2006-10-17 [colin] 2.5.5cvs11
[claws.git] / po / cs.po
1 # Czech translation of Sylpheed
2 # Copyright (C) 2000 Free Software Foundation, Inc.
3 # Jan Mura <jan_mura@altavista.com>, 2000.
4 #
5 msgid ""
6 msgstr ""
7 "Project-Id-Version: sylpheed-claws\n"
8 "Report-Msgid-Bugs-To: paul@sylpheed.org\n"
9 "POT-Creation-Date: 2006-09-22 11:47+0200\n"
10 "PO-Revision-Date: 2006-09-22 17:16+0200\n"
11 "Last-Translator: Tim <timbrain@post.cz>\n"
12 "Language-Team: Czech <cs@li.org>\n"
13 "MIME-Version: 1.0\n"
14 "Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
15 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
16 "X-Generator: KBabel 1.11.2\n"
17 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(((n%100>=10 && n%100<=14) || (n%10>5))? 2 : (n%10>=2 && n%10<=4) ? 1 : 0);\n"
18
19 #: src/account.c:378
20 msgid ""
21 "Some composing windows are open.\n"
22 "Please close all the composing windows before editing the accounts."
23 msgstr ""
24 "Jsou stále otevřena nějaká okna s rozepsanou zprávou.\n"
25 "Před úpravou tohoto účtu zavřete prosím všechna tato okna."
26
27 #: src/account.c:425
28 msgid "Can't create folder."
29 msgstr "Nemohu vytvořit složku."
30
31 #: src/account.c:682
32 msgid "Edit accounts"
33 msgstr "Úpravy účtů"
34
35 #: src/account.c:700
36 msgid ""
37 "Using 'Get Mail' will retrieve messages from your Accounts in the order "
38 "given, the checkbox in the 'G' column indicates which accounts will be "
39 "included."
40 msgstr "Funkce 'Stáhnout vše' načte zprávy z účtů v pořadí v jakém jsou zde uvedeny. Zaškrtnutím ve sloupci 'G' určíte, zda účet bude touto funkcí zpracován."
41
42 #: src/account.c:773
43 msgid " _Set as default account "
44 msgstr " Nastavit účet jako _výchozí "
45
46 #: src/account.c:867
47 msgid "Accounts with remote folders cannot be copied."
48 msgstr "Účty se vzdáleně umístěnými složkami (např. IMAP) nemohou být kopírovány."
49
50 #: src/account.c:873
51 #, c-format
52 msgid "Copy of %s"
53 msgstr "Kopie %s"
54
55 #: src/account.c:1012
56 #, c-format
57 msgid "Do you really want to delete the account '%s'?"
58 msgstr "Opravdu chcete odstranit účet '%s'?"
59
60 #: src/account.c:1014
61 msgid "(Untitled)"
62 msgstr "(Nepojmenovaný)"
63
64 #: src/account.c:1015
65 msgid "Delete account"
66 msgstr "Odstranit účet"
67
68 #: src/account.c:1458
69 msgid "Default account"
70 msgstr "Výchozí účet"
71
72 #: src/account.c:1472
73 msgid "'Get Mail' retrieves mail from the checked accounts"
74 msgstr "Funkce 'Stáhnout vše' načte zprávy z účtů označených zaškrtnutím"
75
76 #: src/account.c:1479 src/addressadd.c:196 src/addressbook.c:132
77 #: src/compose.c:5573 src/compose.c:5864 src/editaddress.c:953
78 #: src/editaddress.c:1002 src/editbook.c:175 src/editgroup.c:279
79 #: src/editjpilot.c:270 src/editldap.c:424 src/editvcard.c:183
80 #: src/importmutt.c:226 src/importpine.c:226 src/mimeview.c:213
81 #: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:376 src/prefs_filtering.c:364
82 #: src/prefs_filtering.c:1481 src/prefs_template.c:185
83 msgid "Name"
84 msgstr "Jméno"
85
86 #: src/account.c:1486 src/prefs_account.c:1165 src/prefs_account.c:2682
87 msgid "Protocol"
88 msgstr "Protokol"
89
90 #: src/account.c:1493 src/ssl_manager.c:102
91 msgid "Server"
92 msgstr "Server"
93
94 #: src/action.c:355
95 #, c-format
96 msgid "Could not get message file %d"
97 msgstr "Nelze načíst soubor %d se zprávou"
98
99 #: src/action.c:386
100 msgid "Could not get message part."
101 msgstr "Nelze načíst část zprávy."
102
103 #: src/action.c:403
104 msgid "Can't get part of multipart message"
105 msgstr "Nemohu získat část z mnohačásťové zprávy"
106
107 #: src/action.c:517
108 #, c-format
109 msgid ""
110 "The selected action cannot be used in the compose window\n"
111 "because it contains %%f, %%F, %%as or %%p."
112 msgstr ""
113 "V okně pro psaní zprávy nelze použít akci,\n"
114 "která obsahuje %%f, %%F, %%as nebo %%p."
115
116 #: src/action.c:829
117 #, c-format
118 msgid ""
119 "Command could not be started. Pipe creation failed.\n"
120 "%s"
121 msgstr ""
122 "Nelze spustit příkaz. Selhalo vytvoření roury.\n"
123 "%s"
124
125 #: src/action.c:924
126 #, c-format
127 msgid ""
128 "Could not fork to execute the following command:\n"
129 "%s\n"
130 "%s"
131 msgstr ""
132 "Nelze provést fork pro spuštění následujícího příkazu:\n"
133 "%s\n"
134 "%s"
135
136 #: src/action.c:1144 src/action.c:1294
137 msgid "Completed"
138 msgstr "Dokončeno"
139
140 #: src/action.c:1180
141 #, c-format
142 msgid "--- Running: %s\n"
143 msgstr "--- Spuštěno: %s\n"
144
145 #: src/action.c:1184
146 #, c-format
147 msgid "--- Ended: %s\n"
148 msgstr "--- Ukončeno: %s\n"
149
150 #: src/action.c:1217
151 msgid "Action's input/output"
152 msgstr "Vstup/výstup akce"
153
154 #: src/action.c:1527
155 #, c-format
156 msgid ""
157 "Enter the argument for the following action:\n"
158 "('%%h' will be replaced with the argument)\n"
159 "  %s"
160 msgstr ""
161 "Vložte parametr pro následující akci:\n"
162 "('%%h' bude nahrazeno parametrem)\n"
163 "  %s"
164
165 #: src/action.c:1532
166 msgid "Action's hidden user argument"
167 msgstr "Skrytý uživatelský parametr akce"
168
169 #: src/action.c:1536
170 #, c-format
171 msgid ""
172 "Enter the argument for the following action:\n"
173 "('%%u' will be replaced with the argument)\n"
174 "  %s"
175 msgstr ""
176 "Vložte parametr pro následující akci:\n"
177 "('%%u' bude nahrazeno parametrem)\n"
178 "  %s"
179
180 #: src/action.c:1541
181 msgid "Action's user argument"
182 msgstr "Uživatelský parametr akce"
183
184 #: src/addressadd.c:174
185 msgid "Add to address book"
186 msgstr "Přidat do knihy adres"
187
188 #: src/addressadd.c:208 src/plugins/pgpcore/select-keys.c:377
189 #: src/toolbar.c:449
190 msgid "Address"
191 msgstr "Adresa"
192
193 #: src/addressadd.c:218 src/addressbook.c:134 src/editaddress.c:761
194 #: src/editaddress.c:825 src/editgroup.c:281
195 msgid "Remarks"
196 msgstr "Poznámky"
197
198 #: src/addressadd.c:240
199 msgid "Select Address Book Folder"
200 msgstr "Vybrat složku pro knihu adres"
201
202 #: src/addressbook.c:133 src/editaddress.c:759 src/editaddress.c:807
203 #: src/editgroup.c:280 src/expldifdlg.c:521 src/exporthtml.c:638
204 #: src/exporthtml.c:802 src/ldif.c:835
205 msgid "Email Address"
206 msgstr "E-mail"
207
208 #: src/addressbook.c:416
209 msgid "/_Book"
210 msgstr "/_Kniha"
211
212 #: src/addressbook.c:417
213 msgid "/_Book/New _Book"
214 msgstr "/_Kniha/Nová _kniha"
215
216 #: src/addressbook.c:418
217 msgid "/_Book/New _Folder"
218 msgstr "/_Kniha/Nová _složka"
219
220 #: src/addressbook.c:419
221 msgid "/_Book/New _vCard"
222 msgstr "/_Kniha/Nová _vCard"
223
224 #: src/addressbook.c:421
225 msgid "/_Book/New _JPilot"
226 msgstr "/_Kniha/Nový _JPilot"
227
228 #: src/addressbook.c:424
229 msgid "/_Book/New LDAP _Server"
230 msgstr "/_Kniha/Nový _LDAP server"
231
232 #: src/addressbook.c:426 src/addressbook.c:429
233 msgid "/_Book/---"
234 msgstr "/_Kniha/---"
235
236 #: src/addressbook.c:427
237 msgid "/_Book/_Edit book"
238 msgstr "/_Kniha/Up_ravit"
239
240 #: src/addressbook.c:428
241 msgid "/_Book/_Delete book"
242 msgstr "/_Kniha/_Odstranit knihu"
243
244 #: src/addressbook.c:430
245 msgid "/_Book/_Save"
246 msgstr "/_Kniha/_Uložit"
247
248 #: src/addressbook.c:431
249 msgid "/_Book/_Close"
250 msgstr "/_Kniha/_Zavřít"
251
252 #: src/addressbook.c:432
253 msgid "/_Address"
254 msgstr "/_Adresa"
255
256 #: src/addressbook.c:433
257 msgid "/_Address/_Select all"
258 msgstr "/_Adresa/Vybrat vš_e"
259
260 #: src/addressbook.c:434 src/addressbook.c:438 src/addressbook.c:441
261 #: src/addressbook.c:444
262 msgid "/_Address/---"
263 msgstr "/_Adresa/--"
264
265 #: src/addressbook.c:435
266 msgid "/_Address/C_ut"
267 msgstr "/_Adresa/_Vyjmout"
268
269 #: src/addressbook.c:436
270 msgid "/_Address/_Copy"
271 msgstr "/_Adresa/_Kopírovat"
272
273 #: src/addressbook.c:437
274 msgid "/_Address/_Paste"
275 msgstr "/_Adresa/V_ložit"
276
277 #: src/addressbook.c:439
278 msgid "/_Address/_Edit"
279 msgstr "/_Adresa/U_pravit"
280
281 #: src/addressbook.c:440
282 msgid "/_Address/_Delete"
283 msgstr "/_Adresa/_Odstranit"
284
285 #: src/addressbook.c:442
286 msgid "/_Address/New _Address"
287 msgstr "/_Adresa/Nová _adresa"
288
289 #: src/addressbook.c:443
290 msgid "/_Address/New _Group"
291 msgstr "/_Adresa/Nová _skupina"
292
293 #: src/addressbook.c:445
294 msgid "/_Address/_Mail To"
295 msgstr "/_Adresa/Napsat novou _zprávu"
296
297 #: src/addressbook.c:446 src/compose.c:756 src/mainwindow.c:799
298 #: src/messageview.c:302
299 msgid "/_Tools"
300 msgstr "/_Nástroje"
301
302 #: src/addressbook.c:447
303 msgid "/_Tools/Import _LDIF file..."
304 msgstr "/_Nástroje/Importovat _LDIF soubor..."
305
306 #: src/addressbook.c:448
307 msgid "/_Tools/Import M_utt file..."
308 msgstr "/_Nástroje/Importovat _Mutt soubor..."
309
310 #: src/addressbook.c:449
311 msgid "/_Tools/Import _Pine file..."
312 msgstr "/_Nástroje/Importovat _Pine soubor..."
313
314 #: src/addressbook.c:450 src/mainwindow.c:808 src/mainwindow.c:831
315 #: src/mainwindow.c:833 src/mainwindow.c:842 src/mainwindow.c:845
316 #: src/mainwindow.c:849 src/messageview.c:306 src/messageview.c:327
317 msgid "/_Tools/---"
318 msgstr "/_Nástroje/---"
319
320 #: src/addressbook.c:451
321 msgid "/_Tools/Export _HTML..."
322 msgstr "/_Nástroje/Exportovat _HTML..."
323
324 #: src/addressbook.c:452
325 msgid "/_Tools/Export LDI_F..."
326 msgstr "/_Nástroje/Exportovat LDI_F..."
327
328 #: src/addressbook.c:453 src/compose.c:761 src/mainwindow.c:874
329 #: src/messageview.c:330
330 msgid "/_Help"
331 msgstr "/Nápo_věda"
332
333 #: src/addressbook.c:454 src/compose.c:762 src/mainwindow.c:880
334 #: src/messageview.c:331
335 msgid "/_Help/_About"
336 msgstr "/Nápo_věda/_O aplikaci"
337
338 #: src/addressbook.c:459 src/addressbook.c:473 src/compose.c:535
339 #: src/mainwindow.c:518 src/messageview.c:164
340 msgid "/_Edit"
341 msgstr "/Ú_pravy"
342
343 #: src/addressbook.c:460 src/addressbook.c:474
344 msgid "/_Delete"
345 msgstr "/_Odstranit"
346
347 #: src/addressbook.c:461 src/addressbook.c:463 src/addressbook.c:472
348 #: src/addressbook.c:475 src/addressbook.c:478 src/addressbook.c:482
349 #: src/compose.c:514 src/imap_gtk.c:59 src/imap_gtk.c:62 src/imap_gtk.c:66
350 #: src/mh_gtk.c:54 src/mh_gtk.c:58 src/mh_gtk.c:60 src/news_gtk.c:54
351 #: src/news_gtk.c:57 src/news_gtk.c:59 src/plugins/trayicon/trayicon.c:95
352 #: src/plugins/trayicon/trayicon.c:98 src/plugins/trayicon/trayicon.c:100
353 #: src/summaryview.c:423 src/summaryview.c:427 src/summaryview.c:432
354 #: src/summaryview.c:450 src/summaryview.c:471 src/summaryview.c:477
355 msgid "/---"
356 msgstr "/---"
357
358 #: src/addressbook.c:462
359 msgid "/New _Folder"
360 msgstr "/Nová _složka"
361
362 #: src/addressbook.c:464 src/addressbook.c:479
363 msgid "/C_ut"
364 msgstr "/_Vyjmout"
365
366 #: src/addressbook.c:465 src/addressbook.c:480
367 msgid "/_Copy"
368 msgstr "/_Kopírovat"
369
370 #: src/addressbook.c:466 src/addressbook.c:481
371 msgid "/_Paste"
372 msgstr "/V_ložit"
373
374 #: src/addressbook.c:471
375 msgid "/_Select all"
376 msgstr "/Vybrat vš_e"
377
378 #: src/addressbook.c:476
379 msgid "/New _Address"
380 msgstr "/Nová _adresa"
381
382 #: src/addressbook.c:477
383 msgid "/New _Group"
384 msgstr "/Nová _skupina"
385
386 #: src/addressbook.c:484
387 msgid "/_Mail To"
388 msgstr "/Napsat novou _zprávu"
389
390 #: src/addressbook.c:486
391 msgid "/_Browse Entry"
392 msgstr "/_Prohlížet záznam"
393
394 #: src/addressbook.c:499 src/crash.c:450 src/crash.c:469 src/importldif.c:119
395 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:127 src/prefs_themes.c:683
396 #: src/prefs_themes.c:715 src/prefs_themes.c:716
397 msgid "Unknown"
398 msgstr "Neznámá(ý)"
399
400 #: src/addressbook.c:506 src/addressbook.c:525 src/importldif.c:126
401 msgid "Success"
402 msgstr "Úspěch"
403
404 #: src/addressbook.c:507 src/importldif.c:127
405 msgid "Bad arguments"
406 msgstr "Špatné argumenty"
407
408 #: src/addressbook.c:508 src/importldif.c:128
409 msgid "File not specified"
410 msgstr "Není zadán soubor"
411
412 #: src/addressbook.c:509 src/importldif.c:129
413 msgid "Error opening file"
414 msgstr "Chyba při otevírání souboru"
415
416 #: src/addressbook.c:510 src/importldif.c:130
417 msgid "Error reading file"
418 msgstr "Chyba při čtení souboru"
419
420 #: src/addressbook.c:511 src/importldif.c:131
421 msgid "End of file encountered"
422 msgstr "Byl dosažen konec souboru"
423
424 #: src/addressbook.c:512 src/importldif.c:132
425 msgid "Error allocating memory"
426 msgstr "Chyba při alokaci paměti"
427
428 #: src/addressbook.c:513 src/importldif.c:133
429 msgid "Bad file format"
430 msgstr "Špatný formát souboru"
431
432 #: src/addressbook.c:514 src/importldif.c:134
433 msgid "Error writing to file"
434 msgstr "Chyba při zápisu do souboru"
435
436 #: src/addressbook.c:515 src/importldif.c:135
437 msgid "Error opening directory"
438 msgstr "Chyba při otevírání adresáře"
439
440 #: src/addressbook.c:516 src/importldif.c:136
441 msgid "No path specified"
442 msgstr "Není zadána cesta"
443
444 #: src/addressbook.c:526
445 msgid "Error connecting to LDAP server"
446 msgstr "Chyba při připojování na LDAP server"
447
448 #: src/addressbook.c:527
449 msgid "Error initializing LDAP"
450 msgstr "Chyba při inicializaci LDAP"
451
452 #: src/addressbook.c:528
453 msgid "Error binding to LDAP server"
454 msgstr "Chyba při napojování na LDAP server"
455
456 #: src/addressbook.c:529
457 msgid "Error searching LDAP database"
458 msgstr "Chyba hledání v LDAP databázi"
459
460 #: src/addressbook.c:530
461 msgid "Timeout performing LDAP operation"
462 msgstr "Při provádění oprací s LDAP vypršel čas"
463
464 #: src/addressbook.c:531
465 msgid "Error in LDAP search criteria"
466 msgstr "Chyba ve vyhledávacích kritériích pro LDAP"
467
468 #: src/addressbook.c:532
469 msgid "No LDAP entries found for search criteria"
470 msgstr "Pro vyhledávací kritéria nebyly nalezeny žádné položky"
471
472 #: src/addressbook.c:533
473 msgid "LDAP search terminated on request"
474 msgstr "Prohledávání ukončeno na žádost"
475
476 #: src/addressbook.c:534
477 msgid "Error starting TLS connection"
478 msgstr "Chyba při vytváření TLS spojení"
479
480 #: src/addressbook.c:849
481 msgid "Sources"
482 msgstr "Zdroje adres"
483
484 #: src/addressbook.c:853 src/prefs_other.c:101 src/toolbar.c:190
485 #: src/toolbar.c:1731
486 msgid "Address book"
487 msgstr "Kniha adres"
488
489 #: src/addressbook.c:976
490 msgid "Lookup name:"
491 msgstr "Hledané jméno:"
492
493 #: src/addressbook.c:1036 src/compose.c:1987 src/compose.c:4227
494 #: src/compose.c:5435 src/compose.c:6180 src/summary_search.c:291
495 msgid "To:"
496 msgstr "Komu:"
497
498 #: src/addressbook.c:1040 src/compose.c:1971 src/compose.c:3994
499 #: src/compose.c:4226
500 msgid "Cc:"
501 msgstr "Kopie:"
502
503 #: src/addressbook.c:1044 src/compose.c:1974 src/compose.c:4025
504 msgid "Bcc:"
505 msgstr "Skrytá kopie:"
506
507 #: src/addressbook.c:1279 src/addressbook.c:1302
508 msgid "Delete address(es)"
509 msgstr "Odstranit adresu(y)"
510
511 #: src/addressbook.c:1280
512 msgid "This address data is readonly and cannot be deleted."
513 msgstr "Tato data jsou pouze pro čtení a nelze je odstranit."
514
515 #: src/addressbook.c:1303
516 msgid "Really delete the address(es)?"
517 msgstr "Opravdu chcete odstranit tuto adresu(y)?"
518
519 #: src/addressbook.c:1898
520 msgid "Cannot paste. Target address book is readonly."
521 msgstr "Nelze vložit. Cílová kniha adres je pouze pro čtení."
522
523 #: src/addressbook.c:1909
524 msgid "Cannot paste into an address group."
525 msgstr "Nelze provést vložení do skupiny adres."
526
527 #: src/addressbook.c:2565
528 #, c-format
529 msgid "Do you want to delete the query results and addresses in '%s' ?"
530 msgstr "Opravdu chcete odstranit výsledky vyhledávání '%s' ?"
531
532 #: src/addressbook.c:2568 src/addressbook.c:2594
533 #: src/prefs_filtering_action.c:152
534 msgid "Delete"
535 msgstr "Odstranit"
536
537 #: src/addressbook.c:2577
538 #, c-format
539 msgid ""
540 "Do you want to delete '%s' ?If you delete the folder only, the addresses it "
541 "contains will be moved into the parent folder."
542 msgstr ""
543 "Chcete odstranit '%s'? Pokud odstraníte pouze složku, adresy v ní obsažené "
544 "budou přesunuty do nadřazené složky."
545
546 #: src/addressbook.c:2580 src/imap_gtk.c:283 src/mh_gtk.c:179
547 msgid "Delete folder"
548 msgstr "Odstranit složku"
549
550 #: src/addressbook.c:2581
551 msgid "+Delete _folder only"
552 msgstr "+Odstranit pouze _složku"
553
554 #: src/addressbook.c:2581
555 msgid "Delete folder and _addresses"
556 msgstr "Odstranit složku a _adresy"
557
558 #: src/addressbook.c:2592
559 #, c-format
560 msgid ""
561 "Do you want to delete '%s'?\n"
562 "The addresses it contains will be lost."
563 msgstr ""
564 "Chcete odstranit '%s'?\n"
565 "Adresy v ní obsažené budou ztraceny."
566
567 #: src/addressbook.c:3403
568 msgid "New user, could not save index file."
569 msgstr "Nový uživatel, nelze uložit index soubor."
570
571 #: src/addressbook.c:3407
572 msgid "New user, could not save address book files."
573 msgstr "Nový uživatel, nelze uložit soubory s knihou adres."
574
575 #: src/addressbook.c:3417
576 msgid "Old address book converted successfully."
577 msgstr "Konverze staré knihy adres proběhla úspěšně."
578
579 #: src/addressbook.c:3422
580 msgid ""
581 "Old address book converted,\n"
582 "could not save new address index file."
583 msgstr ""
584 "Stará kniha adres zkonvertována,\n"
585 "nepodařilo se uložit nový soubor s indexem adres."
586
587 #: src/addressbook.c:3435
588 msgid ""
589 "Could not convert address book,\n"
590 "but created empty new address book files."
591 msgstr ""
592 "Nepodařilo se provést konverzi knihy adres,\n"
593 "ale byl vytvořen nové prázdné soubory knihy adres."
594
595 #: src/addressbook.c:3441
596 msgid ""
597 "Could not convert address book,\n"
598 "could not save new address index file."
599 msgstr ""
600 "Nepodařilo se provést konverzi knihy adres,\n"
601 "nepodařilo se uložit nový soubor s indexem adres."
602
603 #: src/addressbook.c:3446
604 msgid ""
605 "Could not convert address book\n"
606 "and could not create new address book files."
607 msgstr ""
608 "Nepodařilo se provést konverzi knihy adres\n"
609 "a nepodařilo se vytvořit nové soubory knihy adres."
610
611 #: src/addressbook.c:3453 src/addressbook.c:3459
612 msgid "Addressbook conversion error"
613 msgstr "Chyba při konverzi knihy adres"
614
615 #: src/addressbook.c:3497
616 msgid "Addressbook Error"
617 msgstr "Chyba v knize adres"
618
619 #: src/addressbook.c:3498
620 msgid "Could not read address index"
621 msgstr "Nelze načíst index adres"
622
623 #: src/addressbook.c:3825
624 msgid "Busy searching..."
625 msgstr "Prohledávám..."
626
627 #: src/addressbook.c:3896
628 #, c-format
629 msgid "Search '%s'"
630 msgstr "Hledání '%s'"
631
632 #: src/addressbook.c:4121
633 msgid "Interface"
634 msgstr "Rozhraní"
635
636 #: src/addressbook.c:4137 src/exphtmldlg.c:378 src/expldifdlg.c:394
637 #: src/exporthtml.c:1020 src/importldif.c:651
638 msgid "Address Book"
639 msgstr "Kniha adres"
640
641 #: src/addressbook.c:4153
642 msgid "Person"
643 msgstr "Osoba"
644
645 #: src/addressbook.c:4169
646 msgid "EMail Address"
647 msgstr "Email adresa"
648
649 #: src/addressbook.c:4185
650 msgid "Group"
651 msgstr "Skupina"
652
653 #: src/addressbook.c:4201 src/exporthtml.c:922 src/folderview.c:468
654 #: src/prefs_account.c:2395 src/prefs_folder_column.c:79
655 msgid "Folder"
656 msgstr "Složka"
657
658 #: src/addressbook.c:4217
659 msgid "vCard"
660 msgstr "vCard"
661
662 #: src/addressbook.c:4233 src/addressbook.c:4249
663 msgid "JPilot"
664 msgstr "JPilot"
665
666 #: src/addressbook.c:4265
667 msgid "LDAP servers"
668 msgstr "LDAP servery"
669
670 #: src/addressbook.c:4281
671 msgid "LDAP Query"
672 msgstr "LDAP dotaz"
673
674 #: src/addressbook.c:4597 src/matcher.c:303 src/matcher.c:756
675 #: src/matcher.c:889 src/prefs_matcher.c:218 src/prefs_matcher.c:521
676 #: src/prefs_matcher.c:1332 src/prefs_matcher.c:1349 src/prefs_matcher.c:1351
677 #: src/prefs_matcher.c:2102 src/prefs_matcher.c:2106
678 msgid "Any"
679 msgstr "Kterákoliv"
680
681 #: src/addrgather.c:158
682 msgid "Please specify name for address book."
683 msgstr "Zadejte prosím název pro knihu adres."
684
685 #: src/addrgather.c:178
686 msgid "Please select the mail headers to search."
687 msgstr "Vyberte záhlaví zprávy, ve kterých se bude hledat."
688
689 #: src/addrgather.c:185
690 msgid "Harvesting addresses..."
691 msgstr "Získávám adresy..."
692
693 #: src/addrgather.c:224
694 msgid "Addresses gathered successfully."
695 msgstr "Adresy získány úspěšně."
696
697 #: src/addrgather.c:294
698 msgid "No folder or message was selected."
699 msgstr "Není vybrána žádná složka nebo zpráva."
700
701 #: src/addrgather.c:302
702 msgid ""
703 "Please select a folder to process from the folder\n"
704 "list. Alternatively, select one or messages from\n"
705 "the message list."
706 msgstr ""
707 "Prosím, vyberte složku, kterou chcete zpracovat,\n"
708 "ze seznamu složek. Případně vyberte jednu nebo více zpráv\n"
709 "ze seznamu zpráv."
710
711 #: src/addrgather.c:354
712 msgid "Folder :"
713 msgstr "Složka :"
714
715 #: src/addrgather.c:365 src/exphtmldlg.c:546 src/expldifdlg.c:626
716 #: src/importldif.c:909
717 msgid "Address Book :"
718 msgstr "Kniha adres :"
719
720 #: src/addrgather.c:375
721 msgid "Folder Size :"
722 msgstr "Velikost složky :"
723
724 #: src/addrgather.c:390
725 msgid "Process these mail header fields"
726 msgstr "Zpracovat tato pole ze záhlaví mailů"
727
728 #: src/addrgather.c:408
729 msgid "Include sub-folders"
730 msgstr "Zahrnout podsložky"
731
732 #: src/addrgather.c:431
733 msgid "Header Name"
734 msgstr "Název záhlaví"
735
736 #: src/addrgather.c:432
737 msgid "Address Count"
738 msgstr "Počet adres"
739
740 #: src/addrgather.c:537 src/alertpanel.c:154 src/compose.c:4564
741 #: src/compose.c:9040 src/messageview.c:578 src/messageview.c:591
742 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:565
743 msgid "Warning"
744 msgstr "Varování"
745
746 #: src/addrgather.c:538
747 msgid "Header Fields"
748 msgstr "Pole záhlaví"
749
750 #: src/addrgather.c:539 src/exphtmldlg.c:666 src/expldifdlg.c:738
751 #: src/importldif.c:1029
752 msgid "Finish"
753 msgstr "Konec"
754
755 #: src/addrgather.c:600
756 msgid "Harvest Email Addresses - from Selected Messages"
757 msgstr "Získání adres - z vybraných zpráv"
758
759 #: src/addrgather.c:608
760 msgid "Harvest Email Addresses - from Folder"
761 msgstr "Získání adres - ze složky"
762
763 #: src/addrindex.c:116
764 msgid "Common addresses"
765 msgstr "Obecné adresy"
766
767 #: src/addrindex.c:117
768 msgid "Personal addresses"
769 msgstr "Osobní adresy"
770
771 #: src/addrindex.c:123
772 msgid "Common address"
773 msgstr "Obecná adresa"
774
775 #: src/addrindex.c:124
776 msgid "Personal address"
777 msgstr "Osobní adresa"
778
779 #: src/alertpanel.c:141 src/compose.c:7260
780 msgid "Notice"
781 msgstr "Poznámka"
782
783 #: src/alertpanel.c:167 src/alertpanel.c:190 src/compose.c:4504 src/inc.c:594
784 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:139 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:230
785 msgid "Error"
786 msgstr "Chyba"
787
788 #: src/alertpanel.c:191
789 msgid "_View log"
790 msgstr "_Zobrazit protokol"
791
792 #: src/alertpanel.c:338
793 msgid "Show this message next time"
794 msgstr "Zobrazovat příště tuto zprávu"
795
796 #: src/browseldap.c:219
797 msgid "Browse Directory Entry"
798 msgstr "Procházet položku adresáře"
799
800 #: src/browseldap.c:239
801 msgid "Server Name :"
802 msgstr "Název serveru :"
803
804 #: src/browseldap.c:249
805 msgid "Distinguished Name (dn) :"
806 msgstr "Rozlišovací jméno (dn):"
807
808 #: src/browseldap.c:272
809 msgid "LDAP Name"
810 msgstr "LDAP atribut"
811
812 #: src/browseldap.c:274
813 msgid "Attribute Value"
814 msgstr "Hodnota atributu"
815
816 #: src/common/nntp.c:73
817 #, c-format
818 msgid "Can't connect to NNTP server: %s:%d\n"
819 msgstr "Nemohu se spojit s NNTP serverem: %s:%d\n"
820
821 #: src/common/nntp.c:181 src/common/nntp.c:244
822 #, c-format
823 msgid "protocol error: %s\n"
824 msgstr "Chyba protokolu: %s\n"
825
826 #: src/common/nntp.c:204 src/common/nntp.c:250
827 msgid "protocol error\n"
828 msgstr "Chyba protokolu\n"
829
830 #: src/common/nntp.c:300
831 msgid "Error occurred while posting\n"
832 msgstr "Nastala chyba během posílání\n"
833
834 #: src/common/nntp.c:380
835 msgid "Error occurred while sending command\n"
836 msgstr "Nastala chyba během posílání příkazu\n"
837
838 #: src/common/plugin.c:52
839 msgid "Nothing"
840 msgstr "Nic"
841
842 #: src/common/plugin.c:53
843 msgid "a viewer"
844 msgstr "prohlížeč"
845
846 #: src/common/plugin.c:54
847 msgid "folders"
848 msgstr "složky"
849
850 #: src/common/plugin.c:55
851 msgid "filtering"
852 msgstr "filtr"
853
854 #: src/common/plugin.c:56
855 msgid "a privacy interface"
856 msgstr "zabezpečení"
857
858 #: src/common/plugin.c:57
859 msgid "a notifier"
860 msgstr "oznamování"
861
862 #: src/common/plugin.c:58
863 msgid "an utility"
864 msgstr ""
865
866 #: src/common/plugin.c:59
867 msgid "things"
868 msgstr ""
869
870 #: src/common/plugin.c:257
871 #, c-format
872 msgid "This plugin provides %s (%s), which is already provided by the %s plugin."
873 msgstr "Tento modul poskytuje možnost %s (%s), která je už obsažena v modulu %s."
874
875 #: src/common/plugin.c:292
876 msgid "Plugin already loaded"
877 msgstr "Modul byl již načten"
878
879 #: src/common/plugin.c:302
880 msgid "Failed to allocate memory for Plugin"
881 msgstr "Nepodařilo se vyhradit paměť pro modul"
882
883 #: src/common/plugin.c:329
884 msgid "This module is not licenced under a GPL compatible licence."
885 msgstr "Tento modul není licencován dle GPL kompatibilní licence."
886
887 #: src/common/plugin.c:336
888 msgid "This module is for Sylpheed-Claws GTK1."
889 msgstr "Tento modul je určen pro Sylpheed-Claws GTK1."
890
891 #: src/common/smtp.c:176
892 msgid "SMTP AUTH not available\n"
893 msgstr "SMTP AUTH je nedostupná\n"
894
895 #: src/common/smtp.c:518 src/common/smtp.c:568
896 msgid "bad SMTP response\n"
897 msgstr "špatná SMTP odpověď\n"
898
899 #: src/common/smtp.c:539 src/common/smtp.c:557 src/common/smtp.c:676
900 msgid "error occurred on SMTP session\n"
901 msgstr "nastala chyba v SMTP relaci\n"
902
903 #: src/common/smtp.c:548 src/pop.c:842
904 msgid "error occurred on authentication\n"
905 msgstr "nastala chyba v autentizaci\n"
906
907 #: src/common/smtp.c:603
908 #, c-format
909 msgid "Message is too big (Maximum size is %s)\n"
910 msgstr "Zpráva je příliš velká (maximální velikost je %s)\n"
911
912 #: src/common/smtp.c:635 src/pop.c:835
913 msgid "can't start TLS session\n"
914 msgstr "nelze spustit TLS relaci\n"
915
916 #: src/common/socket.c:1405
917 #, c-format
918 msgid "write on fd%d: %s\n"
919 msgstr "zápis do fd%d: %s\n"
920
921 #: src/common/ssl.c:159
922 msgid "Error creating ssl context\n"
923 msgstr "Chyba při vytváření ssl kontextu\n"
924
925 #: src/common/ssl.c:178
926 #, c-format
927 msgid "SSL connect failed (%s)\n"
928 msgstr "SSL spojení selhalo (%s)\n"
929
930 #: src/common/ssl_certificate.c:189 src/common/ssl_certificate.c:200
931 #: src/common/ssl_certificate.c:206 src/common/ssl_certificate.c:213
932 #: src/common/ssl_certificate.c:224 src/common/ssl_certificate.c:230
933 #: src/gtk/sslcertwindow.c:68 src/gtk/sslcertwindow.c:79
934 #: src/gtk/sslcertwindow.c:85 src/gtk/sslcertwindow.c:92
935 #: src/gtk/sslcertwindow.c:103 src/gtk/sslcertwindow.c:109
936 msgid "<not in certificate>"
937 msgstr "<not in certificate>"
938
939 #: src/common/ssl_certificate.c:239
940 #, c-format
941 msgid ""
942 "  Owner: %s (%s) in %s\n"
943 "  Signed by: %s (%s) in %s\n"
944 "  Fingerprint: %s\n"
945 "  Signature status: %s"
946 msgstr ""
947 "  Vlastník: %s (%s) v %s\n"
948 "  Podepsán: %s (%s) v %s\n"
949 "  Fingerprint: %s\n"
950 "  Stav podpisu: %s"
951
952 #: src/common/ssl_certificate.c:348
953 msgid "Can't load X509 default paths"
954 msgstr "Nelze nahrát výchozí cestu pro X509"
955
956 #: src/common/string_match.c:79
957 msgid "(Subject cleared by RegExp)"
958 msgstr "(Předmět odstraněn reg. výrazem)"
959
960 #: src/common/utils.c:355
961 #, c-format
962 msgid "%dB"
963 msgstr "%dB"
964
965 #: src/common/utils.c:356
966 #, c-format
967 msgid "%d.%dKB"
968 msgstr "%d.%dKB"
969
970 #: src/common/utils.c:357
971 #, c-format
972 msgid "%.2fMB"
973 msgstr "%.2fMB"
974
975 #: src/common/utils.c:358
976 #, c-format
977 msgid "%.2fGB"
978 msgstr "%.2fGB"
979
980 #: src/compose.c:512
981 msgid "/_Add..."
982 msgstr "/_Přidat..."
983
984 #: src/compose.c:513
985 msgid "/_Remove"
986 msgstr "/_Odstranit"
987
988 #: src/compose.c:515 src/folderview.c:292
989 msgid "/_Properties..."
990 msgstr "/_Vlastnosti..."
991
992 #: src/compose.c:520 src/mainwindow.c:740 src/messageview.c:285
993 msgid "/_Message"
994 msgstr "/_Zpráva"
995
996 #: src/compose.c:521
997 msgid "/_Message/_Send"
998 msgstr "/_Zpráva/_Poslat"
999
1000 #: src/compose.c:523
1001 msgid "/_Message/Send _later"
1002 msgstr "/_Zpráva/Poslat p_ozději"
1003
1004 #: src/compose.c:525 src/compose.c:529 src/compose.c:532 src/mainwindow.c:750
1005 #: src/mainwindow.c:760 src/mainwindow.c:773 src/mainwindow.c:779
1006 #: src/mainwindow.c:796 src/messageview.c:288 src/messageview.c:296
1007 msgid "/_Message/---"
1008 msgstr "/_Zpráva/---"
1009
1010 #: src/compose.c:526
1011 msgid "/_Message/_Attach file"
1012 msgstr "/_Zpráva/Připoji_t soubor"
1013
1014 #: src/compose.c:527
1015 msgid "/_Message/_Insert file"
1016 msgstr "/_Zpráva/_Vložit soubor"
1017
1018 #: src/compose.c:528
1019 msgid "/_Message/Insert si_gnature"
1020 msgstr "/_Zpráva/Vložit p_odpis"
1021
1022 #: src/compose.c:530
1023 msgid "/_Message/_Save"
1024 msgstr "/_Zpráva/_Uložit"
1025
1026 #: src/compose.c:533
1027 msgid "/_Message/_Close"
1028 msgstr "/_Zpráva/_Zavřít"
1029
1030 #: src/compose.c:536
1031 msgid "/_Edit/_Undo"
1032 msgstr "/Úp_ravy/_Zpět"
1033
1034 #: src/compose.c:537
1035 msgid "/_Edit/_Redo"
1036 msgstr "/Úp_ravy/Zn_ovu"
1037
1038 #: src/compose.c:538 src/compose.c:626 src/compose.c:629 src/compose.c:635
1039 #: src/mainwindow.c:522 src/messageview.c:167
1040 msgid "/_Edit/---"
1041 msgstr "/Úp_ravy/---"
1042
1043 #: src/compose.c:539
1044 msgid "/_Edit/Cu_t"
1045 msgstr "/Úp_ravy/_Vyjmout"
1046
1047 #: src/compose.c:540 src/mainwindow.c:519 src/messageview.c:165
1048 msgid "/_Edit/_Copy"
1049 msgstr "/Úp_ravy/_Kopírovat"
1050
1051 #: src/compose.c:541
1052 msgid "/_Edit/_Paste"
1053 msgstr "/Úp_ravy/V_ložit"
1054
1055 #: src/compose.c:542
1056 msgid "/_Edit/Special paste"
1057 msgstr "/Úp_ravy/Vložit _jinak"
1058
1059 #: src/compose.c:543
1060 msgid "/_Edit/Special paste/as _quotation"
1061 msgstr "/Úp_ravy/Vložit _jinak/jako _citaci"
1062
1063 #: src/compose.c:545
1064 msgid "/_Edit/Special paste/_wrapped"
1065 msgstr "/Úp_ravy/Vložit _jinak/_zalomené"
1066
1067 #: src/compose.c:547
1068 msgid "/_Edit/Special paste/_unwrapped"
1069 msgstr "/Úp_ravy/Vložit _jinak/_nezalomené"
1070
1071 #: src/compose.c:549 src/mainwindow.c:520 src/messageview.c:166
1072 msgid "/_Edit/Select _all"
1073 msgstr "/Úp_ravy/Vybr_at vše"
1074
1075 #: src/compose.c:550
1076 msgid "/_Edit/A_dvanced"
1077 msgstr "/Úp_ravy/_Rozšířené"
1078
1079 #: src/compose.c:551
1080 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character backward"
1081 msgstr "/Úp_ravy/_Rozšířené/Přesun o znak zpět"
1082
1083 #: src/compose.c:556
1084 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character forward"
1085 msgstr "/Úp_ravy/_Rozšířené/Přesun o znak dále"
1086
1087 #: src/compose.c:561
1088 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word backward"
1089 msgstr "/Úp_ravy/_Rozšířené/Přesun o slovo zpět"
1090
1091 #: src/compose.c:566
1092 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word forward"
1093 msgstr "/Úp_ravy/_Rozšířené/Přesun o slov dále"
1094
1095 #: src/compose.c:571
1096 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to beginning of line"
1097 msgstr "/Úp_ravy/_Rozšířené/Přesun na začátek řádku"
1098
1099 #: src/compose.c:576
1100 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to end of line"
1101 msgstr "/Úp_ravy/_Rozšířené/Přesun na konec řádku"
1102
1103 #: src/compose.c:581
1104 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to previous line"
1105 msgstr "/Úp_ravy/_Rozšířené/Přesun na předchozí řádek"
1106
1107 #: src/compose.c:586
1108 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to next line"
1109 msgstr "/Úp_ravy/_Rozšířené/Přesun na další řádek"
1110
1111 #: src/compose.c:591
1112 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character backward"
1113 msgstr "/Úp_ravy/_Rozšířené/Smazat znak zpět"
1114
1115 #: src/compose.c:596
1116 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character forward"
1117 msgstr "/Úp_ravy/_Rozšířené/Smazat znak vpřed"
1118
1119 #: src/compose.c:601
1120 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word backward"
1121 msgstr "/Úp_ravy/_Rozšířené/Smazat slovo zpět"
1122
1123 #: src/compose.c:606
1124 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word forward"
1125 msgstr "/Úp_ravy/_Rozšířené/Smazat slovo vpřed"
1126
1127 #: src/compose.c:611
1128 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete line"
1129 msgstr "/Úp_ravy/_Rozšířené/Smazat řádek"
1130
1131 #: src/compose.c:616
1132 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete entire line"
1133 msgstr "/Úp_ravy/_Rozšířené/Smazat celý řádek"
1134
1135 #: src/compose.c:621
1136 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete to end of line"
1137 msgstr "/Úp_ravy/_Rozšířené/Smazat do konce řádku"
1138
1139 #: src/compose.c:627
1140 msgid "/_Edit/_Find"
1141 msgstr "/Úp_ravy/_Hledat"
1142
1143 #: src/compose.c:630
1144 msgid "/_Edit/_Wrap current paragraph"
1145 msgstr "/Úp_ravy/_Zarovnat aktuální odstavec"
1146
1147 #: src/compose.c:632
1148 msgid "/_Edit/Wrap all long _lines"
1149 msgstr "/Úp_ravy/Zalomit _všechny dlouhé řádky"
1150
1151 #: src/compose.c:634
1152 msgid "/_Edit/Aut_o wrapping"
1153 msgstr "/Úp_ravy/_Automaticky zalamovat"
1154
1155 #: src/compose.c:636
1156 msgid "/_Edit/Edit with e_xternal editor"
1157 msgstr "/Úp_ravy/Upravit pomocí e_xterního editoru"
1158
1159 #: src/compose.c:639
1160 msgid "/_Spelling"
1161 msgstr "/_Pravopis"
1162
1163 #: src/compose.c:640
1164 msgid "/_Spelling/_Check all or check selection"
1165 msgstr "/_Pravopis/_Zkontrolovat vše nebo výběr"
1166
1167 #: src/compose.c:642
1168 msgid "/_Spelling/_Highlight all misspelled words"
1169 msgstr "/_Pravopis/Z_výraznit nesprávná slova"
1170
1171 #: src/compose.c:644
1172 msgid "/_Spelling/Check _backwards misspelled word"
1173 msgstr "/_Pravopis/Přejít na _předchozí chybu"
1174
1175 #: src/compose.c:646
1176 msgid "/_Spelling/_Forward to next misspelled word"
1177 msgstr "/_Pravopis/Přejít na _následující chybu"
1178
1179 #: src/compose.c:648
1180 msgid "/_Spelling/---"
1181 msgstr "/_Pravopis/---"
1182
1183 #: src/compose.c:649
1184 msgid "/_Spelling/Options"
1185 msgstr "/_Pravopis/_Předvolby"
1186
1187 #: src/compose.c:652
1188 msgid "/_Options"
1189 msgstr "/Nastav_ení"
1190
1191 #: src/compose.c:653
1192 msgid "/_Options/Privacy System"
1193 msgstr "/Nastav_ení/Systém _zabezpečení"
1194
1195 #: src/compose.c:654
1196 msgid "/_Options/Privacy System/None"
1197 msgstr "/Nastav_ení/Systém _zabezpečení/Žád_ný"
1198
1199 #: src/compose.c:655
1200 msgid "/_Options/Si_gn"
1201 msgstr "/Nastav_ení/Digitálně po_depsat"
1202
1203 #: src/compose.c:656
1204 msgid "/_Options/_Encrypt"
1205 msgstr "/Nastav_ení/Ši_frovat"
1206
1207 #: src/compose.c:657 src/compose.c:664 src/compose.c:666 src/compose.c:668
1208 msgid "/_Options/---"
1209 msgstr "/Nastav_ení/---"
1210
1211 #: src/compose.c:658
1212 msgid "/_Options/_Priority"
1213 msgstr "/Nastav_ení/_Priorita"
1214
1215 #: src/compose.c:659
1216 msgid "/_Options/Priority/_Highest"
1217 msgstr "/Nastav_ení/_Priorita/_Nejvyšší"
1218
1219 #: src/compose.c:660
1220 msgid "/_Options/Priority/Hi_gh"
1221 msgstr "/Nastav_ení/_Priorita/_Vysoká"
1222
1223 #: src/compose.c:661
1224 msgid "/_Options/Priority/_Normal"
1225 msgstr "/Nastav_ení/_Priorita/Nor_mální"
1226
1227 #: src/compose.c:662
1228 msgid "/_Options/Priority/Lo_w"
1229 msgstr "/Nastav_ení/_Priorita/Ní_zká"
1230
1231 #: src/compose.c:663
1232 msgid "/_Options/Priority/_Lowest"
1233 msgstr "/Nastav_ení/_Priorita/Ne_jnižší"
1234
1235 #: src/compose.c:665
1236 msgid "/_Options/_Request Return Receipt"
1237 msgstr "/Nastav_ení/_Vyžádat potvrzení o doručení"
1238
1239 #: src/compose.c:667
1240 msgid "/_Options/Remo_ve references"
1241 msgstr "/Nastav_ení/Odstranit reference na původní zprávu"
1242
1243 #: src/compose.c:674
1244 msgid "/_Options/Character _encoding"
1245 msgstr "/Nastav_ení/_Kódování znaků"
1246
1247 #: src/compose.c:675
1248 msgid "/_Options/Character _encoding/_Automatic"
1249 msgstr "/Nastav_ení/_Kódování znaků/_Autodetekce"
1250
1251 #: src/compose.c:677 src/compose.c:683 src/compose.c:691 src/compose.c:695
1252 #: src/compose.c:701 src/compose.c:705 src/compose.c:711 src/compose.c:717
1253 #: src/compose.c:721 src/compose.c:731 src/compose.c:735 src/compose.c:745
1254 #: src/compose.c:749
1255 msgid "/_Options/Character _encoding/---"
1256 msgstr "/Nastav_ení/_Kódování znaků/---"
1257
1258 #: src/compose.c:679
1259 msgid "/_Options/Character _encoding/7bit ascii (US-ASC_II)"
1260 msgstr "/Nastav_ení/_Kódování znaků/7bitové ASCII (US-ASC_II)"
1261
1262 #: src/compose.c:681
1263 msgid "/_Options/Character _encoding/Unicode (_UTF-8)"
1264 msgstr "/Nastav_ení/_Kódování znaků/Unicode (_UTF-8)"
1265
1266 #: src/compose.c:685
1267 msgid "/_Options/Character _encoding/Western European (ISO-8859-_1)"
1268 msgstr "/Nastav_ení/_Kódování znaků/Západní Evropa (ISO-8859-_1)"
1269
1270 #: src/compose.c:687
1271 msgid "/_Options/Character _encoding/Western European (ISO-8859-15)"
1272 msgstr "/Nastav_ení/_Kódování znaků/Západní Evropa (ISO-8859-15)"
1273
1274 #: src/compose.c:689
1275 msgid "/_Options/Character _encoding/Western European (Windows-1252)"
1276 msgstr "/Nastav_ení/_Kódování znaků/Západní Evropa (Windows-1252)"
1277
1278 #: src/compose.c:693
1279 msgid "/_Options/Character _encoding/Central European (ISO-8859-_2)"
1280 msgstr "/Nastav_ení/_Kódování znaků/Střední Evropa (ISO-8859-_2)"
1281
1282 #: src/compose.c:697
1283 msgid "/_Options/Character _encoding/_Baltic (ISO-8859-13)"
1284 msgstr "/Nastav_ení/_Kódování znaků/_Pobaltí (ISO-8859-13)"
1285
1286 #: src/compose.c:699
1287 msgid "/_Options/Character _encoding/Baltic (ISO-8859-_4)"
1288 msgstr "/Nastav_ení/_Kódování znaků/Pobaltí (ISO-8859-_4)"
1289
1290 #: src/compose.c:703
1291 msgid "/_Options/Character _encoding/Greek (ISO-8859-_7)"
1292 msgstr "/Nastav_ení/_Kódování znaků/Řečtina (ISO-8859-_7)"
1293
1294 #: src/compose.c:707
1295 msgid "/_Options/Character _encoding/Hebrew (ISO-8859-_8)"
1296 msgstr "/Nastav_ení/_Kódování znaků/Hebrejština (ISO-8859-8)"
1297
1298 #: src/compose.c:709
1299 msgid "/_Options/Character _encoding/Hebrew (Windows-1255)"
1300 msgstr "/Nastav_ení/_Kódování znaků/Hebrejština (Windows-1255)"
1301
1302 #: src/compose.c:713
1303 msgid "/_Options/Character _encoding/Arabic (ISO-8859-_6)"
1304 msgstr "/Nastav_ení/_Kódování znaků/Arabština (ISO-8859-_6)"
1305
1306 #: src/compose.c:715
1307 msgid "/_Options/Character _encoding/Arabic (Windows-1256)"
1308 msgstr "/Nastav_ení/_Kódování znaků/Arabština (Windows-1256)"
1309
1310 #: src/compose.c:719
1311 msgid "/_Options/Character _encoding/Turkish (ISO-8859-_9)"
1312 msgstr "/Nastav_ení/_Kódování znaků/Turečtina (ISO-8859-_9)"
1313
1314 #: src/compose.c:723
1315 msgid "/_Options/Character _encoding/Cyrillic (ISO-8859-_5)"
1316 msgstr "/Nastav_ení/_Kódování znaků/Azbuka (ISO-8859-_5)"
1317
1318 #: src/compose.c:725
1319 msgid "/_Options/Character _encoding/Cyrillic (KOI8-_R)"
1320 msgstr "/Nastav_ení/_Kódování znaků/Azbuka (KOI8-_R)"
1321
1322 #: src/compose.c:727
1323 msgid "/_Options/Character _encoding/Cyrillic (KOI8-U)"
1324 msgstr "/Nastav_ení/_Kódování znaků/Azbuka (KOI8-U)"
1325
1326 #: src/compose.c:729
1327 msgid "/_Options/Character _encoding/Cyrillic (Windows-1251)"
1328 msgstr "/Nastav_ení/_Kódování znaků/Azbuka (Windows-1251)"
1329
1330 #: src/compose.c:733
1331 msgid "/_Options/Character _encoding/Japanese (ISO-2022-_JP)"
1332 msgstr "/Nastav_ení/_Kódování znaků/Japonština (ISO-2022-_JP)"
1333
1334 #: src/compose.c:737
1335 msgid "/_Options/Character _encoding/Simplified Chinese (_GB2312)"
1336 msgstr "/Nastav_ení/_Kódování znaků/Zjednodušená čínština (_GB2312)"
1337
1338 #: src/compose.c:739
1339 msgid "/_Options/Character _encoding/Simplified Chinese (GBK)"
1340 msgstr "/Nastav_ení/_Kódování znaků/Zjednodušená čínština (GBK)"
1341
1342 #: src/compose.c:741
1343 msgid "/_Options/Character _encoding/Traditional Chinese (_Big5)"
1344 msgstr "/Nastav_ení/_Kódování znaků/Tradiční čínština (_Big5)"
1345
1346 #: src/compose.c:743
1347 msgid "/_Options/Character _encoding/Traditional Chinese (EUC-_TW)"
1348 msgstr "/Nastav_ení/_Kódování znaků/Tradiční čínština (EUC-_TW)"
1349
1350 #: src/compose.c:747
1351 msgid "/_Options/Character _encoding/Korean (EUC-_KR)"
1352 msgstr "/Nastav_ení/_Kódování znaků/Korejština (EUC-_KR)"
1353
1354 #: src/compose.c:751
1355 msgid "/_Options/Character _encoding/Thai (TIS-620)"
1356 msgstr "/Nastav_ení/_Kódování znaků/Thajština (TIS-620)"
1357
1358 #: src/compose.c:753
1359 msgid "/_Options/Character _encoding/Thai (Windows-874)"
1360 msgstr "/Nastav_ení/_Kódování znaků/Thajština (Windows-874)"
1361
1362 #: src/compose.c:757
1363 msgid "/_Tools/Show _ruler"
1364 msgstr "/_Nástroje/Zobrazovat _pravítko"
1365
1366 #: src/compose.c:758 src/messageview.c:303
1367 msgid "/_Tools/_Address book"
1368 msgstr "/_Nástroje/_Kniha adres"
1369
1370 #: src/compose.c:759
1371 msgid "/_Tools/_Template"
1372 msgstr "/_Nástroje/Ša_blona"
1373
1374 #: src/compose.c:760 src/mainwindow.c:832 src/messageview.c:328
1375 msgid "/_Tools/Actio_ns"
1376 msgstr "/_Nástroje/_Akce"
1377
1378 #: src/compose.c:1554
1379 msgid "Fw: multiple emails"
1380 msgstr "Fw: vice zprav"
1381
1382 #: src/compose.c:1977
1383 msgid "Reply-To:"
1384 msgstr "Odpovědět komu:"
1385
1386 #: src/compose.c:1980 src/compose.c:5432 src/compose.c:6182
1387 msgid "Newsgroups:"
1388 msgstr "Diskusní skupiny:"
1389
1390 #: src/compose.c:1983
1391 msgid "Followup-To:"
1392 msgstr "Pokračování:"
1393
1394 #: src/compose.c:2380
1395 msgid "Quote mark format error."
1396 msgstr "Chyba v uvozovkách."
1397
1398 #: src/compose.c:2396
1399 msgid "Message reply/forward format error."
1400 msgstr "Chyba formátu odpovědi/přeposlání."
1401
1402 #: src/compose.c:2953
1403 #, c-format
1404 msgid "File %s is empty."
1405 msgstr "Soubor %s je prázdný."
1406
1407 #: src/compose.c:2957
1408 #, c-format
1409 msgid "Can't read %s."
1410 msgstr "Nemohu načíst %s."
1411
1412 #: src/compose.c:2984
1413 #, c-format
1414 msgid "Message: %s"
1415 msgstr "Zpráva: %s"
1416
1417 #: src/compose.c:3796
1418 msgid " [Edited]"
1419 msgstr " [Upraveno]"
1420
1421 #: src/compose.c:3802
1422 #, c-format
1423 msgid "%s - Compose message%s"
1424 msgstr "%s - Psaní zprávy%s"
1425
1426 #: src/compose.c:3805
1427 #, c-format
1428 msgid "[no subject] - Compose message%s"
1429 msgstr "[žádný předmět] - Psaní zprávy%s"
1430
1431 #: src/compose.c:3830 src/messageview.c:613
1432 msgid ""
1433 "Account for sending mail is not specified.\n"
1434 "Please select a mail account before sending."
1435 msgstr ""
1436 "Není zadán účet pro odesílání mailů.\n"
1437 "Před odesláním vyberte prosím nějaký účet."
1438
1439 #: src/compose.c:4007 src/compose.c:4038 src/compose.c:4069 src/toolbar.c:391
1440 #: src/toolbar.c:442
1441 msgid "Send"
1442 msgstr "Odeslat"
1443
1444 #: src/compose.c:4008
1445 msgid "The only recipient is the default CC address. Send anyway?"
1446 msgstr ""
1447 "Jediný adresát je výchozí příjemce kopií (viz nastavení účtu). Opravdu "
1448 "odeslat?"
1449
1450 #: src/compose.c:4009 src/compose.c:4040 src/compose.c:4071 src/compose.c:4504
1451 msgid "+_Send"
1452 msgstr "+_Odeslat"
1453
1454 #: src/compose.c:4039
1455 msgid "The only recipient is the default BCC address. Send anyway?"
1456 msgstr ""
1457 "Jediný adresát je výchozí příjemce skrytých kopií (viz nastavení účtu). "
1458 "Opravdu odeslat?"
1459
1460 #: src/compose.c:4056
1461 msgid "Recipient is not specified."
1462 msgstr "Není uveden příjemce."
1463
1464 #: src/compose.c:4070
1465 msgid "Subject is empty. Send it anyway?"
1466 msgstr "Předmět je prázdný. Přesto mám zprávu odeslat?"
1467
1468 #: src/compose.c:4112 src/compose.c:7613
1469 msgid ""
1470 "Could not queue message for sending:\n"
1471 "\n"
1472 "Charset conversion failed."
1473 msgstr ""
1474 "Zprávu nelze uložit do fronty pro odeslání:\n"
1475 "\n"
1476 "Konverze znakové sady se nezdařila."
1477
1478 #: src/compose.c:4115 src/compose.c:7616
1479 msgid ""
1480 "Could not queue message for sending:\n"
1481 "\n"
1482 "Couldn't get recipient encryption key."
1483 msgstr ""
1484 "Zprávu nelze uložit do fronty pro odeslání:\n"
1485 "\n"
1486 "Nepodařilo se získat šifrovací klíč příjemce."
1487
1488 #: src/compose.c:4119 src/compose.c:7610
1489 #, c-format
1490 msgid ""
1491 "Could not queue message for sending:\n"
1492 "\n"
1493 "Signature failed: %s"
1494 msgstr ""
1495 "Zprávu nelze uložit do fronty pro odeslání\n"
1496 "\n"
1497 "Podepisování se nezdařilo: %s"
1498
1499 #: src/compose.c:4122
1500 #, c-format
1501 msgid ""
1502 "Could not queue message for sending:\n"
1503 "\n"
1504 "%s."
1505 msgstr ""
1506 "Zprávu nelze uložit do fronty pro odeslání:\n"
1507 "\n"
1508 "%s."
1509
1510 #: src/compose.c:4124
1511 msgid "Could not queue message for sending."
1512 msgstr "Zprávu nelze uložit do fronty pro odeslání."
1513
1514 #: src/compose.c:4138 src/compose.c:4178
1515 msgid ""
1516 "The message was queued but could not be sent.\n"
1517 "Use \"Send queued messages\" from the main window to retry."
1518 msgstr ""
1519 "Zpráva byla uložena do fronty ale nemohla být odeslána.\n"
1520 "Použijte nabídku \"Odeslat pozdržené zprávy \" z hlavního okna."
1521
1522 #: src/compose.c:4172
1523 #, c-format
1524 msgid ""
1525 "%s\n"
1526 "Use \"Send queued messages\" from the main window to retry."
1527 msgstr ""
1528 "%s\n"
1529 "Použijte nabídku \"Odeslat pozdržené zprávy \" z hlavního okna."
1530
1531 #: src/compose.c:4501
1532 #, c-format
1533 msgid ""
1534 "Can't convert the character encoding of the message \n"
1535 "to the specified %s charset.\n"
1536 "Send it as %s?"
1537 msgstr ""
1538 "Nelze převést kódování znaků zprávy \n"
1539 "na %s.\n"
1540 "Odeslat v kódování %s?"
1541
1542 #: src/compose.c:4560
1543 #, c-format
1544 msgid ""
1545 "Line %d exceeds the line length limit (998 bytes).\n"
1546 "The contents of the message might be broken on the way to the delivery.\n"
1547 "\n"
1548 "Send it anyway?"
1549 msgstr ""
1550 "Řádek %d překračuje limit délky řádku (998 bajtů). \n"
1551 "Obsah zprávy může být poškozen po cestě k adresátovi.\n"
1552 "\n"
1553 "\n"
1554 "Přesto odeslat?"
1555
1556 #: src/compose.c:4748
1557 msgid "No account for sending mails available!"
1558 msgstr "Není dostupný žádný účet pro odeslání pošty!"
1559
1560 #: src/compose.c:4758
1561 msgid "No account for posting news available!"
1562 msgstr "Není dostupný žádný účet pro odeslání příspěvku do diskusních skupin!"
1563
1564 #: src/compose.c:5449
1565 msgid "Use <tab> to autocomplete from addressbook"
1566 msgstr "Použijte <tab> pro automatické dokončení podle knihy adres"
1567
1568 #: src/compose.c:5561
1569 msgid "Mime type"
1570 msgstr "MIME typ"
1571
1572 #: src/compose.c:5567 src/compose.c:5863 src/mimeview.c:212
1573 #: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:374 src/prefs_summary_column.c:86
1574 #: src/summaryview.c:490
1575 msgid "Size"
1576 msgstr "Délka"
1577
1578 #: src/compose.c:5628
1579 msgid "Save Message to "
1580 msgstr "Uložit zprávu do "
1581
1582 #: src/compose.c:5650 src/editjpilot.c:289 src/editldap.c:526
1583 #: src/editvcard.c:202 src/export.c:172 src/import.c:171 src/importmutt.c:242
1584 #: src/importpine.c:242 src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:146
1585 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:387 src/prefs_spelling.c:210
1586 msgid "_Browse"
1587 msgstr "P_rocházet"
1588
1589 #: src/compose.c:5862 src/compose.c:7020
1590 msgid "MIME type"
1591 msgstr "MIME typ"
1592
1593 #: src/compose.c:5934
1594 msgid "Hea_der"
1595 msgstr "_Záhlaví"
1596
1597 #: src/compose.c:5938
1598 msgid "_Attachments"
1599 msgstr "_Přílohy"
1600
1601 #: src/compose.c:5942
1602 msgid "Othe_rs"
1603 msgstr "_Ostatní"
1604
1605 #: src/compose.c:5957 src/summary_search.c:298
1606 msgid "Subject:"
1607 msgstr "Předmět:"
1608
1609 #: src/compose.c:6145
1610 #, c-format
1611 msgid ""
1612 "Spell checker could not be started.\n"
1613 "%s"
1614 msgstr ""
1615 "Nelze spustit kontrolu pravopisu.\n"
1616 "%s"
1617
1618 #: src/compose.c:6256
1619 #, c-format
1620 msgid "From: <i>%s</i>"
1621 msgstr "Od: <i>%s</i>"
1622
1623 #: src/compose.c:6287
1624 msgid "Account to use for this email"
1625 msgstr "Účet použitý pro tuto zprávu"
1626
1627 #: src/compose.c:6289
1628 msgid "Sender address to be used"
1629 msgstr "Adresa odesílatele musí být uvedena"
1630
1631 #: src/compose.c:6413
1632 #, c-format
1633 msgid ""
1634 "The privacy system '%s' cannot be loaded. You will not be able to sign or "
1635 "encrypt this message."
1636 msgstr ""
1637 "Systém zabezpečení '%s' se nepodařilo načíst. Nebudete moci digitálně "
1638 "podepsat nebo šifrovat zprávu."
1639
1640 #: src/compose.c:6652
1641 msgid "Message To format error."
1642 msgstr "Chyba formátu v položce 'To' záhlaví zprávy."
1643
1644 #: src/compose.c:6665
1645 msgid "Message Cc format error."
1646 msgstr "Chyba formátu v položce 'Cc' záhlaví zprávy."
1647
1648 #: src/compose.c:6678
1649 msgid "Message Bcc format error."
1650 msgstr "Chyba formátu v položce 'Bcc' záhlaví zprávy."
1651
1652 #: src/compose.c:6692
1653 msgid "Message subject format error."
1654 msgstr "Chyba formátu v předmětu zprávy."
1655
1656 #: src/compose.c:6914
1657 msgid "Invalid MIME type."
1658 msgstr "Neplatný MIME typ."
1659
1660 #: src/compose.c:6929
1661 msgid "File doesn't exist or is empty."
1662 msgstr "Soubor neexistuje nebo je prázdný."
1663
1664 #: src/compose.c:7002
1665 msgid "Properties"
1666 msgstr "Vlastnosti"
1667
1668 #: src/compose.c:7053
1669 msgid "Encoding"
1670 msgstr "Kódování"
1671
1672 #: src/compose.c:7073
1673 msgid "Path"
1674 msgstr "Cesta k souboru"
1675
1676 #: src/compose.c:7074 src/prefs_toolbar.c:1060
1677 msgid "File name"
1678 msgstr "Název souboru"
1679
1680 #: src/compose.c:7257
1681 #, c-format
1682 msgid ""
1683 "The external editor is still working.\n"
1684 "Force terminating the process?\n"
1685 "process group id: %d"
1686 msgstr ""
1687 "Externí editor stále pracuje.\n"
1688 "Mám přerušit proces?\n"
1689 "číslo procesu: %d"
1690
1691 #: src/compose.c:7299
1692 msgid "Compose: input from monitoring process\n"
1693 msgstr "Psaní: vstup z externího procesu\n"
1694
1695 #: src/compose.c:7580 src/messageview.c:718
1696 msgid "Sylpheed-Claws needs network access in order to send this email."
1697 msgstr "Sylpheed-Claws potřebuje přístup k síti, aby mohl odeslat tuto zprávu."
1698
1699 #: src/compose.c:7605
1700 msgid "Could not queue message."
1701 msgstr "Zprávu nelze uložit do fronty pro odeslání."
1702
1703 #: src/compose.c:7607
1704 #, c-format
1705 msgid ""
1706 "Could not queue message:\n"
1707 "\n"
1708 "%s."
1709 msgstr ""
1710 "Zprávu nelze uložit do fronty pro odeslání:\n"
1711 "\n"
1712 "%s."
1713
1714 #: src/compose.c:7727
1715 msgid "Could not save draft."
1716 msgstr "Nelze uložit koncept."
1717
1718 #: src/compose.c:7802 src/compose.c:7825
1719 msgid "Select file"
1720 msgstr "Výběr souboru"
1721
1722 #: src/compose.c:7838
1723 #, c-format
1724 msgid "File '%s' could not be read."
1725 msgstr "Soubor '%s' nelze číst."
1726
1727 #: src/compose.c:7840
1728 #, c-format
1729 msgid ""
1730 "File '%s' contained invalid characters\n"
1731 "for the current encoding, insertion may be incorrect."
1732 msgstr ""
1733 "Soubor '%s' obsahuje neplatné znaky\n"
1734 "pro nastavené kódování, vložení může obsahovat chyby."
1735
1736 #: src/compose.c:7888
1737 msgid "Discard message"
1738 msgstr "Zrušit zprávu"
1739
1740 #: src/compose.c:7889
1741 msgid "This message has been modified. Discard it?"
1742 msgstr "Zpráva byla modifikována. Chcete ji zahodit?"
1743
1744 #: src/compose.c:7890
1745 msgid "_Discard"
1746 msgstr "_Zahodit"
1747
1748 #: src/compose.c:7890
1749 msgid "_Save to Drafts"
1750 msgstr "Uložit jako _koncept"
1751
1752 #: src/compose.c:7934
1753 #, c-format
1754 msgid "Do you want to apply the template '%s' ?"
1755 msgstr "Chcete použít šablonu '%s' ?"
1756
1757 #: src/compose.c:7936
1758 msgid "Apply template"
1759 msgstr "Použít šablonu"
1760
1761 #: src/compose.c:7937
1762 msgid "_Replace"
1763 msgstr "_Nahradit"
1764
1765 #: src/compose.c:7937
1766 msgid "_Insert"
1767 msgstr "_Vložit"
1768
1769 #: src/compose.c:8625
1770 msgid "Insert or attach?"
1771 msgstr "Vložit nebo připojit?"
1772
1773 #: src/compose.c:8626
1774 msgid ""
1775 "Do you want to insert the contents of the file(s) into the message body, or "
1776 "attach it to the email?"
1777 msgstr ""
1778 "Chcete obsah souboru(ů) vložit do textu zprávy nebo soubor(y) připojit ke "
1779 "zprávě jako přílohu?"
1780
1781 #: src/compose.c:8628
1782 msgid "+_Insert"
1783 msgstr "+_Vložit"
1784
1785 #: src/compose.c:8628
1786 msgid "_Attach"
1787 msgstr "_Přiložit"
1788
1789 #: src/compose.c:9034
1790 #, c-format
1791 msgid ""
1792 "You are about to reply to %d messages. Opening the windows could take some "
1793 "time. Do you want to continue?"
1794 msgstr ""
1795 "Chystáte se odpovědět na %d zpráv. Otevírání oken může chvíli trvat. Chcete "
1796 "pokračovat?"
1797
1798 #: src/crash.c:142
1799 #, c-format
1800 msgid "Sylpheed-Claws process (%ld) received signal %ld"
1801 msgstr "Proces Sylpheed-Claws (pid %ld) obdržel signál %ld"
1802
1803 #: src/crash.c:188
1804 msgid "Sylpheed-Claws has crashed"
1805 msgstr "Sylpheed-Claws zhavaroval"
1806
1807 #: src/crash.c:204
1808 #, c-format
1809 msgid ""
1810 "%s.\n"
1811 "Please file a bug report and include the information below."
1812 msgstr ""
1813 "%s.\n"
1814 "Vyplňte prosím hlášení o chybě a vložte níže uvedené informace."
1815
1816 #: src/crash.c:209
1817 msgid "Debug log"
1818 msgstr "Debug log"
1819
1820 #: src/crash.c:253
1821 msgid "Close"
1822 msgstr "Zavřít"
1823
1824 #: src/crash.c:258
1825 msgid "Save..."
1826 msgstr "Uložit..."
1827
1828 #: src/crash.c:263
1829 msgid "Create bug report"
1830 msgstr "Vytvořit hlášení o chybě"
1831
1832 #: src/crash.c:310
1833 msgid "Save crash information"
1834 msgstr "Uložit informace o pádu"
1835
1836 #: src/editaddress.c:153
1837 msgid "Add New Person"
1838 msgstr "Přidat novou osobu"
1839
1840 #: src/editaddress.c:154
1841 msgid "Edit Person Details"
1842 msgstr "Upravit detaily o osobě"
1843
1844 #: src/editaddress.c:316
1845 msgid "An Email address must be supplied."
1846 msgstr "E-mailová adresa musí být uvedena."
1847
1848 #: src/editaddress.c:490
1849 msgid "A Name and Value must be supplied."
1850 msgstr "Musí být zadáno jméno a hodnota."
1851
1852 #: src/editaddress.c:560
1853 msgid "Edit Person Data"
1854 msgstr "Upravit data o osobě"
1855
1856 #: src/editaddress.c:671 src/expldifdlg.c:508 src/exporthtml.c:799
1857 #: src/ldif.c:819
1858 msgid "Display Name"
1859 msgstr "Zobrazované jméno"
1860
1861 #: src/editaddress.c:677 src/editaddress.c:681 src/ldif.c:827
1862 msgid "Last Name"
1863 msgstr "Příjmení"
1864
1865 #: src/editaddress.c:678 src/editaddress.c:680 src/ldif.c:823
1866 msgid "First Name"
1867 msgstr "Jméno"
1868
1869 #: src/editaddress.c:683
1870 msgid "Nickname"
1871 msgstr "Přezdívka"
1872
1873 #: src/editaddress.c:760 src/editaddress.c:816
1874 msgid "Alias"
1875 msgstr "Alias"
1876
1877 #: src/editaddress.c:954 src/editaddress.c:1011 src/prefs_customheader.c:222
1878 #: src/prefs_matcher.c:530
1879 msgid "Value"
1880 msgstr "Hodnota"
1881
1882 #: src/editaddress.c:1070
1883 msgid "_User Data"
1884 msgstr "_Osobní data"
1885
1886 #: src/editaddress.c:1071
1887 msgid "_Email Addresses"
1888 msgstr "_E-mailové adresy"
1889
1890 #: src/editaddress.c:1072
1891 msgid "O_ther Attributes"
1892 msgstr "_Další údaje"
1893
1894 #: src/editbook.c:113
1895 msgid "File appears to be Ok."
1896 msgstr "Soubor je OK."
1897
1898 #: src/editbook.c:116
1899 msgid "File does not appear to be a valid address book format."
1900 msgstr "Soubor není ve formátu pro knihu adres."
1901
1902 #: src/editbook.c:119 src/editjpilot.c:203 src/editvcard.c:107
1903 msgid "Could not read file."
1904 msgstr "Nelze načíst soubor."
1905
1906 #: src/editbook.c:153 src/editbook.c:266
1907 msgid "Edit Addressbook"
1908 msgstr "Upravit knihu adres"
1909
1910 #: src/editbook.c:182 src/editjpilot.c:277 src/editvcard.c:190
1911 msgid " Check File "
1912 msgstr " Otestovat soubor "
1913
1914 #: src/editbook.c:187 src/editjpilot.c:282 src/editvcard.c:195
1915 #: src/importmutt.c:235 src/importpine.c:235 src/prefs_account.c:1895
1916 msgid "File"
1917 msgstr "Soubor"
1918
1919 #: src/editbook.c:285
1920 msgid "Add New Addressbook"
1921 msgstr "Přidat novou knihu adres"
1922
1923 #: src/editgroup.c:103
1924 msgid "A Group Name must be supplied."
1925 msgstr "Musí být zadáno jméno skupiny."
1926
1927 #: src/editgroup.c:286
1928 msgid "Edit Group Data"
1929 msgstr "Upravit data o skupině"
1930
1931 #: src/editgroup.c:314 src/exporthtml.c:635
1932 msgid "Group Name"
1933 msgstr "Jméno skupiny"
1934
1935 #: src/editgroup.c:333
1936 msgid "Addresses in Group"
1937 msgstr "Adresy ve skupině"
1938
1939 #: src/editgroup.c:364
1940 msgid "Available Addresses"
1941 msgstr "Dostupné adresy"
1942
1943 #: src/editgroup.c:425
1944 msgid "Move Email Addresses to or from Group with arrow buttons"
1945 msgstr "E-mailové adresy přesuňte do/ze skupiny pomocí tlačítek se šipkami"
1946
1947 #: src/editgroup.c:473
1948 msgid "Edit Group Details"
1949 msgstr "Upravit detaily o skupině"
1950
1951 #: src/editgroup.c:476
1952 msgid "Add New Group"
1953 msgstr "Přidat novou skupinu"
1954
1955 #: src/editgroup.c:526
1956 msgid "Edit folder"
1957 msgstr "Upravit složku"
1958
1959 #: src/editgroup.c:526
1960 msgid "Input the new name of folder:"
1961 msgstr "Zadejte název složky:"
1962
1963 #: src/editgroup.c:529 src/foldersel.c:556 src/imap_gtk.c:134 src/mh_gtk.c:127
1964 msgid "New folder"
1965 msgstr "Nová složka"
1966
1967 #: src/editgroup.c:530 src/foldersel.c:557 src/mh_gtk.c:128
1968 msgid "Input the name of new folder:"
1969 msgstr "Zadejte název složky:"
1970
1971 #: src/editjpilot.c:200
1972 msgid "File does not appear to be JPilot format."
1973 msgstr "Soubor není ve formátu pro JPilot."
1974
1975 #: src/editjpilot.c:212
1976 msgid "Select JPilot File"
1977 msgstr "Vybrat JPilot soubor"
1978
1979 #: src/editjpilot.c:248 src/editjpilot.c:378
1980 msgid "Edit JPilot Entry"
1981 msgstr "Upravit JPilot soubor"
1982
1983 #: src/editjpilot.c:294
1984 msgid "Additional e-Mail address item(s)"
1985 msgstr "Další položka(y) e-mail adresy"
1986
1987 #: src/editjpilot.c:385
1988 msgid "Add New JPilot Entry"
1989 msgstr "Přidat nový JPilot záznam"
1990
1991 #: src/editldap_basedn.c:143
1992 msgid "Edit LDAP - Select Search Base"
1993 msgstr "Editace LDAP - Vyberte bázi pro hledání"
1994
1995 #: src/editldap_basedn.c:163 src/editldap.c:439
1996 msgid "Hostname"
1997 msgstr "Název počítače"
1998
1999 #: src/editldap_basedn.c:173 src/editldap.c:458 src/ssl_manager.c:110
2000 msgid "Port"
2001 msgstr "Port"
2002
2003 #: src/editldap_basedn.c:183 src/editldap.c:508
2004 msgid "Search Base"
2005 msgstr "Báze pro hledání"
2006
2007 #: src/editldap_basedn.c:204
2008 msgid "Available Search Base(s)"
2009 msgstr "Dostupná(é) báze pro hledání"
2010
2011 #: src/editldap_basedn.c:294
2012 msgid "Could not read Search Base(s) from server - please set manually"
2013 msgstr "Nelze načíst báze pro hledání ze serveru - zadejte je prosím ručně"
2014
2015 #: src/editldap_basedn.c:298 src/editldap.c:278
2016 msgid "Could not connect to server"
2017 msgstr "Nemohu se spojit se serverem"
2018
2019 #: src/editldap.c:153
2020 msgid "A Name must be supplied."
2021 msgstr "Jméno musí být uvedeno."
2022
2023 #: src/editldap.c:165
2024 msgid "A Hostname must be supplied for the server."
2025 msgstr "Název počítače musí být uveden."
2026
2027 #: src/editldap.c:178
2028 msgid "At least one LDAP search attribute should be supplied."
2029 msgstr "Alespoň jeden atribut musí být uveden."
2030
2031 #: src/editldap.c:275
2032 msgid "Connected successfully to server"
2033 msgstr "Úspěšně připojeno k serveru"
2034
2035 #: src/editldap.c:331 src/editldap.c:1032
2036 msgid "Edit LDAP Server"
2037 msgstr "Upravit LDAP server"
2038
2039 #: src/editldap.c:434
2040 msgid "A name that you wish to call the server."
2041 msgstr "Jméno, kterým chcete označit toto LDAP připojení."
2042
2043 #: src/editldap.c:449
2044 msgid ""
2045 "This is the hostname of the server. For example, \"ldap.mydomain.com\" may "
2046 "be appropriate for the \"mydomain.com\" organization. An IP address may also "
2047 "be used. You may specify \"localhost\" if running an LDAP server on the same "
2048 "computer as Sylpheed-Claws."
2049 msgstr ""
2050 "Název počítače, na kterém je provozován LDAP server. Například \"ldap."
2051 "mydomain.com\". Může být použita také IP adresa. Pokud server běží na "
2052 "stejném počítači jako Sylpheed-Claws, můžete použít \"localhost\"."
2053
2054 #: src/editldap.c:470
2055 msgid "TLS"
2056 msgstr "TLS"
2057
2058 #: src/editldap.c:471
2059 msgid "SSL"
2060 msgstr "SSL"
2061
2062 #: src/editldap.c:475
2063 msgid ""
2064 "Enable secure connection to the LDAP server via TLS.If connection fails, be "
2065 "sure to check the correct configuration in ldap.conf (TLS_CACERT or "
2066 "TLS_CACERTDIR fields)."
2067 msgstr ""
2068 "Povoluje zabezpečené připojení k LDAP serveru pomocí TLS. Pokud připojování "
2069 "selže, zkontrolujte nastavení v ldap.conf (volby TLS_CACERT nebo "
2070 "TLS_CACERTDIR)."
2071
2072 #: src/editldap.c:480
2073 msgid ""
2074 "Enable secure connection to the LDAP server via SSL.If connection fails, be "
2075 "sure to check the correct configuration in ldap.conf (TLS_CACERT or "
2076 "TLS_CACERTDIR fields)."
2077 msgstr ""
2078 "Povoluje zabezpečené připojení k LDAP serveru pomocí SSL. Pokud připojování "
2079 "selže, zkontrolujte nastavení v ldap.conf (volby TLS_CACERT nebo "
2080 "TLS_CACERTDIR)."
2081
2082 #: src/editldap.c:494
2083 msgid "The port number that the server listens on. Port 389 is the default."
2084 msgstr "Číslo portu, na kterém server naslouchá. Standardní nastavení je port 389."
2085
2086 #: src/editldap.c:498
2087 msgid " Check Server "
2088 msgstr " Otestovat připojení "
2089
2090 #: src/editldap.c:503
2091 msgid "Press this button to test the connection to the server."
2092 msgstr "Stiskem tohoto tlačítka otestujete připojení k serveru."
2093
2094 #: src/editldap.c:518
2095 msgid ""
2096 "This specifies the name of the directory to be searched on the server. "
2097 "Examples include:\n"
2098 "  dc=sylpheed,dc=org\n"
2099 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
2100 "  o=Organization Name,c=Country\n"
2101 msgstr ""
2102 "Označuje adresář, který bude na serveru prohledáván. Příklady:\n"
2103 "  dc=sylpheed,dc=org\n"
2104 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
2105 "  o=Organization Name,c=Country\n"
2106
2107 #: src/editldap.c:531
2108 msgid ""
2109 "Press this button to lookup the name of available directory names on the "
2110 "server."
2111 msgstr "Stiskem tohoto tlačítka vyhledáte názvy adresářů dostupných na serveru."
2112
2113 #: src/editldap.c:589
2114 msgid "Search Attributes"
2115 msgstr "Prohledávané atributy"
2116
2117 #: src/editldap.c:599
2118 msgid ""
2119 "A list of LDAP attribute names that should be searched when attempting to "
2120 "find a name or address."
2121 msgstr ""
2122 "Seznam LDAP atributů, které budou prohledávány při pokusu najít jméno nebo "
2123 "adresu."
2124
2125 #: src/editldap.c:603
2126 msgid " Defaults "
2127 msgstr " Výchozí "
2128
2129 #: src/editldap.c:608
2130 msgid ""
2131 "This resets the attribute names to a default value that should find most "
2132 "names and addresses during a name or address search process."
2133 msgstr ""
2134 "Nastavuje seznam atributů na výchozí hodnotu, která by měla najít nejvíc "
2135 "jmen a adres během vyhledávání."
2136
2137 #: src/editldap.c:615
2138 msgid "Max Query Age (secs)"
2139 msgstr "Maximální stáří dotazu (s)"
2140
2141 #: src/editldap.c:631
2142 msgid ""
2143 "This defines the maximum period of time (in seconds) that an address search "
2144 "result is valid for address completion purposes. Search results are stored "
2145 "in a cache until this period of time has passed and then retired. This will "
2146 "improve the response time when attempting to search for the same name or "
2147 "address on subsequent address completion requests. The cache will be "
2148 "searched in preference to performing a new server search request. The "
2149 "default value of 600 seconds (10 minutes), should be sufficient for most "
2150 "servers. A larger value will reduce the search time for subsequent searches. "
2151 "This is useful for servers that have slow response times at the expense of "
2152 "more memory to cache results."
2153 msgstr ""
2154 "Definuje maximální dobu (v sekundách), po kterou jsou výsledky hledání "
2155 "považovány za použitelné pro automatické dokončování adres. Výsledky hledání "
2156 "jsou ukládány do vyrovnávací paměti, ze které jsou odstraněny po uplynutí "
2157 "této doby. Vyrovnávací paměť je prohledávána před provedením dotazu na "
2158 "serveru, čímž je zkrácena doba nutná pro vyhledávání, pokud se opakovaně "
2159 "hledají stejná jména nebo adresy. Výchozí hodnota 600 sekund (10 minut) by "
2160 "měla být dostatečná pro většinu serverů. Vyšší hodnota redukuje čas strávený "
2161 "prohledáváním serveru při následných dotazech, což je užitečné pro servery s "
2162 "dlouhou reakční dobou, ale je to na úkor většího množství paměti "
2163 "spotřebovaného pro ukládání předchozích výsledků."
2164
2165 #: src/editldap.c:649
2166 msgid "Include server in dynamic search"
2167 msgstr "Zahrnout při automatickém dokončování"
2168
2169 #: src/editldap.c:655
2170 msgid ""
2171 "Check this option to include this server for dynamic searches when using "
2172 "address completion."
2173 msgstr ""
2174 "Při zaškrtnutí bude tento server prohledáván při pokusu o automatické "
2175 "dokončování adres."
2176
2177 #: src/editldap.c:662
2178 msgid "Match names 'containing' search term"
2179 msgstr "Hledat pomocí 'obsahuje'"
2180
2181 #: src/editldap.c:668
2182 msgid ""
2183 "Searches for names and addresses can be performed either using \"begins-with"
2184 "\" or \"contains\" search term. Check this option to perform a \"contains\" "
2185 "search; this type of search usually takes longer to complete. Note that for "
2186 "performance reasons, address completion uses \"begins-with\" for all "
2187 "searches against other address interfaces."
2188 msgstr ""
2189 "Hledání jmen a adres může být provedeno pomocí podmínky \"začíná na\" nebo "
2190 "\"obsahuje\". Při zaškrtnutí této volby bude použita podmínka \"obsahuje\", "
2191 "což většinou znamená delší čas na dokončení dotazu. Pro zajištění dobrého "
2192 "výkonu používá automatické dokončování adres při vyhledávání vždy podmínku "
2193 "\"začíná na\" bez ohledu na toto nastavení."
2194
2195 #: src/editldap.c:723
2196 msgid "Bind DN"
2197 msgstr "Připojovací jméno"
2198
2199 #: src/editldap.c:733
2200 msgid ""
2201 "The LDAP user account name to be used to connect to the server. This is "
2202 "usually only used for protected servers. This name is typically formatted "
2203 "as: \"cn=user,dc=sylpheed,dc=com\". This is usually left empty when "
2204 "performing a search."
2205 msgstr ""
2206 "Uživatelský účet ze serveru LDAP, který bude použit pro připojení. Toto je "
2207 "obvykle nutné pouze pro zabezpečené servery. Jméno je obvykle ve formátu: "
2208 "\"cn=user,dc=sylpheed,dc=com\". Pro prohledávání obvykle není nutno "
2209 "vyplňovat."
2210
2211 #: src/editldap.c:741
2212 msgid "Bind Password"
2213 msgstr "Připojovací heslo"
2214
2215 #: src/editldap.c:752
2216 msgid "The password to be used when connecting as the \"Bind DN\" user."
2217 msgstr ""
2218 "Heslo, které bude použito pro připojení spolu s údajem \"Přihlašovací jméno"
2219 "\"."
2220
2221 #: src/editldap.c:758
2222 msgid "Timeout (secs)"
2223 msgstr "Časový limit (s)"
2224
2225 #: src/editldap.c:773
2226 msgid "The timeout period in seconds."
2227 msgstr "Časový limit v sekundách."
2228
2229 #: src/editldap.c:777
2230 msgid "Maximum Entries"
2231 msgstr "Maximum položek"
2232
2233 #: src/editldap.c:792
2234 msgid "The maximum number of entries that should be returned in the search result."
2235 msgstr "Maximální počet položek, které budou vráceny při prohledávání."
2236
2237 #: src/editldap.c:808
2238 msgid "Basic"
2239 msgstr "Server"
2240
2241 #: src/editldap.c:809
2242 msgid "Search"
2243 msgstr "Hledání"
2244
2245 #: src/editldap.c:810 src/gtk/quicksearch.c:411
2246 msgid "Extended"
2247 msgstr "Ostatní"
2248
2249 #: src/editldap.c:1037
2250 msgid "Add New LDAP Server"
2251 msgstr "Přidat nový LDAP server"
2252
2253 #: src/editvcard.c:104
2254 msgid "File does not appear to be vCard format."
2255 msgstr "Soubor není ve formátu vCard."
2256
2257 #: src/editvcard.c:116
2258 msgid "Select vCard File"
2259 msgstr "Vybrat vCard soubor"
2260
2261 #: src/editvcard.c:161 src/editvcard.c:266
2262 msgid "Edit vCard Entry"
2263 msgstr "Upravit vCard záznam"
2264
2265 #: src/editvcard.c:271
2266 msgid "Add New vCard Entry"
2267 msgstr "Přidat nový vCard záznam"
2268
2269 #: src/exphtmldlg.c:113
2270 msgid "Please specify output directory and file to create."
2271 msgstr "Zadejte prosím adresář pro výstup a soubor, který se bude vytvořen."
2272
2273 #: src/exphtmldlg.c:116
2274 msgid "Select stylesheet and formatting."
2275 msgstr "Vyberte šablonu stylů a formátování."
2276
2277 #: src/exphtmldlg.c:119 src/expldifdlg.c:117
2278 msgid "File exported successfully."
2279 msgstr "Export souboru byl úspěšný."
2280
2281 #: src/exphtmldlg.c:184
2282 #, c-format
2283 msgid ""
2284 "HTML Output Directory '%s'\n"
2285 "does not exist. OK to create new directory?"
2286 msgstr ""
2287 "Výstupní adresář pro HTML '%s'\n"
2288 "neexistuje. Mám vytvořit nový adresář?"
2289
2290 #: src/exphtmldlg.c:187 src/expldifdlg.c:193
2291 msgid "Create Directory"
2292 msgstr "Vytvořit adresář"
2293
2294 #: src/exphtmldlg.c:196
2295 #, c-format
2296 msgid ""
2297 "Could not create output directory for HTML file:\n"
2298 "%s"
2299 msgstr ""
2300 "Nelze vytvořit výstupní adresář pro HTML soubor:\n"
2301 "%s"
2302
2303 #: src/exphtmldlg.c:198 src/expldifdlg.c:204
2304 msgid "Failed to Create Directory"
2305 msgstr "Vytvoření adresáře selhalo"
2306
2307 #: src/exphtmldlg.c:240
2308 msgid "Error creating HTML file"
2309 msgstr "Chyba při vytváření HTML souboru"
2310
2311 #: src/exphtmldlg.c:326
2312 msgid "Select HTML output file"
2313 msgstr "Vyberte výstupní HTML soubor"
2314
2315 #: src/exphtmldlg.c:390
2316 msgid "HTML Output File"
2317 msgstr "Výstupní HTML soubor"
2318
2319 #: src/exphtmldlg.c:399 src/expldifdlg.c:415 src/export.c:179 src/import.c:178
2320 #: src/importldif.c:682
2321 msgid "B_rowse"
2322 msgstr "_Procházet"
2323
2324 #: src/exphtmldlg.c:452
2325 msgid "Stylesheet"
2326 msgstr "Šablona stylu"
2327
2328 #: src/exphtmldlg.c:460 src/gtk/colorlabel.c:367 src/gtk/gtkaspell.c:1632
2329 #: src/gtk/gtkaspell.c:2299 src/mainwindow.c:1004 src/prefs_account.c:661
2330 #: src/summaryview.c:4936
2331 msgid "None"
2332 msgstr "Žádná"
2333
2334 #: src/exphtmldlg.c:461 src/prefs_summaries.c:349 src/prefs_summaries.c:690
2335 msgid "Default"
2336 msgstr "Výchozí"
2337
2338 #: src/exphtmldlg.c:462 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:135
2339 msgid "Full"
2340 msgstr "Úplná"
2341
2342 #: src/exphtmldlg.c:463
2343 msgid "Custom"
2344 msgstr "Vlastní"
2345
2346 #: src/exphtmldlg.c:464
2347 msgid "Custom-2"
2348 msgstr "Vlastní-2"
2349
2350 #: src/exphtmldlg.c:465
2351 msgid "Custom-3"
2352 msgstr "Vlastní-3"
2353
2354 #: src/exphtmldlg.c:466
2355 msgid "Custom-4"
2356 msgstr "Vlastní-4"
2357
2358 #: src/exphtmldlg.c:473
2359 msgid "Full Name Format"
2360 msgstr "Celé jméno"
2361
2362 #: src/exphtmldlg.c:481
2363 msgid "First Name, Last Name"
2364 msgstr "Jméno, příjmení"
2365
2366 #: src/exphtmldlg.c:482
2367 msgid "Last Name, First Name"
2368 msgstr "Příjmení, jméno"
2369
2370 #: src/exphtmldlg.c:489
2371 msgid "Color Banding"
2372 msgstr "Barevné značení"
2373
2374 #: src/exphtmldlg.c:495
2375 msgid "Format Email Links"
2376 msgstr "Formátovat adresy jako odkazy"
2377
2378 #: src/exphtmldlg.c:501
2379 msgid "Format User Attributes"
2380 msgstr "Exportovat uživatelské atributy"
2381
2382 #: src/exphtmldlg.c:556 src/expldifdlg.c:636 src/importldif.c:919
2383 msgid "File Name :"
2384 msgstr "Název souboru :"
2385
2386 #: src/exphtmldlg.c:566
2387 msgid "Open with Web Browser"
2388 msgstr "Otevřít ve webovém prohlížeči"
2389
2390 #: src/exphtmldlg.c:598
2391 msgid "Export Address Book to HTML File"
2392 msgstr "Exportovat databázi adres do HTML souboru"
2393
2394 #: src/exphtmldlg.c:664 src/expldifdlg.c:736 src/importldif.c:1027
2395 msgid "File Info"
2396 msgstr "Informace o souboru"
2397
2398 #: src/exphtmldlg.c:665
2399 msgid "Format"
2400 msgstr "Formát"
2401
2402 #: src/expldifdlg.c:111
2403 msgid "Please specify output directory and LDIF filename to create."
2404 msgstr "Zadejte prosím výstupní adresář a název LDIF souboru, který bude vytvořen."
2405
2406 #: src/expldifdlg.c:114
2407 msgid "Specify parameters to format distinguished name."
2408 msgstr "Upřesněte způsob formátování rozlišovacího jména (dn)."
2409
2410 #: src/expldifdlg.c:190
2411 #, c-format
2412 msgid ""
2413 "LDIF Output Directory '%s'\n"
2414 "does not exist. OK to create new directory?"
2415 msgstr ""
2416 "Výstupní adresář pro LDIF soubor '%s'\n"
2417 "neexistuje. Mám vytvořit nový adresář?"
2418
2419 #: src/expldifdlg.c:202
2420 #, c-format
2421 msgid ""
2422 "Could not create output directory for LDIF file:\n"
2423 "%s"
2424 msgstr ""
2425 "Nelze vytvořit výstupní adresář pro LDIF soubor:\n"
2426 "%s"
2427
2428 #: src/expldifdlg.c:247
2429 msgid "Suffix was not supplied"
2430 msgstr "Přípona nebyla specifikována"
2431
2432 #: src/expldifdlg.c:249
2433 msgid ""
2434 "A suffix is required if data is to be used for an LDAP server. Are you sure "
2435 "you wish to proceed without a suffix?"
2436 msgstr ""
2437 "Přípona je nutná, pokud mají být data použita pro LDAP server. Opravdu "
2438 "chcete pokračovat bez uvedení přípony?"
2439
2440 #: src/expldifdlg.c:267
2441 msgid "Error creating LDIF file"
2442 msgstr "Chyba při vytváření LDIF souboru"
2443
2444 #: src/expldifdlg.c:342
2445 msgid "Select LDIF output file"
2446 msgstr "Vyberte výstupní LDIF soubor"
2447
2448 #: src/expldifdlg.c:406
2449 msgid "LDIF Output File"
2450 msgstr "Výstupní LDIF soubor"
2451
2452 #: src/expldifdlg.c:467
2453 msgid "Suffix"
2454 msgstr "Přípona"
2455
2456 #: src/expldifdlg.c:479
2457 msgid ""
2458 "The suffix is used to create a \"Distinguished Name\" (or DN) for an LDAP "
2459 "entry. Examples include:\n"
2460 "  dc=sylpheed,dc=org\n"
2461 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
2462 "  o=Organization Name,c=Country\n"
2463 msgstr ""
2464 "Přípona je používána pro vytvoření \"Rozlišovacího jména\" (dn) pro položku "
2465 "LDAP. Příklady:\n"
2466 "  dc=sylpheed,dc=org\n"
2467 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
2468 "  o=Organization Name,c=Country\n"
2469
2470 #: src/expldifdlg.c:488
2471 msgid "Relative DN"
2472 msgstr "Relativní DN"
2473
2474 #: src/expldifdlg.c:495
2475 msgid "Unique ID"
2476 msgstr "Unikátní ID (uid)"
2477
2478 #: src/expldifdlg.c:503
2479 msgid ""
2480 "The address book Unique ID is used to create a DN that is formatted similar "
2481 "to:\n"
2482 "  uid=102376,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
2483 msgstr ""
2484 "Pro vytvoření rozlišovacího jména (dn) bude použito unikátní id (uid) z "
2485 "knihy adres. Výsledek bude podobný jako:\n"
2486 "  uid=102376,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
2487
2488 #: src/expldifdlg.c:516
2489 msgid ""
2490 "The address book Display Name is used to create a DN that is formatted "
2491 "similar to:\n"
2492 "  cn=John Doe,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
2493 msgstr ""
2494 "Pro vytvoření rozlišovacího jména (dn) bude použito zobrazované jméno "
2495 "(display name) z knihy adres. Výsledek bude podobný jako:\n"
2496 "  cn=John Doe,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
2497
2498 #: src/expldifdlg.c:529
2499 msgid ""
2500 "The first Email Address belonging to a person is used to create a DN that is "
2501 "formatted similar to:\n"
2502 "  mail=john.doe@domain.com,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
2503 msgstr ""
2504 "Pro vytvoření rozlišovacího jména (dn) bude použita první e-mailová adresa "
2505 "patřící uživateli (mail). Výsledek bude podobný jako:\n"
2506 "  mail=john.doe@domain.com,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
2507
2508 #: src/expldifdlg.c:543
2509 msgid ""
2510 "The LDIF file contains several data records that are usually loaded into an "
2511 "LDAP server. Each data record in the LDIF file is uniquely identified by a "
2512 "\"Distinguished Name\" (or DN). The suffix is appended to the \"Relative "
2513 "Distinguished Name\" (or RDN) to create the DN. Please select one of the "
2514 "available RDN options that will be used to create the DN."
2515 msgstr ""
2516 "LDIF soubor obsahuje několik záznamů, které jsou obvykle určeny pro načtená "
2517 "do LDAP serveru. Každý záznam v LDIF souboru je jednoznačně identifikován "
2518 "\"Rozlišovacím jménem\" (dn). Rozlišovací jméno je tvořeno \"Relativním "
2519 "rozlišovacím jménem\" (rdn) a příponou. Vyberte jedno z možných rdn, které "
2520 "má být použito pro vytvoření dn."
2521
2522 #: src/expldifdlg.c:556
2523 msgid "Use DN attribute if present in data"
2524 msgstr "Použít DN atribut, pokud je obsažen v datech"
2525
2526 #: src/expldifdlg.c:563
2527 msgid ""
2528 "The addressbook may contain entries that were previously imported from an "
2529 "LDIF file. The \"Distinguished Name\" (DN) user attribute, if present in the "
2530 "address book data, may be used in the exported LDIF file. The RDN selected "
2531 "above will be used if the DN user attribute is not found."
2532 msgstr ""
2533 "Kniha adres může obsahovat položky, které byly dříve importovány z LDIF "
2534 "souboru. Pokud je v datech knihy adres obsažen atribut DN, může být použit "
2535 "ve vytvářeném LDIF souboru. RDN vybrané výše bude použito, pokud atribut DN "
2536 "nebude nalezen."
2537
2538 #: src/expldifdlg.c:574
2539 msgid "Exclude record if no Email Address"
2540 msgstr "Vyloučit záznamy bez e-mailových adres"
2541
2542 #: src/expldifdlg.c:581
2543 msgid ""
2544 "An addressbook may contain entries without Email Addresses. Check this "
2545 "option to ignore these records."
2546 msgstr ""
2547 "Kniha adres může obsahovat záznamy bez e-mailových adres. Pokud zaškrtnete "
2548 "tuto volbu, budou tyto záznamy ignorovány."
2549
2550 #: src/expldifdlg.c:669
2551 msgid "Export Address Book to LDIF File"
2552 msgstr "Exportovat knihu adres do LDIF souboru"
2553
2554 #: src/expldifdlg.c:737
2555 msgid "Distguished Name"
2556 msgstr "Rozlišovací jméno (dn)"
2557
2558 #: src/export.c:120 src/summaryview.c:6302
2559 msgid "Export to mbox file"
2560 msgstr "Exportovat do mbox souboru"
2561
2562 #: src/export.c:139
2563 msgid "Locate the folder to export and specify the mbox file."
2564 msgstr "Určete zdrojovou složku a cílový mbox soubor."
2565
2566 #: src/export.c:150
2567 msgid "Source folder:"
2568 msgstr "Zdrojová složka:"
2569
2570 #: src/export.c:156 src/import.c:150
2571 msgid "Mbox file:"
2572 msgstr "Mbox soubor:"
2573
2574 #: src/export.c:211
2575 msgid "Target mbox filename can't be left empty."
2576 msgstr "Cílový mbox soubor musí být určen."
2577
2578 #: src/export.c:216
2579 msgid "Source folder can't be left empty."
2580 msgstr "Zdrojová složka musí být určena."
2581
2582 #: src/export.c:229
2583 msgid "Can't find the source folder."
2584 msgstr "Zdrojová složka nebyla nalezena."
2585
2586 #: src/export.c:252
2587 msgid "Select exporting file"
2588 msgstr "Vyberte soubor pro export"
2589
2590 #: src/exporthtml.c:805
2591 msgid "Full Name"
2592 msgstr "Celý název"
2593
2594 #: src/exporthtml.c:809 src/importldif.c:1028
2595 msgid "Attributes"
2596 msgstr "Atributy"
2597
2598 #: src/exporthtml.c:1010
2599 msgid "Sylpheed-Claws Address Book"
2600 msgstr "Sylpheed-Claws - kniha adres"
2601
2602 #: src/exporthtml.c:1124 src/exportldif.c:601
2603 msgid "Name already exists but is not a directory."
2604 msgstr "Vybraný název existuje ale není názvem adresáře."
2605
2606 #: src/exporthtml.c:1127 src/exportldif.c:604
2607 msgid "No permissions to create directory."
2608 msgstr "Nemohu vytvořit adresář."
2609
2610 #: src/exporthtml.c:1130 src/exportldif.c:607
2611 msgid "Name is too long."
2612 msgstr "Název je příliš dlouhý."
2613
2614 #: src/exporthtml.c:1133 src/exportldif.c:610
2615 msgid "Not specified."
2616 msgstr "Není uveden."
2617
2618 #: src/folder.c:1277 src/foldersel.c:371 src/prefs_folder_item.c:208
2619 msgid "Inbox"
2620 msgstr "Doručená pošta"
2621
2622 #: src/folder.c:1281 src/foldersel.c:375
2623 msgid "Sent"
2624 msgstr "Odeslaná pošta"
2625
2626 #: src/folder.c:1285 src/foldersel.c:379 src/prefs_folder_item.c:211
2627 msgid "Queue"
2628 msgstr "Fronta"
2629
2630 #: src/folder.c:1289 src/foldersel.c:383 src/prefs_folder_item.c:212
2631 #: src/toolbar.c:366 src/toolbar.c:400 src/toolbar.c:491
2632 msgid "Trash"
2633 msgstr "Koš"
2634
2635 #: src/folder.c:1293 src/foldersel.c:387 src/prefs_folder_item.c:210
2636 msgid "Drafts"
2637 msgstr "Koncepty"
2638
2639 #: src/folder.c:1572
2640 #, c-format
2641 msgid "Processing (%s)...\n"
2642 msgstr "Zpracovávám (%s)...\n"
2643
2644 #: src/folder.c:2509
2645 #, c-format
2646 msgid "Fetching all messages in %s ...\n"
2647 msgstr "Načítám všechny zprávy z %s ...\n"
2648
2649 #: src/folder.c:2798
2650 #, c-format
2651 msgid "Moving %s to %s...\n"
2652 msgstr "Přesouvám %s do %s...\n"
2653
2654 #: src/folder.c:3067
2655 #, c-format
2656 msgid "Updating cache for %s..."
2657 msgstr "Aktualizuji vyrovnávací paměť pro %s..."
2658
2659 #: src/folder.c:3772
2660 msgid "Processing messages..."
2661 msgstr "Zpracovávám zprávy..."
2662
2663 #: src/foldersel.c:228
2664 msgid "Select folder"
2665 msgstr "Vybrat složku"
2666
2667 #: src/foldersel.c:558 src/imap_gtk.c:138 src/mh_gtk.c:129
2668 msgid "NewFolder"
2669 msgstr "Nová složka"
2670
2671 #: src/foldersel.c:566 src/imap_gtk.c:146 src/imap_gtk.c:152 src/mh_gtk.c:135
2672 #: src/mh_gtk.c:238
2673 #, c-format
2674 msgid "'%c' can't be included in folder name."
2675 msgstr "'%c' nemůže být obsaženo ve jméně složky."
2676
2677 #: src/foldersel.c:576 src/imap_gtk.c:162 src/imap_gtk.c:216 src/mh_gtk.c:145
2678 #: src/mh_gtk.c:245
2679 #, c-format
2680 msgid "The folder '%s' already exists."
2681 msgstr "Složka '%s' už existuje."
2682
2683 #: src/foldersel.c:583 src/imap_gtk.c:168 src/mh_gtk.c:151
2684 #, c-format
2685 msgid "Can't create the folder '%s'."
2686 msgstr "Nemohu vytvořit složku '%s'."
2687
2688 #: src/folderview.c:290
2689 msgid "/Mark all re_ad"
2690 msgstr "/Označit všechny jako _přečtené"
2691
2692 #: src/folderview.c:291
2693 msgid "/_Search folder..."
2694 msgstr "/Hledat zprávy v aktuální _složce..."
2695
2696 #: src/folderview.c:293
2697 msgid "/Process_ing..."
2698 msgstr "/_Zpracování složky (lokální pravidla)..."
2699
2700 #: src/folderview.c:298
2701 msgid "/Empty _trash..."
2702 msgstr "/Vyprázdnit _koš..."
2703
2704 #: src/folderview.c:303
2705 msgid "/Send _queue..."
2706 msgstr "/Odeslat _frontu..."
2707
2708 #: src/folderview.c:422 src/folderview.c:469 src/prefs_folder_column.c:80
2709 msgid "New"
2710 msgstr "Nové"
2711
2712 #: src/folderview.c:423 src/folderview.c:470 src/prefs_folder_column.c:81
2713 msgid "Unread"
2714 msgstr "Nepřečtené"
2715
2716 #: src/folderview.c:424 src/prefs_folder_column.c:82
2717 msgid "Total"
2718 msgstr "Celkem"
2719
2720 #. TRANSLATORS: This in Number sign in American style
2721 #: src/folderview.c:472 src/summaryview.c:491
2722 msgid "#"
2723 msgstr "#"
2724
2725 #: src/folderview.c:716
2726 msgid "Setting folder info..."
2727 msgstr "Nastavuji informace o složce..."
2728
2729 #: src/folderview.c:770 src/summaryview.c:3409
2730 msgid "Mark all as read"
2731 msgstr "Označit všechny jako přečtené"
2732
2733 #: src/folderview.c:771 src/summaryview.c:3410
2734 msgid "Do you really want to mark all mails in this folder as read ?"
2735 msgstr "Opravdu chcete označit všechny zprávy v této složce jako přečtené?"
2736
2737 #: src/folderview.c:1060
2738 msgid ""
2739 "You have one or more IMAP accounts defined. However this version of Sylpheed-"
2740 "Claws has been built without IMAP support; your IMAP account(s) are "
2741 "disabled.\n"
2742 "\n"
2743 "You probably need to install libetpan and recompile Sylpheed-Claws."
2744 msgstr ""
2745 "Máte nadefinován jeden nebo více IMAP účtů, ale tato verze Sylpheed-Claws "
2746 "byla zkompilována bez podpory IMAP - vaše IMAP účty jsou proto nepřístupné.\n"
2747 "\n"
2748 "Pravděpodobně bude třeba nainstalovat libetpan a překompilovat Sylpheed-"
2749 "Claws."
2750
2751 #: src/folderview.c:1077 src/imap.c:3143 src/mainwindow.c:3917 src/setup.c:90
2752 #, c-format
2753 msgid "Scanning folder %s%c%s ..."
2754 msgstr "Prohledávám složku %s%c%s ..."
2755
2756 #: src/folderview.c:1081 src/imap.c:3148 src/mainwindow.c:3922 src/setup.c:95
2757 #, c-format
2758 msgid "Scanning folder %s ..."
2759 msgstr "Prohledávám složku %s ..."
2760
2761 #: src/folderview.c:1108
2762 msgid "Rebuild folder tree"
2763 msgstr "Obnovit strom složek"
2764
2765 #: src/folderview.c:1109
2766 msgid "Rebuilding the folder tree will remove local caches. Do you want to continue?"
2767 msgstr ""
2768 "Obnovení stromu složek vyčistí všechny lokální vyrovnávací paměti. Chcete "
2769 "pokračovat?"
2770
2771 #: src/folderview.c:1119
2772 msgid "Rebuilding folder tree..."
2773 msgstr "Provádím obnovu stromu složek..."
2774
2775 #: src/folderview.c:1121
2776 msgid "Scanning folder tree..."
2777 msgstr "Prohledávám strom složek..."
2778
2779 #: src/folderview.c:1239
2780 msgid "Checking for new messages in all folders..."
2781 msgstr "Zjišťuji nové zprávy ve všech složkách..."
2782
2783 #: src/folderview.c:2096
2784 #, c-format
2785 msgid "Closing Folder %s..."
2786 msgstr "Zavírám složku %s..."
2787
2788 #: src/folderview.c:2135
2789 #, c-format
2790 msgid "Opening Folder %s..."
2791 msgstr "Otevírám složku %s..."
2792
2793 #: src/folderview.c:2148
2794 msgid "Folder could not be opened."
2795 msgstr "Složku nelze otevřít."
2796
2797 #: src/folderview.c:2309 src/mainwindow.c:2079
2798 msgid "Empty trash"
2799 msgstr "Vyprázdnit koš"
2800
2801 #: src/folderview.c:2310
2802 msgid "Delete all messages in trash?"
2803 msgstr "Odstranit všechny zprávy v koši?"
2804
2805 #: src/folderview.c:2311 src/mainwindow.c:2081
2806 msgid "+_Empty trash"
2807 msgstr "+_Vyprázdnit koš"
2808
2809 #: src/folderview.c:2355 src/inc.c:1444 src/toolbar.c:2126
2810 msgid "Offline warning"
2811 msgstr "Varování offline režimu"
2812
2813 #: src/folderview.c:2356 src/toolbar.c:2127
2814 msgid "You're working offline. Override?"
2815 msgstr "Pracujete v režimu offline. Přepnout?"
2816
2817 #: src/folderview.c:2367 src/toolbar.c:2146
2818 msgid "Send queued messages"
2819 msgstr "Odeslat pozdržené zprávy"
2820
2821 #: src/folderview.c:2368 src/toolbar.c:2147
2822 msgid "Send all queued messages?"
2823 msgstr "Odeslat všechny zprávy ve frontě pozdržených zpráv?"
2824
2825 #: src/folderview.c:2369 src/messageview.c:579 src/messageview.c:596
2826 #: src/prefs_account.c:1030 src/toolbar.c:2148
2827 msgid "_Send"
2828 msgstr "_Odeslat"
2829
2830 #: src/folderview.c:2377 src/toolbar.c:2166
2831 msgid "Some errors occurred while sending queued messages."
2832 msgstr "Při posílání pozdržených zpráv nastala stejná chyba."
2833
2834 #: src/folderview.c:2380 src/main.c:1285 src/toolbar.c:2169
2835 #, c-format
2836 msgid ""
2837 "Some errors occurred while sending queued messages:\n"
2838 "%s"
2839 msgstr ""
2840 "Při odesílání pozdržených zpráv nastala chyba:\n"
2841 "%s"
2842
2843 #: src/folderview.c:2447
2844 #, c-format
2845 msgid "Do you really want to make folder '%s' a sub-folder of '%s' ?"
2846 msgstr "Opravdu chcete složku '%s' učinit podsložkou složky '%s' ?"
2847
2848 #: src/folderview.c:2450
2849 msgid "Move folder"
2850 msgstr "Přesunout složku"
2851
2852 #: src/folderview.c:2461
2853 #, c-format
2854 msgid "Moving %s to %s..."
2855 msgstr "Přesouvám %s do %s..."
2856
2857 #: src/folderview.c:2490
2858 msgid "Source and destination are the same."
2859 msgstr "Zdroj i cíl jsou totožné."
2860
2861 #: src/folderview.c:2493
2862 msgid "Can't move a folder to one of its children."
2863 msgstr "Nelze přesunout složku do své vlastní podsložky."
2864
2865 #: src/folderview.c:2496
2866 msgid "Folder moving cannot be done between different mailboxes."
2867 msgstr "Přesun složky mezi různými poštovními schránkami nelze provést."
2868
2869 #: src/folderview.c:2499
2870 msgid "Move failed!"
2871 msgstr "Přesun se nezdařil!"
2872
2873 #: src/folderview.c:2535
2874 #, c-format
2875 msgid "Processing configuration for folder %s"
2876 msgstr "Zpracování složky - pravidla pro složku %s"
2877
2878 #: src/gedit-print.c:147 src/messageview.c:1504 src/summaryview.c:4079
2879 #: src/toolbar.c:178
2880 msgid "Print"
2881 msgstr "Tisk"
2882
2883 #: src/gedit-print.c:245
2884 msgid "Preparing pages..."
2885 msgstr "Připravuji stránky..."
2886
2887 #: src/gedit-print.c:272
2888 #, c-format
2889 msgid "Rendering page %d of %d..."
2890 msgstr "Generuji stránku %d z %d..."
2891
2892 #: src/gedit-print.c:274
2893 #, c-format
2894 msgid "Printing page %d of %d..."
2895 msgstr "Tisknu stránku %d z %d..."
2896
2897 #: src/gedit-print.c:296
2898 msgid "Print preview"
2899 msgstr "Náhled"
2900
2901 #: src/gedit-print.c:456
2902 msgid "Page %N of %Q"
2903 msgstr "Stránka %N z %Q"
2904
2905 #: src/grouplistdialog.c:173
2906 msgid "Newsgroup subscription"
2907 msgstr "Přihlásit diskusní skupiny"
2908
2909 #: src/grouplistdialog.c:189
2910 msgid "Select newsgroups for subscription:"
2911 msgstr "Vyberte diskuzní skupinu pro přihlášení:"
2912
2913 #: src/grouplistdialog.c:195
2914 msgid "Find groups:"
2915 msgstr "Najít skupiny:"
2916
2917 #: src/grouplistdialog.c:203
2918 msgid " Search "
2919 msgstr " Vyhledat "
2920
2921 #: src/grouplistdialog.c:215
2922 msgid "Newsgroup name"
2923 msgstr "Název diskusní skupiny"
2924
2925 #: src/grouplistdialog.c:216
2926 msgid "Messages"
2927 msgstr "Zprávy"
2928
2929 #: src/grouplistdialog.c:217
2930 msgid "Type"
2931 msgstr "Typ"
2932
2933 #: src/grouplistdialog.c:346
2934 msgid "moderated"
2935 msgstr "moderovaný"
2936
2937 #: src/grouplistdialog.c:348
2938 msgid "readonly"
2939 msgstr "pouze pro čtení"
2940
2941 #: src/grouplistdialog.c:350
2942 msgid "unknown"
2943 msgstr "neznámý"
2944
2945 #: src/grouplistdialog.c:412
2946 msgid "Can't retrieve newsgroup list."
2947 msgstr "Nemohu načíst seznam diskuzních skupin."
2948
2949 #: src/grouplistdialog.c:447 src/summaryview.c:1224
2950 msgid "Done."
2951 msgstr "Hotovo."
2952
2953 #: src/grouplistdialog.c:477
2954 #, c-format
2955 msgid "%d newsgroups received (%s read)"
2956 msgstr "%d diskuzních skupin přijato (%s načteno)"
2957
2958 #: src/gtk/about.c:78 src/textview.c:232
2959 msgid "/_Open with Web browser"
2960 msgstr "/_Otevřít ve webovém prohlížeči"
2961
2962 #: src/gtk/about.c:79 src/textview.c:233
2963 msgid "/Copy this _link"
2964 msgstr "/_Kopírovat odkaz"
2965
2966 #: src/gtk/about.c:119
2967 msgid "About Sylpheed-Claws"
2968 msgstr "O Sylpheed-Claws"
2969
2970 #: src/gtk/about.c:161
2971 #, c-format
2972 msgid ""
2973 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
2974 "Locale: %s (charset: %s)\n"
2975 "Operating System: %s %s (%s)"
2976 msgstr ""
2977 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
2978 "Lokalita: %s (znaková sada: %s)\n"
2979 "Operační systém: %s %s (%s)"
2980
2981 #: src/gtk/about.c:170
2982 #, c-format
2983 msgid ""
2984 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
2985 "Locale: %s (charset: %s)\n"
2986 "Operating System: %s"
2987 msgstr ""
2988 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
2989 "Lokalita: %s (znaková sada: %s)\n"
2990 "Operační systém: %s"
2991
2992 #: src/gtk/about.c:179
2993 #, c-format
2994 msgid ""
2995 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
2996 "Locale: %s (charset: %s)\n"
2997 "Operating System: unknown"
2998 msgstr ""
2999 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
3000 "Lokalita: %s (znaková sada: %s)\n"
3001 "Operační systém: neznámý"
3002
3003 #: src/gtk/about.c:194
3004 #, c-format
3005 msgid ""
3006 "Compiled-in features:\n"
3007 "%s"
3008 msgstr ""
3009 "Vestavěné vlastnosti:\n"
3010 "%s"
3011
3012 #: src/gtk/about.c:237
3013 msgid ""
3014 "Copyright (C) 1999-2006 Hiroyuki Yamamoto <hiro-y@kcn.ne.jp>\n"
3015 "and the Sylpheed-Claws team"
3016 msgstr ""
3017 "Copyright (C) 1999-2006 Hiroyuki Yamamoto <hiro-y@kcn.ne.jp>\n"
3018 "a tým Sylpheed-Claws"
3019
3020 #: src/gtk/about.c:280
3021 msgid ""
3022 "Sylpheed-Claws is a lightweight, fast and highly-configurable email client.\n"
3023 "\n"
3024 "For further information visit the Sylpheed-Claws website:\n"
3025 msgstr ""
3026 "Sylpheed-Claws je jednoduchý, rychlý a bohatě konfigurovatelný e-mailový "
3027 "klient.\n"
3028 "\n"
3029 "Pro další informace navštivte webové stránky Sylpheed-Claws:\n"
3030
3031 #: src/gtk/about.c:286
3032 msgid ""
3033 "\n"
3034 "\n"
3035 "Sylpheed-Claws is free software released under the GPL license. If you wish "
3036 "to donate to the Sylpheed-Claws project you can do so at:\n"
3037 msgstr ""
3038 "\n"
3039 "\n"
3040 "Sylpheed-Claws je volně šiřitelný software distribuovaný pod licencí GPL. "
3041 "Pokud chcete přispět na projekt Sylpheed-Claws, můžete tak učinit na:\n"
3042
3043 #: src/gtk/about.c:293
3044 msgid "\n"
3045 msgstr "\n"
3046
3047 #: src/gtk/about.c:304
3048 msgid "_Info"
3049 msgstr "_Informace"
3050
3051 #: src/gtk/about.c:332
3052 msgid "The Sylpheed-Claws Team\n"
3053 msgstr "Tým Sylpheed-Claws\n"
3054
3055 #: src/gtk/about.c:349
3056 msgid ""
3057 "\n"
3058 "Previous team members\n"
3059 msgstr ""
3060 "\n"
3061 "Dřívější členové týmu\n"
3062
3063 #: src/gtk/about.c:366
3064 msgid ""
3065 "\n"
3066 "The translation team\n"
3067 msgstr ""
3068 "\n"
3069 "Překladatelský tým\n"
3070
3071 #: src/gtk/about.c:383
3072 msgid ""
3073 "\n"
3074 "Documentation team\n"
3075 msgstr ""
3076 "\n"
3077 "Tým pro dokumentaci\n"
3078
3079 #: src/gtk/about.c:400
3080 msgid ""
3081 "\n"
3082 "Logo\n"
3083 msgstr ""
3084 "\n"
3085 "Logo\n"
3086
3087 #: src/gtk/about.c:417
3088 msgid ""
3089 "\n"
3090 "Icons\n"
3091 msgstr ""
3092 "\n"
3093 "Ikony\n"
3094
3095 #: src/gtk/about.c:434
3096 msgid ""
3097 "\n"
3098 "Contributors\n"
3099 msgstr ""
3100 "\n"
3101 "Přispěvatelé\n"
3102
3103 #: src/gtk/about.c:453
3104 msgid "_Authors"
3105 msgstr "_Autoři"
3106
3107 #: src/gtk/about.c:473
3108 msgid ""
3109 "This program is free software; you can redistribute it and/or modify it "
3110 "under the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
3111 "Software Foundation; either version 2, or (at your option) any later "
3112 "version.\n"
3113 "\n"
3114 msgstr ""
3115 "Tento program je volně šiřitelný, můžete jej redistribuovat a/nebo měnit tak "
3116 "jak to popisuje GNU General Public License publikovaný Free Software "
3117 "Foundation a to ve verzi 2, nebo (podle vašeho uvážení) v jakékoliv pozdější "
3118 "verzi.\n"
3119 "\n"
3120
3121 #: src/gtk/about.c:479
3122 msgid ""
3123 "This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
3124 "ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
3125 "FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for "
3126 "more details.\n"
3127 "\n"
3128 msgstr ""
3129 "Tento program je šířen v dobré víře v jeho užitečnost, ale BEZ JAKÉKOLIV "
3130 "ZÁRUKY. Více detailů naleznete v GNU General Public License.\n"
3131 "\n"
3132
3133 #: src/gtk/about.c:485
3134 msgid ""
3135 "You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
3136 "this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 "
3137 "Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA.\n"
3138 "\n"
3139 msgstr ""
3140 "Kopii GNU General Public License byste měli obdržet společně s tímto "
3141 "programem, pokud ne, napište na adresu Free Software Foundation, Inc., 51 "
3142 "Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA.\n"
3143 "\n"
3144
3145 #: src/gtk/about.c:499
3146 msgid ""
3147 "This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in "
3148 "the OpenSSL Toolkit ("
3149 msgstr ""
3150 "Tento produkt obsahuje software vyvinutý v rámci OpenSSL Project pro použití "
3151 "v OpenSSL Toolkit ("
3152
3153 #: src/gtk/about.c:503
3154 msgid ").\n"
3155 msgstr ").\n"
3156
3157 #: src/gtk/about.c:515
3158 msgid "_License"
3159 msgstr "_Licence"
3160
3161 #: src/gtk/colorlabel.c:48 src/prefs_common.c:300
3162 msgid "Orange"
3163 msgstr "Oranžová"
3164
3165 #: src/gtk/colorlabel.c:49 src/prefs_common.c:304
3166 msgid "Red"
3167 msgstr "Červená"
3168
3169 #: src/gtk/colorlabel.c:50 src/prefs_common.c:308
3170 msgid "Pink"
3171 msgstr "Růžová"
3172
3173 #: src/gtk/colorlabel.c:51 src/prefs_common.c:312
3174 msgid "Sky blue"
3175 msgstr "Nebeská modř"
3176
3177 #: src/gtk/colorlabel.c:52 src/prefs_common.c:316
3178 msgid "Blue"
3179 msgstr "Modrá"
3180
3181 #: src/gtk/colorlabel.c:53 src/prefs_common.c:320
3182 msgid "Green"
3183 msgstr "Zelená"
3184
3185 #: src/gtk/colorlabel.c:54 src/prefs_common.c:324
3186 msgid "Brown"
3187 msgstr "Hnědá"
3188
3189 #: src/gtk/foldersort.c:156
3190 msgid "Set folder order"
3191 msgstr "Nastavit pořadí složek"
3192
3193 #: src/gtk/foldersort.c:190
3194 msgid "Move folders up or down to change the sort order in the folder list."
3195 msgstr "Přesouváním složek nahoru nebo dolů můžete změnit pořadí složek v seznamu."
3196
3197 #: src/gtk/foldersort.c:214
3198 msgid "Folders"
3199 msgstr "Složky"
3200
3201 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:272
3202 msgid "Configuration"
3203 msgstr "Nastavení"
3204
3205 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:273
3206 msgid "Configuration options for the print job"
3207 msgstr "Nastavení voleb pro tiskovou úlohu"
3208
3209 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:280
3210 msgid "Source Buffer"
3211 msgstr "Zdrojový buffer"
3212
3213 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:281
3214 msgid "GtkTextBuffer object to print"
3215 msgstr "Objekt GtkTextBuffer k vytištění"
3216
3217 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:287
3218 msgid "Tabs Width"
3219 msgstr "Šířka tabulátoru"
3220
3221 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:288
3222 msgid "Width in equivalent space characters of tabs"
3223 msgstr "Počet mezer, jejichž šířce má odpovídat šířka tabulátoru"
3224
3225 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:295
3226 msgid "Wrap Mode"
3227 msgstr "Režim zalamování"
3228
3229 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:296
3230 msgid "Word wrapping mode"
3231 msgstr "Režim zalamování slov"
3232
3233 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:303
3234 msgid "Highlight"
3235 msgstr "Zvýrazňovat"
3236
3237 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:304
3238 msgid "Whether to print the document with highlighted syntax"
3239 msgstr "Určuje, zda tisknout dokument se zvýrazněním syntaxe"
3240
3241 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:312
3242 msgid "Font"
3243 msgstr "Písmo"
3244
3245 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:313
3246 msgid "GnomeFont name to use for the document text (deprecated)"
3247 msgstr "Název písma (GnomeFont) pro text dokumentu (zastaralé)"
3248
3249 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:320
3250 msgid "Font Description"
3251 msgstr "Popis písma"
3252
3253 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:321
3254 msgid "Font to use for the document text (e.g. \"Monospace 10\")"
3255 msgstr "Písmo pro text dokumentu (např. \"Monospace 10\")"
3256
3257 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:328 src/gtk/gtksourceprintjob.c:336
3258 msgid "Numbers Font"
3259 msgstr "Písmo pro čísla řádků"
3260
3261 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:329
3262 msgid "GnomeFont name to use for the line numbers (deprecated)"
3263 msgstr "Název písma (GnomeFont) pro tisk čísla řádků (zastaralé)"
3264
3265 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:337
3266 msgid "Font description to use for the line numbers"
3267 msgstr "Popis písma pro čísla řádků"
3268
3269 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:344
3270 msgid "Print Line Numbers"
3271 msgstr "Tisknout čísla řádků"
3272
3273 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:345
3274 msgid "Interval of printed line numbers (0 means no numbers)"
3275 msgstr "Interval tištěných čísel řádků (0 znamená bez čísel)"
3276
3277 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:352
3278 msgid "Print Header"
3279 msgstr "Tisknout záhlaví"
3280
3281 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:353
3282 msgid "Whether to print a header in each page"
3283 msgstr "Určuje, zda bude tištěno záhlaví na každé stránce"
3284
3285 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:360
3286 msgid "Print Footer"
3287 msgstr "Tisknout zápatí"
3288
3289 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:361
3290 msgid "Whether to print a footer in each page"
3291 msgstr "Určuje, zda bude tištěno zápatí na každé stránce"
3292
3293 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:368
3294 msgid "Header and Footer Font"
3295 msgstr "Písmo pro záhlaví a zápatí"
3296
3297 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:369
3298 msgid "GnomeFont name to use for the header and footer (deprecated)"
3299 msgstr "Název písma (GnomeFont) pro tisk záhlaví a zápatí (zastaralé)"
3300
3301 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:376
3302 msgid "Header and Footer Font Description"
3303 msgstr "Popis písma záhlaví a zápatí"
3304
3305 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:377
3306 msgid "Font to use for headers and footers (e.g. \"Monospace 10\")"
3307 msgstr "Písmo pro tisk záhlaví a zápatí (např. \"Monospace 10\")"
3308
3309 #: src/gtk/gtkaspell.c:606
3310 msgid "No dictionary selected."
3311 msgstr "Není vybrán žádný slovník."
3312
3313 #: src/gtk/gtkaspell.c:829 src/gtk/gtkaspell.c:1815 src/gtk/gtkaspell.c:2095
3314 msgid "Normal Mode"
3315 msgstr "Normální režim"
3316
3317 #: src/gtk/gtkaspell.c:831 src/gtk/gtkaspell.c:1821 src/gtk/gtkaspell.c:2106
3318 msgid "Bad Spellers Mode"
3319 msgstr "Režim nesprávných slov"
3320
3321 #: src/gtk/gtkaspell.c:870
3322 msgid "Unknown suggestion mode."
3323 msgstr "Neznámý režim návrhu."
3324
3325 #: src/gtk/gtkaspell.c:1154
3326 msgid "No misspelled word found."
3327 msgstr "Kontrola pravopisu provedena."
3328
3329 #: src/gtk/gtkaspell.c:1502
3330 msgid "Replace unknown word"
3331 msgstr "Nahradit neznámé slovo"
3332
3333 #: src/gtk/gtkaspell.c:1517
3334 #, c-format
3335 msgid "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Replace \"%s\" with: </span>"
3336 msgstr "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Nahradit \"%s\" s: </span>"
3337
3338 #: src/gtk/gtkaspell.c:1562
3339 msgid ""
3340 "Holding down Control key while pressing Enter\n"
3341 "will learn from mistake.\n"
3342 msgstr ""
3343 "Podržení klávesy Control při stisku Enter\n"
3344 "aktivuje učení z chyby.\n"
3345
3346 #: src/gtk/gtkaspell.c:1809 src/gtk/gtkaspell.c:2084
3347 msgid "Fast Mode"
3348 msgstr "Rychlý režim"
3349
3350 #: src/gtk/gtkaspell.c:1916
3351 #, c-format
3352 msgid "\"%s\" unknown in %s"
3353 msgstr "\"%s\" neznámé v %s"
3354
3355 #: src/gtk/gtkaspell.c:1930
3356 msgid "Accept in this session"
3357 msgstr "Přijmout pro toto sezení"
3358
3359 #: src/gtk/gtkaspell.c:1940
3360 msgid "Add to personal dictionary"
3361 msgstr "Přidat do vlastního slovníku"
3362
3363 #: src/gtk/gtkaspell.c:1950
3364 msgid "Replace with..."
3365 msgstr "Nahradit čím..."
3366
3367 #: src/gtk/gtkaspell.c:1963
3368 #, c-format
3369 msgid "Check with %s"
3370 msgstr "Otestovat pomocí %s"
3371
3372 #: src/gtk/gtkaspell.c:1985
3373 msgid "(no suggestions)"
3374 msgstr "(nejsou návrhy)"
3375
3376 #: src/gtk/gtkaspell.c:1996 src/gtk/gtkaspell.c:2158
3377 msgid "More..."
3378 msgstr "Více..."
3379
3380 #: src/gtk/gtkaspell.c:2060
3381 #, c-format
3382 msgid "Dictionary: %s"
3383 msgstr "Slovník: %s"
3384
3385 #: src/gtk/gtkaspell.c:2073
3386 #, c-format
3387 msgid "Use alternate (%s)"
3388 msgstr "Použít předchozí (%s)"
3389
3390 #: src/gtk/gtkaspell.c:2121 src/prefs_spelling.c:221
3391 msgid "Check while typing"
3392 msgstr "Kontrolovat během psaní"
3393
3394 #: src/gtk/gtkaspell.c:2137
3395 msgid "Change dictionary"
3396 msgstr "Změnit slovník"
3397
3398 #: src/gtk/gtkaspell.c:2270
3399 #, c-format
3400 msgid ""
3401 "The spell checker could not change dictionary.\n"
3402 "%s"
3403 msgstr ""
3404 "Nelze změnit slovník pro kontrolu pravopisu.\n"
3405 "%s"
3406
3407 #: src/gtk/icon_legend.c:67
3408 msgid "New message"
3409 msgstr "Nová zpráva"
3410
3411 #: src/gtk/icon_legend.c:68
3412 msgid "Unread message"
3413 msgstr "Nepřečtená zpráva"
3414
3415 #: src/gtk/icon_legend.c:69
3416 msgid "Message has been replied to"
3417 msgstr "Zpráva, na kterou bylo odpovězeno"
3418
3419 #: src/gtk/icon_legend.c:70
3420 msgid "Message has been forwarded"
3421 msgstr "Zpráva byla předána"
3422
3423 #: src/gtk/icon_legend.c:71
3424 msgid "Message is in an ignored thread"
3425 msgstr "Zpráva je v ignorovaném vlákně"
3426
3427 #: src/gtk/icon_legend.c:72
3428 msgid "Message is spam"
3429 msgstr "Nevyžádaná zpráva (spam)"
3430
3431 #: src/gtk/icon_legend.c:74
3432 msgid "Message has attachment(s)"
3433 msgstr "Zpráva má přílohu/přílohy"
3434
3435 #: src/gtk/icon_legend.c:75
3436 msgid "Digitally signed message"
3437 msgstr "Digitálně podepsaná zpráva"
3438
3439 #: src/gtk/icon_legend.c:76
3440 msgid "Encrypted message"
3441 msgstr "Šifrovaná zpráva"
3442
3443 #: src/gtk/icon_legend.c:77
3444 msgid "Message is signed and has attachment(s)"
3445 msgstr "Zpráva je digitálně podepsaná a má přílohu/přílohy"
3446
3447 #: src/gtk/icon_legend.c:78
3448 msgid "Message is encrypted and has attachment(s)"
3449 msgstr "Zpráva je šifrovaná a má přílohu/přílohy"
3450
3451 #: src/gtk/icon_legend.c:80
3452 msgid "Marked message"
3453 msgstr "Označená zpráva"
3454
3455 #: src/gtk/icon_legend.c:81
3456 msgid "Message is marked for deletion"
3457 msgstr "Zpráva je označena k odstranění"
3458
3459 #: src/gtk/icon_legend.c:82
3460 msgid "Message is marked for moving"
3461 msgstr "Zpráva je označena pro přesun"
3462
3463 #: src/gtk/icon_legend.c:83
3464 msgid "Message is marked for copying"
3465 msgstr "Zpráva je označena pro kopírování"
3466
3467 #: src/gtk/icon_legend.c:85
3468 msgid "Locked message"
3469 msgstr "Zamknutá zpráva"
3470
3471 #: src/gtk/icon_legend.c:87
3472 msgid "Folder (normal, opened)"
3473 msgstr "Složka (normální, otevřená)"
3474
3475 #: src/gtk/icon_legend.c:88
3476 msgid "Folder with read messages hidden"
3477 msgstr "Složka se skrytými přečtenými zprávami"
3478
3479 #: src/gtk/icon_legend.c:89
3480 msgid "Folder contains marked messages"
3481 msgstr "Složka obsahuje označené zprávy"
3482
3483 #: src/gtk/icon_legend.c:122
3484 msgid "Icon Legend"
3485 msgstr "Význam ikon"
3486
3487 #: src/gtk/icon_legend.c:140
3488 msgid ""
3489 "<span weight=\"bold\">The following icons are used to show the status of "
3490 "messages and folders:</span>"
3491 msgstr ""
3492 "<span weight=\"bold\">Následující ikony jsou používány pro zobrazení stavu "
3493 "zpráv a složek:</span>"
3494
3495 #: src/gtk/inputdialog.c:186
3496 #, c-format
3497 msgid "Input password for %s on %s:"
3498 msgstr "Zadejte heslo pro %s na %s:"
3499
3500 #: src/gtk/inputdialog.c:188
3501 msgid "Input password"
3502 msgstr "Zadejte heslo"
3503
3504 #: src/gtk/inputdialog.c:275
3505 msgid "Remember this"
3506 msgstr "Zapamatovat"
3507
3508 #: src/gtk/logwindow.c:87
3509 msgid "Protocol log"
3510 msgstr "Protokol"
3511
3512 #: src/gtk/logwindow.c:373
3513 msgid "Clear _Log"
3514 msgstr "Vyčistit _protokol"
3515
3516 #: src/gtk/pluginwindow.c:150 src/gtk/pluginwindow.c:155
3517 msgid ""
3518 "\n"
3519 "\n"
3520 "Version: "
3521 msgstr ""
3522 "\n"
3523 "\n"
3524 "Verze: "
3525
3526 #: src/gtk/pluginwindow.c:153
3527 msgid "Error: "
3528 msgstr "Chyba: "
3529
3530 #: src/gtk/pluginwindow.c:154
3531 msgid "Plugin is not functional."
3532 msgstr "Zásuvný modul není funkční."
3533
3534 #: src/gtk/pluginwindow.c:185
3535 msgid "Select the Plugins to load"
3536 msgstr "Vyberte zásuvný modul pro načtení"
3537
3538 #: src/gtk/pluginwindow.c:200
3539 #, c-format
3540 msgid ""
3541 "The following error occured while loading %s :\n"
3542 "\n"
3543 "%s\n"
3544 msgstr ""
3545 "Při zavádění modulu \"%s\" nastala následující chyba:\n"
3546 "\n"
3547 "%s\n"
3548
3549 #: src/gtk/pluginwindow.c:286 src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:211
3550 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:75
3551 #: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:514
3552 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:548
3553 msgid "Plugins"
3554 msgstr "Zásuvné moduly"
3555
3556 #: src/gtk/pluginwindow.c:319 src/prefs_summaries.c:210
3557 msgid "Description"
3558 msgstr "Popis"
3559
3560 #: src/gtk/pluginwindow.c:336
3561 msgid "More plugins are available from the Sylpheed-Claws website."
3562 msgstr "Další zásuvné moduly jsou dostupné z webových stránek Sylpheed-Claws."
3563
3564 #: src/gtk/pluginwindow.c:342 src/prefs_themes.c:866
3565 msgid "Get more..."
3566 msgstr "Získat další..."
3567
3568 #: src/gtk/pluginwindow.c:356
3569 msgid "Load Plugin..."
3570 msgstr "Zavést modul..."
3571
3572 #: src/gtk/pluginwindow.c:357
3573 msgid "Unload Plugin"
3574 msgstr "Odebrat zásuvný modul"
3575
3576 #: src/gtk/pluginwindow.c:384
3577 msgid "Click here to load one or more plugins"
3578 msgstr "Klikněte zde pro načtení jednoho nebo více modulů"
3579
3580 #: src/gtk/pluginwindow.c:388
3581 msgid "Unload the selected plugin"
3582 msgstr "Odebrat vybraný zásuvný modul"
3583
3584 #: src/gtk/pluginwindow.c:455
3585 msgid "Loaded plugins"
3586 msgstr "Zavedené moduly"
3587
3588 #: src/gtk/prefswindow.c:527
3589 msgid "Page Index"
3590 msgstr "Index stránky"
3591
3592 #: src/gtk/progressdialog.c:141 src/prefs_account.c:760
3593 #: src/prefs_filtering_action.c:378 src/prefs_filtering.c:377
3594 #: src/prefs_filtering.c:1490
3595 msgid "Account"
3596 msgstr "Účet"
3597
3598 #: src/gtk/progressdialog.c:149 src/gtk/sslcertwindow.c:136
3599 #: src/prefs_summary_column.c:80 src/summaryview.c:2334
3600 msgid "Status"
3601 msgstr "Stav"
3602
3603 #: src/gtk/quicksearch.c:252
3604 msgid "all messages"
3605 msgstr "všechny zprávy"
3606
3607 #: src/gtk/quicksearch.c:253
3608 msgid "messages whose age is greater than #"
3609 msgstr "zprávy starší než #"
3610
3611 #: src/gtk/quicksearch.c:254
3612 msgid "messages whose age is less than #"
3613 msgstr "zprávy mladší než #"
3614
3615 #: src/gtk/quicksearch.c:255
3616 msgid "messages which contain S in the message body"
3617 msgstr "zprávy obsahující S v těle zprávy"
3618
3619 #: src/gtk/quicksearch.c:256
3620 msgid "messages which contain S in the whole message"
3621 msgstr "zprávy obsahující S v celé zprávě"
3622
3623 #: src/gtk/quicksearch.c:257
3624 msgid "messages carbon-copied to S"
3625 msgstr "zpráva obsahující S v poli \"Kopie\""
3626
3627 #: src/gtk/quicksearch.c:258
3628 msgid "message is either to: or cc: to S"
3629 msgstr "zpráva obsahující S v poli \"Komu\" nebo \"Kopie\""
3630
3631 #: src/gtk/quicksearch.c:259
3632 msgid "deleted messages"
3633 msgstr "odstraněné zprávy"
3634
3635 #: src/gtk/quicksearch.c:260
3636 msgid "messages which contain S in the Sender field"
3637 msgstr "zpráva obsahující S v poli \"Odesílatel\""
3638
3639 #: src/gtk/quicksearch.c:261
3640 msgid "true if execute \"S\" succeeds"
3641 msgstr "pravda, pokud bylo provedení \"S\" úspěšné"
3642
3643 #: src/gtk/quicksearch.c:262
3644 msgid "messages originating from user S"
3645 msgstr "zprávy pocházející od uživatele S"
3646
3647 #: src/gtk/quicksearch.c:263
3648 msgid "forwarded messages"
3649 msgstr "přeposlané zprávy"
3650
3651 #: src/gtk/quicksearch.c:264
3652 msgid "messages which contain header S"
3653 msgstr "zprávy obsahující v hlavičce pole S"
3654
3655 #: src/gtk/quicksearch.c:265
3656 msgid "messages which contain S in Message-ID header"
3657 msgstr "zprávy obsahující S v poli \"Message-ID\""
3658
3659 #: src/gtk/quicksearch.c:266
3660 msgid "messages which contain S in inreplyto header"
3661 msgstr "zprávy obsahující S v poli \"In-Reply-To\""
3662
3663 #: src/gtk/quicksearch.c:267
3664 msgid "messages which are marked with color #"
3665 msgstr "zprávy obarvené barvou č. #"
3666
3667 #: src/gtk/quicksearch.c:268
3668 msgid "locked messages"
3669 msgstr "zamknuté zprávy"
3670
3671 #: src/gtk/quicksearch.c:269
3672 msgid "messages which are in newsgroup S"
3673 msgstr "zprávy, které jsou v diskusní skupině S"
3674
3675 #: src/gtk/quicksearch.c:270
3676 msgid "new messages"
3677 msgstr "nové zprávy"
3678
3679 #: src/gtk/quicksearch.c:271
3680 msgid "old messages"
3681 msgstr "staré zprávy"
3682
3683 #: src/gtk/quicksearch.c:272
3684 msgid "incomplete messages (not entirely downloaded)"
3685 msgstr "nekompletní zprávy (zprávy neúplně stažené)"
3686
3687 #: src/gtk/quicksearch.c:273
3688 msgid "messages which have been replied to"
3689 msgstr "zprávy, na které bylo odpovězeno"
3690
3691 #: src/gtk/quicksearch.c:274
3692 msgid "read messages"
3693 msgstr "přečtené zprávy"
3694
3695 #: src/gtk/quicksearch.c:275
3696 msgid "messages which contain S in subject"
3697 msgstr "zprávy obsahující S v poli \"Předmět\""
3698
3699 #: src/gtk/quicksearch.c:276
3700 msgid "messages whose score is equal to #"
3701 msgstr "zprávy, jejichž ohodnocení je rovné #"
3702
3703 #: src/gtk/quicksearch.c:277
3704 msgid "messages whose score is greater than #"
3705 msgstr "zprávy, jejichž ohodnocení je větší než #"
3706
3707 #: src/gtk/quicksearch.c:278
3708 msgid "messages whose score is lower than #"
3709 msgstr "zprávy, jejichž ohodnocení je menší než #"
3710
3711 #: src/gtk/quicksearch.c:279
3712 msgid "messages whose size is equal to #"
3713 msgstr "zprávy, jejichž velikost je rovna #"
3714
3715 #: src/gtk/quicksearch.c:280
3716 msgid "messages whose size is greater than #"
3717 msgstr "zprávy, jejichž velikost je větší než #"
3718
3719 #: src/gtk/quicksearch.c:281
3720 msgid "messages whose size is smaller than #"
3721 msgstr "zprávy, jejichž velikost je menší #"
3722
3723 #: src/gtk/quicksearch.c:282
3724 msgid "messages which have been sent to S"
3725 msgstr "zprávy, které byly odeslány S"
3726
3727 #: src/gtk/quicksearch.c:283
3728 msgid "marked messages"
3729 msgstr "označené zprávy"
3730
3731 #: src/gtk/quicksearch.c:284
3732 msgid "unread messages"
3733 msgstr "nepřečtené zprávy"
3734
3735 #: src/gtk/quicksearch.c:285
3736 msgid "messages which contain S in References header"
3737 msgstr "zprávy obsahující S v poli \"References\""
3738
3739 #: src/gtk/quicksearch.c:286
3740 #, c-format
3741 msgid "messages returning 0 when passed to command - %F is message file"
3742 msgstr "zprávy vracející 0, jsou-li předány příkazu - %F je soubor se zprávou"
3743
3744 #: src/gtk/quicksearch.c:287
3745 msgid "messages which contain S in X-Label header"
3746 msgstr "zprávy obsahující S v poli \"X-Label\""
3747
3748 #: src/gtk/quicksearch.c:289
3749 msgid "logical AND operator"
3750 msgstr "logický operátor A (AND)"
3751
3752 #: src/gtk/quicksearch.c:290
3753 msgid "logical OR operator"
3754 msgstr "logický operátor NEBO (OR)"
3755
3756 #: src/gtk/quicksearch.c:291
3757 msgid "logical NOT operator"
3758 msgstr "logický operátor NENÍ PRAVDA, ŽE (NOT)"
3759
3760 #: src/gtk/quicksearch.c:292
3761 msgid "case sensitive search"
3762 msgstr "vyhledávání rozlišuje malá a velká písmena"
3763
3764 #: src/gtk/quicksearch.c:294
3765 msgid "all filtering expressions are allowed"
3766 msgstr "všechny filtrovací výrazy jsou povoleny"
3767
3768 #: src/gtk/quicksearch.c:302 src/summary_search.c:329
3769 msgid "Extended Search"
3770 msgstr "Rozšířené vyhledávání"
3771
3772 #: src/gtk/quicksearch.c:303
3773 msgid ""
3774 "Extended Search allows the user to define criteria that messages must have "
3775 "in order to match and be displayed in the message list.\n"
3776 "\n"
3777 "The following symbols can be used:"
3778 msgstr ""
3779 "Rozšířené vyhledávání umožňuje definovat podmínky, které musí zpráva "
3780 "splňovat, aby byla zobrazena v seznamu zpráv.\n"
3781 "\n"
3782 "Následující symboly mohou být použity:"
3783
3784 #: src/gtk/quicksearch.c:399 src/prefs_filtering_action.c:1080
3785 #: src/prefs_matcher.c:158 src/prefs_matcher.c:1866
3786 #: src/prefs_summary_column.c:82 src/prefs_template.c:190 src/quote_fmt.c:47
3787 #: src/summaryview.c:486
3788 msgid "Subject"
3789 msgstr "Předmět"
3790
3791 #: src/gtk/quicksearch.c:403 src/prefs_filtering_action.c:1081
3792 #: src/prefs_matcher.c:159 src/prefs_matcher.c:1867
3793 #: src/prefs_summary_column.c:83 src/quote_fmt.c:42 src/summaryview.c:487
3794 msgid "From"
3795 msgstr "Od"
3796
3797 #: src/gtk/quicksearch.c:407 src/prefs_filtering_action.c:1082
3798 #: src/prefs_matcher.c:159 src/prefs_matcher.c:1868
3799 #: src/prefs_summary_column.c:84 src/prefs_template.c:187 src/quote_fmt.c:48
3800 #: src/summaryview.c:488
3801 msgid "To"
3802 msgstr "Komu"
3803
3804 #: src/gtk/quicksearch.c:418
3805 msgid "Recursive"
3806 msgstr "Včetně podsložek"
3807
3808 #: src/gtk/quicksearch.c:428
3809 msgid "Sticky"
3810 msgstr "Zachovat i při změně složky"
3811
3812 #: src/gtk/quicksearch.c:459
3813 msgid " Clear "
3814 msgstr " Vyčistit "
3815
3816 #: src/gtk/quicksearch.c:480 src/summary_search.c:282
3817 msgid "Edit search criteria"
3818 msgstr "Upravit vyhledávací kritéria"
3819
3820 #: src/gtk/quicksearch.c:486
3821 msgid " Extended Symbols... "
3822 msgstr " Speciální symboly... "
3823
3824 #: src/gtk/quicksearch.c:917 src/summaryview.c:1046
3825 #, c-format
3826 msgid "Searching in %s... \n"
3827 msgstr "Hledám v %s... \n"
3828
3829 #: src/gtk/sslcertwindow.c:129 src/gtk/sslcertwindow.c:282
3830 #: src/gtk/sslcertwindow.c:322 src/gtk/sslcertwindow.c:376
3831 msgid "correct"
3832 msgstr "správný"
3833
3834 #: src/gtk/sslcertwindow.c:134
3835 msgid "Owner"
3836 msgstr "Vlastník"
3837
3838 #: src/gtk/sslcertwindow.c:135
3839 msgid "Signer"
3840 msgstr "Podepsal"
3841
3842 #: src/gtk/sslcertwindow.c:142 src/gtk/sslcertwindow.c:163
3843 #: src/prefs_themes.c:883
3844 msgid "Name: "
3845 msgstr "Jméno: "
3846
3847 #: src/gtk/sslcertwindow.c:149 src/gtk/sslcertwindow.c:170
3848 msgid "Organization: "
3849 msgstr "Organizace: "
3850
3851 #: src/gtk/sslcertwindow.c:156 src/gtk/sslcertwindow.c:177
3852 msgid "Location: "
3853 msgstr "Umístění: "
3854
3855 #: src/gtk/sslcertwindow.c:184
3856 msgid "Fingerprint: "
3857 msgstr "Fingerprint: "
3858
3859 #: src/gtk/sslcertwindow.c:190
3860 msgid "Signature status: "
3861 msgstr "Stav podpisu: "
3862
3863 #: src/gtk/sslcertwindow.c:196
3864 msgid "Expires on: "
3865 msgstr "Datum vypršení: "
3866
3867 #: src/gtk/sslcertwindow.c:257
3868 #, c-format
3869 msgid "SSL certificate for %s"
3870 msgstr "SSL certifikát pro: %s"
3871
3872 #: src/gtk/sslcertwindow.c:273
3873 #, c-format
3874 msgid ""
3875 "Certificate for %s is unknown.\n"
3876 "Do you want to accept it?"
3877 msgstr ""
3878 "Certifikát pro %s je neznámý.\n"
3879 "Chcete jej přijmout?"
3880
3881 #: src/gtk/sslcertwindow.c:284 src/gtk/sslcertwindow.c:324
3882 #: src/gtk/sslcertwindow.c:378
3883 #, c-format
3884 msgid "Signature status: %s"
3885 msgstr "Stav podpisu: %s"
3886
3887 #: src/gtk/sslcertwindow.c:291 src/gtk/sslcertwindow.c:331
3888 msgid "_View certificate"
3889 msgstr "_Zobrazit certifikát"
3890
3891 #: src/gtk/sslcertwindow.c:296
3892 msgid "Unknown SSL Certificate"
3893 msgstr "Neznámý SSL certifikát"
3894
3895 #: src/gtk/sslcertwindow.c:297 src/gtk/sslcertwindow.c:337
3896 #: src/gtk/sslcertwindow.c:390
3897 msgid "_Cancel connection"
3898 msgstr "_Zrušit připojení"
3899
3900 #: src/gtk/sslcertwindow.c:297 src/gtk/sslcertwindow.c:390
3901 msgid "_Accept and save"
3902 msgstr "_Přijmout a uložit"
3903
3904 #: src/gtk/sslcertwindow.c:313
3905 #, c-format
3906 msgid ""
3907 "Certificate for %s is expired.\n"
3908 "Do you want to continue?"
3909 msgstr ""
3910 "Platnost certifikátu pro %s skončila.\n"
3911 "Chcete pokračovat?"
3912
3913 #: src/gtk/sslcertwindow.c:336
3914 msgid "Expired SSL Certificate"
3915 msgstr "SSL certifikáty se skončenou platností"
3916
3917 #: src/gtk/sslcertwindow.c:337
3918 msgid "_Accept"
3919 msgstr "_Přijmout"
3920
3921 #: src/gtk/sslcertwindow.c:355
3922 msgid "New certificate:"
3923 msgstr "Nový certifikát:"
3924
3925 #: src/gtk/sslcertwindow.c:360
3926 msgid "Known certificate:"
3927 msgstr "Známý certifikát:"
3928
3929 #: src/gtk/sslcertwindow.c:367
3930 #, c-format
3931 msgid "Certificate for %s has changed. Do you want to accept it?"
3932 msgstr "Certifikát pro %s se změnil. Chcete jej přijmout?"
3933
3934 #: src/gtk/sslcertwindow.c:385
3935 msgid "_View certificates"
3936 msgstr "_Zobrazit certifikáty"
3937
3938 #: src/gtk/sslcertwindow.c:389
3939 msgid "Changed SSL Certificate"
3940 msgstr "Změněné SSL certifikáty"
3941
3942 #: src/headerview.c:195 src/summaryview.c:2737 src/summaryview.c:2748
3943 msgid "(No From)"
3944 msgstr "(Neznámý odesílatel)"
3945
3946 #: src/headerview.c:210 src/summaryview.c:2772 src/summaryview.c:2775
3947 msgid "(No Subject)"
3948 msgstr "(Žádný předmět)"
3949
3950 #: src/image_viewer.c:283
3951 msgid "Filename:"
3952 msgstr "Název souboru:"
3953
3954 #: src/image_viewer.c:290
3955 msgid "Filesize:"
3956 msgstr "Velikost souboru:"
3957
3958 #: src/image_viewer.c:311
3959 msgid "Load Image"
3960 msgstr "Načíst obrázek"
3961
3962 #: src/image_viewer.c:317
3963 msgid "Content-Type:"
3964 msgstr "Typ obsahu:"
3965
3966 #: src/imap.c:623
3967 msgid ""
3968 "\n"
3969 "\n"
3970 "CRAM-MD5 logins only work if libetpan has been compiled with SASL support "
3971 "and the CRAM-MD5 SASL plugin is installed."
3972 msgstr ""
3973 "\n"
3974 "\n"
3975 "Přihlášení pomocí CRAM-MD5 pracuje pouze pokud byl libetpan zkompilován s "
3976 "podporou SASL a je nainstalován zásuvný modul CRAM-MD5 SASL."
3977
3978 #: src/imap.c:630
3979 #, c-format
3980 msgid "Connection to %s failed: login refused.%s"
3981 msgstr "Připojení k %s selhalo: přihlášení odmítnuto.%s"
3982
3983 #: src/imap.c:634
3984 #, c-format
3985 msgid "Connection to %s failed: login refused.%s\n"
3986 msgstr "Připojení k %s selhalo: přihlášení odmítnuto.%s\n"
3987
3988 #: src/imap.c:651
3989 #, c-format
3990 msgid "Connecting to %s failed"
3991 msgstr "Připojení k %s selhalo"
3992
3993 #: src/imap.c:656 src/imap.c:659
3994 #, c-format
3995 msgid "IMAP4 connection to %s has been disconnected. Reconnecting...\n"
3996 msgstr "IMAP4 spojení s %s bylo rozpojeno. Obnovuji spojení...\n"
3997
3998 #: src/imap.c:697 src/imap.c:2163 src/imap.c:2687 src/imap.c:2771
3999 #: src/imap.c:3109 src/imap.c:3864
4000 msgid "Sylpheed-Claws needs network access in order to access the IMAP server."
4001 msgstr "Sylheed-Claws potřebuje přístup k síti, aby mohl přistupovat k IMAP serveru."
4002
4003 #: src/imap.c:771 src/inc.c:749 src/news.c:295 src/send_message.c:299
4004 msgid "Insecure connection"
4005 msgstr "Nezabezpečené připojení"
4006
4007 #: src/imap.c:772 src/inc.c:750 src/news.c:296 src/send_message.c:300
4008 msgid ""
4009 "This connection is configured to be secured using SSL, but SSL is not "
4010 "available in this build of Sylpheed-Claws. \n"
4011 "\n"
4012 "Do you want to continue connecting to this server? The communication would "
4013 "not be secure."
4014 msgstr ""
4015 "V nastavení tohoto spojení je požadováno zabezpečení pomocí SSL, ale SSL "
4016 "není v této instalaci Sylpheed-Claws dostupné. \n"
4017 "\n"
4018 "Chcete pokračovat v připojování k serveru? Komunikace nebude zabezpečena."
4019
4020 #: src/imap.c:778 src/inc.c:756 src/news.c:302 src/send_message.c:306
4021 msgid "Con_tinue connecting"
4022 msgstr "_Pokračovat v připojování"
4023
4024 #: src/imap.c:788
4025 #, c-format
4026 msgid "Connecting to IMAP4 server: %s..."
4027 msgstr "Připojuji se na IMAP4 server: %s ..."
4028
4029 #: src/imap.c:820
4030 #, c-format
4031 msgid "Can't connect to IMAP4 server: %s:%d"
4032 msgstr "Nemohu se spojit s IMAP4 serverem: %s:%d"
4033
4034 #: src/imap.c:823
4035 #, c-format
4036 msgid "Can't connect to IMAP4 server: %s:%d\n"
4037 msgstr "Nemohu se spojit s IMAP4 serverem: %s:%d\n"
4038
4039 #: src/imap.c:852 src/imap.c:2495
4040 msgid "Can't start TLS session.\n"
4041 msgstr "Nelze spustit TLS sezení.\n"
4042
4043 #: src/imap.c:889
4044 #, c-format
4045 msgid "Connecting to IMAP4 server %s...\n"
4046 msgstr "Připojuji se na IMAP4 server %s...\n"
4047
4048 #: src/imap.c:900 src/imap.c:903
4049 #, c-format
4050 msgid "Couldn't login to IMAP server %s."
4051 msgstr "Nepodařilo se přihlásit k IMAP serveru %s."
4052
4053 #: src/imap.c:1077
4054 msgid "Adding messages..."
4055 msgstr "Přidávám zprávy..."
4056
4057 #: src/imap.c:1225 src/mh.c:504
4058 msgid "Copying messages..."
4059 msgstr "Kopíruji zprávy..."
4060
4061 #: src/imap.c:1352
4062 msgid "can't set deleted flags\n"
4063 msgstr "nelze nastavit příznak odstranění\n"
4064
4065 #: src/imap.c:1358 src/imap.c:3616
4066 msgid "can't expunge\n"
4067 msgstr "nelze odstranit\n"
4068
4069 #: src/imap.c:1802
4070 msgid "can't create mailbox: LIST failed\n"
4071 msgstr "nelze vytvořit mailbox: selhal příkaz LIST\n"
4072
4073 #: src/imap.c:1818
4074 msgid "can't create mailbox\n"
4075 msgstr "nelze vytvořit mailbox\n"
4076
4077 #: src/imap.c:1899
4078 msgid "New folder name must not contain the namespace path separator"
4079 msgstr "Název složky nesmí obsahovat znaky používané serverem IMAP jako oddělovače"
4080
4081 #: src/imap.c:1930
4082 #, c-format
4083 msgid "can't rename mailbox: %s to %s\n"
4084 msgstr "nelze přejmenovat mailbox: %s na %s\n"
4085
4086 #: src/imap.c:1994
4087 msgid "can't delete mailbox\n"
4088 msgstr "nelze odstranit mailbox\n"
4089
4090 #: src/imap.c:2275
4091 msgid "LIST failed\n"
4092 msgstr "LIST selhal\n"
4093
4094 #: src/imap.c:2383
4095 #, c-format
4096 msgid "can't select folder: %s\n"
4097 msgstr "nelze vybrat složku: %s\n"
4098
4099 #: src/imap.c:2492
4100 msgid "Server requires TLS to log in.\n"
4101 msgstr "Server vyžeduje TLS pro přihlášení.\n"
4102
4103 #: src/imap.c:2501
4104 msgid "Can't refresh capabilities.\n"
4105 msgstr "Nepodařilo se načíst údaje o schopnostech serveru IMAP.\n"
4106
4107 #: src/imap.c:2506
4108 #, c-format
4109 msgid ""
4110 "Connection to %s failed: server requires TLS, but Sylpheed-Claws has been "
4111 "compiled without OpenSSL support.\n"
4112 msgstr "Připojení k %s selhalo: server požaduje TLS, ale Sylpheed-Claws je zkompilován bez podpory OpenSSL.\n"
4113
4114 #: src/imap.c:2514
4115 msgid "Server logins are disabled.\n"
4116 msgstr "Přihlašování k serveru je mimo provoz.\n"
4117
4118 #: src/imap.c:2692
4119 msgid "Fetching message..."
4120 msgstr "Stahuji zprávu..."
4121
4122 #: src/imap.c:2858
4123 #, c-format
4124 msgid "iconv cannot convert UTF-7 to %s\n"
4125 msgstr "iconv nemůže konvertovat UTF-7 na %s\n"
4126
4127 #: src/imap.c:2888
4128 #, c-format
4129 msgid "iconv cannot convert %s to UTF-7\n"
4130 msgstr "iconv nemůže konvertovat %s na UTF-7\n"
4131
4132 #: src/imap.c:2932
4133 msgid "iconv cannot convert UTF-8 to UTF-7\n"
4134 msgstr "iconv nemůže konvertovat UTF-8 na UTF-7\n"
4135
4136 #: src/imap.c:3601
4137 #, c-format
4138 msgid "can't set deleted flags: %d\n"
4139 msgstr "nelze nastavit příznak odstranění: %d\n"
4140
4141 #: src/imap_gtk.c:55 src/mh_gtk.c:50
4142 msgid "/Create _new folder..."
4143 msgstr "/_Vytvořit novou složku..."
4144
4145 #: src/imap_gtk.c:56 src/mh_gtk.c:51
4146 msgid "/_Rename folder..."
4147 msgstr "/Přej_menovat složku..."
4148
4149 #: src/imap_gtk.c:57 src/mh_gtk.c:52
4150 msgid "/M_ove folder..."
4151 msgstr "/Přes_unout složku..."
4152
4153 #: src/imap_gtk.c:58 src/mh_gtk.c:53
4154 msgid "/_Delete folder..."
4155 msgstr "/_Odstranit složku..."
4156
4157 #: src/imap_gtk.c:60 src/news_gtk.c:55
4158 msgid "/Synchronise"
4159 msgstr "/Synchronizovat"
4160
4161 #: src/imap_gtk.c:61 src/news_gtk.c:56
4162 msgid "/Down_load messages"
4163 msgstr "/Stáhnout zprávy"
4164
4165 #: src/imap_gtk.c:63 src/mh_gtk.c:55 src/news_gtk.c:58
4166 msgid "/_Check for new messages"
4167 msgstr "/_Zjistit nové zprávy"
4168
4169 #: src/imap_gtk.c:64 src/mh_gtk.c:56
4170 msgid "/C_heck for new folders"
4171 msgstr "/_Vyhledat nové složky"
4172
4173 #: src/imap_gtk.c:65 src/mh_gtk.c:57
4174 msgid "/R_ebuild folder tree"
4175 msgstr "/O_bnovit strom složek"
4176
4177 #: src/imap_gtk.c:135
4178 msgid ""
4179 "Input the name of new folder:\n"
4180 "(if you want to create a folder to store subfolders\n"
4181 "and no mails, append '/' at the end of the name)"
4182 msgstr ""
4183 "Zadejte název pro novou složku:\n"
4184 "(Pokud chcete vytvořit složku, která bude obsahovat\n"
4185 "pouze podsložky a žádné zprávy, přidejte nakonec názvu '/')"
4186
4187 #: src/imap_gtk.c:193 src/mh_gtk.c:228
4188 #, c-format
4189 msgid "Input new name for '%s':"
4190 msgstr "Zadejte nové jméno pro '%s':"
4191
4192 #: src/imap_gtk.c:195 src/mh_gtk.c:230
4193 msgid "Rename folder"
4194 msgstr "Přejmenovat složku"
4195
4196 #: src/imap_gtk.c:204 src/imap_gtk.c:209
4197 #, c-format
4198 msgid "`%c' can't be included in folder name."
4199 msgstr "'%c' nemůže být obsaženo ve jméně složky."
4200
4201 #: src/imap_gtk.c:226 src/mh_gtk.c:255
4202 msgid ""
4203 "The folder could not be renamed.\n"
4204 "The new folder name is not allowed."
4205 msgstr ""
4206 "Složka nemohla být přejmenována.\n"
4207 "Nové jméno složky není dovoleno."
4208
4209 #: src/imap_gtk.c:280 src/mh_gtk.c:176
4210 #, c-format
4211 msgid ""
4212 "All folders and messages under '%s' will be permanently deleted. Recovery "
4213 "will not be possible.\n"
4214 "\n"
4215 "Do you really want to delete?"
4216 msgstr ""
4217 "Všechny složky a zprávy v '%s' budou nenávratně odstraněny. Obnovení nebude "
4218 "možné.\n"
4219 "\n"
4220 "Chcete je opravdu odstranit?"
4221
4222 #: src/imap_gtk.c:302 src/mh_gtk.c:198 src/news_gtk.c:238
4223 #, c-format
4224 msgid "Can't remove the folder '%s'."
4225 msgstr "Nemohu odstranit složku '%s'."
4226
4227 #: src/imap_gtk.c:362 src/news_gtk.c:299
4228 #, c-format
4229 msgid "Error occurred while downloading messages in '%s'."
4230 msgstr "Nastala chyba při stahování zpráv v '%s'."
4231
4232 #: src/import.c:120 src/import.c:215
4233 msgid "Import mbox file"
4234 msgstr "Importovat mbox soubor"
4235
4236 #: src/import.c:139
4237 msgid "Locate the mbox file and specify the destination folder."
4238 msgstr "Určete zdrojový mbox soubor a cílovou složku."
4239
4240 #: src/import.c:156
4241 msgid "Destination folder:"
4242 msgstr "Cílová složka:"
4243
4244 #: src/import.c:210
4245 msgid "Source mbox filename can't be left empty."
4246 msgstr "Zdrojový mbox soubor musí být určen."
4247
4248 #: src/import.c:215
4249 msgid ""
4250 "Destination folder is not set.\n"
4251 "Import mbox file to the inbox folder?"
4252 msgstr ""
4253 "Cílová složka není určena.\n"
4254 "Importovat do složky \"Doručená pošta\"?"
4255
4256 #: src/import.c:237
4257 msgid "Can't find the destination folder."
4258 msgstr "Cílová složka nebyla nalezena."
4259
4260 #: src/import.c:261
4261 msgid "Select importing file"
4262 msgstr "Vybrat soubor pro import"
4263
4264 #: src/importldif.c:190
4265 msgid "Please specify address book name and file to import."
4266 msgstr "Zadejte prosím název knihy adres a soubor pro import."
4267
4268 #: src/importldif.c:193
4269 msgid "Select and rename LDIF field names to import."
4270 msgstr "Vyberte a přejmenujte názvy LDIF polí pro import."
4271
4272 #: src/importldif.c:196
4273 msgid "File imported."
4274 msgstr "Soubor importován."
4275
4276 #: src/importldif.c:451 src/importmutt.c:125 src/importpine.c:125
4277 msgid "Please select a file."
4278 msgstr "Vyberte prosím soubor."
4279
4280 #: src/importldif.c:457 src/importmutt.c:130 src/importpine.c:130
4281 msgid "Address book name must be supplied."
4282 msgstr "Musí být zadán název knihy adres."
4283
4284 #: src/importldif.c:472
4285 msgid "Error reading LDIF fields."
4286 msgstr "Chyba při čtení LDIF položek."
4287
4288 #: src/importldif.c:495
4289 msgid "LDIF file imported successfully."
4290 msgstr "Import LDIF soubor byl úspěšný."
4291
4292 #: src/importldif.c:574
4293 msgid "Select LDIF File"
4294 msgstr "Výběr LDIF souboru"
4295
4296 #: src/importldif.c:662
4297 msgid ""
4298 "Specify the name for the address book that will be created from the LDIF "
4299 "file data."
4300 msgstr "Zadejte jméno knihy adres, která bude vytvořena z dat tohoto LDIF souboru."
4301
4302 #: src/importldif.c:668
4303 msgid "File Name"
4304 msgstr "Název souboru"
4305
4306 #: src/importldif.c:679
4307 msgid "The full file specification of the LDIF file to import."
4308 msgstr "Úplná specifikace LDIF souboru pro import."
4309
4310 #: src/importldif.c:688
4311 msgid "Select the LDIF file to import."
4312 msgstr "Vyberte LDIF soubor k importování."
4313
4314 #: src/importldif.c:725
4315 msgid "R"
4316 msgstr "R"
4317
4318 #: src/importldif.c:726 src/summaryview.c:484
4319 msgid "S"
4320 msgstr "V"
4321
4322 #: src/importldif.c:727
4323 msgid "LDIF Field Name"
4324 msgstr "Název LDIF položky"
4325
4326 #: src/importldif.c:728
4327 msgid "Attribute Name"
4328 msgstr "Název atributu"
4329
4330 #: src/importldif.c:783
4331 msgid "LDIF Field"
4332 msgstr "Položka LDIF"
4333
4334 #: src/importldif.c:795
4335 msgid "Attribute"
4336 msgstr "Atribut"
4337
4338 #: src/importldif.c:806
4339 msgid "The LDIF field can be renamed to the User Attribute name."
4340 msgstr "LDIF položka může být přejmenována na uživatelský atribut."
4341
4342 #: src/importldif.c:811
4343 msgid "???"
4344 msgstr ">>Nápověda<<"
4345
4346 #: src/importldif.c:829
4347 msgid ""
4348 "Choose the LDIF field that will be renamed or selected for import in the "
4349 "list above. Reserved fields (marked with a tick in the \"R\" column), are "
4350 "automatically imported and cannot be renamed. A single click in the Select "
4351 "(\"S\") column will select the field for import with a tick. A single click "
4352 "anywhere in the row will select that field for rename in the input area "
4353 "below the list. A double click anywhere in the row will also select the "
4354 "field for import."
4355 msgstr ""
4356 "V seznamu nahoře vyberte LDIF položku, kterou chcete přejmenovat nebo "
4357 "označit pro import. Rezervované položky (označené ve sloupci \"R\") jsou "
4358 "automaticky importovány a nemohou být přejmenovány. Kliknutím ve sloupci "
4359 "Vybráno (\"V\") vyberete položku pro import. Kliknutím kdekoli jinde v řádku "
4360 "vyberete položku do vstupní oblasti (dole) sloužící pro přejmenování. "
4361 "Dvojklik kdekoli v řádku vybere položku pro přejmenování a zároveň pro "
4362 "import."
4363
4364 #: src/importldif.c:841
4365 msgid "Select for Import"
4366 msgstr "Vybrat pro import"
4367
4368 #: src/importldif.c:847
4369 msgid "Select the LDIF field for import into the address book."
4370 msgstr "Vybere LDIF položku pro import do knihy adres."
4371
4372 #: src/importldif.c:850
4373 msgid " Modify "
4374 msgstr " Změnit "
4375
4376 #: src/importldif.c:856
4377 msgid "This button will update the list above with the data supplied."
4378 msgstr "Změní položku seznamu nahoře dle dat zadaných zde dole."
4379
4380 #: src/importldif.c:929
4381 msgid "Records Imported :"
4382 msgstr "Importováno záznamů :"
4383
4384 #: src/importldif.c:960
4385 msgid "Import LDIF file into Address Book"
4386 msgstr "Importovat LDIF soubor do knihy adres"
4387
4388 #: src/importmutt.c:144
4389 msgid "Error importing MUTT file."
4390 msgstr "Chyba při importu souborů z MUTT."
4391
4392 #: src/importmutt.c:159
4393 msgid "Select MUTT File"
4394 msgstr "Vyberte MUTT soubor"
4395
4396 #: src/importmutt.c:206
4397 msgid "Import MUTT file into Address Book"
4398 msgstr "Importovat MUTT soubor do knihy adres"
4399
4400 #: src/importmutt.c:291 src/importpine.c:292
4401 msgid "Please select a file to import."
4402 msgstr "Vyberte prosím soubor pro import."
4403
4404 #: src/importpine.c:144
4405 msgid "Error importing Pine file."
4406 msgstr "Chyba při importu souborů z Pine."
4407
4408 #: src/importpine.c:159
4409 msgid "Select Pine File"
4410 msgstr "Vyberte Pine soubor"