2007-11-19 [paul] 3.0.2cvs145
[claws.git] / po / cs.po
1 # Czech translation of Sylpheed
2 # Copyright (C) 2000 Free Software Foundation, Inc.
3 # Jan Mura <jan_mura@altavista.com>, 2000.
4 #
5 msgid ""
6 msgstr ""
7 "Project-Id-Version: sylpheed-claws\n"
8 "Report-Msgid-Bugs-To: paul@claws-mail.org\n"
9 "POT-Creation-Date: 2007-04-13 08:07+0200\n"
10 "PO-Revision-Date: 2007-04-13 11:11+0200\n"
11 "Last-Translator: Tim <timbrain@post.cz>\n"
12 "Language-Team: Czech <cs@li.org>\n"
13 "MIME-Version: 1.0\n"
14 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
15 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
16 "X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
17 "Plural-Forms:  nplurals=3; plural=(((n%100>=10 && n%100<=14) || (n%10>5)) ? 2 : (n%10>=2 && n%10<=4) ? 1 : 0);\n"
18
19 #: src/account.c:372
20 msgid ""
21 "Some composing windows are open.\n"
22 "Please close all the composing windows before editing the accounts."
23 msgstr ""
24 "Jsou stále otevřena nějaká okna s rozepsanou zprávou.\n"
25 "Před úpravou tohoto účtu zavřete prosím všechna tato okna."
26
27 #: src/account.c:419
28 msgid "Can't create folder."
29 msgstr "Nemohu vytvořit složku."
30
31 #: src/account.c:679
32 msgid "Edit accounts"
33 msgstr "Úpravy účtů"
34
35 #: src/account.c:701
36 msgid ""
37 "Using 'Get Mail' will retrieve messages from your Accounts in the order "
38 "given, the checkbox in the 'G' column indicates which accounts will be "
39 "included."
40 msgstr ""
41 "Funkce 'Přijmout poštu ze všech účtů' načte zprávy z účtů v pořadí v jakém "
42 "jsou zde uvedeny. Zaškrtnutím ve sloupci 'P' určíte, zda účet bude touto "
43 "funkcí zpracován."
44
45 #: src/account.c:774
46 msgid " _Set as default account "
47 msgstr " Nastavit účet jako _výchozí "
48
49 #: src/account.c:871
50 msgid "Accounts with remote folders cannot be copied."
51 msgstr "Účty se vzdáleně umístěnými složkami (např. IMAP) nemohou být kopírovány."
52
53 #: src/account.c:877
54 #, c-format
55 msgid "Copy of %s"
56 msgstr "Kopie %s"
57
58 #: src/account.c:1016
59 #, c-format
60 msgid "Do you really want to delete the account '%s'?"
61 msgstr "Opravdu chcete odstranit účet '%s'?"
62
63 #: src/account.c:1018
64 msgid "(Untitled)"
65 msgstr "(Nepojmenovaný)"
66
67 #: src/account.c:1019
68 msgid "Delete account"
69 msgstr "Odstranit účet"
70
71 #: src/account.c:1466
72 msgid "Accounts List Default Column Name|D"
73 msgstr "V"
74
75 #: src/account.c:1472 src/prefs_folder_item.c:740
76 msgid "Default account"
77 msgstr "Výchozí účet"
78
79 #: src/account.c:1480
80 msgid "Accounts List Get Column Name|G"
81 msgstr "P"
82
83 #: src/account.c:1486
84 msgid "'Get Mail' retrieves mail from the checked accounts"
85 msgstr ""
86 "Funkce 'Přijmout poštu ze všech účtů' načte zprávy z účtů označených "
87 "zaškrtnutím"
88
89 #: src/account.c:1493 src/addressadd.c:196 src/addressbook.c:132
90 #: src/compose.c:5870 src/compose.c:6181 src/editaddress.c:1043
91 #: src/editaddress.c:1092 src/editbook.c:175 src/editgroup.c:287
92 #: src/editjpilot.c:270 src/editldap.c:424 src/editvcard.c:183
93 #: src/importmutt.c:226 src/importpine.c:226 src/mimeview.c:213
94 #: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:404 src/prefs_filtering.c:363
95 #: src/prefs_filtering.c:1480 src/prefs_template.c:185
96 msgid "Name"
97 msgstr "Jméno"
98
99 #: src/account.c:1500 src/prefs_account.c:1258 src/prefs_account.c:2849
100 msgid "Protocol"
101 msgstr "Protokol"
102
103 #: src/account.c:1507 src/ssl_manager.c:102
104 msgid "Server"
105 msgstr "Server"
106
107 #: src/action.c:355
108 #, c-format
109 msgid "Could not get message file %d"
110 msgstr "Nelze načíst soubor %d se zprávou"
111
112 #: src/action.c:386
113 msgid "Could not get message part."
114 msgstr "Nelze načíst část zprávy."
115
116 #: src/action.c:403
117 #, c-format
118 msgid "Can't get part of multipart message: %s"
119 msgstr "Nemohu získat část z mnohačásťové zprávy: %s"
120
121 #: src/action.c:517
122 #, c-format
123 msgid ""
124 "The selected action cannot be used in the compose window\n"
125 "because it contains %%f, %%F, %%as or %%p."
126 msgstr ""
127 "V okně pro psaní zprávy nelze použít akci,\n"
128 "která obsahuje %%f, %%F, %%as nebo %%p."
129
130 #: src/action.c:615
131 msgid "There is no filtering action set"
132 msgstr ""
133
134 #: src/action.c:617
135 #, c-format
136 msgid ""
137 "Invalid filtering action(s):\n"
138 "%s"
139 msgstr ""
140
141 #: src/action.c:839
142 #, c-format
143 msgid ""
144 "Command could not be started. Pipe creation failed.\n"
145 "%s"
146 msgstr ""
147 "Nelze spustit příkaz. Selhalo vytvoření roury.\n"
148 "%s"
149
150 #: src/action.c:934
151 #, c-format
152 msgid ""
153 "Could not fork to execute the following command:\n"
154 "%s\n"
155 "%s"
156 msgstr ""
157 "Nelze provést fork pro spuštění následujícího příkazu:\n"
158 "%s\n"
159 "%s"
160
161 #: src/action.c:1153 src/action.c:1303
162 msgid "Completed"
163 msgstr "Dokončeno"
164
165 #: src/action.c:1189
166 #, c-format
167 msgid "--- Running: %s\n"
168 msgstr "--- Spuštěno: %s\n"
169
170 #: src/action.c:1193
171 #, c-format
172 msgid "--- Ended: %s\n"
173 msgstr "--- Ukončeno: %s\n"
174
175 #: src/action.c:1226
176 msgid "Action's input/output"
177 msgstr "Vstup/výstup akce"
178
179 #: src/action.c:1539
180 #, c-format
181 msgid ""
182 "Enter the argument for the following action:\n"
183 "('%%h' will be replaced with the argument)\n"
184 "  %s"
185 msgstr ""
186 "Vložte parametr pro následující akci:\n"
187 "('%%h' bude nahrazeno parametrem)\n"
188 "  %s"
189
190 #: src/action.c:1544
191 msgid "Action's hidden user argument"
192 msgstr "Skrytý uživatelský parametr akce"
193
194 #: src/action.c:1548
195 #, c-format
196 msgid ""
197 "Enter the argument for the following action:\n"
198 "('%%u' will be replaced with the argument)\n"
199 "  %s"
200 msgstr ""
201 "Vložte parametr pro následující akci:\n"
202 "('%%u' bude nahrazeno parametrem)\n"
203 "  %s"
204
205 #: src/action.c:1553
206 msgid "Action's user argument"
207 msgstr "Uživatelský parametr akce"
208
209 #: src/addr_compl.c:597 src/addressbook.c:4403
210 msgid "Group"
211 msgstr "Skupina"
212
213 #: src/addressadd.c:174 src/prefs_filtering_action.c:179
214 msgid "Add to address book"
215 msgstr "Přidat do knihy adres"
216
217 #: src/addressadd.c:208 src/plugins/pgpcore/select-keys.c:405
218 #: src/toolbar.c:479
219 msgid "Address"
220 msgstr "Adresa"
221
222 #: src/addressadd.c:218 src/addressbook.c:134 src/editaddress.c:851
223 #: src/editaddress.c:915 src/editgroup.c:289
224 msgid "Remarks"
225 msgstr "Poznámky"
226
227 #: src/addressadd.c:240 src/addressbook_foldersel.c:164
228 msgid "Select Address Book Folder"
229 msgstr "Vybrat složku pro knihu adres"
230
231 #: src/addressbook.c:133 src/editaddress.c:849 src/editaddress.c:897
232 #: src/editgroup.c:288 src/expldifdlg.c:521 src/exporthtml.c:591
233 #: src/exporthtml.c:755 src/ldif.c:779
234 msgid "Email Address"
235 msgstr "E-mail"
236
237 #: src/addressbook.c:426
238 msgid "/_Book"
239 msgstr "/_Kniha"
240
241 #: src/addressbook.c:427
242 msgid "/_Book/New _Book"
243 msgstr "/_Kniha/Nová _kniha"
244
245 #: src/addressbook.c:428
246 msgid "/_Book/New _Folder"
247 msgstr "/_Kniha/Nová _složka"
248
249 #: src/addressbook.c:429
250 msgid "/_Book/New _vCard"
251 msgstr "/_Kniha/Nová _vCard"
252
253 #: src/addressbook.c:431
254 msgid "/_Book/New _JPilot"
255 msgstr "/_Kniha/Nový _JPilot"
256
257 #: src/addressbook.c:434
258 msgid "/_Book/New LDAP _Server"
259 msgstr "/_Kniha/Nový _LDAP server"
260
261 #: src/addressbook.c:436 src/addressbook.c:439
262 msgid "/_Book/---"
263 msgstr "/_Kniha/---"
264
265 #: src/addressbook.c:437
266 msgid "/_Book/_Edit book"
267 msgstr "/_Kniha/Up_ravit"
268
269 #: src/addressbook.c:438
270 msgid "/_Book/_Delete book"
271 msgstr "/_Kniha/_Odstranit knihu"
272
273 #: src/addressbook.c:440
274 msgid "/_Book/_Save"
275 msgstr "/_Kniha/_Uložit"
276
277 #: src/addressbook.c:441
278 msgid "/_Book/_Close"
279 msgstr "/_Kniha/_Zavřít"
280
281 #: src/addressbook.c:442
282 msgid "/_Address"
283 msgstr "/_Adresa"
284
285 #: src/addressbook.c:443
286 msgid "/_Address/_Select all"
287 msgstr "/_Adresa/Vybrat vš_e"
288
289 #: src/addressbook.c:444 src/addressbook.c:448 src/addressbook.c:451
290 #: src/addressbook.c:454
291 msgid "/_Address/---"
292 msgstr "/_Adresa/--"
293
294 #: src/addressbook.c:445
295 msgid "/_Address/C_ut"
296 msgstr "/_Adresa/_Vyjmout"
297
298 #: src/addressbook.c:446
299 msgid "/_Address/_Copy"
300 msgstr "/_Adresa/_Kopírovat"
301
302 #: src/addressbook.c:447
303 msgid "/_Address/_Paste"
304 msgstr "/_Adresa/V_ložit"
305
306 #: src/addressbook.c:449
307 msgid "/_Address/_Edit"
308 msgstr "/_Adresa/U_pravit"
309
310 #: src/addressbook.c:450
311 msgid "/_Address/_Delete"
312 msgstr "/_Adresa/_Odstranit"
313
314 #: src/addressbook.c:452
315 msgid "/_Address/New _Address"
316 msgstr "/_Adresa/Nová _adresa"
317
318 #: src/addressbook.c:453
319 msgid "/_Address/New _Group"
320 msgstr "/_Adresa/Nová _skupina"
321
322 #: src/addressbook.c:455
323 msgid "/_Address/_Mail To"
324 msgstr "/_Adresa/Napsat novou _zprávu"
325
326 #: src/addressbook.c:456 src/compose.c:790 src/mainwindow.c:814
327 #: src/messageview.c:306
328 msgid "/_Tools"
329 msgstr "/_Nástroje"
330
331 #: src/addressbook.c:457
332 msgid "/_Tools/Import _LDIF file..."
333 msgstr "/_Nástroje/Importovat _LDIF soubor..."
334
335 #: src/addressbook.c:458
336 msgid "/_Tools/Import M_utt file..."
337 msgstr "/_Nástroje/Importovat _Mutt soubor..."
338
339 #: src/addressbook.c:459
340 msgid "/_Tools/Import _Pine file..."
341 msgstr "/_Nástroje/Importovat _Pine soubor..."
342
343 #: src/addressbook.c:460 src/mainwindow.c:823 src/mainwindow.c:846
344 #: src/mainwindow.c:848 src/mainwindow.c:850 src/mainwindow.c:859
345 #: src/mainwindow.c:862 src/mainwindow.c:866 src/messageview.c:310
346 #: src/messageview.c:331 src/messageview.c:333
347 msgid "/_Tools/---"
348 msgstr "/_Nástroje/---"
349
350 #: src/addressbook.c:461
351 msgid "/_Tools/Export _HTML..."
352 msgstr "/_Nástroje/Exportovat _HTML..."
353
354 #: src/addressbook.c:462
355 msgid "/_Tools/Export LDI_F..."
356 msgstr "/_Nástroje/Exportovat LDI_F..."
357
358 #: src/addressbook.c:463 src/compose.c:795 src/mainwindow.c:892
359 #: src/messageview.c:336
360 msgid "/_Help"
361 msgstr "/Nápo_věda"
362
363 #: src/addressbook.c:464 src/compose.c:796 src/mainwindow.c:898
364 #: src/messageview.c:337
365 msgid "/_Help/_About"
366 msgstr "/Nápo_věda/_O aplikaci"
367
368 #: src/addressbook.c:469 src/addressbook.c:485 src/compose.c:563
369 #: src/mainwindow.c:530 src/messageview.c:168
370 msgid "/_Edit"
371 msgstr "/Ú_pravy"
372
373 #: src/addressbook.c:470 src/addressbook.c:486
374 msgid "/_Delete"
375 msgstr "/_Odstranit"
376
377 #: src/addressbook.c:472
378 msgid "/New _Book"
379 msgstr "/Nová _kniha"
380
381 #: src/addressbook.c:473
382 msgid "/New _Folder"
383 msgstr "/Nová _složka"
384
385 #: src/addressbook.c:474 src/addressbook.c:489
386 msgid "/New _Group"
387 msgstr "/Nová _skupina"
388
389 #: src/addressbook.c:476 src/addressbook.c:491
390 msgid "/C_ut"
391 msgstr "/_Vyjmout"
392
393 #: src/addressbook.c:477 src/addressbook.c:492
394 msgid "/_Copy"
395 msgstr "/_Kopírovat"
396
397 #: src/addressbook.c:478 src/addressbook.c:493
398 msgid "/_Paste"
399 msgstr "/V_ložit"
400
401 #: src/addressbook.c:483
402 msgid "/_Select all"
403 msgstr "/Vybrat vš_e"
404
405 #: src/addressbook.c:488
406 msgid "/New _Address"
407 msgstr "/Nová _adresa"
408
409 #: src/addressbook.c:496
410 msgid "/_Mail To"
411 msgstr "/Napsat novou _zprávu"
412
413 #: src/addressbook.c:498
414 msgid "/_Browse Entry"
415 msgstr "/_Prohlížet záznam"
416
417 #: src/addressbook.c:511 src/crash.c:451 src/crash.c:470 src/importldif.c:119
418 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:138 src/prefs_themes.c:684
419 #: src/prefs_themes.c:716 src/prefs_themes.c:717
420 msgid "Unknown"
421 msgstr "Neznámá(ý)"
422
423 #: src/addressbook.c:518 src/addressbook.c:537 src/importldif.c:126
424 msgid "Success"
425 msgstr "Úspěch"
426
427 #: src/addressbook.c:519 src/importldif.c:127
428 msgid "Bad arguments"
429 msgstr "Špatné argumenty"
430
431 #: src/addressbook.c:520 src/importldif.c:128
432 msgid "File not specified"
433 msgstr "Není zadán soubor"
434
435 #: src/addressbook.c:521 src/importldif.c:129
436 msgid "Error opening file"
437 msgstr "Chyba při otevírání souboru"
438
439 #: src/addressbook.c:522 src/importldif.c:130
440 msgid "Error reading file"
441 msgstr "Chyba při čtení souboru"
442
443 #: src/addressbook.c:523 src/importldif.c:131
444 msgid "End of file encountered"
445 msgstr "Byl dosažen konec souboru"
446
447 #: src/addressbook.c:524 src/importldif.c:132
448 msgid "Error allocating memory"
449 msgstr "Chyba při alokaci paměti"
450
451 #: src/addressbook.c:525 src/importldif.c:133
452 msgid "Bad file format"
453 msgstr "Špatný formát souboru"
454
455 #: src/addressbook.c:526 src/importldif.c:134
456 msgid "Error writing to file"
457 msgstr "Chyba při zápisu do souboru"
458
459 #: src/addressbook.c:527 src/importldif.c:135
460 msgid "Error opening directory"
461 msgstr "Chyba při otevírání adresáře"
462
463 #: src/addressbook.c:528 src/importldif.c:136
464 msgid "No path specified"
465 msgstr "Není zadána cesta"
466
467 #: src/addressbook.c:538
468 msgid "Error connecting to LDAP server"
469 msgstr "Chyba při připojování na LDAP server"
470
471 #: src/addressbook.c:539
472 msgid "Error initializing LDAP"
473 msgstr "Chyba při inicializaci LDAP"
474
475 #: src/addressbook.c:540
476 msgid "Error binding to LDAP server"
477 msgstr "Chyba při napojování na LDAP server"
478
479 #: src/addressbook.c:541
480 msgid "Error searching LDAP database"
481 msgstr "Chyba hledání v LDAP databázi"
482
483 #: src/addressbook.c:542
484 msgid "Timeout performing LDAP operation"
485 msgstr "Při provádění oprací s LDAP vypršel čas"
486
487 #: src/addressbook.c:543
488 msgid "Error in LDAP search criteria"
489 msgstr "Chyba ve vyhledávacích kritériích pro LDAP"
490
491 #: src/addressbook.c:544
492 msgid "No LDAP entries found for search criteria"
493 msgstr "Pro vyhledávací kritéria nebyly nalezeny žádné položky"
494
495 #: src/addressbook.c:545
496 msgid "LDAP search terminated on request"
497 msgstr "Prohledávání ukončeno na žádost"
498
499 #: src/addressbook.c:546
500 msgid "Error starting TLS connection"
501 msgstr "Chyba při vytváření TLS spojení"
502
503 #: src/addressbook.c:920
504 msgid "Sources"
505 msgstr "Zdroje adres"
506
507 #: src/addressbook.c:924 src/prefs_other.c:513 src/toolbar.c:201
508 #: src/toolbar.c:1901
509 msgid "Address book"
510 msgstr "Kniha adres"
511
512 #: src/addressbook.c:1056
513 msgid "Lookup name:"
514 msgstr "Hledané jméno:"
515
516 #: src/addressbook.c:1129 src/compose.c:2131 src/compose.c:4481
517 #: src/compose.c:5705 src/compose.c:6519 src/compose.c:9648 src/matcher.c:769
518 #: src/summary_search.c:363
519 msgid "To:"
520 msgstr "Komu:"
521
522 #: src/addressbook.c:1133 src/compose.c:2115 src/compose.c:4217
523 #: src/compose.c:4480 src/compose.c:9657 src/matcher.c:770
524 msgid "Cc:"
525 msgstr "Kopie:"
526
527 #: src/addressbook.c:1137 src/compose.c:2118 src/compose.c:4248
528 msgid "Bcc:"
529 msgstr "Skrytá kopie:"
530
531 #: src/addressbook.c:1387 src/addressbook.c:1433
532 msgid "Delete address(es)"
533 msgstr "Odstranit adresu(y)"
534
535 #: src/addressbook.c:1388
536 msgid "This address data is readonly and cannot be deleted."
537 msgstr "Tato data jsou pouze pro čtení a nelze je odstranit."
538
539 #: src/addressbook.c:1427
540 msgid "Delete group"
541 msgstr "Odstranit skupinu"
542
543 #: src/addressbook.c:1428
544 msgid ""
545 "Really delete the group(s)?\n"
546 "The addresses it contains will not be lost."
547 msgstr ""
548 "Chcete odstranit skupinu (skupiny)?\n"
549 "Adresy v ní (v nich) obsažené budou ztraceny."
550
551 #: src/addressbook.c:1434
552 msgid "Really delete the address(es)?"
553 msgstr "Opravdu chcete odstranit tuto adresu(y)?"
554
555 #: src/addressbook.c:2038
556 msgid "Cannot paste. Target address book is readonly."
557 msgstr "Nelze vložit. Cílová kniha adres je pouze pro čtení."
558
559 #: src/addressbook.c:2049
560 msgid "Cannot paste into an address group."
561 msgstr "Nelze provést vložení do skupiny adres."
562
563 #: src/addressbook.c:2732
564 #, c-format
565 msgid "Do you want to delete the query results and addresses in '%s' ?"
566 msgstr "Opravdu chcete odstranit výsledky vyhledávání '%s' ?"
567
568 #: src/addressbook.c:2735 src/addressbook.c:2761 src/addressbook.c:2768
569 #: src/prefs_filtering_action.c:161
570 msgid "Delete"
571 msgstr "Odstranit"
572
573 #: src/addressbook.c:2744
574 #, c-format
575 msgid ""
576 "Do you want to delete '%s' ?If you delete the folder only, the addresses it "
577 "contains will be moved into the parent folder."
578 msgstr ""
579 "Chcete odstranit '%s'? Pokud odstraníte pouze složku, adresy v ní obsažené "
580 "budou přesunuty do nadřazené složky."
581
582 #: src/addressbook.c:2747 src/imap_gtk.c:302 src/mh_gtk.c:182
583 msgid "Delete folder"
584 msgstr "Odstranit složku"
585
586 #: src/addressbook.c:2748
587 msgid "+Delete _folder only"
588 msgstr "+Odstranit pouze _složku"
589
590 #: src/addressbook.c:2748
591 msgid "Delete folder and _addresses"
592 msgstr "Odstranit složku a _adresy"
593
594 #: src/addressbook.c:2759
595 #, c-format
596 msgid ""
597 "Do you want to delete '%s'?\n"
598 "The addresses it contains will not be lost."
599 msgstr ""
600 "Chcete odstranit '%s'?\n"
601 "Adresy v ní obsažené budou ztraceny."
602
603 #: src/addressbook.c:2766
604 #, c-format
605 msgid ""
606 "Do you want to delete '%s'?\n"
607 "The addresses it contains will be lost."
608 msgstr ""
609 "Chcete odstranit '%s'?\n"
610 "Adresy v ní obsažené budou ztraceny."
611
612 #: src/addressbook.c:3638
613 msgid "New user, could not save index file."
614 msgstr "Nový uživatel, nelze uložit index soubor."
615
616 #: src/addressbook.c:3642
617 msgid "New user, could not save address book files."
618 msgstr "Nový uživatel, nelze uložit soubory s knihou adres."
619
620 #: src/addressbook.c:3652
621 msgid "Old address book converted successfully."
622 msgstr "Konverze staré knihy adres proběhla úspěšně."
623
624 #: src/addressbook.c:3657
625 msgid ""
626 "Old address book converted,\n"
627 "could not save new address index file."
628 msgstr ""
629 "Stará kniha adres zkonvertována,\n"
630 "nepodařilo se uložit nový soubor s indexem adres."
631
632 #: src/addressbook.c:3670
633 msgid ""
634 "Could not convert address book,\n"
635 "but created empty new address book files."
636 msgstr ""
637 "Nepodařilo se provést konverzi knihy adres,\n"
638 "ale byl vytvořen nové prázdné soubory knihy adres."
639
640 #: src/addressbook.c:3676
641 msgid ""
642 "Could not convert address book,\n"
643 "could not save new address index file."
644 msgstr ""
645 "Nepodařilo se provést konverzi knihy adres,\n"
646 "nepodařilo se uložit nový soubor s indexem adres."
647
648 #: src/addressbook.c:3681
649 msgid ""
650 "Could not convert address book\n"
651 "and could not create new address book files."
652 msgstr ""
653 "Nepodařilo se provést konverzi knihy adres\n"
654 "a nepodařilo se vytvořit nové soubory knihy adres."
655
656 #: src/addressbook.c:3688 src/addressbook.c:3694
657 msgid "Addressbook conversion error"
658 msgstr "Chyba při konverzi knihy adres"
659
660 #: src/addressbook.c:3732
661 msgid "Addressbook Error"
662 msgstr "Chyba v knize adres"
663
664 #: src/addressbook.c:3733
665 msgid "Could not read address index"
666 msgstr "Nelze načíst index adres"
667
668 #: src/addressbook.c:4060
669 msgid "Busy searching..."
670 msgstr "Prohledávám..."
671
672 #: src/addressbook.c:4114
673 #, c-format
674 msgid "Search '%s'"
675 msgstr "Hledání '%s'"
676
677 #: src/addressbook.c:4339
678 msgid "Interface"
679 msgstr "Rozhraní"
680
681 #: src/addressbook.c:4355 src/addressbook_foldersel.c:192 src/exphtmldlg.c:375
682 #: src/expldifdlg.c:394 src/exporthtml.c:973 src/importldif.c:651
683 msgid "Address Book"
684 msgstr "Kniha adres"
685
686 #: src/addressbook.c:4371
687 msgid "Person"
688 msgstr "Osoba"
689
690 #: src/addressbook.c:4387
691 msgid "EMail Address"
692 msgstr "Email adresa"
693
694 #: src/addressbook.c:4419 src/exporthtml.c:875 src/folderview.c:469
695 #: src/prefs_account.c:2542 src/prefs_folder_column.c:79
696 msgid "Folder"
697 msgstr "Složka"
698
699 #: src/addressbook.c:4435
700 msgid "vCard"
701 msgstr "vCard"
702
703 #: src/addressbook.c:4451 src/addressbook.c:4467
704 msgid "JPilot"
705 msgstr "JPilot"
706
707 #: src/addressbook.c:4483
708 msgid "LDAP servers"
709 msgstr "LDAP servery"
710
711 #: src/addressbook.c:4499
712 msgid "LDAP Query"
713 msgstr "LDAP dotaz"
714
715 #: src/addressbook.c:4822 src/addressbook_foldersel.c:389 src/matcher.c:312
716 #: src/matcher.c:1097 src/matcher.c:1230
717 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter.c:215
718 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:67 src/prefs_matcher.c:220
719 #: src/prefs_matcher.c:527 src/prefs_matcher.c:1347 src/prefs_matcher.c:1364
720 #: src/prefs_matcher.c:1366 src/prefs_matcher.c:2119 src/prefs_matcher.c:2123
721 msgid "Any"
722 msgstr "kterákoliv"
723
724 #: src/addrgather.c:158
725 msgid "Please specify name for address book."
726 msgstr "Zadejte prosím název pro knihu adres."
727
728 #: src/addrgather.c:178
729 msgid "Please select the mail headers to search."
730 msgstr "Vyberte záhlaví zprávy, ve kterých se bude hledat."
731
732 #: src/addrgather.c:185
733 msgid "Harvesting addresses..."
734 msgstr "Získávám adresy..."
735
736 #: src/addrgather.c:224
737 msgid "Addresses gathered successfully."
738 msgstr "Adresy získány úspěšně."
739
740 #: src/addrgather.c:294
741 msgid "No folder or message was selected."
742 msgstr "Není vybrána žádná složka nebo zpráva."
743
744 #: src/addrgather.c:302
745 msgid ""
746 "Please select a folder to process from the folder\n"
747 "list. Alternatively, select one or messages from\n"
748 "the message list."
749 msgstr ""
750 "Prosím, vyberte složku, kterou chcete zpracovat,\n"
751 "ze seznamu složek. Případně vyberte jednu nebo více zpráv\n"
752 "ze seznamu zpráv."
753
754 #: src/addrgather.c:354
755 msgid "Folder :"
756 msgstr "Složka :"
757
758 #: src/addrgather.c:365 src/exphtmldlg.c:543 src/expldifdlg.c:626
759 #: src/importldif.c:909
760 msgid "Address Book :"
761 msgstr "Kniha adres :"
762
763 #: src/addrgather.c:375
764 msgid "Folder Size :"
765 msgstr "Velikost složky :"
766
767 #: src/addrgather.c:390
768 msgid "Process these mail header fields"
769 msgstr "Zpracovat tato pole z hlavičky zprávy"
770
771 #: src/addrgather.c:408
772 msgid "Include sub-folders"
773 msgstr "Zahrnout podsložky"
774
775 #: src/addrgather.c:431
776 msgid "Header Name"
777 msgstr "Záhlaví"
778
779 #: src/addrgather.c:432
780 msgid "Address Count"
781 msgstr "Počet adres"
782
783 #: src/addrgather.c:537 src/alertpanel.c:155 src/compose.c:4832
784 #: src/compose.c:9569 src/messageview.c:589 src/messageview.c:602
785 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:579
786 msgid "Warning"
787 msgstr "Varování"
788
789 #: src/addrgather.c:538
790 msgid "Header Fields"
791 msgstr "Záhlaví"
792
793 #: src/addrgather.c:539 src/exphtmldlg.c:663 src/expldifdlg.c:737
794 #: src/importldif.c:1029
795 msgid "Finish"
796 msgstr "Konec"
797
798 #: src/addrgather.c:600
799 msgid "Harvest Email Addresses - from Selected Messages"
800 msgstr "Získání adres - z vybraných zpráv"
801
802 #: src/addrgather.c:608
803 msgid "Harvest Email Addresses - from Folder"
804 msgstr "Získání adres - ze složky"
805
806 #: src/addrindex.c:116
807 msgid "Common addresses"
808 msgstr "Obecné adresy"
809
810 #: src/addrindex.c:117
811 msgid "Personal addresses"
812 msgstr "Osobní adresy"
813
814 #: src/addrindex.c:123
815 msgid "Common address"
816 msgstr "Obecná adresa"
817
818 #: src/addrindex.c:124
819 msgid "Personal address"
820 msgstr "Osobní adresa"
821
822 #: src/alertpanel.c:142 src/compose.c:7673
823 msgid "Notice"
824 msgstr "Poznámka"
825
826 #: src/alertpanel.c:168 src/alertpanel.c:191 src/compose.c:4772 src/inc.c:619
827 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:150 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:241
828 msgid "Error"
829 msgstr "Chyba"
830
831 #: src/alertpanel.c:192
832 msgid "_View log"
833 msgstr "_Zobrazit protokol"
834
835 #: src/alertpanel.c:340
836 msgid "Show this message next time"
837 msgstr "Zobrazovat příště tuto zprávu"
838
839 #: src/browseldap.c:218
840 msgid "Browse Directory Entry"
841 msgstr "Procházet položku adresáře"
842
843 #: src/browseldap.c:238
844 msgid "Server Name :"
845 msgstr "Název serveru :"
846
847 #: src/browseldap.c:248
848 msgid "Distinguished Name (dn) :"
849 msgstr "Rozlišovací jméno (dn):"
850
851 #: src/browseldap.c:271
852 msgid "LDAP Name"
853 msgstr "LDAP atribut"
854
855 #: src/browseldap.c:273
856 msgid "Attribute Value"
857 msgstr "Hodnota atributu"
858
859 #: src/common/nntp.c:73
860 #, c-format
861 msgid "Can't connect to NNTP server: %s:%d\n"
862 msgstr "Nemohu se spojit s NNTP serverem: %s:%d\n"
863
864 #: src/common/nntp.c:80 src/common/session.c:166 src/imap.c:848
865 msgid "SSL handshake failed\n"
866 msgstr "Inicializace SSL spojení selhala\n"
867
868 #: src/common/nntp.c:182 src/common/nntp.c:245
869 #, c-format
870 msgid "protocol error: %s\n"
871 msgstr "Chyba protokolu: %s\n"
872
873 #: src/common/nntp.c:205 src/common/nntp.c:251
874 msgid "protocol error\n"
875 msgstr "Chyba protokolu\n"
876
877 #: src/common/nntp.c:301
878 msgid "Error occurred while posting\n"
879 msgstr "Nastala chyba během posílání\n"
880
881 #: src/common/nntp.c:381
882 msgid "Error occurred while sending command\n"
883 msgstr "Nastala chyba během posílání příkazu\n"
884
885 #: src/common/plugin.c:55
886 msgid "Nothing"
887 msgstr "Nic"
888
889 #: src/common/plugin.c:56
890 msgid "a viewer"
891 msgstr "prohlížeč"
892
893 #: src/common/plugin.c:57
894 msgid "folders"
895 msgstr "složky"
896
897 #: src/common/plugin.c:58
898 msgid "filtering"
899 msgstr "filtr"
900
901 #: src/common/plugin.c:59
902 msgid "a privacy interface"
903 msgstr "zabezpečení"
904
905 #: src/common/plugin.c:60
906 msgid "a notifier"
907 msgstr "oznamování"
908
909 #: src/common/plugin.c:61
910 msgid "an utility"
911 msgstr ""
912
913 #: src/common/plugin.c:62
914 msgid "things"
915 msgstr ""
916
917 #: src/common/plugin.c:260
918 #, c-format
919 msgid "This plugin provides %s (%s), which is already provided by the %s plugin."
920 msgstr "Tento modul poskytuje možnost %s (%s), která je už obsažena v modulu %s."
921
922 #: src/common/plugin.c:295
923 msgid "Plugin already loaded"
924 msgstr "Modul byl již načten"
925
926 #: src/common/plugin.c:305
927 msgid "Failed to allocate memory for Plugin"
928 msgstr "Nepodařilo se vyhradit paměť pro modul"
929
930 #: src/common/plugin.c:332
931 msgid "This module is not licenced under a GPL compatible licence."
932 msgstr "Tento modul není licencován dle GPL kompatibilní licence."
933
934 #: src/common/plugin.c:339
935 msgid "This module is for Claws Mail GTK1."
936 msgstr "Tento modul je určen pro Claws Mail GTK1."
937
938 #: src/common/plugin.c:555
939 #, c-format
940 msgid ""
941 "Your version of Claws Mail is newer than the version the '%s' plugin was "
942 "built with."
943 msgstr "Vaše verze Claws Mail je novější než ta, se kterou byl zkompilován modul %s."
944
945 #: src/common/plugin.c:558
946 msgid ""
947 "Your version of Claws Mail is newer than the version the plugin was built "
948 "with."
949 msgstr ""
950 "Vaše verze Claws Mail je novější než ta, se kterou byl zkompilován tento "
951 "modul."
952
953 #: src/common/plugin.c:567
954 #, c-format
955 msgid "Your version of Claws Mail is too old for the '%s' plugin."
956 msgstr "Vaše verze Claws Mail je příliš stará na použití s modulem %s."
957
958 #: src/common/plugin.c:569
959 msgid "Your version of Claws Mail is too old for the plugin."
960 msgstr "Vaše verze Claws Mail je příliš stará na použití s tímto modulem."
961
962 #: src/common/smtp.c:176
963 msgid "SMTP AUTH not available\n"
964 msgstr "SMTP AUTH je nedostupná\n"
965
966 #: src/common/smtp.c:518 src/common/smtp.c:568
967 msgid "bad SMTP response\n"
968 msgstr "špatná SMTP odpověď\n"
969
970 #: src/common/smtp.c:539 src/common/smtp.c:557 src/common/smtp.c:676
971 msgid "error occurred on SMTP session\n"
972 msgstr "nastala chyba v SMTP relaci\n"
973
974 #: src/common/smtp.c:548 src/pop.c:872
975 msgid "error occurred on authentication\n"
976 msgstr "nastala chyba v autentizaci\n"
977
978 #: src/common/smtp.c:603
979 #, c-format
980 msgid "Message is too big (Maximum size is %s)\n"
981 msgstr "Zpráva je příliš velká (maximální velikost je %s)\n"
982
983 #: src/common/smtp.c:635 src/pop.c:865
984 msgid "couldn't start TLS session\n"
985 msgstr "nelze spustit TLS relaci\n"
986
987 #: src/common/socket.c:1401
988 #, c-format
989 msgid "write on fd%d: %s\n"
990 msgstr "zápis do fd%d: %s\n"
991
992 #: src/common/ssl.c:159
993 msgid "Error creating ssl context\n"
994 msgstr "Chyba při vytváření ssl kontextu\n"
995
996 #: src/common/ssl.c:178
997 #, c-format
998 msgid "SSL connect failed (%s)\n"
999 msgstr "SSL spojení selhalo (%s)\n"
1000
1001 #: src/common/ssl_certificate.c:203 src/common/ssl_certificate.c:214
1002 #: src/common/ssl_certificate.c:220 src/common/ssl_certificate.c:227
1003 #: src/common/ssl_certificate.c:238 src/common/ssl_certificate.c:244
1004 #: src/gtk/sslcertwindow.c:68 src/gtk/sslcertwindow.c:79
1005 #: src/gtk/sslcertwindow.c:85 src/gtk/sslcertwindow.c:92
1006 #: src/gtk/sslcertwindow.c:103 src/gtk/sslcertwindow.c:109
1007 msgid "<not in certificate>"
1008 msgstr "<not in certificate>"
1009
1010 #: src/common/ssl_certificate.c:253
1011 #, c-format
1012 msgid ""
1013 "  Owner: %s (%s) in %s\n"
1014 "  Signed by: %s (%s) in %s\n"
1015 "  Fingerprint: %s\n"
1016 "  Signature status: %s"
1017 msgstr ""
1018 "  Vlastník: %s (%s) v %s\n"
1019 "  Podepsán: %s (%s) v %s\n"
1020 "  Fingerprint: %s\n"
1021 "  Stav podpisu: %s"
1022
1023 #: src/common/ssl_certificate.c:380
1024 msgid "Couldn't load X509 default paths"
1025 msgstr "Nelze nahrát výchozí cestu pro X509"
1026
1027 #: src/common/string_match.c:79
1028 msgid "(Subject cleared by RegExp)"
1029 msgstr "(Předmět odstraněn reg. výrazem)"
1030
1031 #: src/common/utils.c:353
1032 #, c-format
1033 msgid "%dB"
1034 msgstr "%dB"
1035
1036 #: src/common/utils.c:354
1037 #, c-format
1038 msgid "%d.%02dKB"
1039 msgstr "%d.%02dKB"
1040
1041 #: src/common/utils.c:355
1042 #, c-format
1043 msgid "%d.%02dMB"
1044 msgstr "%d.%02dMB"
1045
1046 #: src/common/utils.c:356
1047 #, c-format
1048 msgid "%.2fGB"
1049 msgstr "%.2fGB"
1050
1051 #: src/common/utils.c:4820
1052 msgid "Complete day name for use by strftime|Sunday"
1053 msgstr "neděle"
1054
1055 #: src/common/utils.c:4821
1056 msgid "Complete day name for use by strftime|Monday"
1057 msgstr "pondělí"
1058
1059 #: src/common/utils.c:4822
1060 msgid "Complete day name for use by strftime|Tuesday"
1061 msgstr "úterý"
1062
1063 #: src/common/utils.c:4823
1064 msgid "Complete day name for use by strftime|Wednesday"
1065 msgstr "středa"
1066
1067 #: src/common/utils.c:4824
1068 msgid "Complete day name for use by strftime|Thursday"
1069 msgstr "čtvrtek"
1070
1071 #: src/common/utils.c:4825
1072 msgid "Complete day name for use by strftime|Friday"
1073 msgstr "pátek"
1074
1075 #: src/common/utils.c:4826
1076 msgid "Complete day name for use by strftime|Saturday"
1077 msgstr "sobota"
1078
1079 #: src/common/utils.c:4828
1080 msgid "Complete month name for use by strftime|January"
1081 msgstr "leden"
1082
1083 #: src/common/utils.c:4829
1084 msgid "Complete month name for use by strftime|February"
1085 msgstr "únor"
1086
1087 #: src/common/utils.c:4830
1088 msgid "Complete month name for use by strftime|March"
1089 msgstr "březen"
1090
1091 #: src/common/utils.c:4831
1092 msgid "Complete month name for use by strftime|April"
1093 msgstr "duben"
1094
1095 #: src/common/utils.c:4832
1096 msgid "Complete month name for use by strftime|May"
1097 msgstr "květen"
1098
1099 #: src/common/utils.c:4833
1100 msgid "Complete month name for use by strftime|June"
1101 msgstr "červen"
1102
1103 #: src/common/utils.c:4834
1104 msgid "Complete month name for use by strftime|July"
1105 msgstr "červenec"
1106
1107 #: src/common/utils.c:4835
1108 msgid "Complete month name for use by strftime|August"
1109 msgstr "srpen"
1110
1111 #: src/common/utils.c:4836
1112 msgid "Complete month name for use by strftime|September"
1113 msgstr "září"
1114
1115 #: src/common/utils.c:4837
1116 msgid "Complete month name for use by strftime|October"
1117 msgstr "říjen"
1118
1119 #: src/common/utils.c:4838
1120 msgid "Complete month name for use by strftime|November"
1121 msgstr "listopad"
1122
1123 #: src/common/utils.c:4839
1124 msgid "Complete month name for use by strftime|December"
1125 msgstr "prosinec"
1126
1127 #: src/common/utils.c:4841
1128 msgid "Abbr. day name for use by strftime|Sun"
1129 msgstr "ne"
1130
1131 #: src/common/utils.c:4842
1132 msgid "Abbr. day name for use by strftime|Mon"
1133 msgstr "po"
1134
1135 #: src/common/utils.c:4843
1136 msgid "Abbr. day name for use by strftime|Tue"
1137 msgstr "út"
1138
1139 #: src/common/utils.c:4844
1140 msgid "Abbr. day name for use by strftime|Wed"
1141 msgstr "st"
1142
1143 #: src/common/utils.c:4845
1144 msgid "Abbr. day name for use by strftime|Thu"
1145 msgstr "čt"
1146
1147 #: src/common/utils.c:4846
1148 msgid "Abbr. day name for use by strftime|Fri"
1149 msgstr "pá"
1150
1151 #: src/common/utils.c:4847
1152 msgid "Abbr. day name for use by strftime|Sat"
1153 msgstr "so"
1154
1155 #: src/common/utils.c:4849
1156 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Jan"
1157 msgstr "led"
1158
1159 #: src/common/utils.c:4850
1160 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Feb"
1161 msgstr "úno"
1162
1163 #: src/common/utils.c:4851
1164 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Mar"
1165 msgstr "bře"
1166
1167 #: src/common/utils.c:4852
1168 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Apr"
1169 msgstr "dub"
1170
1171 #: src/common/utils.c:4853
1172 msgid "Abbr. month name for use by strftime|May"
1173 msgstr "kvě"
1174
1175 #: src/common/utils.c:4854
1176 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Jun"
1177 msgstr "čen"
1178
1179 #: src/common/utils.c:4855
1180 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Jul"
1181 msgstr "čec"
1182
1183 #: src/common/utils.c:4856
1184 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Aug"
1185 msgstr "srp"
1186
1187 #: src/common/utils.c:4857
1188 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Sep"
1189 msgstr "zář"
1190
1191 #: src/common/utils.c:4858
1192 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Oct"
1193 msgstr "říj"
1194
1195 #: src/common/utils.c:4859
1196 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Nov"
1197 msgstr "lis"
1198
1199 #: src/common/utils.c:4860
1200 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Dec"
1201 msgstr "pro"
1202
1203 #: src/common/utils.c:4862
1204 msgid "For use by strftime (morning)|AM"
1205 msgstr "DOP."
1206
1207 #: src/common/utils.c:4863
1208 msgid "For use by strftime (afternoon)|PM"
1209 msgstr "ODP."
1210
1211 #: src/common/utils.c:4864
1212 msgid "For use by strftime (morning, lowercase)|am"
1213 msgstr "dop."
1214
1215 #: src/common/utils.c:4865
1216 msgid "For use by strftime (afternoon, lowercase)|pm"
1217 msgstr "odp."
1218
1219 #: src/common/utils.c:4867
1220 msgid "For use by strftime (default date+time format)|%a %b %e %H:%M:%S %Y"
1221 msgstr "%a %d.%m.%Y %H:%M"
1222
1223 #: src/common/utils.c:4868
1224 msgid "For use by strftime (default date format)|%m/%d/%y"
1225 msgstr "%d.%m.%Y"
1226
1227 #: src/common/utils.c:4869
1228 msgid "For use by strftime (default time format)|%H:%M:%S"
1229 msgstr "%H:%M:%S"
1230
1231 #: src/common/utils.c:4871
1232 msgid "For use by strftime (default 12-hour time format)|%I:%M:%S %p"
1233 msgstr "%I:%M:%S %p"
1234
1235 #: src/compose.c:540
1236 msgid "/_Add..."
1237 msgstr "/_Přidat..."
1238
1239 #: src/compose.c:541
1240 msgid "/_Remove"
1241 msgstr "/_Odstranit"
1242
1243 #: src/compose.c:543 src/folderview.c:293
1244 msgid "/_Properties..."
1245 msgstr "/_Vlastnosti..."
1246
1247 #: src/compose.c:548 src/mainwindow.c:755 src/messageview.c:289
1248 msgid "/_Message"
1249 msgstr "/_Zpráva"
1250
1251 #: src/compose.c:549
1252 msgid "/_Message/S_end"
1253 msgstr "/_Zpráva/_Odeslat"
1254
1255 #: src/compose.c:551
1256 msgid "/_Message/Send _later"
1257 msgstr "/_Zpráva/Odeslat později"
1258
1259 #: src/compose.c:553 src/compose.c:557 src/compose.c:560 src/mainwindow.c:765
1260 #: src/mainwindow.c:775 src/mainwindow.c:788 src/mainwindow.c:794
1261 #: src/mainwindow.c:811 src/messageview.c:292 src/messageview.c:300
1262 msgid "/_Message/---"
1263 msgstr "/_Zpráva/---"
1264
1265 #: src/compose.c:554
1266 msgid "/_Message/_Attach file"
1267 msgstr "/_Zpráva/Připojit soubor"
1268
1269 #: src/compose.c:555
1270 msgid "/_Message/_Insert file"
1271 msgstr "/_Zpráva/Vložit soubor"
1272
1273 #: src/compose.c:556
1274 msgid "/_Message/Insert si_gnature"
1275 msgstr "/_Zpráva/Vložit podpis"
1276
1277 #: src/compose.c:558
1278 msgid "/_Message/_Save"
1279 msgstr "/_Zpráva/_Uložit"
1280
1281 #: src/compose.c:561
1282 msgid "/_Message/_Close"
1283 msgstr "/_Zpráva/_Zavřít"
1284
1285 #: src/compose.c:564
1286 msgid "/_Edit/_Undo"
1287 msgstr "/Úp_ravy/Zpět"
1288
1289 #: src/compose.c:565
1290 msgid "/_Edit/_Redo"
1291 msgstr "/Úp_ravy/Znovu"
1292
1293 #: src/compose.c:566 src/compose.c:654 src/compose.c:657 src/compose.c:663
1294 #: src/mainwindow.c:535 src/messageview.c:171
1295 msgid "/_Edit/---"
1296 msgstr "/Úp_ravy/---"
1297
1298 #: src/compose.c:567
1299 msgid "/_Edit/Cu_t"
1300 msgstr "/Úp_ravy/_Vyjmout"
1301
1302 #: src/compose.c:568 src/mainwindow.c:531 src/messageview.c:169
1303 msgid "/_Edit/_Copy"
1304 msgstr "/Úp_ravy/_Kopírovat"
1305
1306 #: src/compose.c:569
1307 msgid "/_Edit/_Paste"
1308 msgstr "/Úp_ravy/V_ložit"
1309
1310 #: src/compose.c:570
1311 msgid "/_Edit/Special paste"
1312 msgstr "/Úp_ravy/Vložit _jinak"
1313
1314 #: src/compose.c:571
1315 msgid "/_Edit/Special paste/as _quotation"
1316 msgstr "/Úp_ravy/Vložit _jinak/jako _citaci"
1317
1318 #: src/compose.c:573
1319 msgid "/_Edit/Special paste/_wrapped"
1320 msgstr "/Úp_ravy/Vložit _jinak/_zalomené"
1321
1322 #: src/compose.c:575
1323 msgid "/_Edit/Special paste/_unwrapped"
1324 msgstr "/Úp_ravy/Vložit _jinak/_nezalomené"
1325
1326 #: src/compose.c:577 src/mainwindow.c:532 src/messageview.c:170
1327 msgid "/_Edit/Select _all"
1328 msgstr "/Úp_ravy/Vybr_at vše"
1329
1330 #: src/compose.c:578
1331 msgid "/_Edit/A_dvanced"
1332 msgstr "/Úp_ravy/_Rozšířené"
1333
1334 #: src/compose.c:579
1335 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character backward"
1336 msgstr "/Úp_ravy/_Rozšířené/Přesun o znak zpět"
1337
1338 #: src/compose.c:584
1339 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character forward"
1340 msgstr "/Úp_ravy/_Rozšířené/Přesun o znak dále"
1341
1342 #: src/compose.c:589
1343 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word backward"
1344 msgstr "/Úp_ravy/_Rozšířené/Přesun o slovo zpět"
1345
1346 #: src/compose.c:594
1347 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word forward"
1348 msgstr "/Úp_ravy/_Rozšířené/Přesun o slov dále"
1349
1350 #: src/compose.c:599
1351 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to beginning of line"
1352 msgstr "/Úp_ravy/_Rozšířené/Přesun na začátek řádku"
1353
1354 #: src/compose.c:604
1355 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to end of line"
1356 msgstr "/Úp_ravy/_Rozšířené/Přesun na konec řádku"
1357
1358 #: src/compose.c:609
1359 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to previous line"
1360 msgstr "/Úp_ravy/_Rozšířené/Přesun na předchozí řádek"
1361
1362 #: src/compose.c:614
1363 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to next line"
1364 msgstr "/Úp_ravy/_Rozšířené/Přesun na další řádek"
1365
1366 #: src/compose.c:619
1367 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character backward"
1368 msgstr "/Úp_ravy/_Rozšířené/Smazat znak zpět"
1369
1370 #: src/compose.c:624
1371 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character forward"
1372 msgstr "/Úp_ravy/_Rozšířené/Smazat znak vpřed"
1373
1374 #: src/compose.c:629
1375 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word backward"
1376 msgstr "/Úp_ravy/_Rozšířené/Smazat slovo zpět"
1377
1378 #: src/compose.c:634
1379 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word forward"
1380 msgstr "/Úp_ravy/_Rozšířené/Smazat slovo vpřed"
1381
1382 #: src/compose.c:639
1383 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete line"
1384 msgstr "/Úp_ravy/_Rozšířené/Smazat řádek"
1385
1386 #: src/compose.c:644
1387 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete entire line"
1388 msgstr "/Úp_ravy/_Rozšířené/Smazat celý řádek"
1389
1390 #: src/compose.c:649
1391 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete to end of line"
1392 msgstr "/Úp_ravy/_Rozšířené/Smazat do konce řádku"
1393
1394 #: src/compose.c:655
1395 msgid "/_Edit/_Find"
1396 msgstr "/Úp_ravy/_Hledat"
1397
1398 #: src/compose.c:658
1399 msgid "/_Edit/_Wrap current paragraph"
1400 msgstr "/Úp_ravy/_Zarovnat aktuální odstavec"
1401
1402 #: src/compose.c:660
1403 msgid "/_Edit/Wrap all long _lines"
1404 msgstr "/Úp_ravy/Zalomit _všechny dlouhé řádky"
1405
1406 #: src/compose.c:662
1407 msgid "/_Edit/Aut_o wrapping"
1408 msgstr "/Úp_ravy/_Automaticky zalamovat"
1409
1410 #: src/compose.c:664
1411 msgid "/_Edit/Edit with e_xternal editor"
1412 msgstr "/Úp_ravy/Upravit pomocí e_xterního editoru"
1413
1414 #: src/compose.c:667
1415 msgid "/_Spelling"
1416 msgstr "/_Pravopis"
1417
1418 #: src/compose.c:668
1419 msgid "/_Spelling/_Check all or check selection"
1420 msgstr "/_Pravopis/_Zkontrolovat vše nebo výběr"
1421
1422 #: src/compose.c:670
1423 msgid "/_Spelling/_Highlight all misspelled words"
1424 msgstr "/_Pravopis/Z_výraznit nesprávná slova"
1425
1426 #: src/compose.c:672
1427 msgid "/_Spelling/Check _backwards misspelled word"
1428 msgstr "/_Pravopis/Přejít na _předchozí chybu"
1429
1430 #: src/compose.c:674
1431 msgid "/_Spelling/_Forward to next misspelled word"
1432 msgstr "/_Pravopis/Přejít na _následující chybu"
1433
1434 #: src/compose.c:676
1435 msgid "/_Spelling/---"
1436 msgstr "/_Pravopis/---"
1437
1438 #: src/compose.c:677
1439 msgid "/_Spelling/Options"
1440 msgstr "/_Pravopis/_Předvolby"
1441
1442 #: src/compose.c:680
1443 msgid "/_Options"
1444 msgstr "/Nastav_ení"
1445
1446 #: src/compose.c:681
1447 msgid "/_Options/Reply _mode"
1448 msgstr "/Nastav_ení/Režim _odpovědi"
1449
1450 #: src/compose.c:682
1451 msgid "/_Options/Reply _mode/_Normal"
1452 msgstr "/Nastav_ení/Režim _odpovědi/_Normální"
1453
1454 #: src/compose.c:683
1455 msgid "/_Options/Reply _mode/_All"
1456 msgstr "/Nastav_ení/Režim _odpovědi/_Všem"
1457
1458 #: src/compose.c:684
1459 msgid "/_Options/Reply _mode/_Sender"
1460 msgstr "/Nastav_ení/Režim _odpovědi/_Odesílateli"
1461
1462 #: src/compose.c:685
1463 msgid "/_Options/Reply _mode/_Mailing-list"
1464 msgstr "/Nastav_ení/Režim _odpovědi/Do _konference"
1465
1466 #: src/compose.c:686 src/compose.c:691 src/compose.c:698 src/compose.c:700
1467 #: src/compose.c:702
1468 msgid "/_Options/---"
1469 msgstr "/Nastav_ení/---"
1470
1471 #: src/compose.c:687
1472 msgid "/_Options/Privacy _System"
1473 msgstr "/Nastav_ení/Systém _zabezpečení"
1474
1475 #: src/compose.c:688
1476 msgid "/_Options/Privacy _System/None"
1477 msgstr "/Nastav_ení/Systém _zabezpečení/Žádný"
1478
1479 #: src/compose.c:689
1480 msgid "/_Options/Si_gn"
1481 msgstr "/Nastav_ení/Digitálně po_depsat"
1482
1483 #: src/compose.c:690
1484 msgid "/_Options/_Encrypt"
1485 msgstr "/Nastav_ení/Ši_frovat"
1486
1487 #: src/compose.c:692
1488 msgid "/_Options/_Priority"
1489 msgstr "/Nastav_ení/_Priorita"
1490
1491 #: src/compose.c:693
1492 msgid "/_Options/Priority/_Highest"
1493 msgstr "/Nastav_ení/_Priorita/_Nejvyšší"
1494
1495 #: src/compose.c:694
1496 msgid "/_Options/Priority/Hi_gh"
1497 msgstr "/Nastav_ení/_Priorita/_Vysoká"
1498
1499 #: src/compose.c:695
1500 msgid "/_Options/Priority/_Normal"
1501 msgstr "/Nastav_ení/_Priorita/Nor_mální"
1502
1503 #: src/compose.c:696
1504 msgid "/_Options/Priority/Lo_w"
1505 msgstr "/Nastav_ení/_Priorita/Ní_zká"
1506
1507 #: src/compose.c:697
1508 msgid "/_Options/Priority/_Lowest"
1509 msgstr "/Nastav_ení/_Priorita/Ne_jnižší"
1510
1511 #: src/compose.c:699
1512 msgid "/_Options/_Request Return Receipt"
1513 msgstr "/Nastav_ení/_Vyžádat potvrzení o doručení"
1514
1515 #: src/compose.c:701
1516 msgid "/_Options/Remo_ve references"
1517 msgstr "/Nastav_ení/Odstranit reference na původní zprávu"
1518
1519 #: src/compose.c:708
1520 msgid "/_Options/Character _encoding"
1521 msgstr "/Nastav_ení/_Kódování znaků"
1522
1523 #: src/compose.c:709
1524 msgid "/_Options/Character _encoding/_Automatic"
1525 msgstr "/Nastav_ení/_Kódování znaků/_Autodetekce"
1526
1527 #: src/compose.c:711 src/compose.c:717 src/compose.c:725 src/compose.c:729
1528 #: src/compose.c:735 src/compose.c:739 src/compose.c:745 src/compose.c:751
1529 #: src/compose.c:755 src/compose.c:765 src/compose.c:769 src/compose.c:779
1530 #: src/compose.c:783
1531 msgid "/_Options/Character _encoding/---"
1532 msgstr "/Nastav_ení/_Kódování znaků/---"
1533
1534 #: src/compose.c:713
1535 msgid "/_Options/Character _encoding/7bit ascii (US-ASC_II)"
1536 msgstr "/Nastav_ení/_Kódování znaků/7bitové ASCII (US-ASC_II)"
1537
1538 #: src/compose.c:715
1539 msgid "/_Options/Character _encoding/Unicode (_UTF-8)"
1540 msgstr "/Nastav_ení/_Kódování znaků/Unicode (_UTF-8)"
1541
1542 #: src/compose.c:719
1543 msgid "/_Options/Character _encoding/Western European (ISO-8859-_1)"
1544 msgstr "/Nastav_ení/_Kódování znaků/Západní Evropa (ISO-8859-_1)"
1545
1546 #: src/compose.c:721
1547 msgid "/_Options/Character _encoding/Western European (ISO-8859-15)"
1548 msgstr "/Nastav_ení/_Kódování znaků/Západní Evropa (ISO-8859-15)"
1549
1550 #: src/compose.c:723
1551 msgid "/_Options/Character _encoding/Western European (Windows-1252)"
1552 msgstr "/Nastav_ení/_Kódování znaků/Západní Evropa (Windows-1252)"
1553
1554 #: src/compose.c:727
1555 msgid "/_Options/Character _encoding/Central European (ISO-8859-_2)"
1556 msgstr "/Nastav_ení/_Kódování znaků/Střední Evropa (ISO-8859-_2)"
1557
1558 #: src/compose.c:731
1559 msgid "/_Options/Character _encoding/_Baltic (ISO-8859-13)"
1560 msgstr "/Nastav_ení/_Kódování znaků/_Pobaltí (ISO-8859-13)"
1561
1562 #: src/compose.c:733
1563 msgid "/_Options/Character _encoding/Baltic (ISO-8859-_4)"
1564 msgstr "/Nastav_ení/_Kódování znaků/Pobaltí (ISO-8859-_4)"
1565
1566 #: src/compose.c:737
1567 msgid "/_Options/Character _encoding/Greek (ISO-8859-_7)"
1568 msgstr "/Nastav_ení/_Kódování znaků/Řečtina (ISO-8859-_7)"
1569
1570 #: src/compose.c:741
1571 msgid "/_Options/Character _encoding/Hebrew (ISO-8859-_8)"
1572 msgstr "/Nastav_ení/_Kódování znaků/Hebrejština (ISO-8859-8)"
1573
1574 #: src/compose.c:743
1575 msgid "/_Options/Character _encoding/Hebrew (Windows-1255)"
1576 msgstr "/Nastav_ení/_Kódování znaků/Hebrejština (Windows-1255)"
1577
1578 #: src/compose.c:747
1579 msgid "/_Options/Character _encoding/Arabic (ISO-8859-_6)"
1580 msgstr "/Nastav_ení/_Kódování znaků/Arabština (ISO-8859-_6)"
1581
1582 #: src/compose.c:749
1583 msgid "/_Options/Character _encoding/Arabic (Windows-1256)"
1584 msgstr "/Nastav_ení/_Kódování znaků/Arabština (Windows-1256)"
1585
1586 #: src/compose.c:753
1587 msgid "/_Options/Character _encoding/Turkish (ISO-8859-_9)"
1588 msgstr "/Nastav_ení/_Kódování znaků/Turečtina (ISO-8859-_9)"
1589
1590 #: src/compose.c:757
1591 msgid "/_Options/Character _encoding/Cyrillic (ISO-8859-_5)"
1592 msgstr "/Nastav_ení/_Kódování znaků/Azbuka (ISO-8859-_5)"
1593
1594 #: src/compose.c:759
1595 msgid "/_Options/Character _encoding/Cyrillic (KOI8-_R)"
1596 msgstr "/Nastav_ení/_Kódování znaků/Azbuka (KOI8-_R)"
1597
1598 #: src/compose.c:761
1599 msgid "/_Options/Character _encoding/Cyrillic (KOI8-U)"
1600 msgstr "/Nastav_ení/_Kódování znaků/Azbuka (KOI8-U)"
1601
1602 #: src/compose.c:763
1603 msgid "/_Options/Character _encoding/Cyrillic (Windows-1251)"
1604 msgstr "/Nastav_ení/_Kódování znaků/Azbuka (Windows-1251)"
1605
1606 #: src/compose.c:767
1607 msgid "/_Options/Character _encoding/Japanese (ISO-2022-_JP)"
1608 msgstr "/Nastav_ení/_Kódování znaků/Japonština (ISO-2022-_JP)"
1609
1610 #: src/compose.c:771
1611 msgid "/_Options/Character _encoding/Simplified Chinese (_GB2312)"
1612 msgstr "/Nastav_ení/_Kódování znaků/Zjednodušená čínština (_GB2312)"
1613
1614 #: src/compose.c:773
1615 msgid "/_Options/Character _encoding/Simplified Chinese (GBK)"
1616 msgstr "/Nastav_ení/_Kódování znaků/Zjednodušená čínština (GBK)"
1617
1618 #: src/compose.c:775
1619 msgid "/_Options/Character _encoding/Traditional Chinese (_Big5)"
1620 msgstr "/Nastav_ení/_Kódování znaků/Tradiční čínština (_Big5)"
1621
1622 #: src/compose.c:777
1623 msgid "/_Options/Character _encoding/Traditional Chinese (EUC-_TW)"
1624 msgstr "/Nastav_ení/_Kódování znaků/Tradiční čínština (EUC-_TW)"
1625
1626 #: src/compose.c:781
1627 msgid "/_Options/Character _encoding/Korean (EUC-_KR)"
1628 msgstr "/Nastav_ení/_Kódování znaků/Korejština (EUC-_KR)"
1629
1630 #: src/compose.c:785
1631 msgid "/_Options/Character _encoding/Thai (TIS-620)"
1632 msgstr "/Nastav_ení/_Kódování znaků/Thajština (TIS-620)"
1633
1634 #: src/compose.c:787
1635 msgid "/_Options/Character _encoding/Thai (Windows-874)"
1636 msgstr "/Nastav_ení/_Kódování znaků/Thajština (Windows-874)"
1637
1638 #: src/compose.c:791
1639 msgid "/_Tools/Show _ruler"
1640 msgstr "/_Nástroje/Zobrazovat _pravítko"
1641
1642 #: src/compose.c:792 src/messageview.c:307
1643 msgid "/_Tools/_Address book"
1644 msgstr "/_Nástroje/_Kniha adres"
1645
1646 #: src/compose.c:793
1647 msgid "/_Tools/_Template"
1648 msgstr "/_Nástroje/Ša_blona"
1649
1650 #: src/compose.c:794 src/mainwindow.c:849 src/messageview.c:334
1651 msgid "/_Tools/Actio_ns"
1652 msgstr "/_Nástroje/_Akce"
1653
1654 #: src/compose.c:1049 src/prefs_compose_writing.c:369
1655 msgid "New message subject format error."
1656 msgstr "Chyba v předmětu šablony nové zprávy."
1657
1658 #: src/compose.c:1078 src/prefs_compose_writing.c:373
1659 msgid "New message body format error."
1660 msgstr "Chyba v těle šablony nové zprávy."
1661
1662 #: src/compose.c:1440 src/prefs_quote.c:281
1663 msgid "Message reply format error."
1664 msgstr "Chyba v šabloně pro odpověď."
1665
1666 #: src/compose.c:1557 src/prefs_quote.c:286
1667 msgid "Message forward format error."
1668 msgstr "Chyba v šabloně pro přeposlání."
1669
1670 #: src/compose.c:1677
1671 msgid "Fw: multiple emails"
1672 msgstr "Fw: vice zprav"
1673
1674 #: src/compose.c:2052
1675 msgid "Message redirect format error."
1676 msgstr ""
1677
1678 #: src/compose.c:2121
1679 msgid "Reply-To:"
1680 msgstr "Odpovědět komu:"
1681
1682 #: src/compose.c:2124 src/compose.c:5702 src/compose.c:6521 src/compose.c:9667
1683 msgid "Newsgroups:"
1684 msgstr "Diskusní skupiny:"
1685
1686 #: src/compose.c:2127
1687 msgid "Followup-To:"
1688 msgstr "Pokračování:"
1689
1690 #: src/compose.c:2306
1691 #, c-format
1692 msgid "The file '%s' has been attached."
1693 msgstr "Soubor '%s' byl připojen."
1694
1695 #: src/compose.c:2310
1696 msgid "Couldn't attach a file (charset conversion failed)."
1697 msgstr "Nepodařilo se připojit soubor (konverze znakové sady se nezdařila)."
1698
1699 #: src/compose.c:2541
1700 msgid "Quote mark format error."
1701 msgstr ""
1702
1703 #: src/compose.c:3146
1704 #, c-format
1705 msgid "File %s is empty."
1706 msgstr "Soubor %s je prázdný."
1707
1708 #: src/compose.c:3150
1709 #, c-format
1710 msgid "Can't read %s."
1711 msgstr "Nemohu načíst %s."
1712
1713 #: src/compose.c:3177
1714 #, c-format
1715 msgid "Message: %s"
1716 msgstr "Zpráva: %s"
1717
1718 #: src/compose.c:3998
1719 msgid " [Edited]"
1720 msgstr " [Upraveno]"
1721
1722 #: src/compose.c:4005
1723 #, c-format
1724 msgid "%s - Compose message%s"
1725 msgstr "%s - Psaní zprávy%s"
1726
1727 #: src/compose.c:4008
1728 #, c-format
1729 msgid "[no subject] - Compose message%s"
1730 msgstr "[žádný předmět] - Psaní zprávy%s"
1731
1732 #: src/compose.c:4010
1733 msgid "Compose message"
1734 msgstr ""
1735
1736 #: src/compose.c:4037 src/messageview.c:624
1737 msgid ""
1738 "Account for sending mail is not specified.\n"
1739 "Please select a mail account before sending."
1740 msgstr ""
1741 "Není zadán účet pro odesílání mailů.\n"
1742 "Před odesláním vyberte prosím nějaký účet."
1743
1744 #: src/compose.c:4230 src/compose.c:4261 src/compose.c:4293 src/toolbar.c:414
1745 #: src/toolbar.c:470
1746 msgid "Send"
1747 msgstr "Odeslat"
1748
1749 #: src/compose.c:4231
1750 msgid "The only recipient is the default CC address. Send anyway?"
1751 msgstr ""
1752 "Jediný adresát je výchozí příjemce kopií (viz nastavení účtu). Opravdu "
1753 "odeslat?"
1754
1755 #: src/compose.c:4232 src/compose.c:4263 src/compose.c:4295 src/compose.c:4772
1756 msgid "+_Send"
1757 msgstr "+_Odeslat"
1758
1759 #: src/compose.c:4262
1760 msgid "The only recipient is the default BCC address. Send anyway?"
1761 msgstr ""
1762 "Jediný adresát je výchozí příjemce skrytých kopií (viz nastavení účtu). "
1763 "Opravdu odeslat?"
1764
1765 #: src/compose.c:4279
1766 msgid "Recipient is not specified."
1767 msgstr "Není uveden příjemce."
1768
1769 #: src/compose.c:4294
1770 msgid "Subject is empty. Send it anyway?"
1771 msgstr "Předmět je prázdný. Přesto mám zprávu odeslat?"
1772
1773 #: src/compose.c:4341 src/compose.c:8026
1774 msgid ""
1775 "Could not queue message for sending:\n"
1776 "\n"
1777 "Charset conversion failed."
1778 msgstr ""
1779 "Zprávu nelze uložit do fronty pro odeslání:\n"
1780 "\n"
1781 "Konverze znakové sady se nezdařila."
1782
1783 #: src/compose.c:4344 src/compose.c:8029
1784 msgid ""
1785 "Could not queue message for sending:\n"
1786 "\n"
1787 "Couldn't get recipient encryption key."
1788 msgstr ""
1789 "Zprávu nelze uložit do fronty pro odeslání:\n"
1790 "\n"
1791 "Nepodařilo se získat šifrovací klíč příjemce."
1792
1793 #: src/compose.c:4348 src/compose.c:8023
1794 #, c-format
1795 msgid ""
1796 "Could not queue message for sending:\n"
1797 "\n"
1798 "Signature failed: %s"
1799 msgstr ""
1800 "Zprávu nelze uložit do fronty pro odeslání\n"
1801 "\n"
1802 "Podepisování se nezdařilo: %s"
1803
1804 #: src/compose.c:4351
1805 #, c-format
1806 msgid ""
1807 "Could not queue message for sending:\n"
1808 "\n"
1809 "%s."
1810 msgstr ""
1811 "Zprávu nelze uložit do fronty pro odeslání:\n"
1812 "\n"
1813 "%s."
1814
1815 #: src/compose.c:4353
1816 msgid "Could not queue message for sending."
1817 msgstr "Zprávu nelze uložit do fronty pro odeslání."
1818
1819 #: src/compose.c:4368 src/compose.c:4429
1820 msgid ""
1821 "The message was queued but could not be sent.\n"
1822 "Use \"Send queued messages\" from the main window to retry."
1823 msgstr ""
1824 "Zpráva byla uložena do fronty ale nemohla být odeslána.\n"
1825 "Použijte nabídku \"Odeslat pozdržené zprávy \" z hlavního okna."
1826
1827 #: src/compose.c:4423
1828 #, c-format
1829 msgid ""
1830 "%s\n"
1831 "Use \"Send queued messages\" from the main window to retry."
1832 msgstr ""
1833 "%s\n"
1834 "Použijte nabídku \"Odeslat pozdržené zprávy \" z hlavního okna."
1835
1836 #: src/compose.c:4769
1837 #, c-format
1838 msgid ""
1839 "Can't convert the character encoding of the message \n"
1840 "to the specified %s charset.\n"
1841 "Send it as %s?"
1842 msgstr ""
1843 "Nelze převést kódování znaků zprávy \n"
1844 "na %s.\n"
1845 "Odeslat v kódování %s?"
1846
1847 #: src/compose.c:4828
1848 #, c-format
1849 msgid ""
1850 "Line %d exceeds the line length limit (998 bytes).\n"
1851 "The contents of the message might be broken on the way to the delivery.\n"
1852 "\n"
1853 "Send it anyway?"
1854 msgstr ""
1855 "Řádek %d překračuje limit délky řádku (998 bajtů). \n"
1856 "Obsah zprávy může být poškozen po cestě k adresátovi.\n"
1857 "\n"
1858 "\n"
1859 "Přesto odeslat?"
1860
1861 #: src/compose.c:5016
1862 msgid "No account for sending mails available!"
1863 msgstr "Není dostupný žádný účet pro odeslání pošty!"
1864
1865 #: src/compose.c:5026
1866 msgid "No account for posting news available!"
1867 msgstr "Není dostupný žádný účet pro odeslání příspěvku do diskusních skupin!"
1868
1869 #: src/compose.c:5719
1870 msgid "Use <tab> to autocomplete from addressbook"
1871 msgstr "Použijte <tab> pro automatické dokončení podle knihy adres"
1872
1873 #: src/compose.c:5858
1874 msgid "Mime type"
1875 msgstr "MIME typ"
1876
1877 #: src/compose.c:5864 src/compose.c:6180 src/mimeview.c:212
1878 #: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:402 src/prefs_summary_column.c:86
1879 #: src/summaryview.c:495
1880 msgid "Size"
1881 msgstr "Délka"
1882
1883 #: src/compose.c:5934
1884 msgid "Save Message to "
1885 msgstr "Uložit zprávu do "
1886
1887 #: src/compose.c:5956 src/editjpilot.c:289 src/editldap.c:526
1888 #: src/editvcard.c:202 src/export.c:172 src/import.c:171 src/importmutt.c:242
1889 #: src/importpine.c:242 src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:190
1890 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:212
1891 #: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:146
1892 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:383 src/prefs_spelling.c:207
1893 msgid "_Browse"
1894 msgstr "P_rocházet"
1895
1896 #: src/compose.c:6179 src/compose.c:7433
1897 msgid "MIME type"
1898 msgstr "MIME typ"
1899
1900 #: src/compose.c:6253
1901 msgid "Hea_der"
1902 msgstr "_Záhlaví"
1903
1904 #: src/compose.c:6257
1905 msgid "_Attachments"
1906 msgstr "_Přílohy"
1907
1908 #: src/compose.c:6261
1909 msgid "Othe_rs"
1910 msgstr "_Ostatní"
1911
1912 #: src/compose.c:6276 src/summary_search.c:370
1913 msgid "Subject:"
1914 msgstr "Předmět:"
1915
1916 #: src/compose.c:6483
1917 #, c-format
1918 msgid ""
1919 "Spell checker could not be started.\n"
1920 "%s"
1921 msgstr ""
1922 "Nelze spustit kontrolu pravopisu.\n"
1923 "%s"
1924
1925 #: src/compose.c:6599
1926 #, c-format
1927 msgid "From: <i>%s</i>"
1928 msgstr "Od: <i>%s</i>"
1929
1930 #: src/compose.c:6630
1931 msgid "Account to use for this email"
1932 msgstr "Účet použitý pro tuto zprávu"
1933
1934 #: src/compose.c:6632
1935 msgid "Sender address to be used"
1936 msgstr "Adresa odesílatele musí být uvedena"
1937
1938 #: src/compose.c:6793
1939 #, c-format
1940 msgid ""
1941 "The privacy system '%s' cannot be loaded. You will not be able to sign or "
1942 "encrypt this message."
1943 msgstr ""
1944 "Systém zabezpečení '%s' se nepodařilo načíst. Nebudete moci digitálně "
1945 "podepsat nebo šifrovat zprávu."
1946
1947 #: src/compose.c:6955 src/prefs_template.c:549
1948 msgid "Template body format error."
1949 msgstr "Chyba v těle šablony."
1950
1951 #: src/compose.c:7063 src/prefs_template.c:587
1952 msgid "Template To format error."
1953 msgstr "Chyba v poli 'Komu' šablony."
1954
1955 #: src/compose.c:7076 src/prefs_template.c:592
1956 msgid "Template Cc format error."
1957 msgstr "Chyba v poli 'Kopie' šablony."
1958
1959 #: src/compose.c:7089 src/prefs_template.c:597
1960 msgid "Template Bcc format error."
1961 msgstr "Chyba v poli 'Skrytá kopie' šablony."
1962
1963 #: src/compose.c:7103 src/prefs_template.c:602
1964 msgid "Template subject format error."
1965 msgstr "Chyba v poli 'Předmět' šablony."
1966
1967 #: src/compose.c:7327
1968 msgid "Invalid MIME type."
1969 msgstr "Neplatný MIME typ."
1970
1971 #: src/compose.c:7342
1972 msgid "File doesn't exist or is empty."
1973 msgstr "Soubor neexistuje nebo je prázdný."
1974
1975 #: src/compose.c:7415
1976 msgid "Properties"
1977 msgstr "Vlastnosti"
1978
1979 #: src/compose.c:7466
1980 msgid "Encoding"
1981 msgstr "Kódování"
1982
1983 #: src/compose.c:7486
1984 msgid "Path"
1985 msgstr "Cesta k souboru"
1986
1987 #: src/compose.c:7487 src/prefs_toolbar.c:1069
1988 msgid "File name"
1989 msgstr "Název souboru"
1990
1991 #: src/compose.c:7670
1992 #, c-format
1993 msgid ""
1994 "The external editor is still working.\n"
1995 "Force terminating the process?\n"
1996 "process group id: %d"
1997 msgstr ""
1998 "Externí editor stále pracuje.\n"
1999 "Mám přerušit proces?\n"
2000 "číslo procesu: %d"
2001
2002 #: src/compose.c:7712
2003 msgid "Compose: input from monitoring process\n"
2004 msgstr "Psaní: vstup z externího procesu\n"
2005
2006 #: src/compose.c:7993 src/messageview.c:729
2007 msgid "Claws Mail needs network access in order to send this email."
2008 msgstr "Claws Mail potřebuje přístup k síti, aby mohl odeslat tuto zprávu."
2009
2010 #: src/compose.c:8018
2011 msgid "Could not queue message."
2012 msgstr "Zprávu nelze uložit do fronty pro odeslání."
2013
2014 #: src/compose.c:8020
2015 #, c-format
2016 msgid ""
2017 "Could not queue message:\n"
2018 "\n"
2019 "%s."
2020 msgstr ""
2021 "Zprávu nelze uložit do fronty pro odeslání:\n"
2022 "\n"
2023 "%s."
2024
2025 #: src/compose.c:8193
2026 msgid "Could not save draft."
2027 msgstr "Nelze uložit koncept."
2028
2029 #: src/compose.c:8271 src/compose.c:8294
2030 msgid "Select file"
2031 msgstr "Výběr souboru"
2032
2033 #: src/compose.c:8307
2034 #, c-format
2035 msgid "File '%s' could not be read."
2036 msgstr "Soubor '%s' nelze číst."
2037
2038 #: src/compose.c:8309
2039 #, c-format
2040 msgid ""
2041 "File '%s' contained invalid characters\n"
2042 "for the current encoding, insertion may be incorrect."
2043 msgstr ""
2044 "Soubor '%s' obsahuje neplatné znaky\n"
2045 "pro nastavené kódování, vložení může obsahovat chyby."
2046
2047 #: src/compose.c:8362
2048 msgid "Discard message"
2049 msgstr "Zrušit zprávu"
2050
2051 #: src/compose.c:8363
2052 msgid "This message has been modified. Discard it?"
2053 msgstr "Zpráva byla modifikována. Chcete ji zahodit?"
2054
2055 #: src/compose.c:8364
2056 msgid "_Discard"
2057 msgstr "_Zahodit"
2058
2059 #: src/compose.c:8364
2060 msgid "_Save to Drafts"
2061 msgstr "Uložit jako _koncept"
2062
2063 #: src/compose.c:8408
2064 #, c-format
2065 msgid "Do you want to apply the template '%s' ?"
2066 msgstr "Chcete použít šablonu '%s' ?"
2067
2068 #: src/compose.c:8410
2069 msgid "Apply template"
2070 msgstr "Použít šablonu"
2071
2072 #: src/compose.c:8411
2073 msgid "_Replace"
2074 msgstr "_Nahradit"
2075
2076 #: src/compose.c:8411
2077 msgid "_Insert"
2078 msgstr "_Vložit"
2079
2080 #: src/compose.c:9142
2081 msgid "Insert or attach?"
2082 msgstr "Vložit nebo připojit?"
2083
2084 #: src/compose.c:9143
2085 msgid ""
2086 "Do you want to insert the contents of the file(s) into the message body, or "
2087 "attach it to the email?"
2088 msgstr ""
2089 "Chcete obsah souboru(ů) vložit do textu zprávy nebo soubor(y) připojit ke "
2090 "zprávě jako přílohu?"
2091
2092 #: src/compose.c:9145
2093 msgid "+_Insert"
2094 msgstr "+_Vložit"
2095
2096 #: src/compose.c:9145
2097 msgid "_Attach"
2098 msgstr "_Přiložit"
2099
2100 #: src/compose.c:9344
2101 msgid "Quote format error."
2102 msgstr ""
2103
2104 #: src/compose.c:9563
2105 #, c-format
2106 msgid ""
2107 "You are about to reply to %d messages. Opening the windows could take some "
2108 "time. Do you want to continue?"
2109 msgstr ""
2110 "Chystáte se odpovědět na %d zpráv. Otevírání oken může chvíli trvat. Chcete "
2111 "pokračovat?"
2112
2113 #: src/crash.c:140
2114 #, c-format
2115 msgid "Claws Mail process (%ld) received signal %ld"
2116 msgstr "Proces Claws Mail (pid %ld) obdržel signál %ld"
2117
2118 #: src/crash.c:186
2119 msgid "Claws Mail has crashed"
2120 msgstr "Claws Mail zhavaroval"
2121
2122 #: src/crash.c:202
2123 #, c-format
2124 msgid ""
2125 "%s.\n"
2126 "Please file a bug report and include the information below."
2127 msgstr ""
2128 "%s.\n"
2129 "Vyplňte prosím hlášení o chybě a vložte níže uvedené informace."
2130
2131 #: src/crash.c:207
2132 msgid "Debug log"
2133 msgstr "Debug log"
2134
2135 #: src/crash.c:251 src/toolbar.c:483 src/toolbar.c:534
2136 msgid "Close"
2137 msgstr "Zavřít"
2138
2139 #: src/crash.c:256
2140 msgid "Save..."
2141 msgstr "Uložit..."
2142
2143 #: src/crash.c:261
2144 msgid "Create bug report"
2145 msgstr "Vytvořit hlášení o chybě"
2146
2147 #: src/crash.c:308
2148 msgid "Save crash information"
2149 msgstr "Uložit informace o pádu"
2150
2151 #: src/editaddress.c:185
2152 msgid "Add New Person"
2153 msgstr "Přidat novou osobu"
2154
2155 #: src/editaddress.c:186
2156 msgid "Edit Person Details"
2157 msgstr "Upravit detaily o osobě"
2158
2159 #: src/editaddress.c:357
2160 msgid "An Email address must be supplied."
2161 msgstr "E-mailová adresa musí být uvedena."
2162
2163 #: src/editaddress.c:531
2164 msgid "A Name and Value must be supplied."
2165 msgstr "Musí být zadáno jméno a hodnota."
2166
2167 #: src/editaddress.c:620
2168 msgid "Discard"
2169 msgstr "_Zahodit"
2170
2171 #: src/editaddress.c:621
2172 msgid "Apply"
2173 msgstr ""
2174
2175 #: src/editaddress.c:651 src/editaddress.c:700
2176 msgid "Edit Person Data"
2177 msgstr "Upravit data o osobě"
2178
2179 #: src/editaddress.c:761 src/expldifdlg.c:508 src/exporthtml.c:752
2180 #: src/ldif.c:763
2181 msgid "Display Name"
2182 msgstr "Zobrazované jméno"
2183
2184 #: src/editaddress.c:767 src/editaddress.c:771 src/ldif.c:771
2185 msgid "Last Name"
2186 msgstr "Příjmení"
2187
2188 #: src/editaddress.c:768 src/editaddress.c:770 src/ldif.c:767
2189 msgid "First Name"
2190 msgstr "Jméno"
2191
2192 #: src/editaddress.c:773
2193 msgid "Nickname"
2194 msgstr "Přezdívka"
2195
2196 #: src/editaddress.c:850 src/editaddress.c:906
2197 msgid "Alias"
2198 msgstr "Alias"
2199
2200 #: src/editaddress.c:1044 src/editaddress.c:1101 src/prefs_customheader.c:222
2201 #: src/prefs_matcher.c:536
2202 msgid "Value"
2203 msgstr "Hodnota"
2204
2205 #: src/editaddress.c:1163
2206 msgid "_User Data"
2207 msgstr "_Osobní data"
2208
2209 #: src/editaddress.c:1164
2210 msgid "_Email Addresses"
2211 msgstr "_E-mailové adresy"
2212
2213 #: src/editaddress.c:1165
2214 msgid "O_ther Attributes"
2215 msgstr "_Další údaje"
2216
2217 #: src/editbook.c:113
2218 msgid "File appears to be Ok."
2219 msgstr "Soubor je OK."
2220
2221 #: src/editbook.c:116
2222 msgid "File does not appear to be a valid address book format."
2223 msgstr "Soubor není ve formátu pro knihu adres."
2224
2225 #: src/editbook.c:119 src/editjpilot.c:203 src/editvcard.c:107
2226 msgid "Could not read file."
2227 msgstr "Nelze načíst soubor."
2228
2229 #: src/editbook.c:153 src/editbook.c:266
2230 msgid "Edit Addressbook"
2231 msgstr "Upravit knihu adres"
2232
2233 #: src/editbook.c:182 src/editjpilot.c:277 src/editvcard.c:190
2234 msgid " Check File "
2235 msgstr " Otestovat soubor "
2236
2237 #: src/editbook.c:187 src/editjpilot.c:282 src/editvcard.c:195
2238 #: src/importmutt.c:235 src/importpine.c:235 src/prefs_account.c:2004
2239 msgid "File"
2240 msgstr "Soubor"
2241
2242 #: src/editbook.c:285
2243 msgid "Add New Addressbook"
2244 msgstr "Přidat novou knihu adres"
2245
2246 #: src/editgroup.c:100
2247 msgid "A Group Name must be supplied."
2248 msgstr "Musí být zadáno jméno skupiny."
2249
2250 #: src/editgroup.c:293
2251 msgid "Edit Group Data"
2252 msgstr "Upravit data o skupině"
2253
2254 #: src/editgroup.c:323 src/exporthtml.c:588
2255 msgid "Group Name"
2256 msgstr "Jméno skupiny"
2257
2258 #: src/editgroup.c:342
2259 msgid "Addresses in Group"
2260 msgstr "Adresy ve skupině"
2261
2262 #: src/editgroup.c:373
2263 msgid "Available Addresses"
2264 msgstr "Dostupné adresy"
2265
2266 #: src/editgroup.c:445
2267 msgid "Move Email Addresses to or from Group with arrow buttons"
2268 msgstr "E-mailové adresy přesuňte do/ze skupiny pomocí tlačítek se šipkami"
2269
2270 #: src/editgroup.c:493
2271 msgid "Edit Group Details"
2272 msgstr "Upravit detaily o skupině"
2273
2274 #: src/editgroup.c:496
2275 msgid "Add New Group"
2276 msgstr "Přidat novou skupinu"
2277
2278 #: src/editgroup.c:546
2279 msgid "Edit folder"
2280 msgstr "Upravit složku"
2281
2282 #: src/editgroup.c:546
2283 msgid "Input the new name of folder:"
2284 msgstr "Zadejte název složky:"
2285
2286 #: src/editgroup.c:549 src/foldersel.c:539 src/imap_gtk.c:155 src/mh_gtk.c:130
2287 msgid "New folder"
2288 msgstr "Nová složka"
2289
2290 #: src/editgroup.c:550 src/foldersel.c:540 src/mh_gtk.c:131
2291 msgid "Input the name of new folder:"
2292 msgstr "Zadejte název složky:"
2293
2294 #: src/editjpilot.c:200
2295 msgid "File does not appear to be JPilot format."
2296 msgstr "Soubor není ve formátu pro JPilot."
2297
2298 #: src/editjpilot.c:212
2299 msgid "Select JPilot File"
2300 msgstr "Vybrat JPilot soubor"
2301
2302 #: src/editjpilot.c:248 src/editjpilot.c:378
2303 msgid "Edit JPilot Entry"
2304 msgstr "Upravit JPilot soubor"
2305
2306 #: src/editjpilot.c:294
2307 msgid "Additional e-Mail address item(s)"
2308 msgstr "Další položka(y) e-mail adresy"
2309
2310 #: src/editjpilot.c:385
2311 msgid "Add New JPilot Entry"
2312 msgstr "Přidat nový JPilot záznam"
2313
2314 #: src/editldap_basedn.c:143
2315 msgid "Edit LDAP - Select Search Base"
2316 msgstr "Editace LDAP - Vyberte bázi pro hledání"
2317
2318 #: src/editldap_basedn.c:163 src/editldap.c:439
2319 msgid "Hostname"
2320 msgstr "Název počítače"
2321
2322 #: src/editldap_basedn.c:173 src/editldap.c:458 src/ssl_manager.c:110
2323 msgid "Port"
2324 msgstr "Port"
2325
2326 #: src/editldap_basedn.c:183 src/editldap.c:508
2327 msgid "Search Base"
2328 msgstr "Báze pro hledání"
2329
2330 #: src/editldap_basedn.c:204
2331 msgid "Available Search Base(s)"
2332 msgstr "Dostupná(é) báze pro hledání"
2333
2334 #: src/editldap_basedn.c:294
2335 msgid "Could not read Search Base(s) from server - please set manually"
2336 msgstr "Nelze načíst báze pro hledání ze serveru - zadejte je prosím ručně"
2337
2338 #: src/editldap_basedn.c:298 src/editldap.c:278
2339 msgid "Could not connect to server"
2340 msgstr "Nemohu se spojit se serverem"
2341
2342 #: src/editldap.c:153
2343 msgid "A Name must be supplied."
2344 msgstr "Jméno musí být uvedeno."
2345
2346 #: src/editldap.c:165
2347 msgid "A Hostname must be supplied for the server."
2348 msgstr "Název počítače musí být uveden."
2349
2350 #: src/editldap.c:178
2351 msgid "At least one LDAP search attribute should be supplied."
2352 msgstr "Alespoň jeden atribut musí být uveden."
2353
2354 #: src/editldap.c:275
2355 msgid "Connected successfully to server"
2356 msgstr "Úspěšně připojeno k serveru"
2357
2358 #: src/editldap.c:331 src/editldap.c:999
2359 msgid "Edit LDAP Server"
2360 msgstr "Upravit LDAP server"
2361
2362 #: src/editldap.c:434
2363 msgid "A name that you wish to call the server."
2364 msgstr "Jméno, kterým chcete označit toto LDAP připojení."
2365
2366 #: src/editldap.c:449
2367 msgid ""
2368 "This is the hostname of the server. For example, \"ldap.mydomain.com\" may "
2369 "be appropriate for the \"mydomain.com\" organization. An IP address may also "
2370 "be used. You may specify \"localhost\" if running an LDAP server on the same "
2371 "computer as Claws Mail."
2372 msgstr ""
2373 "Název počítače, na kterém je provozován LDAP server. Například \"ldap."
2374 "mydomain.com\". Může být použita také IP adresa. Pokud server běží na "
2375 "stejném počítači jako Claws Mail, můžete použít \"localhost\"."
2376
2377 #: src/editldap.c:470
2378 msgid "TLS"
2379 msgstr "TLS"
2380
2381 #: src/editldap.c:471
2382 msgid "SSL"
2383 msgstr "SSL"
2384
2385 #: src/editldap.c:475
2386 msgid ""
2387 "Enable secure connection to the LDAP server via TLS.If connection fails, be "
2388 "sure to check the correct configuration in ldap.conf (TLS_CACERTDIR and "
2389 "TLS_REQCERT fields)."
2390 msgstr ""
2391 "Povoluje zabezpečené připojení k LDAP serveru pomocí TLS. Pokud připojování "
2392 "selže, zkontrolujte nastavení v ldap.conf (volby TLS_CACERTDIR a "
2393 "TLS_REQCERT)."
2394
2395 #: src/editldap.c:480
2396 msgid ""
2397 "Enable secure connection to the LDAP server via SSL.If connection fails, be "
2398 "sure to check the correct configuration in ldap.conf (TLS_CACERTDIR and "
2399 "TLS_REQCERT fields)."
2400 msgstr ""
2401 "Povoluje zabezpečené připojení k LDAP serveru pomocí SSL. Pokud připojování "
2402 "selže, zkontrolujte nastavení v ldap.conf (volby TLS_CACERTDIR a "
2403 "TLS_REQCERT)."
2404
2405 #: src/editldap.c:494
2406 msgid "The port number that the server listens on. Port 389 is the default."
2407 msgstr "Číslo portu, na kterém server naslouchá. Standardní nastavení je port 389."
2408
2409 #: src/editldap.c:498
2410 msgid " Check Server "
2411 msgstr " Otestovat připojení "
2412
2413 #: src/editldap.c:503
2414 msgid "Press this button to test the connection to the server."
2415 msgstr "Stiskem tohoto tlačítka otestujete připojení k serveru."
2416
2417 #: src/editldap.c:518
2418 msgid ""
2419 "This specifies the name of the directory to be searched on the server. "
2420 "Examples include:\n"
2421 "  dc=claws-mail,dc=org\n"
2422 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
2423 "  o=Organization Name,c=Country\n"
2424 msgstr ""
2425 "Označuje adresář, který bude na serveru prohledáván. Příklady:\n"
2426 "  dc=claws-mail,dc=org\n"
2427 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
2428 "  o=Organization Name,c=Country\n"
2429
2430 #: src/editldap.c:531
2431 msgid ""
2432 "Press this button to lookup the name of available directory names on the "
2433 "server."
2434 msgstr "Stiskem tohoto tlačítka vyhledáte názvy adresářů dostupných na serveru."
2435
2436 #: src/editldap.c:589
2437 msgid "Search Attributes"
2438 msgstr "Prohledávané atributy"
2439
2440 #: src/editldap.c:599
2441 msgid ""
2442 "A list of LDAP attribute names that should be searched when attempting to "
2443 "find a name or address."
2444 msgstr ""
2445 "Seznam LDAP atributů, které budou prohledávány při pokusu najít jméno nebo "
2446 "adresu."
2447
2448 #: src/editldap.c:603
2449 msgid " Defaults "
2450 msgstr " Výchozí "
2451
2452 #: src/editldap.c:608
2453 msgid ""
2454 "This resets the attribute names to a default value that should find most "
2455 "names and addresses during a name or address search process."
2456 msgstr ""
2457 "Nastavuje seznam atributů na výchozí hodnotu, která by měla najít nejvíc "
2458 "jmen a adres během vyhledávání."
2459
2460 #: src/editldap.c:615
2461 msgid "Max Query Age (secs)"
2462 msgstr "Maximální stáří dotazu (s)"
2463
2464 #: src/editldap.c:631
2465 msgid ""
2466 "This defines the maximum period of time (in seconds) that an address search "
2467 "result is valid for address completion purposes. Search results are stored "
2468 "in a cache until this period of time has passed and then retired. This will "
2469 "improve the response time when attempting to search for the same name or "
2470 "address on subsequent address completion requests. The cache will be "
2471 "searched in preference to performing a new server search request. The "
2472 "default value of 600 seconds (10 minutes), should be sufficient for most "
2473 "servers. A larger value will reduce the search time for subsequent searches. "
2474 "This is useful for servers that have slow response times at the expense of "
2475 "more memory to cache results."
2476 msgstr ""
2477 "Definuje maximální dobu (v sekundách), po kterou jsou výsledky hledání "
2478 "považovány za použitelné pro automatické dokončování adres. Výsledky hledání "
2479 "jsou ukládány do vyrovnávací paměti, ze které jsou odstraněny po uplynutí "
2480 "této doby. Vyrovnávací paměť je prohledávána před provedením dotazu na "
2481 "serveru, čímž je zkrácena doba nutná pro vyhledávání, pokud se opakovaně "
2482 "hledají stejná jména nebo adresy. Výchozí hodnota 600 sekund (10 minut) by "
2483 "měla být dostatečná pro většinu serverů. Vyšší hodnota redukuje čas strávený "
2484 "prohledáváním serveru při následných dotazech, což je užitečné pro servery s "
2485 "dlouhou reakční dobou, ale je to na úkor většího množství paměti "
2486 "spotřebovaného pro ukládání předchozích výsledků."
2487
2488 #: src/editldap.c:649
2489 msgid "Include server in dynamic search"
2490 msgstr "Zahrnout při automatickém dokončování"
2491
2492 #: src/editldap.c:655
2493 msgid ""
2494 "Check this option to include this server for dynamic searches when using "
2495 "address completion."
2496 msgstr ""
2497 "Při zaškrtnutí bude tento server prohledáván při pokusu o automatické "
2498 "dokončování adres."
2499
2500 #: src/editldap.c:662
2501 msgid "Match names 'containing' search term"
2502 msgstr "Hledat pomocí 'obsahuje'"
2503
2504 #: src/editldap.c:668
2505 msgid ""
2506 "Searches for names and addresses can be performed either using \"begins-with"
2507 "\" or \"contains\" search term. Check this option to perform a \"contains\" "
2508 "search; this type of search usually takes longer to complete. Note that for "
2509 "performance reasons, address completion uses \"begins-with\" for all "
2510 "searches against other address interfaces."
2511 msgstr ""
2512 "Hledání jmen a adres může být provedeno pomocí podmínky \"začíná na\" nebo "
2513 "\"obsahuje\". Při zaškrtnutí této volby bude použita podmínka \"obsahuje\", "
2514 "což většinou znamená delší čas na dokončení dotazu. Pro zajištění dobrého "
2515 "výkonu používá automatické dokončování adres při vyhledávání vždy podmínku "
2516 "\"začíná na\" bez ohledu na toto nastavení."
2517
2518 #: src/editldap.c:723
2519 msgid "Bind DN"
2520 msgstr "Připojovací jméno"
2521
2522 #: src/editldap.c:733
2523 msgid ""
2524 "The LDAP user account name to be used to connect to the server. This is "
2525 "usually only used for protected servers. This name is typically formatted "
2526 "as: \"cn=user,dc=claws-mail,dc=org\". This is usually left empty when "
2527 "performing a search."
2528 msgstr ""
2529 "Uživatelský účet ze serveru LDAP, který bude použit pro připojení. Toto je "
2530 "obvykle nutné pouze pro zabezpečené servery. Jméno je obvykle ve formátu: "
2531 "\"cn=user,dc=claws-mail,dc=org\". Pro prohledávání obvykle není nutno "
2532 "vyplňovat."
2533
2534 #: src/editldap.c:741
2535 msgid "Bind Password"
2536 msgstr "Připojovací heslo"
2537
2538 #: src/editldap.c:752
2539 msgid "The password to be used when connecting as the \"Bind DN\" user."
2540 msgstr ""
2541 "Heslo, které bude použito pro připojení spolu s údajem \"Přihlašovací jméno"
2542 "\"."
2543
2544 #: src/editldap.c:758
2545 msgid "Timeout (secs)"
2546 msgstr "Časový limit (s)"
2547
2548 #: src/editldap.c:773
2549 msgid "The timeout period in seconds."
2550 msgstr "Časový limit v sekundách."
2551
2552 #: src/editldap.c:777
2553 msgid "Maximum Entries"
2554 msgstr "Maximum položek"
2555
2556 #: src/editldap.c:792
2557 msgid "The maximum number of entries that should be returned in the search result."
2558 msgstr "Maximální počet položek, které budou vráceny při prohledávání."
2559
2560 #: src/editldap.c:808
2561 msgid "Basic"
2562 msgstr "Server"
2563
2564 #: src/editldap.c:809
2565 msgid "Search"
2566 msgstr "Hledání"
2567
2568 #: src/editldap.c:810 src/gtk/quicksearch.c:496
2569 msgid "Extended"
2570 msgstr "Ostatní"
2571
2572 #: src/editldap.c:1004
2573 msgid "Add New LDAP Server"
2574 msgstr "Přidat nový LDAP server"
2575
2576 #: src/editvcard.c:104
2577 msgid "File does not appear to be vCard format."
2578 msgstr "Soubor není ve formátu vCard."
2579
2580 #: src/editvcard.c:116
2581 msgid "Select vCard File"
2582 msgstr "Vybrat vCard soubor"
2583
2584 #: src/editvcard.c:161 src/editvcard.c:266
2585 msgid "Edit vCard Entry"
2586 msgstr "Upravit vCard záznam"
2587
2588 #: src/editvcard.c:271
2589 msgid "Add New vCard Entry"
2590 msgstr "Přidat nový vCard záznam"
2591
2592 #: src/exphtmldlg.c:110
2593 msgid "Please specify output directory and file to create."
2594 msgstr "Zadejte prosím adresář pro výstup a soubor, který se bude vytvořen."
2595
2596 #: src/exphtmldlg.c:113
2597 msgid "Select stylesheet and formatting."
2598 msgstr "Vyberte šablonu stylů a formátování."
2599
2600 #: src/exphtmldlg.c:116 src/expldifdlg.c:117
2601 msgid "File exported successfully."
2602 msgstr "Export souboru byl úspěšný."
2603
2604 #: src/exphtmldlg.c:181
2605 #, c-format
2606 msgid ""
2607 "HTML Output Directory '%s'\n"
2608 "does not exist. OK to create new directory?"
2609 msgstr ""
2610 "Výstupní adresář pro HTML '%s'\n"
2611 "neexistuje. Mám vytvořit nový adresář?"
2612
2613 #: src/exphtmldlg.c:184 src/expldifdlg.c:193
2614 msgid "Create Directory"
2615 msgstr "Vytvořit adresář"
2616
2617 #: src/exphtmldlg.c:193
2618 #, c-format
2619 msgid ""
2620 "Could not create output directory for HTML file:\n"
2621 "%s"
2622 msgstr ""
2623 "Nelze vytvořit výstupní adresář pro HTML soubor:\n"
2624 "%s"
2625
2626 #: src/exphtmldlg.c:195 src/expldifdlg.c:204
2627 msgid "Failed to Create Directory"
2628 msgstr "Vytvoření adresáře selhalo"
2629
2630 #: src/exphtmldlg.c:237
2631 msgid "Error creating HTML file"
2632 msgstr "Chyba při vytváření HTML souboru"
2633
2634 #: src/exphtmldlg.c:323
2635 msgid "Select HTML output file"
2636 msgstr "Vyberte výstupní HTML soubor"
2637
2638 #: src/exphtmldlg.c:387
2639 msgid "HTML Output File"
2640 msgstr "Výstupní HTML soubor"
2641
2642 #: src/exphtmldlg.c:396 src/expldifdlg.c:415 src/export.c:179 src/import.c:178
2643 #: src/importldif.c:682
2644 msgid "B_rowse"
2645 msgstr "_Procházet"
2646
2647 #: src/exphtmldlg.c:449
2648 msgid "Stylesheet"
2649 msgstr "Šablona stylu"
2650
2651 #: src/exphtmldlg.c:457 src/gtk/colorlabel.c:380 src/gtk/gtkaspell.c:1661
2652 #: src/gtk/gtkaspell.c:2394 src/mainwindow.c:1022 src/prefs_account.c:712
2653 #: src/summaryview.c:5115
2654 msgid "None"
2655 msgstr "Žádná"
2656
2657 #: src/exphtmldlg.c:458 src/prefs_other.c:112 src/prefs_other.c:453
2658 msgid "Default"
2659 msgstr "Výchozí"
2660
2661 #: src/exphtmldlg.c:459 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:146
2662 msgid "Full"
2663 msgstr "Úplná"
2664
2665 #: src/exphtmldlg.c:460
2666 msgid "Custom"
2667 msgstr "Vlastní"
2668
2669 #: src/exphtmldlg.c:461
2670 msgid "Custom-2"
2671 msgstr "Vlastní-2"
2672
2673 #: src/exphtmldlg.c:462
2674 msgid "Custom-3"
2675 msgstr "Vlastní-3"
2676
2677 #: src/exphtmldlg.c:463
2678 msgid "Custom-4"
2679 msgstr "Vlastní-4"
2680
2681 #: src/exphtmldlg.c:470
2682 msgid "Full Name Format"
2683 msgstr "Celé jméno"
2684
2685 #: src/exphtmldlg.c:478
2686 msgid "First Name, Last Name"
2687 msgstr "Jméno, příjmení"
2688
2689 #: src/exphtmldlg.c:479
2690 msgid "Last Name, First Name"
2691 msgstr "Příjmení, jméno"
2692
2693 #: src/exphtmldlg.c:486
2694 msgid "Color Banding"
2695 msgstr "Barevné značení"
2696
2697 #: src/exphtmldlg.c:492
2698 msgid "Format Email Links"
2699 msgstr "Formátovat adresy jako odkazy"
2700
2701 #: src/exphtmldlg.c:498
2702 msgid "Format User Attributes"
2703 msgstr "Exportovat uživatelské atributy"
2704
2705 #: src/exphtmldlg.c:553 src/expldifdlg.c:636 src/importldif.c:919
2706 msgid "File Name :"
2707 msgstr "Název souboru :"
2708
2709 #: src/exphtmldlg.c:563
2710 msgid "Open with Web Browser"
2711 msgstr "Otevřít ve webovém prohlížeči"
2712
2713 #: src/exphtmldlg.c:595
2714 msgid "Export Address Book to HTML File"
2715 msgstr "Exportovat databázi adres do HTML souboru"
2716
2717 #: src/exphtmldlg.c:661 src/expldifdlg.c:735 src/importldif.c:1027
2718 msgid "File Info"
2719 msgstr "Informace o souboru"
2720
2721 #: src/exphtmldlg.c:662
2722 msgid "Format"
2723 msgstr "Formát"
2724
2725 #: src/expldifdlg.c:111
2726 msgid "Please specify output directory and LDIF filename to create."
2727 msgstr "Zadejte prosím výstupní adresář a název LDIF souboru, který bude vytvořen."
2728
2729 #: src/expldifdlg.c:114
2730 msgid "Specify parameters to format distinguished name."
2731 msgstr "Upřesněte způsob formátování rozlišovacího jména (dn)."
2732
2733 #: src/expldifdlg.c:190
2734 #, c-format
2735 msgid ""
2736 "LDIF Output Directory '%s'\n"
2737 "does not exist. OK to create new directory?"
2738 msgstr ""
2739 "Výstupní adresář pro LDIF soubor '%s'\n"
2740 "neexistuje. Mám vytvořit nový adresář?"
2741
2742 #: src/expldifdlg.c:202
2743 #, c-format
2744 msgid ""
2745 "Could not create output directory for LDIF file:\n"
2746 "%s"
2747 msgstr ""
2748 "Nelze vytvořit výstupní adresář pro LDIF soubor:\n"
2749 "%s"
2750
2751 #: src/expldifdlg.c:247
2752 msgid "Suffix was not supplied"
2753 msgstr "Přípona nebyla specifikována"
2754
2755 #: src/expldifdlg.c:249
2756 msgid ""
2757 "A suffix is required if data is to be used for an LDAP server. Are you sure "
2758 "you wish to proceed without a suffix?"
2759 msgstr ""
2760 "Přípona je nutná, pokud mají být data použita pro LDAP server. Opravdu "
2761 "chcete pokračovat bez uvedení přípony?"
2762
2763 #: src/expldifdlg.c:267
2764 msgid "Error creating LDIF file"
2765 msgstr "Chyba při vytváření LDIF souboru"
2766
2767 #: src/expldifdlg.c:342
2768 msgid "Select LDIF output file"
2769 msgstr "Vyberte výstupní LDIF soubor"
2770
2771 #: src/expldifdlg.c:406
2772 msgid "LDIF Output File"
2773 msgstr "Výstupní LDIF soubor"
2774
2775 #: src/expldifdlg.c:467
2776 msgid "Suffix"
2777 msgstr "Přípona"
2778
2779 #: src/expldifdlg.c:479
2780 msgid ""
2781 "The suffix is used to create a \"Distinguished Name\" (or DN) for an LDAP "
2782 "entry. Examples include:\n"
2783 "  dc=claws-mail,dc=org\n"
2784 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
2785 "  o=Organization Name,c=Country\n"
2786 msgstr ""
2787 "Přípona je používána pro vytvoření \"Rozlišovacího jména\" (dn) pro položku "
2788 "LDAP. Příklady:\n"
2789 "  dc=claws-mail,dc=org\n"
2790 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
2791 "  o=Organization Name,c=Country\n"
2792
2793 #: src/expldifdlg.c:488
2794 msgid "Relative DN"
2795 msgstr "Relativní DN"
2796
2797 #: src/expldifdlg.c:495
2798 msgid "Unique ID"
2799 msgstr "Unikátní ID (uid)"
2800
2801 #: src/expldifdlg.c:503
2802 msgid ""
2803 "The address book Unique ID is used to create a DN that is formatted similar "
2804 "to:\n"
2805 "  uid=102376,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
2806 msgstr ""
2807 "Pro vytvoření rozlišovacího jména (dn) bude použito unikátní id (uid) z "
2808 "knihy adres. Výsledek bude podobný jako:\n"
2809 "  uid=102376,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
2810
2811 #: src/expldifdlg.c:516
2812 msgid ""
2813 "The address book Display Name is used to create a DN that is formatted "
2814 "similar to:\n"
2815 "  cn=John Doe,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
2816 msgstr ""
2817 "Pro vytvoření rozlišovacího jména (dn) bude použito zobrazované jméno "
2818 "(display name) z knihy adres. Výsledek bude podobný jako:\n"
2819 "  cn=John Doe,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
2820
2821 #: src/expldifdlg.c:529
2822 msgid ""
2823 "The first Email Address belonging to a person is used to create a DN that is "
2824 "formatted similar to:\n"
2825 "  mail=john.doe@domain.com,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
2826 msgstr ""
2827 "Pro vytvoření rozlišovacího jména (dn) bude použita první e-mailová adresa "
2828 "patřící uživateli (mail). Výsledek bude podobný jako:\n"
2829 "  mail=john.doe@domain.com,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
2830
2831 #: src/expldifdlg.c:543
2832 msgid ""
2833 "The LDIF file contains several data records that are usually loaded into an "
2834 "LDAP server. Each data record in the LDIF file is uniquely identified by a "
2835 "\"Distinguished Name\" (or DN). The suffix is appended to the \"Relative "
2836 "Distinguished Name\" (or RDN) to create the DN. Please select one of the "
2837 "available RDN options that will be used to create the DN."
2838 msgstr ""
2839 "LDIF soubor obsahuje několik záznamů, které jsou obvykle určeny pro načtená "
2840 "do LDAP serveru. Každý záznam v LDIF souboru je jednoznačně identifikován "
2841 "\"Rozlišovacím jménem\" (dn). Rozlišovací jméno je tvořeno \"Relativním "
2842 "rozlišovacím jménem\" (rdn) a příponou. Vyberte jedno z možných rdn, které "
2843 "má být použito pro vytvoření dn."
2844
2845 #: src/expldifdlg.c:556
2846 msgid "Use DN attribute if present in data"
2847 msgstr "Použít DN atribut, pokud je obsažen v datech"
2848
2849 #: src/expldifdlg.c:563
2850 msgid ""
2851 "The addressbook may contain entries that were previously imported from an "
2852 "LDIF file. The \"Distinguished Name\" (DN) user attribute, if present in the "
2853 "address book data, may be used in the exported LDIF file. The RDN selected "
2854 "above will be used if the DN user attribute is not found."
2855 msgstr ""
2856 "Kniha adres může obsahovat položky, které byly dříve importovány z LDIF "
2857 "souboru. Pokud je v datech knihy adres obsažen atribut DN, může být použit "
2858 "ve vytvářeném LDIF souboru. RDN vybrané výše bude použito, pokud atribut DN "
2859 "nebude nalezen."
2860
2861 #: src/expldifdlg.c:574
2862 msgid "Exclude record if no Email Address"
2863 msgstr "Vyloučit záznamy bez e-mailových adres"
2864
2865 #: src/expldifdlg.c:581
2866 msgid ""
2867 "An addressbook may contain entries without Email Addresses. Check this "
2868 "option to ignore these records."
2869 msgstr ""
2870 "Kniha adres může obsahovat záznamy bez e-mailových adres. Pokud zaškrtnete "
2871 "tuto volbu, budou tyto záznamy ignorovány."
2872
2873 #: src/expldifdlg.c:669
2874 msgid "Export Address Book to LDIF File"
2875 msgstr "Exportovat knihu adres do LDIF souboru"
2876
2877 #: src/expldifdlg.c:736
2878 msgid "Distguished Name"
2879 msgstr "Rozlišovací jméno (dn)"
2880
2881 #: src/export.c:120 src/summaryview.c:6586
2882 msgid "Export to mbox file"
2883 msgstr "Exportovat do mbox souboru"
2884
2885 #: src/export.c:139
2886 msgid "Locate the folder to export and specify the mbox file."
2887 msgstr "Určete zdrojovou složku a cílový mbox soubor."
2888
2889 #: src/export.c:150
2890 msgid "Source folder:"
2891 msgstr "Zdrojová složka:"
2892
2893 #: src/export.c:156 src/import.c:150
2894 msgid "Mbox file:"
2895 msgstr "Mbox soubor:"
2896
2897 #: src/export.c:211
2898 msgid "Target mbox filename can't be left empty."
2899 msgstr "Cílový mbox soubor musí být určen."
2900
2901 #: src/export.c:216
2902 msgid "Source folder can't be left empty."
2903 msgstr "Zdrojová složka musí být určena."
2904
2905 #: src/export.c:229
2906 msgid "Couldn't find the source folder."
2907 msgstr "Zdrojová složka nebyla nalezena."
2908
2909 #: src/export.c:252
2910 msgid "Select exporting file"
2911 msgstr "Vyberte soubor pro export"
2912
2913 #: src/exporthtml.c:758
2914 msgid "Full Name"
2915 msgstr "Celý název"
2916
2917 #: src/exporthtml.c:762 src/importldif.c:1028
2918 msgid "Attributes"
2919 msgstr "Atributy"
2920
2921 #: src/exporthtml.c:963
2922 msgid "Claws Mail Address Book"
2923 msgstr "Claws Mail kniha adres"
2924
2925 #: src/exporthtml.c:1077 src/exportldif.c:551
2926 msgid "Name already exists but is not a directory."
2927 msgstr "Vybraný název existuje ale není názvem adresáře."
2928
2929 #: src/exporthtml.c:1080 src/exportldif.c:554
2930 msgid "No permissions to create directory."
2931 msgstr "Nemohu vytvořit adresář."
2932
2933 #: src/exporthtml.c:1083 src/exportldif.c:557
2934 msgid "Name is too long."
2935 msgstr "Název je příliš dlouhý."
2936
2937 #: src/exporthtml.c:1086 src/exportldif.c:560
2938 msgid "Not specified."
2939 msgstr "Není uveden."
2940
2941 #: src/folder.c:1334 src/foldersel.c:370 src/prefs_folder_item.c:239
2942 msgid "Inbox"
2943 msgstr "Doručená pošta"
2944
2945 #: src/folder.c:1338 src/foldersel.c:374
2946 msgid "Sent"
2947 msgstr "Odeslaná pošta"
2948
2949 #: src/folder.c:1342 src/foldersel.c:378 src/prefs_folder_item.c:242
2950 msgid "Queue"
2951 msgstr "Fronta"
2952
2953 #: src/folder.c:1346 src/foldersel.c:382 src/prefs_folder_item.c:243
2954 #: src/toolbar.c:385 src/toolbar.c:428 src/toolbar.c:526
2955 msgid "Trash"
2956 msgstr "Koš"
2957
2958 #: src/folder.c:1350 src/foldersel.c:386 src/prefs_folder_item.c:241
2959 msgid "Drafts"
2960 msgstr "Koncepty"
2961
2962 #: src/folder.c:1644
2963 #, c-format
2964 msgid "Processing (%s)...\n"
2965 msgstr "Zpracovávám (%s)...\n"
2966
2967 #: src/folder.c:2570
2968 #, c-format
2969 msgid "Fetching all messages in %s ...\n"
2970 msgstr "Stahuji všechny zprávy z %s ...\n"
2971
2972 #: src/folder.c:2861
2973 #, c-format
2974 msgid "Copying %s to %s...\n"
2975 msgstr "Kopíruji %s do %s...\n"
2976
2977 #: src/folder.c:2861
2978 #, c-format
2979 msgid "Moving %s to %s...\n"
2980 msgstr "Přesouvám %s do %s...\n"
2981
2982 #: src/folder.c:3148
2983 #, c-format
2984 msgid "Updating cache for %s..."
2985 msgstr "Aktualizuji vyrovnávací paměť pro %s..."
2986
2987 #: src/folder.c:3864
2988 msgid "Processing messages..."
2989 msgstr "Zpracovávám zprávy..."
2990
2991 #: src/folder.c:3993
2992 #, c-format
2993 msgid "Synchronising %s for offline use...\n"
2994 msgstr "Synchronizuji %s pro použití offline...\n"
2995
2996 #: src/foldersel.c:228
2997 msgid "Select folder"
2998 msgstr "Vybrat složku"
2999
3000 #: src/foldersel.c:541 src/imap_gtk.c:159 src/mh_gtk.c:132
3001 msgid "NewFolder"
3002 msgstr "Nová složka"
3003
3004 #: src/foldersel.c:549 src/imap_gtk.c:167 src/imap_gtk.c:173
3005 #: src/imap_gtk.c:225 src/mh_gtk.c:138 src/mh_gtk.c:241
3006 #, c-format
3007 msgid "'%c' can't be included in folder name."
3008 msgstr "'%c' nemůže být obsaženo ve jméně složky."
3009
3010 #: src/foldersel.c:559 src/imap_gtk.c:183 src/imap_gtk.c:237 src/mh_gtk.c:148
3011 #: src/mh_gtk.c:248
3012 #, c-format
3013 msgid "The folder '%s' already exists."
3014 msgstr "Složka '%s' už existuje."
3015
3016 #: src/foldersel.c:566 src/imap_gtk.c:189 src/mh_gtk.c:154
3017 #, c-format
3018 msgid "Can't create the folder '%s'."
3019 msgstr "Nemohu vytvořit složku '%s'."
3020
3021 #: src/folderview.c:290
3022 msgid "/Mark all re_ad"
3023 msgstr "/Označit všechny jako _přečtené"
3024
3025 #: src/folderview.c:292
3026 msgid "/_Search folder..."
3027 msgstr "/Hledat zprávy v aktuální _složce..."
3028
3029 #: src/folderview.c:294
3030 msgid "/Process_ing..."
3031 msgstr "/_Zpracování složky (lokální pravidla)..."
3032
3033 #: src/folderview.c:299
3034 msgid "/Empty _trash..."
3035 msgstr "/Vyprázdnit _koš..."
3036
3037 #: src/folderview.c:304
3038 msgid "/Send _queue..."
3039 msgstr "/Odeslat _frontu..."
3040
3041 #: src/folderview.c:423 src/folderview.c:470 src/prefs_folder_column.c:80
3042 msgid "New"
3043 msgstr "Nové"
3044
3045 #: src/folderview.c:424 src/folderview.c:471 src/prefs_folder_column.c:81
3046 msgid "Unread"
3047 msgstr "Nepřečtené"
3048
3049 #: src/folderview.c:425 src/prefs_folder_column.c:82
3050 msgid "Total"
3051 msgstr "Celkem"
3052
3053 #. TRANSLATORS: This in Number sign in American style
3054 #: src/folderview.c:473 src/summaryview.c:496
3055 msgid "#"
3056 msgstr "#"
3057
3058 #: src/folderview.c:753
3059 msgid "Setting folder info..."
3060 msgstr "Nastavuji informace o složce..."
3061
3062 #: src/folderview.c:816 src/summaryview.c:3555
3063 msgid "Mark all as read"
3064 msgstr "Označit všechny jako přečtené"
3065
3066 #: src/folderview.c:817 src/summaryview.c:3556
3067 msgid "Do you really want to mark all mails in this folder as read ?"
3068 msgstr "Opravdu chcete označit všechny zprávy v této složce jako přečtené?"
3069
3070 #: src/folderview.c:1034 src/imap.c:3420 src/mainwindow.c:3897 src/setup.c:90
3071 #, c-format
3072 msgid "Scanning folder %s%c%s ..."
3073 msgstr "Prohledávám složku %s%c%s ..."
3074
3075 #: src/folderview.c:1038 src/imap.c:3425 src/mainwindow.c:3902 src/setup.c:95
3076 #, c-format
3077 msgid "Scanning folder %s ..."
3078 msgstr "Prohledávám složku %s ..."
3079
3080 #: src/folderview.c:1069
3081 msgid "Rebuild folder tree"
3082 msgstr "Obnovit strom složek"
3083
3084 #: src/folderview.c:1070
3085 msgid "Rebuilding the folder tree will remove local caches. Do you want to continue?"
3086 msgstr ""
3087 "Obnovení stromu složek vyčistí všechny lokální vyrovnávací paměti. Chcete "
3088 "pokračovat?"
3089
3090 #: src/folderview.c:1080
3091 msgid "Rebuilding folder tree..."
3092 msgstr "Provádím obnovu stromu složek..."
3093
3094 #: src/folderview.c:1082 src/folderview.c:1122
3095 msgid "Scanning folder tree..."
3096 msgstr "Prohledávám strom složek..."
3097
3098 #: src/folderview.c:1207
3099 #, c-format
3100 msgid "Couldn't scan folder %s\n"
3101 msgstr "Nepodařilo se načíst obsah adresáře %s\n"
3102
3103 #: src/folderview.c:1260
3104 msgid "Checking for new messages in all folders..."
3105 msgstr "Zjišťuji nové zprávy ve všech složkách..."
3106
3107 #: src/folderview.c:2059
3108 #, c-format
3109 msgid "Closing Folder %s..."
3110 msgstr "Zavírám složku %s..."
3111
3112 #: src/folderview.c:2149
3113 #, c-format
3114 msgid "Opening Folder %s..."
3115 msgstr "Otevírám složku %s..."
3116
3117 #: src/folderview.c:2162
3118 msgid "Folder could not be opened."
3119 msgstr "Složku nelze otevřít."
3120
3121 #: src/folderview.c:2324 src/mainwindow.c:2121
3122 msgid "Empty trash"
3123 msgstr "Vyprázdnit koš"
3124
3125 #: src/folderview.c:2325
3126 msgid "Delete all messages in trash?"
3127 msgstr "Odstranit všechny zprávy v koši?"
3128
3129 #: src/folderview.c:2326
3130 msgid "+_Empty trash"
3131 msgstr "+_Vyprázdnit koš"
3132
3133 #: src/folderview.c:2370 src/inc.c:1478 src/toolbar.c:2320
3134 msgid "Offline warning"
3135 msgstr "Varování offline režimu"
3136
3137 #: src/folderview.c:2371 src/toolbar.c:2321
3138 msgid "You're working offline. Override?"
3139 msgstr "Pracujete v režimu offline. Přepnout?"
3140
3141 #: src/folderview.c:2382 src/toolbar.c:2340
3142 msgid "Send queued messages"
3143 msgstr "Odeslat pozdržené zprávy"
3144
3145 #: src/folderview.c:2383 src/toolbar.c:2341
3146 msgid "Send all queued messages?"
3147 msgstr "Odeslat všechny zprávy ve frontě pozdržených zpráv?"
3148
3149 #: src/folderview.c:2384 src/messageview.c:590 src/messageview.c:607
3150 #: src/prefs_account.c:1122 src/toolbar.c:2342
3151 msgid "_Send"
3152 msgstr "_Odeslat"
3153
3154 #: src/folderview.c:2392 src/toolbar.c:2360
3155 msgid "Some errors occurred while sending queued messages."
3156 msgstr "Při posílání pozdržených zpráv nastala stejná chyba."
3157
3158 #: src/folderview.c:2395 src/main.c:1762 src/toolbar.c:2363
3159 #, c-format
3160 msgid ""
3161 "Some errors occurred while sending queued messages:\n"
3162 "%s"
3163 msgstr ""
3164 "Při odesílání pozdržených zpráv nastala chyba:\n"
3165 "%s"
3166
3167 #: src/folderview.c:2462
3168 #, c-format
3169 msgid "Do you really want to copy folder '%s' in '%s' ?"
3170 msgstr "Opravdu chcete složku '%s' zkopírovat do '%s' ?"
3171
3172 #: src/folderview.c:2463
3173 #, c-format
3174 msgid "Do you really want to make folder '%s' a sub-folder of '%s' ?"
3175 msgstr "Opravdu chcete složku '%s' učinit podsložkou složky '%s' ?"
3176
3177 #: src/folderview.c:2465
3178 msgid "Copy folder"
3179 msgstr "Kopírovat složku"
3180
3181 #: src/folderview.c:2465
3182 msgid "Move folder"
3183 msgstr "Přesunout složku"
3184
3185 #: src/folderview.c:2476
3186 #, c-format
3187 msgid "Copying %s to %s..."
3188 msgstr "Kopíruji %s do %s..."
3189
3190 #: src/folderview.c:2476
3191 #, c-format
3192 msgid "Moving %s to %s..."
3193 msgstr "Přesouvám %s do %s..."
3194
3195 #: src/folderview.c:2507
3196 msgid "Source and destination are the same."
3197 msgstr "Zdroj i cíl jsou totožné."
3198
3199 #: src/folderview.c:2510
3200 msgid "Can't copy a folder to one of its children."
3201 msgstr "Nelze kopírovat složku do své vlastní podsložky."
3202
3203 #: src/folderview.c:2511
3204 msgid "Can't move a folder to one of its children."
3205 msgstr "Nelze přesunout složku do své vlastní podsložky."
3206
3207 #: src/folderview.c:2514
3208 msgid "A folder cannot be moved between different mailboxes."
3209 msgstr "Složka nemůže být přesouvána mezi různými poštovními schránkami."
3210
3211 #: src/folderview.c:2517
3212 msgid "Copy failed!"
3213 msgstr "Kopírování se nezdařilo!"
3214
3215 #: src/folderview.c:2517
3216 msgid "Move failed!"
3217 msgstr "Přesun se nezdařil!"
3218
3219 #: src/folderview.c:2568
3220 #, c-format
3221 msgid "Processing configuration for folder %s"
3222 msgstr "Zpracování složky - pravidla pro složku %s"
3223
3224 #: src/gedit-print.c:147 src/messageview.c:1544 src/summaryview.c:4246
3225 #: src/toolbar.c:188
3226 msgid "Print"
3227 msgstr "Tisk"
3228
3229 #: src/gedit-print.c:245
3230 msgid "Preparing pages..."
3231 msgstr "Připravuji stránky..."
3232
3233 #: src/gedit-print.c:272
3234 #, c-format
3235 msgid "Rendering page %d of %d..."
3236 msgstr "Generuji stránku %d z %d..."
3237
3238 #: src/gedit-print.c:274
3239 #, c-format
3240 msgid "Printing page %d of %d..."
3241 msgstr "Tisknu stránku %d z %d..."
3242
3243 #: src/gedit-print.c:296
3244 msgid "Print preview"
3245 msgstr "Náhled"
3246
3247 #: src/gedit-print.c:437
3248 msgid "Page %N of %Q"
3249 msgstr "Stránka %N z %Q"
3250
3251 #: src/grouplistdialog.c:173
3252 msgid "Newsgroup subscription"
3253 msgstr "Přihlásit diskusní skupiny"
3254
3255 #: src/grouplistdialog.c:189
3256 msgid "Select newsgroups for subscription:"
3257 msgstr "Vyberte diskuzní skupinu pro přihlášení:"
3258
3259 #: src/grouplistdialog.c:195
3260 msgid "Find groups:"
3261 msgstr "Najít skupiny:"
3262
3263 #: src/grouplistdialog.c:203
3264 msgid " Search "
3265 msgstr " Vyhledat "
3266
3267 #: src/grouplistdialog.c:215
3268 msgid "Newsgroup name"
3269 msgstr "Název diskusní skupiny"
3270
3271 #: src/grouplistdialog.c:216
3272 msgid "Messages"
3273 msgstr "Zprávy"
3274
3275 #: src/grouplistdialog.c:217
3276 msgid "Type"
3277 msgstr "Typ"
3278
3279 #: src/grouplistdialog.c:346
3280 msgid "moderated"
3281 msgstr "moderovaný"
3282
3283 #: src/grouplistdialog.c:348
3284 msgid "readonly"
3285 msgstr "pouze pro čtení"
3286
3287 #: src/grouplistdialog.c:350
3288 msgid "unknown"
3289 msgstr "neznámý"
3290
3291 #: src/grouplistdialog.c:412
3292 msgid "Can't retrieve newsgroup list."
3293 msgstr "Nemohu načíst seznam diskuzních skupin."
3294
3295 #: src/grouplistdialog.c:447 src/summaryview.c:1367
3296 msgid "Done."
3297 msgstr "Hotovo."
3298
3299 #: src/grouplistdialog.c:477
3300 #, c-format
3301 msgid "%d newsgroups received (%s read)"
3302 msgstr "%d diskuzních skupin přijato (%s načteno)"
3303
3304 #: src/gtk/about.c:79 src/textview.c:214
3305 msgid "/_Open with Web browser"
3306 msgstr "/_Otevřít ve webovém prohlížeči"
3307
3308 #: src/gtk/about.c:80 src/textview.c:215
3309 msgid "/Copy this _link"
3310 msgstr "/_Kopírovat odkaz"
3311
3312 #: src/gtk/about.c:138
3313 msgid ""
3314 "Claws Mail is a lightweight, fast and highly-configurable email client.\n"
3315 "\n"
3316 "For further information visit the Claws Mail website:\n"
3317 msgstr ""
3318 "Claws Mail je rychlý a bohatě konfigurovatelný e-mailový klient.\n"
3319 "\n"
3320 "Pro další informace navštivte webové stránky Claws Mail:\n"
3321
3322 #: src/gtk/about.c:144
3323 msgid ""
3324 "\n"
3325 "\n"
3326 "Claws Mail is free software released under the GPL license. If you wish to "
3327 "donate to the Claws Mail project you can do so at:\n"
3328 msgstr ""
3329 "\n"
3330 "\n"
3331 "Claws Mail je volně šiřitelný software distribuovaný pod licencí GPL. Pokud "
3332 "chcete přispět na projekt Claws Mail, můžete tak učinit na:\n"
3333
3334 #: src/gtk/about.c:159
3335 msgid ""
3336 "\n"
3337 "\n"
3338 "System Information\n"
3339 msgstr ""
3340 "\n"
3341 "\n"
3342 "Informace o systému\n"
3343
3344 #: src/gtk/about.c:165
3345 #, c-format
3346 msgid ""
3347 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
3348 "Locale: %s (charset: %s)\n"
3349 "Operating System: %s %s (%s)"
3350 msgstr ""
3351 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
3352 "Lokalita: %s (znaková sada: %s)\n"
3353 "Operační systém: %s %s (%s)"
3354
3355 #: src/gtk/about.c:174
3356 #, c-format
3357 msgid ""
3358 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
3359 "Locale: %s (charset: %s)\n"
3360 "Operating System: %s"
3361 msgstr ""
3362 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
3363 "Lokalita: %s (znaková sada: %s)\n"
3364 "Operační systém: %s"
3365
3366 #: src/gtk/about.c:183
3367 #, c-format
3368 msgid ""
3369 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
3370 "Locale: %s (charset: %s)\n"
3371 "Operating System: unknown"
3372 msgstr ""
3373 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
3374 "Lokalita: %s (znaková sada: %s)\n"
3375 "Operační systém: neznámý"
3376
3377 #: src/gtk/about.c:240 src/prefs_themes.c:707 src/wizard.c:475
3378 msgid "The Claws Mail Team"
3379 msgstr "Tým Claws Mail"
3380
3381 #: src/gtk/about.c:259
3382 msgid "Previous team members"
3383 msgstr "Dřívější členové týmu"
3384
3385 #: src/gtk/about.c:278
3386 msgid "The translation team"
3387 msgstr "Překladatelský tým"
3388
3389 #: src/gtk/about.c:297
3390 msgid "Documentation team"
3391 msgstr "Tým pro dokumentaci"
3392
3393 #: src/gtk/about.c:316
3394 msgid "Logo"
3395 msgstr "Logo"
3396
3397 #: src/gtk/about.c:335
3398 msgid "Icons"
3399 msgstr "Ikony"
3400
3401 #: src/gtk/about.c:354
3402 msgid "Contributors"
3403 msgstr "Přispěvatelé"
3404
3405 #: src/gtk/about.c:402
3406 msgid "Compiled-in Features\n"
3407 msgstr "Zakompilované vlastnosti\n"
3408
3409 #: src/gtk/about.c:418
3410 msgid "IPv6|adds support for IPv6 addresses, the new internet addressing protocol\n"
3411 msgstr "protokol IPv6\n"
3412
3413 #: src/gtk/about.c:429
3414 msgid "iconv|allows converting to and from different character sets\n"
3415 msgstr "konverze mezi různými znakovými sadami\n"
3416
3417 #: src/gtk/about.c:439
3418 msgid "compface|adds support for the X-Face header\n"
3419 msgstr "obrázky X-Face v hlavičce zprávy\n"
3420
3421 #: src/gtk/about.c:449
3422 msgid "OpenSSL|adds support for encrypted connections to servers\n"
3423 msgstr "šifrované spojení se servery\n"
3424
3425 #: src/gtk/about.c:459
3426 msgid "LDAP|adds support for LDAP shared addressbooks\n"
3427 msgstr "práce s adresáři LDAP\n"
3428
3429 #: src/gtk/about.c:469
3430 msgid "JPilot|adds support for PalmOS addressbooks\n"
3431 msgstr "práce s adresáři PalmOS\n"
3432
3433 #: src/gtk/about.c:479
3434 msgid "GNU/aspell|adds support for spell checking\n"
3435 msgstr "kontrola pravopisu\n"
3436
3437 #: src/gtk/about.c:489
3438 msgid "libetpan|adds support for IMAP servers\n"
3439 msgstr "protokol IMAP\n"
3440
3441 #: src/gtk/about.c:499
3442 msgid "libgnomeprint|adds support for a complete print dialog\n"
3443 msgstr "dialogové okno pro tisk zpráv\n"
3444
3445 #: src/gtk/about.c:509
3446 msgid "libSM|adds support for session handling\n"
3447 msgstr "správa X relací\n"
3448
3449 #: src/gtk/about.c:541
3450 msgid ""
3451 "This program is free software; you can redistribute it and/or modify it "
3452 "under the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
3453 "Software Foundation; either version 2, or (at your option) any later "
3454 "version.\n"
3455 "\n"
3456 msgstr ""
3457 "Tento program je volně šiřitelný, můžete jej redistribuovat a/nebo měnit tak "
3458 "jak to popisuje GNU General Public License publikovaný Free Software "
3459 "Foundation a to ve verzi 2, nebo (podle vašeho uvážení) v jakékoliv pozdější "
3460 "verzi.\n"
3461 "\n"
3462
3463 #: src/gtk/about.c:547
3464 msgid ""
3465 "This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
3466 "ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
3467 "FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for "
3468 "more details.\n"
3469 "\n"
3470 msgstr ""
3471 "Tento program je šířen v dobré víře v jeho užitečnost, ale BEZ JAKÉKOLIV "
3472 "ZÁRUKY. Více detailů naleznete v GNU General Public License.\n"
3473 "\n"
3474
3475 #: src/gtk/about.c:553
3476 msgid ""
3477 "You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
3478 "this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 "
3479 "Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA.\n"
3480 "\n"
3481 msgstr ""
3482 "Kopii GNU General Public License byste měli obdržet společně s tímto "
3483 "programem, pokud ne, napište na adresu Free Software Foundation, Inc., 51 "
3484 "Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA.\n"
3485 "\n"
3486
3487 #: src/gtk/about.c:571
3488 msgid ""
3489 "This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in "
3490 "the OpenSSL Toolkit ("
3491 msgstr ""
3492 "Tento produkt obsahuje software vyvinutý v rámci OpenSSL Project pro použití "
3493 "v OpenSSL Toolkit ("
3494
3495 #: src/gtk/about.c:575
3496 msgid ").\n"
3497 msgstr ").\n"
3498
3499 #: src/gtk/about.c:668
3500 msgid "About Claws Mail"
3501 msgstr "O Claws Mail"
3502
3503 #: src/gtk/about.c:719
3504 msgid ""
3505 "Copyright (C) 1999-2007\n"
3506 "Hiroyuki Yamamoto <hiro-y@kcn.ne.jp>\n"
3507 "and the Claws Mail team"
3508 msgstr ""
3509 "Copyright (C) 1999-2007\n"
3510 "Hiroyuki Yamamoto <hiro-y@kcn.ne.jp>\n"
3511 "a tým Claws Mail"
3512
3513 #: src/gtk/about.c:733
3514 msgid "_Info"
3515 msgstr "_Informace"
3516
3517 #: src/gtk/about.c:739
3518 msgid "_Authors"
3519 msgstr "_Autoři"
3520
3521 #: src/gtk/about.c:745
3522 msgid "_Features"
3523 msgstr "_Vlastnosti"
3524
3525 #: src/gtk/about.c:751
3526 msgid "_License"
3527 msgstr "_Licence"
3528
3529 #: src/gtk/about.c:759
3530 msgid "_Release Notes"
3531 msgstr "_Poznámky k verzi"
3532
3533 #: src/gtk/colorlabel.c:48 src/prefs_common.c:329
3534 msgid "Orange"
3535 msgstr "Oranžová"
3536
3537 #: src/gtk/colorlabel.c:49 src/prefs_common.c:333
3538 msgid "Red"
3539 msgstr "Červená"
3540
3541 #: src/gtk/colorlabel.c:50 src/prefs_common.c:337
3542 msgid "Pink"
3543 msgstr "Růžová"
3544
3545 #: src/gtk/colorlabel.c:51 src/prefs_common.c:341
3546 msgid "Sky blue"
3547 msgstr "Nebeská modř"
3548
3549 #: src/gtk/colorlabel.c:52 src/prefs_common.c:345
3550 msgid "Blue"
3551 msgstr "Modrá"
3552
3553 #: src/gtk/colorlabel.c:53 src/prefs_common.c:349
3554 msgid "Green"
3555 msgstr "Zelená"
3556
3557 #: src/gtk/colorlabel.c:54 src/prefs_common.c:353
3558 msgid "Brown"
3559 msgstr "Hnědá"
3560
3561 #: src/gtk/colorlabel.c:55 src/prefs_common.c:357
3562 msgid "Grey"
3563 msgstr "Šedá"
3564
3565 #: src/gtk/colorlabel.c:56 src/prefs_common.c:361
3566 msgid "Light brown"
3567 msgstr "Světle hnědá"
3568
3569 #: src/gtk/colorlabel.c:57 src/prefs_common.c:365
3570 msgid "Dark red"
3571 msgstr "Tmavě červená"
3572
3573 #: src/gtk/colorlabel.c:58 src/prefs_common.c:369
3574 msgid "Dark pink"
3575 msgstr "Tmavě růžová"
3576
3577 #: src/gtk/colorlabel.c:59 src/prefs_common.c:373
3578 msgid "Steel blue"
3579 msgstr "Ocelově modrá"
3580
3581 #: src/gtk/colorlabel.c:60 src/prefs_common.c:377
3582 msgid "Gold"
3583 msgstr "Zlatá"
3584
3585 #: src/gtk/colorlabel.c:61 src/prefs_common.c:381
3586 msgid "Bright green"
3587 msgstr "Světle zelená"
3588
3589 #: src/gtk/colorlabel.c:62 src/prefs_common.c:385
3590 msgid "Magenta"
3591 msgstr "Fialová"
3592
3593 #: src/gtk/foldersort.c:156
3594 msgid "Set folder order"
3595 msgstr "Nastavit pořadí složek"
3596
3597 #: src/gtk/foldersort.c:190
3598 msgid "Move folders up or down to change the sort order in the folder list."
3599 msgstr "Přesouváním složek nahoru nebo dolů můžete změnit pořadí složek v seznamu."
3600
3601 #: src/gtk/foldersort.c:214 src/toolbar.c:409
3602 msgid "Folders"
3603 msgstr "Složky"
3604
3605 #: src/gtk/gtkaspell.c:638
3606 msgid "No dictionary selected."
3607 msgstr "Není vybrán žádný slovník."
3608
3609 #: src/gtk/gtkaspell.c:851 src/gtk/gtkaspell.c:1852 src/gtk/gtkaspell.c:2147
3610 msgid "Normal Mode"
3611 msgstr "Normální režim"
3612
3613 #: src/gtk/gtkaspell.c:853 src/gtk/gtkaspell.c:1858 src/gtk/gtkaspell.c:2159
3614 msgid "Bad Spellers Mode"
3615 msgstr "Režim nesprávných slov"
3616
3617 #: src/gtk/gtkaspell.c:892
3618 msgid "Unknown suggestion mode."
3619 msgstr "Neznámý režim návrhu."
3620
3621 #: src/gtk/gtkaspell.c:1183
3622 msgid "No misspelled word found."
3623 msgstr "Kontrola pravopisu provedena."
3624
3625 #: src/gtk/gtkaspell.c:1531
3626 msgid "Replace unknown word"
3627 msgstr "Nahradit neznámé slovo"
3628
3629 #: src/gtk/gtkaspell.c:1546
3630 #, c-format
3631 msgid "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Replace \"%s\" with: </span>"
3632 msgstr "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Nahradit \"%s\" s: </span>"
3633
3634 #: src/gtk/gtkaspell.c:1591
3635 msgid ""
3636 "Holding down Control key while pressing Enter\n"
3637 "will learn from mistake.\n"
3638 msgstr ""
3639 "Podržení klávesy Control při stisku Enter\n"
3640 "aktivuje učení z chyby.\n"
3641
3642 #: src/gtk/gtkaspell.c:1846 src/gtk/gtkaspell.c:2135
3643 msgid "Fast Mode"
3644 msgstr "Rychlý režim"
3645
3646 #: src/gtk/gtkaspell.c:1953
3647 #, c-format
3648 msgid "\"%s\" unknown in %s"
3649 msgstr "\"%s\" neznámé v %s"
3650
3651 #: src/gtk/gtkaspell.c:1967
3652 msgid "Accept in this session"
3653 msgstr "Přijmout pro toto sezení"
3654
3655 #: src/gtk/gtkaspell.c:1977
3656 msgid "Add to personal dictionary"
3657 msgstr "Přidat do vlastního slovníku"
3658
3659 #: src/gtk/gtkaspell.c:1987
3660 msgid "Replace with..."
3661 msgstr "Nahradit čím..."
3662
3663 #: src/gtk/gtkaspell.c:2000
3664 #, c-format
3665 msgid "Check with %s"
3666 msgstr "Otestovat pomocí %s"
3667
3668 #: src/gtk/gtkaspell.c:2022
3669 msgid "(no suggestions)"
3670 msgstr "(nejsou návrhy)"
3671
3672 #: src/gtk/gtkaspell.c:2033 src/gtk/gtkaspell.c:2212
3673 msgid "More..."
3674 msgstr "Více..."
3675
3676 #: src/gtk/gtkaspell.c:2097
3677 #, c-format
3678 msgid "Dictionary: %s"
3679 msgstr "Slovník: %s"
3680
3681 #: src/gtk/gtkaspell.c:2110
3682 #, c-format
3683 msgid "Use alternate (%s)"
3684 msgstr "Použít předchozí (%s)"
3685
3686 #: src/gtk/gtkaspell.c:2121
3687 msgid "Use both dictionaries"
3688 msgstr "Použít oba slovníky"
3689
3690 #: src/gtk/gtkaspell.c:2175 src/prefs_spelling.c:214
3691 msgid "Check while typing"
3692 msgstr "Kontrolovat během psaní"
3693
3694 #: src/gtk/gtkaspell.c:2191
3695 msgid "Change dictionary"
3696 msgstr "Změnit slovník"
3697
3698 #: src/gtk/gtkaspell.c:2323
3699 #, c-format
3700 msgid ""
3701 "The spell checker could not change dictionary.\n"
3702 "%s"
3703 msgstr ""
3704 "Nepodařilo se změnit slovník pro kontrolu pravopisu.\n"
3705 "%s"
3706
3707 #: src/gtk/gtkaspell.c:2369
3708 #, c-format
3709 msgid ""
3710 "The spell checker could not change the alternate dictionary.\n"
3711 "%s"
3712 msgstr ""
3713 "Nepodařilo se změnit alternativní slovník pro kontrolu pravopisu.\n"
3714 "%s"
3715
3716 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:272
3717 msgid "Configuration"
3718 msgstr "Nastavení"
3719
3720 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:273
3721 msgid "Configuration options for the print job"
3722 msgstr "Nastavení voleb pro tiskovou úlohu"
3723
3724 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:280
3725 msgid "Source Buffer"
3726 msgstr "Zdrojový buffer"
3727
3728 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:281
3729 msgid "GtkTextBuffer object to print"
3730 msgstr "Objekt GtkTextBuffer k vytištění"
3731
3732 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:287
3733 msgid "Tabs Width"
3734 msgstr "Šířka tabulátoru"
3735
3736 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:288
3737 msgid "Width in equivalent space characters of tabs"
3738 msgstr "Počet mezer, jejichž šířce má odpovídat šířka tabulátoru"
3739
3740 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:295
3741 msgid "Wrap Mode"
3742 msgstr "Režim zalamování"
3743
3744 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:296
3745 msgid "Word wrapping mode"
3746 msgstr "Režim zalamování slov"
3747
3748 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:303
3749 msgid "Highlight"
3750 msgstr "Zvýrazňovat"
3751
3752 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:304
3753 msgid "Whether to print the document with highlighted syntax"
3754 msgstr "Určuje, zda tisknout dokument se zvýrazněním syntaxe"
3755
3756 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:312
3757 msgid "Font"
3758 msgstr "Písmo"
3759
3760 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:313
3761 msgid "GnomeFont name to use for the document text (deprecated)"
3762 msgstr "Název písma (GnomeFont) pro text dokumentu (zastaralé)"
3763
3764 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:320
3765 msgid "Font Description"
3766 msgstr "Popis písma"
3767
3768 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:321
3769 msgid "Font to use for the document text (e.g. \"Monospace 10\")"
3770 msgstr "Písmo pro text dokumentu (např. \"Monospace 10\")"
3771
3772 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:328 src/gtk/gtksourceprintjob.c:336
3773 msgid "Numbers Font"
3774 msgstr "Písmo pro čísla řádků"
3775
3776 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:329
3777 msgid "GnomeFont name to use for the line numbers (deprecated)"
3778 msgstr "Název písma (GnomeFont) pro tisk čísla řádků (zastaralé)"
3779
3780 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:337
3781 msgid "Font description to use for the line numbers"
3782 msgstr "Popis písma pro čísla řádků"
3783
3784 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:344
3785 msgid "Print Line Numbers"
3786 msgstr "Tisknout čísla řádků"
3787
3788 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:345
3789 msgid "Interval of printed line numbers (0 means no numbers)"
3790 msgstr "Interval tištěných čísel řádků (0 znamená bez čísel)"
3791
3792 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:352
3793 msgid "Print Header"
3794 msgstr "Tisknout záhlaví"
3795
3796 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:353
3797 msgid "Whether to print a header in each page"
3798 msgstr "Určuje, zda bude tištěno záhlaví na každé stránce"
3799
3800 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:360
3801 msgid "Print Footer"
3802 msgstr "Tisknout zápatí"
3803
3804 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:361
3805 msgid "Whether to print a footer in each page"
3806 msgstr "Určuje, zda bude tištěno zápatí na každé stránce"
3807
3808 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:368
3809 msgid "Header and Footer Font"
3810 msgstr "Písmo pro záhlaví a zápatí"
3811
3812 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:369
3813 msgid "GnomeFont name to use for the header and footer (deprecated)"
3814 msgstr "Název písma (GnomeFont) pro tisk záhlaví a zápatí (zastaralé)"
3815
3816 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:376
3817 msgid "Header and Footer Font Description"
3818 msgstr "Popis písma záhlaví a zápatí"
3819
3820 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:377
3821 msgid "Font to use for headers and footers (e.g. \"Monospace 10\")"
3822 msgstr "Písmo pro tisk záhlaví a zápatí (např. \"Monospace 10\")"
3823
3824 #: src/gtk/icon_legend.c:67
3825 msgid "New message"
3826 msgstr "Nová zpráva"
3827
3828 #: src/gtk/icon_legend.c:68
3829 msgid "Unread message"
3830 msgstr "Nepřečtená zpráva"
3831
3832 #: src/gtk/icon_legend.c:69
3833 msgid "Message has been replied to"
3834 msgstr "Zpráva, na kterou bylo odpovězeno"
3835
3836 #: src/gtk/icon_legend.c:70
3837 msgid "Message has been forwarded"
3838 msgstr "Zpráva byla předána"
3839
3840 #: src/gtk/icon_legend.c:71
3841 msgid "Message is in an ignored thread"
3842 msgstr "Zpráva je v ignorovaném vlákně"
3843
3844 #: src/gtk/icon_legend.c:72
3845 msgid "Message is spam"
3846 msgstr "Nevyžádaná zpráva (spam)"
3847
3848 #: src/gtk/icon_legend.c:74
3849 msgid "Message has attachment(s)"
3850 msgstr "Zpráva má přílohu/přílohy"
3851
3852 #: src/gtk/icon_legend.c:75
3853 msgid "Digitally signed message"
3854 msgstr "Digitálně podepsaná zpráva"
3855
3856 #: src/gtk/icon_legend.c:76
3857 msgid "Encrypted message"
3858 msgstr "Šifrovaná zpráva"
3859
3860 #: src/gtk/icon_legend.c:77
3861 msgid "Message is signed and has attachment(s)"
3862 msgstr "Zpráva je digitálně podepsaná a má přílohu/přílohy"
3863
3864 #: src/gtk/icon_legend.c:78
3865 msgid "Message is encrypted and has attachment(s)"
3866 msgstr "Zpráva je šifrovaná a má přílohu/přílohy"
3867
3868 #: src/gtk/icon_legend.c:80
3869 msgid "Marked message"
3870 msgstr "Označená zpráva"
3871
3872 #: src/gtk/icon_legend.c:81
3873 msgid "Message is marked for deletion"
3874 msgstr "Zpráva je označena k odstranění"
3875
3876 #: src/gtk/icon_legend.c:82
3877 msgid "Message is marked for moving"
3878 msgstr "Zpráva je označena pro přesun"
3879
3880 #: src/gtk/icon_legend.c:83
3881 msgid "Message is marked for copying"
3882 msgstr "Zpráva je označena pro kopírování"
3883
3884 #: src/gtk/icon_legend.c:85
3885 msgid "Locked message"
3886 msgstr "Zamknutá zpráva"
3887
3888 #: src/gtk/icon_legend.c:87
3889 msgid "Folder (normal, opened)"
3890 msgstr "Složka (normální, otevřená)"
3891
3892 #: src/gtk/icon_legend.c:88
3893 msgid "Folder with read messages hidden"
3894 msgstr "Složka se skrytými přečtenými zprávami"
3895
3896 #: src/gtk/icon_legend.c:89
3897 msgid "Folder contains marked messages"
3898 msgstr "Složka obsahuje označené zprávy"
3899
3900 #: src/gtk/icon_legend.c:122
3901 msgid "Icon Legend"
3902 msgstr "Význam ikon"
3903
3904 #: src/gtk/icon_legend.c:140
3905 msgid ""
3906 "<span weight=\"bold\">The following icons are used to show the status of "
3907 "messages and folders:</span>"
3908 msgstr ""
3909 "<span weight=\"bold\">Následující ikony jsou používány pro zobrazení stavu "
3910 "zpráv a složek:</span>"
3911
3912 #: src/gtk/inputdialog.c:189
3913 #, c-format
3914 msgid "Input password for %s on %s:"
3915 msgstr "Zadejte heslo pro %s na %s:"
3916
3917 #: src/gtk/inputdialog.c:191
3918 msgid "Input password"
3919 msgstr "Zadejte heslo"
3920
3921 #: src/gtk/inputdialog.c:278
3922 msgid "Remember this"
3923 msgstr "Zapamatovat"
3924
3925 #: src/gtk/logwindow.c:443
3926 msgid "Clear _Log"
3927 msgstr "Vyčistit _protokol"
3928
3929 #: src/gtk/pluginwindow.c:151 src/gtk/pluginwindow.c:156
3930 msgid ""
3931 "\n"
3932 "\n"
3933 "Version: "
3934 msgstr ""
3935 "\n"
3936 "\n"
3937 "Verze: "
3938
3939 #: src/gtk/pluginwindow.c:154
3940 msgid "Error: "
3941 msgstr "Chyba: "
3942
3943 #: src/gtk/pluginwindow.c:155
3944 msgid "Plugin is not functional."
3945 msgstr "Zásuvný modul není funkční."
3946
3947 #: src/gtk/pluginwindow.c:186
3948 msgid "Select the Plugins to load"
3949 msgstr "Vyberte zásuvný modul pro načtení"
3950
3951 #: src/gtk/pluginwindow.c:201
3952 #, c-format
3953 msgid ""
3954 "The following error occured while loading %s :\n"
3955 "\n"
3956 "%s\n"
3957 msgstr ""
3958 "Při zavádění modulu \"%s\" nastala následující chyba:\n"
3959 "\n"
3960 "%s\n"
3961
3962 #: src/gtk/pluginwindow.c:287 src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:428
3963 #: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:211
3964 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:75
3965 #: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:548
3966 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:544
3967 #: src/plugins/trayicon/trayicon_prefs.c:69
3968 msgid "Plugins"
3969 msgstr "Zásuvné moduly"
3970
3971 #: src/gtk/pluginwindow.c:321 src/prefs_summaries.c:211
3972 msgid "Description"
3973 msgstr "Popis"
3974
3975 #: src/gtk/pluginwindow.c:338
3976 msgid "More plugins are available from the Claws Mail website."
3977 msgstr "Další zásuvné moduly jsou dostupné z webových stránek Claws Mail."
3978
3979 #: src/gtk/pluginwindow.c:344 src/prefs_themes.c:862
3980 msgid "Get more..."
3981 msgstr "Získat další..."
3982
3983 #: src/gtk/pluginwindow.c:354
3984 msgid "Load Plugin..."
3985 msgstr "Zavést modul..."
3986
3987 #: src/gtk/pluginwindow.c:355
3988 msgid "Unload Plugin"
3989 msgstr "Odebrat zásuvný modul"
3990
3991 #: src/gtk/pluginwindow.c:382
3992 msgid "Click here to load one or more plugins"
3993 msgstr "Klikněte zde pro načtení jednoho nebo více modulů"
3994
3995 #: src/gtk/pluginwindow.c:386
3996 msgid "Unload the selected plugin"
3997 msgstr "Odebrat vybraný zásuvný modul"
3998
3999 #: src/gtk/pluginwindow.c:451
4000 msgid "Loaded plugins"
4001 msgstr "Zavedené moduly"
4002
4003 #: src/gtk/prefswindow.c:535
4004 msgid "Page Index"
4005 msgstr "Index stránky"
4006
4007 #: src/gtk/progressdialog.c:140 src/prefs_account.c:842
4008 #: src/prefs_filtering_action.c:399 src/prefs_filtering.c:376
4009 #: src/prefs_filtering.c:1489
4010 msgid "Account"
4011 msgstr "Účet"
4012
4013 #: src/gtk/progressdialog.c:148 src/gtk/sslcertwindow.c:136
4014 #: src/prefs_summary_column.c:80 src/summaryview.c:2458
4015 msgid "Status"
4016 msgstr "Stav"
4017
4018 #: src/gtk/quicksearch.c:337
4019 msgid "all messages"
4020 msgstr "všechny zprávy"
4021
4022 #: src/gtk/quicksearch.c:338
4023 msgid "messages whose age is greater than #"
4024 msgstr "zprávy starší než #"
4025
4026 #: src/gtk/quicksearch.c:339
4027 msgid "messages whose age is less than #"
4028 msgstr "zprávy mladší než #"
4029
4030 #: src/gtk/quicksearch.c:340
4031 msgid "messages which contain S in the message body"
4032 msgstr "zprávy obsahující S v těle zprávy"
4033
4034 #: src/gtk/quicksearch.c:341
4035 msgid "messages which contain S in the whole message"
4036 msgstr "zprávy obsahující S v celé zprávě"
4037
4038 #: src/gtk/quicksearch.c:342
4039 msgid "messages carbon-copied to S"
4040 msgstr "zpráva obsahující S v poli \"Kopie\""
4041
4042 #: src/gtk/quicksearch.c:343
4043 msgid "message is either to: or cc: to S"
4044 msgstr "zpráva obsahující S v poli \"Komu\" nebo \"Kopie\""
4045
4046 #: src/gtk/quicksearch.c:344
4047 msgid "deleted messages"
4048 msgstr "odstraněné zprávy"
4049
4050 #: src/gtk/quicksearch.c:345
4051 msgid "messages which contain S in the Sender field"
4052 msgstr "zpráva obsahující S v poli \"Odesílatel\""
4053
4054 #: src/gtk/quicksearch.c:346
4055 msgid "true if execute \"S\" succeeds"
4056 msgstr "pravda, pokud bylo provedení \"S\" úspěšné"
4057
4058 #: src/gtk/quicksearch.c:347
4059 msgid "messages originating from user S"
4060 msgstr "zprávy pocházející od uživatele S"
4061
4062 #: src/gtk/quicksearch.c:348
4063 msgid "forwarded messages"
4064 msgstr "přeposlané zprávy"
4065
4066 #: src/gtk/quicksearch.c:349
4067 msgid "messages which contain header S"
4068 msgstr "zprávy obsahující záhlaví S"
4069
4070 #: src/gtk/quicksearch.c:350
4071 msgid "messages which contain S in Message-ID header"
4072 msgstr "zprávy obsahující S v záhlaví \"Message-ID\""
4073
4074 #: src/gtk/quicksearch.c:351
4075 msgid "messages which contain S in inreplyto header"
4076 msgstr "zprávy obsahující S v záhlaví \"In-Reply-To\""
4077
4078 #: src/gtk/quicksearch.c:352
4079 msgid "messages which are marked with color #"
4080 msgstr "zprávy obarvené barvou č. #"
4081
4082 #: src/gtk/quicksearch.c:353
4083 msgid "locked messages"
4084 msgstr "zamknuté zprávy"
4085
4086 #: src/gtk/quicksearch.c:354
4087 msgid "messages which are in newsgroup S"
4088 msgstr "zprávy, které jsou v diskusní skupině S"
4089
4090 #: src/gtk/quicksearch.c:355
4091 msgid "new messages"
4092 msgstr "nové zprávy"
4093
4094 #: src/gtk/quicksearch.c:356
4095 msgid "old messages"
4096 msgstr "staré zprávy"
4097
4098 #: src/gtk/quicksearch.c:357
4099 msgid "incomplete messages (not entirely downloaded)"
4100 msgstr "nekompletní zprávy (zprávy neúplně stažené)"
4101
4102 #: src/gtk/quicksearch.c:358
4103 msgid "messages which have been replied to"
4104 msgstr "zprávy, na které bylo odpovězeno"
4105
4106 #: src/gtk/quicksearch.c:359
4107 msgid "read messages"
4108 msgstr "přečtené zprávy"
4109
4110 #: src/gtk/quicksearch.c:360
4111 msgid "messages which contain S in subject"
4112 msgstr "zprávy obsahující S v poli \"Předmět\""
4113
4114 #: src/gtk/quicksearch.c:361
4115 msgid "messages whose score is equal to #"
4116 msgstr "zprávy, jejichž ohodnocení je rovné #"
4117
4118 #: src/gtk/quicksearch.c:362
4119 msgid "messages whose score is greater than #"
4120 msgstr "zprávy, jejichž ohodnocení je větší než #"
4121
4122 #: src/gtk/quicksearch.c:363
4123 msgid "messages whose score is lower than #"
4124 msgstr "zprávy, jejichž ohodnocení je menší než #"
4125
4126 #: src/gtk/quicksearch.c:364
4127 msgid "messages whose size is equal to #"
4128 msgstr "zprávy, jejichž velikost je rovna #"
4129
4130 #: src/gtk/quicksearch.c:365
4131 msgid "messages whose size is greater than #"
4132 msgstr "zprávy, jejichž velikost je větší než #"
4133
4134 #: src/gtk/quicksearch.c:366
4135 msgid "messages whose size is smaller than #"
4136 msgstr "zprávy, jejichž velikost je menší #"
4137
4138 #: src/gtk/quicksearch.c:367
4139 msgid "messages which have been sent to S"
4140 msgstr "zprávy, které byly odeslány S"
4141
4142 #: src/gtk/quicksearch.c:368
4143 msgid "marked messages"
4144 msgstr "označené zprávy"
4145
4146 #: src/gtk/quicksearch.c:369
4147 msgid "unread messages"
4148 msgstr "nepřečtené zprávy"
4149
4150 #: src/gtk/quicksearch.c:370
4151 msgid "messages which contain S in References header"
4152 msgstr "zprávy obsahující S v záhlaví \"References\""
4153
4154 #: src/gtk/quicksearch.c:371
4155 #, c-format
4156 msgid "messages returning 0 when passed to command - %F is message file"
4157 msgstr "zprávy vracející 0, jsou-li předány příkazu - %F je soubor se zprávou"
4158
4159 #: src/gtk/quicksearch.c:372
4160 msgid "messages which contain S in X-Label header"
4161 msgstr "zprávy obsahující S v záhlaví \"X-Label\""
4162
4163 #: src/gtk/quicksearch.c:374
4164 msgid "logical AND operator"
4165 msgstr "logický operátor A (AND)"
4166
4167 #: src/gtk/quicksearch.c:375
4168 msgid "logical OR operator"
4169 msgstr "logický operátor NEBO (OR)"
4170
4171 #: src/gtk/quicksearch.c:376
4172 msgid "logical NOT operator"
4173 msgstr "logický operátor NENÍ PRAVDA, ŽE (NOT)"
4174
4175 #: src/gtk/quicksearch.c:377
4176 msgid "case sensitive search"
4177 msgstr "vyhledávání rozlišuje malá a velká písmena"
4178
4179 #: src/gtk/quicksearch.c:379
4180 msgid "all filtering expressions are allowed"
4181 msgstr "všechny filtrovací výrazy jsou povoleny"
4182
4183 #: src/gtk/quicksearch.c:387 src/summary_search.c:401
4184 msgid "Extended Search"
4185 msgstr "Rozšířené vyhledávání"
4186
4187 #: src/gtk/quicksearch.c:388
4188 msgid ""
4189 "Extended Search allows the user to define criteria that messages must have "
4190 "in order to match and be displayed in the message list.\n"
4191 "\n"
4192 "The following symbols can be used:"
4193 msgstr ""
4194 "Rozšířené vyhledávání umožňuje definovat podmínky, které musí zpráva "
4195 "splňovat, aby byla zobrazena v seznamu zpráv.\n"
4196 "\n"
4197 "Následující symboly mohou být použity:"
4198
4199 #: src/gtk/quicksearch.c:484 src/prefs_compose_writing.c:224
4200 #: src/prefs_filtering_action.c:1160 src/prefs_matcher.c:159
4201 #: src/prefs_matcher.c:1882 src/prefs_summary_column.c:82
4202 #: src/prefs_template.c:190 src/quote_fmt.c:48 src/summaryview.c:491
4203 msgid "Subject"
4204 msgstr "Předmět"
4205
4206 #: src/gtk/quicksearch.c:488 src/prefs_filtering_action.c:1161
4207 #: src/prefs_matcher.c:160 src/prefs_matcher.c:1883
4208 #: src/prefs_summary_column.c:83 src/quote_fmt.c:42 src/summaryview.c:492
4209 msgid "From"
4210 msgstr "Od"
4211
4212 #: src/gtk/quicksearch.c:492 src/prefs_filtering_action.c:1162
4213 #: src/prefs_matcher.c:160 src/prefs_matcher.c:1884
4214 #: src/prefs_summary_column.c:84 src/prefs_template.c:187 src/quote_fmt.c:49
4215 #: src/summaryview.c:493
4216 msgid "To"
4217 msgstr "Komu"
4218
4219 #: src/gtk/quicksearch.c:503
4220 msgid "Recursive"
4221 msgstr "Včetně podsložek"
4222
4223 #: src/gtk/quicksearch.c:513
4224 msgid "Sticky"
4225 msgstr "Zachovat i při změně složky"
4226
4227 #: src/gtk/quicksearch.c:523
4228 msgid "Type-ahead"
4229 msgstr "Vyhledávat během psaní"
4230
4231 #: src/gtk/quicksearch.c:554 src/gtk/quicksearch.c:647
4232 msgid " Clear "
4233 msgstr " Vymazat "
4234
4235 #: src/gtk/quicksearch.c:562
4236 msgid "Clear the current search"
4237 msgstr "Odstranit nastavenou podmínku"
4238
4239 #: src/gtk/quicksearch.c:577 src/summary_search.c:354
4240 msgid "Edit search criteria"
4241 msgstr "Upravit vyhledávací kritéria"
4242
4243 #: src/gtk/quicksearch.c:583 src/gtk/quicksearch.c:645
4244 msgid " Extended Symbols... "
4245 msgstr " Speciální symboly... "
4246
4247 #: src/gtk/quicksearch.c:591
4248 msgid "Information about extended symbols"
4249 msgstr "Informace o rozšířených možnostech vyhledávání"
4250
4251 #: src/gtk/quicksearch.c:663
4252 msgid "Info"
4253 msgstr "Informace"
4254
4255 #: src/gtk/quicksearch.c:665
4256 msgid "Clear"
4257 msgstr "Vyčistit"
4258
4259 #: src/gtk/quicksearch.c:1090 src/summaryview.c:1175
4260 #, c-format
4261 msgid "Searching in %s... \n"
4262 msgstr "Hledám v %s... \n"
4263
4264 #: src/gtk/sslcertwindow.c:129 src/gtk/sslcertwindow.c:282
4265 #: src/gtk/sslcertwindow.c:322 src/gtk/sslcertwindow.c:376
4266 msgid "correct"
4267 msgstr "správný"
4268
4269 #: src/gtk/sslcertwindow.c:134
4270 msgid "Owner"
4271 msgstr "Vlastník"
4272
4273 #: src/gtk/sslcertwindow.c:135
4274 msgid "Signer"
4275 msgstr "Podepsal"
4276
4277 #: src/gtk/sslcertwindow.c:142 src/gtk/sslcertwindow.c:163
4278 #: src/prefs_themes.c:879
4279 msgid "Name: "
4280 msgstr "Jméno: "
4281
4282 #: src/gtk/sslcertwindow.c:149 src/gtk/sslcertwindow.c:170
4283 msgid "Organization: "
4284 msgstr "Organizace: "
4285
4286 #: src/gtk/sslcertwindow.c:156 src/gtk/sslcertwindow.c:177
4287 msgid "Location: "
4288 msgstr "Umístění: "
4289
4290 #: src/gtk/sslcertwindow.c:184
4291 msgid "Fingerprint: "
4292 msgstr "Fingerprint: "
4293
4294 #: src/gtk/sslcertwindow.c:190
4295 msgid "Signature status: "
4296 msgstr "Stav podpisu: "
4297
4298 #: src/gtk/sslcertwindow.c:196
4299 msgid "Expires on: "
4300 msgstr "Datum vypršení: "
4301
4302 #: src/gtk/sslcertwindow.c:257
4303 #, c-format
4304 msgid "SSL certificate for %s"
4305 msgstr "SSL certifikát pro: %s"
4306
4307 #: src/gtk/sslcertwindow.c:273
4308 #, c-format
4309 msgid ""
4310 "Certificate for %s is unknown.\n"
4311 "Do you want to accept it?"
4312 msgstr ""
4313 "Certifikát pro %s je neznámý.\n"
4314 "Chcete jej přijmout?"
4315
4316 #: src/gtk/sslcertwindow.c:284 src/gtk/sslcertwindow.c:324
4317 #: src/gtk/sslcertwindow.c:378
4318 #, c-format
4319 msgid "Signature status: %s"
4320 msgstr "Stav podpisu: %s"
4321
4322 #: src/gtk/sslcertwindow.c:291 src/gtk/sslcertwindow.c:331
4323 msgid "_View certificate"
4324 msgstr "_Zobrazit certifikát"
4325
4326 #: src/gtk/sslcertwindow.c:296
4327 msgid "Unknown SSL Certificate"
4328 msgstr "Neznámý SSL certifikát"
4329
4330 #: src/gtk/sslcertwindow.c:297 src/gtk/sslcertwindow.c:337
4331 #: src/gtk/sslcertwindow.c:390
4332 msgid "_Cancel connection"
4333 msgstr "_Zrušit připojení"
4334
4335 #: src/gtk/sslcertwindow.c:297 src/gtk/sslcertwindow.c:390
4336 msgid "_Accept and save"
4337 msgstr "_Přijmout a uložit"
4338
4339 #: src/gtk/sslcertwindow.c:313
4340 #, c-format
4341 msgid ""
4342 "Certificate for %s is expired.\n"
4343 "Do you want to continue?"
4344 msgstr ""
4345 "Platnost certifikátu pro %s skončila.\n"
4346 "Chcete pokračovat?"
4347
4348 #: src/gtk/sslcertwindow.c:336
4349 msgid "Expired SSL Certificate"
4350 msgstr "SSL certifikáty se skončenou platností"
4351
4352 #: src/gtk/sslcertwindow.c:337
4353 msgid "_Accept"
4354 msgstr "_Přijmout"
4355
4356 #: src/gtk/sslcertwindow.c:355
4357 msgid "New certificate:"
4358 msgstr "Nový certifikát:"
4359
4360 #: src/gtk/sslcertwindow.c:360
4361 msgid "Known certificate:"
4362 msgstr "Známý certifikát:"
4363
4364 #: src/gtk/sslcertwindow.c:367
4365 #, c-format
4366 msgid "Certificate for %s has changed. Do you want to accept it?"
4367 msgstr "Certifikát pro %s se změnil. Chcete jej přijmout?"
4368
4369 #: src/gtk/sslcertwindow.c:385
4370 msgid "_View certificates"
4371 msgstr "_Zobrazit certifikáty"
4372
4373 #: src/gtk/sslcertwindow.c:389
4374 msgid "Changed SSL Certificate"
4375 msgstr "Změněné SSL certifikáty"
4376
4377 #: src/headerview.c:195 src/summaryview.c:2866 src/summaryview.c:2877
4378 msgid "(No From)"
4379 msgstr "(Neznámý odesílatel)"
4380
4381 #: src/headerview.c:210 src/summaryview.c:2901 src/summaryview.c:2904
4382 msgid "(No Subject)"
4383 msgstr "(Žádný předmět)"
4384
4385 #: src/image_viewer.c:290
4386 msgid "Filename:"
4387 msgstr "Název souboru:"
4388
4389 #: src/image_viewer.c:297
4390 msgid "Filesize:"
4391 msgstr "Velikost souboru:"
4392
4393 #: src/image_viewer.c:318
4394 msgid "Load Image"
4395 msgstr "Načíst obrázek"
4396
4397 #: src/image_viewer.c:324
4398 msgid "Content-Type:"
4399 msgstr "Typ obsahu:"
4400
4401 #: src/imap.c:633
4402 msgid ""
4403 "\n"
4404 "\n"
4405 "CRAM-MD5 logins only work if libetpan has been compiled with SASL support "
4406 "and the CRAM-MD5 SASL plugin is installed."
4407 msgstr ""
4408 "\n"
4409 "\n"
4410 "Přihlášení pomocí CRAM-MD5 pracuje pouze pokud byl libetpan zkompilován s "
4411 "podporou SASL a je nainstalován zásuvný modul CRAM-MD5 SASL."
4412
4413 #: src/imap.c:640
4414 #, c-format
4415 msgid "Connection to %s failed: login refused.%s"
4416 msgstr "Připojení k %s selhalo: přihlášení odmítnuto.%s"
4417
4418 #: src/imap.c:644
4419 #, c-format
4420 msgid "Connection to %s failed: login refused.%s\n"
4421 msgstr "Připojení k %s selhalo: přihlášení odmítnuto.%s\n"
4422