update translations
[claws.git] / po / cs.po
1 # Czech translation of Claws Mail.
2 # Copyright © 2000-2014 The Claws Mail team.
3 # This file is distributed under the same license
4 # as the Claws Mail package, see COPYING file.
5 #
6 # Jan Mura <jan_mura@altavista.com>, 2000.
7 # David Vachulka <david@konstrukce-cad.com>, 2013.
8 #
9 msgid ""
10 msgstr ""
11 "Project-Id-Version: Claws Mail 3.10.0\n"
12 "Report-Msgid-Bugs-To: paul@claws-mail.org\n"
13 "POT-Creation-Date: 2014-05-26 09:03+0100\n"
14 "PO-Revision-Date: 2014-05-19 19:43+0100\n"
15 "Last-Translator: David Vachulka <david@konstrukce-cad.com>\n"
16 "Language-Team: Czech <cs@li.org>\n"
17 "Language: cs\n"
18 "MIME-Version: 1.0\n"
19 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
20 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
21 "X-Generator: Poedit 1.5.4\n"
22 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(((n%100>=10 && n%100<=14) || (n%10>5)) ? "
23 "2 : (n%10>=2 && n%10<=4) ? 1 : 0);\n"
24
25 #: src/account.c:392
26 msgid ""
27 "Some composing windows are open.\n"
28 "Please close all the composing windows before editing the accounts."
29 msgstr ""
30 "Jsou stále otevřena nějaká okna s rozepsanou zprávou.\n"
31 "Před úpravou tohoto účtu zavřete prosím všechna tato okna."
32
33 #: src/account.c:437
34 msgid "Can't create folder."
35 msgstr "Nemohu vytvořit složku."
36
37 #: src/account.c:717
38 msgid "Edit accounts"
39 msgstr "Úpravy účtů"
40
41 #: src/account.c:734
42 msgid ""
43 "Using 'Get Mail' will retrieve messages from your Accounts in the order "
44 "given, the checkbox indicates which accounts will be included. Bold text "
45 "indicates the default account."
46 msgstr ""
47 "Funkce 'Přijmout ze všech účtů' načte zprávy z účtů v pořadí v jakém jsou "
48 "zde uvedeny. Zaškrtnutím ve sloupci 'P' určíte, zda účet bude touto funkcí "
49 "zpracován. Tučný text značí aktuální účet."
50
51 #: src/account.c:805
52 msgid " _Set as default account "
53 msgstr " Nastavit účet jako _výchozí "
54
55 #: src/account.c:897
56 msgid "Accounts with remote folders cannot be copied."
57 msgstr ""
58 "Účty se vzdáleně umístěnými složkami (např. IMAP) nemohou být kopírovány."
59
60 #: src/account.c:904
61 #, c-format
62 msgid "Copy of %s"
63 msgstr "Kopie %s"
64
65 #: src/account.c:1064
66 #, c-format
67 msgid "Do you really want to delete the account '%s'?"
68 msgstr "Opravdu chcete odstranit účet '%s'?"
69
70 #: src/account.c:1066
71 msgid "(Untitled)"
72 msgstr "(Nepojmenovaný)"
73
74 #: src/account.c:1067
75 msgid "Delete account"
76 msgstr "Odstranit účet"
77
78 #: src/account.c:1537
79 msgctxt "Accounts List Get Column Name"
80 msgid "G"
81 msgstr "P"
82
83 #: src/account.c:1543
84 msgid "'Get Mail' retrieves mail from the checked accounts"
85 msgstr ""
86 "Funkce 'Přijmout poštu ze všech účtů' načte zprávy z účtů označených "
87 "zaškrtnutím"
88
89 #: src/account.c:1550 src/addressadd.c:215 src/addressbook.c:125
90 #: src/addrduplicates.c:471 src/compose.c:7147 src/editaddress.c:1263
91 #: src/editaddress.c:1320 src/editaddress.c:1340 src/editbook.c:170
92 #: src/editgroup.c:288 src/editjpilot.c:257 src/editldap.c:428
93 #: src/editvcard.c:173 src/importmutt.c:223 src/importpine.c:222
94 #: src/mimeview.c:275 src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:1800
95 #: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:396 src/prefs_filtering.c:384
96 #: src/prefs_filtering.c:1868 src/prefs_template.c:78
97 msgid "Name"
98 msgstr "Jméno"
99
100 #: src/account.c:1558 src/prefs_account.c:1095 src/prefs_account.c:4043
101 msgid "Protocol"
102 msgstr "Protokol"
103
104 #: src/account.c:1566 src/ssl_manager.c:102
105 msgid "Server"
106 msgstr "Server"
107
108 #: src/action.c:383
109 #, c-format
110 msgid "Could not get message file %d"
111 msgstr "Nelze načíst soubor %d se zprávou"
112
113 #: src/action.c:420
114 msgid "Could not get message part."
115 msgstr "Nelze načíst část zprávy."
116
117 #: src/action.c:437
118 #, c-format
119 msgid "Can't get part of multipart message: %s"
120 msgstr "Nemohu získat část ze zprávy o více částech: %s"
121
122 #: src/action.c:609
123 #, c-format
124 msgid ""
125 "The selected action cannot be used in the compose window\n"
126 "because it contains %%f, %%F, %%as or %%p."
127 msgstr ""
128 "V okně pro psaní zprávy nelze použít akci,\n"
129 "která obsahuje %%f, %%F, %%as nebo %%p."
130
131 #: src/action.c:721
132 msgid "There is no filtering action set"
133 msgstr "Není nastavena žádná akce filtrování"
134
135 #: src/action.c:723
136 #, c-format
137 msgid ""
138 "Invalid filtering action(s):\n"
139 "%s"
140 msgstr ""
141 "Neplatná(é) filtrovací akce:\n"
142 "%s"
143
144 #: src/action.c:988
145 #, c-format
146 msgid ""
147 "Could not fork to execute the following command:\n"
148 "%s\n"
149 "%s"
150 msgstr ""
151 "Nelze provést fork pro spuštění následujícího příkazu:\n"
152 "%s\n"
153 "%s"
154
155 #: src/action.c:990 src/plugins/bogofilter/bogofilter.c:875
156 #: src/plugins/rssyl/feed.c:1739 src/plugins/rssyl/feed.c:1743
157 #: src/plugins/tnef_parse/tnef_parse.c:67
158 #: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1803
159 #: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1807
160 #: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1818
161 #: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1821 src/privacy.c:62
162 msgid "Unknown error"
163 msgstr "Neznámá chyba"
164
165 #: src/action.c:1208 src/action.c:1373
166 msgid "Completed"
167 msgstr "Dokončeno"
168
169 #: src/action.c:1244
170 #, c-format
171 msgid "--- Running: %s\n"
172 msgstr "--- Spuštěno: %s\n"
173
174 #: src/action.c:1248
175 #, c-format
176 msgid "--- Ended: %s\n"
177 msgstr "--- Ukončeno: %s\n"
178
179 #: src/action.c:1281
180 msgid "Action's input/output"
181 msgstr "Vstup/výstup akce"
182
183 #: src/action.c:1609
184 #, c-format
185 msgid ""
186 "Enter the argument for the following action:\n"
187 "('%%h' will be replaced with the argument)\n"
188 "  %s"
189 msgstr ""
190 "Vložte parametr pro následující akci:\n"
191 "('%%h' bude nahrazeno parametrem)\n"
192 "  %s"
193
194 #: src/action.c:1614
195 msgid "Action's hidden user argument"
196 msgstr "Skrytý uživatelský parametr akce"
197
198 #: src/action.c:1618
199 #, c-format
200 msgid ""
201 "Enter the argument for the following action:\n"
202 "('%%u' will be replaced with the argument)\n"
203 "  %s"
204 msgstr ""
205 "Vložte parametr pro následující akci:\n"
206 "('%%u' bude nahrazeno parametrem)\n"
207 "  %s"
208
209 #: src/action.c:1623
210 msgid "Action's user argument"
211 msgstr "Uživatelský parametr akce"
212
213 #: src/addr_compl.c:620 src/addressbook.c:4870
214 #: src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:314
215 msgid "Group"
216 msgstr "Skupina"
217
218 #: src/addrcustomattr.c:65
219 msgid "date of birth"
220 msgstr "datum narození"
221
222 #: src/addrcustomattr.c:66
223 msgid "address"
224 msgstr "adresa"
225
226 #: src/addrcustomattr.c:67
227 msgid "phone"
228 msgstr "telefon"
229
230 #: src/addrcustomattr.c:68
231 msgid "mobile phone"
232 msgstr "mobilní telefon"
233
234 #: src/addrcustomattr.c:69
235 msgid "organization"
236 msgstr "organizace"
237
238 #: src/addrcustomattr.c:70
239 msgid "office address"
240 msgstr "pracovní adresa"
241
242 #: src/addrcustomattr.c:71
243 msgid "office phone"
244 msgstr "telefon práce"
245
246 #: src/addrcustomattr.c:72
247 msgid "fax"
248 msgstr "fax"
249
250 #: src/addrcustomattr.c:73
251 msgid "website"
252 msgstr "domovská stránka"
253
254 #: src/addrcustomattr.c:141
255 msgid "Attribute name"
256 msgstr "Název atributu"
257
258 #: src/addrcustomattr.c:156
259 msgid "Delete all attribute names"
260 msgstr "Odstranit všechna jména atributů?"
261
262 #: src/addrcustomattr.c:157
263 msgid "Do you really want to delete all attribute names?"
264 msgstr "Opravdu chcete odstranit všechna jména atributů?"
265
266 #: src/addrcustomattr.c:181
267 msgid "Delete attribute name"
268 msgstr "Odstranit jméno atributu"
269
270 #: src/addrcustomattr.c:182
271 msgid "Do you really want to delete this attribute name?"
272 msgstr "Opravdu chcete odstranit jméno atributu?"
273
274 #: src/addrcustomattr.c:191
275 msgid "Reset to default"
276 msgstr "Nastavit jako výchozí"
277
278 #: src/addrcustomattr.c:192
279 msgid ""
280 "Do you really want to replace all attribute names\n"
281 "with the default set?"
282 msgstr ""
283 "Opravdu chcete nahradit všechna jména atributů\n"
284 "výchozím nastavením?"
285
286 #: src/addrcustomattr.c:212 src/addressbook.c:435 src/addressbook.c:463
287 #: src/addressbook.c:480 src/edittags.c:272
288 #: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1193 src/prefs_actions.c:1090
289 #: src/prefs_filtering.c:1695 src/prefs_template.c:1099
290 msgid "_Delete"
291 msgstr "_Odstranit"
292
293 #: src/addrcustomattr.c:213 src/edittags.c:273 src/prefs_actions.c:1091
294 #: src/prefs_filtering.c:1696 src/prefs_template.c:1100
295 msgid "Delete _all"
296 msgstr "Odstranit _vše"
297
298 #: src/addrcustomattr.c:214
299 msgid "_Reset to default"
300 msgstr "_Nastavit výchozí hodnoty"
301
302 #: src/addrcustomattr.c:403
303 msgid "Attribute name is not set."
304 msgstr "Není nastaven název atributu."
305
306 #: src/addrcustomattr.c:462
307 msgctxt "Dialog title"
308 msgid "Edit attribute names"
309 msgstr "Upravit jméno atributu"
310
311 #: src/addrcustomattr.c:476
312 msgid "New attribute name:"
313 msgstr "Název nového atributu:"
314
315 #: src/addrcustomattr.c:513
316 msgid ""
317 "Adding or removing attribute names won't affect attributes already set for "
318 "contacts."
319 msgstr ""
320 "Přidání nebo odebrání atributů jmen neovlivní atributy, které jsou v "
321 "kontaktech již uloženy. "
322
323 #: src/addressadd.c:185 src/prefs_filtering_action.c:201
324 msgid "Add to address book"
325 msgstr "Přidat do knihy adres"
326
327 #: src/addressadd.c:207
328 msgid "Contact"
329 msgstr "Kontakt"
330
331 #: src/addressadd.c:227 src/addrduplicates.c:442
332 #: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:397 src/toolbar.c:434
333 msgid "Address"
334 msgstr "Adresa"
335
336 #: src/addressadd.c:238 src/addressbook.c:127 src/editaddress.c:1055
337 #: src/editaddress.c:1130 src/editgroup.c:290
338 msgid "Remarks"
339 msgstr "Poznámky"
340
341 #: src/addressadd.c:257 src/addressbook_foldersel.c:158
342 msgid "Select Address Book Folder"
343 msgstr "Vybrat složku pro knihu adres"
344
345 #: src/addressadd.c:483 src/editaddress.c:1582 src/headerview.c:281
346 #: src/textview.c:2053
347 #, c-format
348 msgid ""
349 "Failed to save image: \n"
350 "%s"
351 msgstr ""
352 "Chyba uložení obrázku: \n"
353 "%s"
354
355 #: src/addressadd.c:532 src/addressbook.c:3210 src/addressbook.c:3261
356 msgid "Add address(es)"
357 msgstr "Přidat adresu(y)"
358
359 #: src/addressadd.c:533
360 msgid "Can't add the specified address"
361 msgstr "Nebylo možno přidat zadanou adresu"
362
363 #: src/addressbook.c:126 src/addressbook.c:4858 src/editaddress.c:1052
364 #: src/editaddress.c:1113 src/editgroup.c:289 src/expldifdlg.c:517
365 #: src/exporthtml.c:600 src/exporthtml.c:764 src/ldif.c:782
366 msgid "Email Address"
367 msgstr "E-mail"
368
369 #: src/addressbook.c:402
370 msgid "_Book"
371 msgstr "_Kniha"
372
373 #: src/addressbook.c:403 src/addressbook.c:434 src/addressbook.c:462
374 #: src/addressbook.c:479 src/compose.c:581 src/mainwindow.c:504
375 #: src/messageview.c:210
376 msgid "_Edit"
377 msgstr "Ú_pravy"
378
379 #: src/addressbook.c:404 src/compose.c:586 src/mainwindow.c:507
380 #: src/messageview.c:213
381 msgid "_Tools"
382 msgstr "_Nástroje"
383
384 #: src/addressbook.c:405 src/compose.c:587 src/mainwindow.c:509
385 #: src/messageview.c:214
386 msgid "_Help"
387 msgstr "Nápo_věda"
388
389 #: src/addressbook.c:408 src/addressbook.c:465
390 msgid "New _Book"
391 msgstr "Nová _kniha"
392
393 #: src/addressbook.c:409 src/addressbook.c:466
394 msgid "New _Folder"
395 msgstr "Nová _složka"
396
397 #: src/addressbook.c:410
398 msgid "New _vCard"
399 msgstr "Nová _vCard"
400
401 #: src/addressbook.c:414
402 msgid "New _JPilot"
403 msgstr "Nový _JPilot"
404
405 #: src/addressbook.c:417
406 msgid "New LDAP _Server"
407 msgstr "Přidat nový LDAP _server"
408
409 #: src/addressbook.c:421
410 msgid "_Edit book"
411 msgstr "Up_ravit knihu"
412
413 #: src/addressbook.c:422
414 msgid "_Delete book"
415 msgstr "_Odstranit knihu"
416
417 #: src/addressbook.c:424 src/compose.c:598
418 msgid "_Save"
419 msgstr "_Uložit"
420
421 #: src/addressbook.c:425 src/compose.c:602 src/messageview.c:223
422 msgid "_Close"
423 msgstr "_Zavřít"
424
425 #: src/addressbook.c:428 src/addressbook.c:477 src/messageview.c:227
426 msgid "_Select all"
427 msgstr "Vybrat vš_e"
428
429 #: src/addressbook.c:430 src/addressbook.c:469 src/addressbook.c:485
430 msgid "C_ut"
431 msgstr "_Vyjmout"
432
433 #: src/addressbook.c:431 src/addressbook.c:470 src/addressbook.c:486
434 #: src/compose.c:610 src/mainwindow.c:538 src/messageview.c:226
435 msgid "_Copy"
436 msgstr "_Kopírovat"
437
438 #: src/addressbook.c:432 src/addressbook.c:471 src/addressbook.c:487
439 #: src/compose.c:611
440 msgid "_Paste"
441 msgstr "V_ložit"
442
443 #: src/addressbook.c:437 src/addressbook.c:482
444 msgid "New _Address"
445 msgstr "Nová _adresa"
446
447 #: src/addressbook.c:438 src/addressbook.c:467 src/addressbook.c:483
448 msgid "New _Group"
449 msgstr "Nová _skupina"
450
451 #: src/addressbook.c:440 src/addressbook.c:489
452 msgid "_Mail To"
453 msgstr "Napsat novou _zprávu"
454
455 #: src/addressbook.c:444
456 msgid "Import _LDIF file..."
457 msgstr "Importovat _LDIF soubor..."
458
459 #: src/addressbook.c:445
460 msgid "Import M_utt file..."
461 msgstr "Importovat _Mutt soubor..."
462
463 #: src/addressbook.c:446
464 msgid "Import _Pine file..."
465 msgstr "Importovat _Pine soubor..."
466
467 #: src/addressbook.c:448
468 msgid "Export _HTML..."
469 msgstr "Exportovat _HTML..."
470
471 #: src/addressbook.c:449
472 msgid "Export LDI_F..."
473 msgstr "Exportovat LDI_F..."
474
475 #: src/addressbook.c:451
476 msgid "Find duplicates..."
477 msgstr "Najít duplikované"
478
479 #: src/addressbook.c:452
480 msgid "Edit custom attributes..."
481 msgstr "Upravit uživatelské atributy..."
482
483 #: src/addressbook.c:455 src/compose.c:690 src/mainwindow.c:801
484 #: src/messageview.c:339
485 msgid "_About"
486 msgstr "_O programu"
487
488 #: src/addressbook.c:491
489 msgid "_Browse Entry"
490 msgstr "_Prohlížet záznam"
491
492 #: src/addressbook.c:504 src/crash.c:451 src/crash.c:470 src/importldif.c:115
493 #: src/plugins/pgpcore/select-keys.c:251 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:140
494 #: src/plugins/vcalendar/day-view.c:410 src/plugins/vcalendar/month-view.c:431
495 #: src/prefs_themes.c:707 src/prefs_themes.c:739 src/prefs_themes.c:740
496 msgid "Unknown"
497 msgstr "Neznámá(ý)"
498
499 #: src/addressbook.c:511 src/addressbook.c:530 src/importldif.c:122
500 msgid "Success"
501 msgstr "Úspěch"
502
503 #: src/addressbook.c:512 src/importldif.c:123
504 msgid "Bad arguments"
505 msgstr "Špatné argumenty"
506
507 #: src/addressbook.c:513 src/importldif.c:124
508 msgid "File not specified"
509 msgstr "Není zadán soubor"
510
511 #: src/addressbook.c:514 src/importldif.c:125
512 msgid "Error opening file"
513 msgstr "Chyba při otevírání souboru"
514
515 #: src/addressbook.c:515 src/importldif.c:126
516 msgid "Error reading file"
517 msgstr "Chyba při čtení souboru"
518
519 #: src/addressbook.c:516 src/importldif.c:127
520 msgid "End of file encountered"
521 msgstr "Byl dosažen konec souboru"
522
523 #: src/addressbook.c:517 src/importldif.c:128
524 msgid "Error allocating memory"
525 msgstr "Chyba při alokaci paměti"
526
527 #: src/addressbook.c:518 src/importldif.c:129
528 msgid "Bad file format"
529 msgstr "Špatný formát souboru"
530
531 #: src/addressbook.c:519 src/importldif.c:130
532 msgid "Error writing to file"
533 msgstr "Chyba při zápisu do souboru"
534
535 #: src/addressbook.c:520 src/importldif.c:131
536 msgid "Error opening directory"
537 msgstr "Chyba při otevírání adresáře"
538
539 #: src/addressbook.c:521 src/importldif.c:132
540 msgid "No path specified"
541 msgstr "Není zadána cesta"
542
543 #: src/addressbook.c:531
544 msgid "Error connecting to LDAP server"
545 msgstr "Chyba při připojování na LDAP server"
546
547 #: src/addressbook.c:532
548 msgid "Error initializing LDAP"
549 msgstr "Chyba při inicializaci LDAP"
550
551 #: src/addressbook.c:533
552 msgid "Error binding to LDAP server"
553 msgstr "Chyba při napojování na LDAP server"
554
555 #: src/addressbook.c:534
556 msgid "Error searching LDAP database"
557 msgstr "Chyba hledání v LDAP databázi"
558
559 #: src/addressbook.c:535
560 msgid "Timeout performing LDAP operation"
561 msgstr "Při provádění operací s LDAP vypršel čas"
562
563 #: src/addressbook.c:536
564 msgid "Error in LDAP search criteria"
565 msgstr "Chyba ve vyhledávacích kritériích pro LDAP"
566
567 #: src/addressbook.c:537
568 msgid "No LDAP entries found for search criteria"
569 msgstr "Pro vyhledávací kritéria nebyly nalezeny žádné položky"
570
571 #: src/addressbook.c:538
572 msgid "LDAP search terminated on request"
573 msgstr "Prohledávání ukončeno na žádost"
574
575 #: src/addressbook.c:539
576 msgid "Error starting TLS connection"
577 msgstr "Chyba při vytváření TLS spojení"
578
579 #: src/addressbook.c:540
580 msgid "Distinguished Name (dn) is missing"
581 msgstr "Rozlišovací jméno (dn) chybí"
582
583 #: src/addressbook.c:541
584 msgid "Missing required information"
585 msgstr "Schází požadované informace"
586
587 #: src/addressbook.c:542
588 msgid "Another contact exists with that key"
589 msgstr "Pod tímto klíčem je již existující kontakt"
590
591 #: src/addressbook.c:543
592 msgid "Strong(er) authentication required"
593 msgstr "Vyžadována silnější autentizace"
594
595 #: src/addressbook.c:910
596 msgid "Sources"
597 msgstr "Zdroje adres"
598
599 #: src/addressbook.c:914 src/prefs_matcher.c:629 src/prefs_other.c:475
600 #: src/toolbar.c:225 src/toolbar.c:2170
601 msgid "Address book"
602 msgstr "Kniha adres"
603
604 #: src/addressbook.c:1109
605 msgid "Lookup name:"
606 msgstr "Hledané jméno:"
607
608 #: src/addressbook.c:1433 src/addressbook.c:1486 src/addrduplicates.c:793
609 msgid "Delete address(es)"
610 msgstr "Odstranit adresu(y)"
611
612 #: src/addressbook.c:1434 src/addrduplicates.c:843
613 msgid "This address data is readonly and cannot be deleted."
614 msgstr "Tato data jsou pouze pro čtení a nelze je odstranit."
615
616 #: src/addressbook.c:1478
617 msgid "Delete group"
618 msgstr "Odstranit skupinu"
619
620 #: src/addressbook.c:1479
621 msgid ""
622 "Really delete the group(s)?\n"
623 "The addresses it contains will not be lost."
624 msgstr ""
625 "Chcete odstranit skupinu (skupiny)?\n"
626 "Adresy v ní (v nich) obsažené budou ztraceny."
627
628 #: src/addressbook.c:1487 src/addrduplicates.c:794
629 msgid "Really delete the address(es)?"
630 msgstr "Opravdu chcete odstranit tuto adresu(y)?"
631
632 #: src/addressbook.c:2190
633 msgid "Cannot paste. Target address book is readonly."
634 msgstr "Nelze vložit. Cílová kniha adres je pouze pro čtení."
635
636 #: src/addressbook.c:2200
637 msgid "Cannot paste into an address group."
638 msgstr "Nelze provést vložení do skupiny adres."
639
640 #: src/addressbook.c:2906
641 #, c-format
642 msgid "Do you want to delete the query results and addresses in '%s'?"
643 msgstr "Opravdu chcete odstranit výsledky vyhledávání a adresy v '%s' ?"
644
645 #: src/addressbook.c:2909 src/addressbook.c:2935 src/addressbook.c:2942
646 #: src/plugins/archive/archiver_prefs.c:337 src/prefs_filtering_action.c:177
647 #: src/toolbar.c:415
648 msgid "Delete"
649 msgstr "Odstranit"
650
651 #: src/addressbook.c:2918
652 #, c-format
653 msgid ""
654 "Do you want to delete '%s'? If you delete the folder only, the addresses it "
655 "contains will be moved into the parent folder."
656 msgstr ""
657 "Chcete odstranit '%s'? Pokud odstraníte pouze složku, adresy v ní obsažené "
658 "budou přesunuty do nadřazené složky."
659
660 #: src/addressbook.c:2921 src/imap_gtk.c:363 src/mh_gtk.c:202
661 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:324 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:236
662 #: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:1953
663 msgid "Delete folder"
664 msgstr "Odstranit složku"
665
666 #: src/addressbook.c:2922
667 msgid "+Delete _folder only"
668 msgstr "+Odstranit pouze _složku"
669
670 #: src/addressbook.c:2922
671 msgid "Delete folder and _addresses"
672 msgstr "Odstranit složku a _adresy"
673
674 #: src/addressbook.c:2933
675 #, c-format
676 msgid ""
677 "Do you want to delete '%s'?\n"
678 "The addresses it contains will not be lost."
679 msgstr ""
680 "Chcete odstranit '%s'?\n"
681 "Adresy v ní obsažené budou ztraceny."
682
683 #: src/addressbook.c:2940
684 #, c-format
685 msgid ""
686 "Do you want to delete '%s'?\n"
687 "The addresses it contains will be lost."
688 msgstr ""
689 "Chcete odstranit '%s'?\n"
690 "Adresy v ní obsažené budou ztraceny."
691
692 #: src/addressbook.c:3054
693 #, c-format
694 msgid "Search '%s'"
695 msgstr "Hledání '%s'"
696
697 #: src/addressbook.c:3192 src/addressbook.c:3242
698 msgid "New Contacts"
699 msgstr "Nový kontakt"
700
701 #: src/addressbook.c:4024
702 msgid "New user, could not save index file."
703 msgstr "Nový uživatel, nelze uložit index soubor."
704
705 #: src/addressbook.c:4028
706 msgid "New user, could not save address book files."
707 msgstr "Nový uživatel, nelze uložit soubory s knihou adres."
708
709 #: src/addressbook.c:4038
710 msgid "Old address book converted successfully."
711 msgstr "Konverze staré knihy adres proběhla úspěšně."
712
713 #: src/addressbook.c:4043
714 msgid ""
715 "Old address book converted,\n"
716 "could not save new address index file."
717 msgstr ""
718 "Stará kniha adres zkonvertována,\n"
719 "nepodařilo se uložit nový soubor s indexem adres."
720
721 #: src/addressbook.c:4056
722 msgid ""
723 "Could not convert address book,\n"
724 "but created empty new address book files."
725 msgstr ""
726 "Nepodařilo se provést konverzi knihy adres,\n"
727 "ale byl vytvořen nové prázdné soubory knihy adres."
728
729 #: src/addressbook.c:4062
730 msgid ""
731 "Could not convert address book,\n"
732 "could not save new address index file."
733 msgstr ""
734 "Nepodařilo se provést konverzi knihy adres,\n"
735 "nepodařilo se uložit nový soubor s indexem adres."
736
737 #: src/addressbook.c:4067
738 msgid ""
739 "Could not convert address book\n"
740 "and could not create new address book files."
741 msgstr ""
742 "Nepodařilo se provést konverzi knihy adres\n"
743 "a nepodařilo se vytvořit nové soubory knihy adres."
744
745 #: src/addressbook.c:4074 src/addressbook.c:4080
746 msgid "Addressbook conversion error"
747 msgstr "Chyba při konverzi knihy adres"
748
749 #: src/addressbook.c:4187
750 msgid "Addressbook Error"
751 msgstr "Chyba v knize adres"
752
753 #: src/addressbook.c:4188
754 msgid "Could not read address index"
755 msgstr "Nelze načíst index adres"
756
757 #: src/addressbook.c:4519
758 msgid "Busy searching..."
759 msgstr "Prohledávám..."
760
761 #: src/addressbook.c:4822
762 msgid "Interface"
763 msgstr "Rozhraní"
764
765 #: src/addressbook.c:4834 src/addressbook_foldersel.c:182 src/exphtmldlg.c:371
766 #: src/expldifdlg.c:388 src/exporthtml.c:984 src/importldif.c:657
767 msgid "Address Book"
768 msgstr "Kniha adres"
769
770 #: src/addressbook.c:4846
771 msgid "Person"
772 msgstr "Osoba"
773
774 #: src/addressbook.c:4882 src/exporthtml.c:884 src/folderview.c:338
775 #: src/folderview.c:426 src/prefs_account.c:2756 src/prefs_folder_column.c:78
776 msgid "Folder"
777 msgstr "Složka"
778
779 #: src/addressbook.c:4894
780 msgid "vCard"
781 msgstr "vCard"
782
783 #: src/addressbook.c:4906 src/addressbook.c:4918
784 msgid "JPilot"
785 msgstr "JPilot"
786
787 #: src/addressbook.c:4930
788 msgid "LDAP servers"
789 msgstr "LDAP servery"
790
791 #: src/addressbook.c:4942
792 msgid "LDAP Query"
793 msgstr "LDAP dotaz"
794
795 #: src/addressbook_foldersel.c:388 src/plugins/bogofilter/bogofilter.c:107
796 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:230
797 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:306
798 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:383
799 #: src/plugins/bsfilter/bsfilter_gtk.c:197
800 #: src/plugins/bsfilter/bsfilter_gtk.c:266
801 #: src/plugins/bsfilter/bsfilter_gtk.c:326 src/plugins/bsfilter/bsfilter.c:107
802 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin.c:117
803 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:443
804 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:490
805 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:613 src/prefs_matcher.c:672
806 #: src/prefs_matcher.c:707 src/prefs_matcher.c:1607 src/prefs_matcher.c:1614
807 #: src/prefs_matcher.c:1622 src/prefs_matcher.c:1624 src/prefs_matcher.c:2504
808 #: src/prefs_matcher.c:2508
809 msgid "Any"
810 msgstr "kterákoliv"
811
812 #: src/addrgather.c:172
813 msgid "Please specify name for address book."
814 msgstr "Zadejte prosím název pro knihu adres."
815
816 #: src/addrgather.c:179
817 msgid "No available address book."
818 msgstr "Kniha adres není dostupná"
819
820 #: src/addrgather.c:200
821 msgid "Please select the mail headers to search."
822 msgstr "Vyberte záhlaví zprávy, ve kterých se bude hledat."
823
824 #: src/addrgather.c:207
825 msgid "Collecting addresses..."
826 msgstr "Získávám adresy..."
827
828 #: src/addrgather.c:247
829 msgid "address added by claws-mail"
830 msgstr "adresy přidané claws-mail"
831
832 #: src/addrgather.c:275
833 msgid "Addresses collected successfully."
834 msgstr "Adresy získány úspěšně."
835
836 #: src/addrgather.c:357
837 msgid "Current folder:"
838 msgstr "Aktuální složka:"
839
840 #: src/addrgather.c:368
841 msgid "Address book name:"
842 msgstr "Jméno kniha adres:"
843
844 #: src/addrgather.c:395
845 msgid "Address book folder size:"
846 msgstr "Velikost složky knihy adres:"
847
848 #: src/addrgather.c:399 src/addrgather.c:409
849 msgid ""
850 "Maximum amount of entries per folder within the newly created address book"
851 msgstr ""
852 "Maximální počet položek ve složce uvnitř nově vytvořených adresních knih"
853
854 #: src/addrgather.c:413
855 msgid "Process these mail header fields"
856 msgstr "Zpracovat tato pole z hlavičky zprávy"
857
858 #: src/addrgather.c:432
859 msgid "Include subfolders"
860 msgstr "Zahrnout podsložky"
861
862 #: src/addrgather.c:456 src/prefs_filtering_action.c:1425
863 msgid "Header Name"
864 msgstr "Záhlaví"
865
866 #: src/addrgather.c:457
867 msgid "Address Count"
868 msgstr "Počet adres"
869
870 #: src/addrgather.c:567
871 msgid "Header Fields"
872 msgstr "Záhlaví"
873
874 #: src/addrgather.c:568 src/exphtmldlg.c:658 src/expldifdlg.c:722
875 #: src/importldif.c:1022
876 msgid "Finish"
877 msgstr "Konec"
878
879 #: src/addrgather.c:626
880 msgid "Collect email addresses from selected messages"
881 msgstr "Získat adresy z vybraných zpráv"
882
883 #: src/addrgather.c:630
884 msgid "Collect email addresses from folder"
885 msgstr "Získat adresy ze složky"
886
887 #: src/addrindex.c:123
888 msgid "Common addresses"
889 msgstr "Obecné adresy"
890
891 #: src/addrindex.c:124
892 msgid "Personal addresses"
893 msgstr "Osobní adresy"
894
895 #: src/addrindex.c:130
896 msgid "Common address"
897 msgstr "Obecná adresa"
898
899 #: src/addrindex.c:131
900 msgid "Personal address"
901 msgstr "Osobní adresa"
902
903 #: src/addrindex.c:1827
904 msgid "Address(es) update"
905 msgstr "Aktualizace adres"
906
907 #: src/addrindex.c:1828
908 msgid "Update failed. Changes not written to Directory."
909 msgstr "Aktualizace selhala. Změny do slovníku nebyly zapsány. "
910
911 #: src/addrduplicates.c:127
912 msgid "Show duplicates in the same book"
913 msgstr "Zobrazit záznamy duplikované ve stejné knize adres"
914
915 #: src/addrduplicates.c:133
916 msgid "Show duplicates in different books"
917 msgstr "Zobrazit záznamy duplikované ve jiných knihách adres"
918
919 #: src/addrduplicates.c:144
920 msgid "Find address book email duplicates"
921 msgstr "Najít emailové adresy duplikované v knize adres"
922
923 #: src/addrduplicates.c:145
924 msgid ""
925 "Claws Mail will now search for duplicate email addresses in the address book."
926 msgstr "Claws Mail teď vyhledá duplikované emailové adresy v knize adres."
927
928 #: src/addrduplicates.c:315
929 msgid "No duplicate email addresses found in the address book"
930 msgstr "Nebyly nalezeny žádné duplikované adresy v knize adres"
931
932 #: src/addrduplicates.c:346
933 msgid "Duplicate email addresses"
934 msgstr "Duplikovat emailovou adresu(y)"
935
936 #: src/addrduplicates.c:464
937 msgid "Address book path"
938 msgstr "Cesta ke knize adres"
939
940 #: src/addrduplicates.c:842
941 msgid "Delete address"
942 msgstr "Odstranit adresu(y)"
943
944 #: src/alertpanel.c:146 src/compose.c:9302
945 msgid "Notice"
946 msgstr "Poznámka"
947
948 #: src/alertpanel.c:159 src/compose.c:5660 src/compose.c:6134
949 #: src/compose.c:11680 src/file_checker.c:78 src/file_checker.c:100
950 #: src/messageview.c:853 src/messageview.c:866
951 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:699 src/plugins/vcalendar/vcalendar.c:125
952 #: src/summaryview.c:4867
953 msgid "Warning"
954 msgstr "Varování"
955
956 #: src/alertpanel.c:172 src/alertpanel.c:195 src/compose.c:5601 src/inc.c:669
957 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:152 src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:246
958 msgid "Error"
959 msgstr "Chyba"
960
961 #: src/alertpanel.c:196 src/gtk/progressdialog.c:94
962 msgid "_View log"
963 msgstr "_Zobrazit protokol"
964
965 #: src/alertpanel.c:347
966 msgid "Show this message next time"
967 msgstr "Zobrazovat příště tuto zprávu"
968
969 #: src/browseldap.c:218
970 msgid "Browse Directory Entry"
971 msgstr "Procházet položku adresáře"
972
973 #: src/browseldap.c:237
974 msgid "Server Name :"
975 msgstr "Název serveru :"
976
977 #: src/browseldap.c:247
978 msgid "Distinguished Name (dn) :"
979 msgstr "Rozlišovací jméno (dn):"
980
981 #: src/browseldap.c:270
982 msgid "LDAP Name"
983 msgstr "LDAP atribut"
984
985 #: src/browseldap.c:272
986 msgid "Attribute Value"
987 msgstr "Hodnota atributu"
988
989 #: src/common/plugin.c:65
990 msgid "Nothing"
991 msgstr "Nic"
992
993 #: src/common/plugin.c:66
994 msgid "a viewer"
995 msgstr "prohlížeč"
996
997 #: src/common/plugin.c:67
998 msgid "a MIME parser"
999 msgstr "MIME parser"
1000
1001 #: src/common/plugin.c:68
1002 msgid "folders"
1003 msgstr "složky"
1004
1005 #: src/common/plugin.c:69
1006 msgid "filtering"
1007 msgstr "filtr"
1008
1009 #: src/common/plugin.c:70
1010 msgid "a privacy interface"
1011 msgstr "zabezpečení"
1012
1013 #: src/common/plugin.c:71
1014 msgid "a notifier"
1015 msgstr "oznamování"
1016
1017 #: src/common/plugin.c:72
1018 msgid "an utility"
1019 msgstr "utilita"
1020
1021 #: src/common/plugin.c:73
1022 msgid "things"
1023 msgstr "věci"
1024
1025 #: src/common/plugin.c:334
1026 #, c-format
1027 msgid ""
1028 "This plugin provides %s (%s), which is already provided by the %s plugin."
1029 msgstr ""
1030 "Tento modul poskytuje možnost %s (%s), která je už obsažena v modulu %s."
1031
1032 #: src/common/plugin.c:436
1033 msgid "Plugin already loaded"
1034 msgstr "Modul byl již načten"
1035
1036 #: src/common/plugin.c:447
1037 msgid "Failed to allocate memory for Plugin"
1038 msgstr "Nepodařilo se vyhradit paměť pro modul"
1039
1040 #: src/common/plugin.c:481
1041 msgid "This module is not licensed under a GPL v3 or later compatible license."
1042 msgstr ""
1043 "Tento modul není licencován dle GPL v3 nebo dle jiné kompatibilní licence."
1044
1045 #: src/common/plugin.c:490
1046 msgid "This module is for Claws Mail GTK1."
1047 msgstr "Tento modul je určen pro Claws Mail GTK1."
1048
1049 #: src/common/plugin.c:772
1050 #, c-format
1051 msgid ""
1052 "Your version of Claws Mail is newer than the version the '%s' plugin was "
1053 "built with."
1054 msgstr ""
1055 "Vaše verze Claws Mail je novější než ta, se kterou byl zkompilován modul %s."
1056
1057 #: src/common/plugin.c:775
1058 msgid ""
1059 "Your version of Claws Mail is newer than the version the plugin was built "
1060 "with."
1061 msgstr ""
1062 "Vaše verze Claws Mail je novější než ta, se kterou byl zkompilován tento "
1063 "modul."
1064
1065 #: src/common/plugin.c:784
1066 #, c-format
1067 msgid "Your version of Claws Mail is too old for the '%s' plugin."
1068 msgstr "Vaše verze Claws Mail je příliš stará na použití s modulem %s."
1069
1070 #: src/common/plugin.c:786
1071 msgid "Your version of Claws Mail is too old for the plugin."
1072 msgstr "Vaše verze Claws Mail je příliš stará na použití s tímto modulem."
1073
1074 #: src/common/session.c:175 src/imap.c:1171
1075 msgid "SSL handshake failed\n"
1076 msgstr "Inicializace SSL spojení selhala\n"
1077
1078 #: src/common/smtp.c:180
1079 msgid "No SMTP AUTH method available\n"
1080 msgstr "SMTP AUTH je nedostupná\n"
1081
1082 #: src/common/smtp.c:183
1083 msgid "Selected SMTP AUTH method not available\n"
1084 msgstr "Vybraná SMTP AUTH je nedostupná\n"
1085
1086 #: src/common/smtp.c:525 src/common/smtp.c:579
1087 msgid "bad SMTP response\n"
1088 msgstr "špatná SMTP odpověď\n"
1089
1090 #: src/common/smtp.c:550 src/common/smtp.c:568 src/common/smtp.c:683
1091 msgid "error occurred on SMTP session\n"
1092 msgstr "nastala chyba v SMTP relaci\n"
1093
1094 #: src/common/smtp.c:559 src/pop.c:899
1095 msgid "error occurred on authentication\n"
1096 msgstr "nastala chyba v autentizaci\n"
1097
1098 #: src/common/smtp.c:610
1099 #, c-format
1100 msgid "Message is too big (Maximum size is %s)\n"
1101 msgstr "Zpráva je příliš velká (maximální velikost je %s)\n"
1102
1103 #: src/common/smtp.c:642 src/pop.c:892
1104 msgid "couldn't start TLS session\n"
1105 msgstr "nelze spustit TLS relaci\n"
1106
1107 #: src/common/socket.c:573
1108 msgid "Socket IO timeout.\n"
1109 msgstr "Časový limit pro V/V operace se socketem.\n"
1110
1111 #: src/common/socket.c:602
1112 msgid "Connection timed out.\n"
1113 msgstr "Časový limit připojení vypršel.\n"
1114
1115 #: src/common/socket.c:630
1116 #, c-format
1117 msgid "%s: host lookup timed out.\n"
1118 msgstr "%s: časový limit pro hledání hostitele vypršel.\n"
1119
1120 #: src/common/socket.c:643
1121 #, c-format
1122 msgid "%s: unknown host.\n"
1123 msgstr "%s: neznámý hostitel.\n"
1124
1125 #: src/common/socket.c:831
1126 #, c-format
1127 msgid "%s:%d: connection failed (%s).\n"
1128 msgstr "%s:%d: spojení selhalo (%s).\n"
1129
1130 #: src/common/socket.c:1071
1131 #, c-format
1132 msgid "%s:%d: unknown host.\n"
1133 msgstr "%s:%d: neznámé hostitel.\n"
1134
1135 #: src/common/socket.c:1166
1136 #, c-format
1137 msgid "%s:%s: host lookup failed (%s).\n"
1138 msgstr "%s:%s: hledání hostitele selhalo (%s).\n"
1139
1140 #: src/common/socket.c:1515
1141 #, c-format
1142 msgid "write on fd%d: %s\n"
1143 msgstr "zápis do fd%d: %s\n"
1144
1145 #: src/common/ssl_certificate.c:328
1146 #, c-format
1147 msgid "Cannot stat P12 certificate file (%s)\n"
1148 msgstr "Nepodařilo se zpracovat soubor P12 certifikátu (%s)\n"
1149
1150 #: src/common/ssl_certificate.c:336
1151 #, c-format
1152 msgid "Cannot read P12 certificate file (%s)\n"
1153 msgstr "Nepodařilo se přečíst soubor P12 certifikátu (%s)\n"
1154
1155 #: src/common/ssl_certificate.c:345
1156 #, c-format
1157 msgid "Cannot import P12 certificate file (%s)\n"
1158 msgstr "Nepodařilo se naimportovat soubor P12 certifikátu (%s)\n"
1159
1160 #: src/common/ssl_certificate.c:611
1161 msgid "Internal error"
1162 msgstr "Vnitřní chyba"
1163
1164 #: src/common/ssl_certificate.c:616
1165 msgid "Uncheckable"
1166 msgstr "Nezkontrolovatelný"
1167
1168 #: src/common/ssl_certificate.c:620
1169 msgid "Self-signed certificate"
1170 msgstr "Certifikát podepsaný vlastníkem (Self-signed)"
1171
1172 #: src/common/ssl_certificate.c:623
1173 msgid "Revoked certificate"
1174 msgstr "Odvolaný certifikát"
1175
1176 #: src/common/ssl_certificate.c:625
1177 msgid "No certificate issuer found"
1178 msgstr "Nenalezen vydavatel certifikátu"
1179
1180 #: src/common/ssl_certificate.c:627
1181 msgid "Certificate issuer is not a CA"
1182 msgstr "Vydavatel certifikátu není Certifikační Autoritou."
1183
1184 #: src/common/ssl_certificate.c:827
1185 #, c-format
1186 msgid "Cannot open certificate file %s: %s\n"
1187 msgstr "Nepodařilo se otevřít soubor certifikátu %s: %s\n"
1188
1189 #: src/common/ssl_certificate.c:831
1190 #, c-format
1191 msgid "Certificate file %s missing (%s)\n"
1192 msgstr "Certifikát %s chybí (%s)\n"
1193
1194 #: src/common/ssl_certificate.c:850
1195 #, c-format
1196 msgid "Cannot open key file %s (%s)\n"
1197 msgstr "Nepodařilo se otevřít soubor klíče %s (%s)\n"
1198
1199 #: src/common/ssl_certificate.c:854
1200 #, c-format
1201 msgid "Key file %s missing (%s)\n"
1202 msgstr "Soubor klíče %s chybí (%s)\n"
1203
1204 #: src/common/ssl_certificate.c:1002
1205 #, c-format
1206 msgid "Failed to read P12 certificate file %s\n"
1207 msgstr "Nepodařilo se načíst soubor P12 certifikátu %s\n"
1208
1209 #: src/common/ssl_certificate.c:1005
1210 #, c-format
1211 msgid "Cannot open P12 certificate file %s (%s)\n"
1212 msgstr "Nepodařilo se otevřít soubor P12 certifikátu %s (%s)\n"
1213
1214 #: src/common/ssl_certificate.c:1009
1215 #, c-format
1216 msgid "P12 Certificate file %s missing (%s)\n"
1217 msgstr "P12 Certifikát %s chybí (%s)\n"
1218
1219 #: src/common/ssl_certificate.c:1034 src/gtk/sslcertwindow.c:85
1220 #: src/gtk/sslcertwindow.c:92 src/gtk/sslcertwindow.c:107
1221 #: src/gtk/sslcertwindow.c:112 src/gtk/sslcertwindow.c:119
1222 #: src/gtk/sslcertwindow.c:134
1223 msgid "<not in certificate>"
1224 msgstr "<not in certificate>"
1225
1226 #: src/common/string_match.c:83
1227 msgid "(Subject cleared by RegExp)"
1228 msgstr "(Předmět odstraněn reg. výrazem)"
1229
1230 #: src/common/utils.c:379
1231 #, c-format
1232 msgid "%dB"
1233 msgstr "%dB"
1234
1235 #: src/common/utils.c:380
1236 #, c-format
1237 msgid "%d.%02dKB"
1238 msgstr "%d.%02dKB"
1239
1240 #: src/common/utils.c:381
1241 #, c-format
1242 msgid "%d.%02dMB"
1243 msgstr "%d.%02dMB"
1244
1245 #: src/common/utils.c:382
1246 #, c-format
1247 msgid "%.2fGB"
1248 msgstr "%.2fGB"
1249
1250 #: src/common/utils.c:4958
1251 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1252 msgid "Sunday"
1253 msgstr "Neděle"
1254
1255 #: src/common/utils.c:4959
1256 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1257 msgid "Monday"
1258 msgstr "Pondělí"
1259
1260 #: src/common/utils.c:4960
1261 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1262 msgid "Tuesday"
1263 msgstr "Úterý"
1264
1265 #: src/common/utils.c:4961
1266 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1267 msgid "Wednesday"
1268 msgstr "Středa"
1269
1270 #: src/common/utils.c:4962
1271 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1272 msgid "Thursday"
1273 msgstr "Čtvrtek"
1274
1275 #: src/common/utils.c:4963
1276 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1277 msgid "Friday"
1278 msgstr "Pátek"
1279
1280 #: src/common/utils.c:4964
1281 msgctxt "Complete day name for use by strftime"
1282 msgid "Saturday"
1283 msgstr "Sobota"
1284
1285 #: src/common/utils.c:4966
1286 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1287 msgid "January"
1288 msgstr "Leden"
1289
1290 #: src/common/utils.c:4967
1291 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1292 msgid "February"
1293 msgstr "Únor"
1294
1295 #: src/common/utils.c:4968
1296 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1297 msgid "March"
1298 msgstr "Březen"
1299
1300 #: src/common/utils.c:4969
1301 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1302 msgid "April"
1303 msgstr "Duben"
1304
1305 #: src/common/utils.c:4970
1306 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1307 msgid "May"
1308 msgstr "Květen"
1309
1310 #: src/common/utils.c:4971
1311 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1312 msgid "June"
1313 msgstr "Červen"
1314
1315 #: src/common/utils.c:4972
1316 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1317 msgid "July"
1318 msgstr "Červenec"
1319
1320 #: src/common/utils.c:4973
1321 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1322 msgid "August"
1323 msgstr "Srpen"
1324
1325 #: src/common/utils.c:4974
1326 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1327 msgid "September"
1328 msgstr "Září"
1329
1330 #: src/common/utils.c:4975
1331 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1332 msgid "October"
1333 msgstr "Říjen"
1334
1335 #: src/common/utils.c:4976
1336 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1337 msgid "November"
1338 msgstr "Listopad"
1339
1340 #: src/common/utils.c:4977
1341 msgctxt "Complete month name for use by strftime"
1342 msgid "December"
1343 msgstr "Prosinec"
1344
1345 #: src/common/utils.c:4979
1346 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1347 msgid "Sun"
1348 msgstr "ne"
1349
1350 #: src/common/utils.c:4980
1351 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1352 msgid "Mon"
1353 msgstr "po"
1354
1355 #: src/common/utils.c:4981
1356 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1357 msgid "Tue"
1358 msgstr "út"
1359
1360 #: src/common/utils.c:4982
1361 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1362 msgid "Wed"
1363 msgstr "st"
1364
1365 #: src/common/utils.c:4983
1366 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1367 msgid "Thu"
1368 msgstr "čt"
1369
1370 #: src/common/utils.c:4984
1371 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1372 msgid "Fri"
1373 msgstr "pá"
1374
1375 #: src/common/utils.c:4985
1376 msgctxt "Abbr. day name for use by strftime"
1377 msgid "Sat"
1378 msgstr "so"
1379
1380 #: src/common/utils.c:4987
1381 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1382 msgid "Jan"
1383 msgstr "led"
1384
1385 #: src/common/utils.c:4988
1386 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1387 msgid "Feb"
1388 msgstr "úno"
1389
1390 #: src/common/utils.c:4989
1391 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1392 msgid "Mar"
1393 msgstr "bře"
1394
1395 #: src/common/utils.c:4990
1396 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1397 msgid "Apr"
1398 msgstr "dub"
1399
1400 #: src/common/utils.c:4991
1401 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1402 msgid "May"
1403 msgstr "kvě"
1404
1405 #: src/common/utils.c:4992
1406 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1407 msgid "Jun"
1408 msgstr "čen"
1409
1410 #: src/common/utils.c:4993
1411 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1412 msgid "Jul"
1413 msgstr "čvc"
1414
1415 #: src/common/utils.c:4994
1416 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1417 msgid "Aug"
1418 msgstr "srp"
1419
1420 #: src/common/utils.c:4995
1421 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1422 msgid "Sep"
1423 msgstr "zář"
1424
1425 #: src/common/utils.c:4996
1426 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1427 msgid "Oct"
1428 msgstr "říj"
1429
1430 #: src/common/utils.c:4997
1431 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1432 msgid "Nov"
1433 msgstr "lis"
1434
1435 #: src/common/utils.c:4998
1436 msgctxt "Abbr. month name for use by strftime"
1437 msgid "Dec"
1438 msgstr "pro"
1439
1440 #: src/common/utils.c:5009
1441 msgctxt "For use by strftime (morning)"
1442 msgid "AM"
1443 msgstr "DOP."
1444
1445 #: src/common/utils.c:5010
1446 msgctxt "For use by strftime (afternoon)"
1447 msgid "PM"
1448 msgstr "ODP."
1449
1450 #: src/common/utils.c:5011
1451 msgctxt "For use by strftime (morning, lowercase)"
1452 msgid "am"
1453 msgstr "dop."
1454
1455 #: src/common/utils.c:5012
1456 msgctxt "For use by strftime (afternoon, lowercase)"
1457 msgid "pm"
1458 msgstr "odp."
1459
1460 #: src/compose.c:570
1461 msgid "_Add..."
1462 msgstr "_Přidat..."
1463
1464 #: src/compose.c:571 src/mh_gtk.c:361 src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:293
1465 #: src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:140
1466 msgid "_Remove"
1467 msgstr "_Odstranit"
1468
1469 #: src/compose.c:573 src/folderview.c:234
1470 msgid "_Properties..."
1471 msgstr "_Vlastnosti..."
1472
1473 #: src/compose.c:580 src/mainwindow.c:506 src/messageview.c:212
1474 msgid "_Message"
1475 msgstr "_Zpráva"
1476
1477 #: src/compose.c:583
1478 msgid "_Spelling"
1479 msgstr "_Pravopis"
1480
1481 #: src/compose.c:585 src/compose.c:652
1482 msgid "_Options"
1483 msgstr "Nastav_ení"
1484
1485 #: src/compose.c:589
1486 msgid "S_end"
1487 msgstr "_Odeslat"
1488
1489 #: src/compose.c:590
1490 msgid "Send _later"
1491 msgstr "Poslat _později"
1492
1493 #: src/compose.c:593
1494 msgid "_Attach file"
1495 msgstr "Připojit _soubor"
1496
1497 #: src/compose.c:594
1498 msgid "_Insert file"
1499 msgstr "_Vložit soubor"
1500
1501 #: src/compose.c:595
1502 msgid "Insert si_gnature"
1503 msgstr "Vložit p_odpis"
1504
1505 #: src/compose.c:596
1506 msgid "_Replace signature"
1507 msgstr "Na_hradit podpis"
1508
1509 #: src/compose.c:600
1510 msgid "_Print"
1511 msgstr "_Tisk"
1512
1513 #: src/compose.c:605
1514 msgid "_Undo"
1515 msgstr "_Zpět"
1516
1517 #: src/compose.c:606
1518 msgid "_Redo"
1519 msgstr "Z_novu"
1520
1521 #: src/compose.c:609
1522 msgid "Cu_t"
1523 msgstr "_Vyjmout"
1524
1525 #: src/compose.c:613
1526 msgid "_Special paste"
1527 msgstr "_Vložit jinak"
1528
1529 #: src/compose.c:614
1530 msgid "As _quotation"
1531 msgstr "Jako _citaci"
1532
1533 #: src/compose.c:615
1534 msgid "_Wrapped"
1535 msgstr "_Zalomené"
1536
1537 #: src/compose.c:616
1538 msgid "_Unwrapped"
1539 msgstr "_Nezalomené"
1540
1541 #: src/compose.c:618 src/mainwindow.c:539
1542 msgid "Select _all"
1543 msgstr "Vybrat vš_e"
1544
1545 #: src/compose.c:620
1546 msgid "A_dvanced"
1547 msgstr "Po_kročilé"
1548
1549 #: src/compose.c:621
1550 msgid "Move a character backward"
1551 msgstr "Přesun o znak zpět"
1552
1553 #: src/compose.c:622
1554 msgid "Move a character forward"
1555 msgstr "Přesun o znak dále"
1556
1557 #: src/compose.c:623
1558 msgid "Move a word backward"
1559 msgstr "Přesun o slovo zpět"
1560
1561 #: src/compose.c:624
1562 msgid "Move a word forward"
1563 msgstr "Přesun o slovo dále"
1564
1565 #: src/compose.c:625
1566 msgid "Move to beginning of line"
1567 msgstr "Přesun na začátek řádku"
1568
1569 #: src/compose.c:626
1570 msgid "Move to end of line"
1571 msgstr "Přesun na konec řádku"
1572
1573 #: src/compose.c:627
1574 msgid "Move to previous line"
1575 msgstr "Přesun na předchozí řádek"
1576
1577 #: src/compose.c:628
1578 msgid "Move to next line"
1579 msgstr "Přesun na další řádek"
1580
1581 #: src/compose.c:629
1582 msgid "Delete a character backward"
1583 msgstr "Smazat znak zpět"
1584
1585 #: src/compose.c:630
1586 msgid "Delete a character forward"
1587 msgstr "Smazat znak vpřed"
1588
1589 #: src/compose.c:631
1590 msgid "Delete a word backward"
1591 msgstr "Smazat slovo zpět"
1592
1593 #: src/compose.c:632
1594 msgid "Delete a word forward"
1595 msgstr "Smazat slovo vpřed"
1596
1597 #: src/compose.c:633
1598 msgid "Delete line"
1599 msgstr "Smazat řádek"
1600
1601 #: src/compose.c:634
1602 msgid "Delete to end of line"
1603 msgstr "Smazat do konce řádku"
1604
1605 #: src/compose.c:637 src/messageview.c:229
1606 msgid "_Find"
1607 msgstr "_Najít"
1608
1609 #: src/compose.c:640
1610 msgid "_Wrap current paragraph"
1611 msgstr "_Zalomit aktuální odstavec"
1612
1613 #: src/compose.c:641
1614 msgid "Wrap all long _lines"
1615 msgstr "Zalomit všechny _dlouhé řádky"
1616
1617 #: src/compose.c:643
1618 msgid "Edit with e_xternal editor"
1619 msgstr "Upravit e_xterním editorem"
1620
1621 #: src/compose.c:646
1622 msgid "_Check all or check selection"
1623 msgstr "_Zkontrolovat vše nebo výběr"
1624
1625 #: src/compose.c:647
1626 msgid "_Highlight all misspelled words"
1627 msgstr "Z_výraznit nesprávná slova"
1628
1629 #: src/compose.c:648
1630 msgid "Check _backwards misspelled word"
1631 msgstr "Přejít na _předchozí chybu"
1632
1633 #: src/compose.c:649
1634 msgid "_Forward to next misspelled word"
1635 msgstr "Přejít na _následující chybu"
1636
1637 #: src/compose.c:657
1638 msgid "Reply _mode"
1639 msgstr "_Mód odpovědi"
1640
1641 #: src/compose.c:659
1642 msgid "Privacy _System"
1643 msgstr "Systém _zabezpečení"
1644
1645 #: src/compose.c:664
1646 msgid "_Priority"
1647 msgstr "_Priorita"
1648
1649 #: src/compose.c:666 src/mainwindow.c:603 src/messageview.c:265
1650 msgid "Character _encoding"
1651 msgstr "_Kódování znaků"
1652
1653 #: src/compose.c:671 src/mainwindow.c:608 src/messageview.c:270
1654 msgid "Western European"
1655 msgstr "Západní Evropa"
1656
1657 #: src/compose.c:672 src/mainwindow.c:609 src/messageview.c:271
1658 msgid "Baltic"
1659 msgstr "Baltské"
1660
1661 #: src/compose.c:673 src/mainwindow.c:610 src/messageview.c:272
1662 msgid "Hebrew"
1663 msgstr "Hebrejština"
1664
1665 #: src/compose.c:674 src/mainwindow.c:611 src/messageview.c:273
1666 msgid "Arabic"
1667 msgstr "Arabština"
1668
1669 #: src/compose.c:675 src/mainwindow.c:612 src/messageview.c:274
1670 msgid "Cyrillic"
1671 msgstr "Azbuka"
1672
1673 #: src/compose.c:676 src/mainwindow.c:613 src/messageview.c:275
1674 msgid "Japanese"
1675 msgstr "Japonština"
1676
1677 #: src/compose.c:677 src/mainwindow.c:614 src/messageview.c:276
1678 msgid "Chinese"
1679 msgstr "Čínština"
1680
1681 #: src/compose.c:678 src/mainwindow.c:615 src/messageview.c:277
1682 msgid "Korean"
1683 msgstr "Korejština"
1684
1685 #: src/compose.c:679 src/mainwindow.c:616 src/messageview.c:278
1686 msgid "Thai"
1687 msgstr "Thajština"
1688
1689 #: src/compose.c:682 src/mainwindow.c:723 src/messageview.c:314
1690 msgid "_Address book"
1691 msgstr "_Kniha adres"
1692
1693 #: src/compose.c:684
1694 msgid "_Template"
1695 msgstr "Ša_blona"
1696
1697 #: src/compose.c:686 src/mainwindow.c:751 src/messageview.c:335
1698 msgid "Actio_ns"
1699 msgstr "Ak_ce"
1700
1701 #: src/compose.c:695
1702 msgid "Aut_o wrapping"
1703 msgstr "Aut_omatické zalamování"
1704
1705 #: src/compose.c:696
1706 msgid "Auto _indent"
1707 msgstr "Automatické _odsazení"
1708
1709 #: src/compose.c:697
1710 msgid "Si_gn"
1711 msgstr "Po_depsat"
1712
1713 #: src/compose.c:698
1714 msgid "_Encrypt"
1715 msgstr "Ši_frovat"
1716
1717 #: src/compose.c:699
1718 msgid "_Request Return Receipt"
1719 msgstr "_Vyžadovat potvrzení o doručení"
1720
1721 #: src/compose.c:700
1722 msgid "Remo_ve references"
1723 msgstr "Odstranit reference"
1724
1725 #: src/compose.c:701
1726 msgid "Show _ruler"
1727 msgstr "Zobrazit _pravítko"
1728
1729 #: src/compose.c:706 src/compose.c:716
1730 msgid "_Normal"
1731 msgstr "_Normální"
1732
1733 #: src/compose.c:707 src/mainwindow.c:657 src/messageview.c:303
1734 msgid "_All"
1735 msgstr "_Všem"
1736
1737 #: src/compose.c:708 src/mainwindow.c:658 src/messageview.c:304
1738 msgid "_Sender"
1739 msgstr "_Odesílateli"
1740
1741 #: src/compose.c:709
1742 msgid "_Mailing-list"
1743 msgstr "Kon_ference"
1744
1745 #: src/compose.c:714
1746 msgid "_Highest"
1747 msgstr "_Nejvyšší"
1748
1749 #: src/compose.c:715
1750 msgid "Hi_gh"
1751 msgstr "Vy_soká"
1752
1753 #: src/compose.c:717
1754 msgid "Lo_w"
1755 msgstr "Ní_zká"
1756
1757 #: src/compose.c:718
1758 msgid "_Lowest"
1759 msgstr "Ne_jnižsí"
1760
1761 #: src/compose.c:723 src/mainwindow.c:865 src/messageview.c:352
1762 msgid "_Automatic"
1763 msgstr "_Automaticky"
1764
1765 #: src/compose.c:724 src/mainwindow.c:866 src/messageview.c:353
1766 msgid "7bit ASCII (US-ASC_II)"
1767 msgstr "7bitové ASCII (US-ASC_II)"
1768
1769 #: src/compose.c:725 src/mainwindow.c:867 src/messageview.c:354
1770 msgid "Unicode (_UTF-8)"
1771 msgstr "Unicode (_UTF-8)"
1772
1773 #: src/compose.c:729 src/mainwindow.c:871 src/messageview.c:358
1774 msgid "Central European (ISO-8859-_2)"
1775 msgstr "Střední Evropa (ISO-8859-_2)"
1776
1777 #: src/compose.c:732 src/mainwindow.c:874 src/messageview.c:361
1778 msgid "Greek (ISO-8859-_7)"
1779 msgstr "Řečtina (ISO-8859-_7)"
1780
1781 #: src/compose.c:737 src/mainwindow.c:879 src/messageview.c:366
1782 msgid "Turkish (ISO-8859-_9)"
1783 msgstr "Turečtina (ISO-8859-_9)"
1784
1785 #: src/compose.c:1065
1786 msgid "New message From format error."
1787 msgstr "Chyba ve formátu pole Od nové zprávy."
1788
1789 #: src/compose.c:1157
1790 msgid "New message subject format error."
1791 msgstr "Chyba v předmětu šablony nové zprávy."
1792
1793 #: src/compose.c:1188 src/quote_fmt.c:569
1794 #, c-format
1795 msgid "The body of the \"New message\" template has an error at line %d."
1796 msgstr "Chyba v těle šablony \"Napsat\" na řádku %d."
1797
1798 #: src/compose.c:1443
1799 msgid "Unable to reply. The original email probably doesn't exist."
1800 msgstr "Není možno odpovědět. Originální email pravděpodobně neexistuje."
1801
1802 #: src/compose.c:1626 src/quote_fmt.c:586
1803 msgid ""
1804 "The \"From\" field of the \"Reply\" template contains an invalid email "
1805 "address."
1806 msgstr ""
1807 "Pole \"Od\" v šabloně \"Odpovědět\" obsahuje neplatnou emailovou adresu."
1808
1809 #: src/compose.c:1674 src/quote_fmt.c:589
1810 #, c-format
1811 msgid "The body of the \"Reply\" template has an error at line %d."
1812 msgstr "Chyba v těle šablony \"Odpovědět\" na řádku %d."
1813
1814 #: src/compose.c:1810 src/compose.c:2002 src/quote_fmt.c:606
1815 msgid ""
1816 "The \"From\" field of the \"Forward\" template contains an invalid email "
1817 "address."
1818 msgstr "Pole \"Od\" v šabloně \"Předat\" obsahuje neplatnou emailovou adresu."
1819
1820 #: src/compose.c:1870 src/quote_fmt.c:609
1821 #, c-format
1822 msgid "The body of the \"Forward\" template has an error at line %d."
1823 msgstr "Chyba v těle šablony \"Předat\" na řádku %d."
1824
1825 #: src/compose.c:2044
1826 msgid "Fw: multiple emails"
1827 msgstr "Fw: vice zprav"
1828
1829 #: src/compose.c:2524
1830 #, c-format
1831 msgid "The body of the \"Redirect\" template has an error at line %d."
1832 msgstr "Chyba v těle šablony \"Přesměrovat\" na řádku %d."
1833
1834 #: src/compose.c:2591 src/gtk/headers.h:13
1835 msgid "Cc:"
1836 msgstr "Kopie:"
1837
1838 #: src/compose.c:2594 src/gtk/headers.h:14
1839 msgid "Bcc:"
1840 msgstr "Skrytá kopie:"
1841
1842 #: src/compose.c:2597 src/gtk/headers.h:11
1843 msgid "Reply-To:"
1844 msgstr "Odpovědět komu:"
1845
1846 #: src/compose.c:2600 src/compose.c:4915 src/compose.c:4917
1847 #: src/gtk/headers.h:32
1848 msgid "Newsgroups:"
1849 msgstr "Diskusní skupiny:"
1850
1851 #: src/compose.c:2603 src/gtk/headers.h:33
1852 msgid "Followup-To:"
1853 msgstr "Pokračování:"
1854
1855 #: src/compose.c:2606 src/gtk/headers.h:16
1856 msgid "In-Reply-To:"
1857 msgstr "V odpovědi komu:"
1858
1859 #: src/compose.c:2610 src/compose.c:4912 src/compose.c:4920
1860 #: src/gtk/headers.h:12 src/summary_search.c:445
1861 msgid "To:"
1862 msgstr "Komu:"
1863
1864 #: src/compose.c:2819
1865 msgid "Couldn't attach a file (charset conversion failed)."
1866 msgstr "Nepodařilo se připojit soubor (konverze znakové sady se nezdařila)."
1867
1868 #: src/compose.c:2825
1869 #, c-format
1870 msgid ""
1871 "The following file has been attached: \n"
1872 "%s"
1873 msgid_plural ""
1874 "The following files have been attached: \n"
1875 "%s"
1876 msgstr[0] ""
1877 "Následující soubor byl připojen: \n"
1878 "%s"
1879 msgstr[1] ""
1880 "Následující soubory byly připojeny: \n"
1881 "%s"
1882 msgstr[2] ""
1883 "Následující soubory byly připojeny: \n"
1884 "%s"
1885
1886 #: src/compose.c:3098
1887 msgid "The \"Quotation mark\" of the template is invalid."
1888 msgstr "\"Značka pro citaci\" v šabloně je neplatná."
1889
1890 #: src/compose.c:3589
1891 #, c-format
1892 msgid "Could not get size of file '%s'."
1893 msgstr "Nemohu získat velikost souboru '%s'."
1894
1895 #: src/compose.c:3600
1896 #, c-format
1897 msgid ""
1898 "You are about to insert a file of %s in the message body. Are you sure you "
1899 "want to do that?"
1900 msgstr "Chystáte se vložit soubor %s do těla zprávy. Jste si tím jistý?"
1901
1902 #: src/compose.c:3603
1903 msgid "Are you sure?"
1904 msgstr "Jste si jistý?"
1905
1906 #: src/compose.c:3604 src/compose.c:11153
1907 msgid "+_Insert"
1908 msgstr "+_Vložit"
1909
1910 #: src/compose.c:3721
1911 #, c-format
1912 msgid "File %s is empty."
1913 msgstr "Soubor %s je prázdný."
1914
1915 #: src/compose.c:3722
1916 msgid "Empty file"
1917 msgstr "Prázdný soubor"
1918
1919 #: src/compose.c:3723
1920 msgid "+_Attach anyway"
1921 msgstr "_Přesto připojit"
1922
1923 #: src/compose.c:3732
1924 #, c-format
1925 msgid "Can't read %s."
1926 msgstr "Nemohu načíst %s."
1927
1928 #: src/compose.c:3759
1929 #, c-format
1930 msgid "Message: %s"
1931 msgstr "Zpráva: %s"
1932
1933 #: src/compose.c:4752 src/plugins/python/composewindowtype.c:432
1934 msgid " [Edited]"
1935 msgstr " [Upraveno]"
1936
1937 #: src/compose.c:4759 src/plugins/python/composewindowtype.c:435
1938 #, c-format
1939 msgid "%s - Compose message%s"
1940 msgstr "%s - Psaní zprávy%s"
1941
1942 #: src/compose.c:4762 src/plugins/python/composewindowtype.c:438
1943 #, c-format
1944 msgid "[no subject] - Compose message%s"
1945 msgstr "[žádný předmět] - Psaní zprávy%s"
1946
1947 #: src/compose.c:4764 src/plugins/python/composewindowtype.c:426
1948 msgid "Compose message"
1949 msgstr "Napsat zprávu"
1950
1951 #: src/compose.c:4791 src/messageview.c:888
1952 msgid ""
1953 "Account for sending mail is not specified.\n"
1954 "Please select a mail account before sending."
1955 msgstr ""
1956 "Není zadán účet pro odesílání mailů.\n"
1957 "Před odesláním vyberte prosím nějaký účet."
1958
1959 #: src/compose.c:5011 src/compose.c:5043 src/compose.c:5085
1960 #: src/plugins/attachwarner/attachwarner.c:219 src/prefs_account.c:3257
1961 #: src/toolbar.c:406 src/toolbar.c:424
1962 msgid "Send"
1963 msgstr "Odeslat"
1964
1965 #: src/compose.c:5012
1966 msgid "The only recipient is the default CC address. Send anyway?"
1967 msgstr ""
1968 "Jediný adresát je výchozí příjemce kopií (viz nastavení účtu). Opravdu "
1969 "odeslat?"
1970
1971 #: src/compose.c:5013 src/compose.c:5045 src/compose.c:5078 src/compose.c:5601
1972 #: src/plugins/attachwarner/attachwarner.c:211
1973 msgid "+_Send"
1974 msgstr "+_Odeslat"
1975
1976 #: src/compose.c:5044
1977 msgid "The only recipient is the default BCC address. Send anyway?"
1978 msgstr ""
1979 "Jediný adresát je výchozí příjemce skrytých kopií (viz nastavení účtu). "
1980 "Opravdu odeslat?"
1981
1982 #: src/compose.c:5061
1983 msgid "Recipient is not specified."
1984 msgstr "Není uveden příjemce."
1985
1986 #: src/compose.c:5080 src/plugins/attachwarner/attachwarner.c:213
1987 msgid "+_Queue"
1988 msgstr "+_Fronta"
1989
1990 #: src/compose.c:5081
1991 #, c-format
1992 msgid "Subject is empty. %s"
1993 msgstr "Předmět je prázdný.  %s"
1994
1995 #: src/compose.c:5082
1996 msgid "Send it anyway?"
1997 msgstr "Přesto odeslat?"
1998
1999 #: src/compose.c:5083
2000 msgid "Queue it anyway?"
2001 msgstr "Opravdu zařadit do fronty?"
2002
2003 #: src/compose.c:5085 src/toolbar.c:425
2004 msgid "Send later"
2005 msgstr "Poslat později"
2006
2007 #: src/compose.c:5138 src/compose.c:9728
2008 msgid ""
2009 "Could not queue message for sending:\n"
2010 "\n"
2011 "Charset conversion failed."
2012 msgstr ""
2013 "Zprávu nelze uložit do fronty pro odeslání:\n"
2014 "\n"
2015 "Konverze znakové sady se nezdařila."
2016
2017 #: src/compose.c:5141 src/compose.c:9731
2018 msgid ""
2019 "Could not queue message for sending:\n"
2020 "\n"
2021 "Couldn't get recipient encryption key."
2022 msgstr ""
2023 "Zprávu nelze uložit do fronty pro odeslání:\n"
2024 "\n"
2025 "Nepodařilo se získat šifrovací klíč příjemce."
2026
2027 #: src/compose.c:5147 src/compose.c:9725
2028 #, c-format
2029 msgid ""
2030 "Could not queue message for sending:\n"
2031 "\n"
2032 "Signature failed: %s"
2033 msgstr ""
2034 "Zprávu nelze uložit do fronty pro odeslání\n"
2035 "\n"
2036 "Podepisování se nezdařilo: %s"
2037
2038 #: src/compose.c:5150
2039 #, c-format
2040 msgid ""
2041 "Could not queue message for sending:\n"
2042 "\n"
2043 "%s."
2044 msgstr ""
2045 "Zprávu nelze uložit do fronty pro odeslání:\n"
2046 "\n"
2047 "%s."
2048
2049 #: src/compose.c:5152
2050 msgid "Could not queue message for sending."
2051 msgstr "Zprávu nelze uložit do fronty pro odeslání."
2052
2053 #: src/compose.c:5167 src/compose.c:5227
2054 msgid ""
2055 "The message was queued but could not be sent.\n"
2056 "Use \"Send queued messages\" from the main window to retry."
2057 msgstr ""
2058 "Zpráva byla uložena do fronty ale nemohla být odeslána.\n"
2059 "Použijte nabídku \"Odeslat pozdržené zprávy \" z hlavního okna."
2060
2061 #: src/compose.c:5223
2062 #, c-format
2063 msgid ""
2064 "%s\n"
2065 "Use \"Send queued messages\" from the main window to retry."
2066 msgstr ""
2067 "%s\n"
2068 "Použijte nabídku \"Odeslat pozdržené zprávy \" z hlavního okna."
2069
2070 #: src/compose.c:5598
2071 #, c-format
2072 msgid ""
2073 "Can't convert the character encoding of the message \n"
2074 "to the specified %s charset.\n"
2075 "Send it as %s?"
2076 msgstr ""
2077 "Nelze převést kódování znaků zprávy \n"
2078 "na %s.\n"
2079 "Odeslat v kódování %s?"
2080
2081 #: src/compose.c:5656
2082 #, c-format
2083 msgid ""
2084 "Line %d exceeds the line length limit (998 bytes).\n"
2085 "The contents of the message might be broken on the way to the delivery.\n"
2086 "\n"
2087 "Send it anyway?"
2088 msgstr ""
2089 "Řádek %d překračuje limit délky řádku (998 bajtů). \n"
2090 "Obsah zprávy může být poškozen po cestě k adresátovi.\n"
2091 "\n"
2092 "\n"
2093 "Přesto odeslat?"
2094
2095 #: src/compose.c:5837
2096 msgid "Encryption warning"
2097 msgstr "Varování šifrování"
2098
2099 #: src/compose.c:5838
2100 msgid "+C_ontinue"
2101 msgstr "+_Pokračovat"
2102
2103 #: src/compose.c:5887
2104 msgid "No account for sending mails available!"
2105 msgstr "Není dostupný žádný účet pro odeslání pošty!"
2106
2107 #: src/compose.c:5896
2108 msgid "Selected account isn't NNTP: Posting is impossible."
2109 msgstr "Vybraný účet není NNTP: Odeslání není možné. "
2110
2111 #: src/compose.c:6133
2112 #, c-format
2113 msgid "Attachment %s doesn't exist anymore. Ignore?"
2114 msgstr "Příloha %s už neexistuje. Ignorovat?"
2115
2116 #: src/compose.c:6134 src/mainwindow.c:648 src/toolbar.c:231
2117 #: src/toolbar.c:2195
2118 msgid "Cancel sending"
2119 msgstr "Zrušit posílání"
2120
2121 #: src/compose.c:6134
2122 msgid "Ignore attachment"
2123 msgstr "Ignorovat přílohu"
2124
2125 #: src/compose.c:6173
2126 #, c-format
2127 msgid "Original %s part"
2128 msgstr "Část originálu %s"
2129
2130 #: src/compose.c:6755
2131 msgid "Add to address _book"
2132 msgstr "Přidat do knihy adres"
2133
2134 #: src/compose.c:6911
2135 msgid "Delete entry contents"
2136 msgstr "Smazat obsah pole"
2137
2138 #: src/compose.c:6915 src/plugins/vcalendar/vcal_meeting_gtk.c:295
2139 msgid "Use <tab> to autocomplete from addressbook"
2140 msgstr "Použijte <tab> pro automatické dokončení podle knihy adres"
2141
2142 #: src/compose.c:7135
2143 msgid "Mime type"
2144 msgstr "MIME typ"
2145
2146 #: src/compose.c:7141 src/mimeview.c:274 src/plugins/pgpcore/select-keys.c:394
2147 #: src/prefs_matcher.c:627 src/prefs_summary_column.c:85 src/summaryview.c:448
2148 msgid "Size"
2149 msgstr "Délka"
2150
2151 #: src/compose.c:7204
2152 msgid "Save Message to "
2153 msgstr "Uložit zprávu do "
2154
2155 #: src/compose.c:7241 src/editjpilot.c:276 src/editldap.c:520
2156 #: src/editvcard.c:192 src/export.c:164 src/import.c:163 src/importmutt.c:239
2157 #: src/importpine.c:238 src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1028
2158 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:188
2159 #: src/plugins/bogofilter/bogofilter_gtk.c:208
2160 #: src/plugins/bsfilter/bsfilter_gtk.c:181
2161 #: src/plugins/clamd/clamav_plugin_gtk.c:296
2162 #: src/plugins/spamassassin/spamassassin_gtk.c:418
2163 msgid "_Browse"
2164 msgstr "P_rocházet"
2165
2166 #: src/compose.c:7716
2167 msgid "Hea_der"
2168 msgstr "_Záhlaví"
2169
2170 #: src/compose.c:7721
2171 msgid "_Attachments"
2172 msgstr "_Přílohy"
2173
2174 #: src/compose.c:7735
2175 msgid "Othe_rs"
2176 msgstr "_Ostatní"
2177
2178 #: src/compose.c:7750 src/gtk/headers.h:18
2179 #: src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:704 src/summary_search.c:452
2180 msgid "Subject:"
2181 msgstr "Předmět:"
2182
2183 #: src/compose.c:7972
2184 #, c-format
2185 msgid ""
2186 "Spell checker could not be started.\n"
2187 "%s"
2188 msgstr ""
2189 "Nelze spustit kontrolu pravopisu.\n"
2190 "%s"
2191
2192 #: src/compose.c:8081
2193 #, c-format
2194 msgid "From: <i>%s</i>"
2195 msgstr "Od: <i>%s</i>"
2196
2197 #: src/compose.c:8115
2198 msgid "Account to use for this email"
2199 msgstr "Účet použitý pro tuto zprávu"
2200
2201 #: src/compose.c:8117
2202 msgid "Sender address to be used"
2203 msgstr "Adresa odesílatele musí být uvedena"
2204
2205 #: src/compose.c:8281
2206 #, c-format
2207 msgid ""
2208 "The privacy system '%s' cannot be loaded. You will not be able to sign or "
2209 "encrypt this message."
2210 msgstr ""
2211 "Systém zabezpečení '%s' se nepodařilo načíst. Nebudete moci digitálně "
2212 "podepsat nebo šifrovat zprávu."
2213
2214 #: src/compose.c:8381 src/plugins/archive/archiver_gtk.c:1082
2215 msgid "_None"
2216 msgstr "Žá_dné"
2217
2218 #: src/compose.c:8482 src/prefs_template.c:753
2219 #, c-format
2220 msgid "The body of the template has an error at line %d."
2221 msgstr "Chyba v těle šablony na řádku %d."
2222
2223 #: src/compose.c:8598
2224 msgid "Template From format error."
2225 msgstr "Chyba v poli 'Od' šablony."
2226
2227 #: src/compose.c:8616
2228 msgid "Template To format error."
2229 msgstr "Chyba v poli 'Komu' šablony."
2230
2231 #: src/compose.c:8634
2232 msgid "Template Cc format error."
2233 msgstr "Chyba v poli 'Kopie' šablony."
2234
2235 #: src/compose.c:8652
2236 msgid "Template Bcc format error."
2237 msgstr "Chyba v poli 'Skrytá kopie' šablony."
2238
2239 #: src/compose.c:8671
2240 msgid "Template subject format error."
2241 msgstr "Chyba v poli 'Předmět' šablony."
2242
2243 #: src/compose.c:8939
2244 msgid "Invalid MIME type."
2245 msgstr "Neplatný MIME typ."
2246
2247 #: src/compose.c:8954
2248 msgid "File doesn't exist or is empty."
2249 msgstr "Soubor neexistuje nebo je prázdný."
2250
2251 #: src/compose.c:9028
2252 msgid "Properties"
2253 msgstr "Vlastnosti"
2254
2255 #: src/compose.c:9045
2256 msgid "MIME type"
2257 msgstr "MIME typ"
2258
2259 #: src/compose.c:9086
2260 msgid "Encoding"
2261 msgstr "Kódování"
2262
2263 #: src/compose.c:9106
2264 msgid "Path"
2265 msgstr "Cesta k souboru"
2266
2267 #: src/compose.c:9107
2268 msgid "File name"
2269 msgstr "Název souboru"
2270
2271 #: src/compose.c:9299
2272 #, c-format
2273 msgid ""
2274 "The external editor is still working.\n"
2275 "Force terminating the process?\n"
2276 "process group id: %d"
2277 msgstr ""
2278 "Externí editor stále pracuje.\n"
2279 "Mám přerušit proces?\n"
2280 "číslo procesu: %d"
2281
2282 #: src/compose.c:9694 src/messageview.c:1095
2283 msgid "Claws Mail needs network access in order to send this email."
2284 msgstr "Claws Mail potřebuje přístup k síti, aby mohl odeslat tuto zprávu."
2285
2286 #: src/compose.c:9720
2287 msgid "Could not queue message."
2288 msgstr "Zprávu nelze uložit do fronty pro odeslání."
2289
2290 #: src/compose.c:9722
2291 #, c-format
2292 msgid ""
2293 "Could not queue message:\n"
2294 "\n"
2295 "%s."
2296 msgstr ""
2297 "Zprávu nelze uložit do fronty pro odeslání:\n"
2298 "\n"
2299 "%s."
2300
2301 #: src/compose.c:9900
2302 msgid "Could not save draft."
2303 msgstr "Nelze uložit koncept."
2304
2305 #: src/compose.c:9904
2306 msgid "Could not save draft"
2307 msgstr "Nelze uložit koncept"
2308
2309 #: src/compose.c:9905
2310 msgid ""
2311 "Could not save draft.\n"
2312 "Do you want to cancel exit or discard this email?"
2313 msgstr ""
2314 "Nemohu uložit koncept.\n"
2315 "Chcete zrušit ukončení nebo zahodit tuto zprávu?"
2316
2317 #: src/compose.c:9907
2318 msgid "_Cancel exit"
2319 msgstr "_Zrušit ukončení"
2320
2321 #: src/compose.c:9907
2322 msgid "_Discard email"
2323 msgstr "_Zahodit zprávu"
2324
2325 #: src/compose.c:10067 src/compose.c:10081
2326 msgid "Select file"
2327 msgstr "Výběr souboru"
2328
2329 #: src/compose.c:10095
2330 #, c-format
2331 msgid "File '%s' could not be read."
2332 msgstr "Soubor '%s' nelze číst."
2333
2334 #: src/compose.c:10097
2335 #, c-format
2336 msgid ""
2337 "File '%s' contained invalid characters\n"
2338 "for the current encoding, insertion may be incorrect."
2339 msgstr ""
2340 "Soubor '%s' obsahuje neplatné znaky\n"
2341 "pro nastavené kódování, vložení může obsahovat chyby."
2342
2343 #: src/compose.c:10184
2344 msgid "Discard message"
2345 msgstr "Zrušit zprávu"
2346
2347 #: src/compose.c:10185
2348 msgid "This message has been modified. Discard it?"
2349 msgstr "Zpráva byla modifikována. Chcete ji zahodit?"
2350
2351 #: src/compose.c:10186
2352 msgid "_Discard"
2353 msgstr "_Zahodit"
2354
2355 #: src/compose.c:10186
2356 msgid "_Save to Drafts"
2357 msgstr "Uložit jako _koncept"
2358
2359 #: src/compose.c:10188
2360 msgid "Save changes"
2361 msgstr "Uložit změny"
2362
2363 #: src/compose.c:10189
2364 msgid "This message has been modified. Save the latest changes?"
2365 msgstr "Zpráva byla modifikována. Chcete uložit poslední změny?"
2366
2367 #: src/compose.c:10190
2368 msgid "_Don't save"
2369 msgstr "_Neukládat"
2370
2371 #: src/compose.c:10190
2372 msgid "+_Save to Drafts"
2373 msgstr "+Uložit jako _koncept"
2374
2375 #: src/compose.c:10260
2376 #, c-format
2377 msgid "Do you want to apply the template '%s'?"
2378 msgstr "Chcete použít šablonu '%s' ?"
2379
2380 #: src/compose.c:10262
2381 msgid "Apply template"
2382 msgstr "Použít šablonu"
2383
2384 #: src/compose.c:10263 src/prefs_actions.c:329
2385 #: src/prefs_filtering_action.c:610 src/prefs_filtering.c:477
2386 #: src/prefs_matcher.c:772 src/prefs_template.c:309 src/prefs_toolbar.c:1050
2387 msgid "_Replace"
2388 msgstr "_Nahradit"
2389
2390 #: src/compose.c:10263
2391 msgid "_Insert"
2392 msgstr "_Vložit"
2393
2394 #: src/compose.c:11150
2395 msgid "Insert or attach?"
2396 msgstr "Vložit nebo připojit?"
2397
2398 #: src/compose.c:11151
2399 msgid ""
2400 "Do you want to insert the contents of the file(s) into the message body, or "
2401 "attach it to the email?"
2402 msgstr ""
2403 "Chcete obsah souboru(ů) vložit do textu zprávy nebo soubor(y) připojit ke "
2404 "zprávě jako přílohu?"
2405
2406 #: src/compose.c:11153
2407 msgid "_Attach"
2408 msgstr "_Přiložit"
2409
2410 #: src/compose.c:11373
2411 #, c-format
2412 msgid "Quote format error at line %d."
2413 msgstr "Chyba formátu citace na řádku %d."
2414
2415 #: src/compose.c:11674
2416 #, c-format
2417 msgid ""
2418 "You are about to reply to %d messages. Opening the windows could take some "
2419 "time. Do you want to continue?"
2420 msgstr ""
2421 "Chystáte se odpovědět na %d zpráv. Otevírání oken může chvíli trvat. Chcete "
2422 "pokračovat?"
2423
2424 #: src/crash.c:141
2425 #, c-format
2426 msgid "Claws Mail process (%ld) received signal %ld"
2427 msgstr "Proces Claws Mail (pid %ld) obdržel signál %ld"
2428
2429 #: src/crash.c:187
2430 msgid "Claws Mail has crashed"
2431 msgstr "Claws Mail zhavaroval"
2432
2433 #: src/crash.c:203
2434 #, c-format
2435 msgid ""
2436 "%s.\n"
2437 "Please file a bug report and include the information below."
2438 msgstr ""
2439 "%s.\n"
2440 "Vyplňte prosím hlášení o chybě a vložte níže uvedené informace."
2441
2442 #: src/crash.c:208
2443 msgid "Debug log"
2444 msgstr "Debug log"
2445
2446 #: src/crash.c:252 src/toolbar.c:422
2447 msgid "Close"
2448 msgstr "Zavřít"
2449
2450 #: src/crash.c:257
2451 msgid "Save..."
2452 msgstr "Uložit..."
2453
2454 #: src/crash.c:262
2455 msgid "Create bug report"
2456 msgstr "Vytvořit hlášení o chybě"
2457
2458 #: src/crash.c:312
2459 msgid "Save crash information"
2460 msgstr "Uložit informace o pádu"
2461
2462 #: src/editaddress.c:156 src/editaddress.c:232
2463 msgid "Add New Person"
2464 msgstr "Přidat novou osobu"
2465
2466 #: src/editaddress.c:158
2467 msgid ""
2468 "Adding a new person requires at least one of the\n"
2469 "following values to be set:\n"
2470 " - Display Name\n"
2471 " - First Name\n"
2472 " - Last Name\n"
2473 " - Nickname\n"
2474 " - any email address\n"
2475 " - any additional attribute\n"
2476 "\n"
2477 "Click OK to keep editing this contact.\n"
2478 "Click Cancel to close without saving."
2479 msgstr ""
2480 "Přidání nové osoby vyžaduje vyplněnou nejméně\n"
2481 "jednu z následujících hodnot:\n"
2482 " - Zobrazené jméno\n"
2483 " - Jméno\n"
2484 " - Příjmení\n"
2485 " - Přezdívka\n"
2486 " - nějaká emailová adresa\n"
2487 " - nějaký další atribut\n"
2488 "\n"
2489 "Klikněte na OK pro pokračování editace.\n"
2490 "Klikněte na Zrušit pro uzavření bez uložení."
2491
2492 #: src/editaddress.c:169
2493 msgid ""
2494 "Adding a new person requires at least one of the\n"
2495 "following values to be set:\n"
2496 " - First Name\n"
2497 " - Last Name\n"
2498 " - any email address\n"
2499 " - any additional attribute\n"
2500 "\n"
2501 "Click OK to keep editing this contact.\n"
2502 "Click Cancel to close without saving."
2503 msgstr ""
2504 "Přidání nové osoby vyžaduje vyplněnou nejméně\n"
2505 "jednu z následujících hodnot:\n"
2506 " - Jméno\n"
2507 " - Příjmení\n"
2508 " - nějaká emailová adresa\n"
2509 " - nějaký další atribut\n"
2510 "\n"
2511 "Klikněte na OK pro pokračování editace.\n"
2512 "Klikněte na Zrušit pro uzavření bez uložení."
2513
2514 #: src/editaddress.c:233
2515 msgid "Edit Person Details"
2516 msgstr "Upravit detaily o osobě"
2517
2518 #: src/editaddress.c:411
2519 msgid "An Email address must be supplied."
2520 msgstr "E-mailová adresa musí být uvedena."
2521
2522 #: src/editaddress.c:587
2523 msgid "A Name and Value must be supplied."
2524 msgstr "Musí být zadáno jméno a hodnota."
2525
2526 #: src/editaddress.c:676
2527 msgid "Discard"
2528 msgstr "_Zahodit"
2529
2530 #: src/editaddress.c:677
2531 msgid "Apply"
2532 msgstr "Použít"
2533
2534 #: src/editaddress.c:707 src/editaddress.c:756
2535 msgid "Edit Person Data"
2536 msgstr "Upravit data o osobě"
2537
2538 #: src/editaddress.c:785
2539 msgid "Choose a picture"
2540 msgstr "Vyberte obrázek"
2541
2542 #: src/editaddress.c:804
2543 #, c-format
2544 msgid ""
2545 "Failed to import image: \n"
2546 "%s"
2547 msgstr ""
2548 "Chyba importu obrázku: \n"
2549 "%s"
2550
2551 #: src/editaddress.c:846
2552 msgid "_Set picture"
2553 msgstr "_Nastavit obrázek"
2554
2555 #: src/editaddress.c:847
2556 msgid "_Unset picture"
2557 msgstr "_Zrušit obrázek"
2558
2559 #: src/editaddress.c:905
2560 msgid "Photo"
2561 msgstr "Fotografie"
2562
2563 #: src/editaddress.c:952 src/editaddress.c:954 src/expldifdlg.c:516
2564 #: src/exporthtml.c:761 src/ldif.c:766
2565 msgid "Display Name"
2566 msgstr "Zobrazované jméno"
2567
2568 #: src/editaddress.c:961 src/editaddress.c:965 src/ldif.c:774
2569 msgid "Last Name"
2570 msgstr "Příjmení"
2571
2572 #: src/editaddress.c:962 src/editaddress.c:964 src/ldif.c:770
2573 msgid "First Name"
2574 msgstr "Jméno"
2575
2576 #: src/editaddress.c:968 src/editaddress.c:970
2577 msgid "Nickname"
2578 msgstr "Přezdívka"
2579
2580 #: src/editaddress.c:1054 src/editaddress.c:1122
2581 msgid "Alias"
2582 msgstr "Alias"
2583
2584 #: src/editaddress.c:1264 src/editaddress.c:1333 src/editaddress.c:1353
2585 #: src/prefs_customheader.c:223
2586 msgid "Value"
2587 msgstr "Hodnota"
2588
2589 #: src/editaddress.c:1424
2590 msgid "_User Data"
2591 msgstr "_Osobní data"
2592
2593 #: src/editaddress.c:1425
2594 msgid "_Email Addresses"
2595 msgstr "_E-mailové adresy"
2596
2597 #: src/editaddress.c:1428 src/editaddress.c:1431
2598 msgid "O_ther Attributes"
2599 msgstr "_Další údaje"
2600
2601 #: src/editbook.c:109
2602 msgid "File appears to be OK."
2603 msgstr "Soubor se zdá být v pořádku."
2604
2605 #: src/editbook.c:112
2606 msgid "File does not appear to be a valid address book format."
2607 msgstr "Soubor není ve formátu pro knihu adres."
2608
2609 #: src/editbook.c:115 src/editjpilot.c:191 src/editvcard.c:98
2610 msgid "Could not read file."
2611 msgstr "Nelze načíst soubor."
2612
2613 #: src/editbook.c:149 src/editbook.c:262
2614 msgid "Edit Addressbook"
2615 msgstr "Upravit knihu adres"
2616
2617 #: src/editbook.c:177 src/editjpilot.c:264 src/editvcard.c:180
2618 msgid " Check File "
2619 msgstr " Otestovat soubor "
2620
2621 #: src/editbook.c:182 src/editjpilot.c:269 src/editvcard.c:185
2622 #: src/importmutt.c:232 src/importpine.c:231 src/prefs_account.c:1951
2623 #: src/wizard.c:1188 src/wizard.c:1602
2624 msgid "File"
2625 msgstr "Soubor"
2626
2627 #: src/editbook.c:281
2628 msgid "Add New Addressbook"
2629 msgstr "Přidat novou knihu adres"
2630
2631 #: src/editgroup.c:101
2632 msgid "A Group Name must be supplied."
2633 msgstr "Musí být zadáno jméno skupiny."
2634
2635 #: src/editgroup.c:294
2636 msgid "Edit Group Data"
2637 msgstr "Upravit data o skupině"
2638
2639 #: src/editgroup.c:323 src/exporthtml.c:597
2640 msgid "Group Name"
2641 msgstr "Jméno skupiny"
2642
2643 #: src/editgroup.c:342
2644 msgid "Addresses in Group"
2645 msgstr "Adresy ve skupině"
2646
2647 #: src/editgroup.c:377
2648 msgid "Available Addresses"
2649 msgstr "Dostupné adresy"
2650
2651 #: src/editgroup.c:452
2652 msgid "Move Email Addresses to or from Group with arrow buttons"
2653 msgstr "E-mailové adresy přesuňte do/ze skupiny pomocí tlačítek se šipkami"
2654
2655 #: src/editgroup.c:500
2656 msgid "Edit Group Details"
2657 msgstr "Upravit detaily o skupině"
2658
2659 #: src/editgroup.c:503
2660 msgid "Add New Group"
2661 msgstr "Přidat novou skupinu"
2662
2663 #: src/editgroup.c:553
2664 msgid "Edit folder"
2665 msgstr "Upravit složku"
2666
2667 #: src/editgroup.c:553
2668 msgid "Input the new name of folder:"
2669 msgstr "Zadejte název složky:"
2670
2671 #: src/editgroup.c:556 src/foldersel.c:581 src/imap_gtk.c:195 src/mh_gtk.c:145
2672 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:239 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:89
2673 msgid "New folder"
2674 msgstr "Nová složka"
2675
2676 #: src/editgroup.c:557 src/foldersel.c:582 src/mh_gtk.c:146
2677 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:240 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:90
2678 msgid "Input the name of new folder:"
2679 msgstr "Zadejte název složky:"
2680
2681 #: src/editjpilot.c:188
2682 msgid "File does not appear to be JPilot format."
2683 msgstr "Soubor není ve formátu pro JPilot."
2684
2685 #: src/editjpilot.c:200
2686 msgid "Select JPilot File"
2687 msgstr "Vybrat JPilot soubor"
2688
2689 #: src/editjpilot.c:236 src/editjpilot.c:365
2690 msgid "Edit JPilot Entry"
2691 msgstr "Upravit JPilot soubor"
2692
2693 #: src/editjpilot.c:281
2694 msgid "Additional e-Mail address item(s)"
2695 msgstr "Další položka(y) e-mail adresy"
2696
2697 #: src/editjpilot.c:372
2698 msgid "Add New JPilot Entry"
2699 msgstr "Přidat nový JPilot záznam"
2700
2701 #: src/editldap_basedn.c:138
2702 msgid "Edit LDAP - Select Search Base"
2703 msgstr "Editace LDAP - Vyberte bázi pro hledání"
2704
2705 #: src/editldap_basedn.c:157 src/editldap.c:441
2706 msgid "Hostname"
2707 msgstr "Název počítače"
2708
2709 #: src/editldap_basedn.c:167 src/editldap.c:458
2710 #: src/plugins/clamd/clamav_plugin_gtk.c:386 src/ssl_manager.c:110
2711 msgid "Port"
2712 msgstr "Port"
2713
2714 #: src/editldap_basedn.c:177 src/editldap.c:504
2715 msgid "Search Base"
2716 msgstr "Báze pro hledání"
2717
2718 #: src/editldap_basedn.c:198
2719 msgid "Available Search Base(s)"
2720 msgstr "Dostupná(é) báze pro hledání"
2721
2722 #: src/editldap_basedn.c:288
2723 msgid "Could not read Search Base(s) from server - please set manually"
2724 msgstr "Nelze načíst báze pro hledání ze serveru - zadejte je prosím ručně"
2725
2726 #: src/editldap_basedn.c:292 src/editldap.c:281
2727 msgid "Could not connect to server"
2728 msgstr "Nemohu se spojit se serverem"
2729
2730 #: src/editldap.c:152
2731 msgid "A Name must be supplied."
2732 msgstr "Jméno musí být uvedeno."
2733
2734 #: src/editldap.c:164
2735 msgid "A Hostname must be supplied for the server."
2736 msgstr "Název počítače musí být uveden."
2737
2738 #: src/editldap.c:177
2739 msgid "At least one LDAP search attribute should be supplied."
2740 msgstr "Alespoň jeden atribut musí být uveden."
2741
2742 #: src/editldap.c:278
2743 msgid "Connected successfully to server"
2744 msgstr "Úspěšně připojeno k serveru"
2745
2746 #: src/editldap.c:336 src/editldap.c:976
2747 msgid "Edit LDAP Server"
2748 msgstr "Upravit LDAP server"
2749
2750 #: src/editldap.c:437
2751 msgid "A name that you wish to call the server."
2752 msgstr "Jméno, kterým chcete označit toto LDAP připojení."
2753
2754 #: src/editldap.c:450
2755 msgid ""
2756 "This is the hostname of the server. For example, \"ldap.mydomain.com\" may "
2757 "be appropriate for the \"mydomain.com\" organization. An IP address may also "
2758 "be used. You may specify \"localhost\" if running an LDAP server on the same "
2759 "computer as Claws Mail."
2760 msgstr ""
2761 "Název počítače, na kterém je provozován LDAP server. Například \"ldap."
2762 "mydomain.com\". Může být použita také IP adresa. Pokud server běží na "
2763 "stejném počítači jako Claws Mail, můžete použít \"localhost\"."
2764
2765 #: src/editldap.c:470
2766 msgid "TLS"
2767 msgstr "TLS"
2768
2769 #: src/editldap.c:471 src/prefs_account.c:3330
2770 msgid "SSL"
2771 msgstr "SSL"
2772
2773 #: src/editldap.c:475
2774 msgid ""
2775 "Enable secure connection to the LDAP server via TLS. If connection fails, be "
2776 "sure to check the correct configuration in ldap.conf (TLS_CACERTDIR and "
2777 "TLS_REQCERT fields)."
2778 msgstr ""
2779 "Povoluje zabezpečené připojení k LDAP serveru pomocí TLS. Pokud připojování "
2780 "selže, zkontrolujte nastavení v ldap.conf (volby TLS_CACERTDIR a "
2781 "TLS_REQCERT)."
2782
2783 #: src/editldap.c:479
2784 msgid ""
2785 "Enable secure connection to the LDAP server via SSL. If connection fails, be "
2786 "sure to check the correct configuration in ldap.conf (TLS_CACERTDIR and "
2787 "TLS_REQCERT fields)."
2788 msgstr ""
2789 "Povoluje zabezpečené připojení k LDAP serveru pomocí SSL. Pokud připojování "
2790 "selže, zkontrolujte nastavení v ldap.conf (volby TLS_CACERTDIR a "
2791 "TLS_REQCERT)."
2792
2793 #: src/editldap.c:493
2794 msgid "The port number that the server listens on. Port 389 is the default."
2795 msgstr ""
2796 "Číslo portu, na kterém server naslouchá. Standardní nastavení je port 389."
2797
2798 #: src/editldap.c:496
2799 msgid " Check Server "
2800 msgstr " Otestovat připojení "
2801
2802 #: src/editldap.c:500
2803 msgid "Press this button to test the connection to the server."
2804 msgstr "Stiskem tohoto tlačítka otestujete připojení k serveru."
2805
2806 #: src/editldap.c:513
2807 msgid ""
2808 "This specifies the name of the directory to be searched on the server. "
2809 "Examples include:\n"
2810 "  dc=claws-mail,dc=org\n"
2811 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
2812 "  o=Organization Name,c=Country\n"
2813 msgstr ""
2814 "Označuje adresář, který bude na serveru prohledáván. Příklady:\n"
2815 "  dc=claws-mail,dc=org\n"
2816 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
2817 "  o=Organization Name,c=Country\n"
2818
2819 #: src/editldap.c:524
2820 msgid ""
2821 "Press this button to lookup the name of available directory names on the "
2822 "server."
2823 msgstr ""
2824 "Stiskem tohoto tlačítka vyhledáte názvy adresářů dostupných na serveru."
2825
2826 #: src/editldap.c:580
2827 msgid "Search Attributes"
2828 msgstr "Prohledávané atributy"
2829
2830 #: src/editldap.c:589
2831 msgid ""
2832 "A list of LDAP attribute names that should be searched when attempting to "
2833 "find a name or address."
2834 msgstr ""
2835 "Seznam LDAP atributů, které budou prohledávány při pokusu najít jméno nebo "
2836 "adresu."
2837
2838 #: src/editldap.c:592
2839 msgid " Defaults "
2840 msgstr " Výchozí "
2841
2842 #: src/editldap.c:596
2843 msgid ""
2844 "This resets the attribute names to a default value that should find most "
2845 "names and addresses during a name or address search process."
2846 msgstr ""
2847 "Nastavuje seznam atributů na výchozí hodnotu, která by měla najít nejvíc "
2848 "jmen a adres během vyhledávání."
2849
2850 #: src/editldap.c:602
2851 msgid "Max Query Age (secs)"
2852 msgstr "Maximální stáří dotazu (s)"
2853
2854 #: src/editldap.c:617
2855 msgid ""
2856 "This defines the maximum period of time (in seconds) that an address search "
2857 "result is valid for address completion purposes. Search results are stored "
2858 "in a cache until this period of time has passed and then retired. This will "
2859 "improve the response time when attempting to search for the same name or "
2860 "address on subsequent address completion requests. The cache will be "
2861 "searched in preference to performing a new server search request. The "
2862 "default value of 600 seconds (10 minutes), should be sufficient for most "
2863 "servers. A larger value will reduce the search time for subsequent searches. "
2864 "This is useful for servers that have slow response times at the expense of "
2865 "more memory to cache results."
2866 msgstr ""
2867 "Definuje maximální dobu (v sekundách), po kterou jsou výsledky hledání "
2868 "považovány za použitelné pro automatické dokončování adres. Výsledky hledání "
2869 "jsou ukládány do vyrovnávací paměti, ze které jsou odstraněny po uplynutí "
2870 "této doby. Vyrovnávací paměť je prohledávána před provedením dotazu na "
2871 "serveru, čímž je zkrácena doba nutná pro vyhledávání, pokud se opakovaně "
2872 "hledají stejná jména nebo adresy. Výchozí hodnota 600 sekund (10 minut) by "
2873 "měla být dostatečná pro většinu serverů. Vyšší hodnota redukuje čas strávený "
2874 "prohledáváním serveru při následných dotazech, což je užitečné pro servery s "
2875 "dlouhou reakční dobou, ale je to na úkor většího množství paměti "
2876 "spotřebovaného pro ukládání předchozích výsledků."
2877
2878 #: src/editldap.c:634
2879 msgid "Include server in dynamic search"
2880 msgstr "Zahrnout při automatickém dokončování"
2881
2882 #: src/editldap.c:639
2883 msgid ""
2884 "Check this option to include this server for dynamic searches when using "
2885 "address completion."
2886 msgstr ""
2887 "Při zaškrtnutí bude tento server prohledáván při pokusu o automatické "
2888 "dokončování adres."
2889
2890 #: src/editldap.c:645
2891 msgid "Match names 'containing' search term"
2892 msgstr "Hledat pomocí 'obsahuje'"
2893
2894 #: src/editldap.c:650
2895 msgid ""
2896 "Searches for names and addresses can be performed either using \"begins-with"
2897 "\" or \"contains\" search term. Check this option to perform a \"contains\" "
2898 "search; this type of search usually takes longer to complete. Note that for "
2899 "performance reasons, address completion uses \"begins-with\" for all "
2900 "searches against other address interfaces."
2901 msgstr ""
2902 "Hledání jmen a adres může být provedeno pomocí podmínky \"začíná na\" nebo "
2903 "\"obsahuje\". Při zaškrtnutí této volby bude použita podmínka \"obsahuje\", "
2904 "což většinou znamená delší čas na dokončení dotazu. Pro zajištění dobrého "
2905 "výkonu používá automatické dokončování adres při vyhledávání vždy podmínku "
2906 "\"začíná na\" bez ohledu na toto nastavení."
2907
2908 #: src/editldap.c:703
2909 msgid "Bind DN"
2910 msgstr "Připojovací jméno"
2911
2912 #: src/editldap.c:712
2913 msgid ""
2914 "The LDAP user account name to be used to connect to the server. This is "
2915 "usually only used for protected servers. This name is typically formatted "
2916 "as: \"cn=user,dc=claws-mail,dc=org\". This is usually left empty when "
2917 "performing a search."
2918 msgstr ""
2919 "Uživatelský účet ze serveru LDAP, který bude použit pro připojení. Toto je "
2920 "obvykle nutné pouze pro zabezpečené servery. Jméno je obvykle ve formátu: "
2921 "\"cn=user,dc=claws-mail,dc=org\". Pro prohledávání obvykle není nutno "
2922 "vyplňovat."
2923
2924 #: src/editldap.c:719
2925 msgid "Bind Password"
2926 msgstr "Připojovací heslo"
2927
2928 #: src/editldap.c:729
2929 msgid "The password to be used when connecting as the \"Bind DN\" user."
2930 msgstr ""
2931 "Heslo, které bude použito pro připojení spolu s údajem \"Přihlašovací jméno"
2932 "\"."
2933
2934 #: src/editldap.c:734
2935 msgid "Timeout (secs)"
2936 msgstr "Časový limit (s)"
2937
2938 #: src/editldap.c:748
2939 msgid "The timeout period in seconds."
2940 msgstr "Časový limit v sekundách."
2941
2942 #: src/editldap.c:752
2943 msgid "Maximum Entries"
2944 msgstr "Maximum položek"
2945
2946 #: src/editldap.c:766
2947 msgid ""
2948 "The maximum number of entries that should be returned in the search result."
2949 msgstr "Maximální počet položek, které budou vráceny při prohledávání."
2950
2951 #: src/editldap.c:781 src/prefs_account.c:3221
2952 msgid "Basic"
2953 msgstr "Server"
2954
2955 #: src/editldap.c:782
2956 msgid "Search"
2957 msgstr "Hledání"
2958
2959 #: src/editldap.c:783 src/gtk/quicksearch.c:679
2960 msgid "Extended"
2961 msgstr "Ostatní"
2962
2963 #: src/editldap.c:981
2964 msgid "Add New LDAP Server"
2965 msgstr "Přidat nový LDAP server"
2966
2967 #: src/edittags.c:187 src/prefs_filtering_action.c:1446
2968 msgid "Tag"
2969 msgstr "Značka"
2970
2971 #: src/edittags.c:216
2972 msgid "Delete tag"
2973 msgstr "Odstranit značku"
2974
2975 #: src/edittags.c:217
2976 msgid "Do you really want to delete this tag?"
2977 msgstr "Opravdu chcete odstranit tuto značku?"
2978
2979 #: src/edittags.c:244
2980 msgid "Delete all tags"
2981 msgstr "Odstranit všechny značky"
2982
2983 #: src/edittags.c:245
2984 msgid "Do you really want to delete all tags?"
2985 msgstr "Opravdu chcete odstranit všechny značky?"
2986
2987 #: src/edittags.c:416
2988 msgid "You entered a reserved tag name, please choose another instead."
2989 msgstr "Vložili jste rezervované jméno tagu, prosím vyberte jiné."
2990
2991 #: src/edittags.c:458
2992 msgid "Tag is not set."
2993 msgstr "Hodnota není nastavena."
2994
2995 #: src/edittags.c:523
2996 msgctxt "Dialog title"
2997 msgid "Apply tags"
2998 msgstr "Použít značky"
2999
3000 #: src/edittags.c:537
3001 msgid "New tag:"
3002 msgstr "Nová značka:"
3003
3004 #: src/edittags.c:570
3005 msgid "Please select tags to apply/remove. Changes are immediate."
3006 msgstr "Vyberte značku pro přidání/odstranění. Změny jsou okamžité."
3007
3008 #: src/editvcard.c:95
3009 msgid "File does not appear to be vCard format."
3010 msgstr "Soubor není ve formátu vCard."
3011
3012 #: src/editvcard.c:107
3013 msgid "Select vCard File"
3014 msgstr "Vybrat vCard soubor"
3015
3016 #: src/editvcard.c:152 src/editvcard.c:256
3017 msgid "Edit vCard Entry"
3018 msgstr "Upravit vCard záznam"
3019
3020 #: src/editvcard.c:261
3021 msgid "Add New vCard Entry"
3022 msgstr "Přidat nový vCard záznam"
3023
3024 #: src/exphtmldlg.c:106
3025 msgid "Please specify output directory and file to create."
3026 msgstr "Zadejte prosím adresář pro výstup a soubor, který se bude vytvořen."
3027
3028 #: src/exphtmldlg.c:109
3029 msgid "Select stylesheet and formatting."
3030 msgstr "Vyberte šablonu stylů a formátování."
3031
3032 #: src/exphtmldlg.c:112 src/expldifdlg.c:114
3033 msgid "File exported successfully."
3034 msgstr "Export souboru byl úspěšný."
3035
3036 #: src/exphtmldlg.c:177
3037 #, c-format
3038 msgid ""
3039 "The HTML output directory '%s'\n"
3040 "does not exist. Do you want to create it?"
3041 msgstr ""
3042 "Výstupní adresář pro HTML '%s'\n"
3043 "neexistuje. Mám ho vytvořit?"
3044
3045 #: src/exphtmldlg.c:180
3046 msgid "Create directory"
3047 msgstr "Vytvořit adresář"
3048
3049 #: src/exphtmldlg.c:189
3050 #, c-format
3051 msgid ""
3052 "Could not create output directory for HTML file:\n"
3053 "%s"
3054 msgstr ""
3055 "Nelze vytvořit výstupní adresář pro HTML soubor:\n"
3056 "%s"
3057
3058 #: src/exphtmldlg.c:191 src/expldifdlg.c:201
3059 msgid "Failed to Create Directory"
3060 msgstr "Vytvoření adresáře selhalo"
3061
3062 #: src/exphtmldlg.c:233
3063 msgid "Error creating HTML file"
3064 msgstr "Chyba při vytváření HTML souboru"
3065
3066 #: src/exphtmldlg.c:319
3067 msgid "Select HTML output file"
3068 msgstr "Vyberte výstupní HTML soubor"
3069
3070 #: src/exphtmldlg.c:383
3071 msgid "HTML Output File"
3072 msgstr "Výstupní HTML soubor"
3073
3074 #: src/exphtmldlg.c:392 src/expldifdlg.c:409 src/export.c:171 src/import.c:170
3075 #: src/importldif.c:684
3076 msgid "B_rowse"
3077 msgstr "_Procházet"
3078
3079 #: src/exphtmldlg.c:445
3080 msgid "Stylesheet"
3081 msgstr "Šablona stylu"
3082
3083 #: src/exphtmldlg.c:453 src/gtk/colorlabel.c:406 src/gtk/gtkaspell.c:1571
3084 #: src/gtk/gtkaspell.c:2231 src/gtk/menu.c:125 src/mainwindow.c:1174
3085 #: src/plugins/archive/archiver_prefs.c:241
3086 #: src/plugins/libravatar/libravatar_prefs.c:187 src/prefs_account.c:941
3087 #: src/prefs_toolbar.c:780 src/prefs_toolbar.c:1465 src/summaryview.c:6012
3088 msgid "None"
3089 msgstr "Žádná"
3090
3091 #: src/exphtmldlg.c:454 src/prefs_folder_item.c:512 src/prefs_other.c:116
3092 #: src/prefs_other.c:408
3093 msgid "Default"
3094 msgstr "Výchozí"
3095
3096 #: src/exphtmldlg.c:455 src/plugins/pgpcore/select-keys.c:244
3097 #: src/plugins/pgpcore/sgpgme.c:148
3098 msgid "Full"
3099 msgstr "Úplná"
3100
3101 #: src/exphtmldlg.c:456
3102 msgid "Custom"
3103 msgstr "Vlastní"
3104
3105 #: src/exphtmldlg.c:457
3106 msgid "Custom-2"
3107 msgstr "Vlastní-2"
3108
3109 #: src/exphtmldlg.c:458
3110 msgid "Custom-3"
3111 msgstr "Vlastní-3"
3112
3113 #: src/exphtmldlg.c:459
3114 msgid "Custom-4"
3115 msgstr "Vlastní-4"
3116
3117 #: src/exphtmldlg.c:466
3118 msgid "Full Name Format"
3119 msgstr "Celé jméno"
3120
3121 #: src/exphtmldlg.c:474
3122 msgid "First Name, Last Name"
3123 msgstr "Jméno, příjmení"
3124
3125 #: src/exphtmldlg.c:475
3126 msgid "Last Name, First Name"
3127 msgstr "Příjmení, jméno"
3128
3129 #: src/exphtmldlg.c:482
3130 msgid "Color Banding"
3131 msgstr "Barevné značení"
3132
3133 #: src/exphtmldlg.c:488
3134 msgid "Format Email Links"
3135 msgstr "Formátovat adresy jako odkazy"
3136
3137 #: src/exphtmldlg.c:494
3138 msgid "Format User Attributes"
3139 msgstr "Exportovat uživatelské atributy"
3140
3141 #: src/exphtmldlg.c:539 src/expldifdlg.c:612 src/importldif.c:891
3142 msgid "Address Book :"
3143 msgstr "Kniha adres :"
3144
3145 #: src/exphtmldlg.c:549 src/expldifdlg.c:622 src/importldif.c:901
3146 msgid "File Name :"
3147 msgstr "Název souboru :"
3148
3149 #: src/exphtmldlg.c:559
3150 msgid "Open with Web Browser"
3151 msgstr "Otevřít ve webovém prohlížeči"
3152
3153 #: src/exphtmldlg.c:591
3154 msgid "Export Address Book to HTML File"
3155 msgstr "Exportovat databázi adres do HTML souboru"
3156
3157 #: src/exphtmldlg.c:656 src/expldifdlg.c:720 src/importldif.c:1020
3158 msgid "File Info"
3159 msgstr "Informace o souboru"
3160
3161 #: src/exphtmldlg.c:657
3162 msgid "Format"
3163 msgstr "Formát"
3164
3165 #: src/expldifdlg.c:108
3166 msgid "Please specify output directory and LDIF filename to create."
3167 msgstr ""
3168 "Zadejte prosím výstupní adresář a název LDIF souboru, který bude vytvořen."
3169
3170 #: src/expldifdlg.c:111
3171 msgid "Specify parameters to format distinguished name."
3172 msgstr "Upřesněte způsob formátování rozlišovacího jména (dn)."
3173
3174 #: src/expldifdlg.c:187
3175 #, c-format
3176 msgid ""
3177 "LDIF Output Directory '%s'\n"
3178 "does not exist. OK to create new directory?"
3179 msgstr ""
3180 "Výstupní adresář pro LDIF soubor '%s'\n"
3181 "neexistuje. Mám vytvořit nový adresář?"
3182
3183 #: src/expldifdlg.c:190
3184 msgid "Create Directory"
3185 msgstr "Vytvořit adresář"
3186
3187 #: src/expldifdlg.c:199
3188 #, c-format
3189 msgid ""
3190 "Could not create output directory for LDIF file:\n"
3191 "%s"
3192 msgstr ""
3193 "Nelze vytvořit výstupní adresář pro LDIF soubor:\n"
3194 "%s"
3195
3196 #: src/expldifdlg.c:241
3197 msgid "Suffix was not supplied"
3198 msgstr "Přípona nebyla specifikována"
3199
3200 #: src/expldifdlg.c:243
3201 msgid ""
3202 "A suffix is required if data is to be used for an LDAP server. Are you sure "
3203 "you wish to proceed without a suffix?"
3204 msgstr ""
3205 "Přípona je nutná, pokud mají být data použita pro LDAP server. Opravdu "
3206 "chcete pokračovat bez uvedení přípony?"
3207
3208 #: src/expldifdlg.c:261
3209 msgid "Error creating LDIF file"
3210 msgstr "Chyba při vytváření LDIF souboru"
3211
3212 #: src/expldifdlg.c:336
3213 msgid "Select LDIF output file"
3214 msgstr "Vyberte výstupní LDIF soubor"
3215
3216 #: src/expldifdlg.c:400
3217 msgid "LDIF Output File"
3218 msgstr "Výstupní LDIF soubor"
3219
3220 #: src/expldifdlg.c:431
3221 msgid ""
3222 "The address book Unique ID is used to create a DN that is formatted similar "
3223 "to:\n"
3224 "  uid=102376,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
3225 msgstr ""
3226 "Pro vytvoření rozlišovacího jména (dn) bude použito unikátní id (uid) z "
3227 "knihy adres. Výsledek bude podobný jako:\n"
3228 "  uid=102376,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
3229
3230 #: src/expldifdlg.c:437
3231 msgid ""
3232 "The address book Display Name is used to create a DN that is formatted "
3233 "similar to:\n"
3234 "  cn=John Doe,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
3235 msgstr ""
3236 "Pro vytvoření rozlišovacího jména (dn) bude použito zobrazované jméno "
3237 "(display name) z knihy adres. Výsledek bude podobný jako:\n"
3238 "  cn=John Doe,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
3239
3240 #: src/expldifdlg.c:443
3241 msgid ""
3242 "The first Email Address belonging to a person is used to create a DN that is "
3243 "formatted similar to:\n"
3244 "  mail=john.doe@domain.com,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
3245 msgstr ""
3246 "Pro vytvoření rozlišovacího jména (dn) bude použita první e-mailová adresa "
3247 "patřící uživateli (mail). Výsledek bude podobný jako:\n"
3248 "  mail=john.doe@domain.com,ou=people,dc=claws-mail,dc=org"
3249
3250 #: src/expldifdlg.c:489
3251 msgid "Suffix"
3252 msgstr "Přípona"
3253
3254 #: src/expldifdlg.c:499
3255 msgid ""
3256 "The suffix is used to create a \"Distinguished Name\" (or DN) for an LDAP "
3257 "entry. Examples include:\n"
3258 "  dc=claws-mail,dc=org\n"
3259 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
3260 "  o=Organization Name,c=Country\n"
3261 msgstr ""
3262 "Přípona je používána pro vytvoření \"Rozlišovacího jména\" (dn) pro položku "
3263 "LDAP. Příklady:\n"
3264 "  dc=claws-mail,dc=org\n"
3265 "  ou=people,dc=domainname,dc=com\n"
3266 "  o=Organization Name,c=Country\n"
3267
3268 #: src/expldifdlg.c:507
3269 msgid "Relative DN"
3270 msgstr "Relativní DN"
3271
3272 #: src/expldifdlg.c:515
3273 msgid "Unique ID"
3274 msgstr "Unikátní ID (uid)"
3275
3276 #: src/expldifdlg.c:523
3277 msgid ""
3278 "The LDIF file contains several data records that are usually loaded into an "
3279 "LDAP server. Each data record in the LDIF file is uniquely identified by a "
3280 "\"Distinguished Name\" (or DN). The suffix is appended to the \"Relative "
3281 "Distinguished Name\" (or RDN) to create the DN. Please select one of the "
3282 "available RDN options that will be used to create the DN."
3283 msgstr ""
3284 "LDIF soubor obsahuje několik záznamů, které jsou obvykle určeny pro načtená "
3285 "do LDAP serveru. Každý záznam v LDIF souboru je jednoznačně identifikován "
3286 "\"Rozlišovacím jménem\" (dn). Rozlišovací jméno je tvořeno \"Relativním "
3287 "rozlišovacím jménem\" (rdn) a příponou. Vyberte jedno z možných rdn, které "
3288 "má být použito pro vytvoření dn."
3289
3290 #: src/expldifdlg.c:543
3291 msgid "Use DN attribute if present in data"
3292 msgstr "Použít DN atribut, pokud je obsažen v datech"
3293
3294 #: src/expldifdlg.c:548
3295 msgid ""
3296 "The addressbook may contain entries that were previously imported from an "
3297 "LDIF file. The \"Distinguished Name\" (DN) user attribute, if present in the "
3298 "address book data, may be used in the exported LDIF file. The RDN selected "
3299 "above will be used if the DN user attribute is not found."
3300 msgstr ""
3301 "Kniha adres může obsahovat položky, které byly dříve importovány z LDIF "
3302 "souboru. Pokud je v datech knihy adres obsažen atribut DN, může být použit "
3303 "ve vytvářeném LDIF souboru. RDN vybrané výše bude použito, pokud atribut DN "
3304 "nebude nalezen."
3305
3306 #: src/expldifdlg.c:558
3307 msgid "Exclude record if no Email Address"
3308 msgstr "Vyloučit záznamy bez e-mailových adres"
3309
3310 #: src/expldifdlg.c:563
3311 msgid ""
3312 "An addressbook may contain entries without Email Addresses. Check this "
3313 "option to ignore these records."
3314 msgstr ""
3315 "Kniha adres může obsahovat záznamy bez e-mailových adres. Pokud zaškrtnete "
3316 "tuto volbu, budou tyto záznamy ignorovány."
3317
3318 #: src/expldifdlg.c:655
3319 msgid "Export Address Book to LDIF File"
3320 msgstr "Exportovat knihu adres do LDIF souboru"
3321
3322 #: src/expldifdlg.c:721
3323 msgid "Distinguished Name"
3324 msgstr "Rozlišovací jméno (dn)"
3325
3326 #: src/export.c:113 src/summaryview.c:8147
3327 msgid "Export to mbox file"
3328 msgstr "Exportovat do mbox souboru"
3329
3330 #: src/export.c:131
3331 msgid "Locate the folder to export and specify the mbox file."
3332 msgstr "Určete zdrojovou složku a cílový mbox soubor."
3333
3334 #: src/export.c:142
3335 msgid "Source folder:"
3336 msgstr "Zdrojová složka:"
3337
3338 #: src/export.c:148 src/import.c:142
3339 msgid "Mbox file:"
3340 msgstr "Mbox soubor:"
3341
3342 #: src/export.c:203
3343 msgid "Target mbox filename can't be left empty."
3344 msgstr "Cílový mbox soubor musí být určen."
3345
3346 #: src/export.c:208
3347 msgid "Source folder can't be left empty."
3348 msgstr "Zdrojová složka musí být určena."
3349
3350 #: src/export.c:221
3351 msgid "Couldn't find the source folder."
3352 msgstr "Zdrojová složka nebyla nalezena."
3353
3354 #: src/export.c:245
3355 msgid "Select exporting file"
3356 msgstr "Vyberte soubor pro export"
3357
3358 #: src/exporthtml.c:767
3359 msgid "Full Name"
3360 msgstr "Celý název"
3361
3362 #: src/exporthtml.c:771 src/importldif.c:1021
3363 #: src/plugins/archive/archiver_gtk.c:736
3364 msgid "Attributes"
3365 msgstr "Atributy"
3366
3367 #: src/exporthtml.c:974
3368 msgid "Claws Mail Address Book"
3369 msgstr "Claws Mail kniha adres"
3370
3371 #: src/exporthtml.c:1088 src/exportldif.c:623
3372 msgid "Name already exists but is not a directory."
3373 msgstr "Vybraný název existuje ale není názvem adresáře."
3374
3375 #: src/exporthtml.c:1091 src/exportldif.c:626
3376 msgid "No permissions to create directory."
3377 msgstr "Nemohu vytvořit adresář."
3378
3379 #: src/exporthtml.c:1094 src/exportldif.c:629
3380 msgid "Name is too long."
3381 msgstr "Název je příliš dlouhý."
3382
3383 #: src/exporthtml.c:1097 src/exportldif.c:632
3384 msgid "Not specified."
3385 msgstr "Není uveden."
3386
3387 #: src/file_checker.c:76
3388 #, c-format
3389 msgid "The file %s is missing! Do you want to use the backup file from %s?"
3390 msgstr "Soubor %s chybí! Chcete použít zazálohovaný soubor z %s?"
3391
3392 #: src/file_checker.c:84 src/file_checker.c:106
3393 #, c-format
3394 msgid "Could not copy %s to %s"
3395 msgstr "Nemohu zkopírovat %s do %s"
3396
3397 #: src/file_checker.c:98
3398 #, c-format
3399 msgid ""
3400 "The file %s is empty or corrupted! Do you want to use the backup file from "
3401 "%s?"
3402 msgstr ""
3403 "Soubor %s je prázdný nebo poškozen! Chcete použít zazálohovaný soubor z %s?"
3404
3405 #: src/folder.c:1564 src/foldersel.c:403 src/prefs_folder_item.c:306
3406 msgid "Inbox"
3407 msgstr "Doručená pošta"
3408
3409 #: src/folder.c:1568 src/foldersel.c:407
3410 msgid "Sent"
3411 msgstr "Odeslaná pošta"
3412
3413 #: src/folder.c:1572 src/foldersel.c:411
3414 #: src/plugins/attachwarner/attachwarner.c:219 src/prefs_folder_item.c:309
3415 msgid "Queue"
3416 msgstr "Fronta"
3417
3418 #: src/folder.c:1576 src/foldersel.c:415 src/prefs_folder_item.c:310
3419 msgid "Trash"
3420 msgstr "Koš"
3421
3422 #: src/folder.c:1580 src/foldersel.c:419 src/prefs_folder_item.c:308
3423 msgid "Drafts"
3424 msgstr "Koncepty"
3425
3426 #: src/folder.c:2010
3427 #, c-format
3428 msgid "Processing (%s)...\n"
3429 msgstr "Zpracovávám (%s)...\n"
3430
3431 #: src/folder.c:3254
3432 #, c-format
3433 msgid "Copying %s to %s...\n"
3434 msgstr "Kopíruji %s do %s...\n"
3435
3436 #: src/folder.c:3254
3437 #, c-format
3438 msgid "Moving %s to %s...\n"
3439 msgstr "Přesouvám %s do %s...\n"
3440
3441 #: src/folder.c:3562
3442 #, c-format
3443 msgid "Updating cache for %s..."
3444 msgstr "Aktualizuji vyrovnávací paměť pro %s..."
3445
3446 #: src/folder.c:4426
3447 msgid "Processing messages..."
3448 msgstr "Zpracovávám zprávy..."
3449
3450 #: src/folder.c:4562
3451 #, c-format
3452 msgid "Synchronising %s for offline use...\n"
3453 msgstr "Synchronizuji %s pro použití offline...\n"
3454
3455 #: src/foldersel.c:247
3456 msgid "Select folder"
3457 msgstr "Vybrat složku"
3458
3459 #: src/foldersel.c:583 src/imap_gtk.c:199 src/mh_gtk.c:147
3460 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:241 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:91
3461 msgid "NewFolder"
3462 msgstr "Nová složka"
3463
3464 #: src/foldersel.c:591 src/imap_gtk.c:210 src/imap_gtk.c:216
3465 #: src/imap_gtk.c:272 src/imap_gtk.c:277 src/mh_gtk.c:155 src/mh_gtk.c:259
3466 #: src/news_gtk.c:315 src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:249
3467 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:416 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:97
3468 #: src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:339
3469 #: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:2027
3470 #, c-format
3471 msgid "'%c' can't be included in folder name."
3472 msgstr "'%c' nemůže být obsaženo ve jméně složky."
3473
3474 #: src/foldersel.c:601 src/imap_gtk.c:226 src/imap_gtk.c:284 src/mh_gtk.c:165
3475 #: src/mh_gtk.c:266 src/news_gtk.c:322 src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:261
3476 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:425 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:107
3477 #: src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:346
3478 #: src/plugins/vcalendar/vcal_folder.c:2034
3479 #, c-format
3480 msgid "The folder '%s' already exists."
3481 msgstr "Složka '%s' už existuje."
3482
3483 #: src/foldersel.c:608 src/imap_gtk.c:232 src/mh_gtk.c:171
3484 #: src/plugins/mailmbox/plugin_gtk.c:268 src/plugins/rssyl/rssyl_cb_menu.c:113
3485 #, c-format
3486 msgid "Can't create the folder '%s'."
3487 msgstr "Nemohu vytvořit složku '%s'."
3488
3489 #: src/folderview.c:230
3490 msgid "Mark all re_ad"
3491 msgstr "Označit všechny jako _přečtené"
3492
3493 #: src/folderview.c:232
3494 msgid "R_un processing rules"
3495 msgstr "S_pustit pravidla zpracování"
3496
3497 #: src/folderview.c:233 src/mainwindow.c:544
3498 msgid "_Search folder..."
3499 msgstr "_Prohledat složku..."
3500
3501 #: src/folderview.c:235
3502 msgid "Process_ing..."
3503 msgstr "_Zpracování..."
3504
3505 #: src/folderview.c:236
3506 msgid "Empty _trash..."
3507 msgstr "Vyprázdnit _koš..."
3508
3509 #: src/folderview.c:237
3510 msgid "Send _queue..."
3511 msgstr "Odeslat _frontu..."
3512
3513 #: src/folderview.c:380 src/folderview.c:427
3514 #: src/plugins/notification/notification_lcdproc.c:141
3515 #: src/prefs_folder_column.c:79 src/prefs_matcher.c:388 src/summaryview.c:6288
3516 msgid "New"
3517 msgstr "Nové"
3518
3519 #: src/folderview.c:381 src/folderview.c:428
3520 #: src/plugins/notification/notification_lcdproc.c:145
3521 #: src/prefs_folder_column.c:80 src/prefs_matcher.c:387 src/summaryview.c:6290
3522 msgid "Unread"
3523 msgstr "Nepřečtené"
3524
3525 #: src/folderview.c:382 src/plugins/notification/notification_lcdproc.c:149
3526 #: src/prefs_folder_column.c:81
3527 msgid "Total"
3528 msgstr "Celkem"
3529
3530 #. TRANSLATORS: This in Number sign in American style
3531 #: src/folderview.c:430 src/summaryview.c:449
3532 msgid "#"
3533 msgstr "#"
3534
3535 #: src/folderview.c:746
3536 msgid "Setting folder info..."
3537 msgstr "Nastavuji informace o složce..."
3538
3539 #: src/folderview.c:809 src/summaryview.c:4121 src/summaryview.c:4123
3540 msgid "Mark all as read"
3541 msgstr "Označit všechny jako přečtené"
3542
3543 #: src/folderview.c:810 src/summaryview.c:4122
3544 msgid "Do you really want to mark all mails in this folder as read?"
3545 msgstr "Opravdu chcete označit všechny zprávy v této složce jako přečtené?"
3546
3547 #: src/folderview.c:966 src/imap.c:4520 src/mainwindow.c:5128 src/setup.c:91
3548 #, c-format
3549 msgid "Scanning folder %s%c%s..."
3550 msgstr "Prohledávám složku %s%c%s ..."
3551
3552 #: src/folderview.c:970 src/imap.c:4525 src/mainwindow.c:5133 src/setup.c:96
3553 #, c-format
3554 msgid "Scanning folder %s..."
3555 msgstr "Prohledávám složku %s ..."
3556
3557 #: src/folderview.c:1001
3558 msgid "Rebuild folder tree"
3559 msgstr "Obnovit strom složek"
3560
3561 #: src/folderview.c:1002
3562 msgid ""
3563 "Rebuilding the folder tree will remove local caches. Do you want to continue?"
3564 msgstr ""
3565 "Obnovení stromu složek vyčistí všechny lokální vyrovnávací paměti. Chcete "
3566 "pokračovat?"
3567
3568 #: src/folderview.c:1012
3569 msgid "Rebuilding folder tree..."
3570 msgstr "Provádím obnovu stromu složek..."
3571
3572 #: src/folderview.c:1014
3573 msgid "Scanning folder tree..."
3574 msgstr "Prohledávám strom složek..."
3575
3576 #: src/folderview.c:1105
3577 #, c-format
3578 msgid "Couldn't scan folder %s\n"
3579 msgstr "Nepodařilo se načíst obsah adresáře %s\n"
3580
3581 #: src/folderview.c:1159
3582 msgid "Checking for new messages in all folders..."
3583 msgstr "Zjišťuji nové zprávy ve všech složkách..."
3584
3585 #: src/folderview.c:1989
3586 #, c-format
3587 msgid "Closing folder %s..."
3588 msgstr "Zavírám složku %s..."
3589
3590 #: src/folderview.c:2084
3591 #, c-format
3592 msgid "Opening folder %s..."
3593 msgstr "Otevírám složku %s..."
3594
3595 #: src/folderview.c:2102
3596 msgid "Folder could not be opened."
3597 msgstr "Složku nelze otevřít."
3598
3599 #: src/folderview.c:2245 src/mainwindow.c:2877 src/mainwindow.c:2881
3600 msgid "Empty trash"
3601 msgstr "Vyprázdnit koš"
3602
3603 #: src/folderview.c:2246
3604 msgid "Delete all messages in trash?"
3605 msgstr "Odstranit všechny zprávy v koši?"
3606
3607 #: src/folderview.c:2247
3608 msgid "+_Empty trash"
3609 msgstr "+_Vyprázdnit koš"
3610
3611 #: src/folderview.c:2291 src/inc.c:1542 src/toolbar.c:2694
3612 msgid "Offline warning"
3613 msgstr "Varování offline režimu"
3614
3615 #: src/folderview.c:2292 src/toolbar.c:2695
3616 msgid "You're working offline. Override?"
3617 msgstr "Pracujete v režimu offline. Přepnout?"
3618
3619 #: src/folderview.c:2303 src/toolbar.c:2714
3620 msgid "Send queued messages"
3621 msgstr "Odeslat pozdržené zprávy"
3622
3623 #: src/folderview.c:2304 src/toolbar.c:2715
3624 msgid "Send all queued messages?"
3625 msgstr "Odeslat všechny zprávy ve frontě pozdržených zpráv?"
3626
3627 #: src/folderview.c:2305 src/messageview.c:854 src/messageview.c:871
3628 #: src/toolbar.c:2716
3629 msgid "_Send"
3630 msgstr "_Odeslat"
3631
3632 #: src/folderview.c:2313 src/toolbar.c:2734
3633 msgid "Some errors occurred while sending queued messages."
3634 msgstr "Při posílání pozdržených zpráv nastala stejná chyba."
3635
3636 #: src/folderview.c:2316 src/main.c:2698 src/toolbar.c:2737
3637 #, c-format
3638 msgid ""
3639 "Some errors occurred while sending queued messages:\n"
3640 "%s"
3641 msgstr ""
3642 "Při odesílání pozdržených zpráv nastala chyba:\n"
3643 "%s"
3644
3645 #: src/folderview.c:2393
3646 #, c-format
3647 msgid "Do you really want to copy folder '%s' in '%s'?"
3648 msgstr "Opravdu chcete složku '%s' zkopírovat do '%s' ?"
3649
3650 #: src/folderview.c:2394
3651 #, c-format
3652 msgid "Do you really want to make folder '%s' a subfolder of '%s'?"
3653 msgstr "Opravdu chcete složku '%s' učinit podsložkou složky '%s' ?"
3654
3655 #: src/folderview.c:2396
3656 msgid "Copy folder"
3657 msgstr "Kopírovat složku"
3658
3659 #: src/folderview.c:2396
3660 msgid "Move folder"
3661 msgstr "Přesunout složku"
3662
3663 #: src/folderview.c:2407
3664 #, c-format
3665 msgid "Copying %s to %s..."
3666 msgstr "Kopíruji %s do %s..."
3667
3668 #: src/folderview.c:2407
3669 #, c-format
3670 msgid "Moving %s to %s..."
3671 msgstr "Přesouvám %s do %s..."
3672
3673 #: src/folderview.c:2438
3674 msgid "Source and destination are the same."
3675 msgstr "Zdroj i cíl jsou totožné."
3676
3677 #: src/folderview.c:2441
3678 msgid "Can't copy a folder to one of its children."
3679 msgstr "Nelze kopírovat složku do své vlastní podsložky."
3680
3681 #: src/folderview.c:2442
3682 msgid "Can't move a folder to one of its children."
3683 msgstr "Nelze přesunout složku do své vlastní podsložky."
3684
3685 #: src/folderview.c:2445
3686 msgid "A folder cannot be moved between different mailboxes."
3687 msgstr "Složka nemůže být přesouvána mezi různými poštovními schránkami."
3688
3689 #: src/folderview.c:2448
3690 msgid "Copy failed!"
3691 msgstr "Kopírování se nezdařilo!"
3692
3693 #: src/folderview.c:2448
3694 msgid "Move failed!"
3695 msgstr "Přesun se nezdařil!"
3696
3697 #: src/folderview.c:2499
3698 #, c-format
3699 msgid "Processing configuration for folder %s"
3700 msgstr "Zpracování složky - pravidla pro složku %s"
3701
3702 #: src/folderview.c:2928 src/summaryview.c:4562 src/summaryview.c:4661
3703 msgid "The destination folder can only be used to store subfolders."
3704 msgstr "Cílová složka může být použita pouze k uložení podsložek."
3705
3706 #: src/grouplistdialog.c:161
3707 msgid "Newsgroup subscription"
3708 msgstr "Přihlásit diskusní skupiny"
3709
3710 #: src/grouplistdialog.c:178
3711 msgid "Select newsgroups for subscription:"
3712 msgstr "Vyberte diskuzní skupinu pro přihlášení:"
3713
3714 #: src/grouplistdialog.c:184
3715 msgid "Find groups:"
3716 msgstr "Najít skupiny:"
3717
3718 #: src/grouplistdialog.c:192
3719 msgid " Search "
3720 msgstr " Vyhledat "
3721
3722 #: src/grouplistdialog.c:204
3723 msgid "Newsgroup name"
3724 msgstr "Název diskusní skupiny"
3725
3726 #: src/grouplistdialog.c:205
3727 msgid "Messages"
3728 msgstr "Zprávy"
3729
3730 #: src/grouplistdialog.c:206
3731 msgid "Type"
3732 msgstr "Typ"
3733
3734 #: src/grouplistdialog.c:347
3735 msgid "moderated"
3736 msgstr "moderovaný"
3737
3738 #: src/grouplistdialog.c:349
3739 msgid "readonly"
3740 msgstr "pouze pro čtení"
3741
3742 #: src/grouplistdialog.c:351 src/plugins/att_remover/att_remover.c:297
3743 #: src/plugins/vcalendar/vcal_manager.c:113
3744 #: src/plugins/vcalendar/vcal_manager.c:146
3745 msgid "unknown"
3746 msgstr "neznámý"
3747
3748 #: src/grouplistdialog.c:422
3749 msgid "Can't retrieve newsgroup list."
3750 msgstr "Nemohu načíst seznam diskuzních skupin."
3751
3752 #: src/grouplistdialog.c:459 src/summaryview.c:1579
3753 msgid "Done."
3754 msgstr "Hotovo."
3755
3756 #: src/grouplistdialog.c:492
3757 #, c-format
3758 msgid "%d newsgroups received (%s read)"
3759 msgstr "%d diskuzních skupin přijato (%s načteno)"
3760
3761 #: src/gtk/about.c:132
3762 msgid ""
3763 "Claws Mail is a lightweight, fast and highly-configurable email client.\n"
3764 "\n"
3765 "For further information visit the Claws Mail website:\n"
3766 msgstr ""
3767 "Claws Mail je rychlý a bohatě konfigurovatelný e-mailový klient.\n"
3768 "\n"
3769 "Pro další informace navštivte webové stránky Claws Mail:\n"
3770
3771 #: src/gtk/about.c:138
3772 msgid ""
3773 "\n"
3774 "\n"
3775 "For support and discussion subscribe to the Claws Mail users' mailing list:\n"
3776 msgstr ""
3777 "\n"
3778 "\n"
3779 "Pro podporu a diskuze se přihlaste do mailových konferencí Claws Mail:\n"
3780
3781 #: src/gtk/about.c:143
3782 msgid ""
3783 "\n"
3784 "\n"
3785 "Claws Mail is free software released under the GPL. If you wish to donate to "
3786 "the Claws Mail project you can do so at:\n"
3787 msgstr ""
3788 "\n"
3789 "\n"
3790 "Claws Mail je volně šiřitelný software distribuovaný pod licencí GPL. Pokud "
3791 "chcete přispět na projekt Claws Mail, můžete tak učinit na:\n"
3792
3793 #: src/gtk/about.c:159
3794 msgid ""
3795 "\n"
3796 "\n"
3797 "Copyright (C) 1999-2014\n"
3798 "The Claws Mail Team\n"
3799 " and Hiroyuki Yamamoto"
3800 msgstr ""
3801 "\n"
3802 "\n"
3803 "Copyright (C) 1999-2014\n"
3804 "The Claws Mail Team\n"
3805 " a Hiroyuki Yamamoto"
3806
3807 #: src/gtk/about.c:162
3808 msgid ""
3809 "\n"
3810 "\n"
3811 "System Information\n"
3812 msgstr ""
3813 "\n"
3814 "\n"
3815 "Informace o systému\n"
3816
3817 #: src/gtk/about.c:168
3818 #, c-format
3819 msgid ""
3820 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
3821 "Locale: %s (charset: %s)\n"
3822 "Operating System: %s %s (%s)"
3823 msgstr ""
3824 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
3825 "Lokalita: %s (znaková sada: %s)\n"
3826 "Operační systém: %s %s (%s)"
3827
3828 #: src/gtk/about.c:177
3829 #, c-format
3830 msgid ""
3831 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
3832 "Locale: %s (charset: %s)\n"
3833 "Operating System: %s"
3834 msgstr ""
3835 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
3836 "Lokalita: %s (znaková sada: %s)\n"
3837 "Operační systém: %s"
3838
3839 #: src/gtk/about.c:186
3840 #, c-format
3841 msgid ""
3842 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
3843 "Locale: %s (charset: %s)\n"
3844 "Operating System: unknown"
3845 msgstr ""
3846 "GTK+ %d.%d.%d / GLib %d.%d.%d\n"
3847 "Lokalita: %s (znaková sada: %s)\n"
3848 "Operační systém: neznámý"
3849
3850 #: src/gtk/about.c:243 src/prefs_themes.c:730 src/wizard.c:528
3851 msgid "The Claws Mail Team"
3852 msgstr "Tým Claws Mail"
3853
3854 #: src/gtk/about.c:262
3855 msgid "Previous team members"
3856 msgstr "Dřívější členové týmu"
3857
3858 #: src/gtk/about.c:281
3859 msgid "The translation team"
3860 msgstr "Překladatelský tým"
3861
3862 #: src/gtk/about.c:300
3863 msgid "Documentation team"
3864 msgstr "Tým pro dokumentaci"
3865
3866 #: src/gtk/about.c:319
3867 msgid "Logo"
3868 msgstr "Logo"
3869
3870 #: src/gtk/about.c:338
3871 msgid "Icons"
3872 msgstr "Ikony"
3873
3874 #: src/gtk/about.c:357
3875 msgid "Contributors"
3876 msgstr "Přispěvatelé"
3877
3878 #: src/gtk/about.c:405
3879 msgid "Compiled-in Features\n"
3880 msgstr "Zakompilované vlastnosti\n"
3881
3882 #: src/gtk/about.c:421
3883 msgctxt "compface"
3884 msgid "adds support for the X-Face header\n"
3885 msgstr "obrázky X-Face v hlavičce zprávy\n"
3886
3887 #: src/gtk/about.c:431
3888 msgctxt "Enchant"
3889 msgid "adds support for spell checking\n"
3890 msgstr "přidává podporu pro kontrolu pravopisu\n"
3891
3892 #: src/gtk/about.c:441
3893 msgctxt "GnuTLS"
3894 msgid "adds support for encrypted connections to servers\n"
3895 msgstr "přidává podporu pro šifrované spojení k severům\n"
3896
3897 #: src/gtk/about.c:451
3898 msgctxt "IPv6"
3899 msgid "adds support for IPv6 addresses, the new Internet addressing protocol\n"
3900 msgstr "přidává podporu IPv6 adres, nového protokolu adresování v Internetu\n"
3901
3902 #: src/gtk/about.c:462
3903 msgctxt "iconv"
3904 msgid "allows converting to and from different character sets\n"
3905 msgstr "konverze mezi různými znakovými sadami\n"
3906
3907 #: src/gtk/about.c:472
3908 msgctxt "JPilot"
3909 msgid "adds support for PalmOS addressbooks\n"
3910 msgstr "práce s adresáři PalmOS\n"
3911
3912 #: src/gtk/about.c:482
3913 msgctxt "LDAP"
3914 msgid "adds support for LDAP shared addressbooks\n"
3915 msgstr "práce s adresáři LDAP\n"
3916
3917 #: src/gtk/about.c:492
3918 msgctxt "libetpan"
3919 msgid "adds support for IMAP and NNTP servers\n"
3920 msgstr "přidává podporu IMAP a NNTP serverů\n"
3921
3922 #: src/gtk/about.c:502
3923 msgctxt "libSM"
3924 msgid "adds support for session handling\n"
3925 msgstr "správa X relací\n"
3926
3927 #: src/gtk/about.c:512
3928 msgctxt "NetworkManager"
3929 msgid "adds support for detection of network connection changes\n"
3930 msgstr "doplní podporu pro detekci změn síťových připojení\n"
3931
3932 #: src/gtk/about.c:544
3933 msgid ""
3934 "This program is free software; you can redistribute it and/or modify it "
3935 "under the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
3936 "Software Foundation; either version 3, or (at your option) any later "
3937 "version.\n"
3938 "\n"
3939 msgstr ""
3940 "Tento program je volně šiřitelný, můžete jej redistribuovat a/nebo měnit tak "
3941 "jak to popisuje GNU General Public License publikovaný Free Software "
3942 "Foundation a to ve verzi 3, nebo (podle vašeho uvážení) v jakékoliv pozdější "
3943 "verzi.\n"
3944 "\n"
3945
3946 #: src/gtk/about.c:550
3947 msgid ""
3948 "This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
3949 "ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
3950 "FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for "
3951 "more details.\n"
3952 "\n"
3953 msgstr ""
3954 "Tento program je šířen v dobré víře v jeho užitečnost, ale BEZ JAKÉKOLIV "
3955 "ZÁRUKY. Více detailů naleznete v GNU General Public License.\n"
3956 "\n"
3957
3958 #: src/gtk/about.c:568
3959 msgid ""
3960 "You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
3961 "this program. If not, see <"
3962 msgstr ""
3963 "Kopii GNU General Public License byste měli obdržet společně s tímto "
3964 "programem. Pokud ne, viz <"
3965
3966 #: src/gtk/about.c:573
3967 msgid ""
3968 ">. \n"
3969 "\n"
3970 msgstr ""
3971 ">. \n"
3972 "\n"
3973
3974 #: src/gtk/about.c:699 src/main.c:2525
3975 msgid "Session statistics\n"
3976 msgstr "Statistiky sezení\n"
3977
3978 #: src/gtk/about.c:709 src/gtk/about.c:712 src/main.c:2535 src/main.c:2538
3979 #, c-format
3980 msgid "Started: %s\n"
3981 msgstr "Spuštěno: %s\n"
3982
3983 #: src/gtk/about.c:719 src/main.c:2544
3984 msgid "Incoming traffic\n"
3985 msgstr "Příchozí provoz\n"
3986
3987 #: src/gtk/about.c:722 src/main.c:2547
3988 #, c-format
3989 msgid "Received messages: %d\n"
3990 msgstr "Přijaté zprávy: %d\n"
3991
3992 #: src/gtk/about.c:729 src/main.c:2553
3993 msgid "Outgoing traffic\n"
3994 msgstr "Odchozí provoz\n"
3995
3996 #: src/gtk/about.c:732 src/main.c:2556
3997 #, c-format
3998 msgid "New/redirected messages: %d\n"
3999 msgstr "Nové/přesměrované zprávy: %d\n"
4000
4001 #: src/gtk/about.c:737 src/main.c:2560
4002 #, c-format
4003 msgid "Replied messages: %d\n"
4004 msgstr "Zodpovězené zprávy: %d\n"
4005
4006 #: src/gtk/about.c:742 src/main.c:2564
4007 #, c-format
4008 msgid "Forwarded messages: %d\n"
4009 msgstr "Přeposlané zprávy: %d\n"
4010
4011 #: src/gtk/about.c:747 src/main.c:2568
4012 #, c-format
4013 msgid "Total outgoing messages: %d\n"
4014 msgstr "Celkem odchozích zpráv: %d\n"
4015
4016 #: src/gtk/about.c:774
4017 msgid "About Claws Mail"
4018 msgstr "O Claws Mail"
4019
4020 #: src/gtk/about.c:832
4021 msgid ""
4022 "Copyright (C) 1999-2014\n"
4023 "The Claws Mail Team\n"
4024 "and Hiroyuki Yamamoto"
4025 msgstr ""
4026 "Copyright (C) 1999-2014\n"
4027 "The Claws Mail Team\n"
4028 "a Hiroyuki Yamamoto"
4029
4030 #: src/gtk/about.c:846
4031 msgid "_Info"
4032 msgstr "_Informace"
4033
4034 #: src/gtk/about.c:852
4035 msgid "_Authors"
4036 msgstr "_Autoři"
4037
4038 #: src/gtk/about.c:858
4039 msgid "_Features"
4040 msgstr "_Vlastnosti"
4041
4042 #: src/gtk/about.c:864
4043 msgid "_License"
4044 msgstr "_Licence"
4045
4046 #: src/gtk/about.c:872
4047 msgid "_Release Notes"
4048 msgstr "_Poznámky k verzi"
4049
4050 #: src/gtk/about.c:878
4051 msgid "_Statistics"
4052 msgstr "_Statistiky"
4053
4054 #: src/gtk/colorlabel.c:38 src/prefs_common.c:360
4055 msgid "Orange"
4056 msgstr "Oranžová"
4057
4058 #: src/gtk/colorlabel.c:39 src/prefs_common.c:364
4059 msgid "Red"
4060 msgstr "Červená"
4061
4062 #: src/gtk/colorlabel.c:40 src/prefs_common.c:368
4063 msgid "Pink"
4064 msgstr "Růžová"
4065
4066 #: src/gtk/colorlabel.c:41 src/prefs_common.c:372
4067 msgid "Sky blue"
4068 msgstr "Nebeská modř"
4069
4070 #: src/gtk/colorlabel.c:42 src/prefs_common.c:376
4071 msgid "Blue"
4072 msgstr "Modrá"
4073
4074 #: src/gtk/colorlabel.c:43 src/prefs_common.c:380
4075 msgid "Green"
4076 msgstr "Zelená"
4077
4078 #: src/gtk/colorlabel.c:44 src/prefs_common.c:384
4079 msgid "Brown"
4080 msgstr "Hnědá"
4081
4082 #: src/gtk/colorlabel.c:45 src/prefs_common.c:388
4083 msgid "Grey"
4084 msgstr "Šedá"
4085
4086 #: src/gtk/colorlabel.c:46 src/prefs_common.c:392
4087 msgid "Light brown"
4088 msgstr "Světle hnědá"
4089
4090 #: src/gtk/colorlabel.c:47 src/prefs_common.c:396
4091 msgid "Dark red"
4092 msgstr "Tmavě červená"
4093
4094 #: src/gtk/colorlabel.c:48 src/prefs_common.c:400
4095 msgid "Dark pink"
4096 msgstr "Tmavě růžová"
4097
4098 #: src/gtk/colorlabel.c:49 src/prefs_common.c:404
4099 msgid "Steel blue"
4100 msgstr "Ocelově modrá"
4101
4102 #: src/gtk/colorlabel.c:50 src/prefs_common.c:408
4103 msgid "Gold"
4104 msgstr "Zlatá"
4105
4106 #: src/gtk/colorlabel.c:51 src/prefs_common.c:412
4107 msgid "Bright green"
4108 msgstr "Světle zelená"
4109
4110 #: src/gtk/colorlabel.c:52 src/prefs_common.c:416
4111 msgid "Magenta"
4112 msgstr "Fialová"
4113
4114 #: src/gtk/foldersort.c:156
4115 msgid "Set mailbox order"
4116 msgstr "Nastavit pořadí schránek"
4117
4118 #: src/gtk/foldersort.c:190
4119 msgid "Move mailboxes up or down to change the sort order in the Folder list."
4120 msgstr "Přesouváním schránek nahoru nebo dolů můžete změnit pořadí v seznamu."
4121
4122 #: src/gtk/foldersort.c:216
4123 msgid "Mailboxes"
4124 msgstr "Schránky"
4125
4126 #: src/gtk/gtkaspell.c:341 src/gtk/gtkaspell.c:660
4127 msgid "No dictionary selected."
4128 msgstr "Není vybrán žádný slovník."
4129
4130 #: src/gtk/gtkaspell.c:365 src/gtk/gtkaspell.c:395
4131 #, c-format
4132 msgid "Couldn't initialize %s speller."
4133 msgstr "Nelze inicializovat %s kontrolu pravopisu."
4134
4135 #: src/gtk/gtkaspell.c:707
4136 msgid "Couldn't initialize Enchant broker."
4137 msgstr "Nelze inicializovat Enchat broker."
4138
4139 #: src/gtk/gtkaspell.c:713
4140 #, c-format
4141 msgid "Couldn't initialize %s dictionary:"
4142 msgstr "Nelze inicializovat %s slovník:"
4143
4144 #: src/gtk/gtkaspell.c:1070
4145 msgid "No misspelled word found."
4146 msgstr "Kontrola pravopisu provedena."
4147
4148 #: src/gtk/gtkaspell.c:1443
4149 msgid "Replace unknown word"
4150 msgstr "Nahradit neznámé slovo"
4151
4152 #: src/gtk/gtkaspell.c:1459
4153 #, c-format
4154 msgid "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Replace \"%s\" with: </span>"
4155 msgstr "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Nahradit \"%s\" s: </span>"
4156
4157 #: src/gtk/gtkaspell.c:1503
4158 msgid ""
4159 "Holding down Control key while pressing Enter\n"
4160 "will learn from mistake.\n"
4161 msgstr ""
4162 "Podržení klávesy Control při stisku Enter\n"
4163 "aktivuje učení z chyby.\n"
4164
4165 #: src/gtk/gtkaspell.c:1800
4166 msgid "Change to..."
4167 msgstr "Změnit na..."
4168
4169 #: src/gtk/gtkaspell.c:1811 src/gtk/gtkaspell.c:1949
4170 msgid "More..."
4171 msgstr "Více..."
4172
4173 #: src/gtk/gtkaspell.c:1867
4174 #, c-format
4175 msgid "\"%s\" unknown in dictionary '%s'"
4176 msgstr "\"%s\" neznámé ve slovníku '%s'"
4177
4178 #: src/gtk/gtkaspell.c:1883
4179 msgid "Accept in this session"
4180 msgstr "Přijmout pro tuto relaci"
4181
4182 #: src/gtk/gtkaspell.c:1893
4183 msgid "Add to personal dictionary"
4184 msgstr "Přidat do vlastního slovníku"
4185
4186 #: src/gtk/gtkaspell.c:1903
4187 msgid "Replace with..."
4188 msgstr "Nahradit čím..."
4189
4190 #: src/gtk/gtkaspell.c:1916
4191 #, c-format
4192 msgid "Check with %s"
4193 msgstr "Otestovat pomocí %s"
4194
4195 #: src/gtk/gtkaspell.c:1938
4196 msgid "(no suggestions)"
4197 msgstr "(nejsou návrhy)"
4198
4199 #: src/gtk/gtkaspell.c:2012
4200 #, c-format
4201 msgid "Dictionary: %s"
4202 msgstr "Slovník: %s"
4203
4204 #: src/gtk/gtkaspell.c:2027
4205 #, c-format
4206 msgid "Use alternate (%s)"
4207 msgstr "Použít předchozí (%s)"
4208
4209 #: src/gtk/gtkaspell.c:2038
4210 msgid "Use both dictionaries"
4211 msgstr "Použít oba slovníky"
4212
4213 #: src/gtk/gtkaspell.c:2054 src/prefs_spelling.c:144
4214 msgid "Check while typing"
4215 msgstr "Kontrolovat během psaní"
4216
4217 #: src/gtk/gtkaspell.c:2153
4218 #, c-format
4219 msgid ""
4220 "The spell checker could not change dictionary.\n"
4221 "%s"
4222 msgstr ""
4223 "Nepodařilo se změnit slovník pro kontrolu pravopisu.\n"
4224 "%s"
4225
4226 #: src/gtk/gtkaspell.c:2209
4227 #, c-format
4228 msgid ""
4229 "The spell checker could not change the alternate dictionary.\n"
4230 "%s"
4231 msgstr ""
4232 "Nepodařilo se změnit alternativní slovník pro kontrolu pravopisu.\n"
4233 "%s"
4234
4235 #: src/gtk/headers.h:8 src/prefs_filtering_action.c:1259
4236 #: src/prefs_matcher.c:2158 src/prefs_summary_column.c:84 src/quote_fmt.c:49
4237 #: src/summaryview.c:447
4238 msgid "Date"
4239 msgstr "Datum"
4240
4241 #: src/gtk/headers.h:8
4242 msgid "Date:"
4243 msgstr "Datum:"
4244
4245 #: src/gtk/headers.h:9 src/prefs_filtering_action.c:1256
4246 #: src/prefs_matcher.c:2155 src/prefs_summary_column.c:82 src/quote_fmt.c:50
4247 #: src/summaryview.c:445
4248 msgid "From"
4249 msgstr "Od"
4250
4251 #: src/gtk/headers.h:9 src/summary_search.c:438
4252 msgid "From:"
4253 msgstr "Od:"
4254
4255 #: src/gtk/headers.h:10
4256 msgid "Sender"
4257 msgstr "Odesílateli"
4258
4259 #: src/gtk/headers.h:10
4260 msgid "Sender:"
4261 msgstr "Odesílatel:"
4262
4263 #: src/gtk/headers.h:11
4264 msgid "Reply-To"
4265 msgstr "Odpovědět komu"
4266
4267 #: src/gtk/headers.h:12 src/prefs_filtering_action.c:1257
4268 #: src/prefs_matcher.c:2156 src/prefs_summary_column.c:83 src/quote_fmt.c:57
4269 #: src/summaryview.c:446
4270 msgid "To"
4271 msgstr "Komu"
4272
4273 #: src/gtk/headers.h:13 src/prefs_filtering_action.c:1258
4274 #: src/prefs_matcher.c:2157 src/quote_fmt.c:58
4275 msgid "Cc"
4276 msgstr "Kopie"
4277
4278 #: src/gtk/headers.h:14
4279 msgid "Bcc"
4280 msgstr "Skrytá kopie"
4281
4282 #: src/gtk/headers.h:15 src/prefs_filtering_action.c:1260
4283 #: src/prefs_matcher.c:2159 src/quote_fmt.c:61
4284 msgid "Message-ID"
4285 msgstr "Message-ID"
4286
4287 #: src/gtk/headers.h:15
4288 msgid "Message-ID:"
4289 msgstr "Message-ID:"
4290
4291 #: src/gtk/headers.h:16
4292 msgid "In-Reply-To"
4293 msgstr "V odpovědi komu"
4294
4295 #: src/gtk/headers.h:17 src/prefs_filtering_action.c:1262
4296 #: src/prefs_matcher.c:2161 src/quote_fmt.c:60
4297 msgid "References"
4298 msgstr "References"
4299
4300 #: src/gtk/headers.h:17
4301 msgid "References:"
4302 msgstr "References:"
4303
4304 #: src/gtk/headers.h:18 src/prefs_filtering_action.c:1255
4305 #: src/prefs_matcher.c:2154 src/prefs_summary_column.c:81 src/quote_fmt.c:56
4306 #: src/summaryview.c:444
4307 msgid "Subject"
4308 msgstr "Předmět"
4309
4310 #: src/gtk/headers.h:19
4311 msgid "Comments"
4312 msgstr "Komentáře"
4313
4314 #: src/gtk/headers.h:19
4315 msgid "Comments:"
4316 msgstr "Komentáře:"
4317
4318 #: src/gtk/headers.h:20
4319 msgid "Keywords"
4320 msgstr "Klíčová slova"
4321
4322 #: src/gtk/headers.h:20 src/plugins/pdf_viewer/poppler_viewer.c:706
4323 msgid "Keywords:"
4324 msgstr "Klíčová slova:"
4325
4326 #: src/gtk/headers.h:21
4327 msgid "Resent-Date"
4328 msgstr "Resent-Date"
4329
4330 #: src/gtk/headers.h:21
4331 msgid "Resent-Date:"
4332 msgstr "Resent-Date:"
4333
4334 #: src/gtk/headers.h:22
4335 msgid "Resent-From"
4336 msgstr "Resent-From"
4337
4338 #: src/gtk/headers.h:22
4339 msgid "Resent-From:"
4340 msgstr "Resent-From:"
4341
4342 #: src/gtk/headers.h:23
4343 msgid "Resent-Sender"
4344 msgstr "Resent-Sender"
4345
4346 #: src/gtk/headers.h:23
4347 msgid "Resent-Sender:"
4348 msgstr "Resent-Sender:"
4349
4350 #: src/gtk/headers.h:24
4351 msgid "Resent-To"
4352 msgstr "Resent-To"
4353
4354 #: src/gtk/headers.h:24
4355 msgid "Resent-To:"
4356 msgstr "Resent-To:"
4357
4358 #: src/gtk/headers.h:25
4359 msgid "Resent-Cc"
4360 msgstr "Resent-Cc"
4361
4362 #: src/gtk/headers.h:25
4363 msgid "Resent-Cc:"
4364 msgstr "Resent-Cc:"
4365
4366 #: src/gtk/headers.h:26
4367 msgid "Resent-Bcc"
4368 msgstr "Resent-Bcc"
4369
4370 #: src/gtk/headers.h:26
4371 msgid "Resent-Bcc:"
4372 msgstr "Resent-Bcc:"
4373
4374 #: src/gtk/headers.h:27
4375 msgid "Resent-Message-ID"
4376 msgstr "Resent-Message-ID"
4377
4378 #: src/gtk/headers.h:27
4379 msgid "Resent-Message-ID:"
4380 msgstr "Resent-Message-ID:"
4381
4382 #: src/gtk/headers.h:28
4383 msgid "Return-Path"
4384 msgstr "Návratová adresa"
4385
4386 #: src/gtk/headers.h:28
4387 msgid "Return-Path:"
4388 msgstr "Návratová adresa:"
4389
4390 #: src/gtk/headers.h:29
4391 msgid "Received"
4392 msgstr "Příjmuto"
4393
4394 #: src/gtk/headers.h:29
4395 msgid "Received:"
4396 msgstr "Příjmuto:"
4397
4398 #: src/gtk/headers.h:32 src/prefs_filtering_action.c:1261
4399 #: src/prefs_matcher.c:2160 src/quote_fmt.c:59
4400 msgid "Newsgroups"
4401 msgstr "Diskusní skupiny"
4402
4403 #: src/gtk/headers.h:33
4404 msgid "Followup-To"
4405 msgstr "Followup-To"
4406
4407 #: src/gtk/headers.h:34
4408 msgid "Delivered-To"
4409 msgstr "Delivered-To"
4410
4411 #: src/gtk/headers.h:34
4412 msgid "Delivered-To:"
4413 msgstr "Delivered-To:"
4414
4415 #: src/gtk/headers.h:35
4416 msgid "Seen"
4417 msgstr "Zobrazen"
4418
4419 #: src/gtk/headers.h:35
4420 msgid "Seen:"
4421 msgstr "Zobrazen:"
4422
4423 #: src/gtk/headers.h:36 src/gtk/progressdialog.c:149
4424 #: src/gtk/sslcertwindow.c:164 src/prefs_summary_column.c:79
4425 #: src/summaryview.c:2791
4426 msgid "Status"
4427 msgstr "Stav"
4428
4429 #: src/gtk/headers.h:36 src/prefs_themes.c:906
4430 msgid "Status:"
4431 msgstr "Stav:"
4432
4433 #: src/gtk/headers.h:37
4434 msgid "Face"
4435 msgstr "Face"
4436
4437 #: src/gtk/headers.h:37
4438 msgid "Face:"
4439 msgstr "Face:"
4440
4441 #: src/gtk/headers.h:38
4442 msgid "Disposition-Notification-To"