2006-08-15 [colin] 2.4.0cvs51
[claws.git] / po / cs.po
1 # Czech translation of Sylpheed
2 # Copyright (C) 2000 Free Software Foundation, Inc.
3 # Jan Mura <jan_mura@altavista.com>, 2000.
4 #
5 msgid ""
6 msgstr ""
7 "Project-Id-Version: sylpheed-claws\n"
8 "Report-Msgid-Bugs-To: paul@sylpheed.org\n"
9 "POT-Creation-Date: 2006-06-05 07:15+0100\n"
10 "PO-Revision-Date: 2006-06-08 07:42+0200\n"
11 "Last-Translator: Tim <timbrain@post.cz>\n"
12 "Language-Team: Czech <cs@li.org>\n"
13 "MIME-Version: 1.0\n"
14 "Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
15 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
16 "X-Generator: KBabel 1.11.2\n"
17 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(((n%100>=10 && n%100<=14) || (n%10>5))? 2 : (n%10>=2 && n%10<=4) ? 1 : 0);\n"
18
19 #: src/account.c:376
20 msgid ""
21 "Some composing windows are open.\n"
22 "Please close all the composing windows before editing the accounts."
23 msgstr ""
24 "Jsou stále otevřena nějaká okna s rozepsanou zprávou.\n"
25 "Před úpravou tohoto účtu zavřete prosím všechna tato okna."
26
27 #: src/account.c:423
28 msgid "Can't create folder."
29 msgstr "Nemohu vytvořit složku."
30
31 #: src/account.c:679
32 msgid "Edit accounts"
33 msgstr "Úpravy účtů"
34
35 #: src/account.c:697
36 msgid ""
37 "New messages will be checked in this order. Check the boxes\n"
38 "on the 'G' column to enable message retrieval by 'Get Mail'."
39 msgstr ""
40 "Nové zprávy budou zjišťovány v tomto pořadí. Pokud má být účet\n"
41 "zpracován při volbě 'Stáhnout vše', zaškrtněte políčko ve sloupci 'G'."
42
43 #: src/account.c:772
44 msgid " _Set as default account "
45 msgstr " Nastavit účet jako _výchozí "
46
47 #: src/account.c:862
48 msgid "Accounts with remote folders cannot be copied."
49 msgstr "Účty se vzdáleně umístěnými složkami (např. IMAP) nemohou být kopírovány."
50
51 #: src/account.c:868
52 #, c-format
53 msgid "Copy of %s"
54 msgstr "Kopie %s"
55
56 #: src/account.c:1007
57 #, c-format
58 msgid "Do you really want to delete the account '%s'?"
59 msgstr "Opravdu chcete smazat účet '%s'?"
60
61 #: src/account.c:1009
62 msgid "(Untitled)"
63 msgstr "(Nepojmenovaný)"
64
65 #: src/account.c:1010
66 msgid "Delete account"
67 msgstr "Smazat účet"
68
69 #: src/account.c:1451 src/addressadd.c:196 src/addressbook.c:117
70 #: src/compose.c:5467 src/compose.c:5758 src/editaddress.c:953
71 #: src/editaddress.c:1002 src/editbook.c:175 src/editgroup.c:279
72 #: src/editjpilot.c:270 src/editldap.c:424 src/editvcard.c:183
73 #: src/importmutt.c:226 src/importpine.c:226 src/mimeview.c:201
74 #: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:338 src/prefs_filtering.c:1317
75 msgid "Name"
76 msgstr "Jméno"
77
78 #: src/account.c:1458 src/prefs_account.c:1183
79 msgid "Protocol"
80 msgstr "Protokol"
81
82 #: src/account.c:1465 src/ssl_manager.c:99
83 msgid "Server"
84 msgstr "Server"
85
86 #: src/action.c:355
87 #, c-format
88 msgid "Could not get message file %d"
89 msgstr "Nelze načíst soubor %d se zprávou"
90
91 #: src/action.c:386
92 msgid "Could not get message part."
93 msgstr "Nelze načíst část zprávy."
94
95 #: src/action.c:403
96 msgid "Can't get part of multipart message"
97 msgstr "Nemohu získat část z mnohačásťové zprávy"
98
99 #: src/action.c:517
100 #, c-format
101 msgid ""
102 "The selected action cannot be used in the compose window\n"
103 "because it contains %%f, %%F, %%as or %%p."
104 msgstr ""
105 "V okně pro psaní zprávy nelze použít akci,\n"
106 "která obsahuje %%f, %%F, %%as nebo %%p."
107
108 #: src/action.c:829
109 #, c-format
110 msgid ""
111 "Command could not be started. Pipe creation failed.\n"
112 "%s"
113 msgstr ""
114 "Nelze spustit příkaz. Selhalo vytvoření roury.\n"
115 "%s"
116
117 #: src/action.c:924
118 #, c-format
119 msgid ""
120 "Could not fork to execute the following command:\n"
121 "%s\n"
122 "%s"
123 msgstr ""
124 "Nelze provést fork pro spuštění následujícího příkazu:\n"
125 "%s\n"
126 "%s"
127
128 #: src/action.c:1143 src/action.c:1293
129 msgid "Completed"
130 msgstr "Dokončeno"
131
132 #: src/action.c:1179
133 #, c-format
134 msgid "--- Running: %s\n"
135 msgstr "--- Spuštěno: %s\n"
136
137 #: src/action.c:1183
138 #, c-format
139 msgid "--- Ended: %s\n"
140 msgstr "--- Ukončeno: %s\n"
141
142 #: src/action.c:1216
143 msgid "Action's input/output"
144 msgstr "Vstup/výstup akce"
145
146 #: src/action.c:1526
147 #, c-format
148 msgid ""
149 "Enter the argument for the following action:\n"
150 "('%%h' will be replaced with the argument)\n"
151 "  %s"
152 msgstr ""
153 "Vložte parametr pro následující akci:\n"
154 "('%%h' bude nahrazeno parametrem)\n"
155 "  %s"
156
157 #: src/action.c:1531
158 msgid "Action's hidden user argument"
159 msgstr "Skrytý uživatelský parametr akce"
160
161 #: src/action.c:1535
162 #, c-format
163 msgid ""
164 "Enter the argument for the following action:\n"
165 "('%%u' will be replaced with the argument)\n"
166 "  %s"
167 msgstr ""
168 "Vložte parametr pro následující akci:\n"
169 "('%%u' bude nahrazeno parametrem)\n"
170 "  %s"
171
172 #: src/action.c:1540
173 msgid "Action's user argument"
174 msgstr "Uživatelský parametr akce"
175
176 #: src/addressadd.c:174
177 msgid "Add to address book"
178 msgstr "Přidat do knihy adres"
179
180 #: src/addressadd.c:208 src/plugins/pgpcore/select-keys.c:339
181 #: src/toolbar.c:448
182 msgid "Address"
183 msgstr "Adresa"
184
185 #: src/addressadd.c:218 src/addressbook.c:119 src/editaddress.c:761
186 #: src/editaddress.c:825 src/editgroup.c:281
187 msgid "Remarks"
188 msgstr "Poznámky"
189
190 #: src/addressadd.c:240
191 msgid "Select Address Book Folder"
192 msgstr "Vybrat složku pro knihu adres"
193
194 #: src/addressbook.c:118 src/editaddress.c:759 src/editaddress.c:807
195 #: src/editgroup.c:280 src/expldifdlg.c:521 src/exporthtml.c:638
196 #: src/exporthtml.c:802 src/ldif.c:835
197 msgid "Email Address"
198 msgstr "E-mail"
199
200 #: src/addressbook.c:401
201 msgid "/_Book"
202 msgstr "/_Kniha"
203
204 #: src/addressbook.c:402
205 msgid "/_Book/New _Book"
206 msgstr "/_Kniha/Nová _kniha"
207
208 #: src/addressbook.c:403
209 msgid "/_Book/New _Folder"
210 msgstr "/_Kniha/Nová _složka"
211
212 #: src/addressbook.c:404
213 msgid "/_Book/New _vCard"
214 msgstr "/_Kniha/Nová _vCard"
215
216 #: src/addressbook.c:406
217 msgid "/_Book/New _JPilot"
218 msgstr "/_Kniha/Nový _JPilot"
219
220 #: src/addressbook.c:409
221 msgid "/_Book/New LDAP _Server"
222 msgstr "/_Kniha/Nový _LDAP server"
223
224 #: src/addressbook.c:411 src/addressbook.c:414
225 msgid "/_Book/---"
226 msgstr "/_Kniha/---"
227
228 #: src/addressbook.c:412
229 msgid "/_Book/_Edit book"
230 msgstr "/_Kniha/Up_ravit"
231
232 #: src/addressbook.c:413
233 msgid "/_Book/_Delete book"
234 msgstr "/_Kniha/_Odstranit knihu"
235
236 #: src/addressbook.c:415
237 msgid "/_Book/_Save"
238 msgstr "/_Kniha/_Uložit"
239
240 #: src/addressbook.c:416
241 msgid "/_Book/_Close"
242 msgstr "/_Kniha/_Zavřít"
243
244 #: src/addressbook.c:417
245 msgid "/_Address"
246 msgstr "/_Adresa"
247
248 #: src/addressbook.c:418
249 msgid "/_Address/_Select all"
250 msgstr "/_Adresa/Vybrat vš_e"
251
252 #: src/addressbook.c:419 src/addressbook.c:423 src/addressbook.c:426
253 #: src/addressbook.c:429
254 msgid "/_Address/---"
255 msgstr "/_Adresa/--"
256
257 #: src/addressbook.c:420
258 msgid "/_Address/C_ut"
259 msgstr "/_Adresa/_Vyjmout"
260
261 #: src/addressbook.c:421
262 msgid "/_Address/_Copy"
263 msgstr "/_Adresa/_Kopírovat"
264
265 #: src/addressbook.c:422
266 msgid "/_Address/_Paste"
267 msgstr "/_Adresa/V_ložit"
268
269 #: src/addressbook.c:424
270 msgid "/_Address/_Edit"
271 msgstr "/_Adresa/U_pravit"
272
273 #: src/addressbook.c:425
274 msgid "/_Address/_Delete"
275 msgstr "/_Adresa/S_mazat"
276
277 #: src/addressbook.c:427
278 msgid "/_Address/New _Address"
279 msgstr "/_Adresa/Nová _adresa"
280
281 #: src/addressbook.c:428
282 msgid "/_Address/New _Group"
283 msgstr "/_Adresa/Nová _skupina"
284
285 #: src/addressbook.c:430
286 msgid "/_Address/_Mail To"
287 msgstr "/_Adresa/Napsat novou _zprávu"
288
289 #: src/addressbook.c:431 src/compose.c:757 src/mainwindow.c:754
290 #: src/messageview.c:300
291 msgid "/_Tools"
292 msgstr "/_Nástroje"
293
294 #: src/addressbook.c:432
295 msgid "/_Tools/Import _LDIF file..."
296 msgstr "/_Nástroje/Importovat _LDIF soubor..."
297
298 #: src/addressbook.c:433
299 msgid "/_Tools/Import M_utt file..."
300 msgstr "/_Nástroje/Importovat _Mutt soubor..."
301
302 #: src/addressbook.c:434
303 msgid "/_Tools/Import _Pine file..."
304 msgstr "/_Nástroje/Importovat _Pine soubor..."
305
306 #: src/addressbook.c:435 src/mainwindow.c:763 src/mainwindow.c:786
307 #: src/mainwindow.c:788 src/mainwindow.c:797 src/mainwindow.c:800
308 #: src/mainwindow.c:804 src/messageview.c:304 src/messageview.c:325
309 msgid "/_Tools/---"
310 msgstr "/_Nástroje/---"
311
312 #: src/addressbook.c:436
313 msgid "/_Tools/Export _HTML..."
314 msgstr "/_Nástroje/Exportovat _HTML..."
315
316 #: src/addressbook.c:437
317 msgid "/_Tools/Export LDI_F..."
318 msgstr "/_Nástroje/Exportovat LDI_F..."
319
320 #: src/addressbook.c:438 src/compose.c:762 src/mainwindow.c:829
321 #: src/messageview.c:328
322 msgid "/_Help"
323 msgstr "/Nápo_věda"
324
325 #: src/addressbook.c:439 src/compose.c:763 src/mainwindow.c:835
326 #: src/messageview.c:329
327 msgid "/_Help/_About"
328 msgstr "/Nápo_věda/_O aplikaci"
329
330 #: src/addressbook.c:444 src/addressbook.c:458 src/compose.c:536
331 #: src/mainwindow.c:488 src/messageview.c:164
332 msgid "/_Edit"
333 msgstr "/Ú_pravy"
334
335 #: src/addressbook.c:445 src/addressbook.c:459
336 msgid "/_Delete"
337 msgstr "/_Odstranit"
338
339 #: src/addressbook.c:446 src/addressbook.c:448 src/addressbook.c:457
340 #: src/addressbook.c:460 src/addressbook.c:463 src/addressbook.c:467
341 #: src/compose.c:515 src/imap_gtk.c:59 src/imap_gtk.c:62 src/imap_gtk.c:66
342 #: src/mh_gtk.c:54 src/mh_gtk.c:58 src/mh_gtk.c:60 src/news_gtk.c:54
343 #: src/news_gtk.c:57 src/news_gtk.c:59 src/plugins/trayicon/trayicon.c:94
344 #: src/plugins/trayicon/trayicon.c:97 src/plugins/trayicon/trayicon.c:99
345 #: src/summaryview.c:422 src/summaryview.c:426 src/summaryview.c:431
346 #: src/summaryview.c:449 src/summaryview.c:470 src/summaryview.c:476
347 msgid "/---"
348 msgstr "/---"
349
350 #: src/addressbook.c:447
351 msgid "/New _Folder"
352 msgstr "/Nová _složka"
353
354 #: src/addressbook.c:449 src/addressbook.c:464
355 msgid "/C_ut"
356 msgstr "/_Vyjmout"
357
358 #: src/addressbook.c:450 src/addressbook.c:465
359 msgid "/_Copy"
360 msgstr "/_Kopírovat"
361
362 #: src/addressbook.c:451 src/addressbook.c:466
363 msgid "/_Paste"
364 msgstr "/V_ložit"
365
366 #: src/addressbook.c:456
367 msgid "/_Select all"
368 msgstr "/Vybrat vš_e"
369
370 #: src/addressbook.c:461
371 msgid "/New _Address"
372 msgstr "/Nová _adresa"
373
374 #: src/addressbook.c:462
375 msgid "/New _Group"
376 msgstr "/Nová _skupina"
377
378 #: src/addressbook.c:469
379 msgid "/_Mail To"
380 msgstr "/Napsat novou _zprávu"
381
382 #: src/addressbook.c:471
383 msgid "/_Browse Entry"
384 msgstr "/_Prohlížet záznam"
385
386 #: src/addressbook.c:484 src/crash.c:450 src/crash.c:469 src/importldif.c:119
387 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:122 src/prefs_themes.c:683
388 #: src/prefs_themes.c:715 src/prefs_themes.c:716
389 msgid "Unknown"
390 msgstr "Neznámá(ý)"
391
392 #: src/addressbook.c:491 src/addressbook.c:510 src/importldif.c:126
393 msgid "Success"
394 msgstr "Úspěch"
395
396 #: src/addressbook.c:492 src/importldif.c:127
397 msgid "Bad arguments"
398 msgstr "Špatné argumenty"
399
400 #: src/addressbook.c:493 src/importldif.c:128
401 msgid "File not specified"
402 msgstr "Není zadán soubor"
403
404 #: src/addressbook.c:494 src/importldif.c:129
405 msgid "Error opening file"
406 msgstr "Chyba při otevírání souboru"
407
408 #: src/addressbook.c:495 src/importldif.c:130
409 msgid "Error reading file"
410 msgstr "Chyba při čtení souboru"
411
412 #: src/addressbook.c:496 src/importldif.c:131
413 msgid "End of file encountered"
414 msgstr "Byl dosažen konec souboru"
415
416 #: src/addressbook.c:497 src/importldif.c:132
417 msgid "Error allocating memory"
418 msgstr "Chyba při alokaci paměti"
419
420 #: src/addressbook.c:498 src/importldif.c:133
421 msgid "Bad file format"
422 msgstr "Špatný formát souboru"
423
424 #: src/addressbook.c:499 src/importldif.c:134
425 msgid "Error writing to file"
426 msgstr "Chyba při zápisu do souboru"
427
428 #: src/addressbook.c:500 src/importldif.c:135
429 msgid "Error opening directory"
430 msgstr "Chyba při otevírání adresáře"
431
432 #: src/addressbook.c:501 src/importldif.c:136
433 msgid "No path specified"
434 msgstr "Není zadána cesta"
435
436 #: src/addressbook.c:511
437 msgid "Error connecting to LDAP server"
438 msgstr "Chyba při připojování na LDAP server"
439
440 #: src/addressbook.c:512
441 msgid "Error initializing LDAP"
442 msgstr "Chyba při inicializaci LDAP"
443
444 #: src/addressbook.c:513
445 msgid "Error binding to LDAP server"
446 msgstr "Chyba při napojování na LDAP server"
447
448 #: src/addressbook.c:514
449 msgid "Error searching LDAP database"
450 msgstr "Chyba hledání v LDAP databázi"
451
452 #: src/addressbook.c:515
453 msgid "Timeout performing LDAP operation"
454 msgstr "Při provádění oprací s LDAP vypršel čas"
455
456 #: src/addressbook.c:516
457 msgid "Error in LDAP search criteria"
458 msgstr "Chyba ve vyhledávacích kritériích pro LDAP"
459
460 #: src/addressbook.c:517
461 msgid "No LDAP entries found for search criteria"
462 msgstr "Pro vyhledávací kritéria nebyly nalezeny žádné položky"
463
464 #: src/addressbook.c:518
465 msgid "LDAP search terminated on request"
466 msgstr "Prohledávání ukončeno na žádost"
467
468 #: src/addressbook.c:519
469 msgid "Error starting TLS connection"
470 msgstr "Chyba při vytváření TLS spojení"
471
472 #: src/addressbook.c:833
473 msgid "Sources"
474 msgstr "Zdroje adres"
475
476 #: src/addressbook.c:837 src/prefs_other.c:97 src/toolbar.c:190
477 #: src/toolbar.c:1730
478 msgid "Address book"
479 msgstr "Kniha adres"
480
481 #: src/addressbook.c:960
482 msgid "Lookup name:"
483 msgstr "Hledané jméno:"
484
485 #: src/addressbook.c:1018 src/compose.c:1951 src/compose.c:4145
486 #: src/compose.c:5322 src/compose.c:6074 src/prefs_template.c:205
487 #: src/summary_search.c:261
488 msgid "To:"
489 msgstr "Komu:"
490
491 #: src/addressbook.c:1022 src/compose.c:1935 src/compose.c:3942
492 #: src/compose.c:4144 src/prefs_template.c:207
493 msgid "Cc:"
494 msgstr "Kopie:"
495
496 #: src/addressbook.c:1026 src/compose.c:1938 src/compose.c:3970
497 #: src/prefs_template.c:209
498 msgid "Bcc:"
499 msgstr "Skrytá kopie:"
500
501 #: src/addressbook.c:1260 src/addressbook.c:1283
502 msgid "Delete address(es)"
503 msgstr "Smazat adresu(y)"
504
505 #: src/addressbook.c:1261
506 msgid "This address data is readonly and cannot be deleted."
507 msgstr "Tato data jsou pouze pro čtení a nelze je smazat."
508
509 #: src/addressbook.c:1284
510 msgid "Really delete the address(es)?"
511 msgstr "Opravdu chcete smazat tuto adresu(y)?"
512
513 #: src/addressbook.c:1878
514 msgid "Cannot paste. Target address book is readonly."
515 msgstr "Nelze vložit. Cílová kniha adres je pouze pro čtení."
516
517 #: src/addressbook.c:1889
518 msgid "Cannot paste into an address group."
519 msgstr "Nelze provést vložení do skupiny adres."
520
521 #: src/addressbook.c:2545
522 #, c-format
523 msgid "Do you want to delete the query results and addresses in '%s' ?"
524 msgstr "Opravdu chcete smazat výsledky vyhledávání '%s' ?"
525
526 #: src/addressbook.c:2548 src/addressbook.c:2574
527 #: src/prefs_filtering_action.c:152
528 msgid "Delete"
529 msgstr "Smazat"
530
531 #: src/addressbook.c:2557
532 #, c-format
533 msgid ""
534 "Do you want to delete '%s' ?If you delete the folder only, the addresses it "
535 "contains will be moved into the parent folder."
536 msgstr ""
537 "Chcete smazat '%s'? Pokud smažete pouze složku, adresy v ní obsažené budou "
538 "přesunuty do nadřazené složky."
539
540 #: src/addressbook.c:2560 src/imap_gtk.c:283 src/mh_gtk.c:179
541 msgid "Delete folder"
542 msgstr "Smazat složku"
543
544 #: src/addressbook.c:2561
545 msgid "+Delete _folder only"
546 msgstr "+Smazat pouze _složku"
547
548 #: src/addressbook.c:2561
549 msgid "Delete folder and _addresses"
550 msgstr "Smazat složku a _adresy"
551
552 #: src/addressbook.c:2572
553 #, c-format
554 msgid ""
555 "Do you want to delete '%s'?\n"
556 "The addresses it contains will be lost."
557 msgstr ""
558 "Chcete smazat '%s'?\n"
559 "Adresy v ní obsažené budou ztraceny."
560
561 #: src/addressbook.c:3382
562 msgid "New user, could not save index file."
563 msgstr "Nový uživatel, nelze uložit index soubor."
564
565 #: src/addressbook.c:3386
566 msgid "New user, could not save address book files."
567 msgstr "Nový uživatel, nelze uložit soubory s knihou adres."
568
569 #: src/addressbook.c:3396
570 msgid "Old address book converted successfully."
571 msgstr "Konverze staré knihy adres proběhla úspěšně."
572
573 #: src/addressbook.c:3401
574 msgid ""
575 "Old address book converted,\n"
576 "could not save new address index file."
577 msgstr ""
578 "Stará kniha adres zkonvertována,\n"
579 "nepodařilo se uložit nový soubor s indexem adres."
580
581 #: src/addressbook.c:3414
582 msgid ""
583 "Could not convert address book,\n"
584 "but created empty new address book files."
585 msgstr ""
586 "Nepodařilo se provést konverzi knihy adres,\n"
587 "ale byl vytvořen nové prázdné soubory knihy adres."
588
589 #: src/addressbook.c:3420
590 msgid ""
591 "Could not convert address book,\n"
592 "could not save new address index file."
593 msgstr ""
594 "Nepodařilo se provést konverzi knihy adres,\n"
595 "nepodařilo se uložit nový soubor s indexem adres."
596
597 #: src/addressbook.c:3425
598 msgid ""
599 "Could not convert address book\n"
600 "and could not create new address book files."
601 msgstr ""
602 "Nepodařilo se provést konverzi knihy adres\n"
603 "a nepodařilo se vytvořit nové soubory knihy adres."
604
605 #: src/addressbook.c:3432 src/addressbook.c:3438
606 msgid "Addressbook conversion error"
607 msgstr "Chyba při konverzi knihy adres"
608
609 #: src/addressbook.c:3476
610 msgid "Addressbook Error"
611 msgstr "Chyba v knize adres"
612
613 #: src/addressbook.c:3477
614 msgid "Could not read address index"
615 msgstr "Nelze načíst index adres"
616
617 #: src/addressbook.c:3804
618 msgid "Busy searching..."
619 msgstr "Prohledávám..."
620
621 #: src/addressbook.c:3875
622 #, c-format
623 msgid "Search '%s'"
624 msgstr "Hledání '%s'"
625
626 #: src/addressbook.c:4100
627 msgid "Interface"
628 msgstr "Rozhraní"
629
630 #: src/addressbook.c:4116 src/exphtmldlg.c:382 src/expldifdlg.c:394
631 #: src/exporthtml.c:1020 src/importldif.c:651
632 msgid "Address Book"
633 msgstr "Kniha adres"
634
635 #: src/addressbook.c:4132
636 msgid "Person"
637 msgstr "Osoba"
638
639 #: src/addressbook.c:4148
640 msgid "EMail Address"
641 msgstr "Email adresa"
642
643 #: src/addressbook.c:4164
644 msgid "Group"
645 msgstr "Skupina"
646
647 #: src/addressbook.c:4180 src/exporthtml.c:922 src/folderview.c:431
648 #: src/prefs_account.c:2410 src/prefs_folder_column.c:79
649 msgid "Folder"
650 msgstr "Složka"
651
652 #: src/addressbook.c:4196
653 msgid "vCard"
654 msgstr "vCard"
655
656 #: src/addressbook.c:4212 src/addressbook.c:4228
657 msgid "JPilot"
658 msgstr "JPilot"
659
660 #: src/addressbook.c:4244
661 msgid "LDAP servers"
662 msgstr "LDAP servery"
663
664 #: src/addressbook.c:4260
665 msgid "LDAP Query"
666 msgstr "LDAP dotaz"
667
668 #: src/addrgather.c:158
669 msgid "Please specify name for address book."
670 msgstr "Zadejte prosím název pro knihu adres."
671
672 #: src/addrgather.c:178
673 msgid "Please select the mail headers to search."
674 msgstr "Vyberte záhlaví zprávy, ve kterých se bude hledat."
675
676 #: src/addrgather.c:185
677 msgid "Harvesting addresses..."
678 msgstr "Získávám adresy..."
679
680 #: src/addrgather.c:224
681 msgid "Addresses gathered successfully."
682 msgstr "Adresy získány úspěšně."
683
684 #: src/addrgather.c:294
685 msgid "No folder or message was selected."
686 msgstr "Není vybrána žádná složka nebo zpráva."
687
688 #: src/addrgather.c:302
689 msgid ""
690 "Please select a folder to process from the folder\n"
691 "list. Alternatively, select one or messages from\n"
692 "the message list."
693 msgstr ""
694 "Prosím, vyberte složku, kterou chcete zpracovat,\n"
695 "ze seznamu složek. Případně vyberte jednu nebo více zpráv\n"
696 "ze seznamu zpráv."
697
698 #: src/addrgather.c:354
699 msgid "Folder :"
700 msgstr "Složka :"
701
702 #: src/addrgather.c:365 src/exphtmldlg.c:596 src/expldifdlg.c:626
703 #: src/importldif.c:909
704 msgid "Address Book :"
705 msgstr "Kniha adres :"
706
707 #: src/addrgather.c:375
708 msgid "Folder Size :"
709 msgstr "Velikost složky :"
710
711 #: src/addrgather.c:390
712 msgid "Process these mail header fields"
713 msgstr "Zpracovat tato pole ze záhlaví mailů"
714
715 #: src/addrgather.c:408
716 msgid "Include sub-folders"
717 msgstr "Zahrnout podsložky"
718
719 #: src/addrgather.c:431
720 msgid "Header Name"
721 msgstr "Název záhlaví"
722
723 #: src/addrgather.c:432
724 msgid "Address Count"
725 msgstr "Počet adres"
726
727 #: src/addrgather.c:537 src/alertpanel.c:153 src/compose.c:4473
728 #: src/compose.c:8866 src/messageview.c:566 src/messageview.c:579
729 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:512
730 msgid "Warning"
731 msgstr "Varování"
732
733 #: src/addrgather.c:538
734 msgid "Header Fields"
735 msgstr "Pole záhlaví"
736
737 #: src/addrgather.c:539 src/exphtmldlg.c:716 src/expldifdlg.c:738
738 #: src/importldif.c:1029
739 msgid "Finish"
740 msgstr "Konec"
741
742 #: src/addrgather.c:600
743 msgid "Harvest Email Addresses - from Selected Messages"
744 msgstr "Získání adres - z vybraných zpráv"
745
746 #: src/addrgather.c:608
747 msgid "Harvest Email Addresses - from Folder"
748 msgstr "Získání adres - ze složky"
749
750 #: src/addrindex.c:115
751 msgid "Common addresses"
752 msgstr "Obecné adresy"
753
754 #: src/addrindex.c:116
755 msgid "Personal addresses"
756 msgstr "Osobní adresy"
757
758 #: src/addrindex.c:122
759 msgid "Common address"
760 msgstr "Obecná adresa"
761
762 #: src/addrindex.c:123
763 msgid "Personal address"
764 msgstr "Osobní adresa"
765
766 #: src/alertpanel.c:140 src/compose.c:7160
767 msgid "Notice"
768 msgstr "Poznámka"
769
770 #: src/alertpanel.c:166 src/alertpanel.c:188 src/compose.c:4419 src/inc.c:594
771 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:134 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:225
772 msgid "Error"
773 msgstr "Chyba"
774
775 #: src/alertpanel.c:189
776 msgid "_View log"
777 msgstr "_Zobrazit protokol"
778
779 #: src/alertpanel.c:335
780 msgid "Show this message next time"
781 msgstr "Zobrazovat příště tuto zprávu"
782
783 #: src/browseldap.c:219
784 msgid "Browse Directory Entry"
785 msgstr "Procházet položku adresáře"
786
787 #: src/browseldap.c:239
788 msgid "Server Name :"
789 msgstr "Název serveru :"
790
791 #: src/browseldap.c:249
792 msgid "Distinguished Name (dn) :"
793 msgstr "Rozlišovací jméno (dn):"
794
795 #: src/browseldap.c:272
796 msgid "LDAP Name"
797 msgstr "LDAP atribut"
798
799 #: src/browseldap.c:274
800 msgid "Attribute Value"
801 msgstr "Hodnota atributu"
802
803 #: src/common/nntp.c:73
804 #, c-format
805 msgid "Can't connect to NNTP server: %s:%d\n"
806 msgstr "Nemohu se spojit s NNTP serverem: %s:%d\n"
807
808 #: src/common/nntp.c:181 src/common/nntp.c:244
809 #, c-format
810 msgid "protocol error: %s\n"
811 msgstr "Chyba protokolu: %s\n"
812
813 #: src/common/nntp.c:204 src/common/nntp.c:250
814 msgid "protocol error\n"
815 msgstr "Chyba protokolu\n"
816
817 #: src/common/nntp.c:300
818 msgid "Error occurred while posting\n"
819 msgstr "Nastala chyba během posílání\n"
820
821 #: src/common/nntp.c:380
822 msgid "Error occurred while sending command\n"
823 msgstr "Nastala chyba během posílání příkazu\n"
824
825 #: src/common/plugin.c:244
826 msgid "Plugin already loaded"
827 msgstr "Modul byl již načten"
828
829 #: src/common/plugin.c:254
830 msgid "Failed to allocate memory for Plugin"
831 msgstr "Nepodařilo se vyhradit paměť pro modul"
832
833 #: src/common/plugin.c:280
834 msgid "This module is not licenced under a GPL compatible licence."
835 msgstr "Tento modul není licencován dle GPL kompatibilní licence."
836
837 #: src/common/plugin.c:287
838 msgid "This module is for Sylpheed-Claws GTK1."
839 msgstr "Tento modul je určen pro Sylpheed-Claws GTK1."
840
841 #: src/common/smtp.c:176
842 msgid "SMTP AUTH not available\n"
843 msgstr "SMTP AUTH je nedostupná\n"
844
845 #: src/common/smtp.c:518 src/common/smtp.c:568
846 msgid "bad SMTP response\n"
847 msgstr "špatná SMTP odpověď\n"
848
849 #: src/common/smtp.c:539 src/common/smtp.c:557 src/common/smtp.c:676
850 msgid "error occurred on SMTP session\n"
851 msgstr "nastala chyba v SMTP relaci\n"
852
853 #: src/common/smtp.c:548 src/pop.c:842
854 msgid "error occurred on authentication\n"
855 msgstr "nastala chyba v autentizaci\n"
856
857 #: src/common/smtp.c:603
858 #, c-format
859 msgid "Message is too big (Maximum size is %s)\n"
860 msgstr "Zpráva je příliš velká (maximální velikost je %s)\n"
861
862 #: src/common/smtp.c:635 src/pop.c:835
863 msgid "can't start TLS session\n"
864 msgstr "nelze spustit TLS relaci\n"
865
866 #: src/common/socket.c:1332
867 #, c-format
868 msgid "write on fd%d: %s\n"
869 msgstr "zápis do fd%d: %s\n"
870
871 #: src/common/ssl.c:159
872 msgid "Error creating ssl context\n"
873 msgstr "Chyba při vytváření ssl kontextu\n"
874
875 #: src/common/ssl.c:178
876 #, c-format
877 msgid "SSL connect failed (%s)\n"
878 msgstr "SSL spojení selhalo (%s)\n"
879
880 #: src/common/ssl_certificate.c:189 src/common/ssl_certificate.c:200
881 #: src/common/ssl_certificate.c:206 src/common/ssl_certificate.c:213
882 #: src/common/ssl_certificate.c:224 src/common/ssl_certificate.c:230
883 #: src/gtk/sslcertwindow.c:68 src/gtk/sslcertwindow.c:79
884 #: src/gtk/sslcertwindow.c:85 src/gtk/sslcertwindow.c:92
885 #: src/gtk/sslcertwindow.c:103 src/gtk/sslcertwindow.c:109
886 msgid "<not in certificate>"
887 msgstr "<not in certificate>"
888
889 #: src/common/ssl_certificate.c:239
890 #, c-format
891 msgid ""
892 "  Owner: %s (%s) in %s\n"
893 "  Signed by: %s (%s) in %s\n"
894 "  Fingerprint: %s\n"
895 "  Signature status: %s"
896 msgstr ""
897 "  Vlastník: %s (%s) v %s\n"
898 "  Podepsán: %s (%s) v %s\n"
899 "  Fingerprint: %s\n"
900 "  Stav podpisu: %s"
901
902 #: src/common/ssl_certificate.c:348
903 msgid "Can't load X509 default paths"
904 msgstr "Nelze nahrát výchozí cestu pro X509"
905
906 #: src/common/string_match.c:79
907 msgid "(Subject cleared by RegExp)"
908 msgstr "(Předmět smazán reg. výrazem)"
909
910 #: src/common/utils.c:342
911 #, c-format
912 msgid "%dB"
913 msgstr "%dB"
914
915 #: src/common/utils.c:344
916 #, c-format
917 msgid "%.1fKB"
918 msgstr "%.1fKB"
919
920 #: src/common/utils.c:346
921 #, c-format
922 msgid "%.2fMB"
923 msgstr "%.2fMB"
924
925 #: src/common/utils.c:348
926 #, c-format
927 msgid "%.2fGB"
928 msgstr "%.2fGB"
929
930 #: src/compose.c:513
931 msgid "/_Add..."
932 msgstr "/_Přidat..."
933
934 #: src/compose.c:514
935 msgid "/_Remove"
936 msgstr "/_Odstranit"
937
938 #: src/compose.c:516 src/folderview.c:283
939 msgid "/_Properties..."
940 msgstr "/_Vlastnosti..."
941
942 #: src/compose.c:521 src/mainwindow.c:700 src/messageview.c:281
943 msgid "/_Message"
944 msgstr "/_Zpráva"
945
946 #: src/compose.c:522
947 msgid "/_Message/_Send"
948 msgstr "/_Zpráva/_Poslat"
949
950 #: src/compose.c:524
951 msgid "/_Message/Send _later"
952 msgstr "/_Zpráva/Poslat p_ozději"
953
954 #: src/compose.c:526 src/compose.c:530 src/compose.c:533 src/mainwindow.c:710
955 #: src/mainwindow.c:720 src/mainwindow.c:733 src/mainwindow.c:739
956 #: src/mainwindow.c:751 src/messageview.c:284 src/messageview.c:292
957 #: src/messageview.c:297
958 msgid "/_Message/---"
959 msgstr "/_Zpráva/---"
960
961 #: src/compose.c:527
962 msgid "/_Message/_Attach file"
963 msgstr "/_Zpráva/Připoji_t soubor"
964
965 #: src/compose.c:528
966 msgid "/_Message/_Insert file"
967 msgstr "/_Zpráva/_Vložit soubor"
968
969 #: src/compose.c:529
970 msgid "/_Message/Insert si_gnature"
971 msgstr "/_Zpráva/Vložit p_odpis"
972
973 #: src/compose.c:531
974 msgid "/_Message/_Save"
975 msgstr "/_Zpráva/_Uložit"
976
977 #: src/compose.c:534
978 msgid "/_Message/_Close"
979 msgstr "/_Zpráva/_Zavřít"
980
981 #: src/compose.c:537
982 msgid "/_Edit/_Undo"
983 msgstr "/Úp_ravy/_Zpět"
984
985 #: src/compose.c:538
986 msgid "/_Edit/_Redo"
987 msgstr "/Úp_ravy/Zn_ovu"
988
989 #: src/compose.c:539 src/compose.c:627 src/compose.c:630 src/compose.c:636
990 #: src/mainwindow.c:492 src/messageview.c:167
991 msgid "/_Edit/---"
992 msgstr "/Úp_ravy/---"
993
994 #: src/compose.c:540
995 msgid "/_Edit/Cu_t"
996 msgstr "/Úp_ravy/_Vyjmout"
997
998 #: src/compose.c:541 src/mainwindow.c:489 src/messageview.c:165
999 msgid "/_Edit/_Copy"
1000 msgstr "/Úp_ravy/_Kopírovat"
1001
1002 #: src/compose.c:542
1003 msgid "/_Edit/_Paste"
1004 msgstr "/Úp_ravy/V_ložit"
1005
1006 #: src/compose.c:543
1007 msgid "/_Edit/Special paste"
1008 msgstr "/Úp_ravy/Vložit _jinak"
1009
1010 #: src/compose.c:544
1011 msgid "/_Edit/Special paste/as _quotation"
1012 msgstr "/Úp_ravy/Vložit _jinak/jako _citaci"
1013
1014 #: src/compose.c:546
1015 msgid "/_Edit/Special paste/_wrapped"
1016 msgstr "/Úp_ravy/Vložit _jinak/_zalomené"
1017
1018 #: src/compose.c:548
1019 msgid "/_Edit/Special paste/_unwrapped"
1020 msgstr "/Úp_ravy/Vložit _jinak/_nezalomené"
1021
1022 #: src/compose.c:550 src/mainwindow.c:490 src/messageview.c:166
1023 msgid "/_Edit/Select _all"
1024 msgstr "/Úp_ravy/Vybr_at vše"
1025
1026 #: src/compose.c:551
1027 msgid "/_Edit/A_dvanced"
1028 msgstr "/Úp_ravy/_Rozšířené"
1029
1030 #: src/compose.c:552
1031 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character backward"
1032 msgstr "/Úp_ravy/_Rozšířené/Přesun o znak zpět"
1033
1034 #: src/compose.c:557
1035 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character forward"
1036 msgstr "/Úp_ravy/_Rozšířené/Přesun o znak dále"
1037
1038 #: src/compose.c:562
1039 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word backward"
1040 msgstr "/Úp_ravy/_Rozšířené/Přesun o slovo zpět"
1041
1042 #: src/compose.c:567
1043 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word forward"
1044 msgstr "/Úp_ravy/_Rozšířené/Přesun o slov dále"
1045
1046 #: src/compose.c:572
1047 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to beginning of line"
1048 msgstr "/Úp_ravy/_Rozšířené/Přesun na začátek řádku"
1049
1050 #: src/compose.c:577
1051 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to end of line"
1052 msgstr "/Úp_ravy/_Rozšířené/Přesun na konec řádku"
1053
1054 #: src/compose.c:582
1055 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to previous line"
1056 msgstr "/Úp_ravy/_Rozšířené/Přesun na předchozí řádek"
1057
1058 #: src/compose.c:587
1059 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to next line"
1060 msgstr "/Úp_ravy/_Rozšířené/Přesun na další řádek"
1061
1062 #: src/compose.c:592
1063 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character backward"
1064 msgstr "/Úp_ravy/_Rozšířené/Smazat znak zpět"
1065
1066 #: src/compose.c:597
1067 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character forward"
1068 msgstr "/Úp_ravy/_Rozšířené/Smazat znak vpředu"
1069
1070 #: src/compose.c:602
1071 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word backward"
1072 msgstr "/Úp_ravy/_Rozšířené/Smazat slovo zpět"
1073
1074 #: src/compose.c:607
1075 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word forward"
1076 msgstr "/Úp_ravy/_Rozšířené/Smazat slovo vpředu"
1077
1078 #: src/compose.c:612
1079 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete line"
1080 msgstr "/Úp_ravy/_Rozšířené/Smazat řádek"
1081
1082 #: src/compose.c:617
1083 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete entire line"
1084 msgstr "/Úp_ravy/_Rozšířené/Smazat celý řádek"
1085
1086 #: src/compose.c:622
1087 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete to end of line"
1088 msgstr "/Úp_ravy/_Rozšířené/Smazat do konce řádku"
1089
1090 #: src/compose.c:628
1091 msgid "/_Edit/_Find"
1092 msgstr "/Úp_ravy/_Hledat"
1093
1094 #: src/compose.c:631
1095 msgid "/_Edit/_Wrap current paragraph"
1096 msgstr "/Úp_ravy/_Zarovnat aktuální odstavec"
1097
1098 #: src/compose.c:633
1099 msgid "/_Edit/Wrap all long _lines"
1100 msgstr "/Úp_ravy/Zalomit _všechny dlouhé řádky"
1101
1102 #: src/compose.c:635
1103 msgid "/_Edit/Aut_o wrapping"
1104 msgstr "/Úp_ravy/_Automaticky zalamovat"
1105
1106 #: src/compose.c:637
1107 msgid "/_Edit/Edit with e_xternal editor"
1108 msgstr "/Úp_ravy/Upravit pomocí e_xterního editoru"
1109
1110 #: src/compose.c:640
1111 msgid "/_Spelling"
1112 msgstr "/_Pravopis"
1113
1114 #: src/compose.c:641
1115 msgid "/_Spelling/_Check all or check selection"
1116 msgstr "/_Pravopis/_Zkontrolovat vše nebo výběr"
1117
1118 #: src/compose.c:643
1119 msgid "/_Spelling/_Highlight all misspelled words"
1120 msgstr "/_Pravopis/Z_výraznit nesprávná slova"
1121
1122 #: src/compose.c:645
1123 msgid "/_Spelling/Check _backwards misspelled word"
1124 msgstr "/_Pravopis/Přejít na _předchozí chybu"
1125
1126 #: src/compose.c:647
1127 msgid "/_Spelling/_Forward to next misspelled word"
1128 msgstr "/_Pravopis/Přejít na _následující chybu"
1129
1130 #: src/compose.c:649
1131 msgid "/_Spelling/---"
1132 msgstr "/_Pravopis/---"
1133
1134 #: src/compose.c:650
1135 msgid "/_Spelling/Options"
1136 msgstr "/_Pravopis/_Předvolby"
1137
1138 #: src/compose.c:653
1139 msgid "/_Options"
1140 msgstr "/Nastav_ení"
1141
1142 #: src/compose.c:654
1143 msgid "/_Options/Privacy System"
1144 msgstr "/Nastav_ení/Systém _zabezpečení"
1145
1146 #: src/compose.c:655
1147 msgid "/_Options/Privacy System/None"
1148 msgstr "/Nastav_ení/Systém _zabezpečení/Žád_ný"
1149
1150 #: src/compose.c:656
1151 msgid "/_Options/Si_gn"
1152 msgstr "/Nastav_ení/Digitálně po_depsat"
1153
1154 #: src/compose.c:657
1155 msgid "/_Options/_Encrypt"
1156 msgstr "/Nastav_ení/Ši_frovat"
1157
1158 #: src/compose.c:658 src/compose.c:665 src/compose.c:667 src/compose.c:669
1159 msgid "/_Options/---"
1160 msgstr "/Nastav_ení/---"
1161
1162 #: src/compose.c:659
1163 msgid "/_Options/_Priority"
1164 msgstr "/Nastav_ení/_Priorita"
1165
1166 #: src/compose.c:660
1167 msgid "/_Options/Priority/_Highest"
1168 msgstr "/Nastav_ení/_Priorita/_Nejvyšší"
1169
1170 #: src/compose.c:661
1171 msgid "/_Options/Priority/Hi_gh"
1172 msgstr "/Nastav_ení/_Priorita/_Vysoká"
1173
1174 #: src/compose.c:662
1175 msgid "/_Options/Priority/_Normal"
1176 msgstr "/Nastav_ení/_Priorita/Nor_mální"
1177
1178 #: src/compose.c:663
1179 msgid "/_Options/Priority/Lo_w"
1180 msgstr "/Nastav_ení/_Priorita/Ní_zká"
1181
1182 #: src/compose.c:664
1183 msgid "/_Options/Priority/_Lowest"
1184 msgstr "/Nastav_ení/_Priorita/Ne_jnižší"
1185
1186 #: src/compose.c:666
1187 msgid "/_Options/_Request Return Receipt"
1188 msgstr "/Nastav_ení/_Vyžádat potvrzení o doručení"
1189
1190 #: src/compose.c:668
1191 msgid "/_Options/Remo_ve references"
1192 msgstr "/Nastav_ení/Odstranit reference na původní zprávu"
1193
1194 #: src/compose.c:675
1195 msgid "/_Options/Character _encoding"
1196 msgstr "/Nastav_ení/_Kódování znaků"
1197
1198 #: src/compose.c:676
1199 msgid "/_Options/Character _encoding/_Automatic"
1200 msgstr "/Nastav_ení/_Kódování znaků/_Automaticky"
1201
1202 #: src/compose.c:678 src/compose.c:684 src/compose.c:692 src/compose.c:696
1203 #: src/compose.c:702 src/compose.c:706 src/compose.c:712 src/compose.c:718
1204 #: src/compose.c:722 src/compose.c:732 src/compose.c:736 src/compose.c:746
1205 #: src/compose.c:750
1206 msgid "/_Options/Character _encoding/---"
1207 msgstr "/Nastav_ení/_Kódování znaků/---"
1208
1209 #: src/compose.c:680
1210 msgid "/_Options/Character _encoding/7bit ascii (US-ASC_II)"
1211 msgstr "/Nastav_ení/_Kódování znaků/7bitové ASCII (US-ASC_II)"
1212
1213 #: src/compose.c:682
1214 msgid "/_Options/Character _encoding/Unicode (_UTF-8)"
1215 msgstr "/Nastav_ení/_Kódování znaků/Unicode (_UTF-8)"
1216
1217 #: src/compose.c:686
1218 msgid "/_Options/Character _encoding/Western European (ISO-8859-_1)"
1219 msgstr "/Nastav_ení/_Kódování znaků/Západní Evropa (ISO-8859-_1)"
1220
1221 #: src/compose.c:688
1222 msgid "/_Options/Character _encoding/Western European (ISO-8859-15)"
1223 msgstr "/Nastav_ení/_Kódování znaků/Západní Evropa (ISO-8859-15)"
1224
1225 #: src/compose.c:690
1226 msgid "/_Options/Character _encoding/Western European (Windows-1252)"
1227 msgstr "/Nastav_ení/_Kódování znaků/Západní Evropa (Windows-1252)"
1228
1229 #: src/compose.c:694
1230 msgid "/_Options/Character _encoding/Central European (ISO-8859-_2)"
1231 msgstr "/Nastav_ení/_Kódování znaků/Střední Evropa (ISO-8859-_2)"
1232
1233 #: src/compose.c:698
1234 msgid "/_Options/Character _encoding/_Baltic (ISO-8859-13)"
1235 msgstr "/Nastav_ení/_Kódování znaků/_Pobaltí (ISO-8859-13)"
1236
1237 #: src/compose.c:700
1238 msgid "/_Options/Character _encoding/Baltic (ISO-8859-_4)"
1239 msgstr "/Nastav_ení/_Kódování znaků/Pobaltí (ISO-8859-_4)"
1240
1241 #: src/compose.c:704
1242 msgid "/_Options/Character _encoding/Greek (ISO-8859-_7)"
1243 msgstr "/Nastav_ení/_Kódování znaků/Řečtina (ISO-8859-_7)"
1244
1245 #: src/compose.c:708
1246 msgid "/_Options/Character _encoding/Hebrew (ISO-8859-_8)"
1247 msgstr "/Nastav_ení/_Kódování znaků/Hebrejština (ISO-8859-8)"
1248
1249 #: src/compose.c:710
1250 msgid "/_Options/Character _encoding/Hebrew (Windows-1255)"
1251 msgstr "/Nastav_ení/_Kódování znaků/Hebrejština (Windows-1255)"
1252
1253 #: src/compose.c:714
1254 msgid "/_Options/Character _encoding/Arabic (ISO-8859-_6)"
1255 msgstr "/Nastav_ení/_Kódování znaků/Arabština (ISO-8859-_6)"
1256
1257 #: src/compose.c:716
1258 msgid "/_Options/Character _encoding/Arabic (Windows-1256)"
1259 msgstr "/Nastav_ení/_Kódování znaků/Arabština (Windows-1256)"
1260
1261 #: src/compose.c:720
1262 msgid "/_Options/Character _encoding/Turkish (ISO-8859-_9)"
1263 msgstr "/Nastav_ení/_Kódování znaků/Turečtina (ISO-8859-_9)"
1264
1265 #: src/compose.c:724
1266 msgid "/_Options/Character _encoding/Cyrillic (ISO-8859-_5)"
1267 msgstr "/Nastav_ení/_Kódování znaků/Azbuka (ISO-8859-_5)"
1268
1269 #: src/compose.c:726
1270 msgid "/_Options/Character _encoding/Cyrillic (KOI8-_R)"
1271 msgstr "/Nastav_ení/_Kódování znaků/Azbuka (KOI8-_R)"
1272
1273 #: src/compose.c:728
1274 msgid "/_Options/Character _encoding/Cyrillic (KOI8-U)"
1275 msgstr "/Nastav_ení/_Kódování znaků/Azbuka (KOI8-U)"
1276
1277 #: src/compose.c:730
1278 msgid "/_Options/Character _encoding/Cyrillic (Windows-1251)"
1279 msgstr "/Nastav_ení/_Kódování znaků/Azbuka (Windows-1251)"
1280
1281 #: src/compose.c:734
1282 msgid "/_Options/Character _encoding/Japanese (ISO-2022-_JP)"
1283 msgstr "/Nastav_ení/_Kódování znaků/Japonština (ISO-2022-_JP)"
1284
1285 #: src/compose.c:738
1286 msgid "/_Options/Character _encoding/Simplified Chinese (_GB2312)"
1287 msgstr "/Nastav_ení/_Kódování znaků/Zjednodušená čínština (_GB2312)"
1288
1289 #: src/compose.c:740
1290 msgid "/_Options/Character _encoding/Simplified Chinese (GBK)"
1291 msgstr "/Nastav_ení/_Kódování znaků/Zjednodušená čínština (GBK)"
1292
1293 #: src/compose.c:742
1294 msgid "/_Options/Character _encoding/Traditional Chinese (_Big5)"
1295 msgstr "/Nastav_ení/_Kódování znaků/Tradiční čínština (_Big5)"
1296
1297 #: src/compose.c:744
1298 msgid "/_Options/Character _encoding/Traditional Chinese (EUC-_TW)"
1299 msgstr "/Nastav_ení/_Kódování znaků/Tradiční čínština (EUC-_TW)"
1300
1301 #: src/compose.c:748
1302 msgid "/_Options/Character _encoding/Korean (EUC-_KR)"
1303 msgstr "/Nastav_ení/_Kódování znaků/Korejština (EUC-_KR)"
1304
1305 #: src/compose.c:752
1306 msgid "/_Options/Character _encoding/Thai (TIS-620)"
1307 msgstr "/Nastav_ení/_Kódování znaků/Thajština (TIS-620)"
1308
1309 #: src/compose.c:754
1310 msgid "/_Options/Character _encoding/Thai (Windows-874)"
1311 msgstr "/Nastav_ení/_Kódování znaků/Thajština (Windows-874)"
1312
1313 #: src/compose.c:758
1314 msgid "/_Tools/Show _ruler"
1315 msgstr "/_Nástroje/Zobrazovat _pravítko"
1316
1317 #: src/compose.c:759 src/messageview.c:301
1318 msgid "/_Tools/_Address book"
1319 msgstr "/_Nástroje/_Kniha adres"
1320
1321 #: src/compose.c:760
1322 msgid "/_Tools/_Template"
1323 msgstr "/_Nástroje/Ša_blona"
1324
1325 #: src/compose.c:761 src/mainwindow.c:787 src/messageview.c:326
1326 msgid "/_Tools/Actio_ns"
1327 msgstr "/_Nástroje/_Akce"
1328
1329 #: src/compose.c:1552
1330 msgid "Fw: multiple emails"
1331 msgstr "Fw: vice zprav"
1332
1333 #: src/compose.c:1941
1334 msgid "Reply-To:"
1335 msgstr "Odpovědět komu:"
1336
1337 #: src/compose.c:1944 src/compose.c:5319 src/compose.c:6076
1338 msgid "Newsgroups:"
1339 msgstr "Diskusní skupiny:"
1340
1341 #: src/compose.c:1947
1342 msgid "Followup-To:"
1343 msgstr "Pokračování:"
1344
1345 #: src/compose.c:2344
1346 msgid "Quote mark format error."
1347 msgstr "Chyba v uvozovkách."
1348
1349 #: src/compose.c:2360
1350 msgid "Message reply/forward format error."
1351 msgstr "Chyba formátu odpovědi/přeposlání."
1352
1353 #: src/compose.c:2905
1354 #, c-format
1355 msgid "File %s is empty."
1356 msgstr "Soubor %s je prázdný."
1357
1358 #: src/compose.c:2909
1359 #, c-format
1360 msgid "Can't read %s."
1361 msgstr "Nemohu načíst %s."
1362
1363 #: src/compose.c:2936
1364 #, c-format
1365 msgid "Message: %s"
1366 msgstr "Zpráva: %s"
1367
1368 #: src/compose.c:3747
1369 msgid " [Edited]"
1370 msgstr " [Upraveno]"
1371
1372 #: src/compose.c:3753
1373 #, c-format
1374 msgid "%s - Compose message%s"
1375 msgstr "%s - Psaní zprávy%s"
1376
1377 #: src/compose.c:3756
1378 #, c-format
1379 msgid "[no subject] - Compose message%s"
1380 msgstr "[žádný předmět] - Psaní zprávy%s"
1381
1382 #: src/compose.c:3781 src/messageview.c:601
1383 msgid ""
1384 "Account for sending mail is not specified.\n"
1385 "Please select a mail account before sending."
1386 msgstr ""
1387 "Není zadán účet pro odesílání mailů.\n"
1388 "Před odesláním vyberte prosím nějaký účet."
1389
1390 #: src/compose.c:3952 src/compose.c:3980 src/compose.c:4008 src/toolbar.c:391
1391 #: src/toolbar.c:441
1392 msgid "Send"
1393 msgstr "Odeslat"
1394
1395 #: src/compose.c:3953
1396 msgid "The only recipient is the default CC address. Send anyway?"
1397 msgstr ""
1398 "Jediný adresát je výchozí příjemce kopií (viz nastavení účtu). Opravdu "
1399 "odeslat?"
1400
1401 #: src/compose.c:3954 src/compose.c:3982 src/compose.c:4010 src/compose.c:4419
1402 msgid "+_Send"
1403 msgstr "+_Odeslat"
1404
1405 #: src/compose.c:3981
1406 msgid "The only recipient is the default BCC address. Send anyway?"
1407 msgstr ""
1408 "Jediný adresát je výchozí příjemce skrytých kopií (viz nastavení účtu). "
1409 "Opravdu odeslat?"
1410
1411 #: src/compose.c:3995
1412 msgid "Recipient is not specified."
1413 msgstr "Není uveden příjemce."
1414
1415 #: src/compose.c:4009
1416 msgid "Subject is empty. Send it anyway?"
1417 msgstr "Předmět je prázdný. Přesto mám zprávu odeslat?"
1418
1419 #: src/compose.c:4048 src/compose.c:7500
1420 msgid ""
1421 "Could not queue message for sending:\n"
1422 "\n"
1423 "Charset conversion failed."
1424 msgstr ""
1425 "Zprávu nelze uložit do fronty pro odeslání:\n"
1426 "\n"
1427 "Konverze znakové sady se nezdařila."
1428
1429 #: src/compose.c:4051 src/compose.c:7497
1430 msgid ""
1431 "Could not queue message for sending:\n"
1432 "\n"
1433 "Signature failed."
1434 msgstr ""
1435 "Zprávu nelze uložit do fronty pro odeslání\n"
1436 "\n"
1437 "Podepisování se nezdařilo."
1438
1439 #: src/compose.c:4054
1440 #, c-format
1441 msgid ""
1442 "Could not queue message for sending:\n"
1443 "\n"
1444 "%s."
1445 msgstr ""
1446 "Zprávu nelze uložit do fronty pro odeslání:\n"
1447 "\n"
1448 "%s."
1449
1450 #: src/compose.c:4056
1451 msgid "Could not queue message for sending."
1452 msgstr "Zprávu nelze uložit do fronty pro odeslání."
1453
1454 #: src/compose.c:4070 src/compose.c:4103
1455 msgid ""
1456 "The message was queued but could not be sent.\n"
1457 "Use \"Send queued messages\" from the main window to retry."
1458 msgstr ""
1459 "Zpráva byla uložena do fronty ale nemohla být odeslána.\n"
1460 "Použijte nabídku \"Odeslat pozdržené zprávy \" z hlavního okna."
1461
1462 #: src/compose.c:4416
1463 #, c-format
1464 msgid ""
1465 "Can't convert the character encoding of the message \n"
1466 "to the specified %s charset.\n"
1467 "Send it as %s?"
1468 msgstr ""
1469 "Nelze převést kódování znaků zprávy \n"
1470 "na %s.\n"
1471 "Odeslat v kódování %s?"
1472
1473 #: src/compose.c:4469
1474 #, c-format
1475 msgid ""
1476 "Line %d exceeds the line length limit (998 bytes).\n"
1477 "The contents of the message might be broken on the way to the delivery.\n"
1478 "\n"
1479 "Send it anyway?"
1480 msgstr ""
1481 "Řádek %d překračuje limit délky řádku (998 bajtů). \n"
1482 "Obsah zprávy může být poškozen po cestě k adresátovi.\n"
1483 "\n"
1484 "\n"
1485 "Přesto odeslat?"
1486
1487 #: src/compose.c:4648
1488 msgid "No account for sending mails available!"
1489 msgstr "Není dostupný žádný účet pro odeslání pošty!"
1490
1491 #: src/compose.c:4658
1492 msgid "No account for posting news available!"
1493 msgstr "Není dostupný žádný účet pro odeslání příspěvku do diskusních skupin!"
1494
1495 #: src/compose.c:5336
1496 msgid "Use <tab> to autocomplete from addressbook"
1497 msgstr "Použijte <tab> pro automatické dokončení podle knihy adres"
1498
1499 #: src/compose.c:5404 src/summary_search.c:254
1500 msgid "From:"
1501 msgstr "Od:"
1502
1503 #: src/compose.c:5455
1504 msgid "Mime type"
1505 msgstr "MIME typ"
1506
1507 #: src/compose.c:5461 src/compose.c:5757 src/mimeview.c:200
1508 #: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:336 src/prefs_summary_column.c:86
1509 #: src/summaryview.c:489
1510 msgid "Size"
1511 msgstr "Délka"
1512
1513 #: src/compose.c:5522
1514 msgid "Save Message to "
1515 msgstr "Uložit zprávu do "
1516
1517 #: src/compose.c:5544 src/editjpilot.c:289 src/editldap.c:526
1518 #: src/editvcard.c:202 src/export.c:172 src/import.c:171 src/importmutt.c:242
1519 #: src/importpine.c:242 src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:147
1520 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:387 src/prefs_spelling.c:210
1521 msgid "_Browse"
1522 msgstr "P_rocházet"
1523
1524 #: src/compose.c:5756 src/compose.c:6915
1525 msgid "MIME type"
1526 msgstr "MIME typ"
1527
1528 #: src/compose.c:5828
1529 msgid "Hea_der"
1530 msgstr "_Záhlaví"
1531
1532 #: src/compose.c:5832
1533 msgid "_Attachments"
1534 msgstr "_Přílohy"
1535
1536 #: src/compose.c:5836
1537 msgid "Othe_rs"
1538 msgstr "_Ostatní"
1539
1540 #: src/compose.c:5851 src/prefs_template.c:211 src/summary_search.c:268
1541 msgid "Subject:"
1542 msgstr "Předmět:"
1543
1544 #: src/compose.c:6039
1545 #, c-format
1546 msgid ""
1547 "Spell checker could not be started.\n"
1548 "%s"
1549 msgstr ""
1550 "Nelze spustit kontrolu pravopisu.\n"
1551 "%s"
1552
1553 #: src/compose.c:6182
1554 msgid "Account to use for this email"
1555 msgstr "Účet použitý pro tuto zprávu"
1556
1557 #: src/compose.c:6184
1558 msgid "Sender address to be used"
1559 msgstr "Adresa odesílatele musí být uvedena"
1560
1561 #: src/compose.c:6308
1562 #, c-format
1563 msgid ""
1564 "The privacy system '%s' cannot be loaded. You will not be able to sign or "
1565 "encrypt this message."
1566 msgstr ""
1567 "Systém zabezpečení '%s' se nepodařilo načíst. Nebudete moci digitálně "
1568 "podepsat nebo šifrovat zprávu."
1569
1570 #: src/compose.c:6547
1571 msgid "Message To format error."
1572 msgstr "Chyba formátu v položce 'To' záhlaví zprávy."
1573
1574 #: src/compose.c:6560
1575 msgid "Message Cc format error."
1576 msgstr "Chyba formátu v položce 'Cc' záhlaví zprávy."
1577
1578 #: src/compose.c:6573
1579 msgid "Message Bcc format error."
1580 msgstr "Chyba formátu v položce 'Bcc' záhlaví zprávy."
1581
1582 #: src/compose.c:6587
1583 msgid "Message subject format error."
1584 msgstr "Chyba formátu v předmětu zprávy."
1585
1586 #: src/compose.c:6806
1587 msgid "Invalid MIME type."
1588 msgstr "Neplatný MIME typ."
1589
1590 #: src/compose.c:6824
1591 msgid "File doesn't exist or is empty."
1592 msgstr "Soubor neexistuje nebo je prázdný."
1593
1594 #: src/compose.c:6897
1595 msgid "Properties"
1596 msgstr "Vlastnosti"
1597
1598 #: src/compose.c:6948
1599 msgid "Encoding"
1600 msgstr "Kódování"
1601
1602 #: src/compose.c:6973
1603 msgid "Path"
1604 msgstr "Cesta k souboru"
1605
1606 #: src/compose.c:6974 src/prefs_toolbar.c:1060
1607 msgid "File name"
1608 msgstr "Název souboru"
1609
1610 #: src/compose.c:7157
1611 #, c-format
1612 msgid ""
1613 "The external editor is still working.\n"
1614 "Force terminating the process?\n"
1615 "process group id: %d"
1616 msgstr ""
1617 "Externí editor stále pracuje.\n"
1618 "Mám přerušit proces?\n"
1619 "číslo procesu: %d"
1620
1621 #: src/compose.c:7199
1622 msgid "Compose: input from monitoring process\n"
1623 msgstr "Psaní: vstup z externího procesu\n"
1624
1625 #: src/compose.c:7473 src/messageview.c:706
1626 msgid "Sylpheed-Claws needs network access in order to send this email."
1627 msgstr "Sylpheed-Claws potřebuje přístup k síti, aby mohl odeslat tuto zprávu."
1628
1629 #: src/compose.c:7495
1630 #, c-format
1631 msgid ""
1632 "Could not queue message:\n"
1633 "\n"
1634 "%s."
1635 msgstr ""
1636 "Zprávu nelze uložit do fronty pro odeslání:\n"
1637 "\n"
1638 "%s."
1639
1640 #: src/compose.c:7591
1641 msgid "Could not save draft."
1642 msgstr "Nelze uložit koncept."
1643
1644 #: src/compose.c:7667 src/compose.c:7690
1645 msgid "Select file"
1646 msgstr "Výběr souboru"
1647
1648 #: src/compose.c:7703
1649 #, c-format
1650 msgid "File '%s' could not be read."
1651 msgstr "Soubor '%s' nelze číst."
1652
1653 #: src/compose.c:7705
1654 #, c-format
1655 msgid ""
1656 "File '%s' contained invalid characters\n"
1657 "for the current encoding, insertion may be incorrect."
1658 msgstr ""
1659 "Soubor '%s' obsahuje neplatné znaky\n"
1660 "pro nastavené kódování, vložení může obsahovat chyby."
1661
1662 #: src/compose.c:7753
1663 msgid "Discard message"
1664 msgstr "Zrušit zprávu"
1665
1666 #: src/compose.c:7754
1667 msgid "This message has been modified. Discard it?"
1668 msgstr "Zpráva byla modifikována. Chcete ji zahodit?"
1669
1670 #: src/compose.c:7755
1671 msgid "_Discard"
1672 msgstr "_Zahodit"
1673
1674 #: src/compose.c:7755
1675 msgid "_Save to Drafts"
1676 msgstr "Uložit jako _koncept"
1677
1678 #: src/compose.c:7799
1679 #, c-format
1680 msgid "Do you want to apply the template '%s' ?"
1681 msgstr "Chcete použít šablonu '%s' ?"
1682
1683 #: src/compose.c:7801
1684 msgid "Apply template"
1685 msgstr "Použít šablonu"
1686
1687 #: src/compose.c:7802
1688 msgid "_Replace"
1689 msgstr "_Nahradit"
1690
1691 #: src/compose.c:7802
1692 msgid "_Insert"
1693 msgstr "_Vložit"
1694
1695 #: src/compose.c:8860
1696 #, c-format
1697 msgid ""
1698 "You are about to reply to %d messages. Opening the windows could take some "
1699 "time. Do you want to continue?"
1700 msgstr "Chystáte se odpovědět na %d zpráv. Otevírání oken může chvíli trvat. Chcete pokračovat?"
1701
1702 #: src/crash.c:142
1703 #, c-format
1704 msgid "Sylpheed-Claws process (%ld) received signal %ld"
1705 msgstr "Proces Sylpheed-Claws (pid %ld) obdržel signál %ld"
1706
1707 #: src/crash.c:188
1708 msgid "Sylpheed-Claws has crashed"
1709 msgstr "Sylpheed-Claws zhavaroval"
1710
1711 #: src/crash.c:204
1712 #, c-format
1713 msgid ""
1714 "%s.\n"
1715 "Please file a bug report and include the information below."
1716 msgstr ""
1717 "%s.\n"
1718 "Vyplňte prosím hlášení o chybě a vložte níže uvedené informace."
1719
1720 #: src/crash.c:209
1721 msgid "Debug log"
1722 msgstr "Debug log"
1723
1724 #: src/crash.c:253
1725 msgid "Close"
1726 msgstr "Zavřít"
1727
1728 #: src/crash.c:258
1729 msgid "Save..."
1730 msgstr "Uložit..."
1731
1732 #: src/crash.c:263
1733 msgid "Create bug report"
1734 msgstr "Vytvořit hlášení o chybě"
1735
1736 #: src/crash.c:310
1737 msgid "Save crash information"
1738 msgstr "Uložit informace o pádu"
1739
1740 #: src/editaddress.c:153
1741 msgid "Add New Person"
1742 msgstr "Přidat novou osobu"
1743
1744 #: src/editaddress.c:154
1745 msgid "Edit Person Details"
1746 msgstr "Upravit detaily o osobě"
1747
1748 #: src/editaddress.c:316
1749 msgid "An Email address must be supplied."
1750 msgstr "E-mailová adresa musí být uvedena."
1751
1752 #: src/editaddress.c:490
1753 msgid "A Name and Value must be supplied."
1754 msgstr "Musí být zadáno jméno a hodnota."
1755
1756 #: src/editaddress.c:560
1757 msgid "Edit Person Data"
1758 msgstr "Upravit data o osobě"
1759
1760 #: src/editaddress.c:671 src/expldifdlg.c:508 src/exporthtml.c:799
1761 #: src/ldif.c:819
1762 msgid "Display Name"
1763 msgstr "Zobrazované jméno"
1764
1765 #: src/editaddress.c:677 src/editaddress.c:681 src/ldif.c:827
1766 msgid "Last Name"
1767 msgstr "Příjmení"
1768
1769 #: src/editaddress.c:678 src/editaddress.c:680 src/ldif.c:823
1770 msgid "First Name"
1771 msgstr "Jméno"
1772
1773 #: src/editaddress.c:683
1774 msgid "Nickname"
1775 msgstr "Přezdívka"
1776
1777 #: src/editaddress.c:760 src/editaddress.c:816
1778 msgid "Alias"
1779 msgstr "Alias"
1780
1781 #: src/editaddress.c:954 src/editaddress.c:1011 src/prefs_customheader.c:218
1782 #: src/prefs_matcher.c:490
1783 msgid "Value"
1784 msgstr "Hodnota"
1785
1786 #: src/editaddress.c:1070
1787 msgid "_User Data"
1788 msgstr "_Osobní data"
1789
1790 #: src/editaddress.c:1071
1791 msgid "_Email Addresses"
1792 msgstr "_E-mailové adresy"
1793
1794 #: src/editaddress.c:1072
1795 msgid "O_ther Attributes"
1796 msgstr "_Další údaje"
1797
1798 #: src/editbook.c:113
1799 msgid "File appears to be Ok."
1800 msgstr "Soubor je OK."
1801
1802 #: src/editbook.c:116
1803 msgid "File does not appear to be a valid address book format."
1804 msgstr "Soubor není ve formátu pro knihu adres."
1805
1806 #: src/editbook.c:119 src/editjpilot.c:203 src/editvcard.c:107
1807 msgid "Could not read file."
1808 msgstr "Nelze načíst soubor."
1809
1810 #: src/editbook.c:153 src/editbook.c:266
1811 msgid "Edit Addressbook"
1812 msgstr "Upravit knihu adres"
1813
1814 #: src/editbook.c:182 src/editjpilot.c:277 src/editvcard.c:190
1815 msgid " Check File "
1816 msgstr " Otestovat soubor "
1817
1818 #: src/editbook.c:187 src/editjpilot.c:282 src/editvcard.c:195
1819 #: src/importmutt.c:235 src/importpine.c:235 src/prefs_account.c:1906
1820 msgid "File"
1821 msgstr "Soubor"
1822
1823 #: src/editbook.c:285
1824 msgid "Add New Addressbook"
1825 msgstr "Přidat novou knihu adres"
1826
1827 #: src/editgroup.c:103
1828 msgid "A Group Name must be supplied."
1829 msgstr "Musí být zadáno jméno skupiny."
1830
1831 #: src/editgroup.c:286
1832 msgid "Edit Group Data"
1833 msgstr "Upravit data o skupině"
1834
1835 #: src/editgroup.c:314 src/exporthtml.c:635
1836 msgid "Group Name"
1837 msgstr "Jméno skupiny"
1838
1839 #: src/editgroup.c:333
1840 msgid "Addresses in Group"
1841 msgstr "Adresy ve skupině"
1842
1843 #: src/editgroup.c:364
1844 msgid "Available Addresses"
1845 msgstr "Dostupné adresy"
1846
1847 #: src/editgroup.c:425
1848 msgid "Move Email Addresses to or from Group with arrow buttons"
1849 msgstr "E-mailové adresy přesuňte do/ze skupiny pomocí tlačítek se šipkami"
1850
1851 #: src/editgroup.c:473
1852 msgid "Edit Group Details"
1853 msgstr "Upravit detaily o skupině"
1854
1855 #: src/editgroup.c:476
1856 msgid "Add New Group"
1857 msgstr "Přidat novou skupinu"
1858
1859 #: src/editgroup.c:526
1860 msgid "Edit folder"
1861 msgstr "Upravit složku"
1862
1863 #: src/editgroup.c:526
1864 msgid "Input the new name of folder:"
1865 msgstr "Zadejte název složky:"
1866
1867 #: src/editgroup.c:529 src/foldersel.c:556 src/imap_gtk.c:134 src/mh_gtk.c:127
1868 msgid "New folder"
1869 msgstr "Nová složka"
1870
1871 #: src/editgroup.c:530 src/foldersel.c:557 src/mh_gtk.c:128
1872 msgid "Input the name of new folder:"
1873 msgstr "Zadejte název složky:"
1874
1875 #: src/editjpilot.c:200
1876 msgid "File does not appear to be JPilot format."
1877 msgstr "Soubor není ve formátu pro JPilot."
1878
1879 #: src/editjpilot.c:212
1880 msgid "Select JPilot File"
1881 msgstr "Vybrat JPilot soubor"
1882
1883 #: src/editjpilot.c:248 src/editjpilot.c:378
1884 msgid "Edit JPilot Entry"
1885 msgstr "Upravit JPilot soubor"
1886
1887 #: src/editjpilot.c:294
1888 msgid "Additional e-Mail address item(s)"
1889 msgstr "Další položka(y) e-mail adresy"
1890
1891 #: src/editjpilot.c:385
1892 msgid "Add New JPilot Entry"
1893 msgstr "Přidat nový JPilot záznam"
1894
1895 #: src/editldap_basedn.c:143
1896 msgid "Edit LDAP - Select Search Base"
1897 msgstr "Editace LDAP - Vyberte bázi pro hledání"
1898
1899 #: src/editldap_basedn.c:163 src/editldap.c:439
1900 msgid "Hostname"
1901 msgstr "Název počítače"
1902
1903 #: src/editldap_basedn.c:173 src/editldap.c:458 src/ssl_manager.c:107
1904 msgid "Port"
1905 msgstr "Port"
1906
1907 #: src/editldap_basedn.c:183 src/editldap.c:508
1908 msgid "Search Base"
1909 msgstr "Báze pro hledání"
1910
1911 #: src/editldap_basedn.c:204
1912 msgid "Available Search Base(s)"
1913 msgstr "Dostupná(é) báze pro hledání"
1914
1915 #: src/editldap_basedn.c:294
1916 msgid "Could not read Search Base(s) from server - please set manually"
1917 msgstr "Nelze načíst báze pro hledání ze serveru - zadejte je prosím ručně"
1918
1919 #: src/editldap_basedn.c:298 src/editldap.c:278
1920 msgid "Could not connect to server"
1921 msgstr "Nemohu se spojit se serverem"
1922
1923 #: src/editldap.c:153
1924 msgid "A Name must be supplied."
1925 msgstr "Jméno musí být uvedeno."
1926
1927 #: src/editldap.c:165
1928 msgid "A Hostname must be supplied for the server."
1929 msgstr "Název počítače musí být uveden."
1930
1931 #: src/editldap.c:178
1932 msgid "At least one LDAP search attribute should be supplied."
1933 msgstr "Alespoň jeden atribut musí být uveden."
1934
1935 #: src/editldap.c:275
1936 msgid "Connected successfully to server"
1937 msgstr "Úspěšně připojeno k serveru"
1938
1939 #: src/editldap.c:331 src/editldap.c:1032
1940 msgid "Edit LDAP Server"
1941 msgstr "Upravit LDAP server"
1942
1943 #: src/editldap.c:434
1944 msgid "A name that you wish to call the server."
1945 msgstr "Jméno, kterým chcete označit toto LDAP připojení."
1946
1947 #: src/editldap.c:449
1948 msgid ""
1949 "This is the hostname of the server. For example, \"ldap.mydomain.com\" may "
1950 "be appropriate for the \"mydomain.com\" organization. An IP address may also "
1951 "be used. You may specify \"localhost\" if running an LDAP server on the same "
1952 "computer as Sylpheed-Claws."
1953 msgstr ""
1954 "Název počítače, na kterém je provozován LDAP server. Například \"ldap."
1955 "mydomain.com\". Může být použita také IP adresa. Pokud server běží na "
1956 "stejném počítači jako Sylpheed-Claws, můžete použít \"localhost\"."
1957
1958 #: src/editldap.c:470
1959 msgid "TLS"
1960 msgstr "TLS"
1961
1962 #: src/editldap.c:471
1963 msgid "SSL"
1964 msgstr "SSL"
1965
1966 #: src/editldap.c:475
1967 msgid ""
1968 "Enable secure connection to the LDAP server via TLS.If connection fails, be "
1969 "sure to check the correct configuration in ldap.conf (TLS_CACERT or "
1970 "TLS_CACERTDIR fields)."
1971 msgstr ""
1972 "Povoluje zabezpečené připojení k LDAP serveru pomocí TLS. Pokud připojování "
1973 "selže, zkontrolujte nastavení v ldap.conf (volby TLS_CACERT nebo "
1974 "TLS_CACERTDIR)."
1975
1976 #: src/editldap.c:480
1977 msgid ""
1978 "Enable secure connection to the LDAP server via SSL.If connection fails, be "
1979 "sure to check the correct configuration in ldap.conf (TLS_CACERT or "
1980 "TLS_CACERTDIR fields)."
1981 msgstr ""
1982 "Povoluje zabezpečené připojení k LDAP serveru pomocí SSL. Pokud připojování "
1983 "selže, zkontrolujte nastavení v ldap.conf (volby TLS_CACERT nebo "
1984 "TLS_CACERTDIR)."
1985
1986 #: src/editldap.c:494
1987 msgid "The port number that the server listens on. Port 389 is the default."
1988 msgstr "Číslo portu, na kterém server naslouchá. Standardní nastavení je port 389."
1989
1990 #: src/editldap.c:498
1991 msgid " Check Server "
1992 msgstr " Otestovat připojení "
1993
1994 #: src/editldap.c:503
1995 msgid "Press this button to test the connection to the server."
1996 msgstr "Stiskem tohoto tlačítka otestujete připojení k serveru."
1997
1998 #: src/editldap.c:518
1999 msgid ""
2000 "This specifies the name of the directory to be searched on the server. "
2001 "Examples include:\n"
2002 "  dc=sylpheed,dc=org\n"
2003 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
2004 "  o=Organization Name,c=Country\n"
2005 msgstr ""
2006 "Označuje adresář, který bude na serveru prohledáván. Příklady:\n"
2007 "  dc=sylpheed,dc=org\n"
2008 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
2009 "  o=Organization Name,c=Country\n"
2010
2011 #: src/editldap.c:531
2012 msgid ""
2013 "Press this button to lookup the name of available directory names on the "
2014 "server."
2015 msgstr "Stiskem tohoto tlačítka vyhledáte názvy adresářů dostupných na serveru."
2016
2017 #: src/editldap.c:589
2018 msgid "Search Attributes"
2019 msgstr "Prohledávané atributy"
2020
2021 #: src/editldap.c:599
2022 msgid ""
2023 "A list of LDAP attribute names that should be searched when attempting to "
2024 "find a name or address."
2025 msgstr ""
2026 "Seznam LDAP atributů, které budou prohledávány při pokusu najít jméno nebo "
2027 "adresu."
2028
2029 #: src/editldap.c:603
2030 msgid " Defaults "
2031 msgstr " Výchozí "
2032
2033 #: src/editldap.c:608
2034 msgid ""
2035 "This resets the attribute names to a default value that should find most "
2036 "names and addresses during a name or address search process."
2037 msgstr ""
2038 "Nastavuje seznam atributů na výchozí hodnotu, která by měla najít nejvíc "
2039 "jmen a adres během vyhledávání."
2040
2041 #: src/editldap.c:615
2042 msgid "Max Query Age (secs)"
2043 msgstr "Maximální stáří dotazu (s)"
2044
2045 #: src/editldap.c:631
2046 msgid ""
2047 "This defines the maximum period of time (in seconds) that an address search "
2048 "result is valid for address completion purposes. Search results are stored "
2049 "in a cache until this period of time has passed and then retired. This will "
2050 "improve the response time when attempting to search for the same name or "
2051 "address on subsequent address completion requests. The cache will be "
2052 "searched in preference to performing a new server search request. The "
2053 "default value of 600 seconds (10 minutes), should be sufficient for most "
2054 "servers. A larger value will reduce the search time for subsequent searches. "
2055 "This is useful for servers that have slow response times at the expense of "
2056 "more memory to cache results."
2057 msgstr ""
2058 "Definuje maximální dobu (v sekundách), po kterou jsou výsledky hledání "
2059 "považovány za použitelné pro automatické dokončování adres. Výsledky hledání "
2060 "jsou ukládány do vyrovnávací paměti, ze které jsou odstraněny po uplynutí "
2061 "této doby. Vyrovnávací paměť je prohledávána před provedením dotazu na "
2062 "serveru, čímž je zkrácena doba nutná pro vyhledávání, pokud se opakovaně "
2063 "hledají stejná jména nebo adresy. Výchozí hodnota 600 sekund (10 minut) by "
2064 "měla být dostatečná pro většinu serverů. Vyšší hodnota redukuje čas strávený "
2065 "prohledáváním serveru při následných dotazech, což je užitečné pro servery s "
2066 "dlouhou reakční dobou, ale je to na úkor většího množství paměti "
2067 "spotřebovaného pro ukládání předchozích výsledků."
2068
2069 #: src/editldap.c:649
2070 msgid "Include server in dynamic search"
2071 msgstr "Zahrnout při automatickém dokončování"
2072
2073 #: src/editldap.c:655
2074 msgid ""
2075 "Check this option to include this server for dynamic searches when using "
2076 "address completion."
2077 msgstr ""
2078 "Při zaškrtnutí bude tento server prohledáván při pokusu o automatické "
2079 "dokončování adres."
2080
2081 #: src/editldap.c:662
2082 msgid "Match names 'containing' search term"
2083 msgstr "Hledat pomocí 'obsahuje'"
2084
2085 #: src/editldap.c:668
2086 msgid ""
2087 "Searches for names and addresses can be performed either using \"begins-with"
2088 "\" or \"contains\" search term. Check this option to perform a \"contains\" "
2089 "search; this type of search usually takes longer to complete. Note that for "
2090 "performance reasons, address completion uses \"begins-with\" for all "
2091 "searches against other address interfaces."
2092 msgstr ""
2093 "Hledání jmen a adres může být provedeno pomocí podmínky \"začíná na\" nebo "
2094 "\"obsahuje\". Při zaškrtnutí této volby bude použita podmínka \"obsahuje\", "
2095 "což většinou znamená delší čas na dokončení dotazu. Pro zajištění dobrého "
2096 "výkonu používá automatické dokončování adres při vyhledávání vždy podmínku "
2097 "\"začíná na\" bez ohledu na toto nastavení."
2098
2099 #: src/editldap.c:723
2100 msgid "Bind DN"
2101 msgstr "Připojovací jméno"
2102
2103 #: src/editldap.c:733
2104 msgid ""
2105 "The LDAP user account name to be used to connect to the server. This is "
2106 "usually only used for protected servers. This name is typically formatted "
2107 "as: \"cn=user,dc=sylpheed,dc=com\". This is usually left empty when "
2108 "performing a search."
2109 msgstr ""
2110 "Uživatelský účet ze serveru LDAP, který bude použit pro připojení. Toto je "
2111 "obvykle nutné pouze pro zabezpečené servery. Jméno je obvykle ve formátu: "
2112 "\"cn=user,dc=sylpheed,dc=com\". Pro prohledávání obvykle není nutno "
2113 "vyplňovat."
2114
2115 #: src/editldap.c:741
2116 msgid "Bind Password"
2117 msgstr "Připojovací heslo"
2118
2119 #: src/editldap.c:752
2120 msgid "The password to be used when connecting as the \"Bind DN\" user."
2121 msgstr ""
2122 "Heslo, které bude použito pro připojení spolu s údajem \"Přihlašovací jméno"
2123 "\"."
2124
2125 #: src/editldap.c:758
2126 msgid "Timeout (secs)"
2127 msgstr "Časový limit (s)"
2128
2129 #: src/editldap.c:773
2130 msgid "The timeout period in seconds."
2131 msgstr "Časový limit v sekundách."
2132
2133 #: src/editldap.c:777
2134 msgid "Maximum Entries"
2135 msgstr "Maximum položek"
2136
2137 #: src/editldap.c:792
2138 msgid "The maximum number of entries that should be returned in the search result."
2139 msgstr "Maximální počet položek, které budou vráceny při prohledávání."
2140
2141 #: src/editldap.c:808
2142 msgid "Basic"
2143 msgstr "Server"
2144
2145 #: src/editldap.c:809
2146 msgid "Search"
2147 msgstr "Hledání"
2148
2149 #: src/editldap.c:810 src/gtk/quicksearch.c:411
2150 msgid "Extended"
2151 msgstr "Ostatní"
2152
2153 #: src/editldap.c:1037
2154 msgid "Add New LDAP Server"
2155 msgstr "Přidat nový LDAP server"
2156
2157 #: src/editvcard.c:104
2158 msgid "File does not appear to be vCard format."
2159 msgstr "Soubor není ve formátu vCard."
2160
2161 #: src/editvcard.c:116
2162 msgid "Select vCard File"
2163 msgstr "Vybrat vCard soubor"
2164
2165 #: src/editvcard.c:161 src/editvcard.c:266
2166 msgid "Edit vCard Entry"
2167 msgstr "Upravit vCard záznam"
2168
2169 #: src/editvcard.c:271
2170 msgid "Add New vCard Entry"
2171 msgstr "Přidat nový vCard záznam"
2172
2173 #: src/exphtmldlg.c:112
2174 msgid "Please specify output directory and file to create."
2175 msgstr "Zadejte prosím adresář pro výstup a soubor, který se bude vytvořen."
2176
2177 #: src/exphtmldlg.c:115
2178 msgid "Select stylesheet and formatting."
2179 msgstr "Vyberte šablonu stylů a formátování."
2180
2181 #: src/exphtmldlg.c:118 src/expldifdlg.c:117
2182 msgid "File exported successfully."
2183 msgstr "Export souboru byl úspěšný."
2184
2185 #: src/exphtmldlg.c:183
2186 #, c-format
2187 msgid ""
2188 "HTML Output Directory '%s'\n"
2189 "does not exist. OK to create new directory?"
2190 msgstr ""
2191 "Výstupní adresář pro HTML '%s'\n"
2192 "neexistuje. Mám vytvořit nový adresář?"
2193
2194 #: src/exphtmldlg.c:186 src/expldifdlg.c:193
2195 msgid "Create Directory"
2196 msgstr "Vytvořit adresář"
2197
2198 #: src/exphtmldlg.c:195
2199 #, c-format
2200 msgid ""
2201 "Could not create output directory for HTML file:\n"
2202 "%s"
2203 msgstr ""
2204 "Nelze vytvořit výstupní adresář pro HTML soubor:\n"
2205 "%s"
2206
2207 #: src/exphtmldlg.c:197 src/expldifdlg.c:204
2208 msgid "Failed to Create Directory"
2209 msgstr "Vytvoření adresáře selhalo"
2210
2211 #: src/exphtmldlg.c:244
2212 msgid "Error creating HTML file"
2213 msgstr "Chyba při vytváření HTML souboru"
2214
2215 #: src/exphtmldlg.c:330
2216 msgid "Select HTML output file"
2217 msgstr "Vyberte výstupní HTML soubor"
2218
2219 #: src/exphtmldlg.c:394
2220 msgid "HTML Output File"
2221 msgstr "Výstupní HTML soubor"
2222
2223 #: src/exphtmldlg.c:403 src/expldifdlg.c:415 src/export.c:179 src/import.c:178
2224 #: src/importldif.c:682
2225 msgid "B_rowse"
2226 msgstr "_Procházet"
2227
2228 #: src/exphtmldlg.c:455
2229 msgid "Stylesheet"
2230 msgstr "Šablona stylu"
2231
2232 #: src/exphtmldlg.c:462 src/gtk/colorlabel.c:367 src/gtk/gtkaspell.c:1631
2233 #: src/gtk/gtkaspell.c:2298 src/mainwindow.c:959 src/prefs_account.c:650
2234 #: src/summaryview.c:4686
2235 msgid "None"
2236 msgstr "Žádná"
2237
2238 #: src/exphtmldlg.c:468 src/prefs_summaries.c:349 src/prefs_summaries.c:690
2239 msgid "Default"
2240 msgstr "Výchozí"
2241
2242 #: src/exphtmldlg.c:474 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:130
2243 msgid "Full"
2244 msgstr "Úplná"
2245
2246 #: src/exphtmldlg.c:480
2247 msgid "Custom"
2248 msgstr "Vlastní"
2249
2250 #: src/exphtmldlg.c:486
2251 msgid "Custom-2"
2252 msgstr "Vlastní-2"
2253
2254 #: src/exphtmldlg.c:492
2255 msgid "Custom-3"
2256 msgstr "Vlastní-3"
2257
2258 #: src/exphtmldlg.c:498
2259 msgid "Custom-4"
2260 msgstr "Vlastní-4"
2261
2262 #: src/exphtmldlg.c:512
2263 msgid "Full Name Format"
2264 msgstr "Celé jméno"
2265
2266 #: src/exphtmldlg.c:519
2267 msgid "First Name, Last Name"
2268 msgstr "Jméno, příjmení"
2269
2270 #: src/exphtmldlg.c:525
2271 msgid "Last Name, First Name"
2272 msgstr "Příjmení, jméno"
2273
2274 #: src/exphtmldlg.c:539
2275 msgid "Color Banding"
2276 msgstr "Barevné značení"
2277
2278 #: src/exphtmldlg.c:545
2279 msgid "Format Email Links"
2280 msgstr "Formátovat adresy jako odkazy"
2281
2282 #: src/exphtmldlg.c:551
2283 msgid "Format User Attributes"
2284 msgstr "Exportovat uživatelské atributy"
2285
2286 #: src/exphtmldlg.c:606 src/expldifdlg.c:636 src/importldif.c:919
2287 msgid "File Name :"
2288 msgstr "Název souboru :"
2289
2290 #: src/exphtmldlg.c:616
2291 msgid "Open with Web Browser"
2292 msgstr "Otevřít ve webovém prohlížeči"
2293
2294 #: src/exphtmldlg.c:648
2295 msgid "Export Address Book to HTML File"
2296 msgstr "Exportovat databázi adres do HTML souboru"
2297
2298 #: src/exphtmldlg.c:714 src/expldifdlg.c:736 src/importldif.c:1027
2299 msgid "File Info"
2300 msgstr "Informace o souboru"
2301
2302 #: src/exphtmldlg.c:715
2303 msgid "Format"
2304 msgstr "Formát"
2305
2306 #: src/expldifdlg.c:111
2307 msgid "Please specify output directory and LDIF filename to create."
2308 msgstr "Zadejte prosím výstupní adresář a název LDIF souboru, který bude vytvořen."
2309
2310 #: src/expldifdlg.c:114
2311 msgid "Specify parameters to format distinguished name."
2312 msgstr "Upřesněte způsob formátování rozlišovacího jména (dn)."
2313
2314 #: src/expldifdlg.c:190
2315 #, c-format
2316 msgid ""
2317 "LDIF Output Directory '%s'\n"
2318 "does not exist. OK to create new directory?"
2319 msgstr ""
2320 "Výstupní adresář pro LDIF soubor '%s'\n"
2321 "neexistuje. Mám vytvořit nový adresář?"
2322
2323 #: src/expldifdlg.c:202
2324 #, c-format
2325 msgid ""
2326 "Could not create output directory for LDIF file:\n"
2327 "%s"
2328 msgstr ""
2329 "Nelze vytvořit výstupní adresář pro LDIF soubor:\n"
2330 "%s"
2331
2332 #: src/expldifdlg.c:247
2333 msgid "Suffix was not supplied"
2334 msgstr "Přípona nebyla specifikována"
2335
2336 #: src/expldifdlg.c:249
2337 msgid ""
2338 "A suffix is required if data is to be used for an LDAP server. Are you sure "
2339 "you wish to proceed without a suffix?"
2340 msgstr ""
2341 "Přípona je nutná, pokud mají být data použita pro LDAP server. Opravdu "
2342 "chcete pokračovat bez uvedení přípony?"
2343
2344 #: src/expldifdlg.c:267
2345 msgid "Error creating LDIF file"
2346 msgstr "Chyba při vytváření LDIF souboru"
2347
2348 #: src/expldifdlg.c:342
2349 msgid "Select LDIF output file"
2350 msgstr "Vyberte výstupní LDIF soubor"
2351
2352 #: src/expldifdlg.c:406
2353 msgid "LDIF Output File"
2354 msgstr "Výstupní LDIF soubor"
2355
2356 #: src/expldifdlg.c:467
2357 msgid "Suffix"
2358 msgstr "Přípona"
2359
2360 #: src/expldifdlg.c:479
2361 msgid ""
2362 "The suffix is used to create a \"Distinguished Name\" (or DN) for an LDAP "
2363 "entry. Examples include:\n"
2364 "  dc=sylpheed,dc=org\n"
2365 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
2366 "  o=Organization Name,c=Country\n"
2367 msgstr ""
2368 "Přípona je používána pro vytvoření \"Rozlišovacího jména\" (dn) pro položku "
2369 "LDAP. Příklady:\n"
2370 "  dc=sylpheed,dc=org\n"
2371 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
2372 "  o=Organization Name,c=Country\n"
2373
2374 #: src/expldifdlg.c:488
2375 msgid "Relative DN"
2376 msgstr "Relativní DN"
2377
2378 #: src/expldifdlg.c:495
2379 msgid "Unique ID"
2380 msgstr "Unikátní ID (uid)"
2381
2382 #: src/expldifdlg.c:503
2383 msgid ""
2384 "The address book Unique ID is used to create a DN that is formatted similar "
2385 "to:\n"
2386 "  uid=102376,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
2387 msgstr ""
2388 "Pro vytvoření rozlišovacího jména (dn) bude použito unikátní id (uid) z "
2389 "knihy adres. Výsledek bude podobný jako:\n"
2390 "  uid=102376,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
2391
2392 #: src/expldifdlg.c:516
2393 msgid ""
2394 "The address book Display Name is used to create a DN that is formatted "
2395 "similar to:\n"
2396 "  cn=John Doe,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
2397 msgstr ""
2398 "Pro vytvoření rozlišovacího jména (dn) bude použito zobrazované jméno "
2399 "(display name) z knihy adres. Výsledek bude podobný jako:\n"
2400 "  cn=John Doe,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
2401
2402 #: src/expldifdlg.c:529
2403 msgid ""
2404 "The first Email Address belonging to a person is used to create a DN that is "
2405 "formatted similar to:\n"
2406 "  mail=john.doe@domain.com,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
2407 msgstr ""
2408 "Pro vytvoření rozlišovacího jména (dn) bude použita první e-mailová adresa "
2409 "patřící uživateli (mail). Výsledek bude podobný jako:\n"
2410 "  mail=john.doe@domain.com,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
2411
2412 #: src/expldifdlg.c:543
2413 msgid ""
2414 "The LDIF file contains several data records that are usually loaded into an "
2415 "LDAP server. Each data record in the LDIF file is uniquely identified by a "
2416 "\"Distinguished Name\" (or DN). The suffix is appended to the \"Relative "
2417 "Distinguished Name\" (or RDN) to create the DN. Please select one of the "
2418 "available RDN options that will be used to create the DN."
2419 msgstr ""
2420 "LDIF soubor obsahuje několik záznamů, které jsou obvykle určeny pro načtená "
2421 "do LDAP serveru. Každý záznam v LDIF souboru je jednoznačně identifikován "
2422 "\"Rozlišovacím jménem\" (dn). Rozlišovací jméno je tvořeno \"Relativním "
2423 "rozlišovacím jménem\" (rdn) a příponou. Vyberte jedno z možných rdn, které "
2424 "má být použito pro vytvoření dn."
2425
2426 #: src/expldifdlg.c:556
2427 msgid "Use DN attribute if present in data"
2428 msgstr "Použít DN atribut, pokud je obsažen v datech"
2429
2430 #: src/expldifdlg.c:563
2431 msgid ""
2432 "The addressbook may contain entries that were previously imported from an "
2433 "LDIF file. The \"Distinguished Name\" (DN) user attribute, if present in the "
2434 "address book data, may be used in the exported LDIF file. The RDN selected "
2435 "above will be used if the DN user attribute is not found."
2436 msgstr ""
2437 "Kniha adres může obsahovat položky, které byly dříve importovány z LDIF "
2438 "souboru. Pokud je v datech knihy adres obsažen atribut DN, může být použit "
2439 "ve vytvářeném LDIF souboru. RDN vybrané výše bude použito, pokud atribut DN "
2440 "nebude nalezen."
2441
2442 #: src/expldifdlg.c:574
2443 msgid "Exclude record if no Email Address"
2444 msgstr "Vyloučit záznamy bez e-mailových adres"
2445
2446 #: src/expldifdlg.c:581
2447 msgid ""
2448 "An addressbook may contain entries without Email Addresses. Check this "
2449 "option to ignore these records."
2450 msgstr ""
2451 "Kniha adres může obsahovat záznamy bez e-mailových adres. Pokud zaškrtnete "
2452 "tuto volbu, budou tyto záznamy ignorovány."
2453
2454 #: src/expldifdlg.c:669
2455 msgid "Export Address Book to LDIF File"
2456 msgstr "Exportovat knihu adres do LDIF souboru"
2457
2458 #: src/expldifdlg.c:737
2459 msgid "Distguished Name"
2460 msgstr "Rozlišovací jméno (dn)"
2461
2462 #: src/export.c:120 src/summaryview.c:6020
2463 msgid "Export to mbox file"
2464 msgstr "Exportovat do mbox souboru"
2465
2466 #: src/export.c:139
2467 msgid "Locate the folder to export and specify the mbox file."
2468 msgstr "Určete zdrojovou složku a cílový mbox soubor."
2469
2470 #: src/export.c:150
2471 msgid "Source folder:"
2472 msgstr "Zdrojová složka:"
2473
2474 #: src/export.c:156 src/import.c:150
2475 msgid "Mbox file:"
2476 msgstr "Mbox soubor:"
2477
2478 #: src/export.c:211
2479 msgid "Target mbox filename can't be left empty."
2480 msgstr "Cílový mbox soubor musí být určen."
2481
2482 #: src/export.c:216
2483 msgid "Source folder can't be left empty."
2484 msgstr "Zdrojová složka musí být určena."
2485
2486 #: src/export.c:229
2487 msgid "Can't find the source folder."
2488 msgstr "Zdrojová složka nebyla nalezena."
2489
2490 #: src/export.c:252
2491 msgid "Select exporting file"
2492 msgstr "Vyberte soubor pro export"
2493
2494 #: src/exporthtml.c:805
2495 msgid "Full Name"
2496 msgstr "Celý název"
2497
2498 #: src/exporthtml.c:809 src/importldif.c:1028
2499 msgid "Attributes"
2500 msgstr "Atributy"
2501
2502 #: src/exporthtml.c:1010
2503 msgid "Sylpheed-Claws Address Book"
2504 msgstr "Sylpheed-Claws - kniha adres"
2505
2506 #: src/exporthtml.c:1124 src/exportldif.c:601
2507 msgid "Name already exists but is not a directory."
2508 msgstr "Vybraný název existuje ale není názvem adresáře."
2509
2510 #: src/exporthtml.c:1127 src/exportldif.c:604
2511 msgid "No permissions to create directory."
2512 msgstr "Nemohu vytvořit adresář."
2513
2514 #: src/exporthtml.c:1130 src/exportldif.c:607
2515 msgid "Name is too long."
2516 msgstr "Název je příliš dlouhý."
2517
2518 #: src/exporthtml.c:1133 src/exportldif.c:610
2519 msgid "Not specified."
2520 msgstr "Není uveden."
2521
2522 #: src/folder.c:1223 src/foldersel.c:371
2523 msgid "Inbox"
2524 msgstr "Doručená pošta"
2525
2526 #: src/folder.c:1227 src/foldersel.c:375
2527 msgid "Sent"
2528 msgstr "Odeslaná pošta"
2529
2530 #: src/folder.c:1231 src/foldersel.c:379
2531 msgid "Queue"
2532 msgstr "Fronta"
2533
2534 #: src/folder.c:1235 src/foldersel.c:383 src/toolbar.c:366 src/toolbar.c:399
2535 #: src/toolbar.c:490
2536 msgid "Trash"
2537 msgstr "Koš"
2538
2539 #: src/folder.c:1239 src/foldersel.c:387
2540 msgid "Drafts"
2541 msgstr "Koncepty"
2542
2543 #: src/folder.c:1508
2544 #, c-format
2545 msgid "Processing (%s)...\n"
2546 msgstr "Zpracovávám (%s)...\n"
2547
2548 #: src/folder.c:1881 src/inc.c:634
2549 msgid "Filtering messages...\n"
2550 msgstr "Filtruji zprávy...\n"
2551
2552 #: src/folder.c:2407
2553 #, c-format
2554 msgid "Fetching all messages in %s ...\n"
2555 msgstr "Načítám všechny zprávy z %s ...\n"
2556
2557 #: src/folder.c:2696
2558 #, c-format
2559 msgid "Moving %s to %s...\n"
2560 msgstr "Přesouvám %s do %s...\n"
2561
2562 #: src/folder.c:2930
2563 #, c-format
2564 msgid "Updating cache for %s..."
2565 msgstr "Aktualizuji vyrovnávací paměť pro %s..."
2566
2567 #: src/folder.c:3631
2568 msgid "Processing messages..."
2569 msgstr "Zpracovávám zprávy..."
2570
2571 #: src/foldersel.c:228
2572 msgid "Select folder"
2573 msgstr "Vybrat složku"
2574
2575 #: src/foldersel.c:558 src/imap_gtk.c:138 src/mh_gtk.c:129
2576 msgid "NewFolder"
2577 msgstr "Nová složka"
2578
2579 #: src/foldersel.c:566 src/imap_gtk.c:146 src/imap_gtk.c:152 src/mh_gtk.c:135
2580 #: src/mh_gtk.c:238
2581 #, c-format
2582 msgid "'%c' can't be included in folder name."
2583 msgstr "'%c' nemůže být obsaženo ve jméně složky."
2584
2585 #: src/foldersel.c:576 src/imap_gtk.c:162 src/imap_gtk.c:216 src/mh_gtk.c:145
2586 #: src/mh_gtk.c:245
2587 #, c-format
2588 msgid "The folder '%s' already exists."
2589 msgstr "Složka '%s' už existuje."
2590
2591 #: src/foldersel.c:583 src/imap_gtk.c:168 src/mh_gtk.c:151
2592 #, c-format
2593 msgid "Can't create the folder '%s'."
2594 msgstr "Nemohu vytvořit složku '%s'."
2595
2596 #: src/folderview.c:281
2597 msgid "/Mark all re_ad"
2598 msgstr "/Označit všechny jako _přečtené"
2599
2600 #: src/folderview.c:282
2601 msgid "/_Search folder..."
2602 msgstr "/Hledat zprávy v aktuální _složce..."
2603
2604 #: src/folderview.c:284
2605 msgid "/Process_ing..."
2606 msgstr "/_Zpracování složky (lokální pravidla)..."
2607
2608 #: src/folderview.c:288
2609 msgid "/------"
2610 msgstr "/------"
2611
2612 #: src/folderview.c:289
2613 msgid "/Empty _trash..."
2614 msgstr "/Vyprázdnit _koš..."
2615
2616 #: src/folderview.c:432 src/prefs_actions.c:440
2617 #: src/prefs_filtering_action.c:581 src/prefs_folder_column.c:80
2618 #: src/prefs_matcher.c:726
2619 msgid "New"
2620 msgstr "Nové"
2621
2622 #: src/folderview.c:433 src/prefs_folder_column.c:81
2623 msgid "Unread"
2624 msgstr "Nepřečtené"
2625
2626 #. TRANSLATORS: This in Number sign in American style
2627 #: src/folderview.c:435 src/summaryview.c:490
2628 msgid "#"
2629 msgstr "#"
2630
2631 #: src/folderview.c:668
2632 msgid "Setting folder info..."
2633 msgstr "Nastavuji informace o složce..."
2634
2635 #: src/folderview.c:721 src/summaryview.c:3235
2636 msgid "Mark all as read"
2637 msgstr "Označit všechny jako přečtené"
2638
2639 #: src/folderview.c:722 src/summaryview.c:3236
2640 msgid "Do you really want to mark all mails in this folder as read ?"
2641 msgstr "Opravdu chcete označit všechny zprávy v této složce jako přečtené?"
2642
2643 #: src/folderview.c:939
2644 msgid ""
2645 "You have one or more IMAP accounts defined. However this version of Sylpheed-"
2646 "Claws has been built without IMAP support; your IMAP account(s) are "
2647 "disabled.\n"
2648 "\n"
2649 "You probably need to install libetpan and recompile Sylpheed-Claws."
2650 msgstr ""
2651 "Máte nadefinován jeden nebo více IMAP účtů, ale tato verze Sylpheed-Claws "
2652 "byla zkompilována bez podpory IMAP - vaše IMAP účty jsou proto nepřístupné.\n"
2653 "\n"
2654 "Pravděpodobně bude třeba nainstalovat libetpan a překompilovat Sylpheed-"
2655 "Claws."
2656
2657 #: src/folderview.c:956 src/imap.c:3129 src/mainwindow.c:3670 src/setup.c:90
2658 #, c-format
2659 msgid "Scanning folder %s%c%s ..."
2660 msgstr "Prohledávám složku %s%c%s ..."
2661
2662 #: src/folderview.c:960 src/imap.c:3134 src/mainwindow.c:3675 src/setup.c:95
2663 #, c-format
2664 msgid "Scanning folder %s ..."
2665 msgstr "Prohledávám složku %s ..."
2666
2667 #: src/folderview.c:987
2668 msgid "Rebuild folder tree"
2669 msgstr "Obnovit strom složek"
2670
2671 #: src/folderview.c:988
2672 msgid "Rebuilding the folder tree will remove local caches. Do you want to continue?"
2673 msgstr ""
2674 "Obnovení stromu složek vyčistí všechny lokální vyrovnávací paměti. Chcete "
2675 "pokračovat?"
2676
2677 #: src/folderview.c:998
2678 msgid "Rebuilding folder tree..."
2679 msgstr "Provádím obnovu stromu složek..."
2680
2681 #: src/folderview.c:1000
2682 msgid "Scanning folder tree..."
2683 msgstr "Prohledávám strom složek..."
2684
2685 #: src/folderview.c:1118
2686 msgid "Checking for new messages in all folders..."
2687 msgstr "Zjišťuji nové zprávy ve všech složkách..."
2688
2689 #: src/folderview.c:1972
2690 #, c-format
2691 msgid "Opening Folder %s..."
2692 msgstr "Otevírám složku %s..."
2693
2694 #: src/folderview.c:1985
2695 msgid "Folder could not be opened."
2696 msgstr "Složku nelze otevřít."
2697
2698 #: src/folderview.c:2144 src/mainwindow.c:1957
2699 msgid "Empty trash"
2700 msgstr "Vyprázdnit koš"
2701
2702 #: src/folderview.c:2145
2703 msgid "Delete all messages in trash?"
2704 msgstr "Smazat všechny zprávy v koši?"
2705
2706 #: src/folderview.c:2146 src/mainwindow.c:1959
2707 msgid "+_Empty trash"
2708 msgstr "+_Vyprázdnit koš"
2709
2710 #: src/folderview.c:2227
2711 #, c-format
2712 msgid "Do you really want to make folder '%s' a sub-folder of '%s' ?"
2713 msgstr "Opravdu chcete složku '%s' učinit podsložkou složky '%s' ?"
2714
2715 #: src/folderview.c:2230
2716 msgid "Move folder"
2717 msgstr "Přesunout složku"
2718
2719 #: src/folderview.c:2241
2720 #, c-format
2721 msgid "Moving %s to %s..."
2722 msgstr "Přesouvám %s do %s..."
2723
2724 #: src/folderview.c:2270
2725 msgid "Source and destination are the same."
2726 msgstr "Zdroj i cíl jsou totožné."
2727
2728 #: src/folderview.c:2273
2729 msgid "Can't move a folder to one of its children."
2730 msgstr "Nelze přesunout složku do své vlastní podsložky."
2731
2732 #: src/folderview.c:2276
2733 msgid "Folder moving cannot be done between different mailboxes."
2734 msgstr "Přesun složky mezi různými poštovními schránkami nelze provést."
2735
2736 #: src/folderview.c:2279
2737 msgid "Move failed!"
2738 msgstr "Přesun se nezdařil!"
2739
2740 #: src/folderview.c:2315
2741 #, c-format
2742 msgid "Processing configuration for folder %s"
2743 msgstr "Zpracování složky - pravidla pro složku %s"
2744
2745 #: src/gedit-print.c:146 src/messageview.c:1409 src/summaryview.c:3900
2746 #: src/toolbar.c:178
2747 msgid "Print"
2748 msgstr "Tisk"
2749
2750 #: src/gedit-print.c:244
2751 msgid "Preparing pages..."
2752 msgstr "Připravuji stránky..."
2753
2754 #: src/gedit-print.c:271
2755 #, c-format
2756 msgid "Rendering page %d of %d..."
2757 msgstr "Generuji stránku %d z %d..."
2758
2759 #: src/gedit-print.c:273
2760 #, c-format
2761 msgid "Printing page %d of %d..."
2762 msgstr "Tisknu stránku %d z %d..."
2763
2764 #: src/gedit-print.c:295
2765 msgid "Print preview"
2766 msgstr "Náhled"
2767
2768 #: src/gedit-print.c:451
2769 msgid "Page %N of %Q"
2770 msgstr "Stránka %N z %Q"
2771
2772 #: src/grouplistdialog.c:173
2773 msgid "Newsgroup subscription"
2774 msgstr "Přihlásit diskusní skupiny"
2775
2776 #: src/grouplistdialog.c:189
2777 msgid "Select newsgroups for subscription:"
2778 msgstr "Vyberte diskuzní skupinu pro přihlášení:"
2779
2780 #: src/grouplistdialog.c:195
2781 msgid "Find groups:"
2782 msgstr "Najít skupiny:"
2783
2784 #: src/grouplistdialog.c:203
2785 msgid " Search "
2786 msgstr " Vyhledat "
2787
2788 #: src/grouplistdialog.c:215
2789 msgid "Newsgroup name"
2790 msgstr "Název diskusní skupiny"
2791
2792 #: src/grouplistdialog.c:216
2793 msgid "Messages"
2794 msgstr "Zprávy"
2795
2796 #: src/grouplistdialog.c:217
2797 msgid "Type"
2798 msgstr "Typ"
2799
2800 #: src/grouplistdialog.c:346
2801 msgid "moderated"
2802 msgstr "moderovaný"
2803
2804 #: src/grouplistdialog.c:348
2805 msgid "readonly"
2806 msgstr "pouze pro čtení"
2807
2808 #: src/grouplistdialog.c:350
2809 msgid "unknown"
2810 msgstr "neznámý"
2811
2812 #: src/grouplistdialog.c:412
2813 msgid "Can't retrieve newsgroup list."
2814 msgstr "Nemohu načíst seznam diskuzních skupin."
2815
2816 #: src/grouplistdialog.c:447 src/summaryview.c:1160
2817 msgid "Done."
2818 msgstr "Hotovo."
2819
2820 #: src/grouplistdialog.c:477
2821 #, c-format
2822 msgid "%d newsgroups received (%s read)"
2823 msgstr "%d diskuzních skupin přijato (%s načteno)"
2824
2825 #: src/gtk/about.c:78 src/textview.c:222
2826 msgid "/_Open with Web browser"
2827 msgstr "/_Otevřít ve webovém prohlížeči"
2828
2829 #: src/gtk/about.c:79 src/textview.c:223
2830 msgid "/Copy this _link"
2831 msgstr "/_Kopírovat odkaz"
2832
2833 #: src/gtk/about.c:119
2834 msgid "About Sylpheed-Claws"
2835 msgstr "O Sylpheed-Claws"
2836
2837 #: src/gtk/about.c:161
2838 #, c-format
2839 msgid ""
2840 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
2841 "Locale: %s (charset: %s)\n"
2842 "Operating System: %s %s (%s)"
2843 msgstr ""
2844 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
2845 "Lokalita: %s (znaková sada: %s)\n"
2846 "Operační systém: %s %s (%s)"
2847
2848 #: src/gtk/about.c:170
2849 #, c-format
2850 msgid ""
2851 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
2852 "Locale: %s (charset: %s)\n"
2853 "Operating System: %s"
2854 msgstr ""
2855 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
2856 "Lokalita: %s (znaková sada: %s)\n"
2857 "Operační systém: %s"
2858
2859 #: src/gtk/about.c:179
2860 #, c-format
2861 msgid ""
2862 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
2863 "Locale: %s (charset: %s)\n"
2864 "Operating System: unknown"
2865 msgstr ""
2866 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
2867 "Lokalita: %s (znaková sada: %s)\n"
2868 "Operační systém: neznámý"
2869
2870 #: src/gtk/about.c:194
2871 #, c-format
2872 msgid ""
2873 "Compiled-in features:\n"
2874 "%s"
2875 msgstr ""
2876 "Vestavěné vlastnosti:\n"
2877 "%s"
2878
2879 #: src/gtk/about.c:237
2880 msgid ""
2881 "Copyright (C) 1999-2006 Hiroyuki Yamamoto <hiro-y@kcn.ne.jp>\n"
2882 "and the Sylpheed-Claws team"
2883 msgstr ""
2884 "Copyright (C) 1999-2006 Hiroyuki Yamamoto <hiro-y@kcn.ne.jp>\n"
2885 "a tým Sylpheed-Claws"
2886
2887 #: src/gtk/about.c:280
2888 msgid ""
2889 "Sylpheed-Claws is a lightweight, fast and highly-configurable email client.\n"
2890 "\n"
2891 "For further information visit the Sylpheed-Claws website:\n"
2892 msgstr ""
2893 "Sylpheed-Claws je jednoduchý, rychlý a bohatě konfigurovatelný e-mailový "
2894 "klient.\n"
2895 "\n"
2896 "Pro další informace navštivte webové stránky Sylpheed-Claws:\n"
2897
2898 #: src/gtk/about.c:286
2899 msgid ""
2900 "\n"
2901 "\n"
2902 "Sylpheed-Claws is free software released under the GPL license. If you wish "
2903 "to donate to the Sylpheed-Claws project you can do so at:\n"
2904 msgstr ""
2905 "\n"
2906 "\n"
2907 "Sylpheed-Claws je volně šiřitelný software distribuovaný pod licencí GPL. "
2908 "Pokud chcete přispět na projekt Sylpheed-Claws, můžete tak učinit na:\n"
2909
2910 #: src/gtk/about.c:293
2911 msgid "\n"
2912 msgstr "\n"
2913
2914 #: src/gtk/about.c:304
2915 msgid "_Info"
2916 msgstr "_Informace"
2917
2918 #: src/gtk/about.c:332
2919 msgid "The Sylpheed-Claws Team\n"
2920 msgstr "Tým Sylpheed-Claws\n"
2921
2922 #: src/gtk/about.c:349
2923 msgid ""
2924 "\n"
2925 "Previous team members\n"
2926 msgstr ""
2927 "\n"
2928 "Dřívější členové týmu\n"
2929
2930 #: src/gtk/about.c:366
2931 msgid ""
2932 "\n"
2933 "The translation team\n"
2934 msgstr ""
2935 "\n"
2936 "Překladatelský tým\n"
2937
2938 #: src/gtk/about.c:383
2939 msgid ""
2940 "\n"
2941 "Documentation team\n"
2942 msgstr ""
2943 "\n"
2944 "Tým pro dokumentaci\n"
2945
2946 #: src/gtk/about.c:400
2947 msgid ""
2948 "\n"
2949 "Logo\n"
2950 msgstr ""
2951 "\n"
2952 "Logo\n"
2953
2954 #: src/gtk/about.c:417
2955 msgid ""
2956 "\n"
2957 "Icons\n"
2958 msgstr ""
2959 "\n"
2960 "Ikony\n"
2961
2962 #: src/gtk/about.c:434
2963 msgid ""
2964 "\n"
2965 "Contributors\n"
2966 msgstr ""
2967 "\n"
2968 "Přispěvatelé\n"
2969
2970 #: src/gtk/about.c:453
2971 msgid "_Authors"
2972 msgstr "_Autoři"
2973
2974 #: src/gtk/about.c:473
2975 msgid ""
2976 "This program is free software; you can redistribute it and/or modify it "
2977 "under the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
2978 "Software Foundation; either version 2, or (at your option) any later "
2979 "version.\n"
2980 "\n"
2981 msgstr ""
2982 "Tento program je volně šiřitelný, můžete jej redistribuovat a/nebo měnit tak "
2983 "jak to popisuje GNU General Public License publikovaný Free Software "
2984 "Foundation a to ve verzi 2, nebo (podle vašeho uvážení) v jakékoliv pozdější "
2985 "verzi.\n"
2986 "\n"
2987
2988 #: src/gtk/about.c:479
2989 msgid ""
2990 "This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
2991 "ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
2992 "FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for "
2993 "more details.\n"
2994 "\n"
2995 msgstr ""
2996 "Tento program je šířen v dobré víře v jeho užitečnost, ale BEZ JAKÉKOLIV "
2997 "ZÁRUKY. Více detailů naleznete v GNU General Public License.\n"
2998 "\n"
2999
3000 #: src/gtk/about.c:485
3001 msgid ""
3002 "You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
3003 "this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 "
3004 "Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA.\n"
3005 "\n"
3006 msgstr ""
3007 "Kopii GNU General Public License byste měli obdržet společně s tímto "
3008 "programem, pokud ne, napište na adresu Free Software Foundation, Inc., 51 "
3009 "Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA.\n"
3010 "\n"
3011
3012 #: src/gtk/about.c:499
3013 msgid ""
3014 "This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in "
3015 "the OpenSSL Toolkit ("
3016 msgstr ""
3017 "Tento produkt obsahuje software vyvinutý v rámci OpenSSL Project pro použití "
3018 "v OpenSSL Toolkit ("
3019
3020 #: src/gtk/about.c:503
3021 msgid ").\n"
3022 msgstr ").\n"
3023
3024 #: src/gtk/about.c:515
3025 msgid "_License"
3026 msgstr "_Licence"
3027
3028 #: src/gtk/colorlabel.c:48 src/prefs_common.c:291
3029 msgid "Orange"
3030 msgstr "Oranžová"
3031
3032 #: src/gtk/colorlabel.c:49 src/prefs_common.c:295
3033 msgid "Red"
3034 msgstr "Červená"
3035
3036 #: src/gtk/colorlabel.c:50 src/prefs_common.c:299
3037 msgid "Pink"
3038 msgstr "Růžová"
3039
3040 #: src/gtk/colorlabel.c:51 src/prefs_common.c:303
3041 msgid "Sky blue"
3042 msgstr "Nebeská modř"
3043
3044 #: src/gtk/colorlabel.c:52 src/prefs_common.c:307
3045 msgid "Blue"
3046 msgstr "Modrá"
3047
3048 #: src/gtk/colorlabel.c:53 src/prefs_common.c:311
3049 msgid "Green"
3050 msgstr "Zelená"
3051
3052 #: src/gtk/colorlabel.c:54 src/prefs_common.c:315
3053 msgid "Brown"
3054 msgstr "Hnědá"
3055
3056 #: src/gtk/foldersort.c:142
3057 msgid "Set folder order"
3058 msgstr "Nastavit pořadí složek"
3059
3060 #: src/gtk/foldersort.c:172
3061 msgid "Move folders up or down to change the sort order in the folder list."
3062 msgstr "Přesouváním složek nahoru nebo dolů můžete změnit pořadí složek v seznamu."
3063
3064 #: src/gtk/foldersort.c:196
3065 msgid "Folders"
3066 msgstr "Složky"
3067
3068 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:272
3069 msgid "Configuration"
3070 msgstr "Nastavení"
3071
3072 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:273
3073 msgid "Configuration options for the print job"
3074 msgstr "Nastavení voleb pro tiskovou úlohu"
3075
3076 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:280
3077 msgid "Source Buffer"
3078 msgstr "Zdrojový buffer"
3079
3080 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:281
3081 msgid "GtkTextBuffer object to print"
3082 msgstr "Objekt GtkTextBuffer k vytištění"
3083
3084 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:287
3085 msgid "Tabs Width"
3086 msgstr "Šířka tabelátorů"
3087
3088 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:288
3089 msgid "Width in equivalent space characters of tabs"
3090 msgstr "Počet mezer, jejichž šířce má odpovídat šířka tabelátoru"
3091
3092 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:295
3093 msgid "Wrap Mode"
3094 msgstr "Režim zalamování"
3095
3096 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:296
3097 msgid "Word wrapping mode"
3098 msgstr "Režim zalamování slov"
3099
3100 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:303
3101 msgid "Highlight"
3102 msgstr "Zvýrazňovat"
3103
3104 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:304
3105 msgid "Whether to print the document with highlighted syntax"
3106 msgstr "Určuje, zda tisknout dokument se zvýrazněním syntaxe"
3107
3108 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:312
3109 msgid "Font"
3110 msgstr "Písmo"
3111
3112 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:313
3113 msgid "GnomeFont name to use for the document text (deprecated)"
3114 msgstr "Název písma (GnomeFont) pro text dokumentu (zastaralé)"
3115
3116 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:320
3117 msgid "Font Description"
3118 msgstr "Popis písma"
3119
3120 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:321
3121 msgid "Font to use for the document text (e.g. \"Monospace 10\")"
3122 msgstr "Písmo pro text dokumentu (např. \"Monospace 10\")"
3123
3124 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:328 src/gtk/gtksourceprintjob.c:336
3125 msgid "Numbers Font"
3126 msgstr "Písmo pro čísla řádků"
3127
3128 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:329
3129 msgid "GnomeFont name to use for the line numbers (deprecated)"
3130 msgstr "Název písma (GnomeFont) pro tisk čísla řádků (zastaralé)"
3131
3132 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:337
3133 msgid "Font description to use for the line numbers"
3134 msgstr "Popis písma pro čísla řádků"
3135
3136 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:344
3137 msgid "Print Line Numbers"
3138 msgstr "Tisknout čísla řádků"
3139
3140 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:345
3141 msgid "Interval of printed line numbers (0 means no numbers)"
3142 msgstr "Interval tištěných čísel řádků (0 znamená bez čísel)"
3143
3144 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:352
3145 msgid "Print Header"
3146 msgstr "Tisknout záhlaví"
3147
3148 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:353
3149 msgid "Whether to print a header in each page"
3150 msgstr "Určuje, zda bude tištěno záhlaví na každé stránce"
3151
3152 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:360
3153 msgid "Print Footer"
3154 msgstr "Tisknout zápatí"
3155
3156 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:361
3157 msgid "Whether to print a footer in each page"
3158 msgstr "Určuje, zda bude tištěno zápatí na každé stránce"
3159
3160 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:368
3161 msgid "Header and Footer Font"
3162 msgstr "Písmo pro záhlaví a zápatí"
3163
3164 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:369
3165 msgid "GnomeFont name to use for the header and footer (deprecated)"
3166 msgstr "Název písma (GnomeFont) pro tisk záhlaví a zápatí (zastaralé)"
3167
3168 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:376
3169 msgid "Header and Footer Font Description"
3170 msgstr "Popis písma záhlaví a zápatí"
3171
3172 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:377
3173 msgid "Font to use for headers and footers (e.g. \"Monospace 10\")"
3174 msgstr "Písmo pro tisk záhlaví a zápatí (např. \"Monospace 10\")"
3175
3176 #: src/gtk/gtkaspell.c:606
3177 msgid "No dictionary selected."
3178 msgstr "Není vybrán žádný slovník."
3179
3180 #: src/gtk/gtkaspell.c:829 src/gtk/gtkaspell.c:1814 src/gtk/gtkaspell.c:2094
3181 msgid "Normal Mode"
3182 msgstr "Normální režim"
3183
3184 #: src/gtk/gtkaspell.c:831 src/gtk/gtkaspell.c:1820 src/gtk/gtkaspell.c:2105
3185 msgid "Bad Spellers Mode"
3186 msgstr "Režim nesprávných slov"
3187
3188 #: src/gtk/gtkaspell.c:870
3189 msgid "Unknown suggestion mode."
3190 msgstr "Neznámý režim návrhu."
3191
3192 #: src/gtk/gtkaspell.c:1153
3193 msgid "No misspelled word found."
3194 msgstr "Kontrola pravopisu provedena."
3195
3196 #: src/gtk/gtkaspell.c:1501
3197 msgid "Replace unknown word"
3198 msgstr "Nahradit neznámé slovo"
3199
3200 #: src/gtk/gtkaspell.c:1516
3201 #, c-format
3202 msgid "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Replace \"%s\" with: </span>"
3203 msgstr "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Nahradit \"%s\" s: </span>"
3204
3205 #: src/gtk/gtkaspell.c:1561
3206 msgid ""
3207 "Holding down Control key while pressing Enter\n"
3208 "will learn from mistake.\n"
3209 msgstr ""
3210 "Podržení klávesy Control při stisku Enter\n"
3211 "aktivuje učení z chyby.\n"
3212
3213 #: src/gtk/gtkaspell.c:1808 src/gtk/gtkaspell.c:2083
3214 msgid "Fast Mode"
3215 msgstr "Rychlý režim"
3216
3217 #: src/gtk/gtkaspell.c:1915
3218 #, c-format
3219 msgid "\"%s\" unknown in %s"
3220 msgstr "\"%s\" neznámé v %s"
3221
3222 #: src/gtk/gtkaspell.c:1929
3223 msgid "Accept in this session"
3224 msgstr "Přijmout pro toto sezení"
3225
3226 #: src/gtk/gtkaspell.c:1939
3227 msgid "Add to personal dictionary"
3228 msgstr "Přidat do vlastního slovníku"
3229
3230 #: src/gtk/gtkaspell.c:1949
3231 msgid "Replace with..."
3232 msgstr "Nahradit čím..."
3233
3234 #: src/gtk/gtkaspell.c:1962
3235 #, c-format
3236 msgid "Check with %s"
3237 msgstr "Otestovat pomocí %s"
3238
3239 #: src/gtk/gtkaspell.c:1984
3240 msgid "(no suggestions)"
3241 msgstr "(nejsou návrhy)"
3242
3243 #: src/gtk/gtkaspell.c:1995 src/gtk/gtkaspell.c:2157
3244 msgid "More..."
3245 msgstr "Více..."
3246
3247 #: src/gtk/gtkaspell.c:2059
3248 #, c-format
3249 msgid "Dictionary: %s"
3250 msgstr "Slovník: %s"
3251
3252 #: src/gtk/gtkaspell.c:2072
3253 #, c-format
3254 msgid "Use alternate (%s)"
3255 msgstr "Použít předchozí (%s)"
3256
3257 #: src/gtk/gtkaspell.c:2120 src/prefs_spelling.c:221
3258 msgid "Check while typing"
3259 msgstr "Kontrolovat během psaní"
3260
3261 #: src/gtk/gtkaspell.c:2136
3262 msgid "Change dictionary"
3263 msgstr "Změnit slovník"
3264
3265 #: src/gtk/gtkaspell.c:2269
3266 #, c-format
3267 msgid ""
3268 "The spell checker could not change dictionary.\n"
3269 "%s"
3270 msgstr ""
3271 "Nelze změnit slovník pro kontrolu pravopisu.\n"
3272 "%s"
3273
3274 #: src/gtk/icon_legend.c:63
3275 msgid "New message"
3276 msgstr "Nová zpráva"
3277
3278 #: src/gtk/icon_legend.c:64
3279 msgid "Unread message"
3280 msgstr "Nepřečtená zpráva"
3281
3282 #: src/gtk/icon_legend.c:65
3283 msgid "Message has been replied to"
3284 msgstr "Zpráva, na kterou bylo odpovězeno"
3285
3286 #: src/gtk/icon_legend.c:66
3287 msgid "Message has been forwarded"
3288 msgstr "Zpráva byla předána"
3289
3290 #: src/gtk/icon_legend.c:67
3291 msgid "Message has attachment(s)"
3292 msgstr "Zpráva má přílohu/přílohy"
3293
3294 #: src/gtk/icon_legend.c:68
3295 msgid "Digitally signed message"
3296 msgstr "Digitálně podepsaná zpráva"
3297
3298 #: src/gtk/icon_legend.c:69
3299 msgid "Encrypted message"
3300 msgstr "Šifrovaná zpráva"
3301
3302 #: src/gtk/icon_legend.c:70
3303 msgid "Message is signed and has attachment(s)"
3304 msgstr "Zpráva je digitálně podepsaná a má přílohu/přílohy"
3305
3306 #: src/gtk/icon_legend.c:71
3307 msgid "Message is encrypted and has attachment(s)"
3308 msgstr "Zpráva je šifrovaná a má přílohu/přílohy"
3309
3310 #: src/gtk/icon_legend.c:72
3311 msgid "Marked message"
3312 msgstr "Označená zpráva"
3313
3314 #: src/gtk/icon_legend.c:73
3315 msgid "Locked message"
3316 msgstr "Zamknutá zpráva"
3317
3318 #: src/gtk/icon_legend.c:74
3319 msgid "Message is in an ignored thread"
3320 msgstr "Zpráva je v ignorovaném vlákně"
3321
3322 #: src/gtk/icon_legend.c:75
3323 msgid "Message is spam"
3324 msgstr "Nevyžádaná zpráva (spam)"
3325
3326 #: src/gtk/icon_legend.c:76
3327 msgid "Folder (normal, opened)"
3328 msgstr "Složka (normální, otevřená)"
3329
3330 #: src/gtk/icon_legend.c:77
3331 msgid "Folder with read messages hidden"
3332 msgstr "Složka se skrytými přečtenými zprávami"
3333
3334 #: src/gtk/icon_legend.c:78
3335 msgid "Folder contains marked emails"
3336 msgstr "Složka obsahuje označené zprávy"
3337
3338 #: src/gtk/icon_legend.c:110
3339 msgid "Icon Legend"
3340 msgstr "Význam ikon"
3341
3342 #: src/gtk/icon_legend.c:128
3343 msgid ""
3344 "<span weight=\"bold\">The following icons are used to show the status of "
3345 "messages and folders:</span>"
3346 msgstr ""
3347 "<span weight=\"bold\">Následující ikony jsou používány pro zobrazení stavu "
3348 "zpráv a složek:</span>"
3349
3350 #: src/gtk/inputdialog.c:168
3351 #, c-format
3352 msgid "Input password for %s on %s:"
3353 msgstr "Zadejte heslo pro %s na %s:"
3354
3355 #: src/gtk/inputdialog.c:170
3356 msgid "Input password"
3357 msgstr "Zadejte heslo"
3358
3359 #: src/gtk/logwindow.c:87
3360 msgid "Protocol log"
3361 msgstr "Protokol"
3362
3363 #: src/gtk/logwindow.c:344
3364 msgid "Clear _Log"
3365 msgstr "Vyčistit _protokol"
3366
3367 #: src/gtk/pluginwindow.c:149 src/gtk/pluginwindow.c:154
3368 msgid ""
3369 "\n"
3370 "\n"
3371 "Version: "
3372 msgstr ""
3373 "\n"
3374 "\n"
3375 "Verze: "
3376
3377 #: src/gtk/pluginwindow.c:152
3378 msgid "Error: "
3379 msgstr "Chyba: "
3380
3381 #: src/gtk/pluginwindow.c:153
3382 msgid "Plugin is not functional."
3383 msgstr "Zásuvný modul není funkční."
3384
3385 #: src/gtk/pluginwindow.c:184
3386 msgid "Select Plugin to load"
3387 msgstr "Vyberte zásuvný modul"
3388
3389 #: src/gtk/pluginwindow.c:198
3390 #, c-format
3391 msgid ""
3392 "The following error occured while loading the plugin [%s] :\n"
3393 "%s\n"
3394 msgstr ""
3395 "Při zavádění modulu [%s] nastala následující chyba:\n"
3396 "%s\n"
3397
3398 #: src/gtk/pluginwindow.c:281 src/gtk/pluginwindow.c:440
3399 #: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:213
3400 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:75
3401 #: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:453
3402 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:548
3403 msgid "Plugins"
3404 msgstr "Zásuvné moduly"
3405
3406 #: src/gtk/pluginwindow.c:312 src/prefs_summaries.c:210
3407 msgid "Description"
3408 msgstr "Popis"
3409
3410 #: src/gtk/pluginwindow.c:335 src/prefs_themes.c:866
3411 msgid "Get more..."
3412 msgstr "Získat další..."
3413
3414 #: src/gtk/pluginwindow.c:346
3415 msgid "Load Plugin..."
3416 msgstr "Zavést modul..."
3417
3418 #: src/gtk/pluginwindow.c:351
3419 msgid "Unload Plugin"
3420 msgstr "Odebrat zásuvný modul"
3421
3422 #: src/gtk/prefswindow.c:527
3423 msgid "Page Index"
3424 msgstr "Index stránky"
3425
3426 #: src/gtk/progressdialog.c:141 src/prefs_account.c:755
3427 #: src/prefs_filtering_action.c:378
3428 msgid "Account"
3429 msgstr "Účet"
3430
3431 #: src/gtk/progressdialog.c:149 src/gtk/sslcertwindow.c:136
3432 #: src/prefs_summary_column.c:80
3433 msgid "Status"
3434 msgstr "Stav"
3435
3436 #: src/gtk/quicksearch.c:252
3437 msgid "all messages"
3438 msgstr "všechny zprávy"
3439
3440 #: src/gtk/quicksearch.c:253
3441 msgid "messages whose age is greater than #"
3442 msgstr "zprávy starší než #"
3443
3444 #: src/gtk/quicksearch.c:254
3445 msgid "messages whose age is less than #"
3446 msgstr "zprávy mladší než #"
3447
3448 #: src/gtk/quicksearch.c:255
3449 msgid "messages which contain S in the message body"
3450 msgstr "zprávy obsahující S v těle zprávy"
3451
3452 #: src/gtk/quicksearch.c:256
3453 msgid "messages which contain S in the whole message"
3454 msgstr "zprávy obsahující S v celé zprávě"
3455
3456 #: src/gtk/quicksearch.c:257
3457 msgid "messages carbon-copied to S"
3458 msgstr "zpráva obsahující S v poli \"Kopie\""
3459
3460 #: src/gtk/quicksearch.c:258
3461 msgid "message is either to: or cc: to S"
3462 msgstr "zpráva obsahující S v poli \"Komu\" nebo \"Kopie\""
3463
3464 #: src/gtk/quicksearch.c:259
3465 msgid "deleted messages"
3466 msgstr "smazané zprávy"
3467
3468 #: src/gtk/quicksearch.c:260
3469 msgid "messages which contain S in the Sender field"
3470 msgstr "zpráva obsahující S v poli \"Odesílatel\""
3471
3472 #: src/gtk/quicksearch.c:261
3473 msgid "true if execute \"S\" succeeds"
3474 msgstr "pravda, pokud bylo provedení \"S\" úspěšné"
3475
3476 #: src/gtk/quicksearch.c:262
3477 msgid "messages originating from user S"
3478 msgstr "zprávy pocházející od uživatele S"
3479
3480 #: src/gtk/quicksearch.c:263
3481 msgid "forwarded messages"
3482 msgstr "přeposlané zprávy"
3483
3484 #: src/gtk/quicksearch.c:264
3485 msgid "messages which contain header S"
3486 msgstr "zprávy obsahující v hlavičce pole S"
3487
3488 #: src/gtk/quicksearch.c:265
3489 msgid "messages which contain S in Message-ID header"
3490 msgstr "zprávy obsahující S v poli \"Message-ID\""
3491
3492 #: src/gtk/quicksearch.c:266
3493 msgid "messages which contain S in inreplyto header"
3494 msgstr "zprávy obsahující S v poli \"In-Reply-To\""
3495
3496 #: src/gtk/quicksearch.c:267
3497 msgid "messages which are marked with color #"
3498 msgstr "zprávy obarvené barvou č. #"
3499
3500 #: src/gtk/quicksearch.c:268
3501 msgid "locked messages"
3502 msgstr "zamknuté zprávy"
3503
3504 #: src/gtk/quicksearch.c:269
3505 msgid "messages which are in newsgroup S"
3506 msgstr "zprávy, které jsou v diskusní skupině S"
3507
3508 #: src/gtk/quicksearch.c:270
3509 msgid "new messages"
3510 msgstr "nové zprávy"
3511
3512 #: src/gtk/quicksearch.c:271
3513 msgid "old messages"
3514 msgstr "staré zprávy"
3515
3516 #: src/gtk/quicksearch.c:272
3517 msgid "incomplete messages (not entirely downloaded)"
3518 msgstr "nekompletní zprávy (zprávy neúplně stažené)"
3519
3520 #: src/gtk/quicksearch.c:273
3521 msgid "messages which have been replied to"
3522 msgstr "zprávy, na které bylo odpovězeno"
3523
3524 #: src/gtk/quicksearch.c:274
3525 msgid "read messages"
3526 msgstr "přečtené zprávy"
3527
3528 #: src/gtk/quicksearch.c:275
3529 msgid "messages which contain S in subject"
3530 msgstr "zprávy obsahující S v poli \"Předmět\""
3531
3532 #: src/gtk/quicksearch.c:276
3533 msgid "messages whose score is equal to #"
3534 msgstr "zprávy, jejichž ohodnocení je rovné #"
3535
3536 #: src/gtk/quicksearch.c:277
3537 msgid "messages whose score is greater than #"
3538 msgstr "zprávy, jejichž ohodnocení je větší než #"
3539
3540 #: src/gtk/quicksearch.c:278
3541 msgid "messages whose score is lower than #"
3542 msgstr "zprávy, jejichž ohodnocení je menší než #"
3543
3544 #: src/gtk/quicksearch.c:279
3545 msgid "messages whose size is equal to #"
3546 msgstr "zprávy, jejichž velikost je rovna #"
3547
3548 #: src/gtk/quicksearch.c:280
3549 msgid "messages whose size is greater than #"
3550 msgstr "zprávy, jejichž velikost je větší než #"
3551
3552 #: src/gtk/quicksearch.c:281
3553 msgid "messages whose size is smaller than #"
3554 msgstr "zprávy, jejichž velikost je menší #"
3555
3556 #: src/gtk/quicksearch.c:282
3557 msgid "messages which have been sent to S"
3558 msgstr "zprávy, které byly odeslány S"
3559
3560 #: src/gtk/quicksearch.c:283
3561 msgid "marked messages"
3562 msgstr "označené zprávy"
3563
3564 #: src/gtk/quicksearch.c:284
3565 msgid "unread messages"
3566 msgstr "nepřečtené zprávy"
3567
3568 #: src/gtk/quicksearch.c:285
3569 msgid "messages which contain S in References header"
3570 msgstr "zprávy obsahující S v poli \"References\""
3571
3572 #: src/gtk/quicksearch.c:286
3573 #, c-format
3574 msgid "messages returning 0 when passed to command - %F is message file"
3575 msgstr "zprávy vracející 0, jsou-li předány příkazu - %F je soubor se zprávou"
3576
3577 #: src/gtk/quicksearch.c:287
3578 msgid "messages which contain S in X-Label header"
3579 msgstr "zprávy obsahující S v poli \"X-Label\""
3580
3581 #: src/gtk/quicksearch.c:289
3582 msgid "logical AND operator"
3583 msgstr "logický operátor A (AND)"
3584
3585 #: src/gtk/quicksearch.c:290
3586 msgid "logical OR operator"
3587 msgstr "logický operátor NEBO (OR)"
3588
3589 #: src/gtk/quicksearch.c:291
3590 msgid "logical NOT operator"
3591 msgstr "logický operátor NENÍ PRAVDA, ŽE (NOT)"
3592
3593 #: src/gtk/quicksearch.c:292
3594 msgid "case sensitive search"
3595 msgstr "vyhledávání rozlišuje malá a velká písmena"
3596
3597 #: src/gtk/quicksearch.c:294
3598 msgid "all filtering expressions are allowed"
3599 msgstr "všechny filtrovací výrazy jsou povoleny"
3600
3601 #: src/gtk/quicksearch.c:302 src/summary_search.c:299
3602 msgid "Extended Search"
3603 msgstr "Rozšířené vyhledávání"
3604
3605 #: src/gtk/quicksearch.c:303
3606 msgid ""
3607 "Extended Search allows the user to define criteria that messages must have "
3608 "in order to match and be displayed in the message list.\n"
3609 "\n"
3610 "The following symbols can be used:"
3611 msgstr ""
3612 "Rozšířené vyhledávání umožňuje definovat podmínky, které musí zpráva "
3613 "splňovat, aby byla zobrazena v seznamu zpráv.\n"
3614 "\n"
3615 "Následující symboly mohou být použity:"
3616
3617 #: src/gtk/quicksearch.c:399 src/prefs_filtering_action.c:1076
3618 #: src/prefs_matcher.c:150 src/prefs_matcher.c:1680
3619 #: src/prefs_summary_column.c:82 src/quote_fmt.c:47 src/summaryview.c:485
3620 msgid "Subject"
3621 msgstr "Předmět"
3622
3623 #: src/gtk/quicksearch.c:403 src/prefs_filtering_action.c:1077
3624 #: src/prefs_matcher.c:151 src/prefs_matcher.c:1681
3625 #: src/prefs_summary_column.c:83 src/quote_fmt.c:42 src/summaryview.c:486
3626 msgid "From"
3627 msgstr "Od"
3628
3629 #: src/gtk/quicksearch.c:407 src/prefs_filtering_action.c:1078
3630 #: src/prefs_matcher.c:151 src/prefs_matcher.c:1682
3631 #: src/prefs_summary_column.c:84 src/quote_fmt.c:48 src/summaryview.c:487
3632 msgid "To"
3633 msgstr "Komu"
3634
3635 #: src/gtk/quicksearch.c:418
3636 msgid "Recursive"
3637 msgstr "Včetně podsložek"
3638
3639 #: src/gtk/quicksearch.c:428
3640 msgid "Sticky"
3641 msgstr "Zachovat i při změně složky"
3642
3643 #: src/gtk/quicksearch.c:459
3644 msgid " Clear "
3645 msgstr " Vyčistit "
3646
3647 #: src/gtk/quicksearch.c:480 src/summary_search.c:252
3648 msgid "Edit search criteria"
3649 msgstr "Upravit vyhledávací kritéria"
3650
3651 #: src/gtk/quicksearch.c:486
3652 msgid " Extended Symbols... "
3653 msgstr " Speciální symboly... "
3654
3655 #: src/gtk/quicksearch.c:917 src/summaryview.c:981
3656 #, c-format
3657 msgid "Searching in %s... \n"
3658 msgstr "Hledám v %s... \n"
3659
3660 #: src/gtk/sslcertwindow.c:129 src/gtk/sslcertwindow.c:282
3661 #: src/gtk/sslcertwindow.c:322 src/gtk/sslcertwindow.c:376
3662 msgid "correct"
3663 msgstr "správný"
3664
3665 #: src/gtk/sslcertwindow.c:134
3666 msgid "Owner"
3667 msgstr "Vlastník"
3668
3669 #: src/gtk/sslcertwindow.c:135
3670 msgid "Signer"
3671 msgstr "Podepsal"
3672
3673 #: src/gtk/sslcertwindow.c:142 src/gtk/sslcertwindow.c:163
3674 #: src/prefs_filtering.c:270 src/prefs_themes.c:883
3675 msgid "Name: "
3676 msgstr "Jméno: "
3677
3678 #: src/gtk/sslcertwindow.c:149 src/gtk/sslcertwindow.c:170
3679 msgid "Organization: "
3680 msgstr "Organizace: "
3681
3682 #: src/gtk/sslcertwindow.c:156 src/gtk/sslcertwindow.c:177
3683 msgid "Location: "
3684 msgstr "Umístění: "
3685
3686 #: src/gtk/sslcertwindow.c:184
3687 msgid "Fingerprint: "
3688 msgstr "Fingerprint: "
3689
3690 #: src/gtk/sslcertwindow.c:190
3691 msgid "Signature status: "
3692 msgstr "Stav podpisu: "
3693
3694 #: src/gtk/sslcertwindow.c:196
3695 msgid "Expires on: "
3696 msgstr "Datum vypršení: "
3697
3698 #: src/gtk/sslcertwindow.c:257
3699 #, c-format
3700 msgid "SSL certificate for %s"
3701 msgstr "SSL certifikát pro: %s"
3702
3703 #: src/gtk/sslcertwindow.c:273
3704 #, c-format
3705 msgid ""
3706 "Certificate for %s is unknown.\n"
3707 "Do you want to accept it?"
3708 msgstr ""
3709 "Certifikát pro %s je neznámý.\n"
3710 "Chcete jej přijmout?"
3711
3712 #: src/gtk/sslcertwindow.c:284 src/gtk/sslcertwindow.c:324
3713 #: src/gtk/sslcertwindow.c:378
3714 #, c-format
3715 msgid "Signature status: %s"
3716 msgstr "Stav podpisu: %s"
3717
3718 #: src/gtk/sslcertwindow.c:291 src/gtk/sslcertwindow.c:331
3719 msgid "_View certificate"
3720 msgstr "_Zobrazit certifikát"
3721
3722 #: src/gtk/sslcertwindow.c:296
3723 msgid "Unknown SSL Certificate"
3724 msgstr "Neznámý SSL certifikát"
3725
3726 #: src/gtk/sslcertwindow.c:297 src/gtk/sslcertwindow.c:337
3727 #: src/gtk/sslcertwindow.c:390
3728 msgid "_Cancel connection"
3729 msgstr "_Zrušit připojení"
3730
3731 #: src/gtk/sslcertwindow.c:297 src/gtk/sslcertwindow.c:390
3732 msgid "_Accept and save"
3733 msgstr "_Přijmout a uložit"
3734
3735 #: src/gtk/sslcertwindow.c:313
3736 #, c-format
3737 msgid ""
3738 "Certificate for %s is expired.\n"
3739 "Do you want to continue?"
3740 msgstr ""
3741 "Platnost certifikátu pro %s skončila.\n"
3742 "Chcete pokračovat?"
3743
3744 #: src/gtk/sslcertwindow.c:336
3745 msgid "Expired SSL Certificate"
3746 msgstr "SSL certifikáty se skončenou platností"
3747
3748 #: src/gtk/sslcertwindow.c:337
3749 msgid "_Accept"
3750 msgstr "_Přijmout"
3751
3752 #: src/gtk/sslcertwindow.c:355
3753 msgid "New certificate:"
3754 msgstr "Nový certifikát:"
3755
3756 #: src/gtk/sslcertwindow.c:360
3757 msgid "Known certificate:"
3758 msgstr "Známý certifikát:"
3759
3760 #: src/gtk/sslcertwindow.c:367
3761 #, c-format
3762 msgid "Certificate for %s has changed. Do you want to accept it?"
3763 msgstr "Certifikát pro %s se změnil. Chcete jej přijmout?"
3764
3765 #: src/gtk/sslcertwindow.c:385
3766 msgid "_View certificates"
3767 msgstr "_Zobrazit certifikáty"
3768
3769 #: src/gtk/sslcertwindow.c:389
3770 msgid "Changed SSL Certificate"
3771 msgstr "Změněné SSL certifikáty"
3772
3773 #: src/headerview.c:196 src/summaryview.c:2596 src/summaryview.c:2602
3774 msgid "(No From)"
3775 msgstr "(Neznámý odesílatel)"
3776
3777 #: src/headerview.c:211 src/summaryview.c:2626 src/summaryview.c:2629
3778 msgid "(No Subject)"
3779 msgstr "(Žádný předmět)"
3780
3781 #: src/image_viewer.c:288
3782 msgid "Filename:"
3783 msgstr "Název souboru:"
3784
3785 #: src/image_viewer.c:295
3786 msgid "Filesize:"
3787 msgstr "Velikost souboru:"
3788
3789 #: src/image_viewer.c:316
3790 msgid "Load Image"
3791 msgstr "Načíst obrázek"
3792
3793 #: src/image_viewer.c:322
3794 msgid "Content-Type:"
3795 msgstr "Typ obsahu:"
3796
3797 #: src/imap.c:617
3798 msgid ""
3799 "\n"
3800 "\n"
3801 "CRAM-MD5 logins only work if libetpan has been compiled with SASL support "
3802 "and the CRAM-MD5 SASL plugin is installed."
3803 msgstr ""
3804 "\n"
3805 "\n"
3806 "Přihlášení pomocí CRAM-MD5 pracuje pouze pokud byl libetpan zkompilován s "
3807 "podporou SASL a je nainstalován zásuvný modul CRAM-MD5 SASL."
3808
3809 #: src/imap.c:626
3810 #, c-format
3811 msgid "Connection to %s failed: login refused.%s"
3812 msgstr "Připojení k %s selhalo: přihlášení odmítnuto.%s"
3813
3814 #: src/imap.c:630
3815 #, c-format
3816 msgid "Connection to %s failed: login refused.%s\n"
3817 msgstr "Připojení k %s selhalo: přihlášení odmítnuto.%s\n"
3818
3819 #: src/imap.c:647
3820 #, c-format
3821 msgid "Connecting to %s failed"
3822 msgstr "Připojení k %s selhalo"
3823
3824 #: src/imap.c:652 src/imap.c:655
3825 #, c-format
3826 msgid "IMAP4 connection to %s has been disconnected. Reconnecting...\n"
3827 msgstr "IMAP4 spojení s %s bylo rozpojeno. Obnovuji spojení...\n"
3828
3829 #: src/imap.c:694 src/imap.c:2173 src/imap.c:2673 src/imap.c:2757
3830 #: src/imap.c:3095 src/imap.c:3849
3831 msgid "Sylpheed-Claws needs network access in order to access the IMAP server."
3832 msgstr "Sylheed-Claws potřebuje přístup k síti, aby mohl přistupovat k IMAP serveru."
3833
3834 #: src/imap.c:766 src/inc.c:759 src/news.c:283 src/send_message.c:278
3835 msgid "Insecure connection"
3836 msgstr "Nezabezpečené připojení"
3837
3838 #: src/imap.c:767 src/inc.c:760 src/news.c:284 src/send_message.c:279
3839 msgid ""
3840 "This connection is configured to be secured using SSL, but SSL is not "
3841 "available in this build of Sylpheed-Claws. \n"
3842 "\n"
3843 "Do you want to continue connecting to this server? The communication would "
3844 "not be secure."
3845 msgstr ""
3846 "V nastavení tohoto spojení je požadováno zabezpečení pomocí SSL, ale SSL "
3847 "není v této instalaci Sylpheed-Claws dostupné. \n"
3848 "\n"
3849 "Chcete pokračovat v připojování k serveru? Komunikace nebude zabezpečena."
3850
3851 #: src/imap.c:773 src/inc.c:766 src/news.c:290 src/send_message.c:285
3852 msgid "Con_tinue connecting"
3853 msgstr "_Pokračovat v připojování"
3854
3855 #: src/imap.c:783
3856 #, c-format
3857 msgid "Connecting to IMAP4 server: %s..."
3858 msgstr "Připojuji se na IMAP4 server: %s ..."
3859
3860 #: src/imap.c:815
3861 #, c-format
3862 msgid "Can't connect to IMAP4 server: %s:%d"
3863 msgstr "Nemohu se spojit s IMAP4 serverem: %s:%d"
3864
3865 #: src/imap.c:818
3866 #, c-format
3867 msgid "Can't connect to IMAP4 server: %s:%d\n"
3868 msgstr "Nemohu se spojit s IMAP4 serverem: %s:%d\n"
3869
3870 #: src/imap.c:847
3871 msgid "Can't start TLS session.\n"
3872 msgstr "Nelze spustit TLS sezení.\n"
3873
3874 #: src/imap.c:882
3875 #, c-format
3876 msgid "Connecting to IMAP4 server %s...\n"
3877 msgstr "Připojuji se na IMAP4 server %s...\n"
3878
3879 #: src/imap.c:1058
3880 msgid "Adding messages..."
3881 msgstr "Přidávám zprávy..."
3882
3883 #: src/imap.c:1211 src/mh.c:512
3884 msgid "Copying messages..."
3885 msgstr "Kopíruji zprávy..."
3886
3887 #: src/imap.c:1362
3888 msgid "can't set deleted flags\n"
3889 msgstr "nelze nastavit příznak smazání\n"
3890
3891 #: src/imap.c:1368 src/imap.c:3601
3892 msgid "can't expunge\n"
3893 msgstr "nelze odstranit\n"
3894
3895 #: src/imap.c:1812
3896 msgid "can't create mailbox: LIST failed\n"
3897 msgstr "nelze vytvořit mailbox: selhal příkaz LIST\n"
3898
3899 #: src/imap.c:1828
3900 msgid "can't create mailbox\n"
3901 msgstr "nelze vytvořit mailbox\n"
3902
3903 #: src/imap.c:1909
3904 msgid "New folder name must not contain the namespace path separator"
3905 msgstr "Název složky nesmí obsahovat znaky používané serverem IMAP jako oddělovače"
3906
3907 #: src/imap.c:1940
3908 #, c-format
3909 msgid "can't rename mailbox: %s to %s\n"
3910 msgstr "nelze přejmenovat mailbox: %s na %s\n"
3911
3912 #: src/imap.c:2004
3913 msgid "can't delete mailbox\n"
3914 msgstr "nelze smazat mailbox\n"
3915
3916 #: src/imap.c:2285
3917 msgid "LIST failed\n"
3918 msgstr "LIST selhal\n"
3919
3920 #: src/imap.c:2393
3921 #, c-format
3922 msgid "can't select folder: %s\n"
3923 msgstr "nelze vybrat složku: %s\n"
3924
3925 #: src/imap.c:2678
3926 msgid "Fetching message..."
3927 msgstr "Stahuji zprávu..."
3928
3929 #: src/imap.c:2844
3930 #, c-format
3931 msgid "iconv cannot convert UTF-7 to %s\n"
3932 msgstr "iconv nemůže konvertovat UTF-7 na %s\n"
3933
3934 #: src/imap.c:2874
3935 #, c-format
3936 msgid "iconv cannot convert %s to UTF-7\n"
3937 msgstr "iconv nemůže konvertovat %s na UTF-7\n"
3938
3939 #: src/imap.c:2918
3940 msgid "iconv cannot convert UTF-8 to UTF-7\n"
3941 msgstr "iconv nemůže konvertovat UTF-8 na UTF-7\n"
3942
3943 #: src/imap.c:3586
3944 #, c-format
3945 msgid "can't set deleted flags: %d\n"
3946 msgstr "nelze nastavit příznak smazání: %d\n"
3947
3948 #: src/imap_gtk.c:55 src/mh_gtk.c:50
3949 msgid "/Create _new folder..."
3950 msgstr "/_Vytvořit novou složku..."
3951
3952 #: src/imap_gtk.c:56 src/mh_gtk.c:51
3953 msgid "/_Rename folder..."
3954 msgstr "/Přej_menovat složku..."
3955
3956 #: src/imap_gtk.c:57 src/mh_gtk.c:52
3957 msgid "/M_ove folder..."
3958 msgstr "/Přes_unout složku..."
3959
3960 #: src/imap_gtk.c:58 src/mh_gtk.c:53
3961 msgid "/_Delete folder..."
3962 msgstr "/_Smazat složku..."
3963
3964 #: src/imap_gtk.c:60 src/news_gtk.c:55
3965 msgid "/Synchronise"
3966 msgstr "/Synchronizovat"
3967
3968 #: src/imap_gtk.c:61 src/news_gtk.c:56
3969 msgid "/Down_load messages"
3970 msgstr "/Stáhnout zprávy"
3971
3972 #: src/imap_gtk.c:63 src/mh_gtk.c:55 src/news_gtk.c:58
3973 msgid "/_Check for new messages"
3974 msgstr "/_Zjistit nové zprávy"
3975
3976 #: src/imap_gtk.c:64 src/mh_gtk.c:56
3977 msgid "/C_heck for new folders"
3978 msgstr "/_Vyhledat nové složky"
3979
3980 #: src/imap_gtk.c:65 src/mh_gtk.c:57
3981 msgid "/R_ebuild folder tree"
3982 msgstr "/O_bnovit strom složek"
3983
3984 #: src/imap_gtk.c:135
3985 msgid ""
3986 "Input the name of new folder:\n"
3987 "(if you want to create a folder to store subfolders\n"
3988 "and no mails, append '/' at the end of the name)"
3989 msgstr ""
3990 "Zadejte název pro novou složku:\n"
3991 "(Pokud chcete vytvořit složku, která bude obsahovat\n"
3992 "pouze podsložky a žádné zprávy, přidejte nakonec názvu '/')"
3993
3994 #: src/imap_gtk.c:193 src/mh_gtk.c:228
3995 #, c-format
3996 msgid "Input new name for '%s':"
3997 msgstr "Zadejte nové jméno pro '%s':"
3998
3999 #: src/imap_gtk.c:195 src/mh_gtk.c:230
4000 msgid "Rename folder"
4001 msgstr "Přejmenovat složku"
4002
4003 #: src/imap_gtk.c:204 src/imap_gtk.c:209
4004 #, c-format
4005 msgid "`%c' can't be included in folder name."
4006 msgstr "'%c' nemůže být obsaženo ve jméně složky."
4007
4008 #: src/imap_gtk.c:226 src/mh_gtk.c:255
4009 msgid ""
4010 "The folder could not be renamed.\n"
4011 "The new folder name is not allowed."
4012 msgstr ""
4013 "Složka nemohla být přejmenována.\n"
4014 "Nové jméno složky není dovoleno."
4015
4016 #: src/imap_gtk.c:280 src/mh_gtk.c:176
4017 #, c-format
4018 msgid ""
4019 "All folders and messages under '%s' will be permanently deleted. Recovery "
4020 "will not be possible.\n"
4021 "\n"
4022 "Do you really want to delete?"
4023 msgstr ""
4024 "Všechny složky a zprávy v '%s' budou nenávratně vymazány. Obnovení nebude "
4025 "možné.\n"
4026 "\n"
4027 "Chcete je opravdu smazat ?"
4028
4029 #: src/imap_gtk.c:302 src/mh_gtk.c:198 src/news_gtk.c:238
4030 #, c-format
4031 msgid "Can't remove the folder '%s'."
4032 msgstr "Nemohu odstranit složku '%s'."
4033
4034 #: src/imap_gtk.c:362 src/news_gtk.c:299
4035 #, c-format
4036 msgid "Error occurred while downloading messages in '%s'."
4037 msgstr "Nastala chyba při stahování zpráv v '%s'."
4038
4039 #: src/import.c:120 src/import.c:215
4040 msgid "Import mbox file"
4041 msgstr "Importovat mbox soubor"
4042
4043 #: src/import.c:139
4044 msgid "Locate the mbox file and specify the destination folder."
4045 msgstr "Určete zdrojový mbox soubor a cílovou složku."
4046
4047 #: src/import.c:156
4048 msgid "Destination folder:"
4049 msgstr "Cílová složka:"
4050
4051 #: src/import.c:210
4052 msgid "Source mbox filename can't be left empty."
4053 msgstr "Zdrojový mbox soubor musí být určen."
4054
4055 #: src/import.c:215
4056 msgid ""
4057 "Destination folder is not set.\n"
4058 "Import mbox file to the inbox folder?"
4059 msgstr ""
4060 "Cílová složka není určena.\n"
4061 "Importovat do složky \"Doručená pošta\"?"
4062
4063 #: src/import.c:237
4064 msgid "Can't find the destination folder."
4065 msgstr "Cílová složka nebyla nalezena."
4066
4067 #: src/import.c:261
4068 msgid "Select importing file"
4069 msgstr "Vybrat soubor pro import"
4070
4071 #: src/importldif.c:190
4072 msgid "Please specify address book name and file to import."
4073 msgstr "Zadejte prosím název knihy adres a soubor pro import."
4074
4075 #: src/importldif.c:193
4076 msgid "Select and rename LDIF field names to import."
4077 msgstr "Vyberte a přejmenujte názvy LDIF polí pro import."
4078
4079 #: src/importldif.c:196
4080 msgid "File imported."
4081 msgstr "Soubor importován."
4082
4083 #: src/importldif.c:451 src/importmutt.c:125 src/importpine.c:125
4084 msgid "Please select a file."
4085 msgstr "Vyberte prosím soubor."
4086
4087 #: src/importldif.c:457 src/importmutt.c:130 src/importpine.c:130
4088 msgid "Address book name must be supplied."
4089 msgstr "Musí být zadán název knihy adres."
4090
4091 #: src/importldif.c:472
4092 msgid "Error reading LDIF fields."
4093 msgstr "Chyba při čtení LDIF položek."
4094
4095 #: src/importldif.c:495
4096 msgid "LDIF file imported successfully."
4097 msgstr "Import LDIF soubor byl úspěšný."
4098
4099 #: src/importldif.c:574
4100 msgid "Select LDIF File"
4101 msgstr "Výběr LDIF souboru"
4102
4103 #: src/importldif.c:662
4104 msgid ""
4105 "Specify the name for the address book that will be created from the LDIF "
4106 "file data."
4107 msgstr "Zadejte jméno knihy adres, která bude vytvořena z dat tohoto LDIF souboru."
4108
4109 #: src/importldif.c:668
4110 msgid "File Name"
4111 msgstr "Název souboru"
4112
4113 #: src/importldif.c:679
4114 msgid "The full file specification of the LDIF file to import."
4115 msgstr "Úplná specifikace LDIF souboru pro import."
4116
4117 #: src/importldif.c:688
4118 msgid "Select the LDIF file to import."
4119 msgstr "Vyberte LDIF soubor k importování."
4120
4121 #: src/importldif.c:725
4122 msgid "R"
4123 msgstr "R"
4124
4125 #: src/importldif.c:726 src/summaryview.c:483
4126 msgid "S"
4127 msgstr "V"
4128
4129 #: src/importldif.c:727
4130 msgid "LDIF Field Name"
4131 msgstr "Název LDIF položky"
4132
4133 #: src/importldif.c:728
4134 msgid "Attribute Name"
4135 msgstr "Název atributu"
4136
4137 #: src/importldif.c:783
4138 msgid "LDIF Field"
4139 msgstr "Položka LDIF"
4140
4141 #: src/importldif.c:795
4142 msgid "Attribute"
4143 msgstr "Atribut"
4144
4145 #: src/importldif.c:806
4146 msgid "The LDIF field can be renamed to the User Attribute name."
4147 msgstr "LDIF položka může být přejmenována na uživatelský atribut."
4148
4149 #: src/importldif.c:811
4150 msgid "???"
4151 msgstr ">>Nápověda<<"
4152
4153 #: src/importldif.c:829
4154 msgid ""
4155 "Choose the LDIF field that will be renamed or selected for import in the "
4156 "list above. Reserved fields (marked with a tick in the \"R\" column), are "
4157 "automatically imported and cannot be renamed. A single click in the Select "
4158 "(\"S\") column will select the field for import with a tick. A single click "
4159 "anywhere in the row will select that field for rename in the input area "
4160 "below the list. A double click anywhere in the row will also select the "
4161 "field for import."
4162 msgstr ""
4163 "V seznamu nahoře vyberte LDIF položku, kterou chcete přejmenovat nebo "
4164 "označit pro import. Rezervované položky (označené ve sloupci \"R\") jsou "
4165 "automaticky importovány a nemohou být přejmenovány. Kliknutím ve sloupci "
4166 "Vybráno (\"V\") vyberete položku pro import. Kliknutím kdekoli jinde v řádku "
4167 "vyberete položku do vstupní oblasti (dole) sloužící pro přejmenování. "
4168 "Dvojklik kdekoli v řádku vybere položku pro přejmenování a zároveň pro "
4169 "import."
4170
4171 #: src/importldif.c:841
4172 msgid "Select for Import"
4173 msgstr "Vybrat pro import"
4174
4175 #: src/importldif.c:847
4176 msgid "Select the LDIF field for import into the address book."
4177 msgstr "Vybere LDIF položku pro import do knihy adres."
4178
4179 #: src/importldif.c:850
4180 msgid " Modify "
4181 msgstr " Změnit "
4182
4183 #: src/importldif.c:856
4184 msgid "This button will update the list above with the data supplied."
4185 msgstr "Změní položku seznamu nahoře dle dat zadaných zde dole."
4186
4187 #: src/importldif.c:929
4188 msgid "Records Imported :"
4189 msgstr "Importováno záznamů :"
4190
4191 #: src/importldif.c:960
4192 msgid "Import LDIF file into Address Book"
4193 msgstr "Importovat LDIF soubor do knihy adres"
4194
4195 #: src/importmutt.c:144
4196 msgid "Error importing MUTT file."
4197 msgstr "Chyba při importu souborů z MUTT."
4198
4199 #: src/importmutt.c:159
4200 msgid "Select MUTT File"
4201 msgstr "Vyberte MUTT soubor"
4202
4203 #: src/importmutt.c:206
4204 msgid "Import MUTT file into Address Book"
4205 msgstr "Importovat MUTT soubor do knihy adres"
4206
4207 #: src/importmutt.c:291 src/importpine.c:292
4208 msgid "Please select a file to import."
4209 msgstr "Vyberte prosím soubor pro import."
4210
4211 #: src/importpine.c:144
4212 msgid "Error importing Pine file."
4213 msgstr "Chyba při importu souborů z Pine."
4214
4215 #: src/importpine.c:159
4216 msgid "Select Pine File"
4217 msgstr "Vyberte Pine soubor"
4218
4219 #: src/importpine.c:206
4220 msgid "Import Pine file into Address Book"
4221 msgstr "Importovat Pine soubor do knihy adres"
4222
4223 #: src/inc.c:172 src/inc.c:277 src/inc.c:303
4224 msgid "Sylpheed-Claws needs network access in order to get mails."
4225 msgstr "Sylpheed-Claws potřebuje přístup k síti, aby mohl stáhnout zprávy."
4226
4227 #: src/inc.c:373
4228 msgid "Retrieving new messages"
4229 msgstr "Načítám nové zprávy"
4230
4231 #: src/inc.c:420
4232 msgid "Standby"
4233 msgstr "V pohotovosti"
4234
4235 #: src/inc.c:550 src/inc.c:600
4236 msgid "Cancelled"
4237 msgstr "Zrušeno"
4238
4239 #: src/inc.c:561
4240 msgid "Retrieving"
4241 msgstr "Načítám"
4242
4243 #: src/inc.c:570
4244 #, c-format
4245 msgid "Done (%d message (%s) received)"
4246 msgid_plural "Done (%d messages (%s) received)"
4247 msgstr[0] "Hotovo (%d zpráva (%s) přijato)"
4248 msgstr[1] "Hotovo (%d zprávy (%s) přijato)"
4249 msgstr[2] "Hotovo (%d zpráv (%s) přijato)"
4250
4251 #: src/inc.c:576
4252 msgid "Done (no new messages)"
4253 msgstr "Hotovo (Nejsou žádné nové zprávy)"
4254
4255 #: src/inc.c:581
4256 msgid "Connection failed"
4257 msgstr "Spojení selhalo"
4258
4259 #: src/inc.c:584
4260 msgid "Auth failed"
4261 msgstr "Autentizace selhala"
4262
4263 #: src/inc.c:587 src/prefs_summary_column.c:89
4264 msgid "Locked"
4265 msgstr "Zamknuto"
4266
4267 #: src/inc.c:597 src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:345
4268 msgid "Timeout"
4269 msgstr "Časový limit"
4270
4271 #: src/inc.c:701
4272 #, c-format
4273 msgid "Finished (%d new message)"
4274 msgid_plural "Finished (%d new messages)"
4275 msgstr[0] "Dokončeno (%d nová zpráva)"
4276 msgstr[1] "Dokončeno (%d nové zprávy)"
4277 msgstr[2] "Dokončeno (%d nových zpráv)"
4278
4279 #: src/inc.c:705
4280 msgid "Finished (no new messages)"
4281 msgstr "Dokončeno (nejsou nové zprávy)"
4282
4283 #: src/inc.c:743
4284 #, c-format
4285 msgid "%s: Retrieving new messages"
4286 msgstr "%s : Načítám nové zprávy"
4287
4288 #: src/inc.c:775
4289 #, c-format
4290 msgid "Connecting to POP3 server: %s..."
4291 msgstr "Připojuji se na POP3 server: %s..."
4292
4293 #: src/inc.c:785
4294 #, c-format
4295 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d\n"
4296 msgstr "Nemohu se spojit s POP3 serverem: %s:%d\n"
4297
4298 #: src/inc.c:792
4299 #, c-format
4300 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d"
4301 msgstr "Nemohu se spojit s POP3 serverem: %s:%d"
4302
4303 #: src/inc.c:873 src/send_message.c:451
4304 msgid "Authenticating..."
4305 msgstr "Autentizuji..."
4306
4307 #: src/inc.c:874
4308 #, c-format
4309 msgid "Retrieving messages from %s (%s) ..."
4310 msgstr "Získávám zprávy z %s (%s) ..."
4311
4312 #: src/inc.c:880
4313 msgid "Getting the number of new messages (STAT)..."
4314 msgstr "Zjišťuji počet nových zpráv (STAT)..."
4315
4316 #: src/inc.c:884
4317 msgid "Getting the number of new messages (LAST)..."
4318 msgstr "Zjišťuji počet nových zpráv (LAST)..."
4319
4320 #: src/inc.c:888
4321 msgid "Getting the number of new messages (UIDL)..."
4322 msgstr "Zjišťuji počet nových zpráv (UIDL)..."
4323
4324 #: src/inc.c:892
4325 msgid "Getting the size of messages (LIST)..."
4326 msgstr "Zjišťuji počet zpráv (LIST)..."
4327
4328 #: src/inc.c:899 src/send_message.c:469
4329 msgid "Quitting"
4330 msgstr "Ukončuji"
4331
4332 #: src/inc.c:924
4333 #, c-format
4334 msgid "Retrieving message (%d / %d) (%s / %s)"
4335 msgstr "Načítám zprávu (%d / %d) (%s / %s)"
4336
4337 #: src/inc.c:943
4338 #, c-format
4339 msgid "Retrieving (%d message (%s) received)"
4340 msgid_plural "Retrieving (%d messages (%s) received)"
4341 msgstr[0] "Hotovo (%d zpráva (%s) přijato)"
4342 msgstr[1] "Hotovo (%d zprávy (%s) přijato)"
4343 msgstr[2] "Hotovo (%d zpráv (%s) přijato)"
4344
4345 #: src/inc.c:1099
4346 msgid "Connection failed."
4347 msgstr "Spojení selhalo."
4348
4349 #: src/inc.c:1102
4350 #, c-format
4351 msgid "Connection to %s:%d failed."
4352 msgstr "Připojení k %s:%d selhalo."
4353
4354 #: src/inc.c:1107
4355 msgid "Error occurred while processing mail."
4356 msgstr "Nastala chyba během zpracovávání pošty."
4357
4358 #: src/inc.c:1112
4359 #, c-format
4360 msgid ""
4361 "Error occurred while processing mail:\n"
4362 "%s"
4363 msgstr ""
4364 "Nastala chyba během zpracovávání pošty:\n"
4365 "%s"
4366
4367 #: src/inc.c:1118
4368 msgid "No disk space left."
4369 msgstr "Nezbylo žádné místo na disku."
4370
4371 #: src/inc.c:1123
4372 msgid "Can't write file."
4373 msgstr "Nemohu zapisovat do souboru."
4374
4375 #: src/inc.c:1128
4376 msgid "Socket error."
4377 msgstr "Chyba soketu."
4378
4379 #: src/inc.c:1131
4380 #, c-format
4381 msgid "Socket error on connection to %s:%d."
4382 msgstr "Chyba socketu v připojení k %s:%d."
4383
4384 #: src/inc.c:1136 src/send_message.c:379 src/send_message.c:594
4385 msgid "Connection closed by the remote host."
4386 msgstr "Připojení bylo ukončeno vzdáleným počítačem."
4387
4388 #: src/inc.c:1139
4389 #, c-format
4390 msgid "Connection to %s:%d closed by the remote host."
4391 msgstr "Připojení k %s:%d bylo ukončeno vzdáleným počítačem."
4392
4393 #: src/inc.c:1144
4394 msgid "Mailbox is locked."
4395 msgstr "Mailbox je zamknut."
4396
4397 #: src/inc.c:1148
4398 #, c-format
4399 msgid ""
4400 "Mailbox is locked:\n"
4401 "%s"
4402 msgstr ""
4403 "Mailbox je uzamčen:\n"
4404 "%s"
4405
4406 #: src/inc.c:1154 src/send_message.c:579
4407 msgid "Authentication failed."
4408 msgstr "Autentizace selhala."
4409
4410 #: src/inc.c:1159 src/send_message.c:582
4411 #, c-format
4412 msgid ""
4413 "Authentication failed:\n"
4414 "%s"
4415 msgstr ""