2011-08-27 [paul] 3.7.9cvs52
[claws.git] / po / cs.po
1 # Czech translation of Claws Mail
2 # Copyright (C) 2000 Free Software Foundation, Inc.
3 # Jan Mura <jan_mura@altavista.com>, 2000.
4 #
5 msgid ""
6 msgstr ""
7 "Project-Id-Version: claws-mail\n"
8 "Report-Msgid-Bugs-To: paul@claws-mail.org\n"
9 "POT-Creation-Date: 2011-08-20 12:24+0100\n"
10 "PO-Revision-Date: 2011-08-20 14:37+0100\n"
11 "Last-Translator: David Vachulka <david@konstrukce-cad.com>\n"
12 "Language-Team: Czech <cs@li.org>\n"
13 "Language: cs\n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17 "X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
18 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(((n%100>=10 && n%100<=14) || (n%10>5)) ? 2 : (n%10>=2 && n%10<=4) ? 1 : 0);\n"
19
20 #: src/account.c:382
21 msgid ""
22 "Some composing windows are open.\n"
23 "Please close all the composing windows before editing the accounts."
24 msgstr ""
25 "Jsou stále otevřena nějaká okna s rozepsanou zprávou.\n"
26 "Před úpravou tohoto účtu zavřete prosím všechna tato okna."
27
28 #: src/account.c:429
29 msgid "Can't create folder."
30 msgstr "Nemohu vytvořit složku."
31
32 #: src/account.c:701
33 msgid "Edit accounts"
34 msgstr "Úpravy účtů"
35
36 #: src/account.c:722
37 msgid "Using 'Get Mail' will retrieve messages from your Accounts in the order given, the checkbox indicates which accounts will be included. Bold text indicates the default account."
38 msgstr "Funkce 'Přijmout ze všech účtů' načte zprávy z účtů v pořadí v jakém jsou zde uvedeny. Zaškrtnutím ve sloupci 'P' určíte, zda účet bude touto funkcí zpracován. Tučný text značí aktuální účet."
39
40 #: src/account.c:793
41 msgid " _Set as default account "
42 msgstr " Nastavit účet jako _výchozí "
43
44 #: src/account.c:888
45 msgid "Accounts with remote folders cannot be copied."
46 msgstr "Účty se vzdáleně umístěnými složkami (např. IMAP) nemohou být kopírovány."
47
48 #: src/account.c:895
49 #, c-format
50 msgid "Copy of %s"
51 msgstr "Kopie %s"
52
53 #: src/account.c:1054
54 #, c-format
55 msgid "Do you really want to delete the account '%s'?"
56 msgstr "Opravdu chcete odstranit účet '%s'?"
57
58 #: src/account.c:1056
59 msgid "(Untitled)"
60 msgstr "(Nepojmenovaný)"
61
62 #: src/account.c:1057
63 msgid "Delete account"
64 msgstr "Odstranit účet"
65
66 #: src/account.c:1528
67 msgid "Accounts List Get Column Name|G"
68 msgstr "P"
69
70 #: src/account.c:1534
71 msgid "'Get Mail' retrieves mail from the checked accounts"
72 msgstr "Funkce 'Přijmout poštu ze všech účtů' načte zprávy z účtů označených zaškrtnutím"
73
74 #: src/account.c:1541
75 #: src/addressadd.c:189
76 #: src/addressbook.c:124
77 #: src/addrduplicates.c:480
78 #: src/compose.c:6777
79 #: src/compose.c:7087
80 #: src/editaddress.c:1269
81 #: src/editaddress.c:1326
82 #: src/editaddress.c:1342
83 #: src/editbook.c:169
84 #: src/editgroup.c:287
85 #: src/editjpilot.c:256
86 #: src/editldap.c:428
87 #: src/editvcard.c:172
88 #: src/importmutt.c:222
89 #: src/importpine.c:221
90 #: src/mimeview.c:272
91 #: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:396
92 #: src/prefs_filtering.c:380
93 #: src/prefs_filtering.c:1934
94 #: src/prefs_template.c:77
95 msgid "Name"
96 msgstr "Jméno"
97
98 #: src/account.c:1549
99 #: src/prefs_account.c:1079
100 #: src/prefs_account.c:3887
101 msgid "Protocol"
102 msgstr "Protokol"
103
104 #: src/account.c:1557
105 #: src/ssl_manager.c:102
106 msgid "Server"
107 msgstr "Server"
108
109 #: src/action.c:380
110 #, c-format
111 msgid "Could not get message file %d"
112 msgstr "Nelze načíst soubor %d se zprávou"
113
114 #: src/action.c:411
115 msgid "Could not get message part."
116 msgstr "Nelze načíst část zprávy."
117
118 #: src/action.c:428
119 #, c-format
120 msgid "Can't get part of multipart message: %s"
121 msgstr "Nemohu získat část ze zprávy o více částech: %s"
122
123 #: src/action.c:593
124 #, c-format
125 msgid ""
126 "The selected action cannot be used in the compose window\n"
127 "because it contains %%f, %%F, %%as or %%p."
128 msgstr ""
129 "V okně pro psaní zprávy nelze použít akci,\n"
130 "která obsahuje %%f, %%F, %%as nebo %%p."
131
132 #: src/action.c:705
133 msgid "There is no filtering action set"
134 msgstr "Není nastavena žádná akce filtrování"
135
136 #: src/action.c:707
137 #, c-format
138 msgid ""
139 "Invalid filtering action(s):\n"
140 "%s"
141 msgstr ""
142 "Neplatná(é) filtrovací akce:\n"
143 "%s"
144
145 #: src/action.c:930
146 #, c-format
147 msgid ""
148 "Command could not be started. Pipe creation failed.\n"
149 "%s"
150 msgstr ""
151 "Nelze spustit příkaz. Selhalo vytvoření roury.\n"
152 "%s"
153
154 #: src/action.c:1030
155 #, c-format
156 msgid ""
157 "Could not fork to execute the following command:\n"
158 "%s\n"
159 "%s"
160 msgstr ""
161 "Nelze provést fork pro spuštění následujícího příkazu:\n"
162 "%s\n"
163 "%s"
164
165 #: src/action.c:1256
166 #: src/action.c:1418
167 msgid "Completed"
168 msgstr "Dokončeno"
169
170 #: src/action.c:1292
171 #, c-format
172 msgid "--- Running: %s\n"
173 msgstr "--- Spuštěno: %s\n"
174
175 #: src/action.c:1296
176 #, c-format
177 msgid "--- Ended: %s\n"
178 msgstr "--- Ukončeno: %s\n"
179
180 #: src/action.c:1329
181 msgid "Action's input/output"
182 msgstr "Vstup/výstup akce"
183
184 #: src/action.c:1659
185 #, c-format
186 msgid ""
187 "Enter the argument for the following action:\n"
188 "('%%h' will be replaced with the argument)\n"
189 "  %s"
190 msgstr ""
191 "Vložte parametr pro následující akci:\n"
192 "('%%h' bude nahrazeno parametrem)\n"
193 "  %s"
194
195 #: src/action.c:1664
196 msgid "Action's hidden user argument"
197 msgstr "Skrytý uživatelský parametr akce"
198
199 #: src/action.c:1668
200 #, c-format
201 msgid ""
202 "Enter the argument for the following action:\n"
203 "('%%u' will be replaced with the argument)\n"
204 "  %s"
205 msgstr ""
206 "Vložte parametr pro následující akci:\n"
207 "('%%u' bude nahrazeno parametrem)\n"
208 "  %s"
209
210 #: src/action.c:1673
211 msgid "Action's user argument"
212 msgstr "Uživatelský parametr akce"
213
214 #: src/addr_compl.c:590
215 #: src/addressbook.c:4888
216 msgid "Group"
217 msgstr "Skupina"
218
219 #: src/addrcustomattr.c:64
220 msgid "date of birth"
221 msgstr "datum narození"
222
223 #: src/addrcustomattr.c:65
224 msgid "address"
225 msgstr "adresa"
226
227 #: src/addrcustomattr.c:66
228 msgid "phone"
229 msgstr "telefon"
230
231 #: src/addrcustomattr.c:67
232 msgid "mobile phone"
233 msgstr "mobilní telefon"
234
235 #: src/addrcustomattr.c:68
236 msgid "organization"
237 msgstr "organizace"
238
239 #: src/addrcustomattr.c:69
240 msgid "office address"
241 msgstr "pracovní adresa"
242
243 #: src/addrcustomattr.c:70
244 msgid "office phone"
245 msgstr "telefon práce"
246
247 #: src/addrcustomattr.c:71
248 msgid "fax"
249 msgstr "fax"
250
251 #: src/addrcustomattr.c:72
252 msgid "website"
253 msgstr "domovská stránka"
254
255 #: src/addrcustomattr.c:140
256 msgid "Attribute name"
257 msgstr "Název atributu"
258
259 #: src/addrcustomattr.c:155
260 msgid "Delete all attribute names"
261 msgstr "Odstranit všechna jména atributů?"
262
263 #: src/addrcustomattr.c:156
264 msgid "Do you really want to delete all attribute names?"
265 msgstr "Opravdu chcete odstranit všechna jména atributů?"
266
267 #: src/addrcustomattr.c:180
268 msgid "Delete attribute name"
269 msgstr "Odstranit jméno atributu"
270
271 #: src/addrcustomattr.c:181
272 msgid "Do you really want to delete this attribute name?"
273 msgstr "Opravdu chcete odstranit jméno atributu?"
274
275 #: src/addrcustomattr.c:190
276 msgid "Reset to default"
277 msgstr "Nastavit jako výchozí"
278
279 #: src/addrcustomattr.c:191
280 msgid ""
281 "Do you really want to replace all attribute names\n"
282 "with the default set?"
283 msgstr ""
284 "Opravdu chcete nahradit všechna jména atributů\n"
285 "výchozím nastavením?"
286
287 #: src/addrcustomattr.c:211
288 #: src/addressbook.c:434
289 #: src/addressbook.c:462
290 #: src/addressbook.c:479
291 #: src/edittags.c:269
292 #: src/prefs_actions.c:1077
293 #: src/prefs_filtering.c:1771
294 #: src/prefs_template.c:1100
295 msgid "_Delete"
296 msgstr "_Odstranit"
297
298 #: src/addrcustomattr.c:212
299 #: src/edittags.c:270
300 #: src/prefs_actions.c:1078
301 #: src/prefs_filtering.c:1772
302 #: src/prefs_template.c:1101
303 msgid "Delete _all"
304 msgstr "Odstranit _vše"
305
306 #: src/addrcustomattr.c:213
307 msgid "_Reset to default"
308 msgstr "_Nastavit výchozí hodnoty"
309
310 #: src/addrcustomattr.c:413
311 msgid "Attribute name is not set."
312 msgstr "Není nastaven název atributu."
313
314 #: src/addrcustomattr.c:472
315 msgid "Dialog title|Edit attribute names"
316 msgstr "Upravit jméno atributu"
317
318 #: src/addrcustomattr.c:486
319 msgid "New attribute name:"
320 msgstr "Název nového atributu:"
321
322 #: src/addrcustomattr.c:523
323 msgid "Adding or removing attribute names won't affect attributes already set for contacts."
324 msgstr "Přidání nebo odebrání atributů jmen neovlivní atributy, které jsou v kontaktech již uloženy. "
325
326 #: src/addressadd.c:159
327 #: src/prefs_filtering_action.c:186
328 msgid "Add to address book"
329 msgstr "Přidat do knihy adres"
330
331 #: src/addressadd.c:181
332 msgid "Contact"
333 msgstr "Kontakt"
334
335 #: src/addressadd.c:201
336 #: src/addrduplicates.c:451
337 #: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:397
338 #: src/toolbar.c:418
339 msgid "Address"
340 msgstr "Adresa"
341
342 #: src/addressadd.c:212
343 #: src/addressbook.c:126
344 #: src/editaddress.c:1061
345 #: src/editaddress.c:1136
346 #: src/editgroup.c:289
347 msgid "Remarks"
348 msgstr "Poznámky"
349
350 #: src/addressadd.c:231
351 #: src/addressbook_foldersel.c:157
352 msgid "Select Address Book Folder"
353 msgstr "Vybrat složku pro knihu adres"
354
355 #: src/addressadd.c:428
356 #: src/editaddress.c:1576
357 #: src/headerview.c:346
358 #: src/textview.c:1989
359 #, c-format
360 msgid ""
361 "Failed to save image: \n"
362 "%s"
363 msgstr ""
364 "Chyba uložení obrázku: \n"
365 "%s"
366
367 #: src/addressadd.c:441
368 #: src/addressbook.c:3216
369 #: src/addressbook.c:3267
370 msgid "Add address(es)"
371 msgstr "Přidat adresu(y)"
372
373 #: src/addressadd.c:442
374 msgid "Can't add the specified address"
375 msgstr "Nebylo možno přidat zadanou adresu"
376
377 #: src/addressbook.c:125
378 #: src/addressbook.c:4876
379 #: src/editaddress.c:1058
380 #: src/editaddress.c:1119
381 #: src/editgroup.c:288
382 #: src/expldifdlg.c:517
383 #: src/exporthtml.c:599
384 #: src/exporthtml.c:763
385 #: src/ldif.c:784
386 msgid "Email Address"
387 msgstr "E-mail"
388
389 #: src/addressbook.c:401
390 msgid "_Book"
391 msgstr "_Kniha"
392
393 #: src/addressbook.c:402
394 #: src/addressbook.c:433
395 #: src/addressbook.c:461
396 #: src/addressbook.c:478
397 #: src/compose.c:554
398 #: src/gtk/quicksearch.c:863
399 #: src/gtk/quicksearch.c:878
400 #: src/mainwindow.c:471
401 #: src/messageview.c:184
402 msgid "_Edit"
403 msgstr "Ú_pravy"
404
405 #: src/addressbook.c:403
406 #: src/compose.c:559
407 #: src/mainwindow.c:474
408 #: src/messageview.c:187
409 msgid "_Tools"
410 msgstr "_Nástroje"
411
412 #: src/addressbook.c:404
413 #: src/compose.c:560
414 #: src/mainwindow.c:476
415 #: src/messageview.c:188
416 msgid "_Help"
417 msgstr "Nápo_věda"
418
419 #: src/addressbook.c:407
420 #: src/addressbook.c:464
421 msgid "New _Book"
422 msgstr "Nová _kniha"
423
424 #: src/addressbook.c:408
425 #: src/addressbook.c:465
426 msgid "New _Folder"
427 msgstr "Nová _složka"
428
429 #: src/addressbook.c:409
430 msgid "New _vCard"
431 msgstr "Nová _vCard"
432
433 #: src/addressbook.c:413
434 msgid "New _JPilot"
435 msgstr "Nový _JPilot"
436
437 #: src/addressbook.c:416
438 msgid "New LDAP _Server"
439 msgstr "Přidat nový LDAP _server"
440
441 #: src/addressbook.c:420
442 msgid "_Edit book"
443 msgstr "Up_ravit knihu"
444
445 #: src/addressbook.c:421
446 msgid "_Delete book"
447 msgstr "_Odstranit knihu"
448
449 #: src/addressbook.c:423
450 #: src/compose.c:570
451 msgid "_Save"
452 msgstr "_Uložit"
453
454 #: src/addressbook.c:424
455 #: src/compose.c:572
456 #: src/messageview.c:196
457 msgid "_Close"
458 msgstr "_Zavřít"
459
460 #: src/addressbook.c:427
461 #: src/addressbook.c:476
462 #: src/messageview.c:200
463 msgid "_Select all"
464 msgstr "Vybrat vš_e"
465
466 #: src/addressbook.c:429
467 #: src/addressbook.c:468
468 #: src/addressbook.c:484
469 msgid "C_ut"
470 msgstr "_Vyjmout"
471
472 #: src/addressbook.c:430
473 #: src/addressbook.c:469
474 #: src/addressbook.c:485
475 #: src/compose.c:580
476 #: src/mainwindow.c:503
477 #: src/messageview.c:199
478 msgid "_Copy"
479 msgstr "_Kopírovat"
480
481 #: src/addressbook.c:431
482 #: src/addressbook.c:470
483 #: src/addressbook.c:486
484 #: src/compose.c:581
485 msgid "_Paste"
486 msgstr "V_ložit"
487
488 #: src/addressbook.c:436
489 #: src/addressbook.c:481
490 msgid "New _Address"
491 msgstr "Nová _adresa"
492
493 #: src/addressbook.c:437
494 #: src/addressbook.c:466
495 #: src/addressbook.c:482
496 msgid "New _Group"
497 msgstr "Nová _skupina"
498
499 #: src/addressbook.c:439
500 #: src/addressbook.c:488
501 msgid "_Mail To"
502 msgstr "Napsat novou _zprávu"
503
504 #: src/addressbook.c:443
505 msgid "Import _LDIF file..."
506 msgstr "Importovat _LDIF soubor..."
507
508 #: src/addressbook.c:444
509 msgid "Import M_utt file..."
510 msgstr "Importovat _Mutt soubor..."
511
512 #: src/addressbook.c:445
513 msgid "Import _Pine file..."
514 msgstr "Importovat _Pine soubor..."
515
516 #: src/addressbook.c:447
517 msgid "Export _HTML..."
518 msgstr "Exportovat _HTML..."
519
520 #: src/addressbook.c:448
521 msgid "Export LDI_F..."
522 msgstr "Exportovat LDI_F..."
523
524 #: src/addressbook.c:450
525 msgid "Find duplicates..."
526 msgstr "Najít duplikované"
527
528 #: src/addressbook.c:451
529 msgid "Edit custom attributes..."
530 msgstr "Upravit uživatelské atributy..."
531
532 #: src/addressbook.c:454
533 #: src/compose.c:660
534 #: src/mainwindow.c:739
535 #: src/messageview.c:295
536 msgid "_About"
537 msgstr "_O programu"
538
539 #: src/addressbook.c:490
540 msgid "_Browse Entry"
541 msgstr "_Prohlížet záznam"
542
543 #: src/addressbook.c:503
544 #: src/crash.c:449
545 #: src/crash.c:468
546 #: src/importldif.c:114
547 #: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:255
548 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:141
549 #: src/prefs_themes.c:705
550 #: src/prefs_themes.c:737
551 #: src/prefs_themes.c:738
552 msgid "Unknown"
553 msgstr "Neznámá(ý)"
554
555 #: src/addressbook.c:510
556 #: src/addressbook.c:529
557 #: src/importldif.c:121
558 msgid "Success"
559 msgstr "Úspěch"
560
561 #: src/addressbook.c:511
562 #: src/importldif.c:122
563 msgid "Bad arguments"
564 msgstr "Špatné argumenty"
565
566 #: src/addressbook.c:512
567 #: src/importldif.c:123
568 msgid "File not specified"
569 msgstr "Není zadán soubor"
570
571 #: src/addressbook.c:513
572 #: src/importldif.c:124
573 msgid "Error opening file"
574 msgstr "Chyba při otevírání souboru"
575
576 #: src/addressbook.c:514
577 #: src/importldif.c:125
578 msgid "Error reading file"
579 msgstr "Chyba při čtení souboru"
580
581 #: src/addressbook.c:515
582 #: src/importldif.c:126
583 msgid "End of file encountered"
584 msgstr "Byl dosažen konec souboru"
585
586 #: src/addressbook.c:516
587 #: src/importldif.c:127
588 msgid "Error allocating memory"
589 msgstr "Chyba při alokaci paměti"
590
591 #: src/addressbook.c:517
592 #: src/importldif.c:128
593 msgid "Bad file format"
594 msgstr "Špatný formát souboru"
595
596 #: src/addressbook.c:518
597 #: src/importldif.c:129
598 msgid "Error writing to file"
599 msgstr "Chyba při zápisu do souboru"
600
601 #: src/addressbook.c:519
602 #: src/importldif.c:130
603 msgid "Error opening directory"
604 msgstr "Chyba při otevírání adresáře"
605
606 #: src/addressbook.c:520
607 #: src/importldif.c:131
608 msgid "No path specified"
609 msgstr "Není zadána cesta"
610
611 #: src/addressbook.c:530
612 msgid "Error connecting to LDAP server"
613 msgstr "Chyba při připojování na LDAP server"
614
615 #: src/addressbook.c:531
616 msgid "Error initializing LDAP"
617 msgstr "Chyba při inicializaci LDAP"
618
619 #: src/addressbook.c:532
620 msgid "Error binding to LDAP server"
621 msgstr "Chyba při napojování na LDAP server"
622
623 #: src/addressbook.c:533
624 msgid "Error searching LDAP database"
625 msgstr "Chyba hledání v LDAP databázi"
626
627 #: src/addressbook.c:534
628 msgid "Timeout performing LDAP operation"
629 msgstr "Při provádění operací s LDAP vypršel čas"
630
631 #: src/addressbook.c:535
632 msgid "Error in LDAP search criteria"
633 msgstr "Chyba ve vyhledávacích kritériích pro LDAP"
634
635 #: src/addressbook.c:536
636 msgid "No LDAP entries found for search criteria"
637 msgstr "Pro vyhledávací kritéria nebyly nalezeny žádné položky"
638
639 #: src/addressbook.c:537
640 msgid "LDAP search terminated on request"
641 msgstr "Prohledávání ukončeno na žádost"
642
643 #: src/addressbook.c:538
644 msgid "Error starting TLS connection"
645 msgstr "Chyba při vytváření TLS spojení"
646
647 #: src/addressbook.c:539
648 msgid "Distinguished Name (dn) is missing"
649 msgstr "Rozlišovací jméno (dn) chybí"
650
651 #: src/addressbook.c:540
652 msgid "Missing required information"
653 msgstr "Schází požadované informace"
654
655 #: src/addressbook.c:541
656 msgid "Another contact exists with that key"
657 msgstr "Pod tímto klíčem je již existující kontakt"
658
659 #: src/addressbook.c:542
660 msgid "Strong(er) authentication required"
661 msgstr "Vyžadována silnější autentizace"
662
663 #: src/addressbook.c:912
664 msgid "Sources"
665 msgstr "Zdroje adres"
666
667 #: src/addressbook.c:916
668 #: src/prefs_matcher.c:611
669 #: src/prefs_other.c:470
670 #: src/toolbar.c:212
671 #: src/toolbar.c:2107
672 msgid "Address book"
673 msgstr "Kniha adres"
674
675 #: src/addressbook.c:1131
676 msgid "Lookup name:"
677 msgstr "Hledané jméno:"
678
679 #: src/addressbook.c:1455
680 #: src/addressbook.c:1508
681 #: src/addrduplicates.c:802
682 msgid "Delete address(es)"
683 msgstr "Odstranit adresu(y)"
684
685 #: src/addressbook.c:1456
686 #: src/addrduplicates.c:852
687 msgid "This address data is readonly and cannot be deleted."
688 msgstr "Tato data jsou pouze pro čtení a nelze je odstranit."
689
690 #: src/addressbook.c:1500
691 msgid "Delete group"
692 msgstr "Odstranit skupinu"
693
694 #: src/addressbook.c:1501
695 msgid ""
696 "Really delete the group(s)?\n"
697 "The addresses it contains will not be lost."
698 msgstr ""
699 "Chcete odstranit skupinu (skupiny)?\n"
700 "Adresy v ní (v nich) obsažené budou ztraceny."
701
702 #: src/addressbook.c:1509
703 #: src/addrduplicates.c:803
704 msgid "Really delete the address(es)?"
705 msgstr "Opravdu chcete odstranit tuto adresu(y)?"
706
707 #: src/addressbook.c:2206
708 msgid "Cannot paste. Target address book is readonly."
709 msgstr "Nelze vložit. Cílová kniha adres je pouze pro čtení."
710
711 #: src/addressbook.c:2216
712 msgid "Cannot paste into an address group."
713 msgstr "Nelze provést vložení do skupiny adres."
714
715 #: src/addressbook.c:2916
716 #, c-format
717 msgid "Do you want to delete the query results and addresses in '%s' ?"
718 msgstr "Opravdu chcete odstranit výsledky vyhledávání '%s' ?"
719
720 #: src/addressbook.c:2919
721 #: src/addressbook.c:2945
722 #: src/addressbook.c:2952
723 #: src/prefs_filtering_action.c:164
724 #: src/toolbar.c:400
725 msgid "Delete"
726 msgstr "Odstranit"
727
728 #: src/addressbook.c:2928
729 #, c-format
730 msgid "Do you want to delete '%s' ? If you delete the folder only, the addresses it contains will be moved into the parent folder."
731 msgstr "Chcete odstranit '%s'? Pokud odstraníte pouze složku, adresy v ní obsažené budou přesunuty do nadřazené složky."
732
733 #: src/addressbook.c:2931
734 #: src/imap_gtk.c:364
735 #: src/mh_gtk.c:200
736 msgid "Delete folder"
737 msgstr "Odstranit složku"
738
739 #: src/addressbook.c:2932
740 msgid "+Delete _folder only"
741 msgstr "+Odstranit pouze _složku"
742
743 #: src/addressbook.c:2932
744 msgid "Delete folder and _addresses"
745 msgstr "Odstranit složku a _adresy"
746
747 #: src/addressbook.c:2943
748 #, c-format
749 msgid ""
750 "Do you want to delete '%s'?\n"
751 "The addresses it contains will not be lost."
752 msgstr ""
753 "Chcete odstranit '%s'?\n"
754 "Adresy v ní obsažené budou ztraceny."
755
756 #: src/addressbook.c:2950
757 #, c-format
758 msgid ""
759 "Do you want to delete '%s'?\n"
760 "The addresses it contains will be lost."
761 msgstr ""
762 "Chcete odstranit '%s'?\n"
763 "Adresy v ní obsažené budou ztraceny."
764
765 #: src/addressbook.c:3060
766 #, c-format
767 msgid "Search '%s'"
768 msgstr "Hledání '%s'"
769
770 #: src/addressbook.c:3198
771 #: src/addressbook.c:3248
772 msgid "New Contacts"
773 msgstr "Nový kontakt"
774
775 #: src/addressbook.c:4030
776 msgid "New user, could not save index file."
777 msgstr "Nový uživatel, nelze uložit index soubor."
778
779 #: src/addressbook.c:4034
780 msgid "New user, could not save address book files."
781 msgstr "Nový uživatel, nelze uložit soubory s knihou adres."
782
783 #: src/addressbook.c:4044
784 msgid "Old address book converted successfully."
785 msgstr "Konverze staré knihy adres proběhla úspěšně."
786
787 #: src/addressbook.c:4049
788 msgid ""
789 "Old address book converted,\n"
790 "could not save new address index file."
791 msgstr ""
792 "Stará kniha adres zkonvertována,\n"
793 "nepodařilo se uložit nový soubor s indexem adres."
794
795 #: src/addressbook.c:4062
796 msgid ""
797 "Could not convert address book,\n"
798 "but created empty new address book files."
799 msgstr ""
800 "Nepodařilo se provést konverzi knihy adres,\n"
801 "ale byl vytvořen nové prázdné soubory knihy adres."
802
803 #: src/addressbook.c:4068
804 msgid ""
805 "Could not convert address book,\n"
806 "could not save new address index file."
807 msgstr ""
808 "Nepodařilo se provést konverzi knihy adres,\n"
809 "nepodařilo se uložit nový soubor s indexem adres."
810
811 #: src/addressbook.c:4073
812 msgid ""
813 "Could not convert address book\n"
814 "and could not create new address book files."
815 msgstr ""
816 "Nepodařilo se provést konverzi knihy adres\n"
817 "a nepodařilo se vytvořit nové soubory knihy adres."
818
819 #: src/addressbook.c:4080
820 #: src/addressbook.c:4086
821 msgid "Addressbook conversion error"
822 msgstr "Chyba při konverzi knihy adres"
823
824 #: src/addressbook.c:4193
825 msgid "Addressbook Error"
826 msgstr "Chyba v knize adres"
827
828 #: src/addressbook.c:4194
829 msgid "Could not read address index"
830 msgstr "Nelze načíst index adres"
831
832 #: src/addressbook.c:4525
833 msgid "Busy searching..."
834 msgstr "Prohledávám..."
835
836 #: src/addressbook.c:4840
837 msgid "Interface"
838 msgstr "Rozhraní"
839
840 #: src/addressbook.c:4852
841 #: src/addressbook_foldersel.c:181
842 #: src/exphtmldlg.c:370
843 #: src/expldifdlg.c:387
844 #: src/exporthtml.c:983
845 #: src/importldif.c:657
846 msgid "Address Book"
847 msgstr "Kniha adres"
848
849 #: src/addressbook.c:4864
850 msgid "Person"
851 msgstr "Osoba"
852
853 #: src/addressbook.c:4900
854 #: src/exporthtml.c:883
855 #: src/folderview.c:338
856 #: src/folderview.c:426
857 #: src/prefs_account.c:2723
858 #: src/prefs_folder_column.c:77
859 #: src/prefs_folder_item.c:1751
860 #: src/prefs_folder_item.c:1769
861 #: src/prefs_folder_item.c:1786
862 msgid "Folder"
863 msgstr "Složka"
864
865 #: src/addressbook.c:4912
866 msgid "vCard"
867 msgstr "vCard"
868
869 #: src/addressbook.c:4924
870 #: src/addressbook.c:4936
871 msgid "JPilot"
872 msgstr "JPilot"
873
874 #: src/addressbook.c:4948
875 msgid "LDAP servers"
876 msgstr "LDAP servery"
877
878 #: src/addressbook.c:4960
879 msgid "LDAP Query"
880 msgstr "LDAP dotaz"
881
882 #: src/addressbook_foldersel.c:393
883 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter.c:103
884 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:228
885 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:299
886 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:376
887 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:66
888 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:196
889 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:209
890 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:212
891 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:275
892 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_viewer.c:123
893 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:116
894 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:441
895 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:483
896 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:606
897 #: src/prefs_matcher.c:646
898 #: src/prefs_matcher.c:676
899 #: src/prefs_matcher.c:1546
900 #: src/prefs_matcher.c:1553
901 #: src/prefs_matcher.c:1561
902 #: src/prefs_matcher.c:1563
903 #: src/prefs_matcher.c:2426
904 #: src/prefs_matcher.c:2430
905 msgid "Any"
906 msgstr "kterákoliv"
907
908 #: src/addrgather.c:157
909 msgid "Please specify name for address book."
910 msgstr "Zadejte prosím název pro knihu adres."
911
912 #: src/addrgather.c:177
913 msgid "Please select the mail headers to search."
914 msgstr "Vyberte záhlaví zprávy, ve kterých se bude hledat."
915
916 #: src/addrgather.c:184
917 msgid "Collecting addresses..."
918 msgstr "Získávám adresy..."
919
920 #: src/addrgather.c:223
921 msgid "Addresses collected successfully."
922 msgstr "Adresy získány úspěšně."
923
924 #: src/addrgather.c:300
925 msgid "Current folder:"
926 msgstr "Aktuální složka:"
927
928 #: src/addrgather.c:311
929 msgid "Address book name:"
930 msgstr "Jméno kniha adres:"
931
932 #: src/addrgather.c:321
933 msgid "Address book folder size:"
934 msgstr "Velikost složky knihy adres:"
935
936 #: src/addrgather.c:325
937 #: src/addrgather.c:335
938 msgid "Maximum amount of entries per folder within the newly created address book"
939 msgstr "Maximální počet položek ve složce uvnitř nově vytvořených adresních knih"
940
941 #: src/addrgather.c:339
942 msgid "Process these mail header fields"
943 msgstr "Zpracovat tato pole z hlavičky zprávy"
944
945 #: src/addrgather.c:358
946 msgid "Include subfolders"
947 msgstr "Zahrnout podsložky"
948
949 #: src/addrgather.c:381
950 #: src/prefs_filtering_action.c:1358
951 msgid "Header Name"
952 msgstr "Záhlaví"
953
954 #: src/addrgather.c:382
955 msgid "Address Count"
956 msgstr "Počet adres"
957
958 #: src/addrgather.c:492
959 msgid "Header Fields"
960 msgstr "Záhlaví"
961
962 #: src/addrgather.c:493
963 #: src/exphtmldlg.c:657
964 #: src/expldifdlg.c:722
965 #: src/importldif.c:1023
966 msgid "Finish"
967 msgstr "Konec"
968
969 #: src/addrgather.c:542
970 msgid "Collect email addresses from selected messages"
971 msgstr "Získat adresy z vybraných zpráv"
972
973 #: src/addrgather.c:546
974 msgid "Collect email addresses from folder"
975 msgstr "Získat adresy ze složky"
976
977 #: src/addrindex.c:122
978 msgid "Common addresses"
979 msgstr "Obecné adresy"
980
981 #: src/addrindex.c:123
982 msgid "Personal addresses"
983 msgstr "Osobní adresy"
984
985 #: src/addrindex.c:129
986 msgid "Common address"
987 msgstr "Obecná adresa"
988
989 #: src/addrindex.c:130
990 msgid "Personal address"
991 msgstr "Osobní adresa"
992
993 #: src/addrindex.c:1828
994 msgid "Address(es) update"
995 msgstr "Aktualizace adres"
996
997 #: src/addrindex.c:1829
998 msgid "Update failed. Changes not written to Directory."
999 msgstr "Aktualizace selhala. Změny do slovníku nebyly zapsány. "
1000
1001 #: src/addrduplicates.c:126
1002 msgid "Show duplicates in the same book"
1003 msgstr "Zobrazit záznamy duplikované ve stejné knize adres"
1004
1005 #: src/addrduplicates.c:132
1006 msgid "Show duplicates in different books"
1007 msgstr "Zobrazit záznamy duplikované ve jiných knihách adres"
1008
1009 #: src/addrduplicates.c:143
1010 msgid "Find address book email duplicates"
1011 msgstr "Najít emailové adresy duplikované v knize adres"
1012
1013 #: src/addrduplicates.c:144
1014 msgid "Claws Mail will now search for duplicate email addresses in the address book."
1015 msgstr "Claws Mail teď vyhledá duplikované emailové adresy v knize adres."
1016
1017 #: src/addrduplicates.c:324
1018 msgid "No duplicate email addresses found in the address book"
1019 msgstr "Nebyly nalezeny žádné duplikované adresy v knize adres"
1020
1021 #: src/addrduplicates.c:355
1022 msgid "Duplicate email addresses"
1023 msgstr "Duplikovat emailovou adresu(y)"
1024
1025 #: src/addrduplicates.c:473
1026 msgid "Address book path"
1027 msgstr "Cesta ke knize adres"
1028
1029 #: src/addrduplicates.c:851
1030 msgid "Delete address"
1031 msgstr "Odstranit adresu(y)"
1032
1033 #: src/alertpanel.c:145
1034 #: src/compose.c:8937
1035 msgid "Notice"
1036 msgstr "Poznámka"
1037
1038 #: src/alertpanel.c:158
1039 #: src/compose.c:5470
1040 #: src/compose.c:5950
1041 #: src/compose.c:11170
1042 #: src/messageview.c:801
1043 #: src/messageview.c:814
1044 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:665
1045 #: src/summaryview.c:4720
1046 msgid "Warning"
1047 msgstr "Varování"
1048
1049 #: src/alertpanel.c:171
1050 #: src/alertpanel.c:194
1051 #: src/compose.c:5411
1052 #: src/inc.c:647
1053 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:153
1054 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:247
1055 msgid "Error"
1056 msgstr "Chyba"
1057
1058 #: src/alertpanel.c:195
1059 msgid "_View log"
1060 msgstr "_Zobrazit protokol"
1061
1062 #: src/alertpanel.c:344
1063 msgid "Show this message next time"
1064 msgstr "Zobrazovat příště tuto zprávu"
1065
1066 #: src/browseldap.c:217
1067 msgid "Browse Directory Entry"
1068 msgstr "Procházet položku adresáře"
1069
1070 #: src/browseldap.c:236
1071 msgid "Server Name :"
1072 msgstr "Název serveru :"
1073
1074 #: src/browseldap.c:246
1075 msgid "Distinguished Name (dn) :"
1076 msgstr "Rozlišovací jméno (dn):"
1077
1078 #: src/browseldap.c:269
1079 msgid "LDAP Name"
1080 msgstr "LDAP atribut"
1081
1082 #: src/browseldap.c:271
1083 msgid "Attribute Value"
1084 msgstr "Hodnota atributu"
1085
1086 #: src/common/plugin.c:63
1087 msgid "Nothing"
1088 msgstr "Nic"
1089
1090 #: src/common/plugin.c:64
1091 msgid "a viewer"
1092 msgstr "prohlížeč"
1093
1094 #: src/common/plugin.c:65
1095 msgid "a MIME parser"
1096 msgstr "MIME parser"
1097
1098 #: src/common/plugin.c:66
1099 msgid "folders"
1100 msgstr "složky"
1101
1102 #: src/common/plugin.c:67
1103 msgid "filtering"
1104 msgstr "filtr"
1105
1106 #: src/common/plugin.c:68
1107 msgid "a privacy interface"
1108 msgstr "zabezpečení"
1109
1110 #: src/common/plugin.c:69
1111 msgid "a notifier"
1112 msgstr "oznamování"
1113
1114 #: src/common/plugin.c:70
1115 msgid "an utility"
1116 msgstr "utilita"
1117
1118 #: src/common/plugin.c:71
1119 msgid "things"
1120 msgstr "věci"
1121
1122 #: src/common/plugin.c:306
1123 #, c-format
1124 msgid "This plugin provides %s (%s), which is already provided by the %s plugin."
1125 msgstr "Tento modul poskytuje možnost %s (%s), která je už obsažena v modulu %s."
1126
1127 #: src/common/plugin.c:378
1128 msgid "Plugin already loaded"
1129 msgstr "Modul byl již načten"
1130
1131 #: src/common/plugin.c:389
1132 msgid "Failed to allocate memory for Plugin"
1133 msgstr "Nepodařilo se vyhradit paměť pro modul"
1134
1135 #: src/common/plugin.c:418
1136 msgid "This module is not licensed under a GPL v3 or later compatible license."
1137 msgstr "Tento modul není licencován dle GPL v3 nebo dle jiné kompatibilní licence."
1138
1139 #: src/common/plugin.c:427
1140 msgid "This module is for Claws Mail GTK1."
1141 msgstr "Tento modul je určen pro Claws Mail GTK1."
1142
1143 #: src/common/plugin.c:685
1144 #, c-format
1145 msgid "Your version of Claws Mail is newer than the version the '%s' plugin was built with."
1146 msgstr "Vaše verze Claws Mail je novější než ta, se kterou byl zkompilován modul %s."
1147
1148 #: src/common/plugin.c:688
1149 msgid "Your version of Claws Mail is newer than the version the plugin was built with."
1150 msgstr "Vaše verze Claws Mail je novější než ta, se kterou byl zkompilován tento modul."
1151
1152 #: src/common/plugin.c:697
1153 #, c-format
1154 msgid "Your version of Claws Mail is too old for the '%s' plugin."
1155 msgstr "Vaše verze Claws Mail je příliš stará na použití s modulem %s."
1156
1157 #: src/common/plugin.c:699
1158 msgid "Your version of Claws Mail is too old for the plugin."
1159 msgstr "Vaše verze Claws Mail je příliš stará na použití s tímto modulem."
1160
1161 #: src/common/session.c:170
1162 #: src/imap.c:1111
1163 msgid "SSL handshake failed\n"
1164 msgstr "Inicializace SSL spojení selhala\n"
1165
1166 #: src/common/smtp.c:179
1167 msgid "No SMTP AUTH method available\n"
1168 msgstr "SMTP AUTH je nedostupná\n"
1169
1170 #: src/common/smtp.c:182
1171 msgid "Selected SMTP AUTH method not available\n"
1172 msgstr "Vybraná SMTP AUTH je nedostupná\n"
1173
1174 #: src/common/smtp.c:524
1175 #: src/common/smtp.c:574
1176 msgid "bad SMTP response\n"
1177 msgstr "špatná SMTP odpověď\n"
1178
1179 #: src/common/smtp.c:545
1180 #: src/common/smtp.c:563
1181 #: src/common/smtp.c:682
1182 msgid "error occurred on SMTP session\n"
1183 msgstr "nastala chyba v SMTP relaci\n"
1184
1185 #: src/common/smtp.c:554
1186 #: src/pop.c:894
1187 msgid "error occurred on authentication\n"
1188 msgstr "nastala chyba v autentizaci\n"
1189
1190 #: src/common/smtp.c:609
1191 #, c-format
1192 msgid "Message is too big (Maximum size is %s)\n"
1193 msgstr "Zpráva je příliš velká (maximální velikost je %s)\n"
1194
1195 #: src/common/smtp.c:641
1196 #: src/pop.c:887
1197 msgid "couldn't start TLS session\n"
1198 msgstr "nelze spustit TLS relaci\n"
1199
1200 #: src/common/socket.c:1494
1201 #, c-format
1202 msgid "write on fd%d: %s\n"
1203 msgstr "zápis do fd%d: %s\n"
1204
1205 #: src/common/ssl_certificate.c:591
1206 msgid "Uncheckable"
1207 msgstr "Nezkontrolovatelný"
1208
1209 #: src/common/ssl_certificate.c:595
1210 msgid "Self-signed certificate"
1211 msgstr "Certifikát podepsaný vlastníkem (Self-signed)"
1212
1213 #: src/common/ssl_certificate.c:598
1214 msgid "Revoked certificate"
1215 msgstr "Odvolaný certifikát"
1216
1217 #: src/common/ssl_certificate.c:600
1218 msgid "No certificate issuer found"
1219 msgstr "Nenalezen vydavatel certifikátu"
1220
1221 #: src/common/ssl_certificate.c:602
1222 msgid "Certificate issuer is not a CA"
1223 msgstr "Vydavatel certifikátu není Certifikační Autoritou."
1224
1225 #: src/common/string_match.c:82
1226 msgid "(Subject cleared by RegExp)"
1227 msgstr "(Předmět odstraněn reg. výrazem)"
1228
1229 #: src/common/utils.c:357
1230 #, c-format
1231 msgid "%dB"
1232 msgstr "%dB"
1233
1234 #: src/common/utils.c:358
1235 #, c-format
1236 msgid "%d.%02dKB"
1237 msgstr "%d.%02dKB"
1238
1239 #: src/common/utils.c:359
1240 #, c-format
1241 msgid "%d.%02dMB"
1242 msgstr "%d.%02dMB"
1243
1244 #: src/common/utils.c:360
1245 #, c-format
1246 msgid "%.2fGB"
1247 msgstr "%.2fGB"
1248
1249 #: src/common/utils.c:4913
1250 msgid "Complete day name for use by strftime|Sunday"
1251 msgstr "Neděle"
1252
1253 #: src/common/utils.c:4914
1254 msgid "Complete day name for use by strftime|Monday"
1255 msgstr "Pondělí"
1256
1257 #: src/common/utils.c:4915
1258 msgid "Complete day name for use by strftime|Tuesday"
1259 msgstr "Úterý"
1260
1261 #: src/common/utils.c:4916
1262 msgid "Complete day name for use by strftime|Wednesday"
1263 msgstr "Středa"
1264
1265 #: src/common/utils.c:4917
1266 msgid "Complete day name for use by strftime|Thursday"
1267 msgstr "Čtvrtek"
1268
1269 #: src/common/utils.c:4918
1270 msgid "Complete day name for use by strftime|Friday"
1271 msgstr "Pátek"
1272
1273 #: src/common/utils.c:4919
1274 msgid "Complete day name for use by strftime|Saturday"
1275 msgstr "Sobota"
1276
1277 #: src/common/utils.c:4921
1278 msgid "Complete month name for use by strftime|January"
1279 msgstr "Leden"
1280
1281 #: src/common/utils.c:4922
1282 msgid "Complete month name for use by strftime|February"
1283 msgstr "Únor"
1284
1285 #: src/common/utils.c:4923
1286 msgid "Complete month name for use by strftime|March"
1287 msgstr "Březen"
1288
1289 #: src/common/utils.c:4924
1290 msgid "Complete month name for use by strftime|April"
1291 msgstr "Duben"
1292
1293 #: src/common/utils.c:4925
1294 msgid "Complete month name for use by strftime|May"
1295 msgstr "Květen"
1296
1297 #: src/common/utils.c:4926
1298 msgid "Complete month name for use by strftime|June"
1299 msgstr "Červen"
1300
1301 #: src/common/utils.c:4927
1302 msgid "Complete month name for use by strftime|July"
1303 msgstr "Červenec"
1304
1305 #: src/common/utils.c:4928
1306 msgid "Complete month name for use by strftime|August"
1307 msgstr "Srpen"
1308
1309 #: src/common/utils.c:4929
1310 msgid "Complete month name for use by strftime|September"
1311 msgstr "Září"
1312
1313 #: src/common/utils.c:4930
1314 msgid "Complete month name for use by strftime|October"
1315 msgstr "Říjen"
1316
1317 #: src/common/utils.c:4931
1318 msgid "Complete month name for use by strftime|November"
1319 msgstr "Listopad"
1320
1321 #: src/common/utils.c:4932
1322 msgid "Complete month name for use by strftime|December"
1323 msgstr "Prosinec"
1324
1325 #: src/common/utils.c:4934
1326 msgid "Abbr. day name for use by strftime|Sun"
1327 msgstr "ne"
1328
1329 #: src/common/utils.c:4935
1330 msgid "Abbr. day name for use by strftime|Mon"
1331 msgstr "po"
1332
1333 #: src/common/utils.c:4936
1334 msgid "Abbr. day name for use by strftime|Tue"
1335 msgstr "út"
1336
1337 #: src/common/utils.c:4937
1338 msgid "Abbr. day name for use by strftime|Wed"
1339 msgstr "st"
1340
1341 #: src/common/utils.c:4938
1342 msgid "Abbr. day name for use by strftime|Thu"
1343 msgstr "čt"
1344
1345 #: src/common/utils.c:4939
1346 msgid "Abbr. day name for use by strftime|Fri"
1347 msgstr "pá"
1348
1349 #: src/common/utils.c:4940
1350 msgid "Abbr. day name for use by strftime|Sat"
1351 msgstr "so"
1352
1353 #: src/common/utils.c:4942
1354 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Jan"
1355 msgstr "led"
1356
1357 #: src/common/utils.c:4943
1358 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Feb"
1359 msgstr "úno"
1360
1361 #: src/common/utils.c:4944
1362 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Mar"
1363 msgstr "bře"
1364
1365 #: src/common/utils.c:4945
1366 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Apr"
1367 msgstr "dub"
1368
1369 #: src/common/utils.c:4946
1370 msgid "Abbr. month name for use by strftime|May"
1371 msgstr "kvě"
1372
1373 #: src/common/utils.c:4947
1374 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Jun"
1375 msgstr "čen"
1376
1377 #: src/common/utils.c:4948
1378 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Jul"
1379 msgstr "čvc"
1380
1381 #: src/common/utils.c:4949
1382 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Aug"
1383 msgstr "srp"
1384
1385 #: src/common/utils.c:4950
1386 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Sep"
1387 msgstr "zář"
1388
1389 #: src/common/utils.c:4951
1390 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Oct"
1391 msgstr "říj"
1392
1393 #: src/common/utils.c:4952
1394 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Nov"
1395 msgstr "lis"
1396
1397 #: src/common/utils.c:4953
1398 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Dec"
1399 msgstr "pro"
1400
1401 #: src/common/utils.c:4964
1402 msgid "For use by strftime (morning)|AM"
1403 msgstr "DOP."
1404
1405 #: src/common/utils.c:4965
1406 msgid "For use by strftime (afternoon)|PM"
1407 msgstr "ODP."
1408
1409 #: src/common/utils.c:4966
1410 msgid "For use by strftime (morning, lowercase)|am"
1411 msgstr "dop."
1412
1413 #: src/common/utils.c:4967
1414 msgid "For use by strftime (afternoon, lowercase)|pm"
1415 msgstr "odp."
1416
1417 #: src/common/utils.c:4974
1418 msgid "For use by strftime (default date+time format)|%a %b %e %H:%M:%S %Y"
1419 msgstr "%a %d.%m.%Y %H:%M"
1420
1421 #: src/common/utils.c:4975
1422 msgid "For use by strftime (default date format)|%m/%d/%y"
1423 msgstr "%d.%m.%Y"
1424
1425 #: src/common/utils.c:4976
1426 msgid "For use by strftime (default time format)|%H:%M:%S"
1427 msgstr "%H:%M:%S"
1428
1429 #: src/common/utils.c:4978
1430 msgid "For use by strftime (default 12-hour time format)|%I:%M:%S %p"
1431 msgstr "%I:%M:%S %p"
1432
1433 #: src/compose.c:543
1434 msgid "_Add..."
1435 msgstr "_Přidat..."
1436
1437 #: src/compose.c:544
1438 #: src/mh_gtk.c:362
1439 msgid "_Remove"
1440 msgstr "_Odstranit"
1441
1442 #: src/compose.c:546
1443 #: src/folderview.c:234
1444 msgid "_Properties..."
1445 msgstr "_Vlastnosti..."
1446
1447 #: src/compose.c:553
1448 #: src/mainwindow.c:473
1449 #: src/messageview.c:186
1450 msgid "_Message"
1451 msgstr "_Zpráva"
1452
1453 #: src/compose.c:556
1454 msgid "_Spelling"
1455 msgstr "_Pravopis"
1456
1457 #: src/compose.c:558
1458 #: src/compose.c:622
1459 msgid "_Options"
1460 msgstr "Nastav_ení"
1461
1462 #: src/compose.c:562
1463 msgid "S_end"
1464 msgstr "_Odeslat"
1465
1466 #: src/compose.c:563
1467 msgid "Send _later"
1468 msgstr "Poslat _později"
1469
1470 #: src/compose.c:566
1471 msgid "_Attach file"
1472 msgstr "Připojit _soubor"
1473
1474 #: src/compose.c:567
1475 msgid "_Insert file"
1476 msgstr "_Vložit soubor"
1477
1478 #: src/compose.c:568
1479 msgid "Insert si_gnature"
1480 msgstr "Vložit p_odpis"
1481
1482 #: src/compose.c:575
1483 msgid "_Undo"
1484 msgstr "_Zpět"
1485
1486 #: src/compose.c:576
1487 msgid "_Redo"
1488 msgstr "Z_novu"
1489
1490 #: src/compose.c:579
1491 msgid "Cu_t"
1492 msgstr "_Vyjmout"
1493
1494 #: src/compose.c:583
1495 msgid "Special paste"
1496 msgstr "Vložit jinak"
1497
1498 #: src/compose.c:584
1499 msgid "as _quotation"
1500 msgstr "jako _citaci"
1501
1502 #: src/compose.c:585
1503 msgid "_wrapped"
1504 msgstr "_zalomené"
1505
1506 #: src/compose.c:586
1507 msgid "_unwrapped"
1508 msgstr "_nezalomené"
1509
1510 #: src/compose.c:588
1511 #: src/mainwindow.c:504
1512 msgid "Select _all"
1513 msgstr "Vybrat vš_e"
1514
1515 #: src/compose.c:590
1516 msgid "A_dvanced"
1517 msgstr "Po_kročilé"
1518
1519 #: src/compose.c:591
1520 msgid "Move a character backward"
1521 msgstr "Přesun o znak zpět"
1522
1523 #: src/compose.c:592
1524 msgid "Move a character forward"
1525 msgstr "Přesun o znak dále"
1526
1527 #: src/compose.c:593
1528 msgid "Move a word backward"
1529 msgstr "Přesun o slovo zpět"
1530
1531 #: src/compose.c:594
1532 msgid "Move a word forward"
1533 msgstr "Přesun o slovo dále"
1534
1535 #: src/compose.c:595
1536 msgid "Move to beginning of line"
1537 msgstr "Přesun na začátek řádku"
1538
1539 #: src/compose.c:596
1540 msgid "Move to end of line"
1541 msgstr "Přesun na konec řádku"
1542
1543 #: src/compose.c:597
1544 msgid "Move to previous line"
1545 msgstr "Přesun na předchozí řádek"
1546
1547 #: src/compose.c:598
1548 msgid "Move to next line"
1549 msgstr "Přesun na další řádek"
1550
1551 #: src/compose.c:599
1552 msgid "Delete a character backward"
1553 msgstr "Smazat znak zpět"
1554
1555 #: src/compose.c:600
1556 msgid "Delete a character forward"
1557 msgstr "Smazat znak vpřed"
1558
1559 #: src/compose.c:601
1560 msgid "Delete a word backward"
1561 msgstr "Smazat slovo zpět"
1562
1563 #: src/compose.c:602
1564 msgid "Delete a word forward"
1565 msgstr "Smazat slovo vpřed"
1566
1567 #: src/compose.c:603
1568 msgid "Delete line"
1569 msgstr "Smazat řádek"
1570
1571 #: src/compose.c:604
1572 msgid "Delete to end of line"
1573 msgstr "Smazat do konce řádku"
1574
1575 #: src/compose.c:607
1576 #: src/messageview.c:202
1577 msgid "_Find"
1578 msgstr "_Najít"
1579
1580 #: src/compose.c:610
1581 msgid "_Wrap current paragraph"
1582 msgstr "_Zalomit aktuální odstavec"
1583
1584 #: src/compose.c:611
1585 msgid "Wrap all long _lines"
1586 msgstr "Zalomit všechny _dlouhé řádky"
1587
1588 #: src/compose.c:613
1589 msgid "Edit with e_xternal editor"
1590 msgstr "Upravit e_xterním editorem"
1591
1592 #: src/compose.c:616
1593 msgid "_Check all or check selection"
1594 msgstr "_Zkontrolovat vše nebo výběr"
1595
1596 #: src/compose.c:617
1597 msgid "_Highlight all misspelled words"
1598 msgstr "Z_výraznit nesprávná slova"
1599
1600 #: src/compose.c:618
1601 msgid "Check _backwards misspelled word"
1602 msgstr "Přejít na _předchozí chybu"
1603
1604 #: src/compose.c:619
1605 msgid "_Forward to next misspelled word"
1606 msgstr "Přejít na _následující chybu"
1607
1608 #: src/compose.c:627
1609 msgid "Reply _mode"
1610 msgstr "_Mód odpovědi"
1611
1612 #: src/compose.c:629
1613 msgid "Privacy _System"
1614 msgstr "Systém _zabezpečení"
1615
1616 #: src/compose.c:634
1617 msgid "_Priority"
1618 msgstr "_Priorita"
1619
1620 #: src/compose.c:636
1621 #: src/mainwindow.c:556
1622 #: src/messageview.c:228
1623 msgid "Character _encoding"
1624 msgstr "_Kódování znaků"
1625
1626 #: src/compose.c:641
1627 #: src/mainwindow.c:561
1628 #: src/messageview.c:233
1629 msgid "Western European"
1630 msgstr "Západní Evropa"
1631
1632 #: src/compose.c:642
1633 #: src/mainwindow.c:562
1634 #: src/messageview.c:234
1635 msgid "Baltic"
1636 msgstr "Baltské"
1637
1638 #: src/compose.c:643
1639 #: src/mainwindow.c:563
1640 #: src/messageview.c:235
1641 msgid "Hebrew"
1642 msgstr "Hebrejština"
1643
1644 #: src/compose.c:644
1645 #: src/mainwindow.c:564
1646 #: src/messageview.c:236
1647 msgid "Arabic"
1648 msgstr "Arabština"
1649
1650 #: src/compose.c:645
1651 #: src/mainwindow.c:565
1652 #: src/messageview.c:237
1653 msgid "Cyrillic"
1654 msgstr "Azbuka"
1655
1656 #: src/compose.c:646
1657 #: src/mainwindow.c:566
1658 #: src/messageview.c:238
1659 msgid "Japanese"
1660 msgstr "Japonština"
1661
1662 #: src/compose.c:647
1663 #: src/mainwindow.c:567
1664 #: src/messageview.c:239
1665 msgid "Chinese"
1666 msgstr "Čínština"
1667
1668 #: src/compose.c:648
1669 #: src/mainwindow.c:568
1670 #: src/messageview.c:240
1671 msgid "Korean"
1672 msgstr "Korejština"
1673
1674 #: src/compose.c:649
1675 #: src/mainwindow.c:569
1676 #: src/messageview.c:241
1677 msgid "Thai"
1678 msgstr "Thajština"
1679
1680 #: src/compose.c:652
1681 #: src/mainwindow.c:661
1682 #: src/messageview.c:270
1683 msgid "_Address book"
1684 msgstr "_Kniha adres"
1685
1686 #: src/compose.c:654
1687 msgid "_Template"
1688 msgstr "Ša_blona"
1689
1690 #: src/compose.c:656
1691 #: src/mainwindow.c:689
1692 #: src/messageview.c:291
1693 msgid "Actio_ns"
1694 msgstr "Ak_ce"
1695
1696 #: src/compose.c:665
1697 msgid "Aut_o wrapping"
1698 msgstr "Aut_omatické zalamování"
1699
1700 #: src/compose.c:666
1701 msgid "Auto _indent"
1702 msgstr "Automatické _odsazení"
1703
1704 #: src/compose.c:667
1705 msgid "Si_gn"
1706 msgstr "Po_depsat"
1707
1708 #: src/compose.c:668
1709 msgid "_Encrypt"
1710 msgstr "Ši_frovat"
1711
1712 #: src/compose.c:669
1713 msgid "_Request Return Receipt"
1714 msgstr "_Vyžadovat potvrzení o doručení"
1715
1716 #: src/compose.c:670
1717 msgid "Remo_ve references"
1718 msgstr "Odstranit reference"
1719
1720 #: src/compose.c:671
1721 msgid "Show _ruler"
1722 msgstr "Zobrazit _pravítko"
1723
1724 #: src/compose.c:676
1725 #: src/compose.c:686
1726 msgid "_Normal"
1727 msgstr "_Normální"
1728
1729 #: src/compose.c:677
1730 msgid "_All"
1731 msgstr "_Všem"
1732
1733 #: src/compose.c:678
1734 msgid "_Sender"
1735 msgstr "_Odesílateli"
1736
1737 #: src/compose.c:679
1738 msgid "_Mailing-list"
1739 msgstr "Kon_ference"
1740
1741 #: src/compose.c:684
1742 msgid "_Highest"
1743 msgstr "_Nejvyšší"
1744
1745 #: src/compose.c:685
1746 msgid "Hi_gh"
1747 msgstr "Vy_soká"
1748
1749 #: src/compose.c:687
1750 msgid "Lo_w"
1751 msgstr "Ní_zká"
1752
1753 #: src/compose.c:688
1754 msgid "_Lowest"
1755 msgstr "Ne_jnižsí"
1756
1757 #: src/compose.c:693
1758 #: src/mainwindow.c:804
1759 #: src/messageview.c:308
1760 msgid "_Automatic"
1761 msgstr "_Automaticky"
1762
1763 #: src/compose.c:694
1764 #: src/mainwindow.c:805
1765 #: src/messageview.c:309
1766 msgid "7bit ASCII (US-ASC_II)"
1767 msgstr "7bitové ASCII (US-ASC_II)"
1768
1769 #: src/compose.c:695
1770 #: src/mainwindow.c:806
1771 #: src/messageview.c:310
1772 msgid "Unicode (_UTF-8)"
1773 msgstr "Unicode (_UTF-8)"
1774
1775 #: src/compose.c:699
1776 #: src/mainwindow.c:810
1777 #: src/messageview.c:314
1778 msgid "Central European (ISO-8859-_2)"
1779 msgstr "Střední Evropa (ISO-8859-_2)"
1780
1781 #: src/compose.c:702
1782 #: src/mainwindow.c:813
1783 #: src/messageview.c:317
1784 msgid "Greek (ISO-8859-_7)"
1785 msgstr "Řečtina (ISO-8859-_7)"
1786
1787 #: src/compose.c:707
1788 #: src/mainwindow.c:818
1789 #: src/messageview.c:322
1790 msgid "Turkish (ISO-8859-_9)"
1791 msgstr "Turečtina (ISO-8859-_9)"
1792
1793 #: src/compose.c:1008
1794 msgid "New message From format error."
1795 msgstr "Chyba ve formátu pole Od nové zprávy."
1796
1797 #: src/compose.c:1100
1798 msgid "New message subject format error."
1799 msgstr "Chyba v předmětu šablony nové zprávy."
1800
1801 #: src/compose.c:1131
1802 #: src/quote_fmt.c:567
1803 #, c-format
1804 msgid "The body of the \"New message\" template has an error at line %d."
1805 msgstr "Chyba v těle šablony \"Napsat\" na řádku %d."
1806
1807 #: src/compose.c:1386
1808 msgid "Unable to reply. The original email probably doesn't exist."
1809 msgstr "Není možno odpovědět. Originální email pravděpodobně neexistuje."
1810
1811 #: src/compose.c:1569
1812 #: src/quote_fmt.c:584
1813 msgid "The \"From\" field of the \"Reply\" template contains an invalid email address."
1814 msgstr "Pole \"Od\" v šabloně \"Odpovědět\" obsahuje neplatnou emailovou adresu."
1815
1816 #: src/compose.c:1616
1817 #: src/quote_fmt.c:587
1818 #, c-format
1819 msgid "The body of the \"Reply\" template has an error at line %d."
1820 msgstr "Chyba v těle šablony \"Odpovědět\" na řádku %d."
1821
1822 #: src/compose.c:1750
1823 #: src/compose.c:1946
1824 #: src/quote_fmt.c:604
1825 msgid "The \"From\" field of the \"Forward\" template contains an invalid email address."
1826 msgstr "Pole \"Od\" v šabloně \"Předat\" obsahuje neplatnou emailovou adresu."
1827
1828 #: src/compose.c:1815
1829 #: src/quote_fmt.c:607
1830 #, c-format
1831 msgid "The body of the \"Forward\" template has an error at line %d."
1832 msgstr "Chyba v těle šablony \"Předat\" na řádku %d."
1833
1834 #: src/compose.c:1988
1835 msgid "Fw: multiple emails"
1836 msgstr "Fw: vice zprav"
1837
1838 #: src/compose.c:2410
1839 #, c-format
1840 msgid "The body of the \"Redirect\" template has an error at line %d."
1841 msgstr "Chyba v těle šablony \"Přesměrovat\" na řádku %d."
1842
1843 #: src/compose.c:2476
1844 #: src/gtk/headers.h:13
1845 msgid "Cc:"
1846 msgstr "Kopie:"
1847
1848 #: src/compose.c:2479
1849 #: src/gtk/headers.h:14
1850 msgid "Bcc:"
1851 msgstr "Skrytá kopie:"
1852
1853 #: src/compose.c:2482
1854 #: src/gtk/headers.h:11
1855 msgid "Reply-To:"
1856 msgstr "Odpovědět komu:"
1857
1858 #: src/compose.c:2485
1859 #: src/compose.c:4730
1860 #: src/compose.c:4732
1861 #: src/gtk/headers.h:32
1862 msgid "Newsgroups:"
1863 msgstr "Diskusní skupiny:"
1864
1865 #: src/compose.c:2488
1866 #: src/gtk/headers.h:33
1867 msgid "Followup-To:"
1868 msgstr "Pokračování:"
1869
1870 #: src/compose.c:2491
1871 #: src/gtk/headers.h:16
1872 msgid "In-Reply-To:"
1873 msgstr "V odpovědi komu:"
1874
1875 #: src/compose.c:2495
1876 #: src/compose.c:4727
1877 #: src/compose.c:4735
1878 #: src/gtk/headers.h:12
1879 #: src/summary_search.c:359
1880 msgid "To:"
1881 msgstr "Komu:"
1882
1883 #: src/compose.c:2692
1884 msgid "Couldn't attach a file (charset conversion failed)."
1885 msgstr "Nepodařilo se připojit soubor (konverze znakové sady se nezdařila)."
1886
1887 #: src/compose.c:2698
1888 #, c-format
1889 msgid ""
1890 "The following file has been attached: \n"
1891 "%s"
1892 msgid_plural ""
1893 "The following files have been attached: \n"
1894 "%s"
1895 msgstr[0] ""
1896 "Následující soubor byl připojen: \n"
1897 "%s"
1898 msgstr[1] ""
1899 "Následující soubory byly připojeny: \n"
1900 "%s"
1901 msgstr[2] ""
1902 "Následující soubory byly připojeny: \n"
1903 "%s"
1904
1905 #: src/compose.c:2946
1906 msgid "The \"Quotation mark\" of the template is invalid."
1907 msgstr "\"Značka pro citaci\" v šabloně je neplatná."
1908
1909 #: src/compose.c:3435
1910 #, c-format
1911 msgid "Could not get size of file '%s'."
1912 msgstr "Nemohu získat velikost souboru '%s'."
1913
1914 #: src/compose.c:3446
1915 #, c-format
1916 msgid "You are about to insert a file of %s in the message body. Are you sure you want to do that?"
1917 msgstr "Chystáte se vložit soubor %s do těla zprávy. Jste si tím jistý?"
1918
1919 #: src/compose.c:3449
1920 msgid "Are you sure?"
1921 msgstr "Jste si jistý?"
1922
1923 #: src/compose.c:3450
1924 #: src/compose.c:10667
1925 msgid "+_Insert"
1926 msgstr "+_Vložit"
1927
1928 #: src/compose.c:3560
1929 #, c-format
1930 msgid "File %s is empty."
1931 msgstr "Soubor %s je prázdný."
1932
1933 #: src/compose.c:3564
1934 #, c-format
1935 msgid "Can't read %s."
1936 msgstr "Nemohu načíst %s."
1937
1938 #: src/compose.c:3591
1939 #, c-format
1940 msgid "Message: %s"
1941 msgstr "Zpráva: %s"
1942
1943 #: src/compose.c:4579
1944 msgid " [Edited]"
1945 msgstr " [Upraveno]"
1946
1947 #: src/compose.c:4586
1948 #, c-format
1949 msgid "%s - Compose message%s"
1950 msgstr "%s - Psaní zprávy%s"
1951
1952 #: src/compose.c:4589
1953 #, c-format
1954 msgid "[no subject] - Compose message%s"
1955 msgstr "[žádný předmět] - Psaní zprávy%s"
1956
1957 #: src/compose.c:4591
1958 msgid "Compose message"
1959 msgstr "Napsat zprávu"
1960
1961 #: src/compose.c:4618
1962 #: src/messageview.c:836
1963 msgid ""
1964 "Account for sending mail is not specified.\n"
1965 "Please select a mail account before sending."
1966 msgstr ""
1967 "Není zadán účet pro odesílání mailů.\n"
1968 "Před odesláním vyberte prosím nějaký účet."
1969
1970 #: src/compose.c:4828
1971 #: src/compose.c:4860
1972 #: src/compose.c:4902
1973 #: src/prefs_account.c:3220
1974 #: src/toolbar.c:391
1975 #: src/toolbar.c:409
1976 msgid "Send"
1977 msgstr "Odeslat"
1978
1979 #: src/compose.c:4829
1980 msgid "The only recipient is the default CC address. Send anyway?"
1981 msgstr "Jediný adresát je výchozí příjemce kopií (viz nastavení účtu). Opravdu odeslat?"
1982
1983 #: src/compose.c:4830
1984 #: src/compose.c:4862
1985 #: src/compose.c:4895
1986 #: src/compose.c:5411
1987 msgid "+_Send"
1988 msgstr "+_Odeslat"
1989
1990 #: src/compose.c:4861
1991 msgid "The only recipient is the default BCC address. Send anyway?"
1992 msgstr "Jediný adresát je výchozí příjemce skrytých kopií (viz nastavení účtu). Opravdu odeslat?"
1993
1994 #: src/compose.c:4878
1995 msgid "Recipient is not specified."
1996 msgstr "Není uveden příjemce."
1997
1998 #: src/compose.c:4897
1999 msgid "+_Queue"
2000 msgstr "+_Fronta"
2001
2002 #: src/compose.c:4898
2003 #, c-format
2004 msgid "Subject is empty. %s"
2005 msgstr "Předmět je prázdný.  %s"
2006
2007 #: src/compose.c:4899
2008 msgid "Send it anyway?"
2009 msgstr "Přesto odeslat?"
2010
2011 #: src/compose.c:4900
2012 msgid "Queue it anyway?"
2013 msgstr "Opravdu zařadit do fronty?"
2014
2015 #: src/compose.c:4902
2016 #: src/toolbar.c:410
2017 msgid "Send later"
2018 msgstr "Poslat později"
2019
2020 #: src/compose.c:4950
2021 #: src/compose.c:9356
2022 msgid ""
2023 "Could not queue message for sending:\n"
2024 "\n"
2025 "Charset conversion failed."
2026 msgstr ""
2027 "Zprávu nelze uložit do fronty pro odeslání:\n"
2028 "\n"
2029 "Konverze znakové sady se nezdařila."
2030
2031 #: src/compose.c:4953
2032 #: src/compose.c:9359
2033 msgid ""
2034 "Could not queue message for sending:\n"
2035 "\n"
2036 "Couldn't get recipient encryption key."
2037 msgstr ""
2038 "Zprávu nelze uložit do fronty pro odeslání:\n"
2039 "\n"
2040 "Nepodařilo se získat šifrovací klíč příjemce."
2041
2042 #: src/compose.c:4959
2043 #: src/compose.c:9353
2044 #, c-format
2045 msgid ""
2046 "Could not queue message for sending:\n"
2047 "\n"
2048 "Signature failed: %s"
2049 msgstr ""
2050 "Zprávu nelze uložit do fronty pro odeslání\n"
2051 "\n"
2052 "Podepisování se nezdařilo: %s"
2053
2054 #: src/compose.c:4962
2055 #, c-format
2056 msgid ""
2057 "Could not queue message for sending:\n"
2058 "\n"
2059 "%s."
2060 msgstr ""
2061 "Zprávu nelze uložit do fronty pro odeslání:\n"
2062 "\n"
2063 "%s."
2064
2065 #: src/compose.c:4964
2066 msgid "Could not queue message for sending."
2067 msgstr "Zprávu nelze uložit do fronty pro odeslání."
2068
2069 #: src/compose.c:4979
2070 #: src/compose.c:5039
2071 msgid ""
2072 "The message was queued but could not be sent.\n"
2073 "Use \"Send queued messages\" from the main window to retry."
2074 msgstr ""
2075 "Zpráva byla uložena do fronty ale nemohla být odeslána.\n"
2076 "Použijte nabídku \"Odeslat pozdržené zprávy \" z hlavního okna."
2077
2078 #: src/compose.c:5035
2079 #, c-format
2080 msgid ""
2081 "%s\n"
2082 "Use \"Send queued messages\" from the main window to retry."
2083 msgstr ""
2084 "%s\n"
2085 "Použijte nabídku \"Odeslat pozdržené zprávy \" z hlavního okna."
2086
2087 #: src/compose.c:5408
2088 #, c-format
2089 msgid ""
2090 "Can't convert the character encoding of the message \n"
2091 "to the specified %s charset.\n"
2092 "Send it as %s?"
2093 msgstr ""
2094 "Nelze převést kódování znaků zprávy \n"
2095 "na %s.\n"
2096 "Odeslat v kódování %s?"
2097
2098 #: src/compose.c:5466
2099 #, c-format
2100 msgid ""
2101 "Line %d exceeds the line length limit (998 bytes).\n"
2102 "The contents of the message might be broken on the way to the delivery.\n"
2103 "\n"
2104 "Send it anyway?"
2105 msgstr ""
2106 "Řádek %d překračuje limit délky řádku (998 bajtů). \n"
2107 "Obsah zprávy může být poškozen po cestě k adresátovi.\n"
2108 "\n"
2109 "\n"
2110 "Přesto odeslat?"
2111
2112 #: src/compose.c:5647
2113 msgid "Encryption warning"
2114 msgstr "Varování šifrování"
2115
2116 #: src/compose.c:5648
2117 msgid "+C_ontinue"
2118 msgstr "+_Pokračovat"
2119
2120 #: src/compose.c:5703
2121 msgid "No account for sending mails available!"
2122 msgstr "Není dostupný žádný účet pro odeslání pošty!"
2123
2124 #: src/compose.c:5713
2125 msgid "Selected account isn't NNTP: Posting is impossible."
2126 msgstr "Vybraný účet není NNTP: Odeslání není možné. "
2127
2128 #: src/compose.c:5949
2129 #, c-format
2130 msgid "Attachment %s doesn't exist anymore. Ignore?"
2131 msgstr "Příloha %s už neexistuje. Ignorovat?"
2132
2133 #: src/compose.c:5950
2134 msgid "Cancel sending"
2135 msgstr "Zrušit posílání"
2136
2137 #: src/compose.c:5950
2138 msgid "Ignore attachment"
2139 msgstr "Ignorovat přílohu"
2140
2141 #: src/compose.c:5989
2142 #, c-format
2143 msgid "Original %s part"
2144 msgstr "Část originálu %s"
2145
2146 #: src/compose.c:6461
2147 msgid "Add to address _book"
2148 msgstr "Přidat do knihy adres"
2149
2150 #: src/compose.c:6552
2151 msgid "Delete entry contents"
2152 msgstr "Smazat obsah pole"
2153
2154 #: src/compose.c:6556
2155 msgid "Use <tab> to autocomplete from addressbook"
2156 msgstr "Použijte <tab> pro automatické dokončení podle knihy adres"
2157
2158 #: src/compose.c:6765
2159 msgid "Mime type"
2160 msgstr "MIME typ"
2161
2162 #: src/compose.c:6771
2163 #: src/compose.c:7086
2164 #: src/mimeview.c:271
2165 #: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:394
2166 #: src/prefs_matcher.c:609
2167 #: src/prefs_summary_column.c:84
2168 #: src/summaryview.c:436
2169 msgid "Size"
2170 msgstr "Délka"
2171
2172 #: src/compose.c:6841
2173 msgid "Save Message to "
2174 msgstr "Uložit zprávu do "
2175
2176 #: src/compose.c:6870
2177 #: src/editjpilot.c:275
2178 #: src/editldap.c:518
2179 #: src/editvcard.c:191
2180 #: src/export.c:163
2181 #: src/import.c:162
2182 #: src/importmutt.c:238
2183 #: src/importpine.c:237
2184 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:186
2185 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:206
2186 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:416
2187 msgid "_Browse"
2188 msgstr "P_rocházet"
2189
2190 #: src/compose.c:7085
2191 #: src/compose.c:8688
2192 msgid "MIME type"
2193 msgstr "MIME typ"
2194
2195 #: src/compose.c:7088
2196 msgid "Charset"
2197 msgstr "Znaková sada"
2198
2199 #: src/compose.c:7364
2200 msgid "Hea_der"
2201 msgstr "_Záhlaví"
2202
2203 #: src/compose.c:7369
2204 msgid "_Attachments"
2205 msgstr "_Přílohy"
2206
2207 #: src/compose.c:7383
2208 msgid "Othe_rs"
2209 msgstr "_Ostatní"
2210
2211 #: src/compose.c:7398
2212 #: src/gtk/headers.h:18
2213 #: src/summary_search.c:366
2214 msgid "Subject:"
2215 msgstr "Předmět:"
2216
2217 #: src/compose.c:7620
2218 #, c-format
2219 msgid ""
2220 "Spell checker could not be started.\n"
2221 "%s"
2222 msgstr ""
2223 "Nelze spustit kontrolu pravopisu.\n"
2224 "%s"
2225
2226 #: src/compose.c:7732
2227 #, c-format
2228 msgid "From: <i>%s</i>"
2229 msgstr "Od: <i>%s</i>"
2230
2231 #: src/compose.c:7766
2232 msgid "Account to use for this email"
2233 msgstr "Účet použitý pro tuto zprávu"
2234
2235 #: src/compose.c:7768
2236 msgid "Sender address to be used"
2237 msgstr "Adresa odesílatele musí být uvedena"
2238
2239 #: src/compose.c:7932
2240 #, c-format
2241 msgid "The privacy system '%s' cannot be loaded. You will not be able to sign or encrypt this message."
2242 msgstr "Systém zabezpečení '%s' se nepodařilo načíst. Nebudete moci digitálně podepsat nebo šifrovat zprávu."
2243
2244 #: src/compose.c:8032
2245 msgid "_None"
2246 msgstr "Žá_dné"
2247
2248 #: src/compose.c:8133
2249 #: src/prefs_template.c:752
2250 #, c-format
2251 msgid "The body of the template has an error at line %d."
2252 msgstr "Chyba v těle šablony na řádku %d."
2253
2254 #: src/compose.c:8249
2255 msgid "Template From format error."
2256 msgstr "Chyba v poli 'Od' šablony."
2257
2258 #: src/compose.c:8267
2259 msgid "Template To format error."
2260 msgstr "Chyba v poli 'Komu' šablony."
2261
2262 #: src/compose.c:8285
2263 msgid "Template Cc format error."
2264 msgstr "Chyba v poli 'Kopie' šablony."
2265
2266 #: src/compose.c:8303
2267 msgid "Template Bcc format error."
2268 msgstr "Chyba v poli 'Skrytá kopie' šablony."
2269
2270 #: src/compose.c:8322
2271 msgid "Template subject format error."
2272 msgstr "Chyba v poli 'Předmět' šablony."
2273
2274 #: src/compose.c:8582
2275 msgid "Invalid MIME type."
2276 msgstr "Neplatný MIME typ."
2277
2278 #: src/compose.c:8597
2279 msgid "File doesn't exist or is empty."
2280 msgstr "Soubor neexistuje nebo je prázdný."
2281
2282 #: src/compose.c:8671
2283 msgid "Properties"
2284 msgstr "Vlastnosti"
2285
2286 #: src/compose.c:8721
2287 msgid "Encoding"
2288 msgstr "Kódování"
2289
2290 #: src/compose.c:8741
2291 msgid "Path"
2292 msgstr "Cesta k souboru"
2293
2294 #: src/compose.c:8742
2295 msgid "File name"
2296 msgstr "Název souboru"
2297
2298 #: src/compose.c:8934
2299 #, c-format
2300 msgid ""
2301 "The external editor is still working.\n"
2302 "Force terminating the process?\n"
2303 "process group id: %d"
2304 msgstr ""
2305 "Externí editor stále pracuje.\n"
2306 "Mám přerušit proces?\n"
2307 "číslo procesu: %d"
2308
2309 #: src/compose.c:9322
2310 #: src/messageview.c:1042
2311 msgid "Claws Mail needs network access in order to send this email."
2312 msgstr "Claws Mail potřebuje přístup k síti, aby mohl odeslat tuto zprávu."
2313
2314 #: src/compose.c:9348
2315 msgid "Could not queue message."
2316 msgstr "Zprávu nelze uložit do fronty pro odeslání."
2317
2318 #: src/compose.c:9350
2319 #, c-format
2320 msgid ""
2321 "Could not queue message:\n"
2322 "\n"
2323 "%s."
2324 msgstr ""
2325 "Zprávu nelze uložit do fronty pro odeslání:\n"
2326 "\n"
2327 "%s."
2328
2329 #: src/compose.c:9513
2330 msgid "Could not save draft."
2331 msgstr "Nelze uložit koncept."
2332
2333 #: src/compose.c:9517
2334 msgid "Could not save draft"
2335 msgstr "Nelze uložit koncept"
2336
2337 #: src/compose.c:9518
2338 msgid ""
2339 "Could not save draft.\n"
2340 "Do you want to cancel exit or discard this email?"
2341 msgstr ""
2342 "Nemohu uložit koncept.\n"
2343 "Chcete zrušit ukončení nebo zahodit tuto zprávu?"
2344
2345 #: src/compose.c:9520
2346 msgid "_Cancel exit"
2347 msgstr "_Zrušit ukončení"
2348
2349 #: src/compose.c:9520
2350 msgid "_Discard email"
2351 msgstr "_Zahodit zprávu"
2352
2353 #: src/compose.c:9676
2354 #: src/compose.c:9690
2355 msgid "Select file"
2356 msgstr "Výběr souboru"
2357
2358 #: src/compose.c:9704
2359 #, c-format
2360 msgid "File '%s' could not be read."
2361 msgstr "Soubor '%s' nelze číst."
2362
2363 #: src/compose.c:9706
2364 #, c-format
2365 msgid ""
2366 "File '%s' contained invalid characters\n"
2367 "for the current encoding, insertion may be incorrect."
2368 msgstr ""
2369 "Soubor '%s' obsahuje neplatné znaky\n"
2370 "pro nastavené kódování, vložení může obsahovat chyby."
2371
2372 #: src/compose.c:9778
2373 msgid "Discard message"
2374 msgstr "Zrušit zprávu"
2375
2376 #: src/compose.c:9779
2377 msgid "This message has been modified. Discard it?"
2378 msgstr "Zpráva byla modifikována. Chcete ji zahodit?"
2379
2380 #: src/compose.c:9780
2381 msgid "_Discard"
2382 msgstr "_Zahodit"
2383
2384 #: src/compose.c:9780
2385 msgid "_Save to Drafts"
2386 msgstr "Uložit jako _koncept"
2387
2388 #: src/compose.c:9782
2389 msgid "Save changes"
2390 msgstr "Uložit změny"
2391
2392 #: src/compose.c:9783
2393 msgid "This message has been modified. Save the latest changes?"
2394 msgstr "Zpráva byla modifikována. Chcete uložit poslední změny?"
2395
2396 #: src/compose.c:9784
2397 msgid "_Don't save"
2398 msgstr "_Neukládat"
2399
2400 #: src/compose.c:9784
2401 msgid "+_Save to Drafts"
2402 msgstr "+Uložit jako _koncept"
2403
2404 #: src/compose.c:9835
2405 #, c-format
2406 msgid "Do you want to apply the template '%s' ?"
2407 msgstr "Chcete použít šablonu '%s' ?"
2408
2409 #: src/compose.c:9837
2410 msgid "Apply template"
2411 msgstr "Použít šablonu"
2412
2413 #: src/compose.c:9838
2414 msgid "_Replace"
2415 msgstr "_Nahradit"
2416
2417 #: src/compose.c:9838
2418 msgid "_Insert"
2419 msgstr "_Vložit"
2420
2421 #: src/compose.c:10664
2422 msgid "Insert or attach?"
2423 msgstr "Vložit nebo připojit?"
2424
2425 #: src/compose.c:10665
2426 msgid "Do you want to insert the contents of the file(s) into the message body, or attach it to the email?"
2427 msgstr "Chcete obsah souboru(ů) vložit do textu zprávy nebo soubor(y) připojit ke zprávě jako přílohu?"
2428
2429 #: src/compose.c:10667
2430 msgid "_Attach"
2431 msgstr "_Přiložit"
2432
2433 #: src/compose.c:10880
2434 #, c-format
2435 msgid "Quote format error at line %d."
2436 msgstr "Chyba formátu citace na řádku %d."
2437
2438 #: src/compose.c:11164
2439 #, c-format
2440 msgid "You are about to reply to %d messages. Opening the windows could take some time. Do you want to continue?"
2441 msgstr "Chystáte se odpovědět na %d zpráv. Otevírání oken může chvíli trvat. Chcete pokračovat?"
2442
2443 #: src/crash.c:140
2444 #, c-format
2445 msgid "Claws Mail process (%ld) received signal %ld"
2446 msgstr "Proces Claws Mail (pid %ld) obdržel signál %ld"
2447
2448 #: src/crash.c:186
2449 msgid "Claws Mail has crashed"
2450 msgstr "Claws Mail zhavaroval"
2451
2452 #: src/crash.c:202
2453 #, c-format
2454 msgid ""
2455 "%s.\n"
2456 "Please file a bug report and include the information below."
2457 msgstr ""
2458 "%s.\n"
2459 "Vyplňte prosím hlášení o chybě a vložte níže uvedené informace."
2460
2461 #: src/crash.c:207
2462 msgid "Debug log"
2463 msgstr "Debug log"
2464
2465 #: src/crash.c:251
2466 #: src/toolbar.c:407
2467 msgid "Close"
2468 msgstr "Zavřít"
2469
2470 #: src/crash.c:256
2471 msgid "Save..."
2472 msgstr "Uložit..."
2473
2474 #: src/crash.c:261
2475 msgid "Create bug report"
2476 msgstr "Vytvořit hlášení o chybě"
2477
2478 #: src/crash.c:309
2479 msgid "Save crash information"
2480 msgstr "Uložit informace o pádu"
2481
2482 #: src/editaddress.c:154
2483 #: src/editaddress.c:230
2484 msgid "Add New Person"
2485 msgstr "Přidat novou osobu"
2486
2487 #: src/editaddress.c:156
2488 msgid ""
2489 "Adding a new person requires at least one of the\n"
2490 "following values to be set:\n"
2491 " - Display Name\n"
2492 " - First Name\n"
2493 " - Last Name\n"
2494 " - Nickname\n"
2495 " - any email address\n"
2496 " - any additional attribute\n"
2497 "\n"
2498 "Click OK to keep editing this contact.\n"
2499 "Click Cancel to close without saving."
2500 msgstr ""
2501 "Přidání nové osoby vyžaduje vyplněnou nejméně\n"
2502 "jednu z následujících hodnot:\n"
2503 " - Zobrazené jméno\n"
2504 " - Jméno\n"
2505 " - Příjmení\n"
2506 " - Přezdívka\n"
2507 " - nějaká emailová adresa\n"
2508 " - nějaký další atribut\n"
2509 "\n"
2510 "Klikněte na OK pro pokračování editace.\n"
2511 "Klikněte na Zrušit pro uzavření bez uložení."
2512
2513 #: src/editaddress.c:167
2514 msgid ""
2515 "Adding a new person requires at least one of the\n"
2516 "following values to be set:\n"
2517 " - First Name\n"
2518 " - Last Name\n"
2519 " - any email address\n"
2520 " - any additional attribute\n"
2521 "\n"
2522 "Click OK to keep editing this contact.\n"
2523 "Click Cancel to close without saving."
2524 msgstr ""
2525 "Přidání nové osoby vyžaduje vyplněnou nejméně\n"
2526 "jednu z následujících hodnot:\n"
2527 " - Jméno\n"
2528 " - Příjmení\n"
2529 " - nějaká emailová adresa\n"
2530 " - nějaký další atribut\n"
2531 "\n"
2532 "Klikněte na OK pro pokračování editace.\n"
2533 "Klikněte na Zrušit pro uzavření bez uložení."
2534
2535 #: src/editaddress.c:231
2536 msgid "Edit Person Details"
2537 msgstr "Upravit detaily o osobě"
2538
2539 #: src/editaddress.c:409
2540 msgid "An Email address must be supplied."
2541 msgstr "E-mailová adresa musí být uvedena."
2542
2543 #: src/editaddress.c:585
2544 msgid "A Name and Value must be supplied."
2545 msgstr "Musí být zadáno jméno a hodnota."
2546
2547 #: src/editaddress.c:674
2548 msgid "Discard"
2549 msgstr "_Zahodit"
2550
2551 #: src/editaddress.c:675
2552 msgid "Apply"
2553 msgstr "Použít"
2554
2555 #: src/editaddress.c:705
2556 #: src/editaddress.c:754
2557 msgid "Edit Person Data"
2558 msgstr "Upravit data o osobě"
2559
2560 #: src/editaddress.c:783
2561 msgid "Choose a picture"
2562 msgstr "Vyberte obrázek"
2563
2564 #: src/editaddress.c:802
2565 #, c-format
2566 msgid ""
2567 "Failed to import image: \n"
2568 "%s"
2569 msgstr ""
2570 "Chyba importu obrázku: \n"
2571 "%s"
2572
2573 #: src/editaddress.c:844
2574 msgid "_Set picture"
2575 msgstr "_Nastavit obrázek"
2576
2577 #: src/editaddress.c:845
2578 msgid "_Unset picture"
2579 msgstr "_Zrušit obrázek"
2580
2581 #: src/editaddress.c:904
2582 msgid "Photo"
2583 msgstr "Fotografie"
2584
2585 #: src/editaddress.c:958
2586 #: src/editaddress.c:960
2587 #: src/expldifdlg.c:516
2588 #: src/exporthtml.c:760
2589 #: src/ldif.c:768
2590 msgid "Display Name"
2591 msgstr "Zobrazované jméno"
2592
2593 #: src/editaddress.c:967
2594 #: src/editaddress.c:971
2595 #: src/ldif.c:776
2596 msgid "Last Name"
2597 msgstr "Příjmení"
2598
2599 #: src/editaddress.c:968
2600 #: src/editaddress.c:970
2601 #: src/ldif.c:772
2602 msgid "First Name"
2603 msgstr "Jméno"
2604
2605 #: src/editaddress.c:974
2606 #: src/editaddress.c:976
2607 msgid "Nickname"
2608 msgstr "Přezdívka"
2609
2610 #: src/editaddress.c:1060
2611 #: src/editaddress.c:1128
2612 msgid "Alias"
2613 msgstr "Alias"
2614
2615 #: src/editaddress.c:1270
2616 #: src/editaddress.c:1335
2617 #: src/editaddress.c:1351
2618 #: src/prefs_customheader.c:222
2619 msgid "Value"
2620 msgstr "Hodnota"
2621
2622 #: src/editaddress.c:1418
2623 msgid "_User Data"
2624 msgstr "_Osobní data"
2625
2626 #: src/editaddress.c:1419
2627 msgid "_Email Addresses"
2628 msgstr "_E-mailové adresy"
2629
2630 #: src/editaddress.c:1422
2631 #: src/editaddress.c:1425
2632 msgid "O_ther Attributes"
2633 msgstr "_Další údaje"
2634
2635 #: src/editbook.c:108
2636 msgid "File appears to be OK."
2637 msgstr "Soubor se zdá být v pořádku."
2638
2639 #: src/editbook.c:111
2640 msgid "File does not appear to be a valid address book format."
2641 msgstr "Soubor není ve formátu pro knihu adres."
2642
2643 #: src/editbook.c:114
2644 #: src/editjpilot.c:190
2645 #: src/editvcard.c:97
2646 msgid "Could not read file."
2647 msgstr "Nelze načíst soubor."
2648
2649 #: src/editbook.c:148
2650 #: src/editbook.c:261
2651 msgid "Edit Addressbook"
2652 msgstr "Upravit knihu adres"
2653
2654 #: src/editbook.c:176
2655 #: src/editjpilot.c:263
2656 #: src/editvcard.c:179
2657 msgid " Check File "
2658 msgstr " Otestovat soubor "
2659
2660 #: src/editbook.c:181
2661 #: src/editjpilot.c:268
2662 #: src/editvcard.c:184
2663 #: src/importmutt.c:231
2664 #: src/importpine.c:230
2665 #: src/prefs_account.c:1920
2666 #: src/wizard.c:1371
2667 #: src/wizard.c:1651
2668 msgid "File"
2669 msgstr "Soubor"
2670
2671 #: src/editbook.c:280
2672 msgid "Add New Addressbook"
2673 msgstr "Přidat novou knihu adres"
2674
2675 #: src/editgroup.c:100
2676 msgid "A Group Name must be supplied."
2677 msgstr "Musí být zadáno jméno skupiny."
2678
2679 #: src/editgroup.c:293
2680 msgid "Edit Group Data"
2681 msgstr "Upravit data o skupině"
2682
2683 #: src/editgroup.c:322
2684 #: src/exporthtml.c:596
2685 msgid "Group Name"
2686 msgstr "Jméno skupiny"
2687
2688 #: src/editgroup.c:341
2689 msgid "Addresses in Group"
2690 msgstr "Adresy ve skupině"
2691
2692 #: src/editgroup.c:382
2693 msgid "Available Addresses"
2694 msgstr "Dostupné adresy"
2695
2696 #: src/editgroup.c:463
2697 msgid "Move Email Addresses to or from Group with arrow buttons"
2698 msgstr "E-mailové adresy přesuňte do/ze skupiny pomocí tlačítek se šipkami"
2699
2700 #: src/editgroup.c:511
2701 msgid "Edit Group Details"
2702 msgstr "Upravit detaily o skupině"
2703
2704 #: src/editgroup.c:514
2705 msgid "Add New Group"
2706 msgstr "Přidat novou skupinu"
2707
2708 #: src/editgroup.c:564
2709 msgid "Edit folder"
2710 msgstr "Upravit složku"
2711
2712 #: src/editgroup.c:564
2713 msgid "Input the new name of folder:"
2714 msgstr "Zadejte název složky:"
2715
2716 #: src/editgroup.c:567
2717 #: src/foldersel.c:555
2718 #: src/imap_gtk.c:192
2719 #: src/mh_gtk.c:142
2720 msgid "New folder"
2721 msgstr "Nová složka"
2722
2723 #: src/editgroup.c:568
2724 #: src/foldersel.c:556
2725 #: src/mh_gtk.c:143
2726 msgid "Input the name of new folder:"
2727 msgstr "Zadejte název složky:"
2728
2729 #: src/editjpilot.c:187
2730 msgid "File does not appear to be JPilot format."
2731 msgstr "Soubor není ve formátu pro JPilot."
2732
2733 #: src/editjpilot.c:199
2734 msgid "Select JPilot File"
2735 msgstr "Vybrat JPilot soubor"
2736
2737 #: src/editjpilot.c:235
2738 #: src/editjpilot.c:364
2739 msgid "Edit JPilot Entry"
2740 msgstr "Upravit JPilot soubor"
2741
2742 #: src/editjpilot.c:280
2743 msgid "Additional e-Mail address item(s)"
2744 msgstr "Další položka(y) e-mail adresy"
2745
2746 #: src/editjpilot.c:371
2747 msgid "Add New JPilot Entry"
2748 msgstr "Přidat nový JPilot záznam"
2749
2750 #: src/editldap_basedn.c:137
2751 msgid "Edit LDAP - Select Search Base"
2752 msgstr "Editace LDAP - Vyberte bázi pro hledání"
2753
2754 #: src/editldap_basedn.c:156
2755 #: src/editldap.c:441
2756 msgid "Hostname"
2757 msgstr "Název počítače"
2758
2759 #: src/editldap_basedn.c:166
2760 #: src/editldap.c:458
2761 #: src/ssl_manager.c:110
2762 msgid "Port"
2763 msgstr "Port"
2764
2765 #: src/editldap_basedn.c:176
2766 #: src/editldap.c:502
2767 msgid "Search Base"
2768 msgstr "Báze pro hledání"
2769
2770 #: src/editldap_basedn.c:197
2771 msgid "Available Search Base(s)"
2772 msgstr "Dostupná(é) báze pro hledání"
2773
2774 #: src/editldap_basedn.c:287
2775 msgid "Could not read Search Base(s) from server - please set manually"
2776 msgstr "Nelze načíst báze pro hledání ze serveru - zadejte je prosím ručně"
2777
2778 #: src/editldap_basedn.c:291
2779 #: src/editldap.c:280
2780 msgid "Could not connect to server"
2781 msgstr "Nemohu se spojit se serverem"
2782
2783 #: src/editldap.c:151
2784 msgid "A Name must be supplied."
2785 msgstr "Jméno musí být uvedeno."
2786
2787 #: src/editldap.c:163
2788 msgid "A Hostname must be supplied for the server."
2789 msgstr "Název počítače musí být uveden."
2790
2791 #: src/editldap.c:176
2792 msgid "At least one LDAP search attribute should be supplied."
2793 msgstr "Alespoň jeden atribut musí být uveden."
2794
2795 #: src/editldap.c:277
2796 msgid "Connected successfully to server"
2797 msgstr "Úspěšně připojeno k serveru"
2798
2799 #: src/editldap.c:335
2800 #: src/editldap.c:980
2801 msgid "Edit LDAP Server"
2802 msgstr "Upravit LDAP server"
2803
2804 #: src/editldap.c:437
2805 msgid "A name that you wish to call the server."
2806 msgstr "Jméno, kterým chcete označit toto LDAP připojení."
2807
2808 #: src/editldap.c:450
2809 msgid "This is the hostname of the server. For example, \"ldap.mydomain.com\" may be appropriate for the \"mydomain.com\" organization. An IP address may also be used. You may specify \"localhost\" if running an LDAP server on the same computer as Claws Mail."
2810 msgstr "Název počítače, na kterém je provozován LDAP server. Například \"ldap.mydomain.com\". Může být použita také IP adresa. Pokud server běží na stejném počítači jako Claws Mail, můžete použít \"localhost\"."
2811
2812 #: src/editldap.c:470
2813 msgid "TLS"
2814 msgstr "TLS"
2815
2816 #: src/editldap.c:471
2817 #: src/prefs_account.c:3293
2818 msgid "SSL"
2819 msgstr "SSL"
2820
2821 #: src/editldap.c:475
2822 msgid "Enable secure connection to the LDAP server via TLS.If connection fails, be sure to check the correct configuration in ldap.conf (TLS_CACERTDIR and TLS_REQCERT fields)."
2823 msgstr "Povoluje zabezpečené připojení k LDAP serveru pomocí TLS. Pokud připojování selže, zkontrolujte nastavení v ldap.conf (volby TLS_CACERTDIR a TLS_REQCERT)."
2824
2825 #: src/editldap.c:479
2826 msgid "Enable secure connection to the LDAP server via SSL.If connection fails, be sure to check the correct configuration in ldap.conf (TLS_CACERTDIR and TLS_REQCERT fields)."
2827 msgstr "Povoluje zabezpečené připojení k LDAP serveru pomocí SSL. Pokud připojování selže, zkontrolujte nastavení v ldap.conf (volby TLS_CACERTDIR a TLS_REQCERT)."
2828
2829 #: src/editldap.c:491
2830 msgid "The port number that the server listens on. Port 389 is the default."
2831 msgstr "Číslo portu, na kterém server naslouchá. Standardní nastavení je port 389."
2832
2833 #: src/editldap.c:494
2834 msgid " Check Server "
2835 msgstr " Otestovat připojení "
2836
2837 #: src/editldap.c:498
2838 msgid "Press this button to test the connection to the server."
2839 msgstr "Stiskem tohoto tlačítka otestujete připojení k serveru."
2840
2841 #: src/editldap.c:511
2842 msgid ""
2843 "This specifies the name of the directory to be searched on the server. Examples include:\n"
2844 "  dc=claws-mail,dc=org\n"
2845 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
2846 "  o=Organization Name,c=Country\n"
2847 msgstr ""
2848 "Označuje adresář, který bude na serveru prohledáván. Příklady:\n"
2849 "  dc=claws-mail,dc=org\n"
2850 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
2851 "  o=Organization Name,c=Country\n"
2852
2853 #: src/editldap.c:522
2854 msgid "Press this button to lookup the name of available directory names on the server."
2855 msgstr "Stiskem tohoto tlačítka vyhledáte názvy adresářů dostupných na serveru."
2856
2857 #: src/editldap.c:579
2858 msgid "Search Attributes"
2859 msgstr "Prohledávané atributy"
2860
2861 #: src/editldap.c:588
2862 msgid "A list of LDAP attribute names that should be searched when attempting to find a name or address."
2863 msgstr "Seznam LDAP atributů, které budou prohledávány při pokusu najít jméno nebo adresu."
2864
2865 #: src/editldap.c:591
2866 msgid " Defaults "
2867 msgstr " Výchozí "
2868
2869 #: src/editldap.c:595
2870 msgid "This resets the attribute names to a default value that should find most names and addresses during a name or address search process."
2871 msgstr "Nastavuje seznam atributů na výchozí hodnotu, která by měla najít nejvíc jmen a adres během vyhledávání."
2872
2873 #: src/editldap.c:601
2874 msgid "Max Query Age (secs)"
2875 msgstr "Maximální stáří dotazu (s)"
2876
2877 #: src/editldap.c:616
2878 msgid "This defines the maximum period of time (in seconds) that an address search result is valid for address completion purposes. Search results are stored in a cache until this period of time has passed and then retired. This will improve the response time when attempting to search for the same name or address on subsequent address completion requests. The cache will be searched in preference to performing a new server search request. The default value of 600 seconds (10 minutes), should be sufficient for most servers. A larger value will reduce the search time for subsequent searches. This is useful for servers that have slow response times at the expense of more memory to cache results."
2879 msgstr "Definuje maximální dobu (v sekundách), po kterou jsou výsledky hledání považovány za použitelné pro automatické dokončování adres. Výsledky hledání jsou ukládány do vyrovnávací paměti, ze které jsou odstraněny po uplynutí této doby. Vyrovnávací paměť je prohledávána před provedením dotazu na serveru, čímž je zkrácena doba nutná pro vyhledávání, pokud se opakovaně hledají stejná jména nebo adresy. Výchozí hodnota 600 sekund (10 minut) by měla být dostatečná pro většinu serverů. Vyšší hodnota redukuje čas strávený prohledáváním serveru při následných dotazech, což je užitečné pro servery s dlouhou reakční dobou, ale je to na úkor většího množství paměti spotřebovaného pro ukládání předchozích výsledků."
2880
2881 #: src/editldap.c:633
2882 msgid "Include server in dynamic search"
2883 msgstr "Zahrnout při automatickém dokončování"
2884
2885 #: src/editldap.c:638
2886 msgid "Check this option to include this server for dynamic searches when using address completion."
2887 msgstr "Při zaškrtnutí bude tento server prohledáván při pokusu o automatické dokončování adres."
2888
2889 #: src/editldap.c:644
2890 msgid "Match names 'containing' search term"
2891 msgstr "Hledat pomocí 'obsahuje'"
2892
2893 #: src/editldap.c:649
2894 msgid "Searches for names and addresses can be performed either using \"begins-with\" or \"contains\" search term. Check this option to perform a \"contains\" search; this type of search usually takes longer to complete. Note that for performance reasons, address completion uses \"begins-with\" for all searches against other address interfaces."
2895 msgstr "Hledání jmen a adres může být provedeno pomocí podmínky \"začíná na\" nebo \"obsahuje\". Při zaškrtnutí této volby bude použita podmínka \"obsahuje\", což většinou znamená delší čas na dokončení dotazu. Pro zajištění dobrého výkonu používá automatické dokončování adres při vyhledávání vždy podmínku \"začíná na\" bez ohledu na toto nastavení."
2896
2897 #: src/editldap.c:703
2898 msgid "Bind DN"
2899 msgstr "Připojovací jméno"
2900
2901 #: src/editldap.c:712
2902 msgid "The LDAP user account name to be used to connect to the server. This is usually only used for protected servers. This name is typically formatted as: \"cn=user,dc=claws-mail,dc=org\". This is usually left empty when performing a search."
2903 msgstr "Uživatelský účet ze serveru LDAP, který bude použit pro připojení. Toto je obvykle nutné pouze pro zabezpečené servery. Jméno je obvykle ve formátu: \"cn=user,dc=claws-mail,dc=org\". Pro prohledávání obvykle není nutno vyplňovat."
2904
2905 #: src/editldap.c:719
2906 msgid "Bind Password"
2907 msgstr "Připojovací heslo"
2908
2909 #: src/editldap.c:733
2910 msgid "The password to be used when connecting as the \"Bind DN\" user."
2911 msgstr "Heslo, které bude použito pro připojení spolu s údajem \"Přihlašovací jméno\"."
2912
2913 #: src/editldap.c:738
2914 msgid "Timeout (secs)"
2915 msgstr "Časový limit (s)"
2916
2917 #: src/editldap.c:752
2918 msgid "The timeout period in seconds."
2919 msgstr "Časový limit v sekundách."
2920
2921 #: src/editldap.c:756
2922 msgid "Maximum Entries"
2923 msgstr "Maximum položek"
2924
2925 #: src/editldap.c:770
2926 msgid "The maximum number of entries that should be returned in the search result."
2927 msgstr "Maximální počet položek, které budou vráceny při prohledávání."
2928
2929 #: src/editldap.c:785
2930 #: src/prefs_account.c:3184
2931 msgid "Basic"
2932 msgstr "Server"
2933
2934 #: src/editldap.c:786
2935 msgid "Search"
2936 msgstr "Hledání"
2937
2938 #: src/editldap.c:787
2939 #: src/gtk/quicksearch.c:729
2940 msgid "Extended"
2941 msgstr "Ostatní"
2942
2943 #: src/editldap.c:985
2944 msgid "Add New LDAP Server"
2945 msgstr "Přidat nový LDAP server"
2946
2947 #: src/edittags.c:186
2948 #: src/matcher.c:910
2949 #: src/prefs_filtering_action.c:1377
2950 msgid "Tag"
2951 msgstr "Značka"
2952
2953 #: src/edittags.c:214
2954 msgid "Delete tag"
2955 msgstr "Odstranit značku"
2956
2957 #: src/edittags.c:215
2958 msgid "Do you really want to delete this tag?"
2959 msgstr "Opravdu chcete odstranit tuto značku?"
2960
2961 #: src/edittags.c:242
2962 msgid "Delete all tags"
2963 msgstr "Odstranit všechny značky"
2964
2965 #: src/edittags.c:243
2966 msgid "Do you really want to delete all tags?"
2967 msgstr "Opravdu chcete odstranit všechny značky?"
2968
2969 #: src/edittags.c:421
2970 msgid "You entered a reserved tag name, please choose another instead."
2971 msgstr "Vložili jste rezervované jméno tagu, prosím vyberte jiné."
2972
2973 #: src/edittags.c:463
2974 msgid "Tag is not set."
2975 msgstr "Hodnota není nastavena."
2976
2977 #: src/edittags.c:528
2978 msgid "Dialog title|Apply tags"
2979 msgstr "Použít značky"
2980
2981 #: src/edittags.c:542
2982 msgid "New tag:"
2983 msgstr "Nová značka:"
2984
2985 #: src/edittags.c:575
2986 msgid "Please select tags to apply/remove. Changes are immediate."
2987 msgstr "Vyberte značku pro přidání/odstranění. Změny jsou okamžité."
2988
2989 #: src/editvcard.c:94
2990 msgid "File does not appear to be vCard format."
2991 msgstr "Soubor není ve formátu vCard."
2992
2993 #: src/editvcard.c:106
2994 msgid "Select vCard File"
2995 msgstr "Vybrat vCard soubor"
2996
2997 #: src/editvcard.c:151
2998 #: src/editvcard.c:255
2999 msgid "Edit vCard Entry"
3000 msgstr "Upravit vCard záznam"
3001
3002 #: src/editvcard.c:260
3003 msgid "Add New vCard Entry"
3004 msgstr "Přidat nový vCard záznam"
3005
3006 #: src/exphtmldlg.c:105
3007 msgid "Please specify output directory and file to create."
3008 msgstr "Zadejte prosím adresář pro výstup a soubor, který se bude vytvořen."
3009
3010 #: src/exphtmldlg.c:108
3011 msgid "Select stylesheet and formatting."
3012 msgstr "Vyberte šablonu stylů a formátování."
3013
3014 #: src/exphtmldlg.c:111
3015 #: src/expldifdlg.c:113
3016 msgid "File exported successfully."
3017 msgstr "Export souboru byl úspěšný."
3018
3019 #: src/exphtmldlg.c:176
3020 #, c-format
3021 msgid ""
3022 "HTML Output Directory '%s'\n"
3023 "does not exist. OK to create new directory?"
3024 msgstr ""
3025 "Výstupní adresář pro HTML '%s'\n"
3026 "neexistuje. Mám vytvořit nový adresář?"
3027
3028 #: src/exphtmldlg.c:179
3029 #: src/expldifdlg.c:189
3030 msgid "Create Directory"
3031 msgstr "Vytvořit adresář"
3032
3033 #: src/exphtmldlg.c:188
3034 #, c-format
3035 msgid ""
3036 "Could not create output directory for HTML file:\n"
3037 "%s"
3038 msgstr ""
3039 "Nelze vytvořit výstupní adresář pro HTML soubor:\n"
3040 "%s"
3041
3042 #: src/exphtmldlg.c:190
3043 #: src/expldifdlg.c:200
3044 msgid "Failed to Create Directory"
3045 msgstr "Vytvoření adresáře selhalo"
3046
3047 #: src/exphtmldlg.c:232
3048 msgid "Error creating HTML file"
3049 msgstr "Chyba při vytváření HTML souboru"
3050
3051 #: src/exphtmldlg.c:318
3052 msgid "Select HTML output file"
3053 msgstr "Vyberte výstupní HTML soubor"
3054
3055 #: src/exphtmldlg.c:382
3056 msgid "HTML Output File"
3057 msgstr "Výstupní HTML soubor"
3058
3059 #: src/exphtmldlg.c:391
3060 #: src/expldifdlg.c:408
3061 #: src/export.c:170
3062 #: src/import.c:169
3063 #: src/importldif.c:684
3064 msgid "B_rowse"
3065 msgstr "_Procházet"
3066
3067 #: src/exphtmldlg.c:444
3068 msgid "Stylesheet"
3069 msgstr "Šablona stylu"
3070
3071 #: src/exphtmldlg.c:452
3072 #: src/gtk/colorlabel.c:380
3073 #: src/gtk/gtkaspell.c:1518
3074 #: src/gtk/gtkaspell.c:2172
3075 #: src/mainwindow.c:1110
3076 #: src/prefs_account.c:928
3077 #: src/prefs_toolbar.c:760
3078 #: src/prefs_toolbar.c:1399
3079 #: src/summaryview.c:5858
3080 msgid "None"
3081 msgstr "Žádná"
3082
3083 #: src/exphtmldlg.c:453
3084 #: src/prefs_other.c:115
3085 #: src/prefs_other.c:402
3086 msgid "Default"
3087 msgstr "Výchozí"
3088
3089 #: src/exphtmldlg.c:454
3090 #: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:248
3091 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:149
3092 msgid "Full"
3093 msgstr "Úplná"
3094
3095 #: src/exphtmldlg.c:455
3096 msgid "Custom"
3097 msgstr "Vlastní"
3098
3099 #: src/exphtmldlg.c:456
3100 msgid "Custom-2"
3101 msgstr "Vlastní-2"
3102
3103 #: src/exphtmldlg.c:457
3104 msgid "Custom-3"
3105 msgstr "Vlastní-3"
3106
3107 #: src/exphtmldlg.c:458
3108 msgid "Custom-4"
3109 msgstr "Vlastní-4"
3110
3111 #: src/exphtmldlg.c:465
3112 msgid "Full Name Format"
3113 msgstr "Celé jméno"
3114
3115 #: src/exphtmldlg.c:473
3116 msgid "First Name, Last Name"
3117 msgstr "Jméno, příjmení"
3118
3119 #: src/exphtmldlg.c:474
3120 msgid "Last Name, First Name"
3121 msgstr "Příjmení, jméno"
3122
3123 #: src/exphtmldlg.c:481
3124 msgid "Color Banding"
3125 msgstr "Barevné značení"
3126
3127 #: src/exphtmldlg.c:487
3128 msgid "Format Email Links"
3129 msgstr "Formátovat adresy jako odkazy"
3130
3131 #: src/exphtmldlg.c:493
3132 msgid "Format User Attributes"
3133 msgstr "Exportovat uživatelské atributy"
3134
3135 #: src/exphtmldlg.c:538
3136 #: src/expldifdlg.c:612
3137 #: src/importldif.c:892
3138 msgid "Address Book :"
3139 msgstr "Kniha adres :"
3140
3141 #: src/exphtmldlg.c:548
3142 #: src/expldifdlg.c:622
3143 #: src/importldif.c:902
3144 msgid "File Name :"
3145 msgstr "Název souboru :"
3146
3147 #: src/exphtmldlg.c:558
3148 msgid "Open with Web Browser"
3149 msgstr "Otevřít ve webovém prohlížeči"
3150
3151 #: src/exphtmldlg.c:590
3152 msgid "Export Address Book to HTML File"
3153 msgstr "Exportovat databázi adres do HTML souboru"
3154
3155 #: src/exphtmldlg.c:655
3156 #: src/expldifdlg.c:720
3157 #: src/importldif.c:1021
3158 msgid "File Info"
3159 msgstr "Informace o souboru"
3160
3161 #: src/exphtmldlg.c:656
3162 msgid "Format"
3163 msgstr "Formát"
3164
3165 #: src/expldifdlg.c:107
3166 msgid "Please specify output directory and LDIF filename to create."
3167 msgstr "Zadejte prosím výstupní adresář a název LDIF souboru, který bude vytvořen."
3168
3169 #: src/expldifdlg.c:110
3170 msgid "Specify parameters to format distinguished name."
3171 msgstr "Upřesněte způsob formátování rozlišovacího jména (dn)."
3172
3173 #: src/expldifdlg.c:186
3174 #, c-format
3175 msgid ""
3176 "LDIF Output Directory '%s'\n"
3177 "does not exist. OK to create new directory?"
3178 msgstr ""
3179 "Výstupní adresář pro LDIF soubor '%s'\n"
3180 "neexistuje. Mám vytvořit nový adresář?"
3181
3182 #: src/expldifdlg.c:198
3183 #, c-format
3184 msgid ""
3185 "Could not create output directory for LDIF file:\n"
3186 "%s"
3187 msgstr ""
3188 "Nelze vytvořit výstupní adresář pro LDIF soubor:\n"
3189 "%s"
3190
3191 #: src/expldifdlg.c:240
3192 msgid "Suffix was not supplied"
3193 msgstr "Přípona nebyla specifikována"
3194
3195 #: src/expldifdlg.c:242
3196 msgid "A suffix is required if data is to be used for an LDAP server. Are you sure you wish to proceed without a suffix?"
3197 msgstr "Přípona je nutná, pokud mají být data použita pro LDAP server. Opravdu chcete pokračovat bez uvedení přípony?"
3198
3199 #: src/expldifdlg.c:260
3200 msgid "Error creating LDIF file"
3201 msgstr "Chyba při vytváření LDIF souboru"
3202
3203 #: src/expldifdlg.c:335
3204 msgid "Select LDIF output file"
3205 msgstr "Vyberte výstupní LDIF soubor"
3206
3207 #: src/expldifdlg.c:399
3208 msgid "LDIF Output File"
3209 msgstr "Výstupní LDIF soubor"
3210
3211 #: src/expldifdlg.c:430
3212 msgid ""
3213 "The address book Unique ID is used to create a DN that is formatted similar to:\n"
3214 "  uid=102376,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
3215 msgstr ""
3216 "Pro vytvoření rozlišovacího jména (dn) bude použito unikátní id (uid) z knihy adres. Výsledek bude podobný jako:\n"
3217 "  uid=102376,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
3218
3219 #: src/expldifdlg.c:436
3220 msgid ""
3221 "The address book Display Name is used to create a DN that is formatted similar to:\n"
3222 "  cn=John Doe,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
3223 msgstr ""
3224 "Pro vytvoření rozlišovacího jména (dn) bude použito zobrazované jméno (display name) z knihy adres. Výsledek bude podobný jako:\n"
3225 "  cn=John Doe,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
3226
3227 #: src/expldifdlg.c:442
3228 msgid ""
3229 "The first Email Address belonging to a person is used to create a DN that is formatted similar to:\n"
3230 "  mail=john.doe@domain.com,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
3231 msgstr ""
3232 "Pro vytvoření rozlišovacího jména (dn) bude použita první e-mailová adresa patřící uživateli (mail). Výsledek bude podobný jako:\n"
3233 "  mail=john.doe@domain.com,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
3234
3235 #: src/expldifdlg.c:489
3236 msgid "Suffix"
3237 msgstr "Přípona"
3238
3239 #: src/expldifdlg.c:499
3240 msgid ""
3241 "The suffix is used to create a \"Distinguished Name\" (or DN) for an LDAP entry. Examples include:\n"
3242 "  dc=claws-mail,dc=org\n"
3243 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
3244 "  o=Organization Name,c=Country\n"
3245 msgstr ""
3246 "Přípona je používána pro vytvoření \"Rozlišovacího jména\" (dn) pro položku LDAP. Příklady:\n"
3247 "  dc=claws-mail,dc=org\n"
3248 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
3249 "  o=Organization Name,c=Country\n"
3250
3251 #: src/expldifdlg.c:507
3252 msgid "Relative DN"
3253 msgstr "Relativní DN"
3254
3255 #: src/expldifdlg.c:515
3256 msgid "Unique ID"
3257 msgstr "Unikátní ID (uid)"
3258
3259 #: src/expldifdlg.c:523
3260 msgid "The LDIF file contains several data records that are usually loaded into an LDAP server. Each data record in the LDIF file is uniquely identified by a \"Distinguished Name\" (or DN). The suffix is appended to the \"Relative Distinguished Name\" (or RDN) to create the DN. Please select one of the available RDN options that will be used to create the DN."
3261 msgstr "LDIF soubor obsahuje několik záznamů, které jsou obvykle určeny pro načtená do LDAP serveru. Každý záznam v LDIF souboru je jednoznačně identifikován \"Rozlišovacím jménem\" (dn). Rozlišovací jméno je tvořeno \"Relativním rozlišovacím jménem\" (rdn) a příponou. Vyberte jedno z možných rdn, které má být použito pro vytvoření dn."
3262
3263 #: src/expldifdlg.c:543
3264 msgid "Use DN attribute if present in data"
3265 msgstr "Použít DN atribut, pokud je obsažen v datech"
3266
3267 #: src/expldifdlg.c:548
3268 msgid "The addressbook may contain entries that were previously imported from an LDIF file. The \"Distinguished Name\" (DN) user attribute, if present in the address book data, may be used in the exported LDIF file. The RDN selected above will be used if the DN user attribute is not found."
3269 msgstr "Kniha adres může obsahovat položky, které byly dříve importovány z LDIF souboru. Pokud je v datech knihy adres obsažen atribut DN, může být použit ve vytvářeném LDIF souboru. RDN vybrané výše bude použito, pokud atribut DN nebude nalezen."
3270
3271 #: src/expldifdlg.c:558
3272 msgid "Exclude record if no Email Address"
3273 msgstr "Vyloučit záznamy bez e-mailových adres"
3274
3275 #: src/expldifdlg.c:563
3276 msgid "An addressbook may contain entries without Email Addresses. Check this option to ignore these records."
3277 msgstr "Kniha adres může obsahovat záznamy bez e-mailových adres. Pokud zaškrtnete tuto volbu, budou tyto záznamy ignorovány."
3278
3279 #: src/expldifdlg.c:655
3280 msgid "Export Address Book to LDIF File"
3281 msgstr "Exportovat knihu adres do LDIF souboru"
3282
3283 #: src/expldifdlg.c:721
3284 msgid "Distinguished Name"
3285 msgstr "Rozlišovací jméno (dn)"
3286
3287 #: src/export.c:112
3288 #: src/summaryview.c:7968
3289 msgid "Export to mbox file"
3290 msgstr "Exportovat do mbox souboru"
3291
3292 #: src/export.c:130
3293 msgid "Locate the folder to export and specify the mbox file."
3294 msgstr "Určete zdrojovou složku a cílový mbox soubor."
3295
3296 #: src/export.c:141
3297 msgid "Source folder:"
3298 msgstr "Zdrojová složka:"
3299
3300 #: src/export.c:147
3301 #: src/import.c:141
3302 msgid "Mbox file:"
3303 msgstr "Mbox soubor:"
3304
3305 #: src/export.c:202
3306 msgid "Target mbox filename can't be left empty."
3307 msgstr "Cílový mbox soubor musí být určen."
3308
3309 #: src/export.c:207
3310 msgid "Source folder can't be left empty."
3311 msgstr "Zdrojová složka musí být určena."
3312
3313 #: src/export.c:220
3314 msgid "Couldn't find the source folder."
3315 msgstr "Zdrojová složka nebyla nalezena."
3316
3317 #: src/export.c:244
3318 msgid "Select exporting file"
3319 msgstr "Vyberte soubor pro export"
3320
3321 #: src/exporthtml.c:766
3322 msgid "Full Name"
3323 msgstr "Celý název"
3324
3325 #: src/exporthtml.c:770
3326 #: src/importldif.c:1022
3327 msgid "Attributes"
3328 msgstr "Atributy"
3329
3330 #: src/exporthtml.c:973
3331 msgid "Claws Mail Address Book"
3332 msgstr "Claws Mail kniha adres"
3333
3334 #: src/exporthtml.c:1087
3335 #: src/exportldif.c:622
3336 msgid "Name already exists but is not a directory."
3337 msgstr "Vybraný název existuje ale není názvem adresáře."
3338
3339 #: src/exporthtml.c:1090
3340 #: src/exportldif.c:625
3341 msgid "No permissions to create directory."
3342 msgstr "Nemohu vytvořit adresář."
3343
3344 #: src/exporthtml.c:1093
3345 #: src/exportldif.c:628
3346 msgid "Name is too long."
3347 msgstr "Název je příliš dlouhý."
3348
3349 #: src/exporthtml.c:1096
3350 #: src/exportldif.c:631
3351 msgid "Not specified."
3352 msgstr "Není uveden."
3353
3354 #: src/folder.c:1560
3355 #: src/foldersel.c:377
3356 #: src/prefs_folder_item.c:303
3357 msgid "Inbox"
3358 msgstr "Doručená pošta"
3359
3360 #: src/folder.c:1564
3361 #: src/foldersel.c:381
3362 msgid "Sent"
3363 msgstr "Odeslaná pošta"
3364
3365 #: src/folder.c:1568
3366 #: src/foldersel.c:385
3367 #: src/prefs_folder_item.c:306
3368 msgid "Queue"
3369 msgstr "Fronta"
3370
3371 #: src/folder.c:1572
3372 #: src/foldersel.c:389
3373 #: src/prefs_folder_item.c:307
3374 msgid "Trash"
3375 msgstr "Koš"
3376
3377 #: src/folder.c:1576
3378 #: src/foldersel.c:393
3379 #: src/prefs_folder_item.c:305
3380 msgid "Drafts"
3381 msgstr "Koncepty"
3382
3383 #: src/folder.c:2006
3384 #, c-format
3385 msgid "Processing (%s)...\n"
3386 msgstr "Zpracovávám (%s)...\n"
3387
3388 #: src/folder.c:3254
3389 #, c-format
3390 msgid "Copying %s to %s...\n"
3391 msgstr "Kopíruji %s do %s...\n"
3392
3393 #: src/folder.c:3254
3394 #, c-format
3395 msgid "Moving %s to %s...\n"
3396 msgstr "Přesouvám %s do %s...\n"
3397
3398 #: src/folder.c:3557
3399 #, c-format
3400 msgid "Updating cache for %s..."
3401 msgstr "Aktualizuji vyrovnávací paměť pro %s..."
3402
3403 #: src/folder.c:4426
3404 msgid "Processing messages..."
3405 msgstr "Zpracovávám zprávy..."
3406
3407 #: src/folder.c:4562
3408 #, c-format
3409 msgid "Synchronising %s for offline use...\n"
3410 msgstr "Synchronizuji %s pro použití offline...\n"
3411
3412 #: src/foldersel.c:223
3413 msgid "Select folder"
3414 msgstr "Vybrat složku"
3415
3416 #: src/foldersel.c:557
3417 #: src/imap_gtk.c:196
3418 #: src/mh_gtk.c:144
3419 msgid "NewFolder"
3420 msgstr "Nová složka"
3421
3422 #: src/foldersel.c:565
3423 #: src/imap_gtk.c:207
3424 #: src/imap_gtk.c:213
3425 #: src/imap_gtk.c:270
3426 #: src/mh_gtk.c:152
3427 #: src/mh_gtk.c:259
3428 #: src/news_gtk.c:314
3429 #, c-format
3430 msgid "'%c' can't be included in folder name."
3431 msgstr "'%c' nemůže být obsaženo ve jméně složky."
3432
3433 #: src/foldersel.c:575
3434 #: src/imap_gtk.c:223
3435 #: src/imap_gtk.c:282
3436 #: src/mh_gtk.c:162
3437 #: src/mh_gtk.c:266
3438 #: src/news_gtk.c:321
3439 #, c-format
3440 msgid "The folder '%s' already exists."
3441 msgstr "Složka '%s' už existuje."
3442
3443 #: src/foldersel.c:582
3444 #: src/imap_gtk.c:229
3445 #: src/mh_gtk.c:168
3446 #, c-format
3447 msgid "Can't create the folder '%s'."
3448 msgstr "Nemohu vytvořit složku '%s'."
3449
3450 #: src/folderview.c:230
3451 msgid "Mark all re_ad"
3452 msgstr "Označit všechny jako _přečtené"
3453
3454 #: src/folderview.c:232
3455 msgid "R_un processing rules"
3456 msgstr "S_pustit pravidla zpracování"
3457
3458 #: src/folderview.c:233
3459 #: src/mainwindow.c:509
3460 msgid "_Search folder..."
3461 msgstr "_Hledat složku..."
3462
3463 #: src/folderview.c:235
3464 msgid "Process_ing..."
3465 msgstr "_Zpracování..."
3466
3467 #: src/folderview.c:236
3468 msgid "Empty _trash..."
3469 msgstr "Vyprázdnit _koš..."
3470
3471 #: src/folderview.c:237
3472 msgid "Send _queue..."
3473 msgstr "Odeslat _frontu..."
3474
3475 #: src/folderview.c:380
3476 #: src/folderview.c:427
3477 #: src/prefs_folder_column.c:78
3478 #: src/prefs_matcher.c:373
3479 #: src/summaryview.c:6131
3480 msgid "New"
3481 msgstr "Nové"
3482
3483 #: src/folderview.c:381
3484 #: src/folderview.c:428
3485 #: src/prefs_folder_column.c:79
3486 #: src/prefs_matcher.c:372
3487 #: src/summaryview.c:6133
3488 msgid "Unread"
3489 msgstr "Nepřečtené"
3490
3491 #: src/folderview.c:382
3492 #: src/prefs_folder_column.c:80
3493 msgid "Total"
3494 msgstr "Celkem"
3495
3496 #. TRANSLATORS: This in Number sign in American style
3497 #: src/folderview.c:430
3498 #: src/summaryview.c:437
3499 msgid "#"
3500 msgstr "#"
3501
3502 #: src/folderview.c:740
3503 msgid "Setting folder info..."
3504 msgstr "Nastavuji informace o složce..."
3505
3506 #: src/folderview.c:803
3507 #: src/summaryview.c:3976
3508 msgid "Mark all as read"
3509 msgstr "Označit všechny jako přečtené"
3510
3511 #: src/folderview.c:804
3512 #: src/summaryview.c:3977
3513 msgid "Do you really want to mark all mails in this folder as read ?"
3514 msgstr "Opravdu chcete označit všechny zprávy v této složce jako přečtené?"
3515
3516 #: src/folderview.c:1027
3517 #: src/imap.c:4079
3518 #: src/mainwindow.c:5060
3519 #: src/setup.c:90
3520 #, c-format
3521 msgid "Scanning folder %s%c%s ..."
3522 msgstr "Prohledávám složku %s%c%s ..."
3523
3524 #: src/folderview.c:1031
3525 #: src/imap.c:4084
3526 #: src/mainwindow.c:5065
3527 #: src/setup.c:95
3528 #, c-format
3529 msgid "Scanning folder %s ..."
3530 msgstr "Prohledávám složku %s ..."
3531
3532 #: src/folderview.c:1062
3533 msgid "Rebuild folder tree"
3534 msgstr "Obnovit strom složek"
3535
3536 #: src/folderview.c:1063
3537 msgid "Rebuilding the folder tree will remove local caches. Do you want to continue?"
3538 msgstr "Obnovení stromu složek vyčistí všechny lokální vyrovnávací paměti. Chcete pokračovat?"
3539
3540 #: src/folderview.c:1073
3541 msgid "Rebuilding folder tree..."
3542 msgstr "Provádím obnovu stromu složek..."
3543
3544 #: src/folderview.c:1075
3545 #: src/folderview.c:1116
3546 msgid "Scanning folder tree..."
3547 msgstr "Prohledávám strom složek..."
3548
3549 #: src/folderview.c:1207
3550 #, c-format
3551 msgid "Couldn't scan folder %s\n"
3552 msgstr "Nepodařilo se načíst obsah adresáře %s\n"
3553
3554 #: src/folderview.c:1261
3555 msgid "Checking for new messages in all folders..."
3556 msgstr "Zjišťuji nové zprávy ve všech složkách..."
3557
3558 #: src/folderview.c:2089
3559 #, c-format
3560 msgid "Closing Folder %s..."
3561 msgstr "Zavírám složku %s..."
3562
3563 #: src/folderview.c:2184
3564 #, c-format
3565 msgid "Opening Folder %s..."
3566 msgstr "Otevírám složku %s..."
3567
3568 #: src/folderview.c:2202
3569 msgid "Folder could not be opened."
3570 msgstr "Složku nelze otevřít."
3571
3572 #: src/folderview.c:2343
3573 #: src/mainwindow.c:2972
3574 #: src/mainwindow.c:2976
3575 msgid "Empty trash"
3576 msgstr "Vyprázdnit koš"
3577
3578 #: src/folderview.c:2344
3579 msgid "Delete all messages in trash?"
3580 msgstr "Odstranit všechny zprávy v koši?"
3581
3582 #: src/folderview.c:2345
3583 msgid "+_Empty trash"
3584 msgstr "+_Vyprázdnit koš"
3585
3586 #: src/folderview.c:2389
3587 #: src/inc.c:1596
3588 #: src/toolbar.c:2591
3589 msgid "Offline warning"
3590 msgstr "Varování offline režimu"
3591
3592 #: src/folderview.c:2390
3593 #: src/toolbar.c:2592
3594 msgid "You're working offline. Override?"
3595 msgstr "Pracujete v režimu offline. Přepnout?"
3596
3597 #: src/folderview.c:2401
3598 #: src/toolbar.c:2611
3599 msgid "Send queued messages"
3600 msgstr "Odeslat pozdržené zprávy"
3601
3602 #: src/folderview.c:2402
3603 #: src/toolbar.c:2612
3604 msgid "Send all queued messages?"
3605 msgstr "Odeslat všechny zprávy ve frontě pozdržených zpráv?"
3606
3607 #: src/folderview.c:2403
3608 #: src/messageview.c:802
3609 #: src/messageview.c:819
3610 #: src/toolbar.c:2613
3611 msgid "_Send"
3612 msgstr "_Odeslat"
3613
3614 #: src/folderview.c:2411
3615 #: src/toolbar.c:2631
3616 msgid "Some errors occurred while sending queued messages."
3617 msgstr "Při posílání pozdržených zpráv nastala stejná chyba."
3618
3619 #: src/folderview.c:2414
3620 #: src/main.c:2550
3621 #: src/toolbar.c:2634
3622 #, c-format
3623 msgid ""
3624 "Some errors occurred while sending queued messages:\n"
3625 "%s"
3626 msgstr ""
3627 "Při odesílání pozdržených zpráv nastala chyba:\n"
3628 "%s"
3629
3630 #: src/folderview.c:2496
3631 #, c-format
3632 msgid "Do you really want to copy folder '%s' in '%s' ?"
3633 msgstr "Opravdu chcete složku '%s' zkopírovat do '%s' ?"
3634
3635 #: src/folderview.c:2497
3636 #, c-format
3637 msgid "Do you really want to make folder '%s' a subfolder of '%s' ?"
3638 msgstr "Opravdu chcete složku '%s' učinit podsložkou složky '%s' ?"
3639
3640 #: src/folderview.c:2499
3641 msgid "Copy folder"
3642 msgstr "Kopírovat složku"
3643
3644 #: src/folderview.c:2499
3645 msgid "Move folder"
3646 msgstr "Přesunout složku"
3647
3648 #: src/folderview.c:2510
3649 #, c-format
3650 msgid "Copying %s to %s..."
3651 msgstr "Kopíruji %s do %s..."
3652
3653 #: src/folderview.c:2510
3654 #, c-format
3655 msgid "Moving %s to %s..."
3656 msgstr "Přesouvám %s do %s..."
3657
3658 #: src/folderview.c:2541
3659 msgid "Source and destination are the same."
3660 msgstr "Zdroj i cíl jsou totožné."
3661
3662 #: src/folderview.c:2544
3663 msgid "Can't copy a folder to one of its children."
3664 msgstr "Nelze kopírovat složku do své vlastní podsložky."
3665
3666 #: src/folderview.c:2545
3667 msgid "Can't move a folder to one of its children."
3668 msgstr "Nelze přesunout složku do své vlastní podsložky."
3669
3670 #: src/folderview.c:2548
3671 msgid "A folder cannot be moved between different mailboxes."
3672 msgstr "Složka nemůže být přesouvána mezi různými poštovními schránkami."
3673
3674 #: src/folderview.c:2551
3675 msgid "Copy failed!"
3676 msgstr "Kopírování se nezdařilo!"
3677
3678 #: src/folderview.c:2551
3679 msgid "Move failed!"
3680 msgstr "Přesun se nezdařil!"
3681
3682 #: src/folderview.c:2602
3683 #, c-format
3684 msgid "Processing configuration for folder %s"
3685 msgstr "Zpracování složky - pravidla pro složku %s"
3686
3687 #: src/folderview.c:3027
3688 #: src/summaryview.c:4413
3689 #: src/summaryview.c:4512
3690 msgid "The destination folder can only be used to store subfolders."
3691 msgstr "Cílová složka může být použita pouze k uložení podsložek."
3692
3693 #: src/grouplistdialog.c:161
3694 msgid "Newsgroup subscription"
3695 msgstr "Přihlásit diskusní skupiny"
3696
3697 #: src/grouplistdialog.c:177
3698 msgid "Select newsgroups for subscription:"
3699 msgstr "Vyberte diskuzní skupinu pro přihlášení:"
3700
3701 #: src/grouplistdialog.c:183
3702 msgid "Find groups:"
3703 msgstr "Najít skupiny:"
3704
3705 #: src/grouplistdialog.c:191
3706 msgid " Search "
3707 msgstr " Vyhledat "
3708
3709 #: src/grouplistdialog.c:203
3710 msgid "Newsgroup name"
3711 msgstr "Název diskusní skupiny"
3712
3713 #: src/grouplistdialog.c:204
3714 msgid "Messages"
3715 msgstr "Zprávy"
3716
3717 #: src/grouplistdialog.c:205
3718 msgid "Type"
3719 msgstr "Typ"
3720
3721 #: src/grouplistdialog.c:352
3722 msgid "moderated"
3723 msgstr "moderovaný"
3724
3725 #: src/grouplistdialog.c:354
3726 msgid "readonly"
3727 msgstr "pouze pro čtení"
3728
3729 #: src/grouplistdialog.c:356
3730 msgid "unknown"
3731 msgstr "neznámý"
3732
3733 #: src/grouplistdialog.c:425
3734 msgid "Can't retrieve newsgroup list."
3735 msgstr "Nemohu načíst seznam diskuzních skupin."
3736
3737 #: src/grouplistdialog.c:462
3738 #: src/summaryview.c:1489
3739 msgid "Done."
3740 msgstr "Hotovo."
3741
3742 #: src/grouplistdialog.c:495
3743 #, c-format
3744 msgid "%d newsgroups received (%s read)"
3745 msgstr "%d diskuzních skupin přijato (%s načteno)"
3746
3747 #: src/gtk/about.c:124
3748 msgid ""
3749 "Claws Mail is a lightweight, fast and highly-configurable email client.\n"
3750 "\n"
3751 "For further information visit the Claws Mail website:\n"
3752 msgstr ""
3753 "Claws Mail je rychlý a bohatě konfigurovatelný e-mailový klient.\n"
3754 "\n"
3755 "Pro další informace navštivte webové stránky Claws Mail:\n"
3756
3757 #: src/gtk/about.c:130
3758 msgid ""
3759 "\n"
3760 "\n"
3761 "Claws Mail is free software released under the GPL. If you wish to donate to the Claws Mail project you can do so at:\n"
3762 msgstr ""
3763 "\n"
3764 "\n"
3765 "Claws Mail je volně šiřitelný software distribuovaný pod licencí GPL. Pokud chcete přispět na projekt Claws Mail, můžete tak učinit na:\n"
3766
3767 #: src/gtk/about.c:146
3768 msgid ""
3769 "\n"
3770 "\n"
3771 "Copyright (C) 1999-2011\n"
3772 "The Claws Mail Team\n"
3773 " and Hiroyuki Yamamoto"
3774 msgstr ""
3775 "\n"
3776 "\n"
3777 "Copyright (C) 1999-2011\n"
3778 "The Claws Mail Team\n"
3779 " a Hiroyuki Yamamoto"
3780
3781 #: src/gtk/about.c:149
3782 msgid ""
3783 "\n"
3784 "\n"
3785 "System Information\n"
3786 msgstr ""
3787 "\n"
3788 "\n"
3789 "Informace o systému\n"
3790
3791 #: src/gtk/about.c:155
3792 #, c-format
3793 msgid ""
3794 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
3795 "Locale: %s (charset: %s)\n"
3796 "Operating System: %s %s (%s)"
3797 msgstr ""
3798 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
3799 "Lokalita: %s (znaková sada: %s)\n"
3800 "Operační systém: %s %s (%s)"
3801
3802 #: src/gtk/about.c:164
3803 #, c-format
3804 msgid ""
3805 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
3806 "Locale: %s (charset: %s)\n"
3807 "Operating System: %s"
3808 msgstr ""
3809 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
3810 "Lokalita: %s (znaková sada: %s)\n"
3811 "Operační systém: %s"
3812
3813 #: src/gtk/about.c:173
3814 #, c-format
3815 msgid ""
3816 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
3817 "Locale: %s (charset: %s)\n"
3818 "Operating System: unknown"
3819 msgstr ""
3820 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
3821 "Lokalita: %s (znaková sada: %s)\n"
3822 "Operační systém: neznámý"
3823
3824 #: src/gtk/about.c:230
3825 #: src/prefs_themes.c:728
3826 #: src/wizard.c:543
3827 msgid "The Claws Mail Team"
3828 msgstr "Tým Claws Mail"
3829
3830 #: src/gtk/about.c:249
3831 msgid "Previous team members"
3832 msgstr "Dřívější členové týmu"
3833
3834 #: src/gtk/about.c:268
3835 msgid "The translation team"
3836 msgstr "Překladatelský tým"
3837
3838 #: src/gtk/about.c:287
3839 msgid "Documentation team"
3840 msgstr "Tým pro dokumentaci"
3841
3842 #: src/gtk/about.c:306
3843 msgid "Logo"
3844 msgstr "Logo"
3845
3846 #: src/gtk/about.c:325
3847 msgid "Icons"
3848 msgstr "Ikony"
3849
3850 #: src/gtk/about.c:344
3851 msgid "Contributors"
3852 msgstr "Přispěvatelé"
3853
3854 #: src/gtk/about.c:392
3855 msgid "Compiled-in Features\n"
3856 msgstr "Zakompilované vlastnosti\n"
3857
3858 #: src/gtk/about.c:408
3859 msgid "compface|adds support for the X-Face header\n"
3860 msgstr "obrázky X-Face v hlavičce zprávy\n"
3861
3862 #: src/gtk/about.c:418
3863 msgid "Enchant|adds support for spell checking\n"
3864 msgstr "přidává podporu pro kontrolu pravopisu\n"
3865
3866 #: src/gtk/about.c:428
3867 msgid "GnuTLS|adds support for encrypted connections to servers\n"
3868 msgstr "přidává podporu pro šifrované spojení k severům\n"
3869
3870 #: src/gtk/about.c:438
3871 msgid "IPv6|adds support for IPv6 addresses, the new Internet addressing protocol\n"
3872 msgstr "přidává podporu IPv6 adres, nového protokolu adresování v Internetu\n"
3873
3874 #: src/gtk/about.c:449
3875 msgid "iconv|allows converting to and from different character sets\n"
3876 msgstr "konverze mezi různými znakovými sadami\n"
3877
3878 #: src/gtk/about.c:459
3879 msgid "JPilot|adds support for PalmOS addressbooks\n"
3880 msgstr "práce s adresáři PalmOS\n"
3881
3882 #: src/gtk/about.c:469
3883 msgid "LDAP|adds support for LDAP shared addressbooks\n"
3884 msgstr "práce s adresáři LDAP\n"
3885
3886 #: src/gtk/about.c:479
3887 msgid "libetpan|adds support for IMAP and NNTP servers\n"
3888 msgstr "přidává podporu IMAP a NNTP serverů\n"
3889
3890 #: src/gtk/about.c:489
3891 msgid "libSM|adds support for session handling\n"
3892 msgstr "správa X relací\n"
3893
3894 #: src/gtk/about.c:499
3895 msgid "NetworkManager|adds support for detection of network connection changes\n"
3896 msgstr "doplní podporu pro detekci změn síťových připojení\n"
3897
3898 #: src/gtk/about.c:531
3899 msgid ""
3900 "This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 3, or (at your option) any later version.\n"
3901 "\n"
3902 msgstr ""
3903 "Tento program je volně šiřitelný, můžete jej redistribuovat a/nebo měnit tak jak to popisuje GNU General Public License publikovaný Free Software Foundation a to ve verzi 3, nebo (podle vašeho uvážení) v jakékoliv pozdější verzi.\n"
3904 "\n"
3905
3906 #: src/gtk/about.c:537
3907 msgid ""
3908 "This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.\n"
3909 "\n"
3910 msgstr ""
3911 "Tento program je šířen v dobré víře v jeho užitečnost, ale BEZ JAKÉKOLIV ZÁRUKY. Více detailů naleznete v GNU General Public License.\n"
3912 "\n"
3913
3914 #: src/gtk/about.c:555
3915 msgid "You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program. If not, see <"
3916 msgstr "Kopii GNU General Public License byste měli obdržet společně s tímto programem. Pokud ne, viz <"
3917
3918 #: src/gtk/about.c:560
3919 msgid ""
3920 ">. \n"
3921 "\n"
3922 msgstr ""
3923 ">. \n"
3924 "\n"
3925
3926 #: src/gtk/about.c:653
3927 msgid "About Claws Mail"
3928 msgstr "O Claws Mail"
3929
3930 #: src/gtk/about.c:711
3931 msgid ""
3932 "Copyright (C) 1999-2011\n"
3933 "The Claws Mail Team\n"
3934 "and Hiroyuki Yamamoto"
3935 msgstr ""
3936 "Copyright (C) 1999-2011\n"
3937 "The Claws Mail Team\n"
3938 "a Hiroyuki Yamamoto"
3939
3940 #: src/gtk/about.c:725
3941 msgid "_Info"
3942 msgstr "_Informace"
3943
3944 #: src/gtk/about.c:731
3945 msgid "_Authors"
3946 msgstr "_Autoři"
3947
3948 #: src/gtk/about.c:737
3949 msgid "_Features"
3950 msgstr "_Vlastnosti"
3951
3952 #: src/gtk/about.c:743
3953 msgid "_License"
3954 msgstr "_Licence"
3955
3956 #: src/gtk/about.c:751
3957 msgid "_Release Notes"
3958 msgstr "_Poznámky k verzi"
3959
3960 #: src/gtk/colorlabel.c:38
3961 #: src/prefs_common.c:365
3962 msgid "Orange"
3963 msgstr "Oranžová"
3964
3965 #: src/gtk/colorlabel.c:39
3966 #: src/prefs_common.c:369
3967 msgid "Red"
3968 msgstr "Červená"
3969
3970 #: src/gtk/colorlabel.c:40
3971 #: src/prefs_common.c:373
3972 msgid "Pink"
3973 msgstr "Růžová"
3974
3975 #: src/gtk/colorlabel.c:41
3976 #: src/prefs_common.c:377
3977 msgid "Sky blue"
3978 msgstr "Nebeská modř"
3979
3980 #: src/gtk/colorlabel.c:42
3981 #: src/prefs_common.c:381
3982 msgid "Blue"
3983 msgstr "Modrá"
3984
3985 #: src/gtk/colorlabel.c:43
3986 #: src/prefs_common.c:385
3987 msgid "Green"
3988 msgstr "Zelená"
3989
3990 #: src/gtk/colorlabel.c:44
3991 #: src/prefs_common.c:389
3992 msgid "Brown"
3993 msgstr "Hnědá"
3994
3995 #: src/gtk/colorlabel.c:45
3996 #: src/prefs_common.c:393
3997 msgid "Grey"
3998 msgstr "Šedá"
3999
4000 #: src/gtk/colorlabel.c:46
4001 #: src/prefs_common.c:397
4002 msgid "Light brown"
4003 msgstr "Světle hnědá"
4004
4005 #: src/gtk/colorlabel.c:47
4006 #: src/prefs_common.c:401
4007 msgid "Dark red"
4008 msgstr "Tmavě červená"
4009
4010 #: src/gtk/colorlabel.c:48
4011 #: src/prefs_common.c:405
4012 msgid "Dark pink"
4013 msgstr "Tmavě růžová"
4014
4015 #: src/gtk/colorlabel.c:49
4016 #: src/prefs_common.c:409
4017 msgid "Steel blue"
4018 msgstr "Ocelově modrá"
4019
4020 #: src/gtk/colorlabel.c:50
4021 #: src/prefs_common.c:413
4022 msgid "Gold"
4023 msgstr "Zlatá"
4024
4025 #: src/gtk/colorlabel.c:51
4026 #: src/prefs_common.c:417
4027 msgid "Bright green"
4028 msgstr "Světle zelená"
4029
4030 #: src/gtk/colorlabel.c:52
4031 #: src/prefs_common.c:421
4032 msgid "Magenta"
4033 msgstr "Fialová"
4034
4035 #: src/gtk/foldersort.c:156
4036 msgid "Set mailbox order"
4037 msgstr "Nastavit pořadí schránek"
4038
4039 #: src/gtk/foldersort.c:190
4040 msgid "Move mailboxes up or down to change the sort order in the Folder list."
4041 msgstr "Přesouváním schránek nahoru nebo dolů můžete změnit pořadí v seznamu."
4042
4043 #: src/gtk/foldersort.c:216
4044 msgid "Mailboxes"
4045 msgstr "Schránky"
4046
4047 #: src/gtk/gtkaspell.c:338
4048 #: src/gtk/gtkaspell.c:620
4049 msgid "No dictionary selected."
4050 msgstr "Není vybrán žádný slovník."
4051
4052 #: src/gtk/gtkaspell.c:362
4053 #: src/gtk/gtkaspell.c:392
4054 #, c-format
4055 msgid "Couldn't initialize %s speller."
4056 msgstr "Nelze inicializovat %s kontrolu pravopisu."
4057
4058 #: src/gtk/gtkaspell.c:670
4059 msgid "Couldn't initialize Enchant broker."
4060 msgstr "Nelze inicializovat Enchat broker."
4061
4062 #: src/gtk/gtkaspell.c:676
4063 #, c-format
4064 msgid "Couldn't initialize %s dictionary:"
4065 msgstr "Nelze inicializovat %s slovník:"
4066
4067 #: src/gtk/gtkaspell.c:1036
4068 msgid "No misspelled word found."
4069 msgstr "Kontrola pravopisu provedena."
4070
4071 #: src/gtk/gtkaspell.c:1386
4072 msgid "Replace unknown word"
4073 msgstr "Nahradit neznámé slovo"
4074
4075 #: src/gtk/gtkaspell.c:1402
4076 #, c-format
4077 msgid "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Replace \"%s\" with: </span>"
4078 msgstr "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Nahradit \"%s\" s: </span>"
4079
4080 #: src/gtk/gtkaspell.c:1448
4081 msgid ""
4082 "Holding down Control key while pressing Enter\n"
4083 "will learn from mistake.\n"
4084 msgstr ""
4085 "Podržení klávesy Control při stisku Enter\n"
4086 "aktivuje učení z chyby.\n"
4087
4088 #: src/gtk/gtkaspell.c:1758
4089 #, c-format
4090 msgid "\"%s\" unknown in %s"
4091 msgstr "\"%s\" neznámé v %s"
4092
4093 #: src/gtk/gtkaspell.c:1772
4094 msgid "Accept in this session"
4095 msgstr "Přijmout pro tuto relaci"
4096
4097 #: src/gtk/gtkaspell.c:1782
4098 msgid "Add to personal dictionary"
4099 msgstr "Přidat do vlastního slovníku"
4100
4101 #: src/gtk/gtkaspell.c:1792
4102 msgid "Replace with..."
4103 msgstr "Nahradit čím..."
4104
4105 #: src/gtk/gtkaspell.c:1805
4106 #, c-format
4107 msgid "Check with %s"
4108 msgstr "Otestovat pomocí %s"
4109
4110 #: src/gtk/gtkaspell.c:1827
4111 msgid "(no suggestions)"
4112 msgstr "(nejsou návrhy)"
4113
4114 #: src/gtk/gtkaspell.c:1838
4115 #: src/gtk/gtkaspell.c:1976
4116 msgid "More..."
4117 msgstr "Více..."
4118
4119 #: src/gtk/gtkaspell.c:1901
4120 #, c-format
4121 msgid "Dictionary: %s"
4122 msgstr "Slovník: %s"
4123
4124 #: src/gtk/gtkaspell.c:1914
4125 #, c-format
4126 msgid "Use alternate (%s)"
4127 msgstr "Použít předchozí (%s)"
4128
4129 #: src/gtk/gtkaspell.c:1925
4130 msgid "Use both dictionaries"
4131 msgstr "Použít oba slovníky"
4132
4133 #: src/gtk/gtkaspell.c:1939
4134 #: src/prefs_spelling.c:145
4135 msgid "Check while typing"
4136 msgstr "Kontrolovat během psaní"
4137
4138 #: src/gtk/gtkaspell.c:1955
4139 msgid "Change dictionary"
4140 msgstr "Změnit slovník"
4141
4142 #: src/gtk/gtkaspell.c:2094
4143 #, c-format
4144 msgid ""
4145 "The spell checker could not change dictionary.\n"
4146 "%s"
4147 msgstr ""
4148 "Nepodařilo se změnit slovník pro kontrolu pravopisu.\n"
4149 "%s"
4150
4151 #: src/gtk/gtkaspell.c:2150
4152 #, c-format
4153 msgid ""
4154 "The spell checker could not change the alternate dictionary.\n"
4155 "%s"
4156 msgstr ""
4157 "Nepodařilo se změnit alternativní slovník pro kontrolu pravopisu.\n"
4158 "%s"
4159
4160 #: src/gtk/headers.h:8
4161 #: src/prefs_filtering_action.c:1203
4162 #: src/prefs_matcher.c:2086
4163 #: src/prefs_summary_column.c:83
4164 #: src/quote_fmt.c:48
4165 #: src/summaryview.c:435
4166 msgid "Date"
4167 msgstr "Datum"
4168
4169 #: src/gtk/headers.h:8
4170 msgid "Date:"
4171 msgstr "Datum:"
4172
4173 #: src/gtk/headers.h:9
4174 #: src/prefs_filtering_action.c:1200
4175 #: src/prefs_matcher.c:2083
4176 #: src/prefs_summary_column.c:81
4177 #: src/quote_fmt.c:49
4178 #: src/summaryview.c:433
4179 msgid "From"
4180 msgstr "Od"
4181
4182 #: src/gtk/headers.h:9
4183 #: src/summary_search.c:352
4184 msgid "From:"
4185 msgstr "Od:"
4186
4187 #: src/gtk/headers.h:10
4188 msgid "Sender"
4189 msgstr "Odesílateli"
4190
4191 #: src/gtk/headers.h:10
4192 msgid "Sender:"
4193 msgstr "Odesílatel:"
4194
4195 #: src/gtk/headers.h:11
4196 msgid "Reply-To"
4197 msgstr "Odpovědět komu"
4198
4199 #: src/gtk/headers.h:12
4200 #: src/prefs_filtering_action.c:1201
4201 #: src/prefs_matcher.c:2084
4202 #: src/prefs_summary_column.c:82
4203 #: src/quote_fmt.c:56
4204 #: src/summaryview.c:434
4205 msgid "To"
4206 msgstr "Komu"
4207
4208 #: src/gtk/headers.h:13
4209 #: src/prefs_filtering_action.c:1202
4210 #: src/prefs_matcher.c:2085
4211 #: src/quote_fmt.c:57
4212 msgid "Cc"
4213 msgstr "Kopie"
4214
4215 #: src/gtk/headers.h:14
4216 msgid "Bcc"
4217 msgstr "Skrytá kopie"
4218
4219 #: src/gtk/headers.h:15
4220 #: src/prefs_filtering_action.c:1204
4221 #: src/prefs_matcher.c:2087
4222 #: src/quote_fmt.c:60
4223 msgid "Message-ID"
4224 msgstr "Message-ID"
4225
4226 #: src/gtk/headers.h:15
4227 msgid "Message-ID:"
4228 msgstr "Message-ID:"
4229
4230 #: src/gtk/headers.h:16
4231 msgid "In-Reply-To"
4232 msgstr "V odpovědi komu"
4233
4234 #: src/gtk/headers.h:17
4235 #: src/prefs_filtering_action.c:1206
4236 #: src/prefs_matcher.c:2089
4237 #: src/quote_fmt.c:59
4238 msgid "References"
4239 msgstr "References"
4240
4241 #: src/gtk/headers.h:17
4242 msgid "References:"
4243 msgstr "References:"
4244
4245 #: src/gtk/headers.h:18
4246 #: src/prefs_filtering_action.c:1199
4247 #: src/prefs_matcher.c:2082
4248 #: src/prefs_summary_column.c:80
4249 #: src/quote_fmt.c:55
4250 #: src/summaryview.c:432
4251 msgid "Subject"
4252 msgstr "Předmět"
4253
4254 #: src/gtk/headers.h:19
4255 msgid "Comments"
4256 msgstr "Komentáře"
4257
4258 #: src/gtk/headers.h:19
4259 msgid "Comments:"
4260 msgstr "Komentáře:"
4261
4262 #: src/gtk/headers.h:20
4263 msgid "Keywords"
4264 msgstr "Klíčová slova"
4265
4266 #: src/gtk/headers.h:20
4267 msgid "Keywords:"
4268 msgstr "Klíčová slova:"
4269
4270 #: src/gtk/headers.h:21
4271 msgid "Resent-Date"
4272 msgstr "Resent-Date"
4273
4274 #: src/gtk/headers.h:21
4275 msgid "Resent-Date:"
4276 msgstr "Resent-Date:"
4277
4278 #: src/gtk/headers.h:22
4279 msgid "Resent-From"
4280 msgstr "Resent-From"
4281
4282 #: src/gtk/headers.h:22
4283 msgid "Resent-From:"
4284 msgstr "Resent-From:"
4285
4286 #: src/gtk/headers.h:23
4287 msgid "Resent-Sender"
4288 msgstr "Resent-Sender"
4289
4290 #: src/gtk/headers.h:23
4291 msgid "Resent-Sender:"
4292 msgstr "Resent-Sender:"
4293
4294 #: src/gtk/headers.h:24
4295 msgid "Resent-To"
4296 msgstr "Resent-To"
4297
4298 #: src/gtk/headers.h:24
4299 msgid "Resent-To:"
4300 msgstr "Resent-To:"
4301
4302 #: src/gtk/headers.h:25
4303 msgid "Resent-Cc"
4304 msgstr "Resent-Cc"
4305
4306 #: src/gtk/headers.h:25
4307 msgid "Resent-Cc:"
4308 msgstr "Resent-Cc:"
4309
4310 #: src/gtk/headers.h:26
4311 msgid "Resent-Bcc"
4312 msgstr "Resent-Bcc"
4313
4314 #: src/gtk/headers.h:26
4315 msgid "Resent-Bcc:"
4316 msgstr "Resent-Bcc:"
4317
4318 #: src/gtk/headers.h:27
4319 msgid "Resent-Message-ID"
4320 msgstr "Resent-Message-ID"
4321
4322 #: src/gtk/headers.h:27
4323 msgid "Resent-Message-ID:"
4324 msgstr "Resent-Message-ID:"
4325
4326 #: src/gtk/headers.h:28
4327 msgid "Return-Path"
4328 msgstr "Návratová adresa"
4329
4330 #: src/gtk/headers.h:28
4331 msgid "Return-Path:"
4332 msgstr "Návratová adresa:"
4333
4334 #: src/gtk/headers.h:29
4335 msgid "Received"
4336 msgstr "Příjmuto"
4337
4338 #: src/gtk/headers.h:29
4339 msgid "Received:"
4340 msgstr "Příjmuto:"
4341
4342 #: src/gtk/headers.h:32
4343 #: src/prefs_filtering_action.c:1205
4344 #: src/prefs_matcher.c:2088
4345 #: src/quote_fmt.c:58
4346 msgid "Newsgroups"
4347 msgstr "Diskusní skupiny"
4348
4349 #: src/gtk/headers.h:33
4350 msgid "Followup-To"
4351 msgstr "Followup-To"
4352
4353 #: src/gtk/headers.h:34
4354 msgid "Delivered-To"
4355 msgstr "Delivered-To"
4356
4357 #: src/gtk/headers.h:34
4358 msgid "Delivered-To:"
4359 msgstr "Delivered-To:"
4360
4361 #: src/gtk/headers.h:35
4362 msgid "Seen"
4363 msgstr "Zobrazen"
4364
4365 #: src/gtk/headers.h:35
4366 msgid "Seen:"
4367 msgstr "Zobrazen:"
4368
4369 #: src/gtk/headers.h:36
4370 #: src/gtk/progressdialog.c:136
4371 #: src/gtk/sslcertwindow.c:163
4372 #: src/prefs_summary_column.c:78
4373 #: src/summaryview.c:2690
4374 msgid "Status"
4375 msgstr "Stav"
4376
4377 #: src/gtk/headers.h:36
4378 #: src/prefs_themes.c:904
4379 msgid "Status:"
4380 msgstr "Stav:"
4381
4382 #: src/gtk/headers.h:37
4383 msgid "Face"
4384 msgstr "Face"
4385
4386 #: src/gtk/headers.h:37
4387 msgid "Face:"
4388 msgstr "Face:"
4389
4390 #: src/gtk/headers.h:38
4391 msgid "Disposition-Notification-To"
4392 msgstr "Disposition-Notification-To"
4393
4394 #: src/gtk/headers.h:38
4395 msgid "Disposition-Notification-To:"
4396 msgstr "Disposition-Notification-To:"
4397
4398 #: src/gtk/headers.h:39
4399 msgid "Return-Receipt-To"
4400 msgstr "Return-Receipt-To"
4401
4402 #: src/gtk/headers.h:39
4403 msgid "Return-Receipt-To:"
4404 msgstr "Return-Receipt-To:"
4405
4406 #: src/gtk/headers.h:40
4407 msgid "User-Agent"
4408 msgstr "User-Agent"
4409
4410 #: src/gtk/headers.h:40
4411 msgid "User-Agent:"
4412 msgstr "User-Agent:"
4413
4414 #: src/gtk/headers.h:41
4415 msgid "Content-Type"
4416 msgstr "Typ obsahu"
4417
4418 #: src/gtk/headers.h:41
4419 #: src/image_viewer.c:326
4420 msgid "Content-Type:"
4421 msgstr "Typ obsahu:"
4422
4423 #: src/gtk/headers.h:42
4424 msgid "Content-Transfer-Encoding"
4425 msgstr "Content-Transfer-Encoding"
4426
4427 #: src/gtk/headers.h:42
4428 msgid "Content-Transfer-Encoding:"
4429 msgstr "Content-Transfer-Encoding:"
4430
4431 #: src/gtk/headers.h:43
4432 msgid "MIME-Version"
4433 msgstr "MIME-Version"
4434
4435 #: src/gtk/headers.h:43
4436 msgid "MIME-Version:"
4437 msgstr "MIME-Version:"
4438
4439 #: src/gtk/headers.h:44
4440 msgid "Precedence"
4441 msgstr "Priorita"
4442
4443 #: src/gtk/headers.h:44
4444 msgid "Precedence:"
4445 msgstr "Priorita:"
4446
4447 #: src/gtk/headers.h:45
4448 #: src/prefs_account.c:1049
4449 msgid "Organization"
4450 msgstr "Organizace"
4451
4452 #: src/gtk/headers.h:45
4453 msgid "Organization:"
4454 msgstr "Organizace:"
4455
4456 #: src/gtk/headers.h:47
4457 msgid "Mailing-List"
4458 msgstr "Konference"
4459
4460 #: src/gtk/headers.h:47
4461 msgid "Mailing-List:"
4462 msgstr "Konference:"
4463
4464 #: src/gtk/headers.h:48
4465 msgid "List-Post"
4466 msgstr "List-Post"
4467
4468 #: src/gtk/headers.h:48
4469 msgid "List-Post:"
4470 msgstr "List-Post:"
4471
4472 #: src/gtk/headers.h:49
4473 msgid "List-Subscribe"
4474 msgstr "List-Subscribe"
4475
4476 #: src/gtk/headers.h:49
4477 msgid "List-Subscribe:"
4478 msgstr "List-Subscribe:"
4479
4480 #: src/gtk/headers.h:50
4481 msgid "List-Unsubscribe"
4482 msgstr "List-Unsubscribe"
4483
4484 #: src/gtk/headers.h:50
4485 msgid "List-Unsubscribe:"
4486 msgstr "List-Unsubscribe:"
4487
4488 #: src/gtk/headers.h:51
4489 msgid "List-Help"
4490 msgstr "List-Help"
4491
4492 #: src/gtk/headers.h:51
4493 msgid "List-Help:"
4494 msgstr "List-Help:"
4495
4496 #: