novou osobu"
2650
2651 #: ../src/editaddress.c:158
2652 msgid ""
2653 "Adding a new person requires at least one of the\n"
2654 "following values to be set:\n"
2655 " - Display Name\n"
2656 " - First Name\n"
2657 " - Last Name\n"
2658 " - Nickname\n"
2659 " - any email address\n"
2660 " - any additional attribute\n"
2661 "\n"
2662 "Click OK to keep editing this contact.\n"
2663 "Click Cancel to close without saving."
2664 msgstr ""
2665 "Přidání nové osoby vyžaduje vyplněnou nejméně\n"
2666 "jednu z následujících hodnot:\n"
2667 " - Zobrazené jméno\n"
2668 " - Jméno\n"
2669 " - Příjmení\n"
2670 " - Přezdívka\n"
2671 " - nějaká emailová adresa\n"
2672 " - nějaký další atribut\n"
2673 "\n"
2674 "Klikněte na OK pro pokračování editace.\n"
2675 "Klikněte na Zrušit pro uzavření bez uložení."
2676
2677 #: ../src/editaddress.c:169
2678 msgid ""
2679 "Adding a new person requires at least one of the\n"
2680 "following values to be set:\n"
2681 " - First Name\n"
2682 " - Last Name\n"
2683 " - any email address\n"
2684 " - any additional attribute\n"
2685 "\n"
2686 "Click OK to keep editing this contact.\n"
2687 "Click Cancel to close without saving."
2688 msgstr ""
2689 "Přidání nové osoby vyžaduje vyplněnou nejméně\n"
2690 "jednu z následujících hodnot:\n"
2691 " - Jméno\n"
2692 " - Příjmení\n"
2693 " - nějaká emailová adresa\n"
2694 " - nějaký další atribut\n"
2695 "\n"
2696 "Klikněte na OK pro pokračování editace.\n"
2697 "Klikněte na Zrušit pro uzavření bez uložení."
2698
2699 #: ../src/editaddress.c:233
2700 msgid "Edit Person Details"
2701 msgstr "Upravit detaily o osobě"
2702
2703 #: ../src/editaddress.c:411
2704 msgid "An Email address must be supplied."
2705 msgstr "E-mailová adresa musí být uvedena."
2706
2707 #: ../src/editaddress.c:587 ../src/editaddress_other_attributes_ldap.c:198
2708 msgid "A Name and Value must be supplied."
2709 msgstr "Musí být zadáno jméno a hodnota."
2710
2711 #: ../src/editaddress.c:676
2712 msgid "Discard"
2713 msgstr "_Zahodit"
2714
2715 #: ../src/editaddress.c:677
2716 msgid "Apply"
2717 msgstr "Použít"
2718
2719 #. gtk_container_set_border_width(GTK_CONTAINER(window), 0);
2720 #: ../src/editaddress.c:707 ../src/editaddress.c:756
2721 msgid "Edit Person Data"
2722 msgstr "Upravit data o osobě"
2723
2724 #: ../src/editaddress.c:785
2725 msgid "Choose a picture"
2726 msgstr "Vyberte obrázek"
2727
2728 #: ../src/editaddress.c:804
2729 #, c-format
2730 msgid ""
2731 "Failed to import image: \n"
2732 "%s"
2733 msgstr ""
2734 "Chyba importu obrázku: \n"
2735 "%s"
2736
2737 #: ../src/editaddress.c:846
2738 msgid "_Set picture"
2739 msgstr "_Nastavit obrázek"
2740
2741 #: ../src/editaddress.c:847
2742 msgid "_Unset picture"
2743 msgstr "_Zrušit obrázek"
2744
2745 #: ../src/editaddress.c:905
2746 msgid "Photo"
2747 msgstr "Fotografie"
2748
2749 #: ../src/editaddress.c:952 ../src/editaddress.c:954 ../src/expldifdlg.c:516
2750 #: ../src/exporthtml.c:761 ../src/ldif.c:764
2751 msgid "Display Name"
2752 msgstr "Zobrazované jméno"
2753
2754 #: ../src/editaddress.c:961 ../src/editaddress.c:965 ../src/ldif.c:772
2755 msgid "Last Name"
2756 msgstr "Příjmení"
2757
2758 #: ../src/editaddress.c:962 ../src/editaddress.c:964 ../src/ldif.c:768
2759 msgid "First Name"
2760 msgstr "Jméno"
2761
2762 #: ../src/editaddress.c:968 ../src/editaddress.c:970
2763 msgid "Nickname"
2764 msgstr "Přezdívka"
2765
2766 #: ../src/editaddress.c:1054 ../src/editaddress.c:1122
2767 msgid "Alias"
2768 msgstr "Alias"
2769
2770 #: ../src/editaddress.c:1264 ../src/editaddress.c:1333
2771 #: ../src/editaddress.c:1353 ../src/editaddress_other_attributes_ldap.c:303
2772 #: ../src/editaddress_other_attributes_ldap.c:371
2773 #: ../src/prefs_customheader.c:223
2774 msgid "Value"
2775 msgstr "Hodnota"
2776
2777 #: ../src/editaddress.c:1424
2778 msgid "_User Data"
2779 msgstr "_Osobní data"
2780
2781 #: ../src/editaddress.c:1425
2782 msgid "_Email Addresses"
2783 msgstr "_E-mailové adresy"
2784
2785 #: ../src/editaddress.c:1428 ../src/editaddress.c:1431
2786 msgid "O_ther Attributes"
2787 msgstr "_Další údaje"
2788
2789 #: ../src/editbook.c:109
2790 msgid "File appears to be OK."
2791 msgstr "Soubor se zdá být v pořádku."
2792
2793 #: ../src/editbook.c:112
2794 msgid "File does not appear to be a valid address book format."
2795 msgstr "Soubor není ve formátu pro knihu adres."
2796
2797 #: ../src/editbook.c:115 ../src/editjpilot.c:191 ../src/editvcard.c:98
2798 msgid "Could not read file."
2799 msgstr "Nelze načíst soubor."
2800
2801 #: ../src/editbook.c:149 ../src/editbook.c:262
2802 msgid "Edit Addressbook"
2803 msgstr "Upravit knihu adres"
2804
2805 #: ../src/editbook.c:177 ../src/editjpilot.c:264 ../src/editvcard.c:180
2806 msgid " Check File "
2807 msgstr " Otestovat soubor "
2808
2809 #: ../src/editbook.c:182 ../src/editjpilot.c:269 ../src/editvcard.c:185
2810 #: ../src/importmutt.c:232 ../src/importpine.c:231 ../src/prefs_account.c:1959
2811 #: ../src/wizard.c:1187 ../src/wizard.c:1601
2812 msgid "File"
2813 msgstr "Soubor"
2814
2815 #: ../src/editbook.c:281
2816 msgid "Add New Addressbook"
2817 msgstr "Přidat novou knihu adres"
2818
2819 #: ../src/editgroup.c:101
2820 msgid "A Group Name must be supplied."
2821 msgstr "Musí být zadáno jméno skupiny."
2822
2823 #: ../src/editgroup.c:294
2824 msgid "Edit Group Data"
2825 msgstr "Upravit data o skupině"
2826
2827 #: ../src/editgroup.c:323 ../src/exporthtml.c:597
2828 msgid "Group Name"
2829 msgstr "Jméno skupiny"
2830
2831 #: ../src/editgroup.c:342
2832 msgid "Addresses in Group"
2833 msgstr "Adresy ve skupině"
2834
2835 #: ../src/editgroup.c:377
2836 msgid "Available Addresses"
2837 msgstr "Dostupné adresy"
2838
2839 #: ../src/editgroup.c:452
2840 msgid "Move Email Addresses to or from Group with arrow buttons"
2841 msgstr "E-mailové adresy přesuňte do/ze skupiny pomocí tlačítek se šipkami"
2842
2843 #: ../src/editgroup.c:500
2844 msgid "Edit Group Details"
2845 msgstr "Upravit detaily o skupině"
2846
2847 #: ../src/editgroup.c:503
2848 msgid "Add New Group"
2849 msgstr "Přidat novou skupinu"
2850
2851 #: ../src/editgroup.c:553
2852 msgid "Edit folder"
2853 msgstr "Upravit složku"
2854
2855 #: ../src/editgroup.c:553
2856 msgid "Input the new name of folder:"
2857 msgstr "Zadejte název složky:"
2858
2859 #: ../src/editgroup.c:556 ../src/foldersel.c:581 ../src/imap_gtk.c:195
2860 #: ../src/mh_gtk.c:145 ../src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:239
2861 #: ../src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:89
2862 msgid "New folder"
2863 msgstr "Nová složka"
2864
2865 #: ../src/editgroup.c:557 ../src/foldersel.c:582 ../src/mh_gtk.c:146
2866 #: ../src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:240
2867 #: ../src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:90
2868 msgid "Input the name of new folder:"
2869 msgstr "Zadejte název složky:"
2870
2871 #: ../src/editjpilot.c:188
2872 msgid "File does not appear to be JPilot format."
2873 msgstr "Soubor není ve formátu pro JPilot."
2874
2875 #: ../src/editjpilot.c:200
2876 msgid "Select JPilot File"
2877 msgstr "Vybrat JPilot soubor"
2878
2879 #: ../src/editjpilot.c:236 ../src/editjpilot.c:365
2880 msgid "Edit JPilot Entry"
2881 msgstr "Upravit JPilot soubor"
2882
2883 #: ../src/editjpilot.c:281
2884 msgid "Additional e-Mail address item(s)"
2885 msgstr "Další položka(y) e-mail adresy"
2886
2887 #: ../src/editjpilot.c:372
2888 msgid "Add New JPilot Entry"
2889 msgstr "Přidat nový JPilot záznam"
2890
2891 #: ../src/editldap_basedn.c:138
2892 msgid "Edit LDAP - Select Search Base"
2893 msgstr "Editace LDAP - Vyberte bázi pro hledání"
2894
2895 #: ../src/editldap_basedn.c:157 ../src/editldap.c:441
2896 msgid "Hostname"
2897 msgstr "Název počítače"
2898
2899 #: ../src/editldap_basedn.c:167 ../src/editldap.c:458
2900 #: ../src/plugins/clamd/clamav_plugin_gtk.c:387 ../src/ssl_manager.c:110
2901 msgid "Port"
2902 msgstr "Port"
2903
2904 #: ../src/editldap_basedn.c:177 ../src/editldap.c:504
2905 msgid "Search Base"
2906 msgstr "Báze pro hledání"
2907
2908 #: ../src/editldap_basedn.c:198
2909 msgid "Available Search Base(s)"
2910 msgstr "Dostupná(é) báze pro hledání"
2911
2912 #: ../src/editldap_basedn.c:288
2913 msgid "Could not read Search Base(s) from server - please set manually"
2914 msgstr "Nelze načíst báze pro hledání ze serveru - zadejte je prosím ručně"
2915
2916 #: ../src/editldap_basedn.c:292 ../src/editldap.c:281
2917 msgid "Could not connect to server"
2918 msgstr "Nemohu se spojit se serverem"
2919
2920 #: ../src/editldap.c:152
2921 msgid "A Name must be supplied."
2922 msgstr "Jméno musí být uvedeno."
2923
2924 #: ../src/editldap.c:164
2925 msgid "A Hostname must be supplied for the server."
2926 msgstr "Název počítače musí být uveden."
2927
2928 #: ../src/editldap.c:177
2929 msgid "At least one LDAP search attribute should be supplied."
2930 msgstr "Alespoň jeden atribut musí být uveden."
2931
2932 #: ../src/editldap.c:278
2933 msgid "Connected successfully to server"
2934 msgstr "Úspěšně připojeno k serveru"
2935
2936 #: ../src/editldap.c:336 ../src/editldap.c:976
2937 msgid "Edit LDAP Server"
2938 msgstr "Upravit LDAP server"
2939
2940 #: ../src/editldap.c:437
2941 msgid "A name that you wish to call the server."
2942 msgstr "Jméno, kterým chcete označit toto LDAP připojení."
2943
2944 #: ../src/editldap.c:450
2945 msgid ""
2946 "This is the hostname of the server. For example, \"ldap.mydomain.com\" may "
2947 "be appropriate for the \"mydomain.com\" organization. An IP address may also "
2948 "be used. You may specify \"localhost\" if running an LDAP server on the same "
2949 "computer as Claws Mail."
2950 msgstr ""
2951 "Název počítače, na kterém je provozován LDAP server. Například \"ldap."
2952 "mydomain.com\". Může být použita také IP adresa. Pokud server běží na "
2953 "stejném počítači jako Claws Mail, můžete použít \"localhost\"."
2954
2955 #: ../src/editldap.c:470
2956 msgid "TLS"
2957 msgstr "TLS"
2958
2959 #: ../src/editldap.c:471 ../src/prefs_account.c:3343
2960 msgid "SSL"
2961 msgstr "SSL"
2962
2963 #: ../src/editldap.c:475
2964 msgid ""
2965 "Enable secure connection to the LDAP server via TLS. If connection fails, be "
2966 "sure to check the correct configuration in ldap.conf (TLS_CACERTDIR and "
2967 "TLS_REQCERT fields)."
2968 msgstr ""
2969 "Povoluje zabezpečené připojení k LDAP serveru pomocí TLS. Pokud připojování "
2970 "selže, zkontrolujte nastavení v ldap.conf (volby TLS_CACERTDIR a "
2971 "TLS_REQCERT)."
2972
2973 #: ../src/editldap.c:479
2974 msgid ""
2975 "Enable secure connection to the LDAP server via SSL. If connection fails, be "
2976 "sure to check the correct configuration in ldap.conf (TLS_CACERTDIR and "
2977 "TLS_REQCERT fields)."
2978 msgstr ""
2979 "Povoluje zabezpečené připojení k LDAP serveru pomocí SSL. Pokud připojování "
2980 "selže, zkontrolujte nastavení v ldap.conf (volby TLS_CACERTDIR a "
2981 "TLS_REQCERT)."
2982
2983 #: ../src/editldap.c:493
2984 msgid "The port number that the server listens on. Port 389 is the default."
2985 msgstr ""
2986 "Číslo portu, na kterém server naslouchá. Standardní nastavení je port 389."
2987
2988 #: ../src/editldap.c:496
2989 msgid " Check Server "
2990 msgstr " Otestovat připojení "
2991
2992 #: ../src/editldap.c:500
2993 msgid "Press this button to test the connection to the server."
2994 msgstr "Stiskem tohoto tlačítka otestujete připojení k serveru."
2995
2996 #: ../src/editldap.c:513
2997 msgid ""
2998 "This specifies the name of the directory to be searched on the server. "
2999 "Examples include:\n"
3000 "  dc=claws-mail,dc=org\n"
3001 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
3002 "  o=Organization Name,c=Country\n"
3003 msgstr ""
3004 "Označuje adresář, který bude na serveru prohledáván. Příklady:\n"
3005 "  dc=claws-mail,dc=org\n"
3006 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
3007 "  o=Organization Name,c=Country\n"
3008
3009 #: ../src/editldap.c:524
3010 msgid ""
3011 "Press this button to lookup the name of available directory names on the "
3012 "server."
3013 msgstr ""
3014 "Stiskem tohoto tlačítka vyhledáte názvy adresářů dostupných na serveru."
3015
3016 #: ../src/editldap.c:580
3017 msgid "Search Attributes"
3018 msgstr "Prohledávané atributy"
3019
3020 #: ../src/editldap.c:589
3021 msgid ""
3022 "A list of LDAP attribute names that should be searched when attempting to "
3023 "find a name or address."
3024 msgstr ""
3025 "Seznam LDAP atributů, které budou prohledávány při pokusu najít jméno nebo "
3026 "adresu."
3027
3028 #: ../src/editldap.c:592
3029 msgid " Defaults "
3030 msgstr " Výchozí "
3031
3032 #: ../src/editldap.c:596
3033 msgid ""
3034 "This resets the attribute names to a default value that should find most "
3035 "names and addresses during a name or address search process."
3036 msgstr ""
3037 "Nastavuje seznam atributů na výchozí hodnotu, která by měla najít nejvíc "
3038 "jmen a adres během vyhledávání."
3039
3040 #: ../src/editldap.c:602
3041 msgid "Max Query Age (secs)"
3042 msgstr "Maximální stáří dotazu (s)"
3043
3044 #: ../src/editldap.c:617
3045 msgid ""
3046 "This defines the maximum period of time (in seconds) that an address search "
3047 "result is valid for address completion purposes. Search results are stored "
3048 "in a cache until this period of time has passed and then retired. This will "
3049 "improve the response time when attempting to search for the same name or "
3050 "address on subsequent address completion requests. The cache will be "
3051 "searched in preference to performing a new server search request. The "
3052 "default value of 600 seconds (10 minutes), should be sufficient for most "
3053 "servers. A larger value will reduce the search time for subsequent searches. "
3054 "This is useful for servers that have slow response times at the expense of "
3055 "more memory to cache results."
3056 msgstr ""
3057 "Definuje maximální dobu (v sekundách), po kterou jsou výsledky hledání "
3058 "považovány za použitelné pro automatické dokončování adres. Výsledky hledání "
3059 "jsou ukládány do vyrovnávací paměti, ze které jsou odstraněny po uplynutí "
3060 "této doby. Vyrovnávací paměť je prohledávána před provedením dotazu na "
3061 "serveru, čímž je zkrácena doba nutná pro vyhledávání, pokud se opakovaně "
3062 "hledají stejná jména nebo adresy. Výchozí hodnota 600 sekund (10 minut) by "
3063 "měla být dostatečná pro většinu serverů. Vyšší hodnota redukuje čas strávený "
3064 "prohledáváním serveru při následných dotazech, což je užitečné pro servery s "
3065 "dlouhou reakční dobou, ale je to na úkor většího množství paměti "
3066 "spotřebovaného pro ukládání předchozích výsledků."
3067
3068 #: ../src/editldap.c:634
3069 msgid "Include server in dynamic search"
3070 msgstr "Zahrnout při automatickém dokončování"
3071
3072 #: ../src/editldap.c:639
3073 msgid ""
3074 "Check this option to include this server for dynamic searches when using "
3075 "address completion."
3076 msgstr ""
3077 "Při zaškrtnutí bude tento server prohledáván při pokusu o automatické "
3078 "dokončování adres."
3079
3080 #: ../src/editldap.c:645
3081 msgid "Match names 'containing' search term"
3082 msgstr "Hledat pomocí 'obsahuje'"
3083
3084 #: ../src/editldap.c:650
3085 msgid ""
3086 "Searches for names and addresses can be performed either using \"begins-with"
3087 "\" or \"contains\" search term. Check this option to perform a \"contains\" "
3088 "search; this type of search usually takes longer to complete. Note that for "
3089 "performance reasons, address completion uses \"begins-with\" for all "
3090 "searches against other address interfaces."
3091 msgstr ""
3092 "Hledání jmen a adres může být provedeno pomocí podmínky \"začíná na\" nebo "
3093 "\"obsahuje\". Při zaškrtnutí této volby bude použita podmínka \"obsahuje\", "
3094 "což většinou znamená delší čas na dokončení dotazu. Pro zajištění dobrého "
3095 "výkonu používá automatické dokončování adres při vyhledávání vždy podmínku "
3096 "\"začíná na\" bez ohledu na toto nastavení."
3097
3098 #: ../src/editldap.c:703
3099 msgid "Bind DN"
3100 msgstr "Připojovací jméno"
3101
3102 #: ../src/editldap.c:712
3103 msgid ""
3104 "The LDAP user account name to be used to connect to the server. This is "
3105 "usually only used for protected servers. This name is typically formatted "
3106 "as: \"cn=user,dc=claws-mail,dc=org\". This is usually left empty when "
3107 "performing a search."
3108 msgstr ""
3109 "Uživatelský účet ze serveru LDAP, který bude použit pro připojení. Toto je "
3110 "obvykle nutné pouze pro zabezpečené servery. Jméno je obvykle ve formátu: "
3111 "\"cn=user,dc=claws-mail,dc=org\". Pro prohledávání obvykle není nutno "
3112 "vyplňovat."
3113
3114 #: ../src/editldap.c:719
3115 msgid "Bind Password"
3116 msgstr "Připojovací heslo"
3117
3118 #: ../src/editldap.c:729
3119 msgid "The password to be used when connecting as the \"Bind DN\" user."
3120 msgstr ""
3121 "Heslo, které bude použito pro připojení spolu s údajem \"Přihlašovací jméno"
3122 "\"."
3123
3124 #: ../src/editldap.c:734
3125 msgid "Timeout (secs)"
3126 msgstr "Časový limit (s)"
3127
3128 #: ../src/editldap.c:748
3129 msgid "The timeout period in seconds."
3130 msgstr "Časový limit v sekundách."
3131
3132 #: ../src/editldap.c:752
3133 msgid "Maximum Entries"
3134 msgstr "Maximum položek"
3135
3136 #: ../src/editldap.c:766
3137 msgid ""
3138 "The maximum number of entries that should be returned in the search result."
3139 msgstr "Maximální počet položek, které budou vráceny při prohledávání."
3140
3141 #: ../src/editldap.c:781 ../src/prefs_account.c:3234
3142 msgid "Basic"
3143 msgstr "Server"
3144
3145 #: ../src/editldap.c:782
3146 msgid "Search"
3147 msgstr "Hledání"
3148
3149 #: ../src/editldap.c:783 ../src/gtk/quicksearch.c:680
3150 msgid "Extended"
3151 msgstr "Ostatní"
3152
3153 #: ../src/editldap.c:981
3154 msgid "Add New LDAP Server"
3155 msgstr "Přidat nový LDAP server"
3156
3157 #: ../src/edittags.c:187 ../src/prefs_filtering_action.c:1446
3158 msgid "Tag"
3159 msgstr "Značka"
3160
3161 #: ../src/edittags.c:216
3162 msgid "Delete tag"
3163 msgstr "Odstranit značku"
3164
3165 #: ../src/edittags.c:217
3166 msgid "Do you really want to delete this tag?"
3167 msgstr "Opravdu chcete odstranit tuto značku?"
3168
3169 #: ../src/edittags.c:244
3170 msgid "Delete all tags"
3171 msgstr "Odstranit všechny značky"
3172
3173 #: ../src/edittags.c:245
3174 msgid "Do you really want to delete all tags?"
3175 msgstr "Opravdu chcete odstranit všechny značky?"
3176
3177 #: ../src/edittags.c:416
3178 msgid "You entered a reserved tag name, please choose another instead."
3179 msgstr "Vložili jste rezervované jméno tagu, prosím vyberte jiné."
3180
3181 #: ../src/edittags.c:458
3182 msgid "Tag is not set."
3183 msgstr "Hodnota není nastavena."
3184
3185 #: ../src/edittags.c:523
3186 msgctxt "Dialog title"
3187 msgid "Apply tags"
3188 msgstr "Použít značky"
3189
3190 #: ../src/edittags.c:537
3191 msgid "New tag:"
3192 msgstr "Nová značka:"
3193
3194 #: ../src/edittags.c:570
3195 msgid "Please select tags to apply/remove. Changes are immediate."
3196 msgstr "Vyberte značku pro přidání/odstranění. Změny jsou okamžité."
3197
3198 #: ../src/editvcard.c:95
3199 msgid "File does not appear to be vCard format."
3200 msgstr "Soubor není ve formátu vCard."
3201
3202 #: ../src/editvcard.c:107
3203 msgid "Select vCard File"
3204 msgstr "Vybrat vCard soubor"
3205
3206 #: ../src/editvcard.c:152 ../src/editvcard.c:256
3207 msgid "Edit vCard Entry"
3208 msgstr "Upravit vCard záznam"
3209
3210 #: ../src/editvcard.c:261
3211 msgid "Add New vCard Entry"
3212 msgstr "Přidat nový vCard záznam"
3213
3214 #: ../src/etpan/etpan-ssl.c:167
3215 msgid "Impossible to set the client certificate.\n"
3216 msgstr ""
3217
3218 #: ../src/exphtmldlg.c:106
3219 msgid "Please specify output directory and file to create."
3220 msgstr "Zadejte prosím adresář pro výstup a soubor, který se bude vytvořen."
3221
3222 #: ../src/exphtmldlg.c:109
3223 msgid "Select stylesheet and formatting."
3224 msgstr "Vyberte šablonu stylů a formátování."
3225
3226 #: ../src/exphtmldlg.c:112 ../src/expldifdlg.c:114
3227 msgid "File exported successfully."
3228 msgstr "Export souboru byl úspěšný."
3229
3230 #: ../src/exphtmldlg.c:177
3231 #, c-format
3232 msgid ""
3233 "The HTML output directory '%s'\n"
3234 "does not exist. Do you want to create it?"
3235 msgstr ""
3236 "Výstupní adresář pro HTML '%s'\n"
3237 "neexistuje. Mám ho vytvořit?"
3238
3239 #: ../src/exphtmldlg.c:180
3240 msgid "Create directory"
3241 msgstr "Vytvořit adresář"
3242
3243 #: ../src/exphtmldlg.c:189
3244 #, c-format
3245 msgid ""
3246 "Could not create output directory for HTML file:\n"
3247 "%s"
3248 msgstr ""
3249 "Nelze vytvořit výstupní adresář pro HTML soubor:\n"
3250 "%s"
3251
3252 #: ../src/exphtmldlg.c:191 ../src/expldifdlg.c:201
3253 msgid "Failed to Create Directory"
3254 msgstr "Vytvoření adresáře selhalo"
3255
3256 #: ../src/exphtmldlg.c:233
3257 msgid "Error creating HTML file"
3258 msgstr "Chyba při vytváření HTML souboru"
3259
3260 #: ../src/exphtmldlg.c:319
3261 msgid "Select HTML output file"
3262 msgstr "Vyberte výstupní HTML soubor"
3263
3264 #: ../src/exphtmldlg.c:383
3265 msgid "HTML Output File"
3266 msgstr "Výstupní HTML soubor"
3267
3268 #: ../src/exphtmldlg.c:392 ../src/expldifdlg.c:409 ../src/export.c:171
3269 #: ../src/import.c:170 ../src/importldif.c:685
3270 msgid "B_rowse"
3271 msgstr "_Procházet"
3272
3273 #: ../src/exphtmldlg.c:445
3274 msgid "Stylesheet"
3275 msgstr "Šablona stylu"
3276
3277 #. create sub items. for the menu item activation callback we pass the
3278 #. * index of label_colors[] as data parameter. for the None color we
3279 #. * pass an invalid (high) value. also we attach a data pointer so we
3280 #. * can always get back the Mainwindow pointer.
3281 #. create sub items. for the menu item activation callback we pass the
3282 #. * index of label_colors[] as data parameter. for the None color we
3283 #. * pass an invalid (high) value. also we attach a data pointer so we
3284 #. * can always get back the SummaryView pointer.
3285 #: ../src/exphtmldlg.c:453 ../src/gtk/colorlabel.c:406
3286 #: ../src/gtk/gtkaspell.c:1571 ../src/gtk/gtkaspell.c:2231
3287 #: ../src/gtk/menu.c:125 ../src/mainwindow.c:1174
3288 #: ../src/plugins/archive/archiver_prefs.c:241
3289 #: ../src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:187 ../src/prefs_account.c:949
3290 #: ../src/prefs_toolbar.c:780 ../src/prefs_toolbar.c:1465
3291 #: ../src/summaryview.c:6008
3292 msgid "None"
3293 msgstr "Žádná"
3294
3295 #: ../src/exphtmldlg.c:454 ../src/prefs_folder_item.c:512
3296 #: ../src/prefs_other.c:116 ../src/prefs_other.c:408
3297 msgid "Default"
3298 msgstr "Výchozí"
3299
3300 #: ../src/exphtmldlg.c:455 ../src/plugins/pgpcore/select-keys.c:244
3301 #: ../src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:148
3302 msgid "Full"
3303 msgstr "Úplná"
3304
3305 #: ../src/exphtmldlg.c:456
3306 msgid "Custom"
3307 msgstr "Vlastní"
3308
3309 #: ../src/exphtmldlg.c:457
3310 msgid "Custom-2"
3311 msgstr "Vlastní-2"
3312
3313 #: ../src/exphtmldlg.c:458
3314 msgid "Custom-3"
3315 msgstr "Vlastní-3"
3316
3317 #: ../src/exphtmldlg.c:459
3318 msgid "Custom-4"
3319 msgstr "Vlastní-4"
3320
3321 #: ../src/exphtmldlg.c:466
3322 msgid "Full Name Format"
3323 msgstr "Celé jméno"
3324
3325 #: ../src/exphtmldlg.c:474
3326 msgid "First Name, Last Name"
3327 msgstr "Jméno, příjmení"
3328
3329 #: ../src/exphtmldlg.c:475
3330 msgid "Last Name, First Name"
3331 msgstr "Příjmení, jméno"
3332
3333 #: ../src/exphtmldlg.c:482
3334 msgid "Color Banding"
3335 msgstr "Barevné značení"
3336
3337 #: ../src/exphtmldlg.c:488
3338 msgid "Format Email Links"
3339 msgstr "Formátovat adresy jako odkazy"
3340
3341 #: ../src/exphtmldlg.c:494
3342 msgid "Format User Attributes"
3343 msgstr "Exportovat uživatelské atributy"
3344
3345 #: ../src/exphtmldlg.c:539 ../src/expldifdlg.c:612 ../src/importldif.c:892
3346 msgid "Address Book :"
3347 msgstr "Kniha adres :"
3348
3349 #: ../src/exphtmldlg.c:549 ../src/expldifdlg.c:622 ../src/importldif.c:902
3350 msgid "File Name :"
3351 msgstr "Název souboru :"
3352
3353 #: ../src/exphtmldlg.c:559
3354 msgid "Open with Web Browser"
3355 msgstr "Otevřít ve webovém prohlížeči"
3356
3357 #: ../src/exphtmldlg.c:591
3358 msgid "Export Address Book to HTML File"
3359 msgstr "Exportovat databázi adres do HTML souboru"
3360
3361 #: ../src/exphtmldlg.c:656 ../src/expldifdlg.c:720 ../src/importldif.c:1021
3362 msgid "File Info"
3363 msgstr "Informace o souboru"
3364
3365 #: ../src/exphtmldlg.c:657
3366 msgid "Format"
3367 msgstr "Formát"
3368
3369 #: ../src/expldifdlg.c:108
3370 msgid "Please specify output directory and LDIF filename to create."
3371 msgstr ""
3372 "Zadejte prosím výstupní adresář a název LDIF souboru, který bude vytvořen."
3373
3374 #: ../src/expldifdlg.c:111
3375 msgid "Specify parameters to format distinguished name."
3376 msgstr "Upřesněte způsob formátování rozlišovacího jména (dn)."
3377
3378 #: ../src/expldifdlg.c:187
3379 #, c-format
3380 msgid ""
3381 "LDIF Output Directory '%s'\n"
3382 "does not exist. OK to create new directory?"
3383 msgstr ""
3384 "Výstupní adresář pro LDIF soubor '%s'\n"
3385 "neexistuje. Mám vytvořit nový adresář?"
3386
3387 #: ../src/expldifdlg.c:190
3388 msgid "Create Directory"
3389 msgstr "Vytvořit adresář"
3390
3391 #: ../src/expldifdlg.c:199
3392 #, c-format
3393 msgid ""
3394 "Could not create output directory for LDIF file:\n"
3395 "%s"
3396 msgstr ""
3397 "Nelze vytvořit výstupní adresář pro LDIF soubor:\n"
3398 "%s"
3399
3400 #: ../src/expldifdlg.c:241
3401 msgid "Suffix was not supplied"
3402 msgstr "Přípona nebyla specifikována"
3403
3404 #: ../src/expldifdlg.c:243
3405 msgid ""
3406 "A suffix is required if data is to be used for an LDAP server. Are you sure "
3407 "you wish to proceed without a suffix?"
3408 msgstr ""
3409 "Přípona je nutná, pokud mají být data použita pro LDAP server. Opravdu "
3410 "chcete pokračovat bez uvedení přípony?"
3411
3412 #: ../src/expldifdlg.c:261
3413 msgid "Error creating LDIF file"
3414 msgstr "Chyba při vytváření LDIF souboru"
3415
3416 #: ../src/expldifdlg.c:336
3417 msgid "Select LDIF output file"
3418 msgstr "Vyberte výstupní LDIF soubor"
3419
3420 #: ../src/expldifdlg.c:400
3421 msgid "LDIF Output File"
3422 msgstr "Výstupní LDIF soubor"
3423
3424 #: ../src/expldifdlg.c:431
3425 msgid ""
3426 "The address book Unique ID is used to create a DN that is formatted similar "
3427 "to:\n"
3428 "  uid=102376,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
3429 msgstr ""
3430 "Pro vytvoření rozlišovacího jména (dn) bude použito unikátní id (uid) z "
3431 "knihy adres. Výsledek bude podobný jako:\n"
3432 "  uid=102376,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
3433
3434 #: ../src/expldifdlg.c:437
3435 msgid ""
3436 "The address book Display Name is used to create a DN that is formatted "
3437 "similar to:\n"
3438 "  cn=John Doe,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
3439 msgstr ""
3440 "Pro vytvoření rozlišovacího jména (dn) bude použito zobrazované jméno "
3441 "(display name) z knihy adres. Výsledek bude podobný jako:\n"
3442 "  cn=John Doe,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
3443
3444 #: ../src/expldifdlg.c:443
3445 msgid ""
3446 "The first Email Address belonging to a person is used to create a DN that is "
3447 "formatted similar to:\n"
3448 "  mail=john.doe@domain.com,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
3449 msgstr ""
3450 "Pro vytvoření rozlišovacího jména (dn) bude použita první e-mailová adresa "
3451 "patřící uživateli (mail). Výsledek bude podobný jako:\n"
3452 "  mail=john.doe@domain.com,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
3453
3454 #: ../src/expldifdlg.c:489
3455 msgid "Suffix"
3456 msgstr "Přípona"
3457
3458 #: ../src/expldifdlg.c:499
3459 msgid ""
3460 "The suffix is used to create a \"Distinguished Name\" (or DN) for an LDAP "
3461 "entry. Examples include:\n"
3462 "  dc=claws-mail,dc=org\n"
3463 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
3464 "  o=Organization Name,c=Country\n"
3465 msgstr ""
3466 "Přípona je používána pro vytvoření \"Rozlišovacího jména\" (dn) pro položku "
3467 "LDAP. Příklady:\n"
3468 "  dc=claws-mail,dc=org\n"
3469 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
3470 "  o=Organization Name,c=Country\n"
3471
3472 #: ../src/expldifdlg.c:507
3473 msgid "Relative DN"
3474 msgstr "Relativní DN"
3475
3476 #: ../src/expldifdlg.c:515
3477 msgid "Unique ID"
3478 msgstr "Unikátní ID (uid)"
3479
3480 #: ../src/expldifdlg.c:523
3481 msgid ""
3482 "The LDIF file contains several data records that are usually loaded into an "
3483 "LDAP server. Each data record in the LDIF file is uniquely identified by a "
3484 "\"Distinguished Name\" (or DN). The suffix is appended to the \"Relative "
3485 "Distinguished Name\" (or RDN) to create the DN. Please select one of the "
3486 "available RDN options that will be used to create the DN."
3487 msgstr ""
3488 "LDIF soubor obsahuje několik záznamů, které jsou obvykle určeny pro načtená "
3489 "do LDAP serveru. Každý záznam v LDIF souboru je jednoznačně identifikován "
3490 "\"Rozlišovacím jménem\" (dn). Rozlišovací jméno je tvořeno \"Relativním "
3491 "rozlišovacím jménem\" (rdn) a příponou. Vyberte jedno z možných rdn, které "
3492 "má být použito pro vytvoření dn."
3493
3494 #: ../src/expldifdlg.c:543
3495 msgid "Use DN attribute if present in data"
3496 msgstr "Použít DN atribut, pokud je obsažen v datech"
3497
3498 #: ../src/expldifdlg.c:548
3499 msgid ""
3500 "The addressbook may contain entries that were previously imported from an "
3501 "LDIF file. The \"Distinguished Name\" (DN) user attribute, if present in the "
3502 "address book data, may be used in the exported LDIF file. The RDN selected "
3503 "above will be used if the DN user attribute is not found."
3504 msgstr ""
3505 "Kniha adres může obsahovat položky, které byly dříve importovány z LDIF "
3506 "souboru. Pokud je v datech knihy adres obsažen atribut DN, může být použit "
3507 "ve vytvářeném LDIF souboru. RDN vybrané výše bude použito, pokud atribut DN "
3508 "nebude nalezen."
3509
3510 #: ../src/expldifdlg.c:558
3511 msgid "Exclude record if no Email Address"
3512 msgstr "Vyloučit záznamy bez e-mailových adres"
3513
3514 #: ../src/expldifdlg.c:563
3515 msgid ""
3516 "An addressbook may contain entries without Email Addresses. Check this "
3517 "option to ignore these records."
3518 msgstr ""
3519 "Kniha adres může obsahovat záznamy bez e-mailových adres. Pokud zaškrtnete "
3520 "tuto volbu, budou tyto záznamy ignorovány."
3521
3522 #: ../src/expldifdlg.c:655
3523 msgid "Export Address Book to LDIF File"
3524 msgstr "Exportovat knihu adres do LDIF souboru"
3525
3526 #: ../src/expldifdlg.c:721
3527 msgid "Distinguished Name"
3528 msgstr "Rozlišovací jméno (dn)"
3529
3530 #: ../src/export.c:113 ../src/summaryview.c:8117
3531 msgid "Export to mbox file"
3532 msgstr "Exportovat do mbox souboru"
3533
3534 #: ../src/export.c:131
3535 msgid "Locate the folder to export and specify the mbox file."
3536 msgstr "Určete zdrojovou složku a cílový mbox soubor."
3537
3538 #: ../src/export.c:142
3539 msgid "Source folder:"
3540 msgstr "Zdrojová složka:"
3541
3542 #: ../src/export.c:148 ../src/import.c:142
3543 msgid "Mbox file:"
3544 msgstr "Mbox soubor:"
3545
3546 #: ../src/export.c:203
3547 msgid "Target mbox filename can't be left empty."
3548 msgstr "Cílový mbox soubor musí být určen."
3549
3550 #: ../src/export.c:208
3551 msgid "Source folder can't be left empty."
3552 msgstr "Zdrojová složka musí být určena."
3553
3554 #: ../src/export.c:221
3555 msgid "Couldn't find the source folder."
3556 msgstr "Zdrojová složka nebyla nalezena."
3557
3558 #: ../src/export.c:245
3559 msgid "Select exporting file"
3560 msgstr "Vyberte soubor pro export"
3561
3562 #: ../src/exporthtml.c:767
3563 msgid "Full Name"
3564 msgstr "Celý název"
3565
3566 #: ../src/exporthtml.c:771 ../src/importldif.c:1022
3567 #: ../src/plugins/archive/archiver_gtk.c:736
3568 msgid "Attributes"
3569 msgstr "Atributy"
3570
3571 #: ../src/exporthtml.c:974
3572 msgid "Claws Mail Address Book"
3573 msgstr "Claws Mail kniha adres"
3574
3575 #: ../src/exporthtml.c:1088 ../src/exportldif.c:623
3576 msgid "Name already exists but is not a directory."
3577 msgstr "Vybraný název existuje ale není názvem adresáře."
3578
3579 #: ../src/exporthtml.c:1091 ../src/exportldif.c:626
3580 msgid "No permissions to create directory."
3581 msgstr "Nemohu vytvořit adresář."
3582
3583 #: ../src/exporthtml.c:1094 ../src/exportldif.c:629
3584 msgid "Name is too long."
3585 msgstr "Název je příliš dlouhý."
3586
3587 #: ../src/exporthtml.c:1097 ../src/exportldif.c:632
3588 msgid "Not specified."
3589 msgstr "Není uveden."
3590
3591 #: ../src/file_checker.c:76
3592 #, c-format
3593 msgid "The file %s is missing! Do you want to use the backup file from %s?"
3594 msgstr "Soubor %s chybí! Chcete použít zazálohovaný soubor z %s?"
3595
3596 #: ../src/file_checker.c:84 ../src/file_checker.c:106
3597 #, c-format
3598 msgid "Could not copy %s to %s"
3599 msgstr "Nemohu zkopírovat %s do %s"
3600
3601 #: ../src/file_checker.c:98
3602 #, c-format
3603 msgid ""
3604 "The file %s is empty or corrupted! Do you want to use the backup file from "
3605 "%s?"
3606 msgstr ""
3607 "Soubor %s je prázdný nebo poškozen! Chcete použít zazálohovaný soubor z %s?"
3608
3609 #: ../src/filtering.c:619 ../src/filtering.c:694 ../src/filtering.c:723
3610 msgid "rule is not account-based\n"
3611 msgstr ""
3612
3613 #: ../src/filtering.c:623
3614 #, c-format
3615 msgid ""
3616 "rule is account-based [id=%d, name='%s'], matching the account currently "
3617 "used to retrieve messages\n"
3618 msgstr ""
3619
3620 #: ../src/filtering.c:625 ../src/filtering.c:642 ../src/filtering.c:643
3621 #: ../src/filtering.c:667 ../src/filtering.c:685 ../src/filtering.c:712
3622 #: ../src/filtering.c:713 ../src/filtering.c:730 ../src/filtering.c:731
3623 msgid "NON_EXISTENT"
3624 msgstr ""
3625
3626 #: ../src/filtering.c:633
3627 msgid ""
3628 "rule is account-based, not matching the account currently used to retrieve "
3629 "messages\n"
3630 msgstr ""
3631
3632 #: ../src/filtering.c:640
3633 #, c-format
3634 msgid ""
3635 "rule is account-based [id=%d, name='%s'], not matching the account currently "
3636 "used to retrieve messages [id=%d, name='%s']\n"
3637 msgstr ""
3638
3639 #: ../src/filtering.c:659
3640 msgid ""
3641 "rule is not account-based, all rules are applied on user request anyway\n"
3642 msgstr ""
3643
3644 #: ../src/filtering.c:665
3645 #, c-format
3646 msgid ""
3647 "rule is account-based [id=%d, name='%s'], but all rules are applied on user "
3648 "request\n"
3649 msgstr ""
3650
3651 #: ../src/filtering.c:683
3652 #, c-format
3653 msgid "rule is account-based [id=%d, name='%s'], skipped on user request\n"
3654 msgstr ""
3655
3656 #: ../src/filtering.c:688
3657 msgid "rule is account-based, skipped on user request\n"
3658 msgstr ""
3659
3660 #: ../src/filtering.c:710
3661 #, c-format
3662 msgid ""
3663 "rule is account-based [id=%d, name='%s'], not matching current account [id="
3664 "%d, name='%s']\n"
3665 msgstr ""
3666
3667 #: ../src/filtering.c:716
3668 msgid "rule is account-based, not matching current account\n"
3669 msgstr ""
3670
3671 #: ../src/filtering.c:728
3672 #, c-format
3673 msgid ""
3674 "rule is account-based [id=%d, name='%s'], current account [id=%d, "
3675 "name='%s']\n"
3676 msgstr ""
3677
3678 #: ../src/filtering.c:768
3679 #, c-format
3680 msgid "applying action [ %s ]\n"
3681 msgstr ""
3682
3683 #: ../src/filtering.c:773
3684 msgid "action could not apply\n"
3685 msgstr ""
3686
3687 #: ../src/filtering.c:775
3688 #, c-format
3689 msgid "no further processing after action [ %s ]\n"
3690 msgstr ""
3691
3692 #: ../src/filtering.c:826
3693 #, fuzzy, c-format
3694 msgid "processing rule '%s' [ %s ]\n"
3695 msgstr "S_pustit pravidla zpracování"
3696
3697 #: ../src/filtering.c:830
3698 #, c-format
3699 msgid "processing rule <unnamed> [ %s ]\n"
3700 msgstr ""
3701
3702 #: ../src/filtering.c:848
3703 #, c-format
3704 msgid "disabled rule '%s' [ %s ]\n"
3705 msgstr ""
3706
3707 #: ../src/filtering.c:852
3708 #, c-format
3709 msgid "disabled rule <unnamed> [ %s ]\n"
3710 msgstr ""
3711
3712 #: ../src/filtering.c:890
3713 #, fuzzy
3714 msgid "undetermined"
3715 msgstr "Nedefinovaná"
3716
3717 #: ../src/filtering.c:894
3718 #, fuzzy
3719 msgid "incorporation"
3720 msgstr "filtrování při začlenění zpráv"
3721
3722 #: ../src/filtering.c:898
3723 #, fuzzy
3724 msgid "manually"
3725 msgstr "_Manuál"
3726
3727 #: ../src/filtering.c:902
3728 #, fuzzy
3729 msgid "folder processing"
3730 msgstr "Spustit pravidl_o zpracování složky"
3731
3732 #: ../src/filtering.c:906
3733 #, fuzzy
3734 msgid "pre-processing"
3735 msgstr "Před zpracování..."
3736
3737 #: ../src/filtering.c:910
3738 #, fuzzy
3739 msgid "post-processing"
3740 msgstr "Následné zpracování..."
3741
3742 #: ../src/filtering.c:927
3743 #, c-format
3744 msgid ""
3745 "filtering message (%s%s%s)\n"
3746 "%smessage file: %s\n"
3747 "%s%s %s\n"
3748 "%s%s %s\n"
3749 "%s%s %s\n"
3750 "%s%s %s\n"
3751 msgstr ""
3752
3753 #: ../src/filtering.c:929 ../src/filtering.c:938
3754 msgid ": "
3755 msgstr ""
3756
3757 #: ../src/filtering.c:936
3758 #, c-format
3759 msgid ""
3760 "filtering message (%s%s%s)\n"
3761 "%smessage file: %s\n"
3762 msgstr ""
3763
3764 #: ../src/folder.c:1564 ../src/foldersel.c:403 ../src/prefs_folder_item.c:306
3765 msgid "Inbox"
3766 msgstr "Doručená pošta"
3767
3768 #: ../src/folder.c:1568 ../src/foldersel.c:407
3769 msgid "Sent"
3770 msgstr "Odeslaná pošta"
3771
3772 #: ../src/folder.c:1572 ../src/foldersel.c:411
3773 #: ../src/plugins/attachwarner/attachwarner.c:219
3774 #: ../src/prefs_folder_item.c:309
3775 msgid "Queue"
3776 msgstr "Fronta"
3777
3778 #: ../src/folder.c:1576 ../src/foldersel.c:415 ../src/prefs_folder_item.c:310
3779 msgid "Trash"
3780 msgstr "Koš"
3781
3782 #: ../src/folder.c:1580 ../src/foldersel.c:419 ../src/prefs_folder_item.c:308
3783 msgid "Drafts"
3784 msgstr "Koncepty"
3785
3786 #: ../src/folder.c:2010
3787 #, c-format
3788 msgid "Processing (%s)...\n"
3789 msgstr "Zpracovávám (%s)...\n"
3790
3791 #. move messages
3792 #: ../src/folder.c:3255
3793 #, c-format
3794 msgid "Copying %s to %s...\n"
3795 msgstr "Kopíruji %s do %s...\n"
3796
3797 #: ../src/folder.c:3255
3798 #, c-format
3799 msgid "Moving %s to %s...\n"
3800 msgstr "Přesouvám %s do %s...\n"
3801
3802 #: ../src/folder.c:3563
3803 #, c-format
3804 msgid "Updating cache for %s..."
3805 msgstr "Aktualizuji vyrovnávací paměť pro %s..."
3806
3807 #: ../src/folder.c:4426
3808 msgid "Processing messages..."
3809 msgstr "Zpracovávám zprávy..."
3810
3811 #: ../src/folder.c:4562
3812 #, c-format
3813 msgid "Synchronising %s for offline use...\n"
3814 msgstr "Synchronizuji %s pro použití offline...\n"
3815
3816 #: ../src/foldersel.c:247
3817 msgid "Select folder"
3818 msgstr "Vybrat složku"
3819
3820 #: ../src/foldersel.c:583 ../src/imap_gtk.c:199 ../src/mh_gtk.c:147
3821 #: ../src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:241
3822 #: ../src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:91
3823 msgid "NewFolder"
3824 msgstr "Nová složka"
3825
3826 #: ../src/foldersel.c:591 ../src/imap_gtk.c:210 ../src/imap_gtk.c:216
3827 #: ../src/imap_gtk.c:272 ../src/imap_gtk.c:277 ../src/mh_gtk.c:155
3828 #: ../src/mh_gtk.c:259 ../src/news_gtk.c:315
3829 #: ../src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:249
3830 #: ../src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:416
3831 #: ../src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:97
3832 #: ../src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:339
3833 #: ../src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:2040
3834 #, c-format
3835 msgid "'%c' can't be included in folder name."
3836 msgstr "'%c' nemůže být obsaženo ve jméně složky."
3837
3838 #: ../src/foldersel.c:601 ../src/imap_gtk.c:226 ../src/imap_gtk.c:284
3839 #: ../src/mh_gtk.c:165 ../src/mh_gtk.c:266 ../src/news_gtk.c:322
3840 #: ../src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:261
3841 #: ../src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:425
3842 #: ../src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:107
3843 #: ../src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:346
3844 #: ../src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:2047
3845 #, c-format
3846 msgid "The folder '%s' already exists."
3847 msgstr "Složka '%s' už existuje."
3848
3849 #: ../src/foldersel.c:608 ../src/imap_gtk.c:232 ../src/mh_gtk.c:171
3850 #: ../src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:268
3851 #: ../src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:113
3852 #, c-format
3853 msgid "Can't create the folder '%s'."
3854 msgstr "Nemohu vytvořit složku '%s'."
3855
3856 #: ../src/folderview.c:230
3857 msgid "Mark all re_ad"
3858 msgstr "Označit všechny jako _přečtené"
3859
3860 #: ../src/folderview.c:232
3861 msgid "R_un processing rules"
3862 msgstr "S_pustit pravidla zpracování"
3863
3864 #: ../src/folderview.c:233 ../src/mainwindow.c:544
3865 msgid "_Search folder..."
3866 msgstr "_Prohledat složku..."
3867
3868 #: ../src/folderview.c:235
3869 msgid "Process_ing..."
3870 msgstr "_Zpracování..."
3871
3872 #: ../src/folderview.c:236
3873 msgid "Empty _trash..."
3874 msgstr "Vyprázdnit _koš..."
3875
3876 #: ../src/folderview.c:237
3877 msgid "Send _queue..."
3878 msgstr "Odeslat _frontu..."
3879
3880 #. F_COL_FOLDER
3881 #: ../src/folderview.c:380 ../src/folderview.c:427
3882 #: ../src/plugins/notification/notification_lcdproc.c:141
3883 #: ../src/prefs_folder_column.c:79 ../src/prefs_matcher.c:388
3884 #: ../src/summaryview.c:6284
3885 msgid "New"
3886 msgstr "Nové"
3887
3888 #. F_COL_NEW
3889 #: ../src/folderview.c:381 ../src/folderview.c:428
3890 #: ../src/plugins/notification/notification_lcdproc.c:145
3891 #: ../src/prefs_folder_column.c:80 ../src/prefs_matcher.c:387
3892 #: ../src/summaryview.c:6286
3893 msgid "Unread"
3894 msgstr "Nepřečtené"
3895
3896 #. F_COL_UNREAD
3897 #: ../src/folderview.c:382
3898 #: ../src/plugins/notification/notification_lcdproc.c:149
3899 #: ../src/prefs_folder_column.c:81
3900 msgid "Total"
3901 msgstr "Celkem"
3902
3903 #. TRANSLATORS: This in Number sign in American style
3904 #. S_COL_SIZE
3905 #: ../src/folderview.c:430 ../src/summaryview.c:446
3906 msgid "#"
3907 msgstr "#"
3908
3909 #: ../src/folderview.c:760
3910 msgid "Setting folder info..."
3911 msgstr "Nastavuji informace o složce..."
3912
3913 #: ../src/folderview.c:823 ../src/summaryview.c:4117 ../src/summaryview.c:4119
3914 msgid "Mark all as read"
3915 msgstr "Označit všechny jako přečtené"
3916
3917 #: ../src/folderview.c:824 ../src/summaryview.c:4118
3918 msgid "Do you really want to mark all mails in this folder as read?"
3919 msgstr "Opravdu chcete označit všechny zprávy v této složce jako přečtené?"
3920
3921 #: ../src/folderview.c:982 ../src/imap.c:4528 ../src/mainwindow.c:5134
3922 #: ../src/setup.c:91
3923 #, c-format
3924 msgid "Scanning folder %s%c%s..."
3925 msgstr "Prohledávám složku %s%c%s ..."
3926
3927 #: ../src/folderview.c:986 ../src/imap.c:4533 ../src/mainwindow.c:5139
3928 #: ../src/setup.c:96
3929 #, c-format
3930 msgid "Scanning folder %s..."
3931 msgstr "Prohledávám složku %s ..."
3932
3933 #: ../src/folderview.c:1017
3934 msgid "Rebuild folder tree"
3935 msgstr "Obnovit strom složek"
3936
3937 #: ../src/folderview.c:1018
3938 msgid ""
3939 "Rebuilding the folder tree will remove local caches. Do you want to continue?"
3940 msgstr ""
3941 "Obnovení stromu složek vyčistí všechny lokální vyrovnávací paměti. Chcete "
3942 "pokračovat?"
3943
3944 #: ../src/folderview.c:1028
3945 msgid "Rebuilding folder tree..."
3946 msgstr "Provádím obnovu stromu složek..."
3947
3948 #: ../src/folderview.c:1030
3949 msgid "Scanning folder tree..."
3950 msgstr "Prohledávám strom složek..."
3951
3952 #: ../src/folderview.c:1121
3953 #, c-format
3954 msgid "Couldn't scan folder %s\n"
3955 msgstr "Nepodařilo se načíst obsah adresáře %s\n"
3956
3957 #: ../src/folderview.c:1175
3958 msgid "Checking for new messages in all folders..."
3959 msgstr "Zjišťuji nové zprávy ve všech složkách..."
3960
3961 #: ../src/folderview.c:2005
3962 #, c-format
3963 msgid "Closing folder %s..."
3964 msgstr "Zavírám složku %s..."
3965
3966 #. Open Folder
3967 #. TODO: wwp: avoid displaying (null) in the status bar
3968 #: ../src/folderview.c:2100
3969 #, c-format
3970 msgid "Opening folder %s..."
3971 msgstr "Otevírám složku %s..."
3972
3973 #: ../src/folderview.c:2118
3974 msgid "Folder could not be opened."
3975 msgstr "Složku nelze otevřít."
3976
3977 #: ../src/folderview.c:2261 ../src/mainwindow.c:2877 ../src/mainwindow.c:2881
3978 msgid "Empty trash"
3979 msgstr "Vyprázdnit koš"
3980
3981 #: ../src/folderview.c:2262
3982 msgid "Delete all messages in trash?"
3983 msgstr "Odstranit všechny zprávy v koši?"
3984
3985 #: ../src/folderview.c:2263
3986 msgid "+_Empty trash"
3987 msgstr "+_Vyprázdnit koš"
3988
3989 #: ../src/folderview.c:2307 ../src/inc.c:1540 ../src/toolbar.c:2607
3990 msgid "Offline warning"
3991 msgstr "Varování offline režimu"
3992
3993 #: ../src/folderview.c:2308 ../src/toolbar.c:2608
3994 msgid "You're working offline. Override?"
3995 msgstr "Pracujete v režimu offline. Přepnout?"
3996
3997 #: ../src/folderview.c:2319 ../src/toolbar.c:2627
3998 msgid "Send queued messages"
3999 msgstr "Odeslat pozdržené zprávy"
4000
4001 #: ../src/folderview.c:2320 ../src/toolbar.c:2628
4002 msgid "Send all queued messages?"
4003 msgstr "Odeslat všechny zprávy ve frontě pozdržených zpráv?"
4004
4005 #: ../src/folderview.c:2321 ../src/messageview.c:854 ../src/messageview.c:871
4006 #: ../src/toolbar.c:2629
4007 msgid "_Send"
4008 msgstr "_Odeslat"
4009
4010 #: ../src/folderview.c:2329 ../src/toolbar.c:2647
4011 msgid "Some errors occurred while sending queued messages."
4012 msgstr "Při posílání pozdržených zpráv nastala stejná chyba."
4013
4014 #: ../src/folderview.c:2332 ../src/main.c:2714 ../src/toolbar.c:2650
4015 #, c-format
4016 msgid ""
4017 "Some errors occurred while sending queued messages:\n"
4018 "%s"
4019 msgstr ""
4020 "Při odesílání pozdržených zpráv nastala chyba:\n"
4021 "%s"
4022
4023 #: ../src/folderview.c:2409
4024 #, c-format
4025 msgid "Do you really want to copy folder '%s' in '%s'?"
4026 msgstr "Opravdu chcete složku '%s' zkopírovat do '%s' ?"
4027
4028 #: ../src/folderview.c:2410
4029 #, c-format
4030 msgid "Do you really want to make folder '%s' a subfolder of '%s'?"
4031 msgstr "Opravdu chcete složku '%s' učinit podsložkou složky '%s' ?"
4032
4033 #: ../src/folderview.c:2412
4034 msgid "Copy folder"
4035 msgstr "Kopírovat složku"
4036
4037 #: ../src/folderview.c:2412
4038 msgid "Move folder"
4039 msgstr "Přesunout složku"
4040
4041 #: ../src/folderview.c:2423
4042 #, c-format
4043 msgid "Copying %s to %s..."
4044 msgstr "Kopíruji %s do %s..."
4045
4046 #: ../src/folderview.c:2423
4047 #, c-format
4048 msgid "Moving %s to %s..."
4049 msgstr "Přesouvám %s do %s..."
4050
4051 #: ../src/folderview.c:2454
4052 msgid "Source and destination are the same."
4053 msgstr "Zdroj i cíl jsou totožné."
4054
4055 #: ../src/folderview.c:2457
4056 msgid "Can't copy a folder to one of its children."
4057 msgstr "Nelze kopírovat složku do své vlastní podsložky."
4058
4059 #: ../src/folderview.c:2458
4060 msgid "Can't move a folder to one of its children."
4061 msgstr "Nelze přesunout složku do své vlastní podsložky."
4062
4063 #: ../src/folderview.c:2461
4064 msgid "A folder cannot be moved between different mailboxes."
4065 msgstr "Složka nemůže být přesouvána mezi různými poštovními schránkami."
4066
4067 #: ../src/folderview.c:2464
4068 msgid "Copy failed!"
4069 msgstr "Kopírování se nezdařilo!"
4070
4071 #: ../src/folderview.c:2464
4072 msgid "Move failed!"
4073 msgstr "Přesun se nezdařil!"
4074
4075 #: ../src/folderview.c:2515
4076 #, c-format
4077 msgid "Processing configuration for folder %s"
4078 msgstr "Zpracování složky - pravidla pro složku %s"
4079
4080 #: ../src/folderview.c:2943 ../src/summaryview.c:4558
4081 #: ../src/summaryview.c:4657
4082 msgid "The destination folder can only be used to store subfolders."
4083 msgstr "Cílová složka může být použita pouze k uložení podsložek."
4084
4085 #: ../src/grouplistdialog.c:161
4086 msgid "Newsgroup subscription"
4087 msgstr "Přihlásit diskusní skupiny"
4088
4089 #: ../src/grouplistdialog.c:178
4090 msgid "Select newsgroups for subscription:"
4091 msgstr "Vyberte diskuzní skupinu pro přihlášení:"
4092
4093 #: ../src/grouplistdialog.c:184
4094 msgid "Find groups:"
4095 msgstr "Najít skupiny:"
4096
4097 #: ../src/grouplistdialog.c:192
4098 msgid " Search "
4099 msgstr " Vyhledat "
4100
4101 #: ../src/grouplistdialog.c:204
4102 msgid "Newsgroup name"
4103 msgstr "Název diskusní skupiny"
4104
4105 #: ../src/grouplistdialog.c:205
4106 msgid "Messages"
4107 msgstr "Zprávy"
4108
4109 #: ../src/grouplistdialog.c:206
4110 msgid "Type"
4111 msgstr "Typ"
4112
4113 #: ../src/grouplistdialog.c:347
4114 msgid "moderated"
4115 msgstr "moderovaný"
4116
4117 #: ../src/grouplistdialog.c:349
4118 msgid "readonly"
4119 msgstr "pouze pro čtení"
4120
4121 #: ../src/grouplistdialog.c:351 ../src/plugins/att_remover/att_remover.c:297
4122 #: ../src/plugins/vcalendar/vcal_manager.c:113
4123 #: ../src/plugins/vcalendar/vcal_manager.c:146
4124 msgid "unknown"
4125 msgstr "neznámý"
4126
4127 #: ../src/grouplistdialog.c:422
4128 msgid "Can't retrieve newsgroup list."
4129 msgstr "Nemohu načíst seznam diskuzních skupin."
4130
4131 #: ../src/grouplistdialog.c:459 ../src/gtk/gtkutils.c:1905
4132 #: ../src/summaryview.c:1579
4133 msgid "Done."
4134 msgstr "Hotovo."
4135
4136 #: ../src/grouplistdialog.c:492
4137 #, c-format
4138 msgid "%d newsgroups received (%s read)"
4139 msgstr "%d diskuzních skupin přijato (%s načteno)"
4140
4141 #: ../src/gtk/about.c:132
4142 msgid ""
4143 "Claws Mail is a lightweight, fast and highly-configurable email client.\n"
4144 "\n"
4145 "For further information visit the Claws Mail website:\n"
4146 msgstr ""
4147 "Claws Mail je rychlý a bohatě konfigurovatelný e-mailový klient.\n"
4148 "\n"
4149 "Pro další informace navštivte webové stránky Claws Mail:\n"
4150
4151 #: ../src/gtk/about.c:138
4152 msgid ""
4153 "\n"
4154 "\n"
4155 "For support and discussion subscribe to the Claws Mail users' mailing list:\n"
4156 msgstr ""
4157 "\n"
4158 "\n"
4159 "Pro podporu a diskuze se přihlaste do mailových konferencí Claws Mail:\n"
4160
4161 #: ../src/gtk/about.c:143
4162 msgid ""
4163 "\n"
4164 "\n"
4165 "Claws Mail is free software released under the GPL. If you wish to donate to "
4166 "the Claws Mail project you can do so at:\n"
4167 msgstr ""
4168 "\n"
4169 "\n"
4170 "Claws Mail je volně šiřitelný software distribuovaný pod licencí GPL. Pokud "
4171 "chcete přispět na projekt Claws Mail, můžete tak učinit na:\n"
4172
4173 #: ../src/gtk/about.c:159
4174 msgid ""
4175 "\n"
4176 "\n"
4177 "Copyright (C) 1999-2014\n"
4178 "The Claws Mail Team\n"
4179 " and Hiroyuki Yamamoto"
4180 msgstr ""
4181 "\n"
4182 "\n"
4183 "Copyright (C) 1999-2014\n"
4184 "The Claws Mail Team\n"
4185 " a Hiroyuki Yamamoto"
4186
4187 #: ../src/gtk/about.c:162
4188 msgid ""
4189 "\n"
4190 "\n"
4191 "System Information\n"
4192 msgstr ""
4193 "\n"
4194 "\n"
4195 "Informace o systému\n"
4196
4197 #: ../src/gtk/about.c:168
4198 #, c-format
4199 msgid ""
4200 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
4201 "Locale: %s (charset: %s)\n"
4202 "Operating System: %s %s (%s)"
4203 msgstr ""
4204 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
4205 "Lokalita: %s (znaková sada: %s)\n"
4206 "Operační systém: %s %s (%s)"
4207
4208 #: ../src/gtk/about.c:177
4209 #, c-format
4210 msgid ""
4211 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
4212 "Locale: %s (charset: %s)\n"
4213 "Operating System: %s"
4214 msgstr ""
4215 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
4216 "Lokalita: %s (znaková sada: %s)\n"
4217 "Operační systém: %s"
4218
4219 #: ../src/gtk/about.c:186
4220 #, c-format
4221 msgid ""
4222 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
4223 "Locale: %s (charset: %s)\n"
4224 "Operating System: unknown"
4225 msgstr ""
4226 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
4227 "Lokalita: %s (znaková sada: %s)\n"
4228 "Operační systém: neznámý"
4229
4230 #: ../src/gtk/about.c:243 ../src/prefs_themes.c:730 ../src/wizard.c:527
4231 msgid "The Claws Mail Team"
4232 msgstr "Tým Claws Mail"
4233
4234 #: ../src/gtk/about.c:262
4235 msgid "Previous team members"
4236 msgstr "Dřívější členové týmu"
4237
4238 #: ../src/gtk/about.c:281
4239 msgid "The translation team"
4240 msgstr "Překladatelský tým"
4241
4242 #: ../src/gtk/about.c:300
4243 msgid "Documentation team"
4244 msgstr "Tým pro dokumentaci"
4245
4246 #: ../src/gtk/about.c:319
4247 msgid "Logo"
4248 msgstr "Logo"
4249
4250 #: ../src/gtk/about.c:338
4251 msgid "Icons"
4252 msgstr "Ikony"
4253
4254 #: ../src/gtk/about.c:357
4255 msgid "Contributors"
4256 msgstr "Přispěvatelé"
4257
4258 #: ../src/gtk/about.c:405
4259 msgid "Compiled-in Features\n"
4260 msgstr "Zakompilované vlastnosti\n"
4261
4262 #: ../src/gtk/about.c:421
4263 msgctxt "compface"
4264 msgid "adds support for the X-Face header\n"
4265 msgstr "obrázky X-Face v hlavičce zprávy\n"
4266
4267 #: ../src/gtk/about.c:431
4268 msgctxt "Enchant"
4269 msgid "adds support for spell checking\n"
4270 msgstr "přidává podporu pro kontrolu pravopisu\n"
4271
4272 #: ../src/gtk/about.c:441
4273 msgctxt "GnuTLS"
4274 msgid "adds support for encrypted connections to servers\n"
4275 msgstr "přidává podporu pro šifrované spojení k severům\n"
4276
4277 #: ../src/gtk/about.c:451
4278 msgctxt "IPv6"
4279 msgid "adds support for IPv6 addresses, the new Internet addressing protocol\n"
4280 msgstr "přidává podporu IPv6 adres, nového protokolu adresování v Internetu\n"
4281
4282 #: ../src/gtk/about.c:462
4283 msgctxt "iconv"
4284 msgid "allows converting to and from different character sets\n"
4285 msgstr "konverze mezi různými znakovými sadami\n"
4286
4287 #: ../src/gtk/about.c:472
4288 msgctxt "JPilot"
4289 msgid "adds support for PalmOS addressbooks\n"
4290 msgstr "práce s adresáři PalmOS\n"
4291
4292 #: ../src/gtk/about.c:482
4293 msgctxt "LDAP"
4294 msgid "adds support for LDAP shared addressbooks\n"
4295 msgstr "práce s adresáři LDAP\n"
4296
4297 #: ../src/gtk/about.c:492
4298 msgctxt "libetpan"
4299 msgid "adds support for IMAP and NNTP servers\n"
4300 msgstr "přidává podporu IMAP a NNTP serverů\n"
4301
4302 #: ../src/gtk/about.c:502
4303 msgctxt "libSM"
4304 msgid "adds support for session handling\n"
4305 msgstr "správa X relací\n"
4306
4307 #: ../src/gtk/about.c:512
4308 msgctxt "NetworkManager"
4309 msgid "adds support for detection of network connection changes\n"
4310 msgstr "doplní podporu pro detekci změn síťových připojení\n"
4311
4312 #: ../src/gtk/about.c:544
4313 msgid ""
4314 "This program is free software; you can redistribute it and/or modify it "
4315 "under the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
4316 "Software Foundation; either version 3, or (at your option) any later "
4317 "version.\n"
4318 "\n"
4319 msgstr ""
4320 "Tento program je volně šiřitelný, můžete jej redistribuovat a/nebo měnit tak "
4321 "jak to popisuje GNU General Public License publikovaný Free Software "
4322 "Foundation a to ve verzi 3, nebo (podle vašeho uvážení) v jakékoliv pozdější "
4323 "verzi.\n"
4324 "\n"
4325
4326 #: ../src/gtk/about.c:550
4327 msgid ""
4328 "This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
4329 "ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
4330 "FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for "
4331 "more details.\n"
4332 "\n"
4333 msgstr ""
4334 "Tento program je šířen v dobré víře v jeho užitečnost, ale BEZ JAKÉKOLIV "
4335 "ZÁRUKY. Více detailů naleznete v GNU General Public License.\n"
4336 "\n"
4337
4338 #: ../src/gtk/about.c:568
4339 msgid ""
4340 "You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
4341 "this program. If not, see <"
4342 msgstr ""
4343 "Kopii GNU General Public License byste měli obdržet společně s tímto "
4344 "programem. Pokud ne, viz <"
4345
4346 #: ../src/gtk/about.c:573
4347 msgid ""
4348 ">. \n"
4349 "\n"
4350 msgstr ""
4351 ">. \n"
4352 "\n"
4353
4354 #: ../src/gtk/about.c:699 ../src/main.c:2538
4355 #, c-format
4356 msgid "Session statistics\n"
4357 msgstr "Statistiky sezení\n"
4358
4359 #: ../src/gtk/about.c:709 ../src/gtk/about.c:712 ../src/main.c:2548
4360 #: ../src/main.c:2551
4361 #, c-format
4362 msgid "Started: %s\n"
4363 msgstr "Spuštěno: %s\n"
4364
4365 #: ../src/gtk/about.c:719 ../src/main.c:2557
4366 #, c-format
4367 msgid "Incoming traffic\n"
4368 msgstr "Příchozí provoz\n"
4369
4370 #: ../src/gtk/about.c:722 ../src/main.c:2560
4371 #, c-format
4372 msgid "Received messages: %d\n"
4373 msgstr "Přijaté zprávy: %d\n"
4374
4375 #: ../src/gtk/about.c:729 ../src/main.c:2566
4376 #, c-format
4377 msgid "Outgoing traffic\n"
4378 msgstr "Odchozí provoz\n"
4379
4380 #: ../src/gtk/about.c:732 ../src/main.c:2569
4381 #, c-format
4382 msgid "New/redirected messages: %d\n"
4383 msgstr "Nové/přesměrované zprávy: %d\n"
4384
4385 #: ../src/gtk/about.c:737 ../src/main.c:2573
4386 #, c-format
4387 msgid "Replied messages: %d\n"
4388 msgstr "Zodpovězené zprávy: %d\n"
4389
4390 #: ../src/gtk/about.c:742 ../src/main.c:2577
4391 #, c-format
4392 msgid "Forwarded messages: %d\n"
4393 msgstr "Přeposlané zprávy: %d\n"
4394
4395 #: ../src/gtk/about.c:747 ../src/main.c:2581
4396 #, c-format
4397 msgid "Total outgoing messages: %d\n"
4398 msgstr "Celkem odchozích zpráv: %d\n"
4399
4400 #: ../src/gtk/about.c:774
4401 msgid "About Claws Mail"