8fc6f702f04ea83e775aef828dae7b32be9e61c1
[claws.git] / po / cs.po
1 # Czech translation of Claws Mail.
2 # Copyright © 2000-2014 The Claws Mail team.
3 # This file is distributed under the same license
4 # as the Claws Mail package, see COPYING file.
5 # Jan Mura <jan_mura@altavista.com>, 2000.
6 # David Vachulka <david@konstrukce-cad.com>, 2013, 2015.
7 msgid ""
8 msgstr ""
9 "Project-Id-Version: Claws Mail 3.10.0\n"
10 "Report-Msgid-Bugs-To: paul@claws-mail.org\n"
11 "POT-Creation-Date: 2016-11-06 10:47+0000\n"
12 "PO-Revision-Date: 2016-10-30 21:41+0100\n"
13 "Last-Translator: David Vachulka <david@konstrukce-cad.com>\n"
14 "Language-Team: Czech <cs@li.org>\n"
15 "Language: cs\n"
16 "MIME-Version: 1.0\n"
17 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
18 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
19 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
20 "X-Generator: Poedit 1.8.7.1\n"
21
22 #: src/account.c:396 src/account.c:463
23 msgid ""
24 "Some composing windows are open.\n"
25 "Please close all the composing windows before editing accounts."
26 msgstr ""
27 "Jsou stále otevřena nějaká okna s rozepsanou zprávou.\n"
28 "Před úpravou účtů zavřete prosím všechna tato okna."
29
30 #: src/account.c:441
31 msgid "Can't create folder."
32 msgstr "Nemohu vytvořit složku."
33
34 #: src/account.c:728
35 msgid "Edit accounts"
36 msgstr "Úpravy účtů"
37
38 #: src/account.c:745
39 msgid ""
40 "Using 'Get Mail' will retrieve messages from your Accounts in the order "
41 "given, the checkbox indicates which accounts will be included. Bold text "
42 "indicates the default account."
43 msgstr ""
44 "Funkce 'Přijmout ze všech účtů' načte zprávy z účtů v pořadí v jakém jsou "
45 "zde uvedeny. Zaškrtnutím ve sloupci 'P' určíte, zda účet bude touto funkcí "
46 "zpracován. Tučný text značí aktuální účet."
47
48 #: src/account.c:816
49 msgid " _Set as default account "
50 msgstr " Nastavit účet jako _výchozí "
51
52 #: src/account.c:908
53 msgid "Accounts with remote folders cannot be copied."
54 msgstr ""
55 "Účty se vzdáleně umístěnými složkami (např. IMAP) nemohou být kopírovány."
56
57 #: src/account.c:915
58 #, c-format
59 msgid "Copy of %s"
60 msgstr "Kopie %s"
61
62 #: src/account.c:1075
63 #, c-format
64 msgid "Do you really want to delete the account '%s'?"
65 msgstr "Opravdu chcete odstranit účet '%s'?"
66
67 #: src/account.c:1077
68 msgid "(Untitled)"
69 msgstr "(Nepojmenovaný)"
70
71 #: src/account.c:1078
72 msgid "Delete account"
73 msgstr "Odstranit účet"
74
75 #: src/account.c:1562
76 msgctxt "Accounts List Get Column Name"
77 msgid "G"
78 msgstr "P"
79
80 #: src/account.c:1568
81 msgid "'Get Mail' retrieves mail from the checked accounts"
82 msgstr ""
83 "Funkce 'Přijmout poštu ze všech účtů' načte zprávy z účtů označených "
84 "zaškrtnutím"
85
86 #: src/account.c:1575 src/addrduplicates.c:471 src/addressadd.c:215
87 #: src/addressbook.c:125 src/compose.c:7205 src/editaddress.c:1264
88 #: src/editaddress.c:1321 src/editaddress.c:1341
89 #: src/editaddress_other_attributes_ldap.c:302
90 #: src/editaddress_other_attributes_ldap.c:350 src/editbook.c:170
91 #: src/editgroup.c:288 src/editjpilot.c:257 src/editldap.c:428
92 #: src/editvcard.c:173 src/importmutt.c:222 src/importpine.c:221
93 #: src/mimeview.c:274 src/plugins/managesieve/sieve_manager.c:465
94 #: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1800
95 #: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:395 src/prefs_filtering.c:384
96 #: src/prefs_filtering.c:1866 src/prefs_template.c:79
97 msgid "Name"
98 msgstr "Jméno"
99
100 #: src/account.c:1583 src/prefs_account.c:1096 src/prefs_account.c:4141
101 msgid "Protocol"
102 msgstr "Protokol"
103
104 #: src/account.c:1591 src/ssl_manager.c:100
105 msgid "Server"
106 msgstr "Server"
107
108 #: src/action.c:382
109 #, c-format
110 msgid "Could not get message file %d"
111 msgstr "Nelze načíst soubor %d se zprávou"
112
113 #: src/action.c:419
114 msgid "Could not get message part."
115 msgstr "Nelze načíst část zprávy."
116
117 #: src/action.c:436
118 #, c-format
119 msgid "Can't get part of multipart message: %s"
120 msgstr "Nemohu získat část ze zprávy o více částech: %s"
121
122 #: src/action.c:608
123 #, c-format
124 msgid ""
125 "The selected action cannot be used in the compose window\n"
126 "because it contains %%f, %%F, %%as or %%p."
127 msgstr ""
128 "V okně pro psaní zprávy nelze použít akci,\n"
129 "která obsahuje %%f, %%F, %%as nebo %%p."
130
131 #: src/action.c:720
132 msgid "There is no filtering action set"
133 msgstr "Není nastavena žádná akce filtrování"
134
135 #: src/action.c:722
136 #, c-format
137 msgid ""
138 "Invalid filtering action(s):\n"
139 "%s"
140 msgstr ""
141 "Neplatná(é) filtrovací akce:\n"
142 "%s"
143
144 #: src/action.c:987
145 #, c-format
146 msgid ""
147 "Could not fork to execute the following command:\n"
148 "%s\n"
149 "%s"
150 msgstr ""
151 "Nelze provést fork pro spuštění následujícího příkazu:\n"
152 "%s\n"
153 "%s"
154
155 #: src/action.c:989 src/ldaputil.c:323 src/plugins/bogofilter/bogofilter.c:884
156 #: src/plugins/tnef_parse/tnef_parse.c:67
157 #: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1821
158 #: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1825
159 #: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1836
160 #: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1839 src/privacy.c:62
161 msgid "Unknown error"
162 msgstr "Neznámá chyba"
163
164 #: src/action.c:1207 src/action.c:1372
165 msgid "Completed"
166 msgstr "Dokončeno"
167
168 #: src/action.c:1243
169 #, c-format
170 msgid "--- Running: %s\n"
171 msgstr "--- Spuštěno: %s\n"
172
173 #: src/action.c:1247
174 #, c-format
175 msgid "--- Ended: %s\n"
176 msgstr "--- Ukončeno: %s\n"
177
178 #: src/action.c:1280
179 msgid "Action's input/output"
180 msgstr "Vstup/výstup akce"
181
182 #: src/action.c:1608
183 #, c-format
184 msgid ""
185 "Enter the argument for the following action:\n"
186 "('%%h' will be replaced with the argument)\n"
187 "  %s"
188 msgstr ""
189 "Vložte parametr pro následující akci:\n"
190 "('%%h' bude nahrazeno parametrem)\n"
191 "  %s"
192
193 #: src/action.c:1613
194 msgid "Action's hidden user argument"
195 msgstr "Skrytý uživatelský parametr akce"
196
197 #: src/action.c:1617
198 #, c-format
199 msgid ""
200 "Enter the argument for the following action:\n"
201 "('%%u' will be replaced with the argument)\n"
202 "  %s"
203 msgstr ""
204 "Vložte parametr pro následující akci:\n"
205 "('%%u' bude nahrazeno parametrem)\n"
206 "  %s"
207
208 #: src/action.c:1622
209 msgid "Action's user argument"
210 msgstr "Uživatelský parametr akce"
211
212 #: src/addrclip.c:479
213 msgid "Cannot copy a folder to itself or to its sub-structure."
214 msgstr "Nelze kopírovat složku do sebe sama nebo do své vlastní podsložky."
215
216 #: src/addrclip.c:502
217 msgid "Cannot copy an address book to itself."
218 msgstr "Nelze kopírovat knihu adres do sebe sama."
219
220 #: src/addrclip.c:593
221 msgid "Cannot move a folder to itself or to its sub-structure."
222 msgstr "Nelze přesunout složku do sebe sama nebo do své vlastní podsložky."
223
224 #: src/addr_compl.c:689 src/addressbook.c:4946
225 #: src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:308
226 msgid "Group"
227 msgstr "Skupina"
228
229 #: src/addrcustomattr.c:65
230 msgid "date of birth"
231 msgstr "datum narození"
232
233 #: src/addrcustomattr.c:66
234 msgid "address"
235 msgstr "adresa"
236
237 #: src/addrcustomattr.c:67
238 msgid "phone"
239 msgstr "telefon"
240
241 #: src/addrcustomattr.c:68
242 msgid "mobile phone"
243 msgstr "mobilní telefon"
244
245 #: src/addrcustomattr.c:69
246 msgid "organization"
247 msgstr "organizace"
248
249 #: src/addrcustomattr.c:70
250 msgid "office address"
251 msgstr "pracovní adresa"
252
253 #: src/addrcustomattr.c:71
254 msgid "office phone"
255 msgstr "telefon práce"
256
257 #: src/addrcustomattr.c:72
258 msgid "fax"
259 msgstr "fax"
260
261 #: src/addrcustomattr.c:73
262 msgid "website"
263 msgstr "domovská stránka"
264
265 #: src/addrcustomattr.c:141
266 msgid "Attribute name"
267 msgstr "Název atributu"
268
269 #: src/addrcustomattr.c:156
270 msgid "Delete all attribute names"
271 msgstr "Odstranit všechna jména atributů"
272
273 #: src/addrcustomattr.c:157
274 msgid "Do you really want to delete all attribute names?"
275 msgstr "Opravdu chcete odstranit všechna jména atributů?"
276
277 #: src/addrcustomattr.c:181
278 msgid "Delete attribute name"
279 msgstr "Odstranit jméno atributu"
280
281 #: src/addrcustomattr.c:182
282 msgid "Do you really want to delete this attribute name?"
283 msgstr "Opravdu chcete odstranit jméno atributu?"
284
285 #: src/addrcustomattr.c:191
286 msgid "Reset to default"
287 msgstr "Nastavit jako výchozí"
288
289 #: src/addrcustomattr.c:192
290 msgid ""
291 "Do you really want to replace all attribute names\n"
292 "with the default set?"
293 msgstr ""
294 "Opravdu chcete nahradit všechna jména atributů\n"
295 "výchozím nastavením?"
296
297 #: src/addrcustomattr.c:212 src/addressbook.c:438 src/addressbook.c:466
298 #: src/addressbook.c:483 src/edittags.c:272
299 #: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1186 src/prefs_actions.c:1090
300 #: src/prefs_filtering.c:1693 src/prefs_template.c:1119
301 msgid "_Delete"
302 msgstr "_Odstranit"
303
304 #: src/addrcustomattr.c:213 src/edittags.c:273 src/prefs_actions.c:1091
305 #: src/prefs_filtering.c:1694 src/prefs_template.c:1120
306 msgid "Delete _all"
307 msgstr "Odstranit _vše"
308
309 #: src/addrcustomattr.c:214
310 msgid "_Reset to default"
311 msgstr "_Nastavit výchozí hodnoty"
312
313 #: src/addrcustomattr.c:403
314 msgid "Attribute name is not set."
315 msgstr "Není nastaven název atributu."
316
317 #: src/addrcustomattr.c:462
318 msgctxt "Dialog title"
319 msgid "Edit attribute names"
320 msgstr "Upravit jméno atributu"
321
322 #: src/addrcustomattr.c:476
323 msgid "New attribute name:"
324 msgstr "Název nového atributu:"
325
326 #: src/addrcustomattr.c:513
327 msgid ""
328 "Adding or removing attribute names won't affect attributes already set for "
329 "contacts."
330 msgstr ""
331 "Přidání nebo odebrání atributů jmen neovlivní atributy, které jsou v "
332 "kontaktech již uloženy."
333
334 #: src/addrduplicates.c:127
335 msgid "Show duplicates in the same book"
336 msgstr "Zobrazit záznamy duplikované ve stejné knize adres"
337
338 #: src/addrduplicates.c:133
339 msgid "Show duplicates in different books"
340 msgstr "Zobrazit záznamy duplikované ve jiných knihách adres"
341
342 #: src/addrduplicates.c:144
343 msgid "Find address book email duplicates"
344 msgstr "Najít emailové adresy duplikované v knize adres"
345
346 #: src/addrduplicates.c:145
347 msgid ""
348 "Claws Mail will now search for duplicate email addresses in the address book."
349 msgstr "Claws Mail teď vyhledá duplikované emailové adresy v knize adres."
350
351 #: src/addrduplicates.c:315
352 msgid "No duplicate email addresses found in the address book"
353 msgstr "Nebyly nalezeny žádné duplikované adresy v knize adres"
354
355 #: src/addrduplicates.c:346
356 msgid "Duplicate email addresses"
357 msgstr "Duplikovat emailovou adresu(y)"
358
359 #: src/addrduplicates.c:442 src/addressadd.c:227
360 #: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:396 src/toolbar.c:434
361 msgid "Address"
362 msgstr "Adresa"
363
364 #: src/addrduplicates.c:464
365 msgid "Address book path"
366 msgstr "Cesta ke knize adres"
367
368 #: src/addrduplicates.c:793 src/addressbook.c:1438 src/addressbook.c:1491
369 msgid "Delete address(es)"
370 msgstr "Odstranit adresu(y)"
371
372 #: src/addrduplicates.c:794 src/addressbook.c:1492
373 msgid "Really delete the address(es)?"
374 msgstr "Opravdu chcete odstranit tuto adresu(y)?"
375
376 #: src/addrduplicates.c:842
377 msgid "Delete address"
378 msgstr "Odstranit adresu(y)"
379
380 #: src/addrduplicates.c:843 src/addressbook.c:1439
381 msgid "This address data is readonly and cannot be deleted."
382 msgstr "Tato data jsou pouze pro čtení a nelze je odstranit."
383
384 #: src/addressadd.c:185 src/prefs_filtering_action.c:201
385 msgid "Add to address book"
386 msgstr "Přidat do knihy adres"
387
388 #: src/addressadd.c:207
389 msgid "Contact"
390 msgstr "Kontakt"
391
392 #: src/addressadd.c:238 src/addressbook.c:127 src/editaddress.c:1056
393 #: src/editaddress.c:1131 src/editgroup.c:290
394 msgid "Remarks"
395 msgstr "Poznámky"
396
397 #: src/addressadd.c:257 src/addressbook_foldersel.c:158
398 msgid "Select Address Book Folder"
399 msgstr "Vybrat složku pro knihu adres"
400
401 #: src/addressadd.c:534 src/addressbook.c:3216 src/addressbook.c:3267
402 msgid "Add address(es)"
403 msgstr "Přidat adresu(y)"
404
405 #: src/addressadd.c:535
406 msgid "Can't add the specified address"
407 msgstr "Nebylo možno přidat zadanou adresu"
408
409 #: src/addressbook.c:126 src/addressbook.c:4934 src/editaddress.c:1053
410 #: src/editaddress.c:1114 src/editgroup.c:289 src/expldifdlg.c:517
411 #: src/exporthtml.c:600 src/exporthtml.c:764 src/ldif.c:762
412 msgid "Email Address"
413 msgstr "E-mail"
414
415 #: src/addressbook.c:405
416 msgid "_Book"
417 msgstr "_Kniha"
418
419 #: src/addressbook.c:406 src/addressbook.c:437 src/addressbook.c:465
420 #: src/addressbook.c:482 src/compose.c:586 src/mainwindow.c:512
421 #: src/messageview.c:209 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:82
422 msgid "_Edit"
423 msgstr "Ú_pravy"
424
425 #: src/addressbook.c:407 src/compose.c:591 src/mainwindow.c:515
426 #: src/messageview.c:212
427 msgid "_Tools"
428 msgstr "_Nástroje"
429
430 #: src/addressbook.c:408 src/compose.c:592 src/mainwindow.c:517
431 #: src/messageview.c:213
432 msgid "_Help"
433 msgstr "Nápo_věda"
434
435 #: src/addressbook.c:411 src/addressbook.c:468
436 msgid "New _Book"
437 msgstr "Nová _kniha"
438
439 #: src/addressbook.c:412 src/addressbook.c:469
440 msgid "New _Folder"
441 msgstr "Nová _složka"
442
443 #: src/addressbook.c:413
444 msgid "New _vCard"
445 msgstr "Nová _vCard"
446
447 #: src/addressbook.c:417
448 msgid "New _JPilot"
449 msgstr "Nový _JPilot"
450
451 #: src/addressbook.c:420
452 msgid "New LDAP _Server"
453 msgstr "Přidat nový LDAP _server"
454
455 #: src/addressbook.c:424
456 msgid "_Edit book"
457 msgstr "Up_ravit knihu"
458
459 #: src/addressbook.c:425
460 msgid "_Delete book"
461 msgstr "_Odstranit knihu"
462
463 #: src/addressbook.c:427 src/compose.c:603
464 #: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:85
465 #: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:433
466 #: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:631
467 msgid "_Save"
468 msgstr "_Uložit"
469
470 #: src/addressbook.c:428 src/compose.c:607 src/messageview.c:222
471 #: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:88
472 #: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:629
473 msgid "_Close"
474 msgstr "_Zavřít"
475
476 #: src/addressbook.c:431 src/addressbook.c:480 src/messageview.c:226
477 msgid "_Select all"
478 msgstr "Vybrat vš_e"
479
480 #: src/addressbook.c:433 src/addressbook.c:472 src/addressbook.c:488
481 msgid "C_ut"
482 msgstr "_Vyjmout"
483
484 #: src/addressbook.c:434 src/addressbook.c:473 src/addressbook.c:489
485 #: src/compose.c:615 src/mainwindow.c:546 src/messageview.c:225
486 #: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:96
487 msgid "_Copy"
488 msgstr "_Kopírovat"
489
490 #: src/addressbook.c:435 src/addressbook.c:474 src/addressbook.c:490
491 #: src/compose.c:616 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:97
492 msgid "_Paste"
493 msgstr "V_ložit"
494
495 #: src/addressbook.c:440 src/addressbook.c:485
496 msgid "New _Address"
497 msgstr "Nová _adresa"
498
499 #: src/addressbook.c:441 src/addressbook.c:470 src/addressbook.c:486
500 msgid "New _Group"
501 msgstr "Nová _skupina"
502
503 #: src/addressbook.c:443 src/addressbook.c:492
504 msgid "_Mail To"
505 msgstr "Napsat novou _zprávu"
506
507 #: src/addressbook.c:447
508 msgid "Import _LDIF file..."
509 msgstr "Importovat _LDIF soubor..."
510
511 #: src/addressbook.c:448
512 msgid "Import M_utt file..."
513 msgstr "Importovat _Mutt soubor..."
514
515 #: src/addressbook.c:449
516 msgid "Import _Pine file..."
517 msgstr "Importovat _Pine soubor..."
518
519 #: src/addressbook.c:451
520 msgid "Export _HTML..."
521 msgstr "Exportovat _HTML..."
522
523 #: src/addressbook.c:452
524 msgid "Export LDI_F..."
525 msgstr "Exportovat LDI_F..."
526
527 #: src/addressbook.c:454
528 msgid "Find duplicates..."
529 msgstr "Najít duplikované..."
530
531 #: src/addressbook.c:455
532 msgid "Edit custom attributes..."
533 msgstr "Upravit uživatelské atributy..."
534
535 #: src/addressbook.c:458 src/compose.c:695 src/mainwindow.c:813
536 #: src/messageview.c:338
537 msgid "_About"
538 msgstr "_O programu"
539
540 #: src/addressbook.c:494
541 msgid "_Browse Entry"
542 msgstr "_Prohlížet záznam"
543
544 #: src/addressbook.c:507 src/crash.c:456 src/crash.c:475 src/importldif.c:114
545 #: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:250 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:143
546 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:171 src/plugins/vcalendar/day-view.c:402
547 #: src/plugins/vcalendar/month-view.c:428 src/prefs_themes.c:682
548 #: src/prefs_themes.c:714 src/prefs_themes.c:715
549 msgid "Unknown"
550 msgstr "Neznámá(ý)"
551
552 #: src/addressbook.c:514 src/addressbook.c:533 src/importldif.c:121
553 msgid "Success"
554 msgstr "Úspěch"
555
556 #: src/addressbook.c:515 src/importldif.c:122
557 msgid "Bad arguments"
558 msgstr "Špatné argumenty"
559
560 #: src/addressbook.c:516 src/importldif.c:123
561 msgid "File not specified"
562 msgstr "Není zadán soubor"
563
564 #: src/addressbook.c:517 src/importldif.c:124
565 msgid "Error opening file"
566 msgstr "Chyba při otevírání souboru"
567
568 #: src/addressbook.c:518 src/importldif.c:125
569 msgid "Error reading file"
570 msgstr "Chyba při čtení souboru"
571
572 #: src/addressbook.c:519 src/importldif.c:126
573 msgid "End of file encountered"
574 msgstr "Byl dosažen konec souboru"
575
576 #: src/addressbook.c:520 src/importldif.c:127
577 msgid "Error allocating memory"
578 msgstr "Chyba při alokaci paměti"
579
580 #: src/addressbook.c:521 src/importldif.c:128
581 msgid "Bad file format"
582 msgstr "Špatný formát souboru"
583
584 #: src/addressbook.c:522 src/importldif.c:129
585 msgid "Error writing to file"
586 msgstr "Chyba při zápisu do souboru"
587
588 #: src/addressbook.c:523 src/importldif.c:130
589 msgid "Error opening directory"
590 msgstr "Chyba při otevírání adresáře"
591
592 #: src/addressbook.c:524 src/importldif.c:131
593 msgid "No path specified"
594 msgstr "Není zadána cesta"
595
596 #: src/addressbook.c:534
597 msgid "Error connecting to LDAP server"
598 msgstr "Chyba při připojování na LDAP server"
599
600 #: src/addressbook.c:535
601 msgid "Error initializing LDAP"
602 msgstr "Chyba při inicializaci LDAP"
603
604 #: src/addressbook.c:536
605 msgid "Error binding to LDAP server"
606 msgstr "Chyba při napojování na LDAP server"
607
608 #: src/addressbook.c:537
609 msgid "Error searching LDAP database"
610 msgstr "Chyba hledání v LDAP databázi"
611
612 #: src/addressbook.c:538
613 msgid "Timeout performing LDAP operation"
614 msgstr "Při provádění operací s LDAP vypršel čas"
615
616 #: src/addressbook.c:539
617 msgid "Error in LDAP search criteria"
618 msgstr "Chyba ve vyhledávacích kritériích pro LDAP"
619
620 #: src/addressbook.c:540
621 msgid "No LDAP entries found for search criteria"
622 msgstr "Pro vyhledávací kritéria nebyly nalezeny žádné položky"
623
624 #: src/addressbook.c:541
625 msgid "LDAP search terminated on request"
626 msgstr "Prohledávání ukončeno na žádost"
627
628 #: src/addressbook.c:542
629 msgid "Error starting STARTTLS connection"
630 msgstr "Chyba při vytváření STARTTLS spojení"
631
632 #: src/addressbook.c:543
633 msgid "Distinguished Name (dn) is missing"
634 msgstr "Rozlišovací jméno (dn) chybí"
635
636 #: src/addressbook.c:544
637 msgid "Missing required information"
638 msgstr "Schází požadované informace"
639
640 #: src/addressbook.c:545
641 msgid "Another contact exists with that key"
642 msgstr "Pod tímto klíčem je již existující kontakt"
643
644 #: src/addressbook.c:546
645 msgid "Strong(er) authentication required"
646 msgstr "Vyžadována silnější autentizace"
647
648 #: src/addressbook.c:913
649 msgid "Sources"
650 msgstr "Zdroje adres"
651
652 #: src/addressbook.c:917 src/prefs_matcher.c:632 src/prefs_other.c:492
653 #: src/toolbar.c:225 src/toolbar.c:2142
654 msgid "Address book"
655 msgstr "Kniha adres"
656
657 #: src/addressbook.c:1112 src/editldap.c:781
658 msgid "Search"
659 msgstr "Hledání"
660
661 #: src/addressbook.c:1483
662 msgid "Delete group"
663 msgstr "Odstranit skupinu"
664
665 #: src/addressbook.c:1484
666 msgid ""
667 "Really delete the group(s)?\n"
668 "The addresses it contains will not be lost."
669 msgstr ""
670 "Chcete odstranit skupinu (skupiny)?\n"
671 "Adresy v ní (v nich) obsažené budou ztraceny."
672
673 #: src/addressbook.c:2195
674 msgid "Cannot paste. Target address book is readonly."
675 msgstr "Nelze vložit. Cílová kniha adres je pouze pro čtení."
676
677 #: src/addressbook.c:2205
678 msgid "Cannot paste into an address group."
679 msgstr "Nelze provést vložení do skupiny adres."
680
681 #: src/addressbook.c:2913
682 #, c-format
683 msgid "Do you want to delete the query results and addresses in '%s'?"
684 msgstr "Opravdu chcete odstranit výsledky vyhledávání a adresy v '%s'?"
685
686 #: src/addressbook.c:2916 src/addressbook.c:2942 src/addressbook.c:2949
687 #: src/plugins/archive/archiver_prefs.c:329 src/prefs_filtering_action.c:177
688 #: src/toolbar.c:415
689 msgid "Delete"
690 msgstr "Odstranit"
691
692 #: src/addressbook.c:2925
693 #, c-format
694 msgid ""
695 "Do you want to delete '%s'? If you delete the folder only, the addresses it "
696 "contains will be moved into the parent folder."
697 msgstr ""
698 "Chcete odstranit '%s'? Pokud odstraníte pouze složku, adresy v ní obsažené "
699 "budou přesunuty do nadřazené složky."
700
701 #: src/addressbook.c:2928 src/imap_gtk.c:360 src/mh_gtk.c:206
702 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:332 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:155
703 msgid "Delete folder"
704 msgstr "Odstranit složku"
705
706 #: src/addressbook.c:2929
707 msgid "Delete _folder only"
708 msgstr "Odstranit pouze _složku"
709
710 #: src/addressbook.c:2929
711 msgid "Delete folder and _addresses"
712 msgstr "Odstranit složku a _adresy"
713
714 #: src/addressbook.c:2940
715 #, c-format
716 msgid ""
717 "Do you want to delete '%s'?\n"
718 "The addresses it contains will not be lost."
719 msgstr ""
720 "Chcete odstranit '%s'?\n"
721 "Adresy v ní obsažené budou ztraceny."
722
723 #: src/addressbook.c:2947
724 #, c-format
725 msgid ""
726 "Do you want to delete '%s'?\n"
727 "The addresses it contains will be lost."
728 msgstr ""
729 "Chcete odstranit '%s'?\n"
730 "Adresy v ní obsažené budou ztraceny."
731
732 #: src/addressbook.c:3061
733 #, c-format
734 msgid "Search '%s'"
735 msgstr "Hledání '%s'"
736
737 #: src/addressbook.c:3199 src/addressbook.c:3248
738 msgid "New Contacts"
739 msgstr "Nový kontakt"
740
741 #: src/addressbook.c:4087
742 msgid "New user, could not save index file."
743 msgstr "Nový uživatel, nelze uložit index soubor."
744
745 #: src/addressbook.c:4091
746 msgid "New user, could not save address book files."
747 msgstr "Nový uživatel, nelze uložit soubory s knihou adres."
748
749 #: src/addressbook.c:4101
750 msgid "Old address book converted successfully."
751 msgstr "Konverze staré knihy adres proběhla úspěšně."
752
753 #: src/addressbook.c:4106
754 msgid ""
755 "Old address book converted,\n"
756 "could not save new address index file."
757 msgstr ""
758 "Stará kniha adres zkonvertována,\n"
759 "nepodařilo se uložit nový soubor s indexem adres."
760
761 #: src/addressbook.c:4119
762 msgid ""
763 "Could not convert address book,\n"
764 "but created empty new address book files."
765 msgstr ""
766 "Nepodařilo se provést konverzi knihy adres,\n"
767 "ale byl vytvořen nové prázdné soubory knihy adres."
768
769 #: src/addressbook.c:4125
770 msgid ""
771 "Could not convert address book,\n"
772 "could not save new address index file."
773 msgstr ""
774 "Nepodařilo se provést konverzi knihy adres,\n"
775 "nepodařilo se uložit nový soubor s indexem adres."
776
777 #: src/addressbook.c:4130
778 msgid ""
779 "Could not convert address book\n"
780 "and could not create new address book files."
781 msgstr ""
782 "Nepodařilo se provést konverzi knihy adres\n"
783 "a nepodařilo se vytvořit nové soubory knihy adres."
784
785 #: src/addressbook.c:4137 src/addressbook.c:4143
786 msgid "Addressbook conversion error"
787 msgstr "Chyba při konverzi knihy adres"
788
789 #: src/addressbook.c:4257
790 msgid "Addressbook Error"
791 msgstr "Chyba v knize adres"
792
793 #: src/addressbook.c:4258
794 msgid "Could not read address index"
795 msgstr "Nelze načíst index adres"
796
797 #: src/addressbook.c:4589
798 msgid "Busy searching..."
799 msgstr "Prohledávám..."
800
801 #: src/addressbook.c:4898 src/prefs_send.c:188
802 msgid "Interface"
803 msgstr "Rozhraní"
804
805 #: src/addressbook.c:4910
806 msgid "Address Books"
807 msgstr "Kniha adres"
808
809 #: src/addressbook.c:4922
810 msgid "Person"
811 msgstr "Osoba"
812
813 #: src/addressbook.c:4958 src/exporthtml.c:884 src/folderview.c:348
814 #: src/folderview.c:436 src/prefs_account.c:2799 src/prefs_folder_column.c:78
815 msgid "Folder"
816 msgstr "Složka"
817
818 #: src/addressbook.c:4970
819 msgid "vCard"
820 msgstr "vCard"
821
822 #: src/addressbook.c:4982 src/addressbook.c:4994
823 msgid "JPilot"
824 msgstr "JPilot"
825
826 #: src/addressbook.c:5006
827 msgid "LDAP servers"
828 msgstr "LDAP servery"
829
830 #: src/addressbook.c:5018
831 msgid "LDAP Query"
832 msgstr "LDAP dotaz"
833
834 #: src/addressbook_foldersel.c:182 src/exphtmldlg.c:371 src/expldifdlg.c:388
835 #: src/exporthtml.c:984 src/importldif.c:657
836 msgid "Address Book"
837 msgstr "Kniha adres"
838
839 #: src/addressbook_foldersel.c:387 src/plugins/bogofilter/bogofilter.c:107
840 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:274
841 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:347
842 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:424
843 #: src/plugins/bsfilter/bsfilter.c:107 src/plugins/bsfilter/bsfilter_gtk.c:197
844 #: src/plugins/bsfilter/bsfilter_gtk.c:266
845 #: src/plugins/bsfilter/bsfilter_gtk.c:326
846 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:117
847 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:442
848 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:489
849 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:612 src/prefs_matcher.c:675
850 #: src/prefs_matcher.c:710 src/prefs_matcher.c:1618 src/prefs_matcher.c:1625
851 #: src/prefs_matcher.c:1633 src/prefs_matcher.c:1635 src/prefs_matcher.c:2519
852 #: src/prefs_matcher.c:2523
853 msgid "Any"
854 msgstr "Kterákoliv"
855
856 #: src/addrgather.c:173
857 msgid "Please specify name for address book."
858 msgstr "Zadejte prosím název pro knihu adres."
859
860 #: src/addrgather.c:180
861 msgid "No available address book."
862 msgstr "Kniha adres není dostupná."
863
864 #: src/addrgather.c:201
865 msgid "Please select the mail headers to search."
866 msgstr "Vyberte záhlaví zprávy, ve kterých se bude hledat."
867
868 #: src/addrgather.c:208
869 msgid "Collecting addresses..."
870 msgstr "Získávám adresy..."
871
872 #: src/addrgather.c:248
873 msgid "address added by claws-mail"
874 msgstr "adresy přidané claws-mail"
875
876 #: src/addrgather.c:276
877 msgid "Addresses collected successfully."
878 msgstr "Adresy získány úspěšně."
879
880 #: src/addrgather.c:351
881 msgid "Current folder:"
882 msgstr "Aktuální složka:"
883
884 #: src/addrgather.c:362
885 msgid "Address book name:"
886 msgstr "Jméno kniha adres:"
887
888 #: src/addrgather.c:389
889 msgid "Address book folder size:"
890 msgstr "Velikost složky knihy adres:"
891
892 #: src/addrgather.c:393 src/addrgather.c:403
893 msgid ""
894 "Maximum amount of entries per folder within the newly created address book"
895 msgstr ""
896 "Maximální počet položek ve složce uvnitř nově vytvořených adresních knih"
897
898 #: src/addrgather.c:407
899 msgid "Process these mail header fields"
900 msgstr "Zpracovat tato pole z hlavičky zprávy"
901
902 #: src/addrgather.c:426
903 msgid "Include subfolders"
904 msgstr "Zahrnout podsložky"
905
906 #: src/addrgather.c:450 src/prefs_filtering_action.c:1425
907 msgid "Header Name"
908 msgstr "Záhlaví"
909
910 #: src/addrgather.c:451
911 msgid "Address Count"
912 msgstr "Počet adres"
913
914 #: src/addrgather.c:561
915 msgid "Header Fields"
916 msgstr "Záhlaví"
917
918 #: src/addrgather.c:562 src/exphtmldlg.c:658 src/expldifdlg.c:722
919 #: src/importldif.c:1022
920 msgid "Finish"
921 msgstr "Konec"
922
923 #: src/addrgather.c:620
924 msgid "Collect email addresses from selected messages"
925 msgstr "Získat adresy z vybraných zpráv"
926
927 #: src/addrgather.c:624
928 msgid "Collect email addresses from folder"
929 msgstr "Získat adresy ze složky"
930
931 #: src/addrindex.c:124
932 msgid "Common addresses"
933 msgstr "Obecné adresy"
934
935 #: src/addrindex.c:125
936 msgid "Personal addresses"
937 msgstr "Osobní adresy"
938
939 #: src/addrindex.c:131
940 msgid "Common address"
941 msgstr "Obecná adresa"
942
943 #: src/addrindex.c:132
944 msgid "Personal address"
945 msgstr "Osobní adresa"
946
947 #: src/addrindex.c:1829
948 msgid "Address(es) update"
949 msgstr "Aktualizace adres"
950
951 #: src/addrindex.c:1830
952 msgid "Update failed. Changes not written to Directory."
953 msgstr "Aktualizace selhala. Změny do slovníku nebyly zapsány. "
954
955 #: src/alertpanel.c:146 src/compose.c:9454
956 msgid "Notice"
957 msgstr "Poznámka"
958
959 #: src/alertpanel.c:159 src/compose.c:5689 src/compose.c:6212
960 #: src/compose.c:11905 src/file_checker.c:78 src/file_checker.c:100
961 #: src/messageview.c:854 src/messageview.c:867 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:788
962 #: src/plugins/vcalendar/vcalendar.c:125 src/summaryview.c:4851
963 msgid "Warning"
964 msgstr "Varování"
965
966 #: src/alertpanel.c:172 src/alertpanel.c:195 src/compose.c:5630 src/inc.c:663
967 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:155 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:314
968 msgid "Error"
969 msgstr "Chyba"
970
971 #: src/alertpanel.c:196 src/gtk/progressdialog.c:94
972 msgid "_View log"
973 msgstr "_Zobrazit protokol"
974
975 #: src/alertpanel.c:347
976 msgid "Show this message next time"
977 msgstr "Zobrazovat příště tuto zprávu"
978
979 #: src/browseldap.c:218
980 msgid "Browse Directory Entry"
981 msgstr "Procházet položku adresáře"
982
983 #: src/browseldap.c:237
984 msgid "Server Name:"
985 msgstr "Název serveru:"
986
987 #: src/browseldap.c:247
988 msgid "Distinguished Name (dn):"
989 msgstr "Rozlišovací jméno (dn):"
990
991 #: src/browseldap.c:270
992 msgid "LDAP Name"
993 msgstr "LDAP atribut"
994
995 #: src/browseldap.c:272
996 msgid "Attribute Value"
997 msgstr "Hodnota atributu"
998
999 #: src/common/plugin.c:69
1000 msgid "Nothing"
1001 msgstr "Nic"
1002
1003 #: src/common/plugin.c:70
1004 msgid "a viewer"
1005 msgstr "prohlížeč"
1006
1007 #: src/common/plugin.c:71
1008 msgid "a MIME parser"
1009 msgstr "MIME parser"
1010
1011 #: src/common/plugin.c:72
1012 msgid "folders"
1013 msgstr "složky"
1014
1015 #: src/common/plugin.c:73
1016 msgid "filtering"
1017 msgstr "filtr"
1018
1019 #: src/common/plugin.c:74
1020 msgid "a privacy interface"
1021 msgstr "zabezpečení"
1022
1023 #: src/common/plugin.c:75
1024 msgid "a notifier"
1025 msgstr "oznamování"
1026
1027 #: src/common/plugin.c:76
1028 msgid "an utility"
1029 msgstr "utilita"
1030
1031 #: src/common/plugin.c:77
1032 msgid "things"
1033 msgstr "věci"
1034
1035 #: src/common/plugin.c:334
1036 #, c-format
1037 msgid ""
1038 "This plugin provides %s (%s), which is already provided by the %s plugin."
1039 msgstr ""
1040 "Tento modul poskytuje možnost %s (%s), která je už obsažena v modulu %s."
1041
1042 #: src/common/plugin.c:437
1043 msgid "Plugin already loaded"
1044 msgstr "Modul byl již načten"
1045
1046 #: src/common/plugin.c:448
1047 msgid "Failed to allocate memory for Plugin"
1048 msgstr "Nepodařilo se vyhradit paměť pro modul"
1049
1050 #: src/common/plugin.c:482
1051 msgid "This module is not licensed under a GPL v3 or later compatible license."
1052 msgstr ""
1053 "Tento modul není licencován dle GPL v3 nebo dle jiné kompatibilní licence."
1054
1055 #: src/common/plugin.c:491
1056 msgid "This module is for Claws Mail GTK1."
1057 msgstr "Tento modul je určen pro Claws Mail GTK1."
1058
1059 #: src/common/plugin.c:769
1060 #, c-format
1061 msgid ""
1062 "Your version of Claws Mail is newer than the version the '%s' plugin was "
1063 "built with."
1064 msgstr ""
1065 "Vaše verze Claws Mail je novější než ta, se kterou byl zkompilován modul "
1066 "'%s'."
1067
1068 #: src/common/plugin.c:772
1069 msgid ""
1070 "Your version of Claws Mail is newer than the version the plugin was built "
1071 "with."
1072 msgstr ""
1073 "Vaše verze Claws Mail je novější než ta, se kterou byl zkompilován tento "
1074 "modul."
1075
1076 #: src/common/plugin.c:781
1077 #, c-format
1078 msgid "Your version of Claws Mail is too old for the '%s' plugin."
1079 msgstr "Vaše verze Claws Mail je příliš stará na použití s modulem '%s'."
1080
1081 #: src/common/plugin.c:783
1082 msgid "Your version of Claws Mail is too old for the plugin."
1083 msgstr "Vaše verze Claws Mail je příliš stará na použití s tímto modulem."
1084
1085 #: src/common/session.c:183 src/imap.c:1210
1086 msgid "SSL/TLS handshake failed\n"
1087 msgstr "Inicializace SSL/TLS spojení selhala\n"
1088
1089 #: src/common/smtp.c:179
1090 msgid "No SMTP AUTH method available\n"
1091 msgstr "SMTP AUTH je nedostupná\n"
1092
1093 #: src/common/smtp.c:182
1094 msgid "Selected SMTP AUTH method not available\n"
1095 msgstr "Vybraná SMTP AUTH je nedostupná\n"
1096
1097 #: src/common/smtp.c:501 src/common/smtp.c:555
1098 msgid "bad SMTP response\n"
1099 msgstr "špatná SMTP odpověď\n"
1100
1101 #: src/common/smtp.c:526 src/common/smtp.c:544 src/common/smtp.c:658
1102 msgid "error occurred on SMTP session\n"
1103 msgstr "nastala chyba v SMTP relaci\n"
1104
1105 #: src/common/smtp.c:535 src/pop.c:905
1106 msgid "error occurred on authentication\n"
1107 msgstr "nastala chyba v autentizaci\n"
1108
1109 #: src/common/smtp.c:585
1110 #, c-format
1111 msgid "Message is too big (Maximum size is %s)\n"
1112 msgstr "Zpráva je příliš velká (maximální velikost je %s)\n"
1113
1114 #: src/common/smtp.c:617 src/pop.c:898
1115 msgid "couldn't start STARTTLS session\n"
1116 msgstr "nelze spustit STARTTLS relaci\n"
1117
1118 #: src/common/socket.c:569
1119 msgid "Socket IO timeout.\n"
1120 msgstr "Časový limit pro V/V operace se socketem.\n"
1121
1122 #: src/common/socket.c:598
1123 msgid "Connection timed out.\n"
1124 msgstr "Časový limit připojení vypršel.\n"
1125
1126 #: src/common/socket.c:732
1127 #, c-format
1128 msgid "%s:%d: connection failed (%s).\n"
1129 msgstr "%s:%d: spojení selhalo (%s).\n"
1130
1131 #: src/common/socket.c:972
1132 #, c-format
1133 msgid "%s:%d: unknown host.\n"
1134 msgstr "%s:%d: neznámý hostitel.\n"
1135
1136 #: src/common/socket.c:1064
1137 #, c-format
1138 msgid "%s:%s: host lookup failed (%s).\n"
1139 msgstr "%s:%s: hledání hostitele selhalo (%s).\n"
1140
1141 #: src/common/socket.c:1368
1142 #, c-format
1143 msgid "write on fd%d: %s\n"
1144 msgstr "zápis do fd%d: %s\n"
1145
1146 #: src/common/ssl_certificate.c:326
1147 #, c-format
1148 msgid "Cannot stat P12 certificate file (%s)\n"
1149 msgstr "Nepodařilo se zpracovat soubor P12 certifikátu (%s)\n"
1150
1151 #: src/common/ssl_certificate.c:334
1152 #, c-format
1153 msgid "Cannot read P12 certificate file (%s)\n"
1154 msgstr "Nepodařilo se přečíst soubor P12 certifikátu (%s)\n"
1155
1156 #: src/common/ssl_certificate.c:343
1157 #, c-format
1158 msgid "Cannot import P12 certificate file (%s)\n"
1159 msgstr "Nepodařilo se naimportovat soubor P12 certifikátu (%s)\n"
1160
1161 #: src/common/ssl_certificate.c:628
1162 msgid "Internal error"
1163 msgstr "Vnitřní chyba"
1164
1165 #: src/common/ssl_certificate.c:633
1166 msgid "Uncheckable"
1167 msgstr "Nezkontrolovatelný"
1168
1169 #: src/common/ssl_certificate.c:637
1170 msgid "Self-signed certificate"
1171 msgstr "Certifikát podepsaný vlastníkem (Self-signed)"
1172
1173 #: src/common/ssl_certificate.c:640
1174 msgid "Revoked certificate"
1175 msgstr "Odvolaný certifikát"
1176
1177 #: src/common/ssl_certificate.c:642
1178 msgid "No certificate issuer found"
1179 msgstr "Nenalezen vydavatel certifikátu"
1180
1181 #: src/common/ssl_certificate.c:644
1182 msgid "Certificate issuer is not a CA"
1183 msgstr "Vydavatel certifikátu není Certifikační Autoritou"
1184
1185 #: src/common/ssl_certificate.c:869
1186 #, c-format
1187 msgid "Cannot open certificate file %s: %s\n"
1188 msgstr "Nepodařilo se otevřít soubor certifikátu %s: %s\n"
1189
1190 #: src/common/ssl_certificate.c:873
1191 #, c-format
1192 msgid "Certificate file %s missing (%s)\n"
1193 msgstr "Certifikát %s chybí (%s)\n"
1194
1195 #: src/common/ssl_certificate.c:892
1196 #, c-format
1197 msgid "Cannot open key file %s (%s)\n"
1198 msgstr "Nepodařilo se otevřít soubor klíče %s (%s)\n"
1199
1200 #: src/common/ssl_certificate.c:896
1201 #, c-format
1202 msgid "Key file %s missing (%s)\n"
1203 msgstr "Soubor klíče %s chybí (%s)\n"
1204
1205 #: src/common/ssl_certificate.c:1044
1206 #, c-format
1207 msgid "Failed to read P12 certificate file %s\n"
1208 msgstr "Nepodařilo se načíst soubor P12 certifikátu %s\n"
1209
1210 #: src/common/ssl_certificate.c:1047
1211 #, c-format
1212 msgid "Cannot open P12 certificate file %s (%s)\n"
1213 msgstr "Nepodařilo se otevřít soubor P12 certifikátu %s (%s)\n"
1214
1215 #: src/common/ssl_certificate.c:1051
1216 #, c-format
1217 msgid "P12 Certificate file %s missing (%s)\n"
1218 msgstr "P12 Certifikát %s chybí (%s)\n"
1219
1220 #: src/common/ssl_certificate.c:1076 src/gtk/sslcertwindow.c:85
1221 #: src/gtk/sslcertwindow.c:92 src/gtk/sslcertwindow.c:107
1222 #: src/gtk/sslcertwindow.c:112 src/gtk/sslcertwindow.c:119
1223 #: src/gtk/sslcertwindow.c:134
1224 msgid "<not in certificate>"
1225 msgstr "<not in certificate>"
1226
1227 #: src/common/string_match.c:81
1228 msgid "(Subject cleared by RegExp)"
1229 msgstr "(Předmět odstraněn reg. výrazem)"
1230
1231 #: src/common/utils.c:259
1232 #, c-format
1233 msgid "%dB"
1234 msgstr "%dB"
1235
1236 #: src/common/utils.c:260
1237 #, c-format
1238 msgid "%d.%02dKB"
1239 msgstr "%d.%02dKB"
1240
1241 #: src/common/utils.c:261
1242 #, c-format
1243 msgid "%d.%02dMB"
1244 msgstr "%d.%02dMB"
1245
1246 #: src/common/utils.c:262
1247 #, c-format
1248 msgid "%.2fGB"
1249 msgstr "%.2fGB"
1250
1251 #: src/common/utils.c:4764
1252 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1253 msgid "Sunday"
1254 msgstr "Neděle"
1255
1256 #: src/common/utils.c:4765
1257 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1258 msgid "Monday"
1259 msgstr "Pondělí"
1260
1261 #: src/common/utils.c:4766
1262 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1263 msgid "Tuesday"
1264 msgstr "Úterý"
1265
1266 #: src/common/utils.c:4767
1267 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1268 msgid "Wednesday"
1269 msgstr "Středa"
1270
1271 #: src/common/utils.c:4768
1272 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1273 msgid "Thursday"
1274 msgstr "Čtvrtek"
1275
1276 #: src/common/utils.c:4769
1277 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1278 msgid "Friday"
1279 msgstr "Pátek"
1280
1281 #: src/common/utils.c:4770
1282 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1283 msgid "Saturday"
1284 msgstr "Sobota"
1285
1286 #: src/common/utils.c:4772
1287 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1288 msgid "January"
1289 msgstr "Leden"
1290
1291 #: src/common/utils.c:4773
1292 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1293 msgid "February"
1294 msgstr "Únor"
1295
1296 #: src/common/utils.c:4774
1297 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1298 msgid "March"
1299 msgstr "Březen"
1300
1301 #: src/common/utils.c:4775
1302 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1303 msgid "April"
1304 msgstr "Duben"
1305
1306 #: src/common/utils.c:4776
1307 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1308 msgid "May"
1309 msgstr "Květen"
1310
1311 #: src/common/utils.c:4777
1312 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1313 msgid "June"
1314 msgstr "Červen"
1315
1316 #: src/common/utils.c:4778
1317 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1318 msgid "July"
1319 msgstr "Červenec"
1320
1321 #: src/common/utils.c:4779
1322 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1323 msgid "August"
1324 msgstr "Srpen"
1325
1326 #: src/common/utils.c:4780
1327 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1328 msgid "September"
1329 msgstr "Září"
1330
1331 #: src/common/utils.c:4781
1332 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1333 msgid "October"
1334 msgstr "Říjen"
1335
1336 #: src/common/utils.c:4782
1337 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1338 msgid "November"
1339 msgstr "Listopad"
1340
1341 #: src/common/utils.c:4783
1342 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1343 msgid "December"
1344 msgstr "Prosinec"
1345
1346 #: src/common/utils.c:4785
1347 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1348 msgid "Sun"
1349 msgstr "ne"
1350
1351 #: src/common/utils.c:4786
1352 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1353 msgid "Mon"
1354 msgstr "po"
1355
1356 #: src/common/utils.c:4787
1357 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1358 msgid "Tue"
1359 msgstr "út"
1360
1361 #: src/common/utils.c:4788
1362 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1363 msgid "Wed"
1364 msgstr "st"
1365
1366 #: src/common/utils.c:4789
1367 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1368 msgid "Thu"
1369 msgstr "čt"
1370
1371 #: src/common/utils.c:4790
1372 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1373 msgid "Fri"
1374 msgstr "pá"
1375
1376 #: src/common/utils.c:4791
1377 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1378 msgid "Sat"
1379 msgstr "so"
1380
1381 #: src/common/utils.c:4793
1382 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1383 msgid "Jan"
1384 msgstr "led"
1385
1386 #: src/common/utils.c:4794
1387 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1388 msgid "Feb"
1389 msgstr "úno"
1390
1391 #: src/common/utils.c:4795
1392 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1393 msgid "Mar"
1394 msgstr "bře"
1395
1396 #: src/common/utils.c:4796
1397 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1398 msgid "Apr"
1399 msgstr "dub"
1400
1401 #: src/common/utils.c:4797
1402 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1403 msgid "May"
1404 msgstr "kvě"
1405
1406 #: src/common/utils.c:4798
1407 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1408 msgid "Jun"
1409 msgstr "čen"
1410
1411 #: src/common/utils.c:4799
1412 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1413 msgid "Jul"
1414 msgstr "čvc"
1415
1416 #: src/common/utils.c:4800
1417 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1418 msgid "Aug"
1419 msgstr "srp"
1420
1421 #: src/common/utils.c:4801
1422 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1423 msgid "Sep"
1424 msgstr "zář"
1425
1426 #: src/common/utils.c:4802
1427 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1428 msgid "Oct"
1429 msgstr "říj"
1430
1431 #: src/common/utils.c:4803
1432 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1433 msgid "Nov"
1434 msgstr "lis"
1435
1436 #: src/common/utils.c:4804
1437 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1438 msgid "Dec"
1439 msgstr "pro"
1440
1441 #: src/common/utils.c:4815
1442 msgctxt "For use by strftime (morning)"
1443 msgid "AM"
1444 msgstr "DOP."
1445
1446 #: src/common/utils.c:4816
1447 msgctxt "For use by strftime (afternoon)"
1448 msgid "PM"
1449 msgstr "ODP."
1450
1451 #: src/common/utils.c:4817
1452 msgctxt "For use by strftime (morning, lowercase)"
1453 msgid "am"
1454 msgstr "dop."
1455
1456 #: src/common/utils.c:4818
1457 msgctxt "For use by strftime (afternoon, lowercase)"
1458 msgid "pm"
1459 msgstr "odp."
1460
1461 #: src/compose.c:575
1462 msgid "_Add..."
1463 msgstr "_Přidat..."
1464
1465 #: src/compose.c:576 src/mh_gtk.c:367 src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:301
1466 #: src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:316
1467 msgid "_Remove"
1468 msgstr "_Odstranit"
1469
1470 #: src/compose.c:578 src/folderview.c:247
1471 msgid "_Properties..."
1472 msgstr "_Vlastnosti..."
1473
1474 #: src/compose.c:585 src/mainwindow.c:514 src/messageview.c:211
1475 msgid "_Message"
1476 msgstr "_Zpráva"
1477
1478 #: src/compose.c:588
1479 msgid "_Spelling"
1480 msgstr "_Pravopis"
1481
1482 #: src/compose.c:590 src/compose.c:657
1483 msgid "_Options"
1484 msgstr "Nastav_ení"
1485
1486 #: src/compose.c:594
1487 msgid "S_end"
1488 msgstr "_Odeslat"
1489
1490 #: src/compose.c:595
1491 msgid "Send _later"
1492 msgstr "Poslat _později"
1493
1494 #: src/compose.c:598
1495 msgid "_Attach file"
1496 msgstr "Připojit _soubor"
1497
1498 #: src/compose.c:599
1499 msgid "_Insert file"
1500 msgstr "_Vložit soubor"
1501
1502 #: src/compose.c:600
1503 msgid "Insert si_gnature"
1504 msgstr "Vložit p_odpis"
1505
1506 #: src/compose.c:601
1507 msgid "_Replace signature"
1508 msgstr "Na_hradit podpis"
1509
1510 #: src/compose.c:605
1511 msgid "_Print"
1512 msgstr "_Tisk"
1513
1514 #: src/compose.c:610 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:91
1515 msgid "_Undo"
1516 msgstr "_Zpět"
1517
1518 #: src/compose.c:611 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:92
1519 msgid "_Redo"
1520 msgstr "Z_novu"
1521
1522 #: src/compose.c:614 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:95
1523 msgid "Cu_t"
1524 msgstr "_Vyjmout"
1525
1526 #: src/compose.c:618
1527 msgid "_Special paste"
1528 msgstr "_Vložit jinak"
1529
1530 #: src/compose.c:619
1531 msgid "As _quotation"
1532 msgstr "Jako _citaci"
1533
1534 #: src/compose.c:620
1535 msgid "_Wrapped"
1536 msgstr "_Zalomené"
1537
1538 #: src/compose.c:621
1539 msgid "_Unwrapped"
1540 msgstr "_Nezalomené"
1541
1542 #: src/compose.c:623 src/mainwindow.c:547
1543 #: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:99
1544 msgid "Select _all"
1545 msgstr "Vybrat vš_e"
1546
1547 #: src/compose.c:625
1548 msgid "A_dvanced"
1549 msgstr "Po_kročilé"
1550
1551 #: src/compose.c:626
1552 msgid "Move a character backward"
1553 msgstr "Přesun o znak zpět"
1554
1555 #: src/compose.c:627
1556 msgid "Move a character forward"
1557 msgstr "Přesun o znak dále"
1558
1559 #: src/compose.c:628
1560 msgid "Move a word backward"
1561 msgstr "Přesun o slovo zpět"
1562
1563 #: src/compose.c:629
1564 msgid "Move a word forward"
1565 msgstr "Přesun o slovo dále"
1566
1567 #: src/compose.c:630
1568 msgid "Move to beginning of line"
1569 msgstr "Přesun na začátek řádku"
1570
1571 #: src/compose.c:631
1572 msgid "Move to end of line"
1573 msgstr "Přesun na konec řádku"
1574
1575 #: src/compose.c:632
1576 msgid "Move to previous line"
1577 msgstr "Přesun na předchozí řádek"
1578
1579 #: src/compose.c:633
1580 msgid "Move to next line"
1581 msgstr "Přesun na další řádek"
1582
1583 #: src/compose.c:634
1584 msgid "Delete a character backward"
1585 msgstr "Smazat znak zpět"
1586
1587 #: src/compose.c:635
1588 msgid "Delete a character forward"
1589 msgstr "Smazat znak vpřed"
1590
1591 #: src/compose.c:636
1592 msgid "Delete a word backward"
1593 msgstr "Smazat slovo zpět"
1594
1595 #: src/compose.c:637
1596 msgid "Delete a word forward"
1597 msgstr "Smazat slovo vpřed"
1598
1599 #: src/compose.c:638
1600 msgid "Delete line"
1601 msgstr "Smazat řádek"
1602
1603 #: src/compose.c:639
1604 msgid "Delete to end of line"
1605 msgstr "Smazat do konce řádku"
1606
1607 #: src/compose.c:642 src/messageview.c:228
1608 #: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:102
1609 msgid "_Find"
1610 msgstr "_Najít"
1611
1612 #: src/compose.c:645
1613 msgid "_Wrap current paragraph"
1614 msgstr "_Zalomit aktuální odstavec"
1615
1616 #: src/compose.c:646
1617 msgid "Wrap all long _lines"
1618 msgstr "Zalomit všechny _dlouhé řádky"
1619
1620 #: src/compose.c:648
1621 msgid "Edit with e_xternal editor"
1622 msgstr "Upravit e_xterním editorem"
1623
1624 #: src/compose.c:651
1625 msgid "_Check all or check selection"
1626 msgstr "_Zkontrolovat vše nebo výběr"
1627
1628 #: src/compose.c:652
1629 msgid "_Highlight all misspelled words"
1630 msgstr "Z_výraznit nesprávná slova"
1631
1632 #: src/compose.c:653
1633 msgid "Check _backwards misspelled word"
1634 msgstr "Přejít na _předchozí chybu"
1635
1636 #: src/compose.c:654
1637 msgid "_Forward to next misspelled word"
1638 msgstr "Přejít na _následující chybu"
1639
1640 #: src/compose.c:662
1641 msgid "Reply _mode"
1642 msgstr "_Mód odpovědi"
1643
1644 #: src/compose.c:664
1645 msgid "Privacy _System"
1646 msgstr "Systém _zabezpečení"
1647
1648 #: src/compose.c:669
1649 msgid "_Priority"
1650 msgstr "_Priorita"
1651
1652 #: src/compose.c:671 src/mainwindow.c:610 src/messageview.c:264
1653 msgid "Character _encoding"
1654 msgstr "_Kódování znaků"
1655
1656 #: src/compose.c:676 src/mainwindow.c:615 src/messageview.c:269
1657 msgid "Western European"
1658 msgstr "Západní Evropa"
1659
1660 #: src/compose.c:677 src/mainwindow.c:616 src/messageview.c:270
1661 msgid "Baltic"
1662 msgstr "Baltské"
1663
1664 #: src/compose.c:678 src/mainwindow.c:617 src/messageview.c:271
1665 msgid "Hebrew"
1666 msgstr "Hebrejština"
1667
1668 #: src/compose.c:679 src/mainwindow.c:618 src/messageview.c:272
1669 msgid "Arabic"
1670 msgstr "Arabština"
1671
1672 #: src/compose.c:680 src/mainwindow.c:619 src/messageview.c:273
1673 msgid "Cyrillic"
1674 msgstr "Azbuka"
1675
1676 #: src/compose.c:681 src/mainwindow.c:620 src/messageview.c:274
1677 msgid "Japanese"
1678 msgstr "Japonština"
1679
1680 #: src/compose.c:682 src/mainwindow.c:621 src/messageview.c:275
1681 msgid "Chinese"
1682 msgstr "Čínština"
1683
1684 #: src/compose.c:683 src/mainwindow.c:622 src/messageview.c:276
1685 msgid "Korean"
1686 msgstr "Korejština"
1687
1688 #: src/compose.c:684 src/mainwindow.c:623 src/messageview.c:277
1689 msgid "Thai"
1690 msgstr "Thajština"
1691
1692 #: src/compose.c:687 src/mainwindow.c:732 src/messageview.c:313
1693 msgid "_Address book"
1694 msgstr "_Kniha adres"
1695
1696 #: src/compose.c:689
1697 msgid "_Template"
1698 msgstr "Ša_blona"
1699
1700 #: src/compose.c:691 src/mainwindow.c:760 src/messageview.c:334
1701 msgid "Actio_ns"
1702 msgstr "Ak_ce"
1703
1704 #: src/compose.c:700
1705 msgid "Aut_o wrapping"
1706 msgstr "Aut_omatické zalamování"
1707
1708 #: src/compose.c:701
1709 msgid "Auto _indent"
1710 msgstr "Automatické _odsazení"
1711
1712 #: src/compose.c:702
1713 msgid "Si_gn"
1714 msgstr "Po_depsat"
1715
1716 #: src/compose.c:703
1717 msgid "_Encrypt"
1718 msgstr "Ši_frovat"
1719
1720 #: src/compose.c:704
1721 msgid "_Request Return Receipt"
1722 msgstr "_Vyžadovat potvrzení o doručení"
1723
1724 #: src/compose.c:705
1725 msgid "Remo_ve references"
1726 msgstr "Odstranit reference"
1727
1728 #: src/compose.c:706
1729 msgid "Show _ruler"
1730 msgstr "Zobrazit _pravítko"
1731
1732 #: src/compose.c:711 src/compose.c:721
1733 msgid "_Normal"
1734 msgstr "_Normální"
1735
1736 #: src/compose.c:712 src/mainwindow.c:664 src/messageview.c:302
1737 msgid "_All"
1738 msgstr "_Všem"
1739
1740 #: src/compose.c:713 src/mainwindow.c:665 src/messageview.c:303
1741 msgid "_Sender"
1742 msgstr "_Odesílateli"
1743
1744 #: src/compose.c:714
1745 msgid "_Mailing-list"
1746 msgstr "Kon_ference"
1747
1748 #: src/compose.c:719
1749 msgid "_Highest"
1750 msgstr "_Nejvyšší"
1751
1752 #: src/compose.c:720
1753 msgid "Hi_gh"
1754 msgstr "Vy_soká"
1755
1756 #: src/compose.c:722
1757 msgid "Lo_w"
1758 msgstr "Ní_zká"
1759
1760 #: src/compose.c:723
1761 msgid "_Lowest"
1762 msgstr "Ne_jnižsí"
1763
1764 #: src/compose.c:728 src/mainwindow.c:878 src/messageview.c:351
1765 msgid "_Automatic"
1766 msgstr "_Automaticky"
1767
1768 #: src/compose.c:729 src/mainwindow.c:879 src/messageview.c:352
1769 msgid "7bit ASCII (US-ASC_II)"
1770 msgstr "7bitové ASCII (US-ASC_II)"
1771
1772 #: src/compose.c:730 src/mainwindow.c:880 src/messageview.c:353
1773 msgid "Unicode (_UTF-8)"
1774 msgstr "Unicode (_UTF-8)"
1775
1776 #: src/compose.c:734 src/mainwindow.c:884 src/messageview.c:357
1777 msgid "Central European (ISO-8859-_2)"
1778 msgstr "Střední Evropa (ISO-8859-_2)"
1779
1780 #: src/compose.c:737 src/mainwindow.c:887 src/messageview.c:360
1781 msgid "Greek (ISO-8859-_7)"
1782 msgstr "Řečtina (ISO-8859-_7)"
1783
1784 #: src/compose.c:742 src/mainwindow.c:892 src/messageview.c:365
1785 msgid "Turkish (ISO-8859-_9)"
1786 msgstr "Turečtina (ISO-8859-_9)"
1787
1788 #: src/compose.c:1071
1789 msgid "New message From format error."
1790 msgstr "Chyba ve formátu pole Od nové zprávy."
1791
1792 #: src/compose.c:1163
1793 msgid "New message subject format error."
1794 msgstr "Chyba v předmětu šablony nové zprávy."
1795
1796 #: src/compose.c:1194 src/quote_fmt.c:570
1797 #, c-format
1798 msgid "The body of the \"New message\" template has an error at line %d."
1799 msgstr "Chyba v těle šablony \"Napsat\" na řádku %d."
1800
1801 #: src/compose.c:1455
1802 msgid "Unable to reply. The original email probably doesn't exist."
1803 msgstr "Není možno odpovědět. Originální email pravděpodobně neexistuje."
1804
1805 #: src/compose.c:1638 src/quote_fmt.c:587
1806 msgid ""
1807 "The \"From\" field of the \"Reply\" template contains an invalid email "
1808 "address."
1809 msgstr ""
1810 "Pole \"Od\" v šabloně \"Odpovědět\" obsahuje neplatnou emailovou adresu."
1811
1812 #: src/compose.c:1686 src/quote_fmt.c:590
1813 #, c-format
1814 msgid "The body of the \"Reply\" template has an error at line %d."
1815 msgstr "Chyba v těle šablony \"Odpovědět\" na řádku %d."
1816
1817 #: src/compose.c:1822 src/compose.c:2014 src/quote_fmt.c:607
1818 msgid ""
1819 "The \"From\" field of the \"Forward\" template contains an invalid email "
1820 "address."
1821 msgstr "Pole \"Od\" v šabloně \"Předat\" obsahuje neplatnou emailovou adresu."
1822
1823 #: src/compose.c:1882 src/quote_fmt.c:610
1824 #, c-format
1825 msgid "The body of the \"Forward\" template has an error at line %d."
1826 msgstr "Chyba v těle šablony \"Předat\" na řádku %d."
1827
1828 #: src/compose.c:2056
1829 msgid "Fw: multiple emails"
1830 msgstr "Fw: vice zprav"
1831
1832 #: src/compose.c:2539
1833 #, c-format
1834 msgid "The body of the \"Redirect\" template has an error at line %d."
1835 msgstr "Chyba v těle šablony \"Přesměrovat\" na řádku %d."
1836
1837 #: src/compose.c:2606 src/gtk/headers.h:14
1838 msgid "Cc:"
1839 msgstr "Kopie:"
1840
1841 #: src/compose.c:2609 src/gtk/headers.h:15
1842 msgid "Bcc:"
1843 msgstr "Skrytá kopie:"
1844
1845 #: src/compose.c:2612 src/gtk/headers.h:12
1846 msgid "Reply-To:"
1847 msgstr "Odpovědět komu:"
1848
1849 #: src/compose.c:2615 src/compose.c:4948 src/compose.c:4950
1850 #: src/gtk/headers.h:33
1851 msgid "Newsgroups:"
1852 msgstr "Diskusní skupiny:"
1853
1854 #: src/compose.c:2618 src/gtk/headers.h:34
1855 msgid "Followup-To:"
1856 msgstr "Pokračování:"
1857
1858 #: src/compose.c:2621 src/gtk/headers.h:17
1859 msgid "In-Reply-To:"
1860 msgstr "V odpovědi komu:"
1861
1862 #: src/compose.c:2625 src/compose.c:4945 src/compose.c:4953
1863 #: src/gtk/headers.h:13 src/summary_search.c:433
1864 msgid "To:"
1865 msgstr "Komu:"
1866
1867 #: src/compose.c:2834
1868 msgid "Couldn't attach a file (charset conversion failed)."
1869 msgstr "Nepodařilo se připojit soubor (konverze znakové sady se nezdařila)."
1870
1871 #: src/compose.c:2840
1872 #, c-format
1873 msgid ""
1874 "The following file has been attached: \n"
1875 "%s"
1876 msgid_plural ""
1877 "The following files have been attached: \n"
1878 "%s"
1879 msgstr[0] ""
1880 "Následující soubor byl připojen: \n"
1881 "%s"
1882 msgstr[1] ""
1883 "Následující soubory byly připojeny: \n"
1884 "%s"
1885 msgstr[2] ""
1886 "Následující soubory byly připojeny: \n"
1887 "%s"
1888
1889 #: src/compose.c:3115
1890 msgid "The \"Quotation mark\" of the template is invalid."
1891 msgstr "\"Značka pro citaci\" v šabloně je neplatná."
1892
1893 #: src/compose.c:3615
1894 #, c-format
1895 msgid "Could not get size of file '%s'."
1896 msgstr "Nemohu získat velikost souboru '%s'."
1897
1898 #: src/compose.c:3626
1899 #, c-format
1900 msgid ""
1901 "You are about to insert a file of %s in the message body. Are you sure you "
1902 "want to do that?"
1903 msgstr "Chystáte se vložit soubor %s do těla zprávy. Jste si tím jistý?"
1904
1905 #: src/compose.c:3629
1906 msgid "Are you sure?"
1907 msgstr "Jste si jistý?"
1908
1909 #: src/compose.c:3630 src/compose.c:10510 src/compose.c:11386
1910 msgid "_Insert"
1911 msgstr "_Vložit"
1912
1913 #: src/compose.c:3754
1914 #, c-format
1915 msgid "File %s is empty."
1916 msgstr "Soubor %s je prázdný."
1917
1918 #: src/compose.c:3755
1919 msgid "Empty file"
1920 msgstr "Prázdný soubor"
1921
1922 #: src/compose.c:3756
1923 msgid "_Attach anyway"
1924 msgstr "_Přesto přiložit"
1925
1926 #: src/compose.c:3765
1927 #, c-format
1928 msgid "Can't read %s."
1929 msgstr "Nemohu načíst %s."
1930
1931 #: src/compose.c:3792
1932 #, c-format
1933 msgid "Message: %s"
1934 msgstr "Zpráva: %s"
1935
1936 #: src/compose.c:4785 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:694
1937 #: src/plugins/python/composewindowtype.c:498
1938 msgid " [Edited]"
1939 msgstr " [Upraveno]"
1940
1941 #: src/compose.c:4792 src/plugins/python/composewindowtype.c:501
1942 #, c-format
1943 msgid "%s - Compose message%s"
1944 msgstr "%s - Psaní zprávy%s"
1945
1946 #: src/compose.c:4795 src/plugins/python/composewindowtype.c:504
1947 #, c-format
1948 msgid "[no subject] - Compose message%s"
1949 msgstr "[žádný předmět] - Psaní zprávy%s"
1950
1951 #: src/compose.c:4797 src/plugins/python/composewindowtype.c:492
1952 msgid "Compose message"
1953 msgstr "Napsat zprávu"
1954
1955 #: src/compose.c:4824 src/messageview.c:889
1956 msgid ""
1957 "Account for sending mail is not specified.\n"
1958 "Please select a mail account before sending."
1959 msgstr ""
1960 "Není zadán účet pro odesílání mailů.\n"
1961 "Před odesláním vyberte prosím nějaký účet."
1962
1963 #: src/compose.c:5044 src/compose.c:5076 src/compose.c:5118
1964 #: src/prefs_account.c:3323 src/toolbar.c:406 src/toolbar.c:424
1965 msgid "Send"
1966 msgstr "Odeslat"
1967
1968 #: src/compose.c:5045
1969 msgid "The only recipient is the default CC address. Send anyway?"
1970 msgstr ""
1971 "Jediný adresát je výchozí příjemce kopií (viz nastavení účtu). Opravdu "
1972 "odeslat?"
1973
1974 #: src/compose.c:5046 src/compose.c:5078 src/compose.c:5111 src/compose.c:5631
1975 #: src/folderview.c:2462 src/messageview.c:855 src/messageview.c:872
1976 #: src/plugins/attachwarner/attachwarner.c:210 src/toolbar.c:2629
1977 msgid "_Send"
1978 msgstr "_Odeslat"
1979
1980 #: src/compose.c:5077
1981 msgid "The only recipient is the default BCC address. Send anyway?"
1982 msgstr ""
1983 "Jediný adresát je výchozí příjemce skrytých kopií (viz nastavení účtu). "
1984 "Opravdu odeslat?"
1985
1986 #: src/compose.c:5094
1987 msgid "Recipient is not specified."
1988 msgstr "Není uveden příjemce."
1989
1990 #: src/compose.c:5113 src/plugins/attachwarner/attachwarner.c:212
1991 msgid "_Queue"
1992 msgstr "_Fronta"
1993
1994 #: src/compose.c:5114
1995 #, c-format
1996 msgid "Subject is empty. %s"
1997 msgstr "Předmět je prázdný.  %s"
1998
1999 #: src/compose.c:5115 src/plugins/attachwarner/attachwarner.c:222
2000 msgid "Send it anyway?"
2001 msgstr "Přesto odeslat?"
2002
2003 #: src/compose.c:5116 src/plugins/attachwarner/attachwarner.c:222
2004 msgid "Queue it anyway?"
2005 msgstr "Opravdu zařadit do fronty?"
2006
2007 #: src/compose.c:5118 src/toolbar.c:425
2008 msgid "Send later"
2009 msgstr "Poslat později"
2010
2011 #: src/compose.c:5171 src/compose.c:9974
2012 msgid ""
2013 "Could not queue message for sending:\n"
2014 "\n"
2015 "Charset conversion failed."
2016 msgstr ""
2017 "Zprávu nelze uložit do fronty pro odeslání:\n"
2018 "\n"
2019 "Konverze znakové sady se nezdařila."
2020
2021 #: src/compose.c:5174 src/compose.c:9977
2022 msgid ""
2023 "Could not queue message for sending:\n"
2024 "\n"
2025 "Couldn't get recipient encryption key."
2026 msgstr ""
2027 "Zprávu nelze uložit do fronty pro odeslání:\n"
2028 "\n"
2029 "Nepodařilo se získat šifrovací klíč příjemce."
2030
2031 #: src/compose.c:5180 src/compose.c:9971
2032 #, c-format
2033 msgid ""
2034 "Could not queue message for sending:\n"
2035 "\n"
2036 "Signature failed: %s"
2037 msgstr ""
2038 "Zprávu nelze uložit do fronty pro odeslání\n"
2039 "\n"
2040 "Podepisování se nezdařilo: %s"
2041
2042 #: src/compose.c:5183
2043 #, c-format
2044 msgid ""
2045 "Could not queue message for sending:\n"
2046 "\n"
2047 "%s."
2048 msgstr ""
2049 "Zprávu nelze uložit do fronty pro odeslání:\n"
2050 "\n"
2051 "%s."
2052
2053 #: src/compose.c:5185
2054 msgid "Could not queue message for sending."
2055 msgstr "Zprávu nelze uložit do fronty pro odeslání."
2056
2057 #: src/compose.c:5200 src/compose.c:5260
2058 msgid ""
2059 "The message was queued but could not be sent.\n"
2060 "Use \"Send queued messages\" from the main window to retry."
2061 msgstr ""
2062 "Zpráva byla uložena do fronty ale nemohla být odeslána.\n"
2063 "Použijte nabídku \"Odeslat pozdržené zprávy \" z hlavního okna."
2064
2065 #: src/compose.c:5256
2066 #, c-format
2067 msgid ""
2068 "%s\n"
2069 "Use \"Send queued messages\" from the main window to retry."
2070 msgstr ""
2071 "%s\n"
2072 "Použijte nabídku \"Odeslat pozdržené zprávy \" z hlavního okna."
2073
2074 #: src/compose.c:5627
2075 #, c-format
2076 msgid ""
2077 "Can't convert the character encoding of the message \n"
2078 "to the specified %s charset.\n"
2079 "Send it as %s?"
2080 msgstr ""
2081 "Nelze převést kódování znaků zprávy \n"
2082 "na %s.\n"
2083 "Odeslat v kódování %s?"
2084
2085 #: src/compose.c:5685
2086 #, c-format
2087 msgid ""
2088 "Line %d exceeds the line length limit (998 bytes).\n"
2089 "The contents of the message might be broken on the way to the delivery.\n"
2090 "\n"
2091 "Send it anyway?"
2092 msgstr ""
2093 "Řádek %d překračuje limit délky řádku (998 bajtů).\n"
2094 "Obsah zprávy může být poškozen po cestě k adresátovi.\n"
2095 "\n"
2096 "Přesto odeslat?"
2097
2098 #: src/compose.c:5796
2099 #, c-format
2100 msgid "Couldn't encrypt the email: %s"
2101 msgstr "Nepodařilo se zašifrovat zprávu: %s"
2102
2103 #: src/compose.c:5917
2104 msgid "Encryption warning"
2105 msgstr "Varování šifrování"
2106
2107 #: src/compose.c:5918
2108 msgid "C_ontinue"
2109 msgstr "_Pokračovat"
2110
2111 #: src/compose.c:5967
2112 msgid "No account for sending mails available!"
2113 msgstr "Není dostupný žádný účet pro odeslání pošty!"
2114
2115 #: src/compose.c:5976
2116 msgid "Selected account isn't NNTP: Posting is impossible."
2117 msgstr "Vybraný účet není NNTP: Odeslání není možné. "
2118
2119 #: src/compose.c:6211
2120 #, c-format
2121 msgid "Attachment %s doesn't exist anymore. Ignore?"
2122 msgstr "Příloha %s už neexistuje. Ignorovat?"
2123
2124 #: src/compose.c:6212 src/mainwindow.c:655 src/toolbar.c:231 src/toolbar.c:2167
2125 msgid "Cancel sending"
2126 msgstr "Zrušit posílání"
2127
2128 #: src/compose.c:6212
2129 msgid "Ignore attachment"
2130 msgstr "Ignorovat přílohu"
2131
2132 #: src/compose.c:6252
2133 #, c-format
2134 msgid "Original %s part"
2135 msgstr "Část originálu %s"
2136
2137 #: src/compose.c:6813
2138 msgid "Add to address _book"
2139 msgstr "Přidat do knihy adres"
2140
2141 #: src/compose.c:6974
2142 msgid "Delete entry contents"
2143 msgstr "Smazat obsah pole"
2144
2145 #: src/compose.c:6978 src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:289
2146 msgid "Use <tab> to autocomplete from addressbook"
2147 msgstr "Použijte <tab> pro automatické dokončení podle knihy adres"
2148
2149 #: src/compose.c:7193
2150 msgid "Mime type"
2151 msgstr "MIME typ"
2152
2153 #: src/compose.c:7199 src/mimeview.c:273 src/plugins/pgpcore/select-keys.c:393
2154 #: src/prefs_matcher.c:630 src/prefs_summaries.c:434
2155 #: src/prefs_summary_column.c:85 src/summaryview.c:446
2156 msgid "Size"
2157 msgstr "Délka"
2158
2159 #: src/compose.c:7262
2160 msgid "Save Message to "
2161 msgstr "Uložit zprávu do "
2162
2163 #: src/compose.c:7299 src/editjpilot.c:276 src/editldap.c:519
2164 #: src/editvcard.c:192 src/export.c:164 src/import.c:163 src/importmutt.c:238
2165 #: src/importpine.c:237 src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1025
2166 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:229
2167 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:252
2168 #: src/plugins/bsfilter/bsfilter_gtk.c:181
2169 #: src/plugins/clamd/clamav_plugin_gtk.c:299
2170 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:417
2171 msgid "_Browse"
2172 msgstr "P_rocházet"
2173
2174 #: src/compose.c:7772
2175 msgid "Hea_der"
2176 msgstr "_Záhlaví"
2177
2178 #: src/compose.c:7777
2179 msgid "_Attachments"
2180 msgstr "_Přílohy"
2181
2182 #: src/compose.c:7791
2183 msgid "Othe_rs"
2184 msgstr "_Ostatní"
2185
2186 #: src/compose.c:7806
2187 msgid "S_ubject:"
2188 msgstr "Pře_dmět:"
2189
2190 #: src/compose.c:8030
2191 #, c-format
2192 msgid ""
2193 "Spell checker could not be started.\n"
2194 "%s"
2195 msgstr ""
2196 "Nelze spustit kontrolu pravopisu.\n"
2197 "%s"
2198
2199 #: src/compose.c:8169
2200 msgid "_From:"
2201 msgstr "_Od:"
2202
2203 #: src/compose.c:8186
2204 msgid "Account to use for this email"
2205 msgstr "Účet použitý pro tuto zprávu"
2206
2207 #: src/compose.c:8188
2208 msgid "Sender address to be used"
2209 msgstr "Adresa odesílatele musí být uvedena"
2210
2211 #: src/compose.c:8354
2212 #, c-format
2213 msgid ""
2214 "The privacy system '%s' cannot be loaded. You will not be able to sign or "
2215 "encrypt this message."
2216 msgstr ""
2217 "Systém zabezpečení '%s' se nepodařilo načíst. Nebudete moci digitálně "
2218 "podepsat nebo šifrovat zprávu."
2219
2220 #: src/compose.c:8455 src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1077
2221 msgid "_None"
2222 msgstr "Žá_dné"
2223
2224 #: src/compose.c:8556 src/prefs_template.c:760
2225 #, c-format
2226 msgid "The body of the template has an error at line %d."
2227 msgstr "Chyba v těle šablony na řádku %d."
2228
2229 #: src/compose.c:8672
2230 msgid "Template From format error."
2231 msgstr "Chyba v poli 'Od' šablony."
2232
2233 #: src/compose.c:8690
2234 msgid "Template To format error."
2235 msgstr "Chyba v poli 'Komu' šablony."
2236
2237 #: src/compose.c:8708
2238 msgid "Template Cc format error."
2239 msgstr "Chyba v poli 'Kopie' šablony."
2240
2241 #: src/compose.c:8726
2242 msgid "Template Bcc format error."
2243 msgstr "Chyba v poli 'Skrytá kopie' šablony."
2244
2245 #: src/compose.c:8744
2246 msgid "Template Reply-To format error."
2247 msgstr "Chyba v poli 'Komu' šablony."
2248
2249 #: src/compose.c:8763
2250 msgid "Template subject format error."
2251 msgstr "Chyba v poli 'Předmět' šablony."
2252
2253 #: src/compose.c:9032
2254 msgid "Invalid MIME type."
2255 msgstr "Neplatný MIME typ."
2256
2257 #: src/compose.c:9047
2258 msgid "File doesn't exist or is empty."
2259 msgstr "Soubor neexistuje nebo je prázdný."
2260
2261 #: src/compose.c:9121
2262 msgid "Properties"
2263 msgstr "Vlastnosti"
2264
2265 #: src/compose.c:9138
2266 msgid "MIME type"
2267 msgstr "MIME typ"
2268
2269 #: src/compose.c:9179
2270 msgid "Encoding"
2271 msgstr "Kódování"
2272
2273 #: src/compose.c:9199
2274 msgid "Path"
2275 msgstr "Cesta k souboru"
2276
2277 #: src/compose.c:9200
2278 msgid "File name"
2279 msgstr "Název souboru"
2280
2281 #: src/compose.c:9451
2282 #, c-format
2283 msgid ""
2284 "The external editor is still working.\n"
2285 "Force terminating the process?\n"
2286 "process group id: %d"
2287 msgstr ""
2288 "Externí editor stále pracuje.\n"
2289 "Mám přerušit proces?\n"
2290 "číslo procesu: %d"
2291
2292 #: src/compose.c:9940 src/messageview.c:1083
2293 msgid "Claws Mail needs network access in order to send this email."
2294 msgstr "Claws Mail potřebuje přístup k síti, aby mohl odeslat tuto zprávu."
2295
2296 #: src/compose.c:9966
2297 msgid "Could not queue message."
2298 msgstr "Zprávu nelze uložit do fronty pro odeslání."
2299
2300 #: src/compose.c:9968
2301 #, c-format
2302 msgid ""
2303 "Could not queue message:\n"
2304 "\n"
2305 "%s."
2306 msgstr ""
2307 "Zprávu nelze uložit do fronty pro odeslání:\n"
2308 "\n"
2309 "%s."
2310
2311 #: src/compose.c:10146
2312 msgid "Could not save draft."
2313 msgstr "Nelze uložit koncept."
2314
2315 #: src/compose.c:10150
2316 msgid "Could not save draft"
2317 msgstr "Nelze uložit koncept"
2318
2319 #: src/compose.c:10151
2320 msgid ""
2321 "Could not save draft.\n"
2322 "Do you want to cancel exit or discard this email?"
2323 msgstr ""
2324 "Nemohu uložit koncept.\n"
2325 "Chcete zrušit ukončení nebo zahodit tuto zprávu?"
2326
2327 #: src/compose.c:10153
2328 msgid "_Cancel exit"
2329 msgstr "_Zrušit ukončení"
2330
2331 #: src/compose.c:10153
2332 msgid "_Discard email"
2333 msgstr "_Zahodit zprávu"
2334
2335 #: src/compose.c:10313 src/compose.c:10327
2336 msgid "Select file"
2337 msgstr "Výběr souboru"
2338
2339 #: src/compose.c:10341
2340 #, c-format
2341 msgid "File '%s' could not be read."
2342 msgstr "Soubor '%s' nelze číst."
2343
2344 #: src/compose.c:10343
2345 #, c-format
2346 msgid ""
2347 "File '%s' contained invalid characters\n"
2348 "for the current encoding, insertion may be incorrect."
2349 msgstr ""
2350 "Soubor '%s' obsahuje neplatné znaky\n"
2351 "pro nastavené kódování, vložení může obsahovat chyby."
2352
2353 #: src/compose.c:10430
2354 msgid "Discard message"
2355 msgstr "Zrušit zprávu"
2356
2357 #: src/compose.c:10431
2358 msgid "This message has been modified. Discard it?"
2359 msgstr "Zpráva byla modifikována. Chcete ji zahodit?"
2360
2361 #: src/compose.c:10432 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:433
2362 msgid "_Discard"
2363 msgstr "_Zahodit"
2364
2365 #: src/compose.c:10432 src/compose.c:10436
2366 msgid "_Save to Drafts"
2367 msgstr "Uložit jako _koncept"
2368
2369 #: src/compose.c:10434 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:431
2370 msgid "Save changes"
2371 msgstr "Uložit změny"
2372
2373 #: src/compose.c:10435
2374 msgid "This message has been modified. Save the latest changes?"
2375 msgstr "Zpráva byla modifikována. Chcete uložit poslední změny?"
2376
2377 #: src/compose.c:10436
2378 msgid "_Don't save"
2379 msgstr "_Neukládat"
2380
2381 #: src/compose.c:10507
2382 #, c-format
2383 msgid "Do you want to apply the template '%s'?"
2384 msgstr "Chcete použít šablonu '%s'?"
2385
2386 #: src/compose.c:10509
2387 msgid "Apply template"
2388 msgstr "Použít šablonu"
2389
2390 #: src/compose.c:10510 src/prefs_actions.c:329 src/prefs_filtering_action.c:610
2391 #: src/prefs_filtering.c:477 src/prefs_matcher.c:773 src/prefs_template.c:311
2392 #: src/prefs_toolbar.c:1050
2393 msgid "_Replace"
2394 msgstr "_Nahradit"
2395
2396 #: src/compose.c:11379
2397 #, c-format
2398 msgid ""
2399 "Do you want to insert the contents of the file into the message body, or "
2400 "attach it to the email?"
2401 msgid_plural ""
2402 "Do you want to insert the contents of the %d files into the message body, or "
2403 "attach them to the email?"
2404 msgstr[0] ""
2405 "Chcete obsah souboru vložit do textu zprávy nebo soubor připojit ke zprávě "
2406 "jako přílohu?"
2407 msgstr[1] ""
2408 "Chcete obsah %d souborů vložit do textu zprávy nebo soubory připojit ke "
2409 "zprávě jako přílohu?"
2410 msgstr[2] ""
2411 "Chcete obsah %d souborů vložit do textu zprávy nebo soubory připojit ke "
2412 "zprávě jako přílohu?"
2413
2414 #: src/compose.c:11385
2415 msgid "Insert or attach?"
2416 msgstr "Vložit nebo připojit?"
2417
2418 #: src/compose.c:11386
2419 msgid "_Attach"
2420 msgstr "_Přiložit"
2421
2422 #: src/compose.c:11604
2423 #, c-format
2424 msgid "Quote format error at line %d."
2425 msgstr "Chyba formátu citace na řádku %d."
2426
2427 #: src/compose.c:11899
2428 #, c-format
2429 msgid ""
2430 "You are about to reply to %d messages. Opening the windows could take some "
2431 "time. Do you want to continue?"
2432 msgstr ""
2433 "Chystáte se odpovědět na %d zpráv. Otevírání oken může chvíli trvat. Chcete "
2434 "pokračovat?"
2435
2436 #: src/crash.c:140
2437 #, c-format
2438 msgid "Claws Mail process (%ld) received signal %ld"
2439 msgstr "Proces Claws Mail (pid %ld) obdržel signál %ld"
2440
2441 #: src/crash.c:186
2442 msgid "Claws Mail has crashed"
2443 msgstr "Claws Mail zhavaroval"
2444
2445 #: src/crash.c:202
2446 #, c-format
2447 msgid ""
2448 "%s.\n"
2449 "Please file a bug report and include the information below."
2450 msgstr ""
2451 "%s.\n"
2452 "Vyplňte prosím hlášení o chybě a vložte níže uvedené informace."
2453
2454 #: src/crash.c:207
2455 msgid "Debug log"
2456 msgstr "Debug log"
2457
2458 #: src/crash.c:251 src/toolbar.c:422
2459 msgid "Close"
2460 msgstr "Zavřít"
2461
2462 #: src/crash.c:256
2463 msgid "Save..."
2464 msgstr "Uložit..."
2465
2466 #: src/crash.c:261
2467 msgid "Create bug report"
2468 msgstr "Vytvořit hlášení o chybě"
2469
2470 #: src/crash.c:311
2471 msgid "Save crash information"
2472 msgstr "Uložit informace o pádu"
2473
2474 #: src/editaddress.c:155 src/editaddress.c:231
2475 msgid "Add New Person"
2476 msgstr "Přidat novou osobu"
2477
2478 #: src/editaddress.c:157
2479 msgid ""
2480 "Adding a new person requires at least one of the\n"
2481 "following values to be set:\n"
2482 " - Display Name\n"
2483 " - First Name\n"
2484 " - Last Name\n"
2485 " - Nickname\n"
2486 " - any email address\n"
2487 " - any additional attribute\n"
2488 "\n"
2489 "Click OK to keep editing this contact.\n"
2490 "Click Cancel to close without saving."
2491 msgstr ""
2492 "Přidání nové osoby vyžaduje vyplněnou nejméně\n"
2493 "jednu z následujících hodnot:\n"
2494 " - Zobrazené jméno\n"
2495 " - Jméno\n"
2496 " - Příjmení\n"
2497 " - Přezdívka\n"
2498 " - nějaká emailová adresa\n"
2499 " - nějaký další atribut\n"
2500 "\n"
2501 "Klikněte na OK pro pokračování editace.\n"
2502 "Klikněte na Zrušit pro uzavření bez uložení."
2503
2504 #: src/editaddress.c:168
2505 msgid ""
2506 "Adding a new person requires at least one of the\n"
2507 "following values to be set:\n"
2508 " - First Name\n"
2509 " - Last Name\n"
2510 " - any email address\n"
2511 " - any additional attribute\n"
2512 "\n"
2513 "Click OK to keep editing this contact.\n"
2514 "Click Cancel to close without saving."
2515 msgstr ""
2516 "Přidání nové osoby vyžaduje vyplněnou nejméně\n"
2517 "jednu z následujících hodnot:\n"
2518 " - Jméno\n"
2519 " - Příjmení\n"
2520 " - nějaká emailová adresa\n"
2521 " - nějaký další atribut\n"
2522 "\n"
2523 "Klikněte na OK pro pokračování editace.\n"
2524 "Klikněte na Zrušit pro uzavření bez uložení."
2525
2526 #: src/editaddress.c:232
2527 msgid "Edit Person Details"
2528 msgstr "Upravit detaily o osobě"
2529
2530 #: src/editaddress.c:410
2531 msgid "An Email address must be supplied."
2532 msgstr "E-mailová adresa musí být uvedena."
2533
2534 #: src/editaddress.c:586 src/editaddress_other_attributes_ldap.c:198
2535 msgid "A Name and Value must be supplied."
2536 msgstr "Musí být zadáno jméno a hodnota."
2537
2538 #: src/editaddress.c:675 src/prefs_folder_item.c:1679
2539 msgid "Discard"
2540 msgstr "_Zahodit"
2541
2542 #: src/editaddress.c:676
2543 msgid "Apply"
2544 msgstr "Použít"
2545
2546 #: src/editaddress.c:706 src/editaddress.c:755
2547 msgid "Edit Person Data"
2548 msgstr "Upravit data o osobě"
2549
2550 #: src/editaddress.c:784
2551 msgid "Choose a picture"
2552 msgstr "Vyberte obrázek"
2553
2554 #: src/editaddress.c:803
2555 #, c-format
2556 msgid ""
2557 "Failed to import image: \n"
2558 "%s"
2559 msgstr ""
2560 "Chyba importu obrázku: \n"
2561 "%s"
2562
2563 #: src/editaddress.c:845
2564 msgid "_Set picture"
2565 msgstr "_Nastavit obrázek"
2566
2567 #: src/editaddress.c:846
2568 msgid "_Unset picture"
2569 msgstr "_Zrušit obrázek"
2570
2571 #: src/editaddress.c:904
2572 msgid "Photo"
2573 msgstr "Fotografie"
2574
2575 #: src/editaddress.c:951 src/editaddress.c:953 src/expldifdlg.c:516
2576 #: src/exporthtml.c:761 src/ldif.c:746
2577 msgid "Display Name"
2578 msgstr "Zobrazované jméno"
2579
2580 #: src/editaddress.c:962 src/editaddress.c:966 src/ldif.c:754
2581 msgid "Last Name"
2582 msgstr "Příjmení"
2583
2584 #: src/editaddress.c:963 src/editaddress.c:965 src/ldif.c:750
2585 msgid "First Name"
2586 msgstr "Jméno"
2587
2588 #: src/editaddress.c:969 src/editaddress.c:971
2589 msgid "Nickname"
2590 msgstr "Přezdívka"
2591
2592 #: src/editaddress.c:1055 src/editaddress.c:1123
2593 msgid "Alias"
2594 msgstr "Alias"
2595
2596 #: src/editaddress.c:1265 src/editaddress.c:1334 src/editaddress.c:1354
2597 #: src/editaddress_other_attributes_ldap.c:303
2598 #: src/editaddress_other_attributes_ldap.c:371 src/prefs_customheader.c:222
2599 msgid "Value"
2600 msgstr "Hodnota"
2601
2602 #: src/editaddress.c:1425
2603 msgid "_User Data"
2604 msgstr "_Osobní data"
2605
2606 #: src/editaddress.c:1426
2607 msgid "_Email Addresses"
2608 msgstr "_E-mailové adresy"
2609
2610 #: src/editaddress.c:1429 src/editaddress.c:1432
2611 msgid "O_ther Attributes"
2612 msgstr "_Další údaje"
2613
2614 #: src/editaddress.c:1583
2615 #, c-format
2616 msgid ""
2617 "Failed to save image: \n"
2618 "%s"
2619 msgstr ""
2620 "Chyba uložení obrázku: \n"
2621 "%s"
2622
2623 #: src/editbook.c:109
2624 msgid "File appears to be OK."
2625 msgstr "Soubor se zdá být v pořádku."
2626
2627 #: src/editbook.c:112
2628 msgid "File does not appear to be a valid address book format."
2629 msgstr "Soubor není ve formátu pro knihu adres."
2630
2631 #: src/editbook.c:115 src/editjpilot.c:191 src/editvcard.c:98
2632 msgid "Could not read file."
2633 msgstr "Nelze načíst soubor."
2634
2635 #: src/editbook.c:149 src/editbook.c:262
2636 msgid "Edit Addressbook"
2637 msgstr "Upravit knihu adres"
2638
2639 #: src/editbook.c:177 src/editjpilot.c:264 src/editvcard.c:180
2640 msgid " Check File "
2641 msgstr " Otestovat soubor "
2642
2643 #: src/editbook.c:182 src/editjpilot.c:269 src/editvcard.c:185
2644 #: src/importmutt.c:231 src/importpine.c:230 src/prefs_account.c:1976
2645 #: src/wizard.c:1196 src/wizard.c:1616
2646 msgid "File"
2647 msgstr "Soubor"
2648
2649 #: src/editbook.c:281
2650 msgid "Add New Addressbook"
2651 msgstr "Přidat novou knihu adres"
2652
2653 #: src/editgroup.c:101
2654 msgid "A Group Name must be supplied."
2655 msgstr "Musí být zadáno jméno skupiny."
2656
2657 #: src/editgroup.c:294
2658 msgid "Edit Group Data"
2659 msgstr "Upravit data o skupině"
2660
2661 #: src/editgroup.c:323 src/exporthtml.c:597
2662 msgid "Group Name"
2663 msgstr "Jméno skupiny"
2664
2665 #: src/editgroup.c:342
2666 msgid "Addresses in Group"
2667 msgstr "Adresy ve skupině"
2668
2669 #: src/editgroup.c:377
2670 msgid "Available Addresses"
2671 msgstr "Dostupné adresy"
2672
2673 #: src/editgroup.c:452
2674 msgid "Move Email Addresses to or from Group with arrow buttons"
2675 msgstr "E-mailové adresy přesuňte do/ze skupiny pomocí tlačítek se šipkami"
2676
2677 #: src/editgroup.c:500
2678 msgid "Edit Group Details"
2679 msgstr "Upravit detaily o skupině"
2680
2681 #: src/editgroup.c:503
2682 msgid "Add New Group"
2683 msgstr "Přidat novou skupinu"
2684
2685 #: src/editgroup.c:553
2686 msgid "Edit folder"
2687 msgstr "Upravit složku"
2688
2689 #: src/editgroup.c:553
2690 msgid "Input the new name of folder:"
2691 msgstr "Zadejte název složky:"
2692
2693 #: src/editgroup.c:556 src/foldersel.c:586 src/imap_gtk.c:193 src/mh_gtk.c:144
2694 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:244 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:91
2695 msgid "New folder"
2696 msgstr "Nová složka"
2697
2698 #: src/editgroup.c:557 src/foldersel.c:587 src/mh_gtk.c:145
2699 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:245 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:92
2700 msgid "Input the name of new folder:"
2701 msgstr "Zadejte název složky:"
2702
2703 #: src/editjpilot.c:188
2704 msgid "File does not appear to be JPilot format."
2705 msgstr "Soubor není ve formátu pro JPilot."
2706
2707 #: src/editjpilot.c:200
2708 msgid "Select JPilot File"
2709 msgstr "Vybrat JPilot soubor"
2710
2711 #: src/editjpilot.c:236 src/editjpilot.c:365
2712 msgid "Edit JPilot Entry"
2713 msgstr "Upravit JPilot soubor"
2714
2715 #: src/editjpilot.c:281
2716 msgid "Additional e-Mail address item(s)"
2717 msgstr "Další položka(y) e-mail adresy"
2718
2719 #: src/editjpilot.c:372
2720 msgid "Add New JPilot Entry"
2721 msgstr "Přidat nový JPilot záznam"
2722
2723 #: src/editldap_basedn.c:137
2724 msgid "Edit LDAP - Select Search Base"
2725 msgstr "Editace LDAP - Vyberte bázi pro hledání"
2726
2727 #: src/editldap_basedn.c:156 src/editldap.c:441
2728 msgid "Hostname"
2729 msgstr "Název počítače"
2730
2731 #: src/editldap_basedn.c:166 src/editldap.c:458
2732 #: src/plugins/clamd/clamav_plugin_gtk.c:389 src/ssl_manager.c:108
2733 msgid "Port"
2734 msgstr "Port"
2735
2736 #: src/editldap_basedn.c:176 src/editldap.c:503
2737 msgid "Search Base"
2738 msgstr "Báze pro hledání"
2739
2740 #: src/editldap_basedn.c:197
2741 msgid "Available Search Base(s)"
2742 msgstr "Dostupná(é) báze pro hledání"
2743
2744 #: src/editldap_basedn.c:287
2745 msgid "Could not read Search Base(s) from server - please set manually"
2746 msgstr "Nelze načíst báze pro hledání ze serveru - zadejte je prosím ručně"
2747
2748 #: src/editldap_basedn.c:291 src/editldap.c:281
2749 msgid "Could not connect to server"
2750 msgstr "Nemohu se spojit se serverem"
2751
2752 #: src/editldap.c:152
2753 msgid "A Name must be supplied."
2754 msgstr "Jméno musí být uvedeno."
2755
2756 #: src/editldap.c:164
2757 msgid "A Hostname must be supplied for the server."
2758 msgstr "Název počítače musí být uveden."
2759
2760 #: src/editldap.c:177
2761 msgid "At least one LDAP search attribute should be supplied."
2762 msgstr "Alespoň jeden atribut musí být uveden."
2763
2764 #: src/editldap.c:278
2765 msgid "Connected successfully to server"
2766 msgstr "Úspěšně připojeno k serveru"
2767
2768 #: src/editldap.c:336 src/editldap.c:971
2769 msgid "Edit LDAP Server"
2770 msgstr "Upravit LDAP server"
2771
2772 #: src/editldap.c:437
2773 msgid "A name that you wish to call the server."
2774 msgstr "Jméno, kterým chcete označit toto LDAP připojení."
2775
2776 #: src/editldap.c:450
2777 msgid ""
2778 "This is the hostname of the server. For example, \"ldap.example.org\" may be "
2779 "appropriate for the \"example.org\" organization. An IP address may also be "
2780 "used. You may specify \"localhost\" if running an LDAP server on the same "
2781 "computer as Claws Mail."
2782 msgstr ""
2783 "Název počítače, na kterém je provozován server. Například \"ldap.mydomain.com"
2784 "\". Může být použita také IP adresa. Pokud server běží na stejném počítači "
2785 "jako Claws Mail, můžete použít \"localhost\"."
2786
2787 #: src/editldap.c:470
2788 msgid "STARTTLS"
2789 msgstr "STARTTLS"
2790
2791 #: src/editldap.c:471 src/prefs_account.c:3396
2792 msgid "SSL/TLS"
2793 msgstr "SSL/TLS"
2794
2795 #: src/editldap.c:475
2796 msgid ""
2797 "Enable secure connection to the LDAP server via STARTTLS. Connection starts "
2798 "unencrypted and is secured by STARTTLS command. If connection fails, be sure "
2799 "to check the correct configuration in ldap.conf (TLS_CACERTDIR and "
2800 "TLS_REQCERT fields)."
2801 msgstr ""
2802 "Povoluje zabezpečené připojení k LDAP serveru pomocí STARTTLS. Pokud "
2803 "připojování selže, zkontrolujte nastavení v ldap.conf (volby TLS_CACERTDIR a "
2804 "TLS_REQCERT)."
2805
2806 #: src/editldap.c:480
2807 msgid ""
2808 "Enable secure connection to the LDAP server via SSL/TLS. If connection "
2809 "fails, be sure to check the correct configuration in ldap.conf "
2810 "(TLS_CACERTDIR and TLS_REQCERT fields)."
2811 msgstr ""
2812 "Povoluje zabezpečené připojení k LDAP serveru pomocí SSL/TLS. Pokud "
2813 "připojování selže, zkontrolujte nastavení v ldap.conf (volby TLS_CACERTDIR a "
2814 "TLS_REQCERT)."
2815
2816 #: src/editldap.c:492
2817 msgid "The port number that the server listens on. Port 389 is the default."
2818 msgstr ""
2819 "Číslo portu, na kterém server naslouchá. Standardní nastavení je port 389."
2820
2821 #: src/editldap.c:495
2822 msgid " Check Server "
2823 msgstr " Otestovat připojení "
2824
2825 #: src/editldap.c:499
2826 msgid "Press this button to test the connection to the server."
2827 msgstr "Stiskem tohoto tlačítka otestujete připojení k serveru."
2828
2829 #: src/editldap.c:512
2830 msgid ""
2831 "This specifies the name of the directory to be searched on the server. "
2832 "Examples include:\n"
2833 "  dc=claws-mail,dc=org\n"
2834 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
2835 "  o=Organization Name,c=Country\n"
2836 msgstr ""
2837 "Označuje adresář, který bude na serveru prohledáván. Příklady:\n"
2838 "  dc=claws-mail,dc=org\n"
2839 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
2840 "  o=Organization Name,c=Country\n"
2841
2842 #: src/editldap.c:523
2843 msgid ""
2844 "Press this button to lookup the name of available directory names on the "
2845 "server."
2846 msgstr ""
2847 "Stiskem tohoto tlačítka vyhledáte názvy adresářů dostupných na serveru."
2848
2849 #: src/editldap.c:579
2850 msgid "Search Attributes"
2851 msgstr "Prohledávané atributy"
2852
2853 #: src/editldap.c:588
2854 msgid ""
2855 "A list of LDAP attribute names that should be searched when attempting to "
2856 "find a name or address."
2857 msgstr ""
2858 "Seznam LDAP atributů, které budou prohledávány při pokusu najít jméno nebo "
2859 "adresu."
2860
2861 #: src/editldap.c:591
2862 msgid " Defaults "
2863 msgstr " Výchozí "
2864
2865 #: src/editldap.c:595
2866 msgid ""
2867 "This resets the attribute names to a default value that should find most "
2868 "names and addresses during a name or address search process."
2869 msgstr ""
2870 "Nastavuje seznam atributů na výchozí hodnotu, která by měla najít nejvíc "
2871 "jmen a adres během vyhledávání."
2872
2873 #: src/editldap.c:601
2874 msgid "Max Query Age (secs)"
2875 msgstr "Maximální stáří dotazu (s)"
2876
2877 #: src/editldap.c:616
2878 msgid ""
2879 "This defines the maximum period of time (in seconds) that an address search "
2880 "result is valid for address completion purposes. Search results are stored "
2881 "in a cache until this period of time has passed and then retired. This will "
2882 "improve the response time when attempting to search for the same name or "
2883 "address on subsequent address completion requests. The cache will be "
2884 "searched in preference to performing a new server search request. The "
2885 "default value of 600 seconds (10 minutes), should be sufficient for most "
2886 "servers. A larger value will reduce the search time for subsequent searches. "
2887 "This is useful for servers that have slow response times at the expense of "
2888 "more memory to cache results."
2889 msgstr ""
2890 "Definuje maximální dobu (v sekundách), po kterou jsou výsledky hledání "
2891 "považovány za použitelné pro automatické dokončování adres. Výsledky hledání "
2892 "jsou ukládány do vyrovnávací paměti, ze které jsou odstraněny po uplynutí "
2893 "této doby. Vyrovnávací paměť je prohledávána před provedením dotazu na "
2894 "serveru, čímž je zkrácena doba nutná pro vyhledávání, pokud se opakovaně "
2895 "hledají stejná jména nebo adresy. Výchozí hodnota 600 sekund (10 minut) by "
2896 "měla být dostatečná pro většinu serverů. Vyšší hodnota redukuje čas strávený "
2897 "prohledáváním serveru při následných dotazech, což je užitečné pro servery s "
2898 "dlouhou reakční dobou, ale je to na úkor většího množství paměti "
2899 "spotřebovaného pro ukládání předchozích výsledků."
2900
2901 #: src/editldap.c:633
2902 msgid "Include server in dynamic search"
2903 msgstr "Zahrnout při automatickém dokončování"
2904
2905 #: src/editldap.c:638
2906 msgid ""
2907 "Check this option to include this server for dynamic searches when using "
2908 "address completion."
2909 msgstr ""
2910 "Při zaškrtnutí bude tento server prohledáván při pokusu o automatické "
2911 "dokončování adres."
2912
2913 #: src/editldap.c:644
2914 msgid "Match names 'containing' search term"
2915 msgstr "Hledat pomocí 'obsahuje'"
2916
2917 #: src/editldap.c:649
2918 msgid ""
2919 "Searches for names and addresses can be performed either using \"begins-with"
2920 "\" or \"contains\" search term. Check this option to perform a \"contains\" "
2921 "search; this type of search usually takes longer to complete. Note that for "
2922 "performance reasons, address completion uses \"begins-with\" for all "
2923 "searches against other address interfaces."
2924 msgstr ""
2925 "Hledání jmen a adres může být provedeno pomocí podmínky \"začíná na\" nebo "
2926 "\"obsahuje\". Při zaškrtnutí této volby bude použita podmínka \"obsahuje\", "
2927 "což většinou znamená delší čas na dokončení dotazu. Pro zajištění dobrého "
2928 "výkonu používá automatické dokončování adres při vyhledávání vždy podmínku "
2929 "\"začíná na\" bez ohledu na toto nastavení."
2930
2931 #: src/editldap.c:702
2932 msgid "Bind DN"
2933 msgstr "Připojovací jméno"
2934
2935 #: src/editldap.c:711
2936 msgid ""
2937 "The LDAP user account name to be used to connect to the server. This is "
2938 "usually only used for protected servers. This name is typically formatted "
2939 "as: \"cn=user,dc=claws-mail,dc=org\". This is usually left empty when "
2940 "performing a search."
2941 msgstr ""
2942 "Uživatelský účet ze serveru LDAP, který bude použit pro připojení. Toto je "
2943 "obvykle nutné pouze pro zabezpečené servery. Jméno je obvykle ve formátu: "
2944 "\"cn=user,dc=claws-mail,dc=org\". Pro prohledávání obvykle není nutno "
2945 "vyplňovat."
2946
2947 #: src/editldap.c:718
2948 msgid "Bind Password"
2949 msgstr "Připojovací heslo"
2950
2951 #: src/editldap.c:728
2952 msgid "The password to be used when connecting as the \"Bind DN\" user."
2953 msgstr ""
2954 "Heslo, které bude použito pro připojení spolu s údajem \"Přihlašovací jméno"
2955 "\"."
2956
2957 #: src/editldap.c:733
2958 msgid "Timeout (secs)"
2959 msgstr "Časový limit (s)"
2960
2961 #: src/editldap.c:747
2962 msgid "The timeout period in seconds."
2963 msgstr "Časový limit v sekundách."
2964
2965 #: src/editldap.c:751
2966 msgid "Maximum Entries"
2967 msgstr "Maximum položek"
2968
2969 #: src/editldap.c:765
2970 msgid ""
2971 "The maximum number of entries that should be returned in the search result."
2972 msgstr "Maximální počet položek, které budou vráceny při prohledávání."
2973
2974 #: src/editldap.c:780 src/prefs_account.c:3287
2975 msgid "Basic"
2976 msgstr "Server"
2977
2978 #: src/editldap.c:782 src/gtk/quicksearch.c:680
2979 msgid "Extended"
2980 msgstr "Ostatní"
2981
2982 #: src/editldap.c:976
2983 msgid "Add New LDAP Server"
2984 msgstr "Přidat nový LDAP server"
2985
2986 #: src/edittags.c:187 src/prefs_filtering_action.c:1446
2987 #: src/prefs_summaries.c:441
2988 msgid "Tag"
2989 msgstr "Značka"
2990
2991 #: src/edittags.c:216
2992 msgid "Delete tag"
2993 msgstr "Odstranit značku"
2994
2995 #: src/edittags.c:217
2996 msgid "Do you really want to delete this tag?"
2997 msgstr "Opravdu chcete odstranit tuto značku?"
2998
2999 #: src/edittags.c:244
3000 msgid "Delete all tags"
3001 msgstr "Odstranit všechny značky"
3002
3003 #: src/edittags.c:245
3004 msgid "Do you really want to delete all tags?"
3005 msgstr "Opravdu chcete odstranit všechny značky?"
3006
3007 #: src/edittags.c:416
3008 msgid "You entered a reserved tag name, please choose another instead."
3009 msgstr "Vložili jste rezervované jméno tagu, prosím vyberte jiné."
3010
3011 #: src/edittags.c:458
3012 msgid "Tag is not set."
3013 msgstr "Hodnota není nastavena."
3014
3015 #: src/edittags.c:523
3016 msgctxt "Dialog title"
3017 msgid "Apply tags"
3018 msgstr "Použít značky"
3019
3020 #: src/edittags.c:537
3021 msgid "New tag:"
3022 msgstr "Nová značka:"
3023
3024 #: src/edittags.c:570
3025 msgid "Please select tags to apply/remove. Changes are immediate."
3026 msgstr "Vyberte značku pro přidání/odstranění. Změny jsou okamžité."
3027
3028 #: src/editvcard.c:95
3029 msgid "File does not appear to be vCard format."
3030 msgstr "Soubor není ve formátu vCard."
3031
3032 #: src/editvcard.c:107
3033 msgid "Select vCard File"
3034 msgstr "Vybrat vCard soubor"
3035
3036 #: src/editvcard.c:152 src/editvcard.c:256
3037 msgid "Edit vCard Entry"
3038 msgstr "Upravit vCard záznam"
3039
3040 #: src/editvcard.c:261
3041 msgid "Add New vCard Entry"
3042 msgstr "Přidat nový vCard záznam"
3043
3044 #: src/etpan/etpan-ssl.c:167
3045 msgid "Impossible to set the client certificate.\n"
3046 msgstr "Není možné nastavit klientský certifikát.\n"
3047
3048 #: src/exphtmldlg.c:105
3049 msgid "Please specify output directory and file to create."
3050 msgstr "Zadejte prosím adresář pro výstup a soubor, který se bude vytvořen."
3051
3052 #: src/exphtmldlg.c:108
3053 msgid "Select stylesheet and formatting."
3054 msgstr "Vyberte šablonu stylů a formátování."
3055
3056 #: src/exphtmldlg.c:111 src/expldifdlg.c:113
3057 msgid "File exported successfully."
3058 msgstr "Export souboru byl úspěšný."
3059
3060 #: src/exphtmldlg.c:177
3061 #, c-format
3062 msgid ""
3063 "The HTML output directory '%s'\n"
3064 "does not exist. Do you want to create it?"
3065 msgstr ""
3066 "Výstupní adresář pro HTML '%s'\n"
3067 "neexistuje. Mám ho vytvořit?"
3068
3069 #: src/exphtmldlg.c:180
3070 msgid "Create directory"
3071 msgstr "Vytvořit adresář"
3072
3073 #: src/exphtmldlg.c:189
3074 #, c-format
3075 msgid ""
3076 "Could not create output directory for HTML file:\n"
3077 "%s"
3078 msgstr ""
3079 "Nelze vytvořit výstupní adresář pro HTML soubor:\n"
3080 "%s"
3081
3082 #: src/exphtmldlg.c:191 src/expldifdlg.c:201
3083 msgid "Failed to Create Directory"
3084 msgstr "Vytvoření adresáře selhalo"
3085
3086 #: src/exphtmldlg.c:233
3087 msgid "Error creating HTML file"
3088 msgstr "Chyba při vytváření HTML souboru"
3089
3090 #: src/exphtmldlg.c:319
3091 msgid "Select HTML output file"
3092 msgstr "Vyberte výstupní HTML soubor"
3093
3094 #: src/exphtmldlg.c:383
3095 msgid "HTML Output File"
3096 msgstr "Výstupní HTML soubor"
3097
3098 #: src/exphtmldlg.c:392 src/expldifdlg.c:409 src/export.c:171 src/import.c:170
3099 #: src/importldif.c:684
3100 msgid "B_rowse"
3101 msgstr "_Procházet"
3102
3103 #: src/exphtmldlg.c:445 src/plugins/fancy/fancy_prefs.c:300
3104 msgid "Stylesheet"
3105 msgstr "Šablona stylu"
3106
3107 #: src/exphtmldlg.c:453 src/gtk/colorlabel.c:387 src/gtk/gtkaspell.c:1571
3108 #: src/gtk/gtkaspell.c:2231 src/gtk/menu.c:125 src/mainwindow.c:1188
3109 #: src/plugins/archive/archiver_prefs.c:235
3110 #: src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:304 src/prefs_account.c:941
3111 #: src/prefs_toolbar.c:780 src/prefs_toolbar.c:1466 src/summaryview.c:5977
3112 msgid "None"
3113 msgstr "Žádná"
3114
3115 #: src/exphtmldlg.c:454 src/prefs_folder_item.c:520 src/prefs_other.c:126
3116 #: src/prefs_other.c:418
3117 msgid "Default"
3118 msgstr "Výchozí"
3119
3120 #: src/exphtmldlg.c:455 src/plugins/pgpcore/select-keys.c:243
3121 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:151 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:167
3122 msgid "Full"
3123 msgstr "Úplná"
3124
3125 #: src/exphtmldlg.c:456
3126 msgid "Custom"
3127 msgstr "Vlastní"
3128
3129 #: src/exphtmldlg.c:457
3130 msgid "Custom-2"
3131 msgstr "Vlastní-2"
3132
3133 #: src/exphtmldlg.c:458
3134 msgid "Custom-3"
3135 msgstr "Vlastní-3"
3136
3137 #: src/exphtmldlg.c:459
3138 msgid "Custom-4"
3139 msgstr "Vlastní-4"
3140
3141 #: src/exphtmldlg.c:466
3142 msgid "Full Name Format"
3143 msgstr "Celé jméno"
3144
3145 #: src/exphtmldlg.c:474
3146 msgid "First Name, Last Name"
3147 msgstr "Jméno, příjmení"
3148
3149 #: src/exphtmldlg.c:475
3150 msgid "Last Name, First Name"
3151 msgstr "Příjmení, jméno"
3152
3153 #: src/exphtmldlg.c:482
3154 msgid "Color Banding"
3155 msgstr "Barevné značení"
3156
3157 #: src/exphtmldlg.c:488
3158 msgid "Format Email Links"
3159 msgstr "Formátovat adresy jako odkazy"
3160
3161 #: src/exphtmldlg.c:494
3162 msgid "Format User Attributes"
3163 msgstr "Exportovat uživatelské atributy"
3164
3165 #: src/exphtmldlg.c:539 src/expldifdlg.c:612 src/importldif.c:891
3166 msgid "Address Book:"
3167 msgstr "Kniha adres:"
3168
3169 #: src/exphtmldlg.c:549 src/expldifdlg.c:622 src/importldif.c:901
3170 msgid "File Name:"
3171 msgstr "Název souboru:"
3172
3173 #: src/exphtmldlg.c:559
3174 msgid "Open with Web Browser"
3175 msgstr "Otevřít ve webovém prohlížeči"
3176
3177 #: src/exphtmldlg.c:591
3178 msgid "Export Address Book to HTML File"
3179 msgstr "Exportovat databázi adres do HTML souboru"
3180
3181 #: src/exphtmldlg.c:656 src/expldifdlg.c:720 src/importldif.c:1020
3182 msgid "File Info"
3183 msgstr "Informace o souboru"
3184
3185 #: src/exphtmldlg.c:657
3186 msgid "Format"
3187 msgstr "Formát"
3188
3189 #: src/expldifdlg.c:107
3190 msgid "Please specify output directory and LDIF filename to create."
3191 msgstr ""
3192 "Zadejte prosím výstupní adresář a název LDIF souboru, který bude vytvořen."
3193
3194 #: src/expldifdlg.c:110
3195 msgid "Specify parameters to format distinguished name."
3196 msgstr "Upřesněte způsob formátování rozlišovacího jména (dn)."
3197
3198 #: src/expldifdlg.c:187
3199 #, c-format
3200 msgid ""
3201 "LDIF Output Directory '%s'\n"
3202 "does not exist. OK to create new directory?"
3203 msgstr ""
3204 "Výstupní adresář pro LDIF soubor '%s'\n"
3205 "neexistuje. Mám vytvořit nový adresář?"
3206
3207 #: src/expldifdlg.c:190
3208 msgid "Create Directory"
3209 msgstr "Vytvořit adresář"
3210
3211 #: src/expldifdlg.c:199
3212 #, c-format
3213 msgid ""
3214 "Could not create output directory for LDIF file:\n"
3215 "%s"
3216 msgstr ""
3217 "Nelze vytvořit výstupní adresář pro LDIF soubor:\n"
3218 "%s"
3219
3220 #: src/expldifdlg.c:241
3221 msgid "Suffix was not supplied"
3222 msgstr "Přípona nebyla specifikována"
3223
3224 #: src/expldifdlg.c:243
3225 msgid ""
3226 "A suffix is required if data is to be used for an LDAP server. Are you sure "
3227 "you wish to proceed without a suffix?"
3228 msgstr ""
3229 "Přípona je nutná, pokud mají být data použita pro LDAP server. Opravdu "
3230 "chcete pokračovat bez uvedení přípony?"
3231
3232 #: src/expldifdlg.c:261
3233 msgid "Error creating LDIF file"
3234 msgstr "Chyba při vytváření LDIF souboru"
3235
3236 #: src/expldifdlg.c:336
3237 msgid "Select LDIF output file"
3238 msgstr "Vyberte výstupní LDIF soubor"
3239
3240 #: src/expldifdlg.c:400
3241 msgid "LDIF Output File"
3242 msgstr "Výstupní LDIF soubor"
3243
3244 #: src/expldifdlg.c:431
3245 msgid ""
3246 "The address book Unique ID is used to create a DN that is formatted similar "
3247 "to:\n"
3248 "  uid=102376,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
3249 msgstr ""
3250 "Pro vytvoření rozlišovacího jména (dn) bude použito unikátní id (uid) z "
3251 "knihy adres. Výsledek bude podobný jako:\n"
3252 "  uid=102376,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
3253
3254 #: src/expldifdlg.c:437
3255 msgid ""
3256 "The address book Display Name is used to create a DN that is formatted "
3257 "similar to:\n"
3258 "  cn=John Doe,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
3259 msgstr ""
3260 "Pro vytvoření rozlišovacího jména (dn) bude použito zobrazované jméno "
3261 "(display name) z knihy adres. Výsledek bude podobný jako:\n"
3262 "  cn=John Doe,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
3263
3264 #: src/expldifdlg.c:443
3265 msgid ""
3266 "The first Email Address belonging to a person is used to create a DN that is "
3267 "formatted similar to:\n"
3268 "  mail=john.doe@domain.com,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
3269 msgstr ""
3270 "Pro vytvoření rozlišovacího jména (dn) bude použita první e-mailová adresa "
3271 "patřící uživateli (mail). Výsledek bude podobný jako:\n"
3272 "  mail=john.doe@domain.com,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
3273
3274 #: src/expldifdlg.c:489
3275 msgid "Suffix"
3276 msgstr "Přípona"
3277
3278 #: src/expldifdlg.c:499
3279 msgid ""
3280 "The suffix is used to create a \"Distinguished Name\" (or DN) for an LDAP "
3281 "entry. Examples include:\n"
3282 "  dc=claws-mail,dc=org\n"
3283 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
3284 "  o=Organization Name,c=Country\n"
3285 msgstr ""
3286 "Přípona je používána pro vytvoření \"Rozlišovacího jména\" (dn) pro položku "
3287 "LDAP. Příklady:\n"
3288 "  dc=claws-mail,dc=org\n"
3289 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
3290 "  o=Organization Name,c=Country\n"
3291
3292 #: src/expldifdlg.c:507
3293 msgid "Relative DN"
3294 msgstr "Relativní DN"
3295
3296 #: src/expldifdlg.c:515
3297 msgid "Unique ID"
3298 msgstr "Unikátní ID (uid)"
3299
3300 #: src/expldifdlg.c:523
3301 msgid ""
3302 "The LDIF file contains several data records that are usually loaded into an "
3303 "LDAP server. Each data record in the LDIF file is uniquely identified by a "
3304 "\"Distinguished Name\" (or DN). The suffix is appended to the \"Relative "
3305 "Distinguished Name\" (or RDN) to create the DN. Please select one of the "
3306 "available RDN options that will be used to create the DN."
3307 msgstr ""
3308 "LDIF soubor obsahuje několik záznamů, které jsou obvykle určeny pro načtená "
3309 "do LDAP serveru. Každý záznam v LDIF souboru je jednoznačně identifikován "
3310 "\"Rozlišovacím jménem\" (dn). Rozlišovací jméno je tvořeno \"Relativním "
3311 "rozlišovacím jménem\" (rdn) a příponou. Vyberte jedno z možných rdn, které "
3312 "má být použito pro vytvoření dn."
3313
3314 #: src/expldifdlg.c:543
3315 msgid "Use DN attribute if present in data"
3316 msgstr "Použít DN atribut, pokud je obsažen v datech"
3317
3318 #: src/expldifdlg.c:548
3319 msgid ""
3320 "The addressbook may contain entries that were previously imported from an "
3321 "LDIF file. The \"Distinguished Name\" (DN) user attribute, if present in the "
3322 "address book data, may be used in the exported LDIF file. The RDN selected "
3323 "above will be used if the DN user attribute is not found."
3324 msgstr ""
3325 "Kniha adres může obsahovat položky, které byly dříve importovány z LDIF "
3326 "souboru. Pokud je v datech knihy adres obsažen atribut DN, může být použit "
3327 "ve vytvářeném LDIF souboru. RDN vybrané výše bude použito, pokud atribut DN "
3328 "nebude nalezen."
3329
3330 #: src/expldifdlg.c:558
3331 msgid "Exclude record if no Email Address"
3332 msgstr "Vyloučit záznamy bez e-mailových adres"
3333
3334 #: src/expldifdlg.c:563
3335 msgid ""
3336 "An addressbook may contain entries without Email Addresses. Check this "
3337 "option to ignore these records."
3338 msgstr ""
3339 "Kniha adres může obsahovat záznamy bez e-mailových adres. Pokud zaškrtnete "
3340 "tuto volbu, budou tyto záznamy ignorovány."
3341
3342 #: src/expldifdlg.c:655
3343 msgid "Export Address Book to LDIF File"
3344 msgstr "Exportovat knihu adres do LDIF souboru"
3345
3346 #: src/expldifdlg.c:721
3347 msgid "Distinguished Name"
3348 msgstr "Rozlišovací jméno (dn)"
3349
3350 #: src/export.c:113 src/summaryview.c:8124
3351 msgid "Export to mbox file"
3352 msgstr "Exportovat do mbox souboru"
3353
3354 #: src/export.c:131
3355 msgid "Locate the folder to export and specify the mbox file."
3356 msgstr "Určete zdrojovou složku a cílový mbox soubor."
3357
3358 #: src/export.c:142
3359 msgid "Source folder:"
3360 msgstr "Zdrojová složka:"
3361
3362 #: src/export.c:148 src/import.c:142
3363 msgid "Mbox file:"
3364 msgstr "Mbox soubor:"
3365
3366 #: src/export.c:203
3367 msgid "Target mbox filename can't be left empty."
3368 msgstr "Cílový mbox soubor musí být určen."
3369
3370 #: src/export.c:208
3371 msgid "Source folder can't be left empty."
3372 msgstr "Zdrojová složka musí být určena."
3373
3374 #: src/export.c:221
3375 msgid "Couldn't find the source folder."
3376 msgstr "Zdrojová složka nebyla nalezena."
3377
3378 #: src/export.c:245
3379 msgid "Select exporting file"
3380 msgstr "Vyberte soubor pro export"
3381
3382 #: src/exporthtml.c:767
3383 msgid "Full Name"
3384 msgstr "Celý název"
3385
3386 #: src/exporthtml.c:771 src/importldif.c:1021
3387 #: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:735
3388 msgid "Attributes"
3389 msgstr "Atributy"
3390
3391 #: src/exporthtml.c:974
3392 msgid "Claws Mail Address Book"
3393 msgstr "Claws Mail kniha adres"
3394
3395 #: src/exporthtml.c:1069 src/exportldif.c:606
3396 msgid "Name already exists but is not a directory."
3397 msgstr "Vybraný název existuje ale není názvem adresáře."
3398
3399 #: src/exporthtml.c:1072 src/exportldif.c:609
3400 msgid "No permissions to create directory."
3401 msgstr "Nemohu vytvořit adresář."
3402
3403 #: src/exporthtml.c:1075 src/exportldif.c:612
3404 msgid "Name is too long."
3405 msgstr "Název je příliš dlouhý."
3406
3407 #: src/exporthtml.c:1078 src/exportldif.c:615
3408 msgid "Not specified."
3409 msgstr "Není uveden."
3410
3411 #: src/file_checker.c:76
3412 #, c-format
3413 msgid "The file %s is missing! Do you want to use the backup file from %s?"
3414 msgstr "Soubor %s chybí! Chcete použít zazálohovaný soubor z %s?"
3415
3416 #: src/file_checker.c:84 src/file_checker.c:106
3417 #, c-format
3418 msgid "Could not copy %s to %s"
3419 msgstr "Nemohu zkopírovat %s do %s"
3420
3421 #: src/file_checker.c:98
3422 #, c-format
3423 msgid ""
3424 "The file %s is empty or corrupted! Do you want to use the backup file from "
3425 "%s?"
3426 msgstr ""
3427 "Soubor %s je prázdný nebo poškozen! Chcete použít zazálohovaný soubor z %s?"
3428
3429 #: src/filtering.c:603 src/filtering.c:678 src/filtering.c:707
3430 msgid "rule is not account-based\n"
3431 msgstr "pravidlo není založeno na účtu\n"
3432
3433 #: src/filtering.c:607
3434 #, c-format
3435 msgid ""
3436 "rule is account-based [id=%d, name='%s'], matching the account currently "
3437 "used to retrieve messages\n"
3438 msgstr ""
3439 "pravidlo založeno na účtu [id=%d, name='%s'], odpovídající účet používaný "
3440 "pro získání zpráv\n"
3441
3442 #: src/filtering.c:609 src/filtering.c:626 src/filtering.c:627
3443 #: src/filtering.c:651 src/filtering.c:669 src/filtering.c:696
3444 #: src/filtering.c:697 src/filtering.c:714 src/filtering.c:715
3445 msgid "NON_EXISTENT"
3446 msgstr "NON_EXISTENT"
3447
3448 #: src/filtering.c:617
3449 msgid ""
3450 "rule is account-based, not matching the account currently used to retrieve "
3451 "messages\n"
3452 msgstr ""
3453 "pravidlo založeno na účtu, žádný odpovídající účet není používaný pro "
3454 "získání zpráv\n"
3455
3456 #: src/filtering.c:624
3457 #, c-format
3458 msgid ""
3459 "rule is account-based [id=%d, name='%s'], not matching the account currently "
3460 "used to retrieve messages [id=%d, name='%s']\n"
3461 msgstr ""
3462 "pravidlo založeno na účtu [id=%d, name='%s'], žádný odpovídající účet není "
3463 "používaný pro získání zpráv [id=%d, name='%s']\n"
3464
3465 #: src/filtering.c:643
3466 msgid ""
3467 "rule is not account-based, all rules are applied on user request anyway\n"
3468 msgstr ""
3469 "pravidlo není založeno na účtu, všechna pravidla přesto aplikována na "
3470 "uživatelův požadavek\n"
3471
3472 #: src/filtering.c:649
3473 #, c-format
3474 msgid ""
3475 "rule is account-based [id=%d, name='%s'], but all rules are applied on user "
3476 "request\n"
3477 msgstr ""
3478 "pravidlo založeno na účtu [id=%d, name='%s'], ale všechna pravidla "
3479 "aplikována na uživatelův požadavek\n"
3480
3481 #: src/filtering.c:667
3482 #, c-format
3483 msgid "rule is account-based [id=%d, name='%s'], skipped on user request\n"
3484 msgstr ""
3485 "pravidlo založeno na účtu [id=%d, name='%s'], přeskočena na uživatelův "
3486 "požadavek\n"
3487
3488 #: src/filtering.c:672
3489 msgid "rule is account-based, skipped on user request\n"
3490 msgstr "pravidlo založeno na účtu, přeskočena na uživatelův požadavek\n"
3491
3492 #: src/filtering.c:694
3493 #, c-format
3494 msgid ""
3495 "rule is account-based [id=%d, name='%s'], not matching current account [id="
3496 "%d, name='%s']\n"
3497 msgstr ""
3498 "pravidlo založeno na účtu [id=%d, name='%s'], neodpovídající aktuální účet "
3499 "[id=%d, name='%s']\n"
3500
3501 #: src/filtering.c:700
3502 msgid "rule is account-based, not matching current account\n"
3503 msgstr "pravidlo založeno na účtu, neodpovídající aktuální účet\n"
3504
3505 #: src/filtering.c:712
3506 #, c-format
3507 msgid ""
3508 "rule is account-based [id=%d, name='%s'], current account [id=%d, "
3509 "name='%s']\n"
3510 msgstr ""
3511 "pravidlo založeno na účtu [id=%d, name='%s'], aktuální účet [id=%d, "
3512 "name='%s']\n"
3513
3514 #: src/filtering.c:752
3515 #, c-format
3516 msgid "applying action [ %s ]\n"
3517 msgstr "aplikace akce [ %s ]\n"
3518
3519 #: src/filtering.c:757
3520 msgid "action could not apply\n"
3521 msgstr "akce nemůže být aplikována\n"
3522
3523 #: src/filtering.c:759
3524 #, c-format
3525 msgid "no further processing after action [ %s ]\n"
3526 msgstr "žádné další zpracování po akci [ %s ]\n"
3527
3528 #: src/filtering.c:810
3529 #, c-format
3530 msgid "processing rule '%s' [ %s ]\n"
3531 msgstr "zpracovávání pravidla '%s' [ %s ]\n"
3532
3533 #: src/filtering.c:814
3534 #, c-format
3535 msgid "processing rule <unnamed> [ %s ]\n"
3536 msgstr "zpracovávání pravidla <unnamed> [ %s ]\n"
3537
3538 #: src/filtering.c:832
3539 #, c-format
3540 msgid "disabled rule '%s' [ %s ]\n"
3541 msgstr "zakázané pravidlo '%s' [ %s ]\n"
3542
3543 #: src/filtering.c:836
3544 #, c-format
3545 msgid "disabled rule <unnamed> [ %s ]\n"
3546 msgstr "zakázané pravidlo <unnamed> [ %s ]\n"
3547
3548 #: src/filtering.c:874
3549 msgid "undetermined"
3550 msgstr "nedefinované"
3551
3552 #: src/filtering.c:878
3553 msgid "incorporation"
3554 msgstr "začlenění"
3555
3556 #: src/filtering.c:882
3557 msgid "manually"
3558 msgstr "manuálně"
3559
3560 #: src/filtering.c:886
3561 msgid "folder processing"
3562 msgstr "zpracování složky"
3563
3564 #: src/filtering.c:890
3565 msgid "pre-processing"
3566 msgstr "před zpracování"
3567
3568 #: src/filtering.c:894
3569 msgid "post-processing"
3570 msgstr "následné zpracování"
3571
3572 #: src/filtering.c:911
3573 #, c-format
3574 msgid ""
3575 "filtering message (%s%s%s)\n"
3576 "%smessage file: %s\n"
3577 "%s%s %s\n"
3578 "%s%s %s\n"
3579 "%s%s %s\n"
3580 "%s%s %s\n"
3581 msgstr ""
3582 "filtrovaní zprávy (%s%s%s)\n"
3583 "%ssoubor zprávy: %s\n"
3584 "%s%s %s\n"
3585 "%s%s %s\n"
3586 "%s%s %s\n"
3587 "%s%s %s\n"
3588
3589 #: src/filtering.c:913 src/filtering.c:922
3590 msgid ": "
3591 msgstr ": "
3592
3593 #: src/filtering.c:920
3594 #, c-format
3595 msgid ""
3596 "filtering message (%s%s%s)\n"
3597 "%smessage file: %s\n"
3598 msgstr ""
3599 "filtrování zprávy (%s%s%s)\n"
3600 "%ssoubor zprávy: %s\n"
3601
3602 #: src/folder.c:1570 src/foldersel.c:404 src/prefs_folder_item.c:315
3603 msgid "Inbox"
3604 msgstr "Doručená pošta"
3605
3606 #: src/folder.c:1574 src/foldersel.c:408
3607 msgid "Sent"
3608 msgstr "Odeslaná pošta"
3609
3610 #: src/folder.c:1578 src/foldersel.c:412 src/prefs_folder_item.c:318
3611 msgid "Queue"
3612 msgstr "Fronta"
3613
3614 #: src/folder.c:1582 src/foldersel.c:416 src/prefs_folder_item.c:319
3615 msgid "Trash"
3616 msgstr "Koš"
3617
3618 #: src/folder.c:1586 src/foldersel.c:420 src/prefs_folder_item.c:317
3619 msgid "Drafts"
3620 msgstr "Koncepty"
3621
3622 #: src/folder.c:2017
3623 #, c-format
3624 msgid "Processing (%s)...\n"
3625 msgstr "Zpracovávám (%s)...\n"
3626
3627 #: src/folder.c:3262
3628 #, c-format
3629 msgid "Copying %s to %s...\n"
3630 msgstr "Kopíruji %s do %s...\n"
3631
3632 #: src/folder.c:3262
3633 #, c-format
3634 msgid "Moving %s to %s...\n"
3635 msgstr "Přesouvám %s do %s...\n"
3636
3637 #: src/folder.c:3568
3638 #, c-format
3639 msgid "Updating cache for %s..."
3640 msgstr "Aktualizuji vyrovnávací paměť pro %s..."
3641
3642 #: src/folder.c:4430
3643 msgid "Processing messages..."
3644 msgstr "Zpracovávám zprávy..."
3645
3646 #: src/folder.c:4565
3647 #, c-format
3648 msgid "Synchronising %s for offline use...\n"
3649 msgstr "Synchronizuji %s pro použití offline...\n"
3650
3651 #: src/folder.c:4822
3652 msgid "A folder name cannot begin or end with a dot."
3653 msgstr "Jméno složky nemůže začínat nebo končit tečkou."
3654
3655 #: src/folder.c:4826
3656 msgid "A folder name can not end with a space."
3657 msgstr "Jméno složky nemůže končit tečkou."
3658
3659 #: src/foldersel.c:248
3660 msgid "Select folder"
3661 msgstr "Vybrat složku"
3662
3663 #: src/foldersel.c:588 src/imap_gtk.c:197 src/mh_gtk.c:146
3664 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:246 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:93
3665 msgid "NewFolder"
3666 msgstr "Nová složka"
3667
3668 #: src/foldersel.c:596 src/imap_gtk.c:208 src/imap_gtk.c:214 src/imap_gtk.c:270
3669 #: src/imap_gtk.c:275 src/mh_gtk.c:154 src/mh_gtk.c:262 src/news_gtk.c:299
3670 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:254 src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:422
3671 #: src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:204
3672 #: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:2052
3673 #, c-format
3674 msgid "'%c' can't be included in folder name."
3675 msgstr "'%c' nemůže být obsaženo ve jméně složky."
3676
3677 #: src/foldersel.c:611 src/imap_gtk.c:224 src/imap_gtk.c:282 src/mh_gtk.c:167
3678 #: src/mh_gtk.c:272 src/news_gtk.c:306 src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:269
3679 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:434 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:217
3680 #: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:2059
3681 #, c-format
3682 msgid "The folder '%s' already exists."
3683 msgstr "Složka '%s' už existuje."
3684
3685 #: src/foldersel.c:618 src/imap_gtk.c:230 src/mh_gtk.c:173
3686 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:276 src/plugins/rssyl/opml_import.c:91
3687 #: src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:124
3688 #, c-format
3689 msgid "Can't create the folder '%s'."
3690 msgstr "Nemohu vytvořit složku '%s'."
3691
3692 #: src/folderview.c:242
3693 msgid "Mark all re_ad"
3694 msgstr "Označit všechny jako _přečtené"
3695
3696 #: src/folderview.c:243
3697 msgid "Mark all read recursi_vely"
3698 msgstr "Označit všechny jako přečtené rekurzi_vně"
3699
3700 #: src/folderview.c:245
3701 msgid "R_un processing rules"
3702 msgstr "S_pustit pravidla zpracování"
3703
3704 #: src/folderview.c:246 src/mainwindow.c:551
3705 msgid "_Search folder..."
3706 msgstr "_Prohledat složku..."
3707
3708 #: src/folderview.c:248
3709 msgid "Process_ing..."
3710 msgstr "_Zpracování..."
3711
3712 #: src/folderview.c:249
3713 msgid "Empty _trash..."
3714 msgstr "Vyprázdnit _koš..."
3715
3716 #: src/folderview.c:250
3717 msgid "Send _queue..."
3718 msgstr "Odeslat _frontu..."
3719
3720 #: src/folderview.c:390 src/folderview.c:437
3721 #: src/plugins/notification/notification_lcdproc.c:141
3722 #: src/prefs_folder_column.c:79 src/prefs_matcher.c:393 src/summaryview.c:6251
3723 msgid "New"
3724 msgstr "Nové"
3725
3726 #: src/folderview.c:391 src/folderview.c:438
3727 #: src/plugins/notification/notification_lcdproc.c:145
3728 #: src/prefs_folder_column.c:80 src/prefs_matcher.c:392 src/summaryview.c:6253
3729 msgid "Unread"
3730 msgstr "Nepřečtené"
3731
3732 #: src/folderview.c:392 src/plugins/notification/notification_lcdproc.c:149
3733 #: src/prefs_folder_column.c:81
3734 msgid "Total"
3735 msgstr "Celkem"
3736
3737 #. TRANSLATORS: This in Number sign in American style
3738 #: src/folderview.c:440 src/summaryview.c:447
3739 msgid "#"
3740 msgstr "#"
3741
3742 #: src/folderview.c:775
3743 msgid "Setting folder info..."
3744 msgstr "Nastavuji informace o složce..."
3745
3746 #: src/folderview.c:847
3747 msgid ""
3748 "Do you really want to mark all mails in this folder and its sub-folders as "
3749 "read?"
3750 msgstr ""
3751 "Opravdu chcete označit všechny zprávy v této složce a jejích podsložkách "
3752 "jako přečtené?"
3753
3754 #: src/folderview.c:849 src/summaryview.c:4104
3755 msgid "Do you really want to mark all mails in this folder as read?"
3756 msgstr "Opravdu chcete označit všechny zprávy v této složce jako přečtené?"
3757
3758 #: src/folderview.c:853 src/summaryview.c:4103
3759 msgid "Mark all as read"
3760 msgstr "Označit všechny jako přečtené"
3761
3762 #: src/folderview.c:1032 src/imap.c:4636
3763 #, c-format
3764 msgid "Scanning folder %s/%s..."
3765 msgstr "Prohledávám složku %s/%s..."
3766
3767 #: src/folderview.c:1035 src/imap.c:4640 src/mainwindow.c:5197 src/setup.c:96
3768 #, c-format
3769 msgid "Scanning folder %s..."
3770 msgstr "Prohledávám složku %s..."
3771
3772 #: src/folderview.c:1066
3773 msgid "Rebuild folder tree"
3774 msgstr "Obnovit strom složek"
3775
3776 #: src/folderview.c:1067
3777 msgid ""
3778 "Rebuilding the folder tree will remove local caches. Do you want to continue?"
3779 msgstr ""
3780 "Obnovení stromu složek vyčistí všechny lokální vyrovnávací paměti. Chcete "
3781 "pokračovat?"
3782
3783 #: src/folderview.c:1077
3784 msgid "Rebuilding folder tree..."
3785 msgstr "Provádím obnovu stromu složek..."
3786
3787 #: src/folderview.c:1079
3788 msgid "Scanning folder tree..."
3789 msgstr "Prohledávám strom složek..."
3790
3791 #: src/folderview.c:1170
3792 #, c-format
3793 msgid "Couldn't scan folder %s\n"
3794 msgstr "Nepodařilo se načíst obsah adresáře %s\n"
3795
3796 #: src/folderview.c:1224
3797 msgid "Checking for new messages in all folders..."
3798 msgstr "Zjišťuji nové zprávy ve všech složkách..."
3799
3800 #: src/folderview.c:2148
3801 #, c-format
3802 msgid "Closing folder %s..."
3803 msgstr "Zavírám složku %s..."
3804
3805 #: src/folderview.c:2243
3806 #, c-format
3807 msgid "Opening folder %s..."
3808 msgstr "Otevírám složku %s..."
3809
3810 #: src/folderview.c:2261
3811 msgid "Folder could not be opened."
3812 msgstr "Složku nelze otevřít."
3813
3814 #: src/folderview.c:2403 src/mainwindow.c:2903 src/mainwindow.c:2907
3815 msgid "Empty trash"
3816 msgstr "Vyprázdnit koš"
3817
3818 #: src/folderview.c:2404
3819 msgid "Delete all messages in trash?"
3820 msgstr "Odstranit všechny zprávy v koši?"
3821
3822 #: src/folderview.c:2405
3823 msgid "_Empty trash"
3824 msgstr "_Vyprázdnit koš"
3825
3826 #: src/folderview.c:2448 src/inc.c:1533 src/toolbar.c:2607
3827 msgid "Offline warning"
3828 msgstr "Varování offline režimu"
3829
3830 #: src/folderview.c:2449 src/toolbar.c:2608
3831 msgid "You're working offline. Override?"
3832 msgstr "Pracujete v režimu offline. Přepnout?"
3833
3834 #: src/folderview.c:2460 src/toolbar.c:2627
3835 msgid "Send queued messages"
3836 msgstr "Odeslat pozdržené zprávy"
3837
3838 #: src/folderview.c:2461 src/toolbar.c:2628
3839 msgid "Send all queued messages?"
3840 msgstr "Odeslat všechny zprávy ve frontě pozdržených zpráv?"
3841
3842 #: src/folderview.c:2470 src/toolbar.c:2647
3843 msgid "Some errors occurred while sending queued messages."
3844 msgstr "Při posílání pozdržených zpráv nastala stejná chyba."
3845
3846 #: src/folderview.c:2473 src/main.c:2744 src/toolbar.c:2650
3847 #, c-format
3848 msgid ""
3849 "Some errors occurred while sending queued messages:\n"
3850 "%s"
3851 msgstr ""
3852 "Při odesílání pozdržených zpráv nastala chyba:\n"
3853 "%s"
3854
3855 #: src/folderview.c:2548
3856 #, c-format
3857 msgid "Do you really want to copy folder '%s' in '%s'?"
3858 msgstr "Opravdu chcete složku '%s' zkopírovat do '%s'?"
3859
3860 #: src/folderview.c:2549
3861 #, c-format
3862 msgid "Do you really want to make folder '%s' a subfolder of '%s'?"
3863 msgstr "Opravdu chcete složku '%s' učinit podsložkou složky '%s'?"
3864
3865 #: src/folderview.c:2551
3866 msgid "Copy folder"
3867 msgstr "Kopírovat složku"
3868
3869 #: src/folderview.c:2551
3870 msgid "Move folder"
3871 msgstr "Přesunout složku"
3872
3873 #: src/folderview.c:2562
3874 #, c-format
3875 msgid "Copying %s to %s..."
3876 msgstr "Kopíruji %s do %s..."
3877
3878 #: src/folderview.c:2562
3879 #, c-format
3880 msgid "Moving %s to %s..."
3881 msgstr "Přesouvám %s do %s..."
3882
3883 #: src/folderview.c:2596
3884 msgid "Source and destination are the same."
3885 msgstr "Zdroj i cíl jsou totožné."
3886
3887 #: src/folderview.c:2599
3888 msgid "Can't copy a folder to one of its children."
3889 msgstr "Nelze kopírovat složku do své vlastní podsložky."
3890
3891 #: src/folderview.c:2600
3892 msgid "Can't move a folder to one of its children."
3893 msgstr "Nelze přesunout složku do své vlastní podsložky."
3894
3895 #: src/folderview.c:2603
3896 msgid "A folder cannot be moved between different mailboxes."
3897 msgstr "Složka nemůže být přesouvána mezi různými poštovními schránkami."
3898
3899 #: src/folderview.c:2606
3900 msgid "Copy failed!"
3901 msgstr "Kopírování se nezdařilo!"
3902
3903 #: src/folderview.c:2606
3904 msgid "Move failed!"
3905 msgstr "Přesun se nezdařil!"
3906
3907 #: src/folderview.c:2656
3908 #, c-format
3909 msgid "Processing configuration for folder %s"
3910 msgstr "Zpracování složky - pravidla pro složku %s"
3911
3912 #: src/folderview.c:3096 src/summaryview.c:4542 src/summaryview.c:4643
3913 msgid "The destination folder can only be used to store subfolders."
3914 msgstr "Cílová složka může být použita pouze k uložení podsložek."
3915
3916 #: src/grouplistdialog.c:161
3917 msgid "Newsgroup subscription"
3918 msgstr "Přihlásit diskusní skupiny"
3919
3920 #: src/grouplistdialog.c:178
3921 msgid "Select newsgroups for subscription:"
3922 msgstr "Vyberte diskuzní skupinu pro přihlášení:"
3923
3924 #: src/grouplistdialog.c:184
3925 msgid "Find groups:"
3926 msgstr "Najít skupiny:"
3927
3928 #: src/grouplistdialog.c:192
3929 msgid " Search "
3930 msgstr " Vyhledat "
3931
3932 #: src/grouplistdialog.c:204
3933 msgid "Newsgroup name"
3934 msgstr "Název diskusní skupiny"
3935
3936 #: src/grouplistdialog.c:205 src/prefs_send.c:171
3937 msgid "Messages"
3938 msgstr "Zprávy"
3939
3940 #: src/grouplistdialog.c:206
3941 msgid "Type"
3942 msgstr "Typ"
3943
3944 #: src/grouplistdialog.c:347
3945 msgid "moderated"
3946 msgstr "moderovaný"
3947
3948 #: src/grouplistdialog.c:349
3949 msgid "readonly"
3950 msgstr "pouze pro čtení"
3951
3952 #: src/grouplistdialog.c:351 src/plugins/att_remover/att_remover.c:297
3953 #: src/plugins/vcalendar/vcal_manager.c:113
3954 #: src/plugins/vcalendar/vcal_manager.c:146
3955 msgid "unknown"
3956 msgstr "neznámý"
3957
3958 #: src/grouplistdialog.c:422
3959 msgid "Can't retrieve newsgroup list."
3960 msgstr "Nemohu načíst seznam diskuzních skupin."
3961
3962 #: src/grouplistdialog.c:459 src/gtk/gtkutils.c:1922 src/summaryview.c:1564
3963 msgid "Done."
3964 msgstr "Hotovo."
3965
3966 #: src/grouplistdialog.c:492
3967 #, c-format
3968 msgid "%d newsgroups received (%s read)"
3969 msgstr "%d diskuzních skupin přijato (%s načteno)"
3970
3971 #: src/gtk/about.c:131
3972 msgid ""
3973 "Claws Mail is a lightweight, fast and highly-configurable email client.\n"
3974 "\n"
3975 "For further information visit the Claws Mail website:\n"
3976 msgstr ""
3977 "Claws Mail je rychlý a bohatě konfigurovatelný e-mailový klient.\n"
3978 "\n"
3979 "Pro další informace navštivte webové stránky Claws Mail:\n"
3980
3981 #: src/gtk/about.c:137
3982 msgid ""
3983 "\n"
3984 "\n"
3985 "For support and discussion subscribe to the Claws Mail users' mailing list:\n"
3986 msgstr ""
3987 "\n"
3988 "\n"
3989 "Pro podporu a diskuze se přihlaste do mailových konferencí Claws Mail:\n"
3990
3991 #: src/gtk/about.c:142
3992 msgid ""
3993 "\n"
3994 "\n"
3995 "Claws Mail is free software released under the GPL. If you wish to donate to "
3996 "the Claws Mail project you can do so at:\n"
3997 msgstr ""
3998 "\n"
3999 "\n"
4000 "Claws Mail je volně šiřitelný software distribuovaný pod licencí GPL. Pokud "
4001 "chcete přispět na projekt Claws Mail, můžete tak učinit na:\n"
4002
4003 #: src/gtk/about.c:158
4004 msgid ""
4005 "\n"
4006 "\n"
4007 "Copyright (C) 1999-2016\n"
4008 "The Claws Mail Team\n"
4009 " and Hiroyuki Yamamoto"
4010 msgstr ""
4011 "\n"
4012 "\n"
4013 "Copyright (C) 1999-2016\n"
4014 "The Claws Mail Team\n"
4015 " a Hiroyuki Yamamoto"
4016
4017 #: src/gtk/about.c:161
4018 msgid ""
4019 "\n"
4020 "\n"
4021 "System Information\n"
4022 msgstr ""
4023 "\n"
4024 "\n"
4025 "Informace o systému\n"
4026
4027 #: src/gtk/about.c:168
4028 #, c-format
4029 msgid ""
4030 "Locale: %s (charset: %s)\n"
4031 "Operating System: %s %s (%s)"
4032 msgstr ""
4033 "Lokalizace: %s (znaková sada: %s)\n"
4034 "Operační systém: %s %s (%s)"
4035
4036 #: src/gtk/about.c:177
4037 #, c-format
4038 msgid ""
4039 "Locale: %s (charset: %s)\n"
4040 "Operating System: %s"
4041 msgstr ""
4042 "Lokalizace: %s (znaková sada: %s)\n"
4043 "Operační systém: %s"
4044
4045 #: src/gtk/about.c:186
4046 #, c-format
4047 msgid ""
4048 "Locale: %s (charset: %s)\n"
4049 "Operating System: unknown"
4050 msgstr ""
4051 "Lokalizace: %s (znaková sada: %s)\n"
4052 "Operační systém: neznámý"
4053
4054 #: src/gtk/about.c:242 src/prefs_themes.c:705 src/wizard.c:527
4055 msgid "The Claws Mail Team"
4056 msgstr "Tým Claws Mail"
4057
4058 #: src/gtk/about.c:261
4059 msgid "Previous team members"
4060 msgstr "Dřívější členové týmu"
4061
4062 #: src/gtk/about.c:280
4063 msgid "The translation team"
4064 msgstr "Překladatelský tým"
4065
4066 #: src/gtk/about.c:299
4067 msgid "Documentation team"
4068 msgstr "Tým pro dokumentaci"
4069
4070 #: src/gtk/about.c:318
4071 msgid "Logo"
4072 msgstr "Logo"
4073
4074 #: src/gtk/about.c:337
4075 msgid "Icons"
4076 msgstr "Ikony"
4077
4078 #: src/gtk/about.c:356
4079 msgid "Contributors"
4080 msgstr "Přispěvatelé"
4081
4082 #: src/gtk/about.c:404
4083 msgid "Compiled-in Features\n"
4084 msgstr "Zakompilované vlastnosti\n"
4085
4086 #: src/gtk/about.c:420
4087 msgctxt "compface"
4088 msgid "adds support for the X-Face header\n"
4089 msgstr "obrázky X-Face v hlavičce zprávy\n"
4090
4091 #: src/gtk/about.c:430
4092 msgctxt "Enchant"
4093 msgid "adds support for spell checking\n"
4094 msgstr "přidává podporu pro kontrolu pravopisu\n"
4095
4096 #: src/gtk/about.c:440
4097 msgctxt "GnuTLS"
4098 msgid "adds support for encrypted connections to servers\n"
4099 msgstr "přidává podporu pro šifrované spojení k severům\n"
4100
4101 #: src/gtk/about.c:450
4102 msgctxt "IPv6"
4103 msgid "adds support for IPv6 addresses, the new Internet addressing protocol\n"
4104 msgstr "přidává podporu IPv6 adres, nového protokolu adresování v Internetu\n"
4105
4106 #: src/gtk/about.c:461
4107 msgctxt "iconv"
4108 msgid "allows converting to and from different character sets\n"
4109 msgstr "konverze mezi různými znakovými sadami\n"
4110
4111 #: src/gtk/about.c:471
4112 msgctxt "JPilot"
4113 msgid "adds support for PalmOS addressbooks\n"
4114 msgstr "práce s adresáři PalmOS\n"
4115
4116 #: src/gtk/about.c:481
4117 msgctxt "LDAP"
4118 msgid "adds support for LDAP shared addressbooks\n"
4119 msgstr "práce s adresáři LDAP\n"
4120
4121 #: src/gtk/about.c:491
4122 msgctxt "libetpan"
4123 msgid "adds support for IMAP and NNTP servers\n"
4124 msgstr "přidává podporu IMAP a NNTP serverů\n"
4125
4126 #: src/gtk/about.c:501
4127 msgctxt "libSM"
4128 msgid "adds support for session handling\n"
4129 msgstr "správa X relací\n"
4130
4131 #: src/gtk/about.c:511
4132 msgctxt "NetworkManager"
4133 msgid "adds support for detection of network connection changes\n"
4134 msgstr "doplní podporu pro detekci změn síťových připojení\n"
4135
4136 #: src/gtk/about.c:543
4137 msgid ""
4138 "This program is free software; you can redistribute it and/or modify it "
4139 "under the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
4140 "Software Foundation; either version 3, or (at your option) any later "
4141 "version.\n"
4142 "\n"
4143 msgstr ""
4144 "Tento program je volně šiřitelný, můžete jej redistribuovat a/nebo měnit tak "
4145 "jak to popisuje GNU General Public License publikovaný Free Software "
4146 "Foundation a to ve verzi 3, nebo (podle vašeho uvážení) v jakékoliv pozdější "
4147 "verzi.\n"
4148 "\n"
4149
4150 #: src/gtk/about.c:549
4151 msgid ""
4152 "This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
4153 "ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
4154 "FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for "
4155 "more details.\n"
4156 "\n"
4157 msgstr ""
4158 "Tento program je šířen v dobré víře v jeho užitečnost, ale BEZ JAKÉKOLIV "
4159 "ZÁRUKY. Více detailů naleznete v GNU General Public License.\n"
4160 "\n"
4161
4162 #: src/gtk/about.c:567
4163 msgid ""
4164 "You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
4165 "this program. If not, see "
4166 msgstr ""
4167 "Kopii GNU General Public License byste měli obdržet společně s tímto "
4168 "programem. Pokud ne, viz."
4169
4170 #: src/gtk/about.c:698 src/main.c:2568
4171 msgid "Session statistics\n"
4172 msgstr "Statistiky relace\n"
4173
4174 #: src/gtk/about.c:708 src/gtk/about.c:711 src/main.c:2578 src/main.c:2581
4175 #, c-format
4176 msgid "Started: %s\n"
4177 msgstr "Spuštěno: %s\n"
4178
4179 #: src/gtk/about.c:718 src/main.c:2587
4180 msgid "Incoming traffic\n"
4181 msgstr "Příchozí provoz\n"
4182
4183 #: src/gtk/about.c:721 src/main.c:2590
4184 #, c-format
4185 msgid "Received messages: %d\n"
4186 msgstr "Přijaté zprávy: %d\n"
4187
4188 #: src/gtk/about.c:728 src/main.c:2596
4189 msgid "Outgoing traffic\n"
4190 msgstr "Odchozí provoz\n"
4191
4192 #: src/gtk/about.c:731 src/main.c:2599
4193 #, c-format
4194 msgid "New/redirected messages: %d\n"
4195 msgstr "Nové/přesměrované zprávy: %d\n"
4196
4197 #: src/gtk/about.c:736 src/main.c:2603
4198 #, c-format
4199 msgid "Replied messages: %d\n"
4200 msgstr "Zodpovězené zprávy: %d\n"
4201
4202 #: src/gtk/about.c:741 src/main.c:2607
4203 #, c-format
4204 msgid "Forwarded messages: %d\n"
4205 msgstr "Přeposlané zprávy: %d\n"
4206
4207 #: src/gtk/about.c:746 src/main.c:2611
4208 #, c-format
4209 msgid "Total outgoing messages: %d\n"
4210 msgstr "Celkem odchozích zpráv: %d\n"
4211
4212 #: src/gtk/about.c:773
4213 msgid "About Claws Mail"
4214 msgstr "O Claws Mail"
4215
4216 #: src/gtk/about.c:831
4217 msgid ""
4218 "Copyright (C) 1999-2016\n"
4219 "The Claws Mail Team\n"
4220 "and Hiroyuki Yamamoto"
4221 msgstr ""
4222 "Copyright (C) 1999-2016\n"
4223 "The Claws Mail Team\n"
4224 "a Hiroyuki Yamamoto"
4225
4226 #: src/gtk/about.c:845
4227 msgid "_Info"
4228 msgstr "_Informace"
4229
4230 #: src/gtk/about.c:851
4231 msgid "_Authors"
4232 msgstr "_Autoři"
4233
4234 #: src/gtk/about.c:857
4235 msgid "_Features"
4236 msgstr "_Vlastnosti"
4237
4238 #: src/gtk/about.c:863
4239 msgid "_License"
4240 msgstr "_Licence"
4241
4242 #: src/gtk/about.c:871
4243 msgid "_Release Notes"
4244 msgstr "_Poznámky k verzi"
4245
4246 #: src/gtk/about.c:877
4247 msgid "_Statistics"
4248 msgstr "_Statistiky"
4249
4250 #: src/gtk/colorlabel.c:38 src/prefs_common.c:367
4251 msgid "Orange"
4252 msgstr "Oranžová"
4253
4254 #: src/gtk/colorlabel.c:39 src/prefs_common.c:371
4255 msgid "Red"
4256 msgstr "Červená"
4257
4258 #: src/gtk/colorlabel.c:40 src/prefs_common.c:375
4259 msgid "Pink"
4260 msgstr "Růžová"
4261
4262 #: src/gtk/colorlabel.c:41 src/prefs_common.c:379
4263 msgid "Sky blue"
4264 msgstr "Nebeská modř"
4265
4266 #: src/gtk/colorlabel.c:42 src/prefs_common.c:383
4267 msgid "Blue"
4268 msgstr "Modrá"
4269
4270 #: src/gtk/colorlabel.c:43 src/prefs_common.c:387
4271 msgid "Green"
4272 msgstr "Zelená"
4273
4274 #: src/gtk/colorlabel.c:44 src/prefs_common.c:391
4275 msgid "Brown"
4276 msgstr "Hnědá"
4277
4278 #: src/gtk/colorlabel.c:45 src/prefs_common.c:395
4279 msgid "Grey"
4280 msgstr "Šedá"
4281
4282 #: src/gtk/colorlabel.c:46 src/prefs_common.c:399
4283 msgid "Light brown"
4284 msgstr "Světle hnědá"
4285
4286 #: src/gtk/colorlabel.c:47 src/prefs_common.c:403
4287 msgid "Dark red"
4288 msgstr "Tmavě červená"
4289
4290 #: src/gtk/colorlabel.c:48 src/prefs_common.c:407
4291 msgid "Dark pink"
4292 msgstr "Tmavě růžová"
4293
4294 #: src/gtk/colorlabel.c:49 src/prefs_common.c:411
4295 msgid "Steel blue"
4296 msgstr "Ocelově modrá"
4297
4298 #: src/gtk/colorlabel.c:50 src/prefs_common.c:415
4299 msgid "Gold"
4300 msgstr "Zlatá"
4301
4302 #: src/gtk/colorlabel.c:51 src/prefs_common.c:419
4303 msgid "Bright green"
4304 msgstr "Světle zelená"
4305
4306 #: src/gtk/colorlabel.c:52 src/prefs_common.c:423
4307 msgid "Magenta"
4308 msgstr "Fialová"
4309
4310 #: src/gtk/foldersort.c:156
4311 msgid "Set mailbox order"
4312 msgstr "Nastavit pořadí schránek"
4313
4314 #: src/gtk/foldersort.c:190
4315 msgid "Move mailboxes up or down to change the sort order in the Folder list."
4316 msgstr "Přesouváním schránek nahoru nebo dolů můžete změnit pořadí v seznamu."
4317
4318 #: src/gtk/foldersort.c:216
4319 msgid "Mailboxes"
4320 msgstr "Schránky"
4321
4322 #: src/gtk/gtkaspell.c:341 src/gtk/gtkaspell.c:660
4323 msgid "No dictionary selected."
4324 msgstr "Není vybrán žádný slovník."
4325
4326 #: src/gtk/gtkaspell.c:365 src/gtk/gtkaspell.c:395
4327 #, c-format
4328 msgid "Couldn't initialize %s speller."
4329 msgstr "Nelze inicializovat %s kontrolu pravopisu."
4330
4331 #: src/gtk/gtkaspell.c:707
4332 msgid "Couldn't initialize Enchant broker."
4333 msgstr "Nelze inicializovat Enchat broker."
4334
4335 #: src/gtk/gtkaspell.c:713
4336 #, c-format
4337 msgid "Couldn't initialize %s dictionary:"
4338 msgstr "Nelze inicializovat %s slovník:"
4339
4340 #: src/gtk/gtkaspell.c:1070
4341 msgid "No misspelled word found."
4342 msgstr "Kontrola pravopisu provedena."
4343
4344 #: src/gtk/gtkaspell.c:1443
4345 msgid "Replace unknown word"
4346 msgstr "Nahradit neznámé slovo"
4347
4348 #: src/gtk/gtkaspell.c:1460
4349 #, c-format
4350 msgid "Replace \"%s\" with: "
4351 msgstr "Nahradit \"%s\": "
4352
4353 #: src/gtk/gtkaspell.c:1503
4354 msgid ""
4355 "Holding down Control key while pressing Enter\n"
4356 "will learn from mistake.\n"
4357 msgstr ""
4358 "Podržení klávesy Control při stisku Enter\n"
4359 "aktivuje učení z chyby.\n"
4360
4361 #: src/gtk/gtkaspell.c:1800
4362 msgid "Change to..."
4363 msgstr "Změnit na..."
4364
4365 #: src/gtk/gtkaspell.c:1811 src/gtk/gtkaspell.c:1949
4366 msgid "More..."
4367 msgstr "Více..."
4368
4369 #: src/gtk/gtkaspell.c:1867
4370 #, c-format
4371 msgid "\"%s\" unknown in dictionary '%s'"
4372 msgstr "\"%s\" neznámé ve slovníku '%s'"
4373
4374 #: src/gtk/gtkaspell.c:1883
4375 msgid "Accept in this session"
4376 msgstr "Přijmout pro tuto relaci"
4377
4378 #: src/gtk/gtkaspell.c:1893
4379 msgid "Add to personal dictionary"
4380 msgstr "Přidat do vlastního slovníku"
4381
4382 #: src/gtk/gtkaspell.c:1903
4383 msgid "Replace with..."
4384 msgstr "Nahradit čím..."
4385
4386 #: src/gtk/gtkaspell.c:1916
4387 #, c-format
4388 msgid "Check with %s"
4389 msgstr "Otestovat pomocí %s"
4390
4391 #: src/gtk/gtkaspell.c:1938
4392 msgid "(no suggestions)"
4393 msgstr "(nejsou návrhy)"
4394
4395 #: src/gtk/gtkaspell.c:2012
4396 #, c-format
4397 msgid "Dictionary: %s"
4398 msgstr "Slovník: %s"
4399
4400 #: src/gtk/gtkaspell.c:2027
4401 #, c-format
4402 msgid "Use alternate (%s)"
4403 msgstr "Použít předchozí (%s)"
4404
4405 #: src/gtk/gtkaspell.c:2038
4406 msgid "Use both dictionaries"
4407 msgstr "Použít oba slovníky"
4408
4409 #: src/gtk/gtkaspell.c:2054 src/prefs_spelling.c:144
4410 msgid "Check while typing"
4411 msgstr "Kontrolovat během psaní"
4412
4413 #: src/gtk/gtkaspell.c:2153
4414 #, c-format
4415 msgid ""
4416 "The spell checker could not change dictionary.\n"
4417 "%s"
4418 msgstr ""
4419 "Nepodařilo se změnit slovník pro kontrolu pravopisu.\n"
4420 "%s"
4421
4422 #: src/gtk/gtkaspell.c:2209
4423 #, c-format
4424 msgid ""
4425 "The spell checker could not change the alternate dictionary.\n"
4426 "%s"
4427 msgstr ""
4428 "Nepodařilo se změnit alternativní slovník pro kontrolu pravopisu.\n"
4429 "%s"
4430
4431 #: src/gtk/gtkutils.c:1927
4432 msgid "Failed: no service record found."
4433 msgstr "Selhalo: nenalezen záznam o službě."
4434
4435 #: src/gtk/gtkutils.c:1930
4436 msgid "Failed: network error."
4437 msgstr "Selhalo: chyba sítě."
4438
4439 #: src/gtk/gtkutils.c:1933
4440 #, c-format
4441 msgid "Failed: unknown error (%d)."
4442 msgstr "Selhalo: neznámá chyba (%d)."
4443
4444 #: src/gtk/gtkutils.c:2003
4445 msgid "Configuring..."
4446 msgstr "Nastavování..."
4447
4448 #: src/gtk/headers.h:9 src/prefs_filtering_action.c:1259
4449 #: src/prefs_matcher.c:2165 src/prefs_summaries.c:435
4450 #: src/prefs_summary_column.c:84 src/quote_fmt.c:49 src/summaryview.c:445
4451 msgid "Date"
4452 msgstr "Datum"
4453
4454 #: src/gtk/headers.h:9
4455 msgid "Date:"
4456 msgstr "Datum:"
4457
4458 #: src/gtk/headers.h:10 src/prefs_filtering_action.c:1256
4459 #: src/prefs_matcher.c:2162 src/prefs_summaries.c:437
4460 #: src/prefs_summary_column.c:82 src/quote_fmt.c:50 src/summaryview.c:443
4461 msgid "From"
4462 msgstr "Od"
4463
4464 #: src/gtk/headers.h:10 src/summary_search.c:426
4465 msgid "From:"
4466 msgstr "Od:"
4467
4468 #: src/gtk/headers.h:11
4469 msgid "Sender"
4470 msgstr "Odesílateli"
4471
4472 #: src/gtk/headers.h:11
4473 msgid "Sender:"
4474 msgstr "Odesílatel:"
4475
4476 #: src/gtk/headers.h:12
4477 msgid "Reply-To"
4478 msgstr "Odpovědět komu"
4479
4480 #: src/gtk/headers.h:13 src/plugins/address_keeper/address_keeper_prefs.c:140
4481 #: src/prefs_filtering_action.c:1257 src/prefs_matcher.c:2163
4482 #: src/prefs_summaries.c:438 src/prefs_summary_column.c:83 src/quote_fmt.c:57
4483 #: src/summaryview.c:444
4484 msgid "To"
4485 msgstr "Komu"
4486
4487 #: src/gtk/headers.h:14 src/plugins/address_keeper/address_keeper_prefs.c:149
4488 #: src/prefs_filtering_action.c:1258 src/prefs_matcher.c:2164
4489 #: src/quote_fmt.c:58
4490 msgid "Cc"
4491 msgstr "Kopie"
4492
4493 #: src/gtk/headers.h:15 src/plugins/address_keeper/address_keeper_prefs.c:158
4494 msgid "Bcc"
4495 msgstr "Skrytá kopie"
4496
4497 #: src/gtk/headers.h:16 src/prefs_filtering_action.c:1260
4498 #: src/prefs_matcher.c:2166 src/quote_fmt.c:61
4499 msgid "Message-ID"
4500 msgstr "Message-ID"
4501
4502 #: src/gtk/headers.h:16
4503 msgid "Message-ID:"
4504 msgstr "Message-ID:"
4505
4506 #: src/gtk/headers.h:17
4507 msgid "In-Reply-To"
4508 msgstr "V odpovědi komu"
4509
4510 #: src/gtk/headers.h:18 src/prefs_filtering_action.c:1262
4511 #: src/prefs_matcher.c:2168 src/quote_fmt.c:60
4512 msgid "References"
4513 msgstr "References"
4514
4515 #: src/gtk/headers.h:18
4516 msgid "References:"
4517 msgstr "References:"
4518
4519 #: src/gtk/headers.h:19 src/prefs_filtering_action.c:1255
4520 #: src/prefs_matcher.c:2161 src/prefs_summaries.c:439
4521 #: src/prefs_summary_column.c:81 src/quote_fmt.c:56 src/summaryview.c:442
4522 msgid "Subject"
4523 msgstr "Předmět"
4524
4525 #: src/gtk/headers.h:19 src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:700
4526 #: src/summary_search.c:440
4527 msgid "Subject:"
4528 msgstr "Předmět:"
4529
4530 #: src/gtk/headers.h:20 src/plugins/rssyl/rssyl_feed_props.c:433
4531 msgid "Comments"
4532 msgstr "Komentáře"
4533
4534 #: src/gtk/headers.h:20
4535 msgid "Comments:"
4536 msgstr "Komentáře:"
4537
4538 #: src/gtk/headers.h:21
4539 msgid "Keywords"
4540 msgstr "Klíčová slova"
4541
4542 #: src/gtk/headers.h:21 src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:702
4543 msgid "Keywords:"
4544 msgstr "Klíčová slova:"
4545
4546 #: src/gtk/headers.h:22
4547 msgid "Resent-Date"
4548 msgstr "Resent-Date"
4549
4550 #: src/gtk/headers.h:22
4551 msgid "Resent-Date:"
4552 msgstr "Resent-Date:"
4553
4554 #: src/gtk/headers.h:23
4555 msgid "Resent-From"
4556 msgstr "Resent-From"
4557
4558 #: src/gtk/headers.h:23
4559 msgid "Resent-From:"
4560 msgstr "Resent-From:"
4561
4562 #: src/gtk/headers.h:24
4563 msgid "Resent-Sender"
4564 msgstr "Resent-Sender"
4565
4566 #: src/gtk/headers.h:24
4567 msgid "Resent-Sender:"
4568 msgstr "Resent-Sender:"
4569
4570 #: src/gtk/headers.h:25
4571 msgid "Resent-To"
4572 msgstr "Resent-To"
4573
4574 #: src/gtk/headers.h:25
4575 msgid "Resent-To:"
4576 msgstr "Resent-To:"
4577
4578 #: src/gtk/headers.h:26
4579 msgid "Resent-Cc"
4580 msgstr "Resent-Cc"
4581
4582 #: src/gtk/headers.h:26
4583 msgid "Resent-Cc:"
4584 msgstr "Resent-Cc:"
4585
4586 #: src/gtk/headers.h:27
4587 msgid "Resent-Bcc"
4588 msgstr "Resent-Bcc"
4589
4590 #: src/gtk/headers.h:27
4591 msgid "Resent-Bcc:"
4592 msgstr "Resent-Bcc:"
4593
4594 #: src/gtk/headers.h:28
4595 msgid "Resent-Message-ID"
4596 msgstr "Resent-Message-ID"
4597
4598 #: src/gtk/headers.h:28
4599 msgid "Resent-Message-ID:"
4600 msgstr "Resent-Message-ID:"
4601
4602 #: src/gtk/headers.h:29
4603 msgid "Return-Path"
4604 msgstr "Návratová adresa"
4605
4606 #: src/gtk/headers.h:29
4607 msgid "Return-Path:"
4608 msgstr "Návratová adresa:"
4609
4610 #: src/gtk/headers.h:30
4611 msgid "Received"
4612 msgstr "Příjmuto"
4613
4614 #: src/gtk/headers.h:30
4615 msgid "Received:"
4616 msgstr "Příjmuto:"
4617
4618 #: src/gtk/headers.h:33 src/prefs_filtering_action.c:1261
4619 #: src/prefs_matcher.c:2167 src/quote_fmt.c:59
4620 msgid "Newsgroups"
4621 msgstr "Diskusní skupiny"
4622
4623 #: src/gtk/headers.h:34
4624 msgid "Followup-To"
4625 msgstr "Followup-To"
4626
4627 #: src/gtk/headers.h:35
4628 msgid "Delivered-To"
4629 msgstr "Delivered-To"
4630
4631 #: src/gtk/headers.h:35
4632 msgid "Delivered-To:"
4633 msgstr "Delivered-To:"
4634
4635 #: src/gtk/headers.h:36
4636 msgid "Seen"
4637 msgstr "Zobrazen"
4638
4639 #: src/gtk/headers.h:36
4640 msgid "Seen:"
4641 msgstr "Zobrazen:"
4642
4643 #: src/gtk/headers.h:37 src/gtk/progressdialog.c:149
4644 #: src/gtk/sslcertwindow.c:164 src/prefs_summaries.c:443
4645 #: src/prefs_summary_column.c:79 src/summaryview.c:2812
4646 msgid "Status"
4647 msgstr "Stav"
4648
4649 #: src/gtk/headers.h:37 src/prefs_themes.c:880
4650 msgid "Status:"
4651 msgstr "Stav:"
4652
4653 #: src/gtk/headers.h:38
4654 msgid "Face"
4655 msgstr "Face"
4656
4657 #: src/gtk/headers.h:38
4658 msgid "Face:"
4659 msgstr "Face:"
4660
4661 #: src/gtk/headers.h:39
4662 msgid "Disposition-Notification-To"
4663 msgstr "Disposition-Notification-To"
4664
4665 #: src/gtk/headers.h:39
4666 msgid "Disposition-Notification-To:"
4667 msgstr "Disposition-Notification-To:"
4668
4669 #: src/gtk/headers.h:40
4670 msgid "Return-Receipt-To"
4671 msgstr "Return-Receipt-To"
4672
4673 #: src/gtk/headers.h:40
4674 msgid "Return-Receipt-To:"
4675 msgstr "Return-Receipt-To:"
4676
4677 #: src/gtk/headers.h:41
4678 msgid "User-Agent"
4679 msgstr "User-Agent"
4680
4681 #: src/gtk/headers.h:41
4682 msgid "User-Agent:"
4683 msgstr "User-Agent:"
4684
4685 #: src/gtk/headers.h:42
4686 msgid "Content-Type"
4687 msgstr "Typ obsahu"
4688
4689 #: src/gtk/headers.h:42 src/image_viewer.c:327
4690 msgid "Content-Type:"
4691 msgstr "Typ obsahu:"
4692
4693 #: src/gtk/headers.h:43
4694 msgid "Content-Transfer-Encoding"
4695 msgstr "Content-Transfer-Encoding"
4696
4697 #: src/gtk/headers.h:43
4698 msgid "Content-Transfer-Encoding:"
4699 msgstr "Content-Transfer-Encoding:"
4700
4701 #: src/gtk/headers.h:44
4702 msgid "MIME-Version"
4703 msgstr "MIME-Version"
4704
4705 #: src/gtk/headers.h:44
4706 msgid "MIME-Version:"
4707 msgstr "MIME-Version:"
4708
4709 #: src/gtk/headers.h:45
4710 msgid "Precedence"
4711 msgstr "Priorita"
4712
4713 #: src/gtk/headers.h:45
4714 msgid "Precedence:"
4715 msgstr "Priorita:"
4716
4717 #: src/gtk/headers.h:46 src/prefs_account.c:1066
4718 msgid "Organization"
4719 msgstr "Organizace"
4720
4721 #: src/gtk/headers.h:46
4722 msgid "Organization:"
4723 msgstr "Organizace:"
4724
4725 #: src/gtk/headers.h:48
4726 msgid "Mailing-List"
4727 msgstr "Konference"
4728
4729 #: src/gtk/headers.h:48
4730 msgid "Mailing-List:"
4731 msgstr "Konference:"
4732
4733 #: src/gtk/headers.h:49
4734 msgid "List-Post"
4735 msgstr "List-Post"
4736
4737 #: src/gtk/headers.h:49
4738 msgid "List-Post:"
4739 msgstr "List-Post:"
4740
4741 #: src/gtk/headers.h:50
4742 msgid "List-Subscribe"
4743 msgstr "List-Subscribe"
4744
4745 #: src/gtk/headers.h:50
4746 msgid "List-Subscribe:"
4747 msgstr "List-Subscribe:"
4748
4749 #: src/gtk/headers.h:51
4750 msgid "List-Unsubscribe"
4751 msgstr "List-Unsubscribe"
4752
4753 #: src/gtk/headers.h:51
4754 msgid "List-Unsubscribe:"
4755 msgstr "List-Unsubscribe:"
4756
4757 #: src/gtk/headers.h:52
4758 msgid "List-Help"
4759 msgstr "List-Help"
4760
4761 #: src/gtk/headers.h:52
4762 msgid "List-Help:"
4763 msgstr "List-Help:"
4764
4765 #: src/gtk/headers.h:53
4766 msgid "List-Archive"
4767 msgstr "List-Archive"
4768
4769 #: src/gtk/headers.h:53
4770 msgid "List-Archive:"
4771 msgstr "List-Archive:"
4772
4773 #: src/gtk/headers.h:54
4774 msgid "List-Owner"
4775 msgstr "List-Owner"
4776
4777 #: src/gtk/headers.h:54
4778 msgid "List-Owner:"
4779 msgstr "List-Owner:"
4780
4781 #: src/gtk/headers.h:56
4782 msgid "X-Label"
4783 msgstr "X-Label"
4784
4785 #: src/gtk/headers.h:56
4786 msgid "X-Label:"
4787 msgstr "X-Label:"
4788
4789 #: src/gtk/headers.h:57
4790 msgid "X-Mailer"
4791 msgstr "X-Mailer"
4792
4793 #: src/gtk/headers.h:57
4794 msgid "X-Mailer:"
4795 msgstr "X-Mailer:"
4796
4797 #: src/gtk/headers.h:58
4798 msgid "X-Status"
4799 msgstr "X-Status"
4800
4801 #: src/gtk/headers.h:58
4802 msgid "X-Status:"
4803 msgstr "X-Status:"
4804
4805 #: src/gtk/headers.h:59
4806 msgid "X-Face"
4807 msgstr "X-Face"
4808
4809 #: src/gtk/headers.h:59
4810 msgid "X-Face:"
4811 msgstr "X-Face:"
4812
4813 #: src/gtk/headers.h:60
4814 msgid "X-No-Archive"
4815 msgstr "X-No-Archive"
4816
4817 #: src/gtk/headers.h:60
4818 msgid "X-No-Archive:"
4819 msgstr "X-No-Archive:"
4820
4821 #: src/gtk/headers.h:63
4822 msgid "In reply to"
4823 msgstr "Odpovědět komu"
4824
4825 #: src/gtk/headers.h:63
4826 msgid "In reply to:"
4827 msgstr "V odpovědi na:"
4828
4829 #: src/gtk/headers.h:64
4830 msgid "To or Cc"
4831 msgstr "Komu nebo Kopie"
4832
4833 #: src/gtk/headers.h:64
4834 msgid "To or Cc:"
4835 msgstr "Komu nebo Kopie:"
4836
4837 #: src/gtk/headers.h:65
4838 msgid "From, To or Subject"
4839 msgstr "Od, Komu nebo Předmět"
4840
4841 #: src/gtk/headers.h:65
4842 msgid "From, To or Subject:"
4843 msgstr "Od, Komu nebo Předmět:"
4844
4845 #: src/gtk/icon_legend.c:67
4846 msgid "New message"
4847 msgstr "Nová zpráva"
4848
4849 #: src/gtk/icon_legend.c:68
4850 msgid "Unread message"
4851 msgstr "Nepřečtená zpráva"
4852
4853 #: src/gtk/icon_legend.c:69
4854 msgid "Message has been replied to"
4855 msgstr "Zpráva, na kterou bylo odpovězeno"
4856
4857 #: src/gtk/icon_legend.c:70
4858 msgid "Message has been forwarded"
4859 msgstr "Zpráva byla předána"
4860
4861 #: src/gtk/icon_legend.c:71
4862 msgid "Message has been forwarded and replied to"
4863 msgstr "Zpráva byla přeposlána a bylo na ni odpovězeno"
4864
4865 #: src/gtk/icon_legend.c:72
4866 msgid "Message is in an ignored thread"
4867 msgstr "Zpráva je v ignorovaném vlákně"
4868
4869 #: src/gtk/icon_legend.c:73
4870 msgid "Message is in a watched thread"
4871 msgstr "Zpráva je ve sledovaném vlákně"
4872
4873 #: src/gtk/icon_legend.c:74
4874 msgid "Message is spam"
4875 msgstr "Nevyžádaná zpráva (spam)"
4876
4877 #: src/gtk/icon_legend.c:76
4878 msgid "Message has attachment(s)"
4879 msgstr "Zpráva má přílohu/přílohy"
4880
4881 #: src/gtk/icon_legend.c:77
4882 msgid "Digitally signed message"
4883 msgstr "Digitálně podepsaná zpráva"
4884
4885 #: src/gtk/icon_legend.c:78
4886 msgid "Encrypted message"
4887 msgstr "Šifrovaná zpráva"
4888
4889 #: src/gtk/icon_legend.c:79
4890 msgid "Message is signed and has attachment(s)"
4891 msgstr "Zpráva je digitálně podepsaná a má přílohu/přílohy"
4892
4893 #: src/gtk/icon_legend.c:80
4894 msgid "Message is encrypted and has attachment(s)"
4895 msgstr "Zpráva je šifrovaná a má přílohu/přílohy"
4896
4897 #: src/gtk/icon_legend.c:82
4898 msgid "Marked message"
4899 msgstr "Označená zpráva"
4900
4901 #: src/gtk/icon_legend.c:83
4902 msgid "Message is marked for deletion"
4903 msgstr "Zpráva je označena k odstranění"
4904
4905 #: src/gtk/icon_legend.c:84
4906 msgid "Message is marked for moving"
4907 msgstr "Zpráva je označena pro přesun"
4908
4909 #: src/gtk/icon_legend.c:85
4910 msgid "Message is marked for copying"
4911 msgstr "Zpráva je označena pro kopírování"
4912
4913 #: src/gtk/icon_legend.c:87
4914 msgid "Locked message"
4915 msgstr "Zamknutá zpráva"
4916
4917 #: src/gtk/icon_legend.c:89
4918 msgid "Folder (normal, opened)"
4919 msgstr "Složka (normální, otevřená)"
4920
4921 #: src/gtk/icon_legend.c:90
4922 msgid "Folder with read messages hidden"
4923 msgstr "Složka se skrytými přečtenými zprávami"
4924
4925 #: src/gtk/icon_legend.c:91
4926 msgid "Folder contains marked messages"
4927 msgstr "Složka obsahuje označené zprávy"
4928
4929 #: src/gtk/icon_legend.c:92
4930 msgid "IMAP folder which contains sub-folders only"
4931 msgstr "IMAP složka obsahující jen podsložky"
4932
4933 #: src/gtk/icon_legend.c:93
4934 msgid "IMAP mailbox showing only subscribed folders"
4935 msgstr "Zobrazovat pouze odebírané složky IMAP"
4936
4937 #: src/gtk/icon_legend.c:127
4938 msgid "Icon Legend"
4939 msgstr "Význam ikon"
4940
4941 #: src/gtk/icon_legend.c:145
4942 msgid ""
4943 "The following icons are used to show the status of messages and folders:"
4944 msgstr "Následující ikony jsou používány pro zobrazení stavu zpráv a složek:"
4945
4946 #: src/gtk/inputdialog.c:233 src/gtk/inputdialog.c:255
4947 #, c-format
4948 msgid "Input password for %s on %s:"
4949 msgstr "Zadejte heslo pro %s na %s:"
4950
4951 #: src/gtk/inputdialog.c:236 src/gtk/inputdialog.c:239
4952 #: src/gtk/inputdialog.c:258 src/gtk/inputdialog.c:261
4953 #, c-format
4954 msgid "Input password for %s:"
4955 msgstr "Zadejte heslo pro %s:"
4956
4957 #: src/gtk/inputdialog.c:242 src/gtk/inputdialog.c:264
4958 msgid "Input password:"
4959 msgstr "Zadejte heslo:"
4960
4961 #: src/gtk/inputdialog.c:243 src/gtk/inputdialog.c:271
4962 #: src/gtk/inputdialog.c:283
4963 msgid "Input password"
4964 msgstr "Zadejte heslo"
4965
4966 #: src/gtk/inputdialog.c:273
4967 msgid "Remember password for this session"
4968 msgstr "Pamatovat heslo pro tuto relaci"
4969
4970 #: src/gtk/inputdialog.c:372 src/gtk/inputdialog.c:419
4971 msgid "Remember this"
4972 msgstr "Zapamatovat"
4973
4974 #: src/gtk/logwindow.c:447
4975 msgid "Clear _Log"
4976 msgstr "Vyčistit _protokol"
4977
4978 #: src/gtk/menu.c:137
4979 msgid "Warning:"
4980 msgstr "Varování:"
4981
4982 #: src/gtk/menu.c:138
4983 msgid ""
4984 "This URL was too long for displaying and\n"
4985 "has been truncated for safety. This message could be\n"
4986 "corrupted, malformed or part of some DoS attempt."
4987 msgstr ""
4988 "Tato URL byla příliš dlouhé pro zobrazení a\n"
4989 "a byla zkrácena z důvodu bezpečnosti. Zpráva může být\n"
4990 "poškozená nebo součást DoS pokusu."
4991
4992 #: src/gtk/pluginwindow.c:163 src/gtk/pluginwindow.c:168
4993 msgid ""
4994 "\n"
4995 "\n"
4996 "Version: "
4997 msgstr ""
4998 "\n"
4999 "\n"
5000 "Verze: "
5001
5002 #: src/gtk/pluginwindow.c:166
5003 msgid "Error: "
5004 msgstr "Chyba: "
5005
5006 #: src/gtk/pluginwindow.c:167
5007 msgid "Plugin is not functional."
5008 msgstr "Zásuvný modul není funkční."
5009
5010 #: src/gtk/pluginwindow.c:200
5011 msgid "Select the Plugins to load"
5012 msgstr "Vyberte zásuvný modul pro načtení"
5013
5014 #: src/gtk/pluginwindow.c:215
5015 #, c-format
5016 msgid ""
5017 "The following error occurred while loading %s:\n"
5018 "\n"
5019 "%s\n"
5020 msgstr ""
5021 "Nastala následující chyba při zavádění %s :\n"
5022 "\n"
5023 "%s\n"
5024
5025 #: src/gtk/pluginwindow.c:303 src/plugins/acpi_notifier/acpi_notifier.c:790
5026 #: src/plugins/address_keeper/address_keeper_prefs.c:256
5027 #: src/plugins/archive/archiver_prefs.c:90
5028 #: src/plugins/attachwarner/attachwarner_prefs.c:229
5029 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:498
5030 #: src/plugins/bsfilter/bsfilter_gtk.c:400
5031 #: src/plugins/clamd/clamav_plugin_gtk.c:548
5032 #: src/plugins/fancy/fancy_prefs.c:114
5033 #: src/plugins/fetchinfo/fetchinfo_plugin_gtk.c:181
5034 #: src/plugins/gdata/cm_gdata_prefs.c:137
5035 #: src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:545
5036 #: src/plugins/managesieve/sieve_prefs.c:424
5037 #: src/plugins/notification/notification_prefs.c:398
5038 #: src/plugins/notification/notification_prefs.c:413
5039 #: src/plugins/notification/notification_prefs.c:432
5040 #: src/plugins/notification/notification_prefs.c:450
5041 #: src/plugins/notification/notification_prefs.c:468
5042 #: src/plugins/notification/notification_prefs.c:486
5043 #: src/plugins/notification/notification_prefs.c:504
5044 #: src/plugins/notification/notification_prefs.c:522
5045 #: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:617 src/plugins/rssyl/rssyl_prefs.c:70
5046 #: src/plugins/spam_report/spam_report_prefs.c:82
5047 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:647
5048 #: src/plugins/vcalendar/vcal_prefs.c:774 src/prefs_toolbar.c:944
5049 msgid "Plugins"
5050 msgstr "Zásuvné moduly"
5051
5052 #: src/gtk/pluginwindow.c:336
5053 msgid "Load..."
5054 msgstr "Zavést..."
5055
5056 #: src/gtk/pluginwindow.c:337
5057 msgid "Unload"
5058 msgstr "Odebrat"
5059
5060 #: src/gtk/pluginwindow.c:350 src/prefs_summaries.c:222
5061 msgid "Description"
5062 msgstr "Popis"
5063
5064 #: src/gtk/pluginwindow.c:374
5065 #, c-format
5066 msgid "For more information about plugins see the %sClaws Mail website%s."
5067 msgstr ""
5068 "Pro více informací o zásuvných modulech navštivte %stránku Claws Mail%s."
5069
5070 #: src/gtk/pluginwindow.c:415
5071 msgid "Click here to load one or more plugins"
5072 msgstr "Klikněte zde pro načtení jednoho nebo více modulů"
5073
5074 #: src/gtk/pluginwindow.c:418
5075 msgid "Unload the selected plugin"
5076 msgstr "Odebrat vybraný zásuvný modul"
5077
5078 #: src/gtk/pluginwindow.c:483
5079 msgid "Loaded plugins"
5080 msgstr "Zavedené moduly"
5081
5082 #: src/gtk/prefswindow.c:639
5083 msgid "Page Index"
5084 msgstr "Index stránky"
5085
5086 #: src/gtk/progressdialog.c:91 src/mainwindow.c:841
5087 msgid "_Hide"
5088 msgstr "_Skrýt"
5089
5090 #: src/gtk/progressdialog.c:141 src/plugins/managesieve/sieve_manager.c:685
5091 #: src/prefs_account.c:3286 src/prefs_account.c:3304 src/prefs_account.c:3322
5092 #: src/prefs_account.c:3340 src/prefs_account.c:3358 src/prefs_account.c:3376
5093 #: src/prefs_account.c:3395 src/prefs_account.c:3488
5094 #: src/prefs_filtering_action.c:1421 src/prefs_filtering.c:397
5095 #: src/prefs_filtering.c:1875
5096 msgid "Account"
5097 msgstr "Účet"
5098
5099 #: src/gtk/quicksearch.c:451
5100 msgid "all messages"
5101 msgstr "všechny zprávy"
5102
5103 #: src/gtk/quicksearch.c:452
5104 msgid "messages whose age is greater than # days"
5105 msgstr "zprávy starší než # dnů"
5106
5107 #: src/gtk/quicksearch.c:453
5108 msgid "messages whose age is less than # days"
5109 msgstr "zprávy mladší než # dnů"
5110
5111 #: src/gtk/quicksearch.c:454
5112 msgid "messages whose age is greater than # hours"
5113 msgstr "zprávy starší než # hodin"
5114
5115 #: src/gtk/quicksearch.c:455
5116 msgid "messages whose age is less than # hours"
5117 msgstr "zprávy mladší než # hodin"
5118
5119 #: src/gtk/quicksearch.c:456
5120 msgid "messages which contain S in the message body"
5121 msgstr "zprávy obsahující S v těle zprávy"
5122
5123 #: src/gtk/quicksearch.c:457
5124 msgid "messages which contain S in the whole message"
5125 msgstr "zprávy obsahující S v celé zprávě"
5126
5127 #: src/gtk/quicksearch.c:458
5128 msgid "messages carbon-copied to S"
5129 msgstr "zpráva obsahující S v poli \"Kopie\""
5130
5131 #: src/gtk/quicksearch.c:459
5132 msgid "message is either to: or cc: to S"
5133 msgstr "zpráva obsahující S v poli \"Komu\" nebo \"Kopie\""
5134
5135 #: src/gtk/quicksearch.c:460
5136 msgid "deleted messages"
5137 msgstr "odstraněné zprávy"
5138
5139 #: src/gtk/quicksearch.c:461
5140 msgid "messages which contain S in the Sender field"
5141 msgstr "zpráva obsahující S v poli \"Odesílatel\""
5142
5143 #: src/gtk/quicksearch.c:462
5144 msgid "true if execute \"S\" succeeds"
5145 msgstr "pravda, pokud bylo provedení \"S\" úspěšné"
5146
5147 #: src/gtk/quicksearch.c:463
5148 msgid "messages originating from user S"
5149 msgstr "zprávy pocházející od uživatele S"
5150
5151 #: src/gtk/quicksearch.c:464
5152 msgid "forwarded messages"
5153 msgstr "přeposlané zprávy"
5154
5155 #: src/gtk/quicksearch.c:465
5156 msgid "messages which have attachments"
5157 msgstr "zprávy, které mají přílohy"
5158
5159 #: src/gtk/quicksearch.c:466
5160 msgid "messages which contain S in any header name or value"
5161 msgstr "zprávy obsahující S ve jméně nebo hodnotě záhlaví"
5162
5163 #: src/gtk/quicksearch.c:467
5164 msgid "messages which contain S in the value of any header"
5165 msgstr "zprávy obsahující S v hodnotě záhlaví"
5166
5167 #: src/gtk/quicksearch.c:468
5168 msgid "messages which contain S in Message-ID header"
5169 msgstr "zprávy obsahující S v záhlaví \"Message-ID\""
5170
5171 #: src/gtk/quicksearch.c:469
5172 msgid "messages which contain S in In-Reply-To header"
5173 msgstr "zprávy obsahující S v záhlaví In-Reply-To"
5174
5175 #: src/gtk/quicksearch.c:470
5176 msgid "messages which are marked with color #"
5177 msgstr "zprávy obarvené barvou č. #"
5178
5179 #: src/gtk/quicksearch.c:471
5180 msgid "locked messages"
5181 msgstr "zamknuté zprávy"
5182
5183 #: src/gtk/quicksearch.c:472
5184 msgid "messages which are in newsgroup S"
5185 msgstr "zprávy, které jsou v diskusní skupině S"
5186
5187 #: src/gtk/quicksearch.c:473
5188 msgid "new messages"
5189 msgstr "nové zprávy"
5190
5191 #: src/gtk/quicksearch.c:474
5192 msgid "old messages"
5193 msgstr "staré zprávy"
5194
5195 #: src/gtk/quicksearch.c:475
5196 msgid "incomplete messages (not entirely downloaded)"
5197 msgstr "nekompletní zprávy (zprávy neúplně stažené)"
5198
5199 #: src/gtk/quicksearch.c:476
5200 msgid "messages which you have replied to"
5201 msgstr "zprávy, na které bylo odpovězeno"
5202
5203 #: src/gtk/quicksearch.c:477
5204 msgid "read messages"
5205 msgstr "přečtené zprávy"
5206
5207 #: src/gtk/quicksearch.c:478
5208 msgid "messages which contain S in subject"
5209 msgstr "zprávy obsahující S v poli \"Předmět\""
5210
5211 #: src/gtk/quicksearch.c:479
5212 msgid "messages whose score is equal to # points"
5213 msgstr "zprávy, jejichž ohodnocení je rovné # bodům"
5214
5215 #: src/gtk/quicksearch.c:480
5216 msgid "messages whose score is greater than # points"
5217 msgstr "zprávy, jejichž ohodnocení je větší než # bodů"
5218
5219 #: src/gtk/quicksearch.c:481
5220 msgid "messages whose score is lower than # points"
5221 msgstr "zprávy, jejichž ohodnocení je menší než # bodů"
5222
5223 #: src/gtk/quicksearch.c:482
5224 msgid "messages whose size is equal to # bytes"
5225 msgstr "zprávy, jejichž velikost je rovna # bytů"
5226
5227 #: src/gtk/quicksearch.c:483
5228 msgid "messages whose size is greater than # bytes"
5229 msgstr "zprávy, jejichž velikost je větší než # bytů"
5230
5231 #: src/gtk/quicksearch.c:484
5232 msgid "messages whose size is smaller than # bytes"
5233 msgstr "zprávy, jejichž velikost je menší než # bytů"
5234
5235 #: src/gtk/quicksearch.c:485
5236 msgid "messages which have been sent to S"
5237 msgstr "zprávy, které byly odeslány S"
5238
5239 #: src/gtk/quicksearch.c:486
5240 msgid "messages which tags contain S"
5241 msgstr "zprávy se značkami obsahujícími S"
5242
5243 #: src/gtk/quicksearch.c:487
5244 msgid "messages which have tag(s)"
5245 msgstr "zprávy, se značkami"
5246
5247 #: src/gtk/quicksearch.c:488
5248 msgid "marked messages"
5249 msgstr "označené zprávy"
5250
5251 #: src/gtk/quicksearch.c:489
5252 msgid "unread messages"
5253 msgstr "nepřečtené zprávy"
5254
5255 #: src/gtk/quicksearch.c:490
5256 msgid "messages which contain S in References header"
5257 msgstr "zprávy obsahující S v záhlaví \"References\""
5258
5259 #: src/gtk/quicksearch.c:491
5260 #, c-format
5261 msgid "messages returning 0 when passed to command - %F is message file"
5262 msgstr "zprávy vracející 0, jsou-li předány příkazu - %F je soubor se zprávou"
5263
5264 #: src/gtk/quicksearch.c:492
5265 msgid "messages which contain S in X-Label header"
5266 msgstr "zprávy obsahující S v záhlaví \"X-Label\""
5267
5268 #: src/gtk/quicksearch.c:494
5269 msgid "logical AND operator"
5270 msgstr "logický operátor A (AND)"
5271
5272 #: src/gtk/quicksearch.c:495
5273 msgid "logical OR operator"
5274 msgstr "logický operátor NEBO (OR)"
5275
5276 #: src/gtk/quicksearch.c:496
5277 msgid "logical NOT operator"
5278 msgstr "logický operátor NENÍ PRAVDA, ŽE (NOT)"
5279
5280 #: src/gtk/quicksearch.c:497
5281 msgid "case sensitive search"
5282 msgstr "vyhledávání rozlišuje malá a velká písmena"
5283
5284 #: src/gtk/quicksearch.c:498
5285 msgid "match using regular expressions instead of substring search"
5286 msgstr "shodné pomocí regulárních výrazů místo hledání části řetězce"
5287
5288 #: src/gtk/quicksearch.c:500
5289 msgid "all filtering expressions are allowed"
5290 msgstr "všechny filtrovací výrazy jsou povoleny"
5291
5292 #: src/gtk/quicksearch.c:509 src/summary_search.c:471
5293 msgid "Extended Search"
5294 msgstr "Rozšířené vyhledávání"
5295
5296 #: src/gtk/quicksearch.c:510
5297 msgid ""
5298 "Extended Search allows the user to define criteria that messages must have "
5299 "in order to match and be displayed in the message list.\n"
5300 "The following symbols can be used:"
5301 msgstr ""
5302 "Rozšířené vyhledávání umožňuje definovat podmínky, které musí zpráva "
5303 "splňovat, aby byla zobrazena v seznamu zpráv.\n"
5304 "Následující symboly mohou být použity:"
5305
5306 #: src/gtk/quicksearch.c:610
5307 msgid "Something went wrong during search. Please check your logs."
5308 msgstr "Něco selhalo během hledání. Prosím zkontrolujte záznamy."
5309
5310 #: src/gtk/quicksearch.c:676
5311 msgid "From/To/Cc/Subject/Tag"
5312 msgstr "Od/Komu/Kopie/Předmět/Značka"
5313
5314 #: src/gtk/quicksearch.c:687 src/plugins/archive/archiver_prefs.c:314
5315 msgid "Recursive"
5316 msgstr "Včetně podsložek"
5317
5318 #: src/gtk/quicksearch.c:696
5319 msgid "Sticky"
5320 msgstr "Zachovat i při změně složky"
5321
5322 #: src/gtk/quicksearch.c:706
5323 msgid "Type-ahead"
5324 msgstr "Vyhledávat během psaní"
5325
5326 #: src/gtk/quicksearch.c:718
5327 msgid "Run on select"
5328 msgstr "Spustit na vybrané"
5329
5330 #: src/gtk/quicksearch.c:760
5331 msgid "Clear the current search"
5332 msgstr "Odstranit nastavenou podmínku"
5333
5334 #: src/gtk/quicksearch.c:770 src/summary_search.c:424
5335 msgid "Edit search criteria"
5336 msgstr "Upravit vyhledávací kritéria"
5337
5338 #: src/gtk/quicksearch.c:779
5339 msgid "Information about extended symbols"
5340 msgstr "Informace o rozšířených možnostech vyhledávání"
5341
5342 #: src/gtk/quicksearch.c:817 src/gtk/quicksearch.c:832
5343 msgid "_Information"
5344 msgstr "_Informace"
5345
5346 #: src/gtk/quicksearch.c:818 src/gtk/quicksearch.c:833
5347 msgid "E_dit"
5348 msgstr "U_pravit"
5349
5350 #: src/gtk/quicksearch.c:819 src/gtk/quicksearch.c:834 src/prefs_actions.c:347
5351 #: src/prefs_filtering.c:495 src/prefs_template.c:330
5352 msgid "C_lear"
5353 msgstr "Vyč_istit"
5354
5355 #: src/gtk/sslcertwindow.c:157 src/gtk/sslcertwindow.c:348
5356 #: src/gtk/sslcertwindow.c:398 src/gtk/sslcertwindow.c:462
5357 msgid "Correct"
5358 msgstr "Správný"
5359
5360 #: src/gtk/sslcertwindow.c:162
5361 msgid "Owner"
5362 msgstr "Vlastník"
5363
5364 #: src/gtk/sslcertwindow.c:163
5365 msgid "Signer"
5366 msgstr "Podepsal"
5367
5368 #: src/gtk/sslcertwindow.c:170 src/gtk/sslcertwindow.c:194
5369 #: src/prefs_themes.c:836
5370 msgid "Name: "
5371 msgstr "Jméno: "
5372
5373 #: src/gtk/sslcertwindow.c:178 src/gtk/sslcertwindow.c:202
5374 msgid "Organization: "
5375 msgstr "Organizace: "
5376
5377 #: src/gtk/sslcertwindow.c:186 src/gtk/sslcertwindow.c:210
5378 msgid "Location: "
5379 msgstr "Umístění: "
5380
5381 #: src/gtk/sslcertwindow.c:218
5382 msgid "Fingerprint: \n"
5383 msgstr "Fingerprint: \n"
5384
5385 #: src/gtk/sslcertwindow.c:228
5386 msgid "Signature status: "
5387 msgstr "Stav podpisu: "
5388
5389 #: src/gtk/sslcertwindow.c:235
5390 msgid "Expires on: "
5391 msgstr "Datum vypršení: "
5392
5393 #: src/gtk/sslcertwindow.c:302
5394 #, c-format
5395 msgid "SSL/TLS certificate for %s"
5396 msgstr "SSL/TLS certifikát pro %s"
5397
5398 #: src/gtk/sslcertwindow.c:318
5399 #, c-format
5400 msgid ""
5401 "Certificate is for %s, but connection is to %s.\n"
5402 "You may be connecting to a rogue server.\n"
5403 "\n"
5404 msgstr ""
5405 "Certifikát pro %s, ale připojení k %s.\n"
5406 "Můžete být připojen k ničemnému serveru.\n"
5407 "\n"
5408
5409 #: src/gtk/sslcertwindow.c:338
5410 #, c-format
5411 msgid ""
5412 "Certificate for %s is unknown.\n"
5413 "%sDo you want to accept it?"
5414 msgstr ""
5415 "Certifikát pro %s je neznámý.\n"
5416 "%sChcete jej přijmout?"
5417
5418 #: src/gtk/sslcertwindow.c:350 src/gtk/sslcertwindow.c:400
5419 #: src/gtk/sslcertwindow.c:464
5420 #, c-format
5421 msgid "Signature status: %s"
5422 msgstr "Stav podpisu: %s"
5423
5424 #: src/gtk/sslcertwindow.c:358 src/gtk/sslcertwindow.c:408
5425 msgid "_View certificate"
5426 msgstr "_Zobrazit certifikát"
5427
5428 #: src/gtk/sslcertwindow.c:364
5429 msgid "SSL/TLS certificate is invalid"
5430 msgstr "SSL/TLS certifikát je neplatný"
5431
5432 #: src/gtk/sslcertwindow.c:366
5433 msgid "SSL/TLS certificate is unknown"
5434 msgstr "SSL/TLS certifikát je neznámý"
5435
5436 #: src/gtk/sslcertwindow.c:369 src/gtk/sslcertwindow.c:419
5437 #: src/gtk/sslcertwindow.c:481
5438 msgid "_Cancel connection"
5439 msgstr "_Zrušit připojení"
5440
5441 #: src/gtk/sslcertwindow.c:369 src/gtk/sslcertwindow.c:481
5442 msgid "_Accept and save"
5443 msgstr "_Přijmout a uložit"
5444
5445 #: src/gtk/sslcertwindow.c:387
5446 #, c-format
5447 msgid ""
5448 "Certificate for %s is expired.\n"
5449 "%sDo you want to continue?"
5450 msgstr ""
5451 "Platnost certifikátu pro %s skončila.\n"
5452 "%sChcete pokračovat?"
5453
5454 #: src/gtk/sslcertwindow.c:414
5455 msgid "SSL/TLS certificate is invalid and expired"
5456 msgstr "SSL/TLS certifikát je neplatný a vypršel"
5457
5458 #: src/gtk/sslcertwindow.c:416
5459 msgid "SSL/TLS certificate is expired"
5460 msgstr "SSL/TLS certifikát vypršel"