Make POP3 use password store too.
[claws.git] / po / cs.po
1 # Czech translation of Claws Mail.
2 # Copyright © 2000-2014 The Claws Mail team.
3 # This file is distributed under the same license
4 # as the Claws Mail package, see COPYING file.
5 # Jan Mura <jan_mura@altavista.com>, 2000.
6 # David Vachulka <david@konstrukce-cad.com>, 2013, 2015.
7 msgid ""
8 msgstr ""
9 "Project-Id-Version: Claws Mail 3.10.0\n"
10 "Report-Msgid-Bugs-To: paul@claws-mail.org\n"
11 "POT-Creation-Date: 2015-12-14 11:20+0000\n"
12 "PO-Revision-Date: 2015-12-14 20:12+0100\n"
13 "Last-Translator: David Vachulka <david@konstrukce-cad.com>\n"
14 "Language-Team: Czech <cs@li.org>\n"
15 "Language: cs\n"
16 "MIME-Version: 1.0\n"
17 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
18 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
19 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
20 "X-Generator: Poedit 1.8.4\n"
21
22 #: src/account.c:392 src/account.c:459
23 msgid ""
24 "Some composing windows are open.\n"
25 "Please close all the composing windows before editing accounts."
26 msgstr ""
27 "Jsou stále otevřena nějaká okna s rozepsanou zprávou.\n"
28 "Před úpravou účtů zavřete prosím všechna tato okna."
29
30 #: src/account.c:437
31 msgid "Can't create folder."
32 msgstr "Nemohu vytvořit složku."
33
34 #: src/account.c:724
35 msgid "Edit accounts"
36 msgstr "Úpravy účtů"
37
38 #: src/account.c:741
39 msgid ""
40 "Using 'Get Mail' will retrieve messages from your Accounts in the order "
41 "given, the checkbox indicates which accounts will be included. Bold text "
42 "indicates the default account."
43 msgstr ""
44 "Funkce 'Přijmout ze všech účtů' načte zprávy z účtů v pořadí v jakém jsou "
45 "zde uvedeny. Zaškrtnutím ve sloupci 'P' určíte, zda účet bude touto funkcí "
46 "zpracován. Tučný text značí aktuální účet."
47
48 #: src/account.c:812
49 msgid " _Set as default account "
50 msgstr " Nastavit účet jako _výchozí "
51
52 #: src/account.c:904
53 msgid "Accounts with remote folders cannot be copied."
54 msgstr ""
55 "Účty se vzdáleně umístěnými složkami (např. IMAP) nemohou být kopírovány."
56
57 #: src/account.c:911
58 #, c-format
59 msgid "Copy of %s"
60 msgstr "Kopie %s"
61
62 #: src/account.c:1071
63 #, c-format
64 msgid "Do you really want to delete the account '%s'?"
65 msgstr "Opravdu chcete odstranit účet '%s'?"
66
67 #: src/account.c:1073
68 msgid "(Untitled)"
69 msgstr "(Nepojmenovaný)"
70
71 #: src/account.c:1074
72 msgid "Delete account"
73 msgstr "Odstranit účet"
74
75 #: src/account.c:1554
76 msgctxt "Accounts List Get Column Name"
77 msgid "G"
78 msgstr "P"
79
80 #: src/account.c:1560
81 msgid "'Get Mail' retrieves mail from the checked accounts"
82 msgstr ""
83 "Funkce 'Přijmout poštu ze všech účtů' načte zprávy z účtů označených "
84 "zaškrtnutím"
85
86 #: src/account.c:1567 src/addrduplicates.c:471 src/addressadd.c:215
87 #: src/addressbook.c:125 src/compose.c:7233 src/editaddress.c:1265
88 #: src/editaddress.c:1322 src/editaddress.c:1342
89 #: src/editaddress_other_attributes_ldap.c:302
90 #: src/editaddress_other_attributes_ldap.c:350 src/editbook.c:170
91 #: src/editgroup.c:288 src/editjpilot.c:257 src/editldap.c:427
92 #: src/editvcard.c:173 src/importmutt.c:222 src/importpine.c:221
93 #: src/mimeview.c:274 src/plugins/managesieve/sieve_manager.c:465
94 #: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1807
95 #: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:396 src/prefs_filtering.c:384
96 #: src/prefs_filtering.c:1866 src/prefs_template.c:79
97 msgid "Name"
98 msgstr "Jméno"
99
100 #: src/account.c:1575 src/prefs_account.c:1101 src/prefs_account.c:4061
101 msgid "Protocol"
102 msgstr "Protokol"
103
104 #: src/account.c:1583 src/ssl_manager.c:102
105 msgid "Server"
106 msgstr "Server"
107
108 #: src/action.c:383
109 #, c-format
110 msgid "Could not get message file %d"
111 msgstr "Nelze načíst soubor %d se zprávou"
112
113 #: src/action.c:420
114 msgid "Could not get message part."
115 msgstr "Nelze načíst část zprávy."
116
117 #: src/action.c:437
118 #, c-format
119 msgid "Can't get part of multipart message: %s"
120 msgstr "Nemohu získat část ze zprávy o více částech: %s"
121
122 #: src/action.c:609
123 #, c-format
124 msgid ""
125 "The selected action cannot be used in the compose window\n"
126 "because it contains %%f, %%F, %%as or %%p."
127 msgstr ""
128 "V okně pro psaní zprávy nelze použít akci,\n"
129 "která obsahuje %%f, %%F, %%as nebo %%p."
130
131 #: src/action.c:721
132 msgid "There is no filtering action set"
133 msgstr "Není nastavena žádná akce filtrování"
134
135 #: src/action.c:723
136 #, c-format
137 msgid ""
138 "Invalid filtering action(s):\n"
139 "%s"
140 msgstr ""
141 "Neplatná(é) filtrovací akce:\n"
142 "%s"
143
144 #: src/action.c:988
145 #, c-format
146 msgid ""
147 "Could not fork to execute the following command:\n"
148 "%s\n"
149 "%s"
150 msgstr ""
151 "Nelze provést fork pro spuštění následujícího příkazu:\n"
152 "%s\n"
153 "%s"
154
155 #: src/action.c:990 src/ldaputil.c:324 src/plugins/bogofilter/bogofilter.c:884
156 #: src/plugins/tnef_parse/tnef_parse.c:67
157 #: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1806
158 #: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1810
159 #: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1821
160 #: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1824 src/privacy.c:62
161 msgid "Unknown error"
162 msgstr "Neznámá chyba"
163
164 #: src/action.c:1208 src/action.c:1373
165 msgid "Completed"
166 msgstr "Dokončeno"
167
168 #: src/action.c:1244
169 #, c-format
170 msgid "--- Running: %s\n"
171 msgstr "--- Spuštěno: %s\n"
172
173 #: src/action.c:1248
174 #, c-format
175 msgid "--- Ended: %s\n"
176 msgstr "--- Ukončeno: %s\n"
177
178 #: src/action.c:1281
179 msgid "Action's input/output"
180 msgstr "Vstup/výstup akce"
181
182 #: src/action.c:1609
183 #, c-format
184 msgid ""
185 "Enter the argument for the following action:\n"
186 "('%%h' will be replaced with the argument)\n"
187 "  %s"
188 msgstr ""
189 "Vložte parametr pro následující akci:\n"
190 "('%%h' bude nahrazeno parametrem)\n"
191 "  %s"
192
193 #: src/action.c:1614
194 msgid "Action's hidden user argument"
195 msgstr "Skrytý uživatelský parametr akce"
196
197 #: src/action.c:1618
198 #, c-format
199 msgid ""
200 "Enter the argument for the following action:\n"
201 "('%%u' will be replaced with the argument)\n"
202 "  %s"
203 msgstr ""
204 "Vložte parametr pro následující akci:\n"
205 "('%%u' bude nahrazeno parametrem)\n"
206 "  %s"
207
208 #: src/action.c:1623
209 msgid "Action's user argument"
210 msgstr "Uživatelský parametr akce"
211
212 #: src/addrclip.c:479
213 msgid "Cannot copy a folder to itself or to its sub-structure."
214 msgstr "Nelze kopírovat složku do sebe sama nebo do své vlastní podsložky."
215
216 #: src/addrclip.c:502
217 msgid "Cannot copy an address book to itself."
218 msgstr "Nelze kopírovat knihu adres do sebe sama."
219
220 #: src/addrclip.c:593
221 msgid "Cannot move a folder to itself or to its sub-structure."
222 msgstr "Nelze přesunout složku do sebe sama nebo do své vlastní podsložky."
223
224 #: src/addr_compl.c:689 src/addressbook.c:4947
225 #: src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:308
226 msgid "Group"
227 msgstr "Skupina"
228
229 #: src/addrcustomattr.c:65
230 msgid "date of birth"
231 msgstr "datum narození"
232
233 #: src/addrcustomattr.c:66
234 msgid "address"
235 msgstr "adresa"
236
237 #: src/addrcustomattr.c:67
238 msgid "phone"
239 msgstr "telefon"
240
241 #: src/addrcustomattr.c:68
242 msgid "mobile phone"
243 msgstr "mobilní telefon"
244
245 #: src/addrcustomattr.c:69
246 msgid "organization"
247 msgstr "organizace"
248
249 #: src/addrcustomattr.c:70
250 msgid "office address"
251 msgstr "pracovní adresa"
252
253 #: src/addrcustomattr.c:71
254 msgid "office phone"
255 msgstr "telefon práce"
256
257 #: src/addrcustomattr.c:72
258 msgid "fax"
259 msgstr "fax"
260
261 #: src/addrcustomattr.c:73
262 msgid "website"
263 msgstr "domovská stránka"
264
265 #: src/addrcustomattr.c:141
266 msgid "Attribute name"
267 msgstr "Název atributu"
268
269 #: src/addrcustomattr.c:156
270 msgid "Delete all attribute names"
271 msgstr "Odstranit všechna jména atributů"
272
273 #: src/addrcustomattr.c:157
274 msgid "Do you really want to delete all attribute names?"
275 msgstr "Opravdu chcete odstranit všechna jména atributů?"
276
277 #: src/addrcustomattr.c:181
278 msgid "Delete attribute name"
279 msgstr "Odstranit jméno atributu"
280
281 #: src/addrcustomattr.c:182
282 msgid "Do you really want to delete this attribute name?"
283 msgstr "Opravdu chcete odstranit jméno atributu?"
284
285 #: src/addrcustomattr.c:191
286 msgid "Reset to default"
287 msgstr "Nastavit jako výchozí"
288
289 #: src/addrcustomattr.c:192
290 msgid ""
291 "Do you really want to replace all attribute names\n"
292 "with the default set?"
293 msgstr ""
294 "Opravdu chcete nahradit všechna jména atributů\n"
295 "výchozím nastavením?"
296
297 #: src/addrcustomattr.c:212 src/addressbook.c:438 src/addressbook.c:466
298 #: src/addressbook.c:483 src/edittags.c:272
299 #: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1186 src/prefs_actions.c:1090
300 #: src/prefs_filtering.c:1693 src/prefs_template.c:1119
301 msgid "_Delete"
302 msgstr "_Odstranit"
303
304 #: src/addrcustomattr.c:213 src/edittags.c:273 src/prefs_actions.c:1091
305 #: src/prefs_filtering.c:1694 src/prefs_template.c:1120
306 msgid "Delete _all"
307 msgstr "Odstranit _vše"
308
309 #: src/addrcustomattr.c:214
310 msgid "_Reset to default"
311 msgstr "_Nastavit výchozí hodnoty"
312
313 #: src/addrcustomattr.c:403
314 msgid "Attribute name is not set."
315 msgstr "Není nastaven název atributu."
316
317 #: src/addrcustomattr.c:462
318 msgctxt "Dialog title"
319 msgid "Edit attribute names"
320 msgstr "Upravit jméno atributu"
321
322 #: src/addrcustomattr.c:476
323 msgid "New attribute name:"
324 msgstr "Název nového atributu:"
325
326 #: src/addrcustomattr.c:513
327 msgid ""
328 "Adding or removing attribute names won't affect attributes already set for "
329 "contacts."
330 msgstr ""
331 "Přidání nebo odebrání atributů jmen neovlivní atributy, které jsou v "
332 "kontaktech již uloženy. "
333
334 #: src/addrduplicates.c:127
335 msgid "Show duplicates in the same book"
336 msgstr "Zobrazit záznamy duplikované ve stejné knize adres"
337
338 #: src/addrduplicates.c:133
339 msgid "Show duplicates in different books"
340 msgstr "Zobrazit záznamy duplikované ve jiných knihách adres"
341
342 #: src/addrduplicates.c:144
343 msgid "Find address book email duplicates"
344 msgstr "Najít emailové adresy duplikované v knize adres"
345
346 #: src/addrduplicates.c:145
347 msgid ""
348 "Claws Mail will now search for duplicate email addresses in the address book."
349 msgstr "Claws Mail teď vyhledá duplikované emailové adresy v knize adres."
350
351 #: src/addrduplicates.c:315
352 msgid "No duplicate email addresses found in the address book"
353 msgstr "Nebyly nalezeny žádné duplikované adresy v knize adres"
354
355 #: src/addrduplicates.c:346
356 msgid "Duplicate email addresses"
357 msgstr "Duplikovat emailovou adresu(y)"
358
359 #: src/addrduplicates.c:442 src/addressadd.c:227
360 #: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:397 src/toolbar.c:434
361 msgid "Address"
362 msgstr "Adresa"
363
364 #: src/addrduplicates.c:464
365 msgid "Address book path"
366 msgstr "Cesta ke knize adres"
367
368 #: src/addrduplicates.c:793 src/addressbook.c:1438 src/addressbook.c:1491
369 msgid "Delete address(es)"
370 msgstr "Odstranit adresu(y)"
371
372 #: src/addrduplicates.c:794 src/addressbook.c:1492
373 msgid "Really delete the address(es)?"
374 msgstr "Opravdu chcete odstranit tuto adresu(y)?"
375
376 #: src/addrduplicates.c:842
377 msgid "Delete address"
378 msgstr "Odstranit adresu(y)"
379
380 #: src/addrduplicates.c:843 src/addressbook.c:1439
381 msgid "This address data is readonly and cannot be deleted."
382 msgstr "Tato data jsou pouze pro čtení a nelze je odstranit."
383
384 #: src/addressadd.c:185 src/prefs_filtering_action.c:201
385 msgid "Add to address book"
386 msgstr "Přidat do knihy adres"
387
388 #: src/addressadd.c:207
389 msgid "Contact"
390 msgstr "Kontakt"
391
392 #: src/addressadd.c:238 src/addressbook.c:127 src/editaddress.c:1057
393 #: src/editaddress.c:1132 src/editgroup.c:290
394 msgid "Remarks"
395 msgstr "Poznámky"
396
397 #: src/addressadd.c:257 src/addressbook_foldersel.c:158
398 msgid "Select Address Book Folder"
399 msgstr "Vybrat složku pro knihu adres"
400
401 #: src/addressadd.c:535 src/addressbook.c:3217 src/addressbook.c:3268
402 msgid "Add address(es)"
403 msgstr "Přidat adresu(y)"
404
405 #: src/addressadd.c:536
406 msgid "Can't add the specified address"
407 msgstr "Nebylo možno přidat zadanou adresu"
408
409 #: src/addressbook.c:126 src/addressbook.c:4935 src/editaddress.c:1054
410 #: src/editaddress.c:1115 src/editgroup.c:289 src/expldifdlg.c:517
411 #: src/exporthtml.c:600 src/exporthtml.c:764 src/ldif.c:762
412 msgid "Email Address"
413 msgstr "E-mail"
414
415 #: src/addressbook.c:405
416 msgid "_Book"
417 msgstr "_Kniha"
418
419 #: src/addressbook.c:406 src/addressbook.c:437 src/addressbook.c:465
420 #: src/addressbook.c:482 src/compose.c:587 src/mainwindow.c:508
421 #: src/messageview.c:210 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:82
422 msgid "_Edit"
423 msgstr "Ú_pravy"
424
425 #: src/addressbook.c:407 src/compose.c:592 src/mainwindow.c:511
426 #: src/messageview.c:213
427 msgid "_Tools"
428 msgstr "_Nástroje"
429
430 #: src/addressbook.c:408 src/compose.c:593 src/mainwindow.c:513
431 #: src/messageview.c:214
432 msgid "_Help"
433 msgstr "Nápo_věda"
434
435 #: src/addressbook.c:411 src/addressbook.c:468
436 msgid "New _Book"
437 msgstr "Nová _kniha"
438
439 #: src/addressbook.c:412 src/addressbook.c:469
440 msgid "New _Folder"
441 msgstr "Nová _složka"
442
443 #: src/addressbook.c:413
444 msgid "New _vCard"
445 msgstr "Nová _vCard"
446
447 #: src/addressbook.c:417
448 msgid "New _JPilot"
449 msgstr "Nový _JPilot"
450
451 #: src/addressbook.c:420
452 msgid "New LDAP _Server"
453 msgstr "Přidat nový LDAP _server"
454
455 #: src/addressbook.c:424
456 msgid "_Edit book"
457 msgstr "Up_ravit knihu"
458
459 #: src/addressbook.c:425
460 msgid "_Delete book"
461 msgstr "_Odstranit knihu"
462
463 #: src/addressbook.c:427 src/compose.c:604
464 #: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:85
465 #: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:433
466 #: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:631
467 msgid "_Save"
468 msgstr "_Uložit"
469
470 #: src/addressbook.c:428 src/compose.c:608 src/messageview.c:223
471 #: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:88
472 #: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:629
473 msgid "_Close"
474 msgstr "_Zavřít"
475
476 #: src/addressbook.c:431 src/addressbook.c:480 src/messageview.c:227
477 msgid "_Select all"
478 msgstr "Vybrat vš_e"
479
480 #: src/addressbook.c:433 src/addressbook.c:472 src/addressbook.c:488
481 msgid "C_ut"
482 msgstr "_Vyjmout"
483
484 #: src/addressbook.c:434 src/addressbook.c:473 src/addressbook.c:489
485 #: src/compose.c:616 src/mainwindow.c:542 src/messageview.c:226
486 #: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:96
487 msgid "_Copy"
488 msgstr "_Kopírovat"
489
490 #: src/addressbook.c:435 src/addressbook.c:474 src/addressbook.c:490
491 #: src/compose.c:617 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:97
492 msgid "_Paste"
493 msgstr "V_ložit"
494
495 #: src/addressbook.c:440 src/addressbook.c:485
496 msgid "New _Address"
497 msgstr "Nová _adresa"
498
499 #: src/addressbook.c:441 src/addressbook.c:470 src/addressbook.c:486
500 msgid "New _Group"
501 msgstr "Nová _skupina"
502
503 #: src/addressbook.c:443 src/addressbook.c:492
504 msgid "_Mail To"
505 msgstr "Napsat novou _zprávu"
506
507 #: src/addressbook.c:447
508 msgid "Import _LDIF file..."
509 msgstr "Importovat _LDIF soubor..."
510
511 #: src/addressbook.c:448
512 msgid "Import M_utt file..."
513 msgstr "Importovat _Mutt soubor..."
514
515 #: src/addressbook.c:449
516 msgid "Import _Pine file..."
517 msgstr "Importovat _Pine soubor..."
518
519 #: src/addressbook.c:451
520 msgid "Export _HTML..."
521 msgstr "Exportovat _HTML..."
522
523 #: src/addressbook.c:452
524 msgid "Export LDI_F..."
525 msgstr "Exportovat LDI_F..."
526
527 #: src/addressbook.c:454
528 msgid "Find duplicates..."
529 msgstr "Najít duplikované..."
530
531 #: src/addressbook.c:455
532 msgid "Edit custom attributes..."
533 msgstr "Upravit uživatelské atributy..."
534
535 #: src/addressbook.c:458 src/compose.c:696 src/mainwindow.c:806
536 #: src/messageview.c:339
537 msgid "_About"
538 msgstr "_O programu"
539
540 #: src/addressbook.c:494
541 msgid "_Browse Entry"
542 msgstr "_Prohlížet záznam"
543
544 #: src/addressbook.c:507 src/crash.c:456 src/crash.c:475 src/importldif.c:114
545 #: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:251 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:139
546 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:167 src/plugins/vcalendar/day-view.c:402
547 #: src/plugins/vcalendar/month-view.c:428 src/prefs_themes.c:683
548 #: src/prefs_themes.c:715 src/prefs_themes.c:716
549 msgid "Unknown"
550 msgstr "Neznámá(ý)"
551
552 #: src/addressbook.c:514 src/addressbook.c:533 src/importldif.c:121
553 msgid "Success"
554 msgstr "Úspěch"
555
556 #: src/addressbook.c:515 src/importldif.c:122
557 msgid "Bad arguments"
558 msgstr "Špatné argumenty"
559
560 #: src/addressbook.c:516 src/importldif.c:123
561 msgid "File not specified"
562 msgstr "Není zadán soubor"
563
564 #: src/addressbook.c:517 src/importldif.c:124
565 msgid "Error opening file"
566 msgstr "Chyba při otevírání souboru"
567
568 #: src/addressbook.c:518 src/importldif.c:125
569 msgid "Error reading file"
570 msgstr "Chyba při čtení souboru"
571
572 #: src/addressbook.c:519 src/importldif.c:126
573 msgid "End of file encountered"
574 msgstr "Byl dosažen konec souboru"
575
576 #: src/addressbook.c:520 src/importldif.c:127
577 msgid "Error allocating memory"
578 msgstr "Chyba při alokaci paměti"
579
580 #: src/addressbook.c:521 src/importldif.c:128
581 msgid "Bad file format"
582 msgstr "Špatný formát souboru"
583
584 #: src/addressbook.c:522 src/importldif.c:129
585 msgid "Error writing to file"
586 msgstr "Chyba při zápisu do souboru"
587
588 #: src/addressbook.c:523 src/importldif.c:130
589 msgid "Error opening directory"
590 msgstr "Chyba při otevírání adresáře"
591
592 #: src/addressbook.c:524 src/importldif.c:131
593 msgid "No path specified"
594 msgstr "Není zadána cesta"
595
596 #: src/addressbook.c:534
597 msgid "Error connecting to LDAP server"
598 msgstr "Chyba při připojování na LDAP server"
599
600 #: src/addressbook.c:535
601 msgid "Error initializing LDAP"
602 msgstr "Chyba při inicializaci LDAP"
603
604 #: src/addressbook.c:536
605 msgid "Error binding to LDAP server"
606 msgstr "Chyba při napojování na LDAP server"
607
608 #: src/addressbook.c:537
609 msgid "Error searching LDAP database"
610 msgstr "Chyba hledání v LDAP databázi"
611
612 #: src/addressbook.c:538
613 msgid "Timeout performing LDAP operation"
614 msgstr "Při provádění operací s LDAP vypršel čas"
615
616 #: src/addressbook.c:539
617 msgid "Error in LDAP search criteria"
618 msgstr "Chyba ve vyhledávacích kritériích pro LDAP"
619
620 #: src/addressbook.c:540
621 msgid "No LDAP entries found for search criteria"
622 msgstr "Pro vyhledávací kritéria nebyly nalezeny žádné položky"
623
624 #: src/addressbook.c:541
625 msgid "LDAP search terminated on request"
626 msgstr "Prohledávání ukončeno na žádost"
627
628 #: src/addressbook.c:542
629 msgid "Error starting TLS connection"
630 msgstr "Chyba při vytváření TLS spojení"
631
632 #: src/addressbook.c:543
633 msgid "Distinguished Name (dn) is missing"
634 msgstr "Rozlišovací jméno (dn) chybí"
635
636 #: src/addressbook.c:544
637 msgid "Missing required information"
638 msgstr "Schází požadované informace"
639
640 #: src/addressbook.c:545
641 msgid "Another contact exists with that key"
642 msgstr "Pod tímto klíčem je již existující kontakt"
643
644 #: src/addressbook.c:546
645 msgid "Strong(er) authentication required"
646 msgstr "Vyžadována silnější autentizace"
647
648 #: src/addressbook.c:913
649 msgid "Sources"
650 msgstr "Zdroje adres"
651
652 #: src/addressbook.c:917 src/prefs_matcher.c:632 src/prefs_other.c:474
653 #: src/toolbar.c:225 src/toolbar.c:2142
654 msgid "Address book"
655 msgstr "Kniha adres"
656
657 #: src/addressbook.c:1112 src/editldap.c:779
658 msgid "Search"
659 msgstr "Hledání"
660
661 #: src/addressbook.c:1483
662 msgid "Delete group"
663 msgstr "Odstranit skupinu"
664
665 #: src/addressbook.c:1484
666 msgid ""
667 "Really delete the group(s)?\n"
668 "The addresses it contains will not be lost."
669 msgstr ""
670 "Chcete odstranit skupinu (skupiny)?\n"
671 "Adresy v ní (v nich) obsažené budou ztraceny."
672
673 #: src/addressbook.c:2195
674 msgid "Cannot paste. Target address book is readonly."
675 msgstr "Nelze vložit. Cílová kniha adres je pouze pro čtení."
676
677 #: src/addressbook.c:2205
678 msgid "Cannot paste into an address group."
679 msgstr "Nelze provést vložení do skupiny adres."
680
681 #: src/addressbook.c:2914
682 #, c-format
683 msgid "Do you want to delete the query results and addresses in '%s'?"
684 msgstr "Opravdu chcete odstranit výsledky vyhledávání a adresy v '%s'?"
685
686 #: src/addressbook.c:2917 src/addressbook.c:2943 src/addressbook.c:2950
687 #: src/plugins/archive/archiver_prefs.c:329 src/prefs_filtering_action.c:177
688 #: src/toolbar.c:415
689 msgid "Delete"
690 msgstr "Odstranit"
691
692 #: src/addressbook.c:2926
693 #, c-format
694 msgid ""
695 "Do you want to delete '%s'? If you delete the folder only, the addresses it "
696 "contains will be moved into the parent folder."
697 msgstr ""
698 "Chcete odstranit '%s'? Pokud odstraníte pouze složku, adresy v ní obsažené "
699 "budou přesunuty do nadřazené složky."
700
701 #: src/addressbook.c:2929 src/imap_gtk.c:362 src/mh_gtk.c:205
702 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:332 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:155
703 #: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1969
704 msgid "Delete folder"
705 msgstr "Odstranit složku"
706
707 #: src/addressbook.c:2930
708 msgid "Delete _folder only"
709 msgstr "Odstranit pouze _složku"
710
711 #: src/addressbook.c:2930
712 msgid "Delete folder and _addresses"
713 msgstr "Odstranit složku a _adresy"
714
715 #: src/addressbook.c:2941
716 #, c-format
717 msgid ""
718 "Do you want to delete '%s'?\n"
719 "The addresses it contains will not be lost."
720 msgstr ""
721 "Chcete odstranit '%s'?\n"
722 "Adresy v ní obsažené budou ztraceny."
723
724 #: src/addressbook.c:2948
725 #, c-format
726 msgid ""
727 "Do you want to delete '%s'?\n"
728 "The addresses it contains will be lost."
729 msgstr ""
730 "Chcete odstranit '%s'?\n"
731 "Adresy v ní obsažené budou ztraceny."
732
733 #: src/addressbook.c:3062
734 #, c-format
735 msgid "Search '%s'"
736 msgstr "Hledání '%s'"
737
738 #: src/addressbook.c:3200 src/addressbook.c:3249
739 msgid "New Contacts"
740 msgstr "Nový kontakt"
741
742 #: src/addressbook.c:4088
743 msgid "New user, could not save index file."
744 msgstr "Nový uživatel, nelze uložit index soubor."
745
746 #: src/addressbook.c:4092
747 msgid "New user, could not save address book files."
748 msgstr "Nový uživatel, nelze uložit soubory s knihou adres."
749
750 #: src/addressbook.c:4102
751 msgid "Old address book converted successfully."
752 msgstr "Konverze staré knihy adres proběhla úspěšně."
753
754 #: src/addressbook.c:4107
755 msgid ""
756 "Old address book converted,\n"
757 "could not save new address index file."
758 msgstr ""
759 "Stará kniha adres zkonvertována,\n"
760 "nepodařilo se uložit nový soubor s indexem adres."
761
762 #: src/addressbook.c:4120
763 msgid ""
764 "Could not convert address book,\n"
765 "but created empty new address book files."
766 msgstr ""
767 "Nepodařilo se provést konverzi knihy adres,\n"
768 "ale byl vytvořen nové prázdné soubory knihy adres."
769
770 #: src/addressbook.c:4126
771 msgid ""
772 "Could not convert address book,\n"
773 "could not save new address index file."
774 msgstr ""
775 "Nepodařilo se provést konverzi knihy adres,\n"
776 "nepodařilo se uložit nový soubor s indexem adres."
777
778 #: src/addressbook.c:4131
779 msgid ""
780 "Could not convert address book\n"
781 "and could not create new address book files."
782 msgstr ""
783 "Nepodařilo se provést konverzi knihy adres\n"
784 "a nepodařilo se vytvořit nové soubory knihy adres."
785
786 #: src/addressbook.c:4138 src/addressbook.c:4144
787 msgid "Addressbook conversion error"
788 msgstr "Chyba při konverzi knihy adres"
789
790 #: src/addressbook.c:4258
791 msgid "Addressbook Error"
792 msgstr "Chyba v knize adres"
793
794 #: src/addressbook.c:4259
795 msgid "Could not read address index"
796 msgstr "Nelze načíst index adres"
797
798 #: src/addressbook.c:4590
799 msgid "Busy searching..."
800 msgstr "Prohledávám..."
801
802 #: src/addressbook.c:4899
803 msgid "Interface"
804 msgstr "Rozhraní"
805
806 #: src/addressbook.c:4911 src/addressbook_foldersel.c:182 src/exphtmldlg.c:371
807 #: src/expldifdlg.c:388 src/exporthtml.c:984 src/importldif.c:657
808 msgid "Address Book"
809 msgstr "Kniha adres"
810
811 #: src/addressbook.c:4923
812 msgid "Person"
813 msgstr "Osoba"
814
815 #: src/addressbook.c:4959 src/exporthtml.c:884 src/folderview.c:345
816 #: src/folderview.c:433 src/prefs_account.c:2769 src/prefs_folder_column.c:78
817 msgid "Folder"
818 msgstr "Složka"
819
820 #: src/addressbook.c:4971
821 msgid "vCard"
822 msgstr "vCard"
823
824 #: src/addressbook.c:4983 src/addressbook.c:4995
825 msgid "JPilot"
826 msgstr "JPilot"
827
828 #: src/addressbook.c:5007
829 msgid "LDAP servers"
830 msgstr "LDAP servery"
831
832 #: src/addressbook.c:5019
833 msgid "LDAP Query"
834 msgstr "LDAP dotaz"
835
836 #: src/addressbook_foldersel.c:388 src/plugins/bogofilter/bogofilter.c:107
837 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:274
838 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:347
839 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:424
840 #: src/plugins/bsfilter/bsfilter.c:107 src/plugins/bsfilter/bsfilter_gtk.c:197
841 #: src/plugins/bsfilter/bsfilter_gtk.c:266
842 #: src/plugins/bsfilter/bsfilter_gtk.c:326
843 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:117
844 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:442
845 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:489
846 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:612 src/prefs_matcher.c:675
847 #: src/prefs_matcher.c:710 src/prefs_matcher.c:1618 src/prefs_matcher.c:1625
848 #: src/prefs_matcher.c:1633 src/prefs_matcher.c:1635 src/prefs_matcher.c:2519
849 #: src/prefs_matcher.c:2523
850 msgid "Any"
851 msgstr "Kterákoliv"
852
853 #: src/addrgather.c:173
854 msgid "Please specify name for address book."
855 msgstr "Zadejte prosím název pro knihu adres."
856
857 #: src/addrgather.c:180
858 msgid "No available address book."
859 msgstr "Kniha adres není dostupná."
860
861 #: src/addrgather.c:201
862 msgid "Please select the mail headers to search."
863 msgstr "Vyberte záhlaví zprávy, ve kterých se bude hledat."
864
865 #: src/addrgather.c:208
866 msgid "Collecting addresses..."
867 msgstr "Získávám adresy..."
868
869 #: src/addrgather.c:248
870 msgid "address added by claws-mail"
871 msgstr "adresy přidané claws-mail"
872
873 #: src/addrgather.c:276
874 msgid "Addresses collected successfully."
875 msgstr "Adresy získány úspěšně."
876
877 #: src/addrgather.c:351
878 msgid "Current folder:"
879 msgstr "Aktuální složka:"
880
881 #: src/addrgather.c:362
882 msgid "Address book name:"
883 msgstr "Jméno kniha adres:"
884
885 #: src/addrgather.c:389
886 msgid "Address book folder size:"
887 msgstr "Velikost složky knihy adres:"
888
889 #: src/addrgather.c:393 src/addrgather.c:403
890 msgid ""
891 "Maximum amount of entries per folder within the newly created address book"
892 msgstr ""
893 "Maximální počet položek ve složce uvnitř nově vytvořených adresních knih"
894
895 #: src/addrgather.c:407
896 msgid "Process these mail header fields"
897 msgstr "Zpracovat tato pole z hlavičky zprávy"
898
899 #: src/addrgather.c:426
900 msgid "Include subfolders"
901 msgstr "Zahrnout podsložky"
902
903 #: src/addrgather.c:450 src/prefs_filtering_action.c:1425
904 msgid "Header Name"
905 msgstr "Záhlaví"
906
907 #: src/addrgather.c:451
908 msgid "Address Count"
909 msgstr "Počet adres"
910
911 #: src/addrgather.c:561
912 msgid "Header Fields"
913 msgstr "Záhlaví"
914
915 #: src/addrgather.c:562 src/exphtmldlg.c:658 src/expldifdlg.c:722
916 #: src/importldif.c:1022
917 msgid "Finish"
918 msgstr "Konec"
919
920 #: src/addrgather.c:620
921 msgid "Collect email addresses from selected messages"
922 msgstr "Získat adresy z vybraných zpráv"
923
924 #: src/addrgather.c:624
925 msgid "Collect email addresses from folder"
926 msgstr "Získat adresy ze složky"
927
928 #: src/addrindex.c:123
929 msgid "Common addresses"
930 msgstr "Obecné adresy"
931
932 #: src/addrindex.c:124
933 msgid "Personal addresses"
934 msgstr "Osobní adresy"
935
936 #: src/addrindex.c:130
937 msgid "Common address"
938 msgstr "Obecná adresa"
939
940 #: src/addrindex.c:131
941 msgid "Personal address"
942 msgstr "Osobní adresa"
943
944 #: src/addrindex.c:1827
945 msgid "Address(es) update"
946 msgstr "Aktualizace adres"
947
948 #: src/addrindex.c:1828
949 msgid "Update failed. Changes not written to Directory."
950 msgstr "Aktualizace selhala. Změny do slovníku nebyly zapsány. "
951
952 #: src/alertpanel.c:146 src/compose.c:9482
953 msgid "Notice"
954 msgstr "Poznámka"
955
956 #: src/alertpanel.c:159 src/compose.c:5689 src/compose.c:6212
957 #: src/compose.c:11917 src/file_checker.c:78 src/file_checker.c:100
958 #: src/messageview.c:855 src/messageview.c:868
959 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:750 src/plugins/vcalendar/vcalendar.c:125
960 #: src/summaryview.c:4892
961 msgid "Warning"
962 msgstr "Varování"
963
964 #: src/alertpanel.c:172 src/alertpanel.c:195 src/compose.c:5630 src/inc.c:669
965 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:151 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:280
966 msgid "Error"
967 msgstr "Chyba"
968
969 #: src/alertpanel.c:196 src/gtk/progressdialog.c:94
970 msgid "_View log"
971 msgstr "_Zobrazit protokol"
972
973 #: src/alertpanel.c:347
974 msgid "Show this message next time"
975 msgstr "Zobrazovat příště tuto zprávu"
976
977 #: src/browseldap.c:218
978 msgid "Browse Directory Entry"
979 msgstr "Procházet položku adresáře"
980
981 #: src/browseldap.c:237
982 msgid "Server Name:"
983 msgstr "Název serveru :"
984
985 #: src/browseldap.c:247
986 msgid "Distinguished Name (dn):"
987 msgstr "Rozlišovací jméno (dn) :"
988
989 #: src/browseldap.c:270
990 msgid "LDAP Name"
991 msgstr "LDAP atribut"
992
993 #: src/browseldap.c:272
994 msgid "Attribute Value"
995 msgstr "Hodnota atributu"
996
997 #: src/common/plugin.c:63
998 msgid "Nothing"
999 msgstr "Nic"
1000
1001 #: src/common/plugin.c:64
1002 msgid "a viewer"
1003 msgstr "prohlížeč"
1004
1005 #: src/common/plugin.c:65
1006 msgid "a MIME parser"
1007 msgstr "MIME parser"
1008
1009 #: src/common/plugin.c:66
1010 msgid "folders"
1011 msgstr "složky"
1012
1013 #: src/common/plugin.c:67
1014 msgid "filtering"
1015 msgstr "filtr"
1016
1017 #: src/common/plugin.c:68
1018 msgid "a privacy interface"
1019 msgstr "zabezpečení"
1020
1021 #: src/common/plugin.c:69
1022 msgid "a notifier"
1023 msgstr "oznamování"
1024
1025 #: src/common/plugin.c:70
1026 msgid "an utility"
1027 msgstr "utilita"
1028
1029 #: src/common/plugin.c:71
1030 msgid "things"
1031 msgstr "věci"
1032
1033 #: src/common/plugin.c:332
1034 #, c-format
1035 msgid ""
1036 "This plugin provides %s (%s), which is already provided by the %s plugin."
1037 msgstr ""
1038 "Tento modul poskytuje možnost %s (%s), která je už obsažena v modulu %s."
1039
1040 #: src/common/plugin.c:434
1041 msgid "Plugin already loaded"
1042 msgstr "Modul byl již načten"
1043
1044 #: src/common/plugin.c:445
1045 msgid "Failed to allocate memory for Plugin"
1046 msgstr "Nepodařilo se vyhradit paměť pro modul"
1047
1048 #: src/common/plugin.c:479
1049 msgid "This module is not licensed under a GPL v3 or later compatible license."
1050 msgstr ""
1051 "Tento modul není licencován dle GPL v3 nebo dle jiné kompatibilní licence."
1052
1053 #: src/common/plugin.c:488
1054 msgid "This module is for Claws Mail GTK1."
1055 msgstr "Tento modul je určen pro Claws Mail GTK1."
1056
1057 #: src/common/plugin.c:770
1058 #, c-format
1059 msgid ""
1060 "Your version of Claws Mail is newer than the version the '%s' plugin was "
1061 "built with."
1062 msgstr ""
1063 "Vaše verze Claws Mail je novější než ta, se kterou byl zkompilován modul "
1064 "'%s'."
1065
1066 #: src/common/plugin.c:773
1067 msgid ""
1068 "Your version of Claws Mail is newer than the version the plugin was built "
1069 "with."
1070 msgstr ""
1071 "Vaše verze Claws Mail je novější než ta, se kterou byl zkompilován tento "
1072 "modul."
1073
1074 #: src/common/plugin.c:782
1075 #, c-format
1076 msgid "Your version of Claws Mail is too old for the '%s' plugin."
1077 msgstr "Vaše verze Claws Mail je příliš stará na použití s modulem '%s'."
1078
1079 #: src/common/plugin.c:784
1080 msgid "Your version of Claws Mail is too old for the plugin."
1081 msgstr "Vaše verze Claws Mail je příliš stará na použití s tímto modulem."
1082
1083 #: src/common/session.c:183 src/imap.c:1189
1084 msgid "SSL handshake failed\n"
1085 msgstr "Inicializace SSL spojení selhala\n"
1086
1087 #: src/common/smtp.c:179
1088 msgid "No SMTP AUTH method available\n"
1089 msgstr "SMTP AUTH je nedostupná\n"
1090
1091 #: src/common/smtp.c:182
1092 msgid "Selected SMTP AUTH method not available\n"
1093 msgstr "Vybraná SMTP AUTH je nedostupná\n"
1094
1095 #: src/common/smtp.c:505 src/common/smtp.c:559
1096 msgid "bad SMTP response\n"
1097 msgstr "špatná SMTP odpověď\n"
1098
1099 #: src/common/smtp.c:530 src/common/smtp.c:548 src/common/smtp.c:662
1100 msgid "error occurred on SMTP session\n"
1101 msgstr "nastala chyba v SMTP relaci\n"
1102
1103 #: src/common/smtp.c:539 src/pop.c:905
1104 msgid "error occurred on authentication\n"
1105 msgstr "nastala chyba v autentizaci\n"
1106
1107 #: src/common/smtp.c:589
1108 #, c-format
1109 msgid "Message is too big (Maximum size is %s)\n"
1110 msgstr "Zpráva je příliš velká (maximální velikost je %s)\n"
1111
1112 #: src/common/smtp.c:621 src/pop.c:898
1113 msgid "couldn't start TLS session\n"
1114 msgstr "nelze spustit TLS relaci\n"
1115
1116 #: src/common/socket.c:569
1117 msgid "Socket IO timeout.\n"
1118 msgstr "Časový limit pro V/V operace se socketem.\n"
1119
1120 #: src/common/socket.c:598
1121 msgid "Connection timed out.\n"
1122 msgstr "Časový limit připojení vypršel.\n"
1123
1124 #: src/common/socket.c:732
1125 #, c-format
1126 msgid "%s:%d: connection failed (%s).\n"
1127 msgstr "%s:%d: spojení selhalo (%s).\n"
1128
1129 #: src/common/socket.c:972
1130 #, c-format
1131 msgid "%s:%d: unknown host.\n"
1132 msgstr "%s:%d: neznámé hostitel.\n"
1133
1134 #: src/common/socket.c:1064
1135 #, c-format
1136 msgid "%s:%s: host lookup failed (%s).\n"
1137 msgstr "%s:%s: hledání hostitele selhalo (%s).\n"
1138
1139 #: src/common/socket.c:1368
1140 #, c-format
1141 msgid "write on fd%d: %s\n"
1142 msgstr "zápis do fd%d: %s\n"
1143
1144 #: src/common/ssl_certificate.c:328
1145 #, c-format
1146 msgid "Cannot stat P12 certificate file (%s)\n"
1147 msgstr "Nepodařilo se zpracovat soubor P12 certifikátu (%s)\n"
1148
1149 #: src/common/ssl_certificate.c:336
1150 #, c-format
1151 msgid "Cannot read P12 certificate file (%s)\n"
1152 msgstr "Nepodařilo se přečíst soubor P12 certifikátu (%s)\n"
1153
1154 #: src/common/ssl_certificate.c:345
1155 #, c-format
1156 msgid "Cannot import P12 certificate file (%s)\n"
1157 msgstr "Nepodařilo se naimportovat soubor P12 certifikátu (%s)\n"
1158
1159 #: src/common/ssl_certificate.c:630
1160 msgid "Internal error"
1161 msgstr "Vnitřní chyba"
1162
1163 #: src/common/ssl_certificate.c:635
1164 msgid "Uncheckable"
1165 msgstr "Nezkontrolovatelný"
1166
1167 #: src/common/ssl_certificate.c:639
1168 msgid "Self-signed certificate"
1169 msgstr "Certifikát podepsaný vlastníkem (Self-signed)"
1170
1171 #: src/common/ssl_certificate.c:642
1172 msgid "Revoked certificate"
1173 msgstr "Odvolaný certifikát"
1174
1175 #: src/common/ssl_certificate.c:644
1176 msgid "No certificate issuer found"
1177 msgstr "Nenalezen vydavatel certifikátu"
1178
1179 #: src/common/ssl_certificate.c:646
1180 msgid "Certificate issuer is not a CA"
1181 msgstr "Vydavatel certifikátu není Certifikační Autoritou"
1182
1183 #: src/common/ssl_certificate.c:871
1184 #, c-format
1185 msgid "Cannot open certificate file %s: %s\n"
1186 msgstr "Nepodařilo se otevřít soubor certifikátu %s: %s\n"
1187
1188 #: src/common/ssl_certificate.c:875
1189 #, c-format
1190 msgid "Certificate file %s missing (%s)\n"
1191 msgstr "Certifikát %s chybí (%s)\n"
1192
1193 #: src/common/ssl_certificate.c:894
1194 #, c-format
1195 msgid "Cannot open key file %s (%s)\n"
1196 msgstr "Nepodařilo se otevřít soubor klíče %s (%s)\n"
1197
1198 #: src/common/ssl_certificate.c:898
1199 #, c-format
1200 msgid "Key file %s missing (%s)\n"
1201 msgstr "Soubor klíče %s chybí (%s)\n"
1202
1203 #: src/common/ssl_certificate.c:1046
1204 #, c-format
1205 msgid "Failed to read P12 certificate file %s\n"
1206 msgstr "Nepodařilo se načíst soubor P12 certifikátu %s\n"
1207
1208 #: src/common/ssl_certificate.c:1049
1209 #, c-format
1210 msgid "Cannot open P12 certificate file %s (%s)\n"
1211 msgstr "Nepodařilo se otevřít soubor P12 certifikátu %s (%s)\n"
1212
1213 #: src/common/ssl_certificate.c:1053
1214 #, c-format
1215 msgid "P12 Certificate file %s missing (%s)\n"
1216 msgstr "P12 Certifikát %s chybí (%s)\n"
1217
1218 #: src/common/ssl_certificate.c:1078 src/gtk/sslcertwindow.c:85
1219 #: src/gtk/sslcertwindow.c:92 src/gtk/sslcertwindow.c:107
1220 #: src/gtk/sslcertwindow.c:112 src/gtk/sslcertwindow.c:119
1221 #: src/gtk/sslcertwindow.c:134
1222 msgid "<not in certificate>"
1223 msgstr "<not in certificate>"
1224
1225 #: src/common/string_match.c:81
1226 msgid "(Subject cleared by RegExp)"
1227 msgstr "(Předmět odstraněn reg. výrazem)"
1228
1229 #: src/common/utils.c:257
1230 #, c-format
1231 msgid "%dB"
1232 msgstr "%dB"
1233
1234 #: src/common/utils.c:258
1235 #, c-format
1236 msgid "%d.%02dKB"
1237 msgstr "%d.%02dKB"
1238
1239 #: src/common/utils.c:259
1240 #, c-format
1241 msgid "%d.%02dMB"
1242 msgstr "%d.%02dMB"
1243
1244 #: src/common/utils.c:260
1245 #, c-format
1246 msgid "%.2fGB"
1247 msgstr "%.2fGB"
1248
1249 #: src/common/utils.c:4806
1250 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1251 msgid "Sunday"
1252 msgstr "Neděle"
1253
1254 #: src/common/utils.c:4807
1255 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1256 msgid "Monday"
1257 msgstr "Pondělí"
1258
1259 #: src/common/utils.c:4808
1260 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1261 msgid "Tuesday"
1262 msgstr "Úterý"
1263
1264 #: src/common/utils.c:4809
1265 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1266 msgid "Wednesday"
1267 msgstr "Středa"
1268
1269 #: src/common/utils.c:4810
1270 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1271 msgid "Thursday"
1272 msgstr "Čtvrtek"
1273
1274 #: src/common/utils.c:4811
1275 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1276 msgid "Friday"
1277 msgstr "Pátek"
1278
1279 #: src/common/utils.c:4812
1280 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1281 msgid "Saturday"
1282 msgstr "Sobota"
1283
1284 #: src/common/utils.c:4814
1285 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1286 msgid "January"
1287 msgstr "Leden"
1288
1289 #: src/common/utils.c:4815
1290 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1291 msgid "February"
1292 msgstr "Únor"
1293
1294 #: src/common/utils.c:4816
1295 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1296 msgid "March"
1297 msgstr "Březen"
1298
1299 #: src/common/utils.c:4817
1300 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1301 msgid "April"
1302 msgstr "Duben"
1303
1304 #: src/common/utils.c:4818
1305 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1306 msgid "May"
1307 msgstr "Květen"
1308
1309 #: src/common/utils.c:4819
1310 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1311 msgid "June"
1312 msgstr "Červen"
1313
1314 #: src/common/utils.c:4820
1315 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1316 msgid "July"
1317 msgstr "Červenec"
1318
1319 #: src/common/utils.c:4821
1320 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1321 msgid "August"
1322 msgstr "Srpen"
1323
1324 #: src/common/utils.c:4822
1325 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1326 msgid "September"
1327 msgstr "Září"
1328
1329 #: src/common/utils.c:4823
1330 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1331 msgid "October"
1332 msgstr "Říjen"
1333
1334 #: src/common/utils.c:4824
1335 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1336 msgid "November"
1337 msgstr "Listopad"
1338
1339 #: src/common/utils.c:4825
1340 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1341 msgid "December"
1342 msgstr "Prosinec"
1343
1344 #: src/common/utils.c:4827
1345 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1346 msgid "Sun"
1347 msgstr "ne"
1348
1349 #: src/common/utils.c:4828
1350 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1351 msgid "Mon"
1352 msgstr "po"
1353
1354 #: src/common/utils.c:4829
1355 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1356 msgid "Tue"
1357 msgstr "út"
1358
1359 #: src/common/utils.c:4830
1360 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1361 msgid "Wed"
1362 msgstr "st"
1363
1364 #: src/common/utils.c:4831
1365 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1366 msgid "Thu"
1367 msgstr "čt"
1368
1369 #: src/common/utils.c:4832
1370 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1371 msgid "Fri"
1372 msgstr "pá"
1373
1374 #: src/common/utils.c:4833
1375 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1376 msgid "Sat"
1377 msgstr "so"
1378
1379 #: src/common/utils.c:4835
1380 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1381 msgid "Jan"
1382 msgstr "led"
1383
1384 #: src/common/utils.c:4836
1385 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1386 msgid "Feb"
1387 msgstr "úno"
1388
1389 #: src/common/utils.c:4837
1390 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1391 msgid "Mar"
1392 msgstr "bře"
1393
1394 #: src/common/utils.c:4838
1395 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1396 msgid "Apr"
1397 msgstr "dub"
1398
1399 #: src/common/utils.c:4839
1400 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1401 msgid "May"
1402 msgstr "kvě"
1403
1404 #: src/common/utils.c:4840
1405 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1406 msgid "Jun"
1407 msgstr "čen"
1408
1409 #: src/common/utils.c:4841
1410 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1411 msgid "Jul"
1412 msgstr "čvc"
1413
1414 #: src/common/utils.c:4842
1415 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1416 msgid "Aug"
1417 msgstr "srp"
1418
1419 #: src/common/utils.c:4843
1420 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1421 msgid "Sep"
1422 msgstr "zář"
1423
1424 #: src/common/utils.c:4844
1425 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1426 msgid "Oct"
1427 msgstr "říj"
1428
1429 #: src/common/utils.c:4845
1430 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1431 msgid "Nov"
1432 msgstr "lis"
1433
1434 #: src/common/utils.c:4846
1435 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1436 msgid "Dec"
1437 msgstr "pro"
1438
1439 #: src/common/utils.c:4857
1440 msgctxt "For use by strftime (morning)"
1441 msgid "AM"
1442 msgstr "DOP."
1443
1444 #: src/common/utils.c:4858
1445 msgctxt "For use by strftime (afternoon)"
1446 msgid "PM"
1447 msgstr "ODP."
1448
1449 #: src/common/utils.c:4859
1450 msgctxt "For use by strftime (morning, lowercase)"
1451 msgid "am"
1452 msgstr "dop."
1453
1454 #: src/common/utils.c:4860
1455 msgctxt "For use by strftime (afternoon, lowercase)"
1456 msgid "pm"
1457 msgstr "odp."
1458
1459 #: src/compose.c:576
1460 msgid "_Add..."
1461 msgstr "_Přidat..."
1462
1463 #: src/compose.c:577 src/mh_gtk.c:368 src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:301
1464 #: src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:318
1465 msgid "_Remove"
1466 msgstr "_Odstranit"
1467
1468 #: src/compose.c:579 src/folderview.c:241
1469 msgid "_Properties..."
1470 msgstr "_Vlastnosti..."
1471
1472 #: src/compose.c:586 src/mainwindow.c:510 src/messageview.c:212
1473 msgid "_Message"
1474 msgstr "_Zpráva"
1475
1476 #: src/compose.c:589
1477 msgid "_Spelling"
1478 msgstr "_Pravopis"
1479
1480 #: src/compose.c:591 src/compose.c:658
1481 msgid "_Options"
1482 msgstr "Nastav_ení"
1483
1484 #: src/compose.c:595
1485 msgid "S_end"
1486 msgstr "_Odeslat"
1487
1488 #: src/compose.c:596
1489 msgid "Send _later"
1490 msgstr "Poslat _později"
1491
1492 #: src/compose.c:599
1493 msgid "_Attach file"
1494 msgstr "Připojit _soubor"
1495
1496 #: src/compose.c:600
1497 msgid "_Insert file"
1498 msgstr "_Vložit soubor"
1499
1500 #: src/compose.c:601
1501 msgid "Insert si_gnature"
1502 msgstr "Vložit p_odpis"
1503
1504 #: src/compose.c:602
1505 msgid "_Replace signature"
1506 msgstr "Na_hradit podpis"
1507
1508 #: src/compose.c:606
1509 msgid "_Print"
1510 msgstr "_Tisk"
1511
1512 #: src/compose.c:611 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:91
1513 msgid "_Undo"
1514 msgstr "_Zpět"
1515
1516 #: src/compose.c:612 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:92
1517 msgid "_Redo"
1518 msgstr "Z_novu"
1519
1520 #: src/compose.c:615 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:95
1521 msgid "Cu_t"
1522 msgstr "_Vyjmout"
1523
1524 #: src/compose.c:619
1525 msgid "_Special paste"
1526 msgstr "_Vložit jinak"
1527
1528 #: src/compose.c:620
1529 msgid "As _quotation"
1530 msgstr "Jako _citaci"
1531
1532 #: src/compose.c:621
1533 msgid "_Wrapped"
1534 msgstr "_Zalomené"
1535
1536 #: src/compose.c:622
1537 msgid "_Unwrapped"
1538 msgstr "_Nezalomené"
1539
1540 #: src/compose.c:624 src/mainwindow.c:543
1541 #: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:99
1542 msgid "Select _all"
1543 msgstr "Vybrat vš_e"
1544
1545 #: src/compose.c:626
1546 msgid "A_dvanced"
1547 msgstr "Po_kročilé"
1548
1549 #: src/compose.c:627
1550 msgid "Move a character backward"
1551 msgstr "Přesun o znak zpět"
1552
1553 #: src/compose.c:628
1554 msgid "Move a character forward"
1555 msgstr "Přesun o znak dále"
1556
1557 #: src/compose.c:629
1558 msgid "Move a word backward"
1559 msgstr "Přesun o slovo zpět"
1560
1561 #: src/compose.c:630
1562 msgid "Move a word forward"
1563 msgstr "Přesun o slovo dále"
1564
1565 #: src/compose.c:631
1566 msgid "Move to beginning of line"
1567 msgstr "Přesun na začátek řádku"
1568
1569 #: src/compose.c:632
1570 msgid "Move to end of line"
1571 msgstr "Přesun na konec řádku"
1572
1573 #: src/compose.c:633
1574 msgid "Move to previous line"
1575 msgstr "Přesun na předchozí řádek"
1576
1577 #: src/compose.c:634
1578 msgid "Move to next line"
1579 msgstr "Přesun na další řádek"
1580
1581 #: src/compose.c:635
1582 msgid "Delete a character backward"
1583 msgstr "Smazat znak zpět"
1584
1585 #: src/compose.c:636
1586 msgid "Delete a character forward"
1587 msgstr "Smazat znak vpřed"
1588
1589 #: src/compose.c:637
1590 msgid "Delete a word backward"
1591 msgstr "Smazat slovo zpět"
1592
1593 #: src/compose.c:638
1594 msgid "Delete a word forward"
1595 msgstr "Smazat slovo vpřed"
1596
1597 #: src/compose.c:639
1598 msgid "Delete line"
1599 msgstr "Smazat řádek"
1600
1601 #: src/compose.c:640
1602 msgid "Delete to end of line"
1603 msgstr "Smazat do konce řádku"
1604
1605 #: src/compose.c:643 src/messageview.c:229
1606 #: src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:102
1607 msgid "_Find"
1608 msgstr "_Najít"
1609
1610 #: src/compose.c:646
1611 msgid "_Wrap current paragraph"
1612 msgstr "_Zalomit aktuální odstavec"
1613
1614 #: src/compose.c:647
1615 msgid "Wrap all long _lines"
1616 msgstr "Zalomit všechny _dlouhé řádky"
1617
1618 #: src/compose.c:649
1619 msgid "Edit with e_xternal editor"
1620 msgstr "Upravit e_xterním editorem"
1621
1622 #: src/compose.c:652
1623 msgid "_Check all or check selection"
1624 msgstr "_Zkontrolovat vše nebo výběr"
1625
1626 #: src/compose.c:653
1627 msgid "_Highlight all misspelled words"
1628 msgstr "Z_výraznit nesprávná slova"
1629
1630 #: src/compose.c:654
1631 msgid "Check _backwards misspelled word"
1632 msgstr "Přejít na _předchozí chybu"
1633
1634 #: src/compose.c:655
1635 msgid "_Forward to next misspelled word"
1636 msgstr "Přejít na _následující chybu"
1637
1638 #: src/compose.c:663
1639 msgid "Reply _mode"
1640 msgstr "_Mód odpovědi"
1641
1642 #: src/compose.c:665
1643 msgid "Privacy _System"
1644 msgstr "Systém _zabezpečení"
1645
1646 #: src/compose.c:670
1647 msgid "_Priority"
1648 msgstr "_Priorita"
1649
1650 #: src/compose.c:672 src/mainwindow.c:606 src/messageview.c:265
1651 msgid "Character _encoding"
1652 msgstr "_Kódování znaků"
1653
1654 #: src/compose.c:677 src/mainwindow.c:611 src/messageview.c:270
1655 msgid "Western European"
1656 msgstr "Západní Evropa"
1657
1658 #: src/compose.c:678 src/mainwindow.c:612 src/messageview.c:271
1659 msgid "Baltic"
1660 msgstr "Baltské"
1661
1662 #: src/compose.c:679 src/mainwindow.c:613 src/messageview.c:272
1663 msgid "Hebrew"
1664 msgstr "Hebrejština"
1665
1666 #: src/compose.c:680 src/mainwindow.c:614 src/messageview.c:273
1667 msgid "Arabic"
1668 msgstr "Arabština"
1669
1670 #: src/compose.c:681 src/mainwindow.c:615 src/messageview.c:274
1671 msgid "Cyrillic"
1672 msgstr "Azbuka"
1673
1674 #: src/compose.c:682 src/mainwindow.c:616 src/messageview.c:275
1675 msgid "Japanese"
1676 msgstr "Japonština"
1677
1678 #: src/compose.c:683 src/mainwindow.c:617 src/messageview.c:276
1679 msgid "Chinese"
1680 msgstr "Čínština"
1681
1682 #: src/compose.c:684 src/mainwindow.c:618 src/messageview.c:277
1683 msgid "Korean"
1684 msgstr "Korejština"
1685
1686 #: src/compose.c:685 src/mainwindow.c:619 src/messageview.c:278
1687 msgid "Thai"
1688 msgstr "Thajština"
1689
1690 #: src/compose.c:688 src/mainwindow.c:728 src/messageview.c:314
1691 msgid "_Address book"
1692 msgstr "_Kniha adres"
1693
1694 #: src/compose.c:690
1695 msgid "_Template"
1696 msgstr "Ša_blona"
1697
1698 #: src/compose.c:692 src/mainwindow.c:756 src/messageview.c:335
1699 msgid "Actio_ns"
1700 msgstr "Ak_ce"
1701
1702 #: src/compose.c:701
1703 msgid "Aut_o wrapping"
1704 msgstr "Aut_omatické zalamování"
1705
1706 #: src/compose.c:702
1707 msgid "Auto _indent"
1708 msgstr "Automatické _odsazení"
1709
1710 #: src/compose.c:703
1711 msgid "Si_gn"
1712 msgstr "Po_depsat"
1713
1714 #: src/compose.c:704
1715 msgid "_Encrypt"
1716 msgstr "Ši_frovat"
1717
1718 #: src/compose.c:705
1719 msgid "_Request Return Receipt"
1720 msgstr "_Vyžadovat potvrzení o doručení"
1721
1722 #: src/compose.c:706
1723 msgid "Remo_ve references"
1724 msgstr "Odstranit reference"
1725
1726 #: src/compose.c:707
1727 msgid "Show _ruler"
1728 msgstr "Zobrazit _pravítko"
1729
1730 #: src/compose.c:712 src/compose.c:722
1731 msgid "_Normal"
1732 msgstr "_Normální"
1733
1734 #: src/compose.c:713 src/mainwindow.c:660 src/messageview.c:303
1735 msgid "_All"
1736 msgstr "_Všem"
1737
1738 #: src/compose.c:714 src/mainwindow.c:661 src/messageview.c:304
1739 msgid "_Sender"
1740 msgstr "_Odesílateli"
1741
1742 #: src/compose.c:715
1743 msgid "_Mailing-list"
1744 msgstr "Kon_ference"
1745
1746 #: src/compose.c:720
1747 msgid "_Highest"
1748 msgstr "_Nejvyšší"
1749
1750 #: src/compose.c:721
1751 msgid "Hi_gh"
1752 msgstr "Vy_soká"
1753
1754 #: src/compose.c:723
1755 msgid "Lo_w"
1756 msgstr "Ní_zká"
1757
1758 #: src/compose.c:724
1759 msgid "_Lowest"
1760 msgstr "Ne_jnižsí"
1761
1762 #: src/compose.c:729 src/mainwindow.c:871 src/messageview.c:352
1763 msgid "_Automatic"
1764 msgstr "_Automaticky"
1765
1766 #: src/compose.c:730 src/mainwindow.c:872 src/messageview.c:353
1767 msgid "7bit ASCII (US-ASC_II)"
1768 msgstr "7bitové ASCII (US-ASC_II)"
1769
1770 #: src/compose.c:731 src/mainwindow.c:873 src/messageview.c:354
1771 msgid "Unicode (_UTF-8)"
1772 msgstr "Unicode (_UTF-8)"
1773
1774 #: src/compose.c:735 src/mainwindow.c:877 src/messageview.c:358
1775 msgid "Central European (ISO-8859-_2)"
1776 msgstr "Střední Evropa (ISO-8859-_2)"
1777
1778 #: src/compose.c:738 src/mainwindow.c:880 src/messageview.c:361
1779 msgid "Greek (ISO-8859-_7)"
1780 msgstr "Řečtina (ISO-8859-_7)"
1781
1782 #: src/compose.c:743 src/mainwindow.c:885 src/messageview.c:366
1783 msgid "Turkish (ISO-8859-_9)"
1784 msgstr "Turečtina (ISO-8859-_9)"
1785
1786 #: src/compose.c:1072
1787 msgid "New message From format error."
1788 msgstr "Chyba ve formátu pole Od nové zprávy."
1789
1790 #: src/compose.c:1164
1791 msgid "New message subject format error."
1792 msgstr "Chyba v předmětu šablony nové zprávy."
1793
1794 #: src/compose.c:1195 src/quote_fmt.c:569
1795 #, c-format
1796 msgid "The body of the \"New message\" template has an error at line %d."
1797 msgstr "Chyba v těle šablony \"Napsat\" na řádku %d."
1798
1799 #: src/compose.c:1456
1800 msgid "Unable to reply. The original email probably doesn't exist."
1801 msgstr "Není možno odpovědět. Originální email pravděpodobně neexistuje."
1802
1803 #: src/compose.c:1639 src/quote_fmt.c:586
1804 msgid ""
1805 "The \"From\" field of the \"Reply\" template contains an invalid email "
1806 "address."
1807 msgstr ""
1808 "Pole \"Od\" v šabloně \"Odpovědět\" obsahuje neplatnou emailovou adresu."
1809
1810 #: src/compose.c:1687 src/quote_fmt.c:589
1811 #, c-format
1812 msgid "The body of the \"Reply\" template has an error at line %d."
1813 msgstr "Chyba v těle šablony \"Odpovědět\" na řádku %d."
1814
1815 #: src/compose.c:1823 src/compose.c:2015 src/quote_fmt.c:606
1816 msgid ""
1817 "The \"From\" field of the \"Forward\" template contains an invalid email "
1818 "address."
1819 msgstr "Pole \"Od\" v šabloně \"Předat\" obsahuje neplatnou emailovou adresu."
1820
1821 #: src/compose.c:1883 src/quote_fmt.c:609
1822 #, c-format
1823 msgid "The body of the \"Forward\" template has an error at line %d."
1824 msgstr "Chyba v těle šablony \"Předat\" na řádku %d."
1825
1826 #: src/compose.c:2057
1827 msgid "Fw: multiple emails"
1828 msgstr "Fw: vice zprav"
1829
1830 #: src/compose.c:2537
1831 #, c-format
1832 msgid "The body of the \"Redirect\" template has an error at line %d."
1833 msgstr "Chyba v těle šablony \"Přesměrovat\" na řádku %d."
1834
1835 #: src/compose.c:2604 src/gtk/headers.h:14
1836 msgid "Cc:"
1837 msgstr "Kopie:"
1838
1839 #: src/compose.c:2607 src/gtk/headers.h:15
1840 msgid "Bcc:"
1841 msgstr "Skrytá kopie:"
1842
1843 #: src/compose.c:2610 src/gtk/headers.h:12
1844 msgid "Reply-To:"
1845 msgstr "Odpovědět komu:"
1846
1847 #: src/compose.c:2613 src/compose.c:4944 src/compose.c:4946
1848 #: src/gtk/headers.h:33
1849 msgid "Newsgroups:"
1850 msgstr "Diskusní skupiny:"
1851
1852 #: src/compose.c:2616 src/gtk/headers.h:34
1853 msgid "Followup-To:"
1854 msgstr "Pokračování:"
1855
1856 #: src/compose.c:2619 src/gtk/headers.h:17
1857 msgid "In-Reply-To:"
1858 msgstr "V odpovědi komu:"
1859
1860 #: src/compose.c:2623 src/compose.c:4941 src/compose.c:4949
1861 #: src/gtk/headers.h:13 src/summary_search.c:433
1862 msgid "To:"
1863 msgstr "Komu:"
1864
1865 #: src/compose.c:2832
1866 msgid "Couldn't attach a file (charset conversion failed)."
1867 msgstr "Nepodařilo se připojit soubor (konverze znakové sady se nezdařila)."
1868
1869 #: src/compose.c:2838
1870 #, c-format
1871 msgid ""
1872 "The following file has been attached: \n"
1873 "%s"
1874 msgid_plural ""
1875 "The following files have been attached: \n"
1876 "%s"
1877 msgstr[0] ""
1878 "Následující soubor byl připojen: \n"
1879 "%s"
1880 msgstr[1] ""
1881 "Následující soubory byly připojeny: \n"
1882 "%s"
1883 msgstr[2] ""
1884 "Následující soubory byly připojeny: \n"
1885 "%s"
1886
1887 #: src/compose.c:3111
1888 msgid "The \"Quotation mark\" of the template is invalid."
1889 msgstr "\"Značka pro citaci\" v šabloně je neplatná."
1890
1891 #: src/compose.c:3611
1892 #, c-format
1893 msgid "Could not get size of file '%s'."
1894 msgstr "Nemohu získat velikost souboru '%s'."
1895
1896 #: src/compose.c:3622
1897 #, c-format
1898 msgid ""
1899 "You are about to insert a file of %s in the message body. Are you sure you "
1900 "want to do that?"
1901 msgstr "Chystáte se vložit soubor %s do těla zprávy. Jste si tím jistý?"
1902
1903 #: src/compose.c:3625
1904 msgid "Are you sure?"
1905 msgstr "Jste si jistý?"
1906
1907 #: src/compose.c:3626 src/compose.c:10538 src/compose.c:11399
1908 msgid "_Insert"
1909 msgstr "_Vložit"
1910
1911 #: src/compose.c:3750
1912 #, c-format
1913 msgid "File %s is empty."
1914 msgstr "Soubor %s je prázdný."
1915
1916 #: src/compose.c:3751
1917 msgid "Empty file"
1918 msgstr "Prázdný soubor"
1919
1920 #: src/compose.c:3752
1921 msgid "_Attach anyway"
1922 msgstr "_Přesto přiložit"
1923
1924 #: src/compose.c:3761
1925 #, c-format
1926 msgid "Can't read %s."
1927 msgstr "Nemohu načíst %s."
1928
1929 #: src/compose.c:3788
1930 #, c-format
1931 msgid "Message: %s"
1932 msgstr "Zpráva: %s"
1933
1934 #: src/compose.c:4781 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:694
1935 #: src/plugins/python/composewindowtype.c:421
1936 msgid " [Edited]"
1937 msgstr " [Upraveno]"
1938
1939 #: src/compose.c:4788 src/plugins/python/composewindowtype.c:424
1940 #, c-format
1941 msgid "%s - Compose message%s"
1942 msgstr "%s - Psaní zprávy%s"
1943
1944 #: src/compose.c:4791 src/plugins/python/composewindowtype.c:427
1945 #, c-format
1946 msgid "[no subject] - Compose message%s"
1947 msgstr "[žádný předmět] - Psaní zprávy%s"
1948
1949 #: src/compose.c:4793 src/plugins/python/composewindowtype.c:415
1950 msgid "Compose message"
1951 msgstr "Napsat zprávu"
1952
1953 #: src/compose.c:4820 src/messageview.c:890
1954 msgid ""
1955 "Account for sending mail is not specified.\n"
1956 "Please select a mail account before sending."
1957 msgstr ""
1958 "Není zadán účet pro odesílání mailů.\n"
1959 "Před odesláním vyberte prosím nějaký účet."
1960
1961 #: src/compose.c:5040 src/compose.c:5072 src/compose.c:5114
1962 #: src/prefs_account.c:3270 src/toolbar.c:406 src/toolbar.c:424
1963 msgid "Send"
1964 msgstr "Odeslat"
1965
1966 #: src/compose.c:5041
1967 msgid "The only recipient is the default CC address. Send anyway?"
1968 msgstr ""
1969 "Jediný adresát je výchozí příjemce kopií (viz nastavení účtu). Opravdu "
1970 "odeslat?"
1971
1972 #: src/compose.c:5042 src/compose.c:5074 src/compose.c:5107 src/compose.c:5631
1973 #: src/folderview.c:2438 src/messageview.c:856 src/messageview.c:873
1974 #: src/plugins/attachwarner/attachwarner.c:210 src/toolbar.c:2629
1975 msgid "_Send"
1976 msgstr "_Odeslat"
1977
1978 #: src/compose.c:5073
1979 msgid "The only recipient is the default BCC address. Send anyway?"
1980 msgstr ""
1981 "Jediný adresát je výchozí příjemce skrytých kopií (viz nastavení účtu). "
1982 "Opravdu odeslat?"
1983
1984 #: src/compose.c:5090
1985 msgid "Recipient is not specified."
1986 msgstr "Není uveden příjemce."
1987
1988 #: src/compose.c:5109 src/plugins/attachwarner/attachwarner.c:212
1989 msgid "_Queue"
1990 msgstr "_Fronta"
1991
1992 #: src/compose.c:5110
1993 #, c-format
1994 msgid "Subject is empty. %s"
1995 msgstr "Předmět je prázdný.  %s"
1996
1997 #: src/compose.c:5111 src/plugins/attachwarner/attachwarner.c:222
1998 msgid "Send it anyway?"
1999 msgstr "Přesto odeslat?"
2000
2001 #: src/compose.c:5112 src/plugins/attachwarner/attachwarner.c:222
2002 msgid "Queue it anyway?"
2003 msgstr "Opravdu zařadit do fronty?"
2004
2005 #: src/compose.c:5114 src/toolbar.c:425
2006 msgid "Send later"
2007 msgstr "Poslat později"
2008
2009 #: src/compose.c:5167 src/compose.c:10002
2010 msgid ""
2011 "Could not queue message for sending:\n"
2012 "\n"
2013 "Charset conversion failed."
2014 msgstr ""
2015 "Zprávu nelze uložit do fronty pro odeslání:\n"
2016 "\n"
2017 "Konverze znakové sady se nezdařila."
2018
2019 #: src/compose.c:5170 src/compose.c:10005
2020 msgid ""
2021 "Could not queue message for sending:\n"
2022 "\n"
2023 "Couldn't get recipient encryption key."
2024 msgstr ""
2025 "Zprávu nelze uložit do fronty pro odeslání:\n"
2026 "\n"
2027 "Nepodařilo se získat šifrovací klíč příjemce."
2028
2029 #: src/compose.c:5176 src/compose.c:9999
2030 #, c-format
2031 msgid ""
2032 "Could not queue message for sending:\n"
2033 "\n"
2034 "Signature failed: %s"
2035 msgstr ""
2036 "Zprávu nelze uložit do fronty pro odeslání\n"
2037 "\n"
2038 "Podepisování se nezdařilo: %s"
2039
2040 #: src/compose.c:5179
2041 #, c-format
2042 msgid ""
2043 "Could not queue message for sending:\n"
2044 "\n"
2045 "%s."
2046 msgstr ""
2047 "Zprávu nelze uložit do fronty pro odeslání:\n"
2048 "\n"
2049 "%s."
2050
2051 #: src/compose.c:5181
2052 msgid "Could not queue message for sending."
2053 msgstr "Zprávu nelze uložit do fronty pro odeslání."
2054
2055 #: src/compose.c:5196 src/compose.c:5256
2056 msgid ""
2057 "The message was queued but could not be sent.\n"
2058 "Use \"Send queued messages\" from the main window to retry."
2059 msgstr ""
2060 "Zpráva byla uložena do fronty ale nemohla být odeslána.\n"
2061 "Použijte nabídku \"Odeslat pozdržené zprávy \" z hlavního okna."
2062
2063 #: src/compose.c:5252
2064 #, c-format
2065 msgid ""
2066 "%s\n"
2067 "Use \"Send queued messages\" from the main window to retry."
2068 msgstr ""
2069 "%s\n"
2070 "Použijte nabídku \"Odeslat pozdržené zprávy \" z hlavního okna."
2071
2072 #: src/compose.c:5627
2073 #, c-format
2074 msgid ""
2075 "Can't convert the character encoding of the message \n"
2076 "to the specified %s charset.\n"
2077 "Send it as %s?"
2078 msgstr ""
2079 "Nelze převést kódování znaků zprávy \n"
2080 "na %s.\n"
2081 "Odeslat v kódování %s?"
2082
2083 #: src/compose.c:5685
2084 #, c-format
2085 msgid ""
2086 "Line %d exceeds the line length limit (998 bytes).\n"
2087 "The contents of the message might be broken on the way to the delivery.\n"
2088 "\n"
2089 "Send it anyway?"
2090 msgstr ""
2091 "Řádek %d překračuje limit délky řádku (998 bajtů).\n"
2092 "Obsah zprávy může být poškozen po cestě k adresátovi.\n"
2093 "\n"
2094 "Přesto odeslat?"
2095
2096 #: src/compose.c:5796
2097 #, c-format
2098 msgid "Couldn't encrypt the email: %s"
2099 msgstr "Nepodařilo se zašifrovat zprávu: %s"
2100
2101 #: src/compose.c:5917
2102 msgid "Encryption warning"
2103 msgstr "Varování šifrování"
2104
2105 #: src/compose.c:5918
2106 msgid "C_ontinue"
2107 msgstr "_Pokračovat"
2108
2109 #: src/compose.c:5967
2110 msgid "No account for sending mails available!"
2111 msgstr "Není dostupný žádný účet pro odeslání pošty!"
2112
2113 #: src/compose.c:5976
2114 msgid "Selected account isn't NNTP: Posting is impossible."
2115 msgstr "Vybraný účet není NNTP: Odeslání není možné. "
2116
2117 #: src/compose.c:6211
2118 #, c-format
2119 msgid "Attachment %s doesn't exist anymore. Ignore?"
2120 msgstr "Příloha %s už neexistuje. Ignorovat?"
2121
2122 #: src/compose.c:6212 src/mainwindow.c:651 src/toolbar.c:231
2123 #: src/toolbar.c:2167
2124 msgid "Cancel sending"
2125 msgstr "Zrušit posílání"
2126
2127 #: src/compose.c:6212
2128 msgid "Ignore attachment"
2129 msgstr "Ignorovat přílohu"
2130
2131 #: src/compose.c:6252
2132 #, c-format
2133 msgid "Original %s part"
2134 msgstr "Část originálu %s"
2135
2136 #: src/compose.c:6834
2137 msgid "Add to address _book"
2138 msgstr "Přidat do knihy adres"
2139
2140 #: src/compose.c:6995
2141 msgid "Delete entry contents"
2142 msgstr "Smazat obsah pole"
2143
2144 #: src/compose.c:6999 src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:289
2145 msgid "Use <tab> to autocomplete from addressbook"
2146 msgstr "Použijte <tab> pro automatické dokončení podle knihy adres"
2147
2148 #: src/compose.c:7221
2149 msgid "Mime type"
2150 msgstr "MIME typ"
2151
2152 #: src/compose.c:7227 src/mimeview.c:273 src/plugins/pgpcore/select-keys.c:394
2153 #: src/prefs_matcher.c:630 src/prefs_summaries.c:434
2154 #: src/prefs_summary_column.c:85 src/summaryview.c:444
2155 msgid "Size"
2156 msgstr "Délka"
2157
2158 #: src/compose.c:7290
2159 msgid "Save Message to "
2160 msgstr "Uložit zprávu do "
2161
2162 #: src/compose.c:7327 src/editjpilot.c:276 src/editldap.c:517
2163 #: src/editvcard.c:192 src/export.c:164 src/import.c:163 src/importmutt.c:238
2164 #: src/importpine.c:237 src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1025
2165 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:229
2166 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:252
2167 #: src/plugins/bsfilter/bsfilter_gtk.c:181
2168 #: src/plugins/clamd/clamav_plugin_gtk.c:299
2169 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:417
2170 msgid "_Browse"
2171 msgstr "P_rocházet"
2172
2173 #: src/compose.c:7800
2174 msgid "Hea_der"
2175 msgstr "_Záhlaví"
2176
2177 #: src/compose.c:7805
2178 msgid "_Attachments"
2179 msgstr "_Přílohy"
2180
2181 #: src/compose.c:7819
2182 msgid "Othe_rs"
2183 msgstr "_Ostatní"
2184
2185 #: src/compose.c:7834
2186 msgid "S_ubject:"
2187 msgstr "Pře_dmět:"
2188
2189 #: src/compose.c:8058
2190 #, c-format
2191 msgid ""
2192 "Spell checker could not be started.\n"
2193 "%s"
2194 msgstr ""
2195 "Nelze spustit kontrolu pravopisu.\n"
2196 "%s"
2197
2198 #: src/compose.c:8197
2199 msgid "_From:"
2200 msgstr "_Od:"
2201
2202 #: src/compose.c:8214
2203 msgid "Account to use for this email"
2204 msgstr "Účet použitý pro tuto zprávu"
2205
2206 #: src/compose.c:8216
2207 msgid "Sender address to be used"
2208 msgstr "Adresa odesílatele musí být uvedena"
2209
2210 #: src/compose.c:8382
2211 #, c-format
2212 msgid ""
2213 "The privacy system '%s' cannot be loaded. You will not be able to sign or "
2214 "encrypt this message."
2215 msgstr ""
2216 "Systém zabezpečení '%s' se nepodařilo načíst. Nebudete moci digitálně "
2217 "podepsat nebo šifrovat zprávu."
2218
2219 #: src/compose.c:8483 src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1077
2220 msgid "_None"
2221 msgstr "Žá_dné"
2222
2223 #: src/compose.c:8584 src/prefs_template.c:760
2224 #, c-format
2225 msgid "The body of the template has an error at line %d."
2226 msgstr "Chyba v těle šablony na řádku %d."
2227
2228 #: src/compose.c:8700
2229 msgid "Template From format error."
2230 msgstr "Chyba v poli 'Od' šablony."
2231
2232 #: src/compose.c:8718
2233 msgid "Template To format error."
2234 msgstr "Chyba v poli 'Komu' šablony."
2235
2236 #: src/compose.c:8736
2237 msgid "Template Cc format error."
2238 msgstr "Chyba v poli 'Kopie' šablony."
2239
2240 #: src/compose.c:8754
2241 msgid "Template Bcc format error."
2242 msgstr "Chyba v poli 'Skrytá kopie' šablony."
2243
2244 #: src/compose.c:8772
2245 msgid "Template Reply-To format error."
2246 msgstr "Chyba v poli 'Komu' šablony."
2247
2248 #: src/compose.c:8791
2249 msgid "Template subject format error."
2250 msgstr "Chyba v poli 'Předmět' šablony."
2251
2252 #: src/compose.c:9060
2253 msgid "Invalid MIME type."
2254 msgstr "Neplatný MIME typ."
2255
2256 #: src/compose.c:9075
2257 msgid "File doesn't exist or is empty."
2258 msgstr "Soubor neexistuje nebo je prázdný."
2259
2260 #: src/compose.c:9149
2261 msgid "Properties"
2262 msgstr "Vlastnosti"
2263
2264 #: src/compose.c:9166
2265 msgid "MIME type"
2266 msgstr "MIME typ"
2267
2268 #: src/compose.c:9207
2269 msgid "Encoding"
2270 msgstr "Kódování"
2271
2272 #: src/compose.c:9227
2273 msgid "Path"
2274 msgstr "Cesta k souboru"
2275
2276 #: src/compose.c:9228
2277 msgid "File name"
2278 msgstr "Název souboru"
2279
2280 #: src/compose.c:9479
2281 #, c-format
2282 msgid ""
2283 "The external editor is still working.\n"
2284 "Force terminating the process?\n"
2285 "process group id: %d"
2286 msgstr ""
2287 "Externí editor stále pracuje.\n"
2288 "Mám přerušit proces?\n"
2289 "číslo procesu: %d"
2290
2291 #: src/compose.c:9968 src/messageview.c:1097
2292 msgid "Claws Mail needs network access in order to send this email."
2293 msgstr "Claws Mail potřebuje přístup k síti, aby mohl odeslat tuto zprávu."
2294
2295 #: src/compose.c:9994
2296 msgid "Could not queue message."
2297 msgstr "Zprávu nelze uložit do fronty pro odeslání."
2298
2299 #: src/compose.c:9996
2300 #, c-format
2301 msgid ""
2302 "Could not queue message:\n"
2303 "\n"
2304 "%s."
2305 msgstr ""
2306 "Zprávu nelze uložit do fronty pro odeslání:\n"
2307 "\n"
2308 "%s."
2309
2310 #: src/compose.c:10174
2311 msgid "Could not save draft."
2312 msgstr "Nelze uložit koncept."
2313
2314 #: src/compose.c:10178
2315 msgid "Could not save draft"
2316 msgstr "Nelze uložit koncept"
2317
2318 #: src/compose.c:10179
2319 msgid ""
2320 "Could not save draft.\n"
2321 "Do you want to cancel exit or discard this email?"
2322 msgstr ""
2323 "Nemohu uložit koncept.\n"
2324 "Chcete zrušit ukončení nebo zahodit tuto zprávu?"
2325
2326 #: src/compose.c:10181
2327 msgid "_Cancel exit"
2328 msgstr "_Zrušit ukončení"
2329
2330 #: src/compose.c:10181
2331 msgid "_Discard email"
2332 msgstr "_Zahodit zprávu"
2333
2334 #: src/compose.c:10341 src/compose.c:10355
2335 msgid "Select file"
2336 msgstr "Výběr souboru"
2337
2338 #: src/compose.c:10369
2339 #, c-format
2340 msgid "File '%s' could not be read."
2341 msgstr "Soubor '%s' nelze číst."
2342
2343 #: src/compose.c:10371
2344 #, c-format
2345 msgid ""
2346 "File '%s' contained invalid characters\n"
2347 "for the current encoding, insertion may be incorrect."
2348 msgstr ""
2349 "Soubor '%s' obsahuje neplatné znaky\n"
2350 "pro nastavené kódování, vložení může obsahovat chyby."
2351
2352 #: src/compose.c:10458
2353 msgid "Discard message"
2354 msgstr "Zrušit zprávu"
2355
2356 #: src/compose.c:10459
2357 msgid "This message has been modified. Discard it?"
2358 msgstr "Zpráva byla modifikována. Chcete ji zahodit?"
2359
2360 #: src/compose.c:10460 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:433
2361 msgid "_Discard"
2362 msgstr "_Zahodit"
2363
2364 #: src/compose.c:10460 src/compose.c:10464
2365 msgid "_Save to Drafts"
2366 msgstr "Uložit jako _koncept"
2367
2368 #: src/compose.c:10462 src/plugins/managesieve/sieve_editor.c:431
2369 msgid "Save changes"
2370 msgstr "Uložit změny"
2371
2372 #: src/compose.c:10463
2373 msgid "This message has been modified. Save the latest changes?"
2374 msgstr "Zpráva byla modifikována. Chcete uložit poslední změny?"
2375
2376 #: src/compose.c:10464
2377 msgid "_Don't save"
2378 msgstr "_Neukládat"
2379
2380 #: src/compose.c:10535
2381 #, c-format
2382 msgid "Do you want to apply the template '%s'?"
2383 msgstr "Chcete použít šablonu '%s'?"
2384
2385 #: src/compose.c:10537
2386 msgid "Apply template"
2387 msgstr "Použít šablonu"
2388
2389 #: src/compose.c:10538 src/prefs_actions.c:329
2390 #: src/prefs_filtering_action.c:610 src/prefs_filtering.c:477
2391 #: src/prefs_matcher.c:773 src/prefs_template.c:311 src/prefs_toolbar.c:1050
2392 msgid "_Replace"
2393 msgstr "_Nahradit"
2394
2395 #: src/compose.c:11396
2396 msgid "Insert or attach?"
2397 msgstr "Vložit nebo připojit?"
2398
2399 #: src/compose.c:11397
2400 msgid ""
2401 "Do you want to insert the contents of the file(s) into the message body, or "
2402 "attach it to the email?"
2403 msgstr ""
2404 "Chcete obsah souboru(ů) vložit do textu zprávy nebo soubor(y) připojit ke "
2405 "zprávě jako přílohu?"
2406
2407 #: src/compose.c:11399
2408 msgid "_Attach"
2409 msgstr "_Přiložit"
2410
2411 #: src/compose.c:11616
2412 #, c-format
2413 msgid "Quote format error at line %d."
2414 msgstr "Chyba formátu citace na řádku %d."
2415
2416 #: src/compose.c:11911
2417 #, c-format
2418 msgid ""
2419 "You are about to reply to %d messages. Opening the windows could take some "
2420 "time. Do you want to continue?"
2421 msgstr ""
2422 "Chystáte se odpovědět na %d zpráv. Otevírání oken může chvíli trvat. Chcete "
2423 "pokračovat?"
2424
2425 #: src/crash.c:140
2426 #, c-format
2427 msgid "Claws Mail process (%ld) received signal %ld"
2428 msgstr "Proces Claws Mail (pid %ld) obdržel signál %ld"
2429
2430 #: src/crash.c:186
2431 msgid "Claws Mail has crashed"
2432 msgstr "Claws Mail zhavaroval"
2433
2434 #: src/crash.c:202
2435 #, c-format
2436 msgid ""
2437 "%s.\n"
2438 "Please file a bug report and include the information below."
2439 msgstr ""
2440 "%s.\n"
2441 "Vyplňte prosím hlášení o chybě a vložte níže uvedené informace."
2442
2443 #: src/crash.c:207
2444 msgid "Debug log"
2445 msgstr "Debug log"
2446
2447 #: src/crash.c:251 src/toolbar.c:422
2448 msgid "Close"
2449 msgstr "Zavřít"
2450
2451 #: src/crash.c:256
2452 msgid "Save..."
2453 msgstr "Uložit..."
2454
2455 #: src/crash.c:261
2456 msgid "Create bug report"
2457 msgstr "Vytvořit hlášení o chybě"
2458
2459 #: src/crash.c:311
2460 msgid "Save crash information"
2461 msgstr "Uložit informace o pádu"
2462
2463 #: src/editaddress.c:156 src/editaddress.c:232
2464 msgid "Add New Person"
2465 msgstr "Přidat novou osobu"
2466
2467 #: src/editaddress.c:158
2468 msgid ""
2469 "Adding a new person requires at least one of the\n"
2470 "following values to be set:\n"
2471 " - Display Name\n"
2472 " - First Name\n"
2473 " - Last Name\n"
2474 " - Nickname\n"
2475 " - any email address\n"
2476 " - any additional attribute\n"
2477 "\n"
2478 "Click OK to keep editing this contact.\n"
2479 "Click Cancel to close without saving."
2480 msgstr ""
2481 "Přidání nové osoby vyžaduje vyplněnou nejméně\n"
2482 "jednu z následujících hodnot:\n"
2483 " - Zobrazené jméno\n"
2484 " - Jméno\n"
2485 " - Příjmení\n"
2486 " - Přezdívka\n"
2487 " - nějaká emailová adresa\n"
2488 " - nějaký další atribut\n"
2489 "\n"
2490 "Klikněte na OK pro pokračování editace.\n"
2491 "Klikněte na Zrušit pro uzavření bez uložení."
2492
2493 #: src/editaddress.c:169
2494 msgid ""
2495 "Adding a new person requires at least one of the\n"
2496 "following values to be set:\n"
2497 " - First Name\n"
2498 " - Last Name\n"
2499 " - any email address\n"
2500 " - any additional attribute\n"
2501 "\n"
2502 "Click OK to keep editing this contact.\n"
2503 "Click Cancel to close without saving."
2504 msgstr ""
2505 "Přidání nové osoby vyžaduje vyplněnou nejméně\n"
2506 "jednu z následujících hodnot:\n"
2507 " - Jméno\n"
2508 " - Příjmení\n"
2509 " - nějaká emailová adresa\n"
2510 " - nějaký další atribut\n"
2511 "\n"
2512 "Klikněte na OK pro pokračování editace.\n"
2513 "Klikněte na Zrušit pro uzavření bez uložení."
2514
2515 #: src/editaddress.c:233
2516 msgid "Edit Person Details"
2517 msgstr "Upravit detaily o osobě"
2518
2519 #: src/editaddress.c:411
2520 msgid "An Email address must be supplied."
2521 msgstr "E-mailová adresa musí být uvedena."
2522
2523 #: src/editaddress.c:587 src/editaddress_other_attributes_ldap.c:198
2524 msgid "A Name and Value must be supplied."
2525 msgstr "Musí být zadáno jméno a hodnota."
2526
2527 #: src/editaddress.c:676 src/prefs_folder_item.c:1675
2528 msgid "Discard"
2529 msgstr "_Zahodit"
2530
2531 #: src/editaddress.c:677
2532 msgid "Apply"
2533 msgstr "Použít"
2534
2535 #: src/editaddress.c:707 src/editaddress.c:756
2536 msgid "Edit Person Data"
2537 msgstr "Upravit data o osobě"
2538
2539 #: src/editaddress.c:785
2540 msgid "Choose a picture"
2541 msgstr "Vyberte obrázek"
2542
2543 #: src/editaddress.c:804
2544 #, c-format
2545 msgid ""
2546 "Failed to import image: \n"
2547 "%s"
2548 msgstr ""
2549 "Chyba importu obrázku: \n"
2550 "%s"
2551
2552 #: src/editaddress.c:846
2553 msgid "_Set picture"
2554 msgstr "_Nastavit obrázek"
2555
2556 #: src/editaddress.c:847
2557 msgid "_Unset picture"
2558 msgstr "_Zrušit obrázek"
2559
2560 #: src/editaddress.c:905
2561 msgid "Photo"
2562 msgstr "Fotografie"
2563
2564 #: src/editaddress.c:952 src/editaddress.c:954 src/expldifdlg.c:516
2565 #: src/exporthtml.c:761 src/ldif.c:746
2566 msgid "Display Name"
2567 msgstr "Zobrazované jméno"
2568
2569 #: src/editaddress.c:963 src/editaddress.c:967 src/ldif.c:754
2570 msgid "Last Name"
2571 msgstr "Příjmení"
2572
2573 #: src/editaddress.c:964 src/editaddress.c:966 src/ldif.c:750
2574 msgid "First Name"
2575 msgstr "Jméno"
2576
2577 #: src/editaddress.c:970 src/editaddress.c:972
2578 msgid "Nickname"
2579 msgstr "Přezdívka"
2580
2581 #: src/editaddress.c:1056 src/editaddress.c:1124
2582 msgid "Alias"
2583 msgstr "Alias"
2584
2585 #: src/editaddress.c:1266 src/editaddress.c:1335 src/editaddress.c:1355
2586 #: src/editaddress_other_attributes_ldap.c:303
2587 #: src/editaddress_other_attributes_ldap.c:371 src/prefs_customheader.c:222
2588 msgid "Value"
2589 msgstr "Hodnota"
2590
2591 #: src/editaddress.c:1426
2592 msgid "_User Data"
2593 msgstr "_Osobní data"
2594
2595 #: src/editaddress.c:1427
2596 msgid "_Email Addresses"
2597 msgstr "_E-mailové adresy"
2598
2599 #: src/editaddress.c:1430 src/editaddress.c:1433
2600 msgid "O_ther Attributes"
2601 msgstr "_Další údaje"
2602
2603 #: src/editaddress.c:1584
2604 #, c-format
2605 msgid ""
2606 "Failed to save image: \n"
2607 "%s"
2608 msgstr ""
2609 "Chyba uložení obrázku: \n"
2610 "%s"
2611
2612 #: src/editbook.c:109
2613 msgid "File appears to be OK."
2614 msgstr "Soubor se zdá být v pořádku."
2615
2616 #: src/editbook.c:112
2617 msgid "File does not appear to be a valid address book format."
2618 msgstr "Soubor není ve formátu pro knihu adres."
2619
2620 #: src/editbook.c:115 src/editjpilot.c:191 src/editvcard.c:98
2621 msgid "Could not read file."
2622 msgstr "Nelze načíst soubor."
2623
2624 #: src/editbook.c:149 src/editbook.c:262
2625 msgid "Edit Addressbook"
2626 msgstr "Upravit knihu adres"
2627
2628 #: src/editbook.c:177 src/editjpilot.c:264 src/editvcard.c:180
2629 msgid " Check File "
2630 msgstr " Otestovat soubor "
2631
2632 #: src/editbook.c:182 src/editjpilot.c:269 src/editvcard.c:185
2633 #: src/importmutt.c:231 src/importpine.c:230 src/prefs_account.c:1959
2634 #: src/wizard.c:1190 src/wizard.c:1610
2635 msgid "File"
2636 msgstr "Soubor"
2637
2638 #: src/editbook.c:281
2639 msgid "Add New Addressbook"
2640 msgstr "Přidat novou knihu adres"
2641
2642 #: src/editgroup.c:101
2643 msgid "A Group Name must be supplied."
2644 msgstr "Musí být zadáno jméno skupiny."
2645
2646 #: src/editgroup.c:294
2647 msgid "Edit Group Data"
2648 msgstr "Upravit data o skupině"
2649
2650 #: src/editgroup.c:323 src/exporthtml.c:597
2651 msgid "Group Name"
2652 msgstr "Jméno skupiny"
2653
2654 #: src/editgroup.c:342
2655 msgid "Addresses in Group"
2656 msgstr "Adresy ve skupině"
2657
2658 #: src/editgroup.c:377
2659 msgid "Available Addresses"
2660 msgstr "Dostupné adresy"
2661
2662 #: src/editgroup.c:452
2663 msgid "Move Email Addresses to or from Group with arrow buttons"
2664 msgstr "E-mailové adresy přesuňte do/ze skupiny pomocí tlačítek se šipkami"
2665
2666 #: src/editgroup.c:500
2667 msgid "Edit Group Details"
2668 msgstr "Upravit detaily o skupině"
2669
2670 #: src/editgroup.c:503
2671 msgid "Add New Group"
2672 msgstr "Přidat novou skupinu"
2673
2674 #: src/editgroup.c:553
2675 msgid "Edit folder"
2676 msgstr "Upravit složku"
2677
2678 #: src/editgroup.c:553
2679 msgid "Input the new name of folder:"
2680 msgstr "Zadejte název složky:"
2681
2682 #: src/editgroup.c:556 src/foldersel.c:585 src/imap_gtk.c:194 src/mh_gtk.c:144
2683 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:244 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:91
2684 msgid "New folder"
2685 msgstr "Nová složka"
2686
2687 #: src/editgroup.c:557 src/foldersel.c:586 src/mh_gtk.c:145
2688 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:245 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:92
2689 msgid "Input the name of new folder:"
2690 msgstr "Zadejte název složky:"
2691
2692 #: src/editjpilot.c:188
2693 msgid "File does not appear to be JPilot format."
2694 msgstr "Soubor není ve formátu pro JPilot."
2695
2696 #: src/editjpilot.c:200
2697 msgid "Select JPilot File"
2698 msgstr "Vybrat JPilot soubor"
2699
2700 #: src/editjpilot.c:236 src/editjpilot.c:365
2701 msgid "Edit JPilot Entry"
2702 msgstr "Upravit JPilot soubor"
2703
2704 #: src/editjpilot.c:281
2705 msgid "Additional e-Mail address item(s)"
2706 msgstr "Další položka(y) e-mail adresy"
2707
2708 #: src/editjpilot.c:372
2709 msgid "Add New JPilot Entry"
2710 msgstr "Přidat nový JPilot záznam"
2711
2712 #: src/editldap_basedn.c:137
2713 msgid "Edit LDAP - Select Search Base"
2714 msgstr "Editace LDAP - Vyberte bázi pro hledání"
2715
2716 #: src/editldap_basedn.c:156 src/editldap.c:440
2717 msgid "Hostname"
2718 msgstr "Název počítače"
2719
2720 #: src/editldap_basedn.c:166 src/editldap.c:457
2721 #: src/plugins/clamd/clamav_plugin_gtk.c:389 src/ssl_manager.c:110
2722 msgid "Port"
2723 msgstr "Port"
2724
2725 #: src/editldap_basedn.c:176 src/editldap.c:501
2726 msgid "Search Base"
2727 msgstr "Báze pro hledání"
2728
2729 #: src/editldap_basedn.c:197
2730 msgid "Available Search Base(s)"
2731 msgstr "Dostupná(é) báze pro hledání"
2732
2733 #: src/editldap_basedn.c:287
2734 msgid "Could not read Search Base(s) from server - please set manually"
2735 msgstr "Nelze načíst báze pro hledání ze serveru - zadejte je prosím ručně"
2736
2737 #: src/editldap_basedn.c:291 src/editldap.c:280
2738 msgid "Could not connect to server"
2739 msgstr "Nemohu se spojit se serverem"
2740
2741 #: src/editldap.c:151
2742 msgid "A Name must be supplied."
2743 msgstr "Jméno musí být uvedeno."
2744
2745 #: src/editldap.c:163
2746 msgid "A Hostname must be supplied for the server."
2747 msgstr "Název počítače musí být uveden."
2748
2749 #: src/editldap.c:176
2750 msgid "At least one LDAP search attribute should be supplied."
2751 msgstr "Alespoň jeden atribut musí být uveden."
2752
2753 #: src/editldap.c:277
2754 msgid "Connected successfully to server"
2755 msgstr "Úspěšně připojeno k serveru"
2756
2757 #: src/editldap.c:335 src/editldap.c:973
2758 msgid "Edit LDAP Server"
2759 msgstr "Upravit LDAP server"
2760
2761 #: src/editldap.c:436
2762 msgid "A name that you wish to call the server."
2763 msgstr "Jméno, kterým chcete označit toto LDAP připojení."
2764
2765 #: src/editldap.c:449
2766 msgid ""
2767 "This is the hostname of the server. For example, \"ldap.mydomain.com\" may "
2768 "be appropriate for the \"mydomain.com\" organization. An IP address may also "
2769 "be used. You may specify \"localhost\" if running an LDAP server on the same "
2770 "computer as Claws Mail."
2771 msgstr ""
2772 "Název počítače, na kterém je provozován LDAP server. Například \"ldap."
2773 "mydomain.com\". Může být použita také IP adresa. Pokud server běží na "
2774 "stejném počítači jako Claws Mail, můžete použít \"localhost\"."
2775
2776 #: src/editldap.c:469
2777 msgid "TLS"
2778 msgstr "TLS"
2779
2780 #: src/editldap.c:470 src/prefs_account.c:3343
2781 msgid "SSL"
2782 msgstr "SSL"
2783
2784 #: src/editldap.c:474
2785 msgid ""
2786 "Enable secure connection to the LDAP server via TLS. If connection fails, be "
2787 "sure to check the correct configuration in ldap.conf (TLS_CACERTDIR and "
2788 "TLS_REQCERT fields)."
2789 msgstr ""
2790 "Povoluje zabezpečené připojení k LDAP serveru pomocí TLS. Pokud připojování "
2791 "selže, zkontrolujte nastavení v ldap.conf (volby TLS_CACERTDIR a "
2792 "TLS_REQCERT)."
2793
2794 #: src/editldap.c:478
2795 msgid ""
2796 "Enable secure connection to the LDAP server via SSL. If connection fails, be "
2797 "sure to check the correct configuration in ldap.conf (TLS_CACERTDIR and "
2798 "TLS_REQCERT fields)."
2799 msgstr ""
2800 "Povoluje zabezpečené připojení k LDAP serveru pomocí SSL. Pokud připojování "
2801 "selže, zkontrolujte nastavení v ldap.conf (volby TLS_CACERTDIR a "
2802 "TLS_REQCERT)."
2803
2804 #: src/editldap.c:490
2805 msgid "The port number that the server listens on. Port 389 is the default."
2806 msgstr ""
2807 "Číslo portu, na kterém server naslouchá. Standardní nastavení je port 389."
2808
2809 #: src/editldap.c:493
2810 msgid " Check Server "
2811 msgstr " Otestovat připojení "
2812
2813 #: src/editldap.c:497
2814 msgid "Press this button to test the connection to the server."
2815 msgstr "Stiskem tohoto tlačítka otestujete připojení k serveru."
2816
2817 #: src/editldap.c:510
2818 msgid ""
2819 "This specifies the name of the directory to be searched on the server. "
2820 "Examples include:\n"
2821 "  dc=claws-mail,dc=org\n"
2822 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
2823 "  o=Organization Name,c=Country\n"
2824 msgstr ""
2825 "Označuje adresář, který bude na serveru prohledáván. Příklady:\n"
2826 "  dc=claws-mail,dc=org\n"
2827 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
2828 "  o=Organization Name,c=Country\n"
2829
2830 #: src/editldap.c:521
2831 msgid ""
2832 "Press this button to lookup the name of available directory names on the "
2833 "server."
2834 msgstr ""
2835 "Stiskem tohoto tlačítka vyhledáte názvy adresářů dostupných na serveru."
2836
2837 #: src/editldap.c:577
2838 msgid "Search Attributes"
2839 msgstr "Prohledávané atributy"
2840
2841 #: src/editldap.c:586
2842 msgid ""
2843 "A list of LDAP attribute names that should be searched when attempting to "
2844 "find a name or address."
2845 msgstr ""
2846 "Seznam LDAP atributů, které budou prohledávány při pokusu najít jméno nebo "
2847 "adresu."
2848
2849 #: src/editldap.c:589
2850 msgid " Defaults "
2851 msgstr " Výchozí "
2852
2853 #: src/editldap.c:593
2854 msgid ""
2855 "This resets the attribute names to a default value that should find most "
2856 "names and addresses during a name or address search process."
2857 msgstr ""
2858 "Nastavuje seznam atributů na výchozí hodnotu, která by měla najít nejvíc "
2859 "jmen a adres během vyhledávání."
2860
2861 #: src/editldap.c:599
2862 msgid "Max Query Age (secs)"
2863 msgstr "Maximální stáří dotazu (s)"
2864
2865 #: src/editldap.c:614
2866 msgid ""
2867 "This defines the maximum period of time (in seconds) that an address search "
2868 "result is valid for address completion purposes. Search results are stored "
2869 "in a cache until this period of time has passed and then retired. This will "
2870 "improve the response time when attempting to search for the same name or "
2871 "address on subsequent address completion requests. The cache will be "
2872 "searched in preference to performing a new server search request. The "
2873 "default value of 600 seconds (10 minutes), should be sufficient for most "
2874 "servers. A larger value will reduce the search time for subsequent searches. "
2875 "This is useful for servers that have slow response times at the expense of "
2876 "more memory to cache results."
2877 msgstr ""
2878 "Definuje maximální dobu (v sekundách), po kterou jsou výsledky hledání "
2879 "považovány za použitelné pro automatické dokončování adres. Výsledky hledání "
2880 "jsou ukládány do vyrovnávací paměti, ze které jsou odstraněny po uplynutí "
2881 "této doby. Vyrovnávací paměť je prohledávána před provedením dotazu na "
2882 "serveru, čímž je zkrácena doba nutná pro vyhledávání, pokud se opakovaně "
2883 "hledají stejná jména nebo adresy. Výchozí hodnota 600 sekund (10 minut) by "
2884 "měla být dostatečná pro většinu serverů. Vyšší hodnota redukuje čas strávený "
2885 "prohledáváním serveru při následných dotazech, což je užitečné pro servery s "
2886 "dlouhou reakční dobou, ale je to na úkor většího množství paměti "
2887 "spotřebovaného pro ukládání předchozích výsledků."
2888
2889 #: src/editldap.c:631
2890 msgid "Include server in dynamic search"
2891 msgstr "Zahrnout při automatickém dokončování"
2892
2893 #: src/editldap.c:636
2894 msgid ""
2895 "Check this option to include this server for dynamic searches when using "
2896 "address completion."
2897 msgstr ""
2898 "Při zaškrtnutí bude tento server prohledáván při pokusu o automatické "
2899 "dokončování adres."
2900
2901 #: src/editldap.c:642
2902 msgid "Match names 'containing' search term"
2903 msgstr "Hledat pomocí 'obsahuje'"
2904
2905 #: src/editldap.c:647
2906 msgid ""
2907 "Searches for names and addresses can be performed either using \"begins-with"
2908 "\" or \"contains\" search term. Check this option to perform a \"contains\" "
2909 "search; this type of search usually takes longer to complete. Note that for "
2910 "performance reasons, address completion uses \"begins-with\" for all "
2911 "searches against other address interfaces."
2912 msgstr ""
2913 "Hledání jmen a adres může být provedeno pomocí podmínky \"začíná na\" nebo "
2914 "\"obsahuje\". Při zaškrtnutí této volby bude použita podmínka \"obsahuje\", "
2915 "což většinou znamená delší čas na dokončení dotazu. Pro zajištění dobrého "
2916 "výkonu používá automatické dokončování adres při vyhledávání vždy podmínku "
2917 "\"začíná na\" bez ohledu na toto nastavení."
2918
2919 #: src/editldap.c:700
2920 msgid "Bind DN"
2921 msgstr "Připojovací jméno"
2922
2923 #: src/editldap.c:709
2924 msgid ""
2925 "The LDAP user account name to be used to connect to the server. This is "
2926 "usually only used for protected servers. This name is typically formatted "
2927 "as: \"cn=user,dc=claws-mail,dc=org\". This is usually left empty when "
2928 "performing a search."
2929 msgstr ""
2930 "Uživatelský účet ze serveru LDAP, který bude použit pro připojení. Toto je "
2931 "obvykle nutné pouze pro zabezpečené servery. Jméno je obvykle ve formátu: "
2932 "\"cn=user,dc=claws-mail,dc=org\". Pro prohledávání obvykle není nutno "
2933 "vyplňovat."
2934
2935 #: src/editldap.c:716
2936 msgid "Bind Password"
2937 msgstr "Připojovací heslo"
2938
2939 #: src/editldap.c:726
2940 msgid "The password to be used when connecting as the \"Bind DN\" user."
2941 msgstr ""
2942 "Heslo, které bude použito pro připojení spolu s údajem \"Přihlašovací jméno"
2943 "\"."
2944
2945 #: src/editldap.c:731
2946 msgid "Timeout (secs)"
2947 msgstr "Časový limit (s)"
2948
2949 #: src/editldap.c:745
2950 msgid "The timeout period in seconds."
2951 msgstr "Časový limit v sekundách."
2952
2953 #: src/editldap.c:749
2954 msgid "Maximum Entries"
2955 msgstr "Maximum položek"
2956
2957 #: src/editldap.c:763
2958 msgid ""
2959 "The maximum number of entries that should be returned in the search result."
2960 msgstr "Maximální počet položek, které budou vráceny při prohledávání."
2961
2962 #: src/editldap.c:778 src/prefs_account.c:3234
2963 msgid "Basic"
2964 msgstr "Server"
2965
2966 #: src/editldap.c:780 src/gtk/quicksearch.c:680
2967 msgid "Extended"
2968 msgstr "Ostatní"
2969
2970 #: src/editldap.c:978
2971 msgid "Add New LDAP Server"
2972 msgstr "Přidat nový LDAP server"
2973
2974 #: src/edittags.c:187 src/prefs_filtering_action.c:1446
2975 #: src/prefs_summaries.c:441
2976 msgid "Tag"
2977 msgstr "Značka"
2978
2979 #: src/edittags.c:216
2980 msgid "Delete tag"
2981 msgstr "Odstranit značku"
2982
2983 #: src/edittags.c:217
2984 msgid "Do you really want to delete this tag?"
2985 msgstr "Opravdu chcete odstranit tuto značku?"
2986
2987 #: src/edittags.c:244
2988 msgid "Delete all tags"
2989 msgstr "Odstranit všechny značky"
2990
2991 #: src/edittags.c:245
2992 msgid "Do you really want to delete all tags?"
2993 msgstr "Opravdu chcete odstranit všechny značky?"
2994
2995 #: src/edittags.c:416
2996 msgid "You entered a reserved tag name, please choose another instead."
2997 msgstr "Vložili jste rezervované jméno tagu, prosím vyberte jiné."
2998
2999 #: src/edittags.c:458
3000 msgid "Tag is not set."
3001 msgstr "Hodnota není nastavena."
3002
3003 #: src/edittags.c:523
3004 msgctxt "Dialog title"
3005 msgid "Apply tags"
3006 msgstr "Použít značky"
3007
3008 #: src/edittags.c:537
3009 msgid "New tag:"
3010 msgstr "Nová značka:"
3011
3012 #: src/edittags.c:570
3013 msgid "Please select tags to apply/remove. Changes are immediate."
3014 msgstr "Vyberte značku pro přidání/odstranění. Změny jsou okamžité."
3015
3016 #: src/editvcard.c:95
3017 msgid "File does not appear to be vCard format."
3018 msgstr "Soubor není ve formátu vCard."
3019
3020 #: src/editvcard.c:107
3021 msgid "Select vCard File"
3022 msgstr "Vybrat vCard soubor"
3023
3024 #: src/editvcard.c:152 src/editvcard.c:256
3025 msgid "Edit vCard Entry"
3026 msgstr "Upravit vCard záznam"
3027
3028 #: src/editvcard.c:261
3029 msgid "Add New vCard Entry"
3030 msgstr "Přidat nový vCard záznam"
3031
3032 #: src/etpan/etpan-ssl.c:167
3033 msgid "Impossible to set the client certificate.\n"
3034 msgstr "Není možné nastavit klientský certifikát.\n"
3035
3036 #: src/exphtmldlg.c:105
3037 msgid "Please specify output directory and file to create."
3038 msgstr "Zadejte prosím adresář pro výstup a soubor, který se bude vytvořen."
3039
3040 #: src/exphtmldlg.c:108
3041 msgid "Select stylesheet and formatting."
3042 msgstr "Vyberte šablonu stylů a formátování."
3043
3044 #: src/exphtmldlg.c:111 src/expldifdlg.c:113
3045 msgid "File exported successfully."
3046 msgstr "Export souboru byl úspěšný."
3047
3048 #: src/exphtmldlg.c:177
3049 #, c-format
3050 msgid ""
3051 "The HTML output directory '%s'\n"
3052 "does not exist. Do you want to create it?"
3053 msgstr ""
3054 "Výstupní adresář pro HTML '%s'\n"
3055 "neexistuje. Mám ho vytvořit?"
3056
3057 #: src/exphtmldlg.c:180
3058 msgid "Create directory"
3059 msgstr "Vytvořit adresář"
3060
3061 #: src/exphtmldlg.c:189
3062 #, c-format
3063 msgid ""
3064 "Could not create output directory for HTML file:\n"
3065 "%s"
3066 msgstr ""
3067 "Nelze vytvořit výstupní adresář pro HTML soubor:\n"
3068 "%s"
3069
3070 #: src/exphtmldlg.c:191 src/expldifdlg.c:201
3071 msgid "Failed to Create Directory"
3072 msgstr "Vytvoření adresáře selhalo"
3073
3074 #: src/exphtmldlg.c:233
3075 msgid "Error creating HTML file"
3076 msgstr "Chyba při vytváření HTML souboru"
3077
3078 #: src/exphtmldlg.c:319
3079 msgid "Select HTML output file"
3080 msgstr "Vyberte výstupní HTML soubor"
3081
3082 #: src/exphtmldlg.c:383
3083 msgid "HTML Output File"
3084 msgstr "Výstupní HTML soubor"
3085
3086 #: src/exphtmldlg.c:392 src/expldifdlg.c:409 src/export.c:171 src/import.c:170
3087 #: src/importldif.c:684
3088 msgid "B_rowse"
3089 msgstr "_Procházet"
3090
3091 #: src/exphtmldlg.c:445 src/plugins/fancy/fancy_prefs.c:300
3092 msgid "Stylesheet"
3093 msgstr "Šablona stylu"
3094
3095 #: src/exphtmldlg.c:453 src/gtk/colorlabel.c:406 src/gtk/gtkaspell.c:1571
3096 #: src/gtk/gtkaspell.c:2231 src/gtk/menu.c:125 src/mainwindow.c:1181
3097 #: src/plugins/archive/archiver_prefs.c:235
3098 #: src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:304 src/prefs_account.c:947
3099 #: src/prefs_toolbar.c:780 src/prefs_toolbar.c:1466 src/summaryview.c:6042
3100 msgid "None"
3101 msgstr "Žádná"
3102
3103 #: src/exphtmldlg.c:454 src/prefs_folder_item.c:505 src/prefs_other.c:115
3104 #: src/prefs_other.c:407
3105 msgid "Default"
3106 msgstr "Výchozí"
3107
3108 #: src/exphtmldlg.c:455 src/plugins/pgpcore/select-keys.c:244
3109 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:147 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:163
3110 msgid "Full"
3111 msgstr "Úplná"
3112
3113 #: src/exphtmldlg.c:456
3114 msgid "Custom"
3115 msgstr "Vlastní"
3116
3117 #: src/exphtmldlg.c:457
3118 msgid "Custom-2"
3119 msgstr "Vlastní-2"
3120
3121 #: src/exphtmldlg.c:458
3122 msgid "Custom-3"
3123 msgstr "Vlastní-3"
3124
3125 #: src/exphtmldlg.c:459
3126 msgid "Custom-4"
3127 msgstr "Vlastní-4"
3128
3129 #: src/exphtmldlg.c:466
3130 msgid "Full Name Format"
3131 msgstr "Celé jméno"
3132
3133 #: src/exphtmldlg.c:474
3134 msgid "First Name, Last Name"
3135 msgstr "Jméno, příjmení"
3136
3137 #: src/exphtmldlg.c:475
3138 msgid "Last Name, First Name"
3139 msgstr "Příjmení, jméno"
3140
3141 #: src/exphtmldlg.c:482
3142 msgid "Color Banding"
3143 msgstr "Barevné značení"
3144
3145 #: src/exphtmldlg.c:488
3146 msgid "Format Email Links"
3147 msgstr "Formátovat adresy jako odkazy"
3148
3149 #: src/exphtmldlg.c:494
3150 msgid "Format User Attributes"
3151 msgstr "Exportovat uživatelské atributy"
3152
3153 #: src/exphtmldlg.c:539 src/expldifdlg.c:612 src/importldif.c:891
3154 msgid "Address Book:"
3155 msgstr "Kniha adres :"
3156
3157 #: src/exphtmldlg.c:549 src/expldifdlg.c:622 src/importldif.c:901
3158 msgid "File Name:"
3159 msgstr "Název souboru :"
3160
3161 #: src/exphtmldlg.c:559
3162 msgid "Open with Web Browser"
3163 msgstr "Otevřít ve webovém prohlížeči"
3164
3165 #: src/exphtmldlg.c:591
3166 msgid "Export Address Book to HTML File"
3167 msgstr "Exportovat databázi adres do HTML souboru"
3168
3169 #: src/exphtmldlg.c:656 src/expldifdlg.c:720 src/importldif.c:1020
3170 msgid "File Info"
3171 msgstr "Informace o souboru"
3172
3173 #: src/exphtmldlg.c:657
3174 msgid "Format"
3175 msgstr "Formát"
3176
3177 #: src/expldifdlg.c:107
3178 msgid "Please specify output directory and LDIF filename to create."
3179 msgstr ""
3180 "Zadejte prosím výstupní adresář a název LDIF souboru, který bude vytvořen."
3181
3182 #: src/expldifdlg.c:110
3183 msgid "Specify parameters to format distinguished name."
3184 msgstr "Upřesněte způsob formátování rozlišovacího jména (dn)."
3185
3186 #: src/expldifdlg.c:187
3187 #, c-format
3188 msgid ""
3189 "LDIF Output Directory '%s'\n"
3190 "does not exist. OK to create new directory?"
3191 msgstr ""
3192 "Výstupní adresář pro LDIF soubor '%s'\n"
3193 "neexistuje. Mám vytvořit nový adresář?"
3194
3195 #: src/expldifdlg.c:190
3196 msgid "Create Directory"
3197 msgstr "Vytvořit adresář"
3198
3199 #: src/expldifdlg.c:199
3200 #, c-format
3201 msgid ""
3202 "Could not create output directory for LDIF file:\n"
3203 "%s"
3204 msgstr ""
3205 "Nelze vytvořit výstupní adresář pro LDIF soubor:\n"
3206 "%s"
3207
3208 #: src/expldifdlg.c:241
3209 msgid "Suffix was not supplied"
3210 msgstr "Přípona nebyla specifikována"
3211
3212 #: src/expldifdlg.c:243
3213 msgid ""
3214 "A suffix is required if data is to be used for an LDAP server. Are you sure "
3215 "you wish to proceed without a suffix?"
3216 msgstr ""
3217 "Přípona je nutná, pokud mají být data použita pro LDAP server. Opravdu "
3218 "chcete pokračovat bez uvedení přípony?"
3219
3220 #: src/expldifdlg.c:261
3221 msgid "Error creating LDIF file"
3222 msgstr "Chyba při vytváření LDIF souboru"
3223
3224 #: src/expldifdlg.c:336
3225 msgid "Select LDIF output file"
3226 msgstr "Vyberte výstupní LDIF soubor"
3227
3228 #: src/expldifdlg.c:400
3229 msgid "LDIF Output File"
3230 msgstr "Výstupní LDIF soubor"
3231
3232 #: src/expldifdlg.c:431
3233 msgid ""
3234 "The address book Unique ID is used to create a DN that is formatted similar "
3235 "to:\n"
3236 "  uid=102376,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
3237 msgstr ""
3238 "Pro vytvoření rozlišovacího jména (dn) bude použito unikátní id (uid) z "
3239 "knihy adres. Výsledek bude podobný jako:\n"
3240 "  uid=102376,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
3241
3242 #: src/expldifdlg.c:437
3243 msgid ""
3244 "The address book Display Name is used to create a DN that is formatted "
3245 "similar to:\n"
3246 "  cn=John Doe,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
3247 msgstr ""
3248 "Pro vytvoření rozlišovacího jména (dn) bude použito zobrazované jméno "
3249 "(display name) z knihy adres. Výsledek bude podobný jako:\n"
3250 "  cn=John Doe,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
3251
3252 #: src/expldifdlg.c:443
3253 msgid ""
3254 "The first Email Address belonging to a person is used to create a DN that is "
3255 "formatted similar to:\n"
3256 "  mail=john.doe@domain.com,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
3257 msgstr ""
3258 "Pro vytvoření rozlišovacího jména (dn) bude použita první e-mailová adresa "
3259 "patřící uživateli (mail). Výsledek bude podobný jako:\n"
3260 "  mail=john.doe@domain.com,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
3261
3262 #: src/expldifdlg.c:489
3263 msgid "Suffix"
3264 msgstr "Přípona"
3265
3266 #: src/expldifdlg.c:499
3267 msgid ""
3268 "The suffix is used to create a \"Distinguished Name\" (or DN) for an LDAP "
3269 "entry. Examples include:\n"
3270 "  dc=claws-mail,dc=org\n"
3271 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
3272 "  o=Organization Name,c=Country\n"
3273 msgstr ""
3274 "Přípona je používána pro vytvoření \"Rozlišovacího jména\" (dn) pro položku "
3275 "LDAP. Příklady:\n"
3276 "  dc=claws-mail,dc=org\n"
3277 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
3278 "  o=Organization Name,c=Country\n"
3279
3280 #: src/expldifdlg.c:507
3281 msgid "Relative DN"
3282 msgstr "Relativní DN"
3283
3284 #: src/expldifdlg.c:515
3285 msgid "Unique ID"
3286 msgstr "Unikátní ID (uid)"
3287
3288 #: src/expldifdlg.c:523
3289 msgid ""
3290 "The LDIF file contains several data records that are usually loaded into an "
3291 "LDAP server. Each data record in the LDIF file is uniquely identified by a "
3292 "\"Distinguished Name\" (or DN). The suffix is appended to the \"Relative "
3293 "Distinguished Name\" (or RDN) to create the DN. Please select one of the "
3294 "available RDN options that will be used to create the DN."
3295 msgstr ""
3296 "LDIF soubor obsahuje několik záznamů, které jsou obvykle určeny pro načtená "
3297 "do LDAP serveru. Každý záznam v LDIF souboru je jednoznačně identifikován "
3298 "\"Rozlišovacím jménem\" (dn). Rozlišovací jméno je tvořeno \"Relativním "
3299 "rozlišovacím jménem\" (rdn) a příponou. Vyberte jedno z možných rdn, které "
3300 "má být použito pro vytvoření dn."
3301
3302 #: src/expldifdlg.c:543
3303 msgid "Use DN attribute if present in data"
3304 msgstr "Použít DN atribut, pokud je obsažen v datech"
3305
3306 #: src/expldifdlg.c:548
3307 msgid ""
3308 "The addressbook may contain entries that were previously imported from an "
3309 "LDIF file. The \"Distinguished Name\" (DN) user attribute, if present in the "
3310 "address book data, may be used in the exported LDIF file. The RDN selected "
3311 "above will be used if the DN user attribute is not found."
3312 msgstr ""
3313 "Kniha adres může obsahovat položky, které byly dříve importovány z LDIF "
3314 "souboru. Pokud je v datech knihy adres obsažen atribut DN, může být použit "
3315 "ve vytvářeném LDIF souboru. RDN vybrané výše bude použito, pokud atribut DN "
3316 "nebude nalezen."
3317
3318 #: src/expldifdlg.c:558
3319 msgid "Exclude record if no Email Address"
3320 msgstr "Vyloučit záznamy bez e-mailových adres"
3321
3322 #: src/expldifdlg.c:563
3323 msgid ""
3324 "An addressbook may contain entries without Email Addresses. Check this "
3325 "option to ignore these records."
3326 msgstr ""
3327 "Kniha adres může obsahovat záznamy bez e-mailových adres. Pokud zaškrtnete "
3328 "tuto volbu, budou tyto záznamy ignorovány."
3329
3330 #: src/expldifdlg.c:655
3331 msgid "Export Address Book to LDIF File"
3332 msgstr "Exportovat knihu adres do LDIF souboru"
3333
3334 #: src/expldifdlg.c:721
3335 msgid "Distinguished Name"
3336 msgstr "Rozlišovací jméno (dn)"
3337
3338 #: src/export.c:113 src/summaryview.c:8190
3339 msgid "Export to mbox file"
3340 msgstr "Exportovat do mbox souboru"
3341
3342 #: src/export.c:131
3343 msgid "Locate the folder to export and specify the mbox file."
3344 msgstr "Určete zdrojovou složku a cílový mbox soubor."
3345
3346 #: src/export.c:142
3347 msgid "Source folder:"
3348 msgstr "Zdrojová složka:"
3349
3350 #: src/export.c:148 src/import.c:142
3351 msgid "Mbox file:"
3352 msgstr "Mbox soubor:"
3353
3354 #: src/export.c:203
3355 msgid "Target mbox filename can't be left empty."
3356 msgstr "Cílový mbox soubor musí být určen."
3357
3358 #: src/export.c:208
3359 msgid "Source folder can't be left empty."
3360 msgstr "Zdrojová složka musí být určena."
3361
3362 #: src/export.c:221
3363 msgid "Couldn't find the source folder."
3364 msgstr "Zdrojová složka nebyla nalezena."
3365
3366 #: src/export.c:245
3367 msgid "Select exporting file"
3368 msgstr "Vyberte soubor pro export"
3369
3370 #: src/exporthtml.c:767
3371 msgid "Full Name"
3372 msgstr "Celý název"
3373
3374 #: src/exporthtml.c:771 src/importldif.c:1021
3375 #: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:735
3376 msgid "Attributes"
3377 msgstr "Atributy"
3378
3379 #: src/exporthtml.c:974
3380 msgid "Claws Mail Address Book"
3381 msgstr "Claws Mail kniha adres"
3382
3383 #: src/exporthtml.c:1069 src/exportldif.c:606
3384 msgid "Name already exists but is not a directory."
3385 msgstr "Vybraný název existuje ale není názvem adresáře."
3386
3387 #: src/exporthtml.c:1072 src/exportldif.c:609
3388 msgid "No permissions to create directory."
3389 msgstr "Nemohu vytvořit adresář."
3390
3391 #: src/exporthtml.c:1075 src/exportldif.c:612
3392 msgid "Name is too long."
3393 msgstr "Název je příliš dlouhý."
3394
3395 #: src/exporthtml.c:1078 src/exportldif.c:615
3396 msgid "Not specified."
3397 msgstr "Není uveden."
3398
3399 #: src/file_checker.c:76
3400 #, c-format
3401 msgid "The file %s is missing! Do you want to use the backup file from %s?"
3402 msgstr "Soubor %s chybí! Chcete použít zazálohovaný soubor z %s?"
3403
3404 #: src/file_checker.c:84 src/file_checker.c:106
3405 #, c-format
3406 msgid "Could not copy %s to %s"
3407 msgstr "Nemohu zkopírovat %s do %s"
3408
3409 #: src/file_checker.c:98
3410 #, c-format
3411 msgid ""
3412 "The file %s is empty or corrupted! Do you want to use the backup file from "
3413 "%s?"
3414 msgstr ""
3415 "Soubor %s je prázdný nebo poškozen! Chcete použít zazálohovaný soubor z %s?"
3416
3417 #: src/filtering.c:603 src/filtering.c:678 src/filtering.c:707
3418 msgid "rule is not account-based\n"
3419 msgstr "pravidlo není založeno na účtu\n"
3420
3421 #: src/filtering.c:607
3422 #, c-format
3423 msgid ""
3424 "rule is account-based [id=%d, name='%s'], matching the account currently "
3425 "used to retrieve messages\n"
3426 msgstr ""
3427 "pravidlo založeno na účtu [id=%d, name='%s'], odpovídající účet používaný "
3428 "pro získání zpráv\n"
3429
3430 #: src/filtering.c:609 src/filtering.c:626 src/filtering.c:627
3431 #: src/filtering.c:651 src/filtering.c:669 src/filtering.c:696
3432 #: src/filtering.c:697 src/filtering.c:714 src/filtering.c:715
3433 msgid "NON_EXISTENT"
3434 msgstr "NON_EXISTENT"
3435
3436 #: src/filtering.c:617
3437 msgid ""
3438 "rule is account-based, not matching the account currently used to retrieve "
3439 "messages\n"
3440 msgstr ""
3441 "pravidlo založeno na účtu, žádný odpovídající účet není používaný pro "
3442 "získání zpráv\n"
3443
3444 #: src/filtering.c:624
3445 #, c-format
3446 msgid ""
3447 "rule is account-based [id=%d, name='%s'], not matching the account currently "
3448 "used to retrieve messages [id=%d, name='%s']\n"
3449 msgstr ""
3450 "pravidlo založeno na účtu [id=%d, name='%s'], žádný odpovídající účet není "
3451 "používaný pro získání zpráv [id=%d, name='%s']\n"
3452
3453 #: src/filtering.c:643
3454 msgid ""
3455 "rule is not account-based, all rules are applied on user request anyway\n"
3456 msgstr ""
3457 "pravidlo není založeno na účtu, všechna pravidla přesto aplikována na "
3458 "uživatelův požadavek\n"
3459
3460 #: src/filtering.c:649
3461 #, c-format
3462 msgid ""
3463 "rule is account-based [id=%d, name='%s'], but all rules are applied on user "
3464 "request\n"
3465 msgstr ""
3466 "pravidlo založeno na účtu [id=%d, name='%s'], ale všechna pravidla "
3467 "aplikována na uživatelův požadavek\n"
3468
3469 #: src/filtering.c:667
3470 #, c-format
3471 msgid "rule is account-based [id=%d, name='%s'], skipped on user request\n"
3472 msgstr ""
3473 "pravidlo založeno na účtu [id=%d, name='%s'], přeskočena na uživatelův "
3474 "požadavek\n"
3475
3476 #: src/filtering.c:672
3477 msgid "rule is account-based, skipped on user request\n"
3478 msgstr "pravidlo založeno na účtu, přeskočena na uživatelův požadavek\n"
3479
3480 #: src/filtering.c:694
3481 #, c-format
3482 msgid ""
3483 "rule is account-based [id=%d, name='%s'], not matching current account [id="
3484 "%d, name='%s']\n"
3485 msgstr ""
3486 "pravidlo založeno na účtu [id=%d, name='%s'], neodpovídající aktuální účet "
3487 "[id=%d, name='%s']\n"
3488
3489 #: src/filtering.c:700
3490 msgid "rule is account-based, not matching current account\n"
3491 msgstr "pravidlo založeno na účtu, neodpovídající aktuální účet\n"
3492
3493 #: src/filtering.c:712
3494 #, c-format
3495 msgid ""
3496 "rule is account-based [id=%d, name='%s'], current account [id=%d, "
3497 "name='%s']\n"
3498 msgstr ""
3499 "pravidlo založeno na účtu [id=%d, name='%s'], aktuální účet [id=%d, "
3500 "name='%s']\n"
3501
3502 #: src/filtering.c:752
3503 #, c-format
3504 msgid "applying action [ %s ]\n"
3505 msgstr "aplikace akce [ %s ]\n"
3506
3507 #: src/filtering.c:757
3508 msgid "action could not apply\n"
3509 msgstr "akce nemůže být aplikována\n"
3510
3511 #: src/filtering.c:759
3512 #, c-format
3513 msgid "no further processing after action [ %s ]\n"
3514 msgstr "žádné další zpracování po akci [ %s ]\n"
3515
3516 #: src/filtering.c:810
3517 #, c-format
3518 msgid "processing rule '%s' [ %s ]\n"
3519 msgstr "zpracovávání pravidla '%s' [ %s ]\n"
3520
3521 #: src/filtering.c:814
3522 #, c-format
3523 msgid "processing rule <unnamed> [ %s ]\n"
3524 msgstr "zpracovávání pravidla <unnamed> [ %s ]\n"
3525
3526 #: src/filtering.c:832
3527 #, c-format
3528 msgid "disabled rule '%s' [ %s ]\n"
3529 msgstr "zakázané pravidlo '%s' [ %s ]\n"
3530
3531 #: src/filtering.c:836
3532 #, c-format
3533 msgid "disabled rule <unnamed> [ %s ]\n"
3534 msgstr "zakázané pravidlo <unnamed> [ %s ]\n"
3535
3536 #: src/filtering.c:874
3537 msgid "undetermined"
3538 msgstr "nedefinované"
3539
3540 #: src/filtering.c:878
3541 msgid "incorporation"
3542 msgstr "začlenění"
3543
3544 #: src/filtering.c:882
3545 msgid "manually"
3546 msgstr "manuálně"
3547
3548 #: src/filtering.c:886
3549 msgid "folder processing"
3550 msgstr "zpracování složky"
3551
3552 #: src/filtering.c:890
3553 msgid "pre-processing"
3554 msgstr "před zpracování"
3555
3556 #: src/filtering.c:894
3557 msgid "post-processing"
3558 msgstr "následné zpracování"
3559
3560 #: src/filtering.c:911
3561 #, c-format
3562 msgid ""
3563 "filtering message (%s%s%s)\n"
3564 "%smessage file: %s\n"
3565 "%s%s %s\n"
3566 "%s%s %s\n"
3567 "%s%s %s\n"
3568 "%s%s %s\n"
3569 msgstr ""
3570 "filtrovaní zprávy (%s%s%s)\n"
3571 "%ssoubor zprávy: %s\n"
3572 "%s%s %s\n"
3573 "%s%s %s\n"
3574 "%s%s %s\n"
3575 "%s%s %s\n"
3576
3577 #: src/filtering.c:913 src/filtering.c:922
3578 msgid ": "
3579 msgstr ": "
3580
3581 #: src/filtering.c:920
3582 #, c-format
3583 msgid ""
3584 "filtering message (%s%s%s)\n"
3585 "%smessage file: %s\n"
3586 msgstr ""
3587 "filtrování zprávy (%s%s%s)\n"
3588 "%ssoubor zprávy: %s\n"
3589
3590 #: src/folder.c:1565 src/foldersel.c:403 src/prefs_folder_item.c:300
3591 msgid "Inbox"
3592 msgstr "Doručená pošta"
3593
3594 #: src/folder.c:1569 src/foldersel.c:407
3595 msgid "Sent"
3596 msgstr "Odeslaná pošta"
3597
3598 #: src/folder.c:1573 src/foldersel.c:411 src/prefs_folder_item.c:303
3599 msgid "Queue"
3600 msgstr "Fronta"
3601
3602 #: src/folder.c:1577 src/foldersel.c:415 src/prefs_folder_item.c:304
3603 msgid "Trash"
3604 msgstr "Koš"
3605
3606 #: src/folder.c:1581 src/foldersel.c:419 src/prefs_folder_item.c:302
3607 msgid "Drafts"
3608 msgstr "Koncepty"
3609
3610 #: src/folder.c:2011
3611 #, c-format
3612 msgid "Processing (%s)...\n"
3613 msgstr "Zpracovávám (%s)...\n"
3614
3615 #: src/folder.c:3256
3616 #, c-format
3617 msgid "Copying %s to %s...\n"
3618 msgstr "Kopíruji %s do %s...\n"
3619
3620 #: src/folder.c:3256
3621 #, c-format
3622 msgid "Moving %s to %s...\n"
3623 msgstr "Přesouvám %s do %s...\n"
3624
3625 #: src/folder.c:3564
3626 #, c-format
3627 msgid "Updating cache for %s..."
3628 msgstr "Aktualizuji vyrovnávací paměť pro %s..."
3629
3630 #: src/folder.c:4427
3631 msgid "Processing messages..."
3632 msgstr "Zpracovávám zprávy..."
3633
3634 #: src/folder.c:4563
3635 #, c-format
3636 msgid "Synchronising %s for offline use...\n"
3637 msgstr "Synchronizuji %s pro použití offline...\n"
3638
3639 #: src/folder.c:4820
3640 msgid "A folder name cannot begin or end with a dot."
3641 msgstr "Jméno složky nemůže začínat nebo končit tečkou."
3642
3643 #: src/foldersel.c:247
3644 msgid "Select folder"
3645 msgstr "Vybrat složku"
3646
3647 #: src/foldersel.c:587 src/imap_gtk.c:198 src/mh_gtk.c:146
3648 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:246 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:93
3649 msgid "NewFolder"
3650 msgstr "Nová složka"
3651
3652 #: src/foldersel.c:595 src/imap_gtk.c:209 src/imap_gtk.c:215
3653 #: src/imap_gtk.c:271 src/imap_gtk.c:276 src/mh_gtk.c:154 src/mh_gtk.c:263
3654 #: src/news_gtk.c:314 src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:254
3655 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:424 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:206
3656 #: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:2043
3657 #, c-format
3658 msgid "'%c' can't be included in folder name."
3659 msgstr "'%c' nemůže být obsaženo ve jméně složky."
3660
3661 #: src/foldersel.c:610 src/imap_gtk.c:225 src/imap_gtk.c:283 src/mh_gtk.c:167
3662 #: src/mh_gtk.c:273 src/news_gtk.c:321 src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:269
3663 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:436 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:219
3664 #: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:2050
3665 #, c-format
3666 msgid "The folder '%s' already exists."
3667 msgstr "Složka '%s' už existuje."
3668
3669 #: src/foldersel.c:617 src/imap_gtk.c:231 src/mh_gtk.c:173
3670 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:276 src/plugins/rssyl/opml_import.c:91
3671 #: src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:124
3672 #, c-format
3673 msgid "Can't create the folder '%s'."
3674 msgstr "Nemohu vytvořit složku '%s'."
3675
3676 #: src/folderview.c:236
3677 msgid "Mark all re_ad"
3678 msgstr "Označit všechny jako _přečtené"
3679
3680 #: src/folderview.c:237
3681 msgid "Mark all read recursi_vely"
3682 msgstr "Označit všechny jako přečtené rekurzi_vně"
3683
3684 #: src/folderview.c:239
3685 msgid "R_un processing rules"
3686 msgstr "S_pustit pravidla zpracování"
3687
3688 #: src/folderview.c:240 src/mainwindow.c:547
3689 msgid "_Search folder..."
3690 msgstr "_Prohledat složku..."
3691
3692 #: src/folderview.c:242
3693 msgid "Process_ing..."
3694 msgstr "_Zpracování..."
3695
3696 #: src/folderview.c:243
3697 msgid "Empty _trash..."
3698 msgstr "Vyprázdnit _koš..."
3699
3700 #: src/folderview.c:244
3701 msgid "Send _queue..."
3702 msgstr "Odeslat _frontu..."
3703
3704 #: src/folderview.c:387 src/folderview.c:434
3705 #: src/plugins/notification/notification_lcdproc.c:141
3706 #: src/prefs_folder_column.c:79 src/prefs_matcher.c:393 src/summaryview.c:6316
3707 msgid "New"
3708 msgstr "Nové"
3709
3710 #: src/folderview.c:388 src/folderview.c:435
3711 #: src/plugins/notification/notification_lcdproc.c:145
3712 #: src/prefs_folder_column.c:80 src/prefs_matcher.c:392 src/summaryview.c:6318
3713 msgid "Unread"
3714 msgstr "Nepřečtené"
3715
3716 #: src/folderview.c:389 src/plugins/notification/notification_lcdproc.c:149
3717 #: src/prefs_folder_column.c:81
3718 msgid "Total"
3719 msgstr "Celkem"
3720
3721 #. TRANSLATORS: This in Number sign in American style
3722 #: src/folderview.c:437 src/summaryview.c:445
3723 msgid "#"
3724 msgstr "#"
3725
3726 #: src/folderview.c:767
3727 msgid "Setting folder info..."
3728 msgstr "Nastavuji informace o složce..."
3729
3730 #: src/folderview.c:839
3731 msgid ""
3732 "Do you really want to mark all mails in this folder and its sub-folders as "
3733 "read?"
3734 msgstr ""
3735 "Opravdu chcete označit všechny zprávy v této složce a jejích podsložkách "
3736 "jako přečtené?"
3737
3738 #: src/folderview.c:841 src/summaryview.c:4134
3739 msgid "Do you really want to mark all mails in this folder as read?"
3740 msgstr "Opravdu chcete označit všechny zprávy v této složce jako přečtené?"
3741
3742 #: src/folderview.c:845 src/summaryview.c:4133
3743 msgid "Mark all as read"
3744 msgstr "Označit všechny jako přečtené"
3745
3746 #: src/folderview.c:1015 src/imap.c:4605 src/mainwindow.c:5174 src/setup.c:91
3747 #, c-format
3748 msgid "Scanning folder %s%c%s..."
3749 msgstr "Prohledávám složku %s%c%s..."
3750
3751 #: src/folderview.c:1019 src/imap.c:4610 src/mainwindow.c:5179 src/setup.c:96
3752 #, c-format
3753 msgid "Scanning folder %s..."
3754 msgstr "Prohledávám složku %s..."
3755
3756 #: src/folderview.c:1050
3757 msgid "Rebuild folder tree"
3758 msgstr "Obnovit strom složek"
3759
3760 #: src/folderview.c:1051
3761 msgid ""
3762 "Rebuilding the folder tree will remove local caches. Do you want to continue?"
3763 msgstr ""
3764 "Obnovení stromu složek vyčistí všechny lokální vyrovnávací paměti. Chcete "
3765 "pokračovat?"
3766
3767 #: src/folderview.c:1061
3768 msgid "Rebuilding folder tree..."
3769 msgstr "Provádím obnovu stromu složek..."
3770
3771 #: src/folderview.c:1063
3772 msgid "Scanning folder tree..."
3773 msgstr "Prohledávám strom složek..."
3774
3775 #: src/folderview.c:1154
3776 #, c-format
3777 msgid "Couldn't scan folder %s\n"
3778 msgstr "Nepodařilo se načíst obsah adresáře %s\n"
3779
3780 #: src/folderview.c:1208
3781 msgid "Checking for new messages in all folders..."
3782 msgstr "Zjišťuji nové zprávy ve všech složkách..."
3783
3784 #: src/folderview.c:2124
3785 #, c-format
3786 msgid "Closing folder %s..."
3787 msgstr "Zavírám složku %s..."
3788
3789 #: src/folderview.c:2219
3790 #, c-format
3791 msgid "Opening folder %s..."
3792 msgstr "Otevírám složku %s..."
3793
3794 #: src/folderview.c:2237
3795 msgid "Folder could not be opened."
3796 msgstr "Složku nelze otevřít."
3797
3798 #: src/folderview.c:2379 src/mainwindow.c:2893 src/mainwindow.c:2897
3799 msgid "Empty trash"
3800 msgstr "Vyprázdnit koš"
3801
3802 #: src/folderview.c:2380
3803 msgid "Delete all messages in trash?"
3804 msgstr "Odstranit všechny zprávy v koši?"
3805
3806 #: src/folderview.c:2381
3807 msgid "_Empty trash"
3808 msgstr "_Vyprázdnit koš"
3809
3810 #: src/folderview.c:2424 src/inc.c:1540 src/toolbar.c:2607
3811 msgid "Offline warning"
3812 msgstr "Varování offline režimu"
3813
3814 #: src/folderview.c:2425 src/toolbar.c:2608
3815 msgid "You're working offline. Override?"
3816 msgstr "Pracujete v režimu offline. Přepnout?"
3817
3818 #: src/folderview.c:2436 src/toolbar.c:2627
3819 msgid "Send queued messages"
3820 msgstr "Odeslat pozdržené zprávy"
3821
3822 #: src/folderview.c:2437 src/toolbar.c:2628
3823 msgid "Send all queued messages?"
3824 msgstr "Odeslat všechny zprávy ve frontě pozdržených zpráv?"
3825
3826 #: src/folderview.c:2446 src/toolbar.c:2647
3827 msgid "Some errors occurred while sending queued messages."
3828 msgstr "Při posílání pozdržených zpráv nastala stejná chyba."
3829
3830 #: src/folderview.c:2449 src/main.c:2717 src/toolbar.c:2650
3831 #, c-format
3832 msgid ""
3833 "Some errors occurred while sending queued messages:\n"
3834 "%s"
3835 msgstr ""
3836 "Při odesílání pozdržených zpráv nastala chyba:\n"
3837 "%s"
3838
3839 #: src/folderview.c:2524
3840 #, c-format
3841 msgid "Do you really want to copy folder '%s' in '%s'?"
3842 msgstr "Opravdu chcete složku '%s' zkopírovat do '%s'?"
3843
3844 #: src/folderview.c:2525
3845 #, c-format
3846 msgid "Do you really want to make folder '%s' a subfolder of '%s'?"
3847 msgstr "Opravdu chcete složku '%s' učinit podsložkou složky '%s'?"
3848
3849 #: src/folderview.c:2527
3850 msgid "Copy folder"
3851 msgstr "Kopírovat složku"
3852
3853 #: src/folderview.c:2527
3854 msgid "Move folder"
3855 msgstr "Přesunout složku"
3856
3857 #: src/folderview.c:2538
3858 #, c-format
3859 msgid "Copying %s to %s..."
3860 msgstr "Kopíruji %s do %s..."
3861
3862 #: src/folderview.c:2538
3863 #, c-format
3864 msgid "Moving %s to %s..."
3865 msgstr "Přesouvám %s do %s..."
3866
3867 #: src/folderview.c:2572
3868 msgid "Source and destination are the same."
3869 msgstr "Zdroj i cíl jsou totožné."
3870
3871 #: src/folderview.c:2575
3872 msgid "Can't copy a folder to one of its children."
3873 msgstr "Nelze kopírovat složku do své vlastní podsložky."
3874
3875 #: src/folderview.c:2576
3876 msgid "Can't move a folder to one of its children."
3877 msgstr "Nelze přesunout složku do své vlastní podsložky."
3878
3879 #: src/folderview.c:2579
3880 msgid "A folder cannot be moved between different mailboxes."
3881 msgstr "Složka nemůže být přesouvána mezi různými poštovními schránkami."
3882
3883 #: src/folderview.c:2582
3884 msgid "Copy failed!"
3885 msgstr "Kopírování se nezdařilo!"
3886
3887 #: src/folderview.c:2582
3888 msgid "Move failed!"
3889 msgstr "Přesun se nezdařil!"
3890
3891 #: src/folderview.c:2632
3892 #, c-format
3893 msgid "Processing configuration for folder %s"
3894 msgstr "Zpracování složky - pravidla pro složku %s"
3895
3896 #: src/folderview.c:3060 src/summaryview.c:4579 src/summaryview.c:4684
3897 msgid "The destination folder can only be used to store subfolders."
3898 msgstr "Cílová složka může být použita pouze k uložení podsložek."
3899
3900 #: src/grouplistdialog.c:161
3901 msgid "Newsgroup subscription"
3902 msgstr "Přihlásit diskusní skupiny"
3903
3904 #: src/grouplistdialog.c:178
3905 msgid "Select newsgroups for subscription:"
3906 msgstr "Vyberte diskuzní skupinu pro přihlášení:"
3907
3908 #: src/grouplistdialog.c:184
3909 msgid "Find groups:"
3910 msgstr "Najít skupiny:"
3911
3912 #: src/grouplistdialog.c:192
3913 msgid " Search "
3914 msgstr " Vyhledat "
3915
3916 #: src/grouplistdialog.c:204
3917 msgid "Newsgroup name"
3918 msgstr "Název diskusní skupiny"
3919
3920 #: src/grouplistdialog.c:205
3921 msgid "Messages"
3922 msgstr "Zprávy"
3923
3924 #: src/grouplistdialog.c:206
3925 msgid "Type"
3926 msgstr "Typ"
3927
3928 #: src/grouplistdialog.c:347
3929 msgid "moderated"
3930 msgstr "moderovaný"
3931
3932 #: src/grouplistdialog.c:349
3933 msgid "readonly"
3934 msgstr "pouze pro čtení"
3935
3936 #: src/grouplistdialog.c:351 src/plugins/att_remover/att_remover.c:297
3937 #: src/plugins/vcalendar/vcal_manager.c:113
3938 #: src/plugins/vcalendar/vcal_manager.c:146
3939 msgid "unknown"
3940 msgstr "neznámý"
3941
3942 #: src/grouplistdialog.c:422
3943 msgid "Can't retrieve newsgroup list."
3944 msgstr "Nemohu načíst seznam diskuzních skupin."
3945
3946 #: src/grouplistdialog.c:459 src/gtk/gtkutils.c:1916 src/summaryview.c:1584
3947 msgid "Done."
3948 msgstr "Hotovo."
3949
3950 #: src/grouplistdialog.c:492
3951 #, c-format
3952 msgid "%d newsgroups received (%s read)"
3953 msgstr "%d diskuzních skupin přijato (%s načteno)"
3954
3955 #: src/gtk/about.c:131
3956 msgid ""
3957 "Claws Mail is a lightweight, fast and highly-configurable email client.\n"
3958 "\n"
3959 "For further information visit the Claws Mail website:\n"
3960 msgstr ""
3961 "Claws Mail je rychlý a bohatě konfigurovatelný e-mailový klient.\n"
3962 "\n"
3963 "Pro další informace navštivte webové stránky Claws Mail:\n"
3964
3965 #: src/gtk/about.c:137
3966 msgid ""
3967 "\n"
3968 "\n"
3969 "For support and discussion subscribe to the Claws Mail users' mailing list:\n"
3970 msgstr ""
3971 "\n"
3972 "\n"
3973 "Pro podporu a diskuze se přihlaste do mailových konferencí Claws Mail:\n"
3974
3975 #: src/gtk/about.c:142
3976 msgid ""
3977 "\n"
3978 "\n"
3979 "Claws Mail is free software released under the GPL. If you wish to donate to "
3980 "the Claws Mail project you can do so at:\n"
3981 msgstr ""
3982 "\n"
3983 "\n"
3984 "Claws Mail je volně šiřitelný software distribuovaný pod licencí GPL. Pokud "
3985 "chcete přispět na projekt Claws Mail, můžete tak učinit na:\n"
3986
3987 #: src/gtk/about.c:158
3988 msgid ""
3989 "\n"
3990 "\n"
3991 "Copyright (C) 1999-2016\n"
3992 "The Claws Mail Team\n"
3993 " and Hiroyuki Yamamoto"
3994 msgstr ""
3995 "\n"
3996 "\n"
3997 "Copyright (C) 1999-2016\n"
3998 "The Claws Mail Team\n"
3999 " a Hiroyuki Yamamoto"
4000
4001 #: src/gtk/about.c:161
4002 msgid ""
4003 "\n"
4004 "\n"
4005 "System Information\n"
4006 msgstr ""
4007 "\n"
4008 "\n"
4009 "Informace o systému\n"
4010
4011 #: src/gtk/about.c:168
4012 #, c-format
4013 msgid ""
4014 "Locale: %s (charset: %s)\n"
4015 "Operating System: %s %s (%s)"
4016 msgstr ""
4017 "Lokalizace: %s (znaková sada: %s)\n"
4018 "Operační systém: %s %s (%s)"
4019
4020 #: src/gtk/about.c:177
4021 #, c-format
4022 msgid ""
4023 "Locale: %s (charset: %s)\n"
4024 "Operating System: %s"
4025 msgstr ""
4026 "Lokalizace: %s (znaková sada: %s)\n"
4027 "Operační systém: %s"
4028
4029 #: src/gtk/about.c:186
4030 #, c-format
4031 msgid ""
4032 "Locale: %s (charset: %s)\n"
4033 "Operating System: unknown"
4034 msgstr ""
4035 "Lokalizace: %s (znaková sada: %s)\n"
4036 "Operační systém: neznámý"
4037
4038 #: src/gtk/about.c:242 src/prefs_themes.c:706 src/wizard.c:526
4039 msgid "The Claws Mail Team"
4040 msgstr "Tým Claws Mail"
4041
4042 #: src/gtk/about.c:261
4043 msgid "Previous team members"
4044 msgstr "Dřívější členové týmu"
4045
4046 #: src/gtk/about.c:280
4047 msgid "The translation team"
4048 msgstr "Překladatelský tým"
4049
4050 #: src/gtk/about.c:299
4051 msgid "Documentation team"
4052 msgstr "Tým pro dokumentaci"
4053
4054 #: src/gtk/about.c:318
4055 msgid "Logo"
4056 msgstr "Logo"
4057
4058 #: src/gtk/about.c:337
4059 msgid "Icons"
4060 msgstr "Ikony"
4061
4062 #: src/gtk/about.c:356
4063 msgid "Contributors"
4064 msgstr "Přispěvatelé"
4065
4066 #: src/gtk/about.c:404
4067 msgid "Compiled-in Features\n"
4068 msgstr "Zakompilované vlastnosti\n"
4069
4070 #: src/gtk/about.c:420
4071 msgctxt "compface"
4072 msgid "adds support for the X-Face header\n"
4073 msgstr "obrázky X-Face v hlavičce zprávy\n"
4074
4075 #: src/gtk/about.c:430
4076 msgctxt "Enchant"
4077 msgid "adds support for spell checking\n"
4078 msgstr "přidává podporu pro kontrolu pravopisu\n"
4079
4080 #: src/gtk/about.c:440
4081 msgctxt "GnuTLS"
4082 msgid "adds support for encrypted connections to servers\n"
4083 msgstr "přidává podporu pro šifrované spojení k severům\n"
4084
4085 #: src/gtk/about.c:450
4086 msgctxt "IPv6"
4087 msgid "adds support for IPv6 addresses, the new Internet addressing protocol\n"
4088 msgstr "přidává podporu IPv6 adres, nového protokolu adresování v Internetu\n"
4089
4090 #: src/gtk/about.c:461
4091 msgctxt "iconv"
4092 msgid "allows converting to and from different character sets\n"
4093 msgstr "konverze mezi různými znakovými sadami\n"
4094
4095 #: src/gtk/about.c:471
4096 msgctxt "JPilot"
4097 msgid "adds support for PalmOS addressbooks\n"
4098 msgstr "práce s adresáři PalmOS\n"
4099
4100 #: src/gtk/about.c:481
4101 msgctxt "LDAP"
4102 msgid "adds support for LDAP shared addressbooks\n"
4103 msgstr "práce s adresáři LDAP\n"
4104
4105 #: src/gtk/about.c:491
4106 msgctxt "libetpan"
4107 msgid "adds support for IMAP and NNTP servers\n"
4108 msgstr "přidává podporu IMAP a NNTP serverů\n"
4109
4110 #: src/gtk/about.c:501
4111 msgctxt "libSM"
4112 msgid "adds support for session handling\n"
4113 msgstr "správa X relací\n"
4114
4115 #: src/gtk/about.c:511
4116 msgctxt "NetworkManager"
4117 msgid "adds support for detection of network connection changes\n"
4118 msgstr "doplní podporu pro detekci změn síťových připojení\n"
4119
4120 #: src/gtk/about.c:543
4121 msgid ""
4122 "This program is free software; you can redistribute it and/or modify it "
4123 "under the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
4124 "Software Foundation; either version 3, or (at your option) any later "
4125 "version.\n"
4126 "\n"
4127 msgstr ""
4128 "Tento program je volně šiřitelný, můžete jej redistribuovat a/nebo měnit tak "
4129 "jak to popisuje GNU General Public License publikovaný Free Software "
4130 "Foundation a to ve verzi 3, nebo (podle vašeho uvážení) v jakékoliv pozdější "
4131 "verzi.\n"
4132 "\n"
4133
4134 #: src/gtk/about.c:549
4135 msgid ""
4136 "This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
4137 "ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
4138 "FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for "
4139 "more details.\n"
4140 "\n"
4141 msgstr ""
4142 "Tento program je šířen v dobré víře v jeho užitečnost, ale BEZ JAKÉKOLIV "
4143 "ZÁRUKY. Více detailů naleznete v GNU General Public License.\n"
4144 "\n"
4145
4146 #: src/gtk/about.c:567
4147 msgid ""
4148 "You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
4149 "this program. If not, see "
4150 msgstr ""
4151 "Kopii GNU General Public License byste měli obdržet společně s tímto "
4152 "programem. Pokud ne, viz."
4153
4154 #: src/gtk/about.c:698 src/main.c:2541
4155 msgid "Session statistics\n"
4156 msgstr "Statistiky sezení\n"
4157
4158 #: src/gtk/about.c:708 src/gtk/about.c:711 src/main.c:2551 src/main.c:2554
4159 #, c-format
4160 msgid "Started: %s\n"
4161 msgstr "Spuštěno: %s\n"
4162
4163 #: src/gtk/about.c:718 src/main.c:2560
4164 msgid "Incoming traffic\n"
4165 msgstr "Příchozí provoz\n"
4166
4167 #: src/gtk/about.c:721 src/main.c:2563
4168 #, c-format
4169 msgid "Received messages: %d\n"
4170 msgstr "Přijaté zprávy: %d\n"
4171
4172 #: src/gtk/about.c:728 src/main.c:2569
4173 msgid "Outgoing traffic\n"
4174 msgstr "Odchozí provoz\n"
4175
4176 #: src/gtk/about.c:731 src/main.c:2572
4177 #, c-format
4178 msgid "New/redirected messages: %d\n"
4179 msgstr "Nové/přesměrované zprávy: %d\n"
4180
4181 #: src/gtk/about.c:736 src/main.c:2576
4182 #, c-format
4183 msgid "Replied messages: %d\n"
4184 msgstr "Zodpovězené zprávy: %d\n"
4185
4186 #: src/gtk/about.c:741 src/main.c:2580
4187 #, c-format
4188 msgid "Forwarded messages: %d\n"
4189 msgstr "Přeposlané zprávy: %d\n"
4190
4191 #: src/gtk/about.c:746 src/main.c:2584
4192 #, c-format
4193 msgid "Total outgoing messages: %d\n"
4194 msgstr "Celkem odchozích zpráv: %d\n"
4195
4196 #: src/gtk/about.c:773
4197 msgid "About Claws Mail"
4198 msgstr "O Claws Mail"
4199
4200 #: src/gtk/about.c:831
4201 msgid ""
4202 "Copyright (C) 1999-2016\n"
4203 "The Claws Mail Team\n"
4204 "and Hiroyuki Yamamoto"
4205 msgstr ""
4206 "Copyright (C) 1999-2016\n"
4207 "The Claws Mail Team\n"
4208 "a Hiroyuki Yamamoto"
4209
4210 #: src/gtk/about.c:845
4211 msgid "_Info"
4212 msgstr "_Informace"
4213
4214 #: src/gtk/about.c:851
4215 msgid "_Authors"
4216 msgstr "_Autoři"
4217
4218 #: src/gtk/about.c:857
4219 msgid "_Features"
4220 msgstr "_Vlastnosti"
4221
4222 #: src/gtk/about.c:863
4223 msgid "_License"
4224 msgstr "_Licence"
4225
4226 #: src/gtk/about.c:871
4227 msgid "_Release Notes"
4228 msgstr "_Poznámky k verzi"
4229
4230 #: src/gtk/about.c:877
4231 msgid "_Statistics"
4232 msgstr "_Statistiky"
4233
4234 #: src/gtk/colorlabel.c:38 src/prefs_common.c:362
4235 msgid "Orange"
4236 msgstr "Oranžová"
4237
4238 #: src/gtk/colorlabel.c:39 src/prefs_common.c:366
4239 msgid "Red"
4240 msgstr "Červená"
4241
4242 #: src/gtk/colorlabel.c:40 src/prefs_common.c:370
4243 msgid "Pink"
4244 msgstr "Růžová"
4245
4246 #: src/gtk/colorlabel.c:41 src/prefs_common.c:374
4247 msgid "Sky blue"
4248 msgstr "Nebeská modř"
4249
4250 #: src/gtk/colorlabel.c:42 src/prefs_common.c:378
4251 msgid "Blue"
4252 msgstr "Modrá"
4253
4254 #: src/gtk/colorlabel.c:43 src/prefs_common.c:382
4255 msgid "Green"
4256 msgstr "Zelená"
4257
4258 #: src/gtk/colorlabel.c:44 src/prefs_common.c:386
4259 msgid "Brown"
4260 msgstr "Hnědá"
4261
4262 #: src/gtk/colorlabel.c:45 src/prefs_common.c:390
4263 msgid "Grey"
4264 msgstr "Šedá"
4265
4266 #: src/gtk/colorlabel.c:46 src/prefs_common.c:394
4267 msgid "Light brown"
4268 msgstr "Světle hnědá"
4269
4270 #: src/gtk/colorlabel.c:47 src/prefs_common.c:398
4271 msgid "Dark red"
4272 msgstr "Tmavě červená"
4273
4274 #: src/gtk/colorlabel.c:48 src/prefs_common.c:402
4275 msgid "Dark pink"
4276 msgstr "Tmavě růžová"
4277
4278 #: src/gtk/colorlabel.c:49 src/prefs_common.c:406
4279 msgid "Steel blue"
4280 msgstr "Ocelově modrá"
4281
4282 #: src/gtk/colorlabel.c:50 src/prefs_common.c:410
4283 msgid "Gold"
4284 msgstr "Zlatá"
4285
4286 #: src/gtk/colorlabel.c:51 src/prefs_common.c:414
4287 msgid "Bright green"
4288 msgstr "Světle zelená"
4289
4290 #: src/gtk/colorlabel.c:52 src/prefs_common.c:418
4291 msgid "Magenta"
4292 msgstr "Fialová"
4293
4294 #: src/gtk/foldersort.c:156
4295 msgid "Set mailbox order"
4296 msgstr "Nastavit pořadí schránek"
4297
4298 #: src/gtk/foldersort.c:190
4299 msgid "Move mailboxes up or down to change the sort order in the Folder list."
4300 msgstr "Přesouváním schránek nahoru nebo dolů můžete změnit pořadí v seznamu."
4301
4302 #: src/gtk/foldersort.c:216
4303 msgid "Mailboxes"
4304 msgstr "Schránky"
4305
4306 #: src/gtk/gtkaspell.c:341 src/gtk/gtkaspell.c:660
4307 msgid "No dictionary selected."
4308 msgstr "Není vybrán žádný slovník."
4309
4310 #: src/gtk/gtkaspell.c:365 src/gtk/gtkaspell.c:395
4311 #, c-format
4312 msgid "Couldn't initialize %s speller."
4313 msgstr "Nelze inicializovat %s kontrolu pravopisu."
4314
4315 #: src/gtk/gtkaspell.c:707
4316 msgid "Couldn't initialize Enchant broker."
4317 msgstr "Nelze inicializovat Enchat broker."
4318
4319 #: src/gtk/gtkaspell.c:713
4320 #, c-format
4321 msgid "Couldn't initialize %s dictionary:"
4322 msgstr "Nelze inicializovat %s slovník:"
4323
4324 #: src/gtk/gtkaspell.c:1070
4325 msgid "No misspelled word found."
4326 msgstr "Kontrola pravopisu provedena."
4327
4328 #: src/gtk/gtkaspell.c:1443
4329 msgid "Replace unknown word"
4330 msgstr "Nahradit neznámé slovo"
4331
4332 #: src/gtk/gtkaspell.c:1460
4333 #, c-format
4334 msgid "Replace \"%s\" with: "
4335 msgstr "Nahradit \"%s\": "
4336
4337 #: src/gtk/gtkaspell.c:1503
4338 msgid ""
4339 "Holding down Control key while pressing Enter\n"
4340 "will learn from mistake.\n"
4341 msgstr ""
4342 "Podržení klávesy Control při stisku Enter\n"
4343 "aktivuje učení z chyby.\n"
4344
4345 #: src/gtk/gtkaspell.c:1800
4346 msgid "Change to..."
4347 msgstr "Změnit na..."
4348
4349 #: src/gtk/gtkaspell.c:1811 src/gtk/gtkaspell.c:1949
4350 msgid "More..."
4351 msgstr "Více..."
4352
4353 #: src/gtk/gtkaspell.c:1867
4354 #, c-format
4355 msgid "\"%s\" unknown in dictionary '%s'"
4356 msgstr "\"%s\" neznámé ve slovníku '%s'"
4357
4358 #: src/gtk/gtkaspell.c:1883
4359 msgid "Accept in this session"
4360 msgstr "Přijmout pro tuto relaci"
4361
4362 #: src/gtk/gtkaspell.c:1893
4363 msgid "Add to personal dictionary"
4364 msgstr "Přidat do vlastního slovníku"
4365
4366 #: src/gtk/gtkaspell.c:1903
4367 msgid "Replace with..."
4368 msgstr "Nahradit čím..."
4369
4370 #: src/gtk/gtkaspell.c:1916
4371 #, c-format
4372 msgid "Check with %s"
4373 msgstr "Otestovat pomocí %s"
4374
4375 #: src/gtk/gtkaspell.c:1938
4376 msgid "(no suggestions)"
4377 msgstr "(nejsou návrhy)"
4378
4379 #: src/gtk/gtkaspell.c:2012
4380 #, c-format
4381 msgid "Dictionary: %s"
4382 msgstr "Slovník: %s"
4383
4384 #: src/gtk/gtkaspell.c:2027
4385 #, c-format
4386 msgid "Use alternate (%s)"
4387 msgstr "Použít předchozí (%s)"
4388
4389 #: src/gtk/gtkaspell.c:2038
4390 msgid "Use both dictionaries"
4391 msgstr "Použít oba slovníky"
4392
4393 #: src/gtk/gtkaspell.c:2054 src/prefs_spelling.c:144
4394 msgid "Check while typing"
4395 msgstr "Kontrolovat během psaní"
4396
4397 #: src/gtk/gtkaspell.c:2153
4398 #, c-format
4399 msgid ""
4400 "The spell checker could not change dictionary.\n"
4401 "%s"
4402 msgstr ""
4403 "Nepodařilo se změnit slovník pro kontrolu pravopisu.\n"
4404 "%s"
4405
4406 #: src/gtk/gtkaspell.c:2209
4407 #, c-format
4408 msgid ""
4409 "The spell checker could not change the alternate dictionary.\n"
4410 "%s"
4411 msgstr ""
4412 "Nepodařilo se změnit alternativní slovník pro kontrolu pravopisu.\n"
4413 "%s"
4414
4415 #: src/gtk/gtkutils.c:1921
4416 msgid "Failed: no service record found."
4417 msgstr "Selhalo: nenalezen záznam o službě."
4418
4419 #: src/gtk/gtkutils.c:1924
4420 msgid "Failed: network error."
4421 msgstr "Selhalo: chyba sítě."
4422