Direct commit of translations for {clamd,fetchinfo,gdata,mailmbox,newmail,notificatio...
[claws.git] / po / cs.po
1 # Czech translation of Claws Mail
2 # Copyright (C) 2000 Free Software Foundation, Inc.
3 # Jan Mura <jan_mura@altavista.com>, 2000.
4 #
5 msgid ""
6 msgstr ""
7 "Project-Id-Version: claws-mail\n"
8 "Report-Msgid-Bugs-To: paul@claws-mail.org\n"
9 "POT-Creation-Date: 2013-02-17 22:25+0100\n"
10 "PO-Revision-Date: 2012-11-14 19:52+0100\n"
11 "Last-Translator: David Vachulka <david@konstrukce-cad.com>\n"
12 "Language-Team: Czech <cs@li.org>\n"
13 "Language: cs\n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17 "X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
18 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(((n%100>=10 && n%100<=14) || (n%10>5)) ? "
19 "2 : (n%10>=2 && n%10<=4) ? 1 : 0);\n"
20
21 #: src/account.c:384
22 msgid ""
23 "Some composing windows are open.\n"
24 "Please close all the composing windows before editing the accounts."
25 msgstr ""
26 "Jsou stále otevřena nějaká okna s rozepsanou zprávou.\n"
27 "Před úpravou tohoto účtu zavřete prosím všechna tato okna."
28
29 #: src/account.c:431
30 msgid "Can't create folder."
31 msgstr "Nemohu vytvořit složku."
32
33 #: src/account.c:710
34 msgid "Edit accounts"
35 msgstr "Úpravy účtů"
36
37 #: src/account.c:731
38 msgid ""
39 "Using 'Get Mail' will retrieve messages from your Accounts in the order "
40 "given, the checkbox indicates which accounts will be included. Bold text "
41 "indicates the default account."
42 msgstr ""
43 "Funkce 'Přijmout ze všech účtů' načte zprávy z účtů v pořadí v jakém jsou "
44 "zde uvedeny. Zaškrtnutím ve sloupci 'P' určíte, zda účet bude touto funkcí "
45 "zpracován. Tučný text značí aktuální účet."
46
47 #: src/account.c:802
48 msgid " _Set as default account "
49 msgstr " Nastavit účet jako _výchozí "
50
51 #: src/account.c:897
52 msgid "Accounts with remote folders cannot be copied."
53 msgstr ""
54 "Účty se vzdáleně umístěnými složkami (např. IMAP) nemohou být kopírovány."
55
56 #: src/account.c:904
57 #, c-format
58 msgid "Copy of %s"
59 msgstr "Kopie %s"
60
61 #: src/account.c:1064
62 #, c-format
63 msgid "Do you really want to delete the account '%s'?"
64 msgstr "Opravdu chcete odstranit účet '%s'?"
65
66 #: src/account.c:1066
67 msgid "(Untitled)"
68 msgstr "(Nepojmenovaný)"
69
70 #: src/account.c:1067
71 msgid "Delete account"
72 msgstr "Odstranit účet"
73
74 #: src/account.c:1537
75 msgctxt "Accounts List Get Column Name"
76 msgid "G"
77 msgstr "P"
78
79 #: src/account.c:1543
80 msgid "'Get Mail' retrieves mail from the checked accounts"
81 msgstr ""
82 "Funkce 'Přijmout poštu ze všech účtů' načte zprávy z účtů označených "
83 "zaškrtnutím"
84
85 #: src/account.c:1550 src/addressadd.c:215 src/addressbook.c:125
86 #: src/addrduplicates.c:481 src/compose.c:6984 src/editaddress.c:1270
87 #: src/editaddress.c:1327 src/editaddress.c:1347 src/editbook.c:170
88 #: src/editgroup.c:288 src/editjpilot.c:257 src/editldap.c:428
89 #: src/editvcard.c:173 src/importmutt.c:223 src/importpine.c:222
90 #: src/mimeview.c:284 src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1789
91 #: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:398 src/prefs_filtering.c:384
92 #: src/prefs_filtering.c:1872 src/prefs_template.c:78
93 msgid "Name"
94 msgstr "Jméno"
95
96 #: src/account.c:1558 src/prefs_account.c:1089 src/prefs_account.c:3914
97 msgid "Protocol"
98 msgstr "Protokol"
99
100 #: src/account.c:1566 src/ssl_manager.c:102
101 msgid "Server"
102 msgstr "Server"
103
104 #: src/action.c:383
105 #, c-format
106 msgid "Could not get message file %d"
107 msgstr "Nelze načíst soubor %d se zprávou"
108
109 #: src/action.c:420
110 msgid "Could not get message part."
111 msgstr "Nelze načíst část zprávy."
112
113 #: src/action.c:437
114 #, c-format
115 msgid "Can't get part of multipart message: %s"
116 msgstr "Nemohu získat část ze zprávy o více částech: %s"
117
118 #: src/action.c:609
119 #, c-format
120 msgid ""
121 "The selected action cannot be used in the compose window\n"
122 "because it contains %%f, %%F, %%as or %%p."
123 msgstr ""
124 "V okně pro psaní zprávy nelze použít akci,\n"
125 "která obsahuje %%f, %%F, %%as nebo %%p."
126
127 #: src/action.c:721
128 msgid "There is no filtering action set"
129 msgstr "Není nastavena žádná akce filtrování"
130
131 #: src/action.c:723
132 #, c-format
133 msgid ""
134 "Invalid filtering action(s):\n"
135 "%s"
136 msgstr ""
137 "Neplatná(é) filtrovací akce:\n"
138 "%s"
139
140 #: src/action.c:978
141 #, c-format
142 msgid ""
143 "Could not fork to execute the following command:\n"
144 "%s\n"
145 "%s"
146 msgstr ""
147 "Nelze provést fork pro spuštění následujícího příkazu:\n"
148 "%s\n"
149 "%s"
150
151 #: src/action.c:980 src/plugins/bogofilter/bogofilter.c:875
152 #: src/plugins/rssyl/feed.c:1734 src/plugins/rssyl/feed.c:1738
153 #: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1800
154 #: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1804
155 #: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1815
156 #: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1818 src/privacy.c:62
157 msgid "Unknown error"
158 msgstr "Neznámá chyba"
159
160 #: src/action.c:1198 src/action.c:1368
161 msgid "Completed"
162 msgstr "Dokončeno"
163
164 #: src/action.c:1234
165 #, c-format
166 msgid "--- Running: %s\n"
167 msgstr "--- Spuštěno: %s\n"
168
169 #: src/action.c:1238
170 #, c-format
171 msgid "--- Ended: %s\n"
172 msgstr "--- Ukončeno: %s\n"
173
174 #: src/action.c:1271
175 msgid "Action's input/output"
176 msgstr "Vstup/výstup akce"
177
178 #: src/action.c:1604
179 #, c-format
180 msgid ""
181 "Enter the argument for the following action:\n"
182 "('%%h' will be replaced with the argument)\n"
183 "  %s"
184 msgstr ""
185 "Vložte parametr pro následující akci:\n"
186 "('%%h' bude nahrazeno parametrem)\n"
187 "  %s"
188
189 #: src/action.c:1609
190 msgid "Action's hidden user argument"
191 msgstr "Skrytý uživatelský parametr akce"
192
193 #: src/action.c:1613
194 #, c-format
195 msgid ""
196 "Enter the argument for the following action:\n"
197 "('%%u' will be replaced with the argument)\n"
198 "  %s"
199 msgstr ""
200 "Vložte parametr pro následující akci:\n"
201 "('%%u' bude nahrazeno parametrem)\n"
202 "  %s"
203
204 #: src/action.c:1618
205 msgid "Action's user argument"
206 msgstr "Uživatelský parametr akce"
207
208 #: src/addr_compl.c:600 src/addressbook.c:4881
209 #: src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:314
210 msgid "Group"
211 msgstr "Skupina"
212
213 #: src/addrcustomattr.c:65
214 msgid "date of birth"
215 msgstr "datum narození"
216
217 #: src/addrcustomattr.c:66
218 msgid "address"
219 msgstr "adresa"
220
221 #: src/addrcustomattr.c:67
222 msgid "phone"
223 msgstr "telefon"
224
225 #: src/addrcustomattr.c:68
226 msgid "mobile phone"
227 msgstr "mobilní telefon"
228
229 #: src/addrcustomattr.c:69
230 msgid "organization"
231 msgstr "organizace"
232
233 #: src/addrcustomattr.c:70
234 msgid "office address"
235 msgstr "pracovní adresa"
236
237 #: src/addrcustomattr.c:71
238 msgid "office phone"
239 msgstr "telefon práce"
240
241 #: src/addrcustomattr.c:72
242 msgid "fax"
243 msgstr "fax"
244
245 #: src/addrcustomattr.c:73
246 msgid "website"
247 msgstr "domovská stránka"
248
249 #: src/addrcustomattr.c:141
250 msgid "Attribute name"
251 msgstr "Název atributu"
252
253 #: src/addrcustomattr.c:156
254 msgid "Delete all attribute names"
255 msgstr "Odstranit všechna jména atributů?"
256
257 #: src/addrcustomattr.c:157
258 msgid "Do you really want to delete all attribute names?"
259 msgstr "Opravdu chcete odstranit všechna jména atributů?"
260
261 #: src/addrcustomattr.c:181
262 msgid "Delete attribute name"
263 msgstr "Odstranit jméno atributu"
264
265 #: src/addrcustomattr.c:182
266 msgid "Do you really want to delete this attribute name?"
267 msgstr "Opravdu chcete odstranit jméno atributu?"
268
269 #: src/addrcustomattr.c:191
270 msgid "Reset to default"
271 msgstr "Nastavit jako výchozí"
272
273 #: src/addrcustomattr.c:192
274 msgid ""
275 "Do you really want to replace all attribute names\n"
276 "with the default set?"
277 msgstr ""
278 "Opravdu chcete nahradit všechna jména atributů\n"
279 "výchozím nastavením?"
280
281 #: src/addrcustomattr.c:212 src/addressbook.c:435 src/addressbook.c:463
282 #: src/addressbook.c:480 src/edittags.c:271
283 #: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1193 src/prefs_actions.c:1086
284 #: src/prefs_filtering.c:1692 src/prefs_template.c:1095
285 msgid "_Delete"
286 msgstr "_Odstranit"
287
288 #: src/addrcustomattr.c:213 src/edittags.c:272 src/prefs_actions.c:1087
289 #: src/prefs_filtering.c:1693 src/prefs_template.c:1096
290 msgid "Delete _all"
291 msgstr "Odstranit _vše"
292
293 #: src/addrcustomattr.c:214
294 msgid "_Reset to default"
295 msgstr "_Nastavit výchozí hodnoty"
296
297 #: src/addrcustomattr.c:410
298 msgid "Attribute name is not set."
299 msgstr "Není nastaven název atributu."
300
301 #: src/addrcustomattr.c:469
302 msgctxt "Dialog title"
303 msgid "Edit attribute names"
304 msgstr "Upravit jméno atributu"
305
306 #: src/addrcustomattr.c:483
307 msgid "New attribute name:"
308 msgstr "Název nového atributu:"
309
310 #: src/addrcustomattr.c:520
311 msgid ""
312 "Adding or removing attribute names won't affect attributes already set for "
313 "contacts."
314 msgstr ""
315 "Přidání nebo odebrání atributů jmen neovlivní atributy, které jsou v "
316 "kontaktech již uloženy. "
317
318 #: src/addressadd.c:185 src/prefs_filtering_action.c:201
319 msgid "Add to address book"
320 msgstr "Přidat do knihy adres"
321
322 #: src/addressadd.c:207
323 msgid "Contact"
324 msgstr "Kontakt"
325
326 #: src/addressadd.c:227 src/addrduplicates.c:452
327 #: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:399 src/toolbar.c:431
328 msgid "Address"
329 msgstr "Adresa"
330
331 #: src/addressadd.c:238 src/addressbook.c:127 src/editaddress.c:1062
332 #: src/editaddress.c:1137 src/editgroup.c:290
333 msgid "Remarks"
334 msgstr "Poznámky"
335
336 #: src/addressadd.c:257 src/addressbook_foldersel.c:158
337 msgid "Select Address Book Folder"
338 msgstr "Vybrat složku pro knihu adres"
339
340 #: src/addressadd.c:483 src/editaddress.c:1585 src/headerview.c:348
341 #: src/textview.c:2110
342 #, c-format
343 msgid ""
344 "Failed to save image: \n"
345 "%s"
346 msgstr ""
347 "Chyba uložení obrázku: \n"
348 "%s"
349
350 #: src/addressadd.c:532 src/addressbook.c:3221 src/addressbook.c:3272
351 msgid "Add address(es)"
352 msgstr "Přidat adresu(y)"
353
354 #: src/addressadd.c:533
355 msgid "Can't add the specified address"
356 msgstr "Nebylo možno přidat zadanou adresu"
357
358 #: src/addressbook.c:126 src/addressbook.c:4869 src/editaddress.c:1059
359 #: src/editaddress.c:1120 src/editgroup.c:289 src/expldifdlg.c:517
360 #: src/exporthtml.c:600 src/exporthtml.c:764 src/ldif.c:782
361 msgid "Email Address"
362 msgstr "E-mail"
363
364 #: src/addressbook.c:402
365 msgid "_Book"
366 msgstr "_Kniha"
367
368 #: src/addressbook.c:403 src/addressbook.c:434 src/addressbook.c:462
369 #: src/addressbook.c:479 src/compose.c:576 src/gtk/quicksearch.c:799
370 #: src/gtk/quicksearch.c:814 src/mainwindow.c:503 src/messageview.c:211
371 msgid "_Edit"
372 msgstr "Ú_pravy"
373
374 #: src/addressbook.c:404 src/compose.c:581 src/mainwindow.c:506
375 #: src/messageview.c:214
376 msgid "_Tools"
377 msgstr "_Nástroje"
378
379 #: src/addressbook.c:405 src/compose.c:582 src/mainwindow.c:508
380 #: src/messageview.c:215
381 msgid "_Help"
382 msgstr "Nápo_věda"
383
384 #: src/addressbook.c:408 src/addressbook.c:465
385 msgid "New _Book"
386 msgstr "Nová _kniha"
387
388 #: src/addressbook.c:409 src/addressbook.c:466
389 msgid "New _Folder"
390 msgstr "Nová _složka"
391
392 #: src/addressbook.c:410
393 msgid "New _vCard"
394 msgstr "Nová _vCard"
395
396 #: src/addressbook.c:414
397 msgid "New _JPilot"
398 msgstr "Nový _JPilot"
399
400 #: src/addressbook.c:417
401 msgid "New LDAP _Server"
402 msgstr "Přidat nový LDAP _server"
403
404 #: src/addressbook.c:421
405 msgid "_Edit book"
406 msgstr "Up_ravit knihu"
407
408 #: src/addressbook.c:422
409 msgid "_Delete book"
410 msgstr "_Odstranit knihu"
411
412 #: src/addressbook.c:424 src/compose.c:592
413 msgid "_Save"
414 msgstr "_Uložit"
415
416 #: src/addressbook.c:425 src/compose.c:596 src/messageview.c:224
417 msgid "_Close"
418 msgstr "_Zavřít"
419
420 #: src/addressbook.c:428 src/addressbook.c:477 src/messageview.c:228
421 msgid "_Select all"
422 msgstr "Vybrat vš_e"
423
424 #: src/addressbook.c:430 src/addressbook.c:469 src/addressbook.c:485
425 msgid "C_ut"
426 msgstr "_Vyjmout"
427
428 #: src/addressbook.c:431 src/addressbook.c:470 src/addressbook.c:486
429 #: src/compose.c:604 src/mainwindow.c:537 src/messageview.c:227
430 msgid "_Copy"
431 msgstr "_Kopírovat"
432
433 #: src/addressbook.c:432 src/addressbook.c:471 src/addressbook.c:487
434 #: src/compose.c:605
435 msgid "_Paste"
436 msgstr "V_ložit"
437
438 #: src/addressbook.c:437 src/addressbook.c:482
439 msgid "New _Address"
440 msgstr "Nová _adresa"
441
442 #: src/addressbook.c:438 src/addressbook.c:467 src/addressbook.c:483
443 msgid "New _Group"
444 msgstr "Nová _skupina"
445
446 #: src/addressbook.c:440 src/addressbook.c:489
447 msgid "_Mail To"
448 msgstr "Napsat novou _zprávu"
449
450 #: src/addressbook.c:444
451 msgid "Import _LDIF file..."
452 msgstr "Importovat _LDIF soubor..."
453
454 #: src/addressbook.c:445
455 msgid "Import M_utt file..."
456 msgstr "Importovat _Mutt soubor..."
457
458 #: src/addressbook.c:446
459 msgid "Import _Pine file..."
460 msgstr "Importovat _Pine soubor..."
461
462 #: src/addressbook.c:448
463 msgid "Export _HTML..."
464 msgstr "Exportovat _HTML..."
465
466 #: src/addressbook.c:449
467 msgid "Export LDI_F..."
468 msgstr "Exportovat LDI_F..."
469
470 #: src/addressbook.c:451
471 msgid "Find duplicates..."
472 msgstr "Najít duplikované"
473
474 #: src/addressbook.c:452
475 msgid "Edit custom attributes..."
476 msgstr "Upravit uživatelské atributy..."
477
478 #: src/addressbook.c:455 src/compose.c:684 src/mainwindow.c:800
479 #: src/messageview.c:340
480 msgid "_About"
481 msgstr "_O programu"
482
483 #: src/addressbook.c:491
484 msgid "_Browse Entry"
485 msgstr "_Prohlížet záznam"
486
487 #: src/addressbook.c:504 src/crash.c:451 src/crash.c:470 src/importldif.c:115
488 #: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:255 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:140
489 #: src/plugins/vcalendar/day-view.c:410 src/plugins/vcalendar/month-view.c:431
490 #: src/prefs_themes.c:705 src/prefs_themes.c:737 src/prefs_themes.c:738
491 msgid "Unknown"
492 msgstr "Neznámá(ý)"
493
494 #: src/addressbook.c:511 src/addressbook.c:530 src/importldif.c:122
495 msgid "Success"
496 msgstr "Úspěch"
497
498 #: src/addressbook.c:512 src/importldif.c:123
499 msgid "Bad arguments"
500 msgstr "Špatné argumenty"
501
502 #: src/addressbook.c:513 src/importldif.c:124
503 msgid "File not specified"
504 msgstr "Není zadán soubor"
505
506 #: src/addressbook.c:514 src/importldif.c:125
507 msgid "Error opening file"
508 msgstr "Chyba při otevírání souboru"
509
510 #: src/addressbook.c:515 src/importldif.c:126
511 msgid "Error reading file"
512 msgstr "Chyba při čtení souboru"
513
514 #: src/addressbook.c:516 src/importldif.c:127
515 msgid "End of file encountered"
516 msgstr "Byl dosažen konec souboru"
517
518 #: src/addressbook.c:517 src/importldif.c:128
519 msgid "Error allocating memory"
520 msgstr "Chyba při alokaci paměti"
521
522 #: src/addressbook.c:518 src/importldif.c:129
523 msgid "Bad file format"
524 msgstr "Špatný formát souboru"
525
526 #: src/addressbook.c:519 src/importldif.c:130
527 msgid "Error writing to file"
528 msgstr "Chyba při zápisu do souboru"
529
530 #: src/addressbook.c:520 src/importldif.c:131
531 msgid "Error opening directory"
532 msgstr "Chyba při otevírání adresáře"
533
534 #: src/addressbook.c:521 src/importldif.c:132
535 msgid "No path specified"
536 msgstr "Není zadána cesta"
537
538 #: src/addressbook.c:531
539 msgid "Error connecting to LDAP server"
540 msgstr "Chyba při připojování na LDAP server"
541
542 #: src/addressbook.c:532
543 msgid "Error initializing LDAP"
544 msgstr "Chyba při inicializaci LDAP"
545
546 #: src/addressbook.c:533
547 msgid "Error binding to LDAP server"
548 msgstr "Chyba při napojování na LDAP server"
549
550 #: src/addressbook.c:534
551 msgid "Error searching LDAP database"
552 msgstr "Chyba hledání v LDAP databázi"
553
554 #: src/addressbook.c:535
555 msgid "Timeout performing LDAP operation"
556 msgstr "Při provádění operací s LDAP vypršel čas"
557
558 #: src/addressbook.c:536
559 msgid "Error in LDAP search criteria"
560 msgstr "Chyba ve vyhledávacích kritériích pro LDAP"
561
562 #: src/addressbook.c:537
563 msgid "No LDAP entries found for search criteria"
564 msgstr "Pro vyhledávací kritéria nebyly nalezeny žádné položky"
565
566 #: src/addressbook.c:538
567 msgid "LDAP search terminated on request"
568 msgstr "Prohledávání ukončeno na žádost"
569
570 #: src/addressbook.c:539
571 msgid "Error starting TLS connection"
572 msgstr "Chyba při vytváření TLS spojení"
573
574 #: src/addressbook.c:540
575 msgid "Distinguished Name (dn) is missing"
576 msgstr "Rozlišovací jméno (dn) chybí"
577
578 #: src/addressbook.c:541
579 msgid "Missing required information"
580 msgstr "Schází požadované informace"
581
582 #: src/addressbook.c:542
583 msgid "Another contact exists with that key"
584 msgstr "Pod tímto klíčem je již existující kontakt"
585
586 #: src/addressbook.c:543
587 msgid "Strong(er) authentication required"
588 msgstr "Vyžadována silnější autentizace"
589
590 #: src/addressbook.c:913
591 msgid "Sources"
592 msgstr "Zdroje adres"
593
594 #: src/addressbook.c:917 src/prefs_matcher.c:629 src/prefs_other.c:475
595 #: src/toolbar.c:223 src/toolbar.c:2156
596 msgid "Address book"
597 msgstr "Kniha adres"
598
599 #: src/addressbook.c:1120
600 msgid "Lookup name:"
601 msgstr "Hledané jméno:"
602
603 #: src/addressbook.c:1444 src/addressbook.c:1497 src/addrduplicates.c:803
604 msgid "Delete address(es)"
605 msgstr "Odstranit adresu(y)"
606
607 #: src/addressbook.c:1445 src/addrduplicates.c:853
608 msgid "This address data is readonly and cannot be deleted."
609 msgstr "Tato data jsou pouze pro čtení a nelze je odstranit."
610
611 #: src/addressbook.c:1489
612 msgid "Delete group"
613 msgstr "Odstranit skupinu"
614
615 #: src/addressbook.c:1490
616 msgid ""
617 "Really delete the group(s)?\n"
618 "The addresses it contains will not be lost."
619 msgstr ""
620 "Chcete odstranit skupinu (skupiny)?\n"
621 "Adresy v ní (v nich) obsažené budou ztraceny."
622
623 #: src/addressbook.c:1498 src/addrduplicates.c:804
624 msgid "Really delete the address(es)?"
625 msgstr "Opravdu chcete odstranit tuto adresu(y)?"
626
627 #: src/addressbook.c:2201
628 msgid "Cannot paste. Target address book is readonly."
629 msgstr "Nelze vložit. Cílová kniha adres je pouze pro čtení."
630
631 #: src/addressbook.c:2211
632 msgid "Cannot paste into an address group."
633 msgstr "Nelze provést vložení do skupiny adres."
634
635 #: src/addressbook.c:2917
636 #, c-format
637 msgid "Do you want to delete the query results and addresses in '%s' ?"
638 msgstr "Opravdu chcete odstranit výsledky vyhledávání '%s' ?"
639
640 #: src/addressbook.c:2920 src/addressbook.c:2946 src/addressbook.c:2953
641 #: src/plugins/archive/archiver_prefs.c:337 src/prefs_filtering_action.c:177
642 #: src/toolbar.c:413
643 msgid "Delete"
644 msgstr "Odstranit"
645
646 #: src/addressbook.c:2929
647 #, c-format
648 msgid ""
649 "Do you want to delete '%s' ? If you delete the folder only, the addresses it "
650 "contains will be moved into the parent folder."
651 msgstr ""
652 "Chcete odstranit '%s'? Pokud odstraníte pouze složku, adresy v ní obsažené "
653 "budou přesunuty do nadřazené složky."
654
655 #: src/addressbook.c:2932 src/imap_gtk.c:363 src/mh_gtk.c:202
656 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:325 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:237
657 #: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1953
658 msgid "Delete folder"
659 msgstr "Odstranit složku"
660
661 #: src/addressbook.c:2933
662 msgid "+Delete _folder only"
663 msgstr "+Odstranit pouze _složku"
664
665 #: src/addressbook.c:2933
666 msgid "Delete folder and _addresses"
667 msgstr "Odstranit složku a _adresy"
668
669 #: src/addressbook.c:2944
670 #, c-format
671 msgid ""
672 "Do you want to delete '%s'?\n"
673 "The addresses it contains will not be lost."
674 msgstr ""
675 "Chcete odstranit '%s'?\n"
676 "Adresy v ní obsažené budou ztraceny."
677
678 #: src/addressbook.c:2951
679 #, c-format
680 msgid ""
681 "Do you want to delete '%s'?\n"
682 "The addresses it contains will be lost."
683 msgstr ""
684 "Chcete odstranit '%s'?\n"
685 "Adresy v ní obsažené budou ztraceny."
686
687 #: src/addressbook.c:3065
688 #, c-format
689 msgid "Search '%s'"
690 msgstr "Hledání '%s'"
691
692 #: src/addressbook.c:3203 src/addressbook.c:3253
693 msgid "New Contacts"
694 msgstr "Nový kontakt"
695
696 #: src/addressbook.c:4035
697 msgid "New user, could not save index file."
698 msgstr "Nový uživatel, nelze uložit index soubor."
699
700 #: src/addressbook.c:4039
701 msgid "New user, could not save address book files."
702 msgstr "Nový uživatel, nelze uložit soubory s knihou adres."
703
704 #: src/addressbook.c:4049
705 msgid "Old address book converted successfully."
706 msgstr "Konverze staré knihy adres proběhla úspěšně."
707
708 #: src/addressbook.c:4054
709 msgid ""
710 "Old address book converted,\n"
711 "could not save new address index file."
712 msgstr ""
713 "Stará kniha adres zkonvertována,\n"
714 "nepodařilo se uložit nový soubor s indexem adres."
715
716 #: src/addressbook.c:4067
717 msgid ""
718 "Could not convert address book,\n"
719 "but created empty new address book files."
720 msgstr ""
721 "Nepodařilo se provést konverzi knihy adres,\n"
722 "ale byl vytvořen nové prázdné soubory knihy adres."
723
724 #: src/addressbook.c:4073
725 msgid ""
726 "Could not convert address book,\n"
727 "could not save new address index file."
728 msgstr ""
729 "Nepodařilo se provést konverzi knihy adres,\n"
730 "nepodařilo se uložit nový soubor s indexem adres."
731
732 #: src/addressbook.c:4078
733 msgid ""
734 "Could not convert address book\n"
735 "and could not create new address book files."
736 msgstr ""
737 "Nepodařilo se provést konverzi knihy adres\n"
738 "a nepodařilo se vytvořit nové soubory knihy adres."
739
740 #: src/addressbook.c:4085 src/addressbook.c:4091
741 msgid "Addressbook conversion error"
742 msgstr "Chyba při konverzi knihy adres"
743
744 #: src/addressbook.c:4198
745 msgid "Addressbook Error"
746 msgstr "Chyba v knize adres"
747
748 #: src/addressbook.c:4199
749 msgid "Could not read address index"
750 msgstr "Nelze načíst index adres"
751
752 #: src/addressbook.c:4530
753 msgid "Busy searching..."
754 msgstr "Prohledávám..."
755
756 #: src/addressbook.c:4833
757 msgid "Interface"
758 msgstr "Rozhraní"
759
760 #: src/addressbook.c:4845 src/addressbook_foldersel.c:182 src/exphtmldlg.c:371
761 #: src/expldifdlg.c:388 src/exporthtml.c:984 src/importldif.c:657
762 msgid "Address Book"
763 msgstr "Kniha adres"
764
765 #: src/addressbook.c:4857
766 msgid "Person"
767 msgstr "Osoba"
768
769 #: src/addressbook.c:4893 src/exporthtml.c:884 src/folderview.c:338
770 #: src/folderview.c:426 src/prefs_account.c:2738 src/prefs_folder_column.c:78
771 msgid "Folder"
772 msgstr "Složka"
773
774 #: src/addressbook.c:4905
775 msgid "vCard"
776 msgstr "vCard"
777
778 #: src/addressbook.c:4917 src/addressbook.c:4929
779 msgid "JPilot"
780 msgstr "JPilot"
781
782 #: src/addressbook.c:4941
783 msgid "LDAP servers"
784 msgstr "LDAP servery"
785
786 #: src/addressbook.c:4953
787 msgid "LDAP Query"
788 msgstr "LDAP dotaz"
789
790 #: src/addressbook_foldersel.c:388 src/plugins/bogofilter/bogofilter.c:107
791 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:230
792 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:306
793 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:383
794 #: src/plugins/bsfilter/bsfilter_gtk.c:197
795 #: src/plugins/bsfilter/bsfilter_gtk.c:266
796 #: src/plugins/bsfilter/bsfilter_gtk.c:326 src/plugins/bsfilter/bsfilter.c:107
797 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:67
798 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:200
799 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:213
800 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:216
801 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:282
802 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_viewer.c:131
803 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:117
804 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:443
805 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:490
806 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:613 src/prefs_matcher.c:672
807 #: src/prefs_matcher.c:707 src/prefs_matcher.c:1601 src/prefs_matcher.c:1608
808 #: src/prefs_matcher.c:1616 src/prefs_matcher.c:1618 src/prefs_matcher.c:2498
809 #: src/prefs_matcher.c:2502
810 msgid "Any"
811 msgstr "kterákoliv"
812
813 #: src/addrgather.c:172
814 msgid "Please specify name for address book."
815 msgstr "Zadejte prosím název pro knihu adres."
816
817 #: src/addrgather.c:179
818 msgid "No available address book."
819 msgstr "Kniha adres není dostupná"
820
821 #: src/addrgather.c:200
822 msgid "Please select the mail headers to search."
823 msgstr "Vyberte záhlaví zprávy, ve kterých se bude hledat."
824
825 #: src/addrgather.c:207
826 msgid "Collecting addresses..."
827 msgstr "Získávám adresy..."
828
829 #: src/addrgather.c:247
830 msgid "address added by claws-mail"
831 msgstr "adresy přidané claws-mail"
832
833 #: src/addrgather.c:275
834 msgid "Addresses collected successfully."
835 msgstr "Adresy získány úspěšně."
836
837 #: src/addrgather.c:357
838 msgid "Current folder:"
839 msgstr "Aktuální složka:"
840
841 #: src/addrgather.c:368
842 msgid "Address book name:"
843 msgstr "Jméno kniha adres:"
844
845 #: src/addrgather.c:395
846 msgid "Address book folder size:"
847 msgstr "Velikost složky knihy adres:"
848
849 #: src/addrgather.c:399 src/addrgather.c:409
850 msgid ""
851 "Maximum amount of entries per folder within the newly created address book"
852 msgstr ""
853 "Maximální počet položek ve složce uvnitř nově vytvořených adresních knih"
854
855 #: src/addrgather.c:413
856 msgid "Process these mail header fields"
857 msgstr "Zpracovat tato pole z hlavičky zprávy"
858
859 #: src/addrgather.c:432
860 msgid "Include subfolders"
861 msgstr "Zahrnout podsložky"
862
863 #: src/addrgather.c:456 src/prefs_filtering_action.c:1423
864 msgid "Header Name"
865 msgstr "Záhlaví"
866
867 #: src/addrgather.c:457
868 msgid "Address Count"
869 msgstr "Počet adres"
870
871 #: src/addrgather.c:567
872 msgid "Header Fields"
873 msgstr "Záhlaví"
874
875 #: src/addrgather.c:568 src/exphtmldlg.c:658 src/expldifdlg.c:722
876 #: src/importldif.c:1022
877 msgid "Finish"
878 msgstr "Konec"
879
880 #: src/addrgather.c:626
881 msgid "Collect email addresses from selected messages"
882 msgstr "Získat adresy z vybraných zpráv"
883
884 #: src/addrgather.c:630
885 msgid "Collect email addresses from folder"
886 msgstr "Získat adresy ze složky"
887
888 #: src/addrindex.c:123
889 msgid "Common addresses"
890 msgstr "Obecné adresy"
891
892 #: src/addrindex.c:124
893 msgid "Personal addresses"
894 msgstr "Osobní adresy"
895
896 #: src/addrindex.c:130
897 msgid "Common address"
898 msgstr "Obecná adresa"
899
900 #: src/addrindex.c:131
901 msgid "Personal address"
902 msgstr "Osobní adresa"
903
904 #: src/addrindex.c:1827
905 msgid "Address(es) update"
906 msgstr "Aktualizace adres"
907
908 #: src/addrindex.c:1828
909 msgid "Update failed. Changes not written to Directory."
910 msgstr "Aktualizace selhala. Změny do slovníku nebyly zapsány. "
911
912 #: src/addrduplicates.c:127
913 msgid "Show duplicates in the same book"
914 msgstr "Zobrazit záznamy duplikované ve stejné knize adres"
915
916 #: src/addrduplicates.c:133
917 msgid "Show duplicates in different books"
918 msgstr "Zobrazit záznamy duplikované ve jiných knihách adres"
919
920 #: src/addrduplicates.c:144
921 msgid "Find address book email duplicates"
922 msgstr "Najít emailové adresy duplikované v knize adres"
923
924 #: src/addrduplicates.c:145
925 msgid ""
926 "Claws Mail will now search for duplicate email addresses in the address book."
927 msgstr "Claws Mail teď vyhledá duplikované emailové adresy v knize adres."
928
929 #: src/addrduplicates.c:325
930 msgid "No duplicate email addresses found in the address book"
931 msgstr "Nebyly nalezeny žádné duplikované adresy v knize adres"
932
933 #: src/addrduplicates.c:356
934 msgid "Duplicate email addresses"
935 msgstr "Duplikovat emailovou adresu(y)"
936
937 #: src/addrduplicates.c:474
938 msgid "Address book path"
939 msgstr "Cesta ke knize adres"
940
941 #: src/addrduplicates.c:852
942 msgid "Delete address"
943 msgstr "Odstranit adresu(y)"
944
945 #: src/alertpanel.c:146 src/compose.c:9160
946 msgid "Notice"
947 msgstr "Poznámka"
948
949 #: src/alertpanel.c:159 src/compose.c:5556 src/compose.c:6022
950 #: src/compose.c:11468 src/messageview.c:874 src/messageview.c:887
951 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:703 src/plugins/vcalendar/vcalendar.c:125
952 #: src/summaryview.c:4868
953 msgid "Warning"
954 msgstr "Varování"
955
956 #: src/alertpanel.c:172 src/alertpanel.c:195 src/compose.c:5497 src/inc.c:666
957 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:152 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:246
958 msgid "Error"
959 msgstr "Chyba"
960
961 #: src/alertpanel.c:196 src/gtk/progressdialog.c:94
962 msgid "_View log"
963 msgstr "_Zobrazit protokol"
964
965 #: src/alertpanel.c:347
966 msgid "Show this message next time"
967 msgstr "Zobrazovat příště tuto zprávu"
968
969 #: src/browseldap.c:218
970 msgid "Browse Directory Entry"
971 msgstr "Procházet položku adresáře"
972
973 #: src/browseldap.c:237
974 msgid "Server Name :"
975 msgstr "Název serveru :"
976
977 #: src/browseldap.c:247
978 msgid "Distinguished Name (dn) :"
979 msgstr "Rozlišovací jméno (dn):"
980
981 #: src/browseldap.c:270
982 msgid "LDAP Name"
983 msgstr "LDAP atribut"
984
985 #: src/browseldap.c:272
986 msgid "Attribute Value"
987 msgstr "Hodnota atributu"
988
989 #: src/common/plugin.c:65
990 msgid "Nothing"
991 msgstr "Nic"
992
993 #: src/common/plugin.c:66
994 msgid "a viewer"
995 msgstr "prohlížeč"
996
997 #: src/common/plugin.c:67
998 msgid "a MIME parser"
999 msgstr "MIME parser"
1000
1001 #: src/common/plugin.c:68
1002 msgid "folders"
1003 msgstr "složky"
1004
1005 #: src/common/plugin.c:69
1006 msgid "filtering"
1007 msgstr "filtr"
1008
1009 #: src/common/plugin.c:70
1010 msgid "a privacy interface"
1011 msgstr "zabezpečení"
1012
1013 #: src/common/plugin.c:71
1014 msgid "a notifier"
1015 msgstr "oznamování"
1016
1017 #: src/common/plugin.c:72
1018 msgid "an utility"
1019 msgstr "utilita"
1020
1021 #: src/common/plugin.c:73
1022 msgid "things"
1023 msgstr "věci"
1024
1025 #: src/common/plugin.c:334
1026 #, c-format
1027 msgid ""
1028 "This plugin provides %s (%s), which is already provided by the %s plugin."
1029 msgstr ""
1030 "Tento modul poskytuje možnost %s (%s), která je už obsažena v modulu %s."
1031
1032 #: src/common/plugin.c:436
1033 msgid "Plugin already loaded"
1034 msgstr "Modul byl již načten"
1035
1036 #: src/common/plugin.c:447
1037 msgid "Failed to allocate memory for Plugin"
1038 msgstr "Nepodařilo se vyhradit paměť pro modul"
1039
1040 #: src/common/plugin.c:481
1041 msgid "This module is not licensed under a GPL v3 or later compatible license."
1042 msgstr ""
1043 "Tento modul není licencován dle GPL v3 nebo dle jiné kompatibilní licence."
1044
1045 #: src/common/plugin.c:490
1046 msgid "This module is for Claws Mail GTK1."
1047 msgstr "Tento modul je určen pro Claws Mail GTK1."
1048
1049 #: src/common/plugin.c:748
1050 #, c-format
1051 msgid ""
1052 "Your version of Claws Mail is newer than the version the '%s' plugin was "
1053 "built with."
1054 msgstr ""
1055 "Vaše verze Claws Mail je novější než ta, se kterou byl zkompilován modul %s."
1056
1057 #: src/common/plugin.c:751
1058 msgid ""
1059 "Your version of Claws Mail is newer than the version the plugin was built "
1060 "with."
1061 msgstr ""
1062 "Vaše verze Claws Mail je novější než ta, se kterou byl zkompilován tento "
1063 "modul."
1064
1065 #: src/common/plugin.c:760
1066 #, c-format
1067 msgid "Your version of Claws Mail is too old for the '%s' plugin."
1068 msgstr "Vaše verze Claws Mail je příliš stará na použití s modulem %s."
1069
1070 #: src/common/plugin.c:762
1071 msgid "Your version of Claws Mail is too old for the plugin."
1072 msgstr "Vaše verze Claws Mail je příliš stará na použití s tímto modulem."
1073
1074 #: src/common/session.c:173 src/imap.c:1145
1075 msgid "SSL handshake failed\n"
1076 msgstr "Inicializace SSL spojení selhala\n"
1077
1078 #: src/common/smtp.c:180
1079 msgid "No SMTP AUTH method available\n"
1080 msgstr "SMTP AUTH je nedostupná\n"
1081
1082 #: src/common/smtp.c:183
1083 msgid "Selected SMTP AUTH method not available\n"
1084 msgstr "Vybraná SMTP AUTH je nedostupná\n"
1085
1086 #: src/common/smtp.c:525 src/common/smtp.c:575
1087 msgid "bad SMTP response\n"
1088 msgstr "špatná SMTP odpověď\n"
1089
1090 #: src/common/smtp.c:546 src/common/smtp.c:564 src/common/smtp.c:683
1091 msgid "error occurred on SMTP session\n"
1092 msgstr "nastala chyba v SMTP relaci\n"
1093
1094 #: src/common/smtp.c:555 src/pop.c:895
1095 msgid "error occurred on authentication\n"
1096 msgstr "nastala chyba v autentizaci\n"
1097
1098 #: src/common/smtp.c:610
1099 #, c-format
1100 msgid "Message is too big (Maximum size is %s)\n"
1101 msgstr "Zpráva je příliš velká (maximální velikost je %s)\n"
1102
1103 #: src/common/smtp.c:642 src/pop.c:888
1104 msgid "couldn't start TLS session\n"
1105 msgstr "nelze spustit TLS relaci\n"
1106
1107 #: src/common/socket.c:573
1108 msgid "Socket IO timeout.\n"
1109 msgstr "Časový limit pro V/V operace se socketem.\n"
1110
1111 #: src/common/socket.c:602
1112 msgid "Connection timed out.\n"
1113 msgstr "Časový limit připojení vypršel.\n"
1114
1115 #: src/common/socket.c:630
1116 #, c-format
1117 msgid "%s: host lookup timed out.\n"
1118 msgstr "%s: časový limit pro hledání hostitele vypršel.\n"
1119
1120 #: src/common/socket.c:643
1121 #, c-format
1122 msgid "%s: unknown host.\n"
1123 msgstr "%s: neznámý hostitel.\n"
1124
1125 #: src/common/socket.c:831
1126 #, c-format
1127 msgid "%s:%d: connection failed (%s).\n"
1128 msgstr "%s:%d: spojení selhalo (%s).\n"
1129
1130 #: src/common/socket.c:1071
1131 #, c-format
1132 msgid "%s:%d: unknown host.\n"
1133 msgstr "%s:%d: neznámé hostitel.\n"
1134
1135 #: src/common/socket.c:1166
1136 #, c-format
1137 msgid "%s:%s: host lookup failed (%s).\n"
1138 msgstr "%s:%s: hledání hostitele selhalo (%s).\n"
1139
1140 #: src/common/socket.c:1513
1141 #, c-format
1142 msgid "write on fd%d: %s\n"
1143 msgstr "zápis do fd%d: %s\n"
1144
1145 #: src/common/ssl_certificate.c:277
1146 #, c-format
1147 msgid "Cannot stat P12 certificate file (%s)\n"
1148 msgstr "Nepodařilo se zpracovat soubor P12 certifikátu (%s)\n"
1149
1150 #: src/common/ssl_certificate.c:285
1151 #, c-format
1152 msgid "Cannot read P12 certificate file (%s)\n"
1153 msgstr "Nepodařilo se přečíst soubor P12 certifikátu (%s)\n"
1154
1155 #: src/common/ssl_certificate.c:294
1156 #, c-format
1157 msgid "Cannot import P12 certificate file (%s)\n"
1158 msgstr "Nepodařilo se naimportovat soubor P12 certifikátu (%s)\n"
1159
1160 #: src/common/ssl_certificate.c:535
1161 msgid "Uncheckable"
1162 msgstr "Nezkontrolovatelný"
1163
1164 #: src/common/ssl_certificate.c:539
1165 msgid "Self-signed certificate"
1166 msgstr "Certifikát podepsaný vlastníkem (Self-signed)"
1167
1168 #: src/common/ssl_certificate.c:542
1169 msgid "Revoked certificate"
1170 msgstr "Odvolaný certifikát"
1171
1172 #: src/common/ssl_certificate.c:544
1173 msgid "No certificate issuer found"
1174 msgstr "Nenalezen vydavatel certifikátu"
1175
1176 #: src/common/ssl_certificate.c:546
1177 msgid "Certificate issuer is not a CA"
1178 msgstr "Vydavatel certifikátu není Certifikační Autoritou."
1179
1180 #: src/common/ssl_certificate.c:663
1181 #, c-format
1182 msgid "Cannot open certificate file %s: %s\n"
1183 msgstr "Nepodařilo se otevřít soubor certifikátu %s: %s\n"
1184
1185 #: src/common/ssl_certificate.c:667
1186 #, c-format
1187 msgid "Certificate file %s missing (%s)\n"
1188 msgstr "Certifikát %s chybí (%s)\n"
1189
1190 #: src/common/ssl_certificate.c:686
1191 #, c-format
1192 msgid "Cannot open key file %s (%s)\n"
1193 msgstr "Nepodařilo se otevřít soubor klíče %s (%s)\n"
1194
1195 #: src/common/ssl_certificate.c:690
1196 #, c-format
1197 msgid "Key file %s missing (%s)\n"
1198 msgstr "Soubor klíče %s chybí (%s)\n"
1199
1200 #: src/common/ssl_certificate.c:838
1201 #, c-format
1202 msgid "Failed to read P12 certificate file %s\n"
1203 msgstr "Nepodařilo se načíst soubor P12 certifikátu %s\n"
1204
1205 #: src/common/ssl_certificate.c:841
1206 #, c-format
1207 msgid "Cannot open P12 certificate file %s (%s)\n"
1208 msgstr "Nepodařilo se otevřít soubor P12 certifikátu %s (%s)\n"
1209
1210 #: src/common/ssl_certificate.c:845
1211 #, c-format
1212 msgid "P12 Certificate file %s missing (%s)\n"
1213 msgstr "P12 Certifikát %s chybí (%s)\n"
1214
1215 #: src/common/ssl_certificate.c:870 src/gtk/sslcertwindow.c:85
1216 #: src/gtk/sslcertwindow.c:92 src/gtk/sslcertwindow.c:107
1217 #: src/gtk/sslcertwindow.c:112 src/gtk/sslcertwindow.c:119
1218 #: src/gtk/sslcertwindow.c:134
1219 msgid "<not in certificate>"
1220 msgstr "<not in certificate>"
1221
1222 #: src/common/string_match.c:83
1223 msgid "(Subject cleared by RegExp)"
1224 msgstr "(Předmět odstraněn reg. výrazem)"
1225
1226 #: src/common/utils.c:371
1227 #, c-format
1228 msgid "%dB"
1229 msgstr "%dB"
1230
1231 #: src/common/utils.c:372
1232 #, c-format
1233 msgid "%d.%02dKB"
1234 msgstr "%d.%02dKB"
1235
1236 #: src/common/utils.c:373
1237 #, c-format
1238 msgid "%d.%02dMB"
1239 msgstr "%d.%02dMB"
1240
1241 #: src/common/utils.c:374
1242 #, c-format
1243 msgid "%.2fGB"
1244 msgstr "%.2fGB"
1245
1246 #: src/common/utils.c:4974
1247 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1248 msgid "Sunday"
1249 msgstr "Neděle"
1250
1251 #: src/common/utils.c:4975
1252 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1253 msgid "Monday"
1254 msgstr "Pondělí"
1255
1256 #: src/common/utils.c:4976
1257 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1258 msgid "Tuesday"
1259 msgstr "Úterý"
1260
1261 #: src/common/utils.c:4977
1262 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1263 msgid "Wednesday"
1264 msgstr "Středa"
1265
1266 #: src/common/utils.c:4978
1267 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1268 msgid "Thursday"
1269 msgstr "Čtvrtek"
1270
1271 #: src/common/utils.c:4979
1272 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1273 msgid "Friday"
1274 msgstr "Pátek"
1275
1276 #: src/common/utils.c:4980
1277 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1278 msgid "Saturday"
1279 msgstr "Sobota"
1280
1281 #: src/common/utils.c:4982
1282 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1283 msgid "January"
1284 msgstr "Leden"
1285
1286 #: src/common/utils.c:4983
1287 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1288 msgid "February"
1289 msgstr "Únor"
1290
1291 #: src/common/utils.c:4984
1292 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1293 msgid "March"
1294 msgstr "Březen"
1295
1296 #: src/common/utils.c:4985
1297 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1298 msgid "April"
1299 msgstr "Duben"
1300
1301 #: src/common/utils.c:4986
1302 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1303 msgid "May"
1304 msgstr "Květen"
1305
1306 #: src/common/utils.c:4987
1307 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1308 msgid "June"
1309 msgstr "Červen"
1310
1311 #: src/common/utils.c:4988
1312 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1313 msgid "July"
1314 msgstr "Červenec"
1315
1316 #: src/common/utils.c:4989
1317 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1318 msgid "August"
1319 msgstr "Srpen"
1320
1321 #: src/common/utils.c:4990
1322 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1323 msgid "September"
1324 msgstr "Září"
1325
1326 #: src/common/utils.c:4991
1327 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1328 msgid "October"
1329 msgstr "Říjen"
1330
1331 #: src/common/utils.c:4992
1332 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1333 msgid "November"
1334 msgstr "Listopad"
1335
1336 #: src/common/utils.c:4993
1337 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1338 msgid "December"
1339 msgstr "Prosinec"
1340
1341 #: src/common/utils.c:4995
1342 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1343 msgid "Sun"
1344 msgstr "ne"
1345
1346 #: src/common/utils.c:4996
1347 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1348 msgid "Mon"
1349 msgstr "po"
1350
1351 #: src/common/utils.c:4997
1352 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1353 msgid "Tue"
1354 msgstr "út"
1355
1356 #: src/common/utils.c:4998
1357 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1358 msgid "Wed"
1359 msgstr "st"
1360
1361 #: src/common/utils.c:4999
1362 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1363 msgid "Thu"
1364 msgstr "čt"
1365
1366 #: src/common/utils.c:5000
1367 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1368 msgid "Fri"
1369 msgstr "pá"
1370
1371 #: src/common/utils.c:5001
1372 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1373 msgid "Sat"
1374 msgstr "so"
1375
1376 #: src/common/utils.c:5003
1377 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1378 msgid "Jan"
1379 msgstr "led"
1380
1381 #: src/common/utils.c:5004
1382 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1383 msgid "Feb"
1384 msgstr "úno"
1385
1386 #: src/common/utils.c:5005
1387 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1388 msgid "Mar"
1389 msgstr "bře"
1390
1391 #: src/common/utils.c:5006
1392 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1393 msgid "Apr"
1394 msgstr "dub"
1395
1396 #: src/common/utils.c:5007
1397 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1398 msgid "May"
1399 msgstr "kvě"
1400
1401 #: src/common/utils.c:5008
1402 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1403 msgid "Jun"
1404 msgstr "čen"
1405
1406 #: src/common/utils.c:5009
1407 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1408 msgid "Jul"
1409 msgstr "čvc"
1410
1411 #: src/common/utils.c:5010
1412 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1413 msgid "Aug"
1414 msgstr "srp"
1415
1416 #: src/common/utils.c:5011
1417 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1418 msgid "Sep"
1419 msgstr "zář"
1420
1421 #: src/common/utils.c:5012
1422 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1423 msgid "Oct"
1424 msgstr "říj"
1425
1426 #: src/common/utils.c:5013
1427 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1428 msgid "Nov"
1429 msgstr "lis"
1430
1431 #: src/common/utils.c:5014
1432 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1433 msgid "Dec"
1434 msgstr "pro"
1435
1436 #: src/common/utils.c:5025
1437 msgctxt "For use by strftime (morning)"
1438 msgid "AM"
1439 msgstr "DOP."
1440
1441 #: src/common/utils.c:5026
1442 msgctxt "For use by strftime (afternoon)"
1443 msgid "PM"
1444 msgstr "ODP."
1445
1446 #: src/common/utils.c:5027
1447 msgctxt "For use by strftime (morning, lowercase)"
1448 msgid "am"
1449 msgstr "dop."
1450
1451 #: src/common/utils.c:5028
1452 msgctxt "For use by strftime (afternoon, lowercase)"
1453 msgid "pm"
1454 msgstr "odp."
1455
1456 #: src/common/utils.c:5035
1457 msgctxt "For use by strftime (default date+time format)"
1458 msgid "%a %b %e %H:%M:%S %Y"
1459 msgstr "%a %d.%m.%Y %H:%M"
1460
1461 #: src/common/utils.c:5036
1462 msgctxt "For use by strftime (default date format)"
1463 msgid "%m/%d/%y"
1464 msgstr "%d.%m.%Y"
1465
1466 #: src/common/utils.c:5037
1467 msgctxt "For use by strftime (default time format)"
1468 msgid "%H:%M:%S"
1469 msgstr "%H:%M:%S"
1470
1471 #: src/common/utils.c:5039
1472 msgctxt "For use by strftime (default 12-hour time format)"
1473 msgid "%I:%M:%S %p"
1474 msgstr "%I:%M:%S %p"
1475
1476 #: src/compose.c:565
1477 msgid "_Add..."
1478 msgstr "_Přidat..."
1479
1480 #: src/compose.c:566 src/mh_gtk.c:361 src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:293
1481 #: src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:140
1482 msgid "_Remove"
1483 msgstr "_Odstranit"
1484
1485 #: src/compose.c:568 src/folderview.c:234
1486 msgid "_Properties..."
1487 msgstr "_Vlastnosti..."
1488
1489 #: src/compose.c:575 src/mainwindow.c:505 src/messageview.c:213
1490 msgid "_Message"
1491 msgstr "_Zpráva"
1492
1493 #: src/compose.c:578
1494 msgid "_Spelling"
1495 msgstr "_Pravopis"
1496
1497 #: src/compose.c:580 src/compose.c:646
1498 msgid "_Options"
1499 msgstr "Nastav_ení"
1500
1501 #: src/compose.c:584
1502 msgid "S_end"
1503 msgstr "_Odeslat"
1504
1505 #: src/compose.c:585
1506 msgid "Send _later"
1507 msgstr "Poslat _později"
1508
1509 #: src/compose.c:588
1510 msgid "_Attach file"
1511 msgstr "Připojit _soubor"
1512
1513 #: src/compose.c:589
1514 msgid "_Insert file"
1515 msgstr "_Vložit soubor"
1516
1517 #: src/compose.c:590
1518 msgid "Insert si_gnature"
1519 msgstr "Vložit p_odpis"
1520
1521 #: src/compose.c:594
1522 msgid "_Print"
1523 msgstr "_Tisk"
1524
1525 #: src/compose.c:599
1526 msgid "_Undo"
1527 msgstr "_Zpět"
1528
1529 #: src/compose.c:600
1530 msgid "_Redo"
1531 msgstr "Z_novu"
1532
1533 #: src/compose.c:603
1534 msgid "Cu_t"
1535 msgstr "_Vyjmout"
1536
1537 #: src/compose.c:607
1538 msgid "_Special paste"
1539 msgstr "_Vložit jinak"
1540
1541 #: src/compose.c:608
1542 msgid "As _quotation"
1543 msgstr "Jako _citaci"
1544
1545 #: src/compose.c:609
1546 msgid "_Wrapped"
1547 msgstr "_Zalomené"
1548
1549 #: src/compose.c:610
1550 msgid "_Unwrapped"
1551 msgstr "_Nezalomené"
1552
1553 #: src/compose.c:612 src/mainwindow.c:538
1554 msgid "Select _all"
1555 msgstr "Vybrat vš_e"
1556
1557 #: src/compose.c:614
1558 msgid "A_dvanced"
1559 msgstr "Po_kročilé"
1560
1561 #: src/compose.c:615
1562 msgid "Move a character backward"
1563 msgstr "Přesun o znak zpět"
1564
1565 #: src/compose.c:616
1566 msgid "Move a character forward"
1567 msgstr "Přesun o znak dále"
1568
1569 #: src/compose.c:617
1570 msgid "Move a word backward"
1571 msgstr "Přesun o slovo zpět"
1572
1573 #: src/compose.c:618
1574 msgid "Move a word forward"
1575 msgstr "Přesun o slovo dále"
1576
1577 #: src/compose.c:619
1578 msgid "Move to beginning of line"
1579 msgstr "Přesun na začátek řádku"
1580
1581 #: src/compose.c:620
1582 msgid "Move to end of line"
1583 msgstr "Přesun na konec řádku"
1584
1585 #: src/compose.c:621
1586 msgid "Move to previous line"
1587 msgstr "Přesun na předchozí řádek"
1588
1589 #: src/compose.c:622
1590 msgid "Move to next line"
1591 msgstr "Přesun na další řádek"
1592
1593 #: src/compose.c:623
1594 msgid "Delete a character backward"
1595 msgstr "Smazat znak zpět"
1596
1597 #: src/compose.c:624
1598 msgid "Delete a character forward"
1599 msgstr "Smazat znak vpřed"
1600
1601 #: src/compose.c:625
1602 msgid "Delete a word backward"
1603 msgstr "Smazat slovo zpět"
1604
1605 #: src/compose.c:626
1606 msgid "Delete a word forward"
1607 msgstr "Smazat slovo vpřed"
1608
1609 #: src/compose.c:627
1610 msgid "Delete line"
1611 msgstr "Smazat řádek"
1612
1613 #: src/compose.c:628
1614 msgid "Delete to end of line"
1615 msgstr "Smazat do konce řádku"
1616
1617 #: src/compose.c:631 src/messageview.c:230
1618 msgid "_Find"
1619 msgstr "_Najít"
1620
1621 #: src/compose.c:634
1622 msgid "_Wrap current paragraph"
1623 msgstr "_Zalomit aktuální odstavec"
1624
1625 #: src/compose.c:635
1626 msgid "Wrap all long _lines"
1627 msgstr "Zalomit všechny _dlouhé řádky"
1628
1629 #: src/compose.c:637
1630 msgid "Edit with e_xternal editor"
1631 msgstr "Upravit e_xterním editorem"
1632
1633 #: src/compose.c:640
1634 msgid "_Check all or check selection"
1635 msgstr "_Zkontrolovat vše nebo výběr"
1636
1637 #: src/compose.c:641
1638 msgid "_Highlight all misspelled words"
1639 msgstr "Z_výraznit nesprávná slova"
1640
1641 #: src/compose.c:642
1642 msgid "Check _backwards misspelled word"
1643 msgstr "Přejít na _předchozí chybu"
1644
1645 #: src/compose.c:643
1646 msgid "_Forward to next misspelled word"
1647 msgstr "Přejít na _následující chybu"
1648
1649 #: src/compose.c:651
1650 msgid "Reply _mode"
1651 msgstr "_Mód odpovědi"
1652
1653 #: src/compose.c:653
1654 msgid "Privacy _System"
1655 msgstr "Systém _zabezpečení"
1656
1657 #: src/compose.c:658
1658 msgid "_Priority"
1659 msgstr "_Priorita"
1660
1661 #: src/compose.c:660 src/mainwindow.c:602 src/messageview.c:266
1662 msgid "Character _encoding"
1663 msgstr "_Kódování znaků"
1664
1665 #: src/compose.c:665 src/mainwindow.c:607 src/messageview.c:271
1666 msgid "Western European"
1667 msgstr "Západní Evropa"
1668
1669 #: src/compose.c:666 src/mainwindow.c:608 src/messageview.c:272
1670 msgid "Baltic"
1671 msgstr "Baltské"
1672
1673 #: src/compose.c:667 src/mainwindow.c:609 src/messageview.c:273
1674 msgid "Hebrew"
1675 msgstr "Hebrejština"
1676
1677 #: src/compose.c:668 src/mainwindow.c:610 src/messageview.c:274
1678 msgid "Arabic"
1679 msgstr "Arabština"
1680
1681 #: src/compose.c:669 src/mainwindow.c:611 src/messageview.c:275
1682 msgid "Cyrillic"
1683 msgstr "Azbuka"
1684
1685 #: src/compose.c:670 src/mainwindow.c:612 src/messageview.c:276
1686 msgid "Japanese"
1687 msgstr "Japonština"
1688
1689 #: src/compose.c:671 src/mainwindow.c:613 src/messageview.c:277
1690 msgid "Chinese"
1691 msgstr "Čínština"
1692
1693 #: src/compose.c:672 src/mainwindow.c:614 src/messageview.c:278
1694 msgid "Korean"
1695 msgstr "Korejština"
1696
1697 #: src/compose.c:673 src/mainwindow.c:615 src/messageview.c:279
1698 msgid "Thai"
1699 msgstr "Thajština"
1700
1701 #: src/compose.c:676 src/mainwindow.c:722 src/messageview.c:315
1702 msgid "_Address book"
1703 msgstr "_Kniha adres"
1704
1705 #: src/compose.c:678
1706 msgid "_Template"
1707 msgstr "Ša_blona"
1708
1709 #: src/compose.c:680 src/mainwindow.c:750 src/messageview.c:336
1710 msgid "Actio_ns"
1711 msgstr "Ak_ce"
1712
1713 #: src/compose.c:689
1714 msgid "Aut_o wrapping"
1715 msgstr "Aut_omatické zalamování"
1716
1717 #: src/compose.c:690
1718 msgid "Auto _indent"
1719 msgstr "Automatické _odsazení"
1720
1721 #: src/compose.c:691
1722 msgid "Si_gn"
1723 msgstr "Po_depsat"
1724
1725 #: src/compose.c:692
1726 msgid "_Encrypt"
1727 msgstr "Ši_frovat"
1728
1729 #: src/compose.c:693
1730 msgid "_Request Return Receipt"
1731 msgstr "_Vyžadovat potvrzení o doručení"
1732
1733 #: src/compose.c:694
1734 msgid "Remo_ve references"
1735 msgstr "Odstranit reference"
1736
1737 #: src/compose.c:695
1738 msgid "Show _ruler"
1739 msgstr "Zobrazit _pravítko"
1740
1741 #: src/compose.c:700 src/compose.c:710
1742 msgid "_Normal"
1743 msgstr "_Normální"
1744
1745 #: src/compose.c:701 src/mainwindow.c:656 src/messageview.c:304
1746 msgid "_All"
1747 msgstr "_Všem"
1748
1749 #: src/compose.c:702 src/mainwindow.c:657 src/messageview.c:305
1750 msgid "_Sender"
1751 msgstr "_Odesílateli"
1752
1753 #: src/compose.c:703
1754 msgid "_Mailing-list"
1755 msgstr "Kon_ference"
1756
1757 #: src/compose.c:708
1758 msgid "_Highest"
1759 msgstr "_Nejvyšší"
1760
1761 #: src/compose.c:709
1762 msgid "Hi_gh"
1763 msgstr "Vy_soká"
1764
1765 #: src/compose.c:711
1766 msgid "Lo_w"
1767 msgstr "Ní_zká"
1768
1769 #: src/compose.c:712
1770 msgid "_Lowest"
1771 msgstr "Ne_jnižsí"
1772
1773 #: src/compose.c:717 src/mainwindow.c:866 src/messageview.c:353
1774 msgid "_Automatic"
1775 msgstr "_Automaticky"
1776
1777 #: src/compose.c:718 src/mainwindow.c:867 src/messageview.c:354
1778 msgid "7bit ASCII (US-ASC_II)"
1779 msgstr "7bitové ASCII (US-ASC_II)"
1780
1781 #: src/compose.c:719 src/mainwindow.c:868 src/messageview.c:355
1782 msgid "Unicode (_UTF-8)"
1783 msgstr "Unicode (_UTF-8)"
1784
1785 #: src/compose.c:723 src/mainwindow.c:872 src/messageview.c:359
1786 msgid "Central European (ISO-8859-_2)"
1787 msgstr "Střední Evropa (ISO-8859-_2)"
1788
1789 #: src/compose.c:726 src/mainwindow.c:875 src/messageview.c:362
1790 msgid "Greek (ISO-8859-_7)"
1791 msgstr "Řečtina (ISO-8859-_7)"
1792
1793 #: src/compose.c:731 src/mainwindow.c:880 src/messageview.c:367
1794 msgid "Turkish (ISO-8859-_9)"
1795 msgstr "Turečtina (ISO-8859-_9)"
1796
1797 #: src/compose.c:1034
1798 msgid "New message From format error."
1799 msgstr "Chyba ve formátu pole Od nové zprávy."
1800
1801 #: src/compose.c:1126
1802 msgid "New message subject format error."
1803 msgstr "Chyba v předmětu šablony nové zprávy."
1804
1805 #: src/compose.c:1157 src/quote_fmt.c:563
1806 #, c-format
1807 msgid "The body of the \"New message\" template has an error at line %d."
1808 msgstr "Chyba v těle šablony \"Napsat\" na řádku %d."
1809
1810 #: src/compose.c:1413
1811 msgid "Unable to reply. The original email probably doesn't exist."
1812 msgstr "Není možno odpovědět. Originální email pravděpodobně neexistuje."
1813
1814 #: src/compose.c:1596 src/quote_fmt.c:580
1815 msgid ""
1816 "The \"From\" field of the \"Reply\" template contains an invalid email "
1817 "address."
1818 msgstr ""
1819 "Pole \"Od\" v šabloně \"Odpovědět\" obsahuje neplatnou emailovou adresu."
1820
1821 #: src/compose.c:1644 src/quote_fmt.c:583
1822 #, c-format
1823 msgid "The body of the \"Reply\" template has an error at line %d."
1824 msgstr "Chyba v těle šablony \"Odpovědět\" na řádku %d."
1825
1826 #: src/compose.c:1780 src/compose.c:1972 src/quote_fmt.c:600
1827 msgid ""
1828 "The \"From\" field of the \"Forward\" template contains an invalid email "
1829 "address."
1830 msgstr "Pole \"Od\" v šabloně \"Předat\" obsahuje neplatnou emailovou adresu."
1831
1832 #: src/compose.c:1840 src/quote_fmt.c:603
1833 #, c-format
1834 msgid "The body of the \"Forward\" template has an error at line %d."
1835 msgstr "Chyba v těle šablony \"Předat\" na řádku %d."
1836
1837 #: src/compose.c:2014
1838 msgid "Fw: multiple emails"
1839 msgstr "Fw: vice zprav"
1840
1841 #: src/compose.c:2456
1842 #, c-format
1843 msgid "The body of the \"Redirect\" template has an error at line %d."
1844 msgstr "Chyba v těle šablony \"Přesměrovat\" na řádku %d."
1845
1846 #: src/compose.c:2522 src/gtk/headers.h:13
1847 msgid "Cc:"
1848 msgstr "Kopie:"
1849
1850 #: src/compose.c:2525 src/gtk/headers.h:14
1851 msgid "Bcc:"
1852 msgstr "Skrytá kopie:"
1853
1854 #: src/compose.c:2528 src/gtk/headers.h:11
1855 msgid "Reply-To:"
1856 msgstr "Odpovědět komu:"
1857
1858 #: src/compose.c:2531 src/compose.c:4818 src/compose.c:4820
1859 #: src/gtk/headers.h:32
1860 msgid "Newsgroups:"
1861 msgstr "Diskusní skupiny:"
1862
1863 #: src/compose.c:2534 src/gtk/headers.h:33
1864 msgid "Followup-To:"
1865 msgstr "Pokračování:"
1866
1867 #: src/compose.c:2537 src/gtk/headers.h:16
1868 msgid "In-Reply-To:"
1869 msgstr "V odpovědi komu:"
1870
1871 #: src/compose.c:2541 src/compose.c:4815 src/compose.c:4823
1872 #: src/gtk/headers.h:12 src/summary_search.c:419
1873 msgid "To:"
1874 msgstr "Komu:"
1875
1876 #: src/compose.c:2747
1877 msgid "Couldn't attach a file (charset conversion failed)."
1878 msgstr "Nepodařilo se připojit soubor (konverze znakové sady se nezdařila)."
1879
1880 #: src/compose.c:2753
1881 #, c-format
1882 msgid ""
1883 "The following file has been attached: \n"
1884 "%s"
1885 msgid_plural ""
1886 "The following files have been attached: \n"
1887 "%s"
1888 msgstr[0] ""
1889 "Následující soubor byl připojen: \n"
1890 "%s"
1891 msgstr[1] ""
1892 "Následující soubory byly připojeny: \n"
1893 "%s"
1894 msgstr[2] ""
1895 "Následující soubory byly připojeny: \n"
1896 "%s"
1897
1898 #: src/compose.c:3026
1899 msgid "The \"Quotation mark\" of the template is invalid."
1900 msgstr "\"Značka pro citaci\" v šabloně je neplatná."
1901
1902 #: src/compose.c:3514
1903 #, c-format
1904 msgid "Could not get size of file '%s'."
1905 msgstr "Nemohu získat velikost souboru '%s'."
1906
1907 #: src/compose.c:3525
1908 #, c-format
1909 msgid ""
1910 "You are about to insert a file of %s in the message body. Are you sure you "
1911 "want to do that?"
1912 msgstr "Chystáte se vložit soubor %s do těla zprávy. Jste si tím jistý?"
1913
1914 #: src/compose.c:3528
1915 msgid "Are you sure?"
1916 msgstr "Jste si jistý?"
1917
1918 #: src/compose.c:3529 src/compose.c:10962
1919 msgid "+_Insert"
1920 msgstr "+_Vložit"
1921
1922 #: src/compose.c:3639
1923 #, c-format
1924 msgid "File %s is empty."
1925 msgstr "Soubor %s je prázdný."
1926
1927 #: src/compose.c:3643
1928 #, c-format
1929 msgid "Can't read %s."
1930 msgstr "Nemohu načíst %s."
1931
1932 #: src/compose.c:3670
1933 #, c-format
1934 msgid "Message: %s"
1935 msgstr "Zpráva: %s"
1936
1937 #: src/compose.c:4658 src/plugins/python/composewindowtype.c:428
1938 msgid " [Edited]"
1939 msgstr " [Upraveno]"
1940
1941 #: src/compose.c:4665 src/plugins/python/composewindowtype.c:431
1942 #, c-format
1943 msgid "%s - Compose message%s"
1944 msgstr "%s - Psaní zprávy%s"
1945
1946 #: src/compose.c:4668 src/plugins/python/composewindowtype.c:434
1947 #, c-format
1948 msgid "[no subject] - Compose message%s"
1949 msgstr "[žádný předmět] - Psaní zprávy%s"
1950
1951 #: src/compose.c:4670 src/plugins/python/composewindowtype.c:422
1952 msgid "Compose message"
1953 msgstr "Napsat zprávu"
1954
1955 #: src/compose.c:4697 src/messageview.c:909
1956 msgid ""
1957 "Account for sending mail is not specified.\n"
1958 "Please select a mail account before sending."
1959 msgstr ""
1960 "Není zadán účet pro odesílání mailů.\n"
1961 "Před odesláním vyberte prosím nějaký účet."
1962
1963 #: src/compose.c:4914 src/compose.c:4946 src/compose.c:4988
1964 #: src/plugins/attachwarner/attachwarner.c:312 src/prefs_account.c:3237
1965 #: src/toolbar.c:404 src/toolbar.c:422
1966 msgid "Send"
1967 msgstr "Odeslat"
1968
1969 #: src/compose.c:4915
1970 msgid "The only recipient is the default CC address. Send anyway?"
1971 msgstr ""
1972 "Jediný adresát je výchozí příjemce kopií (viz nastavení účtu). Opravdu "
1973 "odeslat?"
1974
1975 #: src/compose.c:4916 src/compose.c:4948 src/compose.c:4981 src/compose.c:5497
1976 #: src/plugins/attachwarner/attachwarner.c:304
1977 msgid "+_Send"
1978 msgstr "+_Odeslat"
1979
1980 #: src/compose.c:4947
1981 msgid "The only recipient is the default BCC address. Send anyway?"
1982 msgstr ""
1983 "Jediný adresát je výchozí příjemce skrytých kopií (viz nastavení účtu). "
1984 "Opravdu odeslat?"
1985
1986 #: src/compose.c:4964
1987 msgid "Recipient is not specified."
1988 msgstr "Není uveden příjemce."
1989
1990 #: src/compose.c:4983 src/plugins/attachwarner/attachwarner.c:306
1991 msgid "+_Queue"
1992 msgstr "+_Fronta"
1993
1994 #: src/compose.c:4984
1995 #, c-format
1996 msgid "Subject is empty. %s"
1997 msgstr "Předmět je prázdný.  %s"
1998
1999 #: src/compose.c:4985
2000 msgid "Send it anyway?"
2001 msgstr "Přesto odeslat?"
2002
2003 #: src/compose.c:4986
2004 msgid "Queue it anyway?"
2005 msgstr "Opravdu zařadit do fronty?"
2006
2007 #: src/compose.c:4988 src/toolbar.c:423
2008 msgid "Send later"
2009 msgstr "Poslat později"
2010
2011 #: src/compose.c:5036 src/compose.c:9585
2012 msgid ""
2013 "Could not queue message for sending:\n"
2014 "\n"
2015 "Charset conversion failed."
2016 msgstr ""
2017 "Zprávu nelze uložit do fronty pro odeslání:\n"
2018 "\n"
2019 "Konverze znakové sady se nezdařila."
2020
2021 #: src/compose.c:5039 src/compose.c:9588
2022 msgid ""
2023 "Could not queue message for sending:\n"
2024 "\n"
2025 "Couldn't get recipient encryption key."
2026 msgstr ""
2027 "Zprávu nelze uložit do fronty pro odeslání:\n"
2028 "\n"
2029 "Nepodařilo se získat šifrovací klíč příjemce."
2030
2031 #: src/compose.c:5045 src/compose.c:9582
2032 #, c-format
2033 msgid ""
2034 "Could not queue message for sending:\n"
2035 "\n"
2036 "Signature failed: %s"
2037 msgstr ""
2038 "Zprávu nelze uložit do fronty pro odeslání\n"
2039 "\n"
2040 "Podepisování se nezdařilo: %s"
2041
2042 #: src/compose.c:5048
2043 #, c-format
2044 msgid ""
2045 "Could not queue message for sending:\n"
2046 "\n"
2047 "%s."
2048 msgstr ""
2049 "Zprávu nelze uložit do fronty pro odeslání:\n"
2050 "\n"
2051 "%s."
2052
2053 #: src/compose.c:5050
2054 msgid "Could not queue message for sending."
2055 msgstr "Zprávu nelze uložit do fronty pro odeslání."
2056
2057 #: src/compose.c:5065 src/compose.c:5125
2058 msgid ""
2059 "The message was queued but could not be sent.\n"
2060 "Use \"Send queued messages\" from the main window to retry."
2061 msgstr ""
2062 "Zpráva byla uložena do fronty ale nemohla být odeslána.\n"
2063 "Použijte nabídku \"Odeslat pozdržené zprávy \" z hlavního okna."
2064
2065 #: src/compose.c:5121
2066 #, c-format
2067 msgid ""
2068 "%s\n"
2069 "Use \"Send queued messages\" from the main window to retry."
2070 msgstr ""
2071 "%s\n"
2072 "Použijte nabídku \"Odeslat pozdržené zprávy \" z hlavního okna."
2073
2074 #: src/compose.c:5494
2075 #, c-format
2076 msgid ""
2077 "Can't convert the character encoding of the message \n"
2078 "to the specified %s charset.\n"
2079 "Send it as %s?"
2080 msgstr ""
2081 "Nelze převést kódování znaků zprávy \n"
2082 "na %s.\n"
2083 "Odeslat v kódování %s?"
2084
2085 #: src/compose.c:5552
2086 #, c-format
2087 msgid ""
2088 "Line %d exceeds the line length limit (998 bytes).\n"
2089 "The contents of the message might be broken on the way to the delivery.\n"
2090 "\n"
2091 "Send it anyway?"
2092 msgstr ""
2093 "Řádek %d překračuje limit délky řádku (998 bajtů). \n"
2094 "Obsah zprávy může být poškozen po cestě k adresátovi.\n"
2095 "\n"
2096 "\n"
2097 "Přesto odeslat?"
2098
2099 #: src/compose.c:5733
2100 msgid "Encryption warning"
2101 msgstr "Varování šifrování"
2102
2103 #: src/compose.c:5734
2104 msgid "+C_ontinue"
2105 msgstr "+_Pokračovat"
2106
2107 #: src/compose.c:5783
2108 msgid "No account for sending mails available!"
2109 msgstr "Není dostupný žádný účet pro odeslání pošty!"
2110
2111 #: src/compose.c:5792
2112 msgid "Selected account isn't NNTP: Posting is impossible."
2113 msgstr "Vybraný účet není NNTP: Odeslání není možné. "
2114
2115 #: src/compose.c:6021
2116 #, c-format
2117 msgid "Attachment %s doesn't exist anymore. Ignore?"
2118 msgstr "Příloha %s už neexistuje. Ignorovat?"
2119
2120 #: src/compose.c:6022 src/mainwindow.c:647 src/toolbar.c:229
2121 #: src/toolbar.c:2181
2122 msgid "Cancel sending"
2123 msgstr "Zrušit posílání"
2124
2125 #: src/compose.c:6022
2126 msgid "Ignore attachment"
2127 msgstr "Ignorovat přílohu"
2128
2129 #: src/compose.c:6061
2130 #, c-format
2131 msgid "Original %s part"
2132 msgstr "Část originálu %s"
2133
2134 #: src/compose.c:6592
2135 msgid "Add to address _book"
2136 msgstr "Přidat do knihy adres"
2137
2138 #: src/compose.c:6748
2139 msgid "Delete entry contents"
2140 msgstr "Smazat obsah pole"
2141
2142 #: src/compose.c:6752 src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:295
2143 msgid "Use <tab> to autocomplete from addressbook"
2144 msgstr "Použijte <tab> pro automatické dokončení podle knihy adres"
2145
2146 #: src/compose.c:6972
2147 msgid "Mime type"
2148 msgstr "MIME typ"
2149
2150 #: src/compose.c:6978 src/mimeview.c:283 src/plugins/pgpcore/select-keys.c:396
2151 #: src/prefs_matcher.c:627 src/prefs_summary_column.c:85 src/summaryview.c:447
2152 msgid "Size"
2153 msgstr "Délka"
2154
2155 #: src/compose.c:7048
2156 msgid "Save Message to "
2157 msgstr "Uložit zprávu do "
2158
2159 #: src/compose.c:7081 src/editjpilot.c:276 src/editldap.c:520
2160 #: src/editvcard.c:192 src/export.c:164 src/import.c:163 src/importmutt.c:239
2161 #: src/importpine.c:238 src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1028
2162 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:188
2163 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:208
2164 #: src/plugins/bsfilter/bsfilter_gtk.c:181
2165 #: src/plugins/clamd/clamav_plugin_gtk.c:296
2166 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:418
2167 msgid "_Browse"
2168 msgstr "P_rocházet"
2169
2170 #: src/compose.c:7569
2171 msgid "Hea_der"
2172 msgstr "_Záhlaví"
2173
2174 #: src/compose.c:7574
2175 msgid "_Attachments"
2176 msgstr "_Přílohy"
2177
2178 #: src/compose.c:7588
2179 msgid "Othe_rs"
2180 msgstr "_Ostatní"
2181
2182 #: src/compose.c:7603 src/gtk/headers.h:18
2183 #: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:704 src/summary_search.c:426
2184 msgid "Subject:"
2185 msgstr "Předmět:"
2186
2187 #: src/compose.c:7830
2188 #, c-format
2189 msgid ""
2190 "Spell checker could not be started.\n"
2191 "%s"
2192 msgstr ""
2193 "Nelze spustit kontrolu pravopisu.\n"
2194 "%s"
2195
2196 #: src/compose.c:7943
2197 #, c-format
2198 msgid "From: <i>%s</i>"
2199 msgstr "Od: <i>%s</i>"
2200
2201 #: src/compose.c:7977
2202 msgid "Account to use for this email"
2203 msgstr "Účet použitý pro tuto zprávu"
2204
2205 #: src/compose.c:7979
2206 msgid "Sender address to be used"
2207 msgstr "Adresa odesílatele musí být uvedena"
2208
2209 #: src/compose.c:8143
2210 #, c-format
2211 msgid ""
2212 "The privacy system '%s' cannot be loaded. You will not be able to sign or "
2213 "encrypt this message."
2214 msgstr ""
2215 "Systém zabezpečení '%s' se nepodařilo načíst. Nebudete moci digitálně "
2216 "podepsat nebo šifrovat zprávu."
2217
2218 #: src/compose.c:8243 src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1082
2219 msgid "_None"
2220 msgstr "Žá_dné"
2221
2222 #: src/compose.c:8344 src/prefs_template.c:749
2223 #, c-format
2224 msgid "The body of the template has an error at line %d."
2225 msgstr "Chyba v těle šablony na řádku %d."
2226
2227 #: src/compose.c:8460
2228 msgid "Template From format error."
2229 msgstr "Chyba v poli 'Od' šablony."
2230
2231 #: src/compose.c:8478
2232 msgid "Template To format error."
2233 msgstr "Chyba v poli 'Komu' šablony."
2234
2235 #: src/compose.c:8496
2236 msgid "Template Cc format error."
2237 msgstr "Chyba v poli 'Kopie' šablony."
2238
2239 #: src/compose.c:8514
2240 msgid "Template Bcc format error."
2241 msgstr "Chyba v poli 'Skrytá kopie' šablony."
2242
2243 #: src/compose.c:8533
2244 msgid "Template subject format error."
2245 msgstr "Chyba v poli 'Předmět' šablony."
2246
2247 #: src/compose.c:8797
2248 msgid "Invalid MIME type."
2249 msgstr "Neplatný MIME typ."
2250
2251 #: src/compose.c:8812
2252 msgid "File doesn't exist or is empty."
2253 msgstr "Soubor neexistuje nebo je prázdný."
2254
2255 #: src/compose.c:8886
2256 msgid "Properties"
2257 msgstr "Vlastnosti"
2258
2259 #: src/compose.c:8903
2260 msgid "MIME type"
2261 msgstr "MIME typ"
2262
2263 #: src/compose.c:8944
2264 msgid "Encoding"
2265 msgstr "Kódování"
2266
2267 #: src/compose.c:8964
2268 msgid "Path"
2269 msgstr "Cesta k souboru"
2270
2271 #: src/compose.c:8965
2272 msgid "File name"
2273 msgstr "Název souboru"
2274
2275 #: src/compose.c:9157
2276 #, c-format
2277 msgid ""
2278 "The external editor is still working.\n"
2279 "Force terminating the process?\n"
2280 "process group id: %d"
2281 msgstr ""
2282 "Externí editor stále pracuje.\n"
2283 "Mám přerušit proces?\n"
2284 "číslo procesu: %d"
2285
2286 #: src/compose.c:9551 src/messageview.c:1116
2287 msgid "Claws Mail needs network access in order to send this email."
2288 msgstr "Claws Mail potřebuje přístup k síti, aby mohl odeslat tuto zprávu."
2289
2290 #: src/compose.c:9577
2291 msgid "Could not queue message."
2292 msgstr "Zprávu nelze uložit do fronty pro odeslání."
2293
2294 #: src/compose.c:9579
2295 #, c-format
2296 msgid ""
2297 "Could not queue message:\n"
2298 "\n"
2299 "%s."
2300 msgstr ""
2301 "Zprávu nelze uložit do fronty pro odeslání:\n"
2302 "\n"
2303 "%s."
2304
2305 #: src/compose.c:9747
2306 msgid "Could not save draft."
2307 msgstr "Nelze uložit koncept."
2308
2309 #: src/compose.c:9751
2310 msgid "Could not save draft"
2311 msgstr "Nelze uložit koncept"
2312
2313 #: src/compose.c:9752
2314 msgid ""
2315 "Could not save draft.\n"
2316 "Do you want to cancel exit or discard this email?"
2317 msgstr ""
2318 "Nemohu uložit koncept.\n"
2319 "Chcete zrušit ukončení nebo zahodit tuto zprávu?"
2320
2321 #: src/compose.c:9754
2322 msgid "_Cancel exit"
2323 msgstr "_Zrušit ukončení"
2324
2325 #: src/compose.c:9754
2326 msgid "_Discard email"
2327 msgstr "_Zahodit zprávu"
2328
2329 #: src/compose.c:9914 src/compose.c:9928
2330 msgid "Select file"
2331 msgstr "Výběr souboru"
2332
2333 #: src/compose.c:9942
2334 #, c-format
2335 msgid "File '%s' could not be read."
2336 msgstr "Soubor '%s' nelze číst."
2337
2338 #: src/compose.c:9944
2339 #, c-format
2340 msgid ""
2341 "File '%s' contained invalid characters\n"
2342 "for the current encoding, insertion may be incorrect."
2343 msgstr ""
2344 "Soubor '%s' obsahuje neplatné znaky\n"
2345 "pro nastavené kódování, vložení může obsahovat chyby."
2346
2347 #: src/compose.c:10016
2348 msgid "Discard message"
2349 msgstr "Zrušit zprávu"
2350
2351 #: src/compose.c:10017
2352 msgid "This message has been modified. Discard it?"
2353 msgstr "Zpráva byla modifikována. Chcete ji zahodit?"
2354
2355 #: src/compose.c:10018
2356 msgid "_Discard"
2357 msgstr "_Zahodit"
2358
2359 #: src/compose.c:10018
2360 msgid "_Save to Drafts"
2361 msgstr "Uložit jako _koncept"
2362
2363 #: src/compose.c:10020
2364 msgid "Save changes"
2365 msgstr "Uložit změny"
2366
2367 #: src/compose.c:10021
2368 msgid "This message has been modified. Save the latest changes?"
2369 msgstr "Zpráva byla modifikována. Chcete uložit poslední změny?"
2370
2371 #: src/compose.c:10022
2372 msgid "_Don't save"
2373 msgstr "_Neukládat"
2374
2375 #: src/compose.c:10022
2376 msgid "+_Save to Drafts"
2377 msgstr "+Uložit jako _koncept"
2378
2379 #: src/compose.c:10092
2380 #, c-format
2381 msgid "Do you want to apply the template '%s' ?"
2382 msgstr "Chcete použít šablonu '%s' ?"
2383
2384 #: src/compose.c:10094
2385 msgid "Apply template"
2386 msgstr "Použít šablonu"
2387
2388 #: src/compose.c:10095
2389 msgid "_Replace"
2390 msgstr "_Nahradit"
2391
2392 #: src/compose.c:10095
2393 msgid "_Insert"
2394 msgstr "_Vložit"
2395
2396 #: src/compose.c:10959
2397 msgid "Insert or attach?"
2398 msgstr "Vložit nebo připojit?"
2399
2400 #: src/compose.c:10960
2401 msgid ""
2402 "Do you want to insert the contents of the file(s) into the message body, or "
2403 "attach it to the email?"
2404 msgstr ""
2405 "Chcete obsah souboru(ů) vložit do textu zprávy nebo soubor(y) připojit ke "
2406 "zprávě jako přílohu?"
2407
2408 #: src/compose.c:10962
2409 msgid "_Attach"
2410 msgstr "_Přiložit"
2411
2412 #: src/compose.c:11178
2413 #, c-format
2414 msgid "Quote format error at line %d."
2415 msgstr "Chyba formátu citace na řádku %d."
2416
2417 #: src/compose.c:11462
2418 #, c-format
2419 msgid ""
2420 "You are about to reply to %d messages. Opening the windows could take some "
2421 "time. Do you want to continue?"
2422 msgstr ""
2423 "Chystáte se odpovědět na %d zpráv. Otevírání oken může chvíli trvat. Chcete "
2424 "pokračovat?"
2425
2426 #: src/crash.c:141
2427 #, c-format
2428 msgid "Claws Mail process (%ld) received signal %ld"
2429 msgstr "Proces Claws Mail (pid %ld) obdržel signál %ld"
2430
2431 #: src/crash.c:187
2432 msgid "Claws Mail has crashed"
2433 msgstr "Claws Mail zhavaroval"
2434
2435 #: src/crash.c:203
2436 #, c-format
2437 msgid ""
2438 "%s.\n"
2439 "Please file a bug report and include the information below."
2440 msgstr ""
2441 "%s.\n"
2442 "Vyplňte prosím hlášení o chybě a vložte níže uvedené informace."
2443
2444 #: src/crash.c:208
2445 msgid "Debug log"
2446 msgstr "Debug log"
2447
2448 #: src/crash.c:252 src/toolbar.c:420
2449 msgid "Close"
2450 msgstr "Zavřít"
2451
2452 #: src/crash.c:257
2453 msgid "Save..."
2454 msgstr "Uložit..."
2455
2456 #: src/crash.c:262
2457 msgid "Create bug report"
2458 msgstr "Vytvořit hlášení o chybě"
2459
2460 #: src/crash.c:312
2461 msgid "Save crash information"
2462 msgstr "Uložit informace o pádu"
2463
2464 #: src/editaddress.c:156 src/editaddress.c:232
2465 msgid "Add New Person"
2466 msgstr "Přidat novou osobu"
2467
2468 #: src/editaddress.c:158
2469 msgid ""
2470 "Adding a new person requires at least one of the\n"
2471 "following values to be set:\n"
2472 " - Display Name\n"
2473 " - First Name\n"
2474 " - Last Name\n"
2475 " - Nickname\n"
2476 " - any email address\n"
2477 " - any additional attribute\n"
2478 "\n"
2479 "Click OK to keep editing this contact.\n"
2480 "Click Cancel to close without saving."
2481 msgstr ""
2482 "Přidání nové osoby vyžaduje vyplněnou nejméně\n"
2483 "jednu z následujících hodnot:\n"
2484 " - Zobrazené jméno\n"
2485 " - Jméno\n"
2486 " - Příjmení\n"
2487 " - Přezdívka\n"
2488 " - nějaká emailová adresa\n"
2489 " - nějaký další atribut\n"
2490 "\n"
2491 "Klikněte na OK pro pokračování editace.\n"
2492 "Klikněte na Zrušit pro uzavření bez uložení."
2493
2494 #: src/editaddress.c:169
2495 msgid ""
2496 "Adding a new person requires at least one of the\n"
2497 "following values to be set:\n"
2498 " - First Name\n"
2499 " - Last Name\n"
2500 " - any email address\n"
2501 " - any additional attribute\n"
2502 "\n"
2503 "Click OK to keep editing this contact.\n"
2504 "Click Cancel to close without saving."
2505 msgstr ""
2506 "Přidání nové osoby vyžaduje vyplněnou nejméně\n"
2507 "jednu z následujících hodnot:\n"
2508 " - Jméno\n"
2509 " - Příjmení\n"
2510 " - nějaká emailová adresa\n"
2511 " - nějaký další atribut\n"
2512 "\n"
2513 "Klikněte na OK pro pokračování editace.\n"
2514 "Klikněte na Zrušit pro uzavření bez uložení."
2515
2516 #: src/editaddress.c:233
2517 msgid "Edit Person Details"
2518 msgstr "Upravit detaily o osobě"
2519
2520 #: src/editaddress.c:411
2521 msgid "An Email address must be supplied."
2522 msgstr "E-mailová adresa musí být uvedena."
2523
2524 #: src/editaddress.c:587
2525 msgid "A Name and Value must be supplied."
2526 msgstr "Musí být zadáno jméno a hodnota."
2527
2528 #: src/editaddress.c:676
2529 msgid "Discard"
2530 msgstr "_Zahodit"
2531
2532 #: src/editaddress.c:677
2533 msgid "Apply"
2534 msgstr "Použít"
2535
2536 #: src/editaddress.c:707 src/editaddress.c:756
2537 msgid "Edit Person Data"
2538 msgstr "Upravit data o osobě"
2539
2540 #: src/editaddress.c:785
2541 msgid "Choose a picture"
2542 msgstr "Vyberte obrázek"
2543
2544 #: src/editaddress.c:804
2545 #, c-format
2546 msgid ""
2547 "Failed to import image: \n"
2548 "%s"
2549 msgstr ""
2550 "Chyba importu obrázku: \n"
2551 "%s"
2552
2553 #: src/editaddress.c:846
2554 msgid "_Set picture"
2555 msgstr "_Nastavit obrázek"
2556
2557 #: src/editaddress.c:847
2558 msgid "_Unset picture"
2559 msgstr "_Zrušit obrázek"
2560
2561 #: src/editaddress.c:905
2562 msgid "Photo"
2563 msgstr "Fotografie"
2564
2565 #: src/editaddress.c:959 src/editaddress.c:961 src/expldifdlg.c:516
2566 #: src/exporthtml.c:761 src/ldif.c:766
2567 msgid "Display Name"
2568 msgstr "Zobrazované jméno"
2569
2570 #: src/editaddress.c:968 src/editaddress.c:972 src/ldif.c:774
2571 msgid "Last Name"
2572 msgstr "Příjmení"
2573
2574 #: src/editaddress.c:969 src/editaddress.c:971 src/ldif.c:770
2575 msgid "First Name"
2576 msgstr "Jméno"
2577
2578 #: src/editaddress.c:975 src/editaddress.c:977
2579 msgid "Nickname"
2580 msgstr "Přezdívka"
2581
2582 #: src/editaddress.c:1061 src/editaddress.c:1129
2583 msgid "Alias"
2584 msgstr "Alias"
2585
2586 #: src/editaddress.c:1271 src/editaddress.c:1340 src/editaddress.c:1360
2587 #: src/prefs_customheader.c:223
2588 msgid "Value"
2589 msgstr "Hodnota"
2590
2591 #: src/editaddress.c:1427
2592 msgid "_User Data"
2593 msgstr "_Osobní data"
2594
2595 #: src/editaddress.c:1428
2596 msgid "_Email Addresses"
2597 msgstr "_E-mailové adresy"
2598
2599 #: src/editaddress.c:1431 src/editaddress.c:1434
2600 msgid "O_ther Attributes"
2601 msgstr "_Další údaje"
2602
2603 #: src/editbook.c:109
2604 msgid "File appears to be OK."
2605 msgstr "Soubor se zdá být v pořádku."
2606
2607 #: src/editbook.c:112
2608 msgid "File does not appear to be a valid address book format."
2609 msgstr "Soubor není ve formátu pro knihu adres."
2610
2611 #: src/editbook.c:115 src/editjpilot.c:191 src/editvcard.c:98
2612 msgid "Could not read file."
2613 msgstr "Nelze načíst soubor."
2614
2615 #: src/editbook.c:149 src/editbook.c:262
2616 msgid "Edit Addressbook"
2617 msgstr "Upravit knihu adres"
2618
2619 #: src/editbook.c:177 src/editjpilot.c:264 src/editvcard.c:180
2620 msgid " Check File "
2621 msgstr " Otestovat soubor "
2622
2623 #: src/editbook.c:182 src/editjpilot.c:269 src/editvcard.c:185
2624 #: src/importmutt.c:232 src/importpine.c:231 src/prefs_account.c:1934
2625 #: src/wizard.c:1371 src/wizard.c:1650
2626 msgid "File"
2627 msgstr "Soubor"
2628
2629 #: src/editbook.c:281
2630 msgid "Add New Addressbook"
2631 msgstr "Přidat novou knihu adres"
2632
2633 #: src/editgroup.c:101
2634 msgid "A Group Name must be supplied."
2635 msgstr "Musí být zadáno jméno skupiny."
2636
2637 #: src/editgroup.c:294
2638 msgid "Edit Group Data"
2639 msgstr "Upravit data o skupině"
2640
2641 #: src/editgroup.c:323 src/exporthtml.c:597
2642 msgid "Group Name"
2643 msgstr "Jméno skupiny"
2644
2645 #: src/editgroup.c:342
2646 msgid "Addresses in Group"
2647 msgstr "Adresy ve skupině"
2648
2649 #: src/editgroup.c:377
2650 msgid "Available Addresses"
2651 msgstr "Dostupné adresy"
2652
2653 #: src/editgroup.c:452
2654 msgid "Move Email Addresses to or from Group with arrow buttons"
2655 msgstr "E-mailové adresy přesuňte do/ze skupiny pomocí tlačítek se šipkami"
2656
2657 #: src/editgroup.c:500
2658 msgid "Edit Group Details"
2659 msgstr "Upravit detaily o skupině"
2660
2661 #: src/editgroup.c:503
2662 msgid "Add New Group"
2663 msgstr "Přidat novou skupinu"
2664
2665 #: src/editgroup.c:553
2666 msgid "Edit folder"
2667 msgstr "Upravit složku"
2668
2669 #: src/editgroup.c:553
2670 msgid "Input the new name of folder:"
2671 msgstr "Zadejte název složky:"
2672
2673 #: src/editgroup.c:556 src/foldersel.c:552 src/imap_gtk.c:195 src/mh_gtk.c:145
2674 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:239 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:89
2675 msgid "New folder"
2676 msgstr "Nová složka"
2677
2678 #: src/editgroup.c:557 src/foldersel.c:553 src/mh_gtk.c:146
2679 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:240 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:90
2680 msgid "Input the name of new folder:"
2681 msgstr "Zadejte název složky:"
2682
2683 #: src/editjpilot.c:188
2684 msgid "File does not appear to be JPilot format."
2685 msgstr "Soubor není ve formátu pro JPilot."
2686
2687 #: src/editjpilot.c:200
2688 msgid "Select JPilot File"
2689 msgstr "Vybrat JPilot soubor"
2690
2691 #: src/editjpilot.c:236 src/editjpilot.c:365
2692 msgid "Edit JPilot Entry"
2693 msgstr "Upravit JPilot soubor"
2694
2695 #: src/editjpilot.c:281
2696 msgid "Additional e-Mail address item(s)"
2697 msgstr "Další položka(y) e-mail adresy"
2698
2699 #: src/editjpilot.c:372
2700 msgid "Add New JPilot Entry"
2701 msgstr "Přidat nový JPilot záznam"
2702
2703 #: src/editldap_basedn.c:138
2704 msgid "Edit LDAP - Select Search Base"
2705 msgstr "Editace LDAP - Vyberte bázi pro hledání"
2706
2707 #: src/editldap_basedn.c:157 src/editldap.c:441
2708 msgid "Hostname"
2709 msgstr "Název počítače"
2710
2711 #: src/editldap_basedn.c:167 src/editldap.c:458
2712 #: src/plugins/clamd/clamav_plugin_gtk.c:386 src/ssl_manager.c:110
2713 msgid "Port"
2714 msgstr "Port"
2715
2716 #: src/editldap_basedn.c:177 src/editldap.c:504
2717 msgid "Search Base"
2718 msgstr "Báze pro hledání"
2719
2720 #: src/editldap_basedn.c:198
2721 msgid "Available Search Base(s)"
2722 msgstr "Dostupná(é) báze pro hledání"
2723
2724 #: src/editldap_basedn.c:288
2725 msgid "Could not read Search Base(s) from server - please set manually"
2726 msgstr "Nelze načíst báze pro hledání ze serveru - zadejte je prosím ručně"
2727
2728 #: src/editldap_basedn.c:292 src/editldap.c:281
2729 msgid "Could not connect to server"
2730 msgstr "Nemohu se spojit se serverem"
2731
2732 #: src/editldap.c:152
2733 msgid "A Name must be supplied."
2734 msgstr "Jméno musí být uvedeno."
2735
2736 #: src/editldap.c:164
2737 msgid "A Hostname must be supplied for the server."
2738 msgstr "Název počítače musí být uveden."
2739
2740 #: src/editldap.c:177
2741 msgid "At least one LDAP search attribute should be supplied."
2742 msgstr "Alespoň jeden atribut musí být uveden."
2743
2744 #: src/editldap.c:278
2745 msgid "Connected successfully to server"
2746 msgstr "Úspěšně připojeno k serveru"
2747
2748 #: src/editldap.c:336 src/editldap.c:980
2749 msgid "Edit LDAP Server"
2750 msgstr "Upravit LDAP server"
2751
2752 #: src/editldap.c:437
2753 msgid "A name that you wish to call the server."
2754 msgstr "Jméno, kterým chcete označit toto LDAP připojení."
2755
2756 #: src/editldap.c:450
2757 msgid ""
2758 "This is the hostname of the server. For example, \"ldap.mydomain.com\" may "
2759 "be appropriate for the \"mydomain.com\" organization. An IP address may also "
2760 "be used. You may specify \"localhost\" if running an LDAP server on the same "
2761 "computer as Claws Mail."
2762 msgstr ""
2763 "Název počítače, na kterém je provozován LDAP server. Například \"ldap."
2764 "mydomain.com\". Může být použita také IP adresa. Pokud server běží na "
2765 "stejném počítači jako Claws Mail, můžete použít \"localhost\"."
2766
2767 #: src/editldap.c:470
2768 msgid "TLS"
2769 msgstr "TLS"
2770
2771 #: src/editldap.c:471 src/prefs_account.c:3310
2772 msgid "SSL"
2773 msgstr "SSL"
2774
2775 #: src/editldap.c:475
2776 msgid ""
2777 "Enable secure connection to the LDAP server via TLS. If connection fails, be "
2778 "sure to check the correct configuration in ldap.conf (TLS_CACERTDIR and "
2779 "TLS_REQCERT fields)."
2780 msgstr ""
2781 "Povoluje zabezpečené připojení k LDAP serveru pomocí TLS. Pokud připojování "
2782 "selže, zkontrolujte nastavení v ldap.conf (volby TLS_CACERTDIR a "
2783 "TLS_REQCERT)."
2784
2785 #: src/editldap.c:479
2786 msgid ""
2787 "Enable secure connection to the LDAP server via SSL. If connection fails, be "
2788 "sure to check the correct configuration in ldap.conf (TLS_CACERTDIR and "
2789 "TLS_REQCERT fields)."
2790 msgstr ""
2791 "Povoluje zabezpečené připojení k LDAP serveru pomocí SSL. Pokud připojování "
2792 "selže, zkontrolujte nastavení v ldap.conf (volby TLS_CACERTDIR a "
2793 "TLS_REQCERT)."
2794
2795 #: src/editldap.c:493
2796 msgid "The port number that the server listens on. Port 389 is the default."
2797 msgstr ""
2798 "Číslo portu, na kterém server naslouchá. Standardní nastavení je port 389."
2799
2800 #: src/editldap.c:496
2801 msgid " Check Server "
2802 msgstr " Otestovat připojení "
2803
2804 #: src/editldap.c:500
2805 msgid "Press this button to test the connection to the server."
2806 msgstr "Stiskem tohoto tlačítka otestujete připojení k serveru."
2807
2808 #: src/editldap.c:513
2809 msgid ""
2810 "This specifies the name of the directory to be searched on the server. "
2811 "Examples include:\n"
2812 "  dc=claws-mail,dc=org\n"
2813 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
2814 "  o=Organization Name,c=Country\n"
2815 msgstr ""
2816 "Označuje adresář, který bude na serveru prohledáván. Příklady:\n"
2817 "  dc=claws-mail,dc=org\n"
2818 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
2819 "  o=Organization Name,c=Country\n"
2820
2821 #: src/editldap.c:524
2822 msgid ""
2823 "Press this button to lookup the name of available directory names on the "
2824 "server."
2825 msgstr ""
2826 "Stiskem tohoto tlačítka vyhledáte názvy adresářů dostupných na serveru."
2827
2828 #: src/editldap.c:580
2829 msgid "Search Attributes"
2830 msgstr "Prohledávané atributy"
2831
2832 #: src/editldap.c:589
2833 msgid ""
2834 "A list of LDAP attribute names that should be searched when attempting to "
2835 "find a name or address."
2836 msgstr ""
2837 "Seznam LDAP atributů, které budou prohledávány při pokusu najít jméno nebo "
2838 "adresu."
2839
2840 #: src/editldap.c:592
2841 msgid " Defaults "
2842 msgstr " Výchozí "
2843
2844 #: src/editldap.c:596
2845 msgid ""
2846 "This resets the attribute names to a default value that should find most "
2847 "names and addresses during a name or address search process."
2848 msgstr ""
2849 "Nastavuje seznam atributů na výchozí hodnotu, která by měla najít nejvíc "
2850 "jmen a adres během vyhledávání."
2851
2852 #: src/editldap.c:602
2853 msgid "Max Query Age (secs)"
2854 msgstr "Maximální stáří dotazu (s)"
2855
2856 #: src/editldap.c:617
2857 msgid ""
2858 "This defines the maximum period of time (in seconds) that an address search "
2859 "result is valid for address completion purposes. Search results are stored "
2860 "in a cache until this period of time has passed and then retired. This will "
2861 "improve the response time when attempting to search for the same name or "
2862 "address on subsequent address completion requests. The cache will be "
2863 "searched in preference to performing a new server search request. The "
2864 "default value of 600 seconds (10 minutes), should be sufficient for most "
2865 "servers. A larger value will reduce the search time for subsequent searches. "
2866 "This is useful for servers that have slow response times at the expense of "
2867 "more memory to cache results."
2868 msgstr ""
2869 "Definuje maximální dobu (v sekundách), po kterou jsou výsledky hledání "
2870 "považovány za použitelné pro automatické dokončování adres. Výsledky hledání "
2871 "jsou ukládány do vyrovnávací paměti, ze které jsou odstraněny po uplynutí "
2872 "této doby. Vyrovnávací paměť je prohledávána před provedením dotazu na "
2873 "serveru, čímž je zkrácena doba nutná pro vyhledávání, pokud se opakovaně "
2874 "hledají stejná jména nebo adresy. Výchozí hodnota 600 sekund (10 minut) by "
2875 "měla být dostatečná pro většinu serverů. Vyšší hodnota redukuje čas strávený "
2876 "prohledáváním serveru při následných dotazech, což je užitečné pro servery s "
2877 "dlouhou reakční dobou, ale je to na úkor většího množství paměti "
2878 "spotřebovaného pro ukládání předchozích výsledků."
2879
2880 #: src/editldap.c:634
2881 msgid "Include server in dynamic search"
2882 msgstr "Zahrnout při automatickém dokončování"
2883
2884 #: src/editldap.c:639
2885 msgid ""
2886 "Check this option to include this server for dynamic searches when using "
2887 "address completion."
2888 msgstr ""
2889 "Při zaškrtnutí bude tento server prohledáván při pokusu o automatické "
2890 "dokončování adres."
2891
2892 #: src/editldap.c:645
2893 msgid "Match names 'containing' search term"
2894 msgstr "Hledat pomocí 'obsahuje'"
2895
2896 #: src/editldap.c:650
2897 msgid ""
2898 "Searches for names and addresses can be performed either using \"begins-with"
2899 "\" or \"contains\" search term. Check this option to perform a \"contains\" "
2900 "search; this type of search usually takes longer to complete. Note that for "
2901 "performance reasons, address completion uses \"begins-with\" for all "
2902 "searches against other address interfaces."
2903 msgstr ""
2904 "Hledání jmen a adres může být provedeno pomocí podmínky \"začíná na\" nebo "
2905 "\"obsahuje\". Při zaškrtnutí této volby bude použita podmínka \"obsahuje\", "
2906 "což většinou znamená delší čas na dokončení dotazu. Pro zajištění dobrého "
2907 "výkonu používá automatické dokončování adres při vyhledávání vždy podmínku "
2908 "\"začíná na\" bez ohledu na toto nastavení."
2909
2910 #: src/editldap.c:703
2911 msgid "Bind DN"
2912 msgstr "Připojovací jméno"
2913
2914 #: src/editldap.c:712
2915 msgid ""
2916 "The LDAP user account name to be used to connect to the server. This is "
2917 "usually only used for protected servers. This name is typically formatted "
2918 "as: \"cn=user,dc=claws-mail,dc=org\". This is usually left empty when "
2919 "performing a search."
2920 msgstr ""
2921 "Uživatelský účet ze serveru LDAP, který bude použit pro připojení. Toto je "
2922 "obvykle nutné pouze pro zabezpečené servery. Jméno je obvykle ve formátu: "
2923 "\"cn=user,dc=claws-mail,dc=org\". Pro prohledávání obvykle není nutno "
2924 "vyplňovat."
2925
2926 #: src/editldap.c:719
2927 msgid "Bind Password"
2928 msgstr "Připojovací heslo"
2929
2930 #: src/editldap.c:733
2931 msgid "The password to be used when connecting as the \"Bind DN\" user."
2932 msgstr ""
2933 "Heslo, které bude použito pro připojení spolu s údajem \"Přihlašovací jméno"
2934 "\"."
2935
2936 #: src/editldap.c:738
2937 msgid "Timeout (secs)"
2938 msgstr "Časový limit (s)"
2939
2940 #: src/editldap.c:752
2941 msgid "The timeout period in seconds."
2942 msgstr "Časový limit v sekundách."
2943
2944 #: src/editldap.c:756
2945 msgid "Maximum Entries"
2946 msgstr "Maximum položek"
2947
2948 #: src/editldap.c:770
2949 msgid ""
2950 "The maximum number of entries that should be returned in the search result."
2951 msgstr "Maximální počet položek, které budou vráceny při prohledávání."
2952
2953 #: src/editldap.c:785 src/prefs_account.c:3201
2954 msgid "Basic"
2955 msgstr "Server"
2956
2957 #: src/editldap.c:786
2958 msgid "Search"
2959 msgstr "Hledání"
2960
2961 #: src/editldap.c:787 src/gtk/quicksearch.c:661
2962 msgid "Extended"
2963 msgstr "Ostatní"
2964
2965 #: src/editldap.c:985
2966 msgid "Add New LDAP Server"
2967 msgstr "Přidat nový LDAP server"
2968
2969 #: src/edittags.c:187 src/prefs_filtering_action.c:1444
2970 msgid "Tag"
2971 msgstr "Značka"
2972
2973 #: src/edittags.c:215
2974 msgid "Delete tag"
2975 msgstr "Odstranit značku"
2976
2977 #: src/edittags.c:216
2978 msgid "Do you really want to delete this tag?"
2979 msgstr "Opravdu chcete odstranit tuto značku?"
2980
2981 #: src/edittags.c:243
2982 msgid "Delete all tags"
2983 msgstr "Odstranit všechny značky"
2984
2985 #: src/edittags.c:244
2986 msgid "Do you really want to delete all tags?"
2987 msgstr "Opravdu chcete odstranit všechny značky?"
2988
2989 #: src/edittags.c:422
2990 msgid "You entered a reserved tag name, please choose another instead."
2991 msgstr "Vložili jste rezervované jméno tagu, prosím vyberte jiné."
2992
2993 #: src/edittags.c:464
2994 msgid "Tag is not set."
2995 msgstr "Hodnota není nastavena."
2996
2997 #: src/edittags.c:529
2998 msgctxt "Dialog title"
2999 msgid "Apply tags"
3000 msgstr "Použít značky"
3001
3002 #: src/edittags.c:543
3003 msgid "New tag:"
3004 msgstr "Nová značka:"
3005
3006 #: src/edittags.c:576
3007 msgid "Please select tags to apply/remove. Changes are immediate."
3008 msgstr "Vyberte značku pro přidání/odstranění. Změny jsou okamžité."
3009
3010 #: src/editvcard.c:95
3011 msgid "File does not appear to be vCard format."
3012 msgstr "Soubor není ve formátu vCard."
3013
3014 #: src/editvcard.c:107
3015 msgid "Select vCard File"
3016 msgstr "Vybrat vCard soubor"
3017
3018 #: src/editvcard.c:152 src/editvcard.c:256
3019 msgid "Edit vCard Entry"
3020 msgstr "Upravit vCard záznam"
3021
3022 #: src/editvcard.c:261
3023 msgid "Add New vCard Entry"
3024 msgstr "Přidat nový vCard záznam"
3025
3026 #: src/etpan/imap-thread.c:585 src/etpan/nntp-thread.c:439
3027 msgid "Impossible to set the client certificate.\n"
3028 msgstr "Není možné nastavit klientský certifikát.\n"
3029
3030 #: src/exphtmldlg.c:106
3031 msgid "Please specify output directory and file to create."
3032 msgstr "Zadejte prosím adresář pro výstup a soubor, který se bude vytvořen."
3033
3034 #: src/exphtmldlg.c:109
3035 msgid "Select stylesheet and formatting."
3036 msgstr "Vyberte šablonu stylů a formátování."
3037
3038 #: src/exphtmldlg.c:112 src/expldifdlg.c:114
3039 msgid "File exported successfully."
3040 msgstr "Export souboru byl úspěšný."
3041
3042 #: src/exphtmldlg.c:177
3043 #, c-format
3044 msgid ""
3045 "HTML Output Directory '%s'\n"
3046 "does not exist. OK to create new directory?"
3047 msgstr ""
3048 "Výstupní adresář pro HTML '%s'\n"
3049 "neexistuje. Mám vytvořit nový adresář?"
3050
3051 #: src/exphtmldlg.c:180 src/expldifdlg.c:190
3052 msgid "Create Directory"
3053 msgstr "Vytvořit adresář"
3054
3055 #: src/exphtmldlg.c:189
3056 #, c-format
3057 msgid ""
3058 "Could not create output directory for HTML file:\n"
3059 "%s"
3060 msgstr ""
3061 "Nelze vytvořit výstupní adresář pro HTML soubor:\n"
3062 "%s"
3063
3064 #: src/exphtmldlg.c:191 src/expldifdlg.c:201
3065 msgid "Failed to Create Directory"
3066 msgstr "Vytvoření adresáře selhalo"
3067
3068 #: src/exphtmldlg.c:233
3069 msgid "Error creating HTML file"
3070 msgstr "Chyba při vytváření HTML souboru"
3071
3072 #: src/exphtmldlg.c:319
3073 msgid "Select HTML output file"
3074 msgstr "Vyberte výstupní HTML soubor"
3075
3076 #: src/exphtmldlg.c:383
3077 msgid "HTML Output File"
3078 msgstr "Výstupní HTML soubor"
3079
3080 #: src/exphtmldlg.c:392 src/expldifdlg.c:409 src/export.c:171 src/import.c:170
3081 #: src/importldif.c:684
3082 msgid "B_rowse"
3083 msgstr "_Procházet"
3084
3085 #: src/exphtmldlg.c:445
3086 msgid "Stylesheet"
3087 msgstr "Šablona stylu"
3088
3089 #: src/exphtmldlg.c:453 src/gtk/colorlabel.c:406 src/gtk/gtkaspell.c:1571
3090 #: src/gtk/gtkaspell.c:2231 src/gtk/menu.c:133 src/mainwindow.c:1174
3091 #: src/plugins/archive/archiver_prefs.c:241 src/prefs_account.c:938
3092 #: src/prefs_toolbar.c:775 src/prefs_toolbar.c:1456 src/summaryview.c:6009
3093 msgid "None"
3094 msgstr "Žádná"
3095
3096 #: src/exphtmldlg.c:454 src/prefs_folder_item.c:514 src/prefs_other.c:116
3097 #: src/prefs_other.c:408
3098 msgid "Default"
3099 msgstr "Výchozí"
3100
3101 #: src/exphtmldlg.c:455 src/plugins/pgpcore/select-keys.c:248
3102 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:148
3103 msgid "Full"
3104 msgstr "Úplná"
3105
3106 #: src/exphtmldlg.c:456
3107 msgid "Custom"
3108 msgstr "Vlastní"
3109
3110 #: src/exphtmldlg.c:457
3111 msgid "Custom-2"
3112 msgstr "Vlastní-2"
3113
3114 #: src/exphtmldlg.c:458
3115 msgid "Custom-3"
3116 msgstr "Vlastní-3"
3117
3118 #: src/exphtmldlg.c:459
3119 msgid "Custom-4"
3120 msgstr "Vlastní-4"
3121
3122 #: src/exphtmldlg.c:466
3123 msgid "Full Name Format"
3124 msgstr "Celé jméno"
3125
3126 #: src/exphtmldlg.c:474
3127 msgid "First Name, Last Name"
3128 msgstr "Jméno, příjmení"
3129
3130 #: src/exphtmldlg.c:475
3131 msgid "Last Name, First Name"
3132 msgstr "Příjmení, jméno"
3133
3134 #: src/exphtmldlg.c:482
3135 msgid "Color Banding"
3136 msgstr "Barevné značení"
3137
3138 #: src/exphtmldlg.c:488
3139 msgid "Format Email Links"
3140 msgstr "Formátovat adresy jako odkazy"
3141
3142 #: src/exphtmldlg.c:494
3143 msgid "Format User Attributes"
3144 msgstr "Exportovat uživatelské atributy"
3145
3146 #: src/exphtmldlg.c:539 src/expldifdlg.c:612 src/importldif.c:891
3147 msgid "Address Book :"
3148 msgstr "Kniha adres :"
3149
3150 #: src/exphtmldlg.c:549 src/expldifdlg.c:622 src/importldif.c:901
3151 msgid "File Name :"
3152 msgstr "Název souboru :"
3153
3154 #: src/exphtmldlg.c:559
3155 msgid "Open with Web Browser"
3156 msgstr "Otevřít ve webovém prohlížeči"
3157
3158 #: src/exphtmldlg.c:591
3159 msgid "Export Address Book to HTML File"
3160 msgstr "Exportovat databázi adres do HTML souboru"
3161
3162 #: src/exphtmldlg.c:656 src/expldifdlg.c:720 src/importldif.c:1020
3163 msgid "File Info"
3164 msgstr "Informace o souboru"
3165
3166 #: src/exphtmldlg.c:657
3167 msgid "Format"
3168 msgstr "Formát"
3169
3170 #: src/expldifdlg.c:108
3171 msgid "Please specify output directory and LDIF filename to create."
3172 msgstr ""
3173 "Zadejte prosím výstupní adresář a název LDIF souboru, který bude vytvořen."
3174
3175 #: src/expldifdlg.c:111
3176 msgid "Specify parameters to format distinguished name."
3177 msgstr "Upřesněte způsob formátování rozlišovacího jména (dn)."
3178
3179 #: src/expldifdlg.c:187
3180 #, c-format
3181 msgid ""
3182 "LDIF Output Directory '%s'\n"
3183 "does not exist. OK to create new directory?"
3184 msgstr ""
3185 "Výstupní adresář pro LDIF soubor '%s'\n"
3186 "neexistuje. Mám vytvořit nový adresář?"
3187
3188 #: src/expldifdlg.c:199
3189 #, c-format
3190 msgid ""
3191 "Could not create output directory for LDIF file:\n"
3192 "%s"
3193 msgstr ""
3194 "Nelze vytvořit výstupní adresář pro LDIF soubor:\n"
3195 "%s"
3196
3197 #: src/expldifdlg.c:241
3198 msgid "Suffix was not supplied"
3199 msgstr "Přípona nebyla specifikována"
3200
3201 #: src/expldifdlg.c:243
3202 msgid ""
3203 "A suffix is required if data is to be used for an LDAP server. Are you sure "
3204 "you wish to proceed without a suffix?"
3205 msgstr ""
3206 "Přípona je nutná, pokud mají být data použita pro LDAP server. Opravdu "
3207 "chcete pokračovat bez uvedení přípony?"
3208
3209 #: src/expldifdlg.c:261
3210 msgid "Error creating LDIF file"
3211 msgstr "Chyba při vytváření LDIF souboru"
3212
3213 #: src/expldifdlg.c:336
3214 msgid "Select LDIF output file"
3215 msgstr "Vyberte výstupní LDIF soubor"
3216
3217 #: src/expldifdlg.c:400
3218 msgid "LDIF Output File"
3219 msgstr "Výstupní LDIF soubor"
3220
3221 #: src/expldifdlg.c:431
3222 msgid ""
3223 "The address book Unique ID is used to create a DN that is formatted similar "
3224 "to:\n"
3225 "  uid=102376,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
3226 msgstr ""
3227 "Pro vytvoření rozlišovacího jména (dn) bude použito unikátní id (uid) z "
3228 "knihy adres. Výsledek bude podobný jako:\n"
3229 "  uid=102376,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
3230
3231 #: src/expldifdlg.c:437
3232 msgid ""
3233 "The address book Display Name is used to create a DN that is formatted "
3234 "similar to:\n"
3235 "  cn=John Doe,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
3236 msgstr ""
3237 "Pro vytvoření rozlišovacího jména (dn) bude použito zobrazované jméno "
3238 "(display name) z knihy adres. Výsledek bude podobný jako:\n"
3239 "  cn=John Doe,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
3240
3241 #: src/expldifdlg.c:443
3242 msgid ""
3243 "The first Email Address belonging to a person is used to create a DN that is "
3244 "formatted similar to:\n"
3245 "  mail=john.doe@domain.com,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
3246 msgstr ""
3247 "Pro vytvoření rozlišovacího jména (dn) bude použita první e-mailová adresa "
3248 "patřící uživateli (mail). Výsledek bude podobný jako:\n"
3249 "  mail=john.doe@domain.com,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
3250
3251 #: src/expldifdlg.c:489
3252 msgid "Suffix"
3253 msgstr "Přípona"
3254
3255 #: src/expldifdlg.c:499
3256 msgid ""
3257 "The suffix is used to create a \"Distinguished Name\" (or DN) for an LDAP "
3258 "entry. Examples include:\n"
3259 "  dc=claws-mail,dc=org\n"
3260 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
3261 "  o=Organization Name,c=Country\n"
3262 msgstr ""
3263 "Přípona je používána pro vytvoření \"Rozlišovacího jména\" (dn) pro položku "
3264 "LDAP. Příklady:\n"
3265 "  dc=claws-mail,dc=org\n"
3266 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
3267 "  o=Organization Name,c=Country\n"
3268
3269 #: src/expldifdlg.c:507
3270 msgid "Relative DN"
3271 msgstr "Relativní DN"
3272
3273 #: src/expldifdlg.c:515
3274 msgid "Unique ID"
3275 msgstr "Unikátní ID (uid)"
3276
3277 #: src/expldifdlg.c:523
3278 msgid ""
3279 "The LDIF file contains several data records that are usually loaded into an "
3280 "LDAP server. Each data record in the LDIF file is uniquely identified by a "
3281 "\"Distinguished Name\" (or DN). The suffix is appended to the \"Relative "
3282 "Distinguished Name\" (or RDN) to create the DN. Please select one of the "
3283 "available RDN options that will be used to create the DN."
3284 msgstr ""
3285 "LDIF soubor obsahuje několik záznamů, které jsou obvykle určeny pro načtená "
3286 "do LDAP serveru. Každý záznam v LDIF souboru je jednoznačně identifikován "
3287 "\"Rozlišovacím jménem\" (dn). Rozlišovací jméno je tvořeno \"Relativním "
3288 "rozlišovacím jménem\" (rdn) a příponou. Vyberte jedno z možných rdn, které "
3289 "má být použito pro vytvoření dn."
3290
3291 #: src/expldifdlg.c:543
3292 msgid "Use DN attribute if present in data"
3293 msgstr "Použít DN atribut, pokud je obsažen v datech"
3294
3295 #: src/expldifdlg.c:548
3296 msgid ""
3297 "The addressbook may contain entries that were previously imported from an "
3298 "LDIF file. The \"Distinguished Name\" (DN) user attribute, if present in the "
3299 "address book data, may be used in the exported LDIF file. The RDN selected "
3300 "above will be used if the DN user attribute is not found."
3301 msgstr ""
3302 "Kniha adres může obsahovat položky, které byly dříve importovány z LDIF "
3303 "souboru. Pokud je v datech knihy adres obsažen atribut DN, může být použit "
3304 "ve vytvářeném LDIF souboru. RDN vybrané výše bude použito, pokud atribut DN "
3305 "nebude nalezen."
3306
3307 #: src/expldifdlg.c:558
3308 msgid "Exclude record if no Email Address"
3309 msgstr "Vyloučit záznamy bez e-mailových adres"
3310
3311 #: src/expldifdlg.c:563
3312 msgid ""
3313 "An addressbook may contain entries without Email Addresses. Check this "
3314 "option to ignore these records."
3315 msgstr ""
3316 "Kniha adres může obsahovat záznamy bez e-mailových adres. Pokud zaškrtnete "
3317 "tuto volbu, budou tyto záznamy ignorovány."
3318
3319 #: src/expldifdlg.c:655
3320 msgid "Export Address Book to LDIF File"
3321 msgstr "Exportovat knihu adres do LDIF souboru"
3322
3323 #: src/expldifdlg.c:721
3324 msgid "Distinguished Name"
3325 msgstr "Rozlišovací jméno (dn)"
3326
3327 #: src/export.c:113 src/summaryview.c:8161
3328 msgid "Export to mbox file"
3329 msgstr "Exportovat do mbox souboru"
3330
3331 #: src/export.c:131
3332 msgid "Locate the folder to export and specify the mbox file."
3333 msgstr "Určete zdrojovou složku a cílový mbox soubor."
3334
3335 #: src/export.c:142
3336 msgid "Source folder:"
3337 msgstr "Zdrojová složka:"
3338
3339 #: src/export.c:148 src/import.c:142
3340 msgid "Mbox file:"
3341 msgstr "Mbox soubor:"
3342
3343 #: src/export.c:203
3344 msgid "Target mbox filename can't be left empty."
3345 msgstr "Cílový mbox soubor musí být určen."
3346
3347 #: src/export.c:208
3348 msgid "Source folder can't be left empty."
3349 msgstr "Zdrojová složka musí být určena."
3350
3351 #: src/export.c:221
3352 msgid "Couldn't find the source folder."
3353 msgstr "Zdrojová složka nebyla nalezena."
3354
3355 #: src/export.c:245
3356 msgid "Select exporting file"
3357 msgstr "Vyberte soubor pro export"
3358
3359 #: src/exporthtml.c:767
3360 msgid "Full Name"
3361 msgstr "Celý název"
3362
3363 #: src/exporthtml.c:771 src/importldif.c:1021
3364 #: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:736
3365 msgid "Attributes"
3366 msgstr "Atributy"
3367
3368 #: src/exporthtml.c:974
3369 msgid "Claws Mail Address Book"
3370 msgstr "Claws Mail kniha adres"
3371
3372 #: src/exporthtml.c:1088 src/exportldif.c:623
3373 msgid "Name already exists but is not a directory."
3374 msgstr "Vybraný název existuje ale není názvem adresáře."
3375
3376 #: src/exporthtml.c:1091 src/exportldif.c:626
3377 msgid "No permissions to create directory."
3378 msgstr "Nemohu vytvořit adresář."
3379
3380 #: src/exporthtml.c:1094 src/exportldif.c:629
3381 msgid "Name is too long."
3382 msgstr "Název je příliš dlouhý."
3383
3384 #: src/exporthtml.c:1097 src/exportldif.c:632
3385 msgid "Not specified."
3386 msgstr "Není uveden."
3387
3388 #: src/folder.c:1571 src/foldersel.c:374 src/prefs_folder_item.c:308
3389 msgid "Inbox"
3390 msgstr "Doručená pošta"
3391
3392 #: src/folder.c:1575 src/foldersel.c:378
3393 msgid "Sent"
3394 msgstr "Odeslaná pošta"
3395
3396 #: src/folder.c:1579 src/foldersel.c:382
3397 #: src/plugins/attachwarner/attachwarner.c:312 src/prefs_folder_item.c:311
3398 msgid "Queue"
3399 msgstr "Fronta"
3400
3401 #: src/folder.c:1583 src/foldersel.c:386 src/prefs_folder_item.c:312
3402 msgid "Trash"
3403 msgstr "Koš"
3404
3405 #: src/folder.c:1587 src/foldersel.c:390 src/prefs_folder_item.c:310
3406 msgid "Drafts"
3407 msgstr "Koncepty"
3408
3409 #: src/folder.c:2017
3410 #, c-format
3411 msgid "Processing (%s)...\n"
3412 msgstr "Zpracovávám (%s)...\n"
3413
3414 #: src/folder.c:3261
3415 #, c-format
3416 msgid "Copying %s to %s...\n"
3417 msgstr "Kopíruji %s do %s...\n"
3418
3419 #: src/folder.c:3261
3420 #, c-format
3421 msgid "Moving %s to %s...\n"
3422 msgstr "Přesouvám %s do %s...\n"
3423
3424 #: src/folder.c:3563
3425 #, c-format
3426 msgid "Updating cache for %s..."
3427 msgstr "Aktualizuji vyrovnávací paměť pro %s..."
3428
3429 #: src/folder.c:4435
3430 msgid "Processing messages..."
3431 msgstr "Zpracovávám zprávy..."
3432
3433 #: src/folder.c:4571
3434 #, c-format
3435 msgid "Synchronising %s for offline use...\n"
3436 msgstr "Synchronizuji %s pro použití offline...\n"
3437
3438 #: src/foldersel.c:221
3439 msgid "Select folder"
3440 msgstr "Vybrat složku"
3441
3442 #: src/foldersel.c:554 src/imap_gtk.c:199 src/mh_gtk.c:147
3443 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:241 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:91
3444 msgid "NewFolder"
3445 msgstr "Nová složka"
3446
3447 #: src/foldersel.c:562 src/imap_gtk.c:210 src/imap_gtk.c:216
3448 #: src/imap_gtk.c:272 src/mh_gtk.c:155 src/mh_gtk.c:259 src/news_gtk.c:314
3449 #: src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:97 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:341
3450 #: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:2025
3451 #, c-format
3452 msgid "'%c' can't be included in folder name."
3453 msgstr "'%c' nemůže být obsaženo ve jméně složky."
3454
3455 #: src/foldersel.c:572 src/imap_gtk.c:226 src/imap_gtk.c:284 src/mh_gtk.c:165
3456 #: src/mh_gtk.c:266 src/news_gtk.c:321 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:107
3457 #: src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:348
3458 #: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:2032
3459 #, c-format
3460 msgid "The folder '%s' already exists."
3461 msgstr "Složka '%s' už existuje."
3462
3463 #: src/foldersel.c:579 src/imap_gtk.c:232 src/mh_gtk.c:171
3464 #: src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:113
3465 #, c-format
3466 msgid "Can't create the folder '%s'."
3467 msgstr "Nemohu vytvořit složku '%s'."
3468
3469 #: src/folderview.c:230
3470 msgid "Mark all re_ad"
3471 msgstr "Označit všechny jako _přečtené"
3472
3473 #: src/folderview.c:232
3474 msgid "R_un processing rules"
3475 msgstr "S_pustit pravidla zpracování"
3476
3477 #: src/folderview.c:233 src/mainwindow.c:543
3478 msgid "_Search folder..."
3479 msgstr "_Prohledat složku..."
3480
3481 #: src/folderview.c:235
3482 msgid "Process_ing..."
3483 msgstr "_Zpracování..."
3484
3485 #: src/folderview.c:236
3486 msgid "Empty _trash..."
3487 msgstr "Vyprázdnit _koš..."
3488
3489 #: src/folderview.c:237
3490 msgid "Send _queue..."
3491 msgstr "Odeslat _frontu..."
3492
3493 #: src/folderview.c:380 src/folderview.c:427
3494 #: src/plugins/notification/notification_lcdproc.c:135
3495 #: src/prefs_folder_column.c:79 src/prefs_matcher.c:388 src/summaryview.c:6293
3496 msgid "New"
3497 msgstr "Nové"
3498
3499 #: src/folderview.c:381 src/folderview.c:428
3500 #: src/plugins/notification/notification_lcdproc.c:139
3501 #: src/prefs_folder_column.c:80 src/prefs_matcher.c:387 src/summaryview.c:6295
3502 msgid "Unread"
3503 msgstr "Nepřečtené"
3504
3505 #: src/folderview.c:382 src/plugins/notification/notification_lcdproc.c:143
3506 #: src/prefs_folder_column.c:81
3507 msgid "Total"
3508 msgstr "Celkem"
3509
3510 #. TRANSLATORS: This in Number sign in American style
3511 #: src/folderview.c:430 src/summaryview.c:448
3512 msgid "#"
3513 msgstr "#"
3514
3515 #: src/folderview.c:734
3516 msgid "Setting folder info..."
3517 msgstr "Nastavuji informace o složce..."
3518
3519 #: src/folderview.c:797 src/summaryview.c:4111 src/summaryview.c:4113
3520 msgid "Mark all as read"
3521 msgstr "Označit všechny jako přečtené"
3522
3523 #: src/folderview.c:798 src/summaryview.c:4112
3524 msgid "Do you really want to mark all mails in this folder as read ?"
3525 msgstr "Opravdu chcete označit všechny zprávy v této složce jako přečtené?"
3526
3527 #: src/folderview.c:1021 src/imap.c:4490 src/mainwindow.c:5316 src/setup.c:91
3528 #, c-format
3529 msgid "Scanning folder %s%c%s ..."
3530 msgstr "Prohledávám složku %s%c%s ..."
3531
3532 #: src/folderview.c:1025 src/imap.c:4495 src/mainwindow.c:5321 src/setup.c:96
3533 #, c-format
3534 msgid "Scanning folder %s ..."
3535 msgstr "Prohledávám složku %s ..."
3536
3537 #: src/folderview.c:1056
3538 msgid "Rebuild folder tree"
3539 msgstr "Obnovit strom složek"
3540
3541 #: src/folderview.c:1057
3542 msgid ""
3543 "Rebuilding the folder tree will remove local caches. Do you want to continue?"
3544 msgstr ""
3545 "Obnovení stromu složek vyčistí všechny lokální vyrovnávací paměti. Chcete "
3546 "pokračovat?"
3547
3548 #: src/folderview.c:1067
3549 msgid "Rebuilding folder tree..."
3550 msgstr "Provádím obnovu stromu složek..."
3551
3552 #: src/folderview.c:1069 src/folderview.c:1110
3553 msgid "Scanning folder tree..."
3554 msgstr "Prohledávám strom složek..."
3555
3556 #: src/folderview.c:1201
3557 #, c-format
3558 msgid "Couldn't scan folder %s\n"
3559 msgstr "Nepodařilo se načíst obsah adresáře %s\n"
3560
3561 #: src/folderview.c:1255
3562 msgid "Checking for new messages in all folders..."
3563 msgstr "Zjišťuji nové zprávy ve všech složkách..."
3564
3565 #: src/folderview.c:2083
3566 #, c-format
3567 msgid "Closing folder %s..."
3568 msgstr "Zavírám složku %s..."
3569
3570 #: src/folderview.c:2178
3571 #, c-format
3572 msgid "Opening folder %s..."
3573 msgstr "Otevírám složku %s..."
3574
3575 #: src/folderview.c:2196
3576 msgid "Folder could not be opened."
3577 msgstr "Složku nelze otevřít."
3578
3579 #: src/folderview.c:2337 src/mainwindow.c:3070 src/mainwindow.c:3074
3580 msgid "Empty trash"
3581 msgstr "Vyprázdnit koš"
3582
3583 #: src/folderview.c:2338
3584 msgid "Delete all messages in trash?"
3585 msgstr "Odstranit všechny zprávy v koši?"
3586
3587 #: src/folderview.c:2339
3588 msgid "+_Empty trash"
3589 msgstr "+_Vyprázdnit koš"
3590
3591 #: src/folderview.c:2383 src/inc.c:1620 src/toolbar.c:2689
3592 msgid "Offline warning"
3593 msgstr "Varování offline režimu"
3594
3595 #: src/folderview.c:2384 src/toolbar.c:2690
3596 msgid "You're working offline. Override?"
3597 msgstr "Pracujete v režimu offline. Přepnout?"
3598
3599 #: src/folderview.c:2395 src/toolbar.c:2709
3600 msgid "Send queued messages"
3601 msgstr "Odeslat pozdržené zprávy"
3602
3603 #: src/folderview.c:2396 src/toolbar.c:2710
3604 msgid "Send all queued messages?"
3605 msgstr "Odeslat všechny zprávy ve frontě pozdržených zpráv?"
3606
3607 #: src/folderview.c:2397 src/messageview.c:875 src/messageview.c:892
3608 #: src/toolbar.c:2711
3609 msgid "_Send"
3610 msgstr "_Odeslat"
3611
3612 #: src/folderview.c:2405 src/toolbar.c:2729
3613 msgid "Some errors occurred while sending queued messages."
3614 msgstr "Při posílání pozdržených zpráv nastala stejná chyba."
3615
3616 #: src/folderview.c:2408 src/main.c:2853 src/toolbar.c:2732
3617 #, c-format
3618 msgid ""
3619 "Some errors occurred while sending queued messages:\n"
3620 "%s"
3621 msgstr ""
3622 "Při odesílání pozdržených zpráv nastala chyba:\n"
3623 "%s"
3624
3625 #: src/folderview.c:2485
3626 #, c-format
3627 msgid "Do you really want to copy folder '%s' in '%s' ?"
3628 msgstr "Opravdu chcete složku '%s' zkopírovat do '%s' ?"
3629
3630 #: src/folderview.c:2486
3631 #, c-format
3632 msgid "Do you really want to make folder '%s' a subfolder of '%s' ?"
3633 msgstr "Opravdu chcete složku '%s' učinit podsložkou složky '%s' ?"
3634
3635 #: src/folderview.c:2488
3636 msgid "Copy folder"
3637 msgstr "Kopírovat složku"
3638
3639 #: src/folderview.c:2488
3640 msgid "Move folder"
3641 msgstr "Přesunout složku"
3642
3643 #: src/folderview.c:2499
3644 #, c-format
3645 msgid "Copying %s to %s..."
3646 msgstr "Kopíruji %s do %s..."
3647
3648 #: src/folderview.c:2499
3649 #, c-format
3650 msgid "Moving %s to %s..."
3651 msgstr "Přesouvám %s do %s..."
3652
3653 #: src/folderview.c:2530
3654 msgid "Source and destination are the same."
3655 msgstr "Zdroj i cíl jsou totožné."
3656
3657 #: src/folderview.c:2533
3658 msgid "Can't copy a folder to one of its children."
3659 msgstr "Nelze kopírovat složku do své vlastní podsložky."
3660
3661 #: src/folderview.c:2534
3662 msgid "Can't move a folder to one of its children."
3663 msgstr "Nelze přesunout složku do své vlastní podsložky."
3664
3665 #: src/folderview.c:2537
3666 msgid "A folder cannot be moved between different mailboxes."
3667 msgstr "Složka nemůže být přesouvána mezi různými poštovními schránkami."
3668
3669 #: src/folderview.c:2540
3670 msgid "Copy failed!"
3671 msgstr "Kopírování se nezdařilo!"
3672
3673 #: src/folderview.c:2540
3674 msgid "Move failed!"
3675 msgstr "Přesun se nezdařil!"
3676
3677 #: src/folderview.c:2591
3678 #, c-format
3679 msgid "Processing configuration for folder %s"
3680 msgstr "Zpracování složky - pravidla pro složku %s"
3681
3682 #: src/folderview.c:3018 src/summaryview.c:4553 src/summaryview.c:4652
3683 msgid "The destination folder can only be used to store subfolders."
3684 msgstr "Cílová složka může být použita pouze k uložení podsložek."
3685
3686 #: src/grouplistdialog.c:161
3687 msgid "Newsgroup subscription"
3688 msgstr "Přihlásit diskusní skupiny"
3689
3690 #: src/grouplistdialog.c:178
3691 msgid "Select newsgroups for subscription:"
3692 msgstr "Vyberte diskuzní skupinu pro přihlášení:"
3693
3694 #: src/grouplistdialog.c:184
3695 msgid "Find groups:"
3696 msgstr "Najít skupiny:"
3697
3698 #: src/grouplistdialog.c:192
3699 msgid " Search "
3700 msgstr " Vyhledat "
3701
3702 #: src/grouplistdialog.c:204
3703 msgid "Newsgroup name"
3704 msgstr "Název diskusní skupiny"
3705
3706 #: src/grouplistdialog.c:205
3707 msgid "Messages"
3708 msgstr "Zprávy"
3709
3710 #: src/grouplistdialog.c:206
3711 msgid "Type"
3712 msgstr "Typ"
3713
3714 #: src/grouplistdialog.c:347
3715 msgid "moderated"
3716 msgstr "moderovaný"
3717
3718 #: src/grouplistdialog.c:349
3719 msgid "readonly"
3720 msgstr "pouze pro čtení"
3721
3722 #: src/grouplistdialog.c:351 src/plugins/att_remover/att_remover.c:297
3723 #: src/plugins/vcalendar/vcal_manager.c:113
3724 #: src/plugins/vcalendar/vcal_manager.c:146
3725 msgid "unknown"
3726 msgstr "neznámý"
3727
3728 #: src/grouplistdialog.c:422
3729 msgid "Can't retrieve newsgroup list."
3730 msgstr "Nemohu načíst seznam diskuzních skupin."
3731
3732 #: src/grouplistdialog.c:459 src/summaryview.c:1579
3733 msgid "Done."
3734 msgstr "Hotovo."
3735
3736 #: src/grouplistdialog.c:492
3737 #, c-format
3738 msgid "%d newsgroups received (%s read)"
3739 msgstr "%d diskuzních skupin přijato (%s načteno)"
3740
3741 #: src/gtk/about.c:132
3742 msgid ""
3743 "Claws Mail is a lightweight, fast and highly-configurable email client.\n"
3744 "\n"
3745 "For further information visit the Claws Mail website:\n"
3746 msgstr ""
3747 "Claws Mail je rychlý a bohatě konfigurovatelný e-mailový klient.\n"
3748 "\n"
3749 "Pro další informace navštivte webové stránky Claws Mail:\n"
3750
3751 #: src/gtk/about.c:138
3752 msgid ""
3753 "\n"
3754 "\n"
3755 "For support and discussion subscribe to the Claws Mail users' mailing list:\n"
3756 msgstr ""
3757
3758 #: src/gtk/about.c:143
3759 msgid ""
3760 "\n"
3761 "\n"
3762 "Claws Mail is free software released under the GPL. If you wish to donate to "
3763 "the Claws Mail project you can do so at:\n"
3764 msgstr ""
3765 "\n"
3766 "\n"
3767 "Claws Mail je volně šiřitelný software distribuovaný pod licencí GPL. Pokud "
3768 "chcete přispět na projekt Claws Mail, můžete tak učinit na:\n"
3769
3770 #: src/gtk/about.c:159
3771 #, fuzzy
3772 msgid ""
3773 "\n"
3774 "\n"
3775 "Copyright (C) 1999-2013\n"
3776 "The Claws Mail Team\n"
3777 " and Hiroyuki Yamamoto"
3778 msgstr ""
3779 "\n"
3780 "\n"
3781 "Copyright (C) 1999-2012\n"
3782 "The Claws Mail Team\n"
3783 " a Hiroyuki Yamamoto"
3784
3785 #: src/gtk/about.c:162
3786 msgid ""
3787 "\n"
3788 "\n"
3789 "System Information\n"
3790 msgstr ""
3791 "\n"
3792 "\n"
3793 "Informace o systému\n"
3794
3795 #: src/gtk/about.c:168
3796 #, c-format
3797 msgid ""
3798 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
3799 "Locale: %s (charset: %s)\n"
3800 "Operating System: %s %s (%s)"
3801 msgstr ""
3802 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
3803 "Lokalita: %s (znaková sada: %s)\n"
3804 "Operační systém: %s %s (%s)"
3805
3806 #: src/gtk/about.c:177
3807 #, c-format
3808 msgid ""
3809 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
3810 "Locale: %s (charset: %s)\n"
3811 "Operating System: %s"
3812 msgstr ""
3813 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
3814 "Lokalita: %s (znaková sada: %s)\n"
3815 "Operační systém: %s"
3816
3817 #: src/gtk/about.c:186
3818 #, c-format
3819 msgid ""
3820 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
3821 "Locale: %s (charset: %s)\n"
3822 "Operating System: unknown"
3823 msgstr ""
3824 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
3825 "Lokalita: %s (znaková sada: %s)\n"
3826 "Operační systém: neznámý"
3827
3828 #: src/gtk/about.c:243 src/prefs_themes.c:728 src/wizard.c:545
3829 msgid "The Claws Mail Team"
3830 msgstr "Tým Claws Mail"
3831
3832 #: src/gtk/about.c:262
3833 msgid "Previous team members"
3834 msgstr "Dřívější členové týmu"
3835
3836 #: src/gtk/about.c:281
3837 msgid "The translation team"
3838 msgstr "Překladatelský tým"
3839
3840 #: src/gtk/about.c:300
3841 msgid "Documentation team"
3842 msgstr "Tým pro dokumentaci"
3843
3844 #: src/gtk/about.c:319
3845 msgid "Logo"
3846 msgstr "Logo"
3847
3848 #: src/gtk/about.c:338
3849 msgid "Icons"
3850 msgstr "Ikony"
3851
3852 #: src/gtk/about.c:357
3853 msgid "Contributors"
3854 msgstr "Přispěvatelé"
3855
3856 #: src/gtk/about.c:405
3857 msgid "Compiled-in Features\n"
3858 msgstr "Zakompilované vlastnosti\n"
3859
3860 #: src/gtk/about.c:421
3861 msgctxt "compface"
3862 msgid "adds support for the X-Face header\n"
3863 msgstr "obrázky X-Face v hlavičce zprávy\n"
3864
3865 #: src/gtk/about.c:431
3866 msgctxt "Enchant"
3867 msgid "adds support for spell checking\n"
3868 msgstr "přidává podporu pro kontrolu pravopisu\n"
3869
3870 #: src/gtk/about.c:441
3871 msgctxt "GnuTLS"
3872 msgid "adds support for encrypted connections to servers\n"
3873 msgstr "přidává podporu pro šifrované spojení k severům\n"
3874
3875 #: src/gtk/about.c:451
3876 msgctxt "IPv6"
3877 msgid "adds support for IPv6 addresses, the new Internet addressing protocol\n"
3878 msgstr "přidává podporu IPv6 adres, nového protokolu adresování v Internetu\n"
3879
3880 #: src/gtk/about.c:462
3881 msgctxt "iconv"
3882 msgid "allows converting to and from different character sets\n"
3883 msgstr "konverze mezi různými znakovými sadami\n"
3884
3885 #: src/gtk/about.c:472
3886 msgctxt "JPilot"
3887 msgid "adds support for PalmOS addressbooks\n"
3888 msgstr "práce s adresáři PalmOS\n"
3889
3890 #: src/gtk/about.c:482
3891 msgctxt "LDAP"
3892 msgid "adds support for LDAP shared addressbooks\n"
3893 msgstr "práce s adresáři LDAP\n"
3894
3895 #: src/gtk/about.c:492
3896 msgctxt "libetpan"
3897 msgid "adds support for IMAP and NNTP servers\n"
3898 msgstr "přidává podporu IMAP a NNTP serverů\n"
3899
3900 #: src/gtk/about.c:502
3901 msgctxt "libSM"
3902 msgid "adds support for session handling\n"
3903 msgstr "správa X relací\n"
3904
3905 #: src/gtk/about.c:512
3906 msgctxt "NetworkManager"
3907 msgid "adds support for detection of network connection changes\n"
3908 msgstr "doplní podporu pro detekci změn síťových připojení\n"
3909
3910 #: src/gtk/about.c:544
3911 msgid ""
3912 "This program is free software; you can redistribute it and/or modify it "
3913 "under the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
3914 "Software Foundation; either version 3, or (at your option) any later "
3915 "version.\n"
3916 "\n"
3917 msgstr ""
3918 "Tento program je volně šiřitelný, můžete jej redistribuovat a/nebo měnit tak "
3919 "jak to popisuje GNU General Public License publikovaný Free Software "
3920 "Foundation a to ve verzi 3, nebo (podle vašeho uvážení) v jakékoliv pozdější "
3921 "verzi.\n"
3922 "\n"
3923
3924 #: src/gtk/about.c:550
3925 msgid ""
3926 "This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
3927 "ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
3928 "FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for "
3929 "more details.\n"
3930 "\n"
3931 msgstr ""
3932 "Tento program je šířen v dobré víře v jeho užitečnost, ale BEZ JAKÉKOLIV "
3933 "ZÁRUKY. Více detailů naleznete v GNU General Public License.\n"
3934 "\n"
3935
3936 #: src/gtk/about.c:568
3937 msgid ""
3938 "You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
3939 "this program. If not, see <"
3940 msgstr ""
3941 "Kopii GNU General Public License byste měli obdržet společně s tímto "
3942 "programem. Pokud ne, viz <"
3943
3944 #: src/gtk/about.c:573
3945 msgid ""
3946 ">. \n"
3947 "\n"
3948 msgstr ""
3949 ">. \n"
3950 "\n"
3951
3952 #: src/gtk/about.c:699 src/main.c:2680
3953 msgid "Session statistics\n"
3954 msgstr "Statistiky sezení\n"
3955
3956 #: src/gtk/about.c:709 src/gtk/about.c:712 src/main.c:2690 src/main.c:2693
3957 #, c-format
3958 msgid "Started: %s\n"
3959 msgstr "Spuštěno: %s\n"
3960
3961 #: src/gtk/about.c:719 src/main.c:2699
3962 msgid "Incoming traffic\n"
3963 msgstr "Příchozí provoz\n"
3964
3965 #: src/gtk/about.c:722 src/main.c:2702
3966 #, c-format
3967 msgid "Received messages: %d\n"
3968 msgstr "Přijaté zprávy: %d\n"
3969
3970 #: src/gtk/about.c:729 src/main.c:2708
3971 msgid "Outgoing traffic\n"
3972 msgstr "Odchozí provoz\n"
3973
3974 #: src/gtk/about.c:732 src/main.c:2711
3975 #, c-format
3976 msgid "New/redirected messages: %d\n"
3977 msgstr "Nové/přesměrované zprávy: %d\n"
3978
3979 #: src/gtk/about.c:737 src/main.c:2715
3980 #, c-format
3981 msgid "Replied messages: %d\n"
3982 msgstr "Zodpovězené zprávy: %d\n"
3983
3984 #: src/gtk/about.c:742 src/main.c:2719
3985 #, c-format
3986 msgid "Forwarded messages: %d\n"
3987 msgstr "Přeposlané zprávy: %d\n"
3988
3989 #: src/gtk/about.c:747 src/main.c:2723
3990 #, c-format
3991 msgid "Total outgoing messages: %d\n"
3992 msgstr "Celkem odchozích zpráv: %d\n"
3993
3994 #: src/gtk/about.c:774
3995 msgid "About Claws Mail"
3996 msgstr "O Claws Mail"
3997
3998 #: src/gtk/about.c:832
3999 #, fuzzy
4000 msgid ""
4001 "Copyright (C) 1999-2013\n"
4002 "The Claws Mail Team\n"
4003 "and Hiroyuki Yamamoto"
4004 msgstr ""
4005 "Copyright (C) 1999-2012\n"
4006 "The Claws Mail Team\n"
4007 "a Hiroyuki Yamamoto"
4008
4009 #: src/gtk/about.c:846
4010 msgid "_Info"
4011 msgstr "_Informace"
4012
4013 #: src/gtk/about.c:852
4014 msgid "_Authors"
4015 msgstr "_Autoři"
4016
4017 #: src/gtk/about.c:858
4018 msgid "_Features"
4019 msgstr "_Vlastnosti"
4020
4021 #: src/gtk/about.c:864
4022 msgid "_License"
4023 msgstr "_Licence"
4024
4025 #: src/gtk/about.c:872
4026 msgid "_Release Notes"
4027 msgstr "_Poznámky k verzi"
4028
4029 #: src/gtk/about.c:878
4030 msgid "_Statistics"
4031 msgstr "_Statistiky"
4032
4033 #: src/gtk/colorlabel.c:38 src/prefs_common.c:368
4034 msgid "Orange"
4035 msgstr "Oranžová"
4036
4037 #: src/gtk/colorlabel.c:39 src/prefs_common.c:372
4038 msgid "Red"
4039 msgstr "Červená"
4040
4041 #: src/gtk/colorlabel.c:40 src/prefs_common.c:376
4042 msgid "Pink"
4043 msgstr "Růžová"
4044
4045 #: src/gtk/colorlabel.c:41 src/prefs_common.c:380
4046 msgid "Sky blue"
4047 msgstr "Nebeská modř"
4048
4049 #: src/gtk/colorlabel.c:42 src/prefs_common.c:384
4050 msgid "Blue"
4051 msgstr "Modrá"
4052
4053 #: src/gtk/colorlabel.c:43 src/prefs_common.c:388
4054 msgid "Green"
4055 msgstr "Zelená"
4056
4057 #: src/gtk/colorlabel.c:44 src/prefs_common.c:392
4058 msgid "Brown"
4059 msgstr "Hnědá"
4060
4061 #: src/gtk/colorlabel.c:45 src/prefs_common.c:396
4062 msgid "Grey"
4063 msgstr "Šedá"
4064
4065 #: src/gtk/colorlabel.c:46 src/prefs_common.c:400
4066 msgid "Light brown"
4067 msgstr "Světle hnědá"
4068
4069 #: src/gtk/colorlabel.c:47 src/prefs_common.c:404
4070 msgid "Dark red"
4071 msgstr "Tmavě červená"
4072
4073 #: src/gtk/colorlabel.c:48 src/prefs_common.c:408
4074 msgid "Dark pink"
4075 msgstr "Tmavě růžová"
4076
4077 #: src/gtk/colorlabel.c:49 src/prefs_common.c:412
4078 msgid "Steel blue"
4079 msgstr "Ocelově modrá"
4080
4081 #: src/gtk/colorlabel.c:50 src/prefs_common.c:416
4082 msgid "Gold"
4083 msgstr "Zlatá"
4084
4085 #: src/gtk/colorlabel.c:51 src/prefs_common.c:420
4086 msgid "Bright green"
4087 msgstr "Světle zelená"
4088
4089 #: src/gtk/colorlabel.c:52 src/prefs_common.c:424
4090 msgid "Magenta"
4091 msgstr "Fialová"
4092
4093 #: src/gtk/foldersort.c:156
4094 msgid "Set mailbox order"
4095 msgstr "Nastavit pořadí schránek"
4096
4097 #: src/gtk/foldersort.c:190
4098 msgid "Move mailboxes up or down to change the sort order in the Folder list."
4099 msgstr "Přesouváním schránek nahoru nebo dolů můžete změnit pořadí v seznamu."
4100
4101 #: src/gtk/foldersort.c:216
4102 msgid "Mailboxes"
4103 msgstr "Schránky"
4104
4105 #: src/gtk/gtkaspell.c:341 src/gtk/gtkaspell.c:660
4106 msgid "No dictionary selected."
4107 msgstr "Není vybrán žádný slovník."
4108
4109 #: src/gtk/gtkaspell.c:365 src/gtk/gtkaspell.c:395
4110 #, c-format
4111 msgid "Couldn't initialize %s speller."
4112 msgstr "Nelze inicializovat %s kontrolu pravopisu."
4113
4114 #: src/gtk/gtkaspell.c:707
4115 msgid "Couldn't initialize Enchant broker."
4116 msgstr "Nelze inicializovat Enchat broker."
4117
4118 #: src/gtk/gtkaspell.c:713
4119 #, c-format
4120 msgid "Couldn't initialize %s dictionary:"
4121 msgstr "Nelze inicializovat %s slovník:"
4122
4123 #: src/gtk/gtkaspell.c:1070
4124 msgid "No misspelled word found."
4125 msgstr "Kontrola pravopisu provedena."
4126
4127 #: src/gtk/gtkaspell.c:1443
4128 msgid "Replace unknown word"
4129 msgstr "Nahradit neznámé slovo"
4130
4131 #: src/gtk/gtkaspell.c:1459
4132 #, c-format
4133 msgid "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Replace \"%s\" with: </span>"
4134 msgstr "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Nahradit \"%s\" s: </span>"
4135
4136 #: src/gtk/gtkaspell.c:1503
4137 msgid ""
4138 "Holding down Control key while pressing Enter\n"
4139 "will learn from mistake.\n"
4140 msgstr ""
4141 "Podržení klávesy Control při stisku Enter\n"
4142 "aktivuje učení z chyby.\n"
4143
4144 #: src/gtk/gtkaspell.c:1800
4145 msgid "Change to..."
4146 msgstr "Změnit na..."
4147
4148 #: src/gtk/gtkaspell.c:1811 src/gtk/gtkaspell.c:1949
4149 msgid "More..."
4150 msgstr "Více..."
4151
4152 #: src/gtk/gtkaspell.c:1867
4153 #, c-format
4154 msgid "\"%s\" unknown in dictionary '%s'"
4155 msgstr "\"%s\" neznámé ve slovníku '%s'"
4156
4157 #: src/gtk/gtkaspell.c:1883
4158 msgid "Accept in this session"
4159 msgstr "Přijmout pro tuto relaci"
4160
4161 #: src/gtk/gtkaspell.c:1893
4162 msgid "Add to personal dictionary"
4163 msgstr "Přidat do vlastního slovníku"
4164
4165 #: src/gtk/gtkaspell.c:1903
4166 msgid "Replace with..."
4167 msgstr "Nahradit čím..."
4168
4169 #: src/gtk/gtkaspell.c:1916
4170 #, c-format
4171 msgid "Check with %s"
4172 msgstr "Otestovat pomocí %s"
4173
4174 #: src/gtk/gtkaspell.c:1938
4175 msgid "(no suggestions)"
4176 msgstr "(nejsou návrhy)"
4177
4178 #: src/gtk/gtkaspell.c:2012
4179 #, c-format
4180 msgid "Dictionary: %s"
4181 msgstr "Slovník: %s"
4182
4183 #: src/gtk/gtkaspell.c:2027
4184 #, c-format
4185 msgid "Use alternate (%s)"
4186 msgstr "Použít předchozí (%s)"
4187
4188 #: src/gtk/gtkaspell.c:2038
4189 msgid "Use both dictionaries"
4190 msgstr "Použít oba slovníky"
4191
4192 #: src/gtk/gtkaspell.c:2054 src/prefs_spelling.c:144
4193 msgid "Check while typing"
4194 msgstr "Kontrolovat během psaní"
4195
4196 #: src/gtk/gtkaspell.c:2153
4197 #, c-format
4198 msgid ""
4199 "The spell checker could not change dictionary.\n"
4200 "%s"
4201 msgstr ""
4202 "Nepodařilo se změnit slovník pro kontrolu pravopisu.\n"
4203 "%s"
4204
4205 #: src/gtk/gtkaspell.c:2209
4206 #, c-format
4207 msgid ""
4208 "The spell checker could not change the alternate dictionary.\n"
4209 "%s"
4210 msgstr ""
4211 "Nepodařilo se změnit alternativní slovník pro kontrolu pravopisu.\n"
4212 "%s"
4213
4214 #: src/gtk/headers.h:8 src/prefs_filtering_action.c:1257
4215 #: src/prefs_matcher.c:2152 src/prefs_summary_column.c:84 src/quote_fmt.c:49
4216 #: src/summaryview.c:446
4217 msgid "Date"
4218 msgstr "Datum"
4219
4220 #: src/gtk/headers.h:8
4221 msgid "Date:"
4222 msgstr "Datum:"
4223
4224 #: src/gtk/headers.h:9 src/prefs_filtering_action.c:1254
4225 #: src/prefs_matcher.c:2149 src/prefs_summary_column.c:82 src/quote_fmt.c:50
4226 #: src/summaryview.c:444
4227 msgid "From"
4228 msgstr "Od"
4229
4230 #: src/gtk/headers.h:9 src/summary_search.c:412
4231 msgid "From:"
4232 msgstr "Od:"
4233
4234 #: src/gtk/headers.h:10
4235 msgid "Sender"
4236 msgstr "Odesílateli"
4237
4238 #: src/gtk/headers.h:10
4239 msgid "Sender:"
4240 msgstr "Odesílatel:"
4241
4242 #: src/gtk/headers.h:11
4243 msgid "Reply-To"
4244 msgstr "Odpovědět komu"
4245
4246 #: src/gtk/headers.h:12 src/prefs_filtering_action.c:1255
4247 #: src/prefs_matcher.c:2150 src/prefs_summary_column.c:83 src/quote_fmt.c:57
4248 #: src/summaryview.c:445
4249 msgid "To"
4250 msgstr "Komu"
4251
4252 #: src/gtk/headers.h:13 src/prefs_filtering_action.c:1256
4253 #: src/prefs_matcher.c:2151 src/quote_fmt.c:58
4254 msgid "Cc"
4255 msgstr "Kopie"
4256
4257 #: src/gtk/headers.h:14
4258 msgid "Bcc"
4259 msgstr "Skrytá kopie"
4260
4261 #: src/gtk/headers.h:15 src/prefs_filtering_action.c:1258
4262 #: src/prefs_matcher.c:2153 src/quote_fmt.c:61
4263 msgid "Message-ID"
4264 msgstr "Message-ID"
4265
4266 #: src/gtk/headers.h:15
4267 msgid "Message-ID:"
4268 msgstr "Message-ID:"
4269
4270 #: src/gtk/headers.h:16
4271 msgid "In-Reply-To"
4272 msgstr "V odpovědi komu"
4273
4274 #: src/gtk/headers.h:17 src/prefs_filtering_action.c:1260
4275 #: src/prefs_matcher.c:2155 src/quote_fmt.c:60
4276 msgid "References"
4277 msgstr "References"
4278
4279 #: src/gtk/headers.h:17
4280 msgid "References:"
4281 msgstr "References:"
4282
4283 #: src/gtk/headers.h:18 src/prefs_filtering_action.c:1253
4284 #: src/prefs_matcher.c:2148 src/prefs_summary_column.c:81 src/quote_fmt.c:56
4285 #: src/summaryview.c:443
4286 msgid "Subject"
4287 msgstr "Předmět"
4288
4289 #: src/gtk/headers.h:19
4290 msgid "Comments"
4291 msgstr "Komentáře"
4292
4293 #: src/gtk/headers.h:19
4294 msgid "Comments:"
4295 msgstr "Komentáře:"
4296
4297 #: src/gtk/headers.h:20
4298 msgid "Keywords"
4299 msgstr "Klíčová slova"
4300
4301 #: src/gtk/headers.h:20 src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:706
4302 msgid "Keywords:"
4303 msgstr "Klíčová slova:"
4304
4305 #: src/gtk/headers.h:21
4306 msgid "Resent-Date"
4307 msgstr "Resent-Date"
4308
4309 #: src/gtk/headers.h:21
4310 msgid "Resent-Date:"
4311 msgstr "Resent-Date:"
4312
4313 #: src/gtk/headers.h:22
4314 msgid "Resent-From"
4315 msgstr "Resent-From"
4316
4317 #: src/gtk/headers.h:22
4318 msgid "Resent-From:"
4319 msgstr "Resent-From:"
4320
4321 #: src/gtk/headers.h:23
4322 msgid "Resent-Sender"
4323 msgstr "Resent-Sender"
4324
4325 #: src/gtk/headers.h:23
4326 msgid "Resent-Sender:"
4327 msgstr "Resent-Sender:"
4328
4329 #: src/gtk/headers.h:24
4330 msgid "Resent-To"
4331 msgstr "Resent-To"
4332
4333 #: src/gtk/headers.h:24
4334 msgid "Resent-To:"
4335 msgstr "Resent-To:"
4336
4337 #: src/gtk/headers.h:25
4338 msgid "Resent-Cc"
4339 msgstr "Resent-Cc"
4340
4341 #: src/gtk/headers.h:25
4342 msgid "Resent-Cc:"
4343 msgstr "Resent-Cc:"
4344
4345 #: src/gtk/headers.h:26
4346 msgid "Resent-Bcc"
4347 msgstr "Resent-Bcc"
4348
4349 #: src/gtk/headers.h:26
4350 msgid "Resent-Bcc:"
4351 msgstr "Resent-Bcc:"
4352
4353 #: src/gtk/headers.h:27
4354 msgid "Resent-Message-ID"
4355 msgstr "Resent-Message-ID"
4356
4357 #: src/gtk/headers.h:27
4358 msgid "Resent-Message-ID:"
4359 msgstr "Resent-Message-ID:"
4360
4361 #: src/gtk/headers.h:28
4362 msgid "Return-Path"
4363 msgstr "Návratová adresa"
4364
4365 #: src/gtk/headers.h:28
4366 msgid "Return-Path:"
4367 msgstr "Návratová adresa:"
4368
4369 #: src/gtk/headers.h:29
4370 msgid "Received"
4371 msgstr "Příjmuto"
4372
4373 #: src/gtk/headers.h:29
4374 msgid "Received:"
4375 msgstr "Příjmuto:"
4376
4377 #: src/gtk/headers.h:32 src/prefs_filtering_action.c:1259
4378 #: src/prefs_matcher.c:2154 src/quote_fmt.c:59
4379 msgid "Newsgroups"
4380 msgstr "Diskusní skupiny"
4381
4382 #: src/gtk/headers.h:33
4383 msgid "Followup-To"
4384 msgstr "Followup-To"
4385
4386 #: src/gtk/headers.h:34
4387 msgid "Delivered-To"
4388 msgstr "Delivered-To"
4389
4390 #: src/gtk/headers.h:34
4391 msgid "Delivered-To:"
4392 msgstr "Delivered-To:"
4393
4394 #: src/gtk/headers.h:35
4395 msgid "Seen"
4396 msgstr "Zobrazen"
4397
4398 #: src/gtk/headers.h:35
4399 msgid "Seen:"
4400 msgstr "Zobrazen:"
4401
4402 #: src/gtk/headers.h:36 src/gtk/progressdialog.c:149
4403 #: src/gtk/sslcertwindow.c:164 src/prefs_summary_column.c:79
4404 #: src/summaryview.c:2786
4405 msgid "Status"
4406 msgstr "Stav"
4407
4408 #: src/gtk/headers.h:36 src/prefs_themes.c:904
4409 msgid "Status:"
4410 msgstr "Stav:"
4411
4412 #: src/gtk/headers.h:37
4413 msgid "Face"
4414 msgstr "Face"
4415
4416 #: src/gtk/headers.h:37
4417 msgid "Face:"
4418 msgstr "Face:"
4419
4420 #: src/gtk/headers.h:38
4421 msgid "Disposition-Notification-To"
4422 msgstr "Disposition-Notification-To"
4423
4424 #: src/gtk/headers.h:38
4425 msgid "Disposition-Notification-To:"
4426 msgstr "Disposition-Notification-To:"
4427
4428 #: src/gtk/headers.h:39
4429 msgid "Return-Receipt-To"
4430 msgstr "Return-Receipt-To"
4431
4432 #: src/gtk/headers.h:39
4433 msgid "Return-Receipt-To:"
4434 msgstr "Return-Receipt-To:"
4435
4436 #: src/gtk/headers.h:40
4437 msgid "User-Agent"
4438 msgstr "User-Agent"
4439
4440 #: src/gtk/headers.h:40
4441 msgid "User-Agent:"
4442 msgstr "User-Agent:"
4443