update en_GB translation
[claws.git] / po / cs.po
1 # Czech translation of Claws Mail.
2 # Copyright © 2000-2014 The Claws Mail team.
3 # This file is distributed under the same license
4 # as the Claws Mail package, see COPYING file.
5 # Jan Mura <jan_mura@altavista.com>, 2000.
6 # David Vachulka <david@konstrukce-cad.com>, 2013, 2015.
7 msgid ""
8 msgstr ""
9 "Project-Id-Version: Claws Mail 3.10.0\n"
10 "Report-Msgid-Bugs-To: paul@claws-mail.org\n"
11 "POT-Creation-Date: 2015-07-12 07:58+0100\n"
12 "PO-Revision-Date: 2015-07-12 17:32+0200\n"
13 "Last-Translator: David Vachulka <david@konstrukce-cad.com>\n"
14 "Language-Team: Czech <cs@li.org>\n"
15 "Language: cs\n"
16 "MIME-Version: 1.0\n"
17 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
18 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
19 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
20 "X-Generator: Virtaal 0.7.1\n"
21
22 #: src/account.c:392 src/account.c:459
23 msgid ""
24 "Some composing windows are open.\n"
25 "Please close all the composing windows before editing accounts."
26 msgstr ""
27 "Jsou stále otevřena nějaká okna s rozepsanou zprávou.\n"
28 "Před úpravou účtů zavřete prosím všechna tato okna."
29
30 #: src/account.c:437
31 msgid "Can't create folder."
32 msgstr "Nemohu vytvořit složku."
33
34 #: src/account.c:724
35 msgid "Edit accounts"
36 msgstr "Úpravy účtů"
37
38 #: src/account.c:741
39 msgid ""
40 "Using 'Get Mail' will retrieve messages from your Accounts in the order "
41 "given, the checkbox indicates which accounts will be included. Bold text "
42 "indicates the default account."
43 msgstr ""
44 "Funkce 'Přijmout ze všech účtů' načte zprávy z účtů v pořadí v jakém jsou "
45 "zde uvedeny. Zaškrtnutím ve sloupci 'P' určíte, zda účet bude touto funkcí "
46 "zpracován. Tučný text značí aktuální účet."
47
48 #: src/account.c:812
49 msgid " _Set as default account "
50 msgstr " Nastavit účet jako _výchozí "
51
52 #: src/account.c:904
53 msgid "Accounts with remote folders cannot be copied."
54 msgstr ""
55 "Účty se vzdáleně umístěnými složkami (např. IMAP) nemohou být kopírovány."
56
57 #: src/account.c:911
58 #, c-format
59 msgid "Copy of %s"
60 msgstr "Kopie %s"
61
62 #: src/account.c:1071
63 #, c-format
64 msgid "Do you really want to delete the account '%s'?"
65 msgstr "Opravdu chcete odstranit účet '%s'?"
66
67 #: src/account.c:1073
68 msgid "(Untitled)"
69 msgstr "(Nepojmenovaný)"
70
71 #: src/account.c:1074
72 msgid "Delete account"
73 msgstr "Odstranit účet"
74
75 #: src/account.c:1544
76 msgctxt "Accounts List Get Column Name"
77 msgid "G"
78 msgstr "P"
79
80 #: src/account.c:1550
81 msgid "'Get Mail' retrieves mail from the checked accounts"
82 msgstr ""
83 "Funkce 'Přijmout poštu ze všech účtů' načte zprávy z účtů označených "
84 "zaškrtnutím"
85
86 #: src/account.c:1557 src/addrduplicates.c:471 src/addressadd.c:215
87 #: src/addressbook.c:125 src/compose.c:7213 src/editaddress.c:1263
88 #: src/editaddress.c:1320 src/editaddress.c:1340
89 #: src/editaddress_other_attributes_ldap.c:302
90 #: src/editaddress_other_attributes_ldap.c:350 src/editbook.c:170
91 #: src/editgroup.c:288 src/editjpilot.c:257 src/editldap.c:428
92 #: src/editvcard.c:173 src/importmutt.c:223 src/importpine.c:222
93 #: src/mimeview.c:275 src/plugins/managesieve/sieve_manager.c:479
94 #: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1796
95 #: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:396 src/prefs_filtering.c:384
96 #: src/prefs_filtering.c:1866 src/prefs_template.c:79
97 msgid "Name"
98 msgstr "Jméno"
99
100 #: src/account.c:1565 src/prefs_account.c:1102 src/prefs_account.c:4060
101 msgid "Protocol"
102 msgstr "Protokol"
103
104 #: src/account.c:1573 src/ssl_manager.c:102
105 msgid "Server"
106 msgstr "Server"
107
108 #: src/action.c:383
109 #, c-format
110 msgid "Could not get message file %d"
111 msgstr "Nelze načíst soubor %d se zprávou"
112
113 #: src/action.c:420
114 msgid "Could not get message part."
115 msgstr "Nelze načíst část zprávy."
116
117 #: src/action.c:437
118 #, c-format
119 msgid "Can't get part of multipart message: %s"
120 msgstr "Nemohu získat část ze zprávy o více částech: %s"
121
122 #: src/action.c:609
123 #, c-format
124 msgid ""
125 "The selected action cannot be used in the compose window\n"
126 "because it contains %%f, %%F, %%as or %%p."
127 msgstr ""
128 "V okně pro psaní zprávy nelze použít akci,\n"
129 "která obsahuje %%f, %%F, %%as nebo %%p."
130
131 #: src/action.c:721
132 msgid "There is no filtering action set"
133 msgstr "Není nastavena žádná akce filtrování"
134
135 #: src/action.c:723
136 #, c-format
137 msgid ""
138 "Invalid filtering action(s):\n"
139 "%s"
140 msgstr ""
141 "Neplatná(é) filtrovací akce:\n"
142 "%s"
143
144 #: src/action.c:988
145 #, c-format
146 msgid ""
147 "Could not fork to execute the following command:\n"
148 "%s\n"
149 "%s"
150 msgstr ""
151 "Nelze provést fork pro spuštění následujícího příkazu:\n"
152 "%s\n"
153 "%s"
154
155 #: src/action.c:990 src/ldaputil.c:326 src/plugins/bogofilter/bogofilter.c:884
156 #: src/plugins/tnef_parse/tnef_parse.c:67
157 #: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1805
158 #: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1809
159 #: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1820
160 #: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1823 src/privacy.c:62
161 msgid "Unknown error"
162 msgstr "Neznámá chyba"
163
164 #: src/action.c:1208 src/action.c:1373
165 msgid "Completed"
166 msgstr "Dokončeno"
167
168 #: src/action.c:1244
169 #, c-format
170 msgid "--- Running: %s\n"
171 msgstr "--- Spuštěno: %s\n"
172
173 #: src/action.c:1248
174 #, c-format
175 msgid "--- Ended: %s\n"
176 msgstr "--- Ukončeno: %s\n"
177
178 #: src/action.c:1281
179 msgid "Action's input/output"
180 msgstr "Vstup/výstup akce"
181
182 #: src/action.c:1609
183 #, c-format
184 msgid ""
185 "Enter the argument for the following action:\n"
186 "('%%h' will be replaced with the argument)\n"
187 "  %s"
188 msgstr ""
189 "Vložte parametr pro následující akci:\n"
190 "('%%h' bude nahrazeno parametrem)\n"
191 "  %s"
192
193 #: src/action.c:1614
194 msgid "Action's hidden user argument"
195 msgstr "Skrytý uživatelský parametr akce"
196
197 #: src/action.c:1618
198 #, c-format
199 msgid ""
200 "Enter the argument for the following action:\n"
201 "('%%u' will be replaced with the argument)\n"
202 "  %s"
203 msgstr ""
204 "Vložte parametr pro následující akci:\n"
205 "('%%u' bude nahrazeno parametrem)\n"
206 "  %s"
207
208 #: src/action.c:1623
209 msgid "Action's user argument"
210 msgstr "Uživatelský parametr akce"
211
212 #: src/addrclip.c:479
213 msgid "Cannot copy a folder to itself or to its sub-structure."
214 msgstr "Nelze kopírovat složku do sebe sama nebo do své vlastní podsložky."
215
216 #: src/addrclip.c:502
217 msgid "Cannot copy an address book to itself."
218 msgstr "Nelze kopírovat knihu adres do sebe sama."
219
220 #: src/addrclip.c:593
221 msgid "Cannot move a folder to itself or to its sub-structure."
222 msgstr "Nelze přesunout složku do sebe sama nebo do své vlastní podsložky."
223
224 #: src/addr_compl.c:685 src/addressbook.c:4873
225 #: src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:308
226 msgid "Group"
227 msgstr "Skupina"
228
229 #: src/addrcustomattr.c:65
230 msgid "date of birth"
231 msgstr "datum narození"
232
233 #: src/addrcustomattr.c:66
234 msgid "address"
235 msgstr "adresa"
236
237 #: src/addrcustomattr.c:67
238 msgid "phone"
239 msgstr "telefon"
240
241 #: src/addrcustomattr.c:68
242 msgid "mobile phone"
243 msgstr "mobilní telefon"
244
245 #: src/addrcustomattr.c:69
246 msgid "organization"
247 msgstr "organizace"
248
249 #: src/addrcustomattr.c:70
250 msgid "office address"
251 msgstr "pracovní adresa"
252
253 #: src/addrcustomattr.c:71
254 msgid "office phone"
255 msgstr "telefon práce"
256
257 #: src/addrcustomattr.c:72
258 msgid "fax"
259 msgstr "fax"
260
261 #: src/addrcustomattr.c:73
262 msgid "website"
263 msgstr "domovská stránka"
264
265 #: src/addrcustomattr.c:141
266 msgid "Attribute name"
267 msgstr "Název atributu"
268
269 #: src/addrcustomattr.c:156
270 msgid "Delete all attribute names"
271 msgstr "Odstranit všechna jména atributů"
272
273 #: src/addrcustomattr.c:157
274 msgid "Do you really want to delete all attribute names?"
275 msgstr "Opravdu chcete odstranit všechna jména atributů?"
276
277 #: src/addrcustomattr.c:181
278 msgid "Delete attribute name"
279 msgstr "Odstranit jméno atributu"
280
281 #: src/addrcustomattr.c:182
282 msgid "Do you really want to delete this attribute name?"
283 msgstr "Opravdu chcete odstranit jméno atributu?"
284
285 #: src/addrcustomattr.c:191
286 msgid "Reset to default"
287 msgstr "Nastavit jako výchozí"
288
289 #: src/addrcustomattr.c:192
290 msgid ""
291 "Do you really want to replace all attribute names\n"
292 "with the default set?"
293 msgstr ""
294 "Opravdu chcete nahradit všechna jména atributů\n"
295 "výchozím nastavením?"
296
297 #: src/addrcustomattr.c:212 src/addressbook.c:435 src/addressbook.c:463
298 #: src/addressbook.c:480 src/edittags.c:272
299 #: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1182 src/prefs_actions.c:1090
300 #: src/prefs_filtering.c:1693 src/prefs_template.c:1119
301 msgid "_Delete"
302 msgstr "_Odstranit"
303
304 #: src/addrcustomattr.c:213 src/edittags.c:273 src/prefs_actions.c:1091
305 #: src/prefs_filtering.c:1694 src/prefs_template.c:1120
306 msgid "Delete _all"
307 msgstr "Odstranit _vše"
308
309 #: src/addrcustomattr.c:214
310 msgid "_Reset to default"
311 msgstr "_Nastavit výchozí hodnoty"
312
313 #: src/addrcustomattr.c:403
314 msgid "Attribute name is not set."
315 msgstr "Není nastaven název atributu."
316
317 #: src/addrcustomattr.c:462
318 msgctxt "Dialog title"
319 msgid "Edit attribute names"
320 msgstr "Upravit jméno atributu"
321
322 #: src/addrcustomattr.c:476
323 msgid "New attribute name:"
324 msgstr "Název nového atributu:"
325
326 #: src/addrcustomattr.c:513
327 msgid ""
328 "Adding or removing attribute names won't affect attributes already set for "
329 "contacts."
330 msgstr ""
331 "Přidání nebo odebrání atributů jmen neovlivní atributy, které jsou v "
332 "kontaktech již uloženy. "
333
334 #: src/addrduplicates.c:127
335 msgid "Show duplicates in the same book"
336 msgstr "Zobrazit záznamy duplikované ve stejné knize adres"
337
338 #: src/addrduplicates.c:133
339 msgid "Show duplicates in different books"
340 msgstr "Zobrazit záznamy duplikované ve jiných knihách adres"
341
342 #: src/addrduplicates.c:144
343 msgid "Find address book email duplicates"
344 msgstr "Najít emailové adresy duplikované v knize adres"
345
346 #: src/addrduplicates.c:145
347 msgid ""
348 "Claws Mail will now search for duplicate email addresses in the address book."
349 msgstr "Claws Mail teď vyhledá duplikované emailové adresy v knize adres."
350
351 #: src/addrduplicates.c:315
352 msgid "No duplicate email addresses found in the address book"
353 msgstr "Nebyly nalezeny žádné duplikované adresy v knize adres"
354
355 #: src/addrduplicates.c:346
356 msgid "Duplicate email addresses"
357 msgstr "Duplikovat emailovou adresu(y)"
358
359 #: src/addrduplicates.c:442 src/addressadd.c:227
360 #: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:397 src/toolbar.c:434
361 msgid "Address"
362 msgstr "Adresa"
363
364 #: src/addrduplicates.c:464
365 msgid "Address book path"
366 msgstr "Cesta ke knize adres"
367
368 #: src/addrduplicates.c:793 src/addressbook.c:1433 src/addressbook.c:1486
369 msgid "Delete address(es)"
370 msgstr "Odstranit adresu(y)"
371
372 #: src/addrduplicates.c:794 src/addressbook.c:1487
373 msgid "Really delete the address(es)?"
374 msgstr "Opravdu chcete odstranit tuto adresu(y)?"
375
376 #: src/addrduplicates.c:842
377 msgid "Delete address"
378 msgstr "Odstranit adresu(y)"
379
380 #: src/addrduplicates.c:843 src/addressbook.c:1434
381 msgid "This address data is readonly and cannot be deleted."
382 msgstr "Tato data jsou pouze pro čtení a nelze je odstranit."
383
384 #: src/addressadd.c:185 src/prefs_filtering_action.c:201
385 msgid "Add to address book"
386 msgstr "Přidat do knihy adres"
387
388 #: src/addressadd.c:207
389 msgid "Contact"
390 msgstr "Kontakt"
391
392 #: src/addressadd.c:238 src/addressbook.c:127 src/editaddress.c:1055
393 #: src/editaddress.c:1130 src/editgroup.c:290
394 msgid "Remarks"
395 msgstr "Poznámky"
396
397 #: src/addressadd.c:257 src/addressbook_foldersel.c:158
398 msgid "Select Address Book Folder"
399 msgstr "Vybrat složku pro knihu adres"
400
401 #: src/addressadd.c:485 src/editaddress.c:1582 src/headerview.c:280
402 #: src/textview.c:2042
403 #, c-format
404 msgid ""
405 "Failed to save image: \n"
406 "%s"
407 msgstr ""
408 "Chyba uložení obrázku: \n"
409 "%s"
410
411 #: src/addressadd.c:535 src/addressbook.c:3209 src/addressbook.c:3260
412 msgid "Add address(es)"
413 msgstr "Přidat adresu(y)"
414
415 #: src/addressadd.c:536
416 msgid "Can't add the specified address"
417 msgstr "Nebylo možno přidat zadanou adresu"
418
419 #: src/addressbook.c:126 src/addressbook.c:4861 src/editaddress.c:1052
420 #: src/editaddress.c:1113 src/editgroup.c:289 src/expldifdlg.c:518
421 #: src/exporthtml.c:600 src/exporthtml.c:764 src/ldif.c:763
422 msgid "Email Address"
423 msgstr "E-mail"
424
425 #: src/addressbook.c:402
426 msgid "_Book"
427 msgstr "_Kniha"
428
429 #: src/addressbook.c:403 src/addressbook.c:434 src/addressbook.c:462
430 #: src/addressbook.c:479 src/compose.c:581 src/mainwindow.c:506
431 #: src/messageview.c:210 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:80
432 msgid "_Edit"
433 msgstr "Ú_pravy"
434
435 #: src/addressbook.c:404 src/compose.c:586 src/mainwindow.c:509
436 #: src/messageview.c:213
437 msgid "_Tools"
438 msgstr "_Nástroje"
439
440 #: src/addressbook.c:405 src/compose.c:587 src/mainwindow.c:511
441 #: src/messageview.c:214
442 msgid "_Help"
443 msgstr "Nápo_věda"
444
445 #: src/addressbook.c:408 src/addressbook.c:465
446 msgid "New _Book"
447 msgstr "Nová _kniha"
448
449 #: src/addressbook.c:409 src/addressbook.c:466
450 msgid "New _Folder"
451 msgstr "Nová _složka"
452
453 #: src/addressbook.c:410
454 msgid "New _vCard"
455 msgstr "Nová _vCard"
456
457 #: src/addressbook.c:414
458 msgid "New _JPilot"
459 msgstr "Nový _JPilot"
460
461 #: src/addressbook.c:417
462 msgid "New LDAP _Server"
463 msgstr "Přidat nový LDAP _server"
464
465 #: src/addressbook.c:421
466 msgid "_Edit book"
467 msgstr "Up_ravit knihu"
468
469 #: src/addressbook.c:422
470 msgid "_Delete book"
471 msgstr "_Odstranit knihu"
472
473 #: src/addressbook.c:424 src/compose.c:598
474 #: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:83
475 #: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:607
476 msgid "_Save"
477 msgstr "_Uložit"
478
479 #: src/addressbook.c:425 src/compose.c:602 src/messageview.c:223
480 #: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:86
481 #: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:605
482 msgid "_Close"
483 msgstr "_Zavřít"
484
485 #: src/addressbook.c:428 src/addressbook.c:477 src/messageview.c:227
486 msgid "_Select all"
487 msgstr "Vybrat vš_e"
488
489 #: src/addressbook.c:430 src/addressbook.c:469 src/addressbook.c:485
490 msgid "C_ut"
491 msgstr "_Vyjmout"
492
493 #: src/addressbook.c:431 src/addressbook.c:470 src/addressbook.c:486
494 #: src/compose.c:610 src/mainwindow.c:540 src/messageview.c:226
495 #: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:94
496 msgid "_Copy"
497 msgstr "_Kopírovat"
498
499 #: src/addressbook.c:432 src/addressbook.c:471 src/addressbook.c:487
500 #: src/compose.c:611 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:95
501 msgid "_Paste"
502 msgstr "V_ložit"
503
504 #: src/addressbook.c:437 src/addressbook.c:482
505 msgid "New _Address"
506 msgstr "Nová _adresa"
507
508 #: src/addressbook.c:438 src/addressbook.c:467 src/addressbook.c:483
509 msgid "New _Group"
510 msgstr "Nová _skupina"
511
512 #: src/addressbook.c:440 src/addressbook.c:489
513 msgid "_Mail To"
514 msgstr "Napsat novou _zprávu"
515
516 #: src/addressbook.c:444
517 msgid "Import _LDIF file..."
518 msgstr "Importovat _LDIF soubor..."
519
520 #: src/addressbook.c:445
521 msgid "Import M_utt file..."
522 msgstr "Importovat _Mutt soubor..."
523
524 #: src/addressbook.c:446
525 msgid "Import _Pine file..."
526 msgstr "Importovat _Pine soubor..."
527
528 #: src/addressbook.c:448
529 msgid "Export _HTML..."
530 msgstr "Exportovat _HTML..."
531
532 #: src/addressbook.c:449
533 msgid "Export LDI_F..."
534 msgstr "Exportovat LDI_F..."
535
536 #: src/addressbook.c:451
537 msgid "Find duplicates..."
538 msgstr "Najít duplikované..."
539
540 #: src/addressbook.c:452
541 msgid "Edit custom attributes..."
542 msgstr "Upravit uživatelské atributy..."
543
544 #: src/addressbook.c:455 src/compose.c:690 src/mainwindow.c:803
545 #: src/messageview.c:339
546 msgid "_About"
547 msgstr "_O programu"
548
549 #: src/addressbook.c:491
550 msgid "_Browse Entry"
551 msgstr "_Prohlížet záznam"
552
553 #: src/addressbook.c:504 src/crash.c:457 src/crash.c:476 src/importldif.c:115
554 #: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:251 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:140
555 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:168 src/plugins/vcalendar/day-view.c:402
556 #: src/plugins/vcalendar/month-view.c:428 src/prefs_themes.c:683
557 #: src/prefs_themes.c:715 src/prefs_themes.c:716
558 msgid "Unknown"
559 msgstr "Neznámá(ý)"
560
561 #: src/addressbook.c:511 src/addressbook.c:530 src/importldif.c:122
562 msgid "Success"
563 msgstr "Úspěch"
564
565 #: src/addressbook.c:512 src/importldif.c:123
566 msgid "Bad arguments"
567 msgstr "Špatné argumenty"
568
569 #: src/addressbook.c:513 src/importldif.c:124
570 msgid "File not specified"
571 msgstr "Není zadán soubor"
572
573 #: src/addressbook.c:514 src/importldif.c:125
574 msgid "Error opening file"
575 msgstr "Chyba při otevírání souboru"
576
577 #: src/addressbook.c:515 src/importldif.c:126
578 msgid "Error reading file"
579 msgstr "Chyba při čtení souboru"
580
581 #: src/addressbook.c:516 src/importldif.c:127
582 msgid "End of file encountered"
583 msgstr "Byl dosažen konec souboru"
584
585 #: src/addressbook.c:517 src/importldif.c:128
586 msgid "Error allocating memory"
587 msgstr "Chyba při alokaci paměti"
588
589 #: src/addressbook.c:518 src/importldif.c:129
590 msgid "Bad file format"
591 msgstr "Špatný formát souboru"
592
593 #: src/addressbook.c:519 src/importldif.c:130
594 msgid "Error writing to file"
595 msgstr "Chyba při zápisu do souboru"
596
597 #: src/addressbook.c:520 src/importldif.c:131
598 msgid "Error opening directory"
599 msgstr "Chyba při otevírání adresáře"
600
601 #: src/addressbook.c:521 src/importldif.c:132
602 msgid "No path specified"
603 msgstr "Není zadána cesta"
604
605 #: src/addressbook.c:531
606 msgid "Error connecting to LDAP server"
607 msgstr "Chyba při připojování na LDAP server"
608
609 #: src/addressbook.c:532
610 msgid "Error initializing LDAP"
611 msgstr "Chyba při inicializaci LDAP"
612
613 #: src/addressbook.c:533
614 msgid "Error binding to LDAP server"
615 msgstr "Chyba při napojování na LDAP server"
616
617 #: src/addressbook.c:534
618 msgid "Error searching LDAP database"
619 msgstr "Chyba hledání v LDAP databázi"
620
621 #: src/addressbook.c:535
622 msgid "Timeout performing LDAP operation"
623 msgstr "Při provádění operací s LDAP vypršel čas"
624
625 #: src/addressbook.c:536
626 msgid "Error in LDAP search criteria"
627 msgstr "Chyba ve vyhledávacích kritériích pro LDAP"
628
629 #: src/addressbook.c:537
630 msgid "No LDAP entries found for search criteria"
631 msgstr "Pro vyhledávací kritéria nebyly nalezeny žádné položky"
632
633 #: src/addressbook.c:538
634 msgid "LDAP search terminated on request"
635 msgstr "Prohledávání ukončeno na žádost"
636
637 #: src/addressbook.c:539
638 msgid "Error starting TLS connection"
639 msgstr "Chyba při vytváření TLS spojení"
640
641 #: src/addressbook.c:540
642 msgid "Distinguished Name (dn) is missing"
643 msgstr "Rozlišovací jméno (dn) chybí"
644
645 #: src/addressbook.c:541
646 msgid "Missing required information"
647 msgstr "Schází požadované informace"
648
649 #: src/addressbook.c:542
650 msgid "Another contact exists with that key"
651 msgstr "Pod tímto klíčem je již existující kontakt"
652
653 #: src/addressbook.c:543
654 msgid "Strong(er) authentication required"
655 msgstr "Vyžadována silnější autentizace"
656
657 #: src/addressbook.c:910
658 msgid "Sources"
659 msgstr "Zdroje adres"
660
661 #: src/addressbook.c:914 src/prefs_matcher.c:632 src/prefs_other.c:475
662 #: src/toolbar.c:225 src/toolbar.c:2142
663 msgid "Address book"
664 msgstr "Kniha adres"
665
666 #: src/addressbook.c:1109
667 msgid "Lookup name:"
668 msgstr "Hledané jméno:"
669
670 #: src/addressbook.c:1478
671 msgid "Delete group"
672 msgstr "Odstranit skupinu"
673
674 #: src/addressbook.c:1479
675 msgid ""
676 "Really delete the group(s)?\n"
677 "The addresses it contains will not be lost."
678 msgstr ""
679 "Chcete odstranit skupinu (skupiny)?\n"
680 "Adresy v ní (v nich) obsažené budou ztraceny."
681
682 #: src/addressbook.c:2190
683 msgid "Cannot paste. Target address book is readonly."
684 msgstr "Nelze vložit. Cílová kniha adres je pouze pro čtení."
685
686 #: src/addressbook.c:2200
687 msgid "Cannot paste into an address group."
688 msgstr "Nelze provést vložení do skupiny adres."
689
690 #: src/addressbook.c:2906
691 #, c-format
692 msgid "Do you want to delete the query results and addresses in '%s'?"
693 msgstr "Opravdu chcete odstranit výsledky vyhledávání a adresy v '%s'?"
694
695 #: src/addressbook.c:2909 src/addressbook.c:2935 src/addressbook.c:2942
696 #: src/plugins/archive/archiver_prefs.c:329 src/prefs_filtering_action.c:177
697 #: src/toolbar.c:415
698 msgid "Delete"
699 msgstr "Odstranit"
700
701 #: src/addressbook.c:2918
702 #, c-format
703 msgid ""
704 "Do you want to delete '%s'? If you delete the folder only, the addresses it "
705 "contains will be moved into the parent folder."
706 msgstr ""
707 "Chcete odstranit '%s'? Pokud odstraníte pouze složku, adresy v ní obsažené "
708 "budou přesunuty do nadřazené složky."
709
710 #: src/addressbook.c:2921 src/imap_gtk.c:363 src/mh_gtk.c:206
711 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:333 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:157
712 #: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1968
713 msgid "Delete folder"
714 msgstr "Odstranit složku"
715
716 #: src/addressbook.c:2922
717 msgid "+Delete _folder only"
718 msgstr "+Odstranit pouze _složku"
719
720 #: src/addressbook.c:2922
721 msgid "Delete folder and _addresses"
722 msgstr "Odstranit složku a _adresy"
723
724 #: src/addressbook.c:2933
725 #, c-format
726 msgid ""
727 "Do you want to delete '%s'?\n"
728 "The addresses it contains will not be lost."
729 msgstr ""
730 "Chcete odstranit '%s'?\n"
731 "Adresy v ní obsažené budou ztraceny."
732
733 #: src/addressbook.c:2940
734 #, c-format
735 msgid ""
736 "Do you want to delete '%s'?\n"
737 "The addresses it contains will be lost."
738 msgstr ""
739 "Chcete odstranit '%s'?\n"
740 "Adresy v ní obsažené budou ztraceny."
741
742 #: src/addressbook.c:3054
743 #, c-format
744 msgid "Search '%s'"
745 msgstr "Hledání '%s'"
746
747 #: src/addressbook.c:3192 src/addressbook.c:3241
748 msgid "New Contacts"
749 msgstr "Nový kontakt"
750
751 #: src/addressbook.c:4022
752 msgid "New user, could not save index file."
753 msgstr "Nový uživatel, nelze uložit index soubor."
754
755 #: src/addressbook.c:4026
756 msgid "New user, could not save address book files."
757 msgstr "Nový uživatel, nelze uložit soubory s knihou adres."
758
759 #: src/addressbook.c:4036
760 msgid "Old address book converted successfully."
761 msgstr "Konverze staré knihy adres proběhla úspěšně."
762
763 #: src/addressbook.c:4041
764 msgid ""
765 "Old address book converted,\n"
766 "could not save new address index file."
767 msgstr ""
768 "Stará kniha adres zkonvertována,\n"
769 "nepodařilo se uložit nový soubor s indexem adres."
770
771 #: src/addressbook.c:4054
772 msgid ""
773 "Could not convert address book,\n"
774 "but created empty new address book files."
775 msgstr ""
776 "Nepodařilo se provést konverzi knihy adres,\n"
777 "ale byl vytvořen nové prázdné soubory knihy adres."
778
779 #: src/addressbook.c:4060
780 msgid ""
781 "Could not convert address book,\n"
782 "could not save new address index file."
783 msgstr ""
784 "Nepodařilo se provést konverzi knihy adres,\n"
785 "nepodařilo se uložit nový soubor s indexem adres."
786
787 #: src/addressbook.c:4065
788 msgid ""
789 "Could not convert address book\n"
790 "and could not create new address book files."
791 msgstr ""
792 "Nepodařilo se provést konverzi knihy adres\n"
793 "a nepodařilo se vytvořit nové soubory knihy adres."
794
795 #: src/addressbook.c:4072 src/addressbook.c:4078
796 msgid "Addressbook conversion error"
797 msgstr "Chyba při konverzi knihy adres"
798
799 #: src/addressbook.c:4192
800 msgid "Addressbook Error"
801 msgstr "Chyba v knize adres"
802
803 #: src/addressbook.c:4193
804 msgid "Could not read address index"
805 msgstr "Nelze načíst index adres"
806
807 #: src/addressbook.c:4524
808 msgid "Busy searching..."
809 msgstr "Prohledávám..."
810
811 #: src/addressbook.c:4825
812 msgid "Interface"
813 msgstr "Rozhraní"
814
815 #: src/addressbook.c:4837 src/addressbook_foldersel.c:182 src/exphtmldlg.c:372
816 #: src/expldifdlg.c:389 src/exporthtml.c:984 src/importldif.c:658
817 msgid "Address Book"
818 msgstr "Kniha adres"
819
820 #: src/addressbook.c:4849
821 msgid "Person"
822 msgstr "Osoba"
823
824 #: src/addressbook.c:4885 src/exporthtml.c:884 src/folderview.c:345
825 #: src/folderview.c:433 src/prefs_account.c:2769 src/prefs_folder_column.c:78
826 msgid "Folder"
827 msgstr "Složka"
828
829 #: src/addressbook.c:4897
830 msgid "vCard"
831 msgstr "vCard"
832
833 #: src/addressbook.c:4909 src/addressbook.c:4921
834 msgid "JPilot"
835 msgstr "JPilot"
836
837 #: src/addressbook.c:4933
838 msgid "LDAP servers"
839 msgstr "LDAP servery"
840
841 #: src/addressbook.c:4945
842 msgid "LDAP Query"
843 msgstr "LDAP dotaz"
844
845 #: src/addressbook_foldersel.c:388 src/plugins/bogofilter/bogofilter.c:107
846 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:274
847 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:347
848 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:424
849 #: src/plugins/bsfilter/bsfilter.c:107 src/plugins/bsfilter/bsfilter_gtk.c:197
850 #: src/plugins/bsfilter/bsfilter_gtk.c:266
851 #: src/plugins/bsfilter/bsfilter_gtk.c:326
852 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:117
853 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:443
854 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:490
855 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:613 src/prefs_matcher.c:675
856 #: src/prefs_matcher.c:710 src/prefs_matcher.c:1619 src/prefs_matcher.c:1626
857 #: src/prefs_matcher.c:1634 src/prefs_matcher.c:1636 src/prefs_matcher.c:2524
858 #: src/prefs_matcher.c:2528
859 msgid "Any"
860 msgstr "Kterákoliv"
861
862 #: src/addrgather.c:172
863 msgid "Please specify name for address book."
864 msgstr "Zadejte prosím název pro knihu adres."
865
866 #: src/addrgather.c:179
867 msgid "No available address book."
868 msgstr "Kniha adres není dostupná."
869
870 #: src/addrgather.c:200
871 msgid "Please select the mail headers to search."
872 msgstr "Vyberte záhlaví zprávy, ve kterých se bude hledat."
873
874 #: src/addrgather.c:207
875 msgid "Collecting addresses..."
876 msgstr "Získávám adresy..."
877
878 #: src/addrgather.c:247
879 msgid "address added by claws-mail"
880 msgstr "adresy přidané claws-mail"
881
882 #: src/addrgather.c:275
883 msgid "Addresses collected successfully."
884 msgstr "Adresy získány úspěšně."
885
886 #: src/addrgather.c:357
887 msgid "Current folder:"
888 msgstr "Aktuální složka:"
889
890 #: src/addrgather.c:368
891 msgid "Address book name:"
892 msgstr "Jméno kniha adres:"
893
894 #: src/addrgather.c:395
895 msgid "Address book folder size:"
896 msgstr "Velikost složky knihy adres:"
897
898 #: src/addrgather.c:399 src/addrgather.c:409
899 msgid ""
900 "Maximum amount of entries per folder within the newly created address book"
901 msgstr ""
902 "Maximální počet položek ve složce uvnitř nově vytvořených adresních knih"
903
904 #: src/addrgather.c:413
905 msgid "Process these mail header fields"
906 msgstr "Zpracovat tato pole z hlavičky zprávy"
907
908 #: src/addrgather.c:432
909 msgid "Include subfolders"
910 msgstr "Zahrnout podsložky"
911
912 #: src/addrgather.c:456 src/prefs_filtering_action.c:1425
913 msgid "Header Name"
914 msgstr "Záhlaví"
915
916 #: src/addrgather.c:457
917 msgid "Address Count"
918 msgstr "Počet adres"
919
920 #: src/addrgather.c:567
921 msgid "Header Fields"
922 msgstr "Záhlaví"
923
924 #: src/addrgather.c:568 src/exphtmldlg.c:659 src/expldifdlg.c:723
925 #: src/importldif.c:1023
926 msgid "Finish"
927 msgstr "Konec"
928
929 #: src/addrgather.c:626
930 msgid "Collect email addresses from selected messages"
931 msgstr "Získat adresy z vybraných zpráv"
932
933 #: src/addrgather.c:630
934 msgid "Collect email addresses from folder"
935 msgstr "Získat adresy ze složky"
936
937 #: src/addrindex.c:123
938 msgid "Common addresses"
939 msgstr "Obecné adresy"
940
941 #: src/addrindex.c:124
942 msgid "Personal addresses"
943 msgstr "Osobní adresy"
944
945 #: src/addrindex.c:130
946 msgid "Common address"
947 msgstr "Obecná adresa"
948
949 #: src/addrindex.c:131
950 msgid "Personal address"
951 msgstr "Osobní adresa"
952
953 #: src/addrindex.c:1827
954 msgid "Address(es) update"
955 msgstr "Aktualizace adres"
956
957 #: src/addrindex.c:1828
958 msgid "Update failed. Changes not written to Directory."
959 msgstr "Aktualizace selhala. Změny do slovníku nebyly zapsány. "
960
961 #: src/alertpanel.c:146 src/compose.c:9402
962 msgid "Notice"
963 msgstr "Poznámka"
964
965 #: src/alertpanel.c:159 src/compose.c:5673 src/compose.c:6196
966 #: src/compose.c:11779 src/file_checker.c:78 src/file_checker.c:100
967 #: src/messageview.c:855 src/messageview.c:868
968 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:732 src/plugins/vcalendar/vcalendar.c:125
969 #: src/summaryview.c:4871
970 msgid "Warning"
971 msgstr "Varování"
972
973 #: src/alertpanel.c:172 src/alertpanel.c:195 src/compose.c:5615 src/inc.c:669
974 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:152 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:270
975 msgid "Error"
976 msgstr "Chyba"
977
978 #: src/alertpanel.c:196 src/gtk/progressdialog.c:94
979 msgid "_View log"
980 msgstr "_Zobrazit protokol"
981
982 #: src/alertpanel.c:347
983 msgid "Show this message next time"
984 msgstr "Zobrazovat příště tuto zprávu"
985
986 #: src/avatars.c:102
987 msgid "Failed to register avatars internal rendering hook"
988 msgstr "Selhala registrace renderování avatarů"
989
990 #: src/browseldap.c:218
991 msgid "Browse Directory Entry"
992 msgstr "Procházet položku adresáře"
993
994 #: src/browseldap.c:237
995 msgid "Server Name :"
996 msgstr "Název serveru :"
997
998 #: src/browseldap.c:247
999 msgid "Distinguished Name (dn) :"
1000 msgstr "Rozlišovací jméno (dn) :"
1001
1002 #: src/browseldap.c:270
1003 msgid "LDAP Name"
1004 msgstr "LDAP atribut"
1005
1006 #: src/browseldap.c:272
1007 msgid "Attribute Value"
1008 msgstr "Hodnota atributu"
1009
1010 #: src/common/plugin.c:65
1011 msgid "Nothing"
1012 msgstr "Nic"
1013
1014 #: src/common/plugin.c:66
1015 msgid "a viewer"
1016 msgstr "prohlížeč"
1017
1018 #: src/common/plugin.c:67
1019 msgid "a MIME parser"
1020 msgstr "MIME parser"
1021
1022 #: src/common/plugin.c:68
1023 msgid "folders"
1024 msgstr "složky"
1025
1026 #: src/common/plugin.c:69
1027 msgid "filtering"
1028 msgstr "filtr"
1029
1030 #: src/common/plugin.c:70
1031 msgid "a privacy interface"
1032 msgstr "zabezpečení"
1033
1034 #: src/common/plugin.c:71
1035 msgid "a notifier"
1036 msgstr "oznamování"
1037
1038 #: src/common/plugin.c:72
1039 msgid "an utility"
1040 msgstr "utilita"
1041
1042 #: src/common/plugin.c:73
1043 msgid "things"
1044 msgstr "věci"
1045
1046 #: src/common/plugin.c:334
1047 #, c-format
1048 msgid ""
1049 "This plugin provides %s (%s), which is already provided by the %s plugin."
1050 msgstr ""
1051 "Tento modul poskytuje možnost %s (%s), která je už obsažena v modulu %s."
1052
1053 #: src/common/plugin.c:436
1054 msgid "Plugin already loaded"
1055 msgstr "Modul byl již načten"
1056
1057 #: src/common/plugin.c:447
1058 msgid "Failed to allocate memory for Plugin"
1059 msgstr "Nepodařilo se vyhradit paměť pro modul"
1060
1061 #: src/common/plugin.c:481
1062 msgid "This module is not licensed under a GPL v3 or later compatible license."
1063 msgstr ""
1064 "Tento modul není licencován dle GPL v3 nebo dle jiné kompatibilní licence."
1065
1066 #: src/common/plugin.c:490
1067 msgid "This module is for Claws Mail GTK1."
1068 msgstr "Tento modul je určen pro Claws Mail GTK1."
1069
1070 #: src/common/plugin.c:772
1071 #, c-format
1072 msgid ""
1073 "Your version of Claws Mail is newer than the version the '%s' plugin was "
1074 "built with."
1075 msgstr ""
1076 "Vaše verze Claws Mail je novější než ta, se kterou byl zkompilován modul "
1077 "'%s'."
1078
1079 #: src/common/plugin.c:775
1080 msgid ""
1081 "Your version of Claws Mail is newer than the version the plugin was built "
1082 "with."
1083 msgstr ""
1084 "Vaše verze Claws Mail je novější než ta, se kterou byl zkompilován tento "
1085 "modul."
1086
1087 #: src/common/plugin.c:784
1088 #, c-format
1089 msgid "Your version of Claws Mail is too old for the '%s' plugin."
1090 msgstr "Vaše verze Claws Mail je příliš stará na použití s modulem '%s'."
1091
1092 #: src/common/plugin.c:786
1093 msgid "Your version of Claws Mail is too old for the plugin."
1094 msgstr "Vaše verze Claws Mail je příliš stará na použití s tímto modulem."
1095
1096 #: src/common/session.c:183 src/imap.c:1189
1097 msgid "SSL handshake failed\n"
1098 msgstr "Inicializace SSL spojení selhala\n"
1099
1100 #: src/common/smtp.c:179
1101 msgid "No SMTP AUTH method available\n"
1102 msgstr "SMTP AUTH je nedostupná\n"
1103
1104 #: src/common/smtp.c:182
1105 msgid "Selected SMTP AUTH method not available\n"
1106 msgstr "Vybraná SMTP AUTH je nedostupná\n"
1107
1108 #: src/common/smtp.c:505 src/common/smtp.c:559
1109 msgid "bad SMTP response\n"
1110 msgstr "špatná SMTP odpověď\n"
1111
1112 #: src/common/smtp.c:530 src/common/smtp.c:548 src/common/smtp.c:662
1113 msgid "error occurred on SMTP session\n"
1114 msgstr "nastala chyba v SMTP relaci\n"
1115
1116 #: src/common/smtp.c:539 src/pop.c:905
1117 msgid "error occurred on authentication\n"
1118 msgstr "nastala chyba v autentizaci\n"
1119
1120 #: src/common/smtp.c:589
1121 #, c-format
1122 msgid "Message is too big (Maximum size is %s)\n"
1123 msgstr "Zpráva je příliš velká (maximální velikost je %s)\n"
1124
1125 #: src/common/smtp.c:621 src/pop.c:898
1126 msgid "couldn't start TLS session\n"
1127 msgstr "nelze spustit TLS relaci\n"
1128
1129 #: src/common/socket.c:573
1130 msgid "Socket IO timeout.\n"
1131 msgstr "Časový limit pro V/V operace se socketem.\n"
1132
1133 #: src/common/socket.c:602
1134 msgid "Connection timed out.\n"
1135 msgstr "Časový limit připojení vypršel.\n"
1136
1137 #: src/common/socket.c:630
1138 #, c-format
1139 msgid "%s: host lookup timed out.\n"
1140 msgstr "%s: časový limit pro hledání hostitele vypršel.\n"
1141
1142 #: src/common/socket.c:643
1143 #, c-format
1144 msgid "%s: unknown host.\n"
1145 msgstr "%s: neznámý hostitel.\n"
1146
1147 #: src/common/socket.c:831
1148 #, c-format
1149 msgid "%s:%d: connection failed (%s).\n"
1150 msgstr "%s:%d: spojení selhalo (%s).\n"
1151
1152 #: src/common/socket.c:1071
1153 #, c-format
1154 msgid "%s:%d: unknown host.\n"
1155 msgstr "%s:%d: neznámé hostitel.\n"
1156
1157 #: src/common/socket.c:1166
1158 #, c-format
1159 msgid "%s:%s: host lookup failed (%s).\n"
1160 msgstr "%s:%s: hledání hostitele selhalo (%s).\n"
1161
1162 #: src/common/socket.c:1515
1163 #, c-format
1164 msgid "write on fd%d: %s\n"
1165 msgstr "zápis do fd%d: %s\n"
1166
1167 #: src/common/ssl_certificate.c:328
1168 #, c-format
1169 msgid "Cannot stat P12 certificate file (%s)\n"
1170 msgstr "Nepodařilo se zpracovat soubor P12 certifikátu (%s)\n"
1171
1172 #: src/common/ssl_certificate.c:336
1173 #, c-format
1174 msgid "Cannot read P12 certificate file (%s)\n"
1175 msgstr "Nepodařilo se přečíst soubor P12 certifikátu (%s)\n"
1176
1177 #: src/common/ssl_certificate.c:345
1178 #, c-format
1179 msgid "Cannot import P12 certificate file (%s)\n"
1180 msgstr "Nepodařilo se naimportovat soubor P12 certifikátu (%s)\n"
1181
1182 #: src/common/ssl_certificate.c:630
1183 msgid "Internal error"
1184 msgstr "Vnitřní chyba"
1185
1186 #: src/common/ssl_certificate.c:635
1187 msgid "Uncheckable"
1188 msgstr "Nezkontrolovatelný"
1189
1190 #: src/common/ssl_certificate.c:639
1191 msgid "Self-signed certificate"
1192 msgstr "Certifikát podepsaný vlastníkem (Self-signed)"
1193
1194 #: src/common/ssl_certificate.c:642
1195 msgid "Revoked certificate"
1196 msgstr "Odvolaný certifikát"
1197
1198 #: src/common/ssl_certificate.c:644
1199 msgid "No certificate issuer found"
1200 msgstr "Nenalezen vydavatel certifikátu"
1201
1202 #: src/common/ssl_certificate.c:646
1203 msgid "Certificate issuer is not a CA"
1204 msgstr "Vydavatel certifikátu není Certifikační Autoritou"
1205
1206 #: src/common/ssl_certificate.c:871
1207 #, c-format
1208 msgid "Cannot open certificate file %s: %s\n"
1209 msgstr "Nepodařilo se otevřít soubor certifikátu %s: %s\n"
1210
1211 #: src/common/ssl_certificate.c:875
1212 #, c-format
1213 msgid "Certificate file %s missing (%s)\n"
1214 msgstr "Certifikát %s chybí (%s)\n"
1215
1216 #: src/common/ssl_certificate.c:894
1217 #, c-format
1218 msgid "Cannot open key file %s (%s)\n"
1219 msgstr "Nepodařilo se otevřít soubor klíče %s (%s)\n"
1220
1221 #: src/common/ssl_certificate.c:898
1222 #, c-format
1223 msgid "Key file %s missing (%s)\n"
1224 msgstr "Soubor klíče %s chybí (%s)\n"
1225
1226 #: src/common/ssl_certificate.c:1046
1227 #, c-format
1228 msgid "Failed to read P12 certificate file %s\n"
1229 msgstr "Nepodařilo se načíst soubor P12 certifikátu %s\n"
1230
1231 #: src/common/ssl_certificate.c:1049
1232 #, c-format
1233 msgid "Cannot open P12 certificate file %s (%s)\n"
1234 msgstr "Nepodařilo se otevřít soubor P12 certifikátu %s (%s)\n"
1235
1236 #: src/common/ssl_certificate.c:1053
1237 #, c-format
1238 msgid "P12 Certificate file %s missing (%s)\n"
1239 msgstr "P12 Certifikát %s chybí (%s)\n"
1240
1241 #: src/common/ssl_certificate.c:1078 src/gtk/sslcertwindow.c:85
1242 #: src/gtk/sslcertwindow.c:92 src/gtk/sslcertwindow.c:107
1243 #: src/gtk/sslcertwindow.c:112 src/gtk/sslcertwindow.c:119
1244 #: src/gtk/sslcertwindow.c:134
1245 msgid "<not in certificate>"
1246 msgstr "<not in certificate>"
1247
1248 #: src/common/string_match.c:83
1249 msgid "(Subject cleared by RegExp)"
1250 msgstr "(Předmět odstraněn reg. výrazem)"
1251
1252 #: src/common/utils.c:355
1253 #, c-format
1254 msgid "%dB"
1255 msgstr "%dB"
1256
1257 #: src/common/utils.c:356
1258 #, c-format
1259 msgid "%d.%02dKB"
1260 msgstr "%d.%02dKB"
1261
1262 #: src/common/utils.c:357
1263 #, c-format
1264 msgid "%d.%02dMB"
1265 msgstr "%d.%02dMB"
1266
1267 #: src/common/utils.c:358
1268 #, c-format
1269 msgid "%.2fGB"
1270 msgstr "%.2fGB"
1271
1272 #: src/common/utils.c:4971
1273 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1274 msgid "Sunday"
1275 msgstr "Neděle"
1276
1277 #: src/common/utils.c:4972
1278 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1279 msgid "Monday"
1280 msgstr "Pondělí"
1281
1282 #: src/common/utils.c:4973
1283 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1284 msgid "Tuesday"
1285 msgstr "Úterý"
1286
1287 #: src/common/utils.c:4974
1288 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1289 msgid "Wednesday"
1290 msgstr "Středa"
1291
1292 #: src/common/utils.c:4975
1293 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1294 msgid "Thursday"
1295 msgstr "Čtvrtek"
1296
1297 #: src/common/utils.c:4976
1298 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1299 msgid "Friday"
1300 msgstr "Pátek"
1301
1302 #: src/common/utils.c:4977
1303 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1304 msgid "Saturday"
1305 msgstr "Sobota"
1306
1307 #: src/common/utils.c:4979
1308 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1309 msgid "January"
1310 msgstr "Leden"
1311
1312 #: src/common/utils.c:4980
1313 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1314 msgid "February"
1315 msgstr "Únor"
1316
1317 #: src/common/utils.c:4981
1318 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1319 msgid "March"
1320 msgstr "Březen"
1321
1322 #: src/common/utils.c:4982
1323 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1324 msgid "April"
1325 msgstr "Duben"
1326
1327 #: src/common/utils.c:4983
1328 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1329 msgid "May"
1330 msgstr "Květen"
1331
1332 #: src/common/utils.c:4984
1333 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1334 msgid "June"
1335 msgstr "Červen"
1336
1337 #: src/common/utils.c:4985
1338 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1339 msgid "July"
1340 msgstr "Červenec"
1341
1342 #: src/common/utils.c:4986
1343 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1344 msgid "August"
1345 msgstr "Srpen"
1346
1347 #: src/common/utils.c:4987
1348 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1349 msgid "September"
1350 msgstr "Září"
1351
1352 #: src/common/utils.c:4988
1353 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1354 msgid "October"
1355 msgstr "Říjen"
1356
1357 #: src/common/utils.c:4989
1358 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1359 msgid "November"
1360 msgstr "Listopad"
1361
1362 #: src/common/utils.c:4990
1363 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1364 msgid "December"
1365 msgstr "Prosinec"
1366
1367 #: src/common/utils.c:4992
1368 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1369 msgid "Sun"
1370 msgstr "ne"
1371
1372 #: src/common/utils.c:4993
1373 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1374 msgid "Mon"
1375 msgstr "po"
1376
1377 #: src/common/utils.c:4994
1378 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1379 msgid "Tue"
1380 msgstr "út"
1381
1382 #: src/common/utils.c:4995
1383 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1384 msgid "Wed"
1385 msgstr "st"
1386
1387 #: src/common/utils.c:4996
1388 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1389 msgid "Thu"
1390 msgstr "čt"
1391
1392 #: src/common/utils.c:4997
1393 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1394 msgid "Fri"
1395 msgstr "pá"
1396
1397 #: src/common/utils.c:4998
1398 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1399 msgid "Sat"
1400 msgstr "so"
1401
1402 #: src/common/utils.c:5000
1403 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1404 msgid "Jan"
1405 msgstr "led"
1406
1407 #: src/common/utils.c:5001
1408 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1409 msgid "Feb"
1410 msgstr "úno"
1411
1412 #: src/common/utils.c:5002
1413 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1414 msgid "Mar"
1415 msgstr "bře"
1416
1417 #: src/common/utils.c:5003
1418 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1419 msgid "Apr"
1420 msgstr "dub"
1421
1422 #: src/common/utils.c:5004
1423 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1424 msgid "May"
1425 msgstr "kvě"
1426
1427 #: src/common/utils.c:5005
1428 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1429 msgid "Jun"
1430 msgstr "čen"
1431
1432 #: src/common/utils.c:5006
1433 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1434 msgid "Jul"
1435 msgstr "čvc"
1436
1437 #: src/common/utils.c:5007
1438 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1439 msgid "Aug"
1440 msgstr "srp"
1441
1442 #: src/common/utils.c:5008
1443 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1444 msgid "Sep"
1445 msgstr "zář"
1446
1447 #: src/common/utils.c:5009
1448 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1449 msgid "Oct"
1450 msgstr "říj"
1451
1452 #: src/common/utils.c:5010
1453 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1454 msgid "Nov"
1455 msgstr "lis"
1456
1457 #: src/common/utils.c:5011
1458 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1459 msgid "Dec"
1460 msgstr "pro"
1461
1462 #: src/common/utils.c:5022
1463 msgctxt "For use by strftime (morning)"
1464 msgid "AM"
1465 msgstr "DOP."
1466
1467 #: src/common/utils.c:5023
1468 msgctxt "For use by strftime (afternoon)"
1469 msgid "PM"
1470 msgstr "ODP."
1471
1472 #: src/common/utils.c:5024
1473 msgctxt "For use by strftime (morning, lowercase)"
1474 msgid "am"
1475 msgstr "dop."
1476
1477 #: src/common/utils.c:5025
1478 msgctxt "For use by strftime (afternoon, lowercase)"
1479 msgid "pm"
1480 msgstr "odp."
1481
1482 #: src/compose.c:570
1483 msgid "_Add..."
1484 msgstr "_Přidat..."
1485
1486 #: src/compose.c:571 src/mh_gtk.c:369 src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:302
1487 #: src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:320
1488 msgid "_Remove"
1489 msgstr "_Odstranit"
1490
1491 #: src/compose.c:573 src/folderview.c:241
1492 msgid "_Properties..."
1493 msgstr "_Vlastnosti..."
1494
1495 #: src/compose.c:580 src/mainwindow.c:508 src/messageview.c:212
1496 msgid "_Message"
1497 msgstr "_Zpráva"
1498
1499 #: src/compose.c:583
1500 msgid "_Spelling"
1501 msgstr "_Pravopis"
1502
1503 #: src/compose.c:585 src/compose.c:652
1504 msgid "_Options"
1505 msgstr "Nastav_ení"
1506
1507 #: src/compose.c:589
1508 msgid "S_end"
1509 msgstr "_Odeslat"
1510
1511 #: src/compose.c:590
1512 msgid "Send _later"
1513 msgstr "Poslat _později"
1514
1515 #: src/compose.c:593
1516 msgid "_Attach file"
1517 msgstr "Připojit _soubor"
1518
1519 #: src/compose.c:594
1520 msgid "_Insert file"
1521 msgstr "_Vložit soubor"
1522
1523 #: src/compose.c:595
1524 msgid "Insert si_gnature"
1525 msgstr "Vložit p_odpis"
1526
1527 #: src/compose.c:596
1528 msgid "_Replace signature"
1529 msgstr "Na_hradit podpis"
1530
1531 #: src/compose.c:600
1532 msgid "_Print"
1533 msgstr "_Tisk"
1534
1535 #: src/compose.c:605 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:89
1536 msgid "_Undo"
1537 msgstr "_Zpět"
1538
1539 #: src/compose.c:606 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:90
1540 msgid "_Redo"
1541 msgstr "Z_novu"
1542
1543 #: src/compose.c:609 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:93
1544 msgid "Cu_t"
1545 msgstr "_Vyjmout"
1546
1547 #: src/compose.c:613
1548 msgid "_Special paste"
1549 msgstr "_Vložit jinak"
1550
1551 #: src/compose.c:614
1552 msgid "As _quotation"
1553 msgstr "Jako _citaci"
1554
1555 #: src/compose.c:615
1556 msgid "_Wrapped"
1557 msgstr "_Zalomené"
1558
1559 #: src/compose.c:616
1560 msgid "_Unwrapped"
1561 msgstr "_Nezalomené"
1562
1563 #: src/compose.c:618 src/mainwindow.c:541
1564 #: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:97
1565 msgid "Select _all"
1566 msgstr "Vybrat vš_e"
1567
1568 #: src/compose.c:620
1569 msgid "A_dvanced"
1570 msgstr "Po_kročilé"
1571
1572 #: src/compose.c:621
1573 msgid "Move a character backward"
1574 msgstr "Přesun o znak zpět"
1575
1576 #: src/compose.c:622
1577 msgid "Move a character forward"
1578 msgstr "Přesun o znak dále"
1579
1580 #: src/compose.c:623
1581 msgid "Move a word backward"
1582 msgstr "Přesun o slovo zpět"
1583
1584 #: src/compose.c:624
1585 msgid "Move a word forward"
1586 msgstr "Přesun o slovo dále"
1587
1588 #: src/compose.c:625
1589 msgid "Move to beginning of line"
1590 msgstr "Přesun na začátek řádku"
1591
1592 #: src/compose.c:626
1593 msgid "Move to end of line"
1594 msgstr "Přesun na konec řádku"
1595
1596 #: src/compose.c:627
1597 msgid "Move to previous line"
1598 msgstr "Přesun na předchozí řádek"
1599
1600 #: src/compose.c:628
1601 msgid "Move to next line"
1602 msgstr "Přesun na další řádek"
1603
1604 #: src/compose.c:629
1605 msgid "Delete a character backward"
1606 msgstr "Smazat znak zpět"
1607
1608 #: src/compose.c:630
1609 msgid "Delete a character forward"
1610 msgstr "Smazat znak vpřed"
1611
1612 #: src/compose.c:631
1613 msgid "Delete a word backward"
1614 msgstr "Smazat slovo zpět"
1615
1616 #: src/compose.c:632
1617 msgid "Delete a word forward"
1618 msgstr "Smazat slovo vpřed"
1619
1620 #: src/compose.c:633
1621 msgid "Delete line"
1622 msgstr "Smazat řádek"
1623
1624 #: src/compose.c:634
1625 msgid "Delete to end of line"
1626 msgstr "Smazat do konce řádku"
1627
1628 #: src/compose.c:637 src/messageview.c:229
1629 #: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:100
1630 msgid "_Find"
1631 msgstr "_Najít"
1632
1633 #: src/compose.c:640
1634 msgid "_Wrap current paragraph"
1635 msgstr "_Zalomit aktuální odstavec"
1636
1637 #: src/compose.c:641
1638 msgid "Wrap all long _lines"
1639 msgstr "Zalomit všechny _dlouhé řádky"
1640
1641 #: src/compose.c:643
1642 msgid "Edit with e_xternal editor"
1643 msgstr "Upravit e_xterním editorem"
1644
1645 #: src/compose.c:646
1646 msgid "_Check all or check selection"
1647 msgstr "_Zkontrolovat vše nebo výběr"
1648
1649 #: src/compose.c:647
1650 msgid "_Highlight all misspelled words"
1651 msgstr "Z_výraznit nesprávná slova"
1652
1653 #: src/compose.c:648
1654 msgid "Check _backwards misspelled word"
1655 msgstr "Přejít na _předchozí chybu"
1656
1657 #: src/compose.c:649
1658 msgid "_Forward to next misspelled word"
1659 msgstr "Přejít na _následující chybu"
1660
1661 #: src/compose.c:657
1662 msgid "Reply _mode"
1663 msgstr "_Mód odpovědi"
1664
1665 #: src/compose.c:659
1666 msgid "Privacy _System"
1667 msgstr "Systém _zabezpečení"
1668
1669 #: src/compose.c:664
1670 msgid "_Priority"
1671 msgstr "_Priorita"
1672
1673 #: src/compose.c:666 src/mainwindow.c:605 src/messageview.c:265
1674 msgid "Character _encoding"
1675 msgstr "_Kódování znaků"
1676
1677 #: src/compose.c:671 src/mainwindow.c:610 src/messageview.c:270
1678 msgid "Western European"
1679 msgstr "Západní Evropa"
1680
1681 #: src/compose.c:672 src/mainwindow.c:611 src/messageview.c:271
1682 msgid "Baltic"
1683 msgstr "Baltské"
1684
1685 #: src/compose.c:673 src/mainwindow.c:612 src/messageview.c:272
1686 msgid "Hebrew"
1687 msgstr "Hebrejština"
1688
1689 #: src/compose.c:674 src/mainwindow.c:613 src/messageview.c:273
1690 msgid "Arabic"
1691 msgstr "Arabština"
1692
1693 #: src/compose.c:675 src/mainwindow.c:614 src/messageview.c:274
1694 msgid "Cyrillic"
1695 msgstr "Azbuka"
1696
1697 #: src/compose.c:676 src/mainwindow.c:615 src/messageview.c:275
1698 msgid "Japanese"
1699 msgstr "Japonština"
1700
1701 #: src/compose.c:677 src/mainwindow.c:616 src/messageview.c:276
1702 msgid "Chinese"
1703 msgstr "Čínština"
1704
1705 #: src/compose.c:678 src/mainwindow.c:617 src/messageview.c:277
1706 msgid "Korean"
1707 msgstr "Korejština"
1708
1709 #: src/compose.c:679 src/mainwindow.c:618 src/messageview.c:278
1710 msgid "Thai"
1711 msgstr "Thajština"
1712
1713 #: src/compose.c:682 src/mainwindow.c:725 src/messageview.c:314
1714 msgid "_Address book"
1715 msgstr "_Kniha adres"
1716
1717 #: src/compose.c:684
1718 msgid "_Template"
1719 msgstr "Ša_blona"
1720
1721 #: src/compose.c:686 src/mainwindow.c:753 src/messageview.c:335
1722 msgid "Actio_ns"
1723 msgstr "Ak_ce"
1724
1725 #: src/compose.c:695
1726 msgid "Aut_o wrapping"
1727 msgstr "Aut_omatické zalamování"
1728
1729 #: src/compose.c:696
1730 msgid "Auto _indent"
1731 msgstr "Automatické _odsazení"
1732
1733 #: src/compose.c:697
1734 msgid "Si_gn"
1735 msgstr "Po_depsat"
1736
1737 #: src/compose.c:698
1738 msgid "_Encrypt"
1739 msgstr "Ši_frovat"
1740
1741 #: src/compose.c:699
1742 msgid "_Request Return Receipt"
1743 msgstr "_Vyžadovat potvrzení o doručení"
1744
1745 #: src/compose.c:700
1746 msgid "Remo_ve references"
1747 msgstr "Odstranit reference"
1748
1749 #: src/compose.c:701
1750 msgid "Show _ruler"
1751 msgstr "Zobrazit _pravítko"
1752
1753 #: src/compose.c:706 src/compose.c:716
1754 msgid "_Normal"
1755 msgstr "_Normální"
1756
1757 #: src/compose.c:707 src/mainwindow.c:659 src/messageview.c:303
1758 msgid "_All"
1759 msgstr "_Všem"
1760
1761 #: src/compose.c:708 src/mainwindow.c:660 src/messageview.c:304
1762 msgid "_Sender"
1763 msgstr "_Odesílateli"
1764
1765 #: src/compose.c:709
1766 msgid "_Mailing-list"
1767 msgstr "Kon_ference"
1768
1769 #: src/compose.c:714
1770 msgid "_Highest"
1771 msgstr "_Nejvyšší"
1772
1773 #: src/compose.c:715
1774 msgid "Hi_gh"
1775 msgstr "Vy_soká"
1776
1777 #: src/compose.c:717
1778 msgid "Lo_w"
1779 msgstr "Ní_zká"
1780
1781 #: src/compose.c:718
1782 msgid "_Lowest"
1783 msgstr "Ne_jnižsí"
1784
1785 #: src/compose.c:723 src/mainwindow.c:868 src/messageview.c:352
1786 msgid "_Automatic"
1787 msgstr "_Automaticky"
1788
1789 #: src/compose.c:724 src/mainwindow.c:869 src/messageview.c:353
1790 msgid "7bit ASCII (US-ASC_II)"
1791 msgstr "7bitové ASCII (US-ASC_II)"
1792
1793 #: src/compose.c:725 src/mainwindow.c:870 src/messageview.c:354
1794 msgid "Unicode (_UTF-8)"
1795 msgstr "Unicode (_UTF-8)"
1796
1797 #: src/compose.c:729 src/mainwindow.c:874 src/messageview.c:358
1798 msgid "Central European (ISO-8859-_2)"
1799 msgstr "Střední Evropa (ISO-8859-_2)"
1800
1801 #: src/compose.c:732 src/mainwindow.c:877 src/messageview.c:361
1802 msgid "Greek (ISO-8859-_7)"
1803 msgstr "Řečtina (ISO-8859-_7)"
1804
1805 #: src/compose.c:737 src/mainwindow.c:882 src/messageview.c:366
1806 msgid "Turkish (ISO-8859-_9)"
1807 msgstr "Turečtina (ISO-8859-_9)"
1808
1809 #: src/compose.c:1066
1810 msgid "New message From format error."
1811 msgstr "Chyba ve formátu pole Od nové zprávy."
1812
1813 #: src/compose.c:1158
1814 msgid "New message subject format error."
1815 msgstr "Chyba v předmětu šablony nové zprávy."
1816
1817 #: src/compose.c:1189 src/quote_fmt.c:569
1818 #, c-format
1819 msgid "The body of the \"New message\" template has an error at line %d."
1820 msgstr "Chyba v těle šablony \"Napsat\" na řádku %d."
1821
1822 #: src/compose.c:1450
1823 msgid "Unable to reply. The original email probably doesn't exist."
1824 msgstr "Není možno odpovědět. Originální email pravděpodobně neexistuje."
1825
1826 #: src/compose.c:1633 src/quote_fmt.c:586
1827 msgid ""
1828 "The \"From\" field of the \"Reply\" template contains an invalid email "
1829 "address."
1830 msgstr ""
1831 "Pole \"Od\" v šabloně \"Odpovědět\" obsahuje neplatnou emailovou adresu."
1832
1833 #: src/compose.c:1681 src/quote_fmt.c:589
1834 #, c-format
1835 msgid "The body of the \"Reply\" template has an error at line %d."
1836 msgstr "Chyba v těle šablony \"Odpovědět\" na řádku %d."
1837
1838 #: src/compose.c:1817 src/compose.c:2009 src/quote_fmt.c:606
1839 msgid ""
1840 "The \"From\" field of the \"Forward\" template contains an invalid email "
1841 "address."
1842 msgstr "Pole \"Od\" v šabloně \"Předat\" obsahuje neplatnou emailovou adresu."
1843
1844 #: src/compose.c:1877 src/quote_fmt.c:609
1845 #, c-format
1846 msgid "The body of the \"Forward\" template has an error at line %d."
1847 msgstr "Chyba v těle šablony \"Předat\" na řádku %d."
1848
1849 #: src/compose.c:2051
1850 msgid "Fw: multiple emails"
1851 msgstr "Fw: vice zprav"
1852
1853 #: src/compose.c:2531
1854 #, c-format
1855 msgid "The body of the \"Redirect\" template has an error at line %d."
1856 msgstr "Chyba v těle šablony \"Přesměrovat\" na řádku %d."
1857
1858 #: src/compose.c:2598 src/gtk/headers.h:14
1859 msgid "Cc:"
1860 msgstr "Kopie:"
1861
1862 #: src/compose.c:2601 src/gtk/headers.h:15
1863 msgid "Bcc:"
1864 msgstr "Skrytá kopie:"
1865
1866 #: src/compose.c:2604 src/gtk/headers.h:12
1867 msgid "Reply-To:"
1868 msgstr "Odpovědět komu:"
1869
1870 #: src/compose.c:2607 src/compose.c:4929 src/compose.c:4931
1871 #: src/gtk/headers.h:33
1872 msgid "Newsgroups:"
1873 msgstr "Diskusní skupiny:"
1874
1875 #: src/compose.c:2610 src/gtk/headers.h:34
1876 msgid "Followup-To:"
1877 msgstr "Pokračování:"
1878
1879 #: src/compose.c:2613 src/gtk/headers.h:17
1880 msgid "In-Reply-To:"
1881 msgstr "V odpovědi komu:"
1882
1883 #: src/compose.c:2617 src/compose.c:4926 src/compose.c:4934
1884 #: src/gtk/headers.h:13 src/summary_search.c:433
1885 msgid "To:"
1886 msgstr "Komu:"
1887
1888 #: src/compose.c:2826
1889 msgid "Couldn't attach a file (charset conversion failed)."
1890 msgstr "Nepodařilo se připojit soubor (konverze znakové sady se nezdařila)."
1891
1892 #: src/compose.c:2832
1893 #, c-format
1894 msgid ""
1895 "The following file has been attached: \n"
1896 "%s"
1897 msgid_plural ""
1898 "The following files have been attached: \n"
1899 "%s"
1900 msgstr[0] ""
1901 "Následující soubor byl připojen: \n"
1902 "%s"
1903 msgstr[1] ""
1904 "Následující soubory byly připojeny: \n"
1905 "%s"
1906 msgstr[2] ""
1907 "Následující soubory byly připojeny: \n"
1908 "%s"
1909
1910 #: src/compose.c:3105
1911 msgid "The \"Quotation mark\" of the template is invalid."
1912 msgstr "\"Značka pro citaci\" v šabloně je neplatná."
1913
1914 #: src/compose.c:3596
1915 #, c-format
1916 msgid "Could not get size of file '%s'."
1917 msgstr "Nemohu získat velikost souboru '%s'."
1918
1919 #: src/compose.c:3607
1920 #, c-format
1921 msgid ""
1922 "You are about to insert a file of %s in the message body. Are you sure you "
1923 "want to do that?"
1924 msgstr "Chystáte se vložit soubor %s do těla zprávy. Jste si tím jistý?"
1925
1926 #: src/compose.c:3610
1927 msgid "Are you sure?"
1928 msgstr "Jste si jistý?"
1929
1930 #: src/compose.c:3611 src/compose.c:11261
1931 msgid "+_Insert"
1932 msgstr "+_Vložit"
1933
1934 #: src/compose.c:3735
1935 #, c-format
1936 msgid "File %s is empty."
1937 msgstr "Soubor %s je prázdný."
1938
1939 #: src/compose.c:3736
1940 msgid "Empty file"
1941 msgstr "Prázdný soubor"
1942
1943 #: src/compose.c:3737
1944 msgid "+_Attach anyway"
1945 msgstr "_Přesto připojit"
1946
1947 #: src/compose.c:3746
1948 #, c-format
1949 msgid "Can't read %s."
1950 msgstr "Nemohu načíst %s."
1951
1952 #: src/compose.c:3773
1953 #, c-format
1954 msgid "Message: %s"
1955 msgstr "Zpráva: %s"
1956
1957 #: src/compose.c:4766 src/plugins/python/composewindowtype.c:421
1958 msgid " [Edited]"
1959 msgstr " [Upraveno]"
1960
1961 #: src/compose.c:4773 src/plugins/python/composewindowtype.c:424
1962 #, c-format
1963 msgid "%s - Compose message%s"
1964 msgstr "%s - Psaní zprávy%s"
1965
1966 #: src/compose.c:4776 src/plugins/python/composewindowtype.c:427
1967 #, c-format
1968 msgid "[no subject] - Compose message%s"
1969 msgstr "[žádný předmět] - Psaní zprávy%s"
1970
1971 #: src/compose.c:4778 src/plugins/python/composewindowtype.c:415
1972 msgid "Compose message"
1973 msgstr "Napsat zprávu"
1974
1975 #: src/compose.c:4805 src/messageview.c:890
1976 msgid ""
1977 "Account for sending mail is not specified.\n"
1978 "Please select a mail account before sending."
1979 msgstr ""
1980 "Není zadán účet pro odesílání mailů.\n"
1981 "Před odesláním vyberte prosím nějaký účet."
1982
1983 #: src/compose.c:5025 src/compose.c:5057 src/compose.c:5099
1984 #: src/plugins/attachwarner/attachwarner.c:217 src/prefs_account.c:3270
1985 #: src/toolbar.c:406 src/toolbar.c:424
1986 msgid "Send"
1987 msgstr "Odeslat"
1988
1989 #: src/compose.c:5026
1990 msgid "The only recipient is the default CC address. Send anyway?"
1991 msgstr ""
1992 "Jediný adresát je výchozí příjemce kopií (viz nastavení účtu). Opravdu "
1993 "odeslat?"
1994
1995 #: src/compose.c:5027 src/compose.c:5059 src/compose.c:5092 src/compose.c:5615
1996 #: src/plugins/attachwarner/attachwarner.c:209
1997 msgid "+_Send"
1998 msgstr "+_Odeslat"
1999
2000 #: src/compose.c:5058
2001 msgid "The only recipient is the default BCC address. Send anyway?"
2002 msgstr ""
2003 "Jediný adresát je výchozí příjemce skrytých kopií (viz nastavení účtu). "
2004 "Opravdu odeslat?"
2005
2006 #: src/compose.c:5075
2007 msgid "Recipient is not specified."
2008 msgstr "Není uveden příjemce."
2009
2010 #: src/compose.c:5094 src/plugins/attachwarner/attachwarner.c:211
2011 msgid "+_Queue"
2012 msgstr "+_Fronta"
2013
2014 #: src/compose.c:5095
2015 #, c-format
2016 msgid "Subject is empty. %s"
2017 msgstr "Předmět je prázdný.  %s"
2018
2019 #: src/compose.c:5096
2020 msgid "Send it anyway?"
2021 msgstr "Přesto odeslat?"
2022
2023 #: src/compose.c:5097
2024 msgid "Queue it anyway?"
2025 msgstr "Opravdu zařadit do fronty?"
2026
2027 #: src/compose.c:5099 src/toolbar.c:425
2028 msgid "Send later"
2029 msgstr "Poslat později"
2030
2031 #: src/compose.c:5152 src/compose.c:9858
2032 msgid ""
2033 "Could not queue message for sending:\n"
2034 "\n"
2035 "Charset conversion failed."
2036 msgstr ""
2037 "Zprávu nelze uložit do fronty pro odeslání:\n"
2038 "\n"
2039 "Konverze znakové sady se nezdařila."
2040
2041 #: src/compose.c:5155 src/compose.c:9861
2042 msgid ""
2043 "Could not queue message for sending:\n"
2044 "\n"
2045 "Couldn't get recipient encryption key."
2046 msgstr ""
2047 "Zprávu nelze uložit do fronty pro odeslání:\n"
2048 "\n"
2049 "Nepodařilo se získat šifrovací klíč příjemce."
2050
2051 #: src/compose.c:5161 src/compose.c:9855
2052 #, c-format
2053 msgid ""
2054 "Could not queue message for sending:\n"
2055 "\n"
2056 "Signature failed: %s"
2057 msgstr ""
2058 "Zprávu nelze uložit do fronty pro odeslání\n"
2059 "\n"
2060 "Podepisování se nezdařilo: %s"
2061
2062 #: src/compose.c:5164
2063 #, c-format
2064 msgid ""
2065 "Could not queue message for sending:\n"
2066 "\n"
2067 "%s."
2068 msgstr ""
2069 "Zprávu nelze uložit do fronty pro odeslání:\n"
2070 "\n"
2071 "%s."
2072
2073 #: src/compose.c:5166
2074 msgid "Could not queue message for sending."
2075 msgstr "Zprávu nelze uložit do fronty pro odeslání."
2076
2077 #: src/compose.c:5181 src/compose.c:5241
2078 msgid ""
2079 "The message was queued but could not be sent.\n"
2080 "Use \"Send queued messages\" from the main window to retry."
2081 msgstr ""
2082 "Zpráva byla uložena do fronty ale nemohla být odeslána.\n"
2083 "Použijte nabídku \"Odeslat pozdržené zprávy \" z hlavního okna."
2084
2085 #: src/compose.c:5237
2086 #, c-format
2087 msgid ""
2088 "%s\n"
2089 "Use \"Send queued messages\" from the main window to retry."
2090 msgstr ""
2091 "%s\n"
2092 "Použijte nabídku \"Odeslat pozdržené zprávy \" z hlavního okna."
2093
2094 #: src/compose.c:5612
2095 #, c-format
2096 msgid ""
2097 "Can't convert the character encoding of the message \n"
2098 "to the specified %s charset.\n"
2099 "Send it as %s?"
2100 msgstr ""
2101 "Nelze převést kódování znaků zprávy \n"
2102 "na %s.\n"
2103 "Odeslat v kódování %s?"
2104
2105 #: src/compose.c:5669
2106 #, c-format
2107 msgid ""
2108 "Line %d exceeds the line length limit (998 bytes).\n"
2109 "The contents of the message might be broken on the way to the delivery.\n"
2110 "\n"
2111 "Send it anyway?"
2112 msgstr ""
2113 "Řádek %d překračuje limit délky řádku (998 bajtů).\n"
2114 "Obsah zprávy může být poškozen po cestě k adresátovi.\n"
2115 "\n"
2116 "Přesto odeslat?"
2117
2118 #: src/compose.c:5780
2119 #, c-format
2120 msgid "Couldn't encrypt the email: %s"
2121 msgstr "Nepodařilo se zašifrovat zprávu: %s"
2122
2123 #: src/compose.c:5901
2124 msgid "Encryption warning"
2125 msgstr "Varování šifrování"
2126
2127 #: src/compose.c:5902
2128 msgid "+C_ontinue"
2129 msgstr "+_Pokračovat"
2130
2131 #: src/compose.c:5951
2132 msgid "No account for sending mails available!"
2133 msgstr "Není dostupný žádný účet pro odeslání pošty!"
2134
2135 #: src/compose.c:5960
2136 msgid "Selected account isn't NNTP: Posting is impossible."
2137 msgstr "Vybraný účet není NNTP: Odeslání není možné. "
2138
2139 #: src/compose.c:6195
2140 #, c-format
2141 msgid "Attachment %s doesn't exist anymore. Ignore?"
2142 msgstr "Příloha %s už neexistuje. Ignorovat?"
2143
2144 #: src/compose.c:6196 src/mainwindow.c:650 src/toolbar.c:231
2145 #: src/toolbar.c:2167
2146 msgid "Cancel sending"
2147 msgstr "Zrušit posílání"
2148
2149 #: src/compose.c:6196
2150 msgid "Ignore attachment"
2151 msgstr "Ignorovat přílohu"
2152
2153 #: src/compose.c:6236
2154 #, c-format
2155 msgid "Original %s part"
2156 msgstr "Část originálu %s"
2157
2158 #: src/compose.c:6818
2159 msgid "Add to address _book"
2160 msgstr "Přidat do knihy adres"
2161
2162 #: src/compose.c:6975
2163 msgid "Delete entry contents"
2164 msgstr "Smazat obsah pole"
2165
2166 #: src/compose.c:6979 src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:289
2167 msgid "Use <tab> to autocomplete from addressbook"
2168 msgstr "Použijte <tab> pro automatické dokončení podle knihy adres"
2169
2170 #: src/compose.c:7201
2171 msgid "Mime type"
2172 msgstr "MIME typ"
2173
2174 #: src/compose.c:7207 src/mimeview.c:274 src/plugins/pgpcore/select-keys.c:394
2175 #: src/prefs_matcher.c:630 src/prefs_summary_column.c:85 src/summaryview.c:445
2176 msgid "Size"
2177 msgstr "Délka"
2178
2179 #: src/compose.c:7270
2180 msgid "Save Message to "
2181 msgstr "Uložit zprávu do "
2182
2183 #: src/compose.c:7307 src/editjpilot.c:276 src/editldap.c:518
2184 #: src/editvcard.c:192 src/export.c:164 src/import.c:163 src/importmutt.c:239
2185 #: src/importpine.c:238 src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1021
2186 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:229
2187 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:252
2188 #: src/plugins/bsfilter/bsfilter_gtk.c:181
2189 #: src/plugins/clamd/clamav_plugin_gtk.c:299
2190 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:418
2191 msgid "_Browse"
2192 msgstr "P_rocházet"
2193
2194 #: src/compose.c:7780
2195 msgid "Hea_der"
2196 msgstr "_Záhlaví"
2197
2198 #: src/compose.c:7785
2199 msgid "_Attachments"
2200 msgstr "_Přílohy"
2201
2202 #: src/compose.c:7799
2203 msgid "Othe_rs"
2204 msgstr "_Ostatní"
2205
2206 #: src/compose.c:7814
2207 msgid "S_ubject:"
2208 msgstr "Pře_dmět:"
2209
2210 #: src/compose.c:8037
2211 #, c-format
2212 msgid ""
2213 "Spell checker could not be started.\n"
2214 "%s"
2215 msgstr ""
2216 "Nelze spustit kontrolu pravopisu.\n"
2217 "%s"
2218
2219 #: src/compose.c:8146
2220 #, c-format
2221 msgid "<i>%s</i>"
2222 msgstr "<i>%s</i>"
2223
2224 #: src/compose.c:8176
2225 msgid "_From:"
2226 msgstr "_Od:"
2227
2228 #: src/compose.c:8193
2229 msgid "Account to use for this email"
2230 msgstr "Účet použitý pro tuto zprávu"
2231
2232 #: src/compose.c:8195
2233 msgid "Sender address to be used"
2234 msgstr "Adresa odesílatele musí být uvedena"
2235
2236 #: src/compose.c:8361
2237 #, c-format
2238 msgid ""
2239 "The privacy system '%s' cannot be loaded. You will not be able to sign or "
2240 "encrypt this message."
2241 msgstr ""
2242 "Systém zabezpečení '%s' se nepodařilo načíst. Nebudete moci digitálně "
2243 "podepsat nebo šifrovat zprávu."
2244
2245 #: src/compose.c:8462 src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1073
2246 msgid "_None"
2247 msgstr "Žá_dné"
2248
2249 #: src/compose.c:8563 src/prefs_template.c:760
2250 #, c-format
2251 msgid "The body of the template has an error at line %d."
2252 msgstr "Chyba v těle šablony na řádku %d."
2253
2254 #: src/compose.c:8679
2255 msgid "Template From format error."
2256 msgstr "Chyba v poli 'Od' šablony."
2257
2258 #: src/compose.c:8697
2259 msgid "Template To format error."
2260 msgstr "Chyba v poli 'Komu' šablony."
2261
2262 #: src/compose.c:8715
2263 msgid "Template Cc format error."
2264 msgstr "Chyba v poli 'Kopie' šablony."
2265
2266 #: src/compose.c:8733
2267 msgid "Template Bcc format error."
2268 msgstr "Chyba v poli 'Skrytá kopie' šablony."
2269
2270 #: src/compose.c:8751
2271 msgid "Template Reply-To format error."
2272 msgstr "Chyba v poli 'Komu' šablony."
2273
2274 #: src/compose.c:8770
2275 msgid "Template subject format error."
2276 msgstr "Chyba v poli 'Předmět' šablony."
2277
2278 #: src/compose.c:9039
2279 msgid "Invalid MIME type."
2280 msgstr "Neplatný MIME typ."
2281
2282 #: src/compose.c:9054
2283 msgid "File doesn't exist or is empty."
2284 msgstr "Soubor neexistuje nebo je prázdný."
2285
2286 #: src/compose.c:9128
2287 msgid "Properties"
2288 msgstr "Vlastnosti"
2289
2290 #: src/compose.c:9145
2291 msgid "MIME type"
2292 msgstr "MIME typ"
2293
2294 #: src/compose.c:9186
2295 msgid "Encoding"
2296 msgstr "Kódování"
2297
2298 #: src/compose.c:9206
2299 msgid "Path"
2300 msgstr "Cesta k souboru"
2301
2302 #: src/compose.c:9207
2303 msgid "File name"
2304 msgstr "Název souboru"
2305
2306 #: src/compose.c:9399
2307 #, c-format
2308 msgid ""
2309 "The external editor is still working.\n"
2310 "Force terminating the process?\n"
2311 "process group id: %d"
2312 msgstr ""
2313 "Externí editor stále pracuje.\n"
2314 "Mám přerušit proces?\n"
2315 "číslo procesu: %d"
2316
2317 #: src/compose.c:9824 src/messageview.c:1097
2318 msgid "Claws Mail needs network access in order to send this email."
2319 msgstr "Claws Mail potřebuje přístup k síti, aby mohl odeslat tuto zprávu."
2320
2321 #: src/compose.c:9850
2322 msgid "Could not queue message."
2323 msgstr "Zprávu nelze uložit do fronty pro odeslání."
2324
2325 #: src/compose.c:9852
2326 #, c-format
2327 msgid ""
2328 "Could not queue message:\n"
2329 "\n"
2330 "%s."
2331 msgstr ""
2332 "Zprávu nelze uložit do fronty pro odeslání:\n"
2333 "\n"
2334 "%s."
2335
2336 #: src/compose.c:10030
2337 msgid "Could not save draft."
2338 msgstr "Nelze uložit koncept."
2339
2340 #: src/compose.c:10034
2341 msgid "Could not save draft"
2342 msgstr "Nelze uložit koncept"
2343
2344 #: src/compose.c:10035
2345 msgid ""
2346 "Could not save draft.\n"
2347 "Do you want to cancel exit or discard this email?"
2348 msgstr ""
2349 "Nemohu uložit koncept.\n"
2350 "Chcete zrušit ukončení nebo zahodit tuto zprávu?"
2351
2352 #: src/compose.c:10037
2353 msgid "_Cancel exit"
2354 msgstr "_Zrušit ukončení"
2355
2356 #: src/compose.c:10037
2357 msgid "_Discard email"
2358 msgstr "_Zahodit zprávu"
2359
2360 #: src/compose.c:10197 src/compose.c:10211
2361 msgid "Select file"
2362 msgstr "Výběr souboru"
2363
2364 #: src/compose.c:10225
2365 #, c-format
2366 msgid "File '%s' could not be read."
2367 msgstr "Soubor '%s' nelze číst."
2368
2369 #: src/compose.c:10227
2370 #, c-format
2371 msgid ""
2372 "File '%s' contained invalid characters\n"
2373 "for the current encoding, insertion may be incorrect."
2374 msgstr ""
2375 "Soubor '%s' obsahuje neplatné znaky\n"
2376 "pro nastavené kódování, vložení může obsahovat chyby."
2377
2378 #: src/compose.c:10314
2379 msgid "Discard message"
2380 msgstr "Zrušit zprávu"
2381
2382 #: src/compose.c:10315
2383 msgid "This message has been modified. Discard it?"
2384 msgstr "Zpráva byla modifikována. Chcete ji zahodit?"
2385
2386 #: src/compose.c:10316 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:409
2387 msgid "_Discard"
2388 msgstr "_Zahodit"
2389
2390 #: src/compose.c:10316
2391 msgid "_Save to Drafts"
2392 msgstr "Uložit jako _koncept"
2393
2394 #: src/compose.c:10318 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:407
2395 msgid "Save changes"
2396 msgstr "Uložit změny"
2397
2398 #: src/compose.c:10319
2399 msgid "This message has been modified. Save the latest changes?"
2400 msgstr "Zpráva byla modifikována. Chcete uložit poslední změny?"
2401
2402 #: src/compose.c:10320
2403 msgid "_Don't save"
2404 msgstr "_Neukládat"
2405
2406 #: src/compose.c:10320
2407 msgid "+_Save to Drafts"
2408 msgstr "+Uložit jako _koncept"
2409
2410 #: src/compose.c:10390
2411 #, c-format
2412 msgid "Do you want to apply the template '%s'?"
2413 msgstr "Chcete použít šablonu '%s'?"
2414
2415 #: src/compose.c:10392
2416 msgid "Apply template"
2417 msgstr "Použít šablonu"
2418
2419 #: src/compose.c:10393 src/prefs_actions.c:329
2420 #: src/prefs_filtering_action.c:610 src/prefs_filtering.c:477
2421 #: src/prefs_matcher.c:775 src/prefs_template.c:311 src/prefs_toolbar.c:1050
2422 msgid "_Replace"
2423 msgstr "_Nahradit"
2424
2425 #: src/compose.c:10393
2426 msgid "_Insert"
2427 msgstr "_Vložit"
2428
2429 #: src/compose.c:11258
2430 msgid "Insert or attach?"
2431 msgstr "Vložit nebo připojit?"
2432
2433 #: src/compose.c:11259
2434 msgid ""
2435 "Do you want to insert the contents of the file(s) into the message body, or "
2436 "attach it to the email?"
2437 msgstr ""
2438 "Chcete obsah souboru(ů) vložit do textu zprávy nebo soubor(y) připojit ke "
2439 "zprávě jako přílohu?"
2440
2441 #: src/compose.c:11261
2442 msgid "_Attach"
2443 msgstr "_Přiložit"
2444
2445 #: src/compose.c:11478
2446 #, c-format
2447 msgid "Quote format error at line %d."
2448 msgstr "Chyba formátu citace na řádku %d."
2449
2450 #: src/compose.c:11773
2451 #, c-format
2452 msgid ""
2453 "You are about to reply to %d messages. Opening the windows could take some "
2454 "time. Do you want to continue?"
2455 msgstr ""
2456 "Chystáte se odpovědět na %d zpráv. Otevírání oken může chvíli trvat. Chcete "
2457 "pokračovat?"
2458
2459 #: src/crash.c:141
2460 #, c-format
2461 msgid "Claws Mail process (%ld) received signal %ld"
2462 msgstr "Proces Claws Mail (pid %ld) obdržel signál %ld"
2463
2464 #: src/crash.c:187
2465 msgid "Claws Mail has crashed"
2466 msgstr "Claws Mail zhavaroval"
2467
2468 #: src/crash.c:203
2469 #, c-format
2470 msgid ""
2471 "%s.\n"
2472 "Please file a bug report and include the information below."
2473 msgstr ""
2474 "%s.\n"
2475 "Vyplňte prosím hlášení o chybě a vložte níže uvedené informace."
2476
2477 #: src/crash.c:208
2478 msgid "Debug log"
2479 msgstr "Debug log"
2480
2481 #: src/crash.c:252 src/toolbar.c:422
2482 msgid "Close"
2483 msgstr "Zavřít"
2484
2485 #: src/crash.c:257
2486 msgid "Save..."
2487 msgstr "Uložit..."
2488
2489 #: src/crash.c:262
2490 msgid "Create bug report"
2491 msgstr "Vytvořit hlášení o chybě"
2492
2493 #: src/crash.c:312
2494 msgid "Save crash information"
2495 msgstr "Uložit informace o pádu"
2496
2497 #: src/editaddress.c:156 src/editaddress.c:232
2498 msgid "Add New Person"
2499 msgstr "Přidat novou osobu"
2500
2501 #: src/editaddress.c:158
2502 msgid ""
2503 "Adding a new person requires at least one of the\n"
2504 "following values to be set:\n"
2505 " - Display Name\n"
2506 " - First Name\n"
2507 " - Last Name\n"
2508 " - Nickname\n"
2509 " - any email address\n"
2510 " - any additional attribute\n"
2511 "\n"
2512 "Click OK to keep editing this contact.\n"
2513 "Click Cancel to close without saving."
2514 msgstr ""
2515 "Přidání nové osoby vyžaduje vyplněnou nejméně\n"
2516 "jednu z následujících hodnot:\n"
2517 " - Zobrazené jméno\n"
2518 " - Jméno\n"
2519 " - Příjmení\n"
2520 " - Přezdívka\n"
2521 " - nějaká emailová adresa\n"
2522 " - nějaký další atribut\n"
2523 "\n"
2524 "Klikněte na OK pro pokračování editace.\n"
2525 "Klikněte na Zrušit pro uzavření bez uložení."
2526
2527 #: src/editaddress.c:169
2528 msgid ""
2529 "Adding a new person requires at least one of the\n"
2530 "following values to be set:\n"
2531 " - First Name\n"
2532 " - Last Name\n"
2533 " - any email address\n"
2534 " - any additional attribute\n"
2535 "\n"
2536 "Click OK to keep editing this contact.\n"
2537 "Click Cancel to close without saving."
2538 msgstr ""
2539 "Přidání nové osoby vyžaduje vyplněnou nejméně\n"
2540 "jednu z následujících hodnot:\n"
2541 " - Jméno\n"
2542 " - Příjmení\n"
2543 " - nějaká emailová adresa\n"
2544 " - nějaký další atribut\n"
2545 "\n"
2546 "Klikněte na OK pro pokračování editace.\n"
2547 "Klikněte na Zrušit pro uzavření bez uložení."
2548
2549 #: src/editaddress.c:233
2550 msgid "Edit Person Details"
2551 msgstr "Upravit detaily o osobě"
2552
2553 #: src/editaddress.c:411
2554 msgid "An Email address must be supplied."
2555 msgstr "E-mailová adresa musí být uvedena."
2556
2557 #: src/editaddress.c:587 src/editaddress_other_attributes_ldap.c:198
2558 msgid "A Name and Value must be supplied."
2559 msgstr "Musí být zadáno jméno a hodnota."
2560
2561 #: src/editaddress.c:676
2562 msgid "Discard"
2563 msgstr "_Zahodit"
2564
2565 #: src/editaddress.c:677
2566 msgid "Apply"
2567 msgstr "Použít"
2568
2569 #: src/editaddress.c:707 src/editaddress.c:756
2570 msgid "Edit Person Data"
2571 msgstr "Upravit data o osobě"
2572
2573 #: src/editaddress.c:785
2574 msgid "Choose a picture"
2575 msgstr "Vyberte obrázek"
2576
2577 #: src/editaddress.c:804
2578 #, c-format
2579 msgid ""
2580 "Failed to import image: \n"
2581 "%s"
2582 msgstr ""
2583 "Chyba importu obrázku: \n"
2584 "%s"
2585
2586 #: src/editaddress.c:846
2587 msgid "_Set picture"
2588 msgstr "_Nastavit obrázek"
2589
2590 #: src/editaddress.c:847
2591 msgid "_Unset picture"
2592 msgstr "_Zrušit obrázek"
2593
2594 #: src/editaddress.c:905
2595 msgid "Photo"
2596 msgstr "Fotografie"
2597
2598 #: src/editaddress.c:952 src/editaddress.c:954 src/expldifdlg.c:517
2599 #: src/exporthtml.c:761 src/ldif.c:747
2600 msgid "Display Name"
2601 msgstr "Zobrazované jméno"
2602
2603 #: src/editaddress.c:961 src/editaddress.c:965 src/ldif.c:755
2604 msgid "Last Name"
2605 msgstr "Příjmení"
2606
2607 #: src/editaddress.c:962 src/editaddress.c:964 src/ldif.c:751
2608 msgid "First Name"
2609 msgstr "Jméno"
2610
2611 #: src/editaddress.c:968 src/editaddress.c:970
2612 msgid "Nickname"
2613 msgstr "Přezdívka"
2614
2615 #: src/editaddress.c:1054 src/editaddress.c:1122
2616 msgid "Alias"
2617 msgstr "Alias"
2618
2619 #: src/editaddress.c:1264 src/editaddress.c:1333 src/editaddress.c:1353
2620 #: src/editaddress_other_attributes_ldap.c:303
2621 #: src/editaddress_other_attributes_ldap.c:371 src/prefs_customheader.c:222
2622 msgid "Value"
2623 msgstr "Hodnota"
2624
2625 #: src/editaddress.c:1424
2626 msgid "_User Data"
2627 msgstr "_Osobní data"
2628
2629 #: src/editaddress.c:1425
2630 msgid "_Email Addresses"
2631 msgstr "_E-mailové adresy"
2632
2633 #: src/editaddress.c:1428 src/editaddress.c:1431
2634 msgid "O_ther Attributes"
2635 msgstr "_Další údaje"
2636
2637 #: src/editbook.c:109
2638 msgid "File appears to be OK."
2639 msgstr "Soubor se zdá být v pořádku."
2640
2641 #: src/editbook.c:112
2642 msgid "File does not appear to be a valid address book format."
2643 msgstr "Soubor není ve formátu pro knihu adres."
2644
2645 #: src/editbook.c:115 src/editjpilot.c:191 src/editvcard.c:98
2646 msgid "Could not read file."
2647 msgstr "Nelze načíst soubor."
2648
2649 #: src/editbook.c:149 src/editbook.c:262
2650 msgid "Edit Addressbook"
2651 msgstr "Upravit knihu adres"
2652
2653 #: src/editbook.c:177 src/editjpilot.c:264 src/editvcard.c:180
2654 msgid " Check File "
2655 msgstr " Otestovat soubor "
2656
2657 #: src/editbook.c:182 src/editjpilot.c:269 src/editvcard.c:185
2658 #: src/importmutt.c:232 src/importpine.c:231 src/prefs_account.c:1959
2659 #: src/wizard.c:1187 src/wizard.c:1602
2660 msgid "File"
2661 msgstr "Soubor"
2662
2663 #: src/editbook.c:281
2664 msgid "Add New Addressbook"
2665 msgstr "Přidat novou knihu adres"
2666
2667 #: src/editgroup.c:101
2668 msgid "A Group Name must be supplied."
2669 msgstr "Musí být zadáno jméno skupiny."
2670
2671 #: src/editgroup.c:294
2672 msgid "Edit Group Data"
2673 msgstr "Upravit data o skupině"
2674
2675 #: src/editgroup.c:323 src/exporthtml.c:597
2676 msgid "Group Name"
2677 msgstr "Jméno skupiny"
2678
2679 #: src/editgroup.c:342
2680 msgid "Addresses in Group"
2681 msgstr "Adresy ve skupině"
2682
2683 #: src/editgroup.c:377
2684 msgid "Available Addresses"
2685 msgstr "Dostupné adresy"
2686
2687 #: src/editgroup.c:452
2688 msgid "Move Email Addresses to or from Group with arrow buttons"
2689 msgstr "E-mailové adresy přesuňte do/ze skupiny pomocí tlačítek se šipkami"
2690
2691 #: src/editgroup.c:500
2692 msgid "Edit Group Details"
2693 msgstr "Upravit detaily o skupině"
2694
2695 #: src/editgroup.c:503
2696 msgid "Add New Group"
2697 msgstr "Přidat novou skupinu"
2698
2699 #: src/editgroup.c:553
2700 msgid "Edit folder"
2701 msgstr "Upravit složku"
2702
2703 #: src/editgroup.c:553
2704 msgid "Input the new name of folder:"
2705 msgstr "Zadejte název složky:"
2706
2707 #: src/editgroup.c:556 src/foldersel.c:585 src/imap_gtk.c:195 src/mh_gtk.c:145
2708 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:245 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:93
2709 msgid "New folder"
2710 msgstr "Nová složka"
2711
2712 #: src/editgroup.c:557 src/foldersel.c:586 src/mh_gtk.c:146
2713 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:246 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:94
2714 msgid "Input the name of new folder:"
2715 msgstr "Zadejte název složky:"
2716
2717 #: src/editjpilot.c:188
2718 msgid "File does not appear to be JPilot format."
2719 msgstr "Soubor není ve formátu pro JPilot."
2720
2721 #: src/editjpilot.c:200
2722 msgid "Select JPilot File"
2723 msgstr "Vybrat JPilot soubor"
2724
2725 #: src/editjpilot.c:236 src/editjpilot.c:365
2726 msgid "Edit JPilot Entry"
2727 msgstr "Upravit JPilot soubor"
2728
2729 #: src/editjpilot.c:281
2730 msgid "Additional e-Mail address item(s)"
2731 msgstr "Další položka(y) e-mail adresy"
2732
2733 #: src/editjpilot.c:372
2734 msgid "Add New JPilot Entry"
2735 msgstr "Přidat nový JPilot záznam"
2736
2737 #: src/editldap_basedn.c:138
2738 msgid "Edit LDAP - Select Search Base"
2739 msgstr "Editace LDAP - Vyberte bázi pro hledání"
2740
2741 #: src/editldap_basedn.c:157 src/editldap.c:441
2742 msgid "Hostname"
2743 msgstr "Název počítače"
2744
2745 #: src/editldap_basedn.c:167 src/editldap.c:458
2746 #: src/plugins/clamd/clamav_plugin_gtk.c:389 src/ssl_manager.c:110
2747 msgid "Port"
2748 msgstr "Port"
2749
2750 #: src/editldap_basedn.c:177 src/editldap.c:502
2751 msgid "Search Base"
2752 msgstr "Báze pro hledání"
2753
2754 #: src/editldap_basedn.c:198
2755 msgid "Available Search Base(s)"
2756 msgstr "Dostupná(é) báze pro hledání"
2757
2758 #: src/editldap_basedn.c:288
2759 msgid "Could not read Search Base(s) from server - please set manually"
2760 msgstr "Nelze načíst báze pro hledání ze serveru - zadejte je prosím ručně"
2761
2762 #: src/editldap_basedn.c:292 src/editldap.c:281
2763 msgid "Could not connect to server"
2764 msgstr "Nemohu se spojit se serverem"
2765
2766 #: src/editldap.c:152
2767 msgid "A Name must be supplied."
2768 msgstr "Jméno musí být uvedeno."
2769
2770 #: src/editldap.c:164
2771 msgid "A Hostname must be supplied for the server."
2772 msgstr "Název počítače musí být uveden."
2773
2774 #: src/editldap.c:177
2775 msgid "At least one LDAP search attribute should be supplied."
2776 msgstr "Alespoň jeden atribut musí být uveden."
2777
2778 #: src/editldap.c:278
2779 msgid "Connected successfully to server"
2780 msgstr "Úspěšně připojeno k serveru"
2781
2782 #: src/editldap.c:336 src/editldap.c:974
2783 msgid "Edit LDAP Server"
2784 msgstr "Upravit LDAP server"
2785
2786 #: src/editldap.c:437
2787 msgid "A name that you wish to call the server."
2788 msgstr "Jméno, kterým chcete označit toto LDAP připojení."
2789
2790 #: src/editldap.c:450
2791 msgid ""
2792 "This is the hostname of the server. For example, \"ldap.mydomain.com\" may "
2793 "be appropriate for the \"mydomain.com\" organization. An IP address may also "
2794 "be used. You may specify \"localhost\" if running an LDAP server on the same "
2795 "computer as Claws Mail."
2796 msgstr ""
2797 "Název počítače, na kterém je provozován LDAP server. Například \"ldap."
2798 "mydomain.com\". Může být použita také IP adresa. Pokud server běží na "
2799 "stejném počítači jako Claws Mail, můžete použít \"localhost\"."
2800
2801 #: src/editldap.c:470
2802 msgid "TLS"
2803 msgstr "TLS"
2804
2805 #: src/editldap.c:471 src/prefs_account.c:3343
2806 msgid "SSL"
2807 msgstr "SSL"
2808
2809 #: src/editldap.c:475
2810 msgid ""
2811 "Enable secure connection to the LDAP server via TLS. If connection fails, be "
2812 "sure to check the correct configuration in ldap.conf (TLS_CACERTDIR and "
2813 "TLS_REQCERT fields)."
2814 msgstr ""
2815 "Povoluje zabezpečené připojení k LDAP serveru pomocí TLS. Pokud připojování "
2816 "selže, zkontrolujte nastavení v ldap.conf (volby TLS_CACERTDIR a "
2817 "TLS_REQCERT)."
2818
2819 #: src/editldap.c:479
2820 msgid ""
2821 "Enable secure connection to the LDAP server via SSL. If connection fails, be "
2822 "sure to check the correct configuration in ldap.conf (TLS_CACERTDIR and "
2823 "TLS_REQCERT fields)."
2824 msgstr ""
2825 "Povoluje zabezpečené připojení k LDAP serveru pomocí SSL. Pokud připojování "
2826 "selže, zkontrolujte nastavení v ldap.conf (volby TLS_CACERTDIR a "
2827 "TLS_REQCERT)."
2828
2829 #: src/editldap.c:491
2830 msgid "The port number that the server listens on. Port 389 is the default."
2831 msgstr ""
2832 "Číslo portu, na kterém server naslouchá. Standardní nastavení je port 389."
2833
2834 #: src/editldap.c:494
2835 msgid " Check Server "
2836 msgstr " Otestovat připojení "
2837
2838 #: src/editldap.c:498
2839 msgid "Press this button to test the connection to the server."
2840 msgstr "Stiskem tohoto tlačítka otestujete připojení k serveru."
2841
2842 #: src/editldap.c:511
2843 msgid ""
2844 "This specifies the name of the directory to be searched on the server. "
2845 "Examples include:\n"
2846 "  dc=claws-mail,dc=org\n"
2847 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
2848 "  o=Organization Name,c=Country\n"
2849 msgstr ""
2850 "Označuje adresář, který bude na serveru prohledáván. Příklady:\n"
2851 "  dc=claws-mail,dc=org\n"
2852 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
2853 "  o=Organization Name,c=Country\n"
2854
2855 #: src/editldap.c:522
2856 msgid ""
2857 "Press this button to lookup the name of available directory names on the "
2858 "server."
2859 msgstr ""
2860 "Stiskem tohoto tlačítka vyhledáte názvy adresářů dostupných na serveru."
2861
2862 #: src/editldap.c:578
2863 msgid "Search Attributes"
2864 msgstr "Prohledávané atributy"
2865
2866 #: src/editldap.c:587
2867 msgid ""
2868 "A list of LDAP attribute names that should be searched when attempting to "
2869 "find a name or address."
2870 msgstr ""
2871 "Seznam LDAP atributů, které budou prohledávány při pokusu najít jméno nebo "
2872 "adresu."
2873
2874 #: src/editldap.c:590
2875 msgid " Defaults "
2876 msgstr " Výchozí "
2877
2878 #: src/editldap.c:594
2879 msgid ""
2880 "This resets the attribute names to a default value that should find most "
2881 "names and addresses during a name or address search process."
2882 msgstr ""
2883 "Nastavuje seznam atributů na výchozí hodnotu, která by měla najít nejvíc "
2884 "jmen a adres během vyhledávání."
2885
2886 #: src/editldap.c:600
2887 msgid "Max Query Age (secs)"
2888 msgstr "Maximální stáří dotazu (s)"
2889
2890 #: src/editldap.c:615
2891 msgid ""
2892 "This defines the maximum period of time (in seconds) that an address search "
2893 "result is valid for address completion purposes. Search results are stored "
2894 "in a cache until this period of time has passed and then retired. This will "
2895 "improve the response time when attempting to search for the same name or "
2896 "address on subsequent address completion requests. The cache will be "
2897 "searched in preference to performing a new server search request. The "
2898 "default value of 600 seconds (10 minutes), should be sufficient for most "
2899 "servers. A larger value will reduce the search time for subsequent searches. "
2900 "This is useful for servers that have slow response times at the expense of "
2901 "more memory to cache results."
2902 msgstr ""
2903 "Definuje maximální dobu (v sekundách), po kterou jsou výsledky hledání "
2904 "považovány za použitelné pro automatické dokončování adres. Výsledky hledání "
2905 "jsou ukládány do vyrovnávací paměti, ze které jsou odstraněny po uplynutí "
2906 "této doby. Vyrovnávací paměť je prohledávána před provedením dotazu na "
2907 "serveru, čímž je zkrácena doba nutná pro vyhledávání, pokud se opakovaně "
2908 "hledají stejná jména nebo adresy. Výchozí hodnota 600 sekund (10 minut) by "
2909 "měla být dostatečná pro většinu serverů. Vyšší hodnota redukuje čas strávený "
2910 "prohledáváním serveru při následných dotazech, což je užitečné pro servery s "
2911 "dlouhou reakční dobou, ale je to na úkor většího množství paměti "
2912 "spotřebovaného pro ukládání předchozích výsledků."
2913
2914 #: src/editldap.c:632
2915 msgid "Include server in dynamic search"
2916 msgstr "Zahrnout při automatickém dokončování"
2917
2918 #: src/editldap.c:637
2919 msgid ""
2920 "Check this option to include this server for dynamic searches when using "
2921 "address completion."
2922 msgstr ""
2923 "Při zaškrtnutí bude tento server prohledáván při pokusu o automatické "
2924 "dokončování adres."
2925
2926 #: src/editldap.c:643
2927 msgid "Match names 'containing' search term"
2928 msgstr "Hledat pomocí 'obsahuje'"
2929
2930 #: src/editldap.c:648
2931 msgid ""
2932 "Searches for names and addresses can be performed either using \"begins-with"
2933 "\" or \"contains\" search term. Check this option to perform a \"contains\" "
2934 "search; this type of search usually takes longer to complete. Note that for "
2935 "performance reasons, address completion uses \"begins-with\" for all "
2936 "searches against other address interfaces."
2937 msgstr ""
2938 "Hledání jmen a adres může být provedeno pomocí podmínky \"začíná na\" nebo "
2939 "\"obsahuje\". Při zaškrtnutí této volby bude použita podmínka \"obsahuje\", "
2940 "což většinou znamená delší čas na dokončení dotazu. Pro zajištění dobrého "
2941 "výkonu používá automatické dokončování adres při vyhledávání vždy podmínku "
2942 "\"začíná na\" bez ohledu na toto nastavení."
2943
2944 #: src/editldap.c:701
2945 msgid "Bind DN"
2946 msgstr "Připojovací jméno"
2947
2948 #: src/editldap.c:710
2949 msgid ""
2950 "The LDAP user account name to be used to connect to the server. This is "
2951 "usually only used for protected servers. This name is typically formatted "
2952 "as: \"cn=user,dc=claws-mail,dc=org\". This is usually left empty when "
2953 "performing a search."
2954 msgstr ""
2955 "Uživatelský účet ze serveru LDAP, který bude použit pro připojení. Toto je "
2956 "obvykle nutné pouze pro zabezpečené servery. Jméno je obvykle ve formátu: "
2957 "\"cn=user,dc=claws-mail,dc=org\". Pro prohledávání obvykle není nutno "
2958 "vyplňovat."
2959
2960 #: src/editldap.c:717
2961 msgid "Bind Password"
2962 msgstr "Připojovací heslo"
2963
2964 #: src/editldap.c:727
2965 msgid "The password to be used when connecting as the \"Bind DN\" user."
2966 msgstr ""
2967 "Heslo, které bude použito pro připojení spolu s údajem \"Přihlašovací jméno"
2968 "\"."
2969
2970 #: src/editldap.c:732
2971 msgid "Timeout (secs)"
2972 msgstr "Časový limit (s)"
2973
2974 #: src/editldap.c:746
2975 msgid "The timeout period in seconds."
2976 msgstr "Časový limit v sekundách."
2977
2978 #: src/editldap.c:750
2979 msgid "Maximum Entries"
2980 msgstr "Maximum položek"
2981
2982 #: src/editldap.c:764
2983 msgid ""
2984 "The maximum number of entries that should be returned in the search result."
2985 msgstr "Maximální počet položek, které budou vráceny při prohledávání."
2986
2987 #: src/editldap.c:779 src/prefs_account.c:3234
2988 msgid "Basic"
2989 msgstr "Server"
2990
2991 #: src/editldap.c:780
2992 msgid "Search"
2993 msgstr "Hledání"
2994
2995 #: src/editldap.c:781 src/gtk/quicksearch.c:680
2996 msgid "Extended"
2997 msgstr "Ostatní"
2998
2999 #: src/editldap.c:979
3000 msgid "Add New LDAP Server"
3001 msgstr "Přidat nový LDAP server"
3002
3003 #: src/edittags.c:187 src/prefs_filtering_action.c:1446
3004 msgid "Tag"
3005 msgstr "Značka"
3006
3007 #: src/edittags.c:216
3008 msgid "Delete tag"
3009 msgstr "Odstranit značku"
3010
3011 #: src/edittags.c:217
3012 msgid "Do you really want to delete this tag?"
3013 msgstr "Opravdu chcete odstranit tuto značku?"
3014
3015 #: src/edittags.c:244
3016 msgid "Delete all tags"
3017 msgstr "Odstranit všechny značky"
3018
3019 #: src/edittags.c:245
3020 msgid "Do you really want to delete all tags?"
3021 msgstr "Opravdu chcete odstranit všechny značky?"
3022
3023 #: src/edittags.c:416
3024 msgid "You entered a reserved tag name, please choose another instead."
3025 msgstr "Vložili jste rezervované jméno tagu, prosím vyberte jiné."
3026
3027 #: src/edittags.c:458
3028 msgid "Tag is not set."
3029 msgstr "Hodnota není nastavena."
3030
3031 #: src/edittags.c:523
3032 msgctxt "Dialog title"
3033 msgid "Apply tags"
3034 msgstr "Použít značky"
3035
3036 #: src/edittags.c:537
3037 msgid "New tag:"
3038 msgstr "Nová značka:"
3039
3040 #: src/edittags.c:570
3041 msgid "Please select tags to apply/remove. Changes are immediate."
3042 msgstr "Vyberte značku pro přidání/odstranění. Změny jsou okamžité."
3043
3044 #: src/editvcard.c:95
3045 msgid "File does not appear to be vCard format."
3046 msgstr "Soubor není ve formátu vCard."
3047
3048 #: src/editvcard.c:107
3049 msgid "Select vCard File"
3050 msgstr "Vybrat vCard soubor"
3051
3052 #: src/editvcard.c:152 src/editvcard.c:256
3053 msgid "Edit vCard Entry"
3054 msgstr "Upravit vCard záznam"
3055
3056 #: src/editvcard.c:261
3057 msgid "Add New vCard Entry"
3058 msgstr "Přidat nový vCard záznam"
3059
3060 #: src/etpan/etpan-ssl.c:167
3061 msgid "Impossible to set the client certificate.\n"
3062 msgstr "Není možné nastavit klientský certifikát.\n"
3063
3064 #: src/exphtmldlg.c:106
3065 msgid "Please specify output directory and file to create."
3066 msgstr "Zadejte prosím adresář pro výstup a soubor, který se bude vytvořen."
3067
3068 #: src/exphtmldlg.c:109
3069 msgid "Select stylesheet and formatting."
3070 msgstr "Vyberte šablonu stylů a formátování."
3071
3072 #: src/exphtmldlg.c:112 src/expldifdlg.c:114
3073 msgid "File exported successfully."
3074 msgstr "Export souboru byl úspěšný."
3075
3076 #: src/exphtmldlg.c:178
3077 #, c-format
3078 msgid ""
3079 "The HTML output directory '%s'\n"
3080 "does not exist. Do you want to create it?"
3081 msgstr ""
3082 "Výstupní adresář pro HTML '%s'\n"
3083 "neexistuje. Mám ho vytvořit?"
3084
3085 #: src/exphtmldlg.c:181
3086 msgid "Create directory"
3087 msgstr "Vytvořit adresář"
3088
3089 #: src/exphtmldlg.c:190
3090 #, c-format
3091 msgid ""
3092 "Could not create output directory for HTML file:\n"
3093 "%s"
3094 msgstr ""
3095 "Nelze vytvořit výstupní adresář pro HTML soubor:\n"
3096 "%s"
3097
3098 #: src/exphtmldlg.c:192 src/expldifdlg.c:202
3099 msgid "Failed to Create Directory"
3100 msgstr "Vytvoření adresáře selhalo"
3101
3102 #: src/exphtmldlg.c:234
3103 msgid "Error creating HTML file"
3104 msgstr "Chyba při vytváření HTML souboru"
3105
3106 #: src/exphtmldlg.c:320
3107 msgid "Select HTML output file"
3108 msgstr "Vyberte výstupní HTML soubor"
3109
3110 #: src/exphtmldlg.c:384
3111 msgid "HTML Output File"
3112 msgstr "Výstupní HTML soubor"
3113
3114 #: src/exphtmldlg.c:393 src/expldifdlg.c:410 src/export.c:171 src/import.c:170
3115 #: src/importldif.c:685
3116 msgid "B_rowse"
3117 msgstr "_Procházet"
3118
3119 #: src/exphtmldlg.c:446 src/plugins/fancy/fancy_prefs.c:300
3120 msgid "Stylesheet"
3121 msgstr "Šablona stylu"
3122
3123 #: src/exphtmldlg.c:454 src/gtk/colorlabel.c:406 src/gtk/gtkaspell.c:1571
3124 #: src/gtk/gtkaspell.c:2231 src/gtk/menu.c:125 src/mainwindow.c:1178
3125 #: src/plugins/archive/archiver_prefs.c:235
3126 #: src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:304 src/prefs_account.c:948
3127 #: src/prefs_toolbar.c:780 src/prefs_toolbar.c:1466 src/summaryview.c:6016
3128 msgid "None"
3129 msgstr "Žádná"
3130
3131 #: src/exphtmldlg.c:455 src/prefs_folder_item.c:512 src/prefs_other.c:116
3132 #: src/prefs_other.c:408
3133 msgid "Default"
3134 msgstr "Výchozí"
3135
3136 #: src/exphtmldlg.c:456 src/plugins/pgpcore/select-keys.c:244
3137 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:148 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:164
3138 msgid "Full"
3139 msgstr "Úplná"
3140
3141 #: src/exphtmldlg.c:457
3142 msgid "Custom"
3143 msgstr "Vlastní"
3144
3145 #: src/exphtmldlg.c:458
3146 msgid "Custom-2"
3147 msgstr "Vlastní-2"
3148
3149 #: src/exphtmldlg.c:459
3150 msgid "Custom-3"
3151 msgstr "Vlastní-3"
3152
3153 #: src/exphtmldlg.c:460
3154 msgid "Custom-4"
3155 msgstr "Vlastní-4"
3156
3157 #: src/exphtmldlg.c:467
3158 msgid "Full Name Format"
3159 msgstr "Celé jméno"
3160
3161 #: src/exphtmldlg.c:475
3162 msgid "First Name, Last Name"
3163 msgstr "Jméno, příjmení"
3164
3165 #: src/exphtmldlg.c:476
3166 msgid "Last Name, First Name"
3167 msgstr "Příjmení, jméno"
3168
3169 #: src/exphtmldlg.c:483
3170 msgid "Color Banding"
3171 msgstr "Barevné značení"
3172
3173 #: src/exphtmldlg.c:489
3174 msgid "Format Email Links"
3175 msgstr "Formátovat adresy jako odkazy"
3176
3177 #: src/exphtmldlg.c:495
3178 msgid "Format User Attributes"
3179 msgstr "Exportovat uživatelské atributy"
3180
3181 #: src/exphtmldlg.c:540 src/expldifdlg.c:613 src/importldif.c:892
3182 msgid "Address Book :"
3183 msgstr "Kniha adres :"
3184
3185 #: src/exphtmldlg.c:550 src/expldifdlg.c:623 src/importldif.c:902
3186 msgid "File Name :"
3187 msgstr "Název souboru :"
3188
3189 #: src/exphtmldlg.c:560
3190 msgid "Open with Web Browser"
3191 msgstr "Otevřít ve webovém prohlížeči"
3192
3193 #: src/exphtmldlg.c:592
3194 msgid "Export Address Book to HTML File"
3195 msgstr "Exportovat databázi adres do HTML souboru"
3196
3197 #: src/exphtmldlg.c:657 src/expldifdlg.c:721 src/importldif.c:1021
3198 msgid "File Info"
3199 msgstr "Informace o souboru"
3200
3201 #: src/exphtmldlg.c:658
3202 msgid "Format"
3203 msgstr "Formát"
3204
3205 #: src/expldifdlg.c:108
3206 msgid "Please specify output directory and LDIF filename to create."
3207 msgstr ""
3208 "Zadejte prosím výstupní adresář a název LDIF souboru, který bude vytvořen."
3209
3210 #: src/expldifdlg.c:111
3211 msgid "Specify parameters to format distinguished name."
3212 msgstr "Upřesněte způsob formátování rozlišovacího jména (dn)."
3213
3214 #: src/expldifdlg.c:188
3215 #, c-format
3216 msgid ""
3217 "LDIF Output Directory '%s'\n"
3218 "does not exist. OK to create new directory?"
3219 msgstr ""
3220 "Výstupní adresář pro LDIF soubor '%s'\n"
3221 "neexistuje. Mám vytvořit nový adresář?"
3222
3223 #: src/expldifdlg.c:191
3224 msgid "Create Directory"
3225 msgstr "Vytvořit adresář"
3226
3227 #: src/expldifdlg.c:200
3228 #, c-format
3229 msgid ""
3230 "Could not create output directory for LDIF file:\n"
3231 "%s"
3232 msgstr ""
3233 "Nelze vytvořit výstupní adresář pro LDIF soubor:\n"
3234 "%s"
3235
3236 #: src/expldifdlg.c:242
3237 msgid "Suffix was not supplied"
3238 msgstr "Přípona nebyla specifikována"
3239
3240 #: src/expldifdlg.c:244
3241 msgid ""
3242 "A suffix is required if data is to be used for an LDAP server. Are you sure "
3243 "you wish to proceed without a suffix?"
3244 msgstr ""
3245 "Přípona je nutná, pokud mají být data použita pro LDAP server. Opravdu "
3246 "chcete pokračovat bez uvedení přípony?"
3247
3248 #: src/expldifdlg.c:262
3249 msgid "Error creating LDIF file"
3250 msgstr "Chyba při vytváření LDIF souboru"
3251
3252 #: src/expldifdlg.c:337
3253 msgid "Select LDIF output file"
3254 msgstr "Vyberte výstupní LDIF soubor"
3255
3256 #: src/expldifdlg.c:401
3257 msgid "LDIF Output File"
3258 msgstr "Výstupní LDIF soubor"
3259
3260 #: src/expldifdlg.c:432
3261 msgid ""
3262 "The address book Unique ID is used to create a DN that is formatted similar "
3263 "to:\n"
3264 "  uid=102376,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
3265 msgstr ""
3266 "Pro vytvoření rozlišovacího jména (dn) bude použito unikátní id (uid) z "
3267 "knihy adres. Výsledek bude podobný jako:\n"
3268 "  uid=102376,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
3269
3270 #: src/expldifdlg.c:438
3271 msgid ""
3272 "The address book Display Name is used to create a DN that is formatted "
3273 "similar to:\n"
3274 "  cn=John Doe,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
3275 msgstr ""
3276 "Pro vytvoření rozlišovacího jména (dn) bude použito zobrazované jméno "
3277 "(display name) z knihy adres. Výsledek bude podobný jako:\n"
3278 "  cn=John Doe,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
3279
3280 #: src/expldifdlg.c:444
3281 msgid ""
3282 "The first Email Address belonging to a person is used to create a DN that is "
3283 "formatted similar to:\n"
3284 "  mail=john.doe@domain.com,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
3285 msgstr ""
3286 "Pro vytvoření rozlišovacího jména (dn) bude použita první e-mailová adresa "
3287 "patřící uživateli (mail). Výsledek bude podobný jako:\n"
3288 "  mail=john.doe@domain.com,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
3289
3290 #: src/expldifdlg.c:490
3291 msgid "Suffix"
3292 msgstr "Přípona"
3293
3294 #: src/expldifdlg.c:500
3295 msgid ""
3296 "The suffix is used to create a \"Distinguished Name\" (or DN) for an LDAP "
3297 "entry. Examples include:\n"
3298 "  dc=claws-mail,dc=org\n"
3299 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
3300 "  o=Organization Name,c=Country\n"
3301 msgstr ""
3302 "Přípona je používána pro vytvoření \"Rozlišovacího jména\" (dn) pro položku "
3303 "LDAP. Příklady:\n"
3304 "  dc=claws-mail,dc=org\n"
3305 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
3306 "  o=Organization Name,c=Country\n"
3307
3308 #: src/expldifdlg.c:508
3309 msgid "Relative DN"
3310 msgstr "Relativní DN"
3311
3312 #: src/expldifdlg.c:516
3313 msgid "Unique ID"
3314 msgstr "Unikátní ID (uid)"
3315
3316 #: src/expldifdlg.c:524
3317 msgid ""
3318 "The LDIF file contains several data records that are usually loaded into an "
3319 "LDAP server. Each data record in the LDIF file is uniquely identified by a "
3320 "\"Distinguished Name\" (or DN). The suffix is appended to the \"Relative "
3321 "Distinguished Name\" (or RDN) to create the DN. Please select one of the "
3322 "available RDN options that will be used to create the DN."
3323 msgstr ""
3324 "LDIF soubor obsahuje několik záznamů, které jsou obvykle určeny pro načtená "
3325 "do LDAP serveru. Každý záznam v LDIF souboru je jednoznačně identifikován "
3326 "\"Rozlišovacím jménem\" (dn). Rozlišovací jméno je tvořeno \"Relativním "
3327 "rozlišovacím jménem\" (rdn) a příponou. Vyberte jedno z možných rdn, které "
3328 "má být použito pro vytvoření dn."
3329
3330 #: src/expldifdlg.c:544
3331 msgid "Use DN attribute if present in data"
3332 msgstr "Použít DN atribut, pokud je obsažen v datech"
3333
3334 #: src/expldifdlg.c:549
3335 msgid ""
3336 "The addressbook may contain entries that were previously imported from an "
3337 "LDIF file. The \"Distinguished Name\" (DN) user attribute, if present in the "
3338 "address book data, may be used in the exported LDIF file. The RDN selected "
3339 "above will be used if the DN user attribute is not found."
3340 msgstr ""
3341 "Kniha adres může obsahovat položky, které byly dříve importovány z LDIF "
3342 "souboru. Pokud je v datech knihy adres obsažen atribut DN, může být použit "
3343 "ve vytvářeném LDIF souboru. RDN vybrané výše bude použito, pokud atribut DN "
3344 "nebude nalezen."
3345
3346 #: src/expldifdlg.c:559
3347 msgid "Exclude record if no Email Address"
3348 msgstr "Vyloučit záznamy bez e-mailových adres"
3349
3350 #: src/expldifdlg.c:564
3351 msgid ""
3352 "An addressbook may contain entries without Email Addresses. Check this "
3353 "option to ignore these records."
3354 msgstr ""
3355 "Kniha adres může obsahovat záznamy bez e-mailových adres. Pokud zaškrtnete "
3356 "tuto volbu, budou tyto záznamy ignorovány."
3357
3358 #: src/expldifdlg.c:656
3359 msgid "Export Address Book to LDIF File"
3360 msgstr "Exportovat knihu adres do LDIF souboru"
3361
3362 #: src/expldifdlg.c:722
3363 msgid "Distinguished Name"
3364 msgstr "Rozlišovací jméno (dn)"
3365
3366 #: src/export.c:113 src/summaryview.c:8128
3367 msgid "Export to mbox file"
3368 msgstr "Exportovat do mbox souboru"
3369
3370 #: src/export.c:131
3371 msgid "Locate the folder to export and specify the mbox file."
3372 msgstr "Určete zdrojovou složku a cílový mbox soubor."
3373
3374 #: src/export.c:142
3375 msgid "Source folder:"
3376 msgstr "Zdrojová složka:"
3377
3378 #: src/export.c:148 src/import.c:142
3379 msgid "Mbox file:"
3380 msgstr "Mbox soubor:"
3381
3382 #: src/export.c:203
3383 msgid "Target mbox filename can't be left empty."
3384 msgstr "Cílový mbox soubor musí být určen."
3385
3386 #: src/export.c:208
3387 msgid "Source folder can't be left empty."
3388 msgstr "Zdrojová složka musí být určena."
3389
3390 #: src/export.c:221
3391 msgid "Couldn't find the source folder."
3392 msgstr "Zdrojová složka nebyla nalezena."
3393
3394 #: src/export.c:245
3395 msgid "Select exporting file"
3396 msgstr "Vyberte soubor pro export"
3397
3398 #: src/exporthtml.c:767
3399 msgid "Full Name"
3400 msgstr "Celý název"
3401
3402 #: src/exporthtml.c:771 src/importldif.c:1022
3403 #: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:731
3404 msgid "Attributes"
3405 msgstr "Atributy"
3406
3407 #: src/exporthtml.c:974
3408 msgid "Claws Mail Address Book"
3409 msgstr "Claws Mail kniha adres"
3410
3411 #: src/exporthtml.c:1069 src/exportldif.c:606
3412 msgid "Name already exists but is not a directory."
3413 msgstr "Vybraný název existuje ale není názvem adresáře."
3414
3415 #: src/exporthtml.c:1072 src/exportldif.c:609
3416 msgid "No permissions to create directory."
3417 msgstr "Nemohu vytvořit adresář."
3418
3419 #: src/exporthtml.c:1075 src/exportldif.c:612
3420 msgid "Name is too long."
3421 msgstr "Název je příliš dlouhý."
3422
3423 #: src/exporthtml.c:1078 src/exportldif.c:615
3424 msgid "Not specified."
3425 msgstr "Není uveden."
3426
3427 #: src/file_checker.c:76
3428 #, c-format
3429 msgid "The file %s is missing! Do you want to use the backup file from %s?"
3430 msgstr "Soubor %s chybí! Chcete použít zazálohovaný soubor z %s?"
3431
3432 #: src/file_checker.c:84 src/file_checker.c:106
3433 #, c-format
3434 msgid "Could not copy %s to %s"
3435 msgstr "Nemohu zkopírovat %s do %s"
3436
3437 #: src/file_checker.c:98
3438 #, c-format
3439 msgid ""
3440 "The file %s is empty or corrupted! Do you want to use the backup file from "
3441 "%s?"
3442 msgstr ""
3443 "Soubor %s je prázdný nebo poškozen! Chcete použít zazálohovaný soubor z %s?"
3444
3445 #: src/filtering.c:603 src/filtering.c:678 src/filtering.c:707
3446 msgid "rule is not account-based\n"
3447 msgstr "pravidlo není založeno na účtu\n"
3448
3449 #: src/filtering.c:607
3450 #, c-format
3451 msgid ""
3452 "rule is account-based [id=%d, name='%s'], matching the account currently "
3453 "used to retrieve messages\n"
3454 msgstr ""
3455 "pravidlo založeno na účtu [id=%d, name='%s'], odpovídající účet používaný "
3456 "pro získání zpráv\n"
3457
3458 #: src/filtering.c:609 src/filtering.c:626 src/filtering.c:627
3459 #: src/filtering.c:651 src/filtering.c:669 src/filtering.c:696
3460 #: src/filtering.c:697 src/filtering.c:714 src/filtering.c:715
3461 msgid "NON_EXISTENT"
3462 msgstr "NON_EXISTENT"
3463
3464 #: src/filtering.c:617
3465 msgid ""
3466 "rule is account-based, not matching the account currently used to retrieve "
3467 "messages\n"
3468 msgstr ""
3469 "pravidlo založeno na účtu, žádný odpovídající účet není používaný pro "
3470 "získání zpráv\n"
3471
3472 #: src/filtering.c:624
3473 #, c-format
3474 msgid ""
3475 "rule is account-based [id=%d, name='%s'], not matching the account currently "
3476 "used to retrieve messages [id=%d, name='%s']\n"
3477 msgstr ""
3478 "pravidlo založeno na účtu [id=%d, name='%s'], žádný odpovídající účet není "
3479 "používaný pro získání zpráv [id=%d, name='%s']\n"
3480
3481 #: src/filtering.c:643
3482 msgid ""
3483 "rule is not account-based, all rules are applied on user request anyway\n"
3484 msgstr ""
3485 "pravidlo není založeno na účtu, všechna pravidla přesto aplikována na "
3486 "uživatelův požadavek\n"
3487
3488 #: src/filtering.c:649
3489 #, c-format
3490 msgid ""
3491 "rule is account-based [id=%d, name='%s'], but all rules are applied on user "
3492 "request\n"
3493 msgstr ""
3494 "pravidlo založeno na účtu [id=%d, name='%s'], ale všechna pravidla "
3495 "aplikována na uživatelův požadavek\n"
3496
3497 #: src/filtering.c:667
3498 #, c-format
3499 msgid "rule is account-based [id=%d, name='%s'], skipped on user request\n"
3500 msgstr ""
3501 "pravidlo založeno na účtu [id=%d, name='%s'], přeskočena na uživatelův "
3502 "požadavek\n"
3503
3504 #: src/filtering.c:672
3505 msgid "rule is account-based, skipped on user request\n"
3506 msgstr "pravidlo založeno na účtu, přeskočena na uživatelův požadavek\n"
3507
3508 #: src/filtering.c:694
3509 #, c-format
3510 msgid ""
3511 "rule is account-based [id=%d, name='%s'], not matching current account [id="
3512 "%d, name='%s']\n"
3513 msgstr ""
3514 "pravidlo založeno na účtu [id=%d, name='%s'], neodpovídající aktuální účet "
3515 "[id=%d, name='%s']\n"
3516
3517 #: src/filtering.c:700
3518 msgid "rule is account-based, not matching current account\n"
3519 msgstr "pravidlo založeno na účtu, neodpovídající aktuální účet\n"
3520
3521 #: src/filtering.c:712
3522 #, c-format
3523 msgid ""
3524 "rule is account-based [id=%d, name='%s'], current account [id=%d, "
3525 "name='%s']\n"
3526 msgstr ""
3527 "pravidlo založeno na účtu [id=%d, name='%s'], aktuální účet [id=%d, "
3528 "name='%s']\n"
3529
3530 #: src/filtering.c:752
3531 #, c-format
3532 msgid "applying action [ %s ]\n"
3533 msgstr "aplikace akce [ %s ]\n"
3534
3535 #: src/filtering.c:757
3536 msgid "action could not apply\n"
3537 msgstr "akce nemůže být aplikována\n"
3538
3539 #: src/filtering.c:759
3540 #, c-format
3541 msgid "no further processing after action [ %s ]\n"
3542 msgstr "žádné další zpracování po akci [ %s ]\n"
3543
3544 #: src/filtering.c:810
3545 #, c-format
3546 msgid "processing rule '%s' [ %s ]\n"
3547 msgstr "zpracovávání pravidla '%s' [ %s ]\n"
3548
3549 #: src/filtering.c:814
3550 #, c-format
3551 msgid "processing rule <unnamed> [ %s ]\n"
3552 msgstr "zpracovávání pravidla <unnamed> [ %s ]\n"
3553
3554 #: src/filtering.c:832
3555 #, c-format
3556 msgid "disabled rule '%s' [ %s ]\n"
3557 msgstr "zakázané pravidlo '%s' [ %s ]\n"
3558
3559 #: src/filtering.c:836
3560 #, c-format
3561 msgid "disabled rule <unnamed> [ %s ]\n"
3562 msgstr "zakázané pravidlo <unnamed> [ %s ]\n"
3563
3564 #: src/filtering.c:874
3565 msgid "undetermined"
3566 msgstr "nedefinované"
3567
3568 #: src/filtering.c:878
3569 msgid "incorporation"
3570 msgstr "začlenění"
3571
3572 #: src/filtering.c:882
3573 msgid "manually"
3574 msgstr "manuálně"
3575
3576 #: src/filtering.c:886
3577 msgid "folder processing"
3578 msgstr "zpracování složky"
3579
3580 #: src/filtering.c:890
3581 msgid "pre-processing"
3582 msgstr "před zpracování"
3583
3584 #: src/filtering.c:894
3585 msgid "post-processing"
3586 msgstr "následné zpracování"
3587
3588 #: src/filtering.c:911
3589 #, c-format
3590 msgid ""
3591 "filtering message (%s%s%s)\n"
3592 "%smessage file: %s\n"
3593 "%s%s %s\n"
3594 "%s%s %s\n"
3595 "%s%s %s\n"
3596 "%s%s %s\n"
3597 msgstr ""
3598 "filtrovaní zprávy (%s%s%s)\n"
3599 "%ssoubor zprávy: %s\n"
3600 "%s%s %s\n"
3601 "%s%s %s\n"
3602 "%s%s %s\n"
3603 "%s%s %s\n"
3604
3605 #: src/filtering.c:913 src/filtering.c:922
3606 msgid ": "
3607 msgstr ": "
3608
3609 #: src/filtering.c:920
3610 #, c-format
3611 msgid ""
3612 "filtering message (%s%s%s)\n"
3613 "%smessage file: %s\n"
3614 msgstr ""
3615 "filtrování zprávy (%s%s%s)\n"
3616 "%ssoubor zprávy: %s\n"
3617
3618 #: src/folder.c:1565 src/foldersel.c:403 src/prefs_folder_item.c:306
3619 msgid "Inbox"
3620 msgstr "Doručená pošta"
3621
3622 #: src/folder.c:1569 src/foldersel.c:407
3623 msgid "Sent"
3624 msgstr "Odeslaná pošta"
3625
3626 #: src/folder.c:1573 src/foldersel.c:411
3627 #: src/plugins/attachwarner/attachwarner.c:217 src/prefs_folder_item.c:309
3628 msgid "Queue"
3629 msgstr "Fronta"
3630
3631 #: src/folder.c:1577 src/foldersel.c:415 src/prefs_folder_item.c:310
3632 msgid "Trash"
3633 msgstr "Koš"
3634
3635 #: src/folder.c:1581 src/foldersel.c:419 src/prefs_folder_item.c:308
3636 msgid "Drafts"
3637 msgstr "Koncepty"
3638
3639 #: src/folder.c:2011
3640 #, c-format
3641 msgid "Processing (%s)...\n"
3642 msgstr "Zpracovávám (%s)...\n"
3643
3644 #: src/folder.c:3256
3645 #, c-format
3646 msgid "Copying %s to %s...\n"
3647 msgstr "Kopíruji %s do %s...\n"
3648
3649 #: src/folder.c:3256
3650 #, c-format
3651 msgid "Moving %s to %s...\n"
3652 msgstr "Přesouvám %s do %s...\n"
3653
3654 #: src/folder.c:3564
3655 #, c-format
3656 msgid "Updating cache for %s..."
3657 msgstr "Aktualizuji vyrovnávací paměť pro %s..."
3658
3659 #: src/folder.c:4427
3660 msgid "Processing messages..."
3661 msgstr "Zpracovávám zprávy..."
3662
3663 #: src/folder.c:4563
3664 #, c-format
3665 msgid "Synchronising %s for offline use...\n"
3666 msgstr "Synchronizuji %s pro použití offline...\n"
3667
3668 #: src/folder.c:4820
3669 msgid "A folder name cannot begin or end with a dot."
3670 msgstr "Jméno složky nemůže začínat nebo končit tečkou."
3671
3672 #: src/foldersel.c:247
3673 msgid "Select folder"
3674 msgstr "Vybrat složku"
3675
3676 #: src/foldersel.c:587 src/imap_gtk.c:199 src/mh_gtk.c:147
3677 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:247 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:95
3678 msgid "NewFolder"
3679 msgstr "Nová složka"
3680
3681 #: src/foldersel.c:595 src/imap_gtk.c:210 src/imap_gtk.c:216
3682 #: src/imap_gtk.c:272 src/imap_gtk.c:277 src/mh_gtk.c:155 src/mh_gtk.c:264
3683 #: src/news_gtk.c:315 src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:255
3684 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:425 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:208
3685 #: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:2042
3686 #, c-format
3687 msgid "'%c' can't be included in folder name."
3688 msgstr "'%c' nemůže být obsaženo ve jméně složky."
3689
3690 #: src/foldersel.c:610 src/imap_gtk.c:226 src/imap_gtk.c:284 src/mh_gtk.c:168
3691 #: src/mh_gtk.c:274 src/news_gtk.c:322 src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:270
3692 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:437 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:221
3693 #: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:2049
3694 #, c-format
3695 msgid "The folder '%s' already exists."
3696 msgstr "Složka '%s' už existuje."
3697
3698 #: src/foldersel.c:617 src/imap_gtk.c:232 src/mh_gtk.c:174
3699 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:277 src/plugins/rssyl/opml_import.c:91
3700 #: src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:126
3701 #, c-format
3702 msgid "Can't create the folder '%s'."
3703 msgstr "Nemohu vytvořit složku '%s'."
3704
3705 #: src/folderview.c:236
3706 msgid "Mark all re_ad"
3707 msgstr "Označit všechny jako _přečtené"
3708
3709 #: src/folderview.c:237
3710 msgid "Mark all read recursi_vely"
3711 msgstr "Označit všechny jako přečtené rekurzi_vně"
3712
3713 #: src/folderview.c:239
3714 msgid "R_un processing rules"
3715 msgstr "S_pustit pravidla zpracování"
3716
3717 #: src/folderview.c:240 src/mainwindow.c:546
3718 msgid "_Search folder..."
3719 msgstr "_Prohledat složku..."
3720
3721 #: src/folderview.c:242
3722 msgid "Process_ing..."
3723 msgstr "_Zpracování..."
3724
3725 #: src/folderview.c:243
3726 msgid "Empty _trash..."
3727 msgstr "Vyprázdnit _koš..."
3728
3729 #: src/folderview.c:244
3730 msgid "Send _queue..."
3731 msgstr "Odeslat _frontu..."
3732
3733 #: src/folderview.c:387 src/folderview.c:434
3734 #: src/plugins/notification/notification_lcdproc.c:141
3735 #: src/prefs_folder_column.c:79 src/prefs_matcher.c:391 src/summaryview.c:6292
3736 msgid "New"
3737 msgstr "Nové"
3738
3739 #: src/folderview.c:388 src/folderview.c:435
3740 #: src/plugins/notification/notification_lcdproc.c:145
3741 #: src/prefs_folder_column.c:80 src/prefs_matcher.c:390 src/summaryview.c:6294
3742 msgid "Unread"
3743 msgstr "Nepřečtené"
3744
3745 #: src/folderview.c:389 src/plugins/notification/notification_lcdproc.c:149
3746 #: src/prefs_folder_column.c:81
3747 msgid "Total"
3748 msgstr "Celkem"
3749
3750 #. TRANSLATORS: This in Number sign in American style
3751 #: src/folderview.c:437 src/summaryview.c:446
3752 msgid "#"
3753 msgstr "#"
3754
3755 #: src/folderview.c:767
3756 msgid "Setting folder info..."
3757 msgstr "Nastavuji informace o složce..."
3758
3759 #: src/folderview.c:839
3760 msgid ""
3761 "Do you really want to mark all mails in this folder and its sub-folders as "
3762 "read?"
3763 msgstr ""
3764 "Opravdu chcete označit všechny zprávy v této složce a jejích podsložkách "
3765 "jako přečtené?"
3766
3767 #: src/folderview.c:841 src/summaryview.c:4128
3768 msgid "Do you really want to mark all mails in this folder as read?"
3769 msgstr "Opravdu chcete označit všechny zprávy v této složce jako přečtené?"
3770
3771 #: src/folderview.c:845 src/summaryview.c:4127
3772 msgid "Mark all as read"
3773 msgstr "Označit všechny jako přečtené"
3774
3775 #: src/folderview.c:1007 src/imap.c:4586 src/mainwindow.c:5159 src/setup.c:91
3776 #, c-format
3777 msgid "Scanning folder %s%c%s..."
3778 msgstr "Prohledávám složku %s%c%s..."
3779
3780 #: src/folderview.c:1011 src/imap.c:4591 src/mainwindow.c:5164 src/setup.c:96
3781 #, c-format
3782 msgid "Scanning folder %s..."
3783 msgstr "Prohledávám složku %s..."
3784
3785 #: src/folderview.c:1042
3786 msgid "Rebuild folder tree"
3787 msgstr "Obnovit strom složek"
3788
3789 #: src/folderview.c:1043
3790 msgid ""
3791 "Rebuilding the folder tree will remove local caches. Do you want to continue?"
3792 msgstr ""
3793 "Obnovení stromu složek vyčistí všechny lokální vyrovnávací paměti. Chcete "
3794 "pokračovat?"
3795
3796 #: src/folderview.c:1053
3797 msgid "Rebuilding folder tree..."
3798 msgstr "Provádím obnovu stromu složek..."
3799
3800 #: src/folderview.c:1055
3801 msgid "Scanning folder tree..."
3802 msgstr "Prohledávám strom složek..."
3803
3804 #: src/folderview.c:1146
3805 #, c-format
3806 msgid "Couldn't scan folder %s\n"
3807 msgstr "Nepodařilo se načíst obsah adresáře %s\n"
3808
3809 #: src/folderview.c:1200
3810 msgid "Checking for new messages in all folders..."
3811 msgstr "Zjišťuji nové zprávy ve všech složkách..."
3812
3813 #: src/folderview.c:2073
3814 #, c-format
3815 msgid "Closing folder %s..."
3816 msgstr "Zavírám složku %s..."
3817
3818 #: src/folderview.c:2168
3819 #, c-format
3820 msgid "Opening folder %s..."
3821 msgstr "Otevírám složku %s..."
3822
3823 #: src/folderview.c:2186
3824 msgid "Folder could not be opened."
3825 msgstr "Složku nelze otevřít."
3826
3827 #: src/folderview.c:2329 src/mainwindow.c:2889 src/mainwindow.c:2893
3828 msgid "Empty trash"
3829 msgstr "Vyprázdnit koš"
3830
3831 #: src/folderview.c:2330
3832 msgid "Delete all messages in trash?"
3833 msgstr "Odstranit všechny zprávy v koši?"
3834
3835 #: src/folderview.c:2331
3836 msgid "+_Empty trash"
3837 msgstr "+_Vyprázdnit koš"
3838
3839 #: src/folderview.c:2375 src/inc.c:1540 src/toolbar.c:2607
3840 msgid "Offline warning"
3841 msgstr "Varování offline režimu"
3842
3843 #: src/folderview.c:2376 src/toolbar.c:2608
3844 msgid "You're working offline. Override?"
3845 msgstr "Pracujete v režimu offline. Přepnout?"
3846
3847 #: src/folderview.c:2387 src/toolbar.c:2627
3848 msgid "Send queued messages"
3849 msgstr "Odeslat pozdržené zprávy"
3850
3851 #: src/folderview.c:2388 src/toolbar.c:2628
3852 msgid "Send all queued messages?"
3853 msgstr "Odeslat všechny zprávy ve frontě pozdržených zpráv?"
3854
3855 #: src/folderview.c:2389 src/messageview.c:856 src/messageview.c:873
3856 #: src/toolbar.c:2629
3857 msgid "_Send"
3858 msgstr "_Odeslat"
3859
3860 #: src/folderview.c:2397 src/toolbar.c:2647
3861 msgid "Some errors occurred while sending queued messages."
3862 msgstr "Při posílání pozdržených zpráv nastala stejná chyba."
3863
3864 #: src/folderview.c:2400 src/main.c:2714 src/toolbar.c:2650
3865 #, c-format
3866 msgid ""
3867 "Some errors occurred while sending queued messages:\n"
3868 "%s"
3869 msgstr ""
3870 "Při odesílání pozdržených zpráv nastala chyba:\n"
3871 "%s"
3872
3873 #: src/folderview.c:2477
3874 #, c-format
3875 msgid "Do you really want to copy folder '%s' in '%s'?"
3876 msgstr "Opravdu chcete složku '%s' zkopírovat do '%s'?"
3877
3878 #: src/folderview.c:2478
3879 #, c-format
3880 msgid "Do you really want to make folder '%s' a subfolder of '%s'?"
3881 msgstr "Opravdu chcete složku '%s' učinit podsložkou složky '%s'?"
3882
3883 #: src/folderview.c:2480
3884 msgid "Copy folder"
3885 msgstr "Kopírovat složku"
3886
3887 #: src/folderview.c:2480
3888 msgid "Move folder"
3889 msgstr "Přesunout složku"
3890
3891 #: src/folderview.c:2491
3892 #, c-format
3893 msgid "Copying %s to %s..."
3894 msgstr "Kopíruji %s do %s..."
3895
3896 #: src/folderview.c:2491
3897 #, c-format
3898 msgid "Moving %s to %s..."
3899 msgstr "Přesouvám %s do %s..."
3900
3901 #: src/folderview.c:2525
3902 msgid "Source and destination are the same."
3903 msgstr "Zdroj i cíl jsou totožné."
3904
3905 #: src/folderview.c:2528
3906 msgid "Can't copy a folder to one of its children."
3907 msgstr "Nelze kopírovat složku do své vlastní podsložky."
3908
3909 #: src/folderview.c:2529
3910 msgid "Can't move a folder to one of its children."
3911 msgstr "Nelze přesunout složku do své vlastní podsložky."
3912
3913 #: src/folderview.c:2532
3914 msgid "A folder cannot be moved between different mailboxes."
3915 msgstr "Složka nemůže být přesouvána mezi různými poštovními schránkami."
3916
3917 #: src/folderview.c:2535
3918 msgid "Copy failed!"
3919 msgstr "Kopírování se nezdařilo!"
3920
3921 #: src/folderview.c:2535
3922 msgid "Move failed!"
3923 msgstr "Přesun se nezdařil!"
3924
3925 #: src/folderview.c:2586
3926 #, c-format
3927 msgid "Processing configuration for folder %s"
3928 msgstr "Zpracování složky - pravidla pro složku %s"
3929
3930 #: src/folderview.c:3014 src/summaryview.c:4568 src/summaryview.c:4666
3931 msgid "The destination folder can only be used to store subfolders."
3932 msgstr "Cílová složka může být použita pouze k uložení podsložek."
3933
3934 #: src/grouplistdialog.c:161
3935 msgid "Newsgroup subscription"
3936 msgstr "Přihlásit diskusní skupiny"
3937
3938 #: src/grouplistdialog.c:178
3939 msgid "Select newsgroups for subscription:"
3940 msgstr "Vyberte diskuzní skupinu pro přihlášení:"
3941
3942 #: src/grouplistdialog.c:184
3943 msgid "Find groups:"
3944 msgstr "Najít skupiny:"
3945
3946 #: src/grouplistdialog.c:192
3947 msgid " Search "
3948 msgstr " Vyhledat "
3949
3950 #: src/grouplistdialog.c:204
3951 msgid "Newsgroup name"
3952 msgstr "Název diskusní skupiny"
3953
3954 #: src/grouplistdialog.c:205
3955 msgid "Messages"
3956 msgstr "Zprávy"
3957
3958 #: src/grouplistdialog.c:206
3959 msgid "Type"
3960 msgstr "Typ"
3961
3962 #: src/grouplistdialog.c:347
3963 msgid "moderated"
3964 msgstr "moderovaný"
3965
3966 #: src/grouplistdialog.c:349
3967 msgid "readonly"
3968 msgstr "pouze pro čtení"
3969
3970 #: src/grouplistdialog.c:351 src/plugins/att_remover/att_remover.c:297
3971 #: src/plugins/vcalendar/vcal_manager.c:113
3972 #: src/plugins/vcalendar/vcal_manager.c:146
3973 msgid "unknown"
3974 msgstr "neznámý"
3975
3976 #: src/grouplistdialog.c:422
3977 msgid "Can't retrieve newsgroup list."
3978 msgstr "Nemohu načíst seznam diskuzních skupin."
3979
3980 #: src/grouplistdialog.c:459 src/gtk/gtkutils.c:1907 src/summaryview.c:1587
3981 msgid "Done."
3982 msgstr "Hotovo."
3983
3984 #: src/grouplistdialog.c:492
3985 #, c-format
3986 msgid "%d newsgroups received (%s read)"
3987 msgstr "%d diskuzních skupin přijato (%s načteno)"
3988
3989 #: src/gtk/about.c:131
3990 msgid ""
3991 "Claws Mail is a lightweight, fast and highly-configurable email client.\n"
3992 "\n"
3993 "For further information visit the Claws Mail website:\n"
3994 msgstr ""
3995 "Claws Mail je rychlý a bohatě konfigurovatelný e-mailový klient.\n"
3996 "\n"
3997 "Pro další informace navštivte webové stránky Claws Mail:\n"
3998
3999 #: src/gtk/about.c:137
4000 msgid ""
4001 "\n"
4002 "\n"
4003 "For support and discussion subscribe to the Claws Mail users' mailing list:\n"
4004 msgstr ""
4005 "\n"
4006 "\n"
4007 "Pro podporu a diskuze se přihlaste do mailových konferencí Claws Mail:\n"
4008
4009 #: src/gtk/about.c:142
4010 msgid ""
4011 "\n"
4012 "\n"
4013 "Claws Mail is free software released under the GPL. If you wish to donate to "
4014 "the Claws Mail project you can do so at:\n"
4015 msgstr ""
4016 "\n"
4017 "\n"
4018 "Claws Mail je volně šiřitelný software distribuovaný pod licencí GPL. Pokud "
4019 "chcete přispět na projekt Claws Mail, můžete tak učinit na:\n"
4020
4021 #: src/gtk/about.c:158
4022 msgid ""
4023 "\n"
4024 "\n"
4025 "Copyright (C) 1999-2015\n"
4026 "The Claws Mail Team\n"
4027 " and Hiroyuki Yamamoto"
4028 msgstr ""
4029 "\n"
4030 "\n"
4031 "Copyright (C) 1999-2015\n"
4032 "The Claws Mail Team\n"
4033 " a Hiroyuki Yamamoto"
4034
4035 #: src/gtk/about.c:161
4036 msgid ""
4037 "\n"
4038 "\n"
4039 "System Information\n"
4040 msgstr ""
4041 "\n"
4042 "\n"
4043 "Informace o systému\n"
4044
4045 #: src/gtk/about.c:167
4046 #, c-format
4047 msgid ""
4048 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
4049 "Locale: %s (charset: %s)\n"
4050 "Operating System: %s %s (%s)"
4051 msgstr ""
4052 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
4053 "Lokalizace: %s (znaková sada: %s)\n"
4054 "Operační systém: %s %s (%s)"
4055
4056 #: src/gtk/about.c:176
4057 #, c-format
4058 msgid ""
4059 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
4060 "Locale: %s (charset: %s)\n"
4061 "Operating System: %s"
4062 msgstr ""
4063 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
4064 "Lokalita: %s (znaková sada: %s)\n"
4065 "Operační systém: %s"
4066
4067 #: src/gtk/about.c:185
4068 #, c-format
4069 msgid ""
4070 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
4071 "Locale: %s (charset: %s)\n"
4072 "Operating System: unknown"
4073 msgstr ""
4074 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
4075 "Lokalita: %s (znaková sada: %s)\n"
4076 "Operační systém: neznámý"
4077
4078 #: src/gtk/about.c:242 src/prefs_themes.c:706 src/wizard.c:527
4079 msgid "The Claws Mail Team"
4080 msgstr "Tým Claws Mail"
4081
4082 #: src/gtk/about.c:261
4083 msgid "Previous team members"
4084 msgstr "Dřívější členové týmu"
4085
4086 #: src/gtk/about.c:280
4087 msgid "The translation team"
4088 msgstr "Překladatelský tým"
4089
4090 #: src/gtk/about.c:299
4091 msgid "Documentation team"
4092 msgstr "Tým pro dokumentaci"
4093
4094 #: src/gtk/about.c:318
4095 msgid "Logo"
4096 msgstr "Logo"
4097
4098 #: src/gtk/about.c:337
4099 msgid "Icons"
4100 msgstr "Ikony"
4101
4102 #: src/gtk/about.c:356
4103 msgid "Contributors"
4104 msgstr "Přispěvatelé"
4105
4106 #: src/gtk/about.c:404
4107 msgid "Compiled-in Features\n"
4108 msgstr "Zakompilované vlastnosti\n"
4109
4110 #: src/gtk/about.c:420
4111 msgctxt "compface"
4112 msgid "adds support for the X-Face header\n"
4113 msgstr "obrázky X-Face v hlavičce zprávy\n"
4114
4115 #: src/gtk/about.c:430
4116 msgctxt "Enchant"
4117 msgid "adds support for spell checking\n"
4118 msgstr "přidává podporu pro kontrolu pravopisu\n"
4119
4120 #: src/gtk/about.c:440
4121 msgctxt "GnuTLS"
4122 msgid "adds support for encrypted connections to servers\n"
4123 msgstr "přidává podporu pro šifrované spojení k severům\n"
4124
4125 #: src/gtk/about.c:450
4126 msgctxt "IPv6"
4127 msgid "adds support for IPv6 addresses, the new Internet addressing protocol\n"
4128 msgstr "přidává podporu IPv6 adres, nového protokolu adresování v Internetu\n"
4129
4130 #: src/gtk/about.c:461
4131 msgctxt "iconv"
4132 msgid "allows converting to and from different character sets\n"
4133 msgstr "konverze mezi různými znakovými sadami\n"
4134
4135 #: src/gtk/about.c:471
4136 msgctxt "JPilot"
4137 msgid "adds support for PalmOS addressbooks\n"
4138 msgstr "práce s adresáři PalmOS\n"
4139
4140 #: src/gtk/about.c:481
4141 msgctxt "LDAP"
4142 msgid "adds support for LDAP shared addressbooks\n"
4143 msgstr "práce s adresáři LDAP\n"
4144
4145 #: src/gtk/about.c:491
4146 msgctxt "libetpan"
4147 msgid "adds support for IMAP and NNTP servers\n"
4148 msgstr "přidává podporu IMAP a NNTP serverů\n"
4149
4150 #: src/gtk/about.c:501
4151 msgctxt "libSM"
4152 msgid "adds support for session handling\n"
4153 msgstr "správa X relací\n"
4154
4155 #: src/gtk/about.c:511
4156 msgctxt "NetworkManager"
4157 msgid "adds support for detection of network connection changes\n"
4158 msgstr "doplní podporu pro detekci změn síťových připojení\n"
4159
4160 #: src/gtk/about.c:543
4161 msgid ""
4162 "This program is free software; you can redistribute it and/or modify it "
4163 "under the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
4164 "Software Foundation; either version 3, or (at your option) any later "
4165 "version.\n"
4166 "\n"
4167 msgstr ""
4168 "Tento program je volně šiřitelný, můžete jej redistribuovat a/nebo měnit tak "
4169 "jak to popisuje GNU General Public License publikovaný Free Software "
4170 "Foundation a to ve verzi 3, nebo (podle vašeho uvážení) v jakékoliv pozdější "
4171 "verzi.\n"
4172 "\n"
4173
4174 #: src/gtk/about.c:549
4175 msgid ""
4176 "This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
4177 "ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
4178 "FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for "
4179 "more details.\n"
4180 "\n"
4181 msgstr ""
4182 "Tento program je šířen v dobré víře v jeho užitečnost, ale BEZ JAKÉKOLIV "
4183 "ZÁRUKY. Více detailů naleznete v GNU General Public License.\n"
4184 "\n"
4185
4186 #: src/gtk/about.c:567
4187 msgid ""
4188 "You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
4189 "this program. If not, see <"
4190 msgstr ""
4191 "Kopii GNU General Public License byste měli obdržet společně s tímto "
4192 "programem. Pokud ne, viz <"
4193
4194 #: src/gtk/about.c:572
4195 msgid ""
4196 ">. \n"
4197 "\n"
4198 msgstr ""
4199 ">. \n"
4200 "\n"
4201
4202 #: src/gtk/about.c:698 src/main.c:2538
4203 msgid "Session statistics\n"
4204 msgstr "Statistiky sezení\n"
4205
4206 #: src/gtk/about.c:708 src/gtk/about.c:711 src/main.c:2548 src/main.c:2551
4207 #, c-format
4208 msgid "Started: %s\n"
4209 msgstr "Spuštěno: %s\n"
4210
4211 #: src/gtk/about.c:718 src/main.c:2557
4212 msgid "Incoming traffic\n"
4213 msgstr "Příchozí provoz\n"
4214
4215 #: src/gtk/about.c:721 src/main.c:2560
4216 #, c-format
4217 msgid "Received messages: %d\n"
4218 msgstr "Přijaté zprávy: %d\n"
4219
4220 #: src/gtk/about.c:728 src/main.c:2566
4221 msgid "Outgoing traffic\n"
4222 msgstr "Odchozí provoz\n"
4223
4224 #: src/gtk/about.c:731 src/main.c:2569
4225 #, c-format
4226 msgid "New/redirected messages: %d\n"
4227 msgstr "Nové/přesměrované zprávy: %d\n"
4228
4229 #: src/gtk/about.c:736 src/main.c:2573
4230 #, c-format
4231 msgid "Replied messages: %d\n"
4232 msgstr "Zodpovězené zprávy: %d\n"
4233
4234 #: src/gtk/about.c:741 src/main.c:2577
4235 #, c-format
4236 msgid "Forwarded messages: %d\n"
4237 msgstr "Přeposlané zprávy: %d\n"
4238
4239 #: src/gtk/about.c:746 src/main.c:2581
4240 #, c-format
4241 msgid "Total outgoing messages: %d\n"
4242 msgstr "Celkem odchozích zpráv: %d\n"
4243
4244 #: src/gtk/about.c:773
4245 msgid "About Claws Mail"
4246 msgstr "O Claws Mail"
4247
4248 #: src/gtk/about.c:831
4249 msgid ""
4250 "Copyright (C) 1999-2015\n"
4251 "The Claws Mail Team\n"
4252 "and Hiroyuki Yamamoto"
4253 msgstr ""
4254 "Copyright (C) 1999-2015\n"
4255 "The Claws Mail Team\n"
4256 "a Hiroyuki Yamamoto"
4257
4258 #: src/gtk/about.c:845
4259 msgid "_Info"
4260 msgstr "_Informace"
4261
4262 #: src/gtk/about.c:851
4263 msgid "_Authors"
4264 msgstr "_Autoři"
4265
4266 #: src/gtk/about.c:857
4267 msgid "_Features"
4268 msgstr "_Vlastnosti"
4269
4270 #: src/gtk/about.c:863
4271 msgid "_License"
4272 msgstr "_Licence"
4273
4274 #: src/gtk/about.c:871
4275 msgid "_Release Notes"
4276 msgstr "_Poznámky k verzi"
4277
4278 #: src/gtk/about.c:877
4279 msgid "_Statistics"
4280 msgstr "_Statistiky"
4281
4282 #: src/gtk/colorlabel.c:38 src/prefs_common.c:360
4283 msgid "Orange"
4284 msgstr "Oranžová"
4285
4286 #: src/gtk/colorlabel.c:39 src/prefs_common.c:364
4287 msgid "Red"
4288 msgstr "Červená"
4289
4290 #: src/gtk/colorlabel.c:40 src/prefs_common.c:368
4291 msgid "Pink"
4292 msgstr "Růžová"
4293
4294 #: src/gtk/colorlabel.c:41 src/prefs_common.c:372
4295 msgid "Sky blue"
4296 msgstr "Nebeská modř"
4297
4298 #: src/gtk/colorlabel.c:42 src/prefs_common.c:376
4299 msgid "Blue"
4300 msgstr "Modrá"
4301
4302 #: src/gtk/colorlabel.c:43 src/prefs_common.c:380
4303 msgid "Green"
4304 msgstr "Zelená"
4305
4306 #: src/gtk/colorlabel.c:44 src/prefs_common.c:384
4307 msgid "Brown"
4308 msgstr "Hnědá"
4309
4310 #: src/gtk/colorlabel.c:45 src/prefs_common.c:388
4311 msgid "Grey"
4312 msgstr "Šedá"
4313
4314 #: src/gtk/colorlabel.c:46 src/prefs_common.c:392
4315 msgid "Light brown"
4316 msgstr "Světle hnědá"
4317
4318 #: src/gtk/colorlabel.c:47 src/prefs_common.c:396
4319 msgid "Dark red"
4320 msgstr "Tmavě červená"
4321
4322 #: src/gtk/colorlabel.c:48 src/prefs_common.c:400
4323 msgid "Dark pink"
4324 msgstr "Tmavě růžová"
4325
4326 #: src/gtk/colorlabel.c:49 src/prefs_common.c:404
4327 msgid "Steel blue"
4328 msgstr "Ocelově modrá"
4329
4330 #: src/gtk/colorlabel.c:50 src/prefs_common.c:408
4331 msgid "Gold"
4332 msgstr "Zlatá"
4333
4334 #: src/gtk/colorlabel.c:51 src/prefs_common.c:412
4335 msgid "Bright green"
4336 msgstr "Světle zelená"
4337
4338 #: src/gtk/colorlabel.c:52 src/prefs_common.c:416
4339 msgid "Magenta"
4340 msgstr "Fialová"
4341
4342 #: src/gtk/foldersort.c:156
4343 msgid "Set mailbox order"
4344 msgstr "Nastavit pořadí schránek"
4345
4346 #: src/gtk/foldersort.c:190
4347 msgid "Move mailboxes up or down to change the sort order in the Folder list."
4348 msgstr "Přesouváním schránek nahoru nebo dolů můžete změnit pořadí v seznamu."
4349
4350 #: src/gtk/foldersort.c:216
4351 msgid "Mailboxes"
4352 msgstr "Schránky"
4353
4354 #: src/gtk/gtkaspell.c:341 src/gtk/gtkaspell.c:660
4355 msgid "No dictionary selected."
4356 msgstr "Není vybrán žádný slovník."
4357
4358 #: src/gtk/gtkaspell.c:365 src/gtk/gtkaspell.c:395
4359 #, c-format
4360 msgid "Couldn't initialize %s speller."
4361 msgstr "Nelze inicializovat %s kontrolu pravopisu."
4362
4363 #: src/gtk/gtkaspell.c:707
4364 msgid "Couldn't initialize Enchant broker."
4365 msgstr "Nelze inicializovat Enchat broker."
4366
4367 #: src/gtk/gtkaspell.c:713
4368 #, c-format
4369 msgid "Couldn't initialize %s dictionary:"
4370 msgstr "Nelze inicializovat %s slovník:"
4371
4372 #: src/gtk/gtkaspell.c:1070
4373 msgid "No misspelled word found."
4374 msgstr "Kontrola pravopisu provedena."
4375
4376 #: src/gtk/gtkaspell.c:1443
4377 msgid "Replace unknown word"
4378 msgstr "Nahradit neznámé slovo"
4379
4380 #: src/gtk/gtkaspell.c:1459
4381 #, c-format
4382 msgid "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Replace \"%s\" with: </span>"
4383 msgstr "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Nahradit \"%s\" s: </span>"
4384
4385 #: src/gtk/gtkaspell.c:1503
4386 msgid ""
4387 "Holding down Control key while pressing Enter\n"
4388 "will learn from mistake.\n"
4389 msgstr ""
4390 "Podržení klávesy Control při stisku Enter\n"
4391 "aktivuje učení z chyby.\n"
4392
4393 #: src/gtk/gtkaspell.c:1800
4394 msgid "Change to..."
4395 msgstr "Změnit na..."
4396
4397 #: src/gtk/gtkaspell.c:1811 src/gtk/gtkaspell.c:1949
4398 msgid "More..."
4399 msgstr "Více..."
4400
4401 #: src/gtk/gtkaspell.c:1867
4402 #, c-format
4403 msgid "\"%s\" unknown in dictionary '%s'"
4404 msgstr "\"%s\" neznámé ve slovníku '%s'"
4405
4406 #: src/gtk/gtkaspell.c:1883
4407 msgid "Accept in this session"
4408 msgstr "Přijmout pro tuto relaci"
4409
4410 #: src/gtk/gtkaspell.c:1893
4411 msgid "Add to personal dictionary"
4412 msgstr "Přidat do vlastního slovníku"
4413
4414 #: src/gtk/gtkaspell.c:1903
4415 msgid "Replace with..."
4416 msgstr "Nahradit čím..."
4417
4418 #: src/gtk/gtkaspell.c:1916
4419 #, c-format
4420 msgid "Check with %s"
4421 msgstr "Otestovat pomocí %s"
4422
4423 #: src/gt