12ba241c7dac8f4797256545cd853a550fcaee70
[claws.git] / po / cs.po
1 # Czech translation of Sylpheed
2 # Copyright (C) 2000 Free Software Foundation, Inc.
3 # Jan Mura <jan_mura@altavista.com>, 2000.
4 #
5 msgid ""
6 msgstr ""
7 "Project-Id-Version: sylpheed-claws\n"
8 "Report-Msgid-Bugs-To: paul@claws-mail.org\n"
9 "POT-Creation-Date: 2007-02-21 12:10+0100\n"
10 "PO-Revision-Date: 2007-02-22 13:28+0100\n"
11 "Last-Translator: Tim <timbrain@post.cz>\n"
12 "Language-Team: Czech <cs@li.org>\n"
13 "MIME-Version: 1.0\n"
14 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
15 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
16 "X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
17 "Plural-Forms:  nplurals=3; plural=(((n%100>=10 && n%100<=14) || (n%10>5)) ? 2 : (n%10>=2 && n%10<=4) ? 1 : 0);\n"
18
19 #: src/account.c:372
20 msgid ""
21 "Some composing windows are open.\n"
22 "Please close all the composing windows before editing the accounts."
23 msgstr ""
24 "Jsou stále otevřena nějaká okna s rozepsanou zprávou.\n"
25 "Před úpravou tohoto účtu zavřete prosím všechna tato okna."
26
27 #: src/account.c:419
28 msgid "Can't create folder."
29 msgstr "Nemohu vytvořit složku."
30
31 #: src/account.c:676
32 msgid "Edit accounts"
33 msgstr "Úpravy účtů"
34
35 #: src/account.c:694
36 msgid ""
37 "Using 'Get Mail' will retrieve messages from your Accounts in the order "
38 "given, the checkbox in the 'G' column indicates which accounts will be "
39 "included."
40 msgstr ""
41 "Funkce 'Přijmout poštu ze všech účtů' načte zprávy z účtů v pořadí v jakém jsou zde uvedeny. "
42 "Zaškrtnutím ve sloupci 'P' určíte, zda účet bude touto funkcí zpracován."
43
44 #: src/account.c:767
45 msgid " _Set as default account "
46 msgstr " Nastavit účet jako _výchozí "
47
48 #: src/account.c:861
49 msgid "Accounts with remote folders cannot be copied."
50 msgstr "Účty se vzdáleně umístěnými složkami (např. IMAP) nemohou být kopírovány."
51
52 #: src/account.c:867
53 #, c-format
54 msgid "Copy of %s"
55 msgstr "Kopie %s"
56
57 #: src/account.c:1006
58 #, c-format
59 msgid "Do you really want to delete the account '%s'?"
60 msgstr "Opravdu chcete odstranit účet '%s'?"
61
62 #: src/account.c:1008
63 msgid "(Untitled)"
64 msgstr "(Nepojmenovaný)"
65
66 #: src/account.c:1009
67 msgid "Delete account"
68 msgstr "Odstranit účet"
69
70 #: src/account.c:1455
71 msgid "Accounts List Default Column Name|D"
72 msgstr "V"
73
74 #: src/account.c:1461 src/prefs_folder_item.c:740
75 msgid "Default account"
76 msgstr "Výchozí účet"
77
78 #: src/account.c:1469
79 msgid "Accounts List Get Column Name|G"
80 msgstr "P"
81
82 #: src/account.c:1475
83 msgid "'Get Mail' retrieves mail from the checked accounts"
84 msgstr "Funkce 'Přijmout poštu ze všech účtů' načte zprávy z účtů označených zaškrtnutím"
85
86 #: src/account.c:1482 src/addressadd.c:196 src/addressbook.c:132
87 #: src/compose.c:5857 src/compose.c:6148 src/editaddress.c:1043
88 #: src/editaddress.c:1092 src/editbook.c:175 src/editgroup.c:287
89 #: src/editjpilot.c:270 src/editldap.c:424 src/editvcard.c:183
90 #: src/importmutt.c:226 src/importpine.c:226 src/mimeview.c:213
91 #: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:404 src/prefs_filtering.c:364
92 #: src/prefs_filtering.c:1481 src/prefs_template.c:185
93 msgid "Name"
94 msgstr "Jméno"
95
96 #: src/account.c:1489 src/prefs_account.c:1232 src/prefs_account.c:2783
97 msgid "Protocol"
98 msgstr "Protokol"
99
100 #: src/account.c:1496 src/ssl_manager.c:102
101 msgid "Server"
102 msgstr "Server"
103
104 #: src/action.c:355
105 #, c-format
106 msgid "Could not get message file %d"
107 msgstr "Nelze načíst soubor %d se zprávou"
108
109 #: src/action.c:386
110 msgid "Could not get message part."
111 msgstr "Nelze načíst část zprávy."
112
113 #: src/action.c:403
114 #, c-format
115 msgid "Can't get part of multipart message: %s"
116 msgstr "Nemohu získat část z mnohačásťové zprávy: %s"
117
118 #: src/action.c:517
119 #, c-format
120 msgid ""
121 "The selected action cannot be used in the compose window\n"
122 "because it contains %%f, %%F, %%as or %%p."
123 msgstr ""
124 "V okně pro psaní zprávy nelze použít akci,\n"
125 "která obsahuje %%f, %%F, %%as nebo %%p."
126
127 #: src/action.c:829
128 #, c-format
129 msgid ""
130 "Command could not be started. Pipe creation failed.\n"
131 "%s"
132 msgstr ""
133 "Nelze spustit příkaz. Selhalo vytvoření roury.\n"
134 "%s"
135
136 #: src/action.c:924
137 #, c-format
138 msgid ""
139 "Could not fork to execute the following command:\n"
140 "%s\n"
141 "%s"
142 msgstr ""
143 "Nelze provést fork pro spuštění následujícího příkazu:\n"
144 "%s\n"
145 "%s"
146
147 #: src/action.c:1144 src/action.c:1294
148 msgid "Completed"
149 msgstr "Dokončeno"
150
151 #: src/action.c:1180
152 #, c-format
153 msgid "--- Running: %s\n"
154 msgstr "--- Spuštěno: %s\n"
155
156 #: src/action.c:1184
157 #, c-format
158 msgid "--- Ended: %s\n"
159 msgstr "--- Ukončeno: %s\n"
160
161 #: src/action.c:1217
162 msgid "Action's input/output"
163 msgstr "Vstup/výstup akce"
164
165 #: src/action.c:1529
166 #, c-format
167 msgid ""
168 "Enter the argument for the following action:\n"
169 "('%%h' will be replaced with the argument)\n"
170 "  %s"
171 msgstr ""
172 "Vložte parametr pro následující akci:\n"
173 "('%%h' bude nahrazeno parametrem)\n"
174 "  %s"
175
176 #: src/action.c:1534
177 msgid "Action's hidden user argument"
178 msgstr "Skrytý uživatelský parametr akce"
179
180 #: src/action.c:1538
181 #, c-format
182 msgid ""
183 "Enter the argument for the following action:\n"
184 "('%%u' will be replaced with the argument)\n"
185 "  %s"
186 msgstr ""
187 "Vložte parametr pro následující akci:\n"
188 "('%%u' bude nahrazeno parametrem)\n"
189 "  %s"
190
191 #: src/action.c:1543
192 msgid "Action's user argument"
193 msgstr "Uživatelský parametr akce"
194
195 #: src/addr_compl.c:554 src/addressbook.c:4399
196 msgid "Group"
197 msgstr "Skupina"
198
199 #: src/addressadd.c:174
200 msgid "Add to address book"
201 msgstr "Přidat do knihy adres"
202
203 #: src/addressadd.c:208 src/plugins/pgpcore/select-keys.c:405
204 #: src/toolbar.c:459
205 msgid "Address"
206 msgstr "Adresa"
207
208 #: src/addressadd.c:218 src/addressbook.c:134 src/editaddress.c:851
209 #: src/editaddress.c:915 src/editgroup.c:289
210 msgid "Remarks"
211 msgstr "Poznámky"
212
213 #: src/addressadd.c:240 src/addressbook_foldersel.c:164
214 msgid "Select Address Book Folder"
215 msgstr "Vybrat složku pro knihu adres"
216
217 #: src/addressbook.c:133 src/editaddress.c:849 src/editaddress.c:897
218 #: src/editgroup.c:288 src/expldifdlg.c:521 src/exporthtml.c:591
219 #: src/exporthtml.c:755 src/ldif.c:779
220 msgid "Email Address"
221 msgstr "E-mail"
222
223 #: src/addressbook.c:426
224 msgid "/_Book"
225 msgstr "/_Kniha"
226
227 #: src/addressbook.c:427
228 msgid "/_Book/New _Book"
229 msgstr "/_Kniha/Nová _kniha"
230
231 #: src/addressbook.c:428
232 msgid "/_Book/New _Folder"
233 msgstr "/_Kniha/Nová _složka"
234
235 #: src/addressbook.c:429
236 msgid "/_Book/New _vCard"
237 msgstr "/_Kniha/Nová _vCard"
238
239 #: src/addressbook.c:431
240 msgid "/_Book/New _JPilot"
241 msgstr "/_Kniha/Nový _JPilot"
242
243 #: src/addressbook.c:434
244 msgid "/_Book/New LDAP _Server"
245 msgstr "/_Kniha/Nový _LDAP server"
246
247 #: src/addressbook.c:436 src/addressbook.c:439
248 msgid "/_Book/---"
249 msgstr "/_Kniha/---"
250
251 #: src/addressbook.c:437
252 msgid "/_Book/_Edit book"
253 msgstr "/_Kniha/Up_ravit"
254
255 #: src/addressbook.c:438
256 msgid "/_Book/_Delete book"
257 msgstr "/_Kniha/_Odstranit knihu"
258
259 #: src/addressbook.c:440
260 msgid "/_Book/_Save"
261 msgstr "/_Kniha/_Uložit"
262
263 #: src/addressbook.c:441
264 msgid "/_Book/_Close"
265 msgstr "/_Kniha/_Zavřít"
266
267 #: src/addressbook.c:442
268 msgid "/_Address"
269 msgstr "/_Adresa"
270
271 #: src/addressbook.c:443
272 msgid "/_Address/_Select all"
273 msgstr "/_Adresa/Vybrat vš_e"
274
275 #: src/addressbook.c:444 src/addressbook.c:448 src/addressbook.c:451
276 #: src/addressbook.c:454
277 msgid "/_Address/---"
278 msgstr "/_Adresa/--"
279
280 #: src/addressbook.c:445
281 msgid "/_Address/C_ut"
282 msgstr "/_Adresa/_Vyjmout"
283
284 #: src/addressbook.c:446
285 msgid "/_Address/_Copy"
286 msgstr "/_Adresa/_Kopírovat"
287
288 #: src/addressbook.c:447
289 msgid "/_Address/_Paste"
290 msgstr "/_Adresa/V_ložit"
291
292 #: src/addressbook.c:449
293 msgid "/_Address/_Edit"
294 msgstr "/_Adresa/U_pravit"
295
296 #: src/addressbook.c:450
297 msgid "/_Address/_Delete"
298 msgstr "/_Adresa/_Odstranit"
299
300 #: src/addressbook.c:452
301 msgid "/_Address/New _Address"
302 msgstr "/_Adresa/Nová _adresa"
303
304 #: src/addressbook.c:453
305 msgid "/_Address/New _Group"
306 msgstr "/_Adresa/Nová _skupina"
307
308 #: src/addressbook.c:455
309 msgid "/_Address/_Mail To"
310 msgstr "/_Adresa/Napsat novou _zprávu"
311
312 #: src/addressbook.c:456 src/compose.c:791 src/mainwindow.c:805
313 #: src/messageview.c:306
314 msgid "/_Tools"
315 msgstr "/_Nástroje"
316
317 #: src/addressbook.c:457
318 msgid "/_Tools/Import _LDIF file..."
319 msgstr "/_Nástroje/Importovat _LDIF soubor..."
320
321 #: src/addressbook.c:458
322 msgid "/_Tools/Import M_utt file..."
323 msgstr "/_Nástroje/Importovat _Mutt soubor..."
324
325 #: src/addressbook.c:459
326 msgid "/_Tools/Import _Pine file..."
327 msgstr "/_Nástroje/Importovat _Pine soubor..."
328
329 #: src/addressbook.c:460 src/mainwindow.c:814 src/mainwindow.c:837
330 #: src/mainwindow.c:839 src/mainwindow.c:841 src/mainwindow.c:850
331 #: src/mainwindow.c:853 src/mainwindow.c:857 src/messageview.c:310
332 #: src/messageview.c:331 src/messageview.c:333
333 msgid "/_Tools/---"
334 msgstr "/_Nástroje/---"
335
336 #: src/addressbook.c:461
337 msgid "/_Tools/Export _HTML..."
338 msgstr "/_Nástroje/Exportovat _HTML..."
339
340 #: src/addressbook.c:462
341 msgid "/_Tools/Export LDI_F..."
342 msgstr "/_Nástroje/Exportovat LDI_F..."
343
344 #: src/addressbook.c:463 src/compose.c:796 src/mainwindow.c:882
345 #: src/messageview.c:336
346 msgid "/_Help"
347 msgstr "/Nápo_věda"
348
349 #: src/addressbook.c:464 src/compose.c:797 src/mainwindow.c:888
350 #: src/messageview.c:337
351 msgid "/_Help/_About"
352 msgstr "/Nápo_věda/_O aplikaci"
353
354 #: src/addressbook.c:469 src/addressbook.c:485 src/compose.c:564
355 #: src/mainwindow.c:522 src/messageview.c:168
356 msgid "/_Edit"
357 msgstr "/Ú_pravy"
358
359 #: src/addressbook.c:470 src/addressbook.c:486
360 msgid "/_Delete"
361 msgstr "/_Odstranit"
362
363 #: src/addressbook.c:472
364 msgid "/New _Book"
365 msgstr "/Nová _kniha"
366
367 #: src/addressbook.c:473
368 msgid "/New _Folder"
369 msgstr "/Nová _složka"
370
371 #: src/addressbook.c:474 src/addressbook.c:489
372 msgid "/New _Group"
373 msgstr "/Nová _skupina"
374
375 #: src/addressbook.c:476 src/addressbook.c:491
376 msgid "/C_ut"
377 msgstr "/_Vyjmout"
378
379 #: src/addressbook.c:477 src/addressbook.c:492
380 msgid "/_Copy"
381 msgstr "/_Kopírovat"
382
383 #: src/addressbook.c:478 src/addressbook.c:493
384 msgid "/_Paste"
385 msgstr "/V_ložit"
386
387 #: src/addressbook.c:483
388 msgid "/_Select all"
389 msgstr "/Vybrat vš_e"
390
391 #: src/addressbook.c:488
392 msgid "/New _Address"
393 msgstr "/Nová _adresa"
394
395 #: src/addressbook.c:496
396 msgid "/_Mail To"
397 msgstr "/Napsat novou _zprávu"
398
399 #: src/addressbook.c:498
400 msgid "/_Browse Entry"
401 msgstr "/_Prohlížet záznam"
402
403 #: src/addressbook.c:511 src/crash.c:451 src/crash.c:470 src/importldif.c:119
404 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:136 src/prefs_themes.c:684
405 #: src/prefs_themes.c:716 src/prefs_themes.c:717
406 msgid "Unknown"
407 msgstr "Neznámá(ý)"
408
409 #: src/addressbook.c:518 src/addressbook.c:537 src/importldif.c:126
410 msgid "Success"
411 msgstr "Úspěch"
412
413 #: src/addressbook.c:519 src/importldif.c:127
414 msgid "Bad arguments"
415 msgstr "Špatné argumenty"
416
417 #: src/addressbook.c:520 src/importldif.c:128
418 msgid "File not specified"
419 msgstr "Není zadán soubor"
420
421 #: src/addressbook.c:521 src/importldif.c:129
422 msgid "Error opening file"
423 msgstr "Chyba při otevírání souboru"
424
425 #: src/addressbook.c:522 src/importldif.c:130
426 msgid "Error reading file"
427 msgstr "Chyba při čtení souboru"
428
429 #: src/addressbook.c:523 src/importldif.c:131
430 msgid "End of file encountered"
431 msgstr "Byl dosažen konec souboru"
432
433 #: src/addressbook.c:524 src/importldif.c:132
434 msgid "Error allocating memory"
435 msgstr "Chyba při alokaci paměti"
436
437 #: src/addressbook.c:525 src/importldif.c:133
438 msgid "Bad file format"
439 msgstr "Špatný formát souboru"
440
441 #: src/addressbook.c:526 src/importldif.c:134
442 msgid "Error writing to file"
443 msgstr "Chyba při zápisu do souboru"
444
445 #: src/addressbook.c:527 src/importldif.c:135
446 msgid "Error opening directory"
447 msgstr "Chyba při otevírání adresáře"
448
449 #: src/addressbook.c:528 src/importldif.c:136
450 msgid "No path specified"
451 msgstr "Není zadána cesta"
452
453 #: src/addressbook.c:538
454 msgid "Error connecting to LDAP server"
455 msgstr "Chyba při připojování na LDAP server"
456
457 #: src/addressbook.c:539
458 msgid "Error initializing LDAP"
459 msgstr "Chyba při inicializaci LDAP"
460
461 #: src/addressbook.c:540
462 msgid "Error binding to LDAP server"
463 msgstr "Chyba při napojování na LDAP server"
464
465 #: src/addressbook.c:541
466 msgid "Error searching LDAP database"
467 msgstr "Chyba hledání v LDAP databázi"
468
469 #: src/addressbook.c:542
470 msgid "Timeout performing LDAP operation"
471 msgstr "Při provádění oprací s LDAP vypršel čas"
472
473 #: src/addressbook.c:543
474 msgid "Error in LDAP search criteria"
475 msgstr "Chyba ve vyhledávacích kritériích pro LDAP"
476
477 #: src/addressbook.c:544
478 msgid "No LDAP entries found for search criteria"
479 msgstr "Pro vyhledávací kritéria nebyly nalezeny žádné položky"
480
481 #: src/addressbook.c:545
482 msgid "LDAP search terminated on request"
483 msgstr "Prohledávání ukončeno na žádost"
484
485 #: src/addressbook.c:546
486 msgid "Error starting TLS connection"
487 msgstr "Chyba při vytváření TLS spojení"
488
489 #: src/addressbook.c:916
490 msgid "Sources"
491 msgstr "Zdroje adres"
492
493 #: src/addressbook.c:920 src/prefs_other.c:524 src/toolbar.c:194
494 #: src/toolbar.c:1787
495 msgid "Address book"
496 msgstr "Kniha adres"
497
498 #: src/addressbook.c:1052
499 msgid "Lookup name:"
500 msgstr "Hledané jméno:"
501
502 #: src/addressbook.c:1125 src/compose.c:2132 src/compose.c:4479
503 #: src/compose.c:5703 src/compose.c:6468 src/compose.c:9548
504 #: src/summary_search.c:359
505 msgid "To:"
506 msgstr "Komu:"
507
508 #: src/addressbook.c:1129 src/compose.c:2116 src/compose.c:4215
509 #: src/compose.c:4478 src/compose.c:9557
510 msgid "Cc:"
511 msgstr "Kopie:"
512
513 #: src/addressbook.c:1133 src/compose.c:2119 src/compose.c:4246
514 msgid "Bcc:"
515 msgstr "Skrytá kopie:"
516
517 #: src/addressbook.c:1383 src/addressbook.c:1429
518 msgid "Delete address(es)"
519 msgstr "Odstranit adresu(y)"
520
521 #: src/addressbook.c:1384
522 msgid "This address data is readonly and cannot be deleted."
523 msgstr "Tato data jsou pouze pro čtení a nelze je odstranit."
524
525 #: src/addressbook.c:1423
526 msgid "Delete group"
527 msgstr "Odstranit skupinu"
528
529 #: src/addressbook.c:1424
530 msgid ""
531 "Really delete the group(s)?\n"
532 "The addresses it contains will not be lost."
533 msgstr ""
534 "Chcete odstranit skupinu (skupiny)?\n"
535 "Adresy v ní (v nich) obsažené budou ztraceny."
536
537 #: src/addressbook.c:1430
538 msgid "Really delete the address(es)?"
539 msgstr "Opravdu chcete odstranit tuto adresu(y)?"
540
541 #: src/addressbook.c:2034
542 msgid "Cannot paste. Target address book is readonly."
543 msgstr "Nelze vložit. Cílová kniha adres je pouze pro čtení."
544
545 #: src/addressbook.c:2045
546 msgid "Cannot paste into an address group."
547 msgstr "Nelze provést vložení do skupiny adres."
548
549 #: src/addressbook.c:2728
550 #, c-format
551 msgid "Do you want to delete the query results and addresses in '%s' ?"
552 msgstr "Opravdu chcete odstranit výsledky vyhledávání '%s' ?"
553
554 #: src/addressbook.c:2731 src/addressbook.c:2757 src/addressbook.c:2764
555 #: src/prefs_filtering_action.c:152
556 msgid "Delete"
557 msgstr "Odstranit"
558
559 #: src/addressbook.c:2740
560 #, c-format
561 msgid ""
562 "Do you want to delete '%s' ?If you delete the folder only, the addresses it "
563 "contains will be moved into the parent folder."
564 msgstr ""
565 "Chcete odstranit '%s'? Pokud odstraníte pouze složku, adresy v ní obsažené "
566 "budou přesunuty do nadřazené složky."
567
568 #: src/addressbook.c:2743 src/imap_gtk.c:301 src/mh_gtk.c:182
569 msgid "Delete folder"
570 msgstr "Odstranit složku"
571
572 #: src/addressbook.c:2744
573 msgid "+Delete _folder only"
574 msgstr "+Odstranit pouze _složku"
575
576 #: src/addressbook.c:2744
577 msgid "Delete folder and _addresses"
578 msgstr "Odstranit složku a _adresy"
579
580 #: src/addressbook.c:2755
581 #, c-format
582 msgid ""
583 "Do you want to delete '%s'?\n"
584 "The addresses it contains will not be lost."
585 msgstr ""
586 "Chcete odstranit '%s'?\n"
587 "Adresy v ní obsažené budou ztraceny."
588
589 #: src/addressbook.c:2762
590 #, c-format
591 msgid ""
592 "Do you want to delete '%s'?\n"
593 "The addresses it contains will be lost."
594 msgstr ""
595 "Chcete odstranit '%s'?\n"
596 "Adresy v ní obsažené budou ztraceny."
597
598 #: src/addressbook.c:3634
599 msgid "New user, could not save index file."
600 msgstr "Nový uživatel, nelze uložit index soubor."
601
602 #: src/addressbook.c:3638
603 msgid "New user, could not save address book files."
604 msgstr "Nový uživatel, nelze uložit soubory s knihou adres."
605
606 #: src/addressbook.c:3648
607 msgid "Old address book converted successfully."
608 msgstr "Konverze staré knihy adres proběhla úspěšně."
609
610 #: src/addressbook.c:3653
611 msgid ""
612 "Old address book converted,\n"
613 "could not save new address index file."
614 msgstr ""
615 "Stará kniha adres zkonvertována,\n"
616 "nepodařilo se uložit nový soubor s indexem adres."
617
618 #: src/addressbook.c:3666
619 msgid ""
620 "Could not convert address book,\n"
621 "but created empty new address book files."
622 msgstr ""
623 "Nepodařilo se provést konverzi knihy adres,\n"
624 "ale byl vytvořen nové prázdné soubory knihy adres."
625
626 #: src/addressbook.c:3672
627 msgid ""
628 "Could not convert address book,\n"
629 "could not save new address index file."
630 msgstr ""
631 "Nepodařilo se provést konverzi knihy adres,\n"
632 "nepodařilo se uložit nový soubor s indexem adres."
633
634 #: src/addressbook.c:3677
635 msgid ""
636 "Could not convert address book\n"
637 "and could not create new address book files."
638 msgstr ""
639 "Nepodařilo se provést konverzi knihy adres\n"
640 "a nepodařilo se vytvořit nové soubory knihy adres."
641
642 #: src/addressbook.c:3684 src/addressbook.c:3690
643 msgid "Addressbook conversion error"
644 msgstr "Chyba při konverzi knihy adres"
645
646 #: src/addressbook.c:3728
647 msgid "Addressbook Error"
648 msgstr "Chyba v knize adres"
649
650 #: src/addressbook.c:3729
651 msgid "Could not read address index"
652 msgstr "Nelze načíst index adres"
653
654 #: src/addressbook.c:4056
655 msgid "Busy searching..."
656 msgstr "Prohledávám..."
657
658 #: src/addressbook.c:4110
659 #, c-format
660 msgid "Search '%s'"
661 msgstr "Hledání '%s'"
662
663 #: src/addressbook.c:4335
664 msgid "Interface"
665 msgstr "Rozhraní"
666
667 #: src/addressbook.c:4351 src/addressbook_foldersel.c:192 src/exphtmldlg.c:375
668 #: src/expldifdlg.c:394 src/exporthtml.c:973 src/importldif.c:651
669 msgid "Address Book"
670 msgstr "Kniha adres"
671
672 #: src/addressbook.c:4367
673 msgid "Person"
674 msgstr "Osoba"
675
676 #: src/addressbook.c:4383
677 msgid "EMail Address"
678 msgstr "Email adresa"
679
680 #: src/addressbook.c:4415 src/exporthtml.c:875 src/folderview.c:469
681 #: src/prefs_account.c:2491 src/prefs_folder_column.c:79
682 msgid "Folder"
683 msgstr "Složka"
684
685 #: src/addressbook.c:4431
686 msgid "vCard"
687 msgstr "vCard"
688
689 #: src/addressbook.c:4447 src/addressbook.c:4463
690 msgid "JPilot"
691 msgstr "JPilot"
692
693 #: src/addressbook.c:4479
694 msgid "LDAP servers"
695 msgstr "LDAP servery"
696
697 #: src/addressbook.c:4495
698 msgid "LDAP Query"
699 msgstr "LDAP dotaz"
700
701 #: src/addressbook.c:4811 src/addressbook_foldersel.c:389 src/matcher.c:305
702 #: src/matcher.c:762 src/matcher.c:895 src/plugins/bogofilter/bogofilter.c:215
703 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:67 src/prefs_matcher.c:220
704 #: src/prefs_matcher.c:523 src/prefs_matcher.c:1343 src/prefs_matcher.c:1360
705 #: src/prefs_matcher.c:1362 src/prefs_matcher.c:2115 src/prefs_matcher.c:2119
706 msgid "Any"
707 msgstr "kterákoliv"
708
709 #: src/addrgather.c:158
710 msgid "Please specify name for address book."
711 msgstr "Zadejte prosím název pro knihu adres."
712
713 #: src/addrgather.c:178
714 msgid "Please select the mail headers to search."
715 msgstr "Vyberte záhlaví zprávy, ve kterých se bude hledat."
716
717 #: src/addrgather.c:185
718 msgid "Harvesting addresses..."
719 msgstr "Získávám adresy..."
720
721 #: src/addrgather.c:224
722 msgid "Addresses gathered successfully."
723 msgstr "Adresy získány úspěšně."
724
725 #: src/addrgather.c:294
726 msgid "No folder or message was selected."
727 msgstr "Není vybrána žádná složka nebo zpráva."
728
729 #: src/addrgather.c:302
730 msgid ""
731 "Please select a folder to process from the folder\n"
732 "list. Alternatively, select one or messages from\n"
733 "the message list."
734 msgstr ""
735 "Prosím, vyberte složku, kterou chcete zpracovat,\n"
736 "ze seznamu složek. Případně vyberte jednu nebo více zpráv\n"
737 "ze seznamu zpráv."
738
739 #: src/addrgather.c:354
740 msgid "Folder :"
741 msgstr "Složka :"
742
743 #: src/addrgather.c:365 src/exphtmldlg.c:543 src/expldifdlg.c:626
744 #: src/importldif.c:909
745 msgid "Address Book :"
746 msgstr "Kniha adres :"
747
748 #: src/addrgather.c:375
749 msgid "Folder Size :"
750 msgstr "Velikost složky :"
751
752 #: src/addrgather.c:390
753 msgid "Process these mail header fields"
754 msgstr "Zpracovat tato pole ze záhlaví mailů"
755
756 #: src/addrgather.c:408
757 msgid "Include sub-folders"
758 msgstr "Zahrnout podsložky"
759
760 #: src/addrgather.c:431
761 msgid "Header Name"
762 msgstr "Název záhlaví"
763
764 #: src/addrgather.c:432
765 msgid "Address Count"
766 msgstr "Počet adres"
767
768 #: src/addrgather.c:537 src/alertpanel.c:154 src/compose.c:4830
769 #: src/compose.c:9469 src/messageview.c:586 src/messageview.c:599
770 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:575
771 msgid "Warning"
772 msgstr "Varování"
773
774 #: src/addrgather.c:538
775 msgid "Header Fields"
776 msgstr "Pole záhlaví"
777
778 #: src/addrgather.c:539 src/exphtmldlg.c:663 src/expldifdlg.c:737
779 #: src/importldif.c:1029
780 msgid "Finish"
781 msgstr "Konec"
782
783 #: src/addrgather.c:600
784 msgid "Harvest Email Addresses - from Selected Messages"
785 msgstr "Získání adres - z vybraných zpráv"
786
787 #: src/addrgather.c:608
788 msgid "Harvest Email Addresses - from Folder"
789 msgstr "Získání adres - ze složky"
790
791 #: src/addrindex.c:116
792 msgid "Common addresses"
793 msgstr "Obecné adresy"
794
795 #: src/addrindex.c:117
796 msgid "Personal addresses"
797 msgstr "Osobní adresy"
798
799 #: src/addrindex.c:123
800 msgid "Common address"
801 msgstr "Obecná adresa"
802
803 #: src/addrindex.c:124
804 msgid "Personal address"
805 msgstr "Osobní adresa"
806
807 #: src/alertpanel.c:141 src/compose.c:7618
808 msgid "Notice"
809 msgstr "Poznámka"
810
811 #: src/alertpanel.c:167 src/alertpanel.c:190 src/compose.c:4770 src/inc.c:616
812 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:148 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:239
813 msgid "Error"
814 msgstr "Chyba"
815
816 #: src/alertpanel.c:191
817 msgid "_View log"
818 msgstr "_Zobrazit protokol"
819
820 #: src/alertpanel.c:339
821 msgid "Show this message next time"
822 msgstr "Zobrazovat příště tuto zprávu"
823
824 #: src/browseldap.c:218
825 msgid "Browse Directory Entry"
826 msgstr "Procházet položku adresáře"
827
828 #: src/browseldap.c:238
829 msgid "Server Name :"
830 msgstr "Název serveru :"
831
832 #: src/browseldap.c:248
833 msgid "Distinguished Name (dn) :"
834 msgstr "Rozlišovací jméno (dn):"
835
836 #: src/browseldap.c:271
837 msgid "LDAP Name"
838 msgstr "LDAP atribut"
839
840 #: src/browseldap.c:273
841 msgid "Attribute Value"
842 msgstr "Hodnota atributu"
843
844 #: src/common/nntp.c:73
845 #, c-format
846 msgid "Can't connect to NNTP server: %s:%d\n"
847 msgstr "Nemohu se spojit s NNTP serverem: %s:%d\n"
848
849 #: src/common/nntp.c:80 src/common/session.c:166 src/imap.c:841
850 msgid "SSL handshake failed\n"
851 msgstr "Inicializace SSL spojení selhala\n"
852
853 #: src/common/nntp.c:182 src/common/nntp.c:245
854 #, c-format
855 msgid "protocol error: %s\n"
856 msgstr "Chyba protokolu: %s\n"
857
858 #: src/common/nntp.c:205 src/common/nntp.c:251
859 msgid "protocol error\n"
860 msgstr "Chyba protokolu\n"
861
862 #: src/common/nntp.c:301
863 msgid "Error occurred while posting\n"
864 msgstr "Nastala chyba během posílání\n"
865
866 #: src/common/nntp.c:381
867 msgid "Error occurred while sending command\n"
868 msgstr "Nastala chyba během posílání příkazu\n"
869
870 #: src/common/plugin.c:54
871 msgid "Nothing"
872 msgstr "Nic"
873
874 #: src/common/plugin.c:55
875 msgid "a viewer"
876 msgstr "prohlížeč"
877
878 #: src/common/plugin.c:56
879 msgid "folders"
880 msgstr "složky"
881
882 #: src/common/plugin.c:57
883 msgid "filtering"
884 msgstr "filtr"
885
886 #: src/common/plugin.c:58
887 msgid "a privacy interface"
888 msgstr "zabezpečení"
889
890 #: src/common/plugin.c:59
891 msgid "a notifier"
892 msgstr "oznamování"
893
894 #: src/common/plugin.c:60
895 msgid "an utility"
896 msgstr ""
897
898 #: src/common/plugin.c:61
899 msgid "things"
900 msgstr ""
901
902 #: src/common/plugin.c:259
903 #, c-format
904 msgid "This plugin provides %s (%s), which is already provided by the %s plugin."
905 msgstr "Tento modul poskytuje možnost %s (%s), která je už obsažena v modulu %s."
906
907 #: src/common/plugin.c:294
908 msgid "Plugin already loaded"
909 msgstr "Modul byl již načten"
910
911 #: src/common/plugin.c:304
912 msgid "Failed to allocate memory for Plugin"
913 msgstr "Nepodařilo se vyhradit paměť pro modul"
914
915 #: src/common/plugin.c:331
916 msgid "This module is not licenced under a GPL compatible licence."
917 msgstr "Tento modul není licencován dle GPL kompatibilní licence."
918
919 #: src/common/plugin.c:338
920 msgid "This module is for Claws Mail GTK1."
921 msgstr "Tento modul je určen pro Claws Mail GTK1."
922
923 #: src/common/plugin.c:550
924 #, c-format
925 msgid ""
926 "Your version of Claws Mail is newer than the version the '%s' plugin was "
927 "built with."
928 msgstr "Vaše verze Claws Mail je novější než ta, se kterou byl zkompilován modul %s."
929
930 #: src/common/plugin.c:553
931 msgid ""
932 "Your version of Claws Mail is newer than the version the plugin was built "
933 "with."
934 msgstr ""
935 "Vaše verze Claws Mail je novější než ta, se kterou byl zkompilován tento "
936 "modul."
937
938 #: src/common/plugin.c:562
939 #, c-format
940 msgid "Your version of Claws Mail is too old for the '%s' plugin."
941 msgstr "Vaše verze Claws Mail je příliš stará na použití s modulem %s."
942
943 #: src/common/plugin.c:564
944 msgid "Your version of Claws Mail is too old for the plugin."
945 msgstr "Vaše verze Claws Mail je příliš stará na použití s tímto modulem."
946
947 #: src/common/smtp.c:176
948 msgid "SMTP AUTH not available\n"
949 msgstr "SMTP AUTH je nedostupná\n"
950
951 #: src/common/smtp.c:518 src/common/smtp.c:568
952 msgid "bad SMTP response\n"
953 msgstr "špatná SMTP odpověď\n"
954
955 #: src/common/smtp.c:539 src/common/smtp.c:557 src/common/smtp.c:676
956 msgid "error occurred on SMTP session\n"
957 msgstr "nastala chyba v SMTP relaci\n"
958
959 #: src/common/smtp.c:548 src/pop.c:842
960 msgid "error occurred on authentication\n"
961 msgstr "nastala chyba v autentizaci\n"
962
963 #: src/common/smtp.c:603
964 #, c-format
965 msgid "Message is too big (Maximum size is %s)\n"
966 msgstr "Zpráva je příliš velká (maximální velikost je %s)\n"
967
968 #: src/common/smtp.c:635 src/pop.c:835
969 msgid "couldn't start TLS session\n"
970 msgstr "nelze spustit TLS relaci\n"
971
972 #: src/common/socket.c:1393
973 #, c-format
974 msgid "write on fd%d: %s\n"
975 msgstr "zápis do fd%d: %s\n"
976
977 #: src/common/ssl.c:159
978 msgid "Error creating ssl context\n"
979 msgstr "Chyba při vytváření ssl kontextu\n"
980
981 #: src/common/ssl.c:178
982 #, c-format
983 msgid "SSL connect failed (%s)\n"
984 msgstr "SSL spojení selhalo (%s)\n"
985
986 #: src/common/ssl_certificate.c:203 src/common/ssl_certificate.c:214
987 #: src/common/ssl_certificate.c:220 src/common/ssl_certificate.c:227
988 #: src/common/ssl_certificate.c:238 src/common/ssl_certificate.c:244
989 #: src/gtk/sslcertwindow.c:68 src/gtk/sslcertwindow.c:79
990 #: src/gtk/sslcertwindow.c:85 src/gtk/sslcertwindow.c:92
991 #: src/gtk/sslcertwindow.c:103 src/gtk/sslcertwindow.c:109
992 msgid "<not in certificate>"
993 msgstr "<not in certificate>"
994
995 #: src/common/ssl_certificate.c:253
996 #, c-format
997 msgid ""
998 "  Owner: %s (%s) in %s\n"
999 "  Signed by: %s (%s) in %s\n"
1000 "  Fingerprint: %s\n"
1001 "  Signature status: %s"
1002 msgstr ""
1003 "  Vlastník: %s (%s) v %s\n"
1004 "  Podepsán: %s (%s) v %s\n"
1005 "  Fingerprint: %s\n"
1006 "  Stav podpisu: %s"
1007
1008 #: src/common/ssl_certificate.c:380
1009 msgid "Couldn't load X509 default paths"
1010 msgstr "Nelze nahrát výchozí cestu pro X509"
1011
1012 #: src/common/string_match.c:79
1013 msgid "(Subject cleared by RegExp)"
1014 msgstr "(Předmět odstraněn reg. výrazem)"
1015
1016 #: src/common/utils.c:348
1017 #, c-format
1018 msgid "%dB"
1019 msgstr "%dB"
1020
1021 #: src/common/utils.c:349
1022 #, c-format
1023 msgid "%d.%02dKB"
1024 msgstr "%d.%02dKB"
1025
1026 #: src/common/utils.c:350
1027 #, c-format
1028 msgid "%d.%02dMB"
1029 msgstr "%d.%02dKB"
1030
1031 #: src/common/utils.c:351
1032 #, c-format
1033 msgid "%.2fGB"
1034 msgstr "%.2fGB"
1035
1036 #: src/common/utils.c:4805
1037 msgid "Complete day name for use by strftime|Sunday"
1038 msgstr "neděle"
1039
1040 #: src/common/utils.c:4806
1041 msgid "Complete day name for use by strftime|Monday"
1042 msgstr "pondělí"
1043
1044 #: src/common/utils.c:4807
1045 msgid "Complete day name for use by strftime|Tuesday"
1046 msgstr "úterý"
1047
1048 #: src/common/utils.c:4808
1049 msgid "Complete day name for use by strftime|Wednesday"
1050 msgstr "středa"
1051
1052 #: src/common/utils.c:4809
1053 msgid "Complete day name for use by strftime|Thursday"
1054 msgstr "čtvrtek"
1055
1056 #: src/common/utils.c:4810
1057 msgid "Complete day name for use by strftime|Friday"
1058 msgstr "pátek"
1059
1060 #: src/common/utils.c:4811
1061 msgid "Complete day name for use by strftime|Saturday"
1062 msgstr "sobota"
1063
1064 #: src/common/utils.c:4813
1065 msgid "Complete month name for use by strftime|January"
1066 msgstr "leden"
1067
1068 #: src/common/utils.c:4814
1069 msgid "Complete month name for use by strftime|February"
1070 msgstr "únor"
1071
1072 #: src/common/utils.c:4815
1073 msgid "Complete month name for use by strftime|March"
1074 msgstr "březen"
1075
1076 #: src/common/utils.c:4816
1077 msgid "Complete month name for use by strftime|April"
1078 msgstr "duben"
1079
1080 #: src/common/utils.c:4817
1081 msgid "Complete month name for use by strftime|May"
1082 msgstr "květen"
1083
1084 #: src/common/utils.c:4818
1085 msgid "Complete month name for use by strftime|June"
1086 msgstr "červen"
1087
1088 #: src/common/utils.c:4819
1089 msgid "Complete month name for use by strftime|July"
1090 msgstr "červenec"
1091
1092 #: src/common/utils.c:4820
1093 msgid "Complete month name for use by strftime|August"
1094 msgstr "srpen"
1095
1096 #: src/common/utils.c:4821
1097 msgid "Complete month name for use by strftime|September"
1098 msgstr "září"
1099
1100 #: src/common/utils.c:4822
1101 msgid "Complete month name for use by strftime|October"
1102 msgstr "říjen"
1103
1104 #: src/common/utils.c:4823
1105 msgid "Complete month name for use by strftime|November"
1106 msgstr "listopad"
1107
1108 #: src/common/utils.c:4824
1109 msgid "Complete month name for use by strftime|December"
1110 msgstr "prosinec"
1111
1112 #: src/common/utils.c:4826
1113 msgid "Abbr. day name for use by strftime|Sun"
1114 msgstr "ne"
1115
1116 #: src/common/utils.c:4827
1117 msgid "Abbr. day name for use by strftime|Mon"
1118 msgstr "po"
1119
1120 #: src/common/utils.c:4828
1121 msgid "Abbr. day name for use by strftime|Tue"
1122 msgstr "út"
1123
1124 #: src/common/utils.c:4829
1125 msgid "Abbr. day name for use by strftime|Wed"
1126 msgstr "st"
1127
1128 #: src/common/utils.c:4830
1129 msgid "Abbr. day name for use by strftime|Thu"
1130 msgstr "čt"
1131
1132 #: src/common/utils.c:4831
1133 msgid "Abbr. day name for use by strftime|Fri"
1134 msgstr "pá"
1135
1136 #: src/common/utils.c:4832
1137 msgid "Abbr. day name for use by strftime|Sat"
1138 msgstr "so"
1139
1140 #: src/common/utils.c:4834
1141 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Jan"
1142 msgstr "led"
1143
1144 #: src/common/utils.c:4835
1145 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Feb"
1146 msgstr "úno"
1147
1148 #: src/common/utils.c:4836
1149 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Mar"
1150 msgstr "bře"
1151
1152 #: src/common/utils.c:4837
1153 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Apr"
1154 msgstr "dub"
1155
1156 #: src/common/utils.c:4838
1157 msgid "Abbr. month name for use by strftime|May"
1158 msgstr "kvě"
1159
1160 #: src/common/utils.c:4839
1161 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Jun"
1162 msgstr "čen"
1163
1164 #: src/common/utils.c:4840
1165 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Jul"
1166 msgstr "čec"
1167
1168 #: src/common/utils.c:4841
1169 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Aug"
1170 msgstr "srp"
1171
1172 #: src/common/utils.c:4842
1173 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Sep"
1174 msgstr "zář"
1175
1176 #: src/common/utils.c:4843
1177 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Oct"
1178 msgstr "říj"
1179
1180 #: src/common/utils.c:4844
1181 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Nov"
1182 msgstr "lis"
1183
1184 #: src/common/utils.c:4845
1185 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Dec"
1186 msgstr "pro"
1187
1188 #: src/common/utils.c:4847
1189 msgid "For use by strftime (morning)|AM"
1190 msgstr "DOP."
1191
1192 #: src/common/utils.c:4848
1193 msgid "For use by strftime (afternoon)|PM"
1194 msgstr "ODP."
1195
1196 #: src/common/utils.c:4849
1197 msgid "For use by strftime (morning, lowercase)|am"
1198 msgstr "dop."
1199
1200 #: src/common/utils.c:4850
1201 msgid "For use by strftime (afternoon, lowercase)|pm"
1202 msgstr "odp."
1203
1204 #: src/common/utils.c:4852
1205 msgid "For use by strftime (default date+time format)|%a %b %e %H:%M:%S %Y"
1206 msgstr "%a %d.%m.%Y %H:%M"
1207
1208 #: src/common/utils.c:4853
1209 msgid "For use by strftime (default date format)|%m/%d/%y"
1210 msgstr "%d.%m.%Y"
1211
1212 #: src/common/utils.c:4854
1213 msgid "For use by strftime (default time format)|%H:%M:%S"
1214 msgstr "%H:%M:%S"
1215
1216 #: src/common/utils.c:4856
1217 msgid "For use by strftime (default 12-hour time format)|%I:%M:%S %p"
1218 msgstr "%I:%M:%S %p"
1219
1220 #: src/compose.c:541
1221 msgid "/_Add..."
1222 msgstr "/_Přidat..."
1223
1224 #: src/compose.c:542
1225 msgid "/_Remove"
1226 msgstr "/_Odstranit"
1227
1228 #: src/compose.c:544 src/folderview.c:293
1229 msgid "/_Properties..."
1230 msgstr "/_Vlastnosti..."
1231
1232 #: src/compose.c:549 src/mainwindow.c:746 src/messageview.c:289
1233 msgid "/_Message"
1234 msgstr "/_Zpráva"
1235
1236 #: src/compose.c:550
1237 msgid "/_Message/S_end"
1238 msgstr "/_Zpráva/_Odeslat"
1239
1240 #: src/compose.c:552
1241 msgid "/_Message/Send _later"
1242 msgstr "/_Zpráva/Odeslat později"
1243
1244 #: src/compose.c:554 src/compose.c:558 src/compose.c:561 src/mainwindow.c:756
1245 #: src/mainwindow.c:766 src/mainwindow.c:779 src/mainwindow.c:785
1246 #: src/mainwindow.c:802 src/messageview.c:292 src/messageview.c:300
1247 msgid "/_Message/---"
1248 msgstr "/_Zpráva/---"
1249
1250 #: src/compose.c:555
1251 msgid "/_Message/_Attach file"
1252 msgstr "/_Zpráva/Připojit soubor"
1253
1254 #: src/compose.c:556
1255 msgid "/_Message/_Insert file"
1256 msgstr "/_Zpráva/Vložit soubor"
1257
1258 #: src/compose.c:557
1259 msgid "/_Message/Insert si_gnature"
1260 msgstr "/_Zpráva/Vložit podpis"
1261
1262 #: src/compose.c:559
1263 msgid "/_Message/_Save"
1264 msgstr "/_Zpráva/_Uložit"
1265
1266 #: src/compose.c:562
1267 msgid "/_Message/_Close"
1268 msgstr "/_Zpráva/_Zavřít"
1269
1270 #: src/compose.c:565
1271 msgid "/_Edit/_Undo"
1272 msgstr "/Úp_ravy/Zpět"
1273
1274 #: src/compose.c:566
1275 msgid "/_Edit/_Redo"
1276 msgstr "/Úp_ravy/Znovu"
1277
1278 #: src/compose.c:567 src/compose.c:655 src/compose.c:658 src/compose.c:664
1279 #: src/mainwindow.c:527 src/messageview.c:171
1280 msgid "/_Edit/---"
1281 msgstr "/Úp_ravy/---"
1282
1283 #: src/compose.c:568
1284 msgid "/_Edit/Cu_t"
1285 msgstr "/Úp_ravy/_Vyjmout"
1286
1287 #: src/compose.c:569 src/mainwindow.c:523 src/messageview.c:169
1288 msgid "/_Edit/_Copy"
1289 msgstr "/Úp_ravy/_Kopírovat"
1290
1291 #: src/compose.c:570
1292 msgid "/_Edit/_Paste"
1293 msgstr "/Úp_ravy/V_ložit"
1294
1295 #: src/compose.c:571
1296 msgid "/_Edit/Special paste"
1297 msgstr "/Úp_ravy/Vložit _jinak"
1298
1299 #: src/compose.c:572
1300 msgid "/_Edit/Special paste/as _quotation"
1301 msgstr "/Úp_ravy/Vložit _jinak/jako _citaci"
1302
1303 #: src/compose.c:574
1304 msgid "/_Edit/Special paste/_wrapped"
1305 msgstr "/Úp_ravy/Vložit _jinak/_zalomené"
1306
1307 #: src/compose.c:576
1308 msgid "/_Edit/Special paste/_unwrapped"
1309 msgstr "/Úp_ravy/Vložit _jinak/_nezalomené"
1310
1311 #: src/compose.c:578 src/mainwindow.c:524 src/messageview.c:170
1312 msgid "/_Edit/Select _all"
1313 msgstr "/Úp_ravy/Vybr_at vše"
1314
1315 #: src/compose.c:579
1316 msgid "/_Edit/A_dvanced"
1317 msgstr "/Úp_ravy/_Rozšířené"
1318
1319 #: src/compose.c:580
1320 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character backward"
1321 msgstr "/Úp_ravy/_Rozšířené/Přesun o znak zpět"
1322
1323 #: src/compose.c:585
1324 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character forward"
1325 msgstr "/Úp_ravy/_Rozšířené/Přesun o znak dále"
1326
1327 #: src/compose.c:590
1328 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word backward"
1329 msgstr "/Úp_ravy/_Rozšířené/Přesun o slovo zpět"
1330
1331 #: src/compose.c:595
1332 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word forward"
1333 msgstr "/Úp_ravy/_Rozšířené/Přesun o slov dále"
1334
1335 #: src/compose.c:600
1336 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to beginning of line"
1337 msgstr "/Úp_ravy/_Rozšířené/Přesun na začátek řádku"
1338
1339 #: src/compose.c:605
1340 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to end of line"
1341 msgstr "/Úp_ravy/_Rozšířené/Přesun na konec řádku"
1342
1343 #: src/compose.c:610
1344 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to previous line"
1345 msgstr "/Úp_ravy/_Rozšířené/Přesun na předchozí řádek"
1346
1347 #: src/compose.c:615
1348 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to next line"
1349 msgstr "/Úp_ravy/_Rozšířené/Přesun na další řádek"
1350
1351 #: src/compose.c:620
1352 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character backward"
1353 msgstr "/Úp_ravy/_Rozšířené/Smazat znak zpět"
1354
1355 #: src/compose.c:625
1356 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character forward"
1357 msgstr "/Úp_ravy/_Rozšířené/Smazat znak vpřed"
1358
1359 #: src/compose.c:630
1360 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word backward"
1361 msgstr "/Úp_ravy/_Rozšířené/Smazat slovo zpět"
1362
1363 #: src/compose.c:635
1364 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word forward"
1365 msgstr "/Úp_ravy/_Rozšířené/Smazat slovo vpřed"
1366
1367 #: src/compose.c:640
1368 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete line"
1369 msgstr "/Úp_ravy/_Rozšířené/Smazat řádek"
1370
1371 #: src/compose.c:645
1372 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete entire line"
1373 msgstr "/Úp_ravy/_Rozšířené/Smazat celý řádek"
1374
1375 #: src/compose.c:650
1376 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete to end of line"
1377 msgstr "/Úp_ravy/_Rozšířené/Smazat do konce řádku"
1378
1379 #: src/compose.c:656
1380 msgid "/_Edit/_Find"
1381 msgstr "/Úp_ravy/_Hledat"
1382
1383 #: src/compose.c:659
1384 msgid "/_Edit/_Wrap current paragraph"
1385 msgstr "/Úp_ravy/_Zarovnat aktuální odstavec"
1386
1387 #: src/compose.c:661
1388 msgid "/_Edit/Wrap all long _lines"
1389 msgstr "/Úp_ravy/Zalomit _všechny dlouhé řádky"
1390
1391 #: src/compose.c:663
1392 msgid "/_Edit/Aut_o wrapping"
1393 msgstr "/Úp_ravy/_Automaticky zalamovat"
1394
1395 #: src/compose.c:665
1396 msgid "/_Edit/Edit with e_xternal editor"
1397 msgstr "/Úp_ravy/Upravit pomocí e_xterního editoru"
1398
1399 #: src/compose.c:668
1400 msgid "/_Spelling"
1401 msgstr "/_Pravopis"
1402
1403 #: src/compose.c:669
1404 msgid "/_Spelling/_Check all or check selection"
1405 msgstr "/_Pravopis/_Zkontrolovat vše nebo výběr"
1406
1407 #: src/compose.c:671
1408 msgid "/_Spelling/_Highlight all misspelled words"
1409 msgstr "/_Pravopis/Z_výraznit nesprávná slova"
1410
1411 #: src/compose.c:673
1412 msgid "/_Spelling/Check _backwards misspelled word"
1413 msgstr "/_Pravopis/Přejít na _předchozí chybu"
1414
1415 #: src/compose.c:675
1416 msgid "/_Spelling/_Forward to next misspelled word"
1417 msgstr "/_Pravopis/Přejít na _následující chybu"
1418
1419 #: src/compose.c:677
1420 msgid "/_Spelling/---"
1421 msgstr "/_Pravopis/---"
1422
1423 #: src/compose.c:678
1424 msgid "/_Spelling/Options"
1425 msgstr "/_Pravopis/_Předvolby"
1426
1427 #: src/compose.c:681
1428 msgid "/_Options"
1429 msgstr "/Nastav_ení"
1430
1431 #: src/compose.c:682
1432 msgid "/_Options/Reply _mode"
1433 msgstr "/Nastav_ení/Režim _odpovědi"
1434
1435 #: src/compose.c:683
1436 msgid "/_Options/Reply _mode/_Normal"
1437 msgstr "/Nastav_ení/Režim _odpovědi/_Normální"
1438
1439 #: src/compose.c:684
1440 msgid "/_Options/Reply _mode/_All"
1441 msgstr "/Nastav_ení/Režim _odpovědi/_Všem"
1442
1443 #: src/compose.c:685
1444 msgid "/_Options/Reply _mode/_Sender"
1445 msgstr "/Nastav_ení/Režim _odpovědi/_Odesílateli"
1446
1447 #: src/compose.c:686
1448 msgid "/_Options/Reply _mode/_Mailing-list"
1449 msgstr "/Nastav_ení/Režim _odpovědi/Do _konference"
1450
1451 #: src/compose.c:687 src/compose.c:692 src/compose.c:699 src/compose.c:701
1452 #: src/compose.c:703
1453 msgid "/_Options/---"
1454 msgstr "/Nastav_ení/---"
1455
1456 #: src/compose.c:688
1457 msgid "/_Options/Privacy _System"
1458 msgstr "/Nastav_ení/Systém _zabezpečení"
1459
1460 #: src/compose.c:689
1461 msgid "/_Options/Privacy _System/None"
1462 msgstr "/Nastav_ení/Systém _zabezpečení/Žádný"
1463
1464 #: src/compose.c:690
1465 msgid "/_Options/Si_gn"
1466 msgstr "/Nastav_ení/Digitálně po_depsat"
1467
1468 #: src/compose.c:691
1469 msgid "/_Options/_Encrypt"
1470 msgstr "/Nastav_ení/Ši_frovat"
1471
1472 #: src/compose.c:693
1473 msgid "/_Options/_Priority"
1474 msgstr "/Nastav_ení/_Priorita"
1475
1476 #: src/compose.c:694
1477 msgid "/_Options/Priority/_Highest"
1478 msgstr "/Nastav_ení/_Priorita/_Nejvyšší"
1479
1480 #: src/compose.c:695
1481 msgid "/_Options/Priority/Hi_gh"
1482 msgstr "/Nastav_ení/_Priorita/_Vysoká"
1483
1484 #: src/compose.c:696
1485 msgid "/_Options/Priority/_Normal"
1486 msgstr "/Nastav_ení/_Priorita/Nor_mální"
1487
1488 #: src/compose.c:697
1489 msgid "/_Options/Priority/Lo_w"
1490 msgstr "/Nastav_ení/_Priorita/Ní_zká"
1491
1492 #: src/compose.c:698
1493 msgid "/_Options/Priority/_Lowest"
1494 msgstr "/Nastav_ení/_Priorita/Ne_jnižší"
1495
1496 #: src/compose.c:700
1497 msgid "/_Options/_Request Return Receipt"
1498 msgstr "/Nastav_ení/_Vyžádat potvrzení o doručení"
1499
1500 #: src/compose.c:702
1501 msgid "/_Options/Remo_ve references"
1502 msgstr "/Nastav_ení/Odstranit reference na původní zprávu"
1503
1504 #: src/compose.c:709
1505 msgid "/_Options/Character _encoding"
1506 msgstr "/Nastav_ení/_Kódování znaků"
1507
1508 #: src/compose.c:710
1509 msgid "/_Options/Character _encoding/_Automatic"
1510 msgstr "/Nastav_ení/_Kódování znaků/_Autodetekce"
1511
1512 #: src/compose.c:712 src/compose.c:718 src/compose.c:726 src/compose.c:730
1513 #: src/compose.c:736 src/compose.c:740 src/compose.c:746 src/compose.c:752
1514 #: src/compose.c:756 src/compose.c:766 src/compose.c:770 src/compose.c:780
1515 #: src/compose.c:784
1516 msgid "/_Options/Character _encoding/---"
1517 msgstr "/Nastav_ení/_Kódování znaků/---"
1518
1519 #: src/compose.c:714
1520 msgid "/_Options/Character _encoding/7bit ascii (US-ASC_II)"
1521 msgstr "/Nastav_ení/_Kódování znaků/7bitové ASCII (US-ASC_II)"
1522
1523 #: src/compose.c:716
1524 msgid "/_Options/Character _encoding/Unicode (_UTF-8)"
1525 msgstr "/Nastav_ení/_Kódování znaků/Unicode (_UTF-8)"
1526
1527 #: src/compose.c:720
1528 msgid "/_Options/Character _encoding/Western European (ISO-8859-_1)"
1529 msgstr "/Nastav_ení/_Kódování znaků/Západní Evropa (ISO-8859-_1)"
1530
1531 #: src/compose.c:722
1532 msgid "/_Options/Character _encoding/Western European (ISO-8859-15)"
1533 msgstr "/Nastav_ení/_Kódování znaků/Západní Evropa (ISO-8859-15)"
1534
1535 #: src/compose.c:724
1536 msgid "/_Options/Character _encoding/Western European (Windows-1252)"
1537 msgstr "/Nastav_ení/_Kódování znaků/Západní Evropa (Windows-1252)"
1538
1539 #: src/compose.c:728
1540 msgid "/_Options/Character _encoding/Central European (ISO-8859-_2)"
1541 msgstr "/Nastav_ení/_Kódování znaků/Střední Evropa (ISO-8859-_2)"
1542
1543 #: src/compose.c:732
1544 msgid "/_Options/Character _encoding/_Baltic (ISO-8859-13)"
1545 msgstr "/Nastav_ení/_Kódování znaků/_Pobaltí (ISO-8859-13)"
1546
1547 #: src/compose.c:734
1548 msgid "/_Options/Character _encoding/Baltic (ISO-8859-_4)"
1549 msgstr "/Nastav_ení/_Kódování znaků/Pobaltí (ISO-8859-_4)"
1550
1551 #: src/compose.c:738
1552 msgid "/_Options/Character _encoding/Greek (ISO-8859-_7)"
1553 msgstr "/Nastav_ení/_Kódování znaků/Řečtina (ISO-8859-_7)"
1554
1555 #: src/compose.c:742
1556 msgid "/_Options/Character _encoding/Hebrew (ISO-8859-_8)"
1557 msgstr "/Nastav_ení/_Kódování znaků/Hebrejština (ISO-8859-8)"
1558
1559 #: src/compose.c:744
1560 msgid "/_Options/Character _encoding/Hebrew (Windows-1255)"
1561 msgstr "/Nastav_ení/_Kódování znaků/Hebrejština (Windows-1255)"
1562
1563 #: src/compose.c:748
1564 msgid "/_Options/Character _encoding/Arabic (ISO-8859-_6)"
1565 msgstr "/Nastav_ení/_Kódování znaků/Arabština (ISO-8859-_6)"
1566
1567 #: src/compose.c:750
1568 msgid "/_Options/Character _encoding/Arabic (Windows-1256)"
1569 msgstr "/Nastav_ení/_Kódování znaků/Arabština (Windows-1256)"
1570
1571 #: src/compose.c:754
1572 msgid "/_Options/Character _encoding/Turkish (ISO-8859-_9)"
1573 msgstr "/Nastav_ení/_Kódování znaků/Turečtina (ISO-8859-_9)"
1574
1575 #: src/compose.c:758
1576 msgid "/_Options/Character _encoding/Cyrillic (ISO-8859-_5)"
1577 msgstr "/Nastav_ení/_Kódování znaků/Azbuka (ISO-8859-_5)"
1578
1579 #: src/compose.c:760
1580 msgid "/_Options/Character _encoding/Cyrillic (KOI8-_R)"
1581 msgstr "/Nastav_ení/_Kódování znaků/Azbuka (KOI8-_R)"
1582
1583 #: src/compose.c:762
1584 msgid "/_Options/Character _encoding/Cyrillic (KOI8-U)"
1585 msgstr "/Nastav_ení/_Kódování znaků/Azbuka (KOI8-U)"
1586
1587 #: src/compose.c:764
1588 msgid "/_Options/Character _encoding/Cyrillic (Windows-1251)"
1589 msgstr "/Nastav_ení/_Kódování znaků/Azbuka (Windows-1251)"
1590
1591 #: src/compose.c:768
1592 msgid "/_Options/Character _encoding/Japanese (ISO-2022-_JP)"
1593 msgstr "/Nastav_ení/_Kódování znaků/Japonština (ISO-2022-_JP)"
1594
1595 #: src/compose.c:772
1596 msgid "/_Options/Character _encoding/Simplified Chinese (_GB2312)"
1597 msgstr "/Nastav_ení/_Kódování znaků/Zjednodušená čínština (_GB2312)"
1598
1599 #: src/compose.c:774
1600 msgid "/_Options/Character _encoding/Simplified Chinese (GBK)"
1601 msgstr "/Nastav_ení/_Kódování znaků/Zjednodušená čínština (GBK)"
1602
1603 #: src/compose.c:776
1604 msgid "/_Options/Character _encoding/Traditional Chinese (_Big5)"
1605 msgstr "/Nastav_ení/_Kódování znaků/Tradiční čínština (_Big5)"
1606
1607 #: src/compose.c:778
1608 msgid "/_Options/Character _encoding/Traditional Chinese (EUC-_TW)"
1609 msgstr "/Nastav_ení/_Kódování znaků/Tradiční čínština (EUC-_TW)"
1610
1611 #: src/compose.c:782
1612 msgid "/_Options/Character _encoding/Korean (EUC-_KR)"
1613 msgstr "/Nastav_ení/_Kódování znaků/Korejština (EUC-_KR)"
1614
1615 #: src/compose.c:786
1616 msgid "/_Options/Character _encoding/Thai (TIS-620)"
1617 msgstr "/Nastav_ení/_Kódování znaků/Thajština (TIS-620)"
1618
1619 #: src/compose.c:788
1620 msgid "/_Options/Character _encoding/Thai (Windows-874)"
1621 msgstr "/Nastav_ení/_Kódování znaků/Thajština (Windows-874)"
1622
1623 #: src/compose.c:792
1624 msgid "/_Tools/Show _ruler"
1625 msgstr "/_Nástroje/Zobrazovat _pravítko"
1626
1627 #: src/compose.c:793 src/messageview.c:307
1628 msgid "/_Tools/_Address book"
1629 msgstr "/_Nástroje/_Kniha adres"
1630
1631 #: src/compose.c:794
1632 msgid "/_Tools/_Template"
1633 msgstr "/_Nástroje/Ša_blona"
1634
1635 #: src/compose.c:795 src/mainwindow.c:840 src/messageview.c:334
1636 msgid "/_Tools/Actio_ns"
1637 msgstr "/_Nástroje/_Akce"
1638
1639 #: src/compose.c:1050 src/prefs_compose_writing.c:369
1640 msgid "New message subject format error."
1641 msgstr "Chyba v předmětu šablony nové zprávy."
1642
1643 #: src/compose.c:1079 src/prefs_compose_writing.c:373
1644 msgid "New message body format error."
1645 msgstr "Chyba v těle šablony nové zprávy."
1646
1647 #: src/compose.c:1441 src/prefs_quote.c:281
1648 msgid "Message reply format error."
1649 msgstr "Chyba v šabloně pro odpověď."
1650
1651 #: src/compose.c:1558 src/prefs_quote.c:286
1652 msgid "Message forward format error."
1653 msgstr "Chyba v šabloně pro přeposlání."
1654
1655 #: src/compose.c:1678
1656 msgid "Fw: multiple emails"
1657 msgstr "Fw: vice zprav"
1658
1659 #: src/compose.c:2053
1660 msgid "Message redirect format error."
1661 msgstr ""
1662
1663 #: src/compose.c:2122
1664 msgid "Reply-To:"
1665 msgstr "Odpovědět komu:"
1666
1667 #: src/compose.c:2125 src/compose.c:5700 src/compose.c:6470 src/compose.c:9567
1668 msgid "Newsgroups:"
1669 msgstr "Diskusní skupiny:"
1670
1671 #: src/compose.c:2128
1672 msgid "Followup-To:"
1673 msgstr "Pokračování:"
1674
1675 #: src/compose.c:2307
1676 #, c-format
1677 msgid "The file '%s' has been attached."
1678 msgstr "Soubor '%s' byl připojen."
1679
1680 #: src/compose.c:2311
1681 msgid "Couldn't attach a file (charset conversion failed)."
1682 msgstr "Nepodařilo se připojit soubor (konverze znakové sady se nezdařila)."
1683
1684 #: src/compose.c:2542
1685 msgid "Quote mark format error."
1686 msgstr ""
1687
1688 #: src/compose.c:3147
1689 #, c-format
1690 msgid "File %s is empty."
1691 msgstr "Soubor %s je prázdný."
1692
1693 #: src/compose.c:3151
1694 #, c-format
1695 msgid "Can't read %s."
1696 msgstr "Nemohu načíst %s."
1697
1698 #: src/compose.c:3178
1699 #, c-format
1700 msgid "Message: %s"
1701 msgstr "Zpráva: %s"
1702
1703 #: src/compose.c:4001
1704 msgid " [Edited]"
1705 msgstr " [Upraveno]"
1706
1707 #: src/compose.c:4007
1708 #, c-format
1709 msgid "%s - Compose message%s"
1710 msgstr "%s - Psaní zprávy%s"
1711
1712 #: src/compose.c:4010
1713 #, c-format
1714 msgid "[no subject] - Compose message%s"
1715 msgstr "[žádný předmět] - Psaní zprávy%s"
1716
1717 #: src/compose.c:4035 src/messageview.c:621
1718 msgid ""
1719 "Account for sending mail is not specified.\n"
1720 "Please select a mail account before sending."
1721 msgstr ""
1722 "Není zadán účet pro odesílání mailů.\n"
1723 "Před odesláním vyberte prosím nějaký účet."
1724
1725 #: src/compose.c:4228 src/compose.c:4259 src/compose.c:4291 src/toolbar.c:401
1726 #: src/toolbar.c:452
1727 msgid "Send"
1728 msgstr "Odeslat"
1729
1730 #: src/compose.c:4229
1731 msgid "The only recipient is the default CC address. Send anyway?"
1732 msgstr ""
1733 "Jediný adresát je výchozí příjemce kopií (viz nastavení účtu). Opravdu "
1734 "odeslat?"
1735
1736 #: src/compose.c:4230 src/compose.c:4261 src/compose.c:4293 src/compose.c:4770
1737 msgid "+_Send"
1738 msgstr "+_Odeslat"
1739
1740 #: src/compose.c:4260
1741 msgid "The only recipient is the default BCC address. Send anyway?"
1742 msgstr ""
1743 "Jediný adresát je výchozí příjemce skrytých kopií (viz nastavení účtu). "
1744 "Opravdu odeslat?"
1745
1746 #: src/compose.c:4277
1747 msgid "Recipient is not specified."
1748 msgstr "Není uveden příjemce."
1749
1750 #: src/compose.c:4292
1751 msgid "Subject is empty. Send it anyway?"
1752 msgstr "Předmět je prázdný. Přesto mám zprávu odeslat?"
1753
1754 #: src/compose.c:4339 src/compose.c:7971
1755 msgid ""
1756 "Could not queue message for sending:\n"
1757 "\n"
1758 "Charset conversion failed."
1759 msgstr ""
1760 "Zprávu nelze uložit do fronty pro odeslání:\n"
1761 "\n"
1762 "Konverze znakové sady se nezdařila."
1763
1764 #: src/compose.c:4342 src/compose.c:7974
1765 msgid ""
1766 "Could not queue message for sending:\n"
1767 "\n"
1768 "Couldn't get recipient encryption key."
1769 msgstr ""
1770 "Zprávu nelze uložit do fronty pro odeslání:\n"
1771 "\n"
1772 "Nepodařilo se získat šifrovací klíč příjemce."
1773
1774 #: src/compose.c:4346 src/compose.c:7968
1775 #, c-format
1776 msgid ""
1777 "Could not queue message for sending:\n"
1778 "\n"
1779 "Signature failed: %s"
1780 msgstr ""
1781 "Zprávu nelze uložit do fronty pro odeslání\n"
1782 "\n"
1783 "Podepisování se nezdařilo: %s"
1784
1785 #: src/compose.c:4349
1786 #, c-format
1787 msgid ""
1788 "Could not queue message for sending:\n"
1789 "\n"
1790 "%s."
1791 msgstr ""
1792 "Zprávu nelze uložit do fronty pro odeslání:\n"
1793 "\n"
1794 "%s."
1795
1796 #: src/compose.c:4351
1797 msgid "Could not queue message for sending."
1798 msgstr "Zprávu nelze uložit do fronty pro odeslání."
1799
1800 #: src/compose.c:4366 src/compose.c:4427
1801 msgid ""
1802 "The message was queued but could not be sent.\n"
1803 "Use \"Send queued messages\" from the main window to retry."
1804 msgstr ""
1805 "Zpráva byla uložena do fronty ale nemohla být odeslána.\n"
1806 "Použijte nabídku \"Odeslat pozdržené zprávy \" z hlavního okna."
1807
1808 #: src/compose.c:4421
1809 #, c-format
1810 msgid ""
1811 "%s\n"
1812 "Use \"Send queued messages\" from the main window to retry."
1813 msgstr ""
1814 "%s\n"
1815 "Použijte nabídku \"Odeslat pozdržené zprávy \" z hlavního okna."
1816
1817 #: src/compose.c:4767
1818 #, c-format
1819 msgid ""
1820 "Can't convert the character encoding of the message \n"
1821 "to the specified %s charset.\n"
1822 "Send it as %s?"
1823 msgstr ""
1824 "Nelze převést kódování znaků zprávy \n"
1825 "na %s.\n"
1826 "Odeslat v kódování %s?"
1827
1828 #: src/compose.c:4826
1829 #, c-format
1830 msgid ""
1831 "Line %d exceeds the line length limit (998 bytes).\n"
1832 "The contents of the message might be broken on the way to the delivery.\n"
1833 "\n"
1834 "Send it anyway?"
1835 msgstr ""
1836 "Řádek %d překračuje limit délky řádku (998 bajtů). \n"
1837 "Obsah zprávy může být poškozen po cestě k adresátovi.\n"
1838 "\n"
1839 "\n"
1840 "Přesto odeslat?"
1841
1842 #: src/compose.c:5014
1843 msgid "No account for sending mails available!"
1844 msgstr "Není dostupný žádný účet pro odeslání pošty!"
1845
1846 #: src/compose.c:5024
1847 msgid "No account for posting news available!"
1848 msgstr "Není dostupný žádný účet pro odeslání příspěvku do diskusních skupin!"
1849
1850 #: src/compose.c:5717
1851 msgid "Use <tab> to autocomplete from addressbook"
1852 msgstr "Použijte <tab> pro automatické dokončení podle knihy adres"
1853
1854 #: src/compose.c:5845
1855 msgid "Mime type"
1856 msgstr "MIME typ"
1857
1858 #: src/compose.c:5851 src/compose.c:6147 src/mimeview.c:212
1859 #: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:402 src/prefs_summary_column.c:86
1860 #: src/summaryview.c:490
1861 msgid "Size"
1862 msgstr "Délka"
1863
1864 #: src/compose.c:5912
1865 msgid "Save Message to "
1866 msgstr "Uložit zprávu do "
1867
1868 #: src/compose.c:5934 src/editjpilot.c:289 src/editldap.c:526
1869 #: src/editvcard.c:202 src/export.c:172 src/import.c:171 src/importmutt.c:242
1870 #: src/importpine.c:242 src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:190
1871 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:212
1872 #: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:146
1873 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:383 src/prefs_spelling.c:207
1874 msgid "_Browse"
1875 msgstr "P_rocházet"
1876
1877 #: src/compose.c:6146 src/compose.c:7378
1878 msgid "MIME type"
1879 msgstr "MIME typ"
1880
1881 #: src/compose.c:6218
1882 msgid "Hea_der"
1883 msgstr "_Záhlaví"
1884
1885 #: src/compose.c:6222
1886 msgid "_Attachments"
1887 msgstr "_Přílohy"
1888
1889 #: src/compose.c:6226
1890 msgid "Othe_rs"
1891 msgstr "_Ostatní"
1892
1893 #: src/compose.c:6241 src/summary_search.c:366
1894 msgid "Subject:"
1895 msgstr "Předmět:"
1896
1897 #: src/compose.c:6432
1898 #, c-format
1899 msgid ""
1900 "Spell checker could not be started.\n"
1901 "%s"
1902 msgstr ""
1903 "Nelze spustit kontrolu pravopisu.\n"
1904 "%s"
1905
1906 #: src/compose.c:6544
1907 #, c-format
1908 msgid "From: <i>%s</i>"
1909 msgstr "Od: <i>%s</i>"
1910
1911 #: src/compose.c:6575
1912 msgid "Account to use for this email"
1913 msgstr "Účet použitý pro tuto zprávu"
1914
1915 #: src/compose.c:6577
1916 msgid "Sender address to be used"
1917 msgstr "Adresa odesílatele musí být uvedena"
1918
1919 #: src/compose.c:6738
1920 #, c-format
1921 msgid ""
1922 "The privacy system '%s' cannot be loaded. You will not be able to sign or "
1923 "encrypt this message."
1924 msgstr ""
1925 "Systém zabezpečení '%s' se nepodařilo načíst. Nebudete moci digitálně "
1926 "podepsat nebo šifrovat zprávu."
1927
1928 #: src/compose.c:6900 src/prefs_template.c:549
1929 msgid "Template body format error."
1930 msgstr "Chyba v těle šablony."
1931
1932 #: src/compose.c:7008 src/prefs_template.c:587
1933 msgid "Template To format error."
1934 msgstr "Chyba v poli 'Komu' šablony."
1935
1936 #: src/compose.c:7021 src/prefs_template.c:592
1937 msgid "Template Cc format error."
1938 msgstr "Chyba v poli 'Kopie' šablony."
1939
1940 #: src/compose.c:7034 src/prefs_template.c:597
1941 msgid "Template Bcc format error."
1942 msgstr "Chyba v poli 'Skrytá kopie' šablony."
1943
1944 #: src/compose.c:7048 src/prefs_template.c:602
1945 msgid "Template subject format error."
1946 msgstr "Chyba v poli 'Předmět' šablony."
1947
1948 #: src/compose.c:7272
1949 msgid "Invalid MIME type."
1950 msgstr "Neplatný MIME typ."
1951
1952 #: src/compose.c:7287
1953 msgid "File doesn't exist or is empty."
1954 msgstr "Soubor neexistuje nebo je prázdný."
1955
1956 #: src/compose.c:7360
1957 msgid "Properties"
1958 msgstr "Vlastnosti"
1959
1960 #: src/compose.c:7411
1961 msgid "Encoding"
1962 msgstr "Kódování"
1963
1964 #: src/compose.c:7431
1965 msgid "Path"
1966 msgstr "Cesta k souboru"
1967
1968 #: src/compose.c:7432 src/prefs_toolbar.c:1060
1969 msgid "File name"
1970 msgstr "Název souboru"
1971
1972 #: src/compose.c:7615
1973 #, c-format
1974 msgid ""
1975 "The external editor is still working.\n"
1976 "Force terminating the process?\n"
1977 "process group id: %d"
1978 msgstr ""
1979 "Externí editor stále pracuje.\n"
1980 "Mám přerušit proces?\n"
1981 "číslo procesu: %d"
1982
1983 #: src/compose.c:7657
1984 msgid "Compose: input from monitoring process\n"
1985 msgstr "Psaní: vstup z externího procesu\n"
1986
1987 #: src/compose.c:7938 src/messageview.c:726
1988 msgid "Claws Mail needs network access in order to send this email."
1989 msgstr "Claws Mail potřebuje přístup k síti, aby mohl odeslat tuto zprávu."
1990
1991 #: src/compose.c:7963
1992 msgid "Could not queue message."
1993 msgstr "Zprávu nelze uložit do fronty pro odeslání."
1994
1995 #: src/compose.c:7965
1996 #, c-format
1997 msgid ""
1998 "Could not queue message:\n"
1999 "\n"
2000 "%s."
2001 msgstr ""
2002 "Zprávu nelze uložit do fronty pro odeslání:\n"
2003 "\n"
2004 "%s."
2005
2006 #: src/compose.c:8138
2007 msgid "Could not save draft."
2008 msgstr "Nelze uložit koncept."
2009
2010 #: src/compose.c:8216 src/compose.c:8239
2011 msgid "Select file"
2012 msgstr "Výběr souboru"
2013
2014 #: src/compose.c:8252
2015 #, c-format
2016 msgid "File '%s' could not be read."
2017 msgstr "Soubor '%s' nelze číst."
2018
2019 #: src/compose.c:8254
2020 #, c-format
2021 msgid ""
2022 "File '%s' contained invalid characters\n"
2023 "for the current encoding, insertion may be incorrect."
2024 msgstr ""
2025 "Soubor '%s' obsahuje neplatné znaky\n"
2026 "pro nastavené kódování, vložení může obsahovat chyby."
2027
2028 #: src/compose.c:8302
2029 msgid "Discard message"
2030 msgstr "Zrušit zprávu"
2031
2032 #: src/compose.c:8303
2033 msgid "This message has been modified. Discard it?"
2034 msgstr "Zpráva byla modifikována. Chcete ji zahodit?"
2035
2036 #: src/compose.c:8304
2037 msgid "_Discard"
2038 msgstr "_Zahodit"
2039
2040 #: src/compose.c:8304
2041 msgid "_Save to Drafts"
2042 msgstr "Uložit jako _koncept"
2043
2044 #: src/compose.c:8348
2045 #, c-format
2046 msgid "Do you want to apply the template '%s' ?"
2047 msgstr "Chcete použít šablonu '%s' ?"
2048
2049 #: src/compose.c:8350
2050 msgid "Apply template"
2051 msgstr "Použít šablonu"
2052
2053 #: src/compose.c:8351
2054 msgid "_Replace"
2055 msgstr "_Nahradit"
2056
2057 #: src/compose.c:8351
2058 msgid "_Insert"
2059 msgstr "_Vložit"
2060
2061 #: src/compose.c:9042
2062 msgid "Insert or attach?"
2063 msgstr "Vložit nebo připojit?"
2064
2065 #: src/compose.c:9043
2066 msgid ""
2067 "Do you want to insert the contents of the file(s) into the message body, or "
2068 "attach it to the email?"
2069 msgstr ""
2070 "Chcete obsah souboru(ů) vložit do textu zprávy nebo soubor(y) připojit ke "
2071 "zprávě jako přílohu?"
2072
2073 #: src/compose.c:9045
2074 msgid "+_Insert"
2075 msgstr "+_Vložit"
2076
2077 #: src/compose.c:9045
2078 msgid "_Attach"
2079 msgstr "_Přiložit"
2080
2081 #: src/compose.c:9244
2082 msgid "Quote format error."
2083 msgstr ""
2084
2085 #: src/compose.c:9463
2086 #, c-format
2087 msgid ""
2088 "You are about to reply to %d messages. Opening the windows could take some "
2089 "time. Do you want to continue?"
2090 msgstr ""
2091 "Chystáte se odpovědět na %d zpráv. Otevírání oken může chvíli trvat. Chcete "
2092 "pokračovat?"
2093
2094 #: src/crash.c:140
2095 #, c-format
2096 msgid "Claws Mail process (%ld) received signal %ld"
2097 msgstr "Proces Claws Mail (pid %ld) obdržel signál %ld"
2098
2099 #: src/crash.c:186
2100 msgid "Claws Mail has crashed"
2101 msgstr "Claws Mail zhavaroval"
2102
2103 #: src/crash.c:202
2104 #, c-format
2105 msgid ""
2106 "%s.\n"
2107 "Please file a bug report and include the information below."
2108 msgstr ""
2109 "%s.\n"
2110 "Vyplňte prosím hlášení o chybě a vložte níže uvedené informace."
2111
2112 #: src/crash.c:207
2113 msgid "Debug log"
2114 msgstr "Debug log"
2115
2116 #: src/crash.c:251
2117 msgid "Close"
2118 msgstr "Zavřít"
2119
2120 #: src/crash.c:256
2121 msgid "Save..."
2122 msgstr "Uložit..."
2123
2124 #: src/crash.c:261
2125 msgid "Create bug report"
2126 msgstr "Vytvořit hlášení o chybě"
2127
2128 #: src/crash.c:308
2129 msgid "Save crash information"
2130 msgstr "Uložit informace o pádu"
2131
2132 #: src/editaddress.c:185
2133 msgid "Add New Person"
2134 msgstr "Přidat novou osobu"
2135
2136 #: src/editaddress.c:186
2137 msgid "Edit Person Details"
2138 msgstr "Upravit detaily o osobě"
2139
2140 #: src/editaddress.c:357
2141 msgid "An Email address must be supplied."
2142 msgstr "E-mailová adresa musí být uvedena."
2143
2144 #: src/editaddress.c:531
2145 msgid "A Name and Value must be supplied."
2146 msgstr "Musí být zadáno jméno a hodnota."
2147
2148 #: src/editaddress.c:620
2149 msgid "Discard"
2150 msgstr "_Zahodit"
2151
2152 #: src/editaddress.c:621
2153 msgid "Apply"
2154 msgstr ""
2155
2156 #: src/editaddress.c:651 src/editaddress.c:700
2157 msgid "Edit Person Data"
2158 msgstr "Upravit data o osobě"
2159
2160 #: src/editaddress.c:761 src/expldifdlg.c:508 src/exporthtml.c:752
2161 #: src/ldif.c:763
2162 msgid "Display Name"
2163 msgstr "Zobrazované jméno"
2164
2165 #: src/editaddress.c:767 src/editaddress.c:771 src/ldif.c:771
2166 msgid "Last Name"
2167 msgstr "Příjmení"
2168
2169 #: src/editaddress.c:768 src/editaddress.c:770 src/ldif.c:767
2170 msgid "First Name"
2171 msgstr "Jméno"
2172
2173 #: src/editaddress.c:773
2174 msgid "Nickname"
2175 msgstr "Přezdívka"
2176
2177 #: src/editaddress.c:850 src/editaddress.c:906
2178 msgid "Alias"
2179 msgstr "Alias"
2180
2181 #: src/editaddress.c:1044 src/editaddress.c:1101 src/prefs_customheader.c:222
2182 #: src/prefs_matcher.c:532
2183 msgid "Value"
2184 msgstr "Hodnota"
2185
2186 #: src/editaddress.c:1163
2187 msgid "_User Data"
2188 msgstr "_Osobní data"
2189
2190 #: src/editaddress.c:1164
2191 msgid "_Email Addresses"
2192 msgstr "_E-mailové adresy"
2193
2194 #: src/editaddress.c:1165
2195 msgid "O_ther Attributes"
2196 msgstr "_Další údaje"
2197
2198 #: src/editbook.c:113
2199 msgid "File appears to be Ok."
2200 msgstr "Soubor je OK."
2201
2202 #: src/editbook.c:116
2203 msgid "File does not appear to be a valid address book format."
2204 msgstr "Soubor není ve formátu pro knihu adres."
2205
2206 #: src/editbook.c:119 src/editjpilot.c:203 src/editvcard.c:107
2207 msgid "Could not read file."
2208 msgstr "Nelze načíst soubor."
2209
2210 #: src/editbook.c:153 src/editbook.c:266
2211 msgid "Edit Addressbook"
2212 msgstr "Upravit knihu adres"
2213
2214 #: src/editbook.c:182 src/editjpilot.c:277 src/editvcard.c:190
2215 msgid " Check File "
2216 msgstr " Otestovat soubor "
2217
2218 #: src/editbook.c:187 src/editjpilot.c:282 src/editvcard.c:195
2219 #: src/importmutt.c:235 src/importpine.c:235 src/prefs_account.c:1953
2220 msgid "File"
2221 msgstr "Soubor"
2222
2223 #: src/editbook.c:285
2224 msgid "Add New Addressbook"
2225 msgstr "Přidat novou knihu adres"
2226
2227 #: src/editgroup.c:100
2228 msgid "A Group Name must be supplied."
2229 msgstr "Musí být zadáno jméno skupiny."
2230
2231 #: src/editgroup.c:293
2232 msgid "Edit Group Data"
2233 msgstr "Upravit data o skupině"
2234
2235 #: src/editgroup.c:323 src/exporthtml.c:588
2236 msgid "Group Name"
2237 msgstr "Jméno skupiny"
2238
2239 #: src/editgroup.c:342
2240 msgid "Addresses in Group"
2241 msgstr "Adresy ve skupině"
2242
2243 #: src/editgroup.c:373
2244 msgid "Available Addresses"
2245 msgstr "Dostupné adresy"
2246
2247 #: src/editgroup.c:445
2248 msgid "Move Email Addresses to or from Group with arrow buttons"
2249 msgstr "E-mailové adresy přesuňte do/ze skupiny pomocí tlačítek se šipkami"
2250
2251 #: src/editgroup.c:493
2252 msgid "Edit Group Details"
2253 msgstr "Upravit detaily o skupině"
2254
2255 #: src/editgroup.c:496
2256 msgid "Add New Group"
2257 msgstr "Přidat novou skupinu"
2258
2259 #: src/editgroup.c:546
2260 msgid "Edit folder"
2261 msgstr "Upravit složku"
2262
2263 #: src/editgroup.c:546
2264 msgid "Input the new name of folder:"
2265 msgstr "Zadejte název složky:"
2266
2267 #: src/editgroup.c:549 src/foldersel.c:539 src/imap_gtk.c:154 src/mh_gtk.c:130
2268 msgid "New folder"
2269 msgstr "Nová složka"
2270
2271 #: src/editgroup.c:550 src/foldersel.c:540 src/mh_gtk.c:131
2272 msgid "Input the name of new folder:"
2273 msgstr "Zadejte název složky:"
2274
2275 #: src/editjpilot.c:200
2276 msgid "File does not appear to be JPilot format."
2277 msgstr "Soubor není ve formátu pro JPilot."
2278
2279 #: src/editjpilot.c:212
2280 msgid "Select JPilot File"
2281 msgstr "Vybrat JPilot soubor"
2282
2283 #: src/editjpilot.c:248 src/editjpilot.c:378
2284 msgid "Edit JPilot Entry"
2285 msgstr "Upravit JPilot soubor"
2286
2287 #: src/editjpilot.c:294
2288 msgid "Additional e-Mail address item(s)"
2289 msgstr "Další položka(y) e-mail adresy"
2290
2291 #: src/editjpilot.c:385
2292 msgid "Add New JPilot Entry"
2293 msgstr "Přidat nový JPilot záznam"
2294
2295 #: src/editldap_basedn.c:143
2296 msgid "Edit LDAP - Select Search Base"
2297 msgstr "Editace LDAP - Vyberte bázi pro hledání"
2298
2299 #: src/editldap_basedn.c:163 src/editldap.c:439
2300 msgid "Hostname"
2301 msgstr "Název počítače"
2302
2303 #: src/editldap_basedn.c:173 src/editldap.c:458 src/ssl_manager.c:110
2304 msgid "Port"
2305 msgstr "Port"
2306
2307 #: src/editldap_basedn.c:183 src/editldap.c:508
2308 msgid "Search Base"
2309 msgstr "Báze pro hledání"
2310
2311 #: src/editldap_basedn.c:204
2312 msgid "Available Search Base(s)"
2313 msgstr "Dostupná(é) báze pro hledání"
2314
2315 #: src/editldap_basedn.c:294
2316 msgid "Could not read Search Base(s) from server - please set manually"
2317 msgstr "Nelze načíst báze pro hledání ze serveru - zadejte je prosím ručně"
2318
2319 #: src/editldap_basedn.c:298 src/editldap.c:278
2320 msgid "Could not connect to server"
2321 msgstr "Nemohu se spojit se serverem"
2322
2323 #: src/editldap.c:153
2324 msgid "A Name must be supplied."
2325 msgstr "Jméno musí být uvedeno."
2326
2327 #: src/editldap.c:165
2328 msgid "A Hostname must be supplied for the server."
2329 msgstr "Název počítače musí být uveden."
2330
2331 #: src/editldap.c:178
2332 msgid "At least one LDAP search attribute should be supplied."
2333 msgstr "Alespoň jeden atribut musí být uveden."
2334
2335 #: src/editldap.c:275
2336 msgid "Connected successfully to server"
2337 msgstr "Úspěšně připojeno k serveru"
2338
2339 #: src/editldap.c:331 src/editldap.c:999
2340 msgid "Edit LDAP Server"
2341 msgstr "Upravit LDAP server"
2342
2343 #: src/editldap.c:434
2344 msgid "A name that you wish to call the server."
2345 msgstr "Jméno, kterým chcete označit toto LDAP připojení."
2346
2347 #: src/editldap.c:449
2348 msgid ""
2349 "This is the hostname of the server. For example, \"ldap.mydomain.com\" may "
2350 "be appropriate for the \"mydomain.com\" organization. An IP address may also "
2351 "be used. You may specify \"localhost\" if running an LDAP server on the same "
2352 "computer as Claws Mail."
2353 msgstr ""
2354 "Název počítače, na kterém je provozován LDAP server. Například \"ldap."
2355 "mydomain.com\". Může být použita také IP adresa. Pokud server běží na "
2356 "stejném počítači jako Claws Mail, můžete použít \"localhost\"."
2357
2358 #: src/editldap.c:470
2359 msgid "TLS"
2360 msgstr "TLS"
2361
2362 #: src/editldap.c:471
2363 msgid "SSL"
2364 msgstr "SSL"
2365
2366 #: src/editldap.c:475
2367 msgid ""
2368 "Enable secure connection to the LDAP server via TLS.If connection fails, be "
2369 "sure to check the correct configuration in ldap.conf (TLS_CACERTDIR and "
2370 "TLS_REQCERT fields)."
2371 msgstr ""
2372 "Povoluje zabezpečené připojení k LDAP serveru pomocí TLS. Pokud připojování "
2373 "selže, zkontrolujte nastavení v ldap.conf (volby TLS_CACERTDIR a "
2374 "TLS_REQCERT)."
2375
2376 #: src/editldap.c:480
2377 msgid ""
2378 "Enable secure connection to the LDAP server via SSL.If connection fails, be "
2379 "sure to check the correct configuration in ldap.conf (TLS_CACERTDIR and "
2380 "TLS_REQCERT fields)."
2381 msgstr ""
2382 "Povoluje zabezpečené připojení k LDAP serveru pomocí SSL. Pokud připojování "
2383 "selže, zkontrolujte nastavení v ldap.conf (volby TLS_CACERTDIR a "
2384 "TLS_REQCERT)."
2385
2386 #: src/editldap.c:494
2387 msgid "The port number that the server listens on. Port 389 is the default."
2388 msgstr "Číslo portu, na kterém server naslouchá. Standardní nastavení je port 389."
2389
2390 #: src/editldap.c:498
2391 msgid " Check Server "
2392 msgstr " Otestovat připojení "
2393
2394 #: src/editldap.c:503
2395 msgid "Press this button to test the connection to the server."
2396 msgstr "Stiskem tohoto tlačítka otestujete připojení k serveru."
2397
2398 #: src/editldap.c:518
2399 msgid ""
2400 "This specifies the name of the directory to be searched on the server. "
2401 "Examples include:\n"
2402 "  dc=claws-mail,dc=org\n"
2403 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
2404 "  o=Organization Name,c=Country\n"
2405 msgstr ""
2406 "Označuje adresář, který bude na serveru prohledáván. Příklady:\n"
2407 "  dc=claws-mail,dc=org\n"
2408 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
2409 "  o=Organization Name,c=Country\n"
2410
2411 #: src/editldap.c:531
2412 msgid ""
2413 "Press this button to lookup the name of available directory names on the "
2414 "server."
2415 msgstr "Stiskem tohoto tlačítka vyhledáte názvy adresářů dostupných na serveru."
2416
2417 #: src/editldap.c:589
2418 msgid "Search Attributes"
2419 msgstr "Prohledávané atributy"
2420
2421 #: src/editldap.c:599
2422 msgid ""
2423 "A list of LDAP attribute names that should be searched when attempting to "
2424 "find a name or address."
2425 msgstr ""
2426 "Seznam LDAP atributů, které budou prohledávány při pokusu najít jméno nebo "
2427 "adresu."
2428
2429 #: src/editldap.c:603
2430 msgid " Defaults "
2431 msgstr " Výchozí "
2432
2433 #: src/editldap.c:608
2434 msgid ""
2435 "This resets the attribute names to a default value that should find most "
2436 "names and addresses during a name or address search process."
2437 msgstr ""
2438 "Nastavuje seznam atributů na výchozí hodnotu, která by měla najít nejvíc "
2439 "jmen a adres během vyhledávání."
2440
2441 #: src/editldap.c:615
2442 msgid "Max Query Age (secs)"
2443 msgstr "Maximální stáří dotazu (s)"
2444
2445 #: src/editldap.c:631
2446 msgid ""
2447 "This defines the maximum period of time (in seconds) that an address search "
2448 "result is valid for address completion purposes. Search results are stored "
2449 "in a cache until this period of time has passed and then retired. This will "
2450 "improve the response time when attempting to search for the same name or "
2451 "address on subsequent address completion requests. The cache will be "
2452 "searched in preference to performing a new server search request. The "
2453 "default value of 600 seconds (10 minutes), should be sufficient for most "
2454 "servers. A larger value will reduce the search time for subsequent searches. "
2455 "This is useful for servers that have slow response times at the expense of "
2456 "more memory to cache results."
2457 msgstr ""
2458 "Definuje maximální dobu (v sekundách), po kterou jsou výsledky hledání "
2459 "považovány za použitelné pro automatické dokončování adres. Výsledky hledání "
2460 "jsou ukládány do vyrovnávací paměti, ze které jsou odstraněny po uplynutí "
2461 "této doby. Vyrovnávací paměť je prohledávána před provedením dotazu na "
2462 "serveru, čímž je zkrácena doba nutná pro vyhledávání, pokud se opakovaně "
2463 "hledají stejná jména nebo adresy. Výchozí hodnota 600 sekund (10 minut) by "
2464 "měla být dostatečná pro většinu serverů. Vyšší hodnota redukuje čas strávený "
2465 "prohledáváním serveru při následných dotazech, což je užitečné pro servery s "
2466 "dlouhou reakční dobou, ale je to na úkor většího množství paměti "
2467 "spotřebovaného pro ukládání předchozích výsledků."
2468
2469 #: src/editldap.c:649
2470 msgid "Include server in dynamic search"
2471 msgstr "Zahrnout při automatickém dokončování"
2472
2473 #: src/editldap.c:655
2474 msgid ""
2475 "Check this option to include this server for dynamic searches when using "
2476 "address completion."
2477 msgstr ""
2478 "Při zaškrtnutí bude tento server prohledáván při pokusu o automatické "
2479 "dokončování adres."
2480
2481 #: src/editldap.c:662
2482 msgid "Match names 'containing' search term"
2483 msgstr "Hledat pomocí 'obsahuje'"
2484
2485 #: src/editldap.c:668
2486 msgid ""
2487 "Searches for names and addresses can be performed either using \"begins-with"
2488 "\" or \"contains\" search term. Check this option to perform a \"contains\" "
2489 "search; this type of search usually takes longer to complete. Note that for "
2490 "performance reasons, address completion uses \"begins-with\" for all "
2491 "searches against other address interfaces."
2492 msgstr ""
2493 "Hledání jmen a adres může být provedeno pomocí podmínky \"začíná na\" nebo "
2494 "\"obsahuje\". Při zaškrtnutí této volby bude použita podmínka \"obsahuje\", "
2495 "což většinou znamená delší čas na dokončení dotazu. Pro zajištění dobrého "
2496 "výkonu používá automatické dokončování adres při vyhledávání vždy podmínku "
2497 "\"začíná na\" bez ohledu na toto nastavení."
2498
2499 #: src/editldap.c:723
2500 msgid "Bind DN"
2501 msgstr "Připojovací jméno"
2502
2503 #: src/editldap.c:733
2504 msgid ""
2505 "The LDAP user account name to be used to connect to the server. This is "
2506 "usually only used for protected servers. This name is typically formatted "
2507 "as: \"cn=user,dc=claws-mail,dc=org\". This is usually left empty when "
2508 "performing a search."
2509 msgstr ""
2510 "Uživatelský účet ze serveru LDAP, který bude použit pro připojení. Toto je "
2511 "obvykle nutné pouze pro zabezpečené servery. Jméno je obvykle ve formátu: "
2512 "\"cn=user,dc=claws-mail,dc=org\". Pro prohledávání obvykle není nutno "
2513 "vyplňovat."
2514
2515 #: src/editldap.c:741
2516 msgid "Bind Password"
2517 msgstr "Připojovací heslo"
2518
2519 #: src/editldap.c:752
2520 msgid "The password to be used when connecting as the \"Bind DN\" user."
2521 msgstr ""
2522 "Heslo, které bude použito pro připojení spolu s údajem \"Přihlašovací jméno"
2523 "\"."
2524
2525 #: src/editldap.c:758
2526 msgid "Timeout (secs)"
2527 msgstr "Časový limit (s)"
2528
2529 #: src/editldap.c:773
2530 msgid "The timeout period in seconds."
2531 msgstr "Časový limit v sekundách."
2532
2533 #: src/editldap.c:777
2534 msgid "Maximum Entries"
2535 msgstr "Maximum položek"
2536
2537 #: src/editldap.c:792
2538 msgid "The maximum number of entries that should be returned in the search result."
2539 msgstr "Maximální počet položek, které budou vráceny při prohledávání."
2540
2541 #: src/editldap.c:808
2542 msgid "Basic"
2543 msgstr "Server"
2544
2545 #: src/editldap.c:809
2546 msgid "Search"
2547 msgstr "Hledání"
2548
2549 #: src/editldap.c:810 src/gtk/quicksearch.c:492
2550 msgid "Extended"
2551 msgstr "Ostatní"
2552
2553 #: src/editldap.c:1004
2554 msgid "Add New LDAP Server"
2555 msgstr "Přidat nový LDAP server"
2556
2557 #: src/editvcard.c:104
2558 msgid "File does not appear to be vCard format."
2559 msgstr "Soubor není ve formátu vCard."
2560
2561 #: src/editvcard.c:116
2562 msgid "Select vCard File"
2563 msgstr "Vybrat vCard soubor"
2564
2565 #: src/editvcard.c:161 src/editvcard.c:266
2566 msgid "Edit vCard Entry"
2567 msgstr "Upravit vCard záznam"
2568
2569 #: src/editvcard.c:271
2570 msgid "Add New vCard Entry"
2571 msgstr "Přidat nový vCard záznam"
2572
2573 #: src/exphtmldlg.c:110
2574 msgid "Please specify output directory and file to create."
2575 msgstr "Zadejte prosím adresář pro výstup a soubor, který se bude vytvořen."
2576
2577 #: src/exphtmldlg.c:113
2578 msgid "Select stylesheet and formatting."
2579 msgstr "Vyberte šablonu stylů a formátování."
2580
2581 #: src/exphtmldlg.c:116 src/expldifdlg.c:117
2582 msgid "File exported successfully."
2583 msgstr "Export souboru byl úspěšný."
2584
2585 #: src/exphtmldlg.c:181
2586 #, c-format
2587 msgid ""
2588 "HTML Output Directory '%s'\n"
2589 "does not exist. OK to create new directory?"
2590 msgstr ""
2591 "Výstupní adresář pro HTML '%s'\n"
2592 "neexistuje. Mám vytvořit nový adresář?"
2593
2594 #: src/exphtmldlg.c:184 src/expldifdlg.c:193
2595 msgid "Create Directory"
2596 msgstr "Vytvořit adresář"
2597
2598 #: src/exphtmldlg.c:193
2599 #, c-format
2600 msgid ""
2601 "Could not create output directory for HTML file:\n"
2602 "%s"
2603 msgstr ""
2604 "Nelze vytvořit výstupní adresář pro HTML soubor:\n"
2605 "%s"
2606
2607 #: src/exphtmldlg.c:195 src/expldifdlg.c:204
2608 msgid "Failed to Create Directory"
2609 msgstr "Vytvoření adresáře selhalo"
2610
2611 #: src/exphtmldlg.c:237
2612 msgid "Error creating HTML file"
2613 msgstr "Chyba při vytváření HTML souboru"
2614
2615 #: src/exphtmldlg.c:323
2616 msgid "Select HTML output file"
2617 msgstr "Vyberte výstupní HTML soubor"
2618
2619 #: src/exphtmldlg.c:387
2620 msgid "HTML Output File"
2621 msgstr "Výstupní HTML soubor"
2622
2623 #: src/exphtmldlg.c:396 src/expldifdlg.c:415 src/export.c:179 src/import.c:178
2624 #: src/importldif.c:682
2625 msgid "B_rowse"
2626 msgstr "_Procházet"
2627
2628 #: src/exphtmldlg.c:449
2629 msgid "Stylesheet"
2630 msgstr "Šablona stylu"
2631
2632 #: src/exphtmldlg.c:457 src/gtk/colorlabel.c:345 src/gtk/gtkaspell.c:1661
2633 #: src/gtk/gtkaspell.c:2394 src/mainwindow.c:1012 src/prefs_account.c:705
2634 #: src/summaryview.c:5039
2635 msgid "None"
2636 msgstr "Žádná"
2637
2638 #: src/exphtmldlg.c:458 src/prefs_other.c:113 src/prefs_other.c:454
2639 msgid "Default"
2640 msgstr "Výchozí"
2641
2642 #: src/exphtmldlg.c:459 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:144
2643 msgid "Full"
2644 msgstr "Úplná"
2645
2646 #: src/exphtmldlg.c:460
2647 msgid "Custom"
2648 msgstr "Vlastní"
2649
2650 #: src/exphtmldlg.c:461
2651 msgid "Custom-2"
2652 msgstr "Vlastní-2"
2653
2654 #: src/exphtmldlg.c:462
2655 msgid "Custom-3"
2656 msgstr "Vlastní-3"
2657
2658 #: src/exphtmldlg.c:463
2659 msgid "Custom-4"
2660 msgstr "Vlastní-4"
2661
2662 #: src/exphtmldlg.c:470
2663 msgid "Full Name Format"
2664 msgstr "Celé jméno"
2665
2666 #: src/exphtmldlg.c:478
2667 msgid "First Name, Last Name"
2668 msgstr "Jméno, příjmení"
2669
2670 #: src/exphtmldlg.c:479
2671 msgid "Last Name, First Name"
2672 msgstr "Příjmení, jméno"
2673
2674 #: src/exphtmldlg.c:486
2675 msgid "Color Banding"
2676 msgstr "Barevné značení"
2677
2678 #: src/exphtmldlg.c:492
2679 msgid "Format Email Links"
2680 msgstr "Formátovat adresy jako odkazy"
2681
2682 #: src/exphtmldlg.c:498
2683 msgid "Format User Attributes"
2684 msgstr "Exportovat uživatelské atributy"
2685
2686 #: src/exphtmldlg.c:553 src/expldifdlg.c:636 src/importldif.c:919
2687 msgid "File Name :"
2688 msgstr "Název souboru :"
2689
2690 #: src/exphtmldlg.c:563
2691 msgid "Open with Web Browser"
2692 msgstr "Otevřít ve webovém prohlížeči"
2693
2694 #: src/exphtmldlg.c:595
2695 msgid "Export Address Book to HTML File"
2696 msgstr "Exportovat databázi adres do HTML souboru"
2697
2698 #: src/exphtmldlg.c:661 src/expldifdlg.c:735 src/importldif.c:1027
2699 msgid "File Info"
2700 msgstr "Informace o souboru"
2701
2702 #: src/exphtmldlg.c:662
2703 msgid "Format"
2704 msgstr "Formát"
2705
2706 #: src/expldifdlg.c:111
2707 msgid "Please specify output directory and LDIF filename to create."
2708 msgstr "Zadejte prosím výstupní adresář a název LDIF souboru, který bude vytvořen."
2709
2710 #: src/expldifdlg.c:114
2711 msgid "Specify parameters to format distinguished name."
2712 msgstr "Upřesněte způsob formátování rozlišovacího jména (dn)."
2713
2714 #: src/expldifdlg.c:190
2715 #, c-format
2716 msgid ""
2717 "LDIF Output Directory '%s'\n"
2718 "does not exist. OK to create new directory?"
2719 msgstr ""
2720 "Výstupní adresář pro LDIF soubor '%s'\n"
2721 "neexistuje. Mám vytvořit nový adresář?"
2722
2723 #: src/expldifdlg.c:202
2724 #, c-format
2725 msgid ""
2726 "Could not create output directory for LDIF file:\n"
2727 "%s"
2728 msgstr ""
2729 "Nelze vytvořit výstupní adresář pro LDIF soubor:\n"
2730 "%s"
2731
2732 #: src/expldifdlg.c:247
2733 msgid "Suffix was not supplied"
2734 msgstr "Přípona nebyla specifikována"
2735
2736 #: src/expldifdlg.c:249
2737 msgid ""
2738 "A suffix is required if data is to be used for an LDAP server. Are you sure "
2739 "you wish to proceed without a suffix?"
2740 msgstr ""
2741 "Přípona je nutná, pokud mají být data použita pro LDAP server. Opravdu "
2742 "chcete pokračovat bez uvedení přípony?"
2743
2744 #: src/expldifdlg.c:267
2745 msgid "Error creating LDIF file"
2746 msgstr "Chyba při vytváření LDIF souboru"
2747
2748 #: src/expldifdlg.c:342
2749 msgid "Select LDIF output file"
2750 msgstr "Vyberte výstupní LDIF soubor"
2751
2752 #: src/expldifdlg.c:406
2753 msgid "LDIF Output File"
2754 msgstr "Výstupní LDIF soubor"
2755
2756 #: src/expldifdlg.c:467
2757 msgid "Suffix"
2758 msgstr "Přípona"
2759
2760 #: src/expldifdlg.c:479
2761 msgid ""
2762 "The suffix is used to create a \"Distinguished Name\" (or DN) for an LDAP "
2763 "entry. Examples include:\n"
2764 "  dc=claws-mail,dc=org\n"
2765 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
2766 "  o=Organization Name,c=Country\n"
2767 msgstr ""
2768 "Přípona je používána pro vytvoření \"Rozlišovacího jména\" (dn) pro položku "
2769 "LDAP. Příklady:\n"
2770 "  dc=claws-mail,dc=org\n"
2771 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
2772 "  o=Organization Name,c=Country\n"
2773
2774 #: src/expldifdlg.c:488
2775 msgid "Relative DN"
2776 msgstr "Relativní DN"
2777
2778 #: src/expldifdlg.c:495
2779 msgid "Unique ID"
2780 msgstr "Unikátní ID (uid)"
2781
2782 #: src/expldifdlg.c:503
2783 msgid ""
2784 "The address book Unique ID is used to create a DN that is formatted similar "
2785 "to:\n"
2786 "  uid=102376,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
2787 msgstr ""
2788 "Pro vytvoření rozlišovacího jména (dn) bude použito unikátní id (uid) z "
2789 "knihy adres. Výsledek bude podobný jako:\n"
2790 "  uid=102376,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
2791
2792 #: src/expldifdlg.c:516
2793 msgid ""
2794 "The address book Display Name is used to create a DN that is formatted "
2795 "similar to:\n"
2796 "  cn=John Doe,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
2797 msgstr ""
2798 "Pro vytvoření rozlišovacího jména (dn) bude použito zobrazované jméno "
2799 "(display name) z knihy adres. Výsledek bude podobný jako:\n"
2800 "  cn=John Doe,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
2801
2802 #: src/expldifdlg.c:529
2803 msgid ""
2804 "The first Email Address belonging to a person is used to create a DN that is "
2805 "formatted similar to:\n"
2806 "  mail=john.doe@domain.com,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
2807 msgstr ""
2808 "Pro vytvoření rozlišovacího jména (dn) bude použita první e-mailová adresa "
2809 "patřící uživateli (mail). Výsledek bude podobný jako:\n"
2810 "  mail=john.doe@domain.com,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
2811
2812 #: src/expldifdlg.c:543
2813 msgid ""
2814 "The LDIF file contains several data records that are usually loaded into an "
2815 "LDAP server. Each data record in the LDIF file is uniquely identified by a "
2816 "\"Distinguished Name\" (or DN). The suffix is appended to the \"Relative "
2817 "Distinguished Name\" (or RDN) to create the DN. Please select one of the "
2818 "available RDN options that will be used to create the DN."
2819 msgstr ""
2820 "LDIF soubor obsahuje několik záznamů, které jsou obvykle určeny pro načtená "
2821 "do LDAP serveru. Každý záznam v LDIF souboru je jednoznačně identifikován "
2822 "\"Rozlišovacím jménem\" (dn). Rozlišovací jméno je tvořeno \"Relativním "
2823 "rozlišovacím jménem\" (rdn) a příponou. Vyberte jedno z možných rdn, které "
2824 "má být použito pro vytvoření dn."
2825
2826 #: src/expldifdlg.c:556
2827 msgid "Use DN attribute if present in data"
2828 msgstr "Použít DN atribut, pokud je obsažen v datech"
2829
2830 #: src/expldifdlg.c:563
2831 msgid ""
2832 "The addressbook may contain entries that were previously imported from an "
2833 "LDIF file. The \"Distinguished Name\" (DN) user attribute, if present in the "
2834 "address book data, may be used in the exported LDIF file. The RDN selected "
2835 "above will be used if the DN user attribute is not found."
2836 msgstr ""
2837 "Kniha adres může obsahovat položky, které byly dříve importovány z LDIF "
2838 "souboru. Pokud je v datech knihy adres obsažen atribut DN, může být použit "
2839 "ve vytvářeném LDIF souboru. RDN vybrané výše bude použito, pokud atribut DN "
2840 "nebude nalezen."
2841
2842 #: src/expldifdlg.c:574
2843 msgid "Exclude record if no Email Address"
2844 msgstr "Vyloučit záznamy bez e-mailových adres"
2845
2846 #: src/expldifdlg.c:581
2847 msgid ""
2848 "An addressbook may contain entries without Email Addresses. Check this "
2849 "option to ignore these records."
2850 msgstr ""
2851 "Kniha adres může obsahovat záznamy bez e-mailových adres. Pokud zaškrtnete "
2852 "tuto volbu, budou tyto záznamy ignorovány."
2853
2854 #: src/expldifdlg.c:669
2855 msgid "Export Address Book to LDIF File"
2856 msgstr "Exportovat knihu adres do LDIF souboru"
2857
2858 #: src/expldifdlg.c:736
2859 msgid "Distguished Name"
2860 msgstr "Rozlišovací jméno (dn)"
2861
2862 #: src/export.c:120 src/summaryview.c:6421
2863 msgid "Export to mbox file"
2864 msgstr "Exportovat do mbox souboru"
2865
2866 #: src/export.c:139
2867 msgid "Locate the folder to export and specify the mbox file."
2868 msgstr "Určete zdrojovou složku a cílový mbox soubor."
2869
2870 #: src/export.c:150
2871 msgid "Source folder:"
2872 msgstr "Zdrojová složka:"
2873
2874 #: src/export.c:156 src/import.c:150
2875 msgid "Mbox file:"
2876 msgstr "Mbox soubor:"
2877
2878 #: src/export.c:211
2879 msgid "Target mbox filename can't be left empty."
2880 msgstr "Cílový mbox soubor musí být určen."
2881
2882 #: src/export.c:216
2883 msgid "Source folder can't be left empty."
2884 msgstr "Zdrojová složka musí být určena."
2885
2886 #: src/export.c:229
2887 msgid "Couldn't find the source folder."
2888 msgstr "Zdrojová složka nebyla nalezena."
2889
2890 #: src/export.c:252
2891 msgid "Select exporting file"
2892 msgstr "Vyberte soubor pro export"
2893
2894 #: src/exporthtml.c:758
2895 msgid "Full Name"
2896 msgstr "Celý název"
2897
2898 #: src/exporthtml.c:762 src/importldif.c:1028
2899 msgid "Attributes"
2900 msgstr "Atributy"
2901
2902 #: src/exporthtml.c:963
2903 msgid "Claws Mail Address Book"
2904 msgstr "Claws Mail kniha adres"
2905
2906 #: src/exporthtml.c:1077 src/exportldif.c:551
2907 msgid "Name already exists but is not a directory."
2908 msgstr "Vybraný název existuje ale není názvem adresáře."
2909
2910 #: src/exporthtml.c:1080 src/exportldif.c:554
2911 msgid "No permissions to create directory."
2912 msgstr "Nemohu vytvořit adresář."
2913
2914 #: src/exporthtml.c:1083 src/exportldif.c:557
2915 msgid "Name is too long."
2916 msgstr "Název je příliš dlouhý."
2917
2918 #: src/exporthtml.c:1086 src/exportldif.c:560
2919 msgid "Not specified."
2920 msgstr "Není uveden."
2921
2922 #: src/folder.c:1331 src/foldersel.c:370 src/prefs_folder_item.c:239
2923 msgid "Inbox"
2924 msgstr "Doručená pošta"
2925
2926 #: src/folder.c:1335 src/foldersel.c:374
2927 msgid "Sent"
2928 msgstr "Odeslaná pošta"
2929
2930 #: src/folder.c:1339 src/foldersel.c:378 src/prefs_folder_item.c:242
2931 msgid "Queue"
2932 msgstr "Fronta"
2933
2934 #: src/folder.c:1343 src/foldersel.c:382 src/prefs_folder_item.c:243
2935 #: src/toolbar.c:376 src/toolbar.c:410 src/toolbar.c:501
2936 msgid "Trash"
2937 msgstr "Koš"
2938
2939 #: src/folder.c:1347 src/foldersel.c:386 src/prefs_folder_item.c:241
2940 msgid "Drafts"
2941 msgstr "Koncepty"
2942
2943 #: src/folder.c:1621
2944 #, c-format
2945 msgid "Processing (%s)...\n"
2946 msgstr "Zpracovávám (%s)...\n"
2947
2948 #: src/folder.c:2542
2949 #, c-format
2950 msgid "Fetching all messages in %s ...\n"
2951 msgstr "Stahuji všechny zprávy z %s ...\n"
2952
2953 #: src/folder.c:2831
2954 #, c-format
2955 msgid "Copying %s to %s...\n"
2956 msgstr "Kopíruji %s do %s...\n"
2957
2958 #: src/folder.c:2831
2959 #, c-format
2960 msgid "Moving %s to %s...\n"
2961 msgstr "Přesouvám %s do %s...\n"
2962
2963 #: src/folder.c:3118
2964 #, c-format
2965 msgid "Updating cache for %s..."
2966 msgstr "Aktualizuji vyrovnávací paměť pro %s..."
2967
2968 #: src/folder.c:3829
2969 msgid "Processing messages..."
2970 msgstr "Zpracovávám zprávy..."
2971
2972 #: src/foldersel.c:228
2973 msgid "Select folder"
2974 msgstr "Vybrat složku"
2975
2976 #: src/foldersel.c:541 src/imap_gtk.c:158 src/mh_gtk.c:132
2977 msgid "NewFolder"
2978 msgstr "Nová složka"
2979
2980 #: src/foldersel.c:549 src/imap_gtk.c:166 src/imap_gtk.c:172
2981 #: src/imap_gtk.c:224 src/mh_gtk.c:138 src/mh_gtk.c:241
2982 #, c-format
2983 msgid "'%c' can't be included in folder name."
2984 msgstr "'%c' nemůže být obsaženo ve jméně složky."
2985
2986 #: src/foldersel.c:559 src/imap_gtk.c:182 src/imap_gtk.c:236 src/mh_gtk.c:148
2987 #: src/mh_gtk.c:248
2988 #, c-format
2989 msgid "The folder '%s' already exists."
2990 msgstr "Složka '%s' už existuje."
2991
2992 #: src/foldersel.c:566 src/imap_gtk.c:188 src/mh_gtk.c:154
2993 #, c-format
2994 msgid "Can't create the folder '%s'."
2995 msgstr "Nemohu vytvořit složku '%s'."
2996
2997 #: src/folderview.c:290
2998 msgid "/Mark all re_ad"
2999 msgstr "/Označit všechny jako _přečtené"
3000
3001 #: src/folderview.c:292
3002 msgid "/_Search folder..."
3003 msgstr "/Hledat zprávy v aktuální _složce..."
3004
3005 #: src/folderview.c:294
3006 msgid "/Process_ing..."
3007 msgstr "/_Zpracování složky (lokální pravidla)..."
3008
3009 #: src/folderview.c:299
3010 msgid "/Empty _trash..."
3011 msgstr "/Vyprázdnit _koš..."
3012
3013 #: src/folderview.c:304
3014 msgid "/Send _queue..."
3015 msgstr "/Odeslat _frontu..."
3016
3017 #: src/folderview.c:423 src/folderview.c:470 src/prefs_folder_column.c:80
3018 msgid "New"
3019 msgstr "Nové"
3020
3021 #: src/folderview.c:424 src/folderview.c:471 src/prefs_folder_column.c:81
3022 msgid "Unread"
3023 msgstr "Nepřečtené"
3024
3025 #: src/folderview.c:425 src/prefs_folder_column.c:82
3026 msgid "Total"
3027 msgstr "Celkem"
3028
3029 #. TRANSLATORS: This in Number sign in American style
3030 #: src/folderview.c:473 src/summaryview.c:491
3031 msgid "#"
3032 msgstr "#"
3033
3034 #: src/folderview.c:719
3035 msgid "Setting folder info..."
3036 msgstr "Nastavuji informace o složce..."
3037
3038 #: src/folderview.c:781 src/summaryview.c:3491
3039 msgid "Mark all as read"
3040 msgstr "Označit všechny jako přečtené"
3041
3042 #: src/folderview.c:782 src/summaryview.c:3492
3043 msgid "Do you really want to mark all mails in this folder as read ?"
3044 msgstr "Opravdu chcete označit všechny zprávy v této složce jako přečtené?"
3045
3046 #: src/folderview.c:999 src/imap.c:3347 src/mainwindow.c:3755 src/setup.c:90
3047 #, c-format
3048 msgid "Scanning folder %s%c%s ..."
3049 msgstr "Prohledávám složku %s%c%s ..."
3050
3051 #: src/folderview.c:1003 src/imap.c:3352 src/mainwindow.c:3760 src/setup.c:95
3052 #, c-format
3053 msgid "Scanning folder %s ..."
3054 msgstr "Prohledávám složku %s ..."
3055
3056 #: src/folderview.c:1034
3057 msgid "Rebuild folder tree"
3058 msgstr "Obnovit strom složek"
3059
3060 #: src/folderview.c:1035
3061 msgid "Rebuilding the folder tree will remove local caches. Do you want to continue?"
3062 msgstr ""
3063 "Obnovení stromu složek vyčistí všechny lokální vyrovnávací paměti. Chcete "
3064 "pokračovat?"
3065
3066 #: src/folderview.c:1045
3067 msgid "Rebuilding folder tree..."
3068 msgstr "Provádím obnovu stromu složek..."
3069
3070 #: src/folderview.c:1047 src/folderview.c:1087
3071 msgid "Scanning folder tree..."
3072 msgstr "Prohledávám strom složek..."
3073
3074 #: src/folderview.c:1172
3075 #, c-format
3076 msgid "Couldn't scan folder %s\n"
3077 msgstr "Nepodařilo se načíst obsah adresáře %s\n"
3078
3079 #: src/folderview.c:1225
3080 msgid "Checking for new messages in all folders..."
3081 msgstr "Zjišťuji nové zprávy ve všech složkách..."
3082
3083 #: src/folderview.c:2048
3084 #, c-format
3085 msgid "Closing Folder %s..."
3086 msgstr "Zavírám složku %s..."
3087
3088 #: src/folderview.c:2087
3089 #, c-format
3090 msgid "Opening Folder %s..."
3091 msgstr "Otevírám složku %s..."
3092
3093 #: src/folderview.c:2100
3094 msgid "Folder could not be opened."
3095 msgstr "Složku nelze otevřít."
3096
3097 #: src/folderview.c:2261 src/mainwindow.c:2047
3098 msgid "Empty trash"
3099 msgstr "Vyprázdnit koš"
3100
3101 #: src/folderview.c:2262
3102 msgid "Delete all messages in trash?"
3103 msgstr "Odstranit všechny zprávy v koši?"
3104
3105 #: src/folderview.c:2263
3106 msgid "+_Empty trash"
3107 msgstr "+_Vyprázdnit koš"
3108
3109 #: src/folderview.c:2307 src/inc.c:1465 src/toolbar.c:2196
3110 msgid "Offline warning"
3111 msgstr "Varování offline režimu"
3112
3113 #: src/folderview.c:2308 src/toolbar.c:2197
3114 msgid "You're working offline. Override?"
3115 msgstr "Pracujete v režimu offline. Přepnout?"
3116
3117 #: src/folderview.c:2319 src/toolbar.c:2216
3118 msgid "Send queued messages"
3119 msgstr "Odeslat pozdržené zprávy"
3120
3121 #: src/folderview.c:2320 src/toolbar.c:2217
3122 msgid "Send all queued messages?"
3123 msgstr "Odeslat všechny zprávy ve frontě pozdržených zpráv?"
3124
3125 #: src/folderview.c:2321 src/messageview.c:587 src/messageview.c:604
3126 #: src/prefs_account.c:1100 src/toolbar.c:2218
3127 msgid "_Send"
3128 msgstr "_Odeslat"
3129
3130 #: src/folderview.c:2329 src/toolbar.c:2236
3131 msgid "Some errors occurred while sending queued messages."
3132 msgstr "Při posílání pozdržených zpráv nastala stejná chyba."
3133
3134 #: src/folderview.c:2332 src/main.c:1616 src/toolbar.c:2239
3135 #, c-format
3136 msgid ""
3137 "Some errors occurred while sending queued messages:\n"
3138 "%s"
3139 msgstr ""
3140 "Při odesílání pozdržených zpráv nastala chyba:\n"
3141 "%s"
3142
3143 #: src/folderview.c:2399
3144 #, c-format
3145 msgid "Do you really want to copy folder '%s' in '%s' ?"
3146 msgstr "Opravdu chcete složku '%s' zkopírovat do '%s' ?"
3147
3148 #: src/folderview.c:2400
3149 #, c-format
3150 msgid "Do you really want to make folder '%s' a sub-folder of '%s' ?"
3151 msgstr "Opravdu chcete složku '%s' učinit podsložkou složky '%s' ?"
3152
3153 #: src/folderview.c:2402
3154 msgid "Copy folder"
3155 msgstr "Kopírovat složku"
3156
3157 #: src/folderview.c:2402
3158 msgid "Move folder"
3159 msgstr "Přesunout složku"
3160
3161 #: src/folderview.c:2413
3162 #, c-format
3163 msgid "Copying %s to %s..."
3164 msgstr "Kopíruji %s do %s..."
3165
3166 #: src/folderview.c:2413
3167 #, c-format
3168 msgid "Moving %s to %s..."
3169 msgstr "Přesouvám %s do %s..."
3170
3171 #: src/folderview.c:2444
3172 msgid "Source and destination are the same."
3173 msgstr "Zdroj i cíl jsou totožné."
3174
3175 #: src/folderview.c:2447
3176 msgid "Can't copy a folder to one of its children."
3177 msgstr "Nelze kopírovat složku do své vlastní podsložky."
3178
3179 #: src/folderview.c:2448
3180 msgid "Can't move a folder to one of its children."
3181 msgstr "Nelze přesunout složku do své vlastní podsložky."
3182
3183 #: src/folderview.c:2451
3184 msgid "Folder moving cannot be done between different mailboxes."
3185 msgstr "Přesun složky mezi různými poštovními schránkami nelze provést."
3186
3187 #: src/folderview.c:2454
3188 msgid "Copy failed!"
3189 msgstr "Kopírování se nezdařilo!"
3190
3191 #: src/folderview.c:2454
3192 msgid "Move failed!"
3193 msgstr "Přesun se nezdařil!"
3194
3195 #: src/folderview.c:2490
3196 #, c-format
3197 msgid "Processing configuration for folder %s"
3198 msgstr "Zpracování složky - pravidla pro složku %s"
3199
3200 #: src/gedit-print.c:147 src/messageview.c:1507 src/summaryview.c:4172
3201 #: src/toolbar.c:182
3202 msgid "Print"
3203 msgstr "Tisk"
3204
3205 #: src/gedit-print.c:245
3206 msgid "Preparing pages..."
3207 msgstr "Připravuji stránky..."
3208
3209 #: src/gedit-print.c:272
3210 #, c-format
3211 msgid "Rendering page %d of %d..."
3212 msgstr "Generuji stránku %d z %d..."
3213
3214 #: src/gedit-print.c:274
3215 #, c-format
3216 msgid "Printing page %d of %d..."
3217 msgstr "Tisknu stránku %d z %d..."
3218
3219 #: src/gedit-print.c:296
3220 msgid "Print preview"
3221 msgstr "Náhled"
3222
3223 #: src/gedit-print.c:437
3224 msgid "Page %N of %Q"
3225 msgstr "Stránka %N z %Q"
3226
3227 #: src/grouplistdialog.c:173
3228 msgid "Newsgroup subscription"
3229 msgstr "Přihlásit diskusní skupiny"
3230
3231 #: src/grouplistdialog.c:189
3232 msgid "Select newsgroups for subscription:"
3233 msgstr "Vyberte diskuzní skupinu pro přihlášení:"
3234
3235 #: src/grouplistdialog.c:195
3236 msgid "Find groups:"
3237 msgstr "Najít skupiny:"
3238
3239 #: src/grouplistdialog.c:203
3240 msgid " Search "
3241 msgstr " Vyhledat "
3242
3243 #: src/grouplistdialog.c:215
3244 msgid "Newsgroup name"
3245 msgstr "Název diskusní skupiny"
3246
3247 #: src/grouplistdialog.c:216
3248 msgid "Messages"
3249 msgstr "Zprávy"
3250
3251 #: src/grouplistdialog.c:217
3252 msgid "Type"
3253 msgstr "Typ"
3254
3255 #: src/grouplistdialog.c:346
3256 msgid "moderated"
3257 msgstr "moderovaný"
3258
3259 #: src/grouplistdialog.c:348
3260 msgid "readonly"
3261 msgstr "pouze pro čtení"
3262
3263 #: src/grouplistdialog.c:350
3264 msgid "unknown"
3265 msgstr "neznámý"
3266
3267 #: src/grouplistdialog.c:412
3268 msgid "Can't retrieve newsgroup list."
3269 msgstr "Nemohu načíst seznam diskuzních skupin."
3270
3271 #: src/grouplistdialog.c:447 src/summaryview.c:1324
3272 msgid "Done."
3273 msgstr "Hotovo."
3274
3275 #: src/grouplistdialog.c:477
3276 #, c-format
3277 msgid "%d newsgroups received (%s read)"
3278 msgstr "%d diskuzních skupin přijato (%s načteno)"
3279
3280 #: src/gtk/about.c:79 src/textview.c:214
3281 msgid "/_Open with Web browser"
3282 msgstr "/_Otevřít ve webovém prohlížeči"
3283
3284 #: src/gtk/about.c:80 src/textview.c:215
3285 msgid "/Copy this _link"
3286 msgstr "/_Kopírovat odkaz"
3287
3288 #: src/gtk/about.c:138
3289 msgid ""
3290 "Claws Mail is a lightweight, fast and highly-configurable email client.\n"
3291 "\n"
3292 "For further information visit the Claws Mail website:\n"
3293 msgstr ""
3294 "Claws Mail je rychlý a bohatě konfigurovatelný e-mailový klient.\n"
3295 "\n"
3296 "Pro další informace navštivte webové stránky Claws Mail:\n"
3297
3298 #: src/gtk/about.c:144
3299 msgid ""
3300 "\n"
3301 "\n"
3302 "Claws Mail is free software released under the GPL license. If you wish to "
3303 "donate to the Claws Mail project you can do so at:\n"
3304 msgstr ""
3305 "\n"
3306 "\n"
3307 "Claws Mail je volně šiřitelný software distribuovaný pod licencí GPL. Pokud "
3308 "chcete přispět na projekt Claws Mail, můžete tak učinit na:\n"
3309
3310 #: src/gtk/about.c:159
3311 msgid ""
3312 "\n"
3313 "\n"
3314 "System Information\n"
3315 msgstr ""
3316 "\n"
3317 "\n"
3318 "Informace o systému\n"
3319
3320 #: src/gtk/about.c:165
3321 #, c-format
3322 msgid ""
3323 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
3324 "Locale: %s (charset: %s)\n"
3325 "Operating System: %s %s (%s)"
3326 msgstr ""
3327 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
3328 "Lokalita: %s (znaková sada: %s)\n"
3329 "Operační systém: %s %s (%s)"
3330
3331 #: src/gtk/about.c:174
3332 #, c-format
3333 msgid ""
3334 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
3335 "Locale: %s (charset: %s)\n"
3336 "Operating System: %s"
3337 msgstr ""
3338 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
3339 "Lokalita: %s (znaková sada: %s)\n"
3340 "Operační systém: %s"
3341
3342 #: src/gtk/about.c:183
3343 #, c-format
3344 msgid ""
3345 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
3346 "Locale: %s (charset: %s)\n"
3347 "Operating System: unknown"
3348 msgstr ""
3349 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
3350 "Lokalita: %s (znaková sada: %s)\n"
3351 "Operační systém: neznámý"
3352
3353 #: src/gtk/about.c:240 src/prefs_themes.c:707 src/wizard.c:475
3354 msgid "The Claws Mail Team"
3355 msgstr "Tým Claws Mail"
3356
3357 #: src/gtk/about.c:259
3358 msgid "Previous team members"
3359 msgstr "Dřívější členové týmu"
3360
3361 #: src/gtk/about.c:278
3362 msgid "The translation team"
3363 msgstr "Překladatelský tým"
3364
3365 #: src/gtk/about.c:297
3366 msgid "Documentation team"
3367 msgstr "Tým pro dokumentaci"
3368
3369 #: src/gtk/about.c:316
3370 msgid "Logo"
3371 msgstr "Logo"
3372
3373 #: src/gtk/about.c:335
3374 msgid "Icons"
3375 msgstr "Ikony"
3376
3377 #: src/gtk/about.c:354
3378 msgid "Contributors"
3379 msgstr "Přispěvatelé"
3380
3381 #: src/gtk/about.c:402
3382 msgid "Compiled-in Features\n"
3383 msgstr "Zakompilované vlastnosti\n"
3384
3385 #: src/gtk/about.c:418
3386 msgid "IPv6|adds support for IPv6 addresses, the new internet addressing protocol\n"
3387 msgstr "protokol IPv6\n"
3388
3389 #: src/gtk/about.c:429
3390 msgid "iconv|allows converting to and from different character sets\n"
3391 msgstr "konverze mezi různými znakovými sadami\n"
3392
3393 #: src/gtk/about.c:439
3394 msgid "compface|adds support for the X-Face header\n"
3395 msgstr "obrázky X-Face v záhlaví zprávy\n"
3396
3397 #: src/gtk/about.c:449
3398 msgid "OpenSSL|adds support for encrypted connections to servers\n"
3399 msgstr "šifrované spojení se servery\n"
3400
3401 #: src/gtk/about.c:459
3402 msgid "LDAP|adds support for LDAP shared addressbooks\n"
3403 msgstr "práce s adresáři LDAP\n"
3404
3405 #: src/gtk/about.c:469
3406 msgid "JPilot|adds support for PalmOS addressbooks\n"
3407 msgstr "práce s adresáři PalmOS\n"
3408
3409 #: src/gtk/about.c:479
3410 msgid "GNU/aspell|adds support for spell checking\n"
3411 msgstr "kontrola pravopisu\n"
3412
3413 #: src/gtk/about.c:489
3414 msgid "libetpan|adds support for IMAP servers\n"
3415 msgstr "protokol IMAP\n"
3416
3417 #: src/gtk/about.c:499
3418 msgid "libgnomeprint|adds support for a complete print dialog\n"
3419 msgstr "dialogové okno pro tisk zpráv\n"
3420
3421 #: src/gtk/about.c:509
3422 msgid "libSM|adds support for session handling\n"
3423 msgstr "správa X relací\n"
3424
3425 #: src/gtk/about.c:541
3426 msgid ""
3427 "This program is free software; you can redistribute it and/or modify it "
3428 "under the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
3429 "Software Foundation; either version 2, or (at your option) any later "
3430 "version.\n"
3431 "\n"
3432 msgstr ""
3433 "Tento program je volně šiřitelný, můžete jej redistribuovat a/nebo měnit tak "
3434 "jak to popisuje GNU General Public License publikovaný Free Software "
3435 "Foundation a to ve verzi 2, nebo (podle vašeho uvážení) v jakékoliv pozdější "
3436 "verzi.\n"
3437 "\n"
3438
3439 #: src/gtk/about.c:547
3440 msgid ""
3441 "This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
3442 "ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
3443 "FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for "
3444 "more details.\n"
3445 "\n"
3446 msgstr ""
3447 "Tento program je šířen v dobré víře v jeho užitečnost, ale BEZ JAKÉKOLIV "
3448 "ZÁRUKY. Více detailů naleznete v GNU General Public License.\n"
3449 "\n"
3450
3451 #: src/gtk/about.c:553
3452 msgid ""
3453 "You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
3454 "this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 "
3455 "Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA.\n"
3456 "\n"
3457 msgstr ""
3458 "Kopii GNU General Public License byste měli obdržet společně s tímto "
3459 "programem, pokud ne, napište na adresu Free Software Foundation, Inc., 51 "
3460 "Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA.\n"
3461 "\n"
3462
3463 #: src/gtk/about.c:571
3464 msgid ""
3465 "This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in "
3466 "the OpenSSL Toolkit ("
3467 msgstr ""
3468 "Tento produkt obsahuje software vyvinutý v rámci OpenSSL Project pro použití "
3469 "v OpenSSL Toolkit ("
3470
3471 #: src/gtk/about.c:575
3472 msgid ").\n"
3473 msgstr ").\n"
3474
3475 #: src/gtk/about.c:668
3476 msgid "About Claws Mail"
3477 msgstr "O Claws Mail"
3478
3479 #: src/gtk/about.c:719
3480 msgid ""
3481 "Copyright (C) 1999-2007\n"
3482 "Hiroyuki Yamamoto <hiro-y@kcn.ne.jp>\n"
3483 "and the Claws Mail team"
3484 msgstr ""
3485 "Copyright (C) 1999-2007\n"
3486 "Hiroyuki Yamamoto <hiro-y@kcn.ne.jp>\n"
3487 "a tým Claws Mail"
3488
3489 #: src/gtk/about.c:733
3490 msgid "_Info"
3491 msgstr "_Informace"
3492
3493 #: src/gtk/about.c:739
3494 msgid "_Authors"
3495 msgstr "_Autoři"
3496
3497 #: src/gtk/about.c:745
3498 msgid "_Features"
3499 msgstr "_Vlastnosti"
3500
3501 #: src/gtk/about.c:751
3502 msgid "_License"
3503 msgstr "_Licence"
3504
3505 #: src/gtk/about.c:759
3506 msgid "_Release Notes"
3507 msgstr "_Poznámky k verzi"
3508
3509 #: src/gtk/colorlabel.c:48 src/prefs_common.c:313
3510 msgid "Orange"
3511 msgstr "Oranžová"
3512
3513 #: src/gtk/colorlabel.c:49 src/prefs_common.c:317
3514 msgid "Red"
3515 msgstr "Červená"
3516
3517 #: src/gtk/colorlabel.c:50 src/prefs_common.c:321
3518 msgid "Pink"
3519 msgstr "Růžová"
3520
3521 #: src/gtk/colorlabel.c:51 src/prefs_common.c:325
3522 msgid "Sky blue"
3523 msgstr "Nebeská modř"
3524
3525 #: src/gtk/colorlabel.c:52 src/prefs_common.c:329
3526 msgid "Blue"
3527 msgstr "Modrá"
3528
3529 #: src/gtk/colorlabel.c:53 src/prefs_common.c:333
3530 msgid "Green"
3531 msgstr "Zelená"
3532
3533 #: src/gtk/colorlabel.c:54 src/prefs_common.c:337
3534 msgid "Brown"
3535 msgstr "Hnědá"
3536
3537 #: src/gtk/foldersort.c:156
3538 msgid "Set folder order"
3539 msgstr "Nastavit pořadí složek"
3540
3541 #: src/gtk/foldersort.c:190
3542 msgid "Move folders up or down to change the sort order in the folder list."
3543 msgstr "Přesouváním složek nahoru nebo dolů můžete změnit pořadí složek v seznamu."
3544
3545 #: src/gtk/foldersort.c:214
3546 msgid "Folders"
3547 msgstr "Složky"
3548
3549 #: src/gtk/gtkaspell.c:638
3550 msgid "No dictionary selected."
3551 msgstr "Není vybrán žádný slovník."
3552
3553 #: src/gtk/gtkaspell.c:851 src/gtk/gtkaspell.c:1852 src/gtk/gtkaspell.c:2147
3554 msgid "Normal Mode"
3555 msgstr "Normální režim"
3556
3557 #: src/gtk/gtkaspell.c:853 src/gtk/gtkaspell.c:1858 src/gtk/gtkaspell.c:2159
3558 msgid "Bad Spellers Mode"
3559 msgstr "Režim nesprávných slov"
3560
3561 #: src/gtk/gtkaspell.c:892
3562 msgid "Unknown suggestion mode."
3563 msgstr "Neznámý režim návrhu."
3564
3565 #: src/gtk/gtkaspell.c:1183
3566 msgid "No misspelled word found."
3567 msgstr "Kontrola pravopisu provedena."
3568
3569 #: src/gtk/gtkaspell.c:1531
3570 msgid "Replace unknown word"
3571 msgstr "Nahradit neznámé slovo"
3572
3573 #: src/gtk/gtkaspell.c:1546
3574 #, c-format
3575 msgid "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Replace \"%s\" with: </span>"
3576 msgstr "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Nahradit \"%s\" s: </span>"
3577
3578 #: src/gtk/gtkaspell.c:1591
3579 msgid ""
3580 "Holding down Control key while pressing Enter\n"
3581 "will learn from mistake.\n"
3582 msgstr ""
3583 "Podržení klávesy Control při stisku Enter\n"
3584 "aktivuje učení z chyby.\n"
3585
3586 #: src/gtk/gtkaspell.c:1846 src/gtk/gtkaspell.c:2135
3587 msgid "Fast Mode"
3588 msgstr "Rychlý režim"
3589
3590 #: src/gtk/gtkaspell.c:1953
3591 #, c-format
3592 msgid "\"%s\" unknown in %s"
3593 msgstr "\"%s\" neznámé v %s"
3594
3595 #: src/gtk/gtkaspell.c:1967
3596 msgid "Accept in this session"
3597 msgstr "Přijmout pro toto sezení"
3598
3599 #: src/gtk/gtkaspell.c:1977
3600 msgid "Add to personal dictionary"
3601 msgstr "Přidat do vlastního slovníku"
3602
3603 #: src/gtk/gtkaspell.c:1987
3604 msgid "Replace with..."
3605 msgstr "Nahradit čím..."
3606
3607 #: src/gtk/gtkaspell.c:2000
3608 #, c-format
3609 msgid "Check with %s"
3610 msgstr "Otestovat pomocí %s"
3611
3612 #: src/gtk/gtkaspell.c:2022
3613 msgid "(no suggestions)"
3614 msgstr "(nejsou návrhy)"
3615
3616 #: src/gtk/gtkaspell.c:2033 src/gtk/gtkaspell.c:2212
3617 msgid "More..."
3618 msgstr "Více..."
3619
3620 #: src/gtk/gtkaspell.c:2097
3621 #, c-format
3622 msgid "Dictionary: %s"
3623 msgstr "Slovník: %s"
3624
3625 #: src/gtk/gtkaspell.c:2110
3626 #, c-format
3627 msgid "Use alternate (%s)"
3628 msgstr "Použít předchozí (%s)"
3629
3630 #: src/gtk/gtkaspell.c:2121
3631 msgid "Use both dictionaries"
3632 msgstr "Použít oba slovníky"
3633
3634 #: src/gtk/gtkaspell.c:2175 src/prefs_spelling.c:214
3635 msgid "Check while typing"
3636 msgstr "Kontrolovat během psaní"
3637
3638 #: src/gtk/gtkaspell.c:2191
3639 msgid "Change dictionary"
3640 msgstr "Změnit slovník"
3641
3642 #: src/gtk/gtkaspell.c:2323
3643 #, c-format
3644 msgid ""
3645 "The spell checker could not change dictionary.\n"
3646 "%s"
3647 msgstr ""
3648 "Nepodařilo se změnit slovník pro kontrolu pravopisu.\n"
3649 "%s"
3650
3651 #: src/gtk/gtkaspell.c:2369
3652 #, c-format
3653 msgid ""
3654 "The spell checker could not change the alternate dictionary.\n"
3655 "%s"
3656 msgstr ""
3657 "Nepodařilo se změnit alternativní slovník pro kontrolu pravopisu.\n"
3658 "%s"
3659
3660 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:272
3661 msgid "Configuration"
3662 msgstr "Nastavení"
3663
3664 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:273
3665 msgid "Configuration options for the print job"
3666 msgstr "Nastavení voleb pro tiskovou úlohu"
3667
3668 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:280
3669 msgid "Source Buffer"
3670 msgstr "Zdrojový buffer"
3671
3672 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:281
3673 msgid "GtkTextBuffer object to print"
3674 msgstr "Objekt GtkTextBuffer k vytištění"
3675
3676 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:287
3677 msgid "Tabs Width"
3678 msgstr "Šířka tabulátoru"
3679
3680 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:288
3681 msgid "Width in equivalent space characters of tabs"
3682 msgstr "Počet mezer, jejichž šířce má odpovídat šířka tabulátoru"
3683
3684 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:295
3685 msgid "Wrap Mode"
3686 msgstr "Režim zalamování"
3687
3688 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:296
3689 msgid "Word wrapping mode"
3690 msgstr "Režim zalamování slov"
3691
3692 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:303
3693 msgid "Highlight"
3694 msgstr "Zvýrazňovat"
3695
3696 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:304
3697 msgid "Whether to print the document with highlighted syntax"
3698 msgstr "Určuje, zda tisknout dokument se zvýrazněním syntaxe"
3699
3700 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:312
3701 msgid "Font"
3702 msgstr "Písmo"
3703
3704 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:313
3705 msgid "GnomeFont name to use for the document text (deprecated)"
3706 msgstr "Název písma (GnomeFont) pro text dokumentu (zastaralé)"
3707
3708 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:320
3709 msgid "Font Description"
3710 msgstr "Popis písma"
3711
3712 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:321
3713 msgid "Font to use for the document text (e.g. \"Monospace 10\")"
3714 msgstr "Písmo pro text dokumentu (např. \"Monospace 10\")"
3715
3716 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:328 src/gtk/gtksourceprintjob.c:336
3717 msgid "Numbers Font"
3718 msgstr "Písmo pro čísla řádků"
3719
3720 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:329
3721 msgid "GnomeFont name to use for the line numbers (deprecated)"
3722 msgstr "Název písma (GnomeFont) pro tisk čísla řádků (zastaralé)"
3723
3724 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:337
3725 msgid "Font description to use for the line numbers"
3726 msgstr "Popis písma pro čísla řádků"
3727
3728 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:344
3729 msgid "Print Line Numbers"
3730 msgstr "Tisknout čísla řádků"
3731
3732 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:345
3733 msgid "Interval of printed line numbers (0 means no numbers)"
3734 msgstr "Interval tištěných čísel řádků (0 znamená bez čísel)"
3735
3736 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:352
3737 msgid "Print Header"
3738 msgstr "Tisknout záhlaví"
3739
3740 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:353
3741 msgid "Whether to print a header in each page"
3742 msgstr "Určuje, zda bude tištěno záhlaví na každé stránce"
3743
3744 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:360
3745 msgid "Print Footer"
3746 msgstr "Tisknout zápatí"
3747
3748 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:361
3749 msgid "Whether to print a footer in each page"
3750 msgstr "Určuje, zda bude tištěno zápatí na každé stránce"
3751
3752 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:368
3753 msgid "Header and Footer Font"
3754 msgstr "Písmo pro záhlaví a zápatí"
3755
3756 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:369
3757 msgid "GnomeFont name to use for the header and footer (deprecated)"
3758 msgstr "Název písma (GnomeFont) pro tisk záhlaví a zápatí (zastaralé)"
3759
3760 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:376
3761 msgid "Header and Footer Font Description"
3762 msgstr "Popis písma záhlaví a zápatí"
3763
3764 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:377
3765 msgid "Font to use for headers and footers (e.g. \"Monospace 10\")"
3766 msgstr "Písmo pro tisk záhlaví a zápatí (např. \"Monospace 10\")"
3767
3768 #: src/gtk/icon_legend.c:67
3769 msgid "New message"
3770 msgstr "Nová zpráva"
3771
3772 #: src/gtk/icon_legend.c:68
3773 msgid "Unread message"
3774 msgstr "Nepřečtená zpráva"
3775
3776 #: src/gtk/icon_legend.c:69
3777 msgid "Message has been replied to"
3778 msgstr "Zpráva, na kterou bylo odpovězeno"
3779
3780 #: src/gtk/icon_legend.c:70
3781 msgid "Message has been forwarded"
3782 msgstr "Zpráva byla předána"
3783
3784 #: src/gtk/icon_legend.c:71
3785 msgid "Message is in an ignored thread"
3786 msgstr "Zpráva je v ignorovaném vlákně"
3787
3788 #: src/gtk/icon_legend.c:72
3789 msgid "Message is spam"
3790 msgstr "Nevyžádaná zpráva (spam)"
3791
3792 #: src/gtk/icon_legend.c:74
3793 msgid "Message has attachment(s)"
3794 msgstr "Zpráva má přílohu/přílohy"
3795
3796 #: src/gtk/icon_legend.c:75
3797 msgid "Digitally signed message"
3798 msgstr "Digitálně podepsaná zpráva"
3799
3800 #: src/gtk/icon_legend.c:76
3801 msgid "Encrypted message"
3802 msgstr "Šifrovaná zpráva"
3803
3804 #: src/gtk/icon_legend.c:77
3805 msgid "Message is signed and has attachment(s)"
3806 msgstr "Zpráva je digitálně podepsaná a má přílohu/přílohy"
3807
3808 #: src/gtk/icon_legend.c:78
3809 msgid "Message is encrypted and has attachment(s)"
3810 msgstr "Zpráva je šifrovaná a má přílohu/přílohy"
3811
3812 #: src/gtk/icon_legend.c:80
3813 msgid "Marked message"
3814 msgstr "Označená zpráva"
3815
3816 #: src/gtk/icon_legend.c:81
3817 msgid "Message is marked for deletion"
3818 msgstr "Zpráva je označena k odstranění"
3819
3820 #: src/gtk/icon_legend.c:82
3821 msgid "Message is marked for moving"
3822 msgstr "Zpráva je označena pro přesun"
3823
3824 #: src/gtk/icon_legend.c:83
3825 msgid "Message is marked for copying"
3826 msgstr "Zpráva je označena pro kopírování"
3827
3828 #: src/gtk/icon_legend.c:85
3829 msgid "Locked message"
3830 msgstr "Zamknutá zpráva"
3831
3832 #: src/gtk/icon_legend.c:87
3833 msgid "Folder (normal, opened)"
3834 msgstr "Složka (normální, otevřená)"
3835
3836 #: src/gtk/icon_legend.c:88
3837 msgid "Folder with read messages hidden"
3838 msgstr "Složka se skrytými přečtenými zprávami"
3839
3840 #: src/gtk/icon_legend.c:89
3841 msgid "Folder contains marked messages"
3842 msgstr "Složka obsahuje označené zprávy"
3843
3844 #: src/gtk/icon_legend.c:122
3845 msgid "Icon Legend"
3846 msgstr "Význam ikon"
3847
3848 #: src/gtk/icon_legend.c:140
3849 msgid ""
3850 "<span weight=\"bold\">The following icons are used to show the status of "
3851 "messages and folders:</span>"
3852 msgstr ""
3853 "<span weight=\"bold\">Následující ikony jsou používány pro zobrazení stavu "
3854 "zpráv a složek:</span>"
3855
3856 #: src/gtk/inputdialog.c:189
3857 #, c-format
3858 msgid "Input password for %s on %s:"
3859 msgstr "Zadejte heslo pro %s na %s:"
3860
3861 #: src/gtk/inputdialog.c:191
3862 msgid "Input password"
3863 msgstr "Zadejte heslo"
3864
3865 #: src/gtk/inputdialog.c:278
3866 msgid "Remember this"
3867 msgstr "Zapamatovat"
3868
3869 #: src/gtk/logwindow.c:87
3870 msgid "Protocol log"
3871 msgstr "Protokol"
3872
3873 #: src/gtk/logwindow.c:384
3874 msgid "Clear _Log"
3875 msgstr "Vyčistit _protokol"
3876
3877 #: src/gtk/pluginwindow.c:151 src/gtk/pluginwindow.c:156
3878 msgid ""
3879 "\n"
3880 "\n"
3881 "Version: "
3882 msgstr ""
3883 "\n"
3884 "\n"
3885 "Verze: "
3886
3887 #: src/gtk/pluginwindow.c:154
3888 msgid "Error: "
3889 msgstr "Chyba: "
3890
3891 #: src/gtk/pluginwindow.c:155
3892 msgid "Plugin is not functional."
3893 msgstr "Zásuvný modul není funkční."
3894
3895 #: src/gtk/pluginwindow.c:186
3896 msgid "Select the Plugins to load"
3897 msgstr "Vyberte zásuvný modul pro načtení"
3898
3899 #: src/gtk/pluginwindow.c:201
3900 #, c-format
3901 msgid ""
3902 "The following error occured while loading %s :\n"
3903 "\n"
3904 "%s\n"
3905 msgstr ""
3906 "Při zavádění modulu \"%s\" nastala následující chyba:\n"
3907 "\n"
3908 "%s\n"
3909
3910 #: src/gtk/pluginwindow.c:287 src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:428
3911 #: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:211
3912 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:75
3913 #: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:525
3914 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:544
3915 #: src/plugins/trayicon/trayicon_prefs.c:67
3916 msgid "Plugins"
3917 msgstr "Zásuvné moduly"
3918
3919 #: src/gtk/pluginwindow.c:321 src/prefs_summaries.c:211
3920 msgid "Description"
3921 msgstr "Popis"
3922
3923 #: src/gtk/pluginwindow.c:338
3924 msgid "More plugins are available from the Claws Mail website."
3925 msgstr "Další zásuvné moduly jsou dostupné z webových stránek Claws Mail."
3926
3927 #: src/gtk/pluginwindow.c:344 src/prefs_themes.c:862
3928 msgid "Get more..."
3929 msgstr "Získat další..."
3930
3931 #: src/gtk/pluginwindow.c:354
3932 msgid "Load Plugin..."
3933 msgstr "Zavést modul..."
3934
3935 #: src/gtk/pluginwindow.c:355
3936 msgid "Unload Plugin"
3937 msgstr "Odebrat zásuvný modul"
3938
3939 #: src/gtk/pluginwindow.c:382
3940 msgid "Click here to load one or more plugins"
3941 msgstr "Klikněte zde pro načtení jednoho nebo více modulů"
3942
3943 #: src/gtk/pluginwindow.c:386
3944 msgid "Unload the selected plugin"
3945 msgstr "Odebrat vybraný zásuvný modul"
3946
3947 #: src/gtk/pluginwindow.c:451
3948 msgid "Loaded plugins"
3949 msgstr "Zavedené moduly"
3950
3951 #: src/gtk/prefswindow.c:527
3952 msgid "Page Index"
3953 msgstr "Index stránky"
3954
3955 #: src/gtk/progressdialog.c:140 src/prefs_account.c:820
3956 #: src/prefs_filtering_action.c:378 src/prefs_filtering.c:377
3957 #: src/prefs_filtering.c:1490
3958 msgid "Account"
3959 msgstr "Účet"
3960
3961 #: src/gtk/progressdialog.c:148 src/gtk/sslcertwindow.c:136
3962 #: src/prefs_summary_column.c:80 src/summaryview.c:2415
3963 msgid "Status"
3964 msgstr "Stav"
3965
3966 #: src/gtk/quicksearch.c:333
3967 msgid "all messages"
3968 msgstr "všechny zprávy"
3969
3970 #: src/gtk/quicksearch.c:334
3971 msgid "messages whose age is greater than #"
3972 msgstr "zprávy starší než #"
3973
3974 #: src/gtk/quicksearch.c:335
3975 msgid "messages whose age is less than #"
3976 msgstr "zprávy mladší než #"
3977
3978 #: src/gtk/quicksearch.c:336
3979 msgid "messages which contain S in the message body"
3980 msgstr "zprávy obsahující S v těle zprávy"
3981
3982 #: src/gtk/quicksearch.c:337
3983 msgid "messages which contain S in the whole message"
3984 msgstr "zprávy obsahující S v celé zprávě"
3985
3986 #: src/gtk/quicksearch.c:338
3987 msgid "messages carbon-copied to S"
3988 msgstr "zpráva obsahující S v poli \"Kopie\""
3989
3990 #: src/gtk/quicksearch.c:339
3991 msgid "message is either to: or cc: to S"
3992 msgstr "zpráva obsahující S v poli \"Komu\" nebo \"Kopie\""
3993
3994 #: src/gtk/quicksearch.c:340
3995 msgid "deleted messages"
3996 msgstr "odstraněné zprávy"
3997
3998 #: src/gtk/quicksearch.c:341
3999 msgid "messages which contain S in the Sender field"
4000 msgstr "zpráva obsahující S v poli \"Odesílatel\""
4001
4002 #: src/gtk/quicksearch.c:342
4003 msgid "true if execute \"S\" succeeds"
4004 msgstr "pravda, pokud bylo provedení \"S\" úspěšné"
4005
4006 #: src/gtk/quicksearch.c:343
4007 msgid "messages originating from user S"
4008 msgstr "zprávy pocházející od uživatele S"
4009
4010 #: src/gtk/quicksearch.c:344
4011 msgid "forwarded messages"
4012 msgstr "přeposlané zprávy"
4013
4014 #: src/gtk/quicksearch.c:345
4015 msgid "messages which contain header S"
4016 msgstr "zprávy obsahující v hlavičce pole S"
4017
4018 #: src/gtk/quicksearch.c:346
4019 msgid "messages which contain S in Message-ID header"
4020 msgstr "zprávy obsahující S v poli \"Message-ID\""
4021
4022 #: src/gtk/quicksearch.c:347
4023 msgid "messages which contain S in inreplyto header"
4024 msgstr "zprávy obsahující S v poli \"In-Reply-To\""
4025
4026 #: src/gtk/quicksearch.c:348
4027 msgid "messages which are marked with color #"
4028 msgstr "zprávy obarvené barvou č. #"
4029
4030 #: src/gtk/quicksearch.c:349
4031 msgid "locked messages"
4032 msgstr "zamknuté zprávy"
4033
4034 #: src/gtk/quicksearch.c:350
4035 msgid "messages which are in newsgroup S"
4036 msgstr "zprávy, které jsou v diskusní skupině S"
4037
4038 #: src/gtk/quicksearch.c:351
4039 msgid "new messages"
4040 msgstr "nové zprávy"
4041
4042 #: src/gtk/quicksearch.c:352
4043 msgid "old messages"
4044 msgstr "staré zprávy"
4045
4046 #: src/gtk/quicksearch.c:353
4047 msgid "incomplete messages (not entirely downloaded)"
4048 msgstr "nekompletní zprávy (zprávy neúplně stažené)"
4049
4050 #: src/gtk/quicksearch.c:354
4051 msgid "messages which have been replied to"
4052 msgstr "zprávy, na které bylo odpovězeno"
4053
4054 #: src/gtk/quicksearch.c:355
4055 msgid "read messages"
4056 msgstr "přečtené zprávy"
4057
4058 #: src/gtk/quicksearch.c:356
4059 msgid "messages which contain S in subject"
4060 msgstr "zprávy obsahující S v poli \"Předmět\""
4061
4062 #: src/gtk/quicksearch.c:357
4063 msgid "messages whose score is equal to #"
4064 msgstr "zprávy, jejichž ohodnocení je rovné #"
4065
4066 #: src/gtk/quicksearch.c:358
4067 msgid "messages whose score is greater than #"
4068 msgstr "zprávy, jejichž ohodnocení je větší než #"
4069
4070 #: src/gtk/quicksearch.c:359
4071 msgid "messages whose score is lower than #"
4072 msgstr "zprávy, jejichž ohodnocení je menší než #"
4073
4074 #: src/gtk/quicksearch.c:360
4075 msgid "messages whose size is equal to #"
4076 msgstr "zprávy, jejichž velikost je rovna #"
4077
4078 #: src/gtk/quicksearch.c:361
4079 msgid "messages whose size is greater than #"
4080 msgstr "zprávy, jejichž velikost je větší než #"
4081
4082 #: src/gtk/quicksearch.c:362
4083 msgid "messages whose size is smaller than #"
4084 msgstr "zprávy, jejichž velikost je menší #"
4085
4086 #: src/gtk/quicksearch.c:363
4087 msgid "messages which have been sent to S"
4088 msgstr "zprávy, které byly odeslány S"
4089
4090 #: src/gtk/quicksearch.c:364
4091 msgid "marked messages"
4092 msgstr "označené zprávy"
4093
4094 #: src/gtk/quicksearch.c:365
4095 msgid "unread messages"
4096 msgstr "nepřečtené zprávy"
4097
4098 #: src/gtk/quicksearch.c:366
4099 msgid "messages which contain S in References header"
4100 msgstr "zprávy obsahující S v poli \"References\""
4101
4102 #: src/gtk/quicksearch.c:367
4103 #, c-format
4104 msgid "messages returning 0 when passed to command - %F is message file"
4105 msgstr "zprávy vracející 0, jsou-li předány příkazu - %F je soubor se zprávou"
4106
4107 #: src/gtk/quicksearch.c:368
4108 msgid "messages which contain S in X-Label header"
4109 msgstr "zprávy obsahující S v poli \"X-Label\""
4110
4111 #: src/gtk/quicksearch.c:370
4112 msgid "logical AND operator"
4113 msgstr "logický operátor A (AND)"
4114
4115 #: src/gtk/quicksearch.c:371
4116 msgid "logical OR operator"
4117 msgstr "logický operátor NEBO (OR)"
4118
4119 #: src/gtk/quicksearch.c:372
4120 msgid "logical NOT operator"
4121 msgstr "logický operátor NENÍ PRAVDA, ŽE (NOT)"
4122
4123 #: src/gtk/quicksearch.c:373
4124 msgid "case sensitive search"
4125 msgstr "vyhledávání rozlišuje malá a velká písmena"
4126
4127 #: src/gtk/quicksearch.c:375
4128 msgid "all filtering expressions are allowed"
4129 msgstr "všechny filtrovací výrazy jsou povoleny"
4130
4131 #: src/gtk/quicksearch.c:383 src/summary_search.c:397
4132 msgid "Extended Search"
4133 msgstr "Rozšířené vyhledávání"
4134
4135 #: src/gtk/quicksearch.c:384
4136 msgid ""
4137 "Extended Search allows the user to define criteria that messages must have "
4138 "in order to match and be displayed in the message list.\n"
4139 "\n"
4140 "The following symbols can be used:"
4141 msgstr ""
4142 "Rozšířené vyhledávání umožňuje definovat podmínky, které musí zpráva "
4143 "splňovat, aby byla zobrazena v seznamu zpráv.\n"
4144 "\n"
4145 "Následující symboly mohou být použity:"
4146
4147 #: src/gtk/quicksearch.c:480 src/prefs_compose_writing.c:224
4148 #: src/prefs_filtering_action.c:1080 src/prefs_matcher.c:159
4149 #: src/prefs_matcher.c:1878 src/prefs_summary_column.c:82
4150 #: src/prefs_template.c:190 src/quote_fmt.c:47 src/summaryview.c:486
4151 msgid "Subject"
4152 msgstr "Předmět"
4153
4154 #: src/gtk/quicksearch.c:484 src/prefs_filtering_action.c:1081
4155 #: src/prefs_matcher.c:160 src/prefs_matcher.c:1879
4156 #: src/prefs_summary_column.c:83 src/quote_fmt.c:42 src/summaryview.c:487
4157 msgid "From"
4158 msgstr "Od"
4159
4160 #: src/gtk/quicksearch.c:488 src/prefs_filtering_action.c:1082
4161 #: src/prefs_matcher.c:160 src/prefs_matcher.c:1880
4162 #: src/prefs_summary_column.c:84 src/prefs_template.c:187 src/quote_fmt.c:48
4163 #: src/summaryview.c:488
4164 msgid "To"
4165 msgstr "Komu"
4166
4167 #: src/gtk/quicksearch.c:499
4168 msgid "Recursive"
4169 msgstr "Včetně podsložek"
4170
4171 #: src/gtk/quicksearch.c:509
4172 msgid "Sticky"
4173 msgstr "Zachovat i při změně složky"
4174
4175 #: src/gtk/quicksearch.c:519
4176 msgid "Type-ahead"
4177 msgstr "Vyhledávat během psaní"
4178
4179 #: src/gtk/quicksearch.c:550 src/gtk/quicksearch.c:643
4180 msgid " Clear "
4181 msgstr " Vymazat "
4182
4183 #: src/gtk/quicksearch.c:558
4184 msgid "Clear the current search"
4185 msgstr "Odstranit nastavenou podmínku"
4186
4187 #: src/gtk/quicksearch.c:573 src/summary_search.c:350
4188 msgid "Edit search criteria"
4189 msgstr "Upravit vyhledávací kritéria"
4190
4191 #: src/gtk/quicksearch.c:579 src/gtk/quicksearch.c:641
4192 msgid " Extended Symbols... "
4193 msgstr " Speciální symboly... "
4194
4195 #: src/gtk/quicksearch.c:587
4196 msgid "Information about extended symbols"
4197 msgstr "Informace o rozšířených možnostech vyhledávání"
4198
4199 #: src/gtk/quicksearch.c:659
4200 msgid "Info"
4201 msgstr "Informace"
4202
4203 #: src/gtk/quicksearch.c:661
4204 msgid "Clear"
4205 msgstr "Vyčistit"
4206
4207 #: src/gtk/quicksearch.c:1086 src/summaryview.c:1132
4208 #, c-format
4209 msgid "Searching in %s... \n"
4210 msgstr "Hledám v %s... \n"
4211
4212 #: src/gtk/sslcertwindow.c:129 src/gtk/sslcertwindow.c:282
4213 #: src/gtk/sslcertwindow.c:322 src/gtk/sslcertwindow.c:376
4214 msgid "correct"
4215 msgstr "správný"
4216
4217 #: src/gtk/sslcertwindow.c:134
4218 msgid "Owner"
4219 msgstr "Vlastník"
4220
4221 #: src/gtk/sslcertwindow.c:135
4222 msgid "Signer"
4223 msgstr "Podepsal"
4224
4225 #: src/gtk/sslcertwindow.c:142 src/gtk/sslcertwindow.c:163
4226 #: src/prefs_themes.c:879
4227 msgid "Name: "
4228 msgstr "Jméno: "
4229
4230 #: src/gtk/sslcertwindow.c:149 src/gtk/sslcertwindow.c:170
4231 msgid "Organization: "
4232 msgstr "Organizace: "
4233
4234 #: src/gtk/sslcertwindow.c:156 src/gtk/sslcertwindow.c:177
4235 msgid "Location: "
4236 msgstr "Umístění: "
4237
4238 #: src/gtk/sslcertwindow.c:184
4239 msgid "Fingerprint: "
4240 msgstr "Fingerprint: "
4241
4242 #: src/gtk/sslcertwindow.c:190
4243 msgid "Signature status: "
4244 msgstr "Stav podpisu: "
4245
4246 #: src/gtk/sslcertwindow.c:196
4247 msgid "Expires on: "
4248 msgstr "Datum vypršení: "
4249
4250 #: src/gtk/sslcertwindow.c:257
4251 #, c-format
4252 msgid "SSL certificate for %s"
4253 msgstr "SSL certifikát pro: %s"
4254
4255 #: src/gtk/sslcertwindow.c:273
4256 #, c-format
4257 msgid ""
4258 "Certificate for %s is unknown.\n"
4259 "Do you want to accept it?"
4260 msgstr ""
4261 "Certifikát pro %s je neznámý.\n"
4262 "Chcete jej přijmout?"
4263
4264 #: src/gtk/sslcertwindow.c:284 src/gtk/sslcertwindow.c:324
4265 #: src/gtk/sslcertwindow.c:378
4266 #, c-format
4267 msgid "Signature status: %s"
4268 msgstr "Stav podpisu: %s"
4269
4270 #: src/gtk/sslcertwindow.c:291 src/gtk/sslcertwindow.c:331
4271 msgid "_View certificate"
4272 msgstr "_Zobrazit certifikát"
4273
4274 #: src/gtk/sslcertwindow.c:296
4275 msgid "Unknown SSL Certificate"
4276 msgstr "Neznámý SSL certifikát"
4277
4278 #: src/gtk/sslcertwindow.c:297 src/gtk/sslcertwindow.c:337
4279 #: src/gtk/sslcertwindow.c:390
4280 msgid "_Cancel connection"
4281 msgstr "_Zrušit připojení"
4282
4283 #: src/gtk/sslcertwindow.c:297 src/gtk/sslcertwindow.c:390
4284 msgid "_Accept and save"
4285 msgstr "_Přijmout a uložit"
4286
4287 #: src/gtk/sslcertwindow.c:313
4288 #, c-format
4289 msgid ""
4290 "Certificate for %s is expired.\n"
4291 "Do you want to continue?"
4292 msgstr ""
4293 "Platnost certifikátu pro %s skončila.\n"
4294 "Chcete pokračovat?"
4295
4296 #: src/gtk/sslcertwindow.c:336
4297 msgid "Expired SSL Certificate"
4298 msgstr "SSL certifikáty se skončenou platností"
4299
4300 #: src/gtk/sslcertwindow.c:337
4301 msgid "_Accept"
4302 msgstr "_Přijmout"
4303
4304 #: src/gtk/sslcertwindow.c:355
4305 msgid "New certificate:"
4306 msgstr "Nový certifikát:"
4307
4308 #: src/gtk/sslcertwindow.c:360
4309 msgid "Known certificate:"
4310 msgstr "Známý certifikát:"
4311
4312 #: src/gtk/sslcertwindow.c:367
4313 #, c-format
4314 msgid "Certificate for %s has changed. Do you want to accept it?"
4315 msgstr "Certifikát pro %s se změnil. Chcete jej přijmout?"
4316
4317 #: src/gtk/sslcertwindow.c:385
4318 msgid "_View certificates"
4319 msgstr "_Zobrazit certifikáty"
4320
4321 #: src/gtk/sslcertwindow.c:389
4322 msgid "Changed SSL Certificate"
4323 msgstr "Změněné SSL certifikáty"
4324
4325 #: src/headerview.c:195 src/summaryview.c:2823 src/summaryview.c:2834
4326 msgid "(No From)"
4327 msgstr "(Neznámý odesílatel)"
4328
4329 #: src/headerview.c:210 src/summaryview.c:2858 src/summaryview.c:2861
4330 msgid "(No Subject)"
4331 msgstr "(Žádný předmět)"
4332
4333 #: src/image_viewer.c:284
4334 msgid "Filename:"
4335 msgstr "Název souboru:"
4336
4337 #: src/image_viewer.c:291
4338 msgid "Filesize:"
4339 msgstr "Velikost souboru:"
4340
4341 #: src/image_viewer.c:312
4342 msgid "Load Image"
4343 msgstr "Načíst obrázek"
4344
4345 #: src/image_viewer.c:318
4346 msgid "Content-Type:"
4347 msgstr "Typ obsahu:"
4348
4349 #: src/imap.c:633
4350 msgid ""
4351 "\n"
4352 "\n"
4353 "CRAM-MD5 logins only work if libetpan has been compiled with SASL support "
4354 "and the CRAM-MD5 SASL plugin is installed."
4355 msgstr ""
4356 "\n"
4357 "\n"
4358 "Přihlášení pomocí CRAM-MD5 pracuje pouze pokud byl libetpan zkompilován s "
4359 "podporou SASL a je nainstalován zásuvný modul CRAM-MD5 SASL."
4360
4361 #: src/imap.c:640
4362 #, c-format
4363 msgid "Connection to %s failed: login refused.%s"
4364 msgstr "Připojení k %s selhalo: přihlášení odmítnuto.%s"
4365
4366 #: src/imap.c:644
4367 #, c-format
4368 msgid "Connection to %s failed: login refused.%s\n"
4369 msgstr "Připojení k %s selhalo: přihlášení odmítnuto.%s\n"
4370
4371 #: src/imap.c:661
4372 #, c-format
4373 msgid "Connecting to %s failed"
4374 msgstr "Připojení k %s selhalo"
4375
4376 #: src/imap.c:666 src/imap.c:669
4377 #, c-format
4378 msgid "IMAP4 connection to %s has been disconnected. Reconnecting...\n"
4379 msgstr "IMAP4 spojení s %s bylo rozpojeno. Obnovuji spojení...\n"
4380
4381 #: src/imap.c:718 src/imap.c:2396 src/imap.c:2894 src/imap.c:2979
4382 #: src/imap.c:3313 src/imap.c:4071
4383 msgid "Claws Mail needs network access in order to access the IMAP server."
4384 msgstr "Claws Mail potřebuje přístup k síti, aby mohl přistupovat k IMAP serveru."
4385
4386 #: src/imap.c:790 src/inc.c:770 src/news.c:295 src/send_message.c:299
4387 msgid "Insecure connection"
4388 msgstr "Nezabezpečené připojení"
4389
4390 #: src/imap.c:791 src/inc.c:771 src/news.c:296 src/send_message.c:300
4391 msgid ""
4392 "This connection is configured to be secured using SSL, but SSL is not "
4393 "available in this build of Claws Mail. \n"
4394 "\n"
4395 "Do you want to continue connecting to this server? The communication would "
4396 "not be secure."
4397 msgstr ""
4398 "V nastavení tohoto spojení je požadováno zabezpečení pomocí SSL, ale SSL "
4399 "není v této instalaci Claws Mail dostupné. \n"
4400 "\n"
4401 "Chcete pokračovat v připojování k serveru? Komunikace nebude zabezpečena."
4402
4403 #: src/imap.c:797 src/inc.c:777 src/news.c:302 src/send_message.c:306
4404 msgid "Con_tinue connecting"
4405 msgstr "_Pokračovat v připojování"
4406
4407 #: src/imap.c:807
4408 #, c-format
4409 msgid "Connecting to IMAP4 server: %s..."
4410 msgstr "Připojuji se na IMAP4 server: %s ..."
4411
4412 #: src/imap.c:845
4413 #, c-format
4414 msgid "Can't connect to IMAP4 server: %s:%d"
4415 msgstr "Nemohu se spojit s IMAP4 serverem: %s:%d"
4416
4417 #: src/imap.c:848
4418 #, c-format
4419 msgid "Can't connect to IMAP4 server: %s:%d\n"
4420 msgstr "Nemohu se spojit s IMAP4 serverem: %s:%d\n"
4421
4422 #: src/imap.c:877 src/imap.c:2702
4423 msgid "Can't start TLS session.\n"
4424 msgstr "Nelze spustit TLS sezení.\n"
4425
4426 #: src/imap.c:914
4427 #, c-format
4428 msgid "Connecting to IMAP4 server %s...\n"
4429 msgstr "Připojuji se na IMAP4 server %s...\n"
4430
4431 #: src/imap.c:925 src/imap.c:928
4432 #, c-format
4433 msgid "Couldn't login to IMAP server %s."
4434 msgstr "Nepodařilo se přihlásit k IMAP serveru %s."
4435
4436 #: src/imap.c:1101
4437 msgid "Adding messages..."
4438 msgstr "Přidávám zprávy..."
4439
4440 #: src/imap.c:1253 src/mh.c:500
4441 msgid "Copying messages..."
4442 msgstr "Kopíruji zprávy..."
4443
4444 #: src/imap.c:1429
4445 msgid "can't set deleted flags\n"
4446 msgstr "nelze nastavit příznak odstranění\n"
4447
4448 #: src/imap.c:1435 src/imap.c:3822
4449 msgid "can't expunge\n"
4450 msgstr "nelze odstranit\n"
4451
4452 #: src/imap.c:1762
4453 #, c-format
4454 msgid "Looking for unsubscribed folders in %s..."
4455 msgstr "Vyhledávám odhlášené složky v %s..."
4456
4457 #: src/imap.c:1765
4458 #, c-format
4459 msgid "Looking for subfolders of %s..."
4460 msgstr "Hledám podsložky %s..."
4461
4462 #: src/imap.c:2001
4463 msgid "can't create mailbox: LIST failed\n"
4464 msgstr "nelze vytvořit mailbox: selhal příkaz LIST\n"
4465
4466 #: src/imap.c:2017
4467 msgid "can't create mailbox\n"
4468 msgstr "nelze vytvořit mailbox\n"
4469
4470 #: src/imap.c:2104
4471 msgid "New folder name must not contain the namespace path separator"
4472 msgstr "Název složky nesmí obsahovat znaky používané serverem IMAP jako oddělovače"
4473
4474 #: src/imap.c:2135
4475 #, c-format
4476 msgid "can't rename mailbox: %s to %s\n"
4477 msgstr "nelze přejmenovat mailbox: %s na %s\n"
4478
4479 #: src/imap.c:2227
4480 msgid "can't delete mailbox\n"
4481 msgstr "nelze odstranit mailbox\n"
4482
4483 #: src/imap.c:2473
4484 msgid "LIST failed\n"
4485 msgstr "LIST selhal\n"
4486
4487 #: src/imap.c:2590
4488 #, c-format
4489 msgid "can't select folder: %s\n"
4490 msgstr "nelze vybrat složku: %s\n"
4491
4492 #: src/imap.c:2699
4493 msgid "Server requires TLS to log in.\n"
4494 msgstr "Server vyžeduje TLS pro přihlášení.\n"
4495
4496 #: src/imap.c:2708
4497 msgid "Can't refresh capabilities.\n"
4498 msgstr "Nepodařilo se načíst údaje o schopnostech serveru IMAP.\n"
4499
4500 #: src/imap.c:2713
4501 #, c-format
4502 msgid ""
4503 "Connection to %s failed: server requires TLS, but Claws Mail has been "
4504 "compiled without OpenSSL support.\n"
4505 msgstr ""
4506 "Připojení k %s selhalo: server požaduje TLS, ale Claws Mail je zkompilován "
4507 "bez podpory OpenSSL.\n"
4508
4509 #: src/imap.c:2721
4510 msgid "Server logins are disabled.\n"
4511 msgstr "Přihlašování k serveru je mimo provoz.\n"
4512
4513 #: src/imap.c:2899
4514 msgid "Fetching message..."
4515 msgstr "Stahuji zprávu..."
4516
4517 #: src/imap.c:3066
4518 #, c-format
4519 msgid "iconv cannot convert UTF-7 to %s\n"
4520 msgstr "iconv nemůže konvertovat UTF-7 na %s\n"
4521
4522 #: src/imap.c:3096
4523 #, c-format
4524 msgid "iconv cannot convert %s to UTF-7\n"
4525 msgstr "iconv nemůže konvertovat %s na UTF-7\n"
4526
4527 #: src/imap.c:3140
4528 msgid "iconv cannot convert UTF-8 to UTF-7\n"
4529 msgstr "iconv nemůže konvertovat UTF-8 na UTF-7\n"
4530
4531 #: src/imap.c:3807
4532 #, c-format
4533 msgid "can't set deleted flags: %d\n"
4534 msgstr "nelze nastavit příznak odstranění: %d\n"
4535
4536 #: src/imap.c:4532
4537 msgid ""
4538 "You have one or more IMAP accounts defined. However this version of Claws "
4539 "Mail has been built without IMAP support; your IMAP account(s) are "
4540 "disabled.\n"
4541 "\n"
4542 "You probably need to install libetpan and recompile Claws Mail."
4543 msgstr ""
4544 "Máte nadefinován jeden nebo více IMAP účtů, ale tato verze Claws Mailbyla "
4545 "zkompilována bez podpory IMAP - vaše IMAP účty jsou proto nepřístupné.\n"
4546 "\n"
4547 "Pravděpodobně bude třeba nainstalovat libetpan a překompilovat Claws Mail."
4548
4549 #: src/imap_gtk.c:57 src/mh_gtk.c:50
4550 msgid "/Create _new folder..."
4551 msgstr "/Vytvořit _novou složku..."
4552
4553 #: src/imap_gtk.c:59 src/mh_gtk.c:52
4554 msgid "/_Rename folder..."
4555 msgstr "/Pře_jmenovat složku..."
4556
4557 #: src/imap_gtk.c:60 src/mh_gtk.c:53
4558 msgid "/M_ove folder..."
4559 msgstr "/Pře_sunout složku..."
4560
4561 #: src/imap_gtk.c:61 src/mh_gtk.c:54
4562 msgid "/Cop_y folder..."
4563 msgstr "/Z_kopírovat složku..."
4564
4565 #: src/imap_gtk.c:63 src/mh_gtk.c:56
4566 msgid "/_Delete folder..."
4567 msgstr "/_Odstranit složku..."
4568
4569 #: src/imap_gtk.c:65
4570 msgid "/_Synchronise"
4571 msgstr "/S_ynchronizovat"
4572
4573 #: src/imap_gtk.c:66 src/news_gtk.c:56
4574 msgid "/Down_load messages"
4575 msgstr "/Stáhnout _zprávy"
4576
4577 #: src/imap_gtk.c:68
4578 msgid "/S_ubscriptions"
4579 msgstr "/Odebírání"
4580
4581 #: src/imap_gtk.c:69
4582 msgid "/Subscriptions/Show only subscribed _folders"
4583 msgstr "/Odebírání/Zobrazovat pouze odebírané složky"
4584
4585 #: src/imap_gtk.c:71
4586 msgid "/Subscriptions/---"
4587 msgstr "/Odebírání/---"
4588
4589 #: src/imap_gtk.c:72
4590 msgid "/Subscriptions/_Subscribe..."
4591 msgstr "/Odebírání/Odebírat..."
4592
4593 #: src/imap_gtk.c:73
4594 msgid "/Subscriptions/_Unsubscribe..."
4595 msgstr "/Odebírání/Odhlásit..."
4596
4597 #: src/imap_gtk.c:76 src/mh_gtk.c:58 src/news_gtk.c:58
4598 msgid "/_Check for new messages"
4599 msgstr "/_Příjmout poštu"
4600
4601 #: src/imap_gtk.c:77 src/mh_gtk.c:59
4602 msgid "/C_heck for new folders"
4603 msgstr "/_Vyhledat nové složky"
4604
4605 #: src/imap_gtk.c:78 src/mh_gtk.c:60
4606 msgid "/R_ebuild folder tree"
4607 msgstr "/O_bnovit strom složek"
4608
4609 #: src/imap_gtk.c:155
4610 msgid ""
4611 "Input the name of new folder:\n"
4612 "(if you want to create a folder to store subfolders\n"
4613 "and no mails, append '/' at the end of the name)"
4614 msgstr ""
4615 "Zadejte název pro novou složku:\n"
4616 "(Pokud chcete vytvořit složku, která bude obsahovat\n"
4617 "pouze podsložky a žádné zprávy, přidejte nakonec názvu '/')"
4618
4619 #: src/imap_gtk.c:213 src/mh_gtk.c:231
4620 #, c-format
4621 msgid "Input new name for '%s':"
4622 msgstr "Zadejte nové jméno pro '%s':"
4623
4624 #: src/imap_gtk.c:215 src/mh_gtk.c:233
4625 msgid "Rename folder"
4626 msgstr "Přejmenovat složku"
4627
4628 #: src/imap_gtk.c:229
4629 #, c-format
4630 msgid "`%c' can't be included in folder name."
4631 msgstr "'%c' nemůže být obsaženo ve jméně složky."
4632
4633 #: src/imap_gtk.c:246 src/mh_gtk.c:258
4634 msgid ""
4635 "The folder could not be renamed.\n"
4636 "The new folder name is not allowed."
4637 msgstr ""
4638 "Složka nemohla být přejmenována.\n"
4639 "Nové jméno složky není dovoleno."
4640
4641 #: src/imap_gtk.c:298 src/mh_gtk.c:179
4642 #, c-format
4643 msgid ""
4644 "All folders and messages under '%s' will be permanently deleted. Recovery "
4645 "will not be possible.\n"
4646 "\n"
4647 "Do you really want to delete?"
4648 msgstr ""
4649 "Všechny složky a zprávy v '%s' budou nenávratně odstraněny. Obnovení nebude "
4650 "možné.\n"
4651 "\n"
4652 "Chcete je opravdu odstranit?"
4653
4654 #: src/imap_gtk.c:320 src/mh_gtk.c:201 src/news_gtk.c:241
4655 #, c-format
4656 msgid "Can't remove the folder '%s'."
4657 msgstr "Nemohu odstranit složku '%s'."
4658
4659 #: src/imap_gtk.c:380 src/news_gtk.c:302
4660 #, c-format
4661 msgid "Error occurred while downloading messages in '%s'."
4662 msgstr "Nastala chyba při stahování zpráv v '%s'."
4663
4664 #: src/imap_gtk.c:432
4665 #, c-format
4666 msgid "Do you want to search for unsubscribed subfolders of '%s'?"
4667 msgstr "Chcete vyhledat odhlášené podsložky v '%s'?"
4668
4669 #: src/imap_gtk.c:435
4670 msgid "Search recursively"
4671 msgstr "Vyhledávat i v podsložkách"
4672
4673 #: src/imap_gtk.c:440 src/imap_gtk.c:483
4674 msgid "Subscriptions"
4675 msgstr "Odebírání"
4676
4677 #: src/imap_gtk.c:441
4678 msgid "+_Search"
4679 msgstr "+_Vyhledat"
4680
4681 #: src/imap_gtk.c:450
4682 #, c-format
4683 msgid "Choose a subfolder of %s to subscribe to: "
4684 msgstr "Vyberte podsložku ve složce %s, kterou chcete odebírat: "
4685
4686 #: src/imap_gtk.c:452
4687 msgid "Subscribe"
4688 msgstr "Odebírat"
4689
4690 #: src/imap_gtk.c:454 src/imap_gtk.c:456
4691 msgid "All of them"
4692 msgstr "Všechny"
4693
4694 #: src/imap_gtk.c:468
4695 msgid "This folder is already subscribed and has no unsubscribed subfolders."
4696 msgstr "Tato složka je odebírána a nemá žádné odhlášené podsložky."
4697
4698 #: src/imap_gtk.c:475
4699 #, c-format
4700 msgid "Do you want to %s the '%s' folder?"
4701 msgstr "Chcete %s složku '%s' ?"
4702
4703 #: src/imap_gtk.c:476
4704 msgid "subscribe"
4705 msgstr "odebírat"
4706
4707 #: src/imap_gtk.c:476
4708 msgid "unsubscribe"
4709 msgstr "odhlásit"
4710
4711 #: src/imap_gtk.c:478
4712 msgid "Apply to subfolders"
4713 msgstr "Nastavit u podsložek"
4714
4715 #: src/imap_gtk.c:484
4716 msgid "+_Subscribe"
4717 msgstr "+_Odebírat"
4718
4719 #: src/imap_gtk.c:484
4720 msgid "+_Unsubscribe"
4721 msgstr "+_Odhlásit"
4722
4723 #: src/import.c:120 src/import.c:215
4724 msgid "Import mbox file"
4725 msgstr "Importovat mbox soubor"
4726
4727 #: src/import.c:139
4728 msgid "Locate the mbox file and specify the destination folder."
4729 msgstr "Určete zdrojový mbox soubor a cílovou složku."
4730
4731 #: src/import.c:156
4732 msgid "Destination folder:"
4733 msgstr "Cílová složka:"
4734
4735 #: src/import.c:210
4736 msgid "Source mbox filename can't be left empty."
4737 msgstr "Zdrojový mbox soubor musí být určen."
4738
4739 #: src/import.c:215
4740 msgid ""
4741 "Destination folder is not set.\n"
4742 "Import mbox file to the inbox folder?"
4743 msgstr ""
4744 "Cílová složka není určena.\n"
4745 "Importovat do složky \"Doručená pošta\"?"
4746
4747 #: src/import.c:237
4748 msgid "Can't find the destination folder."
4749 msgstr "Cílová složka nebyla nalezena."
4750
4751 #: src/import.c:261
4752 msgid "Select importing file"
4753 msgstr "Vybrat soubor pro import"
4754
4755 #: src/importldif.c:190
4756 msgid "Please specify address book name and file to import."
4757 msgstr "Zadejte prosím název knihy adres a soubor pro import."
4758
4759 #: src/importldif.c:193
4760 msgid "Select and rename LDIF field names to import."
4761 msgstr "Vyberte a přejmenujte názvy LDIF polí pro import."
4762
4763 #: src/importldif.c:196
4764 msgid "File imported."
4765 msgstr "Soubor importován."
4766
4767 #: src/importldif.c:451 src/importmutt.c:125 src/importpine.c:125
4768 msgid "Please select a file."
4769 msgstr "Vyberte prosím soubor."
4770
4771 #: src/importldif.c:457 src/importmutt.c:130 src/importpine.c:130
4772 msgid "Address book name must be supplied."
4773 msgstr "Musí být zadán název knihy adres."
4774
4775 #: src/importldif.c:472
4776 msgid "Error reading LDIF fields."
4777 msgstr "Chyba při čtení LDIF položek."
4778
4779 #: src/importldif.c:495
4780 msgid "LDIF file imported successfully."
4781 msgstr "Import LDIF soubor byl úspěšný."
4782
4783 #: src/importldif.c:574
4784 msgid "Select LDIF File"
4785 msgstr "Výběr LDIF souboru"
4786
4787 #: src/importldif.c:662
4788 msgid ""
4789 "Specify the name for the address book that will be created from the LDIF "
4790 "file data."
4791 msgstr "Zadejte jméno knihy adres, která bude vytvořena z dat tohoto LDIF souboru."
4792
4793 #: src/importldif.c:668
4794 msgid "File Name"
4795 msgstr "Název souboru"
4796
4797 #: src/importldif.c:679
4798 msgid "The full file specification of the LDIF file to import."
4799 msgstr "Úplná specifikace LDIF souboru pro import."
4800
4801 #: src/importldif.c:688
4802 msgid "Select the LDIF file to import."
4803 msgstr "Vyberte LDIF soubor k importování."
4804
4805 #: src/importldif.c:725
4806 msgid "R"
4807 msgstr "R"
4808
4809 #: src/importldif.c:726 src/summaryview.c:484
4810 msgid "S"
4811 msgstr "V"
4812
4813 #: src/importldif.c:727
4814 msgid "LDIF Field Name"
4815 msgstr "Název LDIF položky"
4816
4817 #: src/importldif.c:728
4818 msgid "Attribute Name"
4819 msgstr "Název atributu"
4820
4821 #: src/importldif.c:783
4822 msgid "LDIF Field"
4823 msgstr "Položka LDIF"
4824
4825 #: src/importldif.c:795
4826 msgid "Attribute"
4827 msgstr "Atribut"
4828
4829 #: src/importldif.c:806
4830 msgid "The LDIF field can be renamed to the User Attribute name."
4831 msgstr "LDIF položka může být přejmenována na uživatelský atribut."
4832
4833 #: src/importldif.c:811
4834 msgid "???"
4835 msgstr ">>Nápověda<<"
4836
4837 #: src/importldif.c:829
4838 msgid ""
4839 "Choose the LDIF field that will be renamed or selected for import in the "
4840 "list above. Reserved fields (marked with a tick in the \"R\" column), are "
4841 "automatically imported and cannot be renamed. A single click in the Select "
4842 "(\"S\") column will select the field for import with a tick. A single click "
4843 "anywhere in the row will select that field for rename in the input area "
4844 "below the list. A double click anywhere in the row will also select the "
4845 "field for import."
4846 msgstr ""
4847 "V seznamu nahoře vyberte LDIF položku, kterou chcete přejmenovat nebo "
4848 "označit pro import. Rezervované položky (označené ve sloupci \"R\") jsou "
4849 "automaticky importovány a nemohou být přejmenovány. Kliknutím ve sloupci "
4850 "Vybráno (\"V\") vyberete položku pro import. Kliknutím kdekoli jinde v řádku "
4851 "vyberete položku do vstupní oblasti (dole) sloužící pro přejmenování. "
4852 "Dvojklik kdekoli v řádku vybere položku pro přejmenování a zároveň pro "
4853 "import."
4854
4855 #: src/importldif.c:841
4856 msgid "Select for Import"
4857 msgstr "Vybrat pro import"
4858
4859 #: src/importldif.c:847
4860 msgid "Select the LDIF field for import into the address book."
4861 msgstr "Vybere LDIF položku pro import do knihy adres."
4862
4863 #: src/importldif.c:850
4864 msgid " Modify "
4865 msgstr " Změnit "
4866
4867 #: src/importldif.c:856
4868 msgid "This button will update the list above with the data supplied."
4869 msgstr "Změní položku seznamu nahoře dle dat zadaných zde dole."
4870
4871 #: src/importldif.c:929
4872 msgid "Records Imported :"
4873 msgstr "Importováno záznamů :"
4874
4875 #: src/importldif.c:960
4876 msgid "Import LDIF file into Address Book"
4877 msgstr "Importovat LDIF soubor do knihy adres"
4878
4879 #: src/importmutt.c:144
4880 msgid "Error importing MUTT file."
4881 msgstr "Chyba při importu souborů z MUTT."
4882
4883 #: src/importmutt.c:159
4884 msgid "Select MUTT File"
4885 msgstr "Vyberte MUTT soubor"
4886
4887 #: src/importmutt.c:206
4888 msgid "Import MUTT file into Address Book"
4889 msgstr "Importovat MUTT soubor do knihy adres"
4890
4891 #: src/importmutt.c:291 src/importpine.c:292
4892 msgid "Please select a file to import."
4893 msgstr "Vyberte prosím soubor pro import."
4894
4895 #: src/importpine.c:144
4896 msgid "Error importing Pine file."
4897 msgstr "Chyba při importu souborů z Pine."
4898
4899 #: src/importpine.c:159
4900 msgid "Select Pine File"
4901 msgstr "Vyberte Pine soubor"
4902
4903 #: src/importpine.c:206
4904 msgid "Import Pine file into Address Book"
4905 msgstr "Importovat Pine soubor do knihy adres"
4906
4907 #: src/inc.c:173 src/inc.c:278 src/inc.c:304
4908 msgid "Claws Mail needs network access in order to get mails."
4909 msgstr "Claws Mail potřebuje přístup k síti, aby mohl stáhnout zprávy."
4910
4911 #: src/inc.c:384
4912 msgid "Retrieving new messages"
4913 msgstr "Načítám nové zprávy"
4914
4915 #: src/inc.c:443
4916 msgid "Standby"
4917 msgstr "V pohotovosti"
4918
4919 #: src/inc.c:572 src/inc.c:622
4920 msgid "Cancelled"
4921 msgstr "Zrušeno"
4922
4923 #: src/inc.c:583
4924 msgid "Retrieving"
4925 msgstr "Načítám"
4926
4927 #: src/inc.c:592
4928 #, c-format
4929 msgid "Done (%d message (%s) received)"
4930 msgid_plural "Done (%d messages (%s) received)"
4931 msgstr[0] "Hotovo (%d zpráva (%s) přijato)"
4932 msgstr[1] "Hotovo (%d zprávy (%s) přijato)"
4933 msgstr[2] "Hotovo (%d zpráv (%s) přijato)"
4934
4935 #: src/inc.c:598
4936 msgid "Done (no new messages)"
4937 msgstr "Hotovo (Nejsou žádné nové zprávy)"
4938
4939 #: src/inc.c:603
4940 msgid "Connection failed"
4941 msgstr "Spojení selhalo"
4942
4943 #: src/inc.c:606
4944 msgid "Auth failed"
4945 msgstr "Autentizace selhala"
4946
4947 #: src/inc.c:609 src/prefs_summary_column.c:89 src/summaryview.c:2411
4948 msgid "Locked"
4949 msgstr "Zamknuto"
4950
4951 #: src/inc.c:619 src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:341
4952 msgid "Timeout"
4953 msgstr "Časový limit"
4954
4955 #: src/inc.c:712
4956 #, c-format
4957 msgid "Finished (%d new message)"
4958 msgid_plural "Finished (%d new messages)"
4959 msgstr[0] "Dokončeno (%d nová zpráva)"
4960 msgstr[1] "Dokončeno (%d nové zprávy)"
4961 msgstr[2] "Dokončeno (%d nových zpráv)"
4962
4963 #: src/inc.c:716
4964 msgid "Finished (no new messages)"
4965 msgstr "Dokončeno (nejsou nové zprávy)"
4966
4967 #: src/inc.c:754
4968 #, c-format
4969 msgid "%s: Retrieving new messages"
4970 msgstr "%s : Načítám nové zprávy"
4971
4972 #: src/inc.c:786
4973 #, c-format
4974 msgid "Connecting to POP3 server: %s..."
4975 msgstr "Připojuji se na POP3 server: %s..."
4976
4977 #: src/inc.c:803
4978 #, c-format
4979 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d"
4980 msgstr "Nemohu se spojit s POP3 serverem: %s:%d"
4981
4982 #: src/inc.c:807
4983 #, c-format
4984 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d\n"
4985 msgstr "Nemohu se spojit s POP3 serverem: %s:%d\n"
4986
4987 #: src/inc.c:887 src/send_message.c:472
4988 msgid "Authenticating..."
4989 msgstr "Autentizuji..."
4990
4991 #: src/inc.c:889
4992 #, c-format
4993 msgid "Retrieving messages from %s (%s) ..."
4994 msgstr "Získávám zprávy z %s (%s) ..."
4995
4996 #: src/inc.c:895
4997 msgid "Getting the number of new messages (STAT)..."
4998 msgstr "Zjišťuji počet nových zpráv (STAT)..."
4999
5000 #: src/inc.c:899
5001 msgid "Getting the number of new messages (LAST)..."
5002 msgstr "Zjišťuji počet nových zpráv (LAST)..."
5003
5004 #: src/inc.c:903
5005 msgid "Getting the number of new messages (UIDL)..."
5006 msgstr "Zjišťuji počet nových zpráv (UIDL)..."
5007
5008 #: src/inc.c:907
5009 msgid "Getting the size of messages (LIST)..."
5010 msgstr "Zjišťuji počet zpráv (LIST)..."
5011
5012 #: src/inc.c:914 src/send_message.c:490
5013 msgid "Quitting"
5014 msgstr "Ukončuji"
5015
5016 #: src/inc.c:939
5017 #, c-format
5018 msgid "Retrieving message (%d / %d) (%s / %s)"
5019 msgstr "Načítám zprávu (%d / %d) (%s / %s)"
5020
5021 #: src/inc.c:958
5022 #, c-format
5023 msgid "Retrieving (%d message (%s) received)"
5024 msgid_plural "Retrieving (%d messages (%s) received)"
5025 msgstr[0] "Hotovo (%d zpráva (%s) přijato)"
5026 msgstr[1] "Hotovo (%d zprávy (%s) přijato)"
5027 msgstr[2] "Hotovo (%d zpráv (%s) přijato)"
5028
5029 #: src/inc.c:1114
5030 msgid "Connection failed."
5031 msgstr "Spojení selhalo."
5032
5033 #: src/inc.c:1118
5034 #, c-format
5035 msgid "Connection to %s:%d failed."
5036 msgstr "Připojení k %s:%d selhalo."
5037
5038 #: src/inc.c:1123
5039 msgid "Error occurred while processing mail."
5040 msgstr "Nastala chyba během zpracovávání pošty."
5041
5042 #: src/inc.c:1129
5043 #, c-format
5044 msgid ""
5045 "Error occurred while processing mail:\n"
5046 "%s"
5047 msgstr ""
5048 "Nastala chyba během zpracovávání pošty:\n"
5049 "%s"
5050
5051 #: src/inc.c:1135
5052 msgid "No disk space left."
5053 msgstr "Nezbylo žádné místo na disku."
5054
5055 #: src/inc.c:1140
5056 msgid "Can't write file."
5057 msgstr "Nemohu zapisovat do souboru."
5058
5059 #: src/inc.c:1145
5060 msgid "Socket error."
5061 msgstr "Chyba soketu."
5062
5063 #: src/inc.c:1148
5064 #, c-format
5065 msgid "Socket error on connection to %s:%d."
5066 msgstr "Chyba socketu v připojení k %s:%d."
5067
5068 #: src/inc.c:1153 src/send_message.c:400 src/send_message.c:637
5069 msgid "Connection closed by the remote host."
5070 msgstr "Připojení bylo ukončeno vzdáleným počítačem."
5071
5072 #: src/inc.c:1156
5073 #, c-format
5074 msgid "Connection to %s:%d closed by the remote host."
5075 msgstr "Připojení k %s:%d bylo ukončeno vzdáleným počítačem."
5076
5077 #: src/inc.c:1161
5078 msgid "Mailbox is locked."
5079 msgstr "Mailbox je zamknut."
5080
5081 #: src/inc.c:1165
5082 #, c-format
5083 msgid ""
5084 "Mailbox is locked:\n"
5085 "%s"
5086 msgstr ""
5087 "Mailbox je uzamčen:\n"
5088 "%s"
5089
5090 #: src/inc.c:1171 src/send_message.c:622
5091 msgid "Authentication failed."
5092 msgstr "Autentizace selhala."
5093
5094 #: src/inc.c:1177 src/send_message.c:625
5095 #, c-format
5096 msgid ""
5097 "Authentication failed:\n"
5098 "%s"
5099 msgstr ""
5100 "Autentizace selhala:\n"
5101 "%s"
5102
5103 #: src/inc.c:1182 src/send_message.c:641
5104 msgid "Session timed out."
5105 msgstr "Časový limit relace vypršel."
5106
5107 #: src/inc.c:1185
5108 #, c-format
5109 msgid "Connection to %s:%d timed out."
5110 msgstr "Časový limit připojení k %s:%d vypršel."
5111
5112 #: src/inc.c:1223
5113 msgid "Incorporation cancelled\n"
5114 msgstr "Začleňování zrušeno\n"
5115
5116 #: src/inc.c:1460
5117 #, c-format
5118 msgid "%s%sYou're working offline. Override for %d minutes?"
5119 msgstr "%s%sPracujete v režimu offline. Přepnout na %d minut do režimu online?"
5120
5121 #: src/inc.c:1467
5122 msgid "On_ly once"
5123 msgstr "Pouze _jednou"
5124
5125 #: src/ldif.c:775
5126 msgid "Nick Name"
5127 msgstr "Přezdívka"
5128
5129 #: src/main.c:175
5130 #, c-format
5131 msgid ""
5132 "File '%s' already exists.\n"
5133 "Can't create folder."
5134 msgstr ""
5135 "Soubor '%s' už existuje.\n"
5136 "Nemohu vytvořit složku."
5137
5138 #: src/main.c:271
5139 #, c-format
5140 msgid ""
5141 "Configuration for %s (or previous) found.\n"
5142 "Do you want to migrate this configuration?"
5143 msgstr ""
5144 "Byla nalezena konfigurace pro %s (nebo předchozí).\n"
5145 "Chcete převést tuto konfiguraci?"
5146
5147 #: src/main.c:279
5148 msgid "Keep old configuration"
5149 msgstr "Ponechat původní nastavení"
5150
5151 #: src/main.c:282
5152 msgid ""
5153 "Keeping a backup will allow you to go back to an older version, but may take "
5154 "a while if you have cached IMAP or News data, and will take some extra room "
5155 "on your disk."
5156 msgstr "Ponecháte-li si zálohu původního nastavení, budete se moci vrátit ke starší verzi, ale může to chvíli trvat pokud používáte lokální vyrovnávací paměti pro IMAP nebo diskuzní skupiny. Záloha také vyžaduje určité místo na vašem disku."
5157
5158 #: src/main.c:291
5159 msgid "Migration of configuration"
5160 msgstr "Převedení konfigurace"
5161
5162 #: src/main.c:302
5163 msgid "Copying configuration... This may take a while..."
5164 msgstr "Kopíruji konfiguraci... Může to chvíli trvat..."
5165
5166 #: src/main.c:311
5167 msgid "Migration failed!"
5168 msgstr "Převedení selhalo!"
5169
5170 #: src/main.c:320
5171 msgid "Migrating configuration..."
5172 msgstr "Převádím konfiguraci..."
5173
5174 #: src/main.c:619
5175 msgid "g_thread is not supported by glib.\n"
5176 msgstr "g_thread není v glib podporován.\n"
5177
5178 #: src/main.c:625
5179 msgid ""
5180 "Claws Mail has been compiled with a more recent GTK+ library than is "
5181 "currently available. This will cause crashes. You need to upgrade GTK+ or "
5182 "recompile Claws Mail."
5183 msgstr ""
5184 "Claws Mail byl zkompilován s novější verzí GTK+, než je nyní dostupná. To "
5185 "bude způsobovat zhroucení programu. Je nutno instalovat novější verzi GTK+ "
5186 "nebo překompilovat Claws Mail."
5187
5188 #: src/main.c:634
5189 msgid ""
5190 "Claws Mail has been compiled with an older GTK+ library than is currently "
5191 "available. This will cause crashes. You need to recompile Claws Mail."
5192 msgstr ""
5193 "Claws Mail byl zkompilován se starší verzí GTK+, než je nyní dostupná. To "
5194 "bude způsobovat zhroucení programu. Je třeba překompilovat Claws Mail."
5195
5196 #: src/main.c:887
5197 msgid ""
5198 "Some plugin(s) failed to load. Check the Plugins configuration for more "
5199 "information."
5200 msgstr "Některé zásuvné moduly se nepodařilo načíst. Zkontrolujte nastavení."
5201
5202 #: src/main.c:899
5203 msgid ""
5204 "Claws Mail has detected a configured mailbox, but is it incomplete. It is "
5205 "possibly due to a failing IMAP account. Use \"Rebuild folder tree\" on the "
5206 "mailbox's folder to try to fix it."
5207 msgstr ""
5208
5209 #: src/main.c:905
5210 msgid ""
5211 "Claws Mail has detected a configured mailbox, but could not load it. It is "
5212 "probably provided by an out-of-date external plugin. Please reinstall the "
5213 "plugin and try again."
5214 msgstr ""
5215 "Claws Mail nalezl schránku (mailbox), ale nemohl ji načíst. Pravděpodobně "
5216 "pochází od zastaralého externího modulu. Prosím přeinstalujte modul a zkuste "
5217 "to znovu."
5218
5219 #: src/main.c:1162
5220 #, c-format
5221 msgid "Usage: %s [OPTION]...\n"
5222 msgstr "Použití: %s [VOLBY]...\n"
5223
5224 #: src/main.c:1164
5225 msgid "  --compose [address]    open composition window"
5226 msgstr "  --compose [adresa]             otevře okno pro psaní nové zprávy"
5227
5228 #: src/main.c:1165
5229 msgid "  --subscribe [uri]      subscribe to the given URI if possible"
5230 msgstr ""
5231 "  --subscribe [uri]              přihlásí se k odběru zadaného URI pokud to "
5232 "lze"
5233
5234 #: src/main.c:1166
5235 msgid ""
5236 "  --attach file1 [file2]...\n"
5237 "                         open composition window with specified files\n"
5238 "                         attached"
5239 msgstr ""
5240 "  --attach soubor1 [soubor2]...  otevře okno pro psaní zprávy s připojeným\n"
5241 "                                 souborem(y)"
5242
5243 #: src/main.c:1169
5244 msgid "  --receive              receive new messages"
5245 msgstr "  --receive                      načte nové zprávy"
5246
5247 #: src/main.c:1170
5248 msgid "  --receive-all          receive new messages of all accounts"
5249 msgstr "  --receive-all                  načte nové zprávy ze všech účtů"
5250
5251 #: src/main.c:1171
5252 msgid "  --send                 send all queued messages"
5253 msgstr "  --send                         pošle všechny pozdržené zprávy"
5254
5255 #: src/main.c:1172
5256 msgid "  --status [folder]...   show the total number of messages"
5257 msgstr "  --status [složka]...           zobrazit celkový počet zpráv"
5258
5259 #: src/main.c:1173
5260 msgid ""
5261 "  --status-full [folder]...\n"
5262 "                         show the status of each folder"
5263 msgstr "  --status-full [složka]...      zobrazí status každé složky"
5264
5265 #: src/main.c:1175
5266 msgid ""
5267 "  --select folder[/msg]  jumps to the specified folder/message\n"
5268 "                         folder is a folder id like 'folder/sub_folder'"
5269 msgstr ""
5270 "  --select <složka>[/<zpráva>]   přejde na uvedenou složku/zprávu\n"
5271 "                                 <složka> je id složky, např. 'složka/"
5272 "podsložka'"
5273
5274 #: src/main.c:1177
5275 msgid "  --online               switch to online mode"
5276 msgstr "  --online                       přejde do online režimu"
5277
5278 #: src/main.c:1178
5279 msgid "  --offline              switch to offline mode"
5280 msgstr "  --offline                      přejde do offline režimu"
5281
5282 #: src/main.c:1179
5283 msgid "  --exit --quit -q       exit Claws Mail"
5284 msgstr "  --exit                         ukončí Claws Mail"
5285
5286 #: src/main.c:1180
5287 msgid "  --debug                debug mode"
5288 msgstr "  --debug                        režim trasování"
5289
5290 #: src/main.c:1181
5291 msgid "  --help -h              display this help and exit"
5292 msgstr "  --help                         vypíše tuto nápovědu a skončí"
5293
5294 #: src/main.c:1182
5295 msgid "  --version -v           output version information and exit"
5296 msgstr "  --version                      vypíše informace o verzi a skončí"
5297
5298 #: src/main.c:1183
5299 msgid "  --config-dir           output configuration directory"
5300 msgstr "  --config-dir                   vypíše název adresáře s konfigurací"
5301
5302 #: src/main.c:1223
5303 msgid "Unknown option\n"
5304 msgstr "Neznámá volba\n"
5305
5306 #: src/main.c:1241
5307 #, c-format
5308 msgid "Processing (%s)..."
5309 msgstr "Zpracovávám (%s)..."
5310
5311 #: src/main.c:1244
5312 msgid "top level folder"
5313 msgstr "nejvyšší složka v hierarchii"
5314
5315 #: src/main.c:1313
5316 msgid "Queued messages"
5317 msgstr "Pozdržené zprávy"
5318
5319 #: src/main.c:1314
5320 msgid "Some unsent messages are queued. Exit now?"
5321 msgstr "Ve frontě jsou neodeslaně zprávy. Skončit nyní?"
5322
5323 #: src/mainwindow.c:500 src/messageview.c:162
5324 msgid "/_File"
5325 msgstr "/_Soubor"
5326
5327 #: src/mainwindow.c:501
5328 msgid "/_File/_Add mailbox"
5329 msgstr "/_Soubor/Přidat _mailbox"
5330
5331 #: src/mainwindow.c:502
5332 msgid "/_File/_Add mailbox/MH..."
5333 msgstr "/_Soubor/Přidat _mailbox/MH..."
5334
5335 #: src/mainwindow.c:503 src/mainwindow.c:505 src/mainwindow.c:510
5336 #: src/mainwindow.c:512 src/mainwindow.c:515 src/mainwindow.c:518
5337 #: src/messageview.c:165
5338 msgid "/_File/---"
5339 msgstr "/_Soubor/---"
5340
5341 #: src/mainwindow.c:504
5342 msgid "/_File/Change folder order..."
5343 msgstr "/_Soubor/Změnit pořadí složek..."
5344
5345 #: src/mainwindow.c:506
5346 msgid "/_File/_Import mbox file..."
5347 msgstr "/_Soubor/_Importovat soubor mbox..."
5348
5349 #: src/mainwindow.c:507
5350 msgid "/_File/_Export to mbox file..."
5351 msgstr "/_Soubor/E_xportovat do mbox souboru..."
5352
5353 #: src/mainwindow.c:508
5354 msgid "/_File/Exp_ort selected to mbox file..."
5355 msgstr "/_Soubor/Exportovat _vybrané do mbox souboru..."
5356
5357 #: src/mainwindow.c:511
5358 msgid "/_File/Empty all _Trash folders"
5359 msgstr "/_Soubor/Vyprázdnit všechny _koše"
5360
5361 #: src/mainwindow.c:513 src/messageview.c:163
5362 msgid "/_File/_Save as..."
5363 msgstr "/_Soubor/Uložit j_ako..."
5364
5365 #: src/mainwindow.c:514 src/messageview.c:164
5366 msgid "/_File/_Print..."
5367 msgstr "/_Soubor/_Tisk..."
5368
5369 #: src/mainwindow.c:516
5370 msgid "/_File/_Work offline"
5371 msgstr "/_Soubor/Pracovat o_ffline"
5372
5373 #: src/mainwindow.c:517
5374 msgid "/_File/Synchronise folders"
5375 msgstr "/_Soubor/Synchronizovat složky"
5376
5377 #: src/mainwindow.c:520
5378 msgid "/_File/E_xit"
5379 msgstr "/_Soubor/_Konec"
5380
5381 #: src/mainwindow.c:525
5382 msgid "/_Edit/Select _thread"
5383 msgstr "/Ú_pravy/Vybrat _vlákno"
5384
5385 #: src/mainwindow.c:526
5386 msgid "/_Edit/_Delete thread"
5387 msgstr "/Ú_pravy/Odstranit vlákno"
5388
5389 #: src/mainwindow.c:528 src/messageview.c:172
5390 msgid "/_Edit/_Find in current message..."
5391 msgstr "/Ú_pravy/Hledat text v aktuální _zprávě..."
5392
5393 #: src/mainwindow.c:530
5394 msgid "/_Edit/_Search folder..."
5395 msgstr "/Ú_pravy/Hledat zprávy v aktuální _složce..."
5396
5397 #: src/mainwindow.c:531
5398 msgid "/_Edit/_Quick search"
5399 msgstr "/Ú_pravy/_Rychlé vyhledávání"
5400
5401 #: src/mainwindow.c:532 src/messageview.c:175 src/summaryview.c:472