2006-04-17 [colin] 2.1.1cvs2
[claws.git] / po / cs.po
1 # Czech translation of Sylpheed
2 # Copyright (C) 2000 Free Software Foundation, Inc.
3 # Jan Mura <jan_mura@altavista.com>, 2000.
4 #
5 msgid ""
6 msgstr ""
7 "Project-Id-Version: sylpheed-claws\n"
8 "Report-Msgid-Bugs-To: paul@sylpheed.org\n"
9 "POT-Creation-Date: 2006-04-14 07:08+0200\n"
10 "PO-Revision-Date: 2006-04-14 17:00+0200\n"
11 "Last-Translator: Tim <timbrain@post.cz>\n"
12 "Language-Team: Czech <cs@li.org>\n"
13 "MIME-Version: 1.0\n"
14 "Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
15 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
16 "X-Generator: KBabel 1.10.2\n"
17 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(((n%100>=10 && n%100<=14) || (n%10>5))? 2 : (n%10>=2 && n%10<=4) ? 1 : 0);\n"
18
19 #: src/account.c:376
20 msgid ""
21 "Some composing windows are open.\n"
22 "Please close all the composing windows before editing the accounts."
23 msgstr ""
24 "Jsou stále otevřena nějaká okna s rozepsanou zprávou.\n"
25 "Před úpravou tohoto účtu zavřete prosím všechna tato okna."
26
27 #: src/account.c:423
28 msgid "Can't create folder."
29 msgstr "Nemohu vytvořit složku."
30
31 #: src/account.c:679
32 msgid "Edit accounts"
33 msgstr "Úpravy účtů"
34
35 #: src/account.c:697
36 msgid ""
37 "New messages will be checked in this order. Check the boxes\n"
38 "on the 'G' column to enable message retrieval by 'Get Mail'."
39 msgstr ""
40 "Nové zprávy budou kontrolovány v tomto pořadí. Pokud má být účet\n"
41 "kontrolován při volbě 'Stáhnout vše', zaškrtněte políčko ve sloupci 'G'."
42
43 #: src/account.c:772
44 msgid " _Set as default account "
45 msgstr " Nastavit účet jako _výchozí "
46
47 #: src/account.c:862
48 msgid "Accounts with remote folders cannot be copied."
49 msgstr "Účty se vzdáleně umístěnými složkami (např. IMAP) nemohou být kopírovány."
50
51 #: src/account.c:868
52 #, c-format
53 msgid "Copy of %s"
54 msgstr "Kopie %s"
55
56 #: src/account.c:1007
57 #, c-format
58 msgid "Do you really want to delete the account '%s'?"
59 msgstr "Opravdu chcete smazat účet '%s'?"
60
61 #: src/account.c:1009
62 msgid "(Untitled)"
63 msgstr "(Nepojmenovaný)"
64
65 #: src/account.c:1010
66 msgid "Delete account"
67 msgstr "Smazat účet"
68
69 #: src/account.c:1451 src/addressadd.c:196 src/addressbook.c:117
70 #: src/compose.c:5361 src/compose.c:5609 src/editaddress.c:953
71 #: src/editaddress.c:1002 src/editbook.c:175 src/editgroup.c:279
72 #: src/editjpilot.c:270 src/editldap.c:398 src/editvcard.c:183
73 #: src/importmutt.c:226 src/importpine.c:226 src/mimeview.c:201
74 #: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:338 src/prefs_filtering.c:1255
75 msgid "Name"
76 msgstr "Jméno"
77
78 #: src/account.c:1458 src/prefs_account.c:1176
79 msgid "Protocol"
80 msgstr "Protokol"
81
82 #: src/account.c:1465 src/ssl_manager.c:99
83 msgid "Server"
84 msgstr "Server"
85
86 #: src/action.c:355
87 #, c-format
88 msgid "Could not get message file %d"
89 msgstr "Nelze načíst soubor %d se zprávou"
90
91 #: src/action.c:386
92 msgid "Could not get message part."
93 msgstr "Nelze načíst část zprávy."
94
95 #: src/action.c:403
96 msgid "Can't get part of multipart message"
97 msgstr "Nemohu získat část z mnohačásťové zprávy"
98
99 #: src/action.c:517
100 #, c-format
101 msgid ""
102 "The selected action cannot be used in the compose window\n"
103 "because it contains %%f, %%F, %%as or %%p."
104 msgstr ""
105 "V okně pro psaní zprávy nelze použít akci,\n"
106 "která obsahuje %%f, %%F, %%as nebo %%p."
107
108 #: src/action.c:825
109 #, c-format
110 msgid ""
111 "Command could not be started. Pipe creation failed.\n"
112 "%s"
113 msgstr ""
114 "Nelze spustit příkaz. Selhalo vytvoření roury.\n"
115 "%s"
116
117 #: src/action.c:920
118 #, c-format
119 msgid ""
120 "Could not fork to execute the following command:\n"
121 "%s\n"
122 "%s"
123 msgstr ""
124 "Nelze provést fork pro spuštění následujícího příkazu:\n"
125 "%s\n"
126 "%s"
127
128 #: src/action.c:1138 src/action.c:1288
129 msgid "Completed"
130 msgstr "Dokončeno"
131
132 #: src/action.c:1174
133 #, c-format
134 msgid "--- Running: %s\n"
135 msgstr "--- Spuštěno: %s\n"
136
137 #: src/action.c:1178
138 #, c-format
139 msgid "--- Ended: %s\n"
140 msgstr "--- Ukončeno: %s\n"
141
142 #: src/action.c:1211
143 msgid "Action's input/output"
144 msgstr "Vstup/výstup akce"
145
146 #: src/action.c:1521
147 #, c-format
148 msgid ""
149 "Enter the argument for the following action:\n"
150 "('%%h' will be replaced with the argument)\n"
151 "  %s"
152 msgstr ""
153 "Vložte parametr pro následující akci:\n"
154 "('%%h' bude nahrazeno parametrem)\n"
155 "  %s"
156
157 #: src/action.c:1526
158 msgid "Action's hidden user argument"
159 msgstr "Skrytý uživatelský parametr akce"
160
161 #: src/action.c:1530
162 #, c-format
163 msgid ""
164 "Enter the argument for the following action:\n"
165 "('%%u' will be replaced with the argument)\n"
166 "  %s"
167 msgstr ""
168 "Vložte parametr pro následující akci:\n"
169 "('%%u' bude nahrazeno parametrem)\n"
170 "  %s"
171
172 #: src/action.c:1535
173 msgid "Action's user argument"
174 msgstr "Uživatelský parametr akce"
175
176 #: src/addressadd.c:174
177 msgid "Add to address book"
178 msgstr "Přidat do knihy adres"
179
180 #: src/addressadd.c:208 src/plugins/pgpcore/select-keys.c:339
181 #: src/toolbar.c:448
182 msgid "Address"
183 msgstr "Adresa"
184
185 #: src/addressadd.c:218 src/addressbook.c:119 src/editaddress.c:761
186 #: src/editaddress.c:825 src/editgroup.c:281
187 msgid "Remarks"
188 msgstr "Poznámky"
189
190 #: src/addressadd.c:240
191 msgid "Select Address Book Folder"
192 msgstr "Vybrat složku pro knihu adres"
193
194 #: src/addressbook.c:118 src/editaddress.c:759 src/editaddress.c:807
195 #: src/editgroup.c:280 src/expldifdlg.c:521 src/exporthtml.c:638
196 #: src/exporthtml.c:802 src/ldif.c:835
197 msgid "Email Address"
198 msgstr "E-mail"
199
200 #: src/addressbook.c:401
201 msgid "/_Book"
202 msgstr "/_Kniha"
203
204 #: src/addressbook.c:402
205 msgid "/_Book/New _Book"
206 msgstr "/_Kniha/Nová _kniha"
207
208 #: src/addressbook.c:403
209 msgid "/_Book/New _Folder"
210 msgstr "/_Kniha/Nová _složka"
211
212 #: src/addressbook.c:404
213 msgid "/_Book/New _vCard"
214 msgstr "/_Kniha/Nová _vCard"
215
216 #: src/addressbook.c:406
217 msgid "/_Book/New _JPilot"
218 msgstr "/_Kniha/Nový _JPilot"
219
220 #: src/addressbook.c:409
221 msgid "/_Book/New LDAP _Server"
222 msgstr "/_Kniha/Nový _LDAP server"
223
224 #: src/addressbook.c:411 src/addressbook.c:414
225 msgid "/_Book/---"
226 msgstr "/_Kniha/---"
227
228 #: src/addressbook.c:412
229 msgid "/_Book/_Edit book"
230 msgstr "/_Kniha/Up_ravit"
231
232 #: src/addressbook.c:413
233 msgid "/_Book/_Delete book"
234 msgstr "/_Kniha/_Odstranit knihu"
235
236 #: src/addressbook.c:415
237 msgid "/_Book/_Save"
238 msgstr "/_Kniha/_Uložit"
239
240 #: src/addressbook.c:416
241 msgid "/_Book/_Close"
242 msgstr "/_Kniha/_Zavřít"
243
244 #: src/addressbook.c:417
245 msgid "/_Address"
246 msgstr "/_Adresa"
247
248 #: src/addressbook.c:418
249 msgid "/_Address/_Select all"
250 msgstr "/_Adresa/Vybrat vš_e"
251
252 #: src/addressbook.c:419 src/addressbook.c:423 src/addressbook.c:426
253 #: src/addressbook.c:429
254 msgid "/_Address/---"
255 msgstr "/_Adresa/--"
256
257 #: src/addressbook.c:420
258 msgid "/_Address/C_ut"
259 msgstr "/_Adresa/_Vyjmout"
260
261 #: src/addressbook.c:421
262 msgid "/_Address/_Copy"
263 msgstr "/_Adresa/_Kopírovat"
264
265 #: src/addressbook.c:422
266 msgid "/_Address/_Paste"
267 msgstr "/_Adresa/V_ložit"
268
269 #: src/addressbook.c:424
270 msgid "/_Address/_Edit"
271 msgstr "/_Adresa/U_pravit"
272
273 #: src/addressbook.c:425
274 msgid "/_Address/_Delete"
275 msgstr "/_Adresa/S_mazat"
276
277 #: src/addressbook.c:427
278 msgid "/_Address/New _Address"
279 msgstr "/_Adresa/Nová _adresa"
280
281 #: src/addressbook.c:428
282 msgid "/_Address/New _Group"
283 msgstr "/_Adresa/Nová _skupina"
284
285 #: src/addressbook.c:430
286 msgid "/_Address/_Mail To"
287 msgstr "/_Adresa/Napsat novou _zprávu"
288
289 #: src/addressbook.c:431 src/compose.c:754 src/mainwindow.c:732
290 #: src/messageview.c:299
291 msgid "/_Tools"
292 msgstr "/_Nástroje"
293
294 #: src/addressbook.c:432
295 msgid "/_Tools/Import _LDIF file..."
296 msgstr "/_Nástroje/Importovat _LDIF soubor..."
297
298 #: src/addressbook.c:433
299 msgid "/_Tools/Import M_utt file..."
300 msgstr "/_Nástroje/Importovat _Mutt soubor..."
301
302 #: src/addressbook.c:434
303 msgid "/_Tools/Import _Pine file..."
304 msgstr "/_Nástroje/Importovat _Pine soubor..."
305
306 #: src/addressbook.c:435 src/mainwindow.c:741 src/mainwindow.c:764
307 #: src/mainwindow.c:766 src/mainwindow.c:775 src/mainwindow.c:778
308 #: src/mainwindow.c:782 src/messageview.c:303 src/messageview.c:324
309 msgid "/_Tools/---"
310 msgstr "/_Nástroje/---"
311
312 #: src/addressbook.c:436
313 msgid "/_Tools/Export _HTML..."
314 msgstr "/_Nástroje/Exportovat _HTML..."
315
316 #: src/addressbook.c:437
317 msgid "/_Tools/Export LDI_F..."
318 msgstr "/_Nástroje/Exportovat LDI_F..."
319
320 #: src/addressbook.c:438 src/compose.c:759 src/mainwindow.c:807
321 #: src/messageview.c:327
322 msgid "/_Help"
323 msgstr "/Nápo_věda"
324
325 #: src/addressbook.c:439 src/compose.c:760 src/mainwindow.c:813
326 #: src/messageview.c:328
327 msgid "/_Help/_About"
328 msgstr "/Nápo_věda/_O aplikaci"
329
330 #: src/addressbook.c:444 src/addressbook.c:458 src/compose.c:536
331 #: src/mainwindow.c:475 src/messageview.c:163
332 msgid "/_Edit"
333 msgstr "/Up_ravit"
334
335 #: src/addressbook.c:445 src/addressbook.c:459
336 msgid "/_Delete"
337 msgstr "/_Odstranit"
338
339 #: src/addressbook.c:446 src/addressbook.c:448 src/addressbook.c:457
340 #: src/addressbook.c:460 src/addressbook.c:463 src/addressbook.c:467
341 #: src/compose.c:515 src/imap_gtk.c:59 src/imap_gtk.c:62 src/imap_gtk.c:66
342 #: src/mh_gtk.c:54 src/mh_gtk.c:58 src/mh_gtk.c:60 src/news_gtk.c:54
343 #: src/news_gtk.c:57 src/news_gtk.c:59 src/plugins/trayicon/trayicon.c:94
344 #: src/plugins/trayicon/trayicon.c:97 src/plugins/trayicon/trayicon.c:99
345 #: src/summaryview.c:422 src/summaryview.c:426 src/summaryview.c:431
346 #: src/summaryview.c:449 src/summaryview.c:470 src/summaryview.c:476
347 msgid "/---"
348 msgstr "/---"
349
350 #: src/addressbook.c:447
351 msgid "/New _Folder"
352 msgstr "/Nová _složka"
353
354 #: src/addressbook.c:449 src/addressbook.c:464
355 msgid "/C_ut"
356 msgstr "/_Vyjmout"
357
358 #: src/addressbook.c:450 src/addressbook.c:465
359 msgid "/_Copy"
360 msgstr "/_Kopírovat"
361
362 #: src/addressbook.c:451 src/addressbook.c:466
363 msgid "/_Paste"
364 msgstr "/V_ložit"
365
366 #: src/addressbook.c:456
367 msgid "/_Select all"
368 msgstr "/Vybrat vš_e"
369
370 #: src/addressbook.c:461
371 msgid "/New _Address"
372 msgstr "/Nová _adresa"
373
374 #: src/addressbook.c:462
375 msgid "/New _Group"
376 msgstr "/Nová _skupina"
377
378 #: src/addressbook.c:469
379 msgid "/_Mail To"
380 msgstr "/Napsat novou _zprávu"
381
382 #: src/addressbook.c:471
383 msgid "/_Browse Entry"
384 msgstr "/_Prohlížet záznam"
385
386 #: src/addressbook.c:484 src/crash.c:443 src/crash.c:462 src/importldif.c:119
387 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:122 src/prefs_themes.c:683
388 #: src/prefs_themes.c:715 src/prefs_themes.c:716
389 msgid "Unknown"
390 msgstr "Neznámý"
391
392 #: src/addressbook.c:491 src/addressbook.c:510 src/importldif.c:126
393 msgid "Success"
394 msgstr "Úspěch"
395
396 #: src/addressbook.c:492 src/importldif.c:127
397 msgid "Bad arguments"
398 msgstr "Špatné argumenty"
399
400 #: src/addressbook.c:493 src/importldif.c:128
401 msgid "File not specified"
402 msgstr "Není zadán soubor"
403
404 #: src/addressbook.c:494 src/importldif.c:129
405 msgid "Error opening file"
406 msgstr "Chyba při otevírání souboru"
407
408 #: src/addressbook.c:495 src/importldif.c:130
409 msgid "Error reading file"
410 msgstr "Chyba při čtení souboru"
411
412 #: src/addressbook.c:496 src/importldif.c:131
413 msgid "End of file encountered"
414 msgstr "Byl dosažen konec souboru"
415
416 #: src/addressbook.c:497 src/importldif.c:132
417 msgid "Error allocating memory"
418 msgstr "Chyba při alokaci paměti"
419
420 #: src/addressbook.c:498 src/importldif.c:133
421 msgid "Bad file format"
422 msgstr "Špatný formát souboru"
423
424 #: src/addressbook.c:499 src/importldif.c:134
425 msgid "Error writing to file"
426 msgstr "Chyba při zápisu do souboru"
427
428 #: src/addressbook.c:500 src/importldif.c:135
429 msgid "Error opening directory"
430 msgstr "Chyba při otevírání adresáře"
431
432 #: src/addressbook.c:501 src/importldif.c:136
433 msgid "No path specified"
434 msgstr "Není zadána cesta"
435
436 #: src/addressbook.c:511
437 msgid "Error connecting to LDAP server"
438 msgstr "Chyba při připojování na LDAP server"
439
440 #: src/addressbook.c:512
441 msgid "Error initializing LDAP"
442 msgstr "Chyba při inicializaci LDAP"
443
444 #: src/addressbook.c:513
445 msgid "Error binding to LDAP server"
446 msgstr "Chyba při napojování na LDAP server"
447
448 #: src/addressbook.c:514
449 msgid "Error searching LDAP database"
450 msgstr "Chyba hledání v LDAP databázi"
451
452 #: src/addressbook.c:515
453 msgid "Timeout performing LDAP operation"
454 msgstr "Při provádění oprací s LDAP vypršel čas"
455
456 #: src/addressbook.c:516
457 msgid "Error in LDAP search criteria"
458 msgstr "Chyba ve vyhledávacích kritériích pro LDAP"
459
460 #: src/addressbook.c:517
461 msgid "No LDAP entries found for search criteria"
462 msgstr "Pro vyhledávací kritéria nebyly nalezeny žádné položky"
463
464 #: src/addressbook.c:518
465 msgid "LDAP search terminated on request"
466 msgstr "Prohledávání ukončeno na žádost"
467
468 #: src/addressbook.c:519
469 msgid "Error starting TLS connection"
470 msgstr "Chyba při vytváření TLS spojení"
471
472 #: src/addressbook.c:833
473 msgid "Sources"
474 msgstr "Zdroje adres"
475
476 #: src/addressbook.c:837 src/prefs_other.c:97 src/toolbar.c:190
477 #: src/toolbar.c:1721
478 msgid "Address book"
479 msgstr "Kniha adres"
480
481 #: src/addressbook.c:960
482 msgid "Lookup name:"
483 msgstr "Hledané jméno:"
484
485 #: src/addressbook.c:1018 src/compose.c:1935 src/compose.c:4059
486 #: src/compose.c:5218 src/compose.c:5918 src/prefs_template.c:205
487 #: src/summary_search.c:261
488 msgid "To:"
489 msgstr "Komu:"
490
491 #: src/addressbook.c:1022 src/compose.c:1919 src/compose.c:3856
492 #: src/compose.c:4058 src/prefs_template.c:207
493 msgid "Cc:"
494 msgstr "Kopie:"
495
496 #: src/addressbook.c:1026 src/compose.c:1922 src/compose.c:3884
497 #: src/prefs_template.c:209
498 msgid "Bcc:"
499 msgstr "Skrytá kopie:"
500
501 #: src/addressbook.c:1260 src/addressbook.c:1283
502 msgid "Delete address(es)"
503 msgstr "Smazat adresu(y)"
504
505 #: src/addressbook.c:1261
506 msgid "This address data is readonly and cannot be deleted."
507 msgstr "Tato data jsou pouze pro čtení a nelze je smazat."
508
509 #: src/addressbook.c:1284
510 msgid "Really delete the address(es)?"
511 msgstr "Opravdu chcete smazat tuto adresu(y)?"
512
513 #: src/addressbook.c:1878
514 msgid "Cannot paste. Target address book is readonly."
515 msgstr "Nelze vložit. Cílová kniha adres je pouze pro čtení."
516
517 #: src/addressbook.c:1889
518 msgid "Cannot paste into an address group."
519 msgstr "Nelze provést vložení do skupiny adres."
520
521 #: src/addressbook.c:2545
522 #, c-format
523 msgid "Do you want to delete the query results and addresses in '%s' ?"
524 msgstr "Opravdu chcete smazat výsledky vyhledávání '%s' ?"
525
526 #: src/addressbook.c:2548 src/addressbook.c:2574
527 #: src/prefs_filtering_action.c:152
528 msgid "Delete"
529 msgstr "Smazat"
530
531 #: src/addressbook.c:2557
532 #, c-format
533 msgid ""
534 "Do you want to delete '%s' ?If you delete the folder only, the addresses it "
535 "contains will be moved into the parent folder."
536 msgstr ""
537 "Chcete smazat '%s'? Pokud smažete pouze složku, adresy v ní obsažené budou "
538 "přesunuty do nadřazené složky."
539
540 #: src/addressbook.c:2560 src/imap_gtk.c:269 src/mh_gtk.c:179
541 msgid "Delete folder"
542 msgstr "Smazat složku"
543
544 #: src/addressbook.c:2561
545 msgid "+Delete _folder only"
546 msgstr "+Smazat pouze _složku"
547
548 #: src/addressbook.c:2561
549 msgid "Delete folder and _addresses"
550 msgstr "Smazat složku a _adresy"
551
552 #: src/addressbook.c:2572
553 #, c-format
554 msgid ""
555 "Do you want to delete '%s'?\n"
556 "The addresses it contains will be lost."
557 msgstr ""
558 "Chcete smazat '%s'?\n"
559 "Adresy v ní obsažené budou ztraceny."
560
561 #: src/addressbook.c:3382
562 msgid "New user, could not save index file."
563 msgstr "Nový uživatel, nelze uložit index soubor."
564
565 #: src/addressbook.c:3386
566 msgid "New user, could not save address book files."
567 msgstr "Nový uživatel, nelze uložit soubory s knihou adres."
568
569 #: src/addressbook.c:3396
570 msgid "Old address book converted successfully."
571 msgstr "Konverze staré knihy adres proběhla úspěšně."
572
573 #: src/addressbook.c:3401
574 msgid ""
575 "Old address book converted,\n"
576 "could not save new address index file."
577 msgstr ""
578 "Stará kniha adres zkonvertována,\n"
579 "nepodařilo se uložit nový soubor s indexem adres."
580
581 #: src/addressbook.c:3414
582 msgid ""
583 "Could not convert address book,\n"
584 "but created empty new address book files."
585 msgstr ""
586 "Nepodařilo se provést konverzi knihy adres,\n"
587 "ale byl vytvořen nové prázdné soubory knihy adres."
588
589 #: src/addressbook.c:3420
590 msgid ""
591 "Could not convert address book,\n"
592 "could not save new address index file."
593 msgstr ""
594 "Nepodařilo se provést konverzi knihy adres,\n"
595 "nepodařilo se uložit nový soubor s indexem adres."
596
597 #: src/addressbook.c:3425
598 msgid ""
599 "Could not convert address book\n"
600 "and could not create new address book files."
601 msgstr ""
602 "Nepodařilo se provést konverzi knihy adres\n"
603 "a nepodařilo se vytvořit nové soubory knihy adres."
604
605 #: src/addressbook.c:3432 src/addressbook.c:3438
606 msgid "Addressbook conversion error"
607 msgstr "Chyba při konverzi knihy adres"
608
609 #: src/addressbook.c:3476
610 msgid "Addressbook Error"
611 msgstr "Chyba v knize adres"
612
613 #: src/addressbook.c:3477
614 msgid "Could not read address index"
615 msgstr "Nelze načíst index adres"
616
617 #: src/addressbook.c:3804
618 msgid "Busy searching..."
619 msgstr "Prohledávám..."
620
621 #: src/addressbook.c:3875
622 #, c-format
623 msgid "Search '%s'"
624 msgstr "Hledání '%s'"
625
626 #: src/addressbook.c:4100
627 msgid "Interface"
628 msgstr "Rozhraní"
629
630 #: src/addressbook.c:4116 src/exphtmldlg.c:382 src/expldifdlg.c:394
631 #: src/exporthtml.c:1020 src/importldif.c:651
632 msgid "Address Book"
633 msgstr "Kniha adres"
634
635 #: src/addressbook.c:4132
636 msgid "Person"
637 msgstr "Osoba"
638
639 #: src/addressbook.c:4148
640 msgid "EMail Address"
641 msgstr "Email adresa"
642
643 #: src/addressbook.c:4164
644 msgid "Group"
645 msgstr "Skupina"
646
647 #: src/addressbook.c:4180 src/exporthtml.c:922 src/folderview.c:431
648 #: src/prefs_account.c:2396 src/prefs_folder_column.c:79
649 msgid "Folder"
650 msgstr "Složka"
651
652 #: src/addressbook.c:4196
653 msgid "vCard"
654 msgstr "vCard"
655
656 #: src/addressbook.c:4212 src/addressbook.c:4228
657 msgid "JPilot"
658 msgstr "JPilot"
659
660 #: src/addressbook.c:4244
661 msgid "LDAP servers"
662 msgstr "LDAP servery"
663
664 #: src/addressbook.c:4260
665 msgid "LDAP Query"
666 msgstr "LDAP dotaz"
667
668 #: src/addrgather.c:158
669 msgid "Please specify name for address book."
670 msgstr "Zadejte prosím název pro knihu adres."
671
672 #: src/addrgather.c:178
673 msgid "Please select the mail headers to search."
674 msgstr "Vyberte záhlaví zprávy, ve kterých se bude hledat."
675
676 #: src/addrgather.c:185
677 msgid "Harvesting addresses..."
678 msgstr "Získávám adresy..."
679
680 #: src/addrgather.c:224
681 msgid "Addresses gathered successfully."
682 msgstr "Adresy získány úspěšně."
683
684 #: src/addrgather.c:294
685 msgid "No folder or message was selected."
686 msgstr "Není vybrána žádná složka nebo zpráva."
687
688 #: src/addrgather.c:302
689 msgid ""
690 "Please select a folder to process from the folder\n"
691 "list. Alternatively, select one or messages from\n"
692 "the message list."
693 msgstr ""
694 "Prosím, vyberte složku, kterou chcete zpracovat,\n"
695 "ze seznamu složek. Případně vyberte jednu nebo více zpráv\n"
696 "ze seznamu zpráv."
697
698 #: src/addrgather.c:354
699 msgid "Folder :"
700 msgstr "Složka :"
701
702 #: src/addrgather.c:365 src/exphtmldlg.c:596 src/expldifdlg.c:626
703 #: src/importldif.c:909
704 msgid "Address Book :"
705 msgstr "Kniha adres :"
706
707 #: src/addrgather.c:375
708 msgid "Folder Size :"
709 msgstr "Velikost složky :"
710
711 #: src/addrgather.c:390
712 msgid "Process these mail header fields"
713 msgstr "Zpracovat tato pole ze záhlaví mailů"
714
715 #: src/addrgather.c:408
716 msgid "Include sub-folders"
717 msgstr "Zahrnout podsložky"
718
719 #: src/addrgather.c:431
720 msgid "Header Name"
721 msgstr "Název záhlaví"
722
723 #: src/addrgather.c:432
724 msgid "Address Count"
725 msgstr "Počet adres"
726
727 #: src/addrgather.c:537 src/alertpanel.c:153 src/compose.c:4387
728 #: src/messageview.c:565 src/messageview.c:578
729 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:512
730 msgid "Warning"
731 msgstr "Varování"
732
733 #: src/addrgather.c:538
734 msgid "Header Fields"
735 msgstr "Pole záhlaví"
736
737 #: src/addrgather.c:539 src/exphtmldlg.c:716 src/expldifdlg.c:738
738 #: src/importldif.c:1029
739 msgid "Finish"
740 msgstr "Konec"
741
742 #: src/addrgather.c:600
743 msgid "Harvest Email Addresses - from Selected Messages"
744 msgstr "Získání adres - z vybraných zpráv"
745
746 #: src/addrgather.c:608
747 msgid "Harvest Email Addresses - from Folder"
748 msgstr "Získání adres - ze složky"
749
750 #: src/addrindex.c:114
751 msgid "Common addresses"
752 msgstr "Obecné adresy"
753
754 #: src/addrindex.c:115
755 msgid "Personal addresses"
756 msgstr "Osobní adresy"
757
758 #: src/addrindex.c:121
759 msgid "Common address"
760 msgstr "Obecná adresa"
761
762 #: src/addrindex.c:122
763 msgid "Personal address"
764 msgstr "Osobní adresa"
765
766 #: src/alertpanel.c:140 src/compose.c:6985
767 msgid "Notice"
768 msgstr "Poznámka"
769
770 #: src/alertpanel.c:166 src/alertpanel.c:188 src/compose.c:4333 src/inc.c:593
771 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:134 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:225
772 msgid "Error"
773 msgstr "Chyba"
774
775 #: src/alertpanel.c:189
776 msgid "_View log"
777 msgstr "_Zobrazit protokol"
778
779 #: src/alertpanel.c:335
780 msgid "Show this message next time"
781 msgstr "Zobrazovat příště tuto zprávu"
782
783 #: src/browseldap.c:219
784 msgid "Browse Directory Entry"
785 msgstr "Procházet položku adresáře"
786
787 #: src/browseldap.c:239
788 msgid "Server Name :"
789 msgstr "Název serveru :"
790
791 #: src/browseldap.c:249
792 msgid "Distinguished Name (dn) :"
793 msgstr "Rozlišovací jméno (dn):"
794
795 #: src/browseldap.c:272
796 msgid "LDAP Name"
797 msgstr "LDAP atribut"
798
799 #: src/browseldap.c:274
800 msgid "Attribute Value"
801 msgstr "Hodnota atributu"
802
803 #: src/common/nntp.c:73
804 #, c-format
805 msgid "Can't connect to NNTP server: %s:%d\n"
806 msgstr "Nemohu se spojit s NNTP serverem: %s:%d\n"
807
808 #: src/common/nntp.c:181 src/common/nntp.c:244
809 #, c-format
810 msgid "protocol error: %s\n"
811 msgstr "Chyba protokolu: %s\n"
812
813 #: src/common/nntp.c:204 src/common/nntp.c:250
814 msgid "protocol error\n"
815 msgstr "Chyba protokolu\n"
816
817 #: src/common/nntp.c:300
818 msgid "Error occurred while posting\n"
819 msgstr "Nastala chyba během posílání\n"
820
821 #: src/common/nntp.c:380
822 msgid "Error occurred while sending command\n"
823 msgstr "Nastala chyba během posílání příkazu\n"
824
825 #: src/common/plugin.c:244
826 msgid "Plugin already loaded"
827 msgstr "Modul byl již načten"
828
829 #: src/common/plugin.c:254
830 msgid "Failed to allocate memory for Plugin"
831 msgstr "Nepodařilo se vyhradit paměť pro modul"
832
833 #: src/common/plugin.c:280
834 msgid "This module is not licenced under a GPL compatible licence."
835 msgstr "Tento modul není licencován dle GPL kompatibilní licence."
836
837 #: src/common/plugin.c:287
838 msgid "This module is for Sylpheed-Claws GTK1."
839 msgstr "Tento modul je určen pro Sylpheed-Claws GTK1."
840
841 #: src/common/smtp.c:176
842 msgid "SMTP AUTH not available\n"
843 msgstr "SMTP AUTH je nedostupná\n"
844
845 #: src/common/smtp.c:518 src/common/smtp.c:568
846 msgid "bad SMTP response\n"
847 msgstr "špatná SMTP odpověď\n"
848
849 #: src/common/smtp.c:539 src/common/smtp.c:557 src/common/smtp.c:676
850 msgid "error occurred on SMTP session\n"
851 msgstr "nastala chyba v SMTP relaci\n"
852
853 #: src/common/smtp.c:548 src/pop.c:841
854 msgid "error occurred on authentication\n"
855 msgstr "nastala chyba v autentizaci\n"
856
857 #: src/common/smtp.c:603
858 #, c-format
859 msgid "Message is too big (Maximum size is %s)\n"
860 msgstr "Zpráva je příliš velká (maximální velikost je %s)\n"
861
862 #: src/common/smtp.c:635 src/pop.c:834
863 msgid "can't start TLS session\n"
864 msgstr "Nelze spustit TLS relaci\n"
865
866 #: src/common/ssl.c:159
867 msgid "Error creating ssl context\n"
868 msgstr "Chyba při vytváření ssl kontextu\n"
869
870 #: src/common/ssl.c:178
871 #, c-format
872 msgid "SSL connect failed (%s)\n"
873 msgstr "SSL spojení selhalo (%s)\n"
874
875 #: src/common/ssl_certificate.c:187 src/common/ssl_certificate.c:198
876 #: src/common/ssl_certificate.c:204 src/common/ssl_certificate.c:211
877 #: src/common/ssl_certificate.c:222 src/common/ssl_certificate.c:228
878 #: src/gtk/sslcertwindow.c:68 src/gtk/sslcertwindow.c:79
879 #: src/gtk/sslcertwindow.c:85 src/gtk/sslcertwindow.c:92
880 #: src/gtk/sslcertwindow.c:103 src/gtk/sslcertwindow.c:109
881 msgid "<not in certificate>"
882 msgstr "<not in certificate>"
883
884 #: src/common/ssl_certificate.c:237
885 #, c-format
886 msgid ""
887 "  Owner: %s (%s) in %s\n"
888 "  Signed by: %s (%s) in %s\n"
889 "  Fingerprint: %s\n"
890 "  Signature status: %s"
891 msgstr ""
892 "  Vlastník: %s (%s) v %s\n"
893 "  Podepsán: %s (%s) v %s\n"
894 "  Fingerprint: %s\n"
895 "  Stav podpisu: %s"
896
897 #: src/common/ssl_certificate.c:346
898 msgid "Can't load X509 default paths"
899 msgstr "Nelze nahrát výchozí cestu pro X509"
900
901 #: src/common/string_match.c:79
902 msgid "(Subject cleared by RegExp)"
903 msgstr "(Předmět smazán reg. výrazem)"
904
905 #: src/common/utils.c:342
906 #, c-format
907 msgid "%dB"
908 msgstr "%dB"
909
910 #: src/common/utils.c:344
911 #, c-format
912 msgid "%.1fKB"
913 msgstr "%.1fKB"
914
915 #: src/common/utils.c:346
916 #, c-format
917 msgid "%.2fMB"
918 msgstr "%.2fMB"
919
920 #: src/common/utils.c:348
921 #, c-format
922 msgid "%.2fGB"
923 msgstr "%.2fGB"
924
925 #: src/compose.c:513
926 msgid "/_Add..."
927 msgstr "/_Přidat..."
928
929 #: src/compose.c:514
930 msgid "/_Remove"
931 msgstr "/_Odstranit"
932
933 #: src/compose.c:516 src/folderview.c:283
934 msgid "/_Properties..."
935 msgstr "/_Vlastnosti..."
936
937 #: src/compose.c:521 src/mainwindow.c:687 src/messageview.c:280
938 msgid "/_Message"
939 msgstr "/_Zpráva"
940
941 #: src/compose.c:522
942 msgid "/_Message/_Send"
943 msgstr "/_Zpráva/_Poslat"
944
945 #: src/compose.c:524
946 msgid "/_Message/Send _later"
947 msgstr "/_Zpráva/Poslat p_ozději"
948
949 #: src/compose.c:526 src/compose.c:530 src/compose.c:533 src/mainwindow.c:697
950 #: src/mainwindow.c:707 src/mainwindow.c:711 src/mainwindow.c:717
951 #: src/mainwindow.c:729 src/messageview.c:283 src/messageview.c:291
952 #: src/messageview.c:296
953 msgid "/_Message/---"
954 msgstr "/_Zpráva/---"
955
956 #: src/compose.c:527
957 msgid "/_Message/_Attach file"
958 msgstr "/_Zpráva/Připoji_t soubor"
959
960 #: src/compose.c:528
961 msgid "/_Message/_Insert file"
962 msgstr "/_Zpráva/_Vložit soubor"
963
964 #: src/compose.c:529
965 msgid "/_Message/Insert si_gnature"
966 msgstr "/_Zpráva/Vložit p_odpis"
967
968 #: src/compose.c:531
969 msgid "/_Message/_Save"
970 msgstr "/_Zpráva/_Uložit"
971
972 #: src/compose.c:534
973 msgid "/_Message/_Close"
974 msgstr "/_Zpráva/_Zavřít"
975
976 #: src/compose.c:537
977 msgid "/_Edit/_Undo"
978 msgstr "/Úp_ravy/_Zpět"
979
980 #: src/compose.c:538
981 msgid "/_Edit/_Redo"
982 msgstr "/Úp_ravy/Zn_ovu"
983
984 #: src/compose.c:539 src/compose.c:627 src/compose.c:630 src/compose.c:636
985 #: src/mainwindow.c:479 src/messageview.c:166
986 msgid "/_Edit/---"
987 msgstr "/Úp_ravy/---"
988
989 #: src/compose.c:540
990 msgid "/_Edit/Cu_t"
991 msgstr "/Úp_ravy/_Vyjmout"
992
993 #: src/compose.c:541 src/mainwindow.c:476 src/messageview.c:164
994 msgid "/_Edit/_Copy"
995 msgstr "/Úp_ravy/_Kopírovat"
996
997 #: src/compose.c:542
998 msgid "/_Edit/_Paste"
999 msgstr "/Úp_ravy/V_ložit"
1000
1001 #: src/compose.c:543
1002 msgid "/_Edit/Special paste"
1003 msgstr "/Úp_ravy/Vložit _jinak"
1004
1005 #: src/compose.c:544
1006 msgid "/_Edit/Special paste/as _quotation"
1007 msgstr "/Úp_ravy/Vložit _jinak/jako _citaci"
1008
1009 #: src/compose.c:546
1010 msgid "/_Edit/Special paste/_wrapped"
1011 msgstr "/Úp_ravy/Vložit _jinak/_zalomené"
1012
1013 #: src/compose.c:548
1014 msgid "/_Edit/Special paste/_unwrapped"
1015 msgstr "/Úp_ravy/Vložit _jinak/_nezalomené"
1016
1017 #: src/compose.c:550 src/mainwindow.c:477 src/messageview.c:165
1018 msgid "/_Edit/Select _all"
1019 msgstr "/Úp_ravy/Vybr_at vše"
1020
1021 #: src/compose.c:551
1022 msgid "/_Edit/A_dvanced"
1023 msgstr "/Úp_ravy/_Rozšířené"
1024
1025 #: src/compose.c:552
1026 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character backward"
1027 msgstr "/Úp_ravy/_Rozšířené/Přesun o znak zpět"
1028
1029 #: src/compose.c:557
1030 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a character forward"
1031 msgstr "/Úp_ravy/_Rozšířené/Přesun o znak dále"
1032
1033 #: src/compose.c:562
1034 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word backward"
1035 msgstr "/Úp_ravy/_Rozšířené/Přesun o slovo zpět"
1036
1037 #: src/compose.c:567
1038 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move a word forward"
1039 msgstr "/Úp_ravy/_Rozšířené/Přesun o slov dále"
1040
1041 #: src/compose.c:572
1042 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to beginning of line"
1043 msgstr "/Úp_ravy/_Rozšířené/Přesun na začátek řádku"
1044
1045 #: src/compose.c:577
1046 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to end of line"
1047 msgstr "/Úp_ravy/_Rozšířené/Přesun na konec řádku"
1048
1049 #: src/compose.c:582
1050 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to previous line"
1051 msgstr "/Úp_ravy/_Rozšířené/Přesun na předchozí řádek"
1052
1053 #: src/compose.c:587
1054 msgid "/_Edit/A_dvanced/Move to next line"
1055 msgstr "/Úp_ravy/_Rozšířené/Přesun na další řádek"
1056
1057 #: src/compose.c:592
1058 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character backward"
1059 msgstr "/Úp_ravy/_Rozšířené/Smazat znak zpět"
1060
1061 #: src/compose.c:597
1062 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a character forward"
1063 msgstr "/Úp_ravy/_Rozšířené/Smazat znak vpředu"
1064
1065 #: src/compose.c:602
1066 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word backward"
1067 msgstr "/Úp_ravy/_Rozšířené/Smazat slovo zpět"
1068
1069 #: src/compose.c:607
1070 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete a word forward"
1071 msgstr "/Úp_ravy/_Rozšířené/Smazat slovo vpředu"
1072
1073 #: src/compose.c:612
1074 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete line"
1075 msgstr "/Úp_ravy/_Rozšířené/Smazat řádek"
1076
1077 #: src/compose.c:617
1078 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete entire line"
1079 msgstr "/Úp_ravy/_Rozšířené/Smazat celý řádek"
1080
1081 #: src/compose.c:622
1082 msgid "/_Edit/A_dvanced/Delete to end of line"
1083 msgstr "/Úp_ravy/_Rozšířené/Smazat do konce řádku"
1084
1085 #: src/compose.c:628
1086 msgid "/_Edit/_Find"
1087 msgstr "/Úp_ravy/_Hledat"
1088
1089 #: src/compose.c:631
1090 msgid "/_Edit/_Wrap current paragraph"
1091 msgstr "/Úp_ravy/_Zarovnat aktuální odstavec"
1092
1093 #: src/compose.c:633
1094 msgid "/_Edit/Wrap all long _lines"
1095 msgstr "/Úp_ravy/Zalomit _všechny dlouhé řádky"
1096
1097 #: src/compose.c:635
1098 msgid "/_Edit/Aut_o wrapping"
1099 msgstr "/Úp_ravy/_Automaticky zalamovat"
1100
1101 #: src/compose.c:637
1102 msgid "/_Edit/Edit with e_xternal editor"
1103 msgstr "/Úp_ravy/Upravit pomocí e_xterního editoru"
1104
1105 #: src/compose.c:640
1106 msgid "/_Spelling"
1107 msgstr "/_Pravopis"
1108
1109 #: src/compose.c:641
1110 msgid "/_Spelling/_Check all or check selection"
1111 msgstr "/_Pravopis/_Zkontrolovat vše nebo výběr"
1112
1113 #: src/compose.c:643
1114 msgid "/_Spelling/_Highlight all misspelled words"
1115 msgstr "/_Pravopis/Z_výraznit nesprávná slova"
1116
1117 #: src/compose.c:645
1118 msgid "/_Spelling/Check _backwards misspelled word"
1119 msgstr "/_Pravopis/Přejít na _předchozí chybu"
1120
1121 #: src/compose.c:647
1122 msgid "/_Spelling/_Forward to next misspelled word"
1123 msgstr "/_Pravopis/Přejít na _následující chybu"
1124
1125 #: src/compose.c:650
1126 msgid "/_Options"
1127 msgstr "/Nastav_ení"
1128
1129 #: src/compose.c:651
1130 msgid "/_Options/Privacy System"
1131 msgstr "/Nastav_ení/Systém _zabezpečení"
1132
1133 #: src/compose.c:652
1134 msgid "/_Options/Privacy System/None"
1135 msgstr "/Nastav_ení/Systém _zabezpečení/Žád_ný"
1136
1137 #: src/compose.c:653
1138 msgid "/_Options/Si_gn"
1139 msgstr "/Nastav_ení/Digitálně po_depsat"
1140
1141 #: src/compose.c:654
1142 msgid "/_Options/_Encrypt"
1143 msgstr "/Nastav_ení/Zaši_frovat"
1144
1145 #: src/compose.c:655 src/compose.c:662 src/compose.c:664 src/compose.c:666
1146 msgid "/_Options/---"
1147 msgstr "/Nastav_ení/---"
1148
1149 #: src/compose.c:656
1150 msgid "/_Options/_Priority"
1151 msgstr "/Nastav_ení/_Priorita"
1152
1153 #: src/compose.c:657
1154 msgid "/_Options/Priority/_Highest"
1155 msgstr "/Nastav_ení/_Priorita/_Nejvyšší"
1156
1157 #: src/compose.c:658
1158 msgid "/_Options/Priority/Hi_gh"
1159 msgstr "/Nastav_ení/_Priorita/_Vysoká"
1160
1161 #: src/compose.c:659
1162 msgid "/_Options/Priority/_Normal"
1163 msgstr "/Nastav_ení/_Priorita/Nor_mální"
1164
1165 #: src/compose.c:660
1166 msgid "/_Options/Priority/Lo_w"
1167 msgstr "/Nastav_ení/_Priorita/Ní_zká"
1168
1169 #: src/compose.c:661
1170 msgid "/_Options/Priority/_Lowest"
1171 msgstr "/Nastav_ení/_Priorita/Ne_jnižší"
1172
1173 #: src/compose.c:663
1174 msgid "/_Options/_Request Return Receipt"
1175 msgstr "/Nastav_ení/_Vyžádat potvrzení o doručení"
1176
1177 #: src/compose.c:665
1178 msgid "/_Options/Remo_ve references"
1179 msgstr "/Nastav_ení/Odstranit reference na původní zprávu"
1180
1181 #: src/compose.c:672
1182 msgid "/_Options/Character _encoding"
1183 msgstr "/Nastav_ení/_Kódování znaků"
1184
1185 #: src/compose.c:673
1186 msgid "/_Options/Character _encoding/_Automatic"
1187 msgstr "/Nastav_ení/_Kódování znaků/_Automaticky"
1188
1189 #: src/compose.c:675 src/compose.c:681 src/compose.c:689 src/compose.c:693
1190 #: src/compose.c:699 src/compose.c:703 src/compose.c:709 src/compose.c:715
1191 #: src/compose.c:719 src/compose.c:729 src/compose.c:733 src/compose.c:743
1192 #: src/compose.c:747
1193 msgid "/_Options/Character _encoding/---"
1194 msgstr "/Nastav_ení/_Kódování znaků/---"
1195
1196 #: src/compose.c:677
1197 msgid "/_Options/Character _encoding/7bit ascii (US-ASC_II)"
1198 msgstr "/Nastav_ení/_Kódování znaků/7bitové ASCII (US-ASC_II)"
1199
1200 #: src/compose.c:679
1201 msgid "/_Options/Character _encoding/Unicode (_UTF-8)"
1202 msgstr "/Nastav_ení/_Kódování znaků/Unicode (_UTF-8)"
1203
1204 #: src/compose.c:683
1205 msgid "/_Options/Character _encoding/Western European (ISO-8859-_1)"
1206 msgstr "/Nastav_ení/_Kódování znaků/Západní Evropa (ISO-8859-_1)"
1207
1208 #: src/compose.c:685
1209 msgid "/_Options/Character _encoding/Western European (ISO-8859-15)"
1210 msgstr "/Nastav_ení/_Kódování znaků/Západní Evropa (ISO-8859-15)"
1211
1212 #: src/compose.c:687
1213 msgid "/_Options/Character _encoding/Western European (Windows-1252)"
1214 msgstr "/Nastav_ení/_Kódování znaků/Západní Evropa (Windows-1252)"
1215
1216 #: src/compose.c:691
1217 msgid "/_Options/Character _encoding/Central European (ISO-8859-_2)"
1218 msgstr "/Nastav_ení/_Kódování znaků/Střední Evropa (ISO-8859-_2)"
1219
1220 #: src/compose.c:695
1221 msgid "/_Options/Character _encoding/_Baltic (ISO-8859-13)"
1222 msgstr "/Nastav_ení/_Kódování znaků/_Pobaltí (ISO-8859-13)"
1223
1224 #: src/compose.c:697
1225 msgid "/_Options/Character _encoding/Baltic (ISO-8859-_4)"
1226 msgstr "/Nastav_ení/_Kódování znaků/Pobaltí (ISO-8859-_4)"
1227
1228 #: src/compose.c:701
1229 msgid "/_Options/Character _encoding/Greek (ISO-8859-_7)"
1230 msgstr "/Nastav_ení/_Kódování znaků/Řečtina (ISO-8859-_7)"
1231
1232 #: src/compose.c:705
1233 msgid "/_Options/Character _encoding/Hebrew (ISO-8859-_8)"
1234 msgstr "/Nastav_ení/_Kódování znaků/Hebrejština (ISO-8859-8)"
1235
1236 #: src/compose.c:707
1237 msgid "/_Options/Character _encoding/Hebrew (Windows-1255)"
1238 msgstr "/Nastav_ení/_Kódování znaků/Hebrejština (Windows-1255)"
1239
1240 #: src/compose.c:711
1241 msgid "/_Options/Character _encoding/Arabic (ISO-8859-_6)"
1242 msgstr "/Nastav_ení/_Kódování znaků/Arabština (ISO-8859-_6)"
1243
1244 #: src/compose.c:713
1245 msgid "/_Options/Character _encoding/Arabic (Windows-1256)"
1246 msgstr "/Nastav_ení/_Kódování znaků/Arabština (Windows-1256)"
1247
1248 #: src/compose.c:717
1249 msgid "/_Options/Character _encoding/Turkish (ISO-8859-_9)"
1250 msgstr "/Nastav_ení/_Kódování znaků/Turečtina (ISO-8859-_9)"
1251
1252 #: src/compose.c:721
1253 msgid "/_Options/Character _encoding/Cyrillic (ISO-8859-_5)"
1254 msgstr "/Nastav_ení/_Kódování znaků/Azbuka (ISO-8859-_5)"
1255
1256 #: src/compose.c:723
1257 msgid "/_Options/Character _encoding/Cyrillic (KOI8-_R)"
1258 msgstr "/Nastav_ení/_Kódování znaků/Azbuka (KOI8-_R)"
1259
1260 #: src/compose.c:725
1261 msgid "/_Options/Character _encoding/Cyrillic (KOI8-U)"
1262 msgstr "/Nastav_ení/_Kódování znaků/Azbuka (KOI8-U)"
1263
1264 #: src/compose.c:727
1265 msgid "/_Options/Character _encoding/Cyrillic (Windows-1251)"
1266 msgstr "/Nastav_ení/_Kódování znaků/Azbuka (Windows-1251)"
1267
1268 #: src/compose.c:731
1269 msgid "/_Options/Character _encoding/Japanese (ISO-2022-_JP)"
1270 msgstr "/Nastav_ení/_Kódování znaků/Japonština (ISO-2022-_JP)"
1271
1272 #: src/compose.c:735
1273 msgid "/_Options/Character _encoding/Simplified Chinese (_GB2312)"
1274 msgstr "/Nastav_ení/_Kódování znaků/Zjednodušená čínština (_GB2312)"
1275
1276 #: src/compose.c:737
1277 msgid "/_Options/Character _encoding/Simplified Chinese (GBK)"
1278 msgstr "/Nastav_ení/_Kódování znaků/Zjednodušená čínština (GBK)"
1279
1280 #: src/compose.c:739
1281 msgid "/_Options/Character _encoding/Traditional Chinese (_Big5)"
1282 msgstr "/Nastav_ení/_Kódování znaků/Tradiční čínština (_Big5)"
1283
1284 #: src/compose.c:741
1285 msgid "/_Options/Character _encoding/Traditional Chinese (EUC-_TW)"
1286 msgstr "/Nastav_ení/_Kódování znaků/Tradiční čínština (EUC-_TW)"
1287
1288 #: src/compose.c:745
1289 msgid "/_Options/Character _encoding/Korean (EUC-_KR)"
1290 msgstr "/Nastav_ení/_Kódování znaků/Korejština (EUC-_KR)"
1291
1292 #: src/compose.c:749
1293 msgid "/_Options/Character _encoding/Thai (TIS-620)"
1294 msgstr "/Nastav_ení/_Kódování znaků/Thajština (TIS-620)"
1295
1296 #: src/compose.c:751
1297 msgid "/_Options/Character _encoding/Thai (Windows-874)"
1298 msgstr "/Nastav_ení/_Kódování znaků/Thajština (Windows-874)"
1299
1300 #: src/compose.c:755
1301 msgid "/_Tools/Show _ruler"
1302 msgstr "/_Nástroje/Zobrazovat _pravítko"
1303
1304 #: src/compose.c:756 src/messageview.c:300
1305 msgid "/_Tools/_Address book"
1306 msgstr "/_Nástroje/_Kniha adres"
1307
1308 #: src/compose.c:757
1309 msgid "/_Tools/_Template"
1310 msgstr "/_Nástroje/Ša_blona"
1311
1312 #: src/compose.c:758 src/mainwindow.c:765 src/messageview.c:325
1313 msgid "/_Tools/Actio_ns"
1314 msgstr "/_Nástroje/_Akce"
1315
1316 #: src/compose.c:1554
1317 msgid "Fw: multiple emails"
1318 msgstr "Fw: vice zprav"
1319
1320 #: src/compose.c:1925
1321 msgid "Reply-To:"
1322 msgstr "Odpovědět komu:"
1323
1324 #: src/compose.c:1928 src/compose.c:5215 src/compose.c:5920
1325 msgid "Newsgroups:"
1326 msgstr "Diskusní skupiny:"
1327
1328 #: src/compose.c:1931
1329 msgid "Followup-To:"
1330 msgstr "Pokračování:"
1331
1332 #: src/compose.c:2328
1333 msgid "Quote mark format error."
1334 msgstr "Chyba v uvozovkách."
1335
1336 #: src/compose.c:2344
1337 msgid "Message reply/forward format error."
1338 msgstr "Chyba formátu odpovědi/přeposlání."
1339
1340 #: src/compose.c:2888
1341 #, c-format
1342 msgid "File %s is empty."
1343 msgstr "Soubor %s je prázdný."
1344
1345 #: src/compose.c:2892
1346 #, c-format
1347 msgid "Can't read %s."
1348 msgstr "Nemohu načíst %s."
1349
1350 #: src/compose.c:2919
1351 #, c-format
1352 msgid "Message: %s"
1353 msgstr "Zpráva: %s"
1354
1355 #: src/compose.c:3730
1356 msgid " [Edited]"
1357 msgstr " [Upraveno]"
1358
1359 #: src/compose.c:3736
1360 #, c-format
1361 msgid "%s - Compose message%s"
1362 msgstr "%s - Psaní zprávy%s"
1363
1364 #: src/compose.c:3739
1365 #, c-format
1366 msgid "[no subject] - Compose message%s"
1367 msgstr "[žádný předmět] - Psaní zprávy%s"
1368
1369 #: src/compose.c:3764 src/messageview.c:600
1370 msgid ""
1371 "Account for sending mail is not specified.\n"
1372 "Please select a mail account before sending."
1373 msgstr ""
1374 "Není zadán účet pro odesílání mailů.\n"
1375 "Před odesláním vyberte prosím nějaký účet."
1376
1377 #: src/compose.c:3866 src/compose.c:3894 src/compose.c:3922
1378 #: src/prefs_send.c:338 src/toolbar.c:391 src/toolbar.c:441
1379 msgid "Send"
1380 msgstr "Odeslat"
1381
1382 #: src/compose.c:3867
1383 msgid "The only recipient is the default CC address. Send anyway?"
1384 msgstr ""
1385 "Jediný adresát je výchozí příjemce kopií (viz nastavení účtu). Opravdu "
1386 "odeslat?"
1387
1388 #: src/compose.c:3868 src/compose.c:3896 src/compose.c:3924 src/compose.c:4333
1389 msgid "+_Send"
1390 msgstr "+_Odeslat"
1391
1392 #: src/compose.c:3895
1393 msgid "The only recipient is the default BCC address. Send anyway?"
1394 msgstr ""
1395 "Jediný adresát je výchozí příjemce skrytých kopií (viz nastavení účtu). "
1396 "Opravdu odeslat?"
1397
1398 #: src/compose.c:3909
1399 msgid "Recipient is not specified."
1400 msgstr "Není uveden příjemce."
1401
1402 #: src/compose.c:3923
1403 msgid "Subject is empty. Send it anyway?"
1404 msgstr "Předmět je prázdný. Přesto mám zprávu odeslat?"
1405
1406 #: src/compose.c:3962 src/compose.c:7325
1407 msgid ""
1408 "Could not queue message for sending:\n"
1409 "\n"
1410 "Charset conversion failed."
1411 msgstr ""
1412 "Zprávu nelze uložit do fronty pro odeslání:\n"
1413 "\n"
1414 "Konverze znakové sady se nezdařila."
1415
1416 #: src/compose.c:3965 src/compose.c:7322
1417 msgid ""
1418 "Could not queue message for sending:\n"
1419 "\n"
1420 "Signature failed."
1421 msgstr ""
1422 "Zprávu nelze uložit do fronty pro odeslání\n"
1423 "\n"
1424 "Podepisování se nezdařilo."
1425
1426 #: src/compose.c:3968
1427 #, c-format
1428 msgid ""
1429 "Could not queue message for sending:\n"
1430 "\n"
1431 "%s."
1432 msgstr ""
1433 "Zprávu nelze uložit do fronty pro odeslání:\n"
1434 "\n"
1435 "%s."
1436
1437 #: src/compose.c:3970
1438 msgid "Could not queue message for sending."
1439 msgstr "Zprávu nelze uložit do fronty pro odeslání."
1440
1441 #: src/compose.c:3987 src/compose.c:4020
1442 msgid ""
1443 "The message was queued but could not be sent.\n"
1444 "Use \"Send queued messages\" from the main window to retry."
1445 msgstr ""
1446 "Zpráva byla uložena do fronty ale nemohla být odeslána.\n"
1447 "Použijte nabídku \"Odeslat pozdržené zprávy \" z hlavního okna."
1448
1449 #: src/compose.c:4330
1450 #, c-format
1451 msgid ""
1452 "Can't convert the character encoding of the message \n"
1453 "to the specified %s charset.\n"
1454 "Send it as %s?"
1455 msgstr ""
1456 "Nelze převést kódování znaků zprávy \n"
1457 "na %s.\n"
1458 "Odeslat v kódování %s?"
1459
1460 #: src/compose.c:4383
1461 #, c-format
1462 msgid ""
1463 "Line %d exceeds the line length limit (998 bytes).\n"
1464 "The contents of the message might be broken on the way to the delivery.\n"
1465 "\n"
1466 "Send it anyway?"
1467 msgstr ""
1468 "Řádek %d překračuje limit délky řádku (998 bajtů). \n"
1469 "Obsah zprávy může být poškozen po cestě k adresátovi.\n"
1470 "\n"
1471 "\n"
1472 "Přesto odeslat?"
1473
1474 #: src/compose.c:4562
1475 msgid "No account for sending mails available!"
1476 msgstr "Není dostupný žádný účet pro odeslání pošty!"
1477
1478 #: src/compose.c:4572
1479 msgid "No account for posting news available!"
1480 msgstr "Není dostupný žádný účet pro odeslání příspěvku do diskusních skupin!"
1481
1482 #: src/compose.c:5298 src/summary_search.c:254
1483 msgid "From:"
1484 msgstr "Od:"
1485
1486 #: src/compose.c:5349
1487 msgid "Mime type"
1488 msgstr "MIME typ"
1489
1490 #: src/compose.c:5355 src/compose.c:5608 src/mimeview.c:200
1491 #: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:336 src/prefs_summary_column.c:86
1492 #: src/summaryview.c:489
1493 msgid "Size"
1494 msgstr "Délka"
1495
1496 #: src/compose.c:5416
1497 msgid "Save Message to "
1498 msgstr "Uložit zprávu do "
1499
1500 #: src/compose.c:5438 src/editjpilot.c:289 src/editldap.c:479
1501 #: src/editvcard.c:202 src/export.c:195 src/import.c:200 src/importmutt.c:242
1502 #: src/importpine.c:242 src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:147
1503 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:387 src/prefs_spelling.c:230
1504 msgid "_Browse"
1505 msgstr "P_rocházet"
1506
1507 #: src/compose.c:5607 src/compose.c:6740
1508 msgid "MIME type"
1509 msgstr "MIME typ"
1510
1511 #: src/compose.c:5675
1512 msgid "Hea_der"
1513 msgstr "_Záhlaví"
1514
1515 #: src/compose.c:5679
1516 msgid "_Attachments"
1517 msgstr "_Přílohy"
1518
1519 #: src/compose.c:5683
1520 msgid "Othe_rs"
1521 msgstr "_Ostatní"
1522
1523 #: src/compose.c:5698 src/prefs_template.c:211 src/summary_search.c:268
1524 msgid "Subject:"
1525 msgstr "Předmět:"
1526
1527 #: src/compose.c:5884
1528 #, c-format
1529 msgid ""
1530 "Spell checker could not be started.\n"
1531 "%s"
1532 msgstr ""
1533 "Nelze spustit kontrolu pravopisu.\n"
1534 "%s"
1535
1536 #: src/compose.c:6133
1537 #, c-format
1538 msgid ""
1539 "The privacy system '%s' cannot be loaded. You will not be able to sign or "
1540 "encrypt this message."
1541 msgstr ""
1542 "Systém zabezpečení '%s' se nepodařilo načíst. Nebudete moci digitálně "
1543 "podepsat nebo zašifrovat zprávu."
1544
1545 #: src/compose.c:6372
1546 msgid "Message To format error."
1547 msgstr "Chyba formátu v položce 'To' záhlaví zprávy."
1548
1549 #: src/compose.c:6385
1550 msgid "Message Cc format error."
1551 msgstr "Chyba formátu v položce 'Cc' záhlaví zprávy."
1552
1553 #: src/compose.c:6398
1554 msgid "Message Bcc format error."
1555 msgstr "Chyba formátu v položce 'Bcc' záhlaví zprávy."
1556
1557 #: src/compose.c:6412
1558 msgid "Message subject format error."
1559 msgstr "Chyba formátu v předmětu zprávy."
1560
1561 #: src/compose.c:6631
1562 msgid "Invalid MIME type."
1563 msgstr "Neplatný MIME typ."
1564
1565 #: src/compose.c:6649
1566 msgid "File doesn't exist or is empty."
1567 msgstr "Soubor neexistuje nebo je prázdný."
1568
1569 #: src/compose.c:6722
1570 msgid "Properties"
1571 msgstr "Vlastnosti"
1572
1573 #: src/compose.c:6773
1574 msgid "Encoding"
1575 msgstr "Kódování"
1576
1577 #: src/compose.c:6798
1578 msgid "Path"
1579 msgstr "Cesta k souboru"
1580
1581 #: src/compose.c:6799 src/prefs_toolbar.c:1060
1582 msgid "File name"
1583 msgstr "Název souboru"
1584
1585 #: src/compose.c:6982
1586 #, c-format
1587 msgid ""
1588 "The external editor is still working.\n"
1589 "Force terminating the process?\n"
1590 "process group id: %d"
1591 msgstr ""
1592 "Externí editor stále pracuje.\n"
1593 "Mám přerušit proces?\n"
1594 "číslo procesu: %d"
1595
1596 #: src/compose.c:7024
1597 msgid "Compose: input from monitoring process\n"
1598 msgstr "Psaní: vstup z externího procesu\n"
1599
1600 #: src/compose.c:7298 src/messageview.c:705
1601 msgid "Sylpheed-Claws needs network access in order to send this email."
1602 msgstr "Sylpheed-Claws potřebuje přístup k síti, aby mohl odeslat tuto zprávu."
1603
1604 #: src/compose.c:7320
1605 #, c-format
1606 msgid ""
1607 "Could not queue message:\n"
1608 "\n"
1609 "%s."
1610 msgstr ""
1611 "Zprávu nelze uložit do fronty pro odeslání:\n"
1612 "\n"
1613 "%s."
1614
1615 #: src/compose.c:7415
1616 msgid "Could not save draft."
1617 msgstr "Nelze uložit koncept."
1618
1619 #: src/compose.c:7491 src/compose.c:7514
1620 msgid "Select file"
1621 msgstr "Výběr souboru"
1622
1623 #: src/compose.c:7527
1624 #, c-format
1625 msgid "File '%s' could not be read."
1626 msgstr "Soubor '%s' nelze číst."
1627
1628 #: src/compose.c:7529
1629 #, c-format
1630 msgid ""
1631 "File '%s' contained invalid characters\n"
1632 "for the current encoding, insertion may be incorrect."
1633 msgstr ""
1634 "Soubor '%s' obsahuje neplatné znaky\n"
1635 "pro nastavené kódování, vložení může obsahovat chyby."
1636
1637 #: src/compose.c:7577
1638 msgid "Discard message"
1639 msgstr "Zrušit zprávu"
1640
1641 #: src/compose.c:7578
1642 msgid "This message has been modified. Discard it?"
1643 msgstr "Zpráva byla modifikována. Chcete ji zahodit?"
1644
1645 #: src/compose.c:7579
1646 msgid "_Discard"
1647 msgstr "_Zahodit"
1648
1649 #: src/compose.c:7579
1650 msgid "_Save to Drafts"
1651 msgstr "Uložit jako _koncept"
1652
1653 #: src/compose.c:7623
1654 #, c-format
1655 msgid "Do you want to apply the template '%s' ?"
1656 msgstr "Chcete použít šablonu '%s' ?"
1657
1658 #: src/compose.c:7625
1659 msgid "Apply template"
1660 msgstr "Použít šablonu"
1661
1662 #: src/compose.c:7626
1663 msgid "_Replace"
1664 msgstr "_Nahradit"
1665
1666 #: src/compose.c:7626
1667 msgid "_Insert"
1668 msgstr "_Vložit"
1669
1670 #: src/crash.c:142
1671 #, c-format
1672 msgid "Sylpheed-Claws process (%ld) received signal %ld"
1673 msgstr "Proces Sylpheed-Claws (pid %ld) obdržel signál %ld"
1674
1675 #: src/crash.c:188
1676 msgid "Sylpheed-Claws has crashed"
1677 msgstr "Sylpheed-Claws zhavaroval"
1678
1679 #: src/crash.c:204
1680 #, c-format
1681 msgid ""
1682 "%s.\n"
1683 "Please file a bug report and include the information below."
1684 msgstr ""
1685 "%s.\n"
1686 "Vyplňte prosím hlášení o chybě a vložte níže uvedené informace."
1687
1688 #: src/crash.c:209
1689 msgid "Debug log"
1690 msgstr "Debug log"
1691
1692 #: src/crash.c:246
1693 msgid "Close"
1694 msgstr "Zavřít"
1695
1696 #: src/crash.c:251
1697 msgid "Save..."
1698 msgstr "Uložit..."
1699
1700 #: src/crash.c:256
1701 msgid "Create bug report"
1702 msgstr "Vytvořit hlášení o chybě"
1703
1704 #: src/crash.c:303
1705 msgid "Save crash information"
1706 msgstr "Uložit informace o pádu"
1707
1708 #: src/editaddress.c:153
1709 msgid "Add New Person"
1710 msgstr "Přidat novou osobu"
1711
1712 #: src/editaddress.c:154
1713 msgid "Edit Person Details"
1714 msgstr "Upravit detaily o osobě"
1715
1716 #: src/editaddress.c:316
1717 msgid "An Email address must be supplied."
1718 msgstr "E-mailová adresa musí být uvedena."
1719
1720 #: src/editaddress.c:490
1721 msgid "A Name and Value must be supplied."
1722 msgstr "Musí být zadáno jméno a hodnota."
1723
1724 #: src/editaddress.c:560
1725 msgid "Edit Person Data"
1726 msgstr "Upravit data o osobě"
1727
1728 #: src/editaddress.c:671 src/expldifdlg.c:508 src/exporthtml.c:799
1729 #: src/ldif.c:819
1730 msgid "Display Name"
1731 msgstr "Zobrazované jméno"
1732
1733 #: src/editaddress.c:677 src/editaddress.c:681 src/ldif.c:827
1734 msgid "Last Name"
1735 msgstr "Příjmení"
1736
1737 #: src/editaddress.c:678 src/editaddress.c:680 src/ldif.c:823
1738 msgid "First Name"
1739 msgstr "Jméno"
1740
1741 #: src/editaddress.c:683
1742 msgid "Nickname"
1743 msgstr "Přezdívka"
1744
1745 #: src/editaddress.c:760 src/editaddress.c:816
1746 msgid "Alias"
1747 msgstr "Alias"
1748
1749 #: src/editaddress.c:954 src/editaddress.c:1011 src/prefs_customheader.c:218
1750 #: src/prefs_matcher.c:490
1751 msgid "Value"
1752 msgstr "Hodnota"
1753
1754 #: src/editaddress.c:1070
1755 msgid "_User Data"
1756 msgstr "_Osobní data"
1757
1758 #: src/editaddress.c:1071
1759 msgid "_Email Addresses"
1760 msgstr "_E-mailové adresy"
1761
1762 #: src/editaddress.c:1072
1763 msgid "O_ther Attributes"
1764 msgstr "_Další údaje"
1765
1766 #: src/editbook.c:113
1767 msgid "File appears to be Ok."
1768 msgstr "Soubor je OK."
1769
1770 #: src/editbook.c:116
1771 msgid "File does not appear to be a valid address book format."
1772 msgstr "Soubor není ve formátu pro knihu adres."
1773
1774 #: src/editbook.c:119 src/editjpilot.c:203 src/editvcard.c:107
1775 msgid "Could not read file."
1776 msgstr "Nelze načíst soubor."
1777
1778 #: src/editbook.c:153 src/editbook.c:266
1779 msgid "Edit Addressbook"
1780 msgstr "Upravit knihu adres"
1781
1782 #: src/editbook.c:182 src/editjpilot.c:277 src/editvcard.c:190
1783 msgid " Check File "
1784 msgstr " Otestovat soubor "
1785
1786 #: src/editbook.c:187 src/editjpilot.c:282 src/editvcard.c:195
1787 #: src/importmutt.c:235 src/importpine.c:235 src/prefs_account.c:1898
1788 msgid "File"
1789 msgstr "Soubor"
1790
1791 #: src/editbook.c:285
1792 msgid "Add New Addressbook"
1793 msgstr "Přidat novou knihu adres"
1794
1795 #: src/editgroup.c:103
1796 msgid "A Group Name must be supplied."
1797 msgstr "Musí být zadáno jméno skupiny."
1798
1799 #: src/editgroup.c:286
1800 msgid "Edit Group Data"
1801 msgstr "Upravit data o skupině"
1802
1803 #: src/editgroup.c:314 src/exporthtml.c:635
1804 msgid "Group Name"
1805 msgstr "Jméno skupiny"
1806
1807 #: src/editgroup.c:333
1808 msgid "Addresses in Group"
1809 msgstr "Adresy ve skupině"
1810
1811 #: src/editgroup.c:364
1812 msgid "Available Addresses"
1813 msgstr "Dostupné adresy"
1814
1815 #: src/editgroup.c:425
1816 msgid "Move Email Addresses to or from Group with arrow buttons"
1817 msgstr "E-mailové adresy přesuňte do/ze skupiny pomocí tlačítek se šipkami"
1818
1819 #: src/editgroup.c:473
1820 msgid "Edit Group Details"
1821 msgstr "Upravit detaily o skupině"
1822
1823 #: src/editgroup.c:476
1824 msgid "Add New Group"
1825 msgstr "Přidat novou skupinu"
1826
1827 #: src/editgroup.c:526
1828 msgid "Edit folder"
1829 msgstr "Upravit složku"
1830
1831 #: src/editgroup.c:526
1832 msgid "Input the new name of folder:"
1833 msgstr "Zadejte název složky:"
1834
1835 #: src/editgroup.c:529 src/foldersel.c:552 src/imap_gtk.c:133 src/mh_gtk.c:127
1836 msgid "New folder"
1837 msgstr "Nová složka"
1838
1839 #: src/editgroup.c:530 src/foldersel.c:553 src/mh_gtk.c:128
1840 msgid "Input the name of new folder:"
1841 msgstr "Zadejte název složky:"
1842
1843 #: src/editjpilot.c:200
1844 msgid "File does not appear to be JPilot format."
1845 msgstr "Soubor není ve formátu pro JPilot."
1846
1847 #: src/editjpilot.c:212
1848 msgid "Select JPilot File"
1849 msgstr "Vybrat JPilot soubor"
1850
1851 #: src/editjpilot.c:248 src/editjpilot.c:378
1852 msgid "Edit JPilot Entry"
1853 msgstr "Upravit JPilot soubor"
1854
1855 #: src/editjpilot.c:294
1856 msgid "Additional e-Mail address item(s)"
1857 msgstr "Další položka(y) e-mail adresy"
1858
1859 #: src/editjpilot.c:385
1860 msgid "Add New JPilot Entry"
1861 msgstr "Přidat nový JPilot záznam"
1862
1863 #: src/editldap_basedn.c:143
1864 msgid "Edit LDAP - Select Search Base"
1865 msgstr "Editace LDAP - Vyberte bázi pro hledání"
1866
1867 #: src/editldap_basedn.c:163 src/editldap.c:413
1868 msgid "Hostname"
1869 msgstr "Název počítače"
1870
1871 #: src/editldap_basedn.c:173 src/editldap.c:432 src/ssl_manager.c:107
1872 msgid "Port"
1873 msgstr "Port"
1874
1875 #: src/editldap_basedn.c:183 src/editldap.c:461
1876 msgid "Search Base"
1877 msgstr "Báze pro hledání"
1878
1879 #: src/editldap_basedn.c:204
1880 msgid "Available Search Base(s)"
1881 msgstr "Dostupná(é) báze pro hledání"
1882
1883 #: src/editldap_basedn.c:294
1884 msgid "Could not read Search Base(s) from server - please set manually"
1885 msgstr "Nelze načíst báze pro hledání ze serveru - zadejte je prosím ručně"
1886
1887 #: src/editldap_basedn.c:298 src/editldap.c:267
1888 msgid "Could not connect to server"
1889 msgstr "Nemohu se spojit se serverem"
1890
1891 #: src/editldap.c:148
1892 msgid "A Name must be supplied."
1893 msgstr "Jméno musí být uvedeno."
1894
1895 #: src/editldap.c:160
1896 msgid "A Hostname must be supplied for the server."
1897 msgstr "Název počítače musí být uveden."
1898
1899 #: src/editldap.c:173
1900 msgid "At least one LDAP search attribute should be supplied."
1901 msgstr "Alespoň jeden atribut musí být uveden."
1902
1903 #: src/editldap.c:264
1904 msgid "Connected successfully to server"
1905 msgstr "Úspěšně připojeno k serveru"
1906
1907 #: src/editldap.c:315 src/editldap.c:967
1908 msgid "Edit LDAP Server"
1909 msgstr "Upravit LDAP server"
1910
1911 #: src/editldap.c:408
1912 msgid "A name that you wish to call the server."
1913 msgstr "Jméno, kterým chcete označit toto LDAP připojení."
1914
1915 #: src/editldap.c:423
1916 msgid ""
1917 "This is the hostname of the server. For example, \"ldap.mydomain.com\" may "
1918 "be appropriate for the \"mydomain.com\" organization. An IP address may also "
1919 "be used. You may specify \"localhost\" if running an LDAP server on the same "
1920 "computer as Sylpheed-Claws."
1921 msgstr ""
1922 "Název počítače, na kterém je provozován LDAP server. Například \"ldap."
1923 "mydomain.com\". Může být použita také IP adresa. Pokud server běží na "
1924 "stejném počítači jako Sylpheed-Claws, můžete použít \"localhost\"."
1925
1926 #: src/editldap.c:447
1927 msgid "The port number that the server listens on. Port 389 is the default."
1928 msgstr "Číslo portu, na kterém server naslouchá. Standardní nastavení je port 389."
1929
1930 #: src/editldap.c:451
1931 msgid " Check Server "
1932 msgstr " Otestovat připojení "
1933
1934 #: src/editldap.c:456
1935 msgid "Press this button to test the connection to the server."
1936 msgstr "Stiskem tohoto tlačítka otestujete připojení k serveru."
1937
1938 #: src/editldap.c:471
1939 msgid ""
1940 "This specifies the name of the directory to be searched on the server. "
1941 "Examples include:\n"
1942 "  dc=sylpheed,dc=org\n"
1943 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
1944 "  o=Organization Name,c=Country\n"
1945 msgstr ""
1946 "Označuje adresář, který bude na serveru prohledáván. Příklady:\n"
1947 "  dc=sylpheed,dc=org\n"
1948 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
1949 "  o=Organization Name,c=Country\n"
1950
1951 #: src/editldap.c:484
1952 msgid ""
1953 "Press this button to lookup the name of available directory names on the "
1954 "server."
1955 msgstr "Stiskem tohoto tlačítka vyhledáte názvy adresářů dostupných na serveru."
1956
1957 #: src/editldap.c:535
1958 msgid "Search Attributes"
1959 msgstr "Prohledávané atributy"
1960
1961 #: src/editldap.c:545
1962 msgid ""
1963 "A list of LDAP attribute names that should be searched when attempting to "
1964 "find a name or address."
1965 msgstr ""
1966 "Seznam LDAP atributů, které budou prohledávány při pokusu najít jméno nebo "
1967 "adresu."
1968
1969 #: src/editldap.c:549
1970 msgid " Defaults "
1971 msgstr " Výchozí "
1972
1973 #: src/editldap.c:554
1974 msgid ""
1975 "This resets the attribute names to a default value that should find most "
1976 "names and addresses during a name or address search process."
1977 msgstr ""
1978 "Nastavuje seznam atributů na výchozí hodnotu, která by měla najít nejvíc "
1979 "jmen a adres během vyhledávání."
1980
1981 #: src/editldap.c:561
1982 msgid "Max Query Age (secs)"
1983 msgstr "Maximální stáří dotazu (s)"
1984
1985 #: src/editldap.c:577
1986 msgid ""
1987 "This defines the maximum period of time (in seconds) that an address search "
1988 "result is valid for address completion purposes. Search results are stored "
1989 "in a cache until this period of time has passed and then retired. This will "
1990 "improve the response time when attempting to search for the same name or "
1991 "address on subsequent address completion requests. The cache will be "
1992 "searched in preference to performing a new server search request. The "
1993 "default value of 600 seconds (10 minutes), should be sufficient for most "
1994 "servers. A larger value will reduce the search time for subsequent searches. "
1995 "This is useful for servers that have slow response times at the expense of "
1996 "more memory to cache results."
1997 msgstr ""
1998 "Definuje maximální dobu (v sekundách), po kterou jsou výsledky hledání "
1999 "považovány za použitelné pro automatické dokončování adres. Výsledky hledání "
2000 "jsou ukládány do vyrovnávací paměti, ze které jsou odstraněny po uplynutí "
2001 "této doby. Vyrovnávací paměť je prohledávána před provedením dotazu na "
2002 "serveru, čímž je zkrácena doba nutná pro vyhledávání, pokud se opakovaně "
2003 "hledají stejná jména nebo adresy. Výchozí hodnota 600 sekund (10 minut) by "
2004 "měla být dostatečná pro většinu serverů. Vyšší hodnota redukuje čas strávený "
2005 "prohledáváním serveru při následných dotazech, což je užitečné pro servery s "
2006 "dlouhou reakční dobou, ale je to na úkor většího množství paměti "
2007 "spotřebovaného pro ukládání předchozích výsledků."
2008
2009 #: src/editldap.c:595
2010 msgid "Include server in dynamic search"
2011 msgstr "Zahrnout při automatickém dokončování"
2012
2013 #: src/editldap.c:601
2014 msgid ""
2015 "Check this option to include this server for dynamic searches when using "
2016 "address completion."
2017 msgstr ""
2018 "Při zaškrtnutí bude tento server prohledáván při pokusu o automatické "
2019 "dokončování adres."
2020
2021 #: src/editldap.c:608
2022 msgid "Match names 'containing' search term"
2023 msgstr "Hledat pomocí 'obsahuje'"
2024
2025 #: src/editldap.c:614
2026 msgid ""
2027 "Searches for names and addresses can be performed either using \"begins-with"
2028 "\" or \"contains\" search term. Check this option to perform a \"contains\" "
2029 "search; this type of search usually takes longer to complete. Note that for "
2030 "performance reasons, address completion uses \"begins-with\" for all "
2031 "searches against other address interfaces."
2032 msgstr ""
2033 "Hledání jmen a adres může být provedeno pomocí podmínky \"začíná na\" nebo "
2034 "\"obsahuje\". Při zaškrtnutí této volby bude použita podmínka \"obsahuje\", "
2035 "což většinou znamená delší čas na dokončení dotazu. Pro zajištění dobrého "
2036 "výkonu používá automatické dokončování adres při vyhledávání vždy podmínku "
2037 "\"začíná na\" bez ohledu na toto nastavení."
2038
2039 #: src/editldap.c:669
2040 msgid "Bind DN"
2041 msgstr "Připojovací jméno"
2042
2043 #: src/editldap.c:679
2044 msgid ""
2045 "The LDAP user account name to be used to connect to the server. This is "
2046 "usually only used for protected servers. This name is typically formatted "
2047 "as: \"cn=user,dc=sylpheed,dc=com\". This is usually left empty when "
2048 "performing a search."
2049 msgstr ""
2050 "Uživatelský účet ze serveru LDAP, který bude použit pro připojení. Toto je "
2051 "obvykle nutné pouze pro zabezpečené servery. Jméno je obvykle ve formátu: "
2052 "\"cn=user,dc=sylpheed,dc=com\". Pro prohledávání obvykle není nutno "
2053 "vyplňovat."
2054
2055 #: src/editldap.c:687
2056 msgid "Bind Password"
2057 msgstr "Připojovací heslo"
2058
2059 #: src/editldap.c:698
2060 msgid "The password to be used when connecting as the \"Bind DN\" user."
2061 msgstr ""
2062 "Heslo, které bude použito pro připojení spolu s údajem \"Přihlašovací jméno"
2063 "\"."
2064
2065 #: src/editldap.c:704
2066 msgid "Timeout (secs)"
2067 msgstr "Časový limit (s)"
2068
2069 #: src/editldap.c:719
2070 msgid "The timeout period in seconds."
2071 msgstr "Časový limit v sekundách."
2072
2073 #: src/editldap.c:723
2074 msgid "Maximum Entries"
2075 msgstr "Maximum položek"
2076
2077 #: src/editldap.c:738
2078 msgid "The maximum number of entries that should be returned in the search result."
2079 msgstr "Maximální počet položek, které budou vráceny při prohledávání."
2080
2081 #: src/editldap.c:754
2082 msgid "Basic"
2083 msgstr "Server"
2084
2085 #: src/editldap.c:755
2086 msgid "Search"
2087 msgstr "Hledání"
2088
2089 #: src/editldap.c:756 src/gtk/quicksearch.c:410
2090 msgid "Extended"
2091 msgstr "Ostatní"
2092
2093 #: src/editldap.c:972
2094 msgid "Add New LDAP Server"
2095 msgstr "Přidat nový LDAP server"
2096
2097 #: src/editvcard.c:104
2098 msgid "File does not appear to be vCard format."
2099 msgstr "Soubor není ve formátu vCard."
2100
2101 #: src/editvcard.c:116
2102 msgid "Select vCard File"
2103 msgstr "Vybrat vCard soubor"
2104
2105 #: src/editvcard.c:161 src/editvcard.c:266
2106 msgid "Edit vCard Entry"
2107 msgstr "Upravit vCard záznam"
2108
2109 #: src/editvcard.c:271
2110 msgid "Add New vCard Entry"
2111 msgstr "Přidat nový vCard záznam"
2112
2113 #: src/exphtmldlg.c:112
2114 msgid "Please specify output directory and file to create."
2115 msgstr "Zadejte prosím adresář pro výstup a soubor, který se bude vytvořen."
2116
2117 #: src/exphtmldlg.c:115
2118 msgid "Select stylesheet and formatting."
2119 msgstr "Vyberte šablonu stylů a formátování."
2120
2121 #: src/exphtmldlg.c:118 src/expldifdlg.c:117
2122 msgid "File exported successfully."
2123 msgstr "Export souboru byl úspěšný."
2124
2125 #: src/exphtmldlg.c:183
2126 #, c-format
2127 msgid ""
2128 "HTML Output Directory '%s'\n"
2129 "does not exist. OK to create new directory?"
2130 msgstr ""
2131 "Výstupní adresář pro HTML '%s'\n"
2132 "neexistuje. Mám vytvořit nový adresář?"
2133
2134 #: src/exphtmldlg.c:186 src/expldifdlg.c:193
2135 msgid "Create Directory"
2136 msgstr "Vytvořit adresář"
2137
2138 #: src/exphtmldlg.c:195
2139 #, c-format
2140 msgid ""
2141 "Could not create output directory for HTML file:\n"
2142 "%s"
2143 msgstr ""
2144 "Nelze vytvořit výstupní adresář pro HTML soubor:\n"
2145 "%s"
2146
2147 #: src/exphtmldlg.c:197 src/expldifdlg.c:204
2148 msgid "Failed to Create Directory"
2149 msgstr "Vytvoření adresáře selhalo"
2150
2151 #: src/exphtmldlg.c:244
2152 msgid "Error creating HTML file"
2153 msgstr "Chyba při vytváření HTML souboru"
2154
2155 #: src/exphtmldlg.c:330
2156 msgid "Select HTML output file"
2157 msgstr "Vyberte výstupní HTML soubor"
2158
2159 #: src/exphtmldlg.c:394
2160 msgid "HTML Output File"
2161 msgstr "Výstupní HTML soubor"
2162
2163 #: src/exphtmldlg.c:403 src/expldifdlg.c:415 src/export.c:202 src/import.c:207
2164 #: src/importldif.c:682
2165 msgid "B_rowse"
2166 msgstr "_Procházet"
2167
2168 #: src/exphtmldlg.c:455
2169 msgid "Stylesheet"
2170 msgstr "Šablona stylu"
2171
2172 #: src/exphtmldlg.c:462 src/gtk/colorlabel.c:367 src/gtk/gtkaspell.c:1621
2173 #: src/gtk/gtkaspell.c:2284 src/mainwindow.c:937 src/prefs_account.c:643
2174 #: src/summaryview.c:4531
2175 msgid "None"
2176 msgstr "Žádný"
2177
2178 #: src/exphtmldlg.c:468 src/prefs_summaries.c:349 src/prefs_summaries.c:690
2179 msgid "Default"
2180 msgstr "Výchozí"
2181
2182 #: src/exphtmldlg.c:474 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:130
2183 msgid "Full"
2184 msgstr "Celý"
2185
2186 #: src/exphtmldlg.c:480
2187 msgid "Custom"
2188 msgstr "Vlastní"
2189
2190 #: src/exphtmldlg.c:486
2191 msgid "Custom-2"
2192 msgstr "Vlastní-2"
2193
2194 #: src/exphtmldlg.c:492
2195 msgid "Custom-3"
2196 msgstr "Vlastní-3"
2197
2198 #: src/exphtmldlg.c:498
2199 msgid "Custom-4"
2200 msgstr "Vlastní-4"
2201
2202 #: src/exphtmldlg.c:512
2203 msgid "Full Name Format"
2204 msgstr "Celé jméno"
2205
2206 #: src/exphtmldlg.c:519
2207 msgid "First Name, Last Name"
2208 msgstr "Jméno, příjmení"
2209
2210 #: src/exphtmldlg.c:525
2211 msgid "Last Name, First Name"
2212 msgstr "Příjmení, jméno"
2213
2214 #: src/exphtmldlg.c:539
2215 msgid "Color Banding"
2216 msgstr "Barevné značení"
2217
2218 #: src/exphtmldlg.c:545
2219 msgid "Format Email Links"
2220 msgstr "Formátovat adresy jako odkazy"
2221
2222 #: src/exphtmldlg.c:551
2223 msgid "Format User Attributes"
2224 msgstr "Exportovat uživatelské atributy"
2225
2226 #: src/exphtmldlg.c:606 src/expldifdlg.c:636 src/importldif.c:919
2227 msgid "File Name :"
2228 msgstr "Název souboru :"
2229
2230 #: src/exphtmldlg.c:616
2231 msgid "Open with Web Browser"
2232 msgstr "Otevřít ve webovém prohlížeči"
2233
2234 #: src/exphtmldlg.c:648
2235 msgid "Export Address Book to HTML File"
2236 msgstr "Exportovat databázi adres do HTML souboru"
2237
2238 #: src/exphtmldlg.c:714 src/expldifdlg.c:736 src/importldif.c:1027
2239 msgid "File Info"
2240 msgstr "Informace o souboru"
2241
2242 #: src/exphtmldlg.c:715
2243 msgid "Format"
2244 msgstr "Formát"
2245
2246 #: src/expldifdlg.c:111
2247 msgid "Please specify output directory and LDIF filename to create."
2248 msgstr "Zadejte prosím výstupní adresář a název LDIF souboru, který bude vytvořen."
2249
2250 #: src/expldifdlg.c:114
2251 msgid "Specify parameters to format distinguished name."
2252 msgstr "Upřesněte způsob formátování rozlišovacího jména (dn)."
2253
2254 #: src/expldifdlg.c:190
2255 #, c-format
2256 msgid ""
2257 "LDIF Output Directory '%s'\n"
2258 "does not exist. OK to create new directory?"
2259 msgstr ""
2260 "Výstupní adresář pro LDIF soubor '%s'\n"
2261 "neexistuje. Mám vytvořit nový adresář?"
2262
2263 #: src/expldifdlg.c:202
2264 #, c-format
2265 msgid ""
2266 "Could not create output directory for LDIF file:\n"
2267 "%s"
2268 msgstr ""
2269 "Nelze vytvořit výstupní adresář pro LDIF soubor:\n"
2270 "%s"
2271
2272 #: src/expldifdlg.c:247
2273 msgid "Suffix was not supplied"
2274 msgstr "Přípona nebyla specifikována"
2275
2276 #: src/expldifdlg.c:249
2277 msgid ""
2278 "A suffix is required if data is to be used for an LDAP server. Are you sure "
2279 "you wish to proceed without a suffix?"
2280 msgstr ""
2281 "Přípona je nutná, pokud mají být data použita pro LDAP server. Opravdu "
2282 "chcete pokračovat bez uvedení přípony?"
2283
2284 #: src/expldifdlg.c:267
2285 msgid "Error creating LDIF file"
2286 msgstr "Chyba při vytváření LDIF souboru"
2287
2288 #: src/expldifdlg.c:342
2289 msgid "Select LDIF output file"
2290 msgstr "Vyberte výstupní LDIF soubor"
2291
2292 #: src/expldifdlg.c:406
2293 msgid "LDIF Output File"
2294 msgstr "Výstupní LDIF soubor"
2295
2296 #: src/expldifdlg.c:467
2297 msgid "Suffix"
2298 msgstr "Přípona"
2299
2300 #: src/expldifdlg.c:479
2301 msgid ""
2302 "The suffix is used to create a \"Distinguished Name\" (or DN) for an LDAP "
2303 "entry. Examples include:\n"
2304 "  dc=sylpheed,dc=org\n"
2305 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
2306 "  o=Organization Name,c=Country\n"
2307 msgstr ""
2308 "Přípona je používána pro vytvoření \"Rozlišovacího jména\" (dn) pro položku "
2309 "LDAP. Příklady:\n"
2310 "  dc=sylpheed,dc=org\n"
2311 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
2312 "  o=Organization Name,c=Country\n"
2313
2314 #: src/expldifdlg.c:488
2315 msgid "Relative DN"
2316 msgstr "Relativní DN"
2317
2318 #: src/expldifdlg.c:495
2319 msgid "Unique ID"
2320 msgstr "Unikátní ID (uid)"
2321
2322 #: src/expldifdlg.c:503
2323 msgid ""
2324 "The address book Unique ID is used to create a DN that is formatted similar "
2325 "to:\n"
2326 "  uid=102376,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
2327 msgstr ""
2328 "Pro vytvoření rozlišovacího jména (dn) bude použito unikátní id (uid) z "
2329 "knihy adres. Výsledek bude podobný jako:\n"
2330 "  uid=102376,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
2331
2332 #: src/expldifdlg.c:516
2333 msgid ""
2334 "The address book Display Name is used to create a DN that is formatted "
2335 "similar to:\n"
2336 "  cn=John Doe,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
2337 msgstr ""
2338 "Pro vytvoření rozlišovacího jména (dn) bude použito zobrazované jméno "
2339 "(display name) z knihy adres. Výsledek bude podobný jako:\n"
2340 "  cn=John Doe,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
2341
2342 #: src/expldifdlg.c:529
2343 msgid ""
2344 "The first Email Address belonging to a person is used to create a DN that is "
2345 "formatted similar to:\n"
2346 "  mail=john.doe@domain.com,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
2347 msgstr ""
2348 "Pro vytvoření rozlišovacího jména (dn) bude použita první e-mailová adresa "
2349 "patřící uživateli (mail). Výsledek bude podobný jako:\n"
2350 "  mail=john.doe@domain.com,ou=people,dc=sylpheed,dc=org"
2351
2352 #: src/expldifdlg.c:543
2353 msgid ""
2354 "The LDIF file contains several data records that are usually loaded into an "
2355 "LDAP server. Each data record in the LDIF file is uniquely identified by a "
2356 "\"Distinguished Name\" (or DN). The suffix is appended to the \"Relative "
2357 "Distinguished Name\" (or RDN) to create the DN. Please select one of the "
2358 "available RDN options that will be used to create the DN."
2359 msgstr ""
2360 "LDIF soubor obsahuje několik záznamů, které jsou obvykle určeny pro načtená "
2361 "do LDAP serveru. Každý záznam v LDIF souboru je jednoznačně identifikován "
2362 "\"Rozlišovacím jménem\" (dn). Rozlišovací jméno je tvořeno \"Relativním "
2363 "rozlišovacím jménem\" (rdn) a příponou. Vyberte jedno z možných rdn, které "
2364 "má být použito pro vytvoření dn."
2365
2366 #: src/expldifdlg.c:556
2367 msgid "Use DN attribute if present in data"
2368 msgstr "Použít DN atribut, pokud je obsažen v datech"
2369
2370 #: src/expldifdlg.c:563
2371 msgid ""
2372 "The addressbook may contain entries that were previously imported from an "
2373 "LDIF file. The \"Distinguished Name\" (DN) user attribute, if present in the "
2374 "address book data, may be used in the exported LDIF file. The RDN selected "
2375 "above will be used if the DN user attribute is not found."
2376 msgstr ""
2377 "Kniha adres může obsahovat položky, které byly dříve importovány z LDIF "
2378 "souboru. Pokud je v datech knihy adres obsažen atribut DN, může být použit "
2379 "ve vytvářeném LDIF souboru. RDN vybrané výše bude použito, pokud atribut DN "
2380 "nebude nalezen."
2381
2382 #: src/expldifdlg.c:574
2383 msgid "Exclude record if no Email Address"
2384 msgstr "Vyloučit záznamy bez e-mailových adres"
2385
2386 #: src/expldifdlg.c:581
2387 msgid ""
2388 "An addressbook may contain entries without Email Addresses. Check this "
2389 "option to ignore these records."
2390 msgstr ""
2391 "Kniha adres může obsahovat záznamy bez e-mailových adres. Pokud zaškrtnete "
2392 "tuto volbu, budou tyto záznamy ignorovány."
2393
2394 #: src/expldifdlg.c:669
2395 msgid "Export Address Book to LDIF File"
2396 msgstr "Exportovat knihu adres do LDIF souboru"
2397
2398 #: src/expldifdlg.c:737
2399 msgid "Distguished Name"
2400 msgstr "Rozlišovací jméno (dn)"
2401
2402 #: src/export.c:143 src/summaryview.c:5847
2403 msgid "Export to mbox file"
2404 msgstr "Exportovat do mbox souboru"
2405
2406 #: src/export.c:162
2407 msgid "Locate the folder to export and specify the mbox file."
2408 msgstr "Určete složku k exportu a specifikujte mbox soubor."
2409
2410 #: src/export.c:173
2411 msgid "Source folder:"
2412 msgstr "Zdrojová složka:"
2413
2414 #: src/export.c:179 src/import.c:179
2415 msgid "Mbox file:"
2416 msgstr "Mbox soubor:"
2417
2418 #: src/export.c:242
2419 msgid "Select exporting file"
2420 msgstr "Vyberte soubor pro export"
2421
2422 #: src/exporthtml.c:805
2423 msgid "Full Name"
2424 msgstr "Celý název"
2425
2426 #: src/exporthtml.c:809 src/importldif.c:1028
2427 msgid "Attributes"
2428 msgstr "Atributy"
2429
2430 #: src/exporthtml.c:1010
2431 msgid "Sylpheed-Claws Address Book"
2432 msgstr "Sylpheed-Claws - kniha adres"
2433
2434 #: src/exporthtml.c:1124 src/exportldif.c:601
2435 msgid "Name already exists but is not a directory."
2436 msgstr "Vybraný název existuje ale není názvem adresáře."
2437
2438 #: src/exporthtml.c:1127 src/exportldif.c:604
2439 msgid "No permissions to create directory."
2440 msgstr "Nemohu vytvořit adresář."
2441
2442 #: src/exporthtml.c:1130 src/exportldif.c:607
2443 msgid "Name is too long."
2444 msgstr "Název je příliš dlouhý."
2445
2446 #: src/exporthtml.c:1133 src/exportldif.c:610
2447 msgid "Not specified."
2448 msgstr "Není uveden."
2449
2450 #: src/folder.c:1221 src/foldersel.c:370
2451 msgid "Inbox"
2452 msgstr "Doručená pošta"
2453
2454 #: src/folder.c:1225 src/foldersel.c:374
2455 msgid "Sent"
2456 msgstr "Odeslaná pošta"
2457
2458 #: src/folder.c:1229 src/foldersel.c:378
2459 msgid "Queue"
2460 msgstr "Fronta"
2461
2462 #: src/folder.c:1233 src/foldersel.c:382 src/toolbar.c:366 src/toolbar.c:399
2463 #: src/toolbar.c:490
2464 msgid "Trash"
2465 msgstr "Koš"
2466
2467 #: src/folder.c:1237 src/foldersel.c:386
2468 msgid "Drafts"
2469 msgstr "Koncepty"
2470
2471 #: src/folder.c:1506
2472 #, c-format
2473 msgid "Processing (%s)...\n"
2474 msgstr "Zpracovávám (%s)...\n"
2475
2476 #: src/folder.c:1858 src/inc.c:633
2477 msgid "Filtering messages...\n"
2478 msgstr "Filtruji zprávy...\n"
2479
2480 #: src/folder.c:2353
2481 #, c-format
2482 msgid "Fetching all messages in %s ...\n"
2483 msgstr "Načítám všechny zprávy z %s ...\n"
2484
2485 #: src/folder.c:2642
2486 #, c-format
2487 msgid "Moving %s to %s...\n"
2488 msgstr "Přesouvám %s do %s...\n"
2489
2490 #: src/folder.c:3566
2491 msgid "Processing messages..."
2492 msgstr "Zpracovávám zprávy..."
2493
2494 #: src/foldersel.c:228
2495 msgid "Select folder"
2496 msgstr "Vybrat složku"
2497
2498 #: src/foldersel.c:554 src/imap_gtk.c:137 src/mh_gtk.c:129
2499 msgid "NewFolder"
2500 msgstr "Nová složka"
2501
2502 #: src/foldersel.c:562 src/imap_gtk.c:143 src/mh_gtk.c:135 src/mh_gtk.c:238
2503 #, c-format
2504 msgid "'%c' can't be included in folder name."
2505 msgstr "'%c' nemůže být obsaženo ve jméně složky."
2506
2507 #: src/foldersel.c:572 src/imap_gtk.c:153 src/imap_gtk.c:202 src/mh_gtk.c:145
2508 #: src/mh_gtk.c:245
2509 #, c-format
2510 msgid "The folder '%s' already exists."
2511 msgstr "Složka '%s' už existuje."
2512
2513 #: src/foldersel.c:579 src/imap_gtk.c:159 src/mh_gtk.c:151
2514 #, c-format
2515 msgid "Can't create the folder '%s'."
2516 msgstr "Nemohu vytvořit složku '%s'."
2517
2518 #: src/folderview.c:281
2519 msgid "/Mark all re_ad"
2520 msgstr "/Označit všechny jako _přečtené"
2521
2522 #: src/folderview.c:282
2523 msgid "/_Search folder..."
2524 msgstr "/Hledat zprávy v aktuální _složce..."
2525
2526 #: src/folderview.c:284
2527 msgid "/Process_ing..."
2528 msgstr "/_Zpracování složky (lokální pravidla)..."
2529
2530 #: src/folderview.c:288
2531 msgid "/------"
2532 msgstr "/------"
2533
2534 #: src/folderview.c:289
2535 msgid "/Empty _trash..."
2536 msgstr "/Vyprázdnit _koš..."
2537
2538 #: src/folderview.c:432 src/prefs_actions.c:440
2539 #: src/prefs_filtering_action.c:581 src/prefs_folder_column.c:80
2540 #: src/prefs_matcher.c:726
2541 msgid "New"
2542 msgstr "Nové"
2543
2544 #: src/folderview.c:433 src/prefs_folder_column.c:81
2545 msgid "Unread"
2546 msgstr "Nepřečtené"
2547
2548 #. TRANSLATORS: This in Number sign in American style
2549 #: src/folderview.c:435 src/summaryview.c:490
2550 msgid "#"
2551 msgstr "#"
2552
2553 #: src/folderview.c:668
2554 msgid "Setting folder info..."
2555 msgstr "Nastavuji informace o složce..."
2556
2557 #: src/folderview.c:721
2558 msgid "Mark all as read"
2559 msgstr "Označit všechny jako přečtené"
2560
2561 #: src/folderview.c:722
2562 msgid "Do you really want to mark all mails in this folder as read ?"
2563 msgstr "Opravdu chcete označit všechny zprávy v této složce jako přečtené?"
2564
2565 #: src/folderview.c:940
2566 msgid ""
2567 "You have one or more IMAP accounts defined. However this version of Sylpheed-"
2568 "Claws has been built without IMAP support; your IMAP account(s) are "
2569 "disabled.\n"
2570 "\n"
2571 "You probably need to install libetpan and recompile Sylpheed-Claws."
2572 msgstr ""
2573 "Máte nadefinován jeden nebo více IMAP účtů, ale tato verze Sylpheed-Claws "
2574 "byla zkompilována bez podpory IMAP - vaše IMAP účty jsou proto nepřístupné.\n"
2575 "\n"
2576 "Pravděpodobně bude třeba nainstalovat libetpan a překompilovat Sylpheed-"
2577 "Claws."
2578
2579 #: src/folderview.c:965 src/mainwindow.c:3407 src/setup.c:90
2580 #, c-format
2581 msgid "Scanning folder %s%c%s ..."
2582 msgstr "Prohledávám složku %s%c%s ..."
2583
2584 #: src/folderview.c:969 src/mainwindow.c:3412 src/setup.c:95
2585 #, c-format
2586 msgid "Scanning folder %s ..."
2587 msgstr "Prohledávám složku %s ..."
2588
2589 #: src/folderview.c:987
2590 msgid "Rebuild folder tree"
2591 msgstr "Obnovit strom složek"
2592
2593 #: src/folderview.c:988
2594 msgid "Rebuilding the folder tree will remove local caches. Do you want to continue?"
2595 msgstr ""
2596 "Obnovení stromu složek vyčistí všechny lokální vyrovnávací paměti. Chcete "
2597 "pokračovat?"
2598
2599 #: src/folderview.c:998
2600 msgid "Rebuilding folder tree..."
2601 msgstr "Provádím obnovu stromu složek..."
2602
2603 #: src/folderview.c:1000
2604 msgid "Scanning folder tree..."
2605 msgstr "Prohledávám strom složek..."
2606
2607 #: src/folderview.c:1090
2608 msgid "Checking for new messages in all folders..."
2609 msgstr "Zjišťuji nové zprávy ve všech složkách..."
2610
2611 #: src/folderview.c:1920
2612 #, c-format
2613 msgid "Opening Folder %s..."
2614 msgstr "Otevírám složku %s..."
2615
2616 #: src/folderview.c:1932
2617 msgid "Folder could not be opened."
2618 msgstr "Složku nelze otevřít."
2619
2620 #: src/folderview.c:2079 src/mainwindow.c:1893
2621 msgid "Empty trash"
2622 msgstr "Vyprázdnit koš"
2623
2624 #: src/folderview.c:2080
2625 msgid "Delete all messages in trash?"
2626 msgstr "Smazat všechny zprávy v koši?"
2627
2628 #: src/folderview.c:2081 src/mainwindow.c:1895
2629 msgid "+_Empty trash"
2630 msgstr "+_Vyprázdnit koš"
2631
2632 #: src/folderview.c:2162
2633 #, c-format
2634 msgid "Do you really want to make folder '%s' a sub-folder of '%s' ?"
2635 msgstr "Opravdu chcete složku '%s' učinit podsložkou složky '%s' ?"
2636
2637 #: src/folderview.c:2165
2638 msgid "Move folder"
2639 msgstr "Přesunout složku"
2640
2641 #: src/folderview.c:2177
2642 #, c-format
2643 msgid "Moving %s to %s..."
2644 msgstr "Přesouvám %s do %s..."
2645
2646 #: src/folderview.c:2206
2647 msgid "Source and destination are the same."
2648 msgstr "Zdroj i cíl jsou totožné."
2649
2650 #: src/folderview.c:2209
2651 msgid "Can't move a folder to one of its children."
2652 msgstr "Nelze přesunout složku do své vlastní podsložky."
2653
2654 #: src/folderview.c:2212
2655 msgid "Folder moving cannot be done between different mailboxes."
2656 msgstr "Přesun složky mezi různými poštovními schránkami nelze provést."
2657
2658 #: src/folderview.c:2215
2659 msgid "Move failed!"
2660 msgstr "Přesun se nezdařil!"
2661
2662 #: src/folderview.c:2251
2663 #, c-format
2664 msgid "Processing configuration for folder %s"
2665 msgstr "Zpracování složky - pravidla pro složku %s"
2666
2667 #: src/gedit-print.c:146 src/messageview.c:1406 src/summaryview.c:3801
2668 #: src/toolbar.c:178
2669 msgid "Print"
2670 msgstr "Tisk"
2671
2672 #: src/gedit-print.c:244
2673 msgid "Preparing pages..."
2674 msgstr "Připravuji stránky..."
2675
2676 #: src/gedit-print.c:271
2677 #, c-format
2678 msgid "Rendering page %d of %d..."
2679 msgstr "Generuji stránku %d z %d..."
2680
2681 #: src/gedit-print.c:273
2682 #, c-format
2683 msgid "Printing page %d of %d..."
2684 msgstr "Tisknu stránku %d z %d..."
2685
2686 #: src/gedit-print.c:295
2687 msgid "Print preview"
2688 msgstr "Náhled"
2689
2690 #: src/gedit-print.c:451
2691 msgid "Page %N of %Q"
2692 msgstr "Stránka %N z %Q"
2693
2694 #: src/grouplistdialog.c:173
2695 msgid "Newsgroup subscription"
2696 msgstr "Přihlašování diskusní skupiny"
2697
2698 #: src/grouplistdialog.c:189
2699 msgid "Select newsgroups for subscription:"
2700 msgstr "Vyberte diskuzní skupinu pro přihlášení:"
2701
2702 #: src/grouplistdialog.c:195
2703 msgid "Find groups:"
2704 msgstr "Najít skupiny:"
2705
2706 #: src/grouplistdialog.c:203
2707 msgid " Search "
2708 msgstr " Vyhledat "
2709
2710 #: src/grouplistdialog.c:215
2711 msgid "Newsgroup name"
2712 msgstr "Název diskusní skupiny"
2713
2714 #: src/grouplistdialog.c:216
2715 msgid "Messages"
2716 msgstr "Zprávy"
2717
2718 #: src/grouplistdialog.c:217
2719 msgid "Type"
2720 msgstr "Typ"
2721
2722 #: src/grouplistdialog.c:346
2723 msgid "moderated"
2724 msgstr "moderovaný"
2725
2726 #: src/grouplistdialog.c:348
2727 msgid "readonly"
2728 msgstr "pouze pro čtení"
2729
2730 #: src/grouplistdialog.c:350
2731 msgid "unknown"
2732 msgstr "neznámý"
2733
2734 #: src/grouplistdialog.c:412
2735 msgid "Can't retrieve newsgroup list."
2736 msgstr "Nemohu načíst seznam diskuzních skupin."
2737
2738 #: src/grouplistdialog.c:447 src/summaryview.c:1099
2739 msgid "Done."
2740 msgstr "Hotovo."
2741
2742 #: src/grouplistdialog.c:477
2743 #, c-format
2744 msgid "%d newsgroups received (%s read)"
2745 msgstr "%d diskuzních skupin přijato (%s načteno)"
2746
2747 #: src/gtk/about.c:78 src/textview.c:222
2748 msgid "/_Open with Web browser"
2749 msgstr "/_Otevřít ve webovém prohlížeči"
2750
2751 #: src/gtk/about.c:79 src/textview.c:223
2752 msgid "/Copy this _link"
2753 msgstr "/_Kopírovat odkaz"
2754
2755 #: src/gtk/about.c:119
2756 msgid "About Sylpheed-Claws"
2757 msgstr "O Sylpheed-Claws"
2758
2759 #: src/gtk/about.c:161
2760 #, c-format
2761 msgid ""
2762 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
2763 "Locale: %s (charset: %s)\n"
2764 "Operating System: %s %s (%s)"
2765 msgstr ""
2766 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
2767 "Lokalita: %s (znaková sada: %s)\n"
2768 "Operační systém: %s %s (%s)"
2769
2770 #: src/gtk/about.c:170
2771 #, c-format
2772 msgid ""
2773 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
2774 "Locale: %s (charset: %s)\n"
2775 "Operating System: %s"
2776 msgstr ""
2777 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
2778 "Lokalita: %s (znaková sada: %s)\n"
2779 "Operační systém: %s"
2780
2781 #: src/gtk/about.c:179
2782 #, c-format
2783 msgid ""
2784 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
2785 "Locale: %s (charset: %s)\n"
2786 "Operating System: unknown"
2787 msgstr ""
2788 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
2789 "Lokalita: %s (znaková sada: %s)\n"
2790 "Operační systém: neznámý"
2791
2792 #: src/gtk/about.c:194
2793 #, c-format
2794 msgid ""
2795 "Compiled-in features:\n"
2796 "%s"
2797 msgstr ""
2798 "Vestavěné vlastnosti:\n"
2799 "%s"
2800
2801 #: src/gtk/about.c:237
2802 msgid ""
2803 "Copyright (C) 1999-2006 Hiroyuki Yamamoto <hiro-y@kcn.ne.jp>\n"
2804 "and the Sylpheed-Claws team"
2805 msgstr ""
2806 "Copyright (C) 1999-2006 Hiroyuki Yamamoto <hiro-y@kcn.ne.jp>\n"
2807 "a tým Sylpheed-Claws"
2808
2809 #: src/gtk/about.c:280
2810 msgid ""
2811 "Sylpheed-Claws is a lightweight, fast and highly-configurable e-mail "
2812 "client.\n"
2813 "\n"
2814 "For further information visit the Sylpheed-Claws website:\n"
2815 msgstr ""
2816 "Sylpheed-Claws je jednoduchý, rychlý a bohatě konfigurovatelný e-mailový "
2817 "klient.\n"
2818 "\n"
2819 "Pro další informace navštivte webové stránky Sylpheed-Claws:\n"
2820
2821 #: src/gtk/about.c:286
2822 msgid ""
2823 "\n"
2824 "\n"
2825 "Sylpheed-Claws is free software released under the GPL license. If you wish "
2826 "to donate to the Sylpheed-Claws project you can do so at:\n"
2827 msgstr ""
2828 "\n"
2829 "\n"
2830 "Sylpheed-Claws je volně šiřitelný software distribuovaný pod licencí GPL. "
2831 "Pokud chcete přispět na projekt Sylpheed-Claws, můžete tak učinit na:\n"
2832
2833 #: src/gtk/about.c:293
2834 msgid "\n"
2835 msgstr "\n"
2836
2837 #: src/gtk/about.c:304
2838 msgid "_Info"
2839 msgstr "_Informace"
2840
2841 #: src/gtk/about.c:332
2842 msgid "The Sylpheed-Claws Team\n"
2843 msgstr "Tým Sylpheed-Claws\n"
2844
2845 #: src/gtk/about.c:349
2846 msgid ""
2847 "\n"
2848 "Previous team members\n"
2849 msgstr ""
2850 "\n"
2851 "Dřívější členové týmu\n"
2852
2853 #: src/gtk/about.c:366
2854 msgid ""
2855 "\n"
2856 "The translation team\n"
2857 msgstr ""
2858 "\n"
2859 "Překladatelský tým\n"
2860
2861 #: src/gtk/about.c:383
2862 msgid ""
2863 "\n"
2864 "Documentation team\n"
2865 msgstr ""
2866 "\n"
2867 "Tým pro dokumentaci\n"
2868
2869 #: src/gtk/about.c:400
2870 msgid ""
2871 "\n"
2872 "Logo\n"
2873 msgstr ""
2874 "\n"
2875 "Logo\n"
2876
2877 #: src/gtk/about.c:417
2878 msgid ""
2879 "\n"
2880 "Icons\n"
2881 msgstr ""
2882 "\n"
2883 "Ikony\n"
2884
2885 #: src/gtk/about.c:434
2886 msgid ""
2887 "\n"
2888 "Contributors\n"
2889 msgstr ""
2890 "\n"
2891 "Přispěvatelé\n"
2892
2893 #: src/gtk/about.c:453
2894 msgid "_Authors"
2895 msgstr "_Autoři"
2896
2897 #: src/gtk/about.c:473
2898 msgid ""
2899 "This program is free software; you can redistribute it and/or modify it "
2900 "under the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
2901 "Software Foundation; either version 2, or (at your option) any later "
2902 "version.\n"
2903 "\n"
2904 msgstr ""
2905 "Tento program je volně šiřitelný, můžete jej redistribuovat a/nebo měnit tak "
2906 "jak to popisuje GNU General Public License publikovaný Free Software "
2907 "Foundation a to ve verzi 2, nebo (podle vašeho uvážení) v jakékoliv pozdější "
2908 "verzi.\n"
2909 "\n"
2910
2911 #: src/gtk/about.c:479
2912 msgid ""
2913 "This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
2914 "ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
2915 "FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for "
2916 "more details.\n"
2917 "\n"
2918 msgstr ""
2919 "Tento program je šířen v dobré víře v jeho užitečnost, ale BEZ JAKÉKOLIV "
2920 "ZÁRUKY. Více detailů naleznete v GNU General Public License.\n"
2921 "\n"
2922
2923 #: src/gtk/about.c:485
2924 msgid ""
2925 "You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
2926 "this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 "
2927 "Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA.\n"
2928 "\n"
2929 msgstr ""
2930 "Kopii GNU General Public License byste měli obdržet společně s tímto "
2931 "programem, pokud ne, napište na adresu Free Software Foundation, Inc., 51 "
2932 "Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA.\n"
2933 "\n"
2934
2935 #: src/gtk/about.c:499
2936 msgid ""
2937 "This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in "
2938 "the OpenSSL Toolkit ("
2939 msgstr ""
2940 "Tento produkt obsahuje software vyvinutý v rámci OpenSSL Project pro použití "
2941 "v OpenSSL Toolkit ("
2942
2943 #: src/gtk/about.c:503
2944 msgid ").\n"
2945 msgstr ").\n"
2946
2947 #: src/gtk/about.c:515
2948 msgid "_License"
2949 msgstr "_Licence"
2950
2951 #: src/gtk/colorlabel.c:48 src/prefs_common.c:291
2952 msgid "Orange"
2953 msgstr "Oranžová"
2954
2955 #: src/gtk/colorlabel.c:49 src/prefs_common.c:295
2956 msgid "Red"
2957 msgstr "Červená"
2958
2959 #: src/gtk/colorlabel.c:50 src/prefs_common.c:299
2960 msgid "Pink"
2961 msgstr "Růžová"
2962
2963 #: src/gtk/colorlabel.c:51 src/prefs_common.c:303
2964 msgid "Sky blue"
2965 msgstr "Nebeská modř"
2966
2967 #: src/gtk/colorlabel.c:52 src/prefs_common.c:307
2968 msgid "Blue"
2969 msgstr "Modrá"
2970
2971 #: src/gtk/colorlabel.c:53 src/prefs_common.c:311
2972 msgid "Green"
2973 msgstr "Zelená"
2974
2975 #: src/gtk/colorlabel.c:54 src/prefs_common.c:315
2976 msgid "Brown"
2977 msgstr "Hnědá"
2978
2979 #: src/gtk/foldersort.c:142
2980 msgid "Set folder order"
2981 msgstr "Nastavit pořadí složek"
2982
2983 #: src/gtk/foldersort.c:172
2984 msgid "Move folders up or down to change the sort order in the folder list."
2985 msgstr "Přesouváním složek nahoru nebo dolů můžete změnit pořadí složek v seznamu."
2986
2987 #: src/gtk/foldersort.c:196
2988 msgid "Folders"
2989 msgstr "Složky"
2990
2991 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:272
2992 msgid "Configuration"
2993 msgstr "Nastavení"
2994
2995 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:273
2996 msgid "Configuration options for the print job"
2997 msgstr "Nastavení voleb pro tiskovou úlohu"
2998
2999 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:280
3000 msgid "Source Buffer"
3001 msgstr ""
3002
3003 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:281
3004 msgid "GtkTextBuffer object to print"
3005 msgstr ""
3006
3007 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:287
3008 msgid "Tabs Width"
3009 msgstr "Šířka tabelátorů"
3010
3011 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:288
3012 msgid "Width in equivalent space characters of tabs"
3013 msgstr "Počet mezer, jejichž šířce má odpovídat šířka tabelátoru"
3014
3015 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:295
3016 msgid "Wrap Mode"
3017 msgstr "Režim zalamování"
3018
3019 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:296
3020 msgid "Word wrapping mode"
3021 msgstr "Režim zalamování slov"
3022
3023 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:303
3024 msgid "Highlight"
3025 msgstr "Zvýrazňovat"
3026
3027 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:304
3028 msgid "Whether to print the document with highlighted syntax"
3029 msgstr "Určuje, zda tisknout dokument se zvýrazněním syntaxe"
3030
3031 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:312
3032 msgid "Font"
3033 msgstr ""
3034
3035 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:313
3036 msgid "GnomeFont name to use for the document text (deprecated)"
3037 msgstr ""
3038
3039 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:320
3040 msgid "Font Description"
3041 msgstr ""
3042
3043 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:321
3044 msgid "Font to use for the document text (e.g. \"Monospace 10\")"
3045 msgstr ""
3046
3047 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:328 src/gtk/gtksourceprintjob.c:336
3048 msgid "Numbers Font"
3049 msgstr "Písmo pro čísla řádků"
3050
3051 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:329
3052 msgid "GnomeFont name to use for the line numbers (deprecated)"
3053 msgstr "Název písma (GnomeFont) pro tisk čísla řádků (zastaralé)"
3054
3055 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:337
3056 msgid "Font description to use for the line numbers"
3057 msgstr "Popis písma pro čísla řádků"
3058
3059 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:344
3060 msgid "Print Line Numbers"
3061 msgstr "Tisknout čísla řádků"
3062
3063 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:345
3064 msgid "Interval of printed line numbers (0 means no numbers)"
3065 msgstr "Interval tištěných čísel řádků (0 znamená bez čísel)"
3066
3067 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:352
3068 msgid "Print Header"
3069 msgstr "Tisknout záhlaví"
3070
3071 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:353
3072 msgid "Whether to print a header in each page"
3073 msgstr "Určuje, zda bude tištěno záhlaví na každé stránce"
3074
3075 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:360
3076 msgid "Print Footer"
3077 msgstr "Tisknout zápatí"
3078
3079 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:361
3080 msgid "Whether to print a footer in each page"
3081 msgstr "Určuje, zda bude tištěno zápatí na každé stránce"
3082
3083 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:368
3084 msgid "Header and Footer Font"
3085 msgstr "Písmo pro záhlaví a zápatí"
3086
3087 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:369
3088 msgid "GnomeFont name to use for the header and footer (deprecated)"
3089 msgstr "Název písma (GnomeFont) pro tisk záhlaví a zápatí (zastaralé)"
3090
3091 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:376
3092 msgid "Header and Footer Font Description"
3093 msgstr "Popis písma záhlaví a zápatí"
3094
3095 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:377
3096 msgid "Font to use for headers and footers (e.g. \"Monospace 10\")"
3097 msgstr "Písmo pro tisk záhlaví a zápatí (např. \"Monospace 10\")"
3098
3099 #: src/gtk/gtkaspell.c:600
3100 msgid "No dictionary selected."
3101 msgstr "Není vybrán žádný slovník."
3102
3103 #: src/gtk/gtkaspell.c:821 src/gtk/gtkaspell.c:1804 src/gtk/gtkaspell.c:2080
3104 msgid "Normal Mode"
3105 msgstr "Normální režim"
3106
3107 #: src/gtk/gtkaspell.c:823 src/gtk/gtkaspell.c:1810 src/gtk/gtkaspell.c:2091
3108 msgid "Bad Spellers Mode"
3109 msgstr "Režim nesprávných slov"
3110
3111 #: src/gtk/gtkaspell.c:862
3112 msgid "Unknown suggestion mode."
3113 msgstr "Neznámý režim návrhu."
3114
3115 #: src/gtk/gtkaspell.c:1145
3116 msgid "No misspelled word found."
3117 msgstr "Kontrola pravopisu provedena."
3118
3119 #: src/gtk/gtkaspell.c:1493
3120 msgid "Replace unknown word"
3121 msgstr "Nahradit neznámé slovo"
3122
3123 #: src/gtk/gtkaspell.c:1508
3124 #, c-format
3125 msgid "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Replace \"%s\" with: </span>"
3126 msgstr "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Nahradit \"%s\" s: </span>"
3127
3128 #: src/gtk/gtkaspell.c:1553
3129 msgid ""
3130 "Holding down Control key while pressing Enter\n"
3131 "will learn from mistake.\n"
3132 msgstr ""
3133 "Podržení klávesy Control při stisku Enter\n"
3134 "aktivuje učení z chyby.\n"
3135
3136 #: src/gtk/gtkaspell.c:1798 src/gtk/gtkaspell.c:2069
3137 msgid "Fast Mode"
3138 msgstr "Rychlý režim"
3139
3140 #: src/gtk/gtkaspell.c:1905
3141 #, c-format
3142 msgid "\"%s\" unknown in %s"
3143 msgstr "\"%s\" neznámé v %s"
3144
3145 #: src/gtk/gtkaspell.c:1919
3146 msgid "Accept in this session"
3147 msgstr "Přijmout pro toto sezení"
3148
3149 #: src/gtk/gtkaspell.c:1929
3150 msgid "Add to personal dictionary"
3151 msgstr "Přidat do vlastního slovníku"
3152
3153 #: src/gtk/gtkaspell.c:1939
3154 msgid "Replace with..."
3155 msgstr "Nahradit čím..."
3156
3157 #: src/gtk/gtkaspell.c:1952
3158 #, c-format
3159 msgid "Check with %s"
3160 msgstr "Otestovat pomocí %s"
3161
3162 #: src/gtk/gtkaspell.c:1974
3163 msgid "(no suggestions)"
3164 msgstr "(nejsou návrhy)"
3165
3166 #: src/gtk/gtkaspell.c:1985 src/gtk/gtkaspell.c:2143
3167 msgid "More..."
3168 msgstr "Více..."
3169
3170 #: src/gtk/gtkaspell.c:2045
3171 #, c-format
3172 msgid "Dictionary: %s"
3173 msgstr "Slovník: %s"
3174
3175 #: src/gtk/gtkaspell.c:2058
3176 #, c-format
3177 msgid "Use alternate (%s)"
3178 msgstr "Použít předchozí (%s)"
3179
3180 #: src/gtk/gtkaspell.c:2106 src/prefs_spelling.c:185
3181 msgid "Check while typing"
3182 msgstr "Kontrolovat během psaní"
3183
3184 #: src/gtk/gtkaspell.c:2122
3185 msgid "Change dictionary"
3186 msgstr "Změnit slovník"
3187
3188 #: src/gtk/gtkaspell.c:2255
3189 #, c-format
3190 msgid ""
3191 "The spell checker could not change dictionary.\n"
3192 "%s"
3193 msgstr ""
3194 "Nelze změnit slovník pro kontrolu pravopisu.\n"
3195 "%s"
3196
3197 #: src/gtk/icon_legend.c:63
3198 msgid "New message"
3199 msgstr "Nová zpráva"
3200
3201 #: src/gtk/icon_legend.c:64
3202 msgid "Unread message"
3203 msgstr "Nepřečtená zpráva"
3204
3205 #: src/gtk/icon_legend.c:65
3206 msgid "Message has been replied to"
3207 msgstr "Zpráva, na kterou bylo odpovězeno"
3208
3209 #: src/gtk/icon_legend.c:66
3210 msgid "Message has been forwarded"
3211 msgstr "Zpráva byla předána"
3212
3213 #: src/gtk/icon_legend.c:67
3214 msgid "Message has attachment(s)"
3215 msgstr "Zpráva má přílohu/přílohy"
3216
3217 #: src/gtk/icon_legend.c:68
3218 msgid "Digitally signed message"
3219 msgstr "Digitálně podepsaná zpráva"
3220
3221 #: src/gtk/icon_legend.c:69
3222 msgid "Encrypted message"
3223 msgstr "Zašifrovaná zpráva"
3224
3225 #: src/gtk/icon_legend.c:70
3226 msgid "Message is signed and has attachment(s)"
3227 msgstr "Zpráva je digitálně podepsaná a má přílohu/přílohy"
3228
3229 #: src/gtk/icon_legend.c:71
3230 msgid "Message is encrypted and has attachment(s)"
3231 msgstr "Zpráva je zašifrovaná a má přílohu/přílohy"
3232
3233 #: src/gtk/icon_legend.c:72
3234 msgid "Marked message"
3235 msgstr "Označená zpráva"
3236
3237 #: src/gtk/icon_legend.c:73
3238 msgid "Locked message"
3239 msgstr "Zamknutá zpráva"
3240
3241 #: src/gtk/icon_legend.c:74
3242 msgid "Message is in an ignored thread"
3243 msgstr "Zpráva je v ignorovaném vlákně"
3244
3245 #: src/gtk/icon_legend.c:75
3246 msgid "Message is spam"
3247 msgstr "Nevyžádaná zpráva (spam)"
3248
3249 #: src/gtk/icon_legend.c:76
3250 msgid "Folder (normal, opened)"
3251 msgstr "Složka (normální, otevřená)"
3252
3253 #: src/gtk/icon_legend.c:77
3254 msgid "Folder with read messages hidden"
3255 msgstr "Složka se skrytými přečtenými zprávami"
3256
3257 #: src/gtk/icon_legend.c:78
3258 msgid "Folder contains marked emails"
3259 msgstr "Složka obsahuje označené zprávy"
3260
3261 #: src/gtk/icon_legend.c:110
3262 msgid "Icon Legend"
3263 msgstr "Význam ikon"
3264
3265 #: src/gtk/icon_legend.c:128
3266 msgid ""
3267 "<span weight=\"bold\">The following icons are used to show the status of "
3268 "messages and folders:</span>"
3269 msgstr ""
3270 "<span weight=\"bold\">Následující ikony jsou používány pro zobrazení stavu "
3271 "zpráv a složek:</span>"
3272
3273 #: src/gtk/inputdialog.c:168
3274 #, c-format
3275 msgid "Input password for %s on %s:"
3276 msgstr "Zadejte heslo pro %s na %s:"
3277
3278 #: src/gtk/inputdialog.c:170
3279 msgid "Input password"
3280 msgstr "Zadejte heslo"
3281
3282 #: src/gtk/logwindow.c:87
3283 msgid "Protocol log"
3284 msgstr "Protokol"
3285
3286 #: src/gtk/logwindow.c:319
3287 msgid "Clear _Log"
3288 msgstr "Vyčistit _protokol"
3289
3290 #: src/gtk/pluginwindow.c:149 src/gtk/pluginwindow.c:154
3291 msgid ""
3292 "\n"
3293 "\n"
3294 "Version: "
3295 msgstr ""
3296 "\n"
3297 "\n"
3298 "Verze: "
3299
3300 #: src/gtk/pluginwindow.c:152
3301 msgid "Error: "
3302 msgstr "Chyba: "
3303
3304 #: src/gtk/pluginwindow.c:153
3305 msgid "Plugin is not functional."
3306 msgstr "Zásuvný modul není funkční."
3307
3308 #: src/gtk/pluginwindow.c:184
3309 msgid "Select Plugin to load"
3310 msgstr "Vyberte zásuvný modul"
3311
3312 #: src/gtk/pluginwindow.c:198
3313 #, c-format
3314 msgid ""
3315 "The following error occured while loading the plugin [%s] :\n"
3316 "%s\n"
3317 msgstr ""
3318 "Při zavádění modulu [%s] nastala následující chyba:\n"
3319 "%s\n"
3320
3321 #: src/gtk/pluginwindow.c:281 src/gtk/pluginwindow.c:440
3322 #: src/plugins/clamav/clamav_plugin_gtk.c:213
3323 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:75
3324 #: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:453
3325 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:539
3326 msgid "Plugins"
3327 msgstr "Zásuvné moduly"
3328
3329 #: src/gtk/pluginwindow.c:312 src/prefs_summaries.c:210
3330 msgid "Description"
3331 msgstr "Popis"
3332
3333 #: src/gtk/pluginwindow.c:335 src/prefs_themes.c:866
3334 msgid "Get more..."
3335 msgstr "Získat další..."
3336
3337 #: src/gtk/pluginwindow.c:346
3338 msgid "Load Plugin..."
3339 msgstr "Zavést modul..."
3340
3341 #: src/gtk/pluginwindow.c:351
3342 msgid "Unload Plugin"
3343 msgstr "Odebrat zásuvný modul"
3344
3345 #: src/gtk/prefswindow.c:527
3346 msgid "Page Index"
3347 msgstr "Index stránky"
3348
3349 #: src/gtk/progressdialog.c:141 src/prefs_account.c:748
3350 #: src/prefs_filtering_action.c:378
3351 msgid "Account"
3352 msgstr "Účet"
3353
3354 #: src/gtk/progressdialog.c:149 src/gtk/sslcertwindow.c:136
3355 #: src/prefs_summary_column.c:80
3356 msgid "Status"
3357 msgstr "Stav"
3358
3359 #: src/gtk/quicksearch.c:252
3360 msgid "all messages"
3361 msgstr "všechny zprávy"
3362
3363 #: src/gtk/quicksearch.c:253
3364 msgid "messages whose age is greater than #"
3365 msgstr "zprávy starší než #"
3366
3367 #: src/gtk/quicksearch.c:254
3368 msgid "messages whose age is less than #"
3369 msgstr "zprávy mladší než #"
3370
3371 #: src/gtk/quicksearch.c:255
3372 msgid "messages which contain S in the message body"
3373 msgstr "zprávy obsahující S v těle zprávy"
3374
3375 #: src/gtk/quicksearch.c:256
3376 msgid "messages which contain S in the whole message"
3377 msgstr "zprávy obsahující S v celé zprávě"
3378
3379 #: src/gtk/quicksearch.c:257
3380 msgid "messages carbon-copied to S"
3381 msgstr "zpráva obsahující S v poli \"Kopie\""
3382
3383 #: src/gtk/quicksearch.c:258
3384 msgid "message is either to: or cc: to S"
3385 msgstr "zpráva obsahující S v poli \"Komu\" nebo \"Kopie\""
3386
3387 #: src/gtk/quicksearch.c:259
3388 msgid "deleted messages"
3389 msgstr "smazané zprávy"
3390
3391 #: src/gtk/quicksearch.c:260
3392 msgid "messages which contain S in the Sender field"
3393 msgstr "zpráva obsahující S v poli \"Odesílatel\""
3394
3395 #: src/gtk/quicksearch.c:261
3396 msgid "true if execute \"S\" succeeds"
3397 msgstr "pravda, pokud bylo provedení \"S\" úspěšné"
3398
3399 #: src/gtk/quicksearch.c:262
3400 msgid "messages originating from user S"
3401 msgstr "zprávy pocházející od uživatele S"
3402
3403 #: src/gtk/quicksearch.c:263
3404 msgid "forwarded messages"
3405 msgstr "přeposlané zprávy"
3406
3407 #: src/gtk/quicksearch.c:264
3408 msgid "messages which contain header S"
3409 msgstr "zprávy obsahující v hlavičce pole S"
3410
3411 #: src/gtk/quicksearch.c:265
3412 msgid "messages which contain S in Message-ID header"
3413 msgstr "zpráva obsahující S v poli \"Message-ID\""
3414
3415 #: src/gtk/quicksearch.c:266
3416 msgid "messages which contain S in inreplyto header"
3417 msgstr "zpráva obsahující S v poli \"In-Reply-To\""
3418
3419 #: src/gtk/quicksearch.c:267
3420 msgid "locked messages"
3421 msgstr "zamknuté zprávy"
3422
3423 #: src/gtk/quicksearch.c:268
3424 msgid "messages which are in newsgroup S"
3425 msgstr "zprávy, které jsou v diskusní skupině S"
3426
3427 #: src/gtk/quicksearch.c:269
3428 msgid "new messages"
3429 msgstr "nové zprávy"
3430
3431 #: src/gtk/quicksearch.c:270
3432 msgid "old messages"
3433 msgstr "staré zprávy"
3434
3435 #: src/gtk/quicksearch.c:271
3436 msgid "incomplete messages (not entirely downloaded)"
3437 msgstr "nekompletní zprávy (zprávy neúplně stažené)"
3438
3439 #: src/gtk/quicksearch.c:272
3440 msgid "messages which have been replied to"
3441 msgstr "zprávy, na které bylo odpovězeno"
3442
3443 #: src/gtk/quicksearch.c:273
3444 msgid "read messages"
3445 msgstr "přečtené zprávy"
3446
3447 #: src/gtk/quicksearch.c:274
3448 msgid "messages which contain S in subject"
3449 msgstr "zprávy obsahující S v poli \"Předmět\""
3450
3451 #: src/gtk/quicksearch.c:275
3452 msgid "messages whose score is equal to #"
3453 msgstr "zprávy, jejichž ohodnocení je rovné #"
3454
3455 #: src/gtk/quicksearch.c:276
3456 msgid "messages whose score is greater than #"
3457 msgstr "zprávy, jejichž ohodnocení je větší než #"
3458
3459 #: src/gtk/quicksearch.c:277
3460 msgid "messages whose score is lower than #"
3461 msgstr "zprávy, jejichž ohodnocení je menší než #"
3462
3463 #: src/gtk/quicksearch.c:278
3464 msgid "messages whose size is equal to #"
3465 msgstr "zprávy, jejichž velikost je rovna #"
3466
3467 #: src/gtk/quicksearch.c:279
3468 msgid "messages whose size is greater than #"
3469 msgstr "zprávy, jejichž velikost je větší než #"
3470
3471 #: src/gtk/quicksearch.c:280
3472 msgid "messages whose size is smaller than #"
3473 msgstr "zprávy, jejichž velikost je menší #"
3474
3475 #: src/gtk/quicksearch.c:281
3476 msgid "messages which have been sent to S"
3477 msgstr "zprávy, které byly odeslány S"
3478
3479 #: src/gtk/quicksearch.c:282
3480 msgid "marked messages"
3481 msgstr "označené zprávy"
3482
3483 #: src/gtk/quicksearch.c:283
3484 msgid "unread messages"
3485 msgstr "nepřečtené zprávy"
3486
3487 #: src/gtk/quicksearch.c:284
3488 msgid "messages which contain S in References header"
3489 msgstr "zprávy obsahující S v poli \"References\""
3490
3491 #: src/gtk/quicksearch.c:285
3492 msgid "messages returning 0 when passed to command"
3493 msgstr "zprávy vracející 0, jsou-li předány příkazu"
3494
3495 #: src/gtk/quicksearch.c:286
3496 msgid "messages which contain S in X-Label header"
3497 msgstr "zprávy obsahující S v poli \"X-Label\""
3498
3499 #: src/gtk/quicksearch.c:288
3500 msgid "logical AND operator"
3501 msgstr "logický operátor A (AND)"
3502
3503 #: src/gtk/quicksearch.c:289
3504 msgid "logical OR operator"
3505 msgstr "logický operátor NEBO (OR)"
3506
3507 #: src/gtk/quicksearch.c:290
3508 msgid "logical NOT operator"
3509 msgstr "logický operátor NENÍ PRAVDA, ŽE (NOT)"
3510
3511 #: src/gtk/quicksearch.c:291
3512 msgid "case sensitive search"
3513 msgstr "vyhledávání rozlišuje malá a velká písmena"
3514
3515 #: src/gtk/quicksearch.c:293
3516 msgid "all filtering expressions are allowed"
3517 msgstr "všechny filtrovací výrazy jsou povoleny"
3518
3519 #: src/gtk/quicksearch.c:301 src/summary_search.c:299
3520 msgid "Extended Search"
3521 msgstr "Rozšířené vyhledávání"
3522
3523 #: src/gtk/quicksearch.c:302
3524 msgid ""
3525 "Extended Search allows the user to define criteria that messages must have "
3526 "in order to match and be displayed in the message list.\n"
3527 "\n"
3528 "The following symbols can be used:"
3529 msgstr ""
3530 "Rozšířené vyhledávání umožňuje uživateli definovat podmínky, které musí "
3531 "zpráva splňovat, aby byla zobrazena v seznamu zpráv.\n"
3532 "\n"
3533 "Následující symboly mohou být použity:"
3534
3535 #: src/gtk/quicksearch.c:398 src/prefs_filtering_action.c:1076
3536 #: src/prefs_matcher.c:150 src/prefs_matcher.c:1680
3537 #: src/prefs_summary_column.c:82 src/quote_fmt.c:47 src/summaryview.c:485
3538 msgid "Subject"
3539 msgstr "Předmět"
3540
3541 #: src/gtk/quicksearch.c:402 src/prefs_filtering_action.c:1077
3542 #: src/prefs_matcher.c:151 src/prefs_matcher.c:1681
3543 #: src/prefs_summary_column.c:83 src/quote_fmt.c:42 src/summaryview.c:486
3544 msgid "From"
3545 msgstr "Od"
3546
3547 #: src/gtk/quicksearch.c:406 src/prefs_filtering_action.c:1078
3548 #: src/prefs_matcher.c:151 src/prefs_matcher.c:1682
3549 #: src/prefs_summary_column.c:84 src/quote_fmt.c:48 src/summaryview.c:487
3550 msgid "To"
3551 msgstr "Komu"
3552
3553 #: src/gtk/quicksearch.c:417
3554 msgid "Recursive"
3555 msgstr "Včetně podsložek"
3556
3557 #: src/gtk/quicksearch.c:427
3558 msgid "Sticky"
3559 msgstr "Zachovat i při změně složky"
3560
3561 #: src/gtk/quicksearch.c:455
3562 msgid " Clear "
3563 msgstr " Vyčistit "
3564
3565 #: src/gtk/quicksearch.c:471 src/summary_search.c:252
3566 msgid "Edit search criteria"
3567 msgstr "Upravit vyhledávací kritéria"
3568
3569 #: src/gtk/quicksearch.c:474
3570 msgid " Extended Symbols... "
3571 msgstr " Speciální symboly... "
3572
3573 #: src/gtk/quicksearch.c:877 src/summaryview.c:968
3574 #, c-format
3575 msgid "Searching in %s... \n"
3576 msgstr "Hledám v %s... \n"
3577
3578 #: src/gtk/sslcertwindow.c:129 src/gtk/sslcertwindow.c:278
3579 #: src/gtk/sslcertwindow.c:318 src/gtk/sslcertwindow.c:372
3580 msgid "correct"
3581 msgstr "správný"
3582
3583 #: src/gtk/sslcertwindow.c:134
3584 msgid "Owner"
3585 msgstr "Vlastník"
3586
3587 #: src/gtk/sslcertwindow.c:135
3588 msgid "Signer"
3589 msgstr "Podepsal"
3590
3591 #: src/gtk/sslcertwindow.c:142 src/gtk/sslcertwindow.c:163
3592 #: src/prefs_filtering.c:266 src/prefs_themes.c:883
3593 msgid "Name: "
3594 msgstr "Jméno: "
3595
3596 #: src/gtk/sslcertwindow.c:149 src/gtk/sslcertwindow.c:170
3597 msgid "Organization: "
3598 msgstr "Organizace: "
3599
3600 #: src/gtk/sslcertwindow.c:156 src/gtk/sslcertwindow.c:177
3601 msgid "Location: "
3602 msgstr "Umístění: "
3603
3604 #: src/gtk/sslcertwindow.c:184
3605 msgid "Fingerprint: "
3606 msgstr "Fingerprint: "
3607
3608 #: src/gtk/sslcertwindow.c:190
3609 msgid "Signature status: "
3610 msgstr "Stav podpisu: "
3611
3612 #: src/gtk/sslcertwindow.c:196
3613 msgid "Expires on: "
3614 msgstr "Datum vypršení: "
3615
3616 #: src/gtk/sslcertwindow.c:253
3617 #, c-format
3618 msgid "SSL certificate for %s"
3619 msgstr "SSL certifikát pro: %s"
3620
3621 #: src/gtk/sslcertwindow.c:269
3622 #, c-format
3623 msgid ""
3624 "Certificate for %s is unknown.\n"
3625 "Do you want to accept it?"
3626 msgstr ""
3627 "Certifikát pro %s je neznámý.\n"
3628 "Chcete jej přijmout?"
3629
3630 #: src/gtk/sslcertwindow.c:280 src/gtk/sslcertwindow.c:320
3631 #: src/gtk/sslcertwindow.c:374
3632 #, c-format
3633 msgid "Signature status: %s"
3634 msgstr "Stav podpisu: %s"
3635
3636 #: src/gtk/sslcertwindow.c:287 src/gtk/sslcertwindow.c:327
3637 msgid "_View certificate"
3638 msgstr "_Zobrazit certifikát"
3639
3640 #: src/gtk/sslcertwindow.c:292
3641 msgid "Unknown SSL Certificate"
3642 msgstr "Neznámý SSL certifikát"
3643
3644 #: src/gtk/sslcertwindow.c:293 src/gtk/sslcertwindow.c:386
3645 msgid "_Accept and save"
3646 msgstr "_Přijmout a uložit"
3647
3648 #: src/gtk/sslcertwindow.c:293 src/gtk/sslcertwindow.c:333
3649 #: src/gtk/sslcertwindow.c:386
3650 msgid "_Cancel connection"
3651 msgstr "_Zrušit připojení"
3652
3653 #: src/gtk/sslcertwindow.c:309
3654 #, c-format
3655 msgid ""
3656 "Certificate for %s is expired.\n"
3657 "Do you want to continue?"
3658 msgstr ""
3659 "Platnost certifikátu pro %s skončila.\n"
3660 "Chcete pokračovat?"
3661
3662 #: src/gtk/sslcertwindow.c:332
3663 msgid "Expired SSL Certificate"
3664 msgstr "SSL certifikáty se skončenou platností"
3665
3666 #: src/gtk/sslcertwindow.c:333
3667 msgid "_Accept"
3668 msgstr "_Přijmout"
3669
3670 #: src/gtk/sslcertwindow.c:351
3671 msgid "New certificate:"
3672 msgstr "Nový certifikát:"
3673
3674 #: src/gtk/sslcertwindow.c:356
3675 msgid "Known certificate:"
3676 msgstr "Známý certifikát:"
3677
3678 #: src/gtk/sslcertwindow.c:363
3679 #, c-format
3680 msgid "Certificate for %s has changed. Do you want to accept it?"
3681 msgstr "Certifikát pro %s se změnil. Chcete jej přijmout?"
3682
3683 #: src/gtk/sslcertwindow.c:381
3684 msgid "_View certificates"
3685 msgstr "_Zobrazit certifikáty"
3686
3687 #: src/gtk/sslcertwindow.c:385
3688 msgid "Changed SSL Certificate"
3689 msgstr "Změněné SSL certifikáty"
3690
3691 #: src/headerview.c:196 src/summaryview.c:2517 src/summaryview.c:2522
3692 msgid "(No From)"
3693 msgstr "(Neznámý odesílatel)"
3694
3695 #: src/headerview.c:211 src/summaryview.c:2546 src/summaryview.c:2549
3696 msgid "(No Subject)"
3697 msgstr "(Žádný předmět)"
3698
3699 #: src/image_viewer.c:288
3700 msgid "Filename:"
3701 msgstr "Název souboru:"
3702
3703 #: src/image_viewer.c:295
3704 msgid "Filesize:"
3705 msgstr "Velikost souboru:"
3706
3707 #: src/image_viewer.c:316
3708 msgid "Load Image"
3709 msgstr "Načíst obrázek"
3710
3711 #: src/image_viewer.c:322
3712 msgid "Content-Type:"
3713 msgstr "Typ obsahu:"
3714
3715 #: src/imap.c:610
3716 msgid ""
3717 "\n"
3718 "\n"
3719 "CRAM-MD5 logins only work if libetpan has been compiled with SASL support "
3720 "and the CRAM-MD5 SASL plugin is installed."
3721 msgstr ""
3722 "\n"
3723 "\n"
3724 "Přihlášení pomocí CRAM-MD5 pracuje pouze pokud byl libetpan zkompilován s "
3725 "podporou SASL a je nainstalován zásuvný modul CRAM-MD5 SASL."
3726
3727 #: src/imap.c:619
3728 #, c-format
3729 msgid "Connection to %s failed: login refused.%s"
3730 msgstr "Připojení k %s selhalo: přihlášení odmítnuto.%s"
3731
3732 #: src/imap.c:623
3733 #, c-format
3734 msgid "Connection to %s failed: login refused.%s\n"
3735 msgstr "Připojení k %s selhalo: přihlášení odmítnuto.%s\n"
3736
3737 #: src/imap.c:640
3738 #, c-format
3739 msgid "Connecting to %s failed"
3740 msgstr "Připojení k %s selhalo"
3741
3742 #: src/imap.c:645 src/imap.c:648
3743 #, c-format
3744 msgid "IMAP4 connection to %s has been disconnected. Reconnecting...\n"
3745 msgstr "IMAP4 spojení s %s bylo rozpojeno. Obnovuji spojení...\n"
3746
3747 #: src/imap.c:687 src/imap.c:2155 src/imap.c:2633 src/imap.c:2717
3748 #: src/imap.c:3055 src/imap.c:3776
3749 msgid "Sylpheed-Claws needs network access in order to access the IMAP server."
3750 msgstr "Sylheed-Claws potřebuje přístup k síti, aby mohl přistupovat k IMAP serveru."
3751
3752 #: src/imap.c:759 src/inc.c:757 src/news.c:283 src/send_message.c:275
3753 msgid "Insecure connection"
3754 msgstr "Nezabezpečené připojení"
3755
3756 #: src/imap.c:760 src/inc.c:758 src/news.c:284 src/send_message.c:276
3757 msgid ""
3758 "This connection is configured to be secured using SSL, but SSL is not "
3759 "available in this build of Sylpheed-Claws. \n"
3760 "\n"
3761 "Do you want to continue connecting to this server? The communication would "
3762 "not be secure."
3763 msgstr ""
3764 "V nastavení tohoto spojení je požadováno zabezpečení pomocí SSL, ale SSL "
3765 "není v této instalaci Sylpheed-Claws dostupné. \n"
3766 "\n"
3767 "Chcete pokračovat v připojování k serveru? Komunikace nebude zabezpečena."
3768
3769 #: src/imap.c:766 src/inc.c:764 src/news.c:290 src/send_message.c:282
3770 msgid "Con_tinue connecting"
3771 msgstr "_Pokračovat v připojování"
3772
3773 #: src/imap.c:777
3774 #, c-format
3775 msgid "Connecting to IMAP4 server: %s..."
3776 msgstr "Připojuji se na IMAP4 server: %s ..."
3777
3778 #: src/imap.c:809
3779 #, c-format
3780 msgid "Can't connect to IMAP4 server: %s:%d"
3781 msgstr "Nemohu se spojit s IMAP4 serverem: %s:%d"
3782
3783 #: src/imap.c:812
3784 #, c-format
3785 msgid "Can't connect to IMAP4 server: %s:%d\n"
3786 msgstr "Nemohu se spojit s IMAP4 serverem: %s:%d\n"
3787
3788 #: src/imap.c:841
3789 msgid "Can't start TLS session.\n"
3790 msgstr "Nelze spustit TLS sezení.\n"
3791
3792 #: src/imap.c:874
3793 #, c-format
3794 msgid "Connecting to IMAP4 server %s...\n"
3795 msgstr "Připojuji se na IMAP4 server %s...\n"
3796
3797 #: src/imap.c:1050
3798 msgid "Adding messages..."
3799 msgstr "Přidávám zprávy..."
3800
3801 #: src/imap.c:1203
3802 msgid "Copying messages..."
3803 msgstr "Kopíruji zprávy..."
3804
3805 #: src/imap.c:1353
3806 msgid "can't set deleted flags\n"
3807 msgstr "nelze nastavit příznak smazání\n"
3808
3809 #: src/imap.c:1359 src/imap.c:3538
3810 msgid "can't expunge\n"
3811 msgstr "nelze odstranit\n"
3812
3813 #: src/imap.c:1794
3814 msgid "can't create mailbox: LIST failed\n"
3815 msgstr "nelze vytvořit mailbox: selhal příkaz LIST\n"
3816
3817 #: src/imap.c:1810
3818 msgid "can't create mailbox\n"
3819 msgstr "nelze vytvořit mailbox\n"
3820
3821 #: src/imap.c:1891
3822 msgid "New folder name must not contain the namespace path separator"
3823 msgstr "Název složky nesmí obsahovat znaky používané serverem IMAP jako oddělovače"
3824
3825 #: src/imap.c:1922
3826 #, c-format
3827 msgid "can't rename mailbox: %s to %s\n"
3828 msgstr "nelze přejmenovat mailbox: %s na %s\n"
3829
3830 #: src/imap.c:1986
3831 msgid "can't delete mailbox\n"
3832 msgstr "nelze smazat mailbox\n"
3833
3834 #: src/imap.c:2247
3835 msgid "LIST failed\n"
3836 msgstr "LIST selhal\n"
3837
3838 #: src/imap.c:2355
3839 #, c-format
3840 msgid "can't select folder: %s\n"
3841 msgstr "nelze vybrat složku: %s\n"
3842
3843 #: src/imap.c:2638
3844 msgid "Fetching message..."
3845 msgstr "Stahuji zprávu..."
3846
3847 #: src/imap.c:2804
3848 #, c-format
3849 msgid "iconv cannot convert UTF-7 to %s\n"
3850 msgstr "iconv nemůže konvertovat UTF-7 na %s\n"
3851
3852 #: src/imap.c:2834
3853 #, c-format
3854 msgid "iconv cannot convert %s to UTF-7\n"
3855 msgstr "iconv nemůže konvertovat %s na UTF-7\n"
3856
3857 #: src/imap.c:2878
3858 msgid "iconv cannot convert UTF-8 to UTF-7\n"
3859 msgstr "iconv nemůže konvertovat UTF-8 na UTF-7\n"
3860
3861 #: src/imap.c:3523
3862 #, c-format
3863 msgid "can't set deleted flags: %d\n"
3864 msgstr "nelze nastavit příznak smazání: %d\n"
3865
3866 #: src/imap_gtk.c:55 src/mh_gtk.c:50
3867 msgid "/Create _new folder..."
3868 msgstr "/_Vytvořit novou složku..."
3869
3870 #: src/imap_gtk.c:56 src/mh_gtk.c:51
3871 msgid "/_Rename folder..."
3872 msgstr "/Přej_menovat složku..."
3873
3874 #: src/imap_gtk.c:57 src/mh_gtk.c:52
3875 msgid "/M_ove folder..."
3876 msgstr "/Přes_unout složku..."
3877
3878 #: src/imap_gtk.c:58 src/mh_gtk.c:53
3879 msgid "/_Delete folder..."
3880 msgstr "/_Smazat složku..."
3881
3882 #: src/imap_gtk.c:60 src/news_gtk.c:55
3883 msgid "/Synchronise"
3884 msgstr "/Synchronizovat"
3885
3886 #: src/imap_gtk.c:61 src/news_gtk.c:56
3887 msgid "/Down_load messages"
3888 msgstr "/Stáhnout zprávy"
3889
3890 #: src/imap_gtk.c:63 src/mh_gtk.c:55 src/news_gtk.c:58
3891 msgid "/_Check for new messages"
3892 msgstr "/_Vyhledat nové zprávy"
3893
3894 #: src/imap_gtk.c:64 src/mh_gtk.c:56
3895 msgid "/C_heck for new folders"
3896 msgstr "/_Vyhledat nové složky"
3897
3898 #: src/imap_gtk.c:65 src/mh_gtk.c:57
3899 msgid "/R_ebuild folder tree"
3900 msgstr "/O_bnovit strom složek"
3901
3902 #: src/imap_gtk.c:134
3903 msgid ""
3904 "Input the name of new folder:\n"
3905 "(if you want to create a folder to store subfolders\n"
3906 "and no mails, append '/' at the end of the name)"
3907 msgstr ""
3908 "Zadejte název pro novou složku:\n"
3909 "(Pokud chcete vytvořit složku, která bude obsahovat\n"
3910 "pouze podsložky a žádné zprávy, přidejte nakonec názvu '/')"
3911
3912 #: src/imap_gtk.c:183 src/mh_gtk.c:228
3913 #, c-format
3914 msgid "Input new name for '%s':"
3915 msgstr "Zadejte nové jméno pro '%s':"
3916
3917 #: src/imap_gtk.c:185 src/mh_gtk.c:230
3918 msgid "Rename folder"
3919 msgstr "Přejmenovat složku"
3920
3921 #: src/imap_gtk.c:212 src/mh_gtk.c:255
3922 msgid ""
3923 "The folder could not be renamed.\n"
3924 "The new folder name is not allowed."
3925 msgstr ""
3926 "Složka nemohla být přejmenována.\n"
3927 "Nové jméno složky není dovoleno."
3928
3929 #: src/imap_gtk.c:266 src/mh_gtk.c:176
3930 #, c-format
3931 msgid ""
3932 "All folders and messages under '%s' will be permanently deleted. Recovery "
3933 "will not be possible.\n"
3934 "\n"
3935 "Do you really want to delete?"
3936 msgstr ""
3937 "Všechny složky a zprávy v '%s' budou nenávratně vymazány. Obnovení nebude "
3938 "možné.\n"
3939 "\n"
3940 "Chcete je opravdu smazat ?"
3941
3942 #: src/imap_gtk.c:288 src/mh_gtk.c:198 src/news_gtk.c:238
3943 #, c-format
3944 msgid "Can't remove the folder '%s'."
3945 msgstr "Nemohu odstranit složku '%s'."
3946
3947 #: src/imap_gtk.c:348 src/news_gtk.c:299
3948 #, c-format
3949 msgid "Error occurred while downloading messages in '%s'."
3950 msgstr "Nastala chyba při stahování zpráv v '%s'."
3951
3952 #: src/import.c:149
3953 msgid "Import mbox file"
3954 msgstr "Importovat mbox soubor"
3955
3956 #: src/import.c:168
3957 msgid "Locate the mbox file and specify the destination folder."
3958 msgstr "Určete mbox soubor a specifikujte cílovou složku."
3959
3960 #: src/import.c:185
3961 msgid "Destination folder:"
3962 msgstr "Cílová složka:"
3963
3964 #: src/import.c:248
3965 msgid "Select importing file"
3966 msgstr "Vybrat soubor pro import"
3967
3968 #: src/importldif.c:190
3969 msgid "Please specify address book name and file to import."
3970 msgstr "Zadejte prosím název knihy adres a soubor pro import."
3971
3972 #: src/importldif.c:193
3973 msgid "Select and rename LDIF field names to import."
3974 msgstr "Vyberte a přejmenujte názvy LDIF polí pro import."
3975
3976 #: src/importldif.c:196
3977 msgid "File imported."
3978 msgstr "Soubor importován."
3979
3980 #: src/importldif.c:451 src/importmutt.c:125 src/importpine.c:125
3981 msgid "Please select a file."
3982 msgstr "Vyberte prosím soubor."
3983
3984 #: src/importldif.c:457 src/importmutt.c:130 src/importpine.c:130
3985 msgid "Address book name must be supplied."
3986 msgstr "Musí být zadán název knihy adres."
3987
3988 #: src/importldif.c:472
3989 msgid "Error reading LDIF fields."
3990 msgstr "Chyba při čtení LDIF položek."
3991
3992 #: src/importldif.c:495
3993 msgid "LDIF file imported successfully."
3994 msgstr "Import LDIF soubor byl úspěšný."
3995
3996 #: src/importldif.c:574
3997 msgid "Select LDIF File"
3998 msgstr "Výběr LDIF souboru"
3999
4000 #: src/importldif.c:662
4001 msgid ""
4002 "Specify the name for the address book that will be created from the LDIF "
4003 "file data."
4004 msgstr "Zadejte jméno knihy adres, která bude vytvořena z dat tohoto LDIF souboru."
4005
4006 #: src/importldif.c:668
4007 msgid "File Name"
4008 msgstr "Název souboru"
4009
4010 #: src/importldif.c:679
4011 msgid "The full file specification of the LDIF file to import."
4012 msgstr "Úplná specifikace LDIF souboru pro import."
4013
4014 #: src/importldif.c:688
4015 msgid "Select the LDIF file to import."
4016 msgstr "Vyberte LDIF soubor k importování."
4017
4018 #: src/importldif.c:725
4019 msgid "R"
4020 msgstr "R"
4021
4022 #: src/importldif.c:726 src/summaryview.c:483
4023 msgid "S"
4024 msgstr "V"
4025
4026 #: src/importldif.c:727
4027 msgid "LDIF Field Name"
4028 msgstr "Název LDIF položky"
4029
4030 #: src/importldif.c:728
4031 msgid "Attribute Name"
4032 msgstr "Název atributu"
4033
4034 #: src/importldif.c:783
4035 msgid "LDIF Field"
4036 msgstr "Položka LDIF"
4037
4038 #: src/importldif.c:795
4039 msgid "Attribute"
4040 msgstr "Atribut"
4041
4042 #: src/importldif.c:806
4043 msgid "The LDIF field can be renamed to the User Attribute name."
4044 msgstr "LDIF položka může být přejmenována na uživatelský atribut."
4045
4046 #: src/importldif.c:811
4047 msgid "???"
4048 msgstr ">>Nápověda<<"
4049
4050 #: src/importldif.c:829
4051 msgid ""
4052 "Choose the LDIF field that will be renamed or selected for import in the "
4053 "list above. Reserved fields (marked with a tick in the \"R\" column), are "
4054 "automatically imported and cannot be renamed. A single click in the Select "
4055 "(\"S\") column will select the field for import with a tick. A single click "
4056 "anywhere in the row will select that field for rename in the input area "
4057 "below the list. A double click anywhere in the row will also select the "
4058 "field for import."
4059 msgstr ""
4060 "V seznamu nahoře vyberte LDIF položku, kterou chcete přejmenovat nebo "
4061 "označit pro import. Rezervované položky (označené ve sloupci \"R\") jsou "
4062 "automaticky importovány a nemohou být přejmenovány. Kliknutím ve sloupci "
4063 "Vybráno (\"V\") vyberete položku pro import. Kliknutím kdekoli jinde v řádku "
4064 "vyberete položku do vstupní oblasti (dole) sloužící pro přejmenování. "
4065 "Dvojklik kdekoli v řádku vybere položku pro přejmenování a zároveň pro "
4066 "import."
4067
4068 #: src/importldif.c:841
4069 msgid "Select for Import"
4070 msgstr "Vybrat pro import"
4071
4072 #: src/importldif.c:847
4073 msgid "Select the LDIF field for import into the address book."
4074 msgstr "Vybere LDIF položku pro import do knihy adres."
4075
4076 #: src/importldif.c:850
4077 msgid " Modify "
4078 msgstr " Změnit "
4079
4080 #: src/importldif.c:856
4081 msgid "This button will update the list above with the data supplied."
4082 msgstr "Změní položku seznamu nahoře dle dat zadaných zde dole."
4083
4084 #: src/importldif.c:929
4085 msgid "Records Imported :"
4086 msgstr "Importováno záznamů :"
4087
4088 #: src/importldif.c:960
4089 msgid "Import LDIF file into Address Book"
4090 msgstr "Importovat LDIF soubor do knihy adres"
4091
4092 #: src/importmutt.c:144
4093 msgid "Error importing MUTT file."
4094 msgstr "Chyba při importu souborů z MUTT."
4095
4096 #: src/importmutt.c:159
4097 msgid "Select MUTT File"
4098 msgstr "Vyberte MUTT soubor"
4099
4100 #: src/importmutt.c:206
4101 msgid "Import MUTT file into Address Book"
4102 msgstr "Importovat MUTT soubor do knihy adres"
4103
4104 #: src/importmutt.c:291 src/importpine.c:292
4105 msgid "Please select a file to import."
4106 msgstr "Vyberte prosím soubor pro import."
4107
4108 #: src/importpine.c:144
4109 msgid "Error importing Pine file."
4110 msgstr "Chyba při importu souborů z Pine."
4111
4112 #: src/importpine.c:159
4113 msgid "Select Pine File"
4114 msgstr "Vyberte Pine soubor"
4115
4116 #: src/importpine.c:206
4117 msgid "Import Pine file into Address Book"
4118 msgstr "Importovat Pine soubor do knihy adres"
4119
4120 #: src/inc.c:171 src/inc.c:276 src/inc.c:302
4121 msgid "Sylpheed-Claws needs network access in order to get mails."
4122 msgstr "Sylpheed-Claws potřebuje přístup k síti, aby mohl stáhnout zprávy."
4123
4124 #: src/inc.c:372
4125 msgid "Retrieving new messages"
4126 msgstr "Načítám nové zprávy"
4127
4128 #: src/inc.c:419
4129 msgid "Standby"
4130 msgstr "V pohotovosti"
4131
4132 #: src/inc.c:549 src/inc.c:599
4133 msgid "Cancelled"
4134 msgstr "Zrušeno"
4135
4136 #: src/inc.c:560
4137 msgid "Retrieving"
4138 msgstr "Načítám"
4139
4140 #: src/inc.c:569
4141 #, c-format
4142 msgid "Done (%d message (%s) received)"
4143 msgid_plural "Done (%d messages (%s) received)"
4144 msgstr[0] "Hotovo (%d zpráva (%s) přijato)"
4145 msgstr[1] "Hotovo (%d zprávy (%s) přijato)"
4146 msgstr[2] "Hotovo (%d zpráv (%s) přijato)"
4147
4148 #: src/inc.c:575
4149 msgid "Done (no new messages)"
4150 msgstr "Hotovo (Nejsou žádné nové zprávy)"
4151
4152 #: src/inc.c:580
4153 msgid "Connection failed"
4154 msgstr "Spojení selhalo"
4155
4156 #: src/inc.c:583
4157 msgid "Auth failed"
4158 msgstr "Autentizace selhala"
4159
4160 #: src/inc.c:586 src/prefs_summary_column.c:89
4161 msgid "Locked"
4162 msgstr "Zamknuto"
4163
4164 #: src/inc.c:596 src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:345
4165 msgid "Timeout"
4166 msgstr "Časový limit"
4167
4168 #: src/inc.c:699
4169 #, c-format
4170 msgid "Finished (%d new message)"
4171 msgid_plural "Finished (%d new messages)"
4172 msgstr[0] "Dokončeno (%d nová zpráva)"
4173 msgstr[1] "Dokončeno (%d nové zprávy)"
4174 msgstr[2] "Dokončeno (%d nových zpráv)"
4175
4176 #: src/inc.c:703
4177 msgid "Finished (no new messages)"
4178 msgstr "Dokončeno (nejsou nové zprávy)"
4179
4180 #: src/inc.c:741
4181 #, c-format
4182 msgid "%s: Retrieving new messages"
4183 msgstr "%s : Načítám nové zprávy"
4184
4185 #: src/inc.c:774
4186 #, c-format
4187 msgid "Connecting to POP3 server: %s..."
4188 msgstr "Připojuji se na POP3 server: %s..."
4189
4190 #: src/inc.c:784
4191 #, c-format
4192 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d\n"
4193 msgstr "Nemohu se spojit s POP3 serverem: %s:%d\n"
4194
4195 #: src/inc.c:791
4196 #, c-format
4197 msgid "Can't connect to POP3 server: %s:%d"
4198 msgstr "Nemohu se spojit s POP3 serverem: %s:%d"
4199
4200 #: src/inc.c:872 src/send_message.c:444
4201 msgid "Authenticating..."
4202 msgstr "Autentizuji..."
4203
4204 #: src/inc.c:873
4205 #, c-format
4206 msgid "Retrieving messages from %s (%s) ..."
4207 msgstr "Získávám zprávy z %s (%s) ..."
4208
4209 #: src/inc.c:879
4210 msgid "Getting the number of new messages (STAT)..."
4211 msgstr "Zjišťuji počet nových zpráv (STAT)..."
4212
4213 #: src/inc.c:883
4214 msgid "Getting the number of new messages (LAST)..."
4215 msgstr "Zjišťuji počet nových zpráv (LAST)..."
4216
4217 #: src/inc.c:887
4218 msgid "Getting the number of new messages (UIDL)..."
4219 msgstr "Zjišťuji počet nových zpráv (UIDL)..."
4220
4221 #: src/inc.c:891
4222 msgid "Getting the size of messages (LIST)..."
4223 msgstr "Zjišťuji počet zpráv (LIST)..."
4224
4225 #: src/inc.c:898 src/send_message.c:462
4226 msgid "Quitting"
4227 msgstr "Ukončuji"
4228
4229 #: src/inc.c:923
4230 #, c-format
4231 msgid "Retrieving message (%d / %d) (%s / %s)"
4232 msgstr "Načítám zprávu (%d / %d) (%s / %s)"
4233
4234 #: src/inc.c:942
4235 #, c-format
4236 msgid "Retrieving (%d message (%s) received)"
4237 msgid_plural "Retrieving (%d messages (%s) received)"
4238 msgstr[0] "Hotovo (%d zpráva (%s) přijato)"
4239 msgstr[1] "Hotovo (%d zprávy (%s) přijato)"
4240 msgstr[2] "Hotovo (%d zpráv (%s) přijato)"
4241
4242 #: src/inc.c:1098
4243 msgid "Connection failed."
4244 msgstr "Spojení selhalo."
4245
4246 #: src/inc.c:1101
4247 #, c-format
4248 msgid "Connection to %s:%d failed."
4249 msgstr "Připojení k %s:%d selhalo."
4250
4251 #: src/inc.c:1106
4252 msgid "Error occurred while processing mail."
4253 msgstr "Nastala chyba během zpracovávání pošty."
4254
4255 #: src/inc.c:1111
4256 #, c-format
4257 msgid ""
4258 "Error occurred while processing mail:\n"
4259 "%s"
4260 msgstr ""
4261 "Nastala chyba během zpracovávání pošty:\n"
4262 "%s"
4263
4264 #: src/inc.c:1117
4265 msgid "No disk space left."
4266 msgstr "Nezbylo žádné místo na disku."
4267
4268 #: src/inc.c:1122
4269 msgid "Can't write file."
4270 msgstr "Nemohu zapisovat do souboru."
4271
4272 #: src/inc.c:1127
4273 msgid "Socket error."
4274 msgstr "Chyba soketu."
4275
4276 #: src/inc.c:1130
4277 #, c-format
4278 msgid "Socket error on connection to %s:%d."
4279 msgstr "Chyba socketu v připojení k %s:%d."
4280
4281 #: src/inc.c:1135 src/send_message.c:375 src/send_message.c:587
4282 msgid "Connection closed by the remote host."
4283 msgstr "Připojení bylo ukončeno vzdáleným počítačem."
4284
4285 #: src/inc.c:1138
4286 #, c-format
4287 msgid "Connection to %s:%d closed by the remote host."
4288 msgstr "Připojení k %s:%d bylo ukončeno vzdáleným počítačem."
4289
4290 #: src/inc.c:1143
4291 msgid "Mailbox is locked."
4292 msgstr "Mailbox je zamknut."
4293
4294 #: src/inc.c:1147
4295 #, c-format
4296 msgid ""
4297 "Mailbox is locked:\n"
4298 "%s"
4299 msgstr ""
4300 "Mailbox je uzamčen:\n"
4301 "%s"
4302
4303 #: src/inc.c:1153 src/send_message.c:572
4304 msgid "Authentication failed."
4305 msgstr "Autentizace selhala."
4306
4307 #: src/inc.c:1158 src/send_message.c:575
4308 #, c-format
4309 msgid ""
4310 "Authentication failed:\n"
4311 "%s"
4312 msgstr ""
4313 "Autentizace selhala:\n"
4314 "%s"
4315
4316 #: src/inc.c:1163 src/send_message.c:591
4317 msgid "Session timed out."
4318 msgstr "Časový limit relace vypršel."
4319
4320 #: src/inc.c:1166
4321 #, c-format
4322 msgid "Connection to %s:%d timed out."
4323 msgstr "Časový limit připojení k %s:%d vypršel."
4324
4325 #: src/inc.c:1201
4326 msgid "Incorporation cancelled\n"
4327 msgstr "Začleňování zrušeno\n"
4328
4329 #: src/inc.c:1438
4330 #, c-format
4331 msgid "%s%sYou're working offline. Override for %d minutes?"
4332 msgstr "%s%sPracujete v režimu offline. Přepnout na %d minut do režimu online?"
4333
4334 #: src/inc.c:1443 src/toolbar.c:2075
4335 msgid "Offline warning"
4336 msgstr "Varování offline režimu"
4337
4338 #: src/inc.c:1445
4339 msgid "On_ly once"
4340 msgstr "Pouze _jednou"
4341
4342 #: src/ldif.c:831
4343 msgid "Nick Name"
4344 msgstr "Přezdívka"
4345
4346 #: src/main.c:175
4347 #, c-format
4348 msgid ""
4349 "File '%s' already exists.\n"
4350 "Can't create folder."
4351 msgstr ""
4352 "Soubor '%s' už existuje.\n"
4353 "Nemohu vytvořit složku."
4354
4355 #: src/main.c:258
4356 #, c-format
4357 msgid ""
4358 "Configuration for Sylpheed-Claws %s found.\n"
4359 "Do you want to migrate this configuration?"
4360 msgstr ""
4361 "Konfigurace pro Sylpheed-Claws %s nalezena.\n"
4362 "Chcete převést tuto konfiguraci?"
4363
4364 #: src/main.c:261
4365 msgid "1.0.5 or previous"
4366 msgstr "1.0.5 nebo předchozí"
4367
4368 #: src/main.c:261
4369 msgid "1.9.15 or previous"
4370 msgstr "1.9.15 nebo předchozí"
4371
4372 #: src/main.c:264
4373 msgid "Migration of configuration"
4374 msgstr "Převedení konfigurace"
4375
4376 #: src/main.c:270
4377 msgid "Copying configuration..."
4378 msgstr "Kopíruji konfiguraci..."
4379
4380 #: src/main.c:275
4381 msgid "Migration failed!"
4382 msgstr "Převedení selhalo!"
4383
4384 #: src/main.c:342
4385 msgid "g_thread is not supported by glib.\n"
4386 msgstr "g_thread není v glib podporován.\n"
4387
4388 #: src/main.c:529
4389 msgid ""
4390 "Some plugin(s) failed to load. Check the Plugins configuration for more "
4391 "information."
4392 msgstr "Některé zásuvné moduly se nepodařilo načíst. Zkontrolujte nastavení."
4393
4394 #: src/main.c:535
4395 msgid ""
4396 "Sylpheed-Claws has detected a configured mailbox, but could not load it. It "
4397 "is probably provided by an out-of-date external plugin. Please reinstall the "
4398 "plugin and try again."
4399 msgstr ""
4400 "Sylpheed-Claws nalezl schránku (mailbox), ale nemohl ji načíst. "
4401 "Pravděpodobně pochází od zastaralého externího modulu. Prosím přeinstalujte "
4402 "modul a zkuste to znovu."
4403
4404 #: src/main.c:759
4405 #, c-format
4406 msgid "Usage: %s [OPTION]...\n"
4407 msgstr "Použití: %s [VOLBY]...\n"
4408
4409 #: src/main.c:761
4410 msgid "  --compose [address]    open composition window"
4411 msgstr "  --compose [adresa]     otevře okno pro psaní nové zprávy"
4412
4413 #: src/main.c:762
4414 msgid "  --subscribe [uri]      subscribe to the given URI if possible"
4415 msgstr "  --subscribe [uri]      přihlásí se k odběru zadaného URI pokud to lze"
4416
4417 #: src/main.c:763
4418 msgid ""
4419 "  --attach file1 [file2]...\n"