040c00d46cb2b431003a773130bc082d478aab12
[claws.git] / po / cs.po
1 # Czech translation of Claws Mail
2 # Copyright (C) 2000 Free Software Foundation, Inc.
3 # Jan Mura <jan_mura@altavista.com>, 2000.
4 #
5 msgid ""
6 msgstr ""
7 "Project-Id-Version: claws-mail\n"
8 "Report-Msgid-Bugs-To: paul@claws-mail.org\n"
9 "POT-Creation-Date: 2009-06-26 18:25+0100\n"
10 "PO-Revision-Date: 2009-06-27 21:11+0100\n"
11 "Last-Translator: David Vachulka <david@konstrukce-cad.com>\n"
12 "Language-Team: Czech <cs@li.org>\n"
13 "MIME-Version: 1.0\n"
14 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
15 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
16 "X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
17 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(((n%100>=10 && n%100<=14) || (n%10>5)) ? 2 : (n%10>=2 && n%10<=4) ? 1 : 0);\n"
18
19 #: src/account.c:382
20 msgid ""
21 "Some composing windows are open.\n"
22 "Please close all the composing windows before editing the accounts."
23 msgstr ""
24 "Jsou stále otevřena nějaká okna s rozepsanou zprávou.\n"
25 "Před úpravou tohoto účtu zavřete prosím všechna tato okna."
26
27 #: src/account.c:429
28 msgid "Can't create folder."
29 msgstr "Nemohu vytvořit složku."
30
31 #: src/account.c:700
32 msgid "Edit accounts"
33 msgstr "Úpravy účtů"
34
35 #: src/account.c:722
36 msgid "Using 'Get Mail' will retrieve messages from your Accounts in the order given, the checkbox indicates which accounts will be included. Bold text indicates the default account."
37 msgstr "Funkce 'Přijmout ze všech účtů' načte zprávy z účtů v pořadí v jakém jsou zde uvedeny. Zaškrtnutím ve sloupci 'P' určíte, zda účet bude touto funkcí zpracován. Tučný text značí aktuální účet."
38
39 #: src/account.c:793
40 msgid " _Set as default account "
41 msgstr " Nastavit účet jako _výchozí "
42
43 #: src/account.c:888
44 msgid "Accounts with remote folders cannot be copied."
45 msgstr "Účty se vzdáleně umístěnými složkami (např. IMAP) nemohou být kopírovány."
46
47 #: src/account.c:895
48 #, c-format
49 msgid "Copy of %s"
50 msgstr "Kopie %s"
51
52 #: src/account.c:1054
53 #, c-format
54 msgid "Do you really want to delete the account '%s'?"
55 msgstr "Opravdu chcete odstranit účet '%s'?"
56
57 #: src/account.c:1056
58 msgid "(Untitled)"
59 msgstr "(Nepojmenovaný)"
60
61 #: src/account.c:1057
62 msgid "Delete account"
63 msgstr "Odstranit účet"
64
65 #: src/account.c:1528
66 msgid "Accounts List Get Column Name|G"
67 msgstr "P"
68
69 #: src/account.c:1534
70 msgid "'Get Mail' retrieves mail from the checked accounts"
71 msgstr "Funkce 'Přijmout poštu ze všech účtů' načte zprávy z účtů označených zaškrtnutím"
72
73 #: src/account.c:1541
74 #: src/addressadd.c:190
75 #: src/addressbook.c:122
76 #: src/addrduplicates.c:480
77 #: src/compose.c:6565
78 #: src/compose.c:6874
79 #: src/editaddress.c:1269
80 #: src/editaddress.c:1326
81 #: src/editaddress.c:1342
82 #: src/editbook.c:170
83 #: src/editgroup.c:287
84 #: src/editjpilot.c:257
85 #: src/editldap.c:429
86 #: src/editvcard.c:173
87 #: src/importmutt.c:223
88 #: src/importpine.c:222
89 #: src/mimeview.c:272
90 #: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:396
91 #: src/prefs_filtering.c:378
92 #: src/prefs_filtering.c:1932
93 #: src/prefs_template.c:77
94 msgid "Name"
95 msgstr "Jméno"
96
97 #: src/account.c:1549
98 #: src/prefs_account.c:1072
99 #: src/prefs_account.c:3822
100 msgid "Protocol"
101 msgstr "Protokol"
102
103 #: src/account.c:1557
104 #: src/ssl_manager.c:102
105 msgid "Server"
106 msgstr "Server"
107
108 #: src/action.c:373
109 #, c-format
110 msgid "Could not get message file %d"
111 msgstr "Nelze načíst soubor %d se zprávou"
112
113 #: src/action.c:404
114 msgid "Could not get message part."
115 msgstr "Nelze načíst část zprávy."
116
117 #: src/action.c:421
118 #, c-format
119 msgid "Can't get part of multipart message: %s"
120 msgstr "Nemohu získat část ze zprávy o více částech: %s"
121
122 #: src/action.c:586
123 #, c-format
124 msgid ""
125 "The selected action cannot be used in the compose window\n"
126 "because it contains %%f, %%F, %%as or %%p."
127 msgstr ""
128 "V okně pro psaní zprávy nelze použít akci,\n"
129 "která obsahuje %%f, %%F, %%as nebo %%p."
130
131 #: src/action.c:698
132 msgid "There is no filtering action set"
133 msgstr "Není nastavena žádná akce filtrování"
134
135 #: src/action.c:700
136 #, c-format
137 msgid ""
138 "Invalid filtering action(s):\n"
139 "%s"
140 msgstr ""
141 "Neplatná(é) filtrovací akce:\n"
142 "%s"
143
144 #: src/action.c:923
145 #, c-format
146 msgid ""
147 "Command could not be started. Pipe creation failed.\n"
148 "%s"
149 msgstr ""
150 "Nelze spustit příkaz. Selhalo vytvoření roury.\n"
151 "%s"
152
153 #: src/action.c:1018
154 #, c-format
155 msgid ""
156 "Could not fork to execute the following command:\n"
157 "%s\n"
158 "%s"
159 msgstr ""
160 "Nelze provést fork pro spuštění následujícího příkazu:\n"
161 "%s\n"
162 "%s"
163
164 #: src/action.c:1238
165 #: src/action.c:1394
166 msgid "Completed"
167 msgstr "Dokončeno"
168
169 #: src/action.c:1274
170 #, c-format
171 msgid "--- Running: %s\n"
172 msgstr "--- Spuštěno: %s\n"
173
174 #: src/action.c:1278
175 #, c-format
176 msgid "--- Ended: %s\n"
177 msgstr "--- Ukončeno: %s\n"
178
179 #: src/action.c:1311
180 msgid "Action's input/output"
181 msgstr "Vstup/výstup akce"
182
183 #: src/action.c:1630
184 #, c-format
185 msgid ""
186 "Enter the argument for the following action:\n"
187 "('%%h' will be replaced with the argument)\n"
188 "  %s"
189 msgstr ""
190 "Vložte parametr pro následující akci:\n"
191 "('%%h' bude nahrazeno parametrem)\n"
192 "  %s"
193
194 #: src/action.c:1635
195 msgid "Action's hidden user argument"
196 msgstr "Skrytý uživatelský parametr akce"
197
198 #: src/action.c:1639
199 #, c-format
200 msgid ""
201 "Enter the argument for the following action:\n"
202 "('%%u' will be replaced with the argument)\n"
203 "  %s"
204 msgstr ""
205 "Vložte parametr pro následující akci:\n"
206 "('%%u' bude nahrazeno parametrem)\n"
207 "  %s"
208
209 #: src/action.c:1644
210 msgid "Action's user argument"
211 msgstr "Uživatelský parametr akce"
212
213 #: src/addr_compl.c:584
214 #: src/addressbook.c:4892
215 msgid "Group"
216 msgstr "Skupina"
217
218 #: src/addrcustomattr.c:64
219 msgid "date of birth"
220 msgstr "datum narození"
221
222 #: src/addrcustomattr.c:65
223 msgid "address"
224 msgstr "adresa"
225
226 #: src/addrcustomattr.c:66
227 msgid "phone"
228 msgstr "telefon"
229
230 #: src/addrcustomattr.c:67
231 msgid "mobile phone"
232 msgstr "mobilní telefon"
233
234 #: src/addrcustomattr.c:68
235 msgid "organization"
236 msgstr "organizace"
237
238 #: src/addrcustomattr.c:69
239 msgid "office address"
240 msgstr "pracovní adresa"
241
242 #: src/addrcustomattr.c:70
243 msgid "office phone"
244 msgstr "telefon práce"
245
246 #: src/addrcustomattr.c:71
247 msgid "fax"
248 msgstr "fax"
249
250 #: src/addrcustomattr.c:72
251 msgid "website"
252 msgstr "domovská stránka"
253
254 #: src/addrcustomattr.c:140
255 msgid "Attribute name"
256 msgstr "Název atributu"
257
258 #: src/addrcustomattr.c:155
259 msgid "Delete all attribute names"
260 msgstr "Odstranit všechna jména atributů?"
261
262 #: src/addrcustomattr.c:156
263 msgid "Do you really want to delete all attribute names?"
264 msgstr "Opravdu chcete odstranit všechna jména atributů?"
265
266 #: src/addrcustomattr.c:180
267 msgid "Delete attribute name"
268 msgstr "Odstranit jméno atributu"
269
270 #: src/addrcustomattr.c:181
271 msgid "Do you really want to delete this attribute name?"
272 msgstr "Opravdu chcete odstranit jméno atributu?"
273
274 #: src/addrcustomattr.c:190
275 msgid "Reset to default"
276 msgstr "Nastavit jako výchozí"
277
278 #: src/addrcustomattr.c:191
279 msgid ""
280 "Do you really want to replace all attribute names\n"
281 "with the default set?"
282 msgstr ""
283 "Opravdu chcete nahradit všechna jména atributů\n"
284 "výchozím nastavením?"
285
286 #: src/addrcustomattr.c:211
287 #: src/addressbook.c:433
288 #: src/addressbook.c:461
289 #: src/addressbook.c:478
290 #: src/edittags.c:269
291 #: src/prefs_actions.c:1078
292 #: src/prefs_filtering.c:1769
293 #: src/prefs_template.c:1101
294 msgid "_Delete"
295 msgstr "_Odstranit"
296
297 #: src/addrcustomattr.c:212
298 #: src/edittags.c:270
299 #: src/prefs_actions.c:1079
300 #: src/prefs_filtering.c:1770
301 #: src/prefs_template.c:1102
302 msgid "Delete _all"
303 msgstr "Odstranit _vše"
304
305 #: src/addrcustomattr.c:213
306 msgid "_Reset to default"
307 msgstr "_Nastavit výchozí hodnoty"
308
309 #: src/addrcustomattr.c:412
310 msgid "Attribute name is not set."
311 msgstr "Není nastaven název atributu."
312
313 #: src/addrcustomattr.c:471
314 msgid "Dialog title|Edit attribute names"
315 msgstr "Upravit jméno atributu"
316
317 #: src/addrcustomattr.c:485
318 msgid "New attribute name:"
319 msgstr "Název nového atributu:"
320
321 #: src/addrcustomattr.c:522
322 msgid "Adding or removing attribute names won't affect attributes already set for contacts."
323 msgstr "Přidání nebo odebrání atributů jmen neovlivní atributy, které jsou v kontaktech již uloženy. "
324
325 #: src/addressadd.c:159
326 #: src/prefs_filtering_action.c:186
327 msgid "Add to address book"
328 msgstr "Přidat do knihy adres"
329
330 #: src/addressadd.c:182
331 msgid "Contact"
332 msgstr "Kontakt"
333
334 #: src/addressadd.c:202
335 #: src/addrduplicates.c:451
336 #: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:397
337 #: src/toolbar.c:415
338 msgid "Address"
339 msgstr "Adresa"
340
341 #: src/addressadd.c:213
342 #: src/addressbook.c:124
343 #: src/editaddress.c:1061
344 #: src/editaddress.c:1136
345 #: src/editgroup.c:289
346 msgid "Remarks"
347 msgstr "Poznámky"
348
349 #: src/addressadd.c:232
350 #: src/addressbook_foldersel.c:157
351 msgid "Select Address Book Folder"
352 msgstr "Vybrat složku pro knihu adres"
353
354 #: src/addressadd.c:428
355 #: src/editaddress.c:1576
356 #: src/headerview.c:346
357 #: src/textview.c:1983
358 #, c-format
359 msgid ""
360 "Failed to save image: \n"
361 "%s"
362 msgstr ""
363 "Chyba uložení obrázku: \n"
364 "%s"
365
366 #: src/addressadd.c:441
367 #: src/addressbook.c:3231
368 #: src/addressbook.c:3282
369 msgid "Add address(es)"
370 msgstr "Přidat adresu(y)"
371
372 #: src/addressadd.c:442
373 msgid "Can't add the specified address"
374 msgstr "Nebylo možno přidat zadanou adresu"
375
376 #: src/addressbook.c:123
377 #: src/addressbook.c:4880
378 #: src/editaddress.c:1058
379 #: src/editaddress.c:1119
380 #: src/editgroup.c:288
381 #: src/expldifdlg.c:517
382 #: src/exporthtml.c:595
383 #: src/exporthtml.c:759
384 #: src/ldif.c:784
385 msgid "Email Address"
386 msgstr "E-mail"
387
388 #: src/addressbook.c:400
389 msgid "_Book"
390 msgstr "_Kniha"
391
392 #: src/addressbook.c:401
393 #: src/addressbook.c:432
394 #: src/addressbook.c:460
395 #: src/addressbook.c:477
396 #: src/compose.c:545
397 #: src/mainwindow.c:473
398 #: src/messageview.c:187
399 msgid "_Edit"
400 msgstr "Ú_pravy"
401
402 #: src/addressbook.c:402
403 #: src/compose.c:550
404 #: src/mainwindow.c:476
405 #: src/messageview.c:190
406 msgid "_Tools"
407 msgstr "_Nástroje"
408
409 #: src/addressbook.c:403
410 #: src/compose.c:551
411 #: src/mainwindow.c:478
412 #: src/messageview.c:191
413 msgid "_Help"
414 msgstr "Nápo_věda"
415
416 #: src/addressbook.c:406
417 #: src/addressbook.c:463
418 msgid "New _Book"
419 msgstr "Nová _kniha"
420
421 #: src/addressbook.c:407
422 #: src/addressbook.c:464
423 msgid "New _Folder"
424 msgstr "Nová _složka"
425
426 #: src/addressbook.c:408
427 msgid "New _vCard"
428 msgstr "Nová _vCard"
429
430 #: src/addressbook.c:412
431 msgid "New _JPilot"
432 msgstr "Nový _JPilot"
433
434 #: src/addressbook.c:415
435 msgid "New LDAP _Server"
436 msgstr "Přidat nový LDAP _server"
437
438 #: src/addressbook.c:419
439 msgid "_Edit book"
440 msgstr "Up_ravit knihu"
441
442 #: src/addressbook.c:420
443 msgid "_Delete book"
444 msgstr "_Odstranit knihu"
445
446 #: src/addressbook.c:422
447 #: src/compose.c:561
448 msgid "_Save"
449 msgstr "_Uložit"
450
451 #: src/addressbook.c:423
452 #: src/compose.c:563
453 #: src/messageview.c:201
454 msgid "_Close"
455 msgstr "_Zavřít"
456
457 #: src/addressbook.c:426
458 #: src/addressbook.c:475
459 #: src/messageview.c:205
460 msgid "_Select all"
461 msgstr "Vybrat vš_e"
462
463 #: src/addressbook.c:428
464 #: src/addressbook.c:467
465 #: src/addressbook.c:483
466 msgid "C_ut"
467 msgstr "_Vyjmout"
468
469 #: src/addressbook.c:429
470 #: src/addressbook.c:468
471 #: src/addressbook.c:484
472 #: src/compose.c:571
473 #: src/mainwindow.c:507
474 #: src/messageview.c:204
475 msgid "_Copy"
476 msgstr "_Kopírovat"
477
478 #: src/addressbook.c:430
479 #: src/addressbook.c:469
480 #: src/addressbook.c:485
481 #: src/compose.c:572
482 msgid "_Paste"
483 msgstr "V_ložit"
484
485 #: src/addressbook.c:435
486 #: src/addressbook.c:480
487 msgid "New _Address"
488 msgstr "Nová _adresa"
489
490 #: src/addressbook.c:436
491 #: src/addressbook.c:465
492 #: src/addressbook.c:481
493 msgid "New _Group"
494 msgstr "Nová _skupina"
495
496 #: src/addressbook.c:438
497 #: src/addressbook.c:487
498 msgid "_Mail To"
499 msgstr "Napsat novou _zprávu"
500
501 #: src/addressbook.c:442
502 msgid "Import _LDIF file..."
503 msgstr "Importovat _LDIF soubor..."
504
505 #: src/addressbook.c:443
506 msgid "Import M_utt file..."
507 msgstr "Importovat _Mutt soubor..."
508
509 #: src/addressbook.c:444
510 msgid "Import _Pine file..."
511 msgstr "Importovat _Pine soubor..."
512
513 #: src/addressbook.c:446
514 msgid "Export _HTML..."
515 msgstr "Exportovat _HTML..."
516
517 #: src/addressbook.c:447
518 msgid "Export LDI_F..."
519 msgstr "Exportovat LDI_F..."
520
521 #: src/addressbook.c:449
522 msgid "Find duplicates..."
523 msgstr "Najít duplikované"
524
525 #: src/addressbook.c:450
526 msgid "Edit custom attributes..."
527 msgstr "Upravit uživatelské atributy..."
528
529 #: src/addressbook.c:453
530 #: src/compose.c:651
531 #: src/mainwindow.c:743
532 #: src/messageview.c:300
533 msgid "_About"
534 msgstr "_O programu"
535
536 #: src/addressbook.c:489
537 msgid "_Browse Entry"
538 msgstr "_Prohlížet záznam"
539
540 #: src/addressbook.c:502
541 #: src/crash.c:452
542 #: src/crash.c:471
543 #: src/importldif.c:114
544 #: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:255
545 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:141
546 #: src/prefs_themes.c:706
547 #: src/prefs_themes.c:738
548 #: src/prefs_themes.c:739
549 msgid "Unknown"
550 msgstr "Neznámá(ý)"
551
552 #: src/addressbook.c:509
553 #: src/addressbook.c:528
554 #: src/importldif.c:121
555 msgid "Success"
556 msgstr "Úspěch"
557
558 #: src/addressbook.c:510
559 #: src/importldif.c:122
560 msgid "Bad arguments"
561 msgstr "Špatné argumenty"
562
563 #: src/addressbook.c:511
564 #: src/importldif.c:123
565 msgid "File not specified"
566 msgstr "Není zadán soubor"
567
568 #: src/addressbook.c:512
569 #: src/importldif.c:124
570 msgid "Error opening file"
571 msgstr "Chyba při otevírání souboru"
572
573 #: src/addressbook.c:513
574 #: src/importldif.c:125
575 msgid "Error reading file"
576 msgstr "Chyba při čtení souboru"
577
578 #: src/addressbook.c:514
579 #: src/importldif.c:126
580 msgid "End of file encountered"
581 msgstr "Byl dosažen konec souboru"
582
583 #: src/addressbook.c:515
584 #: src/importldif.c:127
585 msgid "Error allocating memory"
586 msgstr "Chyba při alokaci paměti"
587
588 #: src/addressbook.c:516
589 #: src/importldif.c:128
590 msgid "Bad file format"
591 msgstr "Špatný formát souboru"
592
593 #: src/addressbook.c:517
594 #: src/importldif.c:129
595 msgid "Error writing to file"
596 msgstr "Chyba při zápisu do souboru"
597
598 #: src/addressbook.c:518
599 #: src/importldif.c:130
600 msgid "Error opening directory"
601 msgstr "Chyba při otevírání adresáře"
602
603 #: src/addressbook.c:519
604 #: src/importldif.c:131
605 msgid "No path specified"
606 msgstr "Není zadána cesta"
607
608 #: src/addressbook.c:529
609 msgid "Error connecting to LDAP server"
610 msgstr "Chyba při připojování na LDAP server"
611
612 #: src/addressbook.c:530
613 msgid "Error initializing LDAP"
614 msgstr "Chyba při inicializaci LDAP"
615
616 #: src/addressbook.c:531
617 msgid "Error binding to LDAP server"
618 msgstr "Chyba při napojování na LDAP server"
619
620 #: src/addressbook.c:532
621 msgid "Error searching LDAP database"
622 msgstr "Chyba hledání v LDAP databázi"
623
624 #: src/addressbook.c:533
625 msgid "Timeout performing LDAP operation"
626 msgstr "Při provádění operací s LDAP vypršel čas"
627
628 #: src/addressbook.c:534
629 msgid "Error in LDAP search criteria"
630 msgstr "Chyba ve vyhledávacích kritériích pro LDAP"
631
632 #: src/addressbook.c:535
633 msgid "No LDAP entries found for search criteria"
634 msgstr "Pro vyhledávací kritéria nebyly nalezeny žádné položky"
635
636 #: src/addressbook.c:536
637 msgid "LDAP search terminated on request"
638 msgstr "Prohledávání ukončeno na žádost"
639
640 #: src/addressbook.c:537
641 msgid "Error starting TLS connection"
642 msgstr "Chyba při vytváření TLS spojení"
643
644 #: src/addressbook.c:538
645 msgid "Distinguished Name (dn) is missing"
646 msgstr "Rozlišovací jméno (dn) chybí"
647
648 #: src/addressbook.c:539
649 msgid "Missing required information"
650 msgstr "Schází požadované informace"
651
652 #: src/addressbook.c:540
653 msgid "Another contact exists with that key"
654 msgstr "Pod tímto klíčem je již existující kontakt"
655
656 #: src/addressbook.c:541
657 msgid "Strong(er) authentication required"
658 msgstr "Vyžadována silnější autentizace"
659
660 #: src/addressbook.c:912
661 msgid "Sources"
662 msgstr "Zdroje adres"
663
664 #: src/addressbook.c:916
665 #: src/prefs_matcher.c:605
666 #: src/prefs_other.c:470
667 #: src/toolbar.c:210
668 #: src/toolbar.c:2091
669 msgid "Address book"
670 msgstr "Kniha adres"
671
672 #: src/addressbook.c:1132
673 msgid "Lookup name:"
674 msgstr "Hledané jméno:"
675
676 #: src/addressbook.c:1475
677 #: src/addressbook.c:1528
678 #: src/addrduplicates.c:802
679 msgid "Delete address(es)"
680 msgstr "Odstranit adresu(y)"
681
682 #: src/addressbook.c:1476
683 #: src/addrduplicates.c:852
684 msgid "This address data is readonly and cannot be deleted."
685 msgstr "Tato data jsou pouze pro čtení a nelze je odstranit."
686
687 #: src/addressbook.c:1520
688 msgid "Delete group"
689 msgstr "Odstranit skupinu"
690
691 #: src/addressbook.c:1521
692 msgid ""
693 "Really delete the group(s)?\n"
694 "The addresses it contains will not be lost."
695 msgstr ""
696 "Chcete odstranit skupinu (skupiny)?\n"
697 "Adresy v ní (v nich) obsažené budou ztraceny."
698
699 #: src/addressbook.c:1529
700 #: src/addrduplicates.c:803
701 msgid "Really delete the address(es)?"
702 msgstr "Opravdu chcete odstranit tuto adresu(y)?"
703
704 #: src/addressbook.c:2221
705 msgid "Cannot paste. Target address book is readonly."
706 msgstr "Nelze vložit. Cílová kniha adres je pouze pro čtení."
707
708 #: src/addressbook.c:2231
709 msgid "Cannot paste into an address group."
710 msgstr "Nelze provést vložení do skupiny adres."
711
712 #: src/addressbook.c:2931
713 #, c-format
714 msgid "Do you want to delete the query results and addresses in '%s' ?"
715 msgstr "Opravdu chcete odstranit výsledky vyhledávání '%s' ?"
716
717 #: src/addressbook.c:2934
718 #: src/addressbook.c:2960
719 #: src/addressbook.c:2967
720 #: src/prefs_filtering_action.c:164
721 #: src/toolbar.c:397
722 msgid "Delete"
723 msgstr "Odstranit"
724
725 #: src/addressbook.c:2943
726 #, c-format
727 msgid "Do you want to delete '%s' ? If you delete the folder only, the addresses it contains will be moved into the parent folder."
728 msgstr "Chcete odstranit '%s'? Pokud odstraníte pouze složku, adresy v ní obsažené budou přesunuty do nadřazené složky."
729
730 #: src/addressbook.c:2946
731 #: src/imap_gtk.c:364
732 #: src/mh_gtk.c:200
733 msgid "Delete folder"
734 msgstr "Odstranit složku"
735
736 #: src/addressbook.c:2947
737 msgid "+Delete _folder only"
738 msgstr "+Odstranit pouze _složku"
739
740 #: src/addressbook.c:2947
741 msgid "Delete folder and _addresses"
742 msgstr "Odstranit složku a _adresy"
743
744 #: src/addressbook.c:2958
745 #, c-format
746 msgid ""
747 "Do you want to delete '%s'?\n"
748 "The addresses it contains will not be lost."
749 msgstr ""
750 "Chcete odstranit '%s'?\n"
751 "Adresy v ní obsažené budou ztraceny."
752
753 #: src/addressbook.c:2965
754 #, c-format
755 msgid ""
756 "Do you want to delete '%s'?\n"
757 "The addresses it contains will be lost."
758 msgstr ""
759 "Chcete odstranit '%s'?\n"
760 "Adresy v ní obsažené budou ztraceny."
761
762 #: src/addressbook.c:3075
763 #, c-format
764 msgid "Search '%s'"
765 msgstr "Hledání '%s'"
766
767 #: src/addressbook.c:3213
768 #: src/addressbook.c:3263
769 msgid "New Contacts"
770 msgstr "Nový kontakt"
771
772 #: src/addressbook.c:4045
773 msgid "New user, could not save index file."
774 msgstr "Nový uživatel, nelze uložit index soubor."
775
776 #: src/addressbook.c:4049
777 msgid "New user, could not save address book files."
778 msgstr "Nový uživatel, nelze uložit soubory s knihou adres."
779
780 #: src/addressbook.c:4059
781 msgid "Old address book converted successfully."
782 msgstr "Konverze staré knihy adres proběhla úspěšně."
783
784 #: src/addressbook.c:4064
785 msgid ""
786 "Old address book converted,\n"
787 "could not save new address index file."
788 msgstr ""
789 "Stará kniha adres zkonvertována,\n"
790 "nepodařilo se uložit nový soubor s indexem adres."
791
792 #: src/addressbook.c:4077
793 msgid ""
794 "Could not convert address book,\n"
795 "but created empty new address book files."
796 msgstr ""
797 "Nepodařilo se provést konverzi knihy adres,\n"
798 "ale byl vytvořen nové prázdné soubory knihy adres."
799
800 #: src/addressbook.c:4083
801 msgid ""
802 "Could not convert address book,\n"
803 "could not save new address index file."
804 msgstr ""
805 "Nepodařilo se provést konverzi knihy adres,\n"
806 "nepodařilo se uložit nový soubor s indexem adres."
807
808 #: src/addressbook.c:4088
809 msgid ""
810 "Could not convert address book\n"
811 "and could not create new address book files."
812 msgstr ""
813 "Nepodařilo se provést konverzi knihy adres\n"
814 "a nepodařilo se vytvořit nové soubory knihy adres."
815
816 #: src/addressbook.c:4095
817 #: src/addressbook.c:4101
818 msgid "Addressbook conversion error"
819 msgstr "Chyba při konverzi knihy adres"
820
821 #: src/addressbook.c:4208
822 msgid "Addressbook Error"
823 msgstr "Chyba v knize adres"
824
825 #: src/addressbook.c:4209
826 msgid "Could not read address index"
827 msgstr "Nelze načíst index adres"
828
829 #: src/addressbook.c:4540
830 msgid "Busy searching..."
831 msgstr "Prohledávám..."
832
833 #: src/addressbook.c:4844
834 msgid "Interface"
835 msgstr "Rozhraní"
836
837 #: src/addressbook.c:4856
838 #: src/addressbook_foldersel.c:182
839 #: src/exphtmldlg.c:370
840 #: src/expldifdlg.c:387
841 #: src/exporthtml.c:979
842 #: src/importldif.c:657
843 msgid "Address Book"
844 msgstr "Kniha adres"
845
846 #: src/addressbook.c:4868
847 msgid "Person"
848 msgstr "Osoba"
849
850 #: src/addressbook.c:4904
851 #: src/exporthtml.c:879
852 #: src/folderview.c:338
853 #: src/folderview.c:426
854 #: src/prefs_account.c:2658
855 #: src/prefs_folder_column.c:77
856 #: src/prefs_folder_item.c:1718
857 #: src/prefs_folder_item.c:1736
858 #: src/prefs_folder_item.c:1753
859 msgid "Folder"
860 msgstr "Složka"
861
862 #: src/addressbook.c:4916
863 msgid "vCard"
864 msgstr "vCard"
865
866 #: src/addressbook.c:4928
867 #: src/addressbook.c:4940
868 msgid "JPilot"
869 msgstr "JPilot"
870
871 #: src/addressbook.c:4952
872 msgid "LDAP servers"
873 msgstr "LDAP servery"
874
875 #: src/addressbook.c:4964
876 msgid "LDAP Query"
877 msgstr "LDAP dotaz"
878
879 #: src/addressbook_foldersel.c:393
880 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter.c:103
881 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:228
882 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:299
883 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:376
884 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:66
885 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:196
886 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:209
887 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:212
888 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:275
889 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_viewer.c:123
890 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:116
891 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:441
892 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:483
893 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:606
894 #: src/prefs_matcher.c:640
895 #: src/prefs_matcher.c:670
896 #: src/prefs_matcher.c:1490
897 #: src/prefs_matcher.c:1497
898 #: src/prefs_matcher.c:1505
899 #: src/prefs_matcher.c:1507
900 #: src/prefs_matcher.c:2364
901 #: src/prefs_matcher.c:2368
902 msgid "Any"
903 msgstr "kterákoliv"
904
905 #: src/addrgather.c:147
906 msgid "Please specify name for address book."
907 msgstr "Zadejte prosím název pro knihu adres."
908
909 #: src/addrgather.c:167
910 msgid "Please select the mail headers to search."
911 msgstr "Vyberte záhlaví zprávy, ve kterých se bude hledat."
912
913 #: src/addrgather.c:174
914 msgid "Collecting addresses..."
915 msgstr "Získávám adresy..."
916
917 #: src/addrgather.c:213
918 msgid "Addresses collected successfully."
919 msgstr "Adresy získány úspěšně."
920
921 #: src/addrgather.c:290
922 msgid "Current folder:"
923 msgstr "Aktuální složka:"
924
925 #: src/addrgather.c:301
926 msgid "Address book name:"
927 msgstr "Jméno kniha adres:"
928
929 #: src/addrgather.c:311
930 msgid "Address book folder size:"
931 msgstr "Velikost složky knihy adres:"
932
933 #: src/addrgather.c:315
934 #: src/addrgather.c:325
935 msgid "Maximum amount of entries per folder within the newly created address book"
936 msgstr "Maximální počet položek ve složce uvnitř nově vytvořených adresních knih"
937
938 #: src/addrgather.c:329
939 msgid "Process these mail header fields"
940 msgstr "Zpracovat tato pole z hlavičky zprávy"
941
942 #: src/addrgather.c:347
943 msgid "Include subfolders"
944 msgstr "Zahrnout podsložky"
945
946 #: src/addrgather.c:370
947 #: src/prefs_filtering_action.c:1361
948 msgid "Header Name"
949 msgstr "Záhlaví"
950
951 #: src/addrgather.c:371
952 msgid "Address Count"
953 msgstr "Počet adres"
954
955 #: src/addrgather.c:472
956 msgid "Header Fields"
957 msgstr "Záhlaví"
958
959 #: src/addrgather.c:473
960 #: src/exphtmldlg.c:658
961 #: src/expldifdlg.c:723
962 #: src/importldif.c:1024
963 msgid "Finish"
964 msgstr "Konec"
965
966 #: src/addrgather.c:521
967 msgid "Collect email addresses from selected messages"
968 msgstr "Získat adresy z vybraných zpráv"
969
970 #: src/addrgather.c:525
971 msgid "Collect email addresses from folder"
972 msgstr "Získat adresy ze složky"
973
974 #: src/addrindex.c:118
975 msgid "Common addresses"
976 msgstr "Obecné adresy"
977
978 #: src/addrindex.c:119
979 msgid "Personal addresses"
980 msgstr "Osobní adresy"
981
982 #: src/addrindex.c:125
983 msgid "Common address"
984 msgstr "Obecná adresa"
985
986 #: src/addrindex.c:126
987 msgid "Personal address"
988 msgstr "Osobní adresa"
989
990 #: src/addrindex.c:1826
991 msgid "Address(es) update"
992 msgstr "Aktualizace adres"
993
994 #: src/addrindex.c:1827
995 msgid "Update failed. Changes not written to Directory."
996 msgstr "Aktualizace selhala. Změny do slovníku nebyly zapsány. "
997
998 #: src/addrduplicates.c:126
999 msgid "Show duplicates in the same book"
1000 msgstr "Zobrazit záznamy duplikované ve stejné knize adres"
1001
1002 #: src/addrduplicates.c:132
1003 msgid "Show duplicates in different books"
1004 msgstr "Zobrazit záznamy duplikované ve jiných knihách adres"
1005
1006 #: src/addrduplicates.c:143
1007 msgid "Find address book email duplicates"
1008 msgstr "Najít emailové adresy duplikované v knize adres"
1009
1010 #: src/addrduplicates.c:144
1011 msgid "Claws Mail will now search for duplicate email addresses in the address book."
1012 msgstr "Claws Mail teď vyhledá duplikované emailové adresy v knize adres."
1013
1014 #: src/addrduplicates.c:324
1015 msgid "No duplicate email addresses found in the address book"
1016 msgstr "Nebyly nalezeny žádné duplikované adresy v knize adres"
1017
1018 #: src/addrduplicates.c:355
1019 msgid "Duplicate email addresses"
1020 msgstr "Duplikovat emailovou adresu(y)"
1021
1022 #: src/addrduplicates.c:473
1023 msgid "Address book path"
1024 msgstr "Cesta ke knize adres"
1025
1026 #: src/addrduplicates.c:851
1027 msgid "Delete address"
1028 msgstr "Odstranit adresu(y)"
1029
1030 #: src/alertpanel.c:145
1031 #: src/compose.c:8701
1032 msgid "Notice"
1033 msgstr "Poznámka"
1034
1035 #: src/alertpanel.c:158
1036 #: src/compose.c:5334
1037 #: src/compose.c:5814
1038 #: src/compose.c:10822
1039 #: src/messageview.c:806
1040 #: src/messageview.c:819
1041 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:652
1042 #: src/summaryview.c:4685
1043 msgid "Warning"
1044 msgstr "Varování"
1045
1046 #: src/alertpanel.c:171
1047 #: src/alertpanel.c:194
1048 #: src/compose.c:5275
1049 #: src/inc.c:647
1050 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:153
1051 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:247
1052 msgid "Error"
1053 msgstr "Chyba"
1054
1055 #: src/alertpanel.c:195
1056 msgid "_View log"
1057 msgstr "_Zobrazit protokol"
1058
1059 #: src/alertpanel.c:345
1060 msgid "Show this message next time"
1061 msgstr "Zobrazovat příště tuto zprávu"
1062
1063 #: src/browseldap.c:217
1064 msgid "Browse Directory Entry"
1065 msgstr "Procházet položku adresáře"
1066
1067 #: src/browseldap.c:237
1068 msgid "Server Name :"
1069 msgstr "Název serveru :"
1070
1071 #: src/browseldap.c:247
1072 msgid "Distinguished Name (dn) :"
1073 msgstr "Rozlišovací jméno (dn):"
1074
1075 #: src/browseldap.c:270
1076 msgid "LDAP Name"
1077 msgstr "LDAP atribut"
1078
1079 #: src/browseldap.c:272
1080 msgid "Attribute Value"
1081 msgstr "Hodnota atributu"
1082
1083 #: src/common/plugin.c:58
1084 msgid "Nothing"
1085 msgstr "Nic"
1086
1087 #: src/common/plugin.c:59
1088 msgid "a viewer"
1089 msgstr "prohlížeč"
1090
1091 #: src/common/plugin.c:60
1092 msgid "a MIME parser"
1093 msgstr "MIME parser"
1094
1095 #: src/common/plugin.c:61
1096 msgid "folders"
1097 msgstr "složky"
1098
1099 #: src/common/plugin.c:62
1100 msgid "filtering"
1101 msgstr "filtr"
1102
1103 #: src/common/plugin.c:63
1104 msgid "a privacy interface"
1105 msgstr "zabezpečení"
1106
1107 #: src/common/plugin.c:64
1108 msgid "a notifier"
1109 msgstr "oznamování"
1110
1111 #: src/common/plugin.c:65
1112 msgid "an utility"
1113 msgstr "utilita"
1114
1115 #: src/common/plugin.c:66
1116 msgid "things"
1117 msgstr "věci"
1118
1119 #: src/common/plugin.c:285
1120 #, c-format
1121 msgid "This plugin provides %s (%s), which is already provided by the %s plugin."
1122 msgstr "Tento modul poskytuje možnost %s (%s), která je už obsažena v modulu %s."
1123
1124 #: src/common/plugin.c:324
1125 msgid "Plugin already loaded"
1126 msgstr "Modul byl již načten"
1127
1128 #: src/common/plugin.c:335
1129 msgid "Failed to allocate memory for Plugin"
1130 msgstr "Nepodařilo se vyhradit paměť pro modul"
1131
1132 #: src/common/plugin.c:365
1133 msgid "This module is not licensed under a GPL v2 or later compatible license."
1134 msgstr "Tento modul není licencován dle GPL v2 nebo dle jiné kompatibilní licence."
1135
1136 #: src/common/plugin.c:374
1137 msgid "This module is for Claws Mail GTK1."
1138 msgstr "Tento modul je určen pro Claws Mail GTK1."
1139
1140 #: src/common/plugin.c:616
1141 #, c-format
1142 msgid "Your version of Claws Mail is newer than the version the '%s' plugin was built with."
1143 msgstr "Vaše verze Claws Mail je novější než ta, se kterou byl zkompilován modul %s."
1144
1145 #: src/common/plugin.c:619
1146 msgid "Your version of Claws Mail is newer than the version the plugin was built with."
1147 msgstr "Vaše verze Claws Mail je novější než ta, se kterou byl zkompilován tento modul."
1148
1149 #: src/common/plugin.c:628
1150 #, c-format
1151 msgid "Your version of Claws Mail is too old for the '%s' plugin."
1152 msgstr "Vaše verze Claws Mail je příliš stará na použití s modulem %s."
1153
1154 #: src/common/plugin.c:630
1155 msgid "Your version of Claws Mail is too old for the plugin."
1156 msgstr "Vaše verze Claws Mail je příliš stará na použití s tímto modulem."
1157
1158 #: src/common/session.c:170
1159 #: src/imap.c:1100
1160 msgid "SSL handshake failed\n"
1161 msgstr "Inicializace SSL spojení selhala\n"
1162
1163 #: src/common/smtp.c:176
1164 msgid "SMTP AUTH not available\n"
1165 msgstr "SMTP AUTH je nedostupná\n"
1166
1167 #: src/common/smtp.c:518
1168 #: src/common/smtp.c:568
1169 msgid "bad SMTP response\n"
1170 msgstr "špatná SMTP odpověď\n"
1171
1172 #: src/common/smtp.c:539
1173 #: src/common/smtp.c:557
1174 #: src/common/smtp.c:676
1175 msgid "error occurred on SMTP session\n"
1176 msgstr "nastala chyba v SMTP relaci\n"
1177
1178 #: src/common/smtp.c:548
1179 #: src/pop.c:892
1180 msgid "error occurred on authentication\n"
1181 msgstr "nastala chyba v autentizaci\n"
1182
1183 #: src/common/smtp.c:603
1184 #, c-format
1185 msgid "Message is too big (Maximum size is %s)\n"
1186 msgstr "Zpráva je příliš velká (maximální velikost je %s)\n"
1187
1188 #: src/common/smtp.c:635
1189 #: src/pop.c:885
1190 msgid "couldn't start TLS session\n"
1191 msgstr "nelze spustit TLS relaci\n"
1192
1193 #: src/common/socket.c:1494
1194 #, c-format
1195 msgid "write on fd%d: %s\n"
1196 msgstr "zápis do fd%d: %s\n"
1197
1198 #: src/common/ssl_certificate.c:591
1199 msgid "Uncheckable"
1200 msgstr "Nezkontrolovatelný"
1201
1202 #: src/common/ssl_certificate.c:595
1203 msgid "Self-signed certificate"
1204 msgstr "Certifikát podepsaný vlastníkem (Self-signed)"
1205
1206 #: src/common/ssl_certificate.c:598
1207 msgid "Revoked certificate"
1208 msgstr "Odvolaný certifikát"
1209
1210 #: src/common/ssl_certificate.c:600
1211 msgid "No certificate issuer found"
1212 msgstr "Nenalezen vydavatel certifikátu"
1213
1214 #: src/common/ssl_certificate.c:602
1215 msgid "Certificate issuer is not a CA"
1216 msgstr "Vydavatel certifikátu není Certifikační Autoritou."
1217
1218 #: src/common/string_match.c:82
1219 msgid "(Subject cleared by RegExp)"
1220 msgstr "(Předmět odstraněn reg. výrazem)"
1221
1222 #: src/common/utils.c:356
1223 #, c-format
1224 msgid "%dB"
1225 msgstr "%dB"
1226
1227 #: src/common/utils.c:357
1228 #, c-format
1229 msgid "%d.%02dKB"
1230 msgstr "%d.%02dKB"
1231
1232 #: src/common/utils.c:358
1233 #, c-format
1234 msgid "%d.%02dMB"
1235 msgstr "%d.%02dMB"
1236
1237 #: src/common/utils.c:359
1238 #, c-format
1239 msgid "%.2fGB"
1240 msgstr "%.2fGB"
1241
1242 #: src/common/utils.c:4905
1243 msgid "Complete day name for use by strftime|Sunday"
1244 msgstr "Neděle"
1245
1246 #: src/common/utils.c:4906
1247 msgid "Complete day name for use by strftime|Monday"
1248 msgstr "Pondělí"
1249
1250 #: src/common/utils.c:4907
1251 msgid "Complete day name for use by strftime|Tuesday"
1252 msgstr "Úterý"
1253
1254 #: src/common/utils.c:4908
1255 msgid "Complete day name for use by strftime|Wednesday"
1256 msgstr "Středa"
1257
1258 #: src/common/utils.c:4909
1259 msgid "Complete day name for use by strftime|Thursday"
1260 msgstr "Čtvrtek"
1261
1262 #: src/common/utils.c:4910
1263 msgid "Complete day name for use by strftime|Friday"
1264 msgstr "Pátek"
1265
1266 #: src/common/utils.c:4911
1267 msgid "Complete day name for use by strftime|Saturday"
1268 msgstr "Sobota"
1269
1270 #: src/common/utils.c:4913
1271 msgid "Complete month name for use by strftime|January"
1272 msgstr "Leden"
1273
1274 #: src/common/utils.c:4914
1275 msgid "Complete month name for use by strftime|February"
1276 msgstr "Únor"
1277
1278 #: src/common/utils.c:4915
1279 msgid "Complete month name for use by strftime|March"
1280 msgstr "Březen"
1281
1282 #: src/common/utils.c:4916
1283 msgid "Complete month name for use by strftime|April"
1284 msgstr "Duben"
1285
1286 #: src/common/utils.c:4917
1287 msgid "Complete month name for use by strftime|May"
1288 msgstr "Květen"
1289
1290 #: src/common/utils.c:4918
1291 msgid "Complete month name for use by strftime|June"
1292 msgstr "Červen"
1293
1294 #: src/common/utils.c:4919
1295 msgid "Complete month name for use by strftime|July"
1296 msgstr "Červenec"
1297
1298 #: src/common/utils.c:4920
1299 msgid "Complete month name for use by strftime|August"
1300 msgstr "Srpen"
1301
1302 #: src/common/utils.c:4921
1303 msgid "Complete month name for use by strftime|September"
1304 msgstr "Září"
1305
1306 #: src/common/utils.c:4922
1307 msgid "Complete month name for use by strftime|October"
1308 msgstr "Říjen"
1309
1310 #: src/common/utils.c:4923
1311 msgid "Complete month name for use by strftime|November"
1312 msgstr "Listopad"
1313
1314 #: src/common/utils.c:4924
1315 msgid "Complete month name for use by strftime|December"
1316 msgstr "Prosinec"
1317
1318 #: src/common/utils.c:4926
1319 msgid "Abbr. day name for use by strftime|Sun"
1320 msgstr "ne"
1321
1322 #: src/common/utils.c:4927
1323 msgid "Abbr. day name for use by strftime|Mon"
1324 msgstr "po"
1325
1326 #: src/common/utils.c:4928
1327 msgid "Abbr. day name for use by strftime|Tue"
1328 msgstr "út"
1329
1330 #: src/common/utils.c:4929
1331 msgid "Abbr. day name for use by strftime|Wed"
1332 msgstr "st"
1333
1334 #: src/common/utils.c:4930
1335 msgid "Abbr. day name for use by strftime|Thu"
1336 msgstr "čt"
1337
1338 #: src/common/utils.c:4931
1339 msgid "Abbr. day name for use by strftime|Fri"
1340 msgstr "pá"
1341
1342 #: src/common/utils.c:4932
1343 msgid "Abbr. day name for use by strftime|Sat"
1344 msgstr "so"
1345
1346 #: src/common/utils.c:4934
1347 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Jan"
1348 msgstr "led"
1349
1350 #: src/common/utils.c:4935
1351 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Feb"
1352 msgstr "úno"
1353
1354 #: src/common/utils.c:4936
1355 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Mar"
1356 msgstr "bře"
1357
1358 #: src/common/utils.c:4937
1359 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Apr"
1360 msgstr "dub"
1361
1362 #: src/common/utils.c:4938
1363 msgid "Abbr. month name for use by strftime|May"
1364 msgstr "kvě"
1365
1366 #: src/common/utils.c:4939
1367 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Jun"
1368 msgstr "čen"
1369
1370 #: src/common/utils.c:4940
1371 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Jul"
1372 msgstr "čec"
1373
1374 #: src/common/utils.c:4941
1375 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Aug"
1376 msgstr "srp"
1377
1378 #: src/common/utils.c:4942
1379 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Sep"
1380 msgstr "zář"
1381
1382 #: src/common/utils.c:4943
1383 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Oct"
1384 msgstr "říj"
1385
1386 #: src/common/utils.c:4944
1387 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Nov"
1388 msgstr "lis"
1389
1390 #: src/common/utils.c:4945
1391 msgid "Abbr. month name for use by strftime|Dec"
1392 msgstr "pro"
1393
1394 #: src/common/utils.c:4956
1395 msgid "For use by strftime (morning)|AM"
1396 msgstr "DOP."
1397
1398 #: src/common/utils.c:4957
1399 msgid "For use by strftime (afternoon)|PM"
1400 msgstr "ODP."
1401
1402 #: src/common/utils.c:4958
1403 msgid "For use by strftime (morning, lowercase)|am"
1404 msgstr "dop."
1405
1406 #: src/common/utils.c:4959
1407 msgid "For use by strftime (afternoon, lowercase)|pm"
1408 msgstr "odp."
1409
1410 #: src/common/utils.c:4966
1411 msgid "For use by strftime (default date+time format)|%a %b %e %H:%M:%S %Y"
1412 msgstr "%a %d.%m.%Y %H:%M"
1413
1414 #: src/common/utils.c:4967
1415 msgid "For use by strftime (default date format)|%m/%d/%y"
1416 msgstr "%d.%m.%Y"
1417
1418 #: src/common/utils.c:4968
1419 msgid "For use by strftime (default time format)|%H:%M:%S"
1420 msgstr "%H:%M:%S"
1421
1422 #: src/common/utils.c:4970
1423 msgid "For use by strftime (default 12-hour time format)|%I:%M:%S %p"
1424 msgstr "%I:%M:%S %p"
1425
1426 #: src/compose.c:534
1427 msgid "_Add..."
1428 msgstr "_Přidat..."
1429
1430 #: src/compose.c:535
1431 #: src/mh_gtk.c:362
1432 msgid "_Remove"
1433 msgstr "_Odstranit"
1434
1435 #: src/compose.c:537
1436 #: src/folderview.c:234
1437 msgid "_Properties..."
1438 msgstr "_Vlastnosti..."
1439
1440 #: src/compose.c:544
1441 #: src/mainwindow.c:475
1442 #: src/messageview.c:189
1443 msgid "_Message"
1444 msgstr "_Zpráva"
1445
1446 #: src/compose.c:547
1447 msgid "_Spelling"
1448 msgstr "_Pravopis"
1449
1450 #: src/compose.c:549
1451 #: src/compose.c:613
1452 msgid "_Options"
1453 msgstr "Nastav_ení"
1454
1455 #: src/compose.c:553
1456 msgid "S_end"
1457 msgstr "_Odeslat"
1458
1459 #: src/compose.c:554
1460 msgid "Send _later"
1461 msgstr "Poslat _později"
1462
1463 #: src/compose.c:557
1464 msgid "_Attach file"
1465 msgstr "Připojit _soubor"
1466
1467 #: src/compose.c:558
1468 msgid "_Insert file"
1469 msgstr "_Vložit soubor"
1470
1471 #: src/compose.c:559
1472 msgid "Insert si_gnature"
1473 msgstr "Vložit p_odpis"
1474
1475 #: src/compose.c:566
1476 msgid "_Undo"
1477 msgstr "_Zpět"
1478
1479 #: src/compose.c:567
1480 msgid "_Redo"
1481 msgstr "Z_novu"
1482
1483 #: src/compose.c:570
1484 msgid "Cu_t"
1485 msgstr "_Vyjmout"
1486
1487 #: src/compose.c:574
1488 msgid "Special paste"
1489 msgstr "Vložit jinak"
1490
1491 #: src/compose.c:575
1492 msgid "as _quotation"
1493 msgstr "jako _citaci"
1494
1495 #: src/compose.c:576
1496 msgid "_wrapped"
1497 msgstr "_zalomené"
1498
1499 #: src/compose.c:577
1500 msgid "_unwrapped"
1501 msgstr "_nezalomené"
1502
1503 #: src/compose.c:579
1504 #: src/mainwindow.c:508
1505 msgid "Select _all"
1506 msgstr "Vybrat vš_e"
1507
1508 #: src/compose.c:581
1509 msgid "A_dvanced"
1510 msgstr "Po_kročilé"
1511
1512 #: src/compose.c:582
1513 msgid "Move a character backward"
1514 msgstr "Přesun o znak zpět"
1515
1516 #: src/compose.c:583
1517 msgid "Move a character forward"
1518 msgstr "Přesun o znak dále"
1519
1520 #: src/compose.c:584
1521 msgid "Move a word backward"
1522 msgstr "Přesun o slovo zpět"
1523
1524 #: src/compose.c:585
1525 msgid "Move a word forward"
1526 msgstr "Přesun o slovo dále"
1527
1528 #: src/compose.c:586
1529 msgid "Move to beginning of line"
1530 msgstr "Přesun na začátek řádku"
1531
1532 #: src/compose.c:587
1533 msgid "Move to end of line"
1534 msgstr "Přesun na konec řádku"
1535
1536 #: src/compose.c:588
1537 msgid "Move to previous line"
1538 msgstr "Přesun na předchozí řádek"
1539
1540 #: src/compose.c:589
1541 msgid "Move to next line"
1542 msgstr "Přesun na další řádek"
1543
1544 #: src/compose.c:590
1545 msgid "Delete a character backward"
1546 msgstr "Smazat znak zpět"
1547
1548 #: src/compose.c:591
1549 msgid "Delete a character forward"
1550 msgstr "Smazat znak vpřed"
1551
1552 #: src/compose.c:592
1553 msgid "Delete a word backward"
1554 msgstr "Smazat slovo zpět"
1555
1556 #: src/compose.c:593
1557 msgid "Delete a word forward"
1558 msgstr "Smazat slovo vpřed"
1559
1560 #: src/compose.c:594
1561 msgid "Delete line"
1562 msgstr "Smazat řádek"
1563
1564 #: src/compose.c:595
1565 msgid "Delete to end of line"
1566 msgstr "Smazat do konce řádku"
1567
1568 #: src/compose.c:598
1569 #: src/messageview.c:207
1570 msgid "_Find"
1571 msgstr "_Najít"
1572
1573 #: src/compose.c:601
1574 msgid "_Wrap current paragraph"
1575 msgstr "_Zalomit aktuální odstavec"
1576
1577 #: src/compose.c:602
1578 msgid "Wrap all long _lines"
1579 msgstr "Zalomit všechny _dlouhé řádky"
1580
1581 #: src/compose.c:604
1582 msgid "Edit with e_xternal editor"
1583 msgstr "Upravit e_xterním editorem"
1584
1585 #: src/compose.c:607
1586 msgid "_Check all or check selection"
1587 msgstr "_Zkontrolovat vše nebo výběr"
1588
1589 #: src/compose.c:608
1590 msgid "_Highlight all misspelled words"
1591 msgstr "Z_výraznit nesprávná slova"
1592
1593 #: src/compose.c:609
1594 msgid "Check _backwards misspelled word"
1595 msgstr "Přejít na _předchozí chybu"
1596
1597 #: src/compose.c:610
1598 msgid "_Forward to next misspelled word"
1599 msgstr "Přejít na _následující chybu"
1600
1601 #: src/compose.c:618
1602 msgid "Reply _mode"
1603 msgstr "_Mód odpovědi"
1604
1605 #: src/compose.c:620
1606 msgid "Privacy _System"
1607 msgstr "Systém _zabezpečení"
1608
1609 #: src/compose.c:625
1610 msgid "_Priority"
1611 msgstr "_Priorita"
1612
1613 #: src/compose.c:627
1614 #: src/mainwindow.c:560
1615 #: src/messageview.c:233
1616 msgid "Character _encoding"
1617 msgstr "_Kódování znaků"
1618
1619 #: src/compose.c:632
1620 #: src/mainwindow.c:565
1621 #: src/messageview.c:238
1622 msgid "Western European"
1623 msgstr "Západní Evropa"
1624
1625 #: src/compose.c:633
1626 #: src/mainwindow.c:566
1627 #: src/messageview.c:239
1628 msgid "Baltic"
1629 msgstr "Baltské"
1630
1631 #: src/compose.c:634
1632 #: src/mainwindow.c:567
1633 #: src/messageview.c:240
1634 msgid "Hebrew"
1635 msgstr "Hebrejština"
1636
1637 #: src/compose.c:635
1638 #: src/mainwindow.c:568
1639 #: src/messageview.c:241
1640 msgid "Arabic"
1641 msgstr "Arabština"
1642
1643 #: src/compose.c:636
1644 #: src/mainwindow.c:569
1645 #: src/messageview.c:242
1646 msgid "Cyrillic"
1647 msgstr "Azbuka"
1648
1649 #: src/compose.c:637
1650 #: src/mainwindow.c:570
1651 #: src/messageview.c:243
1652 msgid "Japanese"
1653 msgstr "Japonština"
1654
1655 #: src/compose.c:638
1656 #: src/mainwindow.c:571
1657 #: src/messageview.c:244
1658 msgid "Chinese"
1659 msgstr "Čínština"
1660
1661 #: src/compose.c:639
1662 #: src/mainwindow.c:572
1663 #: src/messageview.c:245
1664 msgid "Korean"
1665 msgstr "Korejština"
1666
1667 #: src/compose.c:640
1668 #: src/mainwindow.c:573
1669 #: src/messageview.c:246
1670 msgid "Thai"
1671 msgstr "Thajština"
1672
1673 #: src/compose.c:643
1674 #: src/mainwindow.c:665
1675 #: src/messageview.c:275
1676 msgid "_Address book"
1677 msgstr "_Kniha adres"
1678
1679 #: src/compose.c:645
1680 msgid "_Template"
1681 msgstr "Ša_blona"
1682
1683 #: src/compose.c:647
1684 #: src/mainwindow.c:693
1685 #: src/messageview.c:296
1686 msgid "Actio_ns"
1687 msgstr "Ak_ce"
1688
1689 #: src/compose.c:656
1690 msgid "Aut_o wrapping"
1691 msgstr "Aut_omatické zalamování"
1692
1693 #: src/compose.c:657
1694 msgid "Auto _indent"
1695 msgstr "Automatické _odsazení"
1696
1697 #: src/compose.c:658
1698 msgid "Si_gn"
1699 msgstr "Po_depsat"
1700
1701 #: src/compose.c:659
1702 msgid "_Encrypt"
1703 msgstr "Ši_frovat"
1704
1705 #: src/compose.c:660
1706 msgid "_Request Return Receipt"
1707 msgstr "_Vyžadovat potvrzení o doručení"
1708
1709 #: src/compose.c:661
1710 msgid "Remo_ve references"
1711 msgstr "Odstranit reference"
1712
1713 #: src/compose.c:662
1714 msgid "Show _ruler"
1715 msgstr "Zobrazit _pravítko"
1716
1717 #: src/compose.c:667
1718 #: src/compose.c:677
1719 msgid "_Normal"
1720 msgstr "_Normální"
1721
1722 #: src/compose.c:668
1723 msgid "_All"
1724 msgstr "_Všem"
1725
1726 #: src/compose.c:669
1727 msgid "_Sender"
1728 msgstr "_Odesílateli"
1729
1730 #: src/compose.c:670
1731 msgid "_Mailing-list"
1732 msgstr "Kon_ference"
1733
1734 #: src/compose.c:675
1735 msgid "_Highest"
1736 msgstr "_Nejvyšší"
1737
1738 #: src/compose.c:676
1739 msgid "Hi_gh"
1740 msgstr "Vy_soká"
1741
1742 #: src/compose.c:678
1743 msgid "Lo_w"
1744 msgstr "Ní_zká"
1745
1746 #: src/compose.c:679
1747 msgid "_Lowest"
1748 msgstr "Ne_jnižsí"
1749
1750 #: src/compose.c:684
1751 #: src/mainwindow.c:808
1752 #: src/messageview.c:313
1753 msgid "_Automatic"
1754 msgstr "_Automaticky"
1755
1756 #: src/compose.c:685
1757 #: src/mainwindow.c:809
1758 #: src/messageview.c:314
1759 msgid "7bit ASCII (US-ASC_II)"
1760 msgstr "7bitové ASCII (US-ASC_II)"
1761
1762 #: src/compose.c:686
1763 #: src/mainwindow.c:810
1764 #: src/messageview.c:315
1765 msgid "Unicode (_UTF-8)"
1766 msgstr "Unicode (_UTF-8)"
1767
1768 #: src/compose.c:690
1769 #: src/mainwindow.c:814
1770 #: src/messageview.c:319
1771 msgid "Central European (ISO-8859-_2)"
1772 msgstr "Střední Evropa (ISO-8859-_2)"
1773
1774 #: src/compose.c:693
1775 #: src/mainwindow.c:817
1776 #: src/messageview.c:322
1777 msgid "Greek (ISO-8859-_7)"
1778 msgstr "Řečtina (ISO-8859-_7)"
1779
1780 #: src/compose.c:698
1781 #: src/mainwindow.c:822
1782 #: src/messageview.c:327
1783 msgid "Turkish (ISO-8859-_9)"
1784 msgstr "Turečtina (ISO-8859-_9)"
1785
1786 #: src/compose.c:994
1787 msgid "New message From format error."
1788 msgstr "Chyba ve formátu pole Od nové zprávy."
1789
1790 #: src/compose.c:1097
1791 msgid "New message subject format error."
1792 msgstr "Chyba v předmětu šablony nové zprávy."
1793
1794 #: src/compose.c:1127
1795 #: src/quote_fmt.c:572
1796 #, c-format
1797 msgid "The body of the \"New message\" template has an error at line %d."
1798 msgstr "Chyba v těle šablony \"Napsat\" na řádku %d."
1799
1800 #: src/compose.c:1334
1801 msgid "Unable to reply. The original email probably doesn't exist."
1802 msgstr "Není možno odpovědět. Originální email pravděpodobně neexistuje."
1803
1804 #: src/compose.c:1514
1805 #: src/quote_fmt.c:589
1806 msgid "The \"From\" field of the \"Reply\" template contains an invalid email address."
1807 msgstr "Pole \"Od\" v šabloně \"Odpovědět\" obsahuje neplatnou emailovou adresu."
1808
1809 #: src/compose.c:1561
1810 #: src/quote_fmt.c:592
1811 #, c-format
1812 msgid "The body of the \"Reply\" template has an error at line %d."
1813 msgstr "Chyba v těle šablony \"Odpovědět\" na řádku %d."
1814
1815 #: src/compose.c:1685
1816 #: src/compose.c:1874
1817 #: src/quote_fmt.c:609
1818 msgid "The \"From\" field of the \"Forward\" template contains an invalid email address."
1819 msgstr "Pole \"Od\" v šabloně \"Předat\" obsahuje neplatnou emailovou adresu."
1820
1821 #: src/compose.c:1750
1822 #: src/quote_fmt.c:612
1823 #, c-format
1824 msgid "The body of the \"Forward\" template has an error at line %d."
1825 msgstr "Chyba v těle šablony \"Předat\" na řádku %d."
1826
1827 #: src/compose.c:1916
1828 msgid "Fw: multiple emails"
1829 msgstr "Fw: vice zprav"
1830
1831 #: src/compose.c:2332
1832 #, c-format
1833 msgid "The body of the \"Redirect\" template has an error at line %d."
1834 msgstr "Chyba v těle šablony \"Přesměrovat\" na řádku %d."
1835
1836 #: src/compose.c:2396
1837 #: src/gtk/headers.h:13
1838 msgid "Cc:"
1839 msgstr "Kopie:"
1840
1841 #: src/compose.c:2399
1842 #: src/gtk/headers.h:14
1843 msgid "Bcc:"
1844 msgstr "Skrytá kopie:"
1845
1846 #: src/compose.c:2402
1847 #: src/gtk/headers.h:11
1848 msgid "Reply-To:"
1849 msgstr "Odpovědět komu:"
1850
1851 #: src/compose.c:2405
1852 #: src/compose.c:4594
1853 #: src/compose.c:4596
1854 #: src/gtk/headers.h:32
1855 msgid "Newsgroups:"
1856 msgstr "Diskusní skupiny:"
1857
1858 #: src/compose.c:2408
1859 #: src/gtk/headers.h:33
1860 msgid "Followup-To:"
1861 msgstr "Pokračování:"
1862
1863 #: src/compose.c:2412
1864 #: src/compose.c:4591
1865 #: src/compose.c:4599
1866 #: src/gtk/headers.h:12
1867 #: src/summary_search.c:359
1868 msgid "To:"
1869 msgstr "Komu:"
1870
1871 #: src/compose.c:2603
1872 msgid "Couldn't attach a file (charset conversion failed)."
1873 msgstr "Nepodařilo se připojit soubor (konverze znakové sady se nezdařila)."
1874
1875 #: src/compose.c:2609
1876 #, c-format
1877 msgid ""
1878 "The following file has been attached: \n"
1879 "%s"
1880 msgid_plural ""
1881 "The following files have been attached: \n"
1882 "%s"
1883 msgstr[0] ""
1884 "Následující soubor byl připojen: \n"
1885 "%s"
1886 msgstr[1] ""
1887 "Následující soubory byly připojeny: \n"
1888 "%s"
1889 msgstr[2] ""
1890 "Následující soubory byly připojeny: \n"
1891 "%s"
1892
1893 #: src/compose.c:2848
1894 msgid "The \"Quotation mark\" of the template is invalid."
1895 msgstr "\"Značka pro citaci\" v šabloně je neplatná."
1896
1897 #: src/compose.c:3429
1898 #, c-format
1899 msgid "File %s is empty."
1900 msgstr "Soubor %s je prázdný."
1901
1902 #: src/compose.c:3433
1903 #, c-format
1904 msgid "Can't read %s."
1905 msgstr "Nemohu načíst %s."
1906
1907 #: src/compose.c:3460
1908 #, c-format
1909 msgid "Message: %s"
1910 msgstr "Zpráva: %s"
1911
1912 #: src/compose.c:4442
1913 msgid " [Edited]"
1914 msgstr " [Upraveno]"
1915
1916 #: src/compose.c:4449
1917 #, c-format
1918 msgid "%s - Compose message%s"
1919 msgstr "%s - Psaní zprávy%s"
1920
1921 #: src/compose.c:4452
1922 #, c-format
1923 msgid "[no subject] - Compose message%s"
1924 msgstr "[žádný předmět] - Psaní zprávy%s"
1925
1926 #: src/compose.c:4454
1927 msgid "Compose message"
1928 msgstr "Napsat zprávu"
1929
1930 #: src/compose.c:4481
1931 #: src/messageview.c:841
1932 msgid ""
1933 "Account for sending mail is not specified.\n"
1934 "Please select a mail account before sending."
1935 msgstr ""
1936 "Není zadán účet pro odesílání mailů.\n"
1937 "Před odesláním vyberte prosím nějaký účet."
1938
1939 #: src/compose.c:4692
1940 #: src/compose.c:4724
1941 #: src/compose.c:4766
1942 #: src/prefs_account.c:3155
1943 #: src/toolbar.c:388
1944 #: src/toolbar.c:406
1945 msgid "Send"
1946 msgstr "Odeslat"
1947
1948 #: src/compose.c:4693
1949 msgid "The only recipient is the default CC address. Send anyway?"
1950 msgstr "Jediný adresát je výchozí příjemce kopií (viz nastavení účtu). Opravdu odeslat?"
1951
1952 #: src/compose.c:4694
1953 #: src/compose.c:4726
1954 #: src/compose.c:4759
1955 #: src/compose.c:5275
1956 msgid "+_Send"
1957 msgstr "+_Odeslat"
1958
1959 #: src/compose.c:4725
1960 msgid "The only recipient is the default BCC address. Send anyway?"
1961 msgstr "Jediný adresát je výchozí příjemce skrytých kopií (viz nastavení účtu). Opravdu odeslat?"
1962
1963 #: src/compose.c:4742
1964 msgid "Recipient is not specified."
1965 msgstr "Není uveden příjemce."
1966
1967 #: src/compose.c:4761
1968 msgid "+_Queue"
1969 msgstr "+_Fronta"
1970
1971 #: src/compose.c:4762
1972 #, c-format
1973 msgid "Subject is empty. %s"
1974 msgstr "Předmět je prázdný.  %s"
1975
1976 #: src/compose.c:4763
1977 msgid "Send it anyway?"
1978 msgstr "Přesto odeslat?"
1979
1980 #: src/compose.c:4764
1981 msgid "Queue it anyway?"
1982 msgstr "Opravdu zařadit do fronty?"
1983
1984 #: src/compose.c:4766
1985 #: src/toolbar.c:407
1986 msgid "Send later"
1987 msgstr "Poslat později"
1988
1989 #: src/compose.c:4814
1990 #: src/compose.c:9041
1991 msgid ""
1992 "Could not queue message for sending:\n"
1993 "\n"
1994 "Charset conversion failed."
1995 msgstr ""
1996 "Zprávu nelze uložit do fronty pro odeslání:\n"
1997 "\n"
1998 "Konverze znakové sady se nezdařila."
1999
2000 #: src/compose.c:4817
2001 #: src/compose.c:9044
2002 msgid ""
2003 "Could not queue message for sending:\n"
2004 "\n"
2005 "Couldn't get recipient encryption key."
2006 msgstr ""
2007 "Zprávu nelze uložit do fronty pro odeslání:\n"
2008 "\n"
2009 "Nepodařilo se získat šifrovací klíč příjemce."
2010
2011 #: src/compose.c:4823
2012 #: src/compose.c:9038
2013 #, c-format
2014 msgid ""
2015 "Could not queue message for sending:\n"
2016 "\n"
2017 "Signature failed: %s"
2018 msgstr ""
2019 "Zprávu nelze uložit do fronty pro odeslání\n"
2020 "\n"
2021 "Podepisování se nezdařilo: %s"
2022
2023 #: src/compose.c:4826
2024 #, c-format
2025 msgid ""
2026 "Could not queue message for sending:\n"
2027 "\n"
2028 "%s."
2029 msgstr ""
2030 "Zprávu nelze uložit do fronty pro odeslání:\n"
2031 "\n"
2032 "%s."
2033
2034 #: src/compose.c:4828
2035 msgid "Could not queue message for sending."
2036 msgstr "Zprávu nelze uložit do fronty pro odeslání."
2037
2038 #: src/compose.c:4843
2039 #: src/compose.c:4903
2040 msgid ""
2041 "The message was queued but could not be sent.\n"
2042 "Use \"Send queued messages\" from the main window to retry."
2043 msgstr ""
2044 "Zpráva byla uložena do fronty ale nemohla být odeslána.\n"
2045 "Použijte nabídku \"Odeslat pozdržené zprávy \" z hlavního okna."
2046
2047 #: src/compose.c:4899
2048 #, c-format
2049 msgid ""
2050 "%s\n"
2051 "Use \"Send queued messages\" from the main window to retry."
2052 msgstr ""
2053 "%s\n"
2054 "Použijte nabídku \"Odeslat pozdržené zprávy \" z hlavního okna."
2055
2056 #: src/compose.c:5272
2057 #, c-format
2058 msgid ""
2059 "Can't convert the character encoding of the message \n"
2060 "to the specified %s charset.\n"
2061 "Send it as %s?"
2062 msgstr ""
2063 "Nelze převést kódování znaků zprávy \n"
2064 "na %s.\n"
2065 "Odeslat v kódování %s?"
2066
2067 #: src/compose.c:5330
2068 #, c-format
2069 msgid ""
2070 "Line %d exceeds the line length limit (998 bytes).\n"
2071 "The contents of the message might be broken on the way to the delivery.\n"
2072 "\n"
2073 "Send it anyway?"
2074 msgstr ""
2075 "Řádek %d překračuje limit délky řádku (998 bajtů). \n"
2076 "Obsah zprávy může být poškozen po cestě k adresátovi.\n"
2077 "\n"
2078 "\n"
2079 "Přesto odeslat?"
2080
2081 #: src/compose.c:5511
2082 msgid "Encryption warning"
2083 msgstr "Varování šifrování"
2084
2085 #: src/compose.c:5512
2086 msgid "+C_ontinue"
2087 msgstr "+_Pokračovat"
2088
2089 #: src/compose.c:5567
2090 msgid "No account for sending mails available!"
2091 msgstr "Není dostupný žádný účet pro odeslání pošty!"
2092
2093 #: src/compose.c:5577
2094 msgid "Selected account isn't NNTP: Posting is impossible."
2095 msgstr "Vybraný účet není NNTP: Odeslání není možné. "
2096
2097 #: src/compose.c:5813
2098 #, c-format
2099 msgid "Attachment %s doesn't exist anymore. Ignore?"
2100 msgstr "Příloha %s už neexistuje. Ignorovat?"
2101
2102 #: src/compose.c:5814
2103 msgid "Cancel sending"
2104 msgstr "Zrušit posílání"
2105
2106 #: src/compose.c:5814
2107 msgid "Ignore attachment"
2108 msgstr "Ignorovat přílohu"
2109
2110 #: src/compose.c:6304
2111 msgid "Add to address _book"
2112 msgstr "Přidat do knihy adres"
2113
2114 #: src/compose.c:6385
2115 #: src/gtk/quicksearch.c:774
2116 msgid "Clear"
2117 msgstr "Vyčistit"
2118
2119 #: src/compose.c:6389
2120 msgid "Delete entry contents"
2121 msgstr "Smazat obsah pole"
2122
2123 #: src/compose.c:6393
2124 msgid "Use <tab> to autocomplete from addressbook"
2125 msgstr "Použijte <tab> pro automatické dokončení podle knihy adres"
2126
2127 #: src/compose.c:6553
2128 msgid "Mime type"
2129 msgstr "MIME typ"
2130
2131 #: src/compose.c:6559
2132 #: src/compose.c:6873
2133 #: src/mimeview.c:271
2134 #: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:394
2135 #: src/prefs_matcher.c:603
2136 #: src/prefs_summary_column.c:84
2137 #: src/summaryview.c:436
2138 msgid "Size"
2139 msgstr "Délka"
2140
2141 #: src/compose.c:6629
2142 msgid "Save Message to "
2143 msgstr "Uložit zprávu do "
2144
2145 #: src/compose.c:6658
2146 #: src/editjpilot.c:276
2147 #: src/editldap.c:519
2148 #: src/editvcard.c:192
2149 #: src/export.c:162
2150 #: src/import.c:161
2151 #: src/importmutt.c:239
2152 #: src/importpine.c:238
2153 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:186
2154 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:206
2155 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:416
2156 msgid "_Browse"
2157 msgstr "P_rocházet"
2158
2159 #: src/compose.c:6872
2160 #: src/compose.c:8452
2161 msgid "MIME type"
2162 msgstr "MIME typ"
2163
2164 #: src/compose.c:7149
2165 msgid "Hea_der"
2166 msgstr "_Záhlaví"
2167
2168 #: src/compose.c:7154
2169 msgid "_Attachments"
2170 msgstr "_Přílohy"
2171
2172 #: src/compose.c:7168
2173 msgid "Othe_rs"
2174 msgstr "_Ostatní"
2175
2176 #: src/compose.c:7183
2177 #: src/gtk/headers.h:18
2178 #: src/summary_search.c:366
2179 msgid "Subject:"
2180 msgstr "Předmět:"
2181
2182 #: src/compose.c:7398
2183 #, c-format
2184 msgid ""
2185 "Spell checker could not be started.\n"
2186 "%s"
2187 msgstr ""
2188 "Nelze spustit kontrolu pravopisu.\n"
2189 "%s"
2190
2191 #: src/compose.c:7510
2192 #, c-format
2193 msgid "From: <i>%s</i>"
2194 msgstr "Od: <i>%s</i>"
2195
2196 #: src/compose.c:7544
2197 msgid "Account to use for this email"
2198 msgstr "Účet použitý pro tuto zprávu"
2199
2200 #: src/compose.c:7546
2201 msgid "Sender address to be used"
2202 msgstr "Adresa odesílatele musí být uvedena"
2203
2204 #: src/compose.c:7709
2205 #, c-format
2206 msgid "The privacy system '%s' cannot be loaded. You will not be able to sign or encrypt this message."
2207 msgstr "Systém zabezpečení '%s' se nepodařilo načíst. Nebudete moci digitálně podepsat nebo šifrovat zprávu."
2208
2209 #: src/compose.c:7808
2210 msgid "_None"
2211 msgstr "Žá_dné"
2212
2213 #: src/compose.c:7909
2214 #: src/prefs_template.c:753
2215 #, c-format
2216 msgid "The body of the template has an error at line %d."
2217 msgstr "Chyba v těle šablony na řádku %d."
2218
2219 #: src/compose.c:8020
2220 msgid "Template From format error."
2221 msgstr "Chyba v poli 'Od' šablony."
2222
2223 #: src/compose.c:8038
2224 msgid "Template To format error."
2225 msgstr "Chyba v poli 'Komu' šablony."
2226
2227 #: src/compose.c:8056
2228 msgid "Template Cc format error."
2229 msgstr "Chyba v poli 'Kopie' šablony."
2230
2231 #: src/compose.c:8074
2232 msgid "Template Bcc format error."
2233 msgstr "Chyba v poli 'Skrytá kopie' šablony."
2234
2235 #: src/compose.c:8093
2236 msgid "Template subject format error."
2237 msgstr "Chyba v poli 'Předmět' šablony."
2238
2239 #: src/compose.c:8346
2240 msgid "Invalid MIME type."
2241 msgstr "Neplatný MIME typ."
2242
2243 #: src/compose.c:8361
2244 msgid "File doesn't exist or is empty."
2245 msgstr "Soubor neexistuje nebo je prázdný."
2246
2247 #: src/compose.c:8434
2248 msgid "Properties"
2249 msgstr "Vlastnosti"
2250
2251 #: src/compose.c:8485
2252 msgid "Encoding"
2253 msgstr "Kódování"
2254
2255 #: src/compose.c:8505
2256 msgid "Path"
2257 msgstr "Cesta k souboru"
2258
2259 #: src/compose.c:8506
2260 msgid "File name"
2261 msgstr "Název souboru"
2262
2263 #: src/compose.c:8698
2264 #, c-format
2265 msgid ""
2266 "The external editor is still working.\n"
2267 "Force terminating the process?\n"
2268 "process group id: %d"
2269 msgstr ""
2270 "Externí editor stále pracuje.\n"
2271 "Mám přerušit proces?\n"
2272 "číslo procesu: %d"
2273
2274 #: src/compose.c:8740
2275 msgid "Compose: input from monitoring process\n"
2276 msgstr "Psaní: vstup z externího procesu\n"
2277
2278 #: src/compose.c:9007
2279 #: src/messageview.c:1076
2280 msgid "Claws Mail needs network access in order to send this email."
2281 msgstr "Claws Mail potřebuje přístup k síti, aby mohl odeslat tuto zprávu."
2282
2283 #: src/compose.c:9033
2284 msgid "Could not queue message."
2285 msgstr "Zprávu nelze uložit do fronty pro odeslání."
2286
2287 #: src/compose.c:9035
2288 #, c-format
2289 msgid ""
2290 "Could not queue message:\n"
2291 "\n"
2292 "%s."
2293 msgstr ""
2294 "Zprávu nelze uložit do fronty pro odeslání:\n"
2295 "\n"
2296 "%s."
2297
2298 #: src/compose.c:9198
2299 msgid "Could not save draft."
2300 msgstr "Nelze uložit koncept."
2301
2302 #: src/compose.c:9202
2303 msgid "Could not save draft"
2304 msgstr "Nelze uložit koncept"
2305
2306 #: src/compose.c:9203
2307 msgid ""
2308 "Could not save draft.\n"
2309 "Do you want to cancel exit or discard this email?"
2310 msgstr ""
2311 "Nemohu uložit koncept.\n"
2312 "Chcete zrušit ukončení nebo zahodit tuto zprávu?"
2313
2314 #: src/compose.c:9205
2315 msgid "_Cancel exit"
2316 msgstr "_Zrušit ukončení"
2317
2318 #: src/compose.c:9205
2319 msgid "_Discard email"
2320 msgstr "_Zahodit zprávu"
2321
2322 #: src/compose.c:9361
2323 #: src/compose.c:9374
2324 msgid "Select file"
2325 msgstr "Výběr souboru"
2326
2327 #: src/compose.c:9387
2328 #, c-format
2329 msgid "File '%s' could not be read."
2330 msgstr "Soubor '%s' nelze číst."
2331
2332 #: src/compose.c:9389
2333 #, c-format
2334 msgid ""
2335 "File '%s' contained invalid characters\n"
2336 "for the current encoding, insertion may be incorrect."
2337 msgstr ""
2338 "Soubor '%s' obsahuje neplatné znaky\n"
2339 "pro nastavené kódování, vložení může obsahovat chyby."
2340
2341 #: src/compose.c:9452
2342 msgid "Discard message"
2343 msgstr "Zrušit zprávu"
2344
2345 #: src/compose.c:9453
2346 msgid "This message has been modified. Discard it?"
2347 msgstr "Zpráva byla modifikována. Chcete ji zahodit?"
2348
2349 #: src/compose.c:9454
2350 msgid "_Discard"
2351 msgstr "_Zahodit"
2352
2353 #: src/compose.c:9454
2354 msgid "_Save to Drafts"
2355 msgstr "Uložit jako _koncept"
2356
2357 #: src/compose.c:9456
2358 msgid "Save changes"
2359 msgstr "Uložit změny"
2360
2361 #: src/compose.c:9457
2362 msgid "This message has been modified. Save the latest changes?"
2363 msgstr "Zpráva byla modifikována. Chcete uložit poslední změny?"
2364
2365 #: src/compose.c:9458
2366 msgid "_Don't save"
2367 msgstr "_Neukládat"
2368
2369 #: src/compose.c:9458
2370 msgid "+_Save to Drafts"
2371 msgstr "+Uložit jako _koncept"
2372
2373 #: src/compose.c:9509
2374 #, c-format
2375 msgid "Do you want to apply the template '%s' ?"
2376 msgstr "Chcete použít šablonu '%s' ?"
2377
2378 #: src/compose.c:9511
2379 msgid "Apply template"
2380 msgstr "Použít šablonu"
2381
2382 #: src/compose.c:9512
2383 msgid "_Replace"
2384 msgstr "_Nahradit"
2385
2386 #: src/compose.c:9512
2387 msgid "_Insert"
2388 msgstr "_Vložit"
2389
2390 #: src/compose.c:10317
2391 msgid "Insert or attach?"
2392 msgstr "Vložit nebo připojit?"
2393
2394 #: src/compose.c:10318
2395 msgid "Do you want to insert the contents of the file(s) into the message body, or attach it to the email?"
2396 msgstr "Chcete obsah souboru(ů) vložit do textu zprávy nebo soubor(y) připojit ke zprávě jako přílohu?"
2397
2398 #: src/compose.c:10320
2399 msgid "+_Insert"
2400 msgstr "+_Vložit"
2401
2402 #: src/compose.c:10320
2403 msgid "_Attach"
2404 msgstr "_Přiložit"
2405
2406 #: src/compose.c:10527
2407 #, c-format
2408 msgid "Quote format error at line %d."
2409 msgstr "Chyba formátu citace na řádku %d."
2410
2411 #: src/compose.c:10816
2412 #, c-format
2413 msgid "You are about to reply to %d messages. Opening the windows could take some time. Do you want to continue?"
2414 msgstr "Chystáte se odpovědět na %d zpráv. Otevírání oken může chvíli trvat. Chcete pokračovat?"
2415
2416 #: src/crash.c:140
2417 #, c-format
2418 msgid "Claws Mail process (%ld) received signal %ld"
2419 msgstr "Proces Claws Mail (pid %ld) obdržel signál %ld"
2420
2421 #: src/crash.c:186
2422 msgid "Claws Mail has crashed"
2423 msgstr "Claws Mail zhavaroval"
2424
2425 #: src/crash.c:202
2426 #, c-format
2427 msgid ""
2428 "%s.\n"
2429 "Please file a bug report and include the information below."
2430 msgstr ""
2431 "%s.\n"
2432 "Vyplňte prosím hlášení o chybě a vložte níže uvedené informace."
2433
2434 #: src/crash.c:207
2435 msgid "Debug log"
2436 msgstr "Debug log"
2437
2438 #: src/crash.c:251
2439 #: src/toolbar.c:404
2440 msgid "Close"
2441 msgstr "Zavřít"
2442
2443 #: src/crash.c:256
2444 msgid "Save..."
2445 msgstr "Uložit..."
2446
2447 #: src/crash.c:261
2448 msgid "Create bug report"
2449 msgstr "Vytvořit hlášení o chybě"
2450
2451 #: src/crash.c:309
2452 msgid "Save crash information"
2453 msgstr "Uložit informace o pádu"
2454
2455 #: src/editaddress.c:154
2456 #: src/editaddress.c:230
2457 msgid "Add New Person"
2458 msgstr "Přidat novou osobu"
2459
2460 #: src/editaddress.c:156
2461 msgid ""
2462 "Adding a new person requires at least one of the\n"
2463 "following values to be set:\n"
2464 " - Display Name\n"
2465 " - First Name\n"
2466 " - Last Name\n"
2467 " - Nickname\n"
2468 " - any email address\n"
2469 " - any additional attribute\n"
2470 "\n"
2471 "Click OK to keep editing this contact.\n"
2472 "Click Cancel to close without saving."
2473 msgstr ""
2474 "Přidání nové osoby vyžaduje vyplněnou nejméně\n"
2475 "jednu z následujících hodnot:\n"
2476 " - Zobrazené jméno\n"
2477 " - Jméno\n"
2478 " - Příjmení\n"
2479 " - Přezdívka\n"
2480 " - nějaká emailová adresa\n"
2481 " - nějaký další atribut\n"
2482 "\n"
2483 "Klikněte na OK pro pokračování editace.\n"
2484 "Klikněte na Zrušit pro uzavření bez uložení."
2485
2486 #: src/editaddress.c:167
2487 msgid ""
2488 "Adding a new person requires at least one of the\n"
2489 "following values to be set:\n"
2490 " - First Name\n"
2491 " - Last Name\n"
2492 " - any email address\n"
2493 " - any additional attribute\n"
2494 "\n"
2495 "Click OK to keep editing this contact.\n"
2496 "Click Cancel to close without saving."
2497 msgstr ""
2498 "Přidání nové osoby vyžaduje vyplněnou nejméně\n"
2499 "jednu z následujících hodnot:\n"
2500 " - Jméno\n"
2501 " - Příjmení\n"
2502 " - nějaká emailová adresa\n"
2503 " - nějaký další atribut\n"
2504 "\n"
2505 "Klikněte na OK pro pokračování editace.\n"
2506 "Klikněte na Zrušit pro uzavření bez uložení."
2507
2508 #: src/editaddress.c:231
2509 msgid "Edit Person Details"
2510 msgstr "Upravit detaily o osobě"
2511
2512 #: src/editaddress.c:409
2513 msgid "An Email address must be supplied."
2514 msgstr "E-mailová adresa musí být uvedena."
2515
2516 #: src/editaddress.c:585
2517 msgid "A Name and Value must be supplied."
2518 msgstr "Musí být zadáno jméno a hodnota."
2519
2520 #: src/editaddress.c:674
2521 msgid "Discard"
2522 msgstr "_Zahodit"
2523
2524 #: src/editaddress.c:675
2525 msgid "Apply"
2526 msgstr "Použít"
2527
2528 #: src/editaddress.c:705
2529 #: src/editaddress.c:754
2530 msgid "Edit Person Data"
2531 msgstr "Upravit data o osobě"
2532
2533 #: src/editaddress.c:783
2534 msgid "Choose a picture"
2535 msgstr "Vyberte obrázek"
2536
2537 #: src/editaddress.c:802
2538 #, c-format
2539 msgid ""
2540 "Failed to import image: \n"
2541 "%s"
2542 msgstr ""
2543 "Chyba importu obrázku: \n"
2544 "%s"
2545
2546 #: src/editaddress.c:844
2547 msgid "_Set picture"
2548 msgstr "_Nastavit obrázek"
2549
2550 #: src/editaddress.c:845
2551 msgid "_Unset picture"
2552 msgstr "_Zrušit obrázek"
2553
2554 #: src/editaddress.c:904
2555 msgid "Photo"
2556 msgstr "Fotografie"
2557
2558 #: src/editaddress.c:958
2559 #: src/editaddress.c:960
2560 #: src/expldifdlg.c:516
2561 #: src/exporthtml.c:756
2562 #: src/ldif.c:768
2563 msgid "Display Name"
2564 msgstr "Zobrazované jméno"
2565
2566 #: src/editaddress.c:967
2567 #: src/editaddress.c:971
2568 #: src/ldif.c:776
2569 msgid "Last Name"
2570 msgstr "Příjmení"
2571
2572 #: src/editaddress.c:968
2573 #: src/editaddress.c:970
2574 #: src/ldif.c:772
2575 msgid "First Name"
2576 msgstr "Jméno"
2577
2578 #: src/editaddress.c:974
2579 #: src/editaddress.c:976
2580 msgid "Nickname"
2581 msgstr "Přezdívka"
2582
2583 #: src/editaddress.c:1060
2584 #: src/editaddress.c:1128
2585 msgid "Alias"
2586 msgstr "Alias"
2587
2588 #: src/editaddress.c:1270
2589 #: src/editaddress.c:1335
2590 #: src/editaddress.c:1351
2591 #: src/prefs_customheader.c:222
2592 msgid "Value"
2593 msgstr "Hodnota"
2594
2595 #: src/editaddress.c:1418
2596 msgid "_User Data"
2597 msgstr "_Osobní data"
2598
2599 #: src/editaddress.c:1419
2600 msgid "_Email Addresses"
2601 msgstr "_E-mailové adresy"
2602
2603 #: src/editaddress.c:1422
2604 #: src/editaddress.c:1425
2605 msgid "O_ther Attributes"
2606 msgstr "_Další údaje"
2607
2608 #: src/editbook.c:108
2609 msgid "File appears to be OK."
2610 msgstr "Soubor se zdá být v pořádku."
2611
2612 #: src/editbook.c:111
2613 msgid "File does not appear to be a valid address book format."
2614 msgstr "Soubor není ve formátu pro knihu adres."
2615
2616 #: src/editbook.c:114
2617 #: src/editjpilot.c:190
2618 #: src/editvcard.c:97
2619 msgid "Could not read file."
2620 msgstr "Nelze načíst soubor."
2621
2622 #: src/editbook.c:148
2623 #: src/editbook.c:261
2624 msgid "Edit Addressbook"
2625 msgstr "Upravit knihu adres"
2626
2627 #: src/editbook.c:177
2628 #: src/editjpilot.c:264
2629 #: src/editvcard.c:180
2630 msgid " Check File "
2631 msgstr " Otestovat soubor "
2632
2633 #: src/editbook.c:182
2634 #: src/editjpilot.c:269
2635 #: src/editvcard.c:185
2636 #: src/importmutt.c:232
2637 #: src/importpine.c:231
2638 #: src/prefs_account.c:1913
2639 #: src/wizard.c:1339
2640 #: src/wizard.c:1602
2641 msgid "File"
2642 msgstr "Soubor"
2643
2644 #: src/editbook.c:280
2645 msgid "Add New Addressbook"
2646 msgstr "Přidat novou knihu adres"
2647
2648 #: src/editgroup.c:100
2649 msgid "A Group Name must be supplied."
2650 msgstr "Musí být zadáno jméno skupiny."
2651
2652 #: src/editgroup.c:293
2653 msgid "Edit Group Data"
2654 msgstr "Upravit data o skupině"
2655
2656 #: src/editgroup.c:323
2657 #: src/exporthtml.c:592
2658 msgid "Group Name"
2659 msgstr "Jméno skupiny"
2660
2661 #: src/editgroup.c:342
2662 msgid "Addresses in Group"
2663 msgstr "Adresy ve skupině"
2664
2665 #: src/editgroup.c:383
2666 msgid "Available Addresses"
2667 msgstr "Dostupné adresy"
2668
2669 #: src/editgroup.c:455
2670 msgid "Move Email Addresses to or from Group with arrow buttons"
2671 msgstr "E-mailové adresy přesuňte do/ze skupiny pomocí tlačítek se šipkami"
2672
2673 #: src/editgroup.c:503
2674 msgid "Edit Group Details"
2675 msgstr "Upravit detaily o skupině"
2676
2677 #: src/editgroup.c:506
2678 msgid "Add New Group"
2679 msgstr "Přidat novou skupinu"
2680
2681 #: src/editgroup.c:556
2682 msgid "Edit folder"
2683 msgstr "Upravit složku"
2684
2685 #: src/editgroup.c:556
2686 msgid "Input the new name of folder:"
2687 msgstr "Zadejte název složky:"
2688
2689 #: src/editgroup.c:559
2690 #: src/foldersel.c:556
2691 #: src/imap_gtk.c:192
2692 #: src/mh_gtk.c:142
2693 msgid "New folder"
2694 msgstr "Nová složka"
2695
2696 #: src/editgroup.c:560
2697 #: src/foldersel.c:557
2698 #: src/mh_gtk.c:143
2699 msgid "Input the name of new folder:"
2700 msgstr "Zadejte název složky:"
2701
2702 #: src/editjpilot.c:187
2703 msgid "File does not appear to be JPilot format."
2704 msgstr "Soubor není ve formátu pro JPilot."
2705
2706 #: src/editjpilot.c:199
2707 msgid "Select JPilot File"
2708 msgstr "Vybrat JPilot soubor"
2709
2710 #: src/editjpilot.c:235
2711 #: src/editjpilot.c:365
2712 msgid "Edit JPilot Entry"
2713 msgstr "Upravit JPilot soubor"
2714
2715 #: src/editjpilot.c:281
2716 msgid "Additional e-Mail address item(s)"
2717 msgstr "Další položka(y) e-mail adresy"
2718
2719 #: src/editjpilot.c:372
2720 msgid "Add New JPilot Entry"
2721 msgstr "Přidat nový JPilot záznam"
2722
2723 #: src/editldap_basedn.c:137
2724 msgid "Edit LDAP - Select Search Base"
2725 msgstr "Editace LDAP - Vyberte bázi pro hledání"
2726
2727 #: src/editldap_basedn.c:157
2728 #: src/editldap.c:442
2729 msgid "Hostname"
2730 msgstr "Název počítače"
2731
2732 #: src/editldap_basedn.c:167
2733 #: src/editldap.c:459
2734 #: src/ssl_manager.c:110
2735 msgid "Port"
2736 msgstr "Port"
2737
2738 #: src/editldap_basedn.c:177
2739 #: src/editldap.c:503
2740 msgid "Search Base"
2741 msgstr "Báze pro hledání"
2742
2743 #: src/editldap_basedn.c:198
2744 msgid "Available Search Base(s)"
2745 msgstr "Dostupná(é) báze pro hledání"
2746
2747 #: src/editldap_basedn.c:288
2748 msgid "Could not read Search Base(s) from server - please set manually"
2749 msgstr "Nelze načíst báze pro hledání ze serveru - zadejte je prosím ručně"
2750
2751 #: src/editldap_basedn.c:292
2752 #: src/editldap.c:280
2753 msgid "Could not connect to server"
2754 msgstr "Nemohu se spojit se serverem"
2755
2756 #: src/editldap.c:151
2757 msgid "A Name must be supplied."
2758 msgstr "Jméno musí být uvedeno."
2759
2760 #: src/editldap.c:163
2761 msgid "A Hostname must be supplied for the server."
2762 msgstr "Název počítače musí být uveden."
2763
2764 #: src/editldap.c:176
2765 msgid "At least one LDAP search attribute should be supplied."
2766 msgstr "Alespoň jeden atribut musí být uveden."
2767
2768 #: src/editldap.c:277
2769 msgid "Connected successfully to server"
2770 msgstr "Úspěšně připojeno k serveru"
2771
2772 #: src/editldap.c:335
2773 #: src/editldap.c:977
2774 msgid "Edit LDAP Server"
2775 msgstr "Upravit LDAP server"
2776
2777 #: src/editldap.c:438
2778 msgid "A name that you wish to call the server."
2779 msgstr "Jméno, kterým chcete označit toto LDAP připojení."
2780
2781 #: src/editldap.c:451
2782 msgid "This is the hostname of the server. For example, \"ldap.mydomain.com\" may be appropriate for the \"mydomain.com\" organization. An IP address may also be used. You may specify \"localhost\" if running an LDAP server on the same computer as Claws Mail."
2783 msgstr "Název počítače, na kterém je provozován LDAP server. Například \"ldap.mydomain.com\". Může být použita také IP adresa. Pokud server běží na stejném počítači jako Claws Mail, můžete použít \"localhost\"."
2784
2785 #: src/editldap.c:471
2786 msgid "TLS"
2787 msgstr "TLS"
2788
2789 #: src/editldap.c:472
2790 #: src/prefs_account.c:3228
2791 msgid "SSL"
2792 msgstr "SSL"
2793
2794 #: src/editldap.c:476
2795 msgid "Enable secure connection to the LDAP server via TLS.If connection fails, be sure to check the correct configuration in ldap.conf (TLS_CACERTDIR and TLS_REQCERT fields)."
2796 msgstr "Povoluje zabezpečené připojení k LDAP serveru pomocí TLS. Pokud připojování selže, zkontrolujte nastavení v ldap.conf (volby TLS_CACERTDIR a TLS_REQCERT)."
2797
2798 #: src/editldap.c:480
2799 msgid "Enable secure connection to the LDAP server via SSL.If connection fails, be sure to check the correct configuration in ldap.conf (TLS_CACERTDIR and TLS_REQCERT fields)."
2800 msgstr "Povoluje zabezpečené připojení k LDAP serveru pomocí SSL. Pokud připojování selže, zkontrolujte nastavení v ldap.conf (volby TLS_CACERTDIR a TLS_REQCERT)."
2801
2802 #: src/editldap.c:492
2803 msgid "The port number that the server listens on. Port 389 is the default."
2804 msgstr "Číslo portu, na kterém server naslouchá. Standardní nastavení je port 389."
2805
2806 #: src/editldap.c:495
2807 msgid " Check Server "
2808 msgstr " Otestovat připojení "
2809
2810 #: src/editldap.c:499
2811 msgid "Press this button to test the connection to the server."
2812 msgstr "Stiskem tohoto tlačítka otestujete připojení k serveru."
2813
2814 #: src/editldap.c:512
2815 msgid ""
2816 "This specifies the name of the directory to be searched on the server. Examples include:\n"
2817 "  dc=claws-mail,dc=org\n"
2818 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
2819 "  o=Organization Name,c=Country\n"
2820 msgstr ""
2821 "Označuje adresář, který bude na serveru prohledáván. Příklady:\n"
2822 "  dc=claws-mail,dc=org\n"
2823 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
2824 "  o=Organization Name,c=Country\n"
2825
2826 #: src/editldap.c:523
2827 msgid "Press this button to lookup the name of available directory names on the server."
2828 msgstr "Stiskem tohoto tlačítka vyhledáte názvy adresářů dostupných na serveru."
2829
2830 #: src/editldap.c:580
2831 msgid "Search Attributes"
2832 msgstr "Prohledávané atributy"
2833
2834 #: src/editldap.c:589
2835 msgid "A list of LDAP attribute names that should be searched when attempting to find a name or address."
2836 msgstr "Seznam LDAP atributů, které budou prohledávány při pokusu najít jméno nebo adresu."
2837
2838 #: src/editldap.c:592
2839 msgid " Defaults "
2840 msgstr " Výchozí "
2841
2842 #: src/editldap.c:596
2843 msgid "This resets the attribute names to a default value that should find most names and addresses during a name or address search process."
2844 msgstr "Nastavuje seznam atributů na výchozí hodnotu, která by měla najít nejvíc jmen a adres během vyhledávání."
2845
2846 #: src/editldap.c:602
2847 msgid "Max Query Age (secs)"
2848 msgstr "Maximální stáří dotazu (s)"
2849
2850 #: src/editldap.c:617
2851 msgid "This defines the maximum period of time (in seconds) that an address search result is valid for address completion purposes. Search results are stored in a cache until this period of time has passed and then retired. This will improve the response time when attempting to search for the same name or address on subsequent address completion requests. The cache will be searched in preference to performing a new server search request. The default value of 600 seconds (10 minutes), should be sufficient for most servers. A larger value will reduce the search time for subsequent searches. This is useful for servers that have slow response times at the expense of more memory to cache results."
2852 msgstr "Definuje maximální dobu (v sekundách), po kterou jsou výsledky hledání považovány za použitelné pro automatické dokončování adres. Výsledky hledání jsou ukládány do vyrovnávací paměti, ze které jsou odstraněny po uplynutí této doby. Vyrovnávací paměť je prohledávána před provedením dotazu na serveru, čímž je zkrácena doba nutná pro vyhledávání, pokud se opakovaně hledají stejná jména nebo adresy. Výchozí hodnota 600 sekund (10 minut) by měla být dostatečná pro většinu serverů. Vyšší hodnota redukuje čas strávený prohledáváním serveru při následných dotazech, což je užitečné pro servery s dlouhou reakční dobou, ale je to na úkor většího množství paměti spotřebovaného pro ukládání předchozích výsledků."
2853
2854 #: src/editldap.c:634
2855 msgid "Include server in dynamic search"
2856 msgstr "Zahrnout při automatickém dokončování"
2857
2858 #: src/editldap.c:639
2859 msgid "Check this option to include this server for dynamic searches when using address completion."
2860 msgstr "Při zaškrtnutí bude tento server prohledáván při pokusu o automatické dokončování adres."
2861
2862 #: src/editldap.c:645
2863 msgid "Match names 'containing' search term"
2864 msgstr "Hledat pomocí 'obsahuje'"
2865
2866 #: src/editldap.c:650
2867 msgid "Searches for names and addresses can be performed either using \"begins-with\" or \"contains\" search term. Check this option to perform a \"contains\" search; this type of search usually takes longer to complete. Note that for performance reasons, address completion uses \"begins-with\" for all searches against other address interfaces."
2868 msgstr "Hledání jmen a adres může být provedeno pomocí podmínky \"začíná na\" nebo \"obsahuje\". Při zaškrtnutí této volby bude použita podmínka \"obsahuje\", což většinou znamená delší čas na dokončení dotazu. Pro zajištění dobrého výkonu používá automatické dokončování adres při vyhledávání vždy podmínku \"začíná na\" bez ohledu na toto nastavení."
2869
2870 #: src/editldap.c:704
2871 msgid "Bind DN"
2872 msgstr "Připojovací jméno"
2873
2874 #: src/editldap.c:713
2875 msgid "The LDAP user account name to be used to connect to the server. This is usually only used for protected servers. This name is typically formatted as: \"cn=user,dc=claws-mail,dc=org\". This is usually left empty when performing a search."
2876 msgstr "Uživatelský účet ze serveru LDAP, který bude použit pro připojení. Toto je obvykle nutné pouze pro zabezpečené servery. Jméno je obvykle ve formátu: \"cn=user,dc=claws-mail,dc=org\". Pro prohledávání obvykle není nutno vyplňovat."
2877
2878 #: src/editldap.c:720
2879 msgid "Bind Password"
2880 msgstr "Připojovací heslo"
2881
2882 #: src/editldap.c:734
2883 msgid "The password to be used when connecting as the \"Bind DN\" user."
2884 msgstr "Heslo, které bude použito pro připojení spolu s údajem \"Přihlašovací jméno\"."
2885
2886 #: src/editldap.c:739
2887 msgid "Timeout (secs)"
2888 msgstr "Časový limit (s)"
2889
2890 #: src/editldap.c:753
2891 msgid "The timeout period in seconds."
2892 msgstr "Časový limit v sekundách."
2893
2894 #: src/editldap.c:757
2895 msgid "Maximum Entries"
2896 msgstr "Maximum položek"
2897
2898 #: src/editldap.c:771
2899 msgid "The maximum number of entries that should be returned in the search result."
2900 msgstr "Maximální počet položek, které budou vráceny při prohledávání."
2901
2902 #: src/editldap.c:786
2903 #: src/prefs_account.c:3119
2904 msgid "Basic"
2905 msgstr "Server"
2906
2907 #: src/editldap.c:787
2908 msgid "Search"
2909 msgstr "Hledání"
2910
2911 #: src/editldap.c:788
2912 #: src/gtk/quicksearch.c:591
2913 msgid "Extended"
2914 msgstr "Ostatní"
2915
2916 #: src/editldap.c:982
2917 msgid "Add New LDAP Server"
2918 msgstr "Přidat nový LDAP server"
2919
2920 #: src/edittags.c:186
2921 #: src/matcher.c:919
2922 #: src/prefs_filtering_action.c:1380
2923 msgid "Tag"
2924 msgstr "Značka"
2925
2926 #: src/edittags.c:214
2927 msgid "Delete tag"
2928 msgstr "Odstranit značku"
2929
2930 #: src/edittags.c:215
2931 msgid "Do you really want to delete this tag?"
2932 msgstr "Opravdu chcete odstranit tuto značku?"
2933
2934 #: src/edittags.c:242
2935 msgid "Delete all tags"
2936 msgstr "Odstranit všechny značky"
2937
2938 #: src/edittags.c:243
2939 msgid "Do you really want to delete all tags?"
2940 msgstr "Opravdu chcete odstranit všechny značky?"
2941
2942 #: src/edittags.c:456
2943 msgid "Tag is not set."
2944 msgstr "Hodnota není nastavena."
2945
2946 #: src/edittags.c:521
2947 msgid "Dialog title|Apply tags"
2948 msgstr "Použít značky"
2949
2950 #: src/edittags.c:535
2951 msgid "New tag:"
2952 msgstr "Nová značka:"
2953
2954 #: src/edittags.c:568
2955 msgid "Please select tags to apply/remove. Changes are immediate."
2956 msgstr "Vyberte značku pro přidání/odstranění. Změny jsou okamžité."
2957
2958 #: src/editvcard.c:94
2959 msgid "File does not appear to be vCard format."
2960 msgstr "Soubor není ve formátu vCard."
2961
2962 #: src/editvcard.c:106
2963 msgid "Select vCard File"
2964 msgstr "Vybrat vCard soubor"
2965
2966 #: src/editvcard.c:151
2967 #: src/editvcard.c:256
2968 msgid "Edit vCard Entry"
2969 msgstr "Upravit vCard záznam"
2970
2971 #: src/editvcard.c:261
2972 msgid "Add New vCard Entry"
2973 msgstr "Přidat nový vCard záznam"
2974
2975 #: src/exphtmldlg.c:105
2976 msgid "Please specify output directory and file to create."
2977 msgstr "Zadejte prosím adresář pro výstup a soubor, který se bude vytvořen."
2978
2979 #: src/exphtmldlg.c:108
2980 msgid "Select stylesheet and formatting."
2981 msgstr "Vyberte šablonu stylů a formátování."
2982
2983 #: src/exphtmldlg.c:111
2984 #: src/expldifdlg.c:113
2985 msgid "File exported successfully."
2986 msgstr "Export souboru byl úspěšný."
2987
2988 #: src/exphtmldlg.c:176
2989 #, c-format
2990 msgid ""
2991 "HTML Output Directory '%s'\n"
2992 "does not exist. OK to create new directory?"
2993 msgstr ""
2994 "Výstupní adresář pro HTML '%s'\n"
2995 "neexistuje. Mám vytvořit nový adresář?"
2996
2997 #: src/exphtmldlg.c:179
2998 #: src/expldifdlg.c:189
2999 msgid "Create Directory"
3000 msgstr "Vytvořit adresář"
3001
3002 #: src/exphtmldlg.c:188
3003 #, c-format
3004 msgid ""
3005 "Could not create output directory for HTML file:\n"
3006 "%s"
3007 msgstr ""
3008 "Nelze vytvořit výstupní adresář pro HTML soubor:\n"
3009 "%s"
3010
3011 #: src/exphtmldlg.c:190
3012 #: src/expldifdlg.c:200
3013 msgid "Failed to Create Directory"
3014 msgstr "Vytvoření adresáře selhalo"
3015
3016 #: src/exphtmldlg.c:232
3017 msgid "Error creating HTML file"
3018 msgstr "Chyba při vytváření HTML souboru"
3019
3020 #: src/exphtmldlg.c:318
3021 msgid "Select HTML output file"
3022 msgstr "Vyberte výstupní HTML soubor"
3023
3024 #: src/exphtmldlg.c:382
3025 msgid "HTML Output File"
3026 msgstr "Výstupní HTML soubor"
3027
3028 #: src/exphtmldlg.c:391
3029 #: src/expldifdlg.c:408
3030 #: src/export.c:169
3031 #: src/import.c:168
3032 #: src/importldif.c:684
3033 msgid "B_rowse"
3034 msgstr "_Procházet"
3035
3036 #: src/exphtmldlg.c:444
3037 msgid "Stylesheet"
3038 msgstr "Šablona stylu"
3039
3040 #: src/exphtmldlg.c:452
3041 #: src/gtk/colorlabel.c:379
3042 #: src/gtk/gtkaspell.c:1513
3043 #: src/gtk/gtkaspell.c:2167
3044 #: src/mainwindow.c:1113
3045 #: src/prefs_account.c:921
3046 #: src/prefs_toolbar.c:705
3047 #: src/prefs_toolbar.c:1184
3048 #: src/summaryview.c:5842
3049 msgid "None"
3050 msgstr "Žádná"
3051
3052 #: src/exphtmldlg.c:453
3053 #: src/prefs_other.c:115
3054 #: src/prefs_other.c:402
3055 msgid "Default"
3056 msgstr "Výchozí"
3057
3058 #: src/exphtmldlg.c:454
3059 #: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:248
3060 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:149
3061 msgid "Full"
3062 msgstr "Úplná"
3063
3064 #: src/exphtmldlg.c:455
3065 msgid "Custom"
3066 msgstr "Vlastní"
3067
3068 #: src/exphtmldlg.c:456
3069 msgid "Custom-2"
3070 msgstr "Vlastní-2"
3071
3072 #: src/exphtmldlg.c:457
3073 msgid "Custom-3"
3074 msgstr "Vlastní-3"
3075
3076 #: src/exphtmldlg.c:458
3077 msgid "Custom-4"
3078 msgstr "Vlastní-4"
3079
3080 #: src/exphtmldlg.c:465
3081 msgid "Full Name Format"
3082 msgstr "Celé jméno"
3083
3084 #: src/exphtmldlg.c:473
3085 msgid "First Name, Last Name"
3086 msgstr "Jméno, příjmení"
3087
3088 #: src/exphtmldlg.c:474
3089 msgid "Last Name, First Name"
3090 msgstr "Příjmení, jméno"
3091
3092 #: src/exphtmldlg.c:481
3093 msgid "Color Banding"
3094 msgstr "Barevné značení"
3095
3096 #: src/exphtmldlg.c:487
3097 msgid "Format Email Links"
3098 msgstr "Formátovat adresy jako odkazy"
3099
3100 #: src/exphtmldlg.c:493
3101 msgid "Format User Attributes"
3102 msgstr "Exportovat uživatelské atributy"
3103
3104 #: src/exphtmldlg.c:538
3105 #: src/expldifdlg.c:612
3106 #: src/importldif.c:892
3107 msgid "Address Book :"
3108 msgstr "Kniha adres :"
3109
3110 #: src/exphtmldlg.c:548
3111 #: src/expldifdlg.c:622
3112 #: src/importldif.c:902
3113 msgid "File Name :"
3114 msgstr "Název souboru :"
3115
3116 #: src/exphtmldlg.c:558
3117 msgid "Open with Web Browser"
3118 msgstr "Otevřít ve webovém prohlížeči"
3119
3120 #: src/exphtmldlg.c:590
3121 msgid "Export Address Book to HTML File"
3122 msgstr "Exportovat databázi adres do HTML souboru"
3123
3124 #: src/exphtmldlg.c:656
3125 #: src/expldifdlg.c:721
3126 #: src/importldif.c:1022
3127 msgid "File Info"
3128 msgstr "Informace o souboru"
3129
3130 #: src/exphtmldlg.c:657
3131 msgid "Format"
3132 msgstr "Formát"
3133
3134 #: src/expldifdlg.c:107
3135 msgid "Please specify output directory and LDIF filename to create."
3136 msgstr "Zadejte prosím výstupní adresář a název LDIF souboru, který bude vytvořen."
3137
3138 #: src/expldifdlg.c:110
3139 msgid "Specify parameters to format distinguished name."
3140 msgstr "Upřesněte způsob formátování rozlišovacího jména (dn)."
3141
3142 #: src/expldifdlg.c:186
3143 #, c-format
3144 msgid ""
3145 "LDIF Output Directory '%s'\n"
3146 "does not exist. OK to create new directory?"
3147 msgstr ""
3148 "Výstupní adresář pro LDIF soubor '%s'\n"
3149 "neexistuje. Mám vytvořit nový adresář?"
3150
3151 #: src/expldifdlg.c:198
3152 #, c-format
3153 msgid ""
3154 "Could not create output directory for LDIF file:\n"
3155 "%s"
3156 msgstr ""
3157 "Nelze vytvořit výstupní adresář pro LDIF soubor:\n"
3158 "%s"
3159
3160 #: src/expldifdlg.c:240
3161 msgid "Suffix was not supplied"
3162 msgstr "Přípona nebyla specifikována"
3163
3164 #: src/expldifdlg.c:242
3165 msgid "A suffix is required if data is to be used for an LDAP server. Are you sure you wish to proceed without a suffix?"
3166 msgstr "Přípona je nutná, pokud mají být data použita pro LDAP server. Opravdu chcete pokračovat bez uvedení přípony?"
3167
3168 #: src/expldifdlg.c:260
3169 msgid "Error creating LDIF file"
3170 msgstr "Chyba při vytváření LDIF souboru"
3171
3172 #: src/expldifdlg.c:335
3173 msgid "Select LDIF output file"
3174 msgstr "Vyberte výstupní LDIF soubor"
3175
3176 #: src/expldifdlg.c:399
3177 msgid "LDIF Output File"
3178 msgstr "Výstupní LDIF soubor"
3179
3180 #: src/expldifdlg.c:430
3181 msgid ""
3182 "The address book Unique ID is used to create a DN that is formatted similar to:\n"
3183 "  uid=102376,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
3184 msgstr ""
3185 "Pro vytvoření rozlišovacího jména (dn) bude použito unikátní id (uid) z knihy adres. Výsledek bude podobný jako:\n"
3186 "  uid=102376,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
3187
3188 #: src/expldifdlg.c:436
3189 msgid ""
3190 "The address book Display Name is used to create a DN that is formatted similar to:\n"
3191 "  cn=John Doe,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
3192 msgstr ""
3193 "Pro vytvoření rozlišovacího jména (dn) bude použito zobrazované jméno (display name) z knihy adres. Výsledek bude podobný jako:\n"
3194 "  cn=John Doe,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
3195
3196 #: src/expldifdlg.c:442
3197 msgid ""
3198 "The first Email Address belonging to a person is used to create a DN that is formatted similar to:\n"
3199 "  mail=john.doe@domain.com,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
3200 msgstr ""
3201 "Pro vytvoření rozlišovacího jména (dn) bude použita první e-mailová adresa patřící uživateli (mail). Výsledek bude podobný jako:\n"
3202 "  mail=john.doe@domain.com,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
3203
3204 #: src/expldifdlg.c:489
3205 msgid "Suffix"
3206 msgstr "Přípona"
3207
3208 #: src/expldifdlg.c:499
3209 msgid ""
3210 "The suffix is used to create a \"Distinguished Name\" (or DN) for an LDAP entry. Examples include:\n"
3211 "  dc=claws-mail,dc=org\n"
3212 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
3213 "  o=Organization Name,c=Country\n"
3214 msgstr ""
3215 "Přípona je používána pro vytvoření \"Rozlišovacího jména\" (dn) pro položku LDAP. Příklady:\n"
3216 "  dc=claws-mail,dc=org\n"
3217 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
3218 "  o=Organization Name,c=Country\n"
3219
3220 #: src/expldifdlg.c:507
3221 msgid "Relative DN"
3222 msgstr "Relativní DN"
3223
3224 #: src/expldifdlg.c:515
3225 msgid "Unique ID"
3226 msgstr "Unikátní ID (uid)"
3227
3228 #: src/expldifdlg.c:523
3229 msgid "The LDIF file contains several data records that are usually loaded into an LDAP server. Each data record in the LDIF file is uniquely identified by a \"Distinguished Name\" (or DN). The suffix is appended to the \"Relative Distinguished Name\" (or RDN) to create the DN. Please select one of the available RDN options that will be used to create the DN."
3230 msgstr "LDIF soubor obsahuje několik záznamů, které jsou obvykle určeny pro načtená do LDAP serveru. Každý záznam v LDIF souboru je jednoznačně identifikován \"Rozlišovacím jménem\" (dn). Rozlišovací jméno je tvořeno \"Relativním rozlišovacím jménem\" (rdn) a příponou. Vyberte jedno z možných rdn, které má být použito pro vytvoření dn."
3231
3232 #: src/expldifdlg.c:543
3233 msgid "Use DN attribute if present in data"
3234 msgstr "Použít DN atribut, pokud je obsažen v datech"
3235
3236 #: src/expldifdlg.c:548
3237 msgid "The addressbook may contain entries that were previously imported from an LDIF file. The \"Distinguished Name\" (DN) user attribute, if present in the address book data, may be used in the exported LDIF file. The RDN selected above will be used if the DN user attribute is not found."
3238 msgstr "Kniha adres může obsahovat položky, které byly dříve importovány z LDIF souboru. Pokud je v datech knihy adres obsažen atribut DN, může být použit ve vytvářeném LDIF souboru. RDN vybrané výše bude použito, pokud atribut DN nebude nalezen."
3239
3240 #: src/expldifdlg.c:558
3241 msgid "Exclude record if no Email Address"
3242 msgstr "Vyloučit záznamy bez e-mailových adres"
3243
3244 #: src/expldifdlg.c:563
3245 msgid "An addressbook may contain entries without Email Addresses. Check this option to ignore these records."
3246 msgstr "Kniha adres může obsahovat záznamy bez e-mailových adres. Pokud zaškrtnete tuto volbu, budou tyto záznamy ignorovány."
3247
3248 #: src/expldifdlg.c:655
3249 msgid "Export Address Book to LDIF File"
3250 msgstr "Exportovat knihu adres do LDIF souboru"
3251
3252 #: src/expldifdlg.c:722
3253 msgid "Distinguished Name"
3254 msgstr "Rozlišovací jméno (dn)"
3255
3256 #: src/export.c:110
3257 #: src/summaryview.c:7922
3258 msgid "Export to mbox file"
3259 msgstr "Exportovat do mbox souboru"
3260
3261 #: src/export.c:129
3262 msgid "Locate the folder to export and specify the mbox file."
3263 msgstr "Určete zdrojovou složku a cílový mbox soubor."
3264
3265 #: src/export.c:140
3266 msgid "Source folder:"
3267 msgstr "Zdrojová složka:"
3268
3269 #: src/export.c:146
3270 #: src/import.c:140
3271 msgid "Mbox file:"
3272 msgstr "Mbox soubor:"
3273
3274 #: src/export.c:201
3275 msgid "Target mbox filename can't be left empty."
3276 msgstr "Cílový mbox soubor musí být určen."
3277
3278 #: src/export.c:206
3279 msgid "Source folder can't be left empty."
3280 msgstr "Zdrojová složka musí být určena."
3281
3282 #: src/export.c:219
3283 msgid "Couldn't find the source folder."
3284 msgstr "Zdrojová složka nebyla nalezena."
3285
3286 #: src/export.c:242
3287 msgid "Select exporting file"
3288 msgstr "Vyberte soubor pro export"
3289
3290 #: src/exporthtml.c:762
3291 msgid "Full Name"
3292 msgstr "Celý název"
3293
3294 #: src/exporthtml.c:766
3295 #: src/importldif.c:1023
3296 msgid "Attributes"
3297 msgstr "Atributy"
3298
3299 #: src/exporthtml.c:969
3300 msgid "Claws Mail Address Book"
3301 msgstr "Claws Mail kniha adres"
3302
3303 #: src/exporthtml.c:1083
3304 #: src/exportldif.c:551
3305 msgid "Name already exists but is not a directory."
3306 msgstr "Vybraný název existuje ale není názvem adresáře."
3307
3308 #: src/exporthtml.c:1086
3309 #: src/exportldif.c:554
3310 msgid "No permissions to create directory."
3311 msgstr "Nemohu vytvořit adresář."
3312
3313 #: src/exporthtml.c:1089
3314 #: src/exportldif.c:557
3315 msgid "Name is too long."
3316 msgstr "Název je příliš dlouhý."
3317
3318 #: src/exporthtml.c:1092
3319 #: src/exportldif.c:560
3320 msgid "Not specified."
3321 msgstr "Není uveden."
3322
3323 #: src/folder.c:1444
3324 #: src/foldersel.c:378
3325 #: src/prefs_folder_item.c:304
3326 msgid "Inbox"
3327 msgstr "Doručená pošta"
3328
3329 #: src/folder.c:1448
3330 #: src/foldersel.c:382
3331 msgid "Sent"
3332 msgstr "Odeslaná pošta"
3333
3334 #: src/folder.c:1452
3335 #: src/foldersel.c:386
3336 #: src/prefs_folder_item.c:307
3337 msgid "Queue"
3338 msgstr "Fronta"
3339
3340 #: src/folder.c:1456
3341 #: src/foldersel.c:390
3342 #: src/prefs_folder_item.c:308
3343 #: src/toolbar.c:361
3344 #: src/toolbar.c:396
3345 msgid "Trash"
3346 msgstr "Koš"
3347
3348 #: src/folder.c:1460
3349 #: src/foldersel.c:394
3350 #: src/prefs_folder_item.c:306
3351 msgid "Drafts"
3352 msgstr "Koncepty"
3353
3354 #: src/folder.c:1896
3355 #, c-format
3356 msgid "Processing (%s)...\n"
3357 msgstr "Zpracovávám (%s)...\n"
3358
3359 #: src/folder.c:3140
3360 #, c-format
3361 msgid "Copying %s to %s...\n"
3362 msgstr "Kopíruji %s do %s...\n"
3363
3364 #: src/folder.c:3140
3365 #, c-format
3366 msgid "Moving %s to %s...\n"
3367 msgstr "Přesouvám %s do %s...\n"
3368
3369 #: src/folder.c:3430
3370 #, c-format
3371 msgid "Updating cache for %s..."
3372 msgstr "Aktualizuji vyrovnávací paměť pro %s..."
3373
3374 #: src/folder.c:4302
3375 msgid "Processing messages..."
3376 msgstr "Zpracovávám zprávy..."
3377
3378 #: src/folder.c:4438
3379 #, c-format
3380 msgid "Synchronising %s for offline use...\n"
3381 msgstr "Synchronizuji %s pro použití offline...\n"
3382
3383 #: src/foldersel.c:221
3384 msgid "Select folder"
3385 msgstr "Vybrat složku"
3386
3387 #: src/foldersel.c:558
3388 #: src/imap_gtk.c:196
3389 #: src/mh_gtk.c:144
3390 msgid "NewFolder"
3391 msgstr "Nová složka"
3392
3393 #: src/foldersel.c:566
3394 #: src/imap_gtk.c:207
3395 #: src/imap_gtk.c:213
3396 #: src/imap_gtk.c:270
3397 #: src/mh_gtk.c:152
3398 #: src/mh_gtk.c:259
3399 #: src/news_gtk.c:314
3400 #, c-format
3401 msgid "'%c' can't be included in folder name."
3402 msgstr "'%c' nemůže být obsaženo ve jméně složky."
3403
3404 #: src/foldersel.c:576
3405 #: src/imap_gtk.c:223
3406 #: src/imap_gtk.c:282
3407 #: src/mh_gtk.c:162
3408 #: src/mh_gtk.c:266
3409 #: src/news_gtk.c:321
3410 #, c-format
3411 msgid "The folder '%s' already exists."
3412 msgstr "Složka '%s' už existuje."
3413
3414 #: src/foldersel.c:583
3415 #: src/imap_gtk.c:229
3416 #: src/mh_gtk.c:168
3417 #, c-format
3418 msgid "Can't create the folder '%s'."
3419 msgstr "Nemohu vytvořit složku '%s'."
3420
3421 #: src/folderview.c:230
3422 msgid "Mark all re_ad"
3423 msgstr "Označit všechny jako _přečtené"
3424
3425 #: src/folderview.c:232
3426 msgid "R_un processing rules"
3427 msgstr "S_pustit pravidla zpracování"
3428
3429 #: src/folderview.c:233
3430 #: src/mainwindow.c:513
3431 msgid "_Search folder..."
3432 msgstr "_Hledat složku..."
3433
3434 #: src/folderview.c:235
3435 msgid "Process_ing..."
3436 msgstr "_Zpracování..."
3437
3438 #: src/folderview.c:236
3439 msgid "Empty _trash..."
3440 msgstr "Vyprázdnit _koš..."
3441
3442 #: src/folderview.c:237
3443 msgid "Send _queue..."
3444 msgstr "Odeslat _frontu..."
3445
3446 #: src/folderview.c:380
3447 #: src/folderview.c:427
3448 #: src/prefs_folder_column.c:78
3449 #: src/prefs_matcher.c:369
3450 #: src/summaryview.c:6115
3451 msgid "New"
3452 msgstr "Nové"
3453
3454 #: src/folderview.c:381
3455 #: src/folderview.c:428
3456 #: src/prefs_folder_column.c:79
3457 #: src/prefs_matcher.c:368
3458 #: src/summaryview.c:6117
3459 msgid "Unread"
3460 msgstr "Nepřečtené"
3461
3462 #: src/folderview.c:382
3463 #: src/prefs_folder_column.c:80
3464 msgid "Total"
3465 msgstr "Celkem"
3466
3467 #. TRANSLATORS: This in Number sign in American style
3468 #: src/folderview.c:430
3469 #: src/summaryview.c:437
3470 msgid "#"
3471 msgstr "#"
3472
3473 #: src/folderview.c:741
3474 msgid "Setting folder info..."
3475 msgstr "Nastavuji informace o složce..."
3476
3477 #: src/folderview.c:804
3478 #: src/summaryview.c:3935
3479 msgid "Mark all as read"
3480 msgstr "Označit všechny jako přečtené"
3481
3482 #: src/folderview.c:805
3483 #: src/summaryview.c:3936
3484 msgid "Do you really want to mark all mails in this folder as read ?"
3485 msgstr "Opravdu chcete označit všechny zprávy v této složce jako přečtené?"
3486
3487 #: src/folderview.c:1028
3488 #: src/imap.c:4073
3489 #: src/mainwindow.c:5049
3490 #: src/setup.c:90
3491 #, c-format
3492 msgid "Scanning folder %s%c%s ..."
3493 msgstr "Prohledávám složku %s%c%s ..."
3494
3495 #: src/folderview.c:1032
3496 #: src/imap.c:4078
3497 #: src/mainwindow.c:5054
3498 #: src/setup.c:95
3499 #, c-format
3500 msgid "Scanning folder %s ..."
3501 msgstr "Prohledávám složku %s ..."
3502
3503 #: src/folderview.c:1063
3504 msgid "Rebuild folder tree"
3505 msgstr "Obnovit strom složek"
3506
3507 #: src/folderview.c:1064
3508 msgid "Rebuilding the folder tree will remove local caches. Do you want to continue?"
3509 msgstr "Obnovení stromu složek vyčistí všechny lokální vyrovnávací paměti. Chcete pokračovat?"
3510
3511 #: src/folderview.c:1074
3512 msgid "Rebuilding folder tree..."
3513 msgstr "Provádím obnovu stromu složek..."
3514
3515 #: src/folderview.c:1076
3516 #: src/folderview.c:1117
3517 msgid "Scanning folder tree..."
3518 msgstr "Prohledávám strom složek..."
3519
3520 #: src/folderview.c:1208
3521 #, c-format
3522 msgid "Couldn't scan folder %s\n"
3523 msgstr "Nepodařilo se načíst obsah adresáře %s\n"
3524
3525 #: src/folderview.c:1262
3526 msgid "Checking for new messages in all folders..."
3527 msgstr "Zjišťuji nové zprávy ve všech složkách..."
3528
3529 #: src/folderview.c:2081
3530 #, c-format
3531 msgid "Closing Folder %s..."
3532 msgstr "Zavírám složku %s..."
3533
3534 #: src/folderview.c:2176
3535 #, c-format
3536 msgid "Opening Folder %s..."
3537 msgstr "Otevírám složku %s..."
3538
3539 #: src/folderview.c:2194
3540 msgid "Folder could not be opened."
3541 msgstr "Složku nelze otevřít."
3542
3543 #: src/folderview.c:2335
3544 #: src/mainwindow.c:2974
3545 #: src/mainwindow.c:2978
3546 msgid "Empty trash"
3547 msgstr "Vyprázdnit koš"
3548
3549 #: src/folderview.c:2336
3550 msgid "Delete all messages in trash?"
3551 msgstr "Odstranit všechny zprávy v koši?"
3552
3553 #: src/folderview.c:2337
3554 msgid "+_Empty trash"
3555 msgstr "+_Vyprázdnit koš"
3556
3557 #: src/folderview.c:2381
3558 #: src/inc.c:1599
3559 #: src/toolbar.c:2573
3560 msgid "Offline warning"
3561 msgstr "Varování offline režimu"
3562
3563 #: src/folderview.c:2382
3564 #: src/toolbar.c:2574
3565 msgid "You're working offline. Override?"
3566 msgstr "Pracujete v režimu offline. Přepnout?"
3567
3568 #: src/folderview.c:2393
3569 #: src/toolbar.c:2593
3570 msgid "Send queued messages"
3571 msgstr "Odeslat pozdržené zprávy"
3572
3573 #: src/folderview.c:2394
3574 #: src/toolbar.c:2594
3575 msgid "Send all queued messages?"
3576 msgstr "Odeslat všechny zprávy ve frontě pozdržených zpráv?"
3577
3578 #: src/folderview.c:2395
3579 #: src/messageview.c:807
3580 #: src/messageview.c:824
3581 #: src/toolbar.c:2595
3582 msgid "_Send"
3583 msgstr "_Odeslat"
3584
3585 #: src/folderview.c:2403
3586 #: src/toolbar.c:2613
3587 msgid "Some errors occurred while sending queued messages."
3588 msgstr "Při posílání pozdržených zpráv nastala stejná chyba."
3589
3590 #: src/folderview.c:2406
3591 #: src/main.c:2420
3592 #: src/toolbar.c:2616
3593 #, c-format
3594 msgid ""
3595 "Some errors occurred while sending queued messages:\n"
3596 "%s"
3597 msgstr ""
3598 "Při odesílání pozdržených zpráv nastala chyba:\n"
3599 "%s"
3600
3601 #: src/folderview.c:2488
3602 #, c-format
3603 msgid "Do you really want to copy folder '%s' in '%s' ?"
3604 msgstr "Opravdu chcete složku '%s' zkopírovat do '%s' ?"
3605
3606 #: src/folderview.c:2489
3607 #, c-format
3608 msgid "Do you really want to make folder '%s' a subfolder of '%s' ?"
3609 msgstr "Opravdu chcete složku '%s' učinit podsložkou složky '%s' ?"
3610
3611 #: src/folderview.c:2491
3612 msgid "Copy folder"
3613 msgstr "Kopírovat složku"
3614
3615 #: src/folderview.c:2491
3616 msgid "Move folder"
3617 msgstr "Přesunout složku"
3618
3619 #: src/folderview.c:2502
3620 #, c-format
3621 msgid "Copying %s to %s..."
3622 msgstr "Kopíruji %s do %s..."
3623
3624 #: src/folderview.c:2502
3625 #, c-format
3626 msgid "Moving %s to %s..."
3627 msgstr "Přesouvám %s do %s..."
3628
3629 #: src/folderview.c:2533
3630 msgid "Source and destination are the same."
3631 msgstr "Zdroj i cíl jsou totožné."
3632
3633 #: src/folderview.c:2536
3634 msgid "Can't copy a folder to one of its children."
3635 msgstr "Nelze kopírovat složku do své vlastní podsložky."
3636
3637 #: src/folderview.c:2537
3638 msgid "Can't move a folder to one of its children."
3639 msgstr "Nelze přesunout složku do své vlastní podsložky."
3640
3641 #: src/folderview.c:2540
3642 msgid "A folder cannot be moved between different mailboxes."
3643 msgstr "Složka nemůže být přesouvána mezi různými poštovními schránkami."
3644
3645 #: src/folderview.c:2543
3646 msgid "Copy failed!"
3647 msgstr "Kopírování se nezdařilo!"
3648
3649 #: src/folderview.c:2543
3650 msgid "Move failed!"
3651 msgstr "Přesun se nezdařil!"
3652
3653 #: src/folderview.c:2594
3654 #, c-format
3655 msgid "Processing configuration for folder %s"
3656 msgstr "Zpracování složky - pravidla pro složku %s"
3657
3658 #: src/folderview.c:2986
3659 #: src/summaryview.c:4372
3660 #: src/summaryview.c:4471
3661 msgid "The destination folder can only be used to store subfolders."
3662 msgstr "Cílová složka může být použita pouze k uložení podsložek."
3663
3664 #: src/gedit-print.c:138
3665 #: src/messageview.c:2105
3666 #: src/summaryview.c:4694
3667 #: src/toolbar.c:196
3668 #: src/toolbar.c:403
3669 msgid "Print"
3670 msgstr "Tisk"
3671
3672 #: src/gedit-print.c:236
3673 msgid "Preparing pages..."
3674 msgstr "Připravuji stránky..."
3675
3676 #: src/gedit-print.c:263
3677 #, c-format
3678 msgid "Rendering page %d of %d..."
3679 msgstr "Generuji stránku %d z %d..."
3680
3681 #: src/gedit-print.c:265
3682 #, c-format
3683 msgid "Printing page %d of %d..."
3684 msgstr "Tisknu stránku %d z %d..."
3685
3686 #: src/gedit-print.c:287
3687 #: src/printing.c:434
3688 msgid "Print preview"
3689 msgstr "Náhled"
3690
3691 #: src/gedit-print.c:428
3692 msgid "Page %N of %Q"
3693 msgstr "Stránka %N z %Q"
3694
3695 #: src/grouplistdialog.c:160
3696 msgid "Newsgroup subscription"
3697 msgstr "Přihlásit diskusní skupiny"
3698
3699 #: src/grouplistdialog.c:176
3700 msgid "Select newsgroups for subscription:"
3701 msgstr "Vyberte diskuzní skupinu pro přihlášení:"
3702
3703 #: src/grouplistdialog.c:182
3704 msgid "Find groups:"
3705 msgstr "Najít skupiny:"
3706
3707 #: src/grouplistdialog.c:190
3708 msgid " Search "
3709 msgstr " Vyhledat "
3710
3711 #: src/grouplistdialog.c:202
3712 msgid "Newsgroup name"
3713 msgstr "Název diskusní skupiny"
3714
3715 #: src/grouplistdialog.c:203
3716 msgid "Messages"
3717 msgstr "Zprávy"
3718
3719 #: src/grouplistdialog.c:204
3720 msgid "Type"
3721 msgstr "Typ"
3722
3723 #: src/grouplistdialog.c:333
3724 msgid "moderated"
3725 msgstr "moderovaný"
3726
3727 #: src/grouplistdialog.c:335
3728 msgid "readonly"
3729 msgstr "pouze pro čtení"
3730
3731 #: src/grouplistdialog.c:337
3732 msgid "unknown"
3733 msgstr "neznámý"
3734
3735 #: src/grouplistdialog.c:406
3736 msgid "Can't retrieve newsgroup list."
3737 msgstr "Nemohu načíst seznam diskuzních skupin."
3738
3739 #: src/grouplistdialog.c:443
3740 #: src/summaryview.c:1488
3741 msgid "Done."
3742 msgstr "Hotovo."
3743
3744 #: src/grouplistdialog.c:476
3745 #, c-format
3746 msgid "%d newsgroups received (%s read)"
3747 msgstr "%d diskuzních skupin přijato (%s načteno)"
3748
3749 #: src/gtk/about.c:124
3750 msgid ""
3751 "Claws Mail is a lightweight, fast and highly-configurable email client.\n"
3752 "\n"
3753 "For further information visit the Claws Mail website:\n"
3754 msgstr ""
3755 "Claws Mail je rychlý a bohatě konfigurovatelný e-mailový klient.\n"
3756 "\n"
3757 "Pro další informace navštivte webové stránky Claws Mail:\n"
3758
3759 #: src/gtk/about.c:130
3760 msgid ""
3761 "\n"
3762 "\n"
3763 "Claws Mail is free software released under the GPL license. If you wish to donate to the Claws Mail project you can do so at:\n"
3764 msgstr ""
3765 "\n"
3766 "\n"
3767 "Claws Mail je volně šiřitelný software distribuovaný pod licencí GPL. Pokud chcete přispět na projekt Claws Mail, můžete tak učinit na:\n"
3768
3769 #: src/gtk/about.c:146
3770 msgid ""
3771 "\n"
3772 "\n"
3773 "Copyright (C) 1999-2009\n"
3774 "Hiroyuki Yamamoto <hiro-y@kcn.ne.jp>\n"
3775 "and the Claws Mail team"
3776 msgstr ""
3777 "\n"
3778 "\n"
3779 "Copyright (C) 1999-2009\n"
3780 "Hiroyuki Yamamoto <hiro-y@kcn.ne.jp>\n"
3781 "a tým Claws Mail"
3782
3783 #: src/gtk/about.c:149
3784 msgid ""
3785 "\n"
3786 "\n"
3787 "System Information\n"
3788 msgstr ""
3789 "\n"
3790 "\n"
3791 "Informace o systému\n"
3792
3793 #: src/gtk/about.c:155
3794 #, c-format
3795 msgid ""
3796 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
3797 "Locale: %s (charset: %s)\n"
3798 "Operating System: %s %s (%s)"
3799 msgstr ""
3800 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
3801 "Lokalita: %s (znaková sada: %s)\n"
3802 "Operační systém: %s %s (%s)"
3803
3804 #: src/gtk/about.c:164
3805 #, c-format
3806 msgid ""
3807 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
3808 "Locale: %s (charset: %s)\n"
3809 "Operating System: %s"
3810 msgstr ""
3811 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
3812 "Lokalita: %s (znaková sada: %s)\n"
3813 "Operační systém: %s"
3814
3815 #: src/gtk/about.c:173
3816 #, c-format
3817 msgid ""
3818 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
3819 "Locale: %s (charset: %s)\n"
3820 "Operating System: unknown"
3821 msgstr ""
3822 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
3823 "Lokalita: %s (znaková sada: %s)\n"
3824 "Operační systém: neznámý"
3825
3826 #: src/gtk/about.c:230
3827 #: src/prefs_themes.c:729
3828 #: src/wizard.c:543
3829 msgid "The Claws Mail Team"
3830 msgstr "Tým Claws Mail"
3831
3832 #: src/gtk/about.c:249
3833 msgid "Previous team members"
3834 msgstr "Dřívější členové týmu"
3835
3836 #: src/gtk/about.c:268
3837 msgid "The translation team"
3838 msgstr "Překladatelský tým"
3839
3840 #: src/gtk/about.c:287
3841 msgid "Documentation team"
3842 msgstr "Tým pro dokumentaci"
3843
3844 #: src/gtk/about.c:306
3845 msgid "Logo"
3846 msgstr "Logo"
3847
3848 #: src/gtk/about.c:325
3849 msgid "Icons"
3850 msgstr "Ikony"
3851
3852 #: src/gtk/about.c:344
3853 msgid "Contributors"
3854 msgstr "Přispěvatelé"
3855
3856 #: src/gtk/about.c:392
3857 msgid "Compiled-in Features\n"
3858 msgstr "Zakompilované vlastnosti\n"
3859
3860 #: src/gtk/about.c:408
3861 msgid "compface|adds support for the X-Face header\n"
3862 msgstr "obrázky X-Face v hlavičce zprávy\n"
3863
3864 #: src/gtk/about.c:418
3865 msgid "Enchant|adds support for spell checking\n"
3866 msgstr "přidává podporu pro kontrolu pravopisu\n"
3867
3868 #: src/gtk/about.c:428
3869 msgid "GnuTLS|adds support for encrypted connections to servers\n"
3870 msgstr "přidává podporu pro šifrované spojení k severům\n"
3871
3872 #: src/gtk/about.c:438
3873 msgid "IPv6|adds support for IPv6 addresses, the new Internet addressing protocol\n"
3874 msgstr "přidává podporu IPv6 adres, nového protokolu adresování v Internetu\n"
3875
3876 #: src/gtk/about.c:449
3877 msgid "iconv|allows converting to and from different character sets\n"
3878 msgstr "konverze mezi různými znakovými sadami\n"
3879
3880 #: src/gtk/about.c:459
3881 msgid "JPilot|adds support for PalmOS addressbooks\n"
3882 msgstr "práce s adresáři PalmOS\n"
3883
3884 #: src/gtk/about.c:469
3885 msgid "LDAP|adds support for LDAP shared addressbooks\n"
3886 msgstr "práce s adresáři LDAP\n"
3887
3888 #: src/gtk/about.c:479
3889 msgid "libetpan|adds support for IMAP and NNTP servers\n"
3890 msgstr "přidává podporu IMAP a NNTP serverů\n"
3891
3892 #: src/gtk/about.c:490
3893 msgid "libgnomeprint|adds support for a complete print dialog\n"
3894 msgstr "dialogové okno pro tisk zpráv\n"
3895
3896 #: src/gtk/about.c:501
3897 msgid "libSM|adds support for session handling\n"
3898 msgstr "správa X relací\n"
3899
3900 #: src/gtk/about.c:511
3901 msgid "NetworkManager|adds support for detection of network connection changes\n"
3902 msgstr "NetworkManager|doplní podporu pro detekci změn síťových připojení\n"
3903
3904 #: src/gtk/about.c:543
3905 msgid ""
3906 "This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 3, or (at your option) any later version.\n"
3907 "\n"
3908 msgstr ""
3909 "Tento program je volně šiřitelný, můžete jej redistribuovat a/nebo měnit tak jak to popisuje GNU General Public License publikovaný Free Software Foundation a to ve verzi 3, nebo (podle vašeho uvážení) v jakékoliv pozdější verzi.\n"
3910 "\n"
3911
3912 #: src/gtk/about.c:549
3913 msgid ""
3914 "This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.\n"
3915 "\n"
3916 msgstr ""
3917 "Tento program je šířen v dobré víře v jeho užitečnost, ale BEZ JAKÉKOLIV ZÁRUKY. Více detailů naleznete v GNU General Public License.\n"
3918 "\n"
3919
3920 #: src/gtk/about.c:567
3921 msgid "You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program. If not, see <"
3922 msgstr "Kopii GNU General Public License byste měli obdržet společně s tímto programem. Pokud ne, viz <"
3923
3924 #: src/gtk/about.c:572
3925 msgid ""
3926 ">. \n"
3927 "\n"
3928 msgstr ""
3929 ">. \n"
3930 "\n"
3931
3932 #: src/gtk/about.c:665
3933 msgid "About Claws Mail"
3934 msgstr "O Claws Mail"
3935
3936 #: src/gtk/about.c:723
3937 msgid ""
3938 "Copyright (C) 1999-2009\n"
3939 "Hiroyuki Yamamoto <hiro-y@kcn.ne.jp>\n"
3940 "and the Claws Mail team"
3941 msgstr ""
3942 "Copyright (C) 1999-2009\n"
3943 "Hiroyuki Yamamoto <hiro-y@kcn.ne.jp>\n"
3944 "a tým Claws Mail"
3945
3946 #: src/gtk/about.c:737
3947 msgid "_Info"
3948 msgstr "_Informace"
3949
3950 #: src/gtk/about.c:743
3951 msgid "_Authors"
3952 msgstr "_Autoři"
3953
3954 #: src/gtk/about.c:749
3955 msgid "_Features"
3956 msgstr "_Vlastnosti"
3957
3958 #: src/gtk/about.c:755
3959 msgid "_License"
3960 msgstr "_Licence"
3961
3962 #: src/gtk/about.c:763
3963 msgid "_Release Notes"
3964 msgstr "_Poznámky k verzi"
3965
3966 #: src/gtk/colorlabel.c:38
3967 #: src/prefs_common.c:358
3968 msgid "Orange"
3969 msgstr "Oranžová"
3970
3971 #: src/gtk/colorlabel.c:39
3972 #: src/prefs_common.c:362
3973 msgid "Red"
3974 msgstr "Červená"
3975
3976 #: src/gtk/colorlabel.c:40
3977 #: src/prefs_common.c:366
3978 msgid "Pink"
3979 msgstr "Růžová"
3980
3981 #: src/gtk/colorlabel.c:41
3982 #: src/prefs_common.c:370
3983 msgid "Sky blue"
3984 msgstr "Nebeská modř"
3985
3986 #: src/gtk/colorlabel.c:42
3987 #: src/prefs_common.c:374
3988 msgid "Blue"
3989 msgstr "Modrá"
3990
3991 #: src/gtk/colorlabel.c:43
3992 #: src/prefs_common.c:378
3993 msgid "Green"
3994 msgstr "Zelená"
3995
3996 #: src/gtk/colorlabel.c:44
3997 #: src/prefs_common.c:382
3998 msgid "Brown"
3999 msgstr "Hnědá"
4000
4001 #: src/gtk/colorlabel.c:45
4002 #: src/prefs_common.c:386
4003 msgid "Grey"
4004 msgstr "Šedá"
4005
4006 #: src/gtk/colorlabel.c:46
4007 #: src/prefs_common.c:390
4008 msgid "Light brown"
4009 msgstr "Světle hnědá"
4010
4011 #: src/gtk/colorlabel.c:47
4012 #: src/prefs_common.c:394
4013 msgid "Dark red"
4014 msgstr "Tmavě červená"
4015
4016 #: src/gtk/colorlabel.c:48
4017 #: src/prefs_common.c:398
4018 msgid "Dark pink"
4019 msgstr "Tmavě růžová"
4020
4021 #: src/gtk/colorlabel.c:49
4022 #: src/prefs_common.c:402
4023 msgid "Steel blue"
4024 msgstr "Ocelově modrá"
4025
4026 #: src/gtk/colorlabel.c:50
4027 #: src/prefs_common.c:406
4028 msgid "Gold"
4029 msgstr "Zlatá"
4030
4031 #: src/gtk/colorlabel.c:51
4032 #: src/prefs_common.c:410
4033 msgid "Bright green"
4034 msgstr "Světle zelená"
4035
4036 #: src/gtk/colorlabel.c:52
4037 #: src/prefs_common.c:414
4038 msgid "Magenta"
4039 msgstr "Fialová"
4040
4041 #: src/gtk/foldersort.c:156
4042 msgid "Set folder order"
4043 msgstr "Nastavit pořadí složek"
4044
4045 #: src/gtk/foldersort.c:190
4046 msgid "Move folders up or down to change the sort order in the folder list."
4047 msgstr "Přesouváním složek nahoru nebo dolů můžete změnit pořadí složek v seznamu."
4048
4049 #: src/gtk/foldersort.c:216
4050 #: src/toolbar.c:384
4051 msgid "Folders"
4052 msgstr "Složky"
4053
4054 #: src/gtk/gtkaspell.c:336
4055 #: src/gtk/gtkaspell.c:616
4056 msgid "No dictionary selected."
4057 msgstr "Není vybrán žádný slovník."
4058
4059 #: src/gtk/gtkaspell.c:360
4060 #: src/gtk/gtkaspell.c:390
4061 #, c-format
4062 msgid "Couldn't initialize %s speller."
4063 msgstr "Nelze inicializovat %s kontrolu pravopisu."
4064
4065 #: src/gtk/gtkaspell.c:666
4066 msgid "Couldn't initialize Enchant broker."
4067 msgstr "Nelze inicializovat Enchat broker."
4068
4069 #: src/gtk/gtkaspell.c:671
4070 #, c-format
4071 msgid "Couldn't initialize %s dictionary:"
4072 msgstr "Nelze inicializovat %s slovník:"
4073
4074 #: src/gtk/gtkaspell.c:1030
4075 msgid "No misspelled word found."
4076 msgstr "Kontrola pravopisu provedena."
4077
4078 #: src/gtk/gtkaspell.c:1380
4079 msgid "Replace unknown word"
4080 msgstr "Nahradit neznámé slovo"
4081
4082 #: src/gtk/gtkaspell.c:1397
4083 #, c-format
4084 msgid "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Replace \"%s\" with: </span>"
4085 msgstr "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Nahradit \"%s\" s: </span>"
4086
4087 #: src/gtk/gtkaspell.c:1443
4088 msgid ""
4089 "Holding down Control key while pressing Enter\n"
4090 "will learn from mistake.\n"
4091 msgstr ""
4092 "Podržení klávesy Control při stisku Enter\n"
4093 "aktivuje učení z chyby.\n"
4094
4095 #: src/gtk/gtkaspell.c:1753
4096 #, c-format
4097 msgid "\"%s\" unknown in %s"
4098 msgstr "\"%s\" neznámé v %s"
4099
4100 #: src/gtk/gtkaspell.c:1767
4101 msgid "Accept in this session"
4102 msgstr "Přijmout pro tuto relaci"
4103
4104 #: src/gtk/gtkaspell.c:1777
4105 msgid "Add to personal dictionary"
4106 msgstr "Přidat do vlastního slovníku"
4107
4108 #: src/gtk/gtkaspell.c:1787
4109 msgid "Replace with..."
4110 msgstr "Nahradit čím..."
4111
4112 #: src/gtk/gtkaspell.c:1800
4113 #, c-format
4114 msgid "Check with %s"
4115 msgstr "Otestovat pomocí %s"
4116
4117 #: src/gtk/gtkaspell.c:1822
4118 msgid "(no suggestions)"
4119 msgstr "(nejsou návrhy)"
4120
4121 #: src/gtk/gtkaspell.c:1833
4122 #: src/gtk/gtkaspell.c:1971
4123 msgid "More..."
4124 msgstr "Více..."
4125
4126 #: src/gtk/gtkaspell.c:1896
4127 #, c-format
4128 msgid "Dictionary: %s"
4129 msgstr "Slovník: %s"
4130
4131 #: src/gtk/gtkaspell.c:1909
4132 #, c-format
4133 msgid "Use alternate (%s)"
4134 msgstr "Použít předchozí (%s)"
4135
4136 #: src/gtk/gtkaspell.c:1920
4137 msgid "Use both dictionaries"
4138 msgstr "Použít oba slovníky"
4139
4140 #: src/gtk/gtkaspell.c:1934
4141 #: src/prefs_spelling.c:141
4142 msgid "Check while typing"
4143 msgstr "Kontrolovat během psaní"
4144
4145 #: src/gtk/gtkaspell.c:1950
4146 msgid "Change dictionary"
4147 msgstr "Změnit slovník"
4148
4149 #: src/gtk/gtkaspell.c:2089
4150 #, c-format
4151 msgid ""
4152 "The spell checker could not change dictionary.\n"
4153 "%s"
4154 msgstr ""
4155 "Nepodařilo se změnit slovník pro kontrolu pravopisu.\n"
4156 "%s"
4157
4158 #: src/gtk/gtkaspell.c:2145
4159 #, c-format
4160 msgid ""
4161 "The spell checker could not change the alternate dictionary.\n"
4162 "%s"
4163 msgstr ""
4164 "Nepodařilo se změnit alternativní slovník pro kontrolu pravopisu.\n"
4165 "%s"
4166
4167 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:270
4168 msgid "Configuration"
4169 msgstr "Nastavení"
4170
4171 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:271
4172 msgid "Configuration options for the print job"
4173 msgstr "Nastavení voleb pro tiskovou úlohu"
4174
4175 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:278
4176 msgid "Source Buffer"
4177 msgstr "Zdrojový buffer"
4178
4179 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:279
4180 msgid "GtkTextBuffer object to print"
4181 msgstr "Objekt GtkTextBuffer k vytištění"
4182
4183 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:285
4184 msgid "Tabs Width"
4185 msgstr "Šířka tabulátoru"
4186
4187 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:286
4188 msgid "Width in equivalent space characters of tabs"
4189 msgstr "Počet mezer, jejichž šířce má odpovídat šířka tabulátoru"
4190
4191 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:293
4192 msgid "Wrap Mode"
4193 msgstr "Režim zalamování"
4194
4195 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:294
4196 msgid "Word wrapping mode"
4197 msgstr "Režim zalamování slov"
4198
4199 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:301
4200 msgid "Highlight"
4201 msgstr "Zvýrazňovat"
4202
4203 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:302
4204 msgid "Whether to print the document with highlighted syntax"
4205 msgstr "Určuje, zda tisknout dokument se zvýrazněním syntaxe"
4206
4207 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:310
4208 msgid "Font"
4209 msgstr "Písmo"
4210
4211 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:311
4212 msgid "GnomeFont name to use for the document text (deprecated)"
4213 msgstr "Název písma (GnomeFont) pro text dokumentu (zastaralé)"
4214
4215 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:318
4216 msgid "Font Description"
4217 msgstr "Popis písma"
4218
4219 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:319
4220 msgid "Font to use for the document text (e.g. \"Monospace 10\")"
4221 msgstr "Písmo pro text dokumentu (např. \"Monospace 10\")"
4222
4223 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:326
4224 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:334
4225 msgid "Numbers Font"
4226 msgstr "Písmo pro čísla řádků"
4227
4228 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:327
4229 msgid "GnomeFont name to use for the line numbers (deprecated)"
4230 msgstr "Název písma (GnomeFont) pro tisk čísla řádků (zastaralé)"
4231
4232 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:335
4233 msgid "Font description to use for the line numbers"
4234 msgstr "Popis písma pro čísla řádků"
4235
4236 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:342
4237 msgid "Print Line Numbers"
4238 msgstr "Tisknout čísla řádků"
4239
4240 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:343
4241 msgid "Interval of printed line numbers (0 means no numbers)"
4242 msgstr "Interval tištěných čísel řádků (0 znamená bez čísel)"
4243
4244 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:350
4245 msgid "Print Header"
4246 msgstr "Tisknout záhlaví"
4247
4248 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:351
4249 msgid "Whether to print a header in each page"
4250 msgstr "Určuje, zda bude tištěno záhlaví na každé stránce"
4251
4252 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:358
4253 msgid "Print Footer"
4254 msgstr "Tisknout zápatí"
4255
4256 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:359
4257 msgid "Whether to print a footer in each page"
4258 msgstr "Určuje, zda bude tištěno zápatí na každé stránce"
4259
4260 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:366
4261 msgid "Header and Footer Font"
4262 msgstr "Písmo pro záhlaví a zápatí"
4263
4264 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:367
4265 msgid "GnomeFont name to use for the header and footer (deprecated)"
4266 msgstr "Název písma (GnomeFont) pro tisk záhlaví a zápatí (zastaralé)"
4267
4268 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:374
4269 msgid "Header and Footer Font Description"
4270 msgstr "Popis písma záhlaví a zápatí"
4271
4272 #: src/gtk/gtksourceprintjob.c:375
4273 msgid "Font to use for headers and footers (e.g. \"Monospace 10\")"
4274 msgstr "Písmo pro tisk záhlaví a zápatí (např. \"Monospace 10\")"
4275
4276 #: src/gtk/headers.h:8
4277 #: src/prefs_filtering_action.c:1206
4278 #: src/prefs_matcher.c:2028
4279 #: src/prefs_summary_column.c:83
4280 #: src/quote_fmt.c:48
4281 #: src/summaryview.c:435
4282 msgid "Date"
4283 msgstr "Datum"
4284
4285 #: src/gtk/headers.h:8
4286 msgid "Date:"
4287 msgstr "Datum:"
4288
4289 #: src/gtk/headers.h:9
4290 #: src/prefs_filtering_action.c:1203
4291 #: src/prefs_matcher.c:2025
4292 #: src/prefs_summary_column.c:81
4293 #: src/prefs_template.c:79
4294 #: src/quote_fmt.c:49
4295 #: src/quote_fmt.c:167
4296 #: src/quote_fmt.c:295
4297 #: src/quote_fmt.c:427
4298 #: src/summaryview.c:433
4299 msgid "From"
4300 msgstr "Od"
4301
4302 #: src/gtk/headers.h:9
4303 #: src/summary_search.c:352
4304 msgid "From:"
4305 msgstr "Od:"
4306
4307 #: src/gtk/headers.h:10
4308 #: src/toolbar.c:393
4309 msgid "Sender"
4310 msgstr "Odesílateli"
4311
4312 #: src/gtk/headers.h:10
4313 msgid "Sender:"
4314 msgstr "Odesílatel:"
4315
4316 #: src/gtk/headers.h:11
4317 #: src/prefs_account.c:1992
4318 msgid "Reply-To"
4319 msgstr "Odpovědět komu"
4320
4321 #: src/gtk/headers.h:12
4322 #: src/prefs_filtering_action.c:1204
4323 #: src/prefs_matcher.c:2026
4324 #: src/prefs_summary_column.c:82
4325 #: src/prefs_template.c:81
4326 #: src/quote_fmt.c:56
4327 #: src/summaryview.c:434
4328 msgid "To"
4329 msgstr "Komu"
4330
4331 #: src/gtk/headers.h:13
4332 #: src/prefs_account.c:1966
4333 #: src/prefs_filtering_action.c:1205
4334 #: src/prefs_matcher.c:2027
4335 #: src/prefs_template.c:82
4336 #: src/quote_fmt.c:57
4337 msgid "Cc"
4338 msgstr "Kopie"
4339
4340 #: src/gtk/headers.h:14
4341 #: src/prefs_account.c:1979
4342 #: src/prefs_template.c:83
4343 msgid "Bcc"
4344 msgstr "Skrytá kopie"
4345
4346 #: src/gtk/headers.h:15
4347 #: src/prefs_filtering_action.c:1207
4348 #: src/prefs_matcher.c:2029
4349 #: src/quote_fmt.c:60
4350 msgid "Message-ID"
4351 msgstr "Message-ID"
4352
4353 #: src/gtk/headers.h:15
4354 msgid "Message-ID:"
4355 msgstr "Message-ID:"
4356
4357 #: src/gtk/headers.h:16
4358 msgid "In-Reply-To"
4359 msgstr "V odpovědi komu"
4360
4361 #: src/gtk/headers.h:16
4362 msgid "In-Reply-To:"
4363 msgstr "V odpovědi komu:"
4364
4365 #: src/gtk/headers.h:17
4366 #: src/prefs_filtering_action.c:1209
4367 #: src/prefs_matcher.c:2031
4368 #: src/quote_fmt.c:59
4369 msgid "References"
4370 msgstr "References"
4371
4372 #: src/gtk/headers.h:17
4373 msgid "References:"
4374 msgstr "References:"
4375
4376 #: src/gtk/headers.h:18
4377 #: src/prefs_filtering_action.c:1202
4378 #: src/prefs_matcher.c:2024
4379 #: src/prefs_summary_column.c:80
4380 #: src/prefs_template.c:84
4381 #: src/quote_fmt.c:55
4382 #: src/quote_fmt.c:186
4383 #: src/summaryview.c:432
4384 msgid "Subject"
4385 msgstr "Předmět"
4386
4387 #: src/gtk/headers.h:19
4388 msgid "Comments"
4389 msgstr "Komentáře"
4390
4391 #: src/gtk/headers.h:19
4392 msgid "Comments:"
4393 msgstr "Komentáře:"
4394
4395 #: src/gtk/headers.h:20
4396 msgid "Keywords"
4397 msgstr "Klíčová slova"
4398
4399 #: src/gtk/headers.h:20
4400 msgid "Keywords:"
4401 msgstr "Klíčová slova:"
4402
4403 #: src/gtk/headers.h:21
4404 msgid "Resent-Date"
4405 msgstr "Resent-Date"
4406
4407 #: src/gtk/headers.h:21
4408 msgid "Resent-Date:"
4409 msgstr "Resent-Date:"
4410
4411 #: src/gtk/headers.h:22
4412 msgid "Resent-From"
4413 msgstr "Resent-From"
4414
4415 #: src/gtk/headers.h:22
4416 msgid "Resent-From:"
4417 msgstr "Resent-From:"
4418
4419 #: src/gtk/headers.h:23
4420 msgid "Resent-Sender"
4421 msgstr "Resent-Sender"
4422
4423 #: src/gtk/headers.h:23
4424 msgid "Resent-Sender:"
4425 msgstr "Resent-Sender:"
4426
4427 #: src/gtk/headers.h:24
4428 msgid "Resent-To"
4429 msgstr "Resent-To"
4430
4431 #: src/gtk/headers.h:24
4432 msgid "Resent-To:"
4433 msgstr "Resent-To:"
4434
4435 #: src/gtk/headers.h:25
4436 msgid "Resent-Cc"
4437 msgstr "Resent-Cc"
4438
4439 #: src/gtk/headers.h:25
4440 msgid "Resent-Cc:"
4441 msgstr "Resent-Cc:"
4442
4443 #: src/gtk/headers.h:26
4444 msgid "Resent-Bcc"
4445 msgstr "Resent-Bcc"
4446
4447 #: src/gtk/headers.h:26
4448 msgid "Resent-Bcc:"
4449 msgstr "Resent-Bcc:"
4450
4451 #: src/gtk/headers.h:27
4452 msgid "Resent-Message-ID"
4453 msgstr "Resent-Message-ID"
4454
4455 #: src/gtk/headers.h:27
4456 msgid "Resent-Message-ID:"
4457 msgstr "Resent-Message-ID:"
4458
4459 #: src/gtk/headers.h:28
4460 msgid "Return-Path"
4461 msgstr "Návratová adresa"
4462
4463 #: src/gtk/headers.h:28
4464 msgid "Return-Path:"
4465 msgstr "Návratová adresa:"
4466
4467 #: src/gtk/headers.h:29
4468 msgid "Received"
4469 msgstr "Příjmuto"
4470
4471 #: src/gtk/headers.h:29
4472 msgid "Received:"
4473 msgstr "Příjmuto:"
4474
4475 #: src/gtk/headers.h:32
4476 #: src/prefs_filtering_action.c:1208
4477 #: src/prefs_matcher.c:2030
4478 #: src/quote_fmt.c:58
4479 msgid "Newsgroups"
4480 msgstr "Diskusní skupiny"
4481
4482 #: src/gtk/headers.h:33
4483 msgid "Followup-To"
4484 msgstr "Followup-To"
4485
4486 #: src/gtk/headers.h:34
4487 msgid "Delivered-To"
4488 msgstr "Delivered-To"
4489
4490 #: src/gtk/headers.h:34
4491 msgid "Delivered-To:"
4492 msgstr "Delivered-To:"
4493
4494 #: src/gtk/headers.h:35
4495 msgid "Seen"
4496 msgstr "Zobrazen"
4497
4498 #: src/gtk/headers.h:35
4499 msgid "Seen:"
4500 msgstr "Zobrazen:"
4501
4502 #: src/gtk/headers.h:36
4503 #: src/gtk/progressdialog.c:137
4504 #: src/gtk/sslcertwindow.c:163
4505 #: src/prefs_summary_column.c:78
4506 #: src/summaryview.c:2668
4507 msgid "Status"
4508 msgstr "Stav"
4509
4510 #: src/gtk/headers.h:36
4511 #: src/prefs_themes.c:939
4512 msgid "Status:"
4513 msgstr "Stav:"
4514
4515 #: src/gtk/headers.h:37
4516 msgid "Face"
4517 msgstr "Face"
4518
4519 #: src/gtk/headers.h:37
4520 msgid "Face:"
4521 msgstr "Face:"
4522
4523 #: src/gtk/headers.h:38
4524 msgid "Disposition-Notification-To"
4525 msgstr "Disposition-Notification-To"
4526
4527 #: src/gtk/headers.h:38
4528 msgid "Disposition-Notification-To:"
4529 msgstr "Disposition-Notification-To:"
4530
4531 #: src/gtk/headers.h:39
4532 msgid "Return-Receipt-To"
4533 msgstr "Return-Receipt-To"
4534
4535 #: src/gtk/headers.h:39
4536 msgid "Return-Receipt-To:"
4537 msgstr "Return-Receipt-To:"
4538
4539 #: src/gtk/headers.h:40
4540 msgid "User-Agent"
4541 msgstr "User-Agent"
4542
4543 #: src/gtk/headers.h:40
4544 msgid "User-Agent:"
4545 msgstr "User-Agent:"
4546
4547 #: src/gtk/headers.h:41
4548 msgid "Content-Type"
4549 msgstr "Typ obsahu"
4550
4551 #: src/gtk/headers.h:41
4552 #: src/image_viewer.c:326
4553 msgid "Content-Type:"
4554 msgstr "Typ obsahu:"
4555
4556 #: src/gtk/headers.h:42
4557 msgid "Content-Transfer-Encoding"
4558 msgstr "Content-Transfer-Encoding"
4559
4560 #: src/gtk/headers.h:42
4561 msgid "Content-Transfer-Encoding:"
4562 msgstr "Content-Transfer-Encoding:"
4563
4564 #: src/gtk/headers.h:43
4565 msgid "MIME-Version"
4566 msgstr "MIME-Version"
4567
4568 #: src/gtk/headers.h:43
4569 msgid "MIME-Version:"
4570 msgstr "MIME-Version:"
4571
4572 #: src/gtk/headers.h:44
4573 msgid "Precedence"
4574 msgstr "Priorita"
4575
4576 #: src/gtk/headers.h:44
4577 msgid "Precedence:"
4578 msgstr "Priorita:"
4579
4580 #: src/gtk/headers.h:45
4581 #: src/prefs_account.c:1042
4582 msgid "Organization"
4583 msgstr "Organizace"
4584
4585 #: src/gtk/headers.h:45
4586 msgid "Organization:"
4587 msgstr "Organizace:"
4588
4589 #: src/gtk/headers.h:47
4590 msgid "Mailing-List"
4591 msgstr "Konference"
4592
4593 #: src/gtk/headers.h:47
4594 msgid "Mailing-List:"
4595 msgstr "Konference:"
4596
4597 #: src/gtk/headers.h:48
4598 msgid "List-Post"
4599 msgstr "List-Post"
4600
4601 #: src/gtk/headers.h:48
4602 msgid "List-Post:"
4603 msgstr "List-Post:"
4604
4605 #: src/gtk/headers.h:49
4606 msgid "List-Subscribe"
4607 msgstr "List-Subscribe"
4608
4609 #: src/gtk/headers.h:49
4610 msgid "List-Subscribe:"
4611 msgstr "List-Subscribe:"
4612
4613 #: src/gtk/headers.h:50
4614 msgid "List-Unsubscribe"
4615 msgstr "List-Unsubscribe"
4616
4617 #: src/gtk/headers.h:50
4618 msgid "List-Unsubscribe:"
4619 msgstr "List-Unsubscribe:"
4620
4621 #: src/gtk/headers.h:51
4622 msgid "List-Help"
4623 msgstr "List-Help"
4624
4625 #: src/gtk/headers.h:51
4626 msgid "List-Help:"
4627 msgstr "List-Help:"
4628
4629 #: src/gtk/headers.h:52
4630 msgid "List-Archive"
4631 msgstr "List-Archive"
4632
4633 #: src/gtk/headers.h:52
4634 msgid "List-Archive:"
4635 msgstr "List-Archive:"
4636
4637 #: src/gtk/headers.h:53
4638 msgid "List-Owner"
4639 msgstr "List-Owner"
4640
4641 #: src/gtk/headers.h:53
4642 msgid "List-Owner:"
4643 msgstr "List-Owner:"
4644
4645 #: src/gtk/headers.h:55
4646 msgid "X-Label"
4647 msgstr "X-Label"
4648
4649 #: src/gtk/headers.h:55
4650 msgid "X-Label:"
4651 msgstr "X-Label:"
4652
4653 #: src/gtk/headers.h:56
4654 msgid "X-Mailer"
4655 msgstr "X-Mailer"
4656
4657 #: src/gtk/headers.h:56
4658 msgid "X-Mailer:"
4659 msgstr "X-Mailer:"
4660
4661 #: src/gtk/headers.h:57
4662 msgid "X-Status"
4663 msgstr "X-Status"
4664
4665 #: src/gtk/headers.h:57
4666 msgid "X-Status:"
4667 msgstr "X-Status:"
4668
4669 #: src/gtk/headers.h:58
4670 msgid "X-Face"
4671 msgstr "X-Face"
4672
4673 #: src/gtk/headers.h:58
4674 msgid "X-Face:"
4675 msgstr "X-Face:"
4676
4677 #: src/gtk/headers.h:59
4678 msgid "X-No-Archive"
4679 msgstr "X-No-Archive"
4680
4681 #: src/gtk/headers.h:59
4682 msgid "X-No-Archive:"
4683 msgstr "X-No-Archive:"
4684
4685 #: src/gtk/headers.h:62
4686 msgid "In reply to"
4687 msgstr "Odpovědět komu"
4688
4689 #: src/gtk/headers.h:62
4690 msgid "In reply to:"
4691 msgstr "V odpovědi na:"
4692
4693 #: src/gtk/headers.h:63
4694 msgid "To or Cc"
4695 msgstr "Komu nebo Kopie"
4696
4697 #: src/gtk/headers.h:63
4698 msgid "To or Cc:"
4699 msgstr "Komu nebo Kopie:"
4700
4701 #: src/gtk/headers.h:64
4702 msgid "From, To or Subject"
4703 msgstr "Od, Komu nebo Předmět"
4704
4705 #: src/gtk/headers.h:64
4706 msgid "From, To or Subject:"
4707 msgstr "Od, Komu nebo Předmět"
4708
4709 #: src/gtk/icon_legend.c:62
4710 msgid "New message"
4711 msgstr "Nová zpráva"
4712
4713 #: src/gtk/icon_legend.c:63
4714 msgid "Unread message"
4715 msgstr "Nepřečtená zpráva"
4716
4717 #: src/gtk/icon_legend.c:64
4718 msgid "Message has been replied to"
4719 msgstr "Zpráva, na kterou bylo odpovězeno"
4720
4721 #: src/gtk/icon_legend.c:65
4722 msgid "Message has been forwarded"
4723 msgstr "Zpráva byla předána"
4724
4725 #: src/gtk/icon_legend.c:66
4726 msgid "Message is in an ignored thread"
4727 msgstr "Zpráva je v ignorovaném vlákně"
4728
4729 #: src/gtk/icon_legend.c:67
4730 msgid "Message is in a watched thread"
4731 msgstr "Zpráva je ve sledovaném vlákně"
4732
4733 #: src/gtk/icon_legend.c:68
4734 msgid "Message is spam"
4735 msgstr "Nevyžádaná zpráva (spam)"
4736
4737 #: src/gtk/icon_legend.c:70
4738 msgid "Message has attachment(s)"
4739 msgstr "Zpráva má přílohu/přílohy"
4740
4741 #: src/gtk/icon_legend.c:71
4742 msgid "Digitally signed message"
4743 msgstr "Digitálně podepsaná zpráva"
4744
4745 #: src/gtk/icon_legend.c:72
4746 msgid "Encrypted message"
4747 msgstr "Šifrovaná zpráva"
4748
4749 #: src/gtk/icon_legend.c:73
4750 msgid "Message is signed and has attachment(s)"
4751 msgstr "Zpráva je digitálně podepsaná a má přílohu/přílohy"
4752
4753 #: src/gtk/icon_legend.c:74
4754 msgid "Message is encrypted and has attachment(s)"
4755 msgstr "Zpráva je šifrovaná a má přílohu/přílohy"
4756
4757 #: src/gtk/icon_legend.c:76
4758 msgid "Marked message"
4759 msgstr "Označená zpráva"
4760
4761 #: src/gtk/icon_legend.c:77
4762 msgid "Message is marked for deletion"
4763 msgstr "Zpráva je označena k odstranění"
4764
4765 #: src/gtk/icon_legend.c:78
4766 msgid "Message is marked for moving"
4767 msgstr "Zpráva je označena pro přesun"
4768
4769 #: src/gtk/icon_legend.c:79
4770 msgid "Message is marked for copying"
4771 msgstr "Zpráva je označena pro kopírování"
4772
4773 #: src/gtk/icon_legend.c:81
4774 msgid "Locked message"
4775 msgstr "Zamknutá zpráva"
4776
4777 #: src/gtk/icon_legend.c:83
4778 msgid "Folder (normal, opened)"
4779 msgstr "Složka (normální, otevřená)"
4780
4781 #: src/gtk/icon_legend.c:84
4782 msgid "Folder with read messages hidden"
4783 msgstr "Složka se skrytými přečtenými zprávami"
4784
4785 #: src/gtk/icon_legend.c:85
4786 msgid "Folder contains marked messages"
4787 msgstr "Složka obsahuje označené zprávy"
4788
4789 #: src/gtk/icon_legend.c:119
4790 msgid "Icon Legend"
4791 msgstr "Význam ikon"
4792
4793 #: src/gtk/icon_legend.c:137
4794 msgid "<span weight=\"bold\">The following icons are used to show the status of messages and folders:</span>"
4795 msgstr "<span weight=\"bold\">Následující ikony jsou používány pro zobrazení stavu zpráv a složek:</span>"
4796
4797 #: src/gtk/inputdialog.c:245
4798 #: src/gtk/inputdialog.c:267
4799 #, c-format
4800 msgid "Input password for %s on %s:"
4801 msgstr "Zadejte heslo pro %s na %s:"
4802
4803 #: src/gtk/inputdialog.c:248
4804 #: src/gtk/inputdialog.c:251
4805 #: src/gtk/inputdialog.c:270
4806 #: src/gtk/inputdialog.c:273
4807 #, c-format
4808 msgid "Input password for %s:"
4809 msgstr "Zadejte heslo pro %s:"
4810
4811 #: src/gtk/inputdialog.c:254
4812 #: src/gtk/inputdialog.c:276
4813 msgid "Input password:"
4814 msgstr "Zadejte heslo:"
4815
4816 #: src/gtk/inputdialog.c:255
4817 #: src/gtk/inputdialog.c:283
4818 #: src/gtk/inputdialog.c:295
4819 msgid "Input password"
4820 msgstr "Zadejte heslo"
4821
4822 #: src/gtk/inputdialog.c:285
4823 msgid "Remember password for this session"
4824 msgstr "Pamatovat heslo pro tuto relaci"
4825
4826 #: src/gtk/inputdialog.c:383
4827 #: src/gtk/inputdialog.c:432
4828 msgid "Remember this"
4829 msgstr "Zapamatovat"
4830
4831 #: src/gtk/logwindow.c:446
4832 msgid "Clear _Log"
4833 msgstr "Vyčistit _protokol"
4834
4835 #: src/gtk/pluginwindow.c:163
4836 #: src/gtk/pluginwindow.c:168
4837 msgid ""
4838 "\n"
4839 "\n"
4840 "Version: "
4841 msgstr ""
4842 "\n"
4843 "\n"
4844 "Verze: "
4845
4846 #: src/gtk/pluginwindow.c:166
4847 msgid "Error: "
4848 msgstr "Chyba: "
4849
4850 #: src/gtk/pluginwindow.c:167
4851 msgid "Plugin is not functional."
4852 msgstr "Zásuvný modul není funkční."
4853
4854 #: src/gtk/pluginwindow.c:200
4855 msgid "Select the Plugins to load"
4856 msgstr "Vyberte zásuvný modul pro načtení"
4857
4858 #: src/gtk/pluginwindow.c:215
4859 #, c-format
4860 msgid ""
4861 "The following error occurred while loading %s :\n"
4862 "\n"
4863 "%s\n"
4864 msgstr ""
4865 "Nastala následující chyba při zavádění %s :\n"
4866 "\n"
4867 "%s\n"
4868
4869 #: src/gtk/pluginwindow.c:304
4870 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:450
4871 #: src/plugins/dillo_viewer/dillo_prefs.c:124
4872 #: src/plugins/pgpcore/prefs_gpg.c:553
4873 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:641
4874 #: src/plugins/trayicon/trayicon_prefs.c:68
4875 msgid "Plugins"
4876 msgstr "Zásuvné moduly"
4877
4878 #: src/gtk/pluginwindow.c:337
4879 msgid "Load..."
4880 msgstr "Zavést..."
4881
4882 #: src/gtk/pluginwindow.c:338
4883 msgid "Unload"
4884 msgstr "Odebrat"
4885
4886 #: src/gtk/pluginwindow.c:351
4887 #: src/prefs_summaries.c:220
4888 msgid "Description"
4889 msgstr "Popis"
4890
4891 #: src/gtk/pluginwindow.c:373
4892 msgid "More plugins are available from the Claws Mail website."
4893 msgstr "Další zásuvné moduly jsou dostupné z webových stránek Claws Mail."
4894
4895 #: src/gtk/pluginwindow.c:379
4896 #: src/prefs_themes.c:878
4897 msgid "Get more..."
4898 msgstr "Získat další..."
4899
4900 #: src/gtk/pluginwindow.c:414
4901 msgid "Click here to load one or more plugins"
4902 msgstr "Klikněte zde pro načtení jednoho nebo více modulů"
4903
4904 #: src/gtk/pluginwindow.c:417
4905 msgid "Unload the selected plugin"
4906 msgstr "Odebrat vybraný zásuvný modul"
4907
4908 #: src/gtk/pluginwindow.c:482
4909 msgid "Loaded plugins"
4910 msgstr "Zavedené moduly"
4911
4912 #: src/gtk/prefswindow.c:671
4913 msgid "Page Index"
4914 msgstr "Index stránky"
4915
4916 #: src/gtk/progressdialog.c:129
4917 #: src/prefs_account.c:3118
4918 #: src/prefs_account.c:3136
4919 #: src/prefs_account.c:3154
4920 #: src/prefs_account.c:3172
4921 #: src/prefs_account.c:3190
4922 #: src/prefs_account.c:3208
4923 #: src/prefs_account.c:3227
4924 #: src/prefs_account.c:3309
4925 #: src/prefs_filtering_action.c:1357
4926 #: src/prefs_filtering.c:391
4927 #: src/prefs_filtering.c:1941
4928 msgid "Account"
4929 msgstr "Účet"
4930
4931 #: src/gtk/quicksearch.c:415
4932 msgid "all messages"
4933 msgstr "všechny zprávy"
4934
4935 #: src/gtk/quicksearch.c:416
4936 msgid "messages whose age is greater than #"
4937 msgstr "zprávy starší než #"
4938
4939 #: src/gtk/quicksearch.c:417
4940 msgid "messages whose age is less than #"
4941 msgstr "zprávy mladší než #"
4942
4943 #: src/gtk/quicksearch.c:418
4944 msgid "messages which contain S in the message body"
4945 msgstr "zprávy obsahující S v těle zprávy"
4946
4947 #: src/gtk/quicksearch.c:419
4948 msgid "messages which contain S in the whole message"
4949 msgstr "zprávy obsahující S v celé zprávě"
4950
4951 #: src/gtk/quicksearch.c:420
4952 msgid "messages carbon-copied to S"
4953 msgstr "zpráva obsahující S v poli \"Kopie\""
4954
4955 #: src/gtk/quicksearch.c:421
4956 msgid "message is either to: or cc: to S"
4957 msgstr "zpráva obsahující S v poli \"Komu\" nebo \"Kopie\""
4958
4959 #: src/gtk/quicksearch.c:422
4960 msgid "deleted messages"
4961 msgstr "odstraněné zprávy"
4962
4963 #: src/gtk/quicksearch.c:423
4964 msgid "messages which contain S in the Sender field"
4965 msgstr "zpráva obsahující S v poli \"Odesílatel\""
4966
4967 #: src/gtk/quicksearch.c:424
4968 msgid "true if execute \"S\" succeeds"
4969 msgstr "pravda, pokud bylo provedení \"S\" úspěšné"
4970
4971 #: src/gtk/quicksearch.c:425
4972 msgid "messages originating from user S"
4973 msgstr "zprávy pocházející od uživatele S"
4974
4975 #: src/gtk/quicksearch.c:426
4976 msgid "forwarded messages"
4977 msgstr "přeposlané zprávy"
4978
4979 #: src/gtk/quicksearch.c:427
4980 msgid "messages which contain header S"
4981 msgstr "zprávy obsahující záhlaví S"
4982
4983 #: src/gtk/quicksearch.c:428
4984 msgid "messages which contain S in Message-ID header"
4985 msgstr "zprávy obsahující S v záhlaví \"Message-ID\""
4986
4987 #: src/gtk/quicksearch.c:429
4988 msgid "messages which contain S in In-Reply-To header"
4989 msgstr "zprávy obsahující S v záhlaví In-Reply-To"
4990
4991 #: src/gtk/quicksearch.c:430
4992 msgid "messages which are marked with color #"
4993 msgstr "zprávy obarvené barvou č. #"
4994
4995 #: src/gtk/quicksearch.c:431
4996 msgid "locked messages"
4997 msgstr "zamknuté zprávy"
4998
4999 #: src/gtk/quicksearch.c:432
5000 msgid "messages which are in newsgroup S"
5001 msgstr "zprávy, které jsou v diskusní skupině S"
5002
5003 #: src/gtk/quicksearch.c:433
5004 msgid "new messages"
5005 msgstr "nové zprávy"
5006
5007 #: src/gtk/quicksearch.c:434
5008 msgid "old messages"
5009 msgstr "staré zprávy"
5010
5011 #: src/gtk/quicksearch.c:435
5012 msgid "incomplete messages (not entirely downloaded)"
5013 msgstr "nekompletní zprávy (zprávy neúplně stažené)"
5014
5015 #: src/gtk/quicksearch.c:436
5016 msgid "messages which have been replied to"
5017 msgstr "zprávy, na které bylo odpovězeno"
5018
5019 #: src/gtk/quicksearch.c:437
5020 msgid "read messages"
5021 msgstr "přečtené zprávy"
5022
5023 #: src/gtk/quicksearch.c:438
5024 msgid "messages which contain S in subject"
5025 msgstr "zprávy obsahující S v poli \"Předmět\""
5026
5027 #: src/gtk/quicksearch.c:439
5028 msgid "messages whose score is equal to #"
5029 msgstr "zprávy, jejichž ohodnocení je rovné #"
5030
5031 #: src/gtk/quicksearch.c:440
5032 msgid "messages whose score is greater than #"
5033 msgstr "zprávy, jejichž ohodnocení je větší než #"
5034
5035 #: src/gtk/quicksearch.c:441
5036 msgid "messages whose score is lower than #"
5037 msgstr "zprávy, jejichž ohodnocení je menší než #"
5038
5039 #: src/gtk/quicksearch.c:442
5040 msgid "messages whose size is equal to #"
5041 msgstr "zprávy, jejichž velikost je rovna #"
5042
5043 #: src/gtk/quicksearch.c:443
5044 msgid "messages whose size is greater than #"
5045 msgstr "zprávy, jejichž velikost je větší než #"
5046
5047 #: src/gtk/quicksearch.c:444
5048 msgid "messages whose size is smaller than #"
5049 msgstr "zprávy, jejichž velikost je menší #"
5050
5051 #: src/gtk/quicksearch.c:445
5052 msgid "messages which have been sent to S"
5053 msgstr "zprávy, které byly odeslány S"
5054
5055 #: src/gtk/quicksearch.c:446
5056 msgid "messages which tags contain S"
5057 msgstr "zprávy se značkami obsahujícími S"
5058
5059 #: src/gtk/quicksearch.c:447
5060 msgid "messages which have tag(s)"
5061 msgstr "zprávy, se značkami"
5062
5063 #: src/gtk/quicksearch.c:448
5064 msgid "marked messages"
5065 msgstr "označené zprávy"
5066
5067 #: src/gtk/quicksearch.c:449
5068 msgid "unread messages"
5069 msgstr "nepřečtené zprávy"
5070
5071 #: src/gtk/quicksearch.c:450
5072 msgid "messages which contain S in References header"
5073 msgstr "zprávy obsahující S v záhlaví \"References\""
5074
5075 #: src/gtk/quicksearch.c:451
5076 #, c-format
5077 msgid "messages returning 0 when passed to command - %F is message file"
5078 msgstr "zprávy vracející 0, jsou-li předány příkazu - %F je soubor se zprávou"
5079
5080 #: src/gtk/quicksearch.c:452
5081 msgid "messages which contain S in X-Label header"
5082 msgstr "zprávy obsahující S v záhlaví \"X-Label\""
5083
5084 #: src/gtk/quicksearch.c:454
5085 msgid "logical AND operator"
5086 msgstr "logický operátor A (AND)"
5087
5088 #: src/gtk/quicksearch.c:455
5089 msgid "logical OR operator"
5090 msgstr "logický operátor NEBO (OR)"
5091
5092 #: src/gtk/quicksearch.c:456
5093 msgid "logical NOT operator"
5094 msgstr "logický operátor NENÍ PRAVDA, ŽE (NOT)"
5095
5096 #: src/gtk/quicksearch.c:457
5097 msgid "case sensitive search"
5098 msgstr "vyhledávání rozlišuje malá a velká písmena"
5099
5100 #: src/gtk/quicksearch.c:459
5101 msgid "all filtering expressions are allowed"
5102 msgstr "všechny filtrovací výrazy jsou povoleny"
5103
5104 #: src/gtk/quicksearch.c:467
5105 #: src/summary_search.c:397
5106 msgid "Extended Search"
5107 msgstr "Rozšířené vyhledávání"
5108
5109 #: src/gtk/quicksearch.c:468
5110 msgid ""
5111 "Extended Search allows the user to define criteria that messages must have in order to match and be displayed in the message list.\n"
5112 "The following symbols can be used:"
5113 msgstr ""
5114 "Rozšířené vyhledávání umožňuje definovat podmínky, které musí zpráva splňovat, aby byla zobrazena v seznamu zpráv.\n"
5115 "Následující symboly mohou být použity:"
5116
5117 #: src/gtk/quicksearch.c:587
5118 msgid "From/To/Subject/Tag"
5119 msgstr "Od/Komu/Předmět/Značka"
5120
5121 #: src/gtk/quicksearch.c:598
5122 msgid "Recursive"
5123 msgstr "Včetně podsložek"
5124
5125 #: src/gtk/quicksearch.c:608
5126 msgid "Sticky"
5127 msgstr "Zachovat i při změně složky"
5128
5129 #: src/gtk/quicksearch.c:618
5130 msgid "Type-ahead"
5131 msgstr "Vyhledávat během psaní"
5132
5133 #: src/gtk/quicksearch.c:630
5134 msgid "Run on select"
5135 msgstr "Spustit na vybrané"
5136
5137 #: src/gtk/quicksearch.c:667
5138 #: src/gtk/quicksearch.c:756
5139 msgid " Clear "
5140 msgstr " Vymazat "
5141
5142 #: src/gtk/quicksearch.c:674
5143 msgid "Clear the current search"
5144 msgstr "Odstranit nastavenou podmínku"
5145
5146 #: src/gtk/quicksearch.c:688
5147 #: src/summary_search.c:350
5148 msgid "Edit search criteria"
5149 msgstr "Upravit vyhledávací kritéria"
5150
5151 #: src/gtk/quicksearch.c:694
5152 #: src/gtk/quicksearch.c:754
5153 msgid " Extended Symbols... "
5154 msgstr " Speciální symboly... "
5155
5156 #: src/gtk/quicksearch.c:701
5157 msgid "Information about extended symbols"
5158 msgstr "Informace o rozšířených možnostech vyhledávání"
5159
5160 #: src/gtk/quicksearch.c:772
5161 msgid "Info"
5162 msgstr "Informace"
5163
5164 #: src/gtk/quicksearch.c:1257
5165 #: src/summaryview.c:1300
5166 #, c-format
5167 msgid "Searching in %s... \n"
5168 msgstr "Hledám v %s... \n"
5169
5170 #: src/gtk/sslcertwindow.c:84
5171 #: src/gtk/sslcertwindow.c:91
5172 #: src/gtk/sslcertwindow.c:106
5173 #: src/gtk/sslcertwindow.c:111
5174 #: src/gtk/sslcertwindow.c:118
5175 #: src/gtk/sslcertwindow.c:133
5176 msgid "<not in certificate>"
5177 msgstr "<not in certificate>"
5178
5179 #: src/gtk/sslcertwindow.c:156
5180 #: src/gtk/sslcertwindow.c:321
5181 #: src/gtk/sslcertwindow.c:362
5182 #: src/gtk/sslcertwindow.c:417
5183 msgid "Correct"
5184 msgstr "Správný"
5185
5186 #: src/gtk/sslcertwindow.c:161
5187 msgid "Owner"
5188 msgstr "Vlastník"
5189
5190 #: src/gtk/sslcertwindow.c:162
5191 msgid "Signer"
5192 msgstr "Podepsal"
5193
5194 #: src/gtk/sslcertwindow.c:169
5195 #: src/gtk/sslcertwindow.c:193
5196 #: src/prefs_themes.c:895
5197 msgid "Name: "
5198 msgstr "Jméno: "
5199
5200 #: src/gtk/sslcertwindow.c:177
5201 #: src/gtk/sslcertwindow.c:201
5202 msgid "Organization: "
5203 msgstr "Organizace: "
5204
5205 #: src/gtk/sslcertwindow.c:185
5206 #: src/gtk/sslcertwindow.c:209
5207 msgid "Location: "
5208 msgstr "Umístění: "
5209
5210 #: src/gtk/sslcertwindow.c:217
5211 msgid "Fingerprint: \n"
5212 msgstr "Fingerprint: \n"
5213
5214 #: src/gtk/sslcertwindow.c:227
5215 msgid "Signature status: "
5216 msgstr "Stav podpisu: "
5217
5218 #: src/gtk/sslcertwindow.c:234
5219 msgid "Expires on: "
5220 msgstr "Datum vypršení: "
5221
5222 #: src/gtk/sslcertwindow.c:297
5223 #, c-format
5224 msgid "SSL certificate for %s"
5225 msgstr "SSL certifikát pro: %s"
5226
5227 #: src/gtk/sslcertwindow.c:313
5228 #, c-format
5229 msgid ""
5230 "Certificate for %s is unknown.\n"
5231 "Do you want to accept it?"
5232 msgstr ""
5233 "Certifikát pro %s je neznámý.\n"
5234 "Chcete jej přijmout?"
5235
5236 #: src/gtk/sslcertwindow.c:323
5237 #: src/gtk/sslcertwindow.c:364
5238 #: src/gtk/sslcertwindow.c:419
5239 #, c-format
5240 msgid "Signature status: %s"
5241 msgstr "Stav podpisu: %s"
5242
5243 #: src/gtk/sslcertwindow.c:331
5244 #: src/gtk/sslcertwindow.c:372
5245 msgid "_View certificate"
5246 msgstr "_Zobrazit certifikát"
5247
5248 #: src/gtk/sslcertwindow.c:336
5249 msgid "Unknown SSL Certificate"
5250 msgstr "Neznámý SSL certifikát"
5251
5252 #: src/gtk/sslcertwindow.c:337
5253 #: src/gtk/sslcertwindow.c:378
5254 #: src/gtk/sslcertwindow.c:432
5255 msgid "_Cancel connection"
5256 msgstr "_Zrušit připojení"
5257
5258 #: src/gtk/sslcertwindow.c:337
5259 #: src/gtk/sslcertwindow.c:432
5260 msgid "_Accept and save"
5261 msgstr "_Přijmout a uložit"
5262
5263 #: src/gtk/sslcertwindow.c:353
5264 #, c-format
5265 msgid ""
5266 "Certificate for %s is expired.\n"
5267 "Do you want to continue?"
5268 msgstr ""
5269 "Platnost certifikátu pro %s skončila.\n"
5270 "Chcete pokračovat?"
5271
5272 #: src/gtk/sslcertwindow.c:377
5273 msgid "Expired SSL Certificate"
5274 msgstr "SSL certifikáty se skončenou platností"
5275
5276 #: src/gtk/sslcertwindow.c:378
5277 msgid "_Accept"
5278 msgstr "_Přijmout"
5279
5280 #: src/gtk/sslcertwindow.c:396
5281 msgid "New certificate:"
5282 msgstr "Nový certifikát:"
5283
5284 #: src/gtk/sslcertwindow.c:401
5285 msgid "Known certificate:"
5286 msgstr "Známý certifikát:"
5287
5288 #: src/gtk/sslcertwindow.c:408
5289 #, c-format
5290 msgid "Certificate for %s has changed. Do you want to accept it?"
5291 msgstr "Certifikát pro %s se změnil. Chcete jej přijmout?"
5292
5293 #: src/gtk/sslcertwindow.c:427
5294 msgid "_View certificates"
5295 msgstr "_Zobrazit certifikáty"
5296
5297 #: src/gtk/sslcertwindow.c:431
5298 msgid "Changed SSL Certificate"
5299 msgstr "Změněné SSL certifikáty"
5300
5301 #: src/headerview.c:106
5302 msgid "Tags:"
5303 msgstr "Značky:"
5304
5305 #: src/headerview.c:215
5306 #: src/summaryview.c:3191
5307 #: src/summaryview.c:3201
5308 #: src/summaryview.c:3222
5309 msgid "(No From)"
5310 msgstr "(Neznámý odesílatel)"
5311
5312 #: src/headerview.c:230
5313 #: src/summaryview.c:3235
5314 #: src/summaryview.c:3239
5315 msgid "(No Subject)"
5316 msgstr "(Žádný předmět)"
5317
5318 #: src/image_viewer.c:99
5319 msgid "Error:"
5320 msgstr "Chyba:"
5321
5322 #: src/image_viewer.c:298
5323 msgid "Filename:"
5324 msgstr "Název souboru:"
5325
5326 #: src/image_viewer.c:305
5327 msgid "Filesize:"
5328 msgstr "Velikost souboru:"
5329
5330 #: src/image_viewer.c:354
5331 msgid "Load Image"
5332 msgstr "Načíst obrázek"
5333
5334 #: src/imap.c:546
5335 msgid "IMAP4 connection broken\n"
5336 msgstr "Přerušeno IMAP4 spojení\n"
5337
5338 #: src/imap.c:571
5339 #, c-format
5340 msgid "IMAP error on %s: authenticated\n"
5341 msgstr "IMAP chyba na %s: ověřen\n"
5342
5343 #: src/imap.c:574
5344 #, c-format
5345 msgid "IMAP error on %s: not authenticated\n"
5346 msgstr "IMAP chyba na %s: neověřen\n"
5347
5348 #: src/imap.c:577
5349 #, c-format
5350 msgid "IMAP error on %s: bad state\n"
5351 msgstr "IMAP chyba na %s: špatný stav\n"
5352
5353 #: src/imap.c:580
5354 #, c-format
5355 msgid "IMAP error on %s: stream error\n"
5356 msgstr "IMAP chyba na %s: chyba streamu\n"
5357
5358 #: src/imap.c:583
5359 #, c-format
5360 msgid "IMAP error on %s: parse error (very probably non-RFC compliance from the server)\n"
5361 msgstr "IMAP chyba na %s: chyba parsování(velmi pravděpodobně non-RFC data ze serveru)\n"
5362
5363 #: src/imap.c:587
5364 #, c-format
5365 msgid "IMAP error on %s: connection refused\n"
5366 msgstr "IMAP chyba na %s: připojení odmítnuto\n"
5367
5368 #: src/imap.c:590
5369 #, c-format
5370 msgid "IMAP error on %s: memory error\n"
5371 msgstr "IMAP chyba na %s: Chyba paměti\n"
5372
5373 #: src/imap.c:593
5374 #, c-format
5375 msgid "IMAP error on %s: fatal error\n"
5376 msgstr "IMAP chyba na %s: fatální chyba\n"
5377
5378 #: src/imap.c:596
5379 #, c-format
5380 msgid "IMAP error on %s: protocol error(very probably non-RFC compliance from the server)\n"
5381 msgstr "IMAP chyba na %s: chyba protokolu(velmi pravděpodobně non-RFC data ze serveru)\n"
5382
5383 #: src/imap.c:600
5384 #, c-format
5385 msgid "IMAP error on %s: connection not accepted\n"
5386 msgstr "IMAP chyba na %s: spojení nepřijato\n"
5387
5388 #: src/imap.c:603
5389 #, c-format
5390 msgid "IMAP error on %s: APPEND error\n"
5391 msgstr "IMAP chyba na %s: APPEND chyba\n"
5392
5393 #: src/imap.c:606
5394 #, c-format
5395 msgid "IMAP error on %s: NOOP error\n"
5396 msgstr "IMAP chyba na %s: NOOP chyba\n"
5397
5398 #: src/imap.c:609
5399 #, c-format
5400 msgid "IMAP error on %s: LOGOUT error\n"
5401 msgstr "IMAP chyba na %s: LOGOUT chyba\n"
5402
5403 #: src/imap.c:612
5404 #, c-format
5405 msgid "IMAP error on %s: CAPABILITY error\n"
5406 msgstr "IMAP chyba na %s: CAPABILITY chyba\n"
5407
5408 #: src/imap.c:615
5409 #, c-format
5410 msgid "IMAP error on %s: CHECK error\n"
5411 msgstr "IMAP chyba na %s: CHECK chyba\n"
5412
5413 #: src/imap.c:618
5414 #, c-format
5415 msgid "IMAP error on %s: CLOSE error\n"
5416 msgstr "IMAP chyba na %s: CLOSE chyba\n"
5417
5418 #: src/imap.c:621
5419 #, c-format
5420 msgid "IMAP error on %s: EXPUNGE error\n"
5421 msgstr "IMAP chyba na %s: EXPUNGE chyba\n"
5422
5423 #: src/imap.c:624
5424 #, c-format
5425 msgid "IMAP error on %s: COPY error\n"
5426 msgstr "IMAP chyba na %s: COPY chyba\n"
5427
5428 #: src/imap.c:627
5429 #, c-format
5430 msgid "IMAP error on %s: UID COPY error\n"
5431 msgstr "IMAP chyba na %s: UID COPY chyba\n"
5432
5433 #: src/imap.c:630
5434 #, c-format
5435 msgid "IMAP error on %s: CREATE error\n"
5436 msgstr "IMAP chyba na %s: CREATE chyba\n"
5437
5438 #: src/imap.c:633
5439 #, c-format
5440 msgid "IMAP error on %s: DELETE error\n"
5441 msgstr "IMAP chyba na %s: DELETE chyba\n"
5442
5443 #: src/imap.c:636
5444 #, c-format
5445 msgid "IMAP error on %s: EXAMINE error\n"
5446 msgstr "IMAP chyba na %s: EXAMINE chyba\n"
5447
5448 #: src/imap.c:639
5449 #, c-format
5450 msgid "IMAP error on %s: FETCH error\n"
5451 msgstr "IMAP chyba na %s: FETCH chyba\n"
5452
5453 #: src/imap.c:642
5454 #, c-format
5455 msgid "IMAP error on %s: UID FETCH error\n"
5456 msgstr "IMAP chyba na %s: UID FETCH chyba\n"
5457
5458 #: src/imap.c:645
5459 #, c-format
5460 msgid "IMAP error on %s: LIST error\n"
5461 msgstr "IMAP chyba na %s: LIST chyba\n"
5462
5463 #: src/imap.c:648
5464 #, c-format
5465 msgid "IMAP error on %s: LOGIN error\n"
5466 msgstr "IMAP chyba na %s: LOGIN chyba\n"
5467
5468 #: src/imap.c:651
5469 #, c-format
5470 msgid "IMAP error on %s: LSUB error\n"
5471 msgstr "IMAP chyba na %s: LSUB chyba\n"
5472
5473 #: src/imap.c:654
5474 #, c-format
5475 msgid "IMAP error on %s: RENAME error\n"
5476 msgstr "IMAP chyba na %s: RENAME chyba\n"
5477
5478 #: src/imap.c:657
5479 #, c-format
5480 msgid "IMAP error on %s: SEARCH error\n"
5481 msgstr "IMAP chyba na %s: SEARCH chyba\n"
5482
5483 #: src/imap.c:660
5484 #, c-format
5485 msgid "IMAP error on %s: UID SEARCH error\n"
5486 msgstr "IMAP chyba na %s: UID SEARCH chyba\n"
5487
5488 #: src/imap.c:663
5489 #, c-format
5490 msgid "IMAP error on %s: SELECT error\n"
5491 msgstr "IMAP chyba na %s: SELECT chyba\n"
5492
5493 #: src/imap.c:666
5494 #, c-format
5495 msgid "IMAP error on %s: STATUS error\n"
5496 msgstr "IMAP chyba na %s: STATUS chyba\n"
5497
5498 #: src/imap.c:669
5499 #, c-format
5500 msgid "IMAP error on %s: STORE error\n"
5501 msgstr "IMAP chyba na %s: STORE chyba\n"
5502
5503 #: src/imap.c:672
5504 #, c-format
5505 msgid "IMAP error on %s: UID STORE error\n"
5506 msgstr "IMAP chyba na %s: UID STORE chyba\n"
5507
5508 #: src/imap.c:675
5509 #, c-format
5510 msgid "IMAP error on %s: SUBSCRIBE error\n"
5511 msgstr "IMAP chyba na %s: SUBSCRIBE chyba\n"
5512
5513 #: src/imap.c:678
5514 #, c-format
5515 msgid "IMAP error on %s: UNSUBSCRIBE error\n"
5516 msgstr "IMAP chyba na %s: UNSUBSCRIBE chyba\n"
5517
5518 #: src/imap.c:681
5519 #, c-format
5520 msgid "IMAP error on %s: STARTTLS error\n"
5521 msgstr "IMAP chyba na %s: STARTTLS chyba\n"
5522
5523 #: src/imap.c:684
5524 #, c-format
5525 msgid "IMAP error on %s: INVAL error\n"
5526 msgstr "IMAP chyba na %s: INVAL chyba\n"
5527
5528 #: src/imap.c:687
5529 #, c-format
5530 msgid "IMAP error on %s: EXTENSION error\n"
5531 msgstr "IMAP chyba na %s: EXTENSION chyba\n"
5532
5533 #: src/imap.c:690
5534 #, c-format
5535 msgid "IMAP error on %s: SASL error\n"
5536 msgstr "IMAP chyba na %s: SASL chyba\n"
5537
5538 #: src/imap.c:694
5539 #, c-format
5540 msgid "IMAP error on %s: SSL error\n"
5541 msgstr "IMAP chyba na %s: SSL chyba\n"
5542
5543 #: src/imap.c:698
5544 #, c-format
5545 msgid "IMAP error on %s: Unknown error [%d]\n"
5546 msgstr "IMAP chyba na %s: Neznámá chyba [%d]\n"