637cfa31924d35bb22feb7034206953a95c09453
[claws.git] / po / cs.po
1 # Czech translation of Claws Mail
2 # Copyright (C) 2000 Free Software Foundation, Inc.
3 # Jan Mura <jan_mura@altavista.com>, 2000.
4 #
5 msgid ""
6 msgstr ""
7 "Project-Id-Version: claws-mail\n"
8 "Report-Msgid-Bugs-To: paul@claws-mail.org\n"
9 "POT-Creation-Date: 2011-04-02 06:56+0100\n"
10 "PO-Revision-Date: 2011-04-02 09:05+0100\n"
11 "Last-Translator: David Vachulka <david@konstrukce-cad.com>\n"
12 "Language-Team: Czech <cs@li.org>\n"
13 "Language: cs\n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17 "X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
18 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(((n%100>=10 && n%100<=14) || (n%10>5)) ? 2 : (n%10>=2 && n%10<=4) ? 1 : 0);\n"
19
20 #: src/account.c:382
21 msgid ""
22 "Some composing windows are open.\n"
23 "Please close all the composing windows before editing the accounts."
24 msgstr ""
25 "Jsou stále otevřena nějaká okna s rozepsanou zprávou.\n"
26 "Před úpravou tohoto účtu zavřete prosím všechna tato okna."
27
28 #: src/account.c:429
29 msgid "Can't create folder."
30 msgstr "Nemohu vytvořit složku."
31
32 #: src/account.c:700
33 msgid "Edit accounts"
34 msgstr "Úpravy účtů"
35
36 #: src/account.c:721
37 msgid "Using 'Get Mail' will retrieve messages from your Accounts in the order given, the checkbox indicates which accounts will be included. Bold text indicates the default account."
38 msgstr "Funkce 'Přijmout ze všech účtů' načte zprávy z účtů v pořadí v jakém jsou zde uvedeny. Zaškrtnutím ve sloupci 'P' určíte, zda účet bude touto funkcí zpracován. Tučný text značí aktuální účet."
39
40 #: src/account.c:792
41 msgid " _Set as default account "
42 msgstr " Nastavit účet jako _výchozí "
43
44 #: src/account.c:887
45 msgid "Accounts with remote folders cannot be copied."
46 msgstr "Účty se vzdáleně umístěnými složkami (např. IMAP) nemohou být kopírovány."
47
48 #: src/account.c:894
49 #, c-format
50 msgid "Copy of %s"
51 msgstr "Kopie %s"
52
53 #: src/account.c:1053
54 #, c-format
55 msgid "Do you really want to delete the account '%s'?"
56 msgstr "Opravdu chcete odstranit účet '%s'?"
57
58 #: src/account.c:1055
59 msgid "(Untitled)"
60 msgstr "(Nepojmenovaný)"
61
62 #: src/account.c:1056
63 msgid "Delete account"
64 msgstr "Odstranit účet"
65
66 #: src/account.c:1527
67 msgid "Accounts List Get Column Name|G"
68 msgstr "P"
69
70 #: src/account.c:1533
71 msgid "'Get Mail' retrieves mail from the checked accounts"
72 msgstr "Funkce 'Přijmout poštu ze všech účtů' načte zprávy z účtů označených zaškrtnutím"
73
74 #: src/account.c:1540
75 #: src/addressadd.c:189
76 #: src/addressbook.c:124
77 #: src/addrduplicates.c:480
78 #: src/compose.c:6772
79 #: src/compose.c:7082
80 #: src/editaddress.c:1269
81 #: src/editaddress.c:1326
82 #: src/editaddress.c:1342
83 #: src/editbook.c:169
84 #: src/editgroup.c:287
85 #: src/editjpilot.c:256
86 #: src/editldap.c:428
87 #: src/editvcard.c:172
88 #: src/importmutt.c:222
89 #: src/importpine.c:221
90 #: src/mimeview.c:272
91 #: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:396
92 #: src/prefs_filtering.c:380
93 #: src/prefs_filtering.c:1934
94 #: src/prefs_template.c:77
95 msgid "Name"
96 msgstr "Jméno"
97
98 #: src/account.c:1548
99 #: src/prefs_account.c:1079
100 #: src/prefs_account.c:3887
101 msgid "Protocol"
102 msgstr "Protokol"
103
104 #: src/account.c:1556
105 #: src/ssl_manager.c:102
106 msgid "Server"
107 msgstr "Server"
108
109 #: src/action.c:379
110 #, c-format
111 msgid "Could not get message file %d"
112 msgstr "Nelze načíst soubor %d se zprávou"
113
114 #: src/action.c:410
115 msgid "Could not get message part."
116 msgstr "Nelze načíst část zprávy."
117
118 #: src/action.c:427
119 #, c-format
120 msgid "Can't get part of multipart message: %s"
121 msgstr "Nemohu získat část ze zprávy o více částech: %s"
122
123 #: src/action.c:592
124 #, c-format
125 msgid ""
126 "The selected action cannot be used in the compose window\n"
127 "because it contains %%f, %%F, %%as or %%p."
128 msgstr ""
129 "V okně pro psaní zprávy nelze použít akci,\n"
130 "která obsahuje %%f, %%F, %%as nebo %%p."
131
132 #: src/action.c:704
133 msgid "There is no filtering action set"
134 msgstr "Není nastavena žádná akce filtrování"
135
136 #: src/action.c:706
137 #, c-format
138 msgid ""
139 "Invalid filtering action(s):\n"
140 "%s"
141 msgstr ""
142 "Neplatná(é) filtrovací akce:\n"
143 "%s"
144
145 #: src/action.c:929
146 #, c-format
147 msgid ""
148 "Command could not be started. Pipe creation failed.\n"
149 "%s"
150 msgstr ""
151 "Nelze spustit příkaz. Selhalo vytvoření roury.\n"
152 "%s"
153
154 #: src/action.c:1033
155 #, c-format
156 msgid ""
157 "Could not fork to execute the following command:\n"
158 "%s\n"
159 "%s"
160 msgstr ""
161 "Nelze provést fork pro spuštění následujícího příkazu:\n"
162 "%s\n"
163 "%s"
164
165 #: src/action.c:1257
166 #: src/action.c:1419
167 msgid "Completed"
168 msgstr "Dokončeno"
169
170 #: src/action.c:1293
171 #, c-format
172 msgid "--- Running: %s\n"
173 msgstr "--- Spuštěno: %s\n"
174
175 #: src/action.c:1297
176 #, c-format
177 msgid "--- Ended: %s\n"
178 msgstr "--- Ukončeno: %s\n"
179
180 #: src/action.c:1330
181 msgid "Action's input/output"
182 msgstr "Vstup/výstup akce"
183
184 #: src/action.c:1660
185 #, c-format
186 msgid ""
187 "Enter the argument for the following action:\n"
188 "('%%h' will be replaced with the argument)\n"
189 "  %s"
190 msgstr ""
191 "Vložte parametr pro následující akci:\n"
192 "('%%h' bude nahrazeno parametrem)\n"
193 "  %s"
194
195 #: src/action.c:1665
196 msgid "Action's hidden user argument"
197 msgstr "Skrytý uživatelský parametr akce"
198
199 #: src/action.c:1669
200 #, c-format
201 msgid ""
202 "Enter the argument for the following action:\n"
203 "('%%u' will be replaced with the argument)\n"
204 "  %s"
205 msgstr ""
206 "Vložte parametr pro následující akci:\n"
207 "('%%u' bude nahrazeno parametrem)\n"
208 "  %s"
209
210 #: src/action.c:1674
211 msgid "Action's user argument"
212 msgstr "Uživatelský parametr akce"
213
214 #: src/addr_compl.c:590
215 #: src/addressbook.c:4888
216 msgid "Group"
217 msgstr "Skupina"
218
219 #: src/addrcustomattr.c:64
220 msgid "date of birth"
221 msgstr "datum narození"
222
223 #: src/addrcustomattr.c:65
224 msgid "address"
225 msgstr "adresa"
226
227 #: src/addrcustomattr.c:66
228 msgid "phone"
229 msgstr "telefon"
230
231 #: src/addrcustomattr.c:67
232 msgid "mobile phone"
233 msgstr "mobilní telefon"
234
235 #: src/addrcustomattr.c:68
236 msgid "organization"
237 msgstr "organizace"
238
239 #: src/addrcustomattr.c:69
240 msgid "office address"
241 msgstr "pracovní adresa"
242
243 #: src/addrcustomattr.c:70
244 msgid "office phone"
245 msgstr "telefon práce"
246
247 #: src/addrcustomattr.c:71
248 msgid "fax"
249 msgstr "fax"
250
251 #: src/addrcustomattr.c:72
252 msgid "website"
253 msgstr "domovská stránka"
254
255 #: src/addrcustomattr.c:140
256 msgid "Attribute name"
257 msgstr "Název atributu"
258
259 #: src/addrcustomattr.c:155
260 msgid "Delete all attribute names"
261 msgstr "Odstranit všechna jména atributů?"
262
263 #: src/addrcustomattr.c:156
264 msgid "Do you really want to delete all attribute names?"
265 msgstr "Opravdu chcete odstranit všechna jména atributů?"
266
267 #: src/addrcustomattr.c:180
268 msgid "Delete attribute name"
269 msgstr "Odstranit jméno atributu"
270
271 #: src/addrcustomattr.c:181
272 msgid "Do you really want to delete this attribute name?"
273 msgstr "Opravdu chcete odstranit jméno atributu?"
274
275 #: src/addrcustomattr.c:190
276 msgid "Reset to default"
277 msgstr "Nastavit jako výchozí"
278
279 #: src/addrcustomattr.c:191
280 msgid ""
281 "Do you really want to replace all attribute names\n"
282 "with the default set?"
283 msgstr ""
284 "Opravdu chcete nahradit všechna jména atributů\n"
285 "výchozím nastavením?"
286
287 #: src/addrcustomattr.c:211
288 #: src/addressbook.c:434
289 #: src/addressbook.c:462
290 #: src/addressbook.c:479
291 #: src/edittags.c:269
292 #: src/prefs_actions.c:1077
293 #: src/prefs_filtering.c:1771
294 #: src/prefs_template.c:1100
295 msgid "_Delete"
296 msgstr "_Odstranit"
297
298 #: src/addrcustomattr.c:212
299 #: src/edittags.c:270
300 #: src/prefs_actions.c:1078
301 #: src/prefs_filtering.c:1772
302 #: src/prefs_template.c:1101
303 msgid "Delete _all"
304 msgstr "Odstranit _vše"
305
306 #: src/addrcustomattr.c:213
307 msgid "_Reset to default"
308 msgstr "_Nastavit výchozí hodnoty"
309
310 #: src/addrcustomattr.c:413
311 msgid "Attribute name is not set."
312 msgstr "Není nastaven název atributu."
313
314 #: src/addrcustomattr.c:472
315 msgid "Dialog title|Edit attribute names"
316 msgstr "Upravit jméno atributu"
317
318 #: src/addrcustomattr.c:486
319 msgid "New attribute name:"
320 msgstr "Název nového atributu:"
321
322 #: src/addrcustomattr.c:523
323 msgid "Adding or removing attribute names won't affect attributes already set for contacts."
324 msgstr "Přidání nebo odebrání atributů jmen neovlivní atributy, které jsou v kontaktech již uloženy. "
325
326 #: src/addressadd.c:159
327 #: src/prefs_filtering_action.c:186
328 msgid "Add to address book"
329 msgstr "Přidat do knihy adres"
330
331 #: src/addressadd.c:181
332 msgid "Contact"
333 msgstr "Kontakt"
334
335 #: src/addressadd.c:201
336 #: src/addrduplicates.c:451
337 #: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:397
338 #: src/toolbar.c:418
339 msgid "Address"
340 msgstr "Adresa"
341
342 #: src/addressadd.c:212
343 #: src/addressbook.c:126
344 #: src/editaddress.c:1061
345 #: src/editaddress.c:1136
346 #: src/editgroup.c:289
347 msgid "Remarks"
348 msgstr "Poznámky"
349
350 #: src/addressadd.c:231
351 #: src/addressbook_foldersel.c:157
352 msgid "Select Address Book Folder"
353 msgstr "Vybrat složku pro knihu adres"
354
355 #: src/addressadd.c:428
356 #: src/editaddress.c:1576
357 #: src/headerview.c:346
358 #: src/textview.c:1989
359 #, c-format
360 msgid ""
361 "Failed to save image: \n"
362 "%s"
363 msgstr ""
364 "Chyba uložení obrázku: \n"
365 "%s"
366
367 #: src/addressadd.c:441
368 #: src/addressbook.c:3216
369 #: src/addressbook.c:3267
370 msgid "Add address(es)"
371 msgstr "Přidat adresu(y)"
372
373 #: src/addressadd.c:442
374 msgid "Can't add the specified address"
375 msgstr "Nebylo možno přidat zadanou adresu"
376
377 #: src/addressbook.c:125
378 #: src/addressbook.c:4876
379 #: src/editaddress.c:1058
380 #: src/editaddress.c:1119
381 #: src/editgroup.c:288
382 #: src/expldifdlg.c:517
383 #: src/exporthtml.c:599
384 #: src/exporthtml.c:763
385 #: src/ldif.c:784
386 msgid "Email Address"
387 msgstr "E-mail"
388
389 #: src/addressbook.c:401
390 msgid "_Book"
391 msgstr "_Kniha"
392
393 #: src/addressbook.c:402
394 #: src/addressbook.c:433
395 #: src/addressbook.c:461
396 #: src/addressbook.c:478
397 #: src/compose.c:555
398 #: src/gtk/quicksearch.c:863
399 #: src/gtk/quicksearch.c:878
400 #: src/mainwindow.c:471
401 #: src/messageview.c:184
402 msgid "_Edit"
403 msgstr "Ú_pravy"
404
405 #: src/addressbook.c:403
406 #: src/compose.c:560
407 #: src/mainwindow.c:474
408 #: src/messageview.c:187
409 msgid "_Tools"
410 msgstr "_Nástroje"
411
412 #: src/addressbook.c:404
413 #: src/compose.c:561
414 #: src/mainwindow.c:476
415 #: src/messageview.c:188
416 msgid "_Help"
417 msgstr "Nápo_věda"
418
419 #: src/addressbook.c:407
420 #: src/addressbook.c:464
421 msgid "New _Book"
422 msgstr "Nová _kniha"
423
424 #: src/addressbook.c:408
425 #: src/addressbook.c:465
426 msgid "New _Folder"
427 msgstr "Nová _složka"
428
429 #: src/addressbook.c:409
430 msgid "New _vCard"
431 msgstr "Nová _vCard"
432
433 #: src/addressbook.c:413
434 msgid "New _JPilot"
435 msgstr "Nový _JPilot"
436
437 #: src/addressbook.c:416
438 msgid "New LDAP _Server"
439 msgstr "Přidat nový LDAP _server"
440
441 #: src/addressbook.c:420
442 msgid "_Edit book"
443 msgstr "Up_ravit knihu"
444
445 #: src/addressbook.c:421
446 msgid "_Delete book"
447 msgstr "_Odstranit knihu"
448
449 #: src/addressbook.c:423
450 #: src/compose.c:571
451 msgid "_Save"
452 msgstr "_Uložit"
453
454 #: src/addressbook.c:424
455 #: src/compose.c:573
456 #: src/messageview.c:196
457 msgid "_Close"
458 msgstr "_Zavřít"
459
460 #: src/addressbook.c:427
461 #: src/addressbook.c:476
462 #: src/messageview.c:200
463 msgid "_Select all"
464 msgstr "Vybrat vš_e"
465
466 #: src/addressbook.c:429
467 #: src/addressbook.c:468
468 #: src/addressbook.c:484
469 msgid "C_ut"
470 msgstr "_Vyjmout"
471
472 #: src/addressbook.c:430
473 #: src/addressbook.c:469
474 #: src/addressbook.c:485
475 #: src/compose.c:581
476 #: src/mainwindow.c:503
477 #: src/messageview.c:199
478 msgid "_Copy"
479 msgstr "_Kopírovat"
480
481 #: src/addressbook.c:431
482 #: src/addressbook.c:470
483 #: src/addressbook.c:486
484 #: src/compose.c:582
485 msgid "_Paste"
486 msgstr "V_ložit"
487
488 #: src/addressbook.c:436
489 #: src/addressbook.c:481
490 msgid "New _Address"
491 msgstr "Nová _adresa"
492
493 #: src/addressbook.c:437
494 #: src/addressbook.c:466
495 #: src/addressbook.c:482
496 msgid "New _Group"
497 msgstr "Nová _skupina"
498
499 #: src/addressbook.c:439
500 #: src/addressbook.c:488
501 msgid "_Mail To"
502 msgstr "Napsat novou _zprávu"
503
504 #: src/addressbook.c:443
505 msgid "Import _LDIF file..."
506 msgstr "Importovat _LDIF soubor..."
507
508 #: src/addressbook.c:444
509 msgid "Import M_utt file..."
510 msgstr "Importovat _Mutt soubor..."
511
512 #: src/addressbook.c:445
513 msgid "Import _Pine file..."
514 msgstr "Importovat _Pine soubor..."
515
516 #: src/addressbook.c:447
517 msgid "Export _HTML..."
518 msgstr "Exportovat _HTML..."
519
520 #: src/addressbook.c:448
521 msgid "Export LDI_F..."
522 msgstr "Exportovat LDI_F..."
523
524 #: src/addressbook.c:450
525 msgid "Find duplicates..."
526 msgstr "Najít duplikované"
527
528 #: src/addressbook.c:451
529 msgid "Edit custom attributes..."
530 msgstr "Upravit uživatelské atributy..."
531
532 #: src/addressbook.c:454
533 #: src/compose.c:661
534 #: src/mainwindow.c:739
535 #: src/messageview.c:295
536 msgid "_About"
537 msgstr "_O programu"
538
539 #: src/addressbook.c:490
540 msgid "_Browse Entry"
541 msgstr "_Prohlížet záznam"
542
543 #: src/addressbook.c:503
544 #: src/crash.c:449
545 #: src/crash.c:468
546 #: src/importldif.c:114
547 #: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:255
548 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:141
549 #: src/prefs_themes.c:705
550 #: src/prefs_themes.c:737
551 #: src/prefs_themes.c:738
552 msgid "Unknown"
553 msgstr "Neznámá(ý)"
554
555 #: src/addressbook.c:510
556 #: src/addressbook.c:529
557 #: src/importldif.c:121
558 msgid "Success"
559 msgstr "Úspěch"
560
561 #: src/addressbook.c:511
562 #: src/importldif.c:122
563 msgid "Bad arguments"
564 msgstr "Špatné argumenty"
565
566 #: src/addressbook.c:512
567 #: src/importldif.c:123
568 msgid "File not specified"
569 msgstr "Není zadán soubor"
570
571 #: src/addressbook.c:513
572 #: src/importldif.c:124
573 msgid "Error opening file"
574 msgstr "Chyba při otevírání souboru"
575
576 #: src/addressbook.c:514
577 #: src/importldif.c:125
578 msgid "Error reading file"
579 msgstr "Chyba při čtení souboru"
580
581 #: src/addressbook.c:515
582 #: src/importldif.c:126
583 msgid "End of file encountered"
584 msgstr "Byl dosažen konec souboru"
585
586 #: src/addressbook.c:516
587 #: src/importldif.c:127
588 msgid "Error allocating memory"
589 msgstr "Chyba při alokaci paměti"
590
591 #: src/addressbook.c:517
592 #: src/importldif.c:128
593 msgid "Bad file format"
594 msgstr "Špatný formát souboru"
595
596 #: src/addressbook.c:518
597 #: src/importldif.c:129
598 msgid "Error writing to file"
599 msgstr "Chyba při zápisu do souboru"
600
601 #: src/addressbook.c:519
602 #: src/importldif.c:130
603 msgid "Error opening directory"
604 msgstr "Chyba při otevírání adresáře"
605
606 #: src/addressbook.c:520
607 #: src/importldif.c:131
608 msgid "No path specified"
609 msgstr "Není zadána cesta"
610
611 #: src/addressbook.c:530
612 msgid "Error connecting to LDAP server"
613 msgstr "Chyba při připojování na LDAP server"
614
615 #: src/addressbook.c:531
616 msgid "Error initializing LDAP"
617 msgstr "Chyba při inicializaci LDAP"
618
619 #: src/addressbook.c:532
620 msgid "Error binding to LDAP server"
621 msgstr "Chyba při napojování na LDAP server"
622
623 #: src/addressbook.c:533
624 msgid "Error searching LDAP database"
625 msgstr "Chyba hledání v LDAP databázi"
626
627 #: src/addressbook.c:534
628 msgid "Timeout performing LDAP operation"
629 msgstr "Při provádění operací s LDAP vypršel čas"
630
631 #: src/addressbook.c:535
632 msgid "Error in LDAP search criteria"
633 msgstr "Chyba ve vyhledávacích kritériích pro LDAP"
634
635 #: src/addressbook.c:536
636 msgid "No LDAP entries found for search criteria"
637 msgstr "Pro vyhledávací kritéria nebyly nalezeny žádné položky"
638
639 #: src/addressbook.c:537
640 msgid "LDAP search terminated on request"
641 msgstr "Prohledávání ukončeno na žádost"
642
643 #: src/addressbook.c:538
644 msgid "Error starting TLS connection"
645 msgstr "Chyba při vytváření TLS spojení"
646
647 #: src/addressbook.c:539
648 msgid "Distinguished Name (dn) is missing"
649 msgstr "Rozlišovací jméno (dn) chybí"
650
651 #: src/addressbook.c:540
652 msgid "Missing required information"
653 msgstr "Schází požadované informace"
654
655 #: src/addressbook.c:541
656 msgid "Another contact exists with that key"
657 msgstr "Pod tímto klíčem je již existující kontakt"
658
659 #: src/addressbook.c:542
660 msgid "Strong(er) authentication required"
661 msgstr "Vyžadována silnější autentizace"
662
663 #: src/addressbook.c:912
664 msgid "Sources"
665 msgstr "Zdroje adres"
666
667 #: src/addressbook.c:916
668 #: src/prefs_matcher.c:611
669 #: src/prefs_other.c:470
670 #: src/toolbar.c:212
671 #: src/toolbar.c:2107
672 msgid "Address book"
673 msgstr "Kniha adres"
674
675 #: src/addressbook.c:1131
676 msgid "Lookup name:"
677 msgstr "Hledané jméno:"
678
679 #: src/addressbook.c:1455
680 #: src/addressbook.c:1508
681 #: src/addrduplicates.c:802
682 msgid "Delete address(es)"
683 msgstr "Odstranit adresu(y)"
684
685 #: src/addressbook.c:1456
686 #: src/addrduplicates.c:852
687 msgid "This address data is readonly and cannot be deleted."
688 msgstr "Tato data jsou pouze pro čtení a nelze je odstranit."
689
690 #: src/addressbook.c:1500
691 msgid "Delete group"
692 msgstr "Odstranit skupinu"
693
694 #: src/addressbook.c:1501
695 msgid ""
696 "Really delete the group(s)?\n"
697 "The addresses it contains will not be lost."
698 msgstr ""
699 "Chcete odstranit skupinu (skupiny)?\n"
700 "Adresy v ní (v nich) obsažené budou ztraceny."
701
702 #: src/addressbook.c:1509
703 #: src/addrduplicates.c:803
704 msgid "Really delete the address(es)?"
705 msgstr "Opravdu chcete odstranit tuto adresu(y)?"
706
707 #: src/addressbook.c:2206
708 msgid "Cannot paste. Target address book is readonly."
709 msgstr "Nelze vložit. Cílová kniha adres je pouze pro čtení."
710
711 #: src/addressbook.c:2216
712 msgid "Cannot paste into an address group."
713 msgstr "Nelze provést vložení do skupiny adres."
714
715 #: src/addressbook.c:2916
716 #, c-format
717 msgid "Do you want to delete the query results and addresses in '%s' ?"
718 msgstr "Opravdu chcete odstranit výsledky vyhledávání '%s' ?"
719
720 #: src/addressbook.c:2919
721 #: src/addressbook.c:2945
722 #: src/addressbook.c:2952
723 #: src/prefs_filtering_action.c:164
724 #: src/toolbar.c:400
725 msgid "Delete"
726 msgstr "Odstranit"
727
728 #: src/addressbook.c:2928
729 #, c-format
730 msgid "Do you want to delete '%s' ? If you delete the folder only, the addresses it contains will be moved into the parent folder."
731 msgstr "Chcete odstranit '%s'? Pokud odstraníte pouze složku, adresy v ní obsažené budou přesunuty do nadřazené složky."
732
733 #: src/addressbook.c:2931
734 #: src/imap_gtk.c:364
735 #: src/mh_gtk.c:200
736 msgid "Delete folder"
737 msgstr "Odstranit složku"
738
739 #: src/addressbook.c:2932
740 msgid "+Delete _folder only"
741 msgstr "+Odstranit pouze _složku"
742
743 #: src/addressbook.c:2932
744 msgid "Delete folder and _addresses"
745 msgstr "Odstranit složku a _adresy"
746
747 #: src/addressbook.c:2943
748 #, c-format
749 msgid ""
750 "Do you want to delete '%s'?\n"
751 "The addresses it contains will not be lost."
752 msgstr ""
753 "Chcete odstranit '%s'?\n"
754 "Adresy v ní obsažené budou ztraceny."
755
756 #: src/addressbook.c:2950
757 #, c-format
758 msgid ""
759 "Do you want to delete '%s'?\n"
760 "The addresses it contains will be lost."
761 msgstr ""
762 "Chcete odstranit '%s'?\n"
763 "Adresy v ní obsažené budou ztraceny."
764
765 #: src/addressbook.c:3060
766 #, c-format
767 msgid "Search '%s'"
768 msgstr "Hledání '%s'"
769
770 #: src/addressbook.c:3198
771 #: src/addressbook.c:3248
772 msgid "New Contacts"
773 msgstr "Nový kontakt"
774
775 #: src/addressbook.c:4030
776 msgid "New user, could not save index file."
777 msgstr "Nový uživatel, nelze uložit index soubor."
778
779 #: src/addressbook.c:4034
780 msgid "New user, could not save address book files."
781 msgstr "Nový uživatel, nelze uložit soubory s knihou adres."
782
783 #: src/addressbook.c:4044
784 msgid "Old address book converted successfully."
785 msgstr "Konverze staré knihy adres proběhla úspěšně."
786
787 #: src/addressbook.c:4049
788 msgid ""
789 "Old address book converted,\n"
790 "could not save new address index file."
791 msgstr ""
792 "Stará kniha adres zkonvertována,\n"
793 "nepodařilo se uložit nový soubor s indexem adres."
794
795 #: src/addressbook.c:4062
796 msgid ""
797 "Could not convert address book,\n"
798 "but created empty new address book files."
799 msgstr ""
800 "Nepodařilo se provést konverzi knihy adres,\n"
801 "ale byl vytvořen nové prázdné soubory knihy adres."
802
803 #: src/addressbook.c:4068
804 msgid ""
805 "Could not convert address book,\n"
806 "could not save new address index file."
807 msgstr ""
808 "Nepodařilo se provést konverzi knihy adres,\n"
809 "nepodařilo se uložit nový soubor s indexem adres."
810
811 #: src/addressbook.c:4073
812 msgid ""
813 "Could not convert address book\n"
814 "and could not create new address book files."
815 msgstr ""
816 "Nepodařilo se provést konverzi knihy adres\n"
817 "a nepodařilo se vytvořit nové soubory knihy adres."
818
819 #: src/addressbook.c:4080
820 #: src/addressbook.c:4086
821 msgid "Addressbook conversion error"
822 msgstr "Chyba při konverzi knihy adres"
823
824 #: src/addressbook.c:4193
825 msgid "Addressbook Error"
826 msgstr "Chyba v knize adres"
827
828 #: src/addressbook.c:4194
829 msgid "Could not read address index"
830 msgstr "Nelze načíst index adres"
831
832 #: src/addressbook.c:4525
833 msgid "Busy searching..."
834 msgstr "Prohledávám..."
835
836 #: src/addressbook.c:4840
837 msgid "Interface"
838 msgstr "Rozhraní"
839
840 #: src/addressbook.c:4852
841 #: src/addressbook_foldersel.c:181
842 #: src/exphtmldlg.c:370
843 #: src/expldifdlg.c:387
844 #: src/exporthtml.c:983
845 #: src/importldif.c:657
846 msgid "Address Book"
847 msgstr "Kniha adres"
848
849 #: src/addressbook.c:4864
850 msgid "Person"
851 msgstr "Osoba"
852
853 #: src/addressbook.c:4900
854 #: src/exporthtml.c:883
855 #: src/folderview.c:338
856 #: src/folderview.c:426
857 #: src/prefs_account.c:2723
858 #: src/prefs_folder_column.c:77
859 #: src/prefs_folder_item.c:1741
860 #: src/prefs_folder_item.c:1759
861 #: src/prefs_folder_item.c:1776
862 msgid "Folder"
863 msgstr "Složka"
864
865 #: src/addressbook.c:4912
866 msgid "vCard"
867 msgstr "vCard"
868
869 #: src/addressbook.c:4924
870 #: src/addressbook.c:4936
871 msgid "JPilot"
872 msgstr "JPilot"
873
874 #: src/addressbook.c:4948
875 msgid "LDAP servers"
876 msgstr "LDAP servery"
877
878 #: src/addressbook.c:4960
879 msgid "LDAP Query"
880 msgstr "LDAP dotaz"
881
882 #: src/addressbook_foldersel.c:393
883 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter.c:103
884 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:228
885 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:299
886 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:376
887 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:66
888 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:196
889 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:209
890 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:212
891 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:275
892 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_viewer.c:123
893 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:116
894 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:441
895 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:483
896 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:606
897 #: src/prefs_matcher.c:646
898 #: src/prefs_matcher.c:676
899 #: src/prefs_matcher.c:1546
900 #: src/prefs_matcher.c:1553
901 #: src/prefs_matcher.c:1561
902 #: src/prefs_matcher.c:1563
903 #: src/prefs_matcher.c:2426
904 #: src/prefs_matcher.c:2430
905 msgid "Any"
906 msgstr "kterákoliv"
907
908 #: src/addrgather.c:157
909 msgid "Please specify name for address book."
910 msgstr "Zadejte prosím název pro knihu adres."
911
912 #: src/addrgather.c:177
913 msgid "Please select the mail headers to search."
914 msgstr "Vyberte záhlaví zprávy, ve kterých se bude hledat."
915
916 #: src/addrgather.c:184
917 msgid "Collecting addresses..."
918 msgstr "Získávám adresy..."
919
920 #: src/addrgather.c:223
921 msgid "Addresses collected successfully."
922 msgstr "Adresy získány úspěšně."
923
924 #: src/addrgather.c:300
925 msgid "Current folder:"
926 msgstr "Aktuální složka:"
927
928 #: src/addrgather.c:311
929 msgid "Address book name:"
930 msgstr "Jméno kniha adres:"
931
932 #: src/addrgather.c:321
933 msgid "Address book folder size:"
934 msgstr "Velikost složky knihy adres:"
935
936 #: src/addrgather.c:325
937 #: src/addrgather.c:335
938 msgid "Maximum amount of entries per folder within the newly created address book"
939 msgstr "Maximální počet položek ve složce uvnitř nově vytvořených adresních knih"
940
941 #: src/addrgather.c:339
942 msgid "Process these mail header fields"
943 msgstr "Zpracovat tato pole z hlavičky zprávy"
944
945 #: src/addrgather.c:358
946 msgid "Include subfolders"
947 msgstr "Zahrnout podsložky"
948
949 #: src/addrgather.c:381
950 #: src/prefs_filtering_action.c:1358
951 msgid "Header Name"
952 msgstr "Záhlaví"
953
954 #: src/addrgather.c:382
955 msgid "Address Count"
956 msgstr "Počet adres"
957
958 #: src/addrgather.c:492
959 msgid "Header Fields"
960 msgstr "Záhlaví"
961
962 #: src/addrgather.c:493
963 #: src/exphtmldlg.c:657
964 #: src/expldifdlg.c:722
965 #: src/importldif.c:1023
966 msgid "Finish"
967 msgstr "Konec"
968
969 #: src/addrgather.c:542
970 msgid "Collect email addresses from selected messages"
971 msgstr "Získat adresy z vybraných zpráv"
972
973 #: src/addrgather.c:546
974 msgid "Collect email addresses from folder"
975 msgstr "Získat adresy ze složky"
976
977 #: src/addrindex.c:122
978 msgid "Common addresses"
979 msgstr "Obecné adresy"
980
981 #: src/addrindex.c:123
982 msgid "Personal addresses"
983 msgstr "Osobní adresy"
984
985 #: src/addrindex.c:129
986 msgid "Common address"
987 msgstr "Obecná adresa"
988
989 #: src/addrindex.c:130
990 msgid "Personal address"
991 msgstr "Osobní adresa"
992
993 #: src/addrindex.c:1828
994 msgid "Address(es) update"
995 msgstr "Aktualizace adres"
996
997 #: src/addrindex.c:1829
998 msgid "Update failed. Changes not written to Directory."
999 msgstr "Aktualizace selhala. Změny do slovníku nebyly zapsány. "
1000
1001 #: src/addrduplicates.c:126
1002 msgid "Show duplicates in the same book"
1003 msgstr "Zobrazit záznamy duplikované ve stejné knize adres"
1004
1005 #: src/addrduplicates.c:132
1006 msgid "Show duplicates in different books"
1007 msgstr "Zobrazit záznamy duplikované ve jiných knihách adres"
1008
1009 #: src/addrduplicates.c:143
1010 msgid "Find address book email duplicates"
1011 msgstr "Najít emailové adresy duplikované v knize adres"
1012
1013 #: src/addrduplicates.c:144
1014 msgid "Claws Mail will now search for duplicate email addresses in the address book."
1015 msgstr "Claws Mail teď vyhledá duplikované emailové adresy v knize adres."
1016
1017 #: src/addrduplicates.c:324
1018 msgid "No duplicate email addresses found in the address book"
1019 msgstr "Nebyly nalezeny žádné duplikované adresy v knize adres"
1020
1021 #: src/addrduplicates.c:355
1022 msgid "Duplicate email addresses"
1023 msgstr "Duplikovat emailovou adresu(y)"
1024
1025 #: src/addrduplicates.c:473
1026 msgid "Address book path"
1027 msgstr "Cesta ke knize adres"
1028
1029 #: src/addrduplicates.c:851
1030 msgid "Delete address"
1031 msgstr "Odstranit adresu(y)"
1032
1033 #: src/alertpanel.c:145
1034 #: src/compose.c:8932
1035 msgid "Notice"
1036 msgstr "Poznámka"
1037
1038 #: src/alertpanel.c:158
1039 #: src/compose.c:5465
1040 #: src/compose.c:5945
1041 #: src/compose.c:11159
1042 #: src/messageview.c:801
1043 #: src/messageview.c:814
1044 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:665
1045 #: src/summaryview.c:4706
1046 msgid "Warning"
1047 msgstr "Varování"
1048
1049 #: src/alertpanel.c:171
1050 #: src/alertpanel.c:194
1051 #: src/compose.c:5406
1052 #: src/inc.c:647
1053 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:153
1054 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:247
1055 msgid "Error"
1056 msgstr "Chyba"
1057
1058 #: src/alertpanel.c:195
1059 msgid "_View log"
1060 msgstr "_Zobrazit protokol"
1061
1062 #: src/alertpanel.c:344
1063 msgid "Show this message next time"
1064 msgstr "Zobrazovat příště tuto zprávu"
1065
1066 #: src/browseldap.c:217
1067 msgid "Browse Directory Entry"
1068 msgstr "Procházet položku adresáře"
1069
1070 #: src/browseldap.c:236
1071 msgid "Server Name :"
1072 msgstr "Název serveru :"
1073
1074 #: src/browseldap.c:246
1075 msgid "Distinguished Name (dn) :"
1076 msgstr "Rozlišovací jméno (dn):"
1077
1078 #: src/browseldap.c:269
1079 msgid "LDAP Name"
1080 msgstr "LDAP atribut"
1081
1082 #: src/browseldap.c:271
1083 msgid "Attribute Value"
1084 msgstr "Hodnota atributu"
1085
1086 #: src/common/plugin.c:63
1087 msgid "Nothing"
1088 msgstr "Nic"
1089
1090 #: src/common/plugin.c:64
1091 msgid "a viewer"
1092 msgstr "prohlížeč"
1093
1094 #: src/common/plugin.c:65
1095 msgid "a MIME parser"
1096 msgstr "MIME parser"
1097
1098 #: src/common/plugin.c:66
1099 msgid "folders"
1100 msgstr "složky"
1101
1102 #: src/common/plugin.c:67
1103 msgid "filtering"
1104 msgstr "filtr"
1105
1106 #: src/common/plugin.c:68
1107 msgid "a privacy interface"
1108 msgstr "zabezpečení"
1109
1110 #: src/common/plugin.c:69
1111 msgid "a notifier"
1112 msgstr "oznamování"
1113
1114 #: src/common/plugin.c:70
1115 msgid "an utility"
1116 msgstr "utilita"
1117
1118 #: src/common/plugin.c:71
1119 msgid "things"
1120 msgstr "věci"
1121
1122 #: src/common/plugin.c:290
1123 #, c-format
1124 msgid "This plugin provides %s (%s), which is already provided by the %s plugin."
1125 msgstr "Tento modul poskytuje možnost %s (%s), která je už obsažena v modulu %s."
1126
1127 #: src/common/plugin.c:329
1128 msgid "Plugin already loaded"
1129 msgstr "Modul byl již načten"
1130
1131 #: src/common/plugin.c:340
1132 msgid "Failed to allocate memory for Plugin"
1133 msgstr "Nepodařilo se vyhradit paměť pro modul"
1134
1135 #: src/common/plugin.c:370
1136 msgid "This module is not licensed under a GPL v2 or later compatible license."
1137 msgstr "Tento modul není licencován dle GPL v2 nebo dle jiné kompatibilní licence."
1138
1139 #: src/common/plugin.c:379
1140 msgid "This module is for Claws Mail GTK1."
1141 msgstr "Tento modul je určen pro Claws Mail GTK1."
1142
1143 #: src/common/plugin.c:637
1144 #, c-format
1145 msgid "Your version of Claws Mail is newer than the version the '%s' plugin was built with."
1146 msgstr "Vaše verze Claws Mail je novější než ta, se kterou byl zkompilován modul %s."
1147
1148 #: src/common/plugin.c:640
1149 msgid "Your version of Claws Mail is newer than the version the plugin was built with."
1150 msgstr "Vaše verze Claws Mail je novější než ta, se kterou byl zkompilován tento modul."
1151
1152 #: src/common/plugin.c:649
1153 #, c-format
1154 msgid "Your version of Claws Mail is too old for the '%s' plugin."
1155 msgstr "Vaše verze Claws Mail je příliš stará na použití s modulem %s."
1156
1157 #: src/common/plugin.c:651
1158 msgid "Your version of Claws Mail is too old for the plugin."
1159 msgstr "Vaše verze Claws Mail je příliš stará na použití s tímto modulem."
1160
1161 #: src/common/session.c:170
1162 #: src/imap.c:1105
1163 msgid "SSL handshake failed\n"
1164 msgstr "Inicializace SSL spojení selhala\n"
1165
1166 #: src/common/smtp.c:179
1167 msgid "No SMTP AUTH method available\n"
1168 msgstr "SMTP AUTH je nedostupná\n"
1169
1170 #: src/common/smtp.c:182
1171 msgid "Selected SMTP AUTH method not available\n"
1172 msgstr "Vybraná SMTP AUTH je nedostupná\n"
1173
1174 #: src/common/smtp.c:524
1175 #: src/common/smtp.c:574
1176 msgid "bad SMTP response\n"
1177 msgstr "špatná SMTP odpověď\n"
1178
1179 #: src/common/smtp.c:545
1180 #: src/common/smtp.c:563
1181 #: src/common/smtp.c:682
1182 msgid "error occurred on SMTP session\n"
1183 msgstr "nastala chyba v SMTP relaci\n"
1184
1185 #: src/common/smtp.c:554
1186 #: src/pop.c:894
1187 msgid "error occurred on authentication\n"
1188 msgstr "nastala chyba v autentizaci\n"
1189
1190 #: src/common/smtp.c:609
1191 #, c-format
1192 msgid "Message is too big (Maximum size is %s)\n"
1193 msgstr "Zpráva je příliš velká (maximální velikost je %s)\n"
1194
1195 #: src/common/smtp.c:641
1196 #: src/pop.c:887
1197 msgid "couldn't start TLS session\n"
1198 msgstr "nelze spustit TLS relaci\n"
1199
1200 #: src/common/socket.c:1494
1201 #, c-format
1202 msgid "write on fd%d: %s\n"
1203 msgstr "zápis do fd%d: %s\n"
1204
1205 #: src/common/ssl_certificate.c:591
1206 msgid "Uncheckable"
1207 msgstr "Nezkontrolovatelný"
1208
1209 #: src/common/ssl_certificate.c:595
1210 msgid "Self-signed certificate"
1211 msgstr "Certifikát podepsaný vlastníkem (Self-signed)"
1212
1213 #: src/common/ssl_certificate.c:598
1214 msgid "Revoked certificate"
1215 msgstr "Odvolaný certifikát"
1216
1217 #: src/common/ssl_certificate.c:600
1218 msgid "No certificate issuer found"
1219 msgstr "Nenalezen vydavatel certifikátu"
1220
1221 #: src/common/ssl_certificate.c:602
1222 msgid "Certificate issuer is not a CA"
1223 msgstr "Vydavatel certifikátu není Certifikační Autoritou."
1224
1225 #: src/common/string_match.c:82
1226 msgid "(Subject cleared by RegExp)"
1227 msgstr "(Předmět odstraněn reg. výrazem)"
1228
1229 #: src/common/utils.c:357
1230 #, c-format
1231 msgid "%dB"
1232 msgstr "%dB"
1233
1234 #: src/common/utils.c:358
1235 #, c-format
1236 msgid "%d.%02dKB"
1237 msgstr "%d.%02dKB"
1238
1239 #: src/common/utils.c:359
1240 #, c-format
1241 msgid "%d.%02dMB"
1242 msgstr "%d.%02dMB"
1243
1244 #: src/common/utils.c:360
1245 #, c-format
1246 msgid "%.2fGB"
1247 msgstr "%.2fGB"
1248
1249 #: src/common/utils.c:4918
1250 msgid "Complete day name for use by strftime|Sunday"
1251 msgstr "Neděle"
1252
1253 #: src/common/utils.c:4919
1254 msgid "Complete day name for use by strftime|Monday"
1255 msgstr "Pondělí"
1256
1257 #: src/common/utils.c:4920
1258 msgid "Complete day name for use by strftime|Tuesday"
1259 msgstr "Úterý"
1260
1261 #: src/common/utils.c:4921
1262 msgid "Complete day name for use by strftime|Wednesday"
1263 msgstr "Středa"
1264
1265 #: src/common/utils.c:4922
1266 msgid "Complete day name for use by strftime|Thursday"
1267 msgstr "Čtvrtek"
1268
1269 #: src/common/utils.c:4923
1270 msgid "Complete day name for use by strftime|Friday"
1271 msgstr "Pátek"
1272
1273 #: src/common/utils.c:4924
1274 msgid "Complete day name for use by strftime|Saturday"
1275 msgstr "Sobota"
1276
1277 #: src/common/utils.c:4926
1278 msgid "Complete month name for use by strftime|January"
1279 msgstr "Leden"
1280
1281 #: src/common/utils.c:4927
1282 msgid "Complete month name for use by strftime|February"
1283 msgstr "Únor"
1284
1285 #: src/common/utils.c:4928
1286 msgid "Complete month name for use by strftime|March"
1287 msgstr "Březen"
1288
1289 #: src/common/utils.c:4929
1290 msgid "Complete month name for use by strftime|April"
1291 msgstr "Duben"
1292
1293 #: src/common/utils.c:4930
1294 msgid "Complete month name for use by strftime|May"
1295 msgstr "Květen"
1296
1297 #: src/common/utils.c:4931
1298 msgid "Complete month name for use by strftime|June"
1299 msgstr "Červen"
1300
1301 #: src/common/utils.c:4932
1302 msgid "Complete month name for use by strftime|July"
1303 msgstr "Červenec"
1304
1305 #: src/common/utils.c:4933
1306 msgid "Complete month name for use by strftime|August"
1307 msgstr "Srpen"
1308
1309 #: src/common/utils.c:4934
1310 msgid "Complete month name for use by strftime|September"
1311 msgstr "Září"
1312
1313 #: src/common/utils.c:4935
1314 msgid "Complete month name for use by strftime|October"
1315 msgstr "Říjen"
1316
1317 #: src/common/utils.c:4936
1318 msgid "Complete month name for use by strftime|November"
1319 msgstr "Listopad"
1320
1321 #: src/common/utils.c:4937
1322 msgid "Complete month name for use by strftime|December"
1323 msgstr "Prosinec"
1324
1325 #: src/common/utils.c:4939
1326 msgid "Abbr. day name for use by strftime|Sun"
1327 msgstr "ne"
1328
1329 #: src/common/utils.c:4940
1330 msgid "Abbr. day name for use by strftime|Mon"
1331 msgstr "po"
1332
1333 #: src/common/utils.c:4941
1334 msgid "Abbr. day name for use by strftime|Tue"
1335 msgstr "út"
1336
1337 #: src/common/utils.c:4942
1338 msgid "Abbr. day name for use by strftime|Wed"
1339 msgstr "st"
1340
1341 #: src/common/utils.c:4943
1342 msgid "Abbr. day name for use by strftime|Thu"
1343 msgstr "čt"
1344
1345 #: src/common/utils.c:4944
1346 msgid "Abbr. day name for use by strftime|Fri"
1347 msgstr "pá"
1348
1349 #: src/common/utils.c:4945
1350 msgid "Abbr. day name for use by strftime|Sat"
1351 msgstr "so"
1352
1353 #: src/common/utils.c:4947
1354 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Jan"
1355 msgstr "led"
1356
1357 #: src/common/utils.c:4948
1358 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Feb"
1359 msgstr "úno"
1360
1361 #: src/common/utils.c:4949
1362 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Mar"
1363 msgstr "bře"
1364
1365 #: src/common/utils.c:4950
1366 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Apr"
1367 msgstr "dub"
1368
1369 #: src/common/utils.c:4951
1370 msgid "Abbr. month name for use by strftime|May"
1371 msgstr "kvě"
1372
1373 #: src/common/utils.c:4952
1374 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Jun"
1375 msgstr "čen"
1376
1377 #: src/common/utils.c:4953
1378 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Jul"
1379 msgstr "čec"
1380
1381 #: src/common/utils.c:4954
1382 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Aug"
1383 msgstr "srp"
1384
1385 #: src/common/utils.c:4955
1386 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Sep"
1387 msgstr "zář"
1388
1389 #: src/common/utils.c:4956
1390 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Oct"
1391 msgstr "říj"
1392
1393 #: src/common/utils.c:4957
1394 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Nov"
1395 msgstr "lis"
1396
1397 #: src/common/utils.c:4958
1398 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Dec"
1399 msgstr "pro"
1400
1401 #: src/common/utils.c:4969
1402 msgid "For use by strftime (morning)|AM"
1403 msgstr "DOP."
1404
1405 #: src/common/utils.c:4970
1406 msgid "For use by strftime (afternoon)|PM"
1407 msgstr "ODP."
1408
1409 #: src/common/utils.c:4971
1410 msgid "For use by strftime (morning, lowercase)|am"
1411 msgstr "dop."
1412
1413 #: src/common/utils.c:4972
1414 msgid "For use by strftime (afternoon, lowercase)|pm"
1415 msgstr "odp."
1416
1417 #: src/common/utils.c:4979
1418 msgid "For use by strftime (default date+time format)|%a %b %e %H:%M:%S %Y"
1419 msgstr "%a %d.%m.%Y %H:%M"
1420
1421 #: src/common/utils.c:4980
1422 msgid "For use by strftime (default date format)|%m/%d/%y"
1423 msgstr "%d.%m.%Y"
1424
1425 #: src/common/utils.c:4981
1426 msgid "For use by strftime (default time format)|%H:%M:%S"
1427 msgstr "%H:%M:%S"
1428
1429 #: src/common/utils.c:4983
1430 msgid "For use by strftime (default 12-hour time format)|%I:%M:%S %p"
1431 msgstr "%I:%M:%S %p"
1432
1433 #: src/compose.c:544
1434 msgid "_Add..."
1435 msgstr "_Přidat..."
1436
1437 #: src/compose.c:545
1438 #: src/mh_gtk.c:362
1439 msgid "_Remove"
1440 msgstr "_Odstranit"
1441
1442 #: src/compose.c:547
1443 #: src/folderview.c:234
1444 msgid "_Properties..."
1445 msgstr "_Vlastnosti..."
1446
1447 #: src/compose.c:554
1448 #: src/mainwindow.c:473
1449 #: src/messageview.c:186
1450 msgid "_Message"
1451 msgstr "_Zpráva"
1452
1453 #: src/compose.c:557
1454 msgid "_Spelling"
1455 msgstr "_Pravopis"
1456
1457 #: src/compose.c:559
1458 #: src/compose.c:623
1459 msgid "_Options"
1460 msgstr "Nastav_ení"
1461
1462 #: src/compose.c:563
1463 msgid "S_end"
1464 msgstr "_Odeslat"
1465
1466 #: src/compose.c:564
1467 msgid "Send _later"
1468 msgstr "Poslat _později"
1469
1470 #: src/compose.c:567
1471 msgid "_Attach file"
1472 msgstr "Připojit _soubor"
1473
1474 #: src/compose.c:568
1475 msgid "_Insert file"
1476 msgstr "_Vložit soubor"
1477
1478 #: src/compose.c:569
1479 msgid "Insert si_gnature"
1480 msgstr "Vložit p_odpis"
1481
1482 #: src/compose.c:576
1483 msgid "_Undo"
1484 msgstr "_Zpět"
1485
1486 #: src/compose.c:577
1487 msgid "_Redo"
1488 msgstr "Z_novu"
1489
1490 #: src/compose.c:580
1491 msgid "Cu_t"
1492 msgstr "_Vyjmout"
1493
1494 #: src/compose.c:584
1495 msgid "Special paste"
1496 msgstr "Vložit jinak"
1497
1498 #: src/compose.c:585
1499 msgid "as _quotation"
1500 msgstr "jako _citaci"
1501
1502 #: src/compose.c:586
1503 msgid "_wrapped"
1504 msgstr "_zalomené"
1505
1506 #: src/compose.c:587
1507 msgid "_unwrapped"
1508 msgstr "_nezalomené"
1509
1510 #: src/compose.c:589
1511 #: src/mainwindow.c:504
1512 msgid "Select _all"
1513 msgstr "Vybrat vš_e"
1514
1515 #: src/compose.c:591
1516 msgid "A_dvanced"
1517 msgstr "Po_kročilé"
1518
1519 #: src/compose.c:592
1520 msgid "Move a character backward"
1521 msgstr "Přesun o znak zpět"
1522
1523 #: src/compose.c:593
1524 msgid "Move a character forward"
1525 msgstr "Přesun o znak dále"
1526
1527 #: src/compose.c:594
1528 msgid "Move a word backward"
1529 msgstr "Přesun o slovo zpět"
1530
1531 #: src/compose.c:595
1532 msgid "Move a word forward"
1533 msgstr "Přesun o slovo dále"
1534
1535 #: src/compose.c:596
1536 msgid "Move to beginning of line"
1537 msgstr "Přesun na začátek řádku"
1538
1539 #: src/compose.c:597
1540 msgid "Move to end of line"
1541 msgstr "Přesun na konec řádku"
1542
1543 #: src/compose.c:598
1544 msgid "Move to previous line"
1545 msgstr "Přesun na předchozí řádek"
1546
1547 #: src/compose.c:599
1548 msgid "Move to next line"
1549 msgstr "Přesun na další řádek"
1550
1551 #: src/compose.c:600
1552 msgid "Delete a character backward"
1553 msgstr "Smazat znak zpět"
1554
1555 #: src/compose.c:601
1556 msgid "Delete a character forward"
1557 msgstr "Smazat znak vpřed"
1558
1559 #: src/compose.c:602
1560 msgid "Delete a word backward"
1561 msgstr "Smazat slovo zpět"
1562
1563 #: src/compose.c:603
1564 msgid "Delete a word forward"
1565 msgstr "Smazat slovo vpřed"
1566
1567 #: src/compose.c:604
1568 msgid "Delete line"
1569 msgstr "Smazat řádek"
1570
1571 #: src/compose.c:605
1572 msgid "Delete to end of line"
1573 msgstr "Smazat do konce řádku"
1574
1575 #: src/compose.c:608
1576 #: src/messageview.c:202
1577 msgid "_Find"
1578 msgstr "_Najít"
1579
1580 #: src/compose.c:611
1581 msgid "_Wrap current paragraph"
1582 msgstr "_Zalomit aktuální odstavec"
1583
1584 #: src/compose.c:612
1585 msgid "Wrap all long _lines"
1586 msgstr "Zalomit všechny _dlouhé řádky"
1587
1588 #: src/compose.c:614
1589 msgid "Edit with e_xternal editor"
1590 msgstr "Upravit e_xterním editorem"
1591
1592 #: src/compose.c:617
1593 msgid "_Check all or check selection"
1594 msgstr "_Zkontrolovat vše nebo výběr"
1595
1596 #: src/compose.c:618
1597 msgid "_Highlight all misspelled words"
1598 msgstr "Z_výraznit nesprávná slova"
1599
1600 #: src/compose.c:619
1601 msgid "Check _backwards misspelled word"
1602 msgstr "Přejít na _předchozí chybu"
1603
1604 #: src/compose.c:620
1605 msgid "_Forward to next misspelled word"
1606 msgstr "Přejít na _následující chybu"
1607
1608 #: src/compose.c:628
1609 msgid "Reply _mode"
1610 msgstr "_Mód odpovědi"
1611
1612 #: src/compose.c:630
1613 msgid "Privacy _System"
1614 msgstr "Systém _zabezpečení"
1615
1616 #: src/compose.c:635
1617 msgid "_Priority"
1618 msgstr "_Priorita"
1619
1620 #: src/compose.c:637
1621 #: src/mainwindow.c:556
1622 #: src/messageview.c:228
1623 msgid "Character _encoding"
1624 msgstr "_Kódování znaků"
1625
1626 #: src/compose.c:642
1627 #: src/mainwindow.c:561
1628 #: src/messageview.c:233
1629 msgid "Western European"
1630 msgstr "Západní Evropa"
1631
1632 #: src/compose.c:643
1633 #: src/mainwindow.c:562
1634 #: src/messageview.c:234
1635 msgid "Baltic"
1636 msgstr "Baltské"
1637
1638 #: src/compose.c:644
1639 #: src/mainwindow.c:563
1640 #: src/messageview.c:235
1641 msgid "Hebrew"
1642 msgstr "Hebrejština"
1643
1644 #: src/compose.c:645
1645 #: src/mainwindow.c:564
1646 #: src/messageview.c:236
1647 msgid "Arabic"
1648 msgstr "Arabština"
1649
1650 #: src/compose.c:646
1651 #: src/mainwindow.c:565
1652 #: src/messageview.c:237
1653 msgid "Cyrillic"
1654 msgstr "Azbuka"
1655
1656 #: src/compose.c:647
1657 #: src/mainwindow.c:566
1658 #: src/messageview.c:238
1659 msgid "Japanese"
1660 msgstr "Japonština"
1661
1662 #: src/compose.c:648
1663 #: src/mainwindow.c:567
1664 #: src/messageview.c:239
1665 msgid "Chinese"
1666 msgstr "Čínština"
1667
1668 #: src/compose.c:649
1669 #: src/mainwindow.c:568
1670 #: src/messageview.c:240
1671 msgid "Korean"
1672 msgstr "Korejština"
1673
1674 #: src/compose.c:650
1675 #: src/mainwindow.c:569
1676 #: src/messageview.c:241
1677 msgid "Thai"
1678 msgstr "Thajština"
1679
1680 #: src/compose.c:653
1681 #: src/mainwindow.c:661
1682 #: src/messageview.c:270
1683 msgid "_Address book"
1684 msgstr "_Kniha adres"
1685
1686 #: src/compose.c:655
1687 msgid "_Template"
1688 msgstr "Ša_blona"
1689
1690 #: src/compose.c:657
1691 #: src/mainwindow.c:689
1692 #: src/messageview.c:291
1693 msgid "Actio_ns"
1694 msgstr "Ak_ce"
1695
1696 #: src/compose.c:666
1697 msgid "Aut_o wrapping"
1698 msgstr "Aut_omatické zalamování"
1699
1700 #: src/compose.c:667
1701 msgid "Auto _indent"
1702 msgstr "Automatické _odsazení"
1703
1704 #: src/compose.c:668
1705 msgid "Si_gn"
1706 msgstr "Po_depsat"
1707
1708 #: src/compose.c:669
1709 msgid "_Encrypt"
1710 msgstr "Ši_frovat"
1711
1712 #: src/compose.c:670
1713 msgid "_Request Return Receipt"
1714 msgstr "_Vyžadovat potvrzení o doručení"
1715
1716 #: src/compose.c:671
1717 msgid "Remo_ve references"
1718 msgstr "Odstranit reference"
1719
1720 #: src/compose.c:672
1721 msgid "Show _ruler"
1722 msgstr "Zobrazit _pravítko"
1723
1724 #: src/compose.c:677
1725 #: src/compose.c:687
1726 msgid "_Normal"
1727 msgstr "_Normální"
1728
1729 #: src/compose.c:678
1730 msgid "_All"
1731 msgstr "_Všem"
1732
1733 #: src/compose.c:679
1734 msgid "_Sender"
1735 msgstr "_Odesílateli"
1736
1737 #: src/compose.c:680
1738 msgid "_Mailing-list"
1739 msgstr "Kon_ference"
1740
1741 #: src/compose.c:685
1742 msgid "_Highest"
1743 msgstr "_Nejvyšší"
1744
1745 #: src/compose.c:686
1746 msgid "Hi_gh"
1747 msgstr "Vy_soká"
1748
1749 #: src/compose.c:688
1750 msgid "Lo_w"
1751 msgstr "Ní_zká"
1752
1753 #: src/compose.c:689
1754 msgid "_Lowest"
1755 msgstr "Ne_jnižsí"
1756
1757 #: src/compose.c:694
1758 #: src/mainwindow.c:804
1759 #: src/messageview.c:308
1760 msgid "_Automatic"
1761 msgstr "_Automaticky"
1762
1763 #: src/compose.c:695
1764 #: src/mainwindow.c:805
1765 #: src/messageview.c:309
1766 msgid "7bit ASCII (US-ASC_II)"
1767 msgstr "7bitové ASCII (US-ASC_II)"
1768
1769 #: src/compose.c:696
1770 #: src/mainwindow.c:806
1771 #: src/messageview.c:310
1772 msgid "Unicode (_UTF-8)"
1773 msgstr "Unicode (_UTF-8)"
1774
1775 #: src/compose.c:700
1776 #: src/mainwindow.c:810
1777 #: src/messageview.c:314
1778 msgid "Central European (ISO-8859-_2)"
1779 msgstr "Střední Evropa (ISO-8859-_2)"
1780
1781 #: src/compose.c:703
1782 #: src/mainwindow.c:813
1783 #: src/messageview.c:317
1784 msgid "Greek (ISO-8859-_7)"
1785 msgstr "Řečtina (ISO-8859-_7)"
1786
1787 #: src/compose.c:708
1788 #: src/mainwindow.c:818
1789 #: src/messageview.c:322
1790 msgid "Turkish (ISO-8859-_9)"
1791 msgstr "Turečtina (ISO-8859-_9)"
1792
1793 #: src/compose.c:1008
1794 msgid "New message From format error."
1795 msgstr "Chyba ve formátu pole Od nové zprávy."
1796
1797 #: src/compose.c:1100
1798 msgid "New message subject format error."
1799 msgstr "Chyba v předmětu šablony nové zprávy."
1800
1801 #: src/compose.c:1131
1802 #: src/quote_fmt.c:567
1803 #, c-format
1804 msgid "The body of the \"New message\" template has an error at line %d."
1805 msgstr "Chyba v těle šablony \"Napsat\" na řádku %d."
1806
1807 #: src/compose.c:1382
1808 msgid "Unable to reply. The original email probably doesn't exist."
1809 msgstr "Není možno odpovědět. Originální email pravděpodobně neexistuje."
1810
1811 #: src/compose.c:1565
1812 #: src/quote_fmt.c:584
1813 msgid "The \"From\" field of the \"Reply\" template contains an invalid email address."
1814 msgstr "Pole \"Od\" v šabloně \"Odpovědět\" obsahuje neplatnou emailovou adresu."
1815
1816 #: src/compose.c:1612
1817 #: src/quote_fmt.c:587
1818 #, c-format
1819 msgid "The body of the \"Reply\" template has an error at line %d."
1820 msgstr "Chyba v těle šablony \"Odpovědět\" na řádku %d."
1821
1822 #: src/compose.c:1746
1823 #: src/compose.c:1941
1824 #: src/quote_fmt.c:604
1825 msgid "The \"From\" field of the \"Forward\" template contains an invalid email address."
1826 msgstr "Pole \"Od\" v šabloně \"Předat\" obsahuje neplatnou emailovou adresu."
1827
1828 #: src/compose.c:1811
1829 #: src/quote_fmt.c:607
1830 #, c-format
1831 msgid "The body of the \"Forward\" template has an error at line %d."
1832 msgstr "Chyba v těle šablony \"Předat\" na řádku %d."
1833
1834 #: src/compose.c:1983
1835 msgid "Fw: multiple emails"
1836 msgstr "Fw: vice zprav"
1837
1838 #: src/compose.c:2405
1839 #, c-format
1840 msgid "The body of the \"Redirect\" template has an error at line %d."
1841 msgstr "Chyba v těle šablony \"Přesměrovat\" na řádku %d."
1842
1843 #: src/compose.c:2471
1844 #: src/gtk/headers.h:13
1845 msgid "Cc:"
1846 msgstr "Kopie:"
1847
1848 #: src/compose.c:2474
1849 #: src/gtk/headers.h:14
1850 msgid "Bcc:"
1851 msgstr "Skrytá kopie:"
1852
1853 #: src/compose.c:2477
1854 #: src/gtk/headers.h:11
1855 msgid "Reply-To:"
1856 msgstr "Odpovědět komu:"
1857
1858 #: src/compose.c:2480
1859 #: src/compose.c:4725
1860 #: src/compose.c:4727
1861 #: src/gtk/headers.h:32
1862 msgid "Newsgroups:"
1863 msgstr "Diskusní skupiny:"
1864
1865 #: src/compose.c:2483
1866 #: src/gtk/headers.h:33
1867 msgid "Followup-To:"
1868 msgstr "Pokračování:"
1869
1870 #: src/compose.c:2486
1871 #: src/gtk/headers.h:16
1872 msgid "In-Reply-To:"
1873 msgstr "V odpovědi komu:"
1874
1875 #: src/compose.c:2490
1876 #: src/compose.c:4722
1877 #: src/compose.c:4730
1878 #: src/gtk/headers.h:12
1879 #: src/summary_search.c:359
1880 msgid "To:"
1881 msgstr "Komu:"
1882
1883 #: src/compose.c:2687
1884 msgid "Couldn't attach a file (charset conversion failed)."
1885 msgstr "Nepodařilo se připojit soubor (konverze znakové sady se nezdařila)."
1886
1887 #: src/compose.c:2693
1888 #, c-format
1889 msgid ""
1890 "The following file has been attached: \n"
1891 "%s"
1892 msgid_plural ""
1893 "The following files have been attached: \n"
1894 "%s"
1895 msgstr[0] ""
1896 "Následující soubor byl připojen: \n"
1897 "%s"
1898 msgstr[1] ""
1899 "Následující soubory byly připojeny: \n"
1900 "%s"
1901 msgstr[2] ""
1902 "Následující soubory byly připojeny: \n"
1903 "%s"
1904
1905 #: src/compose.c:2941
1906 msgid "The \"Quotation mark\" of the template is invalid."
1907 msgstr "\"Značka pro citaci\" v šabloně je neplatná."
1908
1909 #: src/compose.c:3430
1910 #, c-format
1911 msgid "Could not get size of file '%s'."
1912 msgstr "Nemohu získat velikost souboru '%s'."
1913
1914 #: src/compose.c:3441
1915 #, c-format
1916 msgid "You are about to insert a file of %s in the message body. Are you sure you want to do that?"
1917 msgstr "Chystáte se vložit soubor %s do těla zprávy. Jste si tím jistý?"
1918
1919 #: src/compose.c:3444
1920 msgid "Are you sure?"
1921 msgstr "Jste si jistý?"
1922
1923 #: src/compose.c:3445
1924 #: src/compose.c:10662
1925 msgid "+_Insert"
1926 msgstr "+_Vložit"
1927
1928 #: src/compose.c:3555
1929 #, c-format
1930 msgid "File %s is empty."
1931 msgstr "Soubor %s je prázdný."
1932
1933 #: src/compose.c:3559
1934 #, c-format
1935 msgid "Can't read %s."
1936 msgstr "Nemohu načíst %s."
1937
1938 #: src/compose.c:3586
1939 #, c-format
1940 msgid "Message: %s"
1941 msgstr "Zpráva: %s"
1942
1943 #: src/compose.c:4574
1944 msgid " [Edited]"
1945 msgstr " [Upraveno]"
1946
1947 #: src/compose.c:4581
1948 #, c-format
1949 msgid "%s - Compose message%s"
1950 msgstr "%s - Psaní zprávy%s"
1951
1952 #: src/compose.c:4584
1953 #, c-format
1954 msgid "[no subject] - Compose message%s"
1955 msgstr "[žádný předmět] - Psaní zprávy%s"
1956
1957 #: src/compose.c:4586
1958 msgid "Compose message"
1959 msgstr "Napsat zprávu"
1960
1961 #: src/compose.c:4613
1962 #: src/messageview.c:836
1963 msgid ""
1964 "Account for sending mail is not specified.\n"
1965 "Please select a mail account before sending."
1966 msgstr ""
1967 "Není zadán účet pro odesílání mailů.\n"
1968 "Před odesláním vyberte prosím nějaký účet."
1969
1970 #: src/compose.c:4823
1971 #: src/compose.c:4855
1972 #: src/compose.c:4897
1973 #: src/prefs_account.c:3220
1974 #: src/toolbar.c:391
1975 #: src/toolbar.c:409
1976 msgid "Send"
1977 msgstr "Odeslat"
1978
1979 #: src/compose.c:4824
1980 msgid "The only recipient is the default CC address. Send anyway?"
1981 msgstr "Jediný adresát je výchozí příjemce kopií (viz nastavení účtu). Opravdu odeslat?"
1982
1983 #: src/compose.c:4825
1984 #: src/compose.c:4857
1985 #: src/compose.c:4890
1986 #: src/compose.c:5406
1987 msgid "+_Send"
1988 msgstr "+_Odeslat"
1989
1990 #: src/compose.c:4856
1991 msgid "The only recipient is the default BCC address. Send anyway?"
1992 msgstr "Jediný adresát je výchozí příjemce skrytých kopií (viz nastavení účtu). Opravdu odeslat?"
1993
1994 #: src/compose.c:4873
1995 msgid "Recipient is not specified."
1996 msgstr "Není uveden příjemce."
1997
1998 #: src/compose.c:4892
1999 msgid "+_Queue"
2000 msgstr "+_Fronta"
2001
2002 #: src/compose.c:4893
2003 #, c-format
2004 msgid "Subject is empty. %s"
2005 msgstr "Předmět je prázdný.  %s"
2006
2007 #: src/compose.c:4894
2008 msgid "Send it anyway?"
2009 msgstr "Přesto odeslat?"
2010
2011 #: src/compose.c:4895
2012 msgid "Queue it anyway?"
2013 msgstr "Opravdu zařadit do fronty?"
2014
2015 #: src/compose.c:4897
2016 #: src/toolbar.c:410
2017 msgid "Send later"
2018 msgstr "Poslat později"
2019
2020 #: src/compose.c:4945
2021 #: src/compose.c:9351
2022 msgid ""
2023 "Could not queue message for sending:\n"
2024 "\n"
2025 "Charset conversion failed."
2026 msgstr ""
2027 "Zprávu nelze uložit do fronty pro odeslání:\n"
2028 "\n"
2029 "Konverze znakové sady se nezdařila."
2030
2031 #: src/compose.c:4948
2032 #: src/compose.c:9354
2033 msgid ""
2034 "Could not queue message for sending:\n"
2035 "\n"
2036 "Couldn't get recipient encryption key."
2037 msgstr ""
2038 "Zprávu nelze uložit do fronty pro odeslání:\n"
2039 "\n"
2040 "Nepodařilo se získat šifrovací klíč příjemce."
2041
2042 #: src/compose.c:4954
2043 #: src/compose.c:9348
2044 #, c-format
2045 msgid ""
2046 "Could not queue message for sending:\n"
2047 "\n"
2048 "Signature failed: %s"
2049 msgstr ""
2050 "Zprávu nelze uložit do fronty pro odeslání\n"
2051 "\n"
2052 "Podepisování se nezdařilo: %s"
2053
2054 #: src/compose.c:4957
2055 #, c-format
2056 msgid ""
2057 "Could not queue message for sending:\n"
2058 "\n"
2059 "%s."
2060 msgstr ""
2061 "Zprávu nelze uložit do fronty pro odeslání:\n"
2062 "\n"
2063 "%s."
2064
2065 #: src/compose.c:4959
2066 msgid "Could not queue message for sending."
2067 msgstr "Zprávu nelze uložit do fronty pro odeslání."
2068
2069 #: src/compose.c:4974
2070 #: src/compose.c:5034
2071 msgid ""
2072 "The message was queued but could not be sent.\n"
2073 "Use \"Send queued messages\" from the main window to retry."
2074 msgstr ""
2075 "Zpráva byla uložena do fronty ale nemohla být odeslána.\n"
2076 "Použijte nabídku \"Odeslat pozdržené zprávy \" z hlavního okna."
2077
2078 #: src/compose.c:5030
2079 #, c-format
2080 msgid ""
2081 "%s\n"
2082 "Use \"Send queued messages\" from the main window to retry."
2083 msgstr ""
2084 "%s\n"
2085 "Použijte nabídku \"Odeslat pozdržené zprávy \" z hlavního okna."
2086
2087 #: src/compose.c:5403
2088 #, c-format
2089 msgid ""
2090 "Can't convert the character encoding of the message \n"
2091 "to the specified %s charset.\n"
2092 "Send it as %s?"
2093 msgstr ""
2094 "Nelze převést kódování znaků zprávy \n"
2095 "na %s.\n"
2096 "Odeslat v kódování %s?"
2097
2098 #: src/compose.c:5461
2099 #, c-format
2100 msgid ""
2101 "Line %d exceeds the line length limit (998 bytes).\n"
2102 "The contents of the message might be broken on the way to the delivery.\n"
2103 "\n"
2104 "Send it anyway?"
2105 msgstr ""
2106 "Řádek %d překračuje limit délky řádku (998 bajtů). \n"
2107 "Obsah zprávy může být poškozen po cestě k adresátovi.\n"
2108 "\n"
2109 "\n"
2110 "Přesto odeslat?"
2111
2112 #: src/compose.c:5642
2113 msgid "Encryption warning"
2114 msgstr "Varování šifrování"
2115
2116 #: src/compose.c:5643
2117 msgid "+C_ontinue"
2118 msgstr "+_Pokračovat"
2119
2120 #: src/compose.c:5698
2121 msgid "No account for sending mails available!"
2122 msgstr "Není dostupný žádný účet pro odeslání pošty!"
2123
2124 #: src/compose.c:5708
2125 msgid "Selected account isn't NNTP: Posting is impossible."
2126 msgstr "Vybraný účet není NNTP: Odeslání není možné. "
2127
2128 #: src/compose.c:5944
2129 #, c-format
2130 msgid "Attachment %s doesn't exist anymore. Ignore?"
2131 msgstr "Příloha %s už neexistuje. Ignorovat?"
2132
2133 #: src/compose.c:5945
2134 msgid "Cancel sending"
2135 msgstr "Zrušit posílání"
2136
2137 #: src/compose.c:5945
2138 msgid "Ignore attachment"
2139 msgstr "Ignorovat přílohu"
2140
2141 #: src/compose.c:5984
2142 #, c-format
2143 msgid "Original %s part"
2144 msgstr "Část originálu %s"
2145
2146 #: src/compose.c:6456
2147 msgid "Add to address _book"
2148 msgstr "Přidat do knihy adres"
2149
2150 #: src/compose.c:6547
2151 msgid "Delete entry contents"
2152 msgstr "Smazat obsah pole"
2153
2154 #: src/compose.c:6551
2155 msgid "Use <tab> to autocomplete from addressbook"
2156 msgstr "Použijte <tab> pro automatické dokončení podle knihy adres"
2157
2158 #: src/compose.c:6760
2159 msgid "Mime type"
2160 msgstr "MIME typ"
2161
2162 #: src/compose.c:6766
2163 #: src/compose.c:7081
2164 #: src/mimeview.c:271
2165 #: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:394
2166 #: src/prefs_matcher.c:609
2167 #: src/prefs_summary_column.c:84
2168 #: src/summaryview.c:436
2169 msgid "Size"
2170 msgstr "Délka"
2171
2172 #: src/compose.c:6836
2173 msgid "Save Message to "
2174 msgstr "Uložit zprávu do "
2175
2176 #: src/compose.c:6865
2177 #: src/editjpilot.c:275
2178 #: src/editldap.c:518
2179 #: src/editvcard.c:191
2180 #: src/export.c:163
2181 #: src/import.c:162
2182 #: src/importmutt.c:238
2183 #: src/importpine.c:237
2184 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:186
2185 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:206
2186 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:416
2187 msgid "_Browse"
2188 msgstr "P_rocházet"
2189
2190 #: src/compose.c:7080
2191 #: src/compose.c:8683
2192 msgid "MIME type"
2193 msgstr "MIME typ"
2194
2195 #: src/compose.c:7083
2196 msgid "Charset"
2197 msgstr "Znaková sada"
2198
2199 #: src/compose.c:7359
2200 msgid "Hea_der"
2201 msgstr "_Záhlaví"
2202
2203 #: src/compose.c:7364
2204 msgid "_Attachments"
2205 msgstr "_Přílohy"
2206
2207 #: src/compose.c:7378
2208 msgid "Othe_rs"
2209 msgstr "_Ostatní"
2210
2211 #: src/compose.c:7393
2212 #: src/gtk/headers.h:18
2213 #: src/summary_search.c:366
2214 msgid "Subject:"
2215 msgstr "Předmět:"
2216
2217 #: src/compose.c:7615
2218 #, c-format
2219 msgid ""
2220 "Spell checker could not be started.\n"
2221 "%s"
2222 msgstr ""
2223 "Nelze spustit kontrolu pravopisu.\n"
2224 "%s"
2225
2226 #: src/compose.c:7727
2227 #, c-format
2228 msgid "From: <i>%s</i>"
2229 msgstr "Od: <i>%s</i>"
2230
2231 #: src/compose.c:7761
2232 msgid "Account to use for this email"
2233 msgstr "Účet použitý pro tuto zprávu"
2234
2235 #: src/compose.c:7763
2236 msgid "Sender address to be used"
2237 msgstr "Adresa odesílatele musí být uvedena"
2238
2239 #: src/compose.c:7927
2240 #, c-format
2241 msgid "The privacy system '%s' cannot be loaded. You will not be able to sign or encrypt this message."
2242 msgstr "Systém zabezpečení '%s' se nepodařilo načíst. Nebudete moci digitálně podepsat nebo šifrovat zprávu."
2243
2244 #: src/compose.c:8027
2245 msgid "_None"
2246 msgstr "Žá_dné"
2247
2248 #: src/compose.c:8128
2249 #: src/prefs_template.c:752
2250 #, c-format
2251 msgid "The body of the template has an error at line %d."
2252 msgstr "Chyba v těle šablony na řádku %d."
2253
2254 #: src/compose.c:8244
2255 msgid "Template From format error."
2256 msgstr "Chyba v poli 'Od' šablony."
2257
2258 #: src/compose.c:8262
2259 msgid "Template To format error."
2260 msgstr "Chyba v poli 'Komu' šablony."
2261
2262 #: src/compose.c:8280
2263 msgid "Template Cc format error."
2264 msgstr "Chyba v poli 'Kopie' šablony."
2265
2266 #: src/compose.c:8298
2267 msgid "Template Bcc format error."
2268 msgstr "Chyba v poli 'Skrytá kopie' šablony."
2269
2270 #: src/compose.c:8317
2271 msgid "Template subject format error."
2272 msgstr "Chyba v poli 'Předmět' šablony."
2273
2274 #: src/compose.c:8577
2275 msgid "Invalid MIME type."
2276 msgstr "Neplatný MIME typ."
2277
2278 #: src/compose.c:8592
2279 msgid "File doesn't exist or is empty."
2280 msgstr "Soubor neexistuje nebo je prázdný."
2281
2282 #: src/compose.c:8666
2283 msgid "Properties"
2284 msgstr "Vlastnosti"
2285
2286 #: src/compose.c:8716
2287 msgid "Encoding"
2288 msgstr "Kódování"
2289
2290 #: src/compose.c:8736
2291 msgid "Path"
2292 msgstr "Cesta k souboru"
2293
2294 #: src/compose.c:8737
2295 msgid "File name"
2296 msgstr "Název souboru"
2297
2298 #: src/compose.c:8929
2299 #, c-format
2300 msgid ""
2301 "The external editor is still working.\n"
2302 "Force terminating the process?\n"
2303 "process group id: %d"
2304 msgstr ""
2305 "Externí editor stále pracuje.\n"
2306 "Mám přerušit proces?\n"
2307 "číslo procesu: %d"
2308
2309 #: src/compose.c:8971
2310 msgid "Compose: input from monitoring process\n"
2311 msgstr "Psaní: vstup z externího procesu\n"
2312
2313 #: src/compose.c:9317
2314 #: src/messageview.c:1042
2315 msgid "Claws Mail needs network access in order to send this email."
2316 msgstr "Claws Mail potřebuje přístup k síti, aby mohl odeslat tuto zprávu."
2317
2318 #: src/compose.c:9343
2319 msgid "Could not queue message."
2320 msgstr "Zprávu nelze uložit do fronty pro odeslání."
2321
2322 #: src/compose.c:9345
2323 #, c-format
2324 msgid ""
2325 "Could not queue message:\n"
2326 "\n"
2327 "%s."
2328 msgstr ""
2329 "Zprávu nelze uložit do fronty pro odeslání:\n"
2330 "\n"
2331 "%s."
2332
2333 #: src/compose.c:9508
2334 msgid "Could not save draft."
2335 msgstr "Nelze uložit koncept."
2336
2337 #: src/compose.c:9512
2338 msgid "Could not save draft"
2339 msgstr "Nelze uložit koncept"
2340
2341 #: src/compose.c:9513
2342 msgid ""
2343 "Could not save draft.\n"
2344 "Do you want to cancel exit or discard this email?"
2345 msgstr ""
2346 "Nemohu uložit koncept.\n"
2347 "Chcete zrušit ukončení nebo zahodit tuto zprávu?"
2348
2349 #: src/compose.c:9515
2350 msgid "_Cancel exit"
2351 msgstr "_Zrušit ukončení"
2352
2353 #: src/compose.c:9515
2354 msgid "_Discard email"
2355 msgstr "_Zahodit zprávu"
2356
2357 #: src/compose.c:9671
2358 #: src/compose.c:9685
2359 msgid "Select file"
2360 msgstr "Výběr souboru"
2361
2362 #: src/compose.c:9699
2363 #, c-format
2364 msgid "File '%s' could not be read."
2365 msgstr "Soubor '%s' nelze číst."
2366
2367 #: src/compose.c:9701
2368 #, c-format
2369 msgid ""
2370 "File '%s' contained invalid characters\n"
2371 "for the current encoding, insertion may be incorrect."
2372 msgstr ""
2373 "Soubor '%s' obsahuje neplatné znaky\n"
2374 "pro nastavené kódování, vložení může obsahovat chyby."
2375
2376 #: src/compose.c:9773
2377 msgid "Discard message"
2378 msgstr "Zrušit zprávu"
2379
2380 #: src/compose.c:9774
2381 msgid "This message has been modified. Discard it?"
2382 msgstr "Zpráva byla modifikována. Chcete ji zahodit?"
2383
2384 #: src/compose.c:9775
2385 msgid "_Discard"
2386 msgstr "_Zahodit"
2387
2388 #: src/compose.c:9775
2389 msgid "_Save to Drafts"
2390 msgstr "Uložit jako _koncept"
2391
2392 #: src/compose.c:9777
2393 msgid "Save changes"
2394 msgstr "Uložit změny"
2395
2396 #: src/compose.c:9778
2397 msgid "This message has been modified. Save the latest changes?"
2398 msgstr "Zpráva byla modifikována. Chcete uložit poslední změny?"
2399
2400 #: src/compose.c:9779
2401 msgid "_Don't save"
2402 msgstr "_Neukládat"
2403
2404 #: src/compose.c:9779
2405 msgid "+_Save to Drafts"
2406 msgstr "+Uložit jako _koncept"
2407
2408 #: src/compose.c:9830
2409 #, c-format
2410 msgid "Do you want to apply the template '%s' ?"
2411 msgstr "Chcete použít šablonu '%s' ?"
2412
2413 #: src/compose.c:9832
2414 msgid "Apply template"
2415 msgstr "Použít šablonu"
2416
2417 #: src/compose.c:9833
2418 msgid "_Replace"
2419 msgstr "_Nahradit"
2420
2421 #: src/compose.c:9833
2422 msgid "_Insert"
2423 msgstr "_Vložit"
2424
2425 #: src/compose.c:10659
2426 msgid "Insert or attach?"
2427 msgstr "Vložit nebo připojit?"
2428
2429 #: src/compose.c:10660
2430 msgid "Do you want to insert the contents of the file(s) into the message body, or attach it to the email?"
2431 msgstr "Chcete obsah souboru(ů) vložit do textu zprávy nebo soubor(y) připojit ke zprávě jako přílohu?"
2432
2433 #: src/compose.c:10662
2434 msgid "_Attach"
2435 msgstr "_Přiložit"
2436
2437 #: src/compose.c:10863
2438 #, c-format
2439 msgid "Quote format error at line %d."
2440 msgstr "Chyba formátu citace na řádku %d."
2441
2442 #: src/compose.c:11153
2443 #, c-format
2444 msgid "You are about to reply to %d messages. Opening the windows could take some time. Do you want to continue?"
2445 msgstr "Chystáte se odpovědět na %d zpráv. Otevírání oken může chvíli trvat. Chcete pokračovat?"
2446
2447 #: src/crash.c:140
2448 #, c-format
2449 msgid "Claws Mail process (%ld) received signal %ld"
2450 msgstr "Proces Claws Mail (pid %ld) obdržel signál %ld"
2451
2452 #: src/crash.c:186
2453 msgid "Claws Mail has crashed"
2454 msgstr "Claws Mail zhavaroval"
2455
2456 #: src/crash.c:202
2457 #, c-format
2458 msgid ""
2459 "%s.\n"
2460 "Please file a bug report and include the information below."
2461 msgstr ""
2462 "%s.\n"
2463 "Vyplňte prosím hlášení o chybě a vložte níže uvedené informace."
2464
2465 #: src/crash.c:207
2466 msgid "Debug log"
2467 msgstr "Debug log"
2468
2469 #: src/crash.c:251
2470 #: src/toolbar.c:407
2471 msgid "Close"
2472 msgstr "Zavřít"
2473
2474 #: src/crash.c:256
2475 msgid "Save..."
2476 msgstr "Uložit..."
2477
2478 #: src/crash.c:261
2479 msgid "Create bug report"
2480 msgstr "Vytvořit hlášení o chybě"
2481
2482 #: src/crash.c:309
2483 msgid "Save crash information"
2484 msgstr "Uložit informace o pádu"
2485
2486 #: src/editaddress.c:154
2487 #: src/editaddress.c:230
2488 msgid "Add New Person"
2489 msgstr "Přidat novou osobu"
2490
2491 #: src/editaddress.c:156
2492 msgid ""
2493 "Adding a new person requires at least one of the\n"
2494 "following values to be set:\n"
2495 " - Display Name\n"
2496 " - First Name\n"
2497 " - Last Name\n"
2498 " - Nickname\n"
2499 " - any email address\n"
2500 " - any additional attribute\n"
2501 "\n"
2502 "Click OK to keep editing this contact.\n"
2503 "Click Cancel to close without saving."
2504 msgstr ""
2505 "Přidání nové osoby vyžaduje vyplněnou nejméně\n"
2506 "jednu z následujících hodnot:\n"
2507 " - Zobrazené jméno\n"
2508 " - Jméno\n"
2509 " - Příjmení\n"
2510 " - Přezdívka\n"
2511 " - nějaká emailová adresa\n"
2512 " - nějaký další atribut\n"
2513 "\n"
2514 "Klikněte na OK pro pokračování editace.\n"
2515 "Klikněte na Zrušit pro uzavření bez uložení."
2516
2517 #: src/editaddress.c:167
2518 msgid ""
2519 "Adding a new person requires at least one of the\n"
2520 "following values to be set:\n"
2521 " - First Name\n"
2522 " - Last Name\n"
2523 " - any email address\n"
2524 " - any additional attribute\n"
2525 "\n"
2526 "Click OK to keep editing this contact.\n"
2527 "Click Cancel to close without saving."
2528 msgstr ""
2529 "Přidání nové osoby vyžaduje vyplněnou nejméně\n"
2530 "jednu z následujících hodnot:\n"
2531 " - Jméno\n"
2532 " - Příjmení\n"
2533 " - nějaká emailová adresa\n"
2534 " - nějaký další atribut\n"
2535 "\n"
2536 "Klikněte na OK pro pokračování editace.\n"
2537 "Klikněte na Zrušit pro uzavření bez uložení."
2538
2539 #: src/editaddress.c:231
2540 msgid "Edit Person Details"
2541 msgstr "Upravit detaily o osobě"
2542
2543 #: src/editaddress.c:409
2544 msgid "An Email address must be supplied."
2545 msgstr "E-mailová adresa musí být uvedena."
2546
2547 #: src/editaddress.c:585
2548 msgid "A Name and Value must be supplied."
2549 msgstr "Musí být zadáno jméno a hodnota."
2550
2551 #: src/editaddress.c:674
2552 msgid "Discard"
2553 msgstr "_Zahodit"
2554
2555 #: src/editaddress.c:675
2556 msgid "Apply"
2557 msgstr "Použít"
2558
2559 #: src/editaddress.c:705
2560 #: src/editaddress.c:754
2561 msgid "Edit Person Data"
2562 msgstr "Upravit data o osobě"
2563
2564 #: src/editaddress.c:783
2565 msgid "Choose a picture"
2566 msgstr "Vyberte obrázek"
2567
2568 #: src/editaddress.c:802
2569 #, c-format
2570 msgid ""
2571 "Failed to import image: \n"
2572 "%s"
2573 msgstr ""
2574 "Chyba importu obrázku: \n"
2575 "%s"
2576
2577 #: src/editaddress.c:844
2578 msgid "_Set picture"
2579 msgstr "_Nastavit obrázek"
2580
2581 #: src/editaddress.c:845
2582 msgid "_Unset picture"
2583 msgstr "_Zrušit obrázek"
2584
2585 #: src/editaddress.c:904
2586 msgid "Photo"
2587 msgstr "Fotografie"
2588
2589 #: src/editaddress.c:958
2590 #: src/editaddress.c:960
2591 #: src/expldifdlg.c:516
2592 #: src/exporthtml.c:760
2593 #: src/ldif.c:768
2594 msgid "Display Name"
2595 msgstr "Zobrazované jméno"
2596
2597 #: src/editaddress.c:967
2598 #: src/editaddress.c:971
2599 #: src/ldif.c:776
2600 msgid "Last Name"
2601 msgstr "Příjmení"
2602
2603 #: src/editaddress.c:968
2604 #: src/editaddress.c:970
2605 #: src/ldif.c:772
2606 msgid "First Name"
2607 msgstr "Jméno"
2608
2609 #: src/editaddress.c:974
2610 #: src/editaddress.c:976
2611 msgid "Nickname"
2612 msgstr "Přezdívka"
2613
2614 #: src/editaddress.c:1060
2615 #: src/editaddress.c:1128
2616 msgid "Alias"
2617 msgstr "Alias"
2618
2619 #: src/editaddress.c:1270
2620 #: src/editaddress.c:1335
2621 #: src/editaddress.c:1351
2622 #: src/prefs_customheader.c:222
2623 msgid "Value"
2624 msgstr "Hodnota"
2625
2626 #: src/editaddress.c:1418
2627 msgid "_User Data"
2628 msgstr "_Osobní data"
2629
2630 #: src/editaddress.c:1419
2631 msgid "_Email Addresses"
2632 msgstr "_E-mailové adresy"
2633
2634 #: src/editaddress.c:1422
2635 #: src/editaddress.c:1425
2636 msgid "O_ther Attributes"
2637 msgstr "_Další údaje"
2638
2639 #: src/editbook.c:108
2640 msgid "File appears to be OK."
2641 msgstr "Soubor se zdá být v pořádku."
2642
2643 #: src/editbook.c:111
2644 msgid "File does not appear to be a valid address book format."
2645 msgstr "Soubor není ve formátu pro knihu adres."
2646
2647 #: src/editbook.c:114
2648 #: src/editjpilot.c:190
2649 #: src/editvcard.c:97
2650 msgid "Could not read file."
2651 msgstr "Nelze načíst soubor."
2652
2653 #: src/editbook.c:148
2654 #: src/editbook.c:261
2655 msgid "Edit Addressbook"
2656 msgstr "Upravit knihu adres"
2657
2658 #: src/editbook.c:176
2659 #: src/editjpilot.c:263
2660 #: src/editvcard.c:179
2661 msgid " Check File "
2662 msgstr " Otestovat soubor "
2663
2664 #: src/editbook.c:181
2665 #: src/editjpilot.c:268
2666 #: src/editvcard.c:184
2667 #: src/importmutt.c:231
2668 #: src/importpine.c:230
2669 #: src/prefs_account.c:1920
2670 #: src/wizard.c:1371
2671 #: src/wizard.c:1651
2672 msgid "File"
2673 msgstr "Soubor"
2674
2675 #: src/editbook.c:280
2676 msgid "Add New Addressbook"
2677 msgstr "Přidat novou knihu adres"
2678
2679 #: src/editgroup.c:100
2680 msgid "A Group Name must be supplied."
2681 msgstr "Musí být zadáno jméno skupiny."
2682
2683 #: src/editgroup.c:293
2684 msgid "Edit Group Data"
2685 msgstr "Upravit data o skupině"
2686
2687 #: src/editgroup.c:322
2688 #: src/exporthtml.c:596
2689 msgid "Group Name"
2690 msgstr "Jméno skupiny"
2691
2692 #: src/editgroup.c:341
2693 msgid "Addresses in Group"
2694 msgstr "Adresy ve skupině"
2695
2696 #: src/editgroup.c:382
2697 msgid "Available Addresses"
2698 msgstr "Dostupné adresy"
2699
2700 #: src/editgroup.c:463
2701 msgid "Move Email Addresses to or from Group with arrow buttons"
2702 msgstr "E-mailové adresy přesuňte do/ze skupiny pomocí tlačítek se šipkami"
2703
2704 #: src/editgroup.c:511
2705 msgid "Edit Group Details"
2706 msgstr "Upravit detaily o skupině"
2707
2708 #: src/editgroup.c:514
2709 msgid "Add New Group"
2710 msgstr "Přidat novou skupinu"
2711
2712 #: src/editgroup.c:564
2713 msgid "Edit folder"
2714 msgstr "Upravit složku"
2715
2716 #: src/editgroup.c:564
2717 msgid "Input the new name of folder:"
2718 msgstr "Zadejte název složky:"
2719
2720 #: src/editgroup.c:567
2721 #: src/foldersel.c:555
2722 #: src/imap_gtk.c:192
2723 #: src/mh_gtk.c:142
2724 msgid "New folder"
2725 msgstr "Nová složka"
2726
2727 #: src/editgroup.c:568
2728 #: src/foldersel.c:556
2729 #: src/mh_gtk.c:143
2730 msgid "Input the name of new folder:"
2731 msgstr "Zadejte název složky:"
2732
2733 #: src/editjpilot.c:187
2734 msgid "File does not appear to be JPilot format."
2735 msgstr "Soubor není ve formátu pro JPilot."
2736
2737 #: src/editjpilot.c:199
2738 msgid "Select JPilot File"
2739 msgstr "Vybrat JPilot soubor"
2740
2741 #: src/editjpilot.c:235
2742 #: src/editjpilot.c:364
2743 msgid "Edit JPilot Entry"
2744 msgstr "Upravit JPilot soubor"
2745
2746 #: src/editjpilot.c:280
2747 msgid "Additional e-Mail address item(s)"
2748 msgstr "Další položka(y) e-mail adresy"
2749
2750 #: src/editjpilot.c:371
2751 msgid "Add New JPilot Entry"
2752 msgstr "Přidat nový JPilot záznam"
2753
2754 #: src/editldap_basedn.c:137
2755 msgid "Edit LDAP - Select Search Base"
2756 msgstr "Editace LDAP - Vyberte bázi pro hledání"
2757
2758 #: src/editldap_basedn.c:156
2759 #: src/editldap.c:441
2760 msgid "Hostname"
2761 msgstr "Název počítače"
2762
2763 #: src/editldap_basedn.c:166
2764 #: src/editldap.c:458
2765 #: src/ssl_manager.c:110
2766 msgid "Port"
2767 msgstr "Port"
2768
2769 #: src/editldap_basedn.c:176
2770 #: src/editldap.c:502
2771 msgid "Search Base"
2772 msgstr "Báze pro hledání"
2773
2774 #: src/editldap_basedn.c:197
2775 msgid "Available Search Base(s)"
2776 msgstr "Dostupná(é) báze pro hledání"
2777
2778 #: src/editldap_basedn.c:287
2779 msgid "Could not read Search Base(s) from server - please set manually"
2780 msgstr "Nelze načíst báze pro hledání ze serveru - zadejte je prosím ručně"
2781
2782 #: src/editldap_basedn.c:291
2783 #: src/editldap.c:280
2784 msgid "Could not connect to server"
2785 msgstr "Nemohu se spojit se serverem"
2786
2787 #: src/editldap.c:151
2788 msgid "A Name must be supplied."
2789 msgstr "Jméno musí být uvedeno."
2790
2791 #: src/editldap.c:163
2792 msgid "A Hostname must be supplied for the server."
2793 msgstr "Název počítače musí být uveden."
2794
2795 #: src/editldap.c:176
2796 msgid "At least one LDAP search attribute should be supplied."
2797 msgstr "Alespoň jeden atribut musí být uveden."
2798
2799 #: src/editldap.c:277
2800 msgid "Connected successfully to server"
2801 msgstr "Úspěšně připojeno k serveru"
2802
2803 #: src/editldap.c:335
2804 #: src/editldap.c:980
2805 msgid "Edit LDAP Server"
2806 msgstr "Upravit LDAP server"
2807
2808 #: src/editldap.c:437
2809 msgid "A name that you wish to call the server."
2810 msgstr "Jméno, kterým chcete označit toto LDAP připojení."
2811
2812 #: src/editldap.c:450
2813 msgid "This is the hostname of the server. For example, \"ldap.mydomain.com\" may be appropriate for the \"mydomain.com\" organization. An IP address may also be used. You may specify \"localhost\" if running an LDAP server on the same computer as Claws Mail."
2814 msgstr "Název počítače, na kterém je provozován LDAP server. Například \"ldap.mydomain.com\". Může být použita také IP adresa. Pokud server běží na stejném počítači jako Claws Mail, můžete použít \"localhost\"."
2815
2816 #: src/editldap.c:470
2817 msgid "TLS"
2818 msgstr "TLS"
2819
2820 #: src/editldap.c:471
2821 #: src/prefs_account.c:3293
2822 msgid "SSL"
2823 msgstr "SSL"
2824
2825 #: src/editldap.c:475
2826 msgid "Enable secure connection to the LDAP server via TLS.If connection fails, be sure to check the correct configuration in ldap.conf (TLS_CACERTDIR and TLS_REQCERT fields)."
2827 msgstr "Povoluje zabezpečené připojení k LDAP serveru pomocí TLS. Pokud připojování selže, zkontrolujte nastavení v ldap.conf (volby TLS_CACERTDIR a TLS_REQCERT)."
2828
2829 #: src/editldap.c:479
2830 msgid "Enable secure connection to the LDAP server via SSL.If connection fails, be sure to check the correct configuration in ldap.conf (TLS_CACERTDIR and TLS_REQCERT fields)."
2831 msgstr "Povoluje zabezpečené připojení k LDAP serveru pomocí SSL. Pokud připojování selže, zkontrolujte nastavení v ldap.conf (volby TLS_CACERTDIR a TLS_REQCERT)."
2832
2833 #: src/editldap.c:491
2834 msgid "The port number that the server listens on. Port 389 is the default."
2835 msgstr "Číslo portu, na kterém server naslouchá. Standardní nastavení je port 389."
2836
2837 #: src/editldap.c:494
2838 msgid " Check Server "
2839 msgstr " Otestovat připojení "
2840
2841 #: src/editldap.c:498
2842 msgid "Press this button to test the connection to the server."
2843 msgstr "Stiskem tohoto tlačítka otestujete připojení k serveru."
2844
2845 #: src/editldap.c:511
2846 msgid ""
2847 "This specifies the name of the directory to be searched on the server. Examples include:\n"
2848 "  dc=claws-mail,dc=org\n"
2849 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
2850 "  o=Organization Name,c=Country\n"
2851 msgstr ""
2852 "Označuje adresář, který bude na serveru prohledáván. Příklady:\n"
2853 "  dc=claws-mail,dc=org\n"
2854 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
2855 "  o=Organization Name,c=Country\n"
2856
2857 #: src/editldap.c:522
2858 msgid "Press this button to lookup the name of available directory names on the server."
2859 msgstr "Stiskem tohoto tlačítka vyhledáte názvy adresářů dostupných na serveru."
2860
2861 #: src/editldap.c:579
2862 msgid "Search Attributes"
2863 msgstr "Prohledávané atributy"
2864
2865 #: src/editldap.c:588
2866 msgid "A list of LDAP attribute names that should be searched when attempting to find a name or address."
2867 msgstr "Seznam LDAP atributů, které budou prohledávány při pokusu najít jméno nebo adresu."
2868
2869 #: src/editldap.c:591
2870 msgid " Defaults "
2871 msgstr " Výchozí "
2872
2873 #: src/editldap.c:595
2874 msgid "This resets the attribute names to a default value that should find most names and addresses during a name or address search process."
2875 msgstr "Nastavuje seznam atributů na výchozí hodnotu, která by měla najít nejvíc jmen a adres během vyhledávání."
2876
2877 #: src/editldap.c:601
2878 msgid "Max Query Age (secs)"
2879 msgstr "Maximální stáří dotazu (s)"
2880
2881 #: src/editldap.c:616
2882 msgid "This defines the maximum period of time (in seconds) that an address search result is valid for address completion purposes. Search results are stored in a cache until this period of time has passed and then retired. This will improve the response time when attempting to search for the same name or address on subsequent address completion requests. The cache will be searched in preference to performing a new server search request. The default value of 600 seconds (10 minutes), should be sufficient for most servers. A larger value will reduce the search time for subsequent searches. This is useful for servers that have slow response times at the expense of more memory to cache results."
2883 msgstr "Definuje maximální dobu (v sekundách), po kterou jsou výsledky hledání považovány za použitelné pro automatické dokončování adres. Výsledky hledání jsou ukládány do vyrovnávací paměti, ze které jsou odstraněny po uplynutí této doby. Vyrovnávací paměť je prohledávána před provedením dotazu na serveru, čímž je zkrácena doba nutná pro vyhledávání, pokud se opakovaně hledají stejná jména nebo adresy. Výchozí hodnota 600 sekund (10 minut) by měla být dostatečná pro většinu serverů. Vyšší hodnota redukuje čas strávený prohledáváním serveru při následných dotazech, což je užitečné pro servery s dlouhou reakční dobou, ale je to na úkor většího množství paměti spotřebovaného pro ukládání předchozích výsledků."
2884
2885 #: src/editldap.c:633
2886 msgid "Include server in dynamic search"
2887 msgstr "Zahrnout při automatickém dokončování"
2888
2889 #: src/editldap.c:638
2890 msgid "Check this option to include this server for dynamic searches when using address completion."
2891 msgstr "Při zaškrtnutí bude tento server prohledáván při pokusu o automatické dokončování adres."
2892
2893 #: src/editldap.c:644
2894 msgid "Match names 'containing' search term"
2895 msgstr "Hledat pomocí 'obsahuje'"
2896
2897 #: src/editldap.c:649
2898 msgid "Searches for names and addresses can be performed either using \"begins-with\" or \"contains\" search term. Check this option to perform a \"contains\" search; this type of search usually takes longer to complete. Note that for performance reasons, address completion uses \"begins-with\" for all searches against other address interfaces."
2899 msgstr "Hledání jmen a adres může být provedeno pomocí podmínky \"začíná na\" nebo \"obsahuje\". Při zaškrtnutí této volby bude použita podmínka \"obsahuje\", což většinou znamená delší čas na dokončení dotazu. Pro zajištění dobrého výkonu používá automatické dokončování adres při vyhledávání vždy podmínku \"začíná na\" bez ohledu na toto nastavení."
2900
2901 #: src/editldap.c:703
2902 msgid "Bind DN"
2903 msgstr "Připojovací jméno"
2904
2905 #: src/editldap.c:712
2906 msgid "The LDAP user account name to be used to connect to the server. This is usually only used for protected servers. This name is typically formatted as: \"cn=user,dc=claws-mail,dc=org\". This is usually left empty when performing a search."
2907 msgstr "Uživatelský účet ze serveru LDAP, který bude použit pro připojení. Toto je obvykle nutné pouze pro zabezpečené servery. Jméno je obvykle ve formátu: \"cn=user,dc=claws-mail,dc=org\". Pro prohledávání obvykle není nutno vyplňovat."
2908
2909 #: src/editldap.c:719
2910 msgid "Bind Password"
2911 msgstr "Připojovací heslo"
2912
2913 #: src/editldap.c:733
2914 msgid "The password to be used when connecting as the \"Bind DN\" user."
2915 msgstr "Heslo, které bude použito pro připojení spolu s údajem \"Přihlašovací jméno\"."
2916
2917 #: src/editldap.c:738
2918 msgid "Timeout (secs)"
2919 msgstr "Časový limit (s)"
2920
2921 #: src/editldap.c:752
2922 msgid "The timeout period in seconds."
2923 msgstr "Časový limit v sekundách."
2924
2925 #: src/editldap.c:756
2926 msgid "Maximum Entries"
2927 msgstr "Maximum položek"
2928
2929 #: src/editldap.c:770
2930 msgid "The maximum number of entries that should be returned in the search result."
2931 msgstr "Maximální počet položek, které budou vráceny při prohledávání."
2932
2933 #: src/editldap.c:785
2934 #: src/prefs_account.c:3184
2935 msgid "Basic"
2936 msgstr "Server"
2937
2938 #: src/editldap.c:786
2939 msgid "Search"
2940 msgstr "Hledání"
2941
2942 #: src/editldap.c:787
2943 #: src/gtk/quicksearch.c:729
2944 msgid "Extended"
2945 msgstr "Ostatní"
2946
2947 #: src/editldap.c:985
2948 msgid "Add New LDAP Server"
2949 msgstr "Přidat nový LDAP server"
2950
2951 #: src/edittags.c:186
2952 #: src/matcher.c:910
2953 #: src/prefs_filtering_action.c:1377
2954 msgid "Tag"
2955 msgstr "Značka"
2956
2957 #: src/edittags.c:214
2958 msgid "Delete tag"
2959 msgstr "Odstranit značku"
2960
2961 #: src/edittags.c:215
2962 msgid "Do you really want to delete this tag?"
2963 msgstr "Opravdu chcete odstranit tuto značku?"
2964
2965 #: src/edittags.c:242
2966 msgid "Delete all tags"
2967 msgstr "Odstranit všechny značky"
2968
2969 #: src/edittags.c:243
2970 msgid "Do you really want to delete all tags?"
2971 msgstr "Opravdu chcete odstranit všechny značky?"
2972
2973 #: src/edittags.c:457
2974 msgid "Tag is not set."
2975 msgstr "Hodnota není nastavena."
2976
2977 #: src/edittags.c:522
2978 msgid "Dialog title|Apply tags"
2979 msgstr "Použít značky"
2980
2981 #: src/edittags.c:536
2982 msgid "New tag:"
2983 msgstr "Nová značka:"
2984
2985 #: src/edittags.c:569
2986 msgid "Please select tags to apply/remove. Changes are immediate."
2987 msgstr "Vyberte značku pro přidání/odstranění. Změny jsou okamžité."
2988
2989 #: src/editvcard.c:94
2990 msgid "File does not appear to be vCard format."
2991 msgstr "Soubor není ve formátu vCard."
2992
2993 #: src/editvcard.c:106
2994 msgid "Select vCard File"
2995 msgstr "Vybrat vCard soubor"
2996
2997 #: src/editvcard.c:151
2998 #: src/editvcard.c:255
2999 msgid "Edit vCard Entry"
3000 msgstr "Upravit vCard záznam"
3001
3002 #: src/editvcard.c:260
3003 msgid "Add New vCard Entry"
3004 msgstr "Přidat nový vCard záznam"
3005
3006 #: src/exphtmldlg.c:105
3007 msgid "Please specify output directory and file to create."
3008 msgstr "Zadejte prosím adresář pro výstup a soubor, který se bude vytvořen."
3009
3010 #: src/exphtmldlg.c:108
3011 msgid "Select stylesheet and formatting."
3012 msgstr "Vyberte šablonu stylů a formátování."
3013
3014 #: src/exphtmldlg.c:111
3015 #: src/expldifdlg.c:113
3016 msgid "File exported successfully."
3017 msgstr "Export souboru byl úspěšný."
3018
3019 #: src/exphtmldlg.c:176
3020 #, c-format
3021 msgid ""
3022 "HTML Output Directory '%s'\n"
3023 "does not exist. OK to create new directory?"
3024 msgstr ""
3025 "Výstupní adresář pro HTML '%s'\n"
3026 "neexistuje. Mám vytvořit nový adresář?"
3027
3028 #: src/exphtmldlg.c:179
3029 #: src/expldifdlg.c:189
3030 msgid "Create Directory"
3031 msgstr "Vytvořit adresář"
3032
3033 #: src/exphtmldlg.c:188
3034 #, c-format
3035 msgid ""
3036 "Could not create output directory for HTML file:\n"
3037 "%s"
3038 msgstr ""
3039 "Nelze vytvořit výstupní adresář pro HTML soubor:\n"
3040 "%s"
3041
3042 #: src/exphtmldlg.c:190
3043 #: src/expldifdlg.c:200
3044 msgid "Failed to Create Directory"
3045 msgstr "Vytvoření adresáře selhalo"
3046
3047 #: src/exphtmldlg.c:232
3048 msgid "Error creating HTML file"
3049 msgstr "Chyba při vytváření HTML souboru"
3050
3051 #: src/exphtmldlg.c:318
3052 msgid "Select HTML output file"
3053 msgstr "Vyberte výstupní HTML soubor"
3054
3055 #: src/exphtmldlg.c:382
3056 msgid "HTML Output File"
3057 msgstr "Výstupní HTML soubor"
3058
3059 #: src/exphtmldlg.c:391
3060 #: src/expldifdlg.c:408
3061 #: src/export.c:170
3062 #: src/import.c:169
3063 #: src/importldif.c:684
3064 msgid "B_rowse"
3065 msgstr "_Procházet"
3066
3067 #: src/exphtmldlg.c:444
3068 msgid "Stylesheet"
3069 msgstr "Šablona stylu"
3070
3071 #: src/exphtmldlg.c:452
3072 #: src/gtk/colorlabel.c:380
3073 #: src/gtk/gtkaspell.c:1518
3074 #: src/gtk/gtkaspell.c:2172
3075 #: src/mainwindow.c:1110
3076 #: src/prefs_account.c:928
3077 #: src/prefs_toolbar.c:760
3078 #: src/prefs_toolbar.c:1399
3079 #: src/summaryview.c:5844
3080 msgid "None"
3081 msgstr "Žádná"
3082
3083 #: src/exphtmldlg.c:453
3084 #: src/prefs_other.c:115
3085 #: src/prefs_other.c:402
3086 msgid "Default"
3087 msgstr "Výchozí"
3088
3089 #: src/exphtmldlg.c:454
3090 #: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:248
3091 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:149
3092 msgid "Full"
3093 msgstr "Úplná"
3094
3095 #: src/exphtmldlg.c:455
3096 msgid "Custom"
3097 msgstr "Vlastní"
3098
3099 #: src/exphtmldlg.c:456
3100 msgid "Custom-2"
3101 msgstr "Vlastní-2"
3102
3103 #: src/exphtmldlg.c:457
3104 msgid "Custom-3"
3105 msgstr "Vlastní-3"
3106
3107 #: src/exphtmldlg.c:458
3108 msgid "Custom-4"
3109 msgstr "Vlastní-4"
3110
3111 #: src/exphtmldlg.c:465
3112 msgid "Full Name Format"
3113 msgstr "Celé jméno"
3114
3115 #: src/exphtmldlg.c:473
3116 msgid "First Name, Last Name"
3117 msgstr "Jméno, příjmení"
3118
3119 #: src/exphtmldlg.c:474
3120 msgid "Last Name, First Name"
3121 msgstr "Příjmení, jméno"
3122
3123 #: src/exphtmldlg.c:481
3124 msgid "Color Banding"
3125 msgstr "Barevné značení"
3126
3127 #: src/exphtmldlg.c:487
3128 msgid "Format Email Links"
3129 msgstr "Formátovat adresy jako odkazy"
3130
3131 #: src/exphtmldlg.c:493
3132 msgid "Format User Attributes"
3133 msgstr "Exportovat uživatelské atributy"
3134
3135 #: src/exphtmldlg.c:538
3136 #: src/expldifdlg.c:612
3137 #: src/importldif.c:892
3138 msgid "Address Book :"
3139 msgstr "Kniha adres :"
3140
3141 #: src/exphtmldlg.c:548
3142 #: src/expldifdlg.c:622
3143 #: src/importldif.c:902
3144 msgid "File Name :"
3145 msgstr "Název souboru :"
3146
3147 #: src/exphtmldlg.c:558
3148 msgid "Open with Web Browser"
3149 msgstr "Otevřít ve webovém prohlížeči"
3150
3151 #: src/exphtmldlg.c:590
3152 msgid "Export Address Book to HTML File"
3153 msgstr "Exportovat databázi adres do HTML souboru"
3154
3155 #: src/exphtmldlg.c:655
3156 #: src/expldifdlg.c:720
3157 #: src/importldif.c:1021
3158 msgid "File Info"
3159 msgstr "Informace o souboru"
3160
3161 #: src/exphtmldlg.c:656
3162 msgid "Format"
3163 msgstr "Formát"
3164
3165 #: src/expldifdlg.c:107
3166 msgid "Please specify output directory and LDIF filename to create."
3167 msgstr "Zadejte prosím výstupní adresář a název LDIF souboru, který bude vytvořen."
3168
3169 #: src/expldifdlg.c:110
3170 msgid "Specify parameters to format distinguished name."
3171 msgstr "Upřesněte způsob formátování rozlišovacího jména (dn)."
3172
3173 #: src/expldifdlg.c:186
3174 #, c-format
3175 msgid ""
3176 "LDIF Output Directory '%s'\n"
3177 "does not exist. OK to create new directory?"
3178 msgstr ""
3179 "Výstupní adresář pro LDIF soubor '%s'\n"
3180 "neexistuje. Mám vytvořit nový adresář?"
3181
3182 #: src/expldifdlg.c:198
3183 #, c-format
3184 msgid ""
3185 "Could not create output directory for LDIF file:\n"
3186 "%s"
3187 msgstr ""
3188 "Nelze vytvořit výstupní adresář pro LDIF soubor:\n"
3189 "%s"
3190
3191 #: src/expldifdlg.c:240
3192 msgid "Suffix was not supplied"
3193 msgstr "Přípona nebyla specifikována"
3194
3195 #: src/expldifdlg.c:242
3196 msgid "A suffix is required if data is to be used for an LDAP server. Are you sure you wish to proceed without a suffix?"
3197 msgstr "Přípona je nutná, pokud mají být data použita pro LDAP server. Opravdu chcete pokračovat bez uvedení přípony?"
3198
3199 #: src/expldifdlg.c:260
3200 msgid "Error creating LDIF file"
3201 msgstr "Chyba při vytváření LDIF souboru"
3202
3203 #: src/expldifdlg.c:335
3204 msgid "Select LDIF output file"
3205 msgstr "Vyberte výstupní LDIF soubor"
3206
3207 #: src/expldifdlg.c:399
3208 msgid "LDIF Output File"
3209 msgstr "Výstupní LDIF soubor"
3210
3211 #: src/expldifdlg.c:430
3212 msgid ""
3213 "The address book Unique ID is used to create a DN that is formatted similar to:\n"
3214 "  uid=102376,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
3215 msgstr ""
3216 "Pro vytvoření rozlišovacího jména (dn) bude použito unikátní id (uid) z knihy adres. Výsledek bude podobný jako:\n"
3217 "  uid=102376,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
3218
3219 #: src/expldifdlg.c:436
3220 msgid ""
3221 "The address book Display Name is used to create a DN that is formatted similar to:\n"
3222 "  cn=John Doe,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
3223 msgstr ""
3224 "Pro vytvoření rozlišovacího jména (dn) bude použito zobrazované jméno (display name) z knihy adres. Výsledek bude podobný jako:\n"
3225 "  cn=John Doe,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
3226
3227 #: src/expldifdlg.c:442
3228 msgid ""
3229 "The first Email Address belonging to a person is used to create a DN that is formatted similar to:\n"
3230 "  mail=john.doe@domain.com,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
3231 msgstr ""
3232 "Pro vytvoření rozlišovacího jména (dn) bude použita první e-mailová adresa patřící uživateli (mail). Výsledek bude podobný jako:\n"
3233 "  mail=john.doe@domain.com,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
3234
3235 #: src/expldifdlg.c:489
3236 msgid "Suffix"
3237 msgstr "Přípona"
3238
3239 #: src/expldifdlg.c:499
3240 msgid ""
3241 "The suffix is used to create a \"Distinguished Name\" (or DN) for an LDAP entry. Examples include:\n"
3242 "  dc=claws-mail,dc=org\n"
3243 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
3244 "  o=Organization Name,c=Country\n"
3245 msgstr ""
3246 "Přípona je používána pro vytvoření \"Rozlišovacího jména\" (dn) pro položku LDAP. Příklady:\n"
3247 "  dc=claws-mail,dc=org\n"
3248 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
3249 "  o=Organization Name,c=Country\n"
3250
3251 #: src/expldifdlg.c:507
3252 msgid "Relative DN"
3253 msgstr "Relativní DN"
3254
3255 #: src/expldifdlg.c:515
3256 msgid "Unique ID"
3257 msgstr "Unikátní ID (uid)"
3258
3259 #: src/expldifdlg.c:523
3260 msgid "The LDIF file contains several data records that are usually loaded into an LDAP server. Each data record in the LDIF file is uniquely identified by a \"Distinguished Name\" (or DN). The suffix is appended to the \"Relative Distinguished Name\" (or RDN) to create the DN. Please select one of the available RDN options that will be used to create the DN."
3261 msgstr "LDIF soubor obsahuje několik záznamů, které jsou obvykle určeny pro načtená do LDAP serveru. Každý záznam v LDIF souboru je jednoznačně identifikován \"Rozlišovacím jménem\" (dn). Rozlišovací jméno je tvořeno \"Relativním rozlišovacím jménem\" (rdn) a příponou. Vyberte jedno z možných rdn, které má být použito pro vytvoření dn."
3262
3263 #: src/expldifdlg.c:543
3264 msgid "Use DN attribute if present in data"
3265 msgstr "Použít DN atribut, pokud je obsažen v datech"
3266
3267 #: src/expldifdlg.c:548
3268 msgid "The addressbook may contain entries that were previously imported from an LDIF file. The \"Distinguished Name\" (DN) user attribute, if present in the address book data, may be used in the exported LDIF file. The RDN selected above will be used if the DN user attribute is not found."
3269 msgstr "Kniha adres může obsahovat položky, které byly dříve importovány z LDIF souboru. Pokud je v datech knihy adres obsažen atribut DN, může být použit ve vytvářeném LDIF souboru. RDN vybrané výše bude použito, pokud atribut DN nebude nalezen."
3270
3271 #: src/expldifdlg.c:558
3272 msgid "Exclude record if no Email Address"
3273 msgstr "Vyloučit záznamy bez e-mailových adres"
3274
3275 #: src/expldifdlg.c:563
3276 msgid "An addressbook may contain entries without Email Addresses. Check this option to ignore these records."
3277 msgstr "Kniha adres může obsahovat záznamy bez e-mailových adres. Pokud zaškrtnete tuto volbu, budou tyto záznamy ignorovány."
3278
3279 #: src/expldifdlg.c:655
3280 msgid "Export Address Book to LDIF File"
3281 msgstr "Exportovat knihu adres do LDIF souboru"
3282
3283 #: src/expldifdlg.c:721
3284 msgid "Distinguished Name"
3285 msgstr "Rozlišovací jméno (dn)"
3286
3287 #: src/export.c:112
3288 #: src/summaryview.c:7957
3289 msgid "Export to mbox file"
3290 msgstr "Exportovat do mbox souboru"
3291
3292 #: src/export.c:130
3293 msgid "Locate the folder to export and specify the mbox file."
3294 msgstr "Určete zdrojovou složku a cílový mbox soubor."
3295
3296 #: src/export.c:141
3297 msgid "Source folder:"
3298 msgstr "Zdrojová složka:"
3299
3300 #: src/export.c:147
3301 #: src/import.c:141
3302 msgid "Mbox file:"
3303 msgstr "Mbox soubor:"
3304
3305 #: src/export.c:202
3306 msgid "Target mbox filename can't be left empty."
3307 msgstr "Cílový mbox soubor musí být určen."
3308
3309 #: src/export.c:207
3310 msgid "Source folder can't be left empty."
3311 msgstr "Zdrojová složka musí být určena."
3312
3313 #: src/export.c:220
3314 msgid "Couldn't find the source folder."
3315 msgstr "Zdrojová složka nebyla nalezena."
3316
3317 #: src/export.c:244
3318 msgid "Select exporting file"
3319 msgstr "Vyberte soubor pro export"
3320
3321 #: src/exporthtml.c:766
3322 msgid "Full Name"
3323 msgstr "Celý název"
3324
3325 #: src/exporthtml.c:770
3326 #: src/importldif.c:1022
3327 msgid "Attributes"
3328 msgstr "Atributy"
3329
3330 #: src/exporthtml.c:973
3331 msgid "Claws Mail Address Book"
3332 msgstr "Claws Mail kniha adres"
3333
3334 #: src/exporthtml.c:1087
3335 #: src/exportldif.c:622
3336 msgid "Name already exists but is not a directory."
3337 msgstr "Vybraný název existuje ale není názvem adresáře."
3338
3339 #: src/exporthtml.c:1090
3340 #: src/exportldif.c:625
3341 msgid "No permissions to create directory."
3342 msgstr "Nemohu vytvořit adresář."
3343
3344 #: src/exporthtml.c:1093
3345 #: src/exportldif.c:628
3346 msgid "Name is too long."
3347 msgstr "Název je příliš dlouhý."
3348
3349 #: src/exporthtml.c:1096
3350 #: src/exportldif.c:631
3351 msgid "Not specified."
3352 msgstr "Není uveden."
3353
3354 #: src/folder.c:1529
3355 #: src/foldersel.c:377
3356 #: src/prefs_folder_item.c:303
3357 msgid "Inbox"
3358 msgstr "Doručená pošta"
3359
3360 #: src/folder.c:1533
3361 #: src/foldersel.c:381
3362 msgid "Sent"
3363 msgstr "Odeslaná pošta"
3364
3365 #: src/folder.c:1537
3366 #: src/foldersel.c:385
3367 #: src/prefs_folder_item.c:306
3368 msgid "Queue"
3369 msgstr "Fronta"
3370
3371 #: src/folder.c:1541
3372 #: src/foldersel.c:389
3373 #: src/prefs_folder_item.c:307
3374 #: src/toolbar.c:364
3375 #: src/toolbar.c:399
3376 msgid "Trash"
3377 msgstr "Koš"
3378
3379 #: src/folder.c:1545
3380 #: src/foldersel.c:393
3381 #: src/prefs_folder_item.c:305
3382 msgid "Drafts"
3383 msgstr "Koncepty"
3384
3385 #: src/folder.c:1975
3386 #, c-format
3387 msgid "Processing (%s)...\n"
3388 msgstr "Zpracovávám (%s)...\n"
3389
3390 #: src/folder.c:3223
3391 #, c-format
3392 msgid "Copying %s to %s...\n"
3393 msgstr "Kopíruji %s do %s...\n"
3394
3395 #: src/folder.c:3223
3396 #, c-format
3397 msgid "Moving %s to %s...\n"
3398 msgstr "Přesouvám %s do %s...\n"
3399
3400 #: src/folder.c:3526
3401 #, c-format
3402 msgid "Updating cache for %s..."
3403 msgstr "Aktualizuji vyrovnávací paměť pro %s..."
3404
3405 #: src/folder.c:4395
3406 msgid "Processing messages..."
3407 msgstr "Zpracovávám zprávy..."
3408
3409 #: src/folder.c:4531
3410 #, c-format
3411 msgid "Synchronising %s for offline use...\n"
3412 msgstr "Synchronizuji %s pro použití offline...\n"
3413
3414 #: src/foldersel.c:223
3415 msgid "Select folder"
3416 msgstr "Vybrat složku"
3417
3418 #: src/foldersel.c:557
3419 #: src/imap_gtk.c:196
3420 #: src/mh_gtk.c:144
3421 msgid "NewFolder"
3422 msgstr "Nová složka"
3423
3424 #: src/foldersel.c:565
3425 #: src/imap_gtk.c:207
3426 #: src/imap_gtk.c:213
3427 #: src/imap_gtk.c:270
3428 #: src/mh_gtk.c:152
3429 #: src/mh_gtk.c:259
3430 #: src/news_gtk.c:314
3431 #, c-format
3432 msgid "'%c' can't be included in folder name."
3433 msgstr "'%c' nemůže být obsaženo ve jméně složky."
3434
3435 #: src/foldersel.c:575
3436 #: src/imap_gtk.c:223
3437 #: src/imap_gtk.c:282
3438 #: src/mh_gtk.c:162
3439 #: src/mh_gtk.c:266
3440 #: src/news_gtk.c:321
3441 #, c-format
3442 msgid "The folder '%s' already exists."
3443 msgstr "Složka '%s' už existuje."
3444
3445 #: src/foldersel.c:582
3446 #: src/imap_gtk.c:229
3447 #: src/mh_gtk.c:168
3448 #, c-format
3449 msgid "Can't create the folder '%s'."
3450 msgstr "Nemohu vytvořit složku '%s'."
3451
3452 #: src/folderview.c:230
3453 msgid "Mark all re_ad"
3454 msgstr "Označit všechny jako _přečtené"
3455
3456 #: src/folderview.c:232
3457 msgid "R_un processing rules"
3458 msgstr "S_pustit pravidla zpracování"
3459
3460 #: src/folderview.c:233
3461 #: src/mainwindow.c:509
3462 msgid "_Search folder..."
3463 msgstr "_Hledat složku..."
3464
3465 #: src/folderview.c:235
3466 msgid "Process_ing..."
3467 msgstr "_Zpracování..."
3468
3469 #: src/folderview.c:236
3470 msgid "Empty _trash..."
3471 msgstr "Vyprázdnit _koš..."
3472
3473 #: src/folderview.c:237
3474 msgid "Send _queue..."
3475 msgstr "Odeslat _frontu..."
3476
3477 #: src/folderview.c:380
3478 #: src/folderview.c:427
3479 #: src/prefs_folder_column.c:78
3480 #: src/prefs_matcher.c:373
3481 #: src/summaryview.c:6117
3482 msgid "New"
3483 msgstr "Nové"
3484
3485 #: src/folderview.c:381
3486 #: src/folderview.c:428
3487 #: src/prefs_folder_column.c:79
3488 #: src/prefs_matcher.c:372
3489 #: src/summaryview.c:6119
3490 msgid "Unread"
3491 msgstr "Nepřečtené"
3492
3493 #: src/folderview.c:382
3494 #: src/prefs_folder_column.c:80
3495 msgid "Total"
3496 msgstr "Celkem"
3497
3498 #. TRANSLATORS: This in Number sign in American style
3499 #: src/folderview.c:430
3500 #: src/summaryview.c:437
3501 msgid "#"
3502 msgstr "#"
3503
3504 #: src/folderview.c:740
3505 msgid "Setting folder info..."
3506 msgstr "Nastavuji informace o složce..."
3507
3508 #: src/folderview.c:803
3509 #: src/summaryview.c:3962
3510 msgid "Mark all as read"
3511 msgstr "Označit všechny jako přečtené"
3512
3513 #: src/folderview.c:804
3514 #: src/summaryview.c:3963
3515 msgid "Do you really want to mark all mails in this folder as read ?"
3516 msgstr "Opravdu chcete označit všechny zprávy v této složce jako přečtené?"
3517
3518 #: src/folderview.c:1027
3519 #: src/imap.c:4073
3520 #: src/mainwindow.c:5054
3521 #: src/setup.c:90
3522 #, c-format
3523 msgid "Scanning folder %s%c%s ..."
3524 msgstr "Prohledávám složku %s%c%s ..."
3525
3526 #: src/folderview.c:1031
3527 #: src/imap.c:4078
3528 #: src/mainwindow.c:5059
3529 #: src/setup.c:95
3530 #, c-format
3531 msgid "Scanning folder %s ..."
3532 msgstr "Prohledávám složku %s ..."
3533
3534 #: src/folderview.c:1062
3535 msgid "Rebuild folder tree"
3536 msgstr "Obnovit strom složek"
3537
3538 #: src/folderview.c:1063
3539 msgid "Rebuilding the folder tree will remove local caches. Do you want to continue?"
3540 msgstr "Obnovení stromu složek vyčistí všechny lokální vyrovnávací paměti. Chcete pokračovat?"
3541
3542 #: src/folderview.c:1073
3543 msgid "Rebuilding folder tree..."
3544 msgstr "Provádím obnovu stromu složek..."
3545
3546 #: src/folderview.c:1075
3547 #: src/folderview.c:1116
3548 msgid "Scanning folder tree..."
3549 msgstr "Prohledávám strom složek..."
3550
3551 #: src/folderview.c:1207
3552 #, c-format
3553 msgid "Couldn't scan folder %s\n"
3554 msgstr "Nepodařilo se načíst obsah adresáře %s\n"
3555
3556 #: src/folderview.c:1261
3557 msgid "Checking for new messages in all folders..."
3558 msgstr "Zjišťuji nové zprávy ve všech složkách..."
3559
3560 #: src/folderview.c:2089
3561 #, c-format
3562 msgid "Closing Folder %s..."
3563 msgstr "Zavírám složku %s..."
3564
3565 #: src/folderview.c:2184
3566 #, c-format
3567 msgid "Opening Folder %s..."
3568 msgstr "Otevírám složku %s..."
3569
3570 #: src/folderview.c:2202
3571 msgid "Folder could not be opened."
3572 msgstr "Složku nelze otevřít."
3573
3574 #: src/folderview.c:2343
3575 #: src/mainwindow.c:2971
3576 #: src/mainwindow.c:2975
3577 msgid "Empty trash"
3578 msgstr "Vyprázdnit koš"
3579
3580 #: src/folderview.c:2344
3581 msgid "Delete all messages in trash?"
3582 msgstr "Odstranit všechny zprávy v koši?"
3583
3584 #: src/folderview.c:2345
3585 msgid "+_Empty trash"
3586 msgstr "+_Vyprázdnit koš"
3587
3588 #: src/folderview.c:2389
3589 #: src/inc.c:1593
3590 #: src/toolbar.c:2591
3591 msgid "Offline warning"
3592 msgstr "Varování offline režimu"
3593
3594 #: src/folderview.c:2390
3595 #: src/toolbar.c:2592
3596 msgid "You're working offline. Override?"
3597 msgstr "Pracujete v režimu offline. Přepnout?"
3598
3599 #: src/folderview.c:2401
3600 #: src/toolbar.c:2611
3601 msgid "Send queued messages"
3602 msgstr "Odeslat pozdržené zprávy"
3603
3604 #: src/folderview.c:2402
3605 #: src/toolbar.c:2612
3606 msgid "Send all queued messages?"
3607 msgstr "Odeslat všechny zprávy ve frontě pozdržených zpráv?"
3608
3609 #: src/folderview.c:2403
3610 #: src/messageview.c:802
3611 #: src/messageview.c:819
3612 #: src/toolbar.c:2613
3613 msgid "_Send"
3614 msgstr "_Odeslat"
3615
3616 #: src/folderview.c:2411
3617 #: src/toolbar.c:2631
3618 msgid "Some errors occurred while sending queued messages."
3619 msgstr "Při posílání pozdržených zpráv nastala stejná chyba."
3620
3621 #: src/folderview.c:2414
3622 #: src/main.c:2549
3623 #: src/toolbar.c:2634
3624 #, c-format
3625 msgid ""
3626 "Some errors occurred while sending queued messages:\n"
3627 "%s"
3628 msgstr ""
3629 "Při odesílání pozdržených zpráv nastala chyba:\n"
3630 "%s"
3631
3632 #: src/folderview.c:2496
3633 #, c-format
3634 msgid "Do you really want to copy folder '%s' in '%s' ?"
3635 msgstr "Opravdu chcete složku '%s' zkopírovat do '%s' ?"
3636
3637 #: src/folderview.c:2497
3638 #, c-format
3639 msgid "Do you really want to make folder '%s' a subfolder of '%s' ?"
3640 msgstr "Opravdu chcete složku '%s' učinit podsložkou složky '%s' ?"
3641
3642 #: src/folderview.c:2499
3643 msgid "Copy folder"
3644 msgstr "Kopírovat složku"
3645
3646 #: src/folderview.c:2499
3647 msgid "Move folder"
3648 msgstr "Přesunout složku"
3649
3650 #: src/folderview.c:2510
3651 #, c-format
3652 msgid "Copying %s to %s..."
3653 msgstr "Kopíruji %s do %s..."
3654
3655 #: src/folderview.c:2510
3656 #, c-format
3657 msgid "Moving %s to %s..."
3658 msgstr "Přesouvám %s do %s..."
3659
3660 #: src/folderview.c:2541
3661 msgid "Source and destination are the same."
3662 msgstr "Zdroj i cíl jsou totožné."
3663
3664 #: src/folderview.c:2544
3665 msgid "Can't copy a folder to one of its children."
3666 msgstr "Nelze kopírovat složku do své vlastní podsložky."
3667
3668 #: src/folderview.c:2545
3669 msgid "Can't move a folder to one of its children."
3670 msgstr "Nelze přesunout složku do své vlastní podsložky."
3671
3672 #: src/folderview.c:2548
3673 msgid "A folder cannot be moved between different mailboxes."
3674 msgstr "Složka nemůže být přesouvána mezi různými poštovními schránkami."
3675
3676 #: src/folderview.c:2551
3677 msgid "Copy failed!"
3678 msgstr "Kopírování se nezdařilo!"
3679
3680 #: src/folderview.c:2551
3681 msgid "Move failed!"
3682 msgstr "Přesun se nezdařil!"
3683
3684 #: src/folderview.c:2602
3685 #, c-format
3686 msgid "Processing configuration for folder %s"
3687 msgstr "Zpracování složky - pravidla pro složku %s"
3688
3689 #: src/folderview.c:3027
3690 #: src/summaryview.c:4399
3691 #: src/summaryview.c:4498
3692 msgid "The destination folder can only be used to store subfolders."
3693 msgstr "Cílová složka může být použita pouze k uložení podsložek."
3694
3695 #: src/grouplistdialog.c:161
3696 msgid "Newsgroup subscription"
3697 msgstr "Přihlásit diskusní skupiny"
3698
3699 #: src/grouplistdialog.c:177
3700 msgid "Select newsgroups for subscription:"
3701 msgstr "Vyberte diskuzní skupinu pro přihlášení:"
3702
3703 #: src/grouplistdialog.c:183
3704 msgid "Find groups:"
3705 msgstr "Najít skupiny:"
3706
3707 #: src/grouplistdialog.c:191
3708 msgid " Search "
3709 msgstr " Vyhledat "
3710
3711 #: src/grouplistdialog.c:203
3712 msgid "Newsgroup name"
3713 msgstr "Název diskusní skupiny"
3714
3715 #: src/grouplistdialog.c:204
3716 msgid "Messages"
3717 msgstr "Zprávy"
3718
3719 #: src/grouplistdialog.c:205
3720 msgid "Type"
3721 msgstr "Typ"
3722
3723 #: src/grouplistdialog.c:352
3724 msgid "moderated"
3725 msgstr "moderovaný"
3726
3727 #: src/grouplistdialog.c:354
3728 msgid "readonly"
3729 msgstr "pouze pro čtení"
3730
3731 #: src/grouplistdialog.c:356
3732 msgid "unknown"
3733 msgstr "neznámý"
3734
3735 #: src/grouplistdialog.c:425
3736 msgid "Can't retrieve newsgroup list."
3737 msgstr "Nemohu načíst seznam diskuzních skupin."
3738
3739 #: src/grouplistdialog.c:462
3740 #: src/summaryview.c:1489
3741 msgid "Done."
3742 msgstr "Hotovo."
3743
3744 #: src/grouplistdialog.c:495
3745 #, c-format
3746 msgid "%d newsgroups received (%s read)"
3747 msgstr "%d diskuzních skupin přijato (%s načteno)"
3748
3749 #: src/gtk/about.c:124
3750 msgid ""
3751 "Claws Mail is a lightweight, fast and highly-configurable email client.\n"
3752 "\n"
3753 "For further information visit the Claws Mail website:\n"
3754 msgstr ""
3755 "Claws Mail je rychlý a bohatě konfigurovatelný e-mailový klient.\n"
3756 "\n"
3757 "Pro další informace navštivte webové stránky Claws Mail:\n"
3758
3759 #: src/gtk/about.c:130
3760 msgid ""
3761 "\n"
3762 "\n"
3763 "Claws Mail is free software released under the GPL license. If you wish to donate to the Claws Mail project you can do so at:\n"
3764 msgstr ""
3765 "\n"
3766 "\n"
3767 "Claws Mail je volně šiřitelný software distribuovaný pod licencí GPL. Pokud chcete přispět na projekt Claws Mail, můžete tak učinit na:\n"
3768
3769 #: src/gtk/about.c:146
3770 msgid ""
3771 "\n"
3772 "\n"
3773 "Copyright (C) 1999-2011\n"
3774 "The Claws Mail Team\n"
3775 " and Hiroyuki Yamamoto"
3776 msgstr ""
3777 "\n"
3778 "\n"
3779 "Copyright (C) 1999-2011\n"
3780 "The Claws Mail Team\n"
3781 " a Hiroyuki Yamamoto"
3782
3783 #: src/gtk/about.c:149
3784 msgid ""
3785 "\n"
3786 "\n"
3787 "System Information\n"
3788 msgstr ""
3789 "\n"
3790 "\n"
3791 "Informace o systému\n"
3792
3793 #: src/gtk/about.c:155
3794 #, c-format
3795 msgid ""
3796 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
3797 "Locale: %s (charset: %s)\n"
3798 "Operating System: %s %s (%s)"
3799 msgstr ""
3800 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
3801 "Lokalita: %s (znaková sada: %s)\n"
3802 "Operační systém: %s %s (%s)"
3803
3804 #: src/gtk/about.c:164
3805 #, c-format
3806 msgid ""
3807 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
3808 "Locale: %s (charset: %s)\n"
3809 "Operating System: %s"
3810 msgstr ""
3811 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
3812 "Lokalita: %s (znaková sada: %s)\n"
3813 "Operační systém: %s"
3814
3815 #: src/gtk/about.c:173
3816 #, c-format
3817 msgid ""
3818 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
3819 "Locale: %s (charset: %s)\n"
3820 "Operating System: unknown"
3821 msgstr ""
3822 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
3823 "Lokalita: %s (znaková sada: %s)\n"
3824 "Operační systém: neznámý"
3825
3826 #: src/gtk/about.c:230
3827 #: src/prefs_themes.c:728
3828 #: src/wizard.c:543
3829 msgid "The Claws Mail Team"
3830 msgstr "Tým Claws Mail"
3831
3832 #: src/gtk/about.c:249
3833 msgid "Previous team members"
3834 msgstr "Dřívější členové týmu"
3835
3836 #: src/gtk/about.c:268
3837 msgid "The translation team"
3838 msgstr "Překladatelský tým"
3839
3840 #: src/gtk/about.c:287
3841 msgid "Documentation team"
3842 msgstr "Tým pro dokumentaci"
3843
3844 #: src/gtk/about.c:306
3845 msgid "Logo"
3846 msgstr "Logo"
3847
3848 #: src/gtk/about.c:325
3849 msgid "Icons"
3850 msgstr "Ikony"
3851
3852 #: src/gtk/about.c:344
3853 msgid "Contributors"
3854 msgstr "Přispěvatelé"
3855
3856 #: src/gtk/about.c:392
3857 msgid "Compiled-in Features\n"
3858 msgstr "Zakompilované vlastnosti\n"
3859
3860 #: src/gtk/about.c:408
3861 msgid "compface|adds support for the X-Face header\n"
3862 msgstr "obrázky X-Face v hlavičce zprávy\n"
3863
3864 #: src/gtk/about.c:418
3865 msgid "Enchant|adds support for spell checking\n"
3866 msgstr "přidává podporu pro kontrolu pravopisu\n"
3867
3868 #: src/gtk/about.c:428
3869 msgid "GnuTLS|adds support for encrypted connections to servers\n"
3870 msgstr "přidává podporu pro šifrované spojení k severům\n"
3871
3872 #: src/gtk/about.c:438
3873 msgid "IPv6|adds support for IPv6 addresses, the new Internet addressing protocol\n"
3874 msgstr "přidává podporu IPv6 adres, nového protokolu adresování v Internetu\n"
3875
3876 #: src/gtk/about.c:449
3877 msgid "iconv|allows converting to and from different character sets\n"
3878 msgstr "konverze mezi různými znakovými sadami\n"
3879
3880 #: src/gtk/about.c:459
3881 msgid "JPilot|adds support for PalmOS addressbooks\n"
3882 msgstr "práce s adresáři PalmOS\n"
3883
3884 #: src/gtk/about.c:469
3885 msgid "LDAP|adds support for LDAP shared addressbooks\n"
3886 msgstr "práce s adresáři LDAP\n"
3887
3888 #: src/gtk/about.c:479
3889 msgid "libetpan|adds support for IMAP and NNTP servers\n"
3890 msgstr "přidává podporu IMAP a NNTP serverů\n"
3891
3892 #: src/gtk/about.c:489
3893 msgid "libSM|adds support for session handling\n"
3894 msgstr "správa X relací\n"
3895
3896 #: src/gtk/about.c:499
3897 msgid "NetworkManager|adds support for detection of network connection changes\n"
3898 msgstr "doplní podporu pro detekci změn síťových připojení\n"
3899
3900 #: src/gtk/about.c:531
3901 msgid ""
3902 "This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 3, or (at your option) any later version.\n"
3903 "\n"
3904 msgstr ""
3905 "Tento program je volně šiřitelný, můžete jej redistribuovat a/nebo měnit tak jak to popisuje GNU General Public License publikovaný Free Software Foundation a to ve verzi 3, nebo (podle vašeho uvážení) v jakékoliv pozdější verzi.\n"
3906 "\n"
3907
3908 #: src/gtk/about.c:537
3909 msgid ""
3910 "This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.\n"
3911 "\n"
3912 msgstr ""
3913 "Tento program je šířen v dobré víře v jeho užitečnost, ale BEZ JAKÉKOLIV ZÁRUKY. Více detailů naleznete v GNU General Public License.\n"
3914 "\n"
3915
3916 #: src/gtk/about.c:555
3917 msgid "You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program. If not, see <"
3918 msgstr "Kopii GNU General Public License byste měli obdržet společně s tímto programem. Pokud ne, viz <"
3919
3920 #: src/gtk/about.c:560
3921 msgid ""
3922 ">. \n"
3923 "\n"
3924 msgstr ""
3925 ">. \n"
3926 "\n"
3927
3928 #: src/gtk/about.c:653
3929 msgid "About Claws Mail"
3930 msgstr "O Claws Mail"
3931
3932 #: src/gtk/about.c:711
3933 msgid ""
3934 "Copyright (C) 1999-2011\n"
3935 "The Claws Mail Team\n"
3936 "and Hiroyuki Yamamoto"
3937 msgstr ""
3938 "Copyright (C) 1999-2011\n"
3939 "The Claws Mail Team\n"
3940 "a Hiroyuki Yamamoto"
3941
3942 #: src/gtk/about.c:725
3943 msgid "_Info"
3944 msgstr "_Informace"
3945
3946 #: src/gtk/about.c:731
3947 msgid "_Authors"
3948 msgstr "_Autoři"
3949
3950 #: src/gtk/about.c:737
3951 msgid "_Features"
3952 msgstr "_Vlastnosti"
3953
3954 #: src/gtk/about.c:743
3955 msgid "_License"
3956 msgstr "_Licence"
3957
3958 #: src/gtk/about.c:751
3959 msgid "_Release Notes"
3960 msgstr "_Poznámky k verzi"
3961
3962 #: src/gtk/colorlabel.c:38
3963 #: src/prefs_common.c:365
3964 msgid "Orange"
3965 msgstr "Oranžová"
3966
3967 #: src/gtk/colorlabel.c:39
3968 #: src/prefs_common.c:369
3969 msgid "Red"
3970 msgstr "Červená"
3971
3972 #: src/gtk/colorlabel.c:40
3973 #: src/prefs_common.c:373
3974 msgid "Pink"
3975 msgstr "Růžová"
3976
3977 #: src/gtk/colorlabel.c:41
3978 #: src/prefs_common.c:377
3979 msgid "Sky blue"
3980 msgstr "Nebeská modř"
3981
3982 #: src/gtk/colorlabel.c:42
3983 #: src/prefs_common.c:381
3984 msgid "Blue"
3985 msgstr "Modrá"
3986
3987 #: src/gtk/colorlabel.c:43
3988 #: src/prefs_common.c:385
3989 msgid "Green"
3990 msgstr "Zelená"
3991
3992 #: src/gtk/colorlabel.c:44
3993 #: src/prefs_common.c:389
3994 msgid "Brown"
3995 msgstr "Hnědá"
3996
3997 #: src/gtk/colorlabel.c:45
3998 #: src/prefs_common.c:393
3999 msgid "Grey"
4000 msgstr "Šedá"
4001
4002 #: src/gtk/colorlabel.c:46
4003 #: src/prefs_common.c:397
4004 msgid "Light brown"
4005 msgstr "Světle hnědá"
4006
4007 #: src/gtk/colorlabel.c:47
4008 #: src/prefs_common.c:401
4009 msgid "Dark red"
4010 msgstr "Tmavě červená"
4011
4012 #: src/gtk/colorlabel.c:48
4013 #: src/prefs_common.c:405
4014 msgid "Dark pink"
4015 msgstr "Tmavě růžová"
4016
4017 #: src/gtk/colorlabel.c:49
4018 #: src/prefs_common.c:409
4019 msgid "Steel blue"
4020 msgstr "Ocelově modrá"
4021
4022 #: src/gtk/colorlabel.c:50
4023 #: src/prefs_common.c:413
4024 msgid "Gold"
4025 msgstr "Zlatá"
4026
4027 #: src/gtk/colorlabel.c:51
4028 #: src/prefs_common.c:417
4029 msgid "Bright green"
4030 msgstr "Světle zelená"
4031
4032 #: src/gtk/colorlabel.c:52
4033 #: src/prefs_common.c:421
4034 msgid "Magenta"
4035 msgstr "Fialová"
4036
4037 #: src/gtk/foldersort.c:156
4038 msgid "Set folder order"
4039 msgstr "Nastavit pořadí složek"
4040
4041 #: src/gtk/foldersort.c:190
4042 msgid "Move folders up or down to change the sort order in the folder list."
4043 msgstr "Přesouváním složek nahoru nebo dolů můžete změnit pořadí složek v seznamu."
4044
4045 #: src/gtk/foldersort.c:216
4046 #: src/toolbar.c:387
4047 msgid "Folders"
4048 msgstr "Složky"
4049
4050 #: src/gtk/gtkaspell.c:338
4051 #: src/gtk/gtkaspell.c:620
4052 msgid "No dictionary selected."
4053 msgstr "Není vybrán žádný slovník."
4054
4055 #: src/gtk/gtkaspell.c:362
4056 #: src/gtk/gtkaspell.c:392
4057 #, c-format
4058 msgid "Couldn't initialize %s speller."
4059 msgstr "Nelze inicializovat %s kontrolu pravopisu."
4060
4061 #: src/gtk/gtkaspell.c:670
4062 msgid "Couldn't initialize Enchant broker."
4063 msgstr "Nelze inicializovat Enchat broker."
4064
4065 #: src/gtk/gtkaspell.c:676
4066 #, c-format
4067 msgid "Couldn't initialize %s dictionary:"
4068 msgstr "Nelze inicializovat %s slovník:"
4069
4070 #: src/gtk/gtkaspell.c:1036
4071 msgid "No misspelled word found."
4072 msgstr "Kontrola pravopisu provedena."
4073
4074 #: src/gtk/gtkaspell.c:1386
4075 msgid "Replace unknown word"
4076 msgstr "Nahradit neznámé slovo"
4077
4078 #: src/gtk/gtkaspell.c:1402
4079 #, c-format
4080 msgid "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Replace \"%s\" with: </span>"
4081 msgstr "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Nahradit \"%s\" s: </span>"
4082
4083 #: src/gtk/gtkaspell.c:1448
4084 msgid ""
4085 "Holding down Control key while pressing Enter\n"
4086 "will learn from mistake.\n"
4087 msgstr ""
4088 "Podržení klávesy Control při stisku Enter\n"
4089 "aktivuje učení z chyby.\n"
4090
4091 #: src/gtk/gtkaspell.c:1758
4092 #, c-format
4093 msgid "\"%s\" unknown in %s"
4094 msgstr "\"%s\" neznámé v %s"
4095
4096 #: src/gtk/gtkaspell.c:1772
4097 msgid "Accept in this session"
4098 msgstr "Přijmout pro tuto relaci"
4099
4100 #: src/gtk/gtkaspell.c:1782
4101 msgid "Add to personal dictionary"
4102 msgstr "Přidat do vlastního slovníku"
4103
4104 #: src/gtk/gtkaspell.c:1792
4105 msgid "Replace with..."
4106 msgstr "Nahradit čím..."
4107
4108 #: src/gtk/gtkaspell.c:1805
4109 #, c-format
4110 msgid "Check with %s"
4111 msgstr "Otestovat pomocí %s"
4112
4113 #: src/gtk/gtkaspell.c:1827
4114 msgid "(no suggestions)"
4115 msgstr "(nejsou návrhy)"
4116
4117 #: src/gtk/gtkaspell.c:1838
4118 #: src/gtk/gtkaspell.c:1976
4119 msgid "More..."
4120 msgstr "Více..."
4121
4122 #: src/gtk/gtkaspell.c:1901
4123 #, c-format
4124 msgid "Dictionary: %s"
4125 msgstr "Slovník: %s"
4126
4127 #: src/gtk/gtkaspell.c:1914
4128 #, c-format
4129 msgid "Use alternate (%s)"
4130 msgstr "Použít předchozí (%s)"
4131
4132 #: src/gtk/gtkaspell.c:1925
4133 msgid "Use both dictionaries"
4134 msgstr "Použít oba slovníky"
4135
4136 #: src/gtk/gtkaspell.c:1939
4137 #: src/prefs_spelling.c:145
4138 msgid "Check while typing"
4139 msgstr "Kontrolovat během psaní"
4140
4141 #: src/gtk/gtkaspell.c:1955
4142 msgid "Change dictionary"
4143 msgstr "Změnit slovník"
4144
4145 #: src/gtk/gtkaspell.c:2094
4146 #, c-format
4147 msgid ""
4148 "The spell checker could not change dictionary.\n"
4149 "%s"
4150 msgstr ""
4151 "Nepodařilo se změnit slovník pro kontrolu pravopisu.\n"
4152 "%s"
4153
4154 #: src/gtk/gtkaspell.c:2150
4155 #, c-format
4156 msgid ""
4157 "The spell checker could not change the alternate dictionary.\n"
4158 "%s"
4159 msgstr ""
4160 "Nepodařilo se změnit alternativní slovník pro kontrolu pravopisu.\n"
4161 "%s"
4162
4163 #: src/gtk/headers.h:8
4164 #: src/prefs_filtering_action.c:1203
4165 #: src/prefs_matcher.c:2086
4166 #: src/prefs_summary_column.c:83
4167 #: src/quote_fmt.c:48
4168 #: src/summaryview.c:435
4169 msgid "Date"
4170 msgstr "Datum"
4171
4172 #: src/gtk/headers.h:8
4173 msgid "Date:"
4174 msgstr "Datum:"
4175
4176 #: src/gtk/headers.h:9
4177 #: src/prefs_filtering_action.c:1200
4178 #: src/prefs_matcher.c:2083
4179 #: src/prefs_summary_column.c:81
4180 #: src/quote_fmt.c:49
4181 #: src/summaryview.c:433
4182 msgid "From"
4183 msgstr "Od"
4184
4185 #: src/gtk/headers.h:9
4186 #: src/summary_search.c:352
4187 msgid "From:"
4188 msgstr "Od:"
4189
4190 #: src/gtk/headers.h:10
4191 #: src/toolbar.c:396
4192 msgid "Sender"
4193 msgstr "Odesílateli"
4194
4195 #: src/gtk/headers.h:10
4196 msgid "Sender:"
4197 msgstr "Odesílatel:"
4198
4199 #: src/gtk/headers.h:11
4200 msgid "Reply-To"
4201 msgstr "Odpovědět komu"
4202
4203 #: src/gtk/headers.h:12
4204 #: src/prefs_filtering_action.c:1201
4205 #: src/prefs_matcher.c:2084
4206 #: src/prefs_summary_column.c:82
4207 #: src/quote_fmt.c:56
4208 #: src/summaryview.c:434
4209 msgid "To"
4210 msgstr "Komu"
4211
4212 #: src/gtk/headers.h:13
4213 #: src/prefs_filtering_action.c:1202
4214 #: src/prefs_matcher.c:2085
4215 #: src/quote_fmt.c:57
4216 msgid "Cc"
4217 msgstr "Kopie"
4218
4219 #: src/gtk/headers.h:14
4220 msgid "Bcc"
4221 msgstr "Skrytá kopie"
4222
4223 #: src/gtk/headers.h:15
4224 #: src/prefs_filtering_action.c:1204
4225 #: src/prefs_matcher.c:2087
4226 #: src/quote_fmt.c:60
4227 msgid "Message-ID"
4228 msgstr "Message-ID"
4229
4230 #: src/gtk/headers.h:15
4231 msgid "Message-ID:"
4232 msgstr "Message-ID:"
4233
4234 #: src/gtk/headers.h:16
4235 msgid "In-Reply-To"
4236 msgstr "V odpovědi komu"
4237
4238 #: src/gtk/headers.h:17
4239 #: src/prefs_filtering_action.c:1206
4240 #: src/prefs_matcher.c:2089
4241 #: src/quote_fmt.c:59
4242 msgid "References"
4243 msgstr "References"
4244
4245 #: src/gtk/headers.h:17
4246 msgid "References:"
4247 msgstr "References:"
4248
4249 #: src/gtk/headers.h:18
4250 #: src/prefs_filtering_action.c:1199
4251 #: src/prefs_matcher.c:2082
4252 #: src/prefs_summary_column.c:80
4253 #: src/quote_fmt.c:55
4254 #: src/summaryview.c:432
4255 msgid "Subject"
4256 msgstr "Předmět"
4257
4258 #: src/gtk/headers.h:19
4259 msgid "Comments"
4260 msgstr "Komentáře"
4261
4262 #: src/gtk/headers.h:19
4263 msgid "Comments:"
4264 msgstr "Komentáře:"
4265
4266 #: src/gtk/headers.h:20
4267 msgid "Keywords"
4268 msgstr "Klíčová slova"
4269
4270 #: src/gtk/headers.h:20
4271 msgid "Keywords:"
4272 msgstr "Klíčová slova:"
4273
4274 #: src/gtk/headers.h:21
4275 msgid "Resent-Date"
4276 msgstr "Resent-Date"
4277
4278 #: src/gtk/headers.h:21
4279 msgid "Resent-Date:"
4280 msgstr "Resent-Date:"
4281
4282 #: src/gtk/headers.h:22
4283 msgid "Resent-From"
4284 msgstr "Resent-From"
4285
4286 #: src/gtk/headers.h:22
4287 msgid "Resent-From:"
4288 msgstr "Resent-From:"
4289
4290 #: src/gtk/headers.h:23
4291 msgid "Resent-Sender"
4292 msgstr "Resent-Sender"
4293
4294 #: src/gtk/headers.h:23
4295 msgid "Resent-Sender:"
4296 msgstr "Resent-Sender:"
4297
4298 #: src/gtk/headers.h:24
4299 msgid "Resent-To"
4300 msgstr "Resent-To"
4301
4302 #: src/gtk/headers.h:24
4303 msgid "Resent-To:"
4304 msgstr "Resent-To:"
4305
4306 #: src/gtk/headers.h:25
4307 msgid "Resent-Cc"
4308 msgstr "Resent-Cc"
4309
4310 #: src/gtk/headers.h:25
4311 msgid "Resent-Cc:"
4312 msgstr "Resent-Cc:"
4313
4314 #: src/gtk/headers.h:26
4315 msgid "Resent-Bcc"
4316 msgstr "Resent-Bcc"
4317
4318 #: src/gtk/headers.h:26
4319 msgid "Resent-Bcc:"
4320 msgstr "Resent-Bcc:"
4321
4322 #: src/gtk/headers.h:27
4323 msgid "Resent-Message-ID"
4324 msgstr "Resent-Message-ID"
4325
4326 #: src/gtk/headers.h:27
4327 msgid "Resent-Message-ID:"
4328 msgstr "Resent-Message-ID:"
4329
4330 #: src/gtk/headers.h:28
4331 msgid "Return-Path"
4332 msgstr "Návratová adresa"
4333
4334 #: src/gtk/headers.h:28
4335 msgid "Return-Path:"
4336 msgstr "Návratová adresa:"
4337
4338 #: src/gtk/headers.h:29
4339 msgid "Received"
4340 msgstr "Příjmuto"
4341
4342 #: src/gtk/headers.h:29
4343 msgid "Received:"
4344 msgstr "Příjmuto:"
4345
4346 #: src/gtk/headers.h:32
4347 #: src/prefs_filtering_action.c:1205
4348 #: src/prefs_matcher.c:2088
4349 #: src/quote_fmt.c:58
4350 msgid "Newsgroups"
4351 msgstr "Diskusní skupiny"
4352
4353 #: src/gtk/headers.h:33
4354 msgid "Followup-To"
4355 msgstr "Followup-To"
4356
4357 #: src/gtk/headers.h:34
4358 msgid "Delivered-To"
4359 msgstr "Delivered-To"
4360
4361 #: src/gtk/headers.h:34
4362 msgid "Delivered-To:"
4363 msgstr "Delivered-To:"
4364
4365 #: src/gtk/headers.h:35
4366 msgid "Seen"
4367 msgstr "Zobrazen"
4368
4369 #: src/gtk/headers.h:35
4370 msgid "Seen:"
4371 msgstr "Zobrazen:"
4372
4373 #: src/gtk/headers.h:36
4374 #: src/gtk/progressdialog.c:136
4375 #: src/gtk/sslcertwindow.c:163
4376 #: src/prefs_summary_column.c:78
4377 #: src/summaryview.c:2690
4378 msgid "Status"
4379 msgstr "Stav"
4380
4381 #: src/gtk/headers.h:36
4382 #: src/prefs_themes.c:904
4383 msgid "Status:"
4384 msgstr "Stav:"
4385
4386 #: src/gtk/headers.h:37
4387 msgid "Face"
4388 msgstr "Face"
4389
4390 #: src/gtk/headers.h:37
4391 msgid "Face:"
4392 msgstr "Face:"
4393
4394 #: src/gtk/headers.h:38
4395 msgid "Disposition-Notification-To"
4396 msgstr "Disposition-Notification-To"
4397
4398 #: src/gtk/headers.h:38
4399 msgid "Disposition-Notification-To:"
4400 msgstr "Disposition-Notification-To:"
4401
4402 #: src/gtk/headers.h:39
4403 msgid "Return-Receipt-To"
4404 msgstr "Return-Receipt-To"
4405
4406 #: src/gtk/headers.h:39
4407 msgid "Return-Receipt-To:"
4408 msgstr "Return-Receipt-To:"
4409
4410 #: src/gtk/headers.h:40
4411 msgid "User-Agent"
4412 msgstr "User-Agent"
4413
4414 #: src/gtk/headers.h:40
4415 msgid "User-Agent:"
4416 msgstr "User-Agent:"
4417
4418 #: src/gtk/headers.h:41
4419 msgid "Content-Type"
4420 msgstr "Typ obsahu"
4421
4422 #: src/gtk/headers.h:41
4423 #: src/image_viewer.c:326
4424 msgid "Content-Type:"
4425 msgstr "Typ obsahu:"
4426
4427 #: src/gtk/headers.h:42
4428 msgid "Content-Transfer-Encoding"
4429 msgstr "Content-Transfer-Encoding"
4430
4431 #: src/gtk/headers.h:42
4432 msgid "Content-Transfer-Encoding:"
4433 msgstr "Content-Transfer-Encoding:"
4434
4435 #: src/gtk/headers.h:43
4436 msgid "MIME-Version"
4437 msgstr "MIME-Version"
4438
4439 #: src/gtk/headers.h:43
4440 msgid "MIME-Version:"
4441 msgstr "MIME-Version:"
4442
4443 #: src/gtk/headers.h:44
4444 msgid "Precedence"
4445 msgstr "Priorita"
4446
4447 #: src/gtk/headers.h:44
4448 msgid "Precedence:"
4449 msgstr "Priorita:"
4450
4451 #: src/gtk/headers.h:45
4452 #: src/prefs_account.c:1049
4453 msgid "Organization"
4454 msgstr "Organizace"
4455
4456 #: src/gtk/headers.h:45
4457 msgid "Organization:"
4458 msgstr "Organizace:"
4459
4460 #: src/gtk/headers.h:47
4461 msgid "Mailing-List"
4462 msgstr "Konference"
4463
4464 #: src/gtk/headers.h:47
4465 msgid "Mailing-List:"
4466 msgstr "Konference:"
4467
4468 #: src/gtk/headers.h:48
4469 msgid "List-Post"
4470 msgstr "List-Post"
4471
4472 #: src/gtk/headers.h:48
4473 msgid "List-Post:"
4474 msgstr "List-Post:"
4475
4476 #: src/gtk/headers.h:49
4477 msgid "List-Subscribe"
4478 msgstr "List-Subscribe"
4479
4480 #: src/gtk/headers.h:49
4481 msgid "List-Subscribe:"
4482 msgstr "List-Subscribe:"
4483
4484 #: src/gtk/headers.h:50
4485 msgid "List-Unsubscribe"
4486 msgstr "List-Unsubscribe"
4487
4488 #: src/gtk/headers.h:50
4489 msgid "List-Unsubscribe:"
4490 msgstr "List-Unsubscribe:"
4491
4492 #: src/gtk/headers.h:51
4493 msgid "List-Help"
4494 msgstr "List-Help"
4495
4496 #: src/gtk/headers.h:51
4497 msgid "List-Help:"
4498 msgstr "List-Help:"
4499
4500 #: src/gtk/headers.h:52
4501 msgid "List-Archive"
4502 msgstr "List-Archive"
4503
4504 #: src/gtk/headers.h:52
4505 msgid "List-Archive:"
4506 msgstr "List-Archive:"
4507
4508 #: src/gtk/headers.h:53
4509 msgid "List-Owner"
4510 msgstr "List-Owner"
4511
4512 #: src/gtk/headers.h:53
4513 msgid "List-Owner:"
4514 msgstr "List-Owner:"
4515
4516 #: src/gtk/headers.h:55
4517 msgid "X-Label"
4518 msgstr "X-Label"
4519
4520 #: src/gtk/headers.h:55
4521 msgid "X-Label:"
4522 msgstr "X-Label:"
4523
4524 #: src/gtk/headers.h:56
4525 msgid "X-Mailer"
4526 msgstr "X-Mailer"
4527
4528 #: src/gtk/headers.h:56
4529 msgid "X-Mailer:"
4530 msgstr "X-Mailer:"
4531
4532 #: src/gtk/headers.h:57
4533 msgid "X-Status"
4534 msgstr "X-Status"
4535
4536 #: src/gtk/headers.h:57
4537 msgid "X-Status:"
4538 msgstr "X-Status:"
4539
4540 #: src/gtk/headers.h:58
4541 msgid "X-Face"
4542 msgstr "X-Face"
4543
4544 #: src/gtk/headers.h:58
4545 msgid "X-Face:"
4546 msgstr "X-Face:"
4547
4548 #: src/gtk/headers.h:59
4549 msgid "X-No-Archive"
4550 msgstr "X-No-Archive"
4551
4552 #: src/gtk/headers.h:59
4553 msgid "X-No-Archive:"
4554 msgstr "X-No-Archive:"
4555
4556 #: src/gtk/headers.h:62
4557 msgid "In reply to"
4558 msgstr "Odpovědět komu"
4559
4560 #: src/gtk/headers.h:62
4561 msgid "In reply to:"
4562 msgstr "V odpovědi na:"
4563
4564 #: src/gtk/headers.h:63
4565 msgid "To or Cc"
4566 msgstr "Komu nebo Kopie"
4567
4568 #: src/gtk/headers.h:63
4569 msgid "To or Cc:"
4570 msgstr "Komu nebo Kopie:"
4571
4572 #: src/gtk/headers.h:64
4573 msgid "From, To or Subject"
4574 msgstr "Od, Komu nebo Předmět"
4575
4576 #: src/gtk/headers.h:64
4577 msgid "From, To or Subject:"
4578 msgstr "Od, Komu nebo Předmět"
4579
4580 #: src/gtk/icon_legend.c:62
4581 msgid "New message"
4582 msgstr "Nová zpráva"
4583
4584 #: src/gtk/icon_legend.c:63
4585 msgid "Unread message"
4586 msgstr "Nepřečtená zpráva"
4587
4588 #: src/gtk/icon_legend.c:64
4589 msgid "Message has been replied to"
4590 msgstr "Zpráva, na kterou bylo odpovězeno"
4591
4592 #: src/gtk/icon_legend.c:65
4593 msgid "Message has been forwarded"
4594 msgstr "Zpráva byla předána"
4595
4596 #: src/gtk/icon_legend.c:66
4597 msgid "Message is in an ignored thread"
4598 msgstr "Zpráva je v ignorovaném vlákně"
4599
4600 #: src/gtk/icon_legend.c:67
4601 msgid "Message is in a watched thread"
4602 msgstr "Zpráva je ve sledovaném vlákně"
4603
4604 #: src/gtk/icon_legend.c:68
4605 msgid "Message is spam"
4606 msgstr "Nevyžádaná zpráva (spam)"
4607
4608 #: src/gtk/icon_legend.c:70
4609 msgid "Message has attachment(s)"
4610 msgstr "Zpráva má přílohu/přílohy"
4611
4612 #: src/gtk/icon_legend.c:71
4613 msgid "Digitally signed message"
4614 msgstr "Digitálně podepsaná zpráva"
4615
4616 #: src/gtk/icon_legend.c:72
4617 msgid "Encrypted message"
4618 msgstr "Šifrovaná zpráva"
4619
4620 #: src/gtk/icon_legend.c:73
4621 msgid "Message is signed and has attachment(s)"
4622 msgstr "Zpráva je digitálně podepsaná a má přílohu/přílohy"
4623
4624 #: src/gtk/icon_legend.c:74
4625 msgid "Message is encrypted and has attachment(s)"
4626 msgstr "Zpráva je šifrovaná a má přílohu/přílohy"
4627
4628 #: src/gtk/icon_legend.c:76
4629 msgid "Marked message"
4630 msgstr "Označená zpráva"
4631
4632 #: src/gtk/icon_legend.c:77
4633 msgid "Message is marked for deletion"
4634 msgstr "Zpráva je označena k odstranění"
4635
4636 #: src/gtk/icon_legend.c:78
4637 msgid "Message is marked for moving"
4638 msgstr "Zpráva je označena pro přesun"
4639
4640 #: src/gtk/icon_legend.c:79
4641 msgid "Message is marked for copying"
4642 msgstr "Zpráva je označena pro kopírování"
4643
4644 #: src/gtk/icon_legend.c:81
4645 msgid "Locked message"
4646 msgstr "Zamknutá zpráva"
4647
4648 #: src/gtk/icon_legend.c:83
4649 msgid "Folder (normal, opened)"
4650 msgstr "Složka (normální, otevřená)"
4651
4652 #: src/gtk/icon_legend.c:84
4653 msgid "Folder with read messages hidden"
4654 msgstr "Složka se skrytými přečtenými zprávami"
4655
4656 #: src/gtk/icon_legend.c:85
4657 msgid "Folder contains marked messages"
4658 msgstr "Složka obsahuje označené zprávy"
4659
4660 #: src/gtk/icon_legend.c:119
4661 msgid "Icon Legend"
4662 msgstr "Význam ikon"
4663
4664 #: src/gtk/icon_legend.c:137
4665 msgid "<span weight=\"bold\">The following icons are used to show the status of messages and folders:</span>"
4666 msgstr "<span weight=\"bold\">Následující ikony jsou používány pro zobrazení stavu zpráv a složek:</span>"
4667
4668 #: src/gtk/inputdialog.c:245
4669 #: src/gtk/inputdialog.c:267
4670 #, c-format
4671 msgid "Input password for %s on %s:"
4672 msgstr "Zadejte heslo pro %s na %s:"
4673
4674 #: src/gtk/inputdialog.c:248
4675 #: src/gtk/inputdialog.c:251
4676 #: src/gtk/inputdialog.c:270
4677 #: src/gtk/inputdialog.c:273
4678 #, c-format
4679 msgid "Input password for %s:"
4680 msgstr "Zadejte heslo pro %s:"
4681
4682 #: src/gtk/inputdialog.c:254
4683 #: src/gtk/inputdialog.c:276
4684 msgid "Input password:"
4685 msgstr "Zadejte heslo:"
4686
4687 #: src/gtk/inputdialog.c:255
4688 #: src/gtk/inputdialog.c:283
4689 #: src/gtk/inputdialog.c:295
4690 msgid "Input password"
4691 msgstr "Zadejte heslo"
4692
4693 #: src/gtk/inputdialog.c:285
4694 msgid "Remember password for this session"
4695 msgstr "Pamatovat heslo pro tuto relaci"
4696
4697 #: src/gtk/inputdialog.c:382
4698 #: src/gtk/inputdialog.c:431
4699 msgid "Remember this"
4700 msgstr "Zapamatovat"
4701
4702 #: src/gtk/logwindow.c:444
4703 msgid "Clear _Log"
4704 msgstr "Vyčistit _protokol"
4705
4706 #: src/gtk/pluginwindow.c:163
4707 #: src/gtk/pluginwindow.c:168
4708 msgid ""
4709 "\n"
4710 "\n"
4711 "Version: "
4712 msgstr ""
4713 "\n"
4714 "\n"
4715 "Verze: "
4716
4717 #: src/gtk/pluginwindow.c:166
4718 msgid "Error: "
4719 msgstr "Chyba: "
4720
4721 #: src/gtk/pluginwindow.c:167
4722 msgid "Plugin is not functional."
4723 msgstr "Zásuvný modul není funkční."
4724
4725 #: src/gtk/pluginwindow.c:200
4726 msgid "Select the Plugins to load"
4727 msgstr "Vyberte zásuvný modul pro načtení"
4728
4729 #: src/gtk/pluginwindow.c:215
4730 #, c-format
4731 msgid ""
4732 "The following error occurred while loading %s :\n"
4733 "\n"
4734 "%s\n"
4735 msgstr ""
4736 "Nastala následující chyba při zavádění %s :\n"
4737 "\n"
4738 "%s\n"
4739
4740 #: src/gtk/pluginwindow.c:304
4741 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:450
4742 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:124
4743 #: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:553
4744 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:641
4745 #: src/plugins/trayicon/trayicon_prefs.c:68
4746 #: src/prefs_toolbar.c:912
4747 msgid "Plugins"
4748 msgstr "Zásuvné moduly"
4749
4750 #: src/gtk/pluginwindow.c:337
4751 msgid "Load..."
4752 msgstr "Zavést..."
4753
4754 #: src/gtk/pluginwindow.c:338
4755 msgid "Unload"
4756 msgstr "Odebrat"
4757
4758 #: src/gtk/pluginwindow.c:351
4759 #: src/prefs_summaries.c:220
4760 msgid "Description"
4761 msgstr "Popis"
4762
4763 #: src/gtk/pluginwindow.c:373
4764 msgid "More plugins are available from the Claws Mail website."
4765 msgstr "Další zásuvné moduly jsou dostupné z webových stránek Claws Mail."
4766
4767 #: src/gtk/pluginwindow.c:379
4768 #: src/prefs_themes.c:843
4769 msgid "Get more..."
4770 msgstr "Získat další..."
4771
4772 #: src/gtk/pluginwindow.c:414
4773 msgid "Click here to load one or more plugins"
4774 msgstr "Klikněte zde pro načtení jednoho nebo více modulů"
4775
4776 #: src/gtk/pluginwindow.c:417
4777 msgid "Unload the selected plugin"
4778 msgstr "Odebrat vybraný zásuvný modul"
4779
4780 #: src/gtk/pluginwindow.c:482
4781 msgid "Loaded plugins"
4782 msgstr "Zavedené moduly"
4783
4784 #: src/gtk/prefswindow.c:671
4785 msgid "Page Index"
4786 msgstr "Index stránky"
4787
4788 #: src/gtk/progressdialog.c:128
4789 #: src/prefs_account.c:3183
4790 #: src/prefs_account.c:3201
4791 #: src/prefs_account.c:3219
4792 #: src/prefs_account.c:3237
4793 #: src/prefs_account.c:3255
4794 #: src/prefs_account.c:3273
4795 #: src/prefs_account.c:3292
4796 #: src/prefs_account.c:3374
4797 #: src/prefs_filtering_action.c:1354
4798 #: src/prefs_filtering.c:393
4799 #: src/prefs_filtering.c:1943
4800 msgid "Account"
4801 msgstr "Účet"
4802
4803 #: src/gtk/quicksearch.c:490
4804 msgid "all messages"
4805 msgstr "všechny zprávy"
4806
4807 #: src/gtk/quicksearch.c:491
4808 msgid "messages whose age is greater than #"
4809 msgstr "zprávy starší než #"
4810
4811 #: src/gtk/quicksearch.c:492
4812 msgid "messages whose age is less than #"
4813 msgstr "zprávy mladší než #"
4814
4815 #: src/gtk/quicksearch.c:493
4816 msgid "messages which contain S in the message body"
4817 msgstr "zprávy obsahující S v těle zprávy"
4818
4819 #: src/gtk/quicksearch.c:494
4820 msgid "messages which contain S in the whole message"
4821 msgstr "zprávy obsahující S v celé zprávě"
4822
4823 #: src/gtk/quicksearch.c:495
4824 msgid "messages carbon-copied to S"
4825 msgstr "zpráva obsahující S v poli \"Kopie\""
4826
4827 #: src/gtk/quicksearch.c:496
4828 msgid "message is either to: or cc: to S"
4829 msgstr "zpráva obsahující S v poli \"Komu\" nebo \"Kopie\""
4830
4831 #: src/gtk/quicksearch.c:497
4832 msgid "deleted messages"
4833 msgstr "odstraněné zprávy"
4834
4835 #: src/gtk/quicksearch.c:498
4836 msgid "messages which contain S in the Sender field"
4837 msgstr "zpráva obsahující S v poli \"Odesílatel\""
4838
4839 #: src/gtk/quicksearch.c:499
4840 msgid "true if execute \"S\" succeeds"
4841 msgstr "pravda, pokud bylo provedení \"S\" úspěšné"
4842
4843 #: src/gtk/quicksearch.c:500
4844 msgid "messages originating from user S"
4845 msgstr "zprávy pocházející od uživatele S"
4846
4847 #: src/gtk/quicksearch.c:501
4848 msgid "forwarded messages"
4849 msgstr "přeposlané zprávy"
4850
4851 #: src/gtk/quicksearch.c:502
4852 msgid "messages which contain header S"
4853 msgstr "zprávy obsahující záhlaví S"
4854
4855 #: src/gtk/quicksearch.c:503
4856 msgid "messages which contain S in Message-ID header"
4857 msgstr "zprávy obsahující S v záhlaví \"Message-ID\""
4858
4859 #: src/gtk/quicksearch.c:504
4860 msgid "messages which contain S in In-Reply-To header"
4861 msgstr "zprávy obsahující S v záhlaví In-Reply-To"
4862
4863 #: src/gtk/quicksearch.c:505
4864 msgid "messages which are marked with color #"
4865 msgstr "zprávy obarvené barvou č. #"
4866
4867 #: src/gtk/quicksearch.c:506
4868 msgid "locked messages"
4869 msgstr "zamknuté zprávy"
4870
4871 #: src/gtk/quicksearch.c:507
4872 msgid "messages which are in newsgroup S"
4873 msgstr "zprávy, které jsou v diskusní skupině S"
4874
4875 #: src/gtk/quicksearch.c:508
4876 msgid "new messages"
4877 msgstr "nové zprávy"
4878
4879 #: src/gtk/quicksearch.c:509
4880 msgid "old messages"
4881 msgstr "staré zprávy"
4882
4883 #: src/gtk/quicksearch.c:510
4884 msgid "incomplete messages (not entirely downloaded)"
4885 msgstr "nekompletní zprávy (zprávy neúplně stažené)"
4886
4887 #: src/gtk/quicksearch.c:511
4888 msgid "messages which have been replied to"
4889 msgstr "zprávy, na které bylo odpovězeno"
4890
4891 #: src/gtk/quicksearch.c:512
4892 msgid "read messages"
4893 msgstr "přečtené zprávy"
4894
4895 #: src/gtk/quicksearch.c:513
4896 msgid "messages which contain S in subject"
4897 msgstr "zprávy obsahující S v poli \"Předmět\""
4898
4899 #: src/gtk/quicksearch.c:514
4900 msgid "messages whose score is equal to #"
4901 msgstr "zprávy, jejichž ohodnocení je rovné #"
4902
4903 #: src/gtk/quicksearch.c:515
4904 msgid "messages whose score is greater than #"
4905 msgstr "zprávy, jejichž ohodnocení je větší než #"
4906
4907 #: src/gtk/quicksearch.c:516
4908 msgid "messages whose score is lower than #"
4909 msgstr "zprávy, jejichž ohodnocení je menší než #"
4910
4911 #: src/gtk/quicksearch.c:517
4912 msgid "messages whose size is equal to #"
4913 msgstr "zprávy, jejichž velikost je rovna #"
4914
4915 #: src/gtk/quicksearch.c:518
4916 msgid "messages whose size is greater than #"
4917 msgstr "zprávy, jejichž velikost je větší než #"
4918
4919 #: src/gtk/quicksearch.c:519
4920 msgid "messages whose size is smaller than #"
4921 msgstr "zprávy, jejichž velikost je menší #"
4922
4923 #: src/gtk/quicksearch.c:520
4924 msgid "messages which have been sent to S"
4925 msgstr "zprávy, které byly odeslány S"
4926
4927 #: src/gtk/quicksearch.c:521
4928 msgid "messages which tags contain S"
4929 msgstr "zprávy se značkami obsahujícími S"
4930
4931 #: src/gtk/quicksearch.c:522
4932 msgid "messages which have tag(s)"
4933 msgstr "zprávy, se značkami"
4934
4935 #: src/gtk/quicksearch.c:523
4936 msgid "marked messages"
4937 msgstr "označené zprávy"
4938
4939 #: src/gtk/quicksearch.c:524
4940 msgid "unread messages"
4941 msgstr "nepřečtené zprávy"
4942
4943 #: src/gtk/quicksearch.c:525
4944 msgid "messages which contain S in References header"
4945 msgstr "zprávy obsahující S v záhlaví \"References\""
4946
4947 #: src/gtk/quicksearch.c:526
4948 #, c-format
4949 msgid "messages returning 0 when passed to command - %F is message file"
4950 msgstr "zprávy vracející 0, jsou-li předány příkazu - %F je soubor se zprávou"
4951
4952 #: src/gtk/quicksearch.c:527
4953 msgid "messages which contain S in X-Label header"
4954 msgstr "zprávy obsahující S v záhlaví \"X-Label\""
4955
4956 #: src/gtk/quicksearch.c:529
4957 msgid "logical AND operator"
4958 msgstr "logický operátor A (AND)"
4959
4960 #: src/gtk/quicksearch.c:530
4961 msgid "logical OR operator"
4962 msgstr "logický operátor NEBO (OR)"
4963
4964 #: src/gtk/quicksearch.c:531
4965 msgid "logical NOT operator"
4966 msgstr "logický operátor NENÍ PRAVDA, ŽE (NOT)"
4967
4968 #: src/gtk/quicksearch.c:532
4969 msgid "case sensitive search"
4970 msgstr "vyhledávání rozlišuje malá a velká písmena"
4971
4972 #: src/gtk/quicksearch.c:534
4973 msgid "all filtering expressions are allowed"
4974 msgstr "všechny filtrovací výrazy jsou povoleny"
4975
4976 #: src/gtk/quicksearch.c:542
4977 #: src/summary_search.c:397
4978 msgid "Extended Search"
4979 msgstr "Rozšířené vyhledávání"
4980
4981 #: src/gtk/quicksearch.c:543
4982 msgid ""
4983 "Extended Search allows the user to define criteria that messages must have in order to match and be displayed in the message list.\n"
4984 "The following symbols can be used:"
4985 msgstr ""
4986 "Rozšířené vyhledávání umožňuje definovat podmínky, které musí zpráva splňovat, aby byla zobrazena v seznamu zpráv.\n"
4987 "Následující symboly mohou být použity:"
4988
4989 #: src/gtk/quicksearch.c:725
4990 msgid "From/To/Subject/Tag"
4991 msgstr "Od/Komu/Předmět/Značka"
4992
4993 #: src/gtk/quicksearch.c:736
4994 msgid "Recursive"
4995 msgstr "Včetně podsložek"
4996
4997 #: src/gtk/quicksearch.c:746
4998 msgid "Sticky"
4999 msgstr "Zachovat i při změně složky"
5000
5001 #: src/gtk/quicksearch.c:756
5002 msgid "Type-ahead"
5003 msgstr "Vyhledávat během psaní"
5004
5005 #: src/gtk/quicksearch.c:768
5006 msgid "Run on select"
5007 msgstr "Spustit na vybrané"
5008
5009 #: src/gtk/quicksearch.c:804
5010 msgid "Clear the current search"
5011 msgstr "Odstranit nastavenou podmínku"
5012
5013 #: src/gtk/quicksearch.c:814
5014 #: src/summary_search.c:350
5015 msgid "Edit search criteria"
5016 msgstr "Upravit vyhledávací kritéria"
5017
5018 #: src/gtk/quicksearch.c:823
5019 msgid "Information about extended symbols"
5020 msgstr "Informace o rozšířených možnostech vyhledávání"
5021
5022 #: src/gtk/quicksearch.c:862
5023 #: src/gtk/quicksearch.c:877
5024 msgid "_Information"
5025 msgstr "_Informace"
5026
5027 #: src/gtk/quicksearch.c:864
5028 #: src/gtk/quicksearch.c:879
5029 msgid "_Clear"
5030 msgstr "Vy_mazat"
5031
5032 #: src/gtk/quicksearch.c:1396
5033 #: src/summaryview.c:1301
5034 #, c-format
5035 msgid "Searching in %s... \n"
5036 msgstr "Hledám v %s... \n"
5037
5038 #: src/gtk/sslcertwindow.c:84
5039 #: src/gtk/sslcertwindow.c:91
5040 #: src/gtk/sslcertwindow.c:106
5041 #: src/gtk/sslcertwindow.c:111
5042 #: src/gtk/sslcertwindow.c:118
5043 #: src/gtk/sslcertwindow.c:133
5044 msgid "<not in certificate>"
5045 msgstr "<not in certificate>"
5046
5047 #: src/gtk/sslcertwindow.c:156
5048 #: src/gtk/sslcertwindow.c:324
5049 #: src/gtk/sslcertwindow.c:365
5050 #: src/gtk/sslcertwindow.c:420
5051 msgid "Correct"
5052 msgstr "Správný"
5053
5054 #: src/gtk/sslcertwindow.c:161
5055 msgid "Owner"
5056 msgstr "Vlastník"
5057
5058 #: src/gtk/sslcertwindow.c:162
5059 msgid "Signer"
5060 msgstr "Podepsal"
5061
5062 #: src/gtk/sslcertwindow.c:169
5063 #: src/gtk/sslcertwindow.c:193
5064 #: src/prefs_themes.c:860
5065 msgid "Name: "
5066 msgstr "Jméno: "
5067
5068 #: src/gtk/sslcertwindow.c:177
5069 #: src/gtk/sslcertwindow.c:201
5070 msgid "Organization: "
5071 msgstr "Organizace: "
5072
5073 #: src/gtk/sslcertwindow.c:185
5074 #: src/gtk/sslcertwindow.c:209
5075 msgid "Location: "
5076 msgstr "Umístění: "
5077
5078 #: src/gtk/sslcertwindow.c:217
5079 msgid "Fingerprint: \n"
5080 msgstr "Fingerprint: \n"
5081
5082 #: src/gtk/sslcertwindow.c:227
5083 msgid "Signature status: "
5084 msgstr "Stav podpisu: "
5085
5086 #: src/gtk/sslcertwindow.c:234
5087 msgid "Expires on: "
5088 msgstr "Datum vypršení: "
5089
5090 #: src/gtk/sslcertwindow.c:300
5091 #, c-format
5092 msgid "SSL certificate for %s"
5093 msgstr "SSL certifikát pro: %s"
5094
5095 #: src/gtk/sslcertwindow.c:316
5096 #, c-format
5097 msgid ""
5098 "Certificate for %s is unknown.\n"
5099 "Do you want to accept it?"
5100 msgstr ""
5101 "Certifikát pro %s je neznámý.\n"
5102 "Chcete jej přijmout?"
5103
5104 #: src/gtk/sslcertwindow.c:326
5105 #: src/gtk/sslcertwindow.c:367
5106 #: src/gtk/sslcertwindow.c:422
5107 #, c-format
5108 msgid "Signature status: %s"
5109 msgstr "Stav podpisu: %s"
5110
5111 #: src/gtk/sslcertwindow.c:334
5112 #: src/gtk/sslcertwindow.c:375
5113 msgid "_View certificate"
5114 msgstr "_Zobrazit certifikát"
5115
5116 #: src/gtk/sslcertwindow.c:339
5117 msgid "Unknown SSL Certificate"
5118 msgstr "Neznámý SSL certifikát"
5119
5120 #: src/gtk/sslcertwindow.c:340
5121 #: src/gtk/sslcertwindow.c:381
5122 #: src/gtk/sslcertwindow.c:435
5123 msgid "_Cancel connection"
5124 msgstr "_Zrušit připojení"
5125
5126 #: src/gtk/sslcertwindow.c:340
5127 #: src/gtk/sslcertwindow.c:435
5128 msgid "_Accept and save"
5129 msgstr "_Přijmout a uložit"
5130
5131 #: src/gtk/sslcertwindow.c:356
5132 #, c-format
5133 msgid ""
5134 "Certificate for %s is expired.\n"
5135 "Do you want to continue?"
5136 msgstr ""
5137 "Platnost certifikátu pro %s skončila.\n"
5138 "Chcete pokračovat?"
5139
5140 #: src/gtk/sslcertwindow.c:380
5141 msgid "Expired SSL Certificate"
5142 msgstr "SSL certifikáty se skončenou platností"
5143
5144 #: src/gtk/sslcertwindow.c:381
5145 msgid "_Accept"
5146 msgstr "_Přijmout"
5147
5148 #: src/gtk/sslcertwindow.c:399
5149 msgid "New certificate:"
5150 msgstr "Nový certifikát:"
5151
5152 #: src/gtk/sslcertwindow.c:404
5153 msgid "Known certificate:"
5154 msgstr "Známý certifikát:"
5155
5156 #: src/gtk/sslcertwindow.c:411
5157 #, c-format
5158 msgid "Certificate for %s has changed. Do you want to accept it?"
5159 msgstr "Certifikát pro %s se změnil. Chcete jej přijmout?"
5160
5161 #: src/gtk/sslcertwindow.c:430
5162 msgid "_View certificates"
5163 msgstr "_Zobrazit certifikáty"
5164
5165 #: src/gtk/sslcertwindow.c:434
5166 msgid "Changed SSL Certificate"
5167 msgstr "Změněné SSL certifikáty"
5168
5169 #: src/headerview.c:106
5170 msgid "Tags:"
5171 msgstr "Značky:"
5172
5173 #: src/headerview.c:215
5174 #: src/summaryview.c:3213
5175 #: src/summaryview.c:3223
5176 #: src/summaryview.c:3244
5177 msgid "(No From)"
5178 msgstr "(Neznámý odesílatel)"
5179
5180 #: src/headerview.c:230
5181 #: src/summaryview.c:3257
5182 #: src/summaryview.c:3261
5183 msgid "(No Subject)"
5184 msgstr "(Žádný předmět)"
5185
5186 #: src/image_viewer.c:99
5187 msgid "Error:"
5188 msgstr "Chyba:"
5189
5190 #: src/image_viewer.c:298
5191 #: src/mimeview.c:2394
5192 #: src/mimeview.c:2399
5193 msgid "Filename:"
5194 msgstr "Název souboru:"
5195
5196 #: src/image_viewer.c:305
5197 msgid "Filesize:"
5198 msgstr "Velikost souboru:"
5199
5200 #: src/image_viewer.c:354
5201 msgid "Load Image"
5202 msgstr "Načíst obrázek"
5203
5204 #: src/imap.c:545
5205 msgid "IMAP4 connection broken\n"
5206 msgstr "Přerušeno IMAP4 spojení\n"
5207
5208 #: src/imap.c:576
5209 #, c-format
5210 msgid "IMAP error on %s: authenticated\n"
5211 msgstr "IMAP chyba na %s: ověřen\n"
5212
5213 #: src/imap.c:579
5214 #, c-format
5215 msgid "IMAP error on %s: not authenticated\n"
5216 msgstr "IMAP chyba na %s: neověřen\n"
5217
5218 #: src/imap.c:582
5219 #, c-format
5220 msgid "IMAP error on %s: bad state\n"
5221 msgstr "IMAP chyba na %s: špatný stav\n"
5222
5223 #: src/imap.c:585
5224 #, c-format
5225 msgid "IMAP error on %s: stream error\n"
5226 msgstr "IMAP chyba na %s: chyba streamu\n"
5227
5228 #: src/imap.c:588
5229 #, c-format
5230 msgid "IMAP error on %s: parse error (very probably non-RFC compliance from the server)\n"
5231 msgstr "IMAP chyba na %s: chyba parsování(velmi pravděpodobně non-RFC data ze serveru)\n"
5232
5233 #: src/imap.c:592
5234 #, c-format
5235 msgid "IMAP error on %s: connection refused\n"
5236 msgstr "IMAP chyba na %s: připojení odmítnuto\n"
5237
5238 #: src/imap.c:595
5239 #, c-format
5240 msgid "IMAP error on %s: memory error\n"
5241 msgstr "IMAP chyba na %s: Chyba paměti\n"
5242
5243 #: src/imap.c:598
5244 #, c-format
5245 msgid "IMAP error on %s: fatal error\n"
5246 msgstr "IMAP chyba na %s: fatální chyba\n"
5247
5248 #: src/imap.c:601
5249 #, c-format
5250 msgid "IMAP error on %s: protocol error(very probably non-RFC compliance from the server)\n"
5251 msgstr "IMAP chyba na %s: chyba protokolu(velmi pravděpodobně non-RFC data ze serveru)\n"
5252
5253 #: src/imap.c:605
5254 #, c-format
5255 msgid "IMAP error on %s: connection not accepted\n"
5256 msgstr "IMAP chyba na %s: spojení nepřijato\n"
5257
5258 #: src/imap.c:608
5259 #, c-format
5260 msgid "IMAP error on %s: APPEND error\n"
5261 msgstr "IMAP chyba na %s: APPEND chyba\n"
5262
5263 #: src/imap.c:611
5264 #, c-format
5265 msgid "IMAP error on %s: NOOP error\n"
5266 msgstr "IMAP chyba na %s: NOOP chyba\n"
5267
5268 #: src/imap.c:614
5269 #, c-format
5270 msgid "IMAP error on %s: LOGOUT error\n"
5271 msgstr "IMAP chyba na %s: LOGOUT chyba\n"
5272
5273 #: src/imap.c:617
5274 #, c-format
5275 msgid "IMAP error on %s: CAPABILITY error\n"
5276 msgstr "IMAP chyba na %s: CAPABILITY chyba\n"
5277
5278 #: src/imap.c:620
5279 #, c-format
5280 msgid "IMAP error on %s: CHECK error\n"
5281 msgstr "IMAP chyba na %s: CHECK chyba\n"
5282
5283 #: src/imap.c:623
5284 #, c-format
5285 msgid "IMAP error on %s: CLOSE error\n"
5286 msgstr "IMAP chyba na %s: CLOSE chyba\n"
5287
5288 #: src/imap.c:626
5289 #, c-format
5290 msgid "IMAP error on %s: EXPUNGE error\n"
5291 msgstr "IMAP chyba na %s: EXPUNGE chyba\n"
5292
5293 #: src/imap.c:629
5294 #, c-format
5295 msgid "IMAP error on %s: COPY error\n"
5296 msgstr "IMAP chyba na %s: COPY chyba\n"
5297
5298 #: src/imap.c:632
5299 #, c-format
5300 msgid "IMAP error on %s: UID COPY error\n"
5301 msgstr "IMAP chyba na %s: UID COPY chyba\n"
5302
5303 #: src/imap.c:635
5304 #, c-format
5305 msgid "IMAP error on %s: CREATE error\n"
5306 msgstr "IMAP chyba na %s: CREATE chyba\n"
5307
5308 #: src/imap.c:638
5309 #, c-format
5310 msgid "IMAP error on %s: DELETE error\n"
5311 msgstr "IMAP chyba na %s: DELETE chyba\n"
5312
5313 #: src/imap.c:641
5314 #, c-format
5315 msgid "IMAP error on %s: EXAMINE error\n"
5316 msgstr "IMAP chyba na %s: EXAMINE chyba\n"
5317
5318 #: src/imap.c:644
5319 #, c-format
5320 msgid "IMAP error on %s: FETCH error\n"
5321 msgstr "IMAP chyba na %s: FETCH chyba\n"
5322
5323 #: src/imap.c:647
5324 #, c-format
5325 msgid "IMAP error on %s: UID FETCH error\n"
5326 msgstr "IMAP chyba na %s: UID FETCH chyba\n"
5327
5328 #: src/imap.c:650
5329 #, c-format
5330 msgid "IMAP error on %s: LIST error\n"
5331 msgstr "IMAP chyba na %s: LIST chyba\n"
5332
5333 #: src/imap.c:653
5334 #, c-format
5335 msgid "IMAP error on %s: LOGIN error\n"
5336 msgstr "IMAP chyba na %s: LOGIN chyba\n"
5337
5338 #: src/imap.c:656
5339 #, c-format
5340 msgid "IMAP error on %s: LSUB error\n"
5341 msgstr "IMAP chyba na %s: LSUB chyba\n"
5342
5343 #: src/imap.c:659
5344 #, c-format
5345 msgid "IMAP error on %s: RENAME error\n"
5346 msgstr "IMAP chyba na %s: RENAME chyba\n"
5347
5348 #: src/imap.c:662
5349 #, c-format
5350 msgid "IMAP error on %s: SEARCH error\n"
5351 msgstr "IMAP chyba na %s: SEARCH chyba\n"
5352
5353 #: src/imap.c:665
5354 #, c-format
5355 msgid "IMAP error on %s: UID SEARCH error\n"
5356 msgstr "IMAP chyba na %s: UID SEARCH chyba\n"
5357
5358 #: src/imap.c:668
5359 #, c-format
5360 msgid "IMAP error on %s: SELECT error\n"
5361 msgstr "IMAP chyba na %s: SELECT chyba\n"
5362
5363 #: src/imap.c:671
5364 #, c-format
5365 msgid "IMAP error on %s: STATUS error\n"
5366 msgstr "IMAP chyba na %s: STATUS chyba\n"
5367
5368 #: src/imap.c:674
5369 #, c-format
5370 msgid "IMAP error on %s: STORE error\n"
5371 msgstr "IMAP chyba na %s: STORE chyba\n"
5372
5373 #: src/imap.c:677
5374 #, c-format
5375 msgid "IMAP error on %s: UID STORE error\n"
5376 msgstr "IMAP chyba na %s: UID STORE chyba\n"
5377
5378 #: src/imap.c:680
5379 #, c-format
5380 msgid "IMAP error on %s: SUBSCRIBE error\n"
5381 msgstr "IMAP chyba na %s: SUBSCRIBE chyba\n"
5382
5383 #: src/imap.c:683
5384 #, c-format
5385 msgid "IMAP error on %s: UNSUBSCRIBE error\n"
5386 msgstr "IMAP chyba na %s: UNSUBSCRIBE chyba\n"
5387
5388 #: src/imap.c:686
5389 #, c-format
5390 msgid "IMAP error on %s: STARTTLS error\n"
5391 msgstr "IMAP chyba na %s: STARTTLS chyba\n"
5392
5393 #: src/imap.c:689
5394 #, c-format
5395 msgid "IMAP error on %s: INVAL error\n"
5396 msgstr "IMAP chyba na %s: INVAL chyba\n"
5397
5398 #: src/imap.c:692
5399 #, c-format
5400 msgid "IMAP error on %s: EXTENSION error\n"
5401 msgstr "IMAP chyba na %s: EXTENSION chyba\n"
5402
5403 #: src/imap.c:695
5404 #, c-format
5405 msgid "IMAP error on %s: SASL error\n"
5406 msgstr "IMAP chyba na %s: SASL chyba\n"
5407
5408 #: src/imap.c:699
5409 #, c-format
5410 msgid "IMAP error on %s: SSL error\n"
5411 msgstr "IMAP chyba na %s: SSL chyba\n"
5412
5413 #: src/imap.c:703
5414 #, c-format
5415 msgid "IMAP error on %s: Unknown error [%d]\n"
5416 msgstr "IMAP chyba na %s: Neznámá chyba [%d]\n"
5417
5418 #: src/imap.c:884
5419 msgid ""
5420 "\n"
5421 "\n"
5422 "CRAM-MD5 logins only work if libetpan has been compiled with SASL support and the CRAM-MD5 SASL plugin is installed."
5423 msgstr ""
5424 "\n"
5425 "\n"
5426 "Přihlášení pomocí CRAM-MD5 pracuje pouze pokud byl libetpan zkompilován s podporou SASL a je nainstalován zásuvný modul CRAM-MD5 SASL."
5427
5428 #: src/imap.c:890
5429 msgid ""
5430 "\n"
5431 "\n"
5432 "DIGEST-MD5 logins only work if libetpan has been compiled with SASL support and the DIGEST-MD5 SASL plugin is installed."
5433 msgstr ""
5434 "\n"
5435 "\n"
5436 "Přihlášení pomocí DIGEST-MD5 pracuje pouze pokud byl libetpan zkompilován s podporou SASL a je nainstalován zásuvný modul DIGEST-MD5 SASL."
5437
5438 #: src/imap.c:897
5439 #, c-format
5440 msgid "Connection to %s failed: login refused.%s"
5441 msgstr "Připojení k %s selhalo: přihlášení odmítnuto.%s"
5442
5443 #: src/imap.c:901
5444 #, c-format
5445 msgid "Connection to %s failed: login refused.%s\n"
5446 msgstr "Připojení k %s selhalo: přihlášení odmítnuto.%s\n"
5447
5448 #: src/imap.c:919
5449 #, c-format
5450 msgid "Connecting to %s failed"
5451 msgstr "Připojení k %s selhalo"
5452
5453 #: src/imap.c:926
5454 #: src/imap.c:929
5455 #, c-format
5456 msgid "IMAP4 connection to %s has been disconnected. Reconnecting...\n"
5457 msgstr "IMAP4 spojení s %s bylo rozpojeno. Obnovuji spojení...\n"
5458
5459 #: src/imap.c:959
5460 #: src/imap.c:3116
5461 #: src/imap.c:3779
5462 #: src/imap.c:3876
5463 #: src/imap.c:4062
5464 #: src/imap.c:4866
5465 msgid "Claws Mail needs network access in order to access the IMAP server."
5466 msgstr "Claws Mail potřebuje přístup k síti, aby mohl přistupovat k IMAP serveru."
5467
5468 #: src/imap.c:1052
5469 #: src/inc.c:795
5470 #: src/news.c:352
5471 #: src/send_message.c:289
5472 msgid "Insecure connection"
5473 msgstr "Nezabezpečené připojení"
5474
5475 #: src/imap.c:1053
5476 #: src/inc.c:796
5477 #: src/news.c:353
5478 #: src/send_message.c:290
5479 msgid ""
5480 "This connection is configured to be secured using SSL, but SSL is not available in this build of Claws Mail. \n"
5481 "\n"
5482 "Do you want to continue connecting to this server? The communication would not be secure."
5483 msgstr ""
5484 "V nastavení tohoto spojení je požadováno zabezpečení pomocí SSL, ale SSL není v této instalaci Claws Mail dostupné. \n"
5485 "\n"
5486 "Chcete pokračovat v připojování k serveru? Komunikace nebude zabezpečena."
5487
5488 #: src/imap.c:1059
5489 #: src/inc.c:802
5490 #: src/news.c:359
5491 #: src/send_message.c:296
5492 msgid "Con_tinue connecting"
5493 msgstr "_Pokračovat v připojování"
5494
5495 #: src/imap.c:1069
5496 #, c-format
5497 msgid "Connecting to IMAP4 server: %s..."
5498 msgstr "Připojuji se na IMAP4 server: %s ..."
5499
5500 #: src/imap.c:1111
5501 #, c-format
5502 msgid "Can't connect to IMAP4 server: %s:%d"
5503 msgstr "Nemohu se spojit s IMAP4 serverem: %s:%d"
5504
5505 #: src/imap.c:1114
5506 #, c-format
5507 msgid "Can't connect to IMAP4 server: %s:%d\n"
5508 msgstr "Nemohu se spojit s IMAP4 serverem: %s:%d\n"
5509
5510 #: src/imap.c:1147
5511 #: src/imap.c:3539
5512 msgid "Can't start TLS session.\n"
5513 msgstr "Nelze spustit TLS relaci.\n"
5514
5515 #: src/imap.c:1189
5516 #, c-format
5517 msgid "Connecting to IMAP4 server %s...\n"
5518 msgstr "Připojuji se na IMAP4 server %s...\n"
5519
5520 #: src/imap.c:1204
5521 #, c-format
5522 msgid "Couldn't login to IMAP server %s.\n"
5523 msgstr "Nepodařilo se přihlásit k IMAP serveru %s.\n"
5524
5525 #: src/imap.c:1207
5526 #, c-format
5527 msgid "Couldn't login to IMAP server %s."
5528 msgstr "Nepodařilo se přihlásit k IMAP serveru %s."
5529
5530 #: src/imap.c:1603
5531 msgid "Adding messages..."
5532 msgstr "Přidávám zprávy..."
5533
5534 #: src/imap.c:1806
5535 #: src/mh.c:517
5536 msgid "Copying messages..."
5537 msgstr "Kopíruji zprávy..."
5538
5539 #: src/imap.c:1994
5540 msgid "can't set deleted flags\n"
5541 msgstr "nelze nastavit příznak odstranění\n"
5542
5543 #: src/imap.c:2001
5544 #: src/imap.c:4492
5545 msgid "can't expunge\n"