Make federated_url_for_address() return the same thing whether a
[claws.git] / po / cs.po
1 # Czech translation of Claws Mail
2 # Copyright (C) 2000 Free Software Foundation, Inc.
3 # Jan Mura <jan_mura@altavista.com>, 2000.
4 #
5 msgid ""
6 msgstr ""
7 "Project-Id-Version: claws-mail\n"
8 "Report-Msgid-Bugs-To: paul@claws-mail.org\n"
9 "POT-Creation-Date: 2013-12-07 08:54+0000\n"
10 "PO-Revision-Date: 2013-12-07 13:24+0100\n"
11 "Last-Translator: David Vachulka <david@konstrukce-cad.com>\n"
12 "Language-Team: Czech <cs@li.org>\n"
13 "Language: cs\n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17 "X-Generator: Poedit 1.5.4\n"
18 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(((n%100>=10 && n%100<=14) || (n%10>5)) ? "
19 "2 : (n%10>=2 && n%10<=4) ? 1 : 0);\n"
20
21 #: src/account.c:392
22 msgid ""
23 "Some composing windows are open.\n"
24 "Please close all the composing windows before editing the accounts."
25 msgstr ""
26 "Jsou stále otevřena nějaká okna s rozepsanou zprávou.\n"
27 "Před úpravou tohoto účtu zavřete prosím všechna tato okna."
28
29 #: src/account.c:437
30 msgid "Can't create folder."
31 msgstr "Nemohu vytvořit složku."
32
33 #: src/account.c:717
34 msgid "Edit accounts"
35 msgstr "Úpravy účtů"
36
37 #: src/account.c:734
38 msgid ""
39 "Using 'Get Mail' will retrieve messages from your Accounts in the order "
40 "given, the checkbox indicates which accounts will be included. Bold text "
41 "indicates the default account."
42 msgstr ""
43 "Funkce 'Přijmout ze všech účtů' načte zprávy z účtů v pořadí v jakém jsou "
44 "zde uvedeny. Zaškrtnutím ve sloupci 'P' určíte, zda účet bude touto funkcí "
45 "zpracován. Tučný text značí aktuální účet."
46
47 #: src/account.c:805
48 msgid " _Set as default account "
49 msgstr " Nastavit účet jako _výchozí "
50
51 #: src/account.c:897
52 msgid "Accounts with remote folders cannot be copied."
53 msgstr ""
54 "Účty se vzdáleně umístěnými složkami (např. IMAP) nemohou být kopírovány."
55
56 #: src/account.c:904
57 #, c-format
58 msgid "Copy of %s"
59 msgstr "Kopie %s"
60
61 #: src/account.c:1064
62 #, c-format
63 msgid "Do you really want to delete the account '%s'?"
64 msgstr "Opravdu chcete odstranit účet '%s'?"
65
66 #: src/account.c:1066
67 msgid "(Untitled)"
68 msgstr "(Nepojmenovaný)"
69
70 #: src/account.c:1067
71 msgid "Delete account"
72 msgstr "Odstranit účet"
73
74 #: src/account.c:1536
75 msgctxt "Accounts List Get Column Name"
76 msgid "G"
77 msgstr "P"
78
79 #: src/account.c:1542
80 msgid "'Get Mail' retrieves mail from the checked accounts"
81 msgstr ""
82 "Funkce 'Přijmout poštu ze všech účtů' načte zprávy z účtů označených "
83 "zaškrtnutím"
84
85 #: src/account.c:1549 src/addressadd.c:215 src/addressbook.c:125
86 #: src/addrduplicates.c:481 src/compose.c:7073 src/editaddress.c:1263
87 #: src/editaddress.c:1320 src/editaddress.c:1340 src/editbook.c:170
88 #: src/editgroup.c:288 src/editjpilot.c:257 src/editldap.c:428
89 #: src/editvcard.c:173 src/importmutt.c:223 src/importpine.c:222
90 #: src/mimeview.c:275 src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1800
91 #: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:394 src/prefs_filtering.c:384
92 #: src/prefs_filtering.c:1868 src/prefs_template.c:78
93 msgid "Name"
94 msgstr "Jméno"
95
96 #: src/account.c:1557 src/prefs_account.c:1097 src/prefs_account.c:3921
97 msgid "Protocol"
98 msgstr "Protokol"
99
100 #: src/account.c:1565 src/ssl_manager.c:102
101 msgid "Server"
102 msgstr "Server"
103
104 #: src/action.c:383
105 #, c-format
106 msgid "Could not get message file %d"
107 msgstr "Nelze načíst soubor %d se zprávou"
108
109 #: src/action.c:420
110 msgid "Could not get message part."
111 msgstr "Nelze načíst část zprávy."
112
113 #: src/action.c:437
114 #, c-format
115 msgid "Can't get part of multipart message: %s"
116 msgstr "Nemohu získat část ze zprávy o více částech: %s"
117
118 #: src/action.c:609
119 #, c-format
120 msgid ""
121 "The selected action cannot be used in the compose window\n"
122 "because it contains %%f, %%F, %%as or %%p."
123 msgstr ""
124 "V okně pro psaní zprávy nelze použít akci,\n"
125 "která obsahuje %%f, %%F, %%as nebo %%p."
126
127 #: src/action.c:721
128 msgid "There is no filtering action set"
129 msgstr "Není nastavena žádná akce filtrování"
130
131 #: src/action.c:723
132 #, c-format
133 msgid ""
134 "Invalid filtering action(s):\n"
135 "%s"
136 msgstr ""
137 "Neplatná(é) filtrovací akce:\n"
138 "%s"
139
140 #: src/action.c:988
141 #, c-format
142 msgid ""
143 "Could not fork to execute the following command:\n"
144 "%s\n"
145 "%s"
146 msgstr ""
147 "Nelze provést fork pro spuštění následujícího příkazu:\n"
148 "%s\n"
149 "%s"
150
151 #: src/action.c:990 src/plugins/bogofilter/bogofilter.c:875
152 #: src/plugins/rssyl/feed.c:1734 src/plugins/rssyl/feed.c:1738
153 #: src/plugins/tnef_parse/tnef_parse.c:67
154 #: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1800
155 #: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1804
156 #: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1815
157 #: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1818 src/privacy.c:62
158 msgid "Unknown error"
159 msgstr "Neznámá chyba"
160
161 #: src/action.c:1208 src/action.c:1373
162 msgid "Completed"
163 msgstr "Dokončeno"
164
165 #: src/action.c:1244
166 #, c-format
167 msgid "--- Running: %s\n"
168 msgstr "--- Spuštěno: %s\n"
169
170 #: src/action.c:1248
171 #, c-format
172 msgid "--- Ended: %s\n"
173 msgstr "--- Ukončeno: %s\n"
174
175 #: src/action.c:1281
176 msgid "Action's input/output"
177 msgstr "Vstup/výstup akce"
178
179 #: src/action.c:1609
180 #, c-format
181 msgid ""
182 "Enter the argument for the following action:\n"
183 "('%%h' will be replaced with the argument)\n"
184 "  %s"
185 msgstr ""
186 "Vložte parametr pro následující akci:\n"
187 "('%%h' bude nahrazeno parametrem)\n"
188 "  %s"
189
190 #: src/action.c:1614
191 msgid "Action's hidden user argument"
192 msgstr "Skrytý uživatelský parametr akce"
193
194 #: src/action.c:1618
195 #, c-format
196 msgid ""
197 "Enter the argument for the following action:\n"
198 "('%%u' will be replaced with the argument)\n"
199 "  %s"
200 msgstr ""
201 "Vložte parametr pro následující akci:\n"
202 "('%%u' bude nahrazeno parametrem)\n"
203 "  %s"
204
205 #: src/action.c:1623
206 msgid "Action's user argument"
207 msgstr "Uživatelský parametr akce"
208
209 #: src/addr_compl.c:600 src/addressbook.c:4870
210 #: src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:314
211 msgid "Group"
212 msgstr "Skupina"
213
214 #: src/addrcustomattr.c:65
215 msgid "date of birth"
216 msgstr "datum narození"
217
218 #: src/addrcustomattr.c:66
219 msgid "address"
220 msgstr "adresa"
221
222 #: src/addrcustomattr.c:67
223 msgid "phone"
224 msgstr "telefon"
225
226 #: src/addrcustomattr.c:68
227 msgid "mobile phone"
228 msgstr "mobilní telefon"
229
230 #: src/addrcustomattr.c:69
231 msgid "organization"
232 msgstr "organizace"
233
234 #: src/addrcustomattr.c:70
235 msgid "office address"
236 msgstr "pracovní adresa"
237
238 #: src/addrcustomattr.c:71
239 msgid "office phone"
240 msgstr "telefon práce"
241
242 #: src/addrcustomattr.c:72
243 msgid "fax"
244 msgstr "fax"
245
246 #: src/addrcustomattr.c:73
247 msgid "website"
248 msgstr "domovská stránka"
249
250 #: src/addrcustomattr.c:141
251 msgid "Attribute name"
252 msgstr "Název atributu"
253
254 #: src/addrcustomattr.c:156
255 msgid "Delete all attribute names"
256 msgstr "Odstranit všechna jména atributů?"
257
258 #: src/addrcustomattr.c:157
259 msgid "Do you really want to delete all attribute names?"
260 msgstr "Opravdu chcete odstranit všechna jména atributů?"
261
262 #: src/addrcustomattr.c:181
263 msgid "Delete attribute name"
264 msgstr "Odstranit jméno atributu"
265
266 #: src/addrcustomattr.c:182
267 msgid "Do you really want to delete this attribute name?"
268 msgstr "Opravdu chcete odstranit jméno atributu?"
269
270 #: src/addrcustomattr.c:191
271 msgid "Reset to default"
272 msgstr "Nastavit jako výchozí"
273
274 #: src/addrcustomattr.c:192
275 msgid ""
276 "Do you really want to replace all attribute names\n"
277 "with the default set?"
278 msgstr ""
279 "Opravdu chcete nahradit všechna jména atributů\n"
280 "výchozím nastavením?"
281
282 #: src/addrcustomattr.c:212 src/addressbook.c:435 src/addressbook.c:463
283 #: src/addressbook.c:480 src/edittags.c:271
284 #: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1193 src/prefs_actions.c:1090
285 #: src/prefs_filtering.c:1695 src/prefs_template.c:1099
286 msgid "_Delete"
287 msgstr "_Odstranit"
288
289 #: src/addrcustomattr.c:213 src/edittags.c:272 src/prefs_actions.c:1091
290 #: src/prefs_filtering.c:1696 src/prefs_template.c:1100
291 msgid "Delete _all"
292 msgstr "Odstranit _vše"
293
294 #: src/addrcustomattr.c:214
295 msgid "_Reset to default"
296 msgstr "_Nastavit výchozí hodnoty"
297
298 #: src/addrcustomattr.c:403
299 msgid "Attribute name is not set."
300 msgstr "Není nastaven název atributu."
301
302 #: src/addrcustomattr.c:462
303 msgctxt "Dialog title"
304 msgid "Edit attribute names"
305 msgstr "Upravit jméno atributu"
306
307 #: src/addrcustomattr.c:476
308 msgid "New attribute name:"
309 msgstr "Název nového atributu:"
310
311 #: src/addrcustomattr.c:513
312 msgid ""
313 "Adding or removing attribute names won't affect attributes already set for "
314 "contacts."
315 msgstr ""
316 "Přidání nebo odebrání atributů jmen neovlivní atributy, které jsou v "
317 "kontaktech již uloženy. "
318
319 #: src/addressadd.c:185 src/prefs_filtering_action.c:201
320 msgid "Add to address book"
321 msgstr "Přidat do knihy adres"
322
323 #: src/addressadd.c:207
324 msgid "Contact"
325 msgstr "Kontakt"
326
327 #: src/addressadd.c:227 src/addrduplicates.c:452
328 #: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:395 src/toolbar.c:432
329 msgid "Address"
330 msgstr "Adresa"
331
332 #: src/addressadd.c:238 src/addressbook.c:127 src/editaddress.c:1055
333 #: src/editaddress.c:1130 src/editgroup.c:290
334 msgid "Remarks"
335 msgstr "Poznámky"
336
337 #: src/addressadd.c:257 src/addressbook_foldersel.c:158
338 msgid "Select Address Book Folder"
339 msgstr "Vybrat složku pro knihu adres"
340
341 #: src/addressadd.c:483 src/editaddress.c:1582 src/headerview.c:348
342 #: src/textview.c:2110
343 #, c-format
344 msgid ""
345 "Failed to save image: \n"
346 "%s"
347 msgstr ""
348 "Chyba uložení obrázku: \n"
349 "%s"
350
351 #: src/addressadd.c:532 src/addressbook.c:3210 src/addressbook.c:3261
352 msgid "Add address(es)"
353 msgstr "Přidat adresu(y)"
354
355 #: src/addressadd.c:533
356 msgid "Can't add the specified address"
357 msgstr "Nebylo možno přidat zadanou adresu"
358
359 #: src/addressbook.c:126 src/addressbook.c:4858 src/editaddress.c:1052
360 #: src/editaddress.c:1113 src/editgroup.c:289 src/expldifdlg.c:517
361 #: src/exporthtml.c:600 src/exporthtml.c:764 src/ldif.c:782
362 msgid "Email Address"
363 msgstr "E-mail"
364
365 #: src/addressbook.c:402
366 msgid "_Book"
367 msgstr "_Kniha"
368
369 #: src/addressbook.c:403 src/addressbook.c:434 src/addressbook.c:462
370 #: src/addressbook.c:479 src/compose.c:578 src/mainwindow.c:504
371 #: src/messageview.c:209
372 msgid "_Edit"
373 msgstr "Ú_pravy"
374
375 #: src/addressbook.c:404 src/compose.c:583 src/mainwindow.c:507
376 #: src/messageview.c:212
377 msgid "_Tools"
378 msgstr "_Nástroje"
379
380 #: src/addressbook.c:405 src/compose.c:584 src/mainwindow.c:509
381 #: src/messageview.c:213
382 msgid "_Help"
383 msgstr "Nápo_věda"
384
385 #: src/addressbook.c:408 src/addressbook.c:465
386 msgid "New _Book"
387 msgstr "Nová _kniha"
388
389 #: src/addressbook.c:409 src/addressbook.c:466
390 msgid "New _Folder"
391 msgstr "Nová _složka"
392
393 #: src/addressbook.c:410
394 msgid "New _vCard"
395 msgstr "Nová _vCard"
396
397 #: src/addressbook.c:414
398 msgid "New _JPilot"
399 msgstr "Nový _JPilot"
400
401 #: src/addressbook.c:417
402 msgid "New LDAP _Server"
403 msgstr "Přidat nový LDAP _server"
404
405 #: src/addressbook.c:421
406 msgid "_Edit book"
407 msgstr "Up_ravit knihu"
408
409 #: src/addressbook.c:422
410 msgid "_Delete book"
411 msgstr "_Odstranit knihu"
412
413 #: src/addressbook.c:424 src/compose.c:595
414 msgid "_Save"
415 msgstr "_Uložit"
416
417 #: src/addressbook.c:425 src/compose.c:599 src/messageview.c:222
418 msgid "_Close"
419 msgstr "_Zavřít"
420
421 #: src/addressbook.c:428 src/addressbook.c:477 src/messageview.c:226
422 msgid "_Select all"
423 msgstr "Vybrat vš_e"
424
425 #: src/addressbook.c:430 src/addressbook.c:469 src/addressbook.c:485
426 msgid "C_ut"
427 msgstr "_Vyjmout"
428
429 #: src/addressbook.c:431 src/addressbook.c:470 src/addressbook.c:486
430 #: src/compose.c:607 src/mainwindow.c:538 src/messageview.c:225
431 msgid "_Copy"
432 msgstr "_Kopírovat"
433
434 #: src/addressbook.c:432 src/addressbook.c:471 src/addressbook.c:487
435 #: src/compose.c:608
436 msgid "_Paste"
437 msgstr "V_ložit"
438
439 #: src/addressbook.c:437 src/addressbook.c:482
440 msgid "New _Address"
441 msgstr "Nová _adresa"
442
443 #: src/addressbook.c:438 src/addressbook.c:467 src/addressbook.c:483
444 msgid "New _Group"
445 msgstr "Nová _skupina"
446
447 #: src/addressbook.c:440 src/addressbook.c:489
448 msgid "_Mail To"
449 msgstr "Napsat novou _zprávu"
450
451 #: src/addressbook.c:444
452 msgid "Import _LDIF file..."
453 msgstr "Importovat _LDIF soubor..."
454
455 #: src/addressbook.c:445
456 msgid "Import M_utt file..."
457 msgstr "Importovat _Mutt soubor..."
458
459 #: src/addressbook.c:446
460 msgid "Import _Pine file..."
461 msgstr "Importovat _Pine soubor..."
462
463 #: src/addressbook.c:448
464 msgid "Export _HTML..."
465 msgstr "Exportovat _HTML..."
466
467 #: src/addressbook.c:449
468 msgid "Export LDI_F..."
469 msgstr "Exportovat LDI_F..."
470
471 #: src/addressbook.c:451
472 msgid "Find duplicates..."
473 msgstr "Najít duplikované"
474
475 #: src/addressbook.c:452
476 msgid "Edit custom attributes..."
477 msgstr "Upravit uživatelské atributy..."
478
479 #: src/addressbook.c:455 src/compose.c:687 src/mainwindow.c:801
480 #: src/messageview.c:338
481 msgid "_About"
482 msgstr "_O programu"
483
484 #: src/addressbook.c:491
485 msgid "_Browse Entry"
486 msgstr "_Prohlížet záznam"
487
488 #: src/addressbook.c:504 src/crash.c:451 src/crash.c:470 src/importldif.c:115
489 #: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:251 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:140
490 #: src/plugins/vcalendar/day-view.c:410 src/plugins/vcalendar/month-view.c:431
491 #: src/prefs_themes.c:705 src/prefs_themes.c:737 src/prefs_themes.c:738
492 msgid "Unknown"
493 msgstr "Neznámá(ý)"
494
495 #: src/addressbook.c:511 src/addressbook.c:530 src/importldif.c:122
496 msgid "Success"
497 msgstr "Úspěch"
498
499 #: src/addressbook.c:512 src/importldif.c:123
500 msgid "Bad arguments"
501 msgstr "Špatné argumenty"
502
503 #: src/addressbook.c:513 src/importldif.c:124
504 msgid "File not specified"
505 msgstr "Není zadán soubor"
506
507 #: src/addressbook.c:514 src/importldif.c:125
508 msgid "Error opening file"
509 msgstr "Chyba při otevírání souboru"
510
511 #: src/addressbook.c:515 src/importldif.c:126
512 msgid "Error reading file"
513 msgstr "Chyba při čtení souboru"
514
515 #: src/addressbook.c:516 src/importldif.c:127
516 msgid "End of file encountered"
517 msgstr "Byl dosažen konec souboru"
518
519 #: src/addressbook.c:517 src/importldif.c:128
520 msgid "Error allocating memory"
521 msgstr "Chyba při alokaci paměti"
522
523 #: src/addressbook.c:518 src/importldif.c:129
524 msgid "Bad file format"
525 msgstr "Špatný formát souboru"
526
527 #: src/addressbook.c:519 src/importldif.c:130
528 msgid "Error writing to file"
529 msgstr "Chyba při zápisu do souboru"
530
531 #: src/addressbook.c:520 src/importldif.c:131
532 msgid "Error opening directory"
533 msgstr "Chyba při otevírání adresáře"
534
535 #: src/addressbook.c:521 src/importldif.c:132
536 msgid "No path specified"
537 msgstr "Není zadána cesta"
538
539 #: src/addressbook.c:531
540 msgid "Error connecting to LDAP server"
541 msgstr "Chyba při připojování na LDAP server"
542
543 #: src/addressbook.c:532
544 msgid "Error initializing LDAP"
545 msgstr "Chyba při inicializaci LDAP"
546
547 #: src/addressbook.c:533
548 msgid "Error binding to LDAP server"
549 msgstr "Chyba při napojování na LDAP server"
550
551 #: src/addressbook.c:534
552 msgid "Error searching LDAP database"
553 msgstr "Chyba hledání v LDAP databázi"
554
555 #: src/addressbook.c:535
556 msgid "Timeout performing LDAP operation"
557 msgstr "Při provádění operací s LDAP vypršel čas"
558
559 #: src/addressbook.c:536
560 msgid "Error in LDAP search criteria"
561 msgstr "Chyba ve vyhledávacích kritériích pro LDAP"
562
563 #: src/addressbook.c:537
564 msgid "No LDAP entries found for search criteria"
565 msgstr "Pro vyhledávací kritéria nebyly nalezeny žádné položky"
566
567 #: src/addressbook.c:538
568 msgid "LDAP search terminated on request"
569 msgstr "Prohledávání ukončeno na žádost"
570
571 #: src/addressbook.c:539
572 msgid "Error starting TLS connection"
573 msgstr "Chyba při vytváření TLS spojení"
574
575 #: src/addressbook.c:540
576 msgid "Distinguished Name (dn) is missing"
577 msgstr "Rozlišovací jméno (dn) chybí"
578
579 #: src/addressbook.c:541
580 msgid "Missing required information"
581 msgstr "Schází požadované informace"
582
583 #: src/addressbook.c:542
584 msgid "Another contact exists with that key"
585 msgstr "Pod tímto klíčem je již existující kontakt"
586
587 #: src/addressbook.c:543
588 msgid "Strong(er) authentication required"
589 msgstr "Vyžadována silnější autentizace"
590
591 #: src/addressbook.c:910
592 msgid "Sources"
593 msgstr "Zdroje adres"
594
595 #: src/addressbook.c:914 src/prefs_matcher.c:629 src/prefs_other.c:475
596 #: src/toolbar.c:224 src/toolbar.c:2157
597 msgid "Address book"
598 msgstr "Kniha adres"
599
600 #: src/addressbook.c:1109
601 msgid "Lookup name:"
602 msgstr "Hledané jméno:"
603
604 #: src/addressbook.c:1433 src/addressbook.c:1486 src/addrduplicates.c:803
605 msgid "Delete address(es)"
606 msgstr "Odstranit adresu(y)"
607
608 #: src/addressbook.c:1434 src/addrduplicates.c:853
609 msgid "This address data is readonly and cannot be deleted."
610 msgstr "Tato data jsou pouze pro čtení a nelze je odstranit."
611
612 #: src/addressbook.c:1478
613 msgid "Delete group"
614 msgstr "Odstranit skupinu"
615
616 #: src/addressbook.c:1479
617 msgid ""
618 "Really delete the group(s)?\n"
619 "The addresses it contains will not be lost."
620 msgstr ""
621 "Chcete odstranit skupinu (skupiny)?\n"
622 "Adresy v ní (v nich) obsažené budou ztraceny."
623
624 #: src/addressbook.c:1487 src/addrduplicates.c:804
625 msgid "Really delete the address(es)?"
626 msgstr "Opravdu chcete odstranit tuto adresu(y)?"
627
628 #: src/addressbook.c:2190
629 msgid "Cannot paste. Target address book is readonly."
630 msgstr "Nelze vložit. Cílová kniha adres je pouze pro čtení."
631
632 #: src/addressbook.c:2200
633 msgid "Cannot paste into an address group."
634 msgstr "Nelze provést vložení do skupiny adres."
635
636 #: src/addressbook.c:2906
637 #, c-format
638 msgid "Do you want to delete the query results and addresses in '%s'?"
639 msgstr "Opravdu chcete odstranit výsledky vyhledávání a adresy v '%s' ?"
640
641 #: src/addressbook.c:2909 src/addressbook.c:2935 src/addressbook.c:2942
642 #: src/plugins/archive/archiver_prefs.c:337 src/prefs_filtering_action.c:177
643 #: src/toolbar.c:414
644 msgid "Delete"
645 msgstr "Odstranit"
646
647 #: src/addressbook.c:2918
648 #, c-format
649 msgid ""
650 "Do you want to delete '%s'? If you delete the folder only, the addresses it "
651 "contains will be moved into the parent folder."
652 msgstr ""
653 "Chcete odstranit '%s'? Pokud odstraníte pouze složku, adresy v ní obsažené "
654 "budou přesunuty do nadřazené složky."
655
656 #: src/addressbook.c:2921 src/imap_gtk.c:363 src/mh_gtk.c:202
657 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:324 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:237
658 #: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1951
659 msgid "Delete folder"
660 msgstr "Odstranit složku"
661
662 #: src/addressbook.c:2922
663 msgid "+Delete _folder only"
664 msgstr "+Odstranit pouze _složku"
665
666 #: src/addressbook.c:2922
667 msgid "Delete folder and _addresses"
668 msgstr "Odstranit složku a _adresy"
669
670 #: src/addressbook.c:2933
671 #, c-format
672 msgid ""
673 "Do you want to delete '%s'?\n"
674 "The addresses it contains will not be lost."
675 msgstr ""
676 "Chcete odstranit '%s'?\n"
677 "Adresy v ní obsažené budou ztraceny."
678
679 #: src/addressbook.c:2940
680 #, c-format
681 msgid ""
682 "Do you want to delete '%s'?\n"
683 "The addresses it contains will be lost."
684 msgstr ""
685 "Chcete odstranit '%s'?\n"
686 "Adresy v ní obsažené budou ztraceny."
687
688 #: src/addressbook.c:3054
689 #, c-format
690 msgid "Search '%s'"
691 msgstr "Hledání '%s'"
692
693 #: src/addressbook.c:3192 src/addressbook.c:3242
694 msgid "New Contacts"
695 msgstr "Nový kontakt"
696
697 #: src/addressbook.c:4024
698 msgid "New user, could not save index file."
699 msgstr "Nový uživatel, nelze uložit index soubor."
700
701 #: src/addressbook.c:4028
702 msgid "New user, could not save address book files."
703 msgstr "Nový uživatel, nelze uložit soubory s knihou adres."
704
705 #: src/addressbook.c:4038
706 msgid "Old address book converted successfully."
707 msgstr "Konverze staré knihy adres proběhla úspěšně."
708
709 #: src/addressbook.c:4043
710 msgid ""
711 "Old address book converted,\n"
712 "could not save new address index file."
713 msgstr ""
714 "Stará kniha adres zkonvertována,\n"
715 "nepodařilo se uložit nový soubor s indexem adres."
716
717 #: src/addressbook.c:4056
718 msgid ""
719 "Could not convert address book,\n"
720 "but created empty new address book files."
721 msgstr ""
722 "Nepodařilo se provést konverzi knihy adres,\n"
723 "ale byl vytvořen nové prázdné soubory knihy adres."
724
725 #: src/addressbook.c:4062
726 msgid ""
727 "Could not convert address book,\n"
728 "could not save new address index file."
729 msgstr ""
730 "Nepodařilo se provést konverzi knihy adres,\n"
731 "nepodařilo se uložit nový soubor s indexem adres."
732
733 #: src/addressbook.c:4067
734 msgid ""
735 "Could not convert address book\n"
736 "and could not create new address book files."
737 msgstr ""
738 "Nepodařilo se provést konverzi knihy adres\n"
739 "a nepodařilo se vytvořit nové soubory knihy adres."
740
741 #: src/addressbook.c:4074 src/addressbook.c:4080
742 msgid "Addressbook conversion error"
743 msgstr "Chyba při konverzi knihy adres"
744
745 #: src/addressbook.c:4187
746 msgid "Addressbook Error"
747 msgstr "Chyba v knize adres"
748
749 #: src/addressbook.c:4188
750 msgid "Could not read address index"
751 msgstr "Nelze načíst index adres"
752
753 #: src/addressbook.c:4519
754 msgid "Busy searching..."
755 msgstr "Prohledávám..."
756
757 #: src/addressbook.c:4822
758 msgid "Interface"
759 msgstr "Rozhraní"
760
761 #: src/addressbook.c:4834 src/addressbook_foldersel.c:182 src/exphtmldlg.c:371
762 #: src/expldifdlg.c:388 src/exporthtml.c:984 src/importldif.c:657
763 msgid "Address Book"
764 msgstr "Kniha adres"
765
766 #: src/addressbook.c:4846
767 msgid "Person"
768 msgstr "Osoba"
769
770 #: src/addressbook.c:4882 src/exporthtml.c:884 src/folderview.c:338
771 #: src/folderview.c:426 src/prefs_account.c:2738 src/prefs_folder_column.c:78
772 msgid "Folder"
773 msgstr "Složka"
774
775 #: src/addressbook.c:4894
776 msgid "vCard"
777 msgstr "vCard"
778
779 #: src/addressbook.c:4906 src/addressbook.c:4918
780 msgid "JPilot"
781 msgstr "JPilot"
782
783 #: src/addressbook.c:4930
784 msgid "LDAP servers"
785 msgstr "LDAP servery"
786
787 #: src/addressbook.c:4942
788 msgid "LDAP Query"
789 msgstr "LDAP dotaz"
790
791 #: src/addressbook_foldersel.c:388 src/plugins/bogofilter/bogofilter.c:107
792 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:230
793 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:306
794 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:383
795 #: src/plugins/bsfilter/bsfilter_gtk.c:197
796 #: src/plugins/bsfilter/bsfilter_gtk.c:266
797 #: src/plugins/bsfilter/bsfilter_gtk.c:326 src/plugins/bsfilter/bsfilter.c:107
798 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:117
799 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:443
800 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:490
801 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:613 src/prefs_matcher.c:672
802 #: src/prefs_matcher.c:707 src/prefs_matcher.c:1607 src/prefs_matcher.c:1614
803 #: src/prefs_matcher.c:1622 src/prefs_matcher.c:1624 src/prefs_matcher.c:2504
804 #: src/prefs_matcher.c:2508
805 msgid "Any"
806 msgstr "kterákoliv"
807
808 #: src/addrgather.c:172
809 msgid "Please specify name for address book."
810 msgstr "Zadejte prosím název pro knihu adres."
811
812 #: src/addrgather.c:179
813 msgid "No available address book."
814 msgstr "Kniha adres není dostupná"
815
816 #: src/addrgather.c:200
817 msgid "Please select the mail headers to search."
818 msgstr "Vyberte záhlaví zprávy, ve kterých se bude hledat."
819
820 #: src/addrgather.c:207
821 msgid "Collecting addresses..."
822 msgstr "Získávám adresy..."
823
824 #: src/addrgather.c:247
825 msgid "address added by claws-mail"
826 msgstr "adresy přidané claws-mail"
827
828 #: src/addrgather.c:275
829 msgid "Addresses collected successfully."
830 msgstr "Adresy získány úspěšně."
831
832 #: src/addrgather.c:357
833 msgid "Current folder:"
834 msgstr "Aktuální složka:"
835
836 #: src/addrgather.c:368
837 msgid "Address book name:"
838 msgstr "Jméno kniha adres:"
839
840 #: src/addrgather.c:395
841 msgid "Address book folder size:"
842 msgstr "Velikost složky knihy adres:"
843
844 #: src/addrgather.c:399 src/addrgather.c:409
845 msgid ""
846 "Maximum amount of entries per folder within the newly created address book"
847 msgstr ""
848 "Maximální počet položek ve složce uvnitř nově vytvořených adresních knih"
849
850 #: src/addrgather.c:413
851 msgid "Process these mail header fields"
852 msgstr "Zpracovat tato pole z hlavičky zprávy"
853
854 #: src/addrgather.c:432
855 msgid "Include subfolders"
856 msgstr "Zahrnout podsložky"
857
858 #: src/addrgather.c:456 src/prefs_filtering_action.c:1425
859 msgid "Header Name"
860 msgstr "Záhlaví"
861
862 #: src/addrgather.c:457
863 msgid "Address Count"
864 msgstr "Počet adres"
865
866 #: src/addrgather.c:567
867 msgid "Header Fields"
868 msgstr "Záhlaví"
869
870 #: src/addrgather.c:568 src/exphtmldlg.c:658 src/expldifdlg.c:722
871 #: src/importldif.c:1022
872 msgid "Finish"
873 msgstr "Konec"
874
875 #: src/addrgather.c:626
876 msgid "Collect email addresses from selected messages"
877 msgstr "Získat adresy z vybraných zpráv"
878
879 #: src/addrgather.c:630
880 msgid "Collect email addresses from folder"
881 msgstr "Získat adresy ze složky"
882
883 #: src/addrindex.c:123
884 msgid "Common addresses"
885 msgstr "Obecné adresy"
886
887 #: src/addrindex.c:124
888 msgid "Personal addresses"
889 msgstr "Osobní adresy"
890
891 #: src/addrindex.c:130
892 msgid "Common address"
893 msgstr "Obecná adresa"
894
895 #: src/addrindex.c:131
896 msgid "Personal address"
897 msgstr "Osobní adresa"
898
899 #: src/addrindex.c:1827
900 msgid "Address(es) update"
901 msgstr "Aktualizace adres"
902
903 #: src/addrindex.c:1828
904 msgid "Update failed. Changes not written to Directory."
905 msgstr "Aktualizace selhala. Změny do slovníku nebyly zapsány. "
906
907 #: src/addrduplicates.c:127
908 msgid "Show duplicates in the same book"
909 msgstr "Zobrazit záznamy duplikované ve stejné knize adres"
910
911 #: src/addrduplicates.c:133
912 msgid "Show duplicates in different books"
913 msgstr "Zobrazit záznamy duplikované ve jiných knihách adres"
914
915 #: src/addrduplicates.c:144
916 msgid "Find address book email duplicates"
917 msgstr "Najít emailové adresy duplikované v knize adres"
918
919 #: src/addrduplicates.c:145
920 msgid ""
921 "Claws Mail will now search for duplicate email addresses in the address book."
922 msgstr "Claws Mail teď vyhledá duplikované emailové adresy v knize adres."
923
924 #: src/addrduplicates.c:325
925 msgid "No duplicate email addresses found in the address book"
926 msgstr "Nebyly nalezeny žádné duplikované adresy v knize adres"
927
928 #: src/addrduplicates.c:356
929 msgid "Duplicate email addresses"
930 msgstr "Duplikovat emailovou adresu(y)"
931
932 #: src/addrduplicates.c:474
933 msgid "Address book path"
934 msgstr "Cesta ke knize adres"
935
936 #: src/addrduplicates.c:852
937 msgid "Delete address"
938 msgstr "Odstranit adresu(y)"
939
940 #: src/alertpanel.c:146 src/compose.c:9217
941 msgid "Notice"
942 msgstr "Poznámka"
943
944 #: src/alertpanel.c:159 src/compose.c:5597 src/compose.c:6063
945 #: src/compose.c:11533 src/file_checker.c:78 src/file_checker.c:100
946 #: src/messageview.c:852 src/messageview.c:865
947 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:706 src/plugins/vcalendar/vcalendar.c:125
948 #: src/summaryview.c:4865
949 msgid "Warning"
950 msgstr "Varování"
951
952 #: src/alertpanel.c:172 src/alertpanel.c:195 src/compose.c:5538 src/inc.c:652
953 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:152 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:246
954 msgid "Error"
955 msgstr "Chyba"
956
957 #: src/alertpanel.c:196 src/gtk/progressdialog.c:94
958 msgid "_View log"
959 msgstr "_Zobrazit protokol"
960
961 #: src/alertpanel.c:347
962 msgid "Show this message next time"
963 msgstr "Zobrazovat příště tuto zprávu"
964
965 #: src/browseldap.c:218
966 msgid "Browse Directory Entry"
967 msgstr "Procházet položku adresáře"
968
969 #: src/browseldap.c:237
970 msgid "Server Name :"
971 msgstr "Název serveru :"
972
973 #: src/browseldap.c:247
974 msgid "Distinguished Name (dn) :"
975 msgstr "Rozlišovací jméno (dn):"
976
977 #: src/browseldap.c:270
978 msgid "LDAP Name"
979 msgstr "LDAP atribut"
980
981 #: src/browseldap.c:272
982 msgid "Attribute Value"
983 msgstr "Hodnota atributu"
984
985 #: src/common/plugin.c:65
986 msgid "Nothing"
987 msgstr "Nic"
988
989 #: src/common/plugin.c:66
990 msgid "a viewer"
991 msgstr "prohlížeč"
992
993 #: src/common/plugin.c:67
994 msgid "a MIME parser"
995 msgstr "MIME parser"
996
997 #: src/common/plugin.c:68
998 msgid "folders"
999 msgstr "složky"
1000
1001 #: src/common/plugin.c:69
1002 msgid "filtering"
1003 msgstr "filtr"
1004
1005 #: src/common/plugin.c:70
1006 msgid "a privacy interface"
1007 msgstr "zabezpečení"
1008
1009 #: src/common/plugin.c:71
1010 msgid "a notifier"
1011 msgstr "oznamování"
1012
1013 #: src/common/plugin.c:72
1014 msgid "an utility"
1015 msgstr "utilita"
1016
1017 #: src/common/plugin.c:73
1018 msgid "things"
1019 msgstr "věci"
1020
1021 #: src/common/plugin.c:334
1022 #, c-format
1023 msgid ""
1024 "This plugin provides %s (%s), which is already provided by the %s plugin."
1025 msgstr ""
1026 "Tento modul poskytuje možnost %s (%s), která je už obsažena v modulu %s."
1027
1028 #: src/common/plugin.c:436
1029 msgid "Plugin already loaded"
1030 msgstr "Modul byl již načten"
1031
1032 #: src/common/plugin.c:447
1033 msgid "Failed to allocate memory for Plugin"
1034 msgstr "Nepodařilo se vyhradit paměť pro modul"
1035
1036 #: src/common/plugin.c:481
1037 msgid "This module is not licensed under a GPL v3 or later compatible license."
1038 msgstr ""
1039 "Tento modul není licencován dle GPL v3 nebo dle jiné kompatibilní licence."
1040
1041 #: src/common/plugin.c:490
1042 msgid "This module is for Claws Mail GTK1."
1043 msgstr "Tento modul je určen pro Claws Mail GTK1."
1044
1045 #: src/common/plugin.c:772
1046 #, c-format
1047 msgid ""
1048 "Your version of Claws Mail is newer than the version the '%s' plugin was "
1049 "built with."
1050 msgstr ""
1051 "Vaše verze Claws Mail je novější než ta, se kterou byl zkompilován modul %s."
1052
1053 #: src/common/plugin.c:775
1054 msgid ""
1055 "Your version of Claws Mail is newer than the version the plugin was built "
1056 "with."
1057 msgstr ""
1058 "Vaše verze Claws Mail je novější než ta, se kterou byl zkompilován tento "
1059 "modul."
1060
1061 #: src/common/plugin.c:784
1062 #, c-format
1063 msgid "Your version of Claws Mail is too old for the '%s' plugin."
1064 msgstr "Vaše verze Claws Mail je příliš stará na použití s modulem %s."
1065
1066 #: src/common/plugin.c:786
1067 msgid "Your version of Claws Mail is too old for the plugin."
1068 msgstr "Vaše verze Claws Mail je příliš stará na použití s tímto modulem."
1069
1070 #: src/common/session.c:175 src/imap.c:1145
1071 msgid "SSL handshake failed\n"
1072 msgstr "Inicializace SSL spojení selhala\n"
1073
1074 #: src/common/smtp.c:180
1075 msgid "No SMTP AUTH method available\n"
1076 msgstr "SMTP AUTH je nedostupná\n"
1077
1078 #: src/common/smtp.c:183
1079 msgid "Selected SMTP AUTH method not available\n"
1080 msgstr "Vybraná SMTP AUTH je nedostupná\n"
1081
1082 #: src/common/smtp.c:525 src/common/smtp.c:575
1083 msgid "bad SMTP response\n"
1084 msgstr "špatná SMTP odpověď\n"
1085
1086 #: src/common/smtp.c:546 src/common/smtp.c:564 src/common/smtp.c:683
1087 msgid "error occurred on SMTP session\n"
1088 msgstr "nastala chyba v SMTP relaci\n"
1089
1090 #: src/common/smtp.c:555 src/pop.c:895
1091 msgid "error occurred on authentication\n"
1092 msgstr "nastala chyba v autentizaci\n"
1093
1094 #: src/common/smtp.c:610
1095 #, c-format
1096 msgid "Message is too big (Maximum size is %s)\n"
1097 msgstr "Zpráva je příliš velká (maximální velikost je %s)\n"
1098
1099 #: src/common/smtp.c:642 src/pop.c:888
1100 msgid "couldn't start TLS session\n"
1101 msgstr "nelze spustit TLS relaci\n"
1102
1103 #: src/common/socket.c:573
1104 msgid "Socket IO timeout.\n"
1105 msgstr "Časový limit pro V/V operace se socketem.\n"
1106
1107 #: src/common/socket.c:602
1108 msgid "Connection timed out.\n"
1109 msgstr "Časový limit připojení vypršel.\n"
1110
1111 #: src/common/socket.c:630
1112 #, c-format
1113 msgid "%s: host lookup timed out.\n"
1114 msgstr "%s: časový limit pro hledání hostitele vypršel.\n"
1115
1116 #: src/common/socket.c:643
1117 #, c-format
1118 msgid "%s: unknown host.\n"
1119 msgstr "%s: neznámý hostitel.\n"
1120
1121 #: src/common/socket.c:831
1122 #, c-format
1123 msgid "%s:%d: connection failed (%s).\n"
1124 msgstr "%s:%d: spojení selhalo (%s).\n"
1125
1126 #: src/common/socket.c:1071
1127 #, c-format
1128 msgid "%s:%d: unknown host.\n"
1129 msgstr "%s:%d: neznámé hostitel.\n"
1130
1131 #: src/common/socket.c:1166
1132 #, c-format
1133 msgid "%s:%s: host lookup failed (%s).\n"
1134 msgstr "%s:%s: hledání hostitele selhalo (%s).\n"
1135
1136 #: src/common/socket.c:1513
1137 #, c-format
1138 msgid "write on fd%d: %s\n"
1139 msgstr "zápis do fd%d: %s\n"
1140
1141 #: src/common/ssl_certificate.c:277
1142 #, c-format
1143 msgid "Cannot stat P12 certificate file (%s)\n"
1144 msgstr "Nepodařilo se zpracovat soubor P12 certifikátu (%s)\n"
1145
1146 #: src/common/ssl_certificate.c:285
1147 #, c-format
1148 msgid "Cannot read P12 certificate file (%s)\n"
1149 msgstr "Nepodařilo se přečíst soubor P12 certifikátu (%s)\n"
1150
1151 #: src/common/ssl_certificate.c:294
1152 #, c-format
1153 msgid "Cannot import P12 certificate file (%s)\n"
1154 msgstr "Nepodařilo se naimportovat soubor P12 certifikátu (%s)\n"
1155
1156 #: src/common/ssl_certificate.c:535
1157 msgid "Uncheckable"
1158 msgstr "Nezkontrolovatelný"
1159
1160 #: src/common/ssl_certificate.c:539
1161 msgid "Self-signed certificate"
1162 msgstr "Certifikát podepsaný vlastníkem (Self-signed)"
1163
1164 #: src/common/ssl_certificate.c:542
1165 msgid "Revoked certificate"
1166 msgstr "Odvolaný certifikát"
1167
1168 #: src/common/ssl_certificate.c:544
1169 msgid "No certificate issuer found"
1170 msgstr "Nenalezen vydavatel certifikátu"
1171
1172 #: src/common/ssl_certificate.c:546
1173 msgid "Certificate issuer is not a CA"
1174 msgstr "Vydavatel certifikátu není Certifikační Autoritou."
1175
1176 #: src/common/ssl_certificate.c:663
1177 #, c-format
1178 msgid "Cannot open certificate file %s: %s\n"
1179 msgstr "Nepodařilo se otevřít soubor certifikátu %s: %s\n"
1180
1181 #: src/common/ssl_certificate.c:667
1182 #, c-format
1183 msgid "Certificate file %s missing (%s)\n"
1184 msgstr "Certifikát %s chybí (%s)\n"
1185
1186 #: src/common/ssl_certificate.c:686
1187 #, c-format
1188 msgid "Cannot open key file %s (%s)\n"
1189 msgstr "Nepodařilo se otevřít soubor klíče %s (%s)\n"
1190
1191 #: src/common/ssl_certificate.c:690
1192 #, c-format
1193 msgid "Key file %s missing (%s)\n"
1194 msgstr "Soubor klíče %s chybí (%s)\n"
1195
1196 #: src/common/ssl_certificate.c:838
1197 #, c-format
1198 msgid "Failed to read P12 certificate file %s\n"
1199 msgstr "Nepodařilo se načíst soubor P12 certifikátu %s\n"
1200
1201 #: src/common/ssl_certificate.c:841
1202 #, c-format
1203 msgid "Cannot open P12 certificate file %s (%s)\n"
1204 msgstr "Nepodařilo se otevřít soubor P12 certifikátu %s (%s)\n"
1205
1206 #: src/common/ssl_certificate.c:845
1207 #, c-format
1208 msgid "P12 Certificate file %s missing (%s)\n"
1209 msgstr "P12 Certifikát %s chybí (%s)\n"
1210
1211 #: src/common/ssl_certificate.c:870 src/gtk/sslcertwindow.c:85
1212 #: src/gtk/sslcertwindow.c:92 src/gtk/sslcertwindow.c:107
1213 #: src/gtk/sslcertwindow.c:112 src/gtk/sslcertwindow.c:119
1214 #: src/gtk/sslcertwindow.c:134
1215 msgid "<not in certificate>"
1216 msgstr "<not in certificate>"
1217
1218 #: src/common/string_match.c:83
1219 msgid "(Subject cleared by RegExp)"
1220 msgstr "(Předmět odstraněn reg. výrazem)"
1221
1222 #: src/common/utils.c:362
1223 #, c-format
1224 msgid "%dB"
1225 msgstr "%dB"
1226
1227 #: src/common/utils.c:363
1228 #, c-format
1229 msgid "%d.%02dKB"
1230 msgstr "%d.%02dKB"
1231
1232 #: src/common/utils.c:364
1233 #, c-format
1234 msgid "%d.%02dMB"
1235 msgstr "%d.%02dMB"
1236
1237 #: src/common/utils.c:365
1238 #, c-format
1239 msgid "%.2fGB"
1240 msgstr "%.2fGB"
1241
1242 #: src/common/utils.c:4946
1243 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1244 msgid "Sunday"
1245 msgstr "Neděle"
1246
1247 #: src/common/utils.c:4947
1248 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1249 msgid "Monday"
1250 msgstr "Pondělí"
1251
1252 #: src/common/utils.c:4948
1253 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1254 msgid "Tuesday"
1255 msgstr "Úterý"
1256
1257 #: src/common/utils.c:4949
1258 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1259 msgid "Wednesday"
1260 msgstr "Středa"
1261
1262 #: src/common/utils.c:4950
1263 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1264 msgid "Thursday"
1265 msgstr "Čtvrtek"
1266
1267 #: src/common/utils.c:4951
1268 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1269 msgid "Friday"
1270 msgstr "Pátek"
1271
1272 #: src/common/utils.c:4952
1273 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1274 msgid "Saturday"
1275 msgstr "Sobota"
1276
1277 #: src/common/utils.c:4954
1278 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1279 msgid "January"
1280 msgstr "Leden"
1281
1282 #: src/common/utils.c:4955
1283 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1284 msgid "February"
1285 msgstr "Únor"
1286
1287 #: src/common/utils.c:4956
1288 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1289 msgid "March"
1290 msgstr "Březen"
1291
1292 #: src/common/utils.c:4957
1293 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1294 msgid "April"
1295 msgstr "Duben"
1296
1297 #: src/common/utils.c:4958
1298 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1299 msgid "May"
1300 msgstr "Květen"
1301
1302 #: src/common/utils.c:4959
1303 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1304 msgid "June"
1305 msgstr "Červen"
1306
1307 #: src/common/utils.c:4960
1308 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1309 msgid "July"
1310 msgstr "Červenec"
1311
1312 #: src/common/utils.c:4961
1313 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1314 msgid "August"
1315 msgstr "Srpen"
1316
1317 #: src/common/utils.c:4962
1318 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1319 msgid "September"
1320 msgstr "Září"
1321
1322 #: src/common/utils.c:4963
1323 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1324 msgid "October"
1325 msgstr "Říjen"
1326
1327 #: src/common/utils.c:4964
1328 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1329 msgid "November"
1330 msgstr "Listopad"
1331
1332 #: src/common/utils.c:4965
1333 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1334 msgid "December"
1335 msgstr "Prosinec"
1336
1337 #: src/common/utils.c:4967
1338 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1339 msgid "Sun"
1340 msgstr "ne"
1341
1342 #: src/common/utils.c:4968
1343 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1344 msgid "Mon"
1345 msgstr "po"
1346
1347 #: src/common/utils.c:4969
1348 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1349 msgid "Tue"
1350 msgstr "út"
1351
1352 #: src/common/utils.c:4970
1353 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1354 msgid "Wed"
1355 msgstr "st"
1356
1357 #: src/common/utils.c:4971
1358 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1359 msgid "Thu"
1360 msgstr "čt"
1361
1362 #: src/common/utils.c:4972
1363 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1364 msgid "Fri"
1365 msgstr "pá"
1366
1367 #: src/common/utils.c:4973
1368 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1369 msgid "Sat"
1370 msgstr "so"
1371
1372 #: src/common/utils.c:4975
1373 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1374 msgid "Jan"
1375 msgstr "led"
1376
1377 #: src/common/utils.c:4976
1378 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1379 msgid "Feb"
1380 msgstr "úno"
1381
1382 #: src/common/utils.c:4977
1383 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1384 msgid "Mar"
1385 msgstr "bře"
1386
1387 #: src/common/utils.c:4978
1388 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1389 msgid "Apr"
1390 msgstr "dub"
1391
1392 #: src/common/utils.c:4979
1393 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1394 msgid "May"
1395 msgstr "kvě"
1396
1397 #: src/common/utils.c:4980
1398 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1399 msgid "Jun"
1400 msgstr "čen"
1401
1402 #: src/common/utils.c:4981
1403 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1404 msgid "Jul"
1405 msgstr "čvc"
1406
1407 #: src/common/utils.c:4982
1408 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1409 msgid "Aug"
1410 msgstr "srp"
1411
1412 #: src/common/utils.c:4983
1413 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1414 msgid "Sep"
1415 msgstr "zář"
1416
1417 #: src/common/utils.c:4984
1418 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1419 msgid "Oct"
1420 msgstr "říj"
1421
1422 #: src/common/utils.c:4985
1423 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1424 msgid "Nov"
1425 msgstr "lis"
1426
1427 #: src/common/utils.c:4986
1428 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1429 msgid "Dec"
1430 msgstr "pro"
1431
1432 #: src/common/utils.c:4997
1433 msgctxt "For use by strftime (morning)"
1434 msgid "AM"
1435 msgstr "DOP."
1436
1437 #: src/common/utils.c:4998
1438 msgctxt "For use by strftime (afternoon)"
1439 msgid "PM"
1440 msgstr "ODP."
1441
1442 #: src/common/utils.c:4999
1443 msgctxt "For use by strftime (morning, lowercase)"
1444 msgid "am"
1445 msgstr "dop."
1446
1447 #: src/common/utils.c:5000
1448 msgctxt "For use by strftime (afternoon, lowercase)"
1449 msgid "pm"
1450 msgstr "odp."
1451
1452 #: src/common/utils.c:5007
1453 msgctxt "For use by strftime (default date+time format)"
1454 msgid "%a %b %e %H:%M:%S %Y"
1455 msgstr "%a %d.%m.%Y %H:%M"
1456
1457 #: src/common/utils.c:5008
1458 msgctxt "For use by strftime (default date format)"
1459 msgid "%m/%d/%y"
1460 msgstr "%d.%m.%Y"
1461
1462 #: src/common/utils.c:5009
1463 msgctxt "For use by strftime (default time format)"
1464 msgid "%H:%M:%S"
1465 msgstr "%H:%M:%S"
1466
1467 #: src/common/utils.c:5011
1468 msgctxt "For use by strftime (default 12-hour time format)"
1469 msgid "%I:%M:%S %p"
1470 msgstr "%I:%M:%S %p"
1471
1472 #: src/compose.c:567
1473 msgid "_Add..."
1474 msgstr "_Přidat..."
1475
1476 #: src/compose.c:568 src/mh_gtk.c:361 src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:293
1477 #: src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:140
1478 msgid "_Remove"
1479 msgstr "_Odstranit"
1480
1481 #: src/compose.c:570 src/folderview.c:234
1482 msgid "_Properties..."
1483 msgstr "_Vlastnosti..."
1484
1485 #: src/compose.c:577 src/mainwindow.c:506 src/messageview.c:211
1486 msgid "_Message"
1487 msgstr "_Zpráva"
1488
1489 #: src/compose.c:580
1490 msgid "_Spelling"
1491 msgstr "_Pravopis"
1492
1493 #: src/compose.c:582 src/compose.c:649
1494 msgid "_Options"
1495 msgstr "Nastav_ení"
1496
1497 #: src/compose.c:586
1498 msgid "S_end"
1499 msgstr "_Odeslat"
1500
1501 #: src/compose.c:587
1502 msgid "Send _later"
1503 msgstr "Poslat _později"
1504
1505 #: src/compose.c:590
1506 msgid "_Attach file"
1507 msgstr "Připojit _soubor"
1508
1509 #: src/compose.c:591
1510 msgid "_Insert file"
1511 msgstr "_Vložit soubor"
1512
1513 #: src/compose.c:592
1514 msgid "Insert si_gnature"
1515 msgstr "Vložit p_odpis"
1516
1517 #: src/compose.c:593
1518 msgid "_Replace signature"
1519 msgstr "Na_hradit podpis"
1520
1521 #: src/compose.c:597
1522 msgid "_Print"
1523 msgstr "_Tisk"
1524
1525 #: src/compose.c:602
1526 msgid "_Undo"
1527 msgstr "_Zpět"
1528
1529 #: src/compose.c:603
1530 msgid "_Redo"
1531 msgstr "Z_novu"
1532
1533 #: src/compose.c:606
1534 msgid "Cu_t"
1535 msgstr "_Vyjmout"
1536
1537 #: src/compose.c:610
1538 msgid "_Special paste"
1539 msgstr "_Vložit jinak"
1540
1541 #: src/compose.c:611
1542 msgid "As _quotation"
1543 msgstr "Jako _citaci"
1544
1545 #: src/compose.c:612
1546 msgid "_Wrapped"
1547 msgstr "_Zalomené"
1548
1549 #: src/compose.c:613
1550 msgid "_Unwrapped"
1551 msgstr "_Nezalomené"
1552
1553 #: src/compose.c:615 src/mainwindow.c:539
1554 msgid "Select _all"
1555 msgstr "Vybrat vš_e"
1556
1557 #: src/compose.c:617
1558 msgid "A_dvanced"
1559 msgstr "Po_kročilé"
1560
1561 #: src/compose.c:618
1562 msgid "Move a character backward"
1563 msgstr "Přesun o znak zpět"
1564
1565 #: src/compose.c:619
1566 msgid "Move a character forward"
1567 msgstr "Přesun o znak dále"
1568
1569 #: src/compose.c:620
1570 msgid "Move a word backward"
1571 msgstr "Přesun o slovo zpět"
1572
1573 #: src/compose.c:621
1574 msgid "Move a word forward"
1575 msgstr "Přesun o slovo dále"
1576
1577 #: src/compose.c:622
1578 msgid "Move to beginning of line"
1579 msgstr "Přesun na začátek řádku"
1580
1581 #: src/compose.c:623
1582 msgid "Move to end of line"
1583 msgstr "Přesun na konec řádku"
1584
1585 #: src/compose.c:624
1586 msgid "Move to previous line"
1587 msgstr "Přesun na předchozí řádek"
1588
1589 #: src/compose.c:625
1590 msgid "Move to next line"
1591 msgstr "Přesun na další řádek"
1592
1593 #: src/compose.c:626
1594 msgid "Delete a character backward"
1595 msgstr "Smazat znak zpět"
1596
1597 #: src/compose.c:627
1598 msgid "Delete a character forward"
1599 msgstr "Smazat znak vpřed"
1600
1601 #: src/compose.c:628
1602 msgid "Delete a word backward"
1603 msgstr "Smazat slovo zpět"
1604
1605 #: src/compose.c:629
1606 msgid "Delete a word forward"
1607 msgstr "Smazat slovo vpřed"
1608
1609 #: src/compose.c:630
1610 msgid "Delete line"
1611 msgstr "Smazat řádek"
1612
1613 #: src/compose.c:631
1614 msgid "Delete to end of line"
1615 msgstr "Smazat do konce řádku"
1616
1617 #: src/compose.c:634 src/messageview.c:228
1618 msgid "_Find"
1619 msgstr "_Najít"
1620
1621 #: src/compose.c:637
1622 msgid "_Wrap current paragraph"
1623 msgstr "_Zalomit aktuální odstavec"
1624
1625 #: src/compose.c:638
1626 msgid "Wrap all long _lines"
1627 msgstr "Zalomit všechny _dlouhé řádky"
1628
1629 #: src/compose.c:640
1630 msgid "Edit with e_xternal editor"
1631 msgstr "Upravit e_xterním editorem"
1632
1633 #: src/compose.c:643
1634 msgid "_Check all or check selection"
1635 msgstr "_Zkontrolovat vše nebo výběr"
1636
1637 #: src/compose.c:644
1638 msgid "_Highlight all misspelled words"
1639 msgstr "Z_výraznit nesprávná slova"
1640
1641 #: src/compose.c:645
1642 msgid "Check _backwards misspelled word"
1643 msgstr "Přejít na _předchozí chybu"
1644
1645 #: src/compose.c:646
1646 msgid "_Forward to next misspelled word"
1647 msgstr "Přejít na _následující chybu"
1648
1649 #: src/compose.c:654
1650 msgid "Reply _mode"
1651 msgstr "_Mód odpovědi"
1652
1653 #: src/compose.c:656
1654 msgid "Privacy _System"
1655 msgstr "Systém _zabezpečení"
1656
1657 #: src/compose.c:661
1658 msgid "_Priority"
1659 msgstr "_Priorita"
1660
1661 #: src/compose.c:663 src/mainwindow.c:603 src/messageview.c:264
1662 msgid "Character _encoding"
1663 msgstr "_Kódování znaků"
1664
1665 #: src/compose.c:668 src/mainwindow.c:608 src/messageview.c:269
1666 msgid "Western European"
1667 msgstr "Západní Evropa"
1668
1669 #: src/compose.c:669 src/mainwindow.c:609 src/messageview.c:270
1670 msgid "Baltic"
1671 msgstr "Baltské"
1672
1673 #: src/compose.c:670 src/mainwindow.c:610 src/messageview.c:271
1674 msgid "Hebrew"
1675 msgstr "Hebrejština"
1676
1677 #: src/compose.c:671 src/mainwindow.c:611 src/messageview.c:272
1678 msgid "Arabic"
1679 msgstr "Arabština"
1680
1681 #: src/compose.c:672 src/mainwindow.c:612 src/messageview.c:273
1682 msgid "Cyrillic"
1683 msgstr "Azbuka"
1684
1685 #: src/compose.c:673 src/mainwindow.c:613 src/messageview.c:274
1686 msgid "Japanese"
1687 msgstr "Japonština"
1688
1689 #: src/compose.c:674 src/mainwindow.c:614 src/messageview.c:275
1690 msgid "Chinese"
1691 msgstr "Čínština"
1692
1693 #: src/compose.c:675 src/mainwindow.c:615 src/messageview.c:276
1694 msgid "Korean"
1695 msgstr "Korejština"
1696
1697 #: src/compose.c:676 src/mainwindow.c:616 src/messageview.c:277
1698 msgid "Thai"
1699 msgstr "Thajština"
1700
1701 #: src/compose.c:679 src/mainwindow.c:723 src/messageview.c:313
1702 msgid "_Address book"
1703 msgstr "_Kniha adres"
1704
1705 #: src/compose.c:681
1706 msgid "_Template"
1707 msgstr "Ša_blona"
1708
1709 #: src/compose.c:683 src/mainwindow.c:751 src/messageview.c:334
1710 msgid "Actio_ns"
1711 msgstr "Ak_ce"
1712
1713 #: src/compose.c:692
1714 msgid "Aut_o wrapping"
1715 msgstr "Aut_omatické zalamování"
1716
1717 #: src/compose.c:693
1718 msgid "Auto _indent"
1719 msgstr "Automatické _odsazení"
1720
1721 #: src/compose.c:694
1722 msgid "Si_gn"
1723 msgstr "Po_depsat"
1724
1725 #: src/compose.c:695
1726 msgid "_Encrypt"
1727 msgstr "Ši_frovat"
1728
1729 #: src/compose.c:696
1730 msgid "_Request Return Receipt"
1731 msgstr "_Vyžadovat potvrzení o doručení"
1732
1733 #: src/compose.c:697
1734 msgid "Remo_ve references"
1735 msgstr "Odstranit reference"
1736
1737 #: src/compose.c:698
1738 msgid "Show _ruler"
1739 msgstr "Zobrazit _pravítko"
1740
1741 #: src/compose.c:703 src/compose.c:713
1742 msgid "_Normal"
1743 msgstr "_Normální"
1744
1745 #: src/compose.c:704 src/mainwindow.c:657 src/messageview.c:302
1746 msgid "_All"
1747 msgstr "_Všem"
1748
1749 #: src/compose.c:705 src/mainwindow.c:658 src/messageview.c:303
1750 msgid "_Sender"
1751 msgstr "_Odesílateli"
1752
1753 #: src/compose.c:706
1754 msgid "_Mailing-list"
1755 msgstr "Kon_ference"
1756
1757 #: src/compose.c:711
1758 msgid "_Highest"
1759 msgstr "_Nejvyšší"
1760
1761 #: src/compose.c:712
1762 msgid "Hi_gh"
1763 msgstr "Vy_soká"
1764
1765 #: src/compose.c:714
1766 msgid "Lo_w"
1767 msgstr "Ní_zká"
1768
1769 #: src/compose.c:715
1770 msgid "_Lowest"
1771 msgstr "Ne_jnižsí"
1772
1773 #: src/compose.c:720 src/mainwindow.c:865 src/messageview.c:351
1774 msgid "_Automatic"
1775 msgstr "_Automaticky"
1776
1777 #: src/compose.c:721 src/mainwindow.c:866 src/messageview.c:352
1778 msgid "7bit ASCII (US-ASC_II)"
1779 msgstr "7bitové ASCII (US-ASC_II)"
1780
1781 #: src/compose.c:722 src/mainwindow.c:867 src/messageview.c:353
1782 msgid "Unicode (_UTF-8)"
1783 msgstr "Unicode (_UTF-8)"
1784
1785 #: src/compose.c:726 src/mainwindow.c:871 src/messageview.c:357
1786 msgid "Central European (ISO-8859-_2)"
1787 msgstr "Střední Evropa (ISO-8859-_2)"
1788
1789 #: src/compose.c:729 src/mainwindow.c:874 src/messageview.c:360
1790 msgid "Greek (ISO-8859-_7)"
1791 msgstr "Řečtina (ISO-8859-_7)"
1792
1793 #: src/compose.c:734 src/mainwindow.c:879 src/messageview.c:365
1794 msgid "Turkish (ISO-8859-_9)"
1795 msgstr "Turečtina (ISO-8859-_9)"
1796
1797 #: src/compose.c:1062
1798 msgid "New message From format error."
1799 msgstr "Chyba ve formátu pole Od nové zprávy."
1800
1801 #: src/compose.c:1154
1802 msgid "New message subject format error."
1803 msgstr "Chyba v předmětu šablony nové zprávy."
1804
1805 #: src/compose.c:1185 src/quote_fmt.c:563
1806 #, c-format
1807 msgid "The body of the \"New message\" template has an error at line %d."
1808 msgstr "Chyba v těle šablony \"Napsat\" na řádku %d."
1809
1810 #: src/compose.c:1439
1811 msgid "Unable to reply. The original email probably doesn't exist."
1812 msgstr "Není možno odpovědět. Originální email pravděpodobně neexistuje."
1813
1814 #: src/compose.c:1622 src/quote_fmt.c:580
1815 msgid ""
1816 "The \"From\" field of the \"Reply\" template contains an invalid email "
1817 "address."
1818 msgstr ""
1819 "Pole \"Od\" v šabloně \"Odpovědět\" obsahuje neplatnou emailovou adresu."
1820
1821 #: src/compose.c:1670 src/quote_fmt.c:583
1822 #, c-format
1823 msgid "The body of the \"Reply\" template has an error at line %d."
1824 msgstr "Chyba v těle šablony \"Odpovědět\" na řádku %d."
1825
1826 #: src/compose.c:1806 src/compose.c:1998 src/quote_fmt.c:600
1827 msgid ""
1828 "The \"From\" field of the \"Forward\" template contains an invalid email "
1829 "address."
1830 msgstr "Pole \"Od\" v šabloně \"Předat\" obsahuje neplatnou emailovou adresu."
1831
1832 #: src/compose.c:1866 src/quote_fmt.c:603
1833 #, c-format
1834 msgid "The body of the \"Forward\" template has an error at line %d."
1835 msgstr "Chyba v těle šablony \"Předat\" na řádku %d."
1836
1837 #: src/compose.c:2040
1838 msgid "Fw: multiple emails"
1839 msgstr "Fw: vice zprav"
1840
1841 #: src/compose.c:2482
1842 #, c-format
1843 msgid "The body of the \"Redirect\" template has an error at line %d."
1844 msgstr "Chyba v těle šablony \"Přesměrovat\" na řádku %d."
1845
1846 #: src/compose.c:2549 src/gtk/headers.h:13
1847 msgid "Cc:"
1848 msgstr "Kopie:"
1849
1850 #: src/compose.c:2552 src/gtk/headers.h:14
1851 msgid "Bcc:"
1852 msgstr "Skrytá kopie:"
1853
1854 #: src/compose.c:2555 src/gtk/headers.h:11
1855 msgid "Reply-To:"
1856 msgstr "Odpovědět komu:"
1857
1858 #: src/compose.c:2558 src/compose.c:4854 src/compose.c:4856
1859 #: src/gtk/headers.h:32
1860 msgid "Newsgroups:"
1861 msgstr "Diskusní skupiny:"
1862
1863 #: src/compose.c:2561 src/gtk/headers.h:33
1864 msgid "Followup-To:"
1865 msgstr "Pokračování:"
1866
1867 #: src/compose.c:2564 src/gtk/headers.h:16
1868 msgid "In-Reply-To:"
1869 msgstr "V odpovědi komu:"
1870
1871 #: src/compose.c:2568 src/compose.c:4851 src/compose.c:4859
1872 #: src/gtk/headers.h:12 src/summary_search.c:445
1873 msgid "To:"
1874 msgstr "Komu:"
1875
1876 #: src/compose.c:2774
1877 msgid "Couldn't attach a file (charset conversion failed)."
1878 msgstr "Nepodařilo se připojit soubor (konverze znakové sady se nezdařila)."
1879
1880 #: src/compose.c:2780
1881 #, c-format
1882 msgid ""
1883 "The following file has been attached: \n"
1884 "%s"
1885 msgid_plural ""
1886 "The following files have been attached: \n"
1887 "%s"
1888 msgstr[0] ""
1889 "Následující soubor byl připojen: \n"
1890 "%s"
1891 msgstr[1] ""
1892 "Následující soubory byly připojeny: \n"
1893 "%s"
1894 msgstr[2] ""
1895 "Následující soubory byly připojeny: \n"
1896 "%s"
1897
1898 #: src/compose.c:3053
1899 msgid "The \"Quotation mark\" of the template is invalid."
1900 msgstr "\"Značka pro citaci\" v šabloně je neplatná."
1901
1902 #: src/compose.c:3542
1903 #, c-format
1904 msgid "Could not get size of file '%s'."
1905 msgstr "Nemohu získat velikost souboru '%s'."
1906
1907 #: src/compose.c:3553
1908 #, c-format
1909 msgid ""
1910 "You are about to insert a file of %s in the message body. Are you sure you "
1911 "want to do that?"
1912 msgstr "Chystáte se vložit soubor %s do těla zprávy. Jste si tím jistý?"
1913
1914 #: src/compose.c:3556
1915 msgid "Are you sure?"
1916 msgstr "Jste si jistý?"
1917
1918 #: src/compose.c:3557 src/compose.c:11027
1919 msgid "+_Insert"
1920 msgstr "+_Vložit"
1921
1922 #: src/compose.c:3672
1923 #, c-format
1924 msgid "File %s is empty."
1925 msgstr "Soubor %s je prázdný."
1926
1927 #: src/compose.c:3676
1928 #, c-format
1929 msgid "Can't read %s."
1930 msgstr "Nemohu načíst %s."
1931
1932 #: src/compose.c:3703
1933 #, c-format
1934 msgid "Message: %s"
1935 msgstr "Zpráva: %s"
1936
1937 #: src/compose.c:4691 src/plugins/python/composewindowtype.c:432
1938 msgid " [Edited]"
1939 msgstr " [Upraveno]"
1940
1941 #: src/compose.c:4698 src/plugins/python/composewindowtype.c:435
1942 #, c-format
1943 msgid "%s - Compose message%s"
1944 msgstr "%s - Psaní zprávy%s"
1945
1946 #: src/compose.c:4701 src/plugins/python/composewindowtype.c:438
1947 #, c-format
1948 msgid "[no subject] - Compose message%s"
1949 msgstr "[žádný předmět] - Psaní zprávy%s"
1950
1951 #: src/compose.c:4703 src/plugins/python/composewindowtype.c:426
1952 msgid "Compose message"
1953 msgstr "Napsat zprávu"
1954
1955 #: src/compose.c:4730 src/messageview.c:887
1956 msgid ""
1957 "Account for sending mail is not specified.\n"
1958 "Please select a mail account before sending."
1959 msgstr ""
1960 "Není zadán účet pro odesílání mailů.\n"
1961 "Před odesláním vyberte prosím nějaký účet."
1962
1963 #: src/compose.c:4950 src/compose.c:4982 src/compose.c:5024
1964 #: src/plugins/attachwarner/attachwarner.c:219 src/prefs_account.c:3237
1965 #: src/toolbar.c:405 src/toolbar.c:423
1966 msgid "Send"
1967 msgstr "Odeslat"
1968
1969 #: src/compose.c:4951
1970 msgid "The only recipient is the default CC address. Send anyway?"
1971 msgstr ""
1972 "Jediný adresát je výchozí příjemce kopií (viz nastavení účtu). Opravdu "
1973 "odeslat?"
1974
1975 #: src/compose.c:4952 src/compose.c:4984 src/compose.c:5017 src/compose.c:5538
1976 #: src/plugins/attachwarner/attachwarner.c:211
1977 msgid "+_Send"
1978 msgstr "+_Odeslat"
1979
1980 #: src/compose.c:4983
1981 msgid "The only recipient is the default BCC address. Send anyway?"
1982 msgstr ""
1983 "Jediný adresát je výchozí příjemce skrytých kopií (viz nastavení účtu). "
1984 "Opravdu odeslat?"
1985
1986 #: src/compose.c:5000
1987 msgid "Recipient is not specified."
1988 msgstr "Není uveden příjemce."
1989
1990 #: src/compose.c:5019 src/plugins/attachwarner/attachwarner.c:213
1991 msgid "+_Queue"
1992 msgstr "+_Fronta"
1993
1994 #: src/compose.c:5020
1995 #, c-format
1996 msgid "Subject is empty. %s"
1997 msgstr "Předmět je prázdný.  %s"
1998
1999 #: src/compose.c:5021
2000 msgid "Send it anyway?"
2001 msgstr "Přesto odeslat?"
2002
2003 #: src/compose.c:5022
2004 msgid "Queue it anyway?"
2005 msgstr "Opravdu zařadit do fronty?"
2006
2007 #: src/compose.c:5024 src/toolbar.c:424
2008 msgid "Send later"
2009 msgstr "Poslat později"
2010
2011 #: src/compose.c:5077 src/compose.c:9643
2012 msgid ""
2013 "Could not queue message for sending:\n"
2014 "\n"
2015 "Charset conversion failed."
2016 msgstr ""
2017 "Zprávu nelze uložit do fronty pro odeslání:\n"
2018 "\n"
2019 "Konverze znakové sady se nezdařila."
2020
2021 #: src/compose.c:5080 src/compose.c:9646
2022 msgid ""
2023 "Could not queue message for sending:\n"
2024 "\n"
2025 "Couldn't get recipient encryption key."
2026 msgstr ""
2027 "Zprávu nelze uložit do fronty pro odeslání:\n"
2028 "\n"
2029 "Nepodařilo se získat šifrovací klíč příjemce."
2030
2031 #: src/compose.c:5086 src/compose.c:9640
2032 #, c-format
2033 msgid ""
2034 "Could not queue message for sending:\n"
2035 "\n"
2036 "Signature failed: %s"
2037 msgstr ""
2038 "Zprávu nelze uložit do fronty pro odeslání\n"
2039 "\n"
2040 "Podepisování se nezdařilo: %s"
2041
2042 #: src/compose.c:5089
2043 #, c-format
2044 msgid ""
2045 "Could not queue message for sending:\n"
2046 "\n"
2047 "%s."
2048 msgstr ""
2049 "Zprávu nelze uložit do fronty pro odeslání:\n"
2050 "\n"
2051 "%s."
2052
2053 #: src/compose.c:5091
2054 msgid "Could not queue message for sending."
2055 msgstr "Zprávu nelze uložit do fronty pro odeslání."
2056
2057 #: src/compose.c:5106 src/compose.c:5166
2058 msgid ""
2059 "The message was queued but could not be sent.\n"
2060 "Use \"Send queued messages\" from the main window to retry."
2061 msgstr ""
2062 "Zpráva byla uložena do fronty ale nemohla být odeslána.\n"
2063 "Použijte nabídku \"Odeslat pozdržené zprávy \" z hlavního okna."
2064
2065 #: src/compose.c:5162
2066 #, c-format
2067 msgid ""
2068 "%s\n"
2069 "Use \"Send queued messages\" from the main window to retry."
2070 msgstr ""
2071 "%s\n"
2072 "Použijte nabídku \"Odeslat pozdržené zprávy \" z hlavního okna."
2073
2074 #: src/compose.c:5535
2075 #, c-format
2076 msgid ""
2077 "Can't convert the character encoding of the message \n"
2078 "to the specified %s charset.\n"
2079 "Send it as %s?"
2080 msgstr ""
2081 "Nelze převést kódování znaků zprávy \n"
2082 "na %s.\n"
2083 "Odeslat v kódování %s?"
2084
2085 #: src/compose.c:5593
2086 #, c-format
2087 msgid ""
2088 "Line %d exceeds the line length limit (998 bytes).\n"
2089 "The contents of the message might be broken on the way to the delivery.\n"
2090 "\n"
2091 "Send it anyway?"
2092 msgstr ""
2093 "Řádek %d překračuje limit délky řádku (998 bajtů). \n"
2094 "Obsah zprávy může být poškozen po cestě k adresátovi.\n"
2095 "\n"
2096 "\n"
2097 "Přesto odeslat?"
2098
2099 #: src/compose.c:5774
2100 msgid "Encryption warning"
2101 msgstr "Varování šifrování"
2102
2103 #: src/compose.c:5775
2104 msgid "+C_ontinue"
2105 msgstr "+_Pokračovat"
2106
2107 #: src/compose.c:5824
2108 msgid "No account for sending mails available!"
2109 msgstr "Není dostupný žádný účet pro odeslání pošty!"
2110
2111 #: src/compose.c:5833
2112 msgid "Selected account isn't NNTP: Posting is impossible."
2113 msgstr "Vybraný účet není NNTP: Odeslání není možné. "
2114
2115 #: src/compose.c:6062
2116 #, c-format
2117 msgid "Attachment %s doesn't exist anymore. Ignore?"
2118 msgstr "Příloha %s už neexistuje. Ignorovat?"
2119
2120 #: src/compose.c:6063 src/mainwindow.c:648 src/toolbar.c:230
2121 #: src/toolbar.c:2182
2122 msgid "Cancel sending"
2123 msgstr "Zrušit posílání"
2124
2125 #: src/compose.c:6063
2126 msgid "Ignore attachment"
2127 msgstr "Ignorovat přílohu"
2128
2129 #: src/compose.c:6102
2130 #, c-format
2131 msgid "Original %s part"
2132 msgstr "Část originálu %s"
2133
2134 #: src/compose.c:6681
2135 msgid "Add to address _book"
2136 msgstr "Přidat do knihy adres"
2137
2138 #: src/compose.c:6837
2139 msgid "Delete entry contents"
2140 msgstr "Smazat obsah pole"
2141
2142 #: src/compose.c:6841 src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:295
2143 msgid "Use <tab> to autocomplete from addressbook"
2144 msgstr "Použijte <tab> pro automatické dokončení podle knihy adres"
2145
2146 #: src/compose.c:7061
2147 msgid "Mime type"
2148 msgstr "MIME typ"
2149
2150 #: src/compose.c:7067 src/mimeview.c:274 src/plugins/pgpcore/select-keys.c:392
2151 #: src/prefs_matcher.c:627 src/prefs_summary_column.c:85 src/summaryview.c:447
2152 msgid "Size"
2153 msgstr "Délka"
2154
2155 #: src/compose.c:7130
2156 msgid "Save Message to "
2157 msgstr "Uložit zprávu do "
2158
2159 #: src/compose.c:7167 src/editjpilot.c:276 src/editldap.c:520
2160 #: src/editvcard.c:192 src/export.c:164 src/import.c:163 src/importmutt.c:239
2161 #: src/importpine.c:238 src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1028
2162 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:188
2163 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:208
2164 #: src/plugins/bsfilter/bsfilter_gtk.c:181
2165 #: src/plugins/clamd/clamav_plugin_gtk.c:296
2166 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:418
2167 msgid "_Browse"
2168 msgstr "P_rocházet"
2169
2170 #: src/compose.c:7643
2171 msgid "Hea_der"
2172 msgstr "_Záhlaví"
2173
2174 #: src/compose.c:7648
2175 msgid "_Attachments"
2176 msgstr "_Přílohy"
2177
2178 #: src/compose.c:7662
2179 msgid "Othe_rs"
2180 msgstr "_Ostatní"
2181
2182 #: src/compose.c:7677 src/gtk/headers.h:18
2183 #: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:704 src/summary_search.c:452
2184 msgid "Subject:"
2185 msgstr "Předmět:"
2186
2187 #: src/compose.c:7891
2188 #, c-format
2189 msgid ""
2190 "Spell checker could not be started.\n"
2191 "%s"
2192 msgstr ""
2193 "Nelze spustit kontrolu pravopisu.\n"
2194 "%s"
2195
2196 #: src/compose.c:8000
2197 #, c-format
2198 msgid "From: <i>%s</i>"
2199 msgstr "Od: <i>%s</i>"
2200
2201 #: src/compose.c:8034
2202 msgid "Account to use for this email"
2203 msgstr "Účet použitý pro tuto zprávu"
2204
2205 #: src/compose.c:8036
2206 msgid "Sender address to be used"
2207 msgstr "Adresa odesílatele musí být uvedena"
2208
2209 #: src/compose.c:8200
2210 #, c-format
2211 msgid ""
2212 "The privacy system '%s' cannot be loaded. You will not be able to sign or "
2213 "encrypt this message."
2214 msgstr ""
2215 "Systém zabezpečení '%s' se nepodařilo načíst. Nebudete moci digitálně "
2216 "podepsat nebo šifrovat zprávu."
2217
2218 #: src/compose.c:8300 src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1082
2219 msgid "_None"
2220 msgstr "Žá_dné"
2221
2222 #: src/compose.c:8401 src/prefs_template.c:753
2223 #, c-format
2224 msgid "The body of the template has an error at line %d."
2225 msgstr "Chyba v těle šablony na řádku %d."
2226
2227 #: src/compose.c:8517
2228 msgid "Template From format error."
2229 msgstr "Chyba v poli 'Od' šablony."
2230
2231 #: src/compose.c:8535
2232 msgid "Template To format error."
2233 msgstr "Chyba v poli 'Komu' šablony."
2234
2235 #: src/compose.c:8553
2236 msgid "Template Cc format error."
2237 msgstr "Chyba v poli 'Kopie' šablony."
2238
2239 #: src/compose.c:8571
2240 msgid "Template Bcc format error."
2241 msgstr "Chyba v poli 'Skrytá kopie' šablony."
2242
2243 #: src/compose.c:8590
2244 msgid "Template subject format error."
2245 msgstr "Chyba v poli 'Předmět' šablony."
2246
2247 #: src/compose.c:8854
2248 msgid "Invalid MIME type."
2249 msgstr "Neplatný MIME typ."
2250
2251 #: src/compose.c:8869
2252 msgid "File doesn't exist or is empty."
2253 msgstr "Soubor neexistuje nebo je prázdný."
2254
2255 #: src/compose.c:8943
2256 msgid "Properties"
2257 msgstr "Vlastnosti"
2258
2259 #: src/compose.c:8960
2260 msgid "MIME type"
2261 msgstr "MIME typ"
2262
2263 #: src/compose.c:9001
2264 msgid "Encoding"
2265 msgstr "Kódování"
2266
2267 #: src/compose.c:9021
2268 msgid "Path"
2269 msgstr "Cesta k souboru"
2270
2271 #: src/compose.c:9022
2272 msgid "File name"
2273 msgstr "Název souboru"
2274
2275 #: src/compose.c:9214
2276 #, c-format
2277 msgid ""
2278 "The external editor is still working.\n"
2279 "Force terminating the process?\n"
2280 "process group id: %d"
2281 msgstr ""
2282 "Externí editor stále pracuje.\n"
2283 "Mám přerušit proces?\n"
2284 "číslo procesu: %d"
2285
2286 #: src/compose.c:9609 src/messageview.c:1094
2287 msgid "Claws Mail needs network access in order to send this email."
2288 msgstr "Claws Mail potřebuje přístup k síti, aby mohl odeslat tuto zprávu."
2289
2290 #: src/compose.c:9635
2291 msgid "Could not queue message."
2292 msgstr "Zprávu nelze uložit do fronty pro odeslání."
2293
2294 #: src/compose.c:9637
2295 #, c-format
2296 msgid ""
2297 "Could not queue message:\n"
2298 "\n"
2299 "%s."
2300 msgstr ""
2301 "Zprávu nelze uložit do fronty pro odeslání:\n"
2302 "\n"
2303 "%s."
2304
2305 #: src/compose.c:9805
2306 msgid "Could not save draft."
2307 msgstr "Nelze uložit koncept."
2308
2309 #: src/compose.c:9809
2310 msgid "Could not save draft"
2311 msgstr "Nelze uložit koncept"
2312
2313 #: src/compose.c:9810
2314 msgid ""
2315 "Could not save draft.\n"
2316 "Do you want to cancel exit or discard this email?"
2317 msgstr ""
2318 "Nemohu uložit koncept.\n"
2319 "Chcete zrušit ukončení nebo zahodit tuto zprávu?"
2320
2321 #: src/compose.c:9812
2322 msgid "_Cancel exit"
2323 msgstr "_Zrušit ukončení"
2324
2325 #: src/compose.c:9812
2326 msgid "_Discard email"
2327 msgstr "_Zahodit zprávu"
2328
2329 #: src/compose.c:9972 src/compose.c:9986
2330 msgid "Select file"
2331 msgstr "Výběr souboru"
2332
2333 #: src/compose.c:10000
2334 #, c-format
2335 msgid "File '%s' could not be read."
2336 msgstr "Soubor '%s' nelze číst."
2337
2338 #: src/compose.c:10002
2339 #, c-format
2340 msgid ""
2341 "File '%s' contained invalid characters\n"
2342 "for the current encoding, insertion may be incorrect."
2343 msgstr ""
2344 "Soubor '%s' obsahuje neplatné znaky\n"
2345 "pro nastavené kódování, vložení může obsahovat chyby."
2346
2347 #: src/compose.c:10081
2348 msgid "Discard message"
2349 msgstr "Zrušit zprávu"
2350
2351 #: src/compose.c:10082
2352 msgid "This message has been modified. Discard it?"
2353 msgstr "Zpráva byla modifikována. Chcete ji zahodit?"
2354
2355 #: src/compose.c:10083
2356 msgid "_Discard"
2357 msgstr "_Zahodit"
2358
2359 #: src/compose.c:10083
2360 msgid "_Save to Drafts"
2361 msgstr "Uložit jako _koncept"
2362
2363 #: src/compose.c:10085
2364 msgid "Save changes"
2365 msgstr "Uložit změny"
2366
2367 #: src/compose.c:10086
2368 msgid "This message has been modified. Save the latest changes?"
2369 msgstr "Zpráva byla modifikována. Chcete uložit poslední změny?"
2370
2371 #: src/compose.c:10087
2372 msgid "_Don't save"
2373 msgstr "_Neukládat"
2374
2375 #: src/compose.c:10087
2376 msgid "+_Save to Drafts"
2377 msgstr "+Uložit jako _koncept"
2378
2379 #: src/compose.c:10157
2380 #, c-format
2381 msgid "Do you want to apply the template '%s'?"
2382 msgstr "Chcete použít šablonu '%s' ?"
2383
2384 #: src/compose.c:10159
2385 msgid "Apply template"
2386 msgstr "Použít šablonu"
2387
2388 #: src/compose.c:10160 src/prefs_actions.c:329
2389 #: src/prefs_filtering_action.c:610 src/prefs_filtering.c:477
2390 #: src/prefs_matcher.c:772 src/prefs_template.c:309 src/prefs_toolbar.c:1050
2391 msgid "_Replace"
2392 msgstr "_Nahradit"
2393
2394 #: src/compose.c:10160
2395 msgid "_Insert"
2396 msgstr "_Vložit"
2397
2398 #: src/compose.c:11024
2399 msgid "Insert or attach?"
2400 msgstr "Vložit nebo připojit?"
2401
2402 #: src/compose.c:11025
2403 msgid ""
2404 "Do you want to insert the contents of the file(s) into the message body, or "
2405 "attach it to the email?"
2406 msgstr ""
2407 "Chcete obsah souboru(ů) vložit do textu zprávy nebo soubor(y) připojit ke "
2408 "zprávě jako přílohu?"
2409
2410 #: src/compose.c:11027
2411 msgid "_Attach"
2412 msgstr "_Přiložit"
2413
2414 #: src/compose.c:11243
2415 #, c-format
2416 msgid "Quote format error at line %d."
2417 msgstr "Chyba formátu citace na řádku %d."
2418
2419 #: src/compose.c:11527
2420 #, c-format
2421 msgid ""
2422 "You are about to reply to %d messages. Opening the windows could take some "
2423 "time. Do you want to continue?"
2424 msgstr ""
2425 "Chystáte se odpovědět na %d zpráv. Otevírání oken může chvíli trvat. Chcete "
2426 "pokračovat?"
2427
2428 #: src/crash.c:141
2429 #, c-format
2430 msgid "Claws Mail process (%ld) received signal %ld"
2431 msgstr "Proces Claws Mail (pid %ld) obdržel signál %ld"
2432
2433 #: src/crash.c:187
2434 msgid "Claws Mail has crashed"
2435 msgstr "Claws Mail zhavaroval"
2436
2437 #: src/crash.c:203
2438 #, c-format
2439 msgid ""
2440 "%s.\n"
2441 "Please file a bug report and include the information below."
2442 msgstr ""
2443 "%s.\n"
2444 "Vyplňte prosím hlášení o chybě a vložte níže uvedené informace."
2445
2446 #: src/crash.c:208
2447 msgid "Debug log"
2448 msgstr "Debug log"
2449
2450 #: src/crash.c:252 src/toolbar.c:421
2451 msgid "Close"
2452 msgstr "Zavřít"
2453
2454 #: src/crash.c:257
2455 msgid "Save..."
2456 msgstr "Uložit..."
2457
2458 #: src/crash.c:262
2459 msgid "Create bug report"
2460 msgstr "Vytvořit hlášení o chybě"
2461
2462 #: src/crash.c:312
2463 msgid "Save crash information"
2464 msgstr "Uložit informace o pádu"
2465
2466 #: src/editaddress.c:156 src/editaddress.c:232
2467 msgid "Add New Person"
2468 msgstr "Přidat novou osobu"
2469
2470 #: src/editaddress.c:158
2471 msgid ""
2472 "Adding a new person requires at least one of the\n"
2473 "following values to be set:\n"
2474 " - Display Name\n"
2475 " - First Name\n"
2476 " - Last Name\n"
2477 " - Nickname\n"
2478 " - any email address\n"
2479 " - any additional attribute\n"
2480 "\n"
2481 "Click OK to keep editing this contact.\n"
2482 "Click Cancel to close without saving."
2483 msgstr ""
2484 "Přidání nové osoby vyžaduje vyplněnou nejméně\n"
2485 "jednu z následujících hodnot:\n"
2486 " - Zobrazené jméno\n"
2487 " - Jméno\n"
2488 " - Příjmení\n"
2489 " - Přezdívka\n"
2490 " - nějaká emailová adresa\n"
2491 " - nějaký další atribut\n"
2492 "\n"
2493 "Klikněte na OK pro pokračování editace.\n"
2494 "Klikněte na Zrušit pro uzavření bez uložení."
2495
2496 #: src/editaddress.c:169
2497 msgid ""
2498 "Adding a new person requires at least one of the\n"
2499 "following values to be set:\n"
2500 " - First Name\n"
2501 " - Last Name\n"
2502 " - any email address\n"
2503 " - any additional attribute\n"
2504 "\n"
2505 "Click OK to keep editing this contact.\n"
2506 "Click Cancel to close without saving."
2507 msgstr ""
2508 "Přidání nové osoby vyžaduje vyplněnou nejméně\n"
2509 "jednu z následujících hodnot:\n"
2510 " - Jméno\n"
2511 " - Příjmení\n"
2512 " - nějaká emailová adresa\n"
2513 " - nějaký další atribut\n"
2514 "\n"
2515 "Klikněte na OK pro pokračování editace.\n"
2516 "Klikněte na Zrušit pro uzavření bez uložení."
2517
2518 #: src/editaddress.c:233
2519 msgid "Edit Person Details"
2520 msgstr "Upravit detaily o osobě"
2521
2522 #: src/editaddress.c:411
2523 msgid "An Email address must be supplied."
2524 msgstr "E-mailová adresa musí být uvedena."
2525
2526 #: src/editaddress.c:587
2527 msgid "A Name and Value must be supplied."
2528 msgstr "Musí být zadáno jméno a hodnota."
2529
2530 #: src/editaddress.c:676
2531 msgid "Discard"
2532 msgstr "_Zahodit"
2533
2534 #: src/editaddress.c:677
2535 msgid "Apply"
2536 msgstr "Použít"
2537
2538 #: src/editaddress.c:707 src/editaddress.c:756
2539 msgid "Edit Person Data"
2540 msgstr "Upravit data o osobě"
2541
2542 #: src/editaddress.c:785
2543 msgid "Choose a picture"
2544 msgstr "Vyberte obrázek"
2545
2546 #: src/editaddress.c:804
2547 #, c-format
2548 msgid ""
2549 "Failed to import image: \n"
2550 "%s"
2551 msgstr ""
2552 "Chyba importu obrázku: \n"
2553 "%s"
2554
2555 #: src/editaddress.c:846
2556 msgid "_Set picture"
2557 msgstr "_Nastavit obrázek"
2558
2559 #: src/editaddress.c:847
2560 msgid "_Unset picture"
2561 msgstr "_Zrušit obrázek"
2562
2563 #: src/editaddress.c:905
2564 msgid "Photo"
2565 msgstr "Fotografie"
2566
2567 #: src/editaddress.c:952 src/editaddress.c:954 src/expldifdlg.c:516
2568 #: src/exporthtml.c:761 src/ldif.c:766
2569 msgid "Display Name"
2570 msgstr "Zobrazované jméno"
2571
2572 #: src/editaddress.c:961 src/editaddress.c:965 src/ldif.c:774
2573 msgid "Last Name"
2574 msgstr "Příjmení"
2575
2576 #: src/editaddress.c:962 src/editaddress.c:964 src/ldif.c:770
2577 msgid "First Name"
2578 msgstr "Jméno"
2579
2580 #: src/editaddress.c:968 src/editaddress.c:970
2581 msgid "Nickname"
2582 msgstr "Přezdívka"
2583
2584 #: src/editaddress.c:1054 src/editaddress.c:1122
2585 msgid "Alias"
2586 msgstr "Alias"
2587
2588 #: src/editaddress.c:1264 src/editaddress.c:1333 src/editaddress.c:1353
2589 #: src/prefs_customheader.c:223
2590 msgid "Value"
2591 msgstr "Hodnota"
2592
2593 #: src/editaddress.c:1424
2594 msgid "_User Data"
2595 msgstr "_Osobní data"
2596
2597 #: src/editaddress.c:1425
2598 msgid "_Email Addresses"
2599 msgstr "_E-mailové adresy"
2600
2601 #: src/editaddress.c:1428 src/editaddress.c:1431
2602 msgid "O_ther Attributes"
2603 msgstr "_Další údaje"
2604
2605 #: src/editbook.c:109
2606 msgid "File appears to be OK."
2607 msgstr "Soubor se zdá být v pořádku."
2608
2609 #: src/editbook.c:112
2610 msgid "File does not appear to be a valid address book format."
2611 msgstr "Soubor není ve formátu pro knihu adres."
2612
2613 #: src/editbook.c:115 src/editjpilot.c:191 src/editvcard.c:98
2614 msgid "Could not read file."
2615 msgstr "Nelze načíst soubor."
2616
2617 #: src/editbook.c:149 src/editbook.c:262
2618 msgid "Edit Addressbook"
2619 msgstr "Upravit knihu adres"
2620
2621 #: src/editbook.c:177 src/editjpilot.c:264 src/editvcard.c:180
2622 msgid " Check File "
2623 msgstr " Otestovat soubor "
2624
2625 #: src/editbook.c:182 src/editjpilot.c:269 src/editvcard.c:185
2626 #: src/importmutt.c:232 src/importpine.c:231 src/prefs_account.c:1934
2627 #: src/wizard.c:1183 src/wizard.c:1457
2628 msgid "File"
2629 msgstr "Soubor"
2630
2631 #: src/editbook.c:281
2632 msgid "Add New Addressbook"
2633 msgstr "Přidat novou knihu adres"
2634
2635 #: src/editgroup.c:101
2636 msgid "A Group Name must be supplied."
2637 msgstr "Musí být zadáno jméno skupiny."
2638
2639 #: src/editgroup.c:294
2640 msgid "Edit Group Data"
2641 msgstr "Upravit data o skupině"
2642
2643 #: src/editgroup.c:323 src/exporthtml.c:597
2644 msgid "Group Name"
2645 msgstr "Jméno skupiny"
2646
2647 #: src/editgroup.c:342
2648 msgid "Addresses in Group"
2649 msgstr "Adresy ve skupině"
2650
2651 #: src/editgroup.c:377
2652 msgid "Available Addresses"
2653 msgstr "Dostupné adresy"
2654
2655 #: src/editgroup.c:452
2656 msgid "Move Email Addresses to or from Group with arrow buttons"
2657 msgstr "E-mailové adresy přesuňte do/ze skupiny pomocí tlačítek se šipkami"
2658
2659 #: src/editgroup.c:500
2660 msgid "Edit Group Details"
2661 msgstr "Upravit detaily o skupině"
2662
2663 #: src/editgroup.c:503
2664 msgid "Add New Group"
2665 msgstr "Přidat novou skupinu"
2666
2667 #: src/editgroup.c:553
2668 msgid "Edit folder"
2669 msgstr "Upravit složku"
2670
2671 #: src/editgroup.c:553
2672 msgid "Input the new name of folder:"
2673 msgstr "Zadejte název složky:"
2674
2675 #: src/editgroup.c:556 src/foldersel.c:552 src/imap_gtk.c:195 src/mh_gtk.c:145
2676 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:239 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:89
2677 msgid "New folder"
2678 msgstr "Nová složka"
2679
2680 #: src/editgroup.c:557 src/foldersel.c:553 src/mh_gtk.c:146
2681 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:240 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:90
2682 msgid "Input the name of new folder:"
2683 msgstr "Zadejte název složky:"
2684
2685 #: src/editjpilot.c:188
2686 msgid "File does not appear to be JPilot format."
2687 msgstr "Soubor není ve formátu pro JPilot."
2688
2689 #: src/editjpilot.c:200
2690 msgid "Select JPilot File"
2691 msgstr "Vybrat JPilot soubor"
2692
2693 #: src/editjpilot.c:236 src/editjpilot.c:365
2694 msgid "Edit JPilot Entry"
2695 msgstr "Upravit JPilot soubor"
2696
2697 #: src/editjpilot.c:281
2698 msgid "Additional e-Mail address item(s)"
2699 msgstr "Další položka(y) e-mail adresy"
2700
2701 #: src/editjpilot.c:372
2702 msgid "Add New JPilot Entry"
2703 msgstr "Přidat nový JPilot záznam"
2704
2705 #: src/editldap_basedn.c:138
2706 msgid "Edit LDAP - Select Search Base"
2707 msgstr "Editace LDAP - Vyberte bázi pro hledání"
2708
2709 #: src/editldap_basedn.c:157 src/editldap.c:441
2710 msgid "Hostname"
2711 msgstr "Název počítače"
2712
2713 #: src/editldap_basedn.c:167 src/editldap.c:458
2714 #: src/plugins/clamd/clamav_plugin_gtk.c:386 src/ssl_manager.c:110
2715 msgid "Port"
2716 msgstr "Port"
2717
2718 #: src/editldap_basedn.c:177 src/editldap.c:504
2719 msgid "Search Base"
2720 msgstr "Báze pro hledání"
2721
2722 #: src/editldap_basedn.c:198
2723 msgid "Available Search Base(s)"
2724 msgstr "Dostupná(é) báze pro hledání"
2725
2726 #: src/editldap_basedn.c:288
2727 msgid "Could not read Search Base(s) from server - please set manually"
2728 msgstr "Nelze načíst báze pro hledání ze serveru - zadejte je prosím ručně"
2729
2730 #: src/editldap_basedn.c:292 src/editldap.c:281
2731 msgid "Could not connect to server"
2732 msgstr "Nemohu se spojit se serverem"
2733
2734 #: src/editldap.c:152
2735 msgid "A Name must be supplied."
2736 msgstr "Jméno musí být uvedeno."
2737
2738 #: src/editldap.c:164
2739 msgid "A Hostname must be supplied for the server."
2740 msgstr "Název počítače musí být uveden."
2741
2742 #: src/editldap.c:177
2743 msgid "At least one LDAP search attribute should be supplied."
2744 msgstr "Alespoň jeden atribut musí být uveden."
2745
2746 #: src/editldap.c:278
2747 msgid "Connected successfully to server"
2748 msgstr "Úspěšně připojeno k serveru"
2749
2750 #: src/editldap.c:336 src/editldap.c:976
2751 msgid "Edit LDAP Server"
2752 msgstr "Upravit LDAP server"
2753
2754 #: src/editldap.c:437
2755 msgid "A name that you wish to call the server."
2756 msgstr "Jméno, kterým chcete označit toto LDAP připojení."
2757
2758 #: src/editldap.c:450
2759 msgid ""
2760 "This is the hostname of the server. For example, \"ldap.mydomain.com\" may "
2761 "be appropriate for the \"mydomain.com\" organization. An IP address may also "
2762 "be used. You may specify \"localhost\" if running an LDAP server on the same "
2763 "computer as Claws Mail."
2764 msgstr ""
2765 "Název počítače, na kterém je provozován LDAP server. Například \"ldap."
2766 "mydomain.com\". Může být použita také IP adresa. Pokud server běží na "
2767 "stejném počítači jako Claws Mail, můžete použít \"localhost\"."
2768
2769 #: src/editldap.c:470
2770 msgid "TLS"
2771 msgstr "TLS"
2772
2773 #: src/editldap.c:471 src/prefs_account.c:3310
2774 msgid "SSL"
2775 msgstr "SSL"
2776
2777 #: src/editldap.c:475
2778 msgid ""
2779 "Enable secure connection to the LDAP server via TLS. If connection fails, be "
2780 "sure to check the correct configuration in ldap.conf (TLS_CACERTDIR and "
2781 "TLS_REQCERT fields)."
2782 msgstr ""
2783 "Povoluje zabezpečené připojení k LDAP serveru pomocí TLS. Pokud připojování "
2784 "selže, zkontrolujte nastavení v ldap.conf (volby TLS_CACERTDIR a "
2785 "TLS_REQCERT)."
2786
2787 #: src/editldap.c:479
2788 msgid ""
2789 "Enable secure connection to the LDAP server via SSL. If connection fails, be "
2790 "sure to check the correct configuration in ldap.conf (TLS_CACERTDIR and "
2791 "TLS_REQCERT fields)."
2792 msgstr ""
2793 "Povoluje zabezpečené připojení k LDAP serveru pomocí SSL. Pokud připojování "
2794 "selže, zkontrolujte nastavení v ldap.conf (volby TLS_CACERTDIR a "
2795 "TLS_REQCERT)."
2796
2797 #: src/editldap.c:493
2798 msgid "The port number that the server listens on. Port 389 is the default."
2799 msgstr ""
2800 "Číslo portu, na kterém server naslouchá. Standardní nastavení je port 389."
2801
2802 #: src/editldap.c:496
2803 msgid " Check Server "
2804 msgstr " Otestovat připojení "
2805
2806 #: src/editldap.c:500
2807 msgid "Press this button to test the connection to the server."
2808 msgstr "Stiskem tohoto tlačítka otestujete připojení k serveru."
2809
2810 #: src/editldap.c:513
2811 msgid ""
2812 "This specifies the name of the directory to be searched on the server. "
2813 "Examples include:\n"
2814 "  dc=claws-mail,dc=org\n"
2815 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
2816 "  o=Organization Name,c=Country\n"
2817 msgstr ""
2818 "Označuje adresář, který bude na serveru prohledáván. Příklady:\n"
2819 "  dc=claws-mail,dc=org\n"
2820 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
2821 "  o=Organization Name,c=Country\n"
2822
2823 #: src/editldap.c:524
2824 msgid ""
2825 "Press this button to lookup the name of available directory names on the "
2826 "server."
2827 msgstr ""
2828 "Stiskem tohoto tlačítka vyhledáte názvy adresářů dostupných na serveru."
2829
2830 #: src/editldap.c:580
2831 msgid "Search Attributes"
2832 msgstr "Prohledávané atributy"
2833
2834 #: src/editldap.c:589
2835 msgid ""
2836 "A list of LDAP attribute names that should be searched when attempting to "
2837 "find a name or address."
2838 msgstr ""
2839 "Seznam LDAP atributů, které budou prohledávány při pokusu najít jméno nebo "
2840 "adresu."
2841
2842 #: src/editldap.c:592
2843 msgid " Defaults "
2844 msgstr " Výchozí "
2845
2846 #: src/editldap.c:596
2847 msgid ""
2848 "This resets the attribute names to a default value that should find most "
2849 "names and addresses during a name or address search process."
2850 msgstr ""
2851 "Nastavuje seznam atributů na výchozí hodnotu, která by měla najít nejvíc "
2852 "jmen a adres během vyhledávání."
2853
2854 #: src/editldap.c:602
2855 msgid "Max Query Age (secs)"
2856 msgstr "Maximální stáří dotazu (s)"
2857
2858 #: src/editldap.c:617
2859 msgid ""
2860 "This defines the maximum period of time (in seconds) that an address search "
2861 "result is valid for address completion purposes. Search results are stored "
2862 "in a cache until this period of time has passed and then retired. This will "
2863 "improve the response time when attempting to search for the same name or "
2864 "address on subsequent address completion requests. The cache will be "
2865 "searched in preference to performing a new server search request. The "
2866 "default value of 600 seconds (10 minutes), should be sufficient for most "
2867 "servers. A larger value will reduce the search time for subsequent searches. "
2868 "This is useful for servers that have slow response times at the expense of "
2869 "more memory to cache results."
2870 msgstr ""
2871 "Definuje maximální dobu (v sekundách), po kterou jsou výsledky hledání "
2872 "považovány za použitelné pro automatické dokončování adres. Výsledky hledání "
2873 "jsou ukládány do vyrovnávací paměti, ze které jsou odstraněny po uplynutí "
2874 "této doby. Vyrovnávací paměť je prohledávána před provedením dotazu na "
2875 "serveru, čímž je zkrácena doba nutná pro vyhledávání, pokud se opakovaně "
2876 "hledají stejná jména nebo adresy. Výchozí hodnota 600 sekund (10 minut) by "
2877 "měla být dostatečná pro většinu serverů. Vyšší hodnota redukuje čas strávený "
2878 "prohledáváním serveru při následných dotazech, což je užitečné pro servery s "
2879 "dlouhou reakční dobou, ale je to na úkor většího množství paměti "
2880 "spotřebovaného pro ukládání předchozích výsledků."
2881
2882 #: src/editldap.c:634
2883 msgid "Include server in dynamic search"
2884 msgstr "Zahrnout při automatickém dokončování"
2885
2886 #: src/editldap.c:639
2887 msgid ""
2888 "Check this option to include this server for dynamic searches when using "
2889 "address completion."
2890 msgstr ""
2891 "Při zaškrtnutí bude tento server prohledáván při pokusu o automatické "
2892 "dokončování adres."
2893
2894 #: src/editldap.c:645
2895 msgid "Match names 'containing' search term"
2896 msgstr "Hledat pomocí 'obsahuje'"
2897
2898 #: src/editldap.c:650
2899 msgid ""
2900 "Searches for names and addresses can be performed either using \"begins-with"
2901 "\" or \"contains\" search term. Check this option to perform a \"contains\" "
2902 "search; this type of search usually takes longer to complete. Note that for "
2903 "performance reasons, address completion uses \"begins-with\" for all "
2904 "searches against other address interfaces."
2905 msgstr ""
2906 "Hledání jmen a adres může být provedeno pomocí podmínky \"začíná na\" nebo "
2907 "\"obsahuje\". Při zaškrtnutí této volby bude použita podmínka \"obsahuje\", "
2908 "což většinou znamená delší čas na dokončení dotazu. Pro zajištění dobrého "
2909 "výkonu používá automatické dokončování adres při vyhledávání vždy podmínku "
2910 "\"začíná na\" bez ohledu na toto nastavení."
2911
2912 #: src/editldap.c:703
2913 msgid "Bind DN"
2914 msgstr "Připojovací jméno"
2915
2916 #: src/editldap.c:712
2917 msgid ""
2918 "The LDAP user account name to be used to connect to the server. This is "
2919 "usually only used for protected servers. This name is typically formatted "
2920 "as: \"cn=user,dc=claws-mail,dc=org\". This is usually left empty when "
2921 "performing a search."
2922 msgstr ""
2923 "Uživatelský účet ze serveru LDAP, který bude použit pro připojení. Toto je "
2924 "obvykle nutné pouze pro zabezpečené servery. Jméno je obvykle ve formátu: "
2925 "\"cn=user,dc=claws-mail,dc=org\". Pro prohledávání obvykle není nutno "
2926 "vyplňovat."
2927
2928 #: src/editldap.c:719
2929 msgid "Bind Password"
2930 msgstr "Připojovací heslo"
2931
2932 #: src/editldap.c:729
2933 msgid "The password to be used when connecting as the \"Bind DN\" user."
2934 msgstr ""
2935 "Heslo, které bude použito pro připojení spolu s údajem \"Přihlašovací jméno"
2936 "\"."
2937
2938 #: src/editldap.c:734
2939 msgid "Timeout (secs)"
2940 msgstr "Časový limit (s)"
2941
2942 #: src/editldap.c:748
2943 msgid "The timeout period in seconds."
2944 msgstr "Časový limit v sekundách."
2945
2946 #: src/editldap.c:752
2947 msgid "Maximum Entries"
2948 msgstr "Maximum položek"
2949
2950 #: src/editldap.c:766
2951 msgid ""
2952 "The maximum number of entries that should be returned in the search result."
2953 msgstr "Maximální počet položek, které budou vráceny při prohledávání."
2954
2955 #: src/editldap.c:781 src/prefs_account.c:3201
2956 msgid "Basic"
2957 msgstr "Server"
2958
2959 #: src/editldap.c:782
2960 msgid "Search"
2961 msgstr "Hledání"
2962
2963 #: src/editldap.c:783 src/gtk/quicksearch.c:670
2964 msgid "Extended"
2965 msgstr "Ostatní"
2966
2967 #: src/editldap.c:981
2968 msgid "Add New LDAP Server"
2969 msgstr "Přidat nový LDAP server"
2970
2971 #: src/edittags.c:187 src/prefs_filtering_action.c:1446
2972 msgid "Tag"
2973 msgstr "Značka"
2974
2975 #: src/edittags.c:215
2976 msgid "Delete tag"
2977 msgstr "Odstranit značku"
2978
2979 #: src/edittags.c:216
2980 msgid "Do you really want to delete this tag?"
2981 msgstr "Opravdu chcete odstranit tuto značku?"
2982
2983 #: src/edittags.c:243
2984 msgid "Delete all tags"
2985 msgstr "Odstranit všechny značky"
2986
2987 #: src/edittags.c:244
2988 msgid "Do you really want to delete all tags?"
2989 msgstr "Opravdu chcete odstranit všechny značky?"
2990
2991 #: src/edittags.c:415
2992 msgid "You entered a reserved tag name, please choose another instead."
2993 msgstr "Vložili jste rezervované jméno tagu, prosím vyberte jiné."
2994
2995 #: src/edittags.c:457
2996 msgid "Tag is not set."
2997 msgstr "Hodnota není nastavena."
2998
2999 #: src/edittags.c:522
3000 msgctxt "Dialog title"
3001 msgid "Apply tags"
3002 msgstr "Použít značky"
3003
3004 #: src/edittags.c:536
3005 msgid "New tag:"
3006 msgstr "Nová značka:"
3007
3008 #: src/edittags.c:569
3009 msgid "Please select tags to apply/remove. Changes are immediate."
3010 msgstr "Vyberte značku pro přidání/odstranění. Změny jsou okamžité."
3011
3012 #: src/editvcard.c:95
3013 msgid "File does not appear to be vCard format."
3014 msgstr "Soubor není ve formátu vCard."
3015
3016 #: src/editvcard.c:107
3017 msgid "Select vCard File"
3018 msgstr "Vybrat vCard soubor"
3019
3020 #: src/editvcard.c:152 src/editvcard.c:256
3021 msgid "Edit vCard Entry"
3022 msgstr "Upravit vCard záznam"
3023
3024 #: src/editvcard.c:261
3025 msgid "Add New vCard Entry"
3026 msgstr "Přidat nový vCard záznam"
3027
3028 #: src/etpan/imap-thread.c:585 src/etpan/nntp-thread.c:439
3029 msgid "Impossible to set the client certificate.\n"
3030 msgstr "Není možné nastavit klientský certifikát.\n"
3031
3032 #: src/exphtmldlg.c:106
3033 msgid "Please specify output directory and file to create."
3034 msgstr "Zadejte prosím adresář pro výstup a soubor, který se bude vytvořen."
3035
3036 #: src/exphtmldlg.c:109
3037 msgid "Select stylesheet and formatting."
3038 msgstr "Vyberte šablonu stylů a formátování."
3039
3040 #: src/exphtmldlg.c:112 src/expldifdlg.c:114
3041 msgid "File exported successfully."
3042 msgstr "Export souboru byl úspěšný."
3043
3044 #: src/exphtmldlg.c:177
3045 #, c-format
3046 msgid ""
3047 "HTML Output Directory '%s'\n"
3048 "does not exist. OK to create new directory?"
3049 msgstr ""
3050 "Výstupní adresář pro HTML '%s'\n"
3051 "neexistuje. Mám vytvořit nový adresář?"
3052
3053 #: src/exphtmldlg.c:180 src/expldifdlg.c:190
3054 msgid "Create Directory"
3055 msgstr "Vytvořit adresář"
3056
3057 #: src/exphtmldlg.c:189
3058 #, c-format
3059 msgid ""
3060 "Could not create output directory for HTML file:\n"
3061 "%s"
3062 msgstr ""
3063 "Nelze vytvořit výstupní adresář pro HTML soubor:\n"
3064 "%s"
3065
3066 #: src/exphtmldlg.c:191 src/expldifdlg.c:201
3067 msgid "Failed to Create Directory"
3068 msgstr "Vytvoření adresáře selhalo"
3069
3070 #: src/exphtmldlg.c:233
3071 msgid "Error creating HTML file"
3072 msgstr "Chyba při vytváření HTML souboru"
3073
3074 #: src/exphtmldlg.c:319
3075 msgid "Select HTML output file"
3076 msgstr "Vyberte výstupní HTML soubor"
3077
3078 #: src/exphtmldlg.c:383
3079 msgid "HTML Output File"
3080 msgstr "Výstupní HTML soubor"
3081
3082 #: src/exphtmldlg.c:392 src/expldifdlg.c:409 src/export.c:171 src/import.c:170
3083 #: src/importldif.c:684
3084 msgid "B_rowse"
3085 msgstr "_Procházet"
3086
3087 #: src/exphtmldlg.c:445
3088 msgid "Stylesheet"
3089 msgstr "Šablona stylu"
3090
3091 #: src/exphtmldlg.c:453 src/gtk/colorlabel.c:406 src/gtk/gtkaspell.c:1571
3092 #: src/gtk/gtkaspell.c:2231 src/gtk/menu.c:125 src/mainwindow.c:1173
3093 #: src/plugins/archive/archiver_prefs.c:241 src/prefs_account.c:946
3094 #: src/prefs_toolbar.c:780 src/prefs_toolbar.c:1465 src/summaryview.c:6006
3095 msgid "None"
3096 msgstr "Žádná"
3097
3098 #: src/exphtmldlg.c:454 src/prefs_folder_item.c:514 src/prefs_other.c:116
3099 #: src/prefs_other.c:408
3100 msgid "Default"
3101 msgstr "Výchozí"
3102
3103 #: src/exphtmldlg.c:455 src/plugins/pgpcore/select-keys.c:244
3104 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:148
3105 msgid "Full"
3106 msgstr "Úplná"
3107
3108 #: src/exphtmldlg.c:456
3109 msgid "Custom"
3110 msgstr "Vlastní"
3111
3112 #: src/exphtmldlg.c:457
3113 msgid "Custom-2"
3114 msgstr "Vlastní-2"
3115
3116 #: src/exphtmldlg.c:458
3117 msgid "Custom-3"
3118 msgstr "Vlastní-3"
3119
3120 #: src/exphtmldlg.c:459
3121 msgid "Custom-4"
3122 msgstr "Vlastní-4"
3123
3124 #: src/exphtmldlg.c:466
3125 msgid "Full Name Format"
3126 msgstr "Celé jméno"
3127
3128 #: src/exphtmldlg.c:474
3129 msgid "First Name, Last Name"
3130 msgstr "Jméno, příjmení"
3131
3132 #: src/exphtmldlg.c:475
3133 msgid "Last Name, First Name"
3134 msgstr "Příjmení, jméno"
3135
3136 #: src/exphtmldlg.c:482
3137 msgid "Color Banding"
3138 msgstr "Barevné značení"
3139
3140 #: src/exphtmldlg.c:488
3141 msgid "Format Email Links"
3142 msgstr "Formátovat adresy jako odkazy"
3143
3144 #: src/exphtmldlg.c:494
3145 msgid "Format User Attributes"
3146 msgstr "Exportovat uživatelské atributy"
3147
3148 #: src/exphtmldlg.c:539 src/expldifdlg.c:612 src/importldif.c:891
3149 msgid "Address Book :"
3150 msgstr "Kniha adres :"
3151
3152 #: src/exphtmldlg.c:549 src/expldifdlg.c:622 src/importldif.c:901
3153 msgid "File Name :"
3154 msgstr "Název souboru :"
3155
3156 #: src/exphtmldlg.c:559
3157 msgid "Open with Web Browser"
3158 msgstr "Otevřít ve webovém prohlížeči"
3159
3160 #: src/exphtmldlg.c:591
3161 msgid "Export Address Book to HTML File"
3162 msgstr "Exportovat databázi adres do HTML souboru"
3163
3164 #: src/exphtmldlg.c:656 src/expldifdlg.c:720 src/importldif.c:1020
3165 msgid "File Info"
3166 msgstr "Informace o souboru"
3167
3168 #: src/exphtmldlg.c:657
3169 msgid "Format"
3170 msgstr "Formát"
3171
3172 #: src/expldifdlg.c:108
3173 msgid "Please specify output directory and LDIF filename to create."
3174 msgstr ""
3175 "Zadejte prosím výstupní adresář a název LDIF souboru, který bude vytvořen."
3176
3177 #: src/expldifdlg.c:111
3178 msgid "Specify parameters to format distinguished name."
3179 msgstr "Upřesněte způsob formátování rozlišovacího jména (dn)."
3180
3181 #: src/expldifdlg.c:187
3182 #, c-format
3183 msgid ""
3184 "LDIF Output Directory '%s'\n"
3185 "does not exist. OK to create new directory?"
3186 msgstr ""
3187 "Výstupní adresář pro LDIF soubor '%s'\n"
3188 "neexistuje. Mám vytvořit nový adresář?"
3189
3190 #: src/expldifdlg.c:199
3191 #, c-format
3192 msgid ""
3193 "Could not create output directory for LDIF file:\n"
3194 "%s"
3195 msgstr ""
3196 "Nelze vytvořit výstupní adresář pro LDIF soubor:\n"
3197 "%s"
3198
3199 #: src/expldifdlg.c:241
3200 msgid "Suffix was not supplied"
3201 msgstr "Přípona nebyla specifikována"
3202
3203 #: src/expldifdlg.c:243
3204 msgid ""
3205 "A suffix is required if data is to be used for an LDAP server. Are you sure "
3206 "you wish to proceed without a suffix?"
3207 msgstr ""
3208 "Přípona je nutná, pokud mají být data použita pro LDAP server. Opravdu "
3209 "chcete pokračovat bez uvedení přípony?"
3210
3211 #: src/expldifdlg.c:261
3212 msgid "Error creating LDIF file"
3213 msgstr "Chyba při vytváření LDIF souboru"
3214
3215 #: src/expldifdlg.c:336
3216 msgid "Select LDIF output file"
3217 msgstr "Vyberte výstupní LDIF soubor"
3218
3219 #: src/expldifdlg.c:400
3220 msgid "LDIF Output File"
3221 msgstr "Výstupní LDIF soubor"
3222
3223 #: src/expldifdlg.c:431
3224 msgid ""
3225 "The address book Unique ID is used to create a DN that is formatted similar "
3226 "to:\n"
3227 "  uid=102376,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
3228 msgstr ""
3229 "Pro vytvoření rozlišovacího jména (dn) bude použito unikátní id (uid) z "
3230 "knihy adres. Výsledek bude podobný jako:\n"
3231 "  uid=102376,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
3232
3233 #: src/expldifdlg.c:437
3234 msgid ""
3235 "The address book Display Name is used to create a DN that is formatted "
3236 "similar to:\n"
3237 "  cn=John Doe,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
3238 msgstr ""
3239 "Pro vytvoření rozlišovacího jména (dn) bude použito zobrazované jméno "
3240 "(display name) z knihy adres. Výsledek bude podobný jako:\n"
3241 "  cn=John Doe,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
3242
3243 #: src/expldifdlg.c:443
3244 msgid ""
3245 "The first Email Address belonging to a person is used to create a DN that is "
3246 "formatted similar to:\n"
3247 "  mail=john.doe@domain.com,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
3248 msgstr ""
3249 "Pro vytvoření rozlišovacího jména (dn) bude použita první e-mailová adresa "
3250 "patřící uživateli (mail). Výsledek bude podobný jako:\n"
3251 "  mail=john.doe@domain.com,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
3252
3253 #: src/expldifdlg.c:489
3254 msgid "Suffix"
3255 msgstr "Přípona"
3256
3257 #: src/expldifdlg.c:499
3258 msgid ""
3259 "The suffix is used to create a \"Distinguished Name\" (or DN) for an LDAP "
3260 "entry. Examples include:\n"
3261 "  dc=claws-mail,dc=org\n"
3262 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
3263 "  o=Organization Name,c=Country\n"
3264 msgstr ""
3265 "Přípona je používána pro vytvoření \"Rozlišovacího jména\" (dn) pro položku "
3266 "LDAP. Příklady:\n"
3267 "  dc=claws-mail,dc=org\n"
3268 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
3269 "  o=Organization Name,c=Country\n"
3270
3271 #: src/expldifdlg.c:507
3272 msgid "Relative DN"
3273 msgstr "Relativní DN"
3274
3275 #: src/expldifdlg.c:515
3276 msgid "Unique ID"
3277 msgstr "Unikátní ID (uid)"
3278
3279 #: src/expldifdlg.c:523
3280 msgid ""
3281 "The LDIF file contains several data records that are usually loaded into an "
3282 "LDAP server. Each data record in the LDIF file is uniquely identified by a "
3283 "\"Distinguished Name\" (or DN). The suffix is appended to the \"Relative "
3284 "Distinguished Name\" (or RDN) to create the DN. Please select one of the "
3285 "available RDN options that will be used to create the DN."
3286 msgstr ""
3287 "LDIF soubor obsahuje několik záznamů, které jsou obvykle určeny pro načtená "
3288 "do LDAP serveru. Každý záznam v LDIF souboru je jednoznačně identifikován "
3289 "\"Rozlišovacím jménem\" (dn). Rozlišovací jméno je tvořeno \"Relativním "
3290 "rozlišovacím jménem\" (rdn) a příponou. Vyberte jedno z možných rdn, které "
3291 "má být použito pro vytvoření dn."
3292
3293 #: src/expldifdlg.c:543
3294 msgid "Use DN attribute if present in data"
3295 msgstr "Použít DN atribut, pokud je obsažen v datech"
3296
3297 #: src/expldifdlg.c:548
3298 msgid ""
3299 "The addressbook may contain entries that were previously imported from an "
3300 "LDIF file. The \"Distinguished Name\" (DN) user attribute, if present in the "
3301 "address book data, may be used in the exported LDIF file. The RDN selected "
3302 "above will be used if the DN user attribute is not found."
3303 msgstr ""
3304 "Kniha adres může obsahovat položky, které byly dříve importovány z LDIF "
3305 "souboru. Pokud je v datech knihy adres obsažen atribut DN, může být použit "
3306 "ve vytvářeném LDIF souboru. RDN vybrané výše bude použito, pokud atribut DN "
3307 "nebude nalezen."
3308
3309 #: src/expldifdlg.c:558
3310 msgid "Exclude record if no Email Address"
3311 msgstr "Vyloučit záznamy bez e-mailových adres"
3312
3313 #: src/expldifdlg.c:563
3314 msgid ""
3315 "An addressbook may contain entries without Email Addresses. Check this "
3316 "option to ignore these records."
3317 msgstr ""
3318 "Kniha adres může obsahovat záznamy bez e-mailových adres. Pokud zaškrtnete "
3319 "tuto volbu, budou tyto záznamy ignorovány."
3320
3321 #: src/expldifdlg.c:655
3322 msgid "Export Address Book to LDIF File"
3323 msgstr "Exportovat knihu adres do LDIF souboru"
3324
3325 #: src/expldifdlg.c:721
3326 msgid "Distinguished Name"
3327 msgstr "Rozlišovací jméno (dn)"
3328
3329 #: src/export.c:113 src/summaryview.c:8143
3330 msgid "Export to mbox file"
3331 msgstr "Exportovat do mbox souboru"
3332
3333 #: src/export.c:131
3334 msgid "Locate the folder to export and specify the mbox file."
3335 msgstr "Určete zdrojovou složku a cílový mbox soubor."
3336
3337 #: src/export.c:142
3338 msgid "Source folder:"
3339 msgstr "Zdrojová složka:"
3340
3341 #: src/export.c:148 src/import.c:142
3342 msgid "Mbox file:"
3343 msgstr "Mbox soubor:"
3344
3345 #: src/export.c:203
3346 msgid "Target mbox filename can't be left empty."
3347 msgstr "Cílový mbox soubor musí být určen."
3348
3349 #: src/export.c:208
3350 msgid "Source folder can't be left empty."
3351 msgstr "Zdrojová složka musí být určena."
3352
3353 #: src/export.c:221
3354 msgid "Couldn't find the source folder."
3355 msgstr "Zdrojová složka nebyla nalezena."
3356
3357 #: src/export.c:245
3358 msgid "Select exporting file"
3359 msgstr "Vyberte soubor pro export"
3360
3361 #: src/exporthtml.c:767
3362 msgid "Full Name"
3363 msgstr "Celý název"
3364
3365 #: src/exporthtml.c:771 src/importldif.c:1021
3366 #: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:736
3367 msgid "Attributes"
3368 msgstr "Atributy"
3369
3370 #: src/exporthtml.c:974
3371 msgid "Claws Mail Address Book"
3372 msgstr "Claws Mail kniha adres"
3373
3374 #: src/exporthtml.c:1088 src/exportldif.c:623
3375 msgid "Name already exists but is not a directory."
3376 msgstr "Vybraný název existuje ale není názvem adresáře."
3377
3378 #: src/exporthtml.c:1091 src/exportldif.c:626
3379 msgid "No permissions to create directory."
3380 msgstr "Nemohu vytvořit adresář."
3381
3382 #: src/exporthtml.c:1094 src/exportldif.c:629
3383 msgid "Name is too long."
3384 msgstr "Název je příliš dlouhý."
3385
3386 #: src/exporthtml.c:1097 src/exportldif.c:632
3387 msgid "Not specified."
3388 msgstr "Není uveden."
3389
3390 #: src/file_checker.c:76
3391 #, c-format
3392 msgid "The file %s is missing! Do you want to use the backup file from %s?"
3393 msgstr "Soubor %s chybí! Chcete použít zazálohovaný soubor z %s?"
3394
3395 #: src/file_checker.c:84 src/file_checker.c:106
3396 #, c-format
3397 msgid "Could not copy %s to %s"
3398 msgstr "Nemohu zkopírovat %s do %s"
3399
3400 #: src/file_checker.c:98
3401 #, c-format
3402 msgid ""
3403 "The file %s is empty or corrupted! Do you want to use the backup file from "
3404 "%s?"
3405 msgstr ""
3406 "Soubor %s je prázdný nebo poškozen! Chcete použít zazálohovaný soubor z %s?"
3407
3408 #: src/folder.c:1577 src/foldersel.c:374 src/prefs_folder_item.c:308
3409 msgid "Inbox"
3410 msgstr "Doručená pošta"
3411
3412 #: src/folder.c:1581 src/foldersel.c:378
3413 msgid "Sent"
3414 msgstr "Odeslaná pošta"
3415
3416 #: src/folder.c:1585 src/foldersel.c:382
3417 #: src/plugins/attachwarner/attachwarner.c:219 src/prefs_folder_item.c:311
3418 msgid "Queue"
3419 msgstr "Fronta"
3420
3421 #: src/folder.c:1589 src/foldersel.c:386 src/prefs_folder_item.c:312
3422 msgid "Trash"
3423 msgstr "Koš"
3424
3425 #: src/folder.c:1593 src/foldersel.c:390 src/prefs_folder_item.c:310
3426 msgid "Drafts"
3427 msgstr "Koncepty"
3428
3429 #: src/folder.c:2023
3430 #, c-format
3431 msgid "Processing (%s)...\n"
3432 msgstr "Zpracovávám (%s)...\n"
3433
3434 #: src/folder.c:3267
3435 #, c-format
3436 msgid "Copying %s to %s...\n"
3437 msgstr "Kopíruji %s do %s...\n"
3438
3439 #: src/folder.c:3267
3440 #, c-format
3441 msgid "Moving %s to %s...\n"
3442 msgstr "Přesouvám %s do %s...\n"
3443
3444 #: src/folder.c:3569
3445 #, c-format
3446 msgid "Updating cache for %s..."
3447 msgstr "Aktualizuji vyrovnávací paměť pro %s..."
3448
3449 #: src/folder.c:4443
3450 msgid "Processing messages..."
3451 msgstr "Zpracovávám zprávy..."
3452
3453 #: src/folder.c:4579
3454 #, c-format
3455 msgid "Synchronising %s for offline use...\n"
3456 msgstr "Synchronizuji %s pro použití offline...\n"
3457
3458 #: src/foldersel.c:221
3459 msgid "Select folder"
3460 msgstr "Vybrat složku"
3461
3462 #: src/foldersel.c:554 src/imap_gtk.c:199 src/mh_gtk.c:147
3463 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:241 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:91
3464 msgid "NewFolder"
3465 msgstr "Nová složka"
3466
3467 #: src/foldersel.c:562 src/imap_gtk.c:210 src/imap_gtk.c:216
3468 #: src/imap_gtk.c:272 src/imap_gtk.c:277 src/mh_gtk.c:155 src/mh_gtk.c:259
3469 #: src/news_gtk.c:314 src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:249
3470 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:416 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:97
3471 #: src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:341
3472 #: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:2026
3473 #, c-format
3474 msgid "'%c' can't be included in folder name."
3475 msgstr "'%c' nemůže být obsaženo ve jméně složky."
3476
3477 #: src/foldersel.c:572 src/imap_gtk.c:226 src/imap_gtk.c:284 src/mh_gtk.c:165
3478 #: src/mh_gtk.c:266 src/news_gtk.c:321 src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:261
3479 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:425 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:107
3480 #: src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:348
3481 #: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:2033
3482 #, c-format
3483 msgid "The folder '%s' already exists."
3484 msgstr "Složka '%s' už existuje."
3485
3486 #: src/foldersel.c:579 src/imap_gtk.c:232 src/mh_gtk.c:171
3487 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:268 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:113
3488 #, c-format
3489 msgid "Can't create the folder '%s'."
3490 msgstr "Nemohu vytvořit složku '%s'."
3491
3492 #: src/folderview.c:230
3493 msgid "Mark all re_ad"
3494 msgstr "Označit všechny jako _přečtené"
3495
3496 #: src/folderview.c:232
3497 msgid "R_un processing rules"
3498 msgstr "S_pustit pravidla zpracování"
3499
3500 #: src/folderview.c:233 src/mainwindow.c:544
3501 msgid "_Search folder..."
3502 msgstr "_Prohledat složku..."
3503
3504 #: src/folderview.c:235
3505 msgid "Process_ing..."
3506 msgstr "_Zpracování..."
3507
3508 #: src/folderview.c:236
3509 msgid "Empty _trash..."
3510 msgstr "Vyprázdnit _koš..."
3511
3512 #: src/folderview.c:237
3513 msgid "Send _queue..."
3514 msgstr "Odeslat _frontu..."
3515
3516 #: src/folderview.c:380 src/folderview.c:427
3517 #: src/plugins/notification/notification_lcdproc.c:141
3518 #: src/prefs_folder_column.c:79 src/prefs_matcher.c:388 src/summaryview.c:6282
3519 msgid "New"
3520 msgstr "Nové"
3521
3522 #: src/folderview.c:381 src/folderview.c:428
3523 #: src/plugins/notification/notification_lcdproc.c:145
3524 #: src/prefs_folder_column.c:80 src/prefs_matcher.c:387 src/summaryview.c:6284
3525 msgid "Unread"
3526 msgstr "Nepřečtené"
3527
3528 #: src/folderview.c:382 src/plugins/notification/notification_lcdproc.c:149
3529 #: src/prefs_folder_column.c:81
3530 msgid "Total"
3531 msgstr "Celkem"
3532
3533 #. TRANSLATORS: This in Number sign in American style
3534 #: src/folderview.c:430 src/summaryview.c:448
3535 msgid "#"
3536 msgstr "#"
3537
3538 #: src/folderview.c:727
3539 msgid "Setting folder info..."
3540 msgstr "Nastavuji informace o složce..."
3541
3542 #: src/folderview.c:790 src/summaryview.c:4109 src/summaryview.c:4111
3543 msgid "Mark all as read"
3544 msgstr "Označit všechny jako přečtené"
3545
3546 #: src/folderview.c:791 src/summaryview.c:4110
3547 msgid "Do you really want to mark all mails in this folder as read?"
3548 msgstr "Opravdu chcete označit všechny zprávy v této složce jako přečtené?"
3549
3550 #: src/folderview.c:1014 src/imap.c:4497 src/mainwindow.c:5128 src/setup.c:91
3551 #, c-format
3552 msgid "Scanning folder %s%c%s..."
3553 msgstr "Prohledávám složku %s%c%s ..."
3554
3555 #: src/folderview.c:1018 src/imap.c:4502 src/mainwindow.c:5133 src/setup.c:96
3556 #, c-format
3557 msgid "Scanning folder %s..."
3558 msgstr "Prohledávám složku %s ..."
3559
3560 #: src/folderview.c:1049
3561 msgid "Rebuild folder tree"
3562 msgstr "Obnovit strom složek"
3563
3564 #: src/folderview.c:1050
3565 msgid ""
3566 "Rebuilding the folder tree will remove local caches. Do you want to continue?"
3567 msgstr ""
3568 "Obnovení stromu složek vyčistí všechny lokální vyrovnávací paměti. Chcete "
3569 "pokračovat?"
3570
3571 #: src/folderview.c:1060
3572 msgid "Rebuilding folder tree..."
3573 msgstr "Provádím obnovu stromu složek..."
3574
3575 #: src/folderview.c:1062 src/folderview.c:1103
3576 msgid "Scanning folder tree..."
3577 msgstr "Prohledávám strom složek..."
3578
3579 #: src/folderview.c:1194
3580 #, c-format
3581 msgid "Couldn't scan folder %s\n"
3582 msgstr "Nepodařilo se načíst obsah adresáře %s\n"
3583
3584 #: src/folderview.c:1248
3585 msgid "Checking for new messages in all folders..."
3586 msgstr "Zjišťuji nové zprávy ve všech složkách..."
3587
3588 #: src/folderview.c:2076
3589 #, c-format
3590 msgid "Closing folder %s..."
3591 msgstr "Zavírám složku %s..."
3592
3593 #: src/folderview.c:2171
3594 #, c-format
3595 msgid "Opening folder %s..."
3596 msgstr "Otevírám složku %s..."
3597
3598 #: src/folderview.c:2189
3599 msgid "Folder could not be opened."
3600 msgstr "Složku nelze otevřít."
3601
3602 #: src/folderview.c:2330 src/mainwindow.c:2877 src/mainwindow.c:2881
3603 msgid "Empty trash"
3604 msgstr "Vyprázdnit koš"
3605
3606 #: src/folderview.c:2331
3607 msgid "Delete all messages in trash?"
3608 msgstr "Odstranit všechny zprávy v koši?"
3609
3610 #: src/folderview.c:2332
3611 msgid "+_Empty trash"
3612 msgstr "+_Vyprázdnit koš"
3613
3614 #: src/folderview.c:2376 src/inc.c:1528 src/toolbar.c:2678
3615 msgid "Offline warning"
3616 msgstr "Varování offline režimu"
3617
3618 #: src/folderview.c:2377 src/toolbar.c:2679
3619 msgid "You're working offline. Override?"
3620 msgstr "Pracujete v režimu offline. Přepnout?"
3621
3622 #: src/folderview.c:2388 src/toolbar.c:2698
3623 msgid "Send queued messages"
3624 msgstr "Odeslat pozdržené zprávy"
3625
3626 #: src/folderview.c:2389 src/toolbar.c:2699
3627 msgid "Send all queued messages?"
3628 msgstr "Odeslat všechny zprávy ve frontě pozdržených zpráv?"
3629
3630 #: src/folderview.c:2390 src/messageview.c:853 src/messageview.c:870
3631 #: src/toolbar.c:2700
3632 msgid "_Send"
3633 msgstr "_Odeslat"
3634
3635 #: src/folderview.c:2398 src/toolbar.c:2718
3636 msgid "Some errors occurred while sending queued messages."
3637 msgstr "Při posílání pozdržených zpráv nastala stejná chyba."
3638
3639 #: src/folderview.c:2401 src/main.c:2689 src/toolbar.c:2721
3640 #, c-format
3641 msgid ""
3642 "Some errors occurred while sending queued messages:\n"
3643 "%s"
3644 msgstr ""
3645 "Při odesílání pozdržených zpráv nastala chyba:\n"
3646 "%s"
3647
3648 #: src/folderview.c:2478
3649 #, c-format
3650 msgid "Do you really want to copy folder '%s' in '%s'?"
3651 msgstr "Opravdu chcete složku '%s' zkopírovat do '%s' ?"
3652
3653 #: src/folderview.c:2479
3654 #, c-format
3655 msgid "Do you really want to make folder '%s' a subfolder of '%s'?"
3656 msgstr "Opravdu chcete složku '%s' učinit podsložkou složky '%s' ?"
3657
3658 #: src/folderview.c:2481
3659 msgid "Copy folder"
3660 msgstr "Kopírovat složku"
3661
3662 #: src/folderview.c:2481
3663 msgid "Move folder"
3664 msgstr "Přesunout složku"
3665
3666 #: src/folderview.c:2492
3667 #, c-format
3668 msgid "Copying %s to %s..."
3669 msgstr "Kopíruji %s do %s..."
3670
3671 #: src/folderview.c:2492
3672 #, c-format
3673 msgid "Moving %s to %s..."
3674 msgstr "Přesouvám %s do %s..."
3675
3676 #: src/folderview.c:2523
3677 msgid "Source and destination are the same."
3678 msgstr "Zdroj i cíl jsou totožné."
3679
3680 #: src/folderview.c:2526
3681 msgid "Can't copy a folder to one of its children."
3682 msgstr "Nelze kopírovat složku do své vlastní podsložky."
3683
3684 #: src/folderview.c:2527
3685 msgid "Can't move a folder to one of its children."
3686 msgstr "Nelze přesunout složku do své vlastní podsložky."
3687
3688 #: src/folderview.c:2530
3689 msgid "A folder cannot be moved between different mailboxes."
3690 msgstr "Složka nemůže být přesouvána mezi různými poštovními schránkami."
3691
3692 #: src/folderview.c:2533
3693 msgid "Copy failed!"
3694 msgstr "Kopírování se nezdařilo!"
3695
3696 #: src/folderview.c:2533
3697 msgid "Move failed!"
3698 msgstr "Přesun se nezdařil!"
3699
3700 #: src/folderview.c:2584
3701 #, c-format
3702 msgid "Processing configuration for folder %s"
3703 msgstr "Zpracování složky - pravidla pro složku %s"
3704
3705 #: src/folderview.c:3011 src/summaryview.c:4550 src/summaryview.c:4649
3706 msgid "The destination folder can only be used to store subfolders."
3707 msgstr "Cílová složka může být použita pouze k uložení podsložek."
3708
3709 #: src/grouplistdialog.c:161
3710 msgid "Newsgroup subscription"
3711 msgstr "Přihlásit diskusní skupiny"
3712
3713 #: src/grouplistdialog.c:178
3714 msgid "Select newsgroups for subscription:"
3715 msgstr "Vyberte diskuzní skupinu pro přihlášení:"
3716
3717 #: src/grouplistdialog.c:184
3718 msgid "Find groups:"
3719 msgstr "Najít skupiny:"
3720
3721 #: src/grouplistdialog.c:192
3722 msgid " Search "
3723 msgstr " Vyhledat "
3724
3725 #: src/grouplistdialog.c:204
3726 msgid "Newsgroup name"
3727 msgstr "Název diskusní skupiny"
3728
3729 #: src/grouplistdialog.c:205
3730 msgid "Messages"
3731 msgstr "Zprávy"
3732
3733 #: src/grouplistdialog.c:206
3734 msgid "Type"
3735 msgstr "Typ"
3736
3737 #: src/grouplistdialog.c:347
3738 msgid "moderated"
3739 msgstr "moderovaný"
3740
3741 #: src/grouplistdialog.c:349
3742 msgid "readonly"
3743 msgstr "pouze pro čtení"
3744
3745 #: src/grouplistdialog.c:351 src/plugins/att_remover/att_remover.c:297
3746 #: src/plugins/vcalendar/vcal_manager.c:113
3747 #: src/plugins/vcalendar/vcal_manager.c:146
3748 msgid "unknown"
3749 msgstr "neznámý"
3750
3751 #: src/grouplistdialog.c:422
3752 msgid "Can't retrieve newsgroup list."
3753 msgstr "Nemohu načíst seznam diskuzních skupin."
3754
3755 #: src/grouplistdialog.c:459 src/summaryview.c:1579
3756 msgid "Done."
3757 msgstr "Hotovo."
3758
3759 #: src/grouplistdialog.c:492
3760 #, c-format
3761 msgid "%d newsgroups received (%s read)"
3762 msgstr "%d diskuzních skupin přijato (%s načteno)"
3763
3764 #: src/gtk/about.c:132
3765 msgid ""
3766 "Claws Mail is a lightweight, fast and highly-configurable email client.\n"
3767 "\n"
3768 "For further information visit the Claws Mail website:\n"
3769 msgstr ""
3770 "Claws Mail je rychlý a bohatě konfigurovatelný e-mailový klient.\n"
3771 "\n"
3772 "Pro další informace navštivte webové stránky Claws Mail:\n"
3773
3774 #: src/gtk/about.c:138
3775 msgid ""
3776 "\n"
3777 "\n"
3778 "For support and discussion subscribe to the Claws Mail users' mailing list:\n"
3779 msgstr ""
3780 "\n"
3781 "\n"
3782 "Pro podporu a diskuze se přihlaste do mailových konferencí Claws Mail:\n"
3783
3784 #: src/gtk/about.c:143
3785 msgid ""
3786 "\n"
3787 "\n"
3788 "Claws Mail is free software released under the GPL. If you wish to donate to "
3789 "the Claws Mail project you can do so at:\n"
3790 msgstr ""
3791 "\n"
3792 "\n"
3793 "Claws Mail je volně šiřitelný software distribuovaný pod licencí GPL. Pokud "
3794 "chcete přispět na projekt Claws Mail, můžete tak učinit na:\n"
3795
3796 #: src/gtk/about.c:159
3797 msgid ""
3798 "\n"
3799 "\n"
3800 "Copyright (C) 1999-2013\n"
3801 "The Claws Mail Team\n"
3802 " and Hiroyuki Yamamoto"
3803 msgstr ""
3804 "\n"
3805 "\n"
3806 "Copyright (C) 1999-2013\n"
3807 "The Claws Mail Team\n"
3808 " a Hiroyuki Yamamoto"
3809
3810 #: src/gtk/about.c:162
3811 msgid ""
3812 "\n"
3813 "\n"
3814 "System Information\n"
3815 msgstr ""
3816 "\n"
3817 "\n"
3818 "Informace o systému\n"
3819
3820 #: src/gtk/about.c:168
3821 #, c-format
3822 msgid ""
3823 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
3824 "Locale: %s (charset: %s)\n"
3825 "Operating System: %s %s (%s)"
3826 msgstr ""
3827 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
3828 "Lokalita: %s (znaková sada: %s)\n"
3829 "Operační systém: %s %s (%s)"
3830
3831 #: src/gtk/about.c:177
3832 #, c-format
3833 msgid ""
3834 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
3835 "Locale: %s (charset: %s)\n"
3836 "Operating System: %s"
3837 msgstr ""
3838 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
3839 "Lokalita: %s (znaková sada: %s)\n"
3840 "Operační systém: %s"
3841
3842 #: src/gtk/about.c:186
3843 #, c-format
3844 msgid ""
3845 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
3846 "Locale: %s (charset: %s)\n"
3847 "Operating System: unknown"
3848 msgstr ""
3849 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
3850 "Lokalita: %s (znaková sada: %s)\n"
3851 "Operační systém: neznámý"
3852
3853 #: src/gtk/about.c:243 src/prefs_themes.c:728 src/wizard.c:523
3854 msgid "The Claws Mail Team"
3855 msgstr "Tým Claws Mail"
3856
3857 #: src/gtk/about.c:262
3858 msgid "Previous team members"
3859 msgstr "Dřívější členové týmu"
3860
3861 #: src/gtk/about.c:281
3862 msgid "The translation team"
3863 msgstr "Překladatelský tým"
3864
3865 #: src/gtk/about.c:300
3866 msgid "Documentation team"
3867 msgstr "Tým pro dokumentaci"
3868
3869 #: src/gtk/about.c:319
3870 msgid "Logo"
3871 msgstr "Logo"
3872
3873 #: src/gtk/about.c:338
3874 msgid "Icons"
3875 msgstr "Ikony"
3876
3877 #: src/gtk/about.c:357
3878 msgid "Contributors"
3879 msgstr "Přispěvatelé"
3880
3881 #: src/gtk/about.c:405
3882 msgid "Compiled-in Features\n"
3883 msgstr "Zakompilované vlastnosti\n"
3884
3885 #: src/gtk/about.c:421
3886 msgctxt "compface"
3887 msgid "adds support for the X-Face header\n"
3888 msgstr "obrázky X-Face v hlavičce zprávy\n"
3889
3890 #: src/gtk/about.c:431
3891 msgctxt "Enchant"
3892 msgid "adds support for spell checking\n"
3893 msgstr "přidává podporu pro kontrolu pravopisu\n"
3894
3895 #: src/gtk/about.c:441
3896 msgctxt "GnuTLS"
3897 msgid "adds support for encrypted connections to servers\n"
3898 msgstr "přidává podporu pro šifrované spojení k severům\n"
3899
3900 #: src/gtk/about.c:451
3901 msgctxt "IPv6"
3902 msgid "adds support for IPv6 addresses, the new Internet addressing protocol\n"
3903 msgstr "přidává podporu IPv6 adres, nového protokolu adresování v Internetu\n"
3904
3905 #: src/gtk/about.c:462
3906 msgctxt "iconv"
3907 msgid "allows converting to and from different character sets\n"
3908 msgstr "konverze mezi různými znakovými sadami\n"
3909
3910 #: src/gtk/about.c:472
3911 msgctxt "JPilot"
3912 msgid "adds support for PalmOS addressbooks\n"
3913 msgstr "práce s adresáři PalmOS\n"
3914
3915 #: src/gtk/about.c:482
3916 msgctxt "LDAP"
3917 msgid "adds support for LDAP shared addressbooks\n"
3918 msgstr "práce s adresáři LDAP\n"
3919
3920 #: src/gtk/about.c:492
3921 msgctxt "libetpan"
3922 msgid "adds support for IMAP and NNTP servers\n"
3923 msgstr "přidává podporu IMAP a NNTP serverů\n"
3924
3925 #: src/gtk/about.c:502
3926 msgctxt "libSM"
3927 msgid "adds support for session handling\n"
3928 msgstr "správa X relací\n"
3929
3930 #: src/gtk/about.c:512
3931 msgctxt "NetworkManager"
3932 msgid "adds support for detection of network connection changes\n"
3933 msgstr "doplní podporu pro detekci změn síťových připojení\n"
3934
3935 #: src/gtk/about.c:544
3936 msgid ""
3937 "This program is free software; you can redistribute it and/or modify it "
3938 "under the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
3939 "Software Foundation; either version 3, or (at your option) any later "
3940 "version.\n"
3941 "\n"
3942 msgstr ""
3943 "Tento program je volně šiřitelný, můžete jej redistribuovat a/nebo měnit tak "
3944 "jak to popisuje GNU General Public License publikovaný Free Software "
3945 "Foundation a to ve verzi 3, nebo (podle vašeho uvážení) v jakékoliv pozdější "
3946 "verzi.\n"
3947 "\n"
3948
3949 #: src/gtk/about.c:550
3950 msgid ""
3951 "This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
3952 "ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
3953 "FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for "
3954 "more details.\n"
3955 "\n"
3956 msgstr ""
3957 "Tento program je šířen v dobré víře v jeho užitečnost, ale BEZ JAKÉKOLIV "
3958 "ZÁRUKY. Více detailů naleznete v GNU General Public License.\n"
3959 "\n"
3960
3961 #: src/gtk/about.c:568
3962 msgid ""
3963 "You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
3964 "this program. If not, see <"
3965 msgstr ""
3966 "Kopii GNU General Public License byste měli obdržet společně s tímto "
3967 "programem. Pokud ne, viz <"
3968
3969 #: src/gtk/about.c:573
3970 msgid ""
3971 ">. \n"
3972 "\n"
3973 msgstr ""
3974 ">. \n"
3975 "\n"
3976
3977 #: src/gtk/about.c:699 src/main.c:2516
3978 msgid "Session statistics\n"
3979 msgstr "Statistiky sezení\n"
3980
3981 #: src/gtk/about.c:709 src/gtk/about.c:712 src/main.c:2526 src/main.c:2529
3982 #, c-format
3983 msgid "Started: %s\n"
3984 msgstr "Spuštěno: %s\n"
3985
3986 #: src/gtk/about.c:719 src/main.c:2535
3987 msgid "Incoming traffic\n"
3988 msgstr "Příchozí provoz\n"
3989
3990 #: src/gtk/about.c:722 src/main.c:2538
3991 #, c-format
3992 msgid "Received messages: %d\n"
3993 msgstr "Přijaté zprávy: %d\n"
3994
3995 #: src/gtk/about.c:729 src/main.c:2544
3996 msgid "Outgoing traffic\n"
3997 msgstr "Odchozí provoz\n"
3998
3999 #: src/gtk/about.c:732 src/main.c:2547
4000 #, c-format
4001 msgid "New/redirected messages: %d\n"
4002 msgstr "Nové/přesměrované zprávy: %d\n"
4003
4004 #: src/gtk/about.c:737 src/main.c:2551
4005 #, c-format
4006 msgid "Replied messages: %d\n"
4007 msgstr "Zodpovězené zprávy: %d\n"
4008
4009 #: src/gtk/about.c:742 src/main.c:2555
4010 #, c-format
4011 msgid "Forwarded messages: %d\n"
4012 msgstr "Přeposlané zprávy: %d\n"
4013
4014 #: src/gtk/about.c:747 src/main.c:2559
4015 #, c-format
4016 msgid "Total outgoing messages: %d\n"
4017 msgstr "Celkem odchozích zpráv: %d\n"
4018
4019 #: src/gtk/about.c:774
4020 msgid "About Claws Mail"
4021 msgstr "O Claws Mail"
4022
4023 #: src/gtk/about.c:832
4024 msgid ""
4025 "Copyright (C) 1999-2013\n"
4026 "The Claws Mail Team\n"
4027 "and Hiroyuki Yamamoto"
4028 msgstr ""
4029 "Copyright (C) 1999-2013\n"
4030 "The Claws Mail Team\n"
4031 "a Hiroyuki Yamamoto"
4032
4033 #: src/gtk/about.c:846
4034 msgid "_Info"
4035 msgstr "_Informace"
4036
4037 #: src/gtk/about.c:852
4038 msgid "_Authors"
4039 msgstr "_Autoři"
4040
4041 #: src/gtk/about.c:858
4042 msgid "_Features"
4043 msgstr "_Vlastnosti"
4044
4045 #: src/gtk/about.c:864
4046 msgid "_License"
4047 msgstr "_Licence"
4048
4049 #: src/gtk/about.c:872
4050 msgid "_Release Notes"
4051 msgstr "_Poznámky k verzi"
4052
4053 #: src/gtk/about.c:878
4054 msgid "_Statistics"
4055 msgstr "_Statistiky"
4056
4057 #: src/gtk/colorlabel.c:38 src/prefs_common.c:358
4058 msgid "Orange"
4059 msgstr "Oranžová"
4060
4061 #: src/gtk/colorlabel.c:39 src/prefs_common.c:362
4062 msgid "Red"
4063 msgstr "Červená"
4064
4065 #: src/gtk/colorlabel.c:40 src/prefs_common.c:366
4066 msgid "Pink"
4067 msgstr "Růžová"
4068
4069 #: src/gtk/colorlabel.c:41 src/prefs_common.c:370
4070 msgid "Sky blue"
4071 msgstr "Nebeská modř"
4072
4073 #: src/gtk/colorlabel.c:42 src/prefs_common.c:374
4074 msgid "Blue"
4075 msgstr "Modrá"
4076
4077 #: src/gtk/colorlabel.c:43 src/prefs_common.c:378
4078 msgid "Green"
4079 msgstr "Zelená"
4080
4081 #: src/gtk/colorlabel.c:44 src/prefs_common.c:382
4082 msgid "Brown"
4083 msgstr "Hnědá"
4084
4085 #: src/gtk/colorlabel.c:45 src/prefs_common.c:386
4086 msgid "Grey"
4087 msgstr "Šedá"
4088
4089 #: src/gtk/colorlabel.c:46 src/prefs_common.c:390
4090 msgid "Light brown"
4091 msgstr "Světle hnědá"
4092
4093 #: src/gtk/colorlabel.c:47 src/prefs_common.c:394
4094 msgid "Dark red"
4095 msgstr "Tmavě červená"
4096
4097 #: src/gtk/colorlabel.c:48 src/prefs_common.c:398
4098 msgid "Dark pink"
4099 msgstr "Tmavě růžová"
4100
4101 #: src/gtk/colorlabel.c:49 src/prefs_common.c:402
4102 msgid "Steel blue"
4103 msgstr "Ocelově modrá"
4104
4105 #: src/gtk/colorlabel.c:50 src/prefs_common.c:406
4106 msgid "Gold"
4107 msgstr "Zlatá"
4108
4109 #: src/gtk/colorlabel.c:51 src/prefs_common.c:410
4110 msgid "Bright green"
4111 msgstr "Světle zelená"
4112
4113 #: src/gtk/colorlabel.c:52 src/prefs_common.c:414
4114 msgid "Magenta"
4115 msgstr "Fialová"
4116
4117 #: src/gtk/foldersort.c:156
4118 msgid "Set mailbox order"
4119 msgstr "Nastavit pořadí schránek"
4120
4121 #: src/gtk/foldersort.c:190
4122 msgid "Move mailboxes up or down to change the sort order in the Folder list."
4123 msgstr "Přesouváním schránek nahoru nebo dolů můžete změnit pořadí v seznamu."
4124
4125 #: src/gtk/foldersort.c:216
4126 msgid "Mailboxes"
4127 msgstr "Schránky"
4128
4129 #: src/gtk/gtkaspell.c:341 src/gtk/gtkaspell.c:660
4130 msgid "No dictionary selected."
4131 msgstr "Není vybrán žádný slovník."
4132
4133 #: src/gtk/gtkaspell.c:365 src/gtk/gtkaspell.c:395
4134 #, c-format
4135 msgid "Couldn't initialize %s speller."
4136 msgstr "Nelze inicializovat %s kontrolu pravopisu."
4137
4138 #: src/gtk/gtkaspell.c:707
4139 msgid "Couldn't initialize Enchant broker."
4140 msgstr "Nelze inicializovat Enchat broker."
4141
4142 #: src/gtk/gtkaspell.c:713
4143 #, c-format
4144 msgid "Couldn't initialize %s dictionary:"
4145 msgstr "Nelze inicializovat %s slovník:"
4146
4147 #: src/gtk/gtkaspell.c:1070
4148 msgid "No misspelled word found."
4149 msgstr "Kontrola pravopisu provedena."
4150
4151 #: src/gtk/gtkaspell.c:1443
4152 msgid "Replace unknown word"
4153 msgstr "Nahradit neznámé slovo"
4154
4155 #: src/gtk/gtkaspell.c:1459
4156 #, c-format
4157 msgid "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Replace \"%s\" with: </span>"
4158 msgstr "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Nahradit \"%s\" s: </span>"
4159
4160 #: src/gtk/gtkaspell.c:1503
4161 msgid ""
4162 "Holding down Control key while pressing Enter\n"
4163 "will learn from mistake.\n"
4164 msgstr ""
4165 "Podržení klávesy Control při stisku Enter\n"
4166 "aktivuje učení z chyby.\n"
4167
4168 #: src/gtk/gtkaspell.c:1800
4169 msgid "Change to..."
4170 msgstr "Změnit na..."
4171
4172 #: src/gtk/gtkaspell.c:1811 src/gtk/gtkaspell.c:1949
4173 msgid "More..."
4174 msgstr "Více..."
4175
4176 #: src/gtk/gtkaspell.c:1867
4177 #, c-format
4178 msgid "\"%s\" unknown in dictionary '%s'"
4179 msgstr "\"%s\" neznámé ve slovníku '%s'"
4180
4181 #: src/gtk/gtkaspell.c:1883
4182 msgid "Accept in this session"
4183 msgstr "Přijmout pro tuto relaci"
4184
4185 #: src/gtk/gtkaspell.c:1893
4186 msgid "Add to personal dictionary"
4187 msgstr "Přidat do vlastního slovníku"
4188
4189 #: src/gtk/gtkaspell.c:1903
4190 msgid "Replace with..."
4191 msgstr "Nahradit čím..."
4192
4193 #: src/gtk/gtkaspell.c:1916
4194 #, c-format
4195 msgid "Check with %s"
4196 msgstr "Otestovat pomocí %s"
4197
4198 #: src/gtk/gtkaspell.c:1938
4199 msgid "(no suggestions)"
4200 msgstr "(nejsou návrhy)"
4201
4202 #: src/gtk/gtkaspell.c:2012
4203 #, c-format
4204 msgid "Dictionary: %s"
4205 msgstr "Slovník: %s"
4206
4207 #: src/gtk/gtkaspell.c:2027
4208 #, c-format
4209 msgid "Use alternate (%s)"
4210 msgstr "Použít předchozí (%s)"
4211
4212 #: src/gtk/gtkaspell.c:2038
4213 msgid "Use both dictionaries"
4214 msgstr "Použít oba slovníky"
4215
4216 #: src/gtk/gtkaspell.c:2054 src/prefs_spelling.c:144
4217 msgid "Check while typing"
4218 msgstr "Kontrolovat během psaní"
4219
4220 #: src/gtk/gtkaspell.c:2153
4221 #, c-format
4222 msgid ""
4223 "The spell checker could not change dictionary.\n"
4224 "%s"
4225 msgstr ""
4226 "Nepodařilo se změnit slovník pro kontrolu pravopisu.\n"
4227 "%s"
4228
4229 #: src/gtk/gtkaspell.c:2209
4230 #, c-format
4231 msgid ""
4232 "The spell checker could not change the alternate dictionary.\n"
4233 "%s"
4234 msgstr ""
4235 "Nepodařilo se změnit alternativní slovník pro kontrolu pravopisu.\n"
4236 "%s"
4237
4238 #: src/gtk/headers.h:8 src/prefs_filtering_action.c:1259
4239 #: src/prefs_matcher.c:2158 src/prefs_summary_column.c:84 src/quote_fmt.c:49
4240 #: src/summaryview.c:446
4241 msgid "Date"
4242 msgstr "Datum"
4243
4244 #: src/gtk/headers.h:8
4245 msgid "Date:"
4246 msgstr "Datum:"
4247
4248 #: src/gtk/headers.h:9 src/prefs_filtering_action.c:1256
4249 #: src/prefs_matcher.c:2155 src/prefs_summary_column.c:82 src/quote_fmt.c:50
4250 #: src/summaryview.c:444
4251 msgid "From"
4252 msgstr "Od"
4253
4254 #: src/gtk/headers.h:9 src/summary_search.c:438
4255 msgid "From:"
4256 msgstr "Od:"
4257
4258 #: src/gtk/headers.h:10
4259 msgid "Sender"
4260 msgstr "Odesílateli"
4261
4262 #: src/gtk/headers.h:10
4263 msgid "Sender:"
4264 msgstr "Odesílatel:"
4265
4266 #: src/gtk/headers.h:11
4267 msgid "Reply-To"
4268 msgstr "Odpovědět komu"
4269
4270 #: src/gtk/headers.h:12 src/prefs_filtering_action.c:1257
4271 #: src/prefs_matcher.c:2156 src/prefs_summary_column.c:83 src/quote_fmt.c:57
4272 #: src/summaryview.c:445
4273 msgid "To"
4274 msgstr "Komu"
4275
4276 #: src/gtk/headers.h:13 src/prefs_filtering_action.c:1258
4277 #: src/prefs_matcher.c:2157 src/quote_fmt.c:58
4278 msgid "Cc"
4279 msgstr "Kopie"
4280
4281 #: src/gtk/headers.h:14
4282 msgid "Bcc"
4283 msgstr "Skrytá kopie"
4284
4285 #: src/gtk/headers.h:15 src/prefs_filtering_action.c:1260
4286 #: src/prefs_matcher.c:2159 src/quote_fmt.c:61
4287 msgid "Message-ID"
4288 msgstr "Message-ID"
4289
4290 #: src/gtk/headers.h:15
4291 msgid "Message-ID:"
4292 msgstr "Message-ID:"
4293
4294 #: src/gtk/headers.h:16
4295 msgid "In-Reply-To"
4296 msgstr "V odpovědi komu"
4297
4298 #: src/gtk/headers.h:17 src/prefs_filtering_action.c:1262
4299 #: src/prefs_matcher.c:2161 src/quote_fmt.c:60
4300 msgid "References"
4301 msgstr "References"
4302
4303 #: src/gtk/headers.h:17
4304 msgid "References:"
4305 msgstr "References:"
4306
4307 #: src/gtk/headers.h:18 src/prefs_filtering_action.c:1255
4308 #: src/prefs_matcher.c:2154 src/prefs_summary_column.c:81 src/quote_fmt.c:56
4309 #: src/summaryview.c:443
4310 msgid "Subject"
4311 msgstr "Předmět"
4312
4313 #: src/gtk/headers.h:19
4314 msgid "Comments"
4315 msgstr "Komentáře"
4316
4317 #: src/gtk/headers.h:19
4318 msgid "Comments:"
4319 msgstr "Komentáře:"
4320
4321 #: src/gtk/headers.h:20
4322 msgid "Keywords"
4323 msgstr "Klíčová slova"
4324
4325 #: src/gtk/headers.h:20 src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:706
4326 msgid "Keywords:"
4327 msgstr "Klíčová slova:"
4328
4329 #: src/gtk/headers.h:21
4330 msgid "Resent-Date"
4331 msgstr "Resent-Date"
4332
4333 #: src/gtk/headers.h:21
4334 msgid "Resent-Date:"
4335 msgstr "Resent-Date:"
4336
4337 #: src/gtk/headers.h:22
4338 msgid "Resent-From"
4339 msgstr "Resent-From"
4340
4341 #: src/gtk/headers.h:22
4342 msgid "Resent-From:"
4343 msgstr "Resent-From:"
4344
4345 #: src/gtk/headers.h:23
4346 msgid "Resent-Sender"
4347 msgstr "Resent-Sender"
4348
4349 #: src/gtk/headers.h:23
4350 msgid "Resent-Sender:"
4351 msgstr "Resent-Sender:"
4352
4353 #: src/gtk/headers.h:24
4354 msgid "Resent-To"
4355 msgstr "Resent-To"
4356
4357 #: src/gtk/headers.h:24
4358 msgid "Resent-To:"
4359 msgstr "Resent-To:"
4360
4361 #: src/gtk/headers.h:25
4362 msgid "Resent-Cc"
4363 msgstr "Resent-Cc"
4364
4365 #: src/gtk/headers.h:25
4366 msgid "Resent-Cc:"
4367 msgstr "Resent-Cc:"
4368
4369 #: src/gtk/headers.h:26
4370 msgid "Resent-Bcc"
4371 msgstr "Resent-Bcc"
4372
4373 #: src/gtk/headers.h:26
4374 msgid "Resent-Bcc:"
4375 msgstr "Resent-Bcc:"
4376
4377 #: src/gtk/headers.h:27
4378 msgid "Resent-Message-ID"
4379 msgstr "Resent-Message-ID"
4380
4381 #: src/gtk/headers.h:27
4382 msgid "Resent-Message-ID:"
4383 msgstr "Resent-Message-ID:"
4384
4385 #: src/gtk/headers.h:28
4386 msgid "Return-Path"
4387 msgstr "Návratová adresa"
4388
4389 #: src/gtk/headers.h:28
4390 msgid "Return-Path:"
4391 msgstr "Návratová adresa:"
4392
4393 #: src/gtk/headers.h:29
4394 msgid "Received"
4395 msgstr "Příjmuto"
4396
4397 #: src/gtk/headers.h:29
4398 msgid "Received:"
4399 msgstr "Příjmuto:"
4400
4401 #: src/gtk/headers.h:32 src/prefs_filtering_action.c:1261
4402 #: src/prefs_matcher.c:2160 src/quote_fmt.c:59
4403 msgid "Newsgroups"
4404 msgstr "Diskusní skupiny"
4405
4406 #: src/gtk/headers.h:33
4407 msgid "Followup-To"
4408 msgstr "Followup-To"
4409
4410 #: src/gtk/headers.h:34
4411 msgid "Delivered-To"
4412 msgstr "Delivered-To"
4413
4414 #: src/gtk/headers.h:34
4415 msgid "Delivered-To:"
4416 msgstr "Delivered-To:"
4417
4418 #: src/gtk/headers.h:35
4419 msgid "Seen"
4420 msgstr "Zobrazen"
4421
4422 #: src/gtk/headers.h:35
4423 msgid "Seen:"
4424 msgstr "Zobrazen:"
4425
4426 #: src/gtk/headers.h:36 src/gtk/progressdialog.c:149
4427 #: src/gtk/sslcertwindow.c:164 src/prefs_summary_column.c:79
4428 #: src/summaryview.c:2786
4429 msgid "Status"
4430 msgstr "Stav"
4431
4432 #: src/gtk/headers.h:36 src/prefs_themes.c:904
4433 msgid "Status:"
4434 msgstr "Stav:"
4435
4436 #: src/gtk/headers.h:37
4437 msgid "Face"
4438 msgstr "Face"
4439
4440 #: src/gtk/headers.h:37