579a4100fe1afbcb01501a91009261721461a110
[claws.git] / po / cs.po
1 # Czech translation of Sylpheed
2 # Copyright (C) 2000 Free Software Foundation, Inc.
3 # Jan Mura <jan_mura@altavista.com>, 2000.
4 #
5 msgid ""
6 msgstr ""
7 "Project-Id-Version: sylpheed\n"
8 "POT-Creation-Date: 2001-05-08 14:03+0900\n"
9 "PO-Revision-Date: 2000-11-01 15:39+0100\n"
10 "Last-Translator: Vladimír Marek <vlmarek@volny.cz>\n"
11 "Language-Team: Jan Mura <jan_mura@altavista.com>\n"
12 "MIME-Version: 1.0\n"
13 "Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-2\n"
14 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
15
16 #: src/about.c:90
17 msgid "About"
18 msgstr "O aplikaci"
19
20 #: src/about.c:200
21 msgid ""
22 "The portions applied from fetchmail is Copyright 1997 by Eric S. Raymond.  "
23 "Portions of those are also copyrighted by Carl Harris, 1993 and 1995.  "
24 "Copyright retained for the purpose of protecting free redistribution of "
25 "source.\n"
26 "\n"
27 msgstr ""
28 "Èásti kódu z programu fetchmail jsou chránìny Copyrightem 1997 Erica S. "
29 "Raymonda. Jeho dal¹í èásti jsou chránìny Copyrightem Carla Harrisa, 1993 a "
30 "1995. Ponechání si práv za úèelem ochrany volné\n"
31 " distribuce kódu.\n"
32 "\n"
33
34 #: src/about.c:206
35 msgid ""
36 "Kcc is copyright by Yasuhiro Tonooka <tonooka@msi.co.jp>, and libkcc is "
37 "copyright by takeshi@SoftAgency.co.jp.\n"
38 "\n"
39 msgstr ""
40 "Kcc je chránìno Copyrightem Yasuhiro Tonooka <tonooka@msi.co.jp>, a libkcc "
41 "je chránìno Copyrightem takeshi@SoftAgency.co.jp.\n"
42 "\n"
43
44 #: src/about.c:211
45 msgid ""
46 "GPGME is copyright 2001 by Werner Koch <dd9jn@gnu.org>\n"
47 "\n"
48 msgstr ""
49
50 #: src/about.c:215
51 msgid ""
52 "This program is free software; you can redistribute it and/or modify it "
53 "under the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
54 "Software Foundation; either version 2, or (at your option) any later "
55 "version.\n"
56 "\n"
57 msgstr ""
58 "Tento program je volnì ¹iøitelný, mù¾ete jej redistribuovat a/nebo mìnit tak "
59 "jak to popisuje GNU General Public License publikovaný volný softwarový "
60 "základ a to ve verzi 2, nebo (podle va¹eho uvá¾ení) v jakékoliv pozdìj¹í "
61 "verzi.\n"
62 "\n"
63
64 #: src/about.c:221
65 msgid ""
66 "This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
67 "ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
68 "FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for "
69 "more details.\n"
70 "\n"
71 msgstr ""
72 "Tento program je ¹íøen v dobré víøe v jeho u¾iteènost, ale BEZ JAKÉKOLIV "
73 "ZÁRUKY. Consultez la GNU General Public License pour plus de details.\n"
74 "\n"
75
76 #: src/about.c:227
77 msgid ""
78 "You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
79 "this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple "
80 "Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA."
81 msgstr ""
82 "Vous devez avoir reçu une copie de la GNU General Public License avec ce "
83 "programme. Si ce n'est pas le cas, écrivez à la Free Software Foundation, "
84 "Inc.,, 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA."
85
86 #: src/about.c:234 src/addressbook.c:1293 src/alertpanel.c:212
87 #: src/compose.c:1460 src/compose.c:3071 src/export.c:185 src/foldersel.c:176
88 #: src/import.c:189 src/inputdialog.c:158 src/main.c:319 src/main.c:327
89 #: src/mainwindow.c:1655 src/mimeview.c:705 src/passphrase.c:117
90 #: src/prefs.c:467 src/prefs_common.c:1796 src/prefs_common.c:2015
91 #: src/prefs_common.c:2131 src/prefs_display_header.c:195
92 #: src/summaryview.c:2016 src/summaryview.c:2524
93 msgid "OK"
94 msgstr "OK"
95
96 #: src/account.c:101
97 msgid "Reading all config for each account...\n"
98 msgstr "Naèítám nastavení pro v¹echny konta...\n"
99
100 #: src/account.c:116
101 #, c-format
102 msgid "Found label: %s\n"
103 msgstr "Nalezen popisek: %s\n"
104
105 #: src/account.c:208
106 msgid ""
107 "Some composing windows are open.\n"
108 "Please close all the composing windows before editing the accounts."
109 msgstr ""
110
111 #: src/account.c:214
112 msgid "Opening account edit window...\n"
113 msgstr "Otevírám okno pro úpravu konta...\n"
114
115 #: src/account.c:355
116 msgid "Creating account edit window...\n"
117 msgstr "Vytváøím okno pro úpravu konta...\n"
118
119 #: src/account.c:360
120 msgid "Edit accounts"
121 msgstr "Úprava konta"
122
123 #: src/account.c:388 src/addressbook.c:318 src/addressbook.c:1289
124 #: src/compose.c:2188 src/mimeview.c:135 src/select-keys.c:301
125 msgid "Name"
126 msgstr "Jméno"
127
128 #: src/account.c:389 src/prefs_account.c:624
129 msgid "Protocol"
130 msgstr "Protokol"
131
132 #: src/account.c:390
133 msgid "Server"
134 msgstr "Server"
135
136 #: src/account.c:409 src/addressbook.c:439 src/prefs_display_header.c:275
137 #: src/prefs_display_header.c:330
138 msgid "Add"
139 msgstr "Pøidat"
140
141 #: src/account.c:415
142 msgid "Edit"
143 msgstr "Úpravy"
144
145 #: src/account.c:421
146 msgid " Delete "
147 msgstr "Smazat"
148
149 #: src/account.c:427 src/prefs_display_header.c:294 src/prefs_filter.c:438
150 msgid "Down"
151 msgstr "Dolù"
152
153 #: src/account.c:433 src/prefs_display_header.c:288 src/prefs_filter.c:432
154 msgid "Up"
155 msgstr "Nahoru"
156
157 #: src/account.c:447
158 msgid " Set as usually used account "
159 msgstr " Nastavit jako bì¾nì u¾ívané konto "
160
161 #: src/account.c:453 src/prefs_filter.c:198 src/summary_search.c:192
162 msgid "Close"
163 msgstr "Zavøít"
164
165 #: src/account.c:507
166 msgid "Delete account"
167 msgstr "Smazat konto"
168
169 #: src/account.c:508
170 msgid "Do you really want to delete this account?"
171 msgstr "Opravdu chcete toto konto smazat?"
172
173 #: src/account.c:509 src/addressbook.c:579 src/addressbook.c:1224
174 #: src/compose.c:3243 src/folderview.c:1273 src/folderview.c:1315
175 #: src/folderview.c:1404 src/folderview.c:1444 src/folderview.c:1543
176 #: src/folderview.c:1576 src/mainwindow.c:944 src/prefs_filter.c:721
177 #: src/summary_search.c:297 src/summaryview.c:573 src/summaryview.c:813
178 msgid "Yes"
179 msgstr "Ano"
180
181 #: src/account.c:509 src/compose.c:3243 src/folderview.c:1273
182 #: src/folderview.c:1315 src/folderview.c:1404 src/folderview.c:1444
183 #: src/folderview.c:1543 src/folderview.c:1576
184 msgid "+No"
185 msgstr "+Ne"
186
187 #: src/addressbook.c:229 src/compose.c:373 src/mainwindow.c:333
188 msgid "/_File"
189 msgstr "/_Soubor"
190
191 #: src/addressbook.c:230
192 msgid "/_File/New _address"
193 msgstr "/_Soubor/Nová _adresa"
194
195 #: src/addressbook.c:231
196 msgid "/_File/New _group"
197 msgstr "/_Soubor/Nová _skupina"
198
199 #: src/addressbook.c:232
200 msgid "/_File/New _folder"
201 msgstr "/_Soubor/Nový a_dresáø"
202
203 #: src/addressbook.c:233 src/addressbook.c:236 src/compose.c:377
204 #: src/mainwindow.c:344 src/mainwindow.c:347
205 msgid "/_File/---"
206 msgstr "/_Soubor/---"
207
208 #: src/addressbook.c:234
209 msgid "/_File/_Edit"
210 msgstr "/_Soubor/_Upravit"
211
212 #: src/addressbook.c:235
213 msgid "/_File/_Delete"
214 msgstr "/_Soubor/_Smazat"
215
216 #: src/addressbook.c:237 src/compose.c:378 src/mainwindow.c:348
217 msgid "/_File/_Close"
218 msgstr "/_Soubor/_Zavøít"
219
220 #: src/addressbook.c:238 src/compose.c:417 src/mainwindow.c:520
221 msgid "/_Help"
222 msgstr "/_Nápovìda"
223
224 #: src/addressbook.c:239 src/compose.c:418 src/mainwindow.c:525
225 msgid "/_Help/_About"
226 msgstr "/_Nápovìda/_O aplikaci"
227
228 #: src/addressbook.c:244 src/addressbook.c:254
229 msgid "/New _address"
230 msgstr "/Nová _adresa"
231
232 #: src/addressbook.c:245 src/addressbook.c:255
233 msgid "/New _group"
234 msgstr "/Nová _skupina"
235
236 #: src/addressbook.c:246 src/addressbook.c:256
237 msgid "/New _folder"
238 msgstr "/Nová s_lo¾ka"
239
240 #: src/addressbook.c:247 src/addressbook.c:257 src/compose.c:367
241 #: src/folderview.c:200 src/folderview.c:202 src/folderview.c:211
242 #: src/folderview.c:213 src/folderview.c:222 src/folderview.c:224
243 #: src/summaryview.c:300 src/summaryview.c:306 src/summaryview.c:311
244 #: src/summaryview.c:314
245 msgid "/---"
246 msgstr "/---"
247
248 #: src/addressbook.c:248 src/addressbook.c:258 src/compose.c:380
249 #: src/mainwindow.c:351
250 msgid "/_Edit"
251 msgstr "/_Úpravy"
252
253 #: src/addressbook.c:249 src/addressbook.c:259 src/summaryview.c:291
254 msgid "/_Delete"
255 msgstr "/_Smazat"
256
257 #: src/addressbook.c:318
258 msgid "E-Mail address"
259 msgstr "Po¹tovní adresa"
260
261 #: src/addressbook.c:318 src/addressbook.c:1291
262 msgid "Remarks"
263 msgstr "Poznámky"
264
265 #: src/addressbook.c:325 src/compose.c:2745
266 msgid "Address book"
267 msgstr "Adresáø"
268
269 #: src/addressbook.c:413
270 msgid "Name:"
271 msgstr "Jméno:"
272
273 #: src/addressbook.c:436 src/addressbook.c:1224 src/mainwindow.c:1398
274 #: src/prefs_display_header.c:281 src/prefs_display_header.c:337
275 #: src/prefs_filter.c:398
276 msgid "Delete"
277 msgstr "Smazat"
278
279 #: src/addressbook.c:442
280 msgid "Lookup"
281 msgstr "Hledat"
282
283 #: src/addressbook.c:452 src/headerview.c:55 src/summary_search.c:152
284 msgid "To:"
285 msgstr "Komu:"
286
287 #: src/addressbook.c:456
288 msgid "Cc:"
289 msgstr "Kopie:"
290
291 #: src/addressbook.c:460
292 msgid "Bcc:"
293 msgstr "Slepá kopie:"
294
295 #: src/addressbook.c:479
296 msgid "Common address"
297 msgstr "Spoleèná adresa:"
298
299 #: src/addressbook.c:486
300 msgid "Personal address"
301 msgstr "Osobní adresa:"
302
303 #: src/addressbook.c:577
304 msgid "Delete address(es)"
305 msgstr "Smazat adresu(y)"
306
307 #: src/addressbook.c:578
308 msgid "Really delete the address(es)?"
309 msgstr "Opravdu chcete smazat tuto adresu?"
310
311 #: src/addressbook.c:579 src/addressbook.c:1224 src/mainwindow.c:944
312 #: src/prefs_filter.c:721 src/summary_search.c:297 src/summaryview.c:573
313 #: src/summaryview.c:813
314 msgid "No"
315 msgstr "Ne"
316
317 #: src/addressbook.c:1000 src/folderview.c:1151 src/folderview.c:1344
318 msgid "New folder"
319 msgstr "Nová slo¾ka"
320
321 #: src/addressbook.c:1001 src/folderview.c:1152 src/folderview.c:1345
322 msgid "Input the name of new folder:"
323 msgstr "Zadejte jméno slo¾ky:"
324
325 #: src/addressbook.c:1002 src/folderview.c:1153 src/folderview.c:1346
326 msgid "NewFolder"
327 msgstr "Nová slo¾ka"
328
329 #: src/addressbook.c:1013 src/addressbook.c:1058 src/addressbook.c:1135
330 #: src/addressbook.c:1187
331 msgid "The name already exists."
332 msgstr "Jméno u¾ existuje."
333
334 #: src/addressbook.c:1045
335 msgid "New group"
336 msgstr "Nová skupina"
337
338 #: src/addressbook.c:1046
339 msgid "Input the name of new group:"
340 msgstr "Zadejte jméno skupiny:"
341
342 #: src/addressbook.c:1047
343 msgid "NewGroup"
344 msgstr "Nová Skupina"
345
346 #: src/addressbook.c:1122
347 msgid "Edit group"
348 msgstr "Upravit skupinu"
349
350 #: src/addressbook.c:1123
351 msgid "Input the new name of group:"
352 msgstr "Zadejte jméno skupiny:"
353
354 #: src/addressbook.c:1173
355 msgid "Edit folder"
356 msgstr "Upravit slo¾ku"
357
358 #: src/addressbook.c:1174
359 msgid "Input the new name of folder:"
360 msgstr "Zadejte jméno slo¾ky:"
361
362 #: src/addressbook.c:1223
363 #, c-format
364 msgid "Really delete `%s' ?"
365 msgstr "Opravdu smazat '%s' ?"
366
367 #: src/addressbook.c:1271
368 msgid "Edit address"
369 msgstr "Upravit adresu"
370
371 #: src/addressbook.c:1290 src/compose.c:2744 src/select-keys.c:302
372 msgid "Address"
373 msgstr "Adresa"
374
375 #: src/addressbook.c:1294 src/compose.c:1460 src/compose.c:3072
376 #: src/compose.c:3641 src/export.c:186 src/foldersel.c:177 src/import.c:190
377 #: src/inputdialog.c:159 src/main.c:319 src/main.c:327 src/mainwindow.c:1655
378 #: src/mimeview.c:705 src/passphrase.c:121 src/prefs.c:468
379 #: src/prefs_common.c:2132 src/prefs_display_header.c:196
380 #: src/progressdialog.c:75 src/select-keys.c:326 src/summaryview.c:573
381 #: src/summaryview.c:2016 src/summaryview.c:2524
382 msgid "Cancel"
383 msgstr "Zru¹it"
384
385 #: src/addressbook.c:1524
386 msgid "Reading addressbook file..."
387 msgstr "Naèítám adresáø..."
388
389 #: src/addressbook.c:1528
390 #, c-format
391 msgid "%s doesn't exist.\n"
392 msgstr "%s neexistuje.\n"
393
394 #: src/addressbook.c:1550 src/addressbook.c:1843 src/imap.c:661
395 #: src/mainwindow.c:675 src/mainwindow.c:1281 src/mh.c:842 src/mh.c:849
396 #: src/news.c:484 src/procmsg.c:257 src/procmsg.c:321 src/summaryview.c:994
397 #: src/summaryview.c:1200 src/summaryview.c:1282 src/summaryview.c:1343
398 #: src/summaryview.c:1800 src/summaryview.c:2275 src/summaryview.c:2298
399 #: src/summaryview.c:2319 src/summaryview.c:2412
400 msgid "done.\n"
401 msgstr "hotovo.\n"
402
403 #: src/addressbook.c:1821
404 msgid "Exporting addressbook to file..."
405 msgstr "Exportuji adresáø do souboru..."
406
407 #: src/addressbook.c:1839
408 msgid "failed to write addressbook data.\n"
409 msgstr "Neúspì¹ný zápis dat adresáøe.\n"
410
411 #: src/alertpanel.c:101 src/compose.c:3243 src/main.c:317
412 msgid "Notice"
413 msgstr "Poznámka"
414
415 #: src/alertpanel.c:114
416 msgid "Warning"
417 msgstr "Varování"
418
419 #: src/alertpanel.c:127 src/inc.c:415
420 msgid "Error"
421 msgstr "Chyba"
422
423 #: src/alertpanel.c:163
424 msgid "Creating alert panel dialog...\n"
425 msgstr "Vytváøím dialog pro varování...\n"
426
427 #: src/codeconv.c:76 src/codeconv.c:87
428 msgid "can't allocate memory\n"
429 msgstr "nemohu alokovat pamì»\n"
430
431 #: src/compose.c:365
432 msgid "/_Add..."
433 msgstr "/_Pøidat..."
434
435 #: src/compose.c:366
436 msgid "/_Remove"
437 msgstr "/_Odstranit"
438
439 #: src/compose.c:368 src/folderview.c:203 src/folderview.c:214
440 #: src/folderview.c:225
441 msgid "/_Property..."
442 msgstr "/_Vlastosti..."
443
444 #: src/compose.c:374
445 msgid "/_File/_Attach file"
446 msgstr "/_Soubor/_Pøipojit soubor"
447
448 #: src/compose.c:375
449 msgid "/_File/_Insert file"
450 msgstr "/_Soubor/_Vlo¾it soubor"
451
452 #: src/compose.c:376
453 msgid "/_File/Insert si_gnature"
454 msgstr "/_Soubor/Vlo¾it p_odpis"
455
456 #: src/compose.c:381
457 msgid "/_Edit/_Undo"
458 msgstr "/_Úpravy/_Zpìt"
459
460 #: src/compose.c:382
461 msgid "/_Edit/_Redo"
462 msgstr "/_Úpravy/Z_nova"
463
464 #: src/compose.c:383 src/compose.c:388 src/mainwindow.c:354
465 msgid "/_Edit/---"
466 msgstr "/_Úpravy/---"
467
468 #: src/compose.c:384
469 msgid "/_Edit/Cu_t"
470 msgstr "/_Úpravy/_Vyjmout"
471
472 #: src/compose.c:385 src/mainwindow.c:352
473 msgid "/_Edit/_Copy"
474 msgstr "/_Úpravy/_Kopírovat"
475
476 #: src/compose.c:386
477 msgid "/_Edit/_Paste"
478 msgstr "/_Úpravy/V_lo¾it"
479
480 #: src/compose.c:387 src/mainwindow.c:353
481 msgid "/_Edit/Select _all"
482 msgstr "/_Úpravy/V_ybrat v¹e"
483
484 #: src/compose.c:389
485 msgid "/_Edit/Wrap long _lines"
486 msgstr ""
487
488 #: src/compose.c:390
489 msgid "/_Edit/Edit with e_xternal editor"
490 msgstr "/_Úpravy/Upravit pomocí e_xterního editoru"
491
492 #: src/compose.c:393 src/mainwindow.c:444
493 msgid "/_Message"
494 msgstr "/_Zpráva"
495
496 #: src/compose.c:394
497 msgid "/_Message/_Send"
498 msgstr "/_Zpráva/_Poslat"
499
500 #: src/compose.c:396
501 msgid "/_Message/Send _later"
502 msgstr "/_Zpráva/Poslat p_ozdìji"
503
504 #: src/compose.c:398
505 msgid "/_Message/Save to _draft folder"
506 msgstr ""
507
508 #: src/compose.c:400 src/compose.c:405 src/compose.c:407 src/compose.c:410
509 #: src/mainwindow.c:448 src/mainwindow.c:451 src/mainwindow.c:458
510 #: src/mainwindow.c:469
511 msgid "/_Message/---"
512 msgstr "/_Zpráva/---"
513
514 #: src/compose.c:401
515 msgid "/_Message/_To"
516 msgstr ""
517
518 #: src/compose.c:402
519 msgid "/_Message/_Cc"
520 msgstr ""
521
522 #: src/compose.c:403
523 msgid "/_Message/_Bcc"
524 msgstr "/_Zpráva/_Slepá kopie"
525
526 #: src/compose.c:404
527 msgid "/_Message/_Reply to"
528 msgstr "/_Zpráva/_Odpovìdìt na"
529
530 #: src/compose.c:406
531 msgid "/_Message/_Followup to"
532 msgstr ""
533
534 #: src/compose.c:408
535 msgid "/_Message/_Attach"
536 msgstr "/_Zpráva/_Pøipojit"
537
538 #: src/compose.c:411
539 msgid "/_Message/Si_gn"
540 msgstr ""
541
542 #: src/compose.c:412
543 msgid "/_Message/_Encrypt"
544 msgstr ""
545
546 #: src/compose.c:414 src/mainwindow.c:501
547 msgid "/_Tool"
548 msgstr "/_Nástroje"
549
550 #: src/compose.c:415
551 msgid "/_Tool/Show _ruler"
552 msgstr ""
553
554 #: src/compose.c:416 src/mainwindow.c:502
555 msgid "/_Tool/_Address book"
556 msgstr "/_Nástroje/_Adresáø"
557
558 #: src/compose.c:486 src/compose.c:556 src/compose.c:614 src/procmsg.c:675
559 msgid "Can't get text part\n"
560 msgstr ""
561
562 #: src/compose.c:548
563 #, c-format
564 msgid "%s: file not exist\n"
565 msgstr "%s: soubor neexistuje\n"
566
567 #: src/compose.c:560
568 msgid ""
569 "\n"
570 "\n"
571 "Begin forwarded message:\n"
572 "\n"
573 msgstr ""
574 "\n"
575 "\n"
576 "Zaèátek pøeposílané zprávy:\n"
577 "\n"
578
579 #: src/compose.c:1224
580 #, c-format
581 msgid "File %s doesn't exist\n"
582 msgstr "Soubor %s neexistuje\n"
583
584 #: src/compose.c:1228
585 #, c-format
586 msgid "Can't get file size of %s\n"
587 msgstr "Nemohu zjistit délku souboru %s\n"
588
589 #: src/compose.c:1232
590 #, c-format
591 msgid "File %s is empty\n"
592 msgstr "Soubor %s je prázdný\n"
593
594 #: src/compose.c:1253
595 #, c-format
596 msgid "Message: %s"
597 msgstr "Zpráva: %s"
598
599 #: src/compose.c:1359
600 msgid " [Edited]"
601 msgstr ""
602
603 #: src/compose.c:1361
604 #, c-format
605 msgid "%s - Compose message%s"
606 msgstr "%s - psaní zprávy%s"
607
608 #: src/compose.c:1364
609 #, c-format
610 msgid "Compose message%s"
611 msgstr "Psaní zprávy%s"
612
613 #: src/compose.c:1386 src/compose.c:3533
614 msgid "Recipient is not specified."
615 msgstr "Není uveden pøíjemce."
616
617 #: src/compose.c:1404
618 msgid "can't get recipient list."
619 msgstr ""
620
621 #: src/compose.c:1422
622 msgid ""
623 "Account for sending mail is not specified.\n"
624 "Please select a mail account before sending."
625 msgstr ""
626
627 #: src/compose.c:1443
628 #, c-format
629 msgid "Error occurred while posting the message to %s ."
630 msgstr ""
631
632 #: src/compose.c:1457
633 msgid "Queueing"
634 msgstr "Zaøazuji"
635
636 #: src/compose.c:1458
637 msgid ""
638 "Error occurred while sending the message.\n"
639 "Put this message into queue folder?"
640 msgstr ""
641 "Pøi posílání zprávy nastala chyba.\n"
642 "Chcete zprávu zaøadit do výstupní fronty?"
643
644 #: src/compose.c:1464 src/compose.c:3545
645 msgid "Can't queue the message."
646 msgstr "Zprávu nelze zaøadit."
647
648 #: src/compose.c:1467
649 msgid "Error occurred while sending the message."
650 msgstr "Pøi posílání zprávy nastala chyba."
651
652 #: src/compose.c:1474 src/compose.c:3552
653 msgid "Can't save the message to outbox."
654 msgstr "Zprávu nelze ulo¾it do výstupní schránky"
655
656 #: src/compose.c:1500 src/compose.c:1621 src/compose.c:1707 src/utils.c:1495
657 msgid "can't change file mode\n"
658 msgstr "nelze zmìnit mód souboru\n"
659
660 #: src/compose.c:1526
661 msgid "Can't convert the codeset of the message."
662 msgstr "Nelze zmìnit znakovou sadu nastavené zprávy"
663
664 #: src/compose.c:1535
665 msgid "can't write headers\n"
666 msgstr "nelze zapsat hlavièky\n"
667
668 #: src/compose.c:1653
669 msgid "saving sent message...\n"
670 msgstr "ukládám odeslanou zprávu...\n"
671
672 #: src/compose.c:1658
673 msgid "can't save message\n"
674 msgstr "zprávu nelze ulo¾it\n"
675
676 #: src/compose.c:1664 src/compose.c:1772
677 msgid "can't open mark file\n"
678 msgstr "nelze otevøít oznaèený soubor\n"
679
680 #: src/compose.c:1687
681 msgid "queueing message...\n"
682 msgstr "zaøazuji zprávu...\n"
683
684 #: src/compose.c:1762
685 msgid "can't queue the message\n"
686 msgstr "Zprávu nelze zaøadit\n"
687
688 #: src/compose.c:1801
689 #, c-format
690 msgid "Can't open file %s\n"
691 msgstr "Nelze otevøít soubor %s\n"
692
693 #: src/compose.c:2114
694 #, c-format
695 msgid "generated Message-ID: %s\n"
696 msgstr "vytváøím èíslo zprávy: %s\n"
697
698 #: src/compose.c:2188 src/compose.c:3043
699 msgid "MIME type"
700 msgstr "MIME typ"
701
702 #: src/compose.c:2188 src/mimeview.c:135 src/prefs_common.c:2126
703 #: src/select-keys.c:299 src/summaryview.c:361
704 msgid "Size"
705 msgstr "Délka"
706
707 #: src/compose.c:2205
708 msgid "Creating compose window...\n"
709 msgstr "Vytváøím okno pro psaní...\n"
710
711 #: src/compose.c:2251 src/headerview.c:54 src/summary_search.c:145
712 msgid "From:"
713 msgstr "Od:"
714
715 #: src/compose.c:2671 src/mainwindow.c:1352 src/prefs_account.c:494
716 #: src/prefs_common.c:621
717 msgid "Send"
718 msgstr "Odeslat"
719
720 #: src/compose.c:2672
721 msgid "Send message"
722 msgstr "Poslat zprávu"
723
724 #: src/compose.c:2679
725 msgid "Send later"
726 msgstr "Poslat pozdìji"
727
728 #: src/compose.c:2680
729 msgid "Put into queue folder and send later"
730 msgstr "Zaøadit do výstupní fronty a odeslat pozdìji"
731
732 #: src/compose.c:2687 src/folderview.c:619
733 msgid "Draft"
734 msgstr "Koncept"
735
736 #: src/compose.c:2688
737 msgid "Save to draft folder"
738 msgstr ""
739
740 #: src/compose.c:2697
741 msgid "Insert"
742 msgstr "Vlo¾it"
743
744 #: src/compose.c:2698
745 msgid "Insert file"
746 msgstr "Vlo¾it soubor"
747
748 #: src/compose.c:2705
749 msgid "Attach"
750 msgstr "Pøíloha"
751
752 #: src/compose.c:2706
753 msgid "Attach file"
754 msgstr "Pøipojit soubor"
755
756 #: src/compose.c:2715 src/prefs_common.c:1020
757 msgid "Signature"
758 msgstr "Podpis"
759
760 #: src/compose.c:2716
761 msgid "Insert signature"
762 msgstr "Vlo¾it podpis"
763
764 #: src/compose.c:2724
765 msgid "Editor"
766 msgstr "Editor"
767
768 #: src/compose.c:2725
769 msgid "Edit with external editor"
770 msgstr "Úprava externím editorem"
771
772 #: src/compose.c:2733
773 msgid "Linewrap"
774 msgstr ""
775
776 #: src/compose.c:2734
777 msgid "Wrap long lines"
778 msgstr ""
779
780 #: src/compose.c:2939
781 msgid "Invalid MIME type."
782 msgstr "Neplatný MIME typ."
783
784 #: src/compose.c:2957
785 msgid "File doesn't exist or is empty."
786 msgstr "Soubor neexistuje nebo je prázdný."
787
788 #: src/compose.c:3025
789 msgid "Property"
790 msgstr "Vlastnosti"
791
792 #: src/compose.c:3045
793 msgid "Encoding"
794 msgstr "Kódování"
795
796 #: src/compose.c:3068
797 msgid "Path"
798 msgstr "Cesta k souboru"
799
800 #: src/compose.c:3069
801 msgid "File name"
802 msgstr "Jméno souboru"
803
804 #: src/compose.c:3214
805 #, c-format
806 msgid "External editor command line is invalid: `%s'\n"
807 msgstr "©patný pøíkaz v externím editoru: '%s'\n"
808
809 #: src/compose.c:3240
810 #, c-format
811 msgid ""
812 "The external editor is still working.\n"
813 "Force terminating the process?\n"
814 "process group id: %d"
815 msgstr ""
816 "Externí editor stále pracuje.\n"
817 "Mám pøeru¹it proces?\n"
818 "èíslo procesu: %d"
819
820 #: src/compose.c:3253
821 #, c-format
822 msgid "Terminated process group id: %d"
823 msgstr "Pøeru¹en proces èíslo: %d"
824
825 #: src/compose.c:3254
826 #, c-format
827 msgid "Temporary file: %s"
828 msgstr "Doèasný soubor: %s"
829
830 #: src/compose.c:3278
831 msgid "Compose: input from monitoring process\n"
832 msgstr "Psaní: vstup z externího procesu\n"
833
834 #. failed
835 #: src/compose.c:3311
836 msgid "Couldn't exec external editor\n"
837 msgstr "Nelze spustit externí editor\n"
838
839 #: src/compose.c:3315
840 msgid "Couldn't write to file\n"
841 msgstr "Nelze zapisovat do souboru\n"
842
843 #: src/compose.c:3317
844 msgid "Pipe read failed\n"
845 msgstr "Nelze èíst\n"
846
847 #: src/compose.c:3574
848 msgid "can't remove the old draft message\n"
849 msgstr ""
850
851 #: src/compose.c:3603 src/compose.c:3615
852 msgid "Select file"
853 msgstr "Vybrat soubor"
854
855 #: src/compose.c:3639
856 msgid "Discard message"
857 msgstr "Zru¹it zprávu"
858
859 #: src/compose.c:3640
860 msgid "This message has been modified. discard it?"
861 msgstr "Obsah zprávy se zmìnil. Opravdu zru¹it?"
862
863 #: src/compose.c:3641
864 msgid "Discard"
865 msgstr "Zru¹it"
866
867 #: src/compose.c:3641
868 msgid "to Draft"
869 msgstr "udìlat koncept"
870
871 #: src/export.c:122
872 msgid "Export"
873 msgstr ""
874
875 #: src/export.c:144
876 msgid "Specify target folder and mbox file."
877 msgstr ""
878
879 #: src/export.c:154
880 msgid "Source dir:"
881 msgstr ""
882
883 #: src/export.c:159
884 msgid "Exporting file:"
885 msgstr ""
886
887 #: src/export.c:172 src/export.c:178 src/import.c:176 src/import.c:182
888 #: src/prefs_filter.c:349
889 msgid " Select... "
890 msgstr " Vybrat... "
891
892 #: src/export.c:217
893 msgid "Select exporting file"
894 msgstr ""
895
896 #: src/foldersel.c:131
897 msgid "Select folder"
898 msgstr "Vybrat slo¾ku"
899
900 #: src/folderview.c:197 src/folderview.c:208
901 msgid "/Create _new folder..."
902 msgstr ""
903
904 #: src/folderview.c:198 src/folderview.c:209
905 msgid "/_Rename folder..."
906 msgstr ""
907
908 #: src/folderview.c:199 src/folderview.c:210
909 msgid "/_Delete folder"
910 msgstr "/_Smazat slo¾ku"
911
912 #: src/folderview.c:201
913 msgid "/Remove _mailbox"
914 msgstr ""
915
916 #: src/folderview.c:212
917 msgid "/Remove _IMAP4 server"
918 msgstr ""
919
920 #: src/folderview.c:219
921 msgid "/_Subscribe to newsgroup..."
922 msgstr ""
923
924 #: src/folderview.c:221
925 msgid "/_Remove newsgroup"
926 msgstr "/Smazat d_iskusní skupinu"
927
928 #: src/folderview.c:223
929 msgid "/Remove _news server"
930 msgstr "/_Odebrat server novinek"
931
932 #: src/folderview.c:234
933 msgid "Folder"
934 msgstr "Slo¾ka"
935
936 #: src/folderview.c:234
937 msgid "New"
938 msgstr "Nová"
939
940 #: src/folderview.c:235 src/prefs_common.c:2123
941 msgid "Unread"
942 msgstr "Nepøeètené"
943
944 #: src/folderview.c:235
945 msgid "#"
946 msgstr "#"
947
948 #: src/folderview.c:245
949 msgid "Creating folder view...\n"
950 msgstr "Vytváøím náhled pro slo¾ku...\n"
951
952 #: src/folderview.c:382
953 msgid "Setting folder info...\n"
954 msgstr "Nastavuji informace o slo¾ce...\n"
955
956 #: src/folderview.c:383
957 msgid "Setting folder info..."
958 msgstr "Nastavuji informace o slo¾ce..."
959
960 #: src/folderview.c:516 src/mainwindow.c:2073 src/setup.c:81
961 #, c-format
962 msgid "Scanning folder %s%c%s ..."
963 msgstr "Prohledávám slo¾ku %s%c%s ..."
964
965 #: src/folderview.c:521 src/mainwindow.c:2078 src/setup.c:86
966 #, c-format
967 msgid "Scanning folder %s ..."
968 msgstr "Prohledávám slo¾ku %s ..."
969
970 #: src/folderview.c:558
971 msgid "Updating all folders..."
972 msgstr ""
973
974 #: src/folderview.c:597 src/prefs_account.c:647
975 msgid "Inbox"
976 msgstr "Doruèená po¹ta"
977
978 #: src/folderview.c:602
979 msgid "Outbox"
980 msgstr "Odeslaná po¹ta"
981
982 #: src/folderview.c:607
983 msgid "Queue"
984 msgstr "Fronta"
985
986 #: src/folderview.c:612
987 msgid "Trash"
988 msgstr "Odpadkový ko¹"
989
990 #: src/folderview.c:1067
991 #, c-format
992 msgid "Folder %s is selected\n"
993 msgstr "Slo¾ka %s je vybrána\n"
994
995 #: src/folderview.c:1157 src/folderview.c:1215 src/folderview.c:1350
996 #, c-format
997 msgid "`%c' can't be included in folder name."
998 msgstr "%c nemù¾e být obsa¾eno ve jménì slo¾ky."
999
1000 #: src/folderview.c:1165 src/folderview.c:1224 src/folderview.c:1358
1001 #, c-format
1002 msgid "The folder `%s' already exists."
1003 msgstr "Slo¾ka '%s' u¾ existuje."
1004
1005 #: src/folderview.c:1207
1006 #, c-format
1007 msgid "Input new name for `%s':"
1008 msgstr "Zadejte nové jméno pro '%s' :"
1009
1010 #: src/folderview.c:1209
1011 msgid "Rename folder"
1012 msgstr "Pøejmenovat slo¾ku"
1013
1014 #: src/folderview.c:1269
1015 #, c-format
1016 msgid ""
1017 "All folder(s) and message(s) under `%s' will be deleted.\n"
1018 "Do you really want to delete?"
1019 msgstr ""
1020 "V¹echny slo¾ky a zprávy v '%s' budou vymazány.\n"
1021 "Chcete je opravdu smazat ?"
1022
1023 #: src/folderview.c:1272 src/folderview.c:1403
1024 msgid "Delete folder"
1025 msgstr "Smazat slo¾ku "
1026
1027 #: src/folderview.c:1278 src/folderview.c:1409
1028 #, c-format
1029 msgid "can't remove folder `%s'\n"
1030 msgstr "Nemohu odstranit slo¾ku '%s'\n"
1031
1032 #: src/folderview.c:1311
1033 #, c-format
1034 msgid ""
1035 "Really remove the mailbox `%s' ?\n"
1036 "(The messages are NOT deleted from disk)"
1037 msgstr ""
1038
1039 #: src/folderview.c:1314
1040 msgid "Remove folder"
1041 msgstr ""
1042
1043 #: src/folderview.c:1401
1044 #, c-format
1045 msgid "Really delete folder `%s'?"
1046 msgstr ""
1047
1048 #: src/folderview.c:1441
1049 #, c-format
1050 msgid "Really delete IMAP4 server `%s'?"
1051 msgstr ""
1052
1053 #: src/folderview.c:1443
1054 msgid "Delete IMAP4 server"
1055 msgstr ""
1056
1057 #: src/folderview.c:1484
1058 msgid "Subscribe newsgroup"
1059 msgstr "Podepsat diskusní skupinu"
1060
1061 #: src/folderview.c:1485
1062 msgid "Input subscribing newsgroup:"
1063 msgstr ""
1064
1065 #: src/folderview.c:1494
1066 #, c-format
1067 msgid "The newsgroup `%s' already exists."
1068 msgstr "Diskusní skupina '%s' u¾ existuje."
1069
1070 #: src/folderview.c:1540
1071 #, c-format
1072 msgid "Really delete newsgroup `%s'?"
1073 msgstr "Opravdu chcete smazat diskusní skupinu '%s' ?"
1074
1075 #: src/folderview.c:1542
1076 msgid "Delete newsgroup"
1077 msgstr "Smazat diskusní skupinu"
1078
1079 #: src/folderview.c:1573
1080 #, c-format
1081 msgid "Really delete news server `%s'?"
1082 msgstr "Opravdu chcete smazat server zpráv '%s' ?"
1083
1084 #: src/folderview.c:1575
1085 msgid "Delete news server"
1086 msgstr "Smazat server zpráv"
1087
1088 #: src/gtkutils.c:50 src/gtkutils.c:66
1089 msgid "Abcdef"
1090 msgstr "Abcdef"
1091
1092 #: src/headerview.c:56
1093 msgid "Newsgroups:"
1094 msgstr "Diskusní skupiny:"
1095
1096 #: src/headerview.c:57 src/summary_search.c:159
1097 msgid "Subject:"
1098 msgstr "Pøedmìt:"
1099
1100 #: src/headerview.c:87
1101 msgid "Creating header view...\n"
1102 msgstr "Vytváøím náhled na hlavièku...\n"
1103
1104 #: src/headerview.c:173 src/summaryview.c:1383
1105 msgid "(No From)"
1106 msgstr "(není znám odesílatel)"
1107
1108 #: src/headerview.c:188 src/summaryview.c:1399
1109 msgid "(No Subject)"
1110 msgstr "(®ádný pøedmìt)"
1111
1112 #: src/headerwindow.c:55
1113 msgid "Creating header window...\n"
1114 msgstr "Vytváøím hlavièku okna...\n"
1115
1116 #: src/headerwindow.c:59
1117 msgid "All header"
1118 msgstr "Celá hlavièka"
1119
1120 #: src/headerwindow.c:113
1121 #, c-format
1122 msgid "Displaying the header of %s ...\n"
1123 msgstr "Zobrazuji hlavièku %s ...\n"
1124
1125 #: src/headerwindow.c:115
1126 #, c-format
1127 msgid "%s - All header"
1128 msgstr "%s - Celá hlavièka"
1129
1130 #: src/imageview.c:48
1131 msgid "Creating image view...\n"
1132 msgstr "Vytváøím náhled na obrázek...\n"
1133
1134 #: src/imageview.c:80 src/imageview.c:117
1135 msgid "Can't load the image."
1136 msgstr "Nemohu nahrát obrázek."
1137
1138 #: src/imap.c:145
1139 #, c-format
1140 msgid "IMAP4 connection to %s:%d has been disconnected. Reconnecting...\n"
1141 msgstr "Spojení IMAP4 s %s:%d bylo rozpojeno. Obnovuji spojení...\n"
1142
1143 #: src/imap.c:168
1144 #, c-format
1145 msgid "creating IMAP4 connection to %s:%d ...\n"
1146 msgstr "vytváøím spojení IMAP4 s %s:%d ...\n"
1147
1148 #: src/imap.c:236 src/imap.c:424 src/imap.c:460
1149 #, c-format
1150 msgid "can't select folder: %s\n"
1151 msgstr ""
1152
1153 #: src/imap.c:309
1154 #, c-format
1155 msgid "message %d has been already cached.\n"
1156 msgstr "Zpráva %d u¾ byla v mezipamìti.\n"
1157
1158 #: src/imap.c:318
1159 #, c-format
1160 msgid "getting message %d...\n"
1161 msgstr "Získávám zprávu %d...\n"
1162
1163 #: src/imap.c:324 src/procmsg.c:575
1164 #, c-format
1165 msgid "can't fetch message %d\n"
1166 msgstr ""
1167
1168 #: src/imap.c:345 src/imap.c:386 src/mh.c:170 src/mh.c:264 src/mh.c:335
1169 #: src/mh.c:419
1170 msgid "the src folder is identical to the dest.\n"
1171 msgstr "zdrojová slo¾ka je stejná jako cílová.\n"
1172
1173 #: src/imap.c:355 src/imap.c:395 src/mh.c:183 src/mh.c:267
1174 #, c-format
1175 msgid "Moving message %s%c%d to %s ...\n"
1176 msgstr "Pøesouvám zprávu %s%c%d do %s ...\n"
1177
1178 #: src/imap.c:431
1179 #, c-format
1180 msgid "can't set deleted flags: %d\n"
1181 msgstr ""
1182
1183 #: src/imap.c:437 src/imap.c:473
1184 msgid "can't expunge\n"
1185 msgstr ""
1186
1187 #: src/imap.c:467
1188 #, c-format
1189 msgid "can't set deleted flags: 1:%d\n"
1190 msgstr ""
1191
1192 #: src/imap.c:510
1193 msgid "can't create mailbox\n"
1194 msgstr ""
1195
1196 #: src/imap.c:538
1197 msgid "can't delete mailbox\n"
1198 msgstr ""
1199
1200 #: src/imap.c:564
1201 msgid "can't get envelope\n"
1202 msgstr "Nemohu najít obálku\n"
1203
1204 #: src/imap.c:570
1205 msgid "error occurred while getting envelope.\n"
1206 msgstr "Vyskytla se chyba bìhem nacházení obálky.\n"
1207
1208 #: src/imap.c:578
1209 #, c-format
1210 msgid "can't parse envelope: %s\n"
1211 msgstr "Nemohu analyzovat obálku: %s\n"
1212
1213 #: src/imap.c:608
1214 #, c-format
1215 msgid "deleting message %d...\n"
1216 msgstr "Vymazávám zprávu %d...\n"
1217
1218 #: src/imap.c:643
1219 msgid "\tDeleting all cached messages... "
1220 msgstr "\tVymazávám v¹echny zprávy z mezipamìti... "
1221
1222 #: src/imap.c:670
1223 #, c-format
1224 msgid "Can't connect to IMAP4 server: %s:%d\n"
1225 msgstr "Nemohu se spojit s IMAP4 serverem: %s:%d\n"
1226
1227 #: src/imap.c:693
1228 msgid "IMAP4 login failed.\n"
1229 msgstr "Neúspì¹né pøihlá¹ení k IMAP4.\n"
1230
1231 #: src/imap.c:846
1232 #, c-format
1233 msgid "can't copy %d to %s\n"
1234 msgstr ""
1235
1236 #: src/imap.c:1153
1237 #, c-format
1238 msgid "error while imap command: STORE %d:%d %s\n"
1239 msgstr ""
1240
1241 #: src/imap.c:1201
1242 msgid "error while imap command: EXPUNGE\n"
1243 msgstr ""
1244
1245 #: src/import.c:126
1246 msgid "Import"
1247 msgstr "Import"
1248
1249 #: src/import.c:148
1250 msgid "Specify target mbox file and destination folder."
1251 msgstr ""
1252
1253 #: src/import.c:158
1254 msgid "Importing file:"
1255 msgstr "Importuji soubor :"
1256
1257 #: src/import.c:163
1258 msgid "Destination dir:"
1259 msgstr "Cílový adresáø:"
1260
1261 #: src/import.c:221
1262 msgid "Select importing file"
1263 msgstr "Vybrat importovaný soubor "
1264
1265 #: src/inc.c:187 src/inc.c:236
1266 msgid "Standby"
1267 msgstr ""
1268
1269 #: src/inc.c:255
1270 msgid "Retrieving new messages"
1271 msgstr "Nahrazuji novými zprávami"
1272
1273 #: src/inc.c:384
1274 #, c-format
1275 msgid "Input password for %s on %s:"
1276 msgstr ""
1277
1278 #: src/inc.c:388
1279 msgid "Input password"
1280 msgstr "Zadejte heslo"
1281
1282 #: src/inc.c:405
1283 msgid "Retrieving"
1284 msgstr ""
1285
1286 #: src/inc.c:412
1287 msgid "Done"
1288 msgstr ""
1289
1290 #: src/inc.c:421
1291 #, c-format
1292 msgid "Authorization for %s on %s failed"
1293 msgstr ""
1294
1295 #: src/inc.c:487
1296 #, c-format
1297 msgid "getting new messages of account %s...\n"
1298 msgstr "Získávám nové zprávy z konta %s ...\n"
1299
1300 #: src/inc.c:495
1301 #, c-format
1302 msgid "%s: Retrieving new messages"
1303 msgstr "%s : Kontroluji stav po¹ty"
1304
1305 #: src/inc.c:516
1306 #, c-format
1307 msgid "Connecting to POP3 server: %s ..."
1308 msgstr "Pøipojuji se na POP3 server: %s ..."
1309
1310 #: src/inc.c:527 src/inc.c:661
1311 #, c-format
1312 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d\n"
1313 msgstr "Nemohu se spojit s POP3 serverem: %s:%d\n"
1314
1315 #: src/inc.c:530 src/inc.c:664
1316 #, c-format
1317 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d"
1318 msgstr "Nemohu se spojit s POP3 serverem: %s:%d"
1319
1320 #: src/inc.c:694 src/inc.c:744
1321 #, c-format
1322 msgid "Retrieving message (%d / %d) (%d / %d bytes)"
1323 msgstr "Obnovuji zprávu (%d / %d) (%d / %d bytes)"
1324
1325 #: src/inc.c:719
1326 #, fuzzy
1327 msgid "Authorizing..."
1328 msgstr "Ovìøuji"
1329
1330 #: src/inc.c:724
1331 #, fuzzy
1332 msgid "Getting the number of new messages (STAT)..."
1333 msgstr "Zji¹»uji poèet nových zpráv "
1334
1335 #: src/inc.c:729
1336 #, fuzzy
1337 msgid "Getting the number of new messages (LAST)..."
1338 msgstr "Zji¹»uji poèet nových zpráv "
1339
1340 #: src/inc.c:734
1341 #, fuzzy
1342 msgid "Getting the number of new messages (UIDL)..."
1343 msgstr "Zji¹»uji poèet nových zpráv "
1344
1345 #: src/inc.c:739
1346 #, fuzzy
1347 msgid "Getting the size of messages (LIST)..."
1348 msgstr "Zji¹»uji poèet nových zpráv "
1349
1350 #: src/inc.c:755
1351 msgid "Deleting message"
1352 msgstr "Vymazávám zprávu"
1353
1354 #: src/inc.c:759
1355 msgid "Quitting"
1356 msgstr "Zaøazuji"
1357
1358 #: src/inc.c:787
1359 msgid "a message won't be received\n"
1360 msgstr "zpráva nebyla pøijata\n"
1361
1362 #: src/inc.c:814
1363 msgid "Error occurred while processing mail."
1364 msgstr "Vyskytla se chyba bìhem zpracovávání po¹ty."
1365
1366 #: src/inc.c:817
1367 msgid "No disk space left."
1368 msgstr "Nezbylo ¾ádné místo na disku."
1369
1370 #: src/inc.c:868
1371 msgid "no messages in local mailbox.\n"
1372 msgstr "®ádné zprávy v místí po¹tovní schránce.\n"
1373
1374 #: src/inc.c:882
1375 #, c-format
1376 msgid "Getting new messages from %s into %s...\n"
1377 msgstr "Dostávám nové zprávy z %s do %s...\n"
1378
1379 #: src/logwindow.c:50
1380 msgid "Creating log window...\n"
1381 msgstr "Vytváøím záznamové okno...\n"
1382
1383 #: src/logwindow.c:54
1384 msgid "Protocol log"
1385 msgstr "Záznamový protokol"
1386
1387 #. for gettext
1388 #: src/main.c:104
1389 #, c-format
1390 msgid ""
1391 "File `%s' already exists.\n"
1392 "Can't create folder."
1393 msgstr ""
1394 "Soubor '%s' u¾ existuje.\n"
1395 "Nemohu vytvoøit slo¾ku."
1396
1397 #: src/main.c:143
1398 msgid "g_thread is not supported by glib.\n"
1399 msgstr ""
1400
1401 #: src/main.c:207
1402 msgid ""
1403 "GnuPG is not installed properly.\n"
1404 "OpenPGP support disabled."
1405 msgstr ""
1406
1407 #: src/main.c:286
1408 #, c-format
1409 msgid "Usage: %s [OPTION]...\n"
1410 msgstr ""
1411
1412 #: src/main.c:288
1413 msgid "  --compose [address]    open composition window"
1414 msgstr ""
1415
1416 #: src/main.c:289
1417 msgid "  --receive              receive new messages"
1418 msgstr ""
1419
1420 #: src/main.c:290
1421 msgid "  --receive-all          receive new messages of all accounts"
1422 msgstr ""
1423
1424 #: src/main.c:291
1425 msgid "  --debug                debug mode"
1426 msgstr ""
1427
1428 #: src/main.c:292
1429 msgid "  --help                 display this help and exit"
1430 msgstr ""
1431
1432 #: src/main.c:293
1433 msgid "  --version              output version information and exit"
1434 msgstr ""
1435
1436 #: src/main.c:318
1437 msgid "Composing message exists. Really quit?"
1438 msgstr "Vytváøená zpráva existuje. Opravdu chcete skonèit ?"
1439
1440 #: src/main.c:325
1441 msgid "Queued messages"
1442 msgstr ""
1443
1444 #: src/main.c:326
1445 msgid "Some unsent messages are queued. Exit now?"
1446 msgstr ""
1447
1448 #. remote command mode
1449 #: src/main.c:397
1450 msgid "another Sylpheed is already running.\n"
1451 msgstr ""
1452
1453 #: src/mainwindow.c:334
1454 msgid "/_File/_Add mailbox..."
1455 msgstr ""
1456
1457 #: src/mainwindow.c:335
1458 msgid "/_File/_Update folder tree"
1459 msgstr "/_Soubor/Znovu naèíst slo¾ky"
1460
1461 #: src/mainwindow.c:336
1462 msgid "/_File/_Folder"
1463 msgstr ""
1464
1465 #: src/mainwindow.c:337
1466 msgid "/_File/_Folder/Create _new folder..."
1467 msgstr ""
1468
1469 #: src/mainwindow.c:339
1470 msgid "/_File/_Folder/_Rename folder..."
1471 msgstr ""
1472
1473 #: src/mainwindow.c:340
1474 msgid "/_File/_Folder/_Delete folder"
1475 msgstr ""
1476
1477 #: src/mainwindow.c:341
1478 msgid "/_File/_Import mbox file..."
1479 msgstr "/_Soubor/_Importovat soubor mbox..."
1480
1481 #: src/mainwindow.c:342
1482 msgid "/_File/_Export to mbox file..."
1483 msgstr ""
1484
1485 #: src/mainwindow.c:343
1486 msgid "/_File/Empty _trash"
1487 msgstr ""
1488
1489 #: src/mainwindow.c:345
1490 msgid "/_File/_Save as..."
1491 msgstr "/_Soubor/Ulo¾it jako..."
1492
1493 #: src/mainwindow.c:346
1494 msgid "/_File/_Print..."
1495 msgstr "/_Soubor/_Tisk..."
1496
1497 #: src/mainwindow.c:349
1498 msgid "/_File/E_xit"
1499 msgstr "/_Soubor/_Konec"
1500
1501 #: src/mainwindow.c:355
1502 msgid "/_Edit/_Search"
1503 msgstr "/_Upravit/_Hledat"
1504
1505 #: src/mainwindow.c:357
1506 msgid "/_View"
1507 msgstr "/Z_obrazit"
1508
1509 #: src/mainwindow.c:358
1510 msgid "/_View/_Folder tree"
1511 msgstr "/Z_obrazit/_Strom slo¾ek "
1512
1513 #: src/mainwindow.c:359
1514 msgid "/_View/_Message view"
1515 msgstr "/Z_obrazit/_Zobrazit zprávu"
1516
1517 #: src/mainwindow.c:360
1518 msgid "/_View/_Toolbar"
1519 msgstr "/Z_obrazit/_Panel nástrojù "
1520
1521 #: src/mainwindow.c:361
1522 msgid "/_View/_Toolbar/Icon _and text"
1523 msgstr "/Z_obrazit/_Panel nástrojù/Ikony _a text"
1524
1525 #: src/mainwindow.c:362
1526 msgid "/_View/_Toolbar/_Icon"
1527 msgstr "/Z_obrazit/_Panel nástrojù/_Ikony"
1528
1529 #: src/mainwindow.c:363
1530 msgid "/_View/_Toolbar/_Text"
1531 msgstr "/Z_obrazit/_Panel nástrojù/_Text"
1532
1533 #: src/mainwindow.c:364
1534 msgid "/_View/_Toolbar/_Non-display"
1535 msgstr "/Z_obrazit/_Panel nástrojù/_Bez zobrazení"
1536
1537 #: src/mainwindow.c:365
1538 msgid "/_View/_Status bar"
1539 msgstr "/Z_obrazit/_Informaèní panel "
1540
1541 #: src/mainwindow.c:366 src/mainwindow.c:369
1542 msgid "/_View/---"
1543 msgstr "/Z_obrazit/---"
1544
1545 #: src/mainwindow.c:367
1546 msgid "/_View/Separate f_older tree"
1547 msgstr "/Z_obrazit/Samostatný s_trom slo¾ek "
1548
1549 #: src/mainwindow.c:368
1550 msgid "/_View/Separate m_essage view"
1551 msgstr "/Z_obrazit/Samostané pro_hlédnutí zprávy"
1552
1553 #: src/mainwindow.c:370
1554 msgid "/_View/_Code set"
1555 msgstr ""
1556
1557 #: src/mainwindow.c:371
1558 msgid "/_View/_Code set/_Auto detect"
1559 msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/_Autodetekce "
1560
1561 #: src/mainwindow.c:379
1562 msgid "/_View/_Code set/---"
1563 msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/---"
1564
1565 #: src/mainwindow.c:380
1566 msgid "/_View/_Code set/7bit ascii (US-ASC_II)"
1567 msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/7bitová ascii (US-ASC_II)"
1568
1569 #: src/mainwindow.c:384
1570 msgid "/_View/_Code set/Unicode (_UTF-8)"
1571 msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/Unicode (_UTF-8)"
1572
1573 #: src/mainwindow.c:388
1574 msgid "/_View/_Code set/Western European (ISO-8859-_1)"
1575 msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/Západní (ISO-8859-_1)"
1576
1577 #: src/mainwindow.c:392
1578 msgid "/_View/_Code set/Central European (ISO-8859-_2)"
1579 msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/Støedoevropská (ISO-8859-_2)"
1580
1581 #: src/mainwindow.c:395
1582 msgid "/_View/_Code set/_Baltic (ISO-8859-13)"
1583 msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/Baltská (ISO-8859-13)"
1584
1585 #: src/mainwindow.c:397
1586 msgid "/_View/_Code set/Baltic (ISO-8859-_4)"
1587 msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/Baltská (ISO-8859-_4)"
1588
1589 #: src/mainwindow.c:400
1590 msgid "/_View/_Code set/Greek (ISO-8859-_7)"
1591 msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/Øecká (ISO-8859-_7)"
1592
1593 #: src/mainwindow.c:403
1594 msgid "/_View/_Code set/Turkish (ISO-8859-_9)"
1595 msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/Turecká (ISO-8859-_9)"
1596
1597 #: src/mainwindow.c:406
1598 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (ISO-8859-_5)"
1599 msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/Azbuka (ISO-8859-_5)"
1600
1601 #: src/mainwindow.c:408
1602 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (KOI8-_R)"
1603 msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/Azbuka (KOI8-_R)"
1604
1605 #: src/mainwindow.c:410
1606 msgid "/_View/_Code set/Cyrillic (Windows-1251)"
1607 msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/Azbuka (Windows-1251)"
1608
1609 #: src/mainwindow.c:414
1610 msgid "/_View/_Code set/Japanese (ISO-2022-_JP)"
1611 msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/Japonská (ISO-2022-_JP)"
1612
1613 #: src/mainwindow.c:417
1614 msgid "/_View/_Code set/Japanese (ISO-2022-JP-2)"
1615 msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/Japonská (ISO-2022-JP-2)"
1616
1617 #: src/mainwindow.c:420
1618 msgid "/_View/_Code set/Japanese (_EUC-JP)"
1619 msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/Japonská (_EUC-JP)"
1620
1621 #: src/mainwindow.c:422
1622 msgid "/_View/_Code set/Japanese (_Shift__JIS)"
1623 msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/Japonská (_Shift__JIS)"
1624
1625 #: src/mainwindow.c:426
1626 msgid "/_View/_Code set/Simplified Chinese (_GB2312)"
1627 msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/Zjednodu¹ená èínská (_GB2312)"
1628
1629 #: src/mainwindow.c:428
1630 msgid "/_View/_Code set/Traditional Chinese (_Big5)"
1631 msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/Tradièní èínská (_Big5)"
1632
1633 #: src/mainwindow.c:430
1634 msgid "/_View/_Code set/Traditional Chinese (EUC-_TW)"
1635 msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/Tradièní èínská (EUC-_TW)"
1636
1637 #: src/mainwindow.c:432
1638 msgid "/_View/_Code set/Chinese (ISO-2022-_CN)"
1639 msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/Èínská (ISO-2022-_CN)"
1640
1641 #: src/mainwindow.c:435
1642 msgid "/_View/_Code set/Korean (EUC-_KR)"
1643 msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/Korejská (EUC-_KR)"
1644
1645 #: src/mainwindow.c:437
1646 msgid "/_View/_Code set/Korean (ISO-2022-KR)"
1647 msgstr "/Z_obrazit/_Znaková sada/Korejská (ISO-2022-KR)"
1648
1649 #: src/mainwindow.c:445
1650 msgid "/_Message/Rece_ive new mail"
1651 msgstr "/_Zpráva/_Pøíjem nové po¹ty "
1652
1653 #: src/mainwindow.c:446
1654 msgid "/_Message/Receive from _all accounts"
1655 msgstr "/_Zpráva/Pøijmout _ze v¹ech kont"
1656
1657 #: src/mainwindow.c:449
1658 msgid "/_Message/Send queued messa_ges"
1659 msgstr "/_Zpráva/Odeslat pozdr¾ené zprávy"
1660
1661 #: src/mainwindow.c:452
1662 msgid "/_Message/Compose _new message"
1663 msgstr "/_Zpráva/_Napsat novou zprávu "
1664
1665 #: src/mainwindow.c:453
1666 msgid "/_Message/_Reply"
1667 msgstr "/_Zpráva/_Odpovìdìt"
1668
1669 #: src/mainwindow.c:454
1670 msgid "/_Message/Reply to a_ll"
1671 msgstr "/_Zpráva/Odpovìdìt _v¹em"
1672
1673 #: src/mainwindow.c:455
1674 msgid "/_Message/_Forward"
1675 msgstr "/_Zpráva/Pøedat dá_l"
1676
1677 #: src/mainwindow.c:456
1678 msgid "/_Message/Forward as an a_ttachment"
1679 msgstr "/_Zpráva/Pøepo¹li jako pøílohu"
1680
1681 #: src/mainwindow.c:459
1682 msgid "/_Message/M_ove..."
1683 msgstr "/_Zpráva/_Pøesunout..."
1684
1685 #: src/mainwindow.c:460
1686 msgid "/_Message/_Copy..."
1687 msgstr ""
1688
1689 #: src/mainwindow.c:461
1690 msgid "/_Message/_Delete"
1691 msgstr "/_Zpráva/S_mazat"
1692
1693 #: src/mainwindow.c:462
1694 msgid "/_Message/_Mark"
1695 msgstr "/_Zpráva/_Oznaèit"
1696
1697 #: src/mainwindow.c:463
1698 msgid "/_Message/_Mark/_Mark"
1699 msgstr "/_Zpráva/_Oznaèit/_Oznaèit"
1700
1701 #: src/mainwindow.c:464
1702 msgid "/_Message/_Mark/_Unmark"
1703 msgstr "/_Zpráva/_Oznaèit/_Zru¹it oznaèení"
1704
1705 #: src/mainwindow.c:465
1706 msgid "/_Message/_Mark/---"
1707 msgstr "/_Zpráva/_Oznaèit/---"
1708
1709 #: src/mainwindow.c:466
1710 msgid "/_Message/_Mark/Mark as unr_ead"
1711 msgstr "/_Zpráva/_Oznaèit/Oznaèit jako nepø_eètené"
1712
1713 #: src/mainwindow.c:467
1714 msgid "/_Message/_Mark/Mark it as _being read"
1715 msgstr "/_Zpráva/_Oznaèit/Oznaèit je _jako ètené"
1716
1717 #: src/mainwindow.c:470
1718 msgid "/_Message/Open in new _window"
1719 msgstr "/_Zpráva/Otevøít v novém _oknì"
1720
1721 #: src/mainwindow.c:471
1722 msgid "/_Message/View _source"
1723 msgstr ""
1724
1725 #: src/mainwindow.c:472
1726 msgid "/_Message/Show all _header"
1727 msgstr "/_Zpráva/Zobrazit v¹echny _hlavièky"
1728
1729 #: src/mainwindow.c:473
1730 msgid "/_Message/Re_edit"
1731 msgstr ""
1732
1733 #: src/mainwindow.c:475
1734 msgid "/_Summary"
1735 msgstr "/_Pøehled"
1736
1737 #: src/mainwindow.c:476
1738 msgid "/_Summary/_Delete duplicated messages"
1739 msgstr "/_Pøehled/_Smazat duplikované zprávy"
1740
1741 #: src/mainwindow.c:478
1742 msgid "/_Summary/_Filter messages"
1743 msgstr "/_Pøehled/_Filtr zpráv "
1744
1745 #: src/mainwindow.c:479
1746 msgid "/_Summary/E_xecute"
1747 msgstr "/_Pøehled/S_pustit"
1748
1749 #: src/mainwindow.c:480
1750 msgid "/_Summary/_Update"
1751 msgstr "/_Pøehled/_Aktualizovat"
1752
1753 #: src/mainwindow.c:481 src/mainwindow.c:485 src/mainwindow.c:487
1754 msgid "/_Summary/---"
1755 msgstr "/_Pøehled/---"
1756
1757 #: src/mainwindow.c:482
1758 msgid "/_Summary/_Prev message"
1759 msgstr "/_Pøehled/Pø_edchozí zpráva"
1760
1761 #: src/mainwindow.c:483
1762 msgid "/_Summary/_Next message"
1763 msgstr "/_Pøehled/_Dal¹í zpráva"
1764
1765 #: src/mainwindow.c:484
1766 msgid "/_Summary/N_ext unread message"
1767 msgstr "/_Pøehled/Dal¹í nepøeè_tená zpráva"
1768
1769 #: src/mainwindow.c:486
1770 msgid "/_Summary/_Go to other folder"
1771 msgstr "/_Pøehled/_Jít do jiné slo¾eky"
1772
1773 #: src/mainwindow.c:488
1774 msgid "/_Summary/_Sort"
1775 msgstr "/_Pøehled/Setøíd_it"
1776
1777 #: src/mainwindow.c:489
1778 msgid "/_Summary/_Sort/Sort by _number"
1779 msgstr "/_Pøehled/Setøíd_it/Setøídit podle _èísla"
1780
1781 #: src/mainwindow.c:490
1782 msgid "/_Summary/_Sort/Sort by s_ize"
1783 msgstr "/_Pøehled/Setøíd_it/Setøídit podle _velikosti "
1784
1785 #: src/mainwindow.c:491
1786 msgid "/_Summary/_Sort/Sort by _date"
1787 msgstr "/_Pøehled/Setøíd_it/Setøídit podle _data "
1788
1789 #: src/mainwindow.c:492
1790 msgid "/_Summary/_Sort/Sort by _from"
1791 msgstr "/_Pøehled/Setøíd_it/Setøídit podle _od koho"
1792
1793 #: src/mainwindow.c:493
1794 msgid "/_Summary/_Sort/Sort by _subject"
1795 msgstr "/_Pøehled/Setøíd_it/Setøídit podle pø_edmìtu"
1796
1797 #: src/mainwindow.c:494
1798 msgid "/_Summary/_Sort/---"
1799 msgstr "/_Pøehled/Setøíd_it/---"
1800
1801 #: src/mainwindow.c:495
1802 msgid "/_Summary/_Sort/_Attract by subject"
1803 msgstr "/_Pøehled/Setøíd_it/_Získat z pøedmìtu"
1804
1805 #: src/mainwindow.c:497
1806 msgid "/_Summary/_Thread view"
1807 msgstr "/_Pøehled/Podle tématu"
1808
1809 #: src/mainwindow.c:498
1810 msgid "/_Summary/Unt_hread view"
1811 msgstr "/_Pøehled/Ne podle tématu"
1812
1813 #: src/mainwindow.c:499
1814 msgid "/_Summary/Set display _item..."
1815 msgstr "/_Pøehled/Nastavit polo¾ku z_obrazení"
1816
1817 #: src/mainwindow.c:503
1818 msgid "/_Tool/_Log window"
1819 msgstr "/_Nástroje/Okno záznamù "
1820
1821 #: src/mainwindow.c:505
1822 msgid "/_Configuration"
1823 msgstr "/_Nastavení"
1824
1825 #: src/mainwindow.c:506
1826 msgid "/_Configuration/_Common preferences..."
1827 msgstr "/_Nastavení/_Hlavní nastavení..."
1828
1829 #: src/mainwindow.c:508
1830 msgid "/_Configuration/_Filter setting..."
1831 msgstr ""
1832
1833 #: src/mainwindow.c:510
1834 msgid "/_Configuration/_Preferences per account..."
1835 msgstr "/_Nastavení/_Nastavení úètu..."
1836
1837 #: src/mainwindow.c:512
1838 msgid "/_Configuration/---"
1839 msgstr "/_Nastavení/---"
1840
1841 #: src/mainwindow.c:513
1842 msgid "/_Configuration/Create _new account..."
1843 msgstr "/_Nastavení/Vytvoøit _nové konto..."
1844
1845 #: src/mainwindow.c:515
1846 msgid "/_Configuration/_Edit accounts..."
1847 msgstr "/_Nastavení/_Úprava kont..."
1848
1849 #: src/mainwindow.c:517
1850 msgid "/_Configuration/C_hange current account"
1851 msgstr "/_Nastavení/_Zmìna aktuálního konta"
1852
1853 #: src/mainwindow.c:521
1854 msgid "/_Help/_Manual"
1855 msgstr "/Nápo_vìda/_Manuál"
1856
1857 #: src/mainwindow.c:522
1858 msgid "/_Help/_Manual/_English"
1859 msgstr "/Nápo_vìda/_Manuál/_Anglicky"
1860
1861 #: src/mainwindow.c:523
1862 msgid "/_Help/_Manual/_Japanese"
1863 msgstr "/Nápo_vìda/_Manuál/_Japonsky"
1864
1865 #: src/mainwindow.c:524
1866 msgid "/_Help/---"
1867 msgstr "/Nápo_vìda/---"
1868
1869 #: src/mainwindow.c:553
1870 msgid "Creating main window...\n"
1871 msgstr "Vytváøím hlavní okno...\n"
1872
1873 #: src/mainwindow.c:672
1874 #, c-format
1875 msgid "MainWindow: color allocation %d failed\n"
1876 msgstr "Hlavní okno: barevné rozvr¾ení %d bylo neúspì¹né\n"
1877
1878 #: src/mainwindow.c:816 src/mainwindow.c:833
1879 msgid "Untitled"
1880 msgstr "Neoznaèený"
1881
1882 #: src/mainwindow.c:834
1883 msgid "none"
1884 msgstr "¾ádný"
1885
1886 #: src/mainwindow.c:843
1887 #, c-format
1888 msgid "Current account: %s"
1889 msgstr "Souèasné konto: %s"
1890
1891 #: src/mainwindow.c:934
1892 #, c-format
1893 msgid "window position: x = %d, y = %d\n"
1894 msgstr "pozice okna: x = %d, y = %d\n"
1895
1896 #: src/mainwindow.c:942
1897 msgid "Empty trash"
1898 msgstr ""
1899
1900 #: src/mainwindow.c:943
1901 msgid "Empty all messages in trash?"
1902 msgstr ""
1903
1904 #: src/mainwindow.c:971
1905 msgid "Add mailbox"
1906 msgstr ""
1907
1908 #: src/mainwindow.c:972
1909 msgid ""
1910 "Input the location of mailbox.\n"
1911 "If the existing mailbox is specified, it will be\n"
1912 "scanned automatically."
1913 msgstr ""
1914
1915 #: src/mainwindow.c:978
1916 #, c-format
1917 msgid "The mailbox `%s' already exists."
1918 msgstr ""
1919
1920 #: src/mainwindow.c:983 src/setup.c:57
1921 msgid "Mailbox"
1922 msgstr ""
1923
1924 #: src/mainwindow.c:989 src/setup.c:63
1925 msgid ""
1926 "Creation of the mailbox failed.\n"
1927 "Maybe some files already exist, or you don't have the permission to write "
1928 "there."
1929 msgstr ""
1930
1931 #: src/mainwindow.c:1134
1932 msgid "Setting widgets..."
1933 msgstr ""
1934
1935 #: src/mainwindow.c:1335
1936 msgid "Get"
1937 msgstr "Stahnout"
1938
1939 #: src/mainwindow.c:1336
1940 msgid "Incorporate new mail"
1941 msgstr "Pøeèíst nové zprávy"
1942
1943 #: src/mainwindow.c:1341
1944 msgid "Get all"
1945 msgstr "Stahnout"
1946
1947 #: src/mainwindow.c:1342
1948 msgid "Incorporate new mail of all accounts"
1949 msgstr "Pøeèíst novou po¹tu ze v¹ech úètù"
1950
1951 #: src/mainwindow.c:1353
1952 msgid "Send queued message(s)"
1953 msgstr "Poslat pozdr¾ené zprávy"
1954
1955 #: src/mainwindow.c:1363 src/prefs_account.c:496 src/prefs_common.c:623
1956 msgid "Compose"
1957 msgstr "Napsat"
1958
1959 #: src/mainwindow.c:1364
1960 msgid "Compose new message"
1961 msgstr "Napsat novou zprávu"
1962
1963 #: src/mainwindow.c:1371
1964 msgid "Reply"
1965 msgstr "Odpovìdìt"
1966
1967 #: src/mainwindow.c:1372
1968 msgid "Reply to the message"
1969 msgstr "Odpovìdìt na zprávu"
1970
1971 #: src/mainwindow.c:1379
1972 msgid "Reply all"
1973 msgstr "Odpov. v¹em"
1974
1975 #: src/mainwindow.c:1380
1976 msgid "Reply to all"
1977 msgstr "Odpov. v¹em"
1978
1979 #: src/mainwindow.c:1387
1980 msgid "Forward"
1981 msgstr "Pøeposlat"
1982
1983 #: src/mainwindow.c:1388
1984 msgid "Forward the message"
1985 msgstr "Pøedat zprávu dál"
1986
1987 #: src/mainwindow.c:1399
1988 msgid "Delete the message"
1989 msgstr "Smazat zprávu"
1990
1991 #: src/mainwindow.c:1407
1992 msgid "Execute"
1993 msgstr "Provést"
1994
1995 #: src/mainwindow.c:1408
1996 msgid "Execute marked process"
1997 msgstr "Provést oznaèený proces "
1998
1999 #: src/mainwindow.c:1418
2000 msgid "Next"
2001 msgstr ""
2002
2003 #: src/mainwindow.c:1419
2004 msgid "Next unread message"
2005 msgstr "Dal¹í nepøeètenou zprávu"
2006
2007 #: src/mainwindow.c:1429
2008 msgid "Prefs"
2009 msgstr "Nastavení"
2010
2011 #: src/mainwindow.c:1430
2012 msgid "Common preference"
2013 msgstr "Hlavní nastavení"
2014
2015 #: src/mainwindow.c:1437 src/progressdialog.c:50
2016 msgid "Account"
2017 msgstr "Konto"
2018
2019 #: src/mainwindow.c:1438
2020 msgid "Account setting"
2021 msgstr "Nastavení konta"
2022
2023 #: src/mainwindow.c:1654 src/summaryview.c:2523
2024 msgid "Exit"
2025 msgstr "Ukonèení programu"
2026
2027 #: src/mainwindow.c:1654 src/summaryview.c:2523
2028 msgid "Exit this program?"
2029 msgstr "Chcete ukonèit tento program?"
2030
2031 #: src/mainwindow.c:1788
2032 msgid "Sending queued message failed."
2033 msgstr "Neúspì¹né poslání zprávy z fronty."
2034
2035 #: src/mainwindow.c:1905
2036 #, c-format
2037 msgid "forced charset: %s\n"
2038 msgstr "Vnucená znaková sada: %s\n"
2039
2040 #: src/mbox.c:68
2041 #, c-format
2042 msgid "Getting messages from %s into %s...\n"
2043 msgstr "Získávám zprávy z %s do %s...\n"
2044
2045 #: src/mbox.c:78
2046 msgid "can't read mbox file.\n"
2047 msgstr "Nemohu pøeèíst soubor s po¹tovní schránkou.\n"
2048
2049 #: src/mbox.c:85
2050 #, c-format
2051 msgid "invalid mbox format: %s\n"
2052 msgstr "Neplatný formát po¹tovní schránky: %s\n"
2053
2054 #: src/mbox.c:92
2055 #, c-format
2056 msgid "malformed mbox: %s\n"
2057 msgstr "Selhání po¹tovní schránky: %s\n"
2058
2059 #: src/mbox.c:109
2060 msgid "can't open temporary file\n"
2061 msgstr "Nemohu otevøít doèasný soubor\n"
2062
2063 #: src/mbox.c:159
2064 #, c-format
2065 msgid ""
2066 "unescaped From found:\n"
2067 "%s"
2068 msgstr ""
2069
2070 #: src/mbox.c:194
2071 msgid "can't write to temporary file\n"
2072 msgstr "Nemohu zapisovat do doèasného souboru\n"
2073
2074 #: src/mbox.c:226
2075 #, c-format
2076 msgid "%d messages found.\n"
2077 msgstr "%d zpráv nalezeno.\n"
2078
2079 #: src/mbox.c:243
2080 #, c-format
2081 msgid "can't create lock file %s\n"
2082 msgstr "Nemohu vytvoøit uzamèený soubor %s\n"
2083
2084 #: src/mbox.c:244
2085 msgid "use 'flock' instead of 'file' if possible.\n"
2086 msgstr ""
2087
2088 #: src/mbox.c:256
2089 #, c-format
2090 msgid "can't create %s\n"
2091 msgstr "Nemohu vytvoøit %s\n"
2092
2093 #: src/mbox.c:262
2094 msgid "mailbox is owned by another process, waiting...\n"
2095 msgstr "po¹tovní schránka je vlastnìna jiným procesem, èekejte...\n"
2096
2097 #: src/mbox.c:291
2098 #, c-format
2099 msgid "can't lock %s\n"
2100 msgstr "Nemohu uzamknout %s\n"
2101
2102 #: src/mbox.c:298 src/mbox.c:345
2103 msgid "invalid lock type\n"
2104 msgstr "Neplatný typ zámku\n"
2105
2106 #: src/mbox.c:331
2107 #, c-format
2108 msgid "can't unlock %s\n"
2109 msgstr "Nemohu uzamknout %s\n"
2110
2111 #: src/mbox.c:362
2112 msgid "can't truncate mailbox to zero.\n"
2113 msgstr "nemù¾u smazat mailbox.\n"
2114
2115 #: src/mbox.c:383
2116 #, c-format
2117 msgid "Exporting messages from %s into %s...\n"
2118 msgstr ""
2119
2120 #: src/messageview.c:67
2121 msgid "Creating message view...\n"
2122 msgstr "Vyvolávám zobrazení zprávy...\n"
2123
2124 #: src/mh.c:149
2125 #, c-format
2126 msgid "can't copy message %s to %s\n"
2127 msgstr "Nemohu zkopírovat zprávu %s do %s\n"
2128
2129 #: src/mh.c:181 src/mh.c:258 src/mh.c:346 src/mh.c:413
2130 msgid "Can't open mark file.\n"
2131 msgstr "Nemohu otevøít oznaèený soubor.\n"
2132
2133 #: src/mh.c:192 src/mh.c:276 src/mh.c:357 src/mh.c:431
2134 #, c-format
2135 msgid "%s already exists."
2136 msgstr ""
2137
2138 #: src/mh.c:348 src/mh.c:422
2139 #, c-format
2140 msgid "Copying message %s%c%d to %s ...\n"
2141 msgstr ""
2142
2143 #: src/mh.c:586
2144 #, c-format
2145 msgid "Last number in dir %s = %d\n"
2146 msgstr "Poslední poèet v adresáøi %s = %d\n"
2147
2148 #: src/mh.c:785
2149 msgid "\tSearching uncached messages... "
2150 msgstr "\tHledám zprávy mimo mezipamìt... "
2151
2152 #: src/mh.c:840
2153 #, c-format
2154 msgid "%d uncached message(s) found.\n"
2155 msgstr "%d zprávy(z) mimo mezipamì» byly nalezeny.\n"
2156
2157 #: src/mh.c:846
2158 msgid "\tSorting uncached messages in numerical order... "
2159 msgstr "\tTøídím zprávy, které byly mimo mezipamì», v èíselném poøadí... "
2160
2161 #: src/mimeview.c:110
2162 msgid "/_Open"
2163 msgstr "/_Otevøít"
2164
2165 #: src/mimeview.c:111
2166 msgid "/_Display as text"
2167 msgstr "/_Zobrazit jako text"
2168
2169 #: src/mimeview.c:112 src/summaryview.c:312
2170 msgid "/_Save as..."
2171 msgstr "/_Ulo¾it jako..."
2172
2173 #: src/mimeview.c:115
2174 msgid "/_Check signature"
2175 msgstr ""
2176
2177 #: src/mimeview.c:135
2178 msgid "MIME Type"
2179 msgstr "MIME Typ"
2180
2181 #: src/mimeview.c:139
2182 msgid "Creating MIME view...\n"
2183 msgstr "Vyvolávám zobrazení MIME...\n"
2184
2185 #: src/mimeview.c:240
2186 msgid "Select \"Check signature\" to check"
2187 msgstr ""
2188
2189 #: src/mimeview.c:411
2190 msgid "Can't get the part of multipart message."
2191 msgstr "Nemohu získat èást z mnohaèás»ové zprávy."
2192
2193 #: src/mimeview.c:663 src/mimeview.c:711 src/mimeview.c:730
2194 msgid "Can't save the part of multipart message."
2195 msgstr "Nemohu ulo¾it èást z mnohaèás»ové zprávy."
2196
2197 #: src/mimeview.c:697 src/summaryview.c:2009
2198 msgid "Save as"
2199 msgstr "Ulo¾it jako"
2200
2201 #: src/mimeview.c:703 src/summaryview.c:2014
2202 msgid "Overwrite"
2203 msgstr "Pøepsat"
2204
2205 #: src/mimeview.c:704 src/summaryview.c:2015
2206 msgid "Overwrite existing file?"
2207 msgstr "Pøepsat existující soubor?"
2208
2209 #: src/mimeview.c:773
2210 #, c-format
2211 msgid "MIME viewer command line is invalid: `%s'"
2212 msgstr "Neplatná pøíkazová øádka prohlí¾eèe MIME: '%s'"
2213
2214 #: src/news.c:75
2215 #, c-format
2216 msgid "creating NNTP connection to %s:%d ...\n"
2217 msgstr "Vytváøím NNTP spojení s %s:%d ...\n"
2218
2219 #: src/news.c:112
2220 #, c-format
2221 msgid "NNTP connection to %s:%d has been disconnected. Reconnecting...\n"
2222 msgstr "NNTP spojení %s:%d bylo pøeru¹eno. Obnovuji spojení...\n"
2223
2224 #: src/news.c:183
2225 #, c-format
2226 msgid "article %d has been already cached.\n"
2227 msgstr "èlánek %d u¾ byl v mezipamìti.\n"
2228
2229 #: src/news.c:192
2230 #, c-format
2231 msgid "getting article %d...\n"
2232 msgstr "Získávám èlánek %d...\n"
2233
2234 #: src/news.c:197
2235 #, c-format
2236 msgid "can't read article %d\n"
2237 msgstr "Nemohu èíst èlánek %d\n"
2238
2239 #: src/news.c:229
2240 msgid "can't post article.\n"
2241 msgstr ""
2242
2243 #: src/news.c:253
2244 #, c-format
2245 msgid "can't retrieve article %d\n"
2246 msgstr "Nemohu obnovit èlánek %d\n"
2247
2248 #: src/news.c:292
2249 #, c-format
2250 msgid "can't set group: %s\n"
2251 msgstr "Nemohu nastavit skupinu: %s\n"
2252
2253 #: src/news.c:298
2254 #, c-format
2255 msgid "invalid article range: %d - %d\n"
2256 msgstr "neplatný rozstah èlánku: %d - %d\n"
2257
2258 #: src/news.c:307
2259 msgid "no new articles.\n"
2260 msgstr "®ádný nový èlánek.\n"
2261
2262 #: src/news.c:317
2263 #, c-format
2264 msgid "getting xover %d - %d in %s...\n"
2265 msgstr ""
2266
2267 #: src/news.c:320
2268 msgid "can't get xover\n"
2269 msgstr ""
2270
2271 #: src/news.c:326
2272 msgid "error occurred while getting xover.\n"
2273 msgstr "Vyskytla se chyba bìhem získávání xover.\n"
2274
2275 #: src/news.c:334
2276 #, c-format
2277 msgid "invalid xover line: %s\n"
2278 msgstr "Neplatná xover øádka: %s\n"
2279
2280 #: src/news.c:435
2281 #, c-format
2282 msgid "deleting article %d...\n"
2283 msgstr "Vymazávám èlánek %d...\n"
2284
2285 #: src/news.c:466
2286 msgid "\tDeleting all cached articles... "
2287 msgstr "\tVymazávám v¹echny èlánky z mezipamìti... "
2288
2289 #: src/nntp.c:43
2290 #, c-format
2291 msgid "Can't connect to NNTP server: %s:%d\n"
2292 msgstr "Nemohu se spojit s NNTP serverem: %s:%d\n"
2293
2294 #: src/nntp.c:70 src/nntp.c:132
2295 #, c-format
2296 msgid "protocol error: %s\n"
2297 msgstr "Chyba protokolu: %s\n"
2298
2299 #: src/nntp.c:92 src/nntp.c:138
2300 msgid "protocol error\n"
2301 msgstr "Chyba protokolu\n"
2302
2303 #: src/nntp.c:171 src/nntp.c:177
2304 msgid "Error occurred while posting\n"
2305 msgstr ""
2306
2307 #: src/passphrase.c:75
2308 msgid "Passphrase"
2309 msgstr ""
2310
2311 #: src/passphrase.c:238
2312 msgid "[no user id]"
2313 msgstr ""
2314
2315 #: src/passphrase.c:242
2316 #, c-format
2317 msgid ""
2318 "%sPlease enter the passphrase for:\n"
2319 "\n"
2320 "  %.*s  \n"
2321 "(%.*s)\n"
2322 msgstr ""
2323
2324 #: src/passphrase.c:246
2325 msgid ""
2326 "Bad passphrase! Try again...\n"
2327 "\n"
2328 msgstr ""
2329
2330 #: src/pop.c:98 src/pop.c:145
2331 msgid "error occurred on authorization\n"
2332 msgstr "Vyskytla se chyba v autorizaci\n"
2333
2334 #: src/pop.c:117
2335 msgid "Required APOP timestamp not found in greeting\n"
2336 msgstr ""
2337
2338 #: src/pop.c:123
2339 msgid "Timestamp syntax error in greeting\n"
2340 msgstr ""
2341
2342 #: src/pop.c:171 src/pop.c:212
2343 msgid "POP3 protocol error\n"
2344 msgstr "Chyba protokolu POP3\n"
2345
2346 #: src/prefs.c:56
2347 msgid "Reading configuration...\n"
2348 msgstr "Naèítám konfiguraci...\n"
2349
2350 #: src/prefs.c:76 src/prefs.c:183
2351 #, c-format
2352 msgid "Found %s\n"
2353 msgstr "Nalezený: %s\n"
2354
2355 #: src/prefs.c:90
2356 msgid "Finished reading configuration.\n"
2357 msgstr "Ukonèené ètení konfigurace.\n"
2358
2359 #: src/prefs.c:168 src/prefs.c:213 src/prefs_account.c:357
2360 #: src/prefs_account.c:371 src/prefs_display_header.c:414
2361 #: src/prefs_display_header.c:439 src/prefs_filter.c:518
2362 #: src/prefs_filter.c:542
2363 msgid "failed to write configuration to file\n"
2364 msgstr "Selhání zápisu konfigurace do souboru\n"
2365
2366 #: src/prefs.c:216
2367 msgid "Configuration is saved.\n"
2368 msgstr "Konfigurace je ulo¾ena.\n"
2369
2370 #: src/prefs.c:469
2371 msgid "Apply"
2372 msgstr "Pou¾ít"
2373
2374 #: src/prefs_account.c:402
2375 msgid "Opening account preferences window...\n"
2376 msgstr "Otevøení okna s nastavením konta...\n"
2377
2378 #: src/prefs_account.c:429
2379 #, c-format
2380 msgid "Account%d"
2381 msgstr "Konto%d"
2382
2383 #: src/prefs_account.c:442
2384 msgid "Preferences for new account"
2385 msgstr "Nastavení pro nové konto"
2386
2387 #: src/prefs_account.c:447
2388 msgid "Preferences for each account"
2389 msgstr "Nastavení pro ka¾dé konto"
2390
2391 #: src/prefs_account.c:470
2392 msgid "Creating account preferences window...\n"
2393 msgstr "Vyvolání okna pro nastavení konta...\n"
2394
2395 #: src/prefs_account.c:490
2396 msgid "Basic"
2397 msgstr "Základní"
2398
2399 #: src/prefs_account.c:492 src/prefs_common.c:619
2400 msgid "Receive"
2401 msgstr "Pøijmout"
2402
2403 #: src/prefs_account.c:499 src/prefs_common.c:630
2404 msgid "Privacy"
2405 msgstr ""
2406
2407 #: src/prefs_account.c:502
2408 msgid "Advanced"
2409 msgstr "Roz¹íøený"
2410
2411 #: src/prefs_account.c:555
2412 msgid "Name of this account"
2413 msgstr "Jméno tohoto konta"
2414
2415 #: src/prefs_account.c:564
2416 msgid "Usually used"
2417 msgstr "Obvykle pou¾itý"
2418
2419 #: src/prefs_account.c:568
2420 msgid "Personal information"
2421 msgstr "Osobní informace"
2422
2423 #: src/prefs_account.c:577
2424 msgid "Full name"
2425 msgstr "Celé jméno"
2426
2427 #: src/prefs_account.c:583
2428 msgid "Mail address"
2429 msgstr "Po¹tovní adresa"
2430
2431 #: src/prefs_account.c:589
2432 msgid "Organization"
2433 msgstr "Organizace"
2434
2435 #: src/prefs_account.c:613
2436 msgid "Server information"
2437 msgstr "Informace o serveru"
2438
2439 #: src/prefs_account.c:634
2440 msgid "POP3 (normal)"
2441 msgstr "POP3 (normální)"
2442
2443 #: src/prefs_account.c:636
2444 msgid "POP3 (APOP auth)"
2445 msgstr ""
2446
2447 #: src/prefs_account.c:638
2448 msgid "IMAP4"
2449 msgstr "IMAP4"
2450
2451 #: src/prefs_account.c:640
2452 msgid "News (NNTP)"
2453 msgstr ""
2454
2455 #: src/prefs_account.c:642
2456 msgid "None (local)"
2457 msgstr "®ádný (místní)"
2458
2459 #: src/prefs_account.c:696
2460 msgid "News server"
2461 msgstr ""
2462
2463 #: src/prefs_account.c:702
2464 msgid "Server for receiving"
2465 msgstr "Server pro pøíjem"
2466
2467 #: src/prefs_account.c:708
2468 msgid "SMTP server (send)"
2469 msgstr "SMTP server (k odesílání)"
2470
2471 #: src/prefs_account.c:715
2472 msgid "User ID"
2473 msgstr "U¾ivatelské èíslo"
2474
2475 #: src/prefs_account.c:721
2476 msgid "Password"
2477 msgstr "Heslo"
2478
2479 #: src/prefs_account.c:765
2480 msgid "POP3"
2481 msgstr ""
2482
2483 #: src/prefs_account.c:773
2484 msgid "Remove messages on server when received"
2485 msgstr "Smazat zprávy na serveru po jejich pøijmutí"
2486
2487 #: src/prefs_account.c:775
2488 msgid "Receive all messages on server"
2489 msgstr "Pøijmout v¹echny zprávy ze serveru"
2490
2491 #: src/prefs_account.c:778
2492 msgid "`Receive all' checks for new mail on this account"
2493 msgstr ""
2494
2495 #: src/prefs_account.c:780
2496 msgid "Filter messages on receiving"
2497 msgstr "Filtr zpráv k pøijímání"
2498
2499 #: src/prefs_account.c:817 src/prefs_filter.c:244
2500 msgid "Header"
2501 msgstr "Hlavièka"
2502
2503 #: src/prefs_account.c:824
2504 msgid "Add Date header field"
2505 msgstr "Pøidat pole s datovou hlavièkou"
2506
2507 #: src/prefs_account.c:825
2508 msgid "Generate Message-ID"
2509 msgstr "Vytvoøit èíslo zprávy"
2510
2511 #: src/prefs_account.c:834
2512 msgid "Add user-defined header"
2513 msgstr "Pøidat u¾ivatelsky definovanou hlavièku"
2514
2515 #: src/prefs_account.c:836 src/prefs_common.c:1268 src/prefs_common.c:1293
2516 msgid " Edit... "
2517 msgstr "Upravuji..."
2518
2519 #: src/prefs_account.c:843
2520 msgid "Automatically set following addresses"
2521 msgstr "Automaticky nastavit následující adresy"
2522
2523 #: src/prefs_account.c:852
2524 msgid "Cc"
2525 msgstr "Kopie"
2526
2527 #: src/prefs_account.c:865
2528 msgid "Bcc"
2529 msgstr "Slepá kopie"
2530
2531 #: src/prefs_account.c:878
2532 msgid "Reply-To"
2533 msgstr "Odpovìdìt na"
2534
2535 #: src/prefs_account.c:891
2536 msgid "Authentication"
2537 msgstr ""
2538
2539 #: src/prefs_account.c:899
2540 msgid "SMTP Authentication (SMTP AUTH)"
2541 msgstr ""
2542
2543 #: src/prefs_account.c:901
2544 msgid "Authenticate with POP3 before sending"
2545 msgstr ""
2546
2547 #: src/prefs_account.c:935
2548 msgid "Signature file"
2549 msgstr "Podepsaný soubor"
2550
2551 #: src/prefs_account.c:964
2552 msgid "Sign key"
2553 msgstr ""
2554
2555 #: src/prefs_account.c:972
2556 msgid "Use default GnuPG key"
2557 msgstr ""
2558
2559 #: src/prefs_account.c:981
2560 msgid "Select key by your email address"
2561 msgstr ""
2562
2563 #: src/prefs_account.c:990
2564 msgid "Specify key manually"
2565 msgstr ""
2566
2567 #: src/prefs_account.c:1006
2568 msgid "User or key ID:"
2569 msgstr ""
2570
2571 #: src/prefs_account.c:1051
2572 msgid "Specify SMTP port"
2573 msgstr "Urèete SMTP port"
2574
2575 #: src/prefs_account.c:1063
2576 msgid "Specify POP3 port"
2577 msgstr "Urèete POP3 port"
2578
2579 #: src/prefs_account.c:1075
2580 msgid "Specify domain name"
2581 msgstr "Urèete jméno domény"
2582
2583 #: src/prefs_account.c:1122
2584 msgid "Mail address is not entered."
2585 msgstr "Po¹tovní adresa nebyla zadána."
2586
2587 #: src/prefs_account.c:1127
2588 msgid "SMTP server is not entered."
2589 msgstr "SMTP server nebyl zadáno."
2590
2591 #: src/prefs_account.c:1132
2592 msgid "User ID is not entered."
2593 msgstr "U¾ivatelsé èíslo nabylo zadáno."
2594
2595 #: src/prefs_account.c:1137
2596 msgid "POP3 server is not entered."
2597 msgstr "POP3 server nebyl zadáno."
2598
2599 #: src/prefs_account.c:1142
2600 msgid "IMAP4 server is not entered."
2601 msgstr "IMAP4 server nebyl zadáno."
2602
2603 #: src/prefs_account.c:1147
2604 msgid "NNTP server is not entered."
2605 msgstr "NNTP server nebyl zadáno."
2606
2607 #: src/prefs_common.c:597
2608 msgid "Creating common preferences window...\n"
2609 msgstr "Vytváøím okno hlavního nastavení...\n"
2610
2611 #: src/prefs_common.c:601
2612 msgid "Common Preferences"
2613 msgstr "Hlavní nastavení"
2614
2615 #: src/prefs_common.c:625
2616 msgid "Display"
2617 msgstr "Zobrazit"
2618
2619 #: src/prefs_common.c:627
2620 msgid "Message"
2621 msgstr "Zpráva"
2622
2623 #: src/prefs_common.c:633
2624 msgid "Interface"
2625 msgstr "Rozhraní"
2626
2627 #: src/prefs_common.c:635 src/select-keys.c:324
2628 msgid "Other"
2629 msgstr "Ostatní"
2630
2631 #: src/prefs_common.c:675 src/prefs_common.c:833
2632 msgid "External program"
2633 msgstr "Externí program"
2634
2635 #: src/prefs_common.c:684
2636 msgid "Use external program for incorporation"
2637 msgstr "Pou¾ít externí program k zaèlenìní"
2638
2639 #: src/prefs_common.c:691 src/prefs_common.c:850
2640 msgid "Program path"
2641 msgstr "Cesta k programu"
2642
2643 #: src/prefs_common.c:703
2644 msgid "Local spool"
2645 msgstr "Místní Spool"
2646
2647 #: src/prefs_common.c:714
2648 msgid "Incorporate from spool"
2649 msgstr ""
2650
2651 #: src/prefs_common.c:716
2652 msgid "Filter on incorporation"
2653 msgstr "Filtr na zaèlenìní"
2654
2655 #: src/prefs_common.c:724
2656 msgid "Spool directory"
2657 msgstr "Spool adresáø"
2658
2659 #: src/prefs_common.c:742
2660 msgid "Auto-check new mail"
2661 msgstr "Automatická kontrola nové po¹ty"
2662
2663 #: src/prefs_common.c:744
2664 msgid "each"
2665 msgstr "ka¾dý"
2666
2667 #: src/prefs_common.c:756
2668 msgid "minute(s)"
2669 msgstr "minuta(y)"
2670
2671 #: src/prefs_common.c:765
2672 msgid "Check new mail on startup"
2673 msgstr "Kontrola nové po¹ta pøi spu¹tìní"
2674
2675 #: src/prefs_common.c:767
2676 msgid "News"
2677 msgstr "Nová"
2678
2679 #: src/prefs_common.c:775
2680 msgid ""
2681 "Maximum article number to download\n"
2682 "(unlimited if 0 is specified)"
2683 msgstr ""
2684
2685 #: src/prefs_common.c:843
2686 msgid "Use external program for sending"
2687 msgstr "Pou¾ít externí program pro posílání"
2688
2689 #: src/prefs_common.c:867
2690 msgid "Save sent message to outbox"
2691 msgstr "Ulo¾it poslanou zprávu do Odeslaná po¹ta"
2692
2693 #: src/prefs_common.c:869
2694 msgid "Queue message that failed to send"
2695 msgstr "Fronta zpráv, která byla po¹kozena pøi posílání"
2696
2697 #: src/prefs_common.c:875
2698 msgid "Outgoing codeset"
2699 msgstr "Výstupní znaková sada"
2700
2701 #: src/prefs_common.c:890
2702 msgid "Automatic"
2703 msgstr "Automaticky"
2704
2705 #: src/prefs_common.c:891
2706 msgid "7bit ascii (US-ASCII)"
2707 msgstr "7bitový ascii (US-ASCII)"
2708
2709 #: src/prefs_common.c:893
2710 msgid "Unicode (UTF-8)"
2711 msgstr "Unicode (UTF-8)"
2712
2713 #: src/prefs_common.c:895
2714 msgid "Western European (ISO-8859-1)"
2715 msgstr "Západní (ISO-8859-1)"
2716
2717 #: src/prefs_common.c:897
2718 msgid "Central European (ISO-8859-2)"
2719 msgstr "Støedoevropská (ISO-8859-2)"
2720
2721 #: src/prefs_common.c:898
2722 msgid "Baltic (ISO-8859-13)"
2723 msgstr "Baltická (ISO-8859-13)"
2724
2725 #: src/prefs_common.c:899
2726 msgid "Baltic (ISO-8859-4)"
2727 msgstr "Baltická (ISO-8859-4)"
2728
2729 #: src/prefs_common.c:900
2730 msgid "Greek (ISO-8859-7)"
2731 msgstr "Øecká (ISO-8859-7)"
2732
2733 #: src/prefs_common.c:901
2734 msgid "Turkish (ISO-8859-9)"
2735 msgstr "Turecká (ISO-8859-9)"
2736
2737 #: src/prefs_common.c:902
2738 msgid "Cyrillic (ISO-8859-5)"
2739 msgstr "Azbuka (ISO-8859-5)"
2740
2741 #: src/prefs_common.c:903
2742 msgid "Cyrillic (KOI8-R)"
2743 msgstr "Azbuka (KOI8-R)"
2744
2745 #: src/prefs_common.c:904
2746 msgid "Cyrillic (Windows-1251)"
2747 msgstr "Azbuka (Windows-1251)"
2748
2749 #: src/prefs_common.c:905
2750 msgid "Cyrillic (KOI8-U)"
2751 msgstr "Azbuka (KOI8-U)"
2752
2753 #: src/prefs_common.c:907
2754 msgid "Japanese (ISO-2022-JP)"
2755 msgstr "Japonská (ISO-2022-JP)"
2756
2757 #: src/prefs_common.c:909
2758 msgid "Japanese (EUC-JP)"
2759 msgstr "Japonská (EUC-JP)"
2760
2761 #: src/prefs_common.c:910
2762 msgid "Japanese (Shift_JIS)"
2763 msgstr "Japonská (Shift_JIS)"
2764
2765 #: src/prefs_common.c:913
2766 msgid "Simplified Chinese (GB2312)"
2767 msgstr "Zjednodu¹ená èínská (GB2312)"
2768
2769 #: src/prefs_common.c:914
2770 msgid "Traditional Chinese (Big5)"
2771 msgstr "Tradièní èínská (Big5)"
2772
2773 #: src/prefs_common.c:916
2774 msgid "Traditional Chinese (EUC-TW)"
2775 msgstr "Tradièní èínská (EUC-TW)"
2776
2777 #: src/prefs_common.c:917
2778 msgid "Chinese (ISO-2022-CN)"
2779 msgstr "Èínská (ISO-2022-CN)"
2780
2781 #: src/prefs_common.c:919
2782 msgid "Korean (EUC-KR)"
2783 msgstr "Korejská (EUC-KR)"
2784
2785 #: src/prefs_common.c:969
2786 msgid "Quotation"
2787 msgstr "Zaøazování"
2788
2789 #: src/prefs_common.c:977
2790 msgid "Quote message when replying"
2791 msgstr "Zaøadit zprávu, kdy¾ odpovídá"
2792
2793 #: src/prefs_common.c:983
2794 msgid "Quotation mark"
2795 msgstr "Zaøazovací znaèka"
2796
2797 #: src/prefs_common.c:996
2798 msgid "Quotation format:"
2799 msgstr "Formát zaøazení:"
2800
2801 #: src/prefs_common.c:1001
2802 msgid " Description of symbols "
2803 msgstr " Popis symbolù "
2804
2805 #: src/prefs_common.c:1028
2806 msgid "Insert signature automatically"
2807 msgstr "Automaticky vlo¾it podpis"
2808
2809 #: src/prefs_common.c:1034
2810 msgid "Signature separator"
2811 msgstr "Oddìlovaè podpisu"
2812
2813 #: src/prefs_common.c:1052
2814 msgid "Wrap messages at"
2815 msgstr ""
2816
2817 #: src/prefs_common.c:1064
2818 msgid "characters"
2819 msgstr ""
2820
2821 #: src/prefs_common.c:1072
2822 msgid "Wrap quotation"
2823 msgstr ""
2824
2825 #: src/prefs_common.c:1074
2826 msgid "Wrap before sending"
2827 msgstr ""
2828
2829 #: src/prefs_common.c:1113
2830 msgid "Font"
2831 msgstr "Písmo"
2832
2833 #: src/prefs_common.c:1122
2834 msgid "Text"
2835 msgstr ""
2836
2837 #: src/prefs_common.c:1145
2838 msgid "Translate header name (such as `From:', `Subject:')"
2839 msgstr "Pøenést jméno hlavièky (jako napøíklad 'Od:', 'Pøedmìt:')"
2840
2841 #: src/prefs_common.c:1148
2842 msgid "Display unread number next to folder name"
2843 msgstr ""
2844
2845 #. ---- Summary ----
2846 #: src/prefs_common.c:1152
2847 msgid "Summary View"
2848 msgstr ""
2849
2850 #: src/prefs_common.c:1161
2851 msgid "Display recipient on `From' column if sender is yourself"
2852 msgstr "Zpbrazit pøíjemce v sloupci `Od', jetli¾e odesílatel je vy sám"
2853
2854 #: src/prefs_common.c:1163
2855 msgid "Enable horizontal scroll bar"
2856 msgstr ""
2857
2858 #: src/prefs_common.c:1169
2859 msgid "Date format"
2860 msgstr ""
2861
2862 #: src/prefs_common.c:1180
2863 msgid ""
2864 "Ordinary characters placed in the format string are copied without "
2865 "conversion. Conversion specifiers are introduced by a % character, and are "
2866 "replaced as follows:\n"
2867 "%a: the abbreviated weekday name\n"
2868 "%A: the full weekday name\n"
2869 "%b: the abbreviated month name\n"
2870 "%B: the full month name\n"
2871 "%c: the preferred date and time for the current locale\n"
2872 "%C: the century number (year/100)\n"
2873 "%d: the day of the month as a decimal number\n"
2874 "%H: the hour as a decimal number using a 24-hour clock\n"
2875 "%I: the hour as a decimal number using a 12-hour clock\n"
2876 "%j: the day of the year as a decimal number\n"
2877 "%m: the month as a decimal number\n"
2878 "%M: the minute as a decimal number\n"
2879 "%p: either AM or PM\n"
2880 "%S: the second as a decimal number\n"
2881 "%w: the day of the week as a decimal number\n"
2882 "%x: the preferred date for the current locale\n"
2883 "%y: the last two digits of a year\n"
2884 "%Y: the year as a decimal number\n"
2885 "%Z: the time zone or name or abbreviation"
2886 msgstr ""
2887
2888 #: src/prefs_common.c:1209
2889 msgid " Set display item of summary... "
2890 msgstr " Nastavení zobrazení souhrného odstavce... "
2891
2892 #: src/prefs_common.c:1263
2893 msgid "Enable coloration of message"
2894 msgstr "Povolit zabarvení zpráv"
2895
2896 #: src/prefs_common.c:1282
2897 msgid "Display 2-byte alphabet and numeric with 1-byte character"
2898 msgstr "Zobrazit 2-bytovou abecedu a èíslice s 1-bytovým znakem"
2899
2900 #: src/prefs_common.c:1284
2901 msgid "Display header pane above message view"
2902 msgstr ""
2903
2904 #: src/prefs_common.c:1291
2905 msgid "Display short headers on message view"
2906 msgstr "Zobrazit krátkou hlavièku pøi zobrazení zprávy"
2907
2908 #: src/prefs_common.c:1311
2909 msgid "Line space"
2910 msgstr "Prázdná øádka"
2911
2912 #: src/prefs_common.c:1325 src/prefs_common.c:1365
2913 msgid "pixel(s)"
2914 msgstr "pixel(y)"
2915
2916 #: src/prefs_common.c:1330
2917 msgid "Leave space on head"
2918 msgstr "Vynechat prázdné místo v hlavièce "
2919
2920 #: src/prefs_common.c:1332
2921 msgid "Scroll"
2922 msgstr ""
2923
2924 #: src/prefs_common.c:1339
2925 msgid "Half page"
2926 msgstr ""
2927
2928 #: src/prefs_common.c:1345
2929 msgid "Smooth scroll"
2930 msgstr ""
2931
2932 #: src/prefs_common.c:1351
2933 msgid "Step"
2934 msgstr ""
2935
2936 #: src/prefs_common.c:1410
2937 msgid "Encrypt message by default"
2938 msgstr ""
2939
2940 #: src/prefs_common.c:1413
2941 msgid "Sign message by default"
2942 msgstr ""
2943
2944 #: src/prefs_common.c:1416
2945 msgid "Automatically check signatures"
2946 msgstr ""
2947
2948 #: src/prefs_common.c:1420
2949 msgid "Grab input while entering a passphrase"
2950 msgstr ""
2951
2952 #. create default signkey box
2953 #: src/prefs_common.c:1428
2954 msgid "Default Sign Key"
2955 msgstr ""
2956
2957 #: src/prefs_common.c:1527
2958 msgid ""
2959 "Emulate the behavior of mouse operation of\n"
2960 "Emacs-based mailer"
2961 msgstr "Emulovat chování my¹i z Emacsu"
2962
2963 #: src/prefs_common.c:1534
2964 msgid "Open first unread message when entering a folder"
2965 msgstr "Pøi vstupu do slo¾ky otevøít první nepøeètenou zprávu"
2966
2967 #: src/prefs_common.c:1538
2968 msgid "Go to inbox after receiving new mail"
2969 msgstr ""
2970
2971 #: src/prefs_common.c:1546
2972 msgid "Execute immediately when moving or deleting messages"
2973 msgstr ""
2974
2975 #: src/prefs_common.c:1553
2976 msgid ""
2977 "(Messages will be just marked till execution\n"
2978 " if this is turned off)"
2979 msgstr ""
2980
2981 #: src/prefs_common.c:1560
2982 msgid "Add address to destination when double-clicked"
2983 msgstr ""
2984
2985 #: src/prefs_common.c:1562
2986 msgid "On exit"
2987 msgstr "Pøi ukonèení"
2988
2989 #: src/prefs_common.c:1570
2990 msgid "Confirm on exit"
2991 msgstr "Potvrdit ukonèení"
2992
2993 #: src/prefs_common.c:1577
2994 msgid "Empty trash on exit"
2995 msgstr ""
2996
2997 #: src/prefs_common.c:1579
2998 msgid "Ask before emptying"
2999 msgstr ""
3000
3001 #: src/prefs_common.c:1583
3002 msgid "Warn if there are queued messages"
3003 msgstr ""
3004
3005 #: src/prefs_common.c:1621
3006 #, c-format
3007 msgid "External Web browser (%s will be replaced with URI)"
3008 msgstr "Externí Web prohlí¾eè (%s bude nahrazen s URI)"
3009
3010 #: src/prefs_common.c:1628 src/prefs_common.c:1652 src/prefs_common.c:1668
3011 msgid "Command"
3012 msgstr "Pøíkaz"
3013
3014 #: src/prefs_common.c:1645
3015 #, c-format
3016 msgid "Printing (%s will be replaced with file name)"
3017 msgstr ""
3018
3019 #: src/prefs_common.c:1661
3020 #, c-format
3021 msgid "External editor (%s will be replaced with file name)"
3022 msgstr "Externí editor (%s bude nahrazen se jménem souboru)"
3023
3024 #: src/prefs_common.c:1723
3025 msgid "Set message colors"
3026 msgstr ""
3027
3028 #: src/prefs_common.c:1731
3029 msgid "Colors"
3030 msgstr ""
3031
3032 #: src/prefs_common.c:1769
3033 msgid "Quoted Text - First Level"
3034 msgstr ""
3035
3036 #: src/prefs_common.c:1775
3037 msgid "Quoted Text - Second Level"
3038 msgstr ""
3039
3040 #: src/prefs_common.c:1781
3041 msgid "Quoted Text - Third Level"
3042 msgstr ""
3043
3044 #: src/prefs_common.c:1787
3045 msgid "URI link"
3046 msgstr ""
3047
3048 #: src/prefs_common.c:1794
3049 msgid "Recycle quote colors"
3050 msgstr ""
3051
3052 #: src/prefs_common.c:1842
3053 msgid "Pick color for quotation level 1"
3054 msgstr ""
3055
3056 #: src/prefs_common.c:1845
3057 msgid "Pick color for quotation level 2"
3058 msgstr ""
3059
3060 #: src/prefs_common.c:1848
3061 msgid "Pick color for quotation level 3"
3062 msgstr ""
3063
3064 #: src/prefs_common.c:1851
3065 msgid "Pick color for URI"
3066 msgstr ""
3067
3068 #: src/prefs_common.c:1975
3069 msgid "Description of symbols"
3070 msgstr "Popis symbolù"
3071
3072 #: src/prefs_common.c:2002
3073 #, c-format
3074 msgid ""
3075 "Date\n"
3076 "From\n"
3077 "Full Name of Sender\n"
3078 "First Name of Sender\n"
3079 "Initial of Sender\n"
3080 "Subject\n"
3081 "To\n"
3082 "Message-ID\n"
3083 "%"
3084 msgstr ""
3085
3086 #: src/prefs_common.c:2105
3087 msgid "Set display item"
3088 msgstr "Nastavit zobrazení odstavce"
3089
3090 #: src/prefs_common.c:2122
3091 msgid "Mark"
3092 msgstr "Oznaèit"
3093
3094 #: src/prefs_common.c:2124
3095 msgid "MIME"
3096 msgstr "MIME"
3097
3098 #: src/prefs_common.c:2125
3099 msgid "Number"
3100 msgstr "Èíslo"
3101
3102 #: src/prefs_common.c:2127 src/summaryview.c:352
3103 msgid "Date"
3104 msgstr "Datum"
3105
3106 #: src/prefs_common.c:2128 src/summaryview.c:353
3107 msgid "From"
3108 msgstr "Od"
3109
3110 #: src/prefs_common.c:2129 src/summaryview.c:354
3111 msgid "Subject"
3112 msgstr "Pøedmìt"
3113
3114 #: src/prefs_common.c:2182
3115 msgid "Font selection"
3116 msgstr "Výbìr písma"
3117
3118 #: src/prefs_display_header.c:179
3119 #, fuzzy
3120 msgid "Creating display header setting window...\n"
3121 msgstr "Vytváøím hlavièku okna...\n"
3122
3123 #: src/prefs_display_header.c:202
3124 #, fuzzy
3125 msgid "Display header setting"
3126 msgstr "/_Zobrazit jako text"
3127
3128 #: src/prefs_display_header.c:228
3129 #, fuzzy
3130 msgid "Header name"
3131 msgstr "Hlavièka"
3132
3133 #: src/prefs_display_header.c:260
3134 #, fuzzy
3135 msgid "Displayed Headers"
3136 msgstr "Zobrazuji hlavièku %s ...\n"
3137
3138 #: src/prefs_display_header.c:315
3139 #, fuzzy
3140 msgid "Hidden headers"
3141 msgstr "Hlavièka"
3142
3143 #: src/prefs_display_header.c:345
3144 #, fuzzy
3145 msgid "Show other headers"
3146 msgstr "/Zobrazit v¹echny _hlavièky"
3147
3148 #: src/prefs_display_header.c:370
3149 #, fuzzy
3150 msgid "Reading configuration for displaying headers...\n"
3151 msgstr "Naèítám konfiguraci...\n"
3152
3153 #: src/prefs_display_header.c:408
3154 #, fuzzy
3155 msgid "Writing configuration for displaying headers...\n"
3156 msgstr "Zapisování nastavení filtru...\n"
3157
3158 #: src/prefs_display_header.c:530 src/prefs_filter.c:613
3159 msgid "Header name is not set."
3160 msgstr "Jméno hlavièky naní nastavené."
3161
3162 #: src/prefs_display_header.c:540
3163 #, fuzzy
3164 msgid "This header is already in the list."
3165 msgstr "Slo¾ka '%s' u¾ existuje."
3166
3167 #: src/prefs_filter.c:184
3168 msgid "Registered rules"
3169 msgstr "Doporuèené pravítka"
3170
3171 #: src/prefs_filter.c:186
3172 msgid "Creating filter setting window...\n"
3173 msgstr ""
3174
3175 #: src/prefs_filter.c:205
3176 msgid "Filter setting"
3177 msgstr ""
3178
3179 #: src/prefs_filter.c:228
3180 msgid "Operator"
3181 msgstr "Obsluha"
3182
3183 #: src/prefs_filter.c:266 src/prefs_filter.c:626 src/prefs_filter.c:765
3184 #: src/prefs_filter.c:777
3185 msgid "(none)"
3186 msgstr "(¾ádný)"
3187
3188 #: src/prefs_filter.c:272
3189 msgid "Keyword"
3190 msgstr "Klíèové slovo"
3191
3192 #: src/prefs_filter.c:293
3193 msgid "Predicate"
3194 msgstr "Tvrzení"
3195
3196 #: src/prefs_filter.c:305 src/prefs_filter.c:316 src/prefs_filter.c:635
3197 #: src/prefs_filter.c:638 src/prefs_filter.c:782 src/prefs_filter.c:785
3198 msgid "contains"
3199 msgstr "obsahuje"
3200
3201 #: src/prefs_filter.c:305 src/prefs_filter.c:316 src/prefs_filter.c:782
3202 #: src/prefs_filter.c:785
3203 msgid "not contain"
3204 msgstr "neobsahuje"
3205
3206 #: src/prefs_filter.c:332
3207 msgid "Destination"
3208 msgstr "Místo urèení"
3209
3210 #: src/prefs_filter.c:356
3211 msgid "Use regex"
3212 msgstr "Pou¾ít regulární výraz "
3213
3214 #: src/prefs_filter.c:360
3215 msgid "Don't receive"
3216 msgstr "Nepøijímat"
3217
3218 #: src/prefs_filter.c:385
3219 msgid "Register"
3220 msgstr "Registrovat"
3221
3222 #: src/prefs_filter.c:391
3223 msgid " Substitute "
3224 msgstr " Nahradit "
3225
3226 #: src/prefs_filter.c:478
3227 msgid "Reading filter configuration...\n"
3228 msgstr "Naèítání nastavení filtru...\n"
3229
3230 #: src/prefs_filter.c:514
3231 msgid "Writing filter configuration...\n"
3232 msgstr "Zapisování nastavení filtru...\n"
3233
3234 #: src/prefs_filter.c:557
3235 msgid "(New)"
3236 msgstr "(Nový)"
3237
3238 #: src/prefs_filter.c:608
3239 msgid "Destination is not set."
3240 msgstr "Místo urèení není nastavené."
3241
3242 #: src/prefs_filter.c:719
3243 msgid "Delete rule"
3244 msgstr "Smazat pravidlo"
3245
3246 #: src/prefs_filter.c:720
3247 msgid "Do you really want to delete this rule?"
3248 msgstr "Opravdu chcete smazat toto pravítko?"
3249
3250 #: src/procmime.c:686
3251 msgid "Code conversion failed.\n"
3252 msgstr "Neúspì¹ná konverze kódu.\n"
3253
3254 #: src/procmsg.c:138
3255 msgid "Cache data is corrupted\n"
3256 msgstr ""
3257
3258 #: src/procmsg.c:202
3259 msgid "\tNo cache file\n"
3260 msgstr "\t®ádný soubor v mezipamìti\n"
3261
3262 #: src/procmsg.c:209
3263 msgid "\tReading summary cache..."
3264 msgstr "\tÈtení celkové mezipamìti..."
3265
3266 #: src/procmsg.c:214
3267 msgid "Cache version is different. Discarding it.\n"
3268 msgstr "Verze mezipamìti je rozdílná, Vyøazuji ji.\n"
3269
3270 #: src/procmsg.c:279
3271 msgid "\tMarking the messages..."
3272 msgstr "\tOznaèuji zprávy..."
3273
3274 #: src/procmsg.c:323
3275 #, c-format
3276 msgid "\t%d new message(s)\n"
3277 msgstr "\t%d nová(é) zpráva(y)\n"
3278
3279 #: src/procmsg.c:445
3280 msgid "Mark file not found.\n"
3281 msgstr "Oznaèený soubor nebyl nalezen.\n"
3282
3283 #: src/procmsg.c:447
3284 #, c-format
3285 msgid "Mark version is different (%d != %d). Discarding it.\n"
3286 msgstr "Oznaèená verze je odli¹ná (%d != %d). Vaøazuji ji.\n"
3287
3288 #: src/procmsg.c:463
3289 msgid "Can't open mark file with append mode.\n"
3290 msgstr "Nemohu otevøít oznaèený soubor s re¾imem pøipojení'.\n"
3291
3292 #: src/procmsg.c:468
3293 msgid "Can't open mark file with write mode.\n"
3294 msgstr "Nemohu otevøít oznaèený soubor s re¾imem zápisu.\n"
3295
3296 #: src/procmsg.c:651
3297 msgid "Sending queued message failed.\n"
3298 msgstr "Neúspì¹né poslání zprávy z fronty.\n"
3299
3300 #: src/procmsg.c:708
3301 #, c-format
3302 msgid "Print command line is invalid: `%s'\n"
3303 msgstr "Neplatný pøíkazoví øádek tisku: '%s'\n"
3304
3305 #: src/progressdialog.c:51
3306 msgid "Status"
3307 msgstr ""
3308
3309 #: src/progressdialog.c:53
3310 msgid "Creating progress dialog...\n"
3311 msgstr "Vytváøím dialog procesu...\n"
3312
3313 #: src/recv.c:111
3314 msgid "error occurred while retrieving data.\n"
3315 msgstr "Vyskytla se chyba bìhem obnovy dat.\n"
3316
3317 #: src/recv.c:148 src/recv.c:185 src/recv.c:200
3318 msgid "Can't write to file.\n"
3319 msgstr "Nemohu zapisovat do souboru.\n"
3320
3321 #: src/rfc2015.c:136 src/rfc2015.c:171
3322 msgid "Oops: Signature not verified"
3323 msgstr ""
3324
3325 #: src/rfc2015.c:139 src/rfc2015.c:174
3326 msgid "No signature found"
3327 msgstr ""
3328
3329 #: src/rfc2015.c:142
3330 msgid "Good signature"
3331 msgstr ""
3332
3333 #: src/rfc2015.c:145
3334 msgid "BAD signature"
3335 msgstr ""
3336
3337 #: src/rfc2015.c:148 src/rfc2015.c:183
3338 msgid "No public key to verify the signature"
3339 msgstr ""
3340
3341 #: src/rfc2015.c:151 src/rfc2015.c:186
3342 msgid "Error verifying the signature"
3343 msgstr ""
3344
3345 #: src/rfc2015.c:154 src/rfc2015.c:189
3346 msgid "Different results for signatures"
3347 msgstr ""
3348
3349 #: src/rfc2015.c:157 src/rfc2015.c:192
3350 msgid "Error: Unknown status"
3351 msgstr ""
3352
3353 #: src/rfc2015.c:177
3354 #, c-format
3355 msgid "Good signature from \"%s\""
3356 msgstr ""
3357
3358 #: src/rfc2015.c:180
3359 #, c-format
3360 msgid "BAD signature  from \"%s\""
3361 msgstr ""
3362
3363 #: src/rfc2015.c:212
3364 msgid "Cannot find user ID for this key."
3365 msgstr ""
3366
3367 #: src/rfc2015.c:223
3368 #, c-format
3369 msgid "                aka \"%s\"\n"
3370 msgstr ""
3371
3372 #: src/rfc2015.c:251
3373 #, c-format
3374 msgid "Signature made %s\n"
3375 msgstr ""
3376
3377 #: src/rfc2015.c:260
3378 #, c-format
3379 msgid "Key fingerprint: %s\n"
3380 msgstr ""
3381
3382 #: src/select-keys.c:101
3383 #, c-format
3384 msgid "Please select key for `%s'"
3385 msgstr ""
3386
3387 #: src/select-keys.c:104
3388 #, c-format
3389 msgid "Collecting info for `%s' ... %c"
3390 msgstr ""
3391
3392 #: src/select-keys.c:272
3393 msgid "Select Keys"
3394 msgstr ""
3395
3396 #: src/select-keys.c:300
3397 msgid "Key ID"
3398 msgstr ""
3399
3400 #: src/select-keys.c:303
3401 msgid "Val"
3402 msgstr ""
3403
3404 #: src/select-keys.c:325
3405 msgid "Select"
3406 msgstr ""
3407
3408 #: src/select-keys.c:445
3409 msgid "Add key"
3410 msgstr ""
3411
3412 #: src/select-keys.c:446
3413 msgid "Enter another user or key ID\n"
3414 msgstr ""
3415
3416 #: src/send.c:148
3417 msgid "Queued message header is broken.\n"
3418 msgstr "Fronta hlavièek zpráv je po¹kozená.\n"
3419
3420 #: src/send.c:157
3421 msgid "Account not found. Using current account...\n"
3422 msgstr ""
3423
3424 #: src/send.c:168
3425 msgid "Account not found.\n"
3426 msgstr ""
3427
3428 #: src/send.c:199
3429 #, c-format
3430 msgid "Connecting to SMTP server: %s ...\n"
3431 msgstr "Pøipojuji se na SMTP serverem: %s ...\n"
3432
3433 #: src/send.c:240
3434 #, c-format
3435 msgid "Can't connect to SMTP server: %s:%d\n"
3436 msgstr "Nemohu se spojit s SMTP serverem: %s:%d\n"
3437
3438 #: src/send.c:251
3439 msgid "Error occurred while sending HELO\n"
3440 msgstr "Vyskytla se chyba bìhem posílání HELO\n"
3441
3442 #: src/setup.c:43
3443 msgid "Mailbox setting"
3444 msgstr ""
3445
3446 #: src/setup.c:44
3447 msgid ""
3448 "First, you have to set the location of mailbox.\n"
3449 "You can use existing mailbox in MH format\n"
3450 "if you have the one.\n"
3451 "If you're not sure, just select OK."
3452 msgstr ""
3453
3454 #: src/sourcewindow.c:76
3455 msgid "Creating source window...\n"
3456 msgstr ""
3457
3458 #: src/sourcewindow.c:80
3459 msgid "Source of the message"
3460 msgstr ""
3461
3462 #: src/sourcewindow.c:140
3463 #, c-format
3464 msgid "Displaying the source of %s ...\n"
3465 msgstr ""
3466
3467 #: src/sourcewindow.c:142
3468 #, c-format
3469 msgid "%s - Source"
3470 msgstr ""
3471
3472 #: src/summary_search.c:99 src/summary_search.c:190
3473 msgid "Search"
3474 msgstr "Vyhladat"
3475
3476 #: src/summary_search.c:172
3477 msgid "Case sensitive"
3478 msgstr "Rozli¹ovat malá a velká písmena"
3479
3480 #: src/summary_search.c:178
3481 msgid "Backward search"
3482 msgstr "Hledat nazpìt"
3483
3484 #: src/summary_search.c:184
3485 msgid "Select all matched"
3486 msgstr ""
3487
3488 #: src/summary_search.c:191
3489 msgid "Clear"
3490 msgstr "Smazat"
3491
3492 #: src/summary_search.c:286
3493 msgid "Search failed"
3494 msgstr "Neúspì¹né hledání"
3495
3496 #: src/summary_search.c:287
3497 msgid "Search string not found."
3498 msgstr "Hladaný øetìzec nebyl nalezen."
3499
3500 #: src/summary_search.c:292
3501 msgid "Beginning of list reached; continue from end?"
3502 msgstr "Zaèátek seznamu dosáhnut, pokraèovat od konce?"
3503
3504 #: src/summary_search.c:294
3505 msgid "End of list reached; continue from beginning?"
3506 msgstr "Konec seznamu dosáhnut, pokraèovat od zaèátku ?"
3507
3508 #: src/summary_search.c:296
3509 msgid "Search finished"
3510 msgstr "Hledání ukonèeno"
3511
3512 #: src/summaryview.c:289
3513 msgid "/M_ove..."
3514 msgstr "/_Pøesunout..."
3515
3516 #: src/summaryview.c:290
3517 msgid "/_Copy..."
3518 msgstr "/_Kopírovat..."
3519
3520 #: src/summaryview.c:292
3521 msgid "/E_xecute"
3522 msgstr "/S_pustit"
3523
3524 #: src/summaryview.c:293
3525 msgid "/_Mark"
3526 msgstr "/_Oznaèit"
3527
3528 #: src/summaryview.c:294
3529 msgid "/_Mark/_Mark"
3530 msgstr "/_Oznaèit/_Oznaèit"
3531
3532 #: src/summaryview.c:295
3533 msgid "/_Mark/_Unmark"
3534 msgstr "/_Oznaèit/_Zru¹it oznaèení"
3535
3536 #: src/summaryview.c:296
3537 msgid "/_Mark/---"
3538 msgstr "/_Oznaèit/---"
3539
3540 #: src/summaryview.c:297
3541 msgid "/_Mark/Mark as unr_ead"
3542 msgstr "/_Oznaèit/Oznaèit jak_o nepøeètené"
3543
3544 #: src/summaryview.c:298
3545 msgid "/_Mark/Make it as _being read"
3546 msgstr "/_Oznaèit/Oznaèit jako è_tené"
3547
3548 #: src/summaryview.c:301
3549 msgid "/_Reply"
3550 msgstr "/_Odpovìdìt"
3551
3552 #: src/summaryview.c:302
3553 msgid "/Reply to a_ll"
3554 msgstr "/Odpovìdìt _v¹em"
3555
3556 #: src/summaryview.c:303
3557 msgid "/_Forward"
3558 msgstr "/Pø_edat dál"
3559
3560 #: src/summaryview.c:304
3561 msgid "/Forward as an a_ttachment"
3562 msgstr "/Pøeposlat jako pøílohu"
3563
3564 #: src/summaryview.c:307
3565 msgid "/Open in new _window"
3566 msgstr "/Otevøít v novém _oknì"
3567
3568 #: src/summaryview.c:308
3569 msgid "/View so_urce"
3570 msgstr ""
3571
3572 #: src/summaryview.c:309
3573 msgid "/Show all _header"
3574 msgstr "/Zobrazit v¹echny _hlavièky"
3575
3576 #: src/summaryview.c:310
3577 msgid "/Re_edit"
3578 msgstr ""
3579
3580 #: src/summaryview.c:313
3581 msgid "/_Print..."
3582 msgstr "/_Tisknout..."
3583
3584 #: src/summaryview.c:315
3585 msgid "/Select _all"
3586 msgstr "/Vybrat _v¹e"
3587
3588 #: src/summaryview.c:321
3589 msgid "M"
3590 msgstr "M"
3591
3592 #: src/summaryview.c:321
3593 msgid "U"
3594 msgstr "U"
3595
3596 #: src/summaryview.c:336
3597 msgid "Creating summary view...\n"
3598 msgstr "Vytváøím celkový pohled...\n"
3599
3600 #: src/summaryview.c:351
3601 msgid "No."
3602 msgstr "Èís."
3603
3604 #: src/summaryview.c:571
3605 msgid "Process mark"
3606 msgstr "Zpracovat oznaèené"
3607
3608 #: src/summaryview.c:572
3609 msgid "Some marks are left. Process it?"
3610 msgstr "Zbyly nìjaké oznaèené, zpracovat je ?"
3611
3612 #: src/summaryview.c:596
3613 msgid ""
3614 "empty folder\n"
3615 "\n"
3616 msgstr ""
3617 "prázná slo¾ka\n"
3618 "\n"
3619
3620 #: src/summaryview.c:608
3621 #, c-format
3622 msgid "Scanning folder (%s)..."
3623 msgstr "Prohledávám slo¾ku (%s)..."
3624
3625 #: src/summaryview.c:677
3626 msgid "done."
3627 msgstr "Hotovo."
3628
3629 #: src/summaryview.c:811
3630 msgid "No unread message"
3631 msgstr "®ádná nepøeètená zpráva"
3632
3633 #: src/summaryview.c:812
3634 msgid "No unread message found. Go to next folder?"
3635 msgstr ""
3636 "Nebyla nalezena ¾ádná nepøeètená zpráva.\n"
3637 "Chcete jít do dal¹í slo¾ky ?"
3638
3639 #: src/summaryview.c:948 src/summaryview.c:950
3640 msgid "Attracting messages by subject..."
3641 msgstr "Získávám zprávy od osoby..."
3642
3643 #: src/summaryview.c:1093
3644 #, c-format
3645 msgid "%d deleted"
3646 msgstr "%d zmazané"
3647
3648 #: src/summaryview.c:1097
3649 #, c-format
3650 msgid "%s%d moved"
3651 msgstr "%s%d pøemístìné"
3652
3653 #: src/summaryview.c:1098 src/summaryview.c:1105
3654 msgid ", "
3655 msgstr ", "
3656
3657 #: src/summaryview.c:1103
3658 #, c-format
3659 msgid "%s%d copied"
3660 msgstr ""
3661
3662 #: src/summaryview.c:1120
3663 msgid " item(s) selected"
3664 msgstr " polo¾ka(y) vybrána(y)"
3665
3666 #: src/summaryview.c:1131
3667 #, c-format
3668 msgid "%d new, %d unread, %d total (%s)"
3669 msgstr "%d nová(é), %d nepøeètená(é), celkem %d (%s)"
3670
3671 #: src/summaryview.c:1137
3672 #, c-format
3673 msgid "%d new, %d unread, %d total"
3674 msgstr "%d nových, %d nepøeètených, %d celkem"
3675
3676 #: src/summaryview.c:1178 src/summaryview.c:1179
3677 msgid "Sorting summary..."
3678 msgstr "Celkové setøídìní..."
3679
3680 #: src/summaryview.c:1217
3681 msgid "\tSetting summary from message data..."
3682 msgstr "\tNastavuji pøehled z dat zpráv..."
3683
3684 #: src/summaryview.c:1219
3685 msgid "Setting summary from message data..."
3686 msgstr "Nastavuji pøehled z dat zpráv..."
3687
3688 #: src/summaryview.c:1328
3689 #, c-format
3690 msgid "Writing summary cache (%s)..."
3691 msgstr "Zapisuji celkovou mezipamìt (%s)..."
3692
3693 #: src/summaryview.c:1380
3694 msgid "(No Date)"
3695 msgstr "(®ádné datum)"
3696
3697 #: src/summaryview.c:1645
3698 #, c-format
3699 msgid "Message %d is marked\n"
3700 msgstr "Zpráva %d je oznaèena\n"
3701
3702 #: src/summaryview.c:1674
3703 #, c-format
3704 msgid "Message %d is marked as being read\n"
3705 msgstr "Zpráva %d je oznaèena jako ètená\n"
3706
3707 #: src/summaryview.c:1709
3708 #, c-format
3709 msgid "Message %d is marked as unread\n"
3710 msgstr "Zpráva %d je oznaèena jako nepøe¹tená\n"
3711
3712 #: src/summaryview.c:1751
3713 #, c-format
3714 msgid "Message %s/%d is set to delete\n"
3715 msgstr "Zpráva %s/%d je nastavena ke smazání\n"
3716
3717 #: src/summaryview.c:1765
3718 msgid "Current folder is Trash."
3719 msgstr "Vybraná slo¾ka je odpadkový ko¹."
3720
3721 #: src/summaryview.c:1787 src/summaryview.c:1789
3722 msgid "Deleting duplicated messages..."
3723 msgstr "Vymazávám duplikované zprávy..."
3724
3725 #: src/summaryview.c:1839
3726 #, c-format
3727 msgid "Message %s/%d is unmarked\n"
3728 msgstr "Zpráva %s/%d je odznaèená\n"
3729
3730 #: src/summaryview.c:1876
3731 #, c-format
3732 msgid "Message %d is set to move to %s\n"
3733 msgstr "Zpráva %d je nastavena k pøesunutí do %s\n"
3734
3735 #: src/summaryview.c:1888
3736 msgid "Destination is same as current folder."
3737 msgstr "Cílová polo¾ka je stejná jako aktuální slo¾ka."
3738
3739 #: src/summaryview.c:1937
3740 #, c-format
3741 msgid "Message %d is set to copy to %s\n"
3742 msgstr ""
3743
3744 #: src/summaryview.c:1950
3745 msgid "Destination to copy is same as current folder."
3746 msgstr ""
3747
3748 #: src/summaryview.c:1982
3749 msgid "Selecting all messages..."
3750 msgstr ""
3751
3752 #: src/summaryview.c:2036
3753 msgid "Print"
3754 msgstr "Tisk"
3755
3756 #: src/summaryview.c:2037
3757 #, c-format
3758 msgid ""
3759 "Enter the print command line:\n"
3760 "(`%s' will be replaced with file name)"
3761 msgstr ""
3762 "Vlo¾te pøíkazovou øádku pro tisk:\n"
3763 "('%s' bude nahrazena se jménem souboru)"
3764
3765 #: src/summaryview.c:2043
3766 #, c-format
3767 msgid ""
3768 "Print command line is invalid:\n"
3769 "`%s'"
3770 msgstr ""
3771 "Pøíkazová øádka pro tisk je neplatná:\n"
3772 "`%s'"
3773
3774 #: src/summaryview.c:2262 src/summaryview.c:2263
3775 msgid "Building threads..."
3776 msgstr "Sestavuji témata..."
3777
3778 #: src/summaryview.c:2285 src/summaryview.c:2286
3779 msgid "Unthreading..."
3780 msgstr "Ma¾u témata"
3781
3782 #: src/summaryview.c:2308
3783 msgid "Unthreading for execution..."
3784 msgstr ""
3785
3786 #: src/summaryview.c:2395
3787 msgid "filtering..."
3788 msgstr "filtruji..."
3789
3790 #: src/summaryview.c:2396
3791 msgid "Filtering..."
3792 msgstr "Filtruji..."
3793
3794 #: src/summaryview.c:2500
3795 #, c-format
3796 msgid "Go to %s\n"
3797 msgstr "Pøejít na %s\n"
3798
3799 #: src/textview.c:138
3800 msgid "Creating text view...\n"
3801 msgstr "Vytváøím zobrazení textu...\n"
3802
3803 #: src/textview.c:365
3804 msgid "To save this part, pop up the context menu with\n"
3805 msgstr "Pro ulo¾ení této èásti vyvolejte menu pomocí\n"
3806
3807 #: src/textview.c:368
3808 msgid ""
3809 "right click and select `Save as...', or press `y' key.\n"
3810 "\n"
3811 msgstr ""
3812 "pravého tlaèítka my¹i a zvolte `Ulo¾it jako...'.\n"
3813 "\n"
3814
3815 #: src/textview.c:372
3816 msgid "To display this part as a text message, select\n"
3817 msgstr "K zobrazení této èásti jako textové zprávy, vyberte \n"
3818
3819 #: src/textview.c:375
3820 msgid ""
3821 "`Display as text', or press `t' key.\n"
3822 "\n"
3823 msgstr ""
3824 "'Zobrazit jako text', nebo stisknout 't'.\n"
3825 "\n"
3826
3827 #: src/textview.c:379
3828 msgid "To open this part with external program, select `Open',\n"
3829 msgstr ""
3830 "K otevøení této èásti s pomocí externího programem, vyberte 'Otevøít',\n"
3831
3832 #: src/textview.c:382
3833 msgid "or double-click, or click the center button, or press `l' key."
3834 msgstr ""
3835 "kliknìte dvakrát nebo kliknìte na støední tlaèítko nebo  stisknìte 'l'."
3836
3837 #: src/textview.c:403
3838 msgid "This signature has not been checked yet.\n"
3839 msgstr ""
3840
3841 #: src/textview.c:406
3842 msgid "To check it, pop up the context menu with\n"
3843 msgstr ""
3844
3845 #: src/textview.c:409
3846 msgid "right click and select `Check signature'.\n"
3847 msgstr ""
3848
3849 #: src/utils.c:1425 src/utils.c:1502
3850 #, c-format
3851 msgid "writing to %s failed.\n"
3852 msgstr "Neúspì¹ný zápis do %s.\n"
3853
3854 #: src/utils.c:1445
3855 #, c-format
3856 msgid "File copy from %s to %s failed.\n"
3857 msgstr ""
3858
3859 #: src/utils.c:1663
3860 #, c-format
3861 msgid "Open URI command line is invalid: `%s'"
3862 msgstr "Neplatný otevøený URI pøíkazový øádek: '%s'"
3863
3864 #~ msgid ""
3865 #~ "The MD5 support is copyright by RSA Data Security, Inc.  See the header "
3866 #~ "comment of the md5.c module for license terms.\n"
3867 #~ "\n"
3868 #~ msgstr ""
3869 #~ "Podpora MD5 je chránìna Copyrightem RSA Data Security, Inc. Pro podrobnosti "
3870 #~ "viz komentáø ve hlavièce modulu md5.c.\n"
3871 #~ "\n"
3872
3873 #~ msgid "SunMonTueWedThuFriSat"
3874 #~ msgstr "Ne Po Út St Èt Pá So"
3875
3876 #~ msgid "/_Summary/Select a_ll"
3877 #~ msgstr "/_Pøehled/_Vybrat v¹e"
3878
3879 #~ msgid "Clean trash"
3880 #~ msgstr "Vyprázdnit odpadkový ko¹"
3881
3882 #~ msgid "/_Mark/Mark as _important"
3883 #~ msgstr "/_Oznaèit/Oznaèit jako _dùle¾ité"
3884
3885 #~ msgid "D"
3886 #~ msgstr "D"
3887
3888 #~ msgid "o"
3889 #~ msgstr "o"
3890
3891 #~ msgid "TextView: color allocation failed\n"
3892 #~ msgstr "TextView: pøiøazení barev bylo neúspì¹né\n"
3893
3894 #~ msgid "*** Warning: code conversion failed ***\n"
3895 #~ msgstr "*** Varování: Neúspì¹ná konverze kódu ***\n"
3896
3897 #~ msgid "Invalid MIME type\n"
3898 #~ msgstr "Neplatný typ MIME\n"
3899
3900 #~ msgid "Reply-To:"
3901 #~ msgstr "Odpovìdìt na:"
3902
3903 #~ msgid "%s - Compose message [Edited]"
3904 #~ msgstr "%s - psaní zprávy [Edited]"
3905
3906 #~ msgid "/_Add news server"
3907 #~ msgstr "/Pøid_at server novinek"
3908
3909 #~ msgid "deleting folder %s ...\n"
3910 #~ msgstr "Vymazávám slo¾ku %s ...\n"
3911
3912 #~ msgid "deleting newsgroup %s ...\n"
3913 #~ msgstr "Vymazávám diskusní skupinu %s ...\n"
3914
3915 #~ msgid "The news server `%s' already exists."
3916 #~ msgstr "Server zpráv '%s' u¾ existuje."
3917
3918 #~ msgid "deleting cache folder of %s ...\n"
3919 #~ msgstr "Vymazávám mezipamìt slo¾ek z %s ...\n"
3920
3921 #~ msgid "IMAP login command is invalid.\n"
3922 #~ msgstr "©patný pøihla¹ovací pøíkaz k IMAP.\n"
3923
3924 #~ msgid "Next unread"
3925 #~ msgstr "Nová zpráva"
3926
3927 #~ msgid "New directory"
3928 #~ msgstr "Nový slo¾ka"
3929
3930 #~ msgid "The directory not found. Create it?"
3931 #~ msgstr "Slo¾ka nenalezena. Vytvoøit ji?"
3932
3933 #~ msgid "Can't create directory."
3934 #~ msgstr "Slo¾ku nelze vytvoøit."
3935
3936 #~ msgid "Selected name isn't a directory."
3937 #~ msgstr "Vybrané jméno není jménem adresáøe."
3938
3939 #~ msgid "Writing mail folder list..."
3940 #~ msgstr "Zapisuji seznam s po¹tou..."
3941
3942 #~ msgid "Writing imap folder list..."
3943 #~ msgstr "Zapisuji seznam pro imap..."
3944
3945 #~ msgid "Writing news folder list..."
3946 #~ msgstr "Zapisuji seznam s novinkami..."
3947
3948 #~ msgid "Reading folder %s ..."
3949 #~ msgstr "Naèítám slo¾ku %s ..."
3950
3951 #~ msgid "Mail Server (IMAP4)"
3952 #~ msgstr "Po¹tovní server (IMAP4)"
3953
3954 #~ msgid "NetNews"
3955 #~ msgstr "Sí»ové zprávy"
3956
3957 #~ msgid "reading folder list %s ..."
3958 #~ msgstr "Naèítám seznam slo¾ek %s ..."
3959
3960 #~ msgid "Broken folder list cache.\n"
3961 #~ msgstr "Po¹kozený seznam slo¾ek v mezipamìti.\n"
3962
3963 #~ msgid "Select destination directory"
3964 #~ msgstr "Vybrat cílový adresáø "
3965
3966 #~ msgid "can't drop message into %s\n"
3967 #~ msgstr "Nemohu vlo¾it zprávu do %s\n"
3968
3969 #~ msgid "%s exists\n"
3970 #~ msgstr "%s existuje\n"
3971
3972 #~ msgid "can't move tmpmsg to %s\n"
3973 #~ msgstr "Nemohu pøesunout tmpmsg do %s\n"
3974
3975 #~ msgid "IMAP session is not established\n"
3976 #~ msgstr "IMAP relace není pevnì stanovena\n"
3977
3978 #~ msgid "news session is not established\n"
3979 #~ msgstr "nová relace není pevnì stanovena\n"
3980
3981 #~ msgid "Unlinking message %s in trash...\n"
3982 #~ msgstr "Ma¾u zprávu %s z odpadkového ko¹e...\n"
3983
3984 #~ msgid "Not yet implemented."
3985 #~ msgstr "Nenaimplementováno."
3986
3987 #~ msgid "/_Summary/Unsele_ct all"
3988 #~ msgstr "/_Pøehled/_Zru¹it vybrat v¹e"
3989
3990 #~ msgid "Korean (ISO-2022-KR)"
3991 #~ msgstr "Korejská (ISO-2022-KR)"
3992
3993 #~ msgid "Enable thread view on summary"
3994 #~ msgstr "Povolit tématické zobrazení v souhrnu"
3995
3996 #~ msgid "Printing"
3997 #~ msgstr "Tisknutí"
3998
3999 #~ msgid ""
4000 #~ "Date\n"
4001 #~ "from\n"
4002 #~ "Subject\n"
4003 #~ "To\n"
4004 #~ "Message-ID\n"
4005 #~ "%"
4006 #~ msgstr ""
4007 #~ "Datum\n"
4008 #~ "od\n"
4009 #~ "Pøedmìt\n"
4010 #~ "Komu\n"
4011 #~ "Identifikaèní èíslo zprávy\n"
4012 #~ "%"
4013
4014 #~ msgid "Invalid month\n"
4015 #~ msgstr "Neplatný mìsíc\n"
4016
4017 #~ msgid "/_Mark/Mark _all"
4018 #~ msgstr "/_Oznaèit/Oznaèit _v¹e "
4019
4020 #~ msgid "/_Mark/U_nmark all"
4021 #~ msgstr "/_Oznaèit/Zru¹it Oznaèit v¹_e"
4022
4023 #~ msgid "/_Mark/M_ove marked"
4024 #~ msgstr "/_Oznaèit/Pøe_sunout oznaèené"
4025
4026 #~ msgid "/_Mark/_Delete marked"
4027 #~ msgstr "/_Oznaèit/_Smazat oznaèené"
4028
4029 #~ msgid "/U_nselect all"
4030 #~ msgstr "/Zru¹it Oznaèit v¹_e"
4031
4032 #~ msgid "/_Message/Reply with _quotation"
4033 #~ msgstr "/_Zpráva/Odpovìdìt s "
4034
4035 #~ msgid "/Reply with _quotation"
4036 #~ msgstr "/_Odpovìdìt "
4037
4038 #~ msgid "queueing message that failed to send...\n"
4039 #~ msgstr "Mise en file d'attente des messages non envoyés...\n"
4040
4041 #~ msgid "allocated mainview size: width = %d, height = %d\n"
4042 #~ msgstr "Velikost rozvr¾ení hlavního pohledu: ¹íøka = %d, vý¹ka = %d\n"
4043
4044 #~ msgid "allocated mainwin size: width = %d, height = %d\n"
4045 #~ msgstr ""
4046 #~ "Velikost rozvr¾ení hlavního okna: ¹íøka = %d, vý¹ka = %d\n"
4047 #~ " "